Idræt Kultur Fritid nr. 269

Page 1

08/ HI VIDENCENTER Vi udvikler fortsat på idéen

42/ DEBAT Tal pænt!

44/ LIDT OM OS SELV Er du en typisk HI'er?

IDRÆT · KULTUR · FRITID

er ass p i V på den n a hin

EN ROLIG STUND FOR BØRN MED SÆRLIGE BEHOV/10 SELVEJEFORMEN SKABER DRIVKRAFT/48

VELKOMMEN TIL VINGSTED! # 269 · AUGUST 2020


Totalleverandør indenfor idræt - inde og ude - idrætsfaciliteter, udstyr og service fra én One-Stop-Shop leverandør

Sportsgulve & idrætsudstyr Taraflex, Pulastic, Parket og Linoleum sportsgulve i høj kvalitet, og et stort nordisk sortiment af idrætsudstyr.

- Kun hos Unisport

adidas padel 3600 koncept adidas padel bane, træningsakademi, online booking system, adidas netværk og adgang til internationale stævner

- Kun hos Unisport

Live to move. Move to live.

Kig fo stand rbi på Vi nr. 30 ngs mess ted en

UNISPORT.COM

UNISPORT.COM . VIRKLUND-SPORT.DK . TLF.: 7538 9811


KOMMENTA R

Kære alle!

S

ommeren går på hæld og efter en lang periode, hvor alt har stået i Coronaens tegn, gør vi nu klar til et efterår, som den 1. september indledes med den udsatte brancheudstilling. Nej, hvor vi glæder os! Vi får travlt i efteråret. Dels skal vi samle en masse op, der har været udsat som følge af Corona, og dels skal vi i gang med forberedelserne til OK-21 lige som en række af de nye tiltag, vi har søsat, for alvor skal ud at sejle. Coronakrisen har lært os en del på godt og ondt. For det første kan vi se, at de selvejende har lidt og givet fortsat vil lide, når Corona-bølgerne har lagt sig. Det skal vi adressere. Ingen kan leve med, at et helt segment er slået tilbage til start, og som er så økonomisk drænet, at råderummet til udvikling er væk. Dernæst må vi som facilitetsbranche erkende, at vi skal styrke vores position. Vi er blevet

hørt og set i en række sammenhænge – også formelle, og godt for det. Men det skal være meget bedre. Et af virkemidlerne er, at vi som branche står bedre sammen. Taler med samme stemme og anerkender og fremmer hinandens eksistens og ståsted. Undersøgelser viser, at idrætsdeltagelsen er faldet markant under Coronakrisen. Det skal samles op igen, og alene den opgave kræver et betydeligt samarbejde i branchen. Vi skal også være opmærksom på, hvordan verden vil se ud efter Corona. Hvad bliver den nye ”normal”? Hvordan vil vi som samfundsborgere og brugere af idrætsanlæg interagere fremover? En ting er sikkert: Noget vil være ændret for stedse. Her skal vi som branche kunne justere kursen efter de nye pejlemærker, ligesom vi skal være klar til at samle de nye vaner op, som vil være en følge af Corona. Nogen siger at ”er tingene ikke i forandring, er de i forfald”. Helt så langt vil jeg ikke gå, men man skal altid huske på, at det er i modvind, man viser sin reelle styrke, ligesom evnen til forandring er et parameter, der udtrykker reel formåen. Brancheudstillingen i Vingsted den 1. september 2020 vil være et af årets første branchearrangementer, og vi kan mærke, at folk i den grad er klar til at komme lidt ud. Udstillingen byder på nye tiltag og forandringer, og vi glæder os meget til igen at møde jer derude. Vi ses i Vingsted!

AF HENRIK HØY-CASPERSEN FORMAND

Undersøgelser viser, at idrætsdeltagelsen er faldet markant under Coronakrisen. Det skal samles op igen, og alene den opgave kræver et betydeligt samarbejde i branchen.

#269

IDRÆT · KULTUR · FRITID

3


IND HOLD · #2 6 9 IDRÆT · KULTUR · FRITID REDAKTION: Henrik Høy-Caspersen (ansvh.) HI Sekretariatet Solrød Center 57, 1 · 2680 Solrød Strand Tlf: 5614 7444 · Fax: 5614 5372

51

08

Adam Pade (redaktion og layout) Ellepindevej 1, Grøfte · 4180 Sorø Tlf: 2444 8070 · post@adampade.dk www.adampade.dk

18

ANNONCER: Mediapunktet · Anita Rasmussen Tlf : 5117 1424 · ar@mediapunktet.dk www.mediapunktet.dk OPLAG: 1.400 TRYK: Jørn Thomsen Elbo A/S FORRETNINGSUDVALGET: Formand: Henrik Høy-Caspersen HI Sekretariatet Solrød Center 57, 1 · 2680 Solrød Strand Tlf: 5614 7444 · Fax: 5614 5372

10

Næstformand: Jørn Juul Forum Horsens Langemarksvej 53 · 8700 Horsens Tlf: 2080 1396 FU-repræsentanter: Morten Ahlefeldt Hansen Nakskov Idrætscenter A.E. Hansensvej 1 · 4900 Nakskov Tlf: 2310 7260 Mail: morten@nakskovic.dk Valdemar Haumand Grenaa Idrætscenter Ydesvej 2 · 8500 Grenaa Tlf: 2137 5344 · Mail: vh@grenaa-ic.dk Claus Larsen Jyllingehallerne Planetvej 35 · 4040 Jyllinge Tlf. 4678 8555 Mail: info@jyllingehallerne.dk Dette blad er sendt til PostNord i uge 34 og er udsendt til medlemmer og abonnenter. Næste udgave udsendes i uge 47. Frist for redaktionelt materiale og annoncer er mandag den 26. oktober.

48 06 · GSF-KRITERIER STYRKET OG MÅLRETTET 08 · HI VIDENCENTER: VI UDVIKLER FORTSAT PÅ IDÉEN 10 · EN ROLIG STUND FOR BØRN MED SÆRLIGE BEHOV 16 · HI OG LEVERANDØRER MED NYT FÆLLES NETVÆRK 18 · ATLETIKSTADION SOM MULTICENTER 24 · DSI OG HI I NYT SAMARBEJDE 26 · OPSTREGNINGSROBOT TIL DET MINDRE BUDGET 29 · INDSTIK: VELKOMMEN TIL VINGSTED!

Vi p

asse r hinapå nde n

42 · TAL PÆNT! 44 · ER DU EN TYPISK HI'ER? 46 · AKTUELT 48 · SELVEJEFORMEN SKABER DRIVKRAFT 51 · GALLERI: FREDERIKSSUND SVØMMEHAL 61 · FERIEHUSE FORSIDEN: Herlufsholm Idrætscenter har lige åbnet, hvad der nærmest må kaldes et multianlæg. Læs artiklen side 18.

62 · NAVNE 63 · BAG OM HI 64 · LEVERANDØRREGISTER


1

KABINET

TERMOSTAT

2

Skjult

FlexLine 1100

Forblandet vand

Synlig

FlexLine 1400

SmartLine

DESIGN DIT EGET BRUSEPANEL www.t-safe.com Rustfri stål bruser

EC filterbruser Krom vægbruser

AiRex bruser

4

EKSTRA

Easy-Fix loftsbruser

BRUSER

3


GR EEN S PORT FACILIT Y

To miljømål om året, fokus på affaldshåndtering, anlæggets indvirkning på omgivelserne: Kriterierne for certificering som Green Sport Facility-anlæg er blevet revideret.

GSF-kriterier styrket og målrettet AF ADAM PADE

Udarbejdelse af en affaldsplan er en af nyskabelserne i en nylig revision af de kriterier, der ligger til grund for en certificering som Green Sport Facility-anlæg. Ud over et krav om at sortere affaldet i flere og mindst fire fraktioner skal anlægget skriftligt tage stilling til, hvem der afhenter hvilke typer affald, ligesom der skal udarbejdes et sæt interne arbejdsgange for, hvem der gør hvad. »Der er stigende fokus på affald de kommende år, herunder med krav om yderligere affaldssortering. Affaldsplanen er udtryk for, at man lige tager stilling til, hvad man gør med sit affald,« siger sekretariatsleder for Green Key-ordningen, Mikal Holt Jensen, HORESTA.

KVALITETSNET DER FANGER Din net leverandør til: Fodbold, Håndbold, Badminton, Tennis,

Volleyball, basketball

afskærmningsnet samt mange andre net og specielle løsninger

Fokus på brugerne Og brugerne skal engageres: Helt konkret ved at give dem mulighed for at sortere det mest relevante affald, dels ved at kunne aflevere papir og flasker med og uden pant centrale steder som ved indgangen. Men også ved at opfordre anlæggene til at tage dialogen med foreningerne og give dem et praktisk medansvar for miljøarbejdet som for eksempel affaldshåndteringen. Miljøstyringen er gjort nemmere, idet den nu bygger på en nedskreven procedure. Herudover skal man fremover indberette – og selvsagt opfylde – to miljømål om året. Og man kan komme i gang med det samme: I bilagssamlingen er oplistet en mangfoldighed af mål – alene som eksempler og inspiration.

Toosholmvej 9 7700 Thisted Tlf 97 93 84 50 norvo@norvosportsnet.dk www.maalnet.dk

Vurdering af udeområdet Nyt er en miljøvurdering af anlæggets

6

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#269

indflydelse på dets omgivelser. I et nyt felt i bilaget om miljøvurdering af udeområdet kan man blandt andet vurdere mulige miljøbelastninger fra brugere (det kan være støj) og tage stilling til, om der er særligt ømfindtlige naboområder, man bør passe på – eksempelvis fredet natur. En kunstgræsbane med konventionelt gummigranulat bør eksempelvis overvejes afskærmet. Helt generelt er ansøgningsskemaet søgt forenklet og nemmere at gå til. Det bygger stadig på to typer optagelseskriterier: Et antal obligatoriske kriterier og et antal pointkriterier. Hvert af disse giver mellem 1 og 5 point alt efter vægtning, og samlet set skal man opnå, hvad der svarer til 30 procent af den samlede pointsum. Kriterierne er inddelt i 12 hovedemner – fra intern kommunikation og uddannelse vedrørende Green Sport Facility til vask, affald og energi. Beregningen tager selvsagt udgangspunkt i de faciliteter, der er på stedet.

Historien Green Sport Facility er udsprunget af den danske – og i dag internationale – Green Key-ordning, der i sin tid tog udgangspunkt i hotelvirksomheder. Under blandt andre HI’s medvirken udvikledes en version for idrætsanlæg, og det er den, der nu for et år siden blev udskilt til Green Sport Facility. Ifølge Mikal Holt Jensen er Green Sport Facility et rent dansk fænomen. »Green Sport Facility er ikke bundet op på en international standard – men kan måske blive det på sigt. Det giver os på den anden side nogle frihedsgrader. Udskillelsen af idrætsanlæggene fra Green Key


GR EEN S PORT FACILIT Y

EGEN HJEMMESIDE Green Sport Facility har fået sin egen hjemmeside med navnet greensportfacility.dk Green Sport Facility-anlæggene har desuden deres egen Facebookside. Søg på Grønne Sportsanlæg. giver både nogle markedsføringsfordele og betyder, at vi kan målrette kriterierne,« siger Mikal Holt Jensen.

Moderniseret og forenklet Michael Simonsen fra Glostrup Idrætsanlæg har sammen med sin kollega, Kim Kupetz i Sæby, og Anita Primdahl fra HI’s sekretariat bidraget til revisionen. »Noget er skrevet ud, andet er skrevet ind. Målet har været at rydde lidt op, modernisere og forenkle,« fortæller Michael Simonsen, der nævner udviklingen omkring kunstgræsbaner som et eksempel: Her forandrer teknologien sig til stadighed, og kan man finde mere miljøvenlige alternativer til baner med gummigranulat, er det naturligt at vælge det. Anlæg, der måtte ønske at blive certificeret, kan få hjælp til at udfylde skemaet fra HI. En jury tager stilling til ansøgningerne. Her er HI repræsenteret sammen med HORESTA og Friluftsrådet, mens Miljøstyrelsen har en observatørpost. n

#269

IDRÆT · KULTUR · FRITID

7


V ID ENCENT ER

AF HENRIK HØY-CASPERSEN · FORMAND · HI

HI Videncenter:

Vi udvikler fortsat på ideen HI Videncenter har løbende justeret sin profil siden 2012. Nu lægges mere til. HI etablerede HI Videncenter i 2012. Dengang byggede ideen på en tanke om, at Videncentret trak på en række kompetencer og visionære fagfolk, som med deres viden kunne sætte skub i både anlægs- og udviklingsprocesser i danske idrætsanlæg. Videncentret blev etableret for at gøre op med den koncepttankegang, som dengang hærgede de analyser, der blev udarbejdet. De klare mål for Videncentret var at yde rådgivning med udgangspunkt i lokalt forankrede behov, ønsker og særkender. Tanken slog hurtigt an, og opgaverne strømmede til. Sådan har det været siden 2012. Siden starten har Videncentret løbende justeret profilen, og i dag rådgives primært på følgende områder:

· Projektering, byg og anlæg · Grøn og bæredygtig drift · Organisationsudvikling Antallet af løbende opgaver er støt, til gengæld er der stor diversitet i opgavernes karakter.

Drevne folk Videncentret trækker på et korps af rådgivere, som primært udgøres af drevne og erfarne folk i branchen. Fælles for disse er, at de er innovative og nytænkende af sind. Når en opgave startes, præsenteres vi ofte for gode og meget gennemarbejdede tanker, som skal omsættes til videre planer og decideret proces. Vi rådgiver ud fra det konkrete og det lokale, og vi udgør typisk den sparringspartner, der stiller en lang række spørgsmål, og som medvirker til at knytte de kontakter, der skal til, for at komme videre. Vi har et stort netværk blandt arkitekter, tekniske rådgivere og fonde, ligesom vi ofte står for at udarbejde budgetter og finansieringsplaner. Kort sagt: Videncentret binder enderne sammen og sikrer fremdriften i projektet. Med otte år på bagen er Videncentret kommet for at blive. Vigtigt er det, at Videncentret hele tiden følger med tiden og løbende justerer kursen efter den aktuelle efterspørgsel. Senest er Videncentret og HI’s Kursus- og Arrangementsudvalg slået sammen. Det giver den bedst mulige koordinering af indsats og aktiviteter, ligesom der sikres den videndeling, som er vigtig dels for arbejdet i det hidtidige Videncenter, dels i forhold til planlægning af arrangementer og aktiviteter.

Skruer op Rådgivningsdelen i Videncentret vil fortsætte som hidtil, og der forventes ikke de store ændringer i denne del af aktiviteten. Overordnet er der på kursus- og arrangementssiden skruet op for aktiviteterne, og her vil mere komme til. Der er også helt sikkert, at den kommende tids aktiviteter og arrangementer i høj grad vil være præget af Corona-krisen og dens eftervirkninger. Der er ingen tvivl om, at initiativet i 2012 med etablering af Videncentret var en rigtig disposition. n

8

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#269


LED ‘hjælpepakke’ ESCO-finansiering 2020 Ny energisparende belysning i efteråret. Vent med første betaling til foråret 2021. Lysbesparelsen betaler ofte investeringen!

Ribe Fritidscenter

Køge Nord Sport Center

FØR

FØR

EFTER

EFTER

Samlet investering: 1.600.000 kr. Tilbagebetalingstid: 5 år

Samlet investering: 700.000 kr. Tilbagebetalingstid: 4 år

”eco2LIGHT skal have stor ros for deres troværdighed og professionalisme. Vi har fået den bedste belysning og en unik mulighed for finansiering med ESCO light aftalen.”

”Vi har fået ny LED i 3 haller, og det spiller bare! Fantastisk belysning og lysstyring, som vi glæder os til at lege meget mere med. Stor tak til Anette, Jesper og eco2LIGHT.”

Jørgen Jepsen - Halinspektør

Johnny Skyborg - Facilitetskoordinator

Anette Hoffmann

Ansvarlig for sportsbelysning i Danmark Telefon: 41 33 83 84 Email: aho@eco2light.dk

Find os på:

Besøg os ved årets Hi messe, tirsdag 1. september 2020. Vi står klar til en LED-rigtig snak på stand 71 fra kl. 9.30 - 15.30. Håber vi ses.. www.eco2light.dk


UDV IKLING Teamleder i Glostrup Idrætsanlæg, Heidi Taeger Mortensen, tog godt imod Daniel Aunsbjerg Nielsens efterspørgsel på et nyt hold for børn med særlige behov. Det har været et godt samarbejde om at skabe rammerne for holdet AquaSpace.

I Glostrup Idrætsanlæg har børn med særlige behov fået deres eget hold afskærmet fra de øvrige gæster i svømmehallen.

En rolig stund for børn med særlige behov

TEKST & FOTO: ANNE KATHRINE S. ROSENER

R

ejsen fra omklædningsrummet til varmtvandsbassinet går gennem hallen med det store svømmebassin og de to legebassiner – en rejse fyldt med lyd- og sansestimulerende indtryk. Selv på en stille formiddag med musik og stemmer fra de svømmende i bassinet runger lyden af svømmehal i ørene for børn med for eksempel autisme. For dem kan netop de lyde og indtryk være voldsomme og gøre en tur i svømmehallen uoverskuelig. »Mange børn med autisme er sansesensitive, så de bliver hurtigt påvirket af indtryk og oplevelser. Alene det at komme et nyt sted kan være grænseoverskridende og overvældende,« fortæller Daniel Aunsbjerg Nielsen. For Daniel Aunsbjerg Nielsens søn Ja-

10

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#269

kob på otte år er født med infantil autisme, retardering og er non-verbal. Derfor ledte hans far efter en mulighed for at komme i svømmehallen med oplevelsen af plads og tilpassede rammer. Sammen med Heidi Taeger Mortensen, teamleder i Glostrup Idrætsanlæg, har Daniel Aunsbjerg Nielsen nu udviklet konceptet for et holdtilbud for børn med særlige behov: AquaSpace.

Plads til alle Børn med for eksempel autisme, ADHD og andre psykiske eller fysiske handicap og diagnoser– eller med tegn på det – kan som alle andre have brug for tilbuddene fra udendørs og indendørs idrætsfaciliteter – helst i mindre hold. Derfor skrev Daniel Aunsbjerg Nielsen

Så derfor var det for os en stor glæde, da Daniel kontaktede os, og det har været en både positiv og lærerig proces at have ham med i udviklingsarbejdet. – Heidi Taeger Mortensen.


UDV IKLING

i efteråret 2019 til flere svømmehaller i lokalområdet, hvor han bor med sin kone og deres tre børn. »Der findes jo nogle fritidstilbud for handicappede, men ofte er det for børn med bedre kognitive evner end Jakob. Han går også på et gymnastikhold i Albertslund, hvor der er plads til børn som ham. Men vi ledte efter muligheden for svømning, hvor vi kunne være under rolige og trygge rammer, fordi den type børn meget nemt bliver overstimuleret af indtryk og lyde,« siger han. I Glostrup Idrætsanlæg var Heidi Taeger Mortensen med det samme med på ideen, for de allerede havde haft planer om tilbud for disse målgrupper. »Ideen med vores varmtvandsbassin har hele tiden været at have mange,

#269

IDRÆT · KULTUR · FRITID

11


UDV IKLING FOTO: GLOSTRUP IDRÆTSCENTER Glostrup Idrætscenter har indrettet omklædningsfaciliteter til gæster med særlige behov.

Skal det være livsfarligt at gå i svømmehal ? Legionella kan bekæmpes. Krüger Aquacare tilbyder en række metoder til effektiv bekæmpelse af legionella.

Krüger Aquacare leverer produkter, løsninger og service til vandbehandling, rensning og legionellabekæmpelse • Syn af varmtvands-systemer • UV-anlæg • Kemisk desinfektion • Rens og afsyring

Tag legionella alvorligt - det gør vi

www.aquacare.dk Tlf. 43 45 16 76

12

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#269


forskellige hold, som vi selv står for. Vi har for eksempel babysvømning, aquayoga og aquagym, og vi glædede os faktisk til også at gøre noget for børn med særlige behov. Så derfor var det for os en stor glæde, da Daniel kontaktede os, og det har været en både positiv og lærerig proces at have ham med i udviklingsarbejdet,« siger Heidi Taeger Mortensen. Hun fandt på navnet ”AquaSpace” til holdet, fordi hun bed mærke i, at Daniel talte meget om plads, rummelighed og fleksibilitet i samspil med målet om at skabe et trygt legeunivers for børnene.

Allerede gode erfaringer Holdet AquaSpace blev oprettet i vinteren 2020 og nåede at blive afholdt en håndfuld gange, inden Corona-situationen lukkede landet ned. Men interessen for holdet var allerede stor, og de vil efter sommerferien åbne for flere hold igen. »Vi har hørt, at nogle forældre har Der er et stort fravalgt svømmehallen både af hensyn behov for den type til deres eget barn, fritidsaktiviteter, men også af hensyn til og forældrene kører andre gæsters reaktigerne langt for at oner; en følelse, som vi i Glostrup Idrætskomme med på et anlæg på alle måder hold, hvor rammerønsker at fjerne, så ne er tilpasset børalle målgrupper føler sig velkomne og får en nenes præmisser. god oplevelse,« siger – Daniel Aunsbjerg Heidi Taeger Mortensen. Nielsen. Hun er meget glad for, at holdet allerede har givet gode oplevelser. »En far fortalte, at han hidtil havde afholdt sig fra at tage af sted med sin søn af frygt for, at det ikke ville blive en god oplevelse. Faren havde læst om Aquaspace og mødte op med sin søn, der først ikke turde komme i vandet og stod lidt betuttet ude i siden. Men til sidst lykkedes det barnet under trygge rammer og med hjælp fra instruktøren at komme i vandet. Det endte som en succes og en god oplevelse.« For nogle familier med børn med for eksempel autisme eller ADHD kan det føles utrygt at deltage på lige vilkår med alle andre. »Der er et stort behov for den type fritidsaktiviteter, og forældrene kører gerne langt for at komme med på et hold, hvor #269

IDRÆT · KULTUR · FRITID

13


UDV IKLING

For os handler det om at give børn og forældre nogle gode fritidsminder med hjem. – Heidi Taeger Mortensen rammerne er tilpasset børnenes præmisser,« siger Daniel Aunsbjerg Nielsen. AquaSpace har 50 minutters holdtid, og selv om en halv time nemt kan være rigeligt for et barn som Daniels søn Jakob, så er

det rart for familien at vide, at de har god tid. »Der er afsat 50 minutter, så der er tid til, at man dukker op, når man er klar. Det kan være meget stressende for forældrene, hvis

de kun har en halv time, og børnene ikke er klar til at komme afsted,« siger Heidi Taeger Mortensen. »For os handler det om at give børn og forældre nogle gode fritidsminder med hjem. Og så er det en fortsat proces, hvor vi holder meget af at få tilbagemeldinger fra vores gæster, så vi hele tiden kan blive dygtigere.« Efter sommer vil Glostrup Idrætsanlæg udbyde holdet igen. På baggrund af ønsker fra AquaSpace–deltagerne planlægger man også et tidspunkt tidligt på dagen i weekenden. n Daniel Aunsbjerg Nielsen er far til otte-årige Jakob, der er født med infantil autisme. Derfor har familien brug for fritidsaktiviteter tilpasset børn med særlige behov. I svømmehaller har børnene behov for rolige rammer til at udfolde sig. Det er det, AquaSpace handler om.

AQUASPACE – ET TILBUD FOR BØRN MED SÆRLIGE BEHOV Svømmeholdet AquaSpace er for børn med særlige behov som for eksempel autisme, ADHD, psykiske og fysiske handicap. Her kommer de med deres forældre og har op til 50 minutter til leg og læring i varmtvandsbassinet. Glostrup Idrætsanlæg har en instruktør med som vært

14

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#269

på holdet, og det enkelte barn kan efter ønske få træning og små øvelser af instruktøren. Der kan tændes for musik eller lys-oplevelser, eller der kan være ro til bare at være og lege i vandet. Der kan være op til 8 børn plus en forælder med i vandet.


KILDESORTERING • Fremtidsikret løsning via modultilføjelser • Stærk poseholder der sikrer poser ikke skrider ned • Frontåbning for nem tømning • Rene linjer i design

HÅNDDESINFEKTION • Standere • Dispensere • Refill

LUGTFRIE URINALER Med tilfredshedsgaranti Møllegade 23 · 6310 Broager · 74 44 11 81 info@waterless.dk · www.waterless.dk


BRA NCHEN

Nyt forum skal opfange og nyttiggøre nye strømninger blandt klubber, brugere og det offentlige publikum.

Leverandører og HI med nyt, fælles netværk HI har etableret et netværk for branchens leverandører. Meningen med netværket er, at deltagerne kan orientere sig om trends og tendenser i en branche, hvor udviklingen løber meget hurtigt. Meningen er også, at denne del af branchen får en spidsfaglig netværksplatform. Formand for HI, Henrik Høy-Caspersen: »Vi har gennem tiden haft flere henvendelser fra idrætsleverandører til idrætsbranchen, som savnede en ramme i form af et netværk til at kunne orientere sig om trends og tendenser. Et langt stykke hen ad vejen tager netværket afsæt i vores årlige brancheudstilling, og tanken er da også, at vi gennem netværket sammen skal udvikle udstillingen endnu mere.«

Der vil også blive arrangeret møder for netværket med oplæg om, hvad der rører sig rundt omkring, fortsætter Henrik Høy-Caspersen: »Hvad hitter? Nye aktivitetsformer? Hvilken vej går udviklingen? – vi kan blive ved. Vi kan allerede nu mærke en stor interesse for initiativet, og de første indmeldelser er allerede rullet ind, så det tegner godt.« I forbindelse med brancheudstillingen i Vingsted er HI vært for et kick-off arrangement mandag den 31. august kl. 16.00, hvor interesserede leverandører kan møde op og høre mere samt sætte deres præg på netværkets temaer og aktiviteter fremadrettet. HI’s formand oplyser, at også til dette arrangement er tilmeldingerne begyndt at rulle ind. n

Vi tager slæbet for sporten..!

Mange års erfaring

- er Deres garanti for håndværksmæssigt, korrekt udført arbejde.

Vi er problemløsere

Har De et gulvproblem? Spørg os - vi løser alle opgaver.

Vi kommer overalt

Vi er altid parate! Intet er for stort - intet er for småt!

Reperation

LAK

- defekte parketstave, bøsninger og beslag m.m udskiftes eller repareres.

I

T GARAN

5ÅR

Tlf.: 75 15 79 00 sportslakering@ytzen.dk www.ytzengulvservice.dk

SPORTSGULVE • AFSLIBNING OG LAKERING • OPSTREGNING AF BANER 16

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#269


VI BYGGER MESSEN FRA A TIL Å Compass Fairs din professionelle stand leverandør der sikre dig masser af visuel effekt.

AV-udstyr

messekoncept kongresser

stole

bord

stole

koordinering rørlæggertjenester

stole

færdigstand

vægge belysning

internet

banner i ramme

færdigstande

messearrangør

effektive montør

vægge

kongresser

totalleverandør effektive montør

AV-udstyr

gulv

hyller

rigsystem

pakkeløsninger

komplet løsninger

belysning IT-udstyr

diske gulv

AV-udstyr

Kabiner

bord

bord

Konceptstande

koordinering

messearrangør

strøm

gulv

kabiner

rigsystem

banner i ramme

DU SKAL IKKE RØRE EN FINGER.

Compass Fairs

BRUNDE VEST 17, 6230 RØDEKRO, T.74 62 94 40, COMPASSFAIRS.DK, INFO@COMPASSFAIRS.DK


FACILIT ET ER

Nyt ”multianlæg” i Herlufsholm ved Næstved anviser, hvad et atletikstadion kan danne rammen om.

ATLETIKSTADION SOM MULTICENTER

AF ADAM PADE · FOTO: FORFATTER OG UNISPORT

»D

er skal være en militærbane!« Sådan lød det meget bestemt fra en af drengene i den skolefritidsordning, som DGI-konsulent Charlotte Hvid interview’ede i forbindelse med projekteringen af Herlufsholm Idrætscenters ”multistadion”. Og en militærbane – det fik han: En bane, der løber tværs igennem stadionarealet med små forhindringer undervejs; forhindringer, der nemt lader sig forcere også af små soldater. Fredag den 19. juni indviede Herlufsholm Idrætscenter et anlæg, der formentlig ikke har sin lige andetsteds i landet: Principielt et atletikstadion, i praksis et overflødighedshorn af mangeartede aktiviteter, der både kan trække hold, individualister og op til flere skoleklasser på en gang. Her kan spilles flere slags boldspil, her kan dyrkes crossfit i flere afskygninger, springes både længde- og højdespring – og så kan her hænges ud; et vigtigt ledeord undervejs. Her er etableret tre designmæssigt markante bænke og et enkelt ”caféområde”, og så er her et halvt

18

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#269

overdækket sceneareal, der enten kan bruges til små begivenheder eller bare danne samlingspunkt for en gruppe brugere. Hele underlaget er udlagt med kunstgræs – med faldunderlag, hvor det er relevant – hvilket har den fordel, at der kan males på det: Dermed tegner der sig en klar – og kulørt – opdeling af de respektive aktivitetsområder. Og selv om aktiviteterne er mange, er her rigeligt med plads.

”Bold og bevægelse” Overskriften for projektet hedder ”Bold og bevægelse” og omfatter både det nye stadion, en ny kunstgræsbane og desuden et areal til hammer-, discos- og spydkast. Herudover forberedes et indendørs fitness-center, der skal være foreningsdrevet; foreløbig er foreningen stiftet. Samlet set rækker anlægget ud mod tidens trends – et mødested og et sted for alle typer brugere. Projektet har været undervejs i præcis 10 år. Og dét hverken på grund af overskredne tidsplaner eller


FACILIT ET ER

konkursramte leverandører, men fordi ting tager den tid, de tager, som centerleder Philip Green nøgternt konstaterer. Anlægget er placeret med udgangspunkt i en tidligere boldbane beliggende nordøst for idrætscentrets nyeste bygning. Da beslutningen om at sætte projektet i gang var taget, tog Philip Green og hans bestyrelse på studieture rundt om for at bese lignende anlæg. Som projektgruppe under projektforløbet har siddet centrets stående Perspektivudvalg, der består af bestyrelsesmedlemmer suppleret med enkelte kompetencer udefra. Perspektivudvalgets rolle er at opsamle ønsker og visioner fra klubberne, bearbejde dem og omsætte dem til oplæg til bestyrelsen; en model, man er glad for dér på stedet, og som også er et vigtigt redskab til at lægge strategier.

DGI og LOA med på en kant Perspektivudvalget inddrog hurtigt DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Konsulent Charlotte Hvid inter-

view’ede både brugere i de 11 ”afdelinger” – læs: Klubber – under Herlufsholm Gymnastikforening, menige borgere, skoler og skolefritidsordninger. De mange idéer blev visualiseret sammen med en tegner, der lyttede med undervejs og gjorde sig tanker til skitser. Resultaterne blev forankret i en veldokumenteret udviklingsplan. »Vi har tidligere brugt DGI som rådgiver – blandt andet som rådgiver under vores seneste udvidelse for seks år siden. De har været en kæmpe sparringpartner for os,« fortæller Philip Green. Sammen med Lokale og Anlægsfonden – der også har medvirket ved finansieringen – har tegnestuen CASA Arkitekter trukket stregerne; et spændende forløb, hvor her blev flyttet rundt og rykket op og placeret om. Som totalentreprenør har stået Unisport Scandinavia, mens det lokale entreprenørfirma Holbøll A/S har stået for selve anlægsentreprisen. Som leverandør af crossfit-udstyr med videre har Kompan medvirket. #269

IDRÆT · KULTUR · FRITID

19


FACILIT ET ER

ET UNIKT PROJEKT Bold & Bevægelse blev til i et forbilledligt samarbejde mellem totalentreprenør, håndværkere, arkitekt og bygherre. Unisport Scandinavia er vant til at håndtere større projekter. Alligevel betegner salgschef Jan Lyngemark projekt Bold & Bevægelse som lidt unikt, fordi så mange aktiviteter skulle knyttes sammen i ét anlæg. Men det er ganske rigtigt den vej, idrætten bevæger sig med henblik på at tiltrække forskellige brugergrupper, fastslår han. Unisport vandt totalentreprisen og entrerede herefter med arkitekter, håndværkere og udstyrsleverandører. Samarbejdet med de mange aktører – herunder naturligvis bygherren – er foregået til UG med kryds og slange, som Jan Lyngemark udtrykker det.

Kunstgræs som underlag Mens Kompan har leveret en del af crossfit-udstyret har Unisport selv stået for blandt andet løbebanen, multibanen – og underlaget: Oprindelig var det ikke en del af projektet, at hele underlaget inden for løbebanen skulle være kunstgræs. Men det blev det. »Som producenter af kunstgræs syntes vi, det kunne give mening. Både fordi det er mindre vedligeholdelseskrævende, og fordi man fik mulighed for at farvesætte det,« siger Jan Lyngemark. Naturligvis bød et projekt af denne art på udfordringer. Herunder både en del regn i starten af anlægsperioden – opførelsen begyndte i februar – og enkelte leveringsvanskeligheder på grund af corona-krisen. Men først og fremmest kom det bag på alle parter, at anlægget lå tæt på en drikkevandsboring. Det betød, at der skulle etableres fuldafvanding, inden arbejdet for alvor kunne gå i gang. Trods forhindringerne blev projektet kun en måned forsinket, hvilket man er lidt stolt af.

Læren Og så var der den økonomiske begrænsning: Et maks-beløb på 6,9 millioner kroner. »Det var en udfordring at få alt det ind i projektet, man ønskede, i den rigtige kvalitet. Men takket være samarbejdet med projektgruppen, så har det fungeret fantastisk godt. Har I selv lært noget af projektet? »Vi er jo vandt til at håndtere større sager, men har vi lært noget, er det om myndighedsbehandling, den jura, der ligger bag, og de ændringer, vi måtte foretage i projektet,« siger Jan Lyngemark.

20

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#269

Philip Green har været fornøjet over samarbejdet med alle parter.

Tænkt over tingene »Her ikke anvendt nogen cut-and-paste-løsninger nogen steder; der er tænkt over tingene. Eksempelvis nåede vi frem til at bruge stålwirer til banderne omkring en mindre boldbane for at reducere støjen.« Anlægget blev opført på fem måneder med start i januar, og kun coronakrisen var til hinder for en åbning allerede i maj. Det skal være gratis at komme på anlægget, fastslår Philip Green. De vedligeholdelsesomkostninger, der nødvendigvis vil være, skal søges dækket gennem muligheden for at booke enkelte faciliteter til bestemte tider – for beskedne beløb. Booking kommer i øvrigt til at foregå gennem centrets kommende app, der er en del af centrets digitaliseringsstrategi. Herlufsholm Idrætscenter – bedre kendt som HG efter Herlufsholm Gymnastikforening – har en lang historie bag sig. I 1950 etableredes et stadion og atletikanlæg, i 1957 indviedes et friluftsbassin til glæde for blandt andre eleverne på Herlufsholms KostskoOvenfor: Eksempel på opholdsrum og den lille "intimscene". Th: Udsnit af "militærbanen". Tv. under teksten en"terrænbane" for mindre børn.


FRI FRAGT PÅ ALLE PRODUKTER · BESØG OS I ET AF VORES TRE SHOWROOMS

Hos Abilica tilbyder vi unikke produkter og løsninger til træningsmiljøer i hele Danmark - idrætshaller, sportsklubber, skoler, foreninger, svømmehaller m.fl. Vi er en seriøs samarbejdspartner, der vejleder og rådgiver ud fra kundens specifikke behov og ønsker. Vores mange års erfaring med salg og leasing er din sikkerhed for en optimal sparring og løsning. Vi er tæt på dig.

FUNCTIONAL TRAINER

Én station, utallige muligheder. Et 'must have tool' til alle fysioterapier. Luftmodstand og værdifuld feedback.

VEJL. PRIS FRA ekskl. moms

45.752,-

LØBEBÅND CT900 LED

Imponerende og kraftig kvalitet med en 5 HK AC-motor og en egenvægt på 215 kg.

HEX HÅNDVÆGTE 1-10 KG. M. STATIV

Overbevisende kvalitet og i HEX form, så de også er praktiske til gulvøvelser.

* LEASING/MD. FRA 860,ekskl. moms

KAMPAGNEPRIS KUN ekskl. moms

VEJL. PRIS

3.196,-

ekskl. moms

39.996,-

* LEASING/MD. FRA 755,ekskl. moms

INSPIRE FUNCTIONAL TRAINER FT1 En rigtig bestseller. Suveræn pladsudnyttelse og masser af træningsmuligheder.

KAMPAGNEPRIS KUN ekskl. moms

11.996,-

* LEASING/MD. FRA 230,ekskl. moms

CYKEL M3I

Lydsvag i brug, lækkert tråd og watt valid modstand. Ergonomien tillader brugere fra 148-223 cm.

VEJL. PRIS ekskl. moms

15.196,-

* LEASING/MD. FRA 288,ekskl. moms

BENPRES

Fornem ergonomi og funktonalitet, let indstigning og en stor presplade er populære features. Vægtmagasin på 140 kg.

VEJL. PRIS

* LEASINGPRISEN pr. md. ekskl. moms er ved indgåelse af en leasingaftale løbende over 60 mdr. En leasingaftale kræver CVR nummer samt kreditgodkendelse af vores leasingpartner, DLL. Der tages forbehold for udsolgte varer, prisændringer og evt. trykfejl.

ekskl. moms

23.996,-

* LEASING/MD. FRA 455,ekskl. moms

MALIK SKIFTE-WASSINI

MADS CHRISTENSEN

ALLAN G. NØRGAARD

Vesterlundvej 13, 2730 Herlev Tlf. 91 89 92 79 malik@abilicaonline.dk

Trindsøvej 12, 8000 Aarhus C Tlf. 93 63 38 90 mads@abilicaonline.dk

Rørhaven 6, 7100 Vejle Tlf. 91 89 40 46 allan@abilicaonline.dk

B2B Salg & Rådgivning

B2B Salg & Rådgivning

Se mere på abilicaonline.dk/pro

B2B Salg & Rådgivning


FACILIT ET ER

le, og i 1962 opførtes den første hal. Bassinet blev overdækket i 1973. Seneste udvidelse er fra 2014 og omfatter en multihal med springbane. Centret er selvejende, omfatter i alt 20 tønder land, omsætter for lige godt 20 millioner kroner om

året (om end ikke i 2020!) og beskæftiger samlet set 23 medarbejdere, inklusive deltidsmedarbejdere foruden frivillige. Foruden at drive sig selv har centret driftsansvaret for Næstved Kommunes to svømmeanlæg. n En synligt tilfreds Philip Green – leder af Herlufsholm Idrætscenter – prøvesidder en af to "gigantbænke" placeret strategisk rundt i anlægget. Billedet ovenfor: Her kan spilles beachvolley – også helt uden, der er en strand i nærheden.

22

HERLUFSHOLM IDRÆTSCENTER

”BOLD OG BEVÆGELSE”

Herlufsholm Allé, Herlufsholm ved Næstved Selvejende organisation med Philip Green som centerleder siden 2006. Omdrejningspunkt er Herlufsholm Gymnastikforening med 11 ”afdelinger” – klubber – med i alt 4.500 medlemmer 23 medarbejdere foruden frivillige To haller, ”Bold og Bevægelse”, svømmehal, kursuscenter, ”grønne områder”, omliggende boldbaner Driver 2 svømmeanlæg for Næstved Kommune

Atletikstadion og ”multifunktionelt anlæg” ejet og drevet af Herlufsholm Idrætscenter ved Næstved. Omfatter i alt syv forskellige aktiviteter, herunder: · ”Militærbane” · Tarzanbane (en slags crossfit for de mindste) · Højde- og længdespring · Separat afdeling for kast · Beachvolley · Crossfit Desuden café- og sceneområde Hovedentreprenør: Unisport Scandinavia A/S. Arkitekter: CASA Arkitekter. Bygningsentreprenør: Holbøll A/S Areal: 9.000 kvm Anlægspris: 6,9 mio kr.

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#269


MØD OS PÅ BRANCHEUDSTILLINGEN I VINGSTED PÅ STAND NR. 39A

SPORTSGULVE OG IDRÆTSUDSTYR Sportsentreprise er din leverandør af alle typer sportsgulve

Det leverer vi Sportsentreprise leverer sportsgulve til idrætsbyggeri, direkte til kommuner, selvejende institutioner og entreprenører. Overfladevalget er bredt: Parket, PU, sportsvinyl og sportslinoleum. Sådan leverer vi Sportsentreprise producerer og installerer selv vores sportsgulvprogram. Altså direkte fra kilden til hallen. Via vores samarbejdspartnere kan vi samtidig levere, eller formidle, leverancen af idrætsudstyr. Det står vi inde for Over 20 år har vi opbygget en viden og erfaring, der gør os stærke på rådgivning, og som sikrer dig imod mange af de typiske fejl ved materialer og udførelse. Velkommen i vores univers. Ring til Carsten Hansen Tel: 4016 7332 · carsten.hansen@sportsentreprise.dk

ELLEKÆR 5 N 2730 HERLEV TLF 4016 7332 INFO@SPORTSENTREPRISE.DK WWW.SPORTSENTREPRISE.DK

SPOR T S ENTREPRISE

SPORTSGULVE & IDRÆTSUDSTYR


BRA NCHEN

HI og DSI i nyt samarbejde

Især de selvejende anlæg har følt sig alene under coronakrisen. Det har gjort et samarbejde mellem De Samvirkende Idrætshaller og HI aktuelt.

DSI – De Samvirkende Idrætshaller – og HI har indgået en aftale om en etapevis indfasning af et samarbejde, hvor organisationerne indledningsvis udbyder forskellige arrangementer i fællesskab. Målet er at understøtte en udvikling af de respektive organisationer og vores medlemmer. Baggrunden er ikke mindst, at corona-krisen har understreget, hvor meget ”Palle alene i verden”, som især selvejende mindre og mellemstore anlæg kan føle sig. Ifølge begge organisationer peger de seneste års udvikling i retning af, at anlæg, ledere og bestyrelser skal klædes bedre på til at gribe trends og tendenser, der kan omsættes til tilbud i de enkelte anlæg.

Der skal desuden fokuseres på samspillet mellem bestyrelser, daglig ledelse og det omgivende samfund. »Samarbejdet med DSI falder fuldstændig i tråd med vores strategiske fokus på mindre og mellemstore selvejende idrætsanlæg. Både ledere og bestyrelser har i den grad brug for netværk og et spidsfagligt fokus på de temaer, der er oppe i tiden,« siger HI’s formand Henrik Høy-Caspersen og suppleres af DSI’s formand, Frank Normann Jørgensen: »Vores medlemmer har helt klart manglet en form for organisering, hvor der kan netværkes, udvikles, og hvor fra der udbydes aktuelle kurser og uddannelses-

forløb, som er målrettet små og mellemstore selvejende idrætsanlæg.« Som led i den etapevis indfasning af samarbejdet har DSI og HI udarbejdet en folder, hvor en række fælles kurser lanceres i efteråret. Folderen vil blive udsendt til alle medlemmer af både DSI og HI primo september, og vil kunne ses på brancheudstillingen Idræt, Kultur og Fritid, der afholdes den 1. september i Vingsted Centeret. Her vil der også være mulighed for at møde repræsentanter for både DSI og HI for en uddybende snak om det nye samarbejde. DSI varetager interesser for bestyrelsesmedlemmer i de selvejende institutioner, som står bag mange idrætshaller. n

LOA I DEN DIGITALE ÆTER

Vi ses i Vingsted d. 1.September2020Kig forbi ospåstand62A

Goal Station • Kunstgræs baner • Multibaner • Tennis• Padel • Haller Tlf. 8680 6020 | winthergruppen.dk

24

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#269

Fritidsliv i bymidterne, leg og de små børn, piger og kvinders mødesteder, kystsikring og skovrejsning, udsatte boligområder og støttepunkter i naturen er blandt Lokale og Anlægsfondens indsatser i udviklingen af mødesteder. I en podcastserie på seks afsnit bliver de foldet ud. LOA har siden 2018 arbejdet med podcasts og har i samarbejde med BARK Rådgivning og Grundejernes Investeringsfond udgivet ’Bygtropolis’ – en faglig podcast på 18 afsnit. Siden serien blev lanceret i januar 2019 er den blevet hentet mere end 8.100 gange. Den nye serie på seks afsnit bygger videre på tidligere format, hvor forskere, praktikere og andre fagfolk sammen med eksperter fra LOA kommer i tale. Podcasten skal som en del af LOA’s rolle som videncenter være med til at uddybe, afdække og synliggøre fritidslivets aktuelle udfordringer. Ifølge faglig formidler og redaktør i LOA, Anna Rex Wittig, opleves en stor interesse for faglig viden om byggeri i fritidslivet i et lettilgængeligt format blandt fondens ansøgere, forskere, arkitekter og andre fagfolk. nA KT UELT

TinyMobileRobots lancerer TinyLineMarker Sport, der skal gøre opstregningsrobotter tilgængelige også for mindre klubber og anlæg.

Opstregningsrobot til det mindre budget Nu bliver det overskueligt også for mindre klubber, anlæg og skoler at benytte en opstregningsrobot til at strege fodboldbaner op med. Det sker med TinyMobileRobots lancering af TinyLineMarker Sport, der er lillebror til den originale TinyLineMarker Pro, der igennem årene er blevet udbredt blandt sportsklubber og kommunale vej/park-afdelinger. Det er også blevet til eksport, særlig til England og USA. TinyLineMarker Sport bygger på samme gennemprøvede teknologi som Pro-modellen. Så snart der er strøm på batteriet, maling i beholderen og signal på GPS’en er den klar til at male fodboldbaner op – millimeterpræcist. Opfinder af robotten er direktør for TinyMobileRobots, Jens Peder Kristensen:

Én til 10 baner »I takt med at vi har fået stor succes med Pro-modellen, har vi fundet ud af, at mange klubber godt kunne bruge en mindre robot. En, der passer til små og mellemstore anlæg med alt fra én til 10 baner, og som var overkommelig prismæssigt. Derfor udviklede vi Sport-udgaven af TinyLineMarker Pro.«

Ifølge Jens Peder Kristensen er ”lillebror” nem at betjene, flytte rundt og vedligeholde. Den kan løftes af én person og transporteres i en personbil. TinyMobileRobots har allerede haft den nye robot ude blandt kunderne. IF Lyseng Fodbold ved Højbjerg disponerer over ca. 10 baner i forskellige størrelser, der kræver vedligehold ved sæsonstart og henover sommerferien.

Som at bruge en smartphone »Robotten i sig selv er så kompakt, at én person sagtens kan tage sig af al opstregningen, også selvom det er helt nye baner, der skal kridtes. Man styrer alle baner og deres størrelse, position osv. fra tabletten. For mig var det lidt som at bruge min smartphone eller fjernbetjeningen til mit tv – man finder hurtigt ud af, hvordan det fungerer,« fortæller Annette Hansen fra IF Lyseng Fodbold. TinyLineMarker Sport er således udviklet til mindre sportsklubber og andre anlæg, hvor budgetterne måske er lidt mindre. Sport-modellen leases for 1.975 kroner om måneden (ex. moms), og service er inklusive. n

Mindre klubber og foreninger kan nu også komme i nærheden af opstregningsrobotter med TinyMobileRobots Sport-version. MAP DATA ©2020 GOOGLE

26

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#269


Mød os på HI-messen STAND 33

TOTALLØSNINGER TIL LYD OG TALE RÅDGIVNING og EKSPERTISE TILPASSET JERES BEHOV Teknikken og tankerne bag den gode lyd er større end de fleste tror, og det vigtigste er at systemerne fungerer optimalt, skaber den rette stemning, får budskabet ud og er nemt at betjene. Sammen med vor samarbejdspartnere hjælper vi jer gerne på vej til god lyd og taleforståelse i jeres løsninger. Kontakt os gerne for en uforpligtende snak om jeres udfordringer eller ønsker - uanset hallens størrelse!

SPORTSHALLER • IDRÆTSANLÆG • SVØMMEHALLER MULTIHALLER • KULTURCENTRE • FRITID • ARENAER

Kinovox Scandinavia Marielundvej 45 2730 Herlev Tlf. 70 22 38 11 www.kinovox.com


TopSport Danmark Din kompetente leverandør & rådgiver på sports & idrætsfaciliteter

3 Gratis & uforpligtende 3 rådgivning

Mere end 40 års erfaring fra branchen

3 Kun produkter af højeste kvalitet

3 Pålidelig partner fra fra start til slut

VI SØRGER FOR, AT ALLE ELEMENTER SPILLER SAMMEN & GÅR OP I EN HØJERE ENHED. VI LEVERER DELELEMENTER ELLER SAMLEDE LØSNINGER & ER MED I PROJEKTET FRA START TIL SLUT TopSport Danmark er en værdifuld sparringspartner med mange års erfaring I starten af 2020 fik IC Result Media & Sport en ny medejer i Tyske TopSport Gmbh, og skiftede naturligt derfor navn til TopSport Danmark. Det tidligere IC Result Media & Sport blev etableret i 2011 af Torben Grangaard. TopSport Gmbh har gennem de sidste 25 år været entreprenør på mere end 100 sportsgulve i Danmark, og er i Tyskland én af de absolut førende på konstruktioner og belægninger af sportsgulve. De primære kræfter i TopSport Danmark er alle folk med erfaring indenfor sportsbranchen. Torben Grangaard har erfaring som leverandør til danske sports arenaer, ude som inde siden 1979. Lars Poulsen som ankom til TopSport i Februar i år har lang erfaring indenfor sportsgulve og halinventar gennem de sidste mange år, og ligeledes har Julie Grangaard efterhånden opbyg-

get et solidt marked og erfaring, specielt indenfor elektronisk tidtagning til svømning, atletik & hestesport, men også svømmehalsinventar & atletikudstyr. Vi kan derfor garantere, at vi med vores erfaring altid sikrer vores kunders interesser på bedste vis og rådgiver kommuner, klubber arkitekter med en solid håndfuld erfaring indenfor branchen. Det er netop disse erfaringer – i kombination med vores professionelle leverandører, der skaber en solid base for den konstruktive dialog.

Torben

TopSport Danmark ApS www.topsport-danmark.dk

Lars

Julie

Christoffer


BRANCHEUDSTILLING & ÅRSMØDE 2020

ser s a Vi p på den n a hin

VELKOMMEN TIL VINGSTED! NYE UDSTILLINGSFACILITETER NYHED: VIND FLOTTE PRÆMIER I TOMBOLAEN ÅRETS NYHED


BRANCHEUDSTILLING & ÅRSMØDE · 2020

HOVEDSPONSORER FOR HI 2020

COMPASS FAIRS

PFA PENSION

Compass Fairs er totalleverandør af messetekniske løsninger til hele den skandinaviske eventbranche. Vi leverer alt fra messevægge, strøm og lyssætning og tæpper til inventar til den enkelte udstiller. Derudover er vi ofte den foretrukne totalleverandør til de største messearrangementer i Skandinavien, hvor vi indgår som teknisk arrangør og deltager i planlægningen af og gennemførelsen fra start til slut Vores web-baserede bestillingssystem gør det let at være udstiller på en messe, når Compass Fairs håndterer de tekniske løsninger. Vi har 20 års erfaring og har knap 75 anstte, der bemander vores kontorer og lagre i Norge, Sverige og Danmark. Sammen sikrer vi dig topkvalitet og hurtig levering. www.compassfairs.dk

PFA Pension blev i 1917 dannet af en række arbejdsgiverorganisationer som et uafhængigt selskab med det ene formål at sikre medarbejdere og familier en tryg økonomisk fremtid. I dag er PFA vokset til at have ca 1,1 million kunder i alt fra en lang række af Danmarks største virksomheder og organisationer. Men pejlemærket er stadig det samme. Det handler om at skabe størst mulig værdi til kunderne. www.pfa.dk

TRESS

TRYG Tryg tilbyder fordelagtige forsikringer til idrætshaller og selvejende institutioner tilknyttet HI. Hos Tryg Erhverv kan vi hjælpe med en komplet og korrekt forsikring til jeres idrætshal eller kulturinstitution, hvad enten I har brug for ansvarsforsikring, løsøreforsikring, bygningsforsikring, netbankforsikring eller andet. Tryg Privat – som medlem af HI har du mulighed for at opnå store rabatter på udvalgte forsikringer hos Tryg, blandt andet på husforsikring, bilforsikring, familieforsikring og ulykkesforsikring. Læs mere om privatforsikringer og Tryg Plus kundefordele på www. tryg.dk. Kontakt Tryg Erhverv og opnå yderligere 20 procent rabat. www.trygvesta.dk

30

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#269

TRESS er et skandinavisk handelsselskab, der til enhver tid ønsker at være den førende udbyder af idræts- og aktivitetsudstyr i høj kvalitet, og som fremmer en bevægelseskultur. Baseret på et tæt samarbejde med kunden udvikles nye koncepter og produkter, der ofte bliver ideoplæg til yderligere nyudvikling. De bedste ideer og resultater opstår i et tæt samspil med slutbrugere, kunder og producenter. TRESS byder på den nyeste viden inden for aktiviteter og udstyr, samt anderledes og utraditionelle løsninger. Med virksomhedens store erfaring med udviklingsopgaver og anlægsprojekter, samt grundige faglige forarbejder, opstår der konstant nye typer anlæg, rum og rammer til sport og leg. TRESS har salgskontorer i Danmark, Norge, Sverige og Finland samt et stort og effektivt lager i Danmark. Med mere end 5000 forskellige produkter på hylderne er de fleste varer i sortimentet dermed klar til hurtig levering rundt i hele Skandinavien. www.tress.dk

UDSTILLINGSTILLÆG


BRANCHEUDSTILLING & ÅRSMØDE · 2020

Velkommen til jer allesammen! Velkommen til brancheudstillingen ”Idræt, Kultur og Fritid 2020”! På trods af alle årets hurdler glæder vi os til at slå dørene op til den hidtil største brancheudstilling af sin art i Danmark. Dette års udstilling er i sandhed speciel. Først og fremmest fordi vi år også indtager Vingsteds nye Vingsal. En ny sal indrettet i en tidligere svømmehal. Nu er det en fuldt moderne sal – og ideel til udstillingen – ligesom foyerområdet mellem den nye sal og den hidtidige hal vil binde hele udstillingen meget bedre sammen. Samtidig har vi fået mere plads. Så er udstillingen speciel, fordi vi stadig står i skyggen af Coronakrisen. Dels er udstillingen udsat med tre en halv måned, dels bliver den en af de allerførste begivenheder i branchen oven på krisen. Vi mærker klart, at alle såvel udstillere som besøgende er mere end klar til at komme i gang igen: Ud at møde hinanden, se nye produkter, trends og tendenser og selvfølgelig også være sammen i en god branchesnak og kollegialt samvær. Igen i år skal vi kåre årets nyhed, og vi har i år valgt at lade den hidtidige auktion afløse af et lotteri i stedet. Adskillige leverandører har skænket gode præmier til formålet, og HI smider en uges ophold i et af vores to feriehuse i puljen. Der sælges løbende lodder fra HI’s stand, og udstillingen vil slutte af med en festlig udtrækning af de heldige vindere. Udstillingsdagen sluttes som sædvanlig af med et brag af en Kammeratskabsaften med masser af god mad, underholdning og hyggeligt samvær med gode fæller og kolleger i branchen. Vi glæder os til at se jer den 1. september 2020. Med venlig hilsen Henrik Høy-Caspersen Formand

UDSTILLINGSTILLÆG

SÅDAN FINDER DU MATERIALET TIL GENERALFORSAMLINGEN!

INDHOLD

Årets generalforsamling afholdes onsdag den 2. september 2020 kl. 09.00 i Vingsted Hotel & Konferencecenter. Jævnfør reglerne vil beretning, Seniorudvalgets beretning, dagsorden for generalforsamlingen, uddrag af regnskabet samt budgettet blive bragt i HI's nyhedsbrev og udsendt pr. email til alle, der har opgivet deres email-adresse. Desuden vil dagsorden, beretninger, regnskaber og budget samt eventuelt indkomne forslag kunne læses på HI's hjemmeside inden årsmødet.

30 Hovedsponsorer 32 Udstillerne har ordet 34 Standplan 36 Vi er med! – Udstilleroversigt 40 Program

#269

IDRÆT · KULTUR · FRITID

31


BRANCHEUDSTILLING & ÅRSMØDE · 2020

LAD EN ROBOT TAGE SIG AF ISVAFLERNE!

Mød Andreas Pape Kjærsgaard fra Expero og hør om de oplagte muligheder for at spare energi i det daglige.

CTS-UDDANNELSE KAN OPNÅ STØTTE n Det er lidt ligesom, når du køber en bil: Forhandleren går ud fra, at du er i besiddelse af et kørekort og ved, hvordan du skal køre bilen. Nogenlunde sådan føles det, når man som driftsansvarlig får overleveret et spritnyt, men komplekst CTS-anlæg. Siden sidste Vingsted-udstilling har Expero i Silkeborg mærket en markant stigende interesse fra driftsansvarlige for, hvordan man kan optimere driften af de tekniske installationer i ens bygninger. »Fokus blandt rådgivere og leverandører er helt sikkert på at implementere – ikke drifte. Her står den driftsansvarlige alene,« erfarer projektleder og direktør Andreas Pape Kjærsgaard. Han og hans team har igennem deres konsulentarbejde ude i bygningerne oplevet, hvor store energibesparelser der kan hentes i at overvåge og fintune det samlede CTS-anlæg. Så meget endda, at Expero nu deler ud af sin viden gennem to uddannelsestilbud: En

”lightudgave”, der kan tages online, og en 6 moduler lang ”masteruddannelse”, der tages over et halvt år. Masteruddannelsen har fået det blå stempel af Den Kommunale Kompetencefond, hvilket betyder, at foregår uddannelsen i kommunalt regi, kan der hentes støtte på 80 procent af uddannelsens pris. »Den mulighed har de selvejende ikke. Derfor tilbyder vi, at kan man samle minimum fem deltagere og stille lokaler og faciliteter til rådighed, så yder vi en rabat. Det er vigtige budskaber af nå ud med, for det synes som om, der ikke er andre steder for de driftsansvarlige at gå hen,« siger Andreas Pape Kjærsgaard. Under årets brancheudstilling i Vingsted er der lejlighed til en uddybende snak om perspektiverne i at blive ekspert i at drive sin bygSTAN D ning.

n Foruden softice-gelatomaskinen, som man kan læse om andetsteds i messemagasinet, vil ”I Scream Ice Cream” også introducere publikum til en robotarm, der kan servere vaffelis, en softice gelato og mere til. »Automatisering er stærkt på vej i detailhandlen, og nu rykker robotterne helt ud til kunderne i hallerne. Det er især et spørgsmål om at øge produktiviteten og frigøre personalet eller for at fylde ”hullet”, hvor en kiosk er lukket af sparehensyn,« fortæller Sean Fitzgerald Coard, der er kreativ direktør hos Goodwill Media, bureau for blandt andre ”I Scream Ice Cream” og ansvarlig for projektering af robotløsninger til blandt andre detailledet. »Vores robotsystemer tager løbende billeder af deres omgivelser og bruger kunstig intelligens til konstant at forbedre robotternes evne til at udføre deres arbejde. Samtidig er vi i online-kontakt med robotterne og kan analysere data til brug for statistik, planlægning og prognoser af for eksempel kommende omsætning, forbrug og lagerstatus,« fortsætter han. Systemet er modulbaseret og skalerbart, så de enkelte kunder kan lease flere eller færre robotsystemer efter behov og sæson, oplyser Sean Fitzgerald Coard også. STAN D Besøg stand 21 A 2

1A

Hør nærmere om, hvordan du kan få en robot til at hjælpe dig i kiosken og cafeteriet!

59 B

PREMIERE: VIND FANTASTISKE PRÆMIER I VORES NYE TOMBOLA! n Som noget nyt lancerer vi i år brancheudstillingens helt egen tombola. Køb lodder på HI’s stand i løbet af messedagen og overvær lodtrækningen kl. 15.30 – HI’s Anita Primdahl bliver dagens Lykkens Gudinde. Præmierne er udloddet af dagens udstillere og vil derfor kunne opleves på udstillerstandene. Det kniber dog lidt med HI’s præmie, idet der ikke er plads til et helt sommerhus på HI’s stand – det hus, du kan vinde et ophold i. Man skal være tilstede under lodtræk-

32

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#269

ningen, når den finder sted – og det gør den altså kl. 15.30 i det nye nicheområde mellem hallerne. HI’s stand er beliggende ved indgangen til brancheudstillingen.

UDSTILLINGSTILLÆG


BRANCHEUDSTILLING & ÅRSMØDE · 2020

TILBUD OM FORENINGSBASERET FITNESSCENTER n Ny udstiller på årets brancheudstilling bliver Bevæg dig for livet, der vil gøre HI’s medlemmer opmærksomme på perspektivet i at danne et foreningsbaseret fitnesscenter som en supplerende aktivitet i hallen. Det vil skabe liv og trække nye brugere. »Der kan være en bekymring for at indgå i samarbejde med andre typer aktører eller måske selv påtage sig ansvaret. Derfor oplever vi tit, at man kontakter os for at høre, om vi kan hjælpe. Og det kan vi,« fastslår sektionsleder for Bevæg dig for Livet – Fitness, Ruben Lundtoft. Bevæg dig for livet kan bistå med at holde informationsaftener, danne foreningen, finde uddannede instruktører og rådgive om udstyr. Og man er da ved at vinde lidt erfaring: Hele 350 foreningsbaserede fitness­centre er det blevet til alene i de fem år, Bevæg dig for livet foreløbig har eksisteret. »Fitness har vores helt særlige opmærksomhed, fordi det er et område, der

er vokset eksplosivt inden for de seneste 10 år. Nu vil vi gerne slå på tromme for muligheden for, at hallerne kan tage del i væksten,« siger Ruben Lundtoft. Bevæg dig for livet blev skabt i 2015 i et samarbejde mellem Trygfonden og Nordea-Fonden på den ene side og DGI og DIF på den anden. Fondene har igennem årene afsat næsten 300 millioner kroner til at nå det erklærede mål om at gøre Danmark til verdens mest aktive nation i 2025 – blandt andet STAN D ved at tilpasse idrætstil116 buddene til ”almindelige danskeres behov”.

HI BLIVER PARTNER FOR RØGFRI FREMTID n Kræftens Bekæmpelse står sammen med TrygFonden bag konceptet Røgfri Fremtid, der har som mål at få den første røgfrie generation i 2030. Konceptet bygger blandt andet på partnerskaber med virksomheder og offentlige organisationer, der lokalt skal være med til at påvirke og understøtte kampagner og løbende debat. Ifølge Røgfri Fremtid begynder 40 børn og unge under 18 år at ryge – hver eneste dag. Nogle af disse børn og unge dyrker idræt. Idræt er et stærkt fællesskab med mange rollemodeller. Her er muligheden stor for at præge børn og unge til at træffe sunde valg. Det er baggrunden for, at HI nu indgår blandt de 240

UDSTILLINGSTILLÆG

partnere, der understøtter Røgfri Fremtid. STAN D »Partnerskabet inde34A bærer, at vi vil understøtte røgfri miljøer omkring vores anlæg,« siger HI’s formand, Henrik Høy-Caspersen. Ifølge partneransvarlig Mia Helleshøj har flere og flere idrætsanlæg og foreninger allerede gode erfaringer med at skabe røgfri miljøer, når børn og unge dyrker idræt – det er ofte et spørgsmål om kultur. Mød Røgfri Fremtid i Vingsted og få inspiration til at komme i gang ude hos jer. Besøg Stand 34 A.

ALT TIL HALLEN HØRENDE n Stilladsbranchen kan føre til meget. I hvert fald for Børge Bjerring, der for mere end 30 siden som lagerforvalter hos Haki Stilladser kom i kontakt med Muskelsvind Fonden. Fonden ønskede at leje udstyr i forbindelse med dens grønne koncerter. Det blev indgangen til et langt liv med alt, hvad der hører til af scene- og møbelinventar til lige fra snævre hospitalsgange til store koncertsteder – og selvsagt også idrætshaller og tilsvarende sportsanlæg. Det gælder inventar til hele auditorier, konference- og biografstole, stabelstole, væghængte stole og ikke mindst scenepodier, hvis elementer er så fleksible, at man kan bygge en hel, eksklusiv bar af dem. Siden i fjor har han drevet Bjerring Sales, der udlejer og forhandler en række agenturer. Senest er tilkommet ELJ; et svensk brand, der også omfatter et bredt udvalg af kontor- og cafémøbler, herunder lige fra hæve-sænkeborde til stålborde. Nyt er også produkter fra tyske SPT, der står for auditorieinventar og de nævnte vægmonterede stole. Desuden skal vi opleve de traditionsrige, tyske SunSwim-podier, der ifølge Børge Bjerring er de mest solgte i Danmark igennem 35 år. Det bliver disse to navne, vi skal møde i Vingsted. Bliver Børge Bjerring spurgt til udviklingstrends inden for branchen, handler disse især om ergonomi og rengøringsvenlighed. Men et kig i brochurer og produktblade tyder dog også på spændende nye designudtryk. STAND Kig ind på Stand 107A 107A i Vingsalen! Mød Børge Bjerring i Vingsted og få et indtryk af Bjerring Sales' store sortiment.

#269

IDRÆT · KULTUR · FRITID

33


BRANCHEUDSTILLING & ÅRSMØDE · 2020

STANDPLAN BRANCHEUDSTILLINGEN IDRÆT·KULTUR·FRITID TIRSDAG DEN 1. SEPTEMBER 2020

SIGTEN R E V O R ILLE SE UDST NÆSTE SIDER! PÅ DE

GRATIS ADGANG! Enhver med interesse for Alle er velkomne til HI’s branchen er velkommen brancheudstilling – man behøver som besøgende på årets ikke at være medlem. Brancheudstilling. I lighed med i fjor tilbyder vi dog en endagsbillet, der omfatter hele udstillingsarrangementet tirsdag den 1. september. Det vil sige adgang til udstillingen, frokost, kaffe+kage samt kammeratskabsaften med diverse underholdning og aktiviteter. Overnatning er ikke inklusive. Billetten kan både anvendes af ledere og medarbejdere. Klik ind på www.h-i.dk og vælg menupunktet ”årsmøde” – så ser du alle muligheder for tilmelding.

34

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#269

UDSTILLINGSTILLÆG


BRANCHEUDSTILLING & ÅRSMØDE · 2020

Vi

pa s hin på ser an de n

RENT PRAKTISK ADRESSE Vingsted Hotel og Konferencecenter Vingsted Skovvej 2 · 7182 Bredsten ÅBNINGSTIDER Ankomst fra kl. 09.00. Udstillingsåbning kl. 09.30. PROGRAM Se hele programmet på bagsiden af dette indstik (side 40)

UDSTILLINGSTILLÆG

#269

IDRÆT · KULTUR · FRITID

35


BRANCHEUDSTILLING & ÅRSMØDE · 2020

Vi er med! UDSTILLERE 2020, ALFABETISK RÆKKEFØLGE BEVÆG DIG FOR LIVET 2940 6860 www.bevaegdigforlivet. dk/fitness STAND 116

DANSK BELYSNINGS SERVICE A/S 4345 3544 www.dbslys.dk STAND 86

BJERRING 4270 5206 www.bjerring-sales.dk STAND 107 A

DANSK FOLIE A/S 5152 2416 www.danskfolie.dk STAND 47 A

BRND A/S 8813 0000 www.brnd.com STAND 108

DE TO DENMARK A/S 5650 0363 www.deto-denmark.dk STAND 64

BWT HOH A/S 4397 0216 www.bwt.dk STAND 65

DENCON FOODS A/S 7453 4355 www.denconfoods.dk STAND 1 A

AQUA WELLNESS 2944 6546 www.aquawellness.dk STAND 42

CHARGING DK 3030 7949 www.charging.dk STAND 29

DUX TÆLLERFABRIK 4031 1161 www.duxtaeller.dk STAND 35

A-SPORT A/S 9751 0717 www.a-sport.dk STAND 39

CMA ARMATUR A/S 8628 7766 www.cma-armatur.dk STAND 69

ECO 2 LIGHT A/S 7070 1555 www.eco2light.dk STAND 71

AXSON CLEAN SOLUTIONS A/S 7026 2632 www.axson.dk STAND 61 B

COMPUSOFT A/S 6318 6318 www.compusoft.dk STAND 84

ELTIME A/S 4738 0303 www.eltime.dk STAND 12 B

CURANT TEKNIK APS 3270 8840 www.adiatek.dk STAND 63

E-MARKER A/S 7467 0808 www.emarker.dk STAND 34 C

ABENA A/S www.abena.dk 7431 1818 STAND 78 ABILICA STORE 70 270 279 www.abilicaonline.dk STAND 38 AG SPORTSSERVICE APS 8616 3688 www.ag-sportsservice.dk STAND 31 ANTECO THERMO TRADE A/S 7026 8326 www.anteco.dk STAND 44

HOLD ”FRIKVARTER” MED TRESS A/S! Frikvarterer skal der til, og hvorfor ikke holde dem sammen med TRESS på det nye udeareal, som du finder lige uden for den nye smukke Vingsal? TRESS står klar med bord/bænkesæt til hygge og gode snakke, og der vil også være nogle sjove aktiviteter, som du/i kan afprøve og dyste i. Snyd ikke dig selv for det sjoveste frikvarter til dato.

36

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#269

ERHVERVSFORSIKRING DANMARK A/S 4062 1884 www.eforsikringdanmark.dk STAND 102 EURO PLAY/YOUR BRAND 7536 4822 www.europlay.dk STAND 67 EXIT ZONE 7020 6840 www.exitzone.dk STAND 25

EXPERO APS 6167 4222 www.expero.dk STAND 59 B FABRICAIR A/S 5665 2110 https://dk.fabricair.com/da STAND 15 FITNESS ENGROS A/S 5614 1521 www.fitnessengros.com STAND 109 FREDERIKSBERG VÆGTFABRIK 3324 0210 www.frederiksberg vaegtfabrik.dk STAND 73 A

HINDSBERGER PERFORMANCE APS 7230 1013 www.hindsberger.dk STAND 67 A HI 5614 7444 www.h-i.dk STAND INFO HI’S LEDERUDDANNELSE 5614 7444 www.h-i.dk STAND INFO HI’S VIDENCENTER 5614 7444 www.h-i.dk STAND Info

FTF-A 8938 3915 www.ftfa.dk STAND 110 B

HOPE A/S 2244 9244 www.Ho-pe.eu STAND 85 A

FUGLSANG ALGESERVICE APS 70 404 808 www.fuglsangalgeservice.dk STAND 12 A

HØJAGER BELYSNING A/S 5628 8000 www.hojager belysning.dk STAND 79

GREEN SPORT FACILITY 2890 6348 www.h-i.dk STAND Info

I SCREAM ICE CREAM 3834 0939 www.iscreamicecream.dk STAND 21 A

GULDAGER 2268 4109 www.guldager.com STAND 47 B HELGE FRANDSEN A/S 7568 8033 www.hfas.dk STAND 37 HILMARS APS 9752 8520 www.hilmars.dk STAND 82

IDRÆTTENS UDVIKLINGSCENTER 4290 1387 www.iuce.dk STAND 58 JAN SCHMIDT DESIGN V/JANNIE CHRISTENSEN 2332 3562 www.jsr.dk STAND 34 B JI SPORT A/S 7026 7588 www.jisport.dk STAND 115

UDSTILLINGSTILLÆG


BRANCHEUDSTILLING & ÅRSMØDE · 2020

JOHS. TANDRUP A/S 4817 2282 www.t-safe.com STAND 76

NEM-FEST 4095 1202 www.nem-fest.dk STAND 68

SCENESALG.DK 2629 5910 www.scenesalg.dk STAND 26

TG-CLEAN APS 4390 8400 www.tg-clean.dk STAND 66

VIRKLUND SPORT 7020 0455 www.virklund-sport.dk STAND 30

JUNCKERS INDUSTRIER A/S 7241 1230 www.junckers.dk STAND 18

NORTH STAR APS 4495 0662 www.northstar-aps.dk STAND 75

SECCON 8872 2788 www.seccon.dk STAND 103

VS SPORT 2514 1904 www.frisbeegolfbane.dk STAND 81

NØRVO SPORTSNET A/S 9793 8450 www.maalnet.dk STAND 45

SILVORO/SURFSTATION 4585 1624 www.beta.surfstation.dk STAND 12 C

TINYMOBILEROBOTS 2223 1116 www.tinymobilerobots. dk STAND 01 B

OSCON APS 2720 0233 www.oscon.eu STAND 23

SKYDEBANEFORENINGEN DANMARK 7665 6700 www.skydebaneforeningen.dk STAND 53

KA-GULVSERVICE APS 2367 1728 www.ka-gulv.dk STAND 55 KINOVOX SCANDINAVIA 7022 3811 www.kinovox.dk STAND 33 KOBOLDLINE.DK 7879 7070 www.koboldline.dk STAND 59 A KRÆFTENS BEKÆMPELSE 3525 7720 www.cancer.dk STAND 34 A KRÜGER AQUACARE 4345 3433 www.aquacare.dk STAND 73 LAMIPRO 8644 8455 www.lamipro.dk STAND 57 LML SPORT 8693 3922 www.lml-sport.dk STAND 04

PEDAN A/S 5665 6465 www.pedan.dk STAND 74 A PFA PENSION 3917 5000 www.pfa.dk STAND 70 POLISAN 9740 1030 www.polisan.dk STAND 22 PRIME PRODUCTS APS 7022 7720 www.primeproducts.dk STAND 62 B ENVIROPROCESS DENMARK A/S 8781 3366 www.processing.dk STAND 14

MAKITA DANMARK 7625 4400 www.makita.dk STAND 40

RÅDET FOR STØRRE BADESIKKERHED 7027 5555 www.badesikkerhed.dk STAND 85 B

MULTIPOS APS 2259 6647 www.hn-pos.dk STAND 59 C

SAGA TRIM A/S 3811 4811 www.sagatrim.dk STAND 74

UDSTILLINGSTILLÆG

SPORTSENTREPRISE 4016 7332 www.sportsentreprise.dk STAND 39 A STREAMLINE APS 4448 0095 www.streamline.dk STAND 54 SUNSTILL APS 8692 4554 www.sunstill.dk STAND 05 TCTPRODUKTION.DK 232 45 123 www.tctproduktion.dk STAND 21 B

TOPSPORT DANMARK APS 3272 9536 www.topsport-danmark.dk STAND 41 A

VTK A/S 7582 3977 www.vtk.dk STAND 52

TRAFIK OG FRITID APS 7538 9911 www.trafik-fritid.dk STAND 02

WATERLESS SCANDINAVIA APS 2014 5084 www.waterless.dk STAND 101

TRESS SPORT OG LEG A/S 8652 2200 www.tress.dk STAND 27 + udeareal

WEBITALL 7026 6263 www.webitall.dk STAND 113

TRYG 7011 2020 www.trygvesta.com STAND 110 A

WINTHER SPORT & FRITID 8680 6020 www.winthersport.dk STAND 62 A

UNISPORT SCANDINAVIA APS 7538 9811 www.unisport.com STAND 30 VESTERGAARD NUSTRUP APS 7487 1260 www.vestergaard.nu STAND 111

YTZEN GULVSERVICE 7515 3133 www.ytzengulvservice. dk STAND 03 ZEDERKOF A/S 8912 1200 www.zederkof.dk STAND 101

QUICK-GUIDE · Tilmelding: www.h-i.dk · Se hele programmet side 40 (bagsiden af dette indstik) · Adresse: Vingsted Hotel- og Konferencecenter Vingsted Skovvej 2, · 7182 Bredsten · Udstillingsåbning tirsdag den 1. september kl. 09.30 · Årets Nyhed kåres kl. 11.00. Tilmeld dit produkt på www.h-i.dk under Brancheudstilling 2020 og Årets Nyhed. · Vinder i årets Tombola trækkes kl. 15.30 · Generalforsamling for medlemmer af HI onsdag kl. 09.00

#269

IDRÆT · KULTUR · FRITID

37


BRANCHEUDSTILLING & ÅRSMØDE · 2020

ÅRETS NYHED 2020?

OPSTREGNINGSROBOT TIL DE MINDRE BUDGETTER n Opstregningsrobotter til boldbaner bliver nu også til at komme i nærheden af rent økonomisk for mindre klubber og anlæg. TinyMobileRobots, der har udviklet og i en årrække solgt og eksporteret TinyLineMarker Pro, er barslet med en lillebror, der gør en robot mere økonomisk overskuelig. TinyLineMarker Sport bygger på samme teknologi som Pro-modellen og er egnet til anlæg med mellem én og 10 baner. Den er ifølge TinyMobileRobots nem at betjene – via en tablet – nem at vedligeholde og nem at transportere. Robotten er udviklet til mindre sportsklubber, skoler og andre anlæg, hvor budgetterne måske er en smule mindre. På Brancheudstillingen i kan vi få lov at se og røre ved den. Besøg TinySTAND MobileRobots på 01 B Stand 01 B.

Nu kan også klubber og foreninger komme i nærheden af en opstregningsrobot. Ifølge TinyMobileRobots koster det under 2.000 kroner om måneden at lease den – inkl. vedligeholdelse.

38

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#269

n Hvem skal løbe med titlen ”Årets Nyhed 2020”? Det bliver afgjort ud på formiddagen tirsdag den 1. september. Titlen Årets Nyhed tilfalder et produkt – eller måske en leverandør? – der har medvirket til at gøre livet nemmere for ledere og medarbejdere ude på anlæggene, som repræsenterer et element af nyskabelse, eller som måske har et element af bæredygtighed eller miljøvenlighed. Således vandt opstregningsrobotten Intelligent One i 2019 med blandt andet den begrundelse, at den var dansk udviklet, dansk produceret og på vej til at blive en international succes. På billedet lykønsker daværende formand, Jørgen Mosbæk, Anders Ulrik Sørensen, dengang en del af Intelligent Marking – virksomheden bag. Kandidater til Årets Nyhed kan både indstilles af udstillerne selv og af andre

branchefolk, der synes, nogen fortjener særlig hæder. Præmien består af en lille statuette, et diplom – og ekstra bladomtale! Årets Nyhed afsløres tirsdag formiddag.

SOFTICEMASKINE MED KAPSELLØSNING TILBYDER 14 SMAGSVARIANTER n Den nordiske is-virksomhed ”I Scream Ice Cream” har netop lanceret en softice-gelatomaskine II med navnet Primo One-Shot. Maskinen tilbyder 14 gelato-smagsvarianter på samme tid i modsætning til den traditionelle softicemaskine, der kun kan producere en eller to varianter. Teknologien bygger på en kapselløsning, der både er hygiejnisk, og som ikke kræver rengøring eller har nogen vedligeholdelsesomkostninger, beretter Sean Fitzgerald Coard fra ”I Scream Ice Cream”. Maskinen er et oplagt tilbud til både kiosk­ ejere og medarbejderne i landets idræts-, kultur- og fritidshaller. De 14 gelato-varianter er blevet til ud fra italienske opskrifter. Kapslerne rummer 160 ml, og maskinen kan producere 240 softice i timen. Isprodukterne er alle glutenfri, og tre af varianterne er desuden laktosefri. Smagsvarianterne spænder over alt lige fra traditionelle varianter til chokolade, pistacie, vanilje-brownie, cappucino, lakrids, hindbær, karamel – ja, selv havsalt. Maskinen kan også lave frozen yoghurt i form af natural, mango, passionsfrugt og skovbær – eller citron-, solbær- og passionsfrugtsorbet. »Vi har oplevet en fantastisk respons på denne softice gelato-maskine, der koster

en brøkdel af, hvad en traditionel softicemaskine koster,« fortæller Sean Fitzgerald Coard. ”I Scream Ice Cream” medvirker på VingstedudSTAN D stillingen, hvor firmaet vil 21 A demonstrere maskinen. Besøg stand 21 A.

UDSTILLINGSTILLÆG


BRANCHEUDSTILLING & ÅRSMØDE · 2020

HVAD KENDETEGNER DEN MODERNE LEDER I DAG? FOTO: CRAIG HAUGER

sidder med. Men hvad er mest kendetegnende? Er det: · Udviklingsorienteret · Selvledende · Omstillingsparat · Nysgerrig Kom forbi FTFa’s stand og giv dit besyv med, når vi ses til Vingstedudstillingen den 1. september 2020.

FOTO: RENÁTA ZAJA

n Som leder af en idræts- eller sportshal har du en bred vifte af kompetencer. Men hvilken kendetegner dig mest? Kravene til den moderne leder af en idrætsfacilitet ændrer sig i takt med brugernes behov og vaner. Derfor kigger vi på, hvad der fylder mest for den moderne leder i dag. Vi har i samarbejde med HI valgt fire kompetencer ud, som mange medlemmer

STAN D 68

HOLD FEST OG TJEN PENGE! n Skab en sjov begivenhed, der huskes – og tjen penge samtidig! Sådan lyder tilbuddet fra firmaet Nem-fest, der kan levere den nøglefærdige temafest med alt lige fra oppyntning og dekoration til en færdig menu og musikalsk ledsagelse. Bag Nem-fest står eventchef Bo Bonde Wulff, der med en mangeårig baggrund som restauratør fik smag for at skabe festlige begivenheder ”ude i byen”. I 2006

STAN D 73

arrangerede han sin første temafest, og siden er det blevet til fester i hundredvis landet over. Inden for vores branche er kunderne mestendels klubber og foreninger, og her kan den lokale hal altså bistå med et færdigt koncept. Hallen kan også selv være initiativtager og måske ad den vej få nye gæster i huset. Herudover er firmafester et fast punkt på menu’en.

VIND EN RISIKOVURDERING!

Krüger Aquacare udlodder Krüger Aquacare kan hjælpe med at finde ud af, hvor en risikovurdering af jeres sundt dit varmtvandssystem er. Få besøg af Krüger’s varmtvandssystem, hvor vi “Lady in Red”, hvis du bliver den heldige vinder af en gennemgår din varmecen“Risikovurdering”. tral, tjekker temperaturer samt ser efter sjældent for indhold af Legionella. Eftersynet anvendte tappesteder, døde ender, udmunder i en rapport, som vi fremsender. overflødige rørledninger, og så screener vi Denne fortæller dig hvor sundt dit varmtvarmtvandsfordelingen. vandssystem er. Der tages endvidere to vandprøver på Læs mere om Brancheudstillingens stedet – en ved varmebeholderen og en på nye tombola side 32 og vær tilstede ved fjerneste tappested. På vores samarbejdsudtrækningen kl. 15.30! partneres laboratorium tjekkes prøverne Besøg Stand 73 og hør nærmere!

UDSTILLINGSTILLÆG

STAN D 110 B

Og så garanterer Nem-fest, at arrangøren tjener penge på arrangementet. »Vi kan ud fra vores egne normtal beregne, hvad en fest vil give i overskud målt på antal gæster, typisk barsalg og så videre,« siger Bo Bonde Wulff, der understreger, at der ikke er noget krav om lige at skulle bruge hans leverandører af mad og drikke. »Vi har nogle formidable leverandøraftaler, der kan være svære at slå, men haller og klubber kan måske være forpligtede til at handle med bestemte leverandører. Det er helt OK.« Under Vingsted-udstillingen præsenteres vi for en veritabel festberegner à la den, man kan regne tilbud efter på forsikringsselskabers hjemmesider. Indtil videre er udviklet fire temaer: Bierfesten, grisefesten, Jule-streetfood og Festihal. Festihal dækker over den udendørs festivallignende fest, der bare er flyttet indenfor. Musikken ledsages af Nem-fests helt eget partyband, Xlent, som vi også kommer til at høre fra under kammeratskabsaftenen efter den lange udstillingsdag. Besøg Stand 068!

FESTLIG MUSIK UNDER KAMMERATSKABSAFTEN n Ingen aftenfest uden en eller anden form for underholdende indslag. I år skal vi møde bandet Xlent med seks mand, der behersker et så bredt repertoire af rytmiske toner, at ingen vil føle sig forbigået. Xlent er et fast indslag, når firmaet Nem-fest tilbyder at arrangere små eller store fester eksempelvis rundtom i landets idrætshaller. Nem-fest er i øvrigt også udstiller – læs mere andetsteds på denne side!

#269

IDRÆT · KULTUR · FRITID

39


BRANCHEUDSTILLING & ÅRSMØDE · 2020

PROGRAM

BRANCHEUDSTILLING & ÅRSMØDE 2020

MANDAG 31. AUGUST 2020

[corona-virus]

Kl. 09.30 Golf i Lillebælt Golfklub Kl. 16.00 - 18.00 Indtjekning Kl. 18.00 Aftensmad

TAG TRYGT TIL VINGSTED Vingsted-Centret og vi har gjort alt for at sikre dig en tryg og coronafri oplevelse under både udstilling og generalforsamling. Du kan få mundbind udleveret gratis ved indgangen! Hjælp os!

TIRSDAG 1. SEPTEMBER 2020 Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 11.00 Kl. 12.30 Kl. 15.30 Kl. 16.30

Ankomst Åbning af Brancheudstillingen Idræt, Kultur og Fritid 2020 Kåring af Årets Nyhed 2020 14.00 Frokost—serveres i den første del af restauranten Trækning af vinderne af lodsedler fra Tombola Div. fritidsaktiviteter: Skydning og pétanque (tilmelding på tavle ved HI’s stand) Kl. 19.30 - 01.00 Kammeratskabsaften

ONSDAG 2. SEPTEMBER 2020 Kl. 07.30 - 09.00 Morgenmad Kl. 09.00 - 10.30 Generalforsamling Kl. 10.30 - 11.30 Seniorernes Årsmøde

Vask hænder ofte og benyt flittigt de mange spritstationer, vi har placeret rundt om på udstillingen

SEMINARPUNKTER Kl. 10.45 Kl. 10.50

Host eller nys i dit ærme – ikke i dine hænder

Undgå håndtryk, kindkys og kram

Kl. 11.15

Hold afstand!

Kl. 11.40 Kl. 12.00

Vingsted-Centret er opmærksom på ekstra rengøring.

Mulighed for at få en sandwich to go til hjemturen – Husk at bestille i reception hvis du ønsker en sandwich med hjem.

Velkommen!

40

IDRÆT · KULTUR · FRITID

Kort velkomst v. Henrik Høy-Caspersen Hvordan førte vi et moderne Idrætscenter gennem krisen? Jakob Sander, direktør for Vejen Idrætscenter fortæller, hvordan centeret oplevede krisen, kom igennem denne, og giver et bud på, hvordan verden ser ud oven på Corona. Hvad gjorde han, hvad var den største ledelsesmæssige udfordring, hvordan reagerede personale og brugere, er alle kommet helskindet i gennem??? Spørgsmålene er mange – og flere; Jakob giver en frontberetning. Hvad gjorde HI da krisen ramte? Henrik Høy-Caspersen, formand for HI, fortæller om, hvordan HI’s rolle med et slag blev ændret som følge af nedlukningen, hvilke tiltag der blev gjort for at betjene branchen bedst muligt, og hvordan HI sikrede at nå ud til så mange som muligt med alle de vigtige budskaber, som var nødvendige under krisen. Henrik giver også et bud på, hvordan vi som branche kommer videre, og hvad krisen har lært os. Spørgerunde og debat Debatrunde med mulighed for at stille spørgsmål til Jakob og Henrik. Slut

#269

UDSTILLINGSTILLÆG


Professionelle Sportsgulve

OSCON

Som sportsgulvsentreprenør tilbyder vi markedets bredeste program i sportsgulve, herunder renoveringsgulve og demonterbare gulve.

udstiller på HI messen , den 1. september 20 stand nr. 23.

Vælg mellem belægninger i træ, lamel, PU, sportsvinyl og linoleum. I alt mere end 30 egen-udviklede konstruktioner, inkl. FlexiPro undergulv. Alle gulve er testet og godkendt iht. EN 14904; normen for sportsgulve. Komplette leverancer i højeste kvalitet til danske og udenlandske projekter; med løsninger i alt fra motionsgymnastik til basketball og håndbold på professionelt plan. Få kompetent rådgivning og skarp styring i hele byggesagsforløbet. Rengørings- & vedligeholdelsesprogram.

Bredstrup-Pjedsted – PU 4+2 mm renoveringsgulv

OSCON ApS

Stenhus Gymnasium og HF – COMB III + Ask Lamel

Walgerholm 7, 3500 Værløse - info@oscon.eu - www.oscon-sportsgulve.dk - Telefon: 4432 8450

Hedehushallen – PRO III + massiv Hevea

Ole Slott 2080 8450

Ernst Pedersen 2564 8450


D EBAT

Det er fint med fokus på efteruddannelse af centerledere. Men fri os fra fordomsfulde betegnelser for dem, der ikke har taget den endnu!

Tal pænt! AF HENRIK HØY-CASPERSEN FORMAND, HI

S

DU’s forskningsprojekt om fremtidens idrætsanlæg, der sluttedes af i fjor, italesatte behovet for, at ledere af idrætsanlæg og -haller bliver efteruddannet, herunder i ledelse. For halinspektørens og centerlederens rolle er i forandring i disse år. Fra ”blot” at facilitere de lokale idrætsforeningers benyttelse af hallen skal han i dag spille en langt mere offensiv rolle i takt med, at holdidrætten kommer under pres i forhold til den selvorganiserede idræt. Der skal altså mere til at få hallerne fyldt ud. Halinspektøren forventes at være den forløsende faktor for nye typer aktiviteter og arrangementer i hallerne, ligesom han skal levere på en sundhedspolitisk forventning om, at flere danskere skal aktiveres. Samtidig skal han skabe forståelse hos ”sine” klubber om, at den hidtil naturgivne, eksklusive ret til at benytte faciliteterne alene, ikke længere er så naturgiven. Det er et helt rigtigt synspunkt, og det er glædeligt, at kommunerne – og forhåbentlig også de selvejende anlæg – i stigende grad vier efteruddannelse

42

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#269

større opmærksomhed. Klogere kan man altid blive.

Galt med retorikken Men der er noget galt med retorikken – den måde, vi taler om sagen på. ”Fra pedel til iværksætter”, kan det hedde i en artikel offentliggjort på nettet om det stigende, kommunale fokus på efteruddannelse. Nu er der ikke noget nedværdigende eller forkert i at være pedel – tværtimod; en pedel er ligesom halinspektøren en central person dér, hvor han er ansat. Men der ligger en antydning af, at den halinspektør eller centerleder, der ikke har taget den foreskrevne efteruddannelse, i virkeligheden ikke er sin opgave voksen. Er dét nu et korrekt billede af virkeligheden? Selvfølgelig er det ikke det; ligeså lidt som det er anstændigt at betegne halinspektøren som ”nøglesvinger” – hvilket han i parentes bemærket slet ikke kan være, efterhånden som der indføres automatiske adgangssystemer!

Den drivende kraft Den drivende kraft for den dynamiske

halinspektør er glæden ved at få mennesker til at mødes – til idrætsarrangementer, klubbernes loppemarkeder, den årlige julefrokost for byens borgere. Det kræver talent, engagement, personlig gennemslagskraft, evnen til at møde mennesker, hvor de er, og ikke mindst viljen til at se stort på almindelige arbejdstider. De anlægsledere, der ikke er i besiddelse af nogle eller flere af disse karaktertræk, er der formentlig allerede ikke plads til ude i anlæggene. Uddannelse bliver man klog af. Men uddannelse kan også ensrette. En ”institutionalisering” af centerlederbegrebet må ikke underminere umiddelbarheden, kreativiteten, det personlige drive, der sætter halinspektøren i stand til at gøre at gøre hallen til et sjovt og dynamisk sted at være for brugerne. Nuvel. Ærindet her er bestemt ikke at nedvurdere betydningen af kompetencegivende uddannelse eller behovet for den. Ærindet er en opfordring til at anerkende den faglighed og de kompetencer, der allerede hører halinspektøren til. n


PADEL SKAL VI GI’ ET PADELPROJEKT? TILBUD PÅ JERES F: RING TIL OS PÅ TL

CPH RACKET CLUB

97 51 07 17

VI LEVERER PADELBANER OG REALISERER PADEL PROJEKTER I HØJ KVALITET Vi har etableret og monteret over 25 indendørs og udendørs padelbaner i Danmark - så vi, om nogen kender til den kvalitet der kræves. I A-Sport har vi mange års erfaring med etablering af boldbaner af enhver slags - de sidste år har Padel været en idrætsgren, som for alvor har spredt sig som en steppebrand i Danmark. Flere steder ser vi at Padelbanerne lejes ud pr. timebasis og er med til at give de lokale idrætsforeninger et økonomisk tilskud.

LAD OS STÅ FOR ETABLERING, FUNDAMENTERING OG ANLÆGSARBEJDE, VED OPFØRSEL AF NY PADELBANE I A-Sport hjælper vi jer med realisering af Padel projektet - med alt fra den første idé til den fremtidige service af banen. Kort sagt: Vi kan være jeres partner, i alle aspekter af projektet. Udover opførsel af selve banen kan vi står for anlægsarbejde og fundamentering, etablering af overdækning og vejledning til indhentning af tilladelser og ansøgning om midler. Vores montører finder du alle steder i Danmark. De er hele tiden i tæt dialog med vores projektafdeling - det giver en stor fleksibilitet og en tæt kvalitetsstyring i alt hvad vi monterer.

A-SPORT A/S · KATKJÆRVEJ 8 · 7800 SKIVE ·TLF. 97 51 07 17 · WWW.A-SPORT.DK


L IDT OM OS S ELV

Hvordan ser den gennemsnitlige HI’er ud, og hvordan har beskæftigelsen og ledigheden udviklet sig? Det har analysechefen i FTFa kigget nærmere på.

Sauna Damp Fitness

Er du en typisk HI’er? AF LENE SØEMOD, FTFa

Sauna

Vi kan hjælpe med alt fra renoveringer til komplette nye projekter, Fokus på funktion, økonomi og design. Saunaovne på el og gas gør, at vi kan hjælpe med alt fra den lille klassiske sauna til store event-gussaunaer med opmurerede saunaovne.

Dampbad

I færdige sektioner med fliser eller i plast giver mulighed for at tilpasse dampbadet til alle placeringer. Med teknik fra de førende producenter, kan vi løse enhver opgave.

procent af medlemmerne er mellem 50 og 59 år gamle.«

Den gennemsnitlige ledende medarbejder i idrætssektoren – hvem er det? Det har Michael Fester, analysechefen i FTFa, svarene på, for han har dykket ned i tallene for HI-medlemmer. I korte træk beskriver han den gennemsnitlige HI’er sådan her: »Profilen er, at det gennemsnitlige medlem af HI er en mand på 50,5 år. Han bor i Region Hovedstaden. Ser vi i stedet på den gennemsnitlige ledige HI’er, er det stadig en mand fra Region Hovedstaden, men han er blevet betragteligt yngre, 37,8 år. Den største gruppe ledige er mellem 18 og 29 år,« siger Michael Fester. Beskrivelsen, som profilerne er lavet ud fra, bygger på tal fra 465 medlemmer. Det er nemlig så mange HI’ere, der er medlem af FTFa pr. 30. juni 2020. »Det mest entydige tal for HI’erne er, at det typisk er mænd. 85 procent er mænd, og kun 15 procent er kvinder. Næsten 40

Generel stabilitet i beskæftigelse De seneste tre år har beskæftigelsen blandt HI’ere været stabil. Ledigheden har svinget omkring 3-4 procent. Det niveau ligger lige under landsgennemsnittet. Til gengæld skete der en voldsom stigning, da corona-nedlukningen var en realitet i Danmark. »Faktisk så var der i månederne inden corona en lille stigning i ledigheden. I januar og februar havde 5,1 og 6 procent meldt sig ledige, og den tendens fortsatte desværre og toppede i juni, hvor 7,7 procent HI’ere var ledige,« fortæller Michael Fester.

Hvem rammes hårdest? HI’s medlemmer er overrepræsenteret i

150 100 50 0

Alt i fitnessudstyr og tilbehør til private og professionelle Eks. Plamax Zone funktionel træningsstation. Sammensæt din Zone som du vil. Mange kombinationer med mulighed for både holdtræning, personlig træning og fri træning. Pris fra. 18.370,- ekskl. moms.

18-29 år

30-39 år

40-49 år

50-59 år

60+ år

Det gennemsnitlige medlem af HI er 50,5 år. 7% 6% 5% 4% 3%

700 m 2 butik & showroom Mileparken 30 • 2730 Herlev Tlf. 38114811 • info@sagatrim.dk

www.sagatrim.dk

44

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#269

2% 18

n‘

Ju

g Au

‘18

18

t‘ Ok

18

c‘

De

Ledigheden blandt HI'erne præges helt klart også af coronasituationen.

b Fe

‘19

19

r‘

Ap

19

n‘

Ju

g Au

‘19

19

t‘ Ok

19

c‘

De

b Fe

‘20

20

r‘

Ap

20

n‘

Ju


LIDT OM OS S ELV de to højeste aldersgrupper, 50-59 år og 60-65 år. De aldersgrupper tilhører hele 62 procent af medlemmerne. Når Michael Fester kigger på aldersfordelingen blandt ledige HI-medlemmer, vender billedet til gengæld: »Der er ingen tvivl om, at det er de yngste HI’ere, der er hårdest ramt af ledighed,« fortæller Michael Fester: »Næsten halvdelen af de ledige HI-medlemmer tilhører den yngste aldersgruppe fra 18-29 år. 47 procent af de ledige er under 30 år. Og selv om over 60 procent af alle HI’ere er over 50 år, er de kun repræsenteret med 33 procent i ledighedsstatistikken.« Det er en tendens, som går igen, i den overordnede ledighed hos FTFa. Der udgør gruppen af unge ledige 33 procent af den samlede ledighed, selv om de kun udgør 20,8 procent af den overordnede medlemsgruppe. Af den samlede ledighed i FTFa er 27 procent over 50 år. Grunden til at andelen af både unge og ældre ledige er højere blandt HI’s medlemmer end den samlede ledighed, er, at der slet ikke er nogen ledige HI’ere i aldersgruppen 40-49 år.

Lille sammenhæng Geografisk er der en lille sammenhæng i mellem, hvor du bor, og din risiko for at blive ledig. I det store billede er HI’ere jævnt

Analysechef i FTFa, Michael Fester: HI har flest ledige medlemmer i hovedstaden.

fordelt i landets fem regioner med en lille overvægt i Region Hovedstaden, Midtjylland og Syddanmark. Når Michael Fester ser på den geografiske ledighed, ændrer billedet sig en smule: »Kigger vi på sammenhængen mellem geografi og beskæftigelse, kommer medlemmerne i Region Sjælland og Region Midtjylland ind på en suveræn 1. plads. Der var i juni 2020 meget få ledige svarende til henholdsvis 5,5 procent og 8,3 procent i forhold til det samlede antal ledige HI’ere på 36.« Dog ligger Region Nordjylland og Region Syddanmark ikke meget højere i antal ledige.

»Den mest signifikante overvægt af ledige ser vi i Region Hovedstaden, hvor 55,5 procent af de ledige boede i juni. Så rent statistisk set er der størst risiko for at gå ledig, hvis du som HI’er er bosat der.« n

LÆS MERE! Er du nysgerrig, kan du holde dig opdateret om ledighedsstatistikken for HI’er og andre faggrupper på ftfa. dk/statistik/

Nyhed - Skillevægge til afskærmning og afstandsmarkering i omklædningsrum Introtilbud: 10 stk. kr. 28.000 kr. ex. moms og levering

H1800 x B600 mm | 90 graders svingfunktion | Vådrumsbestandige materialer | Minimalistisk design | Enkel montering

Eksempelfoto LML Sport | Sverigesvej 12, 8700 Horsens | Tlf. 86933922 | info@lml-sport.dk | www.lml-sport.dk

#269

IDRÆT · KULTUR · FRITID

45


A KT UELT

Knap 70 procent af de danskere, der droppede sports- og idrætslivet, vil gerne i gang igen.

Mange, men ikke alle, vil i gang igen

FJERN HARPIKS MED TAPE Svenske TCT Produktion etablerer sig nu på det danske marked med et bredt udvalg af udstyr til haller og idrætsanlæg. Men mest interessant er en type tape, der ifølge TCT Produktions danske repræsentant, Ib Poulsen, kan fjerne al den harpiks, der afsættes på målene, når der spilles håndbold. Og tapen fjerner ikke malingen. »Det betyder, at hallen kan blive fri for at bruge timer på rengøring af hvert mål og desuden slipper for at bruge stærke rengøringsmidler, der både skader bruger og mål,« fortæller Ib Poulsen, der igennem et langt liv selv har været passioneret håndboldspiller. Se mere på tctproduktion.dk

23 procent af de danskere, der var idrætsaktive før coronakrisen, dyrker ikke længere sport og motion. Det skyldes nu ikke alene frygten for smitte, men også sommerferie. Til gengæld er 11 procent af dem, der ikke var aktive før, kommet i gang. Det fremgår af en analyse, som Idrættens Analyseinstitut udsendte i begyndelsen af juli. Undersøgelsen blev foretaget i perioden 24. – 30. juni – to-tre uger efter, at der blev åbnet for det indendørs idrætsliv. 1.400 danskere har svaret i online-spørgeskemaundersøgelsen, der også afslører, at hver fjerde, der fortsat var aktiv på tidspunktet for undersøgelsens gennemførelse, dyrker mindre sport og motion nu end før nedlukningen.

VI VASKER DINE GULVE INDEN VI LAKERER DEM

Vi har en specialudviklet gulvvasker med ekstra sug, så vi sikrer, at dine gulve er helt rene og tørre, inden vi lakerer dem!

Der spores lavere aktivitet både i foreningslivet og blandt fitnesscentrene, og der er lav deltagelse i aktiviteter som boldspil, gymnastik og svømning. Hele 58 procent svarede, at de i stedet dyrkede sport eller motionerede på egen hånd. Ifølge undersøgelsen regner 35 procent af danskerne med at dyrke mere motion efter sommerferien. 69 procent af dem, der droppede ud i forbindelse med nedlukningen, forventer at komme i gang igen, når sommeren er forbi. Undersøgelsen er gennemført med støtte fra Trygfonden og følges op til september. n

KA GULVSERVICE FORVENT BLOT LIDT MERE!

FRISK DIT HALGULV OP

KLARE LINJER

Vi kigger gerne forbi, vurderer dit gulv og rådgiver dig. Så kan vi give dig et uforpligtende tilbud på, hvad vil koste at få gulvet behandlet.

– det kan de fleste forholde sig til.

UNDGÅ LAKBINDINGER

Ved at rulle lakken på med vores metode bevares den naturlige bevægelse, selv under store forandringer i luftfugtigheden.

Vi er et team af professionelle håndværkere med mange års erfaring på området.

Super tilfreds med arbejdet rbej ed og god vejledning ng for f efterfølgende vedligehold. www.ka-gulv.dk

46

IDRÆT · KULTUR · FRITID

– forvent blot lidt mere!

#269

Brian Larsen, Arena Syd


Attraktiv brancheaftale til sportshaller Vores brancheaftale til sportshaller er Danmarks bedste og ca. 50 % af alle danske selvejende sportshaller er allerede forsikret i aftalen. DERFOR ER VI BEDST!

Selvom vores priser er virkelig skarpe, er dækningsomfanget det bedste ved aftalen. F.eks.: • All-risk dækning - udvidet pludselig skade • Ingen aldersafskrivning på rørskade og skader på stikledninger • Svamp og insekt i svømmehaller uden særlige krav • Foreningernes løsøre i hallen kan meddækkes til samme sats, uden særskilte vilkår • Maskinkasko • Hærværk sket i uaflåste bygninger • Hjertestartere dækket ved simpelt tyveri

UKRUDTSBRÆNDER Igen i år har der allerede været flere brande ved sportshaller, som er startet i forbindelse med brug af ukrudtsbrænder. Vi anbefaler ikke brug af ukrudtsbrænder op ad bygninger - Benyttes ukrudtsbrænder alligevel, vær da ekstra opmærksom på området minst 2 timer efter endt arbejde, da gløder kan ligge lang tid og ulme bag facaden, før de pludselig blusser op.

Kontakt os på allerede i dag

4 tlf. 2562 188 ng

nnemga - for gratis ge ikringer af hallens fors

Erhvervsforsikring DANMARK Agentur A/S Navervej 16 A • 7451 Sunds • info@eforsikring-danmark.dk • www.eforsikring-danmark.dk


PORT RÆT

Halinspektørens formelle uddannelsesniveau har mindre betydning, hvis man ellers har talentet for at drive og udvikle, mener halinspektør i Hadsund Hallerne, Søren Hjelm Hansen. Et portræt.

SELVEJEFORMEN SKABER DRIVKRAFT TEKST OG F OTO: ADAM PADE

S

nakken kredser bestandig om projektet: Væsentligst en udvidelse af det bygningskompleks, der udgør Hadsund Hallerne. Halinspektør Søren Hjelm Hansen lægger projektbeskrivelsen frem på bordet og beretter med iver, hvordan en bygning forlænges eller en gavl rives ned – og ikke mindst om opførelsen af en fløj med gæsteværelser, så Hallerne kan være vært ved større stævner. Udvidelserne har været undervejs siden 2014, men tanker skal modnes, penge skaffes til veje, brugere inddrages – og nye idéer kommer bestandigt til. Særligt én idé har stort fokus: Et boligselskabs opførelse af et antal almene boliger i umiddelbar nærhed af Hadsund Hallerne, hvor Hadsund Hallerne skal levere kvadratmeter til de fællesfaciliteter, der nu engang hører til i et alment boligbyggeri. Og Hadsund Hallerenes historie går tilbage til 1943. Den første rigtige hal blev opført i 1968.

48

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#269

tør de fremtidige beboere vove sig nærmere, kan de vente et tilbud om årskort til Hallernes idrætsfaciliteter. Lejlighederne skal opføres i 2. – 4. sals højde – her bliver udsigt ud over Mariager Fjord – med diverse faciliteter i stueplan. Visionen er at skabe fællesskaber, der kan bekæmpe ensomhed. Hadsund Hallerne selv vil opføre en bygning, der skal rumme udlejning til en selvstændig fysioterapeut med otte lokaler og måske – måske – et varmtvandsbassin for enden. Endelig omfatter planerne en tilbygning med en multihal – inkl. en springgrav til gymnasterne – og et fitnesscenter. Kommunens beslutning om at sammenlægge et antal børnehaver gav Søren Hjelm Hansen den idé, at der kunne opføres et nyt, samlet børnehus i tilknytning til Hadsund Hallerne. Idéen har afgjort vakt politisk interesse i Mariager Fjord Kommune, men intet er endnu besluttet.

Lærte at tænke kommecielt Projektet fra 2014 var afstedkommet af nogle allerede planlagte renoveringer, der af forskellige grunde


PORT RÆT

ikke lod sig realisere. Daværende næstformand, i dag bestyrelsesformand, Jens Hyrup og Søren Hjelm Hansen ville dog ikke slippe perspektiverne i at bygge ud. Som led i Nordeas daværende breddeidrætsprojekt drog de ud og så på, hvad andre havde gjort, ligesom de følte behov for at lære mere om at tænke forretningsorienteret. Projektet begyndte at tage form – på papir – og tiden var inde til at inddrage brugerne – og dem er der mange af i den 5.000 indbyggere store by: Her dyrkes karate og boksning, Hadsund Boldklub danner rammen om medlemmer, der spiller fodbold, håndbold og pétanque og dyrker gymnastik, og der er Badmintonklubben, der igen styrer e-sporten, der fik eget lokale for et par år siden. Endelig er der Skytteklubben, der også er en stærk spiller på stedet.

På tværs af sportsgrene »Vi satte brugerne sammen på tværs af sportsgrenene. Det betød både, at idrætsgrenene fik indblik i hinandens behov, og så affødte det de sjoveste idéer – en løbebane på taget, for eksempel,« nævner Søren Hjelm Hansen. Denne form for brugerinddragelse vil helt sikkert også vise sig gavnlig ved søgning af fondsmidler. Hallerne havde håbet at komme i gang med byggeriet her i 2020 – det har coronakrisen sat en stopper for – og nu er forventningen 2021.

»Man kan ikke uddanne sig til halinspektør eller centerleder. Man skal have det i sig,« siger Søren Hjelm Hansen, der mener, at selvejeformen skaber en særlig drivkraft.

Søren Hjelm Hansen (48) valgte at gå i lære som tømrer, selv om han fra barnsben er præget på dyr og natur. Han er opvokset på Edderup Skovgård ved Edderup – ikke fjernt fra Havndal syd for fjorden. Her blev drevet dyrehave med opdræt og udsætning. »Jeg ville egentlig have været skytte, men anså det for brødløst. Derfor valgte jeg en mere solid håndværksuddannelse.« Forholdsvis tidligt gjorde han sig klart, at han ville have et andet arbejdsliv, fra han fyldte 40; tømrerfaget kan være et hårdt fag.

Kunne nok ikke holde »Jeg har nok altid taget lige lidt for hårdt fat og vidste godt, at det kunne jeg nok ikke holde til et helt arbejdsliv igennem.« Han avancerede til byggeleder, men hans arbejdsplads gik konkurs, og han fik en tid hjemme. Med sin interesse for sport og idræt kendte han jo godt til Hadsund Hallerne – og samtidig nærede han et stort ønske om også at have med mennesker at gøre. #269

IDRÆT · KULTUR · FRITID

49


PORT RÆT »Jeg tilbød min hjælp her i hallen under forudsætning af, at jeg efter tre måneder kunne få at vide, om jeg havde et fast job.« I den periode stod ledelsen af Hallerne over for et generationsskifte. »Der var fast job, som jeg begyndte i den 13. januar 2013. Og pr. 1. april overtog jeg så halinspektørstillingen, der blev ledig efter Axel Ramm,« fortæller han.

Stenen

Sammenbygningen af to haller har givet en foyer, der indbyder til ophold.

Hadsund Hallerne har en længere historie bag sig. Ude ved stadion står en stor sten med teksten ”Hadsund Stadion 1943” hugget ind. Første markante udvidelse blev med et toilethus – i 1947 eller 1948 – opført med sten fra en nedlagt, muret idrætsbygning tættere på byen. En enkelt af stenene kan stadig anes, idet den er blotlagt i murværket omkring den første, rigtige hal, Hal A, fra 1968; hér, hvor Skytteforeningen er placeret ved siden ad. Siden fulgte udvidelse på udvidelse; den seneste fra 2007, der er blevet til Hal D. Hallerne omfatter blandt andet et selvstændigt kampsportslokale (opført i 2001), og for to år siden indrettedes et selvstændigt e-sportslokale. I 2013 etablerede Hallerne et solcelleanlæg på to af hallernes tage. Når det engang er fuldt afskrevet, kommer det nok til at bidrage positivt til driften, vurderer Søren Hjelm Hansen.

Foreningerne betyder mest

Hadsund Hallerne tilbyder et motionscenter og –

Der er ingen tvivl om, at foreningerne – klubberne – står halinspektøren nær: Det er dem, der har været med til at opbygge alt det, vi har, lyder det. Men som halinspektør i en selvejende hal har han – og hans bestyrelse – et ansvar for at fylde de tider ud, som klubberne – eller for den sags skyld Hadsund Skole – ikke selv kan bruge. Her kommer det gode samarbejde med Mariagerfjord Kommune ind i billedet. Hadsund Hallerne tager for eksempel imod klienter fra psykiatrien, og her gennemføres genoptræningsforløb for ledige på vej tilbage til arbejdsmarkedet. Hallerne er også værter for foreninger og klubber fra de mindre bysamfund i omegnen. »De tider, foreningerne kan bruge, er deres. Resten er vores. Jo, det kræver en vis standhaftighed at tage de små konflikter, når de opstår. Til gengæld skal vi også værne mest muligt om klubberne og sørge for, at brugerne til enhver tid føler sig velkomne,« siger Søren Hjelm Hansen. Mulighederne for at udnytte faciliteterne mest muligt så lang tid som muligt er da også et af de bærende principper bag udvidelsesprojektet. Eksempelvis vil skytternes lokale ”i fredstid” kunne benyttes til yoga, skydning med luftvåben, bueskydning og af det mulige børnehus. Hadsund Hallerne er selvejende, og det er halinspektøren yderst tilfreds med:

En ekstra drivkraft – disponerer over en selvstændig kampsportshal.

50

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#269

»Selvejeformen er en ekstra drivkraft – også for halinspektøren. Man føler sig endnu mere ansvarlig – også for at drive hallerne som en forretning, hvilket skaber mulighed for udvikling,« lyder det. Men det kræver vel særlige kompetencer? kunne


UDDANNELSER TIL IDRÆTS- OG FRITIDSBRANCHEN! Besøg os på stand nr. 58 for en dialog om dine og dine medarbejderes uddannelsesmuligheder. • Kurser i kommunikation og konflikthåndtering • Kurser i service og den gode kundeoplevelse • Uddannelse i personlig effektivitet og overskud i hverdagen • Lederuddannelse målrettet facilitetsledere og medarbejdere • Uddannelse i event- og projektledelse

VI SKRÆDDERSYR INDIVIDUELLE FORLØB TILPASSET JERES ØNSKER OG BEHOV Læs mere på www.iuce.dk Eller kontakt Klaus Frejo på klaus@iuce.dk 42901387 Idrættens Udviklingscenter er officiel udbyder af uddannelser til idræts- og fritidsbranchen i samarbejde med:


PORT RÆT man spørge i en tid med særligt fokus på HI’ernes uddannelsesbaggrund – eller, fagligt set, manglen på samme? Også Søren Hjelm Hansen har fulgt debatten om behovet for uddannelse af halinspektører, men affærdiger den. »Jeg kan ikke bruge al den akademiske snak til ret meget. Jeg kan bruge de erfaringer, andre har draget; det giver noget. Og så skal man have det i sig – at kunne udvikle, lede og drive,« lyder det ret beslutsomt: »Man kan ikke uddanne sig til halinspektør eller centerleder. Man skal have det i sig.«

Udviklingsmedarbejderen Det med udvikling tages bogstaveligt her på stedet. Sammen med faciliteterne i Als, Østre Hurup og Assens beskæftiger Hadsund Hallerne deres egen

udviklingsmedarbejder. Udviklingsmedarbejderen har til opgave at drive nye aktiviteter og understøtte frivillige, der vil stifte nye foreninger. Nye aktiviteter? Jo, for eksempel skal e-sporten tænkes sammen med flyvning med droner, skytterne er på vej til at opbygge en klub for bueskytter – og så er der naturligvis gå-bold: En form for boldspil, hvor også ældre og gangbesværede kan være med. Selv om interessen for sport og idræt har fået Søren Hjelm Hansen til at dyrke både badminton og fodbold – det sidste også som træner – så er hengivenheden for natur og vildtpleje usvækket. Han og hustruen Trine købte deres gård i Nebstrup nær Havndal med et jordtilliggende på 43 hektar – herunder med dejlig natur og en god jagt – i 1997. Sammen har de drengene på 21 og 23 og en datter på 19. n

HADSUND HALLERNE Stadionvej i Hadsund Omfatter sportshallerne A-D til bold og atletik samt · Skyttelokale · Kampsal med boksning og karate · Café · Diverse klublokaler Beskæftiger: 3,5 medarbejdere inkl. halinspektør Søren Hjelm Hansen

52

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#269


Hurtig hjælp hvis du bliver sygemeldt

Få et EarlyCare forløb specielt til dig, hvis du bliver sygemeldt PFA EarlyCare kan hjælpe dig fra første dag i en sygemelding. Vores team af social- og sundhedsfaglige specialister kan ud fra din diagnose hjælpe med at sammensætte et PFA EarlyCare forløb, så du får de bedste muligheder for at komme godt tilbage.

Ring på 70 80 75 05 • pfa.dk/earlycare


Vingsted 2019 Se og mærk vores nye GroGreen® Camel Bag vandingspose til nyplantede træer, der sikre overlevelse og trivsel for de nyopsatte træer. God kvalitet til en overraskende spændende pris. Vi er stadig rigtig gode til banemaling - både med og uden GPS – hør mere om seneste tiltag. Hos E. Marker er vi specialister i gødning og plejemidler til græs og planter - også til grønne klimakommuner. Samtidig er vi leverandør af den, ifølge Engelske STRI, stærkeste rajgræs blanding der findes på markedet. KORT OG GODT – benyt dig af lejligheden til en faglig snak og et godt tilbud.

Bjarne Palsov bjarne@emarker.dk +45 40 17 72 22

GroGreen® Camel Bag

Stærk vandingspose til nyplantede træer Mød os på stand 34 C

Jan Kjær Rasmussen jan@emarker.dk +45 30 55 26 78


GALLERI FOTO: HENRIK NIELSEN

HVAD Idrætsbyens Svømmehal, Bonderupvej i Frederikssund

Solcelleanlæg (supplerer fjernvarme) Varmegenvinding af vand fra de 73 brusere Egen produktion af klor

HVORFOR Nyopført svømmehal med spændende løsninger

GRUNDAREAL Ca. 5.500 kvm

PROFIL 1 25 x 25 m bassin, 27°, med skvulperand hele vejen rundt 1 8 x 15 m bassin, 31° 1 6 x 10 m wellnessbassin med lyseffekter, 33,5° 1 modstrømsbassin med spejl og løbebånd 1 vandrutschebane 3 saunaer · Konventionel · Infrarød · 35 cm 40° varmt vand i bund Brus og omklædning, herunder til kommende, udendørs aktivitetsplads

INDVIET Primo august 2020 FINANSIERING Opførelsespris: 78 mio kr. Finansiering og opførelse: Frederikssund Kommune DAGLIG LEDER Kaare Jakobsen (portrættet næste side)

#269

IDRÆT · KULTUR · FRITID

55


56

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#269


#269

IDRÆT · KULTUR · FRITID

57PROBLEMER MED HARPIKS? Prøv Junckers Harpiksfjerner, der er specielt velegnet til lakerede gulve.

HOLD DIT SPORTSGULV I TOPFORM Prøv Junckers HP SPORT, der er specielt velegnet renovering af lakerede sportsgulve samt som top-lak på ubehandlede eller maskinafslebne sportsgulve af træ.

SPORTSGULVE TIL ENHVER INDENDØRS SPORTSGREN Med erfaring baseret på egenproduktion af massive trægulve siden 1930’erne samt træpleje siden 1950’erne, har Junckers den helt rigtige tekniske ekspertise til at designe og levere en optimal gulvløsning, der egner sig til både individuelle sportsgrene, sportsarenaer med multifunktionelle formål og danseaktiviteter. Vores sportsgulvløsninger er testede og godkendt i henhold til den europæiske sportsnorm EN 14904. Standarden er anerkendt i hele verden og specificerer kravene til, hvad et sportsgulv skal kunne yde i forhold til sikkerhed og sportstekniske egenskaber. Alle vores løsninger er garanteret til brug sammen med gulvvarme. Gulvene er færdiglakerede fra fabrikken, de er lette at vedligeholde og har lang levetid. Det ikke usædvanligt at se sportshaller med Junckers gulve, der er 50-60 år gamle. Vil du vide mere, så kom og få en snak med os i Vingsted d. 1. september på stand nr. 18.

JUNCKERS.DK


FERIEHUS E

BOOK GENNEM WWW.H-I.DK

BØNNERUP STRAND

Du kan nu booke sommerhusene direkte på hjemmesiden. Hvis du har spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at ringe til sekretariatet. Der er inkluderet rengøring i lejepriserne.

HI’s feriehus ved Bønnerup Strand ligger i det naturskønne område på Djursland. Huset er på 80 kvm, og der er plads til 8 personer fordelt i 4 dobbeltværelser.

LEJEPERIODER For begge feriehuse gælder, at højsæsonen kun udlejes som hele uger. Resten af året finder udlejningen sted i den rækkefølge, bestillingerne indløber og kan udlejes som enkeltdage, weekender (fredag kl. 12.00-søndag kl. 15.00) eller som hele uger samt i to sammenhængende uger (lørdag kl. 15.00-lørdag kl. 11.00). HØJSÆSON

WEEKENDTUR MED PERSONALET? Prøv som noget nyt at invitere jeres personale på en weekendtur til feriehusene, her kan I uforstyrret få afholdt jeres personalemøde o.l.

UGE 01-26

UGE 27-32

UGE 33-52

Hele uger

2.150,00

3.400,00

2.150,00

Weekend

1.150,00 1.150,00

Ekstra dage

300,00

300,00

El-pris kostpris (pt. 2,50 kr.)

I har også mulighed for at leje feriehusene ud til jeres ansatte.

MARIELYST HI’s feriehus i Marielyst på den naturskønne ø, Falster, omfatter 134 kvm. Her er plads til 12 personer med 8 sengeplader, fordelt i 4 værelser samt en hems til 4 børn.

HUSKER DU DINE HI-FORDELE? · Hjælp ved løn, ansættelse og kontrakt · Kurser og og uddannelse til reduceret pris · Lederuddannelse og lederservice · Netværk og fagligt fællesskab · Campus og brancheudstilling · Rabat på forsikringer hos Tryg Forsikring · Attraktiv pensions- og forsikringsordning uanset dine overenskomstforhold · Adgang til medlemskab af Forbrugsforeningen med masser af rabatter

Læs mere på www.h-i.dk!

IDRÆT · KULTUR · FRITID

UGE 01-26

UGE 27-32

UGE 33-52

Hele uger

3.550,00

6.550,00

3.550,00

Weekend

1.975,00 1.975,00

Ekstra dage

VIDEN INSPIRATION NETVÆRK

60

HØJSÆSON

El-pris kostpris (pt. 2,50 kr.)

#269

400,00

400,00


Brug for en fleksibel bordløsning? Vi har ZOWN borde og bordvogne på lager til hurtig levering

V

 Høj kvalitet

Spar 20%

Brug koden:

HH20 på zederkof.dk eller ring 8912 1200. møbler | parasoller | afskærmning | foldetelte

RING 8912 1200 SHOP zederkof.dk BESØG Showroom Prins Christians Kvarter 28 7000 Fredericia (v. E20)

Så sparer du 20% på lagervarer fra ZOWN.

NEL K

Nem opbevaring

IO

Hurtig opstilling

S

Lav vægt

S

A

LIT

ROF E · P

ET · P

E

Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer, udsolgte varer, afgiftsændringer og force majeure. Rabatten er gældende til og med 31.09.2020

L

TBOR S D A


NAV NE TIL LYKKE!

50 ÅR THOMAS LUND JENSEN Sengeløse Idrætsanlæg, mandag den 14. september 60 ÅR JENS PETER NIERHOFF HBC Hallen, onsdag den 2. september 65 ÅR MICHAEL JENSEN Slangerup Idræts- og Kulturcenter, fredag den 4. september

KNUD PEDER HANSEN Ebeltoft Idrætscenter, torsdag den 10. september 80 ÅR BJARNE HUNDAHL Senior, tirsdag den 1. september 90 ÅR JOHANNES HANSEN Senior, onsdag den 28. oktober

CHRISTIAN EILSKOV JENSEN Langhøjhallen, fredag den 18. september

HAR VI JERES KORREKTE EMAILADRESSE? Husk at meddele os, hvis I har skiftet emailadresse! Dermed undgår I at gå glip af HI's nyhedsbreve, hvor vi blandt andet beretter

om den seneste udvikling i coronasituationen, for så vidt angår vores egen branche. Skriv til post@h-i.dk

- Alt i ure, uranlæg og tidtagning. - Trådløse ure, varslings og ringe anlæg. - Service, vedligehold og reparationer af ure og uranlæg. - Lager af tilbehør og reservedele.

Håndværkervangen 4 - 3550 Slangerup Tlf. 47 38 03 03 - Fax: 47 38 01 03 62

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#269


BAG OM HI OMRÅDE 1

OMRÅDE 3

OMRÅDE 5

København, Nordsjælland og Bornholm

Fyn, Sydjylland og Sønderjylland

Nordjylland

CLAUS LARSEN Jyllingehallen Planetvej 35, 4040 Jyllinge Tlf: 46 78 85 55 Mail: claus@jyllingehallen.dk

BRIAN GOLDENBECK LARSEN Arena Syd Idrætsvej 3, 6580 Vamdrup Tlf: 26 30 16 58 Mail: bgl@arenasyd.dk

JAN FREDERIKSEN Haraldslund Vand- og Kulturhus Kastetvej 83, 9000 Aalborg Tlf: 99 31 67 50 Mail: jan.frederiksen@aalborg.dk

OMRÅDE 2

OMRÅDE 4

Lolland/Falster, Sydsjælland/Møn og Vestsjælland

Midtjylland

BENNY PETERSEN Herlufmagle-Hallen Ravnstrupvej 1, 4160 Herlufmagle Tlf: 20 20 17 13 Mail: info@herlufmagle-hallen.dk

SØREN RASMUSSEN Forum Horsens Langemarksvej 53, 8700 Horsens Tlf: 20 80 13 96 Mail: kusr@horsens.dk

Kupan Hal-, Svømmebad-, Pool- og Spa Kvalitets-produkter udført i HPL højtrykslaminat og udviklet til våd- og personale områder

TÆLLERFABRIK· TRADING

ENEBÆRVÆNGET 18 THURØ 5700 SVENDBORG

Kupans kundetilpasninger indeholder:

* * * * *

Værdibokse, skoreoler, håndklædereoler, bænke, omklædnings-og toiletenheder Skabe med selvlukkende døre, flere typer vaskeunits Tema døre og ophængte kabineprodukter tillader let rengøring uden forhindringer Patenteret børnesikret kabineserie ”Essence” Alle former for låseenheder, mekaniske eller elektroniske, tilpasset billetsystemer

DENMARK TEL: 40 31 11 61 info@duxtaeller.dk www.duxtaeller.dk

DUX har siden 1912 leveret professionelle løsninger inden for tælling og registrering #269

IDRÆT · KULTUR · FRITID

63


L EVERA ND ØRREGIST ER ADGANGSKONTROL OG TÆLLER DUX Tællerfabrik – Trading Enebærvænget 18, 5700 Svendborg Tlf: 40 31 11 61 Mail: info@duxtaeller.dk www.duxtaeller.dk

PEDAN A/S Københavnsvej 224, 4600 Køge Tlf: 56 65 64 65 www.pedan.dk Saga Trim ApS/Tylø Mileparken 30, 2730 Herlev Fax: 38 11 48 12 Tlf: 38 11 48 11 www.sagatrim.dk

BRUSEPANELER CMA Armatur A/S Alstrup Allé 2 8361 Hasselager Fax: 86 28 77 68 Tlf: 86 28 77 66 www.cma-armatur.dk

Johs. Tandrup A/S Gydevang 1, 3450 Allerød Tlf: 48 17 22 82 E-mail: info@t-safe.com www.t-safe.com

Tress A/S Danmarksvej 34 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

Unisport Scandinavia ApS Lejrvej 29, 3500 Værløse Fax: 75 38 98 13 Tlf: 78 38 98 11 www.unisport.com

FORSIKRING CTS-RÅDGIVNING Expero ApS Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg Tlf: 61 67 42 22 E-mail: andreas@expero.dk www.expero.dk

Erhvervsforsikring Danmark Agentur A/S Navervej 16 A 7451 Sunds Tlf: 25 62 18 84 www.eforsikring-danmark.dk

GREJ DAMPBAD Saga Trim ApS/Tylø Mileparken 30, 2730 Herlev Fax: 38 11 48 12 Tlf: 38 11 48 11 www.sagatrim.dk

FITNESSUDSTYR MedicSport A/S Industriparken 25, 2750 Ballerup Tlf: 39 55 19 97 Mail: info@medicsport.dk www.medicsport.dk

64

BENT BRANDT Langdyssen 7, Lisbjerg 8200 Aarhus N Tlf: +89 30 00 00 Mail: bb@bentbrandt.dk www.bentbrandt.dk

GULVAFDÆKNING Unisport Scandinavia ApS Lejrvej 29, 3500 Værløse Fax: 75 38 9813 Tlf: 75 38 98 11 www.unisport.com

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#269

GULVSERVICE A.G. Sportsservice ApS Ødumvej 5, Selling 8370 Hadsten Tlf: 86 16 36 88 ordre@ag-sportsservice.dk www.ag-gulvservice.dk

KA Gulvservice ApS Teglvænget 67, 7400 Herning Tlf: 23 67 17 28 www.ka-gulv.dk

Polisan Gartnerivej 26, 7500 Holstebro Tlf: 97 40 10 30 www.sportkote.dk www.polisan-sportsgulve.dk

Ytzen Sportslakering Helgolandsgade 28 6700 Esbjerg Tlf: 75 15 79 00 Mail: sportslakering@ytzen.dk www.ytzen.dk

TopSport Danmark ApS Rude Havvej 15 B · 8300 Odder Tlf: 72 10 85 20 info@topsport-danmark.dk www.topsport-danmark.dk

Trafik & Fritid / SportAlt.dk Lunderskovvej 7 6600 Vejen Tlf: 75 38 99 11 www.trafik-fritid.dk www.SportAlt.dk

Tress A/S Danmarksvej 34 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

Unisport Scandinavia ApS Lejrvej 29, 3500 Værløse Fax: 75 38 9813 Tlf: 75 38 98 11 www.unisport.com

IDRÆTSBELÆGNING

GØDNING E. Marker A/S Padborgvej 3, Bov 6330 Padborg Tlf: 74 67 08 08 Fax: 74 67 08 90 www.emarker.dk

Unisport Scandinavia ApS Lejrvej 29, 3500 Værløse Fax: 75 38 9813 Tlf: 75 38 98 11 www.unisport.com

OSCON ApS Walgerholm 7, Jonstrup 3500 Værløse Tlf: 20 80 84 50 www.oscon-sportsgulve.dk

IDRÆTSUDSTYR LML sport Sverigesvej 12, 8700 Horsens Fax: 86 93 22 25 Tlf: 86 93 39 22 www.lmlsport.dk

Laiderz Sportsfaciliteter ApS Fuglebækvej 2A, 1. th. 2770 Kastrup Kontor: 32 51 07 00


L EVERA ND ØRREGIST ER KONFEKTURE OG DRIKKEVARER Dankonfekt Anelystparken 37 B, 8381 Tilst Tlf: 8861 8383 Mail: info@dankonfekt.dk www.dankonfekt.dk

KUNSTIGE PLANTER Hilmars ApS Brårupgade 16, 7800 Skive Tlf: 97 52 85 20 www.hilmars.dk

Dankon ekt Sügro Danmark A/S Bugattivej 18, 7100 Vejle Fax: 75 63 09 40 Tlf: 75 63 09 60 www.sugro.dk Sügro Nord Kjeldsmarksvej 3-9 7600 Struer Tlf: 97 85 11 00 Mail: nord@sugro.dk Sügro Syd Bugattivej 18, 7100 Vejle Tlf: 73 56 16 66 Mail: syd@sugro.dk Sügro Sjælland Greave Main 23, 2670 Greve Tlf: 43 99 38 10 Mail: greve@sugro.dk

KONFERENCEANLÆG Kinovox Marielundsvej 45 B, 2730 Herlev Tlf: 70 22 38 11 info@kinovox.com www.kinovox.com

KUNSTGRÆSFODBOLDBANER Laiderz Sportsfaciliteter ApS Fuglebækvej 2A, 1. th. 2770 Kastrup Kontor: 32 51 07 00

Unisport Scandinavia ApS Lejrvej 29, 3500 Værløse Fax: 75 38 9813 Tlf: 75 38 98 11 www.unisport.com

LED-BELYSNING Ecobility Nordic A/S Gørtlervej 21, 9000 Aalborg Tlf: 70 70 15 55 Mail: info@ecobility.dk

LINJEMALING E. Marker A/S Padborgvej 3, Bov 6330 Padborg Tlf: 74 67 08 08 Fax: 74 67 08 90 www.emarker.dk

Unico Gruppen Søndergade 107, 6600 Vejen Tlf: 75 36 57 79 Mail: post@unico-gruppen.dk www.unico-gruppen.dk

Unisport Scandinavia ApS Lejrvej 29, 3500 Værløse Fax: 75 38 9813 Tlf: 75 38 98 11 www.unisport.com

MASKINER

MULTI- OG SQUASHBANER

Lindholm Maskiner a/s Industrivej 10 A, 5492 Vissenbjerg Tlf: 72 44 11 12 info@lindholmmaskiner.dk www.lindholmmaskiner.dk

Unisport Scandinavia ApS Lejrvej 29, 3500 Værløse Fax: 75 38 9813 Tlf: 75 38 98 11 www.unisport.com

Tress A/S Danmarksvej 34 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

MESSESTANDE Compass Fairs Brunde Vest 17, 6230 Rødekro www.compassfairs.dk

MØBLER ELJ DANMARK Tykhøjetvej 10, Hal 5 · 7323 Give Mail: salg@bjerring.-sales.dk Mobil: 42 70 52 06

MESSETÆPPER Intelligent Marking Fanøvej 2, 9800 Hjørring Tlf: 71 999 401 Direkte: 61 692 238 www.imr.dk

Tress A/S Danmarksvej 34 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

LYDANLÆG Ascon Trading ApS Thorndahlsvej 3, 9200 Aalborg SV Tlf: 98 18 50 66 www.ascon.dk

Kinovox Marielundsvej 45 B, 2730 HerlevTlf: 70 22 38 11 info@kinovox.com www.kinovox.com

Compass Fairs Brunde Vest 17, 6230 Rødekro www.compassfairs.dk

Streamline ApS Kirke Værløsevej 16, 3500 Værløse Tlf: 44 48 00 95 www.streamline.dk

MOTIONSUDSTYR PEDAN A/S Københavnsvej 224, 4600 Køge Tlf: 56 65 64 65 www.pedan.dk

Saga Trim ApS/Tylø Mileparken 30, 2730 Herlev Fax: 38 11 48 12 Tlf: 38 11 48 11 www.sagatrim.dk

YOUR BRAND Industrivej 16, 6630 Rødding Tlf: 40 10 05 78 www.your-brand.dk

Zederkof A/S Prins Christians Kvarter 28 7000 Fredericia Tlf: 89 12 12 00 www.zederkof.dk

Tress A/S Danmarksvej 34 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

#269

IDRÆT · KULTUR · FRITID

65


L EVERA ND ØRREGIST ER ONLINE VAGTPLAN DELTAPLAN online vagtplan Stadion Allé 13 A 8000 Aarhus C Tlf: 46 93 39 04 Mail: support@deltaplan.dk www.deltaplan.dk

RENGØRINGSMASKINER Curant Teknik Egestubben 4 C, 5270 Odense N Tlf: Finn Schmidt Holm, 53 76 76 44 Mail: adiatek@adiatek.dk www.adiatek.dk

SAUNA Saga Trim ApS/Tylø Mileparken 30, 2730 Herlev Fax: 38 11 48 12 Tlf: 38 11 48 11 www.sagatrim.dk

SCENER & TRIBUNER Laiderz Sportsfaciliteter ApS Fuglebækvej 2A, 1. th. 2770 Kastrup Kontor: 32 51 07 00

Sunstill ApS Langgade 17, Lund 8700 Horsens Tel: 86 92 45 54 www.sunstill.dk

Unisport Scandinavia ApS Lejrvej 29, 3500 Værløse Fax: 75 38 9813 Tlf: 75 38 98 11 www.unisport.com

SCORINGSTAVLER ELTIME A/S Håndværkervangen 4, 3550 Slangerup Fax: 47 38 01 03 Tlf: 47 38 03 03 www.eltime.dk

66

IDRÆT · KULTUR · FRITID

Tress A/S Danmarksvej 34, 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

Unisport Scandinavia ApS Lejrvej 29, 3500 Værløse Fax: 75 38 9813 Tlf: 75 38 98 11 www.unisport.com

SKABE OG VÆRDIOPBEVARING Laiderz ApS Fuglebækvej 2 A, 1. th. 2770 Kastrup www.laiderz.dk Mail: info@laiderz.dk Kontor: 32 51 0700

Promotec Scandinavia ApS Virksundsvej 110 A, 8831 Løgstrup Tlf: 40 45 59 95 www.promotec.dk

Tress A/S Danmarksvej 34, 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

Unisport Scandinavia ApS Lejrvej 29, 3500 Værløse Fax: 75 38 9813 Tlf: 75 38 98 11 www.unisport.com

SKILTELØSNINGER Jan Schmidt Design Totale skilteløsninger til svømme- og idrætsanlæg m.fl. Maribovej 15, 6000 Kolding Tlf: 75 52 45 00 Mail: post@jsr.dk · www.jsr.dk

Jan Schmidt

DESIGN v/ Jannie Christensen

#269

SPORTSNET

TELEVARSLINGSANLÆG

Nørvo Sportsnet A/S Toosholmvej 9, Nr. Vorupør 7700 Thisted Fax: 97 93 83 94 Tlf: 97 93 84 50 www.maalnet.dk

Kinovox Marielundsvej 45 B · 2730 Herlev Tlf: 70 22 38 11 info@kinovox.com www.kinovox.com

Tress A/S Danmarksvej 34, 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

Unisport Scandinavia ApS Lejrvej 29, 3500 Værløse Fax: 75 38 9813 Tlf: 75 38 98 11 www.unisport.com

SPORTSGULVE Junckers Industrier A/S Værftsvej 4 · 4600 Køge Tlf: 70 80 30 00 www.junckers.dk www.junckers.com

OSCON ApS Walgerholm 7, Jonstrup 3500 Værløse Tlf: 20 80 84 50 www.oscon-sportsgulve.dk

Sportsentreprise Ellekær 5 N · 2730 Herlev Tlf: 40 16 73 32 Mail: Info@sportsentreprise.dk www.sportsentreprise.dk

SPOR T S ENTREPRISE

SPORTSGULVE & IDRÆTSUDSTYR

Unisport Scandinavia ApS Lejrvej 29, 3500 Værløse Fax: 75 38 9813 Tlf: 75 38 98 11 www.unisport.com

VANDBEHANDLINGSLEVERANDØRER Aqua Wellness Fuglebækvej 2 A, 2779 Kastrup Tlf: 29 44 65 46 www.aquawellness.dk Krüger Aquacare Fabriksparken 50, 2600 Glostrup Tlf: 43 45 34 33 www.aquacare.dk VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING FlowbyLaiderz Fuglebækvej 2A, 1. th. 2770 Kastrup Kontor: 32 51 07 00 www.flowbylaiderz.dk

VVS – VAND- OG ENERGIBESPARENDE LØSNINGER CMA Armatur A/S Alstrup Allé 2 8361 Hasselager Fax: 86 28 77 68 Tlf: 86 28 77 66 www.cma-armatur.dk

Johs. Tandrup A/S Gydevang 1, 3450 Allerød Tlf: 48 17 22 82 E-mail: info@t-safe.com www.t-safe.comTinyLineMarker Sport

Alle jeres baner lige ved hånden Robotten styres fra den medfølgende tablet. Her placerer du jeres baner på et kort og trykker på Start. Sport står for resten.

Deltagelse er gratis. Afholdes i samarbejde med lokale sportsklubber. Mere information: Lars Jørgensen +45 6172 0563 lj@tinymobilerobots.com

www.tinymobilerobots.com

Al henvendelse til: HI Sekretariatet Solrød Center 571, 2680 Solrød Strand

Spar tid ved sæsonstart Førstemarkering er nu lige så nemt som genmarkering. Sport husker alle jeres baner og kan bl.a. opstrege en helt ny 11-mandsbane på blot 20 minutter.

Live demonstrationer i hele Danmark Aug-Sep-Okt 2020 SORTERET MAGASINPOST SMP

Designet til sportsklubber Den nye Sport model er skabt til sportsklubber, som ønsker nem og fleksibel opstregning. Sport kan leases for DKK 1.975,- pr. måned (ex. moms).


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.