Idræt Kultur Fritid nr. 270

Page 1

09/ BERETNING Tættere samarbejde og klarere identitet

19-24/ BRANCHEN Årets Nyhed og brancheudstillingen

23/ SELVPORTRÆT Som medlemmerne ser sig selv

IDRÆT · KULTUR · FRITID

Glostrup: Returskyl øger kompetencer og glæder gæster /6-7 Marbæk Hallen: God lyd og smukt syn /14-15 Vestamager Svømmehal: ny og gennemtænkt /32-33 Varde Fritidscenter bygger ud i stor stil /34-36

# 270 · NOVEMBER 2020

Foto: Erling Madsen


Skab optimale rum til idræt og bevægelse

Få kompetent og seriøs rådgivning fra vores erfarne team vedr. sportsgulve og idrætsudstyr.

Sales Manager Indoor Morten Friis

Sales Manager Indoor Rene Carlsen

Sales Manager Indoor Rasmus Børsting

Head of Indoor Thomas H. Kokholm

Mobil +45 6155 4756 morten.friis@unisport.com

Mobil +45 2037 7912 rene.carlsen@unisport.com

Mobil +45 2037 7912 rasmus.borsting@unisport.com

Mobil +45 2266 1504 thomas.kokholm@unisport.com

Unisport er totalleverandør indenfor idræt - inde og ude - idrætsfaciliteter, udstyr og service fra én One-Stop-Shop leverandør Live to move. Move to live. UNISPORT.COM

UNISPORT.COM . VIRKLUND-SPORT.DK . TLF.: 7538 9811


KOMMENTA R

C

Spørg endelig løs!

oronas 2. bølge skyller nu ind over os, og smittetallene er desværre igen eksploderet. Situationen præger i den grad vores branche. Nye restriktioner, forbud og regler, som skal håndteres og forklares. I forhold til det sidste har vi det svært, og meget af den information, vi modtager, er både mangelfuld og præget af hastværk. Et forhold vi naturligvis er i løbende dialog med myndighederne om.

Alle spørgsmål er velkomne Corona vil i den grad præge arbejdet i HI på en række parametre. Først og fremmest har vi fokus på at rådgive og hjælpe vores medlemmer med alle de spørgsmål, som restriktioner, hjælpepakker og andet, medfører. Vi kan kun opfordre til at spørge løs og til at dele jeres oplevelser og informationer med os. Alt dette er med til at give os et billede af, i hvilken retning rådgivning og aktiviteter skal fokuseres, så bliv endelig ved. Ethvert spørgsmål er et godt spørgsmål! Manglende enighed Her og nu er stort set alle arrangementer aflyst, og vi er i fuld gang med at strikke et program sammen, hvor vi flytter en række arrangementer til de virtuelle og digitale medier. Corona påvirker også arbejdet med de kommende forhandlinger til OK21. Vi havde egentlig håbet på at forlænge den nuværende overenskomst med ét år, således at forhandlingerne til en ny overenskomst kunne gennemføres uden en corona-skygge. Desværre var der i fagbevægelsen ikke fuld enighed om dette, og vi er nu i fuld gang med OK21. Fokus på selvejende I min sidste leder i juni skrev jeg, at vi har fokus på at komme videre. Det har

vi sådan set stadig, men også her har 2. bølge rykket på dagsordenen. En ting er sikkert: vi har stadig fokus på de selvejende anlæg, som i den grad lider. Som tidligere beskrevet har vi etableret et samarbejde med DSI (De Samvirkende Idrætshaller), som repræsenterer en lang række selvejende anlæg og vi er i dette regi i gang med at søsætte et program, som fokuserer på dette segment. Dels i forhold til den aktuelle situation, men på den lange bane også i forhold til samspillet mellem leder og bestyrelse, bestyrelsesansvar, samspillet med kommune osv., osv. Vi forventer os meget af dette samarbejde, og til trods for at corona både vil forsinke og ændre kursen her, glæder vi os til at komme i gang for alvor. Vi står i et vadested Alt i alt står vi et vadested, hvor tingene kan ændres fra dag til dag. Vi synes det er svært, men er også bevidst om, at I alle derude kæmper. Kæmper for at holde anlægget i gang, kæmper for det, der er vores DNA, nemlig at betjene borgere og brugere med de bedste rammer for et aktivt idrætsog fritidsliv. Bliv ved med, hold fokus på at komme videre og på den måde at komme ud på den anden side – også selv om det lige nu ser svært ud.

AF HENRIK HØY-CASPERSEN FORMAND

Vi kan kun opfordre til at spørge løs og til at dele jeres oplevelser og informationer med os.

#270

IDRÆT · KULTUR · FRITID

3


IND HOLD · # 2 70 IDRÆT · KULTUR · FRITID REDAKTION: Henrik Høy-Caspersen (ansvh.) HI Sekretariatet Solrød Center 57, 1 · 2680 Solrød Strand Tlf: 5614 7444 · Fax: 5614 5372

06

Erling Madsen (redaktion og layout) Vilhelmsro 121 · 3480 Fredensborg Tlf: 45 76 57 00 · hi-red@ajourpress.dk www.ajourpress.dk ANNONCER: Mediapunktet · Anita Rasmussen Tlf : 5117 1424 · ar@mediapunktet.dk www.mediapunktet.dk OPLAG: 1.400 TRYK: Jørn Thomsen Elbo A/S FORRETNINGSUDVALGET: Formand: Henrik Høy-Caspersen HI Sekretariatet Solrød Center 57, 1 · 2680 Solrød Strand Tlf: 5614 7444 · Fax: 5614 5372

19 32

Næstformand: Jørn Juul Forum Horsens Langemarksvej 53 · 8700 Horsens Tlf: 2080 1396 FU-repræsentanter: Morten Ahlefeldt Hansen Nakskov Idrætscenter A.E. Hansensvej 1 · 4900 Nakskov Tlf: 2310 7260 Mail: morten@nakskovic.dk

20

Brian Larsen Arena Syd Idrætsvej 3 · 6580 Vamdrup Tlf: 2630 1658 · Mail: bgl@arenasyd.dk Claus Larsen Jyllingehallerne Planetvej 35 · 4040 Jyllinge Tlf. 4678 8555 Mail: info@jyllingehallerne.dk

05 · Behov for flere badeassistenter

24 · Brancheudstillingen kan ikke undværes

06 · Det var en helt ny verden, der åbnede sig!

25 • I Hundested har halfolkene en særlig ekspertise

09 · Tilbageblik på en krisetid

26 · Corona – et frem- og tilbageblik

10 · 29 konfirmationer aflyst på én dag

28 · Samarbejde over kommunegrænser

11 • OK 21 i kompaktudgave

29 · Helsingør tænkte ud af boksen og ramte plet

12 · Bliv bedre til konflikthåndtering 13 · Med seniorerne på rundtur 14 · Dårlig lyd blev til god lyd og smukt syn 17 • Få mere ud af din pensionsordning Forsidefoto: Livredder Stefanie Gjelstrup fik smag for teknikken. Læs mere side 6-7. Dette blad er sendt til PostNord i uge 47 og er udsendt til medlemmer og abonnenter. Næste udgave udsendes i uge 5. Frist for redaktionelt materiale og annoncer er fredag 15 januar.

18 · Flere arrangementer udskudt 19 · Årets Nyhed: Robot igen-igen 20 · Brancheudstillingen fortsat vigtig 23 · Kompetenceprofil for HI’ere – med medlemmernes egne ord

31 • Idrætsdeltagelsen på vej op 32 • For 130 millioner kroner svømmehal 34 • Varde Fritidscenter vokser sig 65 millioner kroner større 37 · Danmark på femteplads i EU 38 · Feriehuse 39 · Navne 40 • Bag om HI 41 · leverandørregistret


UD DA NNELS E

Præsentation af ny badeassistentuddannelse på Erhvervsskolen Nordsjælland 8. oktober 2010: Michael Jensen; Carsten Larsen; Kaspar Liebst Bundgaard; Morten Waldorf; Axel Surland og Jørgen Mosbæk.

Behov for flere badeassistenter HI og Danske Svømmebade øger samarbejdet Tekst & foto: Erling Madsen - Der er ingen tvivl om, at der er et behov for et uddannelsestilbud på svømmebadsområdet. Det gælder i forhold til de konkrete arbejdsopgaver, men det gælder også i forhold til rekruttering og fastholdelse af medarbejderne. Sådan siger HI’s formand Henrik Høy-Caspersen, og der er udgangspunktet for, at HI og Danske Svømmebade er gået sammen om at slå et ekstra slag for uddannelsen af badeassistenter. Og DSF’s formand Lars Norring supplerer: - Det er en kompliceret opgave at drive og arbejde i en svømmehal. Arbejdsopgaverne varierer meget, og der stilles hele tiden nye krav til vores ansatte. Derfor er det vigtigt, at vi klæder dem ordentlig på. Der er derfor enighed om, at der dels er brug for endnu flere badeassistenter i fremti-

den, dels er brug for yderligere at agitere for uddannelsen: - Vi har flere ideer på tegnebrættet – og det nye er, at vi vil arbejde tættere sammen end vi har gjort før, fremhæver Henrik Høy-Caspersen Impulser og netværk HI og DSF var med til at sætte uddannelsen i gang i 2010 og undervejs har det knebet med at få elever nok – men der er trods alt uddannet flere end 100. Uddannelsen henvender sig både til nyansatte og medarbejdere med flere års erfaring i svømmebade. Og populært sagt giver den dem papir på dét, de kan i forvejen plus alt det nye de lærer. Et gennemgående træk gennem alle årene er, at eleverne vender tilbage efter skoleopholdene med nye impulser, der kommer deres kollegaer og deres arbejdsplads til gode.

De lærer eksempelvis om de nyeste rengøringsmetoder, de arbejder med at udvikle events og så får de frem for alt et netværk, de også efter uddannelsen kan trække på. n

Næste hold starter til august Det tager to år at blive uddannet badeassistent, hvor cirka 25 uger er på skole i Hillerød, mens resten af tiden er i svømmehallen. Der er tre hovedelementer: Sikkerhed, service og kommunikation, samt hygiejne, miljø/klima og arbejdsmiljø. Næste hold starter i august 2021 og uddannelsesaftalerne skal være på plads senest 1. juli næste år og forinden skal svømmebadet være godkendt som uddannelsessted.

#270

IDRÆT · KULTUR · FRITID

5


KOMPET ENCER

- DET VAR EN HELT NY VERDEN, DER ÅBNEDE SIG! Fortæller livredder og vandteknisk specialist Stefanie Gjelstrup, som blev introduceret for teknikken – og det har betydet et højere sikkerhedsniveau til glæde for arbejdsmiljøet, øget kompetence og arbejdsglæde, øget fleksibilitet, færre driftsstop og bedre oplevelser for gæsterne

Tekst & foto: Erling Madsen - Jeg var nysgerrig på at vide mere om, hvad vandbehandling går ud på, for at forstå sammenhængen med mit job i svømmehallen, og blev derfor tilbudt et kursus. Og det var en helt ny verden, der åbnede sig for mig! Sådan siger Stefanie Gjelstrup fra Glostrup Idrætsanlæg. Indsatsen med at uddanne flere vandteknikere har betydet: • Bedre arbejdsmiljø • Større fleksibilitet • Færre driftsstop • Bedre oplevelser for gæsterne. Teknikken bliver en del af hverdagen Glostrup Idrætsanlæg, som svømmehallen er en del af, har nu et tættere samarbejde mellem livredderne og teknikerne, som også tager sig af kommunens tørhaller. Stefanie Gjelstrup har nu opdaget, at teknikken er noget, hun har flair for, og har fået et tættere samarbejde med sine kolleger om tekniske løsninger.

Hvor returskyld før var noget få medarbejdere tog sig, har flere nu været på kursus. Det giver mere fleksibilitet, når flere kan håndtere det, og det giver livredderne en viden om, hvad der sker. Og øget viden giver større arbejdsglæde. - Teknikken bliver mere synlig i hverdagen: det er ikke »bare« noget, der står i kælderen, anfører Stefanie Gjelstrup. Hurtigere fejlsøgning Assisterende halinspektør Heidi Taeger Mortensen peger på, at teknikken er blevet afmystificeret og den øgede kompetence hos flere medarbejdere giver også andre fordele: - Fejlsøgningen går hurtigere, fordi vi ikke er afhængig af at skulle hente en ekspert ude fra. Livredderne kan vurdere, hvor lang tid et stop tager – og de kan give gæsterne en ordentlig forklaring. Det betyder en god oplevelse for gæsterne. Færre og kortere driftsstop Stefanie Gjelstrup er glad for den indsigt, hun og kollegerne har fået: - Vandbehandlingen er det pulserende hjerte i huset: det

Fakta om Glostrup Svømmehal Glostrup Svømmehal, som ligger cirka ti kilometer vest for København har bl.a. et 25 meter bassin, et børnelegebassin, et babybassin og et varmtvandsbassin. Der er også en AquaGlide-forhindringsbane og en 92 meter lang sanseog vandrutsjebane.

6

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#270

Desuden er der café, sauna, wellnessområde og motionscenter. Det er én af de ti svømmehaller i Danmark, som er udvalg til at have fysisk materiale i svømmehallen til »Leg med Blop«, hvor gæsterne kan lære at svømme via en app og med hjælp af materialet i svømmehallen.

kræver vedligeholdelse og pleje, pointerer hun. Det har så haft den effekt, at der nu er færre driftsstop og de strækker sig over kortere tid. Det betyder, at bassinet skal lukkes i kortere tid og generne for brugerne reduceres. Og teknikken er blevet en fælles ting: - At flere kan betjene anlægget gør os mindre sårbare også på den lange bane: Det giver os mulighed for planlægning af andre arbejdsopgaver, ferie etc. Genbruger returskyllevandet Glostrup Idrætsanlæg er også et Green Sports Facility-certificeret anlæg, så både hensynet til ressourcer og økonomi. Stefanie Gjelstrup fortæller, at det vand, der bruges til returskyl på en uge, svarer til en husstands årlige vandforbrug: - Derfor kommer returskyllevandet i en nedfældningstank og bliver renset, så det kan genbruges. Vores nye returskyllevandstank kan rumme 80 m3 vand, hvilket svarer til ét returskyl af 25 meter bassinet.. Tæt samarbejde med Teknologisk Institut Et essentielt punkt i arbejdet med at få flere medarbejdere med indsigt i teknikken, har været et tæt samarbejde med Teknologisk Institut for at få en fagperson ind over arbejdet med procedurerne: En vejledning er udformet med tekster, foto og markeringer på billederne, så der ikke er tvivl om, hvilke håndtag og ventiler, der skal aktiveres. Ydermere er eksempelvis sandfilteret forsynet med foto og tekst, så der ikke er tvivl om, hvad den røde tank bruges til. Og den kan nemt identificeres i vejledningen.


Stefanie Gjelstrup betjener knapper i teknikkælderen, mens Heidi Taeger Mortensen følger med i vejledningen. Livredder og vandteknisk specialist Stefanie Gjelstrup fik smag for teknikken – her holder hun øje med udskilningstanken til varmtvandsbassinet.

Illustration fra vejledningen med tekst og røde rammer og foto af hvilket bassin, anlægget hører til: Hér er det eksempelvis sandfiltret til 25 meter bassiner. Medarbejderne er ikke i tvivl og illustrationen viser, hvad der skal gøres.

Procedurerne er med Heidi Taeger Mortensens ord blevet forklaret så enkelt, at »manden ved busstoppestedet kan hentes ind og håndtere det«. - Det er ikke normalt med en så detaljeret beskrivelse af procedurerne. Men når man sætter ting ned på skrift, så opdager man også ting, der før lå i hovederne på nogle enkelte medarbejdere, konstaterer Peter

Flink, som har været Teknologisk Instituts mand på opgaven. Han peger også på, at hvis en medarbejder ikke så tit arbejder med skyllevand, så er vejledningen god at støtte sig til. I praksis vil medarbejderne i Glostrup Svømmehal ofte være to om opgaven, hvor den ene holder øje med vejledningen og den anden betjener udstyret.

Og Peter Flink peger på en sidegevinst: - Hvis man skal lave en omstilling, så kræver det at man ændrer vaner. Dét kan vejledningen også bruges til. n

#270

IDRÆT · KULTUR · FRITID

7


1

KABINET

TERMOSTAT

2

Skjult

FlexLine 1100

Forblandet vand

Synlig

FlexLine 1400

SmartLine

DESIGN DIT EGET BRUSEPANEL www.t-safe.com Rustfri stål bruser

EC filterbruser Krom vægbruser

AiRex bruser

4

EKSTRA

Easy-Fix loftsbruser

BRUSER

3


BERET NING

Tilbageblik på en krisetid Ikke mindst corona-krisen har skærpet behovet for en samlet facilitetsbranche, lød det under HI’s generalforsamling

Tekst & foto: Adam Pade

udformning af regler og bekendtgørelser, der skulle styre befolkningens adfærd.

Tættere tværfagligt samarbejde og en klarere identitet som branche. Uden lige at bruge de ord var det hovedbudskabet, da formand for HI, Henrik Høy-Caspersen, aflagde beretning på egne og Hovedbestyrelsens vegne under HI’s generalforsamling 2. september i VingstedCentret – dagen efter brancheudstillingen Idræt-Kultur-Fritid. Baggrunden er dels behovet for at stå stærkere i al almindelighed og en lære af corona-nedlukningen i foråret og forsommeren i særdeleshed: - Corona har lært os, at samarbejde er vigtigt i branchen, ellers fremstår vi fragmenteret, lød det. Vi må forholde os til, at vi udgør en facilitetsbranche.

Mere stress Selv om HI også er en brancheforening, så er og bliver fagforeningsdelen en grundsten, understregede Henrik Høy-Caspersen. Her er antallet af faglige sager stabilt, og gennemgang af kontrakter og ansættelsesforhold fylder rigtig meget. Desværre oplever HI en tendens til et øget antal sygemeldinger på grund af stress, ligesom foreningen oplever tilfælde af kommunikationsproblemer mellem facilitetslederen og bestyrelsen: - Det bunder sædvanligvis i uenighed om halinspektørens ledelses- og råderum, der oftest er for dårligt afstemt og belyst, noterede Henrik Høy-Caspersen. Men medlemmerne efterspørger også både videndeling og efteruddannelse. Det betyder på den ene side indgåelse af alliancer med udddannelsesudbydere, der skal føre frem til ét fælles uddannelsesudspil. Men det smitter også på HI’s egen aktivitet: Desværre var det efter generalforsamlingen nødvendigt at corona-udskyde nogle arrangementer – læs mere side 18.

Indadtil og udadtil »Fortætningen« blandt organisationerne er allerede på vej. Indadtil realiserede HI det annoncerede fællessekretariat med Det Offentlige Beredskabs Landsforbund og Dansk Formands Forening i januar i år – en rent økonomisk og administrativ øvelse. Udadtil – på det faglige plan – havde HI netop offentliggjort et nyt fagligt samarbejde med De Samvirkende Idrætshaller (DSI). Og netop nu indleder HI en forstærket dialog med Danske Svømmebade og er på vej med fælles aktiviteter. En gamechanger Coronakrisen og den så godt som øjeblikkelige nedlukning af Danmark blev en gamechanger for alle og ikke mindst HI, hvis opgaver fuldstændig ændrede karakter med en markant opskalering af akut rådgivning – ikke bare til medlemmer, men i høj grad til bestyrelser i de selvejende anlæg; anlæg, der viste sig særlig sårbare under krisen, fordi de ofte er afhængige af andre indtægter end de kommunale. - I al beskedenhed synes jeg, vi bestod prøven, konkluderede Henrik Høy-Caspersen. Foruden at rådgive medlemmer og bestyrelser har HI været en del af Kulturministeriets sektorpartnerskab, hvor foreningen bidrog til ministeriets arbejde med

Belært af ikke mindst sundhedskrisen vil HI yderligere styrke sin kommunikation og branding. Hjemmesiden skal have et løft, og der skal satses yderligere på de sociale medier. Opleves tættere på - Det, at vi gør os synlige, gør også, at vi opleves tættere på og er mere tilgængelige. Jeg bliver nu kontaktet af medlemmer, der lige vil dele en oplevelse, fortælle en historie eller dele en erfaring. Den slags kontakter har en utrolig værdi for os og medvirker til, at vi hele tiden er på omgangshøjde med situationen derude. Det skal I have tak for – fortsæt endelig med det!, opfordrede Henrik Høy-Caspersen. Blandt de strategiske pejlemærker bliver herudover at sætte skub i medlemsrekrutteringen, ligesom formanden ser et stort, uforløst potentiale i HI’s områdestruktur. Faglig videndeling og efteruddannelse bliver vigtige indsatspunkter. Det eneste personvalg, der fremgik af årets dagsorden, var valg af et enkelt medlem til Forretningsudvalget. Her afløstes Valdemar Haumand af Brian Larsen, Arena Syd. n

- Det at vi gør os synlige, gør også, at vi opleves tættere på og er mere tilgængelige. Jeg bliver nu kontaktet af medlemmer, der lige vil dele en oplevelse, fortælle en historie eller dele en erfaring. Den slags kontakter har en utrolig værdi for os og medvirker til, at vi hele tiden er på omgangshøjde med situationen derude. Det skal I have tak for – fortsæt endelig med det!, opfordrede Henrik Høy-Caspersen.

#270

IDRÆT · KULTUR · FRITID

9


V IRKELIGHED EN

- Vi tog kontakt til musikskolen og tilbød dem at afholde et stort korarrangement hos os. Det er ikke noget, vi tjener penge på, men en måde, at vise, hvilke muligheder vi har – at der er muligheder, bemærkede Jørn Juul, Forum Horsens.

29 KONFIRMATIONER AFLYST PÅ ÉN DAG Jacob Sander, Vejen Idrætscenter, tegnede et levende billede af et stort centers ned- og oplukning under coronakrisen

Tekst & foto: Adam Pade Først troede centerleder Jacob Sander, at der var tale om en spøg. Det var dog immervæk 22 år siden, Vejen Idrætscenter sidst var lukket ned. Men det var ikke en spøg. Ikke ifølge statsministeren. Jacob Sander, Vejen Idrætscenter, var indbudt til at fortælle om, hvordan han og hans center har grebet coronakrisen an – både under nedluknings- og genåbningsfasen – efter HI’s generalforsamling 2. september. - Vi valgte at gå planken ud: Vi lukkede senest muligt og åbnede snarest muligt,«

10

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#270

indledte Jacob Sander, hvis center har præsteret en omsætningsfremgang fra seks millioner kroner tilbage i 1980’erne til senest 62 millioner i 2019. Ud over de rene sportsfaciliteter administrerer centret blandt andet Bibliotekscaféen og Vejen Business College Café, et sportshotel og et feriecenter. Kommunikation vigtig Som noget af det første nedsatte Jacob Sander en taskforce, der i april og maj mødtes hver tirsdag, siden hver anden tirsdag og i dag første tirsdag i måneden. Dernæst koncentrerede han sig som at kommunikere og atter kommuniker. Her udgik jævnligt nyhedsbrev til medarbejder-

ne – hvoraf 62 var hjemsendt – og til brugerne. Kommunikationen gik sandelig også den modsatte vej: I Jacob Sanders indboks landede i de første uger 2.000 e-mail, som han besvarede personligt. Flere end 1.000 arrangementer aflyst Lukningen betød aflysningen af ethvert arrangement – pr. 1. juli var aflyst hele 1.088. - På én dag måtte jeg aflyse 29 konfirmationer, nævnte Jacob Sander. Idet Vejen Idrætscenter er selvejende, var det med Jacob Sanders ord begrænset, hvad kommunen kunne gøre for centret. - Vi var jo klar over, at vi måtte have nogle kreditfaciliteter. Selv om vi havde en samlet


V IRKELIGHED EN kapital på 10 millioner kroner, gik vi i banken og søgte yderligere kreditfaciliteter i Vækstfonden. Samtlige leverandørkontrakter blev gennemgået med en tættekam. Og så etablerede vi Club36, hvor vi opfordrede vores medlemmer og stamkunder til at forudbetale deres medlemskab for en periode af – 36 måneder, fortalte Jacob Sander. Strategien Foranstaltningerne var første fase en faseopdelt strategi, der blev udviklet, så den rækker frem mod 2022. Fase 2 – 2021 – har fået overskriften »Overlevelse og konsolidering« og fase 3: »Udvikling«. Under fase 2 vil fokus blive rettet mod nye muligheder, men også på tilpasning af centrets nuværende koncepter og målgrupper. I 2023 kan centret forhåbentlig vende tilbage til den strategiplan, der eksisterede inden corona-nedlukningen, men året vil også blive brugt til at drage lære af 2020 og 2021. Genåbningen er foregået gradvis i takt med sundhedsmyndighedernes anbefalinger. 22. april igangsattes de første udehold med gratis »gåhold« hver tirsdag og torsdag – det aktiverede hele 400 medlemmer. 1. juni åbnede det udendørs svømmebassin, hvilket morgenbaderne tog til sig så tidligt som klokken 05.45. Otte dage senere åbnedes de første indendørs faciliteter – så tidligt som klokken 05.00. De lange åbningsdage – frem til klokken 22.00 – har ifølge Jacob Sander været en nøgle til den succesfulde, gradvise genåbning. Fællesskabskulturen Al interaktion med brugerne foregår ud fra præmissen om centrets hovedprodukt: En fællesskabskultur. Det betyder, at brugerne i et og alt delagtiggøres i hygiejnestrategien. Der skiltes også med den procedure, der bliver fulgt, hvis der måtte blive konstateret

et smittetilfælde. Bag de indre linjer bliver medarbejderne bestandigt orienteret om centrets økonomiske situation. 2019 var rekordår for centret, og i perioden december-januar 2019-20 blomstrede optimismen i en sådan grad, at centret vovede at udskrive en check på 3,2 millioner kroner for en ny paddelbane og andre investeringer. Lykkeligvis har centret kunnet overholde sine forpligtelser, hvilket også har været et vigtigt at signal at sende til byen: Vi lever af sammenhold, og derfor skal vi ikke give op, lyder det. I år ser tallene anderledes ud: Jacob Sander venter et underskud på fire millioner kroner mod et forventet overskud på 700.000 kroner. Uden regeringens hjælpepakker havde underskuddet været otte millioner, vurderede han. Videre er Vejen Idrætscenter kommet med alle idræts- og sportsaktiviteter. Men events er der indtil skrivende stund ingen af. Dog ser resten af september rigtig lovende ud. Keep it simple! Oplægget førte naturligt nok til efterfølgende debat – blandt andet med det synspunkt, at forbundene ofte udsender lidt vel rigeligt detaljerede regler for adfærd. Erfaringen er, at jo mere man går i detaljer, desto flere tvivlsspørgsmål rejser der sig. Keep it simple! opfordrede en enig forsamling. Desuden fremkom mange andre spændende erfaringer fra anlæg rundt i landet. Eksempelvis berettede Jørn Juul, Forum Horsens, at man havde beregnet, at man kunne have 500 mennesker indendørs. - Vi tog kontakt til musikskolen og tilbød dem at afholde et stort korarrangement hos os. Det er ikke noget, vi tjener penge på, men en måde, at vise, hvilke muligheder vi har – at der er muligheder,« påpegede han. n

Kommunikation og strategi er nøgleordene i Vejen Idrætscenter – og Jacob Sander fortalte, at den tredelte strategiplan operer med, at normale tilstande først kommer i 2023.

OK 21 I KOMPAKTUDGAVE Kunne ikke opnå enighed Af Adam Pade På baggrund af sundhedskrisen var der lagt op til at skyde overenskomstforhandlingerne med et år – til 2022. Men det ville arbejdsgiversiden kun gå med til, hvis der var tilslutning hertil fra en enig fagbevægelse. En sådan enighed kunne ikke opnås, og derfor er forberedelserne nu i fuld gang.

Det oplyste Henrik Høy-Caspersen under HI’s generalforsamling i september. »Vi er selvfølgelig spændt på, i hvilket omfang corona-krisens skygger vil præge overenskomstresultatet, men vi arbejder naturligvis sammen med forhandlingskartellet og vores øvrige partnere i fagbevægelsen benhårdt på at opnå et gunstigt resultat,« hed det i Hovedbestyrelsens beretning.

Forhandlingskartellet er en sammenslutning af mindre forbund, der hermed bliver til en større, samlet enhed. Dermed taler de små forbund med en højere stemme blandt andre forbund, der kan være 100 gange større end det enkelte forbund selv.

#270

IDRÆT · KULTUR · FRITID

11


KO NFLIK T HÅ NDT ERING

Bliv bedre til konflikthåndtering HI i samarbejde med SECCON om skræddersyede kurser over fire dage Af Erling Madsen

- Det handler om at give gæsterne et trygt miljø – men konflikter kan også betyde øget sygefravær, dårligt arbejdsmiljø og at medarbejdere har det dårligt eller stopper, siger Robin Bertelsen.

- Kurset er klar. Og det er ikke kun skræddersyet til branchen, men bliver også skræddersyet til den enkelte hal eller anlæg, fortæller Robin Bertelsen. Han er direktør for SECCON Security & Consulting og firmaet tilbyder via HI nu et kursus i konflikthåndtering. - Det handler om at give gæsterne et trygt miljø – men konflikter kan også betyde øget sygefravær, dårligt arbejdsmiljø og at medarbejdere har det dårligt eller stopper. Der er tre typiske scenarier: en enkelt gæst, konflikt mellem gæster eller det kan handle om medarbejderne: Hvis der ikke er enighed om, hvordan konflikter håndteres, så kan det skabe interne problemer. Alle disse elementer er med på de fire moduler. Robin Bertelsen understreger, at det ikke kun drejer sig om, hvordan en konflikt håndteres, men også om at undgå konflikter.

Relevant og brugbart Kurserne rekvireres via HI, og der skal minimum være 12 deltagere og maksimalt 20 – så nogle steder vil det være relevant at flere anlæg går sammen. Som udgangspunkt besøges anlægget inden kurset, så de specifikke, lokale forhold kan tages med ind i kurset: - På den måde sikrer vi, at kurset er relevant for deltagerne, siger Robin Bertelsen. Ved at holde dem på et idrætsanlæg sikres yderligere en autencitet – og så medvirker der skuespillere som besværlige gæster på anlægget: - Det er vigtigt, det ikke kun er teori: Det er vigtigt at træne konflikthåndtering. Og når man har prøvet det på kurset, er det nemmere at håndtere situationen i virkeligheden. Kurset er godkendt af Den Kommunale Kompetencefond, så den enkelte medarbejder/ facilitet kan få økonomisk støtte ved deltagelse. Du kan læse mere om kurset her: seccon.dk/kurser/konflikthaandteringskursus n

NU ER VI DANSKE SVØMMEBADE Dansk Svømmebadsteknisk Forening har fået nyt navn, og hedder nu Danske Svømmebade. Du kan læse mere om foreningen og vores arbejde på svommebad.dk

DANSKE SVØMMEBADE Toldboden 3, 2. sal, D18 | 8800 Viborg | 43 52 43 53 | kontakt@svommebad.dk www.svommebad.dk

12

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#270


S ENIORT UR

Forum Horsens blev også besøgt: »Dette imponerende og store anlæg.«, skriver Knud Essendrop.

Den Genfundne Bro, som blev glemt og senere fundet igen.

Med seniorerne på rundtur Søhøjlandet og Horsens var omdrejningspunkterne Af Knud Essendrop Så har seniorerne igen været på udflugt i det dejlige danske landskab. Denne gang gik turen til den sydlige del af Søhøjlandet og Horsens. Vi boede på Pejsegården i Brædstrup, som selv om det er et stort sted, var en glimrende ramme om vores lille familie. Efter indkvartering og kaffe med velkomst gik vi straks i gang med oplevelserne. I mere eller mindre samlet flok kørte vi 6-7 kilometer til Den Genfundne Bro, hvor vi blev modtaget af vores guider, som fortalte hele broens historie. Både om hvorfor broen blev bygget, hvorfor den blev til en dæmning og hvorfor den blev genfunden. En meget interessant historie, som samtidig er historien om industrialisering i såvel landbrug som på fabrikker. Efter aftensmaden afvikledes først de formelle orienteringer og indstillinger og derefter var der hyggeligt samvær. En tur til vandmøllen Efter et solidt morgenmåltid var det tid til dagens bustur. Vores guider førte os først

gennem Brædstrup, som er større end jeg troede og altså ikke kun Pejsegården. Herefter gik turen nordpå til Mossø, hvor vi stoppede ved Klostermølle. Først nød vi her den traditionelle øjenåbner for derefter at høre om og se stedet. Som navnet siger var det oprindelig et kloster med en vandmølle. Energien fra møllen blev bl.a. brugt ved fremstillingen af pap, og den gamle lade hvor paparkene hang til tørre kunne stadig beses. Personlig havde jeg aldrig hørt om Klostermøllen, og var sikkert heller aldrig kommer forbi på egen hånd. Derfor er disse seniorture så gode. Forum Horsens imponerede Efter dette interessante stop gik turen sydpå igen og videre østpå mod Horsens. På en fin rundtur i byen kom vi først forbi det gamle statsfængsel, som nu bl.a. rummer museum, ligesom vi på rundturen kom forbi Industrimuseet. Jeg tror mange efter denne tur godt kunne bruge en dag eller to i Horsens. Vores rundtur sluttede ved Forum Horsens. Her blev vi modtaget af Jørn Juul, der bød velkommen og viste rundt i dette im-

ponerende og store anlæg. Jørn Juul fortalte om driften og ikke mindst om de mange meget store arrangementer der var afviklet i anlægget. Vi hørte også om de mange ekstra problemer der i øjeblikket er grundet Covid19. Selv om vi alle er pensionerede lytter vi med interesse på sådanne fortællinger. Endelig vil jeg fortælle at vi under rundvisningen blev beværtet med en fin frokosttallerken, som vi nød med udsigt til fodboldstadion. Mange tak for det. Da vi kom tilbage til Pejsegården, var der tid til lidt hygge, en gåtur eller lidt hvile inden aftenens festmiddag. Efter middagen var der underholdning, som ind i mellem også aktiverede vores sangstemmer når sangene fra vores ungdom blev fremført. Vi sluttede aftenen med »Skuld gammel venskab rejn forgo«. Efter endnu et solidt morgenmåltid kunne vi sige farvel og på gensyn 6.-8.september 2021 i Bogense. Igen vendte vi hjem med sindet fyldt op af gode oplevelser og minder sammen med gamle venner. n

#270

IDRÆT · KULTUR · FRITID

13


RENOV ERING

- Det er flot at se på, og vi har testet ved at kaste bolde og sparke på væggene. Så jeg kan godt se for mig, at det også kan bruges andre steder i kommunen, siger Kenneth Rosén fra Frederikssund Kommune.

DÅRLIG LYD BLEV TIL GOD LYD OG SMUKT SYN Marbæk Hallen i Frederikssund Kommune skulle skifte støjisoleringen og endte med at få en meget flottere idrætshal med god akustik

Tekst & foto: Erling Madsen - Det er flot at se på, og vi har testet ved at kaste bolde og sparke på væggene. Så jeg kan godt se for mig, at det også kan bruges andre steder i kommunen. Ordene kommer fra Kenneth Rosén, distriktsleder i Teknisk Servicekorps i Frederikssund Kommune, og de gælder den nye akustikbeklædning i Marbæk Hallen i Skibby. Kenneth Rosén fortæller, at lyden var dårlig og den gamle isolering hang i laser og begyndte at falde ned og det så be-

14

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#270

stemt ikke kønt ud. Da idrætshallen skulle renoveres begyndte forvaltningen derfor at se sig om efter en ny beklædning – og valget faldt på den danskudviklede Attention Board. Og det er foreløbig første idrætshal, denne løsning er brugt i – men flere er på vej. Hidtil har løsningen været brugt i mødelokaler og på kontorer. Hårde overflader en udfordring - Men der er teknisk ingen forskel på en idrætshal og et kontor: Det er en bestemt efterklangstid, man skal ramme for at overholde reglerne, siger Thorben Stidsen,

som opfandt produktet, da en kunde havde problemer med at overholde reglerne og der ikke fandtes en brugbar løsning på markedet. For en typisk idrætshal gælder, at der er højt til loftet og hårde overflader i form af gulv, ribber, mål etc. Og i tilgift er væggene i Marbæk Hallen af beton, ligesom en del af endevæggen udgøres af en træbeklædt klatrevæg. Når lyden rammer overfladerne, vil den fortsætte ud i samme vinkel og uvilkårligt ende i hjørnerne – og er der ikke styr på isoleringen, er det ikke rart at opholde sig i rummet. Gælder det eksempelvis et mø-


RENOV ERING Det er nemt at få plads til installationer, som derfor ikke skal flyttes ellers fjernes under montagen af akustikpladerne. Nederst afslutter den sorte træliste, som medarbejderne fandt på ville pynte.

Fakta om løsningen i Marbæk Hallen

delokale eller en restaurant, vil det være svært at høre, hvad der bliver sagt selv om personen sidder på den anden side af bordet. Og ifølge Kenneth Rosén er lyder blevet hørbart bedre i idrætshallen. Detaljerne gør det Attention Board leveres som en plade, der kan skæres og fræses, så den tilpasses det aktuelle sted. Og en finesse er, at der kan printes på den: Informativ tekst, tegninger eller fotografier. I Marbæk Hallen blev sportspiktogrammer valgt som symbol for de aktiviteter,

der typisk er i den: Klatring, fodbold, badminton, volleyball og basketball. For Kenneth Rosén handlede det i høj grad om at kommunen fik lov at være med. Eksempelvis fandt medarbejderne på, at pladerne ikke skulle gå helt ned til gulvet, men afsluttes med en sortmalet træliste: - Det er meget vigtigt: Det er detaljerne, der gør det - vi lægger mærke til det til dagligt, bemærker han. Pladerne veksler mellem sorte og grå, som er behagelige at se på. En hvid plade i en sportshal er en dårlig idé, fordi en håndbold med harpiks vil sætte synlige mærker. n

Marbæk Hallen ligger sammen med Fjordlandsskolen, afdeling Skibby, og bruges af børnehaveklasse, skole og SFO på hverdage fra kl. 8 til 16, og fra 16-22 af foreninger, der også rykker ind i weekenderne. Det er også muligt for borgerne at booke haltid online. Attention Board er udviklet for fem år siden af Thorben Stidsen, som ejer firmaet Attention Group i Herlev. Firmaet tage sig af alle de dele, der giver et rum kvalitet: Akustik, lys og gulv. https://attentiongroup.dk Pladerne leveres i én standardstørrelse: 2,44 meter x 1,22 meter og fås i 10 og 22 mm tykkelse. I Marbæk hallen er valgt en fuld plade med 2,44 cm i højden og så en tværplade over, så den totale højde af støjisoleringen er 3,60 meter. Pladerne presses hårdere under fremstillingen end andre akustikplader, hvilket gør, at de kan tåle at bolde, borde og personer rammer dem: De vil give svagt efter og springe på plads. Thorben Stidsen oplyser, at det er den eneste filtplade der opfylder alle brandkravene B1, S1, D0 fra et dansk testcenter (DBI). Når overfladen kan modstå tryk, kommer man heller ikke i den situation, at plader løbende skal skiftes ud. Det skal de nemlig når mindst fem procent af overfladen er ødelagt. Dermed kan en billigere løsning på længere sigt betyde øgede driftsudgifter. Forhandler: Konta & Rati, www.konta-rati.dk.

#270

IDRÆT · KULTUR · FRITID

15


VI LEVERER OVER 20.000 PRODUKTER Her er et lille udvalg!

Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer, udsolgte varer, afgiftsændringer og force majeure. Alle priser er ekskl. moms. Se gældende salgs- og leveringsbetingelser på www.zederkof.dk

Trend stabelstol

Vogn til Trend stole

Art.nr. 09265A

Art.nr. 094541

Kun

495,-

Kun

Økonomi polster stabelstol

Vogn til Økonomi polster stabelstole

Art.nr. 09266

Kun

Art.nr. 10201

250,-

Kun

Zown Alex klapstol sort

3.743,-

Zown Alex klapstol vogn

Art.nr. 12530

Kun

2.495,-

Art.nr. 12532

149,-

Kun

3.119,-

Zown New Classic plastbord L 120x60 cm

Bordvogn rektangulære borde

Art.nr. 12514-NC

Art.nr. 09258

Kun

499,-

Kun

Zown New Classic plastbord XL 180x75 cm Art.nr. 12503-NC

Kun

Zown plastbord Cocktail Ø80 cm

599,-

Art.nr. 12522-NC

Kun

RING 8912 1200 SHOP zederkof.dk KOM Showroom Prins Christians Kvarter 28 7000 Fredericia (v. E20)

499,-

Zown formdug Sort, Art.nr. 12680 Hvid, Art.nr. 12683

Kun

299,-

3.743,-


PENS ION

Få mere ud af din pensionsordning Med lidt god vilje kan man sige om din pensionsordning i PFA, at jo mere fokus du giver den, des bedre passer den til dig og dine personlige behov undervejs i livet

Af PFA Din pensionsordning består af en opsparing, der skal give dig en god pensionstilværelse, når du en dag stopper på arbejdsmarkedet for sidste gang, og tager hul på et nyt kapitel som pensionist. Den opsparing kan du tilpasse til dig, alt efter hvor du er i livet, og hvor risikovillig du er i forhold til dine penge. Med andre ord spiller du selv en vigtig rolle for at sikre, at du får mest ud af din ordning. Enten ved selv at tilpasse den eller få rådgivning af PFA, fortæller Jens Johan Nordentoft, der er kundechef i PFA: - Pensionsrådgivningen er rigtig vigtig, for det er her, du kan tilpasse din ordning, så den matcher dig og dit liv. Det handler både om din opsparing og de forsikringer, der hører med. Samtidig er en rådgivning også en god mulighed for at blive lidt klogere på PFA og alt det andet, der følger med din ordning”. PFA og klimaet PFA’s nyeste klimatiltag er opsparingsløsningen PFA Klima Plus, hvor du kan sætte din pensionsopsparing på grønt og hårdt arbejde for klimaet. Her vil din pension bli-

ve investeret ekstra klimavenligt med særligt fokus på at nedbringe CO2-udledning. Du kan selv vælge, hvor stor en andel af din opsparing, du vil have i PFA Klima Plus, og det kan du få hjælp til at vurdere med vores investeringsguide på mitpfa.dk. PFA og sundheden PFA vægter sundheden højt, og tror på, at særligt forebyggelse spiller en vigtig og væsentlig rolle, når det handler om trivsel og længerevarende sygdom. - Derfor indeholder de fleste pensionsordninger i PFA også sundhedsforsikringer, der både kan hjælpe dig med forebyggende initiativer, men naturligvis også træder i kraft, hvis uheldet er ude, eller hvis du bliver ramt af alvorlig sygdom. Jens Johan Nordentoft fremhæver også vigtigheden af forebyggelse: - Et langt liv på arbejdsmarkedet stiller krav til forebyggelse af din sundhed undervejs, og derfor er det vigtigt, at du er opmærksom på de muligheder din pensionsordning indeholder. Det giver en ekstra tryghed. Kundechefen understreger igen vigtigheden i at snakke med en rådgiver, hvis du er i tvivl om, hvordan du er dækket af dine forsikringer, så du kan få et overblik

og tilpasset dine forsikringer til netop dine behov. PFA og fordelene Når du er kunde i PFA, følger der en lang række fordele med din ordning. Det er fx PFA Boliger, hvor du har fortrinsret til en ledig bolig i de ejendomme som PFA-ejer, og det spænder fra alt mellem kollegieværelser til seniorboliger. Du har også mulighed for at investere dine frie midler i PFA Bank eller deltage i kurser og webinarer om forskellige temaer. Følg med på pfa.dk/FK Du kan altid finde vilkår og opdateret pensionsinfo på mitpfa.dk og på pfa.dk/FK. På mitpfa.dk kan du også se din opsparing, dine forsikringsdækninger og tilpasse din ordning, hvis der er behov for det. Det er også på mitpfa.dk, du booker tid til rådgivning og kan prøve vores forskellige selvbetjeningsløsninger som fx Investeringsguiden. n

#270

IDRÆT · KULTUR · FRITID

17


CORONA

Flere arrangementer udskudt Men ERFA-møder og temadage vil fortsat have høj prioritet

Tekst & foto: Erling Madsen

Holbæk Sportsby – hér skulle HI’s og Danske Svømmebades temadag om udfordringer og udvikling oven på COVID-19 have fundet sted i oktober. Det er ét af flere udskudte arrangementer.

Coronaaflysninger er desværre også noget, som har ramt HI – så der er god grund til at flytte nogle krydser i kalenderen: •S tyring, administration og ledelse af idrætsanlæg: Temadagen er flyttet til 11. marts •G reen Sport Facility: Temadagene er flyttet til 14.-15. april •E RFA-mødet om skøjtehaller: Flyttet til 5.-6. maj. Med temadagen 11. november var planen, at HI ville samle nogle af de førende eksperter i branchen for at høre om, hvordan de mange konklusioner i SDU-forsk-

ningsprojektet »Fremtidens idrætsanlæg« kan omsættes til virkelighed. Det er udskudt. Det samme er HI’s campus 26. november, hvor der var planlagt et særligt spor for Danske Svømmebade. - ERFA-møder og temadage vil fortsat have høj prioritet i HI, så vi håber ikke, der kommer yderligere restriktioner, som vil umuliggøre disse vigtige møder, fortæller Anita Primdahl fra Sekretariatet. Sker der ændringer, så vil HI naturligvis udsende information. n

Kupan Hal-, Svømmebad-, Pool- og Spa Kvalitets-produkter udført i HPL højtrykslaminat og udviklet til våd- og personale områder

TÆLLERFABRIK· TRADING

ENEBÆRVÆNGET 18 THURØ 5700 SVENDBORG

Kupans kundetilpasninger indeholder:

* * * * *

Værdibokse, skoreoler, håndklædereoler, bænke, omklædnings-og toiletenheder Skabe med selvlukkende døre, flere typer vaskeunits Tema døre og ophængte kabineprodukter tillader let rengøring uden forhindringer Patenteret børnesikret kabineserie ”Essence” Alle former for låseenheder, mekaniske eller elektroniske, tilpasset billetsystemer

DENMARK TEL: 40 31 11 61 info@duxtaeller.dk www.duxtaeller.dk

DUX har siden 1912 leveret professionelle løsninger inden for tælling og registrering

18

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#270


BRA NCHEMØD E

TineLineMarker Sport er titlen på Årets Nyhed, som er ny lillebror i familien.

Årets Nyhed: Robot igen-igen For andet år vinder en dansk opstregningsrobot prisen

Af Erling Madsen Robotterne vækker opmærksomhed – og Danmark er godt med på verdensplan: For andet år i træk gik Årets Nyhed nemlig til en robot – og igen er det en dansk opstregningsrobot: TinyMobileRobots vandt Årets Nyhed 2020 for TinyLineMarker Sport. Og i 2019 var det Intelligent Marketing, som vandt med opstregningsrobotten Intelligent One. På verdensplan er de to danske virksomheder førende på dette specialområde.

Store forventninger - Det er en sejr! Det er et helt nyt produkt, som vi har store forventninger til, fortæller Marketing Manager Bertel Kirkeby. Robotten kom på markedet i juni og er nu foreløbig ude i Danmark, England og Holland med forventninger om at blive solgt verden over. Den danske robot er udviklet over et år på basis af storebroderen TinyLineMarker Pro, som i op mod fire år er blevet solgt over hele verden. Men prisen på op mod 200.000 kroner gjorde, at mindre anlæg ikke kunne være med.

- Der var en efterspørgsel på et billigere produkt. Men det er ikke »bare lige« at klemme den ned i en mindre størrelse! siger Bertel Kirkeby. Så selv om hovedparten af de vitale komponenter er genbrugt, så skulle der tænkes helt nyt. Og udover at prisen ligger på omkring 60.000 kroner, så er der også mulighed for at lease denne model, som eksempelvis er beregnet på skoler og mindre idrætsanlæg. n

#270

IDRÆT · KULTUR · FRITID

19


BRA NCHEMØD E Glimt fra Ytzen Gulvservices stand.

BRANCHEUDSTILLINGEN FORTSAT VIGTIG Trods corona lagde en dæmper på deltagelsen, så vender HI tilbage i maj med en udstilling med masser af nyheder

Af Henrik Høy-Carstensen Da Statsministeren 11. marts 2020 lukkede landet ned, var det første vi tænkte på, brancheudstillingen og årsmødet i Vingsted: Skulle den aflyses, udsættes, ændres, hvad skulle der ske? Det var de helt store spørgsmål som dukkede op sammen med alle de andre opgaver – og dem var der rigeligt af i forbindelse med nedlukningen af det danske samfund. Det, vi vidste var, at vi var klar, udstillerne var klar og tilmeldingerne var begyndt at strømme ind. Kort sagt vi var klar efter lang tids forberedelse. Det er derfor en tung beslutning, når man skal trykke på knappen og vedtage en ud-

20

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#270

sættelse. Aflysning var ikke i vores tanker på det tidspunkt. Efter grundige overvejelser, dialog med udstillerne, med Vingsted samt intern dialog i HI, vedtog vi at udsætte det samlede arrangement til 31. august-2. september. En beslutning, som på alle parametre viste sig at være rigtig.

Som de fleste ved, begyndte smittetallene at udvikle sig i den forkerte retning allerede i slutningen af juli. Ikke alarmerende, men alligevel. Under alle omstændigheder var vi nu låst fast på arrangementet, så med mindre der blev nedlagt et decideret myndighedsforbud, hang vi på den.

Alt flaskede sig, men … Selvom vi havde en ny fast dato, var aftalen med Vingsted, at vi medio juli traf den endelige beslutning om afholdelse af arrangementet i september eller ej. Medio juli var alle smittetal på et fornuftigt leje. Alt var under kontrol, og smittetallene for nedadgående. Alt i alt flaskede tingene sig, så vi vedtog at holde det udsatte arrangement.

Tilmeldingerne faldt Da vi nåede frem til datoerne for brancheudstilling og årsmøde, var det tydeligt at antallet af tilmeldinger var relativt lavt. På en anden side havde vi mange tilkendegivelser fra deltagere som udelukkende ville deltage på udstillingen om et enkeltdags arrangement. Så egentlig havde vi en god fornemmelse op til arrangementet. Udstillingen var besøgsmæssigt en tam


BRA NCHEMØD E

1.

2.

3.

4. 1. Henrik Sørensen og Steffen Andersen fra Kinovox har besøg af en kunde. 2. Jean Nielsen og Mads Ramsing på BWT's stand. 3. Glimt fra Nem-Fest. 4. Kaare Jacobsen fra Frederikssund Idrætsanlæg. 5. Pusterum udendørs ved TRESS' stand.

5.

affære, og vi kunne blot konstatere, at effekten af at smittetallene i perioden fra vi traf beslutning om gennemførelse i juli og frem til arrangementet 1. september, var steget, fik en negativ indflydelse på årets brancheudstilling. Alt i alt var årets brancheudstilling besøgsmæssigt en tam affære, som nye tiltag som lotteri og levende musik under kammeratskabsaftenen ikke kunne rette op på. Glade for opbakningen Som sådan har vi hele vejen rundt oplevet opbakning til beslutningen om gennemførelse af arrangementet. Dette såvel hos udstillere som besøgende på udstillingen. Den opbakning er vi glade for, vi havde egentlig heller ikke et valg. Som udstiller sætter man et stort og dyrt apparat i sving,

når man tager på udstilling. Derfor er det for dem vigtigt at besøgstallet på udstillingen matcher anstrengelser og omkostninger ved deltagelse. Det var ikke tilfældet i år. Heldigvis har vi hos langt de fleste udstillere oplevet stor opbakning til beslutningen om gennemførelse i september, ligesom vi har modtaget tilkendegivelser om, at de kommer igen til næste år. Det er vi glade for, og vi glæder os til at slå dørene op for en brancheudstilling i 2021 som der vil finde sted 11. maj 2021. Glæd jer. Nyhed: lotteri Et af de nye tiltag, der er værd at fremhæve, er lotteriet. Vi valgte i år at udfase auktionen og i stedet indføre et lotteri, hvor vi på god gammeldags tombola-maner solgte lodder fra en rød tromle på HI’s stand.

Præmiesponsorerne Tusind tak for præmierne til det nye lotteri, som også er med næste år: • TRESS Sport og Leg • Johs. Tandrup • A-Sport • Krüger Aquacare • Makita Danmark • Dansk Belysnings Service A/S • VTK A/S • Vingsted Hotel- og Konferencecenter • YOUR BRAND • CMA Armatur A/S • Prime Products • Axson Clean Solutions A/S Cors Risk & Safety Group.

#270

IDRÆT · KULTUR · FRITID

21


BRA NCHEMØD E

De smukke omgivelser i Vingsted lokkede deltagerne en tur uden for i det gode vejr til en lille dyst.

Udstillerne havde gavmildt doneret en lang række flotte gevinster, som vi sidst på dagen 1. september, trak lod om. Et festligt indslag med god tilslutning og en fantastisk stemning. Lotteriet er kommet for at blive. Brancheudstillingen vigtig Næste års udstilling vil være et mix af alt det, vi kender samt vil vi igen i år introducere nogen nyheder. Dels i forhold til udstillingens opbygning og konfiguration og dels i forhold til konkrete tiltag på dagen. Vi er ikke i tvivl om, at brancheudstillingen dels er levedygtig og dels er en vigtig årlig begivenhed, som medvirker til at samle branchen, men også et forum, hvor udstillerne får lejlighed til at præsentere nye produkter, gode snakke med kunder og i det hele taget en lejlighed til at opfange trends og tendenser i branchen. Tættere dialog med udstillerne Det er vores opfattelse, at den årlige brancheudstilling som en årlig begivenhed er vigtig for HI og for branchen som helhed. Op til næste års udstilling vil vi brede markedsføringen meget længere ud end hidtil. Vi vil indgå i langt tættere dialog med udstillerne med henblik på, sammen med dem, at udvikle udstillingen. Desuden ser vi i øjeblikket på formatet for hele arrangementet, f.eks. om vi skal genindføre seminarpunkter ved arrangementet. Lind strøm af nyhedsbreve Sidst men ikke mindst vil vi levere en lind strøm af nyhedsbreve. Nogen vil være dedikeret den samlede palette af interessenter omkring udstillingen, andre vil være specifikt målrettet f.eks. udstillere, deltagere eller andre, som har en specifik interesse i temaet. Alt i alt er og bliver brancheudstilling og årsmøde et af de helt store fyrtårne for os, og vi må aldrig forsømme en lejlighed til at reflektere over, hvordan vi fortsat udvikler arrangementet og tilpasser dette til tidens ånd, til udstillernes behov og som imødekommer deltagernes forventninger både til nytænkning, men også til de tilbagevendende traditioner, som er et af arrangementets kendetegn, og som vi skal værne om. n

22

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#270


BRA NCHEMØD E

Kompetenceprofil for HI’ere – med medlemmernes egne ord Da a-kassen FTFa deltog i brancheudstillingen, spurgte vi medlemmerne, hvad der kendetegner deres kompetencer og motivation. Karrierecoachen kommenterer svarene

Af Lene Søemod, FTFa Luften var fuld af inspiration, godt humør og småsnak med fagfæller. Som mange gange før var scenen sat, da HI-medlemmer deltog i brancheudstillingen i Vingsted 1. september. De af medlemmerne, der slog vejen forbi FTFa’s stand, fik sig bl.a. en snak om, hvilke kompetencer, de ville fremhæve ved sig selv, og hvad der motiverer dem i deres arbejde. I en branche hvor hverdagen byder på mange forskellige kasketter, blev netop generalistrollen nævnt flere gange. Ordene, som medlemmerne valgte at fremhæve, kan du se i illustrationen øverst på siden:. Jo større ordet fremgår, des flere gange er det blevet nævnt. Hvad mener karrierecoachen? Pernille Steen er karrierecoach i FTFa og har igennem flere år talt med og coachet medlemmer af HI om deres arbejdsliv. Derfor kender hun medlemsgruppen og dens kompetencer godt. - HI-ernes profil kan være meget forskel-

lig fra hal til hal, for der er stor spændvidde i forhold til, hvor stor eller lille arbejdspladsen er, og på den måde også, om man arbejder i et team eller solo, fortæller Pernille Steen. Ledelse og selvledelse Selvom rollen kan variere, er kompetencer som Ledelse og Selvledelse karakteristisk for mange HI’ere: - Uanset om man har kolleger eller arbejder alene, er ledelse en del af rigtig manges job i kraft af, at man skal strukturere sin dag og hallens program og sætte sig mål og produktudvikle. Videre konstaterer hun: - En anden ting, der går igen på tværs, er at man skal holde sig ajour omkring lovgivning, fx brandreglementer, sikkerhedsgodkendelser, og hvor mange må man være i hallen. - Derudover er der mange, jeg har talt med, der evner at koordinere og skabe samarbejde med mange forskellige faggrupper. - Det stiller krav til både teknisk og håndværksmæssig viden, som gør at mange HI’ere typisk er generalister inden for flere forskellige områder, siger Pernille Steen.

Mennesker og samarbejde motivere En motivationsfaktor, som Pernille Steen især kan nikke genkendende til fra sine samtaler med HI-medlemmer, er den menneskevendte motivation, som fylder meget hos mange medlemmer: - Mit indtryk af faggruppen som helhed er, at det er en profil, der kan begå sig på tværs af alle typer mennesker, og som virkelig motiveres af at skabe en god ramme for udøverne. -I kraft af at idrætshaller er et sted, hvor brugere mødes på tværs af køn, alder og profession, er det vigtigt, at man kan tale med høj og lav. Det er altså typisk, at medlemmerne har et stærkt menneskekendskab, ja, næsten folkelighed, opsummerer Pernille Steen og fortsætter: - Mange profiler fra HI har en håndværksmæssig baggrund, men hvor rene håndværksprofiler ofte er mere drevet af håndværket, skiller HI’erne sig ud ved også at have kunderelationen som motivation. - Der er altså en interessant balance i profilen, og derfor kommer det ikke bag på mig, at medlemmerne selv har fremhævet kompetencer som Rummelighed, Nysgerrighed, Smilende, og Favne bredt. n

#270

IDRÆT · KULTUR · FRITID

23


BRA NCHEMØD E

Brancheudstillingen kan ikke undværes - Værdien af at møde kunder er så stor, at den ikke kan erstattes af andet, siger Jannie Ravn fra Eco2Light Af Erling Madsen Årets brancheudstilling i Vingsted blev ikke det ventede tilløbsstykke – men den kommer igen! Som det fremgår at artiklen på side 20-22, så gjorde coronabegrænsningerne, at fremmødet var yderst behersket – men der er også opbakning til at komme tilbage næste år; og HI lover, at det bliver med en styrket udstilling. Vi er klar næste år Simon Jakobsen fra TRESS Sport & Leg var én af hovedsponsorerne, og han beklager det beskedne fremmøde: - Jeg er overbevist om, at havde vi haft en normal situation, så var messen blevet en succes som den plejer. Han føjer til, at planlægningen var der ikke

en finger at sætte på, og firmaet er klar til at bakke op igen næste år. Fin opmærksomhed Jannie Ravn, Eco2Light, havde også gerne set flere besøgende, men melder trods alt om positive elementer: - Der var mange velkendte og nye ansigter forbi vores stand. Og vi blev positivt overraskede over al den opmærksomhed, vores jule- og dekorationsbelysnings-stand fik. Vigtigt med fysisk udstilling Hos Krüger Aquacare ærgrer Tine Berg sig over, at mange kommunale medarbejdere fik forbund mod at deltage. Det skete med kort varsel, så hun mener ikke HI kan lastes for det lave fremmøde. Firmaet har i en anden sammenhæng deltaget i en udstilling som blev flyttet til

nettet – og dét kan hun ikke anbefale: - Værdien af at møde kunder på udstillingen er så stor, så den kan ikke erstattes af andet, er hendes erfaring. Eksempelvis vil et webinar typisk tiltrække deltagere, som kender et firma eller er interesseret i et produkt, mens en stand på en udstilling også får besøg af besøgende, som pludselig opdager noget, de ikke vidste fandtes. n

Jule- og dekorationsbelysningen hos Eco2Light gav stor opmærksomhed.

Babyminder® fra Vectair Systems

Praktisk, sikkert og robust puslebord til vægmontering. Indbygget dispenser, låg med gasregulering, ophængskroge og en lang række andre smarte detaljer gør Babyminder® til et af de mest populære pusleborde i idræts- og svømmehaller. • • • • SVERIGESVEJ 12. 8700 HORSENS

PRIS Horisontal 2156,- ex moms. Vertikal 2842,- ex moms.

TLF. +45 8693 3922 INFO@LML-SPORT.DK WWW.LML-SPORT.DK

24

IDRÆT · KULTUR · FRITID

Lever op til EU’s sikkerhedskrav til børneomsorgsprodukter Findes i vertikal og horisontal udgave Kompakt og robust design, som tåler vand og slid Nem at rengøre

#270


GENHUS NING

I Hundested har halfolkene en særlig ekspertise For fjerde gang på fire år måtte de med kort varsel flytte alle idrætsaktiviteter i hal, der blev lukket

Af Erling Madsen - Man lærer sin halfordeling at kende … Med et skævt smil kommer replikken fra assisterende halinspektør Henrik Sejer Hansen i Halsnæs Kommune i Nordsjælland. Da Hundested Hallen 14. september blev lukket på grund af fare for sammenstyrtning, så var han på ferie, men hans kollega Henrik Jacobsen lod sig ikke slå ud: - Det skal bare løses, så kunderne blive glade. Og han havde løst det på en uge! Henrik Sejer Hansen føjer til, at uventet flytning af haltider ved tilfældighedernes spil er blevet en spidskompetence i kommunen: Det er nemlig den fjerde hal på fire år som lukkes: Udover den seneste med sammenstyrtningsfare, har årsagerne været oversvømmelse, skimmelsvamp og renovering.

For andre udendørsaktiviteter har det betydet, at deltagerne må klæde om hjemmefra og så mistede eleverne på Hundested Skole deres idrætstimer. Fare gennem ti år Det var en plan om at udskiftede skifertaget fra 1981, som gjorde, at risikoen blev afdækket: - De, der beregnede taget i 2010 regnede forkert. Så vi har gået her i ti år sammen med borgerne, bemærker Henrik Sejer Hansen. Ifølge kommunen har en ekstern rådgiver gennemgået taget og i den forbindelse opdaget, at der er en dobbeltkonstruktion:

»Den samlede vægt af taget er derfor tungere end konstruktionen er bygget til at bære, hvilket blandt andet også skyldes de solceller, der blev monteret for 10 år siden. Derfor er hallen nu blevet lukket.«, forklarer kommunen om baggrunden for lukningen på sin hjemmeside. Det er endnu ikke afgjort, hvornår den igen kan åbne. For Henrik Jacobsen og Henrik Sejer Hansen betyder lukningen af hallen, at de har mistet deres kontor: - Så vi arbejder hjemme eller i bilen, fortæller Henrik Sejer Hansen. n

Tog det i stiv arm Det var ellers noget af en opgave, Henrik Jacobsen kom på: Op mod 700 gymnaster på et hav af hold, samt en masse håndboldspillere og fodboldspillere skulle der findes tider til i de andre kommunale haller: - Nogle har ikke helt fået det, som de ville. Men alle har taget det i stiv arm, siger Henrik Sejer Hansen, som tilføjer, at det jo for medarbejderne gjaldt om at finde »hullerne i osten«. Fodboldspillerne glade Kommunen bakkede også straks op, og der blev eksempelvis fremskaffet fire omklædnings- og to opholdspavilloner til fodboldspillerne – og de er nu ekstra glade: - De har aldrig haft deres eget klubhus, men holdt til i hallen. Så de er glade – og bor endda bare fem meter fra banen …

Hundested Hallen – en ti år gammel regnefejl betød lukning af hallen på grund at risiko for sammenstyrtning.(Foto: Halsnæs Kommune).

#270

IDRÆT · KULTUR · FRITID

25


CORONA

Coronatestcentre er et nyt indslag i gadebilledet – og noget, vi nok skal forvente en rum tid endnu (Foto: Erling Madsen).

CORONA: ET FREM- OG TILBAGEBLIK For HI og medlemmerne betyder det store forandringer i hverdagen: - Vi skal nok komme igennem det! lyder det fra formanden Af Henrik Høy-Caspersen Da vi første gang hørte om corona, var det i form af en fremmed virus på et madmarked i Wuhan. Det var en af de første dage på året. Herefter gik det stærkt, en bølge hen over Italien, videre til Østrig hvor virus blev delt via en fløjte som gik på tur på et yndet after-skisted for danskere, som tog virus med hjem. Hermed var corona kommet til Danmark og ret hurtigt kunne vi notere, hvordan smitten spredte sig. På det tidspunkt var der stadig et skær af uvirkelighed over fæ-

26

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#270

nomenet corona, og ingen troede for alvor at sådan en virus skulle få overtaget i et så kontrolleret samfund som vores. De fleste gik med en idé om, at det der corona, det håndterer myndighederne på en måde, så det bliver forbigået. Jeg var personligt til en kontrol på Hillerød Sygehus med mit ben, og her sagde lægen, at godt nok huserede corona nede syd på, men efter hans bedste overbevisning, ville den virus aldrig få fat i os her i Danmark. Desuden ville vores sundhedssystem være så effektivt, at også den virus ville blive inddæmmet og slået ned. Jeg har ikke

siden talt med den læge, men jeg tænker han er blevet klogere. Vi kender selv resten af historien med nedlukning af samfundet, og nye og hidtil ukendte begreber som kompensationsordninger, arealrestriktioner, mundbind osv.., o.s.v. Rollerne blev ændret i HI Idrætsfaciliteterne lukkede ned. Haller, stadions og svømmeanlæg stod tomme hen. Folk var sendt hjem og begreber som hjemmearbejde, Skype- og Teamsmøder samt webinarer blev nogen af de begreber, der fandt ind i vores arbejdsliv.


CORONA

Tilskuerrækkerne får en tur med tågekanon for at desinficere mod virus og bakterier.

Som alle ved, medførte det for os i HI at rollerne blev ændret. Vi sad nu og rådgav medlemmerne omkring kompensationsordninger, faglige spørgsmål relateret til corona-situationen, samt måtte aflyse et hav af arrangementer, herunder bl.a. brancheudstilling og årsmøde, som igennem 38 år har været en fast tilbagevendende begivenhed. Hverdagen vendte tilbage - kort Da sommeren nærmede sig slap corona sit greb i os og hverdagen vendte tilbage. Vi fik en god sommer, hvor vi kunne agere nogenlunde normalt, og nogen steder agerede man lidt for normalt og forsamlede sig meget tæt, angiveligt i en tro på usårlighed, og på at corona udelukkende var et fænomen for naboen. Desværre betød det, at virus vendte tilbage og nu hvor vi er begyndt at være mere inden døre, breder smitten sig igen, denne gang endnu mere end før. Nuvel, der testes mere og derfor opfanges der også flere smittede. Samtidig kan man se at smitten nu rammer mere lokalt og der derfor er opfundet redskaber til opsporing af smitten, lige som man er blevet meget bedre til at håndtere og behandle sygdomme for dem, der er så uheldige, at pådrage sig denne. HI bakker op I skrivende stund går smitteudviklingen den

helt forkerte vej og der er indført en række nye tiltag, der har ti formål at dæmme op for smitten. Disse tiltag er bl.a. udmøntet i restriktioner, som vi skal forholde os til og som vi skal udmønte i de danske idrætsfaciliteter. Tiltagene diskuteres heftigt. Nogen er for, nogen er i mod. Nogen mener at tiltagene er opfundet i en politisk bestræbelse på at indføre diktatur, andre – og det er heldigvis de fleste, bakker op om tiltagene og implementerer mundbind, håndhygiejne og social distance som et værn mod smitten bl.a. for at beskytte sig selv. I HI bakker vi naturligvis op om de tiltag, som myndighederne indfører, og vi kan kun opfordre til at disse efterleves således at vi hurtigst muligt kan slippe af med corona. Vi er indbudt i forskellige sammenhænge, hvor vi giver input til myndighederne i forhold til de retningslinjer, der indføres. Dette sker i et konstruktivt samarbejde, hvor også øvrige brancheaktører deltager. Vi forholder os kritisk til de tiltag der foreslås, men når de er besluttet – og det foregår på Christiansborg, bakker vi op. Hvad sker der fremover? Et af de helt store spørgsmål er: hvad sker der fremover?? Vi tror ikke på at corona for alvor slipper sit greb før en vaccine er tilgængelig, og vi må nok derfor leve med restriktioner, som skrues op og ned i takt med smittetallene.

Vi indretter derfor indtil videre vores interne drift, aktivitetsudbud etc. derefter. Sekretariatets medarbejdere arbejder i stor stil hjemme fra, men er lige så tilgængelige, som vi plejer og teknik og digitalisering understøtter at drift og service er som den plejer. Vores aktiviteter vil fremadrettet i stor stil basere sig på digitale møder, webinarer etc., og vi arbejder lige nu på et aktivitetsprogram, som dels er tematiseret i forhold til den aktuelle situation og som dels er indrettet på en måde, så vi kan opretholde de sædvanlige netværksaktiviteter, blot på digitale platforme. Hvor længe bliver det ved? Et andet helt stort spørgsmål er: hvor længe bliver det ved?? Vi ved det ikke!! Dermed er kunsten at tilrettelægge tingene på en måde, så vi hurtigst muligt kan vende tilbage til en normal hverdag, når det bliver muligt, men også at tilrettelægge tingene på en måde, så vi trods alt fortsat kan opretholde et fornuftigt aktivitetsniveau, hvor vi fortsat netværker, har dialog og faglig sparring med hinanden samt fastholder de gode sociale takter som er inkluderet i dét, at indgå i et netværk. Sidst, men ikke mindst, vil vi fortsat opretholde en lind strøm af nyhedsbreve, hvor vi formidler nye tiltag fra myndighederne samt relevant nyt fra branchen. Vi skal nok komme i gennem det. n #270

IDRÆT · KULTUR · FRITID

27


PÅ T VÆRS

Samarbejde over kommunegrænser Københavns og Tårnby kommuner undersøger muligheden for dialog om specialanlæg og tilskud Tekst & foto: Erling Madsen Hvordan kan nabokommuner samarbejde om specialanlæg, driftsudgifter og tilskud til idrætsforeninger? Dét kommer Idrættens Analyseinstitut, Idan, med et bud på efter en undersøgelse foretages i oktober-december i Tårnby og Københavns kommuner. De to kommuner har bedt Idan undersøge, hvordan idrætsaktive vandrer på tværs af kommunegrænserne. Og undersøgelsen skal skabe grundlaget for en snak om samarbejde. Seks gode grunde Der er flere elementer, som har givet anledning til undersøgelsen: • Befolkningstilvæksten er stor på Amager. Især i den nordlige del, som hører til Københavns Kommune

• Det giver pres på foreningerne i Tårnby Kommune i øens sydlige ende. Op mod 70 % af medlemmerne i nogle foreninger kommer fra en anden kommune • Storkøbenhavn har i forhold til resten af landet et efterslæb i idrætsfaciliteter • I nogle kommuner er der derfor ventelister i foreningerne • I Storkøbenhavn er der store forskelle på hvor mange borgere, der er per idrætsfacilitet • Kommunernes tilskud til idrætsforeningerne varierer. Brug for nærhed Men det er ikke kun foreningerne i Tårnby Kommune, som får tilgang fra andre kommuner: En tidligere Idan-undersøgelse har vist, at flere unge krydser kommunegrænsen, fordi der ikke er tilbud til dem. - Alt andet lige er det en fordel, hvis for-

VI VASKER DINE GULVE INDEN VI LAKERER DEM

Vi har en specialudviklet gulvvasker med ekstra sug, så vi sikrer, at dine gulve er helt rene og tørre, inden vi lakerer dem!

eningslivet er en del af det lokale miljø og skaber nærhed for borgere i alle aldre, siger kultur- og fritidschef Jens Lauridsen fra Tårnby Kommune. Han understreger, at den nye undersøgelse primært handler om lokal udvikling frem for hvem der skal betale for hvem. Han siger, at de to kommuner ud over at få bud på den lokale udvikling kan samarbejde om specialfaciliteter. n

Skydebane – et eksempel på en special facilitet, som der kan samarbejdes om.

KA GULVSERVICE FORVENT BLOT LIDT MERE!

FRISK DIT HALGULV OP

KLARE LINJER

Vi kigger gerne forbi, vurderer dit gulv og rådgiver dig. Så kan vi give dig et uforpligtende tilbud på, hvad vil koste at få gulvet behandlet.

– det kan de fleste forholde sig til.

UNDGÅ LAKBINDINGER

Ved at rulle lakken på med vores metode bevares den naturlige bevægelse, selv under store forandringer i luftfugtigheden.

Vi er et team af professionelle håndværkere med mange års erfaring på området.

Super tilfreds med arbejdet rbej ed og god vejledning ng for f efterfølgende vedligehold. www.ka-gulv.dk

28

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#270

– forvent blot lidt mere!

Brian Larsen, Arena Syd


CORONA Helsingør Hallen: Grønne smileyer og røde forbudsskilte viser, hvor tilskuerne må sidde: - Alle forstår det, så der er ingen spørgsmål. Vi har ramt plet! konstaterer Anders Conradsen. Royal Stage: Her styres publikums placering via nummererede pladser. Ydermere er klapvifterne (de hvide papirer) lagt på de pladser, der må siddes på.

Helsingør tænkte ud af boksen og ramte plet Helsingør Hallen og Royal Stage i Hillerød har gode erfaringer med håndboldkampe og coronabegrænsninger

Tekst & foto: Erling Madsen Med et maksimum på 500 tilstede til en sportskamp og en afstand på én meter mellem tilskuere, der ikke er nærtbeslægtede, er mange haller blevet udfordret. I Helsingør Hallen afstandskravet løst ved, at der er sat røde og grønne mærkater op på sæderne og ryglænene og for ydermere at understrege, hvor der må siddes, er klapvifterne til håndboldkampen placeret hvor gæsten skal sidde: - Vi har nummererede pladser – men bænke og ikke sæder. Så vi måtte tænke ud af boksen, fortæller aktivitetskoordinator Anders Conradsen, Helsingør Kommune. Fra klubberne er der kommet positive tilbagemeldinger – og der er ingen problemer med publikum: - Alle forstår det, så der er ingen spørgsmål. Vi har ramt plet! konstaterer Anders Conradsen. På fodboldstadion ved siden af hallen er der sæder, og hér er markeringen løst ved, at en sponsor har sørget for poser over hvert andet sæde. Tåge-kanon desinficerer Helsingør Hallen er én af tre hjemmebaner for Nordsjælland Håndbold, som spiller i herrernes 1. division. En anden hjemmebane er Royal Stage i Hillerød.

Hér er der nummererede pladser. Derfor har det været nemt kun at tage pladser i brug, så det sikres, at der er mindst én meter mellem hver. Og nærtbeslægtede kan så omvendt købe billetter ved siden af hinanden. Og som i Helsingør Hallen bruges klapvifterne til at markere, hvor der må siddes. Som en ekstra foranstaltning har Royal Stage indkøbt en tåge-kanon, som desinficerer mod virus og bakterier. Den bruges på alle tilskuerpladser og også på dommer- og speakerbordene samt de stole, der udgør udskiftningsbænkene. Det gør det også nemt at desinficere i pausen, hvor holdene skifter pladser. Gråzoner afdækket I begge haller sørger speakeren også for løbende at gøre publikum opmærksom på corona-reglerne. - Det handler i høj grad om, at vi skal gøre det trygt for vore gæster at komme her. Og politiets krav om sundhedsplan for hver håndboldkamp gør, at vi har fået afdækket gråzoner og har styr på alle detaljer, siger direktør Carsten Larsen, Royal Stage. En glædelig opdagelse var, at rigtig mange af de elementer, som skal beskrives i sundhedsplanen, faktisk allerede blev udført. Typisk af de cirka 30 frivillige hjælpere – nu er der så sat en ansvarlig på, så det sikres, at den rigtige information gives til de rigtige mennesker. n

Sådan passer vi på hinanden Både i Helsingør og Hillerød sørger speakeren under kampene for, at publikum mindes om coronareglerne. Han siger disse sætninger – som kan deles op i blokke, så der ikke informeres i for lang tid og der dermed kommer mere fokus på budskaberne. Det er vigtigt, at vi passer på hinanden. Du skal derfor følge disse coronaregler: • Brug håndsprit og hold afstand • Undgå kram, highfive og anden fysisk kontakt med andre • Lad sæderne ved siden af dig være tomme • Bliv siddende på den plads, der fremgår af din billet • Respekter afstandskrav på 1 meter – også i køen til boder. • Vent med at gå i boden hvis der er mange i køen. • Du må ikke gå ind på banen i pausen • 3. halvleg og autografskrivning er coronaaflyst.« • Tag dit affald med ud i de opstil­ lede sorte skraldespande.

#270

IDRÆT · KULTUR · FRITID

29


Hurtig hjælp hvis du bliver sygemeldt

Få et EarlyCare forløb specielt til dig, hvis du bliver sygemeldt PFA EarlyCare kan hjælpe dig fra første dag i en sygemelding. Vores team af social- og sundhedsfaglige specialister kan ud fra din diagnose hjælpe med at sammensætte et PFA EarlyCare forløb, så du får de bedste muligheder for at komme godt tilbage.

Ring på 70 80 75 05 • pfa.dk/earlycare


CORONA

Idrætsdeltagelsen på vej op Og det interessante er, at væksten skyldes nye udøvere; især i gruppen 20-40 år, viser undersøgelse fra Idan

Tekst & foto Erling Madsen Idrætsdeltagelsen er atter på vej op. Men der er en interessant ændring: Hver femte, som var aktiv før coronalukningen, er ikke vendt tilbage – til gengæld er der tilgang af danskere, som ikke dyrkede sport før. Det fremgår af en undersøgelse fra Idrættens Analyseinstitut, Idan. 4.-11. september svarede 1.238 danskere over 18 år på spørgsmål om deres idrætsaktivitet. Og den blev sammenlignet med en tilsvarende undersøgelse i juni.

Hun peger videre på, at danskere i 30’erne kan i coronatiden have fået en anden og mere fleksibel hverdag, der giver mere plads til sport og motion. Så det handler også om, at vores liv har ændret sig markant – og dét kan på længere sigt få indflydelse på idrætsudøvelsen. Ældre bliver hjemme Hvem er det så, der ikke er vendt tilbage? De findes i alle aldersgrupper, men især blandt ældre over 70 år. Og halvdelen af de, der ikke er vendt tilbage, angiver tre hovedgrunde: Aktiviteten er stadig lukket, de

holder pause eller de er bange for at blive smittet med corona. Den anden halvdel af de frafaldne peger på sygdom/skade, de bruger tiden på noget andet eller de har fået mindre fritid. Primært uden for foreninger Deltagelsen stiger i langt de fleste idrætsgrene; boldspil og gymnastik/dans er tæt på niveauet før lukningen, mens fitness ligger noget under. 58 % af danskerne dyrker idræt og motion på egen hånd. n

Nye udøvere Før coronalukningen i marts dyrkede 65 % af danskerne sport og motion. I juni faldt det til 54 % - for så i september at komme op på 61 %. Og det er altså en fremgang, som skyldes nye udøvere. Idan skriver nemlig: »Der er dog ikke tale om, at stort set alle, der stoppede under nedlukningen, nu er vendt tilbage til deres aktiviteter. Faktisk er hver femte af dem (20 pct.) stadig ikke aktive mod 23 pct. i juni. Stigningen i den samlede idrætsdeltagelse skyldes i stedet, at 25 pct., der ikke var aktive før nedlukningen, nu er begyndt at dyrke sport og motion. Det tilsvarende tal fra juni-undersøgelsen er 11 pct.« Unge vil ud Og hvem er det så, der nu har fået lyst til at bevæge sig? Det er især danskere i 20’erne og 30’erne, som er startet på egen hånd med vandreog gåture, fitness og løb. 48 % af dem forklarer, at de vil forbedre helbredet. 29 % vil have mere overskud og 23 % ser det som en mulighed for at komme ud. Og netop dét, at komme ud fra corona-isolationen peger analytiker Mette Eske på: - En række af de ting, som mange unge i 20’erne ellers ville bruge tid på, er blevet lukket ned. Man kan ikke gå til koncerter eller i byen, og så er sport og motion en alternativ mulighed for at komme ud og måske også møde nogle andre.

Gymnastik og boldspil er næsten tilbage på niveauet før coronalukning. Men især ældre over 70 år mangler at genoptage idrætten.

#270

IDRÆT · KULTUR · FRITID

31


Driftsleder Lasse Naamansen i den nye, lyse svømmehal med forhindringsbane, rutsjebane, pianobassin og Poseidon-overvågning i loftet.

FOR 130 MILLIONER KRONER SVØMMEHAL Vestamager Svømmehal åbnede 12. oktober uden problemer

Tekst & foto: Erling Madsen Detaljerne er der blevet tænkt over – og der har været mange. Og der er jo ikke erfaring i en kommune med at bygge en ny svømmehal til 130 millioner kroner. Alligevel kan driftsleder Lasse Naamansen fra Tårnby Kommune konstatere, at Vestamager Svømmehal åbnede 12. oktober uden problemer. Selv har han 13 års erfaring med drift af svømmehaller og da kommunen har tre andre, så har der selvfølgelig været driftsviden at trække på. Men han peger også på værdien af, at medarbejderne fra starten har været med i projektet. - Vi har bl.a. været i Tyskland, hvor de bruger mange stålbassiner, og så er netværksmøder i Danmark af stor værdi, fremhæver Lasse Naamansen. Stålbassin og masser af lys I en af de andre svømmehaller er der også stålbassin, men det virker mørkt ind i

32

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#270

mellem. Dét er der taget ved lære af, så de store vinduespartier og LED-lysene i loft og på vægge er suppleret med masser af lys under vand. Lyset er i øvrigt digitalt styret, så det er dagslyset, som bestemmer om det skal tændes – og i den sidste ende spares der penge ved brug af LED og lysstyring. Opvarmningen klarer varmepumper, men hvis det eksempelvis bliver frost og de derfor arbejder langsommere, suppleres med gasfyr. Skiftede til defender Da planlægningen gik i gang, var det tanken at bruge sandfiltre, men undervejs fandt Lasse Naamansen ud af, at det ville være smartere med et defenderanlæg: - Driftsomkostningerne er meget lavere; det ses især på strøm- og vandforbruget. Og det fylder kun det halve af et sandfilter, fremhæver han. Han er opmærksom på, at nogle mener, det så til gengæld udgør en fare for arbejds-

miljøet, at der skal håndteres pulver. Men det er ikke tilfældet, fordi det hele håndteres i et lukket system: - Pulveret ligger i en silo og blandes op med vand og påføres filteret – der er slet ingen menneskelig kontakt. Af hensyn til sikkert arbejdsmiljø er der også et anlæg til klorelektrolyse. Tilgodeser forskellige interesser En klassisk problemstilling er, at der både skal være plads til svømmeklubber, skoleundervisning og borgere, som ofte vil have legeområder. Det kan give kompromiser, så ingen er rigtig tilfreds: - Svømmeklubben ville gerne have flere 50 meter baner, så der kunne holdes stævner. Men ved bl.a. at have pianobassinet, hvor vi skal adskille med en hæve-sænkevæg, kan vi tilgodese alle i dagens løb, mener Lasse Naamansen. Og så er der indrettet både mindre familie-/handicapomklædning og større omklædningsrum til skoler og klubber.


NY BYGGERI

Lasse Naamansen i teknikkælderen ved det blå defenderanlæg, som han siger kun fylder det halve af et sandfilteranlæg og samtidig sparer strøm og vand.

I forlængelse af den lave mur bag livredderen kan bassinet deles i to med en hæve/sænkevæg.

Tæt kontakt til gæsterne Der er 12 livreddere ansat, og de får hjælp af et Poseidonovervågningsanlæg. Og livredderne cirkulerer – og dét har en ekstra fordel: - Vi betragter dem ikke som livreddere, men som servicemedarbejdere: De går rundt og taler med gæsterne og guider dem. Havde vi dem siddende i et livreddertårn, så var det en falsk sikkerhed. Men vi går ikke på kompromis med sikkerheden – og de bevæger sig hele tiden rundt! Café Feven er udliciteret og det er kun muligt at købe billet online, så der ikke skal bruges mandskab på billetsalg. Når man går rundt i den nye svømmehal, er det tydeligt, at der er tænkt over alle detaljerne, ligesom der er skabt et lyst og indbydende indtryk. Men der tre ting, som først kommer til senere: Musik, som roligt skal flyde ud i rummene. Og så legeplads og kunstværk udendørs. n

Én af de mange detaljer: På gangen til omklædningsrummene er lagt ophævede, stiplede linjer, så synshandicappede lettere finder vej.

Omklædning for skoler og svømmeklubber – der er også familie/handicaprum.

På 1. sal er ventilationsanlægget placeret. Og der er masser af plads og kun en lav summen.

Vestamager Svømmehal til 130 millioner kroner Vestamager Svømmehal, Ugandavej 91, 2770 Kastrup, har været undervejs i to år og har kostet cirka 130 millioner kroner for de cirka 3.000 m2. Tegnet af GPP Arkitekter. Den åbnede 12. oktober. L-formet pianobassin med 10 x 25 meter baner/4 x 50 meter baner, morskabsbassin med strandbred, varmtvandsbassin, klatrevæg, 1 og 3 meter vippe, saunaer og café.

Onlinebetaling, Poseidonovervågning, solceller og digital lysstyring af LED-lysene. Bygget til foreninger og borgere i alle aldre. Åbent mandag-fredag kl. 6-21 og weekend kl. 8-16. Suppleres senere med en udendørs legeplads og et kunstværk af Dragset & Elmgreen: En livredder til knapt tre millioner kroner.

#270

IDRÆT · KULTUR · FRITID

33


UDV ID ELS E

VARDE FRITIDSCENTER VOKSER SIG 65 MILLIONER KRONER STØRRE Kraftig udvidelse skal skabe endnu flere aktivitetsmuligheder og dermed flere gæster, som også vil smitte af på resten af kommunen

Af Erling Madsen - Det er spændende og det er sjovt! Sådan lyder det fra Pernille Svender, som er event- og marketingansvarlig i Varde Fritidscenter i Vestjylland. Centret er i gang med en kraftig og langvarig udvidelse, som skal være med til at løfte hele byen. Den selvejende institution har også taget et langt tilløb, for der har været talt om udvidelse i 20 år!

34

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#270

Men med dokumentation for, at det kan lade sig gøre at drive centret som en forretning, kom troen på at turde sende en flertrinsraket af sted. Wellness og sportel Wellnessafdelingen åbnede sidste år. Den fik første prioritet på grund af efterspørgslen: - Det er noget, mange borgere har ønsket sig og de bruger den flittigt, fortæller Pernille Svender, som også nævner, at mange turister og forretningsrejsende benytter afdelingen.

Sportellet er nu på vej og med de mange forskellige idrætsfaciliteter ventes det at være attraktivt for træningslejre for mange idrætsgrene. Det er indrettet med et område med en 10-sengs og en 14-sengsstue. Det kan lukkes af og eksempelvis bruges af en lejrskole eller en træningslejr. Og så er der tænkt på familier, som godt vil have en aktiv ferie: Nogle værelser er indrettet med fem senge, så en familie kan bo samlet – og i øvrigt have adgang til alle faciliteter i huset.


UDV ID ELS E

Centerdirektør Jesper Brodersen på byggepladsen – til påske ventes den sidste del at være klar til indvielse.

Varde Fritidscenter i tal • Sportel 906 m2 114 sengepladser • Fysioterapibygning 232 m2 • Spinning 179 m2 • Wellness 377 m2 • Pliske-plaske-bassin 85 m2 • Udvidelse af ankomstområde 179 m2 • Skolekantine og depotrum 958 m2 • Udvidelse af køkken 230 m2 • Dansesal 222 m2 • Renovering af 1.054 m2 omklædning og kontorområde. • Nye p-pladser 3.600 m2. • Samlet pris 65 millioner kr. Det gamle center • 2 haller • 15 udendørs fodboldbaner • 1 kunstgræsbane • 1 svømmehal • 10 bowlingbaner • Fitness og spinning • Cafeterier • Få mødelokaler. Dette tilføjes • En svømmehal nu med Pliske-plaske-område til børnene, nyrenoverede saunaer i omklædning, nyt wellnessområde (3 saunaer, bio, alm og infrarød), udendørs spa og bassin. • Nyt fitness og nye spinningcykler samt lokale • Ny Holdsal (Rotunden) • Nye konference/mødelokaler • Stor kantine • Nyt køkken og reception • Hotel/ Sportel • Fysioterapiklinik • 2 paddelbaner • En spændende foyer med mulighed for afslapning, hygge og aktivitet.

#270

IDRÆT · KULTUR · FRITID

35


UDV ID ELS E

Sauna Damp Fitness

Sauna

Vi kan hjælpe med alt fra renoveringer til komplette nye projekter, Fokus på funktion, økonomi og design. Saunaovne på el og gas gør, at vi kan hjælpe med alt fra den lille klassiske sauna til store event-gussaunaer med opmurerede saunaovne.

Varde Fritidscenter, som det så ud i oktober, hvor byggeriet var i fuld gang.

Dampbad

I færdige sektioner med fliser eller i plast giver mulighed for at tilpasse dampbadet til alle placeringer. Med teknik fra de førende producenter, kan vi løse enhver opgave.

Jesper Brodersen og hans medarbejdere har tænkt i samspil med resten af kommunen: Målet er, at fritidscentret bliver et fyrtårn, som i samarbejde med andre skaber mere omsætning i kommunen.

Alt i fitnessudstyr og tilbehør til private og professionelle Eks. Plamax Zone funktionel træningsstation. Sammensæt din Zone som du vil. Mange kombinationer med mulighed for både holdtræning, personlig træning og fri træning. Pris fra. 18.370,- ekskl. moms.

700 m 2 butik & showroom Mileparken 30 • 2730 Herlev Tlf. 38114811 • info@sagatrim.dk

www.sagatrim.dk

36

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#270

Fyrtårnet i Varde I dag er der 21 fastansatte plus en række timelønnede, og udvidelsen vil også betyde flere arbejdspladser. I det hele taget føler Varde Fritidscenter sig som en del af kommunen, som derfor også ventes at få fordele af udvidelsen: - Det vil generere penge til butikker og restauranter, når der kommer flere gæster. Vi håber på at blive et fyrtårn i Varde Kommune og at det gennem samarbejde med alle andre smitter af. Vi tænker ud af huset, siger Pernille Svender. Samarbejde med naboen En af de måder, der tænkes ud af huset på, er et samarbejde med skolen, som i øje-

blikket bygges ved siden af med indvielse i august 2021: Det nye, udvidede køkken betyder, at skoleleverne skal ind på fritidscentret for at spise deres frokost. Det gør også, at eleverne bliver vant til at færdes i huset og så forhåbentlig også får lyst til at deltage i nogle af aktiviteterne. - Og i den nye foyer kan børnene sidde og læse lektier inden de skal til idræt, nævner Pernille Svender som endnu et eksempel på at der er tænkt anderledes. Planen er, at Varde Fritidscenter kan indvie de sidste dele af udvidelsen til påske næste år. n


JOB

Danmark på femteplads i EU Når det gælder medarbejdere inden for sport og fitness Af Erling Madsen Illustration: Eurostat Forholdsmæssigt er Danmark på en femteplads i EU, når det gælder medarbejdere i sports- og fitnessverdenen: 310 ansatte per 100.000 indbyggere med Sverige på førstepladsen med 583, fulgt af Cypern, 340, Irland, 327, og Finland, 316. Og for 21 EU- lande er gennemsnittet 215 – med Slovakiet i bunden med 128. Da der ikke er troværdige tal for Estland, Letland, Litauen, Kroatien, Luxembourg og Malta, som derfor ikke medvirker. Kigger vi tallene for aldersgrupperne, så er 48 % mellem 15 og 34 år, 30 % i gruppen 35-49 år, og 23 % i gruppen 50+. Tallene er fra 15 år og opefter og offentliggjort 27. oktober af Eurostat under Europa Kommissionen.

Uden for statistikken er medtaget tre europæiske lande, som ikke er med i EU: Island, Schweiz og Norge, som ville have lagt sig i top efter Sverige. Bliver hårdt ramt Eurostat vurderer, at sports- og fitnessbranchen er blandt de erhverv, som vil blive hårdt ramt af corona-restriktionerne: »Sammenlignet med første kvartal i 2020 faldt det samlede antal sportsarbejdere med 6%. Unge sportsarbejdere i alderen 15-34 år var mest berørt (-18% for kvinder, -13% for mænd).«, konstateres det. Når EU taler om sports- og fitnessmedarbejdere, så handler det om professionelle sportsfolk, samt lønnede instruktører og trænere. n

KVALITETSNET DER FANGER Din net leverandør til: Fodbold, Håndbold, Badminton, Tennis,

Volleyball, basketball

afskærmningsnet samt mange andre net og specielle løsninger

Toosholmvej 9 7700 Thisted Tlf 97 93 84 50 norvo@norvosportsnet.dk www.maalnet.dk

#270

IDRÆT · KULTUR · FRITID

37


FERIEHUS E

BOOK GENNEM WWW.H-I.DK

BØNNERUP STRAND

Du kan nu booke sommerhusene direkte på hjemmesiden. Hvis du har spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at ringe til sekretariatet. Der er inkluderet rengøring i lejepriserne.

HI’s feriehus ved Bønnerup Strand ligger i det naturskønne område på Djursland. Huset er på 80 kvm, og der er plads til 8 personer fordelt i 4 dobbeltværelser.

LEJEPERIODER For begge feriehuse gælder, at højsæsonen kun udlejes som hele uger. Resten af året finder udlejningen sted i den rækkefølge, bestillingerne indløber og kan udlejes som enkeltdage, weekender (fredag kl. 12.00-søndag kl. 15.00) eller som hele uger samt i to sammenhængende uger (lørdag kl. 15.00-lørdag kl. 11.00). HØJSÆSON

WEEKENDTUR MED PERSONALET? Prøv som noget nyt at invitere jeres personale på en weekendtur til feriehusene, her kan I uforstyrret få afholdt jeres personalemøde o.l.

UGE 01-26

UGE 27-32

UGE 33-52

Hele uger

2.150,00

3.400,00

2.150,00

Weekend

1.150,00 1.150,00

Ekstra dage

300,00

300,00

El-pris kostpris (pt. 2,50 kr.)

I har også mulighed for at leje feriehusene ud til jeres ansatte.

MARIELYST HI’s feriehus i Marielyst på den naturskønne ø, Falster, omfatter 134 kvm. Her er plads til 12 personer med 8 sengeplader, fordelt i 4 værelser samt en hems til 4 børn.

HUSKER DU DINE HI-FORDELE? · Hjælp ved løn, ansættelse og kontrakt · Kurser og og uddannelse til reduceret pris · Lederuddannelse og lederservice · Netværk og fagligt fællesskab · Campus og brancheudstilling · Rabat på forsikringer hos Tryg Forsikring · Attraktiv pensions- og forsikringsordning uanset dine overenskomstforhold · Adgang til medlemskab af Forbrugsforeningen med masser af rabatter

Læs mere på www.h-i.dk!

IDRÆT · KULTUR · FRITID

UGE 01-26

UGE 27-32

UGE 33-52

Hele uger

3.550,00

6.550,00

3.550,00

Weekend

1.975,00 1.975,00

Ekstra dage

VIDEN INSPIRATION NETVÆRK

38

HØJSÆSON

El-pris kostpris (pt. 2,50 kr.)

#270

400,00

400,00


NAV NE TIL LYKKE!

50 ÅR CHRIS SCHMIDT HANSEN Mønshallerne fredag 18. december

65 ÅR CLAUS HILLEMANN JENSEN Taastrup Idræts Center søndag 1. november

75 ÅR KNUD NIELSEN tidl. Greve Idræts Center søndag 27. december

60 ÅR KIM LUND JENSEN Rantzausminde Hallen fredag 4. december

ANDREAS HANSEN Bylderup Idrætscenter søndag 1. november

TRUELS VESTERGAARD NIELSEN Tunehallerne lørdag 21. november

70 ÅR CLAUS JÆGER-HANSEN tidl. Mønshallerne torsdag 5. november

HANS JØRN KØLLER tidl. Jyllingehallen torsdag 3. december

GLÆDELIG JUL HI ønsker alle læsere og medlemmer en rigtig god jul

#270

IDRÆT · KULTUR · FRITID

39


BAG OM HI OMRÅDE 3

OMRÅDE 1

OMRÅDE 5

København, Nordsjælland og Bornholm

Fyn, Sydjylland og Sønderjylland

Nordjylland

CLAUS LARSEN Jyllingehallen Planetvej 35, 4040 Jyllinge Tlf: 4678 8555 Mail: claus@jyllingehallen.dk

BRIAN GOLDENBECK LARSEN Arena Syd Idrætsvej 3, 6580 Vamdrup Tlf: 2630 1658 Mail: bgl@arenasyd.dk

JAN FREDERIKSEN Haraldslund Vand- og Kulturhus Kastetvej 83, 9000 Aalborg Tlf: 9931 6750 Mail: jan.frederiksen@aalborg.dk

OMRÅDE 2

OMRÅDE 4

Lolland/Falster, Sydsjælland/Møn og Vestsjælland

Midtjylland

BENNY PETERSEN Herlufmagle-Hallen Ravnstrupvej 1, 4160 Herlufmagle Tlf: 2020 1713 Mail: info@herlufmagle-hallen.dk

SØREN RASMUSSEN Forum Horsens Langemarksvej 53, 8700 Horsens Tlf: 2080 1396 Mail: kusr@horsens.dk

Vi tager slæbet for sporten..!

Mange års erfaring

- er Deres garanti for håndværksmæssigt, korrekt udført arbejde.

Vi er problemløsere

Har De et gulvproblem? Spørg os - vi løser alle opgaver.

Vi kommer overalt

Vi er altid parate! Intet er for stort - intet er for småt!

Reperation

LAK

- defekte parketstave, bøsninger og beslag m.m udskiftes eller repareres.

I

T GARAN

5ÅR

Tlf.: 75 15 79 00 sportslakering@ytzen.dk www.ytzengulvservice.dk

SPORTSGULVE • AFSLIBNING OG LAKERING • OPSTREGNING AF BANER

40

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#270


L EVERA ND ØRREGIST ER ADGANGSKONTROL OG TÆLLER DUX Tællerfabrik – Trading Enebærvænget 18, 5700 Svendborg Tlf: 4031 1161 Mail: info@duxtaeller.dk www.duxtaeller.dk

PEDAN A/S Københavnsvej 224, 4600 Køge Tlf: 5665 6465 www.pedan.dk Saga Trim ApS/Tylø Mileparken 30, 2730 Herlev Fax: 3811 4812 Tlf: 3811 4811 www.sagatrim.dk

BRUSEPANELER CMA Armatur A/S Alstrup Allé 2 8361 Hasselager Fax: 8628 7768 Tlf: 8628 7766 www.cma-armatur.dk

Johs. Tandrup A/S Gydevang 1, 3450 Allerød Tlf: 4817 2282 E-mail: info@t-safe.com www.t-safe.com

Tress A/S Danmarksvej 34 8660 Skanderborg Tlf: 8652 2200 www.tress.dk

Unisport Scandinavia ApS Lejrvej 29, 3500 Værløse Fax: 7538 9813 Tlf: 7838 9811 www.unisport.com

Expero ApS Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg Tlf: 6167 4222 E-mail: andreas@expero.dk www.expero.dk

DAMPBAD Saga Trim ApS/Tylø Mileparken 30, 2730 Herlev Fax: 3811 4812 Tlf: 3811 4811 www.sagatrim.dk

FITNESSUDSTYR MedicSport A/S Industriparken 25, 2750 Ballerup Tlf: 3955 1997 Mail: info@medicsport.dk www.medicsport.dk

A.G. Sportsservice ApS Ødumvej 5, Selling 8370 Hadsten Tlf: 8616 3688 ordre@ag-sportsservice.dk www.ag-gulvservice.dk

KA Gulvservice ApS Teglvænget 67, 7400 Herning Tlf: 2367 1728 www.ka-gulv.dk

Polisan Gartnerivej 26, 7500 Holstebro Tlf: 9740 1030 www.sportkote.dk www.polisan-sportsgulve.dk

Trafik & Fritid / SportAlt.dk Lunderskovvej 7 6600 Vejen Tlf: 7538 9911 www.trafik-fritid.dk www.SportAlt.dk

Tress A/S Danmarksvej 34 8660 Skanderborg Tlf: 8652 2200 www.tress.dk

Unisport Scandinavia ApS Lejrvej 29, 3500 Værløse Fax: 7538 9813 Tlf: 7538 9811 www.unisport.com

IDRÆTSBELÆGNING Ytzen Sportslakering Helgolandsgade 28 6700 Esbjerg Tlf: 7515 7900 Mail: sportslakering@ytzen.dk www.ytzen.dk

Unisport Scandinavia ApS Lejrvej 29, 3500 Værløse Fax: 7538 9813 Tlf: 7538 9811 www.unisport.com

Erhvervsforsikring Danmark Agentur A/S Navervej 16 A 7451 Sunds Tlf: 2562 1884 www.eforsikring-danmark.dk

GØDNING

GREJ

E. Marker A/S Padborgvej 3, Bov 6330 Padborg Tlf: 7467 0808 Fax: 7467 0890 www.emarker.dk

OSCON ApS Walgerholm 7, Jonstrup 3500 Værløse Tlf: 2080 8450 www.oscon-sportsgulve.dk

FORSIKRING CTS-RÅDGIVNING

GULVSERVICE

BENT BRANDT Langdyssen 7, Lisbjerg 8200 Aarhus N Tlf: +89 30 00 00 Mail: bb@bentbrandt.dk www.bentbrandt.dk

IDRÆTSUDSTYR

GULVAFDÆKNING

LML sport Sverigesvej 12, 8700 Horsens Fax: 8693 2225 Tlf: 8693 3922 www.lmlsport.dk

Unisport Scandinavia ApS Lejrvej 29, 3500 Værløse Fax: 7538 983 Tlf: 7538 9811 www.unisport.com

Laiderz Sportsfaciliteter ApS Fuglebækvej 2A, 1. th. 2770 Kastrup Kontor: 3251 0700

TopSport Danmark ApS Rude Havvej 15 B · 8300 Odder Tlf: 7210 8520 info@topsport-danmark.dk www.topsport-danmark.dk

#270

KONFEKTURE OG DRIKKEVARER Dankonfekt Anelystparken 37 B, 8381 Tilst Tlf: 8861 8383 Mail: info@dankonfekt.dk www.dankonfekt.dk

Dankon ekt

Sügro Danmark A/S Bugattivej 18, 7100 Vejle Fax: 7563 0940 Tlf: 7563 0960 www.sugro.dk IDRÆT · KULTUR · FRITID

41


L EVERA ND ØRREGIST ER

Sügro Nord Kjeldsmarksvej 3-9 7600 Struer Tlf: 9785 1100 Mail: nord@sugro.dk Sügro Syd Bugattivej 18, 7100 Vejle Tlf: 7356 1666 Mail: syd@sugro.dk Sügro Sjælland Greave Main 23, 2670 Greve Tlf: 4399 3810 Mail: greve@sugro.dk

KONFERENCEANLÆG Kinovox Marielundsvej 45 B, 2730 Herlev Tlf: 7022 3811 info@kinovox.com www.kinovox.com

LINJEMALING

MESSESTANDE

E. Marker A/S Padborgvej 3, Bov 6330 Padborg Tlf: 7467 0808 Fax: 7467 0890 www.emarker.dk

Compass Fairs Brunde Vest 17, 6230 Rødekro www.compassfairs.dk

MØBLER Intelligent Marking Fanøvej 2, 9800 Hjørring Tlf: 7199 9401 Direkte: 6169 2238 www.imr.dk

Tress A/S Danmarksvej 34 8660 Skanderborg Tlf: 8652 2200 www.tress.dk

LYDANLÆG KUNSTGRÆSFODBOLDBANER Laiderz Sportsfaciliteter ApS Fuglebækvej 2A, 1. th. 2770 Kastrup Tlf: 3251 0700

Unisport Scandinavia ApS Lejrvej 29, 3500 Værløse Fax: 7538 9813 Tlf: 7538 9811 www.unisport.com

KUNSTIGE PLANTER

Ascon Trading ApS Thorndahlsvej 3, 9200 Aalborg SV Tlf: 9818 5066 www.ascon.dk

Kinovox Marielundsvej 45 B, 2730 Herlev Tlf: 7022 3811 info@kinovox.com www.kinovox.com

Unico Gruppen Søndergade 107, 6600 Vejen Tlf: 7536 5779 Mail: post@unico-gruppen.dk www.unico-gruppen.dk

Hilmars ApS Brårupgade 16, 7800 Skive Tlf: 9752 8520 www.hilmars.dk

Ecobility Nordic A/S Gørtlervej 21, 9000 Aalborg Tlf: 7070 1555 Mail: info@ecobility.dk

42

MESSETÆPPER Compass Fairs Brunde Vest 17, 6230 Rødekro www.compassfairs.dk

MOTIONSUDSTYR PEDAN A/S Københavnsvej 224, 4600 Køge Tlf: 5665 6465 www.pedan.dk Saga Trim ApS/Tylø Mileparken 30, 2730 Herlev Fax: 3811 4812 Tlf: 3811 4811 www.sagatrim.dk

Tress A/S Danmarksvej 34 8660 Skanderborg Tlf: 8652 2200 www.tress.dk

Unisport Scandinavia ApS Lejrvej 29, 3500 Værløse Fax: 7538 9813 Tlf: 7538 9811 www.unisport.com

MULTI- OG SQUASHBANER MASKINER

LED-BELYSNING

Tress A/S Danmarksvej 34 8660 Skanderborg Tlf: 8652 2200 www.tress.dk

Lindholm Maskiner a/s Industrivej 10 A, 5492 Vissenbjerg Tlf: 7244 1112 info@lindholmmaskiner.dk www.lindholmmaskiner.dk

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#270

Unisport Scandinavia ApS Lejrvej 29, 3500 Værløse Fax: 7538 9813 Tlf: 7538 9811 www.unisport.com

Bjerring Tykhøjetvej 20, Hal 5 7323 Give Mail: salg@bjerring.-sales.dk Mobil: 4270 5206

ELJ DANMARK Tykhøjetvej 20, Hal 5 7323 Give Mail: salg@bjerring.-sales.dk Tlf: 4270 5206

Streamline ApS Kirke Værløsevej 16, 3500 Værløse Tlf: 4448 0095 www.streamline.dk

YOUR BRAND Industrivej 16, 6630 Rødding Tlf: 4010 0578 www.your-brand.dk

Zederkof A/S Prins Christians Kvarter 28 7000 Fredericia Tlf: 8912 1200 www.zederkof.dk

ONLINE VAGTPLAN DELTAPLAN online vagtplan Stadion Allé 13 A 8000 Aarhus C Tlf: 4693 3904 Mail: support@deltaplan.dk www.deltaplan.dk


L EVE R AND ØRREGIST ER RENGØRINGSMASKINER Curant Teknik Egestubben 4 C, 5270 Odense N Tlf: Finn Schmidt Holm, 5376 7644 Mail: adiatek@adiatek.dk www.adiatek.dk

SAUNA Saga Trim ApS/Tylø Mileparken 30, 2730 Herlev Fax: 3811 4812 Tlf: 3811 4811 www.sagatrim.dk

SCENER & TRIBUNER Bjerring Tykhøjetvej 20, Hal 5 7323 Give Mail: salg@bjerring.-sales.dk Mobil: 4270 5206

Laiderz Sportsfaciliteter ApS Fuglebækvej 2A, 1. th. 2770 Kastrup Tlf: 3251 0700

Sunstill ApS Langgade 17, Lund 8700 Horsens Tlf: 8692 4554 www.sunstill.dk

Unisport Scandinavia ApS Lejrvej 29, 3500 Værløse Fax: 7538 9813 Tlf: 7538 9811 www.unisport.com

Tress A/S Danmarksvej 34, 8660 Skanderborg Tlf: 8652 2200 www.tress.dk

Unisport Scandinavia ApS Lejrvej 29, 3500 Værløse Fax: 7538 9813 Tlf: 7538 9811 www.unisport.com

ELTIME A/S Håndværkervangen 4, 3550 Slangerup Fax: 4738 0103 Tlf: 4738 0303 www.eltime.dk

TELEVARSLINGSANLÆG

Nørvo Sportsnet A/S Toosholmvej 9, Nr. Vorupør 7700 Thisted Fax: 9793 8394 Tlf: 9793 8450 www.maalnet.dk

Kinovox Marielundsvej 45 B 2730 Herlev Tlf: 7022 3811 info@kinovox.com www.kinovox.com

VANDBEHANDLINGSLEVERANDØRER

Tress A/S Danmarksvej 34, 8660 Skanderborg Tlf: 8652 2200 www.tress.dk

Aqua Wellness Fuglebækvej 2 A, 2779 Kastrup Tlf: 2944 6546 www.aquawellness.dk

SKABE OG VÆRDIOPBEVARING Laiderz ApS Fuglebækvej 2 A, 1. th. 2770 Kastrup www.laiderz.dk Mail: info@laiderz.dk Tlf: 3251 0700

Unisport Scandinavia ApS Lejrvej 29, 3500 Værløse Fax: 7538 9813 Tlf: 7538 9811 www.unisport.com

Krüger Aquacare Fabriksparken 50, 2600 Glostrup Tlf: 4345 3433 www.aquacare.dk

VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING

SPORTSGULVE Promotec Scandinavia ApS Virksundsvej 110 A, 8831 Løgstrup Tlf: 4045 5995 www.promotec.dk

Junckers Industrier A/S Værftsvej 4 · 4600 Køge Tlf: 7080 3000 www.junckers.dk www.junckers.com

Tress A/S Danmarksvej 34, 8660 Skanderborg Tlf: 8652 2200 www.tress.dk

OSCON ApS Walgerholm 7, Jonstrup 3500 Værløse Tlf: 2080 8450 www.oscon-sportsgulve.dk

Unisport Scandinavia ApS Lejrvej 29, 3500 Værløse Fax: 7538 9813 Tlf: 7538 9811 www.unisport.com

SKILTELØSNINGER SCORINGSTAVLER

SPORTSNET

Jan Schmidt Design Totale skilteløsninger til svømmeog idrætsanlæg m.fl. Maribovej 15, 6000 Kolding Tlf: 7552 4500 Mail: post@jsr.dk www.jsr.dk

FlowbyLaiderz Fuglebækvej 2A, 1. th. 2770 Kastrup Tlf: 3251 0700 www.flowbylaiderz.dk

VVS – VAND- OG ENERGIBESPARENDE LØSNINGER

Sportsentreprise Ellekær 5 N · 2730 Herlev Tlf: 4016 7332 Mail: Info@sportsentreprise.dk www.sportsentreprise.dk

SPOR T S ENTREPRISE

SPORTSGULVE & IDRÆTSUDSTYR

CMA Armatur A/S Alstrup Allé 2 8361 Hasselager Fax: 8628 7768 Tlf: 8628 7766 www.cma-armatur.dk

Johs. Tandrup A/S Gydevang 1, 3450 Allerød Tlf: 4817 2282 E-mail: info@t-safe.com www.t-safe.com

Unisport Scandinavia ApS Lejrvej 29, 3500 Værløse Fax: 7538 9813 Tlf: 7538 9811 www.unisport.com

Jan Schmidt

DESIGN v/ Jannie Christensen

#270

IDRÆT · KULTUR · FRITID

43


Glæd dig til sæsonstart

Lea sin

g 1.9 75 åne d

pr m

. Kon takt os hør mer og e.

Ikke mere bøvl ved sæsonstart Glæd dig til sæsonstart uden manuel opmåling og opstregning. Sport opstreger jeres baner gang på gang, og banernes placering og størrelse gemmes til næste sæson.

Book en uforpligtende demonstration Kontakt Lars Jørgensen: +45 61 72 05 63 / lj@tinymobilerobots.com

TinyLineMarker Sport

Al henvendelse til: HI Sekretariatet Solrød Center 571, 2680 Solrød Strand

En nem og billig løsning Sport er skabt til sportsklubber, som ønsker nem og fleksibel opstregning. Robotten kan leases for bare 1.975 / måned.

SORTERET MAGASINPOST SMP

Årets Nyhed 2020 på HI Vingsted messen Sport blev kåret som Årets Nyhed 2020 af Idræt, Kultur og Fritid pga. dens brugervenlighed, pålidelighed og præcision. Læs mere indeni bladet.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.