Svensk Leverantörstidning 3, 2024

Page 1

DEN GIVNA MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKT OCH NORDISKT NÄRINGSLIV SEDAN 1984

ABB TÄNJER PÅ GRÄNSERNA FÖR ROBOTTEKNIK OCH AI

Världens största aktör när det gäller lyftutrustning är Konecranes. Genom åren har Konecranes försett företag i en mängd olika branscher med allt från telfrar och traverskranar till kompletta lyftsystem – insatser som bidrar till ökad produktivitet och i förlängningen mer framgångsrika och lönsamma företag.

Läs mer på sidan 38.

Ledande totalleverantör av installations- och servicetjänster

Landets ledande leverantör av installationsoch servicetjänster är Bravida. El, värme och ventilation, säkerhet, kyla och OVKinjusteringar är några av bolagets specialområden, och man erbjuder allt från design och projektering till installation, drift och underhåll. Konceptet kring helhetslösningar representeras inte minst av Bravida i Karlskoga.

Läs mer på sidan 18.

Gemenskap och tillväxt i Boxholms kommun

Boxholm är en liten kommun, där tillverkningsindustrin fyller en viktig funktion gällande kommunens potential rörande tillväxt. I en kommun med endast 5 500 invånare är gemenskapen den största styrkan, både när det kommer till näringslivet och kommunikationen mellan kommunen och invånarna.

Läs mer på sidan 61.

Sankt Jörgen Park – en modern country club

En världsledande leverantör av modern lyftutrustning Nr 3 / 2024

Sankt Jörgen Park är den moderna country cluben som inte bara erbjuder en golfupplevelse, utan en livsstil. Sankt Jörgen Park har genom åren utvecklats från att vara en golfklubb till att bli ett mecka för träning, mat och vin och välbefinnande – en destination du checkar in på för att checka ut. Läs mer på sidan 76.

7 UTGÅVOR PER ÅR - SVERIGES BREDASTE TIDNING FÖR LEVERANTÖRER
Läs mer
på sidan 7.

Tidningen utges av: PR & More Scandinavia AB Fiskhamnsgatan 2, 414 51 Göteborg

Telefon 031-719 05 00

Fax 031-719 05 29

Besök oss gärna på nätet: www.svenskleverantorstidning.se

Den enda mediepartnern du behöver. Tidningen ansvarar ej för insänt, ej beställt material. Eftertryck av text och bilder förbjudet, om inte särskild överenskommelse träffats med redaktionen. www.hexanova.se

Med AI ska jobben

2

ledaren

AI kommer att ta över våra arbetsuppgifter alltmer och i förlängningen leda till färre arbetstillfällen. Så resonerar många av oss, och det är förstås en högst logisk slutsats att dra när vi dagligen ges exempel på vad AI kan åstadkomma. Det är dock en bild som inte alls delas av de svenska arbetsgivarna där hälften uppger att AI tvärtom kommer att leda till fler jobb snarare än färre.

Jag kan inte belägga det med siffror, men nog känns det som om att många ser med viss oro på AI-teknikens snabba utveckling och hur den kan påverka många yrkesgrupper. Det är i så fall inget nytt, teknikens framsteg har genom åren ofta fört med sig dylika tankegångar, men med få exempel på att farhågorna verkligen har varit befogade. Undantaget är möjligen industrirobotar som förstås har ersatt en del arbetskraft inom den tillverkande industrin, men å andra sidan också eliminerat många tunga och belastande arbetsmoment.

Det är förstås positivt att så pass många av de som verkligen möjliggör arbetstillfällen, det vill säga arbetsgivarna, är av en annan uppfattning och ser potentialen i att skapa fler jobb. Störst optimism syns i telekom- och mediebranscherna där 58 procent uppger att de kommer att rekrytera medarbetare till följd av ny teknologi. Mediebranschen, där jag själv jobbar, är med andra ord en av de grenar med potential att dra fördelar av den nya teknologin. Det är, åtminstone hittills, inget jag personligen har märkt eller dragit fördelar av. Jag får däremot en hel del frågor från personer som undrar om inte AI är kapabelt att generera lika bra texter som de som skrivs av en redaktör eller journalist. Mitt svar: absolut inte.

innehåll

Följande innehåll hittar Leverantörstidning

Ledaren

Företagarna har ordet

Industri

Det är Manpowers rapport huManpower som berättar om att 48 procent av de 763 svenska företag som tillfrågats uppger att AI kommer att leda till fler jobb. Bara var fjärde arbetsgivare tror att antalet arbetstillfällen inte påverkas alls, och så få som 17 procent spår att jobben blir färre på grund av AI.

Vad kommer miljardsatsningarna

att innebära?

Åter igen: jag har ingen statistik på vad den breda allmänheten tror, men nog är det väl betydligt fler än 17 procent som förutspår färre arbetstillfällen när allt fler företag anammar möjligheterna med AI?

Vår i luften. Visst är det härligt? Jag ansluter mig till de som fylls av energi när vårsolen gassar som mest, när det börjar grönska och man har hela den härliga sommaren framför sig. Arbetslusten och glädjen ökar och det är härligt när den andan smittar av sig bland människor runtomkring.

Frågan är om även svensk infrastruktur går mot en ny vår? Det känns onekligen så efter regeringens besked om att satsa 522 miljarder kronor på infrastruktursatsningar fram till 2025. 522 miljarder kronor – det bör onekligen räcka till en hel del när det handlar om att både stärka som utveckla svensk infrastruktur. Du läser om det här i Svensk Leverantörstidning och det är intressant att konstatera att det inte enbart handlar om att bygga ut och bygga nytt, utan också om att bevara det som redan finns och fungerar. Drift och underhåll ska i hög grad prioriteras, vilket avspeglas i det faktum att nära nog halva miljardregnet ska falla över just detta. Resten ska gå till utveckling av infrastrukturen och det handlar i mångt och mycket om rälsbunden trafik, närmare bestämt höghastighetståg. Det ligger helt i linje med satsningar i andra länder världen över och lär i förlängningen innebära kortare restider, inte minst mellan landets storstadsregioner.

redaktion

Nu kaN du scaNNa av QR-kodEN INTILL och ÄvEN LÄsa TIdNINgEN I dIN smaRTphoNE!

Nr 3-2014 30:e årg

Tidningen utges av: Hexanova Media Group AB Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg

Ansvarig utgivare: Joakim Nyholm joakim.nyholm@hexanova.se

Chefredaktör: Örjan Persson orjan.persson@hexanova.se

Redaktör: Andreas Ziegler andreas.ziegler@hexanova.se

Telefon 031-719 05 00 Fax 031-719 05 29

Besök oss gärna på nätet: www.svenskleverantorstidning.se

Layout: Michaela Jönsson michaela.jonsson@hexanova.se

Tryck: Pressgrannar

Den enda mediepartnern du behöver Tidningen ansvarar ej för insänt, ej beställt material. Eftertryck av text och bilder förbjudet, om inte särskild överenskommelse träffats med redaktionen. www.hexanova.se

Ekonomi: ekonomi@hexanova.se

Här i Göteborg undrar vi om den omdebatterade Västlänken verkligen kommer att bli av, men mer klarhet i frågan lär vi väl få efter valet i höst då göteborgarna ska rösta om huruvida vi ska behålla trängselskatten eller inte. Västlänken ska ju till stor del finansieras via just biltullarna. När infrastrukturminister Catharina ElmsäterSvärd presenterade regeringens mångmiljardsatsningar på svensk infrastruktur betonade hon att man kommer att satsa på sådant som leder till jobb och främjar konkurrenskraften. Det är en klok strategi som på sikt borgar för ett stärkt svenskt näringsliv. Den här typen av satsningar gå ofta hand i hand med just konkurrenskraft och arbetstillfällen, och det är sannolikt en av de aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar när de kallar den nationella infrastrukturplanen för ”den bästa någonsin”. Man betonar dock det ökande behovet av dylika satsningar och efterlyser större mod och ansvarstagande från berörda parter så att en modern och väl fungerande infrastruktur så småningom lämnas över till framtida generationer. Man tycker att vi ska ta lärdom av Danmark och använda oss av den statsgarantimodell man själva arbetat efter. Ni kan läsa vad Lars Redtzer, ansvarig för infrastruktur på Sveriges Byggindustrier, tycker i sitt inlägg längre fram i tidningen.

Infrastruktur

Bygg

Energi

IT/Säkerhet

Maskin

Danmark

Visserligen förfinas AI-tekniken hela tiden, inte minst avseende framställning av texter, men i min värld har AI en lång väg kvar – om den ens kommer dit – innan en AI-genererad text kan mätas med en ”äkta”. AI är bra när det kommer till att rabbla information på ett förhållandevis korrekt sätt, men den – om man nu kan benämna AI i tredje person – kan däremot inte alls, på samma sätt som en yrkesmänniska, förmedla känslor, intryck, funderingar och så vidare. En AI-genererad text saknar helt enkelt djup och engagerar således heller inte läsaren. Min känsla är att mina branschkollegor delar denna uppfattning och att den mediebransch som nämns i undersökningen i första hand kanske inte gäller de aktörer som jobbar med redaktionell text.

Åland

Bornholm

Oavsett vad man tror om AI kan vi alla vara överens om att tekniken kommer att påverka en mängd branscher, och således också arbetsmarknaden, framöver. Det gäller för landets arbetsgivare att förhålla sig till den och inte bara se den som en resurs som effektiviserar processer, utan som en möjlighet att stärka befintlig arbetskraft och i förlängningen utveckla verksamheten. Per Johansson, Managing Director på Manpower, är inne på något viktigt när han rekommenderar företagen att integrera AI gradvis i sina verksamheter och lägga stort fokus på kompetensutveckling. Det sistnämnda borde handla om såväl ledning som personal. Ju mer alla tar reda på om vilka möjligheter som AI skapar, desto större förutsättningar finns att stärka och utveckla verksamheter. Med en sådan utveckling finns förstås alla möjligheter för företagen att bredda sin personal snarare än minska den.

Tills nästa gång önskar jag alla många sköna timmar i vårsolen!

URBAN NILSSON ANSVARIG UTGIVARE

Mora/Leksand Västmanland

Göteborg

Marks kommun Småland Borås Ulricehamn Årjäng

Örjan Persson

Chefredaktör

Ansvarig utgivare: Urban Nilsson

Vad är en QR-kod och vad används den till?

Prenumerera: prenumeration@hexanova.se

En QR-kod (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. och med att många modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas användningsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas på reklamskyltar och i tidningsannonser, där läsaren kan scanna in en QR-kod med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur du kan använda en QR-kod i din annons!

Redaktionsledning: Stefan Carewall 031-719 05 17 stefan.carewall@hexanova.se

Tryck: Pressgrannar

Adress-/namnändring: adressandring.slt@hexanova.se

Ekonomi: Lina Akyuz, lina@hexanova.se

LEDAREN 2
Nr 3 - 2024 Företagarna har ordet 3 Industri 4 - 7 Bygg 8 Hållbarhet 9 Energi 10 Transport 10 - 11 IT 12 Region Örebro 12 - 54 Lindesberg 12 - 16 Karlskoga 17 - 36 Örebro 37 - 51 Kumla 51 - 54 Åtvidaberg 55 - 59 Valdermarsvik 60 Boxholm 60 - 62 Kinda 63 - 67 Ydre 66 - 70 Alingsås 71 Kungälv 71 - 75 Göteborg 76 - 78 Sjuhärad 78 - 79 Danmark 80 - 82
bli fler – inte färre
Tidningsstatistik ISSN
SVANENMÄRKET Trycksak 3041 0174 En del av Hexanova Media Group R & more P

Strålkastaren på brott mot företagare

I skenet av ett gatljus efter en gemytlig kväll på en lokal pub med vänner, stötte jag på en bekant som nyfiket frågade om vad som hände i mitt liv. Jag berättade att jag precis börjat hos Företagarna, som näringspolitisk expert, med fokus på brott mot företagare. Ett intensivt ljus tändes då i hans ögon, och han delade sedan raskt med sig av en egen erfarenhet av ett inbrott där dörren till hans företags industrilokal hade blivit uppbruten och koppartråd stulits.

Stopp, vänta lite. Visst anmälde du? Min fråga kom med en viss misstänksamhet. Nej, min bekant hade inte ens anmält brottet. Besväret med att ens försöka nå polisen, kombinerat med en förväntan om att det inte skulle leda någonvart, hade avskräckt honom.

Många företagare anmäler inte brott

Denna tveksamhet att anmäla brott är snarare regeln än undantaget. En rapport som Företagarna gav ut 2022 visade att upp till 70 procent av företagarna avstod från att anmäla brott, en statistik som är oroande i ljuset av BRÅ:s senaste siffror

som ändå visar en ökning av anmälda brott. Även med en högre anmälningsbenägenhet skulle vi inte kunna veta hur situationen ser ut – endast för 10 procent av brottskoderna går det utläsa om ett företag blivit utsatt för brott.

Denna bild av verkligheten belyser ett djupare problem. Trots tillgänglig statistik förblir den verkliga omfattningen av brottslighet mot företagare ofta osedd och därmed icke prioriterad. Att ha fakta på bordet är helt enkelt avgörande för att

kunna rikta insatser effektivt. Men om företagarna, likt min bekant, känner att deras ansträngningar att rapportera brott är meningslösa, hur kan vi då hoppas på att få en korrekt bild av läget?

Det är här Företagarna, som en röst för företagarsamhället, ska agera. Jag kommer därför att göra mitt yttersta för att göra skillnad. Vi kommer fortsätta arbeta för att förbättra företagarnas kontakt med polismyndigheten, för att säkerställa att anmälningar inte bara görs och tas emot, utan att de också hanteras med det allvar och den uppmärksamhet de förtjänar.

Efter att ha fått höra en liten spontan predikan från min sida så uttryckte min bekant att han trots allt skulle ha anmält, om inte annat för statistikens skull. Men för att förklara sitt agerande jämförde han Polismyndigheten med Skatteverket. Skatteverket har länge strävat efter att vara mer av en serviceorganisation, här borde även polisen kunna arbeta efter att vara mer tillgänglig och tjänstvillig mot företagarna.

I en tid då kundsupport ses som en avgö-

Donuts och drömmar

Vilket var ditt första jobb?

Min första kontakt med arbetslivet var när jag var åtta år. Jag var en påhittig flicka utan pengar med en förkärlek för donuts, ni vet amerikanska munkar, som i alla fall när jag var liten endast fanns på McDonald’s.

Vanligtvis brukade jag gå in på McDonald’s och be om att få en chokladdränkt donut. Ibland sa de ja (de tyckte nog synd om mig), och ibland nej. En gång ville jag verkligen – verkligen ha en donut och kunde inte acceptera ett nej. Utan att ha blivit tillfrågad om det gick jag in och städade en riktig äcklig toalett. Från golv till tak, endast med tvålen från handfatet och pappersservetter. Stolt gick jag sedan ut, meddelade personen i kassan om mitt arbete och fick såklart en donut som lön.

Jag har så länge jag minns alltid drömt om att få jobba. När jag var liten stod jag och betraktade ungdomarna på det lokala caféet som varje sommar stod och serverade kaffe till stammisar på löpande band. Personerna bakom kassan verkade ha så roligt tillsammans när de jobbade. De slog in beställningarna i kassaapparaten, tog betalt, räknade sedlar och mynt, och skapade fantastiska kreationer i kaffet. Ett

löv, en björn, ett simpelt hjärta som för mig såg allt annat är simpelt ut.

När jag själv hade åldern inne blev jag erbjuden mitt första riktiga sommarjobb (om inte improviserad och oönskad toalettstädare räknas) på ett annat lokalt café som drevs av två systrar. Systrarna hade i hela sina liv arbetat som sjuksköterskor men hade alltid haft en dröm om att en vacker dag starta ett café tillsammans. Deras största passion var att baka och de hade en idé och vision om att allt som serverades på caféet skulle vara hembakat. Jag fick under den första sommaren på caféet lära mig allt om hur man bakar den mest perfekta, fluffiga frallan och de mest saftiga och goda bullarna. Jag lärde mig att göra fantastiska kreationer i latteskummet – och är fortfarande en hejare på att baka. Framför allt lärde jag mig vad det innebär att arbeta.

I flera av landets kommuner erbjuds årligen subventionerade sommarjobb för ungdomar i den egna verksamheten eller i kommunala bolag. Att barn och unga får möjligheten att sommarjobba är givetvis toppen, men en ny rapport från IFAU visar att sommarjobbssatsningen i Stockholms stad under åren 2012–2018 varit negativ för de deltagande ungdomarna

åren efter gymnasiet, med både lägre inkomster och sämre jobb.

En av anledningarna till detta är att sommarjobbsprogrammet leder till mindre erfarenhet av jobb i den privata sektorn. Vi på Företagarna har länge förespråkat att även det privata näringslivet ska inkluderas när kommunen erbjuder subventionerade sommarjobb. Detta skulle ge ungdomar ett bredare utbud av sommarjobb med olika möjligheter och yrkesbanor, samtidigt som det skulle sänka kostnaden för företagen att anställa unga. En win-win-situation med andra ord. Företagens största tillväxthinder varje år är bristen på lämplig arbetskraft. Detta gäller inte minst under sommarmånaderna när ordinarie personal har rätt till sammanhängande semester. Vore det då inte bättre att unga och hungriga personer erbjuds sommarjobb på dessa företag och får både en möjlighet till bredare arbetslivsfarenhet och ett ökat utbud? Chansen att dessa unga kommer jobba hos de små och medelstora företagen i framtiden är stor då dessa företag skapar fyra av fem jobb. Varför vänta? Låt dem testa på detta redan nu i sommar. Det är kanske inte kunskapen att göra mjölkkreationer i kaffet som kommer ta

rande del av framgång inom det privata näringslivet, varför skulle inte samma principer kunna tillämpas inom rättsväsendet? Skulle inte polisen till exempel kunna ringa upp en företagare, i stället för att placera dem i en telefonkö?

Då hade min bekant valt att anmäla. För att stävja den växande vågen av brottslighet mot företagare måste vi först och främst förstå verkligheten de står inför. Vi måste låta det mörka mötas av en väldigt stark strålkastare. För utan företagare som min bekant, och alla andra företagare, skulle verkligen Sverige – som vi känner det – stanna.

DIANA VASILIOU Företagarnas expert på utbildning och kompetensförsörjning Foto: Oskar Omne

dessa unga långt i livet. Men att lära sig att ta ansvar, prata med kunder, vara på en arbetsplats och hålla tider är alla egenskaper som får dig att växa som människa. Det är med den lönen man kan köpa sina första egna donuts. Och det är så vi skapar framtidens företagare.

FÖRETAGARNA HAR ORDET 3
mot företagare
Omne
TOBIAS ADIELSSON Företagarnas expert
säkerhet och brott
Foto: Oskar

Spetskompetens inom CNC-bearbetning och svetsning

För industrier med höga krav på precision och prestanda har PKS Mekaniska länge varit en trogen och naturlig samarbetspartner.

PKS Mekaniska tillverkar allt från små komponenter till omfattande serier och stora konstruktioner. Här tar de ett helhetsansvar – från idé och prototypframtagning till fullskalig produktion.

I trakterna kring hemorten Kumla har PKS Mekaniska AB varit ett välkänt företag sedan det grundandes av Sten Petersson och hans kusin 1965. Bolaget har sedan dess etablerats som en betydande leverantör för tillverkningsindustrin genom att ta fram olika lösningar och specialdesignade maskiner, som inte bara tjänar företagen i Örebro län, utan i hela Sverige och även internationellt.

PKS Mekaniska har i snart 60 år försett industrier med höga krav på precision

och prestanda med olika produkter och lösningar.

– Vår nisch är serietillverkning med fokus på bearbetade och svetsade komponenter.

Vi tillverkar allt från små bearbetade komponenter och detaljer med extrema toleranser till omfattande serier och större svetsade konstruktioner. Utöver skärande bearbetning, svetsning och skärning gör vi även montering av diverse elektronik och hydraulik i form av delmontage till kunder, upplyser Fabian Pettersson, VD.

Steget före

Fabian berättar att PKS Mekaniska tar ett helhetsansvar – från idé och prototypframtagning till fullskalig produktion. De tillverkar i en mängd olika material – stål, rostfritt, aluminium, koppar, mässing, plast med flera – och ser till att hela tiden ligga i framkant när det gäller både teknik och kvalitet. Företaget investerar kontinuerligt i nya tekniker och

har nyligen infört automatiska system för att förbättra effektiviteten och precisionen i sina tillverkningsprocesser. Med en imponerande maskinpark finns inga begränsningar för vad PKS Mekaniska kan åstadkomma.

– Det gäller att vi hela tiden ligger steget före för att kunna möta våra kunders behov och överträffa deras förväntningar, säger Fabian Pettersson som i sammanhanget också gärna framhåller sina medarbetare.

– Vi har många skickliga personer här med gedigen erfarenhet. Våra medarbetare är företagets främsta tillgång.

Affärsområden

Med en beprövad historia och en framtid riktad mot innovation och tillväxt är PKS Mekaniska en pålitlig partner för företag som strävar efter precision och kvalitet. Verksamheten är certifierad enligt 9001, 14001 och 3834, och alla företagets svetsare innehar svetscertifikat. Med sina skickliga medarbetare och toppmodern utrustning är de redo att möta framtidens utmaningar och fortsätta leverera högkva-

litativa lösningar med hög leveransprecision till sina kunder, både inom Sverige och internationellt. Här finns både lång erfarenhet och långa samarbeten med framstående aktörer inom sektorer som gruvindustri, maskintillverkning, pappersindustri, energi, fordonsindustri, rymdindustri och offshore. I bolaget har de fokuserat på att diversifiera sina marknader och kundsegment, vilket har bidragit till dess mångsidighet och anpassningsförmåga.

Framåt strävar PKS Mekaniska efter att fortsätta växa och utvecklas. – Vår vision är att vara ett av Sveriges främsta företag inom mekanisk tillverkning, med en stark närvaro både nationellt och internationellt. Genom att fortsätta investera i ny teknik, utvidga vår kundbas och satsa på vår personal känner vi att vi står väl rustade för den utmaningen, säger Fabian Pettersson.

INDUSTRI 4
Intervju: Lukas Fernholm Text: Örjan Persson

De gör robotar enkla att använda

På IBERobot har man arbetat med att ta fram maskiner för svetsning och termisk skärning sedan 1957. Idag är man ett modernt företag, som utvecklar och tillverkar mekaniseringar som är anpassade efter kundernas behov. Man programmerar även robotar, så att de kan sättas i drift snabbt och enkelt.

IBERobot kan spåra sina anor tillbaka till 1957. IBE står från början för Ingenjörsfirma Birger Eriksson, efter mannen som grundade verksamheten. I början fokuserade verksamheten främst på maskiner som används för motståndssvetsning och framför allt punktsvetsning. Genom åren har man fortsatt att leverera maskiner som används för svetsning och termisk

skärning, men man har även utvecklats och är idag ett väldigt modernt företag.

- Vi hjälper alla företag, oberoende av om det är enmansföretag eller större företag, med lösningar rörande automatisering, mekanisering och robotsvetsning. Vi har egen utveckling och tillverkning ”inhouse” och jobbar ständigt med att utveckla våra produkter, berättar Patrik Strömberg, som är företagets VD.

Patrik anställdes på IBERobot 1991 för att automatisera och utveckla det manuella sortimentet. Han är utbildad ingenjör och hade tidigare jobbat på större företag.

- Jag valde att börja arbeta här för att jag fick vara med genom hela processen, från ax till limpa, säger Patrik. Patrik tog över företaget 1996 och utgår sedan år 2000 från Stockholmsområdet för att representera företaget även mer söderut.

Standardkomponenter

och specialbyggda robotar

Kunder som kommer till IBERobot är oftast ute efter robotar som ska ha speciella egenskaper eller funktioner. Själva komponenterna som används i arbetet är oftast standardkomponenter.

- Att använda standardkomponenter minimerar extrakostnader. Standardkomponenter är dessutom lätta att anpassa. Det handlar mycket om att skapa en flexibilitet för kunderna, säger Patrik.

Enkel driftsättning

En robotarm i sig har inte egentligen något egenvärde förrän man, på något sätt, förädlar med någon form av verktyg som fyller en funktion i en applikation. IBERobot är dock väldigt måna om att robotarna ska vara enkla att driftsätta och hantera.

- Det som är vår styrka, och i flera fall kan skilja oss från en del andra aktörer, är att vi ger robotarna tydliga program, så att kunden lätt kan starta upp dem. Vi bjuder in kunderna till vår anläggning i Timrå för att visa och demonstrera maskinerna. Vi kan ta in en förfrågan och arbeta med ett CAD-program, så att vi kan demonstrera för kunden hur de ska använda systemet. Det gör att kunden

ser processen och hur lång tid den kan ta i realtid. IBERobot är partnern som förenklar processen, säger Patrik.

IBERobot programmerar alla robotar efter kundens behov och önskemål, så att det bara är att montera och sätta igång systemet. Målsättningen är att uppstartstiden ska vara någon dag, maximalt en vecka. Tanken är att kunden sedan ska kunna fokusera på sitt arbete. IBERobot finns där för sina kunder även efter den primära leveransen.

- Vi har en bra service och eftermarknad för våra kunder. Vi prioriterar detta, säger Patrik.

INDUSTRI 5 Terminalvägen 15, Timrå tel: 060 57 33 10 mail: office@iberobot.se iberobot.se
Intervju: Amanda Eliasson Text: Andreas Ziegler VD Patrik Strömberg med Christer Olsson. Isugi Rwibikombe läser elschema så att det blir rätt. Emil Marklund och Isugi Rwibikombe sitter och monterar. Robotcell IBE2.

Ledande tillverkare av plastfärger och pigment

Under sina drygt 30 år i branschen har Polystatic utvecklats till en ledande tillverkare av additiver och plastfärger, även kallat Masterbatch. Produktionen är mångsidig och går igenom ett antal kvalitetskontroller innan leverans sker.

Företaget har ett starkt fokus på service och kan skapa skräddarsydda lösningar som kan anpassas för olika typer av plastmaterial och tillverkningsprocesser.

Polystatic är en framstående tillverkare av masterbatch, additiv och compounds.

Företaget har en stark förankring i kvalitet och innovation.

- Vi strävar efter att vara en pålitlig partner för våra kunder genom att erbjuda skräddarsydda lösningar, snabba leveranser och personlig service. Oavsett om man behöver en standardfärg eller en unik nyans, utvecklad efter specifika behov, kan man lita på att Polystatic levererar produkter av högsta kvalitet varje gång, säger Björn Karlsson, som är VD på Polystatic. Polystatic har främst specialiserat sig på specialfärger i mindre volymer, från ett par kg upp till 2–3 ton per leverans. Företaget erbjuder snabba färgmatchningar och kan leverera produkter med flera egenskaper kombinerade i samma material, exempelvis färg och UV-skydd.

Hög kvalitet

Under sina drygt 30 år i branschen har

Polystatic alltid haft ett starkt fokus på kvalitet, ett arbete som utvecklas hela tiden för att hålla jämna steg med moderna krav. På Polystatic förstår man vikten av att erbjuda färger som inte bara är estetiskt tilltalande, utan även är motståndskraftiga mot yttre påverkan från faktorer som ljus, värme och kemikalier.

- Våra produkter genomgår alltid noggranna tester och kvalitetskontroller för att säkerställa att vi uppfyller kraven våra kunder ställer på prestanda och hållbarhet för sina produkter, berättar Björn.

Skräddarsydda lösningar

Genom att kombinera avancerad teknik med djupgående kunskaper om färgteori och plastmaterial kan Polystatic erbjuda

skräddarsydda lösningar som möter kundernas unika behov och krav. - Vi kan kombinera materialegenskaper efter kundens önskemål och behov i ett material, som innehåller egenskaper från tre, fyra eller kanske fem olika råvaror, det som kallas comcoundering. På så sätt behöver kunden bara processa ett material genom sin maskin. Risken för feldoseringar minimeras, och har man det också färdiginfärgat vid leverans så försvinner eventuella färgvariationer under en produktion. En annan positiv sidoeffekt är att man oftast kan korta ner cykeltiden för exempelvis en formsprutare. Vi har exempel där man kortat cykeltiden med nästan 50 %, säger Björn.

INDUSTRI 6 Telefongatan 18 692 71 Kumla bjorn@polystatic.se www.polystatic.se
Intervju: Lukas Fernholm Text: Andreas Ziegler

ABB tänjer på gränserna för robotteknik och AI

Marc Segura, chef för divisionen ABB Robotics, identifierar tre drivkrafter för robotdrivna AI-lösningar under 2024 då ABB fortsätter att expandera till nya segment som ännu inte tagit del av robotautomationen.

– Under året kommer vi att se ett allt större fokus på AI:s viktiga roll, säger Marc Segura. Det handlar om allt från mobila robotar och samarbetande robotar till att möjliggöra nya robottillämpningar i nya branscher och skapa nya möjligheter för människor att lära sig och vidareutveckla sina färdigheter – AI tänjer på gränserna och omdefinierar framtiden för industrirobotar.

Framstegen inom AI omdefinierar vad som är möjligt med industrirobotar. AI förbättrar allt från robotarnas förmåga att greppa, plocka och placera liksom förmågan att kartlägga och navigera i dynamiska miljöer. AI ger robotar – allt från mobila robotar till samarbetande robotar med mera – oöverträffad hastighet, noggrannhet och bärförmåga av nyttolaster så att de kan ta sig an allt fler uppgifter i miljöer som flexibla fabriker, lager, logistikcenter och laboratorier.

– AI-drivna mobila robotar kan omvandla branscher som diskret tillverkning, logistik och laboratorier, säger Marc Segura.

– Robotar som till exempel är utrustade med ABB:s nya Visual SLAM-teknik har en avancerad förmåga till kartläggning och navigering, vilket ger ökad autonomi samtidigt som det avsevärt sänker kraven

på den infrastruktur som krävdes för tidigare generationer av guidade robotar. Detta banar väg för en övergång från linjära produktionslinjer till dynamiska nätverk, vilket ger betydande effektivitetsförbättringar och leder till att robotarna kan ta sig an fler trista, smutsiga och farliga uppgifter, vilket i sin tur medför att medarbetarna kan få mer givande arbetsuppgifter.

Robotar i nya branscher

Potentialen med AI-driven robotteknik berör många branscher utöver tillverkningsindustrin. Under 2024 förväntas dessa tekniker ge avsevärda effektivitetsförbättringar även i mer dynamiska miljöer, som hälso- och sjukvård samt biovetenskap, liksom detaljhandeln. Ett annat exempel är byggbranschen där AI-drivna robotar kan ge betydande bidrag för att öka produkti-

viteten, förbättra säkerheten och leda till hållbarare byggmetoder samtidigt som tillväxten främjas.

– Byggbranschen är ett utmärkt exempel på en sektor där AI-drivna robotar kommer att visa sig vara omdanande och ge avsevärt mervärde genom att lösa många av de problem branschen har idag, inklusive arbetskraftsbrist, säkerhetsproblem och en stagnerad produktivitet, säger Marc Segura. – De förmågor som erbjuds av AI, som förbättrad igenkänning och beslutsfattande, innebär, tillsammans med framstegen för samarbetande robotar, att robotar kan arbeta säkert vid sidan av byggarbetare. Framstegen innebär också att robotar kan utföra viktiga uppgifter som murning, montering av modulära enheter och framtagning av 3D-utskrifter med större precision och hastighet, samtidigt som de bidrar till mer hållbara byggmetoder genom minskade utsläpp, till exempel genom att blanda cement på plats, och man slipper i högre grad transportera material långa sträckor tack vare montering på plats.

Nya möjligheter till utbildning och arbete med robotar

Framstegen som görs inom AI och robotteknik är viktiga att införliva i utbildningen

för att överbrygga det tekniska kompetensgapet inom automation och göra robotar mer tillgängliga för fler människor och företag. AI gör programmeringen enklare och utbildningen kan tack vare leadthrough-programmering och till och med naturligt språk gå in mer på hur robotar kan hjälpa människor på ett effektivare sätt i stället för att bara lära ut programmeringskunskaper. Förändringen gör robotar mer lättillgängliga och öppnar upp för en större målgrupp, något som kan leda till nya jobbmöjligheter samtidigt som man avhjälper bristen på arbetskraft och yrkeskompetens. – Bristen på människor som har den kompetens som behövs för att program-

mera och hantera robotar har länge varit ett hinder för att anamma robotautomation, i synnerhet hos små och medelstora tillverkningsföretag, säger Marc Segura. – Vi ser att detta problem i allt högre grad avhjälps när framstegen inom generativ AI sänker hindren för automation och ökar fokuset på en utbildning som är mer än bara programmering. Utvecklingen inom programmering med naturligt språk, vilket drivs av AI där människor med vanliga ord kan instruera en robot om dess arbetsuppgifter, kommer att leda till en ny dynamik vad gäller interaktionen mellan människa och robot.

Källa: ABB

I bräschen för strävan efter ett hållbart skogsbruk

I H. Persson Skogsavverkningar AB handlar det dagliga arbetet inte bara om att fälla träd. Företaget står visserligen för ett brett koncept avseende avverkning, gallring och virkesförmedling, men är också en betydande aktör i arbetet med att främja en hållbar skogsutveckling. Skogen är, betonar man, en viktig resurs för kommande generationer.

Familjeföretaget H. Persson Skogsavverkningar AB har en historia som sträcker sig tillbaka till 1984 då bolaget bildades av nuvarande delägaren Daniel Perssons far. Tillsammans med Daniels lillebror har de genom åren odlat en passion för skogen och det arbete som krävs för att bruka den –en hängivenhet som byggt och format en stabil och efterfrågad verksamhet. Efter att inledningsvis ha verkat i liten skala har företaget vuxit stadigt och övervunnit utmaningar genom åren.

Hållbarhet i fokus

Idag är H. Persson Skogsavverkningar en betydande aktör i den svenska skogsbranschen.

– Vi erbjuder en rad tjänster, såsom skogsavverkning, gallring och virkesförmedling, och vänder oss till såväl stora bolag, bland andra Sveaskog, som mindre markägare. Vi står alltid redo för alla som behöver vår hjälp, säger Daniel Persson. Med en imponerande maskinpark på 46 enheter, inklusive både skördare och skotare, har företaget etablerat sig som en pålitlig partner för landets skogsägare. De erbjuder sina tjänster över hela Sverige och är beredda att lösa alla typer av utmaningar som uppstår i skogen. Kombinationen av maskiner och utrustning från marknadsledande tillverkare och en hängiven arbetsstyrka på 54 personer har satt företaget på kartan som en både bred och ansvarsfull aktör. Just ansvarstagandet är något som Daniel Persson gärna framhåller.

– Hållbarhet är en central del av vår affärsmodell. Vi är certifierade enligt PEFC och FSC, använder oss av förnybara bränslen och jobbar härutöver med maskiner och redskap, bland annat GPS-utrustning, för att i mesta möjliga mån säkerställa en ansvarsfull skogsavverkning. Vi är dessutom engagerade i olika naturskötselprojekt där vi bland annat är med och skapar naturreservat och bevarar den biologiska mångfalden.

Passion för skogen

Daniel Perssons vision för de kommande åren är att behålla företagets stabilitet och tydliga kvalitetsprägel, samtidigt som bolaget strävar efter en omsättning på 100 miljoner kronor. Innovation och kontinuerlig utveckling är ingredienser som främjar fortsatt tillväxt.

– Det råder en stark företagskultur här där alla har en passion för skogen. Vi tror på

skogsindustrin och dess bidrag till Sveriges ekonomi, och ser skogen som en viktig resurs för kommande generationer. Vi är redo att möta framtidens utmaningar och möjligheter med öppna armar, avrundar Daniel Persson.

Intervju: Lukas Fernholm Text: Örjan Persson

Hjärt-lungsjukdom är vår tids största folksjukdom. Men det finns hopp. Just nu pågår livsviktig forskning som kommer att ge människor ett längre och friskare liv.

Problemet är att pengarna inte räcker till. För att kunna nå nya genombrott behöver forskningen mer stöd. www.hjart-lungfonden.se www.hjart-lungfonden.se

INDUSTRI 7
Forskningen får aldrig ta paus. Bli månadsgivare idag! I framtIden kan hjärt-lungsjukdom vara hIstorIa Hjärt-lungsjukdom är vår tids största folksjukdom. Men det finns hopp. Just nu pågår livsviktig forskning som kommer att ge människor ett längre och friskare liv. Problemet är att pengarna inte räcker till. För att kunna nå nya genombrott behöver forskningen mer stöd. I framtIden kan I FRAMTIDEN KAN HJÄRT-LUNGSJUKDOM VARA HISTORIA
får aldrig ta paus. Bli månadsgivare idag! I framtIden kan hjärt-lungsjukdom vara hIstorIa
Forskningen
AI tänjer på gränserna och omdefinierar framtiden för industrirobotar.

Swecem och Benders i samarbete för klimatförbättrad betong

Swecem har skrivit avtal med Benders Sverige AB om att öppna en ny terminal i Uddevalla för lagring av Merit – ett alternativt bindemedel som minskar koldioxidavtrycket i betong. Det blir möjligt genom att Swecem hyr en av Benders nya silos i Kärranäs Uddevalla.

Efterfrågan på bindemedel med lägre klimatavtryck ökar inom bygg- och anläggningsbranschen och det blir därför en naturlig del att öppna fler anläggningar för leveranser. – Det känns väldigt bra att utöka vår verksamhet, genom att vi öppnar en ny terminal kan vi förkorta transportsträckor och underlätta leveranser i fler

delar av landet. Att på ett effektivare och mer miljövänligt sätt kunna leverera till våra kunder i Västsverige är ett eftersträvat komplement till vårt i övrigt heltäckande svenska logistiknät, säger Ludwig Zetterström, VD Swecem.

Stor miljöinvestering

Swecem har sedan 2020 producerat Merit i Oxelösund och utvidgar nu räckvidden för klimatsmarta bindemedel genom denna terminal. För att transportera Merit från Oxelösund till Uddevalla kommer fartyg användas i stället för lastbilstransporter för att hålla koldioxidutsläppen så låga som möjligt. – Vår silosatsning, som gör att vi kan flytta över mycket stora transportvolymer från lastbil till fartyg, är en av de största miljöinvesteringar vi på Benders genomfört hittills, i nivå med vår satsning på egna tågsätt, med stora utsläppsreduktioner som följd. Genom att upplåta en

silo för Swecem gör vi nu detta alternativa bindemedel mer lättillgängligt, inte minst för användning i vår egen produktion där ett intensivt utvecklingsarbete pågår, menar Mats Jakobsson, VD för Benders Sverige AB.

Leveranser från terminalen i Uddevalla till kunder i Västsverige kommer ske med start under årets tredje kvartal.

Innovativ modell för byggande i trä tas fram i Borlänge

Ett nytt forskningsprojekt, "Levande skog, levande samhälle" har initierats för att tackla utmaningar kopplat till skogens biologiska mångfald och resiliens. Målet är att integrera hållbart skogsbruk med innovativt byggande i trä genom en modell som omfattar hela processen från skog till färdig byggnad i en lokal systemkedja.

Inom projektet utvecklas ett byggnadssystem för en typförskola som ett exempel på träbyggande med mindre miljöpåverkan. Fokus ligger på att identifiera utmaningar och lösningar inom innovationsområdena: kravställning, materialoch resursflöden, gestaltad livsmiljö och skogsbruksmetoder. Modellen inarbetas i Trästads processverktyg ”Wood First”

som är ett stöd för kommuner och regioner i framtagandet av strategier för träoch klimatneutralt byggande.

– För att en träbyggnadsstrategi ska vara relevant i dag måste den grunda sig i strävan mot ett hållbart samhällsbyggande. Hållbart samhällsbyggande handlar om att ta ansvar för människans hela livsmiljö. Vägen från skog till hus och tillbaka igen är en samhällsbyggnadsfråga. Projektet Levande skog, levande samhälle är ett sätt för Borlänge kommun att vara med och stötta i utvecklingen mot hållbara städer och samhällen, menar Pernilla Wåhlin Norén, stadsarkitekt Borlänge kommun.

Levande skogar, levande lokalsamhällen

Genom att främja biologisk mångfald i skogen och utgå ifrån lokala material

och resurser siktar projektet på att forma framtiden för träbyggande i Sverige. "Levande skog, levande samhälle" löper fram till juni 2025 och avslutas med en nationell konferens som ska sprida kunskap och innovationer inom träbyggande i en lokal systemkedja. Initiativet representerar ett viktigt steg för byggindustrin att kunna bidra till både levande skogar och levande lokalsamhällen. Projektet sammanför nyckelaktörer och ledande organisationer inom skogsbruk och träbyggande och sker i samarbete mellan Borlänge kommun, Gaia arkitektur, KTH, Plockhugget, TBS Timber Bridge Specialists, Traditionskraft, Trästad Sverige, Wudd Construction samt ByggPartner i Dalarna. Projektet finansieras av Vinnova – Bygg för framtiden! Innovation för en hållbar bygg- och anläggningssektor. Borlänge

kommun är en del av Viable Cities satsning på klimatneutrala städer, ett strategiskt innovationsprogram som syftar till att accelerera arbetet för ett klimatneutralt Borlänge 2030.

Från våren 2024 och tre år

en illustration av projektet med titeln ”Vi är skogen” ut på Tekniska muséet i Stockholm.

BYGG 8
framåt ställs Källa: Trästad Källa: Swecem Swecem har skrivit avtal med Benders Sverige AB om att öppna en ny terminal Uddevalla för lagring av Merit – ett alternativt bindemedel som minskar koldioxidavtrycket i betong. Ludwig Zetterström, VD Swecem. Mats Jakobsson, VD för Benders Sverige AB. Ett nytt forskningsprojekt, "Levande skog, levande samhälle" har initierats för att tackla utmaningar kopplat till skogens biologiska mångfald.

Salt X och ABB fördjupar samarbetet kring

elektrifiering inom utsläppsintensiva industrier

ABB och Salt X tecknar avtal inom teknikutveckling för att minska koldioxidutsläpp inom primärt kalkoch cementindustrin, såväl som andra utsläppsintensiva industrier.

Salt X:s Electric Arc Calciner ger industrin helt nya förutsättningar för kalcineringsprocess med förnybar energi och isolering av koldioxid vilket möjliggör en helt utsläppsfri tillverkningsprocess.

ABB blir minoritetsägare i Salt X, samt bidrar med teknik och expertis inom automation och elektrifiering.

ABB och svenska greentech-bolaget Salt X har tecknat avtal för att möjliggöra vidareutveckling av teknik inom ljusbågskalibreringsprocessen, Electric Arc Calicination process (EAC). ABB blir också minoritetsägare i Salt X.

De två företagen är kända för sin expertis inom elektrifiering av utsläppsintensiva

industrier, bland annat inom produktion av cement och kalk – eftertraktade

material inom modern bygg- och processindustri. Idag är tillverkarna beroende av fossilfria bränslen för den enormt höga uppvärmning som måste till under processen, så mycket som upp till 900 grader, och har inget realistiskt alternativ.

En helt utsläppsfri tillverkningsprocess

Enligt det nya avtalet kommer Salt X att vidareutveckla sin innovative Electric Arc Calciner (EAC), en patentskyddad teknik för elektrisk kalcinering, en industriell process där material hettas upp till mycket höga temperaturer i syfte att förändra dess karaktär. Tekniken ersätter fossila bränslen med förnybar energi och separerar och isolerar den koldioxid som frigörs från materialet vid upphettningen vilket möjliggör en helt utsläppsfri tillverkningsprocess. Ambitionen är att ta en ledande position avseende elektrifieringen av utsläppsintensiva industrier såsom kalk- och cementindustrin

och samarbetet syftar till att påskynda kommersialiseringen av Salt X teknik för elektrifiering och koldioxidinfångning. Genom det fördjupade samarbetet, där ABB kommer att bidra med kontroll och elektriska system till EAC:s kalcineringsprocess, skapas ett starkt gemensamt erbjudande till marknaden.

Ny industriell teknologi

Genom det fördjupade samarbetet och nyemissionen får Salt X en optimal industriell partner med lång erfarenhet av att skala upp och implementera ny industriell teknologi på global nivå, tillsammans med ett betydande kapitaltillskott, kommenterar Carl-Johan Linér, VD för Salt X.

– Detta stärker oss som bolag och gör det möjligt för oss att accelerera våra tillväxtplaner. Tillsammans med ABB och våra andra partners kan vi avsevärt förbättra våra möjligheter att ta en ledande roll i den elektrifieringsvåg som sveper genom industrisektorn.

– Vi exekverar på vår strategi, om att acce-

lerera den omställning som industrin står inför, och erbjuda våra kunder lösningar inom elektrifiering och automation för en mer hållbar framtid, säger Torbjörn Ottosson, Head of Process Industries på ABB i Sverige.

– Det fördjupade samarbetet tillsammans med Salt X ligger i linje med detta, med teknik som kan ersätta fossila bränslen i dessa processer.

Företagen initierade samarbetet kring att elektrifiera den industriella processen av kalcinering 2022. Det intensifierades under 2023 genom uppbyggnaden av Salt X:s forsknings- och testanläggning (ECRC).

Nytt stöd skapar utsläppsminskning med sidonytta för VA-bolag

Den svenska VA-sektorn har ett stort investeringsbehov för att kunna säkra framtidens vattenförsörjning, uppskattningsvis 560 miljarder till år 2040 enligt Svenskt Vatten. Samtidigt pekar klimatforskningen på det stora behovet av utsläppsminskningar i närtid. Nu tar Norconsult Sverige tillsammans med ett antal andra aktörer därför fram ett processbaserat stöd för hur utsläpp kan minimeras till så stor nytta som möjligt för VA-organisationer.

Norconsult kommer tillsammans med Alingsås kommun, Skanska, Kretsloppoch vatten, Karlstad kommun, Norrvatten, Uppsala vatten och Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp genomföra ett gemensamt utvecklingsprojekt under 2024. Arbetet ska resultera i en så kallad Klimatpraktika, en processbaserad vägledning om hur VA-organisationer skapar goda förutsättningar för att minimera klimatpåverkan när VA-ledningsnätet ska byggas ut eller förnyas. Vägledningen ska också visa hur klimatarbetet kan bedrivas för att skapa så stora sidonyttor som möjligt för VA-organisationen. – Att göra storskaliga investeringar i infra-

struktur och samtidigt minska utsläppen är minst sagt en stor utmaning. Därför behöver vi bryta ny mark och hitta nya vägar framåt. Ambitionen är att bidra till det arbetet och jag ser bredden av kompetens som inryms i vår projektgrupp som vår största styrka. Arbetet kommer bygga vidare på befintlig kunskap och vara en pusselbit på vägen till förverkligandet av branschinitiativet och visionen om en klimatneutral VA-bransch, säger Theo Voulgaridis, projektledare och hållbarhetsstrateg på Norconsult.

Klimatperspektivet måste integreras Enligt Klimatpolitiska rådet är i princip alla samhällsmål beroende av ett stabilt

klimat. Det illustrerar vikten av att klimatperspektivet integreras i det samlade arbetet, inte som en separat del. – Diskussionen om minskad klimatpåverkan bör handla om denna stora synergi, om vägval som maximerar samhällsnyttor och hanterar målkonflikter för en VA-organisation. Det ger inte bara bättre förutsättningar att uppnå flera av målen på ett effektivt sätt, det ökar också sannolikheten för att klimatomställningen ska få det breda stöd som omfattande samhällsförändringar förutsätter, säger Theo Voulgaridis.

Halverade utsläpp – det nya normala Som hjälp på vägen behövs ett användar- vänligt stöd som sätter klimatfrågan i ett större perspektiv. Theo Voulgaridis understryker att en minst 50 procentig utsläppsminskning behöver bli det nya normala. Fokus behöver också läggas på resurseffektivitet och nytta snarare än på vad som måste offras för klimatarbetet; ett skifte från bördefördelning till skördefördelning. – Det finns en uppfattning om att klimatåtgärder är en börda som ska fördelas mellan och inom länder. Men klimatförändringar kostar redan samhället stora pengar i form av exempelvis översvämningar, torka, skogsbränder och värmeböljor. Dessutom är EU:s reformerade

utsläppshandel utformad för att göra utsläppen dyrare och dyrare. Samtidigt är synergieffekter av klimatåtgärder ofta betydande ur ett ekonomiskt perspektiv, i vissa fall större än kostnaden för den ursprungliga klimatåtgärden. Problemet är att dessa synergieffekter i regel förbises i utredningar och beslutsfattande – det måste vi ändra på, säger han.

Projektet finansieras av de deltagande aktörerna i kombination med medel från Svenskt Vattens utvecklingsfond. Resultatet, en processbaserad handbok, planeras att presenteras på Svenskt Vattens klimatkonferens i december.

Källa: Norconsult Sverige

HÅLLBARHET 9
Källa: ABB Salt X och ABB fördjupar samarbetet kring
elektrifiering inom utsläppsintensiva industrier.
Norconsult Sverige tar tillsammans med ett antal andra aktörer fram ett processbaserat stöd för hur utsläpp kan minimeras till så stor nytta som möjligt för VA-organisationer.

Vattenfall och Borealis tecknar

långsiktigt energiköpsavtal i Sverige

Vattenfall och Borealis har tecknat sitt första långsiktiga energiköpsavtal (Power Purchase Agreement, PPA). Från januari 2024 förser

Vattenfall Borealis verksamhet i Stenungsund med 175 GWh fossilfri el per år, producerad vid Vattenfalls vattenkraftverk i Lule älv.

I december 2023 tecknade Vattenfall och Borealis sitt första långsiktiga energiköpsavtal för vattenkraft som sträcker sig över en period på tio år.

– Vi vill hjälpa våra kunder att nå fossilfrihet. Vi är glada över samarbetet med Borealis och att kunna erbjuda energilösningar som uppfyller Borealis ambitiösa hållbarhetsmål. Avtalet gör det möjligt

för Borealis att ha ett långsiktigt kraftavtal baserat på fossilfri produktion. Samarbetet understryker också vår ambition att bli en ledande leverantör av energiköpsavtal för företag, säger Branislav Slavic, chef för Customers & Solutions Nordics på Vattenfall.

Kraftigt minskade utsläpp

Denna utveckling representerar ett märkbart steg mot minskade koldioxidutsläpp. Den fossilfria elen som produceras förväntas resultera i att Borealis minskar sina Scope 2-utsläpp med cirka 6 800 ton per år vid deras anläggning i Stenungsund. Under de tio år som avtalet löper innebär det att totalt 68 250 ton i Scope 2-utsläpp undviks.

– Genom energiköpsavtalet med Vattenfall tar vi ett stort steg mot att nå koncernens ambitiösa energi- och klimatmål, och det bidrar också till vårt fortsätta arbete med att hitta lösningar för ett hållbart liv.

Det här långsiktiga samarbetet gör att vi tar oss långt förbi en kritisk milstolpe och i god tid säkerställer att över 40 procent av elen som vi förbrukar i våra polyolefinoch baskemikalieverksamheter kommer från förnybara källor, säger Wolfram Krenn, Executive Vice President för Base Chemicals & Operations.

En garant för säkra fordon

svenska vägarna

Systemet med årsvis fordonsbesiktning har funnits i Sverige i snart 60 år. En av branschens främsta aktörer är Opus Bilprovning som driver närmare ett hundratal besiktningsstationer runt om i landet. Här säkerställer professionella bilprovare att det är kontrollerade och säkra fordon vi möter när vi kör längs våra vägar.

Opus Bilprovning omfattar ett hundratal besiktningsstationer runt om i landet, från Kiruna i norr till Malmö i söder.

Opus Bilprovning utför kontrollbesiktning och registreringsbesiktning av såväl personbilar som motorcyklar, släpkärror och tyngre fordon. När Opus Bilprovning expanderade till Kumla för sex år sedan var det med en vision om att erbjuda inte bara service utan en upplevelse.

Samtliga stationernas medarbetare är, förstås, certifierade besiktningstekniker, vilket gör att kunderna fullt ut kan lita på att deras fordon är säkra att framföra efter genomförd kontroll. Personalen uppdaterar sig kontinuerligt om vad som händer i branschen, bland annat via löpande utbildningar.

Tydligt kundfokus

Tommy Ståhl, platschef för etableringarna i Örebro och Kumla, lyfter också fram Opus Bilprovnings tydliga kundfokus. Det ska till exempel vara enkelt och smidigt att boka tid för besiktning. Här finns flera alternativ; det går att boka via hemsidan eller genom ett personligt besök, och härutöver erbjuder de drop-in. Tillgängligheten och den breda kompetensen är två tydliga konkurrensfördelar, – Vi jobbar med väldefinierade rutiner och en personlig inställning till kundservice. Vi är dessutom mycket lösningsorienterade, oavsett utmaningar som uppstår tar

Borealiskoncernen har som mål att förse sina polyolefin- och baskemikalieverksamheter med 100 procent förnybar el till 2030.

vi oss an dem och ser till att varje kund lämnar oss nöjda.

Fortsatta satsningar

– Vi ska vara en resurs för våra kunder.

Vi kommer att fortsätta investera i våra

medarbetare, vår utrustning och vår infrastruktur för att säkerställa att vi kan möta framtidens växande krav. Vi vill helt enkelt kunna överträffa våra kunders förväntningar, säger Tommy

ENERGI / TRANSPORT 10 KUMLA Fordonsgatan 2, 692 71 Kumla Tele 077-550 03 00 Bilbesiktning Kumla Besiktning med drop-in - Opus Bilprovning ÖREBRO Berglundavägen 20, 702 36 Örebro Tele 077-550 03 00 Bilbesiktning Örebro (Truckstop) Besiktning med drop-in - Opus Bilprovning Öppetider måndag-fredag 05:40-20:30
på de
Forskningen får aldrig ta paus. Bli månadsgivare idag! I framtIden kan hjärt-lungsjukdom vara hIstorIa Hjärt-lungsjukdom är vår tids största folksjukdom. Men det finns hopp. Just nu pågår livsviktig forskning som kommer att ge människor ett längre och friskare liv. Problemet är att pengarna inte räcker till. För att kunna nå nya genombrott behöver forskningen mer stöd. framtIden kan I FRAMTIDEN KAN HJÄRT-LUNGSJUKDOM VARA HISTORIA Forskningen får aldrig ta paus. Bli månadsgivare idag! I framtIden kan hjärt-lungsjukdom vara hIstorIa Hjärt-lungsjukdom är vår tids största folksjukdom. Men det finns hopp. Just nu pågår livsviktig forskning som kommer att ge människor ett längre och friskare liv. Problemet är att pengarna inte räcker till. För att kunna nå nya genombrott behöver forskningen mer stöd. www.hjart-lungfonden.se www.hjart-lungfonden.se
Ståhl. Intervju: Lukas Fernholm Text: Örjan Persson Källa: Vattenfall Vattenfall och Borealis har tecknat sitt första långsiktiga energiköpsavtal. Branislav Slavic, chef för Customers & Solutions Nordics på Vattenfall.

Innovativa WingLift – en världssuccé

Recotech har sina rötter inom underhåll av jetmotorer och har utvecklats till att idag leverera komponenter till gasturbiner samt kringutrustning för flygplan. En av deras mest eftertraktade produkter är WingLift, en innovativ anordning som revolutionerar lastnings- och lossningsprocessen för flygplan. WingLift har blivit en global succé och har till och med resulterat i ett ramavtal med Förenta nationerna (FN) i New York, vilket sällan förekommer för svenska företag.

Recotech har en imponerande historia med tidigare erfarenhet av reparation av försvarets stridsflygplan. När verksamheten för underhåll lades ner i Arboga i slutet av 90-talet bildades Recotech. Även om lokalerna fortfarande är desamma, har företaget sedan dess diversifierat sig och utvecklat två ytterligare verksamhetsområden. Det första området fokuserar på gasturbiner för energisektorn. - Tekniken i jetmotorer och gasturbiner är densamma, och vår maskinpark är väl

anpassad för dessa komponenter, berättar

Bosse Tell, som är VD på Recotech AB och har arbetat på företaget sedan 2008. Inom det andra verksamhetsområdet tillhandahåller Recotech markutrustning för flygplatser, Ground Support Equipment (GSE), särskilt för Svenska Flygvapnets Stridsflygplan, JAS 39 Gripen.

- Vi tillverkar olika typer av last-, lyftoch testutrustningar för att JAS 39 Gripen ska kunna utföra sitt flygunderstöd, säger Bosse.

WingLift

Recotech har bland annat utvecklat en uppfinning som är unik av sitt slag, WingLift, en utrustning som kan lyfta och förflytta containrar i trånga utrymmen.

- Det är containerutrustning som kan hantera upp till 25 ton som ett komplement till traditionell lyftutrustning, som kranar eller lastbilar. Med hjälp av WingLift kan tunga containrar lyftas från marken som ett komplement till traditionell lyftutrustning, som kranar eller lastbilar, berättar Bosse.

Winglift är en mycket eftertraktad produkt som säljs genom att nå slut-

kunder genom modern marknadsföring över internet, vilket har en stor inverkan till att utrusningen sålts till 34 länder.

- WingLift möjliggör snabb lastning och lossning av containrar på flygplan. Det tar en åttondel av normaltiden, berättar Bosse.

Fina utvecklingsmöjligheter

Recotech har genomgått kraftig tillväxt, särskilt när det kommer till Winglift; mellan 2021 och 2023 dubblade man omsättningen tre gånger inom detta segment. Därför har man anställt en del nya medarbetare. Och det ser ut som att man kommer behöva anställa fler medarbetare inom en snar framtid.

- Vi har haft möjlighet att anställa duktiga medarbetare och har hittat en bra balans för att uppnå en mångkulturell företagskultur, berättar Bosse.

På Recotech anställer man inte bara

Mechanical engineering for civilian and military applications

arbetskraft, utan individer som vill växa i sin yrkesroll. Framtiden för Recotech, och då framför allt segmentet WingLift, ser sannerligen ljus ut. Bosse och de andra på företaget ser fram emot att få välkomna fler entusiastiska medarbetare inom en snar framtid.

Intervju: Wilhelm Walaker

Recotech erbjuder som enda företag i Norden legoproduktion med följande processer:

• Termisk sprutning

• Vakuumlödning

• Avancerad svetsning

• Maskinbehandling

• Montage

TRANSPORT 11

Freja lanserar plattform för internationell expansion

Freja eID Group AB (publ) ska lansera en version av sin e-legitimationsplattform som ett led i sin internationella expansion. Plattformen kommer att erbjudas operatörer i andra länder och möjliggöra för en lokal drift av ID-plattformen under operatörens eget varumärke.

Ambitionen med Freja har från starten varit att skapa en internationellt skalbar e-legitimation. Sverige är ett av de länder där e-legitimering är som allra mest utvecklat och utanför våra grannländer är det ofta ett outvecklat område. I takt med att det kommit allt fler förfrågningar från andra länder att använda Frejas plattform har det också kommit önskemål om lokala anpassningar och lokal drift av tjänsten under ett eget varumärke.

Två fokusområden

Frejas internationalisering kommer att ske i två parallella områden. Det ena,

som redan idag visar stark kundtillväxt, är att erbjuda e-legitimering av utländska användare till svenska myndigheter, företag och organisationer. För närvarande stöds 53 nationaliteter och målet är att inkludera alla nationaliteter där det finns ID-handlingar som är tillförlitliga nog för digital identifiering. Det andra området handlar om att etablera e-legitimation för ett nytt land eller region, där kundbearbetning, användaranskaffning – och i vissa fall även drift – måste ske lokalt. Planen är att göra detta i samarbete med lokala operatörer som licensierar hela eller delar av Freja-plattformen. Att licensiera en startklar lösning som bygger på en av världens mest avancerade ID-plattformar är en kostnadseffektiv lösning för den lokala operatören, samtidigt som det ger möjlighet att skala Frejas intäkter utan att kräva större investeringar.

Påminner om franchise

Johan Henrikson, vd Freja eID Group kommenterar:

– Vi märker tydligt att många länder nu har mognat och förbereder sig för att introducera e-legitimering enligt nordisk modell. Samtidigt har vi ett stenhårt fokus på att nå lönsamhet och därefter skala upp intäkterna maximalt utan att

behöva dra på oss de stora kostnader som det innebär att gå in i ett nytt land. Genom att licensiera plattformen kan vi göra detta och modellen påminner lite om franchise; franchisetagarna finansierar expansionen och franchisegivaren

kan åtnjuta höga marginaler, minimal risk och en betydligt snabbare expansionstakt.

Gröna möjligheter i Lindesberg

Lindesberg är kommunen där möjligheter för industriell tillväxt och hållbar utveckling är i centrum. Lindesbergs kommun, genom Näringslivoch infrastrukturenheten, driver på arbetet med att skapa förutsättningar och anamma cirkulära affärsmodeller, industriella såväl som sociala. Startskottet blev etableringen av företaget Wa3rm, som byggt ett växthus i symbios med den industri Billerud har i Frövi. Etableringen, i form av ett växthus på 10 hektar där 6 000 ton tomater per år ska odlas, är ett viktigt steg i kommunens arbete för att skapa hållbara lösningar och bidra till omställningen av grönare etableringar som är integrerade i det närliggande samhället. Planerna för ytterligare en anläggning, på samma plats, i samma storlek är redan igång.

Örebro län har blivit ett allt viktigare logistiknav med sitt strategiska läge och fint utbyggda infrastruktur. Lindesbergs kommun, som ligger 4 mil norr

om Örebro, är ett område med mycket potential rörande exempelvis industriell tillväxt och utveckling. På Näringslivoch infrastrukturenheten finns just nu

ett starkt fokus på att skapa hållbara lösningar och gröna arbetsmöjligheter.

- I samarbete med kommunens olika aktörer arbetar vi för projekt som inte bara kommer stärka samhället, utan förhoppningsvis även sätta Lindesberg på kartan för sin gröna symbios, säger Martina Björck, som är näringslivsansvarig i Lindesbergs kommun.

Wa3rm

Nyligen arbetade Lindesbergs kommun tillsammans med Wa3rm, ett företag som just nu investerar i Frövi genom att skapa förutsättningar för storskalig produktion av svenska tomater. Det första växthuset, som värms genom en fjärrvärmeledning från pappersbruket Billerud, står redan på plats. Den första skörden blir klar i augusti 2024. Ett lika stort växthus till är planerat.

- Detta initiativ är mer än bara ett unikt byggnadsprojekt. Det är även en satsning på Frövioch en möjlighet att skapa nya arbetstillfällen som kommer gynna hela samhället, säger Martina.

I samband med det första växthuset kommer 100 personer anställas. Samma arbetstillgång kommer behövas i det andra växthuset. Dessutom expanderar även kriminalvården sin verksamhet i

Frövi på Hinsebergsanstalten med cirka 50 nya arbetstillfällen. Detta på en ort med 2 600 invånare.

Genom att bilda en dedikerad projektgrupp, känd som Task Force Frövi, tar man sig an utmaningen att stödja lokalbefolkningen och integrera dem i projektens framgångar. Detta är dock bara början, menar Martina.

- Vår vision sträcker sig bortom ett grönt fotavtryck; det handlar om att forma en helhetssyn för samhällets framtid, där hållbarhet är i centrum, ett sorts brukssamhälle 2.0, säger Martina.

Business Region Örebro (BRO) Martina och hennes kollegor är inte isolerade aktörer i denna process. Deras

arbete är en del av ett större samarbete, som sträcker sig över hela regionen, känt som Business Region Örebro (BRO).

- Vi vill fortsätta fokusera på restvärme och restmaterial, vilket kan attrahera företag som delar vår vision om en mer hållbar framtid, säger Martina. Martina och hennes medarbetare vill vara katalysatorer för förändring.

- Genom att bygga broar mellan näringsliv och samhälle, mellan tradition och innovation, vill vi bana vägen för en grönare framtid för hela regionen, avslutar Martina.

IT / REGION ÖREBRO - LINDESBERG 12
Intervju: Ossian Wigton Martina Björck. Källa: Freja eID Group Freja eID Group AB ska lansera en version av sin e-legitimationsplattform som ett led i sin internationella expansion.

Lokal byggmästare med tydliga ambitioner

När Joakim Anderbert såg ett behov av en mångsidig och kvalitetsfokuserad byggare i trakterna kring Lindesberg bildade han sin egen byggfirma. J Anderbert Bygg utför allt från mindre renoveringsinsatser till komplett nybyggnation med den stående ambitionen att vara en trygg och pålitlig byggpartner för både privatpersoner och företag.

I Lindesberg har J Anderbert Bygg AB varit en framstående spelare i byggbranschen sedan 1996. Grundaren och

VD:n Joakim Anderbert identifierade ett betydande behov av en pålitlig och professionell aktör inom byggsektorn och bestämde sig därför för att starta sitt eget företag. Under åren har verksamheten inte bara vuxit utan också diversifierats. Idag sysselsätter företaget 15 skick-

liga hantverkare som tillsammans med Joakim har etablerat J Anderbert Bygg som en mångsidig byggentreprenör. – Vi strävar hela tiden efter att erbjuda kvalitativa tjänster till både privatper-

soner och företag. Det har byggt en stabil krets av kunder, varav många väljer att återkomma till oss, berättar Joakim som vid sidan av byggverksamheten driver flera paddelhallar i området.

Kvalitetsfokus

J Anderbert Bygg åtar sig både små och stora uppdrag.

– Vi har kunnande och kompetens som sträcker sig över allt som rör bygg. Vi kan utföra reparationer och renovera äldre strukturer, men också stå för komplett nybyggnation. Vi ser oss helt enkelt som en helhetsleverantör som tar hand om allt. Härigenom har vi blivit mångas självklara val när det handlar om att tillgodose många olika byggrelaterade behov här i regionen, konstaterar Joakim Anderbert.

Det är dock inte bara mångfalden i tjänsteutbudet som utmärker J Anderbert Bygg. Joakim och hans kollegor sätter också en ära i att leverera högkvalitativt arbete. Varje projekt behandlas med omsorg och precision, med målet att överträffa kundens förväntningar varje gång. Här råder en kompromisslös inställning beträffande kvalitet.

Bygger relationer

En annan av företagets styrkor ligger i deras lokala närvaro och förankring. Genom att fokusera på Lindesberg med omnejd har J Anderbert Bygg blivit en välkänd och uppskattad aktör i regionen.

– Att stå för skräddarsydd service är förstås viktigt, men för oss handlar det också om att bygga goda relationer med våra kunder. Vi vill uppfattas som en trygg och pålitlig partner genom hela byggprocessen, det är en prioritet för oss, understryker Joakim Anderbert. Han noterar att efterfrågan på företagets tjänster är konstant hög. Med en stadigt växande kundkrets och en hängiven personalstyrka anser att han företaget står väl rustat för att möta framtidens utmaningar.

– Vi vill fortsätta utvecklas och har alla förutsättningar för att lyckas.

Intervju: Ossian Wigton Text: Örjan Persson

REGION ÖREBRO - LINDESBERG 13

Framgångar byggda på engagemang och hållbarhet

Lindesbergs Bygg började med att hyra ut arbetskraft inom byggsektorn. Idag har företaget utvecklats till ett mycket mångsidigt byggföretag, som kan ta sig an allt från små till stora och komplexa projekt. Verksamheten fokuserar mycket på hållbarhet och att ta hand om sina engagerade medarbetare.

Lindesbergs Bygg grundades 2007 av barndomsvännerna Johan Svensson och Jonas Blom. Inledningsvis fokuserade man på privatmarknaden.

- Vi började med att hyra ut oss själva till olika projekt, men efterfrågan växte så snabbt att vi, redan andra året, kunde anställa två personer till, berättar Johan. Idag har Lindesbergs Bygg vuxit till att bli en betydande aktör inom byggbranschen. Företaget levererar högkvalitativa tjänster till konkurrenskraftiga priser.

Hela projektcykeln

Numera är Lindesbergs Bygg en mångsidig helhetsleverantör.

- Vi erbjuder inte bara byggnationer, utan kan stödja våra kunder genom hela projektcykeln, säger Johan.

Man har sannerligen kommit långt sedan man hyrde ut sina tjänster till olika projekt. Lindesbergs Bygg har nyligen avslutat en skolbyggnation i Lindesberg, värd en

imponerande summa på runt 500 miljoner kronor, vilket illustrerar företagets förmåga att hantera stora och komplexa projekt.

- Vi är stolta över att kunna bidra till

samhället genom att skapa moderna och hållbara byggnader som gynnar kommande generationer, säger Johan.

Hållbarhet och hälsa

Hållbarhet är en central del av Lindesbergs Byggs affärsstrategi. Verksamheten är bland annat certifierad inom BKMA och arbetar aktivt för en hållbar framtid. - Vi ser hållbarhet som en grundläggande princip som genomsyrar alla våra verksamhetsområden, säger Johan.

Med en växande orderstock ser framtiden ljus ut för Lindesbergs Bygg. Det är med stolthet i rösten som Johan berättar att företaget har byggt sina framgångar på sina medarbetares dedikerade, kompetenta och starka axlar.

- Våra framgångar beror på våra fantastiska medarbetares vilja att växa och deras engagemang för att nå våra gemensamma mål, säger Johan.

Byggbranschen kan slita väldigt mycket på kroppen, så för att stödja företagets fortsatta tillväxt och främja en hälsosam arbetsmiljö, har Lindesbergs Bygg nyligen flyttat in i ett nytt kontorskomplex. Faciliteterna inkluderar bland annat en restaurang, en padelhall och en gymavdelning.

REGION ÖREBRO - LINDESBERG 14
Lindesbergs Bygg AB | Stafettgatan 32, 711 34, Lindesberg | 070-289 70 83 | lindesbergsbygg.com
Intervju: Ossian Wigton Text: Andreas Ziegler

En pionjär inom hållbar logistik

Nora Linde Frakt, som nyligen har firat sitt 85-årsjubileum, har tagit stora kliv framåt de senaste åren. Utöver att ha en fordonspark med cirka 150 bilar, lastbilar och maskiner, har man en bergtäkt och en återvinningscentral, vilket gör att man kan erbjuda helhetslösningar för kunder inom bygg-, tillverknings- och skogsindustrin. De senaste åren har man även fokuserat på att bli en pionjär inom hållbar logistik.

Nora Linde Frakt grundades 1944 och har utvecklats till en ledande aktör inom transport- och logistik-sektorn.

- Vi är inte bara verksamma här i Örebro län, utan expanderar också med internationella transporter över hela Europa. Vi är för närvarande 30 medarbetare, men våra delägare är i ständigt behov av fler kompetenta chaufförer, berättar John Lindh, som är företagets VD. John fortsätter med att betona betydelsen av medarbetarnas kompetens och nära samarbete med kunderna, vilket säkerställer snabb respons och en hög kundnöjdhet.

- Vi investerar i utbildningar för våra medarbetare och stöttar aktivt lokala gymnasieskolor för att utbilda framtidens chaufförer, säger John.

Helhetslösningar

Nora Linde Frakt är idag ett mycket mångsidigt företag. Man förnyar kontinuerligt sin fordonspark, som omfattar cirka 150 bilar, lastbilar och maskiner i dagsläget.

- En central del av vår verksamhet är ett åkeri med specialiserade slamsugbilar. Vi är också ledande inom ADR-transporter och specialiserar oss på anläggnings- och miljöarbeten, berättar John.

Nora Linde Frakt har även en bergtäkt och en återvinningscentral, vilket innebär att man kan erbjuda helhetslösningar åt sina kunder inom bygg-, tillverkningsoch skogsindustrin.

En pionjär inom hållbar logistik

John har arbetat på Nora Linde Frakt i ungefär tio år och tog klivet upp till VD-posten för ungefär ett år sedan.

Under hans ledning har företaget fortsatt intensifierat sitt engagemang för miljö och hållbarhet. Detta engagemang börjar med ISO-certifieringar 9001, 14001 och 45001 och fortsätter med den ständigt förnyade fordonsparken.

- Nyligen har delägarna satsat på fyra gasdrivna lastbilar till ett nytt kunduppdrag. Totalt finns det nu sex gasdrivna fordon hos Nora Linde Frakt. Vår tjänstebilsflotta är helt elektrifierad. Ett av våra banbrytande projekt är implementeringen av Roadbox i alla fordon, vilket

möjliggör exakta mätningar av varje transports miljöpåverkan, berättar John. Genom att bygga ut sin återvinningscentral strävar man efter att förbättra sina tjänster ytterligare.

- Genom att krossa och sortera avfall kan vi återanvända material och optimera

resurserna för fjärrvärme. Vi producerar även egen jord från restmaterial och erbjuder denna resurs till både företag och privatpersoner, berättar John. John avslutar intervjun med att försäkra oss om att detta bara är början på Nora Linde Frakts ansträngningar rörande hållbarhet. Framtida projekt inkluderar bland annat planer för en solcellsanläggning vid kontoret i Lindesberg.

REGION ÖREBRO - LINDESBERG 15
NLF Nora Linde frakt Stafettgatan 3 711 34 Lindesberg 0581-845 00 www.noralindefrakt.se
Intervju: Ossian Wigton Text: Andreas Ziegler

En framgångssaga i byggbranschen

Tommy Allström Byggproduktions historia präglas av hårt arbete och passion för byggande, vilket har lett till att företaget idag är ett av Sveriges främsta byggföretag inom logistikbyggande. Man jobbar med moderna tekniker och material för att bygga högkvalitativa strukturer som dessutom är skonsamma mot miljön. Man tar god hand om sin starkaste tillgång; medarbetarna får möjlighet att utveckla sin kompetens och deras välmående och framåtanda har hög prioritet inom den kultur som präglar TAB.

I den lilla orten Guldsmedshyttan, strax utanför Lindesberg, grundades Tommy Allström Byggproduktion 1998. - Jag har alltid haft en vilja att utmana

mig själv för att utvecklas, säger Tommy Allström, som leder företaget än idag. Efter över två decennier och hårt arbete har företaget vuxit till att bli ett av Sveriges större byggföretag, och arbetsområdet har kommit att utökats till hela landet

Modernt och hållbart byggande

Tommy Allström Byggproduktion är ett modernt byggföretag, som arbetar med de senaste teknikerna och materialen. Tommy och hans medarbetare strävar inte bara efter att leverera byggnader av hög kvalitet, utan även efter att göra det på ett sätt som är hållbart för miljön, vilket bland annat reflekteras av certifieringar inom hållbarhet och miljö.

- Vi är en helhetsleverantör som utför alla typer av byggprojekt. Med 60 dedikerade medarbetare är vi rustade att ta oss an

både småskaliga projekt och storskaliga utmaningar, säger Tommy.

Med flaggskeppsprojekt som Coop i Eskilstuna och DSV i Landskrona har Tommy Allström Byggproduktion redan bevisat sin förmåga att hantera stora uppdrag med bravur.

Tillväxt och trivsel När det kommer till framtidsplanerna för Tommy Allström Byggproduktion är ambitionen att fortsätta satsa på tillväxt. Företaget har byggt sina framgångar på sina medarbetares stabila axlar. Därför ser man till att ta väldigt bra hand om sin personal. Företaget utgår idag från nya och toppmoderna lokaler på Stafettgaten i Lindesberg. Med en yta på 1600 m2 har man skapat en miljö där både arbete och välmående prioriteras. Byggbranschen kan slita väldigt mycket på kroppen. Därför har man investerat i ett eget gym, som alla anställda har tillgång till. Man fokuserar även på andra former av välbefinnande, exempelvis genom att ge medarbetarna möjligheter gällande kompetensutveckling.

- Trivseln är hög här. Vi har en stark kultur, som är byggd på lojalitet och framåtanda, avslutar Tommy.

REGION ÖREBRO - LINDESBERG 16
Tommy Allström Byggproduktion | Stafettgatan 31, 711 34 Lindesberg | 0581-419 91 | tabyggproduktion.se
Intervju: Ossian Wigton Text: Andreas Ziegler

Ledande tillverkare satsar på kompetensutveckling

Bharat Forge Kilsta AB har specialiserat sig på smidda komponenter för tunga fordon och har redan betydande marknadsandelar i Europa. Företaget har gjort stora investeringar i sin maskinpark för att kunna erbjuda helhetslösningar. Nästa steg i utvecklingen är implementering av Operational Excellence-resan där Academy är en viktig del, en utbildningsanläggning där man kommer att stärka och utveckla personalens färdigheter och kompetenser.

Bharat Forge Kilsta AB är en del av den indiska smideskoncernen Bharat Forge Ltd., som är världens största företag inom sin bransch och ägs av Kalyani Group.

Företagets historia sträcker sig ända tillbaka till 1646 och har haft en stabil ägare i Kalyani Group sedan 2005. Bharat Forge Kilsta AB har cirka 300 anställda och har specialiserat sig på tillverkning av smidda komponenter för tunga fordon.

Företaget har redan betydande marknadsandelar i Europa. Bolagets kunder är främst ledande lastbilstillverkare i Europa.

- Vårt huvudfokus ligger på att leverera högkvalitativa och hållbara produkter som uppfyller fordonsindustrins krav på prestanda och säkerhet. Vårt sortiment inkluderar axlar, vevaxlar och andra säkerhetsklassade komponenter för tunga fordon. Genom kontinuerlig innovation och teknisk utveckling, strävar vi efter att vara ledande inom branschen, berättar Mike Borger, som är Site Director i Karlskoga.

En komplett produktionsanläggning

Bharat Forge Kilsta har en komplett produktionsanläggning i Karlskoga. Här kan man utföra hela tillverkningsprocessen, från initial design till färdig produkt. Genom åren har företaget byggt upp förtroendefulla relationer till sina kunder, vilket både ökar tilliten och gynnar själva arbetet.

-Det är viktigt med en dedikerad designavdelning som har ett nära samarbete med kunderna för att säkerställa att produkterna uppfyller deras behov och standarder, säger Mike.

Maskinparken som företaget förfogar över är, minst sagt, imponerande och möjliggör en mångsidig tillverkning av komponenter. Här finner man bland annat 4 – 5 – axliga maskiner för höghastighetsfräsning och flera smides-linjer. Mike berättar lite om Bharat Kilstas största smidespress som kan ses som kronan på verket.

- Det är en unik smidespress med en kapacitet på 16 000 ton, och den enda i sitt slag i Norden.

Academy

En betydande satsning för Bharat Forge Kilsta är etablerandet av en egen Academy. Denna utbildningsanläggning, som planeras att starta efter sommaren 2024, syftar till att stärka och utveckla

Bharat Forge Kilsta: Där tradition möter ny teknologi för en hållbar framtid. Vill du vara med på våran resa? Hör gärna av dig!

personalens färdigheter och kompetenser. -Med skräddarsydda utbildningsmoduler kommer personalen ges möjlighet att växa och utvecklas individuellt inom

företaget. Detta är ett initiativ som vi ser fram emot väldigt mycket, avslutar Mike.

Intervju: Gabriella Wallenberg Text: Andreas Ziegler

REGION ÖREBRO - KARLSKOGA 17 GR OUP C OMP ANY
se.bfkilsta.com www.bharatforge.com

Ledande totalleverantör av installations- och servicetjänster

Landets ledande leverantör av installations- och servicetjänster är Bravida. El, värme och ventilation, säkerhet, kyla och OVKinjusteringar är några av bolagets specialområden, och man erbjuder allt från design och projektering till installation, drift och underhåll. Konceptet kring helhetslösningar representeras inte minst av Bravida i Karlskoga.

Nordens största installations- och serviceföretag Bravida har sitt ursprung i före detta BPA och finns representerat på närmare 160 platser i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Cirka 12 000 anställda jobbar enligt ett synnerligen framgångsrikt koncept som bygger på stor flexibilitet och en stark lokal närvaro, kombinerat med det stora företagets resurser inom bekvämt räckhåll. Det gör Bravida till Skandinaviens

främsta totalleverantör av tekniska installations- och servicetjänster för fastigheter. Bravida jobbar heltäckande inom områdena el, VS, kyla, fastighetsautomation, säkerhet, tele/data och ventilation, och tar ett helhetsansvar som sträcker sig över allt från design och projektering till installation och service. Bostadshus, kontor och industrier utgör vanliga arbetsplatser och här står Bravida för såväl mindre serviceinsatser som omfattande entreprenadprojekt. Oavsett vilket resulterar insatsen i en såväl miljövänlig som kostnadseffektiv lösning för kunden.

Små och stora uppdrag På Bravida i Karlskoga träffar vi avdelningschefen Joakim Grandelius med två decennier bakom sig i bolaget. Han berättar att enheten i Karlskoga sysselsätter ett 60-tal personer som på ett utmärkande sätt företräder verksamhetens tre avdelningar: el, VS och industri.

– Hos oss är engagemang och kompetens grundläggande för vår framgång, vi har en arbetsstyrka som präglas av en stark samhörighet och en vilja att hela tiden prestera på topp. Personalen är både kunnig och serviceinriktad, många av våra medarbetare har varit oss trogna i årtionden, vilket förstås bidrar till den familjära atmosfär som präglar hela arbetsplatsen, säger Joakim. Han beskriver en miljö där erfarenhet möter nyfikenhet, och där många års samlad kunskap byggt en stabil grund för framgång, tillika en stabil kundkrets. – Trots att vi ingår i en stor koncern strävar vi efter att behålla den nära relationen till våra kunder. Det handlar om att vara lyhörda och tillmötesgående, det ska vara enkelt att vara kund hos oss, understryker Joakim Grandelius.

Helhetslösningar

Bravidas kunder framhåller vikten av att jobba med en aktör som står för helhetslösningar, och att bara behöva vända sig till en enda aktör i samband med olika projekt. Likaså är Bravidas arbete kring service och eftermarknad uppskattat. En annan konkurrensfördel är bolagets fokus på miljö och hållbarhet. Bolaget investerar till exempel löpande i eldrivna fordon i syfte att minska sin miljöpåverkan.

Samtidigt jobbar Bravida också med ett tydligt samhällsengagemang. Genom att ta emot praktikanter från närliggande skolor erbjuder företaget inte bara en möjlighet till lärande utan också en väg in i arbetslivet för många unga talanger.

– Flera av dessa elever har blivit en del av den permanenta arbetsstyrkan. Det gynnar inte bara oss utan hela branschen när vi drar vårt strå till stacken för att främja återväxten och framtida kompetensförsörjning, påpekar Joakim Grandelius.

Tydliga kärnvärden

Karlskoga och Degerfors utgör verksamhetens huvudsakliga upptagningsområden.

Karlskogaenheten har ett nära samarbete med andra Bravida-etableringar, inte minst i Karlstad och Örebro, vilket gör verksamheten ytterst flexibel. Ett av de senaste projekten rör Degerfors IF:s hemmaarena Stora Valla där Bravida ansvarar för elinstallationerna. Joakim Grandelius konstaterar att uppdraget är ett av många framöver. – Vi ska fortsätta vara en pålitlig partner för samhället. Här finns en stark vilja att växa och utvecklas, samtidigt som vi fortsätter värna om våra kärnvärden – engagemang, kompetens och service.

REGION ÖREBRO - KARLSKOGA 18 Brand Guidelines Bravida Karlskoga | El, Säkerhet, Vs, Industri & Ventilation | 0586-503 00
Intervju: Gabriella Wallenberg Text: Örjan Persson Bravida renoverar även vattentorn och reliningar dem. Bild från ett vattentorn i Säffle.

Ett brett koncept inom elteknik

Assemblin är en ledande aktör inom utformning, installation och underhåll för tekniska system för el, värme, sanitet och ventilation. Företaget är verksamt på ett hundratal orter i Norden. Assemblin El i Karlskoga sticker ut från de andra filialerna i regionen genom sin specialisering inom industriell automation och kraftteknik.

Brett koncept

Kompetensen på Assemblin El i Karlskoga sträcker sig från konstruktion till installation av elsystem, med huvudfokus på industriella projekt.

- Våra uppdrag omfattar en rad olika sektorer, från kraftanläggningar till datornät och kontorsmiljöer, säger Torvald.

Assemblin är kända för att vara en pålitlig partner för industriella elsystem, med en omfattande expertis, som inkluderar allt från kraftdistribution till övervakning och styrning av komplexa processer.

- Vi installerar och underhåller kraftsystem med både hög- och lågspän-

Assemblins verksamhet är utspridd på ett hundratal orter i Sverige, Norge och Finland och sysselsätter i dagsläget 7 000 medarbetare, varav 5 500 finns i Sverige. Företaget utformar, installerar och underhåller tekniska system för el, värme, sanitet och ventilation. Assemblin El etablerades i Karlskoga 2009. Idag sysselsätter filialen 24 anställda, med en kombinerad expertis inom service, elteknik och ingenjörskonst.

- Vår specialisering inom industriell automation och kraftteknik skiljer oss från andra filialer i regionen, berättar Torvald Westergren, som är filialchef på Assemblin El i Karlskoga.

Filialen i Karlskoga är främst verksam inom en radie på fem mil, men man tar sig även an uppdrag i andra delar av Mellansverige och södra Sverige.

ningskomponenter för att säkerställa säker distribution av elektricitet, berättar Torvald.

När det kommer till lågspänningssystem, handlar det ofta om att säkerställa korrekta funktioner kopplade till belysning, kraftuttag, data- och kommunikationsnätverk samt säkerhetssystem inom industriella anläggningar. Man erbjuder bland annat svagspänningssystem för övervakning och styrning av olika processer, inklusive installation och integration av brand- och inbrottslarm. Inom högspänningsområdet kan man hantera installation och underhåll av anläggningar som krävs för att driva

Din elektriker i Karlskoga.

Vi hjälper dig med allt inom elinstallation. Inget jobb är för stort eller för litet, vi finns här för dig! Välkommen att kontakta oss.

exempelvis tunga maskiner eller som behöver uppfylla specifika energikrav.

Allt kommer samman

Det som utmärker Assemblin El på marknaden är inte bara bredden i kompetens, utan även det effektiva samarbetet mellan olika medarbetare.

- Genom att kombinera åtta tjänstemän med en mångfald av medarbetare kan vi täcka många olika områden inom automatisering och kraftteknik. Vissa fokuserar på automationskonstruktion medan andra arbetar inom kraftområdet, berättar Torvald. Torvald avslutar intervjun med att ge

oss ett belysande exempel på hur detta fungerar i praktiken. Just nu arbetar man på ett projekt i samarbete med ENERGIOPTIMERING 3E AB för att utöka produktionskapaciteten.

- Vi är delaktiga i att bygga en ny produktionslinje där vi på Assemblin utför elkonstruktion, installation och automationsprogrammering. Vi siktar på att starta produktionen efter sommaren 2024. Projektet har då pågått i ett år och involverat alla våra kompetenser, berättar Torvald.

REGION ÖREBRO - KARLSKOGA 19
assemblin.se
Intervju: Gabriella Wallenberg Text: Andreas Ziegler Här sker inkoppling av kraft-kablage till boostrar till 300kW Elbilsladdare. Kraftinstallationer med grövre kablage är något som är vanligt förekommande för Assemblin El i Karlskoga. Förberedande Reläskyddsprovning i samband med ombyggnad. Produktionslinje på Energioptimering.

Helhetslösningar som går på djupet

SveBorr har nu varit aktiva inom borrbranschen i över 20 år. Idag erbjuder man helhetslösningar kopplade till vatten- och energiborrning. Med kontroll över hela leveranskedjan kan man garantera kvalitet i alla led, vilket är något man är väldigt måna om.

som kom in ett par år efter Conny. Genom åren har SveBorr utvecklats till en ledande kraft inom vatten- och energiborrning.

Helhetslösningar

SveBorr erbjuder helhetslösningar åt sina kunder. Utöver borrningsarbeten erbjuder man även montering, efterarbete och service av vattenfilter och värmepumpar. Samarbeten med stora och små VVSföretag har ytterligare stärkt företagets erbjudande och närvaro på marknaden.

SveBorr grundades 2003. En av grundarna av företaget var Tomas Söderqvist, som är kvar än idag.

- Jag kom in i den här branschen av en slump. När två vänner presenterade idén om att starta upp företaget, såg jag en möjlighet att använda min tidigare erfarenhet av att driva företag och valde att gå med, säger Tomas när vi pratar med honom i början av april.

Idag driver Tomas företaget tillsammans med Conny Vinkvist, som har varit delaktig i företaget sedan 2006, och Daniel Larsson,

- Genom att ha kontroll över hela leveranskedjan kan vi säkerställa hög kvalitet och ge våra kunder komplett service, säger Conny. I takt med att bergvärmepumparna har utvecklats till att bli mer effektiva och kan ta ut mer energi ur berget har ett nytt problem uppstått där grundare borrhål inte längre klarar av att tillgodose de nya pumparna fullt ut. I dessa situationer erbjuder SveBorr kompletteringsborrning, där man i vissa fall fördjupar det befintliga borrhålet, eller i andra fall borrar ytterligare ett hål för att stötta upp det gamla borrhålet. Kvalitetsfokus

Under intervjun pratar alla tre delägarna mycket om företagets starka fokus på kvalitet, vilket även reflekteras av ISO-certifieringarna 9001 och 14001 och att man är medlemmar i branschorganisationen Borrföretagen, vilket man är ensamma om i Karlskoga.

- Vi betonar vikten av att vara välutbildade och besitta hög kompetens. Vi har ett team på åtta personer. Samtliga borrare är certifierade brunnsborrare, berättar Daniel. SveBorr arbetar på projekt över hela landet, men har på senare år fokuserat mer på den lokala marknaden.

- Det har blivit vanligare med större bergvärmeanläggningar där man borrar flera hål till större fastigheter. De senaste åren har vi arbetat en del i Sälen och Branäs där bergvärme är vanligt förekommande i nybyggda stugor, säger Tomas.

Intervju: Gabriella

REGION ÖREBRO - KARLSKOGA 20 0586-151 61 • info@sveborr.se • www.sveborr.se
Wallenberg Text: Andreas Ziegler

En komplett legoleverantör i

Karlskoga

Finshyttan Karlskoga AB är en komplett legoleverantör inom plåtbearbetning och pulverlackering. Genom att anpassa arbetsstyrkan efter behov mellan avdelningarna och ha en nära dialog med sina kunder kan man vara flexibla även när det gäller brådskande beställningar. Det geografiska läget i Mellansverige ger dessutom företaget mycket goda logistiska förutsättningar.

Finshyttan Karlskoga har sina rötter i Samhall, ett företag som är känt för att inkludera människor som kanske står långt från arbetsmarknaden av en eller annan anledning. Detta är något som har varit fortsatt viktigt för Finshyttan Karlskoga sedan företaget etablerades 1997. Företaget är idag en väletablerad legoleverantör inom plåtbearbetning och pulverlackering. Arbetet leds av Stefan Moell, som är tekniker i grunden och kom till Finshyttan Karlskoga 2017. Hans färdigheter och

känsla för problemlösning gjorde honom till ett naturligt val att ta över som platschef 2023.

- Det har varit en betydande fördel att jag redan hade en nära relation till personalen och en god förståelse för produktionsprocessen, säger Stefan om att ta över rollen som platschef.

Maskiner och människor

Finshyttan Karlskoga har lokaler som rymmer en komplett pulverlackeringsan-

läggning, rörbocknings- och stansningsmaskiner och svetsstationer. Företaget har specialiserat sig på små och medelstora serier. Nu för tiden är det många företag som automatiserar allt fler processer. På Finshyttan Karlskoga har man dock gjort ett medvetet val att vidhålla en balans mellan maskiner och människor. Företaget har huvudavdelningar som fokuserar på svetsning, klipp, bockning, nibbling och lackning.

- Vi är stolta över att fokusera på arbete som

involverar mänsklig interaktion istället för en fullständig automation av processerna. Vi använder en mix av enkla maskiner och arbetskraft för att säkerställa flexibilitet och kvalitet i produktionen. Maskinernas enkelhet underlättar inte bara för personalen att använda dem, utan möjliggör även snabb integrering av nya medarbetare i verksamheten, berättar Stefan.

När det brådskar Stefan fortsätter med att berätta att en

av Finshyttan Karlskogas största styrkor ligger i just den flexibilitet som de har framarbetat och förfinat genom åren. Detta är en särskilt stor fördel när man ska hantera brådskande beställningar.

- Genom att anpassa arbetsstyrkan efter behov mellan avdelningarna och ha en nära dialog med våra kunder, kan vi justera produktionshastigheten, berättar Stefan.

Finshyttan Karlskogas geografiska läge, i Mellansverige, är en fördel för alla leveranser över hela landet, men särskilt när det kanske är lite bråttom med att få fram detaljer eller komponenter. För den oinvigde kanske det låter jobbigt att arbeta under tidspress, men det är även väldigt stimulerande.

- Det mest spännande med vårt arbete är oförutsägbarheten och de snabba beslut som krävs varje dag, avslutar Stefan.

Intervju: Gabriella Wallenberg Text: Andreas Ziegler

Häsängsvägen 22, 691 42 Karlskoga 0586-500 20 • stefan.moell@finshyttankga.se

REGION ÖREBRO - KARLSKOGA 21
Platschef Stefan Moell.

En ytbehandlingsexpert för industrin

För industrin står Rosensjö Industrilackering för ett vägvinnande koncept. Företaget är en expert inom blästring, våtlackering, glasblästring, pulverlackering och sprutförzinking, och jobbar med mycket höga kvalitetskrav.

Rosensjö Måleri och Rosensjö Industrilackering är två närbesläktade verksamheter under samma paraply. Dennis Kohlscheen är VD för båda verksamheterna och berättar att initiativet att starta ett separat bolag för industrilackering har varit både lyckat och uppskattat, inte minst för honom själv. – Det var ett nytt område att utforska och

det har varit både spännande och givande, säger Dennis som innehaft VD-rollen i bolaget sedan 2017.

Han ser personalen som dess främsta styrka. – Vi har haft förmånen av att kunna behålla en stabil kärna av erfarna medarbetare som varit oss trogna länge. Denna kontinuitet har byggt både erfarenhet, kunnande och kompetens, och format ett sammansvetsat team som alltid ger sitt yttersta.

Flera tekniker

Det gäller inte minst Rosensjö Industrilackering där de tar sig an lackering och ytbehandling av detaljer, komponenter och maskiner för industrin. För att uppnå bästa resultat utförs ibland förbehandling av den aktuella ytan innan själva lackeringen tar vid. Det kan till exempel handla om blästring för att avlägsna befintlig färg eller rost och för att skapa en jämn yta att applicera på.

– Vi erbjuder en mångfald av lackeringstek-

niker för att tillgodose våra kunders olika behov. Vi jobbar med blästring, våtlackering, glasblästring, pulverlackering och sprutförzinking. Efter varje lackeringsprocess genomför vi rigorösa kvalitetskontroller för att säkerställa att beläggningen är jämn och uppfyller kundens alla krav, upplyser Dennis Kohlscheen och tillägger att de även brandskyddar balk för både nya och gamla lokaler.

Trycket lär öka Som underleverantör till bland andra Försvarsmakten befinner sig ofta Rosensjö Industrilackering i slutet av produktionskedjan och är berett att agera snabbt vid eventuella förseningar från andra leverantörer. Dennis Kohlscheen spår att detta höga tryck på verksamheten förväntas växa i framtiden, vilket ökar behovet av erfaren personal inom både måleri och lackering.

– Det lär bli en högre produktionstakt samtidigt som det förstås också innebär

att vi växer. Vi känner att vi står stadigt i branschen, vi har både kunnandet, erfarenheten, flexibiliteten och hängivenheten för att ta oss an framtidens utmaningar. Vår stående ambition är att överträffa våra kunders förväntningar, avrundar Dennis Kohlscheen.

Ett populärt val när arbetsplatsen behöver en ansiktslyftning

När det behöver målas om på mellansvenska företag är det ofta Rosensjö Måleri i Karlskoga som kontaktas. Företaget är nämligen något av en specialist när det kommer till målning av industrilokaler, kontor och andra arbetsutrymmen, och har tack vare sin hängivenhet till kvalitet och noggrannhet byggt ett imponerande CV sedan starten för snart tio år sedan.

Dennis Kohlscheen hade åtskilliga år bakom sig i måleribranschen när han 2015 grundade Rosensjö Måleri. Under hans ledning har företaget vuxit och utvecklats till en pålitlig aktör på marknaden för högkvalitativa måleritjänster. Med en passion för kvalitet och precision har Dennis, tillsammans med sina medarbetare och genom en imponerande portfolio av projekt och nöjda kunder, byggt upp ett mycket gott rykte i branschen.

Kvalitet och noggrannhet

Vi träffar Dennis Kohlscheen i företagets lokaler på Hangarvägen i Karlskoga där han berättar att Rosensjö Måleri har blivit något av en specialist när det kommer till målning av industrilokaler, kontor och andra arbetsutrymmen.

– Vi utför alla slags måleriarbeten och tapetsering i samband med både nybyggnation och renovering. Vi målar såväl inomhus som utomhus och vänder oss till både små och stora företag, framför allt i den privata sektorn, upplyser Dennis.

Han framhåller företagets tydliga fokus på kvalitet och noggrannhet, vilket tar sig

uttryck inte minst vid det förberedande arbetet. Genom att skrapa, spackla och slipa säkerställer de bästa möjliga resultat.

I Rosensjö Måleri jobbar de från och med i vår också med mikrocement.

– Det rör sig om ett tunt cementbaserat beläggningssystem som gör att vi kan åstadkomma sömlösa och eleganta ytor på golv, väggar och bänkskivor. Vi tror att detta är något som verkligen kommer att uppskattas av våra kunder, säger Dennis Kohlscheen.

Samarbete bygger bredd

Med ett team på sex personer har Rosensjö Måleri intagit en stabil position på den lokala marknaden. Kunderna uppskattar företagets förmåga att arbeta smidigt utan att störa deras vardag och pågående verksamheter. De har dessutom byggt upp ett omfattande kontaktnät som möjliggör nära samarbeten med andra entreprenörer i området, vilket också lägger grunden till det breda tjänsteutbudet och bolagets förmåga att åta sig stora jobb. Ett sådant var renoveringen av den gamla K-märkta byggnaden Bredablick i Karlskoga 2022.

– Det var en insats under ett helt år där vi bidrog till färdigställandet av byggnadens både inre och yttre, säger Dennis Kohlscheen och tillägger att företaget står redo att åta sig fler liknande projekt i framtiden.

– Vi ser bara möjligheter och är alltid beredda på att ta oss an nya utmaningar.

Intervju:

REGION ÖREBRO - KARLSKOGA 22
dennis@rosensjos.se www.rosensjos.se dennis@rosensjos.se www.rosensjos.se
Intervju: Gabriella Wallenberg Text: Örjan Persson Gabriella Wallenberg Text: Örjan Persson

Anrik mekanisk verkstad satsar för framtiden!

Lyckes Produktionsverktyg AB grundades 1942 av Henry Lycke. Genom åren har företaget utvecklats till en viktig aktör inom legotillverkning riktad mot ett flertal branscher. Sedan 1992 ägs verksamheten av Jaspal Åberg.

Lyckes Produktionsverktyg är en anrik mekanisk verkstad som erbjuder legotillverkning av högsta kvalitet. Företaget har etablerat sig som en viktig aktör inom flera branscher, inklusive energi, stål, järnvägsindustrin och marina branscher. Just nu har man mycket god tillväxt och söker fler duktiga medarbetare med kompetens inom slipning, fräsning och svarvning inom både konventionella maskiner och CNC-maskiner. En annan viktig komponent av företagskulturen är företagets

fokus på arbetsmiljö och miljöansvar, vilket bland annat reflekteras av ISOcertifieringarna 9001 och 14001.

- Vi strävar efter att upprätthålla höga standarder för kvalitet och miljöprestanda.

Genom kontinuerliga utbildningar säkerställer vi en trygg och hälsosam arbetsmiljö, säger Stefan Liljeberg, som är platschef i verkstaden i Karlskoga.

Möter kundens krav

Efter över 80 år i branschen har Lyckes Produktionsverktyg utvecklat en bred expertis och arbetar mycket flexibelt med täta kundkontakter.

- Vi kan tillverka detaljer upp till 8 meter i våra fräsmaskiner och bearbeta Ø2,0 meter gånger 5,5 meter i våra svarvmaskiner. Vi har även en rundslipsavdelning och ett tempererat mätrum med en DEAmätmaskin upp till 3 meter. Vi investerar

kontinuerligt i vår maskinpark för att möta kundernas krav och leverera avancerade lösningar, berättar Stefan.

Ett sammansvetsat team Lyckes Produktionsverktyg är ett sammansvetsat team. Gemenskap är en viktig komponent i företagskulturen; det är inte bara arbetet som är en källa till glädje, utan även den ständiga utvecklingen och möjligheten att lösa problem tillsammans.

- För närvarande är vi ett team på 29 medarbetare. För oss är höjdpunkten i arbetet när vi har lyckats producera komplexa komponenter och uppnår överlägsna resultat samtidigt som vi upprätthåller en nära och givande relation med kunderna, säger Stefan. Lyckes Produktionsverktyg har etablerat ett mycket gott samarbete med utbildningsinstitutioner i Karlskoga. Genom att erbjuda praktikplatser och möjligheter till anställning efter avslutad utbildning har företaget kunnat forma och rekrytera många talanger genom åren.

- Varje dag är unik och variationsrik för våra medarbetare, säger Stefan.

Vi söker operatörer! Inom CNC-fräsning och CNC-svarvning och till konventionella slipmaskiner, rund och planslipning.

Vid frågor maila till ansokan@lyckespv.se eller ring Stefan Liljeberg på tel: 0586-63558

REGION ÖREBRO - KARLSKOGA 23
Maskinvägen 20, 691 37 Karlskoga • info@lyckespv.se • www.lyckespv.se

En garant för säkra fordon på de svenska vägarna

Systemet med årsvis fordonsbesiktning har funnits i Sverige i 60 år. Den största svenska aktören är Besikta Bilprovning som driver 200 besiktningsstationer runt om i landet. Här säkerställer professionella bilprovare att det är kontrollerade och säkra fordon vi möter när vi kör längs våra vägar.

När avregleringen avseende bilprovning i Sverige ägde rum 2010 försågs branschen med en ny, framåtlutad aktör. Besikta Bilprovning, som sedan åtta år tillbaka ingår i ClearCar, har sedan dess vuxit till att bli Sveriges största aktör med sina 200 besiktningsstationer på 164 orter runt om i landet. Tillgängligheten är med andra ord hög hos en aktör som ända sedan starten har jobbat för att höja standarden för bilprovning och erbjuda kunderna en smidigare och säkrare besiktningsupplevelse.

En av stationerna ligger i Karlskoga där Jonas Falkestedt är stationschef, liksom för stationerna i Degerfors, Kumla, Kristinehamn, Katrineholm, Askersund, Laxå och Vingåker. På dessa besiktigas alla fordonstyper, inklusive bilar, motorcyklar, lastbilar, husvagnar och släpvagnar. Karlskogastationen utmärker sig genom att även besiktiga tunga fordon i den ändamålsenliga lastbilshallen, samt erbjuda möjligheten till registreringsbesiktningar en dag i veckan.

Minimal investering

Jonas Falkestedt vill att besiktning ska ses som en del av samhällets säkerhet.

– Syftet med våra insatser är att minimera trafikolyckor genom att upptäcka och åtgärda potentiella risker i förväg. Trots att kostnaden för en besiktning kan verka hög är det en minimal investering jämfört med konsekvenserna av en olycka, poängterar han.

En av de centrala punkterna för Besikta Bilprovning är att kontinuerligt förbättra organisationen och servicen för kunderna. Jonas lyfter fram det kunniga teamet av medarbetare och deras förmåga att möta kundernas behov.

– De är mycket skickliga tekniker som jag anser står för högkvalitativa besiktningsinsatser. Deras breda kompetens gör att vi också kan erbjuda extra tjänster, så som kontroll av bromssystem, krockskydd och elektronik i fordonet, samt däckkontroller för att optimera säkerheten, upplyser Jonas. Viktigt uppdrag Jonas Falkestedt, med ett mångårigt förflutet i Besikta Bilprovning, bland annat som tekniker, betonar vikten av att hela tiden hålla sig uppdaterad i en föränderlig fordonsbransch. – Som biltekniker krävs det idag att man har mycket hög kompetens för att förstå

fordonens konstruktion och kunna identifiera potentiella faror. Vi ser det som ett viktigt uppdrag att säkerställa att fordonen på våra vägar är säkra och i gott skick, vilket i slutändan bidrar till att alla kan färdas tryggt och säkert i trafiken, avrundar Jonas Falkestedt.

Intervju:

Två verksamheter i perfekt symbios

I Karlskoga finner vi företaget som gjort sig ett namn i såväl elbranschen som på fastighetsmarknaden. Karlskoga El & Fastigheter AB verkar brett och målmedvetet inom båda dessa områden, och har tack vare en stark lokal förankring byggt en stor och stabil kundkrets.

Fredrik Andersson, en erfaren elektriker med en arbetsbakgrund från både Sverige och Norge, har alltid haft en vision om att starta eget. 2019 gjorde han slag i saken då han initialt fokuserade på främst fastigheter, men sedermera breddade konceptet till att även inkludera elinstallationer. Med god hjälp av en före detta kollega fick företaget en bra start och fortsatte därefter expandera.

Beträffande elinstallationer erbjuder Karlskoga El & Fastigheter AB en omfattande portfölj av tjänster för både privat och offentlig sektor. Företagets geografiska fokus ligger på Karlskoga och dess omnejd. Ett pågående projekt, Rapphönan, innebär att Fredrik och hans kollegor utför elinstal-

lationer i 16 lägenheter som byggs av Karlskogahem.

– Projektet förväntas vara färdigt under sommaren 2024. Jag tycker att det är ett gott exempel på vår mångsidighet och kompetens, säger Fredrik Andersson.

Framhåller personalen

Med ett dedikerat team bestående av åtta licensierade elektriker är företagets främsta styrka just medarbetarnas breda kompetens och långa erfarenhet.

– Var och en har inte bara en hög arbets-

moral utan besitter också djupgående kunskap inom sina respektive områden. Jag är mycket stolt över mina medarbetare, jag beundrar deras höga kompetensnivå och breda engagemang, framhåller Fredrik Andersson och nämner i sammanhanget kollegan Marcus, som är en viktig del av företagets framgång.

– Vår långa vänskap och vårt mångåriga samarbete har bidragit till företagets positiva arbetsklimat och framgångsrika resultat, säger Fredrik och berättar att han uppskattar variationen i arbetet och den kontinuerliga interaktionen med kunder och samarbetspartners inom olika yrkesområden.

Bostäder och affärslokaler Vid sidan av elinstallationer är fastighetsverksamheten en viktig del av verksamheten. Genom att renovera och hyra ut lägenheter och butikslokaler har Karlskoga El & Fastigheter etablerat sig som en betydande aktör på fastighetsmarknaden i Karlskoga. Med tre fastigheter som rymmer totalt tio lägenheter och två butikslokaler tillhandahålls moderna och välskötta bostäder och affärslokaler. För att ytterligare optimera verksamheten

planerar Fredrik en omorganisation till en koncernstruktur där el- och fastighetsverksamheterna blir separata enheter.

– En sådan omstrukturering kommer inte påverka kunderna, men däremot göra det lättare för oss att hantera och redovisa företagets resultat på ett överskådligt sätt för de olika verksamheterna, säger Fredrik Andersson.

Han ser med andra ord framåt med tillförsikt.

– Vi har en stark tro på vår förmåga att fortsätta växa. Vi har byggt vår framgång på erfarenhet, engagemang och kompetens, det ska vi göra även framöver.

Intervju:

REGION ÖREBRO - KARLSKOGA Hangarvägen 11 | 691 35 Karlskoga | 077- 440 08 00
073-7245806 | info@kgaelofast.com | www.kgaelofast.com
Gabriella Wallenberg Text: Örjan Persson Stationschef Jonas Falkestedt. Gabriella Wallenberg Text: Örjan Persson Fredrik Andersson.

Välkänd och nu självständig transportör i Karlskoga

Turebergs i Karlskoga AB är ett självständigt transportföretag som huvudsakligen har specialiserat sig på transporter av biogas, avfall och grus. Man lägger stor vikt vid goda relationer, både med sina kunder och med sina medarbetare.

Turebergs är en välkänd aktör inom transportbranschen. Under 2021 blev filialen i Karlskoga ett eget företag, som nu går under namnet Turebergs i Karlskoga AB. - Vi står på egna ben. Att behålla namnet med en liten justering bevarade kontinuiteten i verksamheten och underlättade för igenkänning hos kunderna, särskilt med tanke på att våra fordon redan hade en

grafisk profil, berättar Mikael Hedegård, som är företagets VD. Mikael har lång erfarenhet av branschen. Han inledde sin yrkesbana 1979, men är även mer eller mindre uppvuxen omgiven av byggplatser och liknande, vilket resulterade i en livslång passion för att jobba med maskiner och lastbilar.

Specialiserade transporter

Turebergs i Karlskoga AB har huvudsakligen specialiserat sig på transporter av biogas, avfall och, i viss mån, grus. Verksamheten omfattar bland annat uthyrning av containers och avfallsbehållare samt att man förmedlar uppdrag till andra åkerier.

- Vi har riktat in oss på tjänster som inte bromsas av lågkonjunkturen. Vi är mest verksamma inom en radie på 15 mil från Karlskoga, men våra kunder finns i hela landet och vi anpassar oss efter deras behov, berättar Mikael.

På Turebergs i Karlskoga AB har man ett stort fokus på goda kundrelationer. En viktig aspekt av detta är transparens, även när något kanske går fel av en eller annan anledning.

- Det handlar om att bygga förtroende.

Vi strävar alltid efter att göra vårt bästa, men vi är inte mer än människor och ibland kan det gå fel även för oss. Genom att vara öppna och ärliga tar vi ansvar för våra handlingar och ber om ursäkt när det behövs, säger Mikael.

Lastväxlarförare sökes

För närvarande är man tolv medarbetare på företaget.

- Vi är en tight organisation där varje förare har en egen bil och friheten att sköta och vårda den enligt sina preferenser, säger Mikael.

För att möta efterfrågan söker Turebergs i Karlskoga AB nu en lastväxlarförare.

- Vi söker förare med erfarenhet och vana från lastväxlare. Den idealiska kandidaten har ADR -behörighet för hantering av farligt gods, då vi ofta hanterar detta, säger Mikael.

Mikael avslutar intervjun med att berätta att Turebergs i Karlskoga har en Facebooksida, där man är aktiva med kontinuerliga uppdateringar från vardagen.

- Det är ett bra sätt för oss att stärka både vår närvaro och vår kommunikation med kunderna. Vi är ett företag där kundens behov alltid sätts i främsta rummet. Vår tillgänglighet och vårt engagemang är delar av våra kärnvärden, säger Mikael.

Intervju: Gabriella Wallenberg Text: Andreas Ziegler

REGION ÖREBRO - KARLSKOGA 25 I KARLSKOGA AB 070-2426854 | mikael.hedegard@turebergs.se

Bråda tider för Karlskogas trädgårdsentusiaster

När sommaren står för dörren växer behovet av trädgårdsskötsel bland både villaägare och företag. Bråda tider med andra ord för ett företag som Karlskoga Trädgårdstjänst AB som med kunnig personal och modern utrustning tar sig an allt från gräsklippning och slyröjning till stubbfräsning och avancerad trädfällning.

I mer än tre decennier har Karlskoga Trädgårdstjänst, som ägs av far och son Johan och Tommy Lundin, varit en pålitlig aktör i sin bransch. Den nuvarande ledningen har snart tio år bakom sig i bolaget – en period som präglats av kontinuerlig tillväxt och diversifiering av tjänster. Vi träffar företagets administratör Elvira Sandwall Lundin som framhåller just den starka bredden i verksamheten.

– Vi utför allt från grundläggande trädgårdsarbete som gräsklippning, slyröjning och häckklippning till avancerad trädfäll-

ning, stubbfräsning, maskinsopning, lastbilskörning med mera. Vi vänder oss till såväl privatpersoner som företag och föreningar, det vill säga alla som vill ha hjälp med att ta hand om sina grönområden, företrädesvis här i Karlskoga med omnejd, säger Elvira.

Hon tillägger att företaget har en egen lastbil med containrar och maskinflak, samt traktorer för maskinsopning, snöröjning och sandning. I Karlskoga Trädgårdstjänst jobbar de både maskinellt och för hand.

Modern utrustning

Med sex kunniga och engagerade medarbetare företräder Karlskoga Trädgårdstjänst bred kompetens som möjliggör företagets starka bredd. Det breda kunnandet kompletteras av en imponerande maskinpark, som för två år sedan förstärktes med en ny investering: JEKKO JF545 V-MAX. – Denna maskin är enastående på många sätt och utgör en unik tillgång för företaget. Med en bredd på endast 1,80 meter kan den nå platser där traditionella lastbilar inte kan komma åt, berättar Elvira Sandwall Lundin entusiastiskt.

Maskinens kran sträcker sig upp till 30 meter, vilket gör den perfekt för arbete på höjden. Dessutom är JEKKO JF545

VÅRA TJÄNSTER:

● Trädgårdsarbete

● Gräsklippning

● Häckklippning

● Trädfällning (med/utan bortforsling)

● Beskärning

● Maskinkörning

● Lastbilskörning

● Avverkning

● Stubbfräsning

● Grävarbete

● Markarbete

● Schakt

● Stenläggning

● Plattsättning

● Sandning

● Maskinsopning

● Snöröjning

● Snöskottning (både för maskin/hand)

V-MAX utrustad med larvben, vilket minimerar skador på marken och gör den idealisk för känsliga miljöer. Dess sågutrustning

VÅRA MASKINER:

● Jordbrukstraktorer med dumberkärra, container och griplastkärra

● Hjullastare (5 ton) med sopmaskin

● Tridemlastbil

● Obemannad slänt klippare/röjsåg

● Grävmaskin (5 ton)

● Parkgräsklippare (1,8 klippbredd)

● Gräsklippare

● Stubbfräs

● Snöslungor

● Jekko JF545 V-MAX med 30 m räckvidd

möjliggör även avancerad trädfällning med precision och effektivitet.

Flexibilitet

Karlskoga Trädgårdstjänst AB är känt för att ta sig an utmanande uppdrag, oavsett om det rör sig om stora eller små projekt. – Vi jobbar mycket flexibelt och har en god förmåga att ställa om snabbt och anpassa våra resurser efter uppdrag och behov. I en bransch där mångsidighet och effektivitet är viktiga aspekter är det många som ser oss som en både pålitlig och innovativ partner, säger Elvira Sandwall Lundin och avrundar: – Vi har en stark grund att bygga vidare på med både erfarenhet och en öppenhet för nya teknologier och utrustningar. Det ger oss alla förutsättningar att även framöver vara mångas självklara val när det kommer till professionell trädgårdsskötsel.

Intervju: Gabriella Wallenberg Text: Örjan Persson

0586 313 15 info@karlskogatradgardstjanst.se

● Maskinsläp

● Maskinflak

● Broddson sopmaskin

Labinhöjdsvägen 9, 691 47 Karlskoga www.karlskogatradgardstjanst.se

REGION ÖREBRO - KARLSKOGA 26

En alltjänst som sopar rent

Säboms Alltjänst började med bemanning inom transportsektorn och har idag breddat sitt erbjudande med städtjänster. Kvalitet, noggrannhet och miljötänk utgör grundstenarna i företagets ledord. Kommunikation och trygghet är avgörande för företagets ansträngningar att bygga långsiktiga kundrelationer.

Säboms Alltjänst AB grundades 2021 av Joel Säbom. Inledningsvis fokuserade man på bemanning inom transportsektorn.

Tjänsteutbudet inkluderar uthyrning av transportledare och chaufförer, kapabla att köra både lokalt och längre sträckor över hela landet. 2022 anslöt Sara Nilsson till företaget. Hon har en lång bakgrund inom städbranschen och har lett arbetet med att utveckla företagets erbjudande inom städtjänster.

- Sara var det naturliga valet för att leda vår städavdelning och därmed utvidga verksamheten till att omfatta en helhetslösning för våra kunder, säger Joel.

Hållbar städning

Säboms Alltjänst erbjuder idag bland annat hemstädning, flyttstädning, företagsstädning, byggstädning, gräsklippning och fönsterputsning. Hållbarhet är en central aspekt av arbetet.

- Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter och har två elbilar i vår fordonsflotta. Vi har planer på att utöka antalet elbilar inom en snar framtid, säger Sara.

Kommunikation och trygghet

En annan oerhört viktig aspekt av Säboms Alltjänsts arbete är att bevara kundernas integritet och trygghet; i början släpper kunderna ju i princip in främlingar i sitt hem eller till sitt kontor.

- Genom att konsekvent skicka samma

personal till en kund skapas personliga band och även en förståelse för kundens preferenser, säger Sara. Säboms Alltjänst prioriterar effektivitet genom att ofta arbeta i team om två personer, vilket maximerar resultaten för kunderna. Kundrelationen inleds dock redan innan teamen har kommit ut till kunderna.

- Det är viktigt att ha en öppen kommunikation med kunderna. Vi genomför personliga kundanalyser för att skräddarsy tjänsterna efter specifika önskemål och behov, säger Sara, som tillägger att tjänsterna kan anpassas ytterligare i dialog med städteamet.

Bara tre år efter Säboms Alltjänst drog igång sin verksamhet har man blivit en pålitlig partner för sina kunder.

- Genom att erbjuda en bred och kvalitativ service har vi skapat en stark position på marknaden. Kvalitet, noggrannhet och miljötänk är viktiga värderingar som vi lever efter, avslutar Joel.

Intervju: Gabriella Wallenberg Text: Andreas Ziegler

REGION ÖREBRO - KARLSKOGA 070-7487342 www.saboms.se kontakt@saboms.se

Helhetslösningar melodin i bred elfirma

Helhetslösningar är filosofin i Bergslagens Elektriska AB. Företaget jobbar med allt från elinstallationer, belysning och larm till industriel och fastighetsautomation – ett koncept som genom åren har byggt en krets av många återkommande kunder.

I Bergslagens Elektriska är bredden en tydlig konkurrensfördel. Företaget utför alla typer av elinstallationer för både privatpersoner och företagskunder – allt från montering av laddboxar till installation av smarta hem-lösningar – men kunskapen och kompetensen sträcker sig betydligt längre än så. Jonas Thunberg, VD för Bergslagens Elektriska, utvecklar: – Vi står för både små och stora automationslösningar för exempelvis vattenkraftverk, lantbruk och industrifastigheter, vilket gör att funktioner som ventilation, värme med mera går att styra från distans. Vi tillhandahåller dessutom larmlösningar från Teletec och Extronic. Många gånger handlar våra insatser om kompletta helhetslösningar, berättar Jonas.

Återkommande kunder

Bergslagens Elektriska sysselsätter ett sammansvetsat team där var och en har sina specialområden, men samtidigt kan bistå varandra i alla avseenden. Karlskoga och

Degerfors utgör företagets primära upptagningsområden där kunderna sträcker sig över flera olika sektorer, allt från butiker till industrier och lantbruk.

– Vi har genom åren lyckats bygga en krets av många återkommande kunder. De uppskattar vår stora flexibilitet och förmåga att hitta lösningar på olika utmaningar, säger Jonas Thunberg som tycker att det som gör arbetet roligt är den breda variationen av uppdrag som branschen erbjuder. Företaget har genom åren genomfört ett flertal betydande projekt, exempelvis elinstallationer i samband med att Rosa

Huset byggdes om från kontors- till bostadshus. De var även delaktiga när ICA Maxi i Karlskoga gjorde en större utbyggnad. För ICA Maxi utför de alltjämt återkommande serviceinsatser.

Nya satsningar

Förra året flyttade Bergslagens Elektriska till nya lokaler, vilket var ett nödvändigt steg för att möta det växande behovet från kunderna. Deras nuvarande kontor, lager och verkstad sträcker sig över en yta på cirka 185 kvadratmeter, och nyligen har de också uppdaterat sin fordonsflotta med fyra nya bilar.

– Våra satsningar ligger helt i linje med vår stående ambition att vara en partner som sätter våra kunder främst. För oss är inget uppdrag vare sig för litet eller för stort, vi är alltid bara ett samtal bort för en lösning på våra kunders problem, säger Jonas Thunberg. Han berättar avslutningsvis att Bergslagens Elektriska även är engagerat i utbildningen

Emballage-experter möter transportutmaningar

Familjeföretaget Epos Träindustri kan spåra sina anor tillbaka till 1946. Verksamheten har gått igenom ett antal förändringar genom åren och sysslar idag med skräddarsydda emballagelösningar. Detta är måttanpassade produkter, som är tillverkade och levererade med precision och punktlighet. Den största utmaningen man möter har att göra med transporter. På Epos Träindustri hoppas man att kommunen äntligen ska hörsamma deras förfrågningar om att förbättra vägarna.

Epos Träindustri grundades 1946 av Svante Eriksson. Till en början bestod verksamheten i princip av en enkel träbänk och riktade sig mot lantbruket. Genom åren har företaget anpassat sig efter marknaden och genomgått flera förändringar. Så småningom tog Svante in sin son, Per-Olof Svantesson, i verksamheten. Tillsammans banade de väg genom olika industrier, från

byggbranschen till emballagebranschen.

- Under 80-talet såg företaget en förändring mot renodlat träemballage, berättar Dan Svantesson, som är den tredje generationen att driva företaget.

Skräddarsydda emballagelösningar

Under 2000-talet har Epos Träindustri specialiserat sig på skräddarsydda emballagelösningar.

- Det har blivit vår signaturtjänst. Vårt motto är måttanpassade produkter, som är tillverkade och levererade med precision

och punktlighet, säger Dan. Kundbasen sträcker sig över flera branscher och man har en särskilt stark ställning inom stålindustrin, där behovet av träemballage är betydande. I och med att produkterna är specialanpassade, har Epos Träindustri ett nära samarbete med sina kunder. -Vi arbetar nära våra kunder för att designa och utveckla skräddarsydda lösningar som passar deras unika behov, säger Dan. Epos Träindustri sätter kvalitet och miljö i första rummet, vilket bland annat reflekteras av ISO-certifieringarna 9001 och 14001. Företaget ställer höga krav på sina råvaruleverantörer och använder endast godkända träpallar och godkänt virke som uppfyller ISPM15-standarderna.

-Varje färdig produkt är märkt med en kvalitetsstämpel, vilket gör det möjligt för oss att exportera våra produkter över hela världen, berättar Dan.

Transport-utmaningar

Dan, hans far och hans farfar har alla arbetat lösningsorienterat för att anpassa verksamheten efter marknaden och ständigt hålla sitt erbjudande aktuellt och

av kommande generationer i branschen genom att ta emot praktikanter från närliggande gymnasieskolor.

– Det känns både viktigt och stimulerande att kunna bidra till elevernas utbildning och ge dem en praktisk inblick i yrket. På sikt gynnar det förstås inte bara oss, utan hela branschen.

modernt. Idag är effektivisering en viktig fråga. I detta syfte förvärvade man Träindustri Bergslagens Träcenter AB 2018.

- Genom ett nära samarbete mellan de två företagen kan vi fatta snabba beslut och erbjuda en ännu bättre kombination av hög flexibilitet, lång erfarenhet och omfattande kompetens inom specialförpackningar, säger Dan. För att kunna fortsätta växa och möta marknadens efterfrågan strävar Epos Träin-

dustri ständigt efter att förbättra sina transportmöjligheter. Detta är en utmaning man har arbetat med länge.

- Vi hoppas innerligt att kommunen äntligen ska hjälpa till och förbättra vägarna i anslutning till vår verksamhet, trots att de inte har gjort det under alla de år vi har bett dem om det, avslutar Dan.

Intervju:

REGION ÖREBRO - KARLSKOGA 28 0586-15151 • info@bergslagenselektriska.se www.bergslagenselektriska.se www.epostraindustri.se | info@epostraindustri.se 0586-595 00 | Rishöjdsbron 340, 691 91 Karlskoga
Intervju: Gabriella Wallenberg Text: Örjan Persson Gabriella Wallenberg Text: Andreas Ziegler

Snabb hjälp när hydrauliken krånglar

Hydraulik är specialiteten i Lövets Slang & Motor AB. Med två avdelningar i Kristinehamn och Karlskoga företräder de ett komplett servicekoncept för industrier, verkstäder, tunga fordon och maskiner. Med såväl tillverkning som försäljning och reparation av hydraulcylindrar, i kombination med ett brett produktutbud och kompletta verkstadstjänster, finner de alltid en lösning när hydrauliken krånglar.

Barndomsvännerna Kjell Hjalmarsson och Peter Malm fick erbjudandet att köpa Lövets Slang & Motor AB i Kristinehamn 2009. Fyra år senare startade de ytterligare en avdelning i samma stad för renovering och reparation av hydraulcylindrar. De märkte dock att behovet och efterfrågan från kunder i Karlskoga växte, vilket gjorde att de 2017 etablerade en butik och verkstad även där. – Vi står för ett komplett servicekoncept för industrier, verkstäder, tunga fordon

och maskiner. Vi jobbar med allt som rör hydraulik och erbjuder både försäljning och verkstadstjänster, upplyser Peter Malm. De två anläggningarna rymmer var sin butik med hydrauliska komponenter, reservdelar och förnödenheter, till exempel slangar, pumpar, oljor, filter och ventiler.

Rådgivning och support

Lövets Slang & Motor förfogar dessutom över flera mobila serviceenheter med verktyg och utrustning som gör att de kan utföra installationer, reparationer, felsökning samt ombyggnationer på plats hos kunderna.

– Detta uppskattas mycket eftersom vi minimerar stillestånd hos kunderna när vi snabbt kan ta oss an deras problem. Det är denna helhetslösning, från försäljning till service och rådgivning, som gjort att vi har kunnat bygga långsiktiga relationer med våra kunder och allmänt betraktas som en pålitlig partner kring allt som rör hydraulik, påpekar Peter Malm.

Kvalitet och hållbarhet

I Lövets Slang & Motor strävar de inte bara efter att erbjuda högkvalitativ service utan också att vara miljövänliga. Hållbarhetstänket präglar alla delar av verksamheten, vilken i sig utgör en miljöinsats när kunderna kan få sina utrustningar reparerade i stället för att behöva köpa nya. – Det ligger förstås väl i tiden, men våra kunder värdesätter också vår höga kvalitet, tekniska kompetens och stora flexibilitet. Vi förstår vikten av att snabbt kunna åtgärda deras problem och leverera kvalitet avseende både produkter och tjänster. Efterfrågan på dessa växer och vi behöver bredda personalstyrkan. Just nu söker vi efter ytterligare en person som kan utföra reparationer för industrin, avrundar Peter Malm.

KRISTINEHAMN: Marschvägen 3, 681 55 Kristinehamn KARLSKOGA: Lödarevägen 6, 691 37 Karlskoga Båda butikerna har öppet mån-tors 07-16 & fredag 07-15 info@lovetsslangomotor.se | 0550/0586-14140

REGION ÖREBRO - KARLSKOGA 29
Intervju: Gabriella Wallenberg Text: Örjan Persson Lövets kan hjälpa till med tillverkning av hydraulik block i många olika dimensioner och storlekar. Blocket på bilden väger 2 ton. Hos Lövets Slang o Motor kan du lämna in din hydraulpump för renovering. Dessa trevliga herrar möter du i butiken, Henrik och Stefan.

Ett Mecka för motorcykelentusiasterna

Motorcykelentusiasterna har i

Ljunggrens Motor sitt alldeles eget Mecka. Ljunggrens Motor står för ett heltäckande koncept för motorcyklar, inte minst enduro- och motocrosscyklar, vilket innefattar såväl reparation och optimering i den egna verkstaden som försäljning av kvalitetsprodukter i både butik och på webben.

Ljunggrens Motor AB grundades 1989 av Christer Ljunggren, en framstående enduroförare som startade verksamheten i sitt garage. Efter fem år investerade han i den nuvarande lokalen och sedan dess har företaget genomgått betydande förändringar. Lokalen har successivt utvidgats, och för närvarande planeras ytterligare förbättringar, med fokus på renovering av lager och verkstad.

Ljunggrens Motor är ett Mecka för moto-

rentusiaster med intresse för motorcyklar, inte minst enduro- och motocrosscyklar som är företagets specialitet.

– Vi har en komplett verkstad där vi kan hantera alla typer av reparationer. Vi är experter på motorsport och kan härigenom optimera motorcyklar för tävling, berättar Joakim Ljunggren, VD för företaget, tillika son till dess grundare.

Tunga meriter

Joakim Ljunggren tog över verksamheten för tre år sedan och har en imponerande bakgrund inom motorsporten. Intresset för densamma väcktes redan i barndomen, och vid fem års ålder fick han sin första motorcykel. Han utbildades på Crossgymnasiet och vid 18 års ålder skrev han ett fabrikskontrakt med Husaberg, numera känt som Husqvarna. Enduro har alltid varit hans passion, och han har framgångsrikt tävlat nationellt och internationellt, med två VM-guld och nio segrar i Novemberkåsan som några av hans meriter.

Brett sortiment

Ljunggrens Motor har en fysisk butik i Karlskoga med ett brett sortiment av både nya och begagnade motorcyklar samt delar och tillbehör, så som däck, kläder och skydd. Det breda utbudet är också tillgängligt via Ljunggrens Motors webbutik. – Vi saluför många av de mest efterfrågade produkterna på marknaden och jobbar i sammanhanget med välkända varumärken som KTM, GasGas och svenska STARK. Min tanke är att vi ska fortsätta utveckla webbutiken och hemsidan för att framöver kunna möta kundernas behov på ett ännu bättre sätt, säger Joakim Ljunggren. Han menar att företagets främsta styrkor ligger i dess kompletta utbud av motorcyklar, liksom den omfattande erfarenhet och kunskap de representerar.

– Med allt under ett tak kan vi erbjuda kunderna en helhetslösning, samtidigt som vi kan bidra med skräddarsydda råd för att optimera prestanda och upplevelse.

Bred expertis inom el och teknik

El & Autotech Karlskoga AB har en mycket bred expertis kopplad till el och teknik. Teamet, som består av sju medarbetare, arbetar med allt från ombyggnationer av maskiner till felsökning av industriella anläggningar och uppgradering av kontorsutrymmen. Man erbjuder sina kunder, som består av allt från privatpersoner till företag, helhetslösningar som sträcker sig från planering och konstruktion till installation och underhåll.

El & Autotech Karlskoga AB grundades 2020 av Marcus Larsson, som har en passion för teknik och ett öga för behoven i regionen.

- Karlskoga fungerar som vårt operativa centrum. Våra uppdrag sträcker sig över hela regionen, säger Marcus.

Bred expertis

El & Autotech har en mycket omfattande tjänsteportfölj, som sträcker sig över en rad olika områden, inklusive brand- och datasäkerhet, installation av datanät, konstruktion av styrskåp och felsökning av solcellsanläggningar.

- Vi jobbar med allt från renoveringar och ombyggnationer av maskiner till felsökning av industriella anläggningar och uppgraderingar av kontorsutrymmen, berättar Marcus.

El & Autotech vänder sig mot både privatpersoner och företag. Man arbetar både med långsiktiga projekt och akuta problem.

- För oss är varje kund lika värdefull, oavsett storlek på uppdraget. Vårt främsta mål är alltid att tillfredsställa våra kunders behov, säger Marcus.

Ett team av experter

Idag består teamet på El & Autotech av sju medarbetare. Teamets sammanhållning och kollektiva expertis gör företaget till en pålitlig partner för kunderna. Dialogen med kunderna är av största vikt, både inför och under själva arbetet.

- Vi erbjuder helhetslösningar. Genom att samarbeta med kunderna kan vi skapa skräddarsydda lösningar, som sträcker sig från planering och konstruktion till installation och underhåll, säger Marcus. Teamet genomsyras av en passion för arbetet och en dedikation till att erbjuda och upprätthålla högkvalitativ service och snabb respons.

När vi pratar med Marcus i mitten av april berättar han att El & Autotech just nu bygger ut sina lokaler för att kunna fortsätta växa och förbättra verksamheten.

- Vi kommer ha större sociala utrymmen, kontorsytor och förvaringsmöjligheter, säger Marcus.

- Vi uppskattar friheten och mångfalden i vårt arbete. Vi finner ständig stimulans i att lösa nya utmaningar, berättar Marcus.

El & Autotech delar gärna med sig av sin passion för arbetet, dels genom kontinuerliga uppdateringar på Instagram, där man kan följa teamets dagliga arbete, dels genom att ta emot praktikanter från Möckelngymnasiet, som får ta del av företagets samlade kunskap och erfarenhet.

Intervju:

REGION ÖREBRO - KARLSKOGA 30 0586 - 72 82 22 ● Imälvsvägen 1, 691 52 Karlskoga butik@ljunggrensmotor.se ● www.ljunggrensmotor.se www.elautotech.se 0706928338 | marcus.larsson@elautotech.se El & AutoTech KARLSKOGA
Intervju: Gabriella Wallenberg Text: Örjan Persson Gabriella Wallenberg Text: Andreas Ziegler

En pålitlig partner kring kvalitetssäkring och oförstörande provning

CSM NDT Certification AB är en komplett leverantör av utbildning, examinering och certifiering av personal inom oförstörande provning. Här finns lång erfarenhet från flera olika industrisektorer, vilket medfört att CSM NDT blivit ett givet val för företag med fokus på kvalitetssäkring av OFP. I och med implementeringen av den nya utgåvan av ISO 9712 har CSM NDT genom sina blanketter förenklat för arbetsgivaren att uppfylla kraven gällande dokumentation för sin certifierade personal.

Tack vare CSM NDT:s långa erfarenhet från många olika industrisektorer kan företaget utgöra ett väsentligt stöd för kunder i behov av professionell hjälp vid allt som rör certifiering av OFP-personal. CSM NDT utbildar, examinerar och certifierar OFPpersonal, men kan också bistå med rådgivning och nivå 3-tjänster inom området. – Vi är ett opartiskt och oberoende certifieringsorgan, ackrediterade enligt ISO

17024 med Swedac som övervakande myndighet. Att jobba mot industrin, som vi gör, innebär att vi har en mycket bred målgrupp, där vi egentligen vänder oss till alla i behov av någon form av materialkontroll med krav på certifiering, säger Thomas Lundström, Chef Certifieringsorgan hos CSM NDT Certification.

Han tillägger att de också erbjuder utbildningsinsatser som inte leder till certifikat, såsom Allmän OFP, regelverk kring OFP och så vidare. Dessa utbildningar riktar sig främst till kvalitetspersonal, de som ansvarar för OFP-personal, konstruktörer och beställare av OFP, men också till de som ska utbilda sig till OFP-tekniker. Nu i vår startades också utbildningen Ultraljud Phased Array (PAUT).

Jobbet halveras

NDT i företagsnamnet står för None

Destructive Testing. Bolaget är ett ackrediterat certifieringsorgan enligt ISO 17024 som utbildar och examinerar samt certifierar personal enligt ISO 9712 inom oförstörande provning. Nyligen implementerades den senaste utgåvan – EN ISO 9712:2022 – som i alla avseenden under-

lättar för arbetsgivarna, vilka erhåller en mycket tydligare struktur kring vad som behöver göras och dokumenteras.

– När vi introducerade den nya utgåvan möttes vi först av en hel del skepsis och funderingar, men efter att vi undervisat och kunderna har fått testa det nya systemet har alla tvivel skingrats. Arbetsgivarna har lämnat mycket positiv feedback, en del har menat att CSM redan gjort mer än halva jobbet åt dem med de nya blanketterna och tydlig information redan i ansökningsblanketterna, konstaterar Thomas Lundström. Han utvecklar:

– Med vår höga kompetens inom ISO 9712 hjälper vi våra kunder att navigera i certifieringsdjungeln samt att uppfylla arbetsgivarens ansvar för certifierad personal. Korrekt implementering av den nya utgåvan kan faktiskt underlätta för arbetsgivaren att användningsauktorisera sin personal.

En kvalitetssäkring

Certifieringsorganet utfärdar certifikat när kraven är uppfyllda gällande utbildning och godkänd examinering. Utöver detta krävs godkänt synintyg samt en ansökan om certifiering, vilken fylls i av arbetsgivaren.

På denna blankett intygar arbetsgivaren att adepten har fullgod praktik, rätt industri- och produktsektor och så vidare. För att certifikatet ska vara giltigt krävs också att arbetsgivaren auktoriserar personalen. Auktoriseringen innebär att arbetsgivaren godkänner att personalen arbetar enligt deras kvalitetssystem, men också att berörd personal har rätt förutsättningar för att utföra tänkta arbetsuppgifter, till exempel att provningsinstruktioner är fullgoda och Nivå 3-godkända, att erforderlig teknisk support finns tillgänglig (nivå 3) eller att man har tillräcklig kunskap gällande aktuell applikation och provningsutrustning. Där, understryker Thomas Lundström, vilar ett stort ansvar på arbetsgivaren som dessutom vart femte år måste ansöka om förlängning av dokumentationen. Vart tionde år gäller re-examinering, vilket innebär att personerna i fråga måste utföra ett praktiskt prov i syfte att säkerställa bibehållen kunskapsnivå. Detta ställer såklart krav på att arbetsgivaren är insatt i detta och därav erbjuder de utbildningar enligt ovan. – Certifiering av personalen är en kvalitetssäkring, menar Thomas och berättar att de i allt högre utsträckning har börjat besöka

företagen och hålla utbildningarna på plats hos dem.

– Det gör att vi kan skräddarsy utbildningarna, strama åt kurstiden något och anpassa den mer på plats utefter behov, vilket är mycket uppskattat bland arbetsgivarna.

Många branscher

Thomas, som har ett förflutet i branschen sedan början av 1990-talet och innehaft rollen som chef certifieringsorgan hos CSM NDT Certification sedan 2019, berättar att de genom åren har jobbat med aktörer inom såväl tillverkningsindustrin, kärnkraft, flyg- och rymdindustri, varvsindustri och tryckkärlstillverkning som oljeplattformar och raffinaderier. De har bland annat utfört provning av exempelvis gjutgods, smidda material, svets, HIP och komposit. Thomas nämner avslutningsvis att de mer eller mindre ständigt söker efter nya instruktörer med en vilja att dela med sig av sina kunskaper. Han uppmanar med andra ord certifierade personer att höra av sig.

0586-798885

info@smndt.se

CSM NDT Certification AB Artilleriplan 4, 691 50 Karlskoga

REGION ÖREBRO - KARLSKOGA 31
Intervju: Gabriella Wallenberg Text: Örjan Persson Bo Björk. Eva Puschmann. Thomas Lundström.

Åkeriers och entreprenörers naturliga verkstadsval

Malte Månson Verkstäder är för

många synonymt med service och reparationer av kommersiella fordon. Den mer än hundraåriga verkstadsfirman har genom åren utvecklat sitt koncept och driver idag en synnerligen kundorienterad verksamhet med fokus på service och snabba insatser.

Malte Månson-koncernen innefattar två verksamheter: Universal Power, med fokus på industrimotorer, samt Malte Månson Verkstäder AB, vilken finns på 17 orter runt om i Sverige, från Malmö i söder till Gävle i norr. Bolaget etablerades redan 1918 i Linköping och har sedan dess utvecklats till Sveriges största oberoende verkstadskedja för lastbilar.

Vi besöker verkstaden i Karlskoga där ett sammansvetsat team på sex personer representerar företagets starka koncept under ledning av verkstadschef Lars Lindqvist.

– Vi servar och reparerar transportbilar, tunga lastbilar och andra kommersiella fordon av olika märken och årsmodeller med tillhörande efterfordon. Vår kundkrets består med andra ord av allt från verksamheter med en enstaka bil till större åkerier med åtskilliga fordon, upplyser Lars Lindqvist.

Bredden är styrkan

Samtliga Malte Månsons verkstäder har tillgång till Scanias och Volvos diagnostikutrustning och härutöver förfogar de över olika universalinstrument. I verkstaden i Karlskoga finns en rikthall som används för avancerade reparationer, och här erbjuder de också både däckförsäljning och montering. Lars lyfter också fram det faktum att Hydroscand AB finns i samma lokal. Bolagen har ett gott samarbete vilket underlättar inte minst när det kommer till slangtillverkning.

– Det som gör att vi sticker ut i branschen är vår starka bredd. Eftersom vi är specialister på tunga fordon är det många i den

branschen som väljer att vända sig till oss. De vet vad vi kan och uppskattar vår långa erfarenhet, säger Lars Lindqvist och berättar att Malte Månson Verkstäder AB har funnits i Karlskoga sedan 2016.

Framhåller teamet

Lars, som själv har en bakgrund som grävmaskinist, har varit en del av Malte Månson Verkstäder sedan 2018. Han tillträdde rollen som verkstadschef i början av 2023. Med sin djupa insikt i bolaget och dess processer underlättar han planering och logistik, vilket skapar ett smidigt och effektivt flöde i verksamheten. Han framhåller teamet som han ser som företagets främsta tillgång.

– Våra medarbetare är synnerligen kompetenta och här råder en positiv atmosfär där alla fokuserar på att lösa kundernas problem. Själv trivs jag med variationen i arbetsuppgifterna och möjligheten att varje dag kunna göra verklig skillnad i människors vardag. Det gör jobbet oerhört givande, menar Lars.

Han ser framåt med tillförsikt och nämner ökade satsningar på Malte City, en verksamhet där de fokuserar på service och reparationer av lättare fordon på upp till 3,5 ton.

– Vi hoppas kunna etablera denna verksamhet i anslutning till vår nuvarande lokal. Det blir ett viktigt led i vår strävan

REGION ÖREBRO - KARLSKOGA
0586 – 554 65 Hangarvägen 17, 691 35 Karlskoga karlskoga@maltemanson.com
efter att utveckla och expandera vårt koncept, avrundar Lars Lindqvist. Intervju: Gabriella Wallenberg Text: Örjan Persson Verkstadschef Lars Lindqvist.

Efterfrågan växer på säkra områdesskydd

I en tid då allt fler känner sig otrygga växer efterfrågan på områdesskydd. Trenden är tydlig i Karlskogaföretaget Saak Montage Entreprenad som erbjuder totalentreprenader inom områdesskydd för kommuner, företag och privatpersoner.

sedan 2015 är ett aktiebolag, men redan då hade han arbetat med staketmontage sedan 2006. Han hade med andra ord gott om erfarenhet när han gjorde slag i saken.

Saak Montage Entreprenad erbjuder totalentreprenader inom områdesskydd för kommuner, företag och privatpersoner. Anders och hans kollegor vänder sig till kunder över hela Mellansverige, men kan vid förfrågan åta sig mer långväga uppdrag än så.

Totalentreprenader

Saak Montage Entreprenad jobbar med allt som rör staket, stängel, grindar

och bommar. De står för hela entreprenaden, inklusive service och underhåll. Kunderna har möjlighet att teckna förmånliga serviceavtal. – Efterfrågan på våra lösningar blir allt högre i takt med att otryggheten och brottsligheten i samhället ökar. Företagen ser områdesskydd som en investering eftersom de skyddar exempelvis maskiner och annan egendom. Idag är det till exempel vanligt att objudna gäster tar sig in på områden och stjäl, i det avseendet blir ett robust stängsel, exempelvis med taggtråd ovanpå, en trygghet för företagen, konstaterar Anders Karlsson, som vi träffar i företagets anläggning på

Hangarvägen i Karlskoga. Hit flyttade verksamheten 2021 när behovet av större utrymmen växte.

Ökad efterfrågan

Anders har utvecklat företaget i en positiv riktning genom att hela tiden sträva framåt och räkna på större och större objekt. – Numera förbereder vi till exempel oftast formarna och gjutningen på hemmaplan. Det sparar tid och effektiviserar arbetet när vi väl kommer till arbetsplatsen, vilket förstås också uppskattas av kunderna, säger Anders Karlsson. Genom åren har företaget hunnit samla

Rörmärkning som märks

Karlskoga Rörmärkning sysslar, som namnet antyder, med att märka upp rör och övrig utrustning med skyltar och liknande, framförallt inom industrin vilket underlättar underhåll, men som även är viktigt för säkerheten då många av rören kan innehålla syror och andra farliga kemikalier. Företaget är rikstäckande och har ett omfattande utbud av tjänster som, utöver själva märkningen, inkluderar säkerhets- och regelöverenstämmelser, planering och samordning samt dokumentation. Investeringen i egna tillverkningsmaskiner har resulterat i en ökad effektivitet.

Karlskoga Rörmärkning AB grundades 2017. Företaget har specialiserat sig inom identifiering och märkning av rörledningar inom olika byggnader och anläggningar. Genom att tillhandahålla ett brett sortiment inom alla typer av industrimärkningar har man etablerat sig som en

pålitlig partner inom både byggbranschen och industrin

- Vår främsta uppgift är att underlätta identifiering och underhåll av rörledningar genom märkning med etiketter och färgkoder. Detta bidrar till att

förhindra förväxlingar och skapar en säkrare arbetsmiljö för underhållspersonal, berättar Emil Jakobsson, som är företagets VD.

Emil fortsätter med att berätta att märkningen inte bara är ett lagkrav utan även

underlättar identifiering vid underhåll och liknande.

Omfattande tjänsteutbud

Karlskoga Rörmärkning har ett omfattande tjänsteutbud. Utöver identifikation och märkning, erbjuder man även säkerhets- och regelöverensstämmelser, planering och samordning samt dokumentation.

- Genom samarbeten med yrkesgrupper inom byggbranschen, kan vi garantera korrekt märkning som integreras sömlöst med andra system, berättar Emil. Teamet på Karlskoga Rörmärkning består, utöver Emil, av tre personer. Emils medarbetare heter Maj, Joakim och Emanuel. Teamet utgår, som namnet antyder, från Karlskoga, men har uppdrag över hela landet. Emil berättar att man nyligen har flyttat till större lokaler för att möta den ökande efterfrågan. Detta är den senaste av en rad milstolpar.

Egen tillverkning

En annan viktig milstolpe för företaget var investeringen i egna tillverknings-

på sig ett flertal goda referenser, och under senare tid har de fått i uppdrag att ta sig an alltfler säkerhetsklassade objekt. Härutöver åtar sig Saak Montage Entreprenad även en del grävuppdrag, allt från schaktning till kompletta totalentreprenader. – Framtiden ser spännande ut, vi räknar med att få en hel del uppdrag framöver. Allt fler efterfrågar moderna och effektiva områdesskydd. Där kan vi verkligen göra skillnad, säger Anders Karlsson.

Intervju: Gabriella Wallenberg Text: Örjan Persson

maskiner, vilket ägde rum under 2019. Sedan två år tillbaka sker all tillverkning av skyltar och liknande märkningar helt i egen regi.

- Detta ger oss ökad flexibilitet och kortare ledtider. Att ha egna tillverkningsmaskiner gör att vi kan skapa skyltar som är anpassade efter kundernas behov i en rad olika material, säger Emil.

Intervju: Gabriella Wallenberg Text: Andreas Ziegler

REGION ÖREBRO - KARLSKOGA 33
Det är Anders Karlsson som driver Saak Montage Entreprenad i Karlskoga. För elva år sedan startade han firman, som
070-452 88 30 www.saakmontage.se

Proffsig billackering när olyckan är framme

När det gäller bilskadereparationer har GL:s Billack AB i decennier varit en garant för professionella insatser i trakterna kring hemorten Karlskoga. Här tar de ett helhetsgrepp kring varje uppdrag, från slipning och spackling till grundmålning och sprutlackering – allt i en anda som präglas av både noggrannhet och miljömässig hållbarhet.

GL:s Billack AB, ett företag med rötter så långt tillbaka som till 1981, har genom åren både förändrats och utvecklats till dagens framstående och välrenommerade aktör avseende bilskadereparationer och lackering av försäkringsskador. De nuvarande ägarna David Kindroth, Magnus Eriksson och Mariusz Staszewski tog över stafettpinnen 2012 från den tidigare ägaren med ambitionen att fortsätta bygga vidare

på det som gjort företaget framgångsrikt ända sedan starten. Deras engagemang sträcker sig tillbaka till början av 2000talet, och de har sedan dess fortsatt driva verksamheten med ett tydligt fokus på kvalitet och noggrannhet. – Vi förfogar över en komplett infrastruktur för bilskadereparationer, inklusive lackering, industriell lackering och plastreparationer. Vi tar ett helhetsgrepp kring hela arbetsprocessen – från slipning och spackling till grundmålning, varpå själva lackeringen sker i en av våra moderna sprutboxar, upplyser David Kindroth.

Kvalitet och hållbarhet

Med ett team på åtta personer har GL:s Billack implementerat en tydlig struktur för att optimera produktionsflödet. Företaget skiljer sig dessutom från konkurrenterna genom dess specialistkunskap om amerikanska bilar och deras förmåga att renovera dem till perfektion. Företaget är anslutet till MRF, IF-certifierat och Lupincertifierat, vilket understryker GL:s Billacks höga standard och kvalitet.

– Vi strävar dessutom efter att hela tiden ligga i framkant när det gäller anpassning efter gällande miljölagstiftningar och rekommendationer. Vi har minimerat användningen av hälsofarliga ämnen, vi använder miljövänliga material och håller oss ständigt uppdaterade om det senaste inom miljöskydd, berättar David Kindroth.

1 700 insatser per år

Med åren har lokalen byggts ut. Förvärvet av Karlskoga Bilskadecenter 2014 var en

del av företagets strategi för att utveckla och bredda verksamheten, vilket har bidragit till att ytterligare stärka deras position på marknaden. I den 900 kvadratmeter stora anläggningen på Botorpsvägen utförs cirka 1 700 lackeringar per år. – Vi har genom åren dessutom etablerat starka relationer med försäkringsbolagen,

och satsar hela tiden på att utveckla verksamheten och anpassa den efter både marknad och rådande lagstiftning. Vi ser framtiden an med tillförsikt, avrundar David Kindroth.

En trygg verkstadspartner för bilens hela livscykel

Privatpersoner och företag i trakterna kring Karlskoga har i Stures Bil & Motor en trygg och pålitlig partner när det kommer till service och reparationer av fordon. Företaget är en auktoriserad verkstad för Mercedes Benz, Nissan, Mitsubishi, Peugeot och Citroën och erbjuder ett helhetskoncept som innefattar allt från däck och fälg till garantireparationer.

Sedan företaget grundandes 1980 av makarna Sture och Jane Sohlberg har Stures Bil & Motor varit en framträdande aktör inom bilservice och reparation i trakterna kring hemorten Karlskoga. Efter ett förflutet på Philipsons Bil startade de verksamheten i det egna garaget, men det dröjde inte länge förrän behovet av större utrymmen blev akut. 1985 förvärvade de en tomt och byggde den anläggning som fortfarande utgör navet för deras verksamhet. Genom åren har flera tillbyggna-

tioner genomförts för att möta den ökade efterfrågan. 2017 tog syskonen Åsa och Jonas över verksamheten efter åtskilliga år i densamma. Sture och Jane, vars engagemang fortfarande brinner starkt, är ständigt närvarande och bidrar med sin erfarenhet och expertis.

Auktoriserad verkstad

En av nycklarna till företagets framgång har varit dess förmåga att anpassa sig till förändrade behov och krav.

– Genom åren har vi breddat vår portfölj av auktoriserade bilmärken. Idag är vi en auktoriserad verkstad för Mercedes Benz, Nissan, Mitsubishi, Peugeot och Citroën, vilket innebär att vi genomför service och garantireparationer på dessa märken. Eftersom vi hela tiden utbildar och uppdaterar oss om utvecklingen i branschen står vi alltid redo att hantera de senaste tekniska utmaningarna för vart och ett av dessa märken, säger Åsa Sohlberg.

Hon framhåller den starka bredd som finns i verkstaden och berättar att de, utöver garantireparationer, även utför insatser kring exempelvis besiktning, försäkringsreparationer, solfilm, AC-service, alkolås, däckservice och hjulinställning. Förvärvet av grannlokalen 2020 möjliggjorde tilläggstjänster som glasarbeten och däckförvaring. Stures Bil & Motor erbjuder dessutom generösa förvaringsmöjligheter för husbilar och husvagnar.

Alla kommer till tals Det är dock inte bara den höga kunskaps-

nivån som definierar Stures Bil & Motor, utan också den familjära atmosfär och starka teamanda som präglar hela verksamheten.

– Vi börjar varje dag med en gemensam frukost där alla får möjlighet att diskutera och fatta beslut som ett team. Personalen är vår allra främsta tillgång, deras gemensamma engagemang är nyckeln till vår fortsatta framgång, betonar Åsa Sohlberg. Hon lyfter i sammanhanget fram samarbetet med Möckelngymnasiet, vilket innebär att de regelbundet tar emot lärlingar från fordonsprogrammet. – Vi vill dra vårt strå till stacken när det kommer till att investera i den yngre generationen och främja yrkesutbildning. Många av de lärlingar vi har tagit emot har sedan fått fast anställning hos oss. De har i allra högsta grad bidragit till att vi idag är mångas självklara val och en pålitlig partner för bilägare i alla skeden av fordonens livscykel.

Intervju: Gabriella Wallenberg Text: Örjan Persson

REGION ÖREBRO - KARLSKOGA 34 Hangarvägen 10 | 691 35 Karlskoga | 0586-55206
Ls Bil GLs Billack AB KARLSKOGA 0586-333 10 | gls.billack@telia.com Botorpsvägen 16, 691 42 Karlskoga www.kgabilskadecenter.se
vilket förstås underlättar för våra kunder. Vi har en konstant hög efterfrågan på våra tjänster Intervju: Gabriella Wallenberg Text: Örjan Persson

Utmaningarna utvecklar anrik entreprenadfirma

I anrika företaget Söderbergs Åkeri & Transport AB går rötterna djupt ned i den värmländska myllan.

Bolaget, med anor från tidigt 1900tal, jobbar brett med uppdrag kring markarbeten, vägunderhåll och transporter, och har ett flexibelt arbetssätt som gör att de alltid kan ställa om snabbt när nya förfrågningar kommer.

Söderbergs Åkeri & Transport AB har varit en del av Karlskogas näringsliv sedan 1908. Nuvarande VD:n Gabriel Josefsson representerar den femte generationen i det anrika familjeföretaget som bär på en imponerande historia. Verksamheten, som genom åren har utvecklats i takt med sin

samtid, flyttade under 1970-talet till nuvarande lokaler på Maskinvägen i Karlskoga, där bolaget fortsätter bygga vidare på sitt stolta arv. Vid årsskiftet 2023 tog Gabriel över ledningen efter att ha vuxit upp med företaget under sina föräldrars ledning.

Komplett maskinpark

Söderbergs Åkeri & Transport är specialiserat på allehanda entreprenadarbeten med visst fokus på transporter, vägunderhåll och markarbeten.

– Historiskt sett har hela företaget utvecklats med samhället och dess behov. Från att ha börjat med häst och vagn förfogar vi nu över en omfattande maskinpark, inklusive lastbilar, hjullastare, traktorgrävare, grävmaskiner, traktor och sopsug, vilket möjliggör en mångfald av uppdrag. Vår stora flexibilitet gör att vi snabbt kan anpassa oss efter olika arbetskrav och behov hos kunderna, säger Gabriel Josefsson. Han berättar att Söderbergs Åkeri & Transport verkar såväl lokalt i Karlskoga som regionalt runt om i Värmland, men även i stora delar av övriga Sverige och Norge där de bland annat utför maskintransporter på upp till 25 ton.

Sammansvetsat team

Med en personalstyrka på tio personer är en av företagets främsta styrkor den samman-

hållning som präglar teamet. Genom att ständigt ställa upp för varandra i en bransch där snabba beslut är avgörande finns en trygghet för både medarbetare och kunder.

Gabriel framhåller kollegan Caroline som ansvarar för den administrativa biten. Med sin djupa förståelse för branschen kan hon snabbt bistå kunder med svar på deras frågor.

– Hennes förmåga att hantera både administrativa och praktiska uppgifter gör henne till ett oumbärligt nav för hela företaget, framhåller Gabriel Josefsson.

Han anser att det som är mest spännande med branschen är den variation av arbetsuppgifter som varje dag erbjuder.

– Att aldrig veta vad som väntar när telefonen ringer skapar en dynamisk arbetsmiljö där lösningar måste hittas snabbt och effektivt. Det är denna ständiga utmaning som driver oss framåt, samtidigt som det skapar en känsla av tillfredsställelse när vi kan möta kundernas behov på ett mångsidigt sätt.

Intervju: Gabriella Wallenberg Text: Örjan Persson

REGION ÖREBRO - KARLSKOGA 35
0586-38662 | Maskinvägen 12 | 69137 KARLSKOGA | info@soderbergs-akeri.se | www.soderbergs-akeri.se

Veteran inom automatsvarvning expanderar

På Karlskoga Automatsvarvning AB har man utvecklat sin expertis inom automatsvarvning sedan 1949. Tack vare att man satsar på långsiktiga kundrelationer, har kundportföljen bara blivit större och större. Just nu befinner sig företaget i en expansionsfas under vilken man har investerat cirka 34 miljoner kronor i sin moderna maskinpark. Man letar alltid efter erfarna CNC-operatörer och produktionstekniker.

Karlskoga Automatsvarvning grundades 1949. Långsiktiga kundrelationer har alltid varit en viktig aspekt av verksamheten.

-Vi är stolta över den långsiktiga lojalitet vi har byggt upp. En av våra mest trogna kunder sedan starten är HIAB i Hudiksvall, berättar Johan Stening, som är företagets VD. Johan har en bakgrund inom IT-branschen och har tidigare drivit ett eget IT-företag. Han sålde detta 2015 för att satsa helhjärtat på automatsvarvningsbranschen. I dessa tider, när digitaliseringen blir en allt viktigare fråga för många företag, inte minst för företag som använder moderna maskiner i sin verksamhet, har hans erfarenhet inom IT visat sig vara en stor tillgång för företaget.

Experter på automatsvarvning Automatsvarvning är en teknik inom maskinbearbetning som involverar användningen av svarvar för att forma och skära metalliska material. Efter 75 år i branschen har man djupgående expertis inom svarvning och har, till viss del, specialiserat sig på runda föremål, som sträcker sig från små detaljer, med en diameter på 3 millimeter, till komponenter på upp till 65 millimeter.

- Varje detalj tillverkas enligt kundens specifikationer. Våra främsta styrkor är att vi är flexibla och kan fatta snabba beslut, berättar Johan.

Karlskoga Automatsvarvning levererar sina komplexa svarvade komponenter till flera stora verkstadsföretag, både i Sverige och utomlands.

Stora satsningar

På Karlskoga Automatsvarvning strävar man alltid efter att ligga i framkant. Tack vare en växande kundstock har man kunnat satsa på tillväxt de senaste fem åren, under vilka man bland annat har gjort kontinuerliga investeringar i sin maskinpark på sammanlagt 34 miljoner kronor. Det är viktigt att ha en modern

maskinpark för att vara konkurrenskraftig. Johan är dock tydlig med att den största styrkan ligger i kompetensen och erfarenheten som medarbetarna besitter. Johans första prioritet har alltid varit att ta god hand om sina medarbetare. - Säkerheten på arbetsplatsen är oerhört viktig. Vi har exempelvis nyligen investerat i förbättrad ventilation, säger Johan. För närvarande sysselsätter Karlskoga Automatsvarvning 37 medarbetare. I takt med företagets expansion och den ökande arbetsbelastningen, behöver man utöka personalstyrkan med fler erfarna CNCoperatörer och produktionstekniker.

Intervju: Gabriella Wallenberg Text: Andreas Ziegler

Rundvirkestransporter, terminallösningar och tåglastningar för rundvirke. Vill ni ha hjälp att flytta stora volymer snabbt, tveka inte att höra av er antingen till oss eller till VSV-Frakt AB så hittar vi en lösning.

REGION ÖREBRO - KARLSKOGA 36
Maskinvägen 14, 691 37 Karlskoga 0586 – 376 00 | info@autosvarv.com | www.autosvarv.com
070 663 19 24 | johan.brostrom@hotmail.com

Respekterad samhällsbyggare mot nya höjder

När Erlandsson Bygg blev Brixly AB kläddes ett sedan länge respekterat byggföretag i en ny kostym. Inriktningen är dock densamma som den som etablerades för 70 år sedan: en oslagbar bredd av professionella byggtjänster. Det har format dagens koncept som bygger livskraftiga samhällen för både människor och företag.

I sju decennier var Erlandsson Bygg en synnerligen välkänd aktör i den svenska byggbranschen. Sedan fem år tillbaka verkar bolaget under namnet Brixly med representation på ett 15-tal orter över stora delar av södra och västra Sverige. Namn och grafisk profil må vara nya men konceptet är detsamma som gjort bolaget framgångsrikt ända sedan starten: byggentreprenad och byggservice kring såväl stora nybyggnadsprojekt som mindre om- och tillbyggnadsuppdrag.

Ett av kontoren ligger i Örebro där 25 av bolagets cirka 500 anställda jobbar under ledning av projekt- och kontorschefen Meti Xhafa.

– Vi vänder oss till både kommuner, regioner, fastighetsbolag, industrier och privata företag, företrädesvis i Örebro och övriga Närke, men vi kan förstås jobba mer långväga än så om uppdragen så kräver. ÖrebroBostäder, Örebroporten och Lindesbergbostäder är några av våra trogna uppdragsgivare, liksom Hallsbergs kommun som vi har ett ramavtal med, berättar Meti Xhafa.

Entreprenad och service

Brixly erbjuder tjänster inom byggentreprenad och entreprenadservice, bygg- och skadeservice. Sammantaget formas en mer eller mindre oslagbar bredd som gör att Brixly i allt väsentligt bidrar till starka samhällen och trygga livsmiljöer för såväl människor som företag. Avseende byggservice utför Brixly allt från renodlade serviceuppdrag inom bygg och fastighet

till små och stora arbetsinsatser på befintliga objekt. Vad gäller underhållsuppdrag arbetar de ofta med långa avtal för att på

så sätt kunna erbjuda kunden en så kostnadseffektiv lösning som möjligt.

– Här i Örebro fokuserar vi mycket på byggservice. Vi utför till exempel service och reparationsarbeten i lägenheter och lokaler, samt utför lokalanpassningar för nya hyresgäster, upplyser Meti Xhafa. Han berättar att de för närvarande jobbar med två större projekt kring just lokalanpassningar för Örebroporten. Det rör sig om fastigheten Kexet Västra i närheten av Vattentornet samt Stinsen 20 vi Olof Palmes Torg.

– Vi befinner oss dessutom i slutfasen av ett större projekt för Lindesbergsbostäder där vi byter fönster och balkongdörrar i fyra trevåningshus. Här jobbar vi också med fasadarbeten. För ÖrebroBostäder genomför vi kontinuerliga lägenhetsrenoveringar, exempelvis i samband med brand- och vattenskador eller flytt, berättar Meti.

Tydliga visioner och värderingar

Meti Xhafa lyfter gärna fram Brixlys mjuka värden. I bolaget lägger de stor vikt vid att alltid vara tillmötesgående och placera kunden i fokus, liksom att vara

tillgänglig även efter avslutade uppdrag. Den långa erfarenheten i bolaget är en konkurrensfördel som många kunder lyfter fram, men det är också viktigt för Brixly att de arbetar efter tydliga visioner och värderingar. Laganda, ansvarsfullhet, personlig och kvalitet är begrepp som genomsyrar alla delar av verksamheten, och som genererar trygghet för såväl kunder som anställda. Det är också på dessa värdegrunder som bolaget tar sikte mot nya höjder.

– Här i Örebro kommer vi att satsa mer på ramavtal och härigenom bygga en ännu tydligare stabilitet kring verksamheten. Vi vill också jobba med fler långvariga projekt och fortsätta bygga långsiktiga relationer med våra uppdragsgivare. Så lägger vi grunden för fortsatt framgång, avrundar Meti Xhafa.

Research: Stefan Carewall

Text: Örjan Persson

REGION ÖREBRO - ÖREBRO 37
Skomaskinsgatan 6, 702 27 Örebro | www.brixly.se | Brixly@brixly.se

En världsledande leverantör av modern lyftutrustning

Världens största aktör när det gäller lyftutrustning är Konecranes. Genom åren har Konecranes försett företag i en mängd olika branscher med allt från telfrar och traverskranar till kompletta lyftsystem – insatser som bidrar till ökad produktivitet och i förlängningen mer framgångsrika och lönsamma företag.

Konecranes startades i Finland redan i början av 1900-talet. Bolaget verkar globalt och finns idag i ett 50-tal länder världen över. Den svenska verksamheten, med huvudkontor i Kristianstad, är indelad i sex regioner och sysselsätter

cirka 170 anställda. Vi träffar Branch Manager Ola Rising som ansvarar för området som innefattar Örebros, Värmlands och Dalslands län, med kontor i Karlstad, Hällefors och Örebro. Vi träffar

Ola på det sistnämnda där han berättar att Konecranes säljer, installerar, reparerar och servar lyftutrustningar för den svenska industrin. – Vi är ledande i branschen och faktiskt

störst i världen när det gäller lyftutrusningar. Genom åren har vi levererat åtskilliga produkter, lösningar och tjänster till företag som tack vare dessa har ökat produktiviteten och i förlängningen gjort sina verksamheter mer lönsamma, säger Ola Rising.

Brett koncept I Konecranes breda utbud finns bland annat lyftsystem för arbetsstationer, traverskranar, telfrar, pelarsvängkranar, lättbalksystem och kranar för farliga miljöer. Det rör sig om lösningar för lyft av allt från något kilo till 500 ton. Härtill kommer ett komplett koncept avseende service, underhåll och reservdelar.

– I Sverige sysselsätter vi ett hundratal servicetekniker som kan bistå med bland annat projektering, design, installation, kalkylering, konsultation och support. Vi kan även uppgradera befintliga utrustningar oberoende av fabrikat. Härutöver erbjuder vi förmånliga serviceavtal i olika nivåer, informerar Ola Rising och tillägger att Konecranes även har beredskapsjour 24 timmar om dygnet, året runt.

I teknisk framkant

Konecranes har genom året servat kunder inom en mängd olika branscher, till exempel verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler.

– Våra kunder värdesätter att vi ligger i framkant när det gäller tekniska lösningar, samtidigt som vi står för lyftutrustningar av mycket hög kvalitet. Vår långa erfarenhet är förstås också en tydlig konkurrensfördel, påpekar Ola Rising. Han spår en fortsatt god utveckling för Konecrans. Behovet av professionell lyftutrustning kommer sannolikt att växa i en industrisektor där kraven på effektivitet hela tiden växer.

– Vi ska fortsätta vara marknadsledande inom vårt gebit. Det handlar om att hela tiden anpassa fort koncept efter vad marknaden och våra kunder efterfrågar.

REGION ÖREBRO - ÖREBRO 38
Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Mycket att göra för ung takentreprenör

Från Örebro utgår verksamheten i en uppskattad och ofta anlitad takentreprenör. Kavs Tak & Tätskikt AB jobbar med ett flertal olika material och tekniker, och ligger, trots sin relativt ringa ålder, redan bakom ett flertal nämnvärda insatser i Mellansverige.

Det är Sebastian Sandin och Magnus Rehnberg som äger och driver Kavs Tak & Tätskikt AB, ett företag de startade efter att

ha varit arbetskollegor i flera år. Vi möter dem i lokalerna i Bistaområdet i Örebro där de berättar att de jobbar med alla typer av takentreprenader, och med olika tekniker och material, så som takpapp, PVC och sedumtak. En annan väsentlig del av verksamheten kretsar kring arbeten med bland annat terrasser och parkeringshus där Kavs Tak & Tätskikt lägger bitumenmattor, ett icke exponerat tätskikt som används för att täta grunder och bjälklag.

– Först stryker vi på en asfaltsprimer som

får sjunka in i betongen innan bitumenmattan rullas ut och svetsas fast med hjälp av gasol. Det är en insats som ökar hållbarheten och livslängden markant, konstaterar Sebastian Sandin.

Omfattande uppdrag

Kavs Tak & Tätskikt är en expert på papptak, vilka också omfattas av 15 års garanti enligt tätskiktsgarantin, som företaget är anslutet till. De använder sig av märket Trebolit som är anpassat efter det nordiska klimatet. Bolaget är förstås också en auktoriserad takentreprenör som utför både takbesiktningar och täthetsprover. Härutöver brukar det också bli en del snöskottning under vintertid.

Kundkretsen domineras av fastighetsbolag och fastighetsägare som Castellum, men består också av byggföretag som Byggdialog, samt privatpersoner i hela Mellansverige.

Just nu jobbar Sebastian, Magnus och deras kollegor i Sundsvall där de för företaget Permobil lägger takpapp och tätskikt på en sammanlagd yta av 12 500 kvadratmeter.

– En annan stor entreprenad genomförde vi i augusti förra året då vi lade ett PVC-tak på 1 500 kvadratmeter på Epirocs kontorsbyggnad i Örebro. Det brukar också bli en hel del uppdrag i samarbete med hallbyggare, för vilka vi lägger tätskikt på bland annat industri- och lagerhallar, upplyser Magnus Rehnberg.

– Vår ambition är att fortsätta expandera. Vi har redan långt framskridna planer på att nyanställa fler tätskiktsmontörer, avrundar Sebastian Sandin och Magnus Rehnberg.

Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Gott renommé Verksamheten sysselsätter fem anställda som, liksom Magnus och Sebastian, har lång erfarenhet av branschen. De jobbar med stor noggrannhet och med högkvalitativa produkter med lång livslängd. Det har format ett gott rykte kring företaget som, enligt Magnus och Sebastian, har alla möjligheter att fortsätta växa.

En komplett leverantör av lås och larm när otryggheten växer

När otryggheten ökar i samhället växer behovet av moderna säkerhetslösningar. Det blir med andra ord fullt upp för en aktör som Axet Lås & Larm AB som besitter gedigen kunskap om alla typer av såväl mekaniska som elektriska låsvarianter. Axet Lås & Larm projekterar, installerar, servar och reparerar alla typer av lås och larm för allt fån enstaka hus till hela bostadsområden.

Vi träffar Kalle Bergstedt, en av två delägare i Örebroföretaget Axet Lås & Larm, som berättar att det var hans far Nils-Olov som startade företaget i början av 80-talet. När fadern gick i pension tog han över verksamheten tillsammans med en kollega, och driver det idag med deras åtta anställda.

Vi träffar Kalle i lokalerna mitt i centrala Örebro, vilka innefattar kontor, låsverkstad och butik.

– Vi jobbar med alla typer av lås men också med passagesystem och mindre larman-

passningar. Vår starka bredd gör att vi har kunder bland såväl privatpersoner som företag, kommuner, fastighetsbolag och privata fastighetsägare, säger Kalle och nämner uppdragsgivare som Futurum Fastigheter, Behrn Fastigheter och Örebro kommuns Tekniska Förvaltning, liksom byggföretag som NCC och Peab.

– Genom åren har vi projekterat allt från små bostadshus till hela bostadsområden, upplyser Kalle Bergstedt.

Han berättar vidare att de i samband med

stora byggprojekt till exempel installerar lås och dörrautomatik, men även larm och kameraövervakning. Axet Lås & Larm arbetar helt märkesoberoende och kan således alltid ta fram den mest optimala lösningen för varje enskild förfrågan.

Helhetsansvar

Axet Lås & Larm besitter lång erfarenhet och gedigen kunskap kring alla typer av lås, mekaniska såväl som elektriska. De vet hur godkända lås ska projekteras och installeras, och genomför dessutom löpande serviceunderhåll för kunder som så önskar. Kalle och hans kollegor besöker kunden och gör en riskanalys, varpå de kan sätta upp allt från enkla låslösningar till sensorer, magnetkontakter, glaskrossdetektorer och passersystem.

– Vi står för ett komplett servicekoncept som innebär att vi inte bara monterar nya lås utan också tar ett helhetsansvar och säkerställer att hela den aktuella dörrmiljön fungerar som den ska. Vi genomför också felsökningar och åtgärdar eventuella brister, informerar Kalle Bergstedt.

Komplett butik

Axet Lås & Larm jobbar med marknadsledande fabrikat. Företaget är medlem i Sveriges Låssmedsmästares Riksförbund och förfogar över en komplett låsverkstad, vilket innebär att de kan ta sig an alla typer av låscylindrar och tillhållarlås. I lager finns även reservdelar till både nya och gamla lås, vilket innebär att de kan reparera de flesta på marknaden förekommande låsen. De erbjuder förstås även låsöppning för allt från fordon och entrédörrar till värdeskåp i de fall ägaren har tappat bort sin nyckel. Härutöver driver Axet Lås & Larm även en butik där de bland annat tillverkar nycklar för alla typer av lås.

– Vi saluför även nyckelringar, låskistor, slutbleck, dörrstängare, handtag, cylindertillbehör och mycket mer, liksom dokumentskåp, kassaskåp och värdeskåp, säger Kalle Bergstedt som tror att företagets starka bredd och höga kompetens är två av anledningarna till att Axet Lås & Larm genom åren har byggt upp ett mycket gott rykte i branschen.

– Våra kunder vet att vi står för hög service och hög kvalitet. Vi har lång erfarenhet av det vi gör eftersom flera av våra medarbetare har varit hos oss länge. I mångt och mycket handlar det om att hela tiden vara på tå samt både behålla och utveckla vår kunskap. Här finns en strävan efter att hela tiden blir bättre.

Research:

REGION ÖREBRO - ÖREBRO 39
Stefan Carewall
Text: Örjan Persson
Axet lås & larm AB Kungsgatan 21 | 702 11 Örebro Tel. 019 148200 | Mobil. 019 446187 | Fax. 019 107447 Nygatan 55
70211 Örebro Sebastian
Sebastian@kavs-tak.se | www.kavs-tak.se
|
Sandin | Telefon 076-0459738

De håller Mellansveriges skyddsrum i trim

När det gäller ROT-projekt är det få som slår Boman & Svahn Bygg & Entreprenad på fingrarna. Det välrenommerade byggföretaget med säte i Örebro har ramavtal med ett flertal kommuner kring olika bygg- och serviceinsatser, och har dessutom blivit något av en expert på renovering av skyddsrum.

Joakim Svahn startade Boman & Svahn Bygg & Entreprenad tillsammans med en kollega 2012 och driver sedan hösten 2023 verksamheten vidare i egen regi. Vi träffar honom på företagets kontor i Norra Bro i Örebro där han berättar att Boman & Svahn Bygg & Entreprenad idag sysselsätter ett 60-tal anställda och fokuserar på ROT-arbeten på uppdrag av kommuner, den offentliga sektorn, industrier, fastighetsägare och privatpersoner. Företaget utför också nybyggnation, om- och tillbyggnation samt service i hela Örebro län. Renovering av skyddsrum har blivit något av en specialitet.

– Vi både inventerar och renoverar skyddsrum och har under senare tid tagit oss an ett hundratal skyddsrum varje år. Vi

har genom åren skaffat oss mycket kunskap om hur skyddsrum fungerar, vilket gör att vi har full koll på alla funktioner, så som ventilation, golvbrunnar och utrustningar, men även på genomföringar i skyddsrummens själva stomme. Vi åtgärder också besiktningsanmärkningar. Idag arbetar vi med skyddsrum i en 15 mils radie kring Örebro, berättar Joakim Svahn.

Varierande projekt

Boman & Svahn Bygg & Entreprenad jobbar också med bland annat byggservice och mindre entreprenader på uppdrag av bland andra Örebrobostäder och Futurum, men också med Örebros, Kumlas, Lekebergs, Degerfors och Karlskogas kommuner, varav Boman & Svahn Bygg & Entreprenad har avtal med flera. Det har

de även med Statens Fastighetsverk, Svealandstrafiken och Akademiska Hus.

– Det kan till exempel handla om akuta insatser men också om renoveringar eller planerade underhåll, upplyser Joakim och tillägger att företaget är certifierat enligt BKMA och genom åren har byggt upp ett gott samarbete med flera underentreprenörer.

Just nu bygger Joakim och hans kollegor en ny läktare på Degerfors IF:s hemmaarena Stora Valla med plats för 2 060 sittande och 920 stående åskådare. I Kumla kommun bygger de ett nytt ridhus med tillhörande café, personalrum och omklädningsrum, samt en ridbana och en ny hall. Här ska detäven bli tre övernattningsstugor.

– Det är ett stort projekt i flera etapper. Vi håller just nu på att slutföra projekteringen samt att vi etablerar oss på arbetsplatsen.

Vi räknar med att allt ska vara klart till årsskiftet, säger Joakim Svahn.

Bredd och flexibilitet

I Karlskoga, där företaget också har en filial, bygger Boman & Svahn Bygg & Entreprenad en 550 kvadratmeter stor träningsskola i ett plan på uppdrag av kommunen. Ytterligare ett projekt genomförs för Örebro kommun där Joakim och hans medarbetare renoverar personalutrymmen och omklädningsrum på Träningens Idrottsplats. Tegelmagasinet

och Stora Hjorttorps Gård är andra aktuella uppdrag för Örebros kommun.

– Vår starka bredd är förstås en tydlig konkurrensfördel. Vi har byggt upp en bra organisation som gör att vi kan utföra projekt från kalkyl och projektering till färdig byggnation. Vi har flera servicebilar och en flexibel personalstyrka som gör att vi snabbt kan rycka ut när behovet uppstår, säger Joakim Svahn som tror på en fortsatt god utveckling för Boman & Svahn Bygg & Entreprenad.

– Vi ska behålla vår bredd och samtidigt värna om både kunder och personal.

REGION ÖREBRO - ÖREBRO 40
019-36 99 00 (växel) info@bomansvahn.se www.bomansvahn.se
Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson Joakim Svahn.

Smartare arbetssätt bygger lönsamhet i bilservicebranschen

Tid är pengar. Det klassiska uttrycket präglar företag i mer eller mindre alla branscher, inte minst i bilbranschen där det finns förbättringspotential på servicesidan. Det anser åtminstone Tommy Gustavsson i Örebro. Han driver den egna firman Dealer Develop där han utbildar och coachar serviceavdelningarnas ledning och personal med målet att göra arbetet både smartare och effektivare.

Tommy Gustavsson har arbetat i bilbranschen i 25 år i olika befattningar. Under åren noterade han allt större förbättringspotential på inte minst servicesidan,

vilket sedermera ledde till att han 2020 startade den egna firman Dealer Develop i Örebro AB. Vi träffar honom på kontoret mitt i centrum där han berättar att han verkar i konsultrollen och vänder sig till aktörer inom bilbranschens servicemarknad över hela Sverige. – Jag vänder mig i huvudsak till de auktoriserade bilhandelskedjorna i Sverige, till exempel Volkswagen. Där kan jag bidra med min kompetens och utveckla organisationerna för att åstadkomma ett bättre arbetsflöde, upplyser Tommy Gustavsson.

Tid är pengar

Syftet med Dealer Develops insatser är att åstadkomma ett så smart och effektivt arbetssätt som möjligt.

– Tid är pengar, påpekar Tommy som efter alla sina år branschen onekligen vet

vad han talar om. – Jag utbildar och coachar både personal och ledning på servicesidan. Det kan till exempel handla om hur

vilket kortar arbetstiderna och i förlängningen gör att mer tid avsätts för fler jobb. Det här är insatser som i förlängningen gagnar både företaget och deras kunder, poängterar Tommy Gustavsson.

Utbildar och följer upp

Tommys insatser genomförs i programform under fem utbildningstillfällen i ett års tid, då Tommy bland annat informerar om hur kunden ska planera och tänka kring sin verksamhet, och på så sätt arbeta så smart som möjligt.

– Att bli effektivare är en av huvuduppgifterna för företag som vill bli mer lönsamma, vilket gäller bolag i alla branscher. Jag både utbildar och följer upp mina insatser, och säkerställer därmed att kunden lyckas implementera förändringarna i det dagliga arbetet, säger Tommy Gustavsson.

Han tror på en fortsatt god utveckling för Dealer Develop.

– Jag ser ett stadigt växande behov av de tjänster jag jobbar med, konstaterar han.

Elbussarna erövrar världens städer

Elektrifieringen av trafiken går i en rasande takt, vilket även gäller bussar. Utvecklingen är tydlig i Yutong Eurobus som idag är världens största tillverkare av eldrivna bussar. Genom en utvecklingsavdelning i framkant utvecklar Yutong Eurobus hela tiden nya, förbättrade modeller med säkerheten i fokus, vilket i förlängningen leder till sundare och tryggare städer världen över.

Företaget Yutong startades i Kina under 1980-talet och har sedan dess utvecklats till världens största busstillverkare. Den dagliga produktionen överstiger 400 enheter, samtidigt som bolaget är en ledande aktör inom eldrivna bussar. Deras anläggning för nya energibussar täcker 1,33 miljoner kvadratmeter och förväntas ha en årlig

produktion på 30 000 enheter, vilket gör den till Kinas mest avancerade och världens största tillverkningsbas för nya energibussar.

Idag finns Yutong i mer eller mindre hela världen. I Skandinavien representeras bolaget av Yutong Eurobus Scandinavia AB där Dan Rasmussen är marknadschef för Sverige och Danmark. Vi träffar honom på kontoret i Örebro.

– Vi startade i Sverige 2010 och står för Yutongs försäljning av bussar i hela norra Europa. Vi kan tillhandahålla bussar för ett flertal olika ändamål – allt från länsoch stadsbussar till turist- och flygplatsbussar. Samtliga är eldrivna, berättar Dan Rasmussen.

Klarar tuffa förhållanden

Yutong Eurobus Scandinavia är sedan två år tillbaka Sveriges största distributör av eldrivna bussar samt störst i Skandina-

vien avseende stadsbussar. I kundkretsen finner vi således stora bussoperatörer som Connect Bus. – Det råder över lag ett tydligt fokus på eldrivna fordon i hela bussbranschen, inte minst här i norra Europa där våra bussar lämpar sig väl för det nordiska klimatet. Våra bussar innehåller ingen kobolt och batterierna har inga problem med låga temperaturer. De är mycket robusta och går inte söder, försäkrar Dan Rasmussen. Han berättar att Yutong sedan ett antal år tillbaka driver ett testprogram på Island där bussarna testas under mycket tuffa förhållanden. Batterierna har en laddningstid på cirka två timmar och en kapacitet på mellan 30 och 65 mils körning, beroende på modell. Dan Rasmussen poängterar

att kvaliteten på batterierna hela tiden förbättras, vilket kommer att resultera i längre livslängd, längre perioder mellan laddning och så småningom, när batterierna produceras i större kvantiteter, även lägre priser.

Intresset och efterfrågan växer

Utvecklingsavdelningen på huvudfabriken i Kina är också världsledande på forskning kring säkerhetsutveckling i bussbranschen.

Alla Yutongs bussar är utrustade med bland annat trepunktsbälten och backkameror.

När det gäller reservdelsförsörjning har Yutong investerat kraftigt för att säkerställa snabba leveranser. Bolaget öppnar ett nytt reservdelslager i Europa som också kommer att öka tillgängligheten och korta leve-

ranstiderna. Yutong har dessutom tecknat gemensamma serviceavtal med många av dess komponentleverantörer för att säkerställa bättre tillgänglighet lokalt.

Sammantaget formas en bild som gör att Dan Rasmussen har all anledning att se positivt på såväl företagets som hela branschens framtid.

– Elbussarna går mot en ljus framtid, vi ser en ständigt växande efterfrågan och ett allt större intresse. Det gäller inte minst stadstrafiken där allt fler städer världen över ser över möjligheterna till elektrifiering. Vi ligger i framkant och känner oss redo att ta oss an alla de utmaningar som en så pass expansiv bransch står inför under kommande år.

Intervju: Stefan Carewall

Text: Örjan Persson

REGION ÖREBRO - ÖREBRO 41
DEALER DEVELOP 0703 48 69 59 • tommy@dealer-develop.se
på ett optimalt sätt servar och reparerar ett fordon,
man
Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson Ägaren Tommy Gustavsson. Dan Rasmussen.

Energilagring nytt fokusområde

Janis Virats är entreprenören som inte ligger på latsidan. Han driver dels välrenommerade byggföretaget Dagens Bygg som utför allt från renovering till nybyggnation, dels bolaget Nordic Solceller med fokus på dagens och framtidens sol- och energilösningar.

Låt oss börja med Dagens Bygg, ett välrenommerat byggföretag med 17 anställda som ägaren Janis Virats startade i Örebro 2017. Här är det, menar Janis, bredden som är bolagets främsta styrka. – Vi utför allt från renoveringar, omoch tillbyggnationer till nybyggnationer för både privatpersoner och företag. Vi jobbar över hela Sverige och reser

helt enkelt dit där jobben finns. En del inkommer med en färdig ritning på det aktuella projektet medan andra vill att vi hjälper till med den biten. Det löser vi eftersom vi har egen arkitekt, byggingenjör och kontrollansvarig in-house, upplyser Janis Virats. Janis berättar att de just nu utför en nybyggnation av en 120 kvadratmeter stor enplansvilla för en privatperson i Oskarshamn, vilken ska stå klar i augusti. – Vi kan åta oss totalentreprenader eftersom vi besitter kunskapen och manskapet för att utföra allt från grundläggning till nyckelfärdiga objekt i samarbete med externa elektriker och VVS-firmor. Däremot utför vi målning och sättning av kakel och klinker själva, berättar Janis och tillägger att Dagens Bygg är certifierat enligt Byggkeramikrådet för arbete i våtutrymmen.

Effektiva sol- och energilagringslösningar

För två år sedan startade Janis Virats dessutom företaget Nordic Solceller som erbjuder kompletta solsystem för både privata hem och företagskunder i hela Norden. Konceptet innefattar inte minst smarta och effektiva lösningar för energilager. Som ensam aktör i Sverige och en av tre i Europa, säljer Nordic Solceller

batterisystemet ZOE i moduler om 50 kW till 372 kW, som i större system kan byggas till flera hundra megawatt. Idag växer samhällena fortare än vad vi hinner bygga elnät. Energilagret är ett sätt att avhjälpa kapacitetsbristen i elnätet och möjliggöra fortsatt expansion av samhället. Ett energilager kan liknas vid en stor powerbank som jämnar ut variationerna i elförbrukningen när de blir för stora. Energilager är uppbyggt modulärt och kan flyttas och användas på

andra platser när nätägarna har byggt ut elnätet och kapaciteten är tillräcklig igen. – ZOE är synonymt med kraft, tillförlitlighet och innovation. Det rör sig om robusta och synnerligen effektiva system för de som på ett utmärkande sätt vill leverera stödtjänster till Svenska kraftnät, säger Janis och tillägger att kunder som köper över 50 kW erhåller tio års garanti. För att kraftsystemet ska fungera bra måste det vara balans mellan hur mycket el som produceras och hur mycket som

REGION ÖREBRO - ÖREBRO
Ger
info@nordicsolceller.se Energy For Life ENERGY STORAGE Commercial & Industrial Products CO e 2
Nordic Solceller – Vi
Mest Energi För Pengarna
CO e 2
ZOE 27MW/27MWh energilagring i Nanfeng. Bild på VD för Dagens Bygg och Nordic Solceller, Janis Virats. Z BOX-C, byggd för staden.

för välrenommerad byggare

används. Ett verktyg för att mäta balansen mellan produktion och konsumtion är att titta på frekvensen. I det nordiska synkronområdet är en frekvens på 50 Hz perfekt balans.

• Om det produceras mer el än vad som används, blir frekvensen högre än 50 Hz.

• Om det används mer el än vad som produceras, blir frekvensen lägre än 50 Hz.

För att hålla frekvensen stabil kring 50 Hz köper Svenska kraftnät för varje tillfälle på året stödtjänster från elmarknadens aktörer. Stödtjänsterna används sedan för att stabilisera frekvensen.

Kapacitetsbrist

El är en färskvara och måste hela tiden flöda genom ledningar i den mängd som konsumeras. Kapacitetsbrist innebär att det blir trångt i nätet så att inte tillräckligt mycket el når fram till konsumenterna. I praktiken innebär detta att elnätet inte har hunnit byggas ut i samma takt som samhället har vuxit. Med nya stadsdelar, bostadsområden, anslutningar för förnybar energi, infrastruktur och nya elintensiv industrier gör att det uppstår

flaskhalsar i elnätet i överföringen av el. Till dess att elnätet är fullt utbyggt är batterilagring en lösning och fungerar som en gigantisk powerbank när de kopplas in till elnätet.

Hur det fungerar För att minska kapacitetsbristen laddas batterilagret upp när elanvändningen är låg och laddas ur när energibehovet är högt som under natten eller morgonen

för att kapa effekttoppar. På så sätt hjälper energilagret till att anpassa tillgången på el då det tar lång tid att bygga kraftledningar. Batterierna kan vara en övergångslösning då det tar ett år att bygga en batteripark och tio år att bygga en ny kraftledning.

Vi går mot en fossilfri framtid och energilagring förväntas spela en nyckelroll i att främja övergång till ett mer hållbart, tillförlitligt och effektivt energisystem.

Genom att möjliggöra integrering av förnybara energikällor balanseras efterfrågan och produktion. Det finns potential hos energilagringen för att påverka många aspekter av vårt energisystem och samhälle från att främja förnybara energikällor och nätstabilitet, till att stödja elektrifiering av transportsektorn och öka tillgängligheten till el i avlägsna områden.

Hållbart och kostnadseffektivt

En vanlig missuppfattning är att man får betalt för att batteriet används. Det stämmer inte. Det man får betalt för med en stödtjänst är att batteriet är tillgängligt. Nordic Solceller samarbetar med aggregatorn Checkwatt för hantering av handel med Svenska Kraftnät. Genom att som kund upplåta sitt batteri som reservplats kan privatpersoner och företag bidra till samhället när batteriet blir en del av en större battericell, som automatiskt balanserar elnätets belastning.

Svenska Kraftnät betalar en ersättning till anslutna kunder, som via Checkwatts portal, EnergyInBalance, kan övervaka sin förbrukning och månadsstatistik.

– Det är möjligt att koppla samman flera batterier – allt från mindre enheter på 10 kilowatt till stora 40 fots containerlösningar, med mångdubbel kapacitet – i större batteriparker. Vi projekterar både små och stora insatser där vi kan ta ett helhetsansvar kring installation och färdigställande, berättar Janis Virats.

– Vår styrka är vår kompetens i kombi-

nation med en tillförlitlig produkt och marknadens snabbaste leveranser. Idag har vi 60 dagars leveranstid på ZOE Z BOX-C 105kW/215kWh och 3,44MW containerlösningar.

För mindre industrier rekommenderar Janis RECO, en avancerad lösning för energilagring och elnätsbalansering, som Nordic Solceller tillhandahåller, även det i samarbete med ZOE.

– Vi har sedan Sverigelanseringen den 23 januari i år lyckats attrahera och utbilda samarbetspartners och återförsäljare, och breddat vårt koncept över hela Sverige, upplyser Janis.

I skrivande stund har Nordic Solceller flertalet pågående projekt på olika orter, däribland 7MW, 2MW och några mindre, men också 30MW och 300MW. Den 22-23 maj välkomnas samtliga partners med kunder och intresserade till Energimässan i Stockholm, där Nordic Solceller och ZOE ställer ut. Den 5 juni anordnas även ett ZOE-seminarium på Quality Hotel Friends i Solna. Info för anmälan finns på Nordic Solcellers hemsida.

Intervju: Stefan Carewall

REGION ÖREBRO - ÖREBRO
Nordic Solceller Dagens Bygg – Vi Bygger Din Dröm
fokusområde
Energi Mässan Färdigt husbygge Hjälmarbaden, Örebro. Färdigt husbygge i Hjälmarbaden, Örebro. Färdigt husbygge i Hjälmarbaden, Örebro.

Ledande maskinleverantör till den globala glasförpackningsindustrin

Bucher Emhart Glass är världens ledande leverantör av tillverknings- och inspektionsutrustning till glasförpackningsindustrin. Med en historia som sträcker sig mer än hundra år tillbaka i tiden verkar bolaget i branschens absoluta framkant med innovativa lösningar och ett modernt miljötänk. Sammantaget borgar det för kostnadseffektiva och hållbara lösningar för kunder över hela världen.

Emhart Glass startades i USA redan 1912 och tillhör sedan 1998 schweiziska koncernen Bucher Industries. Idag finns bolaget etablerat även i USA, Tyskland och Malaysia, samt i Sverige där verksamheten etablerades 1952, närmare bestämt i Sundsvall. Året därpå startades produktionsanläggningen i Örebro där cirka 200 av bolagets 400 anställda i Sverige jobbar. Utveckling och montering av maskinerna sker i Sundsvall, medan delarna till utrustningarna produceras i Örebro genom främst fräsning och svarvning. Här träffar vi platschefen Anders Pettersson som berättar att Emart Glass tillverkar tekniska lösningar för tillverk-

ning och inspektion av glasbehållare. Maskinerna tillverkas dels i Sverige och Malaysia, dels i USA och Tyskland, och härutöver tillverkar bolagets produktionsanläggning i Kina delar till nämnda maskiner.

– Här i Örebro tillverkar vi delar till glasformningsmaskinerna. I vår produktionsanläggning har vi ett 50-tal CNC-styrda bearbetningsmaskiner i form av svarvar, fräsar och slipmaskiner. Härutöver står vi även för både värmebehandling och montage. Vi lagerhåller våra produkter som sedan skickas till antingen våra kunder eller bolagets övriga etableringar, upplyser Anders Pettersson.

Hundraårig teknik lever vidare 1912 utvecklade Emhart Glass en automatiserad variant av en glasformningsmaskin. Tolv år senare presenterades den första individuella glasformningsmaskinen, vars grundkonstruktion alltjämt lever vidare i dagens lösningar. Denna bestod av fyra sektioner med en sammanlagd kapacitet att tillverka 60 000 flaskor per dygn, vilket då ansågs revolutionerande. Dagens maskiner med tolv sektioner, vilka producerar allt från öl- och vinflaskor till livsmedelsburkar, medicinburkar och parfymflaskor, har

en kapacitet på fler än en miljon flaskor per dygn och levereras i olika utföranden till en mängd glasbruk i ett 80-tal länder världen över. Själva tillverkningsprocessen av glasbehållaren sker i två steg där man med flytande glas först tillverkar toppen och sedan själva kroppen på

flaskan. Efter nedkylning genomförs en noggrann kvalitetsinspektion.

Tydliga visioner

Bucher Emhart Glass är den ledande leverantören inom sitt gebit.

– Våra lösningar bygger på stor innova-

tionskraft som gör att vi kan ta fram såväl dagens som morgondagens lösningar inom modern glasformningsteknik. Vi står för hög kvalitet, och samtidigt ska man komma ihåg att glas är ett av de bästa förpackningsmaterialen även ur miljösynpunkt, påpekar Anders Pettersson. Både Anders och bolagets Vice President Juan Montes kan se tillbaka på flera framgångsrika år för Emhart Glass, och Juan tror på en fortsatt god utveckling för bolaget.

– Inte minst våra svenska etableringar har haft en mycket god utveckling och tillväxt de senaste fem åren. Vi ska fortsätta på den inslagna vägen och har tydliga ambitioner att fortsätta växa globalt. Vår stående ambition är att jobba för en såväl kvalitetsmässig som hållbar tillväxt tillsammans med våra kunder, säger Juan Montes.

REGION ÖREBRO - ÖREBRO 44
emhartglass.com
Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson Platschef Anders Pettersson. Ali Sahhiyar. Juan Montes.

Bred leverantör till Örebrotraktens tillverkningsindustri

Hög kompetens, hög kapacitet –Ekonomidelar i Örebro är mångas självklara val när det kommer till plåtarbeten. Rörbockning, svetsning och vattenskärning är specialiteten i företaget där de tillverkar allt från enstaka prototyper till mindre serier.

Ekonomidelar startades 1986 och utgår alltjämt från lokalerna med både kontor och verkstad i Örebro. Verksamheten, som idag sysselsätter fem anställda, leds av ägaren Tomas Rohlén med ett förflutet i företaget sedan 2003 då han började jobba i produktionen. Sex år senare fick han möjligheten att ta över vid rodret,

och sedan dess har verksamheten både vuxit och utvecklats.

– Vi är en komplett plåtverkstad med fokus på legotillverkning av rör och detaljer i tunnplåt. Vi tillverkar allt från enstaka objekt och prototyper till mindre serier, berättar Tomas.

Komplett maskinpark

Ekonomidelar i Örebro företräder en stark bredd och hög kapacitet. Rörbockning, svetsning, vattenskärning, stansning, montage och prototyptillverkning utgör företagets koncept.

– Vi kan hantera plåt i tjocklekar på upp till 50 millimeter, men vi är också duktiga på tunna plåtkonstruktioner som vi kan både pressforma och svetsa. Vi har både kunnandet och utrustningen för att kunna ta oss an alla typer av förfrågningar och uppdrag, säger Tomas Rohlén.

Han visar upp den ändamålsenliga maskinparken bestående av två rörbockningsmaskiner och två pressar, varav en har en presskraft på upp till 200 ton. Här finns också en vattenskärningsmaskin med kapacitet att skära i alla material, utom härdat glas, och med tjocklekar på upp till 70 millimeter. Härutöver finns en styrd stans-

maskin, en kantpress och en bandsåg. Företaget svetsar med MIG, MAG och TIG.

En problemlösare

Ekonomidelar i Örebro vänder sig i huvudsak till tillverkningsindustrin. De verkar ofta i rollen som underleverantör till företag, och emellanåt blir det också ett och annat jobb för privatpersoner. De flesta av företagets kunder finns i Örebro med omnejd.

– De värdesätter vår stora kunnighet och vår långa erfarenhet, men också den höga leveranssäkerhet vi representerar, och som är ytterst betydelsefull för många kunder. Vi blir en effektiv problemlösare som löser det mesta, inte minst i fråga om specialdetaljer, avrundar Tomas Rohlén.

Intervju:

Stadigt växande intresse för modern fastighetsautomation

När energipriserna stiger växer intresset för modern fastighetsautomation. Trenden är tydlig i Wyse Electric som, utöver allehanda elinstallationer, erbjuder helhetslösningar enligt KNX-standarden för både hem och fastigheter. Wyse Electric står för allt från projektering till installation och programmering av smarta automationssystem.

Vi träffar Victor Bäck som var en av initiativtagarna när Wyse Electric etablerades i Örebro för sex år sedan. På kontoret i centrum beskriver han Wyse Electric som ett framåtlutat konsultföretag som tar fram systemintegrationslösningar med fokus på KNX – en världsomspännande standard för automation i hem och fastighet.

– Vi erbjuder ett komplett tjänsteutbud kring allt som rör modern fastighetsautomation. Vi är specialister på intelligenta och energieffektiva system inom alla typer av fastigheter, och kan rycka in i samband med såväl nybyggnationer som ombyggna-

tioner av befintliga anläggningar, upplyser Victor Bäck.

Allt styrs från distans Han berättar att man med hjälp av fastighetsautomation kan styra många olika funktioner, så som belysning, värme, kyla, solskydd, audio och video, driftlarm med mera, i såväl privata hem som kommersiella

fastigheteter. Integratören programmerar de olika funktionerna som sedan går att styra från distans via en mobiltelefon, dator eller surfplatta. De går förstås även att styra lokalt om man vill hålla anläggningen mer säkerhetsklassad.

– Kunden får en komplett energiövervakning av den aktuella fastigheten och kan därmed i förlängningen spara en hel del pengar. Med KNX blir det både smidigt och kostnadseffektivt men också framtidssäkert. Systemet är både bakåtkompatibelt och leverantörsoberoende – allt går under samma standard, informerar Victor Bäck.

Helhetslösningar

Det blir med andra ord en investering som på sikt mer eller mindre betalar sig själv.

Wyse Electric står i sammanhanget för en komplett helhetslösning genom att ta ansvar för allt från ritningar och projektering till installation, programmering och driftsättning.

– Vi erbjuder smarta automationssystem till både privat- och företagskunder, vilket gör att kundkretsen således innefattar såväl privatpersoner som fastighetsägare, fastighetsbolag och elinstallatörer, företrädesvis i hela Mälardalen, men även i andra delar av landet, säger Victor Bäck. Han tillägger att Wyse Electric också står

för ett komplett koncept rörande elinstallationer i alla typer av fastigheter, styroch reglertekniska lösningar, tele- och datainstallationer, säkerhetslösningar och mycket mer.

– Vår bredd är en styrka. Vi ser att intresset för fastighetsautomation och alla de möjligheter som tekniken innebär bara ökar. Vi ska fortsätta växa som en stark aktör inom KNX och öppna protokoll, vilka även innefattar Dali2 och Zigbee, samt kommande Matter och Thread, avrundar Victor Bäck.

Intervju: Stefan Carewall

Text: Örjan Persson

REGION ÖREBRO - ÖREBRO 45
Systemintegratör Wyse Electric AB Cert. KNX Tutor, Advanced 0768026644 victor@wyseelectric.se www.wyseelectric.se Kungsgatan 48B, 702 24 Örebro
Victor Bäck
Stefan Carewall Text: Örjan Persson
Adolfsbergsvägen 4 • 702 27 ÖREBRO 019-272264 • info@ekonomidelar.se • www.ekonomidelar.se
Ägaren Tomas Rohlén. Mikael Karlsson.

En framåtlutad uppstickare i golvbranschen

Örebro län har fått en pigg uppstickare i golvbranschen. Golv & Kakel i Askersund vänder sig till både privatpersoner, kommuner och företag med ett brett koncept som innefattar alla typer av uppdrag kring golv, mattor, kakel och klinker. Trots sin ringa ålder har företaget redan flera prestigefyllda projekt på sitt CV.

och presenterar företagets breda koncept. Detta kretsar kring läggning av alla typer av golvbeklädnader, så som parkett, trägolv och klinker, men också mattläggning i alla förekommande material, till exempel vinyl, plast, linoleum och textil. – En väsentlig del av uppdragen handlar om golvavjämning och gjutningar. Man kan säga att vi skapar golv från start till mål, berättar Ludwig Danielsson.

Stora uppdrag

Golv & Kakel i Askersund är förstås våtrumscertifierat och jobbar enligt

Det är Ludwig Danielsson som äger och driver Golv & Kakel i Askersund AB, ett företag han startade 2022 efter åtta år i branschen, och som idag sysselsätter fyra anställda.

– Jag såg det som en spännande utmaning att starta eget och hade en bra grund att bygga företaget på tack vare det goda samarbete jag byggt upp med lokala hantverkare genom åren, säger Ludwig

Byggkeramikrådets riktlinjer. Kunden erhåller ett fullständigt våtrumsintyg efter slutfört arbete. I kundkretsen finner vi både företag, kommuner och privatpersoner i hela Örebro län.

– Vi har ett ramavtal med AskersundsBostäder gällande alla typer av golventreprenader, inte minst i samband med renoveringsinsatser då vi till exempel lägger golv och mattor samt sätter kakel och klinker.

Vi har också ett gott samarbete med ÅV-Bygg i Åsbro för vilka vi arbetar som underentreprenör kring olika projekt, upplyser Ludwig Danielsson. Han berättar att de nyligen färdigställde SVAB där de lade mattor, parkett, kakel och klinker på den nya, 1 500 kvadratmeter stora, fastigheten när SVAB flyttade till nya lokaler. Just nu jobbar de på uppdrag av ÅV-Bygg kring renoveringen och ombyggnationen av Hammars skola i Askersund, där Ludwig och hans kollegor lägger sammanlagt 2 000 kvadratmeter plastmattor.

– Ett annat pågående projekt är Strandpromenaden här i Askersund där vi på uppdrag av Byggnor sätter kakel och klinker i badrum, hallar och kök, samt utför golvavjämningar vid bygget av 32 nya lägenheter. Allt ska vara klart till sommaren, berättar Ludwig.

Lyfter fram sina medarbetare Ludwig framhåller gärna sin personal.

Han beskriver de som ett ungt gäng där nytänkande råder och där alla har roligt ihop. De är, menar han, en starkt bidragande orsak till att företaget på så pass kort tid redan har etablerat sig som en välrenommerad aktör i den lokala golvbranschen.

– Vi är kvalitetsmedvetna och noggranna, vi är helt enkelt väldigt bra på det vi gör. Här råder en bra laganda, alla är framåtdrivna, menar Ludwig Danielsson som tror att den goda utvecklingen kommer att hålla i sig.

– Vi ska fortsätta växa, bland annat genom att bygga fler lokala samarbeten.

REGION ÖREBRO - ÖREBRO 46
076 115 69 64 ludwig@golvkakel.se
Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Regelbunden kompressorservice effektiviserar industrin

För företag i ett flertal olika branscher kan en rätt dimensionerad och servad kompressoranläggning vara A och O i en fungerande verksamhet. Det har man tagit fasta på i Maskin & Kompressorservice AB som i tre decennier har servat och reparerat kompressorer. Kunder till bolaget – som även servar och reparerar entreprenadmaskiner –får därmed inte bara ett smidigare arbetsflöde utan också minskade energi- och driftskostnader.

Maskin & Kompressorservice AB startades 1994 och ägs sedan tre år tillbaka av Max Gustavsson, som i det dagliga arbetet har god hjälp av pappa Bengt.

Tillsammans företräder de bolagets

skarpa koncept avseende service- och reparationsinsatser av såväl entreprenadmaskiner som kompressorer.

– Beträffande kompressorer är vi en servicepartner till Unoflow i Göteborg. De jobbar med det italienska märket Fini som står för mycket prisvärda produkter av hög kvalitet. Dessa säljer även vi, upplyser Max Gustavsson. Maskin & Kompressorservice vänder sig i det avseendet till bland annat industrier, verkstäder och bilverkstäder, med andra ord alla verksamheter där kompressorer ingår.

– Fullt fungerande och optimerade kompressorer innebär inte bara ett smidigare arbetsflöde utan också minskade energi- och driftskostnader, påminner Max.

Reparerar entreprenadmaskiner

När det gäller service och reparationer

av entreprenadmaskiner, så som grävmaskiner och lastmaskiner med tillbehör, vänder sig Max och Bengt till bland annat entreprenadföretag, kommuner, industrier och lantbruk i hela Örebro län.

– Kunden kan komma till oss med sin

maskin varpå vi servar och reparerar den i vår egen verkstad. Vi kan också ta oss ut till kunden och vidta åtgärder på plats med hjälp av våra två fullt utrustade servicebilar. Vi jobbar företrädesvis med märkena Volvo och Ljungby, men kan

även ta oss an andra fabrikat, upplyser Max Gustavsson.

Snabba insatser

Genom åren har Maskin & Kompressorservice byggt upp ett mycket gott rykte i branschen. Max Gustavsson ser flera orsaker till framgångarna. – Vi står för snabb och bra service och kan snabbt vara på plats för akuta insatser. Våra kunder värdesätter vår långa erfarenhet och höga kvalitet på utförda arbeten, säger Max som ser ljust på företagets framtid.

– Vi ska fortsätta vara en stabil partner för våra kunder och kommer framöver att satsa ännu hårdare på kompressorer. Där ser vi stor utvecklingspotential.

En trygg kraft kring mark och anläggning i Mellansverige

Mellansvenska kommuner, byggföretag, industrier och fastighetsägare har i Örebroföretaget

Brogrund Mark en pålitlig och stabil samarbetspartner avseende markarbete och anläggningsbyggnation. Brogrund Mark utför allt inom nämnda områden till kommuner, industrier, byggföretag och fastighetsägare i Mellansverige, och är känt för sin höga kvalitet, flexibilitet och långa erfarenhet inom mark och anläggning.

Brogrund Mark bildades i Örebro 2006 och ingår sedan några år tillbaka i Netel Group med fokus på infrastruktur, kraft, telekommunikation samt vatten och avlopp. Verksamheten i Brogrund Mark ligger således helt i linje med ägarens; företaget utför allt inom markarbete och anläggningsbyggnation.

– Vi jobbar till exempel med nya infraprojekt, exploateringsområden, vatten och avlopp, fjärrvärme och finplaneringsarbeten. Våra uppdragsgivare består framför allt av kommuner, byggföretag, fastighetsbolag och industrier i hela Mellansverige, företrädesvis i Örebro med omnejd, berättar Mathias Lindblom, vd för Brogrund Mark AB.

Stora projekt

Brogrund Mark har genom åren varit involverat i ett flertal prestigefyllda projekt. Företaget har ramavtal med Örebros, Lindesbergs, Lekebergs och Noras kommuner, samt med Futurum Fastigheter och ÖrebroBostäder AB.

Ett nyligen avslutat projekt rörde anläggning av vatten och avlopp för ett stugområde i Tisarstrand i Hallsbergs kommun. Just nu jobbar de med etapp 7 och 8 i projektet Bus Rapid Transit, vilket innebär en ombyggnation av Östra Bangatan i Örebro som ska anpassas efter den nya busstrafiken. Det omfattande projektet beräknas vara klart under vintern.

– För Örebro kommun utför vi just nu även ett arbete kring vatten och avlopp i ett exploateringsområde i Mosås. Där ska också en ny mindre gata anläggas, liksom en gång- och cykelväg. Allt ska vara klart under senhösten, upplyser Mathias Lindblom och tillägger att de även jobbar med ett flertal byggföretag kring olika samverkansprojekt.

Framhåller personalen

I Brogrund Mark AB:s maskinpark finner vi sammanlagt sju grävmaskiner på mellan 14 och 25 ton. Företaget sysselsätter ett 50-tal anställda som på ett föredömligt sätt företräder dess kärnvärden. – Vi är kända för vår långa erfarenhet, vår höga kvalitetsnivå och vårt flexibla och trygga arbetssätt, säger Mathias Lind-

blom och framhåller sina medarbetare. – De är lojala och synnerligen kompetenta, och är en stor anledning till att vi har många återkommande kunder. Tillsammans ska vi fortsätta vare en stark och ledande aktör när det kommer till mark- och anläggningsarbete i vår region.

Intervju: Stefan Carewall

Text: Örjan Persson

REGION ÖREBRO - ÖREBRO 47
BROGRUND MARK AB Box 1135 | 701 11 Örebro | Mobil 070 298 04 04  info@brogrund.se | www.brogrund.se Pistolvägen 1 | 702 21 Örebro Max mobilnummer: 0734161435
Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson Ägaren Max Gustavsson.

En helhetsleverantör i hissbranschen

Flexibla och funktionella hisslösningar är specialiteten i Hisscentralen i Närke AB. Företaget, med utgångspunkt från Örebro, producerar, servar, reparerar och moderniserar alla typer av hissar, vilket inte bara bidrar till ökad tillgänglighet, utan också höjer värdet på den aktuella fastigheten.

Hisscentralen startades av ett antal erfarna hisstekniker i Örebro 2002 och är idag en del av Motum-koncernen, Sveriges största oberoende hiss- och portleverantör. Motum samlar marknadsledande svenska hiss- och portföretag som därigenom blir starkare och ökar sina möjligheter att med en större kunskapsbas ta sig an komplicerade projekt.

På Hisscentralens anläggning i Örebro, vilken innefattar både kontor, verkstad och lager, träffar vi VD:n Marcus Brüde som berättar att Hisscentralen bygger, servar, reparerar och moderniserar hissar med hållbarhet i fokus.

– Vi erbjuder flexibla hisslösningar av

hög kvalitet som också är enkla att underhålla. Eftersom vi jobbar med öppna system är våra kunder inte bundna till en viss leverantör, vilket innebär att vi alltid kan ta fram en optimal lösning för varje enskilt behov. Funktionella hissar bidrar inte bara till ökad tillgänglighet, utan höjer också värdet på den aktuella fastigheten, påpekar Marcus.

Snabba insatser

Hisscentralen ser till hållbarhet, fastighetens arkitektur och kundens behov när de skapar sina långsiktiga hisslösningar. I

samband med nyinstallation erbjuder de ett komplett utbud av hisslösningar, och med rätt service ökar driftsäkerheten.

– Vi har tecknat serviceavtal med ett flertal kunder, vilket i mångt och mycket utgör grunden i vår verksamhet. Vi kan ta oss an alla typer av hissar – linhissar, hydraulhissar, skruvhissar och så vidare – och erbjuder såväl service och planerade underhållsinsatser som akuta reparationer. Det kan röra sig om insatser på allt från några timmar till en vecka, berättar Marcus Brüde.

Hisscentralen erbjuder dessutom 24-timmarsjour och kan med hjälp av sina 20-tal fullt utrustade servicebilar, varav fyra är elbilar, snabbt vara på plats när behovet uppstår.

Enkelhet, engagemang, hållbarhet

Hisscentralen, som utöver olika hisslösningar även arbetar med service och reparationer av portar och rulltrappor, vänder sig till fastighetsbolag, fastighetsägare, kommuner och regioner i hela Örebro län. Något som enligt Marcus efterfrågas

alltmer är modernisering av hissar.

– Det kan röra sig om allt från mindre ansiktslyftningar till en totalrenovering och modernisering av en hiss. Det är ofta att föredra framför att installera en helt ny hiss, inte bara kostnadsmässigt, utan också ur ett hållbarhetsperspektiv, poängterar Marcus Brüde. Han lyfter fram konkurrensfördelar som kunnig och hjälpsam personal, snabb service, flexibla insatser och en stark lokal

förankring. Den stående ambitionen är att vara traktens själklara val när det gäller alla typer av hisslösningar. – Enkelhet, engagemang och hållbarhet är ledord som genomsyrar alla delar av verksamheten. Vi ska fortsätta stärka vårt koncept och på så sätt bygga en ännu bredare kundkrets, inte minst bland fastighetsägare, avrundar Marcus Brüde.

Flexibelt, nära och personligt i Lindas redovisningsbyrå

I en mindre redovisningsbyrå blir kontakten med kunderna nära och personliga. Ett gott exempel är Örebroföretaget Linda Österlund Ekonomi som servar små och medelstora företag i hela Örebro län. Byrån blir företagens kompletta ekonomiavdelning med ett tjänsteutbud som sträcker sig över allt från bokföring och bokslut till deklarationer och skatterådgivning.

Det har gått tio år sedan Linda Österlund startade sin egen redovisningsbyrå. Vi träffar henne på kontoret i centrala Örebro där hon berättar att hon sedan några år tillbaka jobbar tillsammans med anställda kollegan Lisa Söderström. – Vi vänder oss i huvudsak till små och

medelstora företag som uppskattar vår breda kompetens och att samarbeta med en mindre byrå. De flesta finns över hela Örebro län men vi servar förstås även kunder på andra platser i landet, upplyser Linda Österlund.

Brett tjänsteutbud

Linda Österlund Ekonomi erbjuder en bred palett av tjänster, så som bokföring, årsredovisning, kvartals- och månadsrapporter, deklarationer och löner. Skatterådgivning är en annan viktig del av

tjänsteutbudet, vilket också innefattar personaladministration som hantering av arbetsgivarintyg, anställningsavtal och olika former av rapportering. – Vi hjälper våra kunder att sammanställa bokföringsunderlag som sedan redovisas för myndigheter eller en revisionsbyrå. För en del av våra kunder fungerar vi som deras kompletta ekonomiavdelning, och vi går regelbundna utbildningar för att hela tiden hålla oss i kunskapsmässig framkant. Det krävs för att man ska vara framgångsrik i den här branschen, konstaterar Linda Österlund.

Tid är pengar

Linda och Lisa är medvetna om att tid är pengar för bolagets kunder. Därför arbetar de mycket med att skapa effektiva digitala flöden som underlättar arbetet för dem. Det kan till exempel handla om kunderna fotograferar kvitton

och fakturor som de sedan skickar till Linda Österlund Ekonomi, och som per automatik registreras i bokföringsprogrammet. Till detta går också att koppla kundens bank, vilket sammantaget innebär att flödet blir både snabbare och enklare.

– Som en mindre byrå blir vi desto mer flexibla, samtidigt som vi kan ha personliga och nära relationer med våra kunder. Vi blir deras bollplank inom olika ekonomiska frågor, till exempel i samband med ägarbyten och generationsskiften, säger Linda Österlund, som ser en växande efterfrågan på byråns tjänster.

– Vår ambition är att fortsätta växa, vi står redo för fler uppdrag.

REGION ÖREBRO - ÖREBRO 48 info@hisscentralen.se telefon 019-20 66 40
10 | 702 10 ÖREBRO +46 72 548 28 35 | linda@osterlundekonomi.se www.osterlundekonomi.se
Österlund Ekonomi AB | Köpmangatan
Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson Ägaren Linda Österlund.

Opartiska besiktningar för kvalitetssäkrade husaffärer

Husbesiktningar är en kvalitetssäkring för både köpare och säljare.

Det är utgångspunkten i arbetet i Svensk Kvalitetssäkring där välutbildade besiktningsmän skapar trygghet vid husköp och husbyggnation. De säkerställer nöjda husköpare i försäljningsprocessen.

Ökad

Svensk Kvalitetssäkring utgår från Örebro och har genom åren utvecklats till en välrenommerad aktör avseende husbesiktningar.

På huvudkontoret i Örebro träffar vi VD:n och ägaren Tomas Strand som med 23 år bakom sig i branschen driver företaget med sina anställda.

– Vi utför överlåtelsebesiktningar i samband med försäljning av villor och bostadsrätter.

Vi bistår både köpare och säljare genom att upptäcka fel och avvikelser i den aktuella fastigheten. I regel sker det via en mäklare och ofta handlar det om en säljare som vill genomföra en förbesiktning av sin bostad inför försäljning. Överlåtelsebesiktningar genomför vi på två olika nivåer, upplyser Tomas Strand.

Svensk Kvalitetssäkring jobbar helt opartiskt för att skapa ett bra beslutsunderlag i en fastighetsaffär. Eftre besiktningen upprättas ett protokoll som de sedan går igenom med säljaren och en köpare.

Energideklarationer

Svensk Kvalitetssäkring utför även energideklarationer, vilket är ett lagkrav sedan 15 år tillbaka. En energideklaration gäller i tio år från att den upprättats. – Vi kartlägger en fastighets energiprestanda och redogör för hur mycket energi det går åt för att driva den under rådande förutsättningar. Därefter lämnar vi förslag på kostnadseffektiva åtgärder för att minska energiåtgången, förklarar Tomas Strand. Han berättar vidare att de även genomför areamätningar i villor och bostadsrätter samt fuktmätningar och utredningar kring inomhusmiljöer.

Kvalitet, noggrannhet, trygghet Svensk Kvalitetssäkring verkar i ett brett upptagningsområde som sträcker sig över Närke, Västmanland, Stockholm och Sörmland. Allt fler väljer att vända sig till Tomas och hans kollegor, som allmänt ses

konkurrenskraft

som synnerligen duktiga och kompetenta inom sitt område.

– Kvalitet, noggrannhet och trygghet är våra ledord. Genom att anlita oss minskar risken för otrevliga överraskningar. Vi skapar trygghet i samband med både husköp och byggnationer, konstaterar Tomas Strand.

Han tror på en fortsatt god utveckling för företaget och har en vision om att Svensk Kvalitetssäkring ska vara en av de ledande aktörerna i branschen.

– Vår ambition är att expandera och etablera kontor på fler orter i Sverige.

Intervju: Stefan Carewall

med framåtlutad samköpsorganisation i ryggen

Att som företagare vara medlem i en inköpsorganisation kan visa sig vara en synnerligen lönsam investering. Örebrobaserade Samköpsgruppen har många års erfarenhet av inköp och försäljning för bland annat maskinhandlare, mobilkransföretag, rentalföretag, åkerier, däckoch bilverkstäder – bolag och branscher som tack vare samarbetet med Samköpsgruppen inte bara erhåller lägre inköpspriser, utan och också blir en del av ett rikstäckande nätverk med möjligheter till nya affärer. Under senare tid har bolaget haft en god tillväxt via bland annat resande säljare i grossistledet och bland hantverksföretag.

Samköpsgruppen bildades i Tyresö 2011. Nuvarande ägaren Kenny Strömberg blev delägare fem år senare och tog över hela verksamheten 2022, samtidigt som den flyttades till Örebro. Vi träffar Kenny på kontoret, vilket ligger i Behrn Arena, där han beskriver företaget som en samköpsorganisation med flera fördelar för dess medlemmar.

– Vi samlar köpkraft och erbjuder förmånliga avtal för våra medlemmar, vilka består av både små och medelstora företag. Genom vårt nätverk och den kunskap vi har byggt upp genom åren kan vi tillsammans skapa ökad lönsamhet genom smarta inköp och stora volymer, framhåller Kenny Strömberg.

Avgiften betalar sig själv

Samköpsgruppen har sedan starten jobbat med inköp och försäljning för rentalföretag, maskinhandlare, däck- och bilverkstäder, resande säljare i grossistledet, marina företag, mobilkransföretag, åkerier samt olika hantverksgrupper. Under senare år har gruppen breddats mot fler branscher, vilket format en bredd som gynnar företag i en mängd olika sektorer. – Vi vänder oss till alla i behov av allt från verktyg, bränsle och transporter till kontorsmaterial, hotellnätter och telefonabonnemang. Vi jobbar med färdigförhandlade avtal som alla våra medlemmar får ta del av, och samtliga erhåller en storkundsrabatt från första medlemsdagen. Våra medlemmar betalar en årlig avgift som de

snabbt tjänar in när de som lokala aktörer omfattas av centrala avtal, säger Kenny Strömberg.

Flera fördelar

Samköpsgruppen jobbar med rikstäckande leverantörer och välkända varumärken som Tele2, Scandic Hotell, Stawberry, Swedol, Wurth, ett flertal bränslebolag med flera.

Det är dock, påpekar Kenny Strömberg, inte bara lägre inköpspriser som lockar företagen att gå med i Samköpsgruppen.

– Det finns flera synergier i att vara med i en inköpsorganisation. Våra medlemmar har alla möjligheter att skapa kontakter och bygga relationer med andra ansluta företag, och på så sätt skapa möjligheter för framtida affärer.

Kenny noterar att allt fler inser fördelarna med att vara en del av Samköpsgruppen.

Ambitionen för Samköpgruppen är att expandera och engagera sig i ännu fler branscher.

– Vi jobbar med en vision om att öka vårt

Kenny Strömberg kenny@samkopsgruppen.se Mobil: 0704 244463 www.samkopsgruppen.se

Besöksadress

Orvar Bergmarks Plats 2E 702 23 Örebro

medlemsantal med tio procent varje år, samtidigt som vi förstås ska fortsätta värna om våra medlemmar. Det gör vi genom att bland annat delta på olika kundevent och kickoffer, samt arrangera medlemsträffar. Det är viktigt att vi behåller närheten till våra medlemmar, understryker Kenny Strömberg och uppmanar intresserade att följa med på företagets resa via dess hemsida och sociala medier.

Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Besöksadress: Stenbackevägen 6 | 702 44 Örebro - Sweden Örebro: 019-17 00 11 | Stockholm: 08-410 096 70 E-post: info@svks.se | www.svenskkvalitetssakring.se

REGION ÖREBRO - ÖREBRO 49
Text: Örjan Persson VD Toms Strand.

Personligt och nära i Maries redovisningsbyrå

MiaK Redovisning är ett gott exempel på en ekonomipartner som kan erbjuda en stark bredd och samtidigt företräda personliga och nära kundrelationer. Marie Karlsson driver byrån som under sina tio år har attraherat både små och stora företag i Örebro med omnejd.

Marie Karlsson startade MiaK Redovisning 2014 och driver idag byrån tillsammans med sina fem utbildade redovisningskonsulter. Vi träffar henne på kontoret i centrala Örebro där hon berättar att företaget sedan starten har byggt upp en bred krets av nöjda kunder. – Vi vänder oss till företag i alla branscher och servar idag framför allt små och

medelstora bolag, men även en del större, här i Örebro med omnejd. Vi är förstås medlemmar i branschorganisationen SRF, vilket är en kvalitetsstämpel och blir en trygghet för våra kunder, säger Marie Karlsson.

På plats och från distans MiaK Redovisning står för ett brett utbud av ekonomitjänster, så som bokföring, årsredovisningar, deklarationer, löner och fakturering. En annan väsentlig del av verksamheten är rådgivning där Marie och hennes kollegor kan bidra med hjälp kring i princip alla ekonomiska frågor i ett företag, exempelvis skatter. Marie konstaterar att arbetet blir alltmer digitaliserat, vilket gör det möjligt att serva kunder över hela Sverige.

– Vi arbetar både från vårt kontor och på plats ute hos kunderna, vi anpassar oss efter deras önskemål och avlastar så att företaget i fråga kan ägna sig åt kärnverksamheten

i stället för ekonomi och administration, säger Marie.

Lyssnar och anpassar Kundkretsen växer för Marie och hennes kollegor. Många uppskattar den långa erfarenhet som byrån representerar, men också den personliga kontakten.

– Vi är den lilla byrån med stor närhet till våra kunder. De kan komma när de vill till kontoret, alla är välkomna. Samtidigt har vi

en god förmåga att lyssna på våra kunder, ta del av vad de behöver och anpassas våra tjänster därefter. Vi är mycket serviceinriktade, framhåller Marie Karlsson som ser framtiden an med tillförsikt.

– Vi ska fortsätta värna om våra kunder samtidigt som vi förstås siktar på att attrahera fler. Vi ska växa på sikt och göra det tillsammans med företagen.

Testning och mätning kvalitetssäkrar byggbranschen

I byggbranschen kommer allt fler lagar och förordningar som byggherrar och entreprenörer måste förhålla sig till. Örebroföretaget

Testcon är i sammanhanget en ofta anlitad aktör avseende test och mätning när de kontrollerar och verifierar att beställaren erhåller det som har projekterats. För byggföretagen blir Testcons tjänster en kvalitetssäkring och ett viktigt underlag för investeringar utifrån både ekonomiska och miljömässiga aspekter.

Det är Niklas Söderlind som äger och driver Testcon AB, ett företag han startade under namnet Heatseek 2009 och som sedan tre år tillbaka verkar under nuvarande namn.

Vi träffar Niklas på kontoret på Ladugårdsängen i Örebro där han berättar att Testcon sysselsätter två anställda och är en expert inom test, mätning och beräkning inom olika områden, bland annat energiberäkning, täthetsprovning, termografering och ljudmätningar.

– Vi mäter, verifierar och kontrollerar så

att beställaren får det som har projekterats.

För byggherrar och entreprenörer blir våra tjänster en kvalitetssäkring och ett viktigt underlag för investeringar utifrån både ekonomiska och miljömässiga aspekter. Samtidigt utgör vi ett bra stöd när vi håller ordning på alla lagar och byggregler, säger Niklas Söderlind.

Viktiga insatser

Testcon utför bland annat energideklarationer. Myndigheterna ställer krav på att sådana ska utföras på de flesta typer av fastigheter vart tionde år. – Vi beräknar fastighetens energiprestanda så att den aktuella byggnaden kan energiklassas på ett korrekt sätt. Våra energibalansberäkningar utgör underlag för bygglovsansökningar. Härutöver utför vi verifieringsmätningar i form av lufttäthetsprovning och termografering, där vi använder oss av värmekamera som bland annat kan undersöka en byggnads isoleringsförmåga, upplyser Niklas Söderlind. Beträffande ljudmätningar erbjuder

Testcon byggakustiska sådana i samband med slutbesked. Testcon utför dessutom mätningar av trafik- och industribuller,

samt arbetsmiljöbuller.

– Det kan handla om allt från insatser i en stålindustri till att mäta buller från en stridsvagnsmotor, berättar Niklas.

Kunskap och flexibilitet

Testcon anlitas av byggföretag, fastighetsägare, industrier och kommuner över hela Sverige.

– Våra kunder uppskattar att vi är en liten, flexibel aktör med både bred och djup kompetens. De erhåller snabb respons och erhåller viktiga underlag utifrån våra insatser – resultat som sedan ligger till grund för olika betydelsefulla insatser, säger Niklas Söderlind. Han ser en växande efterfrågan på Testcons tjänster i takt med att lagar och förord-

ningar kring byggande blir både fler och strängare.

– Idag finns cirka 11 000 byggnader i Sverige som behöver energieffektiviseras och förbättra sin energiprestanda senast 2036. I det avseendet kan vi spela en viktig roll.

REGION ÖREBRO - ÖREBRO 50
Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson
Besök oss på www.miakredovisning.se Ring oss på 070-566 80 40 TESTCON 070 877 60 00 | info@heatseek.se | www.heatseek.se
Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Innovativa påbyggnader underlättar åkarens vardag

Ory AB är företaget som underlättar åkarens jobb och skapar en säkrare arbetsmiljö. Ory erbjuder skräddarsydda påbyggnader på transportfordon i form av innovativa och robusta konstruktioner – lösningar med lång hållbarhet och överlägsen prestanda.

Ory AB bildades redan under 1960talet och utgår än idag från Gryts industriområde i Norra Bro. Under 90-talet utvecklades produkterna mot fordon för spannmålstransporter, och 2006 såldes bolaget till Translink, en koncern där även varumärket Kilafors ingår. Otto Nyängen, som är platschef för både etableringarna, berättar att Kilafors står för i princip samma koncept som Ory AB, det vill säga skräddarsydda påbyggnader, men med fokus på

branscherna skog och infrastruktur. Tillsammans sysselsätter verksamheterna 110 anställda, varav 30 i Ory AB.

Innovativ design, robusta konstruktioner

Ory har genom åren utvecklats till en framträdande påbyggare och tillverkare av släpfordon.

– Lastbilstillverkare som Volvo och Scania skickar kompletta chassin med tillhörande ritningar och underlag kring önskade konstruktioner. Vi anpassar sedan våra lösningar helt efter kundernas önskemål. Vi står för en trepartslösning mellan oss, återförsäljaren och kunden, upplyser Otto Nyängen.

Det rör sig om synnerligen effektiva och säkra produkter, präglade av innovativ design och robusta konstruktioner. De bygger med marknadens starkaste material vilket garanterar överlägsen prestanda och hållbarhet. Underhållet blir minimalt och livslängden maximal.

– Vi står för en hög servicenivå genom hela affären. Tillsammans med våra kunder skapar vi innovativa lösningar som bidrar

till att underlätta åkarens arbete och forma en säkrare arbetsmiljö, säger Otto Nyängen.

Stor investering

Orys påbyggnationer och släpfordon är försedda med bakåttipp, vilket underlättar tömning av exempelvis spannmål. Med Orys lösningar går det också utmärkt att hantera exempelvis säckar och pallgods på ett smidigt sätt. Företaget står för ett helhetsåtagande med konstruktion, svetsning, montering, blästring och lackering, vilket innebär att kunden erhåller en färdig

transportlösning, klar att köra redan vid leveranstillfället.

– Förra året genomförde vi en stor investering av en ny anläggning för service, lackering och blästring, vilket stärker vår position på eftermarknaden. Vi kan till exempel renovera kundens påbyggnad och släp genom att blästra dem och lackera om dem. Denna investering är ett led i tillväxtresan för både ORY och Translink, avrundar Otto Nyängen.

Intervju: Stefan Carewall

Text: Örjan Persson

Högkvalitativa och hållbara industrihallar

Vad som började med en enkel idé har idag utvecklats till ett företag som är ledande inom sin nisch; Eurohall levererar industrihallar och fastighetslösningar. Man har koll på hela kedjan, vilket gör att man kan säkerställa att industrihallarna byggs med komponenter som både har hög kvalitet och är hållbara. Relationerna man bygger med sina medarbetare, samarbetspartners och kunder bygger på ömsesidig tillit.

Peter Ohlsson har lång erfarenhet av byggoch fastighetsbranschen och har bland annat arbetat utomlands. Hans erfarenheter inspirerade honom så småningom att starta ett företag tillsammans med sin son, David

Ohlsson. Idag har deras företag, Eurohall, utvecklats till en ledande leverantör av industrihallar och fastighetslösningar. De är, så klart, inte ensamma på företaget.

- Med ett dedikerat team av experter

inom bygg- och fastighetsbranschen kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar som möter våra kunders behov och förväntningar, säger Peter.

Kvalitet och hållbarhet

Eurohall har byggt sina framgångar på en passion för bygghandeln och ett öga för att utforska nya lösningar. Företaget strävar efter att alltid kunna erbjuda högkvalitativa produkter till konkurrenskraftiga priser.

- Genom att eliminera mellanhänder och ha direkt kontakt med tillverkarna, kan vi säkerställa att våra produkter uppfyller de högsta av standarder, säger David. Hållbarhet och energieffektivitet är en annan viktig aspekt av verksamhet. Målet är att vare ett föredöme inom branschen när det kommer till miljövänliga alternativ, vilket man uppnår genom att både minimera sin klimatpåverkan och optimera sina processer.

- Genom att handplocka komponenter och använda oss av innovativa material, exempelvis sandwichpaneler med en isolerande

kärna av mineralull eller polyuretan, kan vi garantera hållbarhet och energieffektivitet i våra konstruktioner, säger Peter.

Starka relationer

På Eurohall prioriterar man starka och långvariga relationer med sina medarbetare, samarbetspartners och kunder.

- Våra starka relationer bygger på ömsesidig tillit och förståelse. Detta har resulterat i långvariga samarbeten och återkommande affärer, säger David.

Intervju: Lukas Fernholm

Text: Andreas Ziegler

I framtIden kan hjärt-lungsjukdom vara hIstorIa

Hjärt-lungsjukdom är vår tids största folksjukdom. Men det finns hopp. Just nu pågår livsviktig forskning som kommer att ge människor ett längre och friskare liv. Problemet är att pengarna inte räcker till. För att kunna nå nya genombrott behöver forskningen mer stöd.

I FRAMTIDEN KAN HJÄRT-LUNGSJUKDOM VARA HISTORIA

Forskningen får aldrig ta paus. Bli månadsgivare idag!

www.hjart-lungfonden.se

www.hjart-lungfonden.se

REGION ÖREBRO - ÖREBRO / KUMLA 51
Ory AB • Gällerstavägen 115 • 702 21 Örebro 019-362940 • www.ory.se
Forskningen får aldrig ta paus. Bli månadsgivare idag! I framtIden kan hjärt-lungsjukdom vara hIstorIa Hjärt-lungsjukdom är vår tids största folksjukdom. Men det finns hopp. Just nu pågår livsviktig forskning som kommer att ge människor ett längre och friskare liv. Problemet är att pengarna inte räcker till. För att kunna nå nya genombrott behöver
I framtIden kan
forskningen mer stöd.
Otto Nyängen i lackeringshall.

Det självklara valet för OES-delar

Swedish Lorry Parts började med en enkel idé. Idag har företaget utvecklats till en betydande leverantör av reservdelar till lastbilar, entreprenadmaskiner och marinutrustning från en rad välkända märken, vilket ibland kallas OES-delar. Företaget har ett stort engagemang för miljön, samhället och tillväxt.

Swedish Lorry Parts, som ofta förkortas som SLP, grundades 1991 av Lars Hedlund. Inledningsvis var det ett enmansföretag. Idag har verksamheten

utvecklats till att bli en ledande leverantör av reservdelar till lastbilar, entreprenadmaskiner och marinutrustning.

Denna typ av delar brukar ofta kallas OES, vilket står för Original Equipment Supplier. Detta betyder att man tar fram och köper artiklar som har samma eller högre kvalitet än originaldelarna. I det breda utbudet, som består av cirka 15 000 artiklar, finner man eftermarknadsdelar till välkända märken som Volvo, Scania och Renault.

- Vi strävar efter att erbjuda produkter av högsta kvalitet och betonar samma kvalitet som originaldelar i vårt utbud, säger Stefan Backman, som är platschef i Kumla.

Engagemang

På SLP har man ett stort engagemang för både människor och miljön. Företaget sysselsätter i dagsläget närmare 100 medarbetare. 30 av dessa medarbetare är inhyrda från Samhall, som är kända för att sysselsätta personer från olika bakgrunder och som har olika förutsättningar på arbetsmarknaden.

- De sköter uppgifter som städning och tvättning, men deras huvudsakliga uppgift är att förpacka våra artiklar, säger Stefan.

SLP har utfört åtgärder och ändrat rutiner i sin strävan efter att ha en miljövänlig verksamhet.

- Vi har bytt till LED-belysning,

We make your vehicle last longer!

På Swedish Lorry Parts har vi specialiserat oss på högkvalitativa reservdelar som passar tunga fordon från Volvo och Scania. Vi erbjuder minst samma kvalitet som motsvarande originaldelar men till ett bättre pris och med 3 års garanti!

använder återvinningsbara förpackningar och satsar på solenergi, säger Stefan.

Det självklara valet SLP strävar efter att vara det självklara valet när det kommer till reservdelar för lastbilar, bussar, entreprenadmaskiner och marina fordon. Detta arbete handlar mycket om att både möta och överträffa kundernas förväntningar, vilket man åstadkommer genom att ha ett starkt fokus på service, bland annat genom att erbjuda teknisk support och snabba leveranser; beställningar på under 300 kilo som görs innan klockan 15.00 skickas samma dag.

- Våra satsningar på kvalitet och kundser-

vice har lett till att vi har en stark förtroendebas hos våra kunder och en väldigt låg reklamationsnivå, säger Stefan. Tillväxt är en viktig del av den långsiktiga strategin. Utöver att anställa mer personal, har man planer på att bygga ut sin anläggning i Kumla.

- Vi investerar för att packa kundorder på ett bättre logistiskt och ergonomiskt sätt. Utbyggnaden kommer ge oss möjligheter att utöka verksamheten och erbjuda ännu bättre service, säger Stefan.

REGION ÖREBRO - KUMLA 52
slp.se
Intervju: Lukas Fernholm Text: Andreas Ziegler

En svensk arbetssko av högsta kvalitet

Arbeskos historia sträcker sig 185 år tillbaka i tiden. Idag kombinerar företaget traditionell hantverkskunskap med moderna tillverkningsmetoder för att ta fram skor som är klädsamma, säkra och håller länge.

I första halvan av 1800-talet började skomakaren Anders sälja skor på torget i Örebro. Detta var början på vad som under 1950-talet blev Arbesko, som tillverkar några av de mest populära arbetsskorna på den svenska marknaden.

- Vi ser fram emot att fortsätta vår resa som en ledande kraft inom svensk industri. Genom att behålla vår produktion i Sverige och satsa på innovation och teknologi, strävar vi efter att vara en förebild för en hållbar och konkurrenskraftig framtid, säger Olov Eriksson, som är produktutvecklingschef på Arbesko i Kumla.

Kvalitet

Arbetsskor fyller ett väldigt viktigt syfte, då de skyddar användarens fötter från skador i allt från lager till industrier och på byggarbetsplatser. Därför ställs det väldigt höga krav på skorna. Engagemanget för kvalitet är stort på Arbesko.

- Arbeskos historia har alltid varit präglad av ett åtagande för högsta kvalitet. Vi kombinerar traditionell hantverkskunskap med moderna tillverkningsmetoder,

så att varje sko uppfyller både våra och användarens höga krav, säger Olov.

Skyddsskor certifieras i olika klasser och med olika egenskaper beroende på användningsområdet. Olov berättar lite mer om Arbeskos skor:

- Med material som tål temperaturer från -40 grader upp till 300 grader, står våra skor emot de mest extrema förhållanden.

Vi har som mål att inte bara klara kraven i standarden, vi lägger våra kvalitetskrav

högre än så. Våra användare förväntar sig att våra skor klarar av de mest krävande arbetsmiljöerna.

I utbudet finner man arbetsskor som är speciellt utformade för olika yrkesgrupper, exempelvis i form av A315, som är utformad för personer som arbetar med känslig elektronik, och Oxelösund 650, som är en svetsarkänga som tål extremt höga temperaturer.

Hållbarhet på flera områden

Arbeskos skor ligger i utvecklingens framkant. Detta gäller även materialvalen.

- Vi lägger mycket fokus på att hitta mer hållbara material för våra produkter. Till exempel har vi, i vår senaste serie, för första gången använt en sula med 15 %

återvunnet nitrilgummi. Samtidigt är vår höga kvalitet en del av hållbarhetsarbetet. En sko som håller längre behövs inte bytas ut lika ofta och ger skon en mycket längre livslängd, säger Olov.

Efter cirka 185 år i branschen fortsätter Arbesko vara en skotillverkare som är ett modernt föredöme för hela branschen och fortsätter sitt fokus på att skydda arbetare inom den svenska industrin.

Intervju: Lukas Fernholm Text: Andreas Ziegler

REGION ÖREBRO - KUMLA 53

En ledande kraft inom kemikaliedistribution

Algol Chemicals har en lång historia inom kemikalieindustrin och har utvecklats till en aktör med breda kundsegment och skräddarsydda lösningar. Hållbarhet och säkerhet är viktiga frågor för företaget, som både arbetar med att minska sin miljöpåverkan och med att ta fram miljövänliga produkter. Visionen är att bli förstahandsvalet för hantering och distibution av kemikalier.

Sedan millennieskiftet har man expanderat till flera olika länder, inklusive Norge, Danmark och Sverige. I Sverige har man en anläggning i Kumla, där vi träffar platschefen Johan Molin. Han har arbetat på anläggningen i över elva år, och har tidigare bland annat varit underhållschef. Han tog klivet upp till platschef för ungefär ett år sedan. Han har en djup förståelse för företagets verksamhet och, lika viktigt, värderingarna som styr den dagliga verksamheten.

Algol Chemicals är en del av Algol Group, ett finskt familjeföretag som kan spåra sina rötter till 1894. Idag är företaget en stor aktör inom kemikalieindustrin.

- Expansionen har lett till att Algol Chemicals i Kumla har cementerat sin position som en viktig och pålitlig distributör av kemikalier och relaterade produkter, framför allt ammoniak och ammoniaklösning, säger Johan när vi träffar honom i slutet av mars.

Brett erbjudande

Algol Chemicals verksamhet omfattar sex olika affärssegment, vilket gör företaget till ett mycket mångsidigt sådant som är känt inom branschen. Företaget som helhet ansvarar för cirka 40 000 produktleveranser om året och erbjuder sina tjänster åt mer än 3000 industriföretag i Finland, Skandinavien, Baltikum, Belarus, Ukraina och Indien.

- Vi erbjuder skräddarsydda lösningar inom allt från produktion och distribution till utbildningar inom kemikaliehantering, berättar Johan.

Hållbarhet och säkerhet

Med strikt efterlevnad av ISO-standarder och Seveso-direktiv prioriterar företaget säkerheten för både kunder och medarbetare. Både säkerhet och hållbarhet är viktiga delar av Algol Chemicals kärnverksamhet.

- Visionen för Algol Chemicals är tydlig. Vi vill vara ett förstahandsval samt ligga i framkant när det kommer till hållbarhet och att minska koldioxidutsläppen genom hela produktlivscykeln, säger Johan.

Hela teamet på Algol Chemicals driver denna vision framåt genom att kontinuerligt utveckla nya produkter och processer som minskar företagets miljöpåverkan.

- Vi håller bland annat ett ISCC Pluscertifikat för lagring och distribution, vilket gör oss till det första företaget i Norden med möjlighet att leverera Bio Cirkular och Renewable ammoniak baserat på massbalansmetoden i enlighet

med ISCC plus certifieringssystem, berättar Johan.

Med sin dedikation till säkerhet, hållbarhet och kundnöjdhet ser Algol Chemicals ljust på framtiden och är redo att möta alla kommande utmaningar.

REGION ÖREBRO - KUMLA 54 www.algolchemicals.com Right Chemistry - Always KONTAKTA OSS FÖR ATT FÅ VETA MER OM VÅRA PRODUKTER OCH TJÄNSTER Algol Chemicals AB Ljungströmsvägen 8 | SE-69275 Kumla | +46 10 496 9470 Johan Molin Site Manager - Kvarntorp johan.molin@algol.com | +46 10 496 9477
Intervju: Lukas Fernholm Text: Andreas Ziegler

Ett större sammanhang för Åtvidabergs näringsliv

Näringslivscentrum i Åtvidaberg fungerar som Åtvidabergs kommuns näringslivsenhet. Man arbetar på uppdrag av både kommunen och sina medlemmar. Medlemmarna erbjuds möjligheter att påverka lokala frågor och nätverka både lokalt, regionalt och nationellt, bland annat genom frukostmöten och föreläsningar, men även på näringslivsmässor. Näringslivscentrum är även en av arrangörerna av Åtvidabergsgalan, en årlig fest där både näringsliv och medborgare hyllas.

De flesta kommuner har en näringslivsenhet, som bär ansvaret för att främja näringslivet i kommunen. I Åtvidaberg, som är en liten kommun med drygt 11 000 invånare, har Näringslivscentrum i Åtvidaberg AB har dock länge fyllt samma funktion. Företaget ägs av en ekonomisk förening, vars medlemmar består av företagen i kommunen och Åtvidabergs kommun.

- Vi agerar på uppdrag av både företagen och kommunen och har ansvaret för

näringslivsutvecklingen i kommunen, berättar Mats Appel, som tog över som VD för företaget i mars 2023. Näringslivscentrum är unikt positionerade, vilket resulterar i en dynamik där medlemmarna kan interagera och dra nytta av varandras erfarenheter och kunskap. Genom ett brett spektrum av aktiviteter, exempelvis i form av frukostmöten, luncher och föreläsningar, skapas en plattform för kunskapsutbyte och nätverkande.

Småföretagare

Mats och hans team har lagt mycket

energi på att inkludera enmansföretag och småföretag i verksamheten. Genom arrangemang som afterwork-evenemang har man skapat möjligheter för småföretagare att mötas och utbyta idéer.

- Samarbeten med organisationer som Östsvenska handelskammaren, Nyföretagarcentrum och ALMI stärker centrets nätverk och erbjuder medlemmarna tillgång till finansiella resurser och expertis, säger Mats.

Ett större sammanhang

Tanken med verksamheter som Näringslivscentrum i Åtvidaberg är att sätta

Etablera i Åtvidaberg!

in företag, små som stora, i ett större sammanhang.

- Vi erbjuder våra medlemmar möjligheter att påverka lokala frågor, nätverka lokalt och regionalt, men även att få tillgång till bredare nationella och till och med internationella nätverk. Dessutom kan Näringslivscentrum fungera som en väg in i kommunen för företag, säger Mats.

Mats avslutar intervjun med att berätta om de största möjligheterna man erbjuder när det kommer till att nätverka. Vartannat år håller man en näringslivsmässa, där företag har möjlighet att knyta kontakter medan de visar upp sina produkter och tjänster. En annan bety-

Det ska vara enkelt att starta och driva företag i Åtvidaberg. Vi vill ge dig, ditt företag och dina idéer bästa möjliga förutsättningar för att lyckas. Vår ort har ett bra läge för tillväxt, både för små och stora etableringar. Här finns lediga lokaler för uthyrning och mark redo för nybyggnation. Kontakta oss på Näringslivscentrum om du vill etablera dig, växa och utvecklas i Åtvidaberg!

www.nc-atvidaberg.se info@nc-atvidaberg.se

dande händelse som marknadsför Åtvidaberg som en plats med engagerade och stolta medborgare och företag är Åtvidabergsgalan.

- Det är en årlig fest där både näringslivet och medborgare hyllas, säger Mats. Med en dedikerad ledning och ett aktivt medlemskap är Näringslivscentrum i Åtvidaberg en avgörande kraft för att främja tillväxten och utvecklingen av det lokala näringslivet i Åtvidaberg.

Intervju: Oliver Augustsson Text: Andreas Ziegler

ÅTVIDABERG 55
Mats Appel. Foto: Crelle. Illustration av området Sockertoppen. Foto: Mats Appel. Bild: Privat.

Allt för bilen i Åtvidaberg

Åtvidabergs Bilreparationer AB har länge varit en pålitlig verkstad för Åtvidabergs invånare. Sedan åtta år tillbaka har man varit en Mekonomen-verkstad, vilket har gett företaget snabb tillgång till både reservdelar och den senaste utvecklingen inom branschen. Man är även en Godkänd bilverkstad, den enda i Åtvidaberg. Man kombinerar sin breda kunskap med en hög servicenivå, vilket har resulterat i en lojal kundbas.

Åtvidabergs Bilreparationer AB har funnits sedan 1961. Sedan dess har man varit en pålitlig bilverkstad för traktens invånare. Företaget har genomgått en hel del förändringar det senaste decenniet. 2016 blev man medlem i Mekonomenkedjan. Sedan dess går man under namnet Mekonomen Bilverkstad Åtvidaberg.

- Vi är stolta medlemmar i Mekonomen. Det har gett oss snabb tillgång till reservdelar, men även till ett nätverk av expertis. De hjälper oss också att hålla oss uppdaterade med den senaste utvecklingen inom fordonsindustrin, berättar Christian Karlsson, som är verkstadens ägare sedan 2017.

Christian har en livslång passion för att jobba med bilar och människorna som äger dem. Han läste fordonsteknik på gymnasiet och har idag samlat på sig 25 års erfarenhet av branschen.

Godkänd bilverkstad Mekonomen i Åtvidaberg var en av de första verkstäderna, och idag den enda i Åtvidaberg, som är en Godkänd bilverkstad.

- Det är en ära och ett åtagande som vi tar på största allvar. Det innebär inte bara att vi följer strikta standarder för att säkerställa kvalitet och miljöansvar, utan även att vi ska agera som ett föredöme i branschen, säger Christian. Elektrifieringen är en stor fråga just nu, inte minst för alla företag vars verksamhet kretsar kring fordon. Med en ökad efterfrågan på elbilar, ser Christian och hans medarbetare fram emot framtiden. Mekonomen i Åtvidaberg är redan en Godkänd elbilsverkstad och är redo att möta utmaningar relaterade till dessa fordon.

Kundupplevelsen

Även om Christian alltid har haft ett starkt fokus på att hålla sig uppdaterad

rörande fordonen han arbetar på, vilket blir mer och mer utmanande, kommer kundrelationerna alltid vara den viktigaste aspekten av arbetet.

- Det personliga förhållandet till kunderna är väldigt viktigt. Att kunna förklara arbetet som utförs på deras bilar och att skapa en känsla av förtroende är avgörande, säger Christian. Det professionella bemötandet och den höga kvaliteten man levererar har resulterat i en lojal kundbas, med kunder som återvänder år efter år med sina bilar. - För oss handlar det inte bara om att reparera bilar, utan om att skapa en kundupplevelse som varar långt efter jobbet är gjort, avslutar Christian.

ÅTVIDABERG 56 Mekonomen Huns eberg B ockängsgatan 10, Nässjö Åtvidabergs Bilreparationer AB Fågelsångsvägen 1, 597 53, Åtvidaberg Tel 0120-132 40 atvidaberg@mekonomenbilverkstad.se
Intervju: Oliver Augustsson Text: Andreas Ziegler Njut av en kaffe medans din bil servas eller repareras. Christian Karlsson, VD på Åtvidabergs Bilreparationer AB. Ett bra sortiment av bilvårdsprodukter.

Fint östgötskt hantverk

Nöjds Aluminium & Glas kan spåra sina anor tillbaka till 1968 och har utvecklats en hel del genom åren. Som namnet antyder, sysslar man idag med konstruktioner i både aluminium och glas. Man har ett starkt fokus på att vara en lokal aktör och köper i huvudsak in sitt glas från en producent i Örebro medan aluminiumprodukterna tillverkas från grunden i fabriken i Åtvidaberg. Nöjds Aluminium & Glas hjälper allt från privatpersoner med ett stenskott i bilrutan till fastighetsägare och byggare som vill ha en fasad i aluminium och glas.

Nöjds Aluminium & Glas grundades 1968 och har genomgått många betydande förändringar genom åren. Dessa förändringar har format företagets verksamhet och framgångar. En av de mer betydande förändringarna var när man breddade sin verksamhet med att börja arbeta mer med aluminium. De nuvarande ägarna, Susann och Fredrik Svedjefält, tog över verksamheten 2010. De har drivit igenom en del förändringar. 2014 var ett år då man investerade i en mer modern maskinpark. 2017 flyttade man verksamheten till mer ändamålsenliga lokaler. Den senaste förändringen är den nya logotypen.

- Den nya logotypen markerar en mer enhetlig varumärkesidentitet och är en mer tydlig representation av vårt företags breda verksamhet, säger Fredrik.

För alla behov Nöjds Aluminium & Glas är idag Åtvidabergs enda glasmästeri. Med en kombination av glasmästeri och tillverkning kan man erbjuda ett brett sortiment av produkter. Man tillverkar allt från glasräcken till fasader och dörrpartier.

- Vi har utfört en hel del större byggen i

både Småland och Östergötland, men det man ser i allmänhet är kanske Praktiska Gymnasiet och Matloftet på I-huset i Linköping. Vi är även stolt leverantör av glasgolvet till Idol-scenen, säger Fredrik. Nöjds Aluminium & Glas har en relativt liten personalstyrka på sex medarbetare. Den lilla arbetsstyrkan gör att man kan arbeta flexibelt och ha korta beslutsvägar.

- Vi kan erbjuda snabba och skräddarsydda lösningar åt våra kunder och anpassa oss efter olika behov, säger Fredrik.

Nöjds Aluminium & Glas har ett starkt fokus på kvalitet och servar alla typer av kunder, allt från privatpersoner till företag.

- Oavsett om man behöver laga eller byta bilrutan, vill ha inredningsglas, vill bygga ett uterum till sitt bostadshus eller bygga en stor fasad i aluminium och glas, kan vi leverera högkvalitativa lösningar, säger Fredrik.

Lokal aktör

Nöjds Aluminium & Glas har ett starkt

fokus på att vara en lokal aktör. Man samarbetar exempelvis med billackerare och bilmekaniker i området när det gäller bilglas och kommunen, fastighetsägare och olika byggföretag när det gäller planglas och aluminiumsystem. Man använder inga prefabricerade produkter; allt tillverkas utifrån de behov och specifikationer som har angetts av kunden.

- Alla aluminiumprodukter tillverkas här i fabriken i Åtvidaberg. Vi köper in aluminiumprofiler från vår systemleverantör Sapa i Vetlanda som vi sedan bearbetar och skapar produkter av, berättar Fredrik.

När vi besöker Nöjds Aluminium & Glas noterar vi att företaget vann pris för Årets företagare 2014, vilket är en bekräftelse på verksamhetens hårda arbete och nytänkande. Susann och Fredrik är dock inte skrytsamma utan understryker att deras mål alltid har varit att detsamma, att leverera högkvalitativa produkter och hålla en hög servicenivå gentemot sina kunder. Eventuella pris är mer som en fjäder i hatten.

Intervju: Oliver

ÅTVIDABERG 57
Augustsson Text: Andreas Ziegler Kv. Agraffen, Sveagatan Linköping. IMA, Köpetorp Linköping. Kim förser CNC fräsen med profiler. Blackbox, Hackefors Linköping.

Bredden är styrkan i Örjans elfirma

I Östergötland har Örjan Nilsson blivit en välkänd figur i den regionala elbranschen. Han driver den egna firman Elinstallationer Örjan Nilsson AB, ett företag som började i liten skala, men som med tiden har vuxit till en verksamhet med 22 anställda och en imponerande portfölj av projekt som sträcker sig från privatpersoners eluttag till avancerade styrsystem i industriella miljöer.

Örjan Nilsson startade sin egen elfirma 2007. Vi träffar honom på företagets kontor i Åtvidaberg där han genast framhåller kollegan och säljaren Kristoffer Rudin som han anser är en nyckelperson i företagets utveckling. Kristoffer, som anslöt till firman som elektriker några år efter att företaget grundats, visade tidigt en önskan om att utveckla verksamheten och har sedan dess spelat en viktig roll i arbetet med att driva företagets tillväxt och diversifiering. En av Elinstallationers framgångsfaktorer är dess förmåga att erbjuda helhetslösningar.

– Vi vågar tänka utanför boxen, vilket har bidragit till vår bredd och att vi idag

kan hantera allt från enkla elinstallationer i bostäder till stora styrsystem och komplexa solcellsanläggningar samt energilagringsprojekt. Genom att vi aktivt arbetar med alla delar, inklusive montage, planering och försäljning, har vi byggt en hög grad av yrkeskompetens, vilket i sin tur har lett till många nöjda kunder, säger Örjan Nilsson.

I framkant

I Elinstallationer Örjan Nilsson har hållbarhet och teknisk innovation alltid utgjort viktiga aspekter av verksamheten.

I företaget strävar de efter att ligga i framkant när det gäller skräddarsydda lösningar för solenergi, laddningsinfra-

struktur för elbilar och energilagring. Kristoffer Rudin är en nyckelperson i detta arbete då han tar ansvar för allt från försäljning till driftsättning av sol- och lagringssystem.

– Vi ser att det finns en växande marknad inom ellagring. Idag kan man sälja sin lagrade energi till Svenska Kraftnät och få en bra ersättning. Det kan bidra till att man som kund snabbt får tillbaka sin investering i anläggningen, påpekar Örjan Nilsson.

Investerar i personalen Samarbeten med lokala byggfirmor har bidragit till att stärka företagets närvaro och leveransförmåga på marknaden.

Örjan Nilsson, som är auktoriserad elinstallatör och registrerad hos Elsäkerhetsverket, ser till att företaget håller sig i

framkant även när det gäller branschstandarder och lagkrav. För Örjan och hans medarbetare är det också viktigt att upprätthålla en familjär och personlig atmosfär i företaget, samtidigt som de strävar efter att vara branschledande.

– Genom att fortsätta att investera i våra medarbetares kompetens och lyssna på kundernas behov och önskemål ska vi bygga vidare mot fortsatt tillväxt och framgång. Vi har idag en stark närvaro från Linköping i norr till Västervik i söder där många ser oss som en pålitlig partner för alla elbehov. Vi ska fortsätta ligga steget före konkurrenterna och anpassa vårt koncept efter vad marknaden efterfrågar, avrundar Örjan Nilsson.

Intervju:

ÅTVIDABERG 58 info@elinstallationer.net Tel: 0120-149 49 www.elinstallationer.net
Oliver Augustsson Text: Örjan Persson Örjan Nilsson och Kristoffer Rudin.

Teknik och hantverk förenas

i bred allbilverkstad

Elbilarna blir allt fler men det är trots allt bilar med förbränningsmotorer som dominerar i samhället. Verkstäder med kompetens att serva och reparera dem minskar i antal men i Becha Bil & Maskin i Åtvidaberg ser de att behovet kommer att bestå. Vi talar med andra ord om en riktig allbilverkstad med kunskap och kompetens att ta sig fordon av alla märken och årsmodeller.

I Åtvidaberg är Becha Bil & Maskin en sedan länge välkänd aktör. Krister Asklöf, far till nuvarande VD:n Andreas Asklöf, startade företaget som enskild firma 1995. Med en gedigen bakgrund som bilmekaniker erbjöd han initialt traditionella mekanikertjänster samt reparationer av gräsklippare.

– Det var långa arbetsdagar och många mil längs vägarna, men med tiden lyckades han bygga en riktigt stark verksamhet, berättar Andreas som följt i sin fars fotspår.

Trots tidiga drömmar om att bli bandyspelare valde han att utbilda sig på

fordonsprogrammet. Efter åtta år i en annan verkstad bestämde han sig för att driva familjeföretaget.

Genuin mekanisk expertis

Genom åren har Becha Bil & Maskin breddat verksamheten betydligt. Idag företräder de ett brett tjänsteutbud, inklusive däckhotell, reparationer, plåtarbeten och specialiserade lackeringsarbeten. För tre år sedan utvidgades lokalerna vilket möjliggjorde ännu högre kapacitet för deras växande kundbas.

– Trots att vi erbjuder många tjänster försöker vi snarare komplettera andra aktörers verksamheter än att konkurrera med dem. Nyligen tog vi över serviceoch försäljningsavtalet för Husqvarnaverktyg från en annan aktör på orten, vilket breddade vårt koncept ytterligare, upplyser Andreas Asklöf.

En tydlig konkurrensfördel i Becha Bil & Maskin är dess djupa tekniska kunskap och förmåga att hantera en mängd olika fordon. I en tid då många förlitar sig på felkodsläsning från datorer betonar Andreas vikten av genuin mekanisk expertis.

– Vi kommer alltid att kunna erbjuda service och reparationer på fordon med traditionella förbränningsmotorer. Visst kan även elbilsägarna behöva hjälp, men vi måste också kunna erbjuda detta till de med äldre bilar och motorer. Omställningen till elektrifiering kommer att ta lång tid och det är viktigt att en verkstad som vår finns kvar, med rätt kunskap och inställning, så att kunder inte ska behöva

skrota fordon med förbränningsmotorer, påpekar Andreas Asklöf.

Alla märken och modeller

Becha Bil är en auktoriserad SAABverkstad med tillgång till originaldelar. Andreas är dock noga med att påpeka att de i verkstaden tar sig an fordon av alla märken och årsmodeller.

– Vi vill stå för helhetstjänster för allt från

personbilar till trädgårdsmaskiner, samtidigt som vi erbjuder både jourtjänster och försäljning av tillbehör. Här förenar vi traditionell hantverksskicklighet med modern teknik, på så sätt ska vi även framöver vara invånarnas förstahandsval när de behöver hjälp med allt som rullar, avrundar Andreas Asklöf.

ÅTVIDABERG 59
Intervju: Oliver Augustsson Text: Örjan Persson

En trygg mötesplats för ungdomar

Kyrkan är en plats för högtider och gudstjänster, men även en mötesplats för personer av alla åldrar. I den lilla kommunen Valdemarsvik fyller kyrkan en särskilt viktig funktion för traktens ungdomar, som erbjuds både gemenskap och trygghet i det rika ungdomsprogrammet, som kyrkan satsar mycket resurser på.

Kristendomen har en central plats i Sveriges historia. Det finns många kyrkor som har funnits lika länge som städerna de ligger i. Valdemarsviks kyrka är rätt ung i sammanhanget, och byggdes och invigdes först 1877. Byggnaden har hållits i gott skick sedan dess; de senaste renovationerna ägde rum 2008. I september förra året fick kyrkan en ny kyrkoherde i form av Björn Roxström. Som alla goda kyrkoherdar ser han kyrkan som en samlingsplats för alla invånare i kommunen.

- Jag har jobbat en del med att fördjupa samarbetet med kommunen och det lokala föreningslivet, säger Björn när vi träffar honom i slutet av mars.

För de äldsta

Valdemarsvik har en befolkning som till stor del består av äldre människor. Kyrkan

har blivit en naturlig plats för äldre människor att träffas och umgås.

- Kyrkan är inte bara en plats för gudstjänster och andliga ärenden, utan en levande mötesplats som omfamnar hela samhället och som strävar efter att skapa sammanhang och gemenskap för dess invånare, säger Björn.

Ungdomsverksamhet

Kyrkan i Valdemarsvik har kommit att bli särskilt viktig för traktens ungdomar. Björn berättar att detta inte bara handlar om ungdomar som ska konfirmera sig, utan även som en trygg mötesplats; för samhällets mest utsatta ungdomar kan kyrkan vara en de sista säkra fristäderna som finns.

- Ungdomsgruppen är en av våra mest aktiva grupper här i kyrkan, där även representanter från polisen och socialtjänsten deltar. Genom konfirmationer och ungdomsverksamheten skapar kyrkan en stabil närvaro under uppväxten. Detta

uppskattas av både ungdomarna och deras föräldrar, särskilt då det inte finns många andra alternativ för ungdomsaktiviteter i området, berättar Björn.

Konfirmationsarbetet är en fortsatt central del av kyrkans verksamhet i Valdemarsvik.

Intervju: Nikos Theodoridis

Text: Andreas Ziegler

Detta arbete engagerar många unga ledare. Då ledarskap alltid har varit viktigt för kyrkan, erbjuder man dessa individer möjligheter att utbilda sig och fortsätta arbetet med att stödja och ge vägledning åt de yngre medlemmarna i församlingen.

En lokal kommunikationsleverantör av bredband

Vökby Bredband är en lokal kommunikationsleverantör i de västra delarna av Östergötland. Lite förenklat kan man säga att de erbjuder bredbandsanslutningar åt folket och fungerar som en mellanhand mellan tjänsteleverantörerna och användarna. Vökby Bredband är ett kommunalägt företag, som vill göra det enkelt för kunderna att både ansluta till nätverket och få service om något skulle krångla.

I de västra delarna av Östergötland finner man kommunerna Ydre, Boxholm, Vadstena och Ödeshög. Detta är Vökby Bredbands upptagningsområde. Det kommunalt ägda företaget erbjuder bredbandsanslutningar åt områdets invånare. - Idag har Vökby Bredband 6 400 kunder anslutna i regionen, en imponerande siffra som fortsätter växa. Bredbandsverksamheten har blivit alltmer erkänd av kommunerna som en central del av infrastrukturen. Med fokus på att leverera ”robust” fiber – en standard som alla kan lita på – har vi genomfört omfattande uppgraderingar och utbyggnader för att möta den ökande efterfrågan, säger Sven Petersson, som är VD på Vökby Bredband.

Sven är en veteran inom elnätsbranschen och har över två decenniers erfarenhet av att navigera i den digitala världen. Han sadlade om och gick in i bredbandsbranschen i samband med att Utsikt Bredband gick in som delägare 2021 och tog då över rollen som VD på Vökby Bredband.

- Att vara VD för ett mindre företag som Vökby är något som är både utmanande och givande. Kraven på att vara mångsidig och ha en djup förståelse för hela verksamheten är höga, men det är också det som gör arbetet så stimulerande, säger Sven.

Valmöjligheter för kunderna Fram till för några år sedan var Vökby Bredband både en kommunikationsleverantör och en tjänsteleverantör. Numera är man endast en kommunikationsleverantör, vilket kan ses som en sorts mellanhand mellan kunderna och tjänsteleverantörerna. Detta öppnar upp en rad olika möjligheter för kunderna.

- Det är inte alla kunder som är medvetna om att de har full frihet att välja vilken tjänsteleverantör de själva vill ha i vårt öppna nät. Det finns massor av alternativ, säger Sven.

Vökby Bredbands kunder består av allt från privatpersoner till företag. En av de vanligaste frågorna man får på Vökby Bredband är varför man bör hålla kontakten med sin

tjänsteleverantör, istället för att prata med Vökby Bredband direkt om några problem uppstår.

- Det är oftast tjänsteleverantörens utrustning som kan ställa till det, vilket gör det viktigt att ha en direkt linje till dem vid eventuella problem, berättar Sven. Med det sagt, fortsätter Sven att berätta att Vökby Bredband alltid finns där för sina kunder när det behövs; företagskulturen genomsyras av ett starkt fokus på service och kvalitet.

- Varje anställd är fast besluten att göra sitt yttersta för att ta hand om våra kunder, säger Sven.

Enkel anslutning

Ett fungerande bredband, och därmed uppkopplingen till internet, har blivit minst lika viktigt som en fungerande telefon för många människor och verksamheter. Därför vill Vökby Bredband göra det så enkelt som möjligt att ansluta sig till nätverket.

- Det finns flera alternativ. Med ett redan etablerat nätverk kan kunder enkelt efteransluta sig genom att fylla i en intresseanmälan, antingen genom sin kommun eller direkt genom Vökby. För de områden där fiber ännu inte finns, är processen lika enkel; genom en intresseanmälan kan Vökby inleda en dialog för att maximera anslutningsmöjligheterna, berättar Sven.

Intervju: Oliver Augustsson

Text: Andreas Ziegler

VALDEMARSVIK / BOXHOLM 60 Ett tydligt centrum med barmhärtiga kanter svenskakyrkan.se/valdemarsvikringarum 0142-680680 | www.vokby.se
Björn Larsson. Administratör Ida Bruhn. VD Sven Petersson.

Gemenskap och tillväxt i Boxholms kommun

Boxholm är en liten kommun, där tillverkningsindustrin fyller en viktig funktion gällande kommunens potential rörande tillväxt. I en kommun med endast 5 500 invånare är gemenskapen den största styrkan, både när det kommer till näringslivet och kommunikationen mellan kommunen och invånarna.

Boxholms kommun är från början en traditionell bruksort. Faktum är att kommunen byggdes kring Boxholms bruk, som grundades 1794. Så trots att Boxholms kommun endast har funnits sedan 1971, är det en kommun med djupa rötter och en lång historia. Bruksorter står och faller ofta med sina stora aktörer, men Boxholms kommun har klarat sig genom flera kriser, inklusive stålkrisen i början av 1980-talet, som resulterade i att flera bruk på orten lades

ner. Befolkningstrenden var negativ fram till mitten på 2010-talet, men har därefter vänt. Nya industrier har tagit de gamlas plats, vilket bland annat reflekteras av att 37 % av befolkningen är sysselsatt inom tillverkningsindustrin idag. - Boxholm är en gemytlig kommun med en stark framåtanda. Ortens strategiska läge, i närheten av tillväxtorten Mjölby och E4:an och tågförbindelser, utmärker kommunen som en bra ort att bo och verka i, säger Claes Sjökvist, som är kommunstyrelsens ordförande i Boxholms kommun.

Musik och engagemang

Som många andra drivna politiker, har Claes en bakgrund som genomsyras av engagemang. Efter en tid som lärare på musik- och kulturskolan tog han steget in i politiken, driven av sitt engagemang för lokalsamhället. Som lärare lär man känna sina elever under flera år. Detta skapar en förståelse för varje elevs behov och potential. Denna typ av förhållningssätt har

man nytta av i en kommun som endast har 5 500 invånare.

- Med ett stadigt fokus på närhet och trygghet, strävar vi efter att främja till-

Claes Sjökvist.

växt och gemenskap. Den nära relationen mellan invånarna och beslutsvägarna utmärker Boxholms kommun, säger Claes.

Musiken har alltid varit en central del av Claes liv. Från sina tidiga dagar på estetiska linjen på gymnasiet till att arbeta på musikskolor i både Sverige och utomlands, har musiken alltid varit hans andrum. Gemenskap är en viktig del av musik, då det oftast är något man skapar tillsammans. Det är kanske därför ingen större överraskning att Claes ser föreningslivet och musikens roll i kommunen som en viktig del av dess identitet.

Tillväxt

I Boxholms kommun blickar man framåt med en önskan om att främja tillväxt i tätorten.

- Vi strävar efter att ge alla invånare möjligheter att växa och utvecklas. I det lilla samhället, där alla känner alla, är det viktigt att skapa en plats där gemenskap och tillväxt går hand i hand. Det är viktigt att lyssna på invånarnas behov och skapa en plats där alla kan hitta sin plats i livet, avslutar Claes.

Intervju: Oliver

Text: Andreas

BOXHOLM 61 Boxholm - Ligger bra till! boxholm.se
Augustsson Ziegler

Experter på broar sedan 1999

El-Bro Tekniks historia präglas av engagemang och en ständig vilja att utvecklas. Detta har lett till större och större projekt och framgångar. Med en önskan om att utöka verksamheten ytterligare och fokusera mer på drift och underhåll av broar, letar man ständigt efter nya talanger med kunskap inom el och en förmåga att lösa problem och samarbeta effektivt.

Krister Augustsson hade redan lång erfarenhet av brokonstruktioner och tillhörande underhållstjänster när han, tillsammans med en kompanjon, grundade El-Bro Teknik AB 1999.

- Företaget föddes ur en djup erfarenhet och en gemensam vision, berättar Krister, när vi träffar honom i mitten av april. Företagets historia är präglad av engagemang och en ständig vilja att utvecklas. Till en början utgick man från blygsamma lokaler i Linköping. De kommande åren växte företaget, vilket ledde till att man etablerade sig i Mjölby. Företagets goda rykte och kapacitet bar dem längre än de kunde föreställa sig. Ett av de mest imponerande projekten på meritlistan är en järnvägsbro i Södertälje. Det var ett

stort projekt. Trots att man hade erfarenheten och kompetensen som krävdes för projektet, tvekade man lite inför att åta sig det, men till slut tackade man ja.

- Projektet sträckte sig över flera år. Vi jobbade på det mellan 2007 och 2011, berättar Krister. Projektet resulterade i att man växte ytterligare och flyttade igen, den här

Experter på broar

På El-Bro Teknik har man bred kompetens inom brokonstruktioner och har specialiserat sig på öppningsbara broar, automation och programmering. - Vår specialitet ligger i leverans och

montering av utrustning för öppningsbara broar, ett arbete som kräver precision och teknisk expertis, då broarna ska kunna hantera både tåg- och biltrafik, säger Krister. Sedan de byggde järnvägsbron i Södertälje har El-Bro Teknik arbetat på flera stora projekt. När vi pratar med Krister i mitten av april, berättar han att man just

nu bland annat arbetar på tre pågående projekt i Stockholm och ett större projekt i Härnösand, som beräknas vara färdigställt i juni 2026.

Nya talanger sökes Krister berättar att han drivs av nyfikenhet och en ständig vilja att lära sig nya saker om sin bransch. Han delar detta engagemang med sina medarbetare.

- Det är denna drivkraft som lett oss till våra framgångar och som fortsätter att forma vår framtid, säger Krister. Utöver att leverera och montera broar, sysslar El-Bro Teknik även mycket med underhåll av broar. Man sköter bland annat underhållet av nio broar längs Göta kanal åt Trafikverket.

- Det är ett arbete som kräver noggrannhet och en dedikation till kvalitet och säkerhet, säger Krister. Med en önskan om att utöka verksamheten och att fokusera mer på drift och underhåll, letar E-Bro Teknik ständigt efter nya talanger.

- Vi söker personer som har kompetens inom el och som har en förmåga att lösa problem och samarbeta effektivt, säger Krister.

BOXHOLM 62
gången till större lokaler i Boxholm, där de huserar än idag. Intervju: Oliver Augustsson Text: Andreas Ziegler

Kinda kommun satsar på framtiden

Med en stark förankring i skogsindustrin och ett välinvesterat jordbruk och en blomstrande byggindustri har Kinda kommun en stark tro på framtiden. Därför har man, trots den rådande lågkonjunkturen, valt att investera i vård, omsorg och utbildning; ett välmående samhälle lockar både nya invånare och nya företag.

inom försvaret och varit styrelsemedlem och ordförande i Södra, Sveriges största skogsägarförening. Hans erfarenheter har gett honom en unik inblick i både strategisk planering och näringslivets behov.

Ett blomstrande näringsliv

Kinda kommun har kunnat hålla sin industriella verksamhet levande, mycket tack vare skogsindustrins ihållande närvaro. Kommunen präglas av en stark entreprenörsanda, vilket bland annat reflekteras av ett välinvesterat jordbruk och en blomstrande byggindustri.

Kinda kommun är en liten kommun med knappt 10 000 invånare. Med sina böljande skogar, som täcker 80 % av kommunens yta, har man en djup förankring i skogsindustrin. Den lokala gemenskapen i kommunen genomsyras av en önskan att gynna det lokala näringslivet. - Det finns en positiv atmosfär här. Företagande uppmuntras och lyckade exempel inspirerar andra, säger Christer Segéersten, som är kommunstyrelsens ordförande i Kinda kommun. Christer har en mångfacetterad bakgrund som har präglat hans syn på samhällsutveckling. Han har bland annat arbetat

- Vi är väldigt stolta över vårt varierande näringsliv. Vi har en del stora företag här, men även många småföretag med 1–2 anställda, varav många har blomstrat, säger Christer.

Christer betonar vikten av att stärka kontakterna mellan näringslivet och kommunal verksamhet för att säkerställa kommunens framtid.

- Vi på kommunen ser det som et prioritet att snabbt agera vid eventuella problem, säger Christer.

En attraktiv plats att bo på Trots dagens utmaningar, med allt högre omkostnader och svårigheter med att

rekrytera rätt kompetens och möta ökade pensionskostnader, väljer Kinda kommun att satsa på vård, omsorg och utbildning. Man har bland annat investerat i en ny förskola och en ny räddningsstation och kommer även driva flera detaljplaner i Rimforsa, en av kommunens tillväxtorter. Detta är delar av framtidssatsningen man gör i kommunen. Med en välfungerande barnomsorg och skola, och en stark förenings- och idrottsverksamhet, är kommunen en attraktiv plats att leva och bo i.

- Det är fantastiskt här i kommunen, säger Christer och pekar ut mot den vackra naturen och möjligheten till frihet som präglar vardagen för invånarna i Kinda kommun.

Intervju: Oliver Augustsson Text: Andreas Ziegler

KINDA 63 50år A different Kinda life www.kinda.se
Foto: Jonas Lundgren, Komplus. Kommunstyrelsens ordförande, Christer Segerstéen. Solnedgång över Järnlunden i Kinda.

En kyrka i samklang med sin tid

Synen på kyrkan förändras. Det anser åtminstone Peter Lundborg, tillförordnad kyrkoherde i Kinda, som upplever ett växande intresse för människan och existentiella frågor. Samtidigt utgör Svenska kyrkan ett tydligt stöd i människors vardag, en garant för kontinuitet, trygghet och förtroende, och är således en viktig del av det lokala samhället.

I de södra delarna av Östergötland ligger orten Kisa, vacker belägen i Kinda kommun. Här finns en hängiven församling ledd av tillförordnade kyrkoherden Peter Lundborg, med en karriär inom kyrkan som sträcker sig 47 år bakåt i tiden. För Peter och hans kollegor är församlingsverksamheten kärnan i allt de gör. Från barn- och ungdomsverksamhet till morgonmässor varje onsdag strävar de efter att erbjuda en stabil och stödjande närvaro för människorna i Kinda.

– Vi har ett starkt förtroende från samhället och en tydlig tradition av att vara en garant för kontinuitet, trygghet och förtroende. Det gör kyrkan till en viktig del av det lokala samhället, säger Peter Lundborg.

Under sin tid inom kyrkan har han bevittnat en förändring i hur människor ser på densamma.

– Från att tidigare ha betraktats som en myndighet eller överhet är dagens

allmänna syn på kyrkan mer präglad av intresse för människan och existentiella frågor. Det är en förändring som jag tycker gör arbetet både roligare och mer intressant jämfört med för några decennier sedan.

Förskoleverksamhet

I sin roll som kyrkoherde har Peter ansvar för flera viktiga delar av församlingens verksamhet. Med fem stora kyrkogårdar under sin jurisdiktion och en omfattande förskoleverksamhet med 59 barn spelar kyrkan en betydande roll i det lokala samhället. Förskolan, som styrs av läroplanen men ändå finner sin plats inom församlingen, erbjuder inte bara pedagogiskt stöd utan även en plats för regelbunden gudstjänst och en stark gemenskap för både barn och föräldrar.

Svenska kyrkans begravningsbyrå utgör å sin sida en central del av stödet till människor i sorg. Genom samverkan med andra begravningsbyråer erbjuds en trygg och respektfull hantering av begravningar, vilket är av stor betydelse för både församlingen och det omgivande samhället.

– Vår tanke är inte att konkurrera med andra begravningsbyråer på orten, utan i stället komplettera dem och erbjuda vårt alternativ, förklarar Peter Lundborg.

Kyrkans kök

Han lyfter sedan fram en något oväntad men desto mer uppskattad del av försam-

lingens verksamhet: Kyrkans kök. Här tillagas mat till förskolan men även till företag och privatpersoner som efterfrågar catering och servering.

– En av våra mest populära initiativ är de årliga julborden som vi dukar upp i den vackra församlingssalen. Många av ortens företag väljer att förlägga sina julbord här, vilket brukar vara mycket uppskattat bland både ledning och medarbetare. I den mån vi har möjlighet tillhandahåller vi även matlådor till ett förmånligt pris

till kommunens äldre, vilket också är mycket uppskattat. Köket är en viktig och central del av församlingens service och gemenskap, poängterar Peter Lundborg. Han poängterar dock avslutningsvis att det inte bara är praktiska tjänster som kyrkan erbjuder. Med sina vackra kyrkobyggnader och en mängd kulturskatter spridda över socknarna i Kinda representerar församlingen en levande del av det lokala kulturlivet.

– Genom en stark närvaro på landsbygden och en decentraliserad struktur strävar vi hela tiden efter att behålla vår relevans och betydelse i en tid där många andra institutioner avfolkas. Det är en utmaning men ett viktigt arbete som är både roligt och engagerande, avrundar Peter Lundborg.

Kyrkans Begravningsbyrå kvalitet ~ omtanke ~ lyhördhet

Vi hjälper dig hela vägen, steg för steg Telefon 0494-123 45 ~ kyrkansbegravningsbyra.se

Kyrkans Kök - Catering & Lokaler i Kisa

Minnesstunder Bröllopsmiddag Dopkaffe Födelsedagsfest

Musikevent Egen marknad Konferens Företagsevent

0703-00 24 53 0494-29 04 41 kinda.pastorat@svenskakyrkan.se

KINDA 64
Intervju: Oliver Augustsson Text: Örjan Persson

Passionen präglar Daniels målerifirma

Enstaka väggar i ett rum eller hela fasader – för Frank Johnssons Måleri är inget uppdrag vare sig för litet eller för stort. Den välrenommerade målerifirman företräder både bredd och erfarenhet, och anlitas flitigt i samband med både renovering och nybyggnation.

I en bransch där snabbföränderliga trender och flyktiga marknader är vardag står Frank Johnssons Måleri stadigt som

en trygg förespråkare av kvalitet och pålitlighet. Daniel Gustafsson är VD för företaget som jobbar med både in- och utvändigt måleri i såväl små som stora projekt.

– Oavsett om det handlar om att måla en ny stor byggnad i Linköping eller måla om ett mindre rum i Vimmerby kan våra kunder lita på att vi utför jobbet med både noggrannhet och engagemang. En nyckel till våra framgångar är vår förmåga att anpassa oss efter marknadens behov och att aldrig tumma på kvaliteten, framhåller Daniel Gustavsson och tillägger att

Frank Johnssons Måleris breda koncept även innefattar tjänster som sprutlackering av köksluckor men även möbler, golvslipning och glasmästeri.

– Vi står för en komplett helhetslösning, inte minst i samband med renovering och nybyggnation, påpekar Daniel.

Framhåller medarbetarna

Daniel anser att en stor anledning till att Frank Johnssons Måleri sticker ut i branschen är hans medarbetare.

– Utan deras engagemang och hängivenhet skulle företaget inte vara vad det är idag. Jag ser dem inte bara som mina anställda, utan snarare som en del av familjen. Genom att investera i vår personal och skapa en arbetsmiljö där människor trivs och känner sig uppskattade har vi kunnat forma en stark och lojal arbetsstyrka som inte bara gör utmärkta arbetsinsatser, utan också har en bra och nära dialog med kunderna, säger Daniel Gustavsson.

Han berättar att han förra året erhöll utmärkelsen Årets Företagare i Ydre/ Kinda, ett pris som han gärna delar tillsammans med sina medarbetare. Han

tänker inte minst på den tuffa tiden i samband med pandemin.

– Det var en utmaning inte bara för oss utan för hela branschen. Vi höll ut och hanterade motgångarna på ett bra sätt, det har vi stor nytta av idag, konstaterar Daniel.

Förverkligar visioner

Daniel Gustavsson påbörjade sin karriär i faderns målerifirma redan vid blott tolv års ålder. Trots hans tidiga kontakt med branschen var det först efter att ha provat på en del andra yrken som han insåg sin passion för måleriet. Efter att ha utbildat sig till trätekniker återvände han till sina

rötter med en fullständig måleriutbildning och gesällbrev i bagaget. Sedan lång tid tillbaka är han en hängiven del av Frank Johnssons Måleri. Från lärling till VD har han sett företaget växa och utvecklas, alltid med fokus på att leverera det bästa för varje kund.

– För mig handlar måleriet inte bara om att färga väggar, utan om att skapa liv och karaktär i varje rum, att göra kundernas visioner till verklighet. Det är det jag brinner för och som gör det här yrket så roligt och givande, avrundar Daniel Gustavsson.

Intervju: Oliver Augustsson Text: Örjan Persson

Bredd och kunnande i komplett däckpartner

Att nya däck kan vara en både billig och effektiv livförsäkring är de sedan länge införstådda med i Däckservice i Kinda AB. Den välrenommerade däckverkstaden, som ingår i den rikstäckande Däckteamkedjan, både säljer och byter däck och fälgar till allt från personbilar och motorcyklar till traktorer och entreprenadfordon. Här finns också en komplett verkstad som gör att företaget kan stå för helhetslösningar.

Däckservice i Kinda startades i Kisa 1979. Idag utgår verksamheten från Vimmerbyvägen i Kinda där verkstadsansvarige Marcus Fröjd har drivit företaget sedan 2013 tillsammans med sin familj. Marcus berättar att företaget ingår i den välkända kedjan Däckteam, och att han själv har varit branschen trogen ända sedan han tog examen på det fordonstekniska programmet på gymnasiet.

– Vi har byggt en välrenommerad verksamhet dit både privatpersoner och företag vänder sig för att få hjälp. Genom åren

har vi inte bara vuxit i omfång utan också kunna bredda vårt koncept. Idag erbjuder vi inte vara däckservice utan en helhetslösning för fordonsservice tack vare vår Mecaanslutna verkstad, upplyser Marcus Fröjd.

Helhetslösningar

I Däckservice i Kinda jobbar de med utgångspunkten att nya däck är en effektiv livförsäkring. De säljer och byter däck och fälgar till allt från personbilar och motorcyklar till lastbilar, bussar, traktorer, industri- och entreprenadfordon. Här finns med andra ord såväl små hjul till en skottkärra

som stora traktordäck. Anläggningen på Vimmerbyvägen rymmer kontor, verkstad, tvätthall och däckhotell. På det sistnämnda finns plats för förvaring av däck till 700 fordon. Marcus berättar att de för två år sedan startade den Meca-anslutna bilverkstaden i direkt anslutning till deras lokaler. – I samband med däckskifte upptäcker vi ofta fel på bromsar och hjullager. I stället för att kunden själv ska behöva leta upp en verkstad och boka in en tid kan vi erbjuda att åtgärda problemen på direkten. Omvänt kan vi också upptäcka brister på däcken i samband med verkstadsbesök och kan i dessa fall avhjälpa även dessa i vår däckverkstad, informerar Marcus Fröjd.

Tydligt kundfokus

Genom åren har Däckservice i Kinda byggt upp ett omfattande lager, vilket gör att man alltid kan hitta passande däck efter var och en av sina kunders behov. Härutöver köper Marcus in större partier för att kunna tillmötesgå det växande behovet. Han lyfter också fram företagets tydliga kundfokus och understryker vikten av att varje kund får möjlighet att prata direkt med mekanikerna. Den person-

liga kontakten och förtroendet som detta bygger upp är en av de grundstenar som företaget vilar på.

– Vi strävar inte efter att vara billigast, bara att vara bäst. Det har byggt en stark och lojal kundbas bland både privatpersoner och företag, säger Marcus som i sammanhanget gärna framhåller den fem man starka personalstyrkan, varav två av de anställda har mer än 30 års erfarenhet av branschen.

I Däckservice i Kinda lägger de också stor vikt vid en god arbetsmiljö. Genom att till exempel inte lyfta bilarna för högt minskar de risken för belastningsskador, och med

Telefon: 0494-109 90 dackservicekinda.se

Vimmerbyvägen 6B, 590 39 KISA E-post: info@dackservicekinda.se

specialanpassade hissanordningar för de större däcken främjar de både effektivitet och ergonomi.

Verksamheten har under årens gång vuxit succesivt, men Marcus betonar att han aldrig har haft ambitionen att företaget ska växa snabbt. I stället har fokus legat på kvalitet, kunskap och ett gott bemötande.

– Framöver hoppas vi kunna vara ännu mer tillgängliga och flexibla, bland annat genom att vara mer mobila och erbjuda service direkt på plats hos kunden, avrundar Marcus Fröjd.

Intervju: Oliver Augustsson

Text: Örjan Persson

KINDA 65
info@fjsmaleri.se
ÖPPET VARDAGAR 07.00-17.00 i Kinda DÄCKSERVICE DÄCKSERVICE
Daniel och hans kollegor utförde allt invändigt måleri på Kisa Brandstation. Innan påbörjad tapetsering. Efter slutförd tapetsering.

Stolta traditioner i 114-årig byggare

Med en historia som sträcker sig 114 år tillbaka i tiden är Jens-Åke Andersson Bygg ett sedan länge välkänt bolag i den svenska byggbranschen. Bolaget, som var första byggföretag i Sverige att miljöcertifiera verksamheten enligt ISOstandarden, jobbar med samma stora hängivenhet och fokus på noggrannhet, vare sig det gäller att sätta lister eller bygga industrihallar.

– För oss är alla jobb lika viktiga, stora som små, säger Markus Härnström som leder verksamheten tillsammans med systern Anneli.

Markus Härnström är i rollen som projektledare en av de med uppgift att föra de stolta traditionerna vidare i anrika Jens-Åke Andersson Bygg AB, ett företag han leder tillsammans med systern Anneli. Företaget, som grundades av deras farfars far för 114 år sedan, har under årens lopp gått i arv från generation till generation. Sedan 1976 har deras far, Jens-Åke Andersson, lett företaget mot nya framgångar.

Markus berättar att företaget sedan länge

är en välkänd aktör, inte bara på hemorten Kisa, utan i den svenska byggbranschen. – Vi är ett av de ledande byggföretagen här i regionen och jobbar enligt ett koncept som bygger på kvalitet och flexibilitet. Vi jobbar med allt från mindre renoveringsjobb till storskaliga industriella projekt, men för oss spelar det ingen roll om det handlar om att sätta golvlister och bygga en altan för en privatperson eller bygga en idrottshall åt ett företag – för oss är alla jobb lika viktiga, stora som små, understryker Markus Härnström.

Brett koncept I Jens-Åke Andersson Bygg finns kapacitet att hantera projekt av varierande storlek

och komplexitet. Företaget är något av en specialist på både mindre insatser som altanbyggen och fönsterbyten, och större projekt som takbyten och ombyggnation av skolor och bostäder. Företaget ligger också bakom omfattande byggnationer av exempelvis brandstationer, industribyggnader och idrottshallar.

Jens-Åke Andersson Bygg utför även markarbeten av olika slag, och förfogar i sammanhanget över egna grävmaskiner, vilka används både i samband med byggprojekt och för fristående markentreprenader.

Härutöver jobbar Markus Härnström och hans kollegor även med betonghåltagning, då de med avancerad utrustning och teknik skär hål i betong, tegel och stenmaterial, vilket möjliggör installation av rör, kablar och andra komponenter i byggprojekt.

Kvalitet och miljö

Anneli Härnström, som också är ekonomioch miljöansvarig i företaget, framhåller gärna kvalitetsaspekten som hon anser är utmärkande för det anrika byggföretaget.

– För oss är det inte bara en slogan, utan en livsstil som präglat verksamheten genom alla år. Vi strävar inte efter att bli större, snarare efter att hela tiden bli bättre och höja vår standard ytterligare. Den

inställningen har tagit oss långt, konstaterar Anneli.

Något annat som präglar Jens-Åke Andersson Bygg är företagets tydliga fokus på miljö och hållbarhet. Bolaget blev redan 1997 första byggföretag i Sverige att miljöcertifieras enligt ISO-standarden, och därefter har miljöprägeln varit en tydlig del av företagets filosofi.

Personalen i fokus Markus Härnström, som har gedigen erfarenhet av byggbranschen, kan tillsammans med Anneli se tillbaka på många framgångsrika år i företaget där han ser personalen som en av dess främsta styrkor.

– För oss har det alltid varit viktigt att medarbetarna är nöjda och engagerade. Vi lyssnar på deras tankar och behov, vilket bidrar till skapandet av en positiv arbetsmiljö som främjar framsteg och innovation, säger de båda.

De vet vad som krävs för att företagets framgångssaga ska fortsätta.

– Det handlar inte bara om att bygga strukturer, utan om att bygga samhällen och förvalta arvet från generationer av hantverksskicklighet. Det har tagit oss långt och det är också vägen framåt.

Intervju: Oliver Augustsson

Text: Örjan Persson

Det familjära bussbolaget i Ydre kommun

Bliva Buss är det lokala bussbolaget i Ydre kommun. Företaget genomsyras av en familjär känsla, där alla medarbetare tar ansvar för att driften och den höga servicenivån ska fortlöpa. Den 17 juni kommer ConnectBus ta över trafiken i området. Depån, dess medarbetare och den familjära känslan kommer dock vara desamma som alltid. Det enda som kommer förändras är uniformerna.

Österbymo är centralort i Ydre kommun, som är en av Sveriges minsta kommuner, med en folkmängd på strax under 4000 invånare. Här finner man Bliva Buss, vars främsta uppdrag är kollektivtrafiken, som man sköter på uppdrag av Östgötatrafiken.

- Vi utgör en viktig del av det lokala samhället. Vi möjliggör för resande till och från orten, men vi är inte bara viktiga

för pendlare, utan kan sägas utgöra livsnerven för hela samhället, säger Bosse Ahldin, som är depåchef för Bliva Buss. Bosse fortsätter med att berätta att framtidsplanerna för Bliva Buss involverar att kunna erbjuda turistbussar, men även att vara behjälpliga med en större del av lokalsamhällets transportbehov.

- Det handlar om allt från att rycka ut och köra ersättningsbussar när tågtrafiken står still till att möjliggöra bokade

körningar åt lokala föreningar och företag, berättar Bosse.

I depån, som renoverades senast för två år sedan, har man idag en fordonsflotta som drivs helt på HVO-bränsle. Ett annat viktigt steg i företagets utveckling är att ersätta och uppgradera fordonsflottan med elbussar.

Gott arbetsklimat

Bosse har 50 års erfarenhet inom den

tunga transportindustrin. En av de viktigaste sakerna han har lärt sig under alla år i branschen är att arbetsklimatet är av största vikt för att inte bara bedriva en framgångsrik verksamhet, utan även för att skapa trivsel; det ska vara kul att gå till jobbet.

- Behandla alla lika, oavsett titel, ursprung eller förutsättningar, så kommer du att må bättre själv, säger Bosse.

Bosse har varit depåchef för Bliva Buss i ungefär tre år och har arbetat för att skapa en kultur där varje individ uppmuntras att blomstra och trivas.

- Jag behöver inte alltid vara på plats. Alla kollegor tar sitt ansvar för att driften och kvaliteten ska fortlöpa, säger Bosse.

ConnectBus tar över Från och med den 17 juni i år kommer

ConnectBus ta över kollektivtrafiken från Bliva Buss i området. Det kommer dock inte bli någon skillnad för vare sig chaufförer eller resenärer.

- Alla kan känna sig trygga med att vår goda service kommer bibehållas. Resenärerna kommer bli körda av samma glada och serviceinriktade chaufförer, linjerna förblir desamma och depån står kvar. Det enda man, som resenär, kanske kommer märka är att vi har på oss andra uniformer, berättar Bosse.

Intervju: Oliver Augusston

Text: Andreas Ziegler

KINDA / YDRE Strandvägen 20 • 542 23 Mariestad • Telefon: 0501-700 40 • E-post: mariestad@connectbus.se När du behöver en trygg och säker resa, så finns vi till hands, för er alla! Med mångåriga och etablerade chaufförer, som låter säkerheten gå före tidspress. Ring oss för bokning 0730–550 351 Connect Bus Kisavägen 5, 573 74 Ydre (Österbymo) 0730-550 351 En komplett byggpartner i södra Östergötland och norra Småland Trädgårdslundsvägen 6 | 590 38 Kisa Tel: 0494-103 51 | info@jensakebygg.se

En personlig bankpartner som kunderna gillar

Många bankkunder har svårt att identifiera sig med sin bank. Kunderna eftersträvar den personliga prägeln, men vill för den skull inte gå miste om storbankens kompetens och resurser. En bank som lyckas kombinera både och är

Kinda-Ydre Sparbank som jobbar med en stark lokal förankring, vilket främjar utvecklingen av regionens näringsliv.

Kinda-Ydre Sparbank är välkänd för sin starka lokala förankring, vilket har gjort banken till en central aktör för näringslivet

och invånarna i bygden. – Vi är ingen vanlig bank, vi är en sparbank, vilket innebär att vi till hundra procent är kundernas bank. Vi har inga aktieägare som förväntar sig utdelning, utan investerar vår vinst i lokalsamhället. Närhet, enkelhet, kompetens och lokalkännedom är nyckeln till vår framgång, säger Johan Widerström, VD. Han framhåller att banken värnar om sparbanksidén och ständigt strävar efter att förbli relevant för både privatpersoner och företagare i regionen. Det personliga mottagandet med kompetent rådgivning är i högsta grad kännetecknande för verksamheten. I den digitala erans framfart

glömmer de inte betydelsen av det personliga mötet.

– Vi brukar säga att vi är personligt digitala. Kunderna får bestämma hur de vill möta oss och använda sin bank. För företagare som står inför en investering eller omfattande förändring kan ett rådgivningsmöte med sin bankpartner ha avgörande betydelse. Likaså ger vi privatpersoner ekono-

misk vägledning i livets olika faser, säger Johan.

Kinda-Ydre Sparbank har gjort stora investeringar för att modernisera sina lokaler och erbjuder kunderna fem olika mötesplatser inom verksamhetsområdet, som omfattar kommunerna Kinda, Ydre och Linköping.

Lokalt engagemang

Johan betonar att Kinda-Ydre Sparbank är en integrerad del av samhället. Med initiativ som Fondmästerskapen för skolelever, motionsloppet Bankvarvet för att främja hälsan, och omfattande sponsring av det lokala förenings- och näringslivet sätter de ord i handling genom att främja och stödja lokala projekt för både invånare och näringsidkare. Kinda-Ydre Sparbank driver även kampanjer mot bedrägerier och tar ett stort ansvar när det kommer till att informera människor om riskerna att bli lurade.

Sparbankskunder nöjdast

Sparbanksidén firade nyligen 200 år i

Sverige och dess filosofi skiljer sig från andra banker, eftersom sparbanken inte styrs av aktieägare.

– Ekonomiskt och socialt hållbarhetstänk är grunden till vårt breda samhällsengagemang och till att sparbankerna har de nöjdaste kunderna enligt Svenskt Kvalitets-

index. Vår ständiga ambition är att utveckla samhället till glädje och nytta för invånarna och få traktens företag att växa, säger Johan Widerström.

Kinda-Ydre Sparbank visade upp ett imponerande resultat för 2023, vilket inte bara stärker den egna verksamheten, utan också på sikt främjar bygdens utveckling.

– Vi får hela tiden nya kunder och vill fortsätta växa och utvecklas i takt med samhället. Vi ser alla möjligheter att expandera såväl inom som utanför våra traditionella geografiska områden, avrundar Johan Widerström.

KINDA / YDRE 67 En bank för livet kindaydresparbank.se
Intervju: Oliver Augustsson Text: Örjan Persson VD Johan Widerström. Bankkontoret i Rimforsa.

Stark gemenskap i Östergötlands minsta kommun

Ydre är en av Sveriges minsta kommuner. Detta är något man har vänt till sin fördel genom den starka gemenskap som genomsyrar kommunen; man har nära till alla sina invånare, unga som gamla, privatpersoner som företagare. Inom näringslivet strävar man efter att främja tillväxt och innovation, vilket man bland annat gör genom ett nära samarbete mellan företagen och skolorna i området.

Ydre är Östergötlands minsta kommun och en av de minsta kommunerna i landet.

Kommunen ligger djupt inne i skogarna, på gränsen till Småland. Här träffar vi Elisabet Hagström, som är kommunstyrelsens ordförande. Hon är uppvuxen på en lantgård och har en bakgrund inom sjukvården. Hon är en passionerad förespråkare för sitt hemkommun och dess unika charm.

- Vi har nära till naturen och har en trygg och inkluderande miljö för barnen. Vi har en stark känsla för gemenskap här. Ydre är en plats där människor knyts samman, säger Elisabet.

Gemenskap

Näringslivet i Ydre kommun präglas av en mångfald av småföretagare och en

strävan efter tillväxt och innovation. Genom att erbjuda möjligheter för skolor att samarbeta med lokala företag vill man förbereda ungdomarna för framtiden och skapa en mer hållbar arbetskraft.

- Eleverna ska vara redo för framtiden och näringslivet behöver få insikter från de unga, säger Elisabet.

Kommunen har arbetat en del med infrastrukturen, som har genomgått betydande förändringar de senaste åren. Man har haft ett särskilt fokus på bredbandsutbyggnad och krishantering. Gemenskapen har spelat en viktig roll även inom detta arbete.

- Vi i kommunen har tagit ledningen i detta arbete genom att anställa kompetent personal och satsa på att bygga upp intern kapacitet, snarare än att förlita oss på kostsamma externa konsulter, berättar Elisabet.

Unga och gamla

Det finns många fördelar med att vara en mindre kommun. Dessa har man sett till att dra nytta av i Ydre kommun. Kommunstyrelsen kan till exempel vara väldigt nära invånarna. Ett tydligt

exempel på detta är synligt på väggarna i Elisabets kontor, där det hänger förslag från barn och ungdomar rörande hur kommunen kan förbättras. Elisabet har haft stor nytta av sin bakgrund inom vården i andra änden av spektrumet; hon har alltid värnat om de äldre invånarna.

- Vi har en växande äldre befolkning. Det är en utmaning som kräver uppmärksamhet. Vi i kommunen har tagit initiativ för att säkerställa en trygg och aktiv tillvaro för våra äldre invånare, bland

annat genom renoveringar av äldreboendet Solängen och ett stort erbjudande av mötesplatser och aktiviteter runtom i kommunen, berättar Elisabet. Elisabeth avslutar intervjun med att berätta att man har välgenomtänkta planer för framtida exploatering av Ydre för att locka både industrier och nya invånare till kommunen.

Intervju: Oliver Augustsson Text: Andreas

Har man en gång besökt bygden, sett dess trolska natur, lyssnat på tystnaden, doppat tån i Sommens klara vatten, vädrat näsborrarna i den friska luften, smakat på den lokala maten och lärt känna en Ydre-bo, då vet man att man har upptäckt något speciellt... ... en hemlig skatt.

www.ydre.se

YDRE 68
Ydre
Ziegler Elisabet Hagström.

Däckservice med människan i centrum

Ydrebygdens Däckservice erbjuder däckhotell, däckreparation och ett antal liknande tjänster. Tack vare att man är anslutna till Däckpartner kan man erbjuda konkurrenskraftiga priser och fokusera på att erbjuda bästa möjliga service åt sina kunder. Verksamheten genomsyras av ett fokus på människan. Detta gäller allt från en personlig kontakt med kunderna till att utveckla verksamheten på ett sätt som gynnar personalens välmående.

Tommy Johansson har en mångfacetterad bakgrund, vilket har lett till att han har blivit en skicklig entreprenör. Han fick en grundläggande utbildning inom skogsbranschen när han gick på gymnasiet. Därefter utforskade han olika områden inom entreprenad innan han kände sig redo att steget att bli egen företagare. 2001 grundade han ett skogsentreprenadföretag. Idag driver han Norra Vi Skogsentreprenad AB, som erbjuder grävtjänster och skogsrelaterade tjänster. Hans intresse för entreprenörskap har ökat genom åren. Snart kände han att han ville utöka med ytterligare en verksamhet. Efter lite övervägande bestämde han sig för att överta Ydrebygdens Däckservice.

- Jag är en person som trivs med att ha många bollar i luften och lösa problem. Jag är bra på att delegera uppgifter och tycker det är oerhört viktigt att personalen trivs och är nöjd med sin arbetsmiljö, säger Tommy.

Ydrebygdens Däckservice är anslutna till Däckpartner, vilket gör att man kan erbjuda konkurrenskraftiga priser och ett omfattande utbud av däck. Det gör även att Tommy och hans medarbetare kan fokusera mer på den mänskliga aspekten av verksamheten.

Förbättrad arbetsmiljö

Sedan Tommy tog över Ydrebygdens Däckservice har man genomfört ett antal förändringar och förbättringar av verksamheten, både genom investeringar i maskiner och en förnyad inriktning mot ett mer systematiskt arbete. Detta har både förbättrat kvali-

teten på tjänsterna och arbetsmiljön för de anställda. Man har till exempel investerat i maskiner som tar bort tunga arbetsmoment. Tommy ger oss ett exempel: - Tidigare behövde personalen tvätta alla däck manuellt med en högtryckstvätt, ett arbete som innehöll flera tunga moment.

Tack vare investeringen i en maskin kan vi nu rada upp däck och stoppa in dem i en stor tvättmaskin, specialanpassad för däck. Det sparar på medarbetarnas kroppar och allmänna hälsa.

Personlig service

Man har även ett fokus på människan ut mot kunden.

- Vi vill erbjuda personlig service åt varje kund. Oavsett om det gäller personbilar, entreprenadmaskiner eller lastbilar, strävar vi alltid efter att skräddarsy våra tjänster för varje individuell kund, säger Tommy.

På Ydrebygdens Däckservice har man en positiv inställning till att modernisera verksamheten. I framtiden hoppas man till exempel att man ska kunna erbjuda mobila tjänster. Man drar nytta av digitaliseringens effektivisering inom många aspekter av verksamheten, men man är även måna om att det digitala inte ska få ersätta det personliga bemötandet.

- Vi ringer till exempel upp våra däckhotellskunder istället för att skicka ut SMS. Vi värdesätter våra kunder och strävar efter att erbjuda ett personligt bemötande vid varje tillfälle, avslutar Tommy.

Intervju: Oliver Augustsson

Text: Andreas Ziegler

YDRE
Dennis Adolfsson vid verkstadens däcktvättsmaskin. Medarbetarna Mikael och Sami.

Anrikt åkeri med framåtanda

B-Trans drivs idag av tredje generationen åkare. Företaget har specialiserat sig mot skogsindustrin, vilket kan vara ett lika utmanande som givande arbete. Efter nästan sjuttio år i branschen vet man både hur man ska vara flexibel mot sina kunder och vara en attraktiv arbetsgivare, så att man kan locka till sig branschens bästa talanger.

B-Trans AB grundades 1955 av Tage Fridlund och hans fru, Serena. Det har varit en resa med många prövningar. Den tuffaste var nog när Tage gick bort i en arbetsplatsolycka. Serena tog då mod till sig och tog över driften av verksamheten tills hon överlämnade den till sina och Tages söner, Roland och Bernt. Även Bernt tog in sin son i verksamheten; Jesper Fridlund tog över driften av verksamheten för ungefär sju år sedan. Efter närmare sjuttio år i branschen är man väldigt rutinerade på B-Trans, som har specialiserat sig mot skogsindustrin.

- Arbetsdagarna börjar tidigt och kräver

noggrann planering och logistik, så att vi kan hantera rutiner och leveranser så effektivt som möjligt, säger Jesper.

Miljöansvar

Alla företag som blir långvariga i sin bransch har framåtanda, en god förståelse för att modernisering är något man måste arbeta med löpande. Detta handlar dels om den tekniska utvecklingen, dels om utvecklingen rörande miljöansvar. På B-Trans är många av lastbilarna Euro6klassade och chaufförerna ägnar sig åt miljövänlig körning.

- Samarbetet inom branschen är av yttersta vikt för att undvika onödiga transporter och därmed minska miljöpåverkan, tillägger Jesper.

På natursköna vägar

Jesper älskar sitt jobb och målar upp en bild för oss om hur det är att arbeta mot skogsindustrin:

- Friheten och kontakten med naturen är det som jag finner mest tillfredsställande med det här arbetet. Att få dra ut i skogen och känna markens puls är en känsla som inte går att ersätta. Att hantera massiva fordon, på upp till 64 ton, ger både en känsla av frihet och ansvar.

B-Trans är ett åkeri som är känt som en ledande kraft inom branschen. Man är en stark och flexibel aktör som har vunnit förtroende i branschen och attra-

herat många talanger genom åren genom att erbjuda attraktiva arbetsvillkor och moderna fordon.

- Vi strävar efter att vara en arbetsgivare

som kan attrahera de bästa i branschen, avslutar Jesper.

YDRE 70
0703-76 66 42 Mail: jesper@b-trans.se
Tel:
Intervju: Oliver Augustsson Text: Andreas Ziegler

En pålitlig partner för plåtindustrin

Stanstek har ett stort utbud av maskiner för plåtindustrin. I sortimentet finner man allt från kantpressar och stansverktyg till mjukvara. Då support, både på distans och på plats, är en viktig del av erbjudandet, vet kunderna att de alltid kan få den hjälp de behöver och undvika kostsamma driftstopp.

I över trettio år har Stanstek AB försett sina kunder inom plåtindustrin med ett omfattande utbud av maskiner. Nu står företaget inför nya spännande tider, när Amir Lazempour tar över som VD och ägare. Amir har över tjugo års erfarenhet av branschen, både som maskinoperatör och säljare.

– Jag påbörjade min resa på Stanstek som säljare för tio år sedan. Jag har djup insikt i branschens behov och utmaningar, så jag känner mig väl rustad att leda företaget in i framtiden, säger Amir.

Marknadens bästa maskiner Stanstek är känt för sin breda portfölj av maskiner och verktyg. I sortimentet finner man produkter från många världsledande tillverkare. Stanstek har bland annat maskiner från spanska Nargesa, kantpressverktyg från italienska Eurostamp, stansverktyg från tyska Pass och Fiberlaserkabiner från Procab i Finland.

– Dessa produkter är skräddarsydda för mekanisk bearbetning och möter de specifika behoven inom plåtindustrin, berättar Amir.

En av de mest imponerande aspekterna av Stansteks utbud är CAD/CAM-mjukvara från Radan Hexagon.

– Denna mjukvara har den unika fördelen att den kan användas med flera

olika maskintillverkares produkter så som Amada, Trumpf, Bystronic med flera. Det eliminerar behovet av flera olika mjukvarulösningar och utbildningar. Det sparar inte bara tid och pengar, utan förenklar också vardagen, säger Amir.

Support

Stanstek vänder sig till en bred målgrupp och har kunder i hela Skandinavien. Kunderna består av allt från företag som tillverkar små och medelstora serier till större företag som fokuserar på att producera stora serier. Alla som någon gång har arbetat inom tillverkningsindustrin vet att ett driftstopp kan vara förödande. Därför är support en viktig aspekt av Stansteks erbjudande. I dessa tider kan man ofta erbjuda fjärrsupport och felsöka och lösa problemen på distans, vilket innebär att kunderna inte ens behöver stoppa maskinerna tillräckligt länge för att vänta på en servicetekniker. När en

servicetekniker väl behövs kan kunderna alltid räkna med snabb, effektiv och proffsig service. Vi strävar alltid efter att bygga starka och långsiktiga relationer med våra kunder. Vår snabba och personliga support har gjort oss till ett pålitligt val för kunderna, avslutar Amir, som ser fram emot att föra Stanstek till nya framgångar.

Anrik leverantör av lantbruks- och entreprenadmaskiner

Med en historia som sträcker sig så långt tillbaka som till 1860-talet är

Söderberg & Haak ett sedan länge aktat företag för Sveriges lantbrukare och entreprenörer. Söderberg & Haak tillhandahåller lantbruksoch entreprenadmaskiner för alla behov, och är samtidigt en trogen leverantör av reservdelar.

Söderberg & Haak, med huvudkontor i skånska Staffanstorp, är ett anrikt svenskt företag, grundat 1866 och med maskiner på programmet sedan 1898. Från 20- till 50-talet adderade man även traktorer och entreprenadmaskiner till portföljen. Idag ingår bolaget i Mellby Gård och erbjuder ett brett sortiment av maskiner inom lantbruk och entreprenad från ledande tillverkare. Bolaget finns representerat via sju anläggningar runt om i landet, varav en finns i Kungälv där Söderberg & Haak funnits sedan 2012 med olika partners. Här träffar vi platschef Joacim Bengtsson

som berättar att en central del av företagets framgångsrika strategi är dess breda utbud av produkter och tjänster.

– Vi erbjuder allt från grävmaskiner till asfaltläggare och strävar efter att tillgodose varje kunds unika behov och önskemål. Vi vill helt enkelt vara en så komplett leverantör som möjligt, säger Joacim och framhåller i sammanhanget företagets goda anpassningsförmåga.

– Vårt kompetenta team av tekniker arbetar noggrant för att säkerställa att varje maskin är optimerad för det den är avsedd för.

Ledande varumärken 2016 tog Söderberg & Haak över rättigheterna att sälja japanska Komatsus entreprenadmaskiner. Dessa står idag för ungefär 75–80 procent av bolagets omsättning och är således dess klart dominerande varumärke. Komatsu är unikt i entreprenadbranschen såtillvida att maskinerna till 90 procent består av egentillverkade delar. Ett annat framträdande märke som Söderberg & Haak företräder är Bomag.

I Kungälv finns också ett reservdelslager och med tanke på det fördelaktiga läget med ett flertal närliggande hamnar är anläggningen synnerligen välplacerad. De förfogar över ett flertal fullt utrustade servicebilar som gör att de alltid kan rycka ut med kort varsel till behövande kunder.

Kunder i hela Sverige

Söderberg & Haaks kunder finns i hela landet med viss koncentration till västra Sverige, Skåne samt Stockholm med Mälar-

dalen. De levererar också en hel del tunga entreprenadmaskiner till gruvnäringen i Norrland samt dagbrott och kalkbrott på Gotland. Kunderna uppskattar bolagets tydliga miljömedvetenhet, samt de bränslesnåla maskinerna med låga ljudvärden och imponerande styrka och dragförmåga. Härutöver står Söderberg & Haak för generösa serviceavtal och olika garantier. De kan även erbjuda förmånlig finansiering.

Tydliga ambitioner

Söderberg & Haak i Kungälv sysselsätter idag 15 synnerligen kompetenta medarbetare. Den växande efterfrågan på företagets produkter och lösningar gör att personalstyrkan behöver breddas, men det är, menar Joacim Bengtsson, en utmaning att säkerställa tillgången på kvalificerad arbetskraft. – Vi behöver utöka vårt team av mekaniker, men det är generellt svårt att attrahera kompetenta personer till branschen idag. Därför samarbetar vi aktivt med lokala utbildningsinstitutioner för att locka unga talanger till branschen och säkerställa en stabil arbetskraftsförsörjning i framtiden, berättar Joacim.

Han har varit med under en period då Söderberg & Haak har utvecklats till en betydande aktör på marknaden inom sitt gebit. Han avslöjar att företaget har tydliga och långsiktiga ambitioner inför framtiden. – Det finns en plan för vidare expansion och fler marknadsandelar. Vi arbetar till exempel nära Komatsu med målet att bli en av de ledande aktörerna på marknaden inom fem år. Det är viktigt att vi inte står stilla, utan fortsätter växa med fokus på långsiktig hållbarhet, säger Joacim Bengtsson.

Intervju: Oliver Malm

Text: Örjan Persson

ALINGSÅS / KUNGÄLV 71 Söderberg & Haak Väst AB | Rattgatan 35 | 442 40 Kungälv 0303 - 260 900 | info.vast@sodhaak.se | www.sodhaak.se
Intervju: Oliver Malm Text: Andreas Ziegler

En lokal bank med global närvaro

Enkelhet, hållbarhet och långsiktighet är tre begrepp som på ett utmärkt sätt beskriver SEB:s verksamhet. Med stark lokal närvaro och en stor bredd av tjänster är SEB en bank för såväl privatpersoner som företag med ambitioner. Det gäller förstås också kontoret i Kungälv.

SEB startades för cirka 160 år sedan och finns i alla Nordens länder, på ett hundratal orter i Sverige, samt även i Baltikum. Härutöver finns banken representerad över mer eller mindre hela världen där sammanlagt 15 000 personer sysselsätts. SEB vill på sitt sätt kunna bidra till att lösa samhällets gemensamma utmaningar. Genom ansvarsfulla råd och innovativa lösningar engagerar sig SEB för att stödja sina kunder och tillsammans med dem bidra till en bättre värld.

Det är en filosofi som även Niklas Larsson, kontorschef för SEB i Kungälv och Stenungsund, gärna skriver under på. – För oss är det viktigt att vi kan erbjuda ett brett spektrum av tjänster för att möta såväl de lokala behoven som marknadens krav. Vi vill hela tiden vara nära

våra kunder och deras affärer. Genom att följa våra nordiska och baltiska kunders etableringar i olika delar av världen kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar och stödja dem i deras internationella verksamhet, säger Niklas Larsson.

Entreprenörstrappan

Sedan etableringen av de nya lokalerna i Kungälv 2021 har SEB sysselsatt ett tiotal engagerade och kunniga medarbetare på kontoret. Härutöver finns ytterligare tre experter inom private banking och företagsförsäkringar som regelbundet besöker kontoret för att bistå kunderna. SEB arbetar bland annat utifrån det man kallar Entreprenörstrappan, vilken går ut på att stötta verksamheter och företagare från starten av ett litet företag och dess utveckling därefter. Genom att vara en fullservicebank med ett stort och brett nätverk, såväl lokalt som nationellt och internationellt, kan bankens företagskunder nyttja SEB:s samarbetspartners för att utveckla och växa i sina affärer.

Hög tillgänglighet

Att ha ambitionen att vara landets ledande företagarbank ligger i SEB:s

DNA. Banken vill vara entreprenörers och företagares självklara partner och på så sätt dra sitt strå till stacken när det handlar om att hjälpa och stötta företagen i dess strävan efter att vara konkurrenskraftiga i en globaliserad värld. En central del av SEB:s strategi är att vara tillgänglig för kunderna när och var de önskar. Därför har digitalisering utgjort en viktig del i SEB:s utveckling. – Genom att erbjuda digitala möjligheter för möten strävar vi efter att göra det enklare för våra kunder att få tillgång till rådgivning och service. Flexibilitet är ett nyckelord i sammanhanget, kunderna väljer själva om de vill träffa oss fysiskt eller digitalt, säger Niklas Larsson.

Niklas har varit en del av SEB sedan 2015 och har lång erfarenhet av att möta kundernas behov och bygga långsiktiga relationer.

– Vi har under senare år stöttat åtskilliga kunder genom utmanande tider. Vi ska även fortsättningsvis vara en långsiktig partner för både företagare och privatpersoner här i regionen genom att kombinera vår starka lokala närvaro med global expertis. Med våra helhetslösningar stöttar vi våra kunder genom livets alla skeden, avrundar Niklas Larsson.

KUNGÄLV 72 Gymnasiegatan 4 | 442 17 Kungälv | seb.se
Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson

Leverantör av elmotorer, generatorer och styrsystem expanderar

EDT är en komplett leverantör av elmotorer, generatorer och styrsystem. De flesta av kunderna finns inom processindustrin, verkstadsindustrin och energisektorn. Företaget har ledande kompetens och lång erfarenhet av branschen, vilket har resulterat i en världsomspännande kundbas. Nu expanderar EDT, dels genom att flytta till större lokaler, dels genom ett starkt fokus på att rekrytera medarbetare, exempelvis i form av elektromekaniker.

Electric Drive Technology, som oftast benämns som EDT till vardags, grundades 2011 av Claes Hugosson, som har varit verksam i branschen sedan 1984. Idag är EDT en komplett leverantör av högpresterande elmotorer och generator och effektiva styrsystem och kvalitetskomponenter. Kunderna finns företrädesvis inom processindustrin, verkstadsindustrin och energisektorn och finns över i princip hela världen.

- Vi representerar ledande kompetens inom elektrisk drivteknik och erbjuder robusta lösningar för krävande kunder, säger Claes.

Claes fortsätter med att berätta att bolaget bland annat har specialiserat sig på att bygga provrum för testning av elmotorer, transformatorer och högspänningskablar. Här mäter man exempelvis elektrisk effekt, vridmoment, varvtal och temperatur. Lösningen bygger på mycket speciell teknik. När det kommer till transformatorprovning mäts energiförlust, funktion, hållbarhet och liknande genom avancerade processer. EDT:s kunder hanterar transformatorer på upp till 500 ton.

Högspända kablar genomgår en komplicerad provning där EDT levererar en del i denna process.

Hela processen

EDT är med sina kunder genom hela processen. Detta arbete inleds med val av motor, generator eller styrsystem och avslutas med leverans, installation, intrimning och driftsättning.

- Vi har till exempel byggt en speciallösning på 5 000 ampere och 5 volt, vilken används för att värma likströmskabel samtidigt som den är spänningsatt. Kunden använder apparaten i sitt laboratorium, där man mäter kabeln och skarvarna så den håller för de krävande miljöer den utsätts för. Det kan handla om spänningar på upp till 500 000 volt, berättar Claes.

EDT har ett mycket mångsidigt utbud. Man säljer exempelvis spänningsregulatorer till elverk på fartyg, mindre kraftverk, grustag och liknande verksamheter.

Elmotorer till generatorer, styrsystem, komponenter och liknande från samarbetspartnerna ABB, EMRI och GANZ Electric är viktiga produktsegment.

- Det rör sig om mycket avancerad europeisk teknologi för optimal prestanda, säger Claes.

När vi pratar med Claes i början av april berättar han att man just nu fokuserar på att justera och balansera betesputsar, som kunder använder till att klippa gräs på olika fält.

- Vi optimerar dem genom att rikta och

Elektrisk drivteknik EDT AB P.O Box 305 SE 442 10 Kungälv, Sweden

balansera. Detta är särskilt viktigt under skördesäsongen, då det finns risk för att missa kvarvarande stenar på fälten. Vårt arbete sträcker sig över jordbrukssektorn i hela södra Sverige och syftar till att förbättra markförhållandena för våra bönder, säger Claes.

Stora satsningar på expansion EDT har nu gjort upp planer för att expandera. Företaget har köpt en ny tomt i Kungälv, som kommer utöka ytan från 400 m2 till 1200 m2, vilket kommer öka effektiviteten och förbättra arbetsflödet.

- Vi planerar att flytta in i de nya lokalerna under 2025, säger Claes.

En annan viktig del av expansionen är att

rekrytera fler medarbetare.

- Ett viktigt steg i vår tillväxtstrategi är samarbetet med Mimers Hus här i Kungälv. De har ett program inom elbranschen, vilket kommer möjliggöra för oss att utöka vår personalstyrka med kompetenta medarbetare och säkra vår tillväxt, säger Claes avslutningsvis.

Intervju: Oliver Malm Text: Andreas Ziegler

Tel: +46-(0)303-240410 e-mail: info@edtab.se www.edtab.se

KUNGÄLV 73
En komplett leverantör av elmotorer, generatorer och styrsystem över hela världen.

En pålitlig partner och leverantör av hermetiska skjutdörrar

Hermetiska skjutdörrar används bland annat inom sjukvården för att hålla miljöer sterila. Kraven på dessa dörrar är därför väldigt höga. Meditek är ett företag som, bland mycket annat, levererar och installerar hermetiska skjutdörrar. Processen är lång och Meditek är ofta med i hela kedjan från ritbordet till leverans och installation.

Hermetisk tätning förhindrar eller minimerar flödet av luft och därmed överföringen av både partiklar och bakterier. Dörrar med hermetisk tätningsförmåga används bland annat i miljöer med renrumskrav och en hög grad av hygien, exempelvis operationsrum. Kraven på hermetiska skjutdörrar är därför väldigt höga. Meditek har bland annat specialiserat sig på hermetiska skjutdörrar och

har utvecklat en branschledande expertis inom sitt område.

- Vårt engagemang för kvalitet och noggrannhet har resulterat i att vi har arbetat på flera framstående projekt, inklusive installationer på Högsbo närsjukhus och det nya MAS-sjukhuset

i Malmö, som nu är känt som Skånes universitetssjukhus. Samarbetet med byggföretaget Skanska har varit avgörande för våra framgångar i större projekt, berättar Anders Vester, som är Country Manager på Meditek AB.

Anders har en lång och gedigen säljbakgrund inom läkemedelsindustrin, vilket har lett till en förståelse för branschens behov och krav.

Hela processen

Mediteks styrka ligger inte bara i företagets förmåga att leverera högkvalitativa hermetiska skjutdörrar med bly och brandkrav, utan även i dess förmåga att

sköta hela installationsprocessen.

- Detta inkluderar allt från projektledning till slutmontage, vilket gör oss till en pålitlig partner för våra kunder, säger Anders.

Flexibilitet är en av nycklarna till Mediteks arbetsmetodik.

- Oavsett om det handlar om att delta från början, i planeringsfasen, eller att akut leverera och installera en dörr mitt i ett pågående projekt, är vi redo att möta kundernas behov på ett effektivt sätt, säger Anders.

”Just in time”

Meditek har byggt upp ett mycket gott rykte som en pålitlig leverantör, vilket har gjort dem till ett tryggt och säkert val för landets byggföretag och regioner. Inom de branscher man jobbar mot räknas varje minut; förseningar tolereras inte. Därför har Meditek utvecklat en unik förmåga att leverera både enligt de strängaste kraven och de striktaste scheman.

- Eftersom vi jobbar inom den medicintekniska branschen så är vi vana och

noggranna med alla våra leveranser. Vi förstår vikten av att vara flexibla och anpassningsbara i alla situationer, säger Anders.

Med sin dedikation till kvalitet, noggrannhet och flexibilitet är Meditek redo att möta alla utmaningar och behov som branschen ställer dem inför.

Intervju: Oliver Malm

Text: Andreas Ziegler

KUNGÄLV 74 meditek.se

Rätt maskin för jobbet

Axima har levererat lantbruks- och entreprenadmaskiner och tillbehör sedan 80-talet och har idag 21 anläggningar mellan Sunne och Kalmar. Man har funnits i Kungälv sedan 2003. De senaste två åren har man satsat på tillväxt i Kungälv. Kompaktlastare från finska Avant ger goda förutsättningar att fortsätta växa. Dessa maskiner är effektiva, har hög prestanda och är mycket mångsidiga.

Axima grundades i Grästorp 1987 och är än idag en privatägd koncern. Idag har man

21 anläggningar mellan Sunne och Kalmar. Verksamheten fokuserar på lantbruks- och

entreprenadmaskiner och tillbehör från ett antal olika märken, inklusive de inom premiumsegmenten. Axima etablerade anläggningen i Kungälv 2003. Den fick fullservicestatus 2008. För två år sedan fick man en ny platschef i Andreas Wiklund, som har stora ambitioner, vilket har lett till att omsättningen har ökat med 25 %.

- Våra kärnvärden är engagemang, till-

gänglighet och trygghet. Målet har varit att närma oss kunderna och erbjuda oöverträffad service, säger Andreas.

En hög servicenivå Aximas kärnvärden reflekteras av företagets starka fokus på att hålla en hög servicenivå. Detta börjar redan vid första kontakten.

- Vi strävar efter att vara en komplett

lösning för våra kunder. Genom att erbjuda konsultation, behovsanalys och flexibla lösningar, säkerställer vi att varje kund får en skräddarsydd upplevelse som överträffar förväntningarna, säger Andreas. Axima har en bred produktportfölj, som sträcker sig ända upp till premiumsegmentet. Man erbjuder högkvalitativa maskiner och betonar effektivitet, prestanda och hållbarhet. Företaget samarbetar med ledande varumärken som Case IH, Atlas, Polaris och Avant.

Kompaktlastare från Avant Andreas avslutar intervjun med att berätta lite mer om samarbetet med Avant, en finsk tillverkare som är ledande inom sitt segment. Det senaste tillskottet i utbudet är en kompaktlastare, som redan har visat sig vara ett populärt alternativ för kommuner, fastighetsbolag och entreprenadföretag. Andreas berättar lite om vad som gör denna kompaktlastare så populär: - Avant kompaktlastare är kända för sin prestanda och tillförlitlighet, vilket gör dem till ett utmärkt val för företag som kräver effektiva och pålitliga maskiner. Maskinerna har en imponerande lyftkapacitet och är utrustade med olika tillbehör, vilket gör dem mycket anpassningsbara för olika arbetsuppgifter. Den kompakta storleken gör dem dessutom idealiska för användning i trånga utrymmen och på trånga arbetsplatser.

Intervju: Oliver Malm Text: Andreas

Kalmar Öland AB | Propellervägen

KUNGÄLV 75 DIM MASKINLEVERANTÖR JORDBRUK • SKOGSBRUK • ENTREPRENAD ATV • HEM & TRÄDGÅRD DIN AXIMAHANDLARE I ÖSTERGÖTLAND OCH SMÅLAND: BJÖRNHULT | 0491-702 00 | Björnhult 62 | 572 91 Oskarshamn GAMLEBY | 0493-226 60 | Vallåkragatan 4 | 594 31 Gamleby KISA | 0494-77 33 11 | Vimmerbyvägen 10 | 590 39 Kisa LINKÖPING | 013-341 04 90 | Låsbomsgatan 25 | 589 41 Linköping MOTALA | 0141-711 90 | Brunnebyvägen 9 | 591 95 Motala NORRKÖPING | 011-100 430 | Fabriksgatan 18 | 602 23 Norrköping VIMMERBY | 0493-55 28 71 | Bolagsgatan 7 | 598 40 Vimmerby facebook.com/aximaab | instagram.com/aximaab www.axima.se Axima Kalmar Öland AB | Propellervägen 14 | 342 41 Kalmar | 0480-181 90 | www.axima.se/anlaggningar/kalmar JORDBRUK
Axima i Göteborg AB | Maskingatan 8 | 442 40 Kungälv | 0303-150 80 | info@axima.se | www.axima.se/anlaggningar/kungalv
Ziegler

Sankt Jörgen Park – en modern country club

Sankt Jörgen Park är den moderna country cluben som inte bara erbjuder en golfupplevelse, utan en livsstil. Sankt Jörgen Park har genom åren utvecklats från att vara en golfklubb till att bli ett mecka för träning, mat och vin och välbefinnande – en destination du checkar in på för att checka ut.

– Det handlar inte bara om att vara en destination,det handlar om att erbjuda en livsfilosofi, och det är precis så det känns när du kliver in på denna fantastiska plats, förklarar Therese Albinsson, General Manager på Sankt Jörgen Park.

Ständig förnyelse är ledorden i Sankt

Jörgen Park, en resorten som får ständig kärlek och omtanke för att hålla sig i toppform. Det kan röra sig om kudd-

byten, en ny sandbunker eller som nu senast – en helrenovering av hotellets lobby, restaurang och bar, åtgärder som sammantaget säkerställer att gästerna inte

bara besöker, utan stannar och återvänder gång på gång.

– Från öppningen 2008 har Sankt Jörgen Park etablerat sig som en oas bland spakonnässörer och hotellfantaster. Med en vision i kontinental anda, där vi vill kombinera en helhetsupplevelse av mat, träning och möten mellan människor, har anläggningen blomstrat till dagens imponerande 10 000 kvadratmeter av rent livsnjuteri, säger Therese Albinsson, General Manager på Sankt Jörgen Park.

Relationer i fokus

Det är en varm atmosfär och familjär känsla som genomsyrar varje hörn av destinationen. Här handlar det om att skapa en plats där människor inte bara kommer för att träna eller äta, utan för att verkligen känna sig som en del av något större – ett community.

– Vi ger våra gäster en upplevelse utöver ett hotellbesök eller 18 hål på en golfbana. Vi är en komplett destination där både företag och enskilda personer får ta del av och bli ett med vår livsstil. Den anda och atmosfär som råder här är svårt att beskriva i ord, den måste upplevas på plats, säger Therese Albinsson och Thomas Heden, försäljningschef på Sant Jörgen Park. Den sistnämnde berättar att de under

pandemin intensifierade samarbetet med företag med ambitionen att, trots omständigheterna, kunna vara nära kunderna och erbjuda en personlig och komplett upplevelse.

– Med elva konferensrum, varav det största har kapacitet för hundra personer, är det många företag som valt att förlägga konferenser och andra arrangemang hos oss på Sankt Jörgen Park. Just nu är drygt 130 företag anslutna till nätverket, vilket inkluderar samarbeten som sträcker sig över hela Sverige, berättar Thomas Heden.

Mycket mer än bara spa

Han lyfter i sammanhanget också fram anläggningens fyra restauranger som med rätter med nordisk prägel har uppmärksammats för sina kulinariska prestationer. En annan populär destination är förstås

Sankt Jörgen Parks prisbelönta spaanläggning som med Pool Club, ritualspa, bastur, tehus och relaxytor erbjuder fridfulla och avkopplande upplevelser i en avslappnad atmosfär.

Sankt Jörgen Park är dessutom värd för Sveriges största välgörenhetsgolftävling, Golf Challenge för Drottning Silvias Barnsjukhus.

– För oss är det mer än en golftävling. Det känns förstås fint att kunna stå bakom ett så viktigt arrangemang. Det är ett samhällsansvar vi gärna tar, säger Thomas Heden och avrundar:

– Nästa gång du funderar på att boka en konferens eller avkopplande spaweekend, tänk på Sankt Jörgen Park. Det är inte bara en destination, det är en livsstil, en plats som måste upplevas för att förstås.

Lätt att mötas. Och att trivas.

Välkommen till Sankt Jörgen Park – en genuin och världsvan destination där du konfererar mitt bland böljande kullar, välklippta greener och svalkande pooler. Som en modern country club endast en kvart från Göteborg city. Läs mer på sanktjorgenpark.se.

GÖTEBORG 76
Intervju: Lukas Fernholm Thomas Heden och Therese Albinsson.

Projektering i framkant löser samhällets utmaningar

Hotel Grand Curiosa, Oceana och World of Volvo – alla bär de Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark

AB:s signum. Andersson & Hultmark är ett fristående teknikkonsultföretag inom bland annat VVS, energi, miljö och hållbarhet, och jobbar med en stående ambition om att vara en del av lösningen på samhällets utmaningar.

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark

AB är ett fristående teknikkonsultföretag inom områdena VVS, energi och miljö, hållbarhet, styr och övervakning, sprinkler samt kontroll och besiktning. En grundpelare i verksamheten utgörs av projektering. Nästan 80 procent av deras arbete fokuseras på denna kritiska fas, vilket gör Andersson & Hultmark till en framträdande aktör när det kommer till att

omsätta idéer till praktiska och hållbara lösningar.

– Vår expertis sträcker sig över flera olika teknikområden. Denna mångfald gör oss till en komplett konsult och en många gånger oumbärlig partner för både privata och offentliga beställare, säger Tobias Bodén, VD för Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark.

Heltäckande lösningar

För att ytterligare stärka företagets koncept samarbetar Tobias och hans kollegor tätt med Rejlers, FSD och flera andra partners. Därmed läggs en stark grund avseende både kunskap och erfarenhet som möjliggör heltäckande lösningar där Andersson & Hultmark uppfyller de mest krävande projektkraven, oavsett om det rör sig om nyproduktion eller renovering. Bolaget har spelat en avgörande roll i en mängd projekt, från imponerande nyproduktioner som Karlatornet, World of

Volvo och Partille Arena till känsliga renoveringar av äldre byggnader.

– Vår kunskap och kompetens när det handlar om projektering och klimatsimulering sträcker sig över hela spektrumet, vilket ger oss förmågan att anpassa oss till varje unikt projekt, säger Tobias Bodén som i sammanhanget gärna lyfter fram sina medarbetare och den kultur som råder i företaget.

– Vi främjar en miljö där medarbetarna är involverade i verksamheten på ett aktivt sätt och delaktiga i de beslut som tas. Integrationen mellan ledning och personal skapar en platt organisation där alla röster hörs. Detta gör att idéer får flöda fritt hos oss, vilket bygger innovation.

Hållbarhet – en del av identiteten

För Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark är hållbarhet inte bara en trend utan en central del av företagets identitet. Redan under 1980-talet var bolaget involverat i utvecklingen av solvärme och även idag tar de del av utvecklingen kring moderna energilösningar och miljöbyggnadssamordning. Här vill de dra sitt strå till stacken i byggandet av en hållbar framtid.

I Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark jobbar de också mycket med mjuka värden, vilket blir särskilt tydligt i relationerna med deras kunder.

– Från de inledande planeringsstadierna till utförandet och slutligen kontroll och besiktning strävar vi efter att vara en tillförlitlig och kompetent partner, säger Tobias Bodén.

Han betonar vikten av att hela tiden vara på tå och verka i branschens framkant. Företaget undervisar till exempel på Chalmers och investerar kontinuerligt i teknik och utbildning.

– I slutändan är det den genuina passionen för att bygga rätt som genomsyrar allt vi gör. Vi jobbar med en stående ambition om att vara en del av lösningen på samhällets utmaningar. Det är en filosofi som ska gälla även i framtiden.

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark AB

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark är verksamma sedan 1982. Vi är ett fristående teknikkonsultföretag inom områdena VVS, Energi & Miljö / Hållbarhet, Styr och Övervakning, Sprinkler samt Kontroll och Besiktning.

GÖTEBORG 77
ingenjörsbyrån inom VVS & Energi ! Den mest engagerade Besök oss på LinkedIn www.aohab.se • 031-704 25 00
Intervju: Lukas Fernholm Text: Örjan Persson

Moderna hissar för moderna behov

2019 genomgick ALT Hiss i Göteborg en omorganisation. Detta kontor har nu utvecklats till en viktig hubb för försäljning av nya hissar och moderniseringar av befintliga installationer i regionen. På ALT Hiss är specialbyggda hissar standard; produkterna och tjänsterna är utvecklade för att möta unika behov i regionen.

kontoret i Göteborg, när många medarbetare gick i pension. Patrik Magnusson klev då in som regionchef. Arbetsstyrkan i Göteborg består idag av 20 medarbetare, som har lett kontoret till nya framgångar. - Våra samarbeten och partnerskap med lokala företag har varit en nyckelfaktor för att förstärka vår närvaro i regionen.

ALT Hiss grundades 1994 i Alvesta av fyra arbetskamrater. Utöver att erbjuda konventionella hissar, utvecklade man en smalhiss med unika inbyggnadsmått och drivsystem. Detta var början på företagets framgångssaga. 1998 öppnade man ett kontor i Göteborg, vilket var det första av många kontor runtom i landet. Runt 2019 skedde ett sorts generationsskifte på

Vi har nu uppnått en årsomsättning på 50 miljoner kronor, berättar Patrik.

Specialbyggt är standard ALT Hiss är idag rikstäckande och erbjuder helhetslösningar när det kommer till hissar och rulltrappor. Företaget arbetar mycket med anpassade lösningar, det vill säga hissar med särskilda mått eller för speciella ändamål; specialbyggt är standard med andra ord. Detta inkluderar att ta fram nya hissar som ska ersätta gamla sådana. Kunderna består av allt från privatpersoner till fastighetsbolag.

- Vi utvecklat skräddarsydda produkter och tjänster för att möta de unika behoven i regionen, säger Patrik.

Dedikerad personalstyrka ger framgång

Kontoret i Göteborg har utvecklats till en viktig hubb för försäljning av nya hissar och moderniseringen av befintliga installationer. Den 20 man starka personalstyrkan, som består av 16 tekniker och

4 tjänstemän, utgör hjärtat av verksamheten.

- De sätter verkligen standarden för teknisk expertis och kundservice. De har varit avgörande för att möta och överträffa våra kunders förväntningar, säger Patrik.

ALT Hiss i Göteborg har ett starkt koncept och har nått stora framgångar

trots att man mer eller mindre fick börja om från början med personalstyrkan för fem år sedan.

- Vi har skapat en stark arbetskultur. Den har varit drivande för vår tillväxt här i regionen, avslutar Patrik.

Sammanslagning lägger grunden för framtidens hållbara emballagelösningar

Emballage är inte bara en nödvändighet för att säkra transporter, det är också en möjlighet att skapa mervärde och ta ansvar för miljön. Det är denna filosofi som genomsyrar Emballagegruppen, ett nystartat bolag som föddes ur samarbetet mellan Hällingsjö Träkonstruktioner och Bollebygds Emballage.

Historien om Bollebygds Emballage sträcker sig tillbaka till 1942 när det grundades av farfadern till dagens VD, Ove

Johansson. Det är en verksamhet som sedan dess har förfinats och förnyats, alltid med fokus på specialtillverkning och att ligga i framkant kring konstruktion och tillverkning av transportemballage i trä. 2023 slogs bolaget samman med Hällingsjö Träkonstruktioner, vilket ledde till bildandet av Emballagegruppen med fokus på specialanpassade lösningar i form av allt från magasinslådor för kommuner till kundanpassade förpackningar för olika produkter.

– Vi vill skapa ett mervärde kring emballageprodukter samtidigt som vi har miljön i åtanke. Vårt mål är att erbjuda våra kunder smarta lösningar som inte bara sänker kost-

nader utan också minimerar vår påverkan på miljön. Det handlar om att se över helheten – från tillverkning till transport och återvinning, förklarar Ove Johansson.

Målmedvetet förändringsarbete

Det nya bolaget är inte bara en sammanslagning av resurser utan en satsning på framtiden. Ove Johansson, tillsammans med platscheferna Marcus Svallin och Martin Andersson, leder förändringsarbetet i Emballagegruppen där de bildat en särskild grupp för ändamålet, bestående av personal från båda företagen, med uppgift att ta fram strategier för att möta branschens framtidiga utmaningar.

– Vi kompletterar varandra och får en större helhet tillsammans. Det handlar till exempel om att arbeta mot exportföretag inom olika sektorer som transportbranschen, fordons- och verkstadsindustrin, säger Ove Johansson, men betonar samtidigt att det inte bara handlar om affärer, utan också om ansvar.

– Vi ska fortsätta vårt arbete enligt en tydlig hållbarhetsplan med fokus på personal, ekonomi och miljö. Genom att minimera materialåtgång och optimera transporter

strävar vi efter att minska vår påverkan på miljön i så hög utsträckning som möjligt, säger Ove. Han tillägger att Emballagegruppen endast använder svenskt trä. Verksamheten är dessutom PEFC-certifierad, vilket garanterar att deras råmaterial kommer från hållbara källor.

Framtidstro

Med nästan 50 medarbetare och ett gott och utvecklande samarbete mellan avdel-

ningarna är framtiden ljus för Emballagegruppen. Genom investeringar i ny teknik och infrastruktur, som den nya spiklinjen i Hällingsjö, skapar de nya möjligheter för specialtillverkning och fortsatt tillväxt. – Vi vill visa att man kan räkna med oss i framtiden. Genom att samarbeta kring och investera i hållbara lösningar är vi redo att möta morgondagens utmaningar och leverera värde till både våra kunder och vår planet, avrundar Ove Johansson.

Intervju:

GÖTEBORG / SJUHÄRAD 78 Hör av dig till oss för att prata hiss! 031-75 72 850 althiss.se Vi erbjuder hissar för alla slags byggnader & miljöer!
Intervju: Lukas Fernholm Text: Andreas Ziegler
Oliver Malm Text: Örjan Persson

Gamla traditioner och modern hållbarhet

I Skene väver Stora Enso Packaging samman traditioner som sträcker sig tillbaka till 1929 med ett modern fokus på effektivitet och hållbarhet. Kundbasen sträcker sig över flera sektorer, exempelvis industri och e-handel, för vilka pålitliga och hållbara förpackningslösningar är avgörande. Just nu ämnar anläggningen i Skene att förstärka sin produktion med fler medarbetare som delar företagets vision om en mer hållbar framtid.

Stora Enso är en av världens största skogsindustrikoncerner, verksamheten sträcker

sig över stora delar av världen och sysselsätter sammanlagt 20 000 medarbetare. Företaget har specialiserat sig inom områdena förpackningar, biomaterial och träprodukter. När det kommer till förpackningslösningar är tillverkning av wellpapp en central aspekt.

- Vi har ett starkt fokus på att ersätta det tunga träemballaget med den lätta och hållbara wellpappen, ett material som är lika stabilt som trä, men enklare att hantera och dessutom återvinningsbart, säger Anna Andersson, som är fabrikschef på anläggningen i Skene.

Skene

Stora Enso Packagings huvudkontor ligger i Jönköping och företaget har produktionsanläggningar i Vikingstad och Skene. Anläggningen i Skene har en anrik historia. Wellpapproduktionen startade redan 1929 i Kinnahult, men efter att anläggningen olyckligtvis brandhärjats två gånger, valde man 1974 att bygga nytt i Skene. Fabriken har haft flera olika namn sedan starten för 95 år sedan, men ingår nu alltså i Stora Enso Packaging. I Skene har man funnits i 50 år och här arbetar idag 60 medarbetare, varav 25 arbetar i produktionen. Anna

berättar att arbetet inom Stora Enso Packaging präglas av samarbeten.

- Stora Enso Packaging täcker ett brett spektrum av funktioner, allt från förpackningsdesign och försäljning till kundservice och produktionsledning. Varje del av organisationen arbetar i harmoni för att leverera skräddarsydda förpackningslösningar till våra kunder, säger Anna.

En tydlig miljöagenda

Stora Enso Packagings kundbas sträcker sig över fler olika sektorer, inklusive industri, livsmedel och grossister. Man arbetar oftast med större upphandlingar. Anna nämner specifikt företagets engagemang inom industri och e-handel.

- Detta är branscher där behovet av pålitliga och hållbara förpackningslösningar är avgörande, säger Anna.

Stora Enso Packaging har en tydlig miljöagenda och strävar efter att vara en pionjär inom hållbarhet.

- Vi är i stort sett fossilfria på anlägg-

ningen här idag och allt vi levererar är spårbart. Vårt mål är att bli helt fossilfria inom hela koncernen, berättar Anna. Med en övertygelse om att hållbarhet och tillväxt går hand i hand, satsar Stora Enso Packaging på att utöka sin verksamhet och locka nya talanger till teamet.

- Vi söker fler medarbetare till produktionen och letar efter individer som delar vår vision om en mer hållbar framtid, avslutar Anna.

Intervju: Oliver Malm

Text: Andreas Ziegler

SJUHÄRAD 79
Expertise by Stora Enso Stora Enso Packaging AB | storaenso.com
Packaging

Kompletta leverantör av maskiner och systemlösningar för träindustrin

I sju decennier har danska Obel-P Automation A/S tillverkat kompletta maskiner och systemlösningar för träindustrin. Obel-p tar ett helhetsansvar som kan innebära kompletta automationslösningar – ett koncept som attraherar kunder bland allt från möbeltillverkare till husproducenter.

Obel-p Automation A/S är en sedan länge aktad aktör när det gäller tillverkning av maskiner och systemlösningar för limning av träprodukter. Företaget, med utgångspunkt från danska Herning, bildades för cirka 70 år sedan och har sedan dess försett kunder bland allt från möbeltillverkare till husproducenter med högklassiga produkter.

Ivan Madsen, försäljningsdirektör på Obel-P, tar emot i den ändamåslenliga anläggningen där han bjuder på en rundtur i verkstaden. Han visar upp en maskin som just nu trimmas inför leverans. Maskinen är helautomatiserad och fräser och kapar träkarmar för fönstertillverkning. – Vi använder servoteknik tillsammans med pneumatik för att slå i träpluggar. Innan dess borras hålen och fylls med exakt mängd lim innan sammanfogning. För momentet där två karmstycken ska fogas sammam har vi utvecklat en teknik som inte stränglimmar utan i exakt mängd ”duttar” på lim på ett tjugotal punkter. Med denna teknik, vilken används för både dörr- och fönstertilverkning, undviker vi både spill av lim och manuellt arbete för att torka bort överflödigt lim, berättar Ivan Madsen.

Helhetslösningar

Obel-P:s långa erfarenhet och höga kompetens har lockat många prestigekunder till Herning. Inom ramen för verksamheten erbjuder de ritnings- och konstruktionsexpertis, det räcker med att kunden inkommer med en idé och en skiss, varpå Obel-P tar hand om allt arbete kring montering, testkörning och igångsättning hos kunden.

– Vi utför inte bara kapning, fräsning och limning utan kan även automatisera hela produktionen med montering av beslag, lister med mera. Kunden ska i princip kunna mata in råmaterialet på ena sidan och få ut färdigmonterade produkter på den andra. Dessutom förses alla våra kunstruktioner med full dokumentation och reservdellista samt skötselanvisningar – allt för att undvika eller minimera kostsamma driftsstop, upplyser Ivan Madsen.

Vill bredda kundkretsen

Obel-P servar idag kunder i både Sverige och Norge men Ivan Madsen betonar att det finns utrymme för fler. Beroende på hur komplex maskinkonstruktionen är kan Obel-P leverera färdiga automatiseringslinjer inom 6–18 månader. Företaget

erbjuder härutöver tillverkning av automatiseringslinjer för produktion av limträbaklar.

– Vi kan i princip tillverka alla typer av maskiner för dörr- och fönstertillverkning, liksom specialmaskiner för andra träbearbetande moment. Under sjuttio år har vi samlat på oss lång erfarenhet och bred kompetens. Vi står hela tiden öppna för nya förfrågningar och samarbeten, avrundar Ivan Madsen.

Text: Örjan Persson

DANMARK 80 Obel-P Automation A/S Cypresvej 16-18 DK 7400 Herning Phone: + 45 97 21 78 00 Mob: + 45 41 75 04 20 e-mail: map@obelp.dk Web: www.obelp-automation.dk
Ivan Madsen.

Framstående leverantör av gasramper till den nordiska industrin

Bioenergiverk, kemiska och petrokemiska industrier med flera har i danska fh-teknik a/s en leverantör i framkant. fh-teknik tillverkar kompletta gasramper och tar ett helhetsansvar kring hela produktionen – från ritning till tillverkning, täthetskontroller och dokumentation.

Redan för 40 år sedan startade Flemming Hansen fh-teknik a/s som specialiserat sig på att bygga kompletta gasramper för industrin. Sedan ett antal år tillbaka är det sonen Johnny Baun Hansen som för de stolta traditionerna vidare. Vi träffar honom i anläggningen i danska Randers där han presenterar företagets breda koncept. – Vi har genom åren byggt upp ett i det närmaste komplett lager av mätare, regulatorer och ventiler som vi monterar och testar i enlighet med kundens krav och rampens komplexibilitet. Vi står med andra ord för kompletta lösningar och kan normalt sett leverera på kort tid. Om det rör sig om en komplex gasramp till exempelvis ett biokraftverk eller till kemisk och petrokemisk industri, där det ställs krav på särskilda täthesttester och röntgenfotografering, får man räkna med något längre leveranstid, upplyser Johnny Baun Hansen.

Helhetsansvar

fh-teknik ombesörjer hela leveranskedjan från det att kunden får en färdig 3D-ritning, via tillverkning till täthetskontroller med mera samt full dokumentation. Med jämna mellanrum besöks företaget av en tillsynsaktör som röntgar och kontrollerar alla gasramper. Noggrannhet och säkerhet är två nyckelbegrepp i fh-tekniks verksamhet.

– När en kund vänder sig till oss är vi väldigt noga med att ta reda på var gasrampen ska användas. Vi kartlägger krav på IP-klassning, vilket tryck och flöde rampen ska klara, varpå vi inleder vårt konstruktionsarbete. Gasrampen förses med mätare, regulatorer, tryckvakter, ventiler med mera, varpå vi utfärdrar full dokumentation med täthetstest, mätprotokoll och vilka komponenter som använts, samt intyg från tillsynsföretaget, berättar Johnny Baun Hansen.

Blickar mot övriga Norden fh-teknik har varit en framgångsrik aktör i

branschen under många år. Företagets CV är omfattande och Johnny Baun Hansen anser att den nordiska marknaden är högintressant.

– Vi har ett bra geografiskt läge och alla förutsättningar att växa. Det finns dessutom många bioenergiverk och petrokemiska industrier bara några timmar från Randers. Vi är öppna för exmnasion i alla Nordens länder, och har både kapacitet, kompetens och intresse för hela den nordiska marknaden, säger Johnny Baun Hansen. Text: Örjan Persson

DANMARK 81 Johnny Baun Hansen | Telefon: +45 86437511 | Mobil: +45 20437511 | Email: jbh@fh-teknik.dk | www.fh-teknik.dk

Expert på maskinell bearbetning vidgar vyerna

I danska Horsens finner vi ett företag där verksamheten vilar stadigt på två ben. Maskinfabrikken Horsens Spånteknikk servar och reparerar hissar i vindkraftverk men är också en framträdande aktör när det kommer till maskinell bearbetning i olika material. Nu vill företaget erbjuda sitt koncept till en bredare nordisk kundkrets.

Maskinfabrikken Horsens Spånteknikk – eller HST som företaget allmänt benämns – har specialiserat sig på att serva och reparera hissar i vindkraftverk, en kompetens som attraherat kunder över hela Danmark och även i Norge.

Samtidigt, påpekar ägaren och grundaren Michael Henriksen, är bolaget en traditionell maskinbearbetningsfirma som ofta anlitas i rollen som underleverantör till tillverkningsindustrin.

– Vi kan utifrån kundens ritning stå för allt från framtagning av en prototyp till omfattande serietillverkning. Om kunden så önskar kan vi erbjuda längre leveransavtal och vid behov även ge kunden tillgång till ett plocklager i våra lokaler, upplyser Michael Henriksen.

Kvalitet i alla led HST arbetar med alla metalliska preparat, inklusive superduplex och titan som är

svårarbetade ämnen. Vid behov kan de även bistå med oxidering, härdning, förcromning, målning eller annan ytbehandling av producerade produkter – allt enligt kundens önskemål. Verksamheten är både kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO-standarden, vilket är ett bevis på att såväl personalens kompetens som maskinpark och produkter uppfyller högt ställda krav. Det har inneburit att företagets CV är omfattande och inbegriper många välkända företagsnamn. Det finns, understryker Michael Henriksen, dock alltid plats för fler.

– Vi har ledig kapacitet och med vår moderna maskinpark och våra kompetenta medarbetare välkomnar vi gärna fler nordiska kunder. Redan idag vänder vi oss till aktörer inom bland annat tillverkningsindustrin, livsmedels- och läkemedelsindustrin, så vi arbetar medd

andra ord med ett brett kundunderlag, framhåller Michael.

Tydliga ambitioner I HST följer de noga utvecklingen i den nordiska industrin med en stående ambition om att hela tiden anpassa sitt koncept efter vad marknaden efterfrågar. – Vi ser en alltmer tilltagande kundtillströmning inom vindkraftsindustrin och vill gärna växa även på den svenska vindkraftsmarknaden. Samtidigt ser vi ett växande behov av våra produkter och tjänster även i andra nordiska branscher. Alla som är intresserade av ett samarbete är välkomna att kontakta oss för ett oförpliktigande samtal, avrundar Michael Henriksen.

Text: Örjan Persson

DANMARK 82 Horsens Spån Teknik A/S | Ny Kirkevej 2 Ølsted, 8723 Løsning | Direkte tlf.: +45 2149 3921 www.hst.dk

I framtIden kan hjärtlungsjukdom vara hIstorIa

Hjärt-lungsjukdom är vår tids största folksjukdom. Men det finns hopp. Just nu pågår livsviktig forskning som kommer att ge människor ett längre och friskare liv.

I framtIden kan hjärtlungsjukdom vara hIstorIa

Problemet är att pengarna inte räcker till. För att kunna nå nya genombrott behöver forskningen mer stöd.

Hjärt-lungsjukdom är vår tids största folksjukdom. Men det finns hopp. Just nu pågår livsviktig forskning som kommer att ge människor ett längre och friskare liv.

Problemet är att pengarna inte räcker till. För att kunna nå nya genombrott behöver forskningen mer stöd.

Forskningen får aldrig ta paus. Bli månadsgivare idag!

Forskningen får aldrig ta paus. Bli månadsgivare idag!

www.hjart-lungfonden.se

www.hjart-lungfonden.se

posttidning En del av Hexanova Media Group: R & more P

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.