eFörvaltningsdagarna 2

Page 1

13

inom digitalisering för
Sveriges största konferens och mötesplats
offentlig sektor
- 14 november 2024
Strand Möten & Event
Nacka

HÖJDPUNKTER & MÅSTEN UR PROGRAMMET

AI KOMMISSIONEN OM AI SOM

MÖJLIGÖRARE FÖR VÄLFÄRD, FORSKNING OCH INDUSTRI

Industrimannen Carl-Henrik Swanberg leder regeringens AI kommision sedan årsskiftet. AI-kommissionens uppdrag ära att analysera och komma med konkreta förslag om hur AI kan främja Sverige som ledande forskningsnation, avancerad industrination och ambitiös välfärdsnation. Ta del av AI kommissionens tankar kring Möjligheterna med AI inom offentliga verksamheter samt betänkanden kring Eus AI act ur ett svenskt perspektiv.

Carl-Henrik Swanberg, Styrelseordförande, Volvo, f.d. VD och koncernchef, Ericsson.

RADARBILD AV FAKTORER OCH 9 TRENDER I OMVÄRLDEN SOM PÅVERKAR OFFENTLIGA ORGANISATIONERS DIGITALISERING

Samhällsutvecklingen går fort och offentliga aktörer behöver bli bättre på att förstå framtiden för att stärka förmågan till omställning vid ändrade förutsättningar.

Föredraget handlar om eSams radarbild som visar internationella och nationella initiativ med påverkan på offentliga organisationers digitaliseringsarbete på kort och lång sikt. Vi har identifierat nio trender som de behöver förhålla sig till digitaliseringsarbetet. EUs arbete med dataområden driver på digitaliseringsarbetet hos medlemsstaterna, eSams roadmap förtydligar den förändring som alla offentliga aktörer står inför. eSams radarbild: Michiko Muto, Pensionsmyndigheten. Omvärldsanalys: Anders Schager, Skatteverket Roadmap för datahantering: Peter Hammar, Tullverket, Mikael Österlund och Linda Lindström från eSams kansli

OECD DIGITAL GOVERNMENT INDEX

Sverige har de senaste åren och på flera områden släpat efter i digitaliseringstakten de senaste åren enligt OECD. Ta del av hela undersökningen och hur vi står oss i förhållande till andra länder, varför vi släpar efter och på vilka områden vi kan förbättra vår prestation.

Barbara Ubaldi, Head of the OECD’s Digital Government and Data Unit

THE EUROPEAN DIGITAL IDENTITY WALLET

Åsa Barton, Head of Sector ‘eID Technical Framework’ at European Commission, DG CONNECT, eGovernment & Trust

2 3
2 3

u 08:00 - 08:50

REGISTRERING OCH MINGEL I UTSTÄLLNINGEN

u 08.50 - 09.00

ÅRETS MODERATOR INLEDER EFÖRVALTNINGSDAGARNA 2024

u 10.20-11.00

u 09.00-09.20

REGERINGENS PLAN OCH STRATEGIER FÖR DIGITAL TRANSFORMATION AV OFFENTLIGA VERKSAMHETER

u 09.20 - 09.50

OECD DIGITAL GOVERNMENT INDEX

Sverige har de senaste åren och på flera områden släpat efter digitaliseringstakten de senaste åren enligt OECD. Ta del av hela undersökningen och hur vi står oss i förhållande till andra länder, varför vi släpar efter och på vilka områden vi kan förbättra vår prestation.

Barbara Ubaldi Head of the OECD’s Digital Government and Data Unit

u 09.50 - 10.20

DANMARKS O NORGES DIGITALISERINGMINISTRAR?

FIKA OCH MINGEL I UTSTÄLLNINGEN

u 11.00- 11.40

PANEL: HUR HAMNAR SVERIGE I TOPP IGEN?

u 11.40-12.10

RADARBILD AV FAKTORER OCH 9 TRENDER I OMVÄRLDEN SOM PÅVERKAR OFFENTLIGA ORGANISATIONERS DIGITALISERING

Samhällsutvecklingen går fort och offentliga aktörer behöver bli bättre på att förstå framtiden för att stärka förmågan till omställning vid ändrade förutsättningar.

Föredraget handlar om eSams radarbild som visar internationella och nationella initiativ med påverkan på offentliga organisationers digitaliseringsarbete på kort och lång sikt. Vi har identifierat nio trender som de behöver förhålla sig till i digitaliseringsarbetet. EUs arbete med dataområden driver på digitaliseringsarbetet hos medlemsstaterna, eSams roadmap förtydligar den förändring som alla offentliga aktörer står inför. eSams radarbild: Michiko Muto, Pensionsmyndigheten. Omvärldsanalys: Anders Schager, Skatteverket Roadmap för datahantering: Peter Hammar, Tullverket, Mikael Österlund och Linda Lindström från eSams kansli

u 12.10-13.30

u 14.40 - 15.20

EFTERMIDDAG

OCH EFTERFÖLJANDE MINGEL I UTSTÄLLNINGEN

u 13:30-14:40

PARALLELLA SEMINARIUM - PASS 1 & 2

Pass 1, 13:30- 14:00

Pass 2, 14:10 - 14:40

u 15.20 - 15.50

PARALLELLA SEMINARIUM - PASS 3

Pass 3, 15:20 - 15:50

u 16.00 - 16.40

ANDERS BORG OM DET EKONOMISKA LÄGET OCH DE FINANSIELLA MÖJLIGHETERNA FRAMÅT

KRÄVER SAMSKAPANDE LEDARE

u 16.40 - 17.10

KATARINA BLOM - LYCKOFORSKARE?

u 17.10 17.15

ÅRETS MODERATOR AVSLUTAR DAG 1

Vi summerar dagens händelser och kunskaper, rundar av och bjuder in till mingel utställningen.

u 17:15 18:00

MINGEL I UTSTÄLLNINGEN

Prata om dagens kunskapsinhämtning med nya och gamla kontakter under kvällens mingel. Sedan tar vi en kort paus innan eFörvaltningsdagarnas bankett.

4 5
ONSDAG 13 NOVEMBER FÖRMIDDAG ONSDAG 13 NOVEMBER
LUNCH
FIKA
OCH MINGEL I UTSTÄLLNINGEN

u

u 08.50 - 09.00

ÅRETS MODERATOR INLEDER DAG TVÅ PÅ EFÖRVALTNINGSDAGARNA 2024

u 12.00 - 13.30 LUNCH OCH EFTERFÖLJANDE MINGEL I UTSTÄLLNINGEN

u

u 09.00-09.30

AI KOMMISSIONEN OM AI SOM MÖJLIGÖRARE FÖR VÄLFÄRD , FORSKNING OCH INDUSTRI

Industrimannen Carl-Henrik Swanberg leder regeringens AI kommision sedan årsskiftet. AIkommissionens uppdrag ära att analysera och komma med konkreta förslag om hur AI kan främja Sverige som ledande forskningsnation, avancerad industrination och ambitiös välfärdsnation. Ta del av AI kommissionens tankar kring Möjligheterna med AI inom offentliga verksamheter samt betänkanden kring Eus AI act ur ett svenskt perspektiv.

Carl-Henrik Swanberg, Styrelseordförande, Volvo f.d. VD och koncernchef, Ericsson.

u

u 09.30-10.10

PANEL: HUR SKALL AI OCH ANNAN TEKNOLOGI BÄST FRÄMJA FRAMTIDENS MEDBORGARE OCH SAMHÄLLE?

u 13:30-14:40

PARALLELLA SEMINARIUM - PASS 4 & 5

Pass 4, 13.30 - 14.00

Pass 5, 14:10 - 14:40

u 15.10 - 15.40

CYBERSÄKERHET? DAG STRÖMAN? MARTIN SNYGG?

u 10.40 - 11.20

THE EUROPEAN DIGITAL IDENTITY WALLET

Åsa Barton, Head of Sector ‘eID Technical Framework’ at European Commission, DG CONNECT, eGovernment & Trust

u 11.20 - 12.00

SAMSKAPANDE DIGITALISERING - ?

Marcus Matteby Sundsvall/Ånge?

Viktoria Hagelstedt, om Ena , Digg?

u 15.40 - 16.20

PANEL: CYBERSKYDD I PRAKTIKEN - HUR AGERADE VI NÄR HOTEN BLEV VERKLIGHET?

Panel med 4 case inom cyberhot

u 16:20

ÅRETS MODERATOR AVSLUTAR EFÖRVALTNINGSDAGARNA 2024

6 7 TORSDAG 14 NOVEMBER FÖRMIDDAG TORSDAG 14 NOVEMBER EFTERMIDDAG
08:00 - 08:50
REGISTRERING OCH MINGEL I UTSTÄLLNINGEN
14.40
15.10 FIKA OCH MINGEL I UTSTÄLLNINGEN
-
10.10-10.40
FIKA OCH MINGEL I UTSTÄLLNINGEN
8 9
SPÅR PARALLELLA
LEDARSKAPET I EN DIGITAL TID AI & NY TEKNOLOGI SOM STÖD FÖR VERKSAMHETS OCH SAMHÄLLSUTVECKLING CYBERHOT I EN UTMANANDE TID SAMVERKAN OCH GEMENSAMMA STANDARDER
Tid
Tid RUBRIK RUBRIK u Tid RUBRIK
Tid RUBRIK
Tid
Tid RUBRIK RUBRIK u Tid RUBRIK u Tid RUBRIK
PARALLELLA
SPÅR
u
u
u
u
u
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.