Page 37

flens kommun 37 www.svenskleverantorstidning.se

flen

Befolkning: 16 063 En del tror att Flen ligger vid sidan om men egentligen ligger Flens kommun mitt i. Mittens Rike säger en del. Så har det faktiskt alltid varit. Ett tecken på handel och kontakter med omvärlden är fornborgarna. De finns tätare här än någon annanstans i världen, sägs det. Då kom besökarna med båt. Numer kommer de med stambanan och på vägarna som bär till och från Flen. En annan egenhet med Flensbygden är att man ofta träffar på kungar, statsministrar och näringslivstoppar. Här får de vara I fred. Man kan möta dem på systembolaget eller i trafiken. För bygdens folk är det inget särskilt med det. Det är nog därför makthavarna trivs så bra här. Här kan man vara som folk är mest. Siffran gäller för 2011-12-31. Källor: www.gislaved.se och www.scb.se

Fredrik Karlsson, ägare av Flens Glas.

Flens Glas löser dina glasproblem Flens Glas är företaget som bygger lösningar och har ett brett kunnande inom glasmästeri. Flens Glas är ett modernt glasmästeri med ett brett kunnande. De utför traditionella glasarbeten och även glasning med ny design och teknik. De har som målsättning att ha en snabb och fungerande service. Med  ett brinnande intresse för kvalité och miljö vill de kunna leverera det bästa för deras kunder. Flens Glas kunder är privatpersoner, försäkringsbolag, företag, byggentrepenörer och fastighetsägare. Deras miljöarbete består i att så långt som det är möjligt använda material som är skonsamma mot personalen och miljön. De vill även se till att all verksamhet som bedrivs sker med minimal miljöpåverkan, exempelvis under transport och materialåtgång. Vårt miljöarbete ska följa gällande miljölagstiftning och krav genom att höja medvetandet kring miljöfrågor hos personal och ständigt ha en strävan att förbättras, berättar Fredrik Karlsson, ägare av Flens Glas. En klassisk verkstad och garage för lagning och byte av bilrutor

Flens Glas har i dag en stor verkstad och garage för lagning och demontering av bilrutor. De har även en vision att bygga upp ett showroom i den gamla rambutiken där Fredrik Karlsson kommer att visa vad mer en glasmästare kan göra. Där vill Fredrik kunna visa vad man kan göra med glas och plexi. Han berättar att man kan göra otroligt mycket såsom böja, limma, skapa och samtidigt designa i detta material. Fredrik Karlsson är utbildad glasmästare med ett gesällbrev och har tidigare arbetat som anställd på ett glasmästeri i Flen. I dag arbetar vi med alla typer av glas. Plexi, spegelglas, energiglas, samt att vi även designar i glas och plexi. Vi både bockar och böjer, berättar han. De har även ett stort lager av gammalt glas som inte längre tillverkas. Flens Glas arbetar mot både små och stora kunder och både privata som företag. De arbetar dessutom mot försäkringsbolag, byggföretag och ute hos kund om så önskas. Vi bygger lösningar. Vi har hög kvalitet och är otroligt breda. Till oss kan man komma med sina problem och när det gäller glas löser vi det, säger Fredrik Karlsson. JULIA WIBERG

Fredrik Karlsson köpte glasmästeriet av den förra ägaren, Olov Janson, som gick i pension. Företaget hette tidigare Jansons glasmästeri och grundades 1949 och drevs under 63 år av familjen Janson.

Flens Glas utför de ÁHVWDDUEHWHQLQRPJODV Kontakta oss på telefon 0157-108 68, 070-350 53 34 HOOHUEHV|NZZZÁHQVJODVVH

Besök vår hemsida – ladda ner tidningen!

www.svenskleverantorstidning.se

Profile for Hexanova Media Group AB

Svensk Leverantörstidning nr-3 2012  

Svensk Leverantörstidning har funnits på marknaden sedan 1984 och utkommer sex gånger per år, med en upplaga på ca 28.000 exemplar. Tidninge...

Svensk Leverantörstidning nr-3 2012  

Svensk Leverantörstidning har funnits på marknaden sedan 1984 och utkommer sex gånger per år, med en upplaga på ca 28.000 exemplar. Tidninge...

Profile for hexanova
Advertisement