Page 1

februari 2015

jaargang 2 - nummer 1

USINESS IN BARNEVELD Het zakelijke magazine voor ondernemers en managers

Herman Zondag

‘Zeg dat ik iets niet kan, dan ben ik op mijn best’

Railterminal Vraagtekens bij plannen voor railterminal Barneveld

3

Hét Preuvenement Culinair feest in september krijgt steeds meer vorm

17

Interview Bennie Wijnne ‘Op ons ‘Reformatorischen’ wordt extra gelet omdat we vrij beslist zijn’

20


BusinessNieuws

Vraagtekens bij railterminal BARNEVELD - De Nederlandse markt voor railterminals raakt verzadigd. Wil de Barneveldse terminal kans van slagen hebben, dan zullen lokale bedrijven zelf actief moeten worden in de realisatie. Daarvoor waarschuwt Lóránt Tavasszy, hoogleraar goederenvervoer en logistiek aan de TU Delft. De gemeente en het bedrijfsleven in Barneveld hebben hun zinnen gezet op de realisatie van een railterminal. Vorig jaar bleek uit een eerste inventarisatie dat er voldoende vraag vanuit het regionale bedrijfsleven zou zijn voor zo’n terminal. Aanvullend voert de gemeente dit jaar een locatiestudie uit en wordt er een businesscase opgesteld. Om die businesscase draait het allemaal. Voor een railterminal is ladingbundeling van groot belang, legt Tavasszy uit. Er zijn echter al tientallen spoor- en binnenvaartterminals in Nederland. Bovendien zijn veel gemeenten bezig met plannen voor een terminal. Versnippering dreigt, waarschuwt de hoogleraar. ,,Als ik in Amerika vertel hoeveel terminals er zijn in het achterland van Rotterdam, dan vinden ze het knap dat we die allemaal draaiende weten te houden. De bedieningsgebieden overlappen elkaar. Het gevolg is dat ze elkaar onderling beconcurreren en schaalvoordeel missen.” Desondanks is Tavasszy niet negatief gestemd over de plannen in Barneveld. ,,Er speelt een aantal perspectieven: lokale bedrijven willen meer bereikbaarheid, de gemeente wil werkgelegenheid en voor de provincie is het ruimtelijk beleid. Vraag is alleen of al die wensen wel uit zullen

Versnippering dreigt in railterminal-land, waarschuwt hoogleraar Lóránt Tavasszy. komen. Want in hoeverre overlapt de terminal in Valburg straks met die in Barneveld? Hoeveel bedrijven gaan daadwerkelijk gebruik maken van de terminal? En is er inderdaad sprake van unieke werkgelegenheid of verdring je die juist elders? Dit moet gedegen worden onderzocht.” Het Barneveldse bedrijfsleven kan de overlevingskans van een eventuele terminal volgens Tavasszy zelf positief beïnvloeden. ,,Smart specialisation is een goede optie.

Dat wil zeggen: de terminal zo goed verankeren in de agri- en pluimveesector dat het een synergetisch geheel wordt. Als de lokaal toonaangevende sectoren samen in de logistiek investeren, dan helpt een terminal om de sector te versterken, en is de overlevingskans hoger als het een periode minder gaat of als een bedrijf uit de regio verdwijnt. Leun niet achterover terwijl de overheden zich over de plannen buigen, maar steek je nek uit. Die uitdaging zou ik bij de ondernemers willen leggen.”

Hoe werkt een railterminal?

Fred Jonker

Rob Konings

Jonker & Schut

TU Delft

,,Op dit moment kunnen wij niet bepalen of de vestiging van een railterminal in Barneveld extra kansen mee zich meebrengt. Door de vestiging van een dergelijke terminal zouden wij normaliter competitiever moeten kunnen zijn. Echter, dit gaat wel ten koste van onze flexibiliteit die onontbeerlijk is in de logistieke branche, omdat wij geen enkele invloed hebben op het transportschema van de trein. Daarnaast is vervoer per spoor normaal gesproken goedkoper dan wegtransport. Dus zou het vervoer per spoor een concurrent kunnen gaan worden van het wegtransport. De tijd moet het uitwijzen.”

,,Multimodale bedrijventerreinen (voor meerdere vervoersmiddelen, red.) staan bij de beleidsmakers sterk in de aandacht vanwege duurzaamheid, bereikbaarheid en vermeende extra werkgelegenheid in de regio. Deze groei moet echter niet worden overschat. Containerterminals trekken bedrijven zoals verladers en logistieke dienstverleners aan, maar er moet wel bedacht worden dat de nieuwkomers deels ook bedrijven kunnen zijn die al in de regio waren gevestigd, maar verhuizen vanwege ruimtetekort of bereikbaarheidsproblemen.”

Een terminal is een overslagbedrijf dat een belangrijke schakel vormt bij de inzet van spoorvervoer. Goederen komen binnen via het spoor, de weg en in sommige gevallen over het water. Vanuit de terminal gaan de goederen verder Europa in of juist richting de havens. Er zijn verschillende soorten terminals. Een intermodale railterminal is gespecialiseerd in het verticaal overzetten van containers, wissellaadbakken en kraanbare trailers van en op shuttletreinen. Daarnaast zijn er terminals voor de overslag van bulklading zoals agrarische producten en steenkool. Bij dit multimodaal goederenvervoer wordt de lading overgestort in een andere ‘verpakking’. Een railterminal functioneert daarmee als een ontkoppelpunt tussen railgoederenvervoer en andere modaliteiten.

Jacob Muller

Minco van Heezen

H&S Group

Havenbedrijf

,,Wij maken in heel Europa al veel gebruik van railterminals. Voor ons is het zeker interessant als we de kilometers op de weg zo kort mogelijk kunnen houden door meer transport op het spoor te zetten. Dat is tegelijk ook beter voor de filedruk en het milieu. Alles staat en valt echter met een scherpe tariefstelling en een goede dienstregeling. Als dat, net als de ondersteuning vanuit overheden, goed geregeld is zien wij absoluut meerwaarde voor een railterminal in Barneveld. Op kleinere schaal voor H&S Group zelf, maar vooral voor onze klanten, bijvoorbeeld in onze tanker cleaning.”

,,Door de groeiende Europese vraag naar goederen uit het buitenland groeit het aantal containers dat binnenkomt op de Tweede Maasvlakte. Het vervoer vanuit Rotterdam gebeurt vanwege de dichtslibbende wegen en uit duurzaamheidsoverwegingen al steeds vaker via de binnenvaart, maar het spoor blijft nog achter. Het spoor verdient daarom steun, maar onze focus ligt vooral binnen het havengebied. Havenbedrijf Rotterdam juicht lokale en regionale initiatieven wel toe en adviseert desgevraagd, maar wij hebben geen directe betrokkenheid bij een eventuele railterminal in Barneveld. Die verantwoordelijkheid ligt bij provincies en gemeenten.”

De exploitatie van de terminal is in handen van de terminaloperator. Dit kan een onafhankelijk gespecialiseerd bedrijf zijn, maar het kan ook een verlengstuk zijn van de railgoederenvervoerder of logistieke dienstverlener.

3


BusinessNieuws

Wat mag je in 2015 nog weggeven onder de WKR?

Fietsen, feestjes en de fiscus

Cadeautjes en vergoedingen aan je personeel vallen vanaf dit jaar onder de werkkostenregeling (WKR). Wat mag je nu precies belastingvrij weggeven en waar moet je op letten? De WKR voor dummies!

Hoe werkt de WKR?

Je telt het fiscale loon van je werknemers bij elkaar op. Neem daar 1,2 procent van en dat is je vrije ruimte. Dit bedrag mag je op jaarbasis belastingvrij uitkeren aan je medewerkers. Je mag zelf bepalen hoe je het bedrag verdeelt. Over elke euro die buiten de vrije ruimte valt, betaal je 80% belasting.

Klinkt simpel?

Klopt. Dat is ook de reden waarom de WKR bedacht is. Uitgangspunt is nu dat alles wat je als werkgever naast het salaris geeft of vergoedt, als loon wordt aangemerkt. Dat maakt een eind aan de wirwar van fiscale regelingen die er waren voor het weggeven van fietsen, kerstpakketten, onkostenvergoedingen en nog veel meer.

Is het nu ook echt simpel?

Onder druk van lobbyclubs zijn er inmiddels al weer de nodige uitzonderingen op de regel bedacht. De WKR is daardoor toch weer complexer geworden dan bedoeld is.

Welke uitzonderingen zijn er?

4 must do’s voor ondernemers 1 Kijk hoeveel je nu weggeeft aan je personeel: past dat binnen de vrije ruimte?

2 Richt je administratie goed in zodat je realtime inzicht hebt in welk gedeelte je van de vrije ruimte benut hebt.

3 Geef je meer weg dan past in de vrije ruimte? Bekijk dan samen met een fiscalist of je optimaal gebruikmaakt van alle mogelijkheden.

4 Overleg eventueel met een hr-specialist over het aanpassen van arbeidsvoorwaarden.

bijvoorbeeld. Verder zijn er ook vrijstellingen voor zaken die (volgens de fiscus) noodzakelijk zijn om je werk te doen. Dat varieert van het dagelijkse kopje koffie, een ov-jaarkaart, werkkleding en vakliteratuur tot studiekosten en werkplekvoorzieningen.

Ben je beter of slechter af dan vorig jaar?

Waarschijnlijk slechter. Vorig jaar kon je namelijk alle regelingen combineren. Je stapelde dus voordeel op voordeel. Nu zul je moeten kiezen. 1,2 procent van de vrije ruimte is niet veel. Met een beetje personeelsfeest zit je daar zo aan. Zeker als je een bedrijf hebt met relatief lage salarissen.

Kosten die je voorschiet voor je werkgever merkt de fiscus niet als loon aan. Een zakenlunch of brandstofkosten

Redelijke vergoedingen? Als je kosten vergoedt die werknemers voor jou maken, denk bijvoorbeeld aan parkeerkosten of het voorschieten van een hotelovernachting tijdens een zakenreis, moet het bedrag dat je daarvoor opneemt in je administratie redelijk zijn. De fiscus beschouwt het als redelijk als het bedrag niet meer dan 30 procent afwijkt van wat gebruikelijk is. Vergoedingen tot 2.400 euro per jaar worden geaccepteerd.

Reorganiseren of juist groeien? Het is verstandig om in je personeelsbeleid rekening te houden met de WKR. Stel dat je in januari een bedrijfsfeest organiseert en een paar maanden later de helft van je medewerkers ontslaat bij een reorganisatie. Dan kom je in de problemen omdat je door de reorganisatie minder loon uitkeert en de vrije ruimte dus kleiner wordt. En neem je iemand in december aan en wil je die ook een kerstpakket geven? Houd er dan rekening mee dat je de rest van je werknemers minder kunt geven.

De populairste vergoedingen op een rij Bedrijfsfiets

Tot vorig jaar kon je via het Fietsenplan fiscaal vriendelijk een fiets verstrekken. Het maximumbedrag van de fiets bedroeg 749 euro. Bij een modale loonsom slokt diezelfde fiets nu de volledige vrije ruimte op.

Kerstpakket In de oude regeling hing de hoeveelheid belasting die je over je kerstpakket betaalde af van de waarde van het pakket. Een gemiddeld kerstpakket (42,25 euro) viel onder een eindheffingspercentage van 20%. Nu valt het pakket in de vrije ruimte. Bedrijven die alleen een kerstpakket aan hun werknemers geven, gaan er dus op vooruit. Bedrijfsfeest

Per werknemer mocht je vorig jaar 454 euro uitgeven aan feestjes. Nu vallen bedrijfsfeesten binnen de vrije ruimte. Uitzondering is een feest op de eigen locatie. Maar let op: alleen voorzieningen die je ‘normaal niet elders gebruikt’ zijn onbelast bij een feest in je eigen pand. Het is nog niet precies duidelijk wat de fiscus daar onder verstaat. Het lijkt erop dat catering wel onbelast mag worden ingehuurd, maar entertainment bijvoorbeeld weer niet. Wil je een bedrijfsfeest in bijvoorbeeld een kasteel of partycentrum houden? Dan kan het slim zijn om al vroeg in het jaar dat feest te plannen. Je weet dan welk deel van je vrije ruimte al vol is. Als je een bedrijf hebt met meerdere werkmaatschappijen, kan je ervoor kiezen om het ene jaar de ene werkmaatschappij en het volgende jaar

de andere werkmaatschappij feest te laten vieren. Je mag sinds 2015 namelijk de vrije ruimte van werkmaatschappijen bij elkaar optellen en zelf kiezen hoe je die verdeelt. Ook is het een idee om het feest te laten organiseren door een personeelsvereniging. Als je als werkgever maximaal de helft bijdraagt aan de contributie voor de vereniging, is het feest dat je ervan houdt belastingvrij. De bijdrage zelf valt wel onder de vrije ruimte.

Fruitmand

Wel zo attent als iemand ziek is. Gelukkig doet de fiscus hier niet moeilijk over. Tot een bedrag van 25 euro inclusief btw telt de fruitmand niet mee voor de vrije ruimte.

Rekenvoorbeeld Fiscaal loon directeur: Fiscaal loon medewerker 1: Fiscaal loon medewerker 2: Fiscaal loon medewerker 3: Fiscaal loon medewerker 4:

65.000 euro 35.000 euro 30.000 euro 25.000 euro 25.000 euro

Totale fiscale loonsom:

180.000 euro

Totale vrije ruimte: 2160 euro Vrije ruimte per persoon: 432 euro

Elektronica

Smartphones, tablets, pc’s mag je belastingvrij weggeven, op voorwaarde dat je werknemer ze ook echt nodig heeft voor het werk. Een tablet voor een metselaar? Daar trapt de fiscus waarschijnlijk niet in.

Onkostenvergoeding

Je mag ook onder de WKR een vaste onkostenvergoeding geven aan je medewerkers. Met de juiste onderbouwing kan deze nog steeds onbelast worden gegeven. Je moet de hoogte van het bedrag wel eenmalig onderbouwen met de juiste bonnetjes over een periode van drie maanden.

Deze pagina is tot stand gekomen met de hulp van Wim de Vries, belastingadviseur bij Visser & Visser Accountants-Belastingadviseurs 5


BusinessNieuws

iOnline in startblokken voor Apple Watch

Het nieuwjaarsfeest van de BIK en de JOS werd gehouden in een ‘verbouwde’ Oranjerie

Skippy-Rent bouwt Oranjerie uit BARNEVELD - Een feestje bouwen in de Barneveldse Oranjerie. Dat is niet alleen voor kleine gezelschappen weggelegd. Dankzij de tentenbouwkunst van SkippyRent kreeg het restaurant onlangs een tijdelijke uitbouw van maar liefst 400 vierkante meter. Aanleiding was het nieuwjaarsfeest van de ondernemersverenigingen BIK en JOS, die elk jaar op zoek gaan naar een verrassende locatie en invulling van de traditionele nieuwjaarsreceptie. Deze ‘receptie’ werd dankzij de inspanningen en expertise van Skippy-Rent een ongedwongen, gezellig en uitbundig feestje. Dat de Oranjerie zich niet leent voor té grote gezelschappen,

bleek voor de tentverhuurder geen punt. ,,Voor de tijdelijke uitbouw kozen we voor pagode-tenten en een alu-frame tent met glaswand erin. Dit op speciaal verzoek van de organisatie, die op deze manier een doorkijkje wilde creëren naar de Koewei en het Schaffelaarsebos. De tijdelijke feestruimte werd compleet ingericht. Een feestje dat helemaal past in onze one stop shop-formule’’, aldus Gert Huisman van Skippy-Rent. ,,We hebben alles in huis om onze opdrachtgevers van a tot z te ontzorgen.’’

BARNEVELD - Het slimme horloge gaat het leven gemakkelijker maken. Maar hoe slim is zo’n smartwatch eigenlijk? Inderdaad, zo slim als de apps die ervoor zijn gemaakt. iOnline heeft al een aantal apps klaarstaan om direct in te springen op de onlangs aangekondigde lancering van de Apple Watch. Na de smartphone en tablet staat met de smartwatch de volgende grote revolutie voor de deur, zo voorspelt Marco Groenendijk van iOnline. ,,Men vraagt zich nu nog af wat het nut ervan is, maar ik voorspel dat het door de lancering van de Apple Watch heel hard zal gaan. Hiermee transformeert de gadget voor nerds in een nuttig en chic sieraad voor iedereen. Wij ontwikkelen al mobiele apps voor iOS, Android en Windows, maar met de smartwatch apps zijn we klaar voor de volgende stap.”

skippy-rent.nl

Coffee@Work en BDG bundelen krachten BARNEVELD - Koffie, de zwarte motor voor een productieve werkdag. Coffee@Work en BDG Schoonmaakdiensten lanceren een nieuw initiatief dat lokale bedrijven alle facilitaire zaken rond het koffieapparaat uit handen neemt. BDU Media stapte in. Een goede kop koffie is onmisbaar voor veel werknemers. Het bijvullen en schoonmaken van de apparatuur moet echter geen dagtaak worden. ,,Onze klanten moeten zich kunnen focussen op hun kerntaken”, stelt Ronny Aarts, mede-eigenaar van Coffee@Work. ,,Daarom ontzorgen wij de klant en dat begint met een eersteklas product en dito service. Toch zien wij in de praktijk nog veel bedrijven die worstelen met de dagelijkse schoonmaak van de koffieapparatuur. Zonde van de tijd.” Zo ontstond het idee voor een nieuw lokaal initiatief waarin BDG Schoonmaakdiensten en Coffee@Work bedrijven de facilitaire zaken rond het koffieapparaat uit handen nemen.

Coffee@Work en BDG Schoonmaakdiensten zijn beiden volop actief in Barneveld en omgeving en hebben veel overeenkomstige klanten. Een ideaal uitgangspunt voor de nieuwe dienstverlening. Zowel Jack de Jong, directeur van BDG, als Ronny Aarts en mede-eigenaar Peter Canta van Coffee@Work zien de samenwerking dan ook als een verrijking. ,,Hiermee kunnen wij service op maat offreren, dat biedt kansen”, aldus de beide directies. Een goed voorbeeld van de succesvolle samenwerking tussen de koffieleverancier en de schoonmaakorganisatie is opdrachtgever BDU. ,,We zijn uitermate tevreden over de dienstverlening”, vertelt Bertus Willemse, hoofd inkoop bij BDU. ,,Ik doe graag zaken met mensen waar ik energie van krijg. Overigens is een leuke bijkomstigheid dat wij als lokale speler een Barneveldse koffieleverancier en schoonmaakorganisatie hebben!” coffeeatwork.nl

Coffee@Work en BDG Schoonmaakdiensten lanceren een nieuw initiatief. Van links naar rechts: Peter Canta (Coffe@Work), Jack de Jong (BDG Schoonmaakdiensten) en Ronny Aarts (Coffee@Work)

Marco Groenendijk (iOnline). ,,Men vraagt zich nu nog af wat het nut ervan is, maar ik voorspel dat het door de lancering van de Apple Watch heel hard zal gaan. Hiermee transformeert de gadget voor nerds in een nuttig en chic sieraad voor iedereen.’’

De smartwatch brengt de telefoon nog dichterbij. ,,Met een korte blik op het horloge of door een trilling ben je op de hoogte van binnenkomende meldingen, zonder dat je je telefoon erbij hoeft te pakken tijdens een vergadering of afgeleid wordt van het verkeer”, vertelt Groenendijk. ,,Een telefoon is al langer geen communicatiemiddel op zich. Het is een tool voor apps die jouw leven makkelijker maken. De telefoon is de computer en het slimme horloge het beeldscherm. Of je nu de beurskoers of camerabeelden op je werk bekijkt, je mail leest of het horloge gebruikt als navigatie of fitnesstool, het kan allemaal.” De mogelijkheden voor smartwatch apps zijn net zo eindeloos. ,,Consumentengedrag monitoren of gewoon het leven makkelijker maken, alle ideeën van onze klanten zijn om te zetten in een nuttige app. iOnline is een dienstverlener, wij vinden het vooral leuk om de apps te ontwikkelen. De visie van iOnline is helder. Wie zijn klanten de weg wil wijzen moet zelf voorop lopen. Met deze slimme horloges zien we een compleet nieuwe ontwikkeling ontstaan. Watch my words!” ionline.nl 7


Schuiteman heeft niet alleen een scherp oog voor alle cijfers, maar spreekt ook de taal van de ondernemer. Persoonlijk, betrokken en professioneel! Accountancy Fiscale dienstverlening HRM Corporate consultancy

www.schuiteman.com


KasteelNieuws

Verwendag voor ouderen in het kasteel BARNEVELD - Kasteel De Schaffelaar opent op 24 maart belangeloos haar deuren voor 50 ouderen uit de gemeente Barneveld. Zij krijgen tijdens deze feestelijke verwendag onder meer koffie met wat lekkers, een uitgebreide lunch en een rondleiding door het monumentale pand.

Aan de VvAA-rally doen oldtimers en klassieke auto’s uit heel Nederland mee.

Artsen starten rally bij De Schaffelaar BARNEVELD - Op zaterdag 18 april is landgoed De Schaffelaar voor even het domein van oldtimers en andere klassieke auto’s. Kasteel De Schaffelaar is die dag namelijk startpunt én finish van de VvAA-rally.

Het evenement - dat zijn tweede editie beleeft - is een initiatief van Kasteel De Schaffelaar. ,,Veel ouderen kennen het kasteel alleen van buiten. Ze kijken hun ogen uit als ze een keer de gelegenheid hebben om binnen te kijken”, meldt mede-organisator Gert Ansink, namens Kasteel de Schaffelaar. De verwendag past in de wens van Kasteel De Schaffelaar om maatschappelijk betrokken te zijn. ,,Het kasteel is niet alleen een mooie plek om te trouwen of een zakelijk evenement te organiseren. Het is een centrale plek in Barneveld met een belangrijke symbolische waarde. Het kasteel is eigenlijk een beetje van ons allemaal.”

Onlangs was Kasteel De Schaffelaar het decor van een groot congres. De organiserende stichting vroeg onze partymanager een gast op te halen van het station. Dus onze manager op pad. Stapte ineens prinses Laurentien uit de trein… Nu zijn we wel wat gewend. Jaarlijks organiseren we meer dan 700 events op ruim 10 locaties. En regelmatig ontvangen we multinationals. Maar een prinses op het kasteel, dat blijft toch bijzonder!

Aan deze rally doen tal van medische professionals uit heel Nederland mee. VvAA is een zorgnetwerk van ruim 114.000 zorgprofessionals. Van professionals in loondienst tot zelfstandig ondernemers, studenten en bestuurders van instellingen. Zij kunnen bij VvAA onder meer verzekeringen afsluiten. Ook ideeën voor een zakelijk evenement in en rond het kasteel? Onze adviseurs denken graag met u mee!

‘Stapt ineens prinses Laurentien uit de trein’

Vorig jaar vond de eerste editie van de verwendag voor Barneveldse ouderen plaats.

Het mooie is dat we niet ineens om hoefden te schakelen. Want wie er ook op bezoek komt, we behandelen iedereen als een VIP. En de catering en audiovisuele faciliteiten zijn standaard op kasteelwaardig niveau. Zelf ervaren? We geven ook uw bedrijf graag een koninklijk onthaal! Timo Kruft, Kasteel de Schaffelaar

Kiwani’s combineren vergadering met diner in Kasteel De Schaffelaar BARNEVELD - Al jarenlang vergaderen de bijna 30 leden van Kiwanis Barneveld maandelijks aan een rijkelijk gedekte dis in Kasteel de Schaffelaar. Belangrijk tijdens deze vergaderingen? Een besloten ruimte en een prettige ambiance. Eigenlijk vormen de leden van Kiwanis met elkaar een vriendengroep, stelt Peter Bos. Want als je regelmatig met elkaar eet, bouw je een hechte band op met elkaar. Naast de gezelligheid delen de ondernemers en managers een gezamenlijk streven: succesvolle evenementen verzinnen en organiseren (zoals de jaarlijkse Midzomeravondrally die start op landgoed De Schaffelaar) om zo geld in te zamelen voor een goed doel, dat elk jaar zorgvuldig wordt gekozen en altijd op hulp aan kinderen is gericht. Regelmatig schuiven gasten aan bij het maandelijkse vergaderdiner van Kiwanis Barneveld. Mensen die gerelateerd zijn aan het gekozen goede doel bijvoorbeeld, of interessante gastsprekers. ,,Een jaar geleden hadden we de president van Kiwanis te gast, uit Oostenrijk. Dan is het wel héél leuk dat we hem op zo’n mooie locatie kunnen ontvangen.’’

Kiwani’s Barneveld nodigt regelmatig gasten en sprekers uit voor de dinervergaderingen. Peter Bos: ,,Het is leuk dat je hen op zo’n mooie locatie kunt ontvangen.”

KasteEl Nieuws Kasteel De Schaffelaar en De Preuverie vormen een ijzersterke combinatie. De perfecte ambiance voor elk zakelijk event met kasteelwaardige catering.

zakelijke bijeenkomst of evenement? www.kasteeldeschaffelaar.nl / 088 - 000 15 40

Bedrijfsfeest evenement partycatering

/kasteeldeschaffelaar @DeSchaffelaar

9


Herman Zondag, nieuwe voorzitter Business Club SDV Barneveld

‘Zeg dat ik iets niet kan, dan ben Inspireren en geïnspireerd worden. Dat is de rode draad in alle activiteiten van Herman Zondag, de nieuwe voorzitter van Business Club SDV Barneveld. De 46-jarige levensgenieter is behalve directeur Customer Operations bij AFAS Software ook presentator, amateurvoetbalcoach, organisator van klassieke concerten en auteur van ‘s werelds eerste management kookboek.

Tijdens een uitje naar voetbalclub AZ met het jongste team van SDVB werd Herman Zondag gepolst voor de voorzittersfunctie van businessclub. In eerste instantie bedankte hij voor de eer, maar toen er enkele maanden later ruimte in zijn agenda ontstond, liet hij zich vermurwen. ,,Als ik het doe, wordt er minder vergaderd en gaan we efficiënter werken’’, legde hij zijn voorwaarden op tafel. Het bestuur ging akkoord en zo startte hij afgelopen zomer als voorzitter. Eén van de vele nevenactiviteiten van de man die ooit als 18-jarige, zonder noemenswaardige bagage, bij AFAS begon en doorgroeide naar de functie van COO (Chief Operational Officer). ,,We hebben meer dan 10.000 klanten en bij heel veel daarvan ben ik geweest. Die ervaring wil ik delen met andere ondernemers.’’

Je werkt in Leusden en woont in Lunteren. Hoe ben je dan toch in het Barneveldse gerold?

,,Mijn zonen Gilian (11 jaar) en Jaymian (7 jaar) wonen vlakbij SDVB en zijn helemaal idolaat van voetbal. Zo raakte ik betrokken bij de club. Eerst langs de lijn, later als businessclublid en coach van het E-team en tegenwoordig de D-6. Ik voel me hier helemaal thuis. Sport is een medium dat verbroedert. Daarbij komt dat voetbal gezond is, competitief, een teamsport en je ontmoet veel mensen. Niet zo raar dus dat sport en ondernemen zo’n goede combinatie vormen.”

Hoe was het gesteld met de businessclub van SDVB toen je aantrad?

,,We hebben meer dan honderd leden, vrijwel allemaal lokale bedrijven. Naar horen zeggen werden de bijeenkomsten matig bezocht, vaak doordat de uitnodiging te laat kwam. Een ondernemer moet vaak ver vooruit Business in Barneveld

kunnen plannen. Daarom heb ik direct een jaarplanning gemaakt voor het seizoen 2014-2015 en zelfs het volgende zit al in mijn hoofd. Tijdens de eerste bijeenkomsten heb ik gefocust op inhoud, ondernemers zijn eigenwijs maar nooit te eigenwijs om iets te leren. Een biertje en een buffetje zijn natuurlijk supergezellig, maar de businessclubleden hebben meer aan avonden waarop ze inspiratie kunnen opdoen en van elkaar kunnen leren. Dat werkt, want voor de verrassingsinspiratieavond op 11 februari hadden we ondanks dat niemand het onderwerp wist, maar liefst 163 aanmeldingen.’’

Wat wil je bereiken met de businessclub?

,,Mijn droom is de ondernemers verbinden met de vereniging en de gemeenschap. Het moet geweldig zijn om lid te zijn van de businessclub omdat die meerwaarde geeft. Als straks het nieuwe pand wordt gebouwd, moeten de leden daar een bijdrage aan kunnen leveren en zelfs een voorkeursbehandeling krijgen. Tegelijk moeten de leden ook nadenken over hun rol binnen de vereniging. Betalende sponsors zijn natuurlijk te gek, maar het liefst hebben we sponsors die de voetbalclub en het maatschappelijk draagvlak groter maken door kennis en kunde. We moeten als businessclub ook toegankelijk zijn. Dat betekent vooral aanwezig zijn tijdens de bijeenkomsten. Niet alleen via een reclamebord langs de lijn. Ondernemers die het lidmaatschap financieel niet kunnen dragen, maar wel graag hun steentje willen bijdragen, zou ik daarom willen oproepen alsjeblieft contact met mij op te nemen. Dan praten we erover.’’ Of hij dit zomaar mag beloven, weet Zondag niet zeker, zo bekent hij. ,,Ik zal niet altijd om draagvlak vragen, ik geloof veel meer in eerst daadkracht tonen en dan draagvlak creëren.’’


Op nummer één in Google! Iedereen wil op nummer één in Google staan, maar wij hebben het geheim van Google ontdekt. Wij zorgen er voor dat u op de eerste positie in de zoekresultaten komt te staan en de bezoekers stromen voortaan naar uw website! Profiteer vandaag nog! We gaan al voor u aan de slag voor € 49,- per maand. Klinkt te mooi om waar te zijn, vind je niet? Nou, dat is het ook. Alleen al omdat er per zoekwoord maar één bedrijf bovenaan kan staan in Google. Toch zien we online regelmatig zulke claims voorbij komen van bedrijven die stellen dat ze gespecialiseerd zijn in zoekmachineoptimalisatie (SEO).

ik op mijn best’ Tijdens het interview gaat Zondag’s telefoon. Of hij deze even mag opnemen. Uit de speaker klinkt een luid ‘Héééééééééé, Manoooeeesssss!’ (Zondag’s bijnaam bij intimi). Een geanimeerd, maar serieus gesprek volgt. Als hij ophangt vertelt Zondag: ,,Dat was mijn collega Bas van der Veldt, de algemeen directeur. Hij vroeg hoe mijn try-out was geweest voor de landelijke Big Improvement Day. Dan geef ik aan dat die gewoon slecht was. De PowerPoint was te gebotoxt, waardoor m’n verhaal teveel vanuit mijn verstand kwam in plaats vanuit m’n hart. Ik moet dichter bij mezelf blijven. Een goede les.”

Kun je tegen kritiek?

,,Absoluut. Het is geweldig als je een paar mensen om je heen hebt die zeggen: je kan veel beter. Wat leer je er nou van als je alleen maar veren in je kont krijgt? Ik geef zóveel presentaties dat het gevaar van routine erin sluipt. Als Bas dan nog wat tips geeft, dan is dat meer dan welkom. Sterker nog: zeg dat ik iets niet kan, dan ben ik op mijn best. Je moet scherp blijven en elkaar op een hoger plan brengen. Daar draait het ook om bij de businessclub. Ondanks de crisis zijn er nog altijd bedrijven die winstgevend zijn. Hoe doen zij dat? Waarom groeit de ene supermarkt en heeft een ander het moeilijk? De producten zijn vrijwel hetzelfde, dus ligt het misschien wel aan klantgerichtheid. Deel je succes en je fouten, dan ben je lerend bezig om de wereld en je onderneming elke dag een stukje mooier te maken.’’

Dat delen doe je behalve via presentaties ook via je boek ‘Van spaghetti naar asperges’?

,,Klopt. In mijn boek staan succesrecepten voor slimmer organiseren. Toen de businessclubleden voor een bedrijfsbezoek naar Leusden kwamen, moesten ze zich

bijvoorbeeld aanmelden bij de digitale receptie. Ik krijg dan een sms en e-mail dat mijn bezoek is gearriveerd. De vroegere receptionistes zijn nu gastvrouwen die zich door het hele bedrijf bewegen in plaats van alleen achter de balie te zitten. Zij faciliteren op allerlei vlakken, geven koffie of vertellen iets over ons familiebedrijf. De organisatie is veel minder statisch. Ik denk dat veel bedrijven daar iets van kunnen leren.’’

Wat is dan de les voor een veel kleinere, juist lokaalgerichte ondernemer?

,,Bedrijven moeten continu blijven ontwikkelen en niet bang zijn voor automatisering. We zitten niet in een recessie, maar in een transitie. Bij banken zie je nu ontslagen vallen omdat we zelf hebben leren bankieren. Ik vermoed dat we in de toekomst zelfs een auto online gaan bestellen. Klanten zijn klanten, internet heeft de wereld geopend. Ook voor een lokale winkelier. Daar komt de businessclub weer om de hoek kijken: die winkelier weet misschien niet hoe hij zich online moet profileren, maar een ander lid weer wel. Kennis en kunde delen, dat is de meerwaarde.” De seizoensafsluiting van de businessclub is standaard op de derde donderdag van juni. ,,De afsluiting van 18 juni organiseren we groots in het Schaffelaartheater. Spreker is de 33-jarige Joseph Oubelkas die 4,5 jaar onschuldig in de meest beruchte Marokkaanse gevangenis vastzat. Hij schreef daarover het boek ‘400 brieven van mijn moeder’. Zijn inspirerende verhaal, willen we delen met álle ondernemers in Barneveld. Inmiddels hebben andere businessclubs zich al aangemeld om er ook bij te zijn. De entree is gratis, alleen steun je Joseph Oubelkas door zijn boek mee naar huis te nemen voor nog geen twee tientjes. Goedkoper kunnen we het niet maken.”

Tussen de spelers in onze branche zit veel verschil. Je hebt goede bureaus maar ook zakkenvullers die je in korte tijd gouden bergen beloven. Het lastige is dat het in beide gevallen gaat om partijen die precies weten hoe ze zich (online) moeten presenteren. Ook de snelle jongens in onze branche hebben een gelikte website, mooie webteksten en een verkoopverhaal dat klinkt als een klok. Trap er niet in. Er is maar één partij die je deze posities (structureel) zou kunnen garanderen. Dat is Google. En je raadt het al, zij zullen je deze garantie niet geven! Hoe herken je een goed bureau op het gebied van zoekmachineoptimalisatie? Betrouwbare bureaus voeren gedegen zoekwoord analyse en een nulmeting uit, bespreken realistische doelstellingen en rapporteren tot in detail over hun werkzaamheden en prestaties. Dit type bureau belooft je geen snelle resultaten, maar gaat voor haalbare doelstellingen op de middellange termijn. En ja, daar hangt een prijskaartje aan want SEO is een kennis- en arbeidsintensief proces. Voel je nattigheid? Vraag dan om transparantie. Bij webleads bieden we klanten standaard inzicht in wat we voor hen doen. Via een dashboard kunnen ze bovendien volgen hoe hun website op zoekwoordniveau presteert en hoe hun vindbaarheid is ten opzichte van concurrenten. Daarnaast delen we tips over contentontwikkeling, zodat onze klanten kunnen besparen door een deel van het werk in eigen beheer uit te voeren. Want bij ons staat elke klant op één.

Ben van Luttikhuizen is eigenaar van Webleads in Kootwijkerbroek, dat online marketing en webdevelopment verzorgt.

webleads.nl

11


Ondernemersloket

Gemeente adviseert over participatie Gerard van den Hengel, wethouder economische zaken: ,,Zie de Participatiewet niet alleen als een probleem van de overheid. Het is een landelijke afspraak tussen de sociale partners. Laten we er dus met z’n allen voor gaan en voorkomen dat de Quotumwet in werking treedt. Gelukkig zien we dat Barneveldse ondernemers al erg actief zijn en veel betrokkenheid tonen. Toch zou ik ondernemend Barneveld op het hart willen drukken: vergeet niet dat het hebben van werk weliswaar waardevol is voor deze mensen, maar dat zij tegelijk ook een verrijking zijn voor de organisatie. Het past naadloos binnen maatschappelijk verantwoord ondernemen. Uiteindelijk zijn er alleen maar winnaars.”

De Participatiewet is op 1 januari officieel in werking getreden. Het is de bedoeling dat de komende jaren 456 mensen die nu nog een uitkering krijgen een garantiebaan vinden bij een Barnevelds bedrijf. De gemeente biedt die bedrijven hulp, advies en financiële ondersteuning. Wie kan werken, moet werken. Dat is heel zwart-wit gezegd de insteek van de Participatiewet die op 1 januari 2015 in werking trad (zie kader). ,,Inzet van de nieuwe wet is mensen met een uitkering, die wel arbeidsmogelijkheden hebben, zoveel mogelijk aan regulier werk te helpen”, vertelt Dieneke Huis in ‘t Veld, beleidsmedewerker bij de gemeente Barneveld. ,,Die kandidaten zijn net zo divers als het werk dat ze zoeken; zowel mensen met een lichamelijke als met een geestelijke handicap, maar ook langdurig werklozen. De één zal dus zoeken naar eenvoudig productiewerk, terwijl een ander met een aangepaste werkplek prima in een hogere functie aan de slag

kan. Het zijn vaak erg gemotiveerde mensen.” Kosten voor bijvoorbeeld een aangepaste werkplek worden veelal gecompenseerd door de gemeente. ,,Daarnaast is er loonkostensubsidie, die een eventueel verschil compenseert tussen het loon en de daadwerkelijke productiviteit en een nieuwe no risk-polis”, vertelt Huis in ‘t Veld. ,,Daarmee wordt voorkomen dat werkgevers kosten maken bij langdurig ziekteverzuim.” Het aannemen van iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt hoeft geen zware belasting te betekenen voor de werknemer. ,,Er zijn bijvoorbeeld speciale jobcoaches die op de werkvloer alles in goede banen zullen leiden. Ook adviseren wij vaak jobcarving, oftewel het herschikken van taken. Zo kan iemand met een arbeidsbeperking aan het werk, terwijl de overige werknemers zich volledig kunnen richten op hun hoofdtaken. Geïnteresseerde bedrijven kunnen contact opnemen met het Ondernemersloket. Hier

kunnen ondernemers terecht met al hun vragen op het gebied van personeel.”

Hoe werkt de Participatiewet

Met de Participatiewet wordt de gemeente verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. Deze mensen zitten nu in de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en mensen met arbeidsvermogen in de Wajong. In totaal moeten in 2026 landelijk 125.000 arbeidsplaatsen zijn gerealiseerd. Voor Regio FoodValley zijn dat er uiteindelijk 2.594, waarvan er 440 eind 2016 gerealiseerd moeten zijn. Het Barneveldse aandeel in het totaal is 456. Voorlopig is de banenafspraak vrijwillig. Bij tegenvallende resultaten kan de Quotumwet in werking treden, die bedrijven met meer dan 25 werknemers verplicht om arbeidsplaatsen ter beschikking te stellen. ondernemersloketbarneveld.nl

125-jarige Guldie: ,,Duurzaam samenwerken met MNM’’ BARNEVELD - Het woord ‘duurzaamheid’ was 125 jaar geleden ongetwijfeld minder populair dan anno 2015, maar desondanks heeft het jubilerende Guldie dit begrip al net zo lang hoog in het vaandel staan. ,,Het klinkt als een cliché, maar voor ons is en blijft duurzaamheid cruciaal’’, legt Jaap Guldie, directeur van het schildersbedrijf uit. ,,Streven naar duurzaamheid zit in alle facetten van onze bedrijfsvoering. In de fysieke winkels, in onze webshops en zeker in het schildersbedrijf.’’ Die duurzaamheid is ook belangrijk in het beheer van hun vastgoed, vult Adriaan Guldie aan. ,,Dat is ook de reden dat we al zo lang als ik me kan herinneren samenwerken met Midden Nederland Makelaars. Omdat ze slagvaardig, altijd bereikbaar en daadkrachtig zijn. Maar ook omdat er een historische en dus duurzame relatie ligt. Elkaar kennen en snel met elkaar kunnen schakelen is ontzettend belangrijk.’’ Het aantal webshops (vijftien in getal!) is het aantal fysieke winkels (Barneveld, Hoevelaken en Ede) inmiddels ruimschoots gepasseerd. Toch is de fysieke winkel nog steeds een belangrijke poot onder de onderneming, geeft Adriaan aan. ,,Het aantal klanten dat in onze winkels komt, blijft hoog en stabiel. Hoe dat komt? Omdat we ervoor gekozen hebben te specialiseren in verf en behang. Met een voorraad, kwaliteit en merkenkeus waar geen bouwmarkt tegenop kan. Eén ding heel goed doen. Dat is dé manier om je te onderscheiden in deze nieuwe tijd.’’ Dat geldt ook voor het schildersbedrijf, zegt Jaap. ,,We zijn gespecialiseerd in vastgoedonderhoud, met name met langlopende onderhoudscontracten. We gaan lange en duurzame vertrouwensrelaties aan met onze klanten.

We blijven voortdurend sturen op klanttevredenheid, sterke communicatie en kwaliteit. Altijd naar de lange termijn kijken. Zoals dat werkt voor het onderhoud van een object, zo werkt dat ook voor zakelijke relaties.’’ Midden Nederland Makelaars is een partner die daar precies in past, geeft Jaap aan. ,,We hebben elkaar regelmatig nodig bij aankoopbemiddeling, verhuur en het opstellen van contracten, maar ook voor de taxatie van bestaand vastgoed. Wat je daarin nodig hebt is een vanzelfsprekende en duurzame vertrouwensrelatie.’’

Jaap Guldie (Guldie Schilders) en Adriaan Guldie (De verf- en behangwinkel): ,,De relatie met Midden Nederland Makelaars is een duurzame vertrouwensrelatie. Elkaar kennen en snel kunnen schakelen is voor ons heel belangrijk.’’

Guldie kiest voor Midden Nederland Bedrijfsmakelaars, professionals in onroerend goed.

mnm-bog.nl 13


BusinessNieuws

Webleads koppelt webshops met Markplaats BARNEVELD - Webleads heeft een koppeling onwikkeld waarmee bedrijven het aanbod van hun webshop automatisch en real time kunnen doorplaatsen naar Martkplaats.nl

Het belang van proces-efficiency In de december-editie van BIB trof u mij al zittend in de wolken aan. Daarmee werd duidelijk, dat ik met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid denk te weten, waar de toekomst van ICT zich bevindt. Voor mij is ‘de cloud’ echter geen doel, maar een middel. In een serie van zes columns neem ik u graag mee in, waar het mij echt om gaat: proces-efficiency. Wie ooit eens een bedrijfsbezoek heeft mogen brengen aan het prachtige bedrijf van de broers De Roller, heeft met eigen ogen kunnen zien, hoe slechts een paar mensen door efficiënt samen te werken een geweldig resultaat kunnen bereiken. In de wereldwijde maakindustrie zijn er ook talloze mooie voorbeelden van. Hoe anders is dat in de dienstverlening. Geen enkel bedrijf in de maakindustrie zou zich binnen de productielijnen de fouten kunnen veroorloven, die in de dienstverlening schering en inslag zijn. Natuurlijk: in de dienstverlening staat het menselijk handelen veel meer centraal dan in de maakindustrie. Sinds ik me in begin jaren negentig met automatisering in de dienstverlening bezighoud, heb ik me er echter over verwonderd hoe het mogelijk is dat men daar blijft volharden in een manier van werken, die niet alleen weinig efficiënt genoemd moet worden, maar ook onwaarschijnlijk veel fouten veroorzaakt. Procesefficiency is volgens mij noodzakelijk voor elk bedrijf dat in de rat-race anno nu de eindstreep wil halen. Niet alleen in de maak-industrie, maar ook in de (zakelijke) dienstverlening. Niet alleen meer omzet, maar ook meer rendement door een veel betere interne organisatie leidt tot een beter bedrijfsresultaat! Ik ben hiervan sinds 1999 overtuigd en het is de basis geweest voor de ontwikkeling van wat nu is uitgegroeid tot een volwassen systeem Covide CRM en mijn keuze voor het gebruik van Google Apps, een ultieme cloudtoepassing. We ontwikkelden door de jaren heen samen met onze klanten oplossingen, waardoor ieders verantwoordelijkheden duidelijk zijn, optimale proces-efficiency wordt nagestreefd om sneller en met minder fouten te kunnen werken en ongeacht tijd en plaats aan de klant kan worden gegeven wat hij zoekt: oprechte aandacht! ,,Sámen de klant centraal” is daarom de boodschap van Covide CRM. Samenwerken en elkaar in een open cultuur aanspreken met als enig doel samen optimaal te presteren vormen de motor voor optimale procesefficiency. Laten we afspreken, dat u mij mailt als u ergens vragen over houdt.

Willem Massier is initiatiefnemer en eigenaar van de franchise organisatie Covide CRM en G4B (Google for Business) en te bereiken via willem. massier@covide.nl

covide.nl

,,Als de groei van de afgelopen jaren doorzet, dan kent Nederland in de loop van 2015 voor het eerst meer webshops dan fysieke winkels. Opvallen in het online aanbod en koopgericht publiek naar je webshop halen is van cruciaal belang”, aldus Ben van Luttikhuizen van webleads. ,,De kunst is om dat te doen op een manier die je niet teveel tijd en geld kost.” Webleads heeft daarom geïnvesteerd in de ontwikkeling van een eigen eigen feedkoppeling voor Marktplaats.nl. De koppeling maakt het mogelijk om het aanbod van je webshop automatisch, realtime en 1:1 door te plaatsen op Marktplaats.nl. ,,Op die manier bereik je in

één klap een landelijk, miljoenenpubliek zonder extra tijd te investeren!” Nederland telt inmiddels zo’n 70.000 webwinkels. De meeste webshops zijn gericht op verkoop van kleding, sieraden, wijn of speelgoed. ,,Het voordeel van internet is tegelijkertijd het nadeel. Met een veel grotere afzetmarkt, krijg je namelijk ook een veel grotere concurrentie. Succesvolle webwinkels onderscheiden zich met een slimme online marketing strategie. In combinatie met de juiste tools - zoals deze koppeling - maak je in 2015 het verschil met jouw webshop. Wij verwachten veel van deze koppeling temeer omdat hij in de toekomst ook voor andere sites (o.a. Bol.com) gebruikt zal kunnen worden”, aldus Van Luttikhuizen. webleads.nl/producten/admarkt-feed

Visser & Visser helpt bedrijven met big data in het verbruik per voertuig. Of een koppeling tussen de werkplaatsadministratie en online voertuiggegevens van de RDW, waardoor verschillen in werkplaatsfacturatie per merk zichtbaar worden voor autobedrijven”, vertelt Jaap van Beek, vestigingsleider bij Visser & Visser in Barneveld. ,,Het optimaal benutten van data door slimme koppelingen te maken, zien we als een belangrijke toevoeging om ondernemers te helpen en bedrijven nog beter te laten presteren.”

BARNEVELD - Visser & Visser AccountantsBelastingadviseurs heeft haar interactieve dashboard voor bedrijven verrijkt met nieuwe datakoppelingen. Ondernemers krijgen hierdoor meer inzicht in hun bedrijfsvoering en kunnen daar beter op sturen. ,,Denk aan een koppeling tussen de transportadministratie en de ontwikkeling van brandstofprijzen, waardoor transporteurs inzicht krijgen

Het interactieve dashboard van Visser & Visser verbindt gegevens uit financiële en operationele systemen en vertaalt ze in informatieve rapporten, grafieken en KPI’s. ,,Door deze informatie te verrijken met data die (gratis) buiten uw onderneming beschikbaar zijn, ontstaat nog meer inzicht. Een mooi voorbeeld is de koppeling van omzetgegevens uit de verkoopadministratie met Google Maps. Valt de omzet in Friesland tegen? Dan kunt u met enkele muisklikken zien bij welke vertegenwoordiger of bij welke klant de omzet achterblijft en daar actie op ondernemen.” visser-visser.nl

‘Ketenregeling niet zomaar te omzeilen’ BARNEVELD - Pas op voor constructies om de ketenregeling te omzeilen. Werkgevers lopen grote risico’s als ze ontsnappingsclausules inbouwen om toch onder vaste contracten uit te komen. Daarvoor waarschuwt Van Veen Advocaten. ,,Wat je bijvoorbeeld ziet is dat bedrijven, die niet willen dat een werknemer na enkele contracten voor bepaalde tijd een vast contract krijgt, dan naast de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ook een vaststellingsovereenkomst afsluiten met een werknemer. Daarin staat dat de arbeidsovereenkomst na verloop van een bepaalde tijd alsnog met wederzijds goedvinden eindigt”, vertelt Chris Tijman van Van Veen Advocaten. In januari bepaalde de Hoge Raad dat zo’n constructie niet door de ‘juridische beugel’ kan. ,,De rechter stelt dat afwijking van dwingend recht met een vaststellingsovereenkomst niet kan als er nog geen onzekerheid of geschil is. Je kunt dus niet zo’n constructie toepassen voor iemand die al drie keer een tijdelijk contract heeft gehad. In zo’n situatie is er geen onzekerheid of geschil. Je weet namelijk al dat de werknemer recht heeft op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wanneer hij of zij blijft doorwerken.” Business in Barneveld

Chris Tijman: ,,We informeren werkgevers graag over de ketenregeling en de mogelijke problemen die daarbij kunnen optreden.’’ Wil je als werkgever na een derde overeenkomst voor bepaalde tijd of na 36 maanden (m.i.v. 1 juli 2015 geldt een maximale duur van 24 maanden) geen vast contract geven? ,,Dan is het verstandig om gewoon afscheid te nemen van een werknemer”, adviseert Tijman. ,,We informeren werkgevers graag over de ketenregeling en de mogelijke problemen die deze regeling met zich mee kan brengen.” vanveen.com


Van de Kolk best presterende bouwer van 2014 BARNEVELD - Bouwbedrijf van de Kolk is door de Stichting Klantgericht Bouwen (SKB) uitgeroepen tot Nederlands Best Presterende Bouwer van 2014. Henk en Peter van de Kolk kregen hiervoor recent de onderscheiding uitgereikt. De Stichting Klantgericht Bouwen is een organisatie die de prestaties van bouwondernemingen in heel Nederland meet. Hiermee maken zij de prestaties van bouwondernemingen transparant en daarmee wordt de kwaliteit van de dienstverlening richting kopers/consumenten verbeterd.

RoAd trakteert op feestje vol pk’s bij partycentrum ‘t Hoefslag BARNEVELD - Eén grote verrassing. Dat was het jubileumfeest van RoAd B.V. bij Partycentrum ‘t Hoefslag. Compleet met helikoptervlucht, quad- en terreinwagenrijden en kruisboogschieten.

Bij de uitreiking bedankte directeur Peter van de Kolk met name de inzet van de medewerkers. „We zien dit als een erkenning van de visie die we al generaties lang hoog hebben staan. Ook in mindere jaren kwaliteit blijven leveren. Dat hebben we ook in de afgelopen periode gedaan en daar plukken we steeds weer de vruchten van. Deze onderscheiding is een mooie bevestiging.’’ De titel SKB Best Presterende Bouwer is gebaseerd op scores van het jaar 2014. Kopers vulden een enquête in waar een rapportcijfer uitrolde. Van de Kolk scoorde gemiddeld een 8,4. In 2013 werd Van de Kolk uitgeroepen tot best presterende bouwer van Gelderland. vandekolk.nl

De uitreiking van de onderscheiding aan Henk en Peter van de Kolk.

Valkuil: wel of geen btw? RoAd pakte flink uit met een tweetal jubilea van het bedrijf. ,,Als het in Barneveld kan, waarom zou je het dan elders vieren?’’ Twee RoAd-personeelsleden vierden hun 40-jarig jubileum bij de leverancier van onder meer grondverzet- en wegenbouwmachines. ,,In overleg met beide echtgenotes werd besloten tot een feest voor al onze werknemers en hun partners”, vertelt directeur André de Vor. ,,De jubilarissen werden verrast met een helikoptervlucht vanaf hun eerste werkadres naar ‘t Hoefslag, waar de rest al stond te wachten. Dat hebben ze als heel bijzonder ervaren zeiden ze later.” Het jubileumfeest was een groot spektakel. ,,We kozen voor ‘t Hoefslag omdat zij naast een mooi feest ook veel activiteiten aanbieden, zoals kruisboogschieten en rijden met quads en terreinwagens. Daar hebben we erg leuke reacties op gehad. Zeker de dames vonden het crossen geweldig”, lacht De Vor. Dat het een lokale horecagelegenheid is, speelde ook mee. ,,Als het in Barneveld kan, waarom zou je het dan elders vieren? Dat je als ondernemers elkaar kunt versterken geeft een goed gevoel.” Voor een ondernemer is het werk ook nooit gedaan, zelfs niet op een feestje. De Vor: ,,Onze nooddienst bleef bereikbaar, want we hebben service hoog in het vaandel staan. Net als bij ‘t Hoefslag; van buffet tot het vullen van de glazen, zij houden alles goed in de gaten. Daar houd ik van.” thoefslag.nl

Stagecall leert ondernemers natuurlijk spreken VOORTHUIZEN - Ontspannen je bedrijf, producten, diensten of visie presenteren voor een grote groep. Op een natuurlijke manier een verkoopgesprek of pitch voeren. Dat kan je leren, is de overtuiging van Gabrielle Dik van Stagecall. De Voorthuizense presentatietrainer organiseert in 2015 diverse trainingen en workshops. Het gaat zowel om presentatietrainingen met open inschrijving als in company workshops en trainingen. Ze zijn geschikt voor onder meer ondernemers, directeuren, managers en sales medewerkers en er zijn speciale tarieven voor zzp’ers. Daarnaast verzorgt Dik in-company trainingen, workshops en individuele presentatiecoaching. Tot de opdrachtgevers van Stagecall behoren onder meer HSO, Infor, EO, CHE en Routit.

,,Je leert geen trucjes, maar gaat aan de slag met jouw natuurlijke spreekstijl en persoonlijke kwaliteiten. Het gaat erom dat je ontspannen en jezelf bent als je spreekt, gelooft in je boodschap en in verbinding bent met je luisteraars. Dan komt de boodschap het beste over. Uiteraard is er ook aandacht voor de opbouw van een verhaal, de positie van je luisteraars, het gebruik van visuele middelen en het kernachtig neerzetten van je boodschap.” stagecall.nl

De Voorthuizense presentatietrainer Gabrielle Dik: ,,Het gaat erom dat je ontspannen en jezelf bent als je spreekt, gelooft in je boodschap en in verbinding bent met je luisteraars. Dan komt de boodschap het beste over.’’

Wel of geen btw over de huurprijs van een bedrijfspand? Voor veel verhuurders en huurders van bedrijfsonroerendgoed blijft het lastige materie. Zeker als er niet btw-plichtige huurkandidaten betrokken zijn in het proces. Eerst maar eens het uitgangspunt. De verhuur van een winkel, kantoor of bedrijfshal is van rechtswege vrijgesteld van btw. Tóch wordt er over het algemeen btw berekend over de huurprijs. Een ondernemer die een bedrijfspand huurt, is namelijk meestal zelf btw-plichtig en kan de btw dus verrekenen met de fiscus. Verhuurder en huurder zullen daarom meestal ‘opteren voor een btw-belaste’ verhuur. Voor de wet ben je btw-plichtig als je voor ten minste 90% btw-belaste prestaties verricht. Stichtingen, sportclubs, onderwijsgerelateerde instellingen, (semi-)overheden en zorginstanties doen dat meestal niet. Zij zijn dus geen onderneming in de zin van de wet en dus ‘niet btw-plichtig’. Wat als je nu als verhuurder een huurkandidaat treft die niet btw-plichtig is? Laatst hadden we zo’n situatie toen een stichting interesse toonde om een bedrijfshal te huren. Het lijkt logisch om dan vrij van btw te verhuren, maar dat kan wel eens ‘te kort door de bocht’ zijn. Als een verhuurder een bedrijfspand laat bouwen, moet er namelijk btw worden betaald over de aanneemsom en over de grond. Als de huurder dan een ‘niet btw-plichtige’ kandidaat is, kan de verhuurder deze btw niet met de fiscus verrekenen. Het rendement is dan fors lager dan wanneer er een btw-plichtige huurder zou zijn geweest. In de regel zal de verhuurder deze ‘schade’ in de huurprijs willen verrekenen. Deze btw-compensatie is niet per definitie gelijk aan het 21%-tarief. Kortom, complexe materie die tot grote schade lijdt als je er te lichtzinnig mee omgaat. De rol van de bedrijfsmakelaar als ‘gatekeeper’ is in dergelijke situaties dan ook van groot belang. U mag verwachten dat uw makelaar bij verhuur zulke problemen signaleert én u informeert over oplossingen.

Gerben Hartkamp RMT, Midden Nederland Bedrijfsmakelaars

mnm-bog.nl 15


BusinessDashboard

Businessnieuws Gemist? Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen weken? Nieuwsflashes voor drukke ondernemers die toch niets willen missen!

22 januari

Veel vraag naar mbo-onderwijs Barneveldse bedrijven hebben vooral behoefte aan mbo-opleidingen op het gebied van techniek en economie/administratie. Ze zijn met name op zoek naar jongeren met een opleiding op mbo-niveau 3 en 4. Dat blijkt uit onderzoek van vmbo-school De Meerwaarde onder leden van ondernemersvereniging de BIK. Ruim 75 bedrijven werkten mee aan het onderzoek. De Meerwaarde wil mogelijk al volgend jaar starten met een volwaardig mbo-aanbod in Barneveld. Voorwaarde is dat er voldoende draagvlak is bij het Barneveldse bedrijfsleven. 15 januari

Eén stichting voor bedrijventerreinen Harselaar is opgegaan in Stichting Veiligheid en Beheer Bedrijventerreinen Barneveld. Deze nieuwe organisatie gaat zich ook bezighouden met de beveiliging en het beheer van bedrijventerreinen in de gemeente Barneveld.

6 januari

Onderzoek filekosten A1/A30 De BIK, gemeente Barneveld, Regio FoodValley, provincie Gelderland, VNO/NCW-Midden en Transport en Logistiek Nederland onderzoeken samen de maatschappelijke kosten van de files rond knooppunt A1/A30. De uitkomsten zijn naar verwachting dit voorjaar bekend. Dat meldt de BIK. Volgens de ondernemersvereniging staan investeringen van bedrijven in de regio onder druk door de files. Met de uitkomsten hoopt de BIK meer gehoor te vinden in Den Haag en Europa voor de gewenste opwaardering van het knooppunt.

10 januari

Ontspannen nieuwjaarsborrel BIK & JOS Zo’n 130 ondernemers hebben de nieuwjaarsreceptie van de BIK & JOS bijgewoond. Die vond plaats bij restaurant De Oranjerie in Barneveld. Chef-kok Erik Hendriksen schotelde de ondernemers een diner van zeven gangen voor. Verder trad er een coverband op, vereeuwigde een portretkunstenaar de aanwezige ondernemers en zorgde een ludieke fotoshoot voor een ontspannen tintje aan de avond die werd afgetrapt met de traditionele speeches. BIK-voorzitter Gijs Eikelenboom en JOS-voorzitter Jaco Kuijper benadrukten daarin het belang van verdere samenwerking.

567

50-56 jr.

31 januari

Doorstart voor Intratuin Barneveld Oprichter Ton Uljee is weer terug bij Intratuin Barneveld. Hij neemt het tuincentrum over dat in januari failliet ging. Intratuin Barneveld gold lange tijd als het paradepaardje onder de Nederlandse tuincentra.

6 januari

Doorstart voor promotie Veluwe VisitVeluwe gaat de komende twee jaar de Veluwe promoten als toeristische bestemming. De gecoördineerde marketing lag stil sinds het Veluws Bureau voor Toerisme afgelopen zomer failliet ging. Visit Veluwe wordt gefinancierd door de Veluwse gemeenten. Barneveld draagt € 38.500,- bij voor 2015 en 2016. De Veluwe is nog altijd een populaire vakantiebestemming, maar het toeristische bezoek daalde er vorig jaar sneller dan elders.

19 december

Hotel Columbiz Park dichterbij Een nog onbekend bedrijf heeft plannen om op Columbiz Park een zakenhotel met 110 kamers te realiseren. In december ondertekende de gemeente het koopcontract voor de kavel met de bewuste ondernemer. De gemeente wil niet aangeven om welk bedrijf het gaat. Columbiz Park is een beoogd kantoorcomplex van circa 6 hectare. De verkoop van de kavels stagneerde in de afgelopen jaren door de tegenvallende economie. Dat levert Barneveld een strop van ruim 14 miljoen euro op.

15 januari

Werkloosheid stabiliseert In december 2014 telde Barneveld 1439 werkzoekenden. Dat waren er evenveel als in dezelfde periode vorig jaar. De werkloosheid in Barneveld piekte aan het begin van 2014, maar loopt sindsdien weer licht terug en is de laatste maanden relatief stabiel. Het lijkt daarmee economisch gezien beter te gaan in Barneveld dan elders in Nederland. Landelijk steeg de werkloosheid juist aan het eind van vorig jaar.

13 januari

Barneveld pakt leegstand kantoren aan Overleg met vastgoedeigenaren, tijdelijke herbestemming van lege kantoorpanden en terughoudendheid bij het bouwen van nieuwe kantoren. Dat zijn de speerpunten uit het actieplan van de gemeente Barneveld om de kantoorleegstand terug te dringen. In Barneveld staat momenteel 24 procent van de kantoren leeg. Dat de leegstand hier hoger is dan gemiddeld in Nederland komt vooral door de structurele leegstand van grote panden aan bijvoorbeeld de Baron van Nagellstraat.


BusinessNieuws

Hét Preuvenement krijg vorm

BIK en JOS geïnformeerd over Participatiewet BARNEVELD - De BIK en de JOS lieten zich begin februari uitgebreid informeren over de Participatiewet. Dit gebeurde tijdens een drukbezocht bedrijfsbezoek bij Ons Bedrijf aan de Valkseweg in Barneveld.

Hét Preuvenement op 2 en 3 september speelt zich af voor en in Kasteel De Schaffelaar. BARNEVELD - Hét Preuvenement, het culinaire festijn op en rond Kasteel De Schaffelaar krijgt steeds meer vorm. Tientallen horecabedrijven hebben belangstelling getoond om hier op 2 en 3 september hun culinaire kunsten te vertonen aan een groot publiek. ,,We zijn druk bezig met inventariseren’’, aldus Gert Ansink namens de organisatie die bestaat uit een brede groep ondernemers. ,,Dat het mooi gaat worden, staat vast. Met de artist impression die er recent gemaakt is, wordt zoveel

wel duidelijk. De locatie leent zich er natuurlijk ook uitstekend voor. Hét Preuvenement speelt zich niet alleen af op een speciaal daarvoor ingericht terrein in de ‘voortuin’ van De Schaffelaar, maar ook in het kasteel zelf.’’ Voor zakelijke bezoekers van Hét Preuvement is er een een speciale Business Preuverie waar ondernemers hun relaties mee naar toe kunnen nemen. Belangstellenden voor een dergelijk arrangement kunnen mailen naar info@hetpreuvenementbarneveld.nl.

Joseph Oubelkas bij slotavond Business Club SDV Barneveld BARNEVELD - De jaarlijkse slotavond van Business Club SDV Barneveld vindt dit jaar voor de eerste keer plaats in het Schaffelaartheater. Naast een feestelijk buffet staat er een bijzondere spreker op het programma: de 33-jarige Joseph Oubelkas die 4,5 jaar onschuldig vastzat in de meest beruchte Marokkaanse gevangenis.

De Participatiewet verplicht de gemeente Barneveld om tot en met 2016 circa 75 mensen met een beperking een baan te geven in het bedrijfsleven. Dat aantal loopt in de jaren erna op tot 450. Een flinke opdracht, maar die wordt met redelijk optimisme tegemoet getreden, zo bleek. Veel bedrijven in de gemeente Barneveld hebben al mensen met een beperking in dienst. Of die echter ook meetellen in de verplichting voor de komende jaren is nog niet duidelijk. ,,Ondernemers in Barneveld hebben maatschappelijk verantwoord ondernemen in het bloed’’, aldus wethouder Gerard van den Hengel. ,,Ik ben ervan overtuigd dat het ons gaat lukken.’’ De verplichting om mensen met een beperking op de loonlijst te zetten geldt voor alle bedrijven met 25 of meer werknemers. Als men er op termijn niet aan voldoet, staat hier een boete op van circa 5000 euro per jaar dat een plek niet ingevuld kan worden. Voor ondernemers is nog lang niet alles duidelijk. Een van de vragen die speelt is wat het een ondernemer gaat kosten om iemand in dienst te nemen met een beperking en de mate waarin hun handicap financieel gecompenseerd wordt. Kijk op www.bikbarneveld.nl voor een fotoreportage.

Business in Barneveld is een uitgave van Hiemstra Publiciteit en wordt per post verzonden aan onder nemers en managers in de gemeente Barneveld. © 2015 Business in Barneveld verschijnt zes keer per jaar in een oplage van circa 3.000 exemplaren. Wél KvK ingeschreven in de gemeente Barneveld, maar geen magazine ontvangen? Contact ons via info@hiemstrapublictieit.nl of bel (0342) 820 225. Opvallend profileren in deze uitgave? (0342) 820 225 of (06) 165 250 20.

Joseph Oubelkas schreef het boek ‘400 brieven van mijn moeder’. Sinds de verschijning van boek in 2011 geeft hij lezingen en presentaties voor overheidsinstanties, scholen, universiteiten en het bedrijfsleven in binnenen buitenland. Het boek vertelt het waargebeurde verhaal van Oubelkas (1980) die op 24-jarige leeftijd zonder bewijs of onderzoek wordt veroordeeld tot tien jaar celstraf in Marokko. Tijdens het harde leven in verschillende gevangenissen bouwt Joseph toch bijzondere vriendschappen op en wordt hij onvoorwaardelijk gesteund door de 400 brieven van zijn moeder.

Concept redactie, fotografie Hiemstra Publiciteit

Bladmanagement Created by Crearts

De avond is niet alleen bedoeld voor leden, maar voor álle ondernemers in Barneveld en omstreken, vertelt voorzitter Herman Zondag. Er zijn 500 kaarten beschikbaar, waarvan de helft al is afgenomen door de leden zelf. Ook andere businessclubs kunnen kaarten reserveren. Het buffet voor leden en hun partner op 18 juni is van 17.30 tot 19.30 uur. Om 20.00 uur gaat de zaal open voor de andere ondernemers. De entree is gratis. Bezoekers wordt wel gevraagd om het boek van Joseph Oubelkas af te nemen voor 20 euro. Business Club SDV Barneveld heeft als visie om de ondernemers in Barneveld en omstreken met elkaar

De slotavond van Business Club SDV Barneveld is toegankelijk voor alle ondernemers.

te verbinden. Door deze verbindingen versterken bedrijven elkaar en creëren ondernemers een fantastisch maatschappelijk veld voor de gemeenschap van Barneveld. Als mensen delen, ontstaat er een vermenigvuldigingsfactor. Of het nu om een kleine of een grote organisatie gaat. sdvbc.nl/business-club

Dirk van Harten Crearts

Ontwerp

Wouter Anbeek Ontwerp van Wouter

Fotografie

Danielle Malestein Ontwerpgeheimen

Druk

BDU Print

Sealen / Adresseren Joh. van de Kamp BV

17


BusinessNieuws

Hype viert opening pand met inspirerend feestje BARNEVELD - Meer dan tweehonderd Barneveldse ondernemers waren van de partij om het glas te heffen op de verhuizing van Hype Automatisering naar de Anthonie Fokkerstraat op bedrijventerrein De Briellaerd.

inspirerende speech van ‘serial-entrepreneur’ Arko van Brakel, oprichter van tal van (internet-) ondernemingen. Etien: ,,Hij hamerde op innovatie, een belangrijk element in de levenscyclus van elk bedrijf. Dat is ook iets waar we met Hype voortdurend mee bezig zijn.’’

De bekende ICT-onderneming werd in 1997 gelanceerd door Etien van de Beek en Tim Gerritsen. Dit team is sinds die tijd uitgebreid met vijftien ICT-consultants en back-office-medewerkers. ,,De langetermijnrelatie met onze klanten. Dat is denk ik het geheim van de groei’’, legt Etien uit. ,,We gaan niet voor het snelle succes, maar voor partnership en commitment. Klanten weten dat blijkbaar te waarderen. ‘‘Het Hype-feestje werd opgeluisterd door een

Cloudet

Hype richtte onlangs het label ‘Cloudet’ op, een nieuw platform waarbinnen tal van verschillende clouddiensten zijn ondergebracht. Etien: ,,Overal en altijd veilig kunnen werken. Dat vraagt om een flexibel platform waarmee we ondernemers met Cloudet faciliteteren.’’ hype.nl

Inspirerende spreker via Comedyfabriek VOORTHUIZEN - Hoe vaak sloot u de ogen op een conferentie of tijdens een toespraak? Terwijl een echt goede toespraak juist dagen later nog vers in het geheugen ligt. Breng uw boodschap effectief over met de sprekers van de Comedyfabriek. Ook voor inspirerende sprekers met landelijke bekendheid kunt u terecht bij de Comedyfabriek. Het bedrijf werkt nauw samen met Speakersonline en beschikt over tal van motiverende sprekers uit de sport, het bedrijfsleven en entertainment. Voor elke gelegenheid is er wel een geschikte persoon die het effect heeft dat u beoogt. De Comedyfabriek inventariseert de wensen, het budget en het doel en doet vervolgens een passend voorstel. Succes gegarandeerd! decomedyfabriek.nl/ speakersonline

Het verhuisfeestje van Hype Automatisering werd door meer dan tweehonderd ondernemers bezocht.

Tim Gerritsen wordt ondervraagd door Arko van Brakel (rechts Etien van de Beek).


BusinessBolides

‘Kwaliteit heeft een hart’ In 2014 werden er slechts veertien van gefabriceerd en het is de enige auto ter wereld die heel veel kost en vrijwel niets anders te bieden heeft dan extreme autosportbeleving: geen ABS, ESP en stuurbekrachtiging. Ondernemer Henk Möhle is er zeker van: hobbymatig zal hij nóóit in een andere auto rijden dan in een Donkervoort, want naast het rijplezier speelt ook ,,de emotie van het ondernemerschap in voor- en tegenspoed’’ een rol.

Wat doe je in het dagelijks leven?

,,Ik ben investeerder in verschillende producten en branches. Op dit moment ben ik druk met het in de markt zetten van een betaalbaar Huisautomatiseringssysteem (e-Domotica). Het is een in eigen beheer in Nederland ontwikkeld, draadloos systeem dat in de 39 huurappartementen in Dompselaerstate hier in Barneveld standaard wordt ingebouwd.’’

Wat maakt deze auto zo bijzonder? ,,De D8 GTO is een sensationele wagen die te vatten is in de term ‘hevigheid’. Er zijn twee bijzondere aspecten aan deze auto. Allereerst de techniek. De auto weegt slechts 695 kg en heeft een 380 pk krachtbron. Het totale buizen hybride chassis weegt slechts 54 kg. De carrosserie is van lichtgewicht koolstof/kevlar. De auto is voorzien van de handgebouwde Audi 2,5L R5 TFSI. Het volle vermogen wordt alleen via de achterwielen op het wegdek gezet. Tweede bijzondere aspect is de Nederlandse ontwerper van deze auto: Joop Donkervoort. 36 jaar geleden startte hij met de verkoop en productie van Lotus 7 auto’s. Als je weet wat deze man in zijn carrière allemaal heeft meegemaakt! Diverse malen langs de afgrond van een faillissement gegaan, de ene na de andere tegenslag overwonnen. Joop houdt niet van franjes, toeters en bellen die nergens toe doen. Bij hem staan plezier en

betrouwbaarheid op de eerste plaats. Zijn gevleugelde uitspraak is dat een auto niet 100 procent perfect hoeft te zijn: ,,Kwaliteit heeft een hart, perfectie niet.’’ Nodigt deze auto nadrukkelijk uit om hard te rijden? ,,De auto is gebouwd voor gebruik op straat, maar ook voor op het circuit. Het is een van de snelste straatlegale auto’s ter wereld. Om je een indruk te geven; van 0 -100 km/uur in 2,8 seconden en van 0 - 200 km/uur in 8,6 seconden. De topsnelheid bedraagt 270 km per uur. Maar een hoge topsnelheid is minder leuk dan het actief en snel accelereren. Dus mooie tochten rijden in de Alpen en Dolomieten is favoriet bij de eigenaren. Ook een bijzonderheid aan de wagen is dat je tijdens het rijden alleen maar leuke reacties krijgt van medeweggebruikers. Opgestoken duimen, mensen die uit hun auto hangen om een foto te maken, dat soort dingen.’’ Wat was je allereerste auto? ,,Mijn eerste auto was een Simca 1100 en dat is zo’n 40 jaar geleden.’’ Wat is je volgende auto? Mijn volgende auto voor werk zou ik echt nog niet weten. Voor de hobby zal er nooit een ander merk komen dan Donkervoort. Door met deze auto rond te rijden is er naast het plezier van het rijden ook de emotie van het ondernemerschap in voor- en tegenspoed. Lees de biografie van Joop Donkervoort maar eens, geschreven door mijn vriend en Donkervoort-liefhebber Koos Woltjes. e-domotica.com

De Wet Werk en Zekerheid: bent u voorbereid? Een ondernemer richt zich vooral op ondernemen. Dat is ook waar je je als ondernemer mee bezig moet houden. Gevaar is echter dat de juridische kant van het ondernemerschap onderbelicht blijft, terwijl de consequenties aanzienlijk kunnen zijn. Eén van die juridische kanten is het arbeidsrecht, welke dit jaar ingrijpend verandert. U zult hiervan ongetwijfeld iets van hebben meegekregen. Een aantal wijzigingen (de aanzegplicht, concurrentiebeding en proeftijd) zijn per 1 januari 2015 al ingegaan. De echt grote veranderingen in het arbeidsrecht: het ontslagrecht, de ontslagvergoedingen en de ketenregeling , komen eraan per 1 juli 2015.

Ontslagrecht

De wet bepaalt straks voor welke ontslaggronden welke instantie moet worden aangeschreven: bij voorgenomen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid is het UWV de aangewezen instantie. Ligt de reden van het (voorgenomen) ontslag bij de persoon van de werknemer dan dient men naar de kantonrechter te gaan. De kantonrechter zal strikt gebonden zijn aan de in de wet opgenomen ontslaggronden.

Afwijzing van een ontbindingsverzoek zal waarschijnlijk vaker voorkomen.

Beëindiging met wederzijds goedvinden

Bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, krijgen werknemers een herroepingsrecht. Een werknemer krijgt namelijk twee weken lang de tijd om terug te komen op zijn instemming met de beëindiging.

Transitievergoeding

Nieuw is ook de transitievergoeding. Deze vergoeding is straks altijd verschuldigd bij beëindiging van een contract dat twee jaar of langer heeft geduurd, onafhankelijk van de reden. De vergoeding is een stuk lager dan de huidige kantonrechtersformule: één derde maandsalaris voor elk gewerkt jaar voor de eerste tien jaar van de arbeidsovereenkomst, en voor de periode daarna een half maandsalaris per gewerkt jaar.

Ketenregeling

De ketenregeling wordt aangepast naar drie overeen-

komsten in maximaal twee jaar met tussenpozen van maximaal zes maanden. Tijdelijke contracten worden als opeenvolgend gezien als zij elkaar met een tussenpoos van zes maanden of minder opvolgen. In de praktijk zal overigens meer veranderen dan hetgeen hierboven is opgesomd. Wees daarom goed voorbereid op de Wet Werk en Zekerheid! Johan de Koning Gans is advocaat bij Post Advocaten postadvocaten.nl 19


‘Op ons reformatorischen wordt extra gelet omdat we vrij beslist zijn’

Bennie Wijnne. Hij staat bekend als een vriendelijke en sociale ondernemer. Is politiek actief bij de SGP en een veel geziene gast op netwerkbijeenkomsten. Al decennialang werkt hij als accountant (vanaf 2002 in Barneveld), maar het had niet veel gescheeld of hij was melkveehouder geworden. Portret van een rasondernemer met visie. ,,Op ons ‘reformatorischen’ wordt extra gelet, omdat we vrij beslist zijn over wat wel en niet mag. We moeten onze geloofwaardigheid bewijzen en dat vind ik terecht.’’

Bennie Wijnne: ,,Ik denk dat het binnen ‘onze club’ gaat zoals overal: je kent elkaar en als je je werk goed doet, dan wordt je werk gegund.’’

Business in Barneveld


Let op met onzakelijke leningen

Het is stil in huize Wijnne op deze koude en regenachtige maandagochtend in februari. Dat komt wel vaker voor, want op de jongste zoon na zijn alle kinderen inmiddels het huis uit. Hij heeft er al een afspraak op zitten deze ochtend: als fractielid van de SGP was hij te gast bij de officiële opening van Station Zuid, het nieuwe spoorwegstation aan de Valleilijn. Hij beleeft plezier aan deze én andere facetten van het werk als fractielid, vertelt hij. Het contact met mensen. Tijd en energie geven aan de gemeenschap. De belangstelling voor politiek bracht zijn vader op hem over, een man die de actuele mondiale en lokale maatschappelijke ontwikkelingen op de voet volgde.

Uit wat voor nest kom je? ,,Ik ben opgegroeid in het Gelderse dorpje Oosterwolde, waar mijn vader een boerderij had met 20 melkkoeien. Ik was de derde in het rijtje van zeven kinderen maar we zijn nooit met z’n zevenen geweest. Toen ik acht jaar oud was overleed mijn oudste broertje aan kanker. Hij was toen elf jaar oud. Als kind pakte ik de draad snel weer op, maar ik weet nog hoe verdrietig mijn ouders waren. We vormden een warm en hecht gezin. Mijn jeugd was veilig en stabiel. Mijn ouders stimuleerden ons om onze talenten te gebruiken en ondersteunden ons waar ze konden. Ik hielp mee op onze boerderij en wilde boer worden. Daarom koos ik ondanks dat ik goed kon meekomen op school voor de lagere en later de middelbare landbouwschool. Mijn belangstelling voor cijfers werd pas gewekt toen ik mijn middenstandsdiploma haalde. Na een cursus praktijkdiploma boekhouden ben ik op mijn negentiende bij een agrarisch accountantskantoor terechtgekomen. Via avondstudie ben ik later accountant geworden.’’

Vond je vader dat niet jammer? ,,Nee, dat heeft hij in elk geval nooit laten blijken. Hoewel hij ongetwijfeld ook vond dat ik meer in mijn mars had dan de lagere landbouwschool. Mijn vader stimuleerde ons in de dingen die we deden, ik denk omdat hij zelf graag meer had gewild. Dat projecteerde hij op een positieve manier op zijn kinderen. Ik heb het bedrijf van mijn vader trouwens nog wel overgenomen voor een aantal jaren, maar het was te klein om er van te kunnen leven en uiteindelijk heb ik het verkocht en ben ik full time in de accountancy gaan werken.’’ Het belang van goede verhoudingen werd Bennie al jong bijgebracht. Een ruzie wordt uitgepraat en bijgelegd. Of het nu in de familie is of met een buurman. Zelf is hij ook niet ‘van de conflicten’. Hoewel het soms wel noodzakelijk is om duidelijk te zijn. Dat heeft hij moeten leren, vertelt hij. Waar tijdens de opleidingen en cursussen die hij in het verleden volgde met name ‘kennis’ hoog op de agenda stond, leerde hij ook vaardigheden die hem helpen zijn valkuilen te vermijden.

Hoe zullen de meeste mensen jou omschrijven? ,,Als iemand die meer heeft met commitment dan met polarisatie. Als iemand die verbindt. Ik ben gevoelig voor een goede sfeer. De strijd aangaan is niet mijn sterkste kant, maar ik loop niet weg voor lastige beslissingen. In de politiek zal je mij niet snel betrappen op scherp optreden tegen een persoon. Wel op de inhoud.’’

Ondernemers hoor je wel eens zeggen dat ze het lastig vinden om in het reformatorische circuit aansluiting te vinden. Kan je je dat voorstellen? ,,Nee, eigenlijk niet. Reformatorische ondernemers staan midden in de wereld. Mijn indruk is dat ze de blik ook echt wel naar buiten hebben. Werk wordt niet aan geloofsgenoten gegeven vanwege die gezamenlijke achtergrond. Natuurlijk kan het wel een plus zijn als je dezelfde waarden deelt. Ik denk dat het binnen ‘onze club’ gaat zoals overal: je kent elkaar en als je je werk goed doet, dan wordt je werk gegund.’’

In hoeverre heeft jouw kerkelijke achtergrond invloed op hoe je je werk doet? ,,Integriteit is een kernwaarde. Dat mag je van elke accountant verwachten, maar zeker bij ons. Er wordt extra op ons gelet, omdat we vrij beslist zijn over wat wel of niet mag. Dan kan je verwachten dat je daar op wordt aangesproken. We moeten onze geloofwaardigheid bewijzen en dat vind ik terecht. Ik zie dat als een uitdaging. Ik heb overigens genoeg tevreden klanten die mijn politieke keuzes niet delen maar waar een prima relatie bestaat op basis van wederzijds respect.’’

Wat je weleens hoort is dat ondernemers naar de kerk gaan, maar het in het zakenleven wat minder nauw nemen met de regels die er zijn. Herken je dat? ,,Mensen die het minder nauw nemen met de regels kom je overal tegen, maar op ons wordt extra gelet. En terecht. Als je staat voor normen en waarden dan begint dat met jezelf er aan houden, anders wordt het volstrekt ongeloofwaardig. Er staat niet voor niets in de Bijbel: Vreest God, eert de koning. Wees dus de overheid gehoorzaam, ook al ben je het met de regel niet eens. Belastingontduiking bijvoorbeeld kan niet, voor niemand, maar zeker niet voor reformatorische ondernemers. Ik begrijp natuurlijk heel goed dat ondernemers met een drive het lastig vinden om tegengewerkt of afgeremd te worden door procedures van de overheid. En de roep om minder regels snap ik ook. Onze taak als accountant is om ondernemers te wijzen op de risico’s die je loopt als je de regels niet naleeft.’’

Waar geniet je van in je werk? ,,Het met mensen bezig zijn. Ondernemers een stap verder helpen. Conflicten oplossen. Daar kom ik mijn bed graag voor uit. Recent bijvoorbeeld hebben we een erfeniskwestie in der minne kunnen regelen na jarenlange strijd in een familie. Twee mensen, broer en zus, die lijnrecht tegenover elkaar stonden. Daar komen veel emoties bij kijken. Om dan te proberen ze in redelijkheid dichter bij elkaar te laten komen, is een mooi aspect van mijn werk.’’

Je bent raadslid, vader in een groot gezin en een drukbezet ondernemer. Hoe is dat te combineren in de 24 uur die er in een dag zitten? Nou, met de drukte thuis valt het wel mee. We hebben zes zonen en een dochter en inmiddels zes kleinkinderen, maar alleen onze jongste zoon van 21 woont nog thuis. Ik heb nooit alleen met mijn eigen bedrijf bezig willen zijn. Dat is ook de reden dat ik ja heb gezegd toen het verzoek kwam om hier in Barneveld de SGP-fractie te komen versterken. Ik ben geen type die om zeven uur ‘s avonds op de bank wil gaan zitten. Dat kan om tien uur ook nog wel. De weekenden heb ik altijd vrij gepland voor mijn gezin en het nemen van de nodige rust. Lekker in de tuin werken, fietsen met mijn vrouw. En elke nacht zeven uur slapen is ook goed voor een mens!

COLUMN

BusinessFiscaal

In het huidige economische klimaat is het moeilijk om geld uit de markt te halen. Het komt daardoor steeds vaker voor dat een directeur grootaandeelhouder dan maar zelf de lening verstrekt aan zijn BV. Of dat een moedermaatschappij geld uitleent aan een dochtermaatschappij. Bij dergelijke ‘vestzak-broekzakverhoudingen’, kan het voorkomen dat deze ‘verbonden partijen’ wat ‘nonchalant’ omgaan met de voorwaarden waaronder zij de lening afsluiten.

Het is echter zeer belangrijk dat ook dergelijke leningen op een zakelijke basis worden vormgegeven. De Belastingdienst zit namelijk, als gevolg van een hele berg aan rechterlijke uitspraken, als de spreekwoordelijke ‘bok op de haverkist’. Dat doet met name pijn als het niet goed gaat met de lening en de financiering moet worden afgewaardeerd. Hoe toets je of een rekening zakelijk of onzakelijk is? Of een lening zakelijk is, hangt onder andere af van de vraag: zou een derde deze lening onder dezelfde voorwaarden hebben verstrekt? Het rentepercentage, de gestelde zekerheden en de overeengekomen aflossingsverplichtingen zijn daarbij belangrijke toetsstenen. Wanneer het antwoord op deze zakelijkheidsvraag ‘nee’ is, heeft dat belangrijke en nadelige fiscale gevolgen. Als er sprake is van een (zakelijke) lening, is de betaalde rente aftrekbaar en de ontvangen rente belast. Een afwaardering van de lening komt ten laste van de winst. Als de lening één of meer onzakelijke voorwaarden kent, bijvoorbeeld een te laag of te hoog rentepercentage, is het mogelijk om de voorwaarden alsnog zakelijk te maken. Bijvoorbeeld door het rentepercentage aan te passen naar een meer zakelijk niveau. Het kan echter ook zijn dat de hele lening onzakelijk is. Hiervan is sprake als een geldverstrekking tussen verbonden partijen zoveel onzakelijk elementen kent, dat eigenlijk geen zakelijk rentepercentage is vast te stellen voor het debiteurenrisico dat wordt gelopen. De gelieerde partij neemt dat risico dan niet als schuldeiser, maar als aandeelhouder. Een afwaardering van een dergelijke ‘onzakelijke lening’ is dan niet aftrekbaar. Menig directeur-grootaandeelhouder kreeg inmiddels nul op het rekest toen hij een niet-geaccepteerde afwaardering voor de rechter aanvocht. De vraag of een lening zakelijk of onzakelijk is, moet worden beantwoord op het moment van aangaan. Maar een zakelijke lening kan, door gewijzigde omstandigheden, alsnog onzakelijk worden. Om onwenselijke fiscale gevolgen te voorkomen is het dus belangrijk om leningen tussen gelieerde vennootschappen en leningen tussen de directeur grootaandeelhouder en zijn vennootschap op onzakelijke elementen te controleren en indien nodig de voorwaarden aan te passen.

Mr. A.R. (Bram) Faber, Schuiteman Accountants & Adviseurs BV, E-mail: bramfaber@schuiteman.com

schuiteman.com 21


BusinessNieuws

Stappin breidt verder uit BARNEVELD - Het succesvolle deelautoproject Stapp.in van Autobedrijf Brandsen wordt uitgebreid naar andere plaatsen. Het team werd daarom per 1 februari versterkt met de komst van accountmanager Johanna van Emst.

Johanna van Emst is de nieuwe accountmanager van het Stapp.in-concept van Autobedrijf Brandsen.

Stapp.in werd een half jaar geleden gelanceerd in Barneveld, waar op meer dan dertien plaatsen een Volkswagen Up staat geparkeerd. Het concept wordt nu ook uitgebreid naar andere plaatsen, waaronder Veenendaal. De ambitie van Autobedrijf Brandsen is om Stapp.in landelijk dekkend te krijgen, geeft Reinald Bronkhorst aan. ,,We zijn ervan overtuigd dat Stapp. in voldoende potentie heeft om ook andere plaatsen te veroveren. Met elkaar gaan we dit deelautoproject onder de aandacht brengen van potentiële franchisenemers. Johanna is ingestapt als aanspreekpunt voor de bestaande gebruikers in Barneveld en ook om die verdere groei te realiseren.’’ De Stappin-auto werkt even simpel als efficiënt, geeft Bronkhorst aan. Wie een auto nodig heeft reserveert die via een app op zijn smartphone. Dankzij een bluetoothverbinding wordt de reservering herkend en kan de deur worden ontgrendeld. Een nieuwe app, die eind maart wordt gelanceerd, biedt bovendien tal van extra mogelijkheden. Het Stappin-concept is ontwikkeld in samenwerking met i-Online, Gepro electronics, Mooimerk, Webleads en PDR. stappin.nl

Vierde bedrijfsmakelaar bij MNM deskundigheid van taxateurs. Als gecertificeerd taxateur mag Groeneveld straks zelfstandig waardebepaling in opdracht van banken afhandelen. Eerder behaalde Groeneveld al certificaten op het gebied van publiek-, privaat- en ondernemingsrecht, fiscaliteiten, bouwkunde, makelaarskunde en vastgoedfinancieringen. Doordat hij nu ook de vaktest heeft afgelegd, kan hij als bedrijfsmakelaar toetreden tot de vakgroep business van de NVM.

BARNEVELD - Christiaan Groeneveld (31) wordt binnenkort beëdigd als zelfstandig bedrijfsmakelaar bij Midden Nederland Bedrijfsmakelaars. Het Barneveldse makelaarskantoor heeft dan vier specialisten in dienst op het gebied van bedrijfsonroerendgoed. Groeneveld was tot nu toe kandidaat-bedrijfsmakelaar. Hij legde onlangs met succes de benodigde vaktest af voor inschrijving bij de Stichting Vastgoedcert, het kwaliteitsregister van makelaars en taxateurs. Daarvoor moest Groeneveld een bedrijfspand en een kantoorgebouw taxeren via verschillende methodes. De laatste jaren stellen met name banken steeds strengere eisen aan de

Midden Nederland Bedrijfsmakelaars behoort tot de grotere, professionelere bedrijfsmakelaarskantoren. Het ondersteunt bedrijven bij het aankopen, verkopen, huren en verhuren van winkelruimte, kantoorruimte, bedrijfsruimte, bouwgrond en beleggingspanden. Daarnaast verzorgt het Barneveldse kantoor uitgebreide taxaties van bedrijfsonroerendgoed. ,,Taxaties en bemiddelingsactiviteiten worden steeds verder gesplitst”, stelt Gerben Hartkamp van Midden Nederland Makelaars. ,,Door een vierde bedrijfsmakelaar aan het team toe te voegen, zijn we klaar voor de toekomst.” mnm-bog.nl

ProComm start met PreCentjes... BARNEVELD - ProComm Partners, de Barneveldse specialist in relatiegeschenken en give aways, adviseert klanten niet langer over K-dootjes. Ze verdienen namelijk een betere naam, aldus eigenaar Joop van Veelen. De nieuwe naam voor deze marketingtool is voortaan PreCentjes, zo geeft Van Veelen aan. ,,Het lijkt misschien een klein woordgrapje, maar we zijn zeer serieus. K-dootjes voor klanten en relaties hebben zo’n hoog rendement dat het woord PreCentjes beter op zijn plaats is. Ze zijn immers in eerste instantie bedoeld en geschikt om centjes mee te verdienen. Onze adviseurs heten om dezelfde reden niet langer K-doloog, maar PreCentator.’’ Recent onderzoek wijst uit dat 75 procent van de promotionele producten en kleding gemiddeld langer dan een

half jaar gebruikt worden. ,,Het aantal ‘reminds’ op een promotioneel product staat in vergelijking met radio, tv, postermateriaal en dagbladen op de eerste plaats. Een goed promotioneel product is niet alleen een cadeautje, maar een doordacht geschenk waar je als gever altijd rendement uit haalt.’’ Joop van Veelen is directeur van ProComm Partners en voorzitter van het Platform Promotional Products (PPP). Dit is een platform dat de belangen behartigt van aanbieders van promotionele producten. Eind 2014 werd het PPP nog genomineerd voor de Mans Lejeune Award, een onderscheiding voor excellente teams van bestuurders en professionals. procomm.eu Business in Barneveld

Nieuwe mogelijkheden glasbewerking

Binnen één week een facetgeslepen ruit leveren. Het kan bij Van de Beek dankzij een nieuwe investering van het glasbedrijf.

BARNEVELD - Lastige haakse bochten of decoratieve randen aan glas; het komt de levertijd vaak niet ten goede. Door investeringen in twee machines verkort R. van de Beek Glasbedrijf deze aanzienlijk en zijn de mogelijkheden op het gebied van glasbewerking nog verder uitgebreid. De afgelopen tijd heeft R. van de Beek Glasdbedrijf in eigen beheer de glasovens doorontwikkeld. Grootste wens was de mogelijkheid om haakse bochten in glas te kunnen buigen. Een lastige klus die voorheen uitbesteed moest worden. Haakse bochten worden voornamelijk gemaakt in ruiten van onder meer vitrines en jukeboxen, maar zijn ook bijzonder fraai bij glazen tafels. ,,Door de investering hebben we nu alles in huis om te kunnen voldoen aan iedere vraag van de klant”, aldus Rudy van de Beek. Daarnaast heeft het glasbedrijf geïnvesteerd in een facetslijpmachine. Deze machine slijpt schuine, decoratieve randen aan glas, zoals vaak gebruikt bij spiegels. ,,Het voordeel van het in huis hebben van een dergelijke machine is dat we binnen één week een facetgeslepen ruit kunnen leveren”, verklaart Van de Beek de aankoop. ,,Dat is vooral interessant voor interieurbouwers en installatiebedrijven, omdat levertijd vaak een struikelblok is bij dit soort producten. De gemiddelde levertijd van zo’n ruit is normaal gesproken zo’n twee tot drie weken. Wij kunnen dit dus in een fractie van die tijd.” rvdbeek.nl

ProComm Partners: ,,Een slim relatiegeschenk maakt een onuitwisbare indruk.’’


Schuiteman jureert bij recordpoging op Huishoudbeurs BARNEVELD - In samenwerking met Schuiteman Accountants doet Zending over Grenzen tijdens de komende Huishoudbeurs in de RAI een poging om het Guinness World Record van grootste kledinginzamelingsactie te breken. Schuiteman Accountants is bovendien gevraagd om als onafhankelijke jury op te treden bij dit record. Om het record te breken moet er binnen 24 uur meer dan 30.000 kilo kleding worden ingezameld op één locatie. Het record ligt nu nog in handen van de hulporganisatie Qatar Charity. Op de Huishoudbeurs is het gebruikelijk dat bezoekers met volle tassen naar huis gaan. Onder het motto ‘Volle tassen heen, volle tassen terug’, hopen Zending over Grenzen en Schuiteman Accountants dat mensen met volle tassen (kinder)kleding naar de RAI komen.

25 februari BNI Barneveld Huygens - Bedrijfsbezoek bij De Kantoorspecialist bni-arnhemapeldoorn.nl/huygens

3 maart

BIK - overleg BIK bestuur en B&W bikbarneveld.nl Zending over Grenzen heeft een stand op het voorterrein van het RAI Complex. Een deel van de kleding wordt verstuurd naar kindertehuizen en arme gezinnen in Oost-Europa. Een ander deel wordt verkocht. De opbrengst hiervan zal besteed worden aan opleidingen voor kinderen in Oost-Europa. De inzamelactie van Zending over Grenzen en Schuiteman Accountants vindt plaats van 27 februari 10.00 uur tot 28 februari 10.00 uur. Wie meedoet krijgt als dank een pas waarmee geprofiteerd kan worden van acties op de beurs en maakt kans op een Citytrip voor twee personen. schuiteman.com

Marin: ,,Elstar bood een geweldige oplossing voor onze open dag’’

3 maart De Camels - Themabijeenkomst cbmccamels.nl

4 maart VNO-NCW Eemland, VNO-NCW Utrecht en VNO-NCW Valleiregio Themabijeenkomst Kiezen voor verandering! www.vno-ncwmidden.nl

AGENDA

BusinessAgenda

5 maart JOS - Algemene ledenvergadering josbarneveld.nl

5 maart VNO-NCW Midden - pensioenen verzuimseminar www.vno-ncwmidden.nl

12 maart BOKS - Ondernemers Manifestatie 2015 ondernemersmanifestatie.nl

17 maart VNO-NCW Midden - Themabijeenkomst Bescherming van uw bedrijfsgeheimen www.vno-ncwmidden.nl Het bouwterrein van Marin werd door De Elstar omgetoverd tot een gezellige ontmoetingsplaats. BARNEVELD - Elstar Catering verzorgde recent niet alleen de Open Dag van Marin, maar zorgde er ook voor dat het feestje niet voortijdig in het water viel. ,,De verbouwing van ons pand had enige vertraging opgelopen, waardoor een groot gedeelte straatwerk nog open lag,’’ vertelt Esther Germanus. ,,Gelukkig stond Richard van der Zande ons met raad en daad terzijde. Hij had de oplossing om dit gedeelte van het terrein tijdelijk te verharden met cassettevloeren, welke aansloten bij de te bouwen tent. Het geheel werd voorzien van eenmalig tapijt, zodat het er compleet en netjes verzorgd uitzag. Gezien de weersomstandigheden en het recordaantal bezoekers was dit voor ons een geweldige oplossing. Veel enthousiaste

Advocaat Jaap Wolleswinkel: ,,Pas als de maat echt vol is, nemen we het stokje over.’’

Bij SkyLift in Barneveld bouwde Elstar Catering een mobiele keuken op het balkon. collega’s ook. De eindborrel voor alle vrijwilligers was een mooie afsluiting.” De Elstar Catering verzorgde deze dag de inwendige mens met koffie, koek, broodjes, snacks en drankjes. Ook SkyLift uit Barneveld maakte gebruik van de expertise van De Elstar. ,,Voor onze klanten en relaties organiseerden wij een speciale middag en avond, waarbij De Elstar zorgde voor drankjes en een walking diner”, aldus Rik Kruidhof. Elstar Catering bouwde een mobiele keuken op het balkon van SkyLift met een Vario Cooking Center. Rik: ,,Fantastische organisatie en het eten was heerlijk. Het blijft een kunst om vanuit zo’n kleine keuken op het balkon het eten voor ruim 120 man goed te organiseren.” elstarcatering.nl

26 maart VNO-NCW Midden - Themabijeenkomst Financiering www.vno-ncwmidden.nl

14 april VNO-NCW Midden - Themabijeenkomst Expats en Werknemers uit het buitenland www.vno-ncwmidden.nl

30 mei (onder voorbehoud) Open Bedrijvendag Kootwijkerbroek ovkwb.nl

18 juni Slotavond SDV Business Club sdvbc.nl

Wolleswinkel Advocaten lanceert Incasso Barneveld BARNEVELD - Wolleswinkel Advocaten gaat nu ook op abonnementsbasis openstaande vorderingen incasseren voor bedrijven. Dat gebeurt via een nieuw label: Incasso Barneveld. Incasso Barneveld voorziet bedrijven via haar website kosteloos van voorbeeldaanmaningsbrieven en een rekenmodule voor de daarin te vermelden incassokosten. ,,Behoud van relaties is voor de meeste bedrijven erg belangrijk. Wij ondersteunen ze daar op deze manier in. Pas als de maat echt vol is, nemen wij het stokje over”, vertelt advocaat Jaap Wolleswinkel. Met de juridische kennis van een advocaat sta je sterker in incassoprocedures, stelt Wolleswinkel. ,,Wij zijn thuis in gerechtelijke procedures. Leidt een aanmaning niet tot betaling? Dan kunnen we direct een dagvaardings-

procedure opstarten.” Bovendien mogen advocatenkantoren - in tegenstelling tot incassobureaus - ook bedrijven in rechte vertegenwoordigen bij vorderingen boven de 25.000 euro. ,,En we hebben de mogelijkheid om voorafgaand aan een procedure beslag te leggen, een faillissement aan te vragen of een incasso kort geding te starten. Dat zorgt ervoor dat een advocaat incasso’s vaker en sneller met succes kan afhandelen.” Een losse incasso kost 150 euro. Een abonnement van Incasso Barneveld kost 500 euro per jaar. Bedrijven kunnen daarbij tot 25 incasso’s per jaar in behandeling laten nemen. De kosten worden bovendien op de wederpartij verhaald, zodat er bij een geslaagde incasso feitelijk geen kosten zijn. incassobarneveld.nl 23


Profile for Hiemstra Media

Bib 1502 magazine 3 januari 2015  

Bib 1502 magazine 3 januari 2015  

Profile for hiemstra
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded