Styleguide #3

Page 1

H A I R C O D E S T Y L E G U I D E #3

e l y t S Guide


G r e a t h a ir m a d e e a s y.


INTRO 3

HH SIMONSEN STYLE GUIDE DK > Velkommen til HH Simonsen Style Guide. Den gør dig klar til en ny sæson med lækre opsætninger, curly looks og step-by-step styling teknikker. Style guiden gør det nemt for dig at tage den professionelle styling med hjem, så du med sikkerhed kan rocke dine nye ”Hollywood Waves”, ”Mermaid Curls” og mange flere skønne looks… Kan du næsten heller ikke vente? UK > Welcome to the HH Simonsen Style Guide. It prepares you for a new season with gorgeous updos, curly looks, and step-by-step styling techniques. This guide makes it easy for you to bring the professional styling home with you, so you are guaranteed to rock your new “Hollywood Waves, “Mermaid Curls”, and many more amazing looks…Can’t you hardly wait either?


PAGE 06 > The land of fire and ice PAGE 07 > Meet the stylists PA G E 08 > Styling Tools PAGE 10 > Curly hairstyles PAGE 12 > A touch of the 80‘s PAGE 14 > Pretty girl curls PAGE 16 > Woodstock vibes PAGE 18 > The little mermaid PAGE 20 > Hollywood waves PAGE 24 > Versatile waves PAGE 26 > Crisp texture PAGE 28 > Swept away PAGE 30 > Retro waves PAGE 32 > Soft and classic PAGE 34 > Modern crimp PAGE 36 > Cropped curls PAGE 38 > Sassy chic PAGE 42 > Amped up curls PAGE 44 > Glamour girl PAGE 46 > Greek godess PA G E 48 > Crimps’n curls PAGE 50 > Pretty defined PAGE 52 > Vintage waves PAGE 54 > Updo hairstyles PAGE 56 > French with a twist PAGE 58 > Midieval princess PAGE 60 > The elegant twist PAGE 62 > Artistic bun PAGE 64 > Chic and knotted PAGE 68 > Low bun business PAGE 70 > Easy twist PAGE 72 > Crimped side braid PAGE 74 > 90‘s space bun PAGE 76 > French milkmaid PAGE 78 > Sleek hairstyles

FIND YOUR STYLE DK > Nogle vil have pænt og piget, andre vil have drama; vi er alle forskellige, og derfor finder du noget for enhver smag blandt vores looks. UK > Some like it girly, others want a bit more drama; we are all different, which is why we have collected a wide range of styles for this year’s guide.

PAGE 80 > Edgy upgrade PAGE 82 > Behind the scenes


ge 10 a P : s le y t s r i a h Curly

INDEX 5

Up do ha ir st yl e s: Pa ge 54

Sl e e k h a irst y l e : Page 78


THE LAND OF FIRE AND ICE DK > Inspirationen nåede nye højder i år, da vores team af modeller, stylister og fotografer tog turen til Island til skydningen af Style Guide #3. Den smukke ø byder på de vildeste kontraster – råkolde gletsjere og varme kilder, hvide bjergtoppe og sorte sandstrande. Næsten som at have 103.000 km2 rå og naturlig skønhed helt for sig selv. UK > The inspiration was taken to new heights this year as our crew of models, stylists, and photographers flew to Iceland to shoot Style Guide #3. The island is stunning and consists of the wildest contrasts – icy glaciers and hot springs, white mountain peaks and black beaches. Almost like having 103,000 km2 of raw and natural beauty all to yourself.

St yle Gu ide #3 wa s sh ot in st un nin g Ic el an d.


In st a gr am : th eo do ra m jo l l

Theodóra M jöll.

Y ou Tub e: H H S im on s en MEET THE STYLISTS DK > ”Alle skal have mulighed for at møde verden med selvsikkerhed – uden at det skal koste kassen”. Sådan lyder Lisbet Simonsens filosofi. I 2002 var Lisbet med til at skabe HH Simonsen, som i dag er en af branchens mest anerkendte mærker – og Lisbets mål er at gøre professionel styling tilgængelig for alle. Igen i år samarbejder Lisbet med en af Islands førende hårstylister, Theodóra Mjóll. Theoróra har siden 2008 arbejdet freelance med styling til magasiner, events, reklamer og Tv-programmer. Derudover driver hun en blog om livsstil, mode og styling på Islands største modesite Trendnet. UK > ”Everyone deserves an opportunity to meet the world with confidence – without it costing them millions”. This is Lisbet Simonsen’s philosophy. In 2002, Lisbet co-created HH Simonsen, which is one of the most respected brands in the hair and styling business today. Lisbet’s goal is to make professional styling possible for everyone. Once again, Lisbet works together with the Icelandic hair stylist Theodóra Mjöll, who is one of Iceland’s most prominent hair stylists. She is also the woman behind a popular blog about lifestyle, trends and fashion on Iceland’s biggest fashion site Trendnet.

MEET THE STYLISTS 7

Li sb et S im on s en .


STYLING TOOLS

#1

ROD VS1 Spiral Curls

#2

ROD VS2 Madonna Curls

#3

ROD VS3 Classic Curls

#4

ROD VS4 Soft Curls

#5

ROD VS5 Deep Waver

#6

ROD VS6 Crimper

#7

HH Simonsen Wet Brush

#8

HH Simonsen Styling Brush

#9

HH Simonsen Carbon Comb

#10

ROD VS7 Curls

#11

ROD VS9 Woo Waver

#12

ROD VS10 Casual Curls

#13

Infinity Styler

#14

HH Simonsen Carbon Clips

#15

HH Simonsen Crocodile Clips

#16

HH Simonsen Hair Cuddles

#17

HH Simonsen Heat Protection Spray

#18

HH Simonsen Styling Oil

#19

HH Simonsen Beach Spray

#20

HH Simonsen Hair Spray

DK > De looks, du finder her i bogen, er naturligvis skabt med hjælp fra HH Simonsens serie af toplækre styling tools, børster og accessories, som er supernemme at håndtere og giver dig et hav af styling-muligheder. Til højre kan du se en oversigt over de anvendte produkter. UK > The creations in this guide have of course been made with great help from our stunning styling tools, hair brushes, and styling accessories, which are super easy to work with and give you a ton of styling options. On the right you can see the products we have used.


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#10

#11

#12

#7

STYLING TOOLS 9

#8

#9

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20


Gr eet in g s fro m Ic el an d.


CURLY HAIRSTYLES 11

THAT’S MY CURL DK > Krøllerne først. I denne første del finder du en række skønne frisurer med krøl, og der er noget for enhver lejlighed, smag og hårlængde. Vi tager dig med step-by-step, så du nemt kan vælge det look, som får din stil til at spille. Happy curling! UK > First up: curls, curls, curls. In this first section you’ll find a bunch of gorgeous curly looks for any occasion, any taste, and any hair length. We’ll guide you step-by-step, so you can easily choose the look that is just right for the way you roll. Happy curling!


A TOUCH OF THE 80‘S DK > Skru helt op for firserfornemmelserne med dette fantastisk lækre look, som er inspireret af den ikoniske klassiker Flashdance. Brug krøllejernet ROD VS1, som er genialt til cool spiralkrøller med masser af fylde. Krøl små totter ad gangen for at få et perfekt løft og et legende look. UK > Ooze major 80’s vibes with this gorgeous style, inspired by the iconic classic Flashdance. Use our ROD VS1 curler, which is brilliant for this type of bouncy spiral curls. Style small locks of hair at a time to achieve the perfect bouncy, playful look.


3

2

1

D K > Vo il à; de læ kr e en n y se kt io n ov en ov ster e sp ira l kr ø l l er ! Fo rt sæ t me d , n år de n f ø rs te er fæ rd ig . U K > Vo il à : go rg eo us sp ira l cu rl s! Co nt in ue se ct io n ab ov e wh en yo u’v e fi ni sh e d t h e fir s on a ne w to ne .

ad g an ge n D K > Kr ø l sm å to t te rh elt p er fe kt e l ø ft . - s åd an få r d u de t n s at a tim e to U K > Cu rl sm a l l se ct io ad d p er fe ct bo un c e.

4

5 CURLY HAIRSTYLES 13

6

7 D K > Krø l o g s å p ande h året for at g ø re l oo ket endnu mere firser-c oo l. U K > D on’t forget to curl t h e frin ge for an ev en c oo l er 80’s l oo k .

8

9 D K > Ko m h el t tæ n år d u n år ti l to pt p å h ov e db un de n , k l ar ti l fl a sh d an c e!p en - s å er d u U K > Pl a c e t h e cu w h en cu rl in g t h e torl er cl os e to t h e s c a l p ar e no w re ad y to p o f yo ur h ai r. Y ou fl a sh d an c e! TOOL S FROM HH SIMONSEN ROD VS1


1 3

ag, og D K > D el h år et in d i l n . ge an g kr ø l de m et ad l a ye rs , U K > D ivi de h ai r in to a tim e. at e on an d cu rl t h em

2

D K > Skift krø l l ejern , n år d u n år et n yt l a g - det giv er den fine ste ef fe kt. U K > Ch an ge curl er wit h e a c h l a yer to get t h at pret t y , p l a y ful vib e.

4

5

D K > H vi s d u h ar p an de h år , s å gi v o g s å de t en t ur . U K > Go t ba n g s? Gi v e t h em a cu rl a s w el l.

TOOL S FROM HH SIMONSEN ROD VS10 · ROD VS1 · CLIPS


CURLY HAIRSTYLES 15

PRETTY GIRL CURLS DK > Vi er ret vilde med en lang page med krøller, og i dette look har vi valgt en blød, feminin variant. Hemmeligheden bag den lækre, legende tekstur er, at vi har brugt to forskellige krøllejern, nemlig vores ROD VS1 og ROD VS10. Det giver et fint, levende look. UK > There’s something about a lob (i.e. ’long bob’) with curls, and for this look we’ve chosen to go all soft and feminine. The secret to the playful texture is using two different curling rods, in this case our ROD VS1 and ROD VS 10 for a lovely, lively look.


WOODSTOCK VIBES DK > Der er lidt Woodstock over disse lækre krøller, om end det er en lidt pænere, mere stylet variant af det skødesløse 60’er-look. Det lange pandehår, som skubbes til siderne, er med til at tilføre den der bohemeagtige hippie-fornemmelse. Til dette look har vi brugt to krøllejern, ROD VS2 og ROD VS3. UK > This lovely look is giving us major Woodstock vibes, though it may be a prettier, less unruly version of the iconic 60’s curls. We love how the long bangs pushed to the side adds to the hippie vibe. For this look we’ve used two curlers, the ROD VS2 and ROD VS3.


3 1

2 D K > T w is t h år et br ug er de t en e kr ø m o d h ø jr e, n år d u m e d de t an de t. l l ej er n , o g m o d v en st re U K > T w is t t h e h on e cu rl er an d to ai r to t h e ri g ht us in g t h e l ef t us in g t h e ot h er .

D K > D el h år et o p i kr ø l l eje rn v e d hv er h årl a g , o g sk if t to t. U K > D ivi de h ai r in to c h an ge cu rl er s wi t h evl a ye rs , an d er y l o c k .

4

5

6

7

8

TOOL S FROM HH SIMONSEN ROD VS2 · ROD VS3

CURLY HAIRSTYLES 17

, ret en smule å h e d n a p n u D K > K r ø l k t u d ti l s id e r n e . , o g skub de a n g s a li t t l e b e h t l r u c U K > O n l y t h e m in t h e m id d l e . a n d d iv id e


D K > La g , l a g , l a g. Gl em a l drig at krø l l e i l a g. U K > L a yers, l a yers, l a yers. D on’t forget t h e l a yers.

3

1 2

5

4

D K > F ø rst mo d v en st re, s å mo d h ø jre. U K > First to t h e l eft, t h en to t h e rig ht.

7

6

8

D K > T il f ø r li d fi n gr en e. F in er et te k st ur m ed b li v er de t ik ke . U K > A m p up t h e fi n ge rs . H ow pr cu rl s us in g yo ur et t y is t h at ? TOOL S FROM HH SIMONSEN ROD VS2


CURLY HAIRSTYLES 19

THE LITTLE MERMAID DK > Tag en tur i eventyrland med disse vanvittigt smukke bølger, der er en havfrue værdig. Vi har brugt vores ROD VS2, og her er et tip: Placér krøllejernet på højre side af den ene tot, derefter på venstre side af den næste, osv. osv. – det giver en helt fantastisk effekt. UK > Get your fairytale on with these crazy beautiful, mermaid-esque waves. We have used our ROD VS2, and here’s a tip: Place the curler on the left side of one lock of hair, then on the right side of the next, and continue – this makes for a great effect.


H O L LY W O O D W A V E S DK > Velkommen til Hollywood! Vi bliver aldrig træt af glatte og klassiske krøller, som vi kender fra stjerner som Veronica Lake og Rita Hayworth. Hemmeligheden bag det glamourøse look er bl.a. at fæstne håret med hårclips undervejs – og selvfølgelig en god hårspray, så krøllerne ikke smutter nogen steder. UK > Welcome to Hollywood! We never get tired of sleek, tumbling waves made famous by the likes of Veronica Lake and Rita Hayworth. The secret to the glamourous look is fastening the curls with hairclips as you go along. And of course a good hairspray to tame the mane.


D K > D el h åre t fra ø re til ø re i to Fæ st n h åre t for an ø rer ne me d k l emmsto re se ktio ner . er. Sta rt i n a k ken . U K > Sp lit you r h air fro m e ar to e ar Pin you r h air in fro nt into p l a c e. Sta into t wo l arg e se ctio n s. rt cur lin g fro m t h e ba c k .

3

1 2

ti g t, o t t e n f o rs ig t l u r t, e r å h D K > K r ø l e n m e d e n h å r c li p . a ir o g fæ st n d roll up the h n e h t , ir a h l U K > C u r u t a s m a l l c li p in it . lo c k , a n d p

6

4 CURLY HAIRSTYLES 21

5 e n , t il d e i h å r r u l lv e r k r ø l l e id s s p li c r å D K > L a d he r k o l d t. S å b e v a r e r eh r e t id . v ng li b håret e d i l a n g t læ h a ir h ig t s d n æ p the s in s li p s in u n t ilu r l k e e p s it s c l l a p e e K hc UK > is w a y e a c is c o l d . T h c h lo n g e r. bounce mu

8

D K > Fortsæt i re sten a f h året. U K > Continue on t h e re st o f t h e h air.

10

7 9 D K > Slu t a f me d en h års pra y for at h o l de det læ kre l oo k p å p l ad s. U K > Fin ish wit h h air spr a y to kee p t h e cur l s on l o c k-d own .

TOOL S FROM HH SIMONSEN ROD VS4 · CLIPS


Th e lit tle me rm aid .

No rdi c by n at ure .

Cu rl cr us h.


CURLY HAIRSTYLES 23


V E R S AT I L E WAV E S DK > Noget af det, vi elsker allermest ved krøller, er, at de er alsidige – og dette look er et perfekt eksempel. De elegante bølger, som er lavet med den fantastiske ROD VS9, er lige så geniale til hverdag, som de er til fest – det handler bare om, hvordan du vælger at style resten af dit look. UK > One of the things we love about curls is that they are extremely versatile – and this look is a perfect example. The elegant waves, created with the brilliant ROD VS9, are just as great for work/school as they are for a Saturday night out – it all depends on how you choose to style the rest of your look.


3

1

2 et , D K > St ar t me d n yv a- skde t gi v er år h ge nn em fr is er et de fi ne st e bø l ge r. l y- wa sh e d , U K > B e gi n wi t h fr e shpr et tie st re su lt. c o mb e d h ai r fo r t h e

4

6 5 7

a rb ej d n ed a d . g o , ra ef p op id , D K > S ta rt a lt d et ik ke a t få d e fi n e s te er v li b Le t te re . a l s id ig e kr ø l l er d w or k a t t h e to p, a nin g , rt ta s s y a lw tunn UK > A n . A c hi ev in g s y ou r w a y d owv e s h a s n ev er b ee n e a s ie r! v er s a ti l e w a

TOOL S FROM HH SIMONSEN ROD VS9

CURLY HAIRSTYLES 25

D K > K l em krø l l ejern et o m h året i cir k a 3-5 se kund er, a f hæn gigt a f hv or mar kere de, krø l l erne sk a l være . U K > Pl a c e t h e wav er arou nd t h e h air for 3-5 se c ond s, dep endin g on h ow dram atic you want your curl s to b e.


1 3 2 (R O D VS 3) D K > Ve nd kr ø l l eje rn et. ne d ad , n år d u kr ø l l er (R O D VS 3) U K > Pl a c e t h e wa nd u cu rl. do wn wa rd s, wh en yo

D K > H usk : Krø l kun to 2/3 a f læn gden ! U K > Reme mb er: O n l y curl t wo t hird s o f t h e l en gt h!

4 5

6

D K > Toup ér til fæl dige tot ter me d fin gren e for et mere ro det l oo k . U K > B a c k c o mb rand o m l o c k s wit h your fin gers for a more tousl e d l oo k . TOOL S FROM HH SIMONSEN ROD VS3


CURLY HAIRSTYLES 27

CRISP TEXTURE DK > Vi synes, at dette er det perfekte hverdagslook – tilpas pænt uden at være overstylet. Det afgørende trick, når du vil opnå den lidt tilfældige, levende tekstur, er kun at krølle 2/3 af længderne – de ’ukrøllede’ spidser gør looket mere legende og hverdagsagtigt. UK > This is perfect everyday look, if you ask us – pretty but not overly pretty. The critical trick to achieve this slightly tousled, lively look is to only curl two thirds of the length – leaving the ends undone will make for a more random, playful appearance.


S W E P T AWAY DK > Der er lidt romersk gudinde over dette fine look med sideskilning, som på én gang er elegant og dramatisk. Har du ikke lige så langt hår som vores model, så frygt ikke; looket vil også være superfint i mellemlangt hår. Vi har brugt to krøllejern, nemlig ROD VS1 og ROD VS5. UK > Channel your inner Roman goddess with these gorgeous, side-swept curls that are equally elegant and dramatic. If your hair isn’t this long, fear not; this look will also do in half-long locks. We have used two different curlers, ROD VS1 and ROD VS5.


3 1

2

D K > In d de l i se kt io h år et me d RO D VS 5. ne r, o g kr ø l U K > D ivi de h ai r in to an d us e t h e RO D VS 5 se ct io n s, to cu rl.

4

5

7

6 9

8

e r, l f æ l d ig e t o t t ti e l g o n u n D K > Ta g l l e r m e d R O D V S 1. h a ir , som du krø o m lo c k s o f d n ra e k ta U K > N o w in g R O D V S 1. and curl us

D K > F or ts æ t s a f m ed at l av e siåd an , o g sl ut de sk iln in ge n . U K > C on ti nu e on o f t h e h ai r, t h en t h e re st de ep si de - p ar t. m a ke a

TOOL S FROM HH SIMONSEN ROD VS5 · ROD VS1

CURLY HAIRSTYLES 29

5 s e ku n d er . D K > P re s i 2ds. y fo r 2- 5 s e c on l ht g ti s s re P UK >


DK > Krø l m e n h o l d k rm in d r e s e k t io n e r, i s t e d e t f o ø l l e je r n e t lo d r e t r v a n d r e t. UK > Curl s h o l d t h e c u m a l l e r s e c t io n s , b u t in s t e a d o f r li n g ir o n v e r t ic a l l y h o r is t o n t a l ly.

1

3

2 og i s e k ti o n e r, D K > In d d e l e t n e d e rs t e h å r. s ta r t m e d d , in t o s e c ti o n s U K > D iv id e n t h e b a c k h a ir . a n d s ta r t o

6

4

5

tæ t p å rø d de rne D K > Pl a c ér krø l l eje rne t s å se kun de r. so m mu lig t, o g pre s et p ar to t h e roo t a s U K > Pl a c e cur l er a s cl os ae few se c on d s. p os sib l e, t h en pre s s for

7

8

år et. e st en a f h r å p d h a ir . a p sæt o r e m a in in g e h t n D K > Fort o s rd in u e u p w a UK > Cont

D K > Vo il à; Sk øn ne , 90 ’er -in sp ire re de bø l ge r. U K > Vo il à; st un nin g , 90 ’s- in sp ire d wa v e s.

TOOL S FROM HH SIMONSEN ROD VS5


CURLY HAIRSTYLES 31

R E T R O WAV E S DK > Tid til at hive de højtaljede jeans og store øreringe frem. Dette look er som taget ud af 90’erne, og vi er vilde med det. Krøllerne har vi lavet med ROD VS5, og med et simpelt sideflip er man som ført tilbage til Beverly Hills 90210. UK > Pull out your high-waisted jeans and big earrings. This look is so nineties, and we couldn’t love it more. The curls are made with the ROD VS5, then swept sideways, giving us major Beverly Hills 90210 vibes.


SOFT AND CLASSIC DK > Indimellem er klassisk vejen frem. Til disse smukke bølger har vi brugt vores ROD VS5, som gør det supernemt at kontrollere krølle-processen – ingen forvirring eller famlen. Hvis du ønsker et lidt mere tilfældigt look, kan du dreje eller toupere dele af håret med fingrene. UK > Sometimes classic is the way to go. For these stunning waves we have used our ROD VS5, which makes it super easy to control the curling – no fumbling, no hassle. If you prefer a less polished look, try twisting or backcombing parts of your hair with your fingers.


1 3 2 r. D K > In d de l i se kt io ne se ct io n s. U K > Se p ar at e h ai r in

D K > Pre s me d bø l gejernet i et p ar se kunder. U K > Pre s s curl er tig htl y for a few se ction s.

5

l ge r. k l e, el e g an te b ø En ? re væ t de k an t w av e s. D K > H v or ne m t ? S im p l e, el e g an at h t is sy a e U K > H ow

D K > Ve nd bø l ge je o p ad i to p p en . Lø brn et me d de n fl ad e si de kr ø l l er ne fo r et n at ti l si d st fi n gr en e l et ig en ne m ur lig t o g læ k ke rt fi ni sh . U K > Tu rn t h e ir on wi t h it s fl at si de up wa rd s at t h e to p. F in is h b y lig ht t h e cu rl s fo r a n at url y r un ni n g yo ur fi n ge rs t hr ou g h a l an d go rg eo us fi ni sh .

TOOL S FROM HH SIMONSEN ROD VS5

CURLY HAIRSTYLES 33

4


1 3 2 t ne de rs te a f h år et . de te at l g at d me t ar D K > St r. g t h e en d s o f yo ur h ai in en ht ig ra st y b t ar U K > St

4

D K > Crep e kun hv er anden tot for den h elt rigtige ef fe kt. U K > Crimp ev ery se c ond l o c k o f h air for t h e rig ht ef fe ct.

5

væ re no ge t a f h år et D K > Ve d at l a deet c oo l, m od er ne l oo k . gl at sk ab er d u ts o f t h e h a ir U K > Le av in g p are s a c oo l, m od er n l oo k . st ra ig ht cr e at

TOOL S FROM HH SIMONSEN ROD VS6 · STR AIGHTENING IRON


CURLY HAIRSTYLES 35

MODERN CRIMP DK > Crepe har gjort et stort comeback, og der er nærmest ingen grænser for, hvordan du kan tilføre masser af kant, fylde og tekstur vha. et crepejern. Hvis du godt kan lide at have løsthængende hår, men vil prøve noget nyt, synes vi, at du skal give dette cool look et skud. UK > Crimped hair has made a big comeback, and there are plenty of ways to create lots of texture and volume and give your look and edge using a crimper. If you like wearing your hair down but want to try something new, we suggest you give this cool look a go.


CROPPED CURLS DK > Hvis du tror, at kort hår og krøller ikke passer sammen, kan du godt tro om igen. Faktisk er krøller en genial måde at pifte den korte frisure op, når der skal gøres noget ekstra ud af det. Til dette smukke look har vi lavet krøller i en helt kort page med vores ROD VS2. UK > If you thought a short haircut isn’t compatible with curls, think again. In fact, curls are an excellent way to spice up the short hairdo for a special occasion. For this bold and beautiful look we have amped up a short bob using our ROD VS2 curler.


3 1

2 D K > Ta g sm å to o g r ul de m st ra mtt te r ad g an ge n , o m kr ø l l ej er ne t. U K > Ta ke sm a l l l o ro l l t h em ti g ht l y ar c k s o f h ai r, an d ou nd t h e cu rl er .

D K > In d de l h år et so m vis t h er . U K > Se ct io n h ai r a s sh ow n h er e.

5

4 CURLY HAIRSTYLES 37

D K > Ge nt a g i si de rn e. U K > R ep e at on t h e si de s.

6

7

D K > Br ug fin gre ne til at til f ø re lid t te k st ur. U K > Us e yo ur fin ge rs to ad d so me tex t ure .

TOOL S FROM HH SIMONSEN ROD VS2


1

3

2 D K > Br ug RO D VS3, o g start i n a k ken . U K > Use t h e RO D VS3 curl er, and start at t h e ba c k .

4 5

D K > Ho l d krø l l eje rne t i en vin kel p å 45 gra de r. U K > Ho l d t h e cur l er in a 45 de gre e an g l e.

7

6

an si gt et , D K > Kr ø l væ k fr a et fo ra n . n år d u n år ti l h år o m t h e fa c e U K > Cu rl aw a y frh e fr on t. w h en yo u re a c h t

D K > Slut a f me d at ry ste i h året me d fin gren e. U K > St yl e b y sh a kin g t h e curl s usin g your fin gers.

TOOL S FROM HH SIMONSEN ROD VS3


CURLY HAIRSTYLES 39

SASSY CHIC DK > Lad dig inspirere af 70’erne med disse lækre bølger, som vil få dig til at ønske, du havde en vindmaskine. Den dybe skilning kombineret med de smukke, fyldige krøller gør looket kækt og sofistikeret på én gang – den perfekte kombi. UK > Take a note from the 70’s with this wavy look that will make you wish for a wind machine. The deep side-part combined with the beautiful, voluminous curls makes for an equally sassy and sophisticated look – the perfect combo.CURLY HAIRSTYLES 41

Nothing makes a woman more beautiful than the belief that she is beautiful Sophia Loren


l øs . D K > Ind de l h år et, o g cre p e rt cri mp in g. U K > Se cti on aw a y , an d sta

3

1 2

D K > Crep e kun no get a f læn gden so m vist h er. U K > O n l y crimp p art o f t h e l en gt h a s demon st rate d.

4

6

5

7

8

ad. je r n e t n e d e l l ø r k d n e . , og v downwards n a f håret e d t o s r e r e h l t ø r a c in g DK > K c u r li n g , p l t r a t s w o UK > N

D K > Re d l et ige nn em for at de fin ere bø l ge rne . U K > Co mb lig htl y to de fin e t h e cur l s.

TOOL S FROM HH SIMONSEN ROD VS6 · ROD VS2


CURLY HAIRSTYLES 43

AMPED UP CURLS DK > Dette elegante look er perfekt til dig, som har meget fint og tyndt hår, eller som bare ønsker lidt ekstra fylde. Hemmeligheden? Skjulte crepekrøller i det inderste lag hår for at løfte ved bunden. Ud over vores crepejern ROD VS6 har vi brugt ROD VS2. UK > This elegant look is perfect if you have very thin, fine hair – or if you just want a little extra volume. The secret? Using a crimper to amp up the hair by the roots. Besides our crimper, ROD VS6, we have used the ROD VS6.


GLAMOUR GIRL DK > Tilfør lidt klassisk glamour til dit look med disse nemme, elegante krøller. Vi har brugt krøllejernet ROD VS7, som har en bred cylinder, der er perfekt, når du vil have den der lækre ’va-va-voom’-effekt. UK > Add some old-school diva factor to your look with these easy, elegant curls. We have used the ROD VS7 curler, which has a large barrel that is perfect for creating that gorgeous va-va-voom effect.


3 1

2 D K > Start i den ene side, o g b evæ g dig h el e v ejen r und t til den anden . U K > Start fro m one side movin g your wa y to t h e ot h er. D K > La v en r un d se h or is on ta l ne de nu nd erkt io n o g en . U K > M a ke a ro un d se t h en a h or iz on ta l on e ct io n , b el ow .

4

5

CURLY HAIRSTYLES 45

6

7 8

l er d u b a re D K > S å m a nsge kt io n . d en øv er s te ju s t n ee d to U K > N ow y ous e ct io n . cu rl t h e to p

D K > Lø sn krø l l ern e v e d at fin gre ne l ø b e ige nn em h år et.l ad e U K > Am p up t h e cur l s b t hro ug h t h em wi t h yo ur finy br us hin g ge rs.

TOOL S FROM HH SIMONSEN ROD VS7


3 1

2

D K > Sø rg fo r, at h år et er re d t go d t ig en ne m. U K > M a ke su re to c o mb t hr ou g h we l l.

4

5 ig op a d . n , o g b ev æ g d ke k a n i ay up. rt ta DK > S d w or k y ou r w n a m to ot b e h t U K > S ta rt a t

7

6 9

8

t, r n e h å r e t li lde je r n e t. e g t is w T > DK det om krø l når du ruller le e h a ir a li t te c u r l e r. h t t is w T > UK it a r o u n d t h w h e n r o l li n g

D K > Sl ut a f me d at krø l l e sid ern e. U K > Fi nis h b y do in g t h e sid e s.

TOOL S FROM HH SIMONSEN ROD VS10


CURLY HAIRSTYLES 47

GREEK GODESS DK > Grækerne kunne et eller andet med krøller. Heldigvis kan du nemt gøre dem kunsten efter og skabe dette gudindeagtige look med perfekt definerede krøller vha. vores ROD VS10. Og bare rolig; dette look er også fantastisk til mellemlangt hår. UK > The Greeks knew a thing or two about amazing curls. Luckily, you can easily imitate the goddessesque look with perfectly defined curls using our ROD VS10. And don’t worry; this look is great for medium length hair too.


CRIMPS’N CURLS DK > En nem måde at give dine krøller lidt kant? Prøv at crepe håret, inden du krøller det, som vi har gjort med dette look. De to typer krøller kombineret giver en lækker, legende tekstur, som man let bliver afhængig af. UK > Want an easy way to mix up your curly look? Try crimping your hair before making curls, as we have done with this look. The two types of curls combined add an irresistible playfulness that you might just get addicted to.


1

2 D K > Cr ep e fra ro d til sp id s. U K > Cr imp fro m roo ts to tip

s.

3 CURLY HAIRSTYLES 49

4 D K > Kr ø l til fæ l di ge to t te r me d RO D VS 4. U K > Us e RO D VS 4 to ra nd o m l o c k s o f h ai r. cu rl

D K > Vi er vil de me d cr ep e- ef fe kt en ! U K > Go t ta l ov e t h e cr im p ef fe ct !

TOOL S FROM HH SIMONSEN ROD VS6 · ROD VS4


3

1

2 ift D K > St ar t i n a k ken , o g sk krø l l eje rn v e d hv er tot . d U K > St ar t in t h e ba c k, ancur l ers . c h an ge b et we en t h e t wo

5

4 D K > G en ta g i s id er n e. U K > O n to t h e s id e s .

6

for ts æt h el e v eje n o p. D K > La v en n y se kti on , o g an d mo v e yo ur wa y up . U K > Cr e at e a ne w se cti on ,

ne re de kr ø l l er . D K > Læ kr e, de fi de fi ne d cu rl s. U K > S t un ni n g ,

TOOL S FROM HH SIMONSEN ROD VS7 · ROD VS10


CURLY HAIRSTYLES 51

PRETTY DEFINED DK > Disse tætte, definerede krøller giver et fint og klassisk look, som er perfekt til både hverdag og særlige lejligheder. Vi har brugt både ROD VS7 og ROD VS10 for at skabe masser af tekstur og gøre krøllerne mindre polerede. UK > These tight and defined curls make for a cute and classic look, which is as great for work as it is for special occasions. We combined the ROD VS7 and the ROD VS10 to add lots of texture and make the look a bit less polished.


V I N TA G E WAV E S DK > Find din indre Marilyn frem med disse skønne divakrøller kombineret med en sideskilning for lidt ekstra drama. Til looket skal du bruge ROD VS4, ROD VS7, en dybrød læbestift og masser af selvtillid. UK > Channel your inner bombshell with these sultry waves paired with a side parting for extra drama. The essentials for this look is the ROD VS4, the ROD VS7, a deep red lipstick and lots of confidence.


me d D K > Krø l en lil l e se ktio n ad g an genp å en ræ k ke. RO D VS7 o g pin h år r ul l ern e fa st wit h t h e U K > Cur l a sma l l se ctio n at a timh ee nex t. RO D VS7 and pin one ro l l abo v e t

1

3

2 h å rn å l e. l en fa s t m ed l u r t æ s g o , p in s . l l ej er n et l w it h b ob b y l D K > L øs n kr ø ro e h t in p d rl er , a n U K > L oo s en cu

D K > S ta rt m e d se kt io n fo r re st . en lil l e U K > S ta rt w it h se ct io n at t h e fr ona sm a l l t.

6

4

i h v e r k r ø l l er , o g l a d m r o F > DK . -3 s e k u n d e m in im u m 2 id d e t il d e e r k o l d e s r u l le r n e c u r l f o r 2 -3 h c a e e p a U K > S h a n d l e a v e t h e r o l ls seconds are cold. u n t il t h e y

D K > S ki ft ti l R a f h år et . S ta rt iO D VS 4, o g kr ø l re st en n a k ke n . U K > S w it c h to R O re st o f t h e h ai r. S D VS 4 an d cu rl t h e ta rt fr o m t h e ne c k .

8

7

D K > Såd an fortsæt ter d u i re sten a f h året. U K > Continue on t h e re st o f t h e h air.

10

9 , o g bø rs t D K > Ta g h år n å l en e udkr ø l l er . l et i de læ kr e, bl ø de an d br us h U K > Re mo v e t h e pi n s,n g , so ft cu rl s. lig ht l y in t h e st un ni

D K > F or m ti k l em m er , o g a lfss lu t h å re ts fa l d i fr on t m ed S å d a n - læ k ke lu t m ed en st æ rk h å rs pr a y r o g d iv a -l ik e! . UK > Shape th a n d fi n is h o f f e h a ir in fr on t w it h cl ip s T h a t ’s it - a c w it h a st ro n g h a ir s pr a y . o m p l et e a n d d iv a -l ik e l oo k!

TOOL S FROM HH SIMONSEN ROD VS7 · ROD VS4

CURLY HAIRSTYLES 53

5


UPDO HAIRSTYLES DK > Opsætninger kan virke intimiderende og alt for komplicerede. Men frygt ikke; på de følgende sider finder du vores bud på smukke opsætninger, som faktisk er nemme at lave derhjemme foran spejlet. Så giv den bare gas med de nye looks, og opnå en sikker wow-effekt. UK > Updo hairstyles can seem intimidating and far too complex. But fear not; on these next pages you’ll find our take on stunning updos that are actually easy to create at home in front of the mirror. So, go all in on achieving that wow-effect we all love.


UPDO HAIRSTYLES 55


FRENCH WITH A TWIST DK > Find din indre mademoiselle frem med denne skønne opsætning, der er overraskende nem at lave – også selvom du ikke har langt hår. Tip: Start med krøllet hår for at give den ellers klassiske frisure lidt kant og tilfældighed. Og vil du vågne op med de lækreste beach waves, så lad endelig fletningen sidde i om natten. UK > Channel your inner mademoiselle with this gorgeous up-do that is surprisingly easy to create, even in hair that isn’t long. Tip: Start with curly hair to make the otherwise very classic look a bit messy and less polished. And, if you want to wake up with stunning beach waves, don’t forget to keep that braid overnight.


3 1

2 D K > Fl et n ye tot ter h år ind. Sno fort s at h året . U K > Ad d new se ctio n s o f h air. Con tinu e to t wirl t h e h air. D K > St ar t fl et ni n ge l o k ke r fo ra n . Sn o hv ern me d to sm å l o k ke rn e fo l de r si g o m l o k, s å hin an de n . U K > St ar t wi t h t wo sm in t h e fr on t. Tw is t e a a l l se ct io n s so t h e y t wi rl ar ou nd c h l o c k, e a c h ot h er .

4 UPDO HAIRSTYLES 57

5

7

8

6

af ’ d et n ed er s te em ‘g g o i, k ti as å l e. D K > K o m en el a t fæ s t n e d en m ed h å rn of ed v t h e l oo s e p a rt s . k c u t f l et n in g en en h t , d in n in g b ob b y p n el a s ti c b a U K > P u t in ad er t h e re s t o f t h e h a ir u s t h e b ra id u n

D K > El e g an t m e d k an t. O h l à l à! U K > El e g an t w it h an e d ge . O h l à l à!

TOOL S FROM HH SIMONSEN ROD VS9 · HAIR BANDS · BOBBY PINS


1 3 2 l et h år D K > B e g yn d me d kr ø l D VS 2. - h er h ar vi br ug t RO h ai r U K > St ar t wi t h cu rl yVS 2. - we h av e us e d RO D

4

D K > Ta g en tot h år p å o g s am l me d en el a sti k i hvmider sid e, ten . U K > Ta ke a l o c k o f h air on sid e, an d fa ste n t h em to ge e a c h us in g a sm a l l el a sti c ba nd t h er .

5

el e v ej en ne d. D K > F or ts æ t h . l l t h e w a y do w n U K > C on ti nu e a

D K > Lø sn fr is ur en t ræ k ke fo rs ig ti gt i v e d at si de rn e. U K > Lo os en up t h e pu l lin g lig ht l y on t h ‘d o b y e l o c k s.

TOOL S FROM HH SIMONSEN ROD VS2 · SMALL HAIR BANDS


UPDO HAIRSTYLES 59

M I D I E VA L P R I N C E S S DK > Denne fine opsætning leder tankerne hen på middelalderen – eller for nogen måske nærmere Game of Thrones. Uanset hvad kan det elegante look sagtens stå distancen, f.eks. til et bryllup. Det bedste af det hele er, at det er overraskende nemt at lave selv. UK > This lovely look is reminiscent of medieval times – or perhaps Game of Thrones for some. Either way it is still worth imitating and would make a great style for a wedding. And the best part? It’s surprisingly easy to create.


THE ELEGANT TWIST DK > Denne lave, brede knold med et twist vil tilføre masser af stil og elegance til ethvert look. Og du behøver faktisk ikke være ekspert i hverken fletninger eller præcision for at lave den derhjemme. Fantastisk, ikke? Du skal bare bruge en styling børste, elestikker, hårnåle og hårclips – så er du godt på vej. UK > This gorgeous low bun with a twist will add an elegant touch to any outfit. And guess what? You don’t have to be a master of braiding or precise styling to create it at home. All you need is a styling brush, hair bands, and some pins and clips, and you’re good to go.


1 3 2 D K > In d de l h år et so m vi st h er . U K > S e ct io n h ai r a s sh ow n h er e.

a l er . g o g to ro t te h in ln ki -s g a z ig o p on y ta il s . D K > L a v en z tw d n a g in rt a z ig z a g p U K > M a ke a

4

6 UPDO HAIRSTYLES 61

5 e, rottehalern D K > T w is t , o g f æ s t n . rul dem op p o n y t a il s , e h t t is w T . UK > n d p in t h e m roll them, a

D K > Toup ér det øv erste h år, o g sæt det fa st mel l em de to kno l de. U K > B a c k c o mb t h e to p h air, and pin it b et ween t h e t wo bun s.

8 7 10 9 re st e D K > Sl ut a f me d de foner s i kn o l de n . to t te r, so m o g s å fæ st in fr on t, U K > Fi nis h wi t h t h e h airt h e bu n . wh ic h is a l so pin ne d to

TOOL S FROM HH SIMONSEN ROD VS4 · ST YLING BRUSH


3

1

2

D K > Pl a c ér et p ar - de sk a l si d de go d th årfan å l e ba gt il st ! U K > Pl a c e so me bo bb ba c k - ma ke su re t h e y y pi n s at t h e ar e tig ht !

D K > Tou p ér det øv ers te h år. U K > B a c k c o mb t h e cro wn are a .

4

5 6

D K > Tou p ér , r fa st m ed h år n åul o g sæ t l e. U K > B a c k c o mb, an d fa st en w it h t h en ro l l pi n s.

7 D K > Ta g en tot ne denu nder, krø l den , o g fæ st n den . U K > Ta ke a l o c k o f h air b el ow, curl it, and pin it.

9

8

D K > G en ta g p å re st en a f de t l øs t hæ n ge nd e h år . U K > R ep e at on t h e re m a in in g l oo se h a ir .

D K > G ø r fri su ren p ers on v e d at hiv e sm å tot ter l øslig. U K > Pe rso n a liz e t h e l oo k pu l lin g so me h air l oos e. b y

TOOL S FROM HH SIMONSEN ROD VS3 · ST YLING BRUSH


UPDO HAIRSTYLES 63

ARTISTIC BUN DK > Vi tør godt garantere, at denne frisure vil skabe wow-effekt – og den er slet ikke så kompliceret, som den ser ud (men det behøver du jo ikke fortælle nogen). Bare følg de enkle trin vist på billederne – så er du kun minutter væk fra en prinsesseværdig frisure. UK > You’re guaranteed to get a lot of ’wows’ with this stunning ’do that looks far more complicated than it actually is (but you don’t have to tell anyone that). Just follow the simple steps shown on the photos, and you’re minutes away from a princess-worthy mane.


CHIC AND KNOTTED DK > Denne høje knold med ‘knuder’ minder os om Audrey Hepburn i Breakfast at Tiffany’s – og hvem vil ikke gerne være Audrey for en dag? Frisuren er enormt alsidig; f.eks. kan du nemt gøre den mere rodet og mindre ‘pæn’ ved at trække lidt i håret, når knolden er færdig. UK > This high knotted bun makes us think of Audrey Hepburn in Breakfast at Tiffany’s – and who wouldn’t want to look like queen Audrey for a day? This hairdo is extremely versatile; if you want, you can easily create a messier look by pulling at bit of hair out from the finished bun.


1 D K > Ind del h året so m vist h er. U K > Se ction h air a s sh own h ere.

3 2

D K > S ta rt m e d - vi h ar br ug t R Ol etD kr ø l l et h år VS 4. U K > S ta rt w it h lig - w e’ v e us e d R O D ht l y cu rl e d h ai r VS 4.

b. t d en ti l et re is tw g o e, l ha e s te ro b e. D K > L a v en h is t to m a ke a tw d n a , il ta y p on U K > M a ke a

4 6 UPDO HAIRSTYLES 65

5

D K > Rul o p o g for m en kno l d. U K > Ro l l up to ma ke a bun .

8

7

10

9 en de D K > Fæ st n de re st erd h år n å l e. to t te r til kn o l de n me in g l o c k s U K > Ta ke t h e re ma inbu n . e an d pi n t h em to t h

TOOL S FROM HH SIMONSEN ROD VS4


Imagination is the beginning of creation George Bernard Shaw


UPDO HAIRSTYLES 67


1 D K > Sæt det øv erste h år væ k . U K > Pin awa y t h e to p o f t h e h air.

3

2 D K > S ta rt m e d m e d R O D VS 5 o g atR kr ø l l e h år et O D VS 9. U K > S ta rt b y cu rl w it h R O D VS 5 an d in g yo ur h ai r R O D VS 9.

e s te ha l e. D K > L a v en h p on y ta il . U K > C re a te a

6

4

5 t e h å r. r det øvers rea. D K > To u p é the crown a b m o c k c a UK > B

D K > D et øv erste h år fæ st ne s me d h årn å l e. U K > Fa sten t h e to p h air usin g bobb y pin s.

7

8 10

9 D K > R ul h år et o m en v a l k, o g sæ t fa st . U K > R o l l h ai r ar ou nd a bu n m a ke r an d fa st en . TOOL S FROM HH SIMONSEN ROD VS5 · ROD VS9


UPDO HAIRSTYLES 69

LOW BUN BUSINESS DK > Hvis du vil have en stilet og elegant frisure med lidt kant, er denne lave knold helt perfekt. Ved at starte med bløde køller får du en lækker tekstur og tilfører et moderne twist til den ellers ret klassiske frisure. Vi elsker det! UK > If you want classy and elegant with an edge, this low bun is the perfect way to go. Starting with soft curls creates a gorgeous texture and adds a modern twist to an otherwise classic up-do. What’s not to love?


EASY TWIST DK > Lad dette være din go-to frisure, hvis du vil ligne en, der har brugt timevis på sit hår – men faktisk er det meget lettere, end man skulle tro. Start med at krølle håret med det krøllejern, du synes, og følg så trinene vist på billederne. Nemt, ikke? UK > This ’do is such an easy way to look like you’ve put hours of effort into your hair when it is way quicker and simpler than you’d think. Start by curling your hair, using any rod you like, then follow the steps demonstrated on the pictures. Easy, right?


1

3

2 D K > Sam l det øv erste h år me d h årn å l e. U K > Gat h er t h e to p h air wit h bobb y pin s. D K > T w is t, s k u b ti l s id e n, og sæt fa U K > T w is t, s t. push to one s id e , a n d f a st en .

4

D K > G en ta g t w o g pi n fa st . F oristst fr a m o d s at te si de , æ t fr a si de ti l si de . U K > R ep e at t w is t fr o m op p os it e an d fa st en . C on ti nu e fr o m si de to si de si de .

7

6

D K > Var det ik ke nem t? Slu t a f me d h års pra y , s å fris ure n h o l der . U K > How e a sy wa s t h at? Fin ish wit h h airs pra y to l o c k dow n t h e l oo k .

TOOL S FROM HH SIMONSEN ANY WAND YOU PREFER

UPDO HAIRSTYLES 71

5


1

D K > Lav en l øs se ktion so m vist p å bil l e det. U K > Ma ke a cl e an se ction a s sh own on t h e pict ure.

3

2 D K > Cr ep e fr a U K > Cr im p h ai r

ro d ti l sp id s. fr o m ro ot to ti p s.

v ed li p s i to t te rn e io n . rc å h m o K > K D m id te rs te s e ct s id en a f d en e ct io n s c li p s in t h e s . ir a h t u P > K U id d l e s e ct io n n ex t to t h e m

4 6

5

D K > F l et de n l øs e de l so m vi st . U K > B ra id t h e l oo se se ct io n a s de m on st

7

8

ra te d.

D K > Fortsæt ne d ad i en t raditione l fl et nin g. U K > Continue downwar d s in a t radition a l braid.

10

9

D K > Lav en h e ste h a l e, o g l ad fl et nin gen hæn ge l øst. U K > Ma ke a p on ytail but l e av e t h e braid l oose.

D K > Fæ st n me d h år n å l e. U K > Fa ste n wi t h pin s.

TOOL S FROM HH SIMONSEN ROD VS6


UPDO HAIRSTYLES 73

CRIMPED SIDE BRAID DK > Der er et eller andet ved fletninger, som gør, at de altid holder. Og det bedste af det hele er, at man kan variere dem på et utal af måder. Denne moderne udgave af en hollandsk sidefletning har fået følgeskab af små, fine crepekrøller, der giver looket ekstra kant. UK > There’s something about braids that never looses its appeal. The best thing about them? You can wear them a thousand different ways. This modern version of a Dutch side braid has been paired with small, pretty crimps to add an extra edge.


90 ’ S S PA C E B U N S DK > Hvis du er 90’er-barn, kommer du garanteret til at tænke på Mel B, også kendt som Scary Spice, når du ser disse cool og kække ’space buns’, som de kaldes. Looket er supernemt at lave, og har du langt og kraftigt hår, kan du lade det nederste hænge løst, som vi har gjort. UK > If you’re a nineties kid, these cool and cheeky ’space buns’ will probably make you think of Mel. B. aka. Scary Spice. This hairdo is super fun and easy, and if you have long, thick hair you can let some of it hang loose as we have done for this look.


1

3

2 D K > Gl at el l er krø l l et h år - det er o p til dig. U K > St raig ht or curl e d h air - your c a l l.

D K > La v to h ø je ro t te h a l er . U K > M a ke t w o hi g h p on yt ai l s.

4 UPDO HAIRSTYLES 75

5

6 7

. ed hårnåle m n t s æ f t, o g p in s . D K > Tw is h t e n w it h ig t d n a t U K > Tw is

D K > Så er d u k l ar! Tid til at syn ge fora n sp ej l et. U K > Th at ’s it; time to sin g in fron t o f t h e mir ror.

TOOL S FROM HH SIMONSEN ROD VS10


1 3

2 D K > La v to ro t te h a l er i de n en e si de . U K > M a ke t w o p on yt ai l s on on e si de .

øv er s te i to . D K > D el d en e fi rs t in tw o. U K > D iv id e t h

4 6

5 e. h a l e i t o d e ls t e h a l e , e t s e h e t rs e en øv te he D K > S p li t de ig e n u n d e r d e n n e d e rs. e n S a m l d e l e e t o t t e r f ra h v e r s id . o g ti l f ø j n y in t w o p a r t sr p o n y ta il il ta y n o p p o lo w e he t U K > S p li t t p a r t s a g a in b e lo w t h e a c h s id e . e e h C o l l e c t t w lo c k s o f h a ir f r o m and add ne

D K > Ko m en el a stik i. U K > Put in an el a stic ban d.

8

7

D K > Genta g pro c e s sen . U K > Rep e at t h e pro c e s s.

10

9 f n l an g s si de n a ge n ni et fl j re D DK > n år n a k ke n . h ov ed et , n år d u h t h e ne c k, b ra id c a re u yo en h W UK > de o f yo ur h a ir . ar ou nd to t h e si

D K > Hiv lid t i h året for at l øsne det. U K > Tug a bit on t h e h air to l oosen t h e braid. TOOL S FROM HH SIMONSEN ANY WAND PREFERRED


UPDO HAIRSTYLES 77

FRENCH MILKMAID DK > Den såkaldte malkepigefletning har gjort noget af et comeback de seneste år. Der er en variant med et elegant, fransk twist – en perfekt opsætning til dig, som synes fletninger kan være drilske. Vi anbefaler, at du starter med bløde krøller i håret – brug den af vores RODs, du ønsker. UK > The milkmaid braid has had a major comeback these past years. Here’s a version with an elegant, French twist – a perfect updo for you, who normally finds braiding tricky. We recommend starting with soft waves created with any of our ROD curling irons.


St rai g ht up.


SLEEK HAIRSTYLES 79

SLEEK HAIRSTYLES DK > Vi elsker krøller og opsætninger, men vi elsker altså også det helt glatte look, med masser af glans og skarpe linjer til at indramme ansigtet. Kig med, og bliv inspireret. UK > We love curls and updos, but we also love the perfectly straight look, with lots of gorgeous shine and blunt lines to frame the face. Have a look, and be inspired.


EDGY UPGRADE DK > Træt af pænt og piget? Gå all-in på attitude med dette cool, dramatiske look, som er vores bud på moderne punk. Det korte pandehår og de markante linjer tilfører masser af kant, og du kan selv op- eller nedtone looket vha. din makeup. UK > Had enough of pretty and perfect? Go all-in on attitude with this edgy and dramatic look – our take on modern punk. The short, blunt lines make for a bold and distinctive look, which you can easily tone up or down with your makeup.


1

2

r f ø n t ø r r e t h åa t lo o k . t, e k s a v y n l med lt g D K > S t a r tt l e t t e r e a t o p n å e t h e e b lo w d - så er h l y -w a s h e d , e a s ie r. s e r f h it w g g U K > S t a r t inm a k e s t h e s t r a ig h t e n in ir a d r ie d h

3

4

D K > Små se ktioner ad g an gen . Vip h ånd l e det en smul e, s å o pn år d u et g l at tere re sultat. U K > Sma l l se ction s at a time. Tip t h e wrist a bit to get a smoot h er re sult.

D K > Sl ut a f me d HH O il fo r et p er fe kt g l at Si mo n se n St yl in g l oo k . U K > Fi ni sh o f f wi t h St yl in g O il fo r et p er HH Si mo n se n fe ct l y sm oo t h l oo k . TOOL S FROM HH SIMONSEN INFINIT Y ST YLER · CLIPS · COMB

SLEEK HAIRSTYLES 81

D K > Br ug v ore s In fin it y St yl er h åre t. H usk at ind stil l e til ret te tiltemat g l at te p era t ur. U K > Use our In fin it y St yl er to st rai h air. Rem emb er to set t h e rig ht tem g hte n t h e p era t ure .


BEHIND THE SCENES DK > Der er god energi og fuldt tryk på, når vores team er samlet og klar til at skyde HH Simonsens Style Guide #3 – og denne gang var selvfølgelig ingen undtagelse. I tre inspirerende dage havde vi modeller siddende foran spejlet, og stylister klar med make-up, hårprodukter og glohede krøllejern. Med et nøje tilrettelagt setup kunne vores fotograf løbende fange alle de lækre detaljer og smukke opsætninger med sit kamera. Så nu kan professionel styling blive jeres, piger. God fornøjelse. UK > Everything beams of energy and excitement, when our team gets together to shoot the HH Simonsen Style Guide #3 – and this time was no exception, of course. For three inspiring days, we had models in front of the mirror and stylists ready with make-up, hair products, and hot curling irons. With a well arranged setup, our photographer shot all the cool details and beautiful hairdos. So, girls, professional styling can now be yours. Have fun!


Ge t the loo k.

Fe el in sp ire d.

F or a lo n g- l a st in g re su lt.

BEHIND THE SCENES 83

ume. l o v e h t p u n r u T


HH Simonsen A/S · Energivej 25 · DK-6780 Skærbæk info@hhsimonsen.dk · Phone +45 73 75 10 00 HH Simonsen ·

@hhsimonsen

www.hhsimonsen.dk · www.hhsimonsen.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.