Idræt Kultur Fritid nr. 271

Page 1

6+37/ CORONA Genstart i nyt idrætsbillede

7/ GREEN SPORT FACILITY Penge og image

14-15/ KUNSTGRÆS Kræver en miljøundersøgelse

IDRÆT · KULTUR · FRITID Tema: Padel kraftig vækst i medlemmer og anlæg/18-23

3 foreninger: Brug for en national idrætspolitik/02

Ishøj: Brugte HI til sparring/09

Dragør: Grøn mad gav vækst /10-11

Foto: Esben Zøllner Olesen/DGI-Dansk Tennis Forbund

# 271 · FEBRUAR 2021


SAM AR BEJD E & ID RÆTS POLIT IK

Masser af danskere dyrker idræt. Men coronapausen har vist, at behovet er stort for en national idrætspolitik og flere fagmedarbejdere i Kulturministeriet. (Arkivfoto: Erling Madsen).

Tre organisationer efterlyser handling og visioner fra politikerne Coronakrisen har vist, at der mangler en dansk idrætspolitik og ressourcer i Kulturministeriet, mener HI, Danske Svømmebade og IFFD

Af Erling Madsen Samarbejde er mere end nogensinde nøgleordet i den danske idrætsverden. Og HI’s bestyrelse arbejder på flere områder aktivt på at styrke det tværgående samarbejde: - I forvejen er der mange aktører med mange forskellige interesser, der er masser af love og regler, som håndteres af forskellige myndigheder, der er typisk mange penge involveret – og idrætsbilledet ændrer sig. Endelig har coronanedlukningerne også skærpet behovet for samarbejde, lyder det således fra HI’s formand Henrik Høy-Caspersen. Det giver derfor rigtig god mening, at de tre foreninger, som repræsenterer idrætsanlæg - HI, Danske Svømmebade og IFFD (det faglige forum Idræts- og Fritidsfaciliteter i Danmark) - er i færd med at formalisere og styrke samarbejdet. Mangler ressourcer og viden Coronakrisen har understreget behovet for endnu mere fokus på idræts- og fritidslivet i

2

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#271

Danmark. Her er bl.a. HI med i sektormøder i Kulturministeriet: - Men det er tydeligt, at der mangler ressourcer - og dermed viden om området i ministeriet. Ydermere er der mange tiltag, som berører os, som kommer fra andre ministerier og styrelser, fortæller Henrik Høy-Caspersen. Medierne har også beskæftiget sig med området og på et tidspunkt foreslog Radikale, at der oprettes et Idrætsministerium – en idé, som bl.a. Idrættens Analyseinstitut har fulgt op. Efterlyser en idrætspolitik Det fik tre formænd til at gå sammen om et indlæg på altinget.dk 21. december, hvor Henrik Høy-Caspersen, Lars Norring fra Danske Svømmebade og Henrik Hvidesten fra IFFD, glæder sig over, at sektormøderne har været med til at skabe grundlaget for mange hjælpepakker. Men de er undervejs også blevet frustrerede over, at Kulturministeriet er underbemandet på idrætsområdet, og Folketinget

mangler initiativ – og de kommer derfor med en konstruktiv efterlysning: »Coronakrisen har nemlig tydeliggjort, at der fra landspolitisk hold ikke findes nogen overordnet idrætspolitik.« Ikke brug for idrætsministerium De tre formænd mener ikke, der er brug for et Idrætsministerium: »Et sådant ministerium vil blive for småt, og den pågældende minister vil få svært ved at slå igennem«, peger de på. Og deres bud er: »I stedet foreslår vi, at embedsværket styrkes, og at politikerne og partierne udvikler selvstændige, ambitiøse idrætspolitikker. For hvad vil vi i grunden med idrætten? Og hvad vil de politiske partier?«, lyder deres argumentation. Det handler ikke blot om, at der generelt er behov for en politik – hvis Idræts-Danmark skal have det samme udbud af aktiviteter, når coronarestriktionerne ophæves, så er der brug handling og nytænkning. n


KOMMENTA R

K

Corona har gjort et par ting klart for os

ære alle Det er nu cirka et år siden, vi for alvor stiftede bekendtskab med corona. Den gang troede man vel egentlig, at der var tale om et forbigående fænomen, og at verden snart ville blive normaliseret. Den tro har vi revideret – flere gange. Siden den første smitte brød ud i Danmark, kan vi cirka et år efter konstatere, at verden er markant ændret, og at en eller anden form for normal formentlig først vil indfinde sig, når alle er vaccineret. Det er til sommer, og vi skal så småt vænne os til tanken om at restriktionerne for alvor og mærkbart lempes så meget i løbet af foråret, at vi i de danske idrætsfaciliteter kan tale om noget der ligner normal drift. Også dette er udelukkende gisninger og forhåbninger.

Vi har været utydelige i billedet Corona har gjort et par ting klart for os. For det første, at idrætsfaciliteterne i Danmark som en selvstændig branche, har været alt for utydelig i det samlede billede. Det skal der gøres noget ved, og det er vi i fuld gang med sammen med Danske Svømmebade og IFFD. Vi tre organisationer taler nu intenst sammen, og det er vigtigt for os at definere, hvor der er forskelle, og hvor der er ligheder, ligesom vi skal definere, hvilke bolde vi vil spille til omverdenen. Et meget spændende arbejde, som med garanti vil give et positivt spin-off til branchen, som forhåbentlig på sigt kan mærkes helt ud i de enkelte anlæg. Der er for mig ingen tvivl om, at vi tre organisationer sammen skal erobre en meget større del af dagsordenen på idrætsområdet end tilfældet er i dag. Genstarten kan blive svær! Det næste corona har lært os er, at nedlukning i bund og grund er en enkelt øvelse, mens genstart kan være en langt sværere øvelse. Som tingene lige nu ligger for, vil restriktionerne blive lempet samtidig med at den organiserede inde-idræt begynder at gå på sommerpause. Vi ved dog at nogle specialforbund begynder at interessere sig for at forlænge turneringsaktiviteterne langt ind i sommermånederne, og det er her afgørende vigtigt, at vi som branche bakker op, at de enkelte anlæg tager dialog

med deres foreninger og brugere om, hvordan genstarten skal strikkes sammen. Herunder at vi sikrer at idrætslivet igen kommer i gang uden at vi skeler til, hvordan vi normalt gør. Normalen er udfordret For netop normalen er udfordret. Befolkningens vaner er ændret, og noget tyder på at en del foreninger har mistet medlemmer og at mange danskere nu orienterer sig mod selvorganiserede aktiviteter i naturen. Hvordan imødegår vi den trend, og hvilken indflydelse vil det få på den hverdag i idrætsfaciliteterne, der var før corona? Ikke for at være sortseer, men meget kan være tabt, og det skal genvindes. Det skylder vi vores brugere, og os selv. Det kan godt være at der skal tænkes helt nyt, når idrætsanlægget igen skal fyldes med glade brugere. Derfor er det en god idé allerede nu at gå i dialog med sine brugere om, hvordan de tænker fremtiden ser ud og hvordan de tænker at genåbningen skal forme sig. En krise som denne indebærer en masse udfordringer og begrænsninger, men den giver også masser af tid og rum for refleksion over, hvordan kursen skal stikkes ud og hvordan vi får genvundet det tabte. Læs også artiklerne på side 6, 32 og 37

AF HENRIK HØY-CASPERSEN FORMAND

Det kan godt være at der skal tænkes helt nyt, når idrætsanlægget igen skal fyldes med glade brugere. #271

IDRÆT · KULTUR · FRITID

3


IND HOLD · # 2 7 1 IDRÆT · KULTUR · FRITID REDAKTION: Henrik Høy-Caspersen (ansvh.) HI Sekretariatet Solrød Center 57, 1 · 2680 Solrød Strand Tlf: 5614 7444 · Fax: 5614 5372

02

Erling Madsen (redaktion og layout) Vilhelmsro 121 · 3480 Fredensborg Tlf: 45 76 57 00 · hi-red@ajourpress.dk www.ajourpress.dk ANNONCER: Mediapunktet · Anita Rasmussen Tlf : 5117 1424 · ar@mediapunktet.dk www.mediapunktet.dk OPLAG: 1.400 TRYK: Jørn Thomsen Elbo A/S FORRETNINGSUDVALGET: Formand: Henrik Høy-Caspersen HI Sekretariatet Solrød Center 57, 1 · 2680 Solrød Strand Tlf: 5614 7444 · Fax: 5614 5372

09 10

Næstformand: Jørn Juul Forum Horsens Langemarksvej 53 · 8700 Horsens Tlf: 2080 1396 FU-repræsentanter: Morten Ahlefeldt Hansen Nakskov Idrætscenter A.E. Hansensvej 1 · 4900 Nakskov Tlf: 2310 7260 Mail: morten@nakskovic.dk

18

Brian Larsen Arena Syd Idrætsvej 3 · 6580 Vamdrup Tlf: 2630 1658 · Mail: bgl@arenasyd.dk Claus Larsen Jyllingehallerne Planetvej 35 · 4040 Jyllinge Tlf. 21 14 35 27 Mail: claus@jyllingehallerne.dk

6+37/ CORONA Genstart i nyt idrætsbillede

7/ GREEN SPORTS FACILITY Penge og image

14-15/ KUNSTGRÆS Kræver en miljøundersøgelse

IDRÆT · KULTUR · FRITID Tema: Padel kraftig vækt i medlemmer og anlæg/18-23

3 foreninger: Brug for en national idrætspolitik/02

Ishøj: Brugte HI til sparring/09

Dragør: Grøn mad gav vækst /10-11

02 · Tre organisationer efterlyser handling og visioner fra politikerne

29 • Første centerledere uddannet

03 • Corona har gjort et par ting klart for os

32 • Danskerne går som aldrig før

06 • Den svære genstart 07 • Bæredygtige anlæg gavner driften og omgivelserne 09 • Skiftede job efter 40 år 10 • Danmarks første grønne sportscafé 13 • Samarbejde, netværk og videndeling 14 • Murphy’s Lov ramte Helsingør Stadion

Foto: Esben Zøllner Olesen/DGI-Dansk Tennis Forbund

# 271 · FEBRUAR 2021

16 • Sådan finder du dine succeshistorier

Forsidefoto: Padel er en idrætsgren der eksploderer - både i medlemstal og baner over hele landet.

18 • TEMA: PADEL – voldsom vækst

Tema side 18-23.

27 • Kampagne for at få børn og unge til at droppe tobak

Dette blad er sendt til PostNord i uge 6 og er udsendt til medlemmer og abonnenter. Næste udgave udsendes i uge 15. Frist for redaktionelt materiale og annoncer er onsdag 17. marts.

25 • Samarbejde i lyntempo rejste vaccinecenter

28 • LANDET RUNDT I

31 • LANDET RUNDT II 33 • Sæt kryds i kalenderen tirsdag 11. maj 34 • LANDET RUNDT III 35 • Corona satte fut i nytænkningen 36 • Alle beviser forlænges 37 • Den svære genstart: Er hybridsport løsningen? 38 • LANDET RUNDT IV 39 • Feriehuse 40 • Bag om HI 40 • Navne 41 • Leverandørliste


En del af

NYHED

TECHNOGYM BENCH 200 ØVELSER SAMLET PÅ ÉT STED

TECHNOGYM BENCH INDEHOLDER: • Håndvægte / 5 par 2,5 kg – 3,5 kg – 5 kg – 7,5 kg – 10 kg • Elastiske bånd / 3 stk. Gul – grå – sort • Vægtede håndgreb / 3 par 0,5 kg – 1 kg – 1,5 kg • Træningsmåtte / 1 stk.

Technogym Bench kr. 14.950,- inkl. moms Scan QR koden og se mere...

Finansiering over 24 måneder: 623 kr. pr. måned

www.pedan.dk


CO RONA & GENSTA RT Meget tyder på, at danskerne idrætsvaner har ændret sig: »Et godt bud er at danskerne i øget omfang har søgt ud i naturen, hvor de dyrker forskellige former for outdoor-idræt. Det kan være løb, mountainbike, kajak – hvad som helst«, skriver HI’s formand. (Foto: Erling Madsen)

Den svære genstart Det bliver næppe som før coronaen – måske er der brug for nye samarbejder?

Af Henrik Høy-Caspersen Imens de danske idrætsanlæg er lukket helt ned, er der trods alt også tid til at fundere over, hvordan vi får genstartet den idræt, der finder sted i danske idrætsanlæg. Når tankerne går i den retning, er det relevant at spørge, om det hele mon bliver som i gamle dage. Det kort svar er, at det gør det næppe. Er danskernes idrætsvaner ændret? Idan (Idrættens Analyseinstitut) gjorde i december 2020 status over danskernes idrætsdeltagelse, og konkluderer her, at idrætsdeltagelsen blandt voksne overordnet er dalet under coronakrisen. Samme undersøgelse viser at de aktive udøvere har dyrket flere forskellige aktiviteter i 2020 end tidligere, hvor det blev påvist at danskerne dyrkede færre aktiviteter. Idan anfører endvidere, at det er for tidligt at konkludere en generel tilbagegang i danskernes idrætsdeltagelse eller om den tilbagegang, der er noteret i 2020, igen vil øges i takt med, at corona driver over. Når vi taler med kolleger og fæller rundt omkring, hører vi meget om, at foreningernes medlemstal er dalende. Vi har intet statistisk belæg eller evidens for dette, men som det lyder på »vandrørene« er denne tilbagegang langt mere markant, end det der udtrykkes i Idans undersøgelse. Det kan vi ikke laste Idan, og skyldes givet at data for dette endnu ikke er klar til at blive indsamlet og bearbejdet. Alt i alt yder en del på at danskernes vaner – også på idrætsområdet, er ændret.

6

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#271

Tag bestik af omgivelserne Winston Churchill sagde en gang, at »man skal aldrig lade en god krise gå til spilde«; et citat, som i øjeblikket har absolut relevans. Det er under alle omstændigheder vigtigt at man som idrætsanlæg lægger ørerne til jorden lokalt, og tager bestik af, hvordan landskabet nu former sig – eller omformer sig. Det er selvfølgelig endnu for tidligt at konkludere, i hvilken retning danskernes idræts-adfærd har ændret sig, og vi ved reelt ikke, om adfærden over tid ændrer sig tilbage til, som det så ud før corona. Et godt bud er at danskerne i øget omfang har søgt ud i naturen, hvor de dyrker forskellige former for outdoor-idræt. Det kan være løb, mountainbike, kajak – hvad som helst. Vigtigt at vi er vågne Dog er der ingen tvivl om at danskernes ændrede idrætsvaner i et eller andet omfang vil præge den idrætsefterspørgsel, der rammer de danske idrætsfaciliteter, og det er her, vi som branche skal være vågne, og vise omverdenen, at vi dels mestrer en hurtig omstilling og dels mestrer, at levere på den efterspørgsel, som nu en gang viser sig. Med citatet fra Churchill in mente er der god grund til, at man som leder eller bestyrelse i et idrætsanlæg prøver at fornemme, hvor trenden lokalt bevæger sig hen, og hvordan man som anlæg kan spille ind til den ændring. Gøre sit anlæg attraktivt, f.eks. som mødested for cykelture, løbeture og hvad der ellers hitter. Det kan også være at der opstår nye

foreninger på bagkant af krisen. Det kan være foreninger, der i forhold til det traditionelle billede stikker lidt ud. Også her er det gode råd at række ud, og indbyde disse initiativer til at udspringe fra den lokale idrætsfacilitet. Et andet spor kunne være at kontakte den lokale kommunale sundhedsafdeling, og her foreslå et samarbejde, f.eks. med henblik på at etablere motionsaktiviteter for nogen af de sårbare grupper, der har lidt, og f.eks. blevet mere ensomme under coronakrisen. Vakuum skal fyldes ud Kort sagt: corona har ændret en del af det marked, vi opererer i, og det skaber muligheder for den enkelte facilitet for at byde ind – gerne sammen med det lokale foreningsliv, på nogen af de behov der er opstået. Der er ingen tvivl om coronakrisen vil efterlade et vakuum, hvor foreninger har tabt terræn og dermed og de faciliteter, de opererer i. Den udfordring skal vi byde ind på, således at vi som branche medvirker til at sikre en så smidig genstart som mulig, og en genstart, hvor det lokale foreningsliv føler sig set, hørt og forstået i en tid, der er svær, og som vil være svære en rum tid efter genåbningen. I HI vil vi dyrke genstarten som et tema, og vi er gerne behjælpelige med gode råd og fif dels i forhold til det at genstarte som virksomhed i forhold til rollen som facilitator for diverse idræts- og fritidsaktiviteter. n


GR EEN S PORT FACILIT Y

Bæredygtige anlæg gavner driften og omgivelserne Udover at gavne miljøet, spare penge og optimere anlægget, så betyder det også positiv medieomtale og politisk bevågenhed

Tekst & foto Erling Madsen »Bæredygtigt idrætsanlæg - er det nu nødvendigt??« Og svaret er ja – i hvert fald var det konklusionen på et webinar, som HI og DSI inviterede til 6. januar med 30 tilmeldte og Michael Simonsen, Glostrup Idrætsanlæg, som oplægsholder. Alt sammen et udslag af Green Sport Facility – og Michael Simonsen slog fast, at en GSF-certificering er en særdeles fornuftig ting: - Det er en systematisk gennemgang af anlægget. Man går en tur på anlægget, hvor der er nogle obligatoriske og nogle frivillige kriterier. Man får lavet en årscyklus og sat energimål og handleplaner op. Små og store ting fanges Michael Simonsen siger, at en sådan grundig gennemgang giver nye informationer og det vil også føre til, at der findes steder, hvor der kan gøres en indsats og i den sidste ende spares penge. Og frem for alt sikres, at anlægget fungerer optimalt. Det kan være både små og store ting, og som eksempel nævnte han, at der ved indgangen ligger nogle måtter: - Hvorfor lejer vi måtterne? spurgte vi. Vi fandt ud, af, at hvis vi i stedet købte dem, havde vi tjent investeringen på 50.000 kroner ind på 11 måneder.

Men der kan også være mange penge at hente - penge, som kan bruges til flere optimeringer - og i den forbindelse er Michael Simonsen klar til et væddemål: - Jeg garanterer, at jeg på et hvilket som helst anlæg vil kunne finde optimeringer, der svarer til kontingentet! Nye anlæg kan mangle indstilling Michael Simonsen sagde også, at selv om et anlæg er nyt, så kan der være god grund til at lave en GSF-gennemgang: - Vi gennemgik en ny svømmehal i Nakskov og en idrætshal i Augustenborg, som havde været i drift i fire måneder: Og vi fandt en årlig besparelse på henholdsvis 40.000 og 60.000 kroner! Michael Simonsen forklarer det med, at der er mange leverandører af udstyr, og typisk indstiller de ikke deres udstyr. De kører med fabriksindstillinger i stedet for en indregulering til det givne anlæg. I mange udbud er indreguleringer nemlig ikke medregnet - det koster tid og dermed kan man blive for dyr ved tilbudsgivningen. Kilden til denne påstand er Danfoss Energitrim, som har medvirket ved tjekkene. Tre væsentlige sidegevinster Og så nævnte han tre ikke uvæsentlige sidegevinster: - Vi har i Glostrup Idrætsanlæg fået virkelig god presseomtale, og vi har to gange fået kommunens kommunikationspris for

at kommunikere budskaber ud på en god måde. Det er vigtigt med god markedsføring - det giver politisk bevågenhed: man får en politisk legitimitet, fordi man gør noget. Idrætsanlæggene kommer på den politiske dagsorden – de kan ellers risikere at drukne i andre områder. Som led i markedsføringen nævner Michael Simonsen, at diplomoverrækkelsen kan gøres til en fest og borgmesteren kan inviteres til at modtage diplomet: - Brug presse og medier flittigt! lyder opfordringen fra Michael Simonsen. Gavner det interne samarbejde Og så føjer Michael Simonsen til, at det både er anlægget og omgivelserne som får noget ud af GSF. Desuden nævnte han, at arbejdet med GSF-certificeringen også har betydet et tættere samarbejde med andre afdelinger i kommunen. Endelig er det vigtigt at inddrage personalet: dels fordi medarbejderne har en masse viden om, hvad de går og gør, dels fordi det også giver noget at sparre med hinanden. Læs mere om webinarerne for resten af året på side 35 og på side 13 om samarbejdet mellem HI og DSI. n

GREEN SPORT FACILITY: MASSER AF MULIGHEDER GSF er udsprunget af hotelverdenens Green Key og laves i samarbejde med HORESTA, som er brancheforeningen for hoteller. Og Danmark er eneste land med en ordning for idrætsanlæg; et tilbud, som omkring 80 anlæg foreløbig har taget imod. Et medlemskab koster enten 4.800 kroner eller 9.000 kroner om året; afhængig af anlæggets størrelse.

Hvert år er der to netværksmøder, ligesom du kan få materiale til at markedsføre anlæggets indsats. Du kan få informationer på hjemmesiden https://www.greensportfacility. dk Og så er der en lukket Facebook-gruppe, hvor medlemmerne kan trække på andres erfaringer. Der er også en mulighed for at få

lavet et kursus på anlægget for medarbejderne; et kursus som er skræddersyet det enkelte anlæg. Du kan også hente hjælp i HI til at komme i gang: Michael Simonsen dækker Sjælland og Bornholm, mens Kim Kupetz i Sæby Svømmebad dækker den vestlige del af Danmark.

#271

IDRÆT · KULTUR · FRITID

7


Brug for en fleksibel bordløsning? Vi har ZOWN borde og bordvogne på lager til hurtig levering

D

V

Spar 20%

Brug koden:

HH20 på zederkof.dk eller ring 8912 1200. møbler | parasoller | afskærmning | foldetelte

RING 8912 1200 SHOP zederkof.dk BESØG Showroom Prins Christians Kvarter 28 7000 Fredericia (v. E20)

Så sparer du 20% på lagervarer fra ZOWN.

K

 Høj kvalitet

NEL

Nem opbevaring

IO

Hurtig opstilling

S

Lav vægt

S

A

LIT

ROF E · P

ET · P

TBOR

E

Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer, udsolgte varer, afgiftsændringer og force majeure. Rabatten er gældende til og med 31.02.2021

L

AS


JOBS KIFT E Efter 40 år i samme kommune var Flemming Bech usikker på, hvad han kunne og om han kunne bruges andre steder. Hér hjalp faglig konsulent Joy Andersen fra HI: - Det er dejligt at have én at sparre med, som kender området: Hun ved hvad der rører sig, hvordan det er bygget op, samarbejdet med en kommune etc., fremhæver han.

Skiftede job efter 40 år Flemming Bechs skifte fra Helsingør til Ishøj vakte undren – men han har ikke fortrudt og fik undervejs sparring af HI

Tekst & foto Erling Madsen Flemming Bech blev hyldet i anledning af sit 40 års jubilæum i Helsingør Kommune og tildelt Dronningens Fortjenstmedalje – og fluks skiftede han job! Og som 57-årig sidder han nu som fritids- og idrætsinspektør i Ishøj Kommune på Københavns Vestegn efter mange år som driftsansvarlig for anlæg og haller i Helsingør Kommune. - Mange undrede sig over, at jeg skiftede efter så mange år. Men jeg har ikke fortrudt skiftet et eneste sekund, siger han. Det er et halvt år siden han skiftede, og forinden havde han kigget efter job – men han var også usikker på, hvad han egentlig kunne og hvordan hans muligheder var på jobmarkedet. Og hér fik tvivlen sparring af faglig konsulent Joy Andersen hos HI: - Det er dejligt at have én at sparre med, som kender området: Hun ved hvad der rører sig, hvordan det er bygget op, samarbejdet med en kommune etc., fremhæver han. Det var også med til at give ham mod på at søge stillinger, og da han til en jobsamtale om et job, han ikke fik, opdagede, at han havde samlet en stor og bred viden op, som han blev rost for, tænkte han: - Så ka’ jeg jo bruges! Sparringen fortsatte Det gav ekstra selvtillid og han fortsatte med at bruge HI som sparringspartner, da han var inde over jobbet i Ishøj. Hér fik han to dage til et lave en idrætsvision for de næste ti år, og dén skulle han så præsentere på en lille halv time for en gruppe ledere og medarbejdere fra kommunen. Og under de efterfølgende spørgsmål følte han sig virkelig på hjemmebane.

Nærkontakten er den røde tråd En ting, som Flemming Bech især er glad for, at der er en decentral struktur med ledere af de enkelte anlæg: - Nærkontakten mellem foreningerne og medarbejderne gør, at man løser tingene på stedet. Nærkontakten gør også, at han to halve dage om ugen arbejder på rådhuset, for på den måde at være i tæt dialog med kollegerne i kommunen, og kultur- og fritidsudvalgsformanden er hver onsdag på rundtur til anlæggene. Derfor er nærkontakt og dialog den røde tråd i kommunen. Kun på ét punkt er der central styring og det er når haltider skal fordeles. Det gøres på rådhuset: - Det gør, at vi ikke har noget »udestående« med brugerne, hvis de ikke er tilfredse med haltiderne. Idræt forener 120 nationaliteter Flemming Bech bruger visionsplanen fra ansættelsessamtalen i det daglige, så der stille og roligt bliver krydset af. Han er glad for, at det righoldige foreningsliv – som primært er breddeidræt – er selvkørende og kommunens opgave er at sørge for at faciliteterne er i orden i den tætte nærkontakt. - Det er vigtigt, at foreningslivet trives i en kommune med 120 forskellige nationaliteter – men på banen er de jo ens! Flemming Bech bor fortsat i Helsingør og få kilometer mellem arbejde og hjem er nu blevet til cirka 60 kilometer hver vej: - Inden jeg startede, tænkte jeg, at det var lang køretid. Men jeg har tid til at tale i i telefon med folk, og når jeg kommer hjem, har jeg fået klaret hovedet. n

LIDT OM ISHØJ

Ishøj Kommune har ca. 23.000 indbyggere, og fritids- og idrætsinspektøren er øverste ansvarlige for bl.a. 60 medarbejdere, 30 foreningshuse, svømmehal, en husbåd, vandrehjem, ejendomsansvarlig for ungdoms- og kulturskole, idrætsanlæg inde- og ude, rengøringsteam, en bondegård og senest en naturlegeplads til én million kroner og en depothal til to millioner kroner. Fritids- og idrætsinspektøren har mellemledere med ansvaret for de enkelte anlæg og deltager generelt ikke i driftsopgaver. Og han sørger bl.a. for indstillinger og dagsordener til Kultur- og Fritidsudvalget og byrådet.

LIDT OM HI'S HJÆLP

Du kan altid få hjælp i HI. Sparring om jobmuligheder er én af dem. Men også mange andre områder. Joy Andersens rådgivning omfatter: Ansættelse, lønniveau, lønforhandling, samarbejde, kompetenceudvikling, sygdom, ændring i arbejdsvilkår, barsel, pension/efterløn/ seniorordning, fratræden, fyring, bortvisning og ledelsessparring. Desuden kan HI tilbyde: Lederservice, som bruges af halinspektører og bestyrelser: Ansættelse, lønniveau, lønforhandling, krav, samarbejde, kompetenceudvikling, sygdom, ændring i arbejdsvilkår, barsel, pension/efterløn/ seniorordning, fratræden, fyring, bortvisning samt ledelsessparring.

#271

IDRÆT · KULTUR · FRITID

9


GRØN MA D

Ugens Ret og Dagens Lille Ret. For at gøre det nemmere for mange at kaste sig ud i plantebaseret mad, er der hver dag to retter: Den ene en typisk vagansk ret, den anden én, der ligner noget, som kendes fra kødverdenen.

Sven Ole Rosenkilde i cafeen: - Rigtig mange bakkede op, og vi har udvidet åbningstiden og øget salget. Vi har også fået mange kunder uden fra, fortæller han om skiftet til plantebaseret mad.

Danmarks første grønne sportscafé Sven Ole Rosenkilde havde set omsætningen gå ned i flere år, og da første coronalukning kom, gik han i gang med at udviklet konceptet Veggieday, som hurtigt blev en succes og gav helt nye kunder

Tekst & foto Erling Madsen Er pommes frites og pølser en nødvendighed på et idrætsanlæg? Næh, ikke hvis du spørger Sven Ole Rosenkilde, som i omkring 15 år har forpagtet cafeen i Hollænderhallen i Dragør på Amager. I næsten alle årene med det traditionelle udbud af mad, men nu har han med stor succes skiftet menuen til udelukkende at være grøn i form af vegetarisk mad. I familien havde de siden slutningen af 2019 skåret ned på kødindtaget, så han var inde i den grønne tankegang – men også

10

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#271

markant nedgang i salget gjorde, at han var nødt til at finde på noget. Ned ad bakke i flere år Det har nemlig været op ad bakke og økonomisk ned ad bakke i flere år, idet svømmehallen blev lukket i 2011 for at blive erstattet af en ny, som åbnede i slutningen af 2019 og i 2020 kom så coronaen og lukkede idrætsfaciliteterne i to omgange. - Salget i sportscafeen var i mange år nedadgående, og da svømmehallen lukkede, var det mange dage nede på 500 kroner. Jeg prøvede at implementere elementer fra SMIL (Sundere Mad i IdrætsLivet, red.) sam-

tidig med det traditionelle sortiment. Jeg reducerede også åbningstiden til to dage ugentligt plus ved stævner. Det var stadig ikke rentabelt og jeg overlevede ved bespisning i mødelokalerne og ved catering, fortæller Sven Ole Rosenkilde. Lagde helt om I cateringdelen fik han oftere og oftere ønsker om vegetariske retter og grøn mad til receptioner. Og hjemme var familien gået over til plantebaseret mad fem gange om ugen. Da så Danmark lukkede ned i marts 2020 lagde han helt om:


GRØN MA D

Indbydende farver og velsmag er vigtige elementer – her et udpluk af retterne fra Veggieday. - Efter den første coronanedlukning gik jeg i mit sommerhus og testede vaganske retter og begyndte at udtænke mit Veggieday-projekt, hvor jeg ville gå all in på vagansk og vegetarisk mad. Han præsenterede nytænkningen for hallens brugerråd, som sagde ja – men han mødte skepsis fra flere af hallens brugere, da han 1. september 2020 åbnede Veggieday, som han mener er Danmarks første grønne sportscafé: - Rigtig mange bakkede op, og vi har udvidet åbningstiden og øget salget. Vi har også fået mange kunder uden fra – og ud over den plantebaserede mad tilbyder vi også økologiske varme og kolde drikke, samt sundt slik. Men det er stadig muligt at få en Coca Cola og en fadøl. Helt nyt kundesegment til take-away Men de vegetariske og vaganske retter har reddet cafeen, hvor omsætningen er øget 58 procent. Nu var der kun åbent kort tid inden 2. nedlukning, og i den periode blev cafeens flittigt benyttet af gæsterne i hal og svømmehal. Sven Ole Rosenkilde noterede bl.a. at mange forældre, som kom med børn fra skolen lige ved siden af for at svømme, syntes det var en god idé at give dem noget sundt efter skoletid. Hver torsdag har han åben kl. 10.30-12, hvor eleverne fra naboskolen og kunder ude fra kan købe frokost. Og har han via take-away på Facebook og hjemmeside fået et helt nyt kundesegment; typisk unge børnefamilier. Mandag-torsdag

HOLLÆNDERHALLEN Hollænderhallen består af en idrætshal, en svømmehal, møde- og festlokaler, træningslokaler, keglebane samt det ene af byens to biblioteker. Svømmehallen blev lukket i 2011 og en helt ny svømmehal åbnede i september 2019 som Dragør Svømmehal, der er en tilbygning til Hollænderhallen

mellem kl. 15 og 20 fås Ugens Ret til 50 kroner samt dagligt Dagens Lille Ret til 35 kroner. Take-away blev dog stoppet 9. december af coronarestriktionerne. Nemt at gå i gang med - Det har ikke krævet de store investeringer, da jeg har et produktionskøkken i forvejen. Men jeg tror, det kræver at man interesserer sig for grøn mad og er nysgerrig. Han har oplevet skeptiske kunder, men erfaringen er, at da maden ser farverig og indbydende ud, så ændres skepsis til begejstring efter den første bid. Han har valgt hele tiden at have to menuer: Den ene er en typisk plantebaseret ret, mens den anden mere ligner noget, der kendes fra kødverdenen. Så vil springet for nogle ikke være så stort. Andre bør også skifte Han samarbejder med Noura Mahfouz Kindler fra Dragør, som er stifter af den danske afdeling af Meat Free Monday, som Poul McCartney og hans døtre står bag. Hun giver sparring på retter og styrer Facebook-siden. Undervejs i planlægningen tog Sven Ole Rosenkilde fat i leverandørerne, og hans erfaring er, at der faktisk findes ret mange vaganske og vegetariske produkter i deres sortiment: - Næste skridt er, at cafeen skal være 100 % plantebaseret. Vi laver stort set alt vagansk, men der er enkelte produkter, hvor jeg endnu ikke har fundet den rette erstatning. Men det skal nok komme! erklærer han.

på 2.000 m2 med et 25 meter bassin med seks baner, 1 og 3 meter vipper, et øvebassin på ca. 10x8 meter, et varmtvandsbassin på ca. 8x7 meter og to saunaer. Hallen er 33x52 meter og rummer eksempelvis 12 badmintonbaner eller tre volleybaner. Cafeen hedder Veggieday og du kan se menuerne på www.veggieday.dk.

Med den store fokus der er på bæredygtighed, sund mad og at undgå madspild er han helt sikker på, at når coronabegrænsningerne fjernes, så vil det værre et område, der vil vokse. Og derfor også noget, mange andre idrætsanlæg bør interessere sig for. n

DET GRØNNE KØKKEN ER I VÆKST Således viser en undersøgelse fra Coop Analyse, at 57 % af danskerne - og blandt unge mellem 18 og 34 år andelen oppe på 70 % - vil spise mindre kød fremover. Og 21 % af danskerne regner med at spise mindre kød om et år. 44 % mener, at offentlige institutioner bør tilbyde vegetarisk mad – og hver 10. dansker lever mindst halvdelen af ugen uden kød. I 2010 var det knapt 4 % - og især fra 2018 til 2019 er der sket en vækst, som ser ud til at fortsætte. Især kvinder og unge går ind for de grønne retter. Undersøgelsen viser også, at Coop’s butikker i perioden januar 2012-september 2019 har tredoblet salget af vegi-produkter; dvs. produkter uden kød. Eksempelvis linsebøffer, plantefars og pålæg. https://coopanalyse.dk/analyse/02_447-vegi-varer-salg/

Ud over cafeen driver Sven Ole Rosenkilde også Rosenkilde Catering og han har i slutningen af 2020 fundet nogle lokaler til et nyt produktionskøkken, så han kan skrue op for produktionen af grøn og bæredygtig mad til private og firmaer. Sven Ole Rosenkilde giver gerne gode råd til andre idrætsanlæg på info@veggieday.dk

#271

IDRÆT · KULTUR · FRITID

11


LA ND ET RUNDT

Næstegenerationskærlighed fra dig til mig - og til alle dem efter os

Nu kan du gøre din pension endnu mere klimavenlig. Så sparer du ikke alene op. Du bidrager også til en mere bæredygtig fremtid for dine børn og børnebørn. Dét er næstegenerationskærlighed. Tak.

Se hvordan på pfa.dk

12

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#271


SAM AR BEJD E MELLEM HI OG D S I

Samarbejde, netværk og videndeling HI og DSI ser flere fordele på kort og længere sigt ved at samarbejde

Af Erling Madsen En overlapning af interesseområder og HI’s organisatoriske styrke og kursusudbud var nogle af hovedgrundene til, at De Samvirkende Idrætshaller i Danmark forslog et samarbejde. - HI er godt med – og vi kan begge godt bruge flere medlemmer. Så vi arbejder på at udbyde fælles kurser og videndeling, siger DSI’s formand Frank Normann Jørgensen. Og HI’s store netværk landet rundt spiller også ind, for der er bestemt brug for at trække på andres erfaringer i en idrætsverden, hvor der er mange aktører og mange udfordringer. Coronaen har ganske vist bremset mulighederne for den personlige kontakt ansigt-til-ansigt, men der udbydes i stedet webkurser, ligesom de to bestyrelser holder møder via nettet. Planen er stille og roligt at udvikle samarbejdet, og se, hvad der er basis for: - Vi har også talt om et samarbejde omkring blad, ligesom et partnerskab, hvor man kan blive medlem begge steder, er en mulighed, siger Frank Normann Jørgensen. Vigtigt at lære af andre Ifølge DSI-formanden bliver bestyrelsesmedlemmer i selvejende idrætshaller ofte valgt ind »fordi de ikke dukkede hovedet« og derfor måske ikke helt er klar over, hvad arbejdet går ud på og derfor ikke er klædt optimalt på til opgaven. Derfor er der brug for at samarbejde for at lære af andre. Og netværket er også HI’s udgangspunkt, hvor målgruppen hidtil primært har været ledere og deres medarbejdere: - Både ledere og bestyrelser har i den grad brug for netværk og et spidsfagligt fokus målrettet de temaer, der er oppe i tiden: Eksempelvis coronahåndtering, uddannelse, udvikling, kapacitetsoptimering samt ledelse, siger HI’s formand Henrik Høy-Caspersen.

Brug for samarbejde De to formænd peger også på, at et vigtigt emne er samarbejde: Både mellem ledelse og bestyrelse, men også med andre interessenter; eksempelvis kommuner. Netop samarbejde er i forvejen en rød tråd i HI’s politik. Og der er mere end nogensinde brug for samarbejde – se også artiklen side 2, hvor tre organisationer er gået sammen med et ønske om en national idrætspolitik: - Det enkelte idrætsanlæg kan nemt føle sig magtesløs, men går vi sammen, kan vi hjælpe hinanden. Og dialogen er en god måde at få løst opgaver inden de bliver til problemer, siger Henrik Høy-Caspersen. Han peger på, at brugerne stiller større og større krav, idrætsbilledet har ændret sig væk fra de store holdidrætter og der er dukket nye idrætter op. Idrætsorganisationer og specialforbund har ønsker og krav, ligesom mange ting ligger i forskellige ministeriet og styrelser samt i kommuner. Det er tydeligt trådt frem under coronahåndteringen, hvor det ind i mellem har knebet med koordineringen. - Også derfor er der mere end nogensinde brug for at have et netværk for at koordinere samt udvikle og uddanne, siger HI-formanden. n

DSI - De Samvirkende Idrætshaller i Danmark – er en landssammenslutning af cirka 250 primært selvejende idrætshaller. Der arbejdes på frivillig basis for at hjælpe bestyrelserne med ideer og råd. DSI blev dannet i 1964 på initiativ af sognepræst Sejr Flintholm Fink i Hover i Vestjylland. Dengang kom der for alvor gang i byggeriet af idrætshaller, og stifteren mente, at der var brug for et forum, hvor erfaringer kunne udveksles. 44 haller var med fra start, og i de første år var det hovedsagelig videnudveksling omkring finansiering og opførelse af idrætshaller, der optog medlemmerne. Senere blev det opgaver som energibesparelser, indretning af hallerne med de fornødne faciliteter, produktudvikling af hallernes tilbud, drift af hal og cafeteria, ansættelsesret osv., der blev aktuelle emner. Forsikringer af haller og en bestyrelsesansvarsforsikring er siden kommet til.

- HI er godt med – og vi kan begge godt bruge flere medlemmer. Så vi arbejder på at udbyde fælles kurser og videndeling, siger DSI’s formand Frank Normann Jørgensen. (Foto: Thorkil Christensen).

#271

IDRÆT · KULTUR · FRITID

13


MILJØ

Murphy’s Lov ramte Helsingør Stadion Senest er lokalplan underkendt fordi kommunen ikke lavede miljøvurdering af kunstgræsbane Tekst og foto Erling Madsen

Helsingør Kommunen skrev ikke i lokalplanen, at der er tale om kunstgræs – og lavede ingen miljøvurdering af udsivningen af gummigranulat i søer. En ommer! erklærede Planklagenævnet.

En kunstgræsbane skal specifikt nævnes i en lokalplan og så skal der foretages en miljøvurdering. Dét slår Planklagenævnet fast i en sag fra Helsingør. Murphy’s Lov har ramt Helsingør Kommune: 4. juni 2017 sikrede fodboldholdet sig oprykning til Superligaen efter forlænget spilletid og en sejr over Viborg i en drabelig dyst. Med den konservative borgmester Benedikte Kjær i spidsen blev der jublet i kommunen – og vupti var der politisk flertal for at skifte det 100 år gamle stadion ud med et nyt og sælge det gamle anlæg til boliger. Men siden har der ikke været andet end bøvl. Og i mellemtiden er FC Helsingør – som

er en overbygning på 10 klubber i kommunen – rykket ned i 1. division endda efter en tur i 2. division. Prisen steg og entreprenør gik konkurs Så mens det nye stadion med 4.000 siddepladser blev bygget, rutsjede fodboldholdet et par rækker ned og en enkelt op og er p.t. placeret i nederste halvdel af 1. division. Økonomisk er salget af det gamle stadion forsinket og dermed indtægterne – og samtidig voksede udgifterne til det nye stadion fra 57 millioner til flere end 80 millioner kroner. Da det endelig blev færdigt gik entreprenøren konkurs. Og det skete mens der var en række fejl og mangler, bl.a. var skrænterne for stejle. Undervejs skete der også en arbejdsulykke, som kostede en mand livet. Arbejdstilsy-

50-års jubilæum = 50 % rabat I 2021 fylder LML Sport 50 år. Det fejrer vi med unikke rabatter og tilbud til modtagerne af vores nyhedsmail. Send en mail til malene@lml-sport.dk for at blive skrevet op til nyhedsmailen. Pssst! Vi har givet vores logo et "facelift" i anledning af 50-års jubilæet. Vi håber, at I kan lide det nye logo.

LML SPORT • SVERIGESVEJ 12, HORSENS • WWW.LML-SPORT.DK • INFO@LML-SPORT.DK • +45 8693 3922

14

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#271


MILJØ net konstaterede en række fejl, og en underleverandør fik en bøde. Sagen er endt i retten – og underleverandøren i øvrigt gået konkurs. Den tomme etage I august 2019 nærmede indvielsen sig og 1. sal over siddetribunen var reserveret en sponsorlounge og kontorer til FC Helsingør, der ejes af en amerikaner. Denne 1. sal var bygget af én af fodboldklubbens sponsorer, men der mangler en skriftlig aftale om lejemålet til mellem 850.000 kroner og én million om året ifølge Helsingør Dagblad: - Vi har ganske enkelt ikke råd til at leje os ind på 1. salen på det nye stadion. Det vil koste så mange penge, at det potentielt kan ruinere klubben, og det vil vi selvfølgelig undgå. Det er en meget svær situation, for vi ved også godt, at Vida Byg står i en særdeles dum situation, og det er jeg om nogen ked af. Der er bare ikke penge til det lige nu, hvor vi fokuserer kræfterne på at skabe et godt fodboldhold til 2. division, siger FC Helsingørs bestyrelsesformand, Jordan Gardner, til Helsingør Dagblad i august 2019. Gummigranulat og miljøet Inden byggeriet startede kom der klager fra

en borgergruppe og Danmarks Naturfredningsforening. Sidstnævnte klagede i lokalplanens høringsperiode over, at udvaskningen af plastikgranulat fra kunstgræsbanen kunne være et miljøproblem. Byrådet vedtog lokalplanen i december 2017 selv om der var klaget til Planklagenævnet. Kommunens administration vurderede, at risikoen for at blive underkendt var minimal. Men kort før jul kom så omsider Planklagenævnets afgørelse: En ommer! Loven ikke overholdt Ifølge Frederiksborg Amts Avis mangler der en miljøvurdering. Klagenævnet bemærker, at kommunen slet ikke har skrevet, at der er tale om en kunstgræsbane. »Mest problematisk er dog ifølge nævnets flertal, at der ikke er redegjort for mulig og sandsynlig udledning af mikroplast og plastgranulat via overfladevandet til de nærliggende søer. Begge dele kan indeholde miljøskadelige stoffer,«, skriver avisen. Konklusionen er, at minimumskravene til en miljørapport ikke er overholdt og derfor er lokalplanen ugyldig.

Smadderærgerligt Derfor skal Helsingør Kommunen nu lave en miljørapport og en ny lokalplan, som skal godkendes af byrådet. - Jeg kan kun beklage, at det her ikke er lavet rigtigt i første omgang…Det er da smadder ærgerligt, sagde det konservative medlem af Udvalget for idræt og fritid og Udvalget for by, plan og miljø, Jens Bertram til Helsingør Dagblad. I Udvalget for by, plan og miljø noterer formanden, den radikale Christian Holm Donatzsky, at det på den ene side er ærgerligt, tingene ikke er i orden, men på den anden side er fint, at borgere kan få efterprøvet politiske beslutninger. Helsingør Kommunen vurderer, at de manglende planer ikke betyder noget for FC Helsingørs brug af stadion. Ny økonomisk overraskelse Kommunen har aftalt med DBU, at der skal anlægges en hybridgræsbane ved stadion til fodboldlandsholdets træningslejre. I januar kom så en ny økonomisk overraskelse ifølge Frederiksborg Amts Avis: rådgiverne anslog prisen til ni millioner kroner. Men udbuddet viste at den minimum vil koste 17,4 millioner kroner. n

SPORTSSERVICE.DK • • • •

AFSLIBNINIG LAKERING OPSTREGNING VEDLIGEHOLDELSE

Vi bringer hal- og gymnastiksale op på mærkerne. Vi afsliber, opstreger og lakerer 1000 m2 på under en uge.

AG Sportsservice ApS · Helsingforsgade 23 · 8200 Århus N · Tlf. 86163688 · ordre@ag-sportsservice.dk www.ag-sportsservice.dk

#271

IDRÆT · KULTUR · FRITID

15


STA RK -MOD ELLEN

Karrierecoach Karsten Madsen anbefaler, at du allierer dig med én, du kan udveksle historier med. Hjælp bagefter hinanden med at kortlægge og beskrive hinandens kompetencer. (Foto: Kim Vadskjær).

Sådan finder du dine succeshistorier Gode historier fra dit arbejdsliv er guld værd. Både i dit cv, i dine ansøgninger og når du skal gøre et godt indtryk overfor en leder, bestyrelse eller kommune

Af Camille Bech Hornung, FTFa På en håndgribelig og konkret måde giver dine historier nemlig din leder, en samarbejdspartner eller en kommende arbejdsgiver indtryk af, hvordan du håndterer krævende situationer, hvilke relevante kompetencer – faglige og personlige – du bruger til at gøre det samt hvilke resultater, du har skabt. Det samlede billeder underbygger, at du kan løse de opgaver, der bliver stillet til dig. Men for mange er det svært at sætte ord på sig selv. - Et medlem sagde engang til mig: »Kender du det, at man føler, man har svært ved at brænde igennem med sit budskab? At få kommunikeret klart hvem man er, og hvad man kan?« . Og ja, det er der mange, der kender. Det er en udfordring for mange at sætte ord på sig selv, siger Karsten Madsen, der er karrierecoach i a-kassen FTFa. Derfor anbefaler han, at du bruger en STARK-modellen til at komme i gang. - Øvelsen kan give en større bevidsthed om din faglige profil og dine styrker, som både kan bruges i jobsøgning, ved brancheskifte, til MUS eller lederudviklingssamtale. Sådan gør du: Alliér dig med én, du kan udveksle historier med. Hjælp bagefter hinanden med at kortlægge og beskrive hinandens kompetencer. Find dine succeshistorier ved at tænke på situationer fra dit arbejdsliv, hvor du

16

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#271

har brugt dig selv på en lærerig måde. Fortæl og beskriv historien i jeg-form ud fra STARK-modellen: STARK-MODELLEN S - situation Situation = Tænk på en konkret oplevelse, du er stolt af eller lærte noget af T – task Opgave = Hvilken opgave/udfordring/ problem skulle du løse? A – action Handling = Hvordan gjorde du det helt konkret? R – result Resultat = Hvad kom der ud af det? Hvad opnåede du? K – kompetence Kompetencer = Hvilke kompetencer brugte du? Vi husker den gode historie For hver historie, du fortæller, finder du forskellige kompetencer og får konkrete eksempler på dem, som du kan fortælle til din leder, bestyrelse eller en kommende arbejdsgiver. - Vi mennesker husker bedst en stærk fortælling. Når fortællingen indeholder et godt eksempel, en udfordring og en forløsning, fordi opgaven lykkedes, så er det en god historie. Dem kan vi godt li’ at høre og dem husker vi bedre, forklarer Karsten Madsen. Han bruger selv STARK-modellen, når

han rådgiver medlemmer, der vil godt videre i deres arbejdsliv. Et eksempel Et eksempel på en succeshistorie fortalt ud fra STARK-modellen: S: I mit arbejde som halinspektør, sørger jeg for at vedligeholde hallen, så den spiller. T: En del af det arbejde handler om at få tingene gjort rigtigt til den bedste pris. A: Jeg satte mig ind i reglerne for vedligehold af bygninger. Herefter kontaktede jeg forskellige håndværkere for at få tilbud på den vedligeholdelsesopgave, der skulle løses. Jeg vurderede tilbuddene og takkede ja, til det bedste. Løbende fulgte jeg arbejdet, og jeg sørgede for at sikkerhedshensyn blev taget, så hallen stadig kunne bruges til de planlagte aktiviteter. Efterfølgende fulgte jeg op på, at arbejdet var blevet udført korrekt, ligesom jeg dokumenterede processen, så andre kan få indsigt i, hvad der er gjort, hvornår det er gjort, af hvem og til hvilken pris. På den måde er det gennemskueligt. R: Brugerne af hallen har efterfølgende meldt tilbage, at det er dejligt at få fx ventilationen fikset. Kolleger beder mig ofte om sparring. K: Faglige kompetencer: Kendskab til tekniske installationer, ledererfaring, kendskab til diverse regler for vedligehold af bygninger, sparring. Personlige kompetencer: Imødekommende, serviceorienteret, grundig, struktureret, handlekraftig. n


adidas 360° padel koncept KUN HOS UNISPORT: Udover adidas padel baner i høj kvalitet, får du adgang til adidas træningsakademi, online booking system, adidas netværk og internationale stævner - en unik løsning til nystartede padelcentre.

Unisport giver dig den bedste start på et nyt padelcenter med kompetent rådgivning, erfarent montageteam, stort produktsortiment og mange referencer indenfor indendørs og udendørs baner - se mere på unisport.com

Vil du vinde 2 padel bats? Så kontakt Unisport på tlf. 7538 9811 og book et møde inden 1/3-2021 - brug koden HI

UNISPORT.COM . TLF.: 7538 9811


TEMA: PADEL – BRYDER MED NORMERNE

Helt anderledes med helt nye muligheder Seks sider med tema om padel, som er i enorm vækst og helt bryder med normerne Tematekst: Erling Madsen Idrætsverdenen er nok noget af det mest konservative – og derfor er det ekstra bemærkelsesværdigt, når en ny idrætsgren dukker op og i løbet af få år eksploderer. Dér ser vi med padel – et miks mellem tennis og squash – som er vokset særdeles kraftigt i Danmark og resten af verden. Vi skal tilbage til 1980, hvor et udenlandsk firma forsøgte at sætte skub i squash med flere nye, kommercielle centre landet rundt – men relativt hurtigt gik firmaet konkurs. Og squash har aldrig for alvor fået tag i danskerne. Meget er helt, helt anderledes Anderledes med padel – og hér er der den interessante udvikling, at kommercielle udbydere, foreninger, anlæg og kommuner står bag banerne. Ja, vi kan se, at flere tennisklubber har ændret navn, så de eksempelvis hedder

Hillerød Tennis- og Padelklub, Holbæk Tennis & Padel Klub og Vorbasse Tennis og Padelklub. En anden interessant ting er, at interessen findes over hele landet og både i by og på land. Ligesom det også er alle aldre, der spiller. Ydermere er det også en idrætsgren, som giver mulighed for nye samarbejder mellem aktører, ligesom banerne dukker op i andre sammenhænge. Det er altså en idrætsgren som i alle henseender er helt, helt anderledes, end vi er vant til. Med den store vækst i medlemmer og baner er det naturligt, at foreninger og idrætsanlæg vurderer, om de skal investere. Redningen for tennis? Ifølge Ritzau, så er Dansk Tennis Forbunds flerårlige medlemsnedgang vendt takket være padel – og forbundet regner med, at hver femte tennisklub inden for et år, dvs

inden januar 2022, vil have en eller flere padelbaner. I Frederikshavn Tennisklub er formanden René Jensen således overbevist om, at padel vil være redningen for klubben på længere sigt. Coronavenlig idræt Ritzau nævner Holbæk Tennis & Padel Klub – og det er et godt eksempel på udviklingen: - Vi gik i gang med at spille padel i foråret 2019. Vi fik ret hurtigt 60 medlemmer, og ret hurtigt steg det til 100. I 2020 er det eskaleret helt vildt, siger formanden Ole Bindslev. Han peger på, at interessen i 2020 også hænger sammen med, at spillet kan spilles udendørs om vinteren og med coronaforbud mod indendørsidræt og maksimalt fem forsamlet, er doublespillet ekstra attraktivt for folk, der godt vil motionere. n

Padel er for alle aldre og vokser over hele landet og i by og på land. (Foto: Esben Zøllner Olesen/DGI-Dansk Tennis Forbund)

18

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#271

TEMA


TEMA: PADEL – SPILLET & BANEN

SÅDAN SPILLER DU PADEL • Padel er ofte beskrevet som en kombination mellem squash og tennis. • Trods forskelligheder mellem tennis og padel er lighederne mange. De er begge en ketsjersport, og bolden i padel minder om en tennisbold – blot med et lidt lavere tryk, så farten er nedsat. • Pointsystemet er også det samme, og meget af den grundlæggende

teknik fra tennis kan overføres til padel. • Padel spilles på en bane, der er 20 x 10 meter med et net i midten og vægge rundt om banen, der må bruges som bander i et vist omfang. • Hvor tennis handler om præcision og fart, handler padel mere om udholdenhed. • Hvor et hårdt slag i tennis ofte kan

afgøre en duel, giver det i padel modstanderne muligheden for at lade bolden passere op i banden, når den kommer retur – måske i en meget bedre position. Derudover spilles der padel med underhåndsserv, og de fleste spil er doubler. Kilde: DGI n

Spillet og banen: 80 % tennis, 20 % squash Padel kan spilles ude og inde, og Dansk Padel Forbund beskriver det som »en blanding af 80 % tennis og 20 % squash«. På banen, der er 10 x 20 meter er der som i squash vægge/bander der bruges aktivt i spillet. Det betyder, at bolden hele tiden er i spil og væggene kan taktisk bruges. Bolden må højst ramme jorden én gang på egen banehalvdel. Ketsjeren minder om en tennisketsjer og bolden om en tennisbold; dog er den en anelse mindre og med mindre tryk, det sidste sænker farten. Midten består af et net, og der tælles som i tennis og spilles bedst af tre sæt. Dog er der den specialitet, at spilles altid sættes i gang med en underhåndsserv.

Sættes lys op udendørs, kan banen bruges når det er mørkt, og der kan spilles ude året rundt. Altid double Da der altid skal være fire spillere; altså double, er det også socialt – og udendørs kan det også spilles uden at komme i karambolage med de i skrivende stund gældende coronaregler: Maks fem deltagere og to meters afstand. Fra Mexico via Spanien Ifølge Dansk Tennis Forbund blev spillet opfundet i 1969 af mexicaneren Enrique Corcuera. Han fik i 1974 besøg af en spansk ven, som tog spillet med hjem til Spanien,

hvor det blev populært og siden spredte sig over Europa. Dansk Padel Forbund angiver, at Enrique Corcuera opfandt spillet syv år tidligere, i 1962, og han var inspireret af Platform-tennis, som i 1800-tallet blev spillet på krydstogtskibe, hvor hegn om banen forhindrede bolden i at ryge i havet. Ideen blev taget op i New York, hvor der blev sat hegn om den udendørs parkbane, så bolden ikke blev væk i sneen om vinteren. I Danmark blev den første bane bygget i Fredericia i 2007 og Københavns Kommune byggede den første bane med de korrekte mål i Grøndal MultiCenter i 2012. Dansk Padel Forbund fortæller, at spillet nu er udbredt til flere end 40 lande. n

Rødekro - et eksempel på en udendørsbane. De er billigere end de indendørs. (Foto: A-Sport)

TEMA

#271

IDRÆT · KULTUR · FRITID

19


TEMA: PADEL – DANSK PADEL FORBUND

Corona lægger ikke dæmper på udviklingen Dansk Padel Forbund peger på vigtigheden af et selvstændigt forbund I Dansk Padel Forbund er hænderne i vejret: - Antallet af baner er fordoblet i 2020 fra 93 til 203. Bestyrelsens skøn er, at vi også fordobler i 2021, så vi kommer op på 400 baner, siger formanden Ole Egholm. Dermed er forventningerne identiske med »konkurrenterne« DGI-DTF, som fortæller om det på næste side. Skal på kommunernes dagsorden Og Ole Egholm føjer til, at trods to coronanedlukninger er der ikke lagt en dæmper på udviklingen. Forbundets vurdering er, at især private aktører fører an, mens kommunerne er lidt bagud: - Vores opgave er at sørge for, at kommunerne får padel på den sportslige dagsorden. Han føjer til, at ofte rykker private padelcentre ind i industribygninger, der ligger i

yderområder, mens de kommunale anlæg ligger mere centralt i byområderne. Erfaringen er også, at mange kommuner vælger at prioritere udendørs baner; ofte fordi de er billigst og nemmest at finde plads til. Ole Egholm er dog ikke i tvivl om, at det vil kunne svare sig at bygge indendørs baner: - Når vi bliver spurgt om, hvad banen kan bruges til, når der ikke spilles padel, er svaret: Det er ikke relevant! Der er meget stor efterspørgsel og padel kan spilles 24/7! Mange fordele På spørgsmålet om årsagen til den store popularitet, er Ole Egholm heller ikke i tvivl: - Det er supernemt at gå til: Efter ti minutter føler du, at du kan det. Men der er også mulighed for udvikling, for det tager hele livet at blive god til det! Formanden føjer til, at der er mere aktivi-

tet end i de fleste andre ketsjeridrætter, og brugen af banderne giver flere muligheder. Man får pulsen op, og så gør det bløde underlag, at knæene ikke tager skade. Brug for selvstændigt forbund Ole Egholms egen indgang var squash som 20-årig, tennis som 43-årig og samtidig prøvede han at spille padel under et ophold på Club La Santa. Dét var sjovt – og han fortsatte, da han kom hjem. 20. marts 2020 var der generalforsamling i Dansk Pedel Forbund med det formål at nedlægge forbundet og blive en del af Dansk Tennis Forbund. Men dét syntes han var en dårlig idé – og blev så formand: - Vi skal styres af padelfolk og ikke være en underafdeling. Det her bli’r stort! siger han om grunden til, at han mener der er behov for et selvstændige forbund. n

- Det er supernemt at gå til: Efter ti minutter føler du, at du kan det. Men der er også mulighed for udvikling, for det tager hele livet at blive god til det! siger Dansk Padel Forbunds formand Ole Egholm. (Foto: Thomas Kvistholt/Dansk Padel Forbund).

20

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#271

TEMA


TEMA: PADEL – LEVERANDØRER HAR TRAVLT

Padelstar Højbjerg. (Foto: Unisport).

Padel Lounge Aalborg. (Foto: A-Sport).

Leverandørernes ordrebøger fulde A-Sport og Unisport melder begge om stor efterspørgsel - og 2021 er der også fart på Leverandørerne af padelbaner og -udstyr melder også om fuld fart på salget og med en forventning om et mætningspunkt om et par år: - Vores forventninger er voldsomme! Vi har leveret over 50 anlæg hvoraf mange af dem er totalløsninger. Vi har 20-30 i ordre og yderligere 20-30, som vi også forventer at levere i år, hvor vi nok havner med op mod 100 anlæg, fortæller salgs- og projektansvarlige for padel Lars Snedker fra A-Sport. Nogle køber én bane, andre seks-otte og et enkelt sted skal firmaet levere 12 udendørs baner. Kig ikke kun på pris Men hans bud er også, at populariteten har fået mange til at starte import af udenlandske anlæg: - Der er for mange leverandører – men når markedet er mættet om et par år, vil der nok være færre. Lars Snedkers vurdering er, at mange anlæg er valgt efter den billigste pris og derfor skal skiftet ud relativt hurtigt: - Bundopbygning til anlægget, kunstgræsmodel, rust på anlæg, lavt belysningsniveau etc. skal man se på. Der er så mange til- og fravalg, der gør, om man får et ordentligt anlæg, siger han.

TEMA

Nye kombinationer Et træk er, at flere lægger ud med en enkelt bane, og når de så ser populariteten, så vender de tilbage for at købe flere. Udendørsbaner er billigst at etablere, men generelt bliver alle baner hurtigt tilbagebetalt. Som Head of Marketing Mette Würtz Hansen fra Unisport bemærker: - En padelbane kan også være en god indtægtskilde, da den kan lejes ud på timebasis. Mens mange udbydere af padel er kommercielle centre, har mange tennisklubber også taget ketsjersporten til sig. Men ifølge Lars Snedker ser vi også helt nye kombinationer: - Vi har leveret til en golfklub, til efterskoler, skoler, virksomheder og en enkelt privat, som ville have en bane i haven. Mulighed for at fylde tomme haller Unisport oplever også en kæmpe interesse og vækst, og tilbyder to forskellige løsninger: et standardsortiment af padelbaner og, som de eneste i Danmark, et adidas 360° helhedskoncept, som ifølge firmaet gør det let at starte et nyt padelcenter. Udover baner, tilbydes en bred portefølje af serviceydelser som f.eks. et online bookingsystem, in-house shop og adgang

til træningsakademi i Spanien og internationale turneringer. Mette Würtz Hansen fortæller, at det især er indendørs baner, der leveres og ofte med fire-seks baner. Hun mener ligesom Lars Snedker, at der er mange muligheder for at indrette baner hvis der nytænkes: - Det er en unik mulighed for at skabe aktivitet i haller, der ellers står tomme i nogle perioder, siger hun. Kommuner og anlæg er bagud Mette Würtz Hansen siger, at det ofte er kommercielle aktører, som laver anlæg: Kommunerne kunne godt komme lidt frem i skoene, siger hun. Om grunden til succesen er hendes bud, at padel ikke er så teknisk svært som tennis, og banens bander gør det nemmere. Ydermere kan eksempelvis en familie spille sammen: - Du får pulsen op uanset om du er begynder eller erfaren. Alle overflader på banen kan bruges aktivt, efterhånden som spillerne bliver mere erfarne med padelsporten. Det faktum, at banens vægge kan bruges i spil, giver padlen en ekstra dimension og gør det til en unik aktivitet, siger Mette Würtz Hansen. n

#271

IDRÆT · KULTUR · FRITID

21


TEMA: PADEL – DGI-DTF

Primært er det kommercielle centre, der er dukket op - men mange idrætsforeninger er også kommet med. Og ifølge Morten Hedegaard fra DGI-DTF er der er klar målgruppe: - Det kan nemt koste 5.-6.000 kroner om året at leje bane, siger han og tilføjer, at det er en alt for høj pris for børn og unge – og derfor har idrætsforeningerne en mission hér. (Foto: Esben Zøllner Olesen/DGI-Dansk Tennis Forbund).

Foreningernes mission: Unge Ellers er det for dyrt at spille – venter 400 baner ved årsskiftet Dansk Tennis Forbund og DGI har med deres store organisatoriske og økonomiske muskler kastet sig over padel i form af et samarbejde: Lidt forenklet står DTF for turneringer, mens DGI tager sig af foreningsudviklingen; men med et tæt samarbejde på alle områder inklusive træneruddannelsen, som blev sat i gang i slutningen af 2020. Samarbejdet har navnet Padel i Danmark. Der er fire fokusområder: • Klubudvikling og faciliteter • Uddannelse • Turneringer • Træningsmiljøer.

22

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#271

Padel i Danmark understreger, at selv om arbejdet foregår i tennisregi, så betragtes padel som en selvstændig idrætsgren. Rammer bred målgruppe DGI gav kort før jul også 400.000 kroner til to forskellige anlæg og 200.000 kroner til et tredje og der er flere muligheder for at låne penge til anlæg af pedelbaner. Ifølge DGI-DTF var der ved starten af 2019 32 baner i Danmark, i 2020 var det 99, i 2021 blev 210 nået – og der er en forventning om, at de 400 rundes ved næste årsskifte. DGI-DTF fortæller, at 38 foreninger tilsammen har 55 baner og 46 kommercielle centre tilsammen 155 baner. - Padel vokser altså både hos kommer-

cielle centre og i foreninger. Padel rammer en bred målgruppe – så der kan være en fantastisk synergi i at etablere padelbaner i forbindelse med en hal/idrætscenter, hvor der i forvejen er mange idrætsaktive borgere i alle aldre, fremfører padelkonsulent Morten Hedegaard i Padel i Danmark. Foreningerne og børnene Morten Hedegaard siger, at den typiske udøver i et kommercielt center er en mand mellem 30 og 50 år. Hér lejes en bane typisk på timebasis: - Det kan nemt koste 5.-6.000 kroner om året at leje bane, siger han og tilføjer, at det er en alt for høj pris for børn og unge – og derfor har idrætsforeningerne en mission hér. n

TEMA


TEMA: PADEL – DER SKER NOGET LANDET RUNDT

Mange grunde – men enighed om vækst Padelbaner skyder op over hele landet I sidste nummer af bladet fortalte vi om Varde Fritidscenter, som udvider for 65 millioner kroner – og med i de nye faciliteter er der to padelbaner. Vejen: Bygger speciel hal Også Vejen Idrætscenter er ved at bygge en ny lethal på 56 x 22 meter: - Den koster tre millioner kroner, hvoraf firmaidrætten betaler den ene. Den skal primært bruges til padel, men også tennis og crossfit, siger Jacob Sander. Han føjer til, at for fire år siden lavede Vejen Idrætscenter bane nummer to i Jylland og i dag er der foreløbig 150 jyske baner. Fredensborg: Passer fint til politiske mål Fredensborg Kommune har i budgetforligt 2020-23 kort før jul besluttet, at der minimum skal etablere én padelbane i hvert af kommunens tre bysamfund i 2021. Socialdemokraterne Charlotte Sander

Foreningerne halter ifølge Niels Bækgaard bagefter: - Vi så det også med fitness: Private reagerer meget hurtigere på nye tendenser, hvor foreningerne er mere til at holde fast i det eksisterende: Idrætsverdenen reagerer først når den er tvunget til det! (Foto: Erling Madsen).

TEMA

og Bo Hilsted er medlemmer af Fritids- og Idrætsudvalget, og de skriver i et indlæg i Frederiksborg Amts Avis, at det kan spilles af alle, er god motion og en god indgang til at fortsætte i en tennisklub: »Dette flugter dermed fint med byrådets ambition om at få flere borgere til at være aktive i eller uden for foreningslivet.« Esbjerg: Styrken er at alle kan være med Sport og Event Park Esbjerg har fire padelbaner, som kan lejes på timebasis. Direktør Niels Bækgaard fortæller, at der blev lagt ud med to udendørs baner, men de er suppleret med en padelhal til fire millioner kroner med to indendørsbaner. Niels Bækgaard peger på, at tennis, badminton og squash har haft det svært og mistet medlemmer, mens padel – typisk som selvorganiseret idræt - går frem: - Det er et spil for alle, det er let at lære og ikke fysisk hårdt – dvs. alle kan deltage. Men det kan udfordre både teknik og fysik i takt med man bliver bedre! Niels Bækgaard, der har en fortid som ungdomslandstræner i Dansk Tennis Forbund, har registreret brugen, som ligner dén, da tennis toppede: - De, der er bidt af det, spiller rigtig meget. Det kender vi også fra tennis i sin tid – men jeg tror det finder et fornuftigt leje, siger han med henvisning til både aktiviteten og anlæg af baner. På kanten af Vesterhavet har han og andre baneejere også konstateret, at den salte vind kan være en hård udfordring for et »rustfrit anlæg«: - Nogle leverandører har taget anlæg hjem, som fungerer fint på det spanske marked, bemærker han. Niels Bækgaard har også et bud på, hvorfor så mange baner anlægges af kommercielle aktører: - Vi så det også med fitness: Private reagerer meget hurtigere på nye tendenser, hvor foreningerne er mere til at holde fast i det eksisterende: Idrætsverdenen reagerer først når den er tvunget til det!

Køge: Utraditionelt samarbejdee Padel kan også give anledning til utraditionelle samarbejder. Det er Køge Padel Center et eksempel på: - Køge Badminton Klub, Ravnsborghallen og Firmaidrætten i Køge har etableret Køge Padel Center. Vi har lavet en samarbejdsaftale, hvor vi har investeret lige meget og ejer lige meget, fortæller Kenneth Sverker Nilsson, der er en af initiativtagerne og formand i Køge Padel Klub. Organisatorisk er det en afdeling under Køge Badminton Klub med eget udvalg og formand. Ravnsborghallen tager sig af driften og Firmaidrætten i Køge kan eksempelvis bruge anlægget til seniorer om formiddagen eller lokale virksomheder. 60 % af indtægterne gør til videreudvikling af faciliteter, 10 % til drift og de sidste 30 % deles i tre, og går tilbage til de interessenter. Banerne er åbne fra klokken 5 til 22 og siden starten i juni 2020 har belægningsprocenten været 40 med stigning siden oktober. Kenneth Sverker Nilsson fortæller til Padel i Danmarks hjemmeside, at det er oplagt at flere foreninger går sammen, fordi padelspillere kommer mange steder fra, og når klubberne er medejere, stiger interessen for at være med til at udvikle. København: Ikke plads til flere baner Grøndal MultiCenter i Københavns Kommune var i 2012 først med baner med internationale mål, og der er i dag to indendørsog to udendørs baner i kommunens regi: - Det er en stor succes – og folk står i kø i prime time. Men på nuværende tidspunkt har vi ingen planer om at udvide, fortæller administrationsleder Nete Kruuse Mikkelsen fra Københavns Kommune. Det skyldes dels økonomi, dels pladsen: - Vi har ikke plads til baner; de ville i givet fald være på bekostning af andet, og der er i forvejen mangel på idrætsfaciliteter i København, siger Nete Kruuse Mikkelsen. n

#271

IDRÆT · KULTUR · FRITID

23


PADEL SKAL VI GI’ ET PADELPROJEKT? S E R E J Å P D U B L TI F: RING TIL OS PÅ TL

PADEL LOUNGE, AALBORG

97 51 07 17

VI LEVERER PADELBANER OG REALISERER PADEL PROJEKTER I HØJ KVALITET Vi har etableret 25% af alle indendørs og udendørs padelbaner i Danmark så vi, om nogen kender til den kvalitet der kræves. I A-Sport har vi mange års erfaring med etablering af boldbaner af enhver slags - de sidste år har Padel været en idrætsgren, som for alvor har spredt sig som en steppebrand i Danmark. Flere steder ser vi at Padelbanerne lejes ud pr. timebasis og er med til at give de lokale idrætsforeninger et økonomisk tilskud.

LAD OS STÅ FOR ETABLERING, FUNDAMENTERING OG ANLÆGSARBEJDE, VED OPFØRSEL AF NY PADELBANE I A-Sport hjælper vi jer med realisering af Padel projektet - med alt fra den første idé til den fremtidige service af banen. Kort sagt: Vi kan være jeres partner, i alle aspekter af projektet. Udover opførsel af selve banen kan vi står for anlægsarbejde og fundamentering, etablering af overdækning og vejledning til indhentning af tilladelser og ansøgning om midler. Vores montører finder du alle steder i Danmark. De er hele tiden i tæt dialog med vores projektafdeling - det giver en stor fleksibilitet og en tæt kvalitetsstyring i alt hvad vi monterer.

A-SPORT A/S · KATKJÆRVEJ 8 · 7800 SKIVE ·TLF. 97 51 07 17 · WWW.A-SPORT.DK


CORONA

Detaljer i masse vis indgik, da vaccinationscentret blev indrettet i lyntempo af Region Hovedstaden og Ishøj Kommune.

40 håndværkere fra Region Hovedstaden rykkede ind og så gik det stærkt. Ishøj Kommune har toppet listerne over smittede.

Samarbejde i lyntempo rejste vaccinecenter Og det bedste for Ishøj Kommune er, at nogle ting kan gøre gavn bagefter Tekst & foto Erling Madsen Da fritids- og idrætsinspektør Flemming Bech mødte på arbejde efter juleferien mandag 4. januar fik han et opkald, som ændrede de kommende uger markant: - Har vi 2.500 m2 og 500 p-pladser til et vaccinationscenter? lød spørgsmålet. Han kunne umiddelbart kun mønstre et par hundrede p-pladser, men mente godt at organisationen kunne håndtere opgaven, nu, hvor idrætsfaciliteterne alligevel stod tomme. Samme eftermiddag havde han og medarbejdere fra rådhuset møde med Region Hovedstaden, og da HI-bladet kiggende ind i Ishøj Idræts & Fritidscenter ti dage efter opkaldet, så summede det af aktivitet: Håndværkere var travlt optaget af at sætte 40 vaccinationsbåse op på halgulvet, der blev målt op til afstand i Bevægelseshallen, hvor besøgende for en sikkerheds skyld skal vente 20 minutter efter en vaccination – og på grusbanen var et asfaltsjak i gang for at lave den om til en p-plads, så de 500 pladser blev nået.

Opgaven går ud på at gøre klar til at vaccinere 5.000 gæster dagligt mellem klokken 7 og 22 de næste seks måneder. Dvs. 333 i timen og én hvert 10. sekund. Og der er mulighed for at inddrage endnu en hal, hvis kapaciteten skal øges. Win-win-situation Men det er ikke bare vaccinationsbåse og p-pladser, som skal være på plads. Der skal asfalteres og skabes fortov på et stykke foran grusbanen, hvor der også skal laves ind- og udkørsel samt fodgængerovergang. IT-behovet har også gjort at der skulle graves, så der kom fibernet ind i anlægget. Og rengøringsmæssigt stilles der også ekstra skrappe krav, ligesom modtagelse af vaccinen og affaldshåndtering spiller ind. For Ishøj Kommune kræver det en masse arbejde – men Flemming Bech mener også, det er en win-win-situation: - Region Hovedstaden får faciliteter til et vaccinationscenter, og vi har et ga-

mingcenter, som bliver glad for den øgede netkapacitet – og det gør også, at vi eksempelvis kan holde LAN Party. Region Hovedstaden havde kalkuleret med at skulle fjerne asfalten bagefter, men det er der ingen grund til: grusbanen bruges ikke længere til bold, og med asfalt bliver den en fin p-plads til bl.a. fodboldstadion, som over de kommende år ventes suppleret med bl.a. en tribune. Økonomisk får kommunen og idrætscentret en lejeindtægt og bl.a. dækket lønudgifterne, så vaccinecentret stort set er udgiftsneutralt. Idrætten flyttes rundt Men hvad så med idrætten, når mindst to af tre haller beslaglægges i seks måneder? - Vi må flytte lidt rundt. Håndbold og gymnastik kan bruge den ene hal, og vi arbejder også på at bruge en hal på en privatskole. Og når fodboldsæsonen starter, kan fodboldspillerne stadig bruge omklædningsrummene, siger Flemming Bech. n

#271

IDRÆT · KULTUR · FRITID

25


Frit forbrug af toiletpapir, håndsæbe, håndaftørring og desinfektion - én pris! Hygiejnekoncept Vores kunder får en enestående mulighed TG-CLEAN A/S har etableret en for at kunne budgettere præcis med omhygiejneafdeling, og tilført markedet kostningen, og skal aldrig bekymre sig om et nyt ”all inclusive” koncept, som i sin at ”løbe tør”. Vi spørger helhed servicerer og “ Når prisen er fundet om få detaljer for at kunne drifter et eller flere toiletter med basale ændrer den sig ikke “ beregne en pris, som bliver baseret ud fra et estiforbrugsartikler, som mat på vores ansvar. Når prisen er fundet, eksempelvis sæbe og toiletpapir, i en ændrer den sig ikke, selvom trafikken, og abonnementsløsning. I modsætning til dermed forbruget, måtte være større end andres løsninger, tilbyder vi at levere alle forventet. Vi tillader os dog, at gennemgå nødvendige forbrugsartikler til en aftalt alle aftaler 1 gang hvert halve år. fast pris, uanset forbrugets størrelse. Som tillæg tilbyder vi også supplerende service, eksempelvis løbende opsyn af alle Vi har heller ikke nogen lejepris af alle forhold, med blandt andet udskiftning af tilknyttede dispenserløsninger, og optoiletbørster og lignende. Vi hjælper også kræver heller ikke fragt, miljø eller eksgerne med tilsvarende måtteløsninger, peditionstillæg. Prisen er prisen. Derudoog samarbejder med måtteskift.dk, som ver tvinger vi heller ikke vores kunder til benytter samme konceptløsning som os. lange forpligtende aftaler, da vi tror på, at Tak for opmærksomheden. et godt samarbejde vinder over tid.

43 90 84 00

WWW.TG-CLEAN.DK

info@tg-clean.dk


RØGFRI FREMT ID

Et røgfrit idrætsanlæg – her skilter Akademisk Boldklub i Bagsværd med det på asfalten ved indgangsporten. (Foto: Erling Madsen)

Kampagne for at få børn og unge til at droppe tobak HI er partner i Røgfri Fremtid, som er startet af Kræftens Bekæmpelse

Af Erling Madsen Hver 36. minut begynder et barn eller ungt menneske at ryge – og hver dag betyder det, at 40 nye lærer at ryge. Og hver fjerde mellem 16 og 19 år ryger dagligt eller lejlighedsvis – og hvert år dør 13.000 danskere på grund af tobak. Det svarer til hvert fjerde dødsfald. Samtidig støtter ni uf af ti danskere en røgfri fremtid. Derfor har Kræftens Bekæmpelse taget initiativet til konceptet Røgfri Fremtid; et koncept, som HI er blevet partner i: »Konceptets formål er at forebygge at børn og unge starter med at ryge, og intet er mere naturligt end at udbrede dette budskab i idrætsanlæggene. Vi opfordrer derfor også til, at I derude tager aktivt del i kampagnen, og bakker om dette vigtige

budskab og mission«, skrev HI således i et nyhedsbrev. Målet er, at ingen børn og unge skal være rygere i 2030. Her kan du hente inspiration KL har udgivet inspirationskataloget »Røgfri udearealer«, hvor kommunerne opfordres til lave røgfri uderum: Det handler om røgfri udearealer på legepladser, foran idrætshaller, ved havnebassiner, foran ungdomsuddannelser, stadions, busstoppesteder og andre steder, hvor børn og unge færdes. Som tillæg til inspirationskataloget har Røgfri Fremtid udviklet en pakke med skabeloner til skilte og kampagneplakater, som du kan hente via linket: https://www. cancer.dk/roegfrifremtid/materialer/ n

Fredensborg vil have rygeforbud ude og inde Fredensborg Kommune i Nordsjælland er én af de kommuner, som har fulgt opfordringen fra KL. Arbejdet er gået i gang med en handleplan under overskriften Røgfrit Fritidsliv. »Udover at omfatte alle foreninger, sportshaller og udendørs idrætsfaciliteter, skal det også være forbudt at ryge i og omkring kulturinstitutioner samt på rekreative områder, hvor børn og unge kommer. Dermed er der lagt op til, at også kommunens strande og havne skal være røgfrie«, skriver Frederiksborg Amts Avis.

#271

IDRÆT · KULTUR · FRITID

27


LANDET RUNDT

LA ND ET RUNDT

Helsingør bygger svømmehal

Flere svømmehaller ved havet

90 millioner kroner har Helsingør Kommunen sat af over de kommende tre år til en ny svømmehal, skriver Helsingør Dagblad. Håbet er at sende byggeriet i udbud i år og have første spadestik i starten af 2022 med indvielse i 2023. Desuden renoveres den eksisterende svømmehal for 20 millioner kroner. n

Knapt en tredjedel af børn mellem to og 15 år har aldrig badet i havet, viser en opgørelse fra Friluftsrådet. Samtidig er svømning næst efter fodbold mest populære idræt blandt børn: »Vinterbadning, stand up paddle, open water svømning, havkajak og snorkling. De danske kyster rummer et hav af potentialer for aktiviteter i det fri, men for mange børn og unge er det uvant og utrygt at bevæge sig fra klorvand i svømmehallen til havvand«, skriver faglig formidler Anna Rex Wittig på Lokale- og Anlægsfondens hjemmeside. Og dét vil Lokale- og Anlægsfonden nu gøre noget ved. Baseret på erfaringer med svømmebade, der går væk fra det traditionelle bassin, i Ringkøbing, Vejle, Vejen og Thyborøn og Frederikssund, vil LOA gerne have fremtidens svømmehaller til at smelte sammen med havet: - Ved at placere svømmehallen med let forbindelse til havet kan man udvide aktivitetsmulighederne, sænke barrieren for at være med og tilgodese mange flere brugere, siger udviklingskonsulent Jens Qyås Møller. n

90 millioner kroner vil Helsingør Kommune investere i en ny svømmehal plus 20 millioner til renovering af den eksisterende. Sendes i udbud i år og indvies i 2023. (Illustration: Helsingør Kommune)

ADLATUS

FULDAUTOMATISK RENGØRINGSROBOT Automatisk gulvvask Automatisk vandpåfyldning Automatisk tømning Automatisk opladning Se mere på www.adlatus.dk eller kontakt os på 70 26 26 32

28

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#271


UD DA NNELS E

Noget af undervisningen foregår samlet på Vejen Idrætscenter, hvor IUC holder til. (Foto: IUC).

Første centerledere uddannet på IUC Af Erling Madsen Torsdag 28. januar var en mærkedag: Denne dag sluttede det første hold centerledere med eksamen – og dermed er de første ti uddannet. Det er Idrættens Udviklings Center, IUC, som står bag sammen med bl.a. HI. Og det første hold har taget en række moduler samtidig med at de har passet deres arbejde. Det er også blevet til en hovedopgave og så den afsluttende eksamen – alt i alt et forløb på op mod tre år: - Mange vælger at tage et enkelt eller flere moduler – og i øjeblikket har vi fem, som har sammensat moduler, så de også kan blive centerledere, fortæller kursusleder Klaus Frejo. Fleksibelt IUC tilbyder en række akademiuddannelser, og mange vælger et enkelt modul, fordi det dækker noget, de mangler opdateret viden om. Nogle får mod på flere moduler, og så er der altså nu også mulighed for at tage centerlederuddannelsen: - Opbygningen betyder, at man løbende kan melde sig til moduler og så gå i gang, fortæller Klaus Frejo om fleksibiliteten i uddannelsen. Fokus på fremtidens anlæg og opgaver For medarbejdere på idrætsanlæg er der bl.a. disse moduler: • Mere overskud og effektivitet i hverdagen • Idrættens event- og projektlederuddannelse • Lederuddannelse for ansatte på fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter • Strategisk udvikling og ledelse af fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter. Og som det fremgår af modulernes titler, så handler det ikke »kun« om at opgradere medarbejdernes viden, det handler i høj grad også om at ruste medarbejderne til at agere i en verden, hvor idrætsbilledet – og dermed kravene til faciliteter – hele tiden flytter sig n

#271

IDRÆT · KULTUR · FRITID

29


BRANCHEUDSTILLINGEN IDRÆT · KULTUR · FRITID 2021 Tirsdag d. 11. maj

- årets mest centrale begivenhed i vores verden.. Mindst syv gode grunde til at besøge messen • • • • • • • •

Kom og mød jeres leverandører indenfor idræts- kultur & fritidsbranchen Omkring 100 udstillere står klar til jer Bliv præsenteret for produkter og de nyeste ideer og trends på idrætsområdet Opbyg nye netværk og skab gode kontakter Bliv en del af et stærkt fællesskab Her møder man gode kolleger fra resten af landet Tag gerne dine kolleger med under armen, de skal ikke snydes;-) Gratis parkering lige ved døren, gratis wi-fi og gratis adgang til messen "På Brancheudstillingen finder man det særlige, det enkle, det ægte, det enestående, det vilde, det originale, det geniale og det nyskabende.. - derfor er vi branchens foretrukne mødested hvert år i maj..!"

Så snyd ikke dig selv eller dine kolleger for en inspirerende og motiverende messedag. Vi garanterer, at I får fyldt idébanken godt op og I vil opleve, hvor spændende en branche det er, vi alle er en del af! Vi håber at se så mange besøgende som muligt til en fantastisk brancheudstilling i Vingsted, tirsdag d. 11. maj.

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER ALLESAMMEN - HUSK DET NU;-)

Dato: Tirsdag d. 11. maj 2021 Tidspunkt: 9.30-15.30 Sted: Vingsted Hotel- og Konferencecenter Vingsted Skovvej 2 7182 Bredsten


LANDET RUNDT

LA ND ET RUNDT

Street Lab i Hillerød vil bygge med containere i to etager – syv millioner kroner er skaffet på et år, og målet er senere at komme op på 16 millioner. (Illustration: Street Lab).

Gadeidræt bygger containerby i to etager »Et midlertidigt laboratorium for gadeidræt«, kalder Street Lab i Hillerød sig. Ramper til skateboard, rulleskøjter og løbehjul indgår sammen med bl.a. streetfodbold, hockey, dans, boksning, musik, workshop, fester, café og fællesspisning. På et år er der samlet syv millioner kroner og de veksles til en containerby i to etager: - Vi er gået over til at have nogle containere, der bliver lagt sammen, så vi

KVALITETSNET DER FANGER

får nogle større rum. En container er kun to en halv meter i bredden, så det er ikke optimalt til undervisning, motion eller caférum, siger formand og leder Søren Lerche til Frederiksborg Amts Avis. Hillerød Kommune, Trygfonden, Sallingfonden og 3F Frederiksborg er blandt bidragsyderne til byen, der åbnes til efteråret. Håbet er at samle yderligere ni millioner kroner ind til udbygning. n

Din net leverandør til: Fodbold, Håndbold, Badminton, Tennis,

Volleyball, basketball

afskærmningsnet samt mange andre net og specielle løsninger

Furesø førende kulturkommune Furesø er landets førende kommune, når det gælder kultur- og fritidstilbud. Det er magasinet Danske Kommuner, som står bag kåringen, hvor det gælder om at score færrest point. Furesø scorede 78, mens Roskilde med 224 og Hørsholm med 235 fulgte efter. Disse parametre spiller ind: udgifter til kultur, til sport og fritid, andel af beskæftigede inden for kultur og

fritid, andel af elever i musikskoler, udgifterne til folkeoplysning, antal besøg på folkebibliotekerne samt andel af borgerne som er medlem af en idrætsforening. Tallene er hentet i Danmarks Statistik og Social- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal. n

Toosholmvej 9 7700 Thisted Tlf 97 93 84 50 norvo@norvosportsnet.dk www.maalnet.dk

Hillerød stopper for kunstgræs Fem millioner kroner har Hillerød Kommunen givet til en kunstgræsbane til fodboldspillerne i Skævingen – men det bliver også den sidste bane ind til videre, selv om der er flere ønsker. Kommunen vil først se på mere bæredygtige og miljømæssige holdbare løs-

ninger end de nuværende med gummigranulat, fortæller Frederiksborg Amts Avis. Kommunen bebuder at ville invitere til en konference om fremtidens kunstgræsbaner. n

#271

IDRÆT · KULTUR · FRITID

31


CORONA

Danskerne går som aldrig før Formentlig styrket af coronakrise, lukkede idrætsfaciliteter og hjemmearbejde Af Erling Madsen Gå- og vandreture er blevet et sandt hit blandt danskere i alle aldre. Formentlig stærkt tilskyndet af kombinationen coronakrisen, lukkede idrætsfaciliteter og ophold i hjemmet. Konklusionen kommer efter en interviewundersøgelse. Mette Eske og Steffen Rask står bag undersøgelsen, der har titlen »»Status for danskernes idrætsdeltagelse 2020«. Den viser, at børn mellem 7 og 15 år har en ganske svag nedgang i deltagelse. Og en kendt tendens fortsætter også hos voksne: De yngste og de ældste er mest aktive, mens »forældre-aldersgruppen« ikke er så aktiv. Bevæger vi os fortsat mindre? Er danskernes idrætsudøvelse fortsat for nedadgående efter at have været i konstant

vækst siden 1964 og toppet i 2011? Idrættens Analyseinstitut , Idan, havde håbet på et svar – men måtte i december konstatere, at corona gjorde det umuligt at få valide svar. Derfor vil der blive gennemført en ny interviewrunde i år. I sidste nummer fortalte vi, at danskerne igen er begyndt at bevæge sig efter nedlukningen i foråret 2020, men også at der var forskydninger i hvem der nu er aktive. Nytænkning af idrætsfaciliteter Når vi ser på hvilke aktiviteter, der er mest udbredt hos voksne, så topper gå- og vandreture; formentlig fremskyndet af coronakrisen med lukkede idrætsfaciliteter og hjemmearbejde. Også hos børn er gå- og vandreture kommet i top. For børn topper svømning fulgt af fodbold – begge med fortsat nedgang siden 2007.

Vi tager slæbet for sporten..!

Gå- og vandreture er kommet ind som nummer 3 som en ren højdespringer. Udviklingen er ikke mindst interessant, når det gælder indretning og nybygning af idrætsfaciliteter – og som artiklerne på side 6 og 37 peger på, så er der brug for nytænkning, når der åbnes efter corona. Børns Top fem 1. Svømning 34 % 2. Fodbold 32 % 3. Gå- og vandreture 29 % 4. Trampolin 29 % 5. Løbehjul 25 % Voksnes Top fem 1. Gå- og vandreture 72 % 2. Styrketræning 35 % 3. Løb 33 % 4. Anden fitness- og motionstræning 23 % 5. Svømning 17 % n

Mange års erfaring

- er Deres garanti for håndværksmæssigt, korrekt udført arbejde.

Vi er problemløsere

Har De et gulvproblem? Spørg os - vi løser alle opgaver.

Vi kommer overalt

Vi er altid parate! Intet er for stort - intet er for småt!

Reperation

LAK

- defekte parketstave, bøsninger og beslag m.m udskiftes eller repareres.

I

T GARAN

5ÅR

Tlf.: 75 15 79 00 sportslakering@ytzen.dk www.ytzengulvservice.dk

SPORTSGULVE • AFSLIBNING OG LAKERING • OPSTREGNING AF BANER 32

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#271


BR ANCHEUD ST ILLINGEN Glimt fra sidste års brancheudstilling: DBS Lys. - Vi kan allerede nu sige at opbakningen til brancheudstillingen er rigtig god, og vi er glade for at branchen kigger fremad mod lysere tider. Og vi har en masse nye tiltag på bedding, siger messeansvarlig Anita Bjerring Rasmussen.

Sæt kryds i kalenderen tirsdag 11. maj Brancheudstillingen med masser af nye tiltag

Af Erling Madsen Coronarestriktionerne lagde en dæmper på sidste års udgave af brancheudstillingen – og selv om det seneste år også har budt på mange coronaudfordringer, så arbejdes der med Brancheudstillingen IDRÆT · KULTUR · FRITID 2021: - Tirsdag 11. maj håber vi at slå dørene op til Brancheudstillingen i Vingstedcentret – årets mest centrale begivenhed i vores verden, fortæller Anita Bjerring Rasmussen, der som sædvanlig er tovholder på udstillingen. God opbakning og nye tiltag Anita Bjerring Rasmussen har to positive udmeldinger: - Vi kan allerede nu sige at opbakningen til brancheudstillingen er rigtig god, og vi er glade for at branchen kigger fremad mod lysere tider. Og vi har en masse nye tiltag på bedding. Lyttet til ønskerne Udformningen bliver et miks af det kendte og nyt. Eksempelvis er der lyttet til ønskerne og derfor arbejdet med designet, så

publikums flow sikrer, at alle haller bliver godt besøgt: • Indgangene til messen er alle flyttet ind i nicheområdet imellem hallerne, således at indgangene til hallerne ligger placeret lige overfor hinanden. • Når de besøgende ankommer til messen, bliver de mødt af vores nye værtinder, som sørger for at guide dem ind i de respektive haller. Dette for at sikre, at alle ikke blot vælger at gå samme vej. De sørger for at fordele gæsterne med et smil. • Pop-up cafeen åbner i nicheområdet. Her kan man forsyne sig med lidt lækkerier og drikkevarer dagen igennem, og vi sørger for at lave området hyggeligt og indbydende. • I nicheområdet vil man finde HI's stand • Vi inviterer også andre organisationer med, hvor der er et vist medlemsoverlap. Målet er at samle hele branchen. • I nicheområdet vil der ved messens afslutning blive udtrukket vindere i den store, populære tombola, som vi lancerede sidste år. Lodder købes på HI’s stand. • I udstillingen indgår også en anden populær ting: kåringen af Årets Nyhed. • Efter udstillingen er der sædvanen tro lagt

op til en festlig aften, den traditionsrige Kammeratskabsaften. Her finder man alt lige fra en god middag med gode kolleger og leverandører, underholdning og musik, masser af networking, sjove happenings og udfordringer, spændende drinks og naturligvis et besøg i den efterhånden meget populære pølsevogn. Coronaforbehold Anita Bjerring Rasmussen understreger, at HI naturligvis følger myndighedernes anvisninger i forhold til corona. Hun fremhæver at med vaccinen tyder meget på, at vi nærmer os en mere normal hverdag: - Derfor kan man trygt booke sig ind, så man er sikret en stand. Men skulle der komme restriktioner, som gør det umuligt at holde brancheudstillingen, hænger udstillerne ikke på regningen, pointerer Anita Bjerring Rasmussen. Der vil senere komme nærmere ud om frister etc. ligesom HI bl.a. i nyhedsbrevet vil orientere om udviklingen. Du kan få information og booke en stand hos Anita Rasmussen; ar@mediapunktet. dk , telefon 5117 1424. n

#271

IDRÆT · KULTUR · FRITID

33


LA ND ET RUNDT

LAN D RUN ET DT

Mere sport på Bornholm Et lokalt og internationalt e-sportsstævne på Bornholm er målet for Innovation Sport Bornholm som er gået sammen med Copenhagen Games om det. Innovation Sport Bornholm oplyser, at der også arbejdes på en international skakturnering på Bornholm og så kigges der på muligheden for at starte en idrætshøjskole og et idrætscenter. Centret skal rumme tankesport, eventkontor, squashbaner, udendørs aktivitets- og bevægelsespark samt outdooraktiviteter. n

HAVNEBAD VED AT KOLLAPSE 18 år holdt Københavns Kommunes havnebad ved Islands Brygge, fortæller dagbladet Politiken. Siden 2002 har havnebadet med en trækonstruktion på stålpæle været i brug – og det er nu helt tydeligt, at trækonstruktionen er ved at skride i vandet. København Kommune lover københavnerne et renoveret bad til 2021-sæsonen. n

34

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#271


CORONA

Corona satte fut i nytænkningen

Sauna Damp Fitness

Digitale netværksmøder er speedet op – og der kommer mindst ti resten af året Af Erling Madsen Coronabegrænsningerne på forsamlinger har fået stor indflydelse på HI’s aktiviteter – men fremfor at sidde tilbage med begge hænder i den ene hånd, så er der nytænkt og handlet: - At mødes ansigt-til-ansigt er naturligvis det bedste i de fleste situationer, men vi mener, vi har fundet en god form med digitale netværksmøder, og vi har fået mange positive tilbagemeldinger, siger HI’s formand Henrik Høy-Caspersen. Netop netværk er rygraden i HI’s arbejde – og selv om meget af Danmark er lukket ned, så er der stadig masser af aktuelle emner, ligesom driften af anlæg jo ikke stopper, selv om de ikke rummer aktiviteter. Aktualitet kan give ændringer På side 13 fortæller vi om det tættere samarbejde med DSI – og de digitale muligheder er netop ét af de værktøjer, som er taget i brug i dette samarbejde: I slutningen af 2020 startede de første digitale møder, og de to organisationer har lavet en liste over netværksmøder i 1. halvår: - Datoerne er relativt faste, men der kan ske udskiftning af temaerne: det vigtigste er, at vi hele tiden er aktuelle, og dukker der noget op, som vi prioriterer højt, kan vi

hurtigt ændre, siger HI-formanden. Fælles for netværksmøderne er, at de normalt er gratis for medlemmer af HI og DSI – og bl.a. i HI’s nyhedsbrev får du løbende informationer om indhold, tidspunkter og tilmelding. Fælles for møderne – bortset fra de to i juni, er, at de ligger på onsdage og foregår hver anden uge. n

Sauna

Vi kan hjælpe med alt fra renoveringer til komplette nye projekter, Fokus på funktion, økonomi og design. Saunaovne på el og gas gør, at vi kan hjælpe med alt fra den lille klassiske sauna til store event-gussaunaer med opmurerede saunaovne.

Digitale netværksmøder i 1. halvår

Her kan du se en bruttoliste over datoer og temaer, der er i støbeskeen for resten af 2021.

 10.februar: Kommunens tilskud til selvejende anlæg.
 24. februar: Bestyrelsens rolle og ansvar. 10. marts: Digitalisering. 31. marts: Idrætsanlægget som foreningsadministrator. 14. april: GDPR-tema. 28. april: Forsikring. 19. maj: Mentorordning. 2. juni: Ferieloven. 15. juni: Kameraovervågning og brandforeskrifter. 29. juni: Bold og bevægelse.

Dampbad

I færdige sektioner med fliser eller i plast giver mulighed for at tilpasse dampbadet til alle placeringer. Med teknik fra de førende producenter, kan vi løse enhver opgave.

Alt i fitnessudstyr og tilbehør til private og professionelle Eks. Plamax Zone funktionel træningsstation. Sammensæt din Zone som du vil. Mange kombinationer med mulighed for både holdtræning, personlig træning og fri træning. Pris fra. 18.370,- ekskl. moms.

700 m 2 butik & showroom Mileparken 30 • 2730 Herlev Tlf. 38114811 • info@sagatrim.dk

Formænd ude i virkeligheden: Th. formanden for Rådet for Større Badesikkerhed, Sven Hedegaard. HI’s formand Henrik Høy-Caspersen, tv. konstaterer: - At mødes ansigt-til-ansigt er naturligvis det bedste i de fleste situationer, men vi mener, vi har fundet en god form med digitale netværksmøder, og vi har fået mange positive tilbagemeldinger. (Arkivfoto: Erling Madsen).

www.sagatrim.dk

#271

IDRÆT · KULTUR · FRITID

35


E R H VE RV S LIV RED D ERPRØV EN

Alle beviser forlænges Corona-restriktionerne betyder, at det ikke er muligt at aflægge prøven Af Erling Madsen

Livredderne skal gennemføre erhvervs­ livredderprøven – men har du bestået i 2020, forlænges den til og med 6. april. (Arkivfoto: Erling Madsen).

36

Nedlukninger og restriktioner gør det umuligt at gennemføre de forskellige livredderprøver for ansatte i svømmebade samt trænere og instruktører i foreninger. Har du inden for det seneste år - dvs. i 2020 - bestået én af nedennævnte prøver, så er gyldigheden forlænget til og med 6. april i år: • Erhvervslivredderprøven • Bassinlivredderprøven • Underviserprøven • Åbent-vand-underviserprøven • ILS åbnet vand-livredderprøven. Forlængelsen er besluttet af Uddannelsesudvalget for Erhvervslivredderprøven, som er et samarbejde mellem HI, Danske Svømmebade og Dansk Svømmeunion. Der er kun én mulighed Du kan læse mere om Erhvervslivredderprøven

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#271

her: https://www.svoem.org/Discipliner/Livredning/ Vandsikkerhed/Proever/Erhvervslivredderproeven/ Indhold-i-erhverslivredderproeve/ Og der er grund til at pointere, at medarbejdere i svømmebade skal gennemføre erhvervslivredderprøven. Dansk Svømmeunions bassinprøve erstatter ikke erhvervslivredderprøven. Godt nok indgår en del af de samme elementer: Men erhvervslivredderprøven indeholder er mere dybdegående viden om den tekniske del af anlægget: håndtering af kemikalier, rensningsanlæg og andre »bagvedliggende« mekanismer. Fælles for de to prøver er, at eksempelvis bassindelen med bl.a. udspring fulgt af 200 meter svømning, dykning efter bjærgedukke på bassinbunden og redning af nødstedte samt en mundtlig eksamination i eksempelvis førstehjælp og genoplivning. For erhvervslivredderprøven gælder desuden, at der er lidt flere krav til bassindelen. n


CO RONA & GENSTA RT Alle aldre er kommet bagud med idrætsaktivitet. Men kommer de automatisk tilbage efter coronaen eller skal foreninger, centre og anlæg tænke i nye baner? (Foto: Erling Madsen).

Den svære genstart: Er hybridsport løsningen? Foreninger og anlæg skal tage udgangspunkt i brugernes ønsker og rykke ud, hvor de bor samt inddrage de digitale muligheder

Af Erling Madsen »Den svære genstart: Det bliver næppe som før coronaen – måske er der brug for nye samarbejder?« Sådan lyder overskriften på Henrik Høy-Caspersens artikel på side 6. Og i Storbritannien rumler de samme tanker: Svend Elkjær, der leder Sports Marketing Network, som arbejder på udvikling af idrætstilbud, skriver i et nyhedsbrev: »Min anbefaling er, at idræts- og træningsudbydere, det være sig klubber eller centre, skal begynde at udvikle og levere det, vi nu kalder »hybridsport«, hvor de arbejder med forskellige formater, forskellige aktivitetssteder og leverer digitale oplevelser og kommunikation.« Den nye normal ser anderledes ud Svend Elkjærs synspunkt er, at megen idrætsaktivitet er slået i stykker under coronaen, og det kan blive svært at få udøverne tilbage i foreningerne eller fitnesscentrene. Derfor skal udbyderne tænke anderledes: Lave tilbud til nye grupper, rykke aktiviteterne ud, hvor folk bor, og kombinere

med digitale løsninger: »Vi anbefaler, at du accepterer, at du aldrig vil vende tilbage til den gamle udgave og at »den nye normal« vil se helt anderledes ud.« Svært at vende tilbage Svend Elkjær skriver, at den fysiske aktivitet er faldet i England fra 63 %, som udførte 150 minutters aktivitet om ugen ved coronas start ,til 24 % kort før jul. Medvirkende er hjemmearbejde og lukning af idrætsanlæg – og det er især gået ud over unge, handicappede og folk med lavindkomst. Han frygter, at det for mange bliver svært at vende tilbage, fordi de har mistet følingen med aktiviteten, de er kommet i dårligere form, har taget på i vægt og har fået en dårlig vane med at sidde stille. Så ud over at få »de tabte medlemmer« tilbage, vil der også være mulighed for at få helt nye medlemmer. Brug for nytænkning Omvendt mener Svend Elkjær, at det er et godt udgangspunkt for udbyderne af aktiviteter til udvikling og nytænkning. De kan starte med at stille sig selv spørgsmålene:

• Er overvægtige mennesker velkomne hos jer? • Kan familien rykke fra haven ind i jeres anlæg og dyrke idræt sammen? Han opfordrer til, at der også kigges efter lokaliteter tættere på folks bolig, så de ikke behøver bevæge sig hen i foreningen eller fitnesscentret: Det kan eksempelvis være fodbold for demente mænd, der udbydes uden at det nødvendigvis kræver en autoriseret fodboldbane. Der bør samarbejdes med andre aktører i lokalsamfundene og så kan erfaringerne fra digitale møder under coronaen også inddrages: Webmøder kan være vejen til at få mennesker i gang med fysiske aktiviteter. Og frem for at sige »vi er en forening med de og de aktiviteter« skal foreningerne se på borgernes behov og indrette aktiviteterne så de passer potentielle brugere – og hér er »hybridsport« en løsning: Som eksempel nævner han den enlige mor med to børn, som måske gerne vil motionere foran TV eller computer et par gange i ugens løb, mens hun om søndagen gerne vil møde op og dyrke noget sammen med børnene. Dét skal udbyderne kunne rumme. n

#271

IDRÆT · KULTUR · FRITID

37


LANDET RUNDT

LA ND ET RUNDT

SVØMMEBASSIN BLEV TIL AUDITORIUM Hvad gør man, når en svømmesal ikke længere lever op til myndighedernes krav? Gladsaxe Gymnasium nordvest for København valgte at lave rummet om til auditorium og studiezoner: »Rejsen fra svømmehal til multifunktionelt uddannelsesbyggeri tager afsæt i en grundig analyse af bygningens bevaringsværdighed og historie, og resultatet lægger sig – ligesom det oprindelige byggeri – i spændingsfeltet mellem arkitektur og design«, skriver arkitektfirmaet Dall & Lindhardtsen, som stod for arbejdet. En del er bevaret: væggenes blå fliser samt brusekar og vaskemøbel i bruserum – men helt centralt, også selve bassinet med overløbskant i svømmehallen. Og arkitekterne forklarer, at bevægelserne ned og op af vandet, den cirkulære

rundt om bassinet og den langsgående i form af svømmebaner er tænkt ind: »Ved at holde os til det eksisterende grid og bygge videre på de eksisterende bevægelser og retninger i rummet, skabes der ro og sammenhæng til det

eksisterende design – samtidig med, at vi bryder med symmetrien og skaber en ny indretning, der fremstår som et selvstændigt, nutidigt og samtidigt tidløst design.« n

De kolde, hårde og klare materialer, som eksisterer i rummet i forvejen, akkompagneres af varme materialer og detaljer i egetræsfinér, som tilføjer stoflighed til den nuværende materialesammensætning. (Foto: Dall & Lindhardtsen).

Kupan Hal-, Svømmebad-, Pool- og Spa Kvalitets-produkter udført i HPL højtrykslaminat og udviklet til våd- og personale områder

TÆLLERFABRIK· TRADING

ENEBÆRVÆNGET 18 THURØ 5700 SVENDBORG

Kupans kundetilpasninger indeholder:

* * * * *

Værdibokse, skoreoler, håndklædereoler, bænke, omklædnings-og toiletenheder Skabe med selvlukkende døre, flere typer vaskeunits Tema døre og ophængte kabineprodukter tillader let rengøring uden forhindringer Patenteret børnesikret kabineserie ”Essence” Alle former for låseenheder, mekaniske eller elektroniske, tilpasset billetsystemer

DENMARK TEL: 40 31 11 61 info@duxtaeller.dk www.duxtaeller.dk

DUX har siden 1912 leveret professionelle løsninger inden for tælling og registrering

38

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#271


FERIEHUS ET

BOOK GENNEM WWW.H-I.DK

Her er plads til 12 personer

Du kan nu booke sommerhuset direkte på hjemmesiden. Hvis du har spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at ringe til sekretariatet.

Og så er der masser at opleve på Falster og Lolland

Der er inkluderet rengøring i lejepriserne.

LEJEPERIODER I højsæsonen udlejes kun hele uger. Resten af året finder udlejningen sted i den rækkefølge, bestillingerne indløber og kan udlejes som enkeltdage, weekender (fredag kl. 12.00-søndag kl. 15.00) eller som hele uger samt i to sammenhængende uger (lørdag kl. 15.00-lørdag kl. 11.00).

HI’s feriehus i Marielyst på Falster er et herligt sted! Det er et nyere hus på 134 m2, lyst og rummeligt med en dejlig terrasse. Der er plads til 12 personer med otte sengepladser, fordelt i fire værelser samt en hems til fire børn. Der er bl.a. en spa til dejlig afslapning, et hobbyrum med mange indendørs aktiviteter, en Webergrill, en barneseng, et køle-fryseskab, vaskemaskine, tørretumbler og opvaskemaskine. Der er også en dame- og herrecykel, så man kan komme lidt omkring.

Ud over husets egen spa, så ligger det i gå-afstand fra en dejlig badestrand. Og så har HI fået foræret et VIP-kort til svømmehallen i Nakskov Idrætscenter; et kort, der giver adgang for husets lejere til offentlig svømning i svømmecentret. Der er gode indkøbsmuligheder i den lille hyggelige by Marielyst. Og så er der masser at se på både på Falster og naboøen Lolland. Adressen er Kaninstien 13, 4873 Væggerløse. Svømmehallen i Nakskov Idrætscenter fotograferet kort før åbningen for syv år siden. Med sommerhuset følger et VIP-kort. (Foto: Erling Madsen).

WEEKENDTUR MED PERSONALET? Prøv som noget nyt at invitere jeres personale på en weekendtur til feriehuset, her kan I uforstyrret få afholdt jeres personalemøde o.l. I har også mulighed for at leje feriehuset ud til jeres ansatte.

MARIELYST HUSKER DU DINE HI-FORDELE? · Hjælp ved løn, ansættelse og kontrakt · Kurser og og uddannelse til reduceret pris

HI’s feriehus i Marielyst på den naturskønne ø, Falster, omfatter 134 m2. Her er plads til 12 personer med 8 sengeplader, fordelt i 4 værelser samt en hems til 4 børn.

· Lederuddannelse og lederservice · Netværk og fagligt fællesskab · Campus og brancheudstilling · Rabat på forsikringer hos Tryg Forsikring · Attraktiv pensions- og forsikrings­ordning uanset dine overenskomstforhold · Adgang til medlemskab af Forbrugsforeningen med masser af rabatter Læs mere på www.h-i.dk!

VIDEN INSPIRATION NETVÆRK

HØJSÆSON

UGE 01-26

UGE 27-32

UGE 33-52

Hele uger

3.550,00

6.550,00

3.550,00

Weekend

1.975,00 1.975,00

Ekstra dage

400,00

400,00

El-pris kostpris (pt. 2,50 kr.)

#271

IDRÆT · KULTUR · FRITID

39


BAG OM HI

OMRÅDE 3

OMRÅDE 1

OMRÅDE 5

København, Nordsjælland og Bornholm

Fyn, Sydjylland og Sønderjylland

Nordjylland

CLAUS LARSEN Jyllingehallerne Planetvej 35, 4040 Jyllinge Tlf: 21 14 35 27 Mail: claus@jyllingehallerne.dk

BRIAN GOLDENBECK LARSEN Arena Syd Idrætsvej 3, 6580 Vamdrup Tlf: 26 30 16 58 Mail: bgl@arenasyd.dk

JAN FREDERIKSEN Haraldslund Vand- og Kulturhus Kastetvej 83, 9000 Aalborg Tlf: 99 31 67 50 Mail: jan.frederiksen@aalborg.dk

OMRÅDE 2

OMRÅDE 4

Lolland/Falster, Sydsjælland/Møn og Vestsjælland

Midtjylland

BENNY PETERSEN Herlufmagle-Hallen Ravnstrupvej 1, 4160 Herlufmagle Tlf: 20 20 17 13 Mail: info@herlufmagle-hallen.dk

SØREN RASMUSSEN Forum Horsens Langemarksvej 53, 8700 Horsens Tlf: 20 80 13 96 Mail: kusr@horsens.dk

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

NAVN E TIL LYKKE!

Hermed indkaldes til generalforsamling i HI jf. gældende vedtægter.

NYT JOB Henrik G. Christensen er ansat som Key Account Manager hos Guldager. Det sker som led i øget fokus på legionella og andre bakterier i brugsvand; et område, han har arbejdet med i mange år. Firmaet fremhæver, at det specielt er idrætsanlæg og offentlige institutioner, som kan drage nytte af Henrik G. Christensens ekspertise. Men i princippet kan alle, som har problemer eller vil forebygge få rådgivning.

40

IDRÆT · KULTUR · FRITID

Generalforsamlingen afholdes den 12. maj 2021 – kl. 09.30 i Vingsted Centret. Med venlig hilsen Henrik Høy-Caspersen Formand

#271


L EVERA ND ØRREGIST ER ADGANGSKONTROL OG TÆLLER DUX Tællerfabrik – Trading Enebærvænget 18, 5700 Svendborg Tlf: 4031 1161 Mail: info@duxtaeller.dk www.duxtaeller.dk

DAMPBAD Saga Trim ApS/Tylø Mileparken 30, 2730 Herlev Fax: 3811 4812 Tlf: 3811 4811 www.sagatrim.dk

FITNESSUDSTYR BELÆGNINGS- OG FLISERENS Trafik & Fritid / SportAlt.dk Lunderskovvej 7 6600 Vejen Tlf: 7538 9911 www.trafik-fritid.dk www.SportAlt.dk

BRUSEPANELER CMA Armatur A/S Alstrup Allé 2 8361 Hasselager Fax: 8628 7768 Tlf: 8628 7766 www.cma-armatur.dk

Johs. Tandrup A/S Gydevang 1, 3450 Allerød Tlf: 4817 2282 E-mail: info@t-safe.com www.t-safe.com

MedicSport A/S Industriparken 25, 2750 Ballerup Tlf: 3955 1997 Mail: info@medicsport.dk www.medicsport.dk

PEDAN A/S Københavnsvej 224, 4600 Køge Tlf: 5665 6465 www.pedan.dk

Saga Trim ApS/Tylø Mileparken 30, 2730 Herlev Fax: 3811 4812 Tlf: 3811 4811 www.sagatrim.dk

Tress A/S Danmarksvej 34 8660 Skanderborg Tlf: 8652 2200 www.tress.dk

GREJ BENT BRANDT Langdyssen 7, Lisbjerg 8200 Aarhus N Tlf: +89 30 00 00 Mail: bb@bentbrandt.dk www.bentbrandt.dk

IDRÆTSUDSTYR LML sport Sverigesvej 12, 8700 Horsens Fax: 8693 2225 Tlf: 8693 3922 www.lmlsport.dk

GULVSERVICE A.G. Sportsservice ApS Ødumvej 5, Selling 8370 Hadsten Tlf: 8616 3688 ordre@ag-sportsservice.dk www.ag-gulvservice.dk

KA Gulvservice ApS Teglvænget 67, 7400 Herning Tlf: 2367 1728 www.ka-gulv.dk

Polisan Gartnerivej 26, 7500 Holstebro Tlf: 9740 1030 www.sportkote.dk www.polisan-sportsgulve.dk

Ytzen Sportslakering Helgolandsgade 28 6700 Esbjerg Tlf: 7515 7900 Mail: sportslakering@ytzen.dk www.ytzen.dk

CTS-RÅDGIVNING Expero ApS Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg Tlf: 6167 4222 E-mail: andreas@expero.dk www.expero.dk

Trafik & Fritid / SportAlt.dk Lunderskovvej 7 6600 Vejen Tlf: 7538 9911 www.trafik-fritid.dk www.SportAlt.dk

Tress A/S Danmarksvej 34 8660 Skanderborg Tlf: 8652 2200 www.tress.dk

IDRÆTSBELÆGNING OSCON ApS Walgerholm 7, Jonstrup 3500 Værløse Tlf: 2080 8450 www.oscon-sportsgulve.dk

Laiderz Sportsfaciliteter ApS Fuglebækvej 2A, 1. th. 2770 Kastrup Kontor: 3251 0700

FORSIKRING Erhvervsforsikring Danmark Agentur A/S Navervej 16 A 7451 Sunds Tlf: 2562 1884 www.eforsikring-danmark.dk

TopSport Danmark ApS Rude Havvej 15 B · 8300 Odder Tlf: 7210 8520 info@topsport-danmark.dk www.topsport-danmark.dk

GØDNING E. Marker A/S Padborgvej 3, Bov 6330 Padborg Tlf: 7467 0808 Fax: 7467 0890 www.emarker.dk

PFA PENSION Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø, Tlf. 39 17 50 00, www.pfa.dk

#271

IDRÆT · KULTUR · FRITID

41


L EVERA ND ØRREGIST ER KONFEKTURE OG DRIKKEVARER Sügro Danmark A/S Bugattivej 18, 7100 Vejle Fax: 7563 0940 Tlf: 7563 0960 www.sugro.dk Sügro Nord Kjeldsmarksvej 3-9 7600 Struer Tlf: 9785 1100 Mail: nord@sugro.dk Sügro Syd Bugattivej 18, 7100 Vejle Tlf: 7356 1666 Mail: syd@sugro.dk Sügro Sjælland Greave Main 23, 2670 Greve Tlf: 4399 3810 Mail: greve@sugro.dk

KONFERENCEANLÆG Kinovox Marielundsvej 45 B, 2730 Herlev Tlf: 7022 3811 info@kinovox.com www.kinovox.com

LED-BELYSNING

MASKINER

MULTI- OG SQUASHBANER

eco2LIGHT A/S Gørtlervej 21, 9000 Aalborg Tlf: 7070 1555 Mail: info@eco2light.dk

Lindholm Maskiner a/s Industrivej 10 A, 5492 Vissenbjerg Tlf: 7244 1112 info@lindholmmaskiner.dk www.lindholmmaskiner.dk

Tress A/S Danmarksvej 34 8660 Skanderborg Tlf: 8652 2200 www.tress.dk

LINJEMALING E. Marker A/S Padborgvej 3, Bov 6330 Padborg Tlf: 7467 0808 Fax: 7467 0890 www.emarker.dk

TinyMobileRobots Sofienlystvej 9, 8340 Malling +45 22 23 11 16 jpk@tinymobilerobots.com www.tinymobilerobots.com

Tress A/S Danmarksvej 34 8660 Skanderborg Tlf: 8652 2200 www.tress.dk

LYDANLÆG KUNSTGRÆSFODBOLDBANER Laiderz Sportsfaciliteter ApS Fuglebækvej 2A, 1. th. 2770 Kastrup Tlf: 3251 0700

KUNSTIGE PLANTER Hilmars ApS Brårupgade 16, 7800 Skive Tlf: 9752 8520 www.hilmars.dk

42

Kinovox Marielundsvej 45 B, 2730 Herlev Tlf: 7022 3811 info@kinovox.com www.kinovox.com

Unico Gruppen Søndergade 107, 6600 Vejen Tlf: 7536 5779 Mail: post@unico-gruppen.dk www.unico-gruppen.dk

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#271

MØBLER MESSESTANDE Compass Fairs Brunde Vest 17, 6230 Rødekro www.compassfairs.dk

MESSETÆPPER Compass Fairs Brunde Vest 17, 6230 Rødekro www.compassfairs.dk

MOTIONSUDSTYR PEDAN A/S Københavnsvej 224, 4600 Køge Tlf: 5665 6465 www.pedan.dk

Saga Trim ApS/Tylø Mileparken 30, 2730 Herlev Fax: 3811 4812 Tlf: 3811 4811 www.sagatrim.dk

Bjerring Tykhøjetvej 20, Hal 5 7323 Give Mail: salg@bjerring.-sales.dk Mobil: 4270 5206

Streamline ApS Kirke Værløsevej 16, 3500 Værløse Tlf: 4448 0095 www.streamline.dk

YOUR BRAND Industrivej 16, 6630 Rødding Tlf: 4010 0578 www.your-brand.dk

Zederkof A/S Prins Christians Kvarter 28 7000 Fredericia Tlf: 8912 1200 www.zederkof.dk

ONLINE VAGTPLAN Tress A/S Danmarksvej 34 8660 Skanderborg Tlf: 8652 2200 www.tress.dk

DELTAPLAN online vagtplan Stadion Allé 13 A 8000 Aarhus C Tlf: 4693 3904 Mail: support@deltaplan.dk www.deltaplan.dk


L EVE R AND ØRREGIST ER RENGØRINGSMASKINER

SCORINGSTAVLER

SPORTSNET

Axson Clean Solutions A/S Unionsvej 7 | DK-4600 Køge Tlf: 7026 2632 Email: Info@axson.dk www.axson.dk

ELTIME A/S Håndværkervangen 4, 3550 Slangerup Fax: 4738 0103 Tlf: 4738 0303 www.eltime.dk

Nørvo Sportsnet A/S Toosholmvej 9, Nr. Vorupør 7700 Thisted Fax: 9793 8394 Tlf: 9793 8450 www.maalnet.dk

Curant Teknik Egestubben 4 C, 5270 Odense N Tlf: Finn Schmidt Holm, 5376 7644 Mail: adiatek@adiatek.dk www.adiatek.dk

Tress A/S Danmarksvej 34, 8660 Skanderborg Tlf: 8652 2200 www.tress.dk

SAUNA Saga Trim ApS/Tylø Mileparken 30, 2730 Herlev Fax: 3811 4812 Tlf: 3811 4811 www.sagatrim.dk

SCENER & TRIBUNER Bjerring Tykhøjetvej 20, Hal 5 7323 Give Mail: salg@bjerring.-sales.dk Mobil: 4270 5206

Laiderz Sportsfaciliteter ApS Fuglebækvej 2A, 1. th. 2770 Kastrup Tlf: 3251 0700

Sunstill ApS Langgade 17, Lund 8700 Horsens Tlf: 8692 4554 www.sunstill.dk

SKABE OG VÆRDIOPBEVARING Laiderz ApS Fuglebækvej 2 A, 1. th. 2770 Kastrup www.laiderz.dk Mail: info@laiderz.dk Tlf: 3251 0700

Tress A/S Danmarksvej 34, 8660 Skanderborg Tlf: 8652 2200 www.tress.dk

SKILTELØSNINGER Jan Schmidt Design Totale skilteløsninger til svømmeog idrætsanlæg m.fl. Maribovej 15, 6000 Kolding Tlf: 7552 4500 Mail: post@jsr.dk www.jsr.dk

Jan Schmidt

DESIGN v/ Jannie Christensen

VANDBEHANDLINGSLEVERANDØRER Aqua Wellness Fuglebækvej 2 A, 2779 Kastrup Tlf: 2944 6546 www.aquawellness.dk

Guldager Hejrevang 1-5, 3450 Allerød Tlf: 4813 4400 e-mail: guldager@guldager.com www.guldager.com

Tress A/S Danmarksvej 34, 8660 Skanderborg Tlf: 8652 2200 www.tress.dk

Krüger Aquacare Fabriksparken 50, 2600 Glostrup Tlf: 4345 3433 www.aquacare.dk

SPORTSGULVE Junckers Industrier A/S Værftsvej 4 · 4600 Køge Tlf: 7080 3000 www.junckers.dk www.junckers.com

VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING

OSCON ApS Walgerholm 7, Jonstrup 3500 Værløse Tlf: 2080 8450 www.oscon-sportsgulve.dk

FlowbyLaiderz Fuglebækvej 2A, 1. th. 2770 Kastrup Tlf: 3251 0700 www.flowbylaiderz.dk

Sportsentreprise Ellekær 5 N · 2730 Herlev Tlf: 4016 7332 Mail: Info@sportsentreprise.dk www.sportsentreprise.dk

SPOR T S ENTREPRISE

SPORTSGULVE & IDRÆTSUDSTYR

VVS – VAND- OG ENERGIBESPARENDE LØSNINGER CMA Armatur A/S Alstrup Allé 2 8361 Hasselager Fax: 8628 7768 Tlf: 8628 7766 www.cma-armatur.dk

TELEVARSLINGSANLÆG Kinovox Marielundsvej 45 B 2730 Herlev Tlf: 7022 3811 info@kinovox.com www.kinovox.com

Johs. Tandrup A/S Gydevang 1, 3450 Allerød Tlf: 4817 2282 E-mail: info@t-safe.com www.t-safe.com

#271

IDRÆT · KULTUR · FRITID

43


Glæd dig til sæsonstart

Lea sin

g 1.9 75 åne d

pr m

. Kon tak hør t os og mer e.

Ikke mere bøvl ved sæsonstart Glæd dig til sæsonstart uden manuel opmåling og opstregning. Sport opstreger jeres baner gang på gang, og banernes placering og størrelse gemmes til næste sæson.

Book en uforpligtende demonstration Kontakt Lars Jørgensen: +45 61 72 05 63 / lj@tinymobilerobots.com

TinyLineMarker Sport

Al henvendelse til: HI Sekretariatet Solrød Center 571, 2680 Solrød Strand

En nem og billig løsning Sport er skabt til sportsklubber, som ønsker nem og fleksibel opstregning. Robotten kan leases for bare 1.975 / måned.

SORTERET MAGASINPOST SMP

Årets Nyhed 2020 på HI Vingsted messen Sport blev kåret som Årets Nyhed 2020 af Idræt, Kultur og Fritid pga. dens brugervenlighed, pålidelighed og præcision. Læs mere indeni bladet.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.