Page 1

Inget lyft är det andra likt

MaskinExpos nypremiär blev en fackfolkfest

Lyftexperterna på företaget Tunga Lyft var väl representerade på årets MaskinExpo. I november 2006 bildades Tunga Lyft i Sverige AB som ett fristående bolag, specialicerat på tunggodshantering och komplicerade lyft. I dag har företaget fem depåer runt om i landet med verksamhet i hela Sverige och även uppdrag utomlands. Läs mer på sidan 17.

Premiären för MaskinExpo på det nya mässområdet STOXA blev precis den folkfest som arrangörerna hade hoppats på. Tack till 545 utställare med välfyllda montrar, 26 475 besökare och vädrets makter! Läs mer på sidan 16.

¯SHÌOH/SKVOJt1SJT,SPOPS

DEN GIVNA MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKT OCH NORDISKT NÄRINGSLIV SEDAN 1984

Ytterligare 17 stationer genom samarbete med Trimble VRSNow Den planerade förtätningen av stationerna i det rikstäckande SWEPOSnätetfortsätter planenligt. Stationer som har etablerats i SWEPOS-nätet den senaste tiden är Torup och Ardala (i Götaland), Falun och Mora (i Svealand) och ÖstersundC (i Norrland). Läs mer på sidan 13.

Helsingborgs grönaste stadsdel växer fram Riksbyggen tar täten med miljöriktigt byggande i Helsingborg. Riksbyggens Brf Celsiana och Bonums Brf Alba i Ringstorp är Helsingborgs första ÅLYIVZ[HKZO\ZH[[\WWUrZPS]LYKLU näst högsta nivån, enligt kriterierna i 4PSQ€I`NNUHK*LY[PÄLYPUNLU\[MpYKHZ av Sweden Green Building Council och är ett kvitto på förhöjda kvaliteter hos byggnaden vad gäller energi, inomhusmiljö och material. Läs mer på sidan 6.

Utvecklar hamnarna på Gotland Läs artikeln om Visby hamn på sidan 46.

6 UTGÅVOR PER ÅR / 100 000 LÄSARE PER NR

FÖR VÄGEN & SÄKERHETEN

RAMUDDEN

Hållbar textilservice Läs  på  www.textilia.se  om  hur   vi  bidrar  till  att  det  fungerar Micke Nilsson 070-788 08 93 www.gotlandselbyra.se


Ge drömmen liv! Starta eget eller flytta till en ny plats? Göra slag i saken och göra drömmen till verklighet? Då vill vi tipsa dig om Gotland. En ö mitt ute i Östersjön som är landets mest företagstäta län med över 7 000 företag och med störst andel företagande kvinnor i landet. Fullt av dynamiska nätverk och kontakter åt alla håll och med ett företagarliv som spänner från att odla ekologiskt till exportföretag med hela världen som marknad.

Behöver du som företagare hjälp vid etablering av ditt företag eller hjälp med kontakter?

Mer information hittar du på www.gotland.com eller maila etablera@gotland.com


ledaren

innehåll

Foto: Scania

Thermo-Floor startades i Norge 1992. Sedan dess har företaget vuxit till att ha 12 anställda i Norge och Sverige. I företagets början marknadsförde de endast värmekabelmattor. Därefter blev det traditionella värmekablar, och idag för Thermo-Floor alla typer av värmekablar för både utomhus- och inomhus bruk. Golvvärme är fortfarande vårt största produktområde. Läs mer på sidan 10.

Som ett alternativ till diesel inför skogsbolaget Södra det fossilfria bränslet RME, rapsmetylester, för egna virkesbilar, lastmaskiner och truckar i Sverige vid fem av sina tankanläggningar. Samtidigt erbjuds transportföretag som har avtal med Södra att tanka RME vid anläggningarna. Läs mer på sidan 14. Fotograf: Ryno Quantz

Foto: Ryno Quantz

Nypremiär för Nordens största maskinmässa! Svensk Leverantörstidning besökte ett antal av utställarna – från både Sverige, Norge, och Estland – som presenterade ett brett utbud av produkter och tjänster.

Förvärvet innebär en förstärkning av Post Nords tredjepartslogistikverksamhet vilket ligger helt i linje med koncernens strategiska inriktning. Marknaden för tredjepartslogistik bedöms ha en betydande tillväxt. Green Cargo Logistics kommer att ingå i PostNords affärsområde Logistik, och affärsområdeschefen Henrik Höjsgaard blir styrelseordförande i Green Cargo Logistics. Det förvärvade bolaget ska byta namn. Affären ska enligt Konkurrensverkets godkännande vara slutförd senast den 30 juni 2012.

Region Gotland

Danskar bakom ny mötesplats i Malmö Hamn

MaskinExpo tackar 545 utställare, 26.475 besökare och vädrets makter för en otrolig premiär på STOXA! Demonstrationer, provkörningar, tävlingar och glada miner längs hela den 5 km långa slingan med välfyllda montrar.

Vi har också besökt Region Gotland, Kungälv, Varberg och ett flertal andra kommuner för att ta pulsen på näringslivet. Läs om både små och stora företag som är verksamma inom ett brett spektrum av olika branscher.

Hur skapar företagen tillväxt i regionerna?

Svensk Leverantörstidning bevakar dessa kommuner: Göteborgs kommun sidorna 27-28 Gislaveds kommun sidan 29 Kungälvs kommun sidorna 30-32 Falkenbergs kommun sidan 33 Varbergs kommun sidorna 34-36 Flens kommun sidan 37 Region Gotland sidorna 38-50 Ljusdals kommun sidorna 51-58

redaktion Nr 3-2012 28:e årg Tidningen utges av: Hexanova Media Group AB Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg Telefon 031-719 05 00 Fax 031-719 05 29 Besök oss gärna på nätet: www.svenskleverantorstidning.se Den enda mediepartnern du behöver Tidningen ansvarar ej för insänt, ej beställt material. Eftertryck av text och bilder förbjudet, om inte särskild överenskommelse träffats med redaktionen. www.hexanova.se

Hur skapas de bästa förutsättningarna för små och medelstora företag både i storstäder och på landsbygden? Vilka utmaningar finns och hur skiljer de sig mellan olika delar av landet? Vid ett lunchmöte den 29 maj på Nordic Light Hotel i Stockholm presenterade Tillväxtverket den tredje temarapporten från undersökningen Företagens villkor och verklighet 2011. Rapporten handlar om företagandet i Sveriges regioner. På lunchmötet deltog även företagare från olika regioner som berättade om sin verklighet.

Grönt ljus för PostNords förvärv av Green Cargo Logistics

JUUL | FROST Arkitekter har stått för förverkligandet av Media Evolution City som är Malmös nya innovationsplattform för verksamheter i mediabranschen. Inflyttningen har påbörjats och fram till den officiella invigningen i juni kommer mediaverksamheterna att löpande inta sina nya lokaler. Byggnaden ligger i Västra Hamnen, där bland annat Malmö Högskola ligger, och är omedelbar granne till Sveriges Television som kommer att dra nytta av många av Media Evolution Citys faciliteter. Media Evolution City kännetecknas av synergiskapande mellan de anknutna verksamheterna och i förhållande till Västra Hamnens övriga forsknings-, arbets- och lärandemiljöer. JUUL | FROST Arkitekter har i samarbete med Wihlborgs Fastigheter och Media Evolution utvecklat Media Evolution City som en mötesplats som stöder nya samarbetsformer, synergier och kunskapsutbyte genom att fokusera på utväxling och synliggörande. URBAN NILSSON ANSVARIG UTGIVARE

Konkurrensverket ger klartecken för PostNords förvärv av Green Cargos dotterbolag Green Cargo Logistics och ingående fastighetsbestånd.

Ansvarig utgivare: Urban Nilsson Redaktionsledning: Pia Bohlin 070-530 75 85 pia.bohlin@hexanova.se Skribenter: Arne Öster arne.oster@hexanova.se

Projektledare: Stefan Carewall 031-719 05 17 stefan.carewall@hexanova.se Projektledare Norrland: Erik Holländer 0706-71 01 37 erik.hollander@bredband.net Traffic: Mona Sundquist

Mona Sundquist mona.sundquist@hexanova.se Prenumerera: prenumeration@hexanova.se

ISSN 1102-9137

Tidningsstatistik AB Tel. 08-507 924 00

Layout: Nadja Törnblad Tryck: V-TAB AB www.v-tab.se Adress-/namnändring: adressandring.slt@hexanova.se Ekonomi: Monika Beiring monika.beiring@hexanova.se

3


4

nyheter www.svenskleverantorstidning.se

WSP informerar om rekommenderad fusion med Genivar Styrelserna i WSP Group plc och det kanadensiska företaget Genivar har enats om villkoren i en rekommendation som innebär att Genivar kontant förvärvar samtliga aktier i WSP. Fusionen mellan de två koncernerna skapar ett globalt konsultföretag med 14 500 medarbetare.

fakta WSP Rikard Appelgren, VD på WSP Europe och WSP Sverige samt styrelseledamot i WSP Group plc.

– WSP är ett framgångsrikt teknikkonsultföretag med visionen att bli en av världens ledande multidisciplinära konsultföretag inom vår sektor. Genom en fusion med Genivar skapas unika möjligheter att uppnå denna vision, men också goda utvecklingsmöjligheter för både kunder och medarbetare. Målsättningen är att nå en mer framskjuten placering på den globala marknaden, säger Rikard Appelgren, VD på WSP Europe och WSP Sverige samt styrelseledamot i WSP Group plc.

WSP är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Vi finns i 35 länder. I Sverige är vi 2 400 medarbetare.

WSP är noterat på Londonbörsen sedan 1990. Enligt de överenskomna villkoren kommer WSPs aktieägare att vara berättigade till kontant ersättning av ett värde på totalt £278 miljoner, vilket motsvarar cirka 3,2 miljarder svenska kronor. Genivar är ett av de ledande tekniska konsultföretagen i Kanada och vänder sig till både offentliga och privata kunder. Företaget har ett brett tjänsteutbud inom bland annat planering, projektering, miljötjänster, bygg och projektledning. Genivar har 5 500 anställda på cirka 100 kontor i Kanada och utomlands, är noterat på Torontobörsen och har ett börsvärde motsvarande 5,4 miljarder svenska kronor. Med kompletterande geografisk spridning, kundstruktur och tjänsteutbud samt ett mycket begränsat överlappande vad gäller kunder, så bedöms fusionen mellan WSP och Genivar medföra diversifiering såväl som förbättrad förmåga att stärka kundernas behov på en global marknad . KÄLLA: WSP

Parans: Levererar fem solljusystem till nya Umwelt Arena i Schweiz Parans Solar Lighting AB levererar fem solljussystem till miljöteknikutställningen Umwelt Arena nära Zürich i Schweiz. Parans erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett system som fångar in och leder vidare solens strålar. Nu ska även Schweiz få upp ögonen för denna svenska innovation.

– Umwelt Arena blir en idealisk referensinstallation och ett showroom för vår nya produkt SP3, säger Parans VD Nils Nilsson. Med ett 70-tal utställare och ytterligare partners kommer arenan att bli en mötesplats och locka många besökare. Byggets huvudsponsorer är Zürcher Kantonalbank, Coop, Erdgas Zürich och ABB. KÄLLA: PARANS SOLAR LIGHTING AB

Försäljningen till Umwelt Arena har skett genom en flerårig partner till Parans, schweiziska Lumena AG, som även har designat installationen. Paranssystemen kommer att fästas på pelare för att nå ljuset, samtidigt som de är fullt synliga för utställningens besökare. Leveransen av de fem systemen kommer att ske i slutet av juli inför Uwelt Arenas invigning under augusti. Arenan kommer sedan att fungera som en eventplattform och permanent utställning av miljöteknik. Den kommer att vara öppen för allmänheten och ta emot näringsliv, studenter och privatpersoner.

Martin Törnqvist, marknadsansvarig Allfrakt

Mattias Andersson, VD Vara Energi

Patrik Hellberg, affärsenhetschef Göteborg, Feelgood

Varför har ni på Allfrakt valt att marknadsföra er i Svensk Leverantörstidning? Som ett sätt att synas och profilera vårt företag mot intressanta målgrupper.

Varför har ni på Vara Energi valt att marknadsföra er i Svensk Leverantörstidning? I samband med ett reportage om vår verksamhet.

Varför har ni på Feelgood valt att marknadsföra er i Svensk Leverantörstidning? Svensk Leverantörstidning når ut till små och stora företag, både tillverkande och inom tjänstesektorn. Vi ser oss som en leverantör av hälsobefrämjande tjänster och vill att fler ska lära känna oss.

slt frågar

Hur upplever ni samarbetet – både när det gäller annonsering och redaktionellt? Mycket positivt. Vilken respons har ni fått? För tidigt att säga. Vi ser marknadsföring som en långsiktig investering. Skulle ni rekommendera Svensk Leverantörstidning till andra företag som en kanal för deras marknadsföring? Ja, utan tvekan.

Hur upplever ni samarbetet – både när det gäller annonsering och redaktionellt? Mycket positivt. Vilken respons har ni fått? Det är alltid svårt att säga, men vi hoppas ju att nå ut till nya kunder. Skulle ni rekommendera Svensk Leverantörstidning till andra företag som en kanal för deras marknadsföring? Ja, definitivt.

Hur upplever ni samarbetet – både när det gäller annonsering och redaktionellt? Enkelt, snabbt och proaktivt. Vilken respons har ni fått? Lite tidigt att säga, men vi hoppas främst på att nå ut till fler chefer. Skulle ni rekommendera Svensk Leverantörstidning till andra företag som en kanal för deras marknadsföring? Ja.


-Skräddarsydd reservkraft

UÊ£ÓʇÊÎÎääʎ6ʈÊȘ}i`ÀˆvÌ Uʜ̜ÀʜV…Ê}i˜iÀ>̜ÀÊivÌiÀÊ>««ˆŽ>̈œ˜ UÊ }i˜ÕÌÛiVŽ>ÌÊÃÌÞÀÃÞÃÌi“]Ê>}ˆVÊ/œÕV… UÊ>Û>˜ˆÃiÀ>`ÊL>ŽÀ>“ vÌiÀܓÊۈʎœ˜ÃÌÀÕiÀ>ÀʜV…ÊLÞ}}iÀÊÛFÀ>Ê>}}Ài}>ÌʈÊi}i˜Êv>LÀˆŽÊˆÊ &ÃÌiÀÃ՘`]ʎ>˜ÊۈÊiÀLÕ`>ÊÎÀB``>ÀÃÞ``>ʏŸÃ˜ˆ˜}>Àʓi`ʎœÀÀiŽÌÊ `ˆ“i˜Ãˆœ˜iÀ>`iʓœÌœÀiÀʜV…Ê}i˜iÀ>̜ÀiÀʈÊvŸÀ…F>˜`iÊ̈Ê`i˜Ê ëiVˆwŽ>ʏ>ÃÌi˜ÊˆÊ>««ˆŽ>̈œ˜i˜°

ÊUÊ>؈˜}ÊUÊÌiÀv>؈˜}ÊUÊ-«iÌÎÀ>vÌÊUʍBÀÀŸÛiÀÛ>Ž˜ˆ˜} ˆ˜vœJ>ÌÌ>VÕëœÜiÀ°ÃiÊ|ÊÜÜÜ°>ÌÌ>VÕëœÜiÀ°Ãi


6

it www.svenskleverantorstidning.se

”Make better business online” Londonfödde Gary Young hjälper alla typer av företag att göra de bästa affärerna online genom att skräddarsy deras marknadsföring på Internet. Gary Young har varit aktiv inom IT-sektorn sedan sent 70-tal och brinner för att utveckla lösningar för sina kunder när det gäller alla delar av deras marknadsföring på nätet. 2010 startade han företaget Internet Marketing Guru AB, med kontor i Varberg, där utbildning och konsultation till företag av alla storlekar är huvudsysslan. Sökoptimering, tekniska lösningar inom både hård- och mjukvara samt strategi är Garys starka sidor förutom design och konsultation. En av hans specialiteter är mätningar där man på ett enkelt sätt kan se hur mycket varje spenderad krona genererar i intäkter.

– Internet handlar om kommunikation och den som inte kan använda sig av kommunikation på rätt sätt hamnar lätt efter, berättar Gary Young som även har strategier för användningen av s k sociala medier, exempelvis Facebook, Twitter och Youtube, där det hela tiden gäller att ha full koll på och optimera sin marknadsföring. Missnöjda kunder kan ju också lätt sprida sina åsikter om ett företags produkter eller tjänster på samma sociala medier. Kunskapsbrister inom Internetmarknadsföring råder Gary Young bot på genom sina webinars, och ett seminarium är på gång senare i sommar på ett hotell i närheten. – Jag gör det jag älskar, d v s hjälper företag att lösa sina problem när det gäller deras marknadsföring på Internet. Det är med en garanti. Jag ger helt enkelt mer för pengarna, säger Gary Young. ARNE ÖSTER

bygg

Helsingborgs grönaste stadsdel växer fram Riksbyggen tar täten med miljöriktigt byggande i Helsingborg. Riksbyggens Brf Celsiana och Bonums Brf Alba i Ringstorp är Helsingborgs första flerbostadshus att uppnå silver, den näst högsta nivån, enligt kriterierna i Miljöbyggnad. Certifieringen utfärdas av Sweden Green Building Council och är ett kvitto på förhöjda kvaliteter hos byggnaden vad gäller energi, inomhusmiljö och material. – Det är ett bevis på att vi går från ord till handling när det gäller vårt miljöarbete i nybyggnadsprojekt, säger Elijah Hamilton, projektledare på Riksbyggen. Norr byter skepnad

På Kullavägen i centrala Helsingborg bygger Riksbyggen och Bonum 68 lägenheter fördelat på

två bostadsrättsföreningar, varav 29 är seniorlägenheter. Området kring Kullavägen i stadsdelen Ringstorp, genomgår för tillfället en omfattande förändringsprocess. Här satsar man på att skapa Helsingborgs grönaste stadsdel. Det nya kvarteret ligger strategiskt placerat, där Ängelholmsleden möter innerstaden, med närhet till Öresund. För den arkitektoniska utformningen av kvarteret står Johan Celsing Arkitektkontor. Merparten av lägenheterna har stora balkonger och alla lägenheter har ett tyst rum som vetter mot innergården. Här färdigställs en gatuanslutning till Kullavägen och Maria Park station. Nya Kullavägen utgör samtidigt startskottet för planeringen av fem olika bostadskvarter i Helsingborgs grönaste stadsdel, omgärdad som den är av Fredriksdalsparken, koloniträdgårdar och idrottsplats. Även Pålsjö skog ligger inom promenadavstånd. Kvarteren kommer att uppvisa stor mångfald i utförande, men en gemensam nämnare är att de alla ansluter till existerande bostadsbebyggelse, som utgörs av en blandning av villor, radhus och flerbostadshus i en gemytlig och lummig stadsdel. Naturligtvis kommer samtliga kvarter att byggas för att möta dagens skärpta energikrav. I hela området upp mot idrottsplatsen planeras för bostadsbebyggelse blandad med verksamheter. Förädlingen av området kommer att skapa en i grunden vitaliserad och nyansrik stadsdel. Bonum seniorboende

Riksbyggens Brf Celsiana och Bonums Brf Alba i Ringstorp är Helsingborgs första flerbostadshus att uppnå silver, den näst högsta nivån, enligt kriterierna i Miljöbyggnad.

Med Bonum seniorboende vid nya sträckningen av Kullavägen i Helsingborg blir livet både enklare och rikare, med såväl natur, kultur, kommunikationer och service inom nära räckhåll. Den nya bostadsrättsföreningen Alfa kommer att bestå av 29 ljusa, luftiga och yteffektiva lägenheter med hög takhöjd, generösa uteplatser och en vacker, solbelyst gård. Det kommer att finnas möjlighet för bilplats i underjordiskt garage med

Ring nu och få en gratis hemsida Utvärdering av din hemsida och tips om hur du får mer kunder online Erbjudandet gäller endast de första 30 samtalen

Ring 0706-154 560

hiss direkt upp till våningsplan, samt gemensamhetslokal och övernattningslägenhet. Huset projekteras för en extra låg energiförbrukning, med tegelfasader och blir ända ner i detaljerna utformat för trygghet, bekvämlighet och trivsel. Bonum är ett nybildat dotterbolag till Riksbyggen som fokuserar på seniorboenden. Fastigheten på Kullavägen, som kommer att bestå av mellan tre och fem våningsplan, förses med ett garage under mark och kommersiella lokaler på bottenplan. Seniorbostäderna, som samlas i brf Alba, kommer att ha en övernattningsdisponeringslägenhet som kan disponeras av medlemmarna. Grundfilosofin i ett Bonum seniorboende är att varje del av boendet ska vara planerad och utformad för att göra livet tryggt, bekvämt och trivsamt, inte bara idag utan även framöver. I lägenheterna betyder detta till exempel att det inte finns trösklar invändigt, att ugnen monteras i arbetshöjd, att badrummen utrustas med komfortvärme och att balkongerna är tilltagna för att vara möblerbara. Vidare är ljudisoleringen mellan lägenheter förhöjd och tunga dörrar i husets gemensamma utrymmen har automatisk dörröppning. Lägenheternas inredning och utrustning håller en hög grundstandard men givetvis kommer möjlighet till alternativ och tillval att finnas för den som önskar anpassa sin lägenhet ytterligare.

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och fastighetsbranschens krav, med målet att skapa miljömässigt hållbara byggnader. I certifieringen ingår 15 kriterier som bland annat behandlar områdena energianvändning, energislag, ljudklass, ventilationsstandard samt granskning och dokumentation av byggvaror. Inom två år efter färdigställande ska certifieringen verifieras och följas upp. Även detta utförs genom Sweden Green Building Council.

Arbetat målmedvetet med miljömålen

Kriterierna för silvernivå i Miljöbyggnad finns med i samtliga nybyggnadsprojekt i Riksbyggen. – Målen har funnits med sedan ett tidigt skede i projektet. Vi har informerat och utbildat alla inblandade parter under arbetets gång samt arbetat målmedvetet för att uppnå Miljöbyggnadskriterierna, förklarar Elijah Hamilton som några av framgångsfaktorerna bakom certifieringen. – Riksbyggen sticker ut hakan och visar att man vill och är, en av de främsta samhällsbyggarna i Sveriges åttonde största kommun Helsingborg. Detta gör det extra roligt att få se kvarteret ta form på Nya Kullavägen, säger Elijah Hamilton. ARNE ÖSTER


Vi håller Europa rent (och gör det lite vackrare) Låt oss inse fakta: papperskorgar står sällan högst upp på inköps agendan – mer detta påstående tänker FinBin® ändra på nu. Med andra ord håller vi Europa rent med våra väldesignade och funktioRIPPETETTIVWOSVKEV(ImVMHIEPMWOEJ}VO}TGIRXVYQOSRXSVTEVOIV¾]KTPEXWIVSGLXVE½OXIVQMREPIV Därför bockar vi med glädje av denna skräpfråga från din ”att-göra-lista”. Väljer du FinBin® har du en WEOQMRHVIEXXFIO]QVEHMKJ}V

1IVMRJSVQEXMSR[[[½RFMRWIIPPIV[[[PXWI Lassila & Tikanoja Service AB / Miljöprodukter / Armégatan 40, 171 71 Solna, Sverige Telefon 08-410 334 00 / Fax 08-643 43 53 / E-post: info@l-t.se


8

energi www.svenskleverantorstidning.se

Miljön vinnare när E.ON invigde ny vindkraftpark utanför Svedala Fredagen den 11 maj invigde E.ON fem nya vindkraftverk på Skabersjö Gods utanför Svedala. – En av våra största utmaningar är klimatförändringen orsakad av utsläpp av koldioxid. Ett sätt att lösa det problemet är att öka mängden förnybar energi, sade Linda Allansson Wester, kommunstyrelsens ordförande i Svedala, i sitt tal. Medverkade vid invigningen av den nya vindkraftparken gjorde bland andra Linda Allansson Wester, kommunstyrelsens ordförande i Svedala, Peder Thott, Skabersjö Gods, Klaus Steen Mortensen, Vestas och Marcus Landelin, E.ON. De fem vindkraftverken har en installerad effekt på 10 MW och kan därmed producera omkring 25 GWh* förnybar el – eller tillräckligt med energi för att försörja cirka 5 000 hem med hushållsel. Kostnaden för parken ligger på omkring 120 miljoner kronor. - Bara de här fem verken minskar utsläppen av koldioxid med cirka 17 000 ton, säger Marcus Landelin, chef för affärs- och projektutveckling på E.ON Vind och tillägger att det motsvarar utsläppen från omkring 5 000 bilar. Vindkraften öker mest Trots all kunskap och tuffa politiska mål ökar utsläppen av koldioxid stadigt och 80 procent av världens energiproduktion kommer från fossila källor. Ett sätt att lösa det problemet är att öka mängden förnybar energi – inte minst vindkraft.

Eftersom vinden inte är en ändlig resurs räknas vindkraft som förnybar energi. Vindkraft är också den förnybara energikälla som ökar mest i världen. Sveriges mål är att till år 2020 expandera produktionen av vindkraftsbaserad el till cirka 15 terawattimmar, vilket skulle motsvara närmare 12 procent av elproduktionen. Om Sverige ska klara målet är utvecklingen av havsbaserad vindkraft avgörande. E.ON invigde 90 vindkraftverk i havet utanför danska Rödby år 2010. Parken Rödsand producerar varje år omkring 800 GWh förnybar el – tillräckligt för att kunna försörja hela 125 000 bostäder med el och därmed minska koldioxidutsläppet med 500 000 ton i det nordiska elsystemet. I Sverige är förutsättningarna för vindkraft goda ur flera synvinklar. Sverige ligger i västvindsbältet och är ett vindrikt land, särskilt längs kusterna och ute till havs. Vindkraften är dock fortfarande dyr i förhållande till befintlig elproduktion, men ligger ungefär på samma nivå som andra nya energiprodukter. Kostnaderna minskar i takt med att vindkraftverken blir större och att man satsar på anläggningar med många verk. Vindkraft producerar ren energi som inte ger upphov till utsläpp eller kräver miljöförstörande transporter av bränsle. Negativa aspekter kan vara att ljudet från rotorn kan upplevas som störande och rotorn i vissa lägen kan ge upphov till roterande skuggor. Idag placeras dock verken på tillräckligt stort avstånd från bebyggelse så att detta inte ska upplevas som ett problem. Landbaserad vindkraft Vindkraftparker påverkar miljön under tillverkningen, uppförandet samt under drift och

avveckling. Miljöpåverkan sker främst på mark när fundamenten byggs och när vindkraftverken transporteras. Miljöpåverkan sker också i form av att mark tas i anspråk för kraftverken och för nedgrävning av kablarna. Ett landbaserat vindkraftverk påverkar landskapsbilden och hur detta upplevs är en subjektiv bedömning och varierar för olika människor. Det finns också en risk att fåglar och fladdermöss kolliderar med vindkraftverken. Även ljudet från vindkraftverken är ett viktig  miljökrav och det finns krav som branschen måste följa.  Vid landbaserad vindkraft kan reflexer uppstå då solen träffar rotorbladens yta. Med hjälp av datorprogram kan skuggningseffekten beräknas och det finns framtagna riktlinjer som branschen följer. Miljöpåverkan är som störst när vindkraftverken uppförs. Den miljöpåverkan som uppstår vid avveckling av vindkraftverk liknar den som uppstår i uppförandefasen, det vill säga ljud från transporter och anläggningsarbeten. Det mesta av materialet i ett vindkraftverk kan återvinnas och när området inte längre ska användas för vindkraftproduktion kan platsen återställas helt. Havsbaserad vindkraft Miljöpåverkan vid havsbaserad vindkraft kommer främst från transporter, anläggningsoch grävningsarbeten. Ljud från anläggningsarbeten till havs och från båtar kan påverka närboende människor samt fiskar och däggdjur. Studier görs av fåglars flytt- och häckningsvanor och resultaten visar att fåglar i hög grad undviker vindkraftparkerna och att det är få fåglar som krockar med kraftverken. Studier görs också av ålars vandringar och visar att deras rörel-

semönster endast påverkas marginellt av vindkraftverkets magnetfält. Det diskuteras också om undervattensljudet, det så kallade infraljudet, kan påverka det omgivande marina livet och studier visar att fisken kan höra ljuden men påverkas inte i någon större utsträckning. Infraljuden har inte några större effekter på tumlare och sälar så snart de vant sig vid ljuden. Viss bottenyta tas i anspråk av fundament och försvinner som boplats för de djur som lever där. Fundamenten bildar en ny botten som till stora delar kompenserar den tidigare boplatsen. Erfarenheter visar att vindkraftverkens fundament kan bli ett slags konstgjort rev där fiskar, alger och ryggradslösa djur trivs. Förra året producerade vi här i Norden nog med energi från vindkraft för att förse mer än 200 000 hem med hushållsel. Under samma tid investerade E.ON inte mindre än en miljard kronor i just vindkraft och lika mycket planerar E.ON att investera i år i Norden. Hela E.ON-koncernen investerar 7 miljarder euro de kommande fem åren. *25 GWh = 25 miljoner kWh. ARNE ÖSTER

®

A VA N T I G E O E N E R G I

Solna 2011 – 1 generalentreprenör borrning, 3 underentreprenörer och totalt 4 borriggar samarbetar för att leverera på kort tid. Projektet är ett frikylelager åt en större kontorsfastighet som återladdas vintertid i 53 stycken brunnar á 200 meter. Systemet skall ge 650 MWh kylenergi om året åt 48 693 m2 tempererad yta. Borrlagrets kyleffekt är 400 kW .

Kungsholmen 2011 - 3 Avanti företag borrar 144 stycken 230 meter brunnar.

Avanti Geoenergi hämtar kapacitet och projektkompetens hos Avanti anslutna bolag för att säkerställa att projekten blir genomförda med rätt kvalitet och i rätt tid. Sveriges Avanti-Borrare Förening är Sveriges äldsta organisation för entreprenörer och leverantörer inom brunnsborrning, geoenergi och vattenförsörjning. Läs mer - www.avantisystem.se


&"$ !$$&-&*-! -#(/&/ !''%&$) (&$$'&*$&'#.&

&" 

 1*-&""(('$"%& (()#&!

 1 &$'(' ,*-#&-##$&'()%&/&

)!(&1& ##'-'((&"$'((&

1-&" !"+(&"(!.,/

-&"$!1#%'''-!*(!!&)""(

&"$ !$$&&)&!!(,%&**-&" !&/&.)($")'$#$")'&) &.# &$'('- &#*-#&-##$&(!! $"$&(*-&")#&%& (($!* #'($&!*.&&".# )#&.&-&((*#(&(#.&&$'''(&"!!#$''$*.& )#& !#'(!!(/&&# . $""&*$&('-((((&($/& '$" )#(,&((() #/&*-#( -( (&'&*%&$) (&*-'( *!(('#!*&#'&$&)%%/!## !$ "#"$$

" " 

   &# '$#'(#  !    %$'( " !(&"$+$$&' 

 *   ) )))(&"$+$$&'


10

energi www.svenskleverantorstidning.se

Värmekabel är företaget ThermoFloors specialitet sedan 20 år Thermo-Floor arbetar direkt mot elinstallatörer och i år fyller de 20 år. Thermo-Floor startades i Norge 1992. Sedan dess har företaget vuxit till att ha 12 anställda i Norge och Sverige. I företagets början marknadsförde de endast värmekabelmattor. Därefter blev det traditionella värmekablar, och idag för Thermo-Floor alla typer av värmekablar för både utomhus- och inomhus bruk. Golvvärme är fortfarande vårt största produktområde, men vi har under de senare åren byggt

upp ett brett sortiment och en stor kunskap om självbegränsande kablar för frostsäkring och underhåll av vattenrör, liksom för hängrännor och stuprör, berättar Johan Kindblom, VD för Thermo-Floor i Sverige. Öppnade ett kontor i Helsingborg i Sverige under 2011

Som ett led i deras fortsatta tillväxt öppnade Thermo-Floor under 2011 ett kontor i Sverige. Därifrån har de nu påbörjat arbetet att ta hand om alla de Svenska kunder som redan tidigare handlade av dem, men naturligtvis också erbjuda sortimentet till alla de Svenska elinstallatörer som inte känner till dem sedan tidigare.  Under de senaste åren har de utvecklat en egen serie av termostater, som de har haft mycket stor framgång med. Multireg-termostater levereras redan i standardmodellen med fyra funktioner, och serien erbjuder därpå ytterligare två modeller med olika tekniknivåer. Utöver detta har vi också andra produkter som naturligt passar in i sortiment som vi erbjuder elinstallationsmarknaden, säger Johan Kindblom.

Thermo-Floor har en egen webbshop

Ingjutning av Thermo-Floors värmekabel för snö-och issmältning i betongtrappa.

Deras storsäljare är tunna värmemattor avsedda att läggas under parkettgolv, och en mycket tunn värmekabel som passar väldigt bra för renovering av badrum. Värmekabel för utomhusbruk växer också snabbt, då det är ett enkelt och effektivt sätt att hålla t.ex. trappor och gångvägar fria från snö och is. Thermo-Floor arbetar direkt mot elinstallatörer och har en egen webbshop där det enkelt och smidigt går att beställa direkt, vilket gör att det blir en effektiv prisbild. Våra kunder går in själva på vår webbshop och beställer. Vi har väldigt bra och kostnadsfri service när det gäller förslag för olika projekt. Vår personal har väldigt hög kompetens och lång erfarenhet i branschen, berättar Johan Kindblom. JULIA WIBERG

Thermo-Floors värmematta för parkettgolv ersätter det vanliga parkettunderlaget, och installeras snabbt och lätt.

Nord Stream utvärderar alternativ för att ytterligare öka kapaciteten för gasimport via Östersjön Aktieägarna i Nord Stream AG har bett bolaget att genomföra en förstudie av möjliga alternativ för att ytterligare öka transportkapaciteten för naturgas från Ryssland till EU genom Östersjön. Under de kommande åtta månaderna ska Nord Stream göra en bedömning utifrån olika kriterier, inklusive tekniska lösningar, sträckningsalternativ, miljöpåverkan och finansiering av potentiellt upp till två ytterligare rörledningar. Förstudien är avsedd att ge aktieägarna underlag för att utvärdera möjliga lösningar som kan möta EU:s behov av en ökad import av naturgas de kommande årtiondena samt att säkra gasleveranser enligt befintliga avtal. Förstudiens resultat kommer att ligga till grund för aktieägarnas kommande beslut i frågan. Lanseringen av den nya förstudien visar att Nord Streams aktieägare fortsätter att utforska olika sätt att förbättra EU:s långsiktiga energiförsörjning genom att tillhandahålla tillförlitliga och konkurrenskraftiga naturgasleveranser samt en diversifierad transportkapacitet. Studien bygger vidare på 40 års erfarenhet av ryska gasleveranser till Europa och på erfarenheterna från det framgångsrika färdigställandet av Nord Streams båda rörledningar. Den grundas också på aktieägarnas egen expertis när det gäller byggande och drift av rörledningar för naturgas. Studien ska utvärdera möjligheterna till ytterligare infrastruktur med en drifttid på minst 50 år. Det finns två logiska skäl till att överväga ytterligare infrastruktur för gastransport: diversifiering av transportvägar är viktigt för en stärkt försörjningstrygghet. Dessutom kommer EU:s behov av gasimport att fortsätta att öka på lång sikt, dels på grund av de ekonomiska och miljömässiga förde-

larna med naturgas, dels på grund av att EU:s inhemska produktion i Nordsjön minskar. Nord Stream AG är ett internationellt ägarkonsortium som bildats för planering, byggande och efterföljande drift av havsbaserade gasledningar genom Östersjön. Nord Streams fem aktieägare är ryska OAO Gazprom med 51 procents ägarandel i konsortiet, de tyska företagen BASF SE/Wintershall Holding GmbH och E.ON Ruhrgas AG, vart och ett med 15,5 procent, samt det nederländska gasinfrastrukturföretaget N.V. Nederlandse Gasunie och det franska energiföretaget GDF SUEZ S.A., vart och ett med 9 procents ägarandel. Den första av Nord Streams två parallella rörledningar togs i drift i november 2011. Varje ledning är cirka 1 220 kilometer lång och har en transportkapacitet av 27,5 miljarder kbm per år. Ledning 2 har redan lagts ut och genomgår nu förberedelser för drift. När den tas i bruk mot slutet av 2012, får de båda ledningarna tillsammans en kapacitet på 55 miljarder kbm per år. KÄLLA: NORD STREAM

Nord Stream ansvarar för planeringen, konstruktionen och den påföljande driften av naturgasledningarna som förbinder Ryssland med den Europeiska unionen genom Östersjön. EU:s årliga behov av importerad naturgas var år 2009 cirka 312 miljarder kubikmeter, ett behov som förutspås stiga till över 523 miljarder kubikmeter till år 2030. Detta innebär att år 2030 kommer EU:s årliga importbehov att ha ökat med 211 miljarder kubikmeter. (Källa: IEA, 2011). Genom att koppla samman några av världens största gasreserver med det europeiska gasledningsnätet kommer Nord Stream att täcka mer än en fjärdedel av den nya tillkommande efterfrågan. Projektet kommer att utgöra ett viktigt bidrag till långsiktig försörjningstrygghet samt en milstolpe för partnerskapet mellan den Europeiska unionen och Ryssland på energiområdet.

fakta

Ett steg mot en mer långsiktig energisäkerhet för EU. Förstudie ska utvärdera möjligheten till ytterligare rörledningar.

Den första av Nord Streams två parallella rörledningar togs i drift under november 2011. Varje ledning är ca 1 220 km lång, med en transportkapacitet på ca 27,5 miljarder kubikmeter per år. Mer än 90 procent av den andra rörledningen har redan lagts ut. Den fulla kapaciteten på omkring 55 miljarder kubikmeter per år kommer att uppnås när den andra ledningen tas i drift under sena 2012. Detta är tillräckligt med naturgas för att täcka årsbehovet för mer än 26 miljoner europeiska hushåll.


industri 11 www.svenskleverantorstidning.se

Origo-Polarmatic AB har lüng erfarenhet inom betongbranschen FÜretaget kan sitta var som helst i världen och serva deras kunder Origo-Polarmatic AB har lüng erfarenhet inom betongbranschen och har utvecklat styrsystem fÜr betongindustrin sedan 1982. Leveranser av styrsystem har genom üren skett till ett hundratal

fabriker i Norden samt till länder som Holland, Polen, USA, Canada, Indien med flera. FÜr närvarande är de fem anställda med ett brett kunnande som hüller en mycket hÜg servicegrad üt sina kunder. Den senaste generationen av styrsystem - ProCon 5 och Üvriga produkter, pü det breda programmet, fÜrknippas med enkelt handhavande och hÜg driftsäkerhet. Hjälper betongfabrikerna att producera betong

Alexander Eisner är VD pü Origo-Polarmatic AB och berättar att det finska fÜretaget Polarmatic ür 2010 kÜpte upp Origo. Polarmatic sysslar med pannor fÜr ballastuppvärmning och tillverkar och säljer dessa pannor till betongindustrin. Han berättar om ProCon 5 som de själva har tagit fram. Den hjälper betongfabrikerna med att producera betong enligt uppsatta recept. Man använder sig av ballast, cement, vatten och tillsatsmaterial och blandar dessa fÜr att ta fram olika betongtyper, säger han. FÜr att mÜjliggÜra detta monteras ett sü kallat PLC ute i fabriken. Det är en styrenhet som tar instruktioner frün pc-mjukvaran och styr hela fabriken. Mjukvaran i denna styrenhet är även den utvecklad av Origo-Polarmatic AB och den skräddarsys till varje fabrik. Varje mjukvara är unik och efter kundernas Ünskemül. Vüra kunder är büde stora koncerner och smü lokala fabriker, berättar Alexander Eisner.

Styrsystemet ProCon 5 i produktion. Tvü separata fabriker kÜrs via ett och samma system. En fÜrhandstitt pü kommande generation styrsystem: ProConX. Tillgängligt under hÜsten 2013.

85 fabriker

Deras styrka är att de kan sitta var som helst i världen och serva sina kunder. De kan ge dem support och felsÜkning ut till minsta bestündsdel i fabriken. I dag har de 85 fabriker i Sverige och Norge. Vi har lärt oss mycket genom üren om vad som kan gü fel. DärfÜr besitter vi en stor kunskap och erfarenhet.

Just nu arbetar de pü nästa generations styrsystem, ProCon X, som kommer att vara tillgänglig under hÜsten 2013. Vüra kunder är en del i utvecklingen där de für säga sitt och komma med idÊer. Det ser vi som en stor fÜrdel, säger han. JULIA WIBERG

Kvinnlig krockdocka ska minska skadorna Kvinnor lÜper ungefär dubbelt sü stor risk som män att drabbas av whiplashskador vid en krock bakifrün. Men än sü länge finns det bara en krockdocka som motsvarar en genomsnittlig man. Nu har chalmersforskaren Anna Carlsson tagit fram en prototyp till världens fÜrsta krockdocka som representerar en genomsnittlig kvinna. Idag är de flesta nya personbilar fÜrsedda med whiplashskydd fÜr nacken vid pükÜrning bakifrün. Men skydden är utprovade fÜr män, och det är tveksamt om de har optimal funktion fÜr kvinnor. – Jag hoppas att min forskning ska leda till bättre whiplashskydd, fÜr büde kvinnor och män vid kollisioner bakifrün. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv lÜnar det sig att anpassa bilarnas skyddssystem ocksü efter kvinnor, säger Anna Carlsson, som nyligen fÜrsvarade din doktorsavhandling pü Chalmers.

i vanliga säten och resultaten jämfÜrdes med motsvarande krockprov med en manlig docka. Det visade sig att den kvinnliga krockdockan hade generellt hÜgre accelerationer och ett snabbare rÜrelsefÜrlopp än mannen när hon blev pükÜrd bakifrün. Stolsryggen viker sig inte lika mycket baküt när en kvinna blir pükÜrd, vilket innebär att hon für en tidigare och kraftfullare rekyl framüt. När du sitter normalt har nacken en svag bÜjning. Men om du blir pükÜrd bakifrün sü trycks kroppen framüt av ryggstÜdet medan huvudet drÜjer kvar. Dü für du en

Kvinnor rÜr sig annorlunda vid en krock

FÜr att kunna ta fram en modell fÜr en kvinnlig krockdocka har Anna Carlsson tagit reda pü hur medelstora kvinnor rÜr sig vid en kollision bakifrün, genom att lüta kvinnor bli pükÜrda vid väldigt lüga hastigheter och accelerationer. Sen gjorde forskarna en matematisk modell av en kvinnlig krockdocka, som dÜptes till EvaRID (RID = Rear Impact Dummy) och som nu finns att kÜpa. Utifrün den matematiska modellen tillverkade forskarna sedan en prototyp av en krockdocka med kvinnliga proportioner. Därefter utsattes dockan fÜr ütta krockprov

s-form pü nacken som sedan Üvergür i en bakütrotation av huvud och nacke. Därefter kastas du framüt in i bältet. Hela händelsefÜrloppet tar kanske en halv sekund. Skadorna reduceras av ett bra whiplashskydd, men statistiken visar att skydden är 30 procent mer effektiva fÜr män än fÜr kvinnor. Utveckling av krockdocka har minskat skadorna

– Om vi kan sänka accelerationen fÜr büde kvinnor och män vid en krock, sü minskar ocksü risken fÜr skador betydligt. Ett sätt är att tillverka

en stol som viker sig baküt vid en krock. Man kan ocksü lüta stoppningen ta upp energi och dü rÜr sig inte stolen, säger Anna Carlsson. Volvo och Saab har visat sig vara bäst pü skydd mot whiplash. Anna Carlsson tror att de har lyckats sü bra fÜr att de utvecklade den manliga krockdockan BioRID i slutet av 90-talet, i ett samarbete med Autoliv och Chalmers. Idag används krockdockan Üver hela världen och skaderisken har minskat med ungefär 50 procent i de bästa bilsätena. – Om man även tar fram en kvinnodocka och anpassar bilens skyddssystem sü kommer skadorna att minska ännu mer. Nu hoppas Anna Carlsson att hon für mÜjlighet att fortsätta utveckla den kvinnliga krockdockan, som ju än sü länge bara är en prototyp. Hon vill ocksü ta reda pü vilka biomekaniska toleransnivüer kvinnor har, eftersom de som finns idag är anpassade efter män.

– Eftersom forskningen visar att kvinnor generellt sett är utsatta fÜr stÜrre risker vid bilolyckor, sü behÜver vi separera statistik och skadekriterier fÜr män och kvinnor. KÄLLA: CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

fakta

Av 30 000 anmälda whiplashskador per ĂĽr i Sverige sĂĽ stĂĽr krockar bakifrĂĽn fĂśr cirka hälften. 1500 personer per ĂĽr fĂĽr en invaliditetsgrad pĂĽ mer än 10 procent, och 500 personer per ĂĽr blir helt ofĂśrmĂśgna att fortsätta arbeta. Samhällskostnaderna fĂśr whiplashskador beräknades till mer än fyra miljarder kronor per ĂĽr i Sverige. Källa: Whiplashkommissionen 2005 Â

Betongkemi Nordic AB GrĂĽbo Industriv. 8 C 443 40 GrĂĽbo Tel 031 352 50 80 Epost: info@betongkemi.se www.betongkemi.se

,PNQMFUUMFWFSBOUĂšSBWQMĂŒUEFUBMKFS "-8":4*/5)&'30/5-*/&

XXXSPUBHFTF

-BTFSTLĂŠSOJOH

4UBOTOJOH

#PDLOJOH

4WFUTOJOH

"-8":4*/5)&'30/5-*/&

XXXSPUBHFTF


12

industri

www.svenskleverantorstidning.se

Ta fram din egen betong hos Betongkemi Nordic AB De är alltid redo att ge rüd, vägledning och teknisk assistans till deras kunder. Betongkemi Nordic AB är ett nytt fÜretag pü den betongkemiska marknaden. Betongkemi Nordic AB är ett nytt fÜretag pü den betongkemiska marknaden. Deras säljare har müngürig erfarenhet inom betongomrüdet och är alltid redo att ge rüd, vägledning och teknisk assistans till deras kunder. De har numera büde kontor och lager i Grübo, som ligger cirka tre mil frün GÜteborg. De levererar produkter som tillsatsmedel, formoljor, rengÜringsprodukter, fibrer, färgpigment, mekaniska produkter och labbprodukter. Ett samarbete med det franska fÜretaget Chryso

FÜretaget har ett samarbete med det franska fÜretaget Chryso  som har en 65üriga historia inom betongkemi. FÜrutom att Chryso är marknadsledande i Frankrike är de ocksü en av de stÜrsta aktÜrerna pü marknaden med att vara aktiva i 70-tal länder i världen. Chrysos fabrik i Sermaises, nügra mil utanfÜr Paris och deras Üvriga fabriker runt om i världen är utrustade med nya generationens polymerer och andra formulerbara produkter.

I och med detta samarbete har Betongkemi Nordic AB  tillgüng till de senaste produkterna som utvecklas av Chryso hos deras utvecklingsavdelning och produktionsavdelning. – Vi vill kunna erbjuda vüra kunder produkter som respekterar miljÜ och hälsa. Flera av vüra produkter är vegetabilisk baserade eller helt vegetabiliska, berättar Anders Svensson, VD och ägare fÜr Betongkemi Nordic AB. FamiljefÜretaget grundades fÜr fyra ür sedan.

Anders Svensson startade Betongkemi Nordic under 2008 och är ett familjefÜretag där hans son Edvin arbetar och skÜter lagret medan dottern Elvira skÜter kontoret och administrationen och dottern Linnea är teknisk säljare. – Vi är en leverantÜr till betongindustrin i Sverige och har även ett eget betonglaboratorium där vi kan hjälpa kunden att ta fram den betong som just de vill ha. VarfÜr man ska välja Betongkemi Nordic säger Anders Svensson är fÜr att de har, fÜrutom hÜg kvalitet och bra service, en leveranssäkerhet och en bra mÜjlighet fÜr kunden att ta fram en egen betong som passar just dem. – Vi är dessutom miljÜvänliga och använder produkter som respekterar miljÜ och hälsa. Och det är nügot vi inte tummar pü, säger han. JULIA WIBERG

Anders Svensson, VD och ägare fÜr Betongkemi Nordic AB

Exportchefer mer positiva ExportfÜretagens syn pü exporten är nu mer positiv än under de senaste tvü kvartalen. Enligt Exportrüdets chefekonom Mauro Gozzo tycks det ha skett en viss üterhämtning.

– Siffrorna är kanske bättre än vad jag hade befarat. Det är ingen riktig styrka i dem, men det visar pü en üterhämtning, säger han. Exporten av varor och tjänster Ükade 2011 med 7 procent i fasta priser. Det var ett bra utfall, men byggde helt pü utvecklingen under de tre fÜrsta kvartalen. FÜr fjärde kvartalet utvecklades exporten negativt jämfÜrt med de fÜregüende kvartalen och ürsfÜrändringen blev endast + 0,7 procent. Den svaga utvecklingen har fortsatt i ür. FÜrsta kvartalet Ükade varuexporten med endast 0,4 procent frün motsvarande period 2011 i lÜpande priser. Exportpriserna Ükade samma period med 0,9 procent, vilket tyder pü ett negativt utfall i volym. Siffror Üver tjänsteexporten fÜr fÜrsta kvartalet publiceras fÜrst den 28 maj. Exportchefsindex fÜr andra kvartalet FÜr att mäta den aktuella exporttemperaturen har Exportrüdet üter lütit intervjua exportcheferna i alla stÜrre fÜretag samt ett urval smü och medelstora fÜretag. Exportrüdets exportchefsindex üterhämtade sig till 54,8 efter att ha legat under 50 tvü kvartal i rad. Ett indexvärde Üver 50 innebär att fler chefer tror pü en fÜrstärkning än en fÜrsvagning. Nulägesindex blev ocksü betydligt starkare än fÜregüende kvartal och landade pü 53,7, framfÜr allt fÜr att fÜretagen rapporterade fÜrbättrad exportfÜrsäljning. Av fÜretagen hÜjde 49 procent

sin exportfÜrsäljning, medan fÜrsäljningen sjÜnk fÜr 11 procent. Överraskande bra

– Nulägesindexet är Üverraskande bra med tanke pü att de exportsiffror som har kommit in har varit väldigt svaga, konstaterar Mauro Gozzo. FramÜver väntar sig exportcheferna en ytterligare fÜrbättring av läget, och det framütblickande indexet i stort sett var ofÜrändrat pü 55,9. Mest negativa är exportcheferna om utvecklingen i Västeuropa, även om synen pü Europa tycks ha ljusnat nügot, medan de är mest positiva i früga om Nordamerika och Asien.

Rykande färska siffror

Det senaste Exportchefsindexet grundar sig pü intervjuer gjorda med 225 fÜretag mellan den 27 april och den 11 maj i ür vilket innebär att resultatet är rykande färskt. – Medan faktisk statistik släpar efter ett par münader sü ligger Exportchefsindex fÜre och anger süväl nuläget i exportfÜretagen som exportchefernas bedÜmning av efterfrügeläget pü tre münaders sikt, säger Mauro Gozzo. ARNE ÖSTER

fakta

Uppgüng i andra kvartalet Exportchefsindex baseras pü svar frün exportansvariga i 225 fÜretag, hälften frün fÜretag med en exportfÜrsäljning Üver 250 miljoner kronor och hälften under. I den senaste mätningen fÜr andra kvartalet i ür lüg exportchefsindex pü 54,8, fÜrsta kvartalet i ür lüg det pü 49,7 och fjärde kvartalet i fjol pü 47,6. Nulägesindex hamnade i den senaste mätningen pü 53,7, jämfÜrt med 43,4 fÜregüende kvartal. Det framütblickande indexet sjÜnk marginellt till 55,9, jämfÜrt med 56,0 fÜregüende kvartal. Siffran fÜr Västeuropa blev 48,4 i den senaste mätningen, medan den fÜr Nordamerika blev 74,5 och siffran fÜr Asien och Oceanien blev 81,5. Värden Üver 50 betyder att fler tror pü en fÜrstärkning än en fÜrsvagning. Källa: Exportrüdet

ExportrĂĽdets chefekonom Mauro Gozzo.

Vi har lett utvecklingen inom betongstyrsystem i 30 ür och det tänker vi fortsätta med. Tel. 031-19 44 80 JOGP!PSJHPFOHTFtXXXPSJHPFOHTF

LĂ…T OSS GĂ–RA JOBBET! Sprängning ˆ-R½PXVEXMSRˆGrävning ˆ 7GLEOXRMRK Dränering ˆGrunder ˆ4PERIVMRKˆ:EXXIR %ZPSTT

070-584 17 42, 070-698 88 27


infrastruktur 13 www.svenskleverantorstidning.se

Ytterligare 17 stationer genom samarbete med Trimble VRSNow Den planerade förtätningen av stationerna i det rikstäckande SWEPOSnätet fortsätter planenligt.

Anslutning till den nya versionen görs mot nrtk-swepos.lm.se alternativt IP-nummer: 192.71.190.141, port 80 eller 8500. Anslutningstyper enligt nedanstående tabell:

Stationer som har etablerats i SWEPOS-nätet den senaste tiden är Torup och Ardala (i Götaland), Falun och Mora (i Svealand) och Östersund-C (i Norrland). 17 nya stationer ingår nu också i SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst tack vare samarbetet med Trimble VRSNow. Dessa är: Bureå, Fagerhult, Frändefors, Grums, Gyttorp, Hackås, Horred, Ingelstad, Lingbo, Linsdal, Mörlunda, Naverstad, Rimbo, Rättvik, Tierp, Tånnö och Östra Frölunda. Stationen Linköping finns med sedan tidigare.

Anslutningspunkt -- Anslutningstyp

Nya anslutningsinställningar till realtidstjänsterna

Programvaran i Nätverks-RTK-tjänsten uppgraderas nu till en ny version, vilket föranleder ett behov av ändringar av inställningar i användarnas GNSS-utrustningar. För att underlätta en smidig övergång för alla användare kommer den nya versionen att vara tillgänglig parallellt med den gamla versionen fr.o.m. den 29 maj till slutet av juni 2012. Den gamla versionen stängs ner den 30 juni 2012 och det är därför viktigt att i god tid ha ändrat anslutnings- och eventuella andra inställningar i GNSS-utrustningen innan det datumet.

RTCM3_GNSS -- RTCM 3.1 GNSS(NVRTKGPS/GLO) RTCM3_GPS -- RTCM 3.1 GPS (NV-RTK) RTCM2_GPS -- RTCM 2.3 GPS (NV-RTK) DGNSS -- RTCM 2.3 GNSS(NVDGNSSGPS/GLO) Endast anslutning via mobilt Internet är tillgänglig till en början, men SWEPOS meddelar när även GSM-anslutning finns tillgänglig. Det kommer finnas tid att testa GSM-anslutning under en övergångstid. Eftersom den nya programvaran använder absoluta antennmodeller, istället för som idag relativa antennmodeller, kan det hända att motsvarande inställningar i GNSS-mottagaren måste ses över. ARNE ÖSTER

Peter WIklund, Swepos.

reser Maskiner &

vdelar!

yr ut Vi säljer och h auliska a och hydr n iv r d s t f lu k c try kiner. bergborrmas er tioner även repara

på maskin

Saxdalsvägen 2, 771 65 Ludvika, Kontor 0240-374 95 el. 0240-370 50 Verkstad 0240-370 01, Fax 0240-376 58, Bo Nilssons 070-7445666 E-post: info@gruvteknik.com, Hemsida: www.gruvteknik.com


14

infrastruktur www.svenskleverantorstidning.se

Södra genomför unik infrastruktursatsning på RME Som ett alternativ till diesel inför skogsbolaget Södra det fossilfria bränslet RME, rapsmetylester, för egna virkesbilar, lastmaskiner och truckar i Sverige vid fem av sina tankanläggningar. Samtidigt erbjuds transportföretag som har avtal med Södra att tanka RME vid anläggningarna. - Syftet är att sänka totalkostnaden för Södras bränsle och samtidigt erbjuda ett miljövänligare bränsle, säger Henrik Brodin, projektledare för Södras RME-satsning. - Införandet av RME stämmer väl in i Södras affärsmodell där användning av fossilfria och förnybara produkter är central, säger Klara Helstad, hållbarhetschef i Södra. Södra har ingått avtal om leveranser av svensktillverkad RME med BioFuel Express i Landskrona och Ecobränsle i Karlshamn. -  Vi ser en ökad efterfrågan på RME och därmed ligger Södras satsning på RME nu helt rätt i tiden. Det känns mycket stimulerande att som utvald leverantör få vara med i utvecklingen av RME, säger Clemen Rasmussen, VD för BioFuel Express. - Genom avtalet ger vi Södra en kvalitets- och miljömässigt mycket bra produkt och tack vare närheten till Södras tankanläggningar kan vi också erbjuda snabba och säkra leveranser med god service, säger Claes Ramel, VD för Ecobränsle. RME kommer från och med juni att kunna

Foto: Scania

tankas parallellt med diesel vid Södras fem största egna tankanläggningar i Mönsterås, Mörrum, Värö, Kinda och Långasjö. - Tankanläggningar som tillhandahåller RME har hittills bara funnits på enstaka platser i landet, men det ändrar Södra på nu. Genom att erbjuda

RME vid våra tankstationer som är geografiskt spridda över södra Sverige ger vi samma försutsättning att tanka detta förnybara och miljövänliga bränsle som att tanka diesel, säger Henrik Brodin. Södras mål är att RME inom ett år kommer

att stå för minst hälften av bränsleanvändningen i Södras svenska verksamhet.

SWEPOS® Nätverks-RTK-tjänst

erbjuder navigeringsstöd och positionering i realtid med centimeternoggrannhet. RTK-korrektioner sänds idag via GSM och GPRS och används för t.ex. detaljmätning, utsättning, datainsamling för GIS, förrättningsmätning och maskinguidning. Om det räcker att du får positionen i efterhand kan du skicka in dina observationsdata till SWEPOS beräkningstjänst. —žĩǶǸǼĵǼǹǹǽǻǹŜ“ªĩǶǸǼĵǼǻǺǸǽǻŜ¥©—¢¡¥ļžŸħ¥—Ŝ©©©ħ¥©—¢¡¥ħ•¡Ÿ


Vi har gjort det varje dag i 50 år! Vi är experter på lyft. Vi lyfter allt från kassaskåp till broar och hela hus. Vi har helhetslösningar till er. Våra kunskaper kommer till pass inom alla typer av verksamheter och industrier. Våra helhetslösningar förekommer vid servicestopp, nyinvesteringar eller förändringar i produktion. Vår teknik och våra tjänster lämpar sig väl där förutsättningarna är annorlunda och lösningarna inte är självklara. Varje lyftuppdrag är unikt, har sina speciella förutsättningar och kräver därför ett nära samarbete mellan oss och er som kund. Tillsammans med er identifierar och analyserar vi problem och skapar lösningar som innefattar alla eller vissa av våra tjänster: lyft, montage, transport, lansering, konsultation, konstruktion, projektering och Iyftledning. Givetvis finns det även en ekonomisk aspekt med vår helhetslösning. Vår erfarenhet är att det lönar sig att låta en leverantör sköta ett lyftuppdrag med allt vad det innebär. Förmodligen är det så även i ert fall. Det kanske är det riktigt stora lyftet.

Lanseringar I Bock och mastlyft I Maskinflyttningar I Maskinmontage I Riggning

MALMÖ (huvudkontor) Hammarvägen 7 232 37 Arlöv Tel. 040-38 32 20

STOCKHOLM Skogängsgatan 38 163 56 Spånga Tel. 08-36 77 20

GÖTEBORG S. Hildedalsgatan 11-13 Box 8044, 402 77 Göteborg Tel. 031-65 61 70

KARLSTAD Sågverksgatan 49 652 21 Karlstad Tel. 054-10 05 40


16

maskinexpo www.svenskleverantorstidning.se

Foto: Ryno Quantz

MaskinExpos nypremiär blev ännu en fackfolkfest Premiären för MaskinExpo på det nya mässområdet STOXA blev precis den folkfest som arrangörerna hade hoppats på. Tack till 545 utställare med välfyllda montrar, 26 475 besökare och vädrets makter! Det var första gången som mässan hölls på Skepptuna Golfbana som i och med MaskinExpos förvärv har ändrat namn till  Stockholm Outdoor Exhibition Area (STOXA). 90 hektar vacker mark, perfekt för mässor. 10 minuter från Arlanda, grönt, flexibelt och med näst intill obegränsade utställningsytor. Den varma stämningen från Barkarby hade man tagit med sig. På årets upplaga av Nordens största maskinmässa visades både små och stora produkter – entreprenadmaskiner, redskap och tillbehör, verktyg, transportfordon, grönytemaskiner samt maskiner för vägunderhåll, lantbruk och bergsbruk. MaskinExpo 2012 arrangerades i samarbete med MaskinLeverantörerna – branschföreningen för Sveriges etablerade leverantörer av mobila arbetsmaskiner.  Mässbesökarna kunde gå en vacker väg över gröna fält, förbi björkdungar och vattendammar. Utmed slingan ligger alla montrar vilket ger bra med besök för alla utställare! För att sprida besöken jämnt över dagen kunde besökarna börja

slingan vid entrén eller följa med en av mässarrangörens transporter till annan startpunkt. – Vi har förberett oss väl inför anstormningen, säger Kie Wirenholt, VD på MaskinExpo. Efter fjolårets rekord var det en utmaning att ladda om batterierna och flytta Nordens största maskinmässa till en golfbana öster om Arlanda. Branschens företag flyttade med och bokade rekordstora montrar på STOXA. Arbetet med att bygga mässområdet gick enligt planerna och inför mässan var istället den stora frågan: Kommer besökarna? Tidsmässigt var den 24-26 maj en tuff helg; det var Pingst och samtidigt gick Elitloppet som drog många besökare och fyllde Stockholms hotell. Dessutom införde MaskinExpo entré för besökarna.  Med facit i hand är arrangörerna av MaskinExpo mer än nöjda med den första mässan på STOXA. – Det mesta flöt på bra, och utställarna bjöd verkligen på en riktigt, riktigt bra uppvisning av årets nyheter. Hela 26  475 besökare kom till mässan och fick bland annat se världens snabbaste hjullastare hos Swecon, Steelwrists framaxellås som eliminerar problemet med tappade skopor och EMSG visade  världens första batteridrivna grävmaskin. Efter första evenemanget på STOXA har både utställare och besökare berömt trivseln och funktionaliteten på området. Levande, skönt att gå på

grus och bra med tågen man kunde hoppa på och av. Den vackra miljön med dammar, välklippta grönytor och skuggande träd erbjöd bra ytor för att utvärdera erbjudanden, smälta intryck och koppla av mellan monterbesöken. Några kommentarer från utställar-enkäten: ”Som tidigare var kvaliteten på besökarna hög. Det faktum att biljetterna inte var gratis verkar ha höjt den ytterligare. Vi fick många leads och gjorde rejält med avslut. Vi är mycket nöjda och kommer garanterat tillbaka nästa år”. ”Vi är mycket nöjda med vårt deltagande i årets Maskinexpo. Vår monter var fylld med besökare under tre dagar. Många befintliga och nya kunder hade möjlighet att se stora delar av vårt utbud. Den monteryta vi disponerade i området var perfekt för oss. Vädret var på vår sida, tre dagar med sol och värme. Vi planerar att ställa ut även 2013”. ”Ett stort Tack till en mycket trevlig mässa. Vilket bra arbete ni gjort på ett år! Följande var bättre än Barkarby: Området var fantastiskt och logistiken fungerade bättre. Det var mindre alkohol, mycket bra. Besökarna var mer intresserade och försäljningen var bättre. Killen som ordnade med sand och vattenflaskor onsdag 20 maj kring kl 20.00 var rädd om honom! Att tänka på till nästa år. Monternummer, går det att göra dem bättre?” MaskinExpo-premiären på STOXA går till historien som tre soliga dagar, 6 kilometer

montergator kantade med nyheter och närmare 26 500 besökare! Bakgrund

1983 arrangerades den första MaskinExpo på Täby Galopp. Då samlade mässan cirka 50 utställare och besöksantalet var inte mycket att skryta med. Men många utställare insåg att konceptet med en utomhusmässa i Stockholm var något att satsa på och gav MaskinExpo fortsatt förtroende. Det gjorde att mässan överlevde och växte år för år. Med tiden har mässan breddats från utgångstemat entreprenadmaskiner med tillbehör till att bli en omfattande mässa även för vägunderhåll, park och grönytemaskiner, verktyg m m. Ett kännetecken för mässan är att den är väl representerad av många mindre företag som har möjligheten att visa upp sig till en rimlig kostnad och att det är en utpräglad branschmässa. Alla besökare på MaskinExpo har anknytning till de olika branscherna och mässan marknadsförs enbart i fackpressen. 2011 fanns 578 utställande företag och 32 114 besökare på MaskinExpo! Nästa års mässa arrangeras i samarbete med MaskinLeverantörerna på STOXA, Stockholm Outdoor Exhibition Area, 10 minuter från Arlanda den 23-25 maj 2013. ARNE ÖSTER


maskinexpo

17

www.svenskleverantorstidning.se

Inget lyft är det andra likt Strand. Vecka 26 har vi två rulltrappor i Sundsvall som ska ut och samma vecka ska två nya in. Sedan har vi en del krokar ute där vi har lämnat anbud. Vi är ofta ute och gör kundbesök för att presentera oss och vad vi kan erbjuda. Vi har ett stort område att täcka in här i Norrbotten med till exempel SSAB i Luleå och många stora företag inom gruvindustrin, säger Peter Pettersson och fortsätter: – Det ser riktigt bra ut och företagets ägare Conny Plato och Rolf Nilsson kunde väl aldrig gissa att det skulle gå så bra. Tunga Lyft står för kompetens, kvalitet och nöjda kunder. Som nystartad vill man ju leverera och vi är riktigt lyckliga. Inget uppdrag är heller det andra likt. Ny på Stockholmsdepån

Malin Bergström, administratör.

Lyftexperterna på företaget Tunga Lyft var väl representerade på årets MaskinExpo. I november 2006 bildades Tunga Lyft i Sverige AB som ett fristående bolag, specialicerat på tunggodshantering och komplicerade lyft. I dag har företaget fem depåer runt om i landet med verksamhet i hela Sverige och även uppdrag utomlands. Succéstart för nya Luleådepån

I samband med den pågående ombyggnaden av Strand Galleria i Luleå har flera uppdrag gått till Tunga Lyft. – Den 2 april i år öppnade jag och mina tre medarbetare Tunga Lyfts nya depå i Luleå. Det har gått riktigt bra redan från start och började med att vi under några dagar la ut två rulltrappor i Strand Galleria. Sedan var det lugnt i två veckor, men det behövde vi eftersom depån var ett tomt skal och vi måste köpa in både material och utrustning för att kunna komma ut på jobben på rätt sätt, berättar depåchef Peter Pettersson. – Sedan hamnade vi i Umeå där vi också har lyft in två rulltrappor. Efter det har vi varit på Facebooks nya serveranläggning i Luleå där vi har tagit in fyra transformatorer i den första serverhallen. Vecka 25 ska två nya rulltrappor in på

Peter Pettersson, depåchef, Luleå.

– Jag började på Tunga Lyft den 7 maj, så det är precis 2½ vecka nu. Jag är ny och grön, men det är mycket att lära och väldigt intressant. Jag är från Avesta från början och jobbade tidigare inom stålindustrin i produktionsledande befattning med mycket personalansvar. Jag kände till företaget sedan tidigare eftersom jag som kund har haft kontakt med dem genom mina jobb inom tung industri, berättar Anders Sundström. – Det var företaget i sig och att det är ett väldigt varierande och spännande jobb som gjorde att jag sökte mig hit. Både som kund och nu som nyanställd har jag blivit väl omhändertagen. Alla är väldigt hjälpsamma och jag är övertygad om att det blir många år för mig på Tunga Lyft. Det känns som jag har hittat rätt, säger han.

Stora kontrakt i Malmö

– I samband med byggandet av MAX 4-laboratoriet i nordöstra Lund har vi fått ett stort kontrakt i en offentlig upphandling. Vi vet inte riktigt omfattningen ännu men avtalet gäller under tre år och vi ska inom kort ha ett möte med vår uppdragsgivare. Det börjar på allvar i april nästa år och omfattar många bitar, berättar Conny Plato.

Max IV i Lund

Max IV är en stor forskningsanläggning, där man kommer att kunna undersöka riktigt små saker med så kallat synkrotronljus. Med hjälp av detta kan man utveckla till exempel nya effektivare mediciner, bättre batterier och solceller. Tekniken ska också användas inom miljövetenskap och nanoforskning. Projektet är uppdelat i två etapper: En tunnel - 400 meter lång, 10 meter bred, 4 meter hög och väggar och tak som är 2 meter tjocka i betong. Tunneln ska ge plats för linjäracceleratorn, som ska skjuta iväg synkrotronljusstrålarna. En cirkelformad 10-12 meter hög byggnad, med en omkrets på 600 meter. Totalt är hela projektet på 44.000 kvadratmeter.

Ebbe Vengenroth, samarbetspartner med Tunga Lyft.

Conny Plato, delägare.

Clas Ericsson, depåchef Göteborg.

När Max IV kommer att börja användas 2015, kommer det att vara den bästa synkrotronljusanläggningen i världen. Hyresgästen kommer att vara Max Lab på Lunds Universitet. Totalt kommer mellan 150-200 personer att vara anställda här och anläggningen kommer att användas  av 2.000 forskare varje år. Ett antal företag inom mekanisk tillverkning i främst Skåne och Blekinge har fått ramavtal för tillverkning av delar till laboratoriets omfattande utrustning. – Vi finns på flera orter och ofta finns kunderna också på flera orter. Detta gör att Tunga Lyft har haft stora framgångar med stora projekt då vi har kunnandet, utrustningen och volymen. De stora kontrakten går inte till det lokala företaget. Men de stora projekten varar också oftast bara under en kort tid, säger Conny Plato. – Den lilla kunden är därfär också väldigt viktig för oss. Vi får aldrig glömma bort att det är de många nöjda och återkommande kunderna som utgör basen i vår verksamhet. Vi har tidigare räknat med att vi har cirka 1100 återkommande kunder och det har säkert ökat med 20-30 procent sedan dess, påpekar han.

en karosspress (Scania?). Här har vi två veckor på oss. I danska Roskilde ska tre vägportar monteras som ska bli en tunnel under järnvägen. Det är också två veckors arbete. Vid Volvofabriken i Göteborg ska en karosspress renoveras och där vi under två veckor arbetar dygnet runt. Sedan är det ytterligare arbeten som engerarar ca 40-50 personer under hela sommaren, berättar Rolf Nilsson. Malin Bergström började arbeta som administratör hos Tunga Lyft i november 2011. – Det här är det bästa jobbet jag har haft. Förutom det rent administrativa arbetet i företaget så fungerar jag lite som ”spindeln i nätet” genom att t ex ordna hotellbokningar och ta fram vägbeskrivningar med optimala resvägar till personalens olika uppdrag, säger Malin Bergström. I Tunga Lyfts monter på MaskinExpo träffade vi också Jens Olsson på Tarton AB, en mångårig samarbetspartner när det gäller tunga och skrymmande transporter. ARNE ÖSTER

Göteborg – både hemma och borta

– Göteborgsdepån har funnits ett antal år. Vi har ett väl sammansvetsat gäng på ungefär 10 personer. Här finns det personal med mycket lång erfarenhet och vi är vana vid att göra mycket jobb på hemmaplan men också på långdistans. Rolf Nilsson, som är min chef och ansvarar för långdistansjobben, plockar gärna medarbetare från oss i Göteborg för olika uppdrag och det är vi stolta över, säger Clas Ericsson. Clas Ericsson har tidigare jobbat på en truckfirma i Göteborg innan han började att jobba tillsammans med flera av medarbetarna i föregångaren till Tunga Lyft. – Här i Göteborg jobbar vi mycket med bl a Liseberg, Göteborg Energi och ett antal andra stora företag som Ringhals, Vattenfall och flera raffinaderier i både Göteborg och Stenungsund. Jobben är väldigt varierande både när det gäller hur vi ska utföra dem, vilken utrustning vi behöver och vad vi har för krav på oss. När det gäller till exempel Ringhals är det väldigt tajta tidsmarginaler. Det är också en noggrann kontroll på personal, utrustning och säkerhet, förklarar han. Göteborgsdepån befinner sig i ett expanderande läge där de behöver förnya en del av sin utrustning. De har bl a beställt en ny kranbil som de kommer att få levererad i slutet av augusti. En nyanställd kranbilsförare kommer att köra den på heltid. – Det känns bra att ha några bra kunder som inte är konjunkturkänsliga att luta sig emot även när det är lite lågkonjunktur. Och vi har också ett bra samarbete mellan de olika depåerna. Det stora Göteborgshjulet som tidigare stod vid Göta Älv har flyttats och monterats på Liseberg. Nu ska vi bygga en ny attraktion som heter Skepp o’Skoj som ersätter barnbåtarna. Den kommer från leverantören den 4 juni och ska invigas till midsommar. Det är lite kort tid men det ska vi lösa, säger Clas Ericsson som ser ljust på framtiden för verksamheten i Göteborg. – I Oskarshamn har vi fått i uppdrag att byta

Rolf Nilsson, delägare.

Anders Sundström, Stockholmskontoret.


18

maskinexpo www.svenskleverantorstidning.se

Snöplogar för alla behov Plogar man gator, vägar, parker eller flygplatser – Meiren Snow har alla verktyg för jobbet. På MaskinExpo presenterade det estniska företaget en rad nyheter – bland annat lanserade de en helt ny parallellogram till sina diagonal- och stadsplogar som gör det möjligt att flytta plogen i sidled 1,2 meter! Samtidigt kan man vinkla plogen cirka 42o åt båda håll och kan då utnyttja dess egenskaper ännu bättre.

– Meiren har varit en drivande kraft när det gäller utvecklingen av snöplogar på marknaden här i Skandinavien och det ska vi fortsätta att vara. Vi har lösningar som ingen annan har och förmåga att hjälpa våra kunder att bli mer effektiva och framgångsrika i deras jobb. Våra produkter för lastbilar, traktorer och hjullastare är anpassade till marknaden. Här bryr man sig om miljön och säkra vintervägar och det kan entreprenörerna fixa med hjälp av våra snöplogar. Vi vill leverera lösningar som verkligen fungerar. Vi chansar inte utan vet exakt vad vi har att erbjuda, berättar Märt Uibo, svenskspråkig försäljningschef på Meiren Engineering OÜ som marknadsför sina snöplogar under varumärket Meiren Snow. Utnyttja plogens egenskaper bättre

På MaskinExpo 2012 presenterade Meiren Snow en helt ny parallellogram (lyftram) vilket gör att man kan nu flytta plogen i sidled 1,2 meter! Samtidigt kan man vrida plogen cirka 42 grader åt båda håll. Det estniska företaget är ensamma på marknaden om att kunna erbjuda någonting sådant. – En sådan funktion betyder mera pengar för entreprenören. De vet hur stor skillnaden är om du kan utnyttja plogen bättre och ploga 1,2 m mer väg än andra. Samtidigt har vi sparat cirka 250-300 kg i vikt, förklarar Märt Uibo. Meiren har också tagit fram en sidovinge KSR4603 som är anpassad för de svenska fästena. – En annan nyhet är skärhållare i polyurethan (PUR). Konceptet testas även nästa vinter och väntas vara ute på marknaden inom ett år. Men vi vill inte släppa nya produkter på marknaden utan noggranna tester så att vi verkligen vet att de fungerar. Vi har jobbat med detta i tre-fyra år och det ser mycket lovande ut, säger Märt Uibo.

Hur upplevde ni ert deltagande på årets MaskinExpo och vilken respons har ni fått? – Vi träffar ständigt vägentreprenörer som är ute på uppdrag och lyssnar verkligen på deras åsikter. Vi vill höra både ris och ros för annars har vi ingen chans att bli bättre. För oss är MaskinExpo en av de viktigaste mässorna i Norden. Där träffar man också nya kunder och kan visa upp sig. Samtidigt upplevde vi STOXA som kanske lite för stort och utspritt. Det var många som var trötta för av gåendet. Generellt så är vi nöjda, säger Märt Uibo. Hur ser ni på utvecklingen för Meirens produkter på den svenska marknaden framöver? – Vi är mycket glada över utvecklingen hittills. Svenska plogbilschaufförer har tagit emot Meiren väl. Om bara de kan bestämma vad de ska köra med så skulle de helst köra en Meiren. Så har vi upplevt situationen. Men det är tyvärr inte alltid deras synpunkter som räknas, säger Märt Uibo och fortsätter: – Vi kommer att vara närmare till våra svenska kunder. Sätter upp ett reservdelslager så att vi kan skicka delar inom 24 timmar. Det är mycket som är på gång och vi har definitivt kommit för att stanna!

Störst på utveckling av hydraulikkomponenter I Romakloster på Gotland servar Pajse Maskin AB lantbruks- och entreprenad. maskiner men man har också en smidesdel. – Jag ligger just nu under en Lamborghinitraktor, säger Tommy Liljegren, VD för Pajse Maskin AB. Direktören har tidigare arbetat som servicemontör på traktorföretaget John Deere i 14 år och som verkstadschef på Luftfartsverket. Pajse är auktoriserade reparatörer för Lamborghini, Deutz och Sami, men man servar alla sorters traktorer på Gotland. Men man gör mycket mer än så. Service av McHale-pressar för inplastningsindustrin och en egen smidesdel är exempel på fler arbeten. – Vi bygger kranvågar till lastbilar, säger Tommy Liljegren.

Men det som ökar mest just nu är utvecklingen av hydraulikkomponenter. Där är Pajse störst på Gotland. Man levererar hydraulik till lantbruk, entreprenadfirmor och industrin. Biltvätt och smide

– Vi installerar även och servar tvättanläggningar till bilar, säger Tommy Liljegren. Smidesdelen bygger produkter som kunderna efterfrågar. Just nu jobbar man med järnborr-

fakta

Pajse Maskin startade 1996 i de tomma grisstallarna på Pajse gård i Martebo på Gotland av Micke Liljegren. Micke har alltid varit nyfiken på, intresserad av och duktig på att förbättra de egna lantbruksmaskinerna så när han slutade med grisuppfödningen började grannarna komma med sina maskiner för att få hjälp, både med reparationer och med att hitta på nya tekniska lösningar. Micke blev snart känd för sin förmåga att hitta praktiska och billiga lösningar på en mängd olika problem som lantbrukarna behövde hjälp med. Källa: www.pajse.se

koner, som används vid bergsborrning för att kunna borra vågrätt i berg efter vatten, eller för värmepumpar. På den mekaniska sidan jobbar Pajse även med asfaltsläggare. – Vi är så breda, så vi håller på med det mesta, säger Tommy Liljegren. Bred kompetens

nu för Pajse. Några är jordbruksintresserade mekaniker. Men även en utbildad maskiningenjör, som ritar i Cad finns att tillgå på smedsidan. – Jag jobbar som mekaniker och till viss del smed, säger Tommy Liljegren, vars bror Mikael grundade företaget och just nu är VD för Pajse Teknikutveckling. FREDRIK MOBACK

De sex anställda har olika erfarenheter. En äldre herre har haft egen verkstad sedan han gick i träskor, men tröttnat på att vara egen och jobbar

Lyft & Surrningsredskap AB Traktorgatan 20, 442 40 Kungälv Telefon 0303-246650 Telefax 0303-94109 mail@lyfta.se, www.lyfta.se

– Din kompletta maskinleverantör – Telefon: 090-71 22 00 | info@norditek.se | www.norditek.se


maskinexpo

19

www.svenskleverantorstidning.se

Allt för säkra lyft och laster Med en egen komplett produktionsanläggning på Rollsbo Industriområde utanför Kungälv är Lyft & Surrningsredskap AB eller förkortat LSR AB en svensk totalleverantör av lyft- och surrningsmaterial med såväl standard som kundanpassade produkter. LSR AB har sedan 1979 byggt en komplett produktionsanläggning med väveri, färgeri, maskinpark för sömnad och egen provutrustning med mera. – Vi är ett teknikinriktat företag som aktivt deltagit i branschens utveckling. Även om vi har god hjälp av modern datateknik och flexibel planering är våra produkter ett gediget hantverk. Min pappa Bengt Sunesson har varit en riktig

innovatör och uppfinnare och är en av dem som har tagit fram olika lösningar för de maskiner som finns i produktionen idag, berättar Theres Carlsson som nu driver företaget tillsammans med sin bror Henrik. Säkerhet är A och O

– Vi köper in polyestergarn som vi tillverkar kundanpassade lyft- och surrningsredskap av, bland annat olika typer av lyftsling och stroppar. Förr var vi en ren textilindustri men nu har vi även ”hårda” varor och tillbehör som till exempel kättingar, vajrar, schacklar och dylikt i vårt sortiment, allt för att kunna tillgodose våra kunders önskemål när det gäller lyft och lastsäkring, fortsätter hon. LSR AB levererar CE-märkta produkter och har som mål att tillgodose kundbehoven inom industrin, transport-, bygg- och anläggningsföretag samt sjöfarten med produkter, hjälpmedel och kunskap, för att med säkerhet förankra, lyfta, förflytta och under transport säkra gods.

Arbetsolyckor

En hel del arbetsolyckor inträffar varje år i samband med att last kopplas till en krankrok. Flest olycksanmälningar har inkommit från metalltillverkning och byggverksamhet. Vid en stor andel av olyckshändelserna har lyftstropparna gått av. Orsaken kan vara överbelastning eller att lasten glider eller har förskjutits. Arbetsmiljöverket har tidigare saknat kunskap om hur väl produkterna uppfyller maskinföreskrifterna och standardens krav och genomför nu därför marknadskontroller.

Marknadskontroll av lyftstroppar

Lyftstroppar för två eller tre ton från totalt 13 tillverkare har dels dragprovats och dels kontrollerats beträffande märkning och dokumentation.

Provserien från samtliga fabrikat uppfyller standardens krav på draghållfasthet. Några fabrikat har dock visat sig ha sådana brister i märkning eller medföljande dokumentation att Arbetsmiljöverket kommer att följa upp sin kontroll och kontakta tillverkaren eller dennes representant. Dragprovningen av provobjekten har utförts av Institutionen för hållfasthetslära, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Projektgruppen på Arbetsmiljöverket har bestått av Anders Åsén, projektledare, Carl Axel Sundström och Göran Lundmark. Lyft & Surrningsredskap håller måttet

Endast två tillverkare uppfyller helt eller med små avvikelser föreskriften och standardens krav. Lyft & Surrningsredskap är ett av företagen som blev godkända då de håller måttet. – Vi får aldrig glömma att vi säljer säkerhets-

produkter och skall alltid i ord och handling verka därefter. När produkterna lämnar oss ska vi liksom kunderna känna oss trygga för dess användning och återvinning. – Vi eftersträvar att arbeta på ett så resurssnålt sätt som möjligt, där hänsyn tagits till såväl miljölagar, energianvändning, avfallshantering, utsläpp som till vår personal. Vi arbetar också för att all personal skall vara delaktig i vårt miljöarbete, poängterar Theres Carlsson. Kundanpassat företag

Förutom sin butik där de säljer sina produkter direkt till kunden kan man också beställa produkter ur det breda sortimentet på företagets webbplats. – Vår styrka är att vi kan göra kundanpassade lösningar åt våra kunder och att vi kan tillverka och leverera snabbt, säger Theres Carlsson. MONA SUNDQUIST

Meiren Engineering OÜ /// Väike Männiku 7 /// 11216 Tallinn /// ESTONIA Tel +372 682 5002 /// Fax +372 682 5004 /// info@meiren.ee /// WWW.MEIREN.EE


20

maskinexpo www.svenskleverantorstidning.se

Specialist på sliputrustning för stiftborrkronor Tillsammans med unik svensk kunskap om borrning i hårt berg, gruvdrift och den maskinella utrustning som krävs har CME under sina 34 år blivit världsledande tillverkare i branschen.

– Vi visar våra största slipmaskiner, den stationära ESD II som finns i flera hundra exemplar i gruvor runt om i världen och även vår hydrauliska och riggmonterade slipmaskin. CME har ingen direkt nyhet i år. Det senaste är den hydrauliskt drivna slipmaskinen som funnits i ungefär två år och som har sålts i omkring 200 exemplar till kunder i framför allt Norden, säger Keijo Månqvist, VD CME AB, Construction Mining Equipment, en av Sveriges och världens ledande utvecklare och tillverkare av slipmaskinsutrustning för stiftborrkronor. – Vårt sortiment av sliputrustning klarar alla typer och storlekar av stiftborrkronor, fortsätter han. Alla som borrar i berg, gruvor och vid exempelvis tunnelbyggen behöver en slipmaskin för att hålla borrkronorna i skick. Man kan förlänga livslängden på sina borrkronor med 2-3 gånger. Sedan 1978

Keijo Månqvist, Christian Hasselgren, Peter Hernberg.

CME grundades 1978 i Göteborg av Robert Sjölander. Huvudkontoret flyttades två år senare till Kanada för att etablera produkterna på den nord- och sydamerikanska marknaden, medan Göteborgskontoret är basen för all försäljning i Europa.

– Vi försöker att vara kompletta genom att som en service till våra kunder även erbjuda en rad kompletterande produkter för bergsborrning, bergsprängning och brunnsborrning m m. Några exempel på produkter är olika typer av gruvlampor, pannlampor, ficklampor, laddare, tändapparater, bultar, instrument och verktyg, utrustning för stenspräckning och sprängmattor. Det är en verksamhet som har växt, säger Keijo Månqvist. Sprängmattor används inte bara i samband med olika sprängningsarbeten. De kan till exempel även läggas ut på gräsmattor för att skydda dem när man är tvungen att köra med tunga maskiner. Thermo+ Gruvstövel

Stöveln är bland annat försedd med tåhätta och skyddar mot kyla (-40oC).

CME regnkappa

man ofta fastnar och river sönder kläderna, berättar Christian Hasselgren. Svensk Leverantörstidnings utsända deltog vid försök att slita sönder tyget och sticka hål i det med en penna. Alla försök misslyckades. Skyddar vattnet i brunnar

En annan intressant produkt som man säljer är en uppblåsbar manschett som placeras i brunnen för att förhindra alla föroreningar från ytan att nå ner till grundvattnet. Produkten har funnits på marknaden en längre tid men är inte så känd. Manschetten kan sitta i brunnen i flera år och kan lätt tas bort vid behov. – Det är en genial lösning på problemet. Kanske finns en gödselstack i närheten av brunnen eller också kan förorenat ytvatten rinna ner i brunnen i samband med översvämningar. En pump placeras under manschetten och pumpar sedan upp rent vatten ur brunnen, säger Keijo Månqvist.

– Vi har också en specialsydd regnkappa i varsel, framtagen i samarbete med våra kunder, exklusivt tillverkad åt CME. Regnkappan är tillverkad i ett mycket tåligt stretchmaterial. Det är mycket användbart i de här branscherna eftersom

Lyfter längre och högre Teleskoplastaren Merlo är en kreativ entreprenadmaskin, redskapsbärare och arbetsplattform för byggbranschen, jordbruket, fastighetsförvaltning, industri, park och all slags materialhantering. På årets MaskinExpo lanserade AB Hüllert Maskin två nya runtomsvängande teleskoplastare från Merlo som räcker ännu längre och lyfter ännu tyngre! Nya Merlo Roto 60.24 och Roto 40.30 kom till Sverige i våras och redan innan de anlänt har svenska maskinentreprenörer skrivit köpekontrakt. Företaget AB Hüllert Maskin startades 1945 av Lars Hüllert, då med inriktning på lantbruksmaskiner. 1951 hade entreprenadmaskiner och bilar tillkommit. 1995 tog Nils Gunnar Burge över företaget. Han hade då varit i företaget sedan1974, så den nye chefen kände både sin verksamhet och sina kunder utan och innan. Idag är verksamheten koncentrerad på entreprenadmaskiner. – Vi är generalagent i Sverige för Merlo teleskoplastare samt representanter för Lännen grävlastare och Lundberg redskapsbärare. Merlo är ett italienskt familjeföretag som tillverkat teleskoplastare sedan 1982. De är kända för sitt nytänkande och är den ledande innovatören för utvecklingen av teleskoplastare i storlekar från 6 m till 30 m och en lyftkapacitet från 2,5 till 12 ton. Merlo har en årlig tillverkning av 7000 maskiner i ett brett

maskinprogram med både konventionella och runtomsvängande teleskoplastare. Sedan 1995 har vi sålt cirka 750 maskiner varav det mesta de senaste 10 åren, berättar Nils Gunnar Burge. Nya modeller väcker stort intresse

De två nya modellerna som lanserades på MaskinExpo 2012 kompletterar Merlos redan omfattande modellprogram av runtomsvängande teleskoplastare. Den ena nyheten, Merlo Roto 60.24 MCSS klarar att lyfta 6 ton och har en maximal lyfthöjd på 24 meter. Det innebär att maximala lyftkapaciteten är 2 ton högre än motsvarande tidigare modeller med liknande lyfthöjd. Den andra, Merlo Roto 40.30 MCSS, klarar 4 ton och har en maximal lyfthöjd på hela 30 meter. Det gör denna modell till den av Merlos teleskoplastare som når allra högst! Nyheten om maskinerna har gjort att intresset är stort och redan har flera svenska maskinentreprenörer skrivit köpekontrakt! Båda maskinerna har samma motor, en sexcylindrig turbodiesel som ger 175 hk och som lever upp till miljökraven enligt Steg 3. Båda har tiltbar hytt. Maskinerna har också EPD, Eco Power Drive, som ger ägarna möjlighet att reducera drivmedelsförbrukningen. Liksom tidigare Rotomaskiner har de nya modellerna chassinivellering som kan ställas in på automatik, manuellt eller låsas, allt efter behovet i varje arbetssituation eller vid förflyttning på väg. Transporthastigheten är 40 km i timmen.

Lännen grävlastare och Lundberg redskapsbärare

– Lännen är ett finskt företag som byggt grävlastare i över 30 år. De är störst i Norden på gräv-

lastare över 9 ton och vi har sålt dessa sedan 1995. Vi representerar Lännen i Västra Sverige. Seden 2008 ingår Lundberg Hymas i Lännen. Företaget bedriver sin verksamhet i Skellefteå. Lundberg Hymas redskapsbärare finns fyra modeller i viktklasserna 4-7 ton midjestyrda och lågbyggda för bästa framkomlighet, berättar Nils Gunnar Burge. – I vår butik hittar ni det mesta man kan behöva till sitt företag. Naturligtvis har vi ett stort sortiment av reservdelar till Merlo, Lännen och Lundberg plus mycket mer, säger han. Unik satsning på kundservice

AB Hüllert Maskins kundcenter med utställningshall, undervisningslokaler och övningsfält för teleskoplastare är en av Sveriges mest helhjärtade satsningar på kundservice. Med satsningen höjs ribban för erbjudandet till kunderna. Hüllert Maskin nöjer sig inte med att marknadsföra och sälja maskinerna, utan adderar en rad olika mervärden till säljarbetet. Redan sedan tidigare har man arbetat med att snabbt bygga ut nätet av serviceverkstäder för Merlo över Sverige, företagets supportavdelning ska förstärkas och kundpolicyn totalt sett bygger på ett ständigt aktivt förhållningssätt gällande samarbete och dialog med kunderna.

Ny försäljningschef med lång erfarenhet

Jan-Erik Hovlin är sedan april försäljningschef hos AB Hüllert Maskin i Vara. Han tillträdde den nyinrättade tjänsten samtidigt som Hüllerts expanderar och satsar på fortsatt tillväxt. Hovlin har en gedigen erfarenhet bakom sig. Han har arbetat med maskinförsäljning i snart

30 år, varav 15 år med försäljningsansvar. Hans ledord för försäljningsarbetet handlar om att möta maskinägarnas behov av trygghet i ägandet: – Vår nye försäljningschef Jan-Erik ser vi som en stor potential för framtiden. Det är fantastiskt att få en person med den djupa branschkunskapen och stora erfarenheten framför allt inom lantbrukssegmentet, säger Nils Gunnar Burge.


maskinexpo

21

www.svenskleverantorstidning.se

Stort intresse och många nya kontakter på MaskinExpo – Vi fick än en gång möjligheten att visa och demonstrera våra produkter på ett bra sätt för rätt målgrupper. För oss som ungt företag är det viktigt att synas och få ett fotfäste på marknaden i både Norge och Sverige. Därför deltar vi på så många mässor vi kan, förklarar Stian Holte, VD och ägare till Holte Electronics AS, som bland annat har tagit fram CableBuster, den lilla kabelsökaren som hjälper till att hitta de dolda kablarna i marken.

Stian Holte, VD och ägare Holte Electronics AS.

Nedgrävda ledningar och kabelsystem för till exempel elförsörjning,VA, telekommunikation, kabel-tv eller bredband kan vara svåra att hitta. Även om det naturligtvis är oavsiktligt om man gräver av sådana kablar är det både dyrt och irriterande, och det kan vara farligt. En lösning för att lättare hitta icke-metalliska ledningar som fiberkablar och vattenledningar av plast och betong är att lägga ner en s.k. spårlina ovanför ledningen i samband med installationen. CableBuster hittar de underjordiska kablarna – Genom att lyssna efter magnetiskt brus i den nedre delen av långvågsområdet hjälper CableBuster grävmaskinföraren att hitta underjordiska kablar, rör och spårtrådar. Bruset i det magnetiska fältet kring en kabel härrör dels från el och telesignaler i kabeln och dels från uppfångade radiosignaler och ”smitta” från närliggande kablar. Antenneffekten gör också att oinkopplade kablar, metallrör och spårtrådar kan upptäckas. Instrumentet är inte större än ett cigarettpaket och väger bara 180g. Det har inte någon visuell display, man hör det upptäckta bruset i hörlurar, modulerat med en tonfrekvens som ökar med signalstyrkan. Runt den här huvudprodukten bygger vi nu upp en familj av kompletterande produkter, berättar Stian Holte. – Tillsammans med tillverkare och distributörer kan vi nu också effektivisera våra leveranser på den svenska marknaden, där vi i dag säljer cirka 7-8 procent av vår produktion, säger han. Stort intresse MaskinExpo på det nya och stora mässområdet Stockholm Outdoor Exibition Area var välorganiserat. Men det är inte lätt att konkurrera

Lei av å grave av kabler?

Trött på att gräva av kabler?

om uppmärksamheten med alla stora maskiner, menar Stian Holte och förklarar: – Intresset för våra produkter var stort och vi fick ett antal nya kontakter att börja bearbeta efter mässan. Jag hoppas att detta leder till att vi kan sälja fler kabelsökare och andra produkter. Nästa mässa där vi kommer att delta är Dyrsku’n, en stor djur- och lantbruksmässa i Seljord, Norge, som också har en stor avdelning för entreprenadmaskiner. Cable Animator kompletterar

En sändare (signalinjektor), kallad Cable Animator, i form av en 25 cm lång stav som läggs på marken över kablar man önskar markera. Utrustningen är vattentät och tål att vara ute i alla väder. Sändarstaven ger en kraftfull, pulserande signal som kan följas 200-300 m från där den ligger. Utan det anslutna batteriet kan den sättas framför kabelsökarboxen och fungera som en förlängd antenn med cirka 3 gånger (10dB) ökad känslighet. Den ökade känsligheten kan vara fördelaktig på avlägsna platser med svaga radiosignaler och långt från bullerkällor i nätverket.

pest. Störningarna från dessa sändare är så starka att CableBuster inte fungerar så bra i Tyskland. Detta är även ett problem i Sydsverige, Danmark och Polen. – För att lösa detta problem har vi utvecklat en differentiell antenn, d v s en rörformad stav med elektronikboxen fast monterad som ett handtag på röret och två motsatt inriktade element, som neutraliserar direkt infallande radiosignaler, men fångar upp dem indirekt som närfältsignaler från kablarna i marken. Antennanordningen har visat sig mycket effektiv. Här har vi lyckats vända ett problem till en fördel. Produkten ska bli klar för lansering med en mer professionell design innan hösten, förklarar Stian Holte. Instrumentet blir en meter långt, eftersom det behövs ett visst avstånd mellan antennerna, men mycket lätt (under 500g). Senare är planeras också en ihopfällbar variant. Denna blir då endast 25-26cm lång och kan stoppas ner i en liten väska. Maskinentreprenörer, kommuner, el-, telekomoch kabel-tv-företag är några exempel på en bred kundkrets i Sverige, Norge och övriga Europa. ARNE ÖSTER

Tysklandsantenn

Ytterligare en ny produkt är den så kallade Tysklandsantennen. I Tyskland finns ett par kraftiga långvågssändare som sänder ut signaler för fjärrstyrning av gatubelysning, elpannor (som bara körs när strömmen är billig) och tariffomkoppling av elmätare (”smarta mätare”). En sändare finns i Mainflingen nära Frankfurt och den andra i Burg nära Magdeburg. Ytterligare en sändare ligger i Ungern, inte långt från Buda-

CableBuster din personliga kabelsökare Nu också med sändare

och DiffAnt Antenn som eliminerar størande radiosignal

CableAnimator

Bilden viser en prototype

Prova denna!

Tel. 32 73 00 05 Mob. 481 20 181 Frogs vei 41 3611 Kongsberg SRVW#KROWHHOHFWURQLFVQR

Holte (OHFWURQLFV$6 5HJQU

ZZZKROWHHOHFWURQLFVQR


22

maskinexpo

175-ürsjubilerande John Deere John Deere visade upp ett brett urval av produkter fÜr professionellt bruk pü ürets MaskinExpo. Bland annat traktorer i nya R-serien. Den absolut stÜrsta väger 13 ton.

Lars Andersson, fÜrsäljare av John Deeres produkter.

Globalt firar fÜretaget John Deere sitt 175-ürsjubileum i ür. I Sverige säljer John Deere sina lantbruks-, grÜnyte-, golf- och trädgürdsmaskiner med utgüngspunkt i MalmÜ via ett antal üterfÜrsäljare runt om i Sverige. Under üret kommer fÜretaget bland annat att fira jubileet genom olika specialerbjudanden till sina kunder. – Det här är framfÜr allt en entreprenad- och grÜnytemässa. EntreprenÜrerna blir mer och mer en stÜrre mülgrupp fÜr oss. Pü grÜnytesidan är vi en av de stÜrsta i Sverige. Vür huvudnäring ligger dock inom lantbruk. Lantbrukare är ocksü ofta entreprenÜrer som skÜter snÜrÜjning och sopning m m üt kommuner och fastigsägare. Kommuner, kyrkor, entreprenÜrer och fastighetsägare är nügra av de Üvriga stora mülgrupperna, säger Lars Andersson pü den expanderande John Deere-üterfÜrsäljaren Bil och Traktorservice i Stigtomta AB. FÜretaget gÜr nu sin stÜrsta satsning nügonsin med invigning av en helt ny anläggning i Uppsala onsdag den 13 juni. Här ska man ha fÜrsäljning, service och eftermarknad inom grÜnytor och lantbruk fÜr att täcka hela Uppland. – FÜrdelarna med en mässa är ju att här finns allt och att man kan prova olika alternativ, dock ej kÜra, och für en väldigt bra Üverblick. Det

kan vara det som avgÜr att man bestämmer sig. UppfÜljningen är därfÜr väldigt viktig, fÜrklarar Lars Andersson. Kompakttraktorer

John Deeres kompakttraktorer används bland annat fÜr grÜnyteskÜtsel. Oberoende av vilken John Deere kompakttraktor du väljer fÜrblir en sak konstant – Üverlägsna prestanda. Alla traktorer i serien är skräddarsydda fÜr krävande tillämpningar. HÜga prestanda, kraftfulla motorer med hÜga varvtal, bekväma automatiska transmissioner med tvü pedaler och klassledande, helt integrerade hytter – det finns inget jobb som är fÜr stort fÜr de här traktorerna. I dag finns det en modell i 1000-serien, tre i 2000-serien, tre i 3000-serien och tvü i 4000-serien. Sedan finns ocksü den mindre X700-serien.

AutoConnect klippdäck

Pü nolltid kan du ansluta ett av John Deeres exklusiva AutoConnect klippdäck till traktorn utan att du ens behÜver lämna fÜrarsätet. KÜr helt enkelt Üver däckets ramper, lyssna efter tvü klick när däcket kopplas och du är klar. Ja, sü enkelt är det. – EntreprenÜrerna vill ha stÜrre traktorer fÜr

www.svenskleverantorstidning.se

snÜrÜjning och sopning. Dü har vi vür traktorserie 6R, 7R och 8R som vi visar ett urval av här. Traktorerna finns frün 70 hk till 400 hk och kan fÜrses med olika typer av redskap. Transportfordonen Gator har blivit stora och kan användas fÜr till exempel skÜtsel av grÜnytor, golfbanor och olika typer av transportbehov. Münga ser det här som ett alternativ till fyrhjulingen. Sedan har vi hela gräsklipparsidan med modeller i olika storlekar, inklusive fyrhjulsdrivna varianter, säger Lars Andersson. Gator transportfordon

John Deeres Gator-produkter har ür efter ür visat sig vara tillfÜrlitliga arbetsfordon som kan kÜras Üverallt. Här finns modeller med diesel-, bensin eller eldrift och med eller utan terränggüende mÜjligheter med fyrhjulsdrift. De kan även lätt ställas om fÜr att fü kÜras pü allmän väg. Ingen annanstans hittar du ett bredare utbud av motorredskap som passar dina behov. Pü güng är en modell med fem sittplatser mot det normal tvü. ARNE ÖSTER

Norditek hjälper dig att nü lÜnsamhet Norditek tillhandahüller maskiner som ütervinner, fÜrädlar och omvandlar material till säljbara produkter. Norditek är fÜretaget fÜr krossning, siktning och materialhantering. De tillhandahüller maskiner som ütervinner, fÜrädlar och omvandlar material till produkter som är attraktiva och säljbara pü marknaden. Genom att använda Norditeks tekniska lÜsningar i produktionsledet kan en dyr deponering omvandlas till ett kostnadseffektivt kretslopp. Norditek arbetar med marknadsledande märken

Eric Johansson är VD fÜr Norditek och berättar att fÜretaget startade sin verksamhet 1974 som üterfÜrsäljare fÜr TerexFinlay, en irländsk tillverkare av krossar och sorteringsverk. Under üren har Norditek vuxit och hela tiden utÜkat sitt sortiment. Idag finns, fÜrutom TerexFinlay, ocksü krossar, sorteringsverk och transportÜrer frün Backers, Telestack, Pilot Crushtec och Rotochopper. Norditek har ocksü sin egen utvecklade vindsikt i sortimentet, VS1200 samt den nügot stÜrre VS1800. Vindsikten separerar lättare material

Rotochoppers bränslekross B-66 - en av de mest müngsidiga horisontella krossarna pü marknaden.

frün tyngre, och dess Üppna konstruktion gÜr den enkel att underhülla, vilket minimerar risken fÜr oplanerade driftstopp. En mängd olika inställningsalternativ mÜjliggÜr separation med mycket hÜg precision och gÜr den lätt att passa in i münga olika sorteringsflÜden. – Vi letade länge efter en produkt som motsvarade vüra krav pü enkelhet och hÜg prestanda, men när vi inte hittade nügon südan pü marknaden utvecklade vi en egen vindsikt, berättar Eric Johansson. VS1200 har till stÜrsta delen varit en produkt fÜr den svenska marknaden, men under det senaste üret har vi introducerat den i Europa, där den fütt mycket god respons, fortsätter Eric.

Norrländska Norditek säljer, leasar och hyr ut maskiner som enkelt och effektivt gÜr mer eller mindre fÜrorenade deponimassor till lÜnsamma produkter av olika slag. Deras djupgüende kunskaper inom omrüdet säkerställer att kunderna für tillgüng till exakt den lÜsning som passar just deras behov. – Vi är en leverantÜr som varit med länge pü

marknaden och har en stor kunskap. Vi ligger i framkant med vüra produkter och har valt att arbeta med marknadsledande märken som borgar fÜr kvalitet och trygghet. Vüra kunder kan dra fÜrdel av vürt breda kunnande och vi presenterar gärna fÜrslag pü hur verksamheten kan gÜras enklare och lÜnsammare. JULIA WIBERG

Huvudkontoret ligger i Sävar

Norditek har sitt huvudkontor i Sävar, strax utanfÜr Umeü, men har ett brett kundregister som omfattar hela Sverige. De levererar lÜsningar till stora organisationer süsom NCC, PEAB och Skanska, men även till smü entreprenÜrer som exempelvis jord- och grusproducenter. – Vi är en üterfÜrsäljare som tillgodoser marknadens behov av krossnings- och sorteringslÜsningar, allt frün berg, grus och sand, till biobränsle och sopor, säger Eric Johansson.

En nyhet pü ürets MaskinExpo var denna tredäckade sikt 694+ frün TerexFinlay. Sikten har en stÜrre siktlüda än tidigare och alla transportÜrer är hydrauliskt utfällbara.

Norditeks egen vindsikt VS1200 separerar material pĂĽ densitet.

Reparerar och servar maskiner. legotillverkning. Utveckling, försäljning av däck, hydraulslangar och kompletta anläggningar, reservdelar till lantbruksmaskiner. 5FMt.PCJMtXXXQBKTFTF

PAJSE

MASKIN AB

www.hullert.se 0512 -­ 30 00 30

FĂślj med i utvecklingen!


Nya 1026R En traktor. Många möjligheter.

Anslut en borste eller ett blad framtill med John Deere Quick Hitch. Koppla en jordfräs eller slåtteraggregat baktill. Montera en lastare på ramen eller anslut vårt exklusiva AutoConnect klippdäck på mitten. Allt utan verktyg. 1026R är så mångsidig som du vill att den ska vara. Lägg nu till 4-hjulsdrift, servostyrning och ett deluxe fjädrat säte. Så under tiden som den gör grovjobbet, kan du njuta av åkturen. Finns hos din John Deere-återförsäljare.

JohnDeere.com


24

maskinexpo www.svenskleverantorstidning.se

Med visionen att leda vattenfrügan Vi kan nu fokusera 100 % pü lÜsningar inom vatten- och pumpteknik. Genom att kombinera vür erfarenhet och resurser med kundernas expertis kan vi bli än mer innovativa när det gäller vattenfÜrsÜrjningsfrügorna. Faktum är att dagens avloppsvatten är morgondagens dricksvatten. Med vatten och miljÜ i fokus blir ocksü energifrügan fortsatt mycket aktuell, fÜrklarar Gunnar Berg, marknadschef pü Xylem Sverige. FÜr att renodla verksamheten beslutade ITT, ett konglomerat med verksamheter inom münga olika industrigrenar, i bÜrjan av 2011 att dela upp sin verksamhet i tre separata bolag. Ett resultat av denna uppdelning är att den del som arbetar med inriktning pü vattenhantering – ITT Water & Wastewater – frün och med den 1 november 2011 heter Xylem Water Solutions. De Üvriga bolagen är ITT Exelis (fÜrsvarsmateriel) och ITT Corporation (avancerade industriprodukter). Namnet Xylem kommer frün den vävnad som leder vatten i grÜna växter. FÜretagsnamnet speglar det nya bolaget som helt fokuserar pü vatten och visionen är att leda vattenfrügan. – Det här är mycket positivt, inte minst fÜr

den svenska verksamheten. Med Xylem tar vi ett stÜrre grepp pü hur vi kan främja en smartare användning av vatten. Vürt fokus ligger helt pü vatten- och pumpteknik och vi har nu ännu stÜrre resurser att lÜsa de stora frügorna, säger Gunnar Berg, marknadschef pü Xylem Sverige. Lokal fÜrankring ger unik position pü marknaden

Xylem Sverige bestür idag av cirka 130 anställda i det svenska säljbolaget varav 30 säljingenjÜrer och 63 servicetekniker. Dessutom har fÜretaget 10 serviceverkstäder och 8 säljkontor runt om i Sverige. Vid fabriken och lagret i Emmaboda arbetar cirka 1200 anställda och vid Xylems forsknings- och utvecklingsavdelning i Stockholm arbetar 110 personer med att ta fram de senaste lÜsningarna inom vatten- och pumpteknik. – Liksom tidigare arbetar Xylem Sverige idag med och stÜder vüra kunder i vattenfrügor inom kommun, industri, VVS och länspumpning. Exempel pü hur vi arbetar lokalt med detta är de olika projekt som pügür med att bygga system fÜr att samla upp och transportera avloppsvatten frün smü skärgürdsfastigheter till reningsverken runt om i kommunerna. Detta är ett arbete som bidrar till att säkerställa vattenkvaliteten i brunnar och sjÜar. Andra exempel är de innovationer som gÜr att vi drastiskt kan sänka energiütgüngen i dagens reningsverk, berättar Gunnar Berg.

Xylems produktlÜsningar bestür i dag av dränkbara Flygt-pumpar, Lowara-pumpar fÜr cirkulation och tryckstegring, Sanitaire-produkter fÜr reningsverk och dieseldrivna Godwin-pumpar. Smartare och enklare

Under hÜsten kommer en ny serie avloppspumpar att lanseras: Flygt Experior. Pumparna kombinerar ny och uppdaterad N-teknik med hÜgeffektiva motorer och intelligent styrning. Kombinationen ger en oÜverträffat lüg energifÜrbrukning kombinerat med hÜgsta mÜjliga tillfÜrlitlighet.

– Vi ser verkligen framtiden an med stor tillfÜrsikt dü det finns münga utmaningar fÜr oss att ta tag i när det gäller hüllbar teknik fÜr vattenlÜsningar. Xylem har en stark inriktning pü tillväxt och mület är att vi ska bli en ännu starkare aktÜr inom vatten och vattenlÜsningar süväl lokalt som globalt, säger Gunnar Berg. ARNE ÖSTER

MiljÜvänlig värme frün Vingüker – Ving BioEnergi säljer, installerar och driftsätter anläggningar i storlekar frün 30 kW till 2 MW. Vi hjälper gärna till med projektering av süväl pannrum som kulvertdragning. Vi har även sammarbetsparter inom VVS och el som är väl insatta i vüra produkter vilket gÜr att installationen gÜrs pü ett effektivt och rätt sätt, berättar GÜran Winkler och Lars Larsson som känner varandra sedan lüng tid tillbaka. Idag driver de fÜretaget Ving BioEnergi tillsammans. Med utgüngspunkt i Vingüker arbetar fÜretaget i Mälardalen och med hjälp av 16 üterfÜrsäljare i hela landet. De finska fÜretaget MegaKone Oy och Veljekset Ala-Talkkari Oy var de fÜrsta som lanserade den flyttbara och färdigmonterade värmecentralen. Tillverkarnas know-how, ofattande produktutvecklingsarbete och yrkeskunniga personal garanterar produktens hÜga kvalitet och funktion. LantbruksfÜretagens val

AgriContPower värmecentral tillverkas i effektklasserna 30-300 kW, vilket betyder att de flesta lantgürdar kan hitta en bra lÜsning pü sina uppvärmningsproblem. Tack vare ett effektivt

styrsystem fungerar även sommardrift pü deleffekt pü ett pülitligt sätt. Därtill garanteras funktionen med ett halvrunt matarrÜr, i vilket även stÜrre bränslebitar rÜr sig obehindrat. – Lätt och enkel att ta i bruk, ett brett bränslesortiment, kort üterbetalningstid och hÜgt bytesvärde gÜr denna värmecentral till ett utmärkt alternativ vid Üvergüng till inhemska bränslen. MaxiCont är den rätta lÜsningen fÜr uppvärmning av en lantgürd, industrihall eller annan stÜrra fastighet. Den stora silovolymen gÜr att fyllningsintervallen är lüng, oavsett vilket bränsle du använder: flis, briketter eller pellets. BakdÜrrar och en kÜrramp pü modellerna W och EW mÜjliggÜr enkel püfyllning direkt frün tippvagn. Värmecentralen MegaCont tillverkas i effektklasser frün 300-500 kW och är speciellt avsedd fÜr värmefÜretagare och industrifastigheternas värmeverk. Lämpliga användningsomrüden är t ex omrüdesvärmeverk och växthus. Ett brett sortiment av tilläggsutrustning mÜjliggÜr att varje värmecentral kan utrustas enligt kundens specifika Ünskemül. – Det är enkelt att flytta värmecentralen till ett nytt ställe vid behov eller byta ut den mot en stÜrre central dü effektbehovet växer.

Flis, spün, spannmül, torv, briketter eller pellets. Vill du kunna välja det bränsle som just nu är mest ekonomiskt? Satsa pü en brännare som klarar det mesta. Veto stokerbrännare och värmepannor ger dig frihet att välja bränsle. Flis, pellets och spannmül är exempel pü anpassningsbara bränslen fÜr Veto-systemet. Pannan är lätt att ställa in fÜr varje bränsle och kan även anslutas till det redan befintliga uppvärmningssystemet. FÜrbränningen sker rent och säkert i en brännare, tillverkad av specialgjutjärn, inne i pannan. Brännaren är utrustad med en eller flera fläktar och kan fÜrses med rÜrligt roster fÜr spannmülsbränning.

De logikstyrda styrcentralerna styr Vetoanläggningens funktion. Matarskruven är lufttät baküt vilket är avgÜrande fÜr brandsäkerheten. Knapptermostat och rÜkgasgivare Ükar säkerheten ytterligare. Rätt hjälp spar tid och pengar

Att fü hjälp med att sätta ihop rätt värmeanläggning fÜr sina speciella behov är viktigt fÜr kunden och det spar mycket tid och pengar.

Hos oss hittar du de allra senaste mobiltelefonerna,     Vi tillverkar och reparerar kapell till lastfordon, personbilsläp och bütar Vi tillverkar även svetsdraperier, presenningar och maskinskydd av olika slag. Vi skräddarsyr och anpassar oss fÜr era behov. Ring oss pü telefon 0470-299 55 eller besÜk www.vokapell.se

019 60 90 690

.se

Bondegatan 11, 702 25 Ă–rebro


maskinexpo

25

www.svenskleverantorstidning.se

Växjö Kapell AB - ett innovativt företag De finns och verkar i Växjö och företagets vision är att skräddarsy lösningar till ett bra pris. Växjö Kapell AB tillverkar kapell för i stort sett allt. Växjö Kapell AB, tidigare TN-Produkter, startade sin verksamhet 1995 och ägs numera av Jan Backe och Thomas Olsson. Företaget tillverkar och reparerar alltifrån kapell och lastfordon till personbilsläp och båtar. De tillverkar även svetsdraperier, presenningar och maskinskydd av olika slag. – Vi har lång erfarenhet, en duktig personal och är öppna för nya lösningar. Detta sammantaget gör att Växjö Kapell kan vara din naturlige samarbetspartner vad gäller påbyggnationer på lastbilar och släpvagnar eftersom vi skräddarsyr och anpassar oss efter kundens behov, berättar Thomas Olsson. Thomas Olsson har lång erfarenhet av gummibranschen och för tre år sedan köpte han och hans kollega Jan Backe Växjö Kapell AB. – Vi jobbar med kapell till allt från små släpvagnar till stora lastbilssläp. Vi tillverkar både kapell och stommar till dessa. Vi åker själva ut till åkerierna och monterar dessa, säger han.

Tillverkar även till båtar

De tillverkar även kapell till båtar men då vill de ha båtarna till deras verkstad för att kunna tillverka och ta måtten på bästa sätt. Växjökapell AB har tagit fram en täckning för många olika transporter, som man kallar TN Rullvikkapell. Kapellen är praktiska och ändamålsenliga för en mängd olika fordon och är särskilt lämpat för de som vill ha lastflaket fritt för lastning från sida och tak. Inga dukar hänger ner på insidan som kan klämmas vid lastning. – Spannmålstransporter, distributionsbilar, växelflak för asfalt, grus, miljöfarligt gods, alltså i stort sett alla slags transporter där en smidig täckning behövs. Företaget finns i Växjö men de är verksamma över hela Sverige. – Man kan säga att var som helst där det behövs ett kapell kan vi ta fram det. Vi är innovativa och tycker om att ta fram nya lösningar, säger Thomas Olsson. JULIA WIBERG

Arbetar med fast- och trådlös kommunikation NewCom är en fristående återförsäljare för de största operatörerna och produkterna i hela Sverige.

NewCom som har över femtio års branscherfarenhet arbetar med att hitta lösningar på kommunikation i det mobila och fasta nätet. Det

är en typ av kommunikation som ökar mer med tiden. Tonvikten läggs vid terminaler, mjukvarulösningar och olika säkerhetslösningar. Även ett utarbetat säkerhetsprogram finns för att enkelt kunna implementeras med olika företags säkerhetslösningar. NewCom som startades i december 2010 av Lars Martinsson, Andreas Örman och Anders Wennerqvist som fann varandra genom en tidigare gemensam arbetsplats. Kontoret finns i Örebro där det för tillfället arbetar sex personer. Lars Martinsson är VD och ansvarar för det administrativa inom företaget. Inköp ansvarar Anders Wennerqvist för och service och teknik är Anders Örmans ansvarsområde. NewCom hittar lösningarna till ditt företag

NewCom arbetar med både fast och trådlöskommunikation. Företaget arbetar också med telefonväxlar, mobiltelefoner, smartphones och kommunikationsradio. Utöver att hitta lösningar och utföra reparationer säljer de även Ipad och Tab läsplattor. Företaget är en fristående återförsäljare för de största operatörerna och produkterna i Sverige. Kunder vi arbetar mot är företag, kommuner och privatpersoner. För att möta våra kunders behov har vi en butik ett lager samt en egen serviceverkstad för reparationer. I butiken säljs det även olika typer av tillbehör. NewCom säljer och installerar även alkolås.

Varför maskinexpo?

Lars Martinsson, Andreas Örman och Anders Wennerqvist

Då vi anser att vår målgrupp finns över hela Sverige tycker vi att maskinexpo är ett ypperligt tillfälle att kunna nå ut och träffa våra kunder, säger Lars Martinsson.

Xylem Sverige  08-­475  60  00          www.xyleminc.com/se

NewCom kan även hjälpa kunder att konfigurera en produkt utefter deras behov och krav innan vi lämnar över produkten till dem. Om kunden vill kan företaget ställa in mail, kalender och synka vald aplikation om så behövs. De vanligaste märken som företaget arbetar med är Nokia, Sony, Samsung och Apple. Företaget menar att det är viktigt att utföra reparationer så snabbt och effektivt som möjligt för att korta ner tiden kunden är utan produkten. Med en lång erfarenhet, stort kunnande görs helhetslösningar till kunden utefter kundens behov. Det är något som NewCom menar är unikt för just dem. Vid större leveranser sker levereansen direkt från grossist som levererar beställningen dagen efter annars sker leveransen från företagets egna lager. JULIA WIBERG


26

maskinexpo www.svenskleverantorstidning.se

Använd Call&Report för att kvalitetssäkra din verksamhet Call&Report är utvecklat av Enera International AB och gör det möjligt att kontrollera dina fakturor och kvalitetssäkra din verksamhet. Enera International AB startades 1994 och finns i Mölndal. De är 15 anställda och kan kontor i Sverige, Storbritannien, USA och Tyskland. Enera International började som ett konsultföretag och därefter gick de över succesivt till produkter. – För fyra år sedan började vi att utveckla och sälja en egen produkt, Call&Report, berättar Erik Nygren, VD för Enera International. Call&Report är ett system på Internet där kunden får ett abonnemang och inga installationer behövs. Erik Nygren berättar att Call&Report, i sin allra enklaste form, gör det möjligt att kontrollera fakturor och kvalitetssäkrad företagens verksamhet. Med hjälp av en GPS registreras aktiviteter automatiskt. Tid och geografisk information kan jämföras med faktura.

Om uppdrag utförs på fast pris kan kunden enkelt kontrollera utförandet mot beställning. – Call&Report loggar när uppdraget påbörjas, avslutas och även vad man gör och vad man har utfört. Exempelvis en plogbil som sandar. Då kan man ha möjlighet att följa fordonet med hjälp av en GPS. Var bilen är och var den har varit. Det går alltså att se hela körningen. Manuell rapportering

Rapportering kan göras automatiskt manuellt av den som utför uppdraget eller av arbetsledaren. Call&Report kräver inte någon extra utrustning. För att kunna följa verksamheten på kartan behövs en portabel AVL-enhet som enkelt kan flyttas mellan resurser eller en installerad AVL-enhet som ansluts till utrustning i fordonet. Som arbetsledare når du Call&Report enkelt via webben var du än är. Fakturakontrollfunktionen hjälper dig at enkelt följa upp fakturor mot aktiviteter ute i fält. Systemet gör jobbet åt dig. Om det inte räcker så kan Call&Report utföra fakturakontrollen åt dig.

Ta fram nödvändig dokumentation snabbt och smidigt

Varje uppdrag finns dokumenterat i detalj. Vid försäkringsärenden kan du lätt ta fram nödvändig dokumentation. Du kan enkelt göra fakturakontroll eller producera fakturaunderlag och upptäcka misstag eller överdebitering i ett tidigt skede. Administrationen sker snabbare och med färre misstag. – Med Call&Report behöver din personal i fält inte lära sig använda ny utrustning. I sin enklaste form kräver Call&Report inte någon utrustning alls. I andra fall räcker det med att använda den egna mobiltelefonen, eller trycka på en av tre knappar på en GPS-enhet. – Du når Call&Report när som helst och var du än är. På kontoret, hemma, eller i bilen, säger Erik Nygren. JULIA WIBERG

Det är brist på maskinförare i Sverige Grönlunds Utbildningsservice utbildar blivande maskinförare. Det råder brist på dessa just nu och behovet är stort. Det är stor brist på utbildade maskinförare i Sverige. Behovet av maskinförare bedöms stiga under de kommande tio åren samtidigt som pensionsavgångarna inom yrket är större än normalt för hela arbetsmarknaden. Väljer du att utbilda dig till maskinförare kommer du att ha många arbetsuppgifter att välja på när du är färdigutbildad.

Grönlunds Utbildningsservice utbildar framtidens maskinförare i samarbete med Sveriges gymnasieskolor. De erbjuder skolor som utbildar inom bygg, anläggning och naturbruk och det finns även möjlighet till att bredda sitt program med en maskinförarinriktning. Grönlunds Utbildningsservice har under tio års tid utbildat för Arbetsförmedlingen, gymnasieskolor, privatpersoner och gymnasial vuxenutbildning. Miljöanpassande maskiner

Företaget grundades under 2001 av Lars Talback och Kjell-Ove Moss. Lars Talback är VD

för Grönlunds Utbildningsservice och berättar att de använder miljöanpassade och moderna maskiner i utbildningen. – Jag har arbetat med maskinförarutbildning sedan 1980 och har varit i entreprenadbranschen i hela mitt liv och har även varit maskinförare av alla slags maskiner, berättar Lars Talback. Arbetsuppgifterna som maskinförare varierar, men kan exempelvis handla om att gräva ut en grund vid ett husbygge, att gräva diken, gräva ner kablar och rör eller arbeta vid vägbyggen. Det är vanligt att grävmaskinsförare är egna företagare, men man kan också vara anställd av bygg- och anläggningsföretag. Anställningsbara elever

På gymnasieskolorna har de en utbildningsgren på Bygg & anläggningsprogrammet för elever som vill bli förare av anläggningsmaskiner (gräv och lastmaskiner). Lars Talback berättar att de elever som väljer anläggningslinjen och utökar den med anläggningsmaskin kommer att vara väldigt breda i sin yrkesroll som maskinförare efter avslutad utbildning, dels har eleverna fått en gedigen kunskap om markarbetena inom anlägg och sedan lärt sig att köra anläggningsfordon. Våra ambitioner är att våra elever skall vara anställningsbara efter avslutad utbildning, det gäller både gymnasieutbildningen och våra vuxenutbildningar. – För att kunna arbeta som maskinförare ska du ha fyllt 18 år och ha traktorkort eller B-körkort. JULIA WIBERG

Kontakta oss: 031-680780 www.call-report.se A OV PR ATIpSå e R G stkonl-troeport.s te .cal w ww

LEDNING, RAPPORTERING OCH UPPFÖLJNING AV MOBIL PERSONAL

Framtidens uppvärmningsteknik

Veto stokerbrännare och värmepannor ger dig frihet att välja det bränsle som är mest ekonomiskt just nu. Klarar flis, pellets och briketter upp till 75mm i storlek.

Säljare: Lars 070 64 240 12 Göran 0708 340 390 Service: Urban 070 656 03 85 E-post: info@vingbioenergi.se

Ving BioEnergi Mälardalen AB

www.vingbioenergi.se

Grönlunds Utbildningsservice arbetar med yrkesutbildningar. Vi vänder oss till företag, skolor och privatpersoner. Kontakta oss för kursdatum och intresseanmälan! Telefon: 08-500 239 20 info@utbildningsservice.com www.utbildningsservice.com


göteborgskommun 27 www.svenskleverantorstidning.se

göteborg Befolkning: 520 374 Födda: 7 508 Döda: 4 384 Inflyttade: 31 175 Utflyttade: 27 707 Utrikes födda: 118 574 Yta: 450 km2 Siffrorna gäller för 2011-12-31. Källa: www.goteborg.se

Lamera AB vill revolutionera plåtindustrin Lamera AB halverar vikten av deras plåt och bibehåller dessutom böjstyvheten Lamera AB startades grundades av tre studenter från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Det bygger på en Idén bygger på ett patent från Volvo Personvagnar AB. Bengt Nilsson, VD, berättar att man har fortsatt att utveckla lättviktsmaterialet och drivit verksamheten, fram till 2011, som ett utvecklingsföretag. fram till 2011. Lamera AB fokuserar på design- och viktorienterade kunder som kräver hög ytkvalitet och låg vikt, till exempel företag inom flyg och järnvägsinredning och samt tillverkare av exklusiva konsumentvaror. I dag äger Lamera AB:s huvudägare är idag Midroc och Volvo med 60 % av företaget, som har fem personer anställda. De har många kunder Befintliga samt potentiella kunder står att finna inom medicinteknisk industri, fordonsindustrin, flygindustrin, telecom industrin samt byggsektorn. bland annat en seriekund inom den medicinsktekniska industrin och även inom flygindustrin och fordonsindustrin. Vi utvecklar, marknadsför och tillverkar och säljer produkten Hybrix™, Produkten som är en metallisk lättvikts sandwich. Genom att ersätta en solid plåt med Hybrix™, som består av två tunna plåtar med en kärna av polymerfibrer eller stålfibrer, kan man uppnå en viktreducering på upp till 60 % med bibehållen böjstyvhet, berättar Bengt Nilsson. Istället för vanlig plåt har vi delat upp plåten i flera lager med en kärna bestående av fibrer. Det gör att produkten blir cirka 50 procent lägre i vikt med ”Hybrix” föddes för att möta framtida krav.

Idén om Hybrix™ föddes när de framför allt fordonsindustrin insåg att de behövde behovet av att minska vikten av stål i bil med minst 30-50 % procent för att möta framtidens krav inte minst med fokus på miljöaspekten. Den nya ultra-light i rostfritt stål komposit visar stor potential för framtiden. Syftet är att få en lättare produkt med bibehållen böjstyvhet som motsvarande solid plåt. Böjstyvheten hos deras material är lika med vanlig plåt fast med bara halva vikten.

Vi tillverkar Hybrix™ i rostfritt och aluminium. Produkten är även stomljudsdämpande egenskaper. Vi arbetar mycket nära kunden i olika projekt för att optimera produkten mot krav och önskemål. Genom att arbeta på detta vis skall kunden få en lättare till en kostnad per m² som ligger i samma härad som för solid plåt. Naturligtvis är volymen en faktor som måste tas med i beräkningen. Genom att man har bearbetat produkten, i förhållande till vanlig plåt, blir den billig fast med ett mer avancerat lättviktmaterial, säger Bengt Nilsson.

öka lönsamheten som företag och bli lönsammare och få ut produkten. Han Bengt Nilsson berättar att tillverkningstekniken är unik och patenterad både vad gäller produkt och tillverkningstekniken. De har patent både på produkten och tillverkningstekniken. Företagets vision är att de ska revolutionera plåtindustrin med deras material. Hybrix™ är återvinningsbart och vi har även fått en utmärkelse av en organisationen som heter Cleantec Sweden som innebär att vårt material även är bedömt att vara gynnsamt ur ett miljöperspektiv miljövänligt material. JULIA WIBERG

Vill nå ut med produkten Hybrix™

Deras målsättning är att de ska växa genom att få ut produkten bredare på marknaden samt att

Kundnära distributionsservice Distributionsföretaget Thermo Delivery AB har nyligen flyttat in i nya lokaler i Mölnlycke med kontor och lager, som sedan maj månad är helt godkänt för livsmedelshantering. Verksamheten är huvudsakligen inriktad på transport av livsmedel men de kör även styckegods.

Minska vikten på plåtprodukter med 50% med bibehållen styvhet med HybrixTM! HybrixTM är formbart sandwichmaterial med yta av metall, rostfritt eller aluminium, och kärna av fiber. Telefon 031-757 71 00 | www.lamera.se | info@lamera.se

– Vi i transportledningen har tillsammans med våra anställda mångårig erfarenhet av logistik. Jag har varit verksam inom transportbranschen i 17 år, både som anställd och som egen företagare. I januari 2011 startade jag Thermo Delivery AB där vi transporterar, hanterar och lagerhåller gods som till största delen består av livsmedel. Vi kan erbjuda kunden en helhetslösning där vi lagrar, plockar och levererar godset till slutkund.Vi är tre delägare, varav jag och min bror Patrik är huvudägare. Den tredje delägaren heter Alexander Ström. Idag har vi 30 anställda och 25 fordon, allt från små transportbilar med 1,5 pallplatser till trailer med 33 pallplatser. Med möjligheten att ha två temperaturzoner i varje fordon kan vi köra såväl kylt och fryst i en helhetslösning, berättar VD Nicklas Thorsson, Thermo Delivery AB. – Nyligen flyttade vi in i helt nya lokaler med 1200 kvadratmeter lageryta, varav 200 kvadratmeter varmlager, resterande är kyl- och fryslager, fortsätter han.

Miljön i fokus

Vid val av lastbilar, oljor, däck m m prioriteras alltid miljöaspekten. Företaget har en miljögodkänd tvätt- och servicehall i Landvetter där de enbart använder Svanenmärkta produkter och fordonsparken består av Euro 5 klassade miljöfordon. – Chaufförerna är miljömedvetna och kör klimatsmart, våra kylaggregat är utrustade med eldrift vilket innebär att tomgångskörning hålls på ett minimum vid t.ex lastning och lossning. Trafikledningen har alltid full koll på var bilarna befinner sig vilket ger optimala rutter för varje enskild bil, förklarar Nicklas Thorsson. Thermo Delivery AB har målet att arbeta nära sina kunder och erbjuda dem en förstklassig service. Service, kvalitet, ordning och reda är nyckelord. – För vissa kunder har vi speciallösningar där transporterna är helchartrade. Vi budar olika typer av gods i Sverige men även utomlands. I Västra Sverige kör Thermo Delivery speciella slingor varje vecka. Kunder är till exempel Styckmästar’n i Göteborg, charkuterier och restauranger. Vi kör även godis m m åt grossistföretaget Privab, säger Nicklas Thorsson.


28

göteborgskommun www.svenskleverantorstidning.se

Tillför både hjärna och hjärta i ett företags produktion Som en av världens ledande leverantörer av robotar och automatiserade produktionsanläggningar och -lösningar förser KUKA marknaden med flexibla, robotbaserade system för automation inom bil-, flyg- solenergi- och tillverkningsindustrin. Framgångarna under 2011 befäster KUKAs position som en av Nordens största leverantörer av industrirobotar. Robotar blir ett alltmer vedertaget element när det gäller automatisering. Detta sker parallellt med utvecklingen av robotens funktionalitet, vilket lett till nya användningsområden i, runtomkring och utanför bilindustrin. – Vi tillför både hjärna och hjärta i ett företags produktion. Tack vare hårdvara med modulbaserad konstruktion och öppen programvaruarkitektur för PC kan styrningen perfekt anpassas till din anläggning och dina specifika behov. Dessutom har du tillgång till ett flertal utbyggnadsalternativ som du kan använda för att anpassa styrningen till växlande eller helt nya produktionsuppgifter. På så vis är du hela tiden flexibel och produktionen är alltid konkurrenskraftig, säger Jacob Vierø, försäljnings- och marknadschef på KUKA Nordic AB. Flexibla produktionssystem och industrirobotar

KUKA Systems GmbH grundades i tyska Augsburg 1898 där det snabbt nådde framgång och blev känt inom punkt- och bågsvetsning. I dag är KUKA Systems en av världens ledande tillverkare av flexibla produktionssystem för bilindustrin. KUKA Robotics är en av tre marknadsledare inom området industrirobotar i bilindustrin världen över och ensam marknadsledare i Europa. KUKA-gruppen sätter idag nya standarder med ett flertal innovativa produkter och har sin

kärnkompetens inom utveckling, tillverkning och försäljning av industrirobotar, styrsystem, mjukvara och linjära enheter. Människor och maskiner

Ett viktigt led i den pågående utvecklingen av robotarna är utvecklingen mellan människa och maskin. I denna anda arbetar KUKA intensivt med att ytterligare förbättra olika säkerhetsstandarder, vilka i framtiden kommer att göra det möjligt för människor och robotar att arbeta tillsammans - t.ex. i bilindustrin vid installation av säten eller andra detaljer. – KUKA Nordic AB, som bildades 1987 och har sitt huvudkontor i Göteborg, är det svenska dotterbolaget till KUKA Roboter GmbH i Augsburg. Vi är ett 30-tal anställda och ansvarar för försäljningen i Norden och Baltikum. Med stor succé på automationsmarknaden räcker det inte länge att endast ha Göteborg som bas för KUKAs aktiviteter. Vi har också etablerat försäljningskontor i Stockholm och Jönköping samt ett servicekontor i Sandviken och lokalkontor i Finland, Norge och Danmark, berättar Jacob Vierø och fortsätter: – KUKA har cirka 300 standardrobotar som hanterar från 5 kg till 1,3 ton i sitt sortiment. Vi samarbetar med en rad systempartner med spetskompetens inom olika branscher och tillsammans med dessa skräddarsyr vi robotar och tar fram robot-

Jacob Vierø, försäljnings- och marknadschef på KUKA Nordic AB:

verktyg efter varje kunds behov. Robotar är inte tänkta att ersätta människor utan att avlasta dem genom att ta över de arbetsmoment som människor av säkerhets- och hälsoskäl inte bör utföra. En KUKA robots användningsområde är mångsidig. Ett antal av KUKAs robotar är certifierade för att få lyfta och hantera människor och denna möjlighet används bland annat inom nöjesbranschen och i sjukvården. En ny stor marknad finns inom återvinning där en robot kan sortera sopor i olika fraktioner.

Nystart för Släp & Trailerservice Göteborgsföretaget Släp & Trailerservice Norden AB startade i ny regi i december 2011. Företaget servar och reparerar släpvagnar och trailer till tunga fordon. Kundkretsen omfattar både små och stora åkerier, bl a DSV, ett av Nordens största transportföretag. – Vi ägs idag av Oy Närko ab, ett finländskt företag som tillverkar karosser och lastbilssläp, beläget i Närpes kommun, Finland. På den svenska marknaden representeras Närko av Svenska Närko AB med huvudkontor i Knivsta, därunder finns det 9 verkstäder, varav tre ägs av Svenska Närko medan de övriga drivs i egen regi och är anslutna till oss. Vi har vår verkstad på Tagene industriområde där vi kan ta in 30 m långa ekipage i fullhöjd och totalt sex enheter samtidigt med hjälp av vår egen dragbil, berättar platschef Kent Salén och verkstadschef Hasse Hansson på Släp & Trailerservice Norden AB. – Förutom att serva och reparera släpvagnar och trailer till tunga fordon kan vi även åta oss att reparera släpkärror och mindre skåpbilar av alla märken. Vi håller även på att utbilda vår personal

för att åtgärda krockskador på skåpbilar. Dessutom kan vi besiktiga fordonen om så önskas. Allt verkstadsarbete sker med miljön i åtanke då vi återvinner alla restprodukter som oljor m m. Vi är även återförsäljare för VBG. I vår verkstad har vi all utrustning för felsökning av bromssystemen ABS, EBS och ECAS och utbildad personal för detta. Vi kan även åka ut och genomföra enklare reparationer med vår egen fullt utrustade servicebil, säger Kent Salén. Reservdelsbutik på gång

– Vi har det mesta hemma i vårt lager och säljer även reservdelar till släp och trailer. För närvarande håller vi på att bygga upp en komplett reservdelsbutik med konkurrenskraftiga priser. Det kommer att vara klart till sommaren och vi kommer då att ha en invigning för den. Tanken är också att vi ska ha en jourverksamhet med vår servicebil, berättar Kent Salén.

Från vänster stående: Kent , Christian, Fredrik, Hasse, Palle. Sittande: Anders, Björn, Kaydee, Pekka på Släp & Trailerservice Norden AB.

Vi kan erbjuda en helhetslösning där vi lagrar, plockar och levererar godset till slutkund Fraktvägen 2, 435 33 Mölnlycke | Telefon 031-88 65 00


gislaveds kommun

29

www.svenskleverantorstidning.se

gislaved Befolkning: 28 868 Gislaveds kommun är en välmüende landsortskommun med knappt 30 000 invünare belägen i den blomstrande GGVV-regionen (Gislaved, GnosjÜ, Värnamo och Vaggeryd). Den smütt berÜmda tillväxten här hos oss beror pü ett aktivt näringsliv och en framsynt kommunal planering - och lite smüländsk entreprenÜrsanda pü büda hüll. Siffran gäller fÜr 2011-12-31. Källor: www.gislaved.se och www.scb.se

Plastdetaljer av de mest skiftande slag Med hjälp av sina sex maskiner med en lüskraft frün 55 ton till 150 ton formsprutar GislavedfÜretaget WisÊn Plast AB termoplaster till olika detaljer üt en bred kundkrets. WisÊn Plast AB har sitt ursprung frün IMG Plast AB som startades 1988 av Mats Josefsson och Ingmar Larsson tillsammans med GnosjÜ Konstsmide. Niclas WisÊn, som är son till Mats Josefsson, tog Üver 2007 och driver nu framgüngsrikt fÜretaget vidare. – Vi är specialiserade pü legotillverkning av smü och stora serier. Vi vet vad som krävs och behÜvs fÜr att ett projekt ska levereras i tid och med fÜrväntad kvalitet. Man kan säga att vi är ett litet fÜretag, men en stor aktÜr med münga strängar pü vür lyra och utvecklingen har hela tiden gütt uppüt, säger Niclas WisÊn, f d verktygsmakare med bred erfarenhet av verktyg och plastbearbetning, som idag driver en verksamhet som sysselsätter totalt 4 personer och är ett komplement till de stÜrre plasttillverkarna i bygden. Kunderna finns bland annat inom segmentet belysning där GnosjÜ Konstsmide alltjämt är en samarbetspartner. Som underleverantÜr tillverkar GislavedfÜretaget även en mängd plastdetaljer till fordonsindustrin. – Vi arbetar fÜr närvarande med ett pilotprojekt üt Volvo som har pügütt ett ür nu, säger Niclas WisÊn.

Här är ingenting omÜjligt

Att WisÊn Plast AB är en plasttillverkare där ingenting är omÜjligt fÜrstür man. De mest varierande uppdragen für fÜretaget frün den Üvriga industrin där de producerar detaljer av de mest skiftande karaktär. – Vi gÜr bland annat hatten till snapsen �SnÜgubben� som man hittar i hyllorna pü Systembolaget, tillverkar en isskrapa üt Formac

AB i VäxjÜ och plastdetaljer till kikarsikten üt Aimpoint i MalmÜ. Vi gÜr ocksü verktygsprovning, utvärdering och en nollserie pü uppdrag av Form & Verktyg AB LÜÜf, ett GislavedfÜretag med lüng tradition inom konstruktion och tillverkning av formverktyg fÜr plast, berättar Niclas WisÊn.– Här pü WisÊn Plast ser vi ljust pü framtiden. Vi vürdar vüra befintliga kunder och är lyhÜrda fÜr framtida behov, säger han.

Niklas WisĂŠn, VD WisĂŠn Plast AB

Effektiviserar produktionen snabbt och enkelt Robotautomation är en produktionsprocess som är flexibel, effektiv och rationell. Metoden kortar drastiskt ställtiderna, Ükar maskinutnyttjandet och sänker omkostnaderna samtidigt som det skapar fÜrutsättningar fÜr tillväxt. RobotTeknik AB i Anderstorp är specialiserat pü automation inom plast-, metall- gjuteri- och träindustrin. FÜretaget startades i mars 2008 av Magnus Johnson, expert pü automatisering av tillverkningsprocesser med hjälp av robotar och med müngürig erfarenhet büde frün Sverige och internationellt. Robotar frün ABB utgÜr grunden i fÜretagets maskiner, och kring dessa bygger RobotTeknik sedan hela system enligt kundens Ünskemül. – RobotTeknik använder büde beprÜvad och ny banbrytande teknik i vüra automationsprojekt fÜr industrin. Vi arbetar med hela automatiseringsprocesser med hjälp av 6-axliga robotar, integrering av robotgripdon, mekanisk och elektrisk konstruktion, programmering, igüngkÜrning av robotceller och utbildning, säger Magnus Johnson. FÜretaget simulerar alltid sina automationsprojekt i 3D-miljÜ med hjälp av avancerad simu-

Legotillverkning av smü och stora serier Med maskinkapacitet frün 55 ton till 150 ton. Danskavägen 13, 332 36 Gislaved 5FMFGPOt'BY Läs mer pü vür hemsida: www.wisenplast.se

leringsmjukvara fÜr att kunna optimera ütkomst, flÜde och cykeltid och fÜr inte stÜra produktionen. En av fÜrdelarna med automation med 6-axliga robotar är, enligt Magnus Johnson, att stationerna kring roboten ofta kan vara ganska enkla dü själva roboten är mycket flexibel. Avancerade mjukvaror och Üvervakning online ABB utvecklar avancerade mjukvaror som gÜr att robotarna kan lyfta 100-tals kilo med hÜg hastighet och full last med millimeterprecision. Genom ABB:s �Remote Service Center� ges mÜjlighet att ställa feldiagnos via Internet och dessutom fÜrutse eventuella driftstopp och därmed avhjälpa problem innan de uppstür. – Vürt eget operatÜrsgränssnitt ger enkel igüngkÜrning efter stopp vilket i sin tur reducerar onÜdig stillestündstid. Allt styrs och programmeras frün robotsystemet och kan därmed lätt modifieras via Internet, säger Magnus Johnson.

Samarbete

– Jag startade verksamheten själv och hÜsten 2008 fick jag mÜjligheten att etablera mig i BA Plastservice AB:s lokaler i Anderstorp. Det innebär goda mÜjligheter fÜr oss att samarbeta vid konstruktion av komplett produktionsutrustning. Här har vi ocksü en utställningshall fÜr robotar och Üvrig utrustning. Det gÜr att vi kan demonstrera ABB-robotar och testkÜra speciella applikationer infÜr ett projekt, berättar han. RobotTeknik har även ett nätverk av fÜretag som tillverkar vissa produkter.

Nya medarbetare bidrar till utvecklingen

Efter tvü ür kom Alexander Sand in som konstruktÜr i fÜretaget. Rickard Alpskog arbetar med mekanik och pneumatik och en del konstruktion i projekten. Nyligen har Magnus Johnson även anställt Fredrik Pühlman som har 20 ürs erfarenhet av bland annat robotsvetsning. Tillsammans har de dragit igüng ett helt nytt affärsomrüde. Magnus Johnson ser en stor potential i det nya affärsomrüdet robotsvetsning där man bland annat säljer Fronius svetsutrustningar, ABB:s robotsvetsanläggningar och erbjuder utbildning. Framtiden ser ljus ut dü det är stor efterfrügan pü automation inom münga olika branscher – även utanfÜr traditionella branscher. – Vi expanderar och flyttar till stÜrre lokaler. Det ska vara klart efter sommaren, säger Magnus Johnson.

Ny robotanläggning hos Trioplast

Efter semestern ska en robotanläggning installeras hos Trioplast i Smülandsstenar. Trioplast utvecklar, tillverkar och säljer fÜrpackningsmaterial, hygienfilmer samt specialanpassade filmer. Den nya utrustningen kommer att bli världens stÜrsta fÜr filmtillverkning och paketering.

Magnus Jonson, VD Robot Teknik AB.

RobotTeknik AB | Ă…gatan 3 | 334 32 Anderstorp | Telefon: 0371-16850 | Mail: info@robotteknik.com | Web: www.robotteknik.com


30

kungälvs kommun

kungälv Kungälvs kommun ligger i Västra Götalands län. Centralort är Kungälv. Efter den senaste sammanslagningen 1971, bildades Kungälvs kommun av de fyra kommunerna Hermansby, Kode, Romelanda och Ytterby tillsammans med städerna Marstrand och Kungälv. I samband med dessa förändringar övergick Rödbo församling (1974) till Göteborgs kommun. Folkmängd 41 612 (2012-03-31), 53:e största (av 290) Areal 370,69 km² (2012-01-01), 221:a största (av 290) Med två fästningar och tusenåriga städer är det uppenbart att det historiska arvet är en del av dagens Kungälv. Kungälv har en lång och inte sällan dramatisk historia. Enligt sagalitteraturen grundades staden Kungahälla på 900-talet vid Nordre älv, några kilometer nedströms från dagens Kungälv. Näringslivet i Kungälv består av drygt 2000 företag. Huvudsakligen rör det sig om mindre företag med verksamheter som spänner över ett brett spektrum av branscher. Nyföretagsamheten är stor. Under 2010 startade nästan 300 företag verksamhet i Kungälv. Siffran gäller för 2011-12-31. Källor: www.scb.se och www.kungalv.se

www.svenskleverantorstidning.se

En attraktiv kommun för näringslivet Runt om i världen tävlar regioner om att locka till sig företag och investeringar. Kungälvs kommun ingår i en av Sveriges och Europas snabbast växande regioner som genom sitt läge, kompetens och infrastruktur har fått internationell uppmärksamhet. Detta är en fingervisning om regionens framtida förutsättningar. Kungälv är en attraktiv kommun för näringslivet, med egen identitet, bra infrastruktur och höga naturvärden. Kungälv har drygt 2300 aktiva företag inklusive offentlig förvaltning, utbildning, hälso- och sjukvårdsföretag. Majoriteten av kommunens företag är små och verkar inom många olika branscher. Företag inom parti- och detaljhandel, tillverkning, transport, fastighets- och företagstjänster samt jordbruk, jakt och skogsbruk dominerar. De mest personalintensiva företagen finns inom handel, tillverkning och transport. Det största verksamhetsområdet är Rollsbo som är strategiskt beläget med direktanslutning till E6. Det goda kommunikationsläget samt närheten till Göteborgs hamn och Landvetter och Säve flygplatser har medfört att transportintensiva företag inom såväl livsmedels- som bilindustrin valt att etablera sig här. Kungälv tar nya tag i näringslivsarbetet

Kungälvs kommun halkade ner 40 placeringar när årets ranking från Svenskt Näringsliv presenterades. Nu ligger kommunen på plats 181 av 290 kommuner.

En orättvis placering säger kommunledningen

– Att resultatet skulle bli så dåligt är inget vi misstänkt under våra företagskontakter, säger Anders Holmensköld (M), kommunstyrelsens

ordförande. Vi döms för gamla synder. Kommunstyrelsen har redan inrättat ett näringslivsutskott som fokuserar på de frågorna. Vi har utvecklat en dialog med företagen och håller nu för fullt på med att genomföra alla förslag och idéer. Har du funderingar på att etablera ett företag i Kungälv? Har verksamheten vuxit ur lokalerna och behöver större yta? Då är du välkommen att kontakta Näringslivsteamet. Näringslivsutvecklare Anette Svahn arbetar som en länk mellan företagen, kommunen och olika organisationer. Till Anette kan du också vända dig om du vill veta mer om näringslivet i Kungälv: – Vi vill göra det enkelt för dig som är företagare i dina kontakter med Kungälvs kommun! Som en del av Göteborgsregionen vill vi självklart också se fler större företag i olika branscher representerade i Kungälv. Ett starkt och mångfasetterat näringsliv är en viktig framgångsfaktor för kommunen.

det innebär också en omfattande ombyggnad av det främre huset, Vingen. På så sätt blir det plats för 460 arbetsplatser. – Vi föreslår alternativet med 460 arbetsplatser eftersom det är lämpligast ur ekonomisk och funktionell synvinkel, säger Stephan Ekstedt, projektledare. Fördelarna med att samla de centrala kommunala funktionerna i ett ombyggt stadshus är många. Vi stärker Kungälvs stad och får ett levande centrum på dagtid. De 460 kommuntjänstemännen och besökare till stadshuset skapar efterfrågan hos butiker, restauranger, caféer och andra näringsidkare. Det lönar sig även för kommunen. Investeringskostnaden blir något högre, men det lönar sig ändå i längden genom lägre driftskostander när kommunen inte behöver hyra externa kontorslokaler. Arbetet och servicen till medborgarna kommer också att bli betydligt enklare och effektivare genom att fler funktioner och kommuntjänstemän samlas på en plats i moderna lokaler, som är bättre anpassade till verksamheten än idag.

Succé när årets Näringslivsdag firades på Havshotellet

Cirka 200 företagare och kommunfolk samlades på Havshotellet den 26 april för att fira näringslivet i Kungälvs kommun. Efter föredrag var det dags för middag, underhållning och prisutdelning. Årets företagare blev Havshotellets skapare Kjell Ottosson. Kjell Ottosson fick priset för att han verkar som entreprenör och byggare i över 40 år i Kungälv och att hans skapelse Havshotellet redan betyder väldigt mycket för Marstrand och inte minst alla Marstrandsbor som tagit gym, spa och restaurang till sitt hjärta.

Nämndhuset byggs om till Stadshus med plats för 460 arbetsplatser

Förslaget innebär en total ombyggnad av den bakre delen samt en påbyggnad med två våningar,

Komplett truckleverantör med service och kunden i fokus Nytt och begagnat – men framför allt service – med nyförsäljning av TCM- och CROWN-truckar och egen truckverkstad i Gislaved är inriktningen för Pär Mårtensson Service AB. Pär Mårtensson Service AB ombesörjer allt från försäljning och leasing till service och reparationer av högklassiga truckar. Vi träffar Pär Mårtensson som berättar att han startade firman 2005. Att starta eget var en dröm som han haft sedan barnsben. Att det blev just truckar föll sig naturligt efter 5 år i branschen på Linde. – Till en början var jag ensam i företaget och servade bara truckar, vilket fortfarande är vår huvudsysselsättning. Men idag är vi totalt 8 medarbetare som servar våra kunder som mestadels finns i regionen. Vi har ständigt 5 man ute på fältet för truckservice, säger Pär Mårtensson. – Vid behov skräddarsyr vi serviceavtal som passar dig och dina önskemål. Vi sätter kunden i fokus, håller vad vi lovar och tvekar aldrig på att vi ska vara ”Bäst på service”. Som vi brukar säga: Är du nöjd har vi gjort det som förväntats av oss, förklarar han.

Pär Mårtensson Service AB har nyförsäljning av TCM- och CROWN-truckar där de är återförsäljare för generalagenten Västsvenska Truck i Borås. Gislavedföretaget är en komplett truckleverantör som utöver truckservice och försäljning av nya och restaurerade, begagnade truckar med olika typer av finansieringslösningar även tillhandahåller reservdelar till alla truckmärken. – Vi reparerar och säljer begagnade truckar med garanti och har tillgång till reservdelar över natten till de flesta truckmärken på marknaden, understryker Pär Mårtensson. – En spännande uppgift sker efter sommaren, då vi ska vara med och installera självgående truckar, s k AGV, på Trioplast AB i Smålandsstenar. Trioplast är en av Europas ledande polyetenfilmstillverkare, säger Pär Mårtensson som alltid har sett långsiktigt på verksamheten med målet att serva befintliga kunder efter deras behov. Bland företagets kunder i regionen återfinns bland annat Trioplast AB, Weland AB och Burseryds Bruk, som för övrigt var Pär Mårtenssons allra första kund.

Per Mårtensson, VD Per Mårtensson Service AB

Allt från försäljning och leasing till service och reparationer av högklassiga truckar Hög service är vårt måtto – är du nöjd har vi gjort det som förväntats av oss. Industrigatan 5, 332 35 Gislaved , Telefon: 0371 - 141 52 www.martenssonservice.se


kungälvs kommun

31

www.svenskleverantorstidning.se

Med människan i centrum Kungälvs kyrka är en fantastiskt vacker träkyrka i barockstil frün 1682 med stort riksintresse. Tack vare sitt välbevarade helhetsskick räknas den som en av de mest intressanta kyrkorna frün den tiden i Sverige. Den är huvudkyrka inom Svenska kyrkan - Kungälvs fÜrsamling. Här träffar vi Martin Lindh, kyrkoherde i Kungälv och Ytterby och kontraktsprost fÜr GÜta Älvdalens kontrakt. Han berättar att Svenska Kyrkan bedriver en mycket omfattande verksamhet där man kan erbjuda sü mycket mer än traditionella ceremonier som dop, konfirmation, brÜllop och begravningar. Svenska Kyrkans ambition är att vara en aktiv del av det moderna samhället. – Det är viktigt fÜr oss att vara där människorna finns. Vi vill vara nära den kommunala verksamheten. Trampolinen är en samverkan mellan Kungälvs kommun och Svenska kyrkan. Här erbjuds olika stÜdgrupper fÜr barn och ungdomar i utsatta situationer. Sedan tvü ür tillbaka erbjuder vi en lüng rad �fixartjänster� fÜr vüra äldre där vi sysselsätter15 personer inom jobb- och utbildningsgarantin. Där fÜrsÜker vi erbjuda deltagarna en sü jobblik atmosfär som mÜjligt. Vi bedriver Üppen fÜrskola och har ett 10-tal kÜrer fÜr barn, ungdomar och vuxna. I Kungälvs och Ytterby fÜrsamling satsar vi mycket pü ledarutbildning fÜr ungdomar. Det kan vara duktiga ungdomar som kan bli ledare fÜr vüra ungdomsgrupper. Vi bedriver även mycket ungdomsarbete tillsammans med Pingstkyrkan och Missionskyrkan. Vi arrangerar även olika läger där vi bland annat üker till TaizÊ, säger Martin Lindh. I den lilla byn TaizÊ i Frankrike finns ett kloster som tar emot ungdomar och resenärer üret runt. FÜr besÜkarna kan en vistelse i TaizÊ vara ett tillfälle att sÜka kontakt med Gud genom bÜn,

süng, tystnad, eftertanke och samtal. Somliga kan finna vägen till frid, en mening med livet och kraft att gü framüt. Mer än bara kyrkor

Svenska Kyrkans arbete bedrivs pü flera ställen runt om i Kungälv och Ytterby: Kungälvs kyrka, Ytterby kyrka, Kastalakyrkan, Munkegärdekyrkan, Sjukhuskyrkan, Administrativa sektionen och KyrkogürdsfÜrvaltningen. Mitt i Ytterby finns Ytterby kyrka med fÜrsamlingshemmet intill. Kyrkan togs i bruk 1870. Kastalakyrkan frün 1980 är distriktskyrka i Kungälvs fÜrsamling och omrüdet Komarken. Munkegärdekyrkan stod färdig 1997 och är fÜrsamlingens nyaste kyrka. UtÜver detta har Martin Lindh fütt biskopens uppdrag att utÜva tillsyn Üver ett stÜrre omrüde, genom att han är kontraktsprost fÜr alla Svenska Kyrkans fÜrsamlingar inom Kungälv, Ale och Lilla Edets kommuner.

Sjukhuskyrkan

Patienter, anhÜriga och personal pü svenska sjukhus har alla sjukhuskyrkans stÜd. Med tillgüng till andaktsrum och personal kan du som drabbats av sorg eller behÜver hjälp vända dig till kyrkan direkt pü sjukhuset. Att bli sjuk kan ibland innebära att man ställs infÜr frügor eller känslor som man inte vet hur man ska hantera. Även när man är anhÜrig eller personal väcks ofta frügor. Att dü fü tala med nügon som har tystnadsplikt och som varken tillhÜr vürden eller familjen kan kännas skÜnt.

Diakoni

Diakoni är hela kyrkans ansvar, men de som är anställda som diakoner har ett särskilt ansvar att utÜva diakoni. De stÜttar utsatta människor: sjuka, ensamma, sÜrjande, äldre, behÜvande; människor som kanske drabbats av en livskris eller fastnat i missbruk. Det sker pü olika sätt; genom hembesÜk, samtal, gemenskapsfrämjande aktiviteter och mÜtesplatser som soppluncher

m.m. Arbetet pügür oftast i det tysta, men kan innebära en viktig skillnad. Att tala med en präst eller diakon behÜver inte alls handla om religiÜsa frügor, det kan rÜra sig om i stort sett vad som helst. Träffpunkten Kontakten

Ensamhet, utanfÜrskap, missbruk, psykisk ohälsa eller ekonomisk kris kan prägla vüra liv. Kontakten vill vara en plats där det är tillütet att fü vara som man är, och en plats fÜr gemenskap. Kontakten drivs av fÜreningen Kyrkornas OmsorgsCentrum - där Svenska kyrkan, Missionskyrkan och Pingstkyrkan samarbetar med Kungälvs kommun och Kungälvsbostäder.

Street Mission i Kungälv

– Street Mission i Kungälv är ute pü stan nattetid lÜrdagar-sÜndagar kl 22-02 jämna veckor. Vi bjuder pü fika och finns tillgängliga fÜr samtal. Vi har ett partytält uppställt och profilerar oss i rÜda jackor. Genom vür vuxennärvaro hoppas vi kunna bidra till stÜrre lugn och trygghet pü vüra gator. Det är ett projekt som genomfÜrs

Specialister pĂĽ prestanda och ekonomi 4PMCSĂŠDLFHBUBO ,VOHĂŠMWt5FMFGPOtJOGP!SJDBBCTFtXXXSJDBBCTF

pü ideell basis tillsammans med Pingstkyrkan och Missionskyrkan, berättar Martin Lindh. – Kyrkan har blivit mer Üppen de senaste üren. Det är viktigt med personliga mÜten. Vi tar vara pü de kontakter som vi für. Det finns mycket engagemang i vür fÜrsamling och det är flera hundra personer som hjälper oss helt ideellt, säger han. PREP Friskvürd fÜr parrelationer

– HÜsten 2012 inbjuder vi par i Kungälv och Ytterby till en PREP-kurs. Det är helt nytt fÜr oss här i Kungälv. PREP är en kurs som vänder sig till alla par som bestämt sig fÜr att leva tillsammans och som vill stärka sin relation. PREP ger er enkla och effektiva redskap fÜr bättre kommunikation, säger Martin Lindh. Det handlar om ett pedagogiskt fÜrebyggande program - inte terapi - och lämpar sig därfÜr inte fÜr par som befinner sig i kris. Metoden bygger pü mer än 25 ürs vetenskaplig forskning om parrelationer.


32

kungälvs kommun www.svenskleverantorstidning.se

Minskade utsläpp och lägre bränslekostnader Sedan 1992 har RICA Engineering i Holland varit en av Europas ledande specialister på att utveckla mjukvaror till bilars motorstyrsystem (ECM). Många års erfarenhet i kombination med avancerad utrustning gör att RICA behärskar nästan samtliga bilmodeller och motorer på marknaden.

ECM (engine control module) är huvudstyrenheten i fordonet som kontrollerar motorn och dess parametrar. RICA:s mjukvaror för uppgradering av ECM är designade och utvecklade för att hålla sig inom samma emissionsspecifikationer som när bilen lämnade fabriken. Men RICA stannar inte där för att kunna sänka CO2-emissionerna. RICA är det enda företaget på marknaden som kan erbjuda uppgraderingar där fokus endast ligger på att minska emissionerna och bränslekostnaden. RICA E-Power

RICA E-Power är den miljövänligaste mjukvaruuppgraderingen av bilens ECM som finns att tillgå idag och skiljer sig markant mot de sedvanliga effekthöjande mjukvarorna. Även när du väljer en vanlig RICA ECMuppgradering för effekt och prestanda kommer du att kunna göra stora besparingar när det gäller bränslekostnader, upp till 5-10% i genomsnitt. – RICA Engineering har länge varit engagerat inom motorsport och har utfört optimeringar på både BMW och Volvo för motorsporttävlingar. RICA erbjuder också ett brett sortiment av high performance produkter till din bil, bland annat turbokit och avgassystem. Vi startade vårt företag SCT Competition AB 1997 och gick samman med holländarna 2008. Utöver distribution och teknisk support för RICA:s mjukvaror i Skandi-

navien så är RICA Sverige center för all export och försäljning världen över. Exporten av produkterna sker via ett distributionsnätverk och var du än befinner dig så kan vilken RICA återförsäljare som helst hjälpa dig, berättar Kalle Nilsson, VD och ägare i RICA Engineering Sweden AB och manager i det holländska moderbolaget. All utveckling och testning av mjukvara sker i Holland där det finns tre testcenter. I början var det mest till Volvo men nu finns det mjukvara till de flesta bilmärken som t ex Ford, BMW och VAG (Volkswagen, Audi m fl). Kalle Nilsson har tidigare arbetat på Volvos motorsportavdelning och har själv tävlingskört i Rallycross SM och EM där han då har tävlat mycket mot bland andra Kenneth Hansen. – Vi har tre medarbetare i det svenska bolaget och sedan december 2010 har vi legat i nya lokaler i Solbräcke, Kungälv, säger Kalle Nilsson. iSoftloader tekniken är nu tillgänglig för nästan varje bil!

RICA iSoftloader är ett mycket lättanvänt verktyg som är utvecklat för att kunna ladda original och optimerad mjukvara till din Volvos ECM. Det lilla handhållna verktyget kräver inte en bärbar dator för programmering av bilen och ansluts till OBDII-uttaget för att kunna kommunicera med bilens styrenheter. Du kan utföra programmeringen själv, snabbt och enkelt.

Framgångarna för den här produkten har lett till utvecklingen och lanseringen av RICA iSoftloader II, ett verktyg som passar till de flesta bilmärken och modeller från Alfa Romeo till Volkswagen. – Med hjälp av iSoftloader II kan du snabbt och lätt byta mellan original och RICA:s uppgraderade mjukvara. Det är ingen risk att programmeringen försvinner vid verkstadsbesök. Du kan också flytta med dig din iSoftloader II när du byter bil (förutsatt att iSoftloader II är kompatibel med den nya bilen), säger Kalle Nilsson. Specialuppgraderingar

RICA Engineering utför också alla typer av specialuppgraderingar för ECM för alla förekommande motorer och styrsystem inklusive OEM och eftermarknadssystem. – Specialuppgraderingar kan även utföras hos samtliga av RICA:s återförsäljare världen runt genom att använda s k ”remote-access” antingen via en iSoftloader eller via RICA återförsäljarens programmeringsverktyg, förklarar Kalle Nilsson. RICA Engineering är för närvarande det enda eftermarknadsföretaget specialiserade på mjukvaruoptimeringar av motorstyrsystem som har utfört oberoende Euro 4 tester på sina mjukvaror. Detta har gjorts för att påvisa att även RICA:s mjukvaror klarar av de hårt ställda krav som bilfabrikanterna måste hålla sig till.

Två företag under samma tak Ytbeläggningar av plastmaterial för bland annat golv samt pappersfärger till pappers- och massaindustrin är två produktområden i OHLA Plast & Färgteknik AB i Kungälv. Sedan januari 2012 finns även konsultföretaget Leadco Engineering i samma lokaler och de båda företagen samarbetar nu mycket. OHLA Plast & Färgteknik AB startade 1981. Företagets VD Olof Högstedt jobbade tidigare på den anrika Galonfabriken i Västra Frölunda, Göteborg och han lärde sig mycket under de åren.

– Vi började som en ingenjörsfirma med lokaler på Eriksbergs gamla varv i Göteborg men redan efter ett halvår började vi att producera själva. Jag tog kontakt med golvtillverkaren Forbo-Forshaga i Göteborg och resultatet av detta blev att vi sedan 1982 fungerade som underleverantör av en rad olika produkter till dem. 1997 flyttade vi till Rollsbo i Kungälv och byggde vår egen fastighet. Den är väl anpassad efter vår verksamhet och även miljöanpassad. 1999 byggde vi ut våra lokaler ytterligare, berättar Olof Högstedt. Som underleverantör till plastindustrin levererar Kungälvsföretaget i första hand material för beläggning av ytor. En av kunderna är Centri AB i Sollentuna som tillverkar proteser och exporterar mycket till bland annat USA. För pappers- och massaindustrins behov producerar man pappersfärger som underleverantör till Kemira. Företaget samarbetar även med Tarkett i Ronneby och tar fram en fogvätska till deras golv. – Här på OHLA Plast & Färgteknik är vi mycket duktiga på att ta fram olika specialblandningar i små serier. Arbetet innebär mycket provning och tester. Vi skapar ett recept och provar oss fram för att få fram ett material som passar kundens ändamål, säger Olof Högstedt. Konsulter inom processteknik

Leadco Engineering drivs av tre ingenjörer – Anders Lindén, Dick Gustafsson och Lars Andreasson – som under många år ansvarat för den tekniska utvecklingen på Forbo Project Vinyl AB, tidigare Forbo Forshaga AB. Anders är kemisten, Dick är specialisten på maskinteknik och Lars står för elautomationen. – Våra kompetenser kompletterar varandra så att vi tillsammans kan skapa fungerande helhetslösningar. Alla företag som sysslar med någon form av beläggningar kan ha stor nytta av oss.

Vi riktar oss till kunder inom processindustrin som vill ha hjälp med att utveckla sina produkter, sin process och produktionsutrustning. Vi är en självklar partner för företag som för tillfället inte har egna resurser eller kompetenser, berättar Dick Gustafsson och Anders Lindén och fortsätter: – Vår specialitet är att kombinera nya maskiner med befintliga till fungerande processlösningar. Vi vrider och vänder på material och processer, bygger prototyper och testar. Om den maskin som behövs inte finns kommersiellt tillgänglig så tar vi fram den. – Vi har också arbetat mycket med att sy ihop lösningar för snabba produktbyten, något som blir allt viktigare i industrin. Särskild kompetens har företaget inom teknik att blanda, hantera och fördela partiklar av många

olika material, att belägga eller prägla ytor, att forma och laminera olika skikt. Leadco Engineerings nya pilotlinje har besökts flitigt under våren. Pågående och planerade försökskörningar ger företagets kunder en unik möjlighet att testa maskiner, produkter och processlösningar. – Vi är tämligen ensamma om att kunna erbjuda en testlinje där olika företag kan provtillverka sina nya produkter i små serier. Då behöver de inte störa sin egen produktion under tiden, förklarar Dick Gustafsson och Anders Lindén. Leadco Engineering innehar även en agentur för försäljning av maskiner från Gala GmbH, en ledande tillverkare av utrustning för undervattensgranulering av plastmaterial.

Oavsett vem du är, är du lika välkommen

.

. .

.

.

. .

. .

gudstjänst diakoni tro ungdom samtal gemenskap sång internationellt barn stillhet

www.svenskakyrkan.se/kungalv


falkenbergskommun 33 www.svenskleverantorstidning.se

falkenberg

Människor som mür bra gÜr ett bra jobb

Befolkning: 41Â 304

Genom ett proaktivt arbete ute pü plats hos kunden kan vi fÜrebygga eventuella arbetsskador, och samtidigt gÜra specifika riskbedÜmningar när det gäller arbetsmiljÜn, berättar Ulrika Karlsson, VD och ergonom. – UtÜver vanliga hälsoundersÜkningar erbjuder vi bl a hälsomanagement, sjukvürd och rehabilitering, och kan därigenom rapportera resultat, fortsätter hon. – Idag sätter münga fÜretag personalen i centrum och inser att deras hälsa gynnar fÜretaget pü lüng sikt, säger Ingvor SjÜgren, verksamhetschef och fÜretagsskÜterska.

Falkenberg har smüstadens charm, turistortens rika utbud av boende och aktiviteter och inlandets välkomnande naturrikedom. Ätran rinner som en livsnerv genom kommunen. Ullared med sitt stora affärsutbud lockar miljoner besÜkare varje ür. Kommunen är den till ytan stÜrsta kommunen i Halland. Siffran gäller fÜr 2011-12-31.

Serviceavtal

– Vi upprättar specifika fÜretagsavtal med alla nya kunder, efter att fÜrst ha varit ute pü plats hos fÜretaget, och kan därefter erbjuda den bästa lÜsningen fÜr deras anställda, säger Ulrika Karlsson. Falkenbergs FÜretagshälsovürd har idag olika typer av serviceavtal, beroende pü kundernas behov, med cirka 200 fÜretag.

Källor: www.falkenberg.se och www.scb.se

Vision 2020

Allt fler fÜretag inser att medarbetarnas hälsa är viktig fÜr fÜretagets framgüng och lÜnsamhet. Vi tror pü att hälsa är en strategisk früga fÜr fÜretaget och att det krävs en helhetssyn fÜr att fÜrebygga ohälsa. Med helhetssyn menar vi en organisation som jobbar med hälsoperspektivet pü olika plan; främjande, fÜrebyggande och rehabliliterande. Det menar Ulrika Karlsson och Ingvor SjÜgren pü Falkenbergs FÜretagshälsovürd. I en fantastisk anläggning i gamla Vin & Sprits lokaler i Falkenberg träffar vi Ulrika Karlsson och Ingvor SjÜgren som den 1 juni 2009 tog Üver Falkenbergs Industrihälsovürdscentral AB, FIHAB och bytte namn pü verksamheten till Falkenbergs FÜretagshälsovürd. Detta gjordes fÜr att mÜta dagens olika kunder, som kan hÜra

hemma inom alla skiftande branscher, och inte enbart inom industrin. Idag har fÜretaget ett knappt 10-tal heltidsanställda som tillsammans med underkonsulter ser till att människor mür bra pü sina arbetsplatser i Falkenberg med omnejd. – Intresset fÜr proaktivt hälsoarbete Ükar.

Falkenbergs kommun har en vision om att man redan ür 2015 ska vara en av Sveriges främsta tillväxtkommuner. FÜretagsklimatet ska vara bland de främsta i landet. Man vill att Falkenbergs kommun ska kunna erbjuda sällsynt goda mÜjligheter till boende, arbete, välbefinnande, utveckling och utmaningar! – Falkenberg är en ständigt växande kommun som arbetar mycket med att fÜrbättra fÜretagsklimatet och stimulera till ett Ükat fÜretagande. DärfÜr ser vi ljust pü framtiden, konstaterar Ulrika Karlsson.

Har lÜsningarna pü bil- och industrielektriska problem Ett team av fyra servicekunniga personer med en gedigen erfarenhet frün elbranschen tog 2010 Üver Falkenbergs Elektriska AB. Med sin bakgrund inom bil- och industriel kompletterar de den expanderande verksamheten med Bosch Car Service. Falkenberg Elektriska AB är moderbolag i den verksamhet som bedrivs inom bil- och industrielomrüdena under namnet Falkenbergs Bil & Ind. El AB av de fyra delägarna – Dragan Dedic, Urban Pettersson, Rasmus Johansson och Samuel Johansson – tillsammans med deras medarbetare. Falkenbergs Bilelektriska erbjuder fÜrsäljning och service av allt inom Bil / Buss / Lastbil / Truck / Entreprenad/jordbruksmaskiner osv. De har även ett stort lager med reservdelar  inom  belysning, kablar, installationsmaterial, startmotorer, batterier och generatorer  men kan även ta hem delar fÜr service eller Üvrigt pü beställning. Alkolüs och färdskrivare Ett sätt att fÜrhindra fÜrare frün att kÜra onyktra är att utrusta fordonet med ett alkolüs. Dräger har levererat alkoholtestare fÜr utandningsluft till världens olika poliskürer i mer än 50 ür.

– Vi säljer, installerar och servar Drägers alkolüs och är ocksü ackrediterade av Swedac fÜr att kunna utfÜra 2-ürskontrollen av de analoga och digitala modeller av färdskrivare som vi säljer och installerar, säger Dragan Dedic. Falkenbergs Industrielektriska erbjuder omlindning, reparation och service av elmotorer samt fÜrsäljning av nya elmotorer, fläktar, reservdelar och all service inom industriel. – Ett stadigt Ükande behov dü vi är tämligen ensamma i Falkenberg om att serva alla typer av elmotorer fÜr industri och lantbruk och även har ett brett sortiment av nya elmotorer, en del begagnat och reservdelar i lager, säger Urban Petterson som har 40 ür i branschen. Industrikunder är bland andra SCA, Greif (industriella fÜrpackningar), SIA Glass och Berte Kvarn. Bosch Car Service innebär service,  underhüll och reparationer av  personbilar av alla märken under garantiperioden med fasta priser och bibehüllen nybilsgaranti. FÜr detta används endast Bosch originaldelar. I butiken tillhandahüller fÜretaget ocksü ett brett sortiment av Bosch-produkter. – Vürt mül är erbjuda dig som kund profes-

sionell hjälp med de senaste tekniska lÜsningarna med hÜg service, snabba leveranser och god kvalitet till ett bra pris. Vi fÜrsÜker att vara det naturliga valet i Falkenberg, avslutar Dragan Dedic och Urban Pettersson.

Urban Pettersson Samuel Johansson och Dragan Delägare av Falkenbergs Bil & Ind. El AB.

Falkenbergs Bilelektriska fortsätter med fÜrsäljning och service av allt inom Fordon Teknikniska / Bil / Buss / Lastbil / Truck Falkenbergs Industrielektriska erbjuder omlindning och service av elmotorer samt fÜrsäljning av nya elmotorer, fläktar, reservdelar och all service inom industri el

5FMFGPOr-ÅTNFSQÇXXXGCHFMTF

Ring oss idag pü telefon 0346-­174 30 www.falkenbergsforetagshalsovard.se


34

varbergs kommun www.svenskleverantorstidning.se

varberg Befolkning: 58 576

Varberg är idag Sveriges Kurort. Härliga bad kompletteras med energigivande spaanläggningar, ett levande centrum, vackert inland och surfanläggningar längs kusten. Entreprenörsandan är stor. Företag har i god jordmån vuxit sig till stora företag och koncerner och många har valt att ha kvar sina huvudkontor här. Varberg ligger i framkant inom skobranschen men även inom logistik och spa och friskvård. Inflyttningen är stor. Här är det lätt att arbeta, leva och må bra. Närheten till natur, aktiviteter, jobb, sjukvård och service lyfts ofta fram. Du kan cykla eller gå till det mesta. Siffran gäller för 2011-12-31. Källor: www.varberg.se och www. scb.se

Varsam bilvård i Varberg Hos Biltvätten i Varberg tvättas alltid alla bilar utvändigt för hand och invändigt utför man en noggrann rengöring. Lackförsegling utförs vid behov men appliceras med fördel på nybilslack. I de två tvätthallarna kan Biltvätten i Varberg ta in fordon på upp till 8 ton samt husbilar på upp till 12 meter. Även båtar kan få in- och utvändig behandling här. – Mina båda medarbetare, Stanimir Radoynov, som varit med från starten och Sasho Bochev, som kom till firman i juni 2011, härstammar från Bulgarien. Det har gjort att språket i bilhallen har utvecklats till en hybrid av svenska och bulgariska. Väldigt givande och kul, berättar Staffan Swanström som startade Biltvätten i Varberg AB i januari 2010 och mer än gärna lär sig ett nytt språk utöver de han redan behärskar. Staffan lovordar sina medarbetare för deras noggrannhet och enorma engagemang. – Utvändigt tvättas alla bilar för hand, vilket är ett signum för Biltvätten i Varberg AB som har en slogan som lyder: ”Med Biltvättens händer får ni bort smuts och ränder”. Invändigt tar vi alltid först ut alla mattor och spolar av dem. Sedan vi gör en ordentlig rekond som består av rengöring och dammsugning samt polering som gör allt invändigt blir som nytt och väldigt fräscht. Vi gör också lackförsegling, säger Staffan Swanström.

En lackförsegling ökar glansen, avrinningen, slittåligheten och 2:a-handsvärdet på bilen. Livslängden varierar på grund av olika faktorer som tvättfrekvens, typ av avfettningsmedel och dosering av medel, allmänt lackslitage samt lackförseglingens tålighet. – Lackförsegling innebär att man efter tvätt, avfettning och polering applicerar en smet som går in i varenda por i lacken och gör att ingenting fastnar på den. Något som alla nya bilar borde ha. Bilen behåller sin lyster år efter år men man bör göra det minst en gång om året eftersom asfalt och flygrost, små partiklar som kan göra mycket skada på illa skyddade bilar, kan komma att fastna efter en tid utan ny service, förklarar Staffan Swanström.

Biltvätten i Varberg AB har ett nära samarbete med flera företag i Varberg medan privatpersoner står för 15-20% av omsättningen. Det fina läget med både mycket plats för bilar, som samtliga låses in över natten, ger även privatpersoner perfekta möjligheter att äta lunch, fika, eller shoppa i de närliggande restaurangerna och butikerna. En bra samarbetspartner är Bildepån. De lade ner sin egen rekond och detta gjorde att Biltvätten i Varberg fick fler fordon att ta hand om. Posten med en fordonsflotta på 35 bilar är också en fin kund som betyder mycket för verksamheten.

Allt för din cykel Varbergsföretaget Erlan Cykel & Sport startades för snart 100 år sedan. Idag har man ett brett utbud av cyklar, cykeldelar och tillbehör som säljs både i en traditionell butik och via en webbshop. Försäljningsverksamheten kompletteras med cykelverkstad och uthyrning.

Tomas Emanuelsson

– Det var redan 1914 som Patrik Algot Bengtsson startade företaget under namnet Erlans Velocipeder. Mina föräldrar köpte företaget 1971 och jag har jobbat här sedan dess. Min pappa Tore hade ett långvarigt samarbete med cykeltillverkaren Monark och idag har vi även märken som t ex Bianchi, Crescent, Cube, Nishiki och Shimano. Jag köpte företaget av mina föräldrar 1993 och 2005 öppnade vi vår webbshop som ett komplement. Butiken står idag för 2/3 av försäljningen, berättar Tomas Emanuelsson som har 4 heltidsanställda och tillsammans med extrapersonal sysselsätter företaget totalt 12 personer. Genom lanseringen av webbshopen har butikens utformning förändrats på ett positivt sätt och idag kompletterar de båda rörelserna varandra mycket väl. – Vi gör allt för att det ska gå så smidigt som möjligt att handla hos oss. Vårt mål är att leverera alla varor snabbt, till ett bra pris och ha så god service som möjligt. Det kan vi göra genom kombinationen av cykelbutik och webbshop. För

våra kunder är helheten viktig, d v s att vi har allt från standardcyklar till världsklassprodukter för proffsanvändaren med tillbehör inom alla segment av cykelsporten som MTB, racer o s v. Cykelkläder, cykelhjälmar, cykelhandskar och cykelskor, packväskor, vätskebehållare, sportglasögon och mycket mer liksom en rad olika motionsredskap ingår i vårt sortiment. Vi har naturligtvis också en barnavdelning, säger Tomas Emanuelsson. Erlan Cykel & Sport har uthyrning av cyklar och cykelkärror året runt. Cyklarna som man hyr ut är Skeppshult Populär 3-växlade herr- eller dammodeller. Kärrorna är Mini Maxi, en lastkärra som går att transportera barn i.

Besök oss på Elmia Lastbil 2012, 22-25 augusti. Vi finns i monter B05:33. Bema Kättingmäster Vagnvägen 4, 432 32 Varberg Telefon 0340-87050  

Filial: Företagsvägen 7, 953 33 Haparanda Telefon 0922-145 00 www.kattingmaster.se

Bema Kättingmäster  AB  


varbergs kommun 35 www.svenskleverantorstidning.se

Specialister på lyftredskap, lastsäkring och kätting I Varberg finns ett framgångsrikt familjeföretag med inriktning på alla typer av kätting, lyft- och lastsäkringsutrustning. Företagets största styrka är förmågan att kunna skräddarsy optimala lösningar baserad på den enskilda kundens unika behov. Bema Kättingmäster AB grundades 1981och är idag ett av de marknadsledande företagen på både standard- och specialanpassade lösningar inom: lyftredskap (grade 80 - 120), mjuka lyft, lyftblock, alla typer av kätting, låskätting (klass 2 - 5), snökedjor, slirskydd/skogskedjor, NATOgodkänd militärutrustning, surrning/lastsäkring, spännband, stållinor etc. Bemas låsprodukter är testade och certifierade SBSC och därmed godkända av SSF.

Huvudkontor/lager finns i Varberg, filial i Haparanda, ett renodlat säljkontor i Bollnäs och systerbolaget Transportutstyr A/S i Oslo (Norge). I koncernen finns också det egna fastighetsbolaget Bema Scandinavia AB och alla bolagen ryms under moderbolaget Frenja Invest. Bemas affärsidé: ”Utvalda produkter för en bra totallösning till bästa pris”

Bema Kättingmäster bearbetar och förädlar kätting. Arbetar med standard och kundanpassade lösningar. Bema konstruerar, anpassar och kombinerar produkter som resulterar i en för kunden optimal kvalitetsprodukt. De kan även ombesörja delmontage, för att säkerställa att hela produktionskedjan är lika stark. Företaget har kunder inom industri, transport, järnhandel, entreprenad, marinbutiker, mc-butiker, skog och handelskedjor såsom

Würth, Dahl och Karl Hedin. På slirskyddssidan finns bl.a. återförsäljarna Vianor, Kville Transport och Euromaster. Inom industri Xylem Watersolution AB, Trelleborg Forsheda Ab och Hags. Magni Brorson, grundare och ägare, är fortfarande aktiv i företaget, där han som Senior Advisor delar med sig av sin mångåriga erfarenhet. Han är även en av dem som är ansvarig för produktutvecklingen. Bema kommer att lansera en ny produkt inom sortimentet ”låskätting och tillbehör”. Bema kallar det ”TUT-lås”. Behovet att låsa våra egen-

domar ökar för varje år och nya lösningar för att täcka upp behovet behövs. Detta lås är ett hänglås kombinerat med wire eller kätting och är försett med ett larm. Låsen är t.ex. för att låsa en barnvagn ståendes i trappuppgången/utanför affären eller cykeln/mopeden m m. Tjutande lås är effektivt och skrämmer ofta tjuven. Bema Kättingmäster AB ställer ut på Elmia Lastbil, den internationella mässan för för åkerioch transportbranschen på Elmia i Jönköping den 22-25 augusti 2012. Monter B05:33.

Säkra elinstallationer i Varberg Med ett arbetsområde som sträcker sig över hela Halland, Göteborg och Sjuhäradsbygden erbjuder Varbergsföretaget Conveno Elinstallationer AB tjänster inom elinstallation, tele/data, styr och regler, industri och lantbruk. Conveno Elinstallationer AB startades 2008 och finns idag i strategiskt belägna lokaler nära motorvägen och centrala Varberg. Företaget drivs av bröderna Jesper och Joacim Gunnar som tillsammans har över 20 års erfarenhet av elinstallationer. – Vid behov av elektriker för installation inom nybyggnation eller renovering erbjuder vi med vår kunskap en säker och trygg elinstallation enligt kundernas önskemål. Vi utför även entreprenader inom elinstallation, bl a i samband med nyproduktion av villor med det lilla extra. Vi samarbetar med större byggföretag och utför mycket ROT-arbeten åt privatpersoner när det gäller renoveringar och badrums- och köksinstallationer. Våra servicebilar tar oss dit vi behövs, säger Joacim Gunnar.

En bra samarbetspartner som de har haft ett långt samarbete med är företaget Kakelspecialisten. – Vi har aldrig haft så många anbud och förfrågningar som nu när det byggs en hel del runt om i hela Halland, en väldigt positiv utveckling, säger de båda bröderna som ser ljust på framtiden.

Jesper och Joacim Gunnar

Hos oss får din bil en skonsam behandling Vi tvättar enbart för hand och spolar alltid av mattorna. Vi torkar också rent dörrkarmar och ser till att fälgarna blir extra fina. En utvändig tvätt tar ca 25 minuter. Kontakta oss på telefon 0730-97 19 10 eller besök www.biltvattenivarberg.se


36

varbergs kommun www.svenskleverantorstidning.se

Cramo växer med projekten Hos Cramo kan du hyra byggoch anläggningsmaskiner, arbetsplattformar, truckar, bodar, liftar, containrar och byggnadsställningar. Service och reparationer utförs av Cramos landsomfattande serviceorganisation med välutrustade verkstäder och fältservice. Fredrik Bergström har varit i bolaget i 14 år. Han startade sin karriär som elektriker och servicetekniker och verkar idag som depåchef med säljansvar på Cramos Varbergsdepå. Cramo Varberg har idag 5 anställda där leverantörer, reparatörer, innesäljare och servicetekniker ingår. – Cramo i Varberg är en fullserviceleverantör med inriktning mot byggföretag, offentlig sektor samt industrin i sin helhet. Depån har allt som kan tänkas för uthyrning, till exempel anläggningsmaskiner, bodar, ställningar, maskiner m m. Storleken på byggplatserna varierar men vi kan i stort sett ta oss an hur stora uppdrag som helst då vi har över 100 depåer runt om i Sverige att plocka hem maskiner och utrustning från. Vi växer med projekten och expansionen är bara ett par dagar ifrån, säger Fredrik Bergström. Nu är Cramo Sverige trippelcertifierade! Cramo är nu certifierade enligt OHSAS 18001 vilket kräver ett systematiskt sätt att leda, styra och utveckla organisationens arbetsmiljöarbete. Cramos certfiering i Arbetsmiljö kompletterar tidigare certifieringar inom Kvalitet och Miljö (ISO 9001 och ISO 14001), vilket innebär ett integrerat ledningssystem där man är det enda fullcertifierade företaget i branschen. Arbetsmiljöarbetet har bland annat lett till förbättringar i maskinparken (mer ergonomiska och tystgående maskiner samt maskiner med ännu lägre vibrationer), ett mer strukturerat sätt att ta hand om inrapporterade tillbud och olyckor samt bättre förebyggande riskbedömningar. Den externa granskningen som certifieringen medför är en extra säkerhetsgaranti för Cramos kunder och medarbetare. – Vi har ett par pågående projekt som är väldigt

Fredrik Bergström, depåchef med säljansvar på Cramos Varbergsdepå.

intressanta, bland annat samarbetar vi med Värö bruk och deras byggprojekt , samt bygge av ett helt nytt värmeverk för Varberg Energis räkning. Varbergs kommun hyr allt av Cramo via ett ramavtal med Cramo Sverige AB, säger Fredrik Bergström och fortsätter:

Att inte cykla är, att gå ett steg för långt.

Västra Vallgatan 41, 43241 Varberg | Tel. 0340-14455 | www.erlan.se

– Alla jobbar i ett stort team för att bibehålla standarden på vår service. Det gör att vi fått den framgång vi har idag. Vår företagskultur har resulterat i en väldigt låg personalomsättning. I princip är det ingen som slutar hos oss förutom i

de fall där de går i pension. Jag tror att det beror på att alla projekt är unika och arbetet varierar från dag till dag, något som självklart ger en spännande dynamik.

Tel: 0340-590900 www.conveno.se


flens kommun 37 www.svenskleverantorstidning.se

flen

Befolkning: 16 063 En del tror att Flen ligger vid sidan om men egentligen ligger Flens kommun mitt i. Mittens Rike säger en del. Så har det faktiskt alltid varit. Ett tecken på handel och kontakter med omvärlden är fornborgarna. De finns tätare här än någon annanstans i världen, sägs det. Då kom besökarna med båt. Numer kommer de med stambanan och på vägarna som bär till och från Flen. En annan egenhet med Flensbygden är att man ofta träffar på kungar, statsministrar och näringslivstoppar. Här får de vara I fred. Man kan möta dem på systembolaget eller i trafiken. För bygdens folk är det inget särskilt med det. Det är nog därför makthavarna trivs så bra här. Här kan man vara som folk är mest. Siffran gäller för 2011-12-31. Källor: www.gislaved.se och www.scb.se

Fredrik Karlsson, ägare av Flens Glas.

Flens Glas löser dina glasproblem Flens Glas är företaget som bygger lösningar och har ett brett kunnande inom glasmästeri. Flens Glas är ett modernt glasmästeri med ett brett kunnande. De utför traditionella glasarbeten och även glasning med ny design och teknik. De har som målsättning att ha en snabb och fungerande service. Med  ett brinnande intresse för kvalité och miljö vill de kunna leverera det bästa för deras kunder. Flens Glas kunder är privatpersoner, försäkringsbolag, företag, byggentrepenörer och fastighetsägare. Deras miljöarbete består i att så långt som det är möjligt använda material som är skonsamma mot personalen och miljön. De vill även se till att all verksamhet som bedrivs sker med minimal miljöpåverkan, exempelvis under transport och materialåtgång. Vårt miljöarbete ska följa gällande miljölagstiftning och krav genom att höja medvetandet kring miljöfrågor hos personal och ständigt ha en strävan att förbättras, berättar Fredrik Karlsson, ägare av Flens Glas. En klassisk verkstad och garage för lagning och byte av bilrutor

Flens Glas har i dag en stor verkstad och garage för lagning och demontering av bilrutor. De har även en vision att bygga upp ett showroom i den gamla rambutiken där Fredrik Karlsson kommer att visa vad mer en glasmästare kan göra. Där vill Fredrik kunna visa vad man kan göra med glas och plexi. Han berättar att man kan göra otroligt mycket såsom böja, limma, skapa och samtidigt designa i detta material. Fredrik Karlsson är utbildad glasmästare med ett gesällbrev och har tidigare arbetat som anställd på ett glasmästeri i Flen. I dag arbetar vi med alla typer av glas. Plexi, spegelglas, energiglas, samt att vi även designar i glas och plexi. Vi både bockar och böjer, berättar han. De har även ett stort lager av gammalt glas som inte längre tillverkas. Flens Glas arbetar mot både små och stora kunder och både privata som företag. De arbetar dessutom mot försäkringsbolag, byggföretag och ute hos kund om så önskas. Vi bygger lösningar. Vi har hög kvalitet och är otroligt breda. Till oss kan man komma med sina problem och när det gäller glas löser vi det, säger Fredrik Karlsson. JULIA WIBERG

Fredrik Karlsson köpte glasmästeriet av den förra ägaren, Olov Janson, som gick i pension. Företaget hette tidigare Jansons glasmästeri och grundades 1949 och drevs under 63 år av familjen Janson.

Flens Glas utför de ÁHVWDDUEHWHQLQRPJODV Kontakta oss på telefon 0157-108 68, 070-350 53 34 HOOHUEHV|NZZZÁHQVJODVVH

Besök vår hemsida – ladda ner tidningen!

www.svenskleverantorstidning.se


38

region gotland www.svenskleverantorstidning.se

Befolkning: 57 308

Om Region Gotland

Landskapet Gotland utgör en enda kommun, som sedan den 1 januari 2011 heter Region Gotland.

Landskapet Gotland utgör en enda kommun, som sedan den 1 januari 2011 heter Region Gotland.

gotland På Gotland finns inget landsting utan Region Gotland ansvarar för både primärkommunala uppgifter och landstingskommunala uppgifter som vård och kollektivtrafik. Även det regionala utvecklingsansvaret ligger på Region Gotland. 2011-2014 styrs Region Gotland av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Regionen har 57 308 invånare, varav omkring 24 000 bor i Visby som är den enda staden. De största tätorterna utanför Visby är Hemse, Slite, Roma och Klintehamn. Siffrorna gäller för 2011-12-31. Källor: www.gotland.se och www.scb.se

På Gotland finns inget landsting utan Region Gotland ansvarar för både primärkommunala uppgifter och landstingskommunala uppgifter som vård och kollektivtrafik. Även det regionala utvecklingsansvaret ligger på Region Gotland. 2011-2014 styrs Region Gotland av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Regionen har  cirka 57 300 invånare, varav omkring 24 000 bor i Visby som är den enda staden. De största tätorterna utanför Visby är Hemse, Slite, Roma och Klintehamn. Region Gotland har en ny grafisk profil. Den vädur, det vill säga Gotlandsbagge, som under flera hundra år har funnits i olika skepnader, har nu fått en förnyad form. Appliceringen av den nya logotypen på allt material sker efter hand. Skyltar med den gamla logotypen kommer exempelvis att bytas ut successivt.


region gotland

39

www.svenskleverantorstidning.se

Vision Gotland 2025 – i huvudet på en näringslivschef Hela Gotland är en region sedan den 1 januari 2011. Man tar hand om gator, skolor, vård av äldre, sopor, fotbollsplaner och brandkåren. Region Gotland sköter också sjukvården och bussarna på ön. Men man jobbar även med Gotlands framtid, bland annat i Vision Gotland 2025. På Gotland finns inget landsting utan Region Gotland ansvarar för både primärkommunala uppgifter och landstingskommunala uppgifter som vård och kollektivtrafik. Även det regionala utvecklingsansvaret ligger på Region Gotland. Regionen har  cirka 57 300 invånare, varav omkring 24 000 bor i Visby som är den enda staden. De största tätorterna utanför Visby är Hemse, Slite, Roma och Klintehamn. Vill stärka varumärket Gotland

Gotland ska vara en plats där det är bra att bo och leva. Invånarna ska må bra och vara friska. Det ska finnas jobb och skolor men också vara lätt att ha ett eget företag. Minst 65 000 personer ska bo på ön som siktar på att bli världens bästa, när det gäller miljöfrågor. ”Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust”, står det i Vision Gotland 2025. Kreativitet, livskraft, livslust, närhet och magiskt är fem ord som definierar varumärket Gotland. – Vi satsar på att stärka varumärket Gotland. Vi ska ha bra dynamik för företagen på Gotland

och jobbar mycket med verksamhetsutveckling, säger Stefan Persson, näringslivschef, Region Gotland. Region Gotland jobbar med kompetensutveckling, men också med att öka attraktionskraften. – Vi vill ha hit fler företag till Gotland, säger Stefan Persson. Mötas på Gotland

När det gäller internationaliseringen anser man sig ha stor potential. Gotland har utmärkta förutsättningar för stora och lyckade mötesarrangemang. Här finns lång erfarenhet av både nationella och internationella möten.Till exempel har den välkända Almedalsveckan arrangerats här i över 40 år. Gotland Convention Bureau (GCB) fungerar som koordinator mellan dig som kongressarrangör/mötesplanerare och aktörerna i den gotländska mötesindustrin. På ett smidigt sätt slussar man dig till de allra bästa och mest lämpade leverantörerna. – Vi har fördubblat antalet utländska besökare de senaste åren och ser många besökare från bland annat Norge och Danmark men även Finland och Tyskland, säger Stefan Persson.

Stefan Persson, näringslivschef Region Gotland.

Energi som skapar möjligheter Gotlands Energi AB distribuerar el till 40 000 kunder på Gotland. Dessutom tillhandahåller GEAB bland annat fjärrvärme och bredband till de gotländska företagen och hushållen. På Gotland bygger man också Smart Grid Gotland i samarbete med ABB och Vattenfall. – GEAB har som vision att skapa möjligheter för Gotland och vår affärsidé är att vara de gotländska kundernas naturliga val av energi och bredband, med lokal närvaro, miljöansvar och hög kvalitet, förklarar Jenny Larsson, som sedan den 1 april 2012 är ny VD för Gotlands Energi AB och Gotlands Energientreprenad AB.

Jenny kommer från Vattenfall där hon har haft olika chefsbefattningar i Uppsala och Stockholm. GEAB ägs av Vattenfall (75 %) och Region Gotland (25 %) och i organisationen ingår även Gotlands Elförsäljning AB där Sven-Olov Karlsson är tf VD. Möjligheternas elnät

I det smarta elnät som byggs på Gotland kommer det att gå att integrera stora mängder vindkraft och andra förnybara energikällor med bibehållen tillförlitlighet. För konsumenten blir det enklare att spara energi, sälja egenproducerad el från solceller eller vindkraft och mycket mer. Vindkraften utvecklas hela tiden, både den land- och den havsbaserade, och det är GEAB som ansvarar för anslutning till och överföring i elnätet. Regionens mål är att vindkraften till år 2025 ska ha uppnått en installerad effekt på drygt 1000 MW.

Fem affärsområden

GEAB:s verksamhet delas upp i fem affärsområden. Dessa affärsområden baseras på de tjänster som energiföretaget erbjuder sina kunder.

Elhandel

Arbetar på en konkurrensutsatt marknad sedan 1999. Idag kan alla kunder välja vilken elleverantör de vill ha. Kunderna är till största del gotlänningar, men nästan två procent av elvolymen levereras till kunder som är kopplade till en fastlandsanläggning.

Elnät

Äger och förvaltar det gotländska nätet. Den el gotlänningarna förbrukar kommer huvudsakligen från fastlandet via den likströmskabel som går mellan Ygne och Västervik. Den lokala vindkraften tillförs också i nätet och står för cirka 50 procent av den gotländska förbrukningen. Vid gynnsamma förhållanden överförs gotländsk vindkraft till fastlandet.

Skapar möjligheter för Gotland

– För att ytterligare förstärka elnätet och öka leveranssäkerheten till våra kunder är vår ambition att gräva ner kabel där det är motiverat, säger Jenny Larsson.

Klintehamn, Hemse och Slite. Den huvudsakliga produktionen sker av externa producenter på Gotland. GEAB är en REKO-certifierad fjärrvärmeleverantör.

Entreprenad

Bredband

Utför byggnation-, underhåll-, service-, driftoch anläggningsarbeten på elnätet. Utför också arbeten inom sjöfart, vindkraft och industrisektorn.

Fjärrvärme

Distribuerar fjärrvärme till kunder i Visby,

Gotlands Energi, GEAB, är en självklar del av det gotländska samhället. Vi samarbetar med skolor, sponsrar idrott och kultur runt om på ön. Väljer du GEAB så stödjer du Gotland.

GEAB har sedan 1999 grävt ner fiberkabel på Gotland, och fortsätter kontinuerligt att bygga ut detta fibernät till privatpersoner och företag samt för eget bruk. På detta fibernät erbjuds IP-baserade tjänster samt svartfiber för de kunder som själva står för den aktiva utrustningen.


40

region gotland www.svenskleverantorstidning.se

Gotlands Kranlyft AB lyfter med precision och noggrannhet Gotlands Kranlyft AB är fÜretaget som är lyhÜrda och skickliga. – Att vara kranfÜrare innebär att man müste vara otroligt skicklig, berättar ägaren Peter Nilsson. Pü Gotland finns Gotlands Kranlyft AB. Det finns flera verksamheter som liknar Gotlands Kranlyft AB i Gotlands län. Gotlands Kranlyft AB är verksamma fÜr att främja verksamheten i kommunen. Bolaget driver uthyrning, reparationer och monteringar av bygg- och anläggningsmaskiner samt lyftkranar, fÜrmedling av arbetskraft inom byggsektorn, samt kÜpa och fÜrsälja värdepapper och fastigheter samt uthyrning av lokaler och därmed fÜrenlig verksamhet. FÜretaget grundades under ür 2000

Peter Nilsson är ägare och startade fÜretaget ür 2000. Innan jobbade han som rÜrmokare i tretton ür. Han bÜrjade i yrkesskola och bÜrjade därefter arbeta pü BPA-maskin där han arbetade med service och underhüll av maskiner. Jag fick sedan mÜjligheten att bÜrja kÜra kran eftersom behovet fanns. Sedan ledde vägen fÜr mig till att starta ett eget fÜretag, berättar Peter Nilsson.

Han kÜpte sin fÜrsta kran och efter det blev det en till kran. I dag kÜr han kran Üver hela Gotland och jobbar büde mot privata kunder och till fÜretag. Vi har kapaciteten att lyfta cirka 60 meter runtomsvängande. Vi har ocksü en fast tornkran som vi använder oss av vid längre jobb, säger han. (mellanrubrik) De lyfter med full kontroll Gotlands Kranlyft AB utfÜr mycket jobb üt cementa där de kan serva münga. Peter Nilsson berättar att vara kranfÜrare innebär att man müste vara otroligt skicklig och lyhÜrd dü man ofta jobbar i stressade situationer. Det är tunga lyft och mycket kan gü snett. Ibland ser man inte ens vad man lyfter, säger han. Dü sikten är skymd innebär det att Peter Nilsson müste ha full kontroll Üver vad han gÜr. Han säger att de utfÜr lyften med extrem noggrannhet och precision. Vi är lyhÜrda och snabba med att vara pü plats. Och vi har givetvis alla fÜrsäkringar och tillstünd, säger han. JULIA WIBERG

Ett lokalt kylfÜretag pü Gotland – Vi är duktiga problemlÜsare, flexibla och lyhÜrda med ett stort kunnande inom kyla och ser det som en självklarhet att alltid erbjuda vüra kunder en en mycket hÜg nivü pü vüra jobb, säger Erik NilsÊn pü Gute Kyltjänst AB. Erik NilsÊn är en utbildad kylmontÜr som tidigare arbetat som anställd innan han hÜsten 2011 startade fÜretaget Gute Kyltjänst AB som bygger kylanläggningar üt alla sorters kunder, büde privatpersoner och fÜretag. – Att starta eget var ett bra val. I vür breda kundkrets finns allt frün mjÜlkbÜnder till livsmedelsbutiker och industrin och vi arbetar med alla typer av kylaggregat och med nyinstallation, underhüll, reparation och akutservice. Vi bygger även om gamla kylanläggningar och har alla behÜrigheter som behÜvs när det gäller arbete med kylmedel, berättar Erik NilsÊn. Det Visbybaserade fÜretaget har jour 24/7 fÜr till exempel livsmedelsbutiker. – Vi säljer och monterar ocksü värmepumpar. I münga fall är ju kyla/värme ihopkopplat med ventilation som vi i dessa fall ocksü arbetar med, säger Erik NilsÊn.

Gotlands Kranlyft AB Träkumla Tjängdarve 147, 621 94 Visby 070-527 45 60 eller 0498-26 61 28 E-post: kranlyft@telia.com

Ditt lokala kylfĂśretag pĂĽ Gotland. Vänd dig med fĂśrtroende till oss! &SJL/JMTĂ?Ot&QPTUFSJL!HVUFLZMUKBOTUTF


region gotland www.svenskleverantorstidning.se

Marknadens säkraste förbränningstoalett

Bad & Värme i Slite har Så rent. Så enkelt. Cinderella installerat bergvärme i Med förbränningstoalett en kyrka från 1200-talet slipper du all latrinhantering. Kvar blir bara lite aska. Enklare kan det inte bli!

Rute kyrka, i Bunge församling på Gotland, har som första kyrka fått vattenburen bergvärme. Bad & Värme i Slite har installerat en värmeanläggning med ett nytt unikt styrsystem som tar hänsyn till både fukt och temperatur i bykyrkans lokaler, vilken tidigare var utrustad med direktverkande el. I december 2011 påbörjade man det omfattande ombyggnadsarbetet och den första maj 2012 färdigställdes det hela. Man kommer också att göra en utvärdering under vintern 2012– 2013 för att kvalitétssäkra projektet och säkerställa att allt fungerar som det ska. Bad & Värme erbjuder helhetslösningar

Bad & Värme är en rikstäckande kedja och de kan erbjuda allt inom VVS och badrum. Svensk Leverantörstidning har pratat med Johan Lundqvist, VD för Bad & Värme i Slite på Gotland. –Vi gör både stora och små jobb åt enskilda kunder såväl som åt större fastighetsägare och bostadsrättsföreningar, men även till industrin. Förutom vår butik har vi också anställda snickare och montörer ute på fältet. -Det är en stor fördel för kunden att bara ha en kontakt som kan samordna en renovering av till exempel ett badrum där det är kan vara fem olika hantverkare inblandade, säger Johan Lundqvist. Han har själv tidigare arbetat som VVSmontör i 28 år och för 21 år sedan började han som egen företagare i VVS-branschen.

Specialistkompetens

-Vi har en del spetskompetens i företaget och använder till exempel kamera för invändig rörinspektion av avlopp och vattenledningar. Vi kan även inspektera borrhål ned till 40 meters djup med hjälp av kamera. Företaget Bad & Värme har som sagt bred kunskap inom vatten och värme och kan det

Butiksansvarig Eric tar hand om kunderna.

3 MILJÖVÄNLIG 3 LÄTT ATT INSTALLERA mesta. Att hålla det snyggt och städat på arbetsplatsen är självklarheter. Att de bland annat har anställda snickare gör att jobben går fortare än om de skulle behövt anlita externa snickare. Butik med brett sortiment

-Dessutom har vi butiksdelen med mycket kunnig personal som kan ge råd och tips. Vi har ett brett sortiment av både tillbehör och reservdelar, men vi kan också erbjuda våra kunder kompletta badrum som finns att se på plats i vår utställning, säger Johan Lundqvist.

Branschföreningar

Företaget är med i branschföreningen Säker Vatten, vilket borgar för en god kvalitet på utfört arbete. Bad & Värme installerar inredning till fasta priser och kan också hjälpa till med finansiering om det skulle behövas. MONA SUNDQUIST

3 INGEN VATTENANSLUTNING 3 TAR LITEN PLATS 3 LUKTFRI 3 INGEN AVLOPPSANSLUTNING 3 BARNSÄKER 3 INGA MEDICINRESTER

41


42

region gotland www.svenskleverantorstidning.se

Resurser och kompetens för både små och stora projekt

De flesta byggentreprenörerna och industriföretagen på Gotland är återkommande kunder till Visbyföretaget Bingers Mekan.

Michael Jansson VD Bingers Mekan.

Bingers Mekan AB ingår, tillsammans med Translast Transport AB, Gotlands Åkericentral AB och Gotlands Bilfrakt AB, i koncernen TEGAB sedan januari 2010. Bolaget tillhörde tidigare en gotländsk familjeägd företagsgrupp. – Företaget etablerades 1996 genom förvärv och sammanslagning av två smides- och mekaniska verkstäder. Verksamheten omfattar projektering, tillverkning och montering av stålkonstruktioner och byggnadssmide, industriunderhåll samt skärande bearbetning – exempelvis svarvning, fräsning, slipning och termisk metallsprutning. Nytt är att TEGAB sedan den 1 april i år äger Visby Smide AB och vi så att säga ska in under samma tak. Detta innebär vi kan erbjuda våra kunder ökad kompetens inom bland annat laserskärning, licenssvetning och rörsvetsning, berättar VD Michael Jansson som tidigare har ett förflutet från Lantmännen Bygglant på Gotland. – Vi arbetar med små och stora projekt. Bingers Mekan och Visby Smide sysselsätter drygt 25 medarbetare och har en stor och fin verkstad där vi kan tillverka delar för kundens räkning som vi sedan kan leverera och montera på plats, vilket är något av en specialitet för oss. Verkstadshallen är på 650 kvadratmeter, klipp- och bockhallen på 220 kvadratmeter, den mekaniska verkstaden på 125 kvadratmeter samt förråd/lager  på 330 kvadratmeter. Förutom inom bygg- och industrisektorerna är vi även verksamma på båtsidan här på Gotland, förklarar Michael Jansson.

Specialist på grävmaskiner – Vi kör de flesta maskiner och har genomgått utbildningen ”Arbete på väg”. Vi kan även hjälpa till med byggnation och gjutning, säger Oskar Broström, VD och ägare till familjeföretaget Broströms Gotland AB. Oskar Broström växte upp som bondpojk på Gotland och ett av hans stora fritidsintressen var bowling. Det gav honom möjligheter att resa runt i hela världen som professionell bowlingspelare. – Bowlingen ledde mig till Göteborg där jag också började jobba extra som grävmaskinist. Det var under åren i Göteborg som jag träffade Therese. Vi flyttade tillbaka Gotland 2005 och jag började att jobba som grävmaskinist på ön. Jag startade eget, köpte en grävare och hyrde ut mig själv, vilket är vanligt här på Gotland, berättar Oskar Broström. Broströms Gotland AB startades 2008 och har erfarenhet från alla typer av grävmaskiner, från 1,5 till 45 ton. Här kör man också hjullastare, traktorer och andra maskiner. I dag har företaget 16 medarbetare under högsäsong och 8 under lågsäsong. De har även ett lokalt nätverk av samarbetspartner inom olika områden (elektriker, plåtslagare, rörmokare m fl).

– Vi jobbar mestadels i Visby med omnejd och utför alla typer av markarbeten. Bland annat jobbar vi med miljörivning, vägbyggnation, husgrunder, infiltrationer och dräneringar. Mindre arbeten som stenläggning, grusgångar och trädgårdsanläggning kan vi också ta hand om. Behöver du bygga om därhemma? Ta hjälp av Broströms. Vi både snickrar, gräver, bygger och gjuter. Vi säljer även matjord, utför fastighetsskötsel och på vintern utför vi snöröjning, säger Oskar Broström och förklarar: – Jag gillar att utmaningarna är olika från vecka till vecka och att ta fram kreativa lösningar i dialog med kunderna, i syfte att få fram en funktionell och vacker slutprodukt. Sortera jord på plats – hyr ett jordsorteringsverk

Du kan också hyra ett smidigt jordsorteringsverk från Broströms. Med eller utan lastmaskin (inklusive våg) och förare enligt ditt önskemål. Sorteringsverket kan sortera jord, sten, grus, betong- och stenkross. – Du slipper transportera jord fram och tillbaka, vilket både din plånbok och miljön blir glada över, säger Oskar Broström.

Fordonsverkstaden, 624 53 Lärbro Telefon 0498-28 83 30, Fax 0498-28 83 31 Läs mer på www.hesselberg.se

Betongindustri är Gotlands ledande leverantör av betong både till proffs och gör-det-självare. Med tre klass 1-fabriker kan vi leverera betong av hög kvalitet och tillgänglighet och givetvis är vi certifierade enligt EN 206 vilket är ett krav från Boverket för all användning av betong. För rådgivning och priser ring 0498-21 33 55 eller order.gotland@betongindustri.se


region gotland

43

www.svenskleverantorstidning.se

Ledande tillverkare av fabrikstillverkad betong Med fabriker i Visby, Stånga och Slite är Betongindustri AB Gotlands ledande leverantör av betong. Många års praktiska erfarenheter och gediget tekniskt kunnande gör att Betongindustri snabbare kan ge sina kunder lösningar som de vet fungerar i praktiken.

Thomas Pettersson, distriktschef Gotland.

– Med tre klass 1-fabriker kan vi leverera betong av hög kvalitet till användare över hela Gotland. Vi har hög kompetens och ett stort kunnande när det gäller betong och dess olika användningsområden. Betongindustri var först i Sverige med fabrikstillverkad betong enligt standarden SS-EN 206-1 och vi har idag 32 rikstäckande fabriker. En stor målgrupp för oss här på Gotland har under årens lopp varit lantbruket där vi levererar betong i samband med nyproduktion eller utbyggnad, berättar Thomas Pettersson, distriktchef Gotland, Betongindustri AB, som har 8 medarbetare. – Vi har erfaren och utbildad personal som ger dig som kund hög kvalitet och snabba jobb samt en seriös och kompetent rådgivning. Vår närhet och kompetens gör platsgjutet industriellt byggande både bäst och billigast för våra kunder. Vi har också en stor mängd informationsmaterial som stöd åt dig som inte är så van att gjuta betong. Betongindustri använder roterbilar, roterpumpar och betongpumpar för leverans och lossning av betong och tack vare att vi finns på flera platser på ön kan vi minska ner på dyra transporter, vilket också är bra för miljön, fortsätter han.

Brett produktsortiment Självkompakternade betong Snabbtorkande betong Frostbeständig betong Vattentät betong Golvbetong Vinterbetong Dessutom finns det en mängd specialprodukter som: Fiberbetong med stål eller plastfiber Lättviktsbetong Infärgad betong Undervattensbetong – Välkommen att kontakta oss på Betongindustri för mer information och rådgivning om vad för betong som passar dina ändamål. I våra tjänster ingår sprickriskberäkningar för grova konstruktioner där bland annat temperatur påverkar sprickrisken. Vi utför även fuktdimensioneringar för konstruktioner med fuktkrav, vanligen bjälklag i hus. Dessutom utför vi på uppdrag betongtekniska konsulttjänster och betongprovningar, säger Thomas Pettersson.

Ingår i HeidelbergCement

Betongindustri AB, med huvudkontor i Stockholm, ingår i HeidelbergCement-koncernen, marknadsledande globalt inom produktområdet ballast och en betydande aktör inom cement, betong och andra relaterade verksamheter. Detta gör HeidelbergCement till en av världens största byggmaterialproducenter. Koncernen har cirka 52 500 medarbetare på 2 500 platser i fler än 40 länder.

Som kund kan du känna dig trygg med Eksjöhus Med hjälp av hög precision och hantverkskunnande förädlas den naturliga råvaran trä till moderna hus. Varje hus är unikt och kräver stor yrkesskicklighet av en rad medarbetare. Arkitekter, konstruktörer, snickare och byggnadsarbetare, alla drivs de av ett och samma mål; att skapa hus med hög kvalitet. – Vi är en trygg och stabil husleverantör som tillverkar rejäla trähus och kan hjälpa dig på hela ”husresan”, från idéarbete till planering och genomförande. Det tar cirka 4 månader att bygga ett hus. Eksjöhus erbjuder såväl kataloghus som ett flertal andra husmodeller. Många av husen i Egnahemserien har olika tillval när det gäller allt från tak till garage. Kunden väljer en grundmodell och sedan kan man göra olika individuella förändringar av sitt Eksjöhus. Vi ritar då efter kundens behov och önskemål. Husen är utrustade med en viss standard och husköparen kan lägga till eller dra ifrån efter egna önskemål. Allt byggs vid vår fabrik i Eksjö. Här på Gotland säljer vi mest enplanshus i storleken 130-140 m2, säger Stefan Carlsson, som representerar Eksjöhus på Gotland. Familjeföretag sedan 1944

Grunden till företaget lades av Simon Lindholm och hans snickeriverksamhet. 1944 började han tillverka monteringsfärdiga hus, och därmed var Eksjöhus fött. Företaget har sedan fortsatt att utvecklats och ägas av familjen Lindholm. – Idag gör vi inte bara hus. I koncernen har vi även sågverks- och transportverksamhet. För oss är detta en kvalitetssäkring. Genom vårt egna

sågverk, kan vi själv ha kontroll på det råmaterial som vi köper in och kapar, hyvlar, grundmålar eller hållfasthetsberäknar. Och med egna lastbilar kan vi garantera våra kunder att de får leveranser i tid – och att husen fraktas med största aktsamhet, berättar Stefan Carlsson. Gotlandshus

– Eksjöhus är ett starkt varumärke som vi vill förädla vidare. Vi har idag cirka 100 hus på Gotland och har nu tagit fram ett Gotlandshus enligt traditionen. Det är ett vitt kalkstenshus och vi ska nu också bygga ett visninghus på 149 m2 i två plan med en öppen och trevlig planlösning. Visningshuset ska vara klart i december och jag planerar då att flytta mitt kontor dit, säger Stefan Carlsson. Västerhejde är ett naturskönt område strax söder om Visby där många vill bo. – Nu exploaterar vi mark i Västerhejde där vi kan erbjuda 26 trevliga tomter till ett pris på 300 000-400  000 kronor. Tidigare fanns för få tomter och de har varit alldeles för dyra, berättar Stefan Carlsson.

Prio från Eksjöhus

Prio är en ny serie Eksjöhus som är designade för att passa dig som vill ha ett boende med hög kvalitet till ett lägre pris. Tack vare en effektiv byggprocess och en standardiserad husmodell kan husen levereras snabbt. Såväl PrioEtt som PrioTvå har dock samma höga standard när det gäller material och konstruktion som Eksjöhus övriga sortiment.

Vi erbjuder nybyggnation inriktat sig på renovering och restaurering, service och underhåll av byggnader Välkommen till ett gotländskt byggföretag i tredje generationen! Allt sedan starten 1944 har Alvar Hallgren Bygg AB strävat efter hög kvalitet och gott miljötänkande.Vi bygger allt inom branschen och satsar på miljön och framtiden.

Alvar Hallgren Bygg AB | Lokstallsgatan 6, 622 54 Romakloster Tel 0498- 50725 | Fax 0498-50014 | E-post: info@alvarhallgrenbygg.se


44

region gotland www.svenskleverantorstidning.se

För alla typer av transporter Visbybaserade Dennis Åkeri AB är ett företag med snart 40 år i branschen och en bred transportverksamhet. Åkeriet startades 1973 av Dennis Lundborg och utför alla typer av transporter med: Lastväxlarbilar Dumperbilar Dragbilar Betongbilar Kranbil Lastmaskin – Vi är anslutna till Gotlands Åkericentral och våra kunder är främst bygg- och anläggningsföretag och privata aktörer. I dag har vi en fordonspark som består av 9 bilar, varav 5 nya bilar har tillkommit de senaste åren och nu väntar vi på ytterligare tre nya bilar. Samtliga av våra bilar har Euro 5-klassade motorer . Vi har maskintrailer för tyngre transporter och egen varningsbil för breda transporter. För övrigt klarar vi att transportera det mesta med hjälp av våra lastväxlarbilar, berättar Dennis Lundborg och fortsätter: – Förutom lokala transporter med prefabelement åt Wisab bygg och Visby Cementvaru på Gotland kör vi också till fastlandet med

prefabelement åt Skanska. Vi har även kört färdiga stugor åt entreprenören Pigge Werkelins ”Drömstugan ”. – Vi fyller också pooler med vatten med egen tankbil. Ett annat av våra uppdrag är att transportera nedmonterade vindkraftverk till fastlandet då mindre anläggningar har ersatts av större. Vi har också kört krandelar till de stora mobilkranar som ska montera verken här. Gotland har ju goda förutsättningar för vindenergi. En annan nisch är sortering av grus, jord och sand. Åkeriet har egen tvätthall och egen verkstad med möjlighet att utföra egna mindre reparationer.

Hultgrens Mark & Anläggning AB håller hög kvalitet Hultgrens Mark & Anläggning AB är en av de mest erkända markentreprenörerna på Gotland

Hultgrens Mark & Anläggning AB i Stenkyrka är ett företag med bred kompetens som håller hög kvalitet på utförda jobb. De arbetar med det mesta inom mark och anläggning, allt från avloppsarbeten och husgrunder till sten- och plattläggning över hela Gotland. Företaget startades år 2001 i en liten skala med inhyrda maskiner. Genom åren har företagets sysselsättning ökat och i dag förfogar företaget över två hjullastare, fyra grävmaskiner, två mini-

dumpers samt vältar och paddor. Under året har en ny grävmaskin inköpts, en Volvo EC240 C på larv så maskinparken är relativt ny, berättar Erik. Genom att ha en modern maskinpark minskar miljöpåverkan. Hultgrens Mark & Anläggning AB har även vuxit personalmässigt genom åren och idag är det 14 stycken anställda. Vår personal är en bra mix av äldre och yngre personer. Vi får mycket beröm för att vi är trevliga och sociala och håller rent och snyggt på våra arbetsplatser, berättar Erik Hultgren. De utför husgrunder, markarbeten, avlopp/ dränering, betongarbeten, stängsel och sten- och plattläggningar samt att de även har försäljning av grus, matjord och makadam. Företagskunder på Gotland är bl.a. Wisab, Eksjöhus, Myresjöhus, Liljegrens Bygg, Arriba, Peab och Skanska samt flera privatkunder. Deras samarbetspartners är Dennis Eklind och Hultgrens Åkeri AB. Erik Hultgren berättar att ett av de större arbeten just nu är vid Galgberget i Visby, där de har gjort och gör just nu mark- och anläggningsarbete åt Wisab. Tidigare har de även

haft mark- och anläggning till Gotlands Energi AB: s nya kontorslokaler i Visby samt ett flertal ladugårdar på Gotland. Dessutom är vi på ett flertal platser på Gotland, bl.a. Faludden, Othem, Grynge, Stenkyrka säger Erik Hultgren. På hemmaplan gör vi markarbete för en ny bensinmack. Han fortsätter och berättar att de gjuter ca 20 villagrunder per år och har flera återkommande kunder. All personal tar sitt eget ansvar på arbetsplatsen och deras vagnhall och lager har de på Dalhemsvägen i Visby. Kontoret finns i Stenkyrka. År 2009 bildades fastighetsbolaget, Hultgrens Fastigheter AB. Det bolaget köper och exploaterar tomter för villabebyggelse. I Vibble har de nu 15 tomter där visningarna är i full gång och de tomterna ligger vid ”Regionmusiken”. Där kan man välja husleverantör fritt, men gärna Myresjöhus, Smålandsvillan eller Eksjöhus, berättar Erik Hultgren men givetvis får kunden välja egna husmodeller och byggsätt. Erik beskriver de som attraktiva och stora tomter i ett naturskönt område där det är nära till

allt. Tomterna säljs genom Mäklarhuset i Visby. De ligger på landsbygden men det är väldigt nära in till Visby, säger Erik. Det är väldigt mycket på gång nu för Hultgrens Mark & Anläggning AB. I dagarna kom beställning på mark- och betongarbeten för YIT: s nya kontor och verkstad och vi ska även göra markarbetet för Hamnhotellet, etapp 2 (vi gjorde även etapp 1) och det känns väldigt roligt, säger Erik Hultgren. JULIA WIBERG

Projektering, tillverkning och montering av stålkonstruktioner och byggnadssmide. Stål, rostfritt och aluminium. Industriunderhåll samt skärande bearbetning som svarvning, fräsning, slipning och termisk metallsprutning. Vi har även teleskoplastare med förare för uthyrning. Nyhet! Nu även laserskärning upp till 20x1500x3000 mm

www.bingersmekan.se 0498-20 56 60

www.visbysmide.se 0498-27 74 95

Telefon 0702-30 62 93 eller 0498-26 20 80 www.brostromsgotland.se


region gotland

45

www.svenskleverantorstidning.se

Kvalificerade elinstallationer över hela Gotland Med alla behörigheter som behövs när det gäller elinstallationer kan Gotlands El-byrå utföra det mesta inom elområdet åt både företag och privatpersoner på Gotland. Gotlands El-byrå AB bildades i sin nuvarande form 1985. Företaget har 9 anställda och finns två km söder om Visby. – Vi har även en filial i Klintehamn med tre anställda. Mina medarbetare är välutbildade elektriker med bred kunskap och alla behörigheter, även inom högspänning, och vi jobbar mycket med problemlösning. Vi arbetar åt såväl privatpersoner som mindre och medelstora byggentreprenörer men också åt industrin, säger företagets VD Michael Nilsson. Det är eluppdrag vid allt från nyproduktion till om- och tillbyggnader och renovering av villor och andra fastigheter samt installationer, service och underhåll inom industrin. Michael kommer från det nedlagda P18 där han arbetade som drifttekniker. Eftersom han har en stark entreprenörsanda ville han starta eget. Efter att ha undersökt olika möjligheter beslöt han sig för att köpa ett etablerat företag. Gotlands El-byrå var det bästa alternativet. Michael Nilsson äger idag även fastigheter på Gotland. – Att anlita oss innebär en stor trygghet för kunderna. Vi ser till att det funkar innan vi lämnar våra uppdrag och dokumenterar givetvis allt vi gör, säger Michael Nilsson.

Komplett Komatsupartner för alla behov Den 1 november 2009 tog Hesselberg Maskin AB över försäljning samt service och reservdelsförsörjning av Komatsus anläggningsmaskiner i Sverige. Därmed skrevs ytterligare ett kapitel i framgångssagan som tog sin början redan i slutet av 1800-talet. Det norska företaget AS Sigurd Hesselberg grundades 1897 och utgår från huvudkontoret i Oslo. Koncernen verkar inom tre huvudsakliga affärsområden, maskin, truck och fastigheter, samt omfattar två helägda dotterbolag inom områdena bygg och tak. Bolaget sysselsätter sammanlagt cirka 240 personer, varav några arbetar på företagets tre anläggningar i Sverige. Vi finner dem i Västra Frölunda, Knivsta och i gotländska Lärbro. På Gotland har man funnits i olika konstellationer sedan 1993 och det är här vi möter platschef Kjell Nordberg. Försäljning, service och reservdelar

Den 1 november 2009 tog Hesselberg Maskin AB över försäljning samt service- och reservdelsförsörjning av Komatsus anläggningsmaskiner i Sverige.

Städspecialisten har växt till ett av Gotlands mest anlitade städföretag Telefon 0498-21 30 80 www.stadspecialisten.nu info@stadspecialisten.nu

Vi utför specialtransporter såsom långa, tunga och breda transporter även lastväxlartransporter, maskinarbeten och sortering av olika material. Vi är anslutna till Gotlands åkericentral.

Alla delar i Komatsus maskiner är designade och dimensionerade för att fungera optimalt tillsammans. Hesselberg Maskin förfogar över ett omfattande reservdelslager vilket gör att de kan ta sig an alla typer av entreprenadmaskiner. Det som mot förmodan inte finns i lager beställer man hem med mycket kort varsel. Använd alltid original reservdelar, det ger längre livslängd och dessutom maximal effektivitet och pålitlighet. Att låta din Komatsu förbli en Komatsu är att skydda din investering. – Med den mest kvalificerade tillverkaren i ryggen kan vi säkerställa att de tjänster och produkter vi levererar är av högsta kvalitet vad avser såväl prestanda och tillförlitlighet som komfort, säger Kjell Nordberg. Tillverkaren som Kjell pratar om är Komatsu, världens största grävmaskinsproducent och en av två aktörer i världen med kapacitet att leverera ett fullständigt sortiment av anläggningsmaskiner. AS Sigurd Hesselberg har lång erfarenhet av både branschen och Komatsus maskinlösningar och har sedan 1974 haft agenturen för dessa i Norge. Därmed är bolaget en av de äldsta Komatsuåterförsäljarna i hela Europa. – Vi jobbar med korta beslutsvägar och snabba beslutsprocesser. Med ett starkt och utvecklat servicenät samt effektiv uppföljning är service aldrig långt borta Vi har till exempel tecknat avtal med Nordkalk kring service av deras Komatsumaskiner. Från och med nu så servar vi och AC i fordon, säger Kjell Nordberg. Tillverkar hydraulslangar

Hesselberg Maskin har egen tillverkning av hydraulslangar och förfogar i dagsläget över ett förhållandevis brett sortiment. Vid förfrågan kan man demontera och montera åt kunderna. Dessa består i huvudsak av entreprenadföretag, lantbruk och åkerier, vilka uppskattar Hesselberg Maskins kunnande och engagemang. Med Komatsu och den norska organisationens unika kompetens och långa erfarenhet i ryggen erbjuder man ett koncept som täcker alla behov.

RING OSS PÅ TELEFON 0706-89 89 20 ELLER LÄS MER PÅ DENNISAKERI.SE


46

region gotland www.svenskleverantorstidning.se

Utvecklar hamnarna på Gotland Gotland är väldigt beroende av hur färjetrafiken till och från Visby hamn fungerar. Färjetrafiken är en livsviktig försörjningslina för ön då nästan allt gods kommer den vägen. Förutom den ordinarie färjetrafiken - som utökas med fler färjor och avgångar under sommarsäsongen - tillkommer också besök av ett stort antal kryssningsfartyg. – Varje år passerar cirka 1.600.000 passagerare och cirka 740.000 längdmeter gods genom färjeterminalen i Visby hamn. Besöksnäringen är en av Gotlands största inkomstkällor. Under sommarsäsongen körs upp till 16 turer per dygn och vi har också ett 80-tal kryssningsanlöp. Visby är Sveriges näst populäraste destination för kryssningsfartygen. Till detta tillkommer cirka 8 500 gästbåtsnätter per år, varav 7 500 i Visby hamn. Vi har skapat infrastrukturen och hoppas också att få igång en färjelinje till Baltikum där vi söker ett rederi som sköter trafiken, berättar hamnchef Mats Eriksson, som ansvarar för inte mindre än 18 hamnar runt om på ön. De tre största är Visby, Klintehamn och Slite. Många av de mindre hamnarna är också i stort behov av upprustning. Säkrare och effektivare med ny terminal

Den nya hamnserviceterminalen i södra delen av hamnen ger Gotland utökad transport- och passagerarkapacitet med en bättre tillgänglighet för människor, varor och tjänster. – Incheckningen av all tung trafik till och från färjorna sker nu på ett särskilt uppställningsom-

råde i stället för vid passagerarincheckningen. Förnödenheter som ska ombord på färjorna omlastas i terminalbyggnaden. Att truck- och servicetrafiken flyttats och skiljts från passagerarströmmarna har förbättrat tillgängligheten, trivseln och säkerheten även för småbåtshamnens gäster. Resultatet är förbättrad logistik, säkerhet och miljö i hamnområdet, säger Mats Eriksson. Klartecken för ny kryssningskaj

Mark och miljödomstolen har gett tillstånd till att en kryssningskaj får byggas i Visby hamn. Det innebär att regionen får bygga en 150 meter lång och 20 meter bred plattformskaj och muddra en yta på cirka 35 000 kvadratmeter ner till cirka 11,5 meters djup. Man får även tillstånd att fylla ut ett cirka 12 700 kvadratmeter stort havsområde intill land med muddermassor. När det gäller själva trafiken får fartygens längd maximalt vara 360 meter. – Kryssningsfartygen som besöker Gotland under säsongen maj till september ligger ofta på redden utanför hamnen. Vi behöver en ny större kaj om vi ska kunna ta emot fartygen som blir allt större och tar allt fler passagerare. Och att använda så kallade barkasser, landstigningsbåtar, som fartygen på redden gör blir då allt svårare, säger Mats Eriksson och berättar att man nu söker en delfinansiär för projektet som beräknas kosta 200-250 miljoner kronor att bygga.

Godstrafik flyttas till Klintehamn

För att kunna flytta den del av godstrafiken som inte sker med Gotlandsfärjorna från Visby inre hamn till Klintehamn krävs ett flertal åtgärder för att hamnen ska kunna ta emot de längre, bredare och mer djupgående fartyg som

används för godstrafiken. Det innebär bland annat att nya funktioner som en ny och längre kaj behövs. – Alla timmertransporter kommer att flyttas till Klintehamn. Vi håller precis på att bygga en 130 meter lång kaj som beräknas vara klar till november, säger Mats Eriksson. Slite hamn – ett logistiknav för Nord Streamprojektet

– Ett av våra prioriterade projekt är att utveckla hamnen i Slite som har använts mycket i samband med Nord Stream-projektet. Det har varit lyckosamt för alla parter. Man använde sig av ”ship to ship”-metoden (Slitemetoden) vilket var helt unikt. Nu ska återställningsarbetet i hamnen påbörjas, berättar Mats Eriksson. Det stora Nord Stream-projektet omfattar byggandet av två parallella 1224 kilometer långa naturgasledningar, som från startpunkten i ryska Viborg till landanslutningen i Greifswald vid den tyska Östersjökusten delvis går genom Sveriges ekonomiska zon i södra Östersjön. Båda ledningarna är byggda i tre sektioner, med minskande ståltjocklek på rörväggen allteftersom gastrycket sjunker under transportvägen.

Sammanfogningen av de centrala och sydvästra rörsektionerna äger rum i juni utanför Gotlands kust vid ett djup på cirka 110 meter. Nord Stream-ledningarna är designade för att drivas utan en mellanliggande kompressorstation vilket innebär miljöfördelar jämfört med landbaserade rörledningar som kräver att gas återkomprimeras vid var 100:e respektive 200:e kilometer. Designen gjorde också att mängden stål kunde minskas vilket sänkte kostnaderna samt kortade tiden för utläggningen av rör. Enligt planerna ska 55 miljarder kubikmeter rysk naturgas per år transporteras till kunder i Europa. Bakom projektet ligger det rysk-tyska bolaget Nordstream AG. Resecentrum Gotland

Projektet Resecentrum Gotland pågår under tiden 2010-2013 och är en funktion i själva resandet med färjor och flyg. Tanken är att samverkan mellan de olika trafikslagen ska underlätta resandet och bidra till att göra Gotland tillgängligare för alla resenärer. ARNE ÖSTER

Städtjänster och golvslipning med kvalitet Sedan starten 1985 har Städspecialisten vuxit till ett av Gotlands mest anlitade städföretag. De 29 medarbetarna utför allt från daglig kontorsstädning och golvvård till mattrengöring, fönsterputsning och klottersanering. I företagets tjänsteutbud ingår även bygg-, flytt- och industristädning samt slipning av betong-, sten- och trägolv. Det var Peter Danielsson som startade Städspecialisten i Stånga 1985. Tio år senare började Lars Thomsson, då som 21-åring, som anställd och tog över företaget i maj 1999. – Då flyttade vi till Mejerigatan i Visby. Hösten 2003 flyttade vi hit till våra nuvarande lokaler på Skarphällsgatan. Här fick vi det större utrymme som vi verkligen behövde för vår verksamhet. Bland annat fick vi mycket bättre personalutrymmen, berättar Lars Thomsson, VD för Städspecialisten AB. – Här på Städspecialisten har vi en mycket bra

personal med lång och bred erfarenhet. Totalt 29 medarbetare. Driftledare är Marie Grossman och Astrid Thomsson är kvalitetsansvarig. Vi är mycket noggranna och måna om att göra ett bra jobb med nöjda kunder som vårt främsta mål. Därför lämnar vi också garanti på alla uppdrag. Samtidigt ska vi ha roligt på jobbet och det ska vara utvecklande. Städspecialisten städar mest åt företag och har idag ett 70-tal fasta företagskunder. Bland dem finns Gotlandsbolaget, Destination Gotland, Wisby Strand, Region Gotland, kommunens skolor m fl. Vi åker alltid ut och tittar på objektet för att se hur det ser ut innan vi räknar på det. Just nu räknar vi på att sköta om Högskolan på Gotland, fortsätter han. Servar alla busskurer i Visby

Ett nytt uppdrag sedan maj i år är att serva Visbys alla busskurer och se till att de är fräscha och fina. Städspecialisten byter även all reklam på de stortavlor som finns vid hållplatserna. Städspecialisten använder sig av ett städsystem som heter Gipeco Triss som ger en ergonomisk

och miljövänlig arbetsmiljö. – Gipeco Triss-systemet tar bort behovet av att byta vattenhinkar och vrida ur moppar för hand. Det är ett system med specialkonstruerade städklara moppar och dukar. Städpersonalen har allt som behövs på städvagnen. När städningen är klar tvättas och impregneras mopparna och dukarna för att användas på nytt, förklarar Lars Thomsson. Sedan december 2011 har företaget ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001 och är även kvalitetscertifierat enligt ISO 9001. Dessutom uppfyller man arbetsgivarorganisationen Almegas krav på serviceentreprenörer. – Vi har även introduktionsutbildning för nyanställda och fortlöpande utbildning för våra medarbetare. Så du kan lita på att det blir rent hus på rätt sätt, säger Lars Thomsson. Städspecialisten tar hand om alla sorters golv, från plast- och linoleumgolv till marmor-, stenoch trägolv. – Med högkvalitativa maskiner och gedigen kunskap ser vi till att dina golv blir rena och

fräscha. Vi har personal med utbildning för att underhålla och slipa betong- och stengolv där vi slipar allt från mindre utrymmen till stora områden på tusentals kvadratmeter. Självklart slipar vi även trägolv, säger Lars Thomsson och berättar att Städspecialisten under senare år också utökat verksamheten mot privatmarknaden. Hem- och flyttstädning är här några av företagets mest uppskattade tjänster.

Alla typer av mark- & anläggningsarbeten Läs mer på vår hemsida www.vagobyggnadsgrus.se eller ring oss på telefon 0498 - 48 46 76

Din partner när det gäller mark- och anläggningsentreprenader för både företag och privatpersoner över hela Gotland.

HULTGRENs Mark & Anläggning AB Stenkyrka Garde 185 624 42 Tingstäde

HULTGRENs Mark & Anläggning AB är det lilla företaget med bred kompetens som håller hög kvalitet på utförda arbeten.

Erik: 070-369 44 50 Tel: 0498-29 12 00 erik@hultgrensab.se

Läs mer på vår hemsida www.hultgrensab.se


region gotland

47

www.svenskleverantorstidning.se

Kalkstenen är en del av vårt dagliga liv Kalksten är utan tvekan Gotlands främsta naturtillgång och man uppskattar att den har brutits på ön i åtminstone tusen år. Ungefär hälften av all kalksten som Nordkalk bryter på Gotland förbrukas av stålindustrin. Just den gotländska kalken är nämligen av rätt kvalitet för framställning av bland annat svenskt kvalitetsstål, men faktum är att det finns en mängd andra produkter där kalksten är en oersättlig ingrediens vad avser kvalitet och egenskaper.

Byggmaterial, kemikalier, asfalt, glas, socker, djurfoder och dricksvatten är bara några exempel på produkter. Kalk är dessutom en av de mest betydelsefulla beståndsdelarna vad avser miljövård, inte minst när det gäller bekämpning av försurade vattendrag. Kalk renar, neutraliserar, fyller och stabiliserar, och på Nordkalk finns mer än hundraårig erfarenhet av hur man förädlar och framställer kalkprodukter som optimerar vart och ett av dess användningsområden. Sanningen är att alla dagligen använder eller konsumerar produkter där kalkstenen spelat en viktig roll vid tillverkningen. Ledande tillverkare av högklassiga kalkstensbaserade produkter

Företaget Nordkalk, vars historia sträcker sig så långt tillbaka som till 1898, ingår sedan 2010 i Rettig Group koncernen och bedriver verksamhet på fler än 30 orter i 9 länder i Nordeuropa, samt  har gruvor och brott i fem länder. 2011 uppgick omsättningen till  369,2 miljoner euro. Antalet anställda är cirka 1200. Kalksten, kalkstensmjöl, bränd och släckt kalk, dolomit, wollastonit samt råmaterial för papperspigment utgör företagets huvudprodukter. Utöver detta tillkommer ett stort antal specialprodukter, vilka tas fram och anpassas efter beställarens krav och önskemål.

Bungetäkten – Nordkalks största nybyggnadsprojekt

– Vi på Nordkalk vet att brytning av högklassisk kalksten kan samexistera med miljö och natur. Redan under förra decenniet började vi att prospektera för att sedermera ansöka om tillstånd att öppna ett nytt kalkstensbrott på norra Gotland. I oktober 2009 stod det klart att miljööverdomstolen delade vår syn, då de gav oss tillåtlighet att bryta den högklassiga kalkstenen i Bungeområdet. Stenen i det nuvarande brottet i Klinthagen räcker bara några år till, förklarar Mikael Lindberg och fortsätter: – I praktiken betyder det att vi kommer att investera upp till 600 miljoner kronor i den nya täkten. Vi har ägnat mycket tid och kraft åt att utveckla ett kontrollprogram, tagit fram system för vattenhantering och valt att transportera stenen på det miljövänliga sättet via ett transportband. Det gedigna förarbete vi på Nordkalk har genomfört bevisar att kalkstensindustrin kan leva i harmoni med miljö och natur.

SMA Mineral AB är experter på kalk SMA Mineral är ett kunskapsföretag med lång erfarenhet inom kalk och kalkhantering. SMA Mineral AB är ett företag inom kalk och dolomitindustrin. Inom SMA Mineral är produktionen av kalkprodukter och hanteringen av dessa huvudnäringen. Kalksten är en urkraft och en naturprodukt med många användningsområden. Kalksten och dolomit förekommer i många geologiska formationer världen över och har ett mycket brett användningsområde. Företaget behärskar även karbonatprodukternas flexibilitet och styrka genom teknik och processer som är utmärkande för en expansiv kalkindustri. De är ett kunskapsföretag med lång erfarenhet inom kalk och kalkhantering. Detta har gett SMA Mineral en ledande position som leverantör till stålindustrin. De tillverkar och hanterar produkter anpassade till olika metallurgiska ändamål. Produkter av hög kvalitet

SMA Minerals kalkprodukter är genomgående av mycket hög kvalitet och uppfyller marknadens krav. Genom investeringar i deras anläggning i Sandarne, Sverige, har de tagit fram specialprodukter för cellulosaindustrin. En stor lagringskapacitet och effektiv distribution, genom att de har en egen transportorganisation, gör att en ansenlig mängd ”akutkalk” kan levereras snabbt och effektivt. Deras tillverkning av papper används ofta som fyllmedel och för bestrykning. De erbjuder

också magnesiumhydroxigprodukter av hög kvalitet för behandling av pappersmassa vid till exempel blekning. De använder tekniker och metoder som ständigt finslipas och där olika kalkprodukter har en avgörande betydelse i de olika tillverkningsprocesserna. Kvalitetsstål är ofta framställt med kalkprodukter från SMA Mineral. Thomas Mårtensson är sedan september 2010 platschef på SMA Mineral på Fårösund/Gotland. – Vi är cirka tolv SMA-anställda i brottet samt ett antal anlitade entreprenörer där vi bryter kalksten. Vi har även en egen hamn där vi lastar fartygen för vidare transport. Självklart har vi en viss lokalförsäljning för att serva våra öbor, säger han. En stor nyhet för SMA Mineral

En nyhet för företaget är att miljödomstolen beviljade deras ansökan om ett nytt täkttillstånd för Stucks kalkbrott på Gotland. Det nya tillståndet medger en total volym om 30 miljoner ton levererade kalksten under 15 år. SMA Mineral har lagt ner stora resurser på att försäkra sig om att kalkstensbrytningen kan bedrivas i samklang med de viktiga vatten- och miljöintressen som finns på norra Gotlands. – Stucks kalkstenskvalitet och geografiska läge är unikt. Detta är mycket positivt besked för våra kunder och anställda, berättar Thomas Mårtensson. JULIA WIBERG

VISBY PORT OF Visby Gotlands port  SE-­621  57  VISBY  ,  SWEDEN PHONE  +46  498  26  94  70  FAX  +46  498  26  90  65

www.visbyport.com


48

region gotland www.svenskleverantorstidning.se

Bioenergi värmer Visbyborna En stor del av den värme som levereras till GEABs fjärrvärmenät kommer frün Visby Energi AB. FÜretaget satsar pü uppvärmning med hjälp av biobränsle och genererar en produktion som motsvarar tre fjärdedelar av hela Visbys värmefÜrbrukning.

Visby Energi fÜrbrukar ungefär 175.000 kubikmeter biobränsle per ür, varav tvü tredjedelar kommer frün Gotland och resten frün Baltikum. FÜr inte sü längesedan var fÜrdelningen den omvända. FÜrändringen är ett resultat av en positiv utveckling i fÜretaget. – Vi har satsat mycket pü energioptimering och ütervinner sü mycket som mÜjligt. I stort sett bestür utsläppen bara av lite vattenünga. Tillgüngen och priset pü biobränslet styr fÜrstüs i hÜg utsträckning vür verksamhet, men samtidigt känner vi att vi inte är sü konjunkturkänsliga. Framtiden ser pü det stora hela ljus ut fÜr vür del, säger Leif Pettersson. FÜretaget har fem anställda fÜr att skÜta driften och när den senaste av dessa anställdes som produktionschef, fick Kaj mÜjlighet att lägga ännu mer kraft pü utvecklingsfrügor.

Visby Energi AB grundades ür 2000 och fÜretaget driver tvü biobränslepannor som producerar 140-150 GWh per ür, eller cirka 75 % av fjärrvärmen i Visby (totalbehov 200 GWh). Flispannorna är tillsammans pü cirka 30 MW och utnyttjas fullt ut under uppvärmningssäsongen. De är inte byggda fÜr att producera el, eftersom det inte var ekonomiskt intressant när de byggdes. – Det bÜrjade med att vi kÜpte värmeverket uppe pü Österby av Gotlandsflis, och här ingick ocksü tillstünd att bygga ytterligare en anläggning vid Skrubbs. Härifrün bÜrjade vi att leverera värme till fjärrvärmenätet frün slutet av ür 2000, berättar Leif Pettersson som driver fÜretaget tillsammans med sonen Kaj. KÜper in biobränsle och säljer pellets

Vid avverkning i skogen produceras det stora mängder avverkningsrester som kan användas som biobränsle. Dessutom tillkommer virke som inte har nügon industriell användning. UtÜver att kÜpa in olika typer av biobränsle säljer Visby Energi även pellets i bulk. Pellets tillverkas av sügspün, bark och Üvrigt spill frün sügverk och annan träbehandlande industri. Rüvaran pressas samman till cylindrar som är mellan sex och ütta millimeter i diameter. Pellets ska lagras fuktfritt under tak. Pellets varken fryser eller mÜglar eftersom fukthalten är mycket lüg.

    ! "  ! "     "  " !   "  "    "     "  !    "!  

VISBY  ENERGI  AB Vi  producerar:  Fjärrvärme,  vindel Vi  tillhandahüller:  Lokaler   Vi  säljer:  Bränslepellets

 !         

Inom SMA Mineral är produktionen av kalkprodukter och hanteringen av dessa huvudnäringen. Kalksten är en urkraft och en naturprodukt med münga användningsomrüden. Kalksten och dolomit fÜrekommer i münga geologiska formationer världen Üver och har ett mycket brett användningsomrüde. Läs mer pü www.smamineral.se


region gotland www.svenskleverantorstidning.se

Väg & Byggnadsgrus AB – ett mark och anläggningsföretag 

Väg & Byggnadsgrus AB är ett väletablerat företag som verkat entreprenadbranschen på Gotland i över 50 år och blivit utsedd till årets Gasellföretag 2006, 2007 och 2010. Väg & Byggnadsgrus AB är ett  mark- och anläggningsföretag som utför alla förekommande arbeten inom branschen. De åtar sig små som stora uppdrag och vänder sig till både företag och privatpersoner. Med deras långa branscherfarenhet i ryggen och med en bred maskinpark utför de alla typer av mark- och anläggningsarbeten åt både företag och privatpersoner. Några exempel på dessa är husgrunder, vägarbeten, avloppsanläggningar, dräneringar, kabelförläggningar, trädgårdsanläggningar, sopning, grus-, sand- och jordsortering. Företaget startade som enskild firma 1952 av Gösta Mårtensson. 1990 ombildades firman till handelsbolag med Gösta Mårtensson och barnbarnet Stefan Lindby som ägare. 2001 ombildades det igen, nu till aktiebolag med Stefan Lindby som ensam aktieägare. Företaget har idag 29 anställda. Vi gör allt inom vatten, avlopp, styrborrning, markanläggning och stensättningar. Just nu har vi gjort allt vatten och avlopp åt Region Gotland i Kvarnåkers Hamn, berättar VD:n Stefan Lindby.

Många jobb på och utanför Gotland

Stefan Lindby fortsätter att berätta att de även har gjort markarbeten åt ett äldreboende i Hemse där de har utfört allt markarbete och dessutom gjort det fina med stenläggningar, belysning och planteringar. Vi har dessutom lagt en ny konstnärsgräsplan på Sudervallen också. Väg & Byggnadsgrus AB gräver mycket för den fiberläggning som nu pågår på Gotland. De har hela 20 olika projekt som är aktiva just nu och är årsleverantör åt Gotlandshem samt att de gör många arbeten åt Gotlands Energi . Just nu har vi 40 man igång med hjälp av underentreprenörer. Vi har två arbetsledare och fyra lagbasar.

Årets Gasellföretag 2010

Stefan Lindby berättar att de har en lång och bred erfarenhet inom branschen och har bra kvalitet på deras arbeten. Han poängterar att de håller vad de lovar och har ett bra rykte. I Februari 2012 ISO certifierade de sig inom både kvalitet och miljö. De är prisade för deras förmåga att skapa arbetstillfällen på Gotland och 2006, 2007 och 2010 tog de emot pris som årets Gasellföretag. Företagets tillväxt har skett i takt med de höga krav vi ställer på våra medarbetares kunskaper, säger Stefan Lundby.

Bygger på tradition i en tredje generation Gotland är en ö med många byggföretagare. De flesta är små, men här finns också byggföretag som kan konkurrera med de större ”jättarna” om prestigefyllda entreprenader. Kompetens och lokalkännedom väger tungt på ön. Alvar Hallgren Bygg AB är ett familjeföretag med en mycket stor bredd inom byggsektorn. Förutom nybyggnation har de inriktat sig på renovering/restaurering, service och underhåll av byggnader. – Vi har genom åren haft nöjet att genomföra många olika byggnadsprojekt för bland andra Axfast, Fortifikationsverket, Gotlands kommun (numera Region Gotland), Gotlandshem, ICA, Konsum Gotland, Statens fastighetsverk, Statoil samt ett flertal privata beställare. Vi har t ex byggt ett nytt äldreboende i Hemse som blev klart i maj och just nu håller vi på med mycket underhållsarbete av tak och fasader på både små och stora byggnader, berättar VD Benny Hallgren. Byggföretaget arbetar över hela Gotland och är medlem i Gotlands Byggmästareförening och Svenska Fogbranschens Riksförbund (SFR). Grunden lades av byggmästare Alvar Hallgren från Romakloster då han år 1944 startade byggverksamhet. Trots oroliga tider fanns det också framtidstro. Under 1950-talets högkonjunktur blomstrade även byggnäringen, och Alvar Hallgren kunde se sin personalstyrka öka från 8 till 19 man. Under nästa decennium var det dags att flytta till de nuvarande lokalerna vid Lokstallsgatan. Här fick den utökade maskinparken och alla medarbetare plats. 1979 övertog sönerna Sivert och Härje ansvaret

för verksamheten, 1987 övertog Sivert ensam ägandet och under dennes ledning fördes det lilla familjeföretaget genom medverkan i konsortier in i verkligt stora byggprojekt. Mest minnesvärda är den prisbelönta ombyggnaden av Wisby Hotell samt förvandlingen av maltfabriken i Visby hamn till den vackra Högkolan på Gotland. Den tredje generationen tog vid 1999 då Benny Hallgren tillträdde som VD. Unikt boende i Hemavan

I Hemavan, Storumans kommun, håller företaget på med ett projekt för ett unikt boende i fjällkedjan i direkt anslutning till orörd natur. Fjällkedjan AB står för infrastrukturen och fastighetsförsäljningen. Bolaget drivs av Benny Hallgren och norrmannen Freddy Olsen. – I projektet bygger boendet på naturens villkor. Husen bäddas mjukt in i landskapet och följer vägen i en böljande vågform likt en ringlande orm. Tanken är att skapa en helhetsmiljö där alla delar är integrerade - från fjällandskapet och arkitekturen ända ned till detaljerna och materialen i inredningen. En hållbar miljö som ska värna om platsen, naturen och människorna, säger Benny Hallgren. Det handlar om en ny fritidsby med cirka 3 500 bäddar. 2008 började inköpet av tomter och planering av husbyggnation. Bygget startades 2010 och idag är mer än 50 fastigheter klara. Under året tillkommer ytterligare 24 hus. Målet är att samtliga etapper ska vara klara till 2020-2022. Här finns även utrymme för en camping med 73 husvagnsplatser som öppnas efter sommaren. 30 skotergarage ingår också i planerna. 4-6 gotlänningar finns på plats hela tiden och arbetar tillsammans lokal arbetskraft inhyrda från närliggande orter.

49


50

region gotland www.svenskleverantorstidning.se

En av Europas modernaste mötes- och kongressanläggningar Granne med havet och med ett unikt världsarv i form av Visby med sin ringmur och medeltida kullerstensgränder bakom ryggen finns allt som krävs för ett inspirerande möte – och lite till. Det fick Wisby Strand ett kvitto på under TUR-mässan 2010 – då anläggningen blev utsedd till Nordens mest inspirerande mötesplats. Byggd i gotländsk sten med mycket ljus björk och stora glaspartier ut mot havet, med invändigt flyttbara väggar som ger stor flexibilitet. Här finns det ett flertal konferensrum i olika storlekar från det minsta till stora salen med plats för upp till 1000 personer, alla lokalerna är utrustade med modern teknik. Konferensanläggningen Wisby Strand drivs av NT Management AB, ett företag med stor mötes-, evenemangs- och restaurangerfarenhet. Verksamheten invigdes den 14 april 2007 efter år av förberedelse, planering och bygge. – Wisby Strand är en fantastisk miljö för många olika sorters evenemang. Våra lokaler är byggda, inte bara för konferenser och kongresser, utan också för konserter, event och publika evenemang. Redan under första året hade vi flera stora möten, men de senaste åren har det tagit fart på riktigt, säger VD Carl-Johan Stålhammar. Wisby Strand tar emot konferensgäster under 9 månader om året och resterande 3 månader har anläggningen öppet för allmänheten. Köket har höga ambitioner. Kulinarisk nyfikenhet kombineras med gediget matkunnande och råvaror av högsta kvalitet; vällagat, välsmakande och spännande. Mycket är Gotlandsinspirerat. – Gotland är en populär mötesplats och många av våra kunder är återkommande. Under 2011 hade vi cirka 24 000 konferensgäster fördelat på 220 konferenser. Det är företag från hela landet som kommer hit. När vi tillgodosett våra tidigare kunders kvalitetskrav, garanterar det lyckade möten för kommande kunder. Våra kunder har höga krav. Vårt jobb är att skapa förutsättningar för att kräsna kunder ska bli nöjda. Det är vi stolta över. Inom bekvämt gångavstånd finns det cirka 2000 hotellbäddar i Visby och Wisby Strand

samarbetar med ett flertal hotell i olika prisnivåer. Vi samarbetar också med olika eventbolag här på Gotland för att kunna bjuda våra konferensgäster på en spännande upplevelse på ön, säger CarlJohan Stålhammar. Visby är nära

Till Visby går det runt 20 flyg om dagen från hela Sverige och vill man åka färja finns det alltid minst 4 turer om dagen från fastlandet. Ofta betydligt fler. Flyget tar 30 minuter, färjan 3 timmar. Visby är nära. Det är enkelt att ta sig till och från Gotland även om det är en ö. 

– Nu gör vi en satsning på att bredda oss och öka kundunderlaget ytterligare med ökad marknadsföring både i Sverige och utomlands. Vi ska visa det unika med Gotland och vår konferensanläggning, förklarar Carl-Johan Stålhammar och fortsätter: – Vi ska vara som en motor på Gotland och förlänga säsongen med mässor, artister och arrangemang. Vi har i stort sett en stor artist som uppträder varje månad, egen bomässa med över 2000 besökare under två dagar i mars, oktoberfest då vi bygger om över- och undervåning till ölhall (stor succé) m m.

Medlem i Svenska Möten

Carl-Johan Stålhammar ser ett stort mervärde i att Wisby Strand 2011 valts ut som Gotlands enda medlemsanläggning i Svenska Möten. – Detta ger oss verkligen en kvalitetsstämpel, ett bevis på att vi håller hög kvalitet både på mat och konferenslokaler. Svenska Möten ger oss även ett utmärkt budskap utåt. Vi är väldigt stolta och glada över att vara den enda medlemsanläggningen på Gotland, sammanfattar han.

Nordens mest  inspirerande  mötesplats www.wisbystrand.se


Några fakta om Ljusdals kommun Ljusdal (år 1314 Lyusdal) är sammansatt av orden Ljus och dal, syftande till placeringen i Ljusnans dalgång. Geografi: Nordvästligaste kommunen i Hälsingland, Gävleborgs län. Norrland. Befolkning: 18 938 (2012-03 31). 125: e största kommun (av 290) Storlek till ytan: 20: e största (av 290) kommuner. Närmaste kommungrannar: I väster Härjedalen. I norr Ånge I öster Hudiksvall I söder Bollnäs och Orsa Några Tätorter: Ljusdal (huvudort med 6 230 innev.) Järvsö, Färila, Hybo, Lillhaga, Los, Nore, Tallåsen. Avstånd: Till Stockholm 348 km Till Gävle 181 km Till Sundsvall 140 km Till Hudiksvall 60 km Industri och sysselsättning: Viktiga arbetsgivare förutom kommun och landsting är: Mekanotjänst, som har två av sina fabriker i kommunen och ExTe Fabriks AB samt Peges. Dessutom bl.a. en rad mindre tillverkande företag inom aluminiumprodukter (för fordon), skärande bearbetning, plastbearbetning m.m. Jord och framförallt skogsbruk är också viktiga. Tjänsteföretagen sysselsätter snart 1 000 medarbetare i Ljusdal Ljusdal har med tiden blivit en betydande etablerings- och verksamhetsort för tjänsteföretag, som snart sysselsätter 1 000 medarbetare inom kommunen. Besöksmagneter med 330 000 besökare Järvsöbacken som är Sveriges 14: e största alpina skidanläggning, Järvzoo som ger unik närkontakt med Nordens Djur och Harsagården, som erbjuder välpreparerade längdskidspår & konferens, har tillsammans årligen 330 000 besökare.

Ljusdal – snart 1 000 anställda i växande tjänsteföretag Ljusdal har sedan 1970-talet blivit ett centrum för tjänsteföretag med rikstäckande service och internationella avståndsoberoende tjänster och support. Under de senaste 5-6 åren har antalet anställda inom tjänsteföretag i Ljusdal ökat från 800 till närmare 1 000. Inlandskommunen Ljusdal ligger i natursköna Hälsingland och är med sina ca 19 000 innevånare. Sveriges till innevånarantalet 125 största av landets 290 kommuner. Då Ljusdal samtidigt är landets till ytan 20:e största kommunen, finns det mycket natur för fritid, fiske, jakt, sport och andra utomhusverksamheter. Man slipper trängas. Mecka för tjänsteföretag – lägre kostnader, högre effektivitet

I jämförelse med t.ex. motsvarande verksamheter i Mälardalen kan tjänsteföretagen i Ljusdal uppvisa lägre personalomsättning, lägre kostnader för rekrytering och dessutom högre total effektivitet. Ökad kvalitet och lägre totalkostnader på uppemot 10 % för tjänsteföretag i Ljusdal är vanligt.

Insamling av och spridning av händelsebaserad information med ett marknadsvärde

dotterbolag i Järvsö, Ljusdal, Hudiksvall, Örnsköldsvik, Stockholm och Baltikum. Färilaföretaget ExTe Fabriks AB har utvecklats till en marknadsledande internationell koncern med verksamheter/intressebolag i Sverige, Finland, Nya Zeeland och Singapore. Läs närmare om dessa och andra ljusdalsföretag i detta nummer av Svensk Leverantörstidning. Mer information, om andra Ljusdalsföretag kommer i följande nummer. Närljus – kommunens näringslivsbolag – hjälp och stöd för företagande och etablering

Närljus är sedan 26 år en gemensam stiftelse för kommun och näringsliv, kommunens näringlivsbolag, som med sina sex medarbetare verkar för att stöda befintliga företag, nyföretagande, företags- och verksamhetsetableringar m.m. Närljus arbetar också med uppdraget att marknadsföra Ljusdal. Stefan Färlin är kommunens näringlivschef och chef för Närljus. – Ljusdals kommun är en företagstät kommun. Mångsidigt företagande har gamla anor i våra bygder. Medan kommunerna i riket i snitt har 11 % av befolkningen involverad i eget företagande, har vi Ljusdals kommun 13,7 %. Ljusdals kommun utsågs i fjol till ”Årets bästa UF-kommun” m.a.o. inom ungt företagande, något som gläder oss mycket. Det bådar gott för framtiden, säger Stefan Färlin.

ERIK HOLLÄNDER

Byggfakta, som etablerade sig under 1970-telet i Ljusdal, är ursprunget till den osannolika utvecklingsboom med tjänsteföretag som följt, baserade på liknande verksamhetsmodeller. Tjänsteföretagsutvecklingen i Ljusdal Tjänsteföretag som etablerat och driver informationscentra och produktionsenheter i Ljusdal är Programgruppen, Annonskraft, DHL Express Sweden, Human Research, Citymark, Ducugroup, HI media, Teleperformance, ICT – International Clinical Testing och SBS Lius. Detta är verksamheter som har huvudkontor/säte på andra orter i Sverige och utomlands. Selldorado och Q-Survey är framgångsrika tjänsteföretag, med juridiskt säte i Ljusdal. Alltså verksamheter som ägs och drivs av Ljusdalsbor.

Några av landets främsta industrier i sina branscher och nischer, finns i Ljusdal

Ljusdal har också några av landets främsta företag i sina respektive branscher och nischer. Mekanotjänstföretagen med juridiskt säte i kommunen, har utvecklats till en framgångsrik koncern med produktionsenheter/

Allt fler företag, och tillväxt i tjänsteföretagssektorn sysselsätter snart 1 000 medarbetare i Ljusdal.

Näringslivschef Stefan Färlin, Närljus.


52

Ljusdals kommun www.svenskleverantorstidning.se

ExTe i Ljusdal – expansivt och internationellt ExTe AB, med sina 60-tal medarbetare är ett av de största privata företagen med säte i Ljusdals kommun. Med marknadsledande produkter och utveckling inom lastbankar och lastsurrningssystem för både lastbil och järnväg är Exte också ett expanderande och allt mera internationellt företag, en intressant arbetsgivare med behov av många typer av kompetenser inom produktutveckling, produktionsteknik, produktion och marknadsföring m.m.

ExTe Fabriks AB är det äldsta av ljusdalsentreprenören Kjell Jonssons företag, som i dag är verksamma under moderbolaget Extendo AB, som har säte i Ljusdal. Förutom ExTe ingår också numera företagen Evans (Nya Zeeland), Midwaggon (säte i Ånge), Autonordic, Alucar (Finland) är främst påbyggare av timmerbilar och satsar främst på standardprodukter för timmertransporter samt säljer aluminiumreden och timmerbankar över hela världen samt AP PTE. LTD (i Singapore). VD för ExTe är sedan hösten 2011 Mats Karlsson, som närmast kom från telecombranschen. Världsledande inom lastbankar och automatiska lastspännare

Extes verksamhet baseras på gamla industritraditioner i Ljusdal och i slutet av 1950-talet hade

företaget utvecklat Excenterbanken med stakar i teleskoputförande. Detta (Excenter- och Teleskop-) blev också omsatta i företagets nuvarande namn ExTe, som blivit världens ledande tillverkare av lastbankar och automatiska lastspännare för såväl lastbils- som järnvägstransporter. – ExTe har hela tiden lett utvecklingen med allt starkare, lättare och effektivare lastbankar och system för lastsurrning. ExTes system Com 90, som började utvecklas i mitten av 90-talet, är ett exempel på unikt nytänkande, där chauffören styr bankar och lastsäkring med hjälp av en fjärrkontroll. Com 90 är idag ett etablerat system på marknaden. Genom det egna företaget Autonordic marknadsförs och levereras manuella spännare och band samt surrningsfästen av högsta kvalitet, samtliga dragprovade och testade. Vi är marknadsledande. Vi kan och förstår kundernas behov. ExTes framgångar har skapat resurser och möjligheter att satsa på utveckling av nya och ännu säkrare system för lastsäkring för allt fler marknader, berättar Mats Karlsson. Mer och mer internationellt

ExTe har vuxit stadigt. I dag omsätter företagets lastbankar och lastsäkringsprodukter för lastbilar 120 miljoner kronor. ExTe har också utvecklat motsvarande produkter för järnvägstransporter vilkas omsättning nu stigit till ca 30 miljoner årligen. Tiotusentals Maxistakar, Woodoch SR-bankar har redan levererats till de skandinaviska, tyska och brittiska järnvägarna. Mats Karlsson fortsätter: -I det internationella

ExTe är i dag världsledande inom lastbankar och produkter för automatisk lastsurrning utvecklade för både landsvägs- och järnvägstransporter. På järnvägssidan har t.ex. företag i både Sverige, Schweiz och Nya Zeeland gjort betydande beställningar.

närområdet är Europa för oss en marknad med stor potential och ökande försäljning och därför ett speciellt satsningsområde. I år genomför vi t.ex. runtom i Europa omfattande vår- och höstturnéer med vår demolastbil. En annan internationell satsning inom koncernen är att det nu i Malaysia byggs en egen produktionsenhet för tillverkning av lastbilstrailers, som förväntas bli en god bas för försäljningen av ExTe lastbankar och lastsurrningsprodukter. En annan internationell satsning i tiden är ett licenssamarbete med A-Tec i Brasilien som öppnar marknaden där.

räknar med att vi i framtiden efterhand behöver fler duktiga medarbetare inom många områden. ExTe är en attraktiv och aktiv arbetsgivare inom produktutveckling, produktionsteknik, produktion, och internationell marknadsföring m.m. Vår senast anställde civilingenjör kom t.ex. från Mälardalen. Vi har också ett nära samarbete med gymnasieskolan i Ljusdal, som bedriver svetsutbildning i våra lokaler, avslutar ExTes VD Mats Karlsson.

Attraktiv arbetsgivare för allt fler

– Vi ser ljust på framtiden och siktet är inställt på expansion på internationella marknader. Vi

Världsledande inom lastbankar och automatisk lastsurrning

ExTe Fabriks AB, Box 18, 820 41 Färila, Tel: 0651-175 00, Fax: 0651-175 03, sales@exte.se

ERIK HOLLÄNDER


Ljusdals kommun

53

www.svenskleverantorstidning.se

Järvsö Svets & Maskinservice – resursförstärkning inom industrimontage Med hela Sverige som arbetsfält arbetar Järvsö Svets & Maskinservice med industriservice och som resursförstärkning för andra företag inom industrimontage. Företaget som har sin bas och verkstad i Järvsö, Hälsingland, anlitas också för reparationer av arbetsfordon som lantbruksmaskiner, entreprenadmaskiner- och utrustning samt för legotillverkning. Järvsö Svets & Maskinservice ägs och drivs av Patrik Wängman, som startade sin verksamhet år 2008. Bas och verkstad har företaget på Bodavägen 10 i Järvsö. Verksamheten har sedan starten vuxit till fyra fast anställda medarbetare.

Industriservice och resursförstärkning inom industrimontage runtom i Sverige

Järvsö Svets & Maskinservice utför både industriservice direkt för industriföretag och anlitas som resursförstärkning av både industri- och andra företag inom industriservice, demontering och montering av industriell teknik. – Vi arbetar med uppdrag över hela Sverige. Exempel på arbeten är återkommande uppdrag av Bruks i Arbrå är det gäller installationsarbeten runtom i landet. Nibak i Bollnäs är ett annat exempel på uppdragsgivare. Mekanotjänst anlitar oss som resursförstärkning inom svetsning i vid fabriken i Järvsö. Av både rikstäckande och andra anläggnings- och byggföretag anlitas vi för smides-/svetsarbeten i samband med grundläggningsarbeten osv. Uppdragen vi åtar oss är ofta långvariga. Vid installation av ny utrustning på Värmeverket i Bollnäs hade vi två man i arbete under flera månader. När det vid Bravikens Sågverk skulle

Andreas Jonsson skär ut ett ämne i tjockplåt vid verkstaden i Järvsö.

Järvsö Svets & Maskinservice har både egen verkstad och servicefordon för industri-/fältarbeten för industri- och byggprojekt runtom i Sverige.

installeras ny produktionsutrustning hade vi kontinuerligt två man i arbete under hela montagetiden, som varade i sex månader, berättar Patrik Wängman.

torer och jordbruksmaskiner. För tillverkning av reservdelar har Järvsö & Svets & Maskinservice förutom svetsar också bl.a. egen supportsvarv.

Maskinservice för tyngre arbetsfordon- och maskiner

– Vi anlitas också för legotillverkning inom svetsade konstruktioner enligt kundens behov eller ritningsunderlag och kan också tillverka komponenter och reservdelar som kräver skärande bearbetning i enstyck eller mindre serier, berättar Patrik Wängman.

Järvsö Svets & Maskinservice servar, reparerar och bygger om alla typer av tyngre arbetsmaskiner. Exempel är entreprenadfordon- och maskiner, krossutrustning, transportörer, trak-

Legotillverkning

ERIK HOLLÄNDER

Silomontage, fylltömmare,   rörutrustningar  och  service

Stansning Kantpressning Svetsning Montering


54

Ljusdals kommun www.svenskleverantorstidning.se

Järvsö Montage AB – breddar verksamheten med special- och legotillverkning Järvsö Montage AB har sedan mitten av 1980-talet monterat, demonterat och servat silotorn med huvudvikt på ensilagesilos, runtom i Sverige. Förmedling av begagnade silotorn och siloutrustningar utgör sedan start också en del av verksamheten. Nu breddas verksamheten med special- och legotillverkning. Järvsö Montage AB är ett familjeföretag som grundades i mitten av 1980-talet av Sven-Olof Olsson. När Sven-Olof gick bort 2008 övertog Per Olsson i andra generation ansvaret för verksamheten och dess vidareutveckling. – Jag gjorde redan i tonåren min insats i verksamheten, senare på heltid. Jag har därför kommit att involvera mig i företagets uppdrag och vidareutveckling, berättar Per Olsson. Företaget har sitt säte och sin bas i Järvsö, Hälsingland. Montering, demontering och service av silotorn och siloutrustningar och industritankar

Järvsö Montage AB har sedan mitten av 1980talet monterat, demonterat och servat silotorn med huvudvikt på ensilagesilos. Förmedling av begagnade silotorn och siloutrustningar utgör sedan start också en del av verksamheten. – Vi har hela tiden också sålt, servat, reparerat och bytt ut reservdelar för silotornen och deras mekaniska utrustningar, rörsystem, transportörsystem, fläktutrustningar m.m. Det som inte varit standard

tar vi fram genom egen tillverkning. Vi har med tiden också kommit att anlitas av andra företag för installation av t.ex. större industritankar och pumphus och deras kringutrustningar som gångplattformar m.m. berättar Per Olsson. Investerat i stansnibbling och plåtbockning upp till 6 mm

Per Olsson fortsätter, -en ambition att bredda verksamheten har vuxit fram, vilket gjort att vi nu investerat i en stansnibblingsmaskin TRUMPF 200 R, som kan stansa i upp till 6 mm tjock plåt. En annan investering är anskaffandet av en kantpress 135 ton med tre meters bearbetningsbredd. Den har sexaxligt bakre anslag med två moduler. Dessa våra senaste investeringar gör att vi tar på oss både legotillverkning och specialkonstruktioner.

Nu också special- och legotillverkning – skräddarsydda kundlösningar

– Vi kan nu erbjuda legostansning och plåtbockning på lego och kan tillverka plåtkonstruktioner i olika material bl.a. i rostfritt för både silotorn, tankar och andra behov. Har ni ett behov eller en ritning kan vi nu både stansa, bocka, svetsa och montera de produkter eller skräddarsydda kundlösningar ni behöver. Vid behov kan vi leverera dem kompletta och installera dem var som helst i Sverige, berättar Per Olsson på Järvsö Montage AB. ERIK HOLLÄNDER

De senaste investeringarna. Järvsö Montage AB har installerat både en stansnibblingsmaskin TRUPF 200 R och en kantpress för plåt upp till 6 mm och tre meters bearbetningsbredd.

AKTUELLT & NOTERAT

AKTUELLT & NOTERAT

Järvsö Industriplast i tillväxt – Järvsöföretag med uttalade framtidsambitioner

Svarvab AB – nytt företag inom svarvning

Sedan Lasse Söderlund tog över en befintlig verksamhet i Skästra/Järvsö och han år 2000 grundade Järvsö Industriplast AB, har hans företag vuxit från 2 till 7 medarbetare. Omsättningen har samtidigt vuxit från 1,8 till snart 17 miljoner. – Min uttalade målsättning är att vi skall fortsätta växa så att vi inom 10 år sysselsätter 20-25 medarbetare och då omsätter 40-50 miljoner, säger Lasse Söderlund. Järvsö Industriplasts specialitet är mekanisk bearbetning av plast.

I mars i år startade Stefan Sandkvist och Joel Eriksson sitt eget företag Svarvab AB, som har sina lokaler med Järvsö Industriplast AB som granne i Skästra, Järvsö, Ljusdals kommun. Stefan och Anders, som började med en CNC-svarv har ambitionen att köpa fler CNC-maskiner framöver.

- Industriservice och resursförstärkning inom industrimontage runtom i Sverige - Maskinservice för tyngre fordon och arbetsmaskiner - Legotillverkning av svetsade konstruktioner www.jsmservice.se – Tala med Patrik Wängman på 076-776 613 0


Ljusdals kommun

55

www.svenskleverantorstidning.se

Mekanotjänst Järvsö – stark utveckling och många nya volymkunder Mekanotjänst Järvsö AB är den första och största verksamheten bland Mekanotjänstföretagen. Företaget omsätter i dag 230 miljoner med 135 medarbetare. Mekanotjänst grundades av Christer Fransson år 1976 och har sedan dess utvecklats till en koncern som i dag omsätter 400 miljoner med företag i Järvsö, Ljusdal, Hudiksvall, Örnsköldsvik och Baltikum. Mekanotjänst Holding CF AB, med säte i Järvsö, Hälsingland, är koncernens moderbolag med Christer Fransson som ensam ägare. Inom koncernen verkar företagen Trux, WireMatic, Tru Torq och Mekanotjänst Industrier CF AB. Det senast nämnda med Lennart Edling som nytillträdd VD sedan 2 maj i år. Inom Mekanotjänst Industrier verkar företagen Mekanotjänst i Hudiksvall AB, Mekanotjänst i Örnsköldsvik AB Mekanotjänst i Ljusdal AB, Mekanotjänst Baltic AS och Mekanotjänst Järvsö. Det sistnämnda med Anders Leander som VD och Janolof Joelsson som marknadschef, som också koordinerar Mekanotjänstföretagens marknadsföring. För elektronik-, verkstads-, medicinteknik-, telecom, - offshore- och försvarsindustrin

– Mekanotjänst Järvsö anlitas som produktionspartner inom plåtbearbetning, skärande bearbetning, montage, inklusive konstruktion. Vår ambition är att ständigt vidareutvecklas som en ledande produktionspartner för krävande kunder inom industrin. Vi verkar bl.a. inom elektronik-, verkstads-, medicinteknik-, telecom-, offshore- eller försvarsindustrin, berättar VD Anders Leander.

Resurser i toppklass - plåt, svets, skärande bearbetning och montage för volymkunder

– Genom investeringar möter vi morgondagens krav på komplexa mekaniklösningar för t.ex.

Nära samarbete med våra kunder och leverantörer är nyckeln till framgång.

kapslingar och frästa aluminiumlådor för t.ex. elektronikutrustning och styrenheter, kylelement, komplexa färdigt monterade produkter med både mekanik och elektronik och funktionstestade automationslösningar, säger VD Anders Leander. Mekanotjänst Järvsö har en plåtverkstad med utrustning i toppklass för laserbearbetning, stansning, pressning/excenterpressning, hydraul-

AKTUELLT & NOTERAT

Harsagården – välbesökt skid- och konferenscenter nära Järvsö med 90 000 gäster Endast tre timmars bilfärd från Mälardalen har Harsagården sydväst om Järvsö med åren blivit ett centrum för längdskidåkning, som nu besöks av 90 000 gäster årligen. Harsa ligger på 400 meters höjd över havet. Snön kommer därför tidigt och stannar sent. Harsagården håller öppet för konferensgrupper året om.

Produktion för dig som har höga krav. ‡,GpXWYHFNOLQJ NRQVWUXNWLRQ ‡3URWRW\S RSWLPHULQJ ‡6RXUFLQJ ‡7LOOYHUNQLQJ

pressning, utrustning för att förse plåtprodukter med färdiga fästelement. – Vi använder t.ex. en TruLaser 3030 med höglager för obemannad körning dygnet runt. Den hanterar flera jobb samtidigt för optimalt materialutnyttjande. Vi erbjuder tillverkning med precision och snabba produktionsflöden i plåt 1-20 mm, berättar Janolof Joelsson.

Egen konstruktion och Lean Production

Mekanotjänst Järvsös avdelning för skärande bearbetning tillverkar komponenter upp till ca 10 kg

Fantastiskt fjolår

Avdelningen har sex HSM-maskiner, tre maskiner för 5-axlig bearbetning samt ett flertal flerop. maskiner, svarvar m.m. (Mekanotjänst Hudiksvall och Örnsköldsvik gör tyngre komponenter, stora kugghjul m.m.) – Vi svetsar och löder med de flesta på marknaden förekommande metoder och material. Metoder som förekommer är ex vis MAG, TIG och punktsvetsning samt mjuk- och hårdlödning. Vi möter höga krav på finish, täthet och hållfasthet som ställs i olika branscher. Slutligen monterar vi alla typer av delkomponenter till färdiga produkter, konstaterar Janolof Joelsson. Mekanotjänst Järvsö har en kvalitetsavdelning, med bl.a. två st. koordinatmätmaskiner som servar organisationen att möta kundernas högt ställda krav.

– Mekanotjänst Järvsö kopplas ofta in redan på idéstadiet och kan arbeta hela vägen från behov till färdig produkt. Vi arbetar sedan 2008 enligt principerna för Lean Production. Vi har väl inarbetade rutiner för allt från materialanskaffning, produktion, montage, testning och logistik, framhåller Anders Leander. – På tre år har vi nu ökat omsättningen från 143 till 230 milj. Fjolåret var fantastiskt, då vi på 12 månader fördubblade antalet produktionstimmar. Christer Franssons princip att återinvestera införtjänta medel, uppskattas av både kunder och egna medarbetare, konstaterar Anders Leander och Janolof Joelsson avslutningsvis. ERIK HOLLÄNDER

Sätt dina planer i verket. Vi är med dig hela vägen.

‡.YDOLWHWVWHNQLN ‡/RJLVWLN ‡8WIDVQLQJ www.mekanotjanst.se


56

Ljusdals kommun www.svenskleverantorstidning.se

Ljusdals Smide – servar Hälsingland och Härjedalen Med både Hälsingland och Härjedalen som sitt naturliga verksamhetsområde servar Ljusdals Smide AB uppdragsgivare med svetsning, svarvning, reparationer och smidesarbeten för tunga fordon och arbetsmaskiner, krossar och materialtransportörer samt byggsmide för både företag och privatpersoner. Ljusdals Smide AB har sitt säte och sin bas med stor verkstad i Bränta ca 7 km väster om centrala Ljusdal mot Färila. Verksamheten, som i dag har nio medarbetare, leds av Anders Skalberg och ingår som en av verksamheterna under moderbolaget Branta AB, som ägs av ljusdalsentreprenören Lars Wallberg. I koncernen ingår också bl.a. företag som Wallbergs Åkeri AB och Dimstone AB. Anders Skalberg grundade Ljusdals Smide år 2002, som år 2009 flyttade in i 1 000 kvm nybyggda lokaler i Branta och ingår numera som en av verksamheterna i Brantakoncernen. Byggnadssmide och stålarbeten

– Vi anlitas för allt inom byggnadssmide, från stora stålkonstruktioner till om- och tillbyggnader. Vi arbetar t.ex. med allt inom stål på vattenkraftverk och vattenkraftsdammar, med både byggnader, vattenkraftluckor och utfallsluckor. För Fortum utför vi t.ex. som bäst en större renovering av en sugrörslucka i Loforsens Vattenkraftstation. Arbetet beräknas vara slutfört i augusti. Vi anlitas av både företag och privatper-

soner och gör också konstsmide, vi har bl.a. byggt nya räcken till Ljusdal, Ramsjö och Järvsö kyrkor, berättar Anders Skalberg. Svetsning – alla svetsmetoder-reparationer av tunga fordon och entreprenadutrustning

Ljusdals Smide AB svetsar i alla förekommande metaller med metoder som MIG, MAG TIG och gas. Dessutom finns motorsvetsar i företagets servicefordon för arbeten ute på fältet. Exempel på arbeten är renoveringar, ombyggnationer och reparationer av arbetsfordon som lastbilar och skogsmaskiner, materialkrossar, transportörer och entreprenadskopor. Arbetena utförs både internt i koncernen och för andra.

Mekanisk bearbetning både i verkstaden och i fält - mobilt arborrverk och mobil slangpress

– Vår verkstad utför renovering av och tillverkning av hydraulcylindrar. Med supportmaskiner för både svarvning och fräsning gör vi reservdelar och annat som behövs, Vi har också både ett stationärt och ett mobilt arborrverk för bearbetning av lagerlägen i t.ex. kranarmar och skogsmaskinsmidjor. Bland annan utrustning kan nämnas en långsvarv för bearbetningsmått 800 x 4000 mm. Överhuvudtaget kan man säga att vi är väl rustade för enstycks- eller fåstyckstillverkning, konstaterar Anders Skalberg. En av Ljusdals Smide AB: s servicebilar är också utrustad med mobil slangpress. ERIK HOLLÄNDER

Mycket av arbetet som utförs av Ljusdals Smide AB sker ute på fältet. Mobilt arborrverk och mobil slangpress är exempel på utrustning som ger snabb service när och där det behövs.

AKTUELLT & NOTERAT

AKTUELLT & NOTERAT

Romi Tryck AB satsar framåt i nya egna lokaler

Järvsö får destilleri till hösten – ny besöksattraktion

Romi Tryck AB med bok-, offset-, digitaltryck, reklamtryck/grafisk produktion flyttade i fjol från Norrkämsta industriområde till egna lokaler på Museivägen i Ljusdal. I dag drivs familjeföretaget av två generationer då grundaren Jack Mills söner Magnus och Mikael efterhand övertar allt större ansvar för verksamhetens vidareutveckling. Kunderna får hjälp med allt från utformning av trycksaker, annonser, reklamkampanjer och profilering till tryckning av allt som behövs inklusive specialtryck av figurstansat material.

Det unga paret Anna och Jonas Larsson arbetar nu för fullt med att få allt klart inför öppningen av Tevsjö Destilleri AB i höst. Destilleriet ligger på orten Teve ca 7 km söder om Järvsö. Till en början framställs rent brännvin. Ambitionen är att efterhand utöka med gin/kryddade brännvinssorter. I framtidssiktet finns tillverkning av punsch och likörer baserade på bl.a. hjortron, lingon, blåbär och älgört. – Vi bygger vår destilleriverksamhet på lokala traditioner genom århundradena och mycket lokal råvara, berättar Anna och Jonas.

Produktion för dig som har höga krav. ‡,GpXWYHFNOLQJ NRQVWUXNWLRQ ‡3URWRW\S RSWLPHULQJ ‡6RXUFLQJ ‡7LOOYHUNQLQJ ‡.YDOLWHWVWHNQLN ‡/RJLVWLN ‡8WIDVQLQJ

0HGEUHGNRPSHWHQV tar vi dig från SURGXNWLGpWLOO O|QVDPSURGXNWLRQ

Alla barn vill bli vuxna. Bli Barnrättskämpe och arbeta för att miljontals barn får en bättre morgondag. Besök oss på www.räddabarnen.se och bli månadsgivare idag.

ZZZPHNDQRWMDQVWVH

-b519b*‡%(5*‡0$5.‡%<** ZZZNXOOHUVVH‡7DODPHG2OOH.XOOHUVSn


Ljusdals kommun

57

www.svenskleverantorstidning.se

Kullers â&#x20AC;&#x201C; järnväg, berg, mark och bygg

Sitt hittills stĂśrsta enskilda uppdrag utfĂśrde Kullers Bygg & Entreprenad AB vid Stora StensjĂśns vattendam i Jämtland, dĂĽ fĂśretaget sprängde bort 9 000 kbm berg. PĂĽ fĂĽ ĂĽr har LjusdalsfĂśretaget Kullers blivit en resurs att räkna med i mĂĽnga sammanhang fĂśr projekt i mellersta Sverige. FamiljefĂśretaget Kullers Bygg & Entreprenad startades av Olle Kullers ĂĽr 2008, som enskild firma. redan hĂśsten 2009 blev fĂśretaget AB. Verksamheten med bas pĂĽ Bränta industriomrĂĽde, väster om centralorten Ljusdal, har vuxit med flera verksamhetsben och medarbetare. I familjefĂśretag är bĂĽde Olles far och mor (adm.) verksamma. â&#x20AC;&#x201C; Jag är uppvuxen i en fĂśretagarsläkt, konstaterar Olle KĂźllers. Allt stĂśrre resurser

Kullers har ĂĽterkommande investerat i fler och fler maskiner. â&#x20AC;&#x201C; Vi har i princip pĂĽ tre ĂĽr vuxit frĂĽn en spade till i dag tre grävmaskiner, 2 bergs-

Vägprojekt

Olle fortsätter. â&#x20AC;&#x201C; Vi arbetar ocksĂĽ som resurs när det gäller vägprojekt och just nu är vi bl.a. involverade vid anläggandet av nya E 4:an sĂśder om Sundsvall. Man kan anlita oss fĂśr bĂĽde stĂśrre och mindre vägprojekt, t.ex. vid anläggandet av och fĂśrbättrandet av skogsbilvägar, mindre privata vägar m.m.

FÜrvärvade Sidskogens Bygg & Anläggning AB

Olle Kullers tvü fÜretag sysselsätter nu tillsammans upp till 30 medarbetare i topparna.

borrgiggar, lastbil, hjullastare och egna person/ servicebilar. Med vürt systerfÜretag(bygg) kan vi därfÜr tillsammans sysselsätta Üver 30 medarbetare i topparna. Järnvägsprojekt

â&#x20AC;&#x201C; NĂĽgra av vĂĽra fĂśrsta stĂśrre uppdrag bestod av uppdrag fĂśr järnvägsbyggande. Vi har i dag en växande erfarenhet av arbeten längs järnvägslinjer när det gäller att bereda och fĂśrbättra banvallar, ett omrĂĽde inom vilket min far blivit nĂĽgot av en expert. Bergsborrning, sprängning, betongsprutningoch injektering, betonghĂĽltagning â&#x20AC;&#x201C; Vi har i dag tvĂĽ bergsborriggar. En av dem, en rigg med hĂśg prestanda, utgĂśr ocksĂĽ en av vĂĽra senaste investeringar. VĂĽrt stĂśrsta enskilda

uppdrag inom omrüdet utfÜrde vi vid Stora StensjÜns vattendam i Jämtland. Dü fick vi uppdraget att spränga 9 000 kbm berg fÜr en ny utskovskanal. Ett av vüra fÜrsta uppdrag inom betongsprutning berÜrde en otät nygrävd djupbrunn av betongringar som läckte in lervatten och därfÜr inte kunde användas. Det krävdes en hel del klurande om hur man kunde gü tillväga fÜr att lÜsa problemet. Sedan vi lÜst det genom att borra avrinningshül i betongringarna som gjorde att den sprutade betongen inte bara rann bort, kunde vi framgüngsrikt täta brunnen. Vi arbetar bl.a. som UE üt stÜrre borrfÜretag, fÜr ägare av bergtäkter och när vi har kapacitet ocksü med borrning av vattenbrunnar och bergvärmebrunnar fÜr privatpersoner. Betonginjektering och betonghültagning är ocksü ben i vür verksamhet, berättar Olle Kullers.

Ă&#x2026;r 2010 fĂśrvärvade Olle Kullers Sidskogens Bygg & Anläggning AB, ett välrenommerat fĂśretag med inarbetad kundkrets, som i dag ocksĂĽ har Kullers lokaler i Bränta som sin bas. Anders Jonsson, fĂśretagets tidigare ägare leder fortsatt verksamheten som bl.a. tar pĂĽ sig byggprojekt frĂĽn markberedelse till färdig byggnad och sysselsätter 10-15 medarbetare beroende av uppdrag och säsong. â&#x20AC;&#x201C; Vi har investerat mycket under de senaste ĂĽren. Nu gäller det att utnyttja gjorda investeringar pĂĽ bästa sätt. Ambitionen pĂĽ sikt är att, om mĂśjligt, vidareutveckla verksamheten ytterligare med ännu fler arbetstillfällen, berättar Olle Kullers. ERIK HOLLĂ&#x201E;NDER

Mekanotjänst Ljusdal â&#x20AC;&#x201C; svetscertifierad rĂśrbockare levererar allt fler kompletta moduler Mekanotjänst Ljusdal har under mer än 40 ĂĽr tillverkat rĂśrkomponenter till verkstadsindustrin. FĂśretaget kombinerar olika produktionstekniker med lĂĽng erfarenhet fĂśr att tillverka allt frĂĽn enkla bockade rĂśr till sammansatta produktmoduler. Mekanotjänst Holding CF AB, med säte i JärvsĂś, Hälsingland, är koncernens moderbolag med Christer Fransson som ensam ägare. Inom koncernen verkar fĂśretagen Trux AB, WireMatic TruTorq AB och Mekanotjänst Industrier CF AB. Det senast nämnda med Lennart Edling som nytillträdd VD sedan 2 maj i ĂĽr. Inom Mekanotjänst Industrier verkar fĂśretagen Mekanotjänst i JärvsĂś AB, Mekanotjänst i Hudiksvall AB, Mekanotjänst i Ă&#x2013;rnskĂśldsvik AB, Mekanotjänst Baltic AS och Mekanotjänst i Ljusdal AB. Det senast nämnda med Hans Nohrlander som marknadsansvarig. Mekanotjänst Ljusdal har i dag drygt 30 medarbetare. Bockar, svetsar, lĂśder och ändbearbetar rĂśr frĂĽn 6 till 76 mm

Mekanotjänst Ljusdal erbjuder bockning, ändbearbetning, svetsning och lÜdning när det

gäller rĂśrbaserade produkter i stĂĽl, rostfritt, aluminium och koppar. Mekanotjänst Ljusdal har Bland annat sex CNC-styrda automatbockmaskiner fĂśr rĂśrdimensioner frĂĽn 6 till 76 mm samt mĂśjlighet till bockning i fria radier. BĂśjda rĂśr i grĂśvre dimensioner framställs genom svetsning. â&#x20AC;&#x201C; Vi vet vad kunderna behĂśver enligt specifikation och tuffa krav fĂśr produkter som ofta skall tĂĽla extrema pĂĽfrestningar. Rätt produktionsmetod, hĂśg kvalitet och kvalitetssäkring är m.a.o. viktigt. Alla vĂĽra svetsare har sedan länge svetsarprĂśvning och nyligen certifierade vi oss även fĂśr att mĂśta kraven pĂĽ svetsning enligt ISO 3834-2, berättar Hans Nohrlander. Tillverkning i smĂĽ och medelstora serier fyller behov i mĂĽnga branscher

Mekanotjänst Ljusdals kunder behĂśver rĂśrkonstruktioner och mediebärande produkter fĂśr luft, gas, vätskor, hydraulik m.m. och finns i mĂĽnga branscher runtom i landet. Exempel är tillverkare av skogsmaskiner, truckar, maskiner fĂśr godshantering, entreprenadmaskiner, fordon, jordbruksutrustning, medicinteknik och VVS-utrustning. â&#x20AC;&#x201C; Flera av vĂĽra produkter kräver tätsvetsning, som kan verifieras med tät- och eller tryckprovning. Vi är mycket flexibla när det gäller bĂĽde smĂĽ- och medelstora serier. Duktiga medarbetare

och intrimmade rutiner gÜr att vi kostnadseffektivt tillverkar büde nügra enskilda detaljer per ür och üterkommande serier av exempelvis 500 detaljer per leverans, berättar Hans Nohrlander. Produktutvecklingspartner - allt fler leveranser av kompletta fÜrmonterade enheter

â&#x20AC;&#x201C; FĂśr allt fler är vi ocksĂĽ en produktutvecklingspartner och kopplas in tidigt i produktutvecklingen. Vi kan t.ex. bidra med att produktionsanpassa produkterna fĂśr god produktionsekonomi. Allt oftare levererar vi kompletta fĂśrmonterade produkter, som fĂśrutom bockade, svetsade eller lĂśdda rĂśr kan innehĂĽlla svetsade/ bockade plĂĽtdelar, mekaniskt bearbetade komponenter, kranar och ventiler, hydraulkopplingar, fastlĂśdda nipplar, kundanpassade shuntgrupper inom VVS-segmentet m.m., fĂśrklarar Hans Nohrlander.

Lean, kvalitets- och miljÜsäkring samt svetscertifiering enligt ISO 3834-2

â&#x20AC;&#x201C; Lean styr vĂĽr produktion och vi har extremt hĂśg leveranssäkerhet. Vi är kvalitets- och miljĂśsäkrade enligt ISO 9001 och ISO 14000 samt numera ocksĂĽ svetscertifierade enligt ISO 3834-2, berättar Hans Nohrlander avslutningsvis. ERIK HOLLĂ&#x201E;NDER

Kvalitetscertifierad svetsning av bockade rĂśr. Foto Philippe Rendu.

Smü och stora undertaksentreprenader fÜr Norrland Vi utgür frün flera orter. Läs mer www.taksystemiljusdal.se Tala med Mauritz Jonsson pü 070-602 28 65 Vi servar Hälsingland och Härjedalen med:

t Reparationer och reservdelar svetsning, svarvning, arborrning, füstyckstillverkning m.m. t Smidesarbeten, allt i stül fÜr byggen, vattenkraftverk, privatpersoner t Fältarbeten med motorsvetsar, mobilt arborrverk och mobil slangpress m.m. XXXMKVTEBMTTNJEFTFt5FMtTala med Anders Skalberg pü 0703-41 67 09


58

Ljusdals kommun www.svenskleverantorstidning.se

Taksystem i Ljusdal - små och stora undertaksentreprenader för Norrland Taksystem i Ljusdal AB monterar undertak i Norrland för företag och offentliga miljöer och arbetar med allt från standard till special t ex undertak med högt ställda krav på ljudreduktion, brandskydd m.m. Taksystem i Ljusdal AB har ett stort geografiskt arbetsområde och har under senare år utför uppdrag i Norrland upp t.o.m. Örnsköldsvik. Familjeföretaget Taksystem i Ljusdal AB grundat år 1988, ägs och drivs av Mauritz Jonsson. Företaget har sitt säte i Ljusdal, Gävleborgs läns nordvästligaste kommun. Mauritz far Benwordh Jonsson är ett välkänt namn i undertaksbranschen och han var verksam till sin pensionering 2006. Benwordh är numera bosatt i Thailand. Undertak - flexibel lösning för många behov

Med allt mer tekniska installationer som rör, ventilationsinstallationer och ledningsdragning, inbyggda belysningsarmaturer, behov av god ljudmiljö och brandskydd m.m. erbjuder monteringen av undertak en bra och flexibel lösning.

Användandet av undertak används därför mycket i offentliga miljöer, både i nybyggda, vid renovering och ombyggnation av befintliga byggnader. En trend är allt mer användande av undertak i privata bostäder bl.a. i badrum, där allt mer tekniska installationer används. Några exempel

– Vi har tidigare arbetat bredd med uppdrag runtom i Sverige och i Finland. Vi har t.ex. anlitats för undertaksmontering på finlandsbåtar m.m. Sedan ett antal år koncentrerar vi vår verksamhet till Norrland och har under senare år arbetat upp t.o.m. Örnsköldsvik och tar på oss både små och stora projekt. Det största enskilda projektet vi utfört, gjorde vi på nya högsäkerhetsfängelset i Härnösand till ett ordervärde på ca 4 miljoner kronor på uppdrag av NCC. Tidsmarginalerna var knappa och vi organiserade 25 montörer för att utföra projektet. Överhuvudtaget lägger vi stor vikt vid att utföra våra projekt på rätt sätt och i rätt tid. Vanligen anlitas vi av byggföretag som en del av deras projekt och det är viktigt att olika delar av byggprojekten blir färdiga enligt tidsplan I Sollefteå har vi under många år anlitats återkommande för projekt i offentliga miljöer. Vi

har blivit kända och erkända bland byggföretagen för våra många uppdrag på stora och små sjukhus runtom i Norrland och anlitas därför ofta i sådana sammanhang. När detta skrivs monterar vi undertak på uppdrag av Öhmans Bygg, vid färdigställandet av Knappens Prefab AB: s nya lokaler i Ljusdal. Vi arbetar med alla typer av projekt stora som små. Egentligen är inget uppdrag för litet. Vi gör det uppdragsgivaren behöver i alla sammanhang, poängterar Mauritz Jonsson. Effektivitet och låga omkostnader – flexibelt arbete i fast nätverk – utgår från flera orter

– Sammantaget kan man säga att vi årligen utför mellan 100 och 150 uppdrag och monterar i snitt undertaksmontage till ett sammanlagt värde av ca 10 miljoner kronor per år. Det som kännetecknar vårt arbete, är att vi arbetar i fast nätverk med ett antal fristående entreprenörer och kan därför utgå från flera orter som Ljusdal, Hudiksvall och Sundsvall. Framtidsambitionerna är att hela tiden bli mer effektiva och utveckla verksamheten vidare. Just nu söker vi lämpliga lokaler för ett centrallager här i Ljusdal, avslutar Mauritz Jonsson. ERIK HOLLÄNDER

Mauritz Jonsson, Taksystem i Ljusdal AB, monterar undertak i Knappens Prefab AB: s nya lokaler.

Ljusdals Emballage – komplett pall- och emballageleverantör Med leveranser av allt från engångspallar, specialemballage, pallkragar och Europallar betjänar Ljusdals Emballage AB både stora och små företag inom många branscher med tillverkning och leveranser av de emballage kunderna behöver, när de behövs. Ljusdals Emballage grundades av Roger Johansson år 1993. I början sysselsatte verksamheten två personer, som nu ökat till fem. Ökande antal kunder och leveransvolymer gjorde att verksamheten ombildades till aktiebolag år 2003. Ljusdals Emballage AB har sin produktion och bas i Ämbarbo 3 km sydost om centrala Ljusdal. Två av de senaste satsningarna är anskaffandet av en maskin för automatisk tillverkning av OK/ pallmedar och uppförandet av en 700 kvm stor förrådshall. Modern produktionslina för palltillverkning

Produktionen av lastpallar sker hos Ljusdals Emballage i en modern produktionslina, där den senaste investeringen är en maskin för automatisk tillverkning av ok/pallmedar. En stor plockrobot flyttar sedan oken tillsammans med palldäcken till en hopsättningsmaskin som spikar lastpallarna, som vid behov stämplas/märks inför leveransen till kunderna. Olika typer av specialemballage tillverkas också med olika grader av manuellt arbete.

Några exempel på kundleveranser

– Vi har byggt upp den kapacitet som behövs för samtidiga leveranser till både stora och små kunder. En av våra största kunder köper årligen mellan 50 000 och 60 000 engångspallar. För en

annan kund tillverkar vi sju olika specialemballage med en leveranstakt av ca en långtradarlast per vecka. För ett företag i livsmedelsbranschen tillverkar vi ca 20 000 engångspallar per år osv. Vi betjänar också ett stort antal mindre företag med de produkter de behöver. Vi levererar varje år 7 000 - 10 000 importerade Europallar, vilket ger våra kunder pallar till rätt pris. Importleveranserna kombinerar vi med import av annat material, vilket bidrar till låga transportkostnader. I tillägg till detta säljer vi också årligen ca 7 000 pallkragar, berättar Roger Johansson. Också Bio Norrs största återförsäljare av bränslepellets – god och ökande efterfrågan

Roger fortsätter, -vi har också från början sålt och distribuerat bränslepellets och med åren blivit Bio Norrs största återförsäljare. Bränslepellets tillverkade vid Bio Norrs anläggning i Härnösand håller enligt återkommande tester marknadens högsta kvalitet och i dag levererar vi årligen ca 2500 ton bränslepellets till 400-talet kunder med både bulkbil, som slangar pelletsen rakt in i kundernas pelletsförråd och i småsäck och storsäck. Efterfrågan är god och ökande. T.ex. i samband med Bio Norrs pelletskampanj i fjol höstas sålde vi 900 ton pellets på bara två månader.

17 – 18 augusti - deltar på Gårdsbruk 2012 i Ljusdal – ny produkt

– I höst deltar vi tillsammans med Bio Norr på Gårdsbruk 2012 mässan 17 -18 augusti i Ljusdal. Bio Norr har utvecklat en ny produkt, ett kompakterat torrströ, som enligt uppgift sparar mellan 2 000 och 3 000 kr per häst och år, vilket vi bl.a. kommer att informera om närmare då, berättar Roger Johansson.

Roger Johansson och medarbetare vid Ljusdals Emballage AB: s moderna pallspikningslina.

Alla barn vill bli vuxna. Bli Barnrättskämpe och arbeta för att miljontals barn får en bättre morgondag. Besök oss på www.räddabarnen.se och bli månadsgivare idag.

ERIK HOLLÄNDER

ER KOMPLETTA LEVERANTÖR AV LASTPALLAR www.ljusdalsemballage.com

Engångspallar – Pallkragar – Europallar – Specialemballage för både stora och små behov.Vi erbjuder även Bionorr-pellets och stallströ.


produktnyheter 59 www.svenskleverantorstidning.se

Full koll på vibrationerna med ABB-verktyg ABB lanserar en ny serie med verktyg, program och utbildningar för vibrationskontroll av maskiner och motorer. Med den nya utrustningen kan operatören mäta, analysera och ställa en diagnos direkt på verkstadsgolvet. Trio heter den nya serie instrument som ABB Service kommer att marknadsföra och sälja i Skandinavien. Trio består av en handburen kontrollenhet med 7-tumsskärm, samt en liten separat mätinsamlare som man ansluter vibrationsgivare och varvtalsmätare till. Kommunikationen mellan kontrollenhet och mätinsamlare sker trådlöst via Bluetooth. När vibrationsdata från maskinens alla mätpunkter har blivit registrerade, sker en automatisk analys av insamlade data, och en rapport med diagnos och rekommendation presenteras på skärmen. Teknikern får information om tillståndet i maskinen i nästan realtid och kan snabbt se vilka åtgärder som bör vidtas. Den snabba analysen är möjlig tack vare diagnostikprogrammet ExpertAlert, som innehåller cirka 4 500 olika typer av analysregler och kombinationer. För mer information besök www.abb.se

D-Link släpper prisvärd top-of-rack-switch D-Link börjar nu sälja en 10- Gigabits Ethernet switch med 24 portar, utvecklad för att klara de höga krav som dagens tuffa nätverksmiljö kräver. Nya DXS-3600 har 960Gb/s i switchkapacitet, layer 2+ samt är anpassad för datacenter eller serverhallen hos små eller mellanstora företag. Den nya switchen DXS-3600 10GbE L2/L3 erbjuder fastnätshastighet med 10-Gigabit Ethernet och hög tillförlitlighet - allt förpackat i en kompakt 1U-modul för att garantera skalbarhet och flexibilitet. Switcharna har 24 fasta 10 GbE SFP+ portar, samt ytterligare expansionsmodul för möjligheten att lägga till extra portar eller anslutningsmöjligheter. För att garantera hög tillgänglighet kan nätaggregat och fläktbrickor bytas under drift. Det finns flera energieffektiva funktioner som till exempel smarta fläktkontroller, valbart luftflöde och portavkänning. En konkurrenskraftig prissättning i kombination med en skalbar design hjälper till att säkra kunders nätverk även för uppdateringar i framtiden. Det ger en låg kostnadströskel med möjlighet att uppgradera egenskaper och funktioner genom expansionsmoduler och hårdvaruuppdateringar i framtiden. För mer information besökwww.dlink.se

Nya IPELA ENGINE förbättrar möjligheten att fånga bilder i extrema motljusförhållanden Sony Europe Professional Solutions kommer, som ett led i dess satsning på att utveckla HD-videosäkerhetslösningar för olika ändamål och budgetar, att avslöja ett antal nya produkter och lösningar på IFSEC 2012. Lanseringen av Sonys IPELA ENGINE innebär starten på en ny era inom videosäkerhet. Systemet erbjuder förbättrad bildkvalitet och ett dynamikområde på 130dB i full HD-kvalitet med 30 bilder/sekund. Den nya tekniken kommer att finnas i produkter senare i år och bygger vidare på Sonys tradition av att leverera lösningar med hög kvalitet och framstående bildanalys. Sonys IPELA ENGINE kommer även med egenskaper som View-DR, som ger knivskarpa bilder i extrema motljusförhållanden, XDNR, som skapar tydliga bilder i mörka förhållanden genom upptäckt och filtrering av brus, DEPA analytics, en intelligent bildanalysmetod, samt High Frame Rate för inspelning med upp till 60 bildrutor/sekund. Alla dessa egenskaper anses vara vitala för att ta IP-videoövervakningen ”Beyond HD”. För mer information besök www.sony.se

Gore lanserar nästa generation membranventiler Gore lanserar nu membranventiler för belysnings-, solcells- och telekomsystem med väsentligt förbättrad produktprestanda. Ventilerna är gjutna i ett enda stycke, vilket ger en mer robust konstruktion och ökat skydd mot mekanisk påverkan. De nya ventilerna kvalitetstestas och lasermärks med unika ID-nummer. Därmed blir det möjligt att spåra enskilda produkter. Membranventilernas nya, helgjutna konstruktion är tillverkad i en mer robust plast som förhindrar skador till följd av mekanisk påverkan. Därmed förbättras produkternas driftsäkerhet och lönsamheten ökar, eftersom behovet av underhåll minskas. Liksom alla GORE® Protective Vents-ventiler tillåter den nya, gängade membranventilen ett högt luftflöde i slutna kapslingar. Det kontinuerliga luftflödet tryckutjämnar det vakuum som bildas inne i kapslingen när tryck byggs upp, vilket i sin tur förhindrar att kapslingens tätningar går sönder i förtid. Samtidigt förhindrar ventilen att vatten, damm, smuts och andra föroreningar kommer in i höljet och skadar den känsliga elektroniken. För mer information besök www.gore.com/venting


Returadress:

posttidning

Vilken färg är du?

BRA

Att göra ditt val lätt är inte tillräckligt. Vi vill att du ska göra rätt val också. Attvälja göra både ditt valrätt lättoch är inte Vi tre vill att du ska göra rätt val också. För att du ska lätttillräckligt. har Katrin kvalitetsnivåer – Basic, attFör du att ska underlätta välja både rätt har Katrin trekvalitetsnivåerna kvalitetsnivåer – Basic, Classic och För Plus. dittoch vallätt ytterligare har Classic och Plus. För att underlätta ditt val ytterligare tre olika färger i vår förpackningsdesign. Vilken färg är du? har kvalitetsnivåerna tre olika färger i vår förpackningsdesign. Vilken färg är du?

B ÄTTR E

+46 501 27 50 00

katrin@metsatissue.com

www.katrin.com

BÄST

Katrin. At Hand.

Svensk Leverantörstidning nr-3 2012  
Svensk Leverantörstidning nr-3 2012  

Svensk Leverantörstidning har funnits på marknaden sedan 1984 och utkommer sex gånger per år, med en upplaga på ca 28.000 exemplar. Tidninge...

Advertisement