Page 1

Hæren

Update

November

Ingeniørregimentet

12-2010

Ingeniørerne styrkes Ingeniørtropperne i Skive tilføres cirka 200 soldater og yderligere specialmateriel primært for at tilgodese støtten til kampenhederne og indsatsen imod vejsidebomberne i Afghanistan Af Jørgen Christian Jensen oberstløjtnant, stabschef For at tilgodese en effektiv opgaveløsning i forbindelse med de internationale missioner og samtidig rationalisere den hjemlige organisation styrkes og samles alle nuværende ingeniørenheder under én og samme kommando, nemlig et Tjenestegrenscenter for Ingeniørstøtte og CBRN (kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare haft naturlig fokus og derfor opopgaver). stilles en særlig ammunitionsrydDet betyder, at den nuværende Hæ- ningsenhed specielt uddannet og rens Ingeniør- og ABC-skole i Skive udrustet til at løse opgaver i et bliver stab i et center bestående af 1 højrisiko område som Afghanistan. Panseringeniørbataljon, 2 Ammu- Det første hold er allerede under uddannelse i England. nitionsrydnings- og uddannelsesbataljon samt 3 Konstruktions- og I ingeniørernes nye organisation CBRN-bataljon. udvikles også en geospatial kapaOvergangen til ny organisation vil citet for at kunne opdatere, indlægske successivt i løbet af 2011, men allerede pr. 1. februar starter forandringerne, der også omfatter Ammunitionsrydningskompagniets flytning fra Aflandshage til Skive. Styrkelsen af ingeniørerne har været hårdt tiltrængt og tager udgangspunkt i erfaringerne fra de internationale missioner, hvor ingeniørstøtte, herunder rydning af miner og vejsidebomber, bortsprængning af granater, etablering af beskyttelsesanlæg og etablering af passager i ufremkommeligt terræn, har været dagligdagen. Rydningen af vejsidebomber har

ge og videreudvikle geografiske, topografiske og klimatiske informationer til anvendelige kortgrundlag og udføre terrænanalyser, blandt andet for at øge evnen til at dokumentere informationer om fundne vejsidebomber og derved afklare egne muligheder for bevægelser i operationsområdet. For at tilgodese det nødvendige be-

redskab inden for CBRN-området tilføres materiel til detektion, identifikation og monitering, varsling og rapportering, individuel og kollektiv beskyttelse samt dekontaminering. Endelig fortsætter tjenestegrenscentret ansvaret for opretholdelsen af det nationale ammuni­tionsrydnings- og CBRNE-beredskab (Rullemarie). Ammunitionsrydderne suppleres fremover med særligt uddannede hjemmeværnsfolk, der kan assistere ved afhentning af blandt andet ulovligt fyrværkeri. Samtlige ved ingeniørregimentet står bag den kæmpe indsats, alle pionerer yder i de internationale operationer, og der er som nævnt plads til cirka 200 nye medarbejdere af alle grader, der vil være en del af det professionelle miljø på Skive kaserne. Læs mere i vores profilmagasin på www.skivekaserne.dk.

/Ingeni%C3%B8rerne-styrkes  

http://forlig.hokweb.dk/wp-content/uploads/2010/12/Ingeni%C3%B8rerne-styrkes.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you