Svensk Leverantörstidning 3, 2024, bilaga

Page 1

Nr 3 - Del 2 / 2024

DEN GIVNA MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKT OCH NORDISKT NÄRINGSLIV SEDAN 1984

SLT TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVET I TIMRÅ OCH SUNDSVALL

Från bark till biobränsle

PW Sweden sysslade inledningsvis med att borra brunnar. Tack vare att man tog vara på de möjligheter som man hade framför sig har man idag skiftat fokus till barksorteringsmaskiner, transport, avfallshantering och biobränsle.

Läs mer på sidan 8.

En ”verkstad” med passionerade ekonomer

Ekonomiverkstan hjälper sina kunder med ett antal ekonomiska och administrativa tjänster, exempelvis löpande redovisning och löneadministration. De är gärna med sina kunder på hela resan, från starten till eventuell börsnotering. Just nu har Ekonomiverkstan god tillväxt och välkomnar alltid talanger som är drivna, proaktiva och ordningsamma samt företag som vill ha en trygg redovisningsbyrå vid sin sida.

Läs mer på sidan 15.

Läs mer på sidan 10. En

I elnätsbranschen är Kraftfixarna ett aktat namn. Kraftfixarna utför de flesta relaterade arbeten inom 0,4 till 52 kilovolt, och erbjuder kabeldragning ända fram till fastigheten.

I Matfors bekämpar man cancer

NorthX Biologics är ett varumärke som skapades 2021. På anläggningen i Matfors har man dock arbetat med biologiska läkemedel sedan början av 90-talet. Idag står företaget i spetsen för industriell tillverkning av avancerade biologiska läkemedel.

Ett framgångsrikt samarbetsprojekt som pågår just nu är för företaget Mendus... Läs mer på sidan 17.

7 UTGÅVOR PER ÅR - SVERIGES BREDASTE TIDNING FÖR LEVERANTÖRER
elnätsbranschen
flexibel utmanare i

Timrå 3-12 Sundsvall 13-18

redaktion

Nr 3-2014 30:e årg

Nr 3 - Del 2 - 2024

Tidningen utges av: PR & More Scandinavia AB Fiskhamnsgatan 2, 414 51 Göteborg

Telefon 031-719 05 00 Fax 031-719 05 29

Besök oss gärna på nätet: www.svenskleverantorstidning.se

Den enda mediepartnern du behöver. Tidningen ansvarar ej för insänt, ej beställt material. Eftertryck av text och bilder förbjudet, om inte särskild överenskommelse träffats med redaktionen. www.hexanova.se

Ansvarig utgivare: Urban Nilsson

Vad är en QR-kod och vad används den till?

Följande innehåll hittar Leverantörstidning

Företagarna har ordet

Infrastruktur

Mora/Leksand Västmanland

Marks kommun

Ansvarig utgivare: Joakim Nyholm joakim.nyholm@hexanova.se

Chefredaktör: Örjan Persson orjan.persson@hexanova.se

Redaktör: Andreas Ziegler andreas.ziegler@hexanova.se

Tidningen utges av: Hexanova Media Group AB Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg Telefon 031-719 05 00 Fax 031-719 05 29

Besök oss gärna på nätet: www.svenskleverantorstidning.se

Layout: Michaela Jönsson michaela.jonsson@hexanova.se

Tryck: Pressgrannar

Den enda mediepartnern du behöver Tidningen ansvarar ej för insänt, ej beställt material. Eftertryck av text och bilder förbjudet, om inte särskild överenskommelse träffats med redaktionen. www.hexanova.se

Prenumerera: prenumeration@hexanova.se

En QR-kod (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och med att många modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas användningsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas på reklamskyltar och tidningsannonser, där läsaren kan scanna in en QR-kod med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur du kan använda en QR-kod i din annons!

Redaktionsledning: Stefan Carewall 031-719 05 17 stefan.carewall@hexanova.se

Tryck: Pressgrannar

Ekonomi: ekonomi@hexanova.se SVANENMÄRKET

Adress-/namnändring: adressandring.slt@hexanova.se

Ekonomi: Lina Akyuz, lina@hexanova.se

Trycksak 3041 0174 En del av Hexanova Media Group

Tidningsstatistik ISSN Nu kaN
QR-kodEN
LÄsa TIdNINgEN
dIN smaRTphoNE!
du scaNNa av
INTILL och ÄvEN
I
innehåll
R
more P
&

Den ”okrångliga” kommunen

Tillväxt Timrå arbetar för att locka fler företag och invånare till kommunen, som erbjuder mycket goda logistiska förutsättningar och en trygg och vacker miljö. Kommunen är dessutom känd som den ”okrångliga” kommunen tack vare ett mycket gott informationsflöde och gott bemötande.

Med ambitionen att accelerera företagsprocesser, slog Tillväxt Timrå ihop sina krafter med samhället under sommaren 2022.

- Vi drivs alla av en gemensam vision om att vara pålitliga vägledare för både företag och samhälle, alltid med näringslivets bästa för ögonen. Här möts politiker och tjänstemän över partigränserna i en enhetlig strävan mot en blomstrande framtid, säger Christina Eriksson, som är Näringslivsansvarig på Tillväxt Timrå. Den senaste tiden har fokus legat på att locka företag till Timrå, med en övertygande pitch om det förmånliga företags-

klimatet. Genom informationsmöten om EU-lagstiftning, attraktiva leverantörsmöjligheter och hållbarhet, har tre event från april till början av maj varit en viktig plattform för Timrås tillväxtberättelse.

Tillväxtmål

Tillväxtmålet för Timrå kommun är ambitiöst; fram till 2035 ska man öka befolkningen med 2 500 – 3000 invånare, vilket är en ökning på cirka 15 %.

- För att möta denna utmaning jobbar vi intensivt med detaljplaner för bostäder och temporära boenden. Vi förväntar oss en toppnotering runt 2028, då invånarantalet förväntas nå sin kulmen, säger Christina.

Tillväxtmålet handlar inte bara om siffror, så klart. Det handlar mycket om att skapa en lockande livsmiljö för de som flyttar till kommunen.

- Timrå erbjuder närhet till vildmarken och en hög livskvalitet. Genom att inkludera föreningslivet och skapa en mångfald av aktiviteter, strävar vi efter att göra Timrå till ett hem för alla, säger Christina.

När det kommer till att locka företag att etablera sig i kommunen, handlar det mycket om att nå ut med budskapet att Timrå erbjuder mycket goda logistiska förutsättningar, med närhet till motorvägar, djuphamnar, flygplatser och industrispår.

- Det finns en puls av industriellt liv

som genomsyrar området, med en djuphamn i Söråker och ett industrispår som är inbäddat i områdets hjärta, berättar Christina.

Den ”okrångliga” kommunen Tillväxt Timrå har ett mycket gott rykte rörande skickligheten att hantera snabba

ärende. Faktum är att denna skicklighet genomsyrar hela kommunen.

- Timrå kommun har byggt sitt rykte på att vara ”okrångligt”. Med näringslivet i förgrunden, rankas vi högt när det gäller service och tillgänglighet. Vi har framstående resultat i enkäter, som visar att vår strategi fungerar. Vi är nummer ett när det gäller att ge information till företag och rankas högt för vår attityd och vårt bemötande gentemot dem, berättar Stefan Dalin, som är kommunstyrelsens ordförande i Timrå.

Tillväxt Timrå blickar dock inte bara framåt, utan även tillbaka på områden som Torsboda, där man aktivt söker en ”spelförändrare” för att vända den nedåtgående befolkningsutvecklingen. - Genom att skapa tusentals jobb direkt på platsen, strävar vi efter att locka inte bara arbetstagare, utan hela familjer till området, säger Christina.

En pigg uppstickare i den norrländska byggbranschen

I ett mindre byggföretag blir kundrelationerna mer personliga. Det är Mittnorrland Bygg ett gott exempel på. Företaget jobbar med en stark lokal förankring och står samtidigt för ett riktigt brett koncept – från dörr- och fönsterbyten, via uterum och altaner, till komplett nybyggnation.

Peter Sundin är VD för Mittnorrland Bygg, ett företag han var med och startade så sent som 2023, men som efter en flygande start redan har hunnit sätta tydliga avtryck i den norrländska byggbranschen. – Vi har faktiskt inte behövt marknadsföra oss i någon större utsträckning, jobben har kommit till oss ändå, vilket vi är väldigt tacksamma för. Att ha nöjda kunder som rekommenderar oss till sina bekanta är den bästa marknadsföringen vi kan få. Faktum är att vi är rätt så fullbokade från och med idag och fram till slutet av året, det är ju fantastiskt, säger Peter Sundin. Mittnorrland Bygg står för ett brett

byggkoncept som innefattar allt från köksrenovering, golvläggning, dörr- och fönsterbyten till om- och tillbyggnation, renovering och komplett nybyggnation. Det blir också en hel del uppdrag kring altaner, uterum och Attefallshus, men också takbyten och fasadrenoveringar.

– Vi är något av perfektionister och åtar oss i princip alla typer av byggrelaterade jobb. Tack vare vårt breda kontaktnät kan vi åta oss totalentreprenader, säger Peter och berättar att de inom kort kommer att bygga en Fiskarhedenvilla för en kund. – Vi hoppas att ett sådant projekt kan generera fler dylika uppdrag.

Nöjda kunder är A och O För Mittnorrland Bygg är nöjda kunder A och O.

– Vi har en bra dialog med våra kunder och återkopplar alltid så snart vi kan. Vår stående ambition är att kunna erbjuda det lilla extra, och vi lämnar aldrig en kund innan denne är hundra procent nöjd, understryker Peter Sundin. Han framhåller också företagets fokus

på noggrannhet och att hålla utlovade tider. Härutöver visar företaget ett stort samhällsengagemang genom att bland annat sponsra lokala idrottsföreningar, till exempel ungdomsklubbar i fotboll i Timrå och Alnö.

Växer stadigt

Peter berättar att kollegan Christian Sjöberg inom kort kommer att dela ägarskapet med honom i Mittnorrland Bygg.

Företaget växer och ambitionen är att anställa ytterligare två personer senast under nästa år.

– För att passa in hos oss ska man ha humor, vara en problemlösare, självgående och kreativ. Här jobbar vi med frihet under ansvar, vi har själva småbarn och vet att det kan vara problematiskt ibland att få ihop livspusslet. Hos oss får man driva sina egna projekt och umgås med bra kollegor, det ska vara enkelt att jobba i Mittnorrland

Bygg, fastslår Peter Sundin. Han berättar avslutningsvis att ambitionen är att företaget ska fortsätta växa i lagom takt.

– Förhoppningsvis kan vi jobba ännu mer med nyproduktion framöver. Vi vill växa organiskt och sysselsätta sex anställda inom ett par år.

Intervju: Amanda Eliasson Text: Örjan

För att kunna nå nya genombrott behöver forskningen mer stöd.

3 TIMRÅ MNB Mittnorrland Bygg AB MNB peter@mittnorrlandbygg.se 076 829 20 27 krille@mittnorrlandbygg.se 070 623 83 31 mittnorrlandbygg.se Forskningen får aldrig ta paus. Bli månadsgivare idag! I framtIden kan hjärt-lungsjukdom vara hIstorIa Hjärt-lungsjukdom är vår tids största folksjukdom. Men det finns hopp. Just nu pågår livsviktig forskning som kommer att ge människor ett längre och friskare liv. Problemet är att pengarna inte räcker till. För att kunna nå nya genombrott behöver forskningen mer stöd. www.hjart-lungfonden.se framtIden kan I FRAMTIDEN KAN HJÄRT-LUNGSJUKDOM VARA HISTORIA Forskningen får aldrig ta paus. Bli månadsgivare idag! I framtIden kan hjärt-lungsjukdom vara hIstorIa Hjärt-lungsjukdom är vår tids största folksjukdom.
det finns
Just nu
att ge människor
längre
liv.
till.
www.hjart-lungfonden.se www.hjart-lungfonden.se
Men
hopp.
pågår livsviktig forskning som kommer
ett
och friskare
Problemet är att pengarna inte räcker
Intervju: Amanda Eliasson Text: Andreas Ziegler Persson Peter Sundin och Christian Sjöberg. Christina Eriksson på Tillväxt Timrå och Stefan Dahlin Kommunstyrelsens Ordförande.

Helhetskoncept från planta till planka

Familjeföretaget AB Karl Hedin har mer än hundra år på nacken och har sedan starten utvecklats till en välrenommerad sågverks-, emballage- och handelskoncern. Från planta till planka, är bolagets vinnande filosofi, vilket på ett bra sätt sammanfattar konceptet i dess 48 bygghandelsbutiker. En av dem finner vi i Timrå.

Familjeföretaget AB Karl Hedin har anor sedan början av 1900-talet och har sedan starten utvecklats från att vara en renodlad skogsägare till att idag förfoga över sågverk, hyvlerier, målerier och bygghandelsbutiker. Härigenom får bolaget full kontroll över både timmerproduktion och tillverkningsprocesser. Bolaget sysselsätter idag ett tusental anställda och driver bygghandel på sammanlagt 48 orter från Östersund i norr till Trollhättan i söder. Råvaran kommer framför allt från skogarna i Bergslagen. Via sågning och förädling omvandlas den till exempelvis byggmaterial och specialemballage.

Proffs och hemmafixare

En av Karl Hedins bygghandelsbutiker

återfinns i Timrå där vi träffar platschefen Fredrik Signeul som berättar att Karl Hedin har funnits i Timrå sedan 2013 och i nuvarande lokaler sedan fyra år tillbaka.

– Vi gick från att vara en butik på hundra kvadratmeter till en one stop shop för traktens hantverkare. Idag förfogar vi över 2 500 kvadratmeter yta under tak och en brädgård på 13 000 kvadrat-

meter. Det har medfört att jobbet är mer lättarbetat samtidigt som vi har blivit ännu mer effektiva, konstaterar Fredrik. Han beskriver AB Karl Hedin som en fullsortimentsbygghandel där de erbjuder allt från infästning och personskydd till verktyg och vred.

– Vi har det mesta för både hemmafixare och proffs, men är särskilt starka på virke. Det är förstås en styrka för oss

att vi har våra egna sågverk, påpekar Fredrik.

Konkurrensfördelar Fredrik Signeul framhåller den sju man starka personalstyrkan. Han söker inte aktivt efter fler medarbetare just nu men är mer eller mindre alltid öppen för personer med rätt kompetens och personlighet.

– För att jobba hos oss ska man vara service minded och ha kunnande om bygg eller en stark vilja att lära sig. Engagemang och drivkraft är viktiga egenskaper hos våra anställda, poängterar Fredrik.

Förutom personalen anser han att Karl Hedins främsta styrkor är att de är flexibla och lyhörda gentemot kunderna. De agerar snabbt, ställer alltid upp för sina kunder och är starka avseende logistik. Fredrik menar att Karl Hedin i Timrå är under ständig utveckling och säger att det finns tydliga visioner om att fortsätta växa, inte minst via förvärv men även organiskt.

– Vi ser ljust på framtiden. Det ska byggas en batterifabrik här i Timrå och vi står redo att leverera till både fabriken och samhällsbyggandet, säger Fredrik Signeul.

TIMRÅ 4 Timrå - Terminalvägen 32 | tel: 060 57 10 50
Intervju: Amanda Eliasson Text: Örjan Persson Platschef i Timrå Fredrik Signeul. Ab Karl Hedin i Timrå.

VVS-tjänster i sann Timrå-anda

Timrå VVS drivs av Markus Bäckström och hans son, Alvin. Företaget tar sig gärna an större projekt, som sträcker sig över längre perioder, men har även ett stort engagemang för servicetjänster. Man driver sin verksamhet i sann Timrå-anda och ser att samarbeten med lokala aktörer är viktigt.

Timrå VVS grundades 2011 och blev ett aktiebolag två år senare. Den första tiden var Markus Bäckström ensam i företaget. Hans son, Alvin, valde att gå i sin fars fotspår och hade sin praktik på företaget innan han anslöt som anställd 2021. - Det var självklart för honom att börja jobba här. Sedan Alvin kom in i bilden har det rullat på bättre än någonsin. Det är enklare att ta vissa jobb som är lite tyngre när man är två. Vi klarar allt, säger Markus.

Engagemang

VVS Timrå har ett brett utbud av tjänster

och jobbar bland annat en del med fjärrvärme och värmepumpar. När vi pratar med Markus i mitten av april, berättar han att man bland annat ska vara med

under byggandet av en ny Clock-restaurang i Sundsvall.

- Jobb som ligger på sex månader till ett år är perfekta för oss. Vår största styrka

är att vi är en liten organisation, så vi har korta beslutsvägar. Jag planerar, leder och utför jobben, berättar Markus. Samtidigt som man gärna tar sig an

större projekt, håller man fast vid att erbjuda service-tjänster.

- Vi märker att somliga företag i branschen börjar gå bort från att erbjuda service idag och fokuserar på nytt montage. Men vi står kvar vid att leverera service till våra kunder. Vi är en trygg servicepartner, säger Markus.

Timrå-andan

Timrå VVS är främst verksamma i Timrå med omnejd. Man har exempelvis många jobb i Sundsvall.

- Vi vill kunna verka mer och mer i Timrå kommun. Vi ser att Torsboda Industripark kommer ge ringar på vattnet. Vi vill gärna haka på den vågen, säger Markus.

På Timrå VVS är nämligen Timråandan, som definieras av framtidstro, samverkan och hjälpsamhet, viktig.

- Vi tar in VS-konsulter under oss vid större projekt och jobbar då gärna med företagen som finns i Timrå. Det är viktigt att vi nyttjar varandra, säger Markus.

5 TIMRÅ 070 32 13 683 | markus@timravvs.se
Intervju: Amanda Eliasson Text: Andreas Ziegler Markus och Alvin Bäckström. Far och son.

Problemlösande transportör med människan i fokus

Drakens Fjärrtransporter är företaget som inte bara står för flexibla vägtransporter och godstrafik. I det välrenommerade Timrååkeriet sätter de också säkerhet och de anställdas välmående i fokus. Här råder en teamkänsla som främjar problemlösande, samtidigt som den bygger starka och nära relationer med kunderna.

I en bransch där effektivitet och säkerhet är av yttersta vikt har Drakens Fjärrtransporter, under ledning av VD Daniel Tander, etablerat sig som en pålitlig aktör sedan grundandet 2017. Det började med uppdrag för PostNord, men verksamheten utvecklades snart till att omfatta större uppdrag och längre körningar. Idag kretsar den kring vägtransporter och godstrafik i en kombination av körningar längs fasta linjer och flexibla insatser med enstaka bilar. Drakens Fjärrtransporter har ett nära partnerskap med ACX Logistics i Umeå.

– Genom att konsekvent leverera pålitliga och säkra transporter har vi blivit en transportör man kan räkna med. Vi förfogar över en modern fordonsflotta,

bestående av tre egna och fyra hyrda lastbilar. Det gör oss mycket flexibla i en bransch som följer marknadens svängningar, konstaterar Daniel Tander.

Mer än bara affärer För Daniel handlar entreprenörskapet om betydligt mer än bara affärer. Han har alltid varit engagerad i arbetet med

att skapa en arbetsplats där säkerhet och trivsel går hand i hand. Hans höga standard och stora engagemang för säkerhet har präglat hela organisationen, från ledningen till de anställda. När de anslöt bilarna till Volvo Dynafleet, ett vagnparkshanteringsverktyg i Volvo Connect som möjliggör övervakning av prestandan av lastbilarna och förarna, så fick deras förare oerhört höga poäng direkt, vilket visar på hur deras arbete redan innan dess präglats av att göra jobbet på ett rätt och effektivt sätt. Det gäller allt från lastsäkring till tidsplanering och personalhantering.

– För oss är samarbete och teamkänsla nyckeln till vår framgång. Genom att ha roligt på jobbet och främja en öppen kommunikation med kunderna har vi byggt upp ett starkt förtroende kring hela verksamheten. Att vi dessutom har låga sjukskrivningstal vittnar om att medarbetarna trivs och mår bra, säger Daniel Tander.

Struktur och gemenskap Daniel Tanders styrka ligger i hans filosofi om att alltid vara ärlig och en tydlig förmåga att lösa problem. Hans bakgrund som lastbilschaufför har gett honom en god förståelse för branschen, vilket har gjort honom till en ledare som är både respekterad och uppskattad av sina anställda. I Drakens Fjärrtransporter förenas struktur och gemenskap, i form av till exempel familjedagar och grillning. – Vi vill främja en kultur där varje individ känner sig både värdefull och uppskattad. I den här branschen är det jätteviktigt för att vi ska kunna fortsätta växa och utvecklas. Vi vill vara det självklara valet, med fokus på både människor och lösningar, avrundar Daniel Tander.

TIMRÅ 6
Intervju: Amanda Eliasson Text: Örjan Persson Daniel Tanders lastbil.

Ljus framtid för leverantör av solskydd

AMA Norrland har specialiserat sig på tillverkning av special- och måttanpassade solskydd. Försäljningen sker via ett nätverk av återförsäljare, som man nu ämnar utöka. Framtidsplanerna inkluderar bland annat ett starkare lokalt fokus och ett breddat produktsegment med vertikalmarkiser och platsbyggda pergolor.

AMA Norrland grundades 1954 och har genomgått ett antal förändringar de senaste åren. Företaget blev uppköpt 2018. De nya ägarna valde då att dela upp bolaget i två delar, försäljning och produktion. Carro Åström, som då hade arbetat på företaget i ett antal år, köpte upp säljdelen 2019 och köpte senare även upp produktionsdelen, så att allt var samlat under ett tak igen.

- Nu är jag inne på mitt tredje år

som ägare av allt. Jag har jobbat här i sammanlagt tolv år nu. Jag kom in på ordersidan och arbetade senare i produktionen, så jag hade en god förståelse för företaget redan när jag tog över det, berättar Carro.

AMA Norrland har specialiserat sig på tillverkning av solskydd.

- Allt är special- och mått-anpassat. Vi har ingen massproduktion i dagsläget, så allt är unikt, säger Carro.

Kvalitetsinriktade återförsäljare

AMA Norrland har nära relationer med sina kunder och är snabba på både återkopplingar och leveranser, dock alltid utan att tumma på kvaliteten, som är en avgörande aspekt av verksamheten.

- Vi är medlemmar i Svenska solskyddsförbundet. Det är en stämpel som visar att våra produkter är kvalitetssäkrade. Vi arbetar bara med kvalitetssäkrade produkter som har lång hållbarhet, berättar Carro.

Carro fortsätter med att berätta att man, på AMA Norrland, står för gedigen kunskap, kvalitet och trygghet. Man säljer sina produkter genom återförsäljare runtom i landet. I dagsläget har

AMA Norrland ett 30-tal återförsäljare. Man vill gärna få in fler återförsäljare.

- Kriterierna för att bli återförsäljare är att man har ett driv och en vilja att lära sig produkterna. Det är viktigt att man förstår vikten av hög kvalitet och att man får vad man betalar för, säger Carro.

Framtidsvisioner

Det långsiktiga målet för AMA Norrland är att dubbla omsättningen de kommande fyra åren. Man kommer nå detta mål genom ett antal strategier. - Vi kommer satsa på att tillverka våra

egna vertikalmarkiser, då vi ser en ökad efterfrågan på detta. Vi funderar även på att specialisera oss på montering av platsbyggda pergolor för att på så sätt kunna erbjuda en bra produkt till ett rimligt pris, berättar Carro.

AMA Norrland kommer även satsa på att bli mer lokala i området kring Timrå, Sundsvall och Härnösand.

- Vi vill komma ut mer på den privata marknaden. Vi har redan idag ett showroom där kunderna kan komma och in och se vårt utbud, säger Carro. I dagsläget är man tre heltidsanställda på AMA Norrland under lågsäsongen. Under högsäsongen, det vill säga under perioden april-juli, tar man in projektanställda och kan då vara upp till tio stycken på företaget.

- Vi lär upp personal här på plats och det är inte en särskild lång inkörningsperiod. Man passar in här om man är självgående, har ett driv, är praktiskt lagd och gillar att arbeta med kroppen, säger Carro.

Bilintresset ledde till framgångsrik verksamhet

Tack vare sin erfarenhet som montör och att hålla ögonen öppna, kunde Per Nygren kombinera sin passion för bilar med sitt arbete. Hans företag, PN Montage, arbetar idag huvudsakligen med att installera serviceinredning i transportbilar. Då man är måna om att ha nöjda kunder, för man en dialog med dem under arbetet, så att allt blir som kunden vill ha det på en gång.

Per Nygren har lång erfarenhet som egenföretagare. 1978 började han som resemontör, men då som anställd på ett skyltföretag. 1986 blev han delägare i ett företag tillsammans med sin bror, där jobbet främst var som montör av stora industriportar, stålhallar och lagerinredningar. Efter 21 år så valde Per att starta eget företag och sålde därför sin del i företaget till sin bror och grundade PN Montage 2007. Som entreprenör gäller det att vara öppen för möjligheter. Efter många år i branschen hade han, redan när han drog igång sin verksamhet, ett brett kontaktnät. Detta

gjorde att han fick möjlighet att arbeta på ett större bygge i 8–9 månader tillsammans med 3 anställda.

- Vi fick en bra start och detta projekt öppnade upp för många nya kontakter, berättar Per.

Runt 2009–2010 upptäckte Per nästa möjlighet, denna gång genom en annons om att System Edström sökte återförsäljare i området runt Sundsvall och Timrå. Per har varit bilintresserad i princip sedan födseln, så han ansökte om att bli återförsäljare, trots att han inte riktigt visste vad

det skulle innebära. För att bli återförsäljare krävdes det att man hade en bilverkstad, vilket Per skaffade. Det krävdes mycket arbete.

- Jag kände direkt att detta var rätt för mig och företaget. Det har rullat på bra genom åren, berättar Per.

Inredning för transportbilar Idag fokuserar PN Montage på att installera serviceinredning för transportbilar. Man jobbar både mot bilhandlare i området och direkt mot slutkund.

- Vi gör även specialprojekt och -byggen, allt från att anpassa husbilar till specialfordon, berättar Per.

Per är driven av sin passion för bilar och nöjda kunder. Arbetet handlar därför mycket om att ha ett genuint intresse för bilar och montage. Per är därför mycket mån om att hans anställda ska trivas, vilket både resulterar i arbetsglädje och en låg personalomsättning. Numera är PN Montage dessutom ett familjeföretag. Pers fru, Elisabeth, arbetar med ekonomi och administration medan deras söner, Tobias och Mattias, jobbar som montörer.

Nöjda kunder på en gång Nöjda kunder är A och O för PN Montage. Man arbetar därför strukturerat och i nära dialog med kunderna.

- Vi ritar upp 3D-modeller av kundernas bilar. När detta är gjort bokar vi in montage. Vi bjuder ofta in kunderna, så att de kan komma och kolla under tiden vi monterar; vi vill att kunden ska vara nöjd på en gång, säger Per. På PN Montage är man snabbfotade och måna om att hålla en hög servicenivå.

- Vi är lyhörda och duktiga på att anpassa oss efter kunderna. Vi är ett företag som har ett stort fokus på att fortsätta erbjuda bra service och göra vårt bästa i varje uppdrag, säger Per. Per avslutar med att lyfta UkrainaHjälpen, som han är involverad i. Han har själv varit i Ukraina fem gånger och en gång i månaden tar ett gäng volontärer emot kläder. Arbetet är 100 % ideellt.

Intervju: Amanda Eliasson

7 TIMRÅ AMA 41,4X21,7 CM SVART, 116 info@amagruppen.se 060-573950
Intervju: Amanda Eliasson Text: Andreas Ziegler VD Carro Åström. Bilinredning samt utdragbar lastsläde för enkelt i och ur lastning av gods. Markis i merangeriet. Mattias Nygren, Elisabeth Nygren, Per Nygren och Tobias Nygren.

Från bark till biobränsle

PW Sweden sysslade inledningsvis med att borra brunnar. Tack vare att man tog vara på de möjligheter som man hade framför sig har man idag skiftat fokus till barksorteringsmaskiner, transport, avfallshantering och biobränsle.

PW Sweden grundades 2005 av Pierre Olsson. Inledningsvis sysslade företaget med att borra brunnar. Pierre är en sann entreprenör, som tar vara på möjligheter när han stöter på dem. För fem år sedan fick han upp ögonen för en barksorte-

ringsmaskin. Därefter investerade företaget i maskiner byggda i Sverige. Denna investering resulterade i en effektiv och kundanpassad produktionslinje för krossning och sortering av bark.

- Vi på PW Sweden är ett företag som sorterar upp ert liv, säger Pierre.

Möjligheter

När vi besöker PW Sweden får vi även träffa Madde, som arbetar med företagets administration.

- Hon har varit en mycket viktig tillgång för företaget och har bidragit mycket till vår expansion. Med hennes förmåga

att hålla ordning och skapa en översikt har vi alltid kunnat erbjuda en stabil och professionell service åt våra kunder, säger Pierre.

PW Sweden har diversifierat sin verksamhet en hel del genom åren. Utöver barksorteringsmaskinerna, erbjuder man bland annat transport, biobränsle och avfallshantering. Med rätt behörigheter och rätt utrustning kan PW Sweden hantera allt från naturträ och returträ till farligt avfall.

- En av våra största fördelar som företag är vår flexibilitet och förmåga att anpassa oss till kundernas behov. Med en mång-

sidig arbetsstyrka kan vi inte bara uppfylla, utan även överträffa kundernas förväntningar, säger Madde.

Tillväxt

PW Sweden är ett företag vars utveckling definieras av diversifiering och tillväxt.

När vi pratar med Pierre och Madde i början av april, berättar de att man nu är redo att ta nästa steg, bland annat genom att utöka sin maskinpark, men även genom att locka till sig fler kunder.

För att möta sina framtida mål är man öppna för att rekrytera fler medarbetare.

När vi pratar med dem finns det ingen

aktiv rekryteringsprocess, men precis som med mycket annat när det gäller företagets utveckling, handlar det om att hålla ögonen öppna efter möjligheter. - Vi är beredda att skapa plats för rätt person, om denne dyker upp. Intresse och att man är lösningsorienterad och självgående är tre av de viktigaste kriterierna vi tittar på. Vi välkomnar personer som kan bidra till vår flexibilitet och framgång, avslutar Pierre.

Intervju:

TIMRÅ 8
70
Pierre Olsson VD 070 317 79
Pierre@pwsweden.se Madde Lidgren 070 317 79 71
www.pwsweden.se
Madde@pwsweden.se PW Sweden AB
Amanda Eliasson Text: Andreas Ziegler Hög hastighetskross som krossar kavelvirke. Madde och Pierre. Barkkross med förkross.

En ny lagershop i Timrå

Papperskungen har haft en webshop sedan 1994, en tid då de flesta företag i Sverige fortfarande var skeptiskt inställda till internet. Idag består företagets sortiment av över 30 000 artiklar. Här kan man finna allt från kontorsvaror, emballage och städ- & hygienartiklar till reklam-material. Nu har de dessutom en ny lagershop, där kunder kan komma och handla eller bara ta en kopp kaffe i fikahörnan och prata lite med personalen.

Roger Henriksson har arbetat länge med försäljning, han började med att sälja tvätt- och diskmedel hemifrån via telefonförsäljning. Han var tidig med att upptäcka möjligheterna med e-handel. Hans företag, Papperskungen, lanserade sin första webshop redan 1994, när många företag i landet fortfarande var skeptiska till internet.

- Vi säljer kontorsvaror, emballage, städartiklar, hygienartiklar och torkpapper, berättar Roger.

Över 30 000 artiklar

Genom åren har Papperskungen byggt upp ett mycket stort sortiment, som idag består av över 30 000 artiklar. Vi ber Roger belysa några produktgrupper som kanske alla inte vet så mycket om.

- Vi är distributör av Brother-skrivare, allt från etikettskrivare till stora printar. Vi är även distributör av Kimberly-Clark, som har industritorkpapper, specialtorkpapper och liknande produkter. Kimberley-Clarks torkpapper har en unik Airflex-metod som gör att våra torkpapper har extremt bra uppsugningsförmåga av exempelvis oljor. Vi har nyligen fått ett kontrakt som innebär att vi även kan sälja dessa produkter till återförsäljare, berättar Roger. Roger fortsätter med att berätta att Papperskungen även har det mesta inom trycksaker, det vill säga reklam- och tryck-artiklar.

- Vi kan tillverka exempelvis vepor, beach-flaggor, pennor, block och mycket annat med tryck på till företag, berättar Roger.

Lagershop

Fram till 2010 hade Papperskungen en fysisk butik. Sedan dess har man fokuserat helt på sin webshop. Nu väljer man

att gå mot strömmen igen; i februari i år öppnade man en fysisk butik i nya lokaler. Den typen av butik man har kallas lagershop, då den ligger i anknytning till lagret. Butiken erbjuder möjligheter att möta kunderna ansikte mot ansikte, men det handlar om mer än så. Roger tror starkt på Timrå-andan, som definieras av det lokala näringslivets framtidstro och samverkan.

- På Papperskungen bjuder vi alltid på kaffe. Vi har en vision om att fikarummet kan bli som en allmän plats där folk kan komma in och värma upp sin matlåda, dricka en kopp kaffe och ha en trevlig stund. Det finns inget köptvång här, säger Roger.

I dagsläget är man fyra medarbetare på Papperskungen.

- Vi besitter god kunskap om våra produkter. Det är en mycket dynamisk

arbetsplats. Alla är närvarande och delaktiga, alla jobbar som ett team, säger Roger.

Utvecklingen fortsätter vara positiv för Papperskungen. Förutsättningarna är goda och visionen är att kunna bli ytterligare en säljare inom överskådlig tid. - Vi kan tänka oss att ta in en säljare, som är social och driven. Förkunskap om våra produkter är inte nödvändigt. Det handlar mest om personkemi, säger Roger.

Besök vår nya lagerbutik fylld med Emballage, Kontorsmaterial, Städ- & Hygienprodukter

9 TIMRÅ
Plåtslagarvägen 2 | 060 60 66 500 | order@papperskungen.se
Intervju: Amanda Eliasson Text: Andreas Ziegler VD Roger Henriksson. Nya lagerbutiken i Timrå. Liten del av utbudet från Brother. Nya lagerbutiken i Timrå. Nya fikahörnan i lagerlokalen, Roger bjuder in på en kopp kaffe.

En flexibel utmanare i elnätsbranschen

I elnätsbranschen är Kraftfixarna ett aktat namn. Kraftfixarna utför de flesta relaterade arbeten inom 0,4 till 52 kilovolt, och erbjuder kabeldragning ända fram till fastigheten.

Grunden till Kraftfixarna lades när Joakim Sandström och Jan Höglund startade egna företag som tillsammans innebar en strid ström av förfrågningar kring olika elnätslösningar. De gjorde gemensam sak och headhuntade dessutom Simon Höglund och Oscar Pauna. Resultatet blev Kraftfixarna som fick en flygande start med ett flertal väntande projekt.

– Vi är specialister på att bygga elnät och kan utföra de flesta förekommande arbeten inom 0,4 till 52 kilovolt. Vi bygger ledningsnät och kan dra såväl mark- som luftburna ledningar hela vägen in i fastigheterna, upplyser Simon Höglund.

Han berättar vidare att Kraftfixarna även

förfogar över en komplett servicebuss med vars hjälp de både kan lokalisera och avhjälpa fel på kablar, även om kabeln i fråga är en mil lång, i samband med strömavbrott.

– Det blir snabba insatser som kunderna uppskattar, konstaterar Simon.

Personalbrist i branschen

Kraftfixarna sysselsätter idag fem personer. De fyra delägarna söker efter mer personal men tvingas konstatera att det är svårt att få tag i kompetenta personer.

– Det råder en tydlig kompetensbrist på marknaden, fler går i pension än vad som utbildar sig. Vi har massor av jobb men montörerna är för få. Vi brukar i stället ta in praktikanter från elprogrammet här i Timrå. När det lanserades en dokumentär om branschen märkte vi av ett litet uppsving genom att ungdomar generellt visade ett större intresse, säger

Simon Höglund.

Han berättar att de söker efter personer med stor drivkraft och som kan ta

ett stort eget ansvar eftersom det ofta handlar om arbete på egen hand ute i terrängen.

– Kompetensen går alltid att lära ut, om personen i fråga har en elutbildning i grunden är det oftast inga problem. Vi erbjuder en arbetsplats med en platt organisation och ett sammansvetsat team. De som väl tar steget in i branschen väljer att stanna kvar eftersom

arbetsdagarna är varierande och friheten är stor. I ett litet företag som vårt är vi måna om varandra, poängterar Simon Höglund.

Stabil grund

Att anställa fler är förstås ett tydligt led i företagets strävan efter att fortsätta växa och utvecklas. De har dock, påpekar Simon Höglund, ingen panik, utan

siktar på att i lagom takt växa stadigt organiskt.

– Vi vill växa men det får helt enkelt ta den tid det tar. Sett till hur många vi är besitter vi oerhört stor kompetens, det är en stabil grund att bygga vidare på. Jag tror att vi går en bra framtid tillmötes.

Intervju:

TIMRÅ 10 kraftfixarna.se kontakt: simon@kraftfixarna.se / 070 329 63 03
Amanda Eliasson Text: Örjan Persson Här används mätbuss för att ta fram kabelfel i en vindkraftpark. Här reses en ny stolpe för att sedan dra upp nya linor i. 36kV avslut mellan transformator och ställverk. Reparation av kabel.

Mer plats för tunga maskiner i Timrå

Staffare är återförsäljare av tunga maskiner för entreprenader, lantoch skogsbruk och industrin. Man är även kända för sin höga servicenivå. Företaget är etablerat på ett antal platser i hela Sverige. I Timrå har mekanikerna byggt upp ett mycket gott rykte och servar både företagets egna maskiner och andra maskiner. Under 2025 kommer man flytta in i nya och större lokaler, vilket kommer innebära ett större utbud, en större verkstad och ännu snabbare ledtider.

Staffare AB grundades 1982 i Hudiksvall av Lars Staffare. Inledningsvis var det en enmansverksamhet som utgick från ett litet försäljningskontor. Idag finns man på 11 orter mellan Luleå och Ängelholm och sysselsätter cirka 120 medarbetare. Företaget har ett brett utbud av maskiner som används inom entreprenad, lantoch skogsbruk och industrin. Man säljer nya maskiner av märkena Huddig,

Massey Ferguson, Weideman, Manitou, Kverneland, Pöttinger, Dinapolis, Fors MW och McHale. Man har även fyrhjulingar från Honda i sitt utbud. - Vi har dessutom alla redskap till dessa märken som man kan tänkas behöva och säljer även redskap för vedhantering, berättar Pelle Sundin, som är platschef för Staffare i Timrå.

Timrå

Staffares största konkurrensfördel är den höga servicenivån som mekanikerna besitter. Detta är särskilt påtagligt i Timrå.

- Vi får in en massa uppdrag rörande service och reparationer för maskiner från märken som vi inte ens säljer just tack vare mekanikernas goda rykte, berättar Pelle.

Pelle fortsätter med att berätta att Staffare söker fler mekaniker till anläggningen i Timrå. Att ha kunskap inom elektronik och hydraulik är, så klart, av största vikt, men Pelle, som har arbetat på Staffare i tio år, pratar mer om kandidaternas personlighet.

- För att passa in här är det viktigt att

man är skötsam, lättsam och kan passa in i gruppdynamiken. Det spelar mindre roll om man är en senior eller junior mekaniker, så länge man har grunderna. Har man drivet och viljan kan vi lägga tid på att utbilda, berättar Pelle.

Nya lokaler under 2025 Framgångarna i Timrå har lett till att man kommer bygga nya lokaler. Första

spadtaget kommer tas i september 2024 och planen är att den nya anläggningen ska stå klar under första kvartalet 2025.

- Den nya anläggningen kommer ligga på 1000 kvadratmeter. Tomten kommer vara dubbelt så stor som den vi har idag. Vi får en större verkstad och större portar. Detta kommer göra det möjligt att ta tag i fler arbeten och bli klar fortare, berättar Pelle.

Pelle avslutar med att berätta att man vill få in fler varumärken i butiken och säger att man kommer ha ett stort evenemang när de nya lokalerna öppnas. Han hoppas att både befintliga och nya kunder kommer på besök då.

Intervju: Amanda Eliasson Text: Andreas Ziegler

Framgångar byggda på pålitlighet

K2 Sales i Mitt AB startade genom att Magnus Hanssons fru förvärvade ett företag i Hudiksvall där det ingick fastigheter, som idag är åtta till antalet. Efter en kort tid så tecknade K2 ett franchiseavtal med Formtrappan i Västerås. Renovationer av trappor skapade ringar på vattnet och idag sysslar företaget med allt från småjobb, som att montera dörrar och fönster, till att bygga villor. Magnus har byggt sitt rykte på sin pålitlighet; kunderna vet att de alltid kan lita på honom.

Lågkonjunkturen har resulterat i tuffa tider, särskilt för byggbranschen. K2 har inte bara lyckats klara sig genom lågkonjunkturen; verksamheten har till och med byggts upp under de senaste åren. Magnus Hansson arbetade som säljare inom byggbranschen i tolv år. När hans fru, Katarina, köpte ett företag i vilket fastigheter ingick så föddes idén med K2. Detta gav Magnus möjlighet att börja

arbeta som byggare igen, då tanken var att sköta om fastigheterna med underhåll och restaurera dem. Denna verksamhet bedrevs genom K2 Sales i Mitt AB, som grundades 2020, mitt under pandemin. Två månader efter verksamheten drog igång, fick Magnus ett kontrakt med Formtrappan i Västerås.

- Trots pandemin har det rullat på bra.

Jag har aldrig varit orolig för att inte ha jobb, säger Magnus när vi pratar med honom i mitten av april 2024.

Ringar på vattnet

Genom sitt kontrakt med Formtrappan renoverar Magnus trappor inomhus åt privatpersoner och även en liten del kommersiellt.

- Det har gett ringar på vattnet. Idag jobbar jag 25–30 procent med att renovera trappor, berättar Magnus.

”Ringarna” ifråga består av andra typer av byggrelaterade tjänster, stora som små. De mindre projekten kan exempelvis bestå av att installera dörrar och fönster, vilket Magnus har mycket erfarenhet av.

- Jag har installerat cirka 6000 enheter, både dörrar, och fönster, under mitt yrkesverksamma liv, berättar Magnus. De större projekten kan exempelvis bestå av att bygga villor för 2–3 miljoner kronor. Än så länge är Magnus ensam på K2, men han har ett stort nätverk av pålitliga samarbetspartners i Sundsvall och Timrå, vilket gör att han kan ta sig an totalentreprenader.

Pålitlighet

Magnus har byggt sitt goda rykte på att alltid vara ärlig och pålitlig, vilket resulterar i att han blir rekommenderad av sina kunder. - Jag och mina samarbetspartners är duktiga på att återkoppla till kunderna och leverera bra service, så även vid reklamationer – som är ovanliga – blir kunderna nöjda, säger Magnus.

Som alla bra byggare, har Magnus en god förståelse för hur kunderna tänker och känner inför sina byggprojekt.

- Kunderna litar på oss med sin dröm. Denna vill vi förverkliga. Vi håller vad vi lovar, avslutar Magnus.

Intervju: Amanda Eliasson

Text: Andreas Ziegler

11 TIMRÅ Magnus Hansson | magnus@k2sales.se | 070 687 66 22
Magnus Hansson. Uterum byggt av Magnus. Henrik Andersson, Linus Lundberg, Kristofer Hallin, Andreas Lundberg, Rickard Johansson, Robert Forsberg, Christoffer Johansson, Caroline Sundberg, Henrik Dahlstedt, Niklas Thyr och Olof Vedin.

Ett helhetskoncept kring luftvärmepumpar

Värmepumparnas popularitet tycks inte avta, allt fler inser de såväl ekonomiska som miljömässiga fördelarna med moderna värmepumpar. JB Värmepumpservice står i sammanhanget för ett helhetskoncept avseende installation, service, felsökning och reparation av luftvärmepumpar. Kvalitet till rimliga priser är företagets filosofi.

Jerry Larsson, VD för JB Värmepumpservice AB, har ett nioårigt förflutet i företaget som Jan Brønstad startade 2012. För två år sedan köpte han bolaget av Jan och driver det idag med sina tre anställda – en personalstyrka som han brukar utöka med en person under vintern som är företagets högsäsong. Tillsammans företräder de ett starkt koncept avseende luftvärmepumpar.

– Vi installerar luftvärmepumpar från välkända tillverkare och står i sammanhanget för en helhetslösning, inklusive

eldragning och inkoppling i central eller annan lämplig anslutning. Hög kvalitet till rimliga priser är vår filosofi, säger Jerry Larsson och tillägger att de även jobbar med AC-anläggningar.

Service och support

Konceptet innefattar också service, felsökning och reparation av luftvärmepumpar.

Jerry berättar att han lägger ned mycket tid på service och support.

– Jag har genom åren byggt upp många

kontakter, vilket gör att jag alltid kan ta hjälp av en utomstående aktör om det uppstår problem som vi själva inte kan lösa. Det är ett arbetssätt som våra kunder uppskattar och som gör att många väljer att komma tillbaka till oss. Det skapar ringar på vattnet, konstaterar Jerry Larsson.

Ärlighet varar längst

JB Värmepumpservice, som förstås är en kylcertifierad aktör, jobbar främst i trakterna kring Sundsvall, Timrå och Härnö-

sand, men de händer att de även servar mer långväga kunder än så. I kundkretsen finns inte bara privatpersoner utan också företag. Redan idag vänder sig flera av traktens större bolag till Jerry och hans kollegor när det handlar om moderna värmepumpslösningar.

– Vi har byggt upp ett gott rykte i branschen, inte minst tack vare vår höga kvalitet och våra konkurrenskraftiga priser, men också för att vi är noga med att alltid hålla utlovade tider. Det är en filosofi vi

De målar sin egen framgång

Trots rådande lågkonjunktur finns det möjligheter för företagare inom entreprenadbranschen att bygga upp en verksamhet. En sådan verksamhet är Bergs Måleri, som drog igång sin verksamhet så sent som för två år sedan.

Tack vare ett brett utbud av kompetens, en stark servicekänsla och att kunder drar nytta av ROT-avdraget har man nyligen kunnat anställa ytterligare en medarbetare.

anställning som målarlärling efter gymnasiet på företaget där Anton jobbade. De arbetade senare även tillsammans på ett annat företag i några år, och trivdes mycket bra som arbetskollegor. Detta ledde så småningom till diskussioner kring att starta eget företag.

- Vi funderade länge fram och tillbaka på att starta ihop, men det dröjde 1,5 år innan vi vågade köra, berättar Jocke.

Bred kompetens

Bergs Måleri gör allt inom byggnadsmåleri, både invändigt och utvändigt.

- Vi spacklar, målar och tapetserar. Vi

jobbar mycket med mindre jobb och renoveringar, men även med försäkringsjobb, berättar Anton.

Bergs Måleri har konkurrensmässiga priser och drar även nytta av ROT-avdraget, som gynnar både företaget och kunderna. Man får även en del jobb via kontakter i byggbranschen.

Service

Lågkonjunkturen har drabbat entreprenadbranschen särskilt hårt. Jocke och Anton har dock lyckats bygga upp en framgångsrik verksamhet under dessa svåra tider. När vi frågar dem vad nyckeln till framgång är, svarar Jocke: - Vi är serviceinriktade och vi vill vara enkla att samarbeta med så att vi kan ha ett långvarigt samarbete, framför allt med byggare. Men det är, så klart, även viktigt att privatpersoner ska vara nöjda och vilja anlita oss igen nästa gång de ska renovera. Vi tycker att vår främsta styrka är att vi håller vad vi lovar. Det är det viktigaste för oss på Bergs Måleri.

Konkurrensmässiga priser, ROT-avdraget och den goda service man erbjuder har resulterat i både återkommande kunder och rekommendationer. Faktum är att det har gått så pass bra att de har kunnat anställa ytterligare en målare.

sedan länge jobbar efter i företaget. Självklart kan oförutsedda saker inträffa, men i dessa fall är vi transparenta och kommunicerar detta med kunden, understryker Jerry som med andra ord förespråkar ärlighet i alla sammanhang.

– Om jag anser att något är ekonomiskt oförsvarbart rekommenderar jag det inte till kunden. Denna uppriktighet genomsyrar hela verksamheten, och det är en filosofi som vi vet vinner i längden. Jerry har jobbat med luftvärmepumpar i 15 år och besitter, liksom hans medarbetare, lång erfarenhet och bred kunskap. Han framhåller den familjära känsla som finns i företaget, vilken återspeglas i de personliga kontakterna med kunderna. Han företräder en omväxlande och strukturerad arbetsplats där de anställda själva ges möjlighet att planera sin tid. – Det är ett givande och tagande mellan arbetsgivare och anställd, det är så vi vill ha det, konstaterar Jerry Larsson.

-Tanken när vi började var att växa till att vara runt 4–5 stycken med oss inräknat, men vi vill växa organiskt, så nu kommer det dröja ett tag innan vi anställer någon, säger Anton.

Jocke och Anton tycker om att arbeta tillsammans. Denna arbetsglädje genomsyrar verksamheten och är något som smittar av sig i relationerna till kunderna. - Vi på Bergs Måleri är ett lite roligare måleri, avslutar Jocke och Anton.

TIMRÅ 12 070 38 47 253 | 070 675 23 87
Intervju: Amanda Eliasson Text: Örjan Persson Jocke Åberg och Anton Högberg lärde känna varandra när Jocke började sin Intervju: Amanda Eliasson Text: Andreas Ziegler Anthony Högberg och Joakim Åberg. Projekt där de satte guldram runt en tapetserad vägg i en trapp. Jerry Larsson, Simon, Johannes och Robin.

Prisbelönad logistikpark i Sundsvall

Sundsvall Logistikpark är ett landmärke för både framgångsrik infrastruktur och hållbarhet. Byggprojektet färdigställdes förra året, vilket var ett år tidigare än väntat. Logistikparken är den första ”creequel”-märkta logistikparken i Europa med betyget ”excellent”, som reflekterar både kvaliteten och hållbarhetsåtagandet. Sundsvall Logistikpark var dessutom nominerad till ”Årets bygge” av tidningen Byggindustrin.

Sundsvall Logistikpark är ett kommunalt projekt som tog sin början redan 2008. Första spadtaget för byggandet av logistikparken togs 2020 när Peab gick in som entreprenör och upphandlingarna startade. Den ursprungliga planen var att projektet skulle färdigställas till hösten 2024. Istället avslutades byggprojektet förra året. Utöver att spara tid, har man även sparat in 40 miljoner kronor. Det är en bedrift som inte bara visar på effektiv projektledning, utan även på förmågan att involvera entreprenörerna från start, vilket skapade en grund för öppenhet och

samarbete som präglade hela projektet. - En nyckelfaktor för framgången har varit det tidiga samarbetet och transparensen från ledningen. Alla arbetsledare har involverats i byggandet och genom nära samverkan med olika partners har projektet inte bara lyckats spara tid och pengar, utan även återanvänt resurser som sprängsten och begagnade järnvägsspår, vilket markerar en betydande insats för hållbarhet och resurseffektivitet, säger Sven Magnusson, som har varit VD för Sundsvall Logistikpark sedan 2016. Sundsvall Logistikpark är ett mycket

uppmärksammat projekt, och inte bara i Sundsvall, utan även på en nationell nivå. Sundsvall kommun har, tack vare logistikparken, erhållit utmärkelsen ”Årets Samhällsbyggare” i Västernorrland. I år var logistikparken nominerad till ”Årets bygge” av tidningen Byggindustrin.

Hållbar logistik

Hållbarhet är en central aspekt av Sundsvall Logistikpark. Detta åtagande började med byggandet av själva parken och fortsätter med driften. Faktum är att Sundsvall Logistikpark är den första ”creequ-

el”-märkta logistikparken i Europa med betyget ”excellent”, vilket inte bara är en ära, utan även ett starkt bevis på logistikparkens hållbarhetsåtagande och höga kvalitet.

- Detta betyg ger kunder och aktörer en försäkran om att godshanteringen sker på en hållbarhetscertifierad plats, vilket är avgörande för att locka verksamheter hit, säger Sven.

En transport-hub

Det finns ett antal logistiknav i Sverige, det vill säga orter som är belägna på platser i landet som ger mycket goda förutsättningar gällande logistik. Göteborg, Jönköping och Örebro är tre exempel på sådana platser. Sundsvall är ett fjärde exempel. Stadens strategiskt fördelaktiga placering i Västernorrland ger aktörer inom en rad olika branscher mycket goda förutsättningar gällande transporter.

- Sundsvall Logistikpark fungerar som en stark transport-hub, vilket inte bara gynnar befintliga industriella projekt, utan även öppnar dörrarna för nya möjligheter inom hållbar logistik, säger Sven.

Framtidsutsikterna för logistikparken ser lovande ut. Ambitionen är att bli en central knutpunkt för godstransporter. Intresset från stora aktörer har redan visat sig vara stort.

- Målet är att optimera markanvändningen och locka fler långsiktiga kontrakt. Vi vill vara en katalysator för tillväxt och hållbar utveckling i regionen, avslutar Sven.

Bred stål- och maskinleverantör för den svenska industrin

Handelsstål i Norrland AB är inte bara en leverantör av material; det är ett nav för industriella lösningar och en garant för kvalitet. Bolaget erbjuder, utöver stålförsäljning, även ett komplett koncept avseende slit- och skopstål, svetstillbehör, verktyg och maskiner, och blir härigenom en viktig samarbetspartner för industrin.

Handelsstål i Norrland AB erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster. Försäljning av stålprodukter i form av såväl standarddimensioner som kundanpassade varianter utgör förstås en väsentlig del av verksamheten, vilken dock även innefattar försäljning av slit- och skopstål samt grävtänder, svetstillbehör, samt maskiner och verktyg från välkända tillverkare som Milwaukee, Bosch Professional och Dewalt.

– Vi brukar säga att vi löser det mesta inom stål, svets och slip. Vi har genom åren byggt upp starka partnerskap med leverantörer som ESAB och Meltolit, vilket bidrar till att vi alltid kan tillgodose våra kunders varierande behov. För oss handlar det inte bara om försäljning, vi vill bygga långsiktiga relationer och på så sätt bidra till våra kunders utveckling och tillväxt, säger Johan Nilsson, VD för Handelsstål i Norrland.

Sammansvetsat team

Med starka partnerskap och ett tydligt fokus på kvalitet och service har Handelsstål i Norrland byggt upp ett mycket gott rykte i branschen. Johan Nilsson nämner dynamiken i verksamheten som en nyckelfaktor till bolagets framgångar. Här råder, menar han, en arbetsmiljö där alla älskar det de gör, och där gemenskapen är påtaglig. Att vara hjälpsamma och överträffa kundernas förväntningar är stående ambitioner i en

verksamhet där laget går före jaget. Just laget vill Johan Nilsson gärna utöka mot bakgrund av att efterfrågan på företagets produkter och tjänster växer. – Vi söker en mångsidig individ som delar vår passion för stål och svetsning. Det är dock inte bara personens kunskap som är viktig för oss, viktigare är att det finns en vilja att lära och att stå för enastående service. I Handelsstål i Norrland finns en god förmåga att odla talanger och ge dem utrymme att växa, säger Johan.

Fortsatta satsningar

Han vill i sammanhanget passa på att lyfta fram tidigare VD:n Fredrik Rosén som han anser har en stor del i bolagets fina utveckling, liksom kollegan Tom Jonsson som med sina 20 år i bolaget verkar i säljrollen med ett stort kontaktnät i ryggen. Johan själv började som säljare för svetsoch sliputrustning för sex år sedan och har därefter avancerat till VD-rollen när Fredrik valde att kliva åt sidan. Nu blickar

han framåt med stor tillförsikt.

– Vi tänker fortsätta investera i verksamheten i både maskiner och lokaler med målet att öka vår effektivitet och förbättra

arbetsmiljön. Det är en del av vår långsiktiga vision om att förbli en ledande aktör i branschen, avrundar Johan Nilsson.

13 SUNDSVALL i Norrland AB Tel. 060-16 90 90 www.handelsstal.se
Intervju: Amanda Eliasson Text: Örjan Persson
Forskningen får aldrig ta paus. Bli månadsgivare idag! I framtIden kan hjärt-lungsjukdom vara hIstorIa Hjärt-lungsjukdom är vår tids största folksjukdom. Men det finns hopp. Just nu pågår livsviktig forskning som kommer att ge människor ett längre och friskare liv. Problemet är att pengarna inte räcker till. För att kunna nå nya genombrott behöver forskningen mer stöd. framtIden kan I FRAMTIDEN KAN HJÄRT-LUNGSJUKDOM VARA HISTORIA Forskningen får aldrig ta paus. Bli månadsgivare idag! I framtIden kan hjärt-lungsjukdom vara hIstorIa Hjärt-lungsjukdom är vår tids största folksjukdom. Men det finns hopp. Just nu pågår livsviktig forskning som kommer att ge människor ett längre och friskare liv. Problemet är att pengarna
www.hjart-lungfonden.se www.hjart-lungfonden.se
Johan Nilsson, VD och Tom Jonsson, Säljare stål.
inte räcker till. För att kunna nå nya genombrott behöver forskningen mer stöd.
Intervju: Amanda Eliasson Text: Andreas Ziegler VD Sven Magnusson.

En föregångare i branschen för trygga bostadsaffärer

I Sundsvall växer bostads- och fastighetsmarknaden, ett faktum som blir tydligt när vi besöker Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Här erbjuder de bank, försäkring och fastighetsförmedling under ett tak – ett helhetskoncept som tilltalar och skapar trygghet för både köpare och säljare, och som attraherar en allt vidare kundkrets.

säkringars paraply, inklusive tio erfarna mäklare och specialiserade assistenter, har Länsförsäkringar Fastighetsförmedling etablerat sig som en marknadsledare i regionen.

– Vi står för ett brett tjänsteutbud, inte bara kring försäljning utan också avseende allt runtomkring. Eftersom vi dessutom kan erbjuda bank- och försäkringstjänster under samma tak har vi alla förutsättningar att vara flexibla och fatta snabba och effektiva beslut, säger Maria Högberg Westin som är en av delägarna i Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Sundsvall.

Bostads- och fastighetsmarknaden i Sundsvall växer och för en mäklare som Länsförsäkringar Fastighetsförmedling innebär det spännande utmaningar med försäljningsuppdrag av allehanda objekt. Här tar de sig an såväl bostadsrätter, radhus och villor som mark och gårdar. Med ett 70-tal medarbetare på kontoret i Sundsvall under hela Länsför-

Från styling till slutstädning

Maria berättar att begreppet närvaro är centralt i Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Det är ett engagemang som riktas mot både köpare och säljare, och som präglar hela försäljningsprocessen.

LF i Sundsvall står för ett helhetskoncept kring allt från stylig, fotografering och besiktning till annonsering, visning,

kontraktsskrivning, slutstädning och deklaration. Det är en helhet som onekligen tycks tilltala marknaden. Beträffande kundnöjdhet ligger Länsförsäkringar Fastighetsförmedling ofta i topp i Sverige enligt Svenskt Kvalitetsindex. – Vi står för kvalitet, kunskap, trygghet och samarbete. Det har bidragit till vårt goda rykte och stärkt vårt varumärke, konstaterar Maria.

Medarbetarna i fokus Länsförsäkringar Fastighetsförmedling etablerades 2009 efter ett initiativ av fem engagerade personer från SkandiaMäklarna. Sedan dess har verksamheten både vuxit och utvecklats till att idag betraktas som en stark och pålitlig aktör i den svenska mäklarbranschen. Maria, som gick in som delägare 2010 och ett tag stod som ensam ägare, valde sedermera att dela ägarskapet med kollegorna Artagan Keskin och Andreas Forsell, vilket visade sig vara ett klokt val. – Våra olika personligheter och erfaren-

heter kompletterar varandra på ett effektivt sätt och bidrar till en dynamisk och respektfull arbetsmiljö, konstaterar Maria Högberg Westin och kommer osökt in på företagets rekryteringsprocesser som präglas av en strävan efter att hitta individer som inte bara har kompetens utan också en vilja att samarbeta och bidra till företagets gemensamma mål.

Den positiva atmosfären på företaget främjas genom regelbundna möten och föreläsningar om mental coachning, och bidrar till att upprätthålla en konstruktiv och engagerad arbetsplats.

– Vi har en stående ambition om att erbjuda både medarbetare och kunder kunskap och trygghet. Om våra medarbetare trivs presterar de också på topp. Det blir en vinst för både oss och våra kunder, avrundar Maria Högberg Westin.

Vi är experter på bostadsmarknaden!

Vi är experter på bostadsmarknaden!

Vi är stolta och glada över att tillhöra en kundägd organisation där vi har den högsta kundnöjdheten i fastighetsmäklarbranschen (SKI 2016-2022). Med kunskap och goda relationer ska vi vara bäst på det vi gör: att skapa trygga bostadsaffärer

Vi är stolta och glada över att tillhöra en kundägd organisation där vi har den högsta kundnöjdheten i fastighetsmäklarbranschen (SKI 2016-2022). Med kunskap och goda relationer ska vi vara bäst på det vi gör: att skapa trygga bostadsaffärer

060-53 53 80 www.lansfast.se/sundsvall

SUNDSVALL 14 Sveriges mest nöjda kunder sju år i rad, enligt Svenskt Kvalitetsindex
Sveriges mest nöjda kunder sju år i rad, enligt Svenskt Kvalitetsindex
Intervju: Amanda Eliasson Text: Örjan Persson Artagan Keskin, Magnus Grahn, Jonathan Jutbo, Anna Lundqvist, Marika Nousiainen, Sara Edlund och Maria Högberg Westin. Andreas Forsell och Maria Högberg. Maria Högberg.

En ”verkstad” med passionerade ekonomer

Ekonomiverkstan hjälper sina kunder med ett antal ekonomiska och administrativa tjänster, exempelvis löpande redovisning och löneadministration. De är gärna med sina kunder på hela resan, från starten till eventuell börsnotering. Just nu har Ekonomiverkstan god tillväxt och välkomnar alltid talanger som är drivna, proaktiva och ordningsamma samt företag som vill ha en trygg redovisningsbyrå vid sin sida.

Ekonomiverkstan grundades 2010 i Sigtuna av Jennie Gulin, som har en bakgrund inom bank- och försäkringsbranschen. Sedan starten har verksamheten vuxit och blivit en betrodd partner för företagare över hela landet. Man erbjuder ett omfattande utbud av tjänster, från enkel administration, redovisning och löner till avancerade bokslut och digitaliseringslösningar. Verksamheten har en stark grund i sin digitala kompetens och värdesätter närhet till sina kunder.

- Vi strävar efter att vara en del av våra kunders företagsresa i både med- och motgång, säger Jennie. Ekonomiverkstan har byggt upp ett starkt rykte och har blivit erkända för sin tillväxt och sina prestationer genom ett antal nomineringar och utmärkelser som Årets tillväxtbyrå i Västernorrland.

- Vi står stadigt som en pålitlig och framgångsrik partner för företagare över hela landet, säger Jennie.

Arbetsplats präglad av gemenskap Idag har Ekonomiverkstan kontor i Sundsvall, Söderhamn och Örnsköldsvik. Samtliga anställda är kvinnor.

- Anställningspolitiken har alltid fokuserat på kompetens och personlighet, så

den kvinnodominerade arbetsstyrkan är en kul aspekt, säger Jennie. Som arbetsplats är Ekonomiverkstan en öppen miljö, där individens utveckling och välbefinnande är i fokus.

- Vi har en gemenskap som är byggd på vår delade passion för att stödja företagare på deras resa, säger Jennie.

Välkomnar både nya medarbetare och kunder Framtiden för Ekonomiverkstan präglas av fortsatt digitalisering och expansionsplaner. Man har nyligen välkomnat en ny medarbetare i Örnsköldsvik.

- Vi är alltid på jakt efter talanger som kan bidra till våra framgångar. Vi letar efter personer som drivna, ordningsamma, innovativa och proaktiva.

Att vara ödmjuk inför uppdrag och kundernas situation är också av stor vikt, liksom att vara proaktiv i sitt arbete och ha en nyfikenhet som bidrar till ständig utveckling, säger Jennie.

Ekonomiverkstan har mycket att erbjuda sina medarbetare.

- Vi strävar efter att skapa en balanserad och trivsam arbetsmiljö för våra anställda. Vi har förmånliga anställningsvillkor, bra ledarskap, extra semesterdagar och erbjuder möjligheter till friskvård på arbetstid och en flexibel arbetstid, säger Hanna, medarbetare.

Intervju: Amanda Eliasson

Text: Andreas Ziegler

15 SUNDSVALL
0703 04 02 30 | hanna@ekonomiverkstan.se | www.ekonomiverkstan.se
Mari Arnevall, Jennie Gulin, Margot Granberg och Elionore Magnusson. Jennie Gulin, Margot Granberg, Mari Arnevall och Elionore Magnusson.

Ett totalkoncept inom bygg och fastighetsservice

I ML Bygg & Fastighetsservice har de valt att satsa brett inom sina två verksamhetsområden. Företaget jobbar med allt från fönsterbyten och köksrenovering till altanbyggen, och är härutöver en ofta anlitad aktör när det kommer till fastighetsunderhåll.

När Magnus Larsson fick en idé om att starta eget i byggbranschen bestämde han sig för att göra slag i saken. 2005 bildade han ML Bygg och Fastighetsservice. Verksamheten fokuserades inledningsvis på snickeri men utvecklades snart till att även inkludera fastighetsunderhåll – något som var tanken redan från början. 2015 blev företaget ett aktiebolag och sedan dess har det vuxit stadigt med kärnan kvar inom familjen.

Helhetslösningar

ML Bygg & Fastighetsservice verkar på bred front men är en specialist på framför

allt köksrenovering, fönsterbyten och altanbyggnation. Härtill kommer ett brett koncept avseende olika aspekter av fastighetsunderhåll. Allting sker med en nära kontakt med kunderna.

– Vi gör allt från att sköta innergårdar till att utföra snöröjning på vintern, för oss är inget jobb vare sig för litet eller för stort. Tack vare ett brett kontaktnät och effektiva samarbeten med bland annat

elektriker och rörmokare kan vi lösa problem snabbt och stå för högkvalitativa insatser, säger Magnus Larsson.

ML Bygg & Fastighetsservice vänder sig till såväl privatpersoner som bostadsrättsföreningar och företag. De uppskattar företagets fokus på kvalitet och noggrannhet.

– Vi står för helhetslösningar inom bygg och fastighetsservice och känner att vi

har en stark närvaro inom båda dessa områden. Vi vill helt enkelt vara våra kunders självklara val när det kommer till insatser inom vår gebit, säger Magnus Larsson.

Nästa generation står redo

Verksamheten sysselsätter åtta anställda, varav två är Magnus söner, Emil och Olle. Den sistnämnde anslöt till företaget i december 2023 medan Emil har varit en del av ML Bygg och Fastighetsservice sedan 2017.

– Tanken är att nästa generation ska ta över företaget, och med Olle och Emil på plats ser framtiden lovande ut, konstaterar Magnus och avrundar:

– Vår ambition är att bredda vårt koncept ytterligare, inte minst inom fastighetssektorn, med målet att bli en ledande aktör i regionen. Genom utvecklade samarbeten med fler företag kommer vi att kunna ta oss an ännu fler och större projekt framöver.

Intervju: Amanda Eliasson Text: Örjan Persson

SUNDSVALL 16 060 - 50 78 50 | magnus@ml-bygg.se | ml-bygg.se
De tre musketörerna - Olle, Magnus och Robin Larsson.

I Matfors bekämpar man cancer

NorthX Biologics är ett varumärke som skapades 2021. På anläggningen i Matfors har man dock arbetat med biologiska läkemedel sedan början av 90-talet. Idag står företaget i spetsen för industriell tillverkning av avancerade biologiska läkemedel. Ett framgångsrikt samarbetsprojekt som pågår just nu är för företaget Mendus, där man arbetar med att utveckla behandlingar för leukemi med läkemedel som för närvarande genomgår kliniska prövningar.

1963 byggdes en anläggning i den lilla orten Matfors, som ligger strax utanför Sundsvall. Inledningsvis var anläggningen ett distriktsapotek. Anläggningen har utvecklats genom åren. 1992 övergick man till industriell tillverkning av biologiska läkemedel. Sedan oktober 2021 ägs anläggningen av NorthX Biologics.

- Den gren av medicinsk utveckling som vi sysslar med här bygger på levande organismer, som celler från människor och djur eller bakterier, berättar Janet Hoogstraate, som är VD på NorthX Biologics.

Avancerad teknik och innovativa metoder NorthX Biologics fungerar som en kontraktstillverkare, som samarbetar med andra företag för att utveckla och tillverka biologiska läkemedel. Företaget har etablerat sig som en central knutpunkt för utveckling och produktion tack vare sin avancerade teknik och sina innovativa metoder.

- NorthX bygger relationer och partnerskap med våra kunder och vi erbjuder vår erfarenhet och kunskap. En nyckel i vår framgång är våra duktiga och enga-

gerade medarbetare som brinner för att de projekten vi jobbar med ska leda till bättre behandlingar och hälsa, så att vi kan bekämpa cancer eller andra sjukdomar, och fortsätta driva fram gränserna för medicinsk vetenskap och teknologi, säger Janet. Janet använder en del avancerade medicinska termer under vår intervju, men ger oss också mer lättbegripliga exempel på vad man åstadkommer på NorthX Biologics:

- Ett framgångsrikt samarbetsprojekt som pågår just nu är med företaget Mendus, där vi arbetar med att tillverka a avancerade behandlingar mot leukemi. För närvarande genomgår projektet kliniska prövningar.

I Matfors är man alltså med i kampen mot cancer.

En viktig insats

NorthX Biologics har bland annat uppmärksammats av regeringen, som utsett företaget till en innovations-hub.

Med en erfaren personalstyrka, inklusive en hög andel forskare och doktorander, är NorthX Biologics engagerade i att främja kunskap och innovation, både internt och externt. Genom sitt banbrytande arbete inom biologisk läkemedelstillverkning är företaget en oumbärlig resurs för den globala medicinska gemenskapen.

- Vi strävar efter att vara mer än bara en tillverkare. Vi vill vara en samarbetspartner och en drivkraft för positiv förändring inom medicinsk vetenskap. Vi brinner för att ta fram nya terapier.

SUNDSVALL Let’s journey together
Vi vill göra något som bidrar till patienternas hälsa, avslutar Janet. Intervju: Amanda Eliasson Text: Andreas Ziegler Visar en del av QC (kvalitetskontroll) processen. Visar delar av produktionsprocessen. CTO (Chief Technical Officer) Ola Tuvesson visar en del av produktionsanläggningen. VD Janet Hoogstraate.

En engagerad uppstickare i den svenska fastighetsbranschen

Sveavalvet har på kort tid utvecklats till en pigg uppstickare i den svenska fastighetsbranschen. Svevalvet fokuserar på industrioch bilhallar och jobbar med en tydlig ambition om att alltid vara en trygg och engagerad hyrsvärd. Med representation i både Stockholm och Sundsvall finns alla möjligheter till nya förvärv och fortsatt expansion.

Sveavalvet, en relativt ny aktör på den svenska fastighetsmarknaden, har snabbt etablerat sig som en pigg uppstickare på densamma genom innovativt tänkande och starka partnerskap. Grunden till företaget lades när bolagets VD Håkan Ruda hanterade fastighetsfrågor åt Bilbolaget. I stället för att bara sälja fastigheterna formades idén om att skapa ett helt nytt fastighetsbolag i samarbete med köparen.

Så föddes Sveavalvet som idag ägs av bland andra Bilbolaget Invest Sundsvall AB, en framstående aktör i fastighetsbranschen.

Stadig tillväxt

Med ursprung i två fastigheter i Norrtälje och Nyköping började Sveavalvet sin resa med en tydlig vision om att utveckla och förvalta fastigheter. Bolagets uppdrag är att äga och förvalta framför allt industrioch bilhallar. På radarn finns dock även bostäder, och fokus ligger på trakterna kring Stockholm och Sundsvall där Sveavalvet har sina kontor. På det sistnämnda möter vi Håkan Ruda som utgjort en viktig navigatör på företagets framgångsresa.

– Trots att vårt samarbete med Bilbolaget inleddes precis innan pandemin har vi lyckats navigera genom utmaningarna

och fortsätta vår tillväxtresa. På bara några år har vi expanderat vår portfölj betydligt, från två till tolv fastigheter, genom både förvärv och utveckling, berättar Håkan Ruda.

Han menar att en central del av Sveavalvets framgång ligger i deras förmåga att skapa meningsfulla och långsiktiga relationer med både kunder och samarbetspartners.

– Vår strategi bygger på en nära dialog och ett tätt samarbete med hyresgästerna. Det gör oss till en attraktiv partner för de som söker långsiktiga och hållbara lösningar.

Vår stående ambition är att vara en trygg och engagerad hyresvärd, säger Håkan.

Lokal förankring

Med Håkan Ruda baserad i Sundsvall och en förvaltare på plats i Stockholm finns alla möjligheter till nya förvärv och fort-

satt expansion. För att hantera den potentiella tillväxten i Sundsvall överväger de att utöka sin personalstyrka för att möta behoven på marknaden.

– Vi är lyhörda och vill jobba tillsammans med våra hyresgäster. Det handlar om att vara en hängiven och engagerad partner som skapar värde för såväl våra kunder som samhället i stort. Genom att fokusera på kvalitet och långsiktiga relationer ska vi fortsätta ta en aktiv del i arbetet med att forma framtiden för fastighetsutveckling i regionen. Vår starka lokala förankring är en viktig parameter här i Sundsvall, avrundar Håkan Ruda.

Intervju: Amanda Eliasson Text: Örjan

SUNDSVALL 18
Persson VD Håkan Ruda. Swisha till 90 20 900 och stöd forskningen. Tack. Barn och cancer hör inte ihop. Julius 6 år, hjärntumör.

Julius 6 år, hjärntumör.

Julius 6 år, hjärntumör.

Barn och cancer hör inte ihop.

Barn och cancer hör inte ihop.

Swisha till 90 20 900 och stöd forskningen.

Swisha till 90 20 900 och stöd forskningen.

Barn och cancer är två ord som aldrig borde nått varandra. Ändå bildar de den vanligaste dödsorsaken för barn mellan 1 och 14 år i Sverige. Var med i kampen. Vi behöver all hjälp vi kan få för att hålla cancer borta från barn.

Barn och cancer är två ord som aldrig borde nått varandra. Ändå bildar de den vanligaste dödsorsaken för barn mellan 1 och 14 år i Sverige. Var med i kampen. Vi behöver all hjälp vi kan få för att hålla cancer borta från barn.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.