Svensk Leverantörstidning nr-4 2022_skane

Page 1

SK Ne Bilaga - Nr 4 / 2022

DEN GIVNA MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKT OCH NORDISKT NÄRINGSLIV SEDAN 1984

NYTT, INTRESSANT

OCH LÄSVÄRT OM SKÅNEREGIONENS NÄRINGSLIV

Helsingborgs pärla i nöjeslivet Sundspärlan i Helsingborg är en anläggning för konserter, konferenser, middagar, baler och andra nöjesevenemang. Detta är en möjlighet för de som vill få möjlighet att vara en del av festligheterna på en av Helsingborgs mest populära arenor. Läs mer på sidan 42.

Rallyproffsen som har både bilarna och kunskapen som krävs för att vinna GN Motorsport i lilla Åhuskärr utanför Kristianstad har rönt stora framgångar de senaste åren. De team som hyr sina bilar från GN Motorsport får inte bara de bästa bilarna på marknaden, utan även underhåll, service och, framför allt, kunskapen som krävs för att försäkra att bilen och föraren har de bästa förutsättningarna för att vinna. Resultaten talar ett tydligt språk; GN Motorsports bilar har vunnit fem SM-guld. Läs mer på sidan 21.

Stort och smått i välrenommerad elfirma

En hållbar leverantör till den globala aluminiumindustrin

Bredden är kanske det som bäst präglar verksamheten i Ljus – El & Ljusteknik i Skåne AB. Företaget jobbar med allt från enklare elinstallationer till omfattande entreprenader och vänder sig till såväl privatpersoner som företag och kommuner.

Aluminiumfluorid är en viktig ingrediens vid framställning av aluminium. Här spelar således Helsingsborgsföretaget Alufluor AB en viktig roll för den globala aluminiumtillverkningen. I Alufluor arbetar man med ett tydligt hållbarhetstänk, vilket innebär att inget i produktionen går till spillo, utan återanvänds i olika sammanhang.

Läs mer på sidan 17.

Läs mer på sidan 44.

7 UTG ÅV OR PER ÅR - SVE RIGE S BRE DAS T E T IDNING F Ö R L E V E R A N TÖ R E RSKÅNE - HÄSSLEHOLM

En kommun med rik historia och god infrastruktur Hässleholm växte fram kring den nya järnvägen som anlades på 1860-talet. Hässleholm fick sina stadsrättigheter 1914, men kan spåra sin historia flera hundra år tillbaka i tiden och fortsätter sätta sina spår i historien, bland annat med en OS-guldmedaljör och kända filminspelningsplatser. Kommunens välutbyggda infrastruktur erbjuder goda logistikmöjligheter, som lockar många företag till området.

Hässleholms stad fick sina stadsrättigheter 1914 medan den nuvarande kommunen bildades genom en kommunsammanslagning 1974. Kommunen är idag Skånes till landytan största kommun och den femte största sett till invånarantalet med sina drygt 50 000 invånare. Idag styrs kommunen av ett borgerligt minoritetsstyre, bestående av Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. - Det jag uppskattar mest med Hässle-

holm är de fina boendemöjligheterna, de goda kommunikationerna och närheten till naturen, säger Lars Johnsson (M), som är kommunstyrelsens ordförande i Hässleholm. Rik historia Hässleholms kommun kan spåra sin historia flera hundra år tillbaka i tiden. En av kommunens sevärdheter är Hovdala slott, som ligger vid Finjasjön, cirka sju kilometer söder om Hässleholm. Slottet har stått här sedan 1500talet, men omnämndes första gången redan på 1300-talet, då borgen stod på en annan plats. - Det omkringliggande området är ett rekreationsområde, som drivs i kommunens regi, berättar Lars. Även Tykarpsgrottan lockar många besökare. Från 1700-talets mitt och fram till slutet av 1800-talet bedrevs gruvdrift i grottan, som även har spelat en roll i modern tid, då det var inspelningsplats för kända svenska film- och TV-produktioner som Kullamannen, Snapphanar och Tage Danielsssons filmatisering av Ronja Rövardotter på 80-talet.

Hässleholm kommun kan även stoltsera med att Pia Hansen, som tog guld i dubbeltrapp under OS i Sydney, kommer från området och för närvarande är bosatt i Finja. Kommunen är även hem åt Vittsjö GIK, som spelar i damallsvenskan. God infrastruktur Traditionellt sett är Hässleholm en hubb för järnvägen. Detta är något man är i färd med att förstärka genom en utbyggnation av järnvägen till Lund, som man planerar att utöka med två spår. - De goda logistikmöjligheterna är uppskattade av företagen i kommunen, säger Lars. Hässleholm kommun är hem åt flera stora privata arbetsgivare, exempelvis Finja, Bergendahls, Ballingslöv, Emmaljunga och börsnoterade K-fastigheter. Intervju: Axel Eriksson Text: Andreas Ziegler

Lars Johnsson (M).

Yrkesutbildningar anpassade efter arbetsmarknaden Komvux Hässleholm har ett omfattande utbud av utbildningar för de som vill läsa upp sina betyg, men även för de som vill läsa en av de många yrkesutbildningar som är utformade för att motsvara de behov som finns på arbetsmarknaden. Den senaste undersökningen visar att mer än åtta av tio elever som läste en yrkesutbildning hade jobb inom sex månader. Och det var mitt under en pandemi.

En andra chans De som studerar på Komvux Hässleholm får en andra chans. Här kan man välja mellan ett brett utbud av vuxenutbildningar, oavsett vilken nivå man vill läsa på. Det är en chans att läsa kurser för de som saknar eller vill komplettera betyg från grundskolan eller gymnasiet, en chans att bli behörig till högre studier. Det är även en chans att läsa en yrkesutbildning, med goda möjligheter till jobb efter avslutad utbildning. Möjligheterna är många. På Lärvux (Komvux som särskild utbildning) erbjuder man utbildningar för de som har intellektuella funktionsnedsätt-

ningar. Det finns även ett Lärcentrum. - Lärcentrum finns till för boende i Hässleholms kommun som studerar en högskole- eller universitetsutbildning på annan ort eller på distans. Här kan de studera, skriva tentamen och följa sina digitala föreläsningar i lugn och ro. Det är en möjlighet för kommunens invånare att studera vidare, utan att behöva flytta eller behöva pendla till lärosätet, berättar Pär Hansson, som är skolans rektor sedan två år tillbaka. Komvux Hässleholm satsar stort på yrkesutbildningar, som är grundade på de behov som finns på arbetsmarknaden. - Vi håller även lärlingsutbildningar på

gymnasienivå, där större delen av utbildningen är arbetsplatsförlagd, berättar Pär. Vad som behövs på arbetsmarknaden Yrkesutbildningarna löper mellan 1–1,5 år och innehåller ett APL-moment, det vill säga arbetsplatsförlagt lärande. Man har ett stort utbud av utbildningar, exempelvis kock/kockbiträde, lastbiloch buss-chaufför, barnskötare och en industriutbildning med inriktning mot svets och CNC. Man hoppas att industriutbildningen, som har varit igång i två år, ska bli TC-certifierad framöver. - Genom ett samarbete inom Skåne

Nordost har vi även utbildningar till bland annat elektriker och målare och inom VVS, berättar Pär. Det finns även ett antal utbildningar inom vård & omsorg. Genom projektet Äldreomsorgslyftet uppdragsutbildar man verksamma inom omsorgsyrken. - Efter avklarad utbildning blir man undersköterska, en yrkestitel som blir skyddad från och med 2023, säger Pär. Den största fördelen med att yrkesutbildningarna är anpassade efter arbetsmarknadens behov är att de leder till att en stor andel av de studerande snabbt får jobb efter de tagit examen. - Den senaste undersökningen man gjorde i Hässleholm visade att mer än åtta av tio elever hade jobb sex månader efter avklarade studier. Och det var under en pågående pandemi, säger Pär. Brinner för utbildning Pär brinner verkligen för sitt arbete, en passion som delas av många av hans medarbetare. - Mina bästa minnen på Komvux Hässleholm är mina kompetenta medarbetares lösningsorienterade fokus, säger han. Pär passar även på att berömma kommunens politiker, som har visat stort intresse för utbildningsfrågor, från grundskolenivå upp till vuxenutbildningen på Komvux Hässleholm. - Det är oerhört uppskattat, säger Pär.

Pär Hansson.

Barn och cancer hör inte ihop.

Intervju: Axel Eriksson Text: Andreas Ziegler

Komvux Hässleholm

Vuxenutbildning på gymnasienivå

Gymnasiekurser | Yrkesutbildningar Studie- & yrkesvägledning Swisha till 90 20 900 och stöd forskningen. Tack.

Läs mer på KomvuxHassleholm.se 3


SKÅNE - HÄSSLEHOLM

Yrkesutbildningar som ligger rätt i tiden Jacobsskolan i Hässleholm är en stor skola, som har sju olika yrkesförberedande program och har plats för totalt 550 elever. Skolan gör stora satsningar för att ligga rätt i tiden. Fordonsprogrammet ska till exempel investera i att ge eleverna kompetens inom elfordon.

Jacobsskolan i Hässleholm har en lång historia som en skola med yrkesförberedande program. Det hela började redan 1955 när Kristianstads läns landsting beslutade att en verkstadsskola skulle öppnas i Hässleholm. Skolan fick namnet Centrala Verkstadsskolan och började ta emot elever hösten 1957. Skolan var då landets modernaste verkstadsskola. Skolan fick sitt nuvarande namn, Jacobsskolan, 1972, då den döptes efter Jacobssöner, som hade skänkt pengar och mark till Hässleholm. Idag kan skolan ta emot 550 elever i sju olika yrkesförberedande gymnasieprogram och ett introduktionsprogram. - Det är en stor verksamhet, så det är en rolig utmaning, säger Therese Linde-

crantz, som är skolans rektor sedan december 2021. Therese har arbetat med utbildning under hela sitt yrkesverksamma liv. Hon har en bakgrund som gymnasielärare i svenska och engelska och har tidigare arbetat som rektor i Göinge kommun. Hon brinner för utbildning och att ge ungdomar goda förutsättningar. -Det känns bra så här långt, men det

Therese Lindecrantz.

finns alltid förbättringspotential, säger hon om sin första tid på skolan. Yrkesutbildningar Utöver ett introduktionsprogram, som är utformat för de som inte har behörighet till ett nationellt program, har Jacobsskolan sju nationella yrkesförberedande program, inklusive exempelvis Barn- och fritidsprogrammet, Fordonsprogrammet och Bygg- och anläggningsprogrammet. De olika programmen har ofta en praktisk prägel och stora delar av utbildningarna består av arbetsplatsförlagt lärande (APL). Therese och hennes medarbetare strävar alltid efter att bli bättre på att berätta för eleverna vad yrkesutbildningar kan leda till för möjligheter på arbetsmarknaden. Till sin hjälp i detta arbete har Therese bland annat ett programråd, som hon deltar i med tre andra rektorer och företag från närområdet. Störst hjälp har hon av lärarna på skolan, som genast gjorde ett gott intryck på henne. - Jag slogs av den höga kompetens som finns bland skolans medarbetare. Jag kände genast att skolan erbjuder utbildning på hög nivå, säger hon.

Rätt i tiden Utvecklingen i samhället sker allt snabbare och snabbare. Alla måste göra sitt bästa för att hänga med i utvecklingen. På Jacobsskolan har man till exempel sett till att eleverna på Barnoch fritidsprogrammet har fått tillgång till en ny metodsal, vilket säkerställer att

utbildningen är av högsta kvalitet. Man planerar även att göra en ny investering i Fordonsprogrammet. - Vi vill möta de behov på kompetens som är kopplade till elfordon, berättar Therese. Intervju: Axel Eriksson Text: Andreas Ziegler

Norrängsskolan stakar ut vägen mot arbetsmarknaden för elever med särskilda behov I Hässleholm ligger Norrängsskolan som är en gymnasiesärskola för elever med särskilda behov. Här erbjuds eleverna nationella program inom ett flertal olika områden, varav samtliga innefattar praktikperioder på regionens företag. Därmed lägger Norrängsskolan en stabil grund att bygga vidare på inför steget ut på arbetsmarknaden. Norrängsskolan är en gymnasiesärskola i Hässleholm för elever med särskilda behov. Den hyser idag cirka 120 elever

Bennie Söderblom.

fördelade på fyra årskurser i en verksamhet som kan sägas stå på tre ben. Det främsta utgörs av de nationella programmen inom gymnasial särskola, där eleverna, tillsammans med sina anhöriga, kan välja bland sex nationella program: Administration, handel och varuhantering, Fastighet, anläggning och byggnation, Fordonsvård och godshantering, Hantverk och produktion, Hotell, Restaurang och bageri samt Skog, mark och djur. Härutöver erbjuder Norrängsskolan ett individuellt program för elever som inte kan följa undervisningen på ett nationellt program. Härtill kommer Norrängsskolans introduktionsprogram, Individuellt alternativ för elever som inte har nått upp till behörighet för gymnasieskolans nationella program. Individanpassade utbildningar Vi träffar Norrängsskolans rektor, Bennie Söderblom, som betonar vikten av att anpassa undervisningen efter varje elevs förutsättningar och behov. – Vi jobbar med ett stort fokus på att utforma och anpassa våra utbildningar efter elevernas individuella behov. Vi har ett brett upptagningsområde som sträcker sig över hela stora delar av Skåne och i viss mån även södra Småland. Härutöver har vi ett samverkansavtal

Vi är mer än bara en gymnasieskola. Norrängsskolan har en lång tradition av att utbilda och vägleda elever till kunskap och självständighet. Vi är stolta att kunna erbjuda en skolgång som är resurs-, erfarenhets- och kunskapsrik. Vi arbetar för trygga elever med möjlighet till ett framgångsrikt vuxenliv. med grannkommunerna. Det gör att vi har många sökanden, vilket är en stimulerande utmaning för både mig och mina kollegor, säger Bennie. Utbildningarna ger sysselsättning

Bennie, som tidigare var anställd som lärare på skolan i cirka tio år, arbetade tidigare som rektor för Markaryds Kunskapscentrums gymnasieskola, innan han i november 2020 kom tillbaka till Norrängsskolan och tillträdde sin nuvarande tjänst. Bennie, som verkat inom skolans värld sedan 1988, berättar att han brinner för att utveckla ungdomar och att bana en väg för dem in i vuxenvärlden och ut på arbetsmarknaden. Han berättar att samtliga nationella program har schemalagda APL-perioder under årskurs 3, då eleverna får möjlighet att

prova på arbetslivet hos företag i regionen. – Vi har elevkoordinatorer samt studieoch yrkesvägledare som introducerar eleverna hos företagen. Många av eleverna har gjort riktigt bra ifrån sig på sina praktikplatser och flera har därför erbjudits arbete efter avslutad APL-period, säger Bennie Söderblom. Han berättar att Norrängsskolan sysselsätter 70 personer, varav ungefär hälften är elevassistenter som främst arbetar inom det individuella programmet med att bistå och stötta eleverna i deras undervisning. Skolans verksamhet innefattar också ett elevboende för elever som av olika skäl har svårigheter att dagligen pendla till skolan.

NORRÄNGSSKOLANS PROGRAM • • • • • • • •

Administration, handel och varuhantering Fastighet, anläggning och byggnation Fordonsvård och godshantering Hantverk och produktion Hotell, restaurang och bageri Skog, mark och djur Individuella programmet Introduktionsprogrammet

Intervju: Axel Eriksson

4Norrängsskolan www.norrangsskolan.se

4Hässleholm nästa. 4


SKÅNE - HÄSSLEHOLM

En bank som gör nytta på riktigt sakens skull inte gå miste om storbankens kompetens och resurserser. Vi har lyckats kombinera båda, säger Jörgen Borgström, som är bankens VD sedan sju år tillbaka.

En bra sparbank ska göra precis det namnet antyder; hjälpa sina kunder med sparandet. Snapphanebygdens Sparbank är en fullservicebank med kontor i både Bjärnum och i Vittsjö, där man hjälper både företag och privatkunder med ekonomin, som är mycket god i trakten, mycket tack vare långsiktiga relationer mellan banken och kunderna.

Snapphanebygdens Sparbank, som har sitt huvudkontor i Bjärnum och har ytterligare ett kontor i närliggande Vittsjö, kan spåra sin historia ända tillbaka till 1868. Det är en bank med stark lokal förankring. En viktig del av verksamheten är att främja utvecklingen av regionens näringsliv. - Många bankkunder har svårt att identifiera sig med sin bank. Man eftersträvar den personliga prägeln, men vill för den

Fullservicekontor Snapphanebygdens Sparbank är ett fullservicekontor som har Bjärnum och Vittsjö som primära upptagningsområden, men man har även många kunder i närliggande Osby och Hässleholm. Kunderna består av både privatpersoner och företag. En viktig del av att vara en bank med en personlig prägel är att alla kunder ska få möjlighet till rådgivning, som är ett viktigt fokus för bankens medarbetare. Undersökningar har visat att näringslivet mår bättre i kommuner med sparbanker. Detta känns som en självklarhet för Jörgen. - Om vi till exempel hjälper en lite mindre aktör med en, för dem, stor investering som sedan lönar sig, växer de och då växer vi med dem, säger Jörgen. Sparbankens betydelse Denna sorts symbiotiska relation gäller inte bara företagskunder, utan alla

kunder. Snapphanebygdens Sparbank engagerar sig i samhället, bland annat genom att åka ut till skolor och pensionärsföreningar och ha föreläsningar om hur man går tillväga för att ha en god ekonomi, som ju är en viktig nyckel till ett samhälles välmående. - Vi arbetar med långsiktiga relationer med alla våra kunder. Kundmöten är extremt värdefulla. Vi är stolta över att kunna hjälpa våra kunder med deras besparingar. Det är en viktig samhällsinsats. Många av våra kunder har god ekonomi tack vare att de har suttit ner med oss och sett över sin ekonomi, säger Jörgen. Gör nytta på riktigt Snapphanebygdens Sparbank har mycket låg personalomsättning. Detta beror dels på en god arbetsmiljö, dels på att de anställda får inflytande och möjlighet att påverka förändringar på riktigt. - Våra anställda har många friheter och får möjlighet att påverka i en lärorik miljö där det finns goda möjligheter att växa, säger Jörgen. Det går mycket bra för näringslivet i trakten, vilket gör att det går bra för

banken, som nu söker nya medarbetare både till huvudkontoret i Bjärnum och kontoret i Vittsjö. - Gemensamt för de som ofta söker sig till sparbanken är att de uppskattar långsiktiga relationer och det personliga mötet och vill göra nytta på riktigt, avslutar Jörgen. Intervju: Axel Eriksson Text: Andreas Ziegler

Jörgen Borgström.

Banken du kan prata med!

Hexanova.indd 1

2022-06-08 11:27:26

5


SKÅNE - HÄSSLEHOLM

Helhetslösningar i brett installationsföretag Det ledande installationsföretaget i Sverige heter Bravida Prenad AB. I sitt helhetskoncept står man för allt från idé till färdig anläggning avseende el-, tele- och datainstallationer samt olika typer av larm. Det gäller inte minst avdelningen i Hässleholm.

Bravida Prenad är en del av Bravida-koncernen och representerar ett koncept kring såväl specialisttjänster som helhetslösningar inom el, VS och ventilation. Dessa innefattar allt från projektering till installation, drift och underhåll. En stor del av verksamheten rör fastighetsservice medan resterande del handlar om entreprenaduppdrag för industrier, fastigheter, förvaltningar och egna hem, samt uppdrag kring el, tele och datakommunikation. Bravida Prenad AB har en stark närvaro i södra Sverige med etablering på tolv orter i Skåne, bland annat i Hässleholm där vi träffar serviceledare Niclas Bohman. Han berättar att Bravida Prenad står för allt från installationer i privata hem till

kompletta totallösningar för industrin. Det kan handla om både akututryckningar eller projekt som sträcker sig över lång tid. – Här i Hässleholm är vi inriktade på lite mindre entreprenader och serviceinsatser. Vi representerar ett mycket brett utbud av tjänster där vi ofta ikläder oss rollen som underentreprenör åt olika byggföretag, säger Niclas och tillägger att även fastighetsbolag och kommuner finns bland uppdragsgivarna. Varierande projekt Bravida Prenad i Hässleholm verkar i ett upptagningsområde som sträcker sig över framför allt Hässleholm samt de närliggande kommunerna Kristianstad, Höör och Osby. Niclas berättar att man har mycket goda relationer med de övriga filialerna i länet och att man ofta samarbetar. Hässleholmsfilialen har genom åren varit involverad i ett flertal nämnvärda projekt. – Just nu är vi med och färdigställer ombyggnationen av rättspsykiatrin i Hässleholm. Vi var också verksamma vid nybyggnationerna av en förskola i Tormestorp och en på Väster i Hässleholm. Härutöver deltar vi vid renoveringen av Mölleröds Kungsgård – en byggnad som ursprungligen byggdes på 1580-talet, berättar Niclas Bohman. Kontinuitet skapar framgång Bravida Prenad i Hässleholm sysselsätter tio elektriker. Här råder en låg personalomsättning, vilket Niclas tror beror på att det råder trevlig stämning på jobbet och att de anställda har varierande arbetsuppgifter. Kontinuiteten har förstås bidragit till företagets framgångar. – En framgångsfaktor för Prenad generellt är att kunderna får det lite mer personliga bemötandet av en mindre aktör, samtidigt som vi erhåller muskler av att tillhöra Bravida-koncernen. Det råder över lag ett gott samarbete filialerna emellan, anser Niclas Bohman. För att klara av fortsatt expansion söker Niclas nu aktivt efter nya medarbetare i form av kunniga elektriker, som gärna får ha några års arbetslivserfarenhet. Företaget välkomnar även praktikanter och har ett gott samarbete med Jacobsskolan. Intervju: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

Niclas Bohman.

Vi är på jakt efter erfarna oc h trevliga elektriker. Hör av dig till Niclas B ohman på

0451-7052

70

www.prenad.se 6


SKÅNE - HÄSSLEHOLM

Ledande totalleverantör av installationsoch servicetjänster

Landets ledande leverantör av installations- och servicetjänster är Bravida. El, värme och ventilation, säkerhet, kyla och OVK-injusteringar är några av bolagets specialområden, och man erbjuder allt från design och projektering till installation, drift och underhåll. Konceptet kring helhetslösningar representeras inte minst av Bravida VS i Hässleholm.

Nordens största installations- och serviceföretag Bravida har sitt ursprung i gamla BPA och finns representerat på närmare 160 platser i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Cirka 12 000 anställda jobbar enligt ett synnerligen framgångsrikt koncept som bygger på stor flexibilitet och en stark lokal närvaro, kombinerat med det stora företagets resurser inom bekvämt räckhåll. Det gör Bravida till Skandinaviens främsta totalleverantör av tekniska installationsoch servicetjänster för fastigheter. El,

värme och ventilation, säkerhet, kyla och OVK-injusteringar är några av bolagets specialområden, och man erbjuder allt från design och projektering till installation, drift och underhåll. Bred kundkrets I Hässleholm får vi en inblick i Bravida VS som företräder ett mycket brett utbud av kvalificerade VS-tjänster. – Vi gör det mesta inom VS och jobbar ofta parallellt med flera projekt här i regionen. Ofta verkar vi i rollen som

underentreprenör i samband med olika projekt för exempelvis kommunen eller byggföretag, men faktum är att vi även servar privatpersoner, säger Friedrich Eberhardt som är avdelningschef för Bravida VS i Hässleholm. Han berättar att företaget har ett nära och bra samarbete med Bravida Prenad som huserar i samma lokaler. Tillsammans med företagets elva kompetenta rörmokare företräder Bravida VS ett koncept som präglas av både kompetens och erfarenhet.

Efterfrågad kompetens Bravida VS i Hässleholm verkar i ett upptagningsområde som primärt sträcker sig över hemorten samt närliggande Kristianstad och Perstorp. Under senare tid har bolaget varit involverat i ett flertal nämnvärda projekt, bland annat i nybyggnationerna av badhuset i Kristianstad samt två förskolor i Väster och Tormestorp. För närvarande är Bravida VS även verksamt i en omfattande nybyggnation för rättsväsendet i regionen. – Vi befinner oss alltjämt i en uppbyggnadsfas, och för att klara av fortsatt tillväxt letar vi aktivt efter nya medarbetare. Vi söker rörmokare som är lagspelare och passar in i gruppen, upplyser Friedrich Eberhardt som själv började som lärling på ett företag som blev uppköpt av dåvarande BPA. – Vi brukar välkomna praktikanter från skolor runt om i regionen. Det har slagit väl ut och är något vi planerar att fortsätta med även i framtiden. Intervju: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

Välrenommerat IT-företag förenklar kundernas vardag Tyringe Konsult är ett IT-företag som har verkat i branschen i över 40 år. Företaget fokuserar på att förenkla sina kunders vardag, bland annat genom molnbaserade tjänster för tullhantering och integrationer mellan affärssystem. Trots att man nyligen har anställt ny personal, har man planer på att anställa ännu fler, bland annat för att utöka säljkapaciteten.

IT-branschen blir bara större och större i takt med digitaliseringen. Nya företag grundas kontinuerligt för att fylla behovet. Tyringe Konsult grundades dock redan 1978 av Greger Risberg, som idag är bolagets styrelseordförande. Man har alltså följt med i utvecklingen i över 40 år. Idag har företaget en stadig tillväxttakt. - Trots att vi nyligen har anställt ny personal är vi på fortsatt jakt efter nya medarbetare, främst för att utöka säljkapaciteten, säger Jens Dremo, som har varit med i företaget sedan 2005 och som tillträdde som VD för ungefär ett år sedan. Vi träffar Jens i Tyringe Konsults idylliskt placerade kontor strax utanför Hässleholm. Man har även ett kontor i Malmö och ett i Trollhättan och är totalt 30 anställda. Mycket av verksamheten handlar om att bistå kundföretagen med lösningar som gör deras vardag enklare. Integrationer mellan affärssystem

Jens Dremo.

Idag använder sig de flesta företag av något slags affärssystem, som hanterar viktig information för till exempel tillverkning och försäljning. Det spelar dock ingen roll hur kraftfullt ett affärssystem är om informationen inte enkelt

kan överföras till ett annat system. Det är här Tyringe Konsults egenutvecklade molntjänst, TIS, kommer in i bilden. - TIS används för integrationer mellan både standardiserade och egenutvecklade affärssystem i en rad olika branscher. Vi har kunder som är verksamma inom exempelvis fordonsindustrin, dagligvaruhandeln samt logistikbranschen. Olika branscher har olika processer, vi följer de standarder som används inom respektive bransch, berättar Jens. Tull & Transport Ett område som företaget har valt att specialisera sig inom är segmentet Tull & Transport. Tyringe Konsult erbjuder

systemstöd åt både tullombud samt importerande och exporterande företag för korrekt tullhantering. Tyringe Konsults molnbaserade tullsystem är användarvänligt och förenklar alla typer av tullärenden gentemot det svenska och norska Tullverket. Systemet uppdateras dessutom löpande med myndigheternas senaste lagkrav och regler. - Det gör att Tyringes kunder vet att lösningen följer bestämmelserna och kan lugnt fokusera på sin verksamhet utan oro, säger Jens. Utvecklingsmöjligheter för anställda Efter över 40 år i branschen vet Tyringe

Konsult att medarbetarna är den viktigaste nyckeln till företagets framgångar. För inom IT-branschen är innovation en viktig komponent i ett företags framgångar. Denna innovation kommer från medarbetare som får utrymme att utvecklas. - Företagets anställda uppmuntras att bidra med sin erfarenhet samt kompetens och det finns goda möjligheter att utvecklas internt, säger Jens som gärna vill komma i kontakt med personer som är nyfikna på att jobba på Tyringe Konsult i framtiden. Intervju: Axel Eriksson Text: Andreas Ziegler

Behöver du hjälp med VS? Kontakta oss – vi är experter på vatten och sanitet. Hässleholm 0451-706 160 Kristianstad 044-207 620

7


SKÅNE - HÄSSLEHOLM

Har haft koll på logistik sedan 1967

Peter Jansson.

Transportsektionen i Hässleholm har sysslat med logistik sedan 1967. Idag arbetar man med tredjepartslogistik, lagring och magasinering. Inom logistik är effektivitet den absolut viktigaste aspekten som finns. Transportsektionen är strategiskt placerad och strävar alltid efter att vara flexibla och arbeta kundnära för att uppnå maximal effektivitet.

Transportsektionen i Sverige AB grundades 1967 och startade som en fraktförmedling som nyttjades av många aktörer inom möbelbranschen, som då hade ett starkt fäste i Bjärnum, strax utanför Hässleholm, där Transportsektionen ligger kvar än idag. På 80- och 90-talet hårdnade konkurrensen från utländska aktörer. Då växlade man om på Transportsektionen. Idag sysslar man med tredjepartslogistik, lagring och magasinering. Frakten sköts av samarbetspartners som man har mycket goda relationer med. Kunderna finns i hela landet, från Ystad i söder till Luleå i norr. - Våra uppdragsgivare står framför allt att finna i livsmedelsindustrin, bland producenter av hund- och katt-mat och inom kakel och klinker. De senaste åren har varit gynnsamma och idag omsätter vi cirka 75 miljoner kronor om året, berättar Peter Jansson, som är VD för Transportsektionen. Hur är läget? Det finns ett antal aspekter som man inte kan tumma på när man jobbar inom logistik och lager. Verksamhetens läge är en grundläggande aspekt. Läget i Bjärnum fortsätter vara strategiskt gynnsamt, då man har nära till många stora marknader. - Vi kan även hålla nere lokalkostnaderna och därmed erbjuda en attraktiv prisbild mot våra kunder, säger Peter. Relationer i centrum Den viktigaste aspekten inom logistik är effektivitet. För att kunna vara effektiv

WWW.TRANSPORTSEKTIONEN.COM 8

måste man dels vara bra på sitt jobb, dels vara flexibel i sitt arbetssätt. Flexibilitet är ett ledord som Transportsektionen arbetar efter och man strävar alltid efter att arbeta kundnära och anpassa sig efter sina kunders behov, som kan ändras snabbt, särskilt i dessa tider, med en pandemi och ett krig som kan ändra förutsättningar väldigt snabbt. Den viktigaste nyckeln till Transportsektionens framgångar är personalen. - Vi har en mycket bra personalgrupp med lojala och kundfokuserade medarbetare som dessutom besitter en stor yrkesstolthet, berättar Peter. Transportsektionen har nyligen anställt fler medarbetare för att kunna möta den ökade efterfrågan. Man är öppna för att anställa fler medarbetare inom en snar framtid. Man har tidigare tagit emot praktikanter, vilket man kan tänka sig göra framöver om möjligheten finns. Just nu kommer man dock avvakta tills man vet lite mer om hur situationen i Ukraina utvecklar sig, då kriget där har stark inverkan på logistikbranschen. Peter och hans medarbetare har dock alltjämt en positiv inställning till företagets framtid och ser fram emot att välkomna nya medarbetare till verksamheten. Intervju: Axel Eriksson Text: Andreas Ziegler


SKÅNE - HÄSSLEHOLM

Tunga lyft – nästan utan begränsningar Sven Jinert AB är ett sedan länge välkänt namn bland aktörer i behov av lyftkranar, teleskoptruckar, specialtransporter och tunghantering. Oavsett om det rör sig om ett enkelt monteringsuppdrag eller en flytt av en hel industri kan Sven Jinert AB stå till tjänst. ”Lyft luren så lyfter vi resten.” Det är en slogan som många förknippar med Sven Jinert AB, familjeföretaget som startades i

Hässleholm 1988 och som numera finns representerat på 18 orter i Sverige, varav de flesta återfinns i de södra delarna av landet. Sammanlagt cirka 300 anställda företräder bolagets starka koncept kring lyftkranar, kranbilar, teleskoptruckar, specialtransporter och tunghantering, vilket innebär att Sven Jinert åtar sig flyttningar av allt från hus till industrier, samt utför montage och snarlika uppdrag. I Jinert-koncernen finns en entreprenadavdelning som projekterar och driver större projekt.

Komplett utrustning En av Sven Jinerts depåer ligger i Hässleholm, vilket är något av företagets vagga. Här ligger huvudkontoret, men det är i depån på Kristianstadvägen som vi träffar Kristofer Hindorf, som är ansvarig för densamma. Kristofer, som varit verksam i företaget sedan 2015, berättar att Jinert har ytterligare en depå i Hässleholm, och att den han representerar förfogar över ett brett utbud av bland annat kranbilar, hjullastare och mobilkranar. – Vårt geografiska verksamhetsområde

Kristofer Hindorf.

Lyft luren så lyfter vi resten. utgörs förstås främst av Hässleholm, men även närliggande orter besöks frekvent. Bland kunderna dominerar företagen, men det händer att vi även bistår privatpersoner i behov av hjälp med tunga lyft. Vi verkar ofta i rollen som underentreprenör i samband med olika projekt och försöker alltid ta oss an jobb med kort varsel när situationen kräver det, upplyser Kristofer och berättar att arbetet innefattar en hel del riskbedömningar. Framhåller medarbetarna För Kristofer och hans medarbetare kommer säkerheten alltid i första rummet. Han betraktar Jinert som en viktig samhällsaktör som till exempel ofta kan hjälpa till vid olycksplatser vid vägar och järnvägar. Han framhåller i samman-

hanget sina medarbetare som han anser jobbar med en mycket hög arbetsmoral. – De är i regel tillgängliga med kort varsel, samtidigt som de har god lokalkännedom. Det har blivit en tydlig konkurrensfördel för oss, säjer Kristofer Hindorf som kan konstatera att personalomsättningen är mycket låg. Kristofer berättar avslutningsvis att man i Sven Jinert jobbar med en tydlig miljöprägel. Genom ständiga förbättringar finns ambitionen att hela tiden förebygga och minimera negativ miljöpåverkan. Bolaget strävar också efter att minska användningen av energi och material, effektivisera transporter och minska miljöpåverkan från affärsresor. Intervju: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

0451-141 03 | kristofer.hindorf@jinert.se | www.jinert.se 9


SKÅNE - HÄSSLEHOLM

Precisionstillverkning med en fot i framtiden

BETNING PÅ JORDEN Jacob Grip och Chen Fu Lian tillverkar speglar för space debris surveillance.

Från Hässleholm utgår verksamheten som sedan decennier tillbaka har attraherat kunder inom den globala högteknologiska industrin. Microbas Precision AB tillhandahåller precisionskomponenter i flera olika material och har genom åren servat allt från forskningsinstitutioner till rymdindustrin.

Microbas Precision AB är ett Hässleholmsbaserat företag som initialt var inriktat på tillverkning av mätplattor till verkstadsindustrin. Ändrade förut-

sättningar på den globala marknaden gjorde att företaget under 90-talet skiftade fokus och påbörjade tillverkning av precisionskomponenter till beställare med extrema krav på exakthet, så som forskningsinstitutioner och den globala högteknologiska industrin. Det rör sig om skräddarsydda lösningar inom diabas, granit, keramik, glaskeramik, aluminium, stål och andra material. – Idag levererar vi till kunder på både kontinenten och i USA, vilka ofta ligger i framkant inom sina branscher och som, liksom vi, har en fot i framtiden, säger Magnus Lindvall, VD för Microbas Precision AB.

Servar rymdindustrin Vi träffar honom i företagets anläggning på Tippvägen i Hässleholm där han berättar att bolaget, som haft en god tillväxt och lönsamhet de senaste 20 åren, arbetar inom flera olika affärsområden. Ett av dem är Space där man tillverkar komponenter till producenter av optiska instrument för satelliter. Ett typiskt användningsområde för dessa instrument är så kallad space debris surveillance, där man försöker lokalisera skrot och dylikt i rymden. – Ett annat affärsområde är Display där vi är ensam leverantör av precisionskomponenter till företag som konstruerar maskiner för bildskärmstillverkning. Vi

levererar också komponenter till världens ledande tillverkare av maskiner för halvledartillverkning, upplyser Magnus Lindvall.

Löser stora problem Microbas Precision AB sysselsätter idag 22 medarbetare i en arbetsmiljö som präglas av en oerhörd precisionskultur, dedikerade medarbetare och en låg personalomsättning. Magnus betraktar företaget som en mycket attraktiv arbetsplats där man arbetar mot kunder som är verksamma inom cutting edge-områden över hela världen. – Här finns fantastiska möjligheter att

bidra till att lösa stora problem som för världen framåt. Jag upplever också att vi har ett generellt gott samarbete med både näringslivsenheten och utbildningsväsendet här i kommunen. De är både lyhörda och engagerade, konstaterar Magnus Lindvall. Han berättar att företaget samarbetar med bland andra Hässleholms Tekniska Skola och Jacobskolan, från vilka man genom åren välkomnat praktikanter, varav flera erbjudits anställning efter examen. Intervju: Axel Eriksson

AVANCERAD PRECISIONSBEARBETNING FÖR FRAMTIDA TEKNOLOGIER PÅ JORDEN - OCH I RYMDEN

VANCERAD PRECISIONSBEARBETNING ÖR FRAMTIDA TEKNOLOGIER PÅ JORDEN OCH I RYMDEN 10

AVANCERAD PRECISIONSBEARBETNING FÖR FRAMTIDA TEKNOLOGIER PÅ JORDEN - OCH I RYMDEN


SKÅNE - HÄSSLEHOLM

En partner med gedigen kunskap och modern teknik SVB levererar industri- och miljösaneringstjänster samt betong- och ytbehandlingsarbeten till industri-, bygg- och fastighetssektorn. Arbetet man utför resulterar i en pålitlig och effektiv produktionsapparat hos kunderna, renare miljö, samt kostnadsmedvetna och långsiktiga lösningar för bearbetning av betong och ytskikt.

SVB grundades redan 1991 och har sitt huvudkontor i Tyringe strax utanför Hässleholms tätort. Bolaget sysselsätter fler än 70 anställda och finns även representerat via lokala divisioner i såväl Karlshamn som Stenungsund. Att man ur ett geografiskt perspektiv valt att etablera sig just här beror på närheten till industrikunderna. Här finns stora aktörer inom till exempel kemisk processindustri, kraftvärmeindustri och massaindustri.

Vi träffar företagets VD, Jonas Björk, som beskriver fördelarna med att anlita SVB. – Under årens lopp har renodling, kompetensutveckling och offensiva satsningar på modern teknik gjort att SVB utvecklats till att idag, inom våra tjänsteområden, vara en ledande partner till industri- och byggbranschen. Dessutom har stora satsningar gjorts när det kommer till hållbarhet och omtanke om vår framtida miljö, där vi är särskilt stolta över vår mobila vattenreningsteknik, säger Jonas.

Miljö och säkerhet Miljö och säkerhet är två återkommande samtalspunkter under intervjun med Jonas. Han berättar att SVB är ISO-certifierat avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö, och att man kontinuerligt arbetar för att utveckla arbetssätt och metoder för att bli ännu bättre inom respektive område. – Vi använder oss till exempel av mobila vattenreningsverk, vilka gör att vi på plats kan rena och recirkulera kontaminerat processvatten från slam och skadliga tungmetaller. Det gör att vi sparar enorma mängder färskvatten och att vi efter avslutat arbete kan släppa ifrån oss rent vatten. Vi lever efter mottot ”för en renare framtid”, vilket både reflekterar resultatet av vårt arbete hos kunden, där vi levererar en ren och effektiv industrimiljö, och vårt engagerade arbete för en hållbar miljö för framtida genera-

tioner. Tack vare offensiva satsningar på modern miljöteknik i kombination med vårt gedigna kunnande kan vi vägleda beslutsfattare till smarta lösningar som är bra för miljön, berättar Jonas Björk. Söker industrisanerare Företaget har sett en stadig tillväxt de senaste åren, bland annat tack vare låg personalomsättning, vilket borgat för en hög kompetens bland medarbetarna. – Till skillnad från en del andra aktörer i branschen arbetar vi uteslutande med heltidsanställda och på så sätt minimerar vi risken för kompetensflykt samtidigt som vi bygger ett starkt lag, förklarar Jonas Björk. SVB fortsätter att expandera och söker ständigt industrisanerare till samtliga orter. Intervju: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

FÖR EN RENARE FRAMTID 11


SKÅNE - HÄSSLEHOLM

De kan branschen på Wikan Personal Wikan Personal är ett expansivt bemanningsföretag med flexibla lösningar på både kort och lång sikt. Verksamheten bygger på stark lokal förankring i de 16 kommuner där man har kontor idag, från Skellefteå i norr till Tomelilla i söder. Andreas Håkansson, som har varit med företaget i tio år och är platschef i Hässleholm och Kristianstad, menar att starka relationer är nyckeln till företagets framgångar.

Wikan Personal slog upp portarna för sina första kontor, i Kristianstad och Tomelilla, i maj 2011. Visionen som företaget arbetar mot är att vara ett kvalitetsledande bemannings- och rekryterings-företag. Företaget nådde snabbt stora framgångar och kunde snart öppna kontor på flera orter i hela landet. Idag har man kontor på 16 orter, från Skellefteå i norr till Tomelilla i söder. - Det jag uppskattar mest med det här jobbet är att vara ute på plats hos kunder och personal och bygga relationer,

Platschef Andreas Håkansson och Konsultchef Tomas Nilsson.

berättar Andreas Håkansson, som är platschef i Hässleholm och Kristianstad och har varit med företaget i ungefär tio år. Lokal närvaro Verksamheten på Wikan Personal delas in i två delar. Dels har man en tjänstemannasida, där man rekryterar till alla sorters roller och befattningar, dels har man kollektivsidan, där man hjälper företag inom exempelvis bygg & anläggning, verkstadsindustri och logistik med att få sina roller tillsatta. En viktig nyckel till företagets framgångar är en stark lokal närvaro. Ända sedan starten 2011 har man bemannat varje kontor med lokalt förankrad personal. Den lokala förankringen är minst lika viktig när det kommer till kundrelationer. - De flesta uppdragen som de kontor som jag ansvarar för finns i Skånes nordöstra delar. Vår kännedom om regionens näringsliv är en klar konkurrensfördel som vi har, berättar Andreas. Kundens behov styr Flexibilitet genomsyrar Wikan Personals verksamhet. Man utgår alltid från kundernas behov och gör exempelvis sitt

yttersta för att tillfredsställa resursbehov med kort varsel när det är vad kunden behöver. - Vår personal har lång och gedigen erfarenhet av att hjälpa företag med rekryterings- och bemanningsbehov, berättar Andreas. Anställningarna kan vara både långvariga och kortvariga. En hel del av den personal som hyrs ut för att fylla kunders

bemanningsbehov anställs ofta direkt av företagen de har arbetat hos. - För närvarande har vi cirka 130 tjänster ute till 79 företag i nordöstra Skåne. Det finns alltid ett behov av personal hos våra kunder, så är man intresserad av att hitta en ny anställning är det bara att gå in på vår hemsida och se om man hittar något intressant där, avslutar Andreas. Intervju: Axel Eriksson Text: Andreas Ziegler

Även en mindre byggfirma kan åta sig stora entreprenader Även en liten aktör kan utföra stora uppdrag. Det är byggföretaget Eneract AB ett gott exempel på. Eneract åtar sig både små och stora byggentreprenader och erbjuder tack vare sin slimmade organisation en nära dialog med sina uppdragsgivare. Det är med andra ord tryggt att anlita Eneract AB.

Eneract AB grundades 2018 av Kenneth Nilsson och Philip Mazoon, som driver bolaget genom ett delägarskap. Vi träffar Kenneth i företagets anläggning på Stengatan i Hässleholm där han berättar att verksamheten kretsar kring både små och stora byggentreprenader. Den sysselsätter tolv anställda och Kenneth är ansvarig för den mer operativa delen av verksamheten. – Vi vilar stadigt på två ben, byggnation och byggservice, säger Kenneth och

berättar att det förstnämnda framför allt handlar om nybyggnation av lösvirkeshus, medan byggserviceverksamheten främst berör insatser för fastighetsägare och privatpersoner. – Vi verkar ofta i rollen som totalentreprenör och samarbetar med lokala underentreprenörer. Det fungerar utmärkt, menar Kenneth och nämner i sammanhanget samarbetspartners som D-Mark, El & Ljusteknik, Micke Nilssons VVS och Byggstart i Hässleholm. Erfarenhet och kompetens Eneracts hantverkare har lång erfarenhet och är specialiserade inom flera olika områden. Tack vare företagets storlek blir beslutsvägarna korta, samtidigt som man kan skapa och upprätthålla nära dialoger med sina kunder, vilket förstås skapar trygghet bland uppdragsgivarna. Eneract tar ett helhetsansvar kring sina projekt, från ansökan om bygglov till överlämnandet av nyckel. Företaget, som är verksamt framför allt i trakterna kring Hässleholm, har vuxit kraftigt sedan starten, vilket Kenneth förklarar med den höga kompetens som arbetsstyrkan besitter. – Vi arbetar oftast med flera parallella projekt och de anställda är i många fall

Kenneth Nilsson.

handplockade för sin höga kompetens. Hos oss är personalomsättningen låg och vi välkomnar gärna praktikanter från regionens skolor, säger Kenneth Nilsson som flyttade hem till Skåne efter att tidigare varit bosatt i Thailand och Kambodja under många år. – Det jag uppskattar mest med jobbet är kundkontakten och den positiva respons vi ofta får av kunderna, säger han. Franchiseverksamhet skapar mervärde För att bredda företaget erbjudande har

Eneract startat en franchiseverksamhet genom Doowin, som är specialiserat på att ta fram fönster, dörrar och uterum. Tanken är att de två verksamheterna ska komplettera varandra, och Kenneth och Philip planerar att redan i höst anställa två till fyra montörer som ska fokusera på detta. I juni planerar de dessutom att öppna ett showroom på Stjärnvägen i Hässleholm där besökare kan ta del av Doowins spännande utbud. Intervju: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

www.eneract.se | 073-4438754 | kenneth@eneract.se 12


SKÅNE - HÄSSLEHOLM

Ett helhetskoncept för Sydsveriges truckägare Genom Hässleholmsföretaget Snapphanetruck har skåningarna en fullservicepartner kring allt som rör truckar. Snapphanetruck säljer både nya och begagnade truckar, samt erbjuder service och reparation av alla på marknaden förekommande märken.

Snapphanetruck AB grundades av Bo-Göran Fredin i Hässleholm 1996. I företagets anläggning på Garnisonsvägen i Hässleholm träffar vi Bo-Görans son Pontus som idag är VD i företaget, vilket sedan fem år tillbaka ägs av Toyota Material Handling. Pontus berättar att verksamheten i början kretsade kring att erbjuda marknaden begagnade truckar i nyskick, men att man sedan dess har breddat sitt utbud genom att även erbjuda nyförsäljning. – Vi har alltid lagt stor vikt vid att agera rådgivande så att våra kunder alltid erhåller den truck som passar deras specifika behov, säger Pontus Fredin. Han berättar att företagets ledord är service och kvalitet, och att man idag har ett 15-tal servicetekniker som med kort varsel kan ta sig ut till företagets kunder, vilka företrädesvis finns i de södra delarna

av Sverige. Snapphanetruck AB servar och reparerar nämligen truckar av alla fabrikat och betjänar i sammanhanget både kunder med serviceavtal och kunder i behov av punktinsatser. Bland uppdragsgivarna

märks framför allt lagerverksamheter och producerande industrier. Expanderar Idag sysselsätter

Snapphanetruck

32

personer i Hässleholm. Företaget har bara under de senaste fyra åren ökat sin omsättning från 85 till 145 miljoner kronor. – Vårt mål framöver är att fortsätta expandera. Redan i sommar räknar vi med att

vår nya tälthall ska stå monterad och färdig i anslutning till de befintliga lokalerna. Det kommer att ge oss ytterligare tusen kvadratmeter arbetsyta och större utrymmen för maskinuppställning, ett showroom samt en generell flödeseffektivisering, säger Pontus. Vill bredda personalstyrkan Pontus berättar att han hyser stor respekt för Toyota som låtit Snapphanetruck behålla sin identitet och samtidigt gett dem förutsättningar att fortsätta växa. För att klara av fortsatt expansion letar man aktivt efter nya verkstads- och fältservicetekniker, där den sistnämnda gruppen gärna får utgå hemifrån och utgöras av personer bosatta på annan ort. – Vi välkomnar också praktikanter, faktum är att flera av våra anställda har kommit till oss den vägen. Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter att växa i en global koncern, samtidigt som den präglas av den trivsel man ofta finner hos ett familjeföretag, avrundar Pontus Fredin. Intervju: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

Företagets anläggning ligger på Garnisonsvägen i Hässleholm.

www.snapphanetruck.se | 0451 - 383860 13


SKÅNE - HÄSSLEHOLM

Bred leverantör inom VVS, VA och bygg

Under de sju år som gått sedan starten har Tolago Infra AB utvecklats till en skarp uppstickare bland leverantörer av produkter inom VVS, VA och kabel. Via offensiva satsningar har man med åren breddat utbudet med produkter inom bygg och trädgård. Det starka byggkonceptet representeras bland annat via anläggningen i skånska Bjärnum.

Bolaget har blivit ett alltmer eftertraktat alternativ till de större plastproducenterna, inte minst eftersom det fokuserar på kvalitet och konkurrenskraftiga priser. Sedan starten har man byggt upp långvariga relationer men många leverantörer, företrädesvis på kontinenten, och produkterna är noga utvalda för att passa de tuffa väderförhållanden som råder på vår skandinaviska halvö.

Tolago Infra AB startades 2015 och har sedan 2019 sitt huvudkontor i Köping. Företaget är specialiserat på rör och kabelskydd av hög kvalitet och erbjuder ett brett sortiment av produkter inom VVS, VA och kabel samt inom bygg- och trädgårdssegmentet. Företagets hovleverantör är polska Kaczmarek som med en av Europas modernaste fabriker jobbar med fokus på kvalitet, miljö och kostnadseffektivitet.

Lyckade förvärv I skånska Bjärnum, strax utanför Hässleholms tätort, representeras Tolago Infras breda byggkoncept. För en tid sedan förvärvades de lokala bolagen GGM Byggprodukter och Bamboodeck. Vi träffar Magnus Johnsson, platschef för Tolago Infra, tillika grundare av de båda nämnda företagen. – Förvärvet syftade till att ytterligare bredda Tolagos redan omfattande sortiment mot bygghandeln. Det gör att vi idag är våra kunders moderna och breda byggleverantör med ett riktigt brett utbud.

Det har visat sig vara ett lyckat drag, konstaterar Magnus. Bygger ut I sortimentet finner vi produkter för bland annat tak, golv, grund och vägg. Det rör sig till exempel om takpapp, bygg- och plastfolie samt filmer av olika slag. Försäljningen sker vi grossister och återförsäljare och kunderna finns i såväl Sverige som Norge, Danmark och Finland. – Det har gått bra ända sedan starten, förvärvet har gjort gott för båda parter och vi har breddat vårt leverantörsnätverk, säger Magnus Johnsson som blickar framåt med tillförsikt. – Framöver hoppas vi kunna bygga ut vår redan stora lageryta här i Bjärnum med en ny hall under tak. Förhoppningsvis ska den kunna stå klar redan i höst. Intervju: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

Magnus Johnsson.

BSAB Byggprodukter och GGM Byggprodukter är nu en del av Tolago Infra!

Tolago Infra AB, Boställsgatan 27, 252 61 Bjärnum magnus.johnsson@tolago.se | www.tolago.se 14


SKÅNE - HÄSSLEHOLM

Förvärv breddar portföljen i anrikt tryckeri Svenska företag har i Nilssons Tryckeri AB en trygg partner när det gäller affärstryck. Med anor som sträcker sig ända tillbaka till 40-talet och en modern och ändamålsenlig maskinpark skapar man professionella trycksaker med korta leveranstider. I Nilssons Tryckeri AB i skånska Bjärnum finns en uttalad policy. Man ska produ-

cera snygga och ändamålsenliga trycksaker som uppfyller kundens behov och förväntningar, hålla korta leveranstider med hänsyn tagen till produkt, marknad och överenskommen tid, vara tillgänglig för kunden samt lämna snabba besked. Det är en filosofi som präglat verksamheten ända sedan starten 1944 och som lett till att det genuina tryckeriet numera är ett familjeföretag i tredje generationen. Vi träffar företagets VD, Anders

Du kan alltid lita på oss. Jacobsson, som berättar att han varit företaget trogen sedan han avslutade sina studier i grafisk teknologi i Borlänge, och att det var hans morfar som etablerade firman, vilken därefter har drivits av både hans mor, morbror och numera pensionerade bror. – Vi vänder oss till bland annat andra tryckerier och är specialiserade på förbrukningsvaror till kontor och konferenser. Vi trycker till exempel en hel del blanketter och block, limmade såväl som häftade, av olika slag. En annan stor produktkategori är självkopierande papper, där är vi nog störst i landet, tror Anders.

Tanken är att förvärvet ytterligare ska bredda Nilssons Tryckeris portfölj av tjänster och att de anställda i Torup ska arbeta kvar på sin arbetsplats.

Logiskt förvärv Nilssons Tryckeri sysselsätter idag 20 anställda. På Anläggningen i Bjärnum, vilken är cirka 4 500 kvadratmeter stor, förfogar man över en mycket bred maskinpark för olika ändamål, vilket innebär att man kan utföra speciella tryck som inte många konkurrenter klarar av. I samband med intervjun håller Anders just på att avsluta ett förvärv av Jako Tryckeri i halländska Torup. – Våra profiler liknade varandra då även Jako är specialiserat på finare tryck av bland annat produktpärmar. Vi har samarbetet regelbundet genom åren, så det kändes logiskt att införliva deras verksamhet i vår, säger Anders.

Håller vad man lovar ”Du kan alltid lita på oss”, är Nilssons Tryckeris slogan och Anders understryker att man alltid strävar för att hålla vad man lovar. För att ytterligare öka sin leveranssäkerhet har man därför nyligen investerat i en tio-färgers rulloffset från Müller-Martini. Därmed stärker man en redan ändamålsenlig maskinpark och lägger grunden till framtida leveransprecision. Intervju: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

Ny VD för unik helhetsleverantör Stoby är ett sedan länge välkänt begrepp i den sydsvenska måleribranschen. Företaget erbjuder idag allt från mindre punktinsatser till totallösningar inom måleri, industrifärg, golv, kakel, kök och bad, och tar, om kunden så önskar, ett helhetsansvar kring varje projekt – från idé till färdigställande.

Henrik Hopp.

Stoby Måleri AB är ett anrikt företag som grundades av familjen Olsson i Stoby utanför Hässleholm 1969. Från starten fokuserades verksamheten på färg och måleritjänster, men företaget utökade successivt sitt koncept och erbjuder idag även produkter och tjänster inom golv, kök, kakel och bad. 1982 öppnades butiken på Okvägen i Hässleholm och här träffar vi företagets nytillträdde vd Henrik Hopp, som berättar att man nyligen firade butikens 40-årsdag, vilket uppskattades av de många besökarna. Henrik, som rekryterades externt så sent som i maj, berättar att hans första intryck var att det rör sig om ett genuint bolag med lång historik och duktiga medarbetare. – Min ambition är förstås att utveckla företaget genom att bygga vidare på de fina traditioner som finns här, samtidigt som jag vill förfina verksamheten ytterligare, säger Henrik. Helhetsansvar Stoby var fram till för ett par år sedan kvar i familjen Olssons ägo, men har sedan dess införlivats i Layer Group. Varumärket lever kvar och förvärvet har gett Stoby tillgång till ett bredare leverantörsnätverk och större volymer. Idag

LEVERANS AV INDUSTRIFÄRG

STOBY VARBERG STOBY LJUNGBY

STOBY FALKENBERG

STOBY VÄXJÖ STOBY ALVESTA

BUTIK & HUVUDKONTOR STOBY HALMSTAD

OKVÄGEN 6

STOBY HÄSSLEHOLM

STOBY HELSINGBORG

STOBY KRISTIANSTAD

STOBY MALMÖ

STOBY LUND STOBY SIMRISHAMN

STOBY YSTAD SVENSSON & SON

finns Stobys hantverkskontor på flertalet orter i Skåne, Småland och Halland. Huvudkontoret finns i Hässleholm, bara ett stenkast från Stoby. Bland kunderna finner vi företag och kommuner såväl som privatpersoner. Uppdragen kan handla om allt från mindre punktinsatser till totallösningar. – Vi står för ett högkvalitativt hantverk och kan, om kunden så önskar, ta ett helhetsansvar kring våra projekt, från idé till färdigställande. I vår butik erbjuder vi inspiration, vägledning och rådgiv-

ning. Det är inspirerande att ta del av våra kunders idéer och sedan förverkliga dem tillsammans med dem, säger Henrik Hopp med stort eftertryck. Utbildar morgondagens hantverkare Utveckling är ett centralt begrepp i Stoby där man hela tiden strävar efter att verka i kunskapsmässig framkant. Genom Stobyskolan utbildas nya hantverkare inom både måleri och bygg i syfte att säkerställa branschens framtid.

– Det är viktigt, inte bara för oss utan för hela måleribranschen. För vår egen del behöver vi säkerställa fortsatt tillväxt och därför söker vi aktivt efter målare, plattsättare och golvläggare. Vi kan erbjuda en trygg arbetsplats med lång historik och låg personalomsättning, säger Henrik Hopp och berättar avslutningsvis att företaget framöver bland annat kommer att satsa på att bredda sitt koncept avseende industrifärg. Intervju: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

www.stoby.se

15


SKÅNE - HÄSSLEHOLM

Hässleholmsbornas personliga låssmed I en tid då otryggheten ökar växer behovet av säkra lås. För en aktör som Hesslelås blir det bråda arbetsdagar när man jobbar med allt från nyinstallationer av såväl elektriska som mekaniska lås till att rycka ut när låset till ytterdörren krånglar.

Familjeföretaget Hesslelås AB grundades 2018 av Kenny och Robin (far och son), som idag delar ägarskapet. Tillsammans har de en kombinerad yrkeserfarenhet på 35 år. Även Robins bror Filip är involverad i verksamheten som utgår från verkstaden på Åsvägen i Hässleholm.

– Vi är en expert på allt som rör lås och nycklar, och vänder oss till både privatpersoner och företag. Vi verkar mestadels här i Hässleholm med omnejd, men kan förstås ta oss längre bort än så om uppdraget så kräver. Vi har projekt även i Köpenhamn, berättar Kenny. Installerar och servar Hesslelås har utvecklat goda samarbeten med många tillverkare av såväl mekaniska som elektriska lås. De flesta uppdragen kretsar nämligen kring nyinstallationer, men härutöver blir det även en hel del insatser när dörrar av olika slag inte går att låsa eller låsa upp. Hesslelås har viss jourverksamhet och kan även bistå när hela dörrar behöver bytas ut. Kenny, Robin och Filip.

Snabba och noggranna Sedan starten har Hesslelås varit involverat i ett flertal nämnvärda projekt. Ett av de mest omfattande utfördes när man stod för installationen av samtliga lås på Badriket i Kristianstad, som beräknas stå klart i september. – Vi har haft en mycket positiv utveckling ända sedan starten, konstaterar

Kenny som ser flera orsaker till framgångarna. – Vi är noggranna och kan i regel rycka ut väldigt snabbt. Det har bidragit till att vi har kunnat bygga långvariga relationer med våra kunder. Robin tillägger avslutningsvis att de tar sig an alla typer av uppdrag, stora som

små, och att de framöver planerar att även anställa brodern Erik, som snart börjar som lärling hos Hesslelås. I framtidsplanerna finns också etableringen av en butik. Intervju: Axel Eriksson

Punktliga transporter i Mikaels åkeri För företag i trakterna kring Hässleholm finns en trygg och stabil transportpartner i M. Pettersson Transport AB. Företaget har specialiserat sig på körningar till och från huvudstadsområdet och har gjort sig känt som ett åkeri där kvalitet och hög leveransprecision är något deras kunder kan räkna med i alla väder.

– Vi har valt att köra för våra egna kunder, men vi har också utvecklat ett långvarigt och nära samarbete med Transportsektionen Sverige AB. Hög leveransprecision M. Pettersson Transport fraktar framför allt livsmedel och inredningsprodukter. Det handlar företrädesvis om uppdrag

till och från huvudstadsregionen. – Våra chaufförers vana vid innerstadstrafiken i Stockholm har blivit en tydlig konkurrensfördel för oss, eftersom det medför att vi kan erbjuda hög leverensprecision. Vi jobbar mestadels med löpande avtal men kan ställa upp med kort varsel vid behov, upplyser Mikael Pettersson.

Komplett fordonsflotta Fordonsflottan består av tre Euro 6-klassade lastbilar, samt en lite äldre modell som används vid mindre uppdrag. Samtliga fordon är utrustade med kylanläggningar för livsmedelstransporter. Mikael Petterson konstaterar att det går bra för företaget, trots att man förstås påverkats av de skenande drivmedelspriserna.

– Vi växer, trots rådande situation, och söker just nu aktivt efter chaufförer som är villiga att agera inhoppare vid behov. Vi brukar även välkomna praktikanter, vilket vi planerar att fortsätta med även i framtiden. Intervju: Axel Eriksson

M. Pettersson Transport AB har sin bas i Bjärnum strax utanför Hässleholms centralort. Här träffar vi företagets ägare, Mikael Pettersson, som berättar att hans farfar, Gunnar Pettersson, startade åkeriverksamhet i Bjärnum redan 1931 och att hans far och dennes bröder tog över bolaget när Gunnar gick bort i slutet av 60-talet. Mikael gjorde entré i detsamma 1982 och var anställd i företaget i drygt 20 år innan det såldes. 2003 startade han därför sin egen firma, vilket innebär att han idag är den tredje generationen åkare i familjen. Idag blir hans son, Kristoffer, alltmer engagerad i verksamheten, och kanske blir han generation nummer fyra som för de stolta familjetraditionerna vidare. Mikael berättar att företaget, som sysselsätter sex personer, inte är anslutet till LBC.

M www.hesslelas.se | info@hesslelas.se 16

r Bjärnum 0451 - 774925

n


SKÅNE - HÄSSLEHOLM

Stort och smått i välrenommerad elfirma

Bredden är kanske det som bäst präglar verksamheten i Ljus – El & Ljusteknik i Skåne AB. Företaget jobbar med allt från enklare elinstallationer till omfattande entreprenader och vänder sig till såväl privatpersoner som företag och kommuner.

Ljus – El & Ljusteknik i Skåne AB grundades 2003 av Adam Ekholm, som idag driver företaget tillsammans med två andra delägare – Björn Johansson och Elias Fransson. Företaget sysselsätter 42 anställda och står för ett komplett koncept kring allt som rör el- och ljusteknik. – Vi står för allt från enklare elinstallationer till omfattande entreprenader. Ofta

Företagets anläggning ligger på Åsvägen i Hässleholm.

jobbar vi som underentreprenör i samband med olika projekt, inte minst för byggföretag, men i vår kundkrets finns förutom företag både kommuner och privatpersoner, upplyser Adan Ekholm.

Breda arbetsinsatser Vi träffar Adam på företagets kontor, vackert beläget på Åsvägen strax utanför Hässleholms centralort. Han berättar att det primära geografiska verksamhetsområdet, som är Hässleholm med omnejd, även berör närliggande orter som Åhus, Kristianstad och Älmhult. Jobb utförs ibland också en bit utanför kärnområdet i exempelvis Lund och Ystad. Genom åren har företaget byggt upp goda relationer med en mängd olika företag i området. El & Ljusteknik är väldigt stolta och tacksamma över sina uppdragsgivare och samarbetspartners. K-Fastigheter, Clausen & Lovén, FASAB och NCC är några av dem, men de samarbetar förstås med många fler. Kunderna värdesätter Ljus – El & Ljustekniks starka bredd, vilken innefattar bland annat LED-belysning, butiksbelysning, elrenovering, solceller, ljudinstallationer och KNX-styrsystem. – Vi har genom åren utfört många jobb för Byggmax när de har startat upp nya filialer. Vi har även utfört elinstallationer för Sova när de har etablerat nya butiker, berättar Adam. Ett annat nämnvärt projekt utfördes under 2015 då Adam och hans kollegor instal-

lerade el i ett modulbyggt penthouse som sedan transporterades och monterades i London. Ytterligare projekt rörde Stadshotellet i Hässleholm och Skånetrafikens högkvarter i kommunen. Ljus – El & Ljusteknik ombesörjde också alla elinstallationer vid Hotell Seaside i Åhus. Framhåller medarbetarna Adam berättar att företaget, som vuxit stadigt genom åren, har sin personal att tacka för framgångarna. – Medarbetarna ges oftast fria tyglar eftersom de är både kreativa, kunniga, lojala och engagerade. Personalomsättningen är låg och det finns ett mycket gott kamratskap i arbetsgruppen, berättar Adam. För att fortsätta växa letar man aktivt efter erfarna elektriker, samtidigt som företaget har ett nära samarbete med bland andra Jacobsskolan och Haganässkolan i Älmhult, från vilka man ofta välkomnar praktikanter. Företagets koordinator Anneli Nilsson arbetar med att planera praktikperioder och introducera nya praktikanter till arbetsplatsen, och deltar även i gymnasieskolornas programråd. Intervju: Axel Eriksson

www.elljusteknik.se 17


S K Å N E - K R I S T I A N S TA D

En vinnande idrottsförening sedan 1899 IFK Kristianstad har vunnit SM-guld i handboll åtta gånger. De fyra sista gångerna var dessutom fyra raka år, mellan 2015–2018. Det är en idrottsförening som engagerar sig i sina spelare och samarbetspartners, men även i samhället i form av ideell verksamhet.

IFK Kristianstad grundades 1899. Tidigare har föreningen haft sju sektioner. Sedan 2000 fokuserar man helt på handboll, en sport som man har rönt stora framgångar inom. Den första storhetstiden inom handboll var på 40- och 50-talet. Nästa storhetstid skulle kunna sägas vara nu, då man vann sina fyra senaste SM-guld under fyra raka år mellan 2015–2018. Herrarna har vunnit totalt åtta SM-guld, vilket är tredje flest i Sverige. - I år har vi tyvärr lidit av lite skador, men vi hade ändå möjlighet att ta oss vidare. På det stora hela gjorde vi en okej säsong, säger Jesper Larsson, som är klubbchef sedan 2016. Utvecklar elitspelare Jesper har starka band till IFK Kristianstad. Han växte upp i området och spelade i klubben under sina ungdomsår. Senare gjorde han fyra säsonger i A-laget. Han har spelat både i Sverige och Tyskland och har 19 landskamper på sin meritlista. Innan han fick sin nuvarande tjänst som klubbchef var han sportchef sedan 2016. Han känner klubben utan och innan.

- Vi bygger upp laget med yngre spelare. Vi har nu använt oss av tio spelare som kommer från kommunen. Det har aldrig hänt tidigare. Inför nästa säsong har vi tre klara nyförvärv, som jag tror kommer spetsa till truppen ytterligare. Vi får till exempel hem Andreas Cederholm från spel ute i Europa, säger Jesper. IFK Kristianstad lägger mycket energi på att fostra spelare, som ges möjligheter att utvecklas. Utöver sitt herrlag i Handbollsligan, den högsta serien, har man även ett lag i division 1 från vilket man kan plocka upp spelare till A-laget. Damlaget spelar division 1 och kom senast på fjärde plats i sin serie. - Det långsiktiga målet är samma som för herrar, att utbilda och utveckla spelarna, så att de sedan ska kunna ta steget upp till elitnivå. Men det måste få ta tid, så att det sker på rätt sätt, i en sund och bra miljö, säger Jesper om damlaget. Samhällsengagemang Som många andra idrottsföreningar, har IFK Kristianstad ett starkt samhällsengagemang. Utöver skolhandboll, då man besöker skolor tillsammans med sina herr- och dam-spelare, har man bland annat ett samarbete med barnkliniken på Centralsjukhuset, där man har auktionerat ut match-tröjor och donerat intäkterna till kliniken. Man har även ett integrationsprojekt för flyktingbarn, som ofta inte har rätt till skolidrott på schemat. - Vi hämtar upp dem en gång i veckan och kör hit dem till arenan och har boll och lek. Sen bjuder vi in dem till matcher

som de får komma på gratis. I slutet av säsongen 2021/2022 hade vi ukrainska barn som fick komma på matcher, berättar Jesper. Rättighetsbyrån, en vetenskapsdriven publik- och sponsringsbyrå, räknade ut att IFK Kristianstad hade en samhällsnytta motsvarande 15 miljoner kronor under 2021. En sport som engagerar IFK Kristianstad har i dagsläget 350 samarbetspartners i olika storlekar. - Utan våra partners hade vi inte kunnat bedriva vår verksamhet. Vi vill så klart även att pengarna som investeras i klubben ska generera något tillbaka till företagen, så vi anordnar nätverksträffar och ger företagen möjlighet att synas. Tack vare klubbens framgångar har man stort stöd av sina supporters och har högst publiksnitt av alla handbollsklubbar i Sverige. Jesper ser ljust på nästa säsong. - Vi tycker att vi har ett så pass bra lag att vi kan vara med och slåss om guldet nästa säsong. Man kan aldrig lova något. En säsong är lång och mycket kan hända, men målsättningen är definitivt att vinna, säger Jesper. Intervju: Wilhelm Walaker Text: Andreas Ziegler

I framtIden kan hjärt-lungsjukdom vara hIstorIa Hjärt-lungsjukdom är vår tids största folksjukdom. Men det finns hopp. Just nu pågår livsviktig forskning som kommer att ge människor ett längre och friskare liv. Problemet är att pengarna inte räcker till. För att kunna nå nya genombrott behöver forskningen mer stöd.

Forskningen får aldrig ta paus. Bli månadsgivare idag!

www.hjart-lungfonden.se

18


S K Å N E - K R I S T I A N S TA D

Det ska vara roligt att vara byggare! Christian Clausen och Christofer Lovén hade jobbat ihop i många år när de 2012 bestämde sig för att slå ihop sina företag och bilda Clausen & Lovén Byggprojekt AB, som utgår från Kristianstad/Hässleholm. Idag är man 80 medarbetare på företaget. Man gör allt från små till stora byggprojekt och är specialister på betong. Den viktigaste nyckeln till företagets framgångar är enkel; det ska var roligt att gå till jobbet!

Christian Clausen och Christofer Lovén har känt varandra länge. De lärde känna varandra när de var anställda på ett bygg-

Christian och Christofer.

företag och fortsatte sedan jobba tillsammans när de bildade separata bolag 2010. 2012 slog de ihop sina företag och bildade Clausen & Lovén Byggprojekt AB, som idag utgår från Kristianstad. - När vi behövde anställa personal var det enklare att slå oss samman. Vi jobbade ju redan tillsammans, så det kändes naturligt, säger Christofer om bildandet av företaget. Företaget har vuxit otroligt snabbt under sina första tio år; idag är man 80 medarbetare på företaget. - Vi har aldrig haft någon vision om att bli si eller så stora. Givetvis ska det gå ihop ekonomiskt, men vi har haft filosofin att vi ska göra roliga och intressanta jobb och ha kul längs vägen, säger Christofer.

Små och stora byggprojekt Clausen & Lovén har fyra verksamhetsben. Det första benet är Byggservice, vilket innebär att man åker hem till exempelvis privatpersoner och utför enkla jobb, som att hjälpa någon med en innerdörr, byta tak eller bygga en altan. - Vårt arbete har egentligen bara gått från mun till mun. Ett välutfört jobb ger mer

jobb. Tidigare hade vi inte ens en hemsida, säger Christofer. 2014 inledde Clausen & Lovén ett samarbete med Willa Nordic, vilket har resulterat i löpande nybyggnationer av villor, som man bygger från grunden. Det första projektet bestod av ett område med 50 villatomter. Man satte första huset 2014 och avslutar med de sista husen i år. - Vi har nyligen fått ett uppsving kring stenhus, som vi gör tillsammans med AChoice, säger Christofer om vad som är populärt just nu. Det tredje benet beskriver Christofer som Entreprenad, rätt och slätt. I denna del av verksamheten sysslar man med större byggprojekt. Det är allt från hotell till flerbostadshus. Specialister på betong Betong är det fjärde benet av verksamheten. Clausen & Lovén är specialister på betong, vilket man har hållit på med sedan innan det nuvarande företaget ens bildades. Man har varit inblandade i en rad välkända projekt, exempelvis på Gothia Towers och Kineum i Göteborg och NKT-tornet i Karlskrona, som är Sveriges tredje högsta byggnad. - Vi har hållit på mycket med glidform. Vi har mer eller mindre kört ett större projekt med betong om året sedan 2010, då vi jobbade på Tele2 Arena. För tillfället

utför vi alla betongarbetena i samband med Varbergstunneln som kommer vara i gång ända till slutet på 2024. Det är vårt största projekt hittills, berättar Christofer. På byggsidan jobbar Clausen & Lovén huvudsakligen i närområdet i nordöstra Skåne. På betongsidan är man dock efterfrågade i större delen av landet. - Vi har mycket gott renommé inom betong. Vi känner många bra armerare och betongarbetare, säger Christofer. Arbetsglädje Det viktigaste för Christofer och Christian är att ha kul på jobbet. När man växer och blir större försöker man undvika att bli alltför byråkratiska; det är viktigt att bibehålla en nära kontakt med medarbetarna och ha en familjär stämning i företaget. - Vi vill att både vi själva och våra kolleger känner en stark arbetsglädje. Det roligaste med jobbet är att vi sysselsätter så många och att så många vill jobba hos oss, säger Christofer med ett brett leende på läpparna. Folk som har roligt på jobbet gör ett bra jobb. Detta reflekteras av det faktum att när vi pratar med Christofer i mitten av maj har man precis avslutat ett projekt i Vasastan i Göteborg som blev nominerat av Arkitektupproret som en av årets finaste byggnader. Intervju: Wilhelm Walaker Text: Andreas Ziegler

19


S K Å N E - K R I S T I A N S TA D

Ett heltäckande sortiment för bygg- och industriproffs Derome är proffsens leverantör. Med ett brett sortiment täcker Derome alla behov för företagskunder inom bygg och industrin. Det gäller förstås även Deromes butik i Kristianstad där även Träteknik finns som erbjuder lösningar beträffande takstolar, fackverksbalkar och stomsatser.

Derome etablerades redan 1946 och har sedan dess utvecklats till en koncern med ett unikt koncept beträffande bygg- och industrivaror. Bolaget är idag Sveriges största familjeägda träindustri och erbjuder produkter och tjänster i hela kedjan från skog till färdigt hus. Bara under de senaste fem åren har företaget mer än fördubblats i storlek och driver idag verksamhet i hela Sverige med produkter i form av allt från byggmaterial, förnödenheter, sågat virke och takstolar till hela villor och flerbostadshus. Vi besöker Deromes bygghandel i Kristianstad där platschefen Eva Lund Backman har ett långt förflutet i branschen. Hon beskriver den 13 000 kvadratmeter stora anläggningen som en proffsbutik som vänder sig till både bygg- och industrikunder. – Vi byggde om förra året för att bättre anpassa oss efter rådande marknad och efterfrågan. Nu har vi en dubbelt så stor yta, samtidigt som vi fick en virkeshall med plats för tre gånger så mycket material jämfört med tidigare, berättar hon.

Tydligt kundfokus Deromes affärsidé bygger på att förenkla byggarens vardag, inte bara med ett komplett sortiment, utan också genom personlig service och en nära kontakt med kunderna. Derome har ett brett utbud av bygg-, järn- och trävaror, vilket inkluderar allt från verktyg och infästning till gipsskivor, takstolar och färdigkapade stommar samt personlig skyddsutrustning. Det går förstås också att ta del av Deromes breda sortiment via företagets webbutik. – Vi vänder oss uteslutande till företagskunder och har byggt vårt koncept helt utifrån proffskundens vardag, säger Eva Lund Backman. Det gäller även digitalisering där Derome redan idag ligger långt fram i utvecklingen. Derome har bland annat tagit fram en Proffsapp genom vilken användaren kan ta del av sortimentet, fakturera kunder och skapa underlag för tidrapportering och uppföljning av sina projekt. – Vi vill alltid jobba så nära kunden som möjligt. Jag både hoppas och tror att vi uppfattas som professionella och kunniga – vi strävar efter att vara förtroendeingivande och vara kundens självklara val. Eftersom vi har både kunskapen, logistiken och sortimentsbredden kan vi stå för helhetslösningar, samtidigt som jag hoppas att våra kunder ska tycka att det är kul att komma hit. Vi är ett glatt gäng och har blivit något av en mötesplats för våra byggkunder, säger Eva.

Derome Träteknik där Deromes konstruktörer hjälper kunderna med utformning av olika projekt utifrån deras ritningar, vilket sparar både tid och pengar för kunden. Konstruktörerna ritar och konstruerar bland annat takstolar och färdigkapade stommar som tillverkas inom företaget. God utveckling Eva Lund Backman anser att det är en stor fördel att tillhöra Derome som är ett privat, familjeägt företag. – Det är en ägare som satsar hårt och som utvecklar oss, vilket i förlängningen gynnar kunden. Samtidigt finns den familjära känslan kvar, säger Eva som kan konstatera att Derome i Kristianstad har haft en mycket god utveckling under senare år. Hon tror på en fortsatt god utveckling, trots det osäkra omvärldsläget. – Visst går vi mot mer osäkra tider, men inköpsavdelningen hittar ofta många och goda vägar för att vi ska kunna förse våra kunder med vad de behöver. Vi har ett vasst gäng och kommer fortsätta jobba offensivt och vara aktiva.

Derome Träteknik I lokalen i Kristianstad finns också

Intervju: Wilhelm Walaker Text: Örjan Persson

»Från skog till färdigt hus« b derome.se

20


S K Å N E - K R I S T I A N S TA D

Rallyproffsen som har både bilarna och kunskapen som krävs för att vinna GN Motorsport i lilla Åhuskärr utanför Kristianstad har rönt stora framgångar de senaste åren. De team som hyr sina bilar från GN Motorsport får inte bara de bästa bilarna på marknaden, utan även underhåll, service och, framför allt, kunskapen som krävs för att försäkra att bilen och föraren har de bästa förutsättningarna för att vinna. Resultaten talar ett tydligt språk; GN Motorsports bilar har vunnit fem SM-guld.

Joachim Grahn har en lång karriär inom motorsporten bakom sig. Han har kört rally på SM-nivå under större delen av sin 30 år långa karriär. 2015 grundade han GNM Sweden, eller GN Motorsport som företaget ofta kallas. Företagets huvudsyssla är att hyra ut rallybilar. För närvarande har företaget tre bilar, varav två är av märket Ford och en av märket Volkswagen. Ford-bilarna är i den högsta klassen inom rally i Sverige och den nästhögsta inom rally på internationell nivå. Den dagliga driften av verksamheten sköts av Staffan Andersson som, liksom Joachim, älskar motorsport och har en bakgrund som förare inom rally. Sedan 2009 har Staffan haft heltidsanställning inom motorsport. Han har tidigare jobbat bland annat på Ford rallycross och på Volkswagen för Petter Solbergs team. - Jag reste mycket i jobbet, men när jag var hemma var det mycket stillasittande. Jag är en väldigt aktiv person, så det passade inte mig så bra. Därför började jag jobba

på GN Motorsport 2017, berättar Staffan. Utöver de egna bilarna, tar GN Motorsport in kundjobb där det handlar om allt från tillbyggnationer till hela bilar inom rally och rallycross. Man har även agenturen för Hankook tävlingsdäck, som säljs till rally-team inom hela Norden, men framför allt inom Sverige. Både bilen och kunskapen Inom rally är det väldigt vanligt att man hyr sina bilar från företag som GN Motor-

sport. Det är väldigt kostsamt och tidskrävande att äga sin egen bil. Om man hyr bilen från ett företag som GN Motorsport får man dessutom kunskapen på köpet; man kan vara säker på att bilen är i bästa möjliga tävlingsskick när det gäller. - Vi gör allt för förarna, inklusive underhåll och kvalitetssäkring samt att vi ställer in och lämnar ut, berättar Staffan. GN Motorsport är för närvarande de enda i Sverige som hyr ut rallybilar till flera olika team, som tävlar både inom SM och

VM men även deltar på lokala tävlingar. GN Motorsport är ett hett namn inom motorsportvärlden, då ens bilar har rönt stora framgångar, bland annat i form av ett SM-silver och fem SM-guld. Förra året kom bilarna på både första och andra plats i SM. - Vi har en förare från Årjäng som heter P-G Andersson, som kör en av våra Fordbilar. Han är juniorvärldsmästare två gånger om. Han är verkligen en av Sveriges bästa chaufförer, säger Staffan.

Internationella satsningar GN Motosport har redan haft en del samarbeten med utländska chaufförer. Detta är något man vill satsa mer på i framtiden. För tillfället ser man dock mest fram mot en svensk tävling. - Våra bilar är med i Nattkröken, som går i Fagersta den 12 augusti. Där hoppas vi så klart på ett till guld, säger Staffan. Intervju: Wilhelm Walaker Text: Andreas Ziegler

gmnsweden.se 21


S K Å N E - K R I S T I A N S TA D

Ett ständigt lika aktuellt utilitysystem Företagsdata i Åhus ligger bakom utilitysystemet Elvira, som är ett högst anpassningsbart och agilt affärssystem som har använts länge i energibranschen. Numera vänder företaget sig även till bland annat fjärrvärmebolag och företag inom VA. Företagsdata i Åhus följer ständigt utvecklingen, för att kunna förutse sina kunders behov. Företagsdata i Åhus är ett tech-bolag som grundades 1994 av tre kompanjoner. På den tiden bestod företaget av ett fåtal konsulter och programmerare och en administratör. Man fick sitt stora genombrott på marknaden två år senare när man ombads utveckla ett utilitysystem för energibranschen. Resultatet blev affärssystemet med namnet Elvira. - På Företagsdata i Åhus utvecklar, marknadsför och säljer vi detta affärssystem. Tidigare har det endast varit mot energibranschen, men nu riktar vi oss även mot till exempel fjärrvärmebolag och VA-företag, berättar Per Pettersson, som är delägare och ordförande i styrelsen. Affärssystemet Elvira Elvira är alltså ett utilitysystem, det vill

säga ett affärssystem som är anpassat för att användas inom det som på engelska kallas ”utilities”, vilket betyder vattenverk och elnät, men i modern tid även exempelvis bredbandsbolag. Elviras grundmoduler ger grundläggande informationsoch debiteringssystem och en mängd olika periodiska nyttigheter, som kabel-TV, bredband och renhållning. Uppgifter om kunder, anläggningar, mätare, avtal, fakturor och avläsningar finns samlade i ett anläggningsregister, där kunderna kan få en överskådlig bild av alla mättal. Tanken med Elvira är att det ska göra kundprocesserna lätta och smidiga, vilket underlättar arbetet, så att man kan få mer tid över för till exempel sina kundrelationer. - Många större aktörer har sina egna affärssystem. Det är lite annorlunda för små och medelstora företag; det är naturligt att de behöver vår hjälp med detta. Flexibiliteten i systemet gör att man kan använda det vare sig man är två eller femtio anställda på ett företag, säger Per. När Företagsdata i Åhus utvecklade Elvira, köpte man även in ett fjärrvärmesystem. Man plockade då ut det bästa ur systemet och bakade in i sitt eget, vilket gör att man numera även är väldigt duktiga på fjärrvärme. Redan från början märkte man att de mindre kunderna även hade behov av hårdvara.

Per Pettersson.

- Då beslutade vi oss för att ta in detta för att kunna agera som en helhetsleverantör för dem. Sedan blir det rätt naturligt att detta sker i närområdet här i Skåne, säger Per. Nära sina kunder Per är en av flera delägare i bolaget. När grundarna nådde pensionsålder ville de inte sälja företaget vidare till ett externt företag. Lösningen blev att företaget nu har flera delägare. En nyckel till företagets framgångar är kanske just att man har hållit nere personalstyrkan. Per började på före-

taget 2006, det vill säga tolv år efter företaget hade grundats. På den tiden var man 6–7 medarbetare. Idag är man 20 medarbetare. Företagsdata har också öppnat ett kontor i Alingsås, Västergötland, där företaget har flertalet av kunderna. Genom att ha en liten organisation kan man jobba närmare sina kunder, vilket gör att man kan jobba agilt, och kan utveckla Elvira baserat på både den rådande utvecklingen och sina kunders behov. - Genom att jobba med långsiktiga relationer vet vi alltid vilken hårdvara och mjukvara som behövs för att köra systemet

så optimalt som möjligt, förklarar Per. På tekniksidan ser man en ökad efterfrågan från företag som vill hosta sina servrar istället för att äga sina egna servrar. -Detta är något vi erbjuder redan nu. Kunderna ska kunna gå från tio till trettio medarbetare utan att servrarna ska begränsa dem. Det är ett tåg vi vill vara med på, säger Per. Intervju: Wilhelm Walaker Text: Andreas Ziegler

De bästa isoleringsplåtslagarna i Kristianstad? Fjälkinge Isolering & Plåtservice drivs idag i andra generationen av Robin och Andreas Hansson. Kompetensen inom företaget är bred, då samtliga av de 19 montörerna är tekniska isoleringsplåtslagare och gör allt från små VVS-installationer till stora fabriksombyggnationer. Företagets ambitiösa och flitiga arbete har lett till att man bland annat har fått jobba på ett stort projekt i England och slog omsättningsrekord 2021, mitt under pandemin.

Fjälkinge Isolering & Plåtservice grundades 189 av Ingemar Hansson, som är isoleringsplåtslagare i grunden. Till en början sysslade han mycket med VVS-isoleringar inom industrin. Över tid fick man in lite annan kompetens i verksamheten och började syssla mer med rent industriella projekt och som byggnadsplåtslagare, exempelvis med tankar, cykloner och mediarör. Ingemar tog så småningom in sin fru och sina två söner, Robin och Andreas, i verksamheten. 2010 lämnade Ingemar över verksam-

heten till sina söner, som har fortsatt att utveckla verksamheten. -Idag gör vi allt från VVS-installationer till hela fabriksombyggnader, säger Robin. Sedan september är Robin och Andreas, tillsammans med Hagmans Tak, delägare i ATA Timber Trading, som i första hand säljer tryckimpregnerat trä, men även handlar med trävaror, exempelvis i form av emballagepallar och specialsågningar. ATA Timber Trading vänder sig både till företag och privatpersoner. - När vi nu har tillgång till deras lokaler

har vi mer plats och en större verkstad och kan öka produktionen, säger Robin. Bred kompetens Fjälkinge Isolering & Plåtservice är nu alltså inne på sitt 33:e år i branschen och har tagit vara på all sin erfarenhet och kompetensutveckling under åren. Mot industrin jobbar man mest med isolering. Inom byggnadsplåt har man successivt gått över till att jobba mer mot fastighetsbolag, men även mot privatpersoner. Sydsverige är det huvudsakliga upptagningsområdet, men man har även jobbat i andra delar av landet och i Norge, Danmark och England. Ett av projekten i England är lite av ett kvitto på den kompetens som finns i företaget. För hur får egentligen en svensk firma ett uppdrag i England? - Man är jäkligt duktig och specialiserad på det man gör. I England gjorde vi jobb på världens största chipsfabrik, berättar Robin. Vill bli bäst För närvarande är man 19 montörer på företaget. Med tanke på den höga ambitionsnivån som finns i företaget kan man fråga sig om de vill bli störst i Kristianstad. Den ambitionen har man dock inte. Ambitionen är snarare att fortsätta vara ett av de bästa företagen i branschen. Robin menar att starka värderingar är en viktig nyckel till framgång.

fdab.se 22

- Man kan driva företag på många olika sätt, exempelvis för att dra in mycket vinst, men det känns lite som att vi skulle var fel ute om vi drev företaget i det syftet. Vi försöker driva vår verksamhet som ett lagbygge, där alla har en funktion att fylla. Vare sig man är grön eller erfaren är det viktigt att man accepterar det, så att man kan bygga en bra gruppdynamik och ha kul på jobbet, säger Robin. En välmående arbetsplats resulterar ofta i ett välmående företag. Och då följer ofta ekonomisk vinning. Så även om Robin, Andreas och deras medarbetare inte drivs av vinstintresse i första hand, gläds de alla åt att Fjälkinge Isolering & Plåtservice förra året slog omsättningsrekord. Fostrar nästa generation Robin och Andreas bygger sin verksamhet från grunden och uppåt. Därför tar man gärna in yngre medarbetare, som får möjlighet att utveckla sin kompetens. Detta har resulterat i att man både har hög kompetens och en relativt låg medelålder på företaget. - Vi tar hand om våra lärlingar och andra unga medarbetare. Det är jäkligt viktigt att de ska känna sig välkomna och behövda, säger Robin, som lägger till att denna omsorg om personalen även har resulterat i en låg personalomsättning.

fjalkingeisolering.se • 044-581 60

Intervju: Wilhelm Walaker Text: Andreas Ziegler


S K Å N E - K R I S T I A N S TA D

Byggar-bröderna som sätter kvalitet i första rummet Bröderna Göransson i Kristianstad har drivit byggfirman Gärds Härads Bygg & Montage i snart 20 år. Ända från starten har kvalitet varit ledordet man arbetar efter; allt man gör ska hålla högsta möjliga kvalitet. Detta gäller allt från mindre snickerier och tillbyggnader till att bygga upp prefabricerade hus.

Henrik Göransson är byggnadssnickare i grunden och började sin yrkesbana i byggbranschen 1996. Fyra år senare startade han sin första byggfirma. 2003 fick han sällskap av sin bror, Fredrik, som är inredningssnickare i grunden. Deras byggfirma fick namnet Gärds Härads Bygg & Montage. Nästa år firar man 20 år i branschen. - Vi ville göra något nytt och var sugna på utmaningar, säger Henrik om starten av verksamheten för snart 20 år sedan. Kvalitet Bröderna bestämde sig på en gång för att de skulle sätta kvalitet i första rummet. - Vi släpper inte ett projekt förrän vi är helt nöjda, säger Fredrik. Till en början gjorde bröderna det lite besvärligt för sig själva. - Vårt mål var att köra helt själva, utan anställda, för att kunna garantera kvalitet, säger Henrik. Gärds Härads Bygg & Montage fick snabbt ett rykte om sig att leverera just kvalitet. Detta gjorde att efterfrågan ökade snabbt. För att kunna möta denna efterfrågan behövde man tänka om lite och börja anställa, vilket gjorde att man inte bara kunde ta sig an fler och större projekt, utan även att man kunde bredda

kompetensen i företaget. Idag är man 14 anställda på företaget. - Vi fick tänka om lite. Det går ju definitivt att leverera kvalitet om man tar in rätt medarbetare. Vi är ett fantastiskt sammansvetsat gäng. Vi har alla kompetenser för lite olika grejer, säger Fredrik. Idag har man exempelvis en egen plåtslagare, som jobbar i plåtslageriet i firmans egenägda lokaler. Det finns många fördelar med att ha ett eget plåtslageri. - Jobben blir färdiga betydligt snabbare och vi kan även hålla bättre priser ut mot slutkund, säger Henrik. Från smått till stort När Henrik och Fredrik drog igång

firman 2003 började man med många klassiska snickerijobb, framförallt i form av renoveringar. Redan från början har man jobbat mycket mot privatpersoner. Det är allt från montering av kök till totalentreprenader. - Vi har ett bra kontaktnät, så vi har totalentreprenad på allt vi gör, inklusive el, VVS, markarbeten och solceller. Man hör av sig till oss, så löser vi allt, säger Henrik. Gärds Härads Bygg & Montage jobbar numera även en del mot företag, exempelvis Länsförsäkringar, för vilka man gör försäkringsjobb som så kallade förtroendebyggare, och Lantmännen lantbruk, för vilka man utför mycket renoveringar.

Prefabricerade hus Sedan en tid tillbaka bygger Gärds Härads Bygg & Montage fritidshus och villor som beställs via Västkuststugan och Västkustvillan. Dessa byggnader kan man få helt kundanpassade. Det finns även lite olika varianter av färdigställande som kunderna kan välja mellan. Stommonterat innebär att huset är monterat, men fortfarande behöver färdigställas utvändigt och invändigt. Stommonterat med utvändig komplettering betyder att huset är helt färdigt utvändigt. Snickarfärdigt innebär att allt är klart, både utvändigt och invändigt, det vill säga att det är klart att flyttas in i. Bröderna Göransson har testat andra husfabrikanter och har valt

just Västkuststugan och Västkustvillan för att de möter brödernas höga krav på kvalitet. - De har inte snålat på någonting. Det är full kvalitet och riktigt jäkla bra hus, rent ut sagt, säger Henrik. Nästa steg för Gärds Härads Bygg & Montage är att bygga fastigheter, så som lägenhetshus och liknande. - Vi har hållit på i 20 år nu och har byggt upp ett namn och en bra arbetsgrupp. Vi känner att vi har det som krävs och har redan börjat ta fram ritningar, berättar Fredrik om företagets framtidsplaner. Intervju: Wilhelm Walaker Text: Andreas Ziegler

Fredrik: 0708 -12 13 18 | Henrik: 0709 - 30 88 40 | www.gardsharads.se 23


S K Å N E - K R I S T I A N S TA D

En stabil transportpartner för Sydsveriges lantbrukare

Pappa Folkes bilar vid grundadet av KDT.

I det anrika familjeföretaget KDT i Kristianstad AB är bredden påtaglig. Företaget transporterar kadaver för livsmedelsindustrin och lantbrukare, flytgödsel till de sistnämnda samt skogsflis med mera med hjälp av lastväxlare. Med ett tydligt fokus på både kvalitet och miljö verkar KDT över hela Skåne och Blekinge. Folke Johansson var åkare och startade eget åkeri redan 1958. Därmed lades grunden till dagens KDT Transport AB, som sonen Stefan driver sedan 1992 då verksamheten tog nuvarande form. Då omfattade verksamheten fem bilar, ett antal som idag är elva. Efter att tidigare ha fokuserat på transporter av nötkreatur och grisar för traktens slakterier ändrade man inriktning i samband med att Stefan tog över företaget. Idag kretsar verksamheten kring tre huvudområden: transporter av kadaver, flytgödsel och skogsflis. De först-

nämnda utförs för lantbrukare och livsmedelsindustrin. KDT kör på uppdrag av Svensk Lantbrukstjänst i ett område som sträcker sig över Skåne, Blekinge och delar av Halland. – Beträffande flytgödseltransporter handlar det också om restprodukter från industrin som blir till biogödsel. Inom det här området har vi expanderat, idag kör vi gödsel med sex bilar mellan sydsvenska gårdar. När det kommer till transporter med lastväxlare handlar det främst om skogsflis som vi kör på uppdrag av JKN, berättar Stefan Johansson. Trivs bakom ratten Henrik Arvidsson är en av KDT:s chaufförer. Han har tio år bakom sig i bolaget där han började jobba just efter att han tagit studenten på transportprogrammet på gymnasiet. Han trivs ypperligt med sitt jobb. – Jag gillar att ha ansvar och arbeta själv-

ständigt, jag kör min egen bil och sköter mig själv, säger Henrik. Det blir en hel del körningar till och från biogasanläggningar. Bilen han kör är gasdriven och han vårdar den ömt. – Jag tar hand om den som om den vore min egen. Vi har över lag fina bilar i bolaget och jag uppskattar Stefans ledarskap och att han har valt att satsa på fräscha och miljövänliga fordon. Gasbilen jag kör funkar som vilken bil som helst, man märker ingen skillnad när man kör i jämförelse med en traditionell bensineller dieselbil, säger Henrik Arvidsson och tillägger att en majoritet av företagets bilar är Euro 6-klassade. Arvet ska förvaltas KDT köpte faktiskt den första kommersiellt sålda LNG-lastbilen i Sverige. – Investeringen i gasbilar är vårt sätt att bidra till avskaffandet av fossila bränslen, det är ett område där vi vill vara med

Kadaverbil.

och göra skillnad, säger Stefan Johansson bestämt. Miljöprägeln är en av företagets konkur-

rensfördelar, kvalitet och kundfokus är två andra. – Vi vill ta ansvar och alltid göra rätt för oss gentemot våra kunder, säger Stefan som idag har 15 anställda och kallar in extrapersonal vid behov. Han kan konstatera att företaget har vuxit i stadig takt. Själv kommer Stefan att jobba vidare i några år till innan det är dags att lämna över till någon annan. – Jag har verkligen gillat det här jobbet, jag ångrar ingenting i livet, förutom att jag kanske har jobbat lite för mycket, säger Stefan och skrattar. Han är dock övertygad om att den som tar över kommer att driva bolaget vidare i samma goda anda som präglat detsamma ända sedan starten. – Vi hoppas att det blir någon som redan är involverad i verksamheten, som har erfarenheten och vet hur vi jobbar. Generellt skulle jag också gärna se att det blev fler tjejer i branschen. Intervju: Wilhelm Walaker Text: Örjan Persson

Chauffören Henrik Arvidsson.

Lossning på en biogasanläggning.

Transporter med hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser.

0709 -77 26 50 24


S K Å N E - K R I S T I A N S TA D

Arbetsglädje är vägen till framgång i Ronnys byggfirma I Mur & Puts Bygg AB stavas framgångsreceptet arbetsglädje. – Vi ska alltid ha roligt på jobbet, säger Ronny Jönsson som driver verksamheten. Mur & Puts Bygg jobbar med allt som rör snickeri, bygg, mur och puts, och är en expert på insatser på kulturbyggnader.

Ronny Jönsson driver Mur & Puts Bygg AB tillsammans med sin bror Ivar Jönsson. Ronny har ett långt förflutet i firman som fick sitt nuvarande namn för drygt 30 år sedan. 2013 gick han in som delägare och två år senare tog han över ägandeskapet på egen hand. Han berättar att företaget åtar sig det mesta, vare sig det handlar om snickeri, bygg, murning eller putsning. – Vi jobbar för både privatpersoner och företag där vi kan står för allt från traditio-

Ronny Jönsson.

nellt snickeri till renovering av ett badrum. Vår specialitet kretsar dock kring insatser på kulturbyggnader, det vill säga allt från slott till kyrkor. I Veberöds kyrka genomförde vi till exempel nyligen en invändig renovering med golvbyte och nya värmesystem, berättar Ronny. Snabba insatser, hög kvalitet Med sina många år i branschen representerar Ronny, tillsammans med sina 14 medarbetare, lång branscherfarenhet. Ronny betonar dock vikten av att saker ska fortskrida effektivt. – Många privatpersoner vill exempelvis inte ha hantverkare i huset alltför länge. Därför försöker vi så ofta vi kan vara flera som kommer, vilket gör att vi kan jobba både snabbt och effektivt. Samtidigt är vi förstås noga med att det inte sker på bekostnad av kvaliteten, betonar Ronny och minns ett projekt som genomfördes på en kyrka i byn 1989. – Först förra året krävdes nya insatser, och om jag ska vara ärlig handlade det mest om att fasaden hade blivit lite smutsig, säger Ronny Jönsson med ett skratt. Han passar i sammanhanget på att lyfta fram en del lokala aktörer som Mur & Puts Bygg genom åren har utvecklat goda

samarbeten med. Han nämner bland andra JT Entreprenad, Gärds Härads Bygg & Montage, Mattiassons Plåt och Stoby Måleri. – Det är bra företag och samarbeten som går åt båda håll, det uppskattar jag, säger Ronny. Roligt på jobbet I början av maj 2022 köptes Mur & Puts Bygg AB upp och ingår numera i koncernen Fasadgruppen som består av 46 bolag och är Nordens största helhetsleverantör av fasader. Att bli en del av något större eller att expandera har dock aldrig varit Ronnys främsta ambition. Under intervjun nämner han i stället vid

ett flertal tillfällen vikten av att ha roligt på jobbet. – Vi har roligt när vi jobbar, har alltid haft och kommer förhoppningsvis alltid att ha det. Om vi har kul på jobbet gör vi också bra ifrån oss, samtidigt som personalen vill stanna kvar. Vi har en kille hos oss som är 67 år – han vägrar sluta, berättar Ronny. Trots medlemskapet i Fasadgruppen försäkrar Ronny att inget i den dagliga verksamheten kommer att förändras framöver. – Vi ska fortsätta göra exakt det vi gör och har gjort, det har tagit oss dit vi är idag. Intervju: Wilhelm Walaker

Porten ska alltid fungera princip alla på marknaden förekommande portar, berättar Ulf. Medarbetarna på Nipeda får kontinuerligt gå på utbildningar för att ha ständigt uppdaterad kunskap. De olika medarbetarna kommer dessutom med olika expertkunskaper, vilket man drar nytta av genom ett gott samarbete inom företaget. - Alla kan inte vara experter på allt, men alla i företaget har expertkunskaper på något, så samarbetet och utbytet av kunskaper banar väg för vår utveckling som företag, säger Ulf.

Nipeda har kontor och lager i Kristianstad och Malmö och levererar, installerar, servar och reparerar portar och grindar och liknande. Företaget har stora lager med reservdelar och jour dygnet runt. För en port ska alltid fungera.

Nipeda grundades 2006 av Fredrik Nilsson, Lasse Perdegård och Dan Svensson. Idag har företaget kontor och lager i Kristianstad och Malmö och har sjutton anställda. 2019 förvärvades Nipeda av Top on Top. - Det känns tryggt att ha Top on Top i ryggen. Tillsammans kan vi bana väg för en tillväxtresa, säger Ulf Danielsson, som tillträdde som ny VD för Nipeda förra året. Portar ska fungera Nipeda är en så kallad portexpert, som levererar, installerar, servar och reparerar portar, grindar, lastbryggor och liknande produkter. Företaget är återförsäljare av Lindab i Skåne och Blekinge. Nipeda valde att arbeta med Lindabs produkter

för att de håller hög kvalitet och för att deras funktionalitet kan anpassas efter kundernas behov och önskemål. Portar från Lindab kan styras med bland annat telefonuppringning, slingor i marken och radar. När man frågar Ulf, som har arbetat i portbranschen i 13 år, vad det viktigaste med en port är, är svaret löjligt enkelt: - Den ska alltid fungera.

Utöver själva produkterna är det viktigt att ha kunskapen som krävs för att installera, serva och, framför allt, åtgärda problem. Den största styrkan som finns i Nipeda är därför serviceteknikerna. - Det är mycket kompetenta killar som jobbar här. De är noggranna och erfarna och tack vare den breda kunskapen som finns i företaget kan vi utföra service på i

niker som kan leva upp till den höga nivå av expertis och serviceanda som genomsyrar Nipeda. Utöver kunskapen är social kompetens något man letar efter i sina kandidater. - Serviceteknikerna är ju företagets ansikte utåt, så det är viktigt att man lämnar efter sig en nöjd kund, säger Ulf. Intervju: Wilhelm Walaker Text: Andreas Ziegler

Dygnet runt Nipedas primära upptagningsområde är Skåne och Blekinge. Man har kontor och lager med de vanligaste reservdelarna både i Kristianstad och Malmö. Nipeda har jour dygnet runt. Eftersom de flesta av kunderna finns max en timmes bilfärd bort, kan man snabbt rycka ut om en kund skulle få problem med en port. - Vi ska vara en samarbetspartner och ett bollplank för våra kunder, säger Ulf. Ansiktet utåt Just nu söker Nipeda duktiga porttek-

Ulf Danielsson.

044 - 781 81 20 25


S K Å N E - K R I S T I A N S TA D

Långa hisstraditioner i anrikt familjeföretag När det handlar om plattformshissar är det få som slår Nami Lift AB på fingrarna i fråga om kunnande och erfarenhet. Det gedigna familjeföretaget med anor sedan 1940-talet tillverkar plattformshissar i alla möjliga storlekar och jobbar mot återförsäljare i både Sverige och på kontinenten.

När Nami Lift grundades i Tollarp 1944 var det jordbruksredskap som var företagets specialitet. Mellan 1960 och 1980 tillverkade man även traktorvagnar, men därefter har det mesta handlat om hissar i familjeföretaget som bröderna Christoffer och Victors farfars far grundade efter att ha drivit en bysmedja utanför Tollarp. Brödernas far och dennes bror drev verksamheten fram till för några år sedan, och sedan dess är det alltså Christoffer och

Victor som för de stolta familjetraditionerna vidare. Måttanpassade lösningar Nami Lift tillverkar plattformshissar i olika storlekar och för olika ändamål. Inte minst i offentliga miljöer finns krav på tillgänglighet som kräver en lösning lik de man tar fram i Nami Lift. – Vår stora styrka, jämfört med många andra aktörer i branschen, är att vi kan

måttanpassa och ta fram specialgjorda hissar. Det är inte alltid det är möjligt att få plats med en hiss med standardmått i en fastighet, då löser vi självklart det. Kunden har också möjlighet att välja mellan olika utföranden, färger och glasvarianter, säger Christoffer som innehar VD-rollen medan Victor jobbar med produktutveckling. I princip allt som används för produktionen tillverkas i företagets egen verkstad. Företaget köper också in mycket av sitt material från Sverige. – Det innebär ofta ett en kvalitetsstämpel ute i Europa när man berättar att allt är svensktillverkat. Sedan är det såklart också en fördel när vi blir mindre känsliga för störningar i leveranser, påpekar Christoffer. Lyfter fram personalen Nami Lift jobbar mot återförsäljare i Sverige, Frankrike, Tyskland, Holland, Belgien och England. – Vi har ett väldigt bra samarbete med återförsäljare, både mindre och större aktörer, runt om i Sverige. Eftersom vi är en mindre aktör i branschen blir det lättare för oss att ha en tät dialog med dem, och det hoppas och tror jag att de uppskattar, säger Victor Jönsson. Nami Lift har succesivt fått utöka sina

lokaler för att kunna skala upp produktionen i takt med den växande efterfrågan på deras plattformshissar. Samtidigt har de lagt stort fokus på att effektivisera produktionen, vilket gör att de kan hålla nere priserna, samtidigt som de blir mer effektiva. Nami Lift sysselsätter idag 22 medarbetare, varav många har ett långt förflutet i företaget. Nyligen, berättar Victor, gick en man i pension som jobbat hela sitt yrkesverksamma liv i Nami Lift. – Det finns många duktiga medarbetare här, det är en styrka att vi kan få behålla dem så länge. Det är vi tacksamma för, säger Christoffer med stort eftertryck. Framöver hoppas han kunna attrahera fler återförsäljare i Europa, inte minst i länder där produkterna idag saknas. Det finns också planer på att med tiden öka produktutbudet. – I det stora hela kommer vi fortsätta jobba i samma anda som tidigare och förvalta det som tidigare generationer har byggt upp. Detta är och ska förbli ett gediget familjeföretag, säger Christoffer Nordholm och Victor Jönsson. Intervju: Wilhelm Walaker Text: Örjan Persson

Uppmärksammade elinstallationer i Kristianstad PMA Installation startades upp för att systerbolaget, PMA Automation, behövde hjälp med installationsbiten. Det var 2011. Idag är PMA Installation en välkänd aktör i Kristianstad, där man har uppmärksammats för olika installationer, speciellt när man har sysslat med designbelysning. Företaget har fått utmärkelser för sin tillväxt och planerar att fortsätta växa med 1–2 anställda per år.

PMA Automation grundades 2009 i Kristianstad av Magnus Persson och Andreas Valentinsson. PMA står för Process, Maskin och Automation. Företaget sysslar med automation mot industrin och utför konstruktion och programmering. Man märkte snart att det var lite problematiskt att inte ha installation, det vill säga den delen som kommer mellan konstruktion och programmering, i företaget. Då tog man in Jonas Randau, en erfaren elektriker, som fick uppgiften att driva det företag som fick namnet PMA Installation. - Nu har vi hela kedjan med konstruktion, installation och programmering. PMA Installation riktar sig, utöver de arbeten

vi gör med PMA Automation, mot privatpersoner och entreprenadföretag, berättar Jonas. Idag ägs PMA Installation gemensamt av Jonas, Magnus och Andreas tillsammans med Peter Rubin och Martin Bertilsson. Lokal aktör med bredd PMA Installation må ha grundats för att stötta upp PMA Automation, men numera är man främst en lokal aktör som jobbar i Kristianstad med omnejd. - Den lokala anknytningen är viktig för oss. Vi på landsbygden ska hjälpa varandra. Det vill vi vara med och bidra till, säger Jonas. PMA Installation riktar sig dels mot privatpersoner, då man främst sysslar med service och om- och till-byggnationer, dels mot entreprenadföretag, då man sysslar med allt från nybyggda villor till större projekt såsom lägenhetsprojekt, förskolor och kontor. - Vi har inte nischat oss på något, utan håller igång en stor bredd, så att vi inte står och faller med en kundgrupp. Vårt breda kunnande är vår största styrka. Vi gör allt från automationslösningar och bevattningsstyrningar till entreprenader, säger Jonas.

nami.se 26

PMA Installation har jobbat en hel del med designbelysning, vilket har varit så pass estetiskt tilltalande att arbetet har uppmärksammats i en del medier, exempelvis i Kristianstadsbladet. Utmärkelser för tillväxt Det har gått väldigt bra för PMA Installation, som har fått utmärkelser för sin

tillväxt av Bisnode två år i rad. Jonas är ödmjuk när vi frågar om utmärkelserna. - Jag tror det beror på att vi fortfarande är ganska nya. Vi har haft möjlighet att växa med kunder och anställda varje år. Vi har kunnat anställa och rekrytera rätt personer. Vi har fått in bra folk, säger han. Målet är att ta in 1–2 nya medarbetare per år. PMA Installation söker ständigt nya

duktiga elektriker att ta in i verksamheten. - Jag uppskattar att våra befintliga medarbetare är självgående och lösningsorienterade. Det är det vi vill ha in. Man är välkommen att höra av sig om man känner sig träffad av den beskrivningen, avslutar Jonas. Intervju: Wilhelm Walaker Text: Andreas Ziegler

pma_installation | pmainstallation.com


S K Å N E - K R I S T I A N S TA D

Pandemin ledde till utveckling inom automation OP Teknik grundades 2017 med syftet att utveckla Selma, som är en container med robotar som sorterar avfall med hjälp av avancerad AI. Pandemin satte dock stopp för utvecklingen av Selma och ledde till att man istället utvecklade sin automationsdel, som hjälper många olika företag inom industrin. Den närmaste tiden kommer OP Teknik lägga mycket energi på att utveckla synergieffekter med andra företag inom OP Gruppen, men även med lokala aktörer i Skåne. Yaskawa GP50 med multiverktyg för Pick and place.

Mats Olofsson och Sten Persson lade grunden till OP Gruppen 1982, då man började med försäljning och service av lantbruksmaskiner. Idag är OP Gruppen en koncern med cirka 266 anställda och en omsättning på närmare en miljard

kronor om året. Verksamheten i de olika företagen består främst av tillverkning, försäljning och service av en rad olika maskiner riktade mot en rad olika branscher. OP Teknik grundades 2017 med syftet att utveckla en ny sorts maskin i

form av en container med robotar som sorterar avfall med hjälp av avancerad artificiell intelligens (AI). - OP Gruppen har jobbat med återvinning länge. Man såg en efterfrågan bland aktörer som ville sortera sitt avfall bättre. I Sverige har man historiskt sett eldat upp sitt avfall, men konsekvensen är att man har gått miste om mycket av det avfall som annars hade kunnat sorteras, förklarar Tommie Hanson, som är VD på OP Teknik. Selma var färdigutvecklad efter två år, det vill säga 2019. Det året vann OP Teknik pris för Årets innovatör på Svenska återvinningsgalan. Just som man var redo att satsa hårt på sin nya innovation kom pandemin och satte käppar i hjulen. Automation När pandemin kom skiftade man istället fokus till sin automationsdel, som har varit företagets huvudsakliga fokus de senaste två åren.

Hiss och transportbana för avfallslådor.

Produkten SELMAs robotsortering av byggavfall.

www.linkedin.com/company/op-teknik-ab/

VD Tommie Hanson framför en Yaskawa GP50.

- Vi har en stor styrka i vår konstruktionsdel, där vi utformar lösningar som i regel mynnar ut i någon form av maskin som har som syfte att lösa en kunds problem med hjälp av automation, förklarar Tommie. OP Teknik har utnyttjat mycket av den kunskap man fick från att arbeta med Selma, exempelvis i form av den kamerateknik man använder. - Där har vi en sällsynt expertis, säger Tommie. Den industriella automation som OP Teknik sysslar med kan användas inom en rad olika branscher. Kunderna består av allt från från bagerier och livsmedelsproducenter till leksakstillverkare. Synergieffekter Den senaste tiden har man lagt mycket energi och resurser på att skapa synergieffekter inom OP Gruppen, som främst är verksam i Skåne. Synergieffekter effektiviserar flöden, vilket både företagen inom koncernen och dess kunder har nytta av. - Vi ska försöka utveckla våra interna samarbeten, inte minst mellan OP Teknik och OP Erjo, som gör flistuggar och ligger i Markaryd, berättar Tommie. En annan del av effektiviseringsarbetet är att vidareutveckla de goda samarbeten man har med sina skånska nyckelleverantörer, exempelvis ABB och Yskawa. Man är även öppen för att hitta nya samarbeten.

-Kan vi hitta leverantörer som vill jobba långsiktigt och professionellt, så kommer vi gärna i kontakt med dem. Det kan handla om exempelvis plåtbearbetning, såsom bockning och skärning, säger Tommie. Selmas återkomst Arbetet med Selma avbröts i början av pandemin. Under det senaste halvåret har man återupptagit arbetet med den revolutionerande tekniken. Det finns en mängd olika avfall, men den stora strömmen i EU består av bygg- och rivnings-avfall. Om man kan plocka ut exempelvis trä och göra flisor av materialet och utnyttja det i andra produkter, exempelvis laminat, kan man spara mycket resurser. -Det finns en trend med ökade krav på att mer ska återvinnas, så Selma ligger helt rätt i tiden. Det sker mycket i utvecklingen hela tiden, så just nu jobbar vi med att få Selma att sortera avfallet ännu snabbare och bli ännu mer effektiv, berättar Fredrik Brandt, COO i OP Gruppen och produktchef för Selma, om den senaste utvecklingen. Intervju: Wilhelm Walaker Text: Andreas Ziegler

www.opteknik.se 27


S K Å N E - K R I S T I A N S TA D

Framtidens hållbara tillverkningsmaterial På bara fem år har Pur Partner blivit näststörst i Sverige på tillverkning av produkter i polyuretan, ett tillverkningsmaterial som är både mångsidigt och hållbart. Hållbarhetsfrågan blir allt viktigare för både företag och privatpersoner, så Pur Partner tror på fortsatt stark tillväxt.

Pur Partner startades upp 2017 i Karlskoga av Jens Alfredsson, Anders Lööv och Camilla Svensson. Företaget tillverkar produkter av polyuretan, som brukar förkortas PUR. Efter bara ett år i branschen behövde man större lokaler. Verksamheten flyttades då från Karlskoga till hemtrakterna i Åhus. Framgångarna har även lett till att man har kunnat förvärva Rosén Innovation, vars fokusområde är flygbilklossar, arbetsmattor, elastomerplattor och liknande.

- Vi har haft en positiv utveckling inom båda bolagen. Redan nu är vi näststörst i Sverige inom vår bransch. Det finns nog en mängd olika faktorer som har bidragit till detta. Vi har lång erfarenhet i branschen; många av oss har minst 25 års erfarenhet inom polyuretanbranschen. Vi letar konsekvent efter nya utvecklingsområden med produkter och material. Det som jag tror många attraheras av är dock nog vårt miljötänk, säger Jens. Ett hållbart alternativ Pur Partner och Rosén Innovation jobbar med tre olika typer av PUR. Skum används inom den offentliga sektorn för exempelvis möbler, lekplatser, rehabcenter och liknande. Styvintegral är ett hårt material som används för produkter med hög slagtålighet, exempelvis kåpor eller karosser till fordon. Elastomer används främst inom industrin, jordbruk, gruvindustrin och liknande inom produkter som utsätts för mycket slitage, exempelvis kugghjul. PUR är alltså ett mycket mångsidigt material. Jens framhåller att det finns ett antal fördelar med PUR framför andra material, som metall, gummi eller vanlig plast. Den största fördelen är att materialet kan återanvändas.

Trä. Bara trä

Hos Nyeby Bygg & Inredning är det hantverket som står i centrum. Företaget har dels ett eget finsnickeri där de tillverkar massiva måttbeställda inredningar, dels en egen byggavdelning som jobbar med ombyggnation, tillbyggnation och reparationer. Sammantaget formas ett helhetskoncept som tilltalar både privatpersoner och företag.

Det är Niklas Wimmersjö, snickare i grunden, som äger och driver Nyeby Bygg & Inrednings AB tillsammans med sin sambo Cecilia, ett företag han startade för 20 år sedan. Dessförinnan var han anställd på ett liknande företag. – Det var trots allt en lärorik tid, inte minst eftersom vi kom in mer och mer på finsnickeri. Jag fick en hel del kunskap och erfarenhet kring detta, vilket jag har haft stor nytta av i mitt eget företagande, konstaterar Niklas.

I början som egen företagare blev det dock en hel del traditionella bygginsatser, men sedermera kom allt fler av uppdragen att kretsa kring finsnickeri. Bygg- och inredningsinsatserna går dock, menar Niklas, hand i hand. – Det blir förstås en fördel för kunden som bara behöver en enda kontakt för ett projekt som rör båda delarna. Denne kan till exempel beställa en ombyggnation med tillhörande inredningssnickeri och få helheten levererad av oss, påpekar Niklas Wimmersjö.

- Vi jobbar väldigt målinriktat mot att vara drivande i att skapa ett mer hållbart och cirkulärt samhälle. Allt vårt spill i produktionen återanvänds för nytillverkning och vi ser också till att kunderna skickar tillbaka produkter som är uttjänta, så att vi kan återanvända dem för nyproduktion, berättar Jens. Inga av produkterna som Pur Partner tillverkar har ämnen från Kandidatförteckningen, det vill säga en lista på drygt 200 särskilt farliga ämnen. En del av produkterna i bolaget består dessutom redan nu av 80 % biomaterial. Målet är att man i framtiden ska kunna tillverka samtliga produkter på detta vis.

att bli Nordens största leverantör inom PUR till 2027. En stor del av detta arbete är att fortsätta utveckla sina produkter. En annan del är att hitta nya marknader och kunder. Redan nu exporteras 30–40 % av produkterna och man ska göra sitt yttersta för att hitta nya marknader i de länder där man inte etablerat sig än. Det finns en stor efterfrågan på de produkter som Pur Partner tillverkar. Allt tillbaka till hållbarhetsfrågan. - Många företag har en stark strävan efter att bli mer hållbara. Där kan vi vara en viktig samarbetspartner för många, avslutar Jens. Intervju: Wilhelm Walaker Text: Andreas Ziegler

Vill bli störst i Norden Ett annat mål man har på Pur Partner är

Allt skräddarsys Bygginsatserna innefattar således ombyggnation, tillbyggnation och reparationer, medan inredningsarbeten ofta handlar om insatser kring exempelvis kök, garderober och badrum. Allt tillverkas i massivt trä, allt är måttbeställt och är således unika produkter. – Vi jobbar inte med standardprodukter och lagerhållning, vi skräddarsyr våra lösningar och tar ett helhetsansvar kring exempelvis bygglov, ritningar, design och tillverkning. Bredden är vår styrka, samtidigt som vi har flera samarbetspartners bland exempelvis elektriker, VVS-företag och plåtslagare, berättar Niklas. Verksamheten utgår från Vinslöv där vi, utöver snickeriet, finner ett showroom där besökare kan ta del av arbetet med egna ögon. – Vi jobbar med naturmaterial som grund i allt vi gör. Det handlar om allt från trä till granit, marmor och kalksten. Vi jobbar med massiv svensk ask som är ett mycket stabilt material med en vacker struktur och fin färg. Rena naturmaterial är fantastiska – om man kan hantera dem, säger Niklas. Företagets upptagningsområde sträcker sig över hela Skåne med omnejd. Det brukar också bli en del kök för kunder i både Stockholm och Göteborg. Merparten av uppdragen får man tack vare goda rekommendationer.

Hantverket i fokus Niklas Wimmersjö framhåller gärna sina medarbetare som alla är mycket skickliga hantverkare med en mycket hög servicenivå. Seriositet är ett nyckelord i kontakten med kunderna, vilka oftast utgörs av privatpersoner. Samtidigt, påpekar Niklas, krävs en hel del tankeverksamhet när man jobbar med finsnickeri. Det krävs, menar han, både kreativitet och designkunskaper, samtidigt som man måste vara lyhörd inför kundens önskemål. – De som anlitar oss eftersträvar något massivt, platsbyggt med kvalitet, men framför allt ett äkta hantverk. Många har en bild av att det är väldigt dyrt att till exempel designa sitt eget kök, men så behöver det absolut inte vara. Hos oss får kunden mycket hantverk för pengarna, säger Niklas. För Niklas går således kvalitativa arbetsinsatser före jakten på expansion. – En del kan tycka att det låter konstigt, men jag vill fokusera på att göra bra jobb. Som inredningsintresserad följer jag trenderna, vilket bland annat innebar att jag fick upp ögonen för inredningsstilen Shaker. Inte många kände till den för tio år sedan men nu är den väldigt populär. Där var vi tidigt ute, konstaterar Niklas Wimmersjö. Intervju: Wilhelm Walaker Text: Örjan Persson

Trä. Bara trä.

Kök. Badrum. Inredningar. purpartner.se 28

nyebybygg.se


S K Å N E - K R I S T I A N S TA D

Breda tjänster i klassisk elfirma Privatpersoner, byggföretag, lantbruk och industrier – Rickarums Elektriska AB:s kundkrets är lika bred som verksamheten. Ägaren Emil Svensson och hans medarbetare har lång erfarenhet av allehanda elinstallationer och rycker in i samband med allt från köks- och badrumsrenoveringar till lösningar för automatiserade stallmiljöer.

Det var nuvarande ägaren Emil Svenssons far som startade Rickarums Eletriska AB, det som i folkmun benämns som Rickarums El, 1979. Sedan fem år tillbaka driver Emil verksamheten som kretsar kring insatser i samband med både nybyggnation och renovering. – Vi gör i princip allt inom el, säger Emil. – Under senare tid har det blivit en hel del större jobb i samband med nybyggnation av bostadsområden, men vanligtvis blir det också många jobb i enstaka hus. Beträffande renovering rycker vi ofta in vid köks- och badrumsrenoveringar, vanligtvis som underentreprenör åt en snickare. Emil berättar vidare att det härutöver blir en del uppdrag i stall där man till exempel installerar automatiserade robotsystem med tillbehör. Belysning på idrottsplatser, i ridhus och idrottshallar är en gren där

Emil Svensson.

Rickarums El står för prisvärda lösningar, och det blir allt vanligare med installationer av laddboxar. Företaget förfogar över en lift för insatser på hög höjd, vilken också hyrs ut till både privatpersoner och företag. Goda samarbeten Verksamheten utgår från Vä, strax utanför Kristianstad. – Vi valde att flytta hit för tre år sedan eftersom vi ville komma närmare våra kunder och i ännu högre utsträckning kunna erbjuda snabb service, men också för att det blir miljömässigt mer hållbart. Idag utför vi uppdrag över hela Skåne och Blekinge, säger Emil Svensson och berättar att företaget just nu är involverat i dess största projekt någonsin. I Åhusvång utför Rickarums Elektriska samtliga elinstallationer när ett helt nytt bostadsområde växer fram. – Vi har genom åren utvecklat många goda samarbeten lokalt, vissa av dem servar vi varje vecka. Vi har hittat ett koncept som funkar där vi i rollen som underentreprenör planerar och utför våra insatser på ett bra sätt. Halvdana insatser är inget för oss, vi säkerställer att allt blir som kunden har tänkt sig, säger Emil.

God utveckling Emil har sju anställda som han beskriver som mycket ansvarstagande gentemot både honom själv och företagets kunder. Sedan han tog över har personalstyrkan utökats med en eller två elektriker om året, vilket är ett resultat av att utvecklingen har varit god i företaget. – Vi har byggt upp ett gott rykte under lång tid och alltid lyckats hantera den växande efterfrågan, säger Emil som gillar de utmaningar han ställs inför och att lösa sina kunders problem. Han tror på en fortsatt god utveckling för företaget och spår att behovet av de tjänster man erbjuder kommer att öka i takt med att samhället automatiseras alltmer. – Vi ser till exempel en växande trend kring belysningsstyrning, allt fler vill kunna styra sina hem via telefonen. Här gäller det för oss att hålla oss uppdaterade. Emil konstaterar att det mesta pekar uppåt, men poängterar samtidigt att ambitionen är att inte växa för snabbt. – Vi ska ta det lugnt och anpassa oss efter den efterfrågan som råder. Viktigare är att stå för noggranna insatser, då växer vi automatiskt i en takt vi kan hantera. Intervju: Wilhelm Walaker

29


S K Å N E - K R I S T I A N S TA D

Trygga, trivsamma och hållbara stadsmiljöer i över 40 år Smekab Citylife har varit verksamma inom tillverkning av stålprodukter sedan 1961. Sedan slutet av 70-talet har man lagt mycket fokus på att skapa attraktiva och trygga lösningar för stadsmiljöer. Idag har man även ett starkt fokus på hållbarhet; lösningarna man tar fram ska vara fina, trygga och hålla länge. 1961 grundade Göran Skoglösa företaget Skoglösa Mekaniska Verkstad i Önnestad. Ända sedan starten har man sysslat med tillverkning av produkter och detaljer i stål. Under sin 61 år långa historia har företaget utvecklats en hel del. 1965 flyttade verksamheten till sina nuvarande lokaler på Skolgatan i Önnestad. På 90-talet kortade man officiellt ner namnet till Smekab. 2007 blev man en del av gruppen Saferoad. 2017 ville man tydliggöra sin urbana profil. Så numera går företaget under namnet Smekab Citylife. Thomas Rydhagen, som har varit med företaget i 32 år och numera är VD, förklarar konceptet: - Vi vill skapa trivsel i den urbana miljön. Företaget har idag tre affärsområden.

Lantbruk Agri-sortimentet är den äldsta delen av företaget. Denna del levererar endast till DeLaval, både i Skandinavien och Baltikum. - Vi förser dem med inredning för mjölkoch kött-produktion, säger Thomas om det långa och givande samarbetet. Varmförzinkning och legoproduktion Mot slutet av 70-talet började Smekab Citylife med legoproduktion av varmförzinkade produkter och detaljer. Denna del av verksamheten vänder sig främst mot företag i närområdet. - Vår specialitet är bearbetning av rör. Vi utför laserskärning, svetsning och varmförzinkning, säger Thomas. Smekab Citylife Även om Smekab Citylife blev en del av företagets varumärke först 2017, har man sysslat med detta verksamhetsområde sedan slutet av 70-talet. Det började med rörräcken, grindar och bilspärrar. Sedan dess har man utvecklat ett brett sortiment av designade räcken för en mängd olika utomhusmiljöer, med bland annat

glaspaneler och integrerad belysning. Sortimentet innehåller idag också ett brett program för cyklism, bland annat i form av cykelställ, cykelpumpar och cykeltak. Slutligen har man ett stort sortiment inom möbler, papperskorgar och liknande. Smekab Citylife-segmentet har även en entreprenadavdelning, som hjälper till med montage, installation och driftsättning. - Det är viktigt att skapa trivsamma och säkra miljöer i våra städer, säger Thomas om Smekab Citylifes filosofi.

Trygga, trivsamma och hållbara miljöer Under sina dryga 60 år i branschen har Smekab Citylife byggt upp en stor kompetens. Man är kända för sin ärlighet, leveransprecision och kvalitet. - Personalen är vår stora styrka. Många har jobbat här länge och har byggt upp mycket erfarenhet och kunskap under åren, säger Thomas. Smekab Citylife har under lång tid jobbat med hållbarhet. En viktig del i detta arbete är att vara en lokal aktör, som jobbar med

lokala leverantörer, vilket gör att man minimerar långa transporter och minskar sitt resurs- och klimat-avtryck. Man är även mån om vilka material man arbetar med. - Vi jobbar med rena och ärliga material. De ska ha lång livslängd och vara lätta att återanvända. Vi arbetar inte med slitoch-släng-produkter. Ett långsiktigt mål vi har är att minska vårt avtryck, vi ska vara försiktiga med de resurser vi brukar, säger Thomas. Intervju: Wilhelm Walaker Text: Andreas Ziegler

När logistiken lejs ut sparas tid och resurser Logistik är ofta något som kräver både tid och resurser. En enkel lösning är att lämna över arbetet till en aktör som South East 29 AB. Företaget, med utgångspunkt från skånska Tollarp, kan ta ett helhetsansvar för lagerhantering, försändelser, packning och returhantering, vilket gör att företagets kunder kan lägga mer tid på kärnverksamheten.

länder, något han har stor nytta av nu när han jobbar med många utländska kunder. – Jag fick idén om att starta eget när jag blev kontaktad av en före detta kund som behövde hjälp med logistiken. Jag hade tidigare umgåtts med planer på att starta eget, och nu kändes det rätt att ta steget, säger Niclas som idag driver företaget tillsammans med sina döttrar Savannah och Athena.

South East 29 grundades 2015 av Niclas Neidehag som tidigare jobbade på FedEx, där han var ansvarig för etableringen av bolagets verksamheter i Norden och Baltikum. Detta, menar Niclas,gav honom en förståelse för hur man arbetar i olika

Breda tjänster Niclas berättar att verksamheten i South East 29 vilar stadigt på fyra ben: lagerhantering, försändelser, packning och returhantering, varav det förstnämnda är en tjänst som efterfrågas alltmer. – Kunden behöver inte ha några egna lagerytor, vi lagerhåller varorna här hos oss och

meddelar kunden när de är på väg att ta slut. Kunden betalar ett fast månadspris baserat på antal artiklar och utrymme, vilket gör det både enkelt, smidigt och kostnadseffektivt, påpekar Niclas Neidehag. South East 29 hanterar både inhemska och internationella försändelser, vilka skickas med den bästa budtjänsten utifrån kundens krav och behov. Beträffande packning sker även denna utifrån kundens önskemål och instruktioner. Kunden sparar både pengar och personal som kan användas till andra ändamål. När det gäller returhantering kan South East 29 skicka returer för kundernas kunder. – Syftet med vår verksamhet är att våra kunder ska ges tid och möjlighet att göra det de är bäst på, vilket i de flesta fall inte är att lagra, packa, skicka, importera eller exportera varor. Vi tar hand om import, tullar och lagerhantering, och kan skicka färdiga order till slutkunder. Det är det vi är bäst på, säger Niclas. South East 29 servar både svenska och utländska kunder, varav de förstnämnda domineras av lokala företag. – Vår främsta styrka är vår stora flexibilitet. Vi frågar egentligen bara våra kunder vad de vill att vi gör, varpå vi tar fram en anpassad lösning, förklarar Niclas Neidehag.

Savannah och Athena.

Servicefokus South East 29 AB är baserat i Tollarp och har haft en mycket god tillväxt sedan starten. 2021 fick man utmärkelsen Nordiskt tillväxtcertifikat. När man nuhar lyckats skapa en stabil grund att stå påär tanken att döttrarna Savannah och Athena successivt ska ta över företaget. – Vi har egentligen aldrig siktat på att ta in så många uppdrag som möjligt, utan i stället valt våra kunder med omsorg. Vi vill kunna ge dem vad det behöver. Om

vi tar på oss för mycket finns risken att vi inte klarar det. Med vår långa erfarenhet förstår vi våra kunders behov. Just vår höga servicenivå är något vi aldrig gör avkall på, och jag är övertygad om att mina döttrar delar den uppfattningen. De är noggranna och väldigt duktiga, så det känns riktigt bra att lämna över till dem, avslutar Niclas Neidehag.

SOUTH EAST WAREHOUSING • PACKING • SHIPPING

smekabcitylife.se 30

www.southeast29.com

Intervju: Wilhelm Walaker Text: Örjan Persson


S K Å N E - K R I S T I A N S TA D

Brett koncept för Sydsveriges lantbrukare Med lantbruket i blodet blev det naturligt för Tommy Sehlin att rikta verksamheten mot just lantbruket när han valde att starta eget. Idag driver han Sehlins Bygg & Maskin där han tillsammans med sina medarbetare företräder ett brett koncept kring stålmontering, grävning, schaktning och transporter.

Tommy Sehlin grundade den egna firman Sehlins Bygg & Maskin 1996. Han hade vuxit upp med en far som var bonde och när Tommy sökte en utmaning i livet föll det sig därför naturligt att den kretsade kring lantbruket. – I början inriktade jag mig på bland annat reparationer av lantbruksmaskiner, men

med tiden blev det mer och mer arbeten kring industri- och lantbruksbyggnationer. Idag tillverkar vi betongprodukter och bygger exempelvis stall och industribyggnader, samt tar fram betonglösningar för särskilda markexploateringar, berättar Tommy och tillägger att företaget även utför grävning, schaktning samt maskin-, kranbils- och specialtransporter. Unikt i flera avseenden Inledningsvis blev företagandet just den utmaning Tommy sökt, men 2017 fick han och företaget ett stort lyft när man började producera plintar för stålstommar och gjuta diverse väggar i betong. Samtidigt etablerades egen betongproduktion för prefab i Maglehult. – Det är förstås en enorm styrka för oss att ha egen betongproduktion. Vi blir

Arbete på mjölkgård i Venestad.

flexibla, får korta ledtider och blir väldigt kostnadseffektiva. Det har blivit en stor tillgång i företaget, säger Tommy. Han berättar vidare att Sehlin Bygg & Maskin dessutom är ensamt i landet om att tillverka spaltkasseter för nötkreatur. Företaget bedriver härutöver egen tillverkning av gödselbrunnselement, vilket man, tillsammans med en annan aktör, också är ensamt om i Sverige. – Eftersom vi står för allt från produktion till färdigmonterad lösning erhåller

På Sehlins återfinns Kristianstads största fordonsmonterade kran.

kunden allt av oss. Det är något vi vet att våra kunder uppskattar. Vi förfogar över tre kranbilar för montage av prefabprodukter och stålkonstruktioner. Om jag får passa på att skryta lite kan jag också berätta att vi har Kristianstads största fordonsmonterade kran, säger Tommy och skrattar. En del av gänget Tommy Sehlin blev av de danska företag som monterar stål i Sverige utsedd till Sveriges bästa kranförare. – Det är såklart en fjäder i hatten, det visar ju att vi kan våra grejer. Sedan handlar det förstås också om att mina kranförare är riktigt drivna och duktiga. Vi får se om de kan ta utmärkelsen ifrån mig, säger Tommy med glimten i ögat. Han vägrar se sig själv som en traditionell VD. Kostym bär han, enligt egen utsago, endast under tvång när hans fru kräver det. I stället vill han spendera så mycket tid som möjligt ute på fältet tillsammans med sina medarbetare. – Ska man ha en god relation till sina kollegor måste man ju också jobba med dem, resonerar Tommy. Han konstaterar att verksamheten under senare år har haft en mycket positiv

utveckling. En stor del tillskriver han betongproduktionen och prefabtillverkningen. Mycket av fokus har därför legat på att investera i nya maskiner. – Det är viktigt för att hålla nere stillestånden och undvika haverier. Jag har betalat de flesta av mina maskiner kontant, det känns bra, säger Tommy Sehlin som ser på framtiden med samma självklarhet som arbetsdagen framför honom. – Vi stiger upp på morgonen och kör hundra procent, sedan ökar vi bara… Intervju: Wilhelm Walaker Text: Örjan Persson

MASKINPARK - 3 kranbilar - 4 trailers - Betongbil - 3 hjullastare - Grävmaskin - 9 terränggående saxliftar - 9 firmabilar

Tommy Sehlin.

sehlins.com 31


S K Å N E - K R I S T I A N S TA D

En uppskattad transportör för Sydsveriges skogsägare Bland Sydsveriges skogsägare är Sellgrens Skogstransporter AB en sedan länge välrenommerad samarbetspartner. Örjan Sellgren och hans medarbetare transporterar timmer, massaved och brännved för olika uppdragsgivare, och gör det med en tydlig filosofi: varje uppdrag och varje kund är lika viktig, oavsett storlek.

Det var Örjan Sellgrens styvfar som rekommenderade honom att starta eget åkeri. Denne drev själv en transportfirma där Örjan jobbade i nio år innan beslutet togs att stå på egna ben. Han köpte en egen bil och fick lov att investera i fler i takt med att antalet körningar ökade. – Efter stormen Gudrun blev det massor att göra, det blev på sätt och vis en milstolpe i verksamheten. Därefter har vi vuxit i stadig takt, berättar Örjan som numera har nio anställda. Verksamheten utgår från anläggningen med kontor och verkstad i Degeberga i Kristianstad. Örjan och hans kollegor kör timmer till sågverken och massaved till pappersbruken, men också brännved som fraktas till traktens värmeverk. Upptagningsområdet sträcker sig över Skåne, Blekinge och Småland, samt i viss mån även Halland, och bland uppdragsgivarna märks aktörer som ATA Timmer, Södra Skogsägarna, JGA och Sydved.

Örjan Sellgren.

– Det är samarbeten som funkar väldigt bra. Jag tycker över lag att samarbeten kollegor emellan har öppnats upp på ett bättre sätt under senare tid. Nu jobbar vi mer tillsammans i stället för att konkurrera. Det är både roligt och bra för alla inblandade, menar Örjan Sellgren. Tydligt kundfokus I skrivande stund förfogar Örjan över sex bilar som alla är Euro 6-klassade. Han berättar att han nyligen har köpt en ny Scania-lastbil och att ytterligare en är planerad inför nästa år. – Vi har alltid velat hålla oss med en fräsch fordonsflotta. Det är inte bara bra för

miljön utan också för att nya bilar är mer bränslesnåla än äldre, vilket ju är av stor betydelse nu när bränslepriserna skenar. Vi ser det också som en långsiktig investering eftersom vi slipper ha våra bilar på verkstad och kan sköta våra uppdrag på ett bra och pålitligt sätt, påpekar Örjan. Han understryker att han alltid strävar efter att sätta kunden i centrum och att

således såväl små som stora uppdrag är viktiga. – Man måste komma ihåg att mindre jobb kan leda till större. Många av mina första uppdrag var små, men i takt med att vi som företag har byggt goda relationer har de blivit både fler och större. Örjan både tror och hoppas att hans kunder ser Sellgrens Skogstransporter

som ett välskött företag sett till både organisation och till hur chaufförerna agerar. Han ser chaufförerna som företagets ansikte utåt och har valt att inte jobba med en transportledare för att i stället kunna ge chaufförerna mer ansvar och låta dem sköta kontakterna med skogsägare och inspektörer. – Fördelen med det är att vi får en direktkontakt med våra uppdragsgivare, vilket jag upplever att alla inblandade uppskattar. Vi kör också i egen regi, då kan vi garantera en hög servicenivå och ställa upp när våra kunder behöver oss, säger Örjan Sellgren. Stortrivs med jobbet Efter alla år i branschen – Örjan är inne på sitt 32:a – tycker han fortfarande att jobbet är lika roligt. – Jag älskar att träffa kunder och kunna lösa deras problem, säger Örjan som har all anledning att se ljust på framtiden för Sellgrens Skogstransporter. – Det finns otroligt många möjligheter att utveckla verksamheten om man bara vill. Dyker rätt körning upp tar jag gärna ett jobb som innebär att vi expanderar. Känns det däremot inte rätt har jag inga problem med att behålla företagets storlek och därmed upprätthålla både kvalitet och den familjära stämning som råder här hos oss. Det är något som både mina chaufförer och våra kunder uppskattar, konstaterar Örjan Sellgren. Intervju: Wilhelm Walaker Text: Örjan Persson

0733 - 940 600 32


S K Å N E - K R I S T I A N S TA D

Positiva synergieffekter genom hela företagskedjan År 2012 förvärvade Tobias Palm företaget Kristianstads Elektrotekniska AB. Företaget har sysslat med industrikomponenter och serviceuppdrag sedan 1948. Under det senaste decenniet har Tobias företag, Palm Holding AB, köpt ytterligare nio bolag, vilket i sin tur har lett till en bredare kundkrets, ett större upptagningsområde samt ökad kompetens. Tack vare de positiva synergieffekterna mellan de olika företagen, gynnar detta slutligen också kunderna inom de olika segmenten. Kristianstads Elektrotekniska AB, som till vardags förkortas KET, grundades år 1948 och sysslade inledningsvis med att reparera elektriska maskiner och försäljning av industrikomponenter. Företaget är en så kallad ”lindarverkstad”, som har vidareutvecklats. År 2000 kom Tobias Palm in i företaget som affärsutvecklare och industrisäljare. Han upptäckte snart att företagets verksamhet var lite spretig, eftersom man jobbade med alla möjliga märken. Tobias såg istället till att KET började nischa sig med starka och tekniskt ledande varumärken, vilket gjorde att man kunde dra nytta av märkenas tekniska kompetens och positiva renommé. År 2001 klev Tobias in som delägare och 2008 förvärvade han hela verksamheten. Detta var början på en spännande framgångshistoria.

- Ganska snart efter det att jag hade anförskaffat KET började jag se mig om efter ytterligare bolag. Idag finns tio företag under Palm Holding AB, berättar Tobias. Förvärven som breddade verksamheten Idag finns det emellertid två bolag som kallas KET. Det första är alltså Kristianstads Elektrotekniska AB. Det andra företaget heter Karlshamns Elektrotekniska AB. Båda företagen sysslar med försäljning, service och reparationer av industrikomponenter, elmotorer, pumpar, industriväxellådor och öppna transmissioner. Företagen företräder och säljer marknadsledande produkter från exempelvis ABB, Grundfors, KSB, SEW, FLYGT och Benzlers.Tobias berättar att tanken med att förvärva Karlshamns Elektrotekniska AB var att komma närmare en ny marknad och de befintliga kunderna i Blekinge med omnejd. Tobias nästa köp blev Sydcon AB. Detta företag ligger i Broby och sysslar med maskinbearbetning, svetsreparationer och småskalig legotillverkning. Detta förvärv innebar att han breddade verksamheten ytterligare och utökande möjligheterna för kunderna. - Sydcon AB har unika kompetenser och stor yrkesskicklighet. Företaget kan erbjuda egna helhetslösningar, men också vara ett komplement till mina övriga bolag, berättar Tobias.

Med TEK Drives Tryckluftsteknik AB breddades verksamhetsmöjligheterna på nytt. Företaget sysslar med kompressorer och tryckluftskomponenter. - Vi företräder varumärket Kaeser säger Tobias. Företaget arbetar med förebyggande underhåll och service av kompressorer, blåsmaskiner och tillhörande utrustning samt läckagesökning rörmärkning. - Vi servar och reparerar alla på marknaden förekommande varumärken, fortsätter Tobias. Det senaste förvärvet är Liljenbergs i Hässleholm AB, som Tobias förvärvade för två år sedan. Köpet innebar en rad fördelar. - Liljenbergs i Hässleholm AB hade redan en inarbetad och bra digital plattform. Dessutom innebar köpet att kundkretsen och marknaden breddades på nytt, men också utökade möjligheter för redan etablerade kunder, samt tillgång till fler varumärken, beskriver Tobias.

bolag, som kan dra nytta av positiva synergieffekter. - Det är små enheter med mycket expertis, som kan tillgodose våra kunders olika och individuella behov. Uppläggen och kompetensen på mina företag kompletterar varandra och ger kunderna en möjlighet till hela kedjan, alltså ett pålitligt helhetskoncept, säger Tobias. Företagen agerar mycket på lokal nivå och når, efter alla förvärv, nu delar av Småland, Blekinge och Skåne. Tobias har sett en positiv utveckling, även under pandemin och ett ökat behov av deras tjänster och produkter. - Jag ser positivt på framtiden vad gäller marknaden och tillväxten. Jag kommer att jobba vidare med synergier i och runt bolagen och också försöka utveckla verksamheterna. Nu tittar jag på möjligheterna till en etablering och ett förvärv i nordvästra Skåne, där vi har många förfrågningar, avslutar Tobias.

Synergieffekter De fem bolagen ingår alltså i samma koncern, men är fortfarande separata

Intervju: Wilhelm Walaker Text: Andreas Ziegler

Tobias Palm.

33


S K Å N E - K R I S T I A N S TA D

Transporter och textiler i familjen Skoogs

Spannmål, potatis, gödning, flis, kalk, sten och grus – anrika Oscar Skoogs Åkeri AB har många strängar på sin lyra. I den klassiska transportfirman har punktlighet och kvalitet alltid utgjort ledord i verksamheten. Företaget kör i egen regi och verkar över hela Skåne och Blekinge.

Familjeföretaget Oscar Skoogs Åkeri AB startades av nuvarande ägarens farfar redan 1929, då denne köpte sin första lastbil och började transportera ved för traktens hushåll och fabriker. Britt och Ingvar Skoog tog över 1974 och ägde det fram till 2008. Samma år köptes åkeriet av Oscar Skoog, grundarens barnbarn, då företaget också fick sitt nuvarande namn. Verksamheten utgår från Villands Vånga där Oscar och hans fem medarbetare förfogar över garage, verkstad och tvätthall. I fordonsflottan finns idag fyra lastbilar i form av en spannmålsbil med hydrauliskt kapell, två treflakslastväxlare och en grusbil med jigg. Företaget äger också tre hjullastare. – Vi kör i egen regi och transporterar idag spannmål, potatis, gödning, flis, kalk, sten och grus över hela Skåne och Blekinge, samt i viss mån även Småland, berättar Oscar. Made by Lullan Oscar firar i år tioårig bröllopsdag med hustrun Daoruang som, liksom sin make,

också driver egen firma. Den verkar under namnet Made by Lullan och fokuserar på försäljning av tyger, sytillbehör och väsktillbehör. Daoruang producerar även egna tyger och konstläder. – Jag startade företaget förra sommaren och gör bland annat en del inköp från leverantörer i USA och Europa. Det gör att jag kan erbjuda material som inte går att få tag på någon annanstans i Sverige, berättar Daoruang och tipsar om företagets webbutik där kunder kan ta del av utbudet och göra beställningar. Framhåller sina chaufförer I Oscar Skoogs Åkeri är samtliga bilar Euro 6-klassade. – För oss är det viktigt att vi lever upp till gällande miljökrav, samtidigt som vi förstås vill ha bilar som fungerar. Jag har precis köpt in en ny lastbil, vi investerar löpande i fordonsparken för att säkerställa driften. Förra året köpte vi två nya bilar, berättar Oscar. Han lyfter också fram bolagets chaufförer som han ser som dess främsta styrka. Pålitlighet är ett centralt begrepp i verksamheten. – Om man avtalar något med oss så kommer vi, jag kan inte dra mig till minnes att vi inte har levt upp till en överenskommelse. Med tanke på att vi har fler anställda än antalet bilar finns det alltid någon som kan ställa upp när plikten kallar. Många av våra chaufförer har också lång erfarenhet, vilket förstås är en stor fördel för både oss och våra kunder, poängterar Oscar.

Oscar och Daoruang.

Han framhåller också den familjära stämning som råder i företaget. Alla värnar om varandra, vilket har format ett starkt och sammansvetsat team. Själv gillar Oscar kundkontakterna och möjligheterna att kunna ge sina kunder bra logistiklös-

0702 - 694313 34

ningar. Trots rådande världsläge ser han ljust på företagets framtid. – Jag är positiv av min natur. Visst stiger priserna på det mesta just nu, men jag tror att det blir en övergående fas, spår Oscar Skoog och berättar avslutningsvis att man

förra året började erbjuda uthyrning av företagets två lastmaskiner. – Det blev ett till ben för oss att stå på. Intervju: Wilhelm Walaker Text: Örjan Persson

madebylullan_store


S K Å N E - K R I S T I A N S TA D

Ökad efterfrågan hos anrikt traktorserviceföretag Sedan fyra år tillbaka ägs Östra Sönnarslöv Traktorservice av Swedish Agro. Företaget fortsätter med samma verksamhet, som består av försäljning av lantbruks- och entreprenadmaskiner, reservdelar och tillbehör, men även service på alla maskiner man säljer. Företaget har sett en ökad efterfrågan de senaste tre åren under vilka man har fördubblat sin omsättning.

Östra Sönnarslöv Traktorservice grundades 1967 av Göran Johnsson och Gösta Andersson. Fram till 2018 drevs företaget som ett familjeföretag. Sedan köptes företaget upp av Swedish Agro, som är en del av den internationella lantbrukskoncernen Danish Agro. Östra Sönnarslöv Traktorservice fortsätter dock drivas av samma personer som tidigare. Efter bytet till Claas har omsättningen fördubblats. -Det är, så klart, jätteroligt. Det är samma personalstyrka som tidigare, så vi har en del att göra, säger platschefen Mats Johnsson och skrattar hjärtligt. Service är A och O Östra Sönnarslöv Traktorservice bedriver försäljning av lantbruks- och entreprenadmaskiner och har även en butik där man säljer reservdelar och tillbehör. Mats menar dock att den viktigaste delen av

verksamheten är verkstaden, där man utför service och reparationer. Det är rätt talande att verksamheten har sex stycken medarbetare i butiken och tio i verkstaden och ett tiotal servicebilar, så att man kan

utföra arbete ute på plats hos kunderna. - Det finns ingen maskin som är helt felfri. Får kunderna inte hjälp efter de köpt en maskin, kommer de inte tillbaka, så service är väldigt viktigt, säger Mats.

Östra Sönnarslöv Traktorservice har ett 20-tal olika varumärken i sitt sortiment. Claas är det varumärke man jobbar mest med. - Det är en av fp tillverkare som fortfa-

rande är familjeägda. Det gör att de har mycket kortare ledtider och att man snabbt kan få svar på en fråga. Claas vet att produkten håller hög kvalitet och lämnar därför 5 år eller 5000 timmars körning som garanti, säger Mats. Tillsammans lyckas man Östra Sönnarslöv Traktorservice har ett brett kundregister, som bland annat består av lantbruk, byggföretag, fastighetsbolag och kommuner. Man arbetar långsiktigt med sina kundrelationer och erbjuder exempelvis demonstrationer och visningar ute hos kunderna. -Då kan man även få testa maskinen under ett par dagar för att se vad man tycker. Vi hjälper även till att lägga upp avbetalningsplaner för kunderna. Vi har avtal med bland annat Nordea, då vi tycker det är viktigt med enkla och smidiga affärer och trygga finansiärer, säger Mats. Det viktigaste för de goda kundrelationerna menar Mats är medarbetarna. - De brinner verkligen för företaget. Man brukar säga att ensam inte är stark, utan att det är tillsammans man lyckas. Det kanske låter lite klyschigt, men det ligger mycket i det, säger Mats med ett leende på läpparna.

Mats Johnsson.

Intervju: Wilhelm Walaker Text: Andreas Ziegler

Östra Sönnarslöv Traktorservice AB | www.traktorservice.com 35


S K Å N E - K R I S T I A N S TA D

Ett pålitligt åkeri för det sydsvenska jordbruket Fjälkestads Containerservice kör jordbruksprodukter i framför allt Skåne och Blekinge. Det kan ofta snabbt ske förändringar gällande transporter. Därför har man ordnat sitt schema så att man ger sina kompetenta chaufförer utrymme för att lösa problem som kan uppstå, så att transporterna alltid kommer fram i tid.

Anders Olsson började köra lastbil på sin brors åkeri i början av 90-talet. Med tiden skaffade han ett eget åkeri som fick namnet Fjälkestads Containerservice AB, som han idag driver tillsammans med sin fru, Lisbeth, som sköter företagets ekonomi. Den första tiden tillhörde man LBC i Fjälkinge och hade en bil och började köra lastväxlare. 2007 nådde man en milstolpe när man köpte sin andra bil. Den stora vändningen kom 2012 när man tog ett uppdrag där man hade villkor på sig att köra i egen regi. Sedan dess har man varit ett självständigt åkeri med stadigt

ökande efterfrågan på sina tjänster. Idag har Fjälkestads Containerservice fyra lastväxlare av märket Scania. Samtliga bilar är Euro 6-klassade. - Det handlar om att man måste ha ett miljötänk, så enkelt är det, säger Lisbeth. Fjälkestads Containerservice har kört jordbruksprodukter sedan starten. Transpor-

terna går i Skåne och Blekinge från bönder till grossister och packerier. Problemlösning På Fjälkestads Containerservice är man mycket måna om att vara flexibla; man vet att det ofta kan ske stora förändringar och att bokningstiderna ibland behöver vara

korta. Därför ser Anders och Lisbeth till att det finns ett visst utrymme för flexibilitet i schemat. - Om vi har ett visst utrymme i schemat, så har vi möjlighet att kasta om planeringen så pass kvickt att vi kan lösa problemen för kunderna, säger Anders. Í och med att man kör mycket lösflak har man ofta nära kontakt med sina kunder. Anders tillskriver mycket av flexibiliteten och möjligheterna till snabba vändningar till sina chaufförer. - Våra chaufförer är de bästa som finns. Det är absolut toppklass på dem. De driver och kör för företaget som om det vore deras eget. Det säger jag inte bara för att det låter bra; de är verkligen så bra, säger Anders. Stöttar svenska bönder Anders och Lisbeth har alltså kört transporter för det sydsvenska jordbruket i snart 25 år, så det är knappast förvånande att svenska bönder ligger dem varmt om hjärtat.

- Vi är positiva och trygga i vårt företagande. Det är viktigt att man försöker stötta och värna om det svenska jordbruket, särskilt i de tider vi lever i nu, när leveranser från andra länder är osäkra. Det är en hjärtefråga för oss och är något vi hoppas att fler får upp ögonen för, säger Anders. Intervju: Wilhelm Walaker Text: Andreas Ziegler

Lisbeth och Anders.

Solskyddsexperten Hans, 80, jobbar vidare När det kommer till markiser och solskydd är det få som slår Hans Mårtensson på fingrarna i fråga om kunnande och erfarenhet. 80-årige Hans driver den egna firman Hasses Solskydd där han tillsammans med sin kunniga personal erbjuder helhetslösningar – från måttagning till tillverkning och montering.

Hans Mårtensson har drivit Hasses Solskydd i närmare 40 år efter att ha startat verksamheten hemma i bostaden i liten skala. – Det var primitivt och riktigt tufft till en början, flera gånger umgicks jag med planer på att lägga ner, berättar Hans

som först efter tio år bestämde sig för att kontakta banken i syfte att expandera verksamheten. – Det blev kalla handen direkt, men det löste sig ändå tack vare min gamle vän, fältflygaren Rolf, som hade många kontakter. Dagen efter samtalet med honom hade jag fått mitt lån, minns Hans med ett leende. Numera utgår verksamheten från hans egna lokaler på Slättängsvägen i Kristianstad. Hans, som har fyllt 80 och arbetat med solskydd i hela sitt yrkesverksamma liv, byggde lokalen mer eller mindre på egen hand när han var 67. Helhetslösningar I Hasses Solskydd står man för ett

helhetskoncept som innefattar måttagning, försäljning, tillverkning och montering. – Det är förstås en process, men den är nödvändig om allt ska bli bra. Samtidigt är det väldigt roligt, vi ställs inför utmaningar som vi gillar att ta oss an. Vi blir något av en problemlösare, säger Hans. Han berättar att varje markis tillverkas och måttanpassas efter varje kunds specifika förutsättningar. Detsamma gäller de invändiga solskydd man säljer, så som plisségardiner, rullgardiner, lamellgardiner och persienner. Enligt Hans säljs markiser i princip året runt numera. Han har god hjälp i det dagliga arbetet av två montörer, samt en tjej som är något av företagets alltiallo.

De båda montörerna Helge Mogensen och Daniel Herrera Walldén Mårtensson.

– Vi är ett sammansvetsat team där alla är självgående och löser det mesta. Det fungerar utmärkt, konstaterar Hans. Hasses Solskydd servar kunder i hela Kristianstads kommun, men även i bland annat Hässleholm och Sölvesborg. Tack vare alla år i branschen har företaget byggt upp ett gott rykte, liksom en stark krets av nöjda kunder. – Vi håller vad vi lovar, står för låga priser och bra insatser. Det är A och O, har du inget bra förtroende har du inget alls. Det är en filosofi jag har jobbat efter under alla de år jag har byggt upp företaget. Nöjda kunder kommer tillbaka. Redo att lämna över Trots sin ålder monterade Hans markiser så sent som förra året då olyckan var

olen... En plats i s kuggan! s i å d n ä n me

36

framme. Han föll så illa att han bröt foten. Det har dock inte stoppat honom, efter närmare ett år av rehabilitering är han nu fit for fight igen. Han är redan ute på nya uppdrag, men han medger att tanken på att sälja företaget blir alltmer aktuell. – Åldern tar ut sin rätt, konstaterar han. – Det är dock viktigt att jag har förtroende för den som ska ta över, jag är lite kräsen i dat avseendet. Min förhoppning är att den utvalde ska kunna driva vidare och förvalta det jag har byggt upp. Han eller hon får jobba med ett väl inarbetat varumärke och fantastiska kunder, säger Hans Mårtensson. Intervju: Wilhelm Walaker Text: Andreas Ziegler


S K Å N E - K R I S T I A N S TA D

Starka värderingar bygger stabila hus

Lindbergs Bygg i Önnestad sysslar med nybyggnationer, tillbyggnader och renoveringar och har under en period varit i stark tillväxt. Företaget vägleds av värderingar som kompetens, kreativitet och förtroende. Man är inte det billigaste alternativet på marknaden, men kunderna kan vara säkra på att slutresultatet kommer hålla hög kvalitet.

Lindbergs Bygg grundades 2003 av Mikael Lindberg och dåvarande kollega. Företaget

har från början byggt nya hus, renoverat de gamla och kompletterat de byggnader som behöver det. Idag arbetar Mikael som projektledare i företaget tillsammans med Jörgen Bäckström. Förra året fick företaget en ny VD i islänningen Huni Hallsson, som har en bakgrund som jurist. Det var inte helt självklart för honom att gå in i byggbranschen. - Jag är oerhört tacksam för att jag hamnade hos Lindbergs. Det blev bättre än jag någonsin hade kunnat föreställa mig, säger Huni. Lindbergs Bygg har haft en otroligt stark

tillväxt de senaste åren, vilket Huni menar beror på att alla i företaget har arbetat hårt och målmedvetet. - Som hantverkare behöver man främst två saker; kompetens och kunder. Har man

det, och i tillägg även förtroende, så finns det inget som kan stoppa en, säger Huni. En del i utvecklingen har varit att bygga en egen lokal till företaget där det nu finns plats för ytterligare ett företag. Mikaels fru, Annika, har startat Lindbergs Inredning, som sysslar med kök och andra fasta inredningar. Kompetens och kreativitet Huni är tydlig med att påpeka att man aldrig har strävat efter att vara billigast på marknaden. Kunderna kommer till Lindbergs Bygg när de behöver hjälp med något som inte bara kräver kompetens, utan även kreativitet och en välutvecklad problemlösningsförmåga. - Man kanske kan renovera ett kök på hundra olika sätt, men bara något enstaka sätt blir riktigt bra, förklarar Huni. Byggfirmans starka fokus på kvalitet har resulterat i att man på senare tid fått allt större projekt att jobba på. Man har exempelvis byggt till folkhögskolan i Glimåkra. Man får även många uppdrag från Svenska kyrkan och har gjort större arbeten på prästgårdar och församlingshem. Förtroende Lindbergs Bygg utför främst jobb i Kristianstad och kranskommunerna, men även i övriga Skåne. För närvarande är man 22 medarbetare i bolaget. Utöver snickare

finner man även ventilationstekniker och målare bland personalen. Målarna är ett relativt nytt tillskott. - Det är otroligt hög kvalitet på deras arbete. Jag tror inte det finns många målerifirmor i Sverige som har den kompetensen i bara tre människor. Det gör också att vi kan ta hela projekt i större utsträckning, något som varit en ambition länge, säger Huni. Huni pratar mycket om hur duktiga och kvalitetsinriktade personalen på företaget är. Mikael Lindberg, företagets ägare, leder vägen som projektledare ute i fält. Han har därmed nära kontakt med kunderna. - Det är ett arbete som genomsyras av förtroende, säger Huni. Växlar upp Alla på Lindbergs Bygg ser ljust på framtiden. Den närmaste tiden kommer man fokusera på att ta vara på den stabila grund man lagt för att sedan växla upp inom en snar framtid. - Vill man något helhjärtat och är beredd att jobba hårt för det har man stora chanser att lyckas. Sen måste man tro på sig själv, lite som Zlatan, säger Huni och skrattar. Intervju: Wilhelm Walaker Text: Andreas Ziegler

PATRIK MATTISSON PMT Trädgårdsentreprenad AB

37


S K Å N E - K R I S T I A N S TA D

Underhåll av VA-system blir enkelt om det görs av proffs Återkommande rapporter vittnar om att årliga investeringar i VA-näten ligger väsentligt under vad som krävs för att upprätthålla teknisk standard. Ett kontinuerligt och återkommande underhåll förlänger livslängden. Problem som uppstår vid uteblivet underhåll kan bli både kostsamma och besvärliga. Det är här Norva24 Miljöhantering, som tidigare hette Malmberg miljöhantering, kommer in i bilden. Man har en stor fordonsflotta och utrustning för underhåll, erfaren personal och stenkoll på procedurer och regler inklusive ackrediteringar för kontroller.

Malmberg Entreprenad grundades på 80-talet och sysslade inledningsvis med både entreprenadarbeten och slamsugning och spoltjänster. För ungefär 20 år sedan släppte man entreprenadsidan och fokuserar sedan dess helhjärtat på slam- och spol-tjänster och torrsugning. Man bytte då namn till Malmberg Miljöhantering. Sedan 2021 tillhör man Norva24 gruppen och numera heter företaget Norva24 Miljöhantering. - Norva24 är marknadsledande inom vår bransch i norra Europa och består av ett flertal bolag med samma inriktning. Det känns bra att vara en del av en koncern som kan hjälpas åt över gränserna och brinner för det vi gör, säger Mikael Persson, som började jobba för Malmberg Miljöhantering för 26 år sedan och idag är

Norva24 Miljöhanterings VD. Mikael berättar att det största problemet med underhåll av VA-system är att det är något som många privatpersoner och verksamheter, men även politiker, inte tänker så mycket på. Detta tycker Mikael är beklagligt, då det kan bli både kostsamt och besvärligt att åtgärda problem på grund av uteblivet underhåll. VA-nätet i Sverige har en rörlängd som skulle räcka drygt 5 varv runt jorden och återanskaffningsvärdet uppskattas till närmare 1000 miljarder kronor. Slamsugning Norva24 Miljöhantering levererar tjänster till kommuner omfattande slamtömning, spolning och närliggande tjänster. Man erbjuder våt- och torr-sugning till industrier och verksamheter och här hanterar man en mängd olika material inklusive farligt avfall. Det är oerhört viktigt att materialen hanteras på rätt sätt och bland annat krävs rätt dokumentation som skall rapporteras till Naturvårdsverket, vilket Norva24 Miljöhantering gärna hjälper sina kunder med. Besiktning av oljeavskiljare kräver speciell ackreditering av Swedac och måste göras enligt vissa intervall. - Det är cirka 20 företag i Sverige som är ackrediterade av Swedac. Det är viktigt att man använder ett ackrediterat företag för att kontrollera sina oljeavskiljare. Det är oerhört viktigt att de fungerar som det är tänkt, annars finns så klart risk för miljöutsläpp med påföljande förlägganden säger Mikael.

Spolning Norva24 Miljöhantering spolar alla slags rörledningar med högtryck i kombination med högre temperatur. Det är ett miljövänligt sätt att underhålla ledningarna utan kemikalier och omfattar allt från mindre köksavlopp till större stammar och ledningar. - Sköts inte det återkommande underhållet kan det bli översvämningar, följdskador samt kortare livslängd på rören, säger Mikael.

Torrsugning Norva24 Miljöhantering har bilar och utrustning för att både suga upp blött och torrt material. Vid en torrsugning funkar bilen som en stor dammsugare. Man får många uppdrag på byggarbetsplatser, där man kan suga upp exempelvis isolering. - Just nu håller vi på med en badrumsrenovering. Istället för att transportera ut materialet för hand, suger vi enkelt upp det och transporterar det till godkänd anläggning, berättar Mikael när vi träffar honom i slutet av maj. En snöbollseffekt På Norva24 Miljöhantering är man 35 medarbetare som jobbar med 23 bilar. Många av medarbetarna har varit med företaget länge och har därför kunskapen

och erfarenheten som krävs för att ta itu med det mesta. Mikael belyser det faktum att man även är måna om att fortsätta utvecklas. - En vinter när det snöade mycket fick vi ett samtal från badhuset i Kristianstad. De undrade om vi kunde suga bort snön som låg tung på taket. Det är så vi utvecklas, genom nya idéer, säger Mikael. Norva24 Miljöhantering underhåller VA-system och gör det snabbt och effektivt. Detta gör att företagets goda rykte fortsätter sprida sig även efter 30 år i branschen. Innovation och nytänkande driver utvecklingen i branschen och i fallet med badhuset i Kristianstad kan man nästan prata om en bokstavlig snöbollseffekt.

Mikael Persson.

Barn och cancer hör inte ihop.

Swisha till 90 20 900 och stöd forskningen. Tack. 38

044 - 780 19 50 norva24miljohantering.se

Intervju: Wilhelm Walaker Text: Andreas Ziegler


SKÅNE - HELSINGBORG

Målmedvetna satsningar bakom Helsingborgs tillväxtresa Helsingborg befinner sig i en tillväxtfas och det är satsningar på flera plan som ligger bakom den positiva utvecklingen. På avdelningen för näringslivs- och destinationsutveckling jobbar man med tre övergripande fokusområden: att vara en attraktiv plats för företag att verka och etablera sig på, en uppskattad destination för besökare, samt en attraktiv ort för de som vill studera på högskolan. Ambitionerna är höga, liksom engagemanget. – Det handlar om att sälja Helsingborg, säger Annette Melander Berg, näringslivsdirektör i Helsingborgs stad.

Annette Melander Berg har varit näringslivsdirektör i Helsingborgs stad i snart fyra år och ansvarar för en organisation med ett 20-tal medarbetare, som i huvudsak jobbar med frågor kring näringsliv och besöksnäring. Annette benämner Helsingborg som en tillväxtort och lyfter fram tre huvudpunkter som man fokuserar på: att vara en attraktiv plats för företag att verka och etablera sig på, en uppskattad destination för besökare samt en attraktiv ort för de som vill studera på högskolan. – Om människor ska vilja flytta till och etablera sig i Helsingborg måste vi se till att det finns arbetsplatser, bra skolor, attraktiva boendealternativ, kultur och service. Helsingborg är en lagom stor storstad med livskvalitet som i en småstad, anser Annette Melander Berg.

Flera fokusområden En stark näringslivsutveckling är en förutsättning för fortsatt tillväxt i såväl Helsingborgs stad som hela kommunen, där logistikföretag och aktörer inom livsmedelsindustrin utgör framträdande näringar. Samtidigt vill Helsingborg vara ett kluster för kunskapsintensiva företag. Från kommunens sida jobbar man aktivt med fokus på nära dialoger. – Vi vill skapa goda klimat för samtal med kommunens näringsidkare, det gäller att vi är serviceinriktade. Vi samarbetar också

med fastighetsägare i syfte att hitta etableringsmöjligheter, säger Annette Melander Berg. Hon nämner i sammanhanget fem strategier man jobbar med i syfte att stärka och utveckla näringslivet. Det handlar om satsningar på kompetensförsörjning, grön omställning, innovations- och kunskapsföretag, platsattraktivitet med bland annat fokus på trygghetsfrågor, samt att Helsingborg som stad ska vara tillgänglig och lätt att ha att göra med. Annette Melander Berg lyfter även fram

den viktiga besöksnäringen då man brukar använda sig av formuleringen ”en destination, två länder”. – Vi är i mångt och mycket en sommarstad men jobbar för att bli en året runt-destination. Kallbadsveckan i januari är ett exempel på det, och härutöver är turerna mellan Helsingborg och Helsingör något som i allra högsta grad uppskattas året runt. H22 City Expo Annette Melander Berg passar även på att framhålla stadsmässan H22 City Expo som pågår mellan den 30 maj och 3 juli, då tanken är att bland annat visa på lösningar för olika välfärdsutmaningar. – H22 riktar ljuset mot dessa utmaningar, men det blir också en gigantisk fest med en mängd olika kulturella inslag. Vår ambition är att skapa långsiktiga värden när människor och näringsliv får mötas. Annette berättar vidare att ett hundratal partners i form av både företag och organisationer är knutna till H22. Evenemanget kommer att rikta strålkastarljuset mot Helsingborg och det gäller, understryker Annette, att dra nytta av de möjligheter och erfarenheter det för med sig. – Det är en fantastisk chans för oss att sälja Helsingborg, säger Annette Melander Berg. Intervju: Lars Nordin Text: Örjan Persson

Näringslivsdirektör Annette Melander Berg.

DÄR SOLNEDGÅNGAR ÄR LITE BÄTTRE. visithelsingborg.com Visit Helsingborg

39


SKÅNE - HELSINGBORG

Vuxenutbildningen stakar ut vägen mot arbetslivet

Personer med ambitionen att komplettera tidigare utbildningar, läsa in behörigheter eller specialisera sig mot ett visst yrke kan med fördel vända sig till Vuxenutbildningen. På Vuxenutbildningen erbjuds ett utbud av både teoretiska och praktiska kurser där elever lägger en viktig grund inför steget ut i arbetslivet.

Med en historia som sträcker sig mer än 50 år tillbaka i tiden finns Vuxenutbildningen idag representerad i alla landets kommuner. Den uttalade ambitionen är att Vuxenutbildningen ska tillhandahålla flexibla utbildningar som utgår från individens behov, förutsättningar och

kunskapsnivå. Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet. Det gäller förstås även Vuxenutbildningen i Helsingborg, vilken verkar under Arbetsmarknadsförvaltningen. Detta, menar verksamhetschef Henriikka Airaskorpi, är en stor fördel. – Vårt uppdrag är att tillgodose den lokala och regionala kompetensförsörjningen, vilket lett till att vi beträffande yrkesutbildningarna har ett gott samarbete med företagen i regionen. Vi jobbar aktivt mot ett branschråd som vägleder oss mot var

kompetensbristen finns och vilka utbildningar vi kan hjälpa dem med. Många företag har inte alltid rätt kunskap eller helhetsbild av vad vi kan hjälpa dem med, vi behöver därför bli ännu bättre på att samtala med företagen, säger Henriikka Airaskorpi. Företagare, hör av er Vuxenutbildningen erbjuder utbildningar på grundläggande, gymnasial och yrkesgymnasial nivå.I dess strävan efter att hitta nya vägar för eleverna ut i arbetslivet jobbar man brett på flera olika plan. Ett exempel är när vuxenutbildningen i dialog med företag erbjuder för branschen relevanta yrkesutbildningar. – Vi behöver tänka brett när det gäller

Vi ser till att din personal har rätt kompetens Utbildningar efter era behov. Läs mer om alla inriktningar på helsingborg.se/vuxenutbildning Vuxenutbildning Helsingborgs Stad

40

kompetens. De som står utanför arbetsmarknaden är ju en resurs som vi har i uppdrag att leda ut iarbetslivet, säger Henriikka och tar Scandic som exempel där arbetet med att gemensamt arbeta med utbildning och branschens behov fungerade på ett bra sätt. – Scandic upptäckte att de inte bara behövde en receptionist utan också en person som kunde ta hand om deras frukostgäster, vilket ledde till en ny utbildning. Sådana koncept känns viktiga att utveckla. Jag uppmanar företagen att samtala med oss, inte minst i branscher som idag betecknas som bristyrken. Vi kan inte gissa oss till vilken kompetens som behövs.

Öppen för alla Upp till 4 000 elever varje dag och mellan 8 500 och 10 000 personer per år utbildas under Komvux. Vuxenutbildningen är öppen för alla och det är enkelt att boka in ett samtal med en vägledare via Vuxenutbildningens hemsida. För de som vill börja på SFI görs en inledande kartläggning om individens behov, varpå man efter genomförd utbildning strävar efter att träffa alla för vidare yrkesvägledning. Vuxenutbildningen i Helsingborg samarbetar tätt med Familjen Helsingborg i syfte att dimensionera utbildning så att antalet utbildningsplatser och yrkesinriktningar ska motsvara delregionens behov. Intervju: Lars Nordin Text: Örjan Persson


SKÅNE - HELSINGBORG

Visma visar vägen mot effektivare och säkrare ekonomi Visma Financial Solutions hjälper, enkelt uttryckt, sina kunder att få betalt. De erbjuder hjälp med fakturering, men också vad man kallar för “inkasso med hjärta och hjärna”. Kunden ska ha betalt utan att bidra till onödig överskuldsättning, en utmanande men viktig målsättning. Precis som många andra företag inom koncernen Visma, växer Visma Financial Soltuions stadigt och rekryterar löpande ny personal.

Visma Financial Solutions startade för över 25 år sedan och förvärvades redan 2013 av Visma Group. Idag har man 110 anställda. 70 av medarbetarna arbetar från huvudkontoret i Helsingborg medan resten sitter i Stockholm, Växjö och Warzawa i Polen. Enkelt uttryckt hjälper Visma Financial Solutions sina kunder att få betalt. De hjälper till genom hela faktureringsprocessen, även när en betalning uteblir. Inkasso, som är ett begrepp med en rätt negativ klang, är något Visma Financial Solutions har en pragmatisk och sund syn på; det behöver inte nödvändigtvis vara så illa, vare sig för fordringsägaren eller den skuldsatte.

- Vi kallar det ”inkasso med hjärta och hjärna”. Det handlar om en mjuk men rättvis hantering. Vårt mål är att hjälpa våra kunder få betalt, men också att inte “överskuldsätta” människor, säger Magnus Månsson, som är VD för Visma Financial Solutions. I Helsingborg delar Visma Financial Solutions lokaler med systerbolaget Inyett, som sysslar med digital kontroll av felak-

tiga och falska fakturor som dessvärre blir ett allt större problem; IT-intrång och bluff-fakturor gör Inyett till en väldigt värdefull aktör. - Systemet kan till exempel se om någon skriver att de bytt bankgiro-nummer. Då scannar systemet vilket företag som är knutet till detta bankgironummer. Det kollar också av osannolika belopp och även om företag finns på svarta listor eller sanktionslistor, förklarar Magnus. En växande koncern Vismas övergripande affärsstrategi är att leverera olika IT-stöd åt företag, kommuner och myndigheter. Koncernens företag automatiserar, effektiviserar och optimerar ekonomisystem, inköp, logistik, digital ID-hantering med mera. Visma har som mål att expandera, bland annat genom kvalitativa förvärv av företag. Förra året förvärvades över 40 företag medan drygt 20 företag har redan förvärvats i år. - Tanken är att dessa företag ska fortsätta sin utveckling, så att de kan stärka nätverket som alla bolag inom koncernen har tillgång till, berättar Magnus.

VD Magnus Månsson.

Stort ansvar Magnus, som har en gedigen bakgrund inom bankvärlden, belyser att koncernen

Med utsikt över Prisma huset.

har gett Visma Financial Solutions goda investeringsmöjligheter. Det har gjort att man har lyckats konstruera en helt ny plattform i Helsingborg, som ger större företag och organisationer stora fördelar. - Vi tror att fler företag kommer söka sig till en leverantör som klarar av både fakturering och kravprocesser, säger Magnus. Visma Financial Solutions växer stadigt och har bland annat vunnit en upphandling av ramavtal för påminnelse- och inkassotjänster för landets alla kommuner och regioner. I dagsläget hanterar man faktureringsprocessen för 200 av 290 kommuner och 16 av 22 regioner i Sverige. Det är ett ansvar som kommer med höga krav.

- Vi måste leva upp till kommunernas krav om att deras kunder ska få svar av kundservice inom 2 minuter, säger Magnus om utmaningarna som man står inför. För att klara av den ökade efterfrågan söker Visma Financial Solutions kundservicemedarbetare och utvecklare löpande. - Då vi har flera olika grenar inom företaget finns det också goda utvecklingsoch befordringsmöjligheter hos oss, säger Magnus om en av de många fördelarna med att arbeta för Visma Financial Solutions. Intervju: Lars Nordin Text: Andreas Ziegler

En teknisk partner till den sydsvenska industrin Ett samarbete med Mekano AB kan vara en god investering. Mekano är en komplett leverantör av högkvalitativa produkter och servicetjänster, vilka i många fall kan innebära kostnadsbesparingar för kunden. Det gör Mekano till en komplett teknisk partner för den sydsvenska industrin.

För Sydsveriges industrier är Mekano AB liktydigt med en komplett leverantör av högkvalitativa produkter och servicetjänster. Arbetsområdet är brett, i Mekano jobbar man med försäljning, service och support, tryckluft och vakuum, VA och smide, skärande bearbetning samt el och automation. Stort fokus ligger på serviceoch reparationsinsatser.

– Vi jobbar mot industrin, kommuner och många storföretag, till exempel energibolag, vattenreningsverk och livsmedelsproducenter, som i många fall har sin verksamhet i gång 24 timmar om dygnet, året runt. Det ställer höga krav på oss och därför har vi jourteam som alltid står i beredskap, berättar Mattias Rosén, VD för Mekano AB. Stor flexibilitet Mekano etablerades 2010 och ingår sedan förra året i Momentum-gruppen, vilken Mattias beskriver som en bra ägare som tror på ett decentraliserat företagande. Mekano, som utgår från Helsingborg där företaget förfogar över två anläggningar, finns även representerat i både Malmö, Kristianstad och Perstorp, samt via systerbolaget i Göteborg. Tillsammans sysselsätts ett 80-tal anställda med tillgång till drygt 40 servicebilar för snabba insatser. – Det blir allt vanligare att vi åker ut till kunderna där vi ombesörjer reparation och underhåll på plats. Vi har dessutom en turbil som hämtar upp maskiner som vi sedan reparerar i vår egen verkstad. Allt vi gör dokumenteras och registreras för att det ska bli spårbart, det är en service som

inte är självklar bland många andra verkstäder, upplyser Mattias och tillägger att man även kan tillverka vissa reservdelar, så som bussningar och specialaxlar till de produkter som renoveras. Investering som betalar sig själv I Mekano jobbar man således med både högt och lågt, stort som smått. Ibland får man ta sig an riktigt stora objekt som skickas till anläggningen i Helsingborg för

renovering eller reparation. Stort fokus ligger på service och kostnadsbesparingar för kunden. – En investering i våra insatser kan ofta vara en synnerligen klok investering. I många fall kan den betala sig själv inom bara ett par år, informerar Mattias Rosén och nämner ett exempel. – Läckande luft är ett återkommande problem inom industrin. Vi har utrustning som spårar läckaget som vi sedan kan täta. Låt oss säga att läckaget motsvarar tio procent av en anläggning på 200 kilowatt. Det innebär att 20 kilowatt försvinner. En sådan åtgärd blir förstås oerhört lönsam i längden, det blir en win-win-situation för både oss och kunden, konstaterar Mattias. Han framhåller avslutningsvis företagets medarbetare som han tycker präglas av mångsidighet och flexibilitet. – Vi vill ge bra service och vara hjälpsamma, tillsammans med våra kunder når vi längre. Vår stående ambition är att alltid göra lite bättre ifrån oss än vad vi gjorde igår, vi vill helt enkelt vara bäst i klassen. Intervju: Lars Nordin Text: Örjan Persson

Helsingborg Malmö Perstorp Kristianstad • • • •

Försäljning Service, Support & Beredskap Verkstad Tryckluft & Vacuum

• • • •

Förebyggande underhåll VA & Smide El & Automation Skärande bearbetning

042-20 26 00 040-29 02 20 0727-23 54 90 0727-21 26 12

MEKANO.SE

41


SKÅNE - HELSINGBORG

Helsingborgs pärla i nöjeslivet Sundspärlan i Helsingborg är en anläggning för konserter, konferenser, middagar, baler och andra nöjesevenemang. Detta är en möjlighet för de som vill få möjlighet att vara en del av festligheterna på en av Helsingborgs mest populära arenor. Sundspärlan uppstod 1890 i Helsingborg vilken skänktes till arbetarrörelsen av familjen Sjöcrona och med äganderätt till marken så uppstod folkets park. Idag är arenan det enda som finns kvar av den gamla folkparken. Istället har Sundspärlan blivit mer av en nöjesanläggning där man anordnar krogshower, konserter, företagsevent, baler och konferenser. - Det är många kändisar som har upprätt här, bland annat Kim Larsen och Magnus Uggla. Vi anordnar en årlig julshow. Senast hade vi Arvingarna här, berättar Lars Dahl, som har varit Sundspärlans VD sedan 2014. På området finner man även en teaterförskola och Jordbodalen, ett naturskönt rekreationsområde, som nyligen utmärktes som ett naturreservat. Utanför arenan finns Sveriges äldsta tittskåps-teater, som har renoverats och fått en ny utomhus-scen under vintern som varit. Vad är egentligen en bal på Sundspärlan? Sundspärlan har hög kapacitet. Den stora lokalen inhyser 1 800 gäster, varav 1 200 sittande. Det är i denna lokal man håller den årliga julshowen, som traditionellt har 10 föreställningar, med 800–900 gäster per föreställning. Studentbalen anordnas även här, med 800–1100 sittande studenter.

42

- Vi är faktiskt störst i Helsingborg på middagar, säger Lars. Det finns även 400 fria parkeringsplatser utanför Sundspärlan. De mindre lokalerna, där företag, föreningar och andra organisationer har sina event, har plats för 150–800 gäster. Man har då ensamrätt till lokalerna. - Det är en enorm fördel om man inte vill

störas av andra konferensgäster under sin tid här, säger Lars. Hösten på Sundspärlan Sundspärlan är en slimmad organisation, som fylls på inför olika event baserat på behov. Man har dock flera fasta tjänster för att skapa trygghet i sin organisation. Man har exempelvis tillsvidareanställd

restaurangchef och köksmästare. Sundspärlan levererar väldigt bra middags- och nöjes-arrangemang med många deltagare tack vare kompetent personal som hela tiden har gästen i centrum. Sundspärlan har flera stora beställningar inbokade till hösten. - Vi ser fram emot en höst fylld med nöjesupplevelser och avslutar året med

ett fantastiskt julbord och en show med power utöver det vanliga, säger Lars. Lars har en passion för att anordna evenemang på Sundspärlan. - Allt för att gynna mötet med människan! säger han. Intervju: Lars Nordin Text: Andreas Ziegler


SKÅNE - HELSINGBORG

Ett helhetskoncept kring modern industriteknik Carl A. är ett sedan länge välkänt begrepp bland företag och invånare i Helsingborg med omnejd. Företaget, vars fullständiga namn är AB Carl A. Nilssons Elektriska Reparationsverkstad, är en specialist avseende service och försäljning av industriprodukter. Carl A. står för ett helhetskoncept som innefattar allt från elmotorer och generatorer, till pumpar och kompressorer.

AB Carl A. Nilssons Elektriska Reparationsverkstad, eller Carl A. som företaget allmänt benämns, startades i Helsingborg redan 1917 och ingår sedan en tid i Momentum Group-koncernen. Företaget är dessutom medlem i ELR, Elektromekaniska Lindningsverkstädernas Riksförbund, vars syfte är att forma en samlad bransch med bra verkstäder, utbildning samt information över hela Sverige. Service och försäljning av industriprodukter är Carl A:s specialiteter. Företaget erbjuder ett heltäckande koncept med kompetens inom elmotorer och generatorer, frekvensomriktare, transmissionsprodukter, automationsutrustning, pumpar, vakuumutrustning och kompressorer, samt elinstallationer. Bergrumspumpar Maria Hidalgo är VD för Carl A. Hon lyfter fram två av företagets nischprodukter, bergrumspumpar för petroleumprodukter samt djupbrunnspumpar för dricksvattenförsörjning.

Omlindning av specialmotor.

Motor till bergrummspump.

– Motorerna till dessa pumpar är väldigt speciella då motorn är vattenkyld och statorn därför är sträcklindad med en speciell sorts PVC-belagd lindningstråd för att det inte ska bli kortslutning i statorn. Vi servar, reparerar och säljer dessa pumpar över hela Sverige, upplyser Maria. Hon berättar vidare att Carl A. företrä-

Maria Hidalgo och Anja Lindner.

desvis servar kunder i närområdet men försäljning sker även till övriga delar av Sverige. – Våra kunder har en stor fördel av att vi samarbetar med våra systerföretag och att vi vid behov även kan nyttja våra kontakter i Tyskland. Det gäller inte minst frågor kring nämnda bergrumspumpar. Dessa samarbeten gör oss mycket flexibla. Framtidsoptimism Maria, som har en spännande bakgrund i olika yrkesroller under sina 17 år i USA, flyttade hem 2014 och tog jobb som säljare på Carl A. Det tog inte lång tid innan hon blev platschef och för två år sedan övertog hon VD-rollen i bolaget. Hon älskar teknik och problemlösning och har jobbat mycket med managing i USA, vilket sammantaget gör henne som klippt och skuren för rollen som VD i Carl A. Bolaget sysselsätter idag elva personer och har genomgått något av en generationsväxling, trots att anställda med flera decennier bakom sig i bolaget alltjämt finns kvar. – Vår pumpspeciallist Bert Fransson har jobbat på Carl A i 47 år och vår elektriker och lindare Hans Johansson har varit med

oss i 42 år. Med dem i vårt team är det ytterst lite vi inte kan lösa. – Över lag är vi dock ett yngre gäng som jag tror kommer ta oss framåt på ett mycket bra sätt, säger Maria Hidalgo som själv rekryterade bolagets nya verkstadschef, Anja Lindnér, med ett förflutet till sjöss och med erfarenhet av både elektromekanik och kemiindustri.

– Vi känner också trygghet i att ha en stark ägare i ryggen. Rekryteringsarbetet fortskrider och vi jobbar med att ISO-certifiera verksamheten inom miljö och hållbarhet. Det bygger en stabil grund för fortsatt expansion, säger Maria Hidalgo. Intervju: Lars Nordin Text: Örjan Persson

Generator.

Service, Reparation, Omlindning & Försäljning av Industriprodukter Tillsammans för en hållbar industri! • Elmotorer & Generatorer • Transmissions produkter • Frekvensomriktare • Automationsutrustning

• Alla typer av pumpar • Vakuumutrustning • Förebyggande underhåll • Elinstallationer

Industrigatan 60, Helsingborg Tel: 042 -18 00 85 www.carlanilsson.se

43


SKÅNE - HELSINGBORG

En hållbar leverantör till den globala aluminiumindustrin Aluminiumfluorid är en viktig ingrediens vid framställning av aluminium. Här spelar således Helsingsborgsföretaget Alufluor AB en viktig roll för den globala aluminiumtillverkningen. I Alufluor arbetar man med ett tydligt hållbarhetstänk, vilket innebär att inget i produktionen går till spillo, utan återanvänds i olika sammanhang.

Alufluor AB bildades 1973 som ett samarbete mellan två företag för att ta tillvara på en sidoström med fluorider från gödselmedelstillverkning som annars deponeras. Hos Alufluor blir det i stället en råvara

som används för tillverkning av högkvalitativ aluminiumfluorid, ett flussmedel som sänker elförbrukningen vid aluminiumproduktion. Efter användning av den återvunna råvaran skickas resterna tillbaka till gödselmedelstillverkaren där den fångar in nya fluorider. Och så fortsätter det i ett cirkulärt kretslopp, som alltså utgör Alufluors grund. Företaget har genom åren arbetat aktivt i syfte att ständigt utveckla sin teknik och förbättra kvaliteten på den aluminiumfluorid och de relaterade produkter man tillverkar, vilket har format en både säker och hållbar produktion. På så vis ser företaget sig som det bästa och mest hållbara alternativet för sina kunder.

– Vi verkar enligt ett hållbart koncept och ser oss som en viktig aktör när det gäller omställningen till ett hållbart samhälle. Aluminium är ett viktigt material för energiomställningen eftersom det är en lätt metall, som dessutom kan återvinnas i oändlighet. säger Hanna Sjöberg, VD för Alufluor AB. Inget går till spillo Hanna påpekar dock att nackdelen med aluminiumtillverkning är att den kräver en hel del energi. Alufluors aluminiumfluorid bidrar till att halvera elförbrukningen för aluminiumproducenterna, och på Alufluor handlar det om cirkulär tillverkning där inget går till spillo. – I produktionsprocessen bildas även en rad olika produkter utöver aluminiumfluoriden. Till skillnad från många andra tillverkare tar vi hand om och utnyttjar allt material, vilket innebär att vi inte har något avfall, upplyser Hanna Sjöberg. Hon berättar att Alufluor härigenom framställer produkter som används som råvara i andra branscher. Allt vatten som används renas i företagets egen reningsanläggning, och resterna därifrån blir en produkt som används inom cementindustrin. Hållbarhetstänket genomsyrar hela tillverkningsprocessen som drivs av biogas.

VD Hanna Sjöberg.

Kvalitet och know how Alufluor levererar till en global marknad. En stor del av produktionen går på export till Europa men även till aktörer i bland annat Mellanöstern och Asien. Alufluor specialbehandlar även en del av aluminiumfluoriden till en högren variant som bland annat används i produktion av

avancerat linsglas, och används av producenter av kameraobjektiv. Ambitionen är att bredda marknaderna på sikt. Alufluor ägs av gödselmedelsproducenten Yara, och aluminiumtillverkaren Rio Tinto. Bolaget utgörs av en familjär organisation där man jobbar med stor flexibilitet för att alltid möta kundernas behov. – Då vi är en relativt liten aktör konkurrerar vi med kvalitet och know-how. Vi har stor kunskap om det vi tillverkar och uppskattas som en svensk producent med ett gott rykte. Vi är alltid noga att hålla vad vi lovar och kan, trots utmaningar, hålla kontrakterade leveranser. Vårt mål är att vara branschledare när det gäller hållbarhet och påverka andra att utvecklas i samma riktning, något som våra kunder värdesätter allt mer, säger Hanna Sjöberg. Hon framhåller avslutningsvis vikten av employer branding men nämner samtidigt att kompetensförsörjningen i branschen är en utmaning framåt. – Vi behöver resurser inom process, underhåll, el och automation. Allt färre utbildar sig inom dessa yrken, inte minst på grund av att utbildningsplatserna blir färre. Här står vi inför en utmaning som vi på sikt behöver lösa. Intervju: Lars Nordin Text: Örjan Persson

Pure quality True commitment

44


SKÅNE - HELSINGBORG

Experto Crede – Lita på experterna EC Solutions erbjuder ett brett spektrum av tjänster inom IT. Det är allt från mjukvaru- och hårdvaru-utveckling till projektledning och rådgivning. För de företag som letar efter en specifik kompetens kan man även hjälpa till med rekrytering. För tillfället söker man konsulter till den egna verksamheten. Det viktigaste i en kandidat är inte nödvändigtvis att de har precis rätt erfarenhet; den som har rätt inställning och attityd till jobbet kan lära sig mycket hos EC Solutions. Oscar Lindahl och Mathias Anlander har jobbat som konsulter inom IT på olika bolag sedan 1998. Efter ett tag kände

man att man kunde utveckla ett eget koncept för konsulter, vilket ledde till att man bildade EC Solutions. EC står för ”Experto Crede”, vilket är latin för ”lita på experterna”. För Oscar och Mathias handlar detta dels om kunskapen som konsulterna har, dels om erfarenheten de besitter. - Det handlar om att våra kunder litar på den erfarenheten. De vet att vi har erfarenhet av utvecklingsprojekt i många olika former, säger Oscar. De första åren hade Oscar och Mathias som mål att nå en omsättning på 10 miljoner, vilket de lyckades med. För drygt 3 år sedan accelererade de och ville växa mer och tog då in Henrik Westerdahl som en tredje delägare. Med ett starkare fokus på försäljning kunde verksamheten

växa stadigt. Idag har man ungefär 40 anställda och drygt tio underkonsulter och en omsättning på strax under 40 miljoner kronor per år. ”Rätt” konsulter EC Solutions är främst verksamma i Skåne, men får förfrågningar från företag i hela landet. Man erbjuder ett brett spektrum av tjänster; konsulterna på företaget gör allt från mjukvaru- och hårdvaru-utveckling till projektledning och rådgivOscar Lindah.

ning. Man har gjort allt från websidor och appar till avancerad hårdvara på uppdrag av sina kunder. - Vi gjorde ett EU-projekt som var väldigt intressant. Det är en låda med kameror som kan mäta hur många frön av en viss sort som behövs för att det ska växa maximalt, berättar Oscar. Där gjorde vi all mjukvara och hårdvara till hela projektet. Tack vare lång erfarenhet inom branschen har man ett brett kontaktnät och vet hur man hittar konsulter med rätt kunskap för olika projekt. Detta har lett till att man även har utvecklat rekrytering som ett affärsområde. - En av våra styrkor är att vi kan guida företagen till rätt konsulter, som har rätt attityd och passar ihop med företagen som vi får uppdrag från, säger Oscar. ”Entreprenad” inom IT Sedan 2018 har EC Solutions en egen inhouse-avdelning, som utnyttjar företagets alla resurser för att genomföra projekt från ax till limpa. Här jobbar man exempelvis med både frontend och backend, men även med att ta fram hårdvaru-prototyper med tillhörande mjukvara. - Här sitter utvecklare som är anställda för att jobba inhouse, så det är inte lediga konsulter mellan uppdrag. Vi kan idag göra både prototyper för hårdvara och hela lösningar med backend och frontend, inklusive UX-design, säger Oscar.

Ett spännande arbete EC Solutions har en ödmjuk inställning till sitt arbete. De är inställda på att göra misstag, vilket hjälper dem att utvecklas; alla som har sysslat med utveckling och forskning har lärt sig genom att göra misstag. - Vi startade EC Solutions 2007. Sedan dess har vi gjort massor med misstag. Det är misstag vi har lärt oss av. Det är den erfarenheten vi erbjuder våra kunder, säger Oscar. EC Solutions fortsätter växa stadigt och söker löpande nya konsulter som vill vara med på företagets spännande uppdrag. Man har mycket låg personalomsättning. De konsulter som lämnar företaget börjar ofta arbeta direkt för kunderna istället. Utveckling och erfarenhet är grunden som hela företaget står på. Därför ställer man kanske höga krav på de sökandes utbildning och grundläggande kunskaper, men erfarenhet är något man erbjuder snarare än efterfrågar. Det viktigaste är kandidaternas inställning till arbetet. - Vi har inga ägare ovan oss som kräver tillväxt. Vi ska inte bli större än att vi tre delägare känner alla och kan hantera EC Solutions. Men hittar vi någon som visar engagemang och intresse är de alltid välkomna, avslutar Oscar. Intervju: Lars Nordin Text: Andreas Ziegler

45


SKÅNE - HELSINGBORG

Framtidens moduler är här

H15 i Helsingborg producerar prefabricerade väggar och bjälklag som de även monterar. Den smarta konstruktionen gör att man bygga snabbare än med traditionella byggsättet. H15 följer branschens alla skrivna regler och jobbar mot de globala målen för hållbar utveckling. Emil Pilavic har jobbat och investerat i byggbranschen under lång tid. För ett antal år sedan gick han i funderingar på att starta ett företag som sysslar med prefabricerade moduler. 2015 gjorde han drömmen till verklighet när han grundade H15 Moduler AB. H15 har idag egen fabrik i Helsingborg och egna konstruktörer, arbetsledare och kvalificerad personal med relevanta utbildningar som branschen kräver. - I vår moderna fabrik tillverkar vi prefa-

bricerade ytterväggar, bjälklag, utfackningsväggar, innerväggar. Med produkterna bygger vi skräddarsydda byggnader och moduler till bostäder, offentliga toaletter och mycket annat, berättar Emil. Snabba montage Idag är man 16 medarbetare på H15. Av dessa är en arkitekt medan 6 av medarbetarna jobbar i fabriken. Övriga medarbetare är ute och monterar och sköter snickerierna ute på plats. Den smarta och enkla konstruktionen gör att man bygger snabbare på byggarbetsplatsen. - Just nu jobbar vi på ett stort projekt tillsammans med Mafftech Nord. Vi bygger hyresrättsfastigheter på 2 x 2000 m i Kattarp, som ligger nordost om Helsingborg. Där har vi gjort allt från ytterväggar och innerväggar till mellanbjälklager och takstolar, berättar Emil när vi träffar honom i början av maj.

PREFAB - nutidens och framtidens produkt H15 håller hårt på etiken. Man följer självklart branschens alla regler. Man har entrepenadförsäkring, är ID06-anslutna och är medlemmar i Byggföretagen, en organisation som garanterar att medlemmarna följer alla lagar och regler som gäller i branschen. H15 tar dock sin etik ett steg längre genom att ha egna målsättningar för sin organisation. - Vårt mål är god hälsa, jämställdhet och anständiga arbetsvillkor, säger Emil. H15 vill även vara delaktiga i samhällets hållbara utveckling. Man är ett av

många företag som arbetar mot att uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Dessa mål rör bland annat minskade utsläpp, elektrifiering av fordon och energieffektiva byggnader. - Tack vare vårt innovativa och miljövänliga byggsystem, kan vi bygga väggar och mellanbjälklag med låga U-värden. Det är en produkt som klarar av både dagens och framtidens energikrav, säger Emil. Fler snickare behövs alltid H15 har sin bas i Helsingborg och är verksamma över hela Skåne. Ända sedan starten har man byggt långsiktiga rela-

15 H15 Moduler, Kajpromenaden 20, 252 67 Helsingborg

46

tioner med många av sina kunder, främst större byggföretag. - Vi gillar nära samarbeten, där vi med hög kompetens och flexibilitet kan erbjuda helhetslösningar, säger Emil. Den största utmaningen som H15 har är att hitta duktiga snickare. - Vi söker alltid snickare, men det är inte så lätt att hitta dem alla gånger. Så om man är intresserad av vår verksamhet, är man välkommen att söka till oss! avslutar Emil. Intervju: Lars Nordin Text: Andreas Ziegler

www.h15.se 010 20 40 300


SKÅNE - HELSINGBORG

Stolt förvaltare av anrika gummitraditioner Det var ett stolt arv som familjen Olsson förvaltade när man tog över anrika Helsingborgs Gummifabrik med anor sedan 1800-talet. Idag kretsar verksamheten kring gummiprodukter i de flesta gummikvaliteter, allt från enklare utvecklings-/pilotprojekt till regelrätt volymproduktion. Helsingborgs Gummifabrik har anor sedan 1800-talet och var en av pionjärerna beträffande svensk gummitillverkning. Filip Olsson, VD och delägare i bolaget, berättar att hans farfar köpte det som fanns kvar 1985. I samband med att bland annat tillverkning av stövlar och

tennisbollar flyttades utomlands gick företaget i konkurs 1989. När verksamheten startades på nytt 1991 var inriktningen en annan, och sedan dess har Helsingborgs Gummifabrik utvecklats till en bred tillverkare av gummiprodukter. – Vi ser oss som en legotillverkare men kan ta oss an allt från enklare pilotprojekt till större produktioner. Vi är gärna med på ett tidigt stadie i våra kunders projekt och hjälper till med allt från framtagning av verktyg och formar till prototyptillverkning och sedan fullskalig produktion. Allt tillverkas enligt kundens önskemål, berättar Filip Olsson och nämner att man har tillverkning i de flesta gummimaterial

och med flera olika produktionstekniker, från formpressning av industridetaljer till extrudering av silikonprofiler och slang. Huvudmarknaden är den svenska, men även den danska och norska. Företaget servar dock mer avlägsna kunder än så, bland annat i Indien. Specialprodukter Helsingborgs Gummifabrik omfattar idag tre verksamheter: moderbolaget samt dotterbolagen Uresil AB, som jobbar uteslutande med silikonprodukter, till exempel tätningslister och slangar för livsmedelsbranschen, samt Alscan Rubber AB som tillverkar handbyggda produkter, såsom gummivalsar samt tillskärning av matta och duk. – Vi jobbar med regelrätt konstruktionstillverkning utan robotar. Det faktum att vi själva tar fram verktyg och formar gör oss flexibla, men härutöver samarbetar vi också med andra producenter för att kunna stå för ett så brett koncept som möjligt. Vi jobbar ofta med specialprodukter och med mycket små toleranser, vilket ställer höga krav på oss beträffande precision. Den kunskapen har vi i huset, säger Filip Olsson och betonar vikten av att använda sig av rätt gummikvaliteter för olika applikationer och miljöer. Han berättar vidare att företagets

produkter även har använts av konstnärer, man har bland annat levererat olika gummidetaljer som stolsitsar, sittytor och bokstäver till ombyggnation/utsmyckning av Smygehuk, Sveriges sydligaste punkt i Trelleborg. En stad som ju också har en stark anknytning till svensk gummiindustri. Lagom stort Helsingborgs Gummifabrik är ett genuint familjeföretag. Filips far, Björn Olsson, som varit med från starten lämnade över ansvaret 2018, och numera är det Filip och hans syster Camilla som driver företaget vidare i tredje generationen med dess elva anställda. – Vi känner att storleken på företaget är

hanterbar, vi jobbar i en platt organisation där alla kan göra sin röst hörd. Vi har inte satt upp några direkta mål för att bli större i antal anställda eller omsättning. Däremot har vi ambitionen att följa med i utvecklingen vad gäller teknik och material. Vi växer med våra kunder och deras projekt vilket ger oss en kontrollerad tillväxt med bibehållen lönsamhet. Det innebär en trygghet för oss, våra anställda och inte minst våra kunder, säger Filip Olsson och avrundar: – För oss är det viktigast att behålla kompetensen och fortsatt leverera produkter och tjänster av hög kvalitet. Så länge vi gör det kommer även tillväxten. Intervju: Lars Nordin Text: Örjan Persson

Skånegård i framkant kring närproducerat och ekologiskt Med händelser i vår omvärld som alltmer påverkar både tillgång och priser på olika produkter riktas ett allt större fokus på ekologiskt och närproducerat. Det ligger med andra ord helt i linje med verksamheten i Magnihill AB som levererar förädlade råvaror från växtriket till industrier, storhushåll och butiker. Merparten av Magnihills utbud är ekologiskt.

– Jag valde direkt att satsa på ekologiskt och lät KRAV-certifiera hela anläggningen. Då var det inte många som trodde på att ekologiskt var framtidens melodi, men för mig var det en självklarhet, säger Wiveca. Hon berättar vidare att företaget sedermera fick erbjudande om att förvärva varumärket Scan*Agra, vilket också fick

till följd att verksamheten etablerades i Danmark. Den kom i allt högre utsträckning att kretsa kring produktion för storhushållsmarknaden. Egen solcellspark Magnihill AB odlar, producerar och importerar frukt, bär och grönsaker som säljs som djupfrysta produkter till indu-

Historian om Magnihill tar sin början redan 1957 när 18-årige Lennart Pehrsson blev ägare till gården med samma namn. 1974 byggdes den första frysanläggningen på gården och det var då som utvecklingen på allvar tog fart mot det Magnihill AB vi ser idag med fokus på djupfrysta grönsaker. 20 år senare tog dottern Wiveca Almgren över verksamheten efter att ha hoppat av sina studier i Lund och återvänt hem för att föra de stolta familjetraditionerna vidare. I samma veva började man satsa på ärter och sedan dess har sortimentet breddats väsentligt.

stri, storhushåll och butik. På gården produceras årligen cirka 6 000 ton grönsaker, vilket förstås kräver en hel del resurser. – Det har krävts stora investeringar, inte minst avseende energiförsörjningen där vi har byggt en stor solcellspark för att minska vårt behov av att köpa el. Solcellerna kommer att kunna förse oss med en tredjedel av den el vi behöver, upplyser Wiveca Almgren som idag har 45 anställda i verksamheten. Hon berättar att Magnihill i år firar flera jubileer. Företaget fyller 65 år, hon själv firar 30 år i verksamheten och hennes man Fredrik har 20 år bakom sig i densamma. Omvärlden påverkar Wiveca, som är en stor förespråkare av ekologiska och närproducerade livsmedel, känner förstås av den allmänna oron kring vad som händer i omvärlden. Hon syftar förstås på pandemin och, framför allt, kriget i Ukraina som förstås påverkar verksamheten på flera olika sätt. – Jag känner att vi i Sverige allmänt måste tänka mer på hur vi kan försörja oss själva.

Wiveca Almgren.

Det är billigare att importera men kan vi förlita oss på import i framtiden? Vi måste se till att bönder och närproducerade produkter får en större roll i Sverige, säger Wiveca Almgren. Intervju: Lars Nordin Text: Örjan Persson

info@helsingbors-gummi.se | 042-185030 | www.helsingborgs-gummi.se 47


SKÅNE - HELSINGBORG

Bryggartraditioner i fokus när Helsingborg blir värd för internationell ölmässa De svenska öltraditionerna är djupt rotade och Brewski AB är en av de som för dem vidare. Brewski, med säte i Helsingborg, brygger premiumöl enligt konstens alla regler och har sedan starten rönt stor uppmärksamhet internationellt. I augusti arrangerar man en ölmässa i hemstaden med besökare från hela världen.

Det var under tiden som Marcus Hjalmarsson, grundaren av Brewski AB, bodde i USA och Kanada som han kläckte idén om att starta sitt eget ölbryggeri. Han besökte vid flera tillfällen ett mikrobryggeri där de serverade det man kallade för ”brewski”, vilket är ett slanguttryck för det vi i Sverige skulle benämna som husets öl. Marcus bestämde sig för att starta eget i Sverige och 13 år senare blev Brewski ett faktum när han tillsammans med ett antal vänner lät bygga ett mikrobryggeri som stod klart 2014. – Det var hårt jobb som gällde under de första åren, jag jobbade från morgon till sen kväll och var ordentligt utmattad, minns Marcus. 2017 kom en vändning då en lokal i centrala Helsingborg blev ledig. I den anrika byggnaden från 1824 etablerade Marcus en bar, ett så kallat tap room, som verkar under namnet Barski. Här serveras inte bara såväl egna som andra ölsorter ur sammanlagt 20 tappkranar, utan också ramen, en speciell nudelsoppa som tillagas av en japansk kock. – Det har visat sig vara ett lyckat koncept. Med Barski har vi kommit närmare helsingborgarna, säger Marcus Hjalmarsson. Bolaget växer Brewski står för premiumöl som bryggs enligt gamla, beprövade metoder för optimala smakupplevelser. Sedan starten har man tillverkat sammanlagt 402 olika ölsorter. – Idag äger vi hela produktionskedjan – från korn till slutprodukt, vilket länge har varit ett mål för oss, säger Marcus som kan konstatera att bolaget har vuxit betydligt sedan starten. Han driver det som ett holdingbolag med verksamheter även i Finland, Norge och USA. I Helsingfors slog man nyligen upp portarna till ett tap room med 24 kranar.

Marcus reser världen runt för att presentera sitt öl på olika marknader. – Många resor går till USA där vårt öl har blivit mycket uppskattat, men många intressenter besöker även oss här i Helsingborg. Vi blev också inbjudna till en ölmässa i Köpenhamn för de hundra bästa mikrobryggerierna i Norden. Det var förstås mycket hedrande, berättar Marcus.

Marcus Hjalmarsson.

Stor ölmässa i augusti Marcus medger att pandemin påverkade verksamheten och ledde till att man fick lov att söka nya marknader. Idag utgör den svenska 25 procent av omsättningen medan resten omfattar export. Pandemin hade dock, menar Marcus, inte enbart negativa effekter. – Skåningarna stöttade oss på ett fantastiskt sätt, vilket vi är oerhört glada och tacksamma för. Nu tänker vi ge tillbaka i form av en jättestor ölmässa här i Helsingborg mellan den 12:e och 14:e augusti. Vi har bjudit in ett flertal bryggerier och gäster från hela världen och räknar med att upp emot 80 procent av besökarna kommer från utlandet. Det blir ett lyft för staden och ett tillskott för turistnäringen, konstaterar Marcus Hjalmarsson. Han riktar avslutningsvis ett stort tack till sina engagerade medarbetare, varav en är hans fru som har stöttat honom år efter år och numera i allra högsta grad är involverad i verksamheten. – Hon har varit ett oerhört stöd och gett mig massor av styrka. Jag har som bryggare över huvud taget haft förmånen av att få träffa många fantastiska människor, säger Marcus med stort eftertryck. Intervju: Lars Nordin Text: Örjan Persson

48


SKÅNE - HELSINGBORG

49


erson du söker är inte alltid änniska ditt företag behöver

ay är bra på att se människor, vilka de är och Det gäller alltid, både när vi hjälper dig med ng eller om du anlitar oss i HR-frågor. På vår du hela bilden www.skillway.se. Hör gärna av ar några frågor, 0705 10 77 69

SKÅNE - HELSINGBORG

Vem är egentligen rätt person för jobbet?

Skillway i Helsingborg är en helhetsleverantör av HR och rekrytering som utmanar de konventionella strategierna vid rekrytering. Genom sina metoder hittar de kandidater med nya infallsvinklar, vilket stärker kundernas organisation på ett unikt vis.

Anna Goudoulakis och Maria Lethin träffades för många år sedan under en rekryteringsprocess och har varit vänner sedan dess. Något som har förenat dem genom åren är att både Anna, som har en lång bakgrund inom rekrytering, och Maria, som har arbetat många år inom HR, tidigt insåg att de delade värderingar som handlar om respekt för människan och

dess potential. Detta ledde till att de startade Skillway 2016. Företaget arbetar med kvalificerad researchbaserad rekrytering och har väl utvecklade metoder för att identifiera rätt kandidater till sina kunder. - De företag som rekryterar som de alltid har gjort kommer att få samma resultat som de alltid har fått, säger Maria. Idag är Skillway en helhetsleverantör inom både HR och rekrytering och är verksamma inom de flesta branscher inom roller på chefs- och specialistnivå. Huvudkontoret finns i Helsingborg medan kunderna finns i hela landet. Rätt person En rekryteringsprocess börjar med att Skillway skapar sig en bild av vilken slags kandidat ett företag behöver. Därefter

börjar man metodiskt att kartlägga relevanta kandidater, som man gör utförlig research av. Man ringer ofta runt 70 kandidater för att sedan välja ut de kandidater som ska presenteras för kunden. AI-rekrytering och AI-matchning är inget för Skillway. - Vi försöker vara så personliga vi kan. Det är genom en mer personlig relation som man kan förstå vem en annan människa är, säger Maria. En av metoderna man använder sig av för att se potential och hitta nya infallsvinklar är case-baserade intervjuer. - Kandidaterna ställs inför realistiska utmaningar, vilket ger dem en inblick i hur arbetet ser ut. Samtidigt får det rekryterande bolaget värdefull information om den sökandes kvaliteter, förklarar Anna.

De metoder Skillway använder kan resultera i oväntade kandidater. - Vi hade en byggkonsult som vi matchade mot ett bankjobb på en nisch-bank. Han löste caset på ett som banken inte ens hade tänkt på, så de anställde honom, berättar Anna.

Prisbelönade Skillway lägger, precis som alla företag inom rekryteringsbranschen, stor vikt vid utbildning, kompetens och erfarenhet, men man arbetar också utifrån en stark värdebaserad grund. - Allt börjar med respekt för individen, dess potential och dess utvecklingsförmåga, säger Maria. I grund och botten handlar mycket om att bygga upp en tillit mellan Skillway,

kunderna och kandidaterna. Detta för att på bästa sätt kunna skapa resultat och därmed potentiellt en organisationsutveckling för kunden. Att även kunna skapa en personlig utveckling för kandidaten är en stor bonus för Skillway. - Vi vill båda parters bästa och vill att alla ska känna sig trygga med vårt arbete, säger Anna. På bara sex år har Skillway fått ett mycket gott rykte. 2017 utsågs man till Årets stjärnföretagare i Helsingborg. 2020 utsågs man till Årets rekryteringsföretag i Sverige på branschen.se. Som en liten fjäder i hatten har ägarna även kallats ”Drottningarna av rekrytering” av en lokaltidning.

Den person Den person du söker du söker är inteäralltid inte alltid den människa den människa ditt företag ditt företag behöver behöver

Den person du söker är inte alltid den människa ditt företag behöver Vi på Skillway Vi på ärSkillway bra på att är se bramänniskor, på att se människor, vilka de är vilka och de är och vad de kan.vad Detdegäller kan. alltid, Det gäller bådealltid, när vibåde hjälper närdig vi hjälper med dig med en rekrytering en rekrytering eller om dueller anlitar omoss du anlitar i HR-frågor. oss i HR-frågor. På vår På vår hemsida fårhemsida du helafår bilden du hela www.skillway.se. bilden www.skillway.se. Hör gärna Hör av gärna av dig om du dig har om några du frågor, har några 0705 frågor, 10 770705 69 10 77 69

50

Vi på Skillway är bra på att se människor, vilka de är och vad de kan. Det gäller alltid, både när vi hjälper dig med en rekrytering eller om du anlitar oss i HR-frågor. På vår hemsida får du hela bilden www.skillway.se. Hör gärna av

Intervju: Lars Nordin Text: Andreas Ziegler


SKÅNE - HELSINGBORG

Smarta styrsystem för framtiden tekniska kunskaper inom programmering och konstruktion. - Jag kände mig begränsad i ett så stort företag och utvecklades inte i den takt jag ville, så jag beslutade mig för att starta eget 2018, berättar Daniel. Namnet på bolaget blev Smartstyr. På bara fyra år har Smartstyr arbetat på uppdrag av stora företag i Nordvästra Skåne men även utfört jobb uppe i Kalix. Kunderna uppskattar Smartstyrs engagemang och flexibilitet vilket är två av många anledningar till att kunder väljer Smartstyr.

Smartstyr i Helsingborg hjälper små och stora kunder att få kontroll över och effektivisera energin i sina fastigheter. Utförandet består av styrentreprenader och integrationen av teknisk utrustning, exempelvis värme, ventilation och kylsystem . Smartstyr sätter kunderna i första rummet och är därför system- och leverantörs-oberoende, så att tekniken gynnar kundernas plånböcker.

Daniel Persson har alltid varit teknikintresserad, vilket uppmuntrades av hans far under uppväxten. Han läste el med inriktning automation på Rönnowska gymnasiet i Helsingborg. Efter gymnasietiden tog han anställning på Helsingborgs Vent & Styrteknik där han fick kunskap om bland annat ventilation, värme och kylsystem och hur dessa fungerar ihop i praktiken . Några år senare började han jobba på Schneider Electric där han fick driva egna projekt och fördjupa sina

Flexibla styrsystem Smartstyr har bred erfarenhet inom el-, ventilation-, värme- och kylsystem. Daniel och hans medarbetare utför kompletta styrentreprenader , vilket innebär att man tar hand om konstruktion, tillverkning av apparatskåp, elinstallation för styrsystem, programmering och driftsättning av styrsystem. Detta gör att man kan få kontroll över, övervaka och integrera med byggnadens tekniska system, exempelvis värmepumpar, ventilationsaggregat, fjärrvärmeväxlare, passagesystem, belysning och brandlarm. För den oinvigde låter det hela komplicerat, men Daniel kan förklara det hela på ett väldigt enkelt sätt: - Vi hjälper våra kunder att få kontroll över sina fastigheter och bli energieffektiva. Smartstyr arbetar med SCADA-system, vilket innebär att kunderna får fullständig kontroll och översyn över systemen i sina fastigheter. En viktig komponent i Smartstyrs arbete är mätningar. - Mäta är att veta. Därför har vi lösningar för mätinsamling av olika typer av data, exempelvis energi och temperaturer . Med hjälp av denna data får vi reda på hur fastigheten beter sig i olika förhållanden och

kan därefter ta fram lösningar , förklarar Daniel. Öppenhet Smartstyr sätter sina kunders behov i första rummet. Daniel menar att nyckeln till ett framtidssäkert system är öppenhet, det vill säga att kunden inte blir låst till

ett företag eller en leverantör. Smartstyr är leverantörsoberoende och fokuserar på öppna system, vilket är hållbart för framtiden. Engagemang Daniels filosofi är att visa stort engagemang och utföra ett högkvalitativt resultat. Detta är värderingar han letar efter i sina medarbetare. Sedan ett år tillbaka har Daniel sällskap på företaget av Andreas, som tidigare har arbetat med elinstallationer och passagesystem. Andreas har också ett stort teknikintresse och har därför snabbt kommit in i sin roll på Smartstyr och utvecklas kontinuerligt. Efterfrågan ökar och Smartstyr är i behov av nya kollegor. Det viktigaste hos Smartstyr är inte utbildning, utan att man har ett genuint teknikintresse. Utöver tekniska färdigheter är engagemang och viljan att lära viktiga komponenter. - Har man engagemang och viljan att lära sig kommer man att trivas och utvecklas i vårt team, avslutar Daniel. Intervju: Lars Nordin Text: Andreas Ziegler

Vi söker personal! • 072- 008 38 45 • www.smartstyr.se 51


SKÅNE - HELSINGBORG

Flexibla bemanningslösningar för Helsingborgs näringsliv Företag i Helsingborg med omnejd har i Today Consulting en trygg samarbetspartner när det gäller bemanning och rekrytering. Bemanningsverksamheten dominerar verksamheten där rätt person på rätt plats vid rätt tillfälle är bolagets filosofi. Det har byggt en stadigt växande kundkrets inom en mängd olika branscher.

Helsingsborgsbaserade Today Consulting AB verkar brett i västra och södra Sverige. Det är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag, varav just bemanningslösningar dominerar verksamheten. Rätt person på rätt plats vid rätt tillfälle är företagets filosofi. Här jobbar man brett med personal inom en mängd olika branscher, något som möjliggörs tack vare den långa erfarenhet inom olika yrkesgrenar som finns i företaget. Vi träffar Arian Berisha, VD och ägare

Att växa som vi har gjort kräver engagemang, flexibilitet och servicevilja. av Today Consulting, som tycker att bemanningsbranschen i Helsingborg är lite speciell. – Här handlar det mycket om dag till dag-bemanning, inte minst inom livsmedelsbranschen där de jobbar med extremt korta ledtider. Det har till stor del att göra med e-handeln där det handlar om att snabbt kunna leverera till kund med kvantiteter som ofta är svåra att förutse. Med våra 250 konsulter ser vi dock till att klara av de uppdrag vi får på ett bra sätt, säger Arian. Han tillägger att Today Consulting, utöver bemanning och rekrytering, även erbjuder anpassade yrkesutbildningar i

form av truck-, travers- och personlyftsutbildningar. Känner personalen Today Consulting, som är både kvalitetsoch miljöcertifierat enligt ISO-standarden, startades 2017 av Peter Kuzma som då arbetade på Ranstad. Redan efter tre månader anställde Peter Arian som konsultchef i Helsingborg. Arian har en bakgrund inom lager och logistik, vilket innebar att man attraherade många kunder inom just den branschen. Omsättningen ökade snabbt, Arian blev delägare 2020 och tog över VD-rollen i bolaget året därpå. – Att växa som vi har gjort kräver engage-

VD Arian Berisha.

mang, flexibilitet och servicevilja. Många av de konsulter vi tar in känner vi sedan tidigare, vi vet vad de går för och att de levererar på en hög nivå. En del av dem är fast anställda av oss, och härutöver kan vi kalla in en rad kompetenta personer på timmar, upplyser Arian Berisha. Han menar att en av företagets styrkor är att man är tillgängliga dygnet runt alla dagar i veckan. – Eftersom vi känner våra konsulter vet vi vilka vi kan kalla in med kort varsel. Det innebär inte att vi ska jobba ihjäl oss, tvärtom ser vi flexibla arbetstider som något positivt. I stället för slitsamma åtta till fem-dagar sprider vi ut våra arbetsinsatser under dygnet. Detta system bygger på disciplin och tillit till varandra, liksom en transparent organisation med bra coachning. Välmående personal är högt prioriterat hos oss. Samtliga konsultchefer kan dessutom varandras roller och kan täcka upp när det behövs, säger Arian Berisha.

010 - 207 19 10 • www.todayconsulting.se 52

Utmanande bransch Arian medger att bemanningsbranschen är utmanande, inte minst eftersom den omfattas av många olika lagar, regler och avtal. Exempelvis kan kollektivavtalen se olika ut i olika branscher. I Today Consulting jobbar man inte med att sälja in konceptet genom att skapa ett behov hos kunden. Här handlar det i stället om att tillgodose ett befintligt behov på ett öppet och ärligt sätt. Det är ett vägvinnande arbetssätt som Arian Berisha vill ska prägla verksamheten även i framtiden. – Vi tror och siktar på fortsatt expansion. I år har vi en målsättning om att nå 100 miljoner kronor i omsättning. Allt tyder på att vi kommer att lyckas. Intervju: Lars Nordin Text: Örjan Persson


SKÅNE - HELSINGBORG

Entreprenadfirman som ”aldrig tackar nej” LP Golv i Helsingborg byter nu namn till W Entreprenad i Skåne AB men kommer att marknadsföras som WEAB. Sedan 2010 drivs företaget av Mikael Waltscheff, som har infört mottot att ”aldrig tacka nej till ett jobb, utan anställa fler för att klara av det”. Under hans ledning har firman, som främst arbetar med renoveringar och serviceuppdrag, haft en stark tillväxt. Nu flyttar man snart in i bättre anpassade lokaler både vad de gäller kontor och lager.

Mikael Waltscheff är en byggare med ett oerhört driv. 1989 började han som traditionell golvläggarlärling på LP Golv och 2001 blev han arbetsledare då ägaren började närma sig pension och ville dra sig tillbaka. Mikael jobbade på väldigt hårt och kände att han ville jobba mot egna visioner och ville säga upp sig. Den gamle ägaren ville, så klart, inte förlora en så värdefull medarbetare och Mikael erbjöds då delägarskap. Tre år senare hade företaget blivit så pass framgångsrikt att Mikael kunde köpa loss det. Sedan 2010 driver han företaget, som nu har bytt namn till W Entreprenad i Skåne AB och marknadsförs som WEAB. Verksamheten har vuxit väldigt mycket under hans ledarskap. - Vi var åtta man 2006. Idag är vi totalt åttio medarbetare, säger Mikael.

Sedan 2018 äger Mikael även Dennis kakel, som är ett kakelvaruhus med utställning av badrumsmiljöer och som har ett stort lager med kakel och klinker för att kunna leverera direkt till kunderna. Renoveringar och service WEAB har sitt kontor i Helsingborg och har sin huvudsakliga kundkrets i nordvästra Skåne. Man jobbar sällan med nyproduktioner utan har mest specialiserat sig på renoveringar och service. Kunderna består främst av privatkunder, men man får även uppdrag från Region Skåne och Helsingborgs stad och kommunala bolag som Landskronahem och Helsingborgshem. Bland kunderna finner man även privata fastighetsägare som Espace Fastighetsförvaltning, Victoriahem, Heimstaden och Rexellent. - Vi har numera även fullt förtroende och uppdrag från Länsförsäkringar, för vilka vi jobbar med allt från vattenskador till stormskador, säger Mikael om den breda kundbasen. Tackar aldrig nej WEAB är lite av ett familjeföretag, då Mikaels son, Markus, och ena dottern, Frida, jobbar i företaget. Markus inspireras av sin pappas arbetsmoral. - Han jobbar i princip alla dagar i veckan för att få företaget att växa och göra kunderna nöjda, säger Markus. En nyckel till WEAB:s framgångar är Mikaels motto:

- Vi ska aldrig tacka nej, utan anställer fler för att klara av jobbet. Det mottot har bland annat lett till att WEAB har ökat sin omsättning med 20 miljoner kronor det senaste året. Mycket av vinsten investeras i företaget, men man passar även på att exempelvis sponsra lokala ungdomsföreningar. - Vi ger ett ”litet” bidrag till Rögle BK

www.weabgolv.se ●

också, säger Mikael med ett pillemariskt leende på läpparna. Nya lokaler I och med att personalstyrkan utökas regelbundet har WEAB nu blivit trångbodda i sina nuvarande lokaler. Tanken är att man ska flytta in i Dennis Kakels gamla lokaler, som man köpte med

företaget. Man står dock inför ett litet problem, som visserligen är lättlöst för en entreprenadfirma som specialiserar sig på renoveringar och service. -Lokalerna är inte godkända, så vi måste renovera lokalerna innan vi flyttar in i dem. Men det är ju rätt enkelt löst för oss, avslutar Mikael. Intervju: Lars Nordin Text: Andreas Ziegler

www.denniskakel.se ● 042- 260 546 53


SKÅNE - HELSINGBORG

Trygga transporttjänster sedan 1950-talet

Anrika Börje Jönssons Åkeri är under ständig utveckling. Ända sedan starten 1954 har företaget varit en trogen och pålitlig transportpartner för företag i en mängd olika branscher, och idag trafikerar bolaget hela Västeuropa, dygnet runt, året runt.

Börje Jönsson Åkeri AB startades 1954 då grundaren tillhörde de första i Sverige som utförde transporter utan förmedlande

mellanhänder. Börje insåg tidigt vikten av att upprätthålla en hög kvalitet och möjliggjorde därför för bolagets kunder att ha direktkontakt med ansvarig transportör. Redan i slutet av 50-talet började man genomföra utlandstransporter, vilka därefter har kommit att dominera verksamheten. 1972 startades ett dotterbolag i Hamburg i syfte att underlätta hanteringen av gods och transporter, och 1988 byggdes en egen terminal. Idag finns terminaler i Helsingborg, Karlstad och Göteborg, medan man i Stockholm hyr

in sig på andras terminaler. – Vi transporterar i princip allt utom bulk och tank, även om det har förekommit. Vanliga varor som vi mer eller mindre alltid har transporterat är läkemedel, frukt och grönsaker, berättar Ulf Jönsson, VD,

tillika son till företagets grundare. Han tillägger dock att bredden i transporterna är betydligt större än så. – Vi har till exempel, på PG Gyllenhammars initiativ, utfört hästtransporter för det svenska ridsportlandslaget, vi har fraktat stora produktionslinor, bland annat för Dagens Nyheter, samt kört satelliter från Esrange i Kiruna till olika platser i Europa. Fossilfritt sedan länge Börje Jönsson Åkeri är verksamt alla dygnets timmar, året om och trafikerar idag samtliga länder i Västeuropa, företrädesvis Tyskland och Italien. Verksamheten sysselsätter 325 anställda förare och hyser en fordonsflotta på 160 bilar. Redan 2013 gick man över till fossilfritt, idag finns till exempel 20 naturgasdrivna lastbilar, samt en helt eldriven kyl- och frysbil, i fordonsparken. – Naturgasbilar har än så länge inte varit särskilt vanliga på kontinenten, men vi märker att de blir allt fler, inte minst i Tyskland, konstaterar Ulf Jönsson som har 45 år bakom sig i bolaget. Redan som ung började han sommarjobba hos sin far och det blev förstås ett naturligt steg att ta att följa i dennes fotspår. Han anser – som han uttrycker det – att livets skola är viktigare än bokens skola. Samtliga hans tre barn är verksamma i

bolaget idag, vilket säkrar kommande generationsskifte. Goda arbetsförhållanden Ulf Jönsson invänder mot den prispress som råder i transportbranschen idag, inte minst ur miljösynpunkt med tanke på att många varor fraktas fram och tillbaka genom olika länder i syfte att hålla nere kostnaderna. Det påverkar förstås också nyrekryteringen till branschens aktörer. – Vi upplever, precis som många andra åkerier, att det många gånger kan vara svårt att hitta kvalificerade förare. Därför jobbar vi hela tiden hårt för att kunna behålla de förare vi har och erbjuda vettiga arbetsförhållanden, moderna bilar och en god arbetsmiljö. Samtidigt söker vi mer eller mindre ständigt efter nya förare eftersom vi växer och expanderar, berättar Ulf Jönsson. Utöver arbetet i Börje Jönsson Åkeri är Ulf dessutom engagerad i Helsingborgs Handelsförening som med en historia som sträcker sig 175 år tillbaka i tiden alltid har verkat för Helsingborgs stad och dess invånares bästa. Intervju: Lars Nordin Text: Örjan Persson

NÄR DET GÄLLER FOSSILA TRANSPORTER www.bjtrucks.com 54


Barn och cancer hör inte ihop. Swisha till 90 20 900 och stöd forskningen.

Julius 6 år, hjärntumör.

Barn och cancer är två ord som aldrig borde nått varandra. Ändå bildar de den vanligaste dödsorsaken för barn mellan 1 och 14 år i Sverige. Var med i kampen. Vi behöver all hjälp vi kan få för att hålla cancer borta från barn.Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.