Kommun & Näringsliv 2, 2024

Page 1

NUMMER 2 / MARS 2024

MÖTESPLATSER OCH STÖD FRÄMJAR FORSKNING OCH INNOVATION

Skånes första och största forskningsby, Ideon Science Park i Lund, verkar för kunskapsfrämjande och med syftet att binda samman forskning med innovationer och entreprenörer. Det är en verksamhet som även innefattar Lund Business Incubator där anslutna företag erbjuds stöd kopplat till ekonomi och redovisning, men också affärsutveckling, patentstrategi och tillgång till riskkapital. Läs mer på sidan 4.

Det våras för näringslivet i sydvästra Skåne

INNOVATION OCH NYTÄNKANDE FORMAR FRAMTIDENS TEKNIKPROFFS

Den växande digitaliseringen i samhället kräver utbildningar som ligger i tiden och i förlängningen säkerställer behovet av kompetent arbetskraft på en alltmer krävande arbetsmarknad. Här spelar NTI Gymnasiet en viktig roll genom etablering på ett 30-tal platser runt om i landet där man dagligen bidrar till att förbereda människor inför framtidens digitala utmaningar.

Läs mer på sidan 7.

SCHYSSTA VILLKOR FÖR ALLA

Flexcare är ett bemanningsföretag vars kärnverksamhet består av bemanning med läkare och sjuksköterskor. Företaget grundades med tanken att erbjuda schyssta villkor för de anställda som får rimlig ersättning och rimliga scheman som de har stor frihet att påverka själva. Genom att införa ett vinsttak försäkrar man att även patienterna och kunderna erbjuds schyssta villkor. Konceptet har visat sig mycket lyckat, då Flexcare är branschens snabbast växande företag.

Läs mer på sidan 42.

EN ARENA FÖR SPORT OCH EN MÖTESPLATS FÖR NÄRINGSLIVET

Sparbanken Skåne Arena i Lund är platsen för såväl idrottsevenemang som mässor och konserter. Med plats för 3 400 sittande åskådare finns med andra ord möjligheter för en mängd olika arrangemang. Arenan drivs i stiftelseform, vilket innebär att alla intäkter oavkortat går till att främja lokala idrottsaktiviteter.

Läs mer på sidan 65.

FRAMTIDENS AI-SÄKERHETSSYSTEM ÄR HÄR – DEN DIGITALA VÄKTAREN!

Safe Solutions erbjuder säkerhetstjänster och produkter inom digital övervakning och larmuppkopplingar. Företaget ämnar nu växla upp, från att vara ett entreprenörsdrivet startup-företag till att vara ett scale up-företag. Detta kommer bland annat innebära ett bredare kunderbjudande och ett ännu starkare fokus på kundrelationer och nya innovativa tjänster. Läs mer på sidan 23.

Sydvästra Skåne

TIDNINGEN UTGES AV: PR & More Scandinavia AB

Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg

Telefon 031-719 05 00

Fax 031-719 05 29

BESÖK OSS GÄRNA PÅ NÄTET: www.kommunochnaringsliv.se

Den enda mediepartnern du behöver. Tidningen ansvarar ej för insänt, ej beställt material. Eftertryck av text och bilder förbjudet, om inte särskild överenskommelse träffats med redaktionen. www.hexanova.se

ANSVARIG UTGIVARE:

Joakim Nyholm joakim.nyholm@hexanova.se

CHEFREDAKTÖR: Örjan Persson orjan.persson@hexanova.se

REDAKTÖR:

Andreas Ziegler andreas.ziegler@hexanova.se

LAYOUT: Michaela Jönsson michaela.jonsson@hexanova.se

TRYCK: Pressgrannar

EKONOMI: ekonomi@hexanova.se

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV INNEHÅLL 2 SVANENMÄRKET Trycksak 3041 0174 En del av Hexanova Media Group R & more P
FRAMTIDENS AI-SÄKERHETSSYSTEM ÄR HÄR – DEN DIGITALA VÄKTAREN! Safe Solutions erbjuder säkerhetstjänster och produkter inom digital övervakning och larmuppkopplingar. Företaget ämnar nu växla upp, från att vara ett entreprenörsdrivet startup-företag till att vara ett scale up-företag. Detta kommer bland annat innebära ett bredare kunderbjudande och ett ännu starkare fokus på kundrelationer och nya innovativa tjänster. MÖTESPLATSER OCH STÖD FRÄMJAR framtidens digitala utmaningar. SCHYSSTA VILLKOR FÖR INNOVATION OCH NYTÄNKANDE Sparbanken Skåne Arena Lund är platsen för såväl idrottsevenemang som mässor och konserter. Med plats för 3 400 sittande åskådare finns med andra ord möjligheter för en mängd olika arrangemang. Arenan drivs stiftelseform, vilket innebär att alla intäkter oavkortat går till att främja lokala idrottsaktiviteter. Flexcare är ett bemanningsföretag vars kärnverksamhet består bemanning med läkare och sjuksköterskor. Företaget grundades med tanken att erbjuda schyssta villkor för de anställda som får rimlig ersättning och rimliga scheman som de har stor frihet att påverka själva. Genom patienterna och kunderna erbjuds schyssta villkor. Konceptet har visat sig mycket lyckat, då Flexcare är branschens snabbast växande företag. Det våras för näringslivet i sydvästra Skåne NUMMER 2 / MARS 2024 Sydvästra Skåne 3-4 Malmö 5-61 4 3 5 Lund 61-84 79 69 51 29 8

Viktiga insatser f ör Öresundsregionen

Öresundsregionen är den största regionen i Norden med sina fyra miljoner invånare. Sydsvenska Industri- och Handelskammaren har som uppdrag att främja näringslivet i regionen, som bara kommer spela en allt viktigare roll för både den svenska och danska ekonomin.

Det finns 11 regionala och 30 internationella handelskammare i Sverige. I Öresundsregionen heter den regionala organisationen Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.

- Vi införde detta namn i början av 90-talet för att visa att vi inte bara arbetar med handel, utan även med industrin. Efter Berlinmurens fall hade vi ett nära samarbete med tyska handelskammaren, som har ett motsvarande namn på tyska, säger Stephan Müechler, som är organisationens VD.

Stephan har en lång historia i verksamheten. Han kom in som konsult i slutet av 80-talet för att driva lobbyfrågan för Öresundsbron. Han fann arbetet väldigt givande och valde att stanna. Han har haft sin position som VD sedan 1997 och

är därmed den VD som har suttit längst bland de svenska handelskamrarna. Det är ett arbete som kräver ett starkt fokus på regionen, men även att man har koll på vad som händer på internationell nivå.

- Jag är mycket engagerad på EU-nivå. Fram till förra året tjänstgjorde jag som ordförande för Eurochambers, en europeisk handelskammare.

ÖRESUNDSREGIONEN

Öresundsregionen är den största regionen i Norden med sina fyra miljoner invånare. Det är en region med väldigt mycket potential.

- Vi ser en omdefiniering av marknaden, där Stockholm inte alltid är central. Vår marknad är dessutom inte bara Sverige, utan även Danmark, säger Stephan. I och med att regionen är så pass stor och dessutom sträcker sig över två länder, står man inför ett antal utmaningar.

- Infrastruktur är en av utmaningarna vi står inför. Dessutom finns det två olika regelverk på grund av att det finns två länder i regionen, säger Stephan. Efter att ha arbetat för att främja näringslivet i regionen i ungefär tre decennier, ser Stephan dock alltid fler möjligheter

än utmaningar; Sydsvenska Handelskammarens uppgift är att göra utmaningar till möjligheter.

- Det är viktigt att harmonisera de två ländernas regelverk och näringsliv för att skapa en mer integrerad arbetsmarknadsregion. Om man menar allvar med

att utveckla regionen, borde vi ha en Öresundsminister, som sitter i både den svenska och den danska regeringen. Det är möjligt om man verkligen vill. En av utmaningarna vi står inför är att övertyga centralmakten om regionens viktiga roll, säger Stephan.

VIKTIGA INSATSER

Sydsvenska Handelskammaren ägs av medlemsföretagen och erbjuder ett antal olika tjänster för medlemmarna, inklusive arrangemang; under 2023 hade man 200 arrangemang med 7000 fysiska deltagare. Ett annat viktigt ben av verksamheten är Trusted Third Party-funktionen, genom vilken man exempelvis utfärdar exportdokument för regionens företag. Den viktigaste funktionen som handelskammaren fyller är att driva lobbyfrågor för att utveckla näringslivets förutsättningar i regionen.

- Det är viktigt för företag att vara medlemmar i organisationen, eftersom de kan påverka och driva näringslivsfrågor som är relevanta för både företagen individuellt och för hela regionen. Vi är de enda som driver näringslivsfrågor utan andra prioriteringar än vad som är bäst för regionen, berättar Stephan. Stephan avslutar med att ge oss två bra exempel på insatser som Sydsvenska

Handelskammaren har varit drivande inom.

- Vi var drivande bakom Öresundsbron och nu senast har vi fått till återstarten av Öresundsverket, som motsvarar en av de två kärnkraftsreaktorerna i Barsebäck. Verket minskar risken för strömavbrott dramatiskt, vilket kommer stabilisera priserna, något som påverkar både medborgare och företag positivt. Om det värsta skulle inträffa och all ström släcks, har vi möjlighet att starta produktionen härifrån, säger Stephan.

Intervju: Wilhelm Walaker

Text: Andreas Ziegler

I
företags intresse!

Med 2 500 medlemsföretag, stora som små, verkar vi för att utveckla och förbättra företagens villkor.

Tillsammans gör vi Sydsverige till en bättre plats för affärer.

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV SYDVÄSTRA SKÅNE 3
sydsvenska
Bli medlem idag!
StephanMüchler.

Mötesplatser och stöd främjar forskning och innovation

Skånes första och största forskningsby, Ideon Science Park i Lund, verkar för kunskapsfrämjande och med syftet att binda samman forskning med innovationer och entreprenörer. Det är en verksamhet som även innefattar Lund Business Incubator där anslutna företag erbjuds stöd kopplat till ekonomi och redovisning, men också affärsutveckling, patentstrategi och tillgång till riskkapital. Inkubatorn kan således utgöra ett väsentligt stöd för såväl nystartade idédrivna företag som etablerade bolag längs dess tillväxtresa.

Ideon Science Park i Lund slog upp sina portar 1983 som ett arbetsmarknadspolitiskt projekt avsett att verka för kunskapsfrämjande och att koppla forskning till innovationer och entreprenörer. Vi träffar Anders Nilsson, som är verksamhetens VD, tillsammans med Cece Geijer af Ekström, kommunikationschef för Ideon Science Park. Anders

berättar att forskningsbyn är den äldsta i landet och att den idag hyser fler än 400 bolag som tillsammans sysselsätter cirka 10 000 personer. Ursprungstanken med projektet, säger Cece, är densamma än idag.

– Vi vill nyttogöra och kommersialisera forskning och kunskap, inte bara genom att bidra till enskilda bolags utveckling, utan också genom att främja nätverkande företagen emellan, bland annat genom att skapa mötesplatser. Detta kan handla om att storföretag kan hjälpa mindre startups, men även vice versa, förklarar Cece Geijer af Ekström.

STÖD PÅ FLERA PLAN

Många av de mötesplatser Cece nämner finns inom ramen för Ideon Science Park. Anders Nilsson påpekar dock att Ideon Science Park härutöver samarbetar med innovationskollegor runt om i både Skåne och övriga Sverige. Hjärtat i verksamheten, berättar Anders, är inkubatorn, Lund Business Incubator AB, som företräder anpassade program för såväl nystartade idédrivna företag

som mer etablerade bolag som befinner sig på en tillväxtresa.

– Företag som klarar kraven i ansökningsprocessen till inkubatorn erbjuds

stöd kopplat till ekonomi och redovisning, såväl som affärsutveckling, patentstrategi och tillgång till riskkapital, upplyser Anders Nilsson och poängterar att just riskhantering utgör ett viktigt fokusområde.

– Riskerna för startups är många. De kan vara såväl tekniska som marknadsrelaterade och interna såväl som externa. Här kan vi utgöra ett viktigt stöd.

FOKUS PÅ JÄMSTÄLLT

FÖRETAGANDE

Cece Geijer af Ekström berättar att många av företagen som är anslutna till inkubatorn är aktiva inom tech eller så kallad deeptech – ett begrepp som används för företag med gedigen kunskap och komplexa affärsmodeller, vilka ofta är kopplade till maskininlärning och artificiell intelligens. Detta innebär att de allra flesta bolagen är skalbara och därför sällan är tjänstebolag.

Inom Ideon Science Park ryms även rymdinkubatorn ESA BIC som har i uppdrag att hjälpa tidiga bolag med verksamheter kopplade till rymden.

– För dessa kan vi bistå med exempelvis nätverk, support och finansiering. Det kan handla om stöd mot dess strävan att nå ut i rymden eller för att nå nya tillämpningsområden på jorden genom så kallad downstreaming, berättar Cece. Liksom Anders Nilsson ser han ett ständigt växande behov av det Ideon Science Park och Lund Business Incubator representerar, och de både hoppas och tror på en fortsatt god utveckling för såväl verksamheten i stort som för anslutna företag. De betonar dock vikten av ökad jämställdhet. – Jämställt företagande är en de viktigaste frågorna för hela verksamheten. Andelen kvinnor som startat techstartups har tyvärr minskat den senaste tiden, men vi hoppas att den trenden snart ska vända. Kvinnliga investerare är också mycket välkomna, säger Anders Nilsson och Cece Geijer af Ekström.

Intervju: Axel Eriksson

Text: Örjan Persson

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV SYDVÄSTRA SKÅNE 4
AndersNilssonochCeceGeijeraf Ekström.

Stora möjligheter f ör Malmös näringsliv

Malmös näringsliv växer så det knakar. I genomsnitt startas nio nya bolag om dagen i kommunen. De branscher som växer som mest är företag inom tech, life science och gaming. Det finns dessutom möjligheter att skapa ännu starkare band med både Danmark och Tyskland.

Malmö har ett mycket mångfacetterat näringsliv. Det finns ungefär 40 000 bolag i kommunen och i genomsnitt nio nya bolag grundas varje dag. Den största privata arbetsgivaren i kommunen är IKEA-koncernen, men majoriteten av bolagen har färre än tio anställda.

- Vi är Nordens största arbetsmarknadsregion med en nationell gräns mitt i området. Det tror jag regeringen måste förstå vikten av; vi jobbar mycket med Danmark. Köpenhamn är vår naturliga partner i arbetsmarknadsfrågor och vi planerar till exempel en Öresundsmetro, berättar Micael Nord, som har varit näringslivsdirektör sedan 2019.

Inom en snar framtid kommer Malmö även ha ”närmare” till Tyskland i och

med byggandet av Fehmarn Bält-förbindelsen.

- Det är nästan så att man borde ta en kvällskurs i tyska. För vi kommer ha tre timmar till en av Europas större städer och en marknad med 80–90 miljoner konsumenter, säger Micael. Micael har ett rätt brett ansvarsområde. Hans arbete består huvudsakligen av fyra olika delar: näringslivsfrågor, turism, strategisk samhällsplanering och externa relationer. Micael brinner för sitt jobb.

- Bredden på frågor jag arbetar med är spännande. Det händer mycket i Malmö. Det går mycket bra för näringslivet, säger han.

TECH OCH GAMING

Det frodande näringslivet har resulterat att företag inom bank, finans och försäkringar växer. Bland branscherna som växer mest i Malmö, sticker dock de kreativa branscherna ut. Både tech- och life science-branscherna växer stadigt. Då många företag inom dess branscher är så kallade startups, håller man på att etablera ett Malmö Startup Disctrict. Micael passar på att berätta lite om

gaming-sektorn, som har mycket god tillväxt:

- Vi jobbar med Game Habitat, en hub i Malmö som samlar spelbranchen, med profilering av Malmö som en spelhuvudstad. Detta är mycket kopplat till

kompetensförsörjning för bolagen i branschen.

EUROVISION Mycket av avdelningen Omvärld och Näringslivs arbete handlar om relations-

byggande, vilket leder till att man skapar möjligheter för både enskilda aktörer och näringslivet som helhet. Fyra gånger om året anordnar man något som kallas Malmömorgon. Man har även ett After Work- projekt som heter C/o Malmö. Näringlivsgalan hålls i februari varje år. - Sedan gör vi, så klart, en del företagsbesök. Jag tycker det är energigivande och försöker hitta en bra mix mellan stora och mindre företag i olika branscher. Det är väldigt intressant att få direktkontakt med entreprenörer. De kan kontakta oss om de vill att vi kommer besök, berättar Micael.

Eurovision Song Contest kommer att hållas i Malmö Arena den 11 maj. Detta är en stor möjlighet för näringslivsarbetet.

- Eurovision positionerar och marknadsför Malmö och visar på våra värden.

Vi kommer ha olika delegationer här och kommer ta tillfället i akt att presentera olika branscher och företag, avslutar Micael.

Intervju: Wilhelm Walaker Text: Andreas Ziegler

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 5
Micael Nord. Malmömorgonharfleraolikateman.Den7februariavhandladesföljandefrågeställning:HurkanMalmö,somennäringslivsstad, stärkasavstoraevenemangsomEurovisionSongContestochevenemangivärldsklass?

Hållbar stadsutveckling i ett brett perspektiv

Sustainable Business Hub är ett kluster inom hållbar stadsutveckling. Med kommunerna som behovsägare arbetar verksamheten med frågor rörande energi, avfall, vatten, klimatanpassning och fastigheter. Man har ett brett erbjudande för sina medlemmar varav majoriteten är privata företag. Den största delen av verksamheten består av att driva olika projekt kopplade till hållbar stadsutveckling.

- Vi är ett kluster inom hållbar stadsutveckling. Ett kluster är ett nätverk av aktörer inom en bransch med en mer öppen ingång än exempelvis en branschförening, vars syfte är att gynna sin bransch. Ett kluster har en något mer objektiv hållning och jobbar till stor del med innovation, berättar Håkan. Sustainable Business Hub samverkar med offentliga verksamheter, det privata näringslivet och Akademin.

- Vi jobbar med energi, vatten, klimatanpassning och fastigheter. Kommunerna är våra behovsägare och det privata näringslivet är lösningsleverantörerna, säger Håkan.

5 ERBJUDANDEN

Håkan Rosqvist har lång erfarenhet av att arbeta med hållbarhet. De senaste sex åren har han varit VD för Sustainable Business Hub. Innan dess har han forskat inom miljö och disputerat från Kungliga Tekniska Högskolan. Han har även jobbat och forskat på Lunds universitet, jobbat på Statens geotekniska institut och varit chef för miljö och forskning på Nordvästra Skånes Renhållnings AB. Arbetet som VD på Sustainable Business Hub har varit en möjlighet för honom att arbeta med hållbar stadsutveckling i ett brett perspektiv.

Sustainable Business Hub har fem huvudsakliga erbjudanden till sina medlemmar. Dessa erbjudanden överlappar ofta varandra. Det första erbjudandet handlar om synliggörande.

- Man kan bli synlig genom eventverksamhet. Vi gör gärna tematiska event där vi till exempel demonstrerar en lösning och bjuder in behovsägare, säger Håkan.

Det andra erbjudandet är matchning, som ofta utförs genom ett klassiskt pitch-and-match-upplägg.

- En kommun kan till exempel komma och berätta om utmaningar, så kan

företag visa sina lösningar, säger Håkan. Det tredje erbjudandet består av internationalisering.

- Det handlar då ofta om specifika projekt och syftar i regel till att hjälpa företag ut på en internationell marknad, säger Håkan.

Det fjärde erbjudandet handlar om kunskap och omvärldsbevakning.

- Det är tematiska event där vi presenterar resultat från olika projekt, säger Håkan.

Det femte erbjudandet består av projekt.

- Detta är en stor del för oss. Vi är en mycket projektintensiv organisation. Just nu har vi 14 projekt i vår portfölj, 10 EU-projekt och 4 svenska projekt. Den totala projektportföljen ligger på över en halv miljard kronor, berättar Håkan.

3 FOKUSOMRÅDEN

På Sustainable Business Hub arbetar man inom tre fokusområden, hållbar energi, klimatanpassning och cirkulär resurshantering.

- Till exempel så har vi nyligen tagit över som värd för Klimatstegen, som är utvecklat av Lunds Tekniska Högskola. Det är ett nyligen utvecklat verktyg för att jobba med klimatfrågor inom byggområdet. Man kan uppskatta sin klimatpåverkan när man bygger, vilket

Sustainable Business Hub är en klusterorganisation i södra Sverige med inriktning mot smarta hållbara städer. Våra medlemmar kommer från både näringsliv, offentlig verksamhet och akademi.

är en stor fråga för branschen, berättar Håkan när vi träffar honom i mitten av februari.

Inom cirkulär resurshantering handlar arbetet om avfall och återvinning. När det kommer till klimatanpassning, handlar det mycket om klimatanpassning i städer.

- Det kan till exempel handla om hur man hanterar skyfall i städer. Man kan få översvämningar som leder till stora materiella kostnader. Ett sätt att hantera problemen är att man samlar upp vatten i anlagda växtbäddar, säger Håkan.

I februari tar Håkan ett kliv ner till

Senior projektledare och lämnar över VD-posten till Anita Sindberg, som har lång VD-erfarenhet från näringslivet. - Jag brinner verkligen för hållbarhet och med Sustainable Business Hub som plattform finns det stora möjligheter att samverka mellan olika aktörer för att skapa gröna innovationer och affärer för att gynna tillväxt och ett grönare samhälle. Vi vill kunna bidra till mer hållbar affärsnytta och ökad konkurrenskraft för våra medlemmar, säger Anita.

Intervju: Wilhelm Walaker

Text: Andreas Ziegler

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 6
sbhub.se
HåkanRosqvist. AnitaSindberg. SustainableBusinessHubfiradenyligen20 år.

Innovation och nytänkande formar framtidens teknikproffs

Den växande digitaliseringen i samhället kräver utbildningar som ligger i tiden och i förlängningen säkerställer behovet av kompetent arbetskraft på en alltmer krävande arbetsmarknad. Här spelar NTI Gymnasiet en viktig roll genom etablering på ett 30-tal platser runt om i landet där man dagligen bidrar till att förbereda människor inför framtidens digitala utmaningar.

NTI Gymnasiet omfattar idag 28 skolor runt om i Sverige, vilka tillsammans utbildar och förbereder elever för en digitaliserad framtid. En av skolorna ligger i Malmö och här träffar vi rektor Johan Garnå med ett förflutet, bland annat som lärare, på NTI Gymnasiet sedan 2008. Han beskriver NTI Gymnasiet i Malmö som en tech- och IT-skola och berättar att den hyser 230 elever fördelade på tio klasser.

– Vi är en förhållandevis liten skola med en blandad elevgrupp. Vi noterar förstås att det råder stor efterfrågan på arbetskraft inom just tech- och IT-sektorn, där inte minst programmering blir allt viktigare. Här jobbar vi mycket med att bygga relationer, vi tror på att god samhörighet uppmuntrar till goda studieresultat, säger Johan Garnå.

DE FLESTA FÅR JOBB

NTI Gymnasiet i Malmö erbjuder två program. El- och energiprogrammet är ett yrkesförberedande program med inriktning på dator- och kommunikationsteknik, och där fokus ligger på IT, nätverk och webbutveckling. Teknikprogrammet är högskoleförberedande och fokuserar på informations- och medieteknik.

Johan Garnå konstaterar att skolan har ett gott anseende och årligen lockar ett stort antal IT- och teknikintresserade elever att söka till de olika programmen. De flesta är killar men här finns en ständig strävan efter att locka fler tjejer till både NTI Gymnasiet och teknikbranschen. Johan ser ett par nyckelfaktorer för att man ska lyckas. – Jag tror det är viktigt att framhålla kvinnliga förebilder inom tech och IT. Det krävs mer insikt redan i grundskolan, och vi behöver förmedla att IT och teknik kan vara ett kreativt arbete där man skapar något.

Johan berättar vidare att många av de elever som klarar utbildningen har jobb i princip direkt, eller efter något år, efter avslutade studier. Vissa, berättar han,får jobb redan under sin APL, och många gånger kontaktar bemanningsföretagen NTI Gymnasiet under vårterminen och efterfrågar deras sistaårsstudenter.

Genom ett samarbete med Erasmus+ kan NTI Gymnasiet erbjuda APL även utomlands.

– APL är en för företagen riskfri provanställning och en möjlighet för framtida rekryteringar. Kompetensförsörjningen i branschen är oerhört viktig, och faktum är att en del av våra elever har i princip samma kompetens som de som läst på yrkeshögskolan. Som ung är man dessutom väldigt formbar, vilket är en fördel i en föränderlig bransch. Vi erbjuder dessutom eleverna ett flertal certifieringar, vilket förstås är attraktivt för många arbetsgivare, konstaterar Johan Garnå.

SAMARBETAR MED FÖRETAGEN

För drivna elever finns det goda möjligheter till jobb direkt efter gymnasiet. Det som gör utbildningar inom IT, som på NTI Gymnasiet, unikt är, enligt Johan, att det går att göra karriär utan någon femårig utbildning bakom sig. Tech- och IT-sektorn är, betonar han, en bransch med många möjligheter.

– Det är en trendkänslig bransch, men det gäller att vi inte bara fokuserar på just trender, utan på vad som är attraktivt över tid. Det gäller att man som person har en bra grund att stå på för att sedan specialisera sig ute i arbetslivet. Vi beaktar många av företagens tankar på våra programråd och har ett gott samarbete med många företag i branschen. Vår förhoppning är att de ska bli fler, säger Johan Garnå.

Johan berättar avslutningsvis att skolan tillsammans med NTI Gymnasiet i Helsingborg och Lund arrangerar Framtidsmässan där de bjuder in företag som därigenom får möjlighet att träffa elever och berätta om sina verksamheter. Det blir en värdefull inblick för eleverna och en första kontakt för företagen med personer som senare kan bli en del av deras team.

Intervju: Wilhelm Walaker

Text: Örjan Persson

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 7 MALMÖ ntigymnasiet.se/malmo ntigymnasiet.se/malmo
JohanGarnå

En betydande fastighetsaktör när Öresundsregionen växer

När Öresundsregionen växer är Wihlborgs Fastigheter en viktig aktör. Det hundraåriga fastighetsbolaget äger och förvaltar ett omfattande bestånd på båda sidor om sundet och utgör härigenom ett viktigt stöd för det regionala näringslivet.

– Det finns en stor bredd på näringslivet här. En stor bredd av olika verksamheter ger stabil utveckling, och vi gillar stabilitet, säger Ulrika Hallengren, VD för Wihlborgs Fastigheter.

Wihlborgs Fastigheter firar hundra år och fokuserar på arbetsplatser, företrädesvis kontor, lager-, produktions-, industri- och utbildningslokaler, men i viss mån även vårdinrättningar. Bestånden finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. Bolaget har varit verksamt på den danska sidan ända sedan 1980-

talet och äger och förvaltar idag ett fastighetsbestånd till ett värde av 56 miljarder kronor.

– Vi har en förväntan på oss att känna våra städer och vår region bättre än någon annan för att ta vara på den tillväxtkapacitet som finns. Vi investerar för att genomföra projekt och långsiktigt äga och förvalta dem. Det är viktigt att vi kan finnas med på våra kunders tillväxtresor. När de växer och får nya förändrade behov ska vi finnas där oavsett hyresavtal och tid. På så sätt kan vi ta tillvara på företagens tillväxtmöjligheter, och i det avseendet är lokaler en viktig del, säger Ulrika Hallengren, VD för Wihlborgs Fastigheter med ett förflutet i bolaget sedan 2015.

BREDD SKAPAR STABILITET

Ulrika menar att Öresundsregionen är en bra region för företag att vara verksamma i. Här finns, menar hon, stor innova- tionskraft, bra utbildningsnivåer och en ung befolkning.

– Det finns en stor bredd på näringslivet här. En stor bredd av olika verksamheter ger stabil utveckling, och vi gillar stabilitet, säger Ulrika Hallengren.

Hon berättar att Wihlborgs Fastigheter har ett stort engagemang när det handlar om förvaltning i innovationsmiljöer runt om i regionen. I Lund finns, påpekar hon, en av de äldsta svenska företagsparkerna, Ideon Science Park, där fler än 400 bolag formar en framgångsrik verksamhet som stöttar innovation och tillväxt.

– Vi är också engagerade i Medeon i Malmö med inriktning på medtech. Där tror jag att vi har en spännande tillväxtresa framför oss mot bakgrund av att just medtech utgör ett stort och viktigt kluster i Öresundsregionen. Där tror jag att Malmö kan hävda sig ännu bättre, säger Ulrika Hallengren.

Hon nämner också Htech i Helsingborg där de jobbar med flera framgångsrika utvecklingsområden för både nystartade och etablerade företag.

SAMHÄLLSENGAGEMANG

Ulrika Hallengren vill också lyfta fram Wihlborgs Fastigheters engagemang för samhället, inte minst för unga. Hon menar att alla som kan bör dra sitt strå till stacken för att skapa utveckling och jobb hos den yngre generationen.

– Många av våra sociala engagemang har den inriktningen, och när man väljer ett område att fokusera på är det också lättare att vara uthållig där. Vi gör även ett riktat arbete för unga människor med idéer och som därmed ges en chans att komma ut i arbetslivet. Det är ett engagemang som vi tycker är väldigt givande, vilket gör det lätt att motivera även affärsmässigt. Det gör våra städer starkare, och bolag som växer gynnar även oss, poängterar Ulrika.

FOKUS PÅ EN BRA ARBETSPLATS

I Wihlborgs Fastigheter satsar de också stort på sina medarbetare.

– Det är superviktigt att vara en bra arbetsgivare. Om vi ska kunna hjälpa företag att skapa goda arbetsplatser måste vi själva ha en klar bild av vad en bra arbetsplats är och jobba därefter, understryker Ulrika Hallenberg.

Bolaget mäter detta genom A Great Place to Work, 98 procent av de tillfrågade tycker att Wihlborgs Fastigheter är en mycket bra arbetsplats.

– De viktigaste parametrarna för mig är att människor känner att de jobbar bra tillsammans och har kollegor som stöttar varandra. Man ska kunna jobba på Wihlborgs hela sitt liv, det tror jag bygger en bra företagskultur.

Intervju: Wilhelm Walaker Text: Örjan Persson

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 8
UlrikaHallengren. Kvartetten,Malmö,Hyllie. Raffinaderiet,Lund.

En säkrare framtid bland molnen

Devoteam är ett IT-konsultbolag specialiserat på molntjänster, säkerhet och design och utveckling av digitala tjänster. Man hjälper allt från företag till kommuner att ta stora kliv i sitt digitaliseringsarbete. Cybersäkerhet är en fråga som blir allt viktigare. I en intervju med Kommun & Näringsliv förklarar Devoteam i Malmö varför molntjänster kan ge företag ett bättre skydd mot exempelvis hackerattacker.

Devoteam är ett ledande europeiskt IT-konsultbolag, som grundades år 1995 och idag sysselsätter 10 000 medarbetare i Europa, Afrika och Mellanöstern. Företaget erbjuder ett komplett utbud av tjänster och produkter kopplade till

digitala strategier och plattformar och cybersäkerhet. För lekmannen låter det hela väldigt komplicerat. Som tur är, kan medarbetarna på Devoteam förklara allt kunderna och användarna behöver veta.

- Vi hjälper våra kunder att digitalisera sin verksamhet. Trots att vi är så tekniktunga, blir det mänskligt för kunden. Det vi jobbar med kan framstå som komplicerat, men vi får inte sällan reaktioner från kunder i stil med ”vad enkelt det gick och vad fort vi fick värde”, säger Mattias Löfgren som är affärsutvecklare på Devoteam Sverige AB i Malmö.

DIGITAL EFFEKTIVITET

Digitaliseringen blir en allt viktigare fråga för individer, företag och samhället i stort. Det kan många gånger kännas som en överväldigande utveckling, särskilt för de som tycker att det känns svårt att förstå sig på all ny teknik. Saken är ju dock den att effektivisering är en av de centrala aspekterna av digitaliseringen; för att något ska vara effektivt måste det vara lätt att använda av så många som möjligt. Detta är något man tar fasta på hos Devoteam. De senaste åren har till exempel artificiell intelligens (AI) blivit något som många har börjat använda.

- Man ska inte implementera AI för sakens skull. Värdet skapas först när vi kan hjälpa någon förstå hur vi kan bygga AI kopplat till just deras verksamhet. Då kan man förenkla, förbättra och förkorta, förklarar Mattias.

Devoteams kunder består av allt från små och stora privata företag till kommuner och andra verksamheter inom den offentliga sektorn. Ronald Haagensen, som är affärsutvecklingschef på Devoteam, lyfter Linköping som ett bra exempel:

- Linköping blev nyligen utsedda till Europas mest innovativa stad. De förstår varför digitaliseringen är viktig. Det vi har gjort är att vi har hjälpt dem att hitta nya sätt att arbeta. Rent konkret har de fått en ny kommunikationsplattform i form av Google Workspace. Detta har gjort dem mer innovativa och har lett till ökad produktivitet.

När vi pratar med teamet i början av februari, berättar de att man just nu arbetar tillsammans med Halmstads kommun för att titta på hur virtual reality (VR) kan hjälpa kommunen med utbildning inom hemsjukvård.

- Genom ett nära samarbete, där de bidrar med sin kunskap om verksamheten och vi med tekniken, tog vi snabbt fram en lösning som ger en möjlighet att utvärdera potentialen och som Halmstads kommun nu kan visa upp för andra intresserade kommuner, säger Mattias.

HACKERATTACKER

Hackerattacker är ett problem som dessvärre blir allt större. Därför har cybersäkerhet blivit en allt viktigare fråga för många företag och organisationer.

- Har man sina system i molnet kan man ofta öka skyddet mot dessa attacker.

Här tror jag att Sverige ligger lite efter. Många organisationer, både inom den privata och den offentliga sektorn, är inte sällan tveksamma mot molnet. Man har uppfattningen att det är säkrare att bygga upp sina egna skydd, men det är ju nästan en omöjlig uppgift att ensam följa med i den tekniska utvecklingen. Det blir oftast säkrare att arbeta med en partner som i sin tur samarbetar med världens mest framgångsrika aktörer, säger Philip Kron, som är VD för Devoteam i Sverige.

Devoteam är bland annat partner med Google, AWS och Microsoft, som ständigt utvecklar sina lösningar, bland annat inom cybersäkerhet. Deras investeringar i säkerhet och ny teknik är oerhört hög.

- Google uppmanar folk att hitta sårbarheter. De arrangerar till exempel tävlingar för att försöka hacka deras system för att bevisa att säkerheten är tillräcklig, säger Ronald.

Devoteam har även kontor i Stockholm och Halmstad. Företaget har, under sina snart 25 år i Sverige, haft en stadig tillväxt. Rekrytering av talanger är en av de största utmaningarna man står inför. - Vi vill, så klart, attrahera talanger, men inte bara med lön. Vi vill vara en arbetsgivare som investerar i våra anställdas kompetens och karriär till värde för både individen och våra kunder, säger Philip.

Intervju: Wilhelm Walaker

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 9
PhilipKron.MattiasLöfgrenochRonaldHaagensen.

En viktig spelare i den sydsvenska transportbranschen

Malmö Lastbilcentral är en viktig spelare i den sydsvenska transportbranschen. Bolaget verkar brett inom bygglogistik, godslogistik och lagerlogistik, och man gör det med ett tydligt fokus på hållbarhet. – Det går att vara hållbar i den här branschen och ändå nå ekonomisk tillväxt. För oss är det en självklarhet både idag och i morgon, säger Ulrik Larsson, affärsområdeschef på Malmö LBC.

För den sydsvenska transportbranschen har Malmö Lastbilcentral blivit en viktig aktör. Med fokus på tre huvudsakliga affärsområden: bygglogistik, godslogistik och lagerlogistik, utgör bolaget ett betydelsefullt nav för såväl näringslivet som anslutna åkerier. Det förstnämnda kretsar kring transporter för byggindustrin i form av exempelvis kran- och anläggningsbilar i samband med olika byggprojekt, medan området godslogistik innebär dagliga transporter för kontrakterade kunder.

– Vi ombesörjer deras transportbehov i Skåne, Blekinge, Halland och Småland, och erbjuder härutöver fjärrtrafik över hela Sverige. De flesta av åkarna är från Skåne, men vi samarbetar också med några aktörer i Stockholmsområdet. När

det gäller lagerlogistik jobbar vi mestadels med in- och uttransporter från våra terminaler, men vi kan, om kunden så önskar, ta ett helhetsansvar kring hela deras varuflöde, så kallad tredjepartslogistik, upplyser Ulrik Larsson, affärsområdeschef för Malmö LBC.

HÅLLBARHETSFOKUS

Ulrik Larsson berättar att de har förbättrat IT-strukturen, vilket innebär att såväl de själva som deras kunder kan följa bilarna från distans. De jobbar utan transportsedlar vilket gör att verksamheten effektiviseras. En annan viktig aspekt är förstås hållbarhet där Malmö LBC gör tydliga satsningar, bland annat genom solceller på fastigheternas tak och genom investering i elbilar.

VI GÖR DINA LOGISTIK-UTMANINGAR TILL MÖJLIGHETER!

Malmö Lastbilcentral är ett Skånebaserat kundnära logistikföretag som fokuserar på hållbara, innovativa och effektiva lösningar inom godslogistik, bygglogistik och lagerlogistik.

malmolbc.se

– Idag kör vi fem elbilar men ambitionen är förstås att de ska blir fler. Enligt vår affärsidé ska varje kundsamtal innehålla miljöaspekter, säger Ulrik. En annan satsning är den på e-cargobikes, det vill säga cykeltransporter, som de kommer att börja med i Malmös stadskärna i mitten av mars. Dessa kommer att innefatta kylda transporter och de undersöker också möjligheterna att även genomföra frystransporter enligt samma koncept.

– Det är en mycket intressant satsning med tanke på att vi behöver minska på trafiken och CO2-utsläppen i stadsmiljön. Jag tror mycket på samordnade varudistributioner för att få bättre struktur på transporter i stadskärnan. Vi borde kunna samordna transporterna mer för att minska lastbilstrafiken. Jag

pratar mot oss, men det måste vara utvecklingen framåt, konstaterar Ulrik Larsson.

VÄXER OCH UTVECKLAS

Ulrik började jobba i Malmö LBC 2017 efter att tidigare ha arbetat med logistik inom både flyg- och åkeribranschen.

– Det som lockade mig hit var att man ville framåt. Generellt sett har vi varit produktionsinriktade, nu är vi mer marknadsinriktade. Vi lyssnar mer på kunderna och deras åsikter, och har fått med oss ägarna i resan framåt. De som varit med oss sedan några år tillbaka har gjort goda vinster i takt med att vi växer i styrka. 50 procent av vår vinst går direkt till åkerierna, och vi har under resans gång dessutom sänkt vår provision mot åkarna. De är nöjda och ser förstås en

fördel i att vi växer tillsammans.

Ulrik Larsson konstaterar att de verkar i en bransch under stark utveckling där förändringar sker snabbt.

– Idag är det mycket kundkontakt för våra åkare som måste vara både chaufförer och säljare. Att vara ansiktet utåt har blivit allt viktigare, säger Ulrik som hoppas att branschen generellt kan locka fler tjejer i framtiden – en framtid som annars i mångt och mycket handlar om hållbarhet.

– Hållbarhet kan kosta men det stärker också vårt koncept, vilket gör att anslutna åkerier växer när vi som bolag gör det. Det går att vara hållbar i den här branschen och ändå nå ekonomisk tillväxt. För oss är det en självklarhet både idag och i morgon, anser Ulrik Larsson.

Intervju: Wilhelm Walaker

Text: Örjan Persson

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 10
Ulrik Larsson.

Teknik som utvecklar och f örändrar

HiQ är ett IT-konsultbolag med internationell närvaro. Med mer än 1700 specialister inom design, mjukvaruutveckling, projektoch förändringsledning växer de stadigt, både i Europa och på hemmaplan. Tillsammans har de ett tydligt gemensamt mål – att skapa digital transformation och innovativa IT-lösningar för företag i framkant.

IT-konsultbolaget HiQ grundades i Stockholm 1995. Idag har företaget både en internationell och nationell närvaro, med separata bolag som är indelade i geografiska områden. Företaget har funnits i södra Sverige sedan 2002. Här har man idag en stark närvaro, med drygt 200 medarbetare som jobbar i Malmö, Lund, Helsingborg och Karlskrona. På HiQ i Malmö träffar vi regionansvarige Peter Axelsson, som är ett bra exempel på den kompetens man finner på bolaget. Peter har jobbat i IT-branschen i många år. - Min drivkraft är att utveckla och förändra. Våra fantastiska medarbetares glädje och engagemang gentemot

kunderna är avgörande för våra framgångar, säger Peter.

SIMPLIFYING THE WORLD WITH TECH

HiQ:s mission är ”Simplifying the world with tech”, vilket reflekterar det faktum att man vill bidra till verksamheters utveckling och ett bättre samhälle med hjälp av IT och digitalisering.

- Det handlar mycket om att förenkla vardagen för alla, och det gör vi med hjälp av vår tekniska expertis, säger Peter.

Alla bolag inom HiQ-koncernen erbjuder bred kompetens, med olika fokus baserat på den lokala marknadens behov. På HiQ i Malmö arbetar teamet bland annat med design, mjukvaruutveckling, integration, säkerhet, AI/ML och ledning för att serva kunderna med digitaliseringen av deras verksamheter.

- Vi är inriktade på att vara ett konsultföretag med fokus på utveckling och att hjälpa företag utveckla sin verksamhet och deras produkter och tjänster, säger Peter.

VÄRDERINGSSTYRT FÖRETAG

När man arbetar inom IT-branschen behöver man ofta kombinera teknisk

kompetens med en kreativ förmåga. Arbetet är ofta lika utmanande som det är stimulerande. Under sådana omständigheter är det viktigt att man, som medarbetare, känner sig engagerad i sitt arbete. Därför jobbar HiQ aktivt med sin företagskultur. Susanna Häll Rosvall har arbetat på HiQ i åtta år, bland annat som teamledare.

- Vi fokuserar mycket på att arbeta med våra värderingar, resultat, ansvar, glädje

och enkelhet i allt vi gör, från event till hur vi agerar som ledare. Med värderingarna i ryggen bygger vi, tillsammans med våra medarbetare, det bolag som vi vill jobba på, säger Susanna. Digitaliseringens utveckling är exponentiell, så HiQ Malmös kompetens kommer bara bli ännu mer eftertraktad i framtiden. Företaget har haft en positiv utveckling i regionen de senaste åren, med förvärv av bolag och expansion till

flera städer. Framtidsplanerna inkluderar en dubblering av verksamheten de närmaste åren genom både organisk tillväxt och strategiska förvärv.

- Vi strävar efter att vara den mest attraktivs arbetsplatsen i regionen. Vi betonar betydelsen av att hitta rätt kompetens med både tekniska färdigheter och rätt attityd när vi rekryterar, avslutar Peter.

Intervju: Caron Pap

Text: Andreas Ziegler

Simplifying the World with Tech.

Our dedication and drive to make things better is what brings us together
AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 11
Peter Axelsson och Susanna Häll Rosvall.

Mätkonsulter i andra generationen

Förra året gick Milan Mitrovic, grundaren av Milan Mätkonsult, bort. Hans två äldsta söner, Petar och Filip, driver familjeföretaget vidare i samma goda anda. Företagets framgångskoncept bygger på att man arbetar effektivt, professionellt och enkelt. Man är även med och fostrar nästa generations mätkonsulter, då man är engagerade i KYH.

Milan Mitrovic bildade eget företag 2005 och arbetade då som egenkonsult med mättjänster. 2007 bildade han aktiebolaget Milan Mätkonsult AB, som snart utvecklades till ett familjeföretag. - Jag fick följa med en del när jag var yngre. Pappa behövde hjälp och med tiden kom jag in i det mer. Jag är nog lite av en individualist. Det är viktigt med kommunikation i den här branschen, så klart, men man arbetar mycket självständigt; det är du, maskinen och

problemet. Det gillar jag, säger Petar Mitrovic, som är en av Milans söner. Milan gick tyvärr bort under 2023. Då tog Petar över som VD. Han har arbetat på företaget sedan 2012. Brodern Filip arbetar också på företaget och har flera års erfarenhet. Den tredje brodern, Stefan, hjälper till när studier tillåter. Företaget sysselsätter idag 10 medarbetare.

ALLA KUNDER ÄR VIKTIGA

Petar hade en bra lärare i sin far. Alla som arbetar på företaget, inklusive Stefan, som hjälper till på deltid, förväntas prestera på en hög nivå, samtidigt som gemenskapen värdesätts högt.

- Vi har en lagom storlek på företaget nu. Jag är tacksam för att vi har fått ihop ett bra lag. Vi är ett familjeföretag som värderar att vara effektiva, professionella och bli klara utan onödiga förlängningar, säger Petar.

Kunderna består ofta av stora byggföretag, där slutkunden är regionen, kommunen eller privata aktörer. På senare tid har man börjat arbeta alltmer med anläggningsprojekt. Petar är noga med att understryka att alla kunder är lika viktiga, oberoende på storleken på projektet.

- Alla jobb är välkomna. Det var Milans filosofi. Jag förstod det inte riktigt i början, men nu när jag har tagit över, förstår jag det. Alla jobb är viktiga och alla kunder är viktiga, säger Petar. Milan Mätkonsult har jobbat på många olika projekt genom åren. Ett av de mer välkända projekten var när Domkyrkan i Lund skulle renoveras. Då kände Petar och de andra medarbetarna på företaget en viss press, eftersom både tidningar och TV var där och rapporterade om projektet.

- Hade det inte gått vägen hade jag fått

byta namn och flytta, säger Petar lite skämtsamt, samtidigt som han lägger till att man hade både en plan B och en plan C, men att plan A lyckades; allt passade perfekt.

NÄSTA GENERATION

På Milan Mätkonsult förstår man sannerligen hur viktigt det är att fostra nästa generations mättekniker. Därför har man engagerat sig i KYH.

- Yrkeshögskolan blev vi tillfrågade ifall vi kunde hjälpa till med några kurser, så vi föreläser, håller i tentor och liknande, både inom bygg och anläggning, berättar Petar.

Engagemanget i skolan är utvecklande för medarbetarna på företaget. Dessutom har man möjlighet att fång upp framtida medarbetare tidigt.

- Vi har rekryterat fyra av våra medarbetare direkt från skolan, säger Petar. Petar avslutar med att berätta att han, tillsammans med Filip och Stefan, ämnar förvalta det arv som deras far lämnade efter sig. I och med att företaget har ett mycket gott rykte, ser man dock även möjligheter i att expandera till exempelvis Stockholm och Göteborg i framtiden.

Intervju: Wilhelm Walaker

Text: Andreas Ziegler

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 12 milanmatkonsult.com
Petar Mitrovic.

I framkant kring f örnybar energi

Sverige behöver mer el. Budskapet är tydligt från i princip alla håll, och det är de förnybara energikällorna som står i fokus. Här ligger ett företag som BayWa r.e. Nordic AB i framkant med ett koncept kring just förnybar energi som sträcker sig från idé till genomförande och som täcker såväl utvecklingsfasen som bygg- och driftsfasen.

– Vår slogan lyder 'Rethink energy'. Vi måste vara öppna för att tänka nytt och bland annat kombinera olika teknologier, säger Maria Röske, VD på BayWa r.e. AB.

BayWa.re AB tänker brett inom området förnybar energi. Moderbolaget grundades i München redan 1923, medan BayWa. r.e. (renewable energy) startade 2009. Bolaget är idag verksamt i 33 länder och det svenska huvudkontoret ligger i Malmö. Där träffar vi VD:n Maria Röske som har mer än 20 års erfarenhet av förnybar energi med huvudfokus på vindkraft. Under de senaste åren har även solenergi och olika former av lagring varit centrala områden för henne.

– Vi utvecklar projekt kring förnybar energi från idé till genomförande och det är ett ansvarstagande som inte bara täcker in utvecklingsfasen utan även bygg- och driftsfasen. Det främjar ett långsiktigt tänk för våra projekt och har även fördelen att vi lär oss av hela projektets livscykel, poängterar Maria.

Hon konstaterar att förnybar energi har stort fokus just nu.

– Vi måste inom kort fördubbla elproduktionen på grund av ökad konsumtion som framför allt följer av industrins gröna omställning. Sedan decennier har

Sverige ett elöverskott och vi är ett av de länder i Europa som exporterar mest el. Dessutom har vi Europas lägsta elpris. Det här är en konkurrensfördel som vi måste se till att behålla nu när elbehovet ökar kraftigt. Då är elproduktion till låga priser, till exempel vindkraft och solkraft, nyckeln. Och med mer väderbeoende kraft i systemet måste vi tänka nytt, bland annat kring lagring och flexibel användning. Precis som vår slogan Rethink energy, säger Maria Röske.

UTMANINGAR

Maria diskuterar utmaningarna med att få kommuner att se fördelarna med en utbyggnad av förnybar energi.

– Skåne var först med vindkraft i Sverige och många verk börjar bli gamla. Vi tittar på att byta ut dem för att möta det ökande behovet. En utbyggnad leder till bättre elpriser och möjligheter för befintlig industri att vara kvar samt för ny att etablera sig. Vi upplever också att det finns en stor investeringsvilja, säger Maria som dock noterar att kommunerna ofta säger nej till vindkraftsutbyggnaden.

– Det kommunala vetot är inte alltid demokratiskt. Ofta är det stora flertalet medborgare positiva eller neutrala men det är sällan de som hörs. Som kommunpolitiker kan man lätt få känslan att de negativa är i majoritet och fattar beslut därefter. Många kommunpolitiker är positiva till en början men ändrar sig när motståndarna blir högljudda. Jag både tror och hoppas på ökad acceptans med tiden.

Maria berättar att Skåne inte bara är intressant för vindkraft utan även för solenergi då solinstrålningen här är hög. Men det är, menar Maria, svårt att hitta

platser som länsstyrelsen accepterar då de ställer högre och högre krav. – EU har fastställt att uppförande av förnybar energi ska vara ett övervägande samhällsintresse och även högsta instans i Sverige har fastställt att solkraft är just ett övervägande allmänintresse. Ändå ser vi att solkraft har svårt att vinna över andra intressen och att prövningen går mot en klassisk vindkraftsprövning, vilket är helt fel. Solkraft, till skillnad från vindkraft, är ju inte klassad som miljöfarlig verksamhet enlig miljöbalken och ska därför inte ha samma omfattande och tuffa prövning, konstaterar Maria.

MISSUPPFATTNINGAR

VANLIGA

Internationellt sett ökar satsningarna på förnybar energi, och Maria vill rätta till vanliga missuppfattningar som finns. Det mest utmanande, menar hon, är att hantera felaktig information på internet. – En vanlig myt är att det inte blåser på vintern, men faktum är att januari är den bästa månaden för vindkraft. En annan felaktig uppfattning är att vindkraftverk dödar massor av fåglar. Idag beräknas mellan fem och tio fåglar dö per vindkraftverk och år – en siffra som förstås varierar beroende på placering, men bara trafiken dödar 6–7 miljoner fåglar varje år i Sverige, påpekar Maria Röske.

ENERGISLAG FÖR FRAMTIDEN

Maria slår fast att vindkraftverk producerar el under cirka 90 procent av årets timmar och att produktionen är som störst på hösten och vintern när elen behövs mest. Dessutom understryker

hon att sol och vind kompletterar varandra väl, genom att de olika energislagen producerar som mest vid olika tider på dygnet och året.

– Framtiden för förnybar energi ser ljus ut. 2021 var 21,8 procent av all produktion i EU förnybar och målet för 2030 har höjts till 45 procent. Även globalt ökar användningen av förnybar energi, och 118 länder enades vid Cop28 i

december om att trefaldiga världens produktion av förnybar energi före 2030, upplyser Maria Röske, som trivs med sin yrkesroll.

– Vi är mitt i en kritisk tid med klimatförändringar. Att få möjlighet att göra skillnad och bidra till att bromsa klimatförändringarna känns väldigt stimulerande.

Intervju: Wilhelm Walaker Text: Örjan Persson

nordic.baywa-re.com/sv

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 13
Maria Röske.

Robotisering leder till ny industrialisering

Odigo är ett företag som utvecklar morgondagens teknik och har ett starkt fokus på hållbar teknik. Man är verksamma med flera företag, men har störst fokus på sin Smart Factory, där man skapar hållbar produktion med hjälp av robotar. Odigo är ett företag med starka visioner. Den starkast lysande visionen man har är att leda Sverige in i en ny sorts industrialisering, där robotar skapar nya möjligheter.

Odigo i Malmö är ett visionärt företag som sysslar med utveckling inom ett antal olika fält. Man har många järn i elden. Marcus Engqvist, som är ansvarig för verksamheten i Malmö, beskriver verksamheten som ett ”Green House”. - ”Green” betyder att vi är en del av den gröna omställningen och ”House” innebär att vi är en plats där man kan testa idéer i liten skala och få dem att växa. Vi fungerar som en miniinkubator för produktbolag, säger Marcus.

SMART FACTORY

Marcus fortsätter med att berätta om Odigo och satsningen på Smart Factory, som fokuserar på konsultation rörande

utvecklingen av robotar.

- På mitt förra jobb kom jag i kontakt med kollaborativa robotar och förstod snabbt att det var framtiden för små och

Hållbar produktion genom Smart Factory betyder för oss att hjälpa små och medelstora företag i regionen att skapa, behålla och ta hem industrijobb.

Vi tror att genom relativ enkel och kostnadseffektiv automation, kan industrin öka sin omsättning och lönsamhet med befintlig personal och maskinpark.

Marcus@odigo.se • 0702745972

medelstora företag. Det är dyrt och svårt att utveckla maskiner, men med kollaborativa robotar blir det kostnadseffektivt och flexibelt, säger Marcus. När robotar och AI tog klivet ur science fiction-genren i böcker och filmer och blev verklighet var det många som blev oroliga för sin jobbsäkerhet; skulle de ens behövas om en dator kunde göra jobbet snabbare och effektivare? Marcus menar att attityden har börjat förändras i denna fråga.

- Intresset för robottekniken är stort då man kan eliminera monotont arbete och effektivisera verksamheter och lönsamhet. Robotar ska inte ta jobben, de ska möjliggöra nya jobb med färre skador och mer arbetsglädje, säger Marcus.

TAR HEM PRODUKTIONEN

Hållbarhet är en viktig aspekt av Smart Factory. I och med att robotteknik och AI blir alltmer tillgänglig, kan man ha ett starkare fokus på den lokala nivån.

- Genom att flytta hem produktionen från lågkostnadsländer kan vi säkerställa att produktionen sker i enlighet med mänskliga rättigheter, att utsläppen minskas och att onödiga transporter elimineras, säger Marcus. Smart Factory har som mål att skapa hållbar produktion genom robotisering, framför allt på en lokal nivå i södra Sverige, men man hjälper självklart även företag på en nationell nivå, exempelvis i form av Tetra Pak. Marcus tror att robotiseringen kommer leda till en ny sorts industrialisering i Sverige.

- Vi kommer bli en industrination igen. Vi kan inte producera som vi har gjort tidigare, det måste effektiviseras. Vi vill erbjuda lösningar som är enkla och kostnadseffektiva, avslutar Marcus.

Intervju: Wilhelm Walaker

Text: Andreas Ziegler

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 14 odigo.se
MarcusEngqvist.

Specialkemidistributör som säljer kunskap

Caldic är en internationell specialkemidistributör som drog igång sin nordiska verksamhet 2016. Här är man verksamma inom två affärsområden, Food och Industrial. Företaget fokuserar på specialbitar och tas ofta in när det krävs speciella egenskaper. Caldic AB:s VD, Niklas Ekman, förklarar det på ett enkelt sätt:

- Vår stora styrka är att vi säljer kunskapen om produkterna, hur de används och vilka produkter som fungerar bäst.

Caldic grundades i Nederländerna 1970 och finns idag över hela världen. 2016 köpte koncernen upp ett svenskt familjeföretag och etablerade då det svenska företaget Caldic AB, som har sitt huvudkontor i Malmö.

- Caldic är en specialkemidistributör. Vi har en ganska enkel och platt organisation, så att många beslut går snabbt att fatta, berättar Niklas Ekman, Caldics VD sedan sex år tillbaka.

Niklas är utbildad kemist och har bland

annat jobbat på laboratorium i femton år, främst med lack och färg. Han har även sysslat med försäljning och distribution och innehaft VD-roller tidigare. Han tog VD-rollen på Caldic för att det gav honom möjligheten att kombinera försäljning och VD-rollen.

- Att få vara med och leda ett europeiskt team och fokusera på den nordiska marknaden kändes utmanande, säger Niklas.

SÄLJER KUNSKAP

Caldic är uppdelat i två affärsområden, Food och Industrial. Food är den större biten, men Niklas berättar lite mer om Industrial för att ge oss en bild av hur företaget arbetar. Industrial distribuerar varor till främst tre industrier, som består av lack och färg, kosmetik (även kallat ”personal care”) och läkemedelsindustrin (pharma).

- Vi fokuserar på specialbitar, inte bulkvaror. Vi är med när det krävs lite speciella egenskaper. Vår stora styrka är att vi säljer kunskapen om produkterna, hur de används och vilka produkter som fungerar bäst, säger Niklas. Niklas går in lite mer på djupet och

berättar att 80 % av allt man säljer inom kosmetik går till hudvårdsprodukter. När det kommer till läkemedelsindustrin säljer man Active Pharmaceutical Ingredients (API), det vill säga den aktiva substansen till läkemedel.

- Vi säljer till exempel den aktiva substansen i paracetamol, säger Niklas.

DE SOM HAR KUNSKAPEN

Under vår intervju blir det tydligt att Niklas brinner för det han gör. Detta handlar inte bara om kemin och säljprocessen, utan även mycket om personalen.

- Jag tycker personalfrågor är väldigt kul. Det roligaste med det här jobbet är att se människor utvecklas.

Caldic AB har arbetat väldigt medvetet med att få till en bra mix i personalen, där man finner en blandning av män och kvinnor i olika åldrar. På så sätt får man in olika perspektiv i organisationen.

- Det krävs mycket personlighet för att jobba här. Nyfikenhet och en öppenhet för att lära sig är centrala delar för att lyckas. Sedan måste det så klart finnas

ett driv i en, säger Niklas om sin personal.

Caldic kommer satsa en hel del på tillväxt de kommande åren, både genom och uppköp och rekrytering av nya medarbetare.

- I Danmark handlar det främst om att

fortsätta i samma takt. Vi hoppas att vi ska växa mer i Finland och Sverige, där vi vill dubbla vår omsättning inom något år, säger Niklas.

Intervju: Wilhelm Walaker

Text: Andreas Ziegler

Inspiring solutions for the future

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 15
caldic.com At Caldic, we strive to build a better world for future generations. Every day, we go the extra mile to create innovative and sustainable distribution solutions in life and material sciences.
Niklas Ekman.

CRM-lösningar f ör olika behov

Absfront är ett IT-konsultbolag som hjälper företag och organisationer med kundresan genom att erbjuda CRM-lösningar som är kopplade till försäljning, marknadsföring och kundservice. Då olika organisationer har olika behov, erbjuder man tre olika koncept, som kan anpassas efter behov.

Sebastian Merlöv är en mycket erfaren företagare inom IT-sektorn. Han startade sitt första företag tillsammans med en studiekamrat redan 1994, när han läste systemvetenskap. Han drev det bolaget fram till 2000, när han sålde det.

- Jag jobbade med Malmös första riktiga inkubator efter det. Jag har alltid varit intresserad av Malmös näringsliv, berättar Sebastian.

Han fortsatte driva ett annat företag fram till 2008, då han grundade Absalon, som så småningom bytte namn till Absfront AB.

- Fokuset blev att jobba med Microsofts CRM-plattform och att bygga branschlösningar för den, vilket vi vann en del priser för, berättar Sebastian.

2019 började Absfront utöka med konsulttjänster. Tidigare hade man jobbat mycket med internationella partners, men nu skiftade man fokus till den svenska marknaden, vilket ledde till en mycket god tillväxt. 2023 blev Absfront

förvärvade av CombinedX, en börsnoterad koncern med fokus på att bygga en ”familj” av specialistföretag. Detta har lett till att Absfront, utöver kontoret i Malmö, nu även har kontor i Göteborg och Stockholm. Man har kunder över hela landet, men de flesta kunderna finns i storstadsområden som Malmö och Köpenhamn.

- Inför 2024 och 2025 funderar vi på att öppna ett till kontor, antingen i Köpenhamn eller i norra Sverige, säger Sebastian.

TRE KONCEPT

Idag erbjuder Absfront CRM-lösningar som är kopplade till försäljning, marknadsföring och kundservice. Företaget har en bred kundbas, som sträcker sig från mindre tillverkande industrier, tjänsteföretag till stora globala koncerner med svenska välkända varumärken. Olika kunder har olika behov när det kommer till CRM-lösningar. Därför har Absfront tre olika huvudkoncept. Absfront Easy är grunden, som är väl lämpad för de företag, oavsett storlek, som behöver komma igång, med en CRM-lösning.

- Det är en färdigpaketerad CRMlösning, baserat på Microsoft Dynamics 365, för de som vill komma igång med att få ihop sin CRM-process. Kostnaden för denna lösning är ganska låg; det är inte rimligt att en sådan lösning kostar flera hundra tusen eller mer, säger Sebastian.

Absfront Flex är en mer flexibel lösning.

- Det är ett projektåtagande där man, som kund, själv styr hur man vill vidareutveckla sina lösningar, Ofta följer det efter ett inledande Absfront Easy-projekt, säger Sebastian.

Absfront Pro är precis vad det låter som; en lösning för större kunder som kanske vill ha in expertkompetens i befintliga CRM-projekt där det ofta även blir komplicerade integrationer.

- Det innebär att man kan förstärka sin organisation med specialistkompetens

från oss under en period, säger Sebastian. Absfront är det företag i Sverige med flest CRM-experter inom Microsoft Dynamics 365, som också verkar ”on site” i Sverige.

ETT BRA TEAM

Den största styrkan i Absfront är flexibiliteten man erbjuder.

- Vi bygger våra lösningar på Microsoft Dynamics 365, som är en ledande global CRM-plattform, och gör den enkel för ett svenskt företag att ta till sig,

men vi kan också anpassa plattformen, säger Sebastian.

Sebastian berättar att CRM-området är det område som förändras snabbast inom IT-branschen, där till exempel intelligens i form av AI driver utvecklingen just nu. Inom det området är Microsoft ledande, även i Sverige. Sebastian förenklar problemet för att förtydliga vad han menar:

- Det går inte att jobba med flera olika lösningar som inte pratar med varandra. Då blir det som post-it-lappar. När information fastnar, brukar vi säga att de lagras i ”silos”. Viktig information måste finnas digitalt och vara tillgänglig för alla.

En av de stora utmaningarna med att bygga ett företag som kan bygga pålitliga och lättanvända CRM-lösningar är att skapa ett bra team. Sebastian är mycket nöjd med sitt team.

- Det är en snabbföränderlig bransch där arbetssätt förändras och förfinas hela tiden. Det är en ständig utveckling. Så det är viktigt att alla kollegor har en hunger att jobba i ett bolag som vill ligga i framkant, ta initiativ och driva utvecklingen framåt. Det roligaste med det här jobbet är att uppleva att en kund verkligen är nöjd, men också att se sina kollegor växa, avslutar Sebastian.

Intervju: Wilhelm Walaker

CRM utan gränser på 30 dagar

Har du ett CRM som begränsar dig? Har du ett lapptäcke av olika system som inte pratar med varandra? Med Absfront Easy får du Microsofts flexibla CRM-lösning på 30 dagar. Ett integrerat CRM för sälj, marknad och kundservice som skapar affärsnytta för ditt företag och dina användare. Dessutom får du tillgång till Microsofts nya smarta AI-funktioner. Besök oss på absfront.se

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 16
Sebastian Merlöv.

Ledande advokat inom offentlig upphandling

Advokatbyrån LA PARTNERS erbjuder expertis inom ett antal områden kopplade till affärsjuridik. Partnern Maria Lidbom är specialist på offentlig upphandling, ett område inom vilket hon har rankats som en Sveriges bästa advokater. Maria har vunnit upphandlingsmål i Högsta förvaltningsdomstolen. Det bästa rådet hon kan ge sina klienter är att ta hjälp tidigt.

Advokatbyrån LA PARTNERS grundades 2004 och sysslar huvudsakligen med affärsjuridik. Byrån finns i Malmö och jobbar med det som kallas Merge & Acquisitions (M&A), tvister, bolagsrätt, fastighets- och entreprenadrätt, kommersiella avtal, offentlig upphandling IT-relaterad juridik och kommersiell avtalsrätt.

- Vi företräder i huvudsak ägarledda företag där vi har en nära relation med de som äger eller har höga positioner i bolagen, men även börsnoterade bolag, där det ofta handlar om löpande rådgivning som kräver en specifik spetskompetens. Fördelen med att komma till oss är att man antingen får jobba direkt med en partner eller med en väldigt senior advokat. På så sätt blir det en rak och snabb rådgivningsprocess, berättar Patrik Svensson, som är grundare och partner i firman.

ETT BRA AVTAL

Inom affärsjuridik är avtalsrätt ett stort och viktigt område. Avtalsrätt omfattar exempelvis hur avtal kommer till stånd, dess giltighet och dess tolkning. Både Patrik och partnern Maria Lidbom är överens om att det är viktigt att vara proaktiv när det kommer till avtal, det vill säga att se till att avtalet är fördel-

aktigt och tar upp allt sådant man tycker är viktigt redan från början. På så sätt får man de bästa möjliga förutsättningarna och begränsar risken för tvister. Maria har specialiserat sig på offentliga upphandlingar. Leverantörer som vill ingå avtal med det offentliga måste som regel först delta i en offentlig upphandling i konkurrens med andra företag. Juridiken som måste beaktas vid offentliga upphandlingar uppfattas ofta som detaljerad och snårig. ”Who’s Who Legal” rankade nyligen Maria som en av Sveriges ledande advokater inom Government Contracts (offentliga upphandlingar). Rankingen är baserad

på andra advokaters bedömningar. - Inom offentliga upphandlingar finns det något som kallas ”Frågor och svar”, där man i ett tidigt skede får ställa frågor kring avtalet. Om man är väl förberedd kan man reda ut eventuella oklarheter tidigt. Det kan i vissa lägen vara bra att vara i kontakt med en advokat redan då, säger Maria.

EXPERTIS INOM OFFENTLIGA UPPHANDLINGAR

Maria har över 20 års erfarenhet av området offentlig upphandling. Maria arbetar både med företag och myndigheter. Hon har arbetat på ett par stora

och välkända advokatbyråer och innan hon anslöt till LA PARTNERS arbetade hon även en period på Region Skåne som regionjurist med offentlig upphandling. På meritlistan finner man bland annat en vinst i ett högprofilerat mål i Högsta förvaltningsdomstolen, den högsta instansen för mål rörande offentliga upphandlingar. När man pratar med Maria inser man rätt fort att det finns mycket man inte vet om offentliga upphandlingar, även om ens verksamhet är beroende av denna typ av avtal. Maria berättar att frågan kring moderbolagsgaranti eller referensuppdrag är ett bra exempel.

- Moderbolagsgaranti och referensuppdrag kan ställa till problem i upphandlingar. Det finns alltid en risk med att återanvända intyg i upphandling efter upphandling. Anbud, och inte minst intyg, måste alltid anpassas i varje upphandling, eftersom det är olika krav i olika upphandlingar. Det kan vara svårt att se de små skillnaderna i kravställningen som leverantör, då man ofta är fokuserad på affären, berättar Maria, som återigen betonar vikten av att ta hjälp i ett tidigt skede, även när det bara rör en formell och kanske mindre fråga, så att man undviker att missa något vid anbudsgivningen; en enda liten miss kan leda till att man som leverantör inte vinner kontraktet.

Maria fortsätter med att förklara att jurist är ett förtroendeyrke; trivs man med sin rådgivare, kommer man tillbaka. Det är ofta bra att nyttja sig av specialister. Ibland kan behovet uppstå plötsligt.

- Detta kan vara fallet vid exempelvis överprövningsprocesser; en kommun genomför en upphandling och meddelar tilldelning till bolag A, vilket bolag B anser vara fel. Då överprövar man det. Det är korta tidsfrister. Man måste då lämna in en ansökan om överprövning av upphandlingen till domstolen inom tio dagar. Det är en väldigt kort tidsfrist. Då är det viktigt att ha en advokat som är specialist, säger Maria.

Intervju: Wilhelm Walaker

Text: Andreas Ziegler

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 17
Maria Lidbom.

Xtra bra f ör bilverkstäder

Dagens höga antal bilmodeller, som dessutom är som rullande datorer, gör det svårt att ha alla reservdelar i lager, särskilt för mindre aktörer. Tanken med Bilxtra, som är en del av MEKO-koncernen, är att göra befintliga lokalgrossister till franchisetagare och bistå dem med snabba och smidiga leveranser av reservdelar.

MEKO-koncernen har gått under flera namn sedan entreprenörerna Ingemar Fraim och Leif Möller grundade Bileko 1973. Idag äger koncernen bland annat Mekonomen och MECA och är en av

Sveriges ledande leverantörer av reservdelar och tillbehör till bilar. En av koncernens satsningar de senaste fem åren är Bilxtra Sweden AB. I Malmö träffar vi Sonny Torgrimsson, som är vice VD, och Stefan Nilsson, som är inköpschef. Båda har lång erfarenhet av branschen.

- Jag är inne på mitt sextonde år hos MEKO. Jag kom in när MECA skulle starta en butik i Skövde. Sedan dess har jag haft många roller inom företaget, exempelvis platschef, affärsutvecklingschef och försäljningschef, säger Sonny. Stefan har, å sin sida, nästan branschen i blodet.

- Min pappa hade ett bilreservsbolag som blev MECA 2003. Jag har arbetat i branschen sedan 1984 och har varit med MEKO-koncernen sedan 2003, berättar Stefan.

De två männen kompletterar varandra i uppbyggandet av Bilxtra.

- Jag har ett stort kontaktnät på verkstadssidan. Jag kommer dock inte i närheten av Stefans kontaktnät på butikssidan; han har ju jobbat i branschen sedan 1984, säger Sonny.

SNABBT OCH SMIDIGT Bilxtra drog igång sin verksamhet i januari 2019.

- Vi är den lokala grossisten av bilreservdelar. Vi är lokala, prisvärda och kompetenta. Vi strävar efter enkelhet i allt vi gör. Vi ska vara ett komplement i valet av en grossist på den lokala marknaden och är utspridda över stora delar av landet, berättar Stefan. Bilverkstäder och andra verksamheter som sysslar med bilreservdelar och tillbehör står inför större utmaningar än de gjorde förr i tiden.

- Om vi går tillbaka till 80- och 90-talet var allt 100 % mekaniskt. Idag måste

verkstäder vara digitala. Bilarna är dessutom mer eller mindre rullande datorer, berättar Sonny. Sonny fortsätter med att belysa att det dessutom finns många fler bilmodeller idag. Mindre verksamheter kan omöjligt ha reservdelar till alla bilar i lager. Därför måste de ofta lägga ner mycket tid på att åka och hämta reservdelar. Bilxtra löser detta problem.

- Det ska gå snabbt att få fram delen. Tanken är att verkstäderna ska kunna ”skruva” i 5–8 timmar, alltså debiterbar tid, och inte lägga tid på att hämta varor. Ute på orterna har vi budbilar som kör ut till bilverkstäderna, berättar Stefan. I och med att Bilxtra är en del av MEKO-koncernen, kan man köpa in stora volymer och har inköpskanaler som går direkt från tillverkarna. Detta gynnar både verkstäderna och kunderna.

FRANCHISETAGARE

Bilxtra har i dagsläget 8 egna butiker och 18 franchisetagare. Tanken med verksamheten är att främst arbeta med franchisetagare, som arbetar lokalt. Den lokala anknytningen är central i konceptet.

- De som väljer att bli en del av Bilxtra behåller sin egen identitet och det namn de har jobbat upp och som är känt på den lokala marknaden. Vi ska finnas i bakgrunden och erbjuda våra franchisetagare möjlighet att bli ännu starkare lokalt, säger Sonny.

Sonny avslutar med att berätta vad man letar efter i sina franchisetagare:

- Det ska finnas en lokal kompetens. De grossister vi tittar på ska ha en kompetens att hantera marknaden som den ser ut idag, men även i framtiden där vi också kan bistå med kompetens.

Intervju: Wilhelm Walaker

Text: Andreas Ziegler

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 18
StefanNilssonoch SonnyTorgrimsson.
AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 19 Driver du en grossistverksamhet och funderar på att bli franchise, eller kanske vill du sälja din befintliga rörelse? Läs mer om vad vi har att erbjuda på bilXtra.se eller kontakta oss direkt. SONNY TORGRIMSSON , Vice VD / Försäljningschef sonny.torgrimsson@bilxtra.se 0733-82 55 78 STEFAN NILSSON , Inköpschef stefan.nilsson@bilxtra.se 0704-24 99 02 ALEXANDER JOHANNISSON , Driftansvarig alexander.johannisson@bilxtra.se 0700-01 27 03 Bli en del av något -tra!

IT-lösningar som gör gott i samhället

Softronic är ett IT-konsultbolag som finns på sju platser i Sverige och firar 40-årsjubileum i år. Idag erbjuder företaget ett brett spektrum av tjänster inom IT, allt från driftlösningar och systemförvaltning till utveckling. Man arbetar mycket med vad som kallas Goodtech, vilket är IT-lösningar som bidrar till verklig samhällsnytta. Då det är svårt att rekrytera i branschen, erbjuder man både ett trainee-program och satsar mycket på kompetensutveckling för sina medarbetare.

Softronic är ett IT-konsultbolag som grundades 1984 och alltså firar 40-årsjubileum i år. Företaget är numera börsnoterat på Stockholmsbörsen och sysselsätter cirka 450 medarbetare, som är utspridda på sju kontor, som ligger i Stockholm, Göteborg, Malmö, Arjeplog, Sundsvall, Karlstad och Visby. De två sistnämnda kontoren öppnades så sent som 2023. Det görs i nuläget en större satsning på Malmökontoret, där man växer med både fler medarbetare och nya kundsegment.

- Vi satsar mycket på regionkontoren och väljer att öppna nya kontor där vi ser möjligheter, men också där det finns tillgänglig kompetens, säger Gea Alsterberg, som kom in som konsultchef och kontorsansvarig för Malmö 2019.

Gea har en bakgrund inom processindustrin, där hon arbetade mycket med verksamhetsutveckling, som ofta går hand i hand med IT-projekt.

- Det som lockade mig hit var den vänliga personalkulturen, men också friheten. Sedan är det en förmån att få arbeta med teknik, för den påverkar ju vår vardag så mycket, säger Gea.

GOODTECH

Softronic har ett brett utbud av tjänster som sträcker sig från driftlösningar, exempelvis i form av serverhallar, och systemlösningar till utveckling. Kunderna består av både små och stora företag. Man arbetar mycket med kommuner, regioner, A-kassor och fackliga organisationer. I Skåne arbetar man mycket med livsmedelsbranschen.

Softronic har utvecklat en hel del egna tjänster och erbjudanden. Gea berättar bland annat om CM1, en produkt som övervakar transaktioner och mönster i beteenden i syfte att motverka penningtvätt.

- Det som jag tror utmärker oss är det vi kallar IT-partnerskap. Vi är en helhetsleverantör inom IT-sektorn och går också in som rådgivare. Vi vill ha större och mer komplexa åtaganden, breda leveranser och långsiktiga relationer, säger Gea.

Den tekniska utvecklingen i samhället har stor påverkan på hur vi lever våra liv. Därför har Softronic valt att fokusera på Goodtech, vilket är IT-lösningar som

bidrar till verklig samhällsnytta.

- Vi har ett starkt internt fokus på detta och började tidigt jobba med arbetstagarorganisationer, skolor, kommuner och regioner, berättar Gea.

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER

Trots att det finns fler utbildningar än någonsin inom IT och att många unga väljer att läsa dessa utbildningar, är det svårt att rekrytera nya medarbetare. I och med att branschen utvecklas hela tiden, finns det dessutom ett stort behov av att ständigt uppdatera sin kunskap. Detta är något man är väldigt medvetna om på Softronic. Därför har man ett samarbete med Malmö universitet, där man är med som näringslivsrepresentant i utvecklingsrådet. Softronic är även engagerade i Högskolan i Halmstad och Stockholms universitet.

- Vi har även ett traineeprogram, som är ett klassiskt IT-konsulting-program, som består av en introduktion på ett halvår. Det är flera här som har gått den vägen i bolaget och jobbat sig uppåt, berättar Gea.

Många som börjar jobba på Softronic väljer att stanna länge, vilket Gea kopplar till personalkulturen.

-Softronic är duktiga på att vara lyhörda och försöker vara flexibla. Vi satsar mycket på personlig utveckling och är så pass stora att vi kan erbjuda karriär-

sutveckling inom bolaget, berättar Gea. Gea avslutar med att berätta lite om Softronics engagemang rörande artificiell intelligens (AI), en teknik som har exploderat de senaste åren.

- Vi är en av Microsofts partner i Sverige och är med i deras AI-Acceleratorprogram. AI integreras allt mer i verksamheter i Sverige. I både Sverige och

Norge har vi till exempel en chattbot som heter KIM, som kommuner använder. Syftet är att tillhandahålla information och service till medborgare dygnet runt, även när telefonerna är avstängda. Detta ökar servicegraden för medborgare, säger Gea.

Intervju: Wilhelm Walaker

Text: Andreas Ziegler

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 20 Vi levererar IT-konsulter som gillar att lösa viktiga problem. GoodTech - ledande teknik som gör gott i samhället www.softronic.se Annons-Malmö-feb24-v1.indd 1 2024-02-05 09:07:04
GilbertPeine,PatrikWolf ochGeaAlsterberg.

Moderna säkerhetslösningar f ör ett tryggare samhälle

I ett samhälle som upplevs som alltmer otryggt växer behovet av moderna och effektiva säkerhetslösningar. Här ligger ett företag som Avarn Security AB i framkant med sitt breda produkt- och tjänsteutbud. Allt från brandlarm, inbrottslarm och passagesystem till larmutryckning, områdesbevakning och säkerhetsutbildningar ingår i konceptet. Avarn är kort sagt en komplett säkerhetspartner inom teknik och bevakning.

Avarn Security finns representerat i Sverige, Danmark och Finland, samt i Norge där koncernledningen återfinns. Bolaget sysselsätter totalt 17 000 anställda i Norden, varav 7 500 i Sverige där bolaget finns på 45 orter. En av dessa är Malmö där vi träffar Jonas Bengtsson, regionchef för område Syd, vilket sysselsätter 950 anställda varav 400 i Malmö. Jonas har mer än 30 år bakom sig i säkerhetsbranschen och har med andra ord kunnat följa den snabba utvecklingen i densamma på nära håll. Hans slutsats: om bara några år kommer branschen inte att se ut som den gör idag.

– Det här en dynamisk bransch där vårt arbete hela tiden förändras i takt med omvärlden. Samhällsklimatet hårdnar

och vi kan utgå från att det kommer att vara ännu fler vapen i omlopp, samtidigt som problematiken kryper nedåt i åldrarna. Vår dialog med poliser, sociala myndigheter och även frivilliga organisationer är en viktig del av vårt uppdrag, konstaterar Jonas Bengtsson.

FÖREBYGGA MED STATISTIK

Avarn Securitys säkerhetstekniska lösningar kretsar kring en mängd olika tjänster, så som kameraövervakning, passagesystem, brandlarm, lås och dörrautomation. Området bevakning innefattar kombinerade säkerhetslösningar, ordningsvakter, skyddsvakter och väktare, stationär bevakning och ronderande bevakning, men också utryckningsverksamhet.

Skyddsvakter utför sitt arbete vid samhällsviktiga funktioner, medan ordningsvakter patrullerar exempelvis köpcentrum. Ronderande väktare är bilburna och besöker kunderna på plats.

– Vi jobbar således med såväl industrier som offentliga verksamheter och allt från små familjeföretag till stora bolag, upplyser Jonas och berättar att kunderna ofta har en kombinerad säkerhetslösning bestående av exempelvis ett larm, en kamera och personell bevakning. Han betonar dock att sättet man idag allmänt utformar sin säkerhet på inte baseras på antaganden, utan på statistik,

samråd och kundens uppfattningar. – Det gäller väl egentligen alla former av problematik. Motar man bort ett problem på ett ställe flyttar det ofta till ett annat. Det gäller att märka svängningar fort även om det blir mycket statistik, data och analyser. Jag tror till exempel att AI kommer vara en viktig del av analysarbetet av rapportmassor framöver. Härigenom tror jag att vi tillsammans med kunden kommer kunna bygga mycket goda underlag och förebygga brott. Även om data redan används idag kommer vi kunna fatta ännu bättre beslut i takt med att databasen växer, påpekar Jonas Bengtsson. Han menar att det för företag gäller att se över sin miljö och försöka se utifrån tjuvens perspektiv. Hur ser det ut med belysning? Kan man bryta sig in? Vad är chansen att komma undan?

– Tjuvar ger sig på det som är lättast. Hur skyddar man en anläggning som kanske ligger lite avsides? Ett larm kan vara lösningen, men det räcker inte med bara ett larm som låter, det är viktigt att larmet följs upp rent fysiskt. Samverkan mellan människa och teknik är en viktig del av hur vi kan bygga framtidens säkerhetslösningar.

VILL LOCKA DE BÄSTA

Ett av Avarn Securitys många bevak-

ningsuppdrag utförs i Folkets Park i Malmö, en populär samlingsplats för inte minst barnfamiljer. Samtidigt, påpekar Jonas Bengtsson, är det en plats där missbruk ibland frodas och där personer kan störa ordningen och minska trivseln.

– Här har vi ordningsvakter på plats och det har haft en mycket positiv effekt, noterar Jonas.

Han framhåller vikten av att attrahera de bästa medarbetarna i branschen och att därför kunna erbjuda en bra arbetsplats och goda karriärmöjligheter. Jonas har själv gått den långa vägen i

företaget genom flera olika roller. Just rekryteringsfrågan är förstås viktig mot bakgrund av det Jonas nämnde tidigare: den snabba utvecklingen i säkerhetsbranschen.

– Även om tekniken tar över allt mer är det svårt, för att inte säga omöjligt, att ersätta människan i alla lägen. Det är viktigt att vi fortsätter jobba med att skapa goda kontakter med människor. En god approach och bra kontakter löser många problem, inte minst i säkerhetsbranschen.

Intervju: Wilhelm Walaker Text: Örjan Persson

Vi är den kompletta säkerhetsaktören som med engagemang, kompetens och ansvarstagande stärker våra kunders trygghet och konkurrenskraft – alltid.

Varje dag, året om bidrar våra 7500 medarbetare till ett tryggare samhälle.

avarnsecurity.se

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 21
JonasBengtsson.

Elektriska ställdon, service och automation

AUMA Scandinavia har över 50 års erfarenhet som leverantör av elektriska ställdon och service till en mängd olika samhällskritiska industrier. En av företagets största konkurrensfördelar är serviceverksamheten. Genom att arbeta nära sina kunder, ha ett stort lager i Malmö samt lokala serviceverkstäder i Malmö, Västervik, Stockholm, Gävle, Viborg och Oslo, kan man ofta erbjuda snabba leveranser av produkter och service.

AUMA Group är ett tyskt familjeägt företag som sysselsätter över 2 800 medarbetare globalt. I Skandinavien är koncernen verksamma genom AUMA

Scandinavia AB. Företaget har över 50 års erfarenhet som leverantör av elektriska ställdon och tillverkar premiumprodukter som är världsledande inom sin nisch. Kundbasen sträcker sig traditionellt sett över ett antal industrier och är uppdelade i segmenten Vatten & Avlopp, Energi & Kraftindustri, Industri & Marin och Olja & Gas. Nya intressanta marknader är Aqua culture med fiskodling, Carbon capture för koldioxidinfångning samt vindkraft.

- Vi fokuserar kontinuerligt på att utveckla vår verksamhet och har framgångsrikt etablerat oss i Danmark och Norge. Vi har gått från att vara agent till att äga verksamheten själva, vilket har förändrat vår konkurrenssituation positivt, säger Jesper Mårtensson, som kom in som VD 2017.

Jesper har lång erfarenhet av branschen och har tidigare bland annat arbetat som chef för eftermarknad på Assa Abloy och Nederman samt 14 år som marinofficer i Försvarsmakten.

- Jag brinner för ledarskap, att skapa engagemang och att inspirera människor att känna förtroende och därigenom själva ta en ledarroll, säger Jesper.

EN STOR SERVICEORGANISATION

När vi frågar Jesper vad nyckeln till

u Vad är ett elektriskt ställdon och vad används de till?

I processtekniska anläggningar transporteras vätskor, gaser, och granulat genom rörledningar. Industriventiler används för att öppna eller stänga dessa transportvägar, eller för att reglera flödet. Med AUMA:s elektriska ställdon kan man automatisera dessa processer och välja att fjärrmanövrera ventiler/spjäll från ett kontrollrum.

framgång är, svarar han snabbt: - Det är våra kompetenta medarbetare med stort fokus på lösningar, kundsupport och service. Inom vissa industrier kan ett driftstopp resultera i förödande ekonomiska konsekvenser och nedstängda samhällsfunktioner. Därför strävar AUMA Scandinavia efter att finnas nära sina kunder med kompetent personal samt ha ett stort och välfyllt lager lokalt i Skandinavien. På det sättet kan man snabbt hjälpa sina kunder så de kan fokusera på sin kärnverksamhet.

HÖG NIVÅ AV ENGAGEMANG

På AUMA Scandinavia tar man väl hand om sina medarbetare och försöker involvera dem i alla aspekter av verksamheten.

Vi håller våra anställda informerade och har uppnått en hög nivå av engagemang. Alla i företaget är till exempel involverade på olika nivåer i framtagandet av affärsplanen. Vi har ett riktigt ”dream

team” i Skandinavien. När vi letar efter nya medarbetare tittar vi på generell kompetens, men vi lägger även stor vikt vid att man har en personlighet som kan bygga och hantera kundrelationer på ett framgångsrikt sätt, säger Jesper.

När vi besöker AUMA Scandinavia i Malmö får vi även möjlighet att prata med Robin Keller, som har jobbat som servicetekniker på företaget i fyra år. - Det är ett omväxlande arbete där man får träffa många kunder med olika typer av verksamhet, vilket är intressant och stimulerande. Att komma hit är ett av de bästa besluten jag har tagit, säger Robin.

Robin fortsätter med att berätta att hans arbete innefattar både el, mekanik och automation.

- Vi följer med i utvecklingen där IoT (Internet of Things) och Profinet (industriellt Ethernet) driver på utvecklingen. Men vi måste även kunna hantera ställdon som har varit i drift i 30 år, vilket ställer särskilda krav. Det underlättar att ha många tekniker runtom i landet. Det är inte alla företag som har den lyxen; det gör att vi snabbt kan få produkter och delar och utföra reparationer på plats, säger Robin.

Intervju: Caron Pap

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 22 Din lokala partner för elektriska ställdon www.auma.se
Robin Keller. JesperMårtensson.

Framtidens AI-säkerhetssystem är här – Den Digitala Väktaren!

Safe Solutions erbjuder säkerhetstjänster och produkter inom digital övervakning och larmuppkopplingar. Företaget ämnar nu växla upp, från att vara ett entreprenörsdrivet startup-företag till att vara ett scale up-företag. Detta kommer bland annat innebära ett bredare kunderbjudande och ett ännu starkare fokus på kundrelationer och nya innovativa tjänster.

Safe Solutions är ett säkerhetsföretag som är dedikerat till innovation inom säkerhetsbranschen. Verksamheten fokuserar på digital övervakning med AI-analys och larmuppkopplingar, med tillhörande produkter och tjänster.

- Den Digitala väktaren löser ett brett spektrum av kundbehov i många typer av branscher, exempelvis vattentäkter, åkerier och uppställningsplatser, bilföretag, byggbranschen, uthyrningsföretag, återvinningsstationer och solscellparker. Den gemensamma nämnaren är att de alla har behov av att proaktivt bevaka större utomhusområden 24/7 oavsett ljus- och väderförhållanden, berättar Lars Lindberg, som tillträdde som VD för Safe Solutions under 2023.

Lars har en mångfacetterad bakgrund, som gör honom väl lämpad att ta företaget från den entreprenörsdrivna startup-fasen till scaleup-fasen. Han har

tidigare varit verksam nationellt och internationellt i snabbväxande branscher, som genom teknisk utveckling hittar nya sätt att möta kundernas ökade behov med både lägre kostnader och positiv miljöpåverkan. Parallellt anställd som officer i Försvarsmakten under nästan 30 år har gett en bred och djup förståelse för skyddsvärd verksamhet och alltmer ökande säkerhetsbehov för både företag och organisationer.

- Vi upplever nu att våra kunders behov ökar inom både näringsliv och statlig och kommunal verksamhet, i och med ökande säkerhetshot. Tillika ställs nu också ökade krav på bevakning av skyddsvärd verksamhet i och med kommande Nato-medlemskap, säger Lars.

INNOVATION – EGENUTVECKLAD

UNIK AI-BASERAD HELHETSLÖSNING

Safe Solutions har ett starkt fokus på innovation. Den Digitala Väktaren är ett mycket bra exempel på detta. Den Digitala Väktaren placeras på en 18 meter hög mast, som övervakar och analyserar en yta på 500–160 000 m2 i realtid. Det smarta egenutvecklade AI-systemet är tränat att larma vid suspekta beteenden och händelser till operatörerna i larmcentralen. Då sker ytterligare analys och kommunikation med både kund och polisen för ingripande på plats. Detta resulterar i att exempelvis stölder kan hindras innan förövarna kommer undan.

I dagsläget finns Den Digitala Väktaren på 6000 bevakade områden och har bidragit till att över 5000 förövare har gripits.

- Det finns även ett hållbarhetsperspektiv, eftersom man inte behöver sända ut väktare i bilar för att patrullera områden som är vanligt i branschen. Vi fokuserar mycket på kostnadseffektivitet samt miljömässig hållbarhet för våra kunder, säger Lars.

Ytterligare fördelar med Den Digitala Väktaren är att bevakningen sker 24/7. Vid ”olarmat läge” kan systemet användas till processövervakning, doku-

mentation vid arbetsplatsolyckor eller analys för hur skador på fast egendom eller lös egendom har uppstått.

- Vi har även många kunder som minskar sitt behov av resor mellan sina anläggningar, då de själva kan koppla upp sig både på dator och mobilapp för att följa bevakningen var de än befinner sig. Detta sparar både tid och pengar hos våra kunder, som kan fokusera på sin kärnverksamhet, säger Lars. Safe Solutions organisation täcker hela kundrelationen från första kontakt till installation och drift/övervakning. Detta kompletterar man med ett antal samar-

betspartners, exempelvis Bravida, vilket ytterligare stärker företagets tekniska och säkerhetsmässiga kapacitet.

FRÅN STARTUP TILL

SCALEUP

Safe Solutions går nu från att vara ett startup-företag till att vara ett scaleupföretag. Verksamheten genomgår för närvarande en stor omställning med ändrad marknadsföring, utökade kompetenser inom försäljningsorganisationen, implementeringen av nya systemstöd och andra processförbättringar i hela bolaget, detta för att både öka kundnyttan för befintliga kunder samt även stödja utvecklingen av nya affärsområden som Larm-mottagning och hantering av Kvalificerade jouroch servicetjänster 24/7(exempelvis VVS-jourer, låssmeder, bostadsrättsföreningar, hiss-journummer och laddstationer).

- Vår verksamhet utvecklas i och med våra existerande kunders ökande säkerhetsbehov samt att allt fler branscher och kunder upplever de stora fördelarna med den Digitala väktaren, säger Lars. Framtidsplanerna inkluderar en expansion på marknaden genom nya produktlanseringar och tillbehör samt att se över internationella möjligheter.

Intervju: Caron Pap

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 23 www safesolutionsab com +46 (0) 40-18 49 10 info@safesolutionsab com
LarsLindberg.

Dra större nytta av vår tids teknikutveckling

Många problem, och lösningar, är så komplexa att det inte räcker med att vara spetsig på en sak, utan det handlar ofta om att tänka tvärvetenskapligt och kombinera olika discipliner och erfarenheter. Prevas är ett premiumbolag med senior och bred kompetens, samt med lång erfarenhet inom många olika branscher, såsom industri, medtech, automotive, foodtech, pharma och offentlig sektor, vilket gör bolagets erbjudande unikt och kan ge ett stort värde för deras kunder. Med Prevas som utvecklingspartner får du hjälp med framtidens teknikutmaningar i form av smarta lösningar och tjänster som i förlängningen leder till ökad konkurrenskraft, hållbarhet och lönsamhet.

Den stående ambitionen för Prevas är att lösa teknikutmaningar. ”Ingenuity will save the world” är därför Prevas vision. Det handlar om att tillvarata teknikens och digitaliseringens framsteg och därmed bidra med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt för bolagets kunder och faktiskt

också räddar liv. Med omkring 950 anställda bemannar Prevas nästan 30 kontor i Sverige, Norge och Danmark, varav ett återfinns i Malmö där vi träffar regionchefen Roland Ferngård. Han berättar att Prevas Region South med spetskompetens inom produktutveckling, test & mätteknik, QA/ RA (medtech, foodtech och pharma), digital och fysisk UX/UI-design har en unik möjlighet att möta kunders utmaningar. De arbetar både med projekt där de tar ansvar att utveckla lösning eller produkt och hjälper till att bemanna sina kunders projekt med företagets många olika kompetenser och duktiga konsulter.

– För oss är samarbete med kunden nyckeln till framgång, oavsett om det är under initiala diskussioner kring ett projekt, under ett pågående projekts arbete eller efter att en produkt släppts på marknaden. Vi står för ett familjärt och decentraliserat arbetssätt med korta beslutsvägar, platt hierarki och stor transparens. Blandningen av erfarenheter och kompetenser bland våra konsulter skapar dessutom en riktigt spännande arbetsmiljö, säger Roland Ferngård.

– Beträffande produktutveckling har Prevas förmågan att guida genom hela

livscykeln med ett utvecklingserbjudande som går från idé med, ”usability” och användaren i centrum, till färdig produkt och underhåll av den under lång tid därefter. Samgåendet med DVel AB förra hösten breddade vårt erbjudande ännu mer inom produktutveckling, där vi nu till exempel även kan stoltsera med sensorexpertis och test- och mätteknik. Därmed får vi en mer heltäckande kompetensportfölj som öppnar för nya paketlösningar åt våra kunder, säger Nina Carlgren Lyckmar, konsultchef inom affärsområdet Product Development Solutions.

STARK FÖRETAGSKULTUR

Den senaste tiden har, berättar Roland Ferngård, varit utmanande för konsultbranschen i regionen på grund av vikande marknad och konjunktur. – Vi har dock lyckats navigera genom dessa förändringar genom att företräda många olika verksamheter och kompetenser, vilket sprider riskerna. Vi har också en stark samarbetskultur inom koncernen där vi hjälper varandra och därmed också blir en starkare och skalbar samarbetspartner till våra kunder. Vi har också lärt oss att arbeta effektivt på distans både internt och med våra kunder, säger Roland. Roland har en gedigen bakgrund som

programmeringsutvecklare. Under mer än 20 års tid har han haft erfarenhet av flera olika chefsroller från konsultchef till VD och betonar sitt intresse för personalhantering och affärsutveckling i konsultbranschen.

– Anledningen till att jag valde Prevas var att jag attraherades av mångfalden av kompetenser och förmågan att kombinera dessa till gemensamma lösningar, säger han. Vår vision är att bli kända som den bästa lösnings/produktutvecklings leverantören i regionen.

Roland berättar vidare att rekrytering är en löpande process och att Prevas värde-

sätter både erfarna och unga konsulters bidrag.

– Vi tror på mentorskap och strävar efter att stärka relationen med våra kunder genom att bygga upp en stark intern kultur. Målet är att nå +90 anställda redan i år inom regionen där vi har kontor i centrala Malmö och Lund. I höstas förvärvade Prevas 51 procent av DVel AB som blir en affärsenhet inom Prevas Region South. Riki Virc, VD på DVel säger att han efter några inledande möten fick känslan av att bolagens företagskulturer var väldigt lika. Deras verksamhet att utveckla test och mätsystem passar väl in i Prevas portfölj och ger bolaget stora möjligheter att göra affärer med nya kunder. De kommer att samarbeta mellan flera olika affärsområden inom hela Prevas i Skandinavien framöver.

Idag har Riki träffat många nya kollegor runt om i Sverige och känslan stämde överens med verkligheten. Prevas är ett företag som består av människor och har starka värderingar såsom samarbete, öppenhet och att ha tillit till varandra. Detta är något de också alltid satt stort värde på inom DVel.

Intervju: Caron Pap

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 24 Home of Ingenuity. Welcome to Prevas. www.prevas.se

Sundare inomhusmiljöer med moderna akustiklösningar

Det råder ett allt större fokus på sunda inomhusmiljöer, och där ingår förstås också akustik. Här spelar ett företag som Inlook en viktig roll med sitt breda koncept avseende moderna akustiklösningar för både väggar och tak. Ambitionen är att underlätta för människor att både höra och höras.

Inlook grundades i Finland 1967 och fokuserar på interiört byggande och specialmontage. 2019 utvidgade Inlook

Group Oy, som är Finlands ledande företag inom akustiklösningar, sin verksamhet i Sverige genom att förvärva fyra bolag: Montagegruppen, TJ Akustiktak, Undertakman och Smålands Undertak. 65 av bolagets 600 anställda verkar i Sverige där bolaget representeras av Inlook Sverige via etableringar i Karlshamn, Norrköping, Nyköping, Växjö och Jönköping. Vi träffar VD:n Henri Rissanen som berättar att undertak, akustiktak och specialmontage är företagets huvudsakliga områden, liksom montage av glasväggar som blivit allt

vanligare under senare år. – Vi står för skräddarsydda lösningar och tar ett helhetsansvar kring våra projekt. Vi vill inte bara vara en leverantör av produkter utan vill stå för kompletta lösningar präglade av kvalitet och stil, säger Henri Rissanen.

SKAPAR ANPASSADE

LJUDMILJÖER

Inlook är särskilt framträdande när det kommer till akustiklösningar och andra ljuddämpande lösningar, så som till exempel innertak och olika typer av väggabsorbenter. Inlook samarbetar med branschledande akustiker och kan med hjälp av akustikundertak, -plattor och -system utforma de ljudmiljöer kunden önskar. Det handlar helt enkelt om att människor i rum ska kunna både höra och höras.

Inlook verkar ofta i rollen som underentreprenör åt stora byggföretag och är primärt verksamt i södra Sverige, söder om Mälardalen. Det handlar om insatser i samband med både nybyggnationer och renoveringar, men härutöver blir det också en hel del serviceinsatser.

– Vi har nyligen jobbat med ett antal kontorslokaler i Norrköping, och just nu genomför vi ett omfattande projekt för

IKEA I Älmhult, vilket rör installation av undertak, berättar Henri Rissanen.

EXPANSIONSFAS

Inlook befinner sig i en expansionsfas och är redan marknadsledande i Finland inom sitt gebit. Henri Rissanen ser flera orsaker till företagets framgångar. – Vi jobbar med korta beslutsvägar, vilket förstås gynnar våra kunder i slutändan. Vi företräder också en familjär filosofi och jobbar i nära dialog med våra kunder. Med ett stort engagemang hoppas vi kunna växa och öka vår

närvaro i Sverige, säger Henri Rissanen. Henri har själv lång erfarenhet av branschen, inte minst beträffande undertak, och var tidigare verksam på Inlook i Helsingfors innan han flyttade till Sverige. Han tror på en fortsatt god utveckling för Inlook i Sverige. – Vi räknar med att kunna expandera i de sydligare delarna av landet, framför allt i trakterna kring Malmö och Göteborg. Efterfrågan på våra tjänster växer så vi har alla möjligheter att lyckas, spår en optimistisk Henri Rissanen.

Intervju: Caron Pap Text: Örjan Persson

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 25 info@inlooksverige.se • www.inlooksverige.se

Modernaste tekniken i anrik verkstad

Svarvmekano är ett verkstadsföretag som har fått ett ordentligt uppsving det senaste decenniet, under vilket man satsat på att modernisera verksamheten. Idag arbetar man mot högautomatiserad produktion, och man är ett företag som brinner för teknik och att fostra morgondagens tekniker.

Svarvmekano grundades 1961. Genom åren har man byggt upp en mycket fin kundbas. I början av millenniet hade företaget dock börjat gå med förlust. Det var då Fredrik Gordon kom in i verksamheten. Han hade tidigare arbetat mycket med ledningsfrågor,

inköp och kvalitet i kontraktstillverkningsledet mot svenska globala företag. Hans ambition ledde till att han fick sin första VD-post i unga år.

- Det som lockade mig till Svarvmekano var möjligheten att ta ett traditionellt verkstadsföretag och göra det modernt. När vi började använda maskinparken bättre och strömlinjeforma organisationen, samtidigt som vi investerade i maskinparken, kom resultaten snart, säger Fredrik.

Fredrik kom till Svarvmekano 2005. Företaget omsatte då 18 miljoner kronor om året, men gick med förlust. Idag, nästan tjugo år senare, omsätter företaget 75 miljoner kronor och är ekonomiskt stabilt. Kunderna består bland annat av stora svenska globala företag, vilket ställer krav på Svarvmekano att arbeta enligt globala krav. Fredrik, som är VD och delägare sedan 2011, berättar lite om verksamheten som den ser ut idag; numera kombinerar man traditionella tjänster med moderna metoder:

- Svarvmekano är ledande inom skärande bearbetning. Vi jobbar med fräsning och svarvning i fleroperationsoch multitaskingmaskiner i en högautomatiserad produktion. Vi har nu möjlighet till ”lights out production”,

det vill säga kontinuerlig tillverkning under dygnets alla timmar i flera celler.

KARRIÄRMÖJLIGHETER

Kompetensförsörjning är en av de stora utmaningarna i branschen. Detta tycker Fredrik är väldigt synd, eftersom det finns så stora karriärmöjligheter i branschen och så många olika sätt att komma in i den.

- En bakgrund från ett tekniskt gymnasium funkar jättebra för många tjänster. Kompetens inom CNC, CAD/CAM och el är också eftertraktat. Automationsingenjörer behövs också, exempelvis för att bygga delar till robotskåp och programmera maskiner, säger Fredrik.

Medan lösningen för företagets ekonomiska problem för tjugo år sedan låg i modernisering, tror Fredrik att lösningen på kompetensförsörjningen ligger i att gå tillbaka till traditionsenliga metoder för att få in folk i branschen.

- Jag tror att lite traditionell lärlingsutbildning tillsammans med företagsför-

lagd utbildning är viktigt. Vi erbjuder lärlingsplatser till gymnasier och yrkeshögskolor, säger Fredrik.

MODERN TEKNIK

Svarvmekano fortsätter investera i sin maskinpark. De senaste åren har man investerat cirka 35 miljoner kronor i parken. De senaste tillskotten i maskinparken är bland annat två maskiner från DMG Mori, modellerna NTX2500 respektive CLX450TC, som båda är Multitaskingmaskiner (MTM). Svarvmekano är det första företaget i Sverige

att ta in en NTX2500 maskin med Tool Visualizer.

- Maskinen kommer bland annat med en applikation Tool Visualizer, som avbildar verktygen och övervakar och förinställer verktygen. Denna funktion är oftast utanför maskinen, men nu är den inbyggd i maskinen. Trots att vi drar igång maskinen först nu under våren, är den redan fullbelagd, säger Fredrik och ler brett.

Det är uppenbart att Fredrik brinner för teknik. Denna passion är en del av företagskulturen på Svarvmekano.

- Vi drivs framför allt av teknik och gillar tekniska utmaningar. Ska man jobba med detta bör man vara intresserad av teknik och datorer, säger Fredrik. Fredrik avslutar med att berätta lite om hur mycket han tror på branschens framtid i Sverige:

- Vi tänker rätt i Sverige i industrin, att använda kompetent personal och bra maskiner, samtidigt som vi jobbar hårt med hållbarhet och energianvändning.

Intervju: Wilhelm Walaker Text: Andreas Ziegler

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 26 En effektiv produktionsapparat, för maximal precision. svarvmekano.se
Fredrik Gordon.

Andra generationens plåtslagare

Christoffer Nilsson gick i sin fars fotspår och blev plåtslagare.2018 grundade han Autensius Plåtslageri AB. Sedan dess har företaget fått ett mycket gott renommé och idag arbetar man med både små och stora projekt. Som andra generationens plåtslagare förstår Christoffer vikten av att ta hand om sina relationer till både kunder och medarbetare. För närvarande sysselsätter företaget åtta personer, men det finns alltid plats för fler duktiga plåtslagare.

Christoffer Nilsson gick byggprogrammet på gymnasiet och fick anställning direkt efter han tagit studenten. Han bestämde sig snart för att gå i sin fars fotsteg och bli plåtslagare. Efter en tid ville han starta eget. Då hade hans far ett par råd att ge honom.

- Han stod fast vid vikten av att sköta sig inom branschen, berättar Christoffer. Christoffer grundade Autensius tillsammans med en kompanjon 2018.

- När vi startade företaget drev vi det på liten skala i ett garage. Vi började med

lite småvillor. Successivt fick vi större jobb, berättar Christoffer.

STORA PROJEKT

Christoffer köpte ut sin kompanjon 2020 och driver sedan dess företaget på egen hand. Idag arbetar Autensius ofta med stora projekt.

- Ett av de första stora projekten vi hade var på Staffanstorp Hotell. Där hade vi totalentreprenaden på all plåt, säger Christoffer.

När vi pratar med Christoffer i början av 2024 berättar han att Autensius arbetar med flera stora projekt, bland annat i stadsdelen Hyllie i Malmö.

- Vi har redan hunnit avsluta ett par stora projekt under 2024. Vi hade totalentreprenaden för all plåt för ett tak på 1000 m². Vi har även ett projekt med en bro som ska byggas mellan två huskroppar i Hyllie, berättar Christoffer när vi pratar med honom i början av mars.

KVALITETSFOKUS

På bara sex korta år har Autensius etablerat sig som en välrenommerad aktör i branschen.

- Det som utmärker oss är kvalitet. Vi ska alltid bemöta kunder på ett bra och

professionellt sätt. Det är viktigt att göra det lilla extra, inte bara det kunden har beställt. Det är vad som skapar värde för kunden, säger Christoffer.

I dagsläget sysselsätter Autensius åtta medarbetare.

- Vi är ett sammansvetsat team här. Det tycker jag är viktigt. Vi har alltid

Christoffer Nilsson.

behov av fler duktiga medarbetare, säger Christoffer. Christoffer är nu alltså inne på sitt sjätte år som företagare. Han har blicken vänd mot framtiden. Många av projekten som Autensius arbetar på äger rum i sydvästra Skåne, men man är inte rädda för att ta vara på möjligheter utanför

detta område. Man har även startat ytterligare ett företag, som heter Fastighetsservice Autensius AB.

- Det är ett komplement som gör att vi kan genomföra helheten av projekt, avslutar Christoffer.

Intervju: Caron Pap

Text: Andreas Ziegler

Christoffer Nilsson

Direkt: 0735 -71 94 42

https://autensiusplat.se/

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 27

Ledande lösningar f ör optimala inomhusklimat

Det blir allt viktigare med sunda inomhusklimat i såväl bostaden som på arbetsplatsen. Här står Swegon för ett koncept som onekligen ligger i tiden. Swegon levererar optimala inomhusklimatlösningar med lägsta möjliga livscykelkostnad för fastighetsägare, och bidrar därmed i allt väsentligt till friskare och mer välmående människor – såväl hemma som på jobbet.

Swegon ingår i Latourkoncernen och är marknadsledande avseende energieffektiva lösningar och system för inomhusklimat. Företaget representeras via 21 produktionsenheter i olika delar av världen, vilka tillsammans sysselsätter cirka 3 300 personer. På Swegon i Malmö träffar vi distriktschefen Alexander Miletti som beskriver Swegon som en komplett leverantör av värme, ventilation och kyla.

– Vi projektleder från idé till driftsättning, vår styrka ligger i kunskapen och förmågan att erbjuda helhetslösningar. Vi värnar om långsiktiga relationer med våra kunder, säger Alexander och lyfter

fram värdeord som Customer, Commitment och Trust.

Swegon vänder sig till bland annat fastighetsägare, konsulter och installatörer, och har utvecklat goda relationer med många kunder. Här finns ett tydligt regionalt samarbete där de arbetar mot gemensamma mål.

LÖSNINGAR I TEKNIKENS FRAMKANT

Fokus, berättar Alexander, ligger på luftoch vattenburna produkter för kommersiella fastigheter. Han betonar vikten av att se till helheten kring inneklimatet när man designar ett system för en byggnad, vilket bland annat innefattar ljud, temperatur, dragfritt, luftkvalitet etcetera. Man talar om IEQ – Indoor Environment Quality System – en lösning där luften som kommer in i en fastighet kyls, värms och filtreras för att sedan via olika kanaler distribueras i fastighetens olika rum och lokaler där rumsprodukterna ser till att leverera ett optimalt inomhusklimat och rätt temperatur kan ställas in.

Swegons luftburna klimatsystem styrs allt oftare av en lösning kallad WISE som monteras i fastigheten och som

med hjälp av sensorer styr värme, kyla och ventilation när en person befinner sig i rummet. Därmed används enbart så mycket energi som behövs utan att göra avkall på komforten, samtidigt som användaren får full kontroll över hela systemet. WISE stöder olika kombinationer av inomhusklimatsystem, vilket gör att det går att kombinera vattenburna och luftburna system

i den aktuella byggnaden. Allt anpassas efter behov, det blir både ljudfritt och dragfritt, låga driftskostnader och ett bra miljöval, samtidigt som temperatur och luftkvalitet går att styra från distans. Systemen är dessutom enkla att installera och underhålla, samtidigt som de lever upp till inte bara dagens utan även framtidens krav och behov.

– Här i Malmö fokuserar vi mycket på produkter och projekt, vi företräder en stark teknisk organisation och arbetar i teknikform. Vi strävar efter att vara en partner för alla våra kunder även avseende support och eftermarknad, säger Alexander Miletti.

LÅNGSIKTIG

PARTNER

Alexander började arbeta på Swegon 2014. Han såg ett välrenommerat företag i framkant av utvecklingen, och som erbjöd möjligheter till både interna och externa utbildningar.

– Jag har fått chansen att utvecklas i min ledarroll och ansvarar idag för både försäljning, marknadsföring och projekt. Min stående ambition är att stötta mina medarbetare, vägleda dem och främja deras utveckling, säger Alexander som också gärna tar emot praktikanter från närliggande skolor.

– Både vi och branschen i stort behöver

fler tekniker för att kunna möta ett växande behov i framtiden, påpekar han.

Alexander Miletti konstaterar att Swegon är en av de större aktörerna i branschen och att de satsar på relationsbyggande för att vara en långsiktig partner.

– Vi strävar efter att behålla våra befintliga relationer, utveckla våra projekt och affärer samt stärka vår position. Individers tillväxt inom organisationen är viktig, och vi betonar mjuka värden. Genom att hela tiden ställa högre krav på oss som leverantör kan vi göra riktig skillnad.

Intervju: Caron Pap

Text: Örjan Persson

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 28
Alexander Miletti.

Rätt utnyttjat blir aff ärssystemet en konkurrensf ördel

Affärssystemet är i mångt och mycket ryggraden i många verksamheter, maskineriet som får verksamheten att fungera som den ska. Ett väl fungerande affärssystem kan vara en tydlig konkurrensfördel, men det kräver samtidigt kunskap och kompetens om hur systemet fungerar, vad det kan göra och hur det på bästa möjliga sätt kan integreras i verksamheten. Här spelar en aktör som Addchain en viktig roll som oberoende konsult med uppdraget att genomföra effektiva och lönsamma affärssystemprojekt.

Vi träffar Patrik Dannehall, VD och konsult, som äger Addchain AB tillsammans med en kollega. Bolaget grundades för sju år sedan och finns idag representerat via kontor i både Malmö och Ängelholm. Patrik beskriver Addchain som ett oberoende konsultbolag med en ständig strävar efter att bygga förtroende i syfte att skapa långa relationer med kunderna. Ledordet är pålitlighet.

– Det som skiljer oss mot andra aktörer i branschen är att vi inte säljer system.

Vi levererar bara tjänster i form av vår kompetens. Vi hjälper våra kunder att genomföra affärssystemsprojekt, och det kan röra sig om allt från projektledning och förändringsledning till rådgivning och systemkompetens, upplyser Patrik Dannehall.

TILLFÖR KOMPETENS

Dagens affärssystem täcker in större delen av ett företags verksamhet, så som försäljning, produktion, lager och

inköp. Addchains kunder är ofta större organisationer och komplexa verksamheter, för vilka Addchain tillför den kompetens som kunden behöver.

– Det finns ofta grym kompetens i bolagen när det handlar om att driva verksamheten, men för att genomföra en förändring kring affärssystemet krävs en annan kompetens, förklarar Patrik Dannehall. Affärssystemet är, menar Patrik, ofta ryggraden i bolagen, varav många

Addchain hjälper sina kunder lyckas med sina affärssystemsprojekt genom att tillföra rätt kompetens till kundens projektorganisation. addchain.se

använder sig av gamla system som inte supportas av en partner.

– Det händer också väldigt mycket på marknaden och man behöver som företagare numera ha mer kontroll. Om man inte lyckas med det tar man dels en ekonomisk risk, dels en risk för själva verksamheten. Ingen har råd att stå stilla och i dagens digitala samhälle är mycket online, vilket gör att man är känslig för avbrott. Ofta är det därför en konkurrensfördel att ha ett bra affärssystem.

VÄXANDE BEHOV

Patrik Dannehall lyfter fram sina kompetenta medarbetare och betonar vikten av att kunden ska kunna lita på Addchain och den kompetens de besitter.

– Våra konsulter är högpresenterande, de jobbar med ett stort mått av ödmjukhet och är väldigt måna om att faktiskt bidra till gruppen och den gemensamma sammanhållningen. Det är grunden till den stabilitet vi har i bolaget, säger Patrik som vi träffar på Addchains nya kontor i Malmö, vilket de flyttade till från Lund i slutet av förra året.

Det var, berättar Patrik, ett strategiskt klokt val eftersom många av företagets kunder finns just i sydvästra Skåne. – Jag tror det finns ett växande behov av våra tjänster framöver, och av teknik och digitalisering generellt. För många är det svårt att hålla sig uppdaterade idag om allt som händer. Mycket av det vi gör handlar om att hjälpa kunden att förstå. I regel inser kunden att ett affärssystem innebär en stor förändring men inte exakt vad den kommer att innebära i praktiken. Där kan vi göra en viktig insats.

Intervju: Wilhelm Walaker Text: Örjan Persson

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 29
Dannehall.
Patrik

Hög servicegrad från experter inom relining

Pipe Relining Syd AB har sysslat med relining i tio år nu. Företaget har ett starkt fokus på yrkesstolthet och ser sitt arbete som ett hantverk. Man erbjuder en hög servicegrad, vilket har resulterat i många nöjda kunder. Företagets framgångar reflekteras av att man nominerats till Årets företagare 2023.

Pipe Relining Syd AB grundades 2014 av John Ahlqvist och Mats Lundberg. Till en början hade man bara en anställd. Tack vare ett brett nätverk, förmågan att attrahera kompetent och engagerad personal och ett kontinuerligt fokus på väl utförda arbeten har verksamheten blomstrat och sysselsätter idag 30 medarbetare.

- Målsättningen har alltid varit att göra ett bra jobb och ha nöjda kunder. Detta ledde till en naturlig tillväxt, säger Johan Flodin, som är affärschef och tillika delägare på företaget idag.

Johan har själv tio års erfarenhet som servicetekniker inom relining. Tillsammans med Henric Andersson skötte han

försäljningen på ett annat företag innan de fattade beslutet att gå in som delägare i Pipe Relining Syd 2021.

ETT HANTVERK

Pipe Reling Syd sysslar nästan uteslutande med relining och jobbar främst på större projekt och bostadsrättsföreningar. När Johan pratar om verksamheten återkommer han ofta till personalen, som utgör företagets bultande hjärta.

- Vi fäster stor vikt vid yrkesstolthet. Det här är ett hantverk, säger han. Branschen behöver alltid fler servicetekniker med goda färdigheter. Detta är något Pipe Relining Syd vill vara med och bidra till, vilket man bland annat gör genom att ta emot praktikanter från yrkeshögskolan.

- Vi vidareutbildar även vår personal genom utbildningar hos leverantörer och branschorganisationer, säger Johan.

HÖG SERVICEGRAD

Pipe Relining Syd har byggt sitt goda rykte på sin höga servicegrad.

- Vi håller alltid tider och lämnar snyggt och rent efter oss när vi har varit ute hos kunderna, säger Johan.

Alla som arbetar på Pipe Relining Syd är mycket måna om att skapa en bra

Vi gör det som andra gör. Fast bättre.

Pipe Relining Syd AB levererar alltid förstklassig relining.

teamkänsla; man når sina mål genom att skapa en stark gemenskap på företaget. Medarbetarnas och företagets framgångar reflekteras av att man har blivit nominerade till Årets företagare 2023.

”Vi tackar kunder, personal och samarbetspartners för att det blev möjligt”, meddelade företaget då via sina sociala medier.

Intervju: Caron Pap

Text: Andreas Ziegler

Vi erbjuder kostnadseffektiva och anpassade lösningar inom avloppsrenovering för alla behov. Allt vårt arbete protokollförs och dokumenteras och vi kvalitetssäkras även årligen av RISE och följer branschföreningen BRiFs standard. Varje projekt är unikt och vi anstränger oss alltid för att hitta den bästa lösningen utifrån våra kunders särskilda förutsättningar och önskemål.

010 – 17 98 798 | info@pipereliningsyd.se

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 30
KONTAKT Helsingborg 042 – 610 88 88 Malmö 040 – 655 83 83 Ystad 0411 – 56 51 51 Halmstad 035 – 21 99 66
JensJeppssonochNiklasHagbardförbereder införrelining. DanielLindgrenInspekterarledningefterrelining.

Allt fler efterfrågar robusta stenhus

I Stenhusspecialisten noterar de en växande efterfrågan på robusta stenhus som är motståndskraftigt mot både väder, brand och mögel, samtidigt som det är estetiskt tilltalande. Hos Stenhusspecialisten kan du tillsammans med en arkitekt dessutom få ditt drömhus precis som du vill ha det, utan begränsningar.

Som företagsnamnet skvallrar om är det stenhus som är styrkan i Skurupföretaget Stenhusspecialisten. – Vi bygger hus i lättbetong men förstås även med trästomme för de kunder som önskar det. Det kan handla om allt från attefallshus till stora villor, och vi finns med genom hela byggprocessen – från det inledande mötet till inflyttning och även tiden därefter, upplyser Freddie Nielsen som är en av delägarna i Stenhusspecialisten AB.

Han berättar att han faktiskt inte har hela sin bakgrund i byggbranschen.

– Jag är kock i grunden och jobbade sedan med logistik innan jag började sälja småhus för cirka tio år sedan, säger Freddie och berättar att han lärde känna Johan Nordqvist och Björn Thorstensson när han sålde hus för en annan husleverantör och Mur & Putsspecialisten anlitades som entreprenörer för att bygga dem.

Trion byggde med åren upp goda rela-

tioner som ledde till att de 2021 startade Stenhusspecialisten.

ALLT SKRÄDDARSYS

Sedan starten 2021 har Stenhusspecialisten byggt drygt 30 hus. De står för ett koncept som sticker ut, inte minst eftersom kunderna har möjlighet att själva utforma sina hus i samarbete med företagets anlitade arkitekt. – Vi skräddarsyr både sten- och trähus åt kunderna som i stort sett kan få sina hus precis som de vill. Just stenhus har många fördelar, inte minst eftersom de är motståndskraftiga mot både väder och brand, säger Freddie Nielsen och tillägger att de bygger sina stenhus i samarbete med personal från Mur & Putsspecialisten i Skåne AB.

MOT NYA HÖJDER

Stenhusspecialisten har haft en god utveckling, trots utmanande tider under pandemi, krig och oro på bostadsmarknaden med höga räntor. – 2021 och 2022 var tuffa år med skenande priser på material och svårigheter med tillgång och leveranser, men vi känner att vi har övervunnit dessa utmaningar. Vi får fler och fler uppdrag och har många goda referenser att hänvisa till. Det var en tuff tid för hela branschen, men vi har anpassat oss genom att vara noggranna med plane-

ring, kostnader och resurser. Vi har också utvecklat goda samarbeten med både partners och leverantörer, vilket har bidragit till våra framgångar, säger Freddie Nielsen.

Han lyfter i sammanhanget fram den drygt 20 man stora personalstyrkan, liksom det goda arbetsklimatet och den starka teamandan. Här, berättar han, betraktar de sig som en familj och de är stolta över sin flexibilitet och den ärlighet de har gentemot kunderna.

EXPANSIONSPLANER

I Stenhusspecialisten finns stora planer på att expandera i hela Skåne. Freddie och hans kollegor söker efter nya markytor med ambitionen att etablera sig även i andra områden. Parallellt med bygget av småhus planeras det för fler projekt, bland annat ett område med bostadsrätter som kommer påbörjas när marknaden är redo.

– Vi har ett positivt tänk i hela företaget där vi hela tiden strävar framåt. Vi ska till exempel förbättra våra rutiner och administrativa processer ytterligare under våren, och jobbar egentligen kontinuerligt för att ständigt vässa vårt koncept, avrundar Freddie Nielsen.

Intervju: Caron Pap

Text: Örjan Persson

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 31 079-310 20 06 info@stenhusspecialisten.se www.stenhusspecialisten.se

Stark f öretagskultur är nyckeln till framgång

Brion VS Skåne AB startades för fyra år sedan med ambitionen att etablera sig i Skåne och växa tillsammans med övriga enheter. Verksamheten drivs av Jonas Andersson, som har handplockat sina medarbetare. Tillsammans har de byggt upp en stark företagskultur. Målet är att bli en komplett leverantör inom rör, ventilation och kyla. Nu har man siktet inställt på en geografisk expansion.

- Ambitionen är att utvecklas och växa med etablering på fler orter och teknikområden i Skåne, nu närmast med ett Helsingborg Rör AB. Målet är att bli en komplett installatör inom rör, ventilation, kyla, styr, sprinkler och el, berättar Jonas.

Jonas läste VVS på gymnasiet och tog studenten 1993. Sedan dess har han arbetet inom rör och ventilation inom både konsult- och entreprenadledet. Han har tidigare arbetat som avdelningschef på Ramböll och Bravida.

STORA PROJEKT

Briongruppen är verksamma inom entreprenad, service och energioptimering. Koncernen grundades med ambitionen att bidra till en klimatintelligent framtid och driva en verksamhet med en sund företagskultur, där medarbetarna värdesätts. Idag finns Brion på åtta platser i Sverige. För fyra år sedan startade Jonas Andersson Brion VS Skåne, som utgår från Malmö.

Det nätverk som Jonas hade med sig när han startade Brion VS Skåne har varit avgörande för tillväxten vad gäller försäljning och beställningar. Verksamheten fokuserar på rör och ventilation som sin nisch. När vi pratar med Jonas i början av 2024, berättar han om ett antal projekt. Man har bland annat utfört Nya Tingsrätten i Malmö, en stor ombyggnad för LTH Maskinteknik i Lund, ett nybygge av forskningslokaler

och en nybyggnad av produktionslokaler åt Inpac. I Landskrona utför Brion logistiklokaler till DSV på cirka 180 000 m2 varav 12 000 m2 är kylda lager. Framöver kommer Brion VS Skåne fokusera på ökad service och att bredda verksamheten geografiskt för att möta marknadens behov.

- Målet är att bli en stark entreprenör och serviceleverantör över hela Skåne, säger Jonas.

EN BRA FÖRETAGSKULTUR

Sedan starten har företaget vuxit till 70 anställda. Precis som övriga företag i koncernen, har Brion VS Skåne ett starkt fokus på sin företagskultur. Även här har Jonas haft nytta av sin långa erfarenhet och stora nätverk; han har handplockat många av sina medarbetare.

- Många anställda är personer som tidigare har jobbat tillsammans i många år. Företagskulturen här bygger på eget ansvar och ömsesidig respekt, säger Jonas. Brion VS Skåne har även etablerat samar-

beten med olika utbildningsinstitut för att underlätta anställningsprocessen.

- Vi ger duktiga praktikanter möjlighet till anställning, säger Jonas. Deniz Spahi är servicechef på företaget.

- Jag tycker om när det händer saker och det är lärorikt och givande att vara en del av det här företaget, att få se hur allt växer, säger Deniz.

Intervju: Caron Pap

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 32 INSTALLERAR FRAMTIDEN • briongruppen.se
JonasAndersson.

Avfallshantering och återvinning i branschens framkant

I en tid då miljö och återvinning präglar det mesta vi gör företräder anrika företaget Carl F AB ett koncept som onekligen ligger rätt i tiden. Carl F är en framträdande aktör inom avfallshantering och återvinning och har därmed byggt upp många goda samarbeten bland framför allt industri- och byggföretag.

– För oss är det en utmaning att skapa flöden som fungerar, men det är det vi gör bäst, säger Christian Jönsson, VD.

Det är en anrik verksamhet vi får ta del av när vi besöker Carl F AB i Malmö.

Christian Jönsson driver verksamheten

som hans farfars far startade redan 1888 och som därefter gått i arv från generation till generation.

– Jag blev VD i september förra året men är mer eller mindre uppvuxen i bolaget och har länge varit med i både styrelsen och ledningsgruppen. Både min far, mor och bror är aktiva i bolaget, berättar Christian som ser en stor fördel i att verka i ett familjeföretag.

– Det blir ju en plattare organisation och därigenom snabbare beslutsvägar. Det innebär i sin tur att vi kan ställa om i verksamheten med mycket kort varsel, menar han.

En verksamhet som från början innebar leveranser av koks med hjälp av häst och vagn har med tiden utvecklats till en

framstående aktör inom avfallshantering och återvinning. Nuvarande inriktning etablerades redan under 1970-talet.

– Vi ombesörjer transporter av avfallet hit till vår anläggning där det sorteras och återvinns i största möjliga mån.

Det här är en bransch som växer och utvecklas konstant så det gäller för oss att hänga med och anpassa vårt koncept därefter. Vi försöker till exempel bli ännu bättre på återvinning av plast och

där tycker jag att vi hela tiden tar stora steg, säger Christian Jönsson.

GILLAR UTMANINGAR

Carl F AB är verksamhet i hela Skåne med fokus på Malmöregionen. Kundkretsen domineras av industriföretag och därefter byggbolag. Även aktörer inom offentlig sektor väljer att anlita Carl F AB.

– Industrikunder kan vara utmanande eftersom det handlar om att skapa flöden som fungerar, men det är å andra sidan där vi är som bäst. Ju mer komplicerat desto bättre passar vi in. Handlar det bara om att flytta något från punkt A till punkt B är det mer en fråga om vem som är billigast, konstaterar Christian.

Han betonar att alla måste dra sitt strå till stacken i vår strävan efter ett mer hållbart samhälle.

– Även om många kanske tycker att det är en tråkig utgift är det oerhört viktigt att man återvinner och hanterar sitt avfall korrekt. Vi försöker dessutom själva hela tiden ligga i framkant när det gäller miljö och hållbarhet. Som exempel körs alla våra bilar på HVO.

VÄRNAR PERSONALEN

Carl F sysselsätter 85 anställda från den tre år gamla anläggningen i Malmö. – Vi vill vara trygga, stabila och långsiktiga, samtidigt som vi också ska vara förändringsbenägna. Vi har en tydlig ansvarskänsla mot kommande generationer men vi tycker också att det vi gör är oerhört roligt. Det är med stor stolthet som vi driver detta, säger Christian Jönsson. Han betonar vikten av att hitta rätt personal och rätt personligheter, men också att företräda en arbetsplats där alla trivs och mår bra.

– Jag hoppas att miljön här upplevs som positiv och hjärtlig, det är det vi vill uppnå.

Christian berättar avslutningsvis att ambitionen är att växa operativt i Skåne, inte minst i Malmöregionen.

– Vi ska helt enkelt göra ett bättre jobb än konkurrenterna. Det är viktigt att vi sätter oss in i våra kunders verksamheter och förstår deras behov. Det får gärna vara komplicerade uppgifter, då presterar vi som bäst.

Intervju: Wilhelm Walaker

Text: Örjan Persson

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 33 carlf.se

Bredden är styrkan i uppskattat byggnadsplåtslageri

Nyproduktion eller renovering, tillbyggnation eller ROT-uppdrag – för Bunkeflo Byggplåt är inga projekt vare sig för små, för stora eller för komplicerade. Företaget är specialiserat på takarbeten där det representerar en bredd som attraherar en allt vidare kundkrets.

Bunkeflo Byggplåt etablerades för drygt 30 år sedan och växte betydligt efter investeringen i en ny verkstad i början av 2000-talet. Då togs ett viktigt beslut om att expandera, vilket i mångt och mycket lade grunden till dagens framstående verksamhet i den sydsvenska branschen för byggplåtslageri. Idag sysselsätter företaget 23 anställda, varav samtliga är noggrant utvalda, under

ledning av VD:n, tillika företagets grundare, Mats Nilsson. – Vi jobbar med såväl nyproduktion och renovering som tillbyggnation och ROT-arbeten. Takarbeten är vår specialitet där vi jobbar med bland annat skivtäckning, bandtäckning och kompletta papptak. För oss är inga projekt vare sig för små, för stora eller för komplicerade, säger Mats Nilsson.

NÄRVARO OCH ENGAGEMANG

Bunkeflo Byggplåt verkar i ett upptagningsområde som primärt sträcker sig över Malmö, Helsingborg, Vellinge och Trelleborg. Företaget var bland annat delaktigt i bygget av Point Hyllie på uppdrag av Peab, och har härutöver byggt upp långvariga samarbeten med företag som Hemstaden och NCC.

– Vår främsta styrka ligger i bredden

av tjänster vi erbjuder byggbranschen. Våra kunder uppskattar också vår starka lokala närvaro, vårt personliga engagemang och den skicklighet vi representerar.

Han berättar om företagets tillväxtstrategi och om hur de ständigt utvärderar och planerar för nya projekt. Anställda har spelat en avgörande roll genom sitt engagemang och sin strävan efter att skaffa nya uppdrag, vilket var avgörande inte minst under en tid av omstrukturering 2012.

FRAMTIDSTRO

Mats, som själv började som lärling i plåtslageribranschen 1975, har lång erfarenhet av densamma. Hans yrkeserfarenhet och etablerade nätverk var i flera avseenden avgörande för företagets tidiga framgång. Han betraktar bolaget som ett familjeföretag där numera hans son Fredrik är en av delägarna. Mats ser positivt på framtiden för Bunkeflo Byggplåt och berättar att de undersöker möjligheterna att flytta i syfte att kunna skapa ytterligare tillväxt. Han tror att han med varm hand kommer att kunna

lämna över ansvaret till Fredrik och hans kollega Mattias Sångberg, som båda framhåller vikten av sammanhållning. – Vi strävar efter att driva företaget framåt, har arbetat hårt och har en vilja att fortsätta på den inslagna vägen. Självklart vill vi expandera men det är också viktigt att vi fokuserar på att utveckla företaget och forma verksamheten inför framtiden. Vi strävar efter

att ligga i framkant och inta en ledande position i branschen. Med det konstanta flödet av nya utmaningar vill vi vara med och leda utvecklingen framåt. Ett tydligt steg vi har tagit är att effektivisera våra processer, säger Fredrik Nilsson och Mattias Sångberg.

Intervju: Caron Pap

Text: Örjan Persson

TingdammsskolaniOxie,rejältplåttak avaluminium.

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 34 www.vifixartaket.se | 0705 15 50 52

En mästare på bud i Malmö

Malmö Budmäster AB anpassar sig efter sina kunders behov, både genom att investera kontinuerligt i fordonsflottan och genom att snabbt rycka ut om kunderna behöver det. Man är mycket måna om att personliga relationer, som är avgörande i budbranschen.

Efter att ha gjort lumpen och studerat på en kocklinje gjorde Daniel Petersson sitt inträde i budbranschen på sin svågers budfirma. Det visade sig rätt snart att branschen passade Daniels sociala natur som handen i handsken.

- Det som lockade mest med branschen var mötet med människor, att knyta kontakter på både privat- och företagssidan, säger Daniel.

Efter en tid bestämde sig Daniel för att pröva sina egna vingar i branschen och grundade Malmö Budmäster AB, som kallas Budmäster till vardags. Upptag-

ningsområdet består främst av Malmö och västra Skåne, men företaget har egentligen inga geografiska begränsningar.

- En stor del av kundbasen idag består av både företag och privatpersoner som beställer allt från kontorsmaterial till möbler och kläder. Vi kan leverera precis det kunderna önskar och ger dem en helhetsupplevelse, säger Daniel.

MODERN FORDONSFLOTTA

Precis som inom många andra branscher, är det viktigt att kunna anpassa sig till kundernas behov.

- För att anpassa oss till branschförändringar har vi satsat mycket på produkter som byggmaterial och kontorsmaterial, säger Daniel.

Fordonsflottan har anpassats efter dessa förändringar genom åren. 2010 breddade man till exempel sina tjänster med tempererade transporter, exempelvis för ICA Lund.

- Idag har vi tio fordon, varav hälften är anpassade för kyl- och frystransporter, säger Daniel.

En annan viktig milstolpe för Budmäster var när de miljöcertifierades 2017. Företaget har fortsatt med sitt hållbarhetsar-

bete genom åren. Idag arbetar man med noga uträknade körsträckor, GPS och miljömedvetna bränsleval. Nästa steg i

utvecklingen är att gå över till fossilfria bränslen. 20 % av bilarna i den nuvarande fordonsflottan är helt fossilfria, en siffra man jobbar för att höja. Resten av bilarna är Euro 6-klassade.

SERVICE

Den sociala aspekten, att bygga personliga relationer, är fortfarande oerhört viktig för verksamheten.

- Vi är kända för vår flexibilitet och höga servicenivå. Arbetsdagarna är varierade och vi måste ofta snabbt anpassa oss till olika uppdrag, inklusive kvällsjobb, säger Daniel.

Den sociala aspekten är inte bara viktig ut mot kunderna, utan även inom organisationen.

- Det är viktigt att ha goda relationer med kollegor och att känna sig trygg i sin arbetsroll. Vi har en mycket god dynamik här på företaget, säger Johan Niemi, som har jobbat på Budmäster i fyra år.

Intervju: Caron Pap

Text: Andreas Ziegler

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 35 Budmäster Budmäster www.budmaster.se
Daniel Petersson.

Ett mångsidigt fasadföretag i Malmö

Malmö Mur & Puts är ett mycket välrenommerat fasadföretag med över 20 år i branschen. Tack vare samarbeten med underleverantörer, kan man ta ett helhetsansvar för hela byggnadens yttre skal, inklusive taket. Företaget fokuserar på tillväxt och utveckling, ett arbete som börjar inifrån; de senaste åren har man arbetat mycket med företagskulturen för att stärka den redan starka gemenskapen.

Niclas Ek är andra generationens murare. Större delen av 90-talet spenderade han utomlands. När han kom tillbaka till

Sverige grundade han rätt snart firma med en kompanjon. 2005 bildade man aktiebolaget som idag heter Malmö Mur & Puts AB.

- Vägvalet på 2000-talet ledde oss in i fasadsektorn, där vi kunde växa genom att hantera tegelfasader och putsade fasader, berättar Niclas.

EN HELHETSLEVERANTÖR

Det har hänt en hel del sedan företagets blygsamma start strax innan millennieskiftet. Idag har Malmö Mur & Puts 55 anställda och en stabil organisation med fyra arbetsledare, en administratör, en kalkylator och en ekonomiavdelning. Man har även etablerat samarbeten med ett tjugotal underleverantörer, bland

annat i form av elektriker, rörläggare och snickare.

- Vi är ett mångsidigt fasadföretag som tar ansvar för hela byggnadens yttre skal, inklusive taket. Vi betonar kvalitet framför kvantitet och samarbetar med lokala företag för att säkerställa detta, säger Niclas.

Det välrenommerade fasadföretaget har stort förtroende från ett antal välkända aktörer. När vi pratar med Niclas i

början av februari berättar han att man bland annat renoverar fasaden på sjukhuset i Malmö.

- Vi är även involverade i hållbarhetsprojekt med Eslövs Bostads AB med NCC som uppdragsgivare. En gammal spritfabrik ska renoveras och bli moderna bostäder. Det förväntas vara klart i andra halvan av 2025, berättar Niclas.

EN GENOMARBETAD FÖRETAGSKULTUR

I dessa tider är det allt fler organisationer som fokuserar på att utveckla en god företagskultur, som ska optimera både effektiviteten och trivseln hos medarbetarna. Detta har alltid varit viktigt på Malmö Mur & Puts.

- Vi strävar efter att involvera alla i både framgångar och motgångar, likt en familj. Vi fokuserar på personlig utveckling och utbildningar för att ständigt förbättra oss, säger Niclas. Precis som alla andra välrenommerade och framgångsrika företag, satsar man, på Malmö Mur & Puts, på tillväxt. Detta arbete börjar inifrån.

- Vi tog in en företagscoach förra året. Coachingen syftade till att stärka teamet, sätta gränser, identifiera styrkor och svagheter och att bygga broar mellan dem, berättar Olivia Jönsson, som ansvarar för företagets administration.

Processen som företagscoachen satte igång pågick under ett år. Under denna tid fokuserade man även på att integrera ledningsgruppen.

- Tidigare låg fokus på specifika individer. Nu betraktar de sig som en grupp där alla får höras och synas, berättar Olivia.

Resultatet av processen är att Malmö Mur & Puts är en starkare grupp människor än någonsin och är redo att möta nya utmaningar.

Intervju: Caron Pap

Text: Andreas Ziegler

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 36
mmp-ab.se niclas@mmp-ab.se
Niclas Ek.

Rekryteringsspecialister inom engineering, tech och IT

Intenso Teknikrekrytering har nischat sig på att rekrytera chefer och specialister inom teknik och IT. Företaget har specialiserat sig på ”search/headhunting”, vilket man gör med uppsökande aktiviteter både genom digitala plattformar, personliga möten och kontinuerlig utveckling av olika nätverk. Med hjälp av det egenutvecklade rekryteringsverktyget Masterhelp ges en 100% transparent rekryteringsprocess.

Intenso Teknikrekrytering grundades 2010 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Som namnet antyder, har man specialiserat sig på rekrytering inom områdena teknik och IT.

- Vi har separerat teknik och IT, det gör att vi som jobbar här kan fokusera på våra expertområden, säger Christofer Dahlman, som är regionchef för Intenso Teknikrekrytering Syd.

Christofer har 14 års erfarenhet av att

rekrytera specialister och chefer inom teknikområdet. Innan dess arbetade han tjugo år i olika roller inom R&D, Supply Chain och eftermarknad. Christofer startade Intenso Teknikrekryterings dotterbolag i Malmö 2019. Intenso Teknikrekrytering arbetar över hela landet med kontor i Göteborg, Stockholm, Malmö och Jönköping och kunderna är allt från startups till stora etablerade företag.

”SEARCH”

Det finns många olika delar av rekryteringsprocessen. Uppsökandet av kandidater kallas för ”Search”, vilket är en viktig del av Intenso Teknikrekryterings arbete. Det låter kanske som att man aktivt börjar leta efter en kandidat först när man får ett uppdrag, men arbetet handlar mycket om att skapa ett nätverk av kandidater; en kandidat som inte passar för ett visst jobb kanske är perfekt för ett annat.

- Vi arbetar med att kartlägga utvalda nätverk, digitala plattformar och den närliggande och avsedda regionens

näringsliv inom relevanta branscher där potentiella kandidater är verksamma. Dessa kandidater närmar vi oss på ett anpassat och diskret sätt. Många yrkesverksamma personer blir idag kontaktade för tjänster de inte matchar eller ens på förhand skulle vara intresserade av. Med vår långa erfarenhet och branschkunnande har vi en djuplodande insikt och förståelse för kundens specifika kompetensbehov och kandidaters matchningspotential. Vi arbetar aktivt och kontinuerligt med att skapa nya långsiktiga och relevanta kandidatrelationer där syftet med relationen innebär framtida karriärmöjligheter i en respektfull dialog, helt anpassad efter behov och intresse för kandidaten. De kandidater vi bygger en relation med vet att vi arbetar långsiktigt med relevanta företag och tjänster för dem och dialogen skapar ett förtroende för både dem och oss, berättar Christofer.

En viktig del av Intenso Teknikrekryterings erbjudande står att finna i företagets namn; man är experter på rekrytering inom teknik och IT.

- Vi kan ju teknik. Det uppskattas av både kunder och kandidater. Vi är duktiga på att förstå vad kunden behöver och vill ha samtidigt som det blir otroligt mycket enklare att inleda ett samtal med kandidaterna. Det är färre och färre som söker på annonser, men när man blir kontaktad direkt blir man inte sällan intresserad. Eftersom vi kan prata teknik med dem, utvecklas samtalet snabbt, berättar Christofer.

EMPLOYER BRANDING

Rekrytering handlar inte bara om att hitta kandidater, utan även om att företagen ska kunna locka till sig rätt kandidater. Intenso Teknikrekrytering har utvecklat ett rekryteringsverktyg som heter Masterhelp. Genom detta kan man skapa karriärsidor och andra sorters landningssidor.

- Vi kommer alltid kunna hitta kandidater, men vi kan aldrig garantera att kandidaterna kommer vilja jobba hos våra kunder. Genom Masterhelp kan våra kunder få stöd i sitt arbete med employer branding. Vi skräddarsyr en lösning tillsammans med eller för dem. Detta skapar ett djupare samarbete och då adderar vi ytterligare värde som leverantör, säger Christofer.

Christofer menar att det finns enorma möjligheter i Öresundsregionen.

- Den tekniska utvecklingen som sker i vår region skapar ett kontinuerligt kompetens- och rekryteringsbehov, avslutar Christofer.

Intervju: Wilhelm Walaker Christofer Dahlman.

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 37 Vi rekryterar ledare och specialister inom teknik och IT. intenso.se

Smarta VVS-lösningar sparar energi

I en tid då energibesparing blir alltmer på tapeten väljer allt fler att vända sig till en aktör som Sorlet Installation AB. Företaget erbjuder helhetslösningar inom installation, service och underhåll för alla typer av VVS-arbeten. Med hjälp av modern teknik och innovativa lösningar kan de optimera och effektivisera VVS-system på både arbetsplatser och i privata hem –insatser som i allt väsentligt bidrar till minskad miljöpåverkan och lägre energikostnader.

Sorlet Installation AB har på kort tid etablerat sig som en pålitlig aktör i VVSbranschen. Genom att erbjuda kvalitativa helhetslösningar och fokusera på energibesparing har företaget format ett koncept som tilltalar både företag och privatpersoner. Paul Mortensen, Marcus Milesson och Christian Lantz, som tillsammans har mer än 50 års samlad erfa-

renhet av branschen, startade företaget i Malmö 2022 med en tydlig vision om att skapa ett familjärt VVS-företag som inte bara levererar tekniska lösningar utan också bygger nära relationer med kunder och leverantörer.

– Vi vill vara en pålitlig partner och erbjuda helhetslösningar inom installation, service och underhåll för olika typer av VVS-arbeten. Oavsett om det för sig om är en nyinstallation, renovering eller underhållsinsats känner vi att vi har både kompetens och erfarenhet för att möta kundernas behov, säger Marcus Milesson.

HELHETSLÖSNINGAR

Sorlet Installation tillhandahåller helhetslösningar för totalentreprenader, enskilda

serviceuppdrag, jour och löpande avtal. Här jobbar de med en ständig strävan efter att skapa effektiva, hållbara och energieffektiva lösningar.

– Vi är innovativa och jobbar med

modern teknik, vilket gör att vi alltid kan ta fram en rad olika alternativ som effektiviserar och optimerar VVSsystem på såväl arbetsplatser som i privata hem. Alla våra medarbetare är certifierade för de insatser vi gör och har ett stort engagemang i jobbet de utför. Vi jobbar med mycket höga krav på oss själva och vill alltid leva upp till de standarder som såväl kunder som myndigheterna har. Kvalitet och tillförlitlighet är våra ledord, säger Paul Mortensen.

ENERGIEFFEKTIVITET

I Sorlet Installation AB är de medvetna om den kritiska roll som energibesparing spelar i dagens samhälle. Företaget har en stående ambition om att hjälpa sina kunder att minska sin energiför-

brukning och därigenom bidra till en mer hållbar framtid.

– Vi brinner för energieffektivitet. Oavsett om det rör sig om serviceuppdrag eller hela entreprenader har vi detta i åtanke, säger Marcus Milesson som, liksom Paul Mortensen, poängterar vikten av att tänka ännu bredare än så. – Våra kunder ska inte bara kunna förvänta sig pålitliga tekniska lösningar, vi vill också bygga partnerskap som sträcker sig över tid. Vi har på kort tid byggt upp ett gott rykte i branschen. Med den kunskap och erfarenhet vi har känns det som om vi står väl rustade inför framtidens utmaningar, avrundar Marcus Milesson och Paul Mortensen.

Intervju: Caron Pap

Text: Örjan Persson

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 38 info@sorlet.nu www.sorlet.nu
MarcusMilesson,PaulMortensenochChristianLantz.

Starka byggvisioner i lågkonjunkturens tid

Global Byggvision har varit aktiva i tio år och sysselsätter i dagsläget 40 medarbetare. Trots den rådande lågkonjunkturen kan man fortsätta expandera och rekrytera nya medarbetare. Man kan fortsätta blicka mot framtiden tack vare att man har byggt upp starka relationer med både samarbetspartners och kunder, som vet att Global Byggvision kan hantera allt från små till stora projekt.

Global Byggvision grundades 2014 av Romeo Angelevski, som redan då hade lång erfarenhet av byggbranschen och plåtarbete. Till en början var han ensam i företaget. För fyra år sedan fick han sällskap av Andrée Tegstam, som är snickare och tidigare har drivit eget företag i 8 års tid.

- Jag har trivts sedan första dagen på Global Byggvision. Man märker hur måna man är om både kunder, samarbetspartners och personalen berättar Andrée, som arbetar som säljchef på Global Byggvision idag.

MÅNA OM SINA KUNDER

Global Byggvision har en mycket stark grund att stå på. Man har starka samarbeten med exempelvis Energia El, Sorlet Installation och Pipe Relining. - Vi arbetar mycket med större projekt.

Vi har många avtal och jobbar dagligen med att knyta oss an nya avtal med beställare. Vi har gjort mycket jobb för Pipe Relining till exempel, berättar Andrée.

Global Byggvision har även mycket

starka relationer till sina kunder. Tack vare sina samarbeten kan man sköta alla byggprojekt helt i egen regi. Det är så man föredrar att arbeta.

- Vi har koll på hela processen från ax till limpa. Vi sköter det mesta själva inhouse, men tar in personal och underentreprenörer om det behövs förstärkning, säger Andrée. Kunderna vet att de kan lita på Global Byggvision. - För mig är Global Byggvision ett företag som står för vad de säger. Vi är väldigt lösningsorienterade, säger Andrée.

STARKA TROTS

LÅGKONJUNKTUREN

Efter tio år i branschen har Global Byggvision upplevt både toppar och dalar i branschen. Trots den rådande lågkonjunkturen är företaget inne i en tillväxtfas. I dagsläget sysselsätter man 40 medarbetare.

- Vi har en bra mix av medarbetare med hög kompetens och har låg personalomsättning. Idag finns det många bra snickare och vi anställer regelbundet nya medarbetare, säger Andrée.

Global Byggvision har ett stort engagemang för nästa generation. Detta reflekteras bland annat av att man är involverade i föreningslivet, exempelvis i hockeyklubben Redhawks och thaiboxningsklubben Golden Leaf. Man tar även in en del lärlingar och praktikanter, som får möjlighet att lära sig av erfarna snickare, elektriker och plåtslagare medan Global Byggvision får möjlighet att forma framtida medarbetare.

Intervju: Caron Pap Text: Andreas Ziegler

AndréeTegstam.

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 39 Din partner inom bygg och renovering! • www.globalbyggvision.se

ISO-konsulter med fokus på nyttan

Allt fler företag vill eller måste ISO-certifiera sig. Det kan kännas som en krånglig process för att få ett certifikat, men certifieringarna fyller ju även ett syfte. Det är detta som är fokus för verksamheten på Clarendo; man hjälper organisationer få sina certifikat genom att fokusera på nyttan.

Åsa Lindow blev klar med sina universitetsstudier i början av 90-talet, mitt under en rådande finanskris, vilket ledde till att det var svårt att få jobb. Hon hamnade då på en arbetsmarknadsutbildning.

- Vi skulle ”leka” konsulter. Jag ”lekte” att jag var konsult inom ISO och på den vägen är det, säger Åsa om vad som ledde till att hon bildade Clarendo 1993.

Clarendo implementerar ledningssystem enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 och ISO 27001 hos sina kunder. Åsa och hennes medarbetare har en pragmatisk inställning till ISOcertifieringar.

- Ledningssystemet handlar om att det finns krav i ISO-standarden för ISOcertifieringar, hur man ska driva sitt företag. Många tolkar det som att man ska skriva massor av dokument, men så är det inte. Vi arbetar ifrågasättande och tänker: ”Hur får företaget mest nytta av detta ISO-krav?”, förklarar Åsa.

NYTTA

Allt fler företag vill ISO-certifiera sig, eftersom det ser bra ut. Andra företag måste skaffa certifieringar för att kunna vara leverantörer till större företag. Certifieringar börjar dessutom bli något

som ofta är viktigt vid upphandlingar.

- ISO-certifieringar är ett bevis på att det finns en systematik som gör att man kan lita mer på till exempel sina underleverantörer, säger Åsa.

ISO-certifieringar kan känns krångligt för de som inte förstår syftet med dem. Därför fokuserar Åsa och hennes medarbetare på nyttan med certifieringarna när de hjälper sina kunder.

- Våra kunder är aktörer som har en eller flera ISO-certifieringar eller vill implementera ledningssystem för att bli certifierade. Det stora problemet för många när de ska få detta att fungera rent praktiskt är svårigheter att tolka kraven och skapa en struktur. Det är det vi gör genom vår metod, säger Åsa.

TIM

Clarendo har ett eget IT-verktyg som heter TIM, som hanterar ISO-kraven. TIM står för Tool to Improve Management System.

- Genom TIM kan man bygga sitt ledningssystem i de strukturer vi skapar i TIM redan. Det handlar om att skapa

Vi på Clarendo är experter på ISO-standarder! Vi förenklar tolkningen av kraven och minskar dokumentationsbördan. Tack vare vårt specialutvecklade IT-system driver vi implementering hos kund för en kostnadseffektiv lösning som ger affärsnytta och fungerar effektivt över tid.

uppgifter tillsammans med enkla mallar som efterlevs i organisationen och på så sätt skapar struktur, berättar Åsa. Det finns många fördelar med att använda TIM. Man sparar till exempel en hel del tid, eftersom systemet håller reda på vad som behöver göras, vem som ska göra uppgiften och deadlines. När man implementerar TIM i ett företag behöver man inte heller utse en person som ska ”lära” sig kraven i ISO-standarden, eftersom det är TIM som håller reda på sådant.

- TIM gör framför allt att man kan förstå vad syftet med ISO är och vilken nytta man har av sitt ledningssystem, säger Åsa.

Åsa var länge ensam på Clarendo, men började rekrytera medarbetare för ett tag sedan. Idag sysselsätter företaget åtta medarbetare.

- Vi har haft god tillväxt de senaste åren. Det är ett resultat av att vi hittar nya duktiga förmågor. Vill man bli ISOcertifierad ska man inte tro att alla i branschen gör på samma sätt. Det skiljer sig åt hur man jobbar. Vi på Clarendo

vet vad det handlar om och förklarar syftet med saker och ting, avslutar Åsa.

Intervju: Wilhelm Walaker

Text: Andreas Ziegler

u ISO är härledd från grekiska isos, vilket betyder lika.

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 40
clarendo.se
ÅsaLindow.

Premiumhus i sten – från ritning till f ärdigt hus

Mäster Sezay Bygg är byggföretaget som sticker ut. MS Bygg, som företaget allmänt benämns, fokuserar på hög kvalitet i alla led och är något av en specialist när det kommer till nybyggnation av stenhus och massiva konstruktioner. Premiumhus är bolagets melodi och allt anpassas efter kundens önskemål.

Bakom Mäster Sezay Bygg AB, eller MS Bygg som de flesta säger, döljer sig VD:n och grundaren Sezay Emin som med gedigen erfarenhet av byggbran-

schen driver företaget med ett tiotal anställda. Vi träffar honom i företagets lokaler på Höjdrodergatan i Malmö där han beskriver MS Bygg som en totalentreprenör med hela Skåne som upptagningsområde.

– Vår styrka ligger i våra kompetenta medarbetare och vår specialkompetens när det kommer till stenhus och massiva konstruktioner. Vi är stolta över sättet vi jobbar på och känner oss bekväma med detta material, det är vår nisch, säger Sezay.

Han berättar att han kom till Sverige 1989 och inledningsvis satsade på en karriär inom det militära där han bland annat var yrkesofficer. Parallellt med yrket hjälpte han även sin far med snickeriarbeten, då denne var snickare och drev eget företag.

– Jag kände allt tydligare att jag ville bli snickare, men också att jag ville gå ett steg längre. Därför utbildande jag mig till murare, bland annat via 6 000 timmar som lärling, då jag lärde mig att mura, putsa, sätta klinker och använda nya metoder. Jag utbildade mig också till ingenjör vid högskolan i Malmö och arbetade därefter några år som projektledare i byggbranschen. Jag har med andra ord gått den länga vägen, men det

har jag stor nytta av idag, konstaterar Sezay Emin.

TOTALENTREPRENÖR

Sezay hade en vision om att bygga hus i egen regi. 2017 startade han två företag: Pilastro AB, som köper mark och tomter, och MS Bygg AB, som bygger husen på de förvärvade markområdena. Det blev stenhusvillor i både Klågerup och Skurup, och därmed var vägen utstakad mot fokus på stenhus och massiva konstruktioner.

– Vi erbjuder premiumhus och anpassar dem efter kundernas önskemål. Vi står för allt internt, inklusive design, projektering, arkitektur och byggnation. En stor styrka är vår förmåga att gå från idé till grävning på mycket kort tid. Vi ingår i en grupp med ett tiotal lokala entreprenörer och verkar i rollen som en komplett byggare från början till slut, säger Sezay Emin och tillägger att företaget även jobbar med renovering, om- och tillbyggnation.

MS Bygg har genomfört ett flertal projekt i Malmö och har erhållit positiv respons från både yrkesfolk och privata kunder. En stor del av äran tillskriver han sina medarbetare och skickliga hantverkare som genom utbildningar och certifieringar har vuxit in i sina roller.

– Vi är mycket eftertraktade som både

entreprenör och arbetsgivare. Många söker sig till oss för att lära sig byggnadsyrket, berättar Sezay.

LYFTER FRAM PERSONALEN

Sezay betonar vikten av att lyfta människorna bakom arbetsinsatserna.

– Att lära och utveckla våra medarbetare är en stor vinning för både oss och våra kunder. Vi tror på att en anställd inte bara ska vara ett verktyg utan tänker snarare i banor om att ju mer kunskap de har desto mer värdefulla blir de. Språk och kultur är viktigt för oss. Vi har anställda som talar flera språk, vilket vi ser som en stor fördel. Välmående och effektivitet är nyckelbegrepp i vår verksamhet, säger Sezay Emin.

Han tror på en fortsatt god utveckling för MS Bygg.

– Vi strävar efter att växa sakta men säkert, utbilda internt och locka kompetenta individer till oss. Samtidigt ska vi behålla vår höga kvalitetsnivå. En annan viktig del av vår filosofi är vår ambition att på olika sätt kunna ge tillbaka till samhället.

Intervju: Caron Pap Text: Örjan Persson

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 41 040-122 868 info@mastersezay.se

Schyssta villkor f ör alla

Flexcare är ett bemanningsföretag vars kärnverksamhet består av bemanning med läkare och sjuksköterskor. Företaget grundades med tanken att erbjuda schyssta villkor för de anställda som får rimlig ersättning och rimliga scheman som de har stor frihet att påverka själva. Genom att införa ett vinsttak försäkrar man att även patienterna och kunderna erbjuds schyssta villkor. Konceptet har visat sig mycket lyckat, då Flexcare är branschens snabbast växande företag.

Allan Hadrous är en civilekonom som arbetade som banktjänsteman i flera år innan han var konsultchef inom vårdbemanning i 15 år. 2016 grundade han Flexcare, som sysslar med just vårdbemanning. Kärnverksamheten består av bemanning av läkare och sjuksköterskor.

- Jag var inte helt nöjd med hur personalpolitiken fungerade på mitt gamla bolag, men jag såg också utmaningar generellt i branschen. Jag tänkte att jag kunde göra saker på ett annorlunda och bättre sätt, där man faktiskt prioriterar personalen, säger Allan.

SCHYSSTA VILLKOR

På Flexcare har man som ambition

att vara en seriös aktör, som erbjuder högkvalitativa tjänster med bra villkor för alla inblandade.

- Jag brukar säga att värderingsstyrt

ledarskap är viktigt; man ska vara en schysst arbetsgivare. Störst fokus är ju, så klart, på patienten och slutkunden, men de mår sannolikt bäst av att mötas av en medarbetare som trivs på jobbet, säger Allan.

Konsulterna som hyrs ut är alla erfarna. Många inom vårdsektorn får dessvärre uppleva pressade scheman, dåliga villkor och undermålig lön. Hela tanken bakom Flexcare är att vara en sorts mottyngd till detta.

- Vi har en bra mix av konsulter. Somliga frilansar, andra har det som extrajobb. Fördelen är att man kan få en variation i arbetet. Man bestämmer över sitt schema och sin arbetssituation. Många får, för första gången, den lön de förtjänar och har saknat under sin karriär. Samtidigt slipper man de oerhört pressade schemana som tyvärr är alltför vanliga inom vården, säger Allan.

VINSTTAK

Flexcares fokus på personalpolitik har resulterat i att man har mycket låg personalomsättning, vilket gör att man kan fortsätta växa; Flexcare är det snabbast växande företaget i branschen. Allan står dock fast vid sitt ord, de schyssta villkoren ska gå före vinstintresse. Därför har Flexcare, som första bolag i branschen, infört ett vinsttak.

- Vi är ju ett företag som måste tjäna pengar, men sedan kan man ställa sig

frågan om vad en rimlig vinstmarginal är. Även om vi kan höja priserna, gör vi det inte. Vinsttaket ska ge kunderna extra mervärde, bra kvalitet och rimlig prissättning. Vi ger vårdkompensation till våra kunder när vinsttaket passeras, säger Allan.

Flexcare finns idag i Malmö, Uddevalla, Båstad och Luleå. Tack vare ett ramavtal

kan man bemanna inom alla regioner i Sverige.

- Nu kan vi även bemanna i Danmark.

Det är vårt första avtal utanför Sverige och det ska bli en rolig resa att ta detta utomlands, avslutar Allan.

Intervju: Wilhelm Walaker

Text: Andreas Ziegler

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 42
Allan Hadrous.

Bredden präglar växande VVS-f irma

Bredden är kanske det som allra bäst kännetecknar företaget Total VVS som är en expert på allt som handlar om avlopp, vatten och värme. Total VVS jobbar med allt från badrumsrenoveringar till installationer i samband med nybyggnation och är specialiserat på skräddarsydda lösningar.

Vi träffar Alexander Arfvidsson, VD och delägare i Total VVS Sverige AB som han startade för sju år sedan tillsammans med kollegan Ioannis Theodosopoulos, efter åtta år i VVS-branschen.

– Vi hade en tydlig ambition om att bygga ett företag med en trivsam arbetsmiljö och högt i tak där vi kan skapa skräddarsydda lösningar för våra kunder. Det tycker jag att vi har lyckats med, säger Alexander och fortsätter: – Vi åtog oss redan från början många olika typer av jobb, samtidigt som vi hade en stående ambition om att utveckla företaget och få det att växa.

BRETT TJÄNSTEUTBUD

Total VVS företräder en räcka av olika VS-tjänster. Badrumsrenovering, stambyten, service, samt nybyggnation är bara några exempel.

– Lokalanpassningar och skräddarsydda

lösningar har blivit något av vår specialitet. Vi har alltid strävat efter att jobba med hög kvalitet och varit lyhörda för våra kunders behov. Vi har aktivt sökt efter ny kunskap och varit öppna för att ställa frågor och ta initiativ för att förbättra oss själva och bredda vårt koncept, säger Alexander Arfvidsson. Han berättar att företaget genom åren har genomfört flera framgångsrika projekt, inklusive LSS-boendet i Landskrona som fick utmärkelsen Årets miljöbyggnad. De håller även på och arbetar med renoveringen av Falsterbo Golfklubb, Sveriges äldsta klubbhus, och samarbetar med flera företag för att genomföra projekt och öka kvaliteten på deras tjänster.

TYDLIGA AMBITIONER

Total VVS har uppnått Nordiskt Tillväxtcertifikat under 2021 och 2022,

och blev dessutom utnämnt till Årets unga företag i Burlövs kommun. Alexander anger personligt bemötande och fokus på hög kvalitet som tydliga förklaringar till företagets framgångar. När det kommer till rekrytering värderar de personlig kemi och förmågan att interagera med kunder högt. Total VVS har etablerat nära samarbeten med skolor och arbetar aktivt med att rekrytera och behålla kvalificerad personal. – Det är ett led i vår ständiga strävan efter fortsatt tillväxt. Vi har satt upp tydliga mål beträffande både omsättning och antalet anställda som vi jobbar målmedvetet mot. Vi vill bli en ledande aktör sett till vår storlek och stå för helhetslösningar från projektplanering till färdig installation, avrundar Alexander Arfvidsson.

Intervju: Caron Pap Text: Örjan Persson

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 43 040 607 85 50 INFO@TOTALVVS.SE FÖRETAGSVÄGEN 2, 23237 ARLÖV
AlexanderArfvidssonochIoannisTheodosopoulos.

Högkvalitativa byggtjänster skapar långvariga kundrelationer

Mångsidigheten är utmärkande i Esos Bygg AB, en Malmöbaserad byggfirma med ett brett koncept. Esos Bygg utför allt från köksrenoveringar till kompletta nybyggnationer och har sedan starten för drygt tio år sedan byggt upp ett mycket gott rykte i branschen.

Från hjärtat av Malmö utgår verksamheten i Esos Bygg AB, en mångsidig byggfirma grundad av Esvald Kurtalic. Vi träffar honom i företagets lokaler där han berättar att bolaget sedan starten 2013 har etablerat sig som en pålitlig partner för alla typer av bygg- och renoveringsprojekt i Malmö med omnejd.

– Vi har vår bas i renoverings- och byggsektorn och har genom åren varit särskilt specialiserade på badrumsrenoveringar. Vi har dock expanderat med tiden och sysselsätter idag 17 kompetenta yrkesmän inom bland annat snickeri, måleri, VVS, och el. Med denna bredd av kompetenser kan vi hantera allt från köks- och badrumsrenoveringar till komplett nybyggnation, upplyser Esvald Kurtalic.

GOTT RENOMMÉ

Esvald, som kom till Sverige 2012, hämtar inspiration från en lång familjetradition av byggare i hemlandet Bosnien. Hans engagemang för att prioritera drivkraft och respektfullt samarbete med anställda har varit fundamentalt för företagets framgång.

– Genom att värdesätta en öppen dialog strävar vi alltid efter att utföra arbete av högsta kvalitet. Med kundnöjdhet i fokus har vi lyckats bygga starka relationer med våra kunder. Genom åren har vi fått många positiva omdömen i olika sammanhang, vilket har byggt vårt goda rykte och gett oss en framskjutande position i den sydsvenska byggbranschen, konstaterar Esvald Kurtalic.

MÅNGAS FÖRSTAHANDSVAL

Ett kvitto på det Esvald talar om är de många rekommendationer som Esos Bygg har erhållit på Reco. Företaget anses allmänt vara en pålitlig aktör,

vilket har lett till att Esos Bygg för många har blivit förstahandsvalet när det gäller tjänster och byggprojekt i trakterna kring Malmö.

– Vi jobbar hela tiden hårt för att inte bara bygga tydliga strukturer utan också långsiktiga relationer med våra kunder.

Vi vill överträffa deras förväntningar

avseende både service och kvalitet, säger, Esvald Kurtalic som tror att den goda utvecklingen i företaget kommer att hålla i sig.

– Vi vill anställa fler och åta oss fler uppdrag, inte minst i rollen som underentreprenör.

Intervju: Caron Pap

Text: Örjan Persson

0761-399699

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 44
info@esosbygg.se

Krones trailers vinner i längden

Krone är för många synonymt med efterfordon av hög kvalitet. I Sverige representeras bolaget av Krone Trailer Sverige AB som förser transportbranschens aktörer med ledande och konstandseffektiva lösningar.

– Vi är inte billigast men den höga kvaliteten innebär låga TCO- och underhållskostnader, vilket gör att våra trailers vinner i längden, säger Johan Carlstedt, VD för Krone Trailer Sverige AB.

Johan Carlstedt etablerade det som idag är Krone Trailer Sverige AB för tio år sedan. 2020 integrerades verksamheten helt i tyska Krone-koncernen, vilken grundades redan 1907. Från huvudkontoret i Malmö ansvarar de för försäljning, eftermarknad, reservdelar och verkstäder i Sverige.

Krone tillverkar efterfordon till den tunga transportsektorn. Man kan, berättar Johan Carlstedt, bygga efterfordon enligt två standarder: europeisk och svensk.

– Vi bygger enligt europeisk standard, men vi svenskanpassar mycket av det som levereras till Sverige. Europeiska fordon är oftast lättare, så totalvikten blir densamma, men fördelen är att lastkapaciteten ökar, förklarar Johan som i sammanhanget också lyfter fram den höga kvalitet som Krone står för.

– Det är fantastiskt bra livslängd på fordonen. Av de som bygger enligt europeisk standard är vi inte billigast, men det ska vi heller inte vara. TCO (Total Cost of Ownership, red anm.) blir absolut billigast med oss. De låga underhållskostnaderna kompenserar för priset.

PERSONLIG SERVICE

Krone jobbar med såväl nationella som internationella aktörer, och med både lastbilscentraler och lokala åkerier. Johan Carlstedt nämner det personliga mötet med kunderna som en tydlig konkurrensfördel.

– Vi har givetvis bra produkter, men jag tror de väljer oss även tack vare vår personliga service – där vill jag att vi ska vara duktiga. Klyschan med kunden i centrum försöker vi leva efter, men inte bara när det handlar om en kund som vill köpa nytt. Det gäller att finnas där även när kunden har problem och kring andra frågor som kanske inte berör oss direkt, men som vi kan hjälpa till med, poängterar Johan.

SÄLJER OCH HYR UT

Han berättar att Krone Trailer sysselsätter fem medarbetare samt ytterligare två i Krone Fleet Sverige AB som grundades för två år sedan och fokuserar på uthyrning. Många, berättar Johan, väljer idag att hyra efterfordon i stället för att köpa, och det finns, menar han, för- och nackdelar med båda alternativen.

MARKNADSLEDANDE PÅ EFTERFORDON

MARKNADSLEDANDE PÅ EFTERFORDON

KRONE Cool Liner: Kyl & Frystrailers i brett utbud.

KRONE Cool Liner: Kyl & Frystrailers i brett utbud.

KRONE Profi Liner HD: Flaktrailer för de tyngsta lasterna. Totalvikt på 45 ton.

– Genom att hyra stör man inte sin balansräkning eftersom man har ett fordon på kontrakt. Man behöver heller inte tänka på TCO eftersom kostnaden är fast. Att köpa blir billigare i längden, men det är förstås en post som belastar bokföringen. Många speditörer väljer idag att hyra eftersom de då har koll på kostnaderna och vet vilka priser de kan erbjuda sina kunder.

EN DYNAMISK BRANSCH

Johan Carlstedt berättar att nytt i branschen är HCT-fordon, där förkortningen står för High Capacity Transports. Det innebär i praktiken att släpen rymmer ytterligare 18 pallplatser jämfört med tidigare.

– Det är förstås en fördel i en bransch där det allmänt är svårt att rekrytera nya

chaufförer, men också ur ett miljöperspektiv då utsläppen minskar när antalet lastbilar och körningar inte behöver vara lika många. I den här branschen gäller det att vara innovativ och hela tiden hitta nya, effektiva lösningar. Det är en dynamisk bransch där ingen dag är den andra lik. Det är därför jag jobbat i den hela mitt liv, säger Johan Carlstedt. Han berättar avslutningsvis att Krone Tralier inom kort kommer att ha tillgång till ett eget reservdelslager.

– Det kommer innebära en ännu högre servicenivå och att vi kan vara ännu bättre och snabbare. Allt vi gör bygger på kundservice.

Intervju: Wilhelm Walaker Text: Örjan Persson

KRONE Profi Liner HD: Flaktrailer för de tyngsta lasterna. Totalvikt på 45 ton.

KRONE Box Liner: Marknadens största utbud av containerchassi.

KRONE Box Liner: Marknadens största utbud av containerchassi.

KRONE Profi Liner: Std, Mega och Inrikes utförande på Gardin trailers.

KRONE Profi Liner: Std, Mega och Inrikes utförande på Gardin trailers.

KRONE Dolly: Sveriges mest sålda Dolly i std och Mega utförande.

KRONE Dolly: Sveriges mest sålda Dolly i std och Mega utförande.

KRONE Long HGV: 25,25 m och 32 m ekipage. Tex. Trailer-Kärra, Dolly-Trailer alt. Trailer-Dolly-Trailer mf.l.

KRONE Long HGV: 25,25 m och 32 m ekipage. Tex. Trailer-Kärra, Dolly-Trailer alt. Trailer-Dolly-Trailer mf.l.

Krone Center Sverige AB, Bjurögatan 43, SE-211 24 Malmö

Krone Center Sverige AB, Bjurögatan 43, SE-211 24 Malmö

Försäljning

Försäljning

Johan Carlstedt

Johan Carlstedt

Mobil: +46 (0) 705859386

Mobil: +46 (0) 705859386

jc@krone-trailer.se

jc@krone-trailer.se

Marcus Skoglund

Marcus Skoglund Mobil: +46 (0) 730277759 ms@krone-trailer.se

Mobil: +46 (0) 730277759 ms@krone-trailer.se

www.krone-trailer.se

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 45 KRONE Cool Liner KRONE Profi Liner KRONE Profi Liner HD KRONE Dolly KRONE Box Liner KRONE Long HGV Försäljning Johan Carlstedt Marcus Skoglund Krone Center Sverige AB, Bjurögatan 43, SE-211 24 Malmö MARKNADSLEDANDE PÅ EFTERFORDON KRONE Cool Liner: Kyl & Frystrailers brett utbud. KRONE Profi Liner HD: Flaktrailer för de tyngsta lasterna. Totalvikt på 45 ton. KRONE Box Liner: Marknadens största utbud av containerchassi. KRONE Profi Liner: Std, Mega och Inrikes utförande på Gardin trailers. KRONE Dolly: Sveriges mest sålda Dolly std och Mega utförande. KRONE Long HGV: 25,25 m och 32 m ekipage. Tex. Trailer-Kärra, Dolly-Trailer alt. Trailer-Dolly-Trailer mf.l. KRONE Cool Liner KRONE Box Liner KRONE Long HGV
Krone_Schweden_186x134_DU230220_Portfolio.indd 1 22.02.2023 09:10:50
KRONE Cool Liner KRONE Profi Liner KRONE Box Liner KRONE Long HGV
www.krone-trailer.se
Krone_Schweden_186x134_DU230220_Portfolio.indd 1 22.02.2023 09:10:50 KRONE Cool Liner KRONE Profi Liner KRONE Profi Liner HD KRONE Dolly Försäljning Johan Carlstedt Marcus Skoglund Krone Center Sverige AB, Bjurögatan 43, SE-211 24 Malmö MARKNADSLEDANDE PÅ EFTERFORDON KRONE Cool Liner: Kyl & Frystrailers brett utbud. KRONE Profi Liner HD: Flaktrailer för de tyngsta lasterna. Totalvikt på 45 ton. KRONE Box Liner: Marknadens största utbud av containerchassi. KRONE Profi Liner: Std, Mega och Inrikes utförande på Gardin trailers. KRONE Dolly: Sveriges mest sålda Dolly std och Mega utförande. KRONE Long HGV: 25,25 m och 32 m ekipage. Tex. Trailer-Kärra, Dolly-Trailer alt. Trailer-Dolly-Trailer mf.l. Krone Trailer Sverige AB, Bjurögatan 43, SE-211 24 Malmö
JohanCarlstedt.

Stark gemenskap ger god tillväxt

FLEX Interior Systems är en marknadsledande leverantör av rumslösningar. Företaget har byggt sina framgångar på starka samarbeten med arkitekter, byggföretag och fastighetsbolag. Det starkaste samarbetet finns dock inom företaget; den genuina gemenskap som genomsyrar företaget har resulterat i montörer som utvecklas i sina yrkesroller och god tillväxt.

FLEX Group grundades 1973 och ägs sedan 80-talet av familjen Jonsson. Företaget finns i Malmö, Göteborg och Stockholm och har ett logistikcenter i Örebro. Det finns flera bolag i koncernen. Ett av dessa är FLEX Interior Systems, som sysslar med rumslösningar för kontor, handel och industri. - Vi riktar in oss på glas, dörrportaler och täta innerväggar, berättar Magnus

Axenklev, som är regionchef för region

Syd.

FLEX Interior Systems har utvecklat

och förfinat sitt produktutbud genom åren. Magnus berättar att man bland annat har introducerat glasräcken. Företagets senaste produkt är ribbväggar.

NÄRA SAMARBETEN

FLEX Interior Systems har byggt sina framgångar på samarbeten. Magnus understryker vikten av att arbeta nära arkitekter, så att de ska föreskriva företagets produkter.

- Att bearbeta arkitekter är en central punkt för oss. Vi har organiserat arki-

tektträffar och har lyckats bli starkt föreskrivna i Malmö-regionen, berättar Magnus.

FLEX Interior Systems har även ett starkt fokus på byggföretag och välkända fastighetsbolag, som Castellum och Wihlborgs Fastigheter. Magnus berättar lite om några av företagets framstående projekt:

- Vi har bland annat jobbat på Studio på Nordenskiöldsgatan i Malmö och arbetat med E:ons nya kontor och domstolsverket.

FLEX Group har haft god tillväxt och har en stabil kundbas trots konjunktursvängningar. Att ha montörer i regionerna där man verkar är en av företagets starkaste konkurrensfördelar.

EN STARK GEMENSKAP

Magnus är ny i positionen som regionchef. Han har dock varit en del av företaget sedan 2002.

- Jag började som montör och har, genom åren, utforskat olika aspekter av verksamheten. Att nu ha klivit in i rollen som regionchef för Syd är verkligen en stor ära och en utmaning jag ser fram emot, säger Magnus entusiastiskt. Magnus fortsätter med att berätta att en av de främsta anledningarna till att han har stannat kvar hos FLEX är den starka familjekänslan och den genuina gemenskapen som genomsyrar företaget. - Vi har många medarbetare som har varit här i många år, särskilt montörerna. Det skapar en bra sammanhållning och en rolig arbetsmiljö, säger Magnus. Folk som har kul på jobbet, utvecklas och blir bara bättre och bättre på det de gör.

- Projekten som vi på FLEX jobbar med är spännande och tillfredsställande. Att vara en del av processen, där vi skapar något snyggt och ser resultat direkt, ger en unik känsla, avslutar Magnus.

Intervju: Wilhelm Walaker Text: Andreas Ziegler MagnusAxenklev.

Lustfyllda arbetsplatser kommer ur det speciella och vanliga. Tillsammans formar vi de bästa rumslösningarna.

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 46
flex.se

En biljett till framtidens shopping

Miixi är en banbrytande e-handelsplattform med ett brett utbud av produkter. Man är som störst inom segmenten mode, skönhet, inredning och barn- och babyutrustning. Företaget utforskar möjligheterna som AI erbjuder för att göra shoppingupplevelsen så bra som möjligt. Tack vare ett starkt samarbete med transportföretaget MX Transport har man en effektiv och hållbar logistiklösning.

Miixi är en e-handelsplattform som kan ses som en startpunkt för en resa genom e-handelns mest mångsidiga och spännande destinationer. Till en början var plattformen lite mindre, men har vuxet efter hand och är idag en banbrytande plattform som erbjuder "En värld av allt".

- Varje klick ger dig tillgång till en oändlig variation av produkter inom mode, skönhet, heminredning, barnoch babyutrustning. Miixi är inte bara en webbplats; det är en portal till nya upptäckter, personliga favoriter och de senaste trenderna, allt samlat på ett och samma ställe, berättar Arnel Erovic, som är VD för MX Transport.

ETT STARKT SAMARBETE

Miixis samarbete med MX Transport, ett familjeägt företag grundat av de visionära bröderna Arnel och Mirza

Erovic, har gjort att man har kunnat utveckla en logistikmodell som inte bara är effektiv och tillförlitlig, utan också hållbar.

- Genom att övervinna utmaningar som finanskrisen och pandemin, har detta partnerskap skapat en robust infrastruktur som säkerställer att shoppingupplevelsen blir smidig, miljövänlig och helt utan bekymmer, säger Arnel Miixi är inställd på att inte bara följa framtidens trender, utan även att skapa dem. Med investeringar i AI och andra teknologiska innovationer strävar Miixi efter att erbjuda en ännu mer personlig och engagerande shoppingupplevelse.

- Tänk dig en plattform som inte bara förstår dina preferenser utan också föreslår produkter som inspirerar och överraskar dig, säger Arnel.

EN GRÖN E-HANDEL

Framtiden ser ut att bli grönare. Miixi och MX Transport är djupt engagerade i att minska e-handelns miljöavtryck. Detta innebär allt från att optimera leveransvägar för att minska koldioxidutsläppen till att investera i förnybar energi och miljövänliga förpackningslösningar.

- Valet att handla på Miixi är därför inte bara ett val av bekvämlighet och mång-

fald, utan också ett steg mot en mer hållbar framtid, säger Arnel. Miixi leder vägen in i e-handelns framtid med en vision om att förena shopping i världsklass med ansvarsfulla affärspraktiker.

- Oavsett om du letar efter det senaste inom teknik, vill förnya ditt hem eller hitta den perfekta gåvan, är Miixi din tillförlitliga följeslagare. Inköpen man, som kund, gör ger inte bara glädje idag, utan bidrar också till en ljusare morgondag, avslutar Arnel.

Intervju: Caron Pap

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 47 En värld av allt – www.miixi.se

Bemanning och rekrytering med människan i centrum

OnePartnerGroup är bemannings- och rekryteringsföretaget där människan står i centrum. Här brinner man för såväl entreprenörskap som den enskilde individens ambitioner och möjligheter att växa och utvecklas. Det gör OnePartnerGroup till en aktör som onekligen sticker ut i bemanningsbranschen och som i allra högsta grad bidrar till växande företag och bättre samhällen.

Det var 2009, mitt under brinnande lågkonjunktur, som OnePartnerGroups grundare, Stefan Alvarsson, etablerade sitt bemanningsföretag i Jönköping. Han insåg att det förstås skulle komma en uppgång med ett ökande behov av kompetent personal på regionens arbetsplatser. Det ursprungliga företagsnamnet blev EPAB och visionen var att verka med en stark lokal närvaro och med tiden etablera verksamheten på fler

orter. Så har det också blivit, idag finns OnePartnerGroup på ett 50-tal orter över hela landet och sysselsätter cirka 4 500 anställda.

FLEXIBILITET

Vi besöker OnePartnerGroup i Malmö som funnits sedan 2018. Christian Gullander är VD och beskriver bolaget som ett klassiskt konsult- och rekryteringsföretag med bred inriktning.

– Vi vill vara förstahandsvalet för det lokala näringslivet och förse regionens företag med kompetens i form av både bemannings- och rekryteringslösningar.

Vi bemannar både på kollektiv- och tjänstemannasidan, och när det gäller rekrytering kan vi tillsätta allt från administratörer till VD:ar. Vi är extra starka inom områden som lager, logistik och produktion, och erbjuder även tjänster inom exempelvis teknik och ekonomi, berättar Christian.

Han betonar vikten av flexibilitet när man jobbar med bemanning.

– Vi kan anpassa antalet medarbetare beroende på företagets behov och even-

tuella fluktuationer. Många ser oss som en HR-partner och nyttjar våra tjänster för att hantera dagliga utmaningar, säger Christian.

Beträffande rekrytering anser Christian att många idag inte har tid eller nätverk för att genomföra en rekrytering på egen hand. OnePartnerGroup träffar gärna kandidater innan de har ett specifikt uppdrag och jobbar proaktivt med att hitta och matcha rätt personer till rätt jobb. För att möta behoven i branscher med svårrekryterade yrken har bolaget en egen akademi. Akademin är ett sätt att bygga kompetens som inte finns på arbetsmarknaden och hjälpa kompetenta personer att återintegreras i arbetslivet.

PERSONLIGT ENGAGEMANG

OnePartner Group kan även bistå med utbildningar och coachning. De konsulterar företag genom att identifiera deras behov och utforma utbildningsprogram. Bolaget samarbetar med lokala utbildningsanordnare och Arbetsförmedlingen i syfte att skapa skräddarsydda utbildningar.

I OnePartnerGroup värdesätter man det personliga engagemanget och kunskapen hos sina medarbetare utifrån värdeorden framåtlutad, schysst och lagspelare.

– Det tilltalar mig som gammal lagidrottare. Det är viktigt och det är därför företag väljer att anlita oss. Vår styrka ligger i vår lokala närvaro och vår förmåga att anpassa oss efter lokala förhållanden. Det är förstås också en fördel att kunna erhålla stöd från en stor organisation, poängterar Christian Gullander.

MÄNNISKAN I FOKUS

Christian, som har tidigare erfarenhet av teknik- och IT-branschen, samt från andra bemannings- och rekryteringsföretag, anser att branschen är spännande.

– Ingen dag är den andra lik, man träffar intressanta och roliga människor samt får insyn i olika företag och branscher, så det är viktigt att ha kunskap inom många områden. Det roligaste med jobbet är alla kollegor och människor jag träffar, säger Christian. Han nämner i sammanhanget begreppet Kollega, något de kommer arbeta med

både internt och externt för att betona värdet av att vara en bra kollega, och samtidigt kunna hitta nya duktiga kollegor att välkomna in i bolaget. – Det händer mycket i koncernen och det satsas hårt. Jag är övertygad om att vi kommer att ha en stark tillväxt och fortsätta växa med våra kunder. Engagemang är i mångt och mycket nyckeln till fortsatt framgång.

Intervju: Wilhelm Walaker

Text: Örjan Persson

Sätter f öre detta soldater i arbete

Varje år avslutar 5 800 personer sin värnplikt. Dessa individer har haft en skarp inlärningskurva under flera månaders tid och är ofta mycket produktiva. Soldiers Incorporated drar nytta av dessa människors disciplin och höga arbetsförmåga inom framför allt byggbranschen, logistikbranschen och grönskötsel för fastigheter.

Mikael Forsberg gjorde sin värnplikt på P4, det vill säga Skaraborgs regemente.

Efter avslutad värnplikt tog han anställning på P7, det vill säga Södra skånska regementet. Mikael tjänstgjorde i Försvarsmakten i 8,5 år och var då bland annat på utlandstjänstgöring i Afghanistan.

- Det jag fick med mig från Försvarsmakten var deras syn på struktur, ordning och uppdragsmetodik, vilket överensstämmer väl med ett bra ledarskap inom näringslivet, säger Mikael.

Efter avslutad tjänstgöring började Mikael arbeta som säljare inom bemanningsbranschen. Här lade han grunden

för en karriär inom försäljning. Genom åren utvecklade han sitt ledarskap och sin affärsförståelse. 2021 grundade han Soldiers Incorporated, ett företag som kombinerar all hans erfarenhet

5800 OM ÅRET

Varje år avslutar 5800 personer sin värnplikt. Mikael ser stor potential i denna grupp människor, som ska hitta en väg framåt i livet.

- Jag tycker inte det finns någon brygga mellan Försvarsmakten och näringslivet. När man sökte jobb på exempelvis 90-talet och hade arbetat som signaltekniker i det militära, var det självklart vad det innebar; arbetsgivare förstod att detta vare en tekniskt kunnig person. Den kunskapen finns tyvärr inte idag, vilket gör att näringslivet går miste om mycket kompetens, säger Mikael.

Mikael fortsätter med att berätta lite om den potential som finns i de personer som genomgått värnplikten:

- Det är individer som har haft en skarp inlärningskurva. Det finns ingen annan utbildning som pressar in så mycket lärande under så kort tid. Dessa indi-

vider har en mycket hög förmåga att lära sig saker. Med ett inkluderande och närvarande ledarskap blir dessa personer mycket produktiva och omtycka på arbetsplatsen.

Soldiers Incorporated började som ett bemanningsföretag, men är idag ett företag som bedriver egen verksamhet inom byggbranschen och grönskötsel för fastigheter. Den senaste tiden har man även blivit verksamma inom logistikbranschen. Idag sysslar man mycket med tredjepartslogistik (3PL) åt e-handels-

bolag, mellanlagring för detalj- och varuhandeln och tunglager.

- Vi åtar oss mycket som andra kanske inte vill göra. Vårt första jobb var att rensa ut en fastighet på totalt 167 ton, berättar Mikael.

DEN MILITÄRA DEVISEN

Det finns gott om möjligheter för ett företag vars affärsidé bygger på rekryteringspoolens goda arbetsmoral. - Jag hoppas att vi uppfattas som personer som är på rätt plats, i rätt tid och med rätt utrustning, allt enligt den militära devisen, säger Mikael.

Mikael avslutar med att berätta lite om framtidsplanerna för Soldiers Incorporated.

- Vi kommer nog återuppta byggdelen, men i ett dotterbolag efter lågkonjunkturen. Framöver kommer 3PL-delen ligga i ett eget bolag. Vi planerar att starta upp möbeltillverkning. Jag tror även att vi kan hjälpa industrier med deras produktionslinjer. Vi kan göra det mesta, avslutar Mikael med ett brett leende.

Intervju: Wilhelm Walaker

Text: Andreas Ziegler

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 48 Bra kollegor bygger Sverige | onepartnergroup.se
VDMikaelForsberg
soldiersinc.se
Christian Gullander.

Utmärkta vägmarkeringar i 25 år

RME har specialiserat sig på att designa och tillverka utrustning som används för vägunderhåll och vägmarkeringar. Produktportföljen sträcker sig från enklare handverktyg till avancerade maskiner monterade på lastbilschassin. Företaget sticker ut på marknaden genom att erbjuda produkter med unika egenskaper och arbeta aktivt med sitt hållbarhetsarbete genom avsevärd reducering av CO2-utsläppen.

För ungefär 25 år sedan levererade Road Marking Equipment of Sweden AB, som kallas RME till vardags, sin första lastbil som var specifikt designad för termoplastisk vägmarkering. Sedan dess har företaget byggt hundratals fordon och blivit en ledande expert inom branschen.

- Vi riktar oss både mot den offentliga sektorn och företag som arbetar för exempelvis Trafikverket, berättar företagets VD, Joacim Holmberg.

RME:s utrustning används av entreprenörer i många olika länder. Kunderna består av allt från små lokala aktörer till stora internationella koncerner.

BRED PORTFÖLJ MED SPETS

RME har en mycket bred produktportfölj, som innehåller allt från enklare manuella handverktyg till avancerade maskiner monterade på lastbilschassin. Fordonen är kända för sin pålitlighet, produktivitet och kostnadseffektivitet.

- De levererar högprecisionslinjer dag efter dag, vilket gör dem till en pålitlig lösning för vägmarkering, säger Joacim. RME erbjuder möjligheter att skräddarsy produkterna efter kundernas behov och önskemål, men även standardprodukterna har unika egenskaper, som underlättar arbetet.

- Vi har till exempel en indirekt uppvärmningsteknik i materialbehållaren, som ger en fördelning av värmen till termoplasten genom elpatroner, berättar Joacim.

HÅLLBARHETSINITIATIV Joacim har varit VD på RME i ungefär 2,5 år när vi träffar honom i slutet av februari. Han brinner för två frågor; att skapa en bra företagskultur och att driva hållbarhetsarbete.

- Det är viktigt att ha kul på jobbet och att rikta sitt engagemang mot hållbarhetsutmaningar, säger Joacim.

RME strävar efter att vara en ledande aktör inom branschen. Hållbarhet och CO2-reduceringen är en viktig aspekt för att nå detta mål. Detta arbete reflekteras bland annat av att man använder batteridrivna påbyggnader, som använder sig av solceller, och fordon som går på miljövänliga bränslen. Joacim tycker att det är mycket gynnsamt både för företaget och branschen som helhet att många organisationer inom den offentliga sektorn är engagerade i hållbarhetsfrågan samt aktiva i CO2-reduceringen.

- Vi har noterat en ökad medvetenhet och ett ökat stöd från aktörer som Trafikverket och kommuner i dessa frågor, säger Joacim.

Med en stark inriktning på innovation och hållbarhet ser RME fram emot ökad utveckling och tillväxt.

Intervju: Caron Pap Text: Andreas Ziegler

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 49 040-31 58 80 • info@rme.se • www.rme.se

Miljövänliga elskåp i Malmö

Malmö Elskåp AB har sysslat med elskåp sedan 1986. Affärsidén är enkel; företaget ska leverera i rätt tid och till rätt pris och montera skåp som fungerar länge. Då miljön är viktig för företaget, arbetar man ständigt med att göra sina elskåp mer miljövänliga och hållbara.

Malmö Elskåp grundades 1986 och specialiserar sig framför allt på att bygga elskåp för fastighetsautomation, men man gör även anpassningar av befintliga skåp. Företagets kunder består av styroch regler-företag och olika aktörer inom industrin. Tillverkningen består både av serietillverkning av identiska skåp och helt unika konfigurationer, som anpassas efter kundernas behov och önskemål.

- Vår affärsidé är enkel och tydlig. Vi ska leverera i rätt tid och till rätt pris och montera skåp som håller länge, säger Patrik Berglund, som är företagets VD.

ETT KUL JOBB

Malmö Elskåp sysselsätter i dagsläget elva medarbetare och har väldigt låg personalomsättning.

- I och med att vi har en rätt intensiv verksamhet, är trivsel av högsta vikt för att undvika en högre personalomsättning, säger Patrik.

När vi besöker företaget får vi möjlighet

att prata med Torbjörn Andersson, som är en av Malmö Elskåps erfarna tekniker och elkonstruktörer. Han trivs väldigt bra med sitt arbete.

- Jag uppskattar friheten i arbetet. Sedan är det väldigt roligt, tempofyllt och har ett stort fokus på konsekvenstänkande. Förståelsen för el och förmågan att lära

sig nya saker är avgörande i det här jobbet, berättar Torbjörn.

Torbjörn fortsätter med att berätta lite om den yrkesstolthet som driver honom.

- Ett välfungerande skåp är avgörande för att skapa konkurrensfördelar. Det är också väldigt viktigt att man kan ha en bra dialog med kunderna, att ställa

relevanta frågor till dem för att undvika onödiga förändringar, säger Torbjörn.

MILJÖFRÅGAN

Patrik avslutar intervjun med att betona att Malmö Elskåp prioriterar miljöfrågan i sitt arbete.

- Alla medarbetare tar ansvar för att tillverkningen sker på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Den färdiga produkten ska ha så låg miljöpåverkan som möjligt, säger Patrik.

Patrik fortsätter med att berätta att Malmö Elskåp arbetar löpande med miljöfrågan.

- Miljötänkande och hållbarhet är en naturlig process i vårt utvecklingsarbete. Vi följer noggrant miljölagar och förordningar och uppdaterar ständigt vårt miljöarbete för att förbättra både tillverkningsmetoder och produkter, säger Patrik.

Intervju: Caron Pap

Text: Andreas Ziegler

Ekonomitjänster med både AI och humankapital

Addea Outsourcing fungerar som sina kunders ekonomiavdelning. Man sköter allt från redovisning, bokslut och årsredovisningar till lönehanteringen. Just nu är företaget inne i tillväxtfas och ser möjligheter i att effektivisera sitt arbete med hjälp av AI. Humankapitalet är dock fortfarande det viktigaste man har; den personliga kontakten med kunden är avgörande.

Jon Cervin har lång erfarenhet inom företagsekonomi. Han har tidigare arbetat som bland annat revisor, controller och CFO. Efter ett antal år i branschen grundade han företaget Corplus i Malmö tillsammans med två kompanjoner från Stockholm. Idag är Jon verksam som VD i den del som verkar i Malmö-regionen. Corplus är ett konsultbolag med fokus på interima konsulter inom ekonomi, HR och lön.

- Efter ett tag såg jag behovet av outsourcingtjänster för de företag som inte ville ha interima konsulter, säger Jon. Denna insikt ledde till att Addea Outsourcing grundades 2017. Företaget

hjälper i huvudsak små och medelstora bolag med redovisning och lönehantering på alla nivåer. Det kan handla om löpande redovisning, bokslut, årsredovisningar, hela eller delar av löneprocessen, men även rådgivning av olika slag.

2019 anställdes Malin Lundgren som första lönekonsulten på företaget.

- Jag sökte mig till Addea för att jag ville utmana mig själv och arbeta med flera företag och olika system, säger Malin, som numera är auktoriserad lönekonsult och dessutom korad som SRF:s ”Årets auktoriserade lönekonsult” 2022. 2023 tog Malin klivet in som Byråledare och driver idag det operativa arbetet i företaget.

FRÅN DIGITALISERING TILL AI

Addea Outsourcing är i en tillväxtfas och har sitt kontor i Malmö och med tanke på de möjligheter som digitaliseringen har bidragit till så blir behovet av att vara i samma stad som sin kund allt mindre.

- Vi strävar efter att vara en personlig outsourcingpartner med fokus på kvalitet, omtanke och service, säger Jon.

På Addea Outsourcing läggs mycket energi på att skapa bra digital struktur med tydliga processer i arbetet och hög kvalitet. En av de utmaningar vi möter i arbetet är att många av kunderna inte är digitaliserade. Nu, när AI blir ett alltmer

användbart verktyg, ser Addea Outsourcing möjligheter i att utöka sin starka digitaliseringsinriktning till att ta nästa kliv mot att även använda AI för att öka både kvalitet och effektivitet.

- Som ett mindre företag behöver vi utveckla möjligheterna som AI erbjuder för att ligga steget före. Business Analytics och automation är viktiga områden där vi utforskar möjligheterna, säger Malin.

HUMANKAPITAL

Även om man, på Addea Outsourcing, ser stora möjligheter med digitalisering

och AI, är humankapitalet fortfarande det viktigaste man har.

- Det handlar om omtanke och hjärta. Filosofin på Addea är att det viktigaste ”kapitalet” ett företag har är humankapitalet. Detta ”kapital” går hem klockan fem varje dag. Det är din uppgift som ledare och chef att se till att de vill komma tillbaka klockan åtta dagen efter. Jag tror att om man, som ledare, bryr sig om sina medarbetare, bryr de sig om företaget, säger Jon. Dessa värderingar är något som uppskattas av personalen och ofta är avgörande vid rekryteringar.

- Addeas värderingar rörande kunder och kollegor matchar mina egna. Redan när jag sökte mig hit uppskattade jag det extra engagemanget och hjärtat som finns här, säger Malin.

Även när det kommer till humankapital har Addea Outsourcing blicken vänd mot framtiden.

- Vi välkomnar gärna LIA-studenter som ett sätt att ge unga människor möjlighet att ta sina första steg ut i arbetslivet, avslutar Jon.

Intervju: Caron Pap

Text: Andreas Ziegler

040 - 15 47 97 www.melab.se

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 50
Outsourcing AB www.addeaoutsourcing.se www.addeaoutsourcing.se Addea Outsourcing AB
Addea PatrikBerglund. MalinLundgrenochJonCervin.

Flexibilitet allt viktigare i en f öränderlig transportbransch

I en föränderlig bransch som transportsektorn efterfrågas flexibilitet i allt högre utsträckning. En aktör där begreppet står i ständigt fokus är Jumbo Transport AB där punktliga leveranser är en del av företagskulturen. Med linjebilar, terminaltjänster och distribution står Jumbo Transport för ett helhetskoncept.

Jumbo Transport är ett familjeägt danskt bolag med huvudkontor i Köpenhamn. Med avdelningskontor i Sverige, Norge och Danmark erbjuder företaget transporter via både väg, luft och till sjöss. I Östeuropa finns kontor i Slovakien, Tjeckien, Polen och Ungern, och alla avdelningar har terminal och erbjuder tredjepartslogistik.

Vi träffar Sören Holsbo som sedan fem år tillbaka ansvarar för den svenska delen med utgångspunkt från Malmö.

– Här jobbar vi med tre huvudsakliga tjänster – linjebilar, terminaltjänster och distribution, inklusive last mileleveranser – som vi erbjuder antingen separat eller i en gemensam lösning. Vi ombesörjer transporter över hela Europa, och via vår terminal, som fungerar som en hubb, erbjuder vi tjänster

som pick and pack och e-handelshantering, upplyser Sören Holsbo.

PUNKTLIGA LEVERANSER

Sören påpekar att familjeägda bolag har korta beslutsvägar, vilket är viktigt i transportbranschen där man måste vara flexibel. Jumbo Transport har inga egna bilar utan har i stället tecknat exklusiva avtal med bolag som kör för dem. Många av bolagets kunder är i behov av punktliga leveranser.

– Vi levererar till exempelvis till byggen och butiker. Bygget ska ha sitt gods på plats när taket är klart och butiken måste ha sina kläder exakt klockan sex på morgonen innan den öppnar. Det är en verklighet för våra kunder som vi hela tiden måste förhålla oss till, understryker Sören. Han menar att företagets framgång till stor del handlar om en tydlig affärsplan.

– Om vi kan erbjuda ett verkligt värde till kunderna behöver vi inte vara störst

i en bransch som på många sätt är relationsbaserad. Som kund är det lätt att tappa kontakten med den person man har förtroende för om bolaget i fråga är för stort. Om vi levererar det vi lovar får vi ett gott anseende i Sverige, säger Sören Holsbo.

GIVANDE SAMARBETE

Sören konstaterar att mycket har förändrats i branschen där transporter tidigare ofta har setts som en nödvändig men

ALLA TYPER AV TRANSPORT

Jumbo Transport erbjuder alla möjliga skalfördelar, men är inte större än att vi kan erbjuda dig en hög personlig service. Service har karakteriserat Jumbo Transport sedan grundandet 1982.

tråkig kostnad. Nu, menar Sören, är transporter något som prioriteras högt. – När man diskuterar saker som marknadsföring, supply chain, inköp och så vidare har transporter fått en större betydelse. Från vår sida har vi gjort stora investeringar, särskilt inom IT, vilket ger utslag när vi kan optimera vår verksamhet. Det är också positivt ur miljösynpunkt. Vi försöker till exempel erbjuda järnvägstransporter när det är möjligt och samarbetar med olika aktörer avseende last mile-körningar där det blir allt vanligare med transporter med hjälp av elbilar.

Sören framhåller också samarbetet med det lokala bolaget DCL, Distribution Coaching Logistics, som hyr en del av Jumbo Transports lokal i Malmö. DCL jobbar nära kommunen, bland annat genom att erbjuda arbetsträning för olika individer, bland annat för personer som flytt från krigets Ukraina.

– Det är ett mycket bra engagemang som hjälper folk ut i arbetslivet. Ibland kan vi samordna uppgifter med DCL, till exempel enklare lagerhantering. Det känns stimulerande att kunna bidra till att människor får jobbträna, få struktur på tillvaron och ta steg in i arbetslivet, säger Sören Holsbo.

Intervju: Wilhelm Walaker Text: Örjan Persson

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 51
jumbotransport.se | +46 40 290400 | bokning@jumbotransport.se
Sören Holsbo.

En bred problemlösare f ör Skånes fastighetsägare

När skåningarna får problem i sina bostäder och fastigheter är hjälpen bara ett samtal bort. Skadejouren i Skåne HB rycker snabbt ut och avhjälper problem kring el, vatten, ventilation, sanering, avlopp, bygg och avfuktning. Ett flertal specialiserade företag är knutna till Skadejouren, vilket gör att rätt hjälp alltid finns tillgänglig, oavsett tid på dygnet.

Skadejouren i Skåne HB grundades 1992. Christian Ljung som både är ordförande i Skadejouren HB och avdelningschef för Bravida Elservice i Malmö, som Skadejouren är en del av,

berättar att Skadejouren är resultatet av ett samarbete mellan företag i olika branscher, som såg ett behov av att snabbt kunna hjälpa människor som drabbats av akuta problem i hem och fastigheter.

– Skadejouren har varit en del av Bravida sedan 1992 och är nu en naturlig del av organisationen. Vi samarbetar med Anticimex, Henda Byggservice och PULS som även är delaägare i Skadejouren HB. Vid behov av kompetenser har vi utöver detta samarbeten med ett antal underentreprenörer för att kunna lösa alla typer av uppdrag. Securitas sköter telefonpassningen vilket garanterar att det alltid finns personal som tar hand om våra kunder alla dagar på året. När vi fått tillräcklig information om vad som ska utföras skickas ärendet

vidare till lämplig entreprenör/partner efter aktuellt behov, berättar Christian Ljung.

FÖRMÅNLIGA AVTAL

Skadejouren utför jouruppdrag kopplade till el, vatten, ventilation, sanering, avlopp och avfuktning, och är även behjälpligt vid exempelvis inbrott där dörrar eller fönster har förstörts. De utför inga planerade jobb utan fokuserar på akuta insatser. Bland kunderna finner vi framför allt industrier, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och försäkringsbolag. Skadejouren bistår alla genom att avhjälpa problem under helger och efter normala arbetstider. Skadejouren erbjuder också förmånliga avtal till kunder som har särskilda krav och önskemål i samband med akuta situationer, till exempel avtalad inställelsetid eller rutiner anpassade efter kundens verksamhet .

– Vi står för skräddarsydda lösningar och tar ett helhetsansvar när olyckan är framme, såväl dagtid som nattetid. Just de akuta insatserna har blivit allt fler under senare år, vilket ställer höga krav på både Skadejouren och Bravida. Det

gäller att vi alltid är väl rustade när vi tar oss an olika situationer, understryker Christian Ljung.

VÄXANDE BEHOV

Christian inledde sin karriär som elektrikerlärling 1985 och har sedan dess utvecklats inom Bravida. De utbildar kontinuerligt sina medarbetare inom områden som el, tele, data, larm, inbrott, automation och digitala styrningar. Christian brinner för utmaningar, men också för företagets tillväxt, försäljning och utveckling.

– I Skadejouren siktar vi på att utvecklas ytterligare genom att införa nya kompetenser och attrahera fler samarbetspartners. Dygnet runt-service kommer att bli allt viktigare och mer efterfrågat framöver, liksom lösningar inom exempelvis kameraövervakning. Vi vill fortsätta sprida kunskap om vad Skadejouren kan erbjuda och på så sätt attrahera en ännu större kundkrets, avrundar Christian Ljung.

Intervju: Caron Pap Text: Örjan Persson

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 52 +46 40145202 | www.skadejouren.se

En extern ekonomiavdelning f ör tillväxtbolag

Conisco fungerar som sina kunders externa ekonomiavdelning. Då man, till stor del, har specialiserat sig på att arbeta med tillväxtbolag har man utvecklat en hög grad av flexibilitet för att kunna anpassa sig efter sina kunders behov.

Christina Olofsson har lång erfarenhet inom ekonomiområdet. För ungefär tjugo år sedan arbetade hon som ekonomichef på ett företag som då avvecklades.

- Jag fick mig en liten tankeställare och kom fram till att jag ville försöka dra igång något eget, berättar Christina. Sagt och gjort. 2003 grundade Christina Conisco AB, som idag fungerar som kundernas externa ekonomiavdelning. På Conisco har man ett stort fokus på att arbeta ihop i ett sammansvetsat team på totalt sex personer. Christina är ägare och VD, men är inte vidare intresserad av prestigen som kan följa med titlar. - Jag jobbar operativt, precis som mina

medarbetare, säger Christina. Conisco är numera ett familjeföretag, då även Emelie Rosdahl, som är Christinas dotter, jobbar i företaget. Emelies make, Niklas Rosdahl, jobbar också på företaget.

- Jag jobbade extra här under lov och liknande när jag var yngre. Jag har jobbat här från och till sedan dess. Efter några år på en revisionsbyrå återvände jag hit. Nu har jag jobbat här i fem år, säger Emelie.

TILLVÄXTBOLAGENS PARTNER

Conisco har, till stor del, specialiserat sig på tillväxtbolag. Detta underlättas av att bolaget sitter i Malmö Incubators lokaler. Malmö Incubator, som ofta kallas Minc och beskriver sig själva som ett ”Startup House i Malmö”, är en organisation som har specialiserat sig på att hjälpa startups komma igång med hjälp av nätverkande och liknande. Startups definieras, i hög grad, av föränderliga behov. Därför har Conisco utvecklat en hög grad av flexibilitet.

- Det är kul att jobba med tillväxtbolag. De kan fokusera på sin idé, så hjälper vi dem att ha koll på ekonomin, säger Niklas. Jobbet kommer med många utmaningar, men det är sådana utmaningar som Christina, Emelie, Niklas och deras medarbetare tycker är roliga.

- Man får vara på tårna och vara proaktiv. Vårt jobb handlar ofta om att uppmärksamma våra kunder rörande potentiella risker, säger Emelie. För att kunna hjälpa sina kunder på bästa möjliga vis är det viktigt att bygga starka relationer.

- Vi har blivit mer digitala i och med

pandemin, men det är enklare att upprätthålla och bibehålla goda relationer om man träffas personligen, säger Niklas.

GENERATIONSSKIFTE

Till sommaren ska Christina gå i pension. Då kommer Emelie och Niklas ta över driften av Conisco. Då flexibilitet och anpassningsförmåga är en stor del av arbetet, kommer stabilitet fortsätta att prioriteras inom själva bolaget.

- Vi är nöjda med storleken på gruppen vi har. Det är viktigt att ha en grupp där alla kan jobba tillsammans istället för att delas in i mindre grupper, där sammanhållningen blir lidande, säger Niklas. Emelie håller med:

- Vi har inga stora ambitioner att växa snabbt och mycket. Skulle det bli en tillväxt, ska det vara en stabil och långsam sådan.

Intervju: Wilhelm Walaker

Text: Andreas Ziegler

Konsulterna som bygger säljprocesser

Concito Consulting är ett konsultbolag som har specialiserat sig på att stödja sina kunders säljprocesser genom att etablera de första kontakterna med kunder. Detta innebär att Concitos kunder kan effektivisera sina säljprocesser. Företaget invigde nyligen ett nytt kontorshotell och planerar att fortsätta växa, bland annat genom samarbeten.

Jörgen Sjöstrands bakgrund innefattar studier inom ekonomi och juridik, vilket har lett till att han har jobbat en del med att bygga upp affärsverksamheter. För en tid sedan identifierade han ett behov inom säljprocesser.

- Jag insåg vikten av att använda erfarna säljare för att etablera de första kontakterna, så att våra kunder sedan kan dra nytta av exempelvis tekniska säljare. Jag såg även behovet av att stötta duktiga säljare som har svårt att nå potentiella kunder, berättar Jörgen.

info@conisco.se • www.conisco.se

Det hela utmynnade i grundandet av Concito Consulting, som drog igång sin verksamhet 2016.

- Det var en komplex uppgift att hitta och rekrytera erfarna säljare. Idag har vi femton anställda, vilket är en bra storlek för en specialbyrå, säger Jörgen.

Det har gått bra för Concito, särskilt under de senaste åren. Bland företagets kunder finner man bland annat Good Solutions, Sigma och Knowit. 2020 erkändes Concito som ett Nordiskt tillväxtföretag. Under pandemin blev företagets datadrivna tillvägagångssätt särskilt framträdande.

BYGGER SÄLJPROCESSER

Concito sysslar alltså med att etablera kundrelationer och säkerställa att dessa relationer bildas på ett sätt som passar in i sina kunders verksamheter. Det handlar alltså mycket om Customer Relationship Management (CRM), men det Concito gör går mer på djupet.

- Vi sysslar med helhetslösningar snarare än ”bara” CRM. Vårt arbete innefattar kartläggning av dialoger, upprätthållande

av kontakter och ökande värde för våra kunder, berättar Jörgen.

Idag har Concito kontor i både Stockholm och Malmö, där vi träffar Jörgen. Vi får även möjlighet att träffa Linnea Ceasar, en av säljarna på kontoret. Linnea har erfarenhet från försäljning inom optikbranschen och sökte sig till Concito för att hon ville ha en nystart i karriären. Det som lockade henne till företaget var möjligheten att fördjupa sin förståelse för säljprocessen.

Konferens och kontorshotell vid havet. Besök oss vid Dockan i västra hamnen.

www.workopolis.se

- Vi sätter tonvikt på att sälja själva mötet och etablera en stark initial kontakt, men vi följer även upp med kunder för att säkerställa att de är nöjda. Detta är en viktig drivkraft för tillväxt; att följa upp med kunden, vara proaktiv och hantera eventuella problem direkt är en del av vår metodik. Vår målsättning är att säkerställa att kunden har alla resurser som krävs för att framgångsrikt genomföra varje projekt, säger Linnea.

TILLVÄXT

Jörgen betonar att Concito är strukturerade, har erfarenhet och älskar sitt huvuduppdrag, att etablera nya kontakter. - Vi fokuserar på att vara lagom stora, med hög kompetens och lång erfarenhet bland våra medarbetare, säger Jörgen. ”Lagom stora” är, så klart, rätt relativt. När vi pratar med Jörgen i slutet av januari har man nyligen invigt ett nytt kontorshotell och har planer på att växa, bland annat genom samarbeten.

Intervju: Caron Pap

Text: Andreas Ziegler

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 53
NiklasRosdahl,ChristinaOlofssonochEmelieRosdahl.

Ultrarent vatten revolutionerar städbranschen

I städbranschen pågår ett ständigt arbete med att minska kemikalieanvändningen. I det avseendet är SWATAB ett företag i branschens framkant. SWATAB har utvecklat filtersystemet DIRO som med ultrarent, avjoniserat vatten tvättar och städar utan kemikalier, och med ett städresultat som överträffar traditionella, många gånger miljöskadliga, alternativ.

Malmöbaserade SWATAB – Scandinavian Water Technology AB – startades i Kristianstad och är sprunget ur idén om att tvätta och städa med hjälp av ultrarent, avjoniserat vatten. Tekniken användes tidigare av grundarna som drev ett företag i måleribranschen där de upptäckte fördelarna med ultrarent

vatten i samband med fasadtvätt. De såg potential i att införliva tekniken i tvättoch städprocesser, och beviljades patent 2016 och 2020. – Vi hade en tydlig ambition om att erbjuda ett kemikaliefritt alternativ för lokalvård som främjar både hälsa och

miljö. Vi fokuserade på att utveckla städtekniker och kvalitetsnormer för att förbättra yrkesutövningen inom lokalvård, där hållbarhet och användning av rätt vatten var centrala teman. Idag är processerna enklare och smidigare, för oss är det viktigt att kunna erbjuda lokalvårdare rätt arbetsverktyg och en bra arbetsmiljö. Vi uppmärksammar förändringar i branschen och förnyar regelbundet vårt utbud, säger Mats Marklund, VD för SWATAB.

DIRO-SYSTEMET

Under pandemin tog arbetet ytterligare fart när man i SWATAB började fokusera på att göra produkterna mer användarvänliga. De tog fram filtersystemet DIRO FS, vilket möjliggör städning och tvättning med ultrarent, avjoniserat vatten, utan kemikalier och där det är möjligt med lägre temperaturer.

– Det är ett system som främjar en hållbar utveckling eftersom vi i stället för att kompensera för utsläpp och energiförbrukning kan reducera dem, säger Mats Marklund.

Produktserien DIRO FS är ett konkret exempel på hur nya tekniska lösningar kan bidra till att nå uppsatta miljömål. Det producerar ultrarent, avjoniserat vatten, så kallat DIRO-vatten, och finns i olika storlekar. DIRO FS kopplas mellan inkommande vatten och en eller flera tvättmaskiner och tappkranar. Där omvandlas det till ultrarent, avjoniserat vatten, vilket innebär att joner som kommer från naturliga salter och mineraler tas bort och vattnet blir supermjukt med ett neutralt pH-värde. Med hjälp av DIRO-vatten blir moppar, städdukar och ytor helt rena utan någon som helst användning av kemikalier. DIRO-vatten finns även för prov i sprayflaska och är miljömärkt av Naturskyddsföreningen.

– Jag har jobbat i städbranschen i 25 år och har själv upplevt hudutslag när jag arbetat med traditionella rengöringsmedel. Det är oerhört positivt för både människor och miljö att den här tekniken har utvecklats och verkligen

fungerar, säger Ruza Spajic, lokalvårdare med ett mångårigt förflutet i städbranschen.

TILLVÄXT- OCH UTVECKLINGSPOTENTIAL

SWATAB är sedan 2023 ett helägt dotterbolag i Sandberg Development.

Det är ett led som ligger helt i linje med koncernens satsning på vattenteknik.

Här finns, menar Mats Marklund, stor tillväxt- och utvecklingspotential.

– Det var en av anledningarna till att jag

sökte VD-posten i SWATAB. Idag har vi återförsäljare över hela landet, och vi märker att intresset för den här tekniken bara fortsätter att växa, konstaterar Mats Marklund som, liksom företaget i stort, hela tiden blickar framåt mot nya möjligheter.

– Framöver kommer vi att fokusera en hel del på vattenhantering inom tvättprocesser. Ett nytt koncept kallat Total Water Management har väckt vårt intresse.

Intervju: Caron Pap

Text: Örjan Persson

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 54
MatsMarklundochRuzaSpajic.

När ridån går upp måste allt fungera

Dagens evenemangspublik ställer allt högre krav på att bli underhållen. Det ställer i sin tur stora krav på aktörerna som ligger bakom evenemangen. Priebe-ScanRig är ett exempel. Här jobbar de med scenmekanik, ett arbete som kräver stor innovationsförmåga och flexibilitet.

Vi träffar Aart Gigengack som är en av delägarna i Priebe-ScanRig AB.

– Vi är varken störst eller minst i branschen. Vi har dock nischat oss på scenmekanik, ett område där vi kan leverera totalentreprenader. Det kan handla om allt från stolar och akustikskärmar till scener, ridåer och upphängningar för lampor och högtalare. Det rör sig till exempel om specialutrustning för teatrar, inte minst lyftsystem för ljud, ljus och teknik, med höga krav på ljudnivåer och säkerhet, berättar Aart och förklarar att företaget har agenturer i både Sverige och Norge, samt leverantörer i exempelvis England, Slovakien, Schweiz, Nederländerna och Tyskland.

– Vi levererar produkter men utför även installationer och åtar oss hela projekt då vi ansvarar för hela den mekaniska infrastrukturen för exempelvis teatrar, konserter, evenemang och kongresser. Vi genomför också projekt med stora svenska företag som jobbar internationellt, upplyser Aart.

ALLA PROJEKT LIKA VIKTIGA

Aart Gigengack har lång erfarenhet av branschen. 2003 arbetade han på Eurovision Song Contest i Riga där han träffade sin svenska sambo. Fyra år senare flyttade han till Sverige från Nederländerna. 2013 startade han företaget ScanRig. Kim Ekblad, som idag är delägare i Priebe-ScanRig tillsammans med Aart, drev tidigare Priebe Scanteknik. Duon slog sig samman 2019.

– Kim jobbade med projekt och installation medan jag fokuserade på försäljning av produkter som Priebe använde vid sina installationer. Det blev tydligt att en sammanslagning vore bra, och den har också visat sig vara väldigt lyckosam, konstaterar Aart. Han berättar vidare att Priebe-ScanRig jobbar med stora byggentreprenörer som väljer att anlita företaget eftersom de då

erhåller en helhetslösning från en specialist inom området.

– Vi jobbar med både små och stora projekt, alla är lika viktiga för oss. Sedan starten har vi jobbat för bland andra Malmö Opera, Stockholms Stadsteater och Folkets Hus i Älmhult. Det är en stor bredd, konstaterar Aart Gigengack och tillägger att de också säljer en hel del scenrelaterade produkter och lösningar, vilka alltid går i svart. Arrangörer av Melodifestivalen är en i sammanhanget trogen kund.

STENHÅRDA DEADLINES

I Priebe-ScanRig jobbar de med stor flexibilitet, vilket, enligt Aart, är en nödvändighet.

– Våra kunders deadlines är stenhårda. Det kan handla om ett produktionsbolag som öppnar en föreställning en given dag, då kan vi förstås inte meddela att något dröjer – allt måste vara klart i tid.

Vi jobbar hårt i en smal bransch. Gör vi ett bra jobb kommer kunderna tillbaka, ryktet sprider sig snabbt, säger Aart Gigengack.

Han lyfter i sammanhanget fram den tolv man starka personalstyrkan som han ser som företagets främsta resurs.

– Jag är oerhört nöjd med medarbetarna, alla tar sitt ansvar. Tillsammans företräder vi både erfarenhet och kunskap. Det är en väldigt informell bransch där ingen går omkring i kostym. Det är en rolig bransch att jobba i, något av en livsstil, och det är få som lämnar den, säger Aart.

Han trivs med jobbet, med att träffa människor.

– Det är människorna som gör branschen, det är roliga historier, tidspress, konstiga idéer – det är det som gör det roligt, tycker Aart som ser positivt på företagets framtid.

Ett projekt han lyfter fram är arbetet med Stadshuset i Lund där Priebe-ScanRig bidrog med allt från stolar till skärmar och annan teknik.

– Dagens evenemangspublik ställer allt högre krav på att bli underhållen, vilket i sin tur kräver att arrangörerna investerar både tid och pengar. Mot den bakgrunden har vi alla förutsättningar att fortsätta växa.

Intervju: Wilhelm Walaker

Text: Örjan Persson

Snabba och säkra saneringsinsatser vid brand- och vattenskador

Brand- och vattenskador ställer till enorma problem och kräver åtgärder av professionella aktörer för att minimera dess verkningar. Vi finner en sådan i Ocab som med fem decennier bakom sig i branschen utför sanerings- och rengöringsuppdrag enligt konstens alla regler.

Med mer än 50 års erfarenhet av sanerings- och rengöringsuppdrag är Ocab en engagerad problemlösare efter framför allt brand- och vattenskador. Sedan starten 1964 har Ocab vuxit till en rikstäckande aktör med 50 kontor från Kiruna i norr till Ystad i söder. Sammanlagt arbetar cirka 900 personer med att varje dag rädda värden och avlägsna farliga ämnen på ett säkert sätt. Arbetet sker i regel i nära dialog med såväl försäkringsbolag och fastighetsbolag som privatpersoner.

KOMPLETTA ÅTGÄRDER

På Ocab i Malmö träffar vi Christian Carlsson som är marknadsområdeschef för Ocab i Malmö och Ystad. Han berättar att Ocab tar hand om fastigheter

och lösöre i samband med brand- och vattenskador genom att ikläda sig rollen som projektledare och driva hela saneringsprocessen på ett hållbart sätt och med rätt åtgärder för att påverka miljön i så liten utsträckning som möjligt. I dessa sammanhang, poängterar Christian, är det förstås en fördel om Ocab kan komma in i projekten i ett så tidigt stadium som möjligt.

– Vi delar insikter om ekosystemaspekterna och jobbar med en stående ambition om att rädda material i stället för att riva. Det är i sammanhanget viktigt att förstå och agera utifrån både ekonomiska och kundens perspektiv, påpekar Christian.

Ocab tvättar, genomför rivningsarbeten och kan sanera miljöfarliga ämnen som asbest och PCB. Beträffande vattenskador gör Ocab först en fuktutredning varpå de tar fram en fuktskaderapport med åtgärdsförslag. Därefter friläggs fuktskadade delar av skadan och en avfuktning genomförs inför återställandet. Ocab arbetar efter Arbetsmiljöverkets regelverk med en personal som är kunnig och utbildad för att utföra saneringsuppdrag.

– Vi har varit noga med att rekrytera rätt kompetens och därmed sett till att alltid ligga i framkant när det gäller exempelvis digitalisering och hållbarhet. Vi involverar våra kunder i projekten och strävar samtidigt efter kontinuerlig utveckling, inte minst avseende digitala möjligheter, säger Christian Carlsson.

UTREDER, KONTROLLERAR, ANALYSERAR

Ocab jobbar också inom området man kallar byggnadsmiljö där man bland annat utför utredningar kring inomhusmiljöer, fuktutredningar, provtagningar och analyser av byggnadsmaterial och luft. Resultaten utgör grunden till en rapport med åtgärdsförslag till fastighetsägaren. En annan del av Ocabs verksamhet är rivning i samband med olika typer av renoveringar. De jobbar också med industrisanering då de rengör allt från lokaler till maskiner – åtgärder som bland annat minimerar risken för brand, men också minskar behovet av underhåll och främjar en god arbetsmiljö i fastigheten.

Ocab kan härutöver tvätta fasader och tak, utföra klottersanering, rengöra venti-

lationsanläggningar, blästra och utföra golvslipning och annan golvvård. De erbjuder dessutom jour dygnet runt, alla dagar i veckan, och har ramavtal med ett flertal försäkrings- och fastighetsbolag.

– Gemensamt för alla våra insatser är ett tydligt fokus på hållbarhet. Vi strävar hela tiden efter att minska våra koldioxidavtryck och använda miljövänliga material. Att möta och förbättra vårt ekologiska fotavtryck från start till mål är en viktig del av hela bolagets strategi, understryker Christian Carlsson.

I FRAMKANT

Ocab Syd sysselsätter 90 anställda. En stark familjekänsla genomsyrar arbetsplatsen, och enligt Christian är samarbetet inom gruppen avgörande för framgång.

– Att hitta kompetent personal är en ständig strävan, och internutbildning är en viktig del av att säkerställa att teamet är uppdaterat. För att bibehålla hög kvalitet i arbetet och möta både kundens och personalens behov fokuserar vi på att hela tiden hålla oss uppdaterade om vad som händer i branschen, säger Christian Carlsson.

Christian Carlsson.

Hans bild bekräftas av en av Ocab Syds fukttekniker, Alexander Brolin, som arbetat på Ocab sedan 2019. Han tycker att atmosfären på Ocab präglas av gemenskap och frihet i arbetet. – Vi engagerar oss mycket i att lära oss nya tekniker, inte minst mot bakgrund av att man idag inte bygger på samma sätt som förr. Miljöhänsyn är viktigt men vi försöker också ha roligt på jobbet och alltid vara där för varandra när hjälp behövs. Det handlar om att vara flexibel. Arbetslaget här är starkt och det är verkligen ett bra gäng, säger Alexander med stort eftertryck.

Intervju: Caron Pap

Text: Örjan Persson

Ocab Sydost AB

Singelgatan 12

212 28 Malmö

Tel: 040-680 82 50

E-post: syd@ocab.se

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 55 A company located in the south and central parts of Sweden that plan, develop, manufacture, supply, install and maintain stage and rigging technology for the entertainment industry. psrig.com A company located in the south and central parts of Sweden that plan, develop, manufacture, supply, install and maintain stage and rigging technology for the entertainment industry. psrig.com
SANERING • SKADESERVICE • AVFUKTNING • BYGGNADSMILJÖ • JOUR

Smartare IT i digitaliseringens tid

Som företagare kan det vara svårt att veta hur man ska hantera sin IT. Det är här Ctrl Alt Konsult kommer in. Företaget har specialiserat sig på att hjälpa företag med exempelvis inköp, drift och support rörande IT.

- Jag är övertygad om att min kunskap kan spara företag både tid och pengar genom att förhandla bättre avtal och föreslå ändringar i arbetsmetoder, säger Joacim Mårtensson, som driver Ctrl Alt Konsult.

Joacim Mårtensson har en mycket mångfacetterad bakgrund. Han har bland annat arbetat som butikssäljare, vårdare på Kriminalvårdsanstalten i Malmö, supporttekniker, systemkonsult och slutligen som key account manager. Hans yrkesliv har handlat lika mycket om teknisk kompetens som social kompetens.

- Jag älskar att skapa kontakt med människor och företag, lyssna på deras berättelser och hjälpa dem att realisera sin potential, säger Joacim. Efter att ha jobbat som anställd i 30 år bestämde sig Joacim för att starta eget företag 2017. Företaget fick namnet Ctrl Alt Konsult AB, efter det välkända kortkommandot CTRL+ALT+Delete som ofta kan vara en lösning när en dator ”hänger” sig.

- Min vision är att använda min samlade erfarenhet och kunskap för att fungera som en extra resurs och kompetenskälla för företag. Målet är att avlasta den personal som hanterar IT-support, så att företagen kan fokusera på sina kärnkompetenser, säger Joacim.

BRETT TJÄNSTEUTBUD

Ctrl Alt Konsult har ett brett tjänsteutbud. Det hela börjar med att Joacim skapar sig en överblick över verksamheten.

- Genom att analysera och förstå hur företagen arbetar kan jag erbjuda förslag och planera och genomföra förbätt-

ringar enligt deras önskemål. Jag är övertygad om att min kunskap kan spara företag både tid och pengar genom att förhandla bättre avtal och föreslå ändringar i arbetsmetoder, säger Joacim. Som företagare kan det vara svårt att veta exakt vad för sorts IT-miljö man behöver. Joacim hjälper därför sina kunder med inköp, det vill säga att välja rätt hårdvara och mjukvara.

- Jag samarbetar med pålitliga leverantörer och anpassar mig efter kundens behov. Jag kan sedan fungera som en extern IT-avdelning och se till att IT-miljön är uppdaterad och fungerar effektivt, berättar Joacim.

LÖSNINGSORIENTERAD

Joacim arbetar lösningsorienterat och hjälper kunderna med precis det de

behöver. Somliga kunder kanske bara behöver hjälp med IT-support medan andra bara behöver hjälp med inköpet av IT-lösningar.

- Jag är flexibel och anpassar mig efter kundernas behov utan att vara bunden till exempelvis specifika märken. Jag arbetar med både PC och Mac, säger Joacim.

Joacim avslutar på samma ställe som han inledde intervjun, det vill säga med den sociala biten:

- Jag strävar efter att skapa positiva kundrelationer genom att vara lyhörd, lösningsorienterad och snabb att hantera eventuella problem. Jag vill fortsätta lära mig mer om kundernas behov, exempelvis genom att sätta mig in i hur AI-tekniken fungerar för att kunna erbjuda de bästa lösningarna för kunder som känner att de kan ha ett behov av detta.

Intervju: Caron Pap

Text: Andreas Ziegler

Expert på skyltar i över hundra år

Roos Neon Produktion började tillverka skyltar redan 1916 och har idag ett brett utbud kopplat till skyltning. Man erbjuder helhetslösningar i ett stort antal material. Endast kreativiteten sätter gränserna för vad man kan göra för sorts skyltar.

Ragnar Roos var son till en målarmästare och grundade Roos Skyltreklam i Västerås 1916. Inledningsvis handmålade man skyltar och fokuserade på glasskyltar invändigt belysta med glödlampor. På 30-talet slog neonskyltar igenom som en trend och företaget bytte namn till Roos Neon. Företaget växte snabbt de kommande åren och blev en av de största skyltfabrikerna i Norden.

- En av våra klassiska skyltar var Osramskylten på Stureplan i Stockholm som sattes upp 1952. Det var Sveriges första ”skrivande” skylt, berättar Jimmie Grunde, som har arbetat som grafiker på företaget sedan 2015.

STORT UTBUD

Roos Neon Produktion AB fortsätter tillverka skyltar än idag. Utbudet av produkter och tjänster är väldigt brett idag och utöver att tillverka plåtskyltar och neonskyltar, finner man även banderoller, rollups, LED-skyltar för kommuntavlor för exempelvis infarter och 3D-skyltar i material som MDF, plexi och metall i utbudet. Utöver att tillverka skyltar med företagsnamn, tillverkar man även stora banderoller på byggställningar som täcker hela fasader.

- Vi sysslar även med fordonsdekor och foliering av vägg- och glasytor. Vi samarbetar också med konstnärer för offentlig utsmyckning, bland annat Sara Sjöbäck och Julia Bondesson, säger Jimmie.

KREATIVITET UTAN GRÄNSER

Roos Neon har utökat sin verksamhet digitalt för att nå en bredare kundkrets. Det var av denna anledning som Jimmie anställdes. Som Ateljé- och produktionsansvarig har han många olika arbetsuppgifter.

- Jag arbetar som tecknare och tar hand om ritningar och skisser. Min arbetsvardag är varierad och kan bestå av

Konsulten som har kontroll på allt

• Vi ser till att ni får bäst värde på er IT-investering

• Över 30 års erfarenhet från IT-branschen

• Service/Support/Installation

• IT-support med RUT-avdrag till privatpersoner

• Skrivare, MFP, tillbehör till skrivare

• Nätverk, WiFi, Fiber

• PC/Macintosh

ritande, framtagande av logotyper samt arbetsledning, inköp, planering och kundkontakter, berättar Jimmie. Jimmie fortsätter med att berätta lite om hur själva processen att ta fram skyltar och liknande produkter brukar gå till: Vi samarbetar med kunderna, tar in deras input och tar fram ett förslag som

Telefon: 0733 932300

joacim@ctrl-alt.se | www.ctrl-al.se

presenteras för dem innan produkten färdigställs. Vi ser gärna att kunderna kommer till ateljén, så att vi gemensamt kan ta fram alternativa lösningar. Detta har gett gott resultat, både för oss och kunden.

Roos Neon har alltså över hundra års erfarenhet av att arbeta med skyltar.

Genom åren har man samarbetat med många både små och stora företag. - Kundens tillfredsställelse genom hela processen, från planering till montering, har högsta prioritet för oss. Så har det alltid varit, avslutar Jimmie.

Intervju: Caron Pap Text: Andreas Ziegler

Grundat

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 56
info@roosneon.net www roosneon.net Kontakta Jimmie 0790-06 56 93 Per 0708-43 72 01

De bygger vår ladd-infrastruktur

Kraft & Montage i Syd AB grundades med ambitionen att kunna erbjuda bästa möjliga service kopplad till just energi och montage. Företaget har nått stora framgångar och är en viktig spelare i utbyggandet av laddstationer och batterilagring. Med andra ord bygger de ut den laddinfrastruktur som är av avgörande betydelse när allt fler fordon och verksamheter elektrifieras.

Martin Hansson har över tjugo års erfarenhet av elbranschen. För några år sedan bestämde han sig för att grunda eget bolag tillsammans med tre andra montörer. Företaget heter Kraft & Montage i Syd AB.

- Bolaget bildades med ambitionen att erbjuda förbättrad service åt kunderna, säger Martin.

STORA PROJEKT OCH KUNDER

Elektrifieringen av fordon har lett till ett

stort behov av en laddinfrastruktur, som sträcker sig över hela landet; om exempelvis byggföretag eller åkerier ska kunna ha någon sorts räckvidd, krävs det att de har tillgång till laddstationer. Kraft & Montage i Syd spelar en viktig roll i detta arbete.

- Vi har framgångsrikt byggt Sveriges största ladd-depå för tunga fordon. Vårt första stora projekt, värt 16 miljoner kronor, var för Öresunds Kraft, berättar Martin.

När vi pratar med Martin i slutet av januari berättar han att man har flera pågående projekt, inklusive byggandet av depåer i Perstorp och Hörby. Man är även verksamma på batterilager och flera stora anläggningar. Långvariga samarbeten och avtal är en viktig nyckel till företagets framgångar.

- Vi har avtal med exempelvis Öresundsbron, för vilka vi tar hand om drift och teknik. Soltech är en viktig samarbetspartner. Vi har bland annat byggt anläggningar åt Varberg Energi och Nyberg Energi som underentreprenör åt Soltech, berättar Martin.

BRA SERVICE

Ambitionen att erbjuda bästa möjliga service genomsyrar Kraft & Montage i Syd.

- Vi kan ta totalentreprenaden för våra projekt och projekterar och levererar allt. Vår unika förmåga att snabbt lösa problem och vara proaktiva har varit avgörande för våra framgångar, säger Martin. Elektrifieringen utvecklas snabbt. Därför har Kraft & Montage i Syd ett starkt engagemang för den tekniska utvecklingen. Att få in rätt kompetens i organisationen har varit avgörande. Sedan starten har man utökat teamet med fyra nya medarbetare per år. När vi pratar med Martin i slutet av januari sysselsätter företaget 13 medarbetare. I mars ansluter

ytterligare en montör till företaget. Rekryteringen av kompetenta medarbetare, som även besitter rätt personliga egenskaper, är en av de stora utmaningarna som företaget står inför.

- Vi värdesätter socialt ansvar och individens initiativtagande för att lösa problem, säger Martin.

I juni 2023 flyttade Kraft & Montage i Syd till nya lokaler. Denna flytt markerade lite av en ny era för företaget.

- Nu strävar vi efter att mogna som företag, avslutar Martin.

Intervju Caron Pap

Text: Andreas Ziegler

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 57 LEDANDE INOM KRAFT OCH MONTAGE KRAFT OCH MONTAGE I SYD erbjuder tjänster inom kraft och industrisektorn – allt från totalentreprenad till mindre installationer. Vi har gedigen erfarenhet med många år i branschen och kvalitet är något som vi värderar högt. 0730 - 87 28 67 | info@kraftochmontage.se

Högkvalitativa hissar i 30 år

ALT Hiss firar sitt 30-årsjubileum i år och har mycket att fira. Företaget är känt för sina högkvalitativa lösningar, som tillverkas i Alvesta med Sveriges enda fabrik för konventionella hissar. I Malmö började man med två medarbetare som sålde, installerade och ansvarade för service. Idag är man 26 medarbetare i regionen, där man även jobbar mycket med att modernisera gamla hissar.

ALT Hiss grundades 1994 i Alvesta av fyra arbetskamrater. Utöver att erbjuda konventionella hissar, utvecklade man en smalhiss med unika inbyggnadsmått och drivsystem. Detta var början på företagets framgångssaga. 1998 öppnade man ett kontor i Göteborg, vilket var det första av många kontor runtom i landet. 2005 öppnade man ett kontor i Malmö. Nicklas Nilsson, som är regionansvarig idag, berättar lite om de tidiga dagarna:

- På den tiden hade jag en kollega som ansvarade för service medan jag själv hade ansvar för nyinstallationer. Vi sålde och utförde alla jobb själva.

ALT Hiss har en historia som definieras av utveckling och förändringar. Runt 2013 tog man fram en ny hissmodell kallad OPTIMA, med standardmått för bostads- och kontorshissar, då mycket av efterfrågan bestod av standardhissar.

I Malmö har man haft mycket god till-

växt. En betydande milstolpe var när man flyttade till sina nuvarande lokaler på Hästskogatan för två år sedan. Idag sysselsätter verksamheten 26 medarbetare. Nicklas menar att hissbranschen är lite speciell.

- Arbetsuppgifterna varierar stort och det finns alltid nya utmaningar. Inom hissbranschen sägs det ofta att om man stannar i branschen i ett år, stannar man oftast livet ut, säger Nicklas.

MODERNISERING AV HISSAR

Nu för tiden utför ALT Hiss många speciallösningar. För närvarande utgör 75 % av uppdragen moderniseringar av hissar. Detta arbete innebär att man tar fram nya hissar som ska ersätta befintliga eller byter vitala delar på gamla hissar.

- Vi har exempelvis ett pågående projekt med LKF på Klostergården i Lund där vi ska renovera två hela gårdar, med

femton hissar, under fyra år, berättar Nicklas.

ÖPPENHET

Det finns väldigt mycket kompetens, men även engagemang, bland medarbetarna på ALT Hiss.

- Kompetensen omfattar både elektriska och mekaniska aspekter. Det är viktigt att vara intresserad och nyfiken och att vara villig att lära sig nya produkter i den här branschen, säger Nicklas. ALT Hiss betonar stabilitet, öppenhet och kommunikation.

- Vi vägrar låsa upp kunder efter vi har levererat hissen. Vi förespråkar ett öppet system där andra kan sköta hissen, säger Nicklas.

Denna inställning, kombinerad med medarbetarnas engagemang, har lett till ökad försäljning och till och med försäljningsrekord under 2023. När företaget nu firar sitt 30-årsjubileum ser framtiden sannerligen ljus ut.

Intervju: Caron Pap Text: Andreas Ziegler

Hållbara kyl- och värmelösningar över hela Skåne

Butiker, kontor, industrier – behovet av moderna kyllösningar finns överallt, och här spelar en aktör som TR Kyl en viktig roll. Företaget levererar kompletta lösningar, samt servar och underhåller både kyl- och värmeanläggningar, för en kundkrets som sträcker sig över hela Skåne.

TR Kyl etablerades redan i mitten av 1980-talet och blev en del av Klimatreglering AB 2013. Klimatreglering med dotterbolag blev i sin tur uppköpt i maj 2022 av Nordic Climate Group (NCG), bestående av 60 kylbolag i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Skottland, med totalt 1 250 medarbetare och en total omsättning på 3,7 miljarder kronor. Det är något som Robert Szücs Johansson, operativt ansvarig för TR Kyl AB, ser som ett lyft för företaget. – Att vara en del av Nordic Climate Group öppnar för bättre affärer med mer förmånliga inköpsavtal, rikstäckande kundavtal och samarbeten mellan företagen. Gruppen har också en egen skola, NCG Academy, för vidareutbildning av befintliga tekniker, men även med uppgift att skola om personer från andra branscher mot bakgrund av bristen på kyltekniker i branschen, berättar Robert.

BÅDE KYLA OCH VÄRME

Lång erfarenhet och bred kompetens har format en stark och framstående aktör i branschen för kyl- och värmelösningar i södra Sverige. Såväl verksamhet som omsättning har vuxit, TR Kyl representerar idag ett koncept kring kompletta kyllösningar, inklusive service och underhåll av befintliga anläggningar. – Vi jobbar med allt från kylrum till komfortkyla i bland annat butiker, kontor och industrier. Våra insatser inkluderar bland annat planering, projektering, installation och försäljning av alla typer av kylanläggningar. Tack vare vår tekniska kompetens och långa erfarenhet kan vi skräddarsy lösningar utifrån varje kunds specifika behov. Härutöver arbetar vi med både värme-

pumpar och andra värmeanläggningar, upplyser Robert Szücs Johansson.

I FRAMKANT

TRKyl servar en kundkrets som sträcker sig över hela Skåne. Den domineras av fastighetsägare och andra större aktörer för vilka TR Kyl med sina lösningar och service kan bidra till maximering av intäkter, inte minst tack vare moderna och energisnåla lösningar.

– Hela kylbranschen är under ständig förändring. Det blir ett allt tydligare fokus på klimat och hållbarhet och där känner vi att vi ligger långt fram. Vi jobbar till exempel med program för energieffektivisering och installation av miljövänliga system med naturliga köldmedel, säger Robert Szücs Johansson.

Han framhåller det personliga engagemanget gentemot kunderna som en av TR Kyl AB:s främsta konkurrensfördelar. Genom personliga kontakter skapas trygghet genom hela processen.

SAMMANSVETSAT TEAM

Robert Szücs Johansson har arbetat i TR Kyl sedan 2018. Han har lång erfarenhet av teknikbranschen och kan konstatera att bolaget under hans ledning har ökat sin omsättning från 5 till 13,5 miljoner kronor. Han lyfter dock fram personalen som bolagets allra främsta resurs och berättar att de hela tiden håller sig uppdaterade om branschens utveckling genom kontinuerlig utbildning. Marcus Nilsson är en av företagets anställda. – Jag har ett stort intresse och engagemang för yrket. Jag uppskattar problemlösandet som jobbet medför, liksom vårt

fokus på hållbarhet som ju är en nyckelfaktor för både branschen och företagets framtid. Det gäller att hela tiden vara medveten om samhällets behov och utvecklingen på marknaden, säger Marcus.

Liksom Robert Szücs Johansson tror han på en fortsatt god utveckling för TR Kyl.

– Vi har byggt upp en stabil krets av återkommande kunder och ett team där sammanhållning och ömsesidig support lägger grunden till vår framgång. Vi känner att vi är en viktig aktör i den pågående utvecklingen i kylbranschen och vi vill även fortsättningsvis vara en framträdande aktör i densamma, avrundar Robert Szücs Johansson.

Intervju: Caron Pap

Text: Örjan Persson

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 58 040-964020 | info@trkyl.se | www.trkyl.se 040-187180 | info@klimatreglering.se | www.klimatreglering.se
- för alla miljöer www.althiss.se

Ett byggf öretag i takt med sin samtid

Från Malmö utgår verksamheten i SydGripen Entreprenad AB, ett komplett byggföretag med en kompetensbredd som sträcker sig över flera olika områden. Byggservice, totalentreprenader, elinstallationer, poolbyggnation och -service är företagets specialiteter.

Vi träffar Carl Klimfors som är ekonomiansvarig och en av delägarna i Malmöbaserade SydGripen Entreprenad AB. Han hade erfarenhet från flera olika branscher, bland andra IToch byggsektorn, när han förra året gjorde entré i SydGripen, ett företag som sedan starten har reviderat och anpassat sitt koncept i takt med omvärldens förändringar, inte minst i samband med pandemin.

– Det har varit både utmanande och

intressant, vi har utökat vårt fokus på mer avancerade och omfattande renoveringsprojekt och helhetslösningar, säger Carl Klimfors.

STÖRRE PROJEKT

SydGripen Entreprenad startades 2017 och fick en flygande start via avtal med ett flertal byggföretag. För en tid sedan omstrukturerades verksamheten till att fokusera på en starkare bredd och sedan dess har SydGripen deltagit i ett flertal större byggprojekt och utvecklat goda samarbeten med arkitekter. Byggservice, totalentreprenader, elinstallationer, poolbyggnation och -service är företagets specialiteter.

– Vi är mycket starka inom dessa områden, inte minst beträffande pooler där vi erbjuder helhetslösningar som även inkluderar eftermarknaden. Vår långa erfarenhet och nära samarbeten med arkitekter är också faktorer som lagt grunden till en god utveckling. Våra kunder värdesätter vår förmåga att hantera hela byggprocessen och erbjuda olika nivåer av tjänster, säger Carl Klimfors.

FRAMHÅLLER PERSONALEN

SydGripen Entreprenad har flera pågående projekt, bland annat renoveringen av ett hus i södra Skåne byggt 1860 där de kombinerar modern komfort med traditionell stil. Här jobbar de nära både

kunden och arkitekten med målet att skapa unika lösningar. Carl vill i sammanhanget gärna framhålla bolagets medarbetare, varav fem har varit med sedan starten. – Vår rekryteringsprocess är noggrann, vi söker efter personer med ett genuint intresse och engagemang snarare än specialiserad kompetens. Det har byggt en tajt grupp med starka band där vi framhåller vikten av både arbete och privatliv, säger Carl.

Han spår en fortsatt god utveckling och

konstaterar att orderböckerna är fyllda fram till maj månad. Ambitionen är organisk tillväxt i en lagom takt. – Vi har flyttat till nya lokaler och planerar att lansera ett showroom för att kunna erbjuda våra kunder en visuell upplevelse av våra tjänster och produkter. Vi ser fram emot att fortsätta växa med långsiktiga perspektiv, säger Carl Klimfors.

Intervju: Caron Pap Text: Örjan Persson

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 59 Lockarps Kyrkoväg 32A 238 41 Oxie 040 – 16 39 20 info@sydgripen.se www.sydgripen.se
Carl Klimfors. Ettpoolbyggeunderresansgång.

En f örebild i elbranschen kring hållbarhet och energismarta lösningar

Elinstallationer Södra Sverige AB är ett företag som onekligen verkar i takt med sin samtid. Energi för framtiden, lyder bolagets filosofi, vilken tar sig uttryck i, utöver traditionella elinstallationer, professionella insatser kring solceller och lagring, elbilsladdning, energieffektiv belysning samt gemensam el, så kallat IMD.

– Vårt fokus ligger på hållbarhet och energismarta lösningar, säger bolagets VD Johan Olsson.

I Elinstallationer Södra Sverige AB är budskapet tydligt: här vill de bidra med smarta energilösningar för framtiden. Därför fokuseras verksamheten på, utöver traditionella elinstallationer, professionella insatser kring solceller och lagring, elbilsladdning, energieffektiv belysning samt gemensam el, så kallat IMD.

– Vi brinner för hållbarhet och energismarta produkter och tjänster. Vi prioriterar sol- och laddningslösningar och jobbar till exempel med lösningar för individuell mätning och debitering. För

oss känns det viktigt att kunna leverera produkter som vi kan stå för och som är hållbara på sikt, säger Johan Olsson, VD, tillika grundare av Elinstallationer Södra Sverige.

TOG STEGET

Johan startade företaget 2016 efter att ha börjat jobba som elektriker direkt efter avslutade gymnasiestudier. Han arbetade som installationstekniker på ett flertal företag och fick sedermera möjligheten att utvecklas till serviceprojektledare efter ett byte till en större organisation.

– Jag kände att jag ville fortsätta utvecklas men också att jag behövde självständighet. Min familj består av entreprenörer och för mig handlar det om frihet och formning. Att starta eget företag var ett stort steg, men det kändes rätt och roligt. Visst har det varit utmanande att stå på egna ben men jag har aldrig ångrat beslutet, säger Johan som sedermera anställde sin första medarbetare, yngre brodern Emil.

Han berättar att företaget genom åren har genomfört åtskilliga uppdrag av varierande omfattning.

– För oss har det alltid varit viktigt att göra jobbet rätt från början, det är avgörande för att undvika återbesök och för att säkerställa en positiv kundupplevelse. För mig är kvalitet och leverans på en specifik nivå viktigt, och min erfarenhet är att det inte alltid är lika lätt att upprätthålla detta i stora företag, menar Johan Olsson.

LYFTER FRAM PERSONALEN

Elinstallationer Södra Sverige täcker ett upptagningsområde som i huvudsak sträcker sig från Ängelholm i norr

Varmt och kallt i Malmö

Mikael Lemheden, som är platschef för Francks Kylindustri i Malmö, sätter huvudet på spiken när han beskriver företagets uppgift som att se till att det är varmt där det ska vara varmt och kallt där det ska vara kallt. De senaste åren har företaget haft ett starkt fokus på tillväxt. Just nu letar man efter fler kyltekniker.

Francks Kylindustri grundades 1950 och har sedan dess legat i framkant när det kommer till utvecklingen av industritekniska lösningar kopplade till kylteknik.

- Vi arbetar med flera olika områden inom kylteknik, inklusive industriell kyla, butiker och villavärmepumpar; vi ser till att det är varmt där det behöver vara varmt och kallt där det behöver vara kallt, säger Mikael Lemheden, som är platschef i Malmö. Mikael blev intresserad av kylteknik under gymnasietiden på Universitetsholmens Gymnasium i Malmö.

- Det krävs bred kompetens för att arbeta inom kylteknik, som omfattar allt från el-kunskap och VVS till kyltekniska kunskaper. Det är en mycket utvecklande bransch, säger han. Mikael började på Francks Kylindustri efter studenten 2009. Under sin praktik inspirerades han av den breda kunskapen inom företaget. Han nämner bland annat Peter Pålsson, som hjälpte honom och delade med sig av sin kunskap.

- Vi satsar mycket på att ha en stark gemenskap inom organisationen. Det är viktigt att öppet diskutera och dela kunskap inom företaget, säger Mikael. Det är mycket tack vare denna företagskultur som Mikael har kunnat utvecklas och klättra i företaget. Sedan januari 2023 är han en kombinerad arbetsledare och kyltekniker.

SERVICE

Francks Kylindustri har ett starkt fokus på långvariga kundrelationer. Dessa relationer är fördelaktiga för alla parter, då de avtal som man har med sina

till Trelleborg i söder. Merparten av uppdragen sker i trakterna kring Malmö och Lund. Verksamheten sysselsätter idag sju anställda som Johan gärna framhåller lite extra.

– De är seriöst engagerade, jordnära och personliga. Trygghet och kvalitet är centrala värden för oss i hur vi utför våra uppdrag, säger Johan som lägger stor vikt vid personligheter när han rekryterar nya medarbetare.

– Självklart är även grundläggande erfarenhet viktig men därutöver kan vi stå för nödvändiga utbildningar. Vi vill skapa en familjekänsla med hög trivsel och lojala medarbetare.

Johan Olsson berättar avslutningsvis att de framöver siktar på att erhålla fler uppdrag från inte minst bostadsrättsföreningar samt göra tydligare satsningar på nyinstallationer och service. – Vi ska fortsätta växa och därför lär vi också anställa fler medarbetare framöver.

Vi har massor att göra och flera spännande projekt på gång, inte minst inom hållbarhet och energieffektiva lösningar där vi känner att vi verkligen kan bidra.

Intervju: Caron Pap

Text: Örjan Persson

kunder inkluderar både förebyggande underhåll och akutservice, som är avgörande för långvarig och pålitlig drift av systemen. I Malmö har man avtal med ett antal fastighetsförvaltare och butiker. - Vi strävar efter att säkra avtal med våra kunder för att skapa stabilitet. Det är viktigt att vara starka beslutsfattare och snabbt svara på kundernas behov, säger Mikael.

EN VÄXANDE ORGANISATION

Francks Kylindustri har genomgått ett antal förändringar de senaste åren. 2019 blev man uppköpta av ett privat investmentbolag. Sedan dess har man satsat mycket på tillväxt och dels expanderat genom att förvärva andra företag, dels öppnat nya kontor, som detta i Malmö. - Jag tror starkt på att hålla ihop gruppen lokalt och jobba för att alla ska känna att de är behövda. När medarbetarna trivs och tror på sig själva, så blir jobben bra och kunderna nöjda, avslutar Mikael.

Intervju: Caron Pap

Text: Andreas Ziegler

Telefon: 010-147 96 01 Mejl: info@elinstallationer.se

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 60
Energi för framtiden. Din trygga samarbetspartner för hållbara energilösningar. JohanOlsson.

Foad skapade sin byggf irma genom att se möjligheter i utmaningar

Foad Ghoneim är en förebild när det handlar om att hårt arbete och stor målmedvetenhet kan leda långt i livet. Trots bristande förutsättningar har han skapat den välrenommerade byggfirman Foxor Bygg AB där ett sammansvetsat team av professionella hantverkare företräder ett koncept som spänner över allt från köks- och badrumsrenovering till golvläggning, målning, el- och VVS-insatser.

Foad Ghoneims bakgrund präglades av uppväxten Rosengård i Malmö, en stadsdel som av naturliga skäl inte erbjöd de bästa förutsättningarna för utbildning och yrkeskarriär.

– Jag har dock ända sedan ung ålder haft en väldigt stark entreprenörsanda och hela tiden försökt utmana mig själv trots att förutsättningarna inte alltid har varit de bästa. Jag fick möjlighet att gå en ettårig plattsättarutbildning på Lernia

med en praktikperiod på ett företag med fokus på kakel och klinker. Det ledde i sin tur till anställningar på flera olika företag och lade i mångt och mycket grunden till att jag så småningom kände mig redo att starta eget. 2011 grundade jag Foxor Bygg AB, berättar Foad som i det dagliga arbetet har god hjälp av hustrun Mette Schultz med ansvar för företagets ekonomi. – Arbetet har blivit en integrerad del

av vårt liv, utan en tydlig gräns mellan arbete och hem, men det är en vardag som vi trivs med, konstaterar Mette Schultz med drygt tio år bakom sig i företaget.

BREDA TJÄNSTER

Mette lyfter fram företagets styrka i att hantera olika arbetsinsatser och hela projektet utan att behöva förlita sig alltför mycket på externa aktörer.

Konceptet, som från början mest kretsade kring kakel och klinker, har sedan dess utvecklats till att idag innefatta tjänster inom badrums- och köksrenovering, golvläggning, målning, dörroch fönsterbyten, el- och VVS-insatser, stambyte och byggstädning.

– Bland våra anställda finns till exempel plattsättare, snickare, målare, elektriker, murare och VVS-personal, vilket gör att vi i regel kan ta ansvar för hela den aktuella byggprocessen. Vår struktur har lett till att vi kan hantera jobb från många olika uppdragsgivare, inte minst privatpersoner, och vi har med åren breddat vårt tjänsteutbud till att exempelvis inkludera service och renovering, säger Foad Ghoneim. Han betonar vikten av att erbjuda en helhetslösning och berättar att Foxor Bygg bland annat har etablerat ett starkt samarbete med IKEA för vilka de monterar deras kök. De har även utvecklat en sida, Fixjouren, där kunder kan beställa tjänster online till ett fast pris.

VÄRNAR OM PERSONALEN

Foxor Bygg sysselsätter idag tolv anställda och företräder en stark företagskultur med äldre medarbetare som med sin långa erfarenhet bidrar till att skapa en familjär atmosfär.

– Vi prioriterar positiv feedback och involverar våra anställda i beslut och utbildningar för att stärka arbetsgemenskapen. Vi bygger med kärlek och med kunden i centrum, genom att erbjuda personliga, anpassade och ansvarsfulla tjänster och se varje projekt som unikt, säger Foad Ghoneim som, liksom Mette Schultz, tror på en bra framtid för Foxor Bygg AB.

– Vi har haft en organisk tillväxt genom åren som vi tror kommer att vara möjlig även i framtiden. Det handlar mycket om att följa marknadens trender och anpassa vårt koncept därefter, säger Foad Ghoneim och Mette Schultz.

Intervju: Caron Pap

Text: Örjan Persson

Banbrytande teknik sedan 1978

Svep Design Center är ett mycket välrenommerat konsultbolag, som har utvecklat banbrytande teknik sedan 1978. Företaget har bland annat tagit fram Golfklockan och mobilkameror/smartklockor för både Ericsson och Sony. Idag är man bland annat verksamma inom utveckling av trygghetslarm och erbjuder färdiga molnlösningar för elbilsladdning. Tack vare sin långa erfarenhet, kontaktas man ofta för rådgivning.

Svep Design Center AB är ett konsultbolag som grundades av fyra LTHingenjörer 1978. Under den första tiden bistod man Ericsson i Kista med att utveckla NMT-telefoner. När telekomjätten expanderade och öppnade upp i Lund, utökade Svep Design Center verksamheten i Skåne. Man började då även ta sig an fler uppdrag, bland annat kopplade till produktutveckling, vilket är vad man gör än idag. - Idag har vi 70 anställda och arbetar med helhetsåtaganden kring produkt-

och mjukvaruutveckling. Kunderna kommer ofta in redan på idéstadiet, vilket ofta blir starten på långa samarbeten och processer, säger Mikael Bergqvist, som är företagets VD. Marianne Rydgren, som är Business Development Manager tillägger att kunderna kan komma in i olika faser, beroende på behov, och att Sveps IoTplattform Amnovia är en bra möjlighet för kunderna.

VÄLRENOMMERADE

Svep Design Center har arbetat med banbrytande teknik i över 45 år och har en mycket imponerande meritlista. Man utvecklade bland annat den första externa kameran till Ericssons mobiltelefoner och den första smartklockan till Sony. Man har även tagit fram en golfklocka som spelar in golfsvingar i realtid och ger användaren feedback. Golfklockan tillverkas av Note i Lund

0762-36

och säljs över hela världen. Den används bland annat av Annika Sörenstam. - Vår kanske främsta konkurrensfördel är vår långa branscherfarenhet och vår djupa förståelse kopplad till regelverk, normer, design och utveckling, berättar Marianne.

Som exempel nämner Marianne Svenska kraftnät, som håller på att ändra sitt regelverk kopplat till kraftbalansering av elnätet. Här är Svep Design Center med och utvecklar framtidens lösningar för energiomställningen med fokus på kraftbalansering.

STORA RESURSER

Idag har Svep Design Center sina lokaler på Sankt Lars väg i Lund. I det fyra våningar höga huset har man olika arbetslag, som arbetar med elektronikutveckling, design och mjukvara. Här finner vi även ett testcenter.

- Vi har lagt stora resurser på att kunna kvalitetssäkra och testa produkter, säger Mikael.

Svep Design Center har kunder inom vitt skilda branscher. Idag är man exempelvis verksamma inom medicinteknisk utveckling och välfärdsteknologi

med trygghetslarm och dörrlås med Bluetooth-styrning, där slutkunderna består av äldreboenden, hemtjänster och andra aktörer inom sjukvården. Just nu har Svep Design Center störst fokus på energiomställningen med elbilsladdning och kraftbalansering. Tillsammans med olika partners arbetar man med molnlösningar för övervakning och administration av laddning, kraftbalansering, och även att utveckla laddboxar för både last- och personbilar.

- Administration och system kopplade till elbilsladdning hos exempelvis kommuner kräver ofta mer komplexa lösningar än man skulle kunna tro. Här förfogar vi över djupgående kunskap, berättar Marianne.

Intervju: Axel Eriksson

Text: Andreas Ziegler

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ / LUND 61
72
www.foxor.se
12
Foad Ghoneim.

Universitetsstaden med ett mångfacetterat näringsliv

Lund är mest känd som en universitetsstad, men har även ett mångfacetterat näringsliv. Utöver stora arbetsgivare som Alfa Laval, Tetra Pak och Axis Communications, finner man även många mindre företag i ett antal olika branscher i staden, som har mycket väl utbyggd infrastruktur. Forskningsinitiativ som Medicon Village, Smile Incubator och Ideon Science Park leder vägen mot framtiden.

Lund är mest känt som en universitetsstad. Lunds universitet grundades 1666 och är Sveriges näst äldsta lärosäte som ofta rankas som ett världens främsta. Men Lund är så mycket mer än bara en universitetsstad. I Lund finner man naturområdet Skrylle, kommunens största friluftsområde, som erbjuder fiskevatten, motionsspår och vandring i skog och mark. För besökare är stadens domkyrka ofta ett självklart turistmål.

- Vi bytte nyligen tak på kyrkan för att ge den ytterligare ett sorts ansiktslyft, säger Adam Sandgren, som tillträdde som näringsliv i oktober 2023.

Adam är statsvetare i grunden och har ett stort intresse för samhällsutveckling och näringslivsfrågor. Innan han tillträdde som näringslivschef har han

bland annat haft roller kopplade till samhällsbyggnation och process- och förändringsledning inom kommunen.

- Lund tillhör en enorm tillväxtregion och vi ser stora möjligheter när det kommer till interkommunala samarbeten, bland annat kopplat till utvecklingen av livsmedelsnäringen, säger Adam.

ETT MÅNGFACETTERAT NÄRINGSLIV

De tre klart största arbetsgivarna i kommunen är Alfa Laval, Tetra Pak och Axis Communications.

- Lund är känt för sitt innovationsarbete. Här finns även mängder med små och häftiga startups. I kommunens östra delar, utanför centralorten, finns många företag som är verksamma inom den gröna näringen, berättar Adam. På Näringslivsenheten har man alltså fullt upp. Fyra gånger om året genomför man något som kallas ”Gomorron Lund”, då man kommer ut på företagsbesök och ser över planeringen. Under ”Byaveckorna” besöker man företagen ute på landsbygden.

- Ledningen kommer ut för att lyssna in vad som händer rörande utmaningar och liknande. Vi har en kontinuerlig dialog med dessa företag. Det finns en uppsjö av nätverk för dessa företag, berättar Adam.

Lund har en mycket väl utbyggd infrastruktur, både för resenärer och företag. Drygt trettio minuter från Lund finner man Kastrup. Både E6 och E22 går genom kommunen.

- Stambanan går genom Lund och Lunds tågstation är landets tredje mest trafikerade tågstation, säger Adam.

FORSKNINGSINITIATIV

Som en universitetsstad är det kanske

föga förvånande att det finns ett antal forskningsinitiativ i kommunen. Medicon Village är en biovetenskaplig forskningspark som startades upp när Astra Zeneca lämnade staden.

- Medicon Village är en riktig framgångssaga och faktum är att parken sysselsätter fler människor än vad Astra Zeneca gjorde, berättar Adam. Smile Incubator hjälper bolag att utveckla exempelvis medicintekniska

instrument för sjukvården, nya läkemedel och nya metoder för att diagnosticera sjukdomar. Ideon Science Park är Sveriges största forskningsby.

- I Ideon Science Park finns idag cirka 400 företag inom framför allt IT, miljöteknik och livsvetenskap. Forskningsbyn sysselsätter totalt 10 000 människor, berättar Adam.

Intervju: Axel Eriksson

Text: Andreas Ziegler

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV LUND 62 Attraktivitet, innovation och hållbarhet Vi är ett av Europas mest expansiva tillväxtområden
Tvåavvärldensmesthögteknologiskaforskningsanläggningar,ESSochMAXIV,finnsiBrunnshög-ennystadsdelinordöstraLundsomjustnuväxer fram medvarierande utbud avområden ochverksamheter. Lundskommunharmångafunktionersomsamverkarmedföretagareifokus.Energi-ochklimatrådgivarenSaraÖstbergoch henneskollegormöterföretagareförkostnadsfriochoberoenderådgivning. AdamSandgren,näringslivschef iLundskommun.

Heja Lund!

Visit Lund AB är ett destinationsbolag vars uppgift är att öka besöksnäringen i Lund. Detta gör man bland annat genom initiativet ”Heja Lund!”, i vilket aktörerna går in med investeringar för att finansiera större evenemang och projekt i staden, exempelvis i form av musikfestivalen ”A Day in Lund”, som äger rum den 24 och 25 maj i år.

Lund är en av Sveriges äldsta städer och har länge varit känd som en universitetsstad; Lunds universitet är landets

nästa äldsta lärosäte. Detta har även gett upphov till en blomstrande techindustri i staden. Besöksnäringen har dessvärre kommit lite i skymundan de senaste decennierna. Destinationsbolaget Visit Lund AB grundades 2020 för att främja besöksnäringen.

- Under 80- och 90-talet attraherade Lund världskända artister som Eurythmitcs, AC/DC och Bob Dylan. Idag saknas de förutsättningarna, men vi ska fortfarande tänka stort och hitta nya saker som locka besökare, säger Per Welinder, som är VD för Visit Lund.

Per är född och uppvuxen i Lund. Han har lång erfarenhet av kommunikationsoch reklambranschen och har jobbat i många år i Stockholm, Göteborg och Malmö. Han kom tillbaka till sin hemstad 2020 för att ta rollen som VD på Visit Lund.

- Vi vill göra Lund till Sveriges roligaste plats. Det kan låta lite väl ambitiöst, men det hade varit jättekonstigt om vi hade satsat på att bli näst roligast, så vi kör på det, säger Per.

HEJA LUND!

Lund har redan ett levande kulturliv med handelsplatser, specialbutiker och restauranger. De flesta evenemang är dock småskaliga, för 50-100 personer. För att öka stadens attraktionskraft har Visit Lund, tillsammans med kommunen, universitetet och näringslivet, startat initiativet ”Heja Lund!”, i vilket aktörerna går in med investeringar för att finansiera större evenemang och projekt i staden. Initiativet har bland annat resulterat i musikfestivalen ”A Day in Lund”, som kommer hållas för första gången den 24 och 25 maj i år.

- Nationellt stora akter inom pop, hiphop och house kommer uppträda på festivalen, berättar Per. Genom ”Heja Lund!” har man även arrangerat damlandslagets volleybollandskamper och till sommaren står Lund som värd för SM i boule.

ÖKAD STOLTHET OCH BESÖKSNÄRING

Per passar på att berätta lite om några av stadens sevärdheter.

- Vi har mängder av muséer, exempelvis Kulturen, Historiska muséet och Skissernas museum, som är tillägnat förstudier till stora konstverk. Det är ett museum som är unikt av sitt slag, säger Per.

En viktig komponent för att få besöksnäringen att blomstra är att få stadens invånare att våga vara bäst och att stadens unga ska få tillbaka sitt självförtroende som Lundabor.

- Lundaborna har så oerhört mycket att vara stolta över. Vår pittoreska stadskärna, med mängder av upplevelser inom promenadavstånd i kombination med närheten till en storslagen natur, är unik. Till sommaren kommer vi till exempel lämna in en ansökan till UNESCO om att bli klassad som ett världskulturarv, säger Per.

Intervju: Axel Eriksson

Text: Andreas Ziegler

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV LUND 63 Tillsammans gör vi Lund till Sveriges roligaste plats!
Foto:JonNordström. Foto:Visit Lund. Foto:Visit Lund.

En betydande aktör när Lund växer och utvecklas

Lunds Kommuns Parkerings AB är en viktig aktör i utvecklingen av regionen. LKP förvaltar i dagsläget cirka 20 000 parkeringsplatser i kommunen och äger härutöver nio mobilitetshus. Snart startas bygget av parkeringshuset Niels Bohr i Brunnshög som beräknas stå klart 2025.

Kommunägda Lunds Kommuns Parkerings AB – eller LKP som bolaget allmänt benämns – har i uppdrag att lösa parkeringsfrågan i Lunds kommun. Härutöver utvecklar LKP mobilitetstjänster kopplade till transporter med andra fordon, så som cyklar, bussar, elsparkcyklar eller hyrbilar. Bolaget förvaltar i dagsläget drygt 20 000 parkeringsplatser i Lunds kommun, varav en del är egna platser medan övriga omfattar externa uppdrag från exempelvis stadens universitet.

BYGGER NYTT MOBILITETSHUS

På kontoret på Kung Oskars väg i centrala Lunds norra delar träffar vi

Paul Myllenberg som sedan 2016 är

bolagets VD. Han berättar att LKP även förvaltar nio så kallade mobilitetshus i kommunen.

– Man kan säga att mobilitetshus är

den nya tidens parkeringshus. Här finns utrymme för inte bara bilar utan också andra fordon, till exempel cyklar. Det kan också utgöra bas för bilpooler och förses med laddstolpar för elbilar.

I bottenplan kan även finnas plats för butiker, upplyser Paul.

Under 2024 startar byggnationen av ett nytt mobilitetshus med 300 platser i stadsdelen Brunnshög där även Saab Kockums öppnar portarna nästa år. Byggnaden, kallad Niels Bohr, beräknas stå klar 2025 och blir en byggnad präglad av hållbarhet.

– Eftersom hållbarhet är ett viktigt fokusområde för oss kommer det nya mobilitetshusets fasader att vara tillverkade av återvunna vindkraftsvingar. Vi jobbar efter ett generellt mål om att minst två tredjedelar av våra fastigheter ska vara självförsörjande med el. Därför kommer vi också att klä fasaderna med solpaneler, berättar Paul Myllenberg.

BYGGER TEAM

Paul, som är systemvetare i grunden, berättar att han på något sätt alltid arbetat med ledarskap. Under många år arbetade han som officer i flygplanet vid F10 i Ängelholm, men han är kanske mest känd för sina år som klubbdirektör

i Helsingborgs IF under klubbens glansdagar mellan 2005 och 2014.

– Jag ser många likheter mellan arbetet i HIF och mitt uppdrag i LKP i och med att det i mångt och mycket handlar om att bygga ett fungerande team där medarbetarna eller spelarna fungerar bra tillsammans, säger Paul.

I samband med att han deltog i projekteringen av fotbollsarenan Olympia i Helsingborg blev han intresserad av kommunala bolag och hur de blir effektiva och lönsamma.

– Det fick mig att söka mig till LKP, vilket jag inte har ångrat, även om det förstås finns utmaningar med jobbet. Det känns dock mycket stimulerande att jobba med en verksamhet som på många plan främjar utvecklingen i Lunds kommun, avrundar Paul Myllenberg.

Intervju: Axel Eriksson

Text: Örjan Persson

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV LUND 64 Enkelt, nära, miljösmart! info@lkpab.se | www.lkpab.se | 046-35 59 23
PaulMyllenberg. MobilitetshusetFjärilenpåMediconVillage. ParkeringsanläggningenNielsBohrpå Brunnshögberäknas ståklar2025.

En arena f ör sport och en mötesplats f ör näringslivet

Sparbanken Skåne Arena i Lund är platsen för såväl idrottsevenemang som mässor och konserter. Med plats för 3 400 sittande åskådare finns med andra ord möjligheter för en mängd olika arrangemang. Arenan drivs i stiftelseform, vilket innebär att alla intäkter oavkortat går till att främja lokala idrottsaktiviteter.

Vi möter Thomas Lindhard, VD för Sparbanken Skåne Arena, som med en bakgrund inom den kommersiella eventbranschen tillträdde rollen som VD för den stiftelsedrivna arenan i Lund 2019. Han berättar att arenaverksamhetens uppgift är att främja elitidrott såväl som barn- och ungdomsidrott, men även att arrangera evenemang och olika typer av företagsmässor, konserter, julfester och dylikt. – Vår verksamhet är inte vinstdrivande,

men ska inte heller gå back, vilket innebär att vi strävar efter en balans mellan arrangemangen. Stiftelseformen, som är ovanlig när det kommer till arenor, innebär att de som väljer arenan som mötesplats vet att deras kostnader och våra intäkter oavkortat – utan mellanhänder eller skatter – går till att hjälpa idrotten, förklarar Thomas.

MÅNGA OLIKA EVENEMANG

Arenan, som har 3 400 sittplatser, är Lunds största eventpartner och står som värd när de två klassiska handbollsklubbarna Lugi och H43 spelar matcher med stort publikintresse. Genom åren har arenan dessutom hyst ett flertal välkända artister, bland andra Håkan Hellström, Pernilla Wahlgren och Johan Glans. Härutöver har den även använts för industrimässor och andra typer av företagsarrangemang. Under 2023 blev Sparbanken Skåne Arena med kort varsel tillfrågad att stå som värd för damlandslaget i volleybolls landskamper i Silver League.

– Det blev väldigt lyckade arrangemang

och har resulterat i att vi i maj i år kommer arrangera landslagets matcher i Golden League. Jag tror att de kommer att locka många besökare till staden med tanke på att volleyboll är en stor sport internationellt, säger Thomas Lindhard. Han berättar vidare att Sparbanken Skåne Arena även används när SVT spelar in klassiska Fråga Lund, där professorer och andra akademiker från Lunds universitet, med varierande

expertområden, sitter i en panel inför publik och besvarar vetenskapliga frågor från tittarna.

GYNNAR BARNOCH UNGDOMSIDROTTEN

Företag och föreningar som hyr Sparbanken Skåne Arena bestämmer själva vem eller vad som ska exponeras vid olika evenemang, och får själva driva kioskverksamhet och alkoholservering i arenan. Med hjälp av samarbetspartners kan de därutöver få hjälp med cateringverksamhet. Arenan är även försedd med loger med god utsikt över planen, oavsett evenemang. Planen går genom byte av golv att anpassa för olika typer av arrangemang.

Som namnet antyder är det Sparbanken Skåne som har namngett arenan.

– Vi är både glada och stolta över samarbetet med Sparbanken Skåne, inte minst eftersom deras sponsorskap gynnar barn- och ungdomsidrotten, påpekar Thomas Lindhard som onekligen trivs ypperligt i sin yrkesroll.

– Det jag uppskattar mest med arbetet är möjligheten få träffa en massa glada människor och att se idrotten växa. Det är förstås också positivt att det lokala näringslivet har en arena i sin egen stad, där de själva kan arrangera evenemang. Det gynnar hela regionen.

Intervju: Axel Eriksson

Text: Örjan Persson

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV LUND 65 info@sparbankenskanearena.se | www.sparbankenskanearena.se

Framtidens tekniska experter

NTI Gymnasiet i Lund erbjuder två program. El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram som ger eleverna mycket goda förutsättningar att få jobb direkt efter avslutade studier. Teknikprogrammet är högskoleförberedande och erbjuder möjligheten att läsa ett fjärde år. Skolan sätter ett stort värde i att arbeta nära och relationellt med eleverna, vilket visar sig i att lärarna prioriterar individuell handledning och att utmana elever utifrån där de befinner sig. Elever erbjuds till exempel att ta olika certifieringar, vilket utöver examen och betyg kan läggas till elevernas CV.

NTI Gymnasiet i Lund ligger på natursköna Sankt Lars väg i Lunds södra delar. Det är en skola med strax under 200 elever, vilket ger goda förutsättningar för nära relationer mellan lärare och elever.

- Mitt första intryck när jag kom hit var

det att miljöerna är vackra, trivsamma och lugna. Det finns en familjär stämning på skolan och det finns ett fantastiskt engagemang och en stor omtanke om eleverna, säger Ulrika Assarehn, som kom in i organisationen 2015 och är rektor på NTI Lund sedan 2023. Ulrika fortsätter:

- I de nyrenoverade lokalerna i Sankt Larsparken håller vi på att bygga upp ett toppmodernt Maker Space som alla elever har tillgång till. Det kommer även att byggas ett DCA ( Datacenter Academy) i samarbete med Microsoft och Sisk, där eleverna får lära sig mer om både hårdvara och mjukvara, berättar Ulrika.

NTI Gymnasiet har en tydlig teknisk inriktning och erbjuder i dagsläget två program.

EL- OCH ENERGIPROGRAMMET

El- och energiprogrammet med inriktning mot informationsteknik är ett yrkesförberedande program. Eleverna

får bland annat lära sig grundläggande programmering men fokus ligger på nätverksteknik och det erbjuds även möjlighet att ta certifikat från Microsoft och Cisco. Som i alla yrkesprogram, är praktik en viktig del av utbildningen.

NTI Lund har en APL-samordnare som anordnar praktikplatser som matchar utbildning och elev samt ser till att ha goda relationer med näringslivet.

- De elever som har skött sina studier och sin praktik är nästan garanterade att få jobb direkt efter avslutade studier. De får ofta roller som nätverks-, supporteller drift-tekniker, berättar Ulrika.

TEKNIKPROGRAMMET

Teknikprogrammet med inriktning mot informations- och medieteknik är ett tekniskt högskoleförberedande program. Matematik och fysik är två viktiga ämnen på detta program.

- Inför årskurs två får eleverna välja mellan att antingen fördjupa sig i matte och fysik eller utöka sina kunskaper inom webbutveckling och programmering, berättar Ulrika. Det som gör att NTI Gymnasiet i Lund sticker ut lite från mängden är att man erbjuder en gymnasieingenjörsutbildning (Te4) med inriktning mot mjukvarudesign. Under detta år läser elev-

erna mjukvaruutveckling. Studierna och studiemiljön är upplagda för att simulera arbetslivet. Eleverna på Te4 genomför även tio veckors praktik under sitt fjärde år och det finns möjlighet att genomföra denna praktik utomlands, bland annat på Malta eller Irland.

- Alla med gymnasieexamen från teknikprogrammet kan söka sig till det fjärde året. Den viktigaste förutsättningen för lyckade studier inom Te4 är ett stort intresse för programmering, säger Dan Collin, som är programansvarig för gymnasieingenjörsutbildningen.

Intervju: Axel Eriksson

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV LUND 66

Inkubator f ör över 100 bolag

SmiLe hjälper startup-bolag inom branscherna med medtech, bio tech, diagnostik, ehälsa samt foodtech med allt från affärsutveckling och regulatoriska frågor till att introducera bolagen till investerare och industri. Över 100 bolag har passerat genom inkubatorn sedan den grundades för 16 år sedan.

En inkubator, eller företagskuvös som det även kallas ibland, är en organisation vars syfte är att stödja startup-bolag till att kommersialisera sina innovationer och bli lönsamma. Inkubatorer är särskilt gynnsamma för företag som sysslar med forskningsbaserade innovationer. 2007 grundades SmiLe Incubator i Lund som en icke vinstdrivande verksamhet.

- Vi driver ett antal program och ”bootcamps” för startup-bolag inom bland annat tech och biotech. Bolagen vi arbetar med kan vara i allt från idéstadiet till att vara på väg att skala upp, berättar Ebba Fåhraeus, som är SmiLe Incubators VD sedan 2015.

SmiLe ägs av Stiftelsen Inkubatorer i Lund (STIL), som grundfinansieras av Lunds kommun, Region Skåne, Medicon Village och Lunds universitet. Man har även ett antal andra finansiärer. Man är utsedd till excellent inkubator av Vinnova och får tack vare detta ett större verksamhetsbidrag.

- Vi driver även investeringsbolaget SmiLe Inject som investerar 1-4 miljoner

kronor i huvudsakligen life science startups, säger Ebba.

ENTREPRENÖRER OCH COACHER

Syftet med SmiLe är att stötta och uppmuntra bolag, där målet är tillväxt och lönsamhet. Alla bolag som antas till inkubatorprogrammet utvärderas grund-

ligt för att se om de är lämpliga kandidater.

- Verksamheterna måste vara innovativa och skalbara, med potential att fungera internationellt. Entreprenören ska vara villig att driva verksamheten framåt och vara coachbar, säger Ebba om vad som är viktigt i utvärderingsprocessen.

Bolagen i inkubatorprogrammet får bland annat hjälp med att vidareutveckla sin affärsidé, tillgång till finansiering och värdefulla industrikontakter. De får även tillgång till avancerad utrustning i SmiLe Incubators sofistikerade laboratorier.

- En stor del av vår verksamhet handlar om att förbereda entreprenörerna för dialoger med investerare och lära sig presentera sina idéer, berättar Ebba. Nätverkande är alltså en oerhört viktig del av det arbete som SmiLe gör med bolagen. Detta handlar dels om att möta investerare, framtida industripartners samt andra externa aktörer, dels om att skapa interna nätverk.

- Bolagen inom inkubatorn uppmuntras att samarbeta med varandra. Vi anordnar till exempel frukostar med föreläsare, säger Ebba.

FRAMGÅNGAR

Cirka 60 % av bolagen som går inkubatorprogrammet kommer från Lunds universitet; SmiLe har ett nära samarbete med universitetets innovationskontor och har även god kontakt med Malmös universitet. SmiLe Incubators verksamhet sträcker sig dock långt utanför universiteten.

- Alla är inte forskare. En del av bolagen har bildats av företagsanställda som har valt att prova sina egna idéer. Majoriteten av bolagen sitter här i våra lokaler, men vi hjälper även bolag på andra platser i landet, säger Ebba.

Över 100 bolag har gått inkubatorprogrammet sedan starten. Många av dessa bolag har nått stora framgångar och 21 av bolagen är börsnoterade idag. SmiLe har samlat på sig en hel del statistik genom åren och Ebba avslutar intervjun med att ta upp ett par siffror som är intressanta i sammanhanget:

- Vi är stolta över att 40% av bolagens verkställande direktörer genom åren har varit kvinnor, och att dessa bolag attraherat 50 % av investeringarna. Totalt har våra medlemsbolag tagit in över 8,5 miljarder i riskkapital sedan 2014. Dessa pengar används huvudsakligen till personalkostnader och eftersom nästan alla bor kvar i regionen så sluts cirkeln när dessa individer genererar skatteintäkter till kommun och region som vida överstiger de bidrag vi får. Detta har exempelvis genererat cirka 300 miljoner kronor till Lunds kommun samt 350 miljoner kronor till Region Skåne.

Intervju: Axel Eriksson

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV LUND 67 A LEADING LIFE-SCIENCE VENTURE HUB SMILEINCUBATOR.LIFE SMILE-Banner-280x60-240226.indd 1 2024-02-26 10:39
Ebba Fåhraeus.

Där det tekniska möter det kreativa

Consid är ett IT-bolag som erbjuder heltäckande lösningar inom IT, affärsutveckling, varumärke och kommunikation. Resultatet blir ett IT-bolag där det tekniska möter det kreativa. I Lund har man nyligen flyttat in i nya lokaler, mitt i centrum. Flytten innebär en trivsam miljö för både kunder och medarbetare och goda möjligheter att växa. Man letar aktivt efter fler medarbetare med kompetens inom systemutveckling, embedded systems, datahantering, cloud och säkerhet.

Consid AB är ett IT-bolag med sydsvenska etableringar i Malmö, Helsingborg, Trelleborg, Kristianstad, Hässleholm, Karlshamn, Karlskrona och Lund, där vi träffar Jonas Nykvist, som är Kontors-

ansvarig. Jonas är infödd Lundabo och har arbetat inom IT-branschen runt om i Sverige under många år. 2022 är han, med Consids etablering i Lund, tillbaka på hemmaplan och har med tiden blivit alltmer fokuserad på ledarskap och försäljning, vilket är ett par av anledningarna till att han sökte sig till Consid.

- Det här jobbet innebar även ett skifte från IT-infrastruktur till systemutveckling, vilket är ett av Consids stora fokusområden, säger Jonas.

TEKNISKA OCH KREATIVA

Consid har två tydliga fokusområden. Det ena området är teknisk systemutveckling, vilket innefattar exempelvis mobilapplikationer, webb, inbyggda system, datahantering och säkerhet. Consid både utvecklar och förvaltar dessa lösningar. Det andra fokusområdet är kopplat till varumärke, kommunikation och strategi. Det vill säga produkter och tjänster kopplade till grafisk design, användarupplevelsen (UX), design och kundberättelser (storytelling).

- Sammantaget möter det tekniska det kreativa i vårt erbjudande, säger Jonas.

BYGGT FÖR ATT VÄXA

När vi pratar med Jonas i slutet av januari har Consid i Lund nyligen flyttat från Ideon Science Park till Lilla Fiskaregatan i stadens centrum, en strategisk position där man har nära till centralstationen, busstorget, spårvagnar, men även exempelvis restauranger och annat som underlättar och berikar medarbetarens vardag.

- Tillgänglighet har alltid varit en av Consids konkurrensfördelar, säger Jonas.

Kontoret har en inredning som är präglad av rustik och är en mix mellan det moderna och det gamla Lund. Resultatet är en kreativ miljö i mysiga lokaler. Consid är väldigt måna om att medarbetarna ska trivas. Lokalerna är öppna dygnet runt för medarbetarna, som uppmuntras att förlägga födel-

sedagsfiranden och liknande tillställningar i de mysiga lokalerna.

- Här finns även goda förutsättningar att växa. Idag sysselsätter vi 30 medarbetare. Vi hoppas vara 50 innan årets slut, säger Jonas.

Consid söker aktivt nya medarbetare med kompetens inom systemutveckling, embedded systems, datahantering, cloud och säkerhet. Framgångsrika kandidater erbjuds mycket fördelaktiga villkor.

- Konsulter erbjuds fast lön oavsett om de har uppdrag för tillfället eller inte. Vi är dessutom väldigt måna om att ge goda förutsättningar för våra medarbetare att utvecklas och hitta en bra balans mellan arbete och fritid, säger Jonas. Det kanske är föga förvånande att Consid har blivit utsedda till Sveriges bästa arbetsgivare tre år i rad.

Intervju: Axel Eriksson

Text: Andreas Ziegler

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV LUND 68 Är du redo att accelerera ditt arbetsliv till #nextlevel? Bli en del av Sveriges bästa arbetsgivare i södra Sverige, du också!
JonasNykvist.

En efterfrågad konsultpartner vid sydsvenska byggprojekt

I samband med sydsvenska byggprojekt blir Magnacon AB en alltmer anlitad aktör. Konsultföretaget Magnacon erbjuder ett brett spann av tjänster, från rådgivning till projekt- och byggledning, och bidrar härigenom i allt väsentligt till att bygg- och fastighetsprojekt blir mer effektiva och mindre kostsamma.

I den sydsvenska bygg- och fastighetsbranschen är Magnacon AB en alltmer välkänd aktör. Företaget verkar i konsultrollen och erbjuder allt från rådgivning i tidiga skeden till projektledning av hela projekt samt byggledning. På kontoret i centrala Lund träffar vi bolagets VD Hans Utter som i grunden är civilingenjör och under många år jobbade i flera stora företag inom bygg och entreprenad, bland annat som konsult- och affärschef på

Sweco Management. 2017 beslöt han sig för att grunda Magnacon AB och fick snart sällskap av Oskar Rydberg som klev in som delägare i bolaget. Tre år senare klev även Anders Hinn in som delägare och året efter började de anställa. Idag sysselsätter Magnacon AB sex personer med de tre delägarna inkluderade och omsätter cirka 14 miljoner. Projektledning, projektering och byggledning utgör hörnstenar i verksamheten, vilken också innefattar strategisk rådgivning, utbildningar och besiktningar, liksom tjänster kopplade till ekonomi och upphandling. Företaget utför också drönarflygningar samt är certifierade för Bad-P-insatser och kontrollansvarig enligt PBL. – Vi deltar ofta under hela processen, från ax till limpa, men tack vare vår starka bredd kan vi även ta ansvar för olika delar av ett projekt. Just kompetensbredden i företaget gör att alla kan gå in och bidra på olika plan, framhåller Hans Utter.

TÄNKER UTANFÖR BOXEN

Magnacon tar sig an projekt för alla typer av fastigheter och byggen, så som industrier, vårdinrättningar och bostäder. Bland kunderna, vilka före-

trädesvis finns i landets sydvästra delar, finner vi framför allt fastighetsbolag och bostadsutvecklare men även till exempel industriföretag som själva äger de fastigheter de verkar i. Längden på insatserna varierar men kan ibland uppgå till flera år.

– Vi försöker ofta tänka utanför boxen och uppmuntrar våra medarbetare att utmana beställare såväl som utförare och konsulter, säger Hans Utter och lyfter fram ett exempel då de valde att inte dra varmvatten till handfaten i några av en förskolas badrum, eftersom studier visat att barnen slutat tvätta händerna innan varmvattnet kommer fram till kranen. – Våra tre värdeord är engagera, glädja och leverera – vi ska ha kul tillsammans på jobbet samtidigt som vi är innovativa och alltid strävar efter optimala slutresultat, fastslår Hans Utter.

NÄMNVÄRDA PROJEKT

Magnacon AB har sedan starten varit involverat i flera nämnvärda projekt. Företaget ligger till exempel bakom den fastighet i Ängelholm där den exklusiva biltillverkaren Koenigsegg huserar. Hans själv var projektledare för bygget

av fabriken som stod klar i mars 2023. – För närvarande är en av våra medarbetare sysselsatt med det nya kallbadhuset i Landskrona, som ligger 300 meter från land. Just nu håller man på och färdigställer bryggan som leder ut till kallbadhuset, vilket vi räknar med ska stå klart till sommaren. Det är ett häftigt och annorlunda projekt som vi är stolta över att få vara en del av, avrundar Hans Utter.

Intervju: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV LUND 69
Hans Utter. Kallbadhuset i Landskrona beräknas stå klart till sommaren.

Tillgänglighet i fokus hos lokal och personlig bank

Handelsbanken är en av Nordens ledande banker, en bank med ett omfattande utbud av betalningslösningar och finansiella tjänster för privatpersoner och företag. På de lokala bankkontoren erbjuds bankens tjänster och produkter för den närliggande marknaden. Detta präglar i högsta grad även kontoret i centrala Lund, där de jobbar nära sina kunder och erbjuder personlig service med Handelsbankens resurser i ryggen.

Handelsbanken är en decentraliserad bank med rikstäckande kontorsnät på bolagets hemmamarknader. Ett av de svenska kontoren ligger i Lund där vi träffar kontorschefen Roger Håkansson, som innehar samma roll även för kontoren i Kävlinge och Staffanstorp. Han berättar att Lundkontoret sysselsätter 28 medarbetare som tillsammans erbjuder Handelsbankens fullservicekoncept.

– Härutöver är vi ett av ett fåtal kontor i landet som dessutom hyser ett antal experter med specialkunskap inom cash management, tekniska lösningar, försäkring, riskrådgivning och private banking. Vi betjänar både små och stora företag, och via vår fysiska kundmottagning kan våra kunder boka in

privat rådgivning kring olika ärenden, upplyser Roger Håkansson.

HÅLLBARHET OCH

SAMHÄLLSENGAGEMANG

Roger, som varit Handelsbanken trogen

under hela sitt yrkesliv, tillträdde sin nuvarande roll för fyra år sedan efter att tidigare varit kontorschef för flera andra av bankens kontor i Skåne. Roger tycker att Handelsbankens främsta konkurrensfördel är dess stabilitet. Handelsbanken har aldrig begärt stöd från staten och de satsar stort på hållbarhet, bland annat när det kommer till hållbar finansiering och hållbara placeringar. Ett annat tydligt fokusområde är digitalisering. Kunderna har till exempel möjlighet att använda sig av digitala blanketter, så som skuldebrev på bolån. – Vårt främsta fokusområde är dock att ytterligare öka kundnöjdheten. I det avseendet uppskattar vi all feedback vi kan få från våra kunder, säger Roger Håkansson.

Han berättar vidare att Handelsbanken också har ett brett engagemang i lokalsamhället och att de sponsrar bland andra den klassiska handbollsklubben Lugi och EOS Basket.

– Vi känner över lag att det är många aktörer som drar åt rätt håll i Lund just nu. Här vill jag särskilt framhålla projektet Heja Lund där näringsliv, universitet och kommun samverkar för att på olika sätt lyfta Lund. Från vår sida välkomnar vi praktikanter, gärna personer med utländsk bakgrund, för att främja integrationen i samhället, upplyser Roger.

SVERIGES MEST NÖJDA KUNDER

Hög kundnöjdhet och långsiktiga kundrelationer är begrepp som ligger såväl Roger Håkansson som hela Handelsbanken varmt om hjärtat. Det gäller relationer till såväl privatpersoner som små och medelstora företag, vilka utgör en väsentlig del av kundkretsen. I Handelsbanken betraktas alla kundrelationer som livslånga, vilka kräver omsorg och vård. Bankens rådgivning utgår från kundens individuella behov – inte utifrån att banken strävar efter

Vill du ha en hå llba r pension?

att sälja extratjänster som kunden inte behöver. Handelsbanken har enligt Finansbarometerns undersökningar Sveriges mest nöjda kunder och har dessutom blivit utsedd till ”Sveriges småföretagarbank” elva år i rad, senast 2023 då Handelsbanken också utsågs till ”Årets affärsbank”. Finansbarometern är en av Sveriges största oberoende marknadsundersökningar och undersöker hur företag ser på sin relation med bankerna. Närmare 1 300 företag deltog i den senaste mätningen. Kunderna har fått betygsätta sina banker dels utifrån hur nöjda de är totalt sett, dels utifrån pris, digitala tjänster, rådgivning, utbud och servicenivå.

Intervju: Axel Eriksson

Text: Örjan Persson

Välkommen att prata pension med oss. 100 procent av vår t fondutbud i försäkring exkluderar investeringar i fossila bränslen. Du får automatisk t våra Svanenmärk ta fonder när du tecknar tjänstepension.

St. Södergatan 15, Lund I lund-city@handelsbanken.se I 046-195430

Unionsgatan 20, Kävlinge I kavlinge@handelsbanken.se I 046-195430

Torget 3, Sta anstorp I sta anstorp@handelsbanken.se I 046-195430

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV LUND 70
SimonochJuliabemannarkundtjänstenpå Handelsbankens kontor i centrala Lund.

Securitas vill bidra till ett tryggare samhälle

Securitas är ett sedan länge välkänt varumärke som allmänt förknippas med trygghet och säkerhet. Securitas verkar i hela säkerhetsbranschens framkant och jobbar hela tiden med nya, moderna lösningar och metoder för att öka tryggheten för såväl individer som egendom.

Securitas är säkerhets- och bevakningsföretaget med det bredaste verksamhetsområdet. Arbetet sträcker sig långt bortom renodlade bevakningsuppdrag där företagets väktare ronderar, larmar lokaler, låser dörrar och säkerställer att obehöriga personer inte vistas där de inte får vara. Securitas arbetar även med systematiskt brandskyddsarbete (SBA), stationär bevakning, passerkontroller, kamera- och TV-system, parkeringsövervakning samt traditionell utryckningsverksamhet för Securitas kunder i samband med exempelvis inbrott.

Securitas etablering i Lund finner vi på Medicon Village. Där träffar vi Fredrik Valdt som är avdelningschef för stora delar av Skåne och Halland, tillsammans med driftchefen Johan Zetter-

berg. Johan berättar att Securitas i Lund sysselsätter cirka 140 medarbetare och skräddarsyr helhetslösningar för att möta sina kunders behov.

– Vårt koncept innefattar olika kombinationer av personella och tekniska lösningar, så som övervakningskameror, inbrottslarm, passagesystem och brandlarm, samt förstås väktare. Genom våra larmcentraler kan vi idag på ett överskådligt sätt enkelt bedöma vilka insatser en situation kräver. Vi säkrar våra kunders verksamheter och det kan vara allt från privatpersoner till företag, kommuner och myndigheter, upplyser Johan Zetterberg.

SERVAR OCH UTBILDAR

Securitas historia sträcker sig långt tillbaka, företaget firar 90 år i år. Det grundades av Erik Philip–Sörensen 1934 och dess välkända logotyp med de tre prickarna representerar Ärlighet, Vaksamhet och Hjälpsamhet. Idag finns Securitas på cirka 130orter runt om i Sverige. Nästan 370 000 medarbetare arbetar i bolaget som verkar i 46 länder världen över.

– Securitas erbjuder också utbildningsinsatser inom bland annat hjärtlungrädd-

ning, grundläggande brandkunskap och heta arbeten. Som marknadsledande aktör har vi en rikstäckande närvaro, vilket avspeglas i allt vi gör, konstaterar Fredrik Valdt.

SÖKER SOMMARVIKARIER

Fredrik berättar att Securitas under de senaste åren satsat stort på sommarrekryteringar, de anställer närmare 1 500 personer till sommarjobbare för

att täcka upp alla vakanser. Möjligheten att göra vidare karriär i bolaget är stora, menar Fredrik Valdt.

– Många börjar som väktare men fortsätter sina karriärer inom bolaget och utvecklas inom andra tjänster, där vi även ser att många blir kvar många år. Vi erbjuder gedigna internutbildningar, bland annat kopplade till ledarskap, informerar Fredrik Valdt.

Han berättar att Securitas i Lund just nu söker aktivt efter nya medarbetare där framför allt sommarvikarier är av stort intresse.

– Vi kommer att anställa omkring 10–15 personer i sommar, så jag vill passa på att informera alla som känner att de vill vara med och bidra till samhällsnyttan, göra skillnad i ett stort bolag och få 10 000 nya kollegor att de är varmt välkommen att ansöka.

Intervju: Axel Eriksson

Text: Örjan Persson

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV LUND 71
FredrikValdtochJohanZetterberg.

En viktig elinstallatör när Lund utvecklas

När Lund utvecklas spelar Assemblin en viktig roll. Inom området Elteknik erbjuder Assemblin heltäckande lösningar för allt från tele och data till automation och energioptimering – ett engagemang som sträcker sig ända från idéstadiet till installerad lösning.

Assemblin utformar, installerar och underhåller tekniska system för el, värme, sanitet och ventilation. Företaget är verksamt på ett hundratal orter i Sverige, Norge och Finland och sysselsätter totalt cirka 6 000 anställda, varav 2 500 i Sverige. Med lokal närvaro och storföretagets resurser i ryggen blir Assemblin en komplett installationsoch servicepartner. Arbetsinsatserna sträcker sig över allt från bostäder till kontor, shoppingcenter, idrottsarenor och industrier.

BRETT KONCEPT

Assemblin omfattar flera olika verksamheter, varav ett är Elteknik. I Lund träffar vi Oliver Lindahl, filialchef för Assemblin Els etableringar i Lund, Landskrona och Eslöv, som berättar att Assemblin El erbjuder heltäckande lösningar i form av exempelvis automation, säkerhet, el, tele, data och energioptimering. De tar fram idéer, konstruerar lösningar, installerar och monterar, samt står för service och underhåll. – Vi vänder oss till såväl privatpersoner som företag, industrier, kommuner och regioner. Vår starka bredd gör att vi kan göra allt från att montera ett vägguttag till att ta ett helhetsansvar i samband med större byggnationer, säger Oliver Lindahl.

Assemblin El är också en specialist inom både låg- och högspänning. I bolaget finns kompetens inom allt från brandbekämpning till installation av maskiner

och automationslösningar för kunder i en mängd olika branscher. Företaget är också involverat i projekt kring säkerhetssystem och övervakningskameror.

NÄMNVÄRDA PROJEKT

Totalt sysselsätter de tre västskånska etableringarna 56 anställda varav 45 utgår från Lund. Tillväxten är god och de anställde nio nya medarbetare under fjolåret, berättar Oliver. Bolaget har serviceavtal med Lunds kommun och är även verksamt i Medicon Village. På CV:t finns ett flertal nämnvärda projekt. – Vi ansvarade för alla elinstallationer i samband med byggandet av Hedda Anderssongymnasiet här i Lund. Vi har även utfört uppdrag för bland andra Sysav, Boliden, FMV och Kraftringen Service, och framöver har vi flera spännande projekt på gång. Vi kommer att vara delaktiga när Alfa Laval ska konstruera två nya byggnader och när

Saab bygger nytt här i Lund, berättar Oliver Lindahl.

SÖKER PERSONAL

Oliver tycker att företagets främsta konkurrensfördelar är den långa

Din elektriker i Lund.

Assemblin utför installationer för el, tele, data och säkerhet.

Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för elteknik i alla slags fastigheter.

Vi får husen att fungera. Idag och i framtiden.

Välkommen att kontakta oss

Oliver Lindahl 072 - 3540385

Annedalsvägen 2B, 227 64 Lund

kombinerade branscherfarenheten hos medarbetarna samt den starka bredden i organisationen. De märker av tydliga synergieffekter mellan de olika etableringarna i regionen och kan ofta med kort varsel låna personal av varandra. De har även, delvis till följd av sitt avtal med Lunds kommun, en god lokalkännedom.

Oliver Lindahl berättar avslutningsvis att de just nu letar aktivt efter nya medarbetare och är särskilt intresserade av att komma i kontakt med PLCprogrammerare och industrielektriker.

Oliver beskriver Assemblin som en trygg och stark aktör där det finns goda möjligheter att växa, vilket han själv är ett bevis för.

– Faktum är att vi inte har varslat en enda person under de tolv år som jag har varit verksam här. I stället har vi lagt stora resurser på utbildning och personalvård. Hos oss finns en mängd olika tjänster – allt från konstruktörer till kalkylatorer och projektchefer – som alla får tillgång till fräscha lokaler, tjänstebil och bra verktyg, vilket är en förutsättning för att man ska kunna göra ett bra jobb, avrundar Oliver Lindahl.

Intervju: Oliver Malm

Text: Örjan Persson

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV LUND 72
assemblin.se
AssemblinElvarmedvidbyggnationenavHeddaAnderssongymnasietiLund.

Mästare på lyftanordningar

Dematek är specialiserade på lyftanordningar. Företaget hjälper både små och stora aktörer med allt från installationer och ombyggnationer till konditionsanalyser och service.

Den långa branscherfarenheten är Demateks främsta konkurrensfördel och att man är en helhetsleverantör som kan erbjuda service, produkter, lyft- och säkerhetsutbildningar.

Dematek AB är specialiserade på försäljning, installationer, ombyggnationer, konditionsanalyser och service av lyftanordningar, exempelvis i form av lyftbord, saxbord, traverskranar, svängkranar, kajhissar och varuhissar.

- Våra kunder består framför allt av mekaniska verkstäder och aktörer inom processindustrin. Vi har flera av Lunds största företag som kunder, men vi hjälper också många mindre företag i regionen, berättar Lasse Björklund, som är servicegruppchef på Dematek. Lasse har, som servicegruppchef, ansvar för tio tekniker. Regionen ifråga sträcker

sig utöver Skåne, även över Blekinge och delar av Halland och Småland.

MÅNGA PROJEKT

Dematek har generalagenturen för Demag, en anrik tysk tillverkare som tillverkar säkra och högkvalitativa kranar. Sedan slutet av 2023 har man även avtal med Cmak, som framför allt har specialiserat sig på traverskranar och är en fullvärdig tillverkare av produkter för lättare applikationer.

- Vi erbjuder även EX-klassade traverskranar från Stahl och standardbordlyftbord från EdmoLift, berättar Lasse.

Genom åren har Dematek varit inblandade i en mängd stora projekt i regionen.

- Det största projektet var nog när vi, under 2019, monterade en kran på 100 ton åt ESS i Lund. Det var ett projekt som tog flera månader från signering till besiktning, berättar Lasse.

En av Demateks mest populära produkter just nu är lättbanesystemet KBK från Demag, som är ett transportsystem för industrin.

- Rälsen är upphöjd från golvet och

lösningen anpassas efter varje kunds specifika behov. Inom detta segment betjänar vi allt från små verkstäder till stora industrier, exempelvis Volvo Lastvagnar i Göteborg, berättar Lasse.

LÅNG BRANSCHERFARENHET När vi frågar Lasse vad Demateks främsta konkurrensfördel är, svarar han:

- Det är vår långa branscherfarenhet.

Vi besitter gedigen kunskap och är lösningsorienterade.

Lasse själv har arbetat inom industrirelaterade befattningar under hela sitt yrkesverksamma liv. Lasse och hans medarbetare brinner alla för lyft och lösningar kopplade till dessa. Tack vare sin långa erfarenhet och djupa kunskap,

TRYGGA LYFT!

Vi är den mest kompletta leverantören av lyftutrustning.

erbjuder Dematek även utbildningar inom travers och lyft. Dessa utbildningar sker ofta ute hos kunderna.

- Vi kan förklara hela förloppet, från skruv till lyft, säger Lasse.

Lasse talar klarspråk när han berättar om fördelarna med att jobba på Dematek:

- Dematek är en arbetsplats där vi har förbannat roligt och där det går att växa. Jag själv är ett bra exempel på detta.

Intervju: Axel Eriksson

Dematek erbjuder produkter, service och utbildningar. Vi har en rikstäckande serviceorganisation med erfarna servicetekniker och lång erfarenhet i lyftbranschen.

www.dematek.se 010-202 35 00

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV LUND 73
LasseBjörklund.

En rådgivare i en tid av nya sätt att arbeta

I en era där teknologin utvecklas i en rasande takt är det avgörande att vara medveten om de utmaningar och svårigheter som kan uppstå. Med framväxten av nya teknologier som AI, exemplifierat av verktyg såsom Microsoft Copilot och ChatGPT, står individer och organisationer inför en kontinuerlig ström av innovationer. Att hålla jämna steg med de senaste trenderna och att välja rätt teknik för ens specifika behov kan vara en komplex uppgift. Här kan en aktör som Nexer Enterprise Applications göra väsentlig skillnad för målmedvetna företag.

Nexer Enterprise Applications är en del av Nexer Group som sysselsätter sammanlagt 3 000 anställda i 15 länder. På företagets etablering på Bredgatan i Lund träffar vi Magnus Avender som är ansvarig för produktutveckling och

projektleveranser. Han berättar att företaget startade i Lund 2008 och är starkt knutet till Lunds universitet då flertalet medarbetare genomfört sina studier där. Magnus menar att det i många fall kan vara en överlevnadsfråga för företag att driva innovation och förnyelse på ett framgångsrikt sätt, och en stark

konkurrensfördel för de som lyckas. Al ger många möjligheter, men det kan också vara förvirrande, särskilt om det inte finns någon tydlig strategi eller riktlinjer för hur man använder den på ett ansvarsfullt och effektivt sätt. Med utbildning och en lärande kultur kan vi bygga engagemang och ägandeskap som

snabbare förflyttar människor och organisationer mot digital mognad, menar Magnus Avender.

FRÅN STRATEGI TILL FÖRVALTNING

Nexer Enterprise Applications ligger i framkant när det kommer till att bistå sina kunder med teknisk expertis. Magnus berättar att kontoret i Lund sysselsätter drygt 30 medarbetare vars arbete i mångt och mycket går ut på att hjälpa företagets kunder i användandet och maximera värdet av sin investering i Microsoft 365.

– Vår stående ambition är att förmå våra kunder att få ut så mycket som möjligt av sina kommunikationsverktyg. I det avseendet stöttar vi med allt från strategi till förvaltning genom expertis, kunskap, rådgivning och kommunikation baserat på Microsoft-teknik, säger Magnus Avender.

Han berättar vidare att företaget även har utvecklat en enkel och smidig intranätslösning, kallad Core Connect, där användaren får flexibiliteten från SharePoint och tillgängligheten i Teams, samtidigt som Nexer adderat värdefulla funktioner som ökar användarvänligheten för både användare och redaktörer.

EN ARBETSPLATS I TEKNIKENS

FRAMKANT

Nexer Enterprise Applications vänder sig till företag i alla branscher inom både privat och offentlig sektor. Ett av de många viktiga uppdrag de har är att stötta Lunds kommun i deras informationshanteringsprojekt där en övergripande strategi för kanal- och dokumenthantering ska tas fram.

Likt många andra aktörer i IT-branschen söker Nexer Enterprise Applications i Lund aktivt efter nya medarbetare. Personer med erfarenhet av Microsoft 365 eller avklarade studier i systemvetenskap eller angränsande fält är av särskilt stort intresse, förklarar Magnus som även berättar att de redan i höst kommer att dra i gång ett traineeprogram.

– Vi erbjuder en arbetsplats i teknikens framkant, med en bra kultur och där vi är måna om vår personal. Det är en både flexibel och dynamisk arbetsplats där våra medarbetare är delaktiga i företagets utveckling. Här finns alla möjligheter att utvecklas och växa på ett både yrkesmässigt och personligt plan, avrundar Magnus Avender.

Intervju: Axel Eriksson

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV LUND 74
MagnusAvender.

Bred däckleverantör f ör alla fordon och ändamål

I däckbranschen är NDI ett sedan länge välkänt varumärke. NDI Sweden AB köper, importerar och saluför däck för personbilar, lastbilar och entreprenadmaskiner till återförsäljare över hela landet, och kan tack vare stor kunskap och flexibilitet alltid ta fram rätt däck för rätt ändamål.

NDI Sweden AB ingår i den danskägda koncernen NDI Group, med etableringar i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Tyskland. Bolaget är marknadsledande i Danmark beträffande däck via 60 anläggningar och därutöver ett flertal systerbolag som erbjuder verkstadsutrustning, fälgar och arbetskläder. Totalt sysselsätter koncernen drygt tusen medarbetare, varav 55 heltidsanställda är baserade i Sverige. Det svenska huvudkontoret finner vi strax utanför Lunds centralort och där träffar vi Country Manager Lars-Henrik Forss. – Vi köper, importerar och saluför däck för personbilar, lastbilar och lantbruksmaskiner till återförsäljare över hela landet. Vi verkar i grossistrollen och kan

därigenom erbjuda en bred palett av däck för de flesta ändamål. Genom åren har vi utvecklat en sofistikerad logistikkedja som i mångt och mycket lägger grunden till vårt breda koncept, säger Lars-Henrik.

LÅNG ERFARENHET

Lars-Henrik Forss har arbetat med däck sedan 1979. Under mitten av 80-talet flyttade han tillsammans med sin fru till Stockholm efter att hans dåvarande arbetsgivare valt att centralisera sin verksamhet. Sejouren i huvudstaden blev dock kortvarig då längtan hem till Skåne blev för stor och de valde att flytta hem. Lars-Henrik, som alltid trivts i däckbranschen, fick kontakt med Däckimport i Lomma där han började sin resa 1985. Ett par år senare bytte företaget namn till NDI, som står för Nordisk Däckimport, och Lars-Henrik är bolaget trogen än idag i egenskap av Country Manager för Sverige, en roll som han innehaft sedan 2017.

RÄTT DÄCK FÖR RÄTT ÄNDAMÅL

Anläggningen i Lund består av en kontorsdel och ett enormt lager på cirka 15 000 kvadratmeter. Här projekterar

de just nu för en utbyggnation på ytterligare 10 000 kvadratmeter. Flexibilitet är ett viktigt fokusområde för NDI och Lars-Henrik beskriver hur däckförsäljningen till entreprenörer inom lant- eller skogsbruk ofta innebär kundanpassade lösningar. – Det kan till exempel handla om att

ta fram optimala däck med de rätta radavstånden för att passa en lantbrukares specifika grödor. I det avseendet besitter vi kunskap som få konkurrenter kan matcha, förklarar Lars-Henrik och berättar att de jobbar med välkända varumärken. NDI är till exempel generalagent för

Toyo Tires för personbilar, Alliance för lantbruksfordon och Nordexx för lastbils- och entreprenadsidan. Härutöver saluför NDI aluminiumfälgar med olika designer under varumärket Mega Wheels.

Intervju: Axel Eriksson

Text: Örjan Persson

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV LUND 75 toyotires.se / Importör: NDI Sverige AB NYHET! 2024_0222A FÖRSTKLASSIG PRESTANDA OCH KOMFORT Fråga efter Toyo Tires hos din närmaste däckspecialist! Se hela sortimentet på toyotires.se.

Ahlsell gör proffsens jobb enklare

Ahlsell finns där människor bor, arbetar och lever sina liv. Som ledande distributör av teknisk installation driver man utvecklingen framåt tillsammans med yrkesproffs som tillverkar, installerar, bygger, reparerar och underhåller. Med ett brett sortiment av hållbara produkter och tjänster, i kombination med specialistkunskap och logistik i världsklass, tar Ahlsell på sig uppgiften att göra proffsens vardag enklare.

Ahlsells stående ambition är att erbjuda professionella användare tillgång till ett brett sortiment och relaterade tjänster inom VA, VS, ventilation, isolering, el, kyl, bygg, fastighet, industri, verktyg och maskiner, samt förnödenheter och personlig skyddsutrustning. I det omfattande sortimentet finns produkter från ledande leverantörer samt Ahlsells egna varumärken. Därmed är bolaget alltid rustat för att möta sina kunders högt ställda krav och tillgodose deras behov. Ahlsell ska, som man uttrycker det, göra det enklare att vara proffs.

Det är förstås också utgångspunkten i

Ahlsells butik på Fältspatsvägen i Lund där vi träffar butikschefen Lena Leth som berättar att de flyttade in för två år sedan efter att två tidigare butiker slagits samman.

– Vi betjänar framför allt yrkeskunder som primärt kommer från Lund med omnejd. Våra kunder värdesätter det breda och högkvalitativa sortimentet, men också den höga servicenivå vi representerar, säger hon.

UNIK BREDD

Ahlsell Sverige omfattar 240 butiker och säljkontor knutna till centrallagret. Bolaget sysselsätter cirka 6 000 anställda i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Estland och Polen, och omsätter omkring 40 miljarder. Ahlsell är mer eller mindre unikt i Sverige när det kommer till bredden i det man erbjuder marknaden. Bolagets koncept kring innovativa och hållbara produkter, i kombination med logistik i världsklass, värdesätts av en vid kundkrets som sträcker sig över åtskilliga branscher. Ahlsell ligger även långt fram beträffande digitala lösningar, vilket underlättar i fråga om produktinköp, lagerhållning, prissättning och tillgänglighet. Lena Leth lyfter i sammanhanget fram Ahslells app.

– Kunder som gör sina beställningar via appen eller hemsidan kan i regel få sina varor redan dagen därpå, upplyser Lena och nämner sedan att butiken i Lund tills alldeles nyligen stack ut i jämförelse med Ahlsells övriga etableringar i regionen genom att erbjuda profilklädeskonceptet Ahlsell WorkWear. Detta innefattar inte bara hantverkskläder utan också exempelvis tryck på vanliga kläder samt skyddsutrustning så som selar, hjälmar och handskar.

TRIVS PÅ JOBBET

Lena Leth tillträdde rollen som butikschef i november 2022 efter att dessförinnan arbetat inom retail under många år, bland annat som varuhuschef. – Jag gjorde rejäl research innan jag bestämde mig för att ta steget över till Ahlsell. Jag fick en bild av ett väldigt välskött företag med sunda värderingar, och det känns bra att kunna konstatera att allt har motsvarat mina förväntningar, säger Lena.

Hon framhåller i sammanhanget butikens innesäljare med specialkunskaper inom olika branscher, och nämner samtidigt att hon själv har kunnat ta med sig mycket erfarenhet från hennes tidigare jobb.

– Det handlar om att utveckla erbjudandet, skapa attraktiva inspirationsytor

och att göra det tydligt och enkelt för kunderna. Det är en rolig bransch att verka i och jag tror stenhårt på vårt koncept, avrundar Lena Leth.

Intervju: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

u ÖPPETTIDER:

Måndag - Fredag: 6:30 - 16:00

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV LUND 76 Fältspatvägen 1B, 224 78 Lund | 010-471 26 07 | Mån-Fre: 06:30-16:00
Lena Leth.

Elektronikindustrins problemlösare fyller 50 år

AB Cervitrol beskrivs av många som en teknisk problemlösare. Det innovativa företaget firar 50 år som en framstående kontraktstillverkare inom elektronik och tar gärna ett helhetsgrepp kring sina uppdrag –från idé till färdig produkt.

AB Cervitrol grundades 1974 och kan i år fira 50 år av framgång som innovatör och teknisk problemlösare för tillverkande industri. Vi träffar företagets CEO Magnus Bredberg tillsammans med Anette Holmgren, som är företagets marknadschef, i lokalerna på Skiffervägen i södra Lund. Duon beskriver Cervitrol som en kontraktstillverkare i framkant inom elektronikproduktion. – Vi har lång erfarenhet av att utveckla elektronik och mjukvara till inbyggda system, sensorer, mätsystem, industri-

styrningar med mera. Vi strävar efter att vara en komplett och kompetent partner för våra kunder och tar gärna ett helhetsgrepp – från idé till färdig produkt – i de uppdrag vi åtar oss, berättar Magnus Bredberg.

BRETT KONCEPT

Cervitrol sysselsätter ett 30-tal medarbetare varav två tredjedelar är sysselsatta i produktionen där kärnverksamheten är kretskortstillverkning med både ytmonterad och hålmonterad teknik, samt tillverkning av kompletta apparater och skåp. Uppdragen kretsar kring allt från framtagning av prototyper och enstaka produkter till större serier. – Nästan all elektronik innehåller någon form av mjukvara. Därför förfogar vi över ett antal dedikerade mjukvaruutvecklare specialiserade på bland annat programmering för industriella applikationer. Vi är även en framstående aktör

när det kommer till Legacyprodukter, det vill säga uppdatering av äldre produkter som ska moderniseras, upplyser Anette Holmgren.

Hon lyfter också fram den ändamålsenliga maskinparken med hög automatiseringsgrad där produktionen är lätt att anpassa och ställa om för olika tillverk-

ningsserier. Det gör hela verksamheten ytterst flexibel. – En annan konkurrensfördel är vår utvecklingsavdelning där våra elektronikingenjörer gärna bistår våra kunder med kunskap. Vi har dessutom en stark serviceavdelning med fokus på eftermarknaden, säger Anette.

BRED KUNDKRETS

Cervitrol vill växa tillsammans med sina kunder och skapa långsiktighet. De flesta kunderna finns i den tillverkande industrin, inom Aviation och Life science, varav många är baserade i regionen. Cervitrol ser dock hela södra Sverige som en potentiell marknad och levererar redan till kunder i bland annat Stockholm och polska Poznań. Bolaget noterade en omsättning på cirka 47 miljoner kronor förra året, och trots utmaningarna i byggbranschen spår Magnus Bredberg en fortsatt god utveckling för AB Cervitrol.

– Med vår långa branscherfarenhet, breda kompetens och vårt goda rykte känner vi att vi står väl rustade inför framtiden, säger han.

Intervju: Axel Eriksson

Text: Örjan Persson

Flexibla bemanningslösningar f ör

Sydsveriges f öretag

Arbetstoppar, sjukfrånvaro eller behov av spetskompetens – Wikan Personal AB finns alltid till hands med en lösning. Med stark bredd och lokal närvaro erbjuder de flexibla och effektiva bemanningslösningar.

Wikan Personal är ett expansivt personalföretag med flexibla och effektiva bemanningslösningar på både kort och lång sikt. Företagets personal har lång och gedigen erfarenhet av att hjälpa företag med deras rekryterings- och bemanningsbehov. Verksamheten bygger på stark lokal närvaro och företaget har idag kontor i 16 svenska kommuner – från Skellefteå i norr till Tomelilla i söder. Ett av de sydligare kontoren ligger i Lund där vi träffar platschefen Lisbeth Ahlkvist. Hon beskriver Wikan Personal som ett bemannings- och rekryteringsföretag där kunderna hela tiden står i fokus. Lisbeth berättar att verksamheten kan delas in i två områden. Dels tjänstemannasidan där de rekryterar till alla sorters roller och befattningar, dels

kollektivsidan där de hjälper företag inom exempelvis bygg och anläggning, verkstadsindustri och logistik. – Vi arbetar med både direktrekryteringar och inhyrningar. Vi är väldigt flexibla och kan erbjuda konsulter på både kortare och längre uppdrag, säger Lisbeth Ahlkvist.

KUNDEN SPARAR TID

Från kunders perspektiv innebär ett samarbete med Wikan Personal att

de kan fokusera på sin egen kärnverksamhet i stället för rekrytering. På Wikan Personal i Lund finns god kännedom om näringslivet i både Lund och Skåne generellt.

– Vi försöker i mesta möjliga mån besöka de kunder där våra konsulter är verksamma för att säkerställa att allt flyter på som det ska för både företaget och de enskilda individerna. Vår starka lokala närvaro är en viktig nyckel till våra framgångar. Ända sedan starten 2011 har Wikan Personal bemannat alla sina kontor med lokalt förankrad personal – så även här i Lund, upplyser Lisbeth Ahlkvist.

Lisbeth har ett förflutet i Wikan Personal sedan 2016. Hon berättar att hon aktivt sökte sig till företaget efter att hon en gång anlitat dess koncernchef som föreläsare och därmed kom att uppskatta bolagets värderingar.

EN TRYGG SAMARBETSPARTNER

Wikan Personal har en egen kompetensbank där alla ges möjlighet att registrera sitt CV. När en kund söker efter personal

kan Lisbeth och hennes kollegor söka i databasen eller på andra platser efter lämpliga kandidater. Lisbeth förklarar att de strävar efter att vara en samarbetspartner och inte bara en leverantör. – Vi vill finnas där för våra kunder i alla led och kan vara behjälpliga vid till exempel varsel eller när det handlar om att genomföra intervjuer och validera kompetens, säger Lisbeth och berättar att de just nu deltar i ett stort projekt tillsammans med One Nordic, som byter ut samtliga elmätare i landet.

– Här har vi bidragit med bemanning och hjälpt personer som tidigare stått utanför arbetsmarknaden att få jobb, vilket vi tycker är väldigt roligt, säger Lisbeth Ahlkvist och avrundar: – Vi letar mer eller mindre alltid efter nya konsulter och är särskilt intresserade av att komma i kontakt med servicetekniker, CNC-operatörer och lastbilschaufförer.

Intervju: Axel Eriksson

Text: Örjan Persson

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV LUND 77 Anette Holmgren, Marknadschef 046-311622 | anette.holmgren@cervitrol.se | www.cervitrol.se
Lisbeth Ahlkvist.

Det f inns en lösning på den svenska ingenjörsbristen

Det råder brist på ingenjörer i Sverige där för få utbildas för att matcha det växande behovet på arbetsmarknaden. Lösningen stavas utländsk arbetskraft, och där kan en aktör som Telescope Services utgöra en betydande resurs för målmedvetna företag. Telescope Services hittar kompetenta utländska ingenjörer och tar sedan ett helhetsansvar, från rekrytering och arbetstillstånd till boende för såväl individen som dennes familj.

Telescope Services AB, som sedan cirka två år tillbaka är en del av Nexer Group, är i grund och botten ett mjukvaruföretag som för snart tio år sedan omdanades till ett renodlat konsultbolag. I samma veva tillträdde bolagets VD Patrick Hiller sin roll. Vi träffar Patrick i företagets huvudkontor, strategiskt beläget i Ideon Science Park i Lund, där han förklarar att Telescope Services är ett i många avseenden unikt konsultbolag som specialiserat sig på att hitta kompetenta utländska ingenjörer för den svenska arbetsmarknaden.

– Det som gör att vi sticker ut är att vi tar

ett helhetsansvar kring hela processen. Det inkluderar hela flödet så som rekrytering, flyg och pappersexercis kopplad till arbetstillstånd och liknande, men även boende för konsulten samt dennes familj, berättar Patrick.

NOGGRANN PROCESS

I Telescope Services pinpointar de kandidater med hänsyn till exempelvis bakgrund och erfarenhet genom en process som de effektiviserat under många år. Kandidaterna intervjuas och får genomföra tester för kompetensvalidering och matchas därefter med exis-

terande jobb. Idag verkar bolaget i 14 länder på fyra kontinenter.

– Omfattningen av vårt koncept gör att vi kan attrahera specialistingenjörer inom såväl hårdvara och mjukvara som automation, mekanik och elektronik.

Just nu har vi 112 konsulter på uppdrag ute i landet, framför allt i Öresundsregionen men även i de andra storstadsområdena, upplyser Patrick Hiller.

FAMILJEKÄNSLA

Patrick berättar vidare att företagets kanske främsta konkurrensfördel är att de förfogar över ett så pass välutvecklat

nätverk av ingenjörer som är villiga att flytta till Sverige. Telescope Services tar väl han om konsulterna när de kommer till Sverige och informerar individerna om hur Sverige och svenskarna fungerar. – Vi ser oss själva som något av en familj dit nyanlända konsulter alltid kan vända sig. Samtidigt levererar vi arbetskraft som är med och bidrar genom att betala skatt från dag ett, framhåller Patrick Hiller.

Han nämner avslutningsvis att konsulterna givetvis är anställda i Sverige och enligt svenska anställningsvillkor och att Telescope Services har ett långsiktigt perspektiv på sina rekryteringar. Efter fyra år i landet kan konsulterna ansöka om permanent uppehållstillstånd, vilket Telescope Services också hjälper till med.

Intervju: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV LUND 78
Patrick Hiller.

Gränslös kompetens hos global konsultf örmedlare

Konkurrensen hårdnar i en mängd olika branscher samtidigt som kompetens blir en allt större bristvara. Här kan en aktör som A Society spela en central roll för framåtlutade företag. A Society är en fristående global samlingsplats för konsulter med en mångfald av kompetenser och är samtidigt en möjlighet för exempelvis enmansföretagare att ikläda sig en större roll i sin yrkeskarriär.

A Society AB har sitt ursprung från början av 1980-talet och har verkat i nuvarande form och under nuvarande namn sedan sex år tillbaka då bolagen Assistera och Sigma Society slogs samman. Idag finns verksamheten representerad via kontor i Stockholm, Göteborg, Linköping, Jönköping, Örebro och Skellefteå samt i Lund där företagets huvudkontor står att finna i Ideon Science Parks lokaler. Här träffar vi Tobias Hall som är regionchef med ansvar för A Societys sydliga kontor.

Tobias beskriver A Society som en global konsultförmedlare som ger sina kunder tillgång till ett globalt nätverk av konsulter med specialistkompetens, medan konsulterna får möjlighet att jobba i de mest spännande kundprojekten.

– Många av våra kunder söker konsulter över hela världen. Vår stora bredd gör att vi i princip alltid kan hitta rätt person till rätt uppdrag, säger Tobias Hall

MÅNGA KOMPETENSER

I regionen, som utgörs av Skåne och Blekinge, har A Society i dagsläget 120 konsulter på uppdrag, vilka representerar kompetens inom bland annat mekanik, beräkning, elkonstruktion, system- och apputveckling, gaming, projektledning och allt däremellan.

– Man kan säga att vi jobbar med relationsbaserad matchmaking. Vårt omfattande nätverk, som byggts upp ända sedan 90-talet, är en stor konkurrensfördel för oss, i kombination med en flexibilitet, en snabbrörlighet och en förmåga att anpassa oss efter våra kunders unika behov, säger Tobias Hall.

FLYTTEN BLEV ETT LYFT

Lundkontorets kunder finns i olika branscher, men framför allt inom telekom, försvarsindustri, medtech, automotive, bank och finans samt i offentlig sektor. Tobias och de fem anställda i den regionala säljorganisationen arbetar aktivt med att förvalta

befintliga kunder, att prospektera och hitta nya uppdragsgivare.

Fram till våren 2022 var A Society i Skåne baserat i Malmö. När en av deras största kunder flyttade till Lund valde A Society att göra samma sak.

– Ur ett affärsmässigt perspektiv var det ett enkelt beslut. Här i Lund sitter vi

mitt bland såväl befintliga som potentiella kunder. Här finns stor potential och vi söker konstant efter fler duktiga konsulter. Under året hoppas vi också kunna rekrytera fler säljare, avrundar Tobias Hall.

Intervju: Axel Eriksson

Text: Örjan Persson

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV LUND 79 A Society - Samlingsplatsen för de skickligaste konsulterna! tobias.norgren@asociety.se | 0708-581 534 | www.asociety.se tobias.hall@asociety.se | 072-5222171 | www.asociety.se
TobiasHallspeladeundermånga årishockeyiNordamerikainnanhanflyttadehemtillSkåne.

En framåtlutad partner kring modern mjukvaruutveckling

Techbolag i behov av att utveckla nya eller förbättra befintliga system har i Sigma Technology Software Solutions en partner i teknikens framkant. Bolaget erbjuder effektiva konsulttjänster inom bland annat frontend, backend, inbyggda system, applikationsutveckling samt testautomatisering, och bidrar i allt väsentligt till mer flexibla verksamheter, och i förlängningen bättre lönsamhet för målmedvetna företag.

Sigma Technology Software Solutions

AB är ett dotterbolag i Sigma Technology Group, ett privatägt teknikkonsultföretag med verksamhet i Sverige, Ungern, Kina, Norge, Tyskland och Ukraina. Tillsammans erbjuder anslutna bolag en kombination av branschövergripande expertis kring mjukvaruutveckling, produktinformation, design och utveckling av inbyggda system, digitala lösningar och IT-infrastruktur.

Sigma Technology Software Solutions

AB har ett kontor i Helsingborg samt ett i Ideon Science Park i Lund där vi träffar Toni Risteski som varit bolagets

VD sedan starten 2021.

– Vårt bolag startades när koncernen ville öka sin tillväxttakt. Samtidigt hade vi identifierat just mjukvaruutveckling som ett tydligt tillväxtområde, framför allt här i Skåne, berättar Toni som har sin bakgrund inom Sony Ericsson, Sony, Bambora och Afry.

BYGGER RELATIONER

Sigma Technology Software Solutions

AB erbjuder konsulttjänster inom framför allt just mjukvara, så som frontend, backend, inbyggda system, applikationsutveckling och testautomatisering.

– Bland våra uppdragsgivare finns

framför allt techbolag från olika branscher som behöver hjälp med att utveckla nya eller förbättra befintliga system. Testautomatisering är ytterligare ett fokusområde där vi satsar, upplyser

Toni Risteski och berättar att de gärna tar sig an längre uppdrag för att skapa

långsiktiga relationer med sina kunder. De flesta konsultuppdragen sträcker sig från sex månader upp flera år.

VILL ATTRAHERA FLER

Toni berättar om ett av bolagets projekt, Sigma Young Talent, där de fokuserar på ge unga förmågor möjligheter att introduceras till arbetslivet. De förser dem med rätt förutsättningar att bli skickliga utvecklare på plats ute hos olika uppdragsgivare som Sigma Technology Software Solutions har goda samarbeten med.

– Vi lägger i samband med rekrytering generellt stor vikt vid individens intresse, engagemang och ambitionsnivå, liksom att personen i fråga uppskattar bolagets och koncernens värderingar, säger Toni Risteski.

Bolaget sysselsätter idag ett 70-tal personer och omsatte under fjolåret drygt 100 miljoner kronor, vilket var en milstolpe i företagets utveckling. Likt många andra aktörer i IT-branschen söker Toni och hans kollegor aktivt efter nya medarbetare.

– De som uppskattar en stark vi-känsla och vill jobba för en stor aktör med ett

stort kompetensutbyte medarbetarna emellan får gärna höra av sig till oss. Personer med specialkompetens inom olika områden ges dessutom möjlighet att gå utanför sin comfort zone och arrangera workshops för sina medarbetare, vilket på sikt breddar kompetensen i hela organisationen, säger Toni Risteski.

Han berättar avslutningsvis att de mot slutet av året hoppas kunna flytta in i ett

nybyggt, fräscht kontor i centrala Lund. – Vi börjar växa ur våra nuvarande lokaler. Jag tror att flytten blir ytterligare ett lyft för oss samtidigt som vi stärker vår position som en attraktiv arbetsgivare. Förhoppningsvis blir det ännu fler som vill söka sig till oss.

Intervju: Axel Eriksson

Text: Örjan Persson

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV LUND 80
Toni Risteski.

Helt enkelt bäst på billackering

Dalby Billackering drivs av Antti Sikstus och Rickard Bengtsson, som hade lång erfarenhet av billackering redan innan de startade företaget för över 20 år sedan. Av naturliga skäl sjönk omsättningen en del under pandemin, men nu har man fullt upp igen och har börjat anställa fler medarbetare. När man frågar de två ägarna vad deras främsta konkurrensfördel är, svarar Rickard, halvt på skämt:

- Vi är helt enkelt bäst.

Antti Sikstus och Rickard Bengtsson hade jobbat hos en billackerare i flera år när de bestämde sig för att pröva sina

vingar och starta eget. 2002 grundade de Dalby Billackering, som fick sitt namn av den dåvarande placeringen i

Dalby, strax utanför Lunds tätort. Efter bara ett par år flyttade man verksamheten till Gastelyckans industriområde, där man ligger än idag. Det är ett strategiskt fördelaktigt läge, som gör företaget väl rustat inför framtiden.

-Under pandemin märkte vi av en minskning av antalet jobb som kom in, men nu har marknaden återigen stabiliserat sig, säger Antii.

HELT ENKELT BÄST

Lackskador på bilar kan uppstå på en mängd olika sätt, exempelvis genom krockskador eller sabotage eller stölder. Detta är försäkringsfrågor, vilket gör att Dalby Billackerings kunder framför allt består av försäkringsbolag; företaget har samarbeten med alla försäkringsbolag i trakten. Fordonen, som transporteras från skadeverkstäder i regionen, består av allt från personbilar till mindre transportbilar. Dalby Billackerings medarbetare slipar, lackerar och torkar fordonen i sin verkstad, där man har boxar som rymmer tre bilar åt gången. Man har stor kapacitet och kan lacka om upp till tolv boxar om dagen. När vi frågar Antti och Rickard vad deras främsta konkurrensfördel är, svarar Rickard, halvt på skämt:

- Vi är helt enkelt bäst. Kompetensen på Dalby Billackering är väldigt hög. Genom åren har man lackat om allt från sportbilar, som Mustangar och Corvetter, till rallybilar.

DET GÅR BRA NU

Det senaste året har Dalby Billackering alltså sett en ökning av antalet jobb som kommer in, vilket har lett till att man har kunnat rekrytera fler medarbetare. När vi pratar med Antti och Rickard i början av februari sysselsätter företaget åtta medarbetare utöver de två delägarna. För att kunna fortsätta vara bäst, vill man bara ta in de duktigaste lackerarna i branschen. Detta är en av de största utmaningarna man står inför.

- Antalet utbildningsplatser för lackerare är tyvärr begränsat, säger Antti, som, tillsammans med Rickard, dock är optimistiskt inställd till kommande rekryteringar.

Intervju: Axel Eriksson

Text: Andreas Ziegler

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV LUND 81
AnttiSikstusochRickardBengtsson.

Mekatronisk evolution i Lund

Sigma Industry Evolution AB är verksamma inom det som kallas mekatronik, ett fält där mekanik, elektronik, el och mjukvara möts. Företagets ingenjörer arbetar i projekt kopplade till exempelvis AI och drivlinor för elbilar. Rekrytering är en utmaning inom mekatronik, men företagets VD, Dick Stenebo, är övertygad om att man kan attrahera passionerade ingenjörer, som vill vara med där den mest spännande teknikutvecklingen sker.

Sigma är en entreprenörsdriven koncern, vars företag bedriver konsultverksamhet inom bland annat IT, industri, infrastruktur och ingenjörstjänster. Ett av företagen som är verksamma med ingenjörstjänster är Sigma Industry South. Dick Stenebo, som i grunden är civilingenjör inom maskinteknik, blev avdelningschef för företagets mekanikavdelning 2016.

- I början av 2021 hade jag en konversation med min chef. Vi konstaterade att Sigma Industry South var starka inom mekanik och produktutveckling, men även hade potential att utveckla erbjudandet inom elektronikutveckling och mjukvara, berättar Dick.

Det hela utmynnade i bildandet av dotterbolaget Sigma Industry Evolution AB, som skulle erbjuda ingenjörstjänster kopplade till mekatronik. Idag, endast tre år efter konversationen ägde rum och drygt två år efter start, sysselsätter företaget 35 anställda, varav 28 utgår från huvudkontoret i Ideon Science Park i Lund.

MEKATRONIK

Mekatronik är ett relativt nytt fält. Begreppet myntades på 70-talet i Japan. Det är ett fält som kan sägas handla om mötet mellan elektronik och mekanik och handlar om leveranser kopplade till mekanik, elektronik, el och mjukvara, som verkar i en symbios, vilket resulterar i synergieffekter. Trots att Sigma Industry Evolution är ett ungt företag, har man redan konsulter på plats hos

ett flertal välkända aktörer, exempelvis

IKEA, Axis, Tetra Pak och Assa Abloy.

- Vi är flexibla inför kundernas önskemål, så ingenjörerna arbetar ibland på plats ute hos sina uppdragsgivare och ibland på kontoret, berättar Dick. Sigma Industry Evolution har konsulter ute hos både små och stora aktörer. Det som förenar många av kunderna är att de befinner sig i utvecklingens framkant. Dick berättar bland annat om ett spännande projekt kopplat till AI och Machine Learning i vilket man utvecklar teknologi för bildigenkänning för att kunna identifiera produkter och specifika komponenter för maskiner.

- Vi är även involverade i projekt kopplade till elektrifieringen i samhället. Vi har flera ingenjörer som just nu arbetar med drivlinor till elbilar, säger Dick.

FÖR DEN PASSIONERADE INGENJÖREN

Bristen på ingenjörer är en utmaning inom ingenjörsbranschen. Sigma Industry Evolution försöker hitta personal som är intresserade av bredd eller som har specialkompetens inom ett

område, vilket gör att man kan sätta ihop arbetsgrupper där medarbetarna kompletterar varandra. Idag sysselsätter företaget högutbildade mekatronikspecialister och ingenjörer inom bland annat teknisk fysik, nanovetenskap och datavetenskap. Trots utmaningarna när det kommer till rekrytering tror Dick att man kan locka till sig branschens mest passionerade ingenjörer.

- Sigma Industry Evolution är arbetsplatsen för drivna ingenjörer, som vill vara med där utvecklingen verkligen sker. Vi erbjuder variationsrika arbetsdagar och spännande uppdrag som utförs av sammansvetsade team, säger Dick.

Dick ser mycket positivt på företagets framtid, trots den rådande lågkonjunkturen.

- Samhället står inför många stora förändringar och här ligger Sigma Industry Evolution i framkant, avslutar Dick.

Intervju: Axel Eriksson

Text: Andreas Ziegler

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV LUND 82
Dick Stenebo.

Digitala resenärens krav på anropsstyrd trafik

DRT Solutions är företaget som möjliggör anropsstyrd trafik på ett modernt, tryggt och rationellt sätt. Navet i verksamheten är bokningsoch planeringssystemet Drip, vilket är utvecklat för att uppfylla de krav som ställs idag för att kunna möta framtidens digitala resenär.

– Vi ser att det ställs helt nya krav idag från slutkunden, det vill säga från resenärerna. De förväntar sig en friktions- och sömlös upplevelse från början till slut, säger Lotta Elmfeldt, VD på företaget DRT Solutions som är specialiserat på lösningar för anropsstyrd trafik.

Vi träffar Lotta, tillsammans med säljoch marknadschef Martin Andersson, på företagets kontor på Västra Stationstorget i Lund. DRT Solutions fokuserar dels på samhällsbetalda resor, det vill säga närtrafik, skolskjuts, färdtjänst, resor till och från daglig verksamhet samt flextrafik, dels reguljärtaxi, såsom Taxi, Bolt och Uber, ett område där bolaget satsar stort.

– Med mer än 30 års erfarenhet av branschen vet vi vad som krävs för att organisera anropsstyrd trafik som även har resenären i fokus, berättar Lotta. – Vårt boknings- och planeringssystem används i den operativa driften. Allt från beställningsmottagning, trafikledning, trafikövervakning, hantering av schemalagda resor, uppföljning av trafikavtal och administration till allt annat som krävs för att organisera anropsstyrd trafik, fortsätter Lotta Elmfeldt.

BOKNINGS- OCH PLANERINGSSYSTMET DRIP Martin Andersson berättar vidare att systemet Drip är ett modernt bokningsoch planeringssystem för anropsstyrd trafik och turbundna persontransporter. Drip, vilket står för Demand Response Intelligence Planning, är en molnbaserad SaaS-tjänst som används av handläggare såväl som beställningscentraler, trafikledningar och andra aktörer.

DRIP DRIVER, DRIP TRAVELLER

OCH DRIP FACILITY

Det finns olika gränssnitt för olika aktörer varav ett är Drip Driver, med vars hjälp förare kan se körorder, få hjälp med navigering och därutöver få information om resenärers eventuella funktionsnedsättningar, kontaktuppgifter och annat.

Ett annat gränssnitt är Drip Traveller för resenären och/eller dennes ombud.

Drip Traveller möjliggör att de själva kan administrera sitt resande. Ett exempel är att föräldrar till barn i anpassad skolskjuts kan följa rutterna där barnet åker. Drip Facility, ytterligare ett gränssnitt, möjliggör för verksamheter/administra-

törer inom till exempel daglig verksamhet att följa gästernas resande. Systemet används just nu mycket av anpassade skolor och demensvården.

– Den här typen av verksamhet hanterar känsliga personuppgifter vilket ställer höga krav på säkerheten. I utvecklingen

av Drip är det fokus på säkerhet, GDPR och privacy by Design understryker Martin Andersson.

VILL BREDDA TEAMET

Systemet har levererats till en mängd kunder, bland annat till kommunerna i Höganäs, Helsingborg, Kävlinge, Lund, Kristianstad, Trelleborg, Vellinge och Ängelholm. DRT Solutions har ett avtal om systemleverans med Östgötatrafiken. Lotta Elmfeldt berättar avslutningsvis att DRT Solutions, likt många andra aktörer i IT-branschen, aktivt söker efter nya medarbetare, bland annat verksamhetsexperter och systemutvecklare. – Jag tycker att man ska söka sig till oss om man vill arbeta med ett avancerat system för en marknad med komplex och diversifierad kravbild. Vi befinner oss dessutom på en spännande tillväxtresa tillsammans med våra engagerade och kompetenta medarbetare. Vi välkomnar fler kunniga och engagerade personer att vara med på den.

Intervju: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

Optimerade rutter f ör eldrivna fordon

Det kan fortfarande vara en utmaning att köra längre sträckor med eldrivna bilar. Appen A Better Routeplanner, skapad av Iternio Planning AB, är ämnad att lösa dessa problem. Denna app planerar rutter med hänsyn till var laddstationer finns, men tar även hänsyn till exempelvis vilken sorts bil man kör, trafikläget och vädret. 2023 blev Iternio uppköpta av amerikanska fordonstillverkaren Rivian Automotive. A Better Routeplanner förinstalleras nu i alla Rivian Automotives fordon.

Bo Lincoln forskade och doktorerade i Lund och arbetade därefter som ingenjör i ungefär 20 år. 2019 grundade han Iternio Planning AB för att driva igenom egna innovationer. Det kan vara väldigt svårt att driva ett företag som sysslar med innovativ teknik; utmaningarna man står inför är många. Inkubatorer, som ibland även kallas företagskuvöser, är ämnade att ge företagare inom tech verktygen de behöver för att gå från att vara ett startupföretag till att bli lönsamma. Därför

gick Iternio igenom Ideon Science Parks inkubatorprogram. Då pandemin inleddes precis som Iternio påbörjade programmet, blev upplevelsen en smula underlig.

- Under pandemin var jag nästintill ensam i lokalerna ibland, säger Bo och skrattar hjärtligt. Trots utmaningarna var inkubatorpe-

rioden väldigt lärorik och gav Bo en ökad förståelse för finansiering, hur det fungerar att starta eget företag och att presentera produkter och tjänster. Idag sysselsätter Iternio 15 medarbetare. Kontoret ligger i Ideon Science Parks lokaler på Scheelegatan i Lund.

- Vi är fortfarande medlemmar i inkubatorn, men idag är vi självgående, även om vi fortfarande har ett kunskapsutbyte med inkubatorn, berättar Bo.

A BETTER ROUTEPLANNER

Iternio ligger bakom applikationen A Better Routeplanner.

- I grunden är det en Google Maps för elbilar. Appen optimerar rutter för eldrivna fordon, säger Bo. Elektrifieringen är i full gång över stora delar av världen. Medan själva fordonen blir bättre och bättre och allt mer populära, är det ofta fortfarande en utmaning att köra längre sträckor med elfordon. A Better Routeplanner är framtagen för att överkomma dessa utmaningar. Appen planerar rutter med hänsyn till var laddstationer finns, men tar även hänsyn till vilken bil man kör, trafikläget och vädret.

- En del laddstationer i landet förser

användaren med status i realtid, vilket innebär att du kan se om det finns några laddplatser lediga vid nästa stopp under färden. Sedan tar appen även hänsyn till att litiumbatterier laddas snabbare när batterinivån är låg, berättar Bo. A Better Routeplanner finns tillgänglig som konsumentprodukt för både iOS och Android och är i princip märkesoberoende, då man kan välja mellan 700 olika elbilsmodeller när man konfigurerar appen. Som alla bra appar, förbättras A Better Routeplanner kontinuerligt. - Vår affärsmodell bygger på att appen sätter oss i direktkontakt med användaren, som kan ge omedelbar feedback, säger Bo.

RIVIAN AUTOMOTIVE

Under 2023 blev Iternio uppköpta av den amerikanska fordonstillverkaren Rivian Automotive, som grundades av tidigare MIT-studenten Robert ”RJ” Scaringe, som alltid har haft en dröm om att tillverka elbilar. Under fjolåret tillverkade Rivian Automotive 60 000 fordon av modellerna R1T, som är en pickup, och R1S, som är en SUV som bland annat används av e-handelsjätten

Amazon. Fram till nyligen har Rivian Automotives fordon bara funnits tillgängliga på den amerikanska marknaden, men den 7 mars lanserade företaget sin nya modell, R2, för en större marknad. Uppköpet av Iternio är ett viktigt strategiskt steg i den amerikanska fordonstillverkarens utveckling.

- Alla fordon som Rivian producerar kommer med A Better Routeplanner förinstallerad, säger Bo stolt.

Intervju: Axel Eriksson

Text: Andreas Ziegler

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV LUND 83 Elbil - bara nyfiken eller redan expert? ABRP
Bo Lincoln.
posttidning En del av Hexanova Media Group: R & more P Driver du en grossistverksamhet och funderar på att bli franchise, eller kanske vill du sälja din befintliga rörelse? Läs mer om vad vi har att erbjuda på bilXtra.se eller kontakta oss direkt. SONNY TORGRIMSSON , Vice VD / Försäljningschef sonny.torgrimsson@bilxtra.se 0733-82 55 78 STEFAN NILSSON , Inköpschef stefan.nilsson@bilxtra.se 0704-24 99 02 ALEXANDER JOHANNISSON , Driftansvarig alexander.johannisson@bilxtra.se 0700-01 27 03 Bli en del av något -tra!
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.