Page 1

V STRa SK Ne Bilaga - Nr 6 / 2021

DEN GIVNA MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKT OCH NORDISKT NÄRINGSLIV SEDAN 1984

Bredden utmärker expanderande byggföretag Nybyggnation, renovering, tillbyggnation och inredningssnickerier – Ebbesson Byggs breda koncept innefattar det mesta. Det välrenommerade Ängelholmsföretaget jobbar med ett tydligt kvalitetsfokus och i en nära dialog med kunderna, värdegrunder som präglat verksamheten ända sedan starten. Läs mer på sidan 14.

Vindkraftverkens moderna rallare Bladen på vindkraftsverken utsätts varje dag för regn, sand, is och andra former av slitage. Inspektioner och reparationer med kranar eller skylift kan bli väldigt kostsamma. Det är här RAW Solutions kommer in i bilden. De använder en arbetsmetod som heter rope access, eller reparbete på svenska, det vill säga att de med hjälp av rep når arbetsplatsen istället för de traditionella metoderna som skylifts och ställning. Det kan uppfattas som en riskfylld arbetsmetod men de accepterar inte större risker än vad man gör på någon annan arbetsplats. Läs mer på sidan 25.

Tydliga värdegrunder i modernt verkstadsföretag

Ledande leverantör av modern flödesteknik

I Frankis Rostfri Teknik AB jobbar man med höga ambitioner. Kvalitetstänket genomsyrar alla led av verksamheten, vilken kretsar kring plåtbearbetning med hög precision. Med hjälp av såväl modern teknik som ett traditionellt och gediget hantverk skapar man skräddarsydda detaljer till kunder i olika branscher.

Skandinaviens ledande företag inom flödesteknik är GPA Flowsystem. Företagets breda koncept spänner över såväl produkter som tjänster och utbildningar, och innebär systemlösningar som förenklar vardagen för företagets kunder.

Läs mer på sidan 29.

Läs mer på sidan 2.

7 UTG ÅV OR PER ÅR - SVE RIGE S BRE DAS T E T IDNING F Ö R L E V E R A N TÖ R E R


ÄNGELHOLM

Ledande leverantör av modern flödesteknik Skandinaviens ledande företag inom flödesteknik är GPA Flowsystem. Företagets breda koncept spänner över såväl produkter som tjänster och utbildningar, och innebär systemlösningar som förenklar vardagen för företagets kunder.

GPA är specialiserat på flödesteknik, företrädesvis i form av produkter som rör, ventiler, fettavskiljare med mera. Företaget, som tillhör börsnoterade teknikkoncernen Indutrade, har sitt säte och huvudkontor i Hjärnarp, utanför Ängelholm. Där träffar vi Markus Darinos som

efter många år som försäljningschef inom bolaget tillträde sin nuvarande roll som VD så sent som i juli i år. Markus berättar att man i Hjärnarp sysselsätter 31 personer och att man har ytterligare ett 15-tal anställda fördelade på säljkontor i Solna, Mölndal och Gävle. – Vi är den ledande leverantören i Skandinavien beträffande flödestekniska lösningar. Vi står för ett heltäckande koncept avseende teknisk kunskap, produkter och logistik, vilket gör att vi bidrar till ett optimalt flöde genom våra kunders projekt, säger Markus Darinos. Skräddarsydda lösningar GPA:s lösningar bidrar således till ökad

effektivitet och en smidigare arbetsprocess för sina kunder. Bolaget har ingen egen tillverkning utan har i stället specialiserat sig på att distribuera produkter från noggrant utvalda leverantörer av högkvalitativa produkter. Totalt lagerför GPA fler än 12 000 artiklar. Bland slutanvändarna finner vi framför allt aktörer verksamma i korrosiva miljöer, så som exempelvis vattenverk och kemisk industri, för vilka GPA levererar åtskilliga plaströr. Distribution sker också via utvalda återförsäljare. Utöver försäljning av fysiska produkter erbjuder GPA även hjälp med installation, support och kalibrering. – Eftersom vi finns representerade i både Sverige, Norge och Danmark har vi god koll på de behov som finns på dessa marknader. Det bidrar till att vi kan erbjuda rätt produkter och skräddarsydd service när våra kunder behöver teknisk rådgivning, upplyser Markus. Ett annat fokusområde för GPA är att utbilda och certifiera plastsvetsare. Utbildningarna sker på plats i Hjärnarp, i Stockholm eller ute hos beställaren. Svetskommissionen, som är teknisk branschorganisation för fogande industri, utfärdar certifikaten. Årligen licenseras ett hundratal svetsare och utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska moment.

Markus Darinos tillträdde sin roll som VD i Juli i år.

Ökad digital närvaro GPA:s placering i Hjärnarp innebär flera fördelar, i synnerhet när det kommer till logistik. – Vi har till exempel E6 runt hörnet, vilket förstås underlättar våra transporter, säger Markus Darinos och konstaterar samtidigt att pandemin har inneburit att företaget har ökat sin digitala närvaro ytterligare. Sedan pandemin slog till har GPA genomfört 30 livewebinarier med totalt drygt 700 deltagare. Den 1 september lanserades bolagets nya webb med e-handelslösning där registrerade kunder har tillgång till ett sortiment med fler än 62 000 artiklar. Intervju: Axel Eriksson

Företagets anläggning ligger på Brovägen i Hjärnarp.

EN NY STIL FÖR EN NY TID Besök vår nya webb gpa.se

2

Annons 240x60.indd 6

2021-10-13 11:31:30


ÄNGELHOLM

En viktig markentreprenör i Öresundsregionen

Bjäre Entreprenad är företaget som sedan starten kring millenniumskiftet utvecklats till en stor och viktig spelare i hela Öresundsregionens entreprenadbransch. Bolaget utför markarbeten av alla de slag för såväl privatpersoner som stora bygg- och anläggningsföretag, och kan via systerbolaget Bjäre Markkonsult AB stå för helhetslösningar, som även innefattartjänster kring utsättning/ inmätning, geoteknik och miljögeoteknik.

Bjäre Entreprenad grundades 1999 av Jonas Börjesson och drevs fram till 2008 som enskild firma, varpå företaget ombildades till aktiebolag. Vi träffar företagets nuvarande VD, Urban Jansson, i företagets anläggning på Åkerslundsgatan i Ängelholm där han berättar att han och Jonas lärde känna varandra eftersom han under lång tid varit granne med Urbans sommarboende. Urban, som har en bakgrund inom turistnäringen i Sälen, flyttade till Skåne permanent för drygt tio år sedan och sedan dess har företaget expanderat på ett imponerande sätt. Verksamheten sysselsätter idag 52 personer och omsätter 175 miljoner kronor.

God utveckling Som företagsnamnet skvallrar om är bolaget verksamt i entreprenadbranschen där Bjäre Entreprenad tar sig an både stort och smått. Markarbeten, grundläggning, planering, schakt och stensättning ingår i det breda konceptet. – Vårt upptagningsområde har vuxit med tiden och i takt med att vi har kunnat åta oss allt större jobb. Idag verkar vi över i princip hela Öresundsregionen. Vi har ett strategiskt bra läge, och i kombination med att vi verkar i en expansiv region har vi haft en mycket god tillväxt i bolaget, säger Urban Jansson och tillägger att företaget idag även har ett säljkontor i Malmö. Bland kunderna märks såväl privatpersoner som företag och man ikläder sig ofta rollen som underentreprenör åt de stora byggföretagen i regionen. – Just nu jobbar vi på det gamla Sockerbruket här i Ängelholm där vi genomför finplanering i samband med byggnationen av flerbostadshus. Ängelholmshem är beställaren och MTA är ansvarig huvudleverantör, upplyser Urban. Bjäre Markkonsult 2018 etablerades systerbolaget Bjäre Markkonsult AB som fokuserar på utsättning/inmätning, modeller till maskinstyrning, geoteknik och miljögeoteknik. Bland företagets tolv medarbetare finner vi synnerligen kompetenta personer inom

sina respektive expertområden. Urban har ända sedan starten märkt av tydliga synergieffekter de två bolagen emellan. – Det breda tjänsteutbudet som våra bolag tillsammans representerar gör att vi kan ta ett helhetsansvar i samband med olika projekt, säger Urban Jansson och exemplifierar när han berättar att det i samband

med ett projekt i Båstad nyligen behövdes en geoteknisk undersökning, vilken de ombesörjde med kort varsel. Det bidrog till att Bjäre Entreprenad erhöll ett omfattande uppdrag. Med två ledande och närbesläktade företag finns förstås alla möjligheter till fortsatt utveckling och expansion.

– Målet framöver är en fortsatt organisk tillväxt på tio procent per år. För att klara av fortsatt expansion lär vi behöva anställa fler både yrkesarbetare och tjänstemän framöver, konstaterar Urban Jansson. Intervju: Axel Eriksson

3


ÄNGELHOLM

Ökad tillgänglighet för alla Trident Industri i Ängelholm har över 25 år i tillgänglighetsbranschen, som förser marknaden med produkter som ska öka tillgängligheten för funktionshindrade. Företaget började med att bygga och sälja ramper, men sysslar numera med allt från badrumsanpassning och modulentréer till lyftplattformer och eldrivna fordon.

Trident Industri grundades 1995. Redan från början har man verkat i tillgänglighetsbranschen. Man började med att tillverka och sälja ramper för anpassning av bostäder och offentliga fastigheter. Under åren som har gått har man utvecklat sitt utbud av produkter. - Vi förser marknaden med produkter avsedda att underlätta för människor med olika sorters funktionshinder, säger Joakim Majava, som är företagets VD. Fyra stadiga ben Ramper och liknande produkter utgör fortfarande en viktig del av verksamheten, som numera är indelad i fyra olika delar. Ramperna finner man i den första delen, som heter Tillgänglighet & Bostadsanpassning. Trident Industri är en komplett leverantör av ramper för alla nivåskillnader, från tröskelramper till större entréramper och även portabla ramper, som alltså kan flyttas och tas med. Den egentillverkade EU-rampen är en av företagets stora succéer, både i Sverige och på exportmarknaderna. Genom åren har Trident Industri levererat ramper till de flesta av Sveriges kommuner och till utländska marknader som Norge, Danmark, Finland, Benelux-länderna, Frankrike och England. I Badrumanpassning finner man olika lösningar för badrum, exempelvis duschstolar, väggmonterade handtag och liknande. Delen Modulentréer & Trappor erbjuder anpassade lösningar för tillfälliga byggnader så som skolor, förskolor och kontor, bland annat i form av tvåvåningssystem för modulentréer och utrymningstrappor. Dessa lösningar kan, med fördel, kombineras med ramperna som Trident Industri har utvecklat och tillverkat de senaste 25 åren. Den sista delen av företagets verksamhet är Cyklar & Eldrivna fordon. Här finner man ett antal olika lösningar som gör att personer med funktionshinder ges möjlighet att få njuta av en cykeltur, exempelvis genom parcyklar, rullstolscyklar och trehjulingar.

Tillgänglighet för alla Produktutbudet reflekterar företagets fyra ledord; tillgänglighet, valfrihet, säkerhet och bekvämlighet. Produkterna som Trident Industri tillverkar gör det säkert för alla att få tillgång till så många delar av samhället som möjligt, exempelvis genom rullstolsramper. Men det ska ju också finnas andra valmöjligheter. I dessa tider, när tekniken går framåt och det görs stora ansträngningar för att inkludera så många som möjligt på alla plan, är ett funktionshinder inte nödvändigtvis ett hinder för att leva ett aktivt liv. Det är en av anledningarna till att många nu använder ordet funktionsvariation istället för funktionshinder. - Sverige är ett föregångsland när det kommer till utvecklingen inom branschen, säger Joakim. Nya tillskott Idag är man 24 anställda på Trident Industri. Tillverkning sker i lokalerna i Ängelholm, men man har även säljkontor i Järfälla och Karlstad. Kunderna finns i hela landet och består av en del kommuner, men framförallt av företag. Bland referenserna finner man flera välkända byggföretag. Trots att 2020 var ett pandemiår, var det ett rekordår för Trident Industri, som nu letar efter nya tillskott till verksamheten. - Vi planerar att nyanställa duktiga svetsare, som trivs i delvis robotstyrda produktionsmiljöer. Vi är även villiga att välkomna praktikanter igen, säger Joakim. Intervju: Axel Eriksson Text: Andreas Ziegler

4

Trident gör vardagen enklare

www.trident.se 0431-44 95 00


ÄNGELHOLM

Ängelholms nya stadsbibliotek – kommunens nya mötesplats Den omfattande renoveringen av Ängelholms stadsbibliotek planeras vara färdig i oktober 2021. Byggprojektet, som har letts av MVB Syd, har resulterat i total modernisering av byggnaden. Tanken med det nya stadsbiblioteket är att det inte bara ska vara ett bibliotek, utan även en mötesplats för kommunens alla invånare.

Renovationen av Ängelholms stadsbibliotek inleddes i maj 2020. Tanken var att hela projektet skulle avslutas i årsskiftet mellan 2021 och 2022. Arbetet, som har letts av MVB Syd, har dock gått snabbare än väntat; redan i oktober slår biblioteket upp portarna för besökare. Främsta syftet med projektet är att modernisera byggnaden, bland annat i form av en helt ny planlösning. MVB Syd har även bytt yttertaket, samtliga fönster och utfört flera mindre tillbyggnationer. - Biblioteket har dock fått behålla den 7400 år gamla karaktäristiska ekstocken, som påminner besökarna om hur biblioteket såg ut tidigare, säger Marcus Forsmark, som är arbetschef för MVB:s byggenhet.

Böcker, utställningar och en ny restaurang Tanken är att Ängelholms nya stadsbibliotek inte bara ska vara ett bibliotek, utan även en mötesplats för kommunens alla invånare. Här ska man, utöver att låna böcker, även kunna gå på utställningar som sätts upp i ateljén på första våningen, eller ta sig något att äta i den nybyggda restaurangen. På andra våningen har man byggt om allt utom hörsalen, där bland annat kommunfullmäktige har sina sammanträden. Salen har dock fått nya ytskikt, hörslingor och AV-utrustning, som innebär förbättringar när det kommer till både ljus och ljud. - Intresset har varit stort både från invånarna och kommunen under byggnationen och responsen hos dessa har varit mycket god, säger Marcus. De yngsta besökarna Man har lagt mycket resurser på de yngre besökarnas trivsel i det nya biblioteket. En hel avdelning kommer att ha digitalt fokus. Studenter som vill sitta och

plugga kan använda sig av något av flera studierum. Störst fokus har lagts på de allra minsta besökarna, då biblioteket kommer ha en barnavdelning uppdelad i tre olika rum. Till skillnad från hur det var innan renovationen, kommer barnavdelningarna vara bemannade. - Tanken är ju att det nya biblioteket ska vara en mötesplats för alla besökare. Och barnen har varit ett stort fokus för detta projekt, säger Marcus. Prestigeprojekt Renovationen av stadsbiblioteket i Ängelholm har varit omfattande. Projektet har dessutom färdigställts på mindre än 18 månader. För att lyckas krävdes det stora ansträngningar från MVB Syd, och det kommunala fastighetsbolaget, som alla är nöjda med resultatet. - Det har gått extremt bra. Det här projektet kommer vara ett referensprojekt både för kommunen och MVB, säger Marcus. Intervju: Axel Eriksson Text: Andreas Ziegler

MVB bygger  Ängelholm MVB är en byggentreprenör med lokal verksamhet i Skåne, Halland, Västra Götaland och Stockholm. Vi bygger städer för framtida generationer. #Älskastaden Läs mer om oss och våra byggprojekt på www.mvbab.se

MVB_svensk_leverantörstidning_oktober2021.indd 2

5

2021-10-11 15:24


ÄNGELHOLM

Kompletta golventreprenader för alla hem och fastigheter Ända sedan slutet av 1970-talet har Sandéns Golv försett sydsvenska hem och fastigheter med olika typer av golv. Med sin långa erfarenhet och sitt breda utbud av både tjänster och produkter står Sandéns Golv för kompletta golventreprenader – från idé till färdig lösning.

Sandéns Golv är ett Skånebaserat företag som grundades 1978 av Gösta Sandén, vars son Stefan nu är VD för företagets Helsingborgsfilial. Bolaget finns även representerat i Halmstad samt i Ängelholm, där vi träffar Magnus Hansson som är ansvarig för de två sistnämnda filialerna. Magnus berättar att företaget sysselsätter totalt drygt hundra personer och att det har vuxit stadigt sedan Stefan tog över verksamheten. – Ursprungligen kretsade den uteslutande kring försäljning och golvläggning men sedan 2004 erbjuder vi även produkter och tjänster inom plattsättning. Idag jobbar vi

både med grossistverksamhet, genom att erbjuda hantverkare i närområdet golv och klinker, samt med kompletta entreprenader, berättar Magnus Hansson. Butik och showroom Bland kunderna märks företag såväl som privatpersoner. Sandéns Golv utför också en hel del jobb på uppdrag av försäkringsbolag. Ängelholmsfilialen betjänar förstås hemorten, men även många beställare från kranskommunerna. I Ängelholm finner vi även en butik med showroom där man servar besökare, vilka företrädesvis är villaägare. – Vi har golv för alla behov och är återförsäljare för de flesta välkända varumärken. Vi är dessutom anslutna till Golvkedjan, vilket utgör både en trygghet och kvalitetsstämpel för våra kunder, konstaterar Magnus. Lång erfarenhet Företagets framgångar förklarar Magnus med att man tack vare låg personalomsättning har lyckats bevara den långa erfarenhet medarbetarna representerar. Kompetensen och kunnandet gör att Sandéns Golv åtar sig både stort och smått, inklusive badrumsrenoveringar. – I mitt tycke har vi den bästa personalen i branschen. Många av våra medarbetare har en bakgrund i föreningslivet, vilket bidrar till den starka teamkänsla vi har, säger Magnus Hansson. Han berättar avslutningsvis att företaget, för att klara av fortsatt expansion, behöver förstärka personalstyrkan med nya montörer i form av både plattsättare och golvläggare samt en ny arbetsledare. Utvalda erbjuds plats på ett expansivt företag med stor anställningstrygghet, varierade arbetsuppgifter och – inte minst – bra laganda. Intervju: Axel Eriksson

ÖPPETTIDER Måndag – Torsdag: 10–18 Fredag: 10–16

6


ÄNGELHOLM

En vackrare vardag med Briscapos designprodukter Briscapo har ända sedan 40-talet försett butiker och restauranger med kristall och porslin från välkända tillverkare. Det breda konceptet präglas av spännande och estetiskt tilltalande designprodukter för både köket och det privata hemmet – produkter som är både hållbara och omfattas av trygga garantier.

Briscapo är ett företag med anor från 1945 då det startades av kapten Lundqvist som ett agentföretag för engelsk och svensk kvalitet i kristall och porslin. I Vantinge, strax utanför Ängelholms centralort,

ÖPPETTIDER Måndag – Fredag: 10–17 Lördag: 10–14

finner vi bolagets uppskattade showroom och butik dit både återförsäljare och besökare är välkomna. Här träffar vi företagets VD, Ingmar Persson. – Kristall och porslin utgör fortfarande en stor del av vårt produktsortiment, vilket vi förmedlar till butiker och restauranger i hela Sverige. Vi jobbar uteslutande med designprodukter från välkända tillverkare, inte minst i Storbritannien, säger Ingmar och nämner varumärken som Denby, Spode och Portmeirion. I sortimentet finns också kvalitetsprodukter från länder som Tyskland och USA. Konceptet har attraherat en vid kundkrets av återförsäljare, bland andra Cervera, Bagaren & Kocken, Mio och Nordiska Kompaniet. Premiumvarumärken Ingmar berättar att sortimentet kan sägas bestå av allt från produkter som används för att laga maten till produkter för att äta den. Här finns även redskap i metall. Ingmar visar med stor entusiasm upp de många prisbelönta Robert Welch Signature-knivarna, vilka har utvecklats i samarbete med professionella kockar. Detsamma gäller en Nanopond-titanstekpanna från Hestan, vilken är många av världens bästa

kockars förstahandsval när det kommer till matlagning med optimala köksredskap. – Det alla våra produkter har gemensamt är att det rör sig om premiumvarumärken, präglade av både hållbarhet och hög kvalitet. Flera av våra produkter omfattas av livstids- eller 25-årsgaratier, upplyser Ingmar Persson. Briscapo har agenturen för flera av de varumärken som deras sju leverantörer representerar, och levererar i såväl Sverige som de övriga skandinaviska länderna. God utveckling Som generalagent, importör och distri-

butör för en rad specifikt utvalda högkvalitativa produkter har Briscapo länge haft en god utveckling. – Vi förfogar över bra produkter, är duktiga på marknadsföring och har byggt upp goda relationer med våra samarbetspartners – leverantörer såväl som återförsäljare. Bara i år räknar vi med en 45-procentig ökning av omsättningen, säger Ingmar Persson och konstaterar att

företaget just under hösten traditionellt upplever sin högsäsong. Ingmar tipsar avslutningsvis om Briscapos överskådliga hemsida som inte minst är en mycket bra inspirationskälla för personer i jakt på spännande julklappar för såväl företagets personal som vänner och familj. Intervju: Axel Eriksson

Delikatesser för alla läckergommar Gastronomileverantören är en av Sveriges ledande grossister av delikatessprodukter till specialbutiker och foodservice. Man importerar bara de bästa produkterna, som gärna får vara ekologiska men framför allt utan tillsatser.

Gastronomileverantören grundades 1994 av Bengt Siltberg. Sedan start har verksamheten varit förlagd till Ängelholm. Idag drivs företaget av makarna Jörgen och Lena Jeppsson. Gastronomileverantören har specialiserat sig på exklusiva delikatesser. Det går två transporter om dagen från Metallgatan där man har sina lokaler. Kunderna består bland annat av delikatessbutiker. Med tiden har man breddat

sig, så att man även har exempelvis gårdsbutiker, inredningsbutiker och florister som kunder. På Metallgatan finner man även Gastronomileverantörens showroom, som har blivit en populär attraktion för kunderna att besöka. Jörgen och Lena brinner inte bara för delikatesser, utan även för möten med både besökare och kunder. - Vi drivs av en stor passion för det vi

gör och går till jobbet med ett leende på läpparna. Vi blir glada när folk hör av sig och vill veta mer om våra produkter, säger Jörgen. Kvalitet utan tillsatser Verksamheten har elva anställda. Utöver personalen i Ängelholm, har man även säljare i Stockholm och i Norrland. Registrerade kunder kan gå in på Gastronomileverantörens hemsida och beställa direkt genom den. På inköpssidan jobbar Gastronomileverantören bland annat med de svenska varumärkena Almaregården, Birgittas matbod, Åhus Tonic och RSCUED. Man importerar varor från bland annat England, Italien, Spanien,Portugal, USA och, så klart, Schweiz och Belgien som är kända för sin fina choklad. På Gastronomileverantören är man väldigt noggranna när det kommer till vilka produkter man köper in. - Sortimentet är av det exklusivare slaget och vi strävar efter att bara ta in varor utan tillsatser, som gärna får vara ekologiska, säger Jörgen.

Gott och tryggt Gastronomileverantören ställer lika höga krav på sitt eget arbete som på sina leverantörer. Man jobbar aktivt med produktsäkerhet och livsmedelshantering. Man har ett antal certifikat, bland annat ett livsmedelscertifikat och ett Ekocertifikat. Företaget innehar även högsta kreditvärdighet. -Som kund ska du känna dig trygg, säger Jörgen om certifikaten. Godsaker för alla läckergommar Alla har sin favorit, som de tycker slår allt annat. Smaken är, som bekant, som baken, det vill säga delad. Gastronomileverantören vill att alla ska kunna hitta sin favoritdelikatess i utbudet. Därför har man 1200 produkter och 240 säsongsartiklar, uppdelade i affärsområdena Delikatess, Chips, Konfektyr, Kakor och Dryck. - I tider då de flesta företag försöker reducera antalet leverantörer, är vår styrka ett heltäckande sortiment av delikatessprodukter, säger Jörgen. Intervju: Axel Eriksson Text: Andreas Ziegler

Jörgen och Lena.

www.briscapo.se 7


ÄNGELHOLM

Genuint hantverk präglar anrik tunntillverkare Ett av Ängelholms äldsta företag är Varalövs Tunnfabrik. Ända sedan 1800-talet har företaget producerat klassiska trätunnor för olika ändamål. Genom att kombinera moderna arbetsmetoder med traditionellt hantverk skapar man än idag karaktäristiska produkter för både inomhus- och utomhusbruk.

Varalövs Tunnfabrik AB är ett av Ängelholms äldsta företag och grundades redan 1879. Dess grundare hette Nils Andersson och idag förs de stolta traditionerna vidare av hans sonsons sonson, David Andersson, som vi träffar i tunnbinderiets pittoreskt belägna lokaler på Helsingborgsvägen i norra Varalöv, strax utanför Ängelholms tätort. David berättar att produktionen, precis som när företaget startade, är fokuserad på trätunnor. Träet kommer uteslutande från Sverige, företrädesvis från Skåne och Blekinge. – Vi producerar årligen cirka 1 500 enheter. Villaägare utgör vår största kundgrupp, men våra produkter hamnar också hos en del återförsäljare och bostadsrättsföreningar samt destillerier och bryggerier, berättar David. Flera produkter Vanligtvis används Varalövs Tunnfabriks produkter som vattentunnor vid villor,

ÖPPETTIDER FABRIKSFÖRSÄLJNING:

Måndag – Fredag: 13–17

men produktkategorierna och användningsområdena är dock fler än så. Träkar, krukor, bänkar och bord är andra exempel, vilket gör att produkterna används både inomhus och utomhus. – Vi levererar till beställare över hela Sverige, men erbjuder även fabriksförsäljning här vid vår anläggning på Helsingborgsvägen. Den brukar vara högt uppskattad av såväl lokalbefolkningen som mer långväga besökare, berättar David Andersson. Framtidsambitioner I dagsläget sysselsätter Varalövs Tunnfabrik fem anställda. Vid sin sida har David sin far Mats som tog över företaget 1989 och idag fungerar som bollplank med fokus på produktionen. – Vi har ett bra samarbete med varandra, även om vi inte alltid drar åt samma håll, säger David med ett leende. Hans ambition är att i framtiden fortsätta

förbättra och effektivisera produktionen genom att förändra en del detaljer samt investera i nya maskiner. Verksamheten kommer dock även framgent att präglas av det genuina hantverk som genomsyrat

densamma ända sedan 1800-talet. – Nyligen investerade vi i en ny filteranläggning som kommer att bidra till både förbättrad arbetsmiljö och ökad produktion, berättar David som från och med

årsskiftet kommer att få hjälp av sin fru Christina med ansvar för administration och ekonomi. Intervju: Axel Eriksson

KONTAKT:

w w w .t u n n o r .se t el. 0 4 3 1 - 2 2 0 1 8 8


ÄNGELHOLM

De håller rent längs de nordvästskånska vägarna De nordvästskånska vägarna har i Tommy Hallenborgs Åkeri AB sin alldeles egen entreprenör i fråga om underhåll och renhållning. Med innovativa lösningar utför man bland annat sopning, uppsättning av snöstör och snöröjning. Tack vare dess stora flexibilitet kan man alltid rycka ut med kort varsel.

Tommy Hallenborgs Åkeri AB grundades vid millenniumskiftet och drivs idag av grundarens dotter Emma. Efter sin fars bortgång 2011 drev hon företaget tillsammans med sin bror, men numera är det hon själv som leder verksamheten mot nya mål. Emma, som med åren utvecklat sitt intresse för lastbilar, berättar att åkeriet är nischat med ett tydligt fokus på vägunderhåll.

– Pappa var en stor innovatör och konstruerade kreativa lösningar för vägunderhåll, bland annat en frontmonterad kran med en borste tagen från en gammal biltvätthall. Det är en konstruktion som vi använder än idag, berättar Emma stolt. Imponerande bredd Idag har Emma en anställd och förfogar över två Euro 6-klassade lastväxlare från Scania, specialbyggda med stor flexibilitet. Åkeriet är anslutet till GDL och det generella upptagningsområdet utgörs av hela nordvästra Skåne. Åkeriets arbetsuppgifter är många. – Ingen dag är den andra lik och en dags planering kan ändras väldigt fort. Våren består mycket av sopning och upptagning av snöstör längs med vägarna. Sommarhalvåret är det allt från schaktkörning till att byta ut vägskyltar och sanera olycksplatser. Härutöver reparerar vi en hel del balkar

Vi kan i regel ställa upp med mycket kort varsel. och vajrar, och under vinterhalvåret ägnar vi oss åt snöplogning och saltning av de nordvästskånska vägarna. Det blir även en hel del TMA-körningar, berättar Emma Hallenborg. Stor flexibilitet Tommy Hallenborgs Åkeri är ett aktat namn i branschen. Emma tror att den stora flexibilitet man representerar är en av förklaringarna till framgångarna. Bolaget har blivit känt för att kunna klara av arbetsuppgifter av mer säregen natur. – Vi kan i regel ställa upp med mycket kort varsel. En av bilarna är dessutom konstruerad med top loss-fäste för kran bakom hytt, som gör dem enkla att anpassa efter rådande uppdrag, säger Emma som erkänner att hennes intresse för branschen från början inte var jättestort. – Jag har utvecklat det med tiden, numera känner jag mig hemma i branschen och trivs ypperligt med mitt jobb. Jag uppskattar den sociala biten men också de variationsrika arbetsuppgifterna. Intervju: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

Följ vår resa på Facebook och Instagram 9


ÄNGELHOLM

Ahlsells jobb är att göra ditt enklare Ahlsell finns där människor bor, arbetar och lever sina liv. Som ledande distributör av teknisk installation driver man utvecklingen framåt tillsammans med yrkesproffs som tillverkar, installerar, bygger, reparerar och underhåller. Med ett brett sortiment av hållbara produkter och tjänster, i kombination med specialistkunskap och logistik i världsklass, tar Ahlsell på sig uppgiften att göra proffsens vardag enklare.

Ahlsell finns där människor bor, arbetar och lever sina liv. Som ledande distributör av teknisk installation driver man utvecklingen framåt tillsammans med yrkesproffs som tillverkar, installerar, bygger, reparerar och underhåller. Med ett brett sortiment av hållbara produkter och tjänster, i kombination med specialistkunskap i världsklass, tar Ahlsell på sig uppgiften att

Michelle Nilsson i samtal med Kent Rantzow.

göra proffsens vardag enklare. Den stående ambitionen är att erbjuda professionella användare tillgång till ett brett sortiment och relaterade tjänster inom VA, VS, ventilation, isolering, el, kyl, bygg, fastighet, industri, verktyg och maskiner, samt förnödenheter och personlig skyddsutrustning. Därmed är bolaget alltid rustat för att möta sina kunders högt ställda krav och tillgodose deras behov. Ahlsell ska, som man uttrycker det, göra det enklare att vara proffs. En problemlösare I skånska Ängelholm träffar vi filialens platschef Kent Rantzow som har mångårig erfarenhet inom Ahlsell-familjen, bland annat som platschef i närliggande Helsingborg. Han berättar att Ahlsell i Ängelholm totalt sysselsätter tolv personer och att upptagningsområdet utöver själva Ängelholm och Helsingborg även innefattar Båstad, Höganäs, Klippan och Örkelljunga. – Vi kompletterar vårt breda sortiment med spetskompetens inom olika områden och med en bred förståelse för våra kunders förutsättningar och behov. Vi kan svara på frågor, ta fram rätt produkt för rätt ändamål och på så sätt bli en problemlösare för våra kunder. Vid behov kan vi även ta hjälp av andra, närliggande filialer, berättar Kent Rantzov. Helhetskoncept I Ahlsell Sverige finns ett hundratal butiker knutna till ett centrallager med cirka 100 000 olika produkter. Bolaget

10

sysselsätter 3 500 anställda och omsätter cirka 20 miljarder kronor. Ahlsell är mer eller mindre unikt i Sverige när det kommer till bredden i det man erbjuder marknaden. Bolagets koncept kring innovativa och hållbara produkter, i kombination med logistik i världsklass, värdesätts av en vid kundkrets som sträcker sig över åtskilliga branscher. Den breda kompetens Ahlsell besitter bottnar bland annat i att medarbetarna utbildas kontinuerligt. Utbildningsinsatserna har av naturliga skäl blivit färre det senaste året, men i Ahlsell i Ängelholm har man hela tiden tacklat pandemin på ett bra sätt. – Vi har vidtagit åtgärder som inneburit att ingen i vår personal har blivit sjuk. Jag vill också passa på att lyfta fram våra kunder som har hanterat situationen på ett ytterst bra sätt, säger Kent Rantzov med stort eftertryck. Han konstaterar också att pandemin i vissa avseenden har påverkat arbetet positivt. – Vi har till exempel ökat vår digitala kompetens. Härigenom är Teams numera ett verktyg som vi använder alltmer frekvent. Samtidigt anser vi att inget slår det personliga mötet. Intervju: Axel Eriksson


ÄNGELHOLM

Helhetslösningar kring markarbeten, transporter och utbildning I Tommy Nordberghs Maskin & Transport brukar man säga att man omvandlar tunga uppdrag till lätta affärer. Företaget, med säte i Hjärnarp, utför mark- och anläggningsarbeten i Skåne och Halland, men är även en komplett samarbetspartner beträffande transporter och utbildningsinsatser.

Tommy Nordberghs Maskin & Transport grundades 1963 och utgår sedan 1969 från Hjärnarp, strax utanför Ängelholm. Här träffar vi grundaren Tommys son, Kristian Nordbergh, som beskriver verksamheten som ett tvättäkta familjeföretag. – Både mor och far har satt sin prägel på företaget och vi har alltid varit noga med att bibehålla en familjär känsla, trots att vi har haft en god tillväxt under senare år, säger Kristian som själv varit verksam i företaget i närmare 30 år som arbetsledare och arbetschef, samt innehaft VD-rollen sedan 2010. Idag driver han verksamheten med hjälp av ett 50-tal anställda. Markentreprenader och transporter Kristian berättar att företaget representerar ett brett utbud av tjänster och att

Kristian Nordbergh är VD för Tommy Nordberghs Maskin & Transport AB.

verksamheten kan delas in i tre huvudsakliga områden, varav det första är kopplat till mark och entreprenad. Här utför man alla möjliga uppdrag, stora som små, i ett upptagningsområde som kan sägas sträcka

sig från Malmö till Östergötland. Bolaget förfogar över en imponerande maskinpark bestående av bland annat hjullastare, grävmaskiner, mobila återvinningskrossar samt fordon ämnade för vägunderhållsarbeten.

Bland uppdragsgivarna märks såväl privatpersoner som företag och kommuner, och man ikläder sig rollen som både underentreprenör och helhetsleverantör beroende på projekt. Företagets andra ben utgörs av transporttjänster och även här förfogar man över en maskinpark som klarar av det mesta. Godset man fraktar kan bestå av allt från grus, jord, makadam, torv och träflis till spannmål, vatten och oljor för livsmedelsbruk. – Just bredden är en av våra stora konkurrensfördelar. Den är i mångt och mycket orsaken till att vi har klarat oss igenom tre lågkonjunkturer, konstaterar Kristian Nordbergh. Han berättar vidare att samtliga lastbilar är Euro-6-klassade och att företagets uttalade miljöfokus innebär att man i så stor utsträckning som möjligt jobbar med HVO-bränslen och dylika medel. Flera mindre fordonen är dessutom eldrivna. – Hela denna hållbarhetsprocess har varit en utmaning för oss, utmaningar är möjligheter, att anta utmaningar har vi alltid uppskattat, säger Kristian. Utbildningsinsatser Sedan 2006 erbjuder Tommy Nordberghs Maskin & Transport även utbildningsinsatser, bland annat för förare av entreprenadmaskiner och tunga lastbilar, men

även konventionella körkortsutbildningar för personbil. Årligen utbildar man totalt cirka 1 900 personer, men Kristian förtydligar att den minst sagt imponerande siffran delvis är en konskeveks av att en del utbildningar är korta och sker digitalt. – Generellt genomförs våra utbildningar på plats här i Hjärnarp men vi har nyligen konstruerat en digital plattform som på ett effektivt sätt möjliggör utbildningsinsatser på distans, upplyser Kristian. Söker personal Utöver den starka bredden är det strategiska läget nära E6:an i Hjärnarp en annan tydlig konkurrensfördel. Under nästa år planeras för ett nytt kontor, verkstadslokaler och en tvätthall på orten. För att klara av fortsatt expansion är Kristian också ständigt på jakt efter nya medarbetare i form av såväl förare som utbildningspersonal och maskinister. – De som får jobb hos oss hamnar på en arbetsplats med låg personalomsättning och god stämning med fantastiska arbetskamrater, där det dessutom finns stora möjligheter att växa och utvecklas internt i bolaget. De som är intresserade kan ta del av mer information via våra kanaler på sociala medier, informerar Kristian Nordbergh. Intervju: Axel Eriksson

11


ÄNGELHOLM

50 år av fläckfria måleriinsatser I nordvästra Skåne har AB Kurt Lundström Målerifirma ett sedan länge gott rykte. Sedan starten för snart 50 år sedan har det klassiska måleriet stått för åtskilliga uppskattade insatser för såväl privatpersoner som byggföretag, bostadsrättsföreningar och kommuner. Här förenas lång erfarenhet med stor kompetens.

AB Kurt Lundström Målerifirma startades 1972 och drivs idag av grundaren Kurt Lundströms son, Magnus tillsammans med hans vän och kollega Patrik

Rosengren. Vi träffar Magnus och Patrik i måleriets anläggning strax utanför Ängelholms tätort där de berättar att måleriet idag sysselsätter ett 40-tal personer och att upptagningsområdet utöver Ängelholm även innefattar framför allt närliggande Helsingborg och Båstad. – Vi vänder oss till både privatpersoner och företag men vi har med tiden även utvecklat goda samarbeten med bostadsrättsföreningar och ett flertal kommuner, inte minst Ängelholms. Ofta ikläder vi oss rollen som underentreprenör vid olika projekt, vilket gjort att vi genom åren har byggt upp goda samarbeten med flera byggföretag i regionen, berättar Magnus Lundström.

Varierande projekt I Kurt Lundström Målerifirma förenas lång erfarenhet med stor kompetens, vilket genererar högkvalitativa arbetsinsatser. Firman, som är ansluten till branschorganisationen Måleriföretagen, tar sig an både stort och smått, och har genom åren förstås varit involverad i en mängd intressanta projekt. I fashionabla Torekov anlitas företaget när exklusiva hus ska målas om. – Vi deltar även i projektet Åkanten i Ängelholm, där tre hus med bostadsrätter ska målas in- och utvändigt. På Oceanpiren i centrala Helsingborg jobbar vi i samarbete med Allbygg då exklusiva bostadsrätter med havsutsikt ska färdigställas, berättar Patrik Rosengren.

Måleriet är involverade i projektet Oceanpiren i Helsingborg.

Jobbar med Catena Arena I skrivande stund arbetar Kurt Lundström Målerifirma med Catena Arena, där Rögle spelar sina hemmamatcher i SHL. I början av oktober beräknas om- och tillbyggnationer av tre etager stå klara och lagom till slutspelet i mars 2022 hoppas man att ytterligare ett tillbyggt etage med plats för 1 500 åskådare ska stå färdigt.

Kurt Lundström Målerifirma är med vid renoveringen av Catena Arena.

– Det känns förstås mycket stimulerande att få vara en del av ett det projektet. Framöver hoppas vi också bli involverade vid byggnationen av padelhallarna som planeras i anslutning till arenan. Vi går en spännande framtid till mötes, avrundar Magnus Lundström och Patrik Rosengren. Intervju: Axel Eriksson

Starka samarbeten ger tung grund för stensättare i Ängelholm Olssons stensättning är experter på just stensättning. Man bygger sin framgång på sin långa erfarenhet och starka samarbeten med en rad aktörer i branschen. Och på sten, så klart. Matias Olsson kommer från början från Sandviken, vilket man fortfarande kan höra på hans dialekt. Han har dock bott i Skåne ända sedan 80-talet, när han flyttade hit med sin mor och far. Matias har alltid varit verksam inom anläggnings-

branschen. Han har tidigare arbetat för bland annat Televerket, Ängelholms Energi och Vejbystrands Gräv. Sedan 1997 driver han Olssons stensättning AB i Ängelholm. Verksamheten sysselsätter idag 12 personer och har en stor anläggning på Vejbyslätts Stationsväg, där man har maskinuppställning, en verkstad, en tvätthall och ett garage. Anläggningen fungerar som en utgångspunkt för de anställda. Några av de anställda har ett brokigt förflutet eller haft det svårt att ta sig in i arbetslivet på grund av diverse diagnoser.

- Det är viktigt att ge alla en andra chans. Det har ofta fallit väl ut, säger Matias. En kvarts miljon stenar på ett projekt Som företagsnamnet antyder, sysslar Olssons stensättning i första hand med just stensättning. Företaget har varit involverade i många stora projekt. 2016 var ett år då man utförde två stora prestigeprojekt. På Åsbogatan i Ängelholm lade man 120 000 stenar. Det andra projektet var nästan dubbelt så stort.

- Vid busstorget i Höganäs lade vi uppskattningsvis 250 000 stenar, berättar Matias. Pooler i coronans tid Utöver stenläggning, sysslar Olssons Stensättning AB en del med projekt kopplade till schakt och anläggning, såsom avloppoch fiber-grävning och anläggning av pooler och växthus, som man dessutom monterar. Pandemin orsakade oro för många företagare i hela landet. Många företag i alla sorters branscher var tvungna

att permittera eller avskeda sin personal. I värsta fall har företagen gått i konkurs. Olssons Stensättning AB klarade sig dock helskinnade genom pandemin. Dessutom blev man positivt överraskade när man plötsligt fick händerna fulla med en viss typ av uppdrag. - Corona-året innebar en boom när det kom till pooler och växthus, berättar Matias. Starka samarbeten Alla som framgångsrikt driver företag inom bygg- och anläggningsbranschen förstår vikten av starka samarbeten. Olssons Stensättning AB tar sig vanligtvis an rollen som underentreprenör åt olika byggföretag. Man har särskilt goda relationer med Sydbeläggning AB och Peab Drift och Underhåll, tillsammans med vilka man hjälper Helsingborgs stad med drift och underhåll. När det kommer till material har man ett bra samarbete med Stenbutiken i Viken och Naturstenskompaniet. - De erbjuder sten av högsta kvalitet, säger Matias. Intervju: Axel Eriksson Text: Andreas Ziegler

12


ÄNGELHOLM

Hög kapacitet i Andreas transportfirma I transportföretaget Engelfrakt finns kapacitet att frakta det mesta. Engelfrakt utför körningar över hela Skåne och mer långväga än så om uppdraget så kräver. Med en ändamålsenlig fordonsflotta står Andreas Mocilnik och hans medarbetare alltid redo att ta sig an nya uppdrag.

Tio år har gått sedan Andreas Mocilnik startade åkeriet Englafrakt AB i Ängelholm. Då hade han redan gedigen erfarenhet av branschen efter att ha kört lastbil i ett åkeri som drevs av hans svärfar. När Englafrakt startade låg fokus på asfaltskörning, men när den första vintern kom började Andreas frakta potatis. Än idag utgör potatistransporter cirka 75 procent av åkeriets uppdrag. Den stora uppdragsgivaren är Magnus Magnusson Potatis AB för vilken Englafrakt utför körningar mellan lantbrukare och grossister. – De flesta transporterna sker här i Skåne, men vi kan förstås köra mer långväga än så om uppdraget så kräver. Just nu transporterar vi till exempel pumpor till Liseberg, där det ska dekoreras inför Halloween, berättar Andreas Mocilnik. Verksamheten växer Engelfrakt sysselsätter totalt åtta anställda.

Vid sin sida har Andreas sin fru Sara som sköter administration och ekonomi. Fordonsflottan består av tre bilar med släp avsedda för kyltransporter, en trailerdragare och en tippbil. Samtliga fordon är Euro 6-klassade. För att klara av att växa ytterligare har Andreas bestämt sig för att flytta verksamheten till en ny anläggning i Laholm i slutet av nästa år eller i början av 2023. Denna kommer att rymma en serviceenhet, en verkstadsdel, tvätthall och kontorsutrymmen. – Det kommer att bli ett lyft för oss och ge oss alla förutsättningar att fortsätta expandera. Vi har också investerat i två nya tippbilar, upplyser Andreas Mocilnik. Nyanställningar kan bli aktuella Ytterligare ett steg i den nya satsningen kan komma att handla om att nyanställa. För Andreas har personligheten alltid spelat stor roll när han anställer. Han är noga med att hans team trivs och jobbar bra tillsammans. – De som söker sig hit ska kunna lita på att de kommer till ett företag med god stämning medarbetarna emellan. Vi har låg personalomsättning, vilket skvallrar om att vi trivs och har roligt tillsammans, avrundar Andreas Mocilnik. Intervju: Axel Eriksson

13


ÄNGELHOLM

Bredden utmärker expanderande byggföretag Nybyggnation, renovering, tillbyggnation och inredningssnickerier – Ebbesson Byggs breda koncept innefattar det mesta. Det välrenommerade Ängelholmsföretaget jobbar med ett tydligt kvalitetsfokus och i en nära dialog med kunderna, värdegrunder som präglat verksamheten ända sedan starten.

Ebbesson Bygg i Ängelholm AB startade som enskild firma 2010 och ombildades till aktiebolag för fem år sedan. Idag sysselsätter det sex anställda och utgår från företagets lokaler på Gesällgatan i Munka Ljungby. Här träffar vi bolagets grundare och ägare, Peter Ebbesson, som berättar att företaget jobbar med allt från ny- och tillbyggnation till renovering och inredningssnickerier. – Vi åtar oss både stort och smått och kan ta ett helhetsansvar kring olika typer av byggprojekt. När uppdragen så kräver tar vi hjälp av duktiga lokala underentreprenörer, upplyser Peter och nämner samarbetspartners som Elduo i Ängelholm, Sandbäckens Rör samt A-plåt i Förslöv.

Nyligen färdigställde Ebbesson Bygg ett 500 kvadratmeter stort kontor åt Magnus Andersson Transport i Östra Ljungby – ett uppdrag som pågått sedan oktober 2020. Ett annat projekt med specialinriktning som företaget utfört är när man under fjolåret tog fram nya eklister efter befintliga förlagor till fönsterrenoveringen av anrika Grevie kyrka. Kunderna består av såväl privatpersoner som företag och det generella upptagningsområdet innefattar, förutom själva Ängelholm, även Kulla- och Bjärehalvön, Östra Ljungby, Klippan och Örkelljunga. Ett tydligt kvalitetsfokus och en nära dialog med kunderna är värdegrunder som präglat verksamheten ända sedan starten. Företaget, har dubblerat sin omsättning det senaste året Startade bolag med sin bror 2019 startade Peter bolaget Lergöken Snickerier i Ängelholm AB ihop med sin bror Andreas. Företaget fokuserar på framtagning av kund- och måttanpassade köks-, bad- och förvaringslösningar till förmånliga priser. Dessa inredningar tillverkas i Ebbesson byggs finsnickeri. I lokalerna på Gesällgatan finner vi sofis-

tikerade snickerimaskiner som klarar det mesta. – Vi märker tydliga synergieffekter företagen emellan. Vi växer och tidigare i år

byggde vi därför ut vår befintliga lokal. Nu förfogar vi över totalt 360 kvadratmeter och har fått förbättrade möjligheter till montering och lagring, säger Peter Ebbesson. Behöver nyanställa Peter berättar att han alltid har haft ett brinnande intresse för bygg och finsnickeri, men att han faktiskt har en bakgrund som lastbilschaufför.

– Jag har dock alltid drömt om att vara egenföretagare och genom bekanta på ett byggföretag i Malmö fick jag möjlighet att sälja mina första timmar som byggnadssnickare i egen regi. Det gav mig värdefull branscherfarenhet innan det var dags att ta sig an egna projekt, säger Peter som just nu söker efter fler medarbetare till företagets finsnickeri. Peter ser även över företagets möjligheter till fortsatt utveckling på byggsidan framöver. Intervju: Axel Eriksson

Ebbesson Bygg var med och tog fram delar vid renoveringen av Bräckemölla väderkvarn.

14

Pergolan på bilden byggdes åt en hyresrättsförening 2019.


ÄNGELHOLM

Teknikleverantör i framkant för landets veterinärer

Landets veterinärer har en viktig samarbetspartner i Medivet Scandinavian AB. Det framåtsträvande Ängelholmsföretaget levererar funktionell röntgenutrustning och står för ett helhetskoncept som, utöver ledande tekniska lösningar, även innefattar service och support. På Medivet skräddarsyr man sina lösningar utefter kundernas behov.

Medivet Scandinavian AB startades 2004 och är baserat i Ängelholm. Här träffar vi företagets VD, tillika grundare, Torbjörn Hallenheim i företagets lokaler på Hammargatan där han berättar att han har mångårig erfarenhet av att arbeta med medicin- och röntgenteknik. – Jag noterade dock att de flesta lösningar var anpassade för människor och inte för djur, vilket ledde till att jag startade Medivet. Här tar vi fram moderna, digi-

taliserade röntgenutrustningar till veterinärer runt om i landet, och det vi erbjuder är skräddarsydda lösningar, både när det gäller mjukvara och hårdvara, berättar Torbjörn. Världsledande lösningar Det Medivet Scandinavian erbjuder är ett vasst sortiment av världsledande röntgendiagnostiskutrustning, såsom röntgenapparater, framkallningsutrustning och mjukvaror för arkivering och granskning. – Vi besöker ofta våra intressenter där vi ser över deras förutsättningar och föreslår lämpliga lösningar. Våra produkter går i många fall att integrera med kundens befintliga system, upplyser Torbjörn Hallenheim. Medivets gedigna branscherfarenhet innebär att man besitter mycket hög kompetens när det gäller exempelvis strålskydd och installationer. Man utvecklar en del produkter själva men har även nära

samarbeten andra företag i branschen, Medivet är exempelvis återförsäljare åt Konica Minoltas Health Imaging-system. Service och support Bland Medivet Scandinavians sju anställda finner vi både tekniker och applikationsspecialister som alla har ett gemensamt: ett brinnande intresse för djurens välbefinnande. Ett stort fokusområde för företaget är service och support i syfte att kunderna ska få ut mesta möjliga av den teknik de investerar i. – Vi har alltid strävat mot att bygga långvariga relationer med våra kunder, vilka alltid erhåller ett års fri support från inköpsdatum, informerar Torbjörn Hallenheim. Han konstaterar att företaget har fått mer att göra sedan corona-pandemins intåg, vilket han tror beror på att fler har skaffat husdjur. Intervju: Axel Eriksson

OÖVERTRÄFFADE LÖSNINGAR

info@medivet.se +46 (0)431 244 00

Upptäck ett noga utvalt sortiment av världsledande röntgendiagnostisk utrustning för veterinärverksamheter. Våra system levereras alltid med exceptionell utbildning, support och service som gör att teknikens fulla potential kommer till sin rätt - för att skapa en enklare och mer effektiv vardag för dig.

medivet.se 15


ÄNGELHOLM

En tvätthall för alla åkerier För åkerier och andra transportörer är rena och fräscha fordon viktigt ur såväl arbetsmiljö- som marknadsföringssynpunkt, samtidigt som rena fordon får längre livslängd. Helt naturligt, med andra ord, att man har fullt upp i Ryds Truck Wash där man erbjuder effektiva tvättinsatser för riktigt konkurrenskraftiga priser.

Ryds Truckwash AB grundades av Morgan Ryd Lisne 2015 som tre år senare erhöll avlastning i form av vännen och tidi-

gare kollegan Martin Nilsson, när denne gick in som delägare i bolaget. Vi träffar Morgan och Martin i företagets lokaler på Brovägen i Hjärnarp strax utanför Ängelholms centralort där de berättar att affärsidén är enkel – här tvättar man lastbilar och andra fordon som är för stora för traditionella billtvätthallar, så som husbilar och turnébussar. – Vi har haft besök av såväl Halmstads BK som det norska skidlandslaget, säger Morgan och berättar att själva tvättprocessen är både manuell och automatiserad, och att även släpens insidor tvättas vid behov. I Ryds Truck Wash jobbar man med ett tydligt hållbarhetsfokus. I anslutning till anläggningen ligger ett reningsverk där spillvatten återvinns. Bred kundkrets Då trycket är stort rekommenderar Martin och Morgan att kunder i tidsnöd gör bäst i att ringa och boka tid innan de dyker upp, även om man förstås betjänar spontana besökare ändå. Allt fler inser vikten av rena fordon.

ÖPPETTIDER Måndag – Fredag: 07–16

– Det ökar inte minst fordonens livslängd, och med tanke på att åkeriernas bilar ofta är en del av deras marknadsföring är det förstås viktigt att ha rena fordon även av det skälet, påminner Martin Nilsson. Att få sin lastbil tvättad hos Ryds Truck Wash tar normalt mellan 30 och 45 minuter. Företaget sysselsätter idag sju personer och har cirka 270 åkerier i sitt kundregister. Årligen tvättar man cirka 4 000 lastbilar från åkerier som finns spridda över hela landet. Den största kunden är dock grannen Tommy Nordberghs Åkeri, vars lastbilar man tvättar varje vecka. Hög service, låga priser Ryds Truck Wash har en låg personalomsättning. Till sin hjälp har killarna Morgans fru Petra och hans svärmor Carina som hjälper till med fakturering och bokföring. Morgan och Martin berättar att man alltid har trivts med att arbeta tillsammans och att man kompletterar varandra väl. – Det har går bra för oss ända sedan starten, vilket vi tror har med vår höga servicenivå att göra. Den har gett oss många återkommande kunder. En annan

Martin Nilsson och Morgan Ryd Lisne utanför tvätthallen i Hjärnarp.

förklaring till våra framgångar är att en tvätt hos oss kostar 875 kronor plus moms, vilket placerar oss bland de mest

prisvärda aktörerna i landet, säger Morgan Ryd Lisne och Martin Nilsson. Intervju: Axel Eriksson

130 år av bivax och vaxljus Joel Svenssons Vaxfabrik kan spåra sin historia tillbaka till en svensk som återvände från Amerika med en nymodighet i form av en vaxvals. Pandemin gjorde att biredskapssidan åter blev populärt hos många kunder.

Början på historien om Joel Svenssons Vaxfabrik påminner lite om Vilhelm Mobergs böcker. Svante Krook utvandrade från Sverige till Amerika. Han hamnade så småningom i delstaten Ohio. 1887 återvände han till Skåne med en vaxvals, med vilken man kunde göra bivaxkakor. Denna nymodighet blev snart populär bland regionens biodlare. Svante slog sig snart ihop med Joel Svensson, som tog över verksamheten helt 1912. Fyra år senare byggdes ett nytt bostadshus med ett vaxvalseri. 1945 tog Ture Svensson, Joels son, över verksamheten. Under 1950-talet påbörjades en era i Sverige under vilken de svenska åkrarna besprutades väldigt mycket. Detta ledde dessvärre till att antalet bin minskade kraftigt i regionen. Detta ledde till att Ture valde att bredda verksamheten med att börja tillverka vaxljus, som kunderna

Vi tvättar: - Lastbilar, Trailers, Släp - Bussar stora som små - Husvagnar & Husbilar

16

kunde stöpa själva med gör-det-själv-kit. - Idag saluför vi både vaxljus och ljusmassa. Vi använder fortfarande samma maskin som vi införskaffade på 70-talet, berättar Fredrik Svensson, som driver Joel Svenssons Vaxfabrik idag. Fjärde generationen Hela verksamheten genomsyras av en rik historia. Det är ingen slump att Fredrik delar efternamn med företagets grundare; han är Joel Svenssons barnbarnsbarn. Fredriks pappa, Bengt, är fortfarande aktiv

i företaget på deltid och fungerar mycket som ett bollplank åt sin son. Under Bengts tid byggde man även ett snickeri och ett lager med 1000 pallplatser. Sortimentet är fortfarande uppdelat mellan biredskap och ljus. När det kommer till biredskap har man både professionella biodlare och hobbyentusiaster som kunder. På ljussidan är alla slutanvändare hobbysysslare, men tack vare ljusstöpningskurser har man även många företag som kunder. Fredrik har varit aktiv i företaget i drygt sex år och kan företagets alla delar utan och innan.

- Jag valde att först arbeta på maskinsidan för att lära mig verksamheten från grunden. Det gav mig värdefull kunskap som jag har mycket nytta av idag, berättar han. Bin och pandemin Joel Svenssons Vaxfabrik ligger i MunkaLjungby, strax utanför Ängelholm. Den nya butiken invigdes 2007. Butiksdelen är på 500 m². I anslutning till denna ligger lagret och snickeriet, där man gör det mesta inom trä själva. Företaget har

även en webbbutik, som Fredriks bror, Mikael, har utformat. Pandemin resulterade i att många människor fick hitta nya sätt att sysselsätta sig på. Detta innebar ett uppsving för biredskapssidan. Fredrik berättar att man satsat en del på formar för att göra bikupor i frigolit, som kännetecknas av hög densitet och därmed hållbarhet. - De har blivit en stor succé, berättar Fredrik glatt. Intervju: Axel Eriksson Text: Andreas Ziegler

Butiken ligger på Klippanvägen i Munka-Ljungby.

- Personbilar & Firmabilar - Flakspolar - Avfettning - Syra m.m

www.joelvax.se • 0431-430055 • info@joelvax.se


ÄNGELHOLM

Stark lokal förankring i Jonas åkeri

Jonas Larsson är entreprenören som har byggt upp sitt åkeri från grunden. Idag förfogar han över en omfattande fordonsflotta och transporterar allt från tunga stenblock till bygg- och inredningsmaterial. Jonas Larsson Åkeri AB är således transportpartnern att anlita för både små och stora uppdrag.

Jonas Larsson grundade sitt åkeri 1996 och driver idag företaget med sin sambo Anna Möller som sin högra hand. Efter att ha drivit företaget i liten skala har han genom åren successivt breddat fordonsparken, vilken idag innefattar elva lastbilar i form av ett skåpbilsekipage, en trailerdragare och resten kranbilar. – Det gör att vi kan ta oss an transporter av många olika slag. Idag kör vi allt från tunga stenblock till bygg- och inredningsmaterial, berättar Jonas. Ny anläggning Vi träffar Jonas och Anna i åkeriets nya anläggning på Kungsgårdsleden

strax utanför Ängelholms centralort. Anläggningen är under byggnation och man hoppas att den ska stå klar innan årsskiftet. Jonas berättar att anläggningen kommer att innehålla ett modernt kontor med möjlighet till digitala möten och att man samtidigt får en naturlig mötesplats för förarna på tomten i anslutning till kontoret, där man även har en stor yta avsedd för maskinuppställning. Flera av fordonen är anpassade för att tillmötesgå de behov som finns hos företagets största kund – bygghandeln NP Nilsson, åt vilken Jonas Larsson Åkeri ombesörjer både interntransporter som körningar ut till byggarbetsplatser. – Vi har samarbetat med NP Nilsson sedan 2008 och har med åren utvecklat en fin relation till varandra. Några av mina chaufförer var tidigare anställda på NP Nilsson och har således mycket god kunskap om branschen. En annan fördel är att de utgår från NP Nilssons lokaler, berättar Jonas. Framtidsoptimister Jonas och Anna berättar att ambitionen är att fortsätta växa tillsammans med NP Nilsson. Omfattande satsningar har gjorts

för att åstadkomma detta. – Det ställs till exempel idag höga krav på klockbaserade lossningar på både små och stora byggarbetsplatser. Just detta är något

av vår specialitet, säger Jonas och Anna som i sammanhanget också gärna vill passa på att lyfta fram sina medarbetare. – Det är våra chaufförer som är företagets

främsta styrka. De är förstås en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta växa och utvecklas. Intervju: Axel Eriksson

17


LANDSKRONA

Spännande satsningar när Landskrona tar sikte på framtiden Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag har upptäckt det gynnsamma läget mitt i Öresundsregionen. Det planerade Europaspåret kommer, om projektet blir av, att öka Landskronas attraktionskraft ytterligare. Ett projekt som redan har haft den effekten är byggandet av stadsdelen Norra Borstahusen.

Alldeles vid havet ligger anrika Landskrona med sitt citadell från 1600-talet och med stränder och hamnar i ett pärlband, både på fastlandet och ön Ven som också är en del av kommunen. Under många år fanns en stagnation i näringslivet och bostadsbyggandet, men de senaste åren har tillväxten varit hög med stor inflyttning, nyföretagande och ett stort antal etableringar som skapat en positiv spiral. Staden bubblar av energi och spännande stadsutvecklingsprojekt som ska genomföras de kommande åren. Ett som pågår är Norra Borstahusen där en helt ny stadsdel med attraktiva bostäder nu växer fram. När beslutet att utveckla området togs för snart tio år sedan var det dock många som vände sig mot projektet.

– Först var vi ganska oroliga och tänkte ‘kommer någon våga bygga här?’ I början av 2010-talet var bilden av Landskrona fortfarande negativ. Det enda som skrevs var att staden var beroende av bidrag och hade hög arbetslöshet och kriminalitet. När vi satt i de första mötena 2012 och pratade med byggbolagen fick vi förhandla med dem för att de skulle gå med på att bygga, säger Johan Nilsson, stadsbyggnadschef i Landskrona Stad. ”Överträffat alla förväntningar” I dag är läget ett annat. Många Landskronabor har köpt bostäder i det nya området,

Torkild Strandberg (L), Kommunstyrelsens ordförande.

personer flyttar hit från andra kommuner, och flera företag har etablerat sig här. I takt med att området har byggts ut har allt fler upptäckt styrkan i läget. Det finns många som vill bo nära havet och naturen, och ha golfbana, småbåtshamn och restauranger inpå knuten. Stadsbyggnadsförvaltningen har varit mån om att hålla ett lagom tempo i utbyggnaden för att inte mätta marknaden, och för att skapa en stadsdel med arkitektoniska värden som håller över tid. – Stadsdelen har blivit väldigt populär och har överträffat alla våra förväntningar. Det är ett stort område mark vi har detaljplanerat, och vi har sett till att portionera upp det i mindre delar för att få variation i området. Vi ville inte skapa en villamatta, utan här ska finnas en känsla av småskalighet, säger Johan Nilsson. I dag, 2021, finns det fortfarande kvarter kvar att bebygga. Alla detaljplaner är klara, och enligt den inofficiella tidplanen ska den sista bostaden vara inflyttningsklar 2027. Det som ska adderas till stadsdelen är fler bostäder, både äganderätter och hyresrätter, och en förskola. Det har också släppts ett antal fribyggartomter till de som står i stadens tomtkö. Europaspåret Ett annat stort projekt som, om det genomförs, kommer att påverka Lands-

krona i positiv riktning är Europaspåret, det vill säga en fast förbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn via en sänktunnel. Järnvägsdelen skulle i så fall hantera både regional-, fjärr- och godståg, och restiden mellan de två städerna skulle bli ungefär 15 minuter. En bilförbindelse kan läggas i samma tunnel och kopplas på den kommande Östlig Ringvej i Köpenhamn och köra runt om Köpenhamn till Kastrup. Bilförbindelsen kan generera intäkter som kan finansiera hela Europaspåret tillsammans med EU-bidrag och intäkter från järnvägsdelen. Flera fördelar Diskussionen om en ny Öresundsförbindelse har tagit ny fart i år i samband med att Trafikverket och danska Vejdirektoratet har presenterat en förstudie av HH-förbindelsen, det vill säga en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. I samband med att förstudien om Europaspåret presenterades har flera aktörer pekat på att Landskronas förslag har potential att skapa större nyttor för Sverige och Öresundsregionen än HH-förbindelsen och därför bör utredas på nationell nivå innan man går vidare i processen om en ny Öresundsförbindelse. – Om järnvägen ska expandera måste en kommande Öresundsförbindelse klara både godstrafik och persontrafik. Och då

Anna Classon, Tillväxt- och kommunikationschef.

är Landskronas förslag väldigt konkret. Det skulle vara konstigt om man nu inte breddar sig och även tittar på Europaspåret, säger Pär Helgesson, ansvarig för samhällskontakter och höghastighet på SJ. Europaspåret är också en klok satsning ur klimatsynpunkt. En klimatberäkning gjord på uppdrag av Landskrona stad visar att Europaspåret har potential att flytta 12 miljoner ton gods per år till järnvägen vilket motsvarar cirka 462 000 lastbilar och 0,46 ton CO2 per år. Europaspåret skulle också avlasta vägnätet Helsingborg – Köpenhamn – Rödby – Hamburg med mer än en lastbil i minuten, dygnet runt.

Ett bostadsbolag med samhällsansvar Kommunägda Landskronahem är inte bara ett av kommunens ledande bostadsbolag, utan också en viktig aktör i arbetet med att främja integration och motverka segregation. Utöver ett brett utbud av lägenheter och kommersiella lokaler bidrar Landskronahem till att utveckla utanförskapsområden och förvandla dessa till levande stadsdelar. Ett tydligt exempel är Karlslundsområdet där insatser på flera plan har främjat en positiv utveckling för hela området. Det kommunala bostadsbolaget Landskronahem har funnits sedan 1940-talet och har således gott om erfarenhet i bagaget när man idag förvaltar cirka 2 700 lägenheter och 140 kommersiella lokaler. Det, i kombination med ett nära samarbete med andra stora aktörer i fastighetsbranschen, gör Landskronahem till ett av de ledande bostadsbolagen i kommunen. Mikael Forsberg är VD sedan 2017.

Visionsbild av Silvergården.

– Vi förvaltar hyreslägenheter i olika typer av områden, såväl idylliskt på landet nära hav och natur som i och kring centralorten. Idag förvaltar vi bostäder i ett tiotal olika områden, det rör sig om bostäder i alla storlekar, för alla behov och faser i livet. Vi erbjuder trygga boenden där våra hyresgäster har stora möjligheter att påverka. Samtidigt är vi lättillgängliga för våra hyresgäster, bland annat genom både bovärdar och fastighetsskötare som är snabba med att åtgärda fel och annat, som till exempel klotter, berättar Mikael.

Emaljgatan.

Ökad integration, minskad segregation

Mikael, med erfarenhet av arbete i andra kommunala fastighetsbolag, lämnade under ett tag Landskrona för att sedan flytta tillbaka. Han upplevde en ny stad som vuxit och utvecklats under hans frånvaro, vilket också har inneburit att Landskronahem har gjort en spännande och positiv resa. Mikael har under sin tid som VD vänt ett minusresultat till plus, vilket förstås gynnar hela området eftersom bolagets överskott återinvesteras i kommunen. Landskronahem arbetar till exempel aktivt Silverängen 2

ETAPP 3, FASAD VY 4 Landskrona 2020.05.26

lilla strandgatan 7, 261 31 landskrona 0418-44 71 30 www.magasina.se

projnr 17140

Växelnummer: 0418–56900 • Hemsida: www.landskronahem.se 18

för att öka integration och motverka segregation. – För oss har den sociala sammanhållningen alltid varit av stor betydelse. Fastighetsbolag spelar generellt en viktig roll inom det här området, vi tror på socialekonomisk utveckling, säger Mikael Forsberg och lyfter i sammanhanget fram Karslundsområdet som ett tydligt exempel där Landskronahem tar en aktiv del i arbetet med att utveckla stadsdelen. Bolaget har även valt att flytta sitt huvudkontor till Karlslund. Stora förändringar Karlslund har länge betraktats som ett utanförskapsområde, samtidigt som man från kommunens sida har sett områdets potential och möjligheter. Nu tas ett samlat grepp för Karlslunds utveckling, vilket för Landskronahems del bland annat innebär ombyggnadsprojekt och totalrenovering av fastigheterna, liksom byggnation av etagelägenheter. – Karlslund har väldigt goda förutsättningar, här finns till exempel skolor och idrottsområden. Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden av bostäder i området där vi blandar villor med bostadsrätter

och hyreslägenheter. Karlslund ska bli ett attraktivt område för såväl barn och ungdomar som vuxna och äldre, säger Mikael Forsberg. Han berättar vidare att Landskronahem har ett nära samarbete med polis och andra myndigheter. Det har medfört konkreta och positiva förändringar som har gett resultat. Statistiken visar bland annat att kriminaliteten har minskat. Det har, enligt Tomas Malm, säkerhetschef på Landskronahem och med ett 28-årigt förflutet inom polisen, inneburit stora skillnader på bara ett år. – Vi har en plan för systematiskt säkerhetsarbete, vilket innebär att vi gör det svårt och obekvämt för kriminella nätverk i området. Vi tar tillbaka lägenheter som hyrts ut felaktigt och har tagit över kontroll av allmänna utrymmen som källare och förråd. Tillsammans med polisen genomför vi regelbundna kontroller i området, berättar Tomas. Detaljplan för området är antagen och första delen kommer att vara klar för inflyttning under första kvartalet 2022. Intervju: Alexander Lundström Text: Örjan Persson


LANDSKRONA

Högkvalitativ praktik ger ungdomar tidig arbetslivserfarenhet Öresundsgymnasiet i Landskrona har på bara fyra år fått högt anseende, både som arbetsplats för lärare och som en skola som erbjuder ett stort antal utbildningar och högkvalitativ praktik för sina elever.

Öresundsgymnasiet är en relativt nystartad gymnasieskola i Landskrona. Trots att skolan tog emot sina första elever så sent som 2017, har skolan redan blivit känd som en riktigt bra skola. 2021 har man 500 elever och 70 anställda på skolan. Som många andra skolor runtom i landet, stod Öresundsgymnasiet inför en utmaning när det kom till restriktionerna kring pandemin, som gjorde att undervisningen behövde ske digitalt. Det var en laginsats att få detta att funka. - Vi är stolta över att vi tillsammans, lärare och elever, lyckades ställa om till digital undervisning, säger Linda Klang, som är rektor på Öresundsgymnasiet. En skola som växer Nu, när delar av världen börjar återhämta sig från pandemin, kan man börja fokusera på verksamheten på plats. Ända sedan starten har Öresundsgymnasiet legat på Regeringsgatan 54 i Landskrona. Man har tagit över lokaler i anslutning till sina befintliga lokaler, och är i full färd med att anpassa dem för sina ändamål. Lokalerna

planeras vara färdiga i maj 2022 och då kommer alla skolans program befinna sig på en och samma adress. - Vår personal är engagerad och brinner för att arbeta med ungdomar, som i sin tur har positiva kommentarer om skolan. Skolinspektionen har gett oss gott omdöme, säger Linda stolt.

en attraktiv arbetsplats och skolans goda rykte gör att många lärare söker sig hit. Skolan jobbar utifrån elevernas förutsättningar och kan anpassa undervisningen utifrån elevernas behov. - Elever och lärare har en bra dialog. Vi uppmuntrar våra elever och firar små segrar, säger Linda.

Eftertraktad arbetsplats En av de största utmaningarna som många skolor har är att hitta personal som är duktig och brinner för sitt arbete. Öresundsgymnasiet har arbetat för att bli

Eftertraktad skola Öresundsgymnasiet erbjuder ett stort utbud av utbildningar. Man har både högskoleförberedande program och yrkesprogram, men även Nationella Idrotts-

utbildningar (NIU) och introduktionsprogram för de som inte har behörighet för gymnasiet. Bland de åtta nationella programmen finner man bland annat naturvetenskap, samhällsvetenskap, teknik och bygg och anläggning. Idag är en gymnasieutbildning ett minimikrav för att komma ut som ung i arbetslivet. Därför är Linda och hennes lärare mycket glada över skolans utveckling sedan de slog upp portarna 2017. - Vi har en haft en fantastisk utvecklingsresa. Antalet elever som tar examen har ökat, genomsnittsbetygen har stigit och antal sökande har ökat, säger Linda. Högkvalitativ praktik Det blir allt svårare för unga människor att få in en fot på arbetsmarknaden. Ett bra sätt att både få arbetslivserfarenhet och

träffa potentiella framtida arbetsgivare är att göra praktik. Detta är något Öresundsgymnasiet jobbar väldigt mycket med. Man har ett gott samarbete med det lokala näringslivet, men har även ett samarbete med Erasmus, vilket gör det möjligt för elever på yrkesprogrammen att göra sin praktik utomlands. Elever på ekonomiprogrammet har möjlighet att prova att driva eget företag genom Ung Företagsamhet (UF). Öresundsgymnasiet är även ett certifierat Teknikcollege. - Vi söker fler lokala företag inom som vill samarbeta med oss. Det är viktigt och värdefullt för ungdomar att komma ut i arbetslivet och knyta kontakter under sin studietid, säger Linda. Intervju: Alexander Lundström Text: Andreas Ziegler

19


LANDSKRONA

Från renhållningsbolag till miljöbolag Det kommunala bolaget LSR ansvarar för insamling, transport och behandling av avfall från hushåll, industrier och verksamheter i Landskrona och Svalöv. Företagets ambition är att bli så pass bra på sitt hållbarhetsarbete att man kommer kunna gå från att kalla sig renhållningsbolag till att kalla sig miljöbolag, vilket är på god väg att bli verklighet.

Synen på avfall har ändrats mycket. På 1900-talet tänkte gemene man inte så mycket på miljö, djur och natur. Stora lass med sopor kördes till soptippar, som växte sig större och större. Det viktiga var att bli av med soporna; om man inte såg soporna, fanns de inte. En ökad miljömedvetenhet har lett till en positiv utveckling inom avfallshantering. Det kommunala bolaget LSR Landskrona-Svalövs Renhållnings AB är ett utmärkt exempel på denna utveckling. - I Sverige har vi lyckats bra med att få hushållen att sortera sina sopor. Sedan 1994 har mängden avfall från hushåll till deponi minskat med hela 94 %, säger Robert Svensson, VD på LSR.

Fler är miljömedvetna För en tid sedan hade LSR många medarbetare och skötte hela verksamheten själva. Nu har man istället gått ner till att ha 15 medarbetare och har utvecklat samarbeten med entreprenörer. Företaget har trots det breddat sin verksamhet. Den är uppdelad i tre affärsområden. Man hanterar kommunalt avfall, eller hushållsavfall som det kallas i folkmun, verksamhetsavfall, till exempel genom omhändertagande av förorenade massor, och hyr även ut anläggningar för hantering av avfall. Man samlar in, transporterar och behandlar avfall från hushåll, som erbjuds ett antal olika former av abonnemang för sophantering och återvinningscentraler för det mer grova och eventuellt farliga avfallet. Verksamheter erbjuds dessutom mellanlagring, hantering och återanvändning av olika material, exempelvis schaktmassor. De tjänster som LSR erbjuder är mycket efterfrågade. - Idag är många miljömedvetna. Det gäller både privatpersoner och företag. Det är fler och fler som källsorterar, återvinner, återbrukar och försöker använda klimatsmarta och miljövänliga alternativ, säger Robert. Lundåkra-deponin Inom avfallsbranschen kallas soptippar för deponier. Fram till 2005 gick hälften av

Visualiseringsbild av Lundåkradeponin.

avfallet från hushållen i Landskrona stad och Svalövs kommun till Lundåkra-deponin, som sedan stängdes 2008. Vid det laget utgjorde deponin en yta som var lika

stor som 55 fotbollsplaner, resultatet av åtskilliga decenniers avfall. Området håller nu på att återställas genom så kallad sluttäckning. Detta är bolagets tredje verksam-

hetsområde. Målet är att området ska bli ett grönskande område. Detta är ett arbete som bland annat skett i samverkan med Naturvårdsverket. - Det är en lång process. Men så småningom ska området bli en grön oas, ett nytt rekreationsområde för kommuninvånarna, säger Robert. Ett miljöbolag LSR har som mål att successivt ändra företagets profil, från renhållningsbolag till miljöbolag. De är redan på god väg att nå detta mål genom ett antal klimatsmarta lösningar. Förbränningen av hushållsavfall ska minska och när det ändå sker används energin för fjärrvärme. På Lundåkra-deponin bildas metangas, som man tar tillvara på och leder till Landskronas fjärrvärmeverk, vilket resulterar i värme åt cirka 400 villor per år. Bolaget har egna solceller som producerar el. Allt vatten som kommer i kontakt med avfall renas i en egen reningsanläggning. - Vi vill aktivt medverka till att minska avfallet och konsekvenserna av det. Detta arbete gynnar människor, djur och natur, säger Robert. Intervju: Alexander Lundström Text: Andreas Ziegler

.

Snacka gärna skit med oss Hos oss får du veta mer om hur du sorterar soporna rätt. Det och mycket annat på www.lsr.nu

20


LANDSKRONA

Säkerhetslösningar efter kundens behov sina privatkunder genom referenser från företag. - Det finns ett antal aktörer inom säkerhetsbranschen som erbjuder larm för hem och företag och det kan vara svårt att hitta och välja rätt, säger Jörgen.

JM Elteknik i Landskrona har sysslat med säkerhetslösningar i över tjugo år. Lösningarna kan anpassas efter kundernas behov, beroende på om de behöver exempelvis grindstyrning och kameraövervakning eller vill ha en mer standardiserad lösning med bara larm. Kunderna kan även välja om de vill köpa, hyra eller abonnera på larmet.

Säkerhet anpassad efter kunderna JM Elteknik har alltid kunden i fokus och försöker se saker och ting ur sina kunders perspektiv. JM Elteknik är alltid ärliga i sina bedömningar. Samtidigt anpassar man säkerhetslösningarna efter kundernas behov och önskemål. Företag behöver exempelvis kanske en mer omfattande säkerhetslösning, med larm, grindstyrning, passagekontroller och kameraövervakning. Husägare klarar sig med all sannolikhet med enklare lösningar. Larm skyddar för övrigt inte bara mot inbrott, utan kan även larma vid brand och läckage.

JM Elteknik grundades på 90-talet av Jörgen Jonsson, som driver företaget än idag. Företaget har specialiserat sig på säkerhetslösningar och är bland annat certifierade att installera produkter från Milestone. Kunderna består av företag till 70 %. Tack vare sina fina säkerhetslösningar hos företag, får de många av

Installation av kyllarm i kylrum.

- För de som bor i villa eller hus är ett hemlarm en trygghet för hela familjen, både när man är hemma och när man är borta, säger Jörgen. Rekommendationer från proffsen Olika kunder behöver olika lösningar. Det finns dock ett antal allmänna rekommendationer som JM Elteknik har. Det är till exempel inget krav att larmen ska vara kopplade till en larmcentral. Det rekommenderas dock starkt att man gör det, eftersom larmet inte bara larmar i huset, utan även skickar en signal till larmcentralen, som kan skicka ut exempelvis väktare om det rör sig om ett inbrott. Kameraövervakning är ett utmärkt sätt att förebygga brott, då kamerornas blotta närvaro är avskräckande. Det viktigaste av allt är, så klart, att man vet att säkerhetssystemet fungerar som det ska. Det finns en väldigt enkel lösning för detta. - Det är en fördel att ha driftövervakning på systemen. Vi ser då om det är något som inte funkar som det ska och kan kontakta kunden, säger Jörgen. Installation av grindstyrning via passersystem.

0418-59980 www.jmelteknik.se info@jmelteknik.se

Köpa, hyra eller abonnera? Precis som det finns olika säkerhetslösningar, finns det olika sätt att finansiera dem på. Man kan köpa, hyra eller abonnera på larm. JM Elteknik ser en ökad efterfrågan på att köpa larm, vilket är den lösning som de ser flest fördelar för kunden i. Om man hyr eller abonnerar på ett larm är larmet operatörslåst och kan bli dyrare i längden, särskilt om man vill ha tillval, som kostar extra. Om man köper larmet, har man redan betalat för det helt, larmet är inte operatörslåst, det tillkommer inga extra månadsavgifter och man har livebevakning dygnet runt. Det behöver dessutom inte vara så dyrt. - Ett hemlarm inklusive moms och montering kostar från 4000 kronor. Vi erbjuder även serviceavtal när man köper larm av oss, säger Jörgen.

- Våra installatörer är behöriga tekniker. Vi söker installatörer som är duktiga och självgående, säger Jörgen. Intervju: Alexander Lundström Text: Andreas Ziegler

Installatörer sökes JM Elteknik har utvecklats och expanderat en hel del under årens gång. Man har nyligen flyttat till nya lokaler. För närvarande är man fem stycken i personalen, men nu behöver man alltså ny personal. Installation av nätverk.

Vi monterar inbrottslarm passersystem kameraövervakning brand och utrymningslarm m.m. • •

Inbrottslarm Nätverk

• •

Passersystem Kameraövervakning

21


LANDSKRONA

Transportlösningar dygnet runt On Way Sweden är ett transportföretag i Landskrona. Man erbjuder transportlösningar för både litet och stort gods, både nationellt och internationellt, både dag och natt. Komplementet Landskrona Trans Logistic gör att man även kan erbjuda lagring, lastning och lossning i samma lokaler.

On Way Sweden grundades 2000 och hade då två bilar. Idag har man 12 fordon i flottan, som inkluderar olika typer av lastbilar, distributionsbilar, trailers och fjärrbilar. För två år sedan fick företaget en ny ägare i form av Jimmi Hansen, som dock har varit med företaget sedan 2001. Man åtar sig många olika sorters transportuppdrag. - Vi transporterar styckegods, parti och pallar, stort som smått. Vi har stor variation på våra transporter. Vi trivs bra med att det är omväxlande, säger Jimmi.

Lokal förankring On Way Sweden har lång erfarenhet av budtransporter, både nationellt och internationellt. Kärnverksamheten består dock av dagliga lokala transporter på uppdrag av kunder i Skåne, Halland och Blekinge. Detta gör att man har en stark lokal förankring. Näringslivet i Landskrona ligger företaget varmt om hjärtat. Så har det varit ända sedan starten. De tidigare ägarna, Christiane Schmidt och Ingemar Frid, är fortfarande kvar i verksamheten och är delaktiga. - Vi är som en familj och vi vill att det ska gå bra för staden. Vi har sett en positiv utveckling, som ringar på vattnet, säger Jimmi med ett brett leende på läpparna. 24/7 Behovet av transport kan uppstå plötsligt av en eller annan anledning. Detta är On Way Sweden fullt medvetna om. Därför har de anammat den amerikanska filosofin med att erbjuda sina kunder service ”24/7”, vilket betyder att de finns där för sina kunder 24 timmar om dygnet, 7

dagar veckan. Kunderna kan ringa mitt i natten om det skulle vara så. Denna höga servicenivå, tillsammans med företagets långa erfarenhet och mångsidighet, har lett till att man har många nöjda kunder. - Vi är flexibla, lyhörda och hittar alltid lösningar åt våra kunder, säger Jimmi, som verkligen menar alltid, oberoende på om det är söndag eller mitt i natten. Landskrona Trans Logistic Jimmi ansvarar även för företaget Landskrona Trans Logistic, som är ett logistikföretag som fungerar som ett komplement till On Way Sweden. Landskrona Trans Logistic erbjuder lagring, lastning, lossning och omlastning. Detta öppnar, så klart, upp möjligheterna ännu mer för On Way Sweden, särskilt som lagret har en strategisk placering i Landskrona, mitt i Öresundsregionen. - Vi har en utmärkt utgångspunkt för att utnyttja den fullt utvecklade infrastrukturen, med tillgång till bland annat E6, E20, Västkustbanan och Landskrona hamn, säger Jimmi.

Chaufförer och truckchaufförer Jimmi är en typisk spindel i nätet på båda företagen. Från kontoret i Landskrona har han full överblick över verksamheten. För närvarande har företaget 15 anställda, som är företagets viktigaste tillgång.

- Vi är ett gott gäng med god sammanhållning. Vi vill utvecklas sakta och säkert, med både livrem och hängslen på. Just nu söker vi chaufförer och truckchaufförer, säger Jimmi. Intervju: Alexander Lundström Text: Andreas Ziegler

Vi erbjuder transportlösningar av både små och stora gods inrikes och utrikes.

LA TRANS

Landskrona Trans Logistic AB

Vi kör Bud- och paniktransporter överallt.

Vi hjälper dig med lagerhållning, lastning, lossning och omlastning.

Vår främsta specialitet är personligt engagemang med flexibilitet 24/7.

+46 418 235 80 latrans@telia.com Rattgatan 15, 261 51 Landskrona

22

+46 418 212 23 info@onwaysweden.se www.onwaysweden.se


LANDSKRONA

Goda värderingar och relationer skapar jobb Work For You är en fristående aktör till Arbetsförmedlingen som ger arbetssökande den hjälp och det stöd de behöver för att komma vidare ut i arbetslivet eller utbildning. Det är ett arbete som är baserat på tron på att alla kan komma ut på arbetsmarknaden om de bara ges rätt förutsättningar.

Work For You grundades 2004. Initiativtagare och en av två grundare var Wille Sannegård. I dag drivs företaget av Wille Sannegård och Wikan Personal AB. I januari 2014 förvärvades även företaget Infokomp, ett företag som bedriver SFI och vuxenutbildning. Work for you finns idag i ett antal städer runt om i Sverige. Ambitionen är att fortsätta växa. I Skåne har man kontor i Landskrona, men även i Åstorp, Lund, Ystad och Hässleholm. Man har förhoppningar om att även

öppna kontor i Malmö och Helsingborg. I Landskrona har Work for you avtal med Arbetsförmedlingen att leverera yrkesoch studieförberedande moduler, samt har även tjänsten Stöd och Matchning. Kontoret i Landskrona vänder sig till arbetssökande i Landskrona med omnejd i Region Skåne. Även Blekinge ingår i kontorets upptagningsområde, där man jobbar med Rusta och Matcha-avtalet. Work For You har en stark värdegrund. - Vi tror på människors inneboende styrka

och möjlighet att utvecklas, förklarar Yvonne Pedersen, som är regionchef för Work for you Syd. Goda värderingar Work For You jobbar bland annat med många utlandsfödda varav många har en bra utbildning med sig från sitt hemland. Då tittar man bland annat på om denna utbildning kan valideras eller om man kanske behöver komplettera med något för att ta vara på kompetensen och snabbare kunna komma in på arbetsmarknaden. Work For You arbetar utifrån värderingen att alla som vill, kan hitta jobb på en jämställd och inkluderande arbetsmarknad. - Vi tror att man inte ska ge upp för lätt och att inget är omöjligt, även om man står långt från arbetsmarknaden. Att ha en meningsfull sysselsättning, att höra hemma i ett sammanhang och känna sig behövd, är förutsättningar för en människas välbefinnande, säger Yvonne. Goda relationer Work For You vill skapa långsiktiga arbetsmöjligheter och goda relationer till näringslivet och främja ett professionellt bemötande av alla som går hos oss för att uppnå bästa resultat. Att matcha och rusta människor mot rätt arbete med duktig och kompetent personal. Man har god

Lina Olsen och Yvonne Pedersen.

kännedom om arbetsmarknadens behov och har kontinuerlig kontakt med arbetsgivare i sitt upptagningsområde. - Bemötande, Empowerment, Affärsmässighet och Professionalitet är viktiga ledord för att uppnå våra mål, säger Yvonne. Kom ut i arbetslivet Work For You har delat in sin verksamhet i olika tjänster, som har olika utgångspunkter för att hjälpa folk hitta arbete eller vidareutbilda sig. Tjänsten Stöd och Matchning ger till exempel just stöd till de som kanske bara behöver lite extra hjälp för att komma ut i arbete eller studera vidare. Det man kommer ha ett större fokus på framåt är tjänsten Rusta och Matcha, som ger arbetssökande extra stöd, där man både rustar människor och matchar dem mot rätt utbildning eller jobb. Med hjälp av en handledare får man individuellt anpassade aktiviteter som hjälper en att snabbare nå målet att hitta jobb eller utbildning. Målet med samtliga tjänster som Work For You erbjuder är kvalitet snarare än kvantitet. - Målet är inte att bli störst i Sverige. Målet är att bli bäst på att hjälpa och stötta människor att komma vidare i arbete, säger Yvonne. Intervju: Alexander Lundström Text: Andreas Ziegler

Det lilla byggföretaget med den stora yrkesstoltheten Personalen på JP Bygg & Montage är handplockad av ägaren Joakim Pålsson, som alltid håller fast vid sina priser, även när de egna materialkostnaderna stiger. Denna yrkesstolthet har gett företaget ett gott rykte och är nyckeln till det växande lilla byggföretagets framgångar.

JP Bygg & Montage grundades 2014 av Joakim Pålsson. Efter tre år kunde han göra om bolaget till aktiebolag och anställa en till byggare. - Jag försökte vänta med att anställa fler, men jobben ökade så pass mycket att jag blev tvungen att anställa fler ganska så snart, säger Joakim och ler stolt. Handplockad personal Samtliga anställda på JP Bygg & Montage är handplockade baserat på rekommendationer. Yrkesstolthet och kunskap värderas högst av Joakim när han väljer personal. Byggare som besitter dessa två egenskaper

är självgående, vilket gör att Joakim kan låta varje anställd ansvara för sina egna projekt, vilket gör att Joakim kan fokusera mer på driften av företaget. - Här är det frihet under ansvar som gäller. Varje gubbe ansvarar för sitt projekt, säger Joakim. En kontakt per kund JP Bygg & Montage har ett brett utbud av tjänster. Man gör lösvirkeshus, tillbyggnationer, tak, kök och en del servicejobb. Man har bland annat utfört fastighetsservice för ett antal bostadsrättsföreningar i området och även för Biskopens fastigheter. På byggprojekt jobbar man ofta som totalentreprenör åt sina kunder. Då plockar man in den kompetens som behövs, exempelvis i form av elektriker eller VVS. Det finns många fördelar med att vara totalentreprenör. För det första kan Joakim och hans anställda få en bra överblick över arbetet. Det är även väldigt tacksamt för kunderna. - Kunderna vill ju helst ha bara en kontaktperson om de har frågor eller funderingar kring något, säger Joakim.

Yrkesstolthet Som för alla små företag, blir det ibland kämpigt att konkurrera med de större företagen. Den senaste tiden har kostnaderna för byggträ stigit. De större företagen har lite lättare att anpassa sig till dessa prishöjningar än mindre företag. JP Bygg & Montage har två alternativ när de ska köpa material för ett projekt som de lämnade en offert på innan prisökningen

skedde; antingen kan de höja sina priser och därmed frångå sin offert, eller så kan de tjäna mindre pengar. Joakim har valt att gå på det senare alternativet. - Jag får ta den smällen. Sagt pris gäller. Vi kör med öppna kort och vill ha hedern i behåll, förklarar han. En ljus framtid Det är tufft när man tjänar mindre än man

tänkt sig på ett jobb. JP Bygg & Montage är dock ett bevis på att det är bättre att vara principfast än att tjäna lite mer pengar på enskilda byggprojekt. Det lilla företaget har fått ta ett par smällar, men fortsätter ändå att växa. Joakim ser ljust på framtiden. - Vi ökar sakta men säkert. Målet är att anställa en till gubbe per år, säger han. Intervju: Peter Hägg Text: Andreas Ziegler

Besöksadress: Säbygatan 16 261 33 Landskrona Tel: 070 164 28 18 Mail: info@workforyou.se

Din lokala byggare

Hemsida: www.workforyou.se

jocke@jpbom.com

www.jpbom.com

23


LANDSKRONA

Peabs verkstad blev allas verkstad Peab Transport & Maskin har länge utfört reparationer och service på den egna fordonsflottan. I början av 90-talet började företaget även ta sig an externa kunder. Idag har verksamheten vuxit. Man utför fortfarande reparationer och service på den egna fordonsflottan, men nu består 80 % av arbetet man utför av kunder från andra bolag.

Björn Leandersson är VD på Peab Transport & Maskin. Han har arbetat för Peab i någon utsträckning under nästan hela sitt yrkesverksamma liv. 1983 började han sin yrkesbana för Örkelljunga Åkeri, som redan då var uppköpt av Peab. 1988 blev han platschef i Örkelljunga. På den tiden utförde Peab Transport & Maskin endast service och reparationer på fordon i den egna flottan. - Vi började sakta ta oss an externa kunder. 1991, när vi byggde en ny anläggning, bestod 40-50% av jobben av externa kunder. Den externa marknaden fortsatte

växa. Idag ligger den på cirka 95% i Örkelljunga, berättar Björn. Förde konceptet vidare Peab Transport & Maskin hade även en anläggning i Förslöv. 1999 öppnades en ny anläggning i Landskrona. Samma år blev Björn ansvarig för alla tre anläggningarna. Han förde då sitt koncept vidare med satsningar på den externa marknaden, som har vuxit för varje år. - Idag består cirka 20% av jobben av arbete på maskiner från Peab och Swerock medan resten består av externa kunder, säger Björn. Allt som rullar Peab Transport & Maskin har idag totalt 35 anställda. Kunderna, som för det mesta finns inom fem mils radie från respektive anläggning, består bland annat av entreprenadföretag, åkerier, men även företag som använder truckar i sin verksamhet. En av företagets största styrkor är bredden. Man jobbar mycket med lastbilar och betongpumpar, men i princip kan man jobba med allt som rullar. Man är inte heller märkesbundna, utan kan jobba med de flesta märkena som finns på anläggningsmaskiner och bilar. - Servicenivån är väldigt bred och hög.

Vi är väldigt snabba och har korta beslutsvägar, vilket gör att vi kan hjälp många som har akuta problem till exempel, säger Björn. Hänger med i utvecklingen Björn har haft en vision sedan han tog över som platschef i Örkelljunga för trettio år sedan; att ständigt utveckla verksamheten och hänga med i utvecklingen av nya tekniker. Just nu satsar man en del på pressning av hydraulslangar, men

även axelinställningar och lasermätningar, som man använder för att rikta upp axlar. Man är även breda inom hydraulik, som kan anpassas efter kundens behov. De nya teknikerna är inte bara gynnsamma för de externa kunderna, utan även för den interna fordonsflottan. - Ny teknik implementeras löpande på fordonsflottan. Är man inte med i utvecklingen så försvinner man, säger Björn. Intervju: Peter Hägg Text: Andreas Ziegler

Landskrona 0418-450 816 | Förslöv 0431-892 74 | Örkelljunga 0435-509 28 24


LANDSKRONA

Vindkraftverkens moderna rallare

Bladen på vindkraftsverken utsätts varje dag för regn, sand, is och andra former av slitage. Inspektioner och reparationer med kranar eller skylift kan bli väldigt kostsamma. Det är här RAW Solutions kommer in i bilden. De använder en arbetsmetod som heter rope access, eller reparbete på svenska, det vill säga att de med hjälp av rep når arbetsplatsen istället för de traditionella metoderna som skylifts och ställning. Det kan uppfattas som en riskfylld arbetsmetod men de accepterar inte större risker än vad man gör på någon annan arbetsplats.

Henrik Ansgarius jobbade i 8,5 år för en av världens största vindkrafts-tillverkare som resande servicetekniker och reparbetare i Norden. -Det var en bra ”skola” där vi utförde allt ifrån servicejobb till att byta huvudkomponenter som växellådor generatorer och blad, säger Henrik. 2014 tog karriären en vändning och han började jobba som reparbetare ute på olje-

plattformar för ett norskt bolag, specialiserat på reparbete och avancerad riggning inom olja/gasindustrin. På friperioderna hjälpte han till inom vindkraftsindustrin som frilansare. Ganska tidigt upptäckte Henrik att där fanns en efterfrågan på hans kompetens och tjänster. 2016 tog han beslutet att starta RAW Solutions AB (Rope and Wind Solutions). Då var Henrik själv den som utförde inspektioner och reparationer, idag sitter han som VD och projektledare på kontoret i Landskrona. Där sitter även Johanna som administratör/projektledare. -Efterfrågan på vår kompetens har ökat markant senaste åren och nu, säsongen 2021, var vi tolv man ute på fältet, säger Henrik. RAW Solutions har Europa, främst Norden, som sitt arbetsområde. De utför allt från inspektioner av vindkraftverkens blad och torn till reparationer av dessa. Inspektionerna utförs via rep och i vissa fall också drönare. Reparationerna utförs även de med hjälp av rep, men vid större skador används plattformar, liknade en hängställning. Det kan också vara så att bladet är så pass skadat att det måste lyftas ner och repareras på marken i tält. Då bladen är tillverkade av glas och kolfiber, likt en plastbåt, är det en liknade reperationsmetod som används. Det skadade området slipas ner och lagas med glasfibermattor och epoxi eller polyester i flera lager. Säkerhet och tillit är oerhört viktiga komponenter vid höghöjdsarbete. RAW Solutions arbetar enligt IRATA:s (Industrial Rope Access Trade Association) riktlinjer. All personal har många års erfarenhet och de utbildningar och certifikat som branschen kräver. Att arbeta med

reparbete enligt IRATA:s krav innebär oöverträffad säkerhet. Enligt den svenska arbetsmiljölagen ska allt hängande arbete utföras i två oberoende system, enkelt förklarat hänger man i ett rep och har alltid ett backup-rep. -Vi utarbetar alltid en riskanalys, en räddningsplan och en arbetsplan inför våra uppdrag. All vår utrustning ska också inspekteras var tolfte månad av en certifierad inspektör. Den kompetensen har vi internt och vi hjälper även våra kunder med detta, säger Henrik. Henrik har dessutom sett till att samla på sig den bästa personalen i branschen. - Vårt manskap kommer från Europas alla hörn. De har hittat till RAW Solutions genom ett stort nätverk. Vi är ständigt i behov av kompetent personal, berättar Henrik. RAW Solutions anlitas av allt från enskilda lantbrukare med ett verk till de stora energibolagen och oberoende servicebolagen i Norden. Även andra branscher ser fördelarna med reparbete. RAW Solutions har också uppdrag inom industri och fastighetsbranschen. Där utförs det bland annat montagejobb och inspektioner både högt och lågt. När Henrik kikar in i kristallkulan så ser framtiden ljus ut. I slutet av 2020 fanns det cirka 4300 vindkraftverk i Sverige och det byggs och planeras fortfarande. Många av dessa är äldre turbiner som kräver löpande service och underhåll. -Våra ropeaccess-team tar sig direkt till arbetsområdet och utför de flesta underhållsjobb mycket snabbare än traditionella metoder, berättar Henrik. Intervju: Peter Hägg

info@rawsolutions.se +46 72 965 34 04

Rope access | Inspections | Blade repair | Maintenance | Consulting 25


LANDSKRONA

Fastighetsutveckling är en investering i framtiden

Diagrambild från ett projekt HällestadGruppen arbetar med i Helsingborg, för Adolfsbergs centrum.

HällestadGruppen drivs av en ambition att vara ett samhällsnyttigt företag. Man har ett eget byggföretag, Torna Bygg, och sysslar med fastighetsutveckling på alla nivåer. De egna lokalerna, på Föreningsgatan 217 i centrala Landskrona, är ett praktexempel på deras verksamhet; de tog den nedslitna kåken och gjorde den till en fräsch och modern kontorslokal.

Niklas Sjödin har alltid varit intresserad av affärer och affärsutveckling. Han är en sann entreprenör. 29 år gammal hade han sparat på sig tillräckligt mycket pengar för

att köpa sitt första kommersiella projekt. Sedan dess har HällestadGruppen, som hans företag heter, satsat hårt på fastighetsutveckling. - Vårt team av professionella och engagerade arkitekter, rådgivare och projektledare ser till att projekten når sin fulla potential. Det lyckas vi med genom att sätta all vår erfarenhet och kunskap om fastighetsutveckling och byggbranschen i verket, säger Niklas. Torna Bygg Det har gått elva år sedan Niklas köpte sitt första kommersiella projekt. Idag har HällestadGruppen 25 anställda. Företaget har även ett eget byggföretag, som heter Torna Bygg, som har ett brett utbud av

tjänster, inklusive sanering, fastighetsförvaltning och, så klart, totalentreprenader. Torna Bygg är en viktig tillgång när det kommer till genomföranden av fastighetsutveckling. - De har sitt kontor här i Landskrona, så de jobbar främst i närområdet, men de har även varit i Göteborg och jobbat på Posthuset, säger Niklas. Fastighetsutveckling Hällestadgruppen drivs av ambitionen att vara ett samhällsnyttigt företag, som bidrar till att öka välståndet i de kommuner där de driver sina projekt. Just nu har man ett antal projekt på gång samtidigt, bland annat bygger man Bjuvs nya bibliotek och utvecklar Adolfsberg centrum, så att det

återigen blir ett attraktivt stadsdelscentrum i Helsingborg. Som den entreprenör han är, är Niklas mål hela tiden att utveckla sitt företag för att kunna ta sig an större projekt. - Vi har funderingar på att köpa andra bolag, som har spetskompetens vi behöver för framtida projekt. Vi har även planer på att köpa mer mark och utveckla nyproduktioner, säger Niklas. Kontoret är ett praktexempel Lokalerna som HällestadGruppen sitter i på Föreningsgatan 217 är ett praktexempel på företagets fastighetsutveckling. Det är Weibullsholms gamla lokaler. Dessa lokaler byggdes i slutet av 1800talet och var, vid ett tillfälle, huvudkontor

för Weibullsholms utsädesaffär. Den anrika byggnadens glansdagar var dock långt bakom den när Hällestadgruppen tog över byggnaden, som då bland annat hade igenspikade fönster och kapade elledningar. För att inte tala om det omfattande saneringsarbete som krävdes. HällestadGruppen återställde den gamla byggnadens forna glans. Idag är lokalerna fräscha och moderna. - Det var riktiga Svartepetter-lokaler. Men när denna byggnad blev renoverad så här utsökt blev området mer attraktivt att arbeta och bo i, säger Niklas. Intervju: Peter Hägg Text: Andreas Ziegler

www.hallestadgruppen.se

26


LANDSKRONA

Framåtanda hos driven markentreprenör Det är en minst sagt driven entreprenör vi möter i Oskar Wiklund. Han driver Borstahusens Gräv & Schakt, ett företag han har byggt från grunden och som idag anlitas i samband med både små och stora projekt. Bred kompetens och ändamålsenliga maskiner gör att inga jobb är vare sig för stora eller för svåra för Oskar och hans medarbetare.

Oskar Wiklund är uppväxt i en entreprenörfamilj där fadern jobbade med att sälja entreprenadmaskiner för Wiklunds Trading och modern drev egen gårdsbutik. Redan som ung började Oskar jobba med entreprenadmaskiner. Efter avslutade studier inom bygg och anläggning fick han anställning hos David Hansson Maskinstation, och därefter jobbade han som F-skattare på Norrvidinge.

– Jag ville jobba med min egen minigrävare, och när jag efter ett halvår fick möjlighet att köpa en hjullastare började jag åta mig egna jobb under kvällar och helger. Ibland kunde arbetsdagarna vara från klockan sex på morgonen till klockan 23 på kvällen, men det funkade eftersom jag bodde hemma vid den tiden, berättar Oskar. Värnar om gruppdynamiken När de egna uppdragen blev tillräckligt många valde Oskar att avsluta sin anställning hos Norrvidinge och i stället satsa på den egna firman. 2017 startade han Borstahusens Gräv & Schakt som redan sysselsätter tre anställda och två F-skattare som jobbar tillsammans med Oskar på heltid. – I början hade jag egentligen inga tankar på att anställa men det blev ju så eftersom jag fick mer och mer att göra, säger Oskar Wiklund som är noga med att få in rätt personligheter när han anställer. – Det är viktigt att de fungerar i gruppen, understryker han. – Min filosofi är att det ska vara kul att gå till jobbet. Jag ser mig inte som den som bestämmer, utan det är gruppen som tar beslut gemensamt. Det är viktigt att alla

är överens, det skapar harmoni i företaget, vilket förstås resulterar i väl utförda jobb. Årets unga företagare 2020 Borstahusens Gräv & Schakt, som inom kort kommer att ombildas till aktiebolag, rymmer två hjullastare, en dumper, en traktor med vagn samt tre grävmaskiner. Under senare tid har det handlat mycket om grundarbeten, plattläggning, avlopp, dräneringar, grävning för pooler, samt en hel del trädgårdsplanering. Företaget verkar ofta i rollen som underentreprenör åt företag som Peab, Skåne Bygg och Norrvidinge. Borstahusens Gräv & Schakt kommer i år att omsätta drygt 4 miljoner kronor, något som gläder Oskar Wiklund som alltid jobbar med tydliga ambitioner i sitt företagande. Han stortrivs i sin roll och blev förra året utsedd till årets unga företagare i Landskrona. – I framtiden hoppas jag kunna räkna mer på jobb och vara ute på fältet och träffa kunder i rollen som arbetsledare. Det känns oerhört stimulerande att få jobba

med så pass duktiga medarbetare. De jobbar med mantrat ”det fixar vi”, och det är denna positiva anda som gör att jag trivs så bra med det jag gör. Intervju: Peter Hägg Text: Örjan Persson

Borstahusens Gräv & Schakt utför allt inom mark och anläggning. Vi gräver din pool, grundarbetet för ditt hus, lägger dina plattor och mycket mer där till. Vi riktar oss till både företag som privata kunder. 27


LANDSKRONA

Komplett koncept för värme, kyla, el och VVS

Medan andra aktörer specialiserar sig inom ett visst område tar VärmeTeamet i Skåne AB ett helhetsgrepp kring värme, kyla, VVS och el. Företaget kan luta sig mot decennier av erfarenhet, kunskap och kompetens, vilket bidrar till dess förmåga att erbjuda helhetslösningar – från analys till färdig installation.

VärmeTeamet i Skåne startades för tio år sedan, men erfarenheten i bolaget sträcker sig betydligt längre tillbaka i tiden än så. Den representeras av bland andra Bengt Roos som är en av sammanlagt tre delägare i firman där man specialiserat sig på professionella insatser kring värme, kyla, el och VVS. – Försäljning, installation och service av värmepumpar utgör en väsentlig del av vår verksamhet. Vi jobbar i alla typer av fast-

på kyrkor i både Åstorp och Höllviken, och nyligen fick vi en förfrågan från Klippans kommun. Framöver hoppas vi även kunna erbjuda solcellsinstallationer, eftersom vi märker att efterfrågan på detta växer konstant, säger Bengt Roos, som ser flera orsaker till företagets popularitet. – Våra kunder värdesätter vår långa erfarenhet och breda kompetens inom värme, kyla, el och VVS. Det gör att de slipper ta in offerter från flera olika aktörer i samband med sina projekt. De uppskattar förstås också att vi kan åta oss akutinsatser, säger Bengt Roos och nämner avslutningsvis att VärmeTeamet i Skåne även är känt från TV via programmet Arga Snickaren.

igheter och med de flesta på marknaden förekommande märken. Vi är dessutom återförsäljare av IVT:s lösningar som ett av de ledande varumärkena i branschen, upplyser Bengt Roos. Ett flertal certifieringar I VärmeTeamet i Skåne utför man alla installationer själva, oavsett typ av insats. Ombyggnationer och renoveringar av badrum är vanliga, och något som efterfrågas alltmer är installationer av laddboxar för elbilar. VärmeTeamet är förstås certifierat för alla de typer av arbetsinsatser man åtar sig. Bolaget innehar naturligtvis elbehörighet, är certifierat enligt Säker Vatten, samt licensierat av Incert, vilket krävs när man jobbar med köldmedier. Företaget jobbar till övervägande del mot privatpersoner, men i övrigt samarbetar man även med en lokal byggentreprenör. VärmeTeamet i Skåne sysselsätter i dagsläget tio anställda.

Intervju: Peter Hägg Text: Örjan Persson

Företaget tar varje år emot en praktikant från de lokala skolorna i syfte att bidra till återväxten i branschen och utbilda nya montörer.

Erfarenhet och kompetens Såväl Skåne som Danmark utgör upptagningsområde för VärmeTeamet i Skåne. – Under senare tid har vi utfört uppdrag

Telefon: 0418-485 670 | Hemsida: www.varmeteamet.se 28


LANDSKRONA

Tydliga värdegrunder i modernt verkstadsföretag I Frankis Rostfri Teknik AB jobbar man med höga ambitioner. Kvalitetstänket genomsyrar alla led av verksamheten, vilken kretsar kring plåtbearbetning med hög precision. Med hjälp av såväl modern teknik som ett traditionellt och gediget hantverk skapar man skräddarsydda detaljer till kunder i olika branscher.

Frankis Rostfri Teknik bildades av Tomas Svensson 2005 och fokuserar på legotillverkning. Plåtbearbetning genom bland annat laserskärning, kantvikning och bockning är företagets specialitet, vilket resulterar i skräddarsydda detaljer med hög precision. Man jobbar i tjocklekar på upp till 15 millimeter och förfogar över ett omfattande lager, vilket innebär att det alltid finns tillgång till material. Härigenom blir leveranstiderna korta. – Vi ser oss som ett framåtlutat verkstadsföretag där vi kombinerar modern teknik med ett gediget och traditionellt hantverk. Vi är vana vid att tänka utanför boxen och är kända för att jobba med mycket hög kvalitet på våra produkter. Vi tänker

framåt och befinner oss mer eller mindre i ständig utveckling, säger Fredrik Liljegren, VD i Frankis Rostfri Teknik sedan ungefär ett år tillbaka. Kvalitet till konkurrenskraftiga priser I Frankis Rostfri Teknik planeras och övervakas tillverkningsprocessen noggrant och effektivt, vilket gör att man alltid har full överblick och kan utföra sina uppdrag på ett optimalt sätt. Man tillverkar bland annat Miljöskåp på uppdrag av Ragnsells.

– Vi vill gärna vara med redan under projektstadiet när en ny produkt ska tas fram. På så sätt kan vi vara ett värdefullt bollplank för kunden genom hela processen och bidra till att ta fram både den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen, säger Fredrik Liljegren. En annan väsentlig del av produktionen kretsar kring transportband och skåp för bland annat livsmedelsindustrin, offshorebranschen, maskinbyggare och processindustrin.

– Våra kunder uppskattar vår förmåga att ta fram optimala produkter till konkurrenskraftiga priser. Vi har alltid strävat efter att vara ett föredöme i branschen på alla plan, det tror jag att de både märker och värdesätter, säger Fredrik. Värnar om personalen Företaget sysselsätter tolv anställda i produktionen uppdelade på två team. Varje år tar man emot en eller två praktikanter. – Vi vill vara med och bidra till återväxten i branschen och inspirera dagens ungdomar att söka sig dit, säger Fredrik och tillägger att bolagets grundare, Tomas Svensson, sedan en tid tillbaka undervisar och utbildar framtidens stjärnor i branschen på Yrkeshögskolan i Landskrona. Fredrik kan konstatera att verksamheten påverkades marginellt under pandemin. Man strävade efter att visa förståelse och vara lyhörda gentemot sina kunder och de problem de ställdes inför, vilket inte bara har inneburit att kunderna valt att bli kvar, utan också genererat nya uppdragsgivare. Visionen inför framtiden är att bredda personalstyrkan och utforma mer nischade team i syfte att höja kompetensnivån ytterligare. På så sätt blir tidstjuvarna i

produktionen färre, men Fredrik Liljegren är samtidigt noga med att påpeka vikten av att behålla arbetsglädjen. – Personalen är förstås vår viktigaste tillgång och därför jobbar vi mycket med mjuka värden. Ambitionen är större tillväxt, den resan ska göras, men utan att vi tappar personal och kompetens. Vi konkurrerar med yrkesstolthet och yrkesskicklighet, det är viktigt att vi värnar om dessa värdegrunder. Intervju: Peter Hägg Text: Örjan Persson

0418-466 100 • info@frankis.se 29


LO M M A

Tyskt mejeriföretag expanderar i Sverige

Ehrmann är ett av de ledande mejeriföretagen i Tyskland och har haft en närvaro på den svenska marknaden i drygt 20 år. För drygt två år sedan startade Ehrmann upp en egen organisation i Sverige med siktet inställt på expansion och fortsatt satsning.

Året var 1920 när Alois Ehrmann grundade enmansföretaget. Nio år senare etablerades huvudkontoret i Obershönegg, där det ligger än idag, och drivs av

Christian Ehrmann, Alois barnbarn. Idag är Ehrmann Tysklands näst största mejeriföretag, med cirka 2300 anställda och med export till mer än 50 länder. Trots sin storlek, ser företaget sig fortfarande som ett familjeföretag. - Vi brukar säga ”av familjen, för familjen”. Det är ett tankesätt som genomsyrar företaget. Pionjärandan finns kvar och vi ställer snabbt om oss utifrån förändringar i marknaden. Det är vår styrka i en föränderlig omvärld där allt sker allt snabbare, säger Åsa Wendt, som är ansvarig chef för Erhmann Sverige AB.

Kanelbulle – klassikern nu som dessert!

I Sverige Ehrmann lanserades i Sverige redan 1999. De kommande åren lanserades ett antal produkter på den svenska marknaden. 2019 valde man att påbörja en större satsning på den svenska marknaden med att grunda Ehrmann Sverige AB. Sverigekontoret ligger i Lomma sedan 2020. All utveckling och produktion sker fortfarande i Tyskland. Produkterna levereras sedan till lagret hos Kurt Nagel i Landskrona, som är strategiskt placerat för en så smidig och miljövänlig logistik som möjligt. Ehrmann har haft stora fram-

NY

I bu t ik vec k a 3

9

Ansvarig chef Åsa Wendt.

gångar på den svenska marknaden de senaste åren. - Idag levererar vi till hela retailmarknaden i Sverige och till delar av marknaden i Norge. Då vi jobbar med färskvaror ställer det höga krav på planering och logistik, säger Åsa.

Nyttiga godsaker Ehrmann fokuserar på mejeriprodukter som är både goda och nyttiga. En stor del av sortimentet består av kylda desserter och kvarg- och protein-produkter för de som har en aktiv livstil. De största varumärkena är Grand Dessert och Ehrmann High protein tillsammans med Robby som riktar sig mot barn. I sortimentet finns även veganska desserter för att möta den ökade efterfrågan på växtbaserade alternativ. Inför Kanelbullens dag den 4 oktober lanserade man en dessert som smakar kanelbulle. Det senaste året har varit ett riktigt bra år för företaget, som har ökat omsättningen med ca 70 %. - Det har varit arbetsintensivt, men tillsammans med våra duktiga medarbetare och samarbetspartners har vi lyckats hantera den kraftiga tillväxten på ett bra sätt. Sedan har det så klart varit fantastiskt roligt, säger Åsa och ler. Framtida expansioner Utvecklingskurvan fortsätter peka uppåt för Erhmann Sverige AB. Planen är att forsätta växa och utvecklas de kommande åren. - Den planerade expansionen betyder ju även att vi hoppas kunna anställa fler kunniga och duktiga personer, som vill vara med på resan, säger Åsa slutligen. Intervju: Robert Ullberg Text: Andreas Ziegler

4 002971 279009

EHRMANN SVERIGE www.ehrmann.se · e-post: info@ehrmann.se · Tel: 010-60392007 REPRESENTERAS I BUTIK AV MOVEMENT www.movementgroup.com

RZ_EHR_GD_Cinnamon_Roll_Anzeige_Schweden_102x270mm.indd 1

30

06.09.21 14:30


LO M M A

De utvecklar dagens och framtidens e-handelslösningar En modern och ändamålsenlig e-handelslösning är mer eller mindre nödvändig för företag med ambitioner att växa, utvecklas och vara lönsamma. Här kan Langia IT Solutions spela en väsentlig roll med sitt skarpa koncept avseende SAP Commerce. Med sitt kvalificerade team kan Langia stärka sina kunders SAP Commerce- och mobilutvecklingsteam.

SAP Commerce-kompetens med duktiga utvecklare, arkitekter, affärsanalytiker och testspecialister som kan stärka kundens team under längre eller kortare tidsperioder. Våra medarbetare arbetar både på distans och på plats hos våra uppdragsgivare där de testar olika lösningar och på så sätt hittar optimala vägar för bästa resultat. Vi supportar hela verksamheten fullt ut, säger Måns Strandqvist, VD och ägare av Langia IT Solutions AB som han startade 2014.

I Langia IT Solutions AB jobbar man med en tydlig mission: att säkerställa en optimal e-handel med tillhörande drift och service för sina kunder. Företaget hjälper kunden i arbetet med att skapa morgondagens E-Commerce genom att boosta dennes SAP Commerce- och mobilutvecklingsteam. – Det vi kan erbjuda är en pool av ledande

Skräddarsydda lösningar E-handelsplattformen SAP Commerce bistår både B2B- och B2C-orienterade företag att upprätthålla och leverera en kundupplevelse av högsta klass i en samlad lösning. Med sitt starka grundutbud erbjuder SAP Commerce snabb avkastning på den implementerade produkten, en förenklad köpupplevelse, kontextdriven design, inbyggda AI-lösningar och möjligheten att sammankoppla utbud med efterfrågan.

– Vi bygger våra plattformar helt efter kundens behov och kan även koppla samman dem med dennes CRM-system, oavsett om systemet kommer från SAP eller tredje part. Härigenom ges kunden en komplett överblick av hela affärsflödet. Utöver detta utformar vi även appar från grunden i helt integrerade system för både IOS och Android, upplyser Måns Strandqvist. Ser möjligheter Langia IT Solutions arbetar på uppdrag av kunder över hela Europa. 40 personer sysselsätts i verksamheten som över lag är mycket kundstyrd. – En kund kan komma med en idé varpå vi utformar en skräddarsydd lösning och hjälper till med ett behovsstyrt e-handelsprojekt från start till mål. Som konsultbolag bedriver vi också interna projekt i syfte att sysselsätta folk som befinner sig mellan kundprojekt. Här jobbar vi med ett speciellt tänk genom att driva dessa projekt som interna startups. Tanken är

att lansera en kommersiellt gångbar idé och lära oss maximalt av projektet, något vi sedan kan ha nytta av hos kunder. Med vårt interna startupinkubator-tänk kan vi skapa och knoppa av lönsamma bolag som boostar vår tillväxt, förklarar Måns och nämner i sammanhanget projektet Perfish som är en mobilapp för digitala fiskekort i Norge Måns, som är en sann innovatör, ser inga hinder, bara möjligheter och arbetar, liksom sina medarbetare, alltid tätt tillsammans med kunden i syfte att stärka dennes e-handelsflöde. Efterfrågan på Langia IT Solutions lösningar växer i takt med att behovet av dylika lösningar bara blir allt större. Nyligen anställdes en säljare och fler rekryteringar lär bli aktuella framöver. – Vi har en väl utarbetad plan på hur vi ska fortsätta bygga verksamheten större. Vi satsar inte minst på den inhemska marknaden där vi ser en mängd potentiella kunder. Vi har tidigare arbetat på uppdrag av bland andra Hilti som jobbar med en

mycket sofistikerad e-handelslösning. Där lärde vi oss mycket som vi kommer att ha stor nytta av i framtida projekt. Alla ska veta att Langia är en partner att lita på. Intervju: Robert Ullberg Text: Örjan Persson

We help you create the E-Commerce solu�ons of tomorrow by boos�ng your SAP Commerce and Mobile App development teams www.langia.se 31


LO M M A

Skötbord som gör småbarnslivet lite enklare Att byta blöja på sitt barn i offentliga miljöer har inte alltid varit lätt. Ett företag som mer eller mindre revolutionerade blöjbytandet var Skötbordspecialisten AB, som än idag tillverkar skötbord Robust – en lösning som gör livet som småbarnsförälder lite enklare.

Ingvar Persson kläckte sin företagsidé när han under 1970-talet reste med familjen i bil och upptäckte hur krångligt det var att byta blöja på barnen. Restauranger och bensinstationer saknade skötbord och Ingvar såg behovet av smidiga, vägghängda lösningar. Därmed föddes Skötbordspecialisten, som Ingvar och hustrun Britt drev tillsammans under många år. Numera är det sonen Jakob som driver företaget vidare tillsammans med hustrun Johanna. – Genom åren har vi byggt upp ett stort nät av återkommande kunder, både företag och organisationer, vilket gör att våra skötbord idag finns över hela Sverige och i de flesta av Europas länder. Vi tillverkar och lagerför våra produkter här i Sverige, upplyser Jakob Persson. Robust Flaggskeppet Robust lanserades 1981 och var då det första vägghängda skötbordet för offentlig miljö i Sverige. Sedan dess har Robust sålts i mer än 30 000 exemplar och är marknadsledande i Sverige när det gäller uppfällbara skötbord för offentlig miljö.

Vi har nio olika Robustmodeller som vi lagerför och för det mesta kan vi leverera omgående. – Vi har nio olika Robustmodeller som vi lagerför och för det mesta kan vi leverera omgående. Vi kan även göra Robust i valfri färg eller med egen bild på fronten. Att vi har vår tillverkning i Sverige ger oss stor flexibilitet, informerar Jakob.

Han tillägger att Skötbordspecialisten även tillhandahåller reservdelar, så att man inte ska behöva köpa ett nytt skötbord om någon del behöver ersättas. Genom samarbeten med olika tillverkare erbjuder Skötbordspecialisten också ett brett sortiment av golvskötbord, höj- och sänkbara skötbord och skötbord med mätsticka. Stor efterfrågan Skötbordspecialistens produkter finns på hotell, restauranger, sjukhus, förskolor och andra offentliga miljöer. Sverige, Norge och Finland är de största marknaderna, men samarbeten finns även med återförsäljare i Baltikum och Tyskland. Sedan många år finns Robust också tillgängligt i Japan. – Vi har funnits på den svenska marknaden i 40 år och sett hur skötbord i offentliga miljöer gått från att vara något ovanligt till att bli något som kunder och besökare förväntar sig. Jag tror att behovet av ändamålsenliga och lätthanterliga skötbord alltid kommer att finnas, så vi ser ljust på framtiden, avslutar Jakob Persson. Intervju: Robert Ullberg Text: Örjan Persson

Gudmundsvägen 1 23741 Bjärred Tel: 046 294642 Mail: info@skotbord.com www.skotbord.com 32


LO M M A

Kvalitet och design präglar Swisspearls byggmaterial Bygg- och fastighetsbranschen har i företaget Swisspearl än sedan länge erkänt duktig leverantör av byggmaterial för en fastighets både in- och utsida. Det handlar om produkter i naturmaterial som formas och levereras i nära samverkan med beställaren. Swisspearl tar helt enkelt ett helhetsansvar från start till mål.

VD Anders Lindén.

Schweiziska företaget Swisspearl arbetar sedan länge med att utveckla innovativa och hållbara produkter för användning i byggnadsskalet, inredningen och trädgården. Det handlar om estetiska och högkvalitativa lösningar tillverkade av naturmaterial som främjar både människor och miljö. Bolaget finns representerat i många länder runt om i världen, vilket gör att man alltid finns nära sina kunder. Det nordiska kontoret ligger i Lomma där tolv personer verkar under ledning av VD Anders Lindén. Han berättar att mycket kretsar kring olika skivmaterial. – Vi tar hem skivmaterial som vi sedan skräddarsyr i vår egen anläggning genom att kapa och borra efter konstruktörens ritningar, vilka har tagits fram i samarbete med uppdragsgivaren. Vi arbetar bland annat med fastighetsägare i samband med renovering eller nyproduktion, eller som i Göteborg dit vi har levererat bullerplank längs Söderleden i Frölunda. Vi jobbar också en hel del med inomhusdesign, berättar Anders. Nära samarbeten I Swisspearl finns en stående ambition att utveckla och producera funktionella och estetiskt tilltalande designlösningar.

Detta sker genom ett löpande samarbete med arkitekter, designer, hantverkare och leverantörer av byggmaterial. Anders Lindén nämner Swisspearls cementkompositskivor. – Vi är den enda tillverkaren som behärskar de mycket krävande produktionsprocesserna. Här jobbar vi tätt tillsammans med

fastighetsägare och hustillverkare, och resultatet blir ett oerhört hållbart material. Vi pigmenterar våra skivor efter kundens behov, och många av dem är belagda med ett klotterskydd som gör att till exempel graffiti går lätt att tvätta bort, upplyser Anders. Han berättar vidare att Swisspearl även har

arbetat fram ett stomsystem med tillhörande ramverk för isolering av fastigheter. Allt företaget levererar produceras i de egna fabrikerna. Effektiva flöden I Swisspearl, som innehar högsta UC-ranking, tar man ett helhetsansvar från start till mål. Anders framhåller i sammanhanget sitt sammansvetsade team där var och en besitter spetskompetens. Bolaget jobbar också med en tydlig miljöprägel, den nordiska enhetens strategiska läge är gynnsamt ur ett hållbarhetsperspektiv. – Allt vårt gods kommer till oss via tåg. Det bearbetas i vårt sågeri varpå de färdiga produkterna transporteras vidare via våra lokala distributionspartners. Vi har ett sedan länge nära samarbete med Palms Åkeri i Ystad och har över lag jobbat hårt för att åstadkomma ett så effektivt flöde som möjligt, säger Anders Lindén. Han berättar avslutningsvis att verksamheten har utvecklats under pandemin då en del av medarbetarna har arbetat hemifrån. Nu när restriktionerna har hävts blickar man framåt. Nya säljare anställs och orderböckerna inför 2022 är redan välfyllda. Intervju: Robert Ullberg

SWISS PREMIUM FACADE Under många år har Swisspearl utvecklat innovativa och hållbara produkter – gjorda av naturliga material – med fokus på estetik, kvalitet och ansvar mot både människor och miljön.

Swisspearl Nordic AB 23435 Lomma +46 (0) 40 4100 70

info@swisspearl.se www.swisspearl.se

33


LO M M A

Fjärrvärmerör – från beställning till montering Logstor Syd i Lomma har över 40 års erfarenhet av skarvisolering- och extruderings-arbete. Sedan starten har företaget sysslat med försäljning av fjärrvärmerör, som man kan lagerhålla, transportera och montera, allt efter sina kunders behov.

Jill Petersson.

Året var 1980 när Christer Åberg grundade företaget Tarco Rör. 1999 bytte företaget namn till Logstor Syd. Christers dotter, Jill Petersson, har jobbat i företaget sedan hon tog studenten. För sexton år sedan tog hon över som ägare och driver idag verksamheten, som består av sex personer. - Vi är ett sammansvetsat team, som verkligen är som en familj. Vi är positiva, aldrig rädda att ta i när det behövs och är lyhörda för våra kunder, säger Jill. Experter på fjärrvärmerör Om man skulle förklara den verksamhet som Logstor Syd sysslar med på enklast möjliga sätt skulle man kunna sammanfatta det med ett ord: Fjärrvärmerör. Listan på allt verksamheten gör när det kommer till fjärrvärmerör är dock väldigt lång. Olika kunder har olika behov, som Logstor Syd måste ta i beaktning när de får en beställning. Förutom försäljning av rör sköter man isoleringen utav skarvar som blivit ihopsvetsade utav certifierad svetsfirma. Montörerna kopplar samman larmtrådar i varje skarv för att kunna kontrollera att rören är intakta och inte skadats under transport eller nedläggning.

- Fjärrvärmevattnet cirkulerar från kraftvärmeverk ut till kund för att de ska kunna få värme och varmvatten. Om rören blivit skadade på något sätt går detta att mäta fram med hjälp av de larmtrådar som kopplats samman vid skarvisoleringsmontaget och man kan se exakt var och vad som orsakat problemet, förklarar Jill.

säkerhet på väg. Man har även god tillgång till alla tänkbara verktyg som man kan tänkas behöva för sitt dagliga arbete. Kunder har även möjlighet att hyra specialverktyg från Logstor Syd. Det är alltså inte mycket som Logstor Syd inte erbjuder sina kunder när det kommer till fjärrvär-

merör. Detta faktum reflekteras av att de ständigt får in nya förfrågningar. - Fortsätter det så här kommer vi behöva anställa fler, säger Jill, som ser ljust på framtiden. Intervju: Robert Ullberg Text: Andreas Ziegler

Logistik Logstor Syd har sina lokaler i Lomma, vilket är ett strategiskt läge för logistik samt ytterligare en del av verksamheten. Det är stora kvantiteter rör som ska ut till kunderna. Fram till leveransen erbjuder man lagerhållning åt sina kunder om så skulle behövas. När det sedan är dags för leverans, kan man organisera transporten ut till arbetsplats. - Lastbilstransporterna sker smidigt och med högsta kvalitet till varje projekt, allt för att rören ska komma fram välbehållna, säger Jill. Ett sammansvetsat team Som de flesta företag, kan Jill inte låta bli att skoja om att de är ett sammansvetsat team på arbetsplatsen. De flesta i personalen har jobbat länge på Logstor Syd och har lång och bred erfarenhet av skarvisoleringsarbete och extrudering med just fjärrvärmerör. Man har ständiga fortlöpande utbildningar inom hela ledet till exempel inom miljö, härdplaster, heta arbeten och

Östra Prästbergavägen 3, 23435 Lomma • Tel: 046 320840 • Mail: jill@logstorsyd.se • www.logstorsyd.se 34


LO M M A

Industrins kompletta automationspartner För många företag kan en nödvändig automatiseringsprocess bli både tidskrävande och kostsam. Lösningen stavas WiMix Automation AB som verkar i rollen som kundens kompletta partner genom hela processen. WiMix Automations helhetskoncept spänner över allt från behovsanalys till leverans av skräddarsydd lösning.

Det var Lars Persson, en sann innovatör med en förmåga att se möjligheter i allt, som 2008 startade WiMix Automation AB. Idag driver han bolaget med ett sammansvetsat team bestående av fem driva och kunniga personer, som på ett framträdande sätt representerar företagets skarpa koncept. Man projekterar, tillverkar, levererar och servar elautomationsskåp, och tar ett helhetsansvar kring allt från behovsanalys till leverans, med hela eller delar av processen. – När vi får en förfrågan sätter vi oss ned och kalkylerar. Därefter tar våra konstruk-

törer vid när de med gemensamma krafter tar fram en helt kundanpassad lösning, helt utan avvikelser. Vi bygger den, testkör den och levererar den till kunden. Det kan till exempel handla om en maskin som kunden vill ska kunna utföra ett visst moment, men det händer också att kunder kontaktar oss med helt fungerande utrustningar där elektroniken dock inte hänger med. Då kan vi till exempel skapa ett nytt styrsystem som löser problemet, upplyser Lars Persson. Startade bemanningsföretag För kunder i allt från livsmedels- och förpackningsbranschen till processindustrin har WiMix Automation under många år ökat effektiviteten och förbättrat kvaliteten. I företaget jobbar man med en platt organisation där alla är delaktiga. Nyligen startade man också företaget Inool Industripool AB där Anette Larsson är affärsutvecklare. – I Inool hyr vi ut komptent personal med både bred och vass kompetens. Vi fungerar som en industripool där vår uppgift är att förse våra kunder med rätt kompetens för varje enskilt uppdrag. Ingenjörer,

elektriker, svarvare, tekniker, programmerare och projektledare är bara några av de kompetenser vi kan erbjuda, berättar Anette. Växer och utvecklas Den långa erfarenhet som finns i WiMix Automation AB har i mångt och mycket byggt företaget som idag står sig starkt på en konkurrensutsatt marknad. – Det har gått bra för oss, vi har vuxit ur våra lokaler och kommer inom kort att flytta till nya. Det känns stimulerande att verka i en region där det just nu byggs en hel del. Där vill vi vara med och vara en problemlösare för våra kunder. Vi jobbar med stor innovationskraft och har alla möjligheter att fortsätta växa. Problemet är att hitta kompetent arbetskraft, konstaterar Lars Persson avslutningsvis. Intervju: Robert Ullberg Text: Örjan Persson

Anette och Lars Persson.

Tel: 0733-243514 lars.persson@wimix.se | www.wimix.se

Tel: 0709-360631 annette.larsson@inool.se | www.inool.se 35Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.