Page 14

MLIJEKO I ZDRAVLJE

12

piše dr. sc. Jelena Kristić Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

Stavovi mladih potrošača o mlijeku kao zdravom proizvodu Mladi potrošači o mlijeku i zdravlju

Mlijeko je proizvod za koji možemo reći da sadržava sve tvari potrebne za optimalno funkcioniranje ljudskog tijela. Povoljan udio proteina, ugljikohidrata, masti, vitamina i minerala čini ga visoko vrijednim proizvodom koji bi trebao naći svoje mjesto u svakodnevnoj prehrani ljudi. Kako bi se utvrdili stavovi i preferencije mladih potrošača o mlijeku kao sigurnom i zdravom proizvodu, provedeno je istraživanje na uzorku od 1157 ispitanika, studenata preddiplomskih i diplomskih studija na području istočne Hrvatske, od kojih se njih 1060 izjasnilo konzumentima mlijeka (91,6%). Stavovi ispitanika o postavljenim tvrdnjama mjereni su na Likertovoj ljestvici koja se sastojala od pet stupnjeva (1 = u potpunosti se ne slažem, 5 = u potpunosti se slažem). Na temelju odgovora ispitanika izračunata je aritmetička sredina (M), odnosno prosječna vrijednost. Prema rezultatima istraživanja, mladi potrošači smatraju da je kravlje mlijeko zdravo pogotovo ako se konzumira svježe. Istodobno, ne smatraju kako rok trajanja mlijeka treba biti što dulji. Strah od aflatoksina koji se mogu pojaviti u mlijeku nije toliko izražen, a mlijeko s hrvatskih farmi percipiraju kao

zdravo mlijeko. Važno je da ispitanici smatraju kako bi svaki dan trebali imati jedan mliječni obrok, no ne konzumiraju mlijeko i mliječne proizvode isključivo zbog njihova djelovanja na ljudsko zdravlje. Za light mliječne proizvode ne smatraju da su puno bolji za ljudsko zdravlje, a nisu niti dovoljno dobro upoznati s djelovanjem proizvoda s dodatkom LGG-a.

Različitosti u odgovorima ispitanika I unutar tržišnog segmenta mladih potrošača postoji razlika između različitih demografskih varijabli. Tako su žene više zabrinute zbog mogućnosti pojave aflatoksina u mlijeku i bolje su upoznate s djelovanjem LGG proizvoda, dok muškarci izražavaju veće slaganje s tvrdnjom o svježem mlijeku kao proizvodu zdravijem od trajnog mlijeka. Razlike u stavovima postoje i između ruralnoga i urbanog stanovništva, jer se ispitanici koji dolaze sa sela više slažu s tvrdnjama o kravljem mlijeku kao proizvodu koji je zdrav za ljude, o zdravom mlijeku koje dolazi s hrvatskih farmi, dok se ispitanici koji dolaze iz prigradskih i gradskih područja više

Prema rezultatima istraživanja, mladi potrošači smatraju da je mlijeko zdrav i siguran proizvod za ljudsku konzumaciju, pogotovo ako je riječ o mlijeku s hrvatskih farmi, te kako bi svaki dan trebali imati barem jedan mliječni obrok

slažu s tvrdnjom o roku trajanja mlijeka koji treba biti što dulji. Usko je povezan s ruralnim i urbanim stanovništvom i izvor prihoda njihova kućanstva, kod kojeg su također uočene određene različitosti. Ispitanici čije kućanstvo ostvaruje prihode iz isključivo poljoprivrednih djelatnosti više se slažu s tvrdnjama o kravljem mlijeku kao zdravom proizvodu za ljude, te tvrdnjom o zdravom mlijeku s hrvatskih farmi u odnosu na ispitanike čija

Mlijeko i ja 2/2017  
Mlijeko i ja 2/2017  
Advertisement