Page 1

Målmedvetna satsningar bakom Halmstads utveckling – Destination Halmstad AB fick resurser för starten av Enjoy Halmstad och sedan dess har evenemanget attraherat allt fler anmälda företag kopplade till besöksnäringen, säger näringslivschef Niclas Simonsson.

Fastighetsägare i västkustens kreativa mittpunkt – Det är ett ärofyllt uppdrag att bidra till stadens utveckling. Förutom att bygga, utveckla och förvalta samhällsnyttiga och attraktiva fastigheter, hanterar vi även stadens parkeringshus, vilket är viktigt för såväl näringsliv som invånare och besökare, säger Martin Rylander, VD på Varbergs Fastighets AB.

HALLAND Läs mer på sidan 7.

Läs mer på sidan 3.

Medföljer som bilaga i Svensk Leverantörstidning Nr 4 juni 2021

En värld av möjligheter på Arena Varberg Arena Varberg är betydligt mer än bara en idrottshall. Det gäller inte minst för företag och organisationer som på Arena Varberg kan arrangera möten och evenemang i en fräsch och stimulerande miljö. På Arena Varberg tar man del av alla kundens önskemål och behov, varpå man skräddarsyr en anpassad upplevelse. Läs mer på sidan 4.

Allt-i-ett inom fastighetsskötsel Fasttek sysslar med fastighetsskötsel i Halmstad med omnejd. Företaget har bred kompetens och kan bland annat erbjuda sina kunder tjänster inom trädgårdsskötsel, elinstallation och allmän fastighetsskötsel, allt utan att behöva använda sig av underleverantörer. Läs mer på sidan 8.

NY TT, INTRESSANT

OCH LÄSVÄRT OM HALLANDS NÄRINGSLIV

Bjäre Industriteknik – med hög kompetens av elektriskt och mekaniskt kunnande Bjäre Industriteknik startade 2004 och har idag 8 anställda. De är ett fullserviceföretag som arbetar med service och underhåll av industrins produktionsutrustning. Styrkan ligger i en hög kompetens av både elektriskt och mekaniskt kunnande där målet är att hjälpa kunderna till en fungerande anläggning med så lite akuta haverier som möjligt och att de har dygnet-runt service. Läs mer på sidan 13.

7 U TG ÅVOR PE R Å R - SVERIGES BREDASTE TID NING FÖR LE V ER A N TÖR ER


2

halland - varberg www.svenskleverantorstidning.se

SEB är med och utvecklar traktens företag

Enkelhet, hållbarhet och långsiktighet är tre begrepp som på ett utmärkt sätt beskriver SEB:s verksamhet. Med stark lokal närvaro och en stor bredd av tjänster är SEB en bank för såväl privatpersoner som företag med ambitioner. Det gäller förstås också kontoren i Varberg och Falkenberg.

SEB startades för cirka 160 år sedan och finns i alla Nordens länder, på ett hundratal orter i Sverige, samt även i Baltikum. Härutöver finns banken representerad över mer eller mindre hela världen där sammanlagt 15 000 personer sysselsätts. Världen har gemensamma utmaningar och som bank kan och vill SEB vara en del av den lösningen. Genom ansvarsfulla råd och innovativa lösningar engagerar sig SEB för att stödja sina kunder och tillsammans bidra till en bättre värld. Det är en filosofi som även Hans Nilsson, kontors-

chef för SEB:s kontor i Varberg och Falkenberg, delar fullt ut. – Vi vill vara den personliga och tillgängliga banken för både företag och privatpersoner. Det ska vara enkelt att vara kund hos oss. Vår ambition är att hela tiden vara närvarande och arbeta aktivt tillsammans med det lokala näringslivet. Vi stöttar våra kunder längs deras resa, i med- och motgångar, och vill vara deras långsiktiga partner, säger Hans. Gott företagsklimat Hans har jobbat inom SEB sedan 2016 men har ett förflutet inom bankväsendet sedan slutet av 1980talet. Kontoren i Varberg och Falkenberg sysselsätter 15 personer som på ett framträdande sätt representerar bankens breda utbud av kvalificerad rådgivning och finansiella tjänster. Ambitionen är att vara den naturliga bankpartnern för entreprenörer och innovativa företag. – SEB har alltid främjat det lokala företagandet. Det råder ett gott företagsklimat i både Varberg och Falkenberg där också befolkningen ökar. Det

är stimulerande att arbeta i ett område som expanderar, växer och utvecklas på många olika sätt. Här känner vi att SEB har en viktig roll att spela för traktens entreprenörer. Vi strävar efter att bygga och bevara långsiktiga relationer med våra kunder, säger Hans Nilsson. SEB arbetar bland annat utifrån det man kallar Entreprenörstrappan, vilken går ut på att stötta verksamheter och företagare från starten av ett litet företag och dess utveckling därefter. Genom att vara en fullservicebank med ett stort och brett nätverk, såväl lokalt som nationellt och internationellt, kan bankens företagskunder nyttja SEB:s samarbetspartners för att utveckla och växa i sina affärer. Stark lokal närvaro Hans Nilsson konstaterar att det byggs mycket i framför allt Varberg. Just byggföretagen utgör en väsentlig del av kundkretsen. Det ökande byggandet främjar besöksnäring och inflyttning, vilket i sin tur gör att företagen växer och fler vill etablera sig i trakten.

Varberg: Västra vallgatan 2 3:e våningen i Gallerian 0340-68 31 10 kontakta5132@seb.se www.seb.se

– Vi jobbar med en stark lokal närvaro med medarbetare som känner till marknaden väl. Några av våra anställda har varit SEB troget i mer än 30 år. Hela Halland är ett tillväxtområde och vi vill vara med och bidra till att företagen kan leva upp till sina ambitioner och förverkliga sina drömmar. Det har varit vår mission i 160 år, säger Hans. Han konstaterar avslutningsvis att digitaliseringen påverkar branschen och SEB allt mer, inte minst tack vare pandemin som bland annat inneburit fler digitala möten. – Den ökande digitaliseringen har på många sätt skapat möjligheter och positiva förändringar i vårt arbetssätt. Redan sedan tidigare ligger vi långt fram när det gäller våra appar, vilka erhåller höga betyg från användarna. Det här är ett spännande område där vi vill fortsätta utveckla oss och utforma lösningar som våra kunder kan dra nytta av. Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson

Falkenberg: Stortorget 1 0346-77 89 80 kontakta5175@seb.se www.seb.se


halland - varberg

3

www.svenskleverantorstidning.se

Fastighetsägare i västkustens kreativa mittpunkt

Tullhuset ligger i hamnen och fastighetsbolaget har sitt kontor på nedre plan.

Varberg är staden med visionen om att vara Västkustens kreativa mittpunkt. Med tillgång till både hav och skog och i en härlig blandning av kultur, shopping och stadsliv, där verkar Varbergs Fastighets AB. Fastighetsbolaget arbetar för kommunens utveckling genom både nybyggnation, förvaltning och utvecklingsprojekt tillsammans med näringslivet.

Det kommunala fastighetsbolaget har i uppdrag att medverka till Varbergs utveckling. Bolaget kan stoltsera med att de bygger de både skolor, äldreboenden och simhall åt kommunen, samtidigt som de har flera av stadens viktiga byggnader i sitt bestånd.

Martin Rylander, VD

Varmbadhusets bassäng totalrenoverades för några år sedan och har nominerats till god byggnadsvård.

- Det är ett ärofyllt uppdrag att bidra till stadens utveckling. Förutom att bygga, utveckla och förvalta samhällsnyttiga och attraktiva fastigheter, hanterar vi även stadens parkeringshus, vilket är viktigt för såväl näringsliv, invånare och besökare, säger Martin Rylander, VD. För att lyckas med sitt uppdrag har bolaget organiserat sig genom fyra affärsområden och har stark kompetens inom, fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling, parkeringsverksamhet och byggprojektledning. - Upp till vår kärnverksamhet finns även kompetens inom både hållbarhet, kommunikation och kulturgeografi. Tre områden som skapar värden för staden, dess invånare och besökare, både på kort och lång sikt. Fastighetsbeståndet är stort och hyresgästerna många Varbergs Fastighets bestånd består av bland annat av Kvarteret Läkaren, bolagets första fastighet och ett av Varbergs äldsta och mest välkända kvarter, centralt beläget vid torget. Här finns möjlighet till både shopping och avkoppling genom Stadshotellet och Asia Spa, flera restauranger och detaljhandel. Rådhuset ligger på motsatt sida av torget i förhållande till Stadshotellet. Huset uppfördes 1865 och är ett av bolagets nio kulturfastigheter. Efter en omfattande renovering kan du sedan 2017 besöka Pinchos på bottenplan, eller skapa ett eget arrangemang i den anrika Rådhussalen på andra våning. Arena Varberg arrangerar evenemang för både privatpersoner och företag året om och som genom pandemin blivit något av experter på digitala möten och sändningar. Denna fastighet, som består av både kulturhistoriska- och nybyggda delar blev 2020 certifierade i Miljöbyggnad iDrift, som en av de två första byggnaderna i Sverige. Campus Varberg, en av landets ledande aktörer för yrkesinriktade utbildningar, ligger beläget precis vid havet. Tillsammans med restaurangerna Fästningsterassen, Hamnpaviljongen, Societén och Väster-

port kök bidrar Campus Varberg till ett mer levande hamnområde. Det vackra Tullhuset, även det beläget i Varbergs hamn, byggdes 1883. Bolaget har för närvarande sin hemadress här. På sikt är tanken att mer publik verksamhet ska bedrivas i Tullhuset. Varberg har en stolt kurortstradition bakom sig och den går ett par hundra år tillbaka i tiden. År 1925 invigdes det Varmbadhus som vi har idag och det har sedan dess haft inriktning på friskvård. De så kallade Tvillinghusen, är två vackra stenpjäser från slutet av 1800-talet. Här bedrivs kontorshotell med rum från 9 kvm till 69 kvm, perfekt för det mindre företaget. Åkulla Friluftsgård är den enda fastigheten på landsbygden. Här har besökarantalet ökat de senaste åren och inte minst sedan pandemin fick oss att hemestra och upptäcka naturen. Åkulla Outdoor resort är hyresgäst och driver hotell, restaurang, café och konferensanläggning. Parkeringshusen, med närmare 1300 parkeringsplatser, ligger alla centralt belägna. Digital skyltning

från alla större leder in mot centrum, visar vägen till närmaste lediga parkering. Arbetar för att främja en hållbar utveckling Varbergs Fastighets AB arbetar för att främja en hållbar utveckling utifrån tre dimensionerna av hållbarhet; den ekologiska, den ekonomiska och den sociala. De eftersträvar att hållbarhetsperspektivet ska genomsyra hela bolaget. - Som exempel var vi först i Sverige med att certifiera en befintlig byggnad enligt Miljöbyggnad iDrift och vi har beviljats gröna lån i ett par projekt. Vi testar även social hänsyn som ett ska-krav i en av våra upphandlingar, ett sätt bidra till att skapa arbetstillfällen för personer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden, berättar Rylander. Bolaget är 35 anställda och under 2020 omsatte de 100 miljoner i förvaltningen och drygt 450 miljoner på projektsidan.

Stadshotellet, beläget precis vid Varbergs torg. Fastigheten var bolagets första och köptes 1970.

VARBERG VÄXER Läs om våra pågående bygg- och utvecklingsprojekt!

Parkeringshus Trädgården ligger i direkt anslutning till shoppinggallerian Trädgården.

Genom nybyggnation, förvaltning och utveckling av fastigheter arbetar vi för att Varberg ska vara en attraktiv plats att besöka och bo på - nu och i framtiden!

Intervju: Oliver Text: Sabine von Borgstede


4

halland - varberg www.svenskleverantorstidning.se

En värld av möjligheter på Arena Varberg

Arena Varberg är betydligt mer än bara en idrottshall. Det gäller inte minst för företag och organisationer som på Arena Varberg kan arrangera möten och evenemang i en fräsch och stimulerande miljö. På Arena Varberg tar man del av alla kundens önskemål och behov, varpå man skräddarsyr en anpassad upplevelse.

Pandemin har försatt många företag i pausläge, men trots att verksamheten i Arena Varberg i mångt och mycket handlar om möten mellan människor har man tack vare nytänkande och flexibilitet funnit nya vägar att driva den på. – Nu är det många som föredrar digitala möten, och i det avseendet kan vi stå för flera intressanta lösningar. Restriktionerna ser ju ut att bestå ett tag till så detta är något vi kommer att fortsätta satsa på och erbjuda framöver. Vi håller öppet för bokningar

där vi är flexibla i de fall det tänkta fysiska mötet inte blir av . Då bokar vi om det till ett hybrideller digitalt möte, upplyser Martin Josander, VD på Arena Varberg. Han berättar att verksamheten omfattar tre huvudsakliga områden: möten, nöje och sport. Beträffande möten kan man arrangera konferenser, kongresser, mässor med mera, och när det gäller digitala större möten har man använt sig av uppdaterad teknik i den större lokalen Nöjeshallen. – Det har varit full rulle, vi har varit fullbokade mest hela tiden. Pandemin har gjort oss ytterst flexibla, vilket inneburit att vi har blivit väldigt bra på att arrangera digitala möten, säger Martin och tillägger att man även har en studio där många har valt att livesända från. Skräddarsydda upplevelser På Arena Varberg finns möjlighet att arrangera både små och stora möten. De flexibla lokalerna erbjuder mängder av möjligheter att dela av, öppna upp och möblera om, vilket gör att man alltid kan

skräddarsy upplevelser efter varje specifikt behov. Samtliga lokaler är utrustade med modern konferensteknik så att arrangerande företag eller organisationer kan hålla proffsiga presentationer med både ljud och bild. Avseende idrottsrelaterade evenemang hyser Arena Varberg en hall –Sparbankshallen med läktare för 2 200 åskådare. Här arrangeras allt från elitidrott till föreningsverksamhet och cuper, och härutöver bedriver fyra av traktens skolor sin skolidrott här. På nöjessidan arrangeras konserter, föreläsningar, teateruppsättningar och dansevenemang. Under sommaren är den gamla dansbanan Rotundan populär för bland annat bröllop, inte minst tack vare dess läge invid ett vackert parkområde. Arena Varberg sysselsätter tio anställda, men det finns förstås alltid möjlighet att hyra in mer personal i samband med större arrangemang.

hotell- och resebranschen och har lång erfarenhet av upplevelsebranschen. Han uppskattar Varberg, dess utveckling och möjligheter, och ser Arena Varberg som ett viktigt inslag i att stärka Destinationen Varberg. Martin ser fram emot hösten då han hoppas att verksamheten allt mer ska kunna återgå till det normala. – Jag hoppas att vi i höst ska kunna arrangera Näringslivsdagen och Varbergsgalan, samt även genomföra preliminärbokade konserter i december. Vår stående ambition är att vara hela västkustens mest kreativa arena, säger Martin Josander och berättar att man för närvarande har öppnat upp delar av anläggningen för vaccination mot covid19. – Vi ser hösten som något av en omstart där vi kommer att stå redo med en arena som är rustad för framtiden, berättar Martin avslutningsvis.

Blickar mot hösten Martin Josander har innehaft VD-rollen i Arena Varberg sedan februari 2020. Han kommer från

Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson

Match, musik eller möte Vare sig du är sugen på att se en föreläsning eller konsert, vill kolla in en spännande match, livestreama ett event eller dansa i Rotundan kan du göra det här.

Telefon: 0340 - 690 200

Epost: info@arenavarberg.se

Kattegattsvägen 26


halland - varberg

5

www.svenskleverantorstidning.se

Stor flexibilitet i Sveriges snabbaste fönsterleverantör Såväl företag som konsumenter i Halland har i Varbergs Trä en sedan länge välrenommerad samarbetspartner. I bolaget ingår VillaFönster, ett företag som specialiserat sig på anpassade fönsterlösningar, och som tack vare ett enormt stort lager kan leverera betydligt snabbare än sina konkurrenter.

VillaFönster är en del av Varbergs Trä, ett företag som innefattar två byggvaruhus i Varberg och Falkenberg, och som i mer än 70 år har levererat byggmaterial – allt från grund till väggar och tak, inklusive inredning – till både privatpersoner och byggproffs. När just utvecklingen kring fönster och försäljningen av dessa tog fart valde man att renodla verksamheten under ett eget varumärke. Därefter har den fortsatt att växa, inte minst tack vare att man tidigt såg fördelarna med internet och möjligheterna att sälja via webben. 2019 lanserades en ny modern webbutik som i mångt och mycket fungerar som en produktkatalog för hantverkarna. Alla byggare kan bli avtalskunder och med enkelhet visa konsumenten ”sitt” utbud och förmedla produktpriserna omgående.

Snabba leveranser Fönster och dörrar utgör huvudsortimentet i VillaFönster som också erbjuder bland annat garageportar och golv samt elverktyg och byggställningar. Det är ett koncept som inte minst tilltalar de mindre byggfirmorna där man ofta värdesätter snabba leveranser. I just det avseendet ligger VillaFönster i framkant, något som platschefen, Jonas Gunnarsson, gärna skriver under på. – Tack vare att vi förfogar över vårt enorma lager här i Varberg kan vi stå för extremt snabba leveranser, ibland redan samma dag som ordern inkommit och beroende på hur snabbt fraktbolagen kan agera. Det finns i princip ingen fönsterleverantör i Sverige som kan erbjuda detta, säger Jonas. Han berättar att man kan leverera nytillverkade produkter på bara tre veckor, vilket hos andra aktörer brukar kunna ta upp till två månader. I lager finns cirka 500 olika standardvarianter som man kan specialanpassa i den egna expressverkstaden. Denna byggdes 2017 och här kan man till

exempel lägga till spröjs, spaltventiler, handtag och cylindrar, ofta på så kort tid som fem arbetsdagar. Hos konkurrenterna innebär dessa tillval nyproduktion och kan, enligt Jonas, ta sex till åtta veckor att ta fram. Erfaren personal VillaFönster sysselsätter 14 anställda och jobbar med samarbetspartners över hela Sverige. De är bland annat delägare i en fönsterfabrik och en glasfabrik i Småland samt en dörrfabrik i Osby. – Det bidrar till vår stora flexibilitet som vi vet att våra kunder värdesätter. Detsamma gäller vår tillgänglighet, vi har till exempel öppet hela sommaren för både avhämtning och leverans, upplyser Jonas Gunnarsson. Han lyfter i sammanhanget fram personalen som är mycket kompetent och serviceinriktad. I det familjeägda bolaget är personalomsättningen låg, många av medarbetarna har funnits med sedan länge, och Jonas har själv jobbat med fönster ända sedan 1980talet. – Vi märker att efterfrågan på våra lösningar ökar allt mer, kunderna blir fler, inte minst tack vare vår snabbhet och flexibilitet. Vi utvecklar hela tiden vårt sortiment efter marknadens behov och har precis lanserat uterum och sommarträdgårdar där vi

✓ Livslängd ✓ Funktion ✓ Kvalitet ✓ Eco

har märkt att efterfrågan är stor. Framöver kommer sortimentet att utökas med fler varianter inom såväl fönster och dörrar som skjut- och vikpartier, informerar Jonas Gunnarsson. Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson

r.se lafonste e il v @ o f in r.s lafönste www.vil 90 690 0771 6


6

halland - varberg www.svenskleverantorstidning.se

Professionella borrinsatser vid skandinaviska byggprojekt I samband med byggnation, grundläggningar, grovhåltagning och pålning är Stråvallaföretaget Borrproduktion Grundläggning AB en ofta anlitad aktör. Bolaget utför alla former av borrinsatser med utgångspunkt från att inget uppdrag är vare sig för litet eller för stort.

Borrproduktion Grundläggning AB utför alla vanligt förekommande borrarbeten vid byggnation, grundläggningar, grovhåltagning och pålning. Fastighetsägare, grundläggningsföretag och större byggföretag i hela Skandinavien med omnejd präglar kundkretsen där vi bland annat finner bolag som NCC, Peab, Herkules, Besab och Skanska. – För oss är inga uppdrag vare sig för stora eller för små. Vi tar ett helhetsansvar kring våra projekt och har efter många år i branschen utvecklat ett omfattande kontaktnät av kompetenta samarbetspartners. Dessa jobbar vi regelbundet med, vilket bidrar till vårt starka koncept, säger Bernt Ristmo, VD, tillika grundare och ägare av Borrproduktion Grundläggning AB. Varierande uppdrag Vi träffar Bernt i företagets nya lokaler i Stråvalla i Varberg där man bland annat rengör, underhåller och reparerar sina maskiner och tillbehör. Bernt berättar att bolaget utför allt från grundläggningsarbeten, stagborrning, RD- och foderrörsborrning till installation av stålämnen, linstag, MAI-stag och grovhål. – Vi gör till exempel förankringar till större husgrunder, vi har borrat stag och filtreringsbrunnar för Västlänken i Göteborg, och i Knivsta gör vi just nu förankringar för spånt till bostadshus på uppdrag av Serneke, berättar Bernt. Han framhåller väl utförda arbeten, tydlig kommunikation och en stark servicekänsla som främsta orsaker till företagets goda utveckling och rykte. Han lyfter också fram samarbetspartners som Atlas Copco, Geomek och Drillab. – Vi använder oss dessutom av kvalitetsmaterial och maskiner från ledande tillverkare. Härutöver jobbar vi förstås också med erforderliga entreprenad- och trygghetsförsäkringar, upplyser Bernt Ristmo. Lång erfarenhet Bernt kommer från bygg- och betongbranschen och arbetade under några år i Tyskland där han drev ett bolag med fokus på bland annat grundarbeten och industriplattor. Hans son, Henrik Eriksson, driver Borrproduktion Grundläggning AB tillsammans med honom sedan 2014 efter ett förflutet på Skanska. Från början jobbade dock Bernt ensam i företaget som numera sysselsätter åtta personer. I Stockholm finns två konsulter som bistår i arbetsinsatser i den delen av landet. Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson

www.borrproduktion.se

info@borrproduktion.se

076-393 62 32


halland - halmstad

7

www.svenskleverantorstidning.se

Målmedvetna satsningar bakom Halmstads utveckling Halmstad växer och utvecklas. En stor del av förklaringen ligger i målmedvetna satsningar på flera olika plan, inte minst på företagen och besöksnäringen. Kommunen har dessutom arbetat aktivt under pandemin med lättnader som gjort att många verksamheter kunnat leva vidare.

I Halmstad kommun kan man se tillbaka på två decennier av stadig tillväxt. För fyra år sedan passerade invånarantalet 100 000, och det är i mångt och mycket tydliga satsningar från kommunens sida som ligger bakom den positiva utvecklingen. Vi träffar näringslivschef Niclas Simonsson som berättar att hans yrkesroll är relativt ny och etablerades i syfte att utveckla och främja kommunens näringsliv, liksom nyetableringar. – Vi jobbar aktivt för att förstärka företagsklimatet i kommunen. I det avseendet är dialogen med näringslivet betydelsefull. Vi har under senare tid arrangerat en mängd så kallade hybridmöten, vilka har blivit mycket uppskattade. Härutöver har vi återkommande frukostmöten där vi utifrån olika teman lyfter företagande och villkor samt inspireras av entreprenörer i kommunen. Cirka 200

följer våra digitala sändningar och senast hade vi fokus på vår besöksnäring. Jag upplever att företagarna överlag är mycket engagerade i kommunens utveckling och stadens bästa, det finns en allmän vilja att förbättra företagsklimatet, berättar Niclas Simonsson som tillträdde sin tjänst kring årsskiftet efter ett förflutet i fastighetsmäklarbranschen. Niclas har under sex år även verkat som markoch fastighetsförvaltare i Halmstad kommun. Kommunen är, konstaterar han, en stor markägare och har därmed ett stort ansvar för dess expansion. Det handlar om såväl företagsetablering som byggnation av bland annat skolor och bostäder. Niclas nämner även infrastrukturprojektet vid den södra infarten till Halmstad där man gör stora satsningar för att underlätta transporter till och från hamnen. Enjoy Halmstad Besöksnäringen har alltid spelat en viktig roll i Halmstads kommun. Sommarsäsongen är här och antalet hotellbokningar ligger i topp för hela Sverige. Halmstad ligger också bra till beträffande genomförda vaccinationer, vilket förstås också är viktigt för besöksnäringen. Niclas Simonsson nämner i sammanhanget satsningen Enjoy Halmstad som har blivit allt större och mer populärt under senare år. – Destination Halmstad AB fick resurser för

starten av Enjoy Halmstad och sedan dess har evenemanget attraherat allt fler anmälda företag kopplade till besöksnäringen. Förra året var det 117 anmälda företag, i år är det 130 företag samt 190 besöksmål som tillsammans driver projektet och i gengäld bland annat erhåller gratis marknadsföring, säger Niclas. Han berättar att kommunen också har infört en mängd olika lättnader i syfte att lindra effekterna av pandemin för många av kommunens företag. Man har bland annat genomfört fri markupplåtelse till uteserveringar, vilket bara är en av sammanlagt 13 punkter där kommunen har minskat eller helt tagit bort avgifter. Även parkeringsavgifterna har halverats i ett av kommunens större parkeringshus. Niclas vill i sammanhanget även lyfta fram de insatser som Halmstads Cityförening har stått för, där cirka 170 samverkande företag bland annat har bidragit till att främja besöknäringen på olika sätt.

kundcenter. Det går också att följa kommunens arbete via Halmstads kommuns Facebook-sida för företag och LinkedIn-kanalen för företagare. Vi är också på gång att lansera funktionen Företagsservice som ska förenkla och kvalitetssäkra kontakten med kommunen, med en tydligare samordning av företagsärenden, informerar Niclas Simonsson. Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson

Digitala satsningar En ny satsning är webbplatsen för företagare, med riktad information, guidning och digitala tjänster för den som startar, driver eller etablerar företag i Halmstads kommun. – Företagswebben är en viktig kanal för att vägleda våra företag i att göra rätt. Den finns alltid tillgänglig och är ett komplement till vårt fysiska

Solskydd för sommarstaden Halmstad Moogio är en butikskedja som sysslar med solskydd i olika former, bland annat markiser. I Halmstad drivs butiken av franchisetagaren Peter Cajliden. Halmstad är en riktig sommarstad och det ser ut att bli en varm sommar, vilket innebär att Moogio har dubbel personal under högsäsongen, som varar maj-juli.

Moogio har sysslat med skräddarsydda solskydd och fönsterinredningar i över 60 år. Här kan man finna bland annat markiser, gardiner och rullgardiner för allt från fönster till terrasser. Peter Cajliden har jobbat på Moogio sedan 2006, först i Varberg och sedan i hemstaden Halmstad. Han har drivit butiken i Halmstad sedan 2012. Sedan 2018 är han franchisetagare. Som franchisetagare har han det bästa av två världar; han är självständig samtidigt som han kan ta stöd från en rikstäckande butikskedja.

- Vi kan pressa inköpspriser och ta hjälp av närliggande butiker, säger Peter. Kundanpassade lösningar Moogio i Halmstad har fem heltidsanställda, varav två är montörer och tre är säljare. Säljarna jobbar både i butiken och ute i fält. En av de största styrkorna Moogio har är sina måttanpassade lösningar. Säljarna åker ut till kunderna, visar prover och mäter. Sedan kan de leverera en offert inom kort. Slutligen kommer montörerna och installerar lösningen, som alltså är anpassad efter kundens specifika mått. Hela processen tar tre veckor i vanliga fall. - Servicen är A och O. Vi eftersträvar att kunderna ska vara nöjda, så att de kommer tillbaka, att vi är det självklara valet, säger Peter. Dubbel personalstyrka under högsäsongen

Moogio i Halmstad har de flesta av sina kunder inom fem mils radie från Halmstad. Kunderna består både av privatpersoner och företag. För MTA Bygg sålde och monterade man ett 30-tal vertikalmarkiser. De har även fått ett antal beställningar från kommunen för installationer på bland annat förskolor och högskolan, där de även utför mycket service och underhållsarbeten. Markiser och andra typer av solskydd används främst på sommaren. Halmstad är dessutom en sommarstad med över 700 0000 besökare per år. Detta ökar trycket på verksamheter inom turistnäringen att skaffa markiser under sommaren. Resultaten är att Moogio i Halmstad har väldigt mycket att göra

under sommaren. Peter har till och med tagit in fyra extra anställda för högsäsongen som varar maj-juli, vilket gör att verksamheten alltså nästan dubblar sin personalstyrka under sommaren. Peter har ett tips till alla som funderar på att skaffa solskydd: - Det är väldigt tacksamt att ha god framförhållning och beställa och montera under vinterhalvåret. Då går allt mycket snabbare för kunderna. Självklart med solskydd Det skulle alltså vara en underdrift att påstå att Moogio i Halmstad har mycket att göra under sommaren. Det är en bransch som är i tillväxt. Moogio i Halmstad har ökat sin omsättning med en miljon om året de senaste fem åren. Markiser och liknande solskydd börjar bli en självklarhet även för privatpersoner. - Solskydd är en viktig del när man köper bostad numera, säger Peter.

Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök!

Telefon 031-719 05 00 www.svenskleverantorstidning.se

Moogio Halmstad Moogio Varberg Flygaregatan 12 Värnamovägen 2 035 - 21 31300 51 0340-480 halmstad@moogio.se varberg@moogio.se Moogio.se moogio.se

Markiser Persienner Rullgardiner Plisségardiner Lamellgardiner

Intervju: Oliver Malm Text: Andreas Ziegler


8

halland - halmstad www.svenskleverantorstidning.se

Allt-i-ett inom fastighetsskötsel från kunder, som alltid får prata med samma person om sitt ärende. Om en privatperson exempelvis vill fixa till sin trädgård, får denne alltid prata med samma trädgårdsmästare på Fasttek. Sedan är det, så klart, inga som helst problem att även få prata med en snickare och en elektriker, om man samtidigt vill bygga en altan och sätta upp ljus på sin nya uteplats. - Vi har som mål att få ihop ett bra team, en bra gemenskap där alla trivs på jobbet. Vi har ingen omsättning på vår personal, folk stannar kvar. Det känns som ett kvitto på att folk trivs här, säger Joakim.

Fasttek sysslar med fastighetsskötsel i Halmstad med omnejd. Företaget har bred kompetens och kan bland annat erbjuda sina kunder tjänster inom trädgårdsskötsel, elinstallation och allmän fastighetsskötsel, allt utan att behöva använda sig av underleverantörer.

Fasttek grundades i Halmstad för fyra år sedan och drivs idag av Joakim Ivarsson, som har varit med från början. De flesta jobben är i Halmstad, men de har jobb även i exempelvis Falkenberg och Landskrona. Fasttek får uppdrag från både privatpersoner och företag. De jobbar mycket för fastighetsägare. - Vi är ett företag som gör vardagen lättare för fastighetsägare, säger Joakim.

Samvetsgrannhet Fasttek är väldigt noggranna när det kommer till säkerhet och miljötänk. Skyddsutrustningen som de anställda använder uppfyller alla krav och företaget köper bara in och använder produkter som har blivit godkända och är ISO- och miljö-certifierade. Denna samvetsgrannhet är inte bara bra för miljön, utan även för plånboken, både företagets och kundernas. - En styrka vi har är att vi är bra på energibesparing, säger Joakim.

Självständighet Med Joakim är man sju stycken som jobbar på Fasttek. De tjänster som företaget erbjuder sina kunder är bland annat elinstallationer, snickeri, trädgårdsskötsel och, så klart, allmän fastighetsskötsel. Andra resurser inkluderar två bilar, två små elbilar, maskingräsklippare och redskapsbärare. Man hjälper sina uppdragsgivare med det mesta, inklusive fakturor, ombyggnationer, elinstallationer och felsökningar. I och med att kompetens inom företaget är så pass bred som den är, behöver man inte vända sig till underleverantörer. - Allt ska gå så snabbt och smidigt som möjligt. Vi har extremt hög leveranssäkerhet, säger Joakim.

Modern fastighetsskötsel Digitaliseringen gör vardagen lättare för många företag, inklusive Fasttek. På företagets enkla och välutformade hemsida kan kunderna göra felanmälan direkt på hemsidan, vilket fungerar väldigt bra för Fastteks befintliga kunder. Joakim är väldigt mån om att bibehålla företagets höga leveranssäkerhet och har därför inte bråttom att växa. Samtidigt har han visioner för i vilken riktning han vill att företaget ska växa. - Vi vill gärna hjälpa bostadsrättsföreningar, säger han.

Tillförlitlighet Joakim förlitar sig på sin personal, som får ta mycket eget ansvar för sitt arbete. Detta skapar inte bara förtroende inom företaget, utan ökar även tilliten

Intervju: Rasmus Lundström Text: Andreas Ziegler

TEL. 035 - 320 30


halland - halmstad

9

www.svenskleverantorstidning.se

Ledande komponentleverantör till elverk och industrier Landets elverk och industrier har i Destin Components AB en mångsidig och pålitlig leverantör. Destin Components erbjuder ett heltäckande sortiment av hög- och mellanspänningsutrustning, ställverksmaterial samt kontrollutrustning – lösningar som i allt väsentligt bidrar till att deras kunder intar en framskjuten position i sina respektive branscher.

Destin Components jobbar med en stående ambition: att kunna erbjuda ett heltäckande sortiment av hög- och mellanspänningsutrustning, ställverksmaterial samt kontrollutrustning för elverk och industri. I det omfattande sortimentet finns elkraftsprodukter som högspänningsapparater, transformatorer, mellanspänningsutrustning samt kontroll- och skyddsutrustning, men härutöver erbjuder företaget även material för utomhusstationer, linjer och järnväg, inte minst isolatorer, samt produkter för nätstationer och inomhusställverk. Via systerbolaget Destin AB säljer man dessutom elkraftprodukter, så somhögspänningsutrustning och mellanspänningsutrustning, samt material till den norska marknaden. – Vi kan erbjuda ett brett och konkurrenskraftigt sortiment, bland annat avseende delar till transformatorstationer på allt från 12 till 420 kV. Vi levererar stål, ledare, isolatorer, ventilavledare, brytare, frånskiljare, mättransformatorer med mera – listan kan göras lång, säger Jouni Nevalainen, VD och ägare av Destin Components, och tillägger att bolaget har ett nära samarbete med elkraftsbyggare.

Kunskap och erfarenhet Destin Components etablerades i Halmstad 2009 men startades i Västerås fem år tidigare. 2014 etablerades kontoret i Norge då en av deras kunder tog sikte på den norska marknaden. Efter starten i Halmstad tog det bara ett år innan de fick lov att byta till större lokaler. Verksamheten växer således och ambitionen är tydlig:

– Vi vill bli bäst i Norden inom vårt gebit, fastslår Jouni Nevalainen som själv har sin bakgrund på ABB där han verkat i flera ledande positioner, såväl nationellt som internationellt. Han har med andra ord synnerligen lång och gedigen erfarenhet av branschen han verkar i. – Jag har alltid haft ambitionen att jobba med marknadens bästa aktörer och produkter. Vi ska leverera både kvalitet och kapacitet, men det krävs extremt lång erfarenhet och bred kunskap för att klara det. Det har vi, konstaterar Jouni.

– Det rörde sig om en stor kraftstation som konverterar el från Norrland och kärnkraftverk, vilken sedan distribueras till hushåll och industrier på hela Hisingen. Vattenfall Services Nordic AB var beställaren och det rörde sig om ett stort och omfattande projekt, upplyser Jouni. Han berättar vidare att Destin Components levererar till ungefär ett projekt i veckan. Det rör sig om såväl små insatser som stora projekt på flera månader. Eftersom man har de flesta komponenterna i lager kan Destin Components i regel erbjuda mycket snabba leveranser.

Levererar till små och stora projekt Bland Destin Components kunder finns ledande aktörer som ABB, Siemens och Schneider. Bolaget har genom åren legat bakom en mängd olika projekt, varav Jouni gärna nämner leveranser av stål, isolatorer, isolatorkedjor och klämmor till ett projekt på Hisingen i Göteborg.

Telefon: (+46) 073 186 10 38

Mail: destin@destin.se

Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson

Webb: Destin.se


10

halland - halmstad www.svenskleverantorstidning.se

I Halmstad Brygghus är ölbryggeri ett hantverk

I Halmstad Brygghus ser man ölbryggeriet som ett hantverk. Med inspiration från de pittoreska omgivningarna på Slottsmöllan brygger Halmstad Brygghus lokalproducerat öl, präglat av kvalitet och smak. Här förenas gamla beprövade bryggeritraditioner med en ständig vilja att utvecklas och tänka nytt.

Det går inte att finna en mer lämplig plats för ett bryggeri som Halmstad Brygghus än Slottsmöllan, vackert beläget invid Nissan. Det här är en av Halmstads historiska bruksmiljöer, viket i mångt och mycket präglar ölproduktionen i Halmstad Brygghus där man ser arbetet som ett äkta hantverk. Daniel Eriksson grundade bryggeriet 2013 men

Brygger med kunden På Slottsmöllan har Halmstad Brygghus tillgång till grön el från den egna kraftstationen. Verksamheten sysselsätter fem anställda, Daniel ansvarar för inköp, försäljning och marknad, och man jobbar allmänt hårt med besöksnäringen. Under normala omständigheter arrangerar man regelbundna ölprovningar, men under pandemin har man i stället noterat en ökad försäljning. Fördelningen är förhållandevis jämn mellan Systembolagets kunder och restauranger. – Vi levererar främst till Skåne, Halland och Småland, men via Systembolaget kan förstås alla beställa vårt öl, oavsett var man befinner sig i Sverige, upplyser Daniel Eriksson. Han berättar vidare att Halmstad Brygghus även erbjuder privat öltillverkning tillsammans med kunden. – Vi kan ta oss dit kunderna finns och i samspråk med dessa ta fram olika, anpassade ölsorter. Vi brygger öl på allt från 2,8 procents alkoholhalt och uppåt. Det starkaste öl vi gjort bryggde vi tillsam-

mans med Ästad Vingård – Barley Wine, berättar Daniel. Traditioner och nytänkande Öl är, menar Daniel Eriksson, en riktig kulturdryck som går tillbaka tusen år i tiden. Redan på vikingatiden, berättar han, bryggdes det öl. I Halmstad Brygghus finns kapacitet att brygga cirka tusen liter öl varje dag. I sortimentet finner vi lager, ipa, stout, suröl, bubbelöl och säsongsbetonade varianter. – Vårt stoutöl med kaffesmak är mycket uppskattat bland våra kunder, säger Daniel Eriksson som ser

framtiden an med tillförsikt, samtidigt som han är noga med att värna om de djupa traditioner som präglar såväl bryggerihantverket som Halmstad Brygghus. – Vi ska fortsätta jobba med beprövade tekniker, samtidigt som vi ska ha respekt och jobba med aktsamhet kring dess traditioner. Samtidigt måste vi våga utvecklas, finna nya vägar och blicka framåt. Det är en balansgång och en utmaning som vi gillar när vi brygger öl för framtiden.

Lokalt hant

ÖLPR BRY Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson

Lokalt hantverksbryggeriLokalt på västkusten hantverksbryggeri på västkusten

ÖLPROVNING ÖLPROVNING PÅ PÅ Torsdag, fredag & BRYGGHUSET BRYGGHUSET lördag Torsdag, fredag & lördag

Torsdag, hela fredag sommaren! & lördag

Boka din biljett via Halmstad Tourist Center

Boka din biljett via Halmstad Tourist Center

hela sommaren! @ ha lm st ad br yg gh us

Hälften av alla som drunknar har alkohol i blodet

@ ha lm st ad br yg gh us

älften av alla som drunknar Hälften av alla som ar alkohol drunknar har alkohol i blodet i blodet

har ett förflutet i branschen sedan 1991. Intresset väcktes dock ännu tidigare än så. – Min mor, som var hemkunskapslärare, var bestämd med att jag inte fick dricka läsk hemma som barn. När jag fick möjlighet att via skolan praktisera på dåvarande Falcon, och fick dricka så mycket läsk jag ville, var vägen utstakad, berättar Daniel med ett skratt. Julmust, påskmust och en ingefäravariant företräder läsksortimentet, men det är förstås ölet som satt det genuina bryggeriet på kartan. Här brygger man sitt öl med passion, stolthet och uppfinningslusta. – Vi jobbar hantverksmässigt och använder oss uteslutande av lokalt odlade råvaror. Smak och kvalitet är A och O, vi vill helt enkelt brygga öl som vi själva vill dricka, utan att ta några genvägar, säger Daniel.

B H


halland - halmstad

11

www.svenskleverantorstidning.se

Kundernas val för ett personligt bilägande Sannarps Bil är anläggningen som står för ett helhetskoncept i ordets rätta bemärkelse. Företaget säljer både nya och begagnade bilar, men driver också en butik och en Meca-ansluten verkstad. I Sannarps Bil finns med andra ord alla möjligheter till ett personligt bilägande, men också att göra en riktigt bra bilaffär.

I samband med att Sannarps Bil 2012 flyttade till nuvarande lokaler startades också Sannarps Bilservice. För tre år sedan köpte Sannarps Bilservice upp försäljningsverksamheten och bytte samtidigt namn till Sannarps Bil. Därmed formades ett helhetskoncept kring såväl service och reparationer som butiksförsäljning samt försäljning av både nya och begagnade bilar. Sannarps Bil är en auktoriserad återförsäljare för Peugeot, men i det breda sortimentet av begagnade bilar ingår förstås fler modeller än så.

– Vi företräder ett brett utbud av både små, mellanstora och stora personbilar, men också transportbilar. Det attraherar således både privatpersoner och företag, inte minst mindre företag som köper många transportbilar av oss, säger Anders Karlsson, VD för Sannarps Bil. Han anser att det råder viss brist på bra begagnade bilar på marknaden idag. Anders noterar en ökad efterfrågan, inte minst på el- och hybridbilar. – Det råder mycket spännande tider just nu med allt som händer på elbilssidan. Peugeots modellprogram är i det avseendet riktigt intressant. Här finns såväl små och mellanstora bilar som SUV:ar och transportbilar – Peugeot täcker hela spektret och generellt får kunden mycket bil för pengarna, anser Anders och tillägger att man kan erbjuda förmånliga finansieringslösningar och leasingupplägg i samarbete med DNB och Santander Bank. Komplett verkstad Verkstaden i Sannarps Bil är ansluten till Mecakedjan, vilket innebär att man kan ta sig an alla möjliga märken och årsmodeller. Här åtar man sig alla typer av service- och reparationsinsatser, utom plåt- och lackskador. Verkstaden är certifierad för AC-insatser och erbjuder även däckförvaring. I anslutning till verkstaden finns också en mindre butik med olika biltillbehör. – Meca har dessutom sitt lager i samma byggnad som vi, vilket förstås är en stor fördel för både oss och våra kunder. Reservdelarna är aldrig långt borta, säger Anders Karlsson som själv har ett långt förflutet på verkstadsgolvet och började jobba på Sannarps Bil för snart tio år sedan. Nöjda kunder I Sannarps Bil jobbar man efter sin slogan som lyder ”ett personligt bilägande”. – Det är roligt att jobba i mindre skala och på det mer personliga planet. Många av våra medarbetare har varit med oss sedan starten, vilket förstås främjar den nära och personliga prägel vi vill förmedla. I kombination med vår höga servicenivå leder det till att våra kunder väljer att komma tillbaka till oss, säger Anders Karlsson. – Ett kvitto på att man jobbar på ett för kunderna tilltalande sätt får man via nöjd kund-undersökningar som ger ett resultat på 96,5. 2018 uppgick kundnöjdheten i verkstaden till 100 procent, vilket föranledde Peugeot att dela ut priset till Årets Verkstad i konkurrens med ett 70-tal andra verkstäder i Sverige. Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson

Kristinehedsvägen 11, 302 44 Halmstad

035 - 13 33 03

sannarpsbil.se


12

halland - halmstad www.svenskleverantorstidning.se

WCR:s lösningar förlänger värmeväxlarnas livslängd Processindustrin, rederier och metallindustrin, liksom andra aktörer som jobbar med plattvärmeväxlare, har upptäckt fördelarna med ett samarbete med WCR Sweden AB. Företaget tillverkar såväl packningar som plattor till flera olika modeller av värmeväxlare, men kan även åta sig att rengöra och restaurera slitna plattor till mer eller mindre nyskick. Det blir en vinst för såväl miljön som kundens plånbok.

WCR, West Coast Regasketing, startades i USA 1980 med syftet serva kunder med olika fabrikat och modeller av plattvärmeväxlare. 1985 startades egen tillverkning av gummipackningar och sedan 1998 pressar WCR även plattor till flera olika modeller av plattvärmeväxlare. Sedan dess har bolaget vuxit stadigt, det finns idag representerat även i Storbritannien, Nederländerna, Tyskland och Sydkorea, samt i Sverige där anläggningen i Halmstad etablerades 1993. Sex av bolagets sammanlagt 1 000 anställda jobbar i Halmstad där man förfogar över både servicebutik för Skandinavien och centrallager för Europa. Här träffar vi Tobias Carlsson, platschef. – Vår affärsidé har ända sedan starten byggt på filosofin om att våra kunder inte ska behöva betala höga priser för god kvalitet och prestanda. Det har skapat en bredd i kundkretsen som innefattar såväl

mindre lokala företag som stora globala bolag. Inga uppdrag är vare sig för små eller för stora för oss, säger Tobias och nämner processindustrin, rederier och metallindustrin som några av de branscher som gärna anlitar WCR. Bland de svenska uppdragsgivarna märks till exempel Halmstad Energi & Miljö, Absolut, Krönleins Bryggeri, Örnsköldsviks Energi, Viking Line och Öresund DryDocks.

Slitna plattor blir som nya WCR Sweden AB driver en verksamhet som, menar Tobias Carlsson, ligger helt rätt i tiden. – Allt fler fokuserar på att återvinna, konstaterar han. Vi rengör och restaurerar plattor till värmeväxlare av både äldre och nyare modeller. Vi kan i princip restaurera plattorna till nyskick, vilket innebär att livslängden på våra kunders värmeväxlare förlängs väsentligt. Tobias förklarar hela processen. Plattorna, som är tillverkade i antingen titan eller rostfritt, rengörs först med hjälp av högtryckstvätt, varpå de sänks ned i lut som avlägsnar smuts och lim under ungefär ett dygn. Därefter tas de upp, sköljs av och sänks ned i syra i ytterligare ett dygn, då de frigörs från rostbeläggningar. Plattorna spolas sedan av och kontrolleras så att de inte har några sprickor. Slutligen torkas plattorna i ugnar och förses med nya gummipackningar. I WCR Sweden strävar man efter att ha ett så omfattande lager som möjligt för att alltid kunna erbjuda snabb service när behovet uppstår. – Vi jobbar mycket med serviceavtal och kan även erbjuda utbytespaket för våra kunder. Det är en komplett lösning som gör att de kan planera när produktionen ska stoppas för byte av plattor i värmeväxlarna. Detta har blivit mycket populärt, inte minst eftersom det sparar både tid och pengar, påpekar Tobias Carlsson.

utökas kontinuerligt i bolaget som är en av få miljöcertifierade aktörer i sin bransch. Sedan Tobias Carlsson tillträdde som platschef 2019 har den svenska omsättningen ökat med 20 procent, trots pandemin. – Vi har byggt upp ett gott rykte i branschen, våra kunder värdesätter vår långa erfarenhet, vårt stora kunnande och höga kvalitet, men också våra konkurrenskraftiga priser och korta leveranstider, säger Tobias och hyllar i sammanhanget sina medarbetare. En av dem, servicechefen Kent Levin, har till exempel varit företaget troget i 18 år. – Vi expanderar och söker efter fler medarbetare. Just nu behöver vi få in en erfaren servicetekniker och en ekonomiansvarig, avrundar Tobias och uppmanar intresserade att höra av sig. Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson

Konkurrensfördelar WCR jobbar med alla förekommande varianter av värmeväxlare och tillverkar både plattor och packningar för alla varumärken. Produktprogrammet

www.wcr.se

info@wcr.se

035 - 10 93 90


halland - halmstad

13

www.svenskleverantorstidning.se

Bjäre Industriteknik – med hög kompetens av elektriskt och mekaniskt kunnande Bjäre Industriteknik startade 2004 och har idag 8 anställda. De är ett fullserviceföretag som arbetar med service och underhåll av industrins produktionsutrustning. Styrkan ligger i en hög kompetens av både elektriskt och mekaniskt kunnande där målet är att hjälpa kunderna till en fungerande anläggning med så lite akuta haverier som möjligt och att de har dygnet-runt service.

Bjäre Industriteknik har under flera år arbetat tillsammans med kunder inom näst intill all typ av industri, från livsmedel till tung stålindustri. Målet är att tillsammans med kunder bygga upp ett underhåll där de akuta haverierna minimeras och där det planerade samt förebyggande underhållet är i fokus. - Vår personal har en hög kompetens och lång erfarenhet vilket gör att du kan lita på att arbetet blir proffsigt utfört, säger Johan Ekman, VD. Vi vet att även korta produktionsstopp kan bli kostsamma, vi har därför korta inställelsetider och kan även erbjuda akut beredskap. Bjäre Industriteknik står på fyra affärsben. Ett är mekanisk service med elinstallation och maskin-

flyttning, ett annat är automation och drivsystem, det tredje är lyftdon och lyftredskap och slutligen kompressorer och tryckluftutrustning. All personal på företaget har spetskompetenser av högre nivåer och är riktigt vassa inom el-automation, PLC, konstruktion, programmering med mera. De tillhandahåller elektrisk och mekanisk beredskap efter ordinarie arbetstid om så behövs. Snabba åtgärder krävs för att hålla i gång verksamheten Idag behöver industrin vara flexibel och snabbt kunna ställa om och vara så effektiva som möjligt för att hålla kostnader nere. Ibland behöver maskiner flyttas snabbt och smidigt och då är Bjäre Industriteknik ett företag som har stort kunnande i el, hydraulik och mekanik vilket ger industriföretaget minsta möjliga avbrott i tillverkningen - Vi kan leverera allt från ombyggnationer av befintliga maskiner till nyckelfärdiga anläggningar, säger Johan. Vi har elektriker och mekaniker som kan ta ett helhetsgrepp över projekten och hitta lösningar som passar varje kund. Om en lyftanordningskapacitet överstiger 499 kg måste anordningen enligt lag besiktigas varje år och för att öka produktionssäkerheten samt att få alla maskiner att fungera klanderfritt kan Bjäre Industriteknik erbjuda reparation och service oavsett storlek, fabrikat och märke på utrustningen. Som auktoriserad återförsäljare och montörer åt JJ Gruppen (Abus), kan vi hjälpa dig att hitta den lyftutrustning som passar bäst in i din verksamhet, säger Johan. Bjäre Industriteknik är återförsäljare för Chicago Pneumatic, som har mer än 100 års erfarenhet inom branschen och vars produkter tillverkas och ägs av Atlas Copco. Deras kompressorer har en väldokumenterad teknologi och driftsäkerhet och kan i vissa fall minska energiförbrukningen med upp till 25 procent. - Ett större jobb som är på gång är att flytta på en stor såg på Heléns, säger Johan. Vi kommer att lösa allt med luft, vatten och el vid flytten och projekten kommer att ta cirka 300 arbetstimmar. Andra arbeten är på Höganäs och Viking Malt där de har beredskap på el och kommer direkt vid avbrott. På Laholms Chips byggde de om den nya fristösen vilket var ett arbete på 1500 arbetstimmar. - Våra kunder finns rent geografiskt i Halmstad med omnejd, säger Johan. Intervju: Oliver Malm Text: Sabine von Borgstede

0706 - 11 85 11 info@bjareindustriteknik.se bjareindustriteknik.se Sadelvägen 922, 302 62 Halmstad


14

halland - halmstad www.svenskleverantorstidning.se

Maskinleverantör i teknikens framkant Electron Crosslinking AB designar, bygger och levererar nyckelfärdiga elektronpartikelacceleratorer för producerande företag. Här jobbar man med de senaste tekniska innovationerna och utformar effektiva och energisnåla lösningar för olika användningsområden. Tekniken kan bland annat sterilisera PET-flaskor och påskynda torkningsprocessen för målarfärg.

Vi träffar Bengt Laurell som är VD för Electron Crosslinking i Halmstad. Han berättar att bolaget startades 1984 och att den elektronpartikelaccelerator företaget saluför i mångt och mycket är resultatet av ett examensarbete som Bengt och teamet han ingick i under sin tid på högskolan i Halmstad arbetade med. Sedan 1998 är Electron Crosslinking AB en renodlad maskinleverantör till producenter inom olika branscher, med kunder i hela Europa, men också i stora delar av övriga världen. – Vi är idag ett av de mest erfarna och kompetenta företagen inom vårt gebit. Vi designar, bygger och levererar nyckelfärdiga elektronpartikelacceleratorer och besitter mycket hög kunskap om den här typen av applikationsteknik. Alla våra lösningar är konstruerade för maximal tillförlitlighet och drift dygnet runt. De är enkla att hantera och vi kan

dessutom erbjuda fjärrsupport, upplyser Bengt Laurell. Den nya generationens elektronpartikelacceleratorer Electron Crosslinking AB representerar det man kallar för den nya generationens elektronpartikelacceleratorer. Den vakuumisolerade maskinen arbetar med en spiralkatod eller flera parallella katoder och värms upp så att katoden börjar avge elektroner. Högspänningen appliceras mellan katoden och anoden och genererar accelererande spänning på mellan 70 och 300 kilowatt. Maskinen är extremt effektiv och mycket energisnål. Ett av dess användningsområden är att sterilisera förpackningar, exempelvis livsmedelsindustrins PET-flaskor. – Vi tog fram en lösning där elektroner spjälkar kemikalierna i PET-flaskor då UV-ljus har cancerogena ämnen i sig. Maskinen har kapacitet att hantera 24 000 flaskor i timmen. Vi är idag en av bara tre aktörer i världen som erbjuder detta. Även en dörrtillverkare som Swedex använder vår lösning för snabbare torkning av målarfärg på deras dörrar. Vår elektronpartikelaccelerator skickar elektroner som tar isär vätskan i molekylerna, vilket gör att torkningsprocessen påskyndas. Kunden kan härigenom hantera cirka 5 000 dörrar per dag, förklarar Bengt.

Han berättar att han just ingått i ett nytt partnerskap med en vaccintillverkare för vilken man bygger en maskin som elektronbehandlar patogenen i vaccinet, vilket gör att det aktiva viruset neutraliseras. Anpassade lösningar Electron Crosslinking ritar och konstruerar maskinerna, vars alla delar kvalitetstestas noga innan montering. Samtliga företagets lösningar anpassas efter kundernas behov och specifikationer. Bolaget jobbar ofta i partnerskap och satsar härigenom på långvariga relationer med såväl kunder som samarbetspartners. – Vi jobbar, utöver själva tillverkningen, även med forskning och rådgivning. I vårt laboratorium har vi ett modernt testcenter för applikationstekniker där vi kan utföra provningar med våra kunders material, berättar Bengt Laurell. Han kan konstatera att intresset och efterfrågan på företagets lösningar växer konstant, liksom verksamheten, vilket bland annat inneburit att man investerat i grannfastigheten för framtida expansion. Även personalstyrkan behöver breddas, just nu söker man efter civilingenjörer, konstruktörer och programmerare. Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson

Här har hallänningar köpt sina bilar i 50 år

Bendt bil är en av de största bilfirmorna i Halmstad. Här erbjuds man allt från att köpa nya bilar till service och till och med bilåtervinning.

Det har legat en bilfirma på Kristinehedsvägen 13 i Halmstad sedan 70-talet. 1998 tog Per-Anders Bendt över verksamheten, som då blev Bendt Bil. 2007 togs verksamheten över av familjen Johansson, som valde att behålla firmans namn. Bengt Erik Johansson är firmans VD medan hans söner, Marcus och Viktor är marknadschef respektive försäljningschef. Trots en omsättning på 600 miljoner kronor väljer man att inte expandera till andra orter. - Vi kan ta snabba beslut på plats och alltid leverera en familjär känsla, säger Marcus om beslutet.

Från Opel till Koenigsegg Bendt bil säljer både nya och begagnade bilar. Firman är nybilsåterförsäljare av sju olika märken: BMW, MINI, Hyundai, Opel, Maxus, Isuzu och den svenska superbilen Koenigsegg. Privatpersoner köper för det mesta begagnade bilar medan företag står för den största andelen nyförsäljning. När det kommer till personbilar är BMW den största försäljningskanalen. På transportsidan är det Opel, Isuzu och Maxus som är populärast. - Vi har en bil för precis alla. De flesta av våra kunder finns i Halmstad med omnejd, men vi har kunder från hela landet, säger Marcus. Från nyförsäljning till bilåtervinning Konkurrensen mellan bilfirmor är stor i Halmstad. Den största konkurrensfördelen som Bendt bil har är helheten man kan erbjuda sina kunder. Här kan

en kund köpa en ny eller begagnad bil, som de senare kan lämna in på service. Det är till och med möjligt att lämna in sin bil för återvinning när den har gjort sitt. Anläggningen på Kristinehedsvägen är på 40 000 m². Varje år säljer firman cirka 2500 bilar och har runt 12 000 kunder i sin verkstad. Bilarna som skrotas har resulterat i ett lager med över 27 000 begagnade bildelar. På däckhotellet har man 4000 däck. - Vi är helt kompletta och kan vara väldigt flexibla och skräddarsy lösningar för våra kunder, säger Marcus. Styrkan i personalstyrkan Bendt bil är väldigt måna om sin personal, eftersom man vet att kompetent och erfaren personal som trivs är en av de största tillgångarna ett företag kan ha. Därför har man bland annat byggt ett gym på

300 m² åt sina anställda. Det märks att personalen trivs, då många har jobbat på Kristinehedsvägen väldigt länge. - Vi hade en anställd som nyligen gick i pension som hade arbetat hos oss i 44 år, säger Marcus. Investerar i tillväxt Familjen Johansson har tagit bilfirman till nya höjder. Omsättningen har ökat med 250 miljoner kronor på 8 år. Trots pandemin var 2020 det bästa året hittills för Bendt bil. Man investerar ständigt i utbyggnationer för att kunna fortsätta växa som företag. Nästa projekt är att bygga ut bildemonteringsdelen. - I år har det hittills gått ännu bättre än förra året. Vi ser fram emot ett fantastiskt år igen, säger Marcus om 2021. Intervju: Oliver Malm Text: Andreas Ziegler

Kontakta oss på telefon: 035 - 15 71 30 Skyttevägen 42 & 44, 302 44 Halmstad www.crosslinking.se

Kristinehedsvägen, 301 08 Halmstad

035 - 10 40 50

bendtbil.se


halland - halmstad

15

www.svenskleverantorstidning.se

Tydligt kundfokus i proffsens bygghandel Bland byggproffsen har Derome alltid setts som en trogen leverantör av kvalitetsvaror. Derome står för ett heltäckande koncept avseende högkvalitativa byggvaror, ett sortiment som täcker alla behov och i allt väsentligt underlättar den professionella byggarens vardag.

Derome etablerades redan 1946 och har sedan dess utvecklats till en koncern med ett unikt koncept beträffande högkvalitativa byggvaror. Bolaget är idag Sveriges största familjeägda träindustri och erbjuder produkter och tjänster i hela kedjan från skog till färdigt hus. Bara under de senaste fem åren har företaget mer än fördubblats i storlek och driver idag verksamhet i hela Sverige med produkter i form av allt från sågat virke och takstolar till villor och flerbostadshus. Komplett sortiment Anläggningen i Halmstad stod klar 2010 och fyra år senare gjorde Mattias Torin entré i bolaget. Sedan tre år tillbaka är han platschef i Halmstad med 21 anställda under sina vingar. – Vår filosofi bygger på att förenkla byggarens vardag, inte bara med ett komplett sortiment, utan också genom personlig service och en nära kontakt

med våra kunder. Vi finns i vår egen butik men också på plats hos våra kunder, och det går förstås också att ta del av vårt breda sortiment via vår webbutik, informerar Mattias Torin. I Halmstad företräder Derome ett brett utbud avseende produkter kring exempelvis kök, mur och

puts, järnvaror med mera, men naturligtvis också via ett omfattande sortiment av trävaror, vilket inkluderar allt från limträ och gisskivor till takstolar och färdigkapade stommar. Hela sortimentet präglas av högkvalitativa produkter och material, vilka främst riktas mot proffskunder.

– Vi vänder oss till såväl stora byggföretag som Skanska, Peab och MTA som lokala enmansfirmor. Vi försöker i så hög utsträckning som möjligt transportera beställda varor direkt till kunderna, vilket både vi, kunden och miljön tjänar på, säger Mattias Torin. Personalen är främsta resursen Mattias framhåller gärna personalen som han ser som bolagets främsta tillgång. Såväl innesäljare som servicepersonal och övriga kollegor besitter mycket hög kompetens och blir i mångt och mycket kundernas personliga problemlösare. – Våra säljare är var och en ansvariga för sina egna kunder, vilket gör att de har full koll på var kunden befinner sig i sin process och kan agera därefter, inte minst förebyggande. Vi vill vara en del av våra kunders verksamheter och bidra på vårt sätt med att göra dem ännu bättre. Det handlar om att bygga förtroende, understryker Mattias. Han berättar vidare att hans medarbetare är helt prestigelösa. Alla hjälper alla för både företagets och deras kunders bästa. Mattias ser ljust på framtiden för Derome i Halmstad, det byggs en hel del i hela regionen och ambitionen är att både bibehålla och utöka nuvarande kundkrets. – Vi vill vara den ledande bygghandeln här i Halmstad, fastslår Mattias Torin. Intervju: Rasmus Lundström Text: Örjan Persson

»Från skog till färdigt hus« b derome.se


16

halland - halmstad www.svenskleverantorstidning.se

Rätt konsult på rätt plats Maxkompetens är ett bemannings- och rekryteringsbolag som växer stadigt genom att ta hand sina befintliga kundrelationer och samtidigt etablera nya. Nyckeln till en lyckad bemanning eller rekrytering är en värdegrundsbaserad rekrytering, som försäkrar att rätt konsult hamnar på rätt plats.

Maxkompetens öppnade sitt första kontor i Växjö 2003. Två år senare öppnades ett kontor även i Halmstad, som idag har tre anställda och cirka 50 konsulter ute på olika uppdrag. Idag finns Maxkompetens på sju orter runt om i Sverige; Växjö, Halmstad, Umeå, Stockholm, Göteborg/ Borås och Kristianstad. De olika kontoren ansvarar för olika geografiska områden. - Vi i Halmstad täcker allt från Varberg till Båstad och till viss del Ängelholm och Helsingborg, säger Ida Svensson, som är kontorschef i Halmstad. Vem passar bäst? Maxkompetens hjälper sina kunder hitta rätt kompetens på både kort och lång sikt, det vill säga både genom bemanning och rekrytering. Precis som alla andra bemannings- och rekryteringsbolag är Maxkompetens noggranna när det kommer till

att försäkra sig om att konsulterna har den erfarenhet/utbildning som krävs och att noggrant kolla referenser. Men erfarenhet och kompetens är inte allt som krävs för att vara en effektiv medarbetare. När det kommer till att hitta rätt konsult för rätt uppdrag, använder sig Maxkompetens av vad man kallar värdegrundsbaserad rekrytering. Detta innebär att man först lär känna sina kunder på djupet genom en så kallad värdegrundsanalys, så att man förstår hur företagskulturen ser ut. Sedan gör man djuplodande intervjuer med sina konsulter, där mjuka värden som intressen, mål och värderingar, ofta är viktigare för rekryteringsprocessen än kandidatens erfarenhet eller utbildning. Detta försäkrar att konsulten och företaget trivs med varandra och att man har rätt förutsättningar för ett långsiktigt och gott samarbete. - Vi är duktiga på att läsa av människor och ställa rätt frågor för att verkligen komma in på djupet, både hos kunden och kandidaten. Det är så vi ser till att rätt person hamnar hos rätt företag, säger Ida. Bred Kompetens Det har visat sig vara ett vinnande koncept för Maxkompetens, som idag är ett av Sveriges 30 största rekryterings- och bemanningsbolag. Varje år tillsätter företaget 1200 tjänster med sina 400 anställda. Maxkompetens erbjuder sina kunder kompetenta konsulter inom många branscher,

men är särskilt duktiga när det kommer till tjänstemannasidan, exempelvis inom ekonomi, IT, industri, transport och byggbranschen. - Vi jobbar brett med alla typer av kunder. I och med att vi utgår från mjuka värden i vår rekrytering kan vi rekrytera till många olika branscher, säger Ida. Det stora lilla företaget Med 400 anställda konsulter från Umeå till Växjö är Maxkompetens ett stort företag. Trots detta har man mentaliteten hos ett litet företag där varje kontor drivs på ett entreprenöriellt sätt med goda

möjligheter att anpassa verksamheten till den lokala marknaden man verkar i. Nyckeln till företagets framgång är en djup förståelse för de personliga relationerna som många gånger är avgörande för om ett företag lyckas eller inte. Maxkompetens fortsätter växa tack vare att man tar tillvara på sina befintliga relationer till sina kunder samtidigt som man etablerar nya långsiktiga relationer. -Vi vill behålla den lokala närvaron och känslan, både till medarbetare och kunder, säger Ida. Intervju: Rasmus Lundström Text: Andreas Ziegler

Viktiga insatser för sundare inomhusklimat I vår allmänna strävan efter allt bättre inomhusmiljöer är ett företag som Nya Hallandssanering en viktig aktör. Företaget jobbar med allt från sanering, fukt- och vattenskador till rivning, skadedjursbekämpning och fågelsanering.

Hallandssanering är sedan länge ett väl inarbetat begrepp bland Hallandsborna. Företaget besitter lång erfarenhet och bred kompetens inom sitt gebit, vilket utgörs av professionella insatser kring

sanering, fukt- och vattenskador, rivning, skadedjursbekämpning och fågelsanering. – Det kan handla om uppdrag efter brand- och vattenskador eller i samband med betongslipning, byggstäd och flyttstäd. Vi utför avfuktning, sanerar asbest, tvättar fasader, utför grönfri behandling och mycket mer, berättar Robert Tellberg, verksamhetschef för Nya Hallandssanering med ansvar för både Halmstad och Varberg. Små och stora uppdrag Verksamheten sysselsätter idag ett 20-tal anställda, varav många besitter olika spetskompetenser inom företagets arbetsområden. Den utgår från stora och rymliga lokaler i Halmstad där det finns gott om plats för förvaring av all den utrustning som krävs för de olika uppdragen. Företaget har avtal med alla försäkringsbolag och erhåller således åtskilliga uppdrag den vägen. Insatserna sker således för både företag och privatpersoner. – Vi åtar oss alla uppdrag, inga jobb är vare sig för stora eller för små för oss, säger Robert Tellberg bestämt. Han berättar att insatserna inleds med en utredning och åtgärdsförslag med tillhörande offert. När arbetet är klart erhåller kunden full dokumentation över utförda åtgärder. – Det är ett omfattande jobb såväl före som under och efter själva arbetsinsatsen, betonar Robert. Noggrannhet och säkerhet i alla led Noggrannhet är ett begrepp som genomsyrar alla delar av Nya Hallandssanerings arbete. Det omfattas av stränga krav, lagar och regler som hela tiden måste beaktas och följas. Annars riskerar

man att tappa sina certifikat. Hälsoaspekten är förstås central i sammanhanget. – Många av våra uppdrag handlar om att avlägsna sådant som kan vara skadligt för människan att andas in och komma i kontakt med. Därför genomför vi regelbundna hälsoundersökningar av personalen för att säkerställa att vi gör saker och ting rätt. Vi tummar aldrig på säkerheten, understryker Robert Tellberg.

Han spår en fortsatt stor efterfrågan på företagets tjänster. Behovet, menar Robert, kommer alltid att finnas. – Våra kunder vet att våra insatser gör skillnad. Vi jobbar med en stark lokal förankring och strävar efter att bygga långsiktiga kundrelationer. Det vinner både vi och kunderna på i längden. Intervju: Rasmus Lundström Text: Örjan Persson

HELP AT WORK Söker ni er nästa stjärna? Kontakta oss redan idag på 035 - 710 02 33 Vi finns även i Växjö, Kristianstad, Borås, Göteborg, Umeå och Stockholm

035 - 12 14 45 | info@hallandssanering.com | www.hallandssanering.com


halland - halmstad

17

www.svenskleverantorstidning.se

Svensk smörgåsmat när den är som bäst I Charkuterifabriken Sverige AB står kvalitetsbegreppet i ständig fokus. I tillverkningen av smörgåsmat och ölkorv använder man sig uteslutande av svenskt kött och utpräglade kvalitetskontroller. Resultatet blir färska och välsmakande produkter, präglade av såväl nytänkande som gamla traditioner.

Det har gått tio år sedan Charkuterifabriken Sverige AB startades under namnet Nordströms Sverige AB. och sex år sedan bolaget fick sitt nuvarande namn då man flyttade in i nuvarande lokaler i Halmstad. Företaget må vara ungt men här finns erfarenhet sedan 1970-talet via en ägarkonstellation som varit branschen trogen under lång tid. Det präglar i mångt och mycket produkterna man tillverkar, det vill säga smörgåsmat och ölkorv av högsta kvalitet. – Vi värnar om gamla traditioner, vi röker till exempel våra produkter på spån på traditionellt vis, men samtidigt vill vi hela tiden vara innovativa och tänka i nya banor. Därför ser vi till att kontinuer-

ligt investera i nya tekniska lösningar, berättar Kent Svensson, VD för Charkuterifabriken AB. Enbart svenska råvaror 2016 lanserades Charkuterifabrikens eget varumärke, vilket finns i alla välsorterade ICA-butiker. i ICA:s butiker finner man också matkedjans egna varumärken beträffande bland annat bacon och smörgåsmat, vilka också bär Charkuterifabrikens signatur. Detsamma gäller en del av COOP:s varumärken. Gemensamt för dem alla är att de uteslutande innehåller svenska råvaror. – Vi samarbetar med slakterier i södra Sverige. Råvarorna som kommer till vår anläggning bearbetar vi sedan genom rökning, kokning, grillning och så vidare, varpå vi packar dem. Köttet lämnar aldrig Sverige, understryker Kent Svensson. Han berättar vidare att bolaget även driver en annan produktionsanläggning i Halmstad där man tillverkar färska portionsrätter, företrädesvis pastarätter, vilka förstås också enbart lagas av färska, svenska råvaror.

fierad enligt FSSC 22000, vilken grundar sig i tillverkning av säkra livsmedel och används i stora delar av världen. Certifieringen innebär en trygghet för kunden som kan vara säker på att anläggningen produkterna kommer från lever upp till högt ställda krav på hygien, produkt- och processtyrning. Företaget tillämpar också HACCP vilket är ett amerikanskt säkerhetsprogram som minimerar risker för felaktigheter i tillverkning och i produktion. Charkuterifabriken strävar dessutom också efter att företräda en så miljövänlig produktion som möjligt. Verksamheten är miljöcertifierad enligt ISO 14001. – Vi vill ligga i framkant kring dessa områden, men också överlag beträffande hela vårt koncept. Vi har en hög investeringsgrad i verksamheten och en ambition om att hela tiden bli bättre. Företaget har haft en mycket god utveckling ända sedan starten, det är en trend vi tror kommer hålla i sig, spår Kent Svensson. Intervju: Rasmus Lundström Text: Örjan Persson .

Kvalitet och miljö I Charkuterifabriken AB står begrepp som kvalitet och miljö alltid i centrum. Verksamheten är certi-

Vi tillverkar och skivar smörgåsmat och ölkorv av högsta kvalitet i vår fabrik i Halmstad. Alla våra produkter hittar ni i välsorterade ICA-butiker.

www.charkuterifabriken.se


18

halland - halmstad www.svenskleverantorstidning.se

Trogen leverantör av underhållsfria fönster Underhållsfria PVC-fönster blir allt vanligare i svenska hem och fastigheter. Det var en utveckling som Elmaz Ikovic förutsåg för många år sedan. Han driver EQuality Fönster AB där han tar fram skräddarsydda fönster som helt och hållet anpassas efter kundernas specifikationer.

Elmaz Ikovic var något av en föregångare i Sverige när han valde att satsa på underhållsfria PVCfönster. Redan i början av 2000-talet beställde han fönster för privat bruk från en tillverkare i Polen. Det rörde sig om underhållsfria PVC-fönster av hög kvalitet och tanken föddes på att införliva dessa även på den svenska marknaden. Han startade företaget EQuality Fönster AB som enskild firma och ombildade företaget till aktiebolag två år senare. Idag har Elmaz åtta anställda, varav två anställdes nyligen, och en omsättning på närmare nio miljoner kronor. Verksamheten utgår från kontoret på Svarvaregatan i Halmstad med Derome som närmsta granne. Brett koncept EQuality Fönster AB är ett passande namn på ett företag med fokus på högkvalitativa PVC-fönster samt skjutdörrar, ytterdörrar, altandörrar, balkongdörrar, aluminiumfasader och glaspartier. De hållbara aluminiumprofilerna är helt underhållsfria, vilket gör produkterna till synnerligen goda investeringar. – Vi jobbar med flera leverantörer av PVC-, trä- och aluminiumlösningar. För oss är det viktigt att alltid företräda ett så brett koncept som möjligt beträffande både invändiga och utvändiga dörrar och fönster, säger Elmaz Ikovic och tipsar om företagets stora showroom där nyfikna kan ta del av olika

produkter samt erhålla råd och tips kring olika lösningar. – Vi har också utvecklat ett samarbete med Wasa Kredit som gör att våra kunder kan delbetala sina produkter i allt från 12 till 36 månader räntefritt på belopp upp till 100 000 kronor. Detta är något som vi vet att våra kunder uppskattar, berättar Elmaz. Måttanpassade lösningar I det breda konceptet ingår också exempelvis persienner, rullgardiner och lamellgardiner, och dessa, liksom alla fönster, tillverkas helt efter kundens önskemål om mått. På EQuality Fönster AB är man noga med att leva upp till vad man lovar och hålla överenskomna tidsramar. Man står för snabba leveranser och erbjuder produkter av högsta kvalitet med trygga garantier. – Våra kunder består av såväl privatpersoner som byggfirmor i framför allt Halland, Skåne och Göteborg, men vi kan i princip serva beställare över hela Sverige. Vi jobbar på att vara rikstäckande, berättar Elmaz Ikovic. Han berättar att EQuality Fönster har ett utvecklat samarbete med Vetri, och att man har utfört jobb åt bland andra BAB, Brixley, Bröderna Bergström och Klövern, framför allt i fråga om dörr- och fönsterbyten. Bolaget expanderar i takt med den ökande efterfrågan. – Vår ambition är att fortsätta växa och ta ytterligare marknadsandelar, liksom att anställa mer personal, avrundar Elmaz Ikovic. Intervju: Rasmus Lundström Text: Örjan Persson

+46 (0) 705 40 59 82 |

info@equalityfonster.se


halland - halmstad

19

www.svenskleverantorstidning.se

Ramirent är mer än maskiner

Ramirent är den ledande leverantören av uthyrningslösningar för byggsektorn och övrig industri. Här kombineras kunskap och service med de bästa maskinerna marknaden har att erbjuda. Det är ett koncept som attraherar såväl privatpersoner som stora byggföretag.

Ramirent etablerades redan i slutet av 50-talet och har sedan dess haft en stadig utveckling. Sedan förvärvet av Stavdal i oktober 2019 är Ramirent landets ledande leverantör av uthyrningslösningar för byggsektorn och övrig industri, med fler än 80 anläggningar från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Numera ägs bolaget av franska Loxam som i sin tur är ett av Europas största uthyrningsföretag,

vilket gör att Ramirent finns representerat i nio länder. Man beskriver sig själva som ett framåtsträvande serviceföretag med det uttalade målet att hjälpa sina kunder att öka såväl säkerheten som effektiviteten ute på arbetsplatserna. Det är en formulering som även Tobias Hägerström, kundcenterchef på Ramirent i Halmstad, gärna skriver under på. – Vi vänder oss till den lokala byggaren, men även privatpersoner är förstås välkomna till oss. Små eller stora aktörer – vi är till för alla, säger Tobias. Hög kapacitet Beträffande uthyrning av maskiner och utrustning står Ramirent för ett synnerligen brett utbud. Man hyr ut allt från anläggningsmaskiner, såsom grävmaskiner, hjullastare och teleskoptruckar, till markvibratorer, motorsågar och skruvdragare.

Ramirent står också för ett komplett koncept kring fallskydd i samband med takarbeten och andra arbetsinsatser på hög höjd, samt väg- och trafikavstängningslösningar vid vägentreprenader. Ramirent kan även erbjuda service av maskiner, etablering av byggbodar med mera på plats hos kunderna. Man erbjuder härutöver även utbildningar via Ramirentskolan där man till exempel utbildar inom fallskydd och ställningsbyggnation. – Vi kommer långt tack vare vår starka bredd. Med vår storlek kan vi erbjuda alla typer av maskiner med kort varsel. Vi står för snabba leveranser, en hög servicegrad och en personalstyrka som är oerhört kunnig. Eftersom vi samarbetar med olika lokala transportföretag kan vi även köra ut maskinerna till kunderna med hjälp av kranbilar och bärningsbilar, upplyser Tobias Hägerström. Tydligt kundfoks Ramirent är den lokala uthyraren med de stora resurserna. ”Smooth service whith a smile” är en slogan man gärna jobbar efter, vilken framhåller bolagets fokus på att alltid vara flexibla och lyhörda

inför kundernas önskemål och behov. – Vi försöker alltid ha en nära dialog med kunderna så att vi kan leverera när de verkligen behöver oss, säger Tobias och berättar att kundkretsen består av allt från lokala enmansfirmor till storföretag som NCC. Upptagningsområdet sträcker sig från Falkenberg i norr till Hallandsåsen i söder, varav merparten av kunderna finns i Halmstad med omnejd. Tobias framhåller i sammanhanget sina medarbetare som han beskriver som oerhört professionella – ett sammansvetsat team med en förmåga att alltid se till kundens bästa. Tobias Hägerström tror på en fortsatt god utveckling för såväl Ramirent i stort som avdelningen i Halmstad. – Med tanke på hur mycket det byggs här i Halmstad just nu lär behovet av våra tjänster vara fortsatt stort. Vi vill förstås fortsätta växa och ta nya marknadsandelar, inte minst lokalt. Intervju: Rasmus Lundström Text: Örjan Persson


n e g i a l H t här g ! i r t a k ir omm s

Profile for Hexanova Media Group AB

Svensk Leverantörstidning nr-4 2021  

Svensk Leverantörstidning har funnits på marknaden sedan 1984 och utkommer sju gånger per år, med en upplaga på ca 30 000 exemplar. Tidninge...

Svensk Leverantörstidning nr-4 2021  

Svensk Leverantörstidning har funnits på marknaden sedan 1984 och utkommer sju gånger per år, med en upplaga på ca 30 000 exemplar. Tidninge...

Profile for hexanova
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded