Page 1

Gränslösa utvecklingsmöjligheter i "århundradets tillväxtkommun" - Vi har en stark historia inom kultur och kreativa näringar, samtidigt som vi har en i det närmaste unik branschbredd i näringslivet. Jag ser Norrköping som något av århundradets tillväxtkommun, säger Pontus Lindblom, näringslivsdirektör i Norrköpings kommun. Läs mer på sidan 11.

Uppskattad mäklare när Partilles fastighetsmarknad växer – För oss är det viktigt att vi kan ta kunden i handen och finnas med ända tills affären är avslutad. Vi brukar dessutom kontakta våra kunder efteråt för att säkerställa att allt har gått bra och fungerar som det ska, säger Lena Gustafsson som driver Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Läs mer på sidan 55.

Nr 4 juni 2021 • Pris 39 kronor

DEN GIVNA MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKT OCH NORDISKT NÄRINGSLIV SEDAN 1984

SaltX i nytt industriellt pilotprojekt Läs mer på sidan 6.

INDUSTRI

En problemlösare i framkant för Kronobergs industrier När Kronobergs industriföretag är i behov av specialanpassad utrustning är det ofta Sysmec AB de kontaktar. Sysmec är en specialist inom industriell automation och står för en helhetslösning, vilken innefattar allt från utveckling och konstruktion till tillverkning och installation. Det gör Sysmec till en uppskattad problemlösare. Läs mer på sidan 4.

ENERGI

Energi för framtiden Du som vill jobba för hållbarhet, men inte har exakt koll på hur energidepåer fungerar eller om fastigheten har en hållbar energianvändning, ska kontakta Mats på Styr och ställer. Då kommer du att mötas av hans favorituttryck: - Kom så räknar vi på det! Läs mer på sidan 7.

INFRASTRUKTUR

De underhåller det svenska järnvägsnätet

2

Det svenska järnvägsnätet behöver underhållas kontinuerligt. En viktig aktör i det sammanhanget är Myrehag BEST AB som med sin långa erfarenhet fungerar som beställarens representant och verkar i rollen som bygg-/projektledare vid olika typer av insatser. Med den breda kompetens som Myrehag BEST besitter finns inga uppdrag som är vare sig för stora eller för små.

BILAGOR

HALLAND +

SK Å NE

7 UTG ÅVOR PE R Å R - SVERIGES BREDASTE TID N IN G FÖR LE V ER A N TÖR ER

Läs mer på sidan 10.


55-57 2

Årjäng

ledaren

58-59

www.svenskleverantorstidning.se

Företagarna har o Infrastruktur

ledaren Industri

2

Bygg

Vad kommer innehåll innehåll ledaren Är småföretagare miljardsatsningarna friskare än andra? att innebära? innehåll Energi

IT/Säkerhet

2

www.svenskleverantorstid Följande inne Maskin

Leverantörstid

Företagarna har ordet

Danmark

3

Vår i luften. Visst är det härligt? Jag ledaren ansluter mig till de som fylls av energi Industri 4-5

2

när vårsolen gassar som mest, när det börjar grönska och man har hela den härliga sommaren framför sig. Arbetslusten och glädjen ökar och det Energi 6-7 är härligt när den andan smittar av sig bland människor runtomkring.

ÅlandLedaren

Sveriges småföretagare. i undersökningen efterfrågade större enkelhet kring Där har ni en skara människor som sannerligen inte hanteringen. Bara var fjärde anser att det går snabbt Här i Göteborg undrar vi om den omdebatbelastar det svenska välfärdssystemet i onödan. och smidigt medan resten ser det som en tidsödande terade Västlänken verkligen kommer att bli av, Åtminstone inte när det kommer till sjukförsäkringen. syssla. men visar mer nämligen klarhet iatt frågan väl få efter valet Statistik sju avlär tio vi småföretagare www.svenskleverantorstidnin i höst då göteborgarna ska om huruvidaDen vi naturliga frågan blir hur ansvarsfördelningen aldrig har sjukanmält sig, trots att derösta varit sjuka. ska behålla trängselskatten eller inte. Västlänken mellan företagarna och Försäkringskassan bör vara. Detska är resultatet av del en undersökning genomförd av I undersökningen gavs de tillfrågade möjlighet att ju till stor finansieras via just biltullarna. Företagarförbundet Fria Företagare som ger bilden av ge synpunkter och komma med konkreta förslag på När infrastrukturminister Catharina Elmsäteratt Svärd svenskapresenterade småföretagare iregeringens allmänhet drarmångmiljardsig in i det hur sjuklönehanteringen skulle kunna bli enklare och längsta med att på sjukanmäla Var åttonde tillfrågad smidigare, men också mer rättvis. En synpunkt som satsningar svensk sig. infrastruktur betonade hon anger till och med att de aldrig har varit sjuka och framkom var att företagare skulle omfattas av samma att man kommer att satsa på sådant som leder borta från jobbet. Det kan måhända ha att göra med till jobb och främjar konkurrenskraften. Detvillkor är som anställda. En annan att mindre företag bör att flera av dem inte har drivit företag tillräckligt länge, slippa betala sjukpenning eftersom små företag är mer en klok strategi som på sikt borgar för ett stärkt men hur som helst är siffrorna anmärkningsvärda. ekonomiskt sårbara än större.

Bornholm Företagarna h

Följande innehåll hittar du i Svensk Infrastruktur Mora/Leksand Leverantörstidning nummer 3 2014

Industri Västmanland

Ledaren innehåll

Bygg 2 Göteborg Energi Företagarna har ordet 3 Marks kommun Frågan är om även svensk infrastruktur går IT 8 IT/Säkerhet Följande innehåll hittar du i Svensk mot en ny vår? Det känns onekligen så efter Infrastruktur 4-6 Småland svenskt näringsliv. Den här typen av satsningar regeringens besked om att satsa 522 miljarder Leverantörstidning nummer 3 2014 Maskin gå ofta hand i hand med just konkurrenskraft kronor på infrastruktursatsningar fram till 2025. Det handlar nämligen inte enbartIndustri om att just svenska Det är onekligen en 7-10 intressant poäng, magsjuka och arbetstillfällen, detalternativt är sannolikt Borås är ovanligtoch friska, väljeren av bland personalen i ett mindre företag kan förstås få 522 miljarder kronor – det bör onekligen räcka småföretagare Hållbarhet 9 Danmark aspekter arbeta trots som att deSveriges är sjuka.Byggindustrier Bakom statistikenbeaktar förödande konsekvenser i en verksamhet där man vid till en hel del när det handlar om att både stärka att de Bygg 11-13 när de kallar den nationella infrastrukturplanen i undersökningen döljer sig också en allmän just detta tillfälle behöver vända på kronor och ören Ledaren 2 Ulricehamn som utveckla svensk infrastruktur. Du läser om Åland uppfattning bland de tillfrågade om att det är för att få den att gå runt. ”Ansvaret ska ligga på staten för ”den bästa någonsin”. Man betonar dock det här i Svensk Leverantörstidning och det är Energi 14 besvärligt att administrera för såväl sig själva i större det ökande behovetsjuklöner av dylika satsningar och Här i Göteborg undrar vi om den utsträckning. omdebat- 3 Det är inte rimligt att små och Företagarna har ordet Vårdet i luften. Visst är det härligt? Jag intressant att konstatera att inte enbart Årjäng Bornholm Hela 72 procent avansvarstagande dem anser det, kommer medelstora så hårt som vi gör efterlyser mod och från terade Västlänken verkligen att företag bli av, ska "drabbas" Infrastruktur 10 ansluter fyllssina avanställda. energistörre handlar om att bygga ut och byggamig nytt,till de som som IT/Säkerhet 15 och följden tycks bli att många får spendera kvällar idag”, ansåg någon, och det är förstås ett argument att men mer klarhet i frågan lär vi väl få efter valet berörda parter så att en modern och väl när vårsolen gassar som mest, när Infrastruktur 4-6 utan också om att bevara det som redan och helger för ändamålet.i Sex av de tillfrågade sympatisera med. vi Mora/Leksan höstavdåtiogöteborgarna ska rösta om huruvida infrastruktur så småningom grönska och man harfungerande hela finns och fungerar. Drift det och börjar underhåll Maskin 16-17 bekräftar att det är så. Samtidigt blir det förstås en avancerad frågeställning ska behålla trängselskatten eller inte. Västlänken lämnas över till framtida generationer. härliga sommaren framför sig. 7-10 ska i hög grad prioriteras,den vilket avspeglas kring gränsen ska dras för vad staten ska och skaIndustri ju till stor del finansieras via justvarbiltullarna. Västmanland attföretagarnas viinfrastrukturminister ska ta lärdom av Danökar ochMan det tycker När i det faktum att nära nog Arbetslusten halva mil- och glädjen Norrköping 11-22 Det är förstås inte bra ur såväl synvinkel Catharina inte ska ta Elmsäteransvar för. 18-29 I grund och botten är det ju Danmark använda oss av den statsgaär härligt smittar av mark sig ochSvärd Bygg jardregnet ska falla över just detta. när den andansom presenterade regeringens mångmiljardur ett bredare perspektiv. Landets företagare företagarna själva 11-13 som ansvarar förGöteborg personalens blandav människor runtomkring. själva arbetat efter. på svensk infrastruktur betonade hon 30 Resten ska gå till utveckling behöver lägga rantimodell sin tid satsningar på attman just driva företag, hälsa och välbefinnande. Vissa verksamheter bedrivs Åland Ni kan läsa vadkommer Lars att man att satsa ansvarig på sådant som leder Energi 14 producera varor och tjänster. Många av deRedtzer, tillfrågade i mer utsatta miljöer än andra, en del arbetsmoment infrastrukturen och det handlar i Marks komm Här i Frågan Göteborg undrar visvensk om den omdebat- går för infrastruktur Vår i luften. Visst är det härligt? Jag till jobb och främjar konkurrenskraften. Det på Sveriges Byggär förenade med är större31-36 hälsorisker och så vidare. Ska är om även infrastruktur mångt och mycket om rälsbunBornholm Linköping 23-27 terademot Västlänken verkligen kommer att bli av, en klok strategi som på sikt borgar för ett stärkt ansluter mig till de som fylls av energi tycker i sitt inlägg längre en ny vår? Det känns onekligen så efter industrier, staten ta ansvar för vissa inte för andra? IT/Säkerhet 15 åkommor menSmåland den trafik, närmare men bestämt mer klarhet ibesked frågan om lär vi få efter näringsliv. Den här typen av satsningar när vårsolen gassar som mest, när regeringens attväl satsa 522 valet miljarder fram isvenskt tidningen. höghastighetståg. Det ligger helt Mora/Leksand 37-40 i höst kronor då göteborgarna ska rösta om huruvida vi 2025. gå ofta hand i hand med just Det konkurrenskraft på infrastruktursatsningar fram till det börjar grönska och man har hela är komplicerade frågor och i mångt och mycket Tills nästa gång önskar jag alla i linje med satsningar andra skai behålla trängselskatten ochMaskin arbetstillfällen, och det ärbottnar sannolikt en av 16-17 Borås 522 miljarder kronor eller – detinte. bör Västlänken onekligen räckamånga den härliga sommaren framför sig. svaren i vem som ska bära ansvar för vad. Att sköna timmar i vårsolen! till stor del finansieras via just biltullarna. länder världen över ska ochjulär i de aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar 41-42 Västmanland till en hel del när det handlar om att både stärka Arbetslusten och glädjen ökar och det många småföretagare vill se ett större ansvarstagande Gävle 28-36 När infrastrukturminister Catharina ElmsäternärDanmark de kallar den nationella infrastrukturplanen18-29 förlängningen innebära kortare som utveckla svensk infrastruktur. Du läser om Ulricehamn från Försäkringskassan och ett likaledes större URBAN NILSSON är härligt när den andan smittar av sig Svärd det presenterade regeringens mångmiljardför ”den bästaANSVARIG någonsin”. Man betonar dock restider, inte minst mellan landets här i Svensk Leverantörstidning och det är Göteborg 43-44 UTGIVARE ekonomiskt dito från staten är föga förvånande. bland människor runtomkring. på svensk infrastruktur betonade hon detÅland ökande behovet av dylika satsningar och 30 intressant att konstatera att det inte enbart storstadsregioner. satsningar Samtidigt får inte Årjängatt att man kommer att satsa påutsådant som leder efterlyser större mod och ansvarstagande frånokunskap och underlåtenhet handlar om att bygga och bygga nytt, Marks kommun 45-47 Här i Göteborg undrar vi om den omdebatsköta administrationen bli ett argument för det Vår i Frågan luften.ärVisst är det härligt? Jag till jobb och främjar konkurrenskraften. Det är berörda parter så att en modern och väl 31-36 om även svensk infrastruktur går utan också om att bevara detattsom redan Bornholm terade Västlänken verkligen kommer bliett av,stärkt Uddevalla 37-52 ansluter tillDet de känns som fylls av energi en klok strategi som på sikt borgar för fungerande infrastrukturovannämnda. så småningom mot en mig ny vår? onekligen så efter finns och fungerar. Drift och underhåll mensvenskt mer klarhet i frågan lärhär vi typen väl få efter valet Småland 48-53 av satsningar närregeringens vårsolenbesked gassarom som mest, när lämnas över till framtida generationer. att satsa 522 miljarder skanäringsliv. i hög gradDen prioriteras, vilket avspeglas PERSSON Mora/Leksand 37-40 ÖRJANChefredaktör i höst ska rösta om huruvida vi gå då oftaigöteborgarna hand i handatt med just konkurrenskraft Man tycker att vi ska ta lärdom av Dandetkronor börjar och man har hela pågrönska infrastruktursatsningar fram till 2025. det faktum nära nog halva milska behålla trängselskatten eller inte. Västlänken och arbetstillfällen, är just sannolikt mark och använda oss av den statsga- 54 Borås v onekligen 522 miljarder kronor – det bör den härliga sommaren framför sig. räcka skaoch falladet över detta. en av aa ju aspekter tilljardregnet stor del finansieras via just biltullarna. aNN Västmanland EN att både stärka ska de som Sveriges Byggindustrier beaktar schandlar rantimodell man själva arbetat efter.41-42 Äv uglädjen till en hel del och när det om h Resten ska gå till utveckling av d Arbetslusten ökar och det c N a När Catharina ElmsäterPartille 53-59 LL o när infrastrukturminister deinfrastrukturen kallar den nationella infrastrukturplanen Nu k svensk TIinfrastruktur. Ni kan läsa vad Lars Redtzer, ansvarig 55-57 dIN N som utveckla Du läser om I I och det handlar i Ulricehamn är härligt när den smittar av sig EN andan Svärd regeringens mångmiljardgEN -kod Leverantörstidning förpresenterade ”den bästaoch någonsin”. Man betonar dock för infrastruktur på Sveriges Bygg- 43-44 NIN Göteborg QiRSvensk det här och det är Idruntomkring. E! mångt mycket om rälsbunT N o bland människor a h Ansvarig utgivare: Nr 3-2014 30:e årg Äs satsningar på svensk infrastruktur betonade hon RTp att det inte det ökande behovet av dylika satsningar och industrier, tycker i sitt inlägg längre Vad är en QR-kod intressant Latt konstatera enbart sma den trafik, närmare bestämt Årjäng 58-59 att man kommer att satsa sådant som leder Nilsson Urban efterlyser större modpå och ansvarstagande från fram i tidningen. handlar om att bygga ut och bygga nytt, höghastighetståg. Det ligger helt Marks kommun 45-47 till jobb och främjar Detväl är används den parterkonkurrenskraften. så att och en modern vad och Frågan är om även svensk infrastruktur går Tills nästatill? gång önskar jag alla Tidningen utges av:berörda

Vad kommer miljardsatsningarna att innebära? Vad kommer miljardsatsningarna att innebära? Vad kommer miljardsatsningarna att innebära? redaktion

utan också om att bevara det som redan i linje med i andra Prenumerera: Region Småland 60-78 en klok strategi som satsningar på sikt borgar ett stärkt fungerande infrastruktur såför motfinns en nyoch vår? Det känns onekligen så efter fungerar. Drift och underhåll Hexanova Media Group AB världen länder över och lär ismåningom

Småland

48-53

Borås

54

Ulricehamn

55-57

Årjäng

58-59

många sköna timmar i vårsolen! prenumeration@hexanova.se svenskt näringsliv. Dentill härframtida typen avgenerationer. satsningar En QR-kod (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydlämnas över regeringens om att satsa 522avspeglas miljarder ska i högbesked grad prioriteras, vilket förlängningen innebära kortare Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg gå ofta handMan i hand medatt just konkurrenskraft information än en endimensionell streckkod, såsom text ochURBAN olika tecken. NILSSONI och tycker viligt skamer ta landets lärdom av Dankronor infrastruktursatsningar i detpå faktum att nära nog halvafram mil- till 2025. inte mellan ANSVARIG har UTGIVARE Telefon 00restider, med attav många modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder kodernas och05 arbetstillfällen, ochminst det är sannolikt en statsgaav mark och använda oss den 522jardregnet miljarder ska kronor det bör räcka031-719 Redaktionsledning: falla–över just onekligen detta. storstadsregioner. användningsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas på de29 aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar Fax 031-719 05 rantimodell man själva arbetat efter. till en Resten hel del ska när gå dettill handlar om att både stärka utveckling av Stefan 031-719där 05läsaren 17 kan scanna in reklamskyltar och iCarewall tidningsannonser, när de kallar den infrastrukturplanen Ninationella kan läsa vad Lars Redtzer, ansvarig sominfrastrukturen utveckla svenskoch infrastruktur. det handlarDu i läser om en QR-kod med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida stefan.carewall@hexanova.se för ”den bästa någonsin”. Man betonar dock på Sveriges Byggdet mångt här i Svensk Leverantörstidning det äross gärna på nätet:för infrastruktur och mycket om rälsbun- och Besök med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur det ökande behovet av dylika satsningar och längre industrier, tycker i sitt inlägg intressant att konstatera att det inte enbart den trafik, närmare bestämt du kan använda en QR-kod i din annons! Tryck: www.svenskleverantorstidning.se efterlyser större mod och ansvarstagande från fram i tidningen. handlar om att byggaDet ut och bygga höghastighetståg. ligger heltnytt, Pressgrannar a av parter Tills så attnästa en modern och väl NNberörda gång önskar jag alla utani linje ocksåmed om satsningar att bevara idet som redan sca vEN andra ch Ä N du infrastruktur så småningom LL o fungerande Den enda du behöver N u ka mediepartnern I många sköna timmar i vårsolen! I finns och fungerar. Drift och underhåll N T d IN länder världen över och lär i I N N E E Adress-/namnändring: lämnasinsänt, över tillejframtida generationer. kod Ng ska förlängningen i hög grad prioriteras, avspeglas dNI QR! Tidningen innebäravilket kortare TIansvarar oNE ej för Ansvarig utgivare: 3-2014 årg LÄsa Tph URBAN NILSSON ManNrtycker att30:e vi ska ta lärdom av Danadressandring.slt@hexanova.se maR i detrestider, faktuminte att nära nog halva mils minst mellan landets beställt material. Eftertryck av text UTGIVARE Urban Nilsson mark och använda oss avANSVARIG den statsgajardregnet ska falla över just detta. storstadsregioner. och bilder förbjudet, om inte särskild Tidningen utgessjälva av: arbetat Ekonomi: rantimodell man efter. Prenumerera: Nr 4 - 2021 Resten ska gå till utveckling av Ansvarig utgivare: träffats Tryck: Hexanova Group ABLina överenskommelse med Ni kan läsa Media vad Lars Redtzer, ansvarig Akyuz,Enlina@hexanova.se infrastrukturen och det handlar i QR-kodprenumeration@hexanova.se (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydJoakim Nyholm Pressgrannar Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg för infrastruktur på Sveriges Byggredaktionen. www.hexanova.se ligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och mångt och mycket om rälsbunTidningen utges av: joakim.nyholm@hexanova.seindustrier, Telefon 031-719 00 inlägg längre med att många tycker05 i sitt modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas den trafik, närmare bestämt Redaktionsledning: användningsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas på PR & More Scandinavia AB fram031-719 i tidningen. Fax 05 29Adress-/namnändring: MÄR höghastighetståg. Det ligger helt Stefan 031-719där 05läsaren 17ANENkan KE v reklamskyltar och iCarewall tidningsannonser, scanna in Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg Chefredaktör: adressandring.slt@hexanova.se Na a V Tills nästa gång önskar jag alla N N a i linje sc ÄvE med satsningar i andra en QR-kodstefan.carewall@hexanova.se med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida N du och a k L Telefon 031-719 05 00 Örjan Persson L många sköna timmar i vårsolen! N världen över och lär i Besök oss gärna på nätet: Nu med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur länder NTI I dI EN I gEN 05 29 kodFax 031-719 orjan.persson@hexanova.se www.svenskleverantorstidning.se Ekonomi: du kan använda NIN QR! Tryck:en QR-kod i din annons! innebära kortare TId oNEförlängningen a h s Ansvarig utgivare: Nr 3-2014 30:e årg p Ä URBAN NILSSON L RT ekonomi@hexanova.se sma Pressgrannar restider, inte minst mellan landets ANSVARIG UTGIVARE Urban Nilsson Besök oss gärna på nätet: Redaktör: storstadsregioner. Den enda mediepartnern du behöver

Danmark 79-83

redaktion

redaktion

I

Vad är en QR-kod och vad används den till? S

redaktion

Tidnings

T

Vad är en QR-kod vad används den till? Prenumerera: Carolinaoch Fredriksson Tidningen ansvarar ej för insänt, ej

Tidningen utges av: Trycksak Adress-/namnändring: www.svenskleverantorstidning.se 3041 0174 Hexanova Media Group AB carolina.fredriksson@hexanova.se adressandring.slt@hexanova.se En QR-kodprenumeration@hexanova.se (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydmaterial. Eftertryck av text Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg ligt mer information än beställt en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och Den enda mediepartnern du behöver och bilder förbjudet, om inte särskild Layout: med att många Telefon modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har Ekonomi: kodernas Redaktionsledning: Tidningen ansvarar ej för 031-719 insänt, ej05 00 överenskommelse träffats användningsområden ökat. Koderna kan bland annat med hittas på Lina Akyuz, lina@hexanova.se Michaela Jönsson Fax 031-719 05 29 Stefan Carewall 031-719 05 17 beställt material. Eftertryck av text v a reklamskyltar och i tidningsannonser, läsaren kan scanna in redaktionen.där www.hexanova.se a N aNN michaela.jonsson@hexanova.se ÄvE u sc bilder en QR-kodstefan.carewall@hexanova.se med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida och förbjudet, om inte särskild aN doch N ILL I Nu k T d Besök oss gärna på nätet: N ISSN 1102-9137 med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur I EN Iöverenskommelse träffats med gEN kod NIN du kan använda en QR-kod i din annons! QRTryck: www.svenskleverantorstidning.se TId NE! o a h s Ansvarig utgivare: Nr 3-2014 30:e årg redaktionen. www.hexanova.se LÄ RTp sma Pressgrannar En del av Hexanova Media Group Urban Nilsson Den enda mediepartnern du behöver Tidningen utges av: Adress-/namnändring: Prenumerera: Tidningen ansvarar för insänt, ej Hexanova Media GroupejAB adressandring.slt@hexanova.se (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydbeställt material. Eftertryck av textEn QR-kodprenumeration@hexanova.se Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg ligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och och bilder förbjudet, om inte särskild Telefon 031-719 05 00 med att mångaEkonomi: modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas Redaktionsledning: träffats med användningsområden ökat. lina@hexanova.se Koderna kan bland annat hittas på Lina Akyuz, Faxöverenskommelse 031-719 05 29 Tidningsstatistik AB Tel. 08-507 924 00 Stefan 031-719där 05läsaren 17 kan scanna in tidningsannonser, redaktionen. www.hexanova.se reklamskyltar och iCarewall en QR-kodstefan.carewall@hexanova.se med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida Besök oss gärna på nätet: ISSN 1102-9137 med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur

redaktion

Vad är en QR-kod och vad används den till?

PR

& more

dch as

Ulricehamn

Ledaren

T


företagarna har ordet

3

www.svenskleverantorstidning.se

No more mr. nice guy! Som privatperson förväntas man betala sina räkningar i tid, annars väntar otrevliga konsekvenser. Eventuellt kan man med lite charm få någon extra dag på sig att betala, men det är undantaget som bekräftar regeln. Det står heller inte mig som köpare fritt att diktera villkoren när jag är villig att betala utan det är säljaren som bestämmer vad som är rimligt just i mitt fall. Som småföretagare gäller dock helt andra regler, speciellt om jag väljer att göra affärer med ett storbolag. I dessa relationer är det mer regel än undantag att det är köparen som bestämmer när hen tänker betala och har säljaren problem med det så är risken stor att de går till någon annan. Djungels lag råder alltså. De stora och starka bestämmer för att de är stora och starka, inte för att de har rätt. Så här kan vi inte ha det. Det är skadligt för företagen det berör och för tillväxten i stort. Som småföretagare är det inte ovanligt att vara helt beroende av sina storbolagskunder och därmed går många företag med på längre betaltider än vad de känner sig bekväma med. Detta visar bland annat Intrums rapport European Payment Report från 2020 där 82 procent av de svarande företagarna anger att de någon gång accepterat längre betaltider för att inte skada affärsrelationer. 2017 tog dåvarande näringsminister Mikael Damberg initiativ till en frivillig uppförandekod som storbolagen kunde ansluta sig till för att visa att de är schyssta motparter som betalar i tid. Vi på Företagarna hejade såklart på initiativet och har sedan dess varit engagerade i Föreningen för kortare betaltider. Det kändes i det läget rimligt att förändringen skulle ske på frivillig väg och att alla aktörer skulle hjälpas åt för att komma till rätta med de skenande betaltiderna. Utvecklingen går åt fel håll Upp mot 120 dagar var inte ovanligt. Ett mindre företag kan inte ha hur goda marginaler som helst, och att vänta med att få betalt i fyra månader för ett utfört arbete är självklart helt orimligt. Det är inte många

företag som klarar det, särskilt om det handlar om ett för det säljande företaget större uppdrag. Vi kan nu efter fyra år konstatera att utvecklingen fortsatt går åt fel håll. Endast ett fåtal storbolag har anslutit sig till den frivilliga koden och undersökning efter undersökning visar att problemet fortsätter att växa. Det är helt enkelt dags att ta i med hårdhandskarna för att se till att småföretagarna får betalt i tid. Företagarna är generellt för att marknaden ska självregleras och att regering och riksdag i möjligaste mån ska undvika tvingande lagstiftning. Men när nu storföretagen visat att de inte klarar att reglera detta på ett fungerande sätt och att väldigt många småföretagare därmed hamnar i kläm så tycker vi nu att det är dags för hårdare tag. Det ska inte vara rimligt att de stora bolagen använder de små som bank, speciellt inte i tid av kris. Vårt tålamod är slut Ett steg som kan vara i rätt riktning är det rapporteringskrav som nu bereds på näringsdepartementet, och som trots ständiga förseningar nu utlovas komma innan sommaren. Beroende på hur detta är utformat kan det vara ett sätt att sätta strålkastarljuset på hur de är ställt med betaltiderna i våra storbolag och på så sätt få i gång en debatt. Hjälper inte detta är vi inte främmande att gå ännu längre och jobba för en tvingande lag om betalning inom max 30 dagar. Oavsett, vårt tålamod är slut. Vi vill inte se en enda företagare till som går på knäna för att de inte får betalt i tid. Vi vill inte prata med uppgivna företagare som inte vågar träda fram och prata om problematiken för att de är rädda att tappa sin största kund. Det är inte värdigt! Det är dags att storbolagen tar sitt ansvar för att komma till rätta med betaltiderna en gång för alla. Det är inte bara viktigt för de minsta företagen utan även för hela Sveriges tillväxt och konkurrenskraft. HELENA FOND Företagarnas näringspolitiska expert Helena Fond, Foto: Företagarna

Välkommen till det riktiga Norrland De kommande decennierna ska industrin investera 1 000 miljarder kronor i Norr- och Västerbotten. Bara inom de närmaste fem åren behöver företagen i norra Norrland rekrytera drygt 25 000 personer för att klara kompetensförsörjningen. Handen på hjärtat – vad tänker du på om jag säger att du ska flytta till det riktiga Norrland? Du ska bosätta dig på en plats som består av en tredjedel av landets yta men där bara fem procent av befolkningen valt att slå ned sina pålar. Ett område i världen där polcirkeln är ett rimligt utflyktsmål, där ryska Murmansk ligger närmare än Stockholm och där avstånd inte är en fråga om mil utom om tid i timmar. Hit vill vi att du ska flytta. Hit där vintrarna kan kännas både långa och mörka men där du på riktigt kommer att få användning av din polarexpeditionsjacka. Visst, du kan komma behöva investera i en bil med fyrhjulsdrift och definitivt en motorvärmare. Å andra sidan kommer du sänka dina boendekostnader rejält eftersom bostadspriserna fortfarande ligger inom rimlighetens gränser. Även om vi är kända för vårt kalla klimat så kom ihåg: Solligan toppas ofta av norra Sverige och då räknar vi inte ens med midnattsolstimmarna och det viktigaste fenomenet – Ryssvärmen - det kanske bästa med Ryssland. Du kommer ha relativt nära både till Finland och Norge och snabbt upptäcka att du borde läst finska i grundskolan. I samma veva kommer du inse att de nordligaste norrmännen ser Norrbottens kustlinje som sitt eget Mallorca och att rika ryssar ofta väljer en weekend i metropolen Luleå. Du kommer att förundras över hur så många tyskar med exklusiva bilar valt att bila i inlandet, men låt dig inte luras – snart finns det inte ett fordonsmärke som inte testar sina bilar i Norrland. Du kommer lära känna dina grannar, alltså på riktigt. Du kommer få vara med om att folk bara kommer förbi utan att ringa eller boka en tid i förväg. Dina barn kommer mest troligt ta sig själva till skolan och

träningar. Du kommer kanske cykla till – och från jobbet för oftast tar det bara tio minuter vilket gör att du har möjlighet att fylla på fritidskontot rejält. Om du hellre vill ta bussen till arbetet, se till att inte missa den. Bussen går nämligen inte med tio minuters mellanrum här uppe. Väljer du bilen? Oroa dig inte, du kommer hitta parkeringsplats. Oavsett vad eller var du kommer att arbeta så önskar jag och alla företagare i Norr- och Västerbotten att du ska känna dig så välkommen! Frasen ”men du är int härifrån” kommer vara ständigt återkommande och den kommer inte vara avtagande. Det låter kanske konstigt men du kommer nog aldrig känna dig ensam. Närheten i Norrland gäller nämligen inte bara närheten till det mesta i vardagen utan även till människorna. Jag väljer att inte generalisera hur den typiska norrlänningen är för det kommer aldrig att stämma. Precis som var som helst i landet så finns paletten av människor även här. Vi är tyvärr inte mer exotiska än du. Jag väljer däremot att generalisera över vad som finns här. Här bryts malmen, skogarna tar aldrig slut och kraften från älvarna forsar genom ledningarna. Fjällen är magnifika, kustens öar är kantade av långa sandstränder och skogarnas sus är öronbedövande. Här finns universitet, jobb, mångfald, kultur och människor med framtidstro och mycket nybyggaranda. Vi är inte många men vi är starka och vi behöver just dig. Norra Norrland passar dig som vågar och kan tänka dig en ny vardag med mer fritid, lägre boendekostnad och fler smeknamn. Det kan kännas som avlägset men det är faktiskt inte sant. I alla fall inte om vi räknar timmar. Sätter du dig på flyget från Stockholm så ses vi om drygt en timma. Schukt nära, i Boden kallar man det för närhetsliv. Ett fint ord. Välkommen upp. JENNY FRANK Jenny Frank, Foto: Företagarna

Företagarnas regionsamordnare i Norrbotten


4

industri www.svenskleverantorstidning.se

En problemlösare i framkant för Kronobergs industrier När Kronobergs industriföretag är i behov av specialanpassad utrustning är det ofta Sysmec AB de kontaktar. Sysmec är en specialist inom industriell automation och står för en helhetslösning, vilken innefattar allt från utveckling och konstruktion till tillverkning och installation. Det gör Sysmec till en uppskattad problemlösare.

Sysmec AB bildades 2012 när fem arbetskollegor på ett större företag i trakten, och med en bakgrund i den grafiska branschen, bestämde sig för att slå sina kloka huvuden ihop. Därmed formades en verksamhet som tack vare ägarnas och medarbetarnas breda kompetens representerar helhetslösningar kring specialanpassade maskiner och utrustningar för industriell automation. Det rör sig med andra

ord om insatser kring allt från utveckling och konstruktion till tillverkning och installation. – Den här typen av uppdrag innefattar många olika moment, så som mekanisk och elektrisk konstruktion, arbete med elskåp med mera. Vanligtvis står ett företag för en eller två av arbetsinsatserna, till exempel mjukvaruutveckling, medan mekanikkompetens måste köpas in utifrån. Vi har allt under ett tak, vilket är ganska ovanligt i den här branschen. Därmed elimineras risken att två leverantörer pekar på varandra om något blir fel, samtidigt som det blir en stor fördel för kunden som bara behöver en enda kontakt genom hela projektet, påpekar Ulf Sjödin, styrelseordförande i Sysmec AB. Helhetslösningar Sysmec fokuserar på företagen i Kronoberg, vilka uppskattar bolagets helhetskoncept.

Delägarna och grundarna till Sysmec

– Vi gillar att jobba nära våra kunder och när vi får möjlighet att ta del av ett projekt i ett så tidigt skede som möjligt. Då kan vi göra som mest nytta, säger Alf Eriksson som jobbar som elmontör i Sysmec. Kunderna brukar kontakta Alf, Ulf och deras kollegor med ett problem. Det kan till exempel handla om att montera olika detaljer eller att kontrollera produktionskvalitet. I samarbete med denne utformas en skräddarsydd lösning kring mekanik, hydraulik, mjukvara, montering och installation, men också beträffande säkerhet. I det avseendet levererar Sysmec alltid CE-märkta produkter. Kunden har hela tiden möjlighet att besöka anläggningen i Ljungby och ta del av det fortlöpande arbetet med deras maskin. Bygger teamkänsla I Sysmec noterar man att uppdragen tenderar att bli allt större. I normala fall löper ett projekt under fem–sex månader, men Ulf Sjödin är noga med att understryka att alla kunder och uppdrag, stora som små, är lika viktiga för Sysmec. Verksamheten växer och var anledningen till att man nyligen flyttade till nya lokaler med möjlighet att växa ytterligare. Företaget sysselsätter idag tio anställda och blev utsett till Superföretag av Bisnode 2019 och Årets Samarbetspartner av Rexroth 2018. Funktion, kvalitet, miljö, leveranstid och ekonomi utgör grundpelare i verksamheten där man också lägger stor vikt vid trivsel och laganda bland medarbetarna. – När vi jobbar så intensivt som vi gör blir samarbetet medarbetarna emellan mycket viktigt. Det funkar jättebra, men det gäller att investera i tid för att bibehålla kompetensen. I den här branschen är det svårt att hitta kunniga personer, så vi måste värna om de medarbetare vi har, säger Ulf Sjödin och Alf Eriksson. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

Vi utvecklar, konstruerar, tillverkar och installerar maskiner och utrustningar för industriell automation. CE-märkt och klart!

Komplett Automation

www.sysmec.se


industri

5

www.svenskleverantorstidning.se

Innovativ batterilösning installeras vid Landafors vattenkraftverk I ett utvecklingssamarbete mellan Volvo Cars, Fortum och Comsys har parterna utvecklat en innovativ batterilösning som nu installeras vid Fortums vattenkraftverk Landafors i Ljusnan, Bollnäs kommun. Syftet är att förbättra förmågan att erbjuda snabb frekvensreglering och i projektet använder Fortum bland annat begagnade batterier från laddhybrider för att förlänga livstiden på såväl vattenkraftverket som på batterierna.

– Att använda och testa olika moderna batterilösningar för att förbättra energisystemets funktion är högt prioriterat för oss, säger Toni Kekkinen, chef för Fortums vattenkraft. Denna lösning, att använda batterier som inte längre tjänar sitt ursprungliga syfte, är en viktig möjlighet då en sådan livstidsförlängning innan batterierna materialåtervinns ger stora positiva effekter för både miljö och ekonomi. Det förstärker även vattenkraftens roll i energisystemet. Reagerar på millisekunder I dag balanseras den nordiska elmarknaden i huvudsak med fossilfri vattenkraftsproduktion som kan reglera med ett tidsspann på allt från några sekunder till flera månader. Men ibland krävs en snabbare och mer flexibel reglering än vad vattenkraftverkets turbiner klarar av, något som

kommer bli allt vanligare i takt med att mer väderberoende produktion, främst vindkraft, kommer in i systemet. Genom att använda batterier som kan reagera på millisekunder och sedan följa turbinernas långsammare ökning förbättras vattenkraftverkets möjligheter att möta de framtida kraven på elnätet då vi går mot ett mer klimatneutralt energisystem. Nya lärdomar En viktig del av denna pilot är att ta reda på hur mycket kapacitet batterierna behöver ha kvar för att kunna fungera i sin nya roll där det framför allt är den snabba reaktionsförmågan som står i centrum. – Volvo Cars är ambitiöst gällande cirkulär ekonomi och vi lägger stor kraft på att hitta nya affärsmodeller som gör det möjligt att maximera användningen av batterier under hela deras livscykler. Detta projekt ligger i linje med de ambitionerna och kommer att ge oss nya lärdomar om batteriernas livslängd och hur de kan användas utanför våra bilar, säger Susanne Hägglund, Head of Volvo Car Service Business. Totalt kopplas 48 batterier ihop som tillsammans har en lagringskapacitet och effekt på 1MW/250KWh. Lösningen är utvecklad och byggd av Comsys som är ett cleantech-företag i Lund, specialiserat på kraftelektronik. Källa: Fortum

I ett utvecklingssamarbete mellan Volvo Cars, Fortum och Comsys har parterna utvecklat en innovativ batterilösning som nu installeras vid Fortums vattenkraftverk Landafors i Ljusnan.

Kollaborativa robotar hjälper Husqvarna att bli mer kostnadseffektivt För företaget Husqvarna är automation en viktig nyckel till konkurrenskraftig produktion. Tack vare kollaborativa robotlösningar har företagets motorsågstillverkning ökat flexibiliteten och blivit mer kostnadseffektiv.

Med fokus på hög prestanda, användarvänlighet och säkerhet har Husqvarna i över 60 år tillverkat motorsågar för skogsarbete, jordbruk och trädgårdsskötsel. Att hela tiden utveckla produktionsmetoderna är ett måste för att företaget ska vara konkurrenskraftigt på världsmarknaden. 2018 var det därför hög tid att uppgradera momentet där motorsågens startapparat monteras. Det var inte flexibelt, hade lång cykeltid och det blev rätt ofta fel. – Vi kom ganska snabbt in på en flexibel kollaborativ lösning som vi kan köra relativt snabbt, och där vi har möjlighet att utöka eller byta uppgifter i framtiden, säger Jimmie Sollén, teknisk chef på Husqvarna.

Peter Wik, Areas Sales Manager på ABB Robotics. Foto: Kim Norman

Jimmie Sollén, teknisk chef på Husqvarna. Foto: Bo Lundvang

YuMi lyft i produktionen Efter att ha analyserat alternativa lösningar föll Husqvarnas val på YuMi®, en kollaborativ robot från ABB. Efter installation och igångkörning arbetar nu roboten sida vid sida med operatörerna i monteringsbanan, där den plockar skruvar och med hjälp av skruvdragare monterar startapparaten på motorsågen. – Det här är en mycket mer tillförlitlig lösning än den vi hade tidigare. Roboten utför ett monotont moment och den är dessutom ganska enkel för våra teamledare ute på banan att återställa om det skulle bli några problem. Tack vare YuMi får vi en mycket mer flexibel produktion, säger Jimmie Sollén. Installationen av YuMi har resulterat i högre repeterbarhet, färre avvikelser i monteringsbanan och har bidragit till en hög tillförlitlighet. Dessutom har roboten förbättrat operatörernas arbetsmiljö, eftersom den reducerar ergonomiproblem till följd av repetitivt skruvande. Industrirobot blev kollaborativ Med YuMi i drift fortsatte Husqvarna att under-

Tack vare kollaborativa robotlösningar har Husqvarnas motorsågstillverkning ökat flexibiliteten och blivit mer kostnadseffektiv. Foto: Bo Lundvang

söka möjligheterna till förbättringar i produktionen av motorsågar. Det resulterade i att man under fjolåret installerade ytterligare en kollaborativ lösning på samma monteringsbana; en industrirobot IRB 1600 från ABB som med hjälp av programvaran SafeMove och scanners kan arbeta nära operatörerna och delvis utan stängsel. ABBroboten skruvar fast motorsågens handtagssystem, samtidigt som den sätter dit en kedjefångare. Fler robotlösningar i framtiden Idag producerar Husqvarnas operatörer med hjälp av de kollaborativa robotlösningarna från ABB över 400 motorsågar per skift. YuMi har blivit en i gänget på monteringsbanan, och för att ytterligare öka flexibilitet och kostnadseffektivitet i framtiden kommer Husqvarna att fortsätta investera i sofistikerade robotlösningar.

– Vi letar löpande efter nya sätt att automatisera och har väldigt ambitiösa planer för fler kollaborativa lösningar, antingen med rena cobots eller med kollaborativa applikationer. På så sätt kommer vår fabrik att bli ännu mer konkurrenskraftig, säger Jimmie Sollén. – Vi är väldigt glada över att få vara en strategisk partner till Husqvarna när de automatiserar. Med vår YuMi-cobot har de kunnat få bort en monoton arbetsuppgift och med vår industrirobot har de kunnat minska sina kostnader per producerad produkt och därmed ökat sin konkurrenskraft. Vi bidrar gärna med kollaborativa lösningar, både med cobots och industrirobotar, säger Peter Wik, Area Sales Manager på ABB Robotics. Källa: ABB Sverige


6

energi www.svenskleverantorstidning.se

Gasum gör sig redo för att skala upp biogasproduktionen i södra Sverige Klimatklivet har beviljat Gasum stöd för att bygga två nya biogasanläggningar i Skåne. De två nya anläggningarna är tänkta att matas med lokala råmaterial från regionen. Anläggningarna skulle öka mängden biogas som produceras i Skåne med 50 procent.

Klimatklivet har beviljat stöd till energibolaget Gasum för att bygga två nya biogasanläggningar i Skåne. Klimatklivet är Naturvårdsverkets stödprogram för delfinansiering av lokala projekt med målet att minska koldioxidutsläppen. Anläggningarna planeras ha en kapacitet att producera 120 GWh biogas per år. Idag uppgår

Klimatklivet har beviljat Gasum stöd för att bygga två nya biogasanläggningar i Skåne.

biogasproduktionen i Skåne till 416 GWh och de planerade anläggningarna skulle därför bidra till att öka produktionen med 50 procent i regionen. Samarbetet med de lokala jordbrukarna är ryggraden i projektet

Gasum skulle bygga och sedan driva de två anläggningarna tillsammans med det kooperativa jordbruksföretaget Biogas Sydöstra Skåne AB (BSSAB), som skulle tillhandahålla det lokala råmaterialet för att producera biogasen. BSSAB undersökte biogasproduktionen i Skåne för nästan tio år sedan, men i och med att Gasum har tagit initiativet för och skala upp projektet når biogasproduktionen i området nya höjder. Råmaterialet skulle främst bestå av lokalt anskaffad gödsel och andra restprodukter från jordbruket, vilket skapar ett bränsle som kan användas för att bekämpa utsläpp och klimatförändringar även i andra delar av Sverige. – Vi är mycket glada över dessa planer. Både det viktiga bidraget från Klimatklivet och det nära samarbetet med Biogas Sydöstra Skåne AB är centralt för att utöka produktionen av biogas i stor skala. Att öka tillgången på biogas och göra det mer lättillgängligt är viktigt för klimatet. Biogas är en produkt av den cirkulära ekonomin när den är som bäst och möjliggörs genom samarbete och en vilja att åstadkomma en varaktig förändring, säger

Erik Woode, Director Project Development & Execution, Gasum. Sjöbo och Tomelilla De två orterna som är kandidater för byggandet av anläggningarna är Sjöbo och Tomelilla. Eftersom hälften av alla livsmedel i Sverige produceras i Skåne får man också tillförlitliga leveranser av biprodukter från jordbruket som exempelvis gödsel, som kan användas som en del av den cirkulära ekonomin. När det används som bränsle kan biogas baserad på gödsel som råmaterial minska ett fordons koldioxidutsläpp med mer än 100 procent jämfört med fossila bränslen som används på marknaden idag. Genom att öka produktionen av biogas i Sverige till industriell skala kan leveranserna hålla jämna steg med efterfrågan från företag som är ute efter en bränslelösning som kraftigt minskar deras koldioxidavtryck. Källa: Gasum

SaltX i nytt industriellt pilotprojekt SaltX Technology har tecknat MoU-avtal (Memorandum of Understanding) med Luleå Energi, LuleKraft och Swerim om att uppföra en pilotanläggning på 1 MW och 15 MWh, som använder nanocoatat salt för att lagra termisk energi. Pilotanläggningen planeras att byggas i Luleå och ska laddas med restgas/värme från närliggande industri.

‘– För oss är det viktigt att minimera användningen av spetsbränsle och maximera energiutnyttjandet. Här ser vi att SaltX kan komma in och hjälpa oss i detta arbete med sin lösning där energi lagras i salt. Vi tar idag hand om restgaserna på ett bra sätt genom att generera både el och värme till regionen, men detta kan göras ännu bättre med nya innovationer. säger Stefan Wiklund, VD LuleKraft. Stor potential Anläggningen kommer att byggas i samarbete

med metallindustrins forskningsinstitut Swerim, som bland annat upplåter markområde och lokal. Idag används överskottsgas av LuleKraft för att generera el och fjärrvärme och sedan distribueras energin av Luleå Energi vidare till Luleå stad. SaltX energilager kommer ta en del av detta gasflöde och ladda saltet. Nästa fas efter 1 MW-piloten är en pre-kommersiell anläggning där beslut ska fattas senare. Vidare så kommer parterna gemensamt att ansöka om finansiellt stöd för projektet. – Den här piloten kommer att visa på potentialen

Sedan tidigare har SaltX fokuserat på att bygga piloter som kan lagra el som sedan omvandlas till värme och el. Nu öppnar bolaget för ett ytterligare användningsområde av bolagets patenterade nanobelagda salt – värmeåtervinning inom den tunga industrin. Värmen som lagras termokemiskt kan användas både för att förse industrin med ånga och staden med fjärrvärme. – Vi ser en stor potential i att energieffektivisera de tunga industrierna. Här kommer SaltX in med en ny innovativ lösning som gör det möjligt att ta hand om spillvärme på ett nytt sätt, som kan möjliggöra stora energieffektiviseringar globalt. säger Mikael Larsson, affärsområdeschef, Swerim. Överskottsvärme tillvaratas Syftet med projektet är att utforska hur SaltX energilager EnerStore fungerar i en reell och industriell miljö samt att kunna påvisa hur man kan reducera koldioxidutsläpp av fossila bränslen inom tillverkningsindustrier. Mycket stora energimängder i form av överskottsvärme går till spillo från industrin världen över och att ta tillvara denna energi vore mycket värdefullt. Bara i Europa släpps det ut 120 terawattimmar högtempererad värme från industrin.

Pilotanläggningen planeras att byggas i Luleå och ska laddas med restgas/värme från närliggande industri.

för att använda vårt energilager för att lagra spillenergi från tung industri. Våra samarbetspartners är starka aktörer i branschen. I och med detta har vi hittat en applikation där vi är unika och kan erbjuda stor nytta för kunden redan idag. säger Carl-Johan Linér, VD SaltX Technology. Piloten i Luleå byggs på samma tekniska plattform som SaltX använt i den nuvarande piloten i Stockholm. Källa: SaltX Technology


energi

7

www.svenskleverantorstidning.se

Energi för framtiden Du som vill jobba för hållbarhet, men inte har exakt koll på hur energidepåer fungerar eller om fastigheten har en hållbar energianvändning, ska kontakta Mats på Styr och ställer. Då kommer du att mötas av hans favorituttryck: - Kom så räknar vi på det!

Styr och ställer är ett kunskapsföretag inom styr-, regler- och energi-teknik som jobbar för att göra större fastigheter och industrier så effektiva, ekonomiska och hållbara som möjligt. Detta har bland annat lett till att de har utsetts till Europas bästa energiverksamhet. Kunskapsföretaget Styr och ställer jobbar med exakta siffror, så att du kan se allt framför dig i klartext. Du behöver bara vilja veta lite mer och ha en tanke om att det kommer att bli bra också för framtidens barn. Efter en kartläggning och genomförande kommer ni dessutom få några kronor över i kassan. Styr och ställer arbetar med driftunderhåll och förebyggande service för styr- och regler-tekniska installationer. Det som kan ingå i ett serviceavtal med Styr och ställer är: underhåll, energi, fjärr, drift, och miljöadministration. De jobbar med större bostadshus och industrifastigheter, både med nybyggnation och ombyggnation. De kopplar grepp om helheten, driver hela projektet från början till slut tillsammans med sina partners runtom i landet. För att samla energi och få till ett bra flöde krävs noggrann eftertanke och planering. - Vi tar med ritningarna hem och räknar. Om det är befintliga byggnader eller maskiner, loggar vi in och följer flöden. Därefter räknar vi ut det bästa energiflödet med rätt prestanda, säger Mats. Ekonomisk energi Styr och ställer skapar lösningar där effektivitet, hållbarhet och ekonomi är en treenighet. Den mest effektiva lösningen är många gånger också den mest miljömässigt hållbara och ekonomiska lösningen. Det är av den anledningen som Styr och ställer har vunnit pris för Europas bästa energiverksamhet. - Vi ska dra mindre energi ur ett ekonomiskt perspektiv, säger Mats när han förklarar sin filosofi. Energi för framtiden Med detta syftar Mats på att vi kommer behöva mycket mer elström i framtiden. Styr och ställer jobbar direkt mot målen i Agenda 2030, våra globala mål för hållbar utveckling. Mål sju handlar om hållbar energi för alla. Energi ska räcka till alla samtidigt som behoven styr oss. Lösningen kan vara att investera i nya tekniska lösningar. Styr och ställer utformar det nya smarta samhället bit för bit och Mats är en spelare att räkna med bland annat genom framtagning av gröna vätgasdepåer. - Kan vi lagerhålla grön vätgas för att möta behovet och jämna ut eleffekten och förbrukningen framåt är vi i hamn, säger en hoppfull Mats.

Ägare och VD Mats Nilsson

Energi att räkna med Det är många fastighetsägare som är intresserade och behöver experthjälp. Mats och hans medarbetare på Styr och ställer brinner verkligen för att säkerställa att vi har den energi vi behöver, även i framtiden. Det är inte bara inom energi som Styr och ställer

investerar inför framtiden. Just nu söker man tillökning till sitt team. Mats beskriver sig själv och sina medarbetare som kunniga, intresserade och målmedvetna. - Vi söker en ung, hungrig och teknikintresserad person, säger Mats, som uppmanar alla som känner sig träffade av beskrivningen att kontakta honom.

Vi vet skillnaden

Styr och ställer grundades 2004 i Gävle av Mats Nilsson, som fortfarande är ägare och VD. Idag finns de även i Hudiksvall och Bollnäs och driver projekt i hela Sverige. Intervju: Robert Ullberg Text: Andreas Ziegler


8

it www.svenskleverantorstidning.se

Nu släpps Husqvarnas första slinglösa robotgräsklippare – styrs med satellitteknik

Robotgräsklipparen som inte behöver begränsningskablar, utan styrs med ett satellitbaserat navigationssystem, finns nu tillgänglig på marknaden.

2020 presenterade Husqvarna sin nya tekniska lösning – robotgräsklipparen som inte behöver begränsningskablar utan styrs med ett satellitbaserat navigationssystem. Sedan dess har pilottester genomförts på flera platser i Europa och USA med lyckat resultat. Husqvarna Automower® 550 EPOS släpptes nyligen på den svenska marknaden

Pilotesten bestod av hundra robotgräsklippare som testades i flera länder, till exempel på Djurgården i Stockholm, Ullevi i Göteborg, Münchens flygplats och konstcentret La Seine Musicale i Paris. Djurgården i Stockholm har mer än 15 miljoner besökare per år. Där testades Husqvarna Automower® 550 EPOS under våren och sommaren förra året. – De största fördelarna med robotgräsklipparen Husqvarna 550 EPOS är den enkla installationen och den flexibla områdeshanteringen som gör det

möjligt för oss att skapa tillfälliga stay out zones när parkens gräsmattor används för evenemang eller stängs av andra skäl. Med den här typen av teknik kan vi använda robotgräsklippare till 75 procent av vår klippning, jämfört med tidigare 25 procent, säger Gunnar Björkman, parkchef vid Kungliga Djurgården. Noggrannhet på 2-3 centimeter Den nya robotgräsklipparen möter de ständigt ändrade behov som till exempel idrottsarenor samt

offentliga grönytor har och gör det möjligt att klippa på svårhanterliga platser. – Husqvarnas EPOS-teknik ger en hållbar och kostnadseffektiv lösning som förenklar underhållet av stora gräsmattor. Eftersom robotgräsklipparen är batteridriven släpper den inte ut några avgaser och den låga vikten och dess energieffektivitet bidrar till att minska koldioxidavtrycket, säger Samuel Ludvigsson, Key Account Manager för Husqvarna. Källa: Husqvarna Group

Tensor IxB revolutionerar den smarta fabriken Med verktygsfamiljen Tensor IxB fortsätter Atlas Copco att utveckla konceptet Smart Connected Assembly. Atlas Copco lanserar med Tensor IxB för första gången batteriverktyg som delar en integrerad kontrollpanel. Den prisbelönta designen hos Tensor IxB ger industrin en verktygsfamilj som är lättare, snabbare och mindre, men som ändå har samma kraftfulla prestanda som kabelverktyg.

ningen. Den nya plattformen gör det betydligt enklare att sätta upp nya monteringsstationer och att ombalansera de redan befintliga. – När funktionaliteten hos kontrollenheten, med all sin intelligens, flyttar in i själva verktyget, kan

den integreras direkt mot kundernas produktionssystem. På så sätt ökar prestandan och effektiviteten, säger Mathieu Legars, Vice President Marketing för divisionen Motor Vehicle Industry inom affärsområdet Industriteknik.

Ergonomiska och användarvänliga Tensor Ixb familjen består av två huvudsakliga verktygsserier med olika verktygstillbehör. Verktygen är formgivna för att vara så ergonomiska och användarvänliga som möjligt för operatörerna, och samtidigt kvalitetssäkra den slutgiltiga produkten. – Vi jobbar ständigt med att hitta sätt att förbättra våra produkter. Med Tensor IxB-plattformen säkerställer vi att flygplansindustrin får den bästa upplevelsen. Den trådlösa uppkopplingen och det lätta batteriet gör detta till ett mångsidigt verktyg som är enkelt att använda. Inom Tensor IxB-familjen finns det varianter där det är möjligt att vrida vinkelhuvudet 360 grader, vilket gör det möjligt att göra åtdragningar i trånga utrymmen. Detta löser ergonomiska problem och förbättrar resultaten för kritiska åtdragningar, bekräftar Marcelo Mantovani, Vice President Marketing för divisionen General Industri, inom affärsområdet Industriteknik.

Atlas Copco presenterade konceptet Smart Connected Assembly första gången 2017 som sitt bidrag till Industri 4.0 och den smarta fabriken. Konceptet som består av smarta verktyg och lösningar som kontinuerligt samlar in data har mottagit mycket uppmärksamhet från branschexperter och media. Tensor IxB-plattformen är fortsättningen på den digitala transformeringen. Plattformen är redan idag framgångsrik i flera sektorer av tillverkningsindustrin som till exempel bil- och flygindustrin. Integreras mot kundernas produktionssystem Med Tensor IxB-plattformen återuppfinner Atlas Copco monteringsprocessen. Tensor IxB kommer att öka effektiviteten, minska behovet av hårdvara och övrig utrustning och minska energiförbruk-

– Vi arbetar redan framgångsrikt tillsammans med våra kunder för att designa smarta fabriker. De stora biltillverkarna vittnar om ett stort behov av att öka flexibiliteten i monteringsprocessen redan idag.

Källa: Atlas Copco

Atlas Copco lanserar med Tensor IxB för första gången batteriverktyg som delar en integrerad kontrollpanel.


hållbarhet

9

www.svenskleverantorstidning.se

Proaktiva insatser och biologiskt mångfaldsarbete i Fortums miljöredovisning för vattenkraften I sin årliga miljöredovisning för vattenkraften rapporterar energibolaget Fortum om arbetet med nedmontering av dammar med låg nytta, förbättrat skydd mot oljeläckage, satsningar på biologisk mångfald och stödinsatser för att värna vandrande fisk i svenska vattendrag. Det uttalade målet är balans mellan å ena sidan global och lokal miljö och å andra sidan effektiv fossilfri kraftproduktion. Konkreta åtgärder genomförs för att förbättra vattenmiljön och samtidigt kunna leverera hållbart producerad el till kunderna.

I rapporten redovisas att ett 80-tal av de cirka 235 dammar som Fortum äger i Sverige inte längre meningsfullt bidrar till energisystemet och därför planeras att nedmonteras och tas bort, alternativt se om det finns andra aktörer – till exempel kommuner – som har nytta av dammarna och då kan överta ägande och drift. – Miljövinsten av att riva dammarna är dubbel, säger Sara Sandberg miljöchef för Fortums vattenkraft. – Dels bidrar utrivningarna till ökad biologisk mångfald genom att vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer tas bort, strömvattenbiotoper återskapas och vattnets flöde anpassas efter den naturliga väderleken. Dessutom frigörs resurser, som annars skulle läggas på dammarnas underhåll, till att kunna investeras i utbyggnad av fossilfri energi vilket Fortum nu satsar stort på i arbetet mot klimatförändringarna. Väl rustat Fortum står därmed väl rustat för den omprövning av vattenkraften som sker enligt den av regeringen antagna nationella planen (även kallad NAP). Prövningarna av miljövillkoren kommer att pågå i två decennier och syftar till största möjliga nytta för vattenmiljön och en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. – Det är spännande att vara igång, även om vi smygstartat internt med förberedelserna under en längre tid, säger Sara Sandberg. – Att aktivt delta i den samverkan som ska föregå omprövningarna ser vi som både självklart och

Fortums miljöredovisning för vattenkraften präglas av proaktiva insatser och biologisk mångfaldsarbete.

mycket viktigt för en transparent och effektiv process. Rätt åtgärd på rätt plats är våra ledord. Delad förstaplats Andra saker som tas upp i Fortums miljöredovisning för vattenkraften är förbättrat skydd mot oljeläckage  från turbinerna på vattenkraftverket Dönje i Ljusnan, vilket förstås är bra för miljön och dess vattenlevande djur. Här nämns också ett biologiskt mångfaldsarbete för att bryta de negativa trenderna för många arter – ett arbete som resulterat i att Fortum, i Ecogains ranking av biologisk mångfald inom näringslivet, ligger på delad förstaplats av de hundra största nordiska företagen.

Under 2020 fick företaget också ett erkännande av Sveriges entomologiska förening för arbetet med insektsliv och restaurering av lövskog runt Untra vattenkraftverk vid nedre Dalälven, något som görs tillsammans med Upplandsstiftelsen. Från och med i år är Fortums miljöredovisning för vattenkraften även en rent digital produkt. – Vi har noterat att behovet av en tryckt version inte längre finns, vilket gjorde beslutet enkelt, säger kommunikationsspecialist Maja Nordgren som projektlett arbetet med Fortums miljöredovisning för vattenkraften. Källa: Fortum

Ny anläggning för ökad plaståtervinning invigd i Brista I en digital invigningsceremoni förklarade nyligen Stockholm Exergi och SÖRAB den gemensamma hållbarhetssatsningen – Brista eftersorteringsanläggning – öppnad.

I Brista eftersorteringsanläggning förfinas stockholmarnas redan källsorterade avfall än mer noggrant. Och det behövs, för trots att stora mängder lämnas till återvinningsstationer i regionen varje vecka finns det mer att plocka ur avfallet. Runt 18 procent av det avfall som kommer in till anläggningen består av plast. Brista eftersorteringsanläggning har byggts i samarbete mellan Stockholm Exergi som driver Bristaverket, och SÖRAB som ansvarar för avfallshanteringen i nio norrortskommuner. Avfall från SÖRABs ägarkommuner kommer till Bristaverket för behandling och nu går detta avfall alltså genom en noggrann eftersortering innan de sista resterna omvandlas till värme och el. – Det här ger vinster på flera sätt. Dels kan en större mängd material gå till materialåtervinning och användas igen, och därmed minska vår belastning på jordens resurser. Dels undviker vi att fossilt material eldas, vilket innebär att vi alltså undviker onödiga koldioxidutsläpp, säger Anders Egelrud, vd Stockholm Exergi.

Stockholm Exergi och SÖRAB har invigt den gemensamma hållbarhetssatsningen – Brista eftersorteringsanläggning.

"En milstolpe" Anläggningen är dimensionerad för att hantera de mängder plast, metall och biologiskt avfall som finns i avfallet idag. Den är alltså inte ett alternativ till källsortering i hem och verksamheter, utan ett komplement för att ytterligare minska koldioxidutsläpp och öka materialåtervinning. – Det här är en milstolpe och möjlighet att genom eftersorteringsanläggningen få ut ännu mer användbart material ur soporna, material som kan användas till nya saker. Flera gånger om! Det får verkligen jordens resurser att räcka längre, precis som SÖRABs vision lyder. När alla andra gjort vad

I den nya eftersorteringsanläggning i Brista förfinas stockholmarnas redan källsorterade avfall än mer noggrant.

de kan, då kan vi göra lite till, säger Johan Lausing, vd SÖRAB. Fakta om eftersorteringsanläggningen i Brista: - Varje år kommer närmare 18 000 ton plast och 2 500 ton metall att sorteras ut. - Både magnetisk och icke-magnetisk metall kan sorteras ut. - Även organiskt avfall i gröna plastpåsar sorteras ut och skickas för rötning (biogas) - Anläggningen kan hantera cirka 40 ton avfall/ timme.

- I hushållsavfallet finns plast i form av plastförpackningar, blöjor, plastpåsar och pappersförpackningar, som också kan ha ett visst plastinnehåll. Plasten står för 18 viktprocent av innehållet. - Metall står för någon enstaka procent av hushållsavfallets innehåll. Det blir ändå stora mängder då Stockholm Exergi tar emot cirka 900 000 ton avfall för behandling varje år. Källa: Stockholm Exergi


10

infrastruktur www.svenskleverantorstidning.se

De underhåller det svenska järnvägsnätet Det svenska järnvägsnätet behöver underhållas kontinuerligt. En viktig aktör i det sammanhanget är Myrehag BEST AB som med sin långa erfarenhet fungerar som beställarens representant och verkar i rollen som bygg-/projektledare vid olika typer av insatser. Med den breda kompetens som Myrehag BEST besitter finns inga uppdrag som är vare sig för stora eller för små.

BEST i företagsnamnet står för ban, el, signal och tele, vilket på ett utmärkt sätt sammanfattar den breda kompetens och höga kapacitet som finns i Myrehag BEST AB. Det handlar kort och gott om insatser kring professionellt underhåll av det svenska järnvägsnätet. – Vi fungerar som beställarens representant och ikläder oss rollen som bygg- och/eller projektledare i vid olika insatser. Det kan handla om att serva och underhålla, men också om att byta ut och även bygga nya sträckor. Vi anlitas således i samband med både underhålls- och investeringsprojekt, berättar Roy Myrehag som ensam driver Myrehag BEST. Omfattande uppdrag I många fall rör det sig om omfattande uppdrag för Myrehag BEST som ofta jobbar på kontrakt, vilka kan vara så långa som upp till fem år inklusive leveransoptioner. De uppdrag som Myrehag BEST är delaktigt i kan vara sådana som handlas upp av Trafikverket och således kan ha en upphandlingstid på upp till sex månader. – Trafikverket har byggt upp en organisation i syfte att åstadkomma så smidiga och välfungerande processer som möjligt. De kartlägger vilken form av entreprenad som krävs för att åstadkomma en så säker arbetsplats och arbetsmiljö som möjligt. Det är Trafikverkets föreskrifter som styr hur uppdraget ska utföras, vilka material som får användas etcetera, förklarar Roy Myrehag. Lång erfarenhet Roy har lång erfarenhet av järnvägsbranschen. Redan i slutet av 1980-talet började han jobba på Banverket där han ingick i ett team om ett 60-tal anställda på enheten i Uddevalla. Han har jobbat med allt från basunderhåll för järnvägar till att arbeta som projektledare för uppdrag kring exempelvis spår och svets. Han har med andra ord gott om både kunnande och kompetens för de insatser han utför inom ramen för Myrehag BEST. I sin yrkesroll upphandlar han projekteringar och entreprenader för kommunen och Trafikverket. Med sin långa branscherfarenhet har han koll på alla delar av de arbetsinsatser han representerar. Han ser dock ett orosmoln i ett växande problem kring återväxten i branschen. – Det råder brist på duktiga entreprenörer i järnvägsbranschen. Den behöver nytt blod och ny kompetens. Faktum är att det finns gott om jobb för de som vill söka sig till branschen, avrundar Roy Myrehag.

0703 - 38 22 80 | myrehagab@telia.com

Intervju: Sean Larsson Text: Örjan Persson


norrköping 11 www.svenskleverantorstidning.se

Gränslösa utvecklingsmöjligheter i "århundradets tillväxtkommun" Norrköpings kommun upplever en extrem tillväxttakt, och det är satsningar på flera olika plan som ligger bakom den positiva trenden. Utvecklingsmöjligheterna är stora med tanke på stadens och kommunens geografiska läge där Norrköping i allt väsentligt blir en knutpunkt för handel, logistik, forskning och utbildning. – Vi ser oss som århundradets tillväxtkommun, säger Pontus Lindblom, näringslivsdirektör i Norrköpings kommun, tillika VD för kompetensplattformen Science Park.

Av Region Östergötlands 450 000 invånare bor 143 000 i Norrköpings kommun, vilken också hyser 10 000 företag. Näringslivsdirektör Pontus Lindblom beskriver Norrköping som en framåtlutad kommun och stad där det allmänt råder en stark framtidstro. Fullt naturligt med tanke på den extrema tillväxttakt som hela regionen upplever just nu. – Vi har under det senaste decenniet investerat mycket i bland annat bostäder, kontorsfastigheter, industrier och logistikcentrum, till stor del beroende på vårt starka geografiska läge som är mer eller mindre unikt ur ett logistiskt perspektiv, menar Pontus Lindblom. Han berättar att 80 procent av de svenska invånarnas och företagens samlade BNP finns inom en 40 mils radie kring Norrköping, som också korsas av två Europavägar, E4 och E22. Härtill kommer Norrköpings hamn och flygplats, samt universitetet, vilka tillsammans i allt väsentligt bidrar till Norrköpings växande attraktionskraft. – Universitetet representerar utbildning och forskning i världsklass, konstaterar Pontus. Infrastruktursatsningar Även infrastruktursatsningar ligger bakom den positiva utveckling som Norrköping nu upplever. Kommunen är en del av etapp 1 av den planerade Ostlänken, vilken ska vara färdigbyggd 2035 och som kommer att förkorta restiden mellan Norrköping och Stockholm till 45 minuter.

Näringslivsdirektör Pontus Lindblom

Härutöver finns två stadsutvecklingsprojekt kopplade till Ostlänken – Inre hamnen och Butängen med den nya centralstationen, vilka ligger i anslutning till varandra och på så sätt möjliggör omfattande synergieffekter. – I Inre hamnen byggs omkring 3 000 nya bostäder och vi räknar med att skapa uppemot 12 000 arbetstillfällen. Hösten 2022 sätts spaden i marken för de första bostadshusen, upplyser Pontus Lindblom. Science Park Även Norrköping Science Park är en viktig del i kommunens och regionens utveckling. I Science Park är ambitionen att bidra till ett hållbart samhälle genom att koppla ihop företag med offentlig sektor och akademi. Här arbetar man inom tre profilområden – logistik, visualisering och tryckt elektronik, samtidigt som man initierar, driver och deltar i olika projekt kopplade till nämnda profilområden. Science Park har också i uppdrag att utbilda, inspirera och koppla samman personer och aktörer. Verksamheten, vilken engagerar 150 företag, utgår från lokalerna i före detta Tuppens Spinneri. På området finns bland annat konferens- och utbildningslokaler, gym och hotell. – Science Park ligger i hjärtat av industrilandskapet och innefattar många teknikintensiva förtag med spetskompetens. Här får de hjälp med att både starta och utveckla sina verksamheter och idéer. Sammantaget blir det en effektiv plattform för kompetens och offentlig sektor, säger Pontus Lindblom.

Tydliga visioner Han berättar att man i Norrköping har en vision om att hysa 175 000 invånare, varav 10 000 studenter, senast 2035. Under tiden ska man, betonar han, bygga ett näringsliv i toppklass och ett klimatsmart samhälle. Han ser en fortsatt god utveckling även för besöksnäringen tack vare Norrköpings närhet till bland annat skärgården och Kolmårdens Djurpark, samtidigt som området historiskt sett har stått sig starkt ur ett musikaltiskt och kulturellt

perspektiv. Norrköping är också en av två svenska städer som är certifierade av Unesco. – Vi har en stark historia inom kultur och kreativa näringar, samtidigt som vi har en i det närmaste unik branschbredd i näringslivet. Jag ser Norrköping som något av århundradets tillväxtkommun, avrundar Pontus Lindblom.

Besök visit.norrkoping.se

Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson


12

norrköping www.svenskleverantorstidning.se

Konsert och konferens i unika miljöer

Mitt i Norrköpings industrilandskap finner vi en alldeles speciell plats för konserter, konferenser, företagsevent och matupplevelser. Louis De Geer Konsert & Kongress utgår från forna fabrikslokaler där man har lyckats förena gammalt och genuint med nytt och modernt. Resultatet: möten mellan människor i en miljö och atmosfär som är mer eller mindre unik.

Louis De Geer Konsert & Kongress utgår från området som tidigare rymde Holmens pappersbruk. Den populära anläggningen har således ett fantastiskt läge, mitt i centrala Norrköping invid Motala Ström, och har sedan 1994, då verksamheten grundades, utvecklats till en uppskattad arena för koncert, konferens, företagsevent och matupplevelser. Liselotte Andersson är VD och stortrivs i de unika miljöerna som anläggningen representerar. – Louis De Geer är olik de flesta liknande anläggningar tack vare den stolta historia och industriella känsla som sitter i lokalernas väggar. Det är en känsla vi hela tiden vill bevara när vi utvecklar verksamheten, samtidigt som vi ser till att anpassa både utrymmen och teknik efter de behov som våra gäster efterfrågar. Det formar ett koncept som skapar en alldeles unik atmosfär, anser Liselotte. Fyra byggnader Hon berättar att Louis De Geer Konsert & Kongress rymmer fyra byggnader, varav huvudbyggnaden, den stora Louis De Geer-hallen, delas med Norrköpings symfoniorkester och rymmer 1 379 sittande gäster på både parkett och balkong. – Lokalen är utmärkt för kongresser och konferenser, men också för konserter. Genom åren har vi arrangerat allt från teater och buskis till konserter med Vikingarna och Lisa Nilsson, berättar Liselotte. Byggnaden rymmer också Trozelligalleriet där de 1 500 kvadratmeter stora ytorna lämpar sig väl för

bland annat mässor och middagar. Längs borden finns plats för 1 100 gäster. I byggnaden som kallas Flygeln, och som innefattar en flexibel läktare, ryms 600 sittande eller 1 500 stående personer i samband med exempelvis konserter eller konferenser. Värmekyrkan är den perfekta platsen för bland annat fester och middagsbjudningar. – Det är en eventhall med högt i tak som erbjuder en lite råare miljö som många av våra gäster uppskattar. Här finns plats för 1 000 stående och 600 sittande gäster. Härutöver kan vi erbjuda åtta

konferensrum i det vi kallar för Vingen. En del av rummen kan slås samman till en större lokal, upplyser Liselotte Andersson. Händer massor Hög kapacitet och stor flexibilitet präglar i mångt och mycket Louis De Geer Konsert & Kongress där man kan arrangera allt från små möten till stora företagsevenemang. Även maten, där allt från fikastunder till stora middagar lagas med lokala råvaror, uppskattas högt av anläggningens gäster. Det händer hela tiden mycket på Louis De Geer

Konsert & Kongress där man räknar med att under hösten kunna stå för fler arrangemang än under ett helt normalår, under förutsättning att coronarestriktionerna hävs. – Det blir allt från föreställningar med Snövit, Bamse och Jonas Gardell till konserter med Bo Kaspers Orkester och Johanna Nordström, upplyser Liselotte Andersson och uppmanar intresserade att boka sina biljetter. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

s Året ste iga glittr ow! julsh

3 & 4 december VÄRMEKYRKAN, Norrköping


norrköping 13 www.svenskleverantorstidning.se

Brett industrikoncept med totalansvar För industrin har JohSjö-gruppen länge

varit en viktig samarbetspartner. På JohSjö i Norrköping fokuserar man på tre områden: Industri & Process, Pharma & Biotech och El & Automation. Här tar man kundens idéer och koncept från konstruktion och produktion till montering och installation, vilket innebär att JohSjö tar ett helhetsansvar för hela leveransen och funktionen.

JohSjö-gruppen sysselsätter ett 80-tal anställda och omfattar fyra operativa bolag. Inom gruppen finns egna och produktionsnära konstruktions- och programmeringsresurser samt effektiv projektledning. JohSjö-gruppen arbetar i huvudsak inom tre områden: Pharma & Biotech, Industri & Process samt El & Automation. I gruppen finns stort kunnande och bred kompetens, och genom samverkan bolagen emellan erbjuder man sina kunder ett unikt helhetserbjudande. Höga kvalitetskrav JohSjö System AB i Norrköping är ett kompetenscenter inom rostfritt och industriapplikationer och jobbar med plåtformning, kvalificerad svetsning och ytbehandling samt kvalificerad montering. Här fokuserar man på två områden: Industri & Process samt Pharma & Biotech. – Beträffande Pharma & Biotech besitter vi stor kunskap kring utrustning, produkter och styrning av produktionsprocesser. Vi tar fram kompletta lösningar, inte minst för läkemedelsproducenterna, säger Hans Nilsson, vd för JohSjö System AB. Branschen för pharma och biotech styrs av strikta regelverk, krav på utmärkt kvalitet samt höga krav på dokumentation och spårbarhet. JohSjö AB:s processer och arbetsrutiner är anpassade för att möta dessa högt ställda krav. Beträffande området Industri & Process tillverkar JohSjö Industri bland annat rostfria applikationer, så som tankar, tryckkärl och bränsle-/kylvattensystem. – Våra produkter kännetecknas bland annat av krav på extremt låga RA-värden (0,2 eller lägre), vilket innebär absolut högsta noggrannhet beträffande produkternas ytor och svetsar, upplyser Hans. Samlad kompetens Tack vare JohSjö-gruppens breda kompetens och erfarenhet, samt en effektiv projektledning, kan man tillmötesgå olika kunders krav inom så skilda områden som processindustri, energigenerering och maskinbyggare. Tittar man på de övriga företagen i gruppen finner man att: - JohSjö System AB tar fram effektiva lösningar som tar kundens idé och koncept vidare till färdig produkt, system eller anläggning. Ingenjörer, konstruktörer och projektledare tar fram,

samordnar, identifierar och kartlägger tekniska helheter. - IndustriAutomatik Norrköping AB erbjuder kunder lösningar inom automation, apparatskåp och ställverk, samt en flexibel produktion. EMI i Norrköping AB utför elinstallationer utöver det vanliga inom industri och andra krävande miljöer. - EMI Elektromontage Installation AB är ett elinstallationsföretag med spetskompetens inom processautomation, industri och kraftdistribution. EMI tar sig an projektering, installation, underhåll och service. – Det är förstås en stor fördel för våra kunder att vi representerar specialkunskap inom olika områden, vilket gör att vi alltid kan tillmötesgå de höga krav som ställs inom industrin. Vi vänder oss till kunder över hela Sverige, de uppskattar vårt effektiva arbetssätt med korta beslutsvägar, vilket landar i en bra totalkostnad för projektet. Vi är dessutom enkla att samarbeta med, avrundar Hans Nilsson. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

TOTALLÖSNINGAR – VÅR STYRKA

Spetskompetens inom rostfritt, elinstallation och automation Välkommen att kontakta Hans hans@johsjo.se Vxl 011-31 26 30

JohSjö Gruppen Zinkgatan 2

602 23 Norrkköping

johsjo.se


14

norrköping www.svenskleverantorstidning.se

En viktig aktör när Norrköping utvecklas När Norrköping och närområdet utvecklas spelar Assemblin en viktig roll. Inom områdena VS, el och tele, ventilation samt kyla erbjuder Assemblin heltäckande lösningar för allt från tele och data till automation och energioptimering – ett arbete som sträcker sig ända från idéstadiet till installerad lösning.

Assemblin utformar, installerar och underhåller tekniska system för el, värme, sanitet, ventilation och kyla. Företaget är verksamt på ett hundratal orter i Sverige, Norge och Finland och sysselsätter totalt 5 700 anställda, varav 2 500 i Sverige. Med lokal närvaro och storföretagets resurser i ryggen blir Assemblin en komplett installations- och servicepartner. Arbetsinsatserna sträcker sig över allt från bostäder till kontor, shoppingcenter, idrottsarenor och industrier. Kompletta lösningar Vi besöker Assemblin i Norrköping som innefattar fyra discipliner: VS, el/säkerhet, ventilation och kyla. Pontus Liberg är filialchef för VS i Norrköping.

– Beträffande VS jobbar vi med värme, vatten och avlopp. Det kan handla om allt från nyinstallationer till service och underhåll. Här i Norrköping jobbar vi främst i samband med nyproduktion. Inom området Ventilation erbjuder vi skräddarsydda lösningar i en platt organisation. Vi tar ett helhetsansvar kring olika projekt med allt från kalkyl, konstruktion, energi och projektledning till montage och injustering/driftsättning. På el- och säkerhetssidan arbetar vi med kundanpassade lösningar för att matcha varje kunds unika behov. Säkerhet är ett av våra fokusområden, där erbjuder vi både separata säkerhetsinstallationer och lösningar för integrerad säkerhet. Härutöver är vi kompletta beträffande eftermarknaden, berättar Pontus. Assemblins uppdragsgivare är såväl byggföretag och industrier som kommuner, fastighetsbolag och fastighetsägare i Norrköping med omnejd. – Vi kan arbeta utifrån en färdig handling till att åta oss en totalentreprenad där vi både projekterar och utför arbetet. Vi jobbar ofta på uppdrag av våra lokala byggföretag, såväl stora som små.

Vi får husen att fungera. Assemblin är den lokala installatören med den stora koncernen i ryggen. Varje dag hjälper vi till med smarta lösningar inom elteknik, värme, sanitet och ventilation. Vi tar oss an såväl mindre som större projekt och våra kunder finns inom alla delar av samhället. Uppdragen utför vi med rätt kompetens, rätt teknik och med omsorg om både människor och miljö. Dessutom ser vi till att du blir personligt och professionellt bemött. Det är ju insidan som räknas, eller hur?

Assemblin i Norrköping el, VS & ventilation 010 472 60 00 assemblin.se

Varierande uppdrag Pontus Liberg beskriver Assemblin som ett komplett installationsföretag vars främsta styrka är mängden av olika kompetenser under ett tak. – Alla avdelningar samarbetar i syfte att hela tiden kunna erbjuda bästa möjliga lösning för kunden. Vi jobbar också med korta beslutsvägar, vilket skapar snabba processer, säger Pontus. Just nu arbetar Assemblin med nyinstallationer av VS på ett logistiklager för Postnord i Händelö, ett projekt som ska vara klart i december. Ett annat jobb utförs för ett äldreboende i Kvillinge på uppdrag av Himmelstad Byggentreprenad. Ytterligare en insats rör nybyggnationen av Svärtinge förskola med kommunen som beställare. – Det byggs massor i och kring Norrköping just nu, vilket gör att efterfrågan på våra tjänster ökar. Vi vill fortsätta växa men med förstånd. På sikt strävar hela Assemblin efter att bli Sveriges största installationsföretag, avrundar Pontus Liberg. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson


norrköping 15 www.svenskleverantorstidning.se

Snabba och säkra saneringsinsatser vid brand- och vattenskador Brand- och vattenskador ställer till enorma problem och kräver åtgärder av professionella aktörer för att minimera dess verkningar. Vi finner en sådan i Ocab som med fem decennier bakom sig i branschen utför sanerings- och rengöringsuppdrag enligt konstens alla regler.

Med mer än 50 års erfarenhet av sanerings- och rengöringsuppdrag är Ocab en engagerad problemlösare efter framför allt brand- och vattenskador. Sedan starten 1964 har Ocab vuxit till en rikstäckande aktör med 50 kontor från Kiruna i norr till Ystad i söder. Sammanlagt arbetar cirka 900 personer med att varje dag rädda värden och avlägsna farliga ämnen på ett säkert sätt. Arbetet sker i regel i nära dialog med såväl försäkringsbolag och fastighetsbolag som privatpersoner. Kompletta åtgärder På Ocab i Norrköping sysselsätts 75 anställda i ett upptagningsområde som sträcker sig över Norrköping, norra Östergötland och södra Sörmland. Här representerar man hela Ocabs samlade kompetens med målet att alltid erbjuda kostnadseffektiva och hållbara lösningar för varje uppdrag som utförs. Robin Andersson tog nyligen över VD-rollen efter Peter som numera är ansvarig för strategiska inköp i Oleter-koncernen, vilken Ocab tillhör. Han verkar också i rollen som Senior Advisor på Ocab i Norrköping

– Vi tar hand om fastigheten och lösöre i samband med brandskador. Vid behov kan vi också luktsanera och utföra spärrmålning, berättar Robin och Peter. Vi tvättar, genomför rivningsarbeten och kan sanera miljöfarliga ämnen som asbest och PCB på både skadeplatsen och i vår egen anläggning. Beträffande vattenskador gör Ocab först en fuktutredning varpå man tar fram en fuktskaderapport med åtgärdsförslag. Därefter friläggs fuktskadade delar av skadan och en avfuktning genomförs inför återställandet. Utreder, kontrollerar, analyserar Ocab jobbar också inom området man kallar byggnadsmiljö där man bland annat utför utredningar kring inomhusmiljöer, fuktutredningar, provtagningar och analyser av byggnadsmaterial och luft. Resultaten utgör grunden till en rapport med åtgärdsförslag till fastighetsägaren. – Här utför vi även täthetsprovningar i syfte att kartlägga eventuella läckage. Vi gör också RBKmätningar, vilket innebär en certifierad fuktmätning i samband med nyproduktion, säger RobinAndersson. En annan del av Ocabs verksamhet är rivning i samband med olika typer av renoveringar, det kan vara allt från ett kök som ska renoveras till en ny skola som ska byggas där det står en gammal skola idag. Man jobbar också med industrisanering då man rengör allt från lokaler till maskiner – åtgärder som bland annat minimerar risken för brand, men också minskar behovet av underhåll och främjar en god arbetsmiljö i fastigheten.

Ocab kan härutöver tvätta fasader och tak, utföra klottersanering, rengöra ventilationsanläggningar, blästra och utföra golvslipning och annan golvvård. Företaget erbjuder också 24-timmarsjour och har i sammanhanget ramavtal med ett flertal försäkringsoch fastighetsbolag. Värnar om både människor och miljö Ocab ingår i Oleter Group där även NHS, MCM Relining, S-pipe och konsultföretaget Planea ingår. Fastighetsbolag och fastighetsägare, försäkringsbolag, byggföretag och andra entreprenörer domi-

nerar kundkretsen, som i viss mån även innefattar privatpersoner. Peter Andersson konstaterar att utvecklingen i bolaget har varit gynnsam. – Vi har haft en årlig tillväxt på 5–10 procent. Jag tror att en stor anledning är vår starka lokala förankring, liksom vårt tydliga koncept som bygger på att vi värnar om både människor och miljö. Vår stående ambition är att vara våra kunders förstahandsval när det kommer till fastighetsrelaterade problem, avrundar Robin Andersson. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Behöver ni en trygg partner för er skadeservice? Kontakta oss på Ocab så hjälper vi er! På Ocab kombinerar vi över 50 års erfarenhet med omfattande expertis inom fuktskador, sanering och underhåll av fastigheter. Vi genomför besiktningar, provtagningar och utreder orsaker till skador; resultatet är både hållbara hus och en säker inomhusmiljö. Vi hjälper fastighetsägare och förvaltare som behöver en bred och kompetent partner för planerade åtgärder och vid akuta händelser. Genom vår starka lokala närvaro finns vi alltid nära och kan snabbt vara på plats för att begränsa och åtgärda akuta skador – dygnet runt alla dagar på året.

011-10 37 90 • norrkoping@ocab.se • www.ocab.se


16

norrköping www.svenskleverantorstidning.se

Helhetslösningar kring högtrycksspolning och sanering

Såväl privatpersoner som stora industrier kan med fördel anlita NHS Norrköpings Högtrycksspolning

AB

när

problem

uppstår. Företaget står för ett komplett koncept

avseende

högtrycksspolning,

sanering, vakuumsugning, rörinspektion och klottersanering där man med stor kunskap och modern teknik blir en effektiv problemlösare för sina kunder.

NHS Norrköpings Högtrycksspolning AB – eller NHS som man allmänt säger – ingår i en koncern som bildats genom ett samgående av NHS Norrköpings Högtrycksspolning, NHS Industri & Miljösanering i Katrineholm, NHS Industri & Miljöservice i Norrköping och i Motala, NHS i Jönköping, NHS Nordisk Högtrycksspolning i Stockholm samt Miljösanering i Norr. Bolaget ägs i sin tur av Oleter Group tillsammans med de lokala entreprenörerna. NHS har sedan starten 2009 haft en mycket god utveckling. Idag finns bolaget på elva orter i Sverige, från Luleå i norr till Malmö i söder. En av enheterna finner vi i Norrköping där Hasse Gehrke leder verksamheten i Norrköping, Finspång, Nyköping och Söderköping.

– Vi vänder oss till framför allt fastighetsbolag, fastighetsägare, företag, industrier och kommuner, men också privatpersoner som behöver vår expertis. Vår bredd och vårt stora kunnande är våra styrkor, konstaterar Hasse. Komplett tjänsteutbud NHS erbjuder ett brett utbud av tjänster inom högtrycksspolning, sanering, vakuumsugning och rörinspektion. Vid rörinspektion tar man ett helhetsgrepp kring en rörledning med full dokumentation. Beträffande högtrycksspolning och avloppsrensning kan NHS utföra såväl planerade underhållsinsatser som akuta åtgärder. Vanligtvis använder man sig av hetvatten som anses vara mest effektivt. – Vid stopp i ett avlopp använder vi oss av vatten med upp till 200 bars tryck, samt roterande dysor. Vattenstrålen roterar i dysan, vilket gör att fett och slam löses upp och spolas bort, utan att några kemikalier behöver användas, berättar Hasse Gehrke. Stamspolning förebygger akuta stopp och förlänger dessutom livslängden på stammarna, medan man med hjälp av fräsning kan avlägsna rost, hårda avlagringar och flytspackel på utsatta rör. Rötter som vuxit in i markledningar och brunnar tas effektivt bort med rotskärning. Beträffande slamsugning kan NHS ta sig an exempelvis gatubrunnar, fettavskiljare, dagvatten-

brunnar, pumpgropar och oljeavskiljare. En annan del av verksamheten kretsar kring TV- och rörinspektioner där NHS från markytan kan lokalisera och dokumentera eventuella skador med kamera. Man utför även profilmätning (lutningsmätning). Rörinspektion i fastigheter är ofta förekommande när det är återkommande stopp, då kan man snabbt upptäcka vad det är för fel som gör att det blir stopp i avloppet och åtgärda det snabbt. Härutöver jobbar man också med klottersanering både inomhus och utomhus. – Även här används i första hand hetvatten under högt tryck. I de fall vi jobbar med kemikalier använder vi oss av svanenmärkta varianter, informerar Hasse.

certifierad enligt ISO-standarden, samt auktoriserat för filmning i avlopp. Företaget besitter hög kompetens och har korta inställelsetider i en verksamhet som också innefattar jour dygnet runt. – Vi har tillgång till fem spolbussar, vilket gör att det alltid finns någon som kan åka direkt när akuta situationer uppstår. Vi har också en filmbuss samt en kombibil som är utrustad med en nio kubikmeter stor vattentank och lika stor sugtank, upplyser Hasse Gehrke. Han spår en fortsatt god utveckling och att såväl verksamheten i Norrköping som NHS i stort kommer att växa och expandera de kommande åren. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Snabba insatser Verksamheten i NHS är både kvalitets- och miljö-

NHS Fastighet & Miljöservice

Kontakt:

Besök:

mail@nhspolning.se

Fjärilsgatan 48

011 - 10 13 90

603 61 Norrköping


norrköping 17 www.svenskleverantorstidning.se

Elfirma och byggföretag i perfekt symbios Eltjänst och SWEA Byggruppen AB är två företag som under ett och samma paraply står för ett helhetskoncept avseende elinstallationer och bygginsatser. Tillsammans står de för en imponerande bredd som gör att inga projekt är vare sig för stora eller för små för Dani Wannesian, hans kollegor och deras medarbetare.

Vi träffar Dani Wannesian som var en av grundarna till Eltjänst, ett företag som startades för sex år sedan och som sedan 2020 även innefattar delägaren Robin Wickenberg. Dani berättar att verksamheten sysselsätter nio anställda som på ett framträdande sätt representerar företagets koncept avseende kompletta elinstallationer. – Vi vänder oss i huvudsak till Östergötlands företag. Det kan vara byggföretag, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar som anlitar oss avseende nyinstallationer, reparationer och service. För fastighetsbolagen erbjuder vi även jour 24 timmar om dygnet, upplyser Dani Wannesian. Varierande uppdrag Dani berättar vidare att installationer av laddstationer för bilar blir allt vanligare. – Vi samarbetar med ett flertal leverantörer av dessa. Framför allt fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar efterfrågar dessa, men också allt fler företag, säger Dani och tillägger att man i dagsläget installerar cirka 120 laddstationer varje år. I övrigt kretsar uppdragen i hög utsträckning kring elinstallationer i butiker, restauranger och på kontor. Startade byggbolag I januari 2020 startade Dani och hans kollegor även SWEA Bygggruppen AB, vilket blivit ett utmärkt komplement till Eltjänst och som sysselsätter ett 25-tal anställda. SWEA Byggruppen verkar över hela Östergötland med omnejd och företräder ett koncept som spänner över bygg, plattsättning, måleri och ventilation. Verksamheten är certifierad enligt standarden Säker Vatten och medlem i Byggkeramikrådet. – Vi verkar i rollen som både totalentreprenör och underentreprenör eftersom vi har kunskap och kapacitet att utföra allt från grund till nyckelfärdigt hus. Kontorsanpassningar är en an annan av våra specialiteter, säger Dani Wannesian och nämner uppdragsgivare som fastighetsbolagen Evolv Property och Slättö Fastigheter. Dani berättar att en kund kan kontakta SWEA Byggruppen med en idé eller ett önskemål, varpå han och hans kollegor arbetar fram en komplett lösning. Kunden behöver bara en enda kontaktperson genom hela projektet. Efterfrågan är hög på såväl Eltjänsts som SWEA Byggruppens tjänster, vilket föranleder Dani Wannesian att se ljust på båda bolagens framtid. – Vi vill fortsätta växa, även på personalsidan där vi mer eller mindre kontinuerligt söker efter nya, duktiga förmågor. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

info@eltjanstab.com

info@sweabygg.com


18

norrköping www.svenskleverantorstidning.se

Plånboken och miljön blir vinnare med Thermions helhetslösningar I en tid då allt mer kretsar kring klimatsmarta lösningar representerar Thermion AB ett koncept som ligger i tiden. Thermion, en ledande tjänsteleverantör inom VVS- och industriisolering samt plåtbeklädnader, står för lösningar som reducerar energiförbrukning och främjar därmed såväl kundens ekonomi som miljön.

Thermion har sitt ursprung i NS Norisol med verksamhet i Sverige, Norge och Danmark. När den svenska delen förra året såldes till Mimir Invest ändrades namnet till Thermion. Idag finns verksamheten representerad på 13 platser från Örnsköldsvik i norr till Malmö i söder med huvudkontor i Stenungsund, där också bolagets centralverkstad finns. I Norrköping träffar vi avdelningschef Peter Nilsson som också är projektledare för Thermion i Linköping. Han berättar att bolaget sedan starten utvecklats till ett av de ledande service- och entreprenadföretagen avseende tjänster för energi-, industri- och byggsektorn. – Vi levererar högkvalitativa tjänster inom VVS- och industriisolering samt plåtbeklädnader – helhetslösningar som bland annat reducerar energiförbrukningen och på så sätt bidrar till morgondagens klimatsmarta samhälle. Brett tjänsteutbud Den omfattande bredden präglar i mångt och mycket tjänsteutbudet i Thermion i Norrköping. Teknisk isolering är företagets specialitet och man förfogar över en mindre plåtverkstad för tillverkning av olika plåtdetaljer. Thermions produkter och insatser minskar inte bara energi- och värmespill, utan motverkar också brandspridning samt dämpar ljud.

Peter Nilsson

– Vi utför även märkning av rör som upplyser om vad som finns innanför isoleringen. Härutöver erbjuder vi också diverse konsulttjänster inom VVS-, energi- och industrisektorn, upplyser Peter Nilsson. Blickar framåt Thermions kunder finns företrädesvis bland VVSföretag, ventilationsfirmor och industrier. – De värdesätter vår höga kunskap och ser oss som en komplett aktör med lång erfarenhet och ett högt anseende i branschen. Merparten av våra montörer

är certifierade av IF, Isoleringsfirmornas Förening, vilket garanterar att de monterar och isolerar på ett rätt och riktigt sätt, säger Peter Nilsson. Han berättar avslutningsvis att man nyligen flyttade in i nya lokaler, anpassade för framtida expansion. – Vi söker också efter certifierade montörer som vill vara med och utveckla verksamheten här i Norrköping, säger Peter och uppmanar intresserade personer att höra av sig. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Byggnadsställningar för flexibla, trygga och säkra arbetsplatser Såväl privatpersoner som byggföretag i Östergötland och Sörmland har i Klarvik Ställningar AB en framåtlutad leverantör av byggställningar och väderskydd. Oavsett typ av projekt och oberoende av dess storlek kan Klarvik Ställningar alltid ta fram en optimal och anpassad lösning.

Mikael Wikström och Andreas Klargren hade arbetat i branschen för byggställningar under flera år, men för var sin arbetsgivare. Deras vägar korsades

med jämna mellanrum och ledde sedermera till att de valde att starta eget. 2018 etablerades Klarvik Ställningar AB som idag sysselsätter tio anställda, samt fler som hyrs in vid behov. Vi träffar Andreas på anläggningen i Norrköping, vilken rymmer både kontor och lager. – Vi är en totalleverantör av byggställningar och väderskydd till kunder i byggbranschen, inklusive exempelvis takläggare, målerier med flera, men även till privatpersoner. Vi fyller behovet av ändamålsenliga ställningar för allehanda projekt och bidrar härigenom till både flexibla, trygga och säkra arbetsplatser. Vi kan både montera och demontera

ställningarna och väderskydden om kunden så önskar, upplyser Andreas Klargren. Många uppdrag Andreas berättar att företaget använder sig av ställningar från Layher som är ett välkänt kvalitetsvarumärke i branschen. Det rör sig om ett lättmonterat och flexibelt system av hållbara och stabila stålställningar som går att forma i en mängd olika lösningar. Klarvik Ställningar äger egna ställningar men kan också hyra in fler om behovet uppstår. Företaget tar sig an projekt i hela Östergötland och Sörmland, men även i Stockholmsområdet och andra delar av landet. För närvarande monterar man byggställningar för Expandera Bygg i Norrköping AB (före detta IBAB) i samband med en takrenovering. Ett annat projekt gäller De Geer-skolan i Norrköping och nyligen avslutade man ett uppdrag på Sankt Olofsskolan i samma stad. En annan uppdragsgivare som nyligen anlitade Klarvik Ställningar är Bygg GG, vilka Andreas och hans kollegor försåg med sammanlagt 2 000 kvadratmeter byggställningar. Engagemang och service Klarvik Ställningar servar både små och stora kunder. – Våra kunder anser att vi är prisvärda, håller hög kvalitet och jobbar med ett stort engagemang och

med en hög servicegrad. De vet att vi alltid hittar de bästa och mest optimala lösningar för varje enskilt projekt. Alla våra anställda är certifierade för montering och demontering av byggställningar och vi är anslutna till Byggnads, upplyser Mikael Wikström. Han ser ljust på företagets framtid, inte minst mot bakgrund av att det byggs en hel del i Norrköping med omnejd just nu. – Vi vill växa, men sakta men säkert och med god tillväxt. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Andreas Klargren: 0705 - 77 98 30 Mikael Wikström: 0704 - 44 16 00 www.thermion.se | 0709 - 14 43 25 | info@thermion.se

Moa Martinssons Gata 10b, 603 78 Norrköping

info@klarvikstallningar.se www.klarvikstallningar.se


norrköping 19 www.svenskleverantorstidning.se

Sverigeledande på industriell kyla och värme

driften av sina anläggningar. Härutöver erbjuder Francks Kylindustri även 24-timmarsjour. – Vi bygger nya anläggningar, stora som små, men kan även bygga om och uppdaterar befintliga. Vi har egna avdelningar för konstruktion, projektering, energioptimering, projekt- och montageledning, och tar gärna del av ett projekt i ett så tidigt skede som möjligt. Härigenom kan vi ta fram den mest kostnadseffektiva lösningen i varje enskilt fall, säger Magnus Lekander.

För många verksamheter är rätt temperatur A och O för att verksamheten över huvud taget ska fungera. I det avseendet spelar en aktör som Francks Kylindustri en synnerligen viktig roll. Med fokus på precision utformar, installerar, servar och underhåller Francks temperatursystem för uppdragsgivare inom vitt skilda branscher i hela landet.

Francks Kylindustri startades redan 1950 och har sedan dess utvecklats till en av Sveriges mest anlitade aktörer när det handlar om industriell kyla och värme. Idag sysselsätter bolaget cirka 300 anställda och finns representerat på 24 orter från Luleå i norr till Malmö i söder. Magnus Lekander är VD för Francks Kylindustri Norrköping AB som sedan årsskiftet även innefattar kontor i Linköping och Katrineholm. Han berättar att rätt temperatur för många verksamheter kan vara helt avgörande för den dagliga driften. – Det kan till exempel röra sig om industrier, datamiljöer, butiker, storkök och lager, men det handlar förstås också om komfort i olika typer av fastigheter. Vi vänder oss också till energibolag som Tekniska Verken och Eon. Kort sagt anlitas vi av alla, stora som små, som behöver kvalitetslösningar kring värme och kyla, säger Magnus Lekander.

Helhetslösningar Francks Kylindustri utformar, installerar, servar och underhåller temperatursystem för några av landets ledande varumärken. Här jobbar man med ett helhetstänk som innefattar investering, driftsekonomi och underhåll. Francks Kylindustri i Norrköping jobbar också heltäckande avseende värmepumpar på såväl den kommersiella som privata marknaden. Här handlar det on allt från värmeåtervinning i processer till jordvärme, bergvärme och luft/vatten-lösningar. – Vi arbetar helt märkesoberoende, vilket gör att

Francks kylindustri i Norrköping AB Moa Martinsons gata 34 603 78 Norrköping

vi alltid kan hitta bästa möjliga lösning för varje enskild kund, som härigenom minskar antalet utnyttjade kilowattimmar. Vi jobbar med ett stort engagemang och stor passion för precision, och vi är duktiga på att hitta bra lösningar som gör att våra kunder gör energibesparingar och i förlängningen även kostnadsbesparingar, säger Magnus. Han berättar vidare att en stor del av det dagliga arbetet kretsar kring service- och underhållsinsatser. Företagets kunder, vilka består av bland andra ICA, Willys, Hemköp, Bring och Lejonfastigheter, kan erhålla regelbunden tillsyn och därmed säkerställa

Katrineholm Vingåkersvägen 10 641 51 Katrineholm

Hållbarhet och miljö I en verksamhet som den i Francks Kylindustri råder förstås ett påtagligt fokus på hållbarhet och miljö. Man jobbar med utgångspunkt från Total Cost Ownership och Life Cycle Cost med en stående ambition att minska CO2-utsläppen så långt det är möjligt. Det är viktigt inte minst för livsmedelsbutiker som också strävar efter minskad elförbrukning. I det avseendet kan en helt ny interiör göra stor skillnad. – De kylanläggningar vi erbjuder idag är betydligt mer miljövänliga och energisnåla än tidigare varianter, inte minst tack vare värmeåtervinningen. Dagens kyldiskar har heller inga CO2-utsläpp eftersom vi idag använder oss av naturliga köldmedier. Där står vi idag och det är också den utstakade vägen inför framtiden, säger Magnus Lekander och tillägger avslutningsvis att verksamheten är certifierad av Insert för kylarbeten enligt klass 1, samt ackrediterad av Swedac för trycksättning av gas. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Linköping Köptetorpsgatan 10 582 78 Linköping

www.f ranckskylindustri.se | 011 - 32 92 00 | norrkoping@f ranckskylindustri.se


20

norrköping www.svenskleverantorstidning.se

Imponerande bredd kring teknisk fastighetsservice Företagsnamnet säger det mesta. Östergötlands Fastighetsservice samt El och Larm AB – eller ÖFS som man allmänt säger – representerar en stark bredd kring allehanda insatser. Teknisk fastighetsservice är företagets specialitet, vilket inkluderar allt från VVS- och elinstallationer till felsökningar, reparationer och jour.

Det har snart gått 40 år sedan det som idag heter Östergötlands Fastighetsservice samt El och Larm AB – men som allmänt benämns som ÖFS – startades i Norrköping. Härifrån utgår verksamheten än idag, och det är också här vi träffar VD och

ägare Thomas Fasse Sanvik. Han berättar att ÖFS är ett familjeföretag där även hans fru Eva ansvarar för ekonomi och administration och Thomas son, Martin, jobbar som servicetekniker. Familjen utgör med andra ord tre av företagets sju anställda, vilka alla på ett utmärkande sätt representerar företagets starka bredd avseende teknisk fastighetsservice. – El- och VVS-relaterade jobb dominerar. Vi utför även mindre installationer eftersom vi är auktoriserade elinstallatörer. Felsökning och reparationer ingår också i vårt koncept, liksom fastighetsjour dygnet runt, upplyser Thomas Fasse Sanvik. Återförsäljare och servicepartner ÖFS är återförsäljare och servicepartner för Electrolux Professional, vilket innebär att man både säljer, servar och reparerar Electrolux tvätt- och

torkutrustningar för fastighetsbolag, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. ÖFS innehar samma roll för CTEK som saluför laddboxar för både privatpersoner och företag. Härutöver är ÖFS servicepartner för spisfläkttillverkaren Franke Futurum, för vilka ÖFS utför garantiarbeten. Företaget samarbetar också med NHS Högtrycksspolning och Ocab i samband med akuta insatser. Thomas och hans medarbetare har tillgång till fyra servicebilar, vilket gör att man snabbt kan vara på plats hos behövande kunder. – Våra kunder värdesätter vår snabba service, vår långa erfarenhet och höga tillgänglighet. Vi svarar alltid i telefon när någon ringer. Vi har också högsta kreditvärdighet, vilket innebär en trygghet för våra kunder, påpekar Thomas.

mation om automatisk flaggning är välkomna att kontakta oss via e-post, säger Thomas Fasse Sanvik. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Helautomatisk flaggstång ÖFS innefattar också dotterbolaget GTI – Global Teknisk Innovation – där Thomas har utvecklat och tagit fram en helautomatisk flaggstång med inkluderad kameraövervakning. Den går att programmera så att den själv sköter hissning och halning av flaggan, samtidigt som kameran förebygger och dokumenterar exempelvis brand och inbrott. – Vi har redan patent i 17 europeiska länder, liksom i USA, Australien, Kanada och Chile. Företag, privatpersoner, bostadsbolag och kommuner har redan visat stort intresse för vår lösning. Inom kort har vi tagit fram en prototyp och under 2022 hoppas vi kunna lansera produkten och starta försäljningen. De som är intresserade av mer infor-

Flexibla insatser präglar en av Sveriges äldsta flyttfirmor Med en historia som sträcker sig så långt tillbaka som till 1940-talet är Stjärnexpressen AB en av Sveriges äldsta flyttfirmor. I Östgötaregionen har Stjärnexpressen en sedan länge cementerad position som en pålitlig flyttpartner där den höga kvaliteten ända sedan starten har varit bolagets signum.

Stjärnexpressen är idag en av Sveriges äldsta flyttfirmor. Den startades av Åke Fång redan 1946 och drivs idag av den tredje generationen i form av Anders Fång som tog över verksamheten för sex år sedan. Genom åren har Stjärnexpressen utfört tiotusentals flyttningar och andra transporter, vilket cementerat företagets position som mångas självklara val när det kommer till kvalitets- och servicepräglade flyttinsatser. – Vi utför alla typer av flyttningar. Det kan gälla bohag, kontor, lager eller tunga lyft, exempelvis kassaskåp. Det har gjort att vi har en stark bredd

bland våra uppdragsgivare, vilka består av såväl privatpersoner som företag, statliga myndigheter och kommuner. Vi har bland annat ramavtal med ett flertal aktörer inom den offentliga sektorn, berättar Anders Fång. Fordon för alla behov Stjärnexpressen utgår från Norrköping och driver en filial i Linköping, vilket gör att man åtar sig uppdrag för kunder över hela Östergötland och södra Sörmland. Själva transporterna kan dock ske över hela Sverige. – Vi kan till exempel rycka in när en fastighet ska renoveras och lägenheterna behöver evakueras. Då kan vi både tömma lägenheterna och lokalerna och sedan ställa tillbaka inventarierna efter utfört arbete, upplyser Anders. Till sin hjälp har man fyra tunga lastbilar, varav en är helt ny, två lätta lastbilar, ett tungt släp samt ett antal servicebilar. Företaget följer förstås alla uppsatta branschregler och innehar också försäkringar ifall skador uppstår i samband med arbetsinsatserna. Tydliga konkurrensfördelar Stjärnexpressen kan även erbjuda magasinering med förvaring av lösöre på allt från någon månad till ett par år. Bolaget förfogar över tusen kvadratmeter förvaringsyta i Norrköping och nästan lika mycket i Linköping.

Kontakta oss! Tel: 011 - 13 00 24 Mobil: 070 - 585 48 24 Vattengatan 11 602 20 Norrköping

¨

¨

¨

¨

– Våra kunder värdesätter den höga servicenivå vi har representerat ända sedan starten på 40-talet. Under senare år har konkurrensen hårdnat från mer eller mindre oseriösa aktörer, men vi har valt att alltid sätta kvalitet framför prispress, det vinner både vi och kunderna på i längden. Vår långa erfarenhet, vårt stora engagemang och förmåga att hålla utlovade tider är våra konkurrensfördelar, säger Anders Fång. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson


norrköping 21 www.svenskleverantorstidning.se

Pålitlig producent av apparatskåp och ställverk ELTAL:s kundkrets sträcker sig över hela Sverige, men med en naturlig koncentration till närregionen. – Våra uppdrag inleds ofta med att vi erhåller en teknisk specifikation från kunden. Utifrån denna skapar vi en ritning som sedan utgör underlag för själva tillverkningsprocessen, berättar Putte. ELTAL är leverantör till Johnson Controls AB i Norrköping som är en specialist på kylanläggningar för fartyg. Uppdragen sträcker sig dock betydligt längre än så. ELTAL har till exempel just avslutat ett projekt avseende två styrskåp för Kronfågel i Katrineholm, och just nu befinner man sig i slutfasen av installationen av flera styrskåp till en vattenkraftstation på uppdrag av Finspångs Tekniska Verk.

Tillverkningsindustrin, processindustrin, kraftnätsägare och den marina branschen tillhör de som sedan länge valt att samarbeta med ELTAL AB. Med lång erfarenhet och bred kompetens avseende automation, styr- och reglerteknik konstruerar, tillverkar och programmerar ELTAL apparatskåp och ställverk för en krävande kundkrets.

Patrik ”Putte” Andersson och före detta arbetskollegorna Steve Tarander och Maths Larsson grundade ELTAL AB i Norrköping 2016. Sedan dess har verksamheten vuxit markant till att idag sysselsätta tio anställda och innefatta såväl en konstruktionsavdelning som en produktionsenhet. Fokus ligger på konstruktion, tillverkning och programmering av apparatskåp och ställverk. – Vi vänder oss till tillverkningsindustrin, processindustrin och maskinbyggare med flera, men också till den marina branschen för vilken vi kan ta fram utrustning för bland annat kryssningsfartyg. Det kan till exempel röra sig om skåp för styrning och reglering av kylvaror i kylrummen på fartygen, berättar Patrik ”Putte” Andersson som innehar VD-rollen i ELTAL AB.

Pumpskåp till Nodra

Kunder över hela Sverige Han tillägger att företaget förstås hanterar marina klassningssällskap och övriga direktiv och standarder som krävs för tillverkning av apparatskåp och ställverk.

Hundra års erfarenhet I ELTAL har man tillsammans mer än hundra års erfarenhet av automation, ställverk samt styr- och reglerutrustning. Den höga kunskapsnivån och breda kompetensen avseende industri, process, kraft och den marina branschen gör ELTAL till en pålitlig partner för en allt större kundkrets. – Våra kunder uppskattar att vi är enkla att ha att göra med, att vi jobbar med korta beslutsvägar och personliga kundrelationer. För oss är alla kunder lika viktiga, stora som små, säger Patrik ”Putte” Andersson som kan se tillbaka på fem synnerligen

framgångsrika år för ELTAL AB. – Sedan starten har vi ökat vår omsättning med cirka 50 procent varje år. Ambitionen är förstås att fortsätta växa och ta fler marknadsandelar. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

VD och delägare Patrik ”Putte” Andersson

Helhetslösningar kring rivning, sanering och håltagning Sveriges ledande företag inom rivning och sanering heter Demox AB. Såväl privatpersoner som företag anlitar Demox som med sitt helhetskoncept står för en kostnadseffektiv totallösning – från inledande analys till genomfört projekt och slutbesiktning.

Demox AB startades för tre år sedan och har på bara tre år utvecklats till Sveriges ledande företag inom sanering och rivning. Pär Larsson etablerade bolaget tillsammans med kollegen Yousef Al Yousef efter att de tidigare varit arbetskollegor

i branschen. Vi träffar Pär i företagets lokaler i Slottshagens industriområde i Norrköping där han berättar att företaget sysselsätter 25 anställda och är verksamt över hela landet. Bolaget finns också representerat via ett filialkontor i Stockholm. – Vi vänder oss till både företag och privatpersoner och kan ta hand om allt från inledande materialinventeringar till kostnadseffektiva husrivningar och sanering. Vi tar med andra ord ett helhetsansvar för hela processen – från första undersökning till slutbesiktning, säger Pär Larsson. Verkar i hela Sverige Pär berättar att Demox just nu utför rivningar på flera olika platser i landet. I Östersund river man ett sjukhus, i Karlstad ett godsmagasin och i Söderhamn handlar det om rivning av fem bostadshus på Faxeholmen. Beträffande sanering rör det sig främst om sanering av asbest, PCB och förorenad mark, liksom om insatser efter brandskador. – Vi utför sanering i samband med rivning, men också vid stambyten och renovering av badrum, tak och fasader, upplyser Pär. Hög kapacitet Demox AB utför även håltagning i samband med såväl renovering som nybyggnation, exempelvis avseende rör och ventilation. Här finns kunskap och kapacitet för håltagning från 25 millimeter till två meter i diameter. Kommuner samt bygg-

Telefon: 072 - 332 80 45

Mail: info@eltal.se

ELTAL | K abelvägen 19, 602 10 Norrköping | www.eltal.se

företag som Peab och Skanska är de huvudsakliga uppdragsgivarna. Pär framhåller i sammanhanget den ändamålsenliga maskinparken bestående av två lastbilar, fem grävmaskiner på mellan 10 och 40 ton, sex bobcats för rivningar inomhus samt avancerad håltagningsutrustning. – Våra kunder värdesätter att vi kan stå för kompletta helhetslösningar. Vi har kunskap och

Pär Larsson pelle@demoxab.se 0733 - 14 96 00

maskiner för allehanda uppdrag och är dessutom både kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISOstandarden. Vi har ända sedan starten haft fullt upp och tror att den utvecklingen kommer att hålla i sig, säger Pär Larsson. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Yousef Al Yousef yousef@demoxab.se 0700 - 45 46 88


22

norrköping www.svenskleverantorstidning.se

Flexibel frakt- och budservice i det kundnära åkeriet Sankt Annas Frakt & Budservice beskrivs som det kundnära åkeriet. Här handlar det om insatser präglade av personlig service i en nära dialog med kunden, liksom återkoppling såväl före som under och efter uppdrag. Sankt Annas Frakt & Budservice jobbar med stor flexibilitet och kan åta sig allt från lokala budkörningar till långväga transporter på kontinenten.

Gunnar Andersson, ägare av Sankt Annas Frakt & Budservice AB, startade företaget för 20 år sedan. Tio år senare gjorde Ingela Johansson entré som

vikarierande chaufför i detsamma och sedan 2013 är det hon som ansvarar för driften i det hon beskriver som det kundnära åkeriet. – Vi ser varje uppdrag som unikt och skräddarsyr därför våra lösningar utifrån kundernas behov och önskemål. Vi strävar alltid efter en nära dialog med våra uppdragsgivare, säger Ingela som även ansvarar för den dagliga driften, såsom bokningar, personalfrågor, ekonomi med mera. Korta och långa körningar Hon berättar att företaget förfogar över fyra tunga lastbilar med bakgavellift och öppningsbar sida, samt två lätta lastbilar, varav den ena är försedd med bakgavellift. Samtliga fordon drivs med HVO100, så kallad förnybar diesel. Som företagsnamnet skvallrar om kretsar uppdragen kring frakt och budservice, varav fraktverksamheten innefattar två fasta linjer med turbilar från Norrköping till orter i Sörmland och Västmanland fem dagar i veckan. Uppdragsgivarna är långvariga och trogna Sankt Annas Frakt, många av dem verkar inom mekanisk och tillverkande industri – branscher där synergier emellan företagen är vanliga och därför ställer krav på kontinuitet och fasta leveranstider. Sankt Annas Frakt hjälper till att kapa långa ledtider och få ett bra flöde i produktionen. – I Övrigt handlar våra fraktinsatser om det vi kallar för on call-uppdrag, det vill säga körningar efter beställning, ofta med kort varsel. I regel genomför vi körningen redan samma dag eller dagen efter vi har mottagit förfrågan. Vi planerar tiden väl och

fraktar från dörr till dörr i nära samarbete med våra uppdragsgivare, upplyser Ingela. Budkörningar handlar i regel alltid om insatser med kort varsel. Det kan vara brev, paket eller dokument, men även enstaka pallgods, som ofta ska levereras i närområdet, men ibland även långa sträckor med behov av övernattning. – Vi har egentligen inga geografiska begränsningar när det gäller våra körningar. Vi transporterar över hela Sverige och i övriga nordiska länder, men även till kontinenten om uppdragen så kräver, säger Ingela. Flyttar till nya lokaler Sankt Annas Frakt & Budservice AB anlitas av kunder i en mängd olika branscher. Kunderna har

Ingela Johansson

direktkontakt med företaget där man är tillgängliga 24 timmar om dygnet. – Vi har en förståelse för hela distributionskedjan och har alltid lagt stor vikt vid personlig service och att hålla utlovade tider. Vi återkopplar också till kunden såväl innan som under och efter uppdragen när så önskas, säger Ingela. Hon berättar avslutningsvis att företaget från och med den 1 september kommer att utgå från nya lokaler på Risängen i Norrköping. Den nya anläggningen innefattar bland annat en depå för omlastning med mera. – Det kommer att innebära ett lyft för oss och ger oss bättre möjligheter att fortsätta växa med ännu fler spännande uppdrag framöver. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Skogens resurser blir till framtidens energilagring En cirkulär ekonomi är utgångspunkten för arbetet i Ligna Energy AB. Företaget, vilket är ett resultat av ett decennium av forskning vid Linköpings universitet, jobbar med organiska material för utveckling av bland annat batterier, baserade på skogsmaterial. Härigenom bidrar Ligna Energy till den ständiga strävan efter fossilfri energiproduktion och minimal miljöpåverkan.

fundamentet när Ligna Energy utvecklar och tillverkar batterier av skogsmaterial för såväl småskalig som storksalig energilagring. De baseras på organiska elektroniska polymerer och biopolymerer, som används under hela energilagringens livstid och därefter kan återvinnas och brännas som biobränsle. Peter Ringstad, VD för Ligna

Energy, utvecklar: – Vid pappersframställning är man bara intresserade av träets cellulosa som utgör 70 procent av trämaterialet. 25 procent är lignin som normalt eldas som biobränsle. Detta utgör basen i vår produktion. Därmed maximerar vi materialanvändningen, möjliggör fossilfri energiproduktion

Ligna Energy grundades 2017 som ett resultat av ett decennium av forskning vid Linköpings universitet. Magnus Berggren, forskningsledare för organisk elektronik vid Linköpings universitet, startade bolaget tillsammans med professorerna Xavier Crispin och Olle Inganäs, med ambitionen att med hjälp av biomaterial utveckla lösningar kring organisk elektronik. Bolaget har tre anställda, men sysselsätter också ett tio man starkt team med fokus på innovativ produktutveckling. Verksamheten utgår från kontoret på Campus Norrköping. Teamet har också en stark interaktion med applikationer inom området för tryckt elektronik genom samarbetet med RISE på Printed Electronics Area. Cirkulär ekonomi Det är den cirkulära ekonomin som utgör grund-

Jakob Nilsson (CTO) och Peter Ringstad (VD) vid tryckning av elektroder hos Ynvisible. Foto: Hejdlösa bilder

och minimerar den totala negativa livscykelpåverkan, påpekar Peter. Bara början Att naturliga produkter används som råvara är ett koncept som ligger i tiden. Ligna Energy lockar intresse från elproducenter som Tekniska Verken och Vattenfall, men också fastighetsbolag med solceller på taken eller egna laddningsstationer. Solenergilager för bostäder, laddstationer för bilar, samt olika nätapplikationer för till exempel frekvensreglering och solkraftlagring är andra tänkta användningsområden för Ligna Energys lösningar. – Vi kommer inom kort att leverera mindre battericeller för drift av uppkopplade sensorer. Genom att tillverka mindre komponenter kan vi erhålla intäkter för framtagning av större batterilösningar. Vi räknar med att kunna starta upp en batterifabrik här i Norrköping inom två år, säger Peter Ringstad som hyser stor tilltro till vad Ligna Energys lösningar kan innebära för framtiden. – Det vi ser nu är bara början, utvecklingspotentialen är enorm, liksom miljövinsterna. Det här är framtiden. Vi kommer att fortsätta vårt samarbete med Linköpings Universitetslaboratorium, RISE och våra tillverkningspartners i regionen. Härigenom maximerar vi kunskapsnivån och utnyttjar den ström av kompetenser som kommer från denna mycket innovativa miljö. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Sustainable energy storage from the forest

För Snabb & Säker Logistik På Väg

011-12 60 30 info@sanktannafrakt.se

www.lignaenergy.com


linköping 23 www.svenskleverantorstidning.se

Sten- och markanläggning från skiss till färdig tomt

När sommaren nalkas är det många som vill förverkliga sina trädgårdsdrömmar. Här kan Norrmans Sten & Markanläggning bistå med en hjälpande hand. Kent Norrman och hans medarbetare besöker gärna kunden på plats och lämnar ett förutsättningslöst förslag utifrån kundens tankar och idéer. När denne är redo att sätta igång kan Norrmans stå för allt från dränering och trädbeskärning till stensättning, plattläggning, murar och trappor.

Det har gått tio år sedan Kent Norrman startade den egna firman Norrmans Sten & Markanläggning.

Idag har han mer än 20 år bakom sig i branschen när han tillsammans med sina sju anställda dagligen tar sig an olika typer av markentreprenader för både privatpersoner och företag i hela Östergötland. Peab, NCC och SM Entreprenad är bara några av de återkommande uppdragsgivarna, men härutöver blir det också en hel del uppdrag på privata tomter i form av både grov- och finplanering. – Vi kan stå för hela konceptet, från skiss till färdig tomt, säger Kent Norrman och presenterar företagets starka bredd. I denna ingår bland annat stensättning, plattläggning, mureri, snickerier, plantering av träd och buskar, trädbeskärning, asfaltering och dränering. Under vintern blir det även en del snöröjning för företag och fastighetsägare. Varierande uppdrag Under sina tio år har Norrmans Sten & Markanläggning byggt upp ett mycket gott rykte i branschen, vilket har medfört en mängd varierande uppdrag. Företaget har till exempel jobbat med lekplatser och markanläggning för Riksbyggens bostadsrätter. – Just nu tar vi ner gamla vingmurar och ersätter med nya längs Göta Kanal i både Söderköping, Ljung och Berg. Vi utför också grundarbeten till ett Attefallshus i Hejdegården där vi även utför grävning för en pool, lägger granithällar i smågatsten och sätter blockstensmurar i granit. Just natursten som granit, skiffer och kalksten upplever något av en nyrenässans idag, berättar Kent. Han framhåller sina medarbetare, men också den ändamålsenliga maskinparken med hjulgrävare, lastmaskiner och grävmaskiner i olika storlekar, vilket formar en god flexibilitet i verksamheten. – Vi står för hållbara projekt och noggranna arbets-

insatser. Vi lämnar dessutom tio års garanti på utförda jobb, upplyser Kent Norrman. Driver även en bilverkstad Sedan ett antal år tillbaka driver Kent även AB Däck Bil & Maskin i Rimforsa, en allbilverkstad som har funnits sedan 1994 och där man tar emot personbilar av alla märken och årsmodeller, men även fritidsbåtar. Den nybyggda anläggningen stod klar förra året. – Där utför vi alla typer av service- och reparationsinsatser, samtidigt som anläggningen också är en komplett däckverkstad. Vi ingår i Däckpartnerkedjan och kan erbjuda däck för allt från skottkärror till stora entreprenadmaskiner. Med vår fullt utrustade servicebil kan vi också ta oss ut och byta däck på plats hos kunder när olyckan är framme, informerar Kent Norrman avslutningsvis. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Norrmans Sten & Markanläggning AB kent@norrmans.se 0703 - 90 42 62


24

linköping www.svenskleverantorstidning.se

Allt fler vill bygga Attefallshus Högloftet Företagcentrum AB är bolaget att kontakta kring olika bygginsatser. Företaget tillverkar bland annat byggsatser för Attefallshus, men kan också leverera färdiga väggmoduler till exempelvis en villa eller ett garage. Högloftet Företagcentrum är härutöver en pålitlig leverantör av grus, sand, jord och marksten.

När Håkan Hildén startade Högloftet Företagcentrum 1998 började han tillverka friggebodar. Idag är det sonen Mikael, med ett förflutet i företaget sedan 2008, som driver verksamheten vidare, och numera är det de populära Attefallshusen som dominerar verksamheten. – Det kom nya regler kring friggebodar och Attefallshus 2014 som förändrade branschen, och likaså 2020 när reglerna ändrades på nytt, vilket innebär att man idag får bygga Attefallshus på 30 kvadratmeter och med fyra meters höjd utan bygglov, upplyser Mikael Hildén.

Från skiss till färdigt hus Vi träffar Mikael på anläggningen i Högloftet, sydost om Linköping, där man har både tillverkning och kontor. Han berättar att ett Attefallshus innefattar allrum, kök och sovrum, samt badrum med dusch. Härtill kommer ett nio kvadratmeter stort loft. Det är i huvudsak privatpersoner som anlitar Högloftet Företagcentrum, men i viss mån även företag. Beställarna finns i alla Nordens länder. – Våra kunder kan vända sig till oss med en skiss eller ritning, eller låta oss rita huset enligt dennes önskemål. Vi levererar färdiga byggsatser med monteringsanvisningar som är enkla att följa, men kunden kan också välja att låta oss stå för monteringen. Vi samarbetar i så fall med underentreprenörer som VVS-företag, elektriker, markentreprenörer och plattsättare. Målningen kan vi dock utföra själva, upplyser Mikael. Anpassade väggmoduler Högloftet Företagcentrum tillverkar dessutom väggmoduler till exempelvis villor eller garage, Modulerna, som kan vara upp till nio meter långa, består

Mikael Hildén

av utvändig panel, isolering, regelstomme, diffspärr och installationsskikt för el och VVS. Den färdiga väggmodulen, vilken tillverkas helt efter kundens specifikationer, är enkel att montera på plats. Härutöver säljer företaget grus, sand och jord som levereras i storsäckar på ett ton, vilket man är förhållandevis ensamma om i trakten. Även marksten från välkända leverantörer som Benders, S:t Eriks och Flisby ingår i sortimentet. Bolaget kan tack vare en ändamålsenlig maskinpark dessutom bistå med tjänster kring sågning, urhakning, klyvning och hyvling, framför allt för bygghandlare i Östergötland men också för privatpersoner. – Vi står för ett helhetskoncept som våra kunder uppskattar och värdesätter, liksom våra snabba leveranser. Framöver hoppas vi kunna utveckla våra sågtjänster, men också öka produktionen av både Attefallshus och väggmoduler, avrundar Mikael Hildén. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Kontakta oss: Mikael Hilden 013 - 533 90 hoglofthus@gmail.com www.hogloftet.se

Högloftet 1 | 585 93 Linköping | www.hogloftet.se


linköping 25 www.svenskleverantorstidning.se

Bred problemlösare för många branscher Industrin,

byggsektorn

och

förpack-

ningsbranschen är bara några exempel på branscher där STAGA Sweden AB har gjort ett tydligt avtryck. STAGA är ett produkt- och processutvecklingsföretag som hjälper sina kunder att inte bara skapa eller förbättra, utan också tillverka, olika typer av produkter. Det gör STAGA till en uppskattad problemlösare bland både små och stora företag.

STAGA Sweden AB startades 2009 och har sedan dess successivt breddat sitt koncept. Idag är företaget en uppskattad partner avseende produkt- och processutveckling med fokus på produkter baserade på papper, kartong, plast och non-woven. – Vi både utvecklar och tillverkar innovativa produkter med maximal funktionalitet, och kan också bistå med att utvärdera befintliga lösningar som vi sedan utvecklar och anpassar enligt kundens önskemål och specifikationer. Vi ser oss själva som något av en problemlösare för företag i flera olika branscher, säger Sven Lundgren, VD för STAGA Sweden AB, och nämner framför allt traditionell industri, byggsektorn, förpackningsbranschen och den grafiska industrin. En mängd olika produkter Vi träffar Sven i STAGA:s anläggning i Hackefors där man förfogar över produktionshall, lager och kontor. Här jobbar ett 20-tal anställda med det breda konceptet, vilket innefattar produkter och lösningar för en mängd olika användningsområden. Det kan till exempel röra sig om tillfälliga registreringsskyltar för Transportstyrelsen, engångsörngott och -lakan till regionen, grafiskt tryckpapper för pappersgrossister och tryckerier, radonspärrar samt tätskiktsdetaljer för badrum. De sistnämnda omfattar kundunika och godkända system enligt branschstandard. – Listan kan göras lång, konstaterar Sven Lundgren. I början fokuserade vi mest på byggbranschen, men med tiden har vi breddat oss mot fler segment i alla Nordens länder. Expansiv fas STAGA Sweden utvecklar och tillverkar kundanpassade produkter på ett kostnadseffektivt sätt och med hög kvalitetsmedvetenhet. Man kan bistå sina kunder med allt från en enstaka prototyp till omfattande serieproduktion. Till sin hjälp har man en ändamålsenlig maskinpark som bland annat innefattar specialutrustning för att man ska kunna tillgodose alla önskemål. – Vi verkar lokalt på den nordiska marknaden och med god kännedom om de lagar och regler som gäller. Det gör att vi kan anpassa våra produkter därefter, säger Sven Lundgren som tror på en fortsatt god utveckling för STAGA Sweden AB. – Vi befinner oss i en expansiv fas med målet att fördubbla vår omsättning senast 2024. Det innebär att vi också kommer att behöva anställa fler medarbetare. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson Foto: Tony Oldenburg

STAGA Sweden AB | Låsbomsgatan 26, 589 41 Linköping | Tfn: 013 - 47 42 502 | Mail: info@stagasweden.se


26

linköping www.svenskleverantorstidning.se

Stark bredd i anrik elfirma För Linköpings invånare och företag är expertis kring allehanda elinstallationer aldrig långt borta. Sjögestad Elektriska AB representerar ett synnerligen starkt och brett koncept inom området och står för helhetslösningar från rådgivning och projektering till installation, felsökning och service.

Det är en minst sagt anrik verksamhet vi får ta del av när vi tar en titt på klassiska Sjögestad Elektriska AB. Redan på 1940-talet etablerade Harry Nilsson företaget som sonen Anders gjorde entré i 30 år senare. Anders har med andra ord fört de stolta traditionerna vidare under lång tid, och kanske är generationsväxlingen säkrad med tanke på att Anders son, Karl-Emil Kamperhaug, är en av företagets fem anställda elektriker. Vi träffar Anders på kontoret i Sjögestad, ett par mil söder om Linköping. – Vi kan åta oss alla typer av elinstallationer och står för helhetslösningar med allt från rådgivning och projektering till installation, felsökning och service. Vi jobbar i ett brett upptagningsområde och servar både företag och privatpersoner från Stockholm i norr till Trelleborg i söder, upplyser Anders Nilsson. Servar lantbruken Elinstallationer i badrum, golvvärme, larm och

nätverk – inga uppdrag är för svåra för Sjögestad Elektriska som blivit något av lantbrukens förstahandsval. Ladugårdar, spannmålslokaler svin- och hönsstallar är vanliga platser för Anders och hans kollegors arbetsinsatser. – Vi har genom åren utfört en mängd olika uppdrag på lantbrukens produktionsanläggningar. Det har handlat om allt från byte av en ventilationsfläkt till arbete med datorer och all annan utrustning. Vi servar, reparerar och installerar maskiner och Karl-Emil är den som åker runt och driftsätter samt säkerställer att allt fungerar som det ska, berättar Anders. Kunnande och erfarenhet Det är dock inte bara regionens lantbruk som anlitar Sjögestad Elektriska. Just nu utför man till exempel service och installation av maskiner för Larsson Offsettryck i Linköping. En annan aktuell uppdragsgivare är Warehouse Truck i Berg. Även har rör det sig som installations- och serviceinsatser. – Våra kunder värdesätter den långa erfarenhet vi besitter. Vi sysselsätter kunniga elektriker som vi har handplockat till verksamheten, säger Anders Nilsson. Han känner att det snart kan vara dags att lämna över taktpinnen till nya friska krafter. – Förhoppningsvis kommer Karl-Emil att vilja ta över och driva företaget vidare i framtiden. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Joel och Christoffer

Solarplexius utmanar solskyddsmarknaden Marknadens snabbast växande lösning

beträffande solskydd för fordon heter Solarplexius.

Den

revolutionerande

lösningen reducerar solljuset med 90 procent, vilket skapar ett behagligt klimat i bilen som samtidigt skyddas från insyn och UV. Solarplexius finns för mer eller mindre alla fordon och årsmodeller, och du kan montera den själv. Med Solarplexius blir det både effektivt och billigt.

E-handels- och plastbearbetningsbolaget Sunplex tillverkar plastprodukter för många olika ändamål, men det är Solarplexius som är företagets flaggskepp. Vem som helst kan inte montera solfilm på en bil med ett gott resultat, men med Solarplexius blir det möjligt. David Nilsson, en av fyra delägare i Sunplex, utvecklar: – Den lösning vi har tagit fram är enkel att montera för kunden med ett perfekt resultat. Bilen behöver inte lämnas in och självklart blir det också betydligt billigare för kunden, förklarar han. Solarplexius tillverkas i polykarbonat, vilket är ett

robust och hårt, till och med okrossbart, material, men samtidigt ytterst flexibelt och böjbart. Den är krocktestad och godkänd av tyska TÜF som är en av de största trafikinstitutionerna i Europa. Skyddar mot både sol och insyn Med toning från Solarplexius på bilen reduceras insläppet av solljus med 90 procent. – Det blir ett betydligt mer behagligt klimat i bilen, samtidigt som den skyddas från insyn. Faktum är att den också skyddar mot UV-strålning, upplyser David. Han berättar vidare att Solarplexius kan erbjuda färdigskurna solskydd till inte mindre än 4 500 olika bilmodeller. Det är enkelt att beställa, kunden besöker hemsidan, väljer bilmärke och årsmodell och gör sin beställning, varpå David och hans kollegor med hjälp av CNC-styrda maskiner och avancerad datateknik tillverkar solskydden för omedelbar leverans. – Vi har kapacitet att tillverka 600 kompletta toningssatser under ett enda arbetsskift. Solarplexius beställs av både privatpersoner och företag, berättar David Nilsson, vars far startade Solarplexius tillsammans med kollegan Lars Liljegren. Idag sysselsätter verksamheten 18 anställda i fabriken i Linköping. Specialtillverkar plastprodukter Sedan en tid tillbaka jobbar Solarplexius även med specialtillverkning av olika plastprodukter i form av kundanpassade lösningar för företag.

– Här står vi för en otrolig bredd, vi kan tillverka allt från en enstaka produkt till tusentals artiklar. Det kan till exempel röra sig om hygienskydd, väggskydd och specialprodukter för industrin, men här jobbar vi med ytterst få begränsningar. Vi kan bearbeta många olika typer av plaster utifrån kundens önskemål och erbjuda korta ledtider och snabba leveranser, upplyser David Nilsson. Han ser framtiden an med stor tillförsikt beträffande såväl Solarplexius som specialtillverkningen av plastprodukter. – Vi vill bredda oss inom båda dessa områden. Förhoppningsvis kan vi till exempel nå ut till fler företagskunder med våra solskydd. Där ser vi stor potential. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Sjögestad Elektriska AB 0705 - 28 22 89

0705 - 77 22 89

Mail: sjogestadel@gmail.com

Solarplexius | www.solarplexius.se | 013 - 870 41


linköping 27 www.svenskleverantorstidning.se

Snabba bärgningsinsatser när olyckan är framme

I en trafiktät stad och region som Linköping finns förstås ett stort behov av effektiva bärgningstjänster. Fullt upp, med andra ord, för en aktör som Bärgarn i Linköping AB som med kort varsel kan rycka ut så snart olyckan är framme.

Patrik Moberg köpte Allbärgning i Linköping i juni förra året och döpte genast om företaget till Bärgarn

i Linköping. Bolaget, som han driver med sina tre anställda, ingår i den rikstäckande Assistancekårenkedjan och åtar sig bärgningsuppdrag över hela Linköpingstrakten med omnejd. Vi träffar Patrik i Bärgarns lokaler i Hackefors industriområde, vilka innefattar både kontor och verkstad. Här finns också bolagets kompletta fordonspark. – Vi har en garagebärgare som är smidig att framföra i trånga utrymmen. Med denna kan vi hissa

upp ett av fordonets hjulpar innan vi transporterar bort det. Vi har också två flakbärgare samt en tungbärgare för bärgning av exempelvis bussar, traktorer och lastbilar. Samtliga våra fordon är dessutom försedda med vinsch, upplyser Patrik. Reparerar på plats Bärgarn i Linköping har 24-timmarsjour alla dagar i veckan och kan bärga allt från en permobil till en entreprenadmaskin. Inte ens en skotare mitt ute i

skogen utgör några problem för Patrik och hans medarbetare. – Vi kan i många fall även utföra insatser på plats, till exempel däckbyte i samband med punktering, reparation av mindre motorfel, starthjälp eller hjälp vid inlåsta nycklar. Vi utför också flyttningar av felparkerade fordon på uppdrag av parkeringsbolagen, berättar Patrik Moberg och tillägger att bärgade fordon i regel transporteras till en närliggande verkstad. Erbjuder hyrbilar Bärgarn i Linköping är medlem i branschorganisationen Motorbranschens Riksförbund. Patrik blickar hela tiden framåt och har tydliga ambitioner när det kommer till planer på att utveckla verksamheten. – I höst kommer vi att kunna tillhandahålla hyrbilar. Tanken är att vi ska kunna köra dessa till platsen för bärgningen så att kunden genast har ett ersättningsfordon under tiden vi tar oss an deras eget. Det här blir en extra service som vi vet att våra kunder kommer att uppskatta, säger Patrik Moberg. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson


28

gävle www.svenskleverantorstidning.se

En föregångare i branschen för trygga bostadsaffärer

I Gävle växer bostads- och fastighetsmarknaden, ett faktum som blir tydligt när vi besöker

Länsförsäkringar

Fastighetsför-

medling i Gävle. Här erbjuder man bank, försäkring och fastighetsförmedling under ett tak– ett helhetskoncept som tilltalar och skapar trygghet för både köpare och säljare, och som attraherar en allt vidare kundkrets.

Bostads- och fastighetsmarknaden i Gävle växer och för en mäklare som Länsförsäkringar Fastighetsförmedling – eller Citymäklarna Gävle, som företaget också heter – innebär det spännande utmaningar med försäljningsuppdrag av allehanda objekt. Här tar man sig an såväl bostadsrätter, radhus och villor som mark och gårdar. – Vår marknadsandel på bostadsrättsmarknaden har vuxit starkt de senaste åren och vi jobbar mot målet

att inta samma position på villamarknaden, och så småningom även beträffande kommersiella fastigheter. Vi satsar hårt nu och planerar att växa med ytterligare några mäklare de närmaste åren, säger Elna Nilsson som är en av två kontorschefer i Gävle. Ett sammansvetsat team Elna har lång erfarenhet av mäklaryrket och har drivit LF i Gävle sedan sex år tillbaka. Hon har 16 anställda, varav tio aktiva mäklare, och en ambition om att öka antalet till åtminstone 13. – Vi har två assistenter som läser till mäklare, men rekryteringsarbetet pågår mer eller mindre konstant, berättar Elna som onekligen brinner för personalfrågor och arbetet med att forma ett sammansvetsat team där alla trivs och har roligt tillsammans. Fastighetsförmedlingen delar lokaler med bank och försäkringsbolag, vilket inte bara skapar synergieffekter, utan också starka band mellan medarbetarna. – Det finns inga murar mellan oss, vi har högt i tak och en härlig sammanhållning. Vi vill helt enkelt vara branschens bästa arbetsgivare, inte minst

genom att måna om att alltid sätta rätt person på rätt plats. Vi jobbar också med tydliga gränser mellan arbete och fritid – är man ledig så är man, då täcker de övriga upp. Det känns oerhört kul och stimulerande att få vara en del av den anda som råder här, säger Elna med stort eftertryck. Från styling till slutstädning Begreppet närvaro är centralt i Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Det är ett engagemang som riktas mot både köpare och säljare, och som präglar hela försäljningsprocessen. LF i Gävle står för ett helhetskoncept kring allt från stylig, fotografering och besiktning till annonsering, visning, kontraktsskrivning, slutstädning och deklaration. Det är en helhet som onekligen tycks tilltala marknaden. Beträffande kundnöjdhet ligger Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i topp i Sverige för femte året i rad enligt Svenskt Kvalitetsindex Välplanerade visningar Pandemin har förstås satt sin prägel på arbetet,

vilket resulterat i enbart bokade visningar. Mäklarna har ofta med sig en kollega som hjälper till att säkerställa att samtliga spekulanter blir väl omhändertagna och att ingen går från visningen utan att ha fått svar på sina frågor. Elna Nilsson, som också är kontorschef på två av bolagets kontor i Stockholm, delar i mångt och mycket sin roll på Gävlekontoret med kollegan Elin Ahlgren. – Vi jobbar med samma tänk kring de uppdrag vi får och är lika lyhörda inför både medarbetare och kunder. Det gör det enkelt för mig att jobba på båda ställena. Jag ser stora fördelar med att få input från mer än en marknad. När jag är i Stockholm får jag idéer som jag kan använda i Gävle och vice versa, det gör det lättare att utveckla verksamheten och inte stanna upp och vara nöjd. Jag vill dock spendera så mycket tid som möjligt här i Gävle, avrundar Elna Nilsson. Intervju: Robert Ullberg Text: Örjan Persson

Din lokala mäklare 026 - 150 250 | lansfast.se/gavle | Drottninggatan 35, 803 11 Gävle


gävle

29

www.svenskleverantorstidning.se

Maria får saker att hända - MariaB, med passion att utveckla människor, projekt och verksamheter. Det krävs att många olika faktorer och parametrar samspelar för att ett projekt ska nå önskat resultat. Det är ett sedan länge konstaterat faktum i MariaB AB där man erbjuder projektledning, stöd och förändringsledning med fokus på att skapa verksamhetsnytta och nå uppsatta mål. MariaB kartlägger ett behov och tar utifrån resultatet fram en skräddarsydd helhetslösning. MariaB får helt enkelt saker att hända.

Det har gått fyra år sedan Maria Björk startade eget efter att under många år arbetat med projektstyrning, affärsutveckling med mera i både små och stora verksamheter. Hon driver MariaB AB som erbjuder projektledning, stöd och förändringsled-

ning med fokus på att skapa verksamhetsnytta och nå uppsatta mål. Det handlar om att – som Maria själv uttrycker det – skapa ett nyttofokus i verksamheten genom att finna balansen och samspelet mellan det strukturella och kulturella. – För att lyckas med förändring måste man säkerställa att den skapar verklig nytta. Vi identifierar och analyserar kundens behov och tar utifrån resultatet fram en skräddarsydd helhetslösning. Leveransen kan vara ett helt projekt, ledning av ett projekt, en förstudie, en utbildningsinsats eller en inspirerande föreläsning, förklarar Maria.

Motiverar, inspirerar, sprider glädje och energi Maria är spindeln i nätet i rollen som projektledare för olika insatser. Dessa kan variera i storlek och kan vara allt från en månad upp till 18 månader, beroende på vad som ska genomföras. Maria leder projekt och styr hela processflödet, och ofta är hon även med och genomför själva leveransen tillsammans med teamet. Styrgruppen är en viktig funktion vid leverans av projekt där Maria presenterar beslutsunderlag, löpande information om hur arbetet fortlöper samt ger rekommendationer för fortsatt arbete. Att jobba tillsammans med styrgruppen och andra viktiga intressenter är ett framgångsrecept, säger Maria. Både den privata som offentliga sektorn anlitar MariaB. Maria, som både är projektledare och certifierad förändringsledare, har bred erfarenhet av båda sektorerna som ofta skiljer sig åt i kultur och styrning, Maria poängterar att ett lyckat resultat kräver arbete med en tydlig struktur och att man är lyhörd för att möta kundens behov. – Passionen för att utveckla människor, projekt och verksamheter driver vårt arbete. Vi sprider kunskap, motiverar, inspirerar, involverar och roar. Glädje och energi är mina ledord. Tillsammans med ett tydligt driv tar vi våra projekt framåt, säger Maria. Hon nämner i sammanhanget ett pågående projekt med en global verksamhet som ska etablera ett nytt arbetssätt med stöd av ett system. Här ligger fokus på kommunikation då det inbegriper 28 länder som tidigare har arbetat på olika sätt. – Det är oerhört givande och kul att arbeta med ett så stort projekt med många intressenter i olika kulturer. En mycket stimulerande och spännande utmaning, anser Maria Björk.

– Människor är det bästa som finns och även om vi just nu befinner oss i en pandemi finns det inga hinder att fortsätta nätverka. Vi måste bara göra det på andra sätt. Genom att sammanföra människor med olika kunskaper tar vi oss framåt. Det blir som ett äktenskap, det gäller att vårda alla sina relationer, oavsett om det handlar om vänner, kollegor eller kunder. Maria beskriver sig själv som en "doer". Hon är hela tiden på språng mot nya utmaningar i både företagandet och privat, och det är ett liv hon trivs med. – Det handlar också om att främja saker som kost, hälsa och träning – då presterar man alltid på en hög nivå. På så sätt skapas god energi och vi når fantastiska resultat tillsammans, avslutar Maria. Intervju: Robert Ullberg Text: Örjan Persson

Nätverkande tar oss framåt Maria arbetar hårt med sitt nätverkande såväl yrkesmässigt som privat. I det avseendet, anser hon, finns bara möjligheter.

Kontakt:

Med passion att utveckla människor, projekt och verksamheter

070-3328866 maria@mariab.nu www.mariab.nu


30

gävle www.svenskleverantorstidning.se

Semestertider är högsäsong för Höganäs Borgestad Höganäs Borgestad – en del av Borgestad AS – är en sedan länge anlitad samarbetspartner för industrin. Företaget utvecklar, tillverkar och levererar eldfasta produkter, installationer och nyckelfärdiga lösningar, vilka i förlängningen bidrar till ökad produktivitet och större konkurrenskraft.

Grunden till Höganäs Borgestad lades redan 1825 då företaget startade produktion av eldfasta tegel. Sedan dess har bolaget utvecklats till en ledande utvecklare, tillverkare och leverantör av eldfasta produkter, installationer och nyckelfärdiga lösningar som ökar produktiviteten och konkurrenskraften hos bolagets industrikunder. Hanna Landell är VD i Höganäs Borgestad. – Vi står för ett helhetskoncept som innefattar försäljning, projektering, byggnation och installation, samt service och underhåll för verksamheter som innefattar någon form av värmeutveckling. Det kan vara allt från värmeverk till aktörer inom ståloch pappersindustrin, men vi levererar även några produkter till den privata marknaden via våra återförsäljare, upplyser hon. Servar, underhåller, reparerar Vi träffar Hanna i de nya lokalerna på huvudkontoret i Gävle, vilka hyser cirka 30–35 anställda inom olika verksamhetsområden. Hon berättar att bolaget ingår i koncernen Höganäs Borgestad Holding, med Borgestad AS som huvudägare, och med hela Norden, men även andra delar av världen

som marknadsområde. I skånska Bjuv finns företagets produktionsanläggning för eldfasta specialtegel och massor. Som ett av Nordens största installationsföretag erbjuder bolaget tekniskt avancerade lösningar och omfattande projektgenomförande. När de flesta varvar ner i samband med semestertider får installationsverksamheten hos ett företag som Höganäs Borgestad snarare fullt upp. – Det är oerhört viktigt att våra kunders verksamheter inte står stilla på grund av fel på utrustningen. Semestertider är vår högsäsong då vi kan vara flera hundra personer som åker runt och servar och repa-

rerar så att våra kunders verksamheter därefter flyter på som de ska. Det ställer höga krav på oss att vara flexibla beträffande både insatser och produktutveckling, men det är en värdegrund som är cementerad inom bolaget sedan lång tid tillbaka, säger Hanna Landell och nämner i sammanhanget även ledord som integritet, öppenhet, innovation och engagemang. Dessa, menar hon, ligger till grund för den starka framåtanda och vilja att hela tiden bli bättre som präglar hela verksamheten. Pandemin påverkar Hanna berättar att pandemin i mångt och mycket har påverkat arbetssättet, men att det samtidigt har inneburit positiva förändringar. – Vi har många fler digitala möten, något vi har blivit riktigt bra på och tar med oss in i framtiden. Samtidigt har det varit en utmaning för oss att

genomföra projekt under denna pandemi. Det har medfört mycket mer administration och planering av allt ifrån covid-tester, resor och logi till manskapsbodar och utrymmen där flera personer tillfälligt ska vistas. Det har även påverkat möjligheten att få fram råmaterial från våra leverantörer när leveranserna på grund av pandemin har dragit ut på tiden. Samtidigt befinner sig företaget i en stor omstruktureringsprocess, vilken startade med ett namnbyte till Höganäs Borgestad AB och en optimering av verksamheten under 2019, till ett mer utvecklat samarbete med kunder och strategiska partners. Siktet är inställt på framtiden mot nya strategiska mål, hållbarhet och ”grönt fokus”, säger Hanna Landell. Intervju: Robert Ullberg Text: Örjan Persson


gävle

31

www.svenskleverantorstidning.se

Fullservicekoncept i ledande däckkedja

Med representation över hela Sverige är Däckia en av landets ledande däckkedjor. Man servar såväl privatpersoner som storföretag och tar fram anpassade lösningar för var och en baserade på säkerhet, prestanda, ekonomi, komfort och utseende. Det gäller inte minst Däckia i Gävle.

Kunskap, service och säkerhet är Däckias ledord. Tanken är att alla kunder ska erhålla de produkter som passar just deras fordon bäst. Kunder är allt från privatbilister till stora internationella bolag från Kiruna i norr till Ystad i söder, som tack vare Däckias 63 egna verkstäder och samarbetsavtal med ytterligare ett 50-tal koncept- och servicepartners, alltid har nära till Däckias breda sortiment och gedigna expertis. De som väljer att teckna avtal med Däckia får bland annat tillgång till attraktiva servicepaket och olika certifieringar. Brett tjänsteutbud En av Däckias verkstäder ligger i Gävle där vi träffar platschef Markus Hed. Han berättar att däckverkstan har funnits i samma lokaler sedan cirka 50 år tillbaka i tiden, och att man representerar ett fullservicekoncept avseende däck och fälgar. – Vi erbjuder alla slags däck, dubbade eller odubbade vinterdäck, liksom sommardäck för alla typer av vägförhållanden. Det rör sig om däck för allt från personbilar till stora entreprenadmaskiner, och vi saluför varianter från ledande tillverkare som Pirelli, Goodyear och Yokohama, upplyser Markus Hed. Härutöver företräder Däckia ett brett utbud av tjänster. Man byter alla typer av däck då man också kollar mönsterdjup och lufttryck samt ser till att bultarna blir rätt dragna. Prisvärd vägassistans och förmånlig betalning med Däckiakortet ingår också i konceptet.

En annan tjänst Däckia utför är justering av hjulinställningen. Detta rekommenderas särskilt i de fall bilen har kört på en trottoarkant eller ner i en grop. Detta kan medföra att hjulinställningen påverkas, vilket kan leda till att däcken slits ojämnt eller onormalt fort. Vid en sådan hjulinställning kontrolleras vinklarna på bilens alla fyra hjul med avancerad mätutrustning, – Härutöver erbjuder vi 24-timmarsjour med hjälp av våra två lastbilar. Med dessa kan vi ta oss an såväl personbilar som bussar och annan tung trafik när problem uppstår längs vägarna här i trakten. Däckia har ett centralt journummer där vi alltid kan nås, varpå vi agerar snabbt, berättar Markus och tillägger att man har ett avtal med kommunen.

Gott rykte Däckia i Gävle erbjuder förstås även förvaring. Varje år förvarar man däck för cirka 1 300 fordon. – Det blir en del att hålla reda på, säger Markus med ett leende och berättar att alla däck tvättas innan de tar plats i förvaringshallen. När det är dags att byta erhåller kunden ett mail med möjlighet till tidsbokning. Markus har tillsammans med sina medarbetare arbetat upp ett mycket gott renommé i branschen. Markus, som själv har lång erfarenhet av däckbranschen, har sex heltidsanställda och möjlighet att kalla in fler vid med arbetstoppar, framför allt i samband med byte mellan sommar- och vinterdäck. Intervju: Robert Ullberg Text: Örjan Persson

Ring: 026 - 188 290 Lötängsgatan 9 | 803 01 Gävle gavle@dackia.se | www.dackia.se


32

gävle www.svenskleverantorstidning.se

Vi firar 100 år nästa år, välkomna, här är Gävletaxi 129000!

Redan 1922 bildades Gävle Taxi 129000 AB och fyller hundra år nästa år. Som Gävles äldsta och ledande taxibolag vill de göra allt för att din taxiresa med dem blir så bra som möjligt. De är verksamma i GävleSandviken området.

En av delägarna är Peter Jansson och han har arbetat i verksamheten sedan 1982 och blev delägare i bolaget 1991. Idag arbetar han som daglig ledare. Med 14 ägare i verksamheten där alla är Taxiägare har de cirka 60 bilar som ständigt rullar ute på vägarna, varav nio stycken handikappfordon, åtta stycken minibussar och resterande är personbilar, med ett 60-tal anställda som har god lokalkännedom med hög service mot våra kunder. - Vi rör oss i hela Gävle län och längst kusten för alla former av transporter, säger Peter. Det kan bland annat vara sjuktransport eller resor till och från flygplatser. Gävle Taxi var bland de första att vara fullt miljöcertifierade, enligt Peter och den första taxiverksamhet att börja med elbilar i Sverige. Av dagens 60 bilar körs nästan alla på fossilfri diesel HVO 100, förutom el och gasbilarna. - Vi var också första taxibolaget i Sverige som köpte en Teslamodell, som är en ren elbil och har den längsta räckvidden av elbilar i dagsläget, säger Peter Jansson.

standarden ISO 14001 och skall. användas för att säkerställa en hög kvalitet när det gäller trafiksäkerhet och service. Chaufförerna har tagit ett stort ansvar i och med pandemin, att kvalitén har varit enligt deras normer och i deras arbete ingår det att sprita och städa bilarna regelbundet. Samtliga fordon är utrustade med ISA (intelligent stöd för hastighetsanpassning) och alkolås. - Det är viktigt för oss med lokal beställningscentral så att vi kan ge våra kunder den bästa lokala servicen, säger Peter. På beställningscentralen arbetar tio stycken trafikledare med mycket god lokalkännedom. Ett taxibolag med flera tjänster Gävle taxi har vi en del tjänster för att både öka kundens trygghet men också göra det enkelt och billigare att åka med dem. De utför många olika slags budtransporter åt företag och landsting, till exempel dokument, maskiner, reservdelar, prover med mera från Gävle till alla platser inom Sverige. - Eftersom vi har öppet dygnet runt har vi alltid

bilar som snabbt kan hämta och utföra budet, säger han. I vår plan framöver ska vi satsa mer på budverksamhet och utveckla företagsbud för att leverera allt från ritningar till byggare, reklamleveranser och möta upp lastbilar som levererar fjärrtransporter. Gävle Taxi har genom sitt flexibla sett kunnat anpassa sin resor under pandemiperioden. De tog fram en sjuktransport för misstänkta Covidsjuka resenärer för att kunna köra dem till och från sjukhuset med separata chaufförer. Den transporten sköts på ett speciellt sätt med ozon behandling efteråt. - Vi började köra linje trafik för att transportera coronatester runt om i hela länet för att leverera dem till olika labb, säger Peter, och det är något vi fortfarande gör. Vi har också fasta turer med apoteksvaror och en hel del samhällsbetalda transporter, Gävle Taxi vill framhäva att alla i bolaget lever och arbetar med mottot noggrannhet och det är något som deras kunder även känner av. - Vi har alltid rena och fräscha, likadana kläder och

välstädade, säkra fordon och alla är stenhårda med trafiksäkerheten, säger han. Vill göra din taxiresa så bra som möjligt.

Gävle Taxi har tagit fram en del tjänster för att både öka tryggheten men också göra det enkelt och billigare att åka med dem. Seniortaxi är till för dig som fyller 65 år samma år och mot uppvisande av legitimation. Seniorer har 25 procent rabatt på rulltaxa dygnet runt alla dagar. En annan är uppringning där du lämnar ditt telefonnummer när du beställer din taxi så ringer föraren upp ett par minuter innan taxibilen är framme vid din adress. Den tjänsten är gratis och du kan i lugn och ro, utan spring mellan fönster och soffan, invänta din taxi. För studenter har de Studentrabatt 10 procent rabatt mot uppvisande av studentlegitimation. Intervju: Robert Ullberg Text: Sabine von Borgstede

Självständig verksamhet För att underlätta verksamheten håller Gävle Taxi sig med en egen tankstation för fossilfritt bränsle och i verksamheten har de även en verkstad som sysselsätter två personer. Gävle Taxi är sedan 2006 miljöcertifierad i Säker Grön Taxi, ett transportkvalitetsledningssystem som Svenska Taxiförbundet har skräddarsytt för taxibranschen. Det bygger på den internationella

Ditt lokala taxibolag

026 - 12 90 00


gävle

33

www.svenskleverantorstidning.se

Ekonomi från startup till internationella streamingtjänster JBG-gruppen är ett företag med många ben. Här hjälper man allt från nyblivna egenföretagare till stora amerikanska streamingtjänster som behöver hjälp med bolagsflödet.

JBG-gruppen grundades 1997 i Sollentuna av tre vänner med tre olika passioner. Från början hade företaget tre inriktningar; ekonomi, elservice och nätverkande. Efter några år ville de tre vännerna fortsätta i olika riktningar och gick skilda vägar. Idag finns i företaget i Sollentuna, Gävle och Västerås och har ett starkt fokus på ekonomi och verksamhetsutveckling i tre olika bolag; JBG-gruppen, JBG Egenanställning och HUB Development. JBG-gruppen JBG-gruppen är kärnverksamheten. Det är en traditionell redovisningsbyrå, som hjälper sina kunder med ekonomiska aspekter som redovisning och löpande bokföring. De håller koll på exempelvis skatter och stöder upp med det administrativa och kan även stödja upp med andra delar av verksamheten, då de har ett stort nätverk med kontakter. De hjälper allt från små enskilda firmor till stora internationella bolag. Nyligen fick byrån in en riktigt stor kund. - Vi har precis fått ett avtal från en stor amerikansk streamingtjänst. Vi ska hjälpa dem med hela bolagsflödet, så att allt går rätt till i Sverige, säger Tanja Eskilson, som driver filialen i Gävle. JBG Egenanställning Det finns många som har kompetensen och drivet som behövs för att starta eget företag. Den ekonomiska biten kan dock kännas jobbig för många. Det är här JBG Egenanställning kommer in. De ger stöd i de ekonomiska bitarna, så att man kan fokusera på de delar av jobbet man är bra på och tycker om. - JBG tar hand om alla skatter och det administrativa tills det ”sitter”, säger Tanja. JBG HUD Development JBG HUB Devolopment liknar JBG Egenanställning, men här handlar det mer om företagande och entreprenörskap. Man hjälper exempelvis många ungdomar som startade UF-företag på gymnasiet, som de vill driva vidare. JBG jobbar alltid långsiktigt. Man utgår alltid från att företag kan lyckas. Efter företagen kommit ur sin första utvecklingsfas, antingen i JBG Egenanställning eller i JBG HUB Development, är planen att fortsätta stödja upp företagen med den ekonomiska biten via JBGgruppen. - Lite mer än 80 % av alla som vi har hjälpt att starta upp och driva sina företag driver dem vidare på egna ben, säger Tanja.

Biluthyrning Som ytterligare ett led i att stödja upp verksamheter, håller JBG-gruppen på att utveckla biluthyrning till företag. Även detta ska vara en flexibel verksamhet. Det är möjligt för ett företag att hyra en bil vid behov, men det är också möjligt att få hjälp med styrningen av en hel fordonsflotta. Nästa steg är att kunna erbjuda lastbilsuthyrning med fullt utbildade chaufförer. Med andra ord går utvecklingskurvan stadigt uppåt för JBG-gruppen, både på nationell och lokal nivå. - Vi ska utvecklas framåt, så att vi kommer finnas även i Skellefteå och Göteborg. Här i Gävle ska vi snart flytta till större lokaler i samma hus, säger Tanja. Intervju: Robert Ullberg Text: Andreas Ziegler

026 - 60 04 32 | info@jbgea.se | www.jbgea.se Hantverkargatan 33, 803 23 Gävle


34

gävle www.svenskleverantorstidning.se

Vårt lager – din tillgång FLB Logistik är ett fullservice logistikcenter i Gävle, med lagervaror åt kunder som under en tid behöver att förvara sina produkter. Godset märks upp och ställs på plats, ibland är kundens affärssystem direktkopplat med FLB Logistik. Snabbt och smidigt får kunden ett lagersaldo och vid en beställning hämtas produkten direkt från deras lagerplats.

FLB Logistik startades 1987 som ett flyttföretag i Gävle för både privatpersoner och företag. Stora företag ligger i Gävle och behovet av att kunna förvara last under en tid, för att sen för det vidare finns och idag huserar FLB Logistik över 2800 kvadratmeter yta och ligger strategiskt placerat vid hamnen. - Vi samarbetar med tullen och är behjälpliga med alla certifikat som kan behövas, säger Jan-Olof Bodin, VD. Det är en strid ström av containers som kommer in och ska iväg. Vi märker upp dem och skickar sen godset vidare till återförsäljare eller butiker allt efter kundens önskemål. FLB Logistik AB är ett privatägt företag som arbetar utifrån ditt företags behov. Kunderna är alltifrån stora, internationella företag till små och lokala företag. - Vi är mycket flexibla i våra lösningar och har fler olika tjänster förlogistik, säger Jan-Olof. Med fokus på att vara kostnadseffektiva och miljöanpassade skräddarsyr vi tillsammans med kunden rätt lösning för varje kund.

Allt från små skruvpåsar till stora containers Personalen består av 25 stycken fast anställda men kan vid större toppar fyllas på med timanställda. Med hög kvalitet och stort ansvar både inom den egna organisationen, miljö-och samhällsengagemang och för kundernas bästa skapar det en trygg grund och utvecklande arbetsmiljö. - Vi tar hand om allt från små skruvar i plastpåsar

till hela containrar som kommer från sjötrafiken, säger Jan-Olof. Transporter och spedition är viktiga delar av de logistiklösningar som erbjuds. Tillsammans med olika samarbetspartners ordnas lokala, nationella och internationella transporter i alla former av transporter såsom väg, flyg, tåg och sjö. Tillväxten i verksamhet har varit god med styrning

och stor kundnöjdhet och de tänker fortsätta växa och utvecklas. - Ja, vi är en partner här i Gävle att räkna med, säger Jan-Olof FLB Logistik arbetar utifrån ditt företagsbehov och målet är att fungera som en positiv och utvecklande länk i er verksamhet. Intervju: Robert Ullberg Text: Sabine von Borgstede

FLB Logistik Telefon: 026 - 65 80 20 E-post: kundservice@flb.se Webb: www.flb.se Beckasinvägen 9, 803 09 Gävle


gävle

35

www.svenskleverantorstidning.se

Ett sammansvetsat gäng Lodéns har varit svetsare/montörer sedan 1975. Idag sysslar man även med tekniska mekaniska tjänster och tillbehörsförsäljning. Den ökade tillväxten de senaste åren har gjort att man nu börjar bli så pass stora att man behöver nya lokaler för första gången sedan 1988.

Lodéns grundades 1975 av Stig Lodén, som hade jobbat som svetsare och montör inom industrin i många år när han bestämde sig för att öppna eget. Idag drivs företaget av David Rosén, som är Stigs dotterson och därmed tredje generationens svetsare. Lisa Söderström tar hand om ekonomin och administrationen medan David sköter den dagliga driften.

- David driver företaget framåt varje dag. Han är VD, arbetsledare och säljare. Ibland förstår jag inte hur han får tiden att räcka till, men han lyckas med det varje dag, säger Lisa. Katastrof ledde till nya möjligheter 1988 investerade Lodéns i nya lokaler, där man befinner sig än idag. 2018 drabbades lokalerna av en brand, vilket resulterade i att verkstaden brann ner helt. Lyckligtvis var det ingen som skadade sig i branden. Det betydde dock att man var tvungen att flytta svetsavdelningen till hyrda lokaler, en flytt som bara skulle vara tillfällig. Svetsavdelningen är dock fortfarande kvar i de hyrda lokalerna. För i samband med renovationen efter branden passade företaget på att expandera verksamheten. David har tidigare jobbat med större växellådor, pumpar och större maskiner för bland annat pappers-, massa- och gruv-industrin. Därför var det ett naturligt nästa steg att utöka verksam-

heten med tekniska mekaniska tjänster. Samtidigt passade man på att expandera ytterligare. - Varför inte ha partihandel för våra kunder också? tänkte jag. Så då byggdes det upp tillbehörsförsäljning i lokalerna, säger David. Växer ur sina lokaler Lodéns har haft samma lokaler sedan 1988. Med tillväxten de senaste åren har verksamheten börjat bli för stor för sina lokaler, trots att man nu finns på två ställen. Verkstaden har byggts under flera gånger under åren. Nu finns det ingen byggrätt kvar på fastigheten. Sedan finns det fördelar med att ha allt under samma tak. - Vi letar febrilt efter ny mark, så att vi kan bygga själva. Det är svårt att hitta tomter som passar företag av vår storlek i kommunen. Vi vill flytta hela verksamheten, så att vi blir helt integrerade, säger David.

både erfarna och välutbildade. Företaget ser till att vidareutbilda sin personal, så att kompetensen alltid är i fas med utvecklingen av tekniken. Det är ett företag där de anställda trivs så pass bra att de inte har någon personalomsättning att prata om. - Den personalomsättning vi har är när någon går i pension. Vi är ett sammansvetsat gäng, säger David och skrattar. Intervju: Robert Ullberg Text: Andreas Ziegler

Ett sammansvetsat gäng Företaget har ständigt folk ute på jobb i hela landet. För närvarande håller de bland annat på att bygga nya räcken för en vattenkraft bro i en park, som de gör på uppdrag av en kommun. Ett annat jobb är ett servicejobb på ett pappersbruk. De har ytterligare ett jobb på ett energiverk i Gästrikland. För närvarande har Lodéns 17 anställda, som är

0703 - 76 79 27 / 026 - 19 44 72 | info@lodensindustriab.se | Odenvägen 10, 804 27 Gävle


36

gävle www.svenskleverantorstidning.se

Köttförädling med kvalitetsfokus Gudruns AB är ett sedan länge aktat namn när det kommer till svenska, högkvalitativa kött- och charkuteriprodukter. Gudruns förädlar styckat kött till allt från korv till pålägg i en arbetsprocess som präglas av ett tydligt kvalitetsfokus. Färska varor med bästa smak är företagets filosofi.

Gudruns är, inte minst för detaljhandel, restauranger och storkök, ett anrikt företag. Här jobbar man med förädling av styckat kött i form av allt från korv till pålägg. Idag drivs bolaget av ÖgrenGruppen med Andreas Ögren som VD. Det var hans far Tommy som etablerade verksamheten på Södermalm i Stockholm redan 1974. Sedan dess har företaget vuxit till att numera sysselsätta 400 personer, varav 45 arbetar på anläggningen i Gävle under ledning av platschef Niklas Hagberg. – Vi erhåller våra köttprodukter från vårt slakteri i Skövde. Vi förädlar, packar och märker de färdiga produkterna, varpå vi distribuerar dem till beställare runt om i landet, berättar Niklas. Förvärv breddar produktutbudet På Gudruns AB i Gävle har man under året investerat i en helt ny produktionslina. – Det har inneburit ett lyft för oss, allt har flutit på bra, vilket har inneburit en förfining av hela produktionsprocessen, konstaterar Niklas Hagberg som själv varit aktiv i företaget sedan många år tillbaka. Han kan således hela produktionskedjan utan och innan, och det var ett naturligt val för ledningen att tillsätta Niklas som platschef när positionen blev vakant. Han arbetar både på kontoret och i produktionen, vilket ligger helt i linje med företagets filosofi om att alla ska vara redo med en hjälpande hand där behovet uppstår. – Vi är väldigt lyhörda inför varandra, vilket är en del av vår företagsanda, säger Niklas. Han berättar vidare att fokus i övrigt ligger på färska och välsmakande produkter. Det råder ett konstant in- och utflöde till och från anläggningen i Gävle där man är stolta över den produktmix man representerar. Nyligen förvärvades Sörensens Fågelchark, vars koncept nu integreras i Gudruns produktionslinje. Därmed breddas produktutbudet ytterligare. – Vi strävar hela tiden efter att bredda vårt sortiment med nya, spännande produkter. Det tar oss framåt, säger Niklas Hagberg. Bygger ny anläggning Andreas Ögren menar att man i Gudruns AB jobbar på ett lite annorlunda sätt jämfört med många andra bolag, där mycket av dagens fokus ligger på att centralisera verksamheten i syfte att effektivisera och optimera. – Det är inte fel i sig, men vi har valt en annan väg där vi i stället satsar på att behålla våra företag på lokala marknader. Det gäller framför allt anläggningen här i Gävle som hyser både tradition och kunskap vi vill värna om. Här drev vi från början både Sohlbergs och Gudruns, båda med rötter sedan 1920-talet, men vi valde sedermera att satsa

SVENSKT KVALITETSKÖTT MED HÖG SVANSFÖRING

på bara ett varumärke. Vi bestämde oss dock för att behålla anläggningarna i både Stockholm och Gävle, och på så sätt behålla arbetstillfällen och främja lokal produktion, berättar Andreas. Han konstaterar att utvecklingen för hela koncernen ser väldigt bra ut. – Utvecklingen i såväl produktionslinje som produktsortiment är konstant, vilket också utvecklar oss som team. Det gäller inte minst inom miljöområdet där vi kontinuerligt gör nya investeringar. Det handlar om allt från transporter till nya lokaler. Vi tar ansvar tillsammans med vår personal, säger Andreas. Han berättar avslutningsvis att man just nu håller på att bygga en helt ny produktionsanläggning i Jordbro. – Den kommer att bli 13 000 kvadratmeter stor och erbjuda en mängd nya arbetstillfällen. Samtidigt som vi kommer att kunna skruva upp produktionstakten känns det förstås också stimulerande att kunna nyanställa personal, konstaterar Andreas Ögren. Intervju: Robert Ullberg Text: Örjan Persson


uddevalla 37 www.svenskleverantorstidning.se

Uddevallabornas val för trygga bostadsaffärer

Vare sig det handlar om köp eller försäljning av en bostad är det begrepp som trygghet, omtanke och lokal förankring som både köpare och säljare ofta lyfter fram. I trakterna kring Uddevalla finns de hos Svensk Fastighetsförmedling som med sin långa erfarenhet och breda kunskap har åtskilliga lyckade försäljningar på meritlistan. Med ett brett utbud av kommande försäljningsobjekt och ett tillika brett kundregister bidrar Svensk Fastighetsförmedling till trygga och ekonomiskt lönsamma bostadsaffärer.

När Reco presenterar feedback från landets bostadsköpare och -säljare är det ofta mäklarna från Svensk Fastighetsförmedling som hamnar i topp. En av landets ledande mäklarbyråer har med andra ord ett mycket gott anseende i branschen, och kontoret i Uddevalla är inget undantag. Här träffar vi LarsErik Sparrebäck, VD för kontoren i Uddevalla, Munkedal, Färgelanda och Orust, som berättar att Svensk Fastighetsförmedling har mer än 80 år på nacken och finns representerat via en mängd franchisekontor över hela landet. Bolaget, som är Sveriges största egenägda fastighetsbolag, har som

uttalad ambition att erbjuda den för kunden mest attraktiva och lokalt anpassade mäklartjänsten, baserad på de behov som uppstår i kundens olika livssituationer. Vart och ett av Svensk Fastighetsförmedlings kontor jobbar med en stark lokal förankring. Nytänkande, engagemang, omtanke och affärsmässighet är verksamhetens ledord. – Vi vill bidra till trygga och lönsamma fastighetsaffärer för både köpare och säljare, och det gör vi med lokal kunskap och ett brett utbud av olika objekt. Vi har ett omfattande kundregister och står för kostnadsfri rådgivning då vi också värderar kundens bostad. Härutöver har vi ett brett utbud av kommande försäljningar. I kombination med den kunskap och långa erfarenhet vi besitter har vi alla förutsättningar att genomföra bra bostadsaffärer, upplyser Lars-Erik Sparrebäck. God utveckling Lars-Erik är en av tre delägare i Svensk Fastighetsförmedling i Uddevalla, vilket sysselsätter nio mäklare, en stylist samt två mäklarstudenter. – Vi har låg personalomsättning, jobbar med en målstyrd organisation och mjuka värden där vi sätter mäklarens välmående i fokus. Våra mäklare jobbar med frihet under ansvar och trivs bra i sina yrkesroller, säger Lars-Erik som innehaft VD-rollen sedan 2016.

Samma år togs ett strategiskt beslut då kontoret flyttades till ett mer centralt läge med bättre exponeringsmöjligheter. Nyanställningar har följt och man följer planen för fortsatt tillväxt och expansion. Lars-Erik tycker att det är stimulerande att verka i en attraktiv kommun med god tillväxt där det inte minst finns gott om havsnära bostäder i form av såväl bostadsrätter som villor och fritidshus. Just fritidshus är annars synnerligen eftertraktade på bolagets kontor på Orust. Mål och visioner Lars-Erik Sparrebäck berättar att det finns flera anledningar till att många väljer just Svensk Fastighetsförmedling i samband med sina bostadsaffärer. En av de viktigaste är bolagets goda rykte. – Våra kunder vet att de har med experter att göra när de anlitar oss, de värdesätter vår långa erfarenhet och vårt stora kunnande, säger Lars-Erik som har tydliga mål och visioner för framtiden. – Vi vill helt enkelt bli nummer ett när det gäller fastighetsförmedling i Uddevalla. Vi kommer att fortsätta öka våra marknadsandelar och ska vara det självklara valet i alla lägen för de som ska köpa eller sälja en bostad. Intervju: Sean Larsson Text: Örjan Persson

Går du i säljtankar? Kontakta oss!

Kungsgatan 22, 451 30 Uddevalla | Tel. 0522 - 391 20


38

uddevalla www.svenskleverantorstidning.se

En lokal och personlig bank Handelsbanken bildades 1871 och är Stockholmsbörsens äldsta företag. Det är en av världens starkaste banker med en stark och lokal förankring och tillitsfulla relationer. Detta präglar i högsta grad även Handelsbankens kontor i Uddevalla där man jobbar nära sina kunder och erbjuder personlig service med storbankens resurser i ryggen.

Handelsbanken, med drygt 12 000 medarbetare,har ett rikstäckande kontorsnät på sina sex hemmamarknader: Sverige, Norge, Finland, Danmark, Nederländerna och Storbritannien. Under året firar Handelsbanken 150 år och även kontoret i Uddevalla har en stark historisk prägel med etablering på orten sedan drygt hundra år tillbaka. Sedan 1941 har kontoret legat på Kungsgatan och till nummer

10 flyttade banken 1968. Personalen, som är 13 till antalet, jobbar i ett öppet landskap men har även ett flertal mötesrum att tillgå för de individuella kundmötena. Marie Kaptein är kontorschef. – Vi vill vara den lokala, personliga banken som bryr sig om sina kunder, vi vill erbjuda både hög tillgänglighet och en hög servicenivå. Att lyssna på våra kunders behov är grundläggande för hela vår bankverksamhet. Vi vill bygga livslånga relationer med våra kunder. Genom ett decentraliserat arbetssätt, digitala lösningar, stabila finanser och låg risktolerans vill vi bygga långsiktiga kundrelationer, säger hon. Verksamhetsområdet för kontoret i Uddevalla omfattar kommunerna Uddevalla, Lysekil, Sotenäs, Munkedal, Färgelanda, Tanum och Strömstad samt de norra delarna av Orust kommun. Marie berättar att Handelsbanken har tydliga hållbarhetsmål och banken blev för andra året i rad utsedd till Sveriges mest hållbara börsbolag i kategorin bank och finans.

Nöjda kunder Hög kundnöjdhet och långsiktiga kundrelationer är begrepp som ligger såväl Marie som hela Handelsbanken varmt om hjärtat. Det gäller relationer till såväl privatpersoner som företag. – Att bygga långsiktiga och hållbara relationer med kunderna och uppnå hög kundnöjdhet är oerhört viktigt för oss. Vi ska vara en trygg och stabil bank och vi vill erbjuda våra kunder en personlig bankkontakt. Vi ska ge individuella och professionella råd i alla avseenden med kundens behov i centrum, betonar Marie Kaptein. – Oavsett om mötet sker fysiskt, via telefon eller som onlinemöte vill vi säkerställa att kunden får ett relevant erbjudande, och det är kunden som bestämmer var mötet ska ske, förtydligar hon. Lokalt engagemang Handelsbanken i Uddevalla servar idag cirka 10 000 privatkunder och 860 företagskunder i sitt verksamhetsområde. Genom att dela sin kunskap kan

Dags att se över din ekonomi? I så fall hjälper vi dig gärna. Hör av dig och boka en tid.

Kungsgatan 10, Uddevalla | 0522 - 65 68 00 | uddevalla@handelsbanken·se

man bidra till sina kunders ekonomiska förmåga och finnas till stöd när det gäller vardagsekonomi, sparande, boende och trygghet. – Vi är gärna med och stödjer det lokala idrottsoch föreningslivet, vilket samtidigt ger oss möjligheter att synas utåt. Vi sponsrar ett flertal olika föreningar, berättar Marie Kaptein som ser positivt på bankens framtid, samtidigt som hon också ser utmaningar. – Det är viktigt att vi hela tiden jobbar med ett tydligt framtidsperspektiv. Vi kan aldrig luta oss tillbaka utan vi behöver följa med våra kunders föränderliga behov och ständigt utvecklas och erbjuda digitala lösningar och anpassad rådgivning. Marie berättar avslutningsvis att hon inom kort kommer att lämna över jobbet som kontorschef till kollegan Fredrik Sköld, som har ett förflutet på Handelsbanken i flera olika roller sedan 2008. Intervju: Sean Larsson


uddevalla 39 www.svenskleverantorstidning.se

Budservice och teknikreperationer på Orust I Varekil på Orust, Sveriges tredje största ö, är företagsamheten stark. Här finns en genuin budservice med stark lokal förankring som transporterar allt mellan himmel och jord 365 dagar om året, till exempel hemleveranser av varm och kall mat och blommogram. Här finns också en reparation- och serviceverkstad för teknik såsom mobiltelefoner, datorer och surfplattor. Företagen drivs av ett engagerat par, som dessutom har en presentbutik tillsammans.

Terese Ekelund Pernervik och hennes man Daniel Ekelund är två drivna företagare som verkar i Varekil på Orust. Här startade Terese Orust Budservice 1999, då endast 20 år gammal. – Genom åren har vi arbetat hårt, men det har aldrig varit vår avsikt att växa och bli ett ”stort”

företag utan det har varit viktigare att vara ett litet och trivsamt företag där varje anställd har en betydande roll och eget ansvar. Idag antar vi uppdrag för privatpersoner, företag samt statlig och offentlig sektor, säger Terese. Orust Budservice har idag sex anställda och använder både små och stora bilar för transport. Företaget arbetar 365 dagar om året och en av deras specialiteter har blivit expresstransporter av stort och litet runt om i Sverige. – Vi utför till exempel tempererade transporter, det vill säga av varor som ska vara varma eller kalla. Vi kör bland annat transporter för Ica Online, matleveranser till kommunens boenden, skolor och förskolor samt hemleveranser av mat till de äldre. Vi hämtar, packar och levererar varor både lokalt och nationellt, säger Terese. Bland det styckegods som Orust Budservice transporterar finns allt från möbler, verktyg, reservdelar till industri samt modellbyggen. Transporterna sker

snabbt och säkert. – Vi arbetar mycket med specialtransporter, som vi utformar efter kundens behov. Sammantaget är vi väldigt måna om både vår personal och våra kunder, det är viktigt att alla blir nöjda, säger Terese. Prylfixarn lagar och servar prylarna Prylfixarn, som startades 2014, reparerar och servar mobiltelefoner, elektronik och datorer i egen verkstad, ända ner på komponentnivå. Daniel Ekelund reparerar det mesta. – Jag har haft ett stort intresse av detta sedan jag var ung, då jag ofta plockade isär och satte ihop tekniska prylar som till exempel datorer och elektronik. Därtill har jag en utbildning som Telereparatör samt en utbildning inom elektronisk datakommunikation, säger Daniel. Daniel arbetade på Elgiganten i Uddevalla i tio år, där han var ansvarig för datorer och teknik och även utbildade personal inom datorservice och repara-

tioner, mestadels av datorer, skrivare, scanners, digitalkameror och telefoner. – Idag arbetar jag ensam i verkstaden och tar emot teknik som kunderna skickar eller lämnar in, det kan vara surfplattor, PC, Mac och många olika typer av telefoner, men även en del hushållselektronik. Jag gör allt från att byta ut skärmar och sanera från vätskeskador till att flytta över kontakter och bilder från en gammal enhet till en ny. Det är inte ovanligt att jag tar emot varor från kunder som har försökt att reparera dem på annat håll, men inte lyckats, säger Daniel. Daniel arbetar även med hårdvarureparationer av Apple-datorer, bland annat reparation av moderkort efter allt från fuktskador till tappskador samt övriga förekommande fel. Han kan också bygga nätverk och ta fram skräddarsydda helhetslösningar för kunderna med till exempel tv, dator, skärmar och skrivare. – Jag tar också fram bra speldatorer och CADanpassade datorer, säger Daniel, som även arbetar med digital support genom TeamViewer. – På detta sätt kan jag hjälpa till med installationer, underhåll, årliga uppdateringar för virusprogram med mera. Bland Prylfixarn’s kunder finns både privatpersoner, företag och föreningar. – Inom min bransch är det viktigt att följa med i utvecklingen. Jag arbetar mycket med företag och bygger till exempel även hemsidor till både privatpersoner, föreningar och företag. För oss är det viktigt att fortsätta utvecklas med tekniken. Utöver Orust Budservice och Prylfixarn driver paret även en presentbutik, GlittrigaTing, som Terese brinner varmt för. Förutom den fysiska butiken finns det en webbshop, som blir allt mer populär. – Här erbjuder vi inredning och gåvor som passar både privatpersoner och företag. Hos oss kan man hitta allt från handgjord choklad, anteckningsböcker och doftljus till exklusiva kristallskålar från Orrefors. Vi satsar mycket på svenska varumärken. Hos oss hittar du något för alla, liten som stor, avslutar Terese Ekelund Pernervik och Daniel Ekelund. Intervju: Sean Larsson

Presentbutik med inredning samt företagsgåvor

• SERVICE & REPARATIONER • PC & MAC • SURFPLATTOR & TELEFONER • FUKTSANERINGAR • INSKICKSSERVICE • HEMSIDOR

.

• Expressbud • Hemleveranser

• Tempererade Transporter • Specialtransporter

Vi kör för dig - Snabbt och Säkert! www.orustbudservice.se Tel. 0707 - 100 651

Glittriga Ting www.glittrigating.se


40

uddevalla www.svenskleverantorstidning.se

ANSO kan så mycket om lantmäteri ANSO består idag av fyra lantmäterikonsulter med hög kompetens och lång erfarenhet av allt från samhällsplanering och fastighetsutveckling till projektledning och fastighetsjuridik.

Lantmäteri är ett yrke med gamla anor. I Sverige inrättades en lantmäteriutbildning redan 1628. Från början innebar lantmäteri främst att upprätta topografiska beskrivningar av mark och jobba med stadsplanering. Idag erbjuder utbildningen hög kompetens inom allt från detaljplanering till projektledning och till och med juridik. Ann-Sofie Sjögren hade jobbat som förrättningslantmätare i Göteborg i sju år när hon bestämde sig för att starta egen firma. Hon grundade då ANSO, som erbjuder en mängd tjänster inom lantmäteri. Idag ligger företaget i Uddevalla och har hela Västsverige som sitt primära upptagningsområde. De tar dock uppdrag över hela landet om tillfälle ges. Verksamheten har bred kompetens att erbjuda sina kunder. - Från tankar och idéer till färdiga byggen är vi med under hela resan gång, säger Ann-Sofie. Från projektledning till fastighetsjuridik

Utöver Ann-Sofie jobbar idag tre konsulter på ANSO. Samtliga har ingenjörsexamen i lantmäteri och har mellan 10 och 16 års erfarenhet av branschen. Sammanhållningen mellan kollegorna är god. De kan dra nytta av den samlade kompetensen på företaget och bolla idéer sinsemellan, då det ofta är mycket kluriga frågor som det ska tas ställning till. Företaget har både privata och offentliga uppdragsgivare. Det finns stor variation på den typ av uppdrag som ANSO får. De arbetar främst som mark- och exploateringsingenjörer åt flertalet kommuner vilket innebär att de förvaltar kommunens mark och arbetar med att ta fram detaljplaner, vilket bland annat inkluderar markanvisningstävlingar, exploateringsavtal och marköverlåtelser. En annan del i arbetet är markförhandling. Om exempelvis en kommun behöver lägga ner allmänna ledningar på privatägd mark, går konsulten in och förhandlar, så att fastighetsägaren får en marknadsmässig ersättning för markingtrång, skördebortfall eller annan skada. ANSO utför även uppdrag åt fastighetsbolag, arkitektfirmor och advokatbyråer. ANSO kan gå in och projektleda, ända från idé till färdigt bygge. - Vi har ett stort förtroende från våra kunder och får många jobb genom rekommendationer, säger Ann-Sofie. Pågående projekt Målet som Ann-Sofie och hennes kollegor på ANSO har är att fortsätta växa och bli ledande i branschen. De är redan på god väg. Ann-Sofie jobbar bland annat med företagsetableringar i Sotenäs kommun. I Kungälv jobbar hon just nu

0706 - 87 82 52

www.ansolantmaklerikonsult.se

med att ta fram en ny detaljplan för ett befintligt bostadsområde med hyresrätter. Detaljplanen syftar till att förtäta det befintliga bostadsområdet med radhus och bostadsrätter, allaktivitetspark och torg. Jeanette jobbar bland annat med en fördjupad översiktsplan i Partille kommun och har även uppdrag åt Lysekils kommun. Anni arbetar just nu med ett stort projekt i centrala Kungälv, Liljedal. Här ska det byggas cirka 700 bostäder och kontor. Hon jobbar även som markförhandlare i en stor VA-utbyggnad i Lerums kommun. Frida har ett antal större exploateringsprojekt i gång, både i Kungälv och Lerum. Kollegorna på ANSO är vana vid att ha många projekt på gång samtidigt och är flexibla i sitt arbete. - De är väldigt drivna och duktiga på att få bollen i rullning och att driva projekten framåt, säger AnnSofie om sina kollegor. Intervju: Sean Larsson Text: Andreas Ziegler

Västgötavägen 19, 451 34 Uddevalla


uddevalla 41 www.svenskleverantorstidning.se

Företagens trygga partner längs den digitala resan

För många små och medelstora företag är digitalisering en rejäl utmaning. Det är många gånger svårt att hitta rätt leverantör som har tid och förmåga att sätta sig in i verksamheten. Här kan Gibon göra en insats när man i en nära dialog med varje kund kartlägger behovet och utformar skräddarsydda digitala lösningar utifrån varje kunds unika förutsättningar.

Gibon AB bildades när tio fristående företag tillhörande Koneo valde att hoppa av och bilda ett eget bolag. Företagsgruppen, som jobbar under ett gemensamt varumärke, utgår från huvudkontoret i Stockholm och finns idag representerat via sammanlagt 19 kontor runt om i landet. Ett av dem ligger i Uddevalla där Per Olsson är VD, tillika en

av tre delägare i företaget. Det utgår från Uddevalla men verkar i ett upptagningsområde som i huvudsak sträcker sig från Strömstad i norr till Stenungsund i söder. – Vi är tillsammans sex verksamma personer, samtidigt som vi förstås har tillgång till andra IT-konsulter i Gibongruppen. Det rör sig om sammanlagt 170 personer, vilket gör att vi alltid kan åta oss större uppdrag, säger Per Olsson med ett förflutet i IT-branschen sedan slutet av 80-talet. Han arbetade då som anställd på ett av de företag som anslöt sig till Koneo. Skräddarsydda lösningar Gibon levererar innovativa, digitala lösningar för små och medelstora företag och organisationer. Inom Gibongruppen finns olika kompetensområden representerade, vilket har skapat en stark bredd i hela bolaget. Det gäller inte minst kontoret i Uddevalla där kunden alltid står i centrum, oavsett

om det rör sig om ett enmansföretag eller bolag som Svenska Volvohandlarna och Hogia. – Vi är specialister på att skräddarsy en helhet av både hårdvaror och tillhörande lösningar som licenser och funktionalitet. Vi är guldpartner till Microsoft, vilket bland annat innebär att vi kan öppna och stänga olika licenser på både kort och lång sikt, upplyser Per Olsson och tillägger att man via Microsoft Cloud Solution Provider ombesörjer all kommunikation och alla funktioner inom Office 365. Härtill driver Gibon en uppskattad webbutik där kunderna själva kan välja mellan och beställa från ett bredd utbud av högkvalitativa produkter och lösningar. Här kan kunden göra alla sina affärer gällande hårdvara och erhålla skräddarsydda lösningar, anpassade för den egna verksamheten. Gör skillnad Gibon i Uddevalla hjälper även till med att koppla

upp hårdvaror, så som datorer, skrivare, accesspunkter med mera. Man kopplar samman system, konfigurerar, bygger nätverksövervakning, levererar webbsidor samt bistår med support såväl fysiskt som från distans. Anders Gunnarsson nämner i sammanhanget en ny satsning som kommer att lanseras den 17 september, nämligen Gibon Cloud som möjliggör för företagets kunder att arbeta säkert, oavsett var de befinner sig eller vilken enhet de använder. – Vi vet att digitalisering för många små och medelstora företag kan vara en rejäl utmaning. Många upplever att det är svårt att hitta rätt leverantör som har tid och förmåga att sätta sig in i verksamheten. Där står vi för ett tilltalande alternativ eftersom vi med vår långa erfarenhet förstår våra kunders verksamheter och utmaningar. Vi gör skillnad för våra kunder, avrundar Per Olsson.

Vi skapar innovativa lösningar för digitala miljöer Gibon Uddevalla | Läs mer på gibon.se/uddevalla

Intervju: Sean Larsson Text: Örjan Persson


42

uddevalla www.svenskleverantorstidning.se

Robert förespråkar personlig fastighetsservice

dem och ser till att leverera det de önskar. Vi är flexibla och snabba, vi kommer när vi lovar och är alltid tillgängliga. Kunden erhåller ett enda telefonnummer där det alltid går att nå oss när behovet uppstår, upplyser Robert Bagger.

När man brinner för sitt jobb blir arbetsinsatserna som bäst och kunderna nöjda. Ekvationen blir tydlig i R.B.A.B Fastighetsservice där Robert Bagger dagligen jobbar med allt från trädgårdsskötsel till städning och reparation av läckande kranar. Med

Framhåller personalen Robert har sex anställda som arbetar med frihet under ansvar och som har tillgång till alla de redskap och maskiner som krävs för olika arbetsinsatser. Robert, som sedan starten har anställt ungefär en medarbetare om året, beskriver sin personal som självgående, flexibel och lösningsorienterad. – De jobbar alltid med stor noggrannhet och har en förmåga att hitta orsaker till potentiella problem innan de uppstår, säger Robert. R.B.A.B Fastighetsservice samarbetar härutöver med flera välkända leverantörer, vilka Robert har tecknat avtal med. – Vi jobbar med en stark lokal förankring men har en vision om att utveckla verksamheten och bredda oss till kranskommunerna, avrundar Robert Bagger som just nu söker efter nya, självgående medarbetare.

en personlig prägel på alla arbetsinsatser har han sedan starten byggt upp en verksamhet med mycket gott renommé.

Robert Bagger jobbade som anställd i ett företag med fokus på fastighetsservice när han sedermera kläckte idén om att starta eget. – Jag har alltid tyckt att det är ett roligt och varierande arbete då ingen dag är den andra lik. Samtidigt såg jag att det fanns förbättringspotential i branschen, jag kände att jag kunde göra en insats och skapa något bra, säger Robert som startade R.B.A.B Fastighetsservice för fem år sedan. – Det är ett beslut jag aldrig har ångrat, säger han. Komplett tjänsteutbud Idag har Robert jobbat med fastighetsskötsel i tio år, och han säger bestämt att arbetet fortfarande är lika roligt. R.B.A.B Fastighetsservice står för

ett året runt-koncept som spänner över mer eller mindre allt som rör in- och utvändig fastighetsskötsel för såväl privatpersoner som företag, fastighetsägare och kommuner. Det kan handla om allt från städinsatser, reparation av läckande kranar och

Tel. 0522-63 79 91 info@rbabfastighet.se www.rbabfastighet.se

avloppsrensning till gräsklippning, ogräsrensning, sophantering och snöröjning. Man kan också åta sig anläggningsarbeten i trädgårdar och byggnation av stenmurar. – Vi arbetar nära våra kunder, har en tät dialog med

Intervju: Sean Larsson Text: Örjan Persson

Tel. 0522-63 79 91 info@rbabfastighet.se www.rbabfastighet.se


uddevalla 43 www.svenskleverantorstidning.se

Ett givet val för en trygg och smidig bilaffär

Idealbilar i Uddevalla AB är platsen att vända sig till för en trygg, säker och smidig bilaffär. Vare sig du vill sälja din bil, byta den mot en annan eller köpa en begagnad bil kan Robin och Jimmy Qvarfordt och deras medarbetare stå till tjänst. Idealbilar tar hand om hela affären och representerar härutöver ett fullservicekoncept avseende allt från däckverkstad till biltvätt och rekond.

Idealbilar grundades 2015 av bröderna Robin och Jimmy Qvarfordt. Dessförinnan körde Jimmy lastbil medan Robin körde bärgningsbil för

Highway Service, ett företag som bröderna sedermera har köpt. – Vi har alltid haft ett stort intresse för bilar och motorer och började med att köpa och sälja bilar hemifrån. Därefter köpte vi en bensinstation med tillhörande kiosk, bilverkstad och bilförsäljning, och när verksamheten växte flyttade vi först till Kuröds industriområde och därefter till nuvarande lokaler här på Norgårdsvägen, berättar Jimmy. Helhetskoncept Idealbilar i Uddevalla köper och säljer begagnade bilar i alla prisklasser. Samtliga bilar gås noggrant igenom, städas och tvättas innan försäljning, och omfattas av trygga garantier. Man tar emot kundens nuvarande bil i inbyte och kan erbjuda både privatpersoner och företag trygga avbetalningsvillkor via samarbeten med Santander och Wasa Kredit. – Vi tycker att det ska vara enkelt och tryggt att både köpa och sälja bil, därför tar vi hand om hela affären åt våra kunder, säger Jimmy Qvarfordt. Verksamheten kretsar dock kring mer än bilförsäljning. Anläggningen innefattar även verkstad, skadecenter, däckverkstad, plåt- och lackverkstad, samt en komplett avdelning för tvätt, lackförsegling och rekond. Man erbjuder bärgning av lätta och tunga fordon dygnet runt, alla dagar i veckan, samt hyrbilar till företag och privatpersoner. Härutöver har man ett eget tryckeri där man kan erbjuda dekaler, foliering och toning, liksom tryck på kläder. – Vår filosofi är att stå för en komplett helhetslösning som täcker alla behov. Med vårt stora kunnande i kombination med vår moderna anläggning har vi kapacitet att utföra alla arbeten till fullo, säger Carina Qvarfordt, ekonomiansvarig, tillika mor till Jimmy och Robin. Kunden i centrum Idealbilar har en mycket stark lokal förankring och ett gott rykte i Uddevalla med omnejd. Försäljning av bilar sker dock till kunder över hela Sverige.

– Vi jobbar alltid med kunden i centrum, inte minst genom att vara flexibla när det gäller att hitta tider som passar både kunden och personalen. Ett proffsigt kundbemötande och hög kvalitet är synonymt med verksamheten, säger Carina. Liksom sina söner ser hon positivt på framtiden för Idealbilar i Uddevalla.

– Vi letar mer eller mindre ständigt efter nya duktiga personer till vår organisation. Vår ambition är att starta upp fler verksamheter även på andra platser i Sverige. Intervju: Sean Larsson Text: Örjan Persson

Bilförsäljning, verkstad & rekond Tel: 0522 - 101 20 Norgårdsvägen 6, 451 75 Uddevalla


44

uddevalla www.svenskleverantorstidning.se

Takorama lägger kunskap på tak I fråga om bredd och erfarenhet i takbranschen är det få som slår Takorama på fingrarna. En av Västsveriges ledande takentreprenörer lägger alla typer av tak, inklusive tak med solenergilösningar, och jobbar med både nyproduktion och renovering. Eller som man säger i Takorama: vi lägger kunskap på tak.

Med ett mer än 30-årigt förflutet i branschen har Takorama utvecklats till en av Västsveriges ledande takentreprenörer. Här finns med andra ord lång erfarenhet av olika taklösningar i samband med både nyproduktion och renovering. – Vi erbjuder ett stort utbud av lösningar för såväl platta som låglutande tak och står för kompletta entreprenader som inkluderar både trä- och plåtarbeten. Vi står även redo att rycka ut i samband med akuta insatser när till exempel läckage uppstår, berättar Michael Norrby, VD, tillika den som startade Takorma efter ett förflutet i branschen sedan 1985. Helhetslösningar Takorama lägger alla typer av tak, så som papp och sedum. Företaget är numera också ett dotterbolag i Soltechkoncernen, vilket innebär att man nu också kan erbjuda tak med solenergilösningar. Bolaget står för ett helhetskoncept som inkluderar isolering, taksäkerhet, brandluckor, takluckor och takbrunnar, liksom system och produkter anpassade till takterrasser och parkeringsdäck. Här finns kunnande och kompetens att jobba med såväl bitumenbaserade tätskiktstak som dukar av PVC, TPO och gummi.

– Vi försöker hela tiden stå för ett väl anpassat utbud av produkter och metoder. Våra lösningar har lång livslängd och omfattas av 20 års garanti, samtidigt som vi värnar om en hög servicenivå och ett professionellt bemötande av våra kunder, säger Michael Norrby och lyfter i sammanhanget fram den 20 man starka personalstyrkan.

Vi – De är oerhört serviceminded och jobbar med mycket stor yrkesstolthet. Vi brukar säga att vi lägger kunskap på tak. Stora projekt Takormas arbetsområde sträcker sig över hela Västsverige, med viss koncentration till Göteborg, Älvsborg och Bohuslän. Företaget lägger cirka 100 000 kvadratmeter tak om året och har sedan starten byggt upp en stark krets av återkommande kunder. Takoramas välutbildade takmontörer är ständigt involverade i flera olika projekt och meritlistan har med åren blivit både lång och respektingivande.

– Vi har bland annat lagt drygt 35 000 kvadratmeter tak för Castellum i ett omfattande projekt som kommer att pågå i ytterligare tre år. Tidigare har vi lagt 1 800 kvadratmeter tak på Svenska Mässan i Göteborg. Det har också blivit många uppdrag i Uddevalla där vi bland annat varit delaktiga i projekt kring Uddevalla Arena, den nya simhallen, Rimnershallen och Norra Älvsborgs Länssjukhus, berättar Michael Norrby avslutningsvis. Intervju: Sean Larsson Text: Örjan Persson

Vi kan tak tätskikt, sedum och solenergi! 30 år av Ta k!

Gothia Towers, Svenska Mässan

Takorama AB

www.takorama.se

info@takorama.se

0522-294 80

0709-22 94 80


uddevalla 45 www.svenskleverantorstidning.se

Helhetslösningar kring flexibla kranbilstransporter I LastväxlarCarlsson AB har man specialiserat sej på transporter av stora, skrymmande objekt. Bodar, byggmaterial, eller båtar – inget är omöjligt för LastväxlarCarlsson som med hjälp av sina ändamålsenliga fordon även kan åta sej transporter av allt från grus, flis och torv till avfall och skrot.

Familjeföretaget LastväxlarCarlsson AB har sin bas på Kuröd strax utanför Uddevalla. Här träffar vi företagets VD och ägare Rolf Carlsson som startade åkeriet 2002 och idag driver det tillsammansmed hustrun Elisabet, sin bror samt sönerna Martin och Mattias. Verksamheten sysselsätter sammanlagt 23 kvalificerade chaufförer som alla har lång erfarenhet av allehanda transporter. – Vi kan uppfylla en mängd olika transportbehov tack vare våra ändamålsenliga kranbilar, upplyser Rolf Carlsson och berättar att företaget förfogar över kranbilar på mellan 18 och 92 ton. Hus och båtar LastväxlarCarlssons breda fordonspark och höga kunskapsnivå gör att bolaget kan åta sig transporter av en mängd olika skrymmande objekt. – Det kan handla om allt från bodar, Attefallshus

och villavagnar till båtar och stora silos, men vi ombesörjer förstås även transporter av exempelvis skrot, sopor, byggavfall, flis, torv, kalk och grus. Vi fraktar till exempel skrot i ett nära samarbete med Stena Recycling och OTAB, säger Rolf och tillägger att man under senare år även har lyft en del stora

skyltar, bland annat för Lidl i Trollhättan, för Torps Köpcentrum och Hedins Bil i Uddevalla. Med hjälp av en kranbil utrustad med en vinklingsbar korg kan man till exempel även inspektera broar. Han berättar vidare att företagets kranbilar, vilka finns i varierande storlekar, vikter och räckvidder,

1

också kan förses med olika tillbehör, såsom skopor, timmergrip, jibb, pallgaffel, släp och en liten basker. Det gör LastväxlarCarlsson till en i branschen mycket flexibel aktör. – Vi arbetar på ett flexibelt och modernt sätt och använder oss bland annat av det digitala planeringsverktyget Workify. Via detta erhåller vi information om tid, material, verktyg och mycket mer, vilket inte minst gör oss mer effektiva, säger Rolf. Verksamheten, vilken utgår från en sammanlagd markyta på 16 000 kvadratmeter, innefattar också grävmaskiner och schaktbilar, samt en egen verkstad där man servar och reparerar sina fordon och maskiner. Framhåller personalen LastväxlarCarlsson verkar idag både lokalt och regionallt, framför allt i Västra Götalands- och Trestadsregionen samt Dalsland, men kan härutöver ta sig an arbeten med lastbilskranar över hela Sverige. Här servar man allt från privatpersoner till företag, kommuner och byggentreprenörer. – För privatpersoner kan det till exempel handla om hjälp i samband med transport och sjösättning av deras båtar, berättar Rolf Carlsson som avslutningsvis gärna framhåller den 23 man starka personalstyrkan. – Alla våra chaufförer är mycket kvalificerade och innehar både truck- och hjullastarcertifikat. De har också yrkesbevis för kranar och lastsäkring samt ADR. Det är tack vare deras kompetens och vår starka fordonspark som vi kan lösa i princip alla transportbehov.

2

Research: Sean Larsson Text: Örjan Persson

3 Transporterar med kran- & lastväxlarbilar

Vi har 6 kranbilar med kapacitet från 18-92 ton/met

4

Kontakta Rolf 0703 - 46 40 41 www.lastvaxlarcarlsson.se


46

uddevalla www.svenskleverantorstidning.se

Så stärker företag inom marin och industri sin utveckling

Aktörer i båtbranschen såväl som annan industri har i C Dejevik Engineering AB en stark konsultpartner. Det kompetenta ingenjörsföretaget bidrar till att förstärka sina kunders konstruktions- och utvecklingsavdelningar och kan åta sig såväl löpande insatser som uppdrag i projektform.

Svensk Leverantörstidning träffar Christian Dejevik, som är VD på C Dejevik Engineering AB, ett ingenjörsföretag som startades 2007 och utgår från Bultvägen i Uddevalla. C Dejevik Engineering har idag nio anställda och hjälper sina kunder på konsultbasis när de behöver förstärka sin konstruktions- eller utvecklingsavdelning. De arbetar både med löpande konstruktionsarbete och med nya konstruktioner i projektform. – I den här typen av företag är personalen den viktigaste tillgången. Det är personalen som gör oss starka. Vi arbetar som ett lag och strävar alltid efter

att förbättras tillsammans och efter att komplettera varandra väl, säger Christian. Många stora kunder Kunderna finns inom den marina sektorn men även i annan tillverkande industri. C Dejevik Engineering har det lilla företagets personliga bemötande och flexibilitet men är tillräckligt stora för att ha resurserna som behövs för att möta kundens behov. De arbetar både på plats ute hos kunden och från kontoret i Uddevalla. – Vi arbetar alltid för att ha långsiktiga relationer med våra kunder. Idag är vi störst i Sverige på konstruktion av fritidsbåtar och har jobbat länge med kunder som Arcona, Windy och Najad, liksom många mindre tillverkare, säger Christian. C Dejevik Engineering har även ett mångårigt samarbete med Nimbus. – Nimbus är en av Europas största båttillverkare och vi jobbar tätt intill deras utvecklingsavdelning. Vi har arbetar också med Hallberg-Rassy, ett av båtbranschens starkaste varumärken, och utvecklingen av deras segelbåtar, säger Christian.

Med kunskap från 20 år i branschen är C Dejevik Engineering störst i Sverige på båtkonstruktion.

I teknisk framkant Allas kompetens är viktig när man arbetar mot högt satta mål, liksom att det är en kreativ arbetsmiljö med högt i tak. Det är också viktigt att utnyttja ny teknik. C Dejevik Engineering arbetar bland annat

med konceptstudier, design och visualisering, och har även kompetens inom skeppstekniska delar. – Vi använder oss exempelvis av VR teknik, en visualiseringsteknik genom vilken man kan få en väldigt bra upplevelse av konstruktionen. Kunden kan gå runt i konstruktionen och få en känsla av proportionerna och hur utrymmet känns. Då kan vi tillsammans gå igenom och ändra och förfina konstruktionen. Genom VR kan kunden få en upplevelse av både detaljer och helheten på ett helt annat sätt än att titta på en ritning eller modell. Vi har också utrustning för att 3D-scanna produkter för reverse engineering eller för att bygga vidare på och komplettera, säger Christian. För 3D-modellering använder C Dejevik Engineering Solid Works, Inventor och Cathia och för ytmodellering använder man Rhino, medan 2D-arbete sker i AutoCad. Visualiseringar och bilder görs i V-Ray. – Vi använder många olika program och verktyg när vi skapar konstruktioner, avslutar Christian Dejevik. Intervju: Sean Larsson

Våra kunder finns inom mekanisk industri, automationsindustrin och modultillverkning av byggnader, inredning och enheter för hus och kontor. Foto: Moelven Modus

ENGINEERING C. DEJEVIK ENGINEERING

C. Dejevik Engineering AB Christian Dejevik 0730 - 55 56 80 www.cdengineering.se


uddevalla 47 www.svenskleverantorstidning.se

Sunda inomhusklimat kräver optimala ventilationslösningar Det råder ett allt större fokus på sunda inomhusklimat ur ett såväl ekonomiskt som miljö- och hälsomässigt perspektiv. Trenden är tydlig i ett företag som Uddevalla Plåt & Ventilation AB där man representerar ett brett koncept avseende tillverkning av moderna ventilationslösningar. Det attraherar en vid kundkrets som sträcker sig över hela Sverige.

I en tid då begrepp som energibesparing och sunda inomhusklimat får allt större genomslagskraft står ett företag som Uddevalla Plåt & Ventilation AB onekligen för ett koncept som ligger i tiden. Detta kretsar i hög utsträckning kring rektangulär ventilationstillverkning, vilket i förlängningen bidrar till optimala inomhusklimat på såväl arbetsplatser som i privata hem. – Vår huvudsakliga kundkrets finns här i Västra Götaland, men vi kan förstås åta oss beställningar från kunder över hela Sverige. Vi förfogar över en ändamålsenlig anläggning med bland annat ett modernt CNC-plasmaskärbord, vilket gör att vi kan erbjuda korta leveranstider och mycket hög kvalitet på våra produkter och lösningar, säger Christian Andersson, VD, tillika grundare av Uddevalla Plåt & Ventilation som han startade 2015 efter ett gediget förflutet i branschen. Små och stora uppdrag Då var verksamheten något begränsad i fråga om personal och utrustning, men sedan dess har Christian genomfört rejäla satsningar avseende både arbetskraft och maskiner. Numera utgår verksamheten från en större lokal, vilket gör att man kan arbeta med stora volymer, en högre produktionstakt och optimal kvalitet. – Vi tar oss an både små och stora uppdrag. Det kan röra sig om insatser för hela bostadsprojekt, skolor, sjukhus, industrier, restauranger och köpcentrum, framhåller Christian Andersson och berättar att man bland annat ligger bakom ventilationslösningar för Volvo Penta i Torslanda. Fyrkantens Ventilation är en annan uppdragsgivare, liksom NÄL Sjukhus. Ett annat uppdrag utförs för projektutvecklaren JM. Här bidrar Uddevalla Plåt & Ventilation till bostadsprojektet Kronjuvelen, vilket innefattar bygget av ett 27 våningar högt hus i Eriksberg, Göteborg. Sammansvetsat team Christian har idag fyra anställda som han gärna framhåller lite extra. – De är oerhört serviceminded, kunniga och lojala, vi fungerar väldigt bra tillsammans. Tack vare att vi är ett sammansvetsat team fungerar planeringen optimalt, vilket i sin tur borgar för att vi alltid kan hålla utlovade leveranstider, säger Christian. Hans ambition är att fortsätta på den inslagna, framgångsrika vägen och successivt utöka antalet anställda med ett par personer. – Jag söker mer eller mindre ständigt efter duktiga plåtslagare som vill jobba i ventilationsbranschen. Intervju: Sean Larsson Text: Örjan Persson

Christian Andersson, VD och grundare av Uddevalla Plåt & Ventilation

Tillverkning

Verkstad

Kontakta Christian 0722 - 82 32 14

Kurödsvägen 24B 451 55 Uddevalla www.uddevallaplatochventilation.se


48

uddevalla www.svenskleverantorstidning.se

Professionalism och passion för bygg och e-sport P8 är varumärket som förenar två så pass skilda verksamheter som bygg och e-sport. Johan Johnsson och Oscar Drott driver med stor passion båda verksamheterna i P8 Bygg och Project 8 esport, varav man inom området bygg representerar högkvalitativa insatser kring tak, fasader och altaner.

Det råder ingen brist på byggerfarenhet hos vare sig Johan Johnsson eller Oscar Drott, duon som ligger bakom företaget P8 Bygg AB i Uddevalla. Johan är utbildad betongarbetare och kranförare och har arbetat med snickeri sedan gymnasietiden. Oscar har å sin sida alltid haft ett stort intresse av entreprenörskap och började arbeta i sin fars byggföretag. Där jobbade han i fyra år innan han bestämde sig för att starta eget tillsammans med Johan. Duon hade lärt känna varandra via entreprenörskapsträffar och konstaterade att de jobbade bra tillsammans. Bygginsatser med höga kvalitetskrav Ett år har gått sedan P8 Bygg AB startades och under tiden har Johan och Oscar format ett starkt koncept avseende utomhussnickerier för framför allt tak, fasader och altaner. – Vi står för helhetslösningar avseende exempelvis renovering, vilket innebär att vi tar ansvar för allt från det förberedande arbetet till slutfört projekt. Vi ikläder oss rollen som både snickare och projektledare, och ombesörjer alla kontakter med eventuella samarbetspartners, berättar Oscar Drott. I P8 Bygg jobbar man med mycket höga kvalitetskrav. Alla arbeten utförs på detaljnivå tills kunden är hundra procent nöjd med slutresultatet. Inga uppdrag är vare sig för stora eller för små för P8 Bygg som redan det första året omsatte drygt 5 miljoner kronor. Utvecklingen har med andra ord varit god i företaget som idag sysselsätter sju anställda, varav två säljare som snabbt kan ta fram offerter till kunderna.

– Våra medarbetare besitter mycket hög kompetens, och härutöver har vi en kvalitetsansvarig på plats på varje projekt. För oss är det viktigt att ingen av kundens frågor lämnas obesvarad innan vi kör igång med ett projekt. Då blir också slutresultatet bra, betonar Oscar.

Projekt 8 esport Oscar och Johan har även ett brinnande intresse för e-sport. De spelar tillsammans på fritiden och noterade tidigt att marknaden för e-sport är stor i Sverige. Snart utvecklade de idén om att skapa egen e-sportverksamhet och i samband med att Project 8 esport bildades investerade Johan och Oscar i ett 180 kvadratmeter stort kontor, varifrån man driver såväl byggbolaget som e-sporten. – Vi såg en affärsmöjlighet tack vare det växande intresset, men också ett sätt för oss att hjälpa den yngre generationen att ta sitt spelande till en professionell nivå, och tjäna pengar på något de älskar att göra, förklarar Oscar Drott. För närvarande spelas Counter-Strike, Fortnite och Warzone. Beträffande Warzone representerar Project 8 esport några av Nordens främsta spelare, medan man beträffande Counter-Strike dagligen jobbar för att forma ett så starkt lag som möjligt. – Vi har en riktigt duktig Fortnite-spelare som ställde upp i Solo Cash Cup där han slutade femma av totalt 32 000 deltagare, berättar Oscar. Oscar och Johan har ett projektsamarbete med Red Bull som den 3–4 juli kommer att samla alla Project 8 esports 18 spelare på ett bootcamp där man bland annat kommer att planera återkommande arrangemang i Red Bulls regi. – Det känns förstås oerhört stimulerande att få jobba med Red Bull. Vår vision har ända från början varit att bli Sveriges främsta e-sportorganisation, och samarbetet med Red Bull är förstås ett rejält kliv på den vägen, konstaterar Oscar Drott. Intervju: Sean Larsson Text: Örjan Persson

0768 - 68 58 00 | kontakt@project8esport.se | Björbäcksvägen 6

0768 - 68 58 00 / 0762 - 13 22 34 | info@p8bygg.se | Björbäcksvägen 6


uddevalla 49 www.svenskleverantorstidning.se

Tunga maskiner, mjuka värden Pergus Maskinförmedling har lång erfarenhet och djup kunskap om tunga maskiner för många sorters byggprojekt. Det största värdet man erbjuder sina kunder är dock mjuka värden och ett stort nätverk, så att man kan få rätt personal till sina maskiner.

Marcus Andersson började sin yrkesbana i byggbranschen, då hans far startade eget bolag på 70-talet, innan Marcus ens föddes. När Marcus blev gammal nog började han jobba för sin pappa, som hade egna maskiner på firman. Marcus

började redan då bygga upp sitt nätverk samtidigt som han skaffade sig arbetsvana. 2015 började han jobba som säljare för Pergus Maskinförmedling. Efter tre år köpte han företaget, som han nu äger till 100 % och driver tillsammans med sin fru. - Jag ser aldrig några hinder som är för stora. Vi vill alltid att både kunden och leverantören ska känna sig trygga, säger Marcus. Får det lov att vara personal till maskinerna? Pergus Maskinförmedling har en stor och modern maskinpark. Man erbjuder alla sorters maskiner och transportfordon man kan tänkas behöva för

ett byggprojekt. Man har även specialmaskiner för kabel- och fiber-teknik. Det går att finna maskiner från Pergus Maskinuthyrning på några av de största byggprojekten i Sverige. Ett antal maskiner används i byggandet av både Västlänken och Hisingsbron. Längre norrut har man maskiner på bland annat Microsofts nya tomt i Sandviken. Med sin långa erfarenhet av branschen, vet Marcus alla för- och nack-delar för alla sina maskiner. Han vet också vilka företag som passar bäst ihop med vilka maskiner. Detta gör alltså att man kan hyra sina maskiner och få personal som kan hantera dem på ett och samma ställe. - När jag går in i stora projekt, gör jag det helhjärtat, säger Marcus. Hållbar utveckling Med stora och tunga maskiner är det desto viktigare att jobba miljömedvetet. Alla maskiner i maskinparken har miljödeklarationer och körs på miljöklass 1. Personalen vidareutbildas kontinuerligt för att ha ett optimalt miljötänkande. Precis som med allt annat, ser Marcus helhetsbilden samtidigt som han är detaljorienterad. - Vi ska börja med en app, så att all tidsrapportering på arbetet sköts från mobilen istället för

att fylla i papper och skicka dem via post, säger Marcus. Mjuka värden Maskinförmedlingsbranschen är tuff. Konkurrensen är hård. Det är inte alltid den som har flest och dyrast maskiner som får flest kunder. Man måste kunna erbjuda sina kunder något mer. Marcus har valt att sätta mjukt mot hårt genom att satsa på mjuka värden. Utöver en stor maskinpark, lång erfarenhet och ett stort nätverk, erbjuder Marcus sina kunder transparens. På Pergus Maskinförmedling är det raka rör som gäller. Man kan vara säker på att om Marcus säger att han har hittat den bästa möjliga lösningen, så menar han verkligen det. Detta gör att både kunder och leverantörer är nöjda. Marcus beskriver sin syn på företagande på följande vis: - Det ska vara enkelt att ta hjälp. Ring ett samtal, så fixar jag rätt maskin och rätt personal. Intervju: Sean Larsson Text: Andreas Ziegler

Tel mobil: 0703 - 90 97 57 Museigatan 2, 451 50 Uddevalla


50

uddevalla www.svenskleverantorstidning.se

En komplett servicepartner för fartygsindustrin Fartygsbranschen har i Svensk Diesel & Propellerservice en komplett servicepartner. Företaget jobbar med service, översyn och underhåll av dieselmotorer, turboladdare, propellrar, axlar med mera och har en stående ambition om att alltid

ut till behövande kunder med mycket kort varsel. Vår hjälpande hand sträcker sig, tack vare vårt omfattande kontaktnät, över hela världen, då vi tillhandahåller rätt verktyg och rätt tekniker på rätt plats och i rätt tid, oavsett vilka verksamheter som pågår på det aktuella fartyget, säger Jonas Svensson.

sig för stort eller för litet för oss. Kompetenta medarbetare och en mängd samarbetspartners gör det hela möjligt, framhåller Jonas Svensson. Framhåller personalen Jonas lyfter i sammanhanget fram sina tre anställda, vilka kan kompletteras med ytterligare fem inhyrda personer när uppdragen så kräver. Svensk Diesel & Propellerservice jobbar bland annat på uppdrag av Handelsflottan. Under pandemin har det blivit en hel del insatser på Landskronavarvet, liksom för Falkvarv AB och Oskarshamnsvarvet. – Vi märker att efterfrågan på våra tjänster fortsätter öka. Verksamheten utvecklas och expanderar hela tiden, vilket gör att vi mer eller mindre ständigt söker efter ny, duktig personal, avrundar Jonas Svensson.

tillhandahålla rätt lösning i rätt tid på rätt plats, oavsett var i världen hjälpen behövs.

Svensk Diesel & Propellerservice AB utgår från Uddevalla. Jonas Svensson är VD och också den som etablerade bolaget för fyra år sedan efter ett 18-årigt förflutet på Orust Fartygsservice, där han jobbade med kunder och besökte båtvarv över mer eller mindre hela världen. Med sin långa erfarenhet och sina stora ambitioner har företaget på kort tid blivit en aktad aktör i varvs- och fartygskretsar. – Vi ser över, servar, underhåller och reparerar fartyg dygnet runt, året om, och kan i regel rycka

Brett tjänsteutbud Svensk Diesel & Propellerservice kunskap och arbetsinsatser sträcker sig över allt från dieselmotorer till propellrar, axlar och bogtryckare. Bolaget tillhandahåller också reservdelar för de allra flesta av de turboladdare samt dieselmotor med hög eller medelhög hastighet som finns på marknaden. Härtill förfogar Svensk Diesel & Propellerservice över en komplett turboladdarverkstad med alla nödvändiga maskiner och verktyg, liksom utrustning för balansering av turbinerotorer och alla andra typer av roterande axlar. – Även om det blir en hel del omfattande projekt för oss världen över ser vi inget uppdrag som vare

Intervju: Sean Larsson Text: Örjan Persson

En föregångare i branschen för ett hållbart byggande Ekonomi och miljö är två viktiga grundpelare i SnickarPelles dagliga arbete. Det gedigna

byggföretaget

representerar

en stark bredd kring allt från takbyte, måleri och plåtarbeten till renovering och komplett nybyggnation – alltid med ett

branschen startade han eget 2015 och har sedan dess försett sig med en sex man stark personalstyrka, bestående av allt från snickare till grävare. – Jag ser gärna att vi blir fler, ett tiotal anställda vore lagom i dagsläget, säger Per som mer eller mindre ständigt är på jakt efter kompetenta medarbetare att förstärka organisationen med.

tydligt miljötänk. I SnickarPelle bygger man för framtida generationer.

Det är Per Torbrant som döljer sig bakom företagsnamnet SnickarPelle. Med lång erfarenhet av bygg-

Helhetsgrepp Satsningen är befogad, efterfrågan på SnickarPelles tjänster ökar konstant, inte minst tack vare den breda kunskap och stora bredd som företaget representerar, vilken innefattar allt från

takbyte, måleri och plåtarbeten till renovering och komplett nybyggnation. – För oss är inget projekt vare sig för litet eller för stort. Vi står för traditionell byggservice men kan också åta oss större entreprenader samt genomföra projekt i egen regi för försäljning. Vi kan ta ett helhetsgrepp kring alla våra uppdrag. Om vi till exempel erhåller en skiss eller ritning från en kund kan vi projektera och bygga hela huset från grund till tak, upplyser Per Torbrant. Ekonomi och miljö Hos SnickarPelle är ambitionsnivån hög, man strävar efter att bli ett ledande företag i byggbranschen, samt vara en förebild beträffande ett tydligt ekonomiskt och miljömässigt tankesätt i varje projekt. – Här ligger vi i framkant, vi arbetar effektivt och produktivt och ser oss som en byggfirma som värnar om framtida generationer. Det handlar om att i varje avseende sträva efter lösningar och metoder som påverkar miljön negativt i så liten grad som möjligt, understryker Per. Han betonar också vikten av att bygga långsiktiga kundrelationer. Kunderna värdesätter den höga kunskapsnivå som råder i företaget, som bland annat är en specialist på att renovera gamla fastigheter.

– Vi jobbar flexibelt, levererar det vi lovar och arbetar med fokus på att förverkliga våra kunders drömmar och visioner, säger Per Torbrant som i skrivande stund, tillsammans med sina kollegor, renoverar ett strandnära hus med nya planlösningar, vilket ger ägaren panoramautsikt mot havet.

Kontakta oss på 0522 - 633 555

Intervju: Sean Larsson Text: Örjan Persson


uddevalla 51 www.svenskleverantorstidning.se

Specialister på stängsel Stängsel för såväl djur som industrifastigheter är specialiteten hos Green Fence AB, men trots företagsnamnet består verksamheten av betydligt mer än stängsel och staket. Allt från trädfällning, markarbete, anläggning av skogsvägar och dikesrensning till bergborrning och hålslagning ingår i det breda konceptet.

Svensk Leverantörstidning träffar Kenny Green Pettersson, som är VD på Green Fence AB, ett företag som utför stängsel- och markentreprenad för industri och djur och utgår från Ljungskile. Från början arbetade Kenny som underleverantör inom området men han startade sitt eget bolag 2010. Green Fence AB präglas idag av hög yrkesstolthet och kvalitet i det utförda arbetet. Man är helt enkelt specialister på olika sorters stängsel. – Det har gått bra för oss och vi har växt mycket. Idag är vi en professionell arbetsgivare inom vårt område och det är vi stolta över, säger Kenny. Arbete för Nordens Ark gav ringar på vattnet Green Fence AB bygger idag staket för alla typer av djur samt industrigrindar, motoriserade grindar och stängsel. Bland uppdragen finns dessutom trädfällning, skogsvägar och bergborrning. Här sätter man upp färister, hjortnät, fårnät, häststängsel och rovdjursavvisande stängsel.

– Vi gör allt från början till slut och erbjuder till exempel GSM-system till våra grindar, vilket gör att man kan styra dem via en app i mobilen eller genom att ringa till deras mottagare, detta är väldigt uppskattat bland våra kunder. Vi har bland annat även byggt en omtyckt bro över en sjö ute på Kalvön, som är ett naturreservat, säger Kenny. Green Fence AB har utfört flera betydelsefulla uppdrag genom åren och många av dem har gett positiva ringar på vattnet. – När vi till exempel gjorde ett stort arbete för Nordens Ark så blev de väldigt nöjda med vårt arbete, vilket gav oss många andra jobb hos större uppdragsgivare, säger Kenny. Ändamålsenlig maskinpark och nytt lager

Kenny och hans anställda är väldigt noggranna när de arbetar. De slår till exempel ner stolpar och sätter grunden med hjälp av vattenpass. – Detta ger det färdiga staketet en mycket rakare linje, säger Kenny och förklarar att man planerar sina arbeten väl.

– Vi är lösningsorienterade, sätter kunden i fokus och värdesätter goda kundrelationer, säger Kenny. Till sin hjälp i arbetet har Green Fence AB en ändamålsenlig och effektiv maskinpark som bland annat består av en grävmaskin, stolpmaskin, traktor, dumper och maskintrailer. Green Fence AB lagerhåller även stolpar av stål och trä samt stängselmaterial som de säljer. – En nyhet för oss är att vi snart kommer att få en isolerad lagerlokal på drygt 430 kvm med fem portar. Där ska vi ha ett lager av stängsel och material samt utföra service av maskiner. Här kommer vi också ha tre fack för uthyrning av lagerlokal utöver den uthyrning av förrådsförvaring i containers som vi redan bedriver idag, säger Kenny. Framtidsvisionerna är tydliga för Green Fence AB. – Vi kommer att fortsätta utvecklas och växa med fortsatt fokus på yrkesstolthet och kvalitét, avslutar Kenny Green Pettersson.

 Ä    

Intervju: Sean Larsson


52

uddevalla www.svenskleverantorstidning.se

Kompletta tjänster kring rengöring och sanering

När cisterner och oljeavskiljare behöver tömmas, rengöras eller besiktigas, eller när avlopp, tak och fasader behöver spolas, är Johan Bengtsson mannen många väljer att kontakta. Han driver tillsammans med Eva-Lotta Bengtsson Uddevalla Cisternservice där han med sin långa erfarenhet och breda kompetens alltid har en lämplig och miljöriktig lösning på alla problem.

Med lång erfarenhet och stor kunskap skapas bredd i verksamheten. Det är Johan Bengtsson och Uddevalla Cisternservice ett utmärkt exempel på. Företaget arbetar främst med att besiktiga, rengöra och tömma cisterner och oljeavskiljare samt med transporter av farligt avfall, men härutöver kan man också spela en viktig roll beträffande oljesanering av förorenad mark i samband med exempelvis trafikolyckor. Uddevalla Cisternservice jobbar också med spolning och inspektion av

avloppsrör, man river stål-/betongkonstruktioner och genomför högtrycksspolning av allt från tak och fasader till broar och industrier. Företaget har bland annat utfört spolning under Älvsborgsbron i Göteborg. Härutöver vänder sig Johan också till privatpersoner som behöver ta bort eller rengöra sin oljetank. Lång erfarenhet Johan Bengtsson har varit verksam i branschen

UDDEVALLA CISTERNSERVICE AB Sanering · Farligt avfall · Oljeavskiljare · Avlopp

0703 - 95 43 33

sedan 1989. Fem år senare startade han Uddevalla Cisternservice som två år senare ombildades till aktiebolag. – Jag började med rengöring och kontroll av oljetankar och kom in på det spåret tidigt eftersom min far arbetade med samma sak. Redan några år efter att jag startade eget kom det nya lagar om att alla oljetankar skulle kontrolleras kontinuerligt. Timingen var med andra ord perfekt, jag fick en rivstart och jobbade till en början med uppemot 500 tankar per år, berättar Johan som sedan dess har tagit sig an uppskattningsvis 15 000 tankar inom ramen för verksamheten. Flexibel och lösningsorienterad Johans långa erfarenhet är förstås en tydlig konkurrensfördel i Uddevalla Cisternservice. – Mina kunder värdesätter också att vi jobbar mycket lösningsorienterat. Jag har genom åren byggt upp ett mycket brett kontaktnät av oerhört kompetenta samarbetspartners, vilket gör att vi kan ta oss an mer eller mindre alla förekommande sanerings- och rengöringsuppdrag. Vi är väldigt flexibla och jag försöker hela tiden vara tillgänglig, avrundar Johan Bengtsson. Intervju: Sean Larsson Text: Örjan Persson


partille 53 www.svenskleverantorstidning.se

Många vägar mot en framtida yrkeskarriär Partille Vuxenutbildning erbjuder ett flertal olika vägar för personer på språng ut i arbetslivet. Inom ramen för yrkeshögskolan finns till exempel ett flertal olika utbildningar, vilka i mångt och mycket anpassas efter näringslivets behov.

För ett tiotal år sedan fanns många teoretiska utbildningar, reguljära Komvux-utbildningar, inom ramen för Partille Vuxenutbildning. 2013 fattades dock ett beslut på kommunal nivå om att satsa mer på yrkesutbildningar och fristående kurser, vilket har visat sig vara klokt. Utbildningsverksamheten har utvecklats, bland annat genom att man idag kan kombinera en yrkesutbildning med SFI, något som gjort att nästan nio av tio studerande har fått jobb efter avslutad kurs.

– Hos oss kan man idag läsa kurser på grundläggande eller gymnasial nivå, läsa svenska på SFI eller utbilda dig till ett framtidsyrke på yrkeshögskolan. De flesta utbildningar är på ett eller två år och ger goda förutsättningar för våra studerande att ta klivet ut på arbetsmarknaden, säger Nomi Madolo, rektor på Partille Vuxenutbildning med ett förflutet som lärare på Komvux. Samarbetar med näringslivet Bland yrkesutbildningarna på Partille Vuxenutbildning finns bland annat undersköterska, träarbete och barnskötare, samt ett antal lärlingsutbildningar som målare, fordonsmekaniker och trädgårdsarbetare. Utbildningarna anpassas i hög utsträckning efter behovet på arbetsmarknaden. – Vi har en bra dialog med näringslivet och försöker hela tiden ha en tydlig bild av hur situationen på arbetsmarknaden ser ut. Vi jobbar med många olika branscher och kan härigenom anpassa våra utbildningar när vi får signaler om att det börjar råda brist på arbetskraft och kompetens inom ett visst område, säger Nomi Madolo. Partille Yrkeshögskola samarbetar bland annat med Komvux på andra orter, inte minst i Göteborg. Företag med behov är också välkomna att kontakta Vuxenutbildningen. – Det finns alltid möjligheter för oss att starta upp nya utbildningar. Företagen får betalt när de tar emot lärlingar, samtidigt som de får tillgång till kompetent arbetskraft. Det är en win-win för båda parter, påpekar Nomi.

Hon berättar vidare att Vuxenutbildningen även samarbetar med gymnasiet i Partille, liksom med Teknikcentrum. Man jobbar också med något de kallar jobbspåret, där företag inom olika branscher tar emot elever från SFI kring ett särskilt utbildningsupplägg. Vill skapa fler lärlingsplatser Eleverna på Partille Vuxenutbildning är allt från unga med ofullständiga gymnasiebetyg till äldre som vill byta yrkesbana. Antalet sökande till de olika utbildningarna ökar, inte minst från de som föredrar att läsa på distans och kanske kombinera studierna med arbete. Samtliga utbildningar berät-

tigar till bidrag och lån från CSN. Nomi Madolo spår att utvecklingen kommer att hålla i sig. – Vi ska sträva efter att skala upp vår lärlingsverksamhet så att fler elever ska ges möjlighet att få erfarenhet av arbetslivet. Idag samarbetar vi bland annat med Vård- och omsorgsförvaltningen i Partille med ambitionen att locka fler att utbilda sig till undersköterskor, vilket på sikt förstås höjer kvaliteten på äldreomsorgen. Vi önskar förstås att fler företag hör av sig till oss för ett framtida samarbete, säger Nomi Madolo. Intervju: Rasmus Lundström Text: Örjan Persson

En byggare att lita på För Jan Conradsson är tillit och kvalitet självklara begrepp för ett företag i byggbranschen. Han driver sin egen firma, J. Conrads Bygg & Fastighetsservice AB, och gör det med ett mycket tydligt kundfokus. – Mitt motto är att aldrig lämna en kund som inte är hundra procent nöjd, säger Jan.

Jan Conradsson är finsnickare i grunden och hade lång erfarenhet av branschen när han för fem år sedan startade den egna firman J. Conrads Bygg

& Fastighetsservice. Han driver den från sin egen hemmaplan, närmare bestämt från Öjersjö utanför Partille, och har tidigare bland annat arbetat som inhyrd på uppdrag av IKEA för byggande av interiörer. Arbetsinsatserna för möbeljätten har inte passerat obemärkta, och till stor del byggt det goda rykte Jan och hans firma har. Han driver den som ett enmansföretag där han vid behov hyr in olika F-skattare, bland annat elektriker, VVS-firmor och plattsättare. Spindeln i nätet J. Conrads Bygg & Fastighetsservice utför renoveringar, bygger uterum, kök, altaner och garage,

och till och med attefallshus. Jan har även byggt ett flertal villor på uppdrag av husleverantören Arvidshus med utgångspunkt från Mjöbäck. Tillit och kvalitet är ledord som kännetecknar alla Jans arbetsinsatser. – För mig är det oerhört viktigt att kunden litar på mig, det är en förutsättning för att jag ska kunna sova gott om nätterna. Mitt motto är att aldrig lämna en kund som inte är hundra procent nöjd, säger Jan Conradsson med stort eftertryck. Jan eftersträvar en nära och aktiv dialog med varje kund. De ber ofta om tips och råd och Jan hänvisar emellanåt till arkitekter, vilka han kan förmedla om kunden så önskar. – Jag gillar att vara lite av spindeln i nätet för mina kunder. Jag vill ta ett helhetsgrepp om varje uppdrag tillsammans med mina samarbetspartners, säger Jan. Tillit är A och O Det är tydligt att Jan vill vara den proffsiga och kompetenta byggaren för företag och invånare i och kring Partille, en byggare man kan lita på i alla väder. – När jag fakturerar är jag till exempel noga med att det inte finns några dolda kostnader eller avgifter som jag inte har informerat om. Kunden ska ha hela prisbilden klar för sig redan från början. Jag hyr också bara in arbetskraft som jag vet att jag

Besök www.partille.se samt www.grvux.se för att ta del av våra utbildningar vuxenutbildningen@partille.se

|

031 - 792 18 00

kan lita på till hundra procent, och jag försöker i den mån det går använda mig av material från närliggande leverantörer, berättar Jan Conradsson. Han ser framtiden man tillförsikt, inte minst mot bakgrund av att det byggs en hel del i och kring Partille just nu. Jan hoppas bland annat få möjlighet att jobba mer med finsnickerier. Intervju: Rasmus Lundström Text: Örjan Persson


54

partille www.svenskleverantorstidning.se

En engagerad ekonomipartner för målmedvetna företag kunder ska känna sig trygga med vetskapen om att vi ansvarar för deras ekonomiska administration, säger Daniel och berättar att förtaget blev auktoriserat av SRF 2017. – Det är en kvalitetsstämpel för våra kunder och ett kvitto på att vi jobbar på rätt sätt och följer de regelverk som finns.

Med en trygg och kunnig ekonomipartner i ryggen skapas förutsättningar för långsiktig lönsamhet i målmedvetna företag. Det är utgångspunkten i DOER Ekonomi & Redovisning AB som erbjuder ett brett spektra av professionella tjänster – från bokföring, bokslut och deklarationer till fakturering och lönehantering.

Daniel Edgren är mannen bakom DOER Ekonomi & Redovisning AB, ett företag han startade 2007 vid sidan om sitt ordinarie arbete i rollen som redovisningschef och controller. Han beslutade sig sedermera för att satsa på den egna verksamheten på heltid, och efter att ha drivit verksamheten från det egna hemmet i ett år flyttade han till nuvarande lokaler i Sävedalen. – Vi är en flexibel redovisningsbyrå som erbjuder unika och kundanpassade lösningar för vart och ett av de företag vi jobbar med. När vi tar hand om ekonomin kan kunden koncentrera sig på kärnverksamheten. Vi har ett personligt engagemang i alla våra kunder och deras verksamheter, vardag och utmaningar, och verkar i rollen som ett viktigt bollplank kring alla ekonomiska frågor, säger Daniel Edgren.

Brett tjänsteutbud DOER Ekonomi & Redovisning arbetar mestadels med små och medelstora företag som valt att lägga ut hela eller delar av sin ekonomifunktion. Det breda tjänsteutbudet inkluderar allt från bokföring, bokslut, deklarationer och budget till likviditetsprognoser, kalkyler, bolagsbildningar,

fakturering och lönehantering. Härutöver står Daniel och hans kollegor även för professionell rådgivning kring en mängd olika ekonomifrågor, inte minst skatter. – Vi erbjuder högkvalitativa ekonomitjänster och strävar alltid efter att hitta bästa möjliga lösning för varje kund. Det är vår drivkraft, vi vill att våra

Gott renommé DOER Ekonomi & Redovisning sysselsätter fyra personer, samt emellanåt även studenter som gör sin praktik hos Daniel och hans medarbetare. Företaget har många lokala kunder, vilket är en naturlig följd av det goda rykte man har byggt upp genom åren. DOER servar också kunder i både Stockholm och Åre. – Bland våra kunder finns många hantverkare, men även exempelvis gym. Vi är väldigt breda, men strävar alltid efter att bygga långsiktiga relationer med våra kunder, säger Daniel Edgren och nämner Folkpool som är en av deras större uppdragsgivare. Ambitionen i företaget är att fortsätta växa och ta fler marknadsandelar. Funderingar finns på att starta ett kontor i Karlskoga eftersom Daniel har kontakter i trakten tack vare en bakgrund inom fotbollen. Intervju: Rasmus Lundström Text: Örjan Persson

Närhet till allt från attraktivt kontorshotell Kreativa miljöer skapar förutsättningar för nya idéer, arbetsglädje och, i förlängningen, mer framgångsrika och lönsamma företag. Det är en av utgångspunkterna i Rivieran Kontorshotell i Sävedalen där företag inom en rad olika branscher verkar under samma tak, och med närhet till såväl motorväg och kollektivtrafik som restauranger och banker. Här kan de också öva på golfsvingen i Rivierans golfsimulator.

På Rivieran Kontorshotell i Sävedalen utanför Göteborg vill man att företagen ska kunna fokusera på sina verksamheter, samtidigt som de träffar inspirerande människor i en kreativ miljö. Här erbjuder man ljusa och fräscha lokaler med nära anslutning till E20 och bara tio minuter med bil respektive 20 med kollektivtrafiken från Göteborgs centralstation. – Vi har alltid lagt stor vikt vid att det är goda människor som hyr in sig i fastigheten, att det råder god kamratskap och att man hjälper varandra. Eftersom vi erhåller nya hyresgäster via rekommendationer vet vi ofta redan från början att det är bra och drivna personer som driver sina verksamheter hos oss, säger Anders Eliasson som tillsammans med kollegan Patrik Strömberg tog

över fastigheten 2006 då den ägdes av familjen Blomgren. Två år senare hade de iordningsställt fastigheten och efter ytterligare ett år flyttade den första hyresgästen in. Sedan dess har det, som Anders uttrycker det, bara rullat på.

Olika verksamheter Idag driver Anders och Patrik Rivieran Kontorshotell inom ramen för verksamheten i Strömson Fastigheter AB. Ett 30-tal företag huserar i byggnaden där vi finner allt från verksamheter inom ekonomi och programmering till målare, mattläggare och rörläggare. Det råder ett gott samarbetsklimat mellan företagen som bokar konferensrum med mera via en app. – Vi driver all så kallad markservice och säkerställer att allt flyter på som det ska och att företagen kan ägna sig åt sina verksamheter utan avbrott. Våra hyresgäster uppskattar vårt fördelaktiga läge. Förutom vägnät och goda kommunikationer finns också bland annat restauranger, banker och till och med ett glasscafé alldeles i närheten, upplyser Anders Eliasson och tillägger att det alltjämt finns lediga lokaler att hyra på Rivieran Kontorshotell. Golfsimulator På Rivieran Kontorshotell finns också möjlighet att träna golfsvingen inomhus. Fastigheten hyser två helt nya golfsimulatorer som med hjälp av den senaste tekniken erbjuder spel på några av världens bästa golfbanor. När Anders och Patrik nu blickar framåt är det inte minst golfsimulatorn man hoppas att fler ska upptäcka, och som också ska bidra till att fler intressanta företag vill etablera sig på Rivieran Kontorshotell.

– Vår högsta prioritet är alltid att alla våra hyresgäster ska trivas hos oss. Vi kommer att både bevara, underhålla och utveckla byggnaden så att fler vill flytta sina verksamheter hit. Framöver hoppas vi också kunna installera solceller, säger Anders Eliasson. Intervju: Rasmus Lundström Text: Örjan Persson

0725 – 43 00 11 info@stromson.se Tillfällavägen 15 433 63 Sävedalen


partille 55 www.svenskleverantorstidning.se

Uppskattad mäklare när Partilles fastighetsmarknad växer Partille växer, vilket förstås påverkar fastighetsmarknaden. Trenden är tydlig i Länsförsäkringar Fastighetsförmedling där man i ett helhetskoncept samlar bank, försäkring och fastighetsförmedling under ett tak. Det är något som tilltalar och skapar trygghet för både köpare och säljare.

När efterfrågan på bostäder växer i Partille kommun spelar en mäklare som Länsförsäkringar Fastighetsförmedling en viktig roll. Här jobbar man med allt från de minsta lägenheterna till de största villorna i framför allt Partille och Utby, och man gör det utifrån ledbegreppen som lyder trygghet, kunskap, engagemang och professionalism. – Vi står för ett helhetskoncept, vilket gör oss till mångas självklara val när det kommer till försäljning av en bostad. Vi har lång erfarenhet av branschen och känner till marknaden väl efter att ha verkat i många år här i Partille, säger Lena Gustafsson som

driver Länsförsäkringar Fastighetsförmedling tillsammans med Madeleine Sandström. Banken i ryggen De båda har olika bakgrunder vilket gör att de kompletterar varandra väl. Gemensamt har de den långa erfarenheten, Lena har arbetat som mäklare sedan 2004 och Madeleine sedan 2012. Idag sysselsätts tre anställda på kontoret i Partille dit man flyttade 2010. – Det är förstås en fördel för oss att vi sitter i samma byggnad som banken. Det blir också en trygghet för kunderna att vi har den lokala banken i ryggen. Sedan ungefär ett år tillbaka finns vi dock i nya, egna lokaler eftersom vi började bli en aning trångbodda i de förra, berättar Lena. Hög kundnöjdhet Just tryggheten för kunderna är något som Lena gärna återkommer till. Man jobbar hårt med trygghetsbegreppet i fokus, vilket förstås är en del av förklaringen till den höga kundnöjdhet Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Partielle uppnår i samband med olika undersökningar, och som man också har vunnit flera priser för. Det finns dock fler förklaringar till framgångarna. Engagemang och delaktighet är två av dem. – Vi är med under besiktningar och i samband med fotografering, hjälper till med styling med mera. För oss är det viktigt att vi kan ta kunden i handen och finnas med ända tills affären är avslutad. Vi brukar dessutom kontakta våra kunder efteråt för att säkerställa att allt har gått bra och fungerar som det ska, säger Lena Gustafsson och tillägger att man även kan erbjuda förmånliga försäkringar i samband med bostadsaffären. Lena ser framtiden an med tillförsikt. – Branschen har gjort ett jättebra 2020 och även hittills under året. Vi har inte riktigt blivit drabbade av pandemin på det sätt vi befarande, konstaterar hon. Intervju: Rasmus Lundström Text: Örjan Persson

Din lokala mäklare 031 - 396 00 10 | partille@lansfast.se | Gamla Kronvägen 19A, Partille


56

partille www.svenskleverantorstidning.se

Snabb leverans av frakt

Bertling är ett företag som specialiserat sig på säker, effektiv och snabb leverans av speciallast till utmanande eller avlägsna platser, oavsett om det är svårt eller till havs. Med strategiska mål om att dubbla sin omsättning fram till 2024, har de även ett mål om att bli Sveriges bästa arbetsplats.

Bertling är ett dynamiskt prestandadrivet företag som tillhandahåller skickliga tjänster inom sjöfart, logistik och projektfrakthantering. Dess proaktiva

och innovativa tillvägagångssätt har hjälpt till att leverera skräddarsydda logistik- och sjöfartslösningar till stora kunder inom sektorerna olja & gas, energi och gruvdrift i de mest avlägsna och utmanande regionerna över hela världen. Företaget är privatägt sedan starten 1865 med mer än 54 kontor i 30 länder - Är du delägare i Bertling så jobbar du också inom företaget, säger Malin Andersson, VD. Idag sysselsätter Bertling över 700 personer i sin organisation och tillhandahåller expertis inom skeppsmäklare, spedition och marin arkitektur, med stöd av intern IT, juridik och redovisnings-

avdelningar. Den svenska delen har 43 anställda och ofta 8-10 stycken praktiserade studenter inom försäljning, ekonomi, logistik, hr med mera, som erbjudes anställning i olika former efter praktiken. Arbetsklimatet och kulturen på företaget är viktiga bitar av Bertlings framgångsstrategi. De samarbetar med ett företag som heter Winningtemp och tar temperaturen på hur de anställda mår och vad de tycker om sitt arbete genom regelbundna enkäter. - De viktigaste punkterna är att alla ska ha roligt tillsammans, att man gör det man är bäst på och man ska kunna ta hjälp av de kollegor som är bättre på anat, säger Malin. Vi jobbar tillsammans som ett

team, proaktivt och inte reaktivt. Vi vill alltid hitta en lösning för våra kunder och letar djupt för att hitta en lösning. Framtida mål Bertling arbetar hela tiden med att utforma nya och bättre lösningar för sina kunder och utökar tjänsterna. Det är Bertlings mål att vara den långsiktiga partner som valts för spedition och frakt av projekt inom olje-, gas-, energi- och gruvindustrin genom att tillhandahålla kvalitetslösningar skräddarsydda för specifika kundbehov och leverera framgång. - Det är Bertlings mål de närmaste fem åren att fortsätta sin globala expansionsstrategi genom att fokusera på de viktigaste tillväxtregionerna i Afrika, Asien och Amerika, säger Malin. Bertlings rykte har byggts på prestanda. Dess kärnverksamhet ligger vid de yttersta gränserna för branschens förmåga där lösningar kräver en fördomsfrihet och en beslutsamhet som inte finns i större eller mer rigida logistik- och sjöfartsföretag. Företagets etik stöds av Bertlings historia när det gäller att lyssna på och investera i innovativa kundlösningar. Bertling söker djupa långvariga relationer med sina kunder och kärnleverantörspartners, och det är genom detta tillvägagångssätt som företaget kan uppnå den nivå av förståelse, öppenhet och samarbete som krävs för att utveckla rätt lösningar på de mest utmanande frågorna. Bertling har etablerat en företagspolicy för att fånga och säkerställa att de kärnvärden i samhället och miljön som är transparenta och delas med de anställda och intressenter. Bertling försöker stödja välfärden för lokala samhällen i de regioner där de verkar, genom samarbete med och deltagande med välgörenhetsorganisationer. Intervju: Rasmus Lundström Text: Sabine von Borgstede

INNOVATIV LOGISTIK

Göteborg info.sweden@bertling.com +46 31 45 01 90


partille 57 www.svenskleverantorstidning.se

Cogniva – Värnar om kvalitativ psykisk hälsa Cogniva är ett litet företag med sitt säte i Sävedalen. Man har en bred verksamhet inom psykisk hälsa och är måna om att växa långsamt, då kvalitet alltid måste vara prioritet nummer ett.

Daniel Forsell är socionom och har jobbat med psykisk hälsa i över 20 år. I december 2017 tog han steget att starta eget företag. Han tog tidigt kontakt med Charlotte Köther, som han visste är både kompetent och delar hans värderingar. De äger nu halva företaget var. - Vi vill båda ha fokus och kvalitet inom det vi jobbar med, säger Daniel. En stark vårdkedja Den första utmaningen för Daniel och Charlotte var att skaffa alla de tillstånd som krävs för att bedriva verksamheten. Idag har Cogniva bland annat tillstånd för familjehemsvård och öppenvård. Tillsammans med samtal och boenden ingår familjehemsvård och öppenvård i Cognivas starka vårdkedja. Cogniva har många avtal med kommuner och landsting runtom i landet, från Umeå ner till

Skåne. Företaget har även tre stycken timanställda. Daniel och Charlotte har dock inte bråttom att växa, då kvaliteten på ens tjänster alltid kommer vara det viktigaste. - Vi gör ju detta för att vi vill barns och människors bästa. Vi vill vara det lilla företaget som gör det ordentligt, säger Charlotte. Barnens framtid är vår framtid Charlotte jobbar mycket med familjehemsplaceringar. Hon jobbar noggrant och flitigt med familjehemmen genom handledning som sker regelbundet. Kontakten med familjehemmen och barnen sker via fysiska och digitala möten, telefon och mail. Cogniva har fått väldigt bra resultat, vilket bland annat reflekteras av det faktum att de inte har haft några avbrott med sina fasta placeringar. - Det är viktigt att vi placerar de här barnen på en plats där de verkligen hör hemma. Detta är barnens framtid. Vi är ständigt i behov av människor som vill bli familjehem, säger Charlotte. Terapi och coaching Cogniva vänder sig även till privatpersoner och företag, som de bland annat erbjuder terapi och chefscoaching. Psykisk ohälsa är ett stort problem i dagens samhälle, med ett större mörkertal än de flesta tror. Därför vill Daniel och Charlotte fortsätta utveckla den del av verksamheten som vänder sig mot företag och privatpersoner. Många företag vet inte hur de ska hantera ett osunt arbetsklimat eller sin personals psykiska ohälsa. Det är sådant som Cogniva arbetar med. De vill gärna utveckla ett sätt att möta företagens behov. - Vår vision är att komma ut och möta upp företag för att kunna erbjuda en paketerad tjänst för att hjälpa dem, säger Daniel. Litet kvalitativt företag Cogniva går även och funderar på att utöka verksamheten mot HVB-hem, vilket skulle göra att vårdkedjan kunde gå åt båda hållen. Daniel och Charlotte känner båda att Cogniva har mer att ge, att det finns mycket utrymme för att utveckla verksamheten. Samtidigt håller de fast vid kärnan av sin företagsfilosofi, att sätta kvaliteten på sitt arbete före allt annat. Det var främsta orsaken till att de startade företaget. - Cogniva startades då vi insåg att det finns få små kvalitativa företag i branschen som verkligen finns där och bryr sig, säger Daniel. Intervju: Rasmus Lundström Text: Andreas Ziegler .

Cogniva söker nya familjehem! Vi arbetar med att förebygga psykisk ohälsa genom att bedriva familjehemsvård, öppenvård, träningsboenden samt utbildning.

Cogniva AB Charlotte: 0767 - 03 74 81 Daniel: 0708 - 19 55 14 www.cogniva.se


58

partille www.svenskleverantorstidning.se

Kostnadseffektiva lösningar för både grund och tak Penthon AB är företaget som erbjuder kostnadseffektiva och miljöriktiga lösningar för både grund och tak. I företagets koncept ingår såväl avfuktningslösningar för krypgrunder som effektiva solcellspaket – lösningar som sparar pengar för kunden och främjar miljön.

Det är Andreas Pfister som äger och driver Penthon AB. Han har en bakgrund på Chalmers Entreprenörsskola där han utvecklade en teknisk idé kring hur krypgrunder hålls torra, och som han också sökte patent på. Han startade Penthon AB där han saluförde sin lösning, och under resans gång utvecklades verksamheten från ett försäljningsbolag till ett komplett installationsföretag. Med tiden väcktes också ett allt större intresse för solceller, vilket sedermera också blev en del av verksamheten. Penthon tar med andra ord hand om både grunden och taket på sina kunders hus och fastigheter, och det är solcellslösningarna som efterfrågas allt mer. – Vi har valt att installera kompletta solcellspaneler

i stället för takpannevarianter, vilket är mer effektivt. Det är en bransch som blir allt mer prispressad, men vi har valt att fokusera på kvalitet. Vi jobbar till exempel med europeiska solceller i stället för kinesiska, vi har märkt att våra kunder föredrar dessa, säger Andreas Pfister och tillägger att Penthons solcellslösningar har en livslängd på minst 30 år.

Kompletta helhetslösningar Penthon står i sammanhanget för en komplett helhetslösning. Man börjar med att besiktiga, ta mått och kontrollera det aktuella taket, dess lutning och position i förhållande till solen, hur lång livslängd det har och vilka förändringar som kan bli aktuella. Därefter tar man fram en offert, varpå

själva arbetet tar vid. Kunden får hjälp kring exempelvis tillstånd och olika bidrag. Beträffande produkter för krypgrunder vänder sig Penthon till både privatpersoner och återförsäljare med innovativa lösningar kring avfuktare och givare, vilka stärker grundens naturliga försvar genom att tillföra torr luft och stoppa de fuktkällor som finns i krypgrunden. – Även här står vi för en helhetslösning som inkluderar både produkter och installation. Vi eller någon av våra återförsäljare kan besöka kunden och inspektera läget, varpå vi tar fram en anpassad lösning som förbättrar grundens allmäntillstånd. Tack vare separat styrning ger avfuktaren en låg driftskostnad, poängterar Andreas Pfister. Kundfokus Andreas har i dagsläget två anställda, men är ofta den som själv driftsätter de anläggningar företaget representerar. Han har dock ett välutvecklat samarbete med andra installatörer, och just nu, berättar han, finns det gott om arbetskraft. En lokal aktör i Kungsbacka hjälper till att lägga de integrerade solcellstaken. Upptagningsområdet sträcker sig cirka 10–15 mil runt Göteborg. – Vi strävar alltid efter att ge kunderna en så bra upplevelse som möjligt genom hela resan. De ska känna sig sedda och ha möjlighet att påverka projektet, säger Andreas som ser framtiden an med tillförsikt. – Framför allt solcellslösningar efterfrågas allt mer, men vi vill förstås expandera inom båda våra områden. Det finns goda förutsättningar för det. Intervju: Rasmus Lundström Text: Örjan Persson

Medveten Solenergi solceller@penthon.se www.penthon.com

Konceptmanual


partille 59 www.svenskleverantorstidning.se

Ser ljust på tillvaron John och Lina Hallgren äger och driver Sävedalens belysning och Taras ljusdesign. De kan erbjuda sina kunder allt inom belysning. Detta inkluderar allt från ljusdesign till reparation och ett stort utbud av belysning från över hundra olika märken.

John Hallgren har sysslat med ljusdesign i över femton år. Han startade Taras ljusdesign redan 2004, när han bara var 20 år gammal. 2014 köpte han Sävedalens belysning tillsammans med sin fru. Butiken ligger på bästa läge på Göteborgsvägen i Sävedalen. Utöver den fysiska butiken har man även en e-butik. På Sävedalens belysning kan man hitta allt man kan tänkas behöva inom belysning. Här finns belysning från över hundra olika märken, som Louis Poulsen, Örsjö och Flos. - Belysning har blivit mer komplex för gemene man på grund av den teknikutveckling vi lever i, säger John när han kommenterar det enorma utbudet av märken.

Ljusdesign från ritbordet till installation Om det är någon som förstår belysningens komplexiteter är det John Hallgren. På designsidan kan man erbjuda sina kunder helhetslösningar. Man kan rita belysningen i ett helt hus, köpa in och leverera belysning och sedan även förmedla kontakt med installation. Man jobbar både mot privat-

personer och företag och tar sig an både stora och små uppdrag. Ett advokatkontor fick belysningen planerad och anpassad efter inredning, färger och material. För Wallenstam skapades en mysig ljusmiljö på Victoriagården med kaféer och butiker i centrala Göteborg. Senaste projektet har varit att planera belysningen för Göteborgsfamiljens fyra

nya restauranger nära Skanstorget i Göteborg, där Taras Ljusdesign både designat ljuset och levererat belysning. - Vi är unika med den service och kunskap vi kan möta kunderna med, säger John. Stort som litet inom belysning Den vision som John och Lina jobbar utifrån är att kunna tillgodose alla behov man kan tänkas ha inom belysning, oavsett vad detta behov kan vara. Det spelar ingen roll om man äger ett hotell som behöver en ny ljusdesign eller om man vill lämna in trasig lampa på service; du ska få precis den hjälp du behöver när du kommer in till Sävedalens belysning. - Du kan köpa en lampa som inte fungerar på loppis och lämna in den här, säger John, som menar att inget uppdrag är för litet. En ljus framtid De senaste åren har varit tuffa tider för många butiksägare runtom i landet. Allt fler konsumenter föredrar att handla via nätet. Sedan kom pandemin med sina egna utmaningar i form av restriktioner och rekommendationer om social distansering. Detta har lett till att man allt oftare hör uttrycket ”butiksdöden”, som beskriver hur allt fler butiker tvingas slå igen. Detta är dock något som inte bekymrar John och Lina, dels för att de faktiskt har en e-butik såväl som en fysisk butik. Sedan är man så pass specialiserade inom belysning att folk kommer in för den kompetens som företaget besitter. Det gör att kunden känner sig trygg med att handla hos Sävedalens belysning. - Vi ser att vi har en stark plats på marknaden. I och med att vi har en designavdelning kan vi hjälpa våra kunder med allt som rör belysning, säger John. Intervju: Rasmus Lundström Text: Andreas Ziegler

0735 - 64 80 11 www.tarasljusdesign.se Göteborgsvägen 73, Sävedalen

031 - 26 01 80 www.savedalenbelysning.se Göteborgsvägen 69, Sävedalen


60

region småland www.svenskleverantorstidning.se

Ett fullserviceföretag inom eltjänster och elteknik

Uthyrning och försäljning av teleskoplastare och maskiner utgör grundbulten i Berghems Maskin & Elteknik AB, men det är byggande samt uthyrning och försäljning av industrilokaler som kommit att stå i centrum under senare tid. Företaget bygger just nu ett industrihotell i Ljungbytrakten och den stora efterfrågan skvallrar om att behovet av ändamålsenliga lokaler är stort i regionen.

Uthyrning av teleskoplastare och maskiner, tjänster inom byggledning samt totalentreprenad kring byggnation har lagt grunden till Niclas Svenssons framgångar. Han driver Berghems Maskin & Elek-

tronik AB efter att tidigare ha arbetat som elektriker, resande tekniker och utbildare. Han har, som han uttrycker det, rest ett antal varv runt jorden, innan han för snart 20 år sedan bytte bana och startade den egna verksamheten. – Jag köpte ett bärgningsföretag här i Ljungby och fick Cramo som kund. När de behövde byta lokal byggde jag deras nya anläggning och fick därefter även sköta själva driften av densamma i en franchiselösning. Jag insåg snart att det fanns ett allmänt behov av industrilokaler i trakten, så efter några år byggde jag ytterligare en fastighet för uthyrning. Jag hade inga spekulanter innan jag började bygga, men eftersom behovet fanns dröjde det inte länge innan kunderna hörde av sig, berättar Niclas.

– Efterfrågan har varit stor redan innan bygget kommit igång. Första etappen, vilken innefattar sammanlagt 22 lokaler, är redan såld, och den enda marknadsföringen jag gjorde var i form av ett Facebook-inlägg. Då förstår man vilka behov det finns här och potentialen i mitt företag, konstaterar Niclas Svensson. Han medger att branschen är konkurrensutsatt men menar samtidigt att han står för ett koncept som i sammanhanget är mycket attraktivt. – Jag står för en kostnadseffektiv lösning, många av mina konkurrenters lokaler är upp till 50 procent dyrare än mina. Vi är dessutom mycket flexibla när vi anpassar våra lokaler efter kundernas verksamheter, påpekar Niclas.

få massor av nya idéer hela tiden. Det gäller, poängterar han, att sortera ut dem och satsa på de som är de affärsmässigt rätta. – Jag har haft förmånen av att omge mig med bra personal, medan jag själv har kunnat agera som spindeln i nätet, säger Niclas. Han ser framtiden an med tillförsikt och har ambitionen att bearbeta marknaderna i närliggande orter som Växjö och Älmhult. Han noterar en växande efterfrågan på uthyrning och försäljning av maskiner, men vill förstås också fortsätta utveckla konceptet avseende industrihotell. – Behovet är stort, det känns bra att kunna främja det lokala företagandet med kostnadseffektiva lokaler, säger Niclas Svensson.

Nytt industrihotell Nyligen gick startskottet för byggandet av ett industrihotell i bostadsrättsform i Ljungby.

Blickar framåt Niclas ser sitt företagande som ett ständigt race. Han är en person som enligt honom själv brukar

Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

Berghems Maskin & Elteknik AB Niclas Svensson

070 - 530 99 30


region småland 61 www.svenskleverantorstidning.se

Behovet stort av kostnadseffektiva industrilokaler ELTT

är

ett

fullserviceföretag

inom

eltjänster och elteknik. Inte minst industrier attraheras av företagets helhetskoncept avseende industriautomation, vilket spänner över allt från idé till färdig anläggning. Härutöver innefattar verksamheten också en komplett ELON-butik.

ELTT Eltjänst Elteknik AB startades 2007 av de tre delägarna som alla har gedigen erfarenhet av branschen. Företaget har sedan dess utvecklats till en fullserviceaktör beträffande eltjänster och

elteknik. I kundkretsen ingår såväl privatpersoner som offentlig sektor och industri, varav den sistnämnda dominerar. För industrin erbjuder ELTT ett helhetskoncept där man tillsammans med kunden tar fram anpassade automationslösningar i form av såväl integrationer som delprojekt – från idé till färdig anläggning. Det rör sig om insatser kring allt från CAD-konstruktion, programmering och KNX till energieffektivisering, apparatskåpstillverkning och maskinsäkerhet. – Vår stora bredd är vår styrka, säger Peter Wirkensjö som är en av tre delägare i ELTT. – Vår verksamhet kretsar kring allt från traditionella elinstallationer till avancerade automationslösningar. Vi utför felsökningar, installerar solceller

och kan också åta oss fiberinstallationer med hjälp av en av våra samarbetspartners. I företaget har vi också egna kylmontörer för dylika insatser. Få kan matcha den bredd vi besitter.

Kollega med VD-n Peter Wirkensjö till höger

Bredden imponerar Med smarta rekryteringar och ett välutvecklat kontaktnät i branschen fick ELTT en bra start. Personalomsättningen har varit låg, vilket har bidragit till kontinuiteten i bolaget som sedan åtta år tillbaka ingår i den rikstäckande Elkedjan. Här är ELTT en av sammanlagt 190 aktörer i Sverige, vilka tillsammans sysselsätter nästan 2 000 elektriker. Peter Wirkensjö, som driver företaget tillsammans med kollegerna Arto Lassila och Peter Avertoft, berättar att företaget står på tre ”ben”: automation, installation samt en ELON-butik på Skånegatan i Ljungby. – Butiken har inneburit synergieffekter för oss i form av fler uppdrag. Det har i sin tur bidragit till vår starka utveckling, idag sysselsätter vi 42 anställda och verkar i ett upptagningsområde som sträcker sig över hela Ljungby med omnejd. Ibland har vi varit längre bort än så, faktiskt till och med i Schweiz, berättar Peter som själv under lång tid har arbetat med regionens industrikunder.

automation som är ett område där vi ser fortsatt stor utvecklingspotential. Vi har av den anledningen anställt en person som är expert på kollaborativa robotar, dessa lär bli allt vanligare framöver och då ska vi vara med och driva utvecklingen framåt. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

Fullt upp Det är fulltecknade scheman för alla på företaget. Just nu jobbar man med fjärrvärmeanläggningar, automatikskåp till Isover samt med truckfabriken som företaget Merlinum bygger utmed E4, vilketär ett mycket omfattande projekt. – Vi verkar i en konkurrensutsatt bransch men besitter stor kunskap och kompetens i vår personal. Vi har dessutom flera samarbetspartners, vilket bidrar till vår starka bredd och förmåga att erbjuda helhetslösningar, säger Peter Wirkensjö som spår en fortsatt god utveckling i ELTT. – Vi får fler och fler förfrågningar, inte minst kring

Ring oss på 0372 - 743 00 | Besök vår hemsida: www.eltt.se | Öppettider: mån - fre 07:00 - 16:00


62

region småland www.svenskleverantorstidning.se

Din hyresvärd i Ljungby och Rydaholm - Välkommen till din hyresvärd i Ljungby och Rydaholm. Vi är ett familjeägt fastighetsbolag med både bostäder och lokaler i Ljungby och Rydaholm med omnejd. Nils-Evert Norén, VD

När det småländska näringslivet expanderar står ett företag som Konab Fastighetsförvaltning AB för ett tilltalande koncept. Det välrenommerade fastighetsbolaget erbjuder lägenheter, kontorslokaler, butikslokaler och industrilokaler på två orter, och kan tack vare sin långa erfarenhet och starka lokala förankring alltid ta fram en optimal lokal för varje enskild verksamhet.

Konab Fastighetsförvaltning etablerades i början av 1980-talet. Redan 1985 köpte bolaget sin första fastighet, och sedan dess har det familjeägda fast-

ighetsbolaget breddat sitt erbjudande till att idag äga och förvalta en mängd bostäder och lokaler i Ljungby och Rydaholm. – Vi jobbar med en filosofi som går ut på att köpa äldre fastigheter som vi sedan förädlar, eller konsoliderar, som vi brukar säga. En del säljer vi vidare, men i merparten skapar vi lägenheter, kontorslokaler, butikslokaler och industrilokaler för uthyrning för både privatpersoner och företag. Vår ambition är att vara ett av de ledande bostadsföretagen i Ljungby och förknippas med fastigheter i bra lägen, säger Nils-Evert Norén, VD i Konab AB. Lokaler och bostäder Konab förvaltar bland annat ett industrihotell och en kommersiell fastighet med butiker och bostäder i Rydaholm, liksom några industrihotell i Ljungby. En av fastigheterna är Posthuset i Ljungby där bland andra Skattemyndigheten, Arbetsförmedlingen, Pensionsmyndigheten och Region Kronoberg huserar. Beträffande bostäder ryms cirka 125 lägenheter under Konabs paraply, och härutöver har man tidigare byggt om ett före detta äldreboende till bostäder, ett projekt som belönats med kommunens kulturpris för dess utformning. – Vi jobbar just nu också med färdigställandet av sammanlagt 18 lägenheter i centrala Ljungby, i närheten av ICA. Här kommer vi att satsa på en stark miljöprofil, vilket bland annat innebär

solceller och lösningar för energioptimering. Hyresgästerna kommer till exempel själva kunna ha koll på hur mycket el och vatten de förbrukar, berättar Nils-Evert Norén och tillägger att man överlag jobbar med en tydlig miljöprägel i Konab. Långsiktighet I Konab arbetar man hela tiden långsiktigt med ambitionen att skapa långvariga och goda kontakter med företagets hyresgäster. Det är en filosofi som präglat verksamheten ända sedan starten på 1980talet, och som bland annat har resulterat i en egen förvaltningsorganisation med lokal personal som ansvarar för sina respektive skötselområden. – För oss är det jätteviktigt att våra hyresgäster känner sig trygga när vår personal kommer hem till deras lägenheter, säger Nils-Evert som i sitt företagande har god hjälp av sönerna, vilka blir allt mer involverade i verksamheten. – Vi ser positivt på framtiden och har för avsikt att fortsätta utveckla det befintliga fastighetsbeståndet, avrundar Nils-Evert Norén.

Ljungby – Rydaholm

Ljungby – Rydaholm

Lägenheter | Kontorslokaler | Industrilokaler Se lediga objekt på www.konab.se

Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson


region småland 63 www.svenskleverantorstidning.se

En trygg däckpartner i alla väder - Med rätt däck tar vi dig hela vägen hem. Företag och boende i trakterna kring Ljungby har alltid en trygg däckpartner inom räckhåll. Ljungby Däck AB ingår numera i den rikstäckande Däckpartnerkedjan och står för ett komplett koncept kring allt från försäljning av däck och fälgar till reparation, hjulinställning och förvaring.

Välrenommerade Ljungby Däck AB har funnits på orten sedan 1980-talet och i Dan Karlssons regi sedan 2015. Dan driver verksamheten vidare tillsammans med två delägare och tre anställda och har under sina sex år hunnit utveckla verksamheten väsentligt. – När vi tog över jobbade vi enbart med personbilsdäck, men vi valde snabbt att bredda vårt erbjudande med däck även för lastvagnar, lantbruks- och entreprenadmaskiner. Därmed företräder vi ett komplett däckkoncept, konstaterar Dan som tillsammans med sina kollegor kallar in extrapersonal i samband med högsäsong, till exempel vid skiften mellan sommar- och vinterdäck. Komplett koncept Ljungby Däck är sedan årsskiftet medlem i den

rikstäckande Däckpartner-kedjan med representation via 163 däckverkstäder runt om i landet. Anläggningen innefattar en komplett däckverkstad där man utför reparationer, hjulinställningar med mera, samt ett däckhotell för trygg och säker förvaring. Sortimentet av däck och fälgar är brett, bland däckleverantörerna märks välkända varumärken som Michelin, Goodyear, Bridgestone och Nokian. Ljungby Däck samarbetar också med flera finansbolag och kan härigenom erbjuda räntefria avbetalningslösningar. – Vi har ett mycket stort lager med allt från budgettill premiumdäck. Det går förstås också bra att beställa däck från oss via vår webbutik, upplyser Dan Karlsson. Han tillägger att anläggningen i Ljungby även innefattar en ny, automatisk tvätt med kapacitet att

tvätta åtta hjul på en gång. Företaget erbjuder också jourverksamhet för den tunga trafiken. Säkerheten främst Att välja rätt däck är ur säkerhetssynpunkt synner-

fakta Vi har däck till: - Personbil - Lastvagn - Entreprenad - Lantbruk

Vi erbjuder: - Räntefria köp - Hjulinställning - Däckhotell

ligen viktigt, något som man alltid är medveten om i hela Däckpartner-kedjan. Som en stark och oberoende specialist kan man med sin stora kunskap och långa erfarenhet alltid ta fram rätt däck för varje fordon. Dan Karlsson, som själv är uppvuxen i verkstadsbranschen, berättar att Ljungby Däck servar kunder från hela Ljungby kommun med omnejd. Han ser framtiden an med tillförsikt. – Vi hoppas inte minst att vår nya webbutik ska locka ännu fler kunder. Intresset är redan stort. I övrigt gäller det att förvalta det goda anseende som företaget byggt upp genom decennier. Vi vill utvecklas och växa, men aldrig på bekostnad av vår personliga service, säger Dan Karlsson. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson


64

region småland www.svenskleverantorstidning.se

En komplett samarbetspartner för mätrummet Precision Solutions Nordic AB är franska Metrologic Groups distributör i Norden. Därmed har företaget det franska storföretagets 40 års samlade erfarenhet bakom sig när de i ett brett koncept erbjuder produkter och lösningar för bland annat mätmaskiner

och

mätarmar.

Det

gör

Precision Solutions Nordic till en komplett samarbetspartner för mätrummet.

Metrologic Group erbjuder med 40 år bakom sig i branschen marknadens bästa fristående mjukvara för mätmaskiner, mätarmar, lasertrackers, robotar och laserskanners. Bolaget finns representerat via 155 anställda i 30 länder. Dess distributör i Norden är Precision Solutions Nordic AB som utgår från småländska Ljungby. Här träffar vi en av delägarna, Erik Gadd Larsson, som berättar att grunden till dagens Precision Solutions Nordic AB lades i form av ett handelsbolag på hobbynivå 2008 då Erik, som är utbildad mättekniker, tillsammans med sin kollega Fredrik Estberg började kalibrera mätmaskiner. – I ett supportärende kom vi i kontakt med Metrologic, och när de ville etablera ett franchisebolag för Nordens länder föll valet på oss. 2012 startade vi bolaget i dess nuvarande form och med nuvarande namn, och sedan dess ansvarar vi för den nordiska marknaden, berättar Erik. Marknadsledande tjänster och produkter Liksom Metrologic erbjuder Precision Solutions Nordic AB en helhetslösning för ditt mätrum. – I huvudsak handlar det om försäljning av mjukvara, samt service och kalibrering av mätutrustning.

Vi säljer även hårdvara från Metrologic, Coord3 och Renishaw, erbjuder kundanpassade mättjänster samt utbildar inom olika typer av mjukvara. Härutöver jobbar vi med det vi kallar för Retrofit då vi uppdaterar äldre maskiner och utrustningar med ny teknik och mjukvara, ett förfarande som kan vara en mycket kostnadseffektiv lösning för kunden, upplyser Erik Gadd Larsson.

Han berättar vidare att man i Precision Solutions jobbar uteslutande med erkända kvalitetsvarumärken. Nämnda Renishaw är världsledande på mäthuvuden, probesystem, mätspetsar, skalor och läshuvuden. Ett annat varumärke är Coord3 som i mer än 40 år byggt högklassiga mätmaskiner. – Vi jobbar helt märkesoberoende och fokuserar i stället på att säkra upp processer och att det vi lämnar ifrån oss är korrekt. Nyligen försåg vi till exempel en femaxlad maskin med en bättre mjukvara och vi har också i samarbete med Metrologic tagit fram en lösning för kugghjulsmätning. Vi har ständigt nya projekt på gång, säger Erik.

att etablera ett kalibreringslabb för olika ändamål, avslöjar Erik Gadd Larsson. Han betonar att bolaget vill stå för en stark bredd, samtidigt som verksamheten inte får bli för spretig. – Vi vill vara bäst inom vårt område. Vi tittar därför inte så mycket på vad andra gör, utan lägger i stället all vår energi på att fortsätta utvecklas tillsammans med våra kunder. Med långsiktiga relationer växer våra kunder, då växer även vi. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

Löpande investeringar Precision Solutions Nordic AB är ISO17025-certifierat och ett ackrediterat kalibreringslabb. Metrologic är i sammanhanget en aktör i framkant då man bland annat kan erbjuda en och samma mjukvara för styrning av flera olika system. I Precision Solutions Nordic gör man hela tiden investeringar i syfte att alltid kunna erbjuda sina kunder bästa möjliga helhetslösning. Nyligen köptes en ny laserutrustning. – Efter att Microsoft lanserade Windows 10 har vi, liksom andra aktörer i branschen, fått byta ut stora delar av vår utrustning eftersom det mesta var baserat på Windows 7. Vi befinner oss just nu i ett investeringsläge och har bland annat planer på En av huvudägarna Erik Gadd Larsson


region småland 65 www.svenskleverantorstidning.se

Komplett leverantör av svetsade och bearbetade detaljer Såväl lokala småföretag som stora globala producenter ingår i Malmstens Verkstad AB:s kundkrets. Det säger en del om företagets bredd, vilken utgörs av skärande bearbetning av både små och stora detaljer. Med en ändamålsenlig maskinpark och bred kompetens tar man sig dagligen an kundernas utmaningar i en flexibel arbetsprocess.

Grunden till Malmstens Verkstad AB lades redan i slutet av 1930-talet. Företaget fick dock sitt nuvarande namn 1969 då verksamheten etablerades i Ljungby, och därefter har företaget utvecklats till dagens kompletta underleverantör avseende legotillverkning med inriktning mot tung industri. Verksamheten sysselsätter ett 40-tal anställda och riktas mot en kundkrets som finns över hela landet. – Vi utför kvalificerade arbeten inom skärande bearbetning med vikter på upp till 15 ton samt bearbetning och svetsning i grovplåt. Med hjälp av våra moderna CNC-styrda svarvar kan vi ta fram både små och stora detaljer, och härutöver förfogar vi över vår egen enhet för slutmontering av våra produkter, upplyser Staffan Johansson, Managing Director i Malmstens Verkstad AB. Han berättar vidare att man jobbar med såväl manuell svetsning som robotsvetsning, liksom maskinbearbetning i arborrverk och fleroperations-

maskiner. Arbetsprocessen utgår alltid från kundens önskemål och specifikationer. – Vi ikläder oss gärna rollen som en teknisk partner genom hela processen. Vi kartlägger kundens utmaningar och kan utifrån denna, och i kombination med vår erfarenhet och kompetens, alltid ta fram en optimal lösning. Hela arbetsförfarandet effekti-

viserar tillverkningsprocessen, vilket också gör den billigare för både oss och kunden, påpekar Staffan. Flexibilitet och kvalitet Bland Malmstens Verkstad AB:s kunder märks såväl små lokala företag som stora globala tillverkare. – Våra kunder värdesätter vår flexibilitet, vår stora

tekniska kompetens, den höga kvaliteten på våra produkter och trygga leveranser. Med hjälp av vår avancerade produktionsutrustning kan vi säkerställa hög precision och en kostnadseffektiv tillverkningsprocess. Vi arbetar överlag med mycket korta ledtider, säger Göran Andersson, produktionschef i Malmstens Verkstad AB. Han berättar vidare att verksamheten är både kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO-standarden. Man innehar alla nödvändiga svetslicenser och arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor, dels genom eget miljöarbete, dels långsiktigt i samarbete med både leverantörer och kunder. Växer och expanderar Malmstens Verkstad AB befinner sig i en expansionsfas och investerar kontinuerligt i ny maskinutrustning i syfte att möta den växande efterfrågan. Nyligen köpte man en fleroperationsfräs för stora detaljer, liksom en svetsrobot med kapacitet att bearbeta objekt på upp till fem ton och sex meter i längd. Även en ny svarv har införlivats i verkstaden. – Vi gör dessa satsningar för att kunna växa och utvecklas. Om det inte hade varit för pandemin hade vi kommit ännu längre i vår expansionsfas, konstaterar Göran Andersson avslutningsvis.

En av huvudägarna Erik Gadd Larsson

Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

Kånnavägen 23, 341 31 Ljungby | www.malmstensverkstad.se | Tel. 0372 - 226 00


66

region småland www.svenskleverantorstidning.se

Industrin blir konkurrenskraftig med Emmegis lösningar Tillverkare av mobila maskiner, installatörer och användare av hydraulik är några av de branscher som använder sig av värmeväxlare från Emmegi. Bolaget erbjuder skräddarsydda kylarlösningar i ett koncept som kännetecknas av högsta kvalitet. Allt beräknas och testas noggrant innan leverans.

Emmegi Nordic är ett dotterbolag till italienska Emmegi SpA som är en av de ledande tillverkarna av värmeväxlare. Det svenska bolaget representerar således Emmegis starka koncept avseende skräddarsydda kylarlösningar för främst off-highwayoch hydraulikbranschen på den nordiska marknaden. – Vi besitter stor kunskap inom vårt gebit och är experter på optimering av temperaturreglering för till exempel motorer och hydraulik. Vår styrka är vår kompetens och kreativitet när det gäller att

hitta optimala lösningar för kunden i form av både små och stora serier. Vi erbjuder lösningar till en mängd olika applikationer, upplyser Henrik Nyberg, VD för Emmegi Nordic. En bransch i stark utveckling Henrik berättar att det rör sig om hundra procent europeiska produkter, vilket borgar för litet klimatavtryck, hög leveranssäkerhet och kvalitet. Samtliga kylare provtrycks innan leverans. Han konstaterar att utvecklingen i branschen är omfattande, inte minst kring automation och olika typer av hybridlösningar. Det är, enligt Henrik, en fortlöpande förändringsprocess där Emmegi spelar en aktiv roll i utvecklingsarbetet. – Vi är ofta involverade i ett tidigt skede vid framtagning av kundernas nya modeller. Mycket har på senare tid handlat om energioptimering då de har tuffa krav på sig avseende avgasutsläpp och bränsleförbrukning, säger Henrik. Emmegi har ett tätt samarbete med motortillverkare och vänder sig i hög utsträckning till mindre och medelstora kunder som tack vare Emmegis innovationer erhåller konkurrensfördelar. – Vi har marknadens bredaste standardsortiment av hydrauloljekylare. Här kan inga konkurrenter matcha oss i fråga om utbud. Vårt lager i Ljungby är omfattande och täcker Nordens behov av hydrauloljekylare för snabba leveranser. Vi jobbar också med projekt kring alternativa bränslelösningar men jag kan inte gå in i detalj på vad det handlar om. Jag kan dock säga att vi har två–tre spännande år framför oss, säger Henrik.

VD Henrik Nyberg

Lång erfarenhet Emmegi Nordic bildades 2009. Henrik, som övertog driften 2017, efterträdde sin föregångare som jobbat med Emmegis produkter och lösningar sedan tidigt 90-tal. Henrik har själv ett gediget förflutet i hydraulikbranschen och besitter omfattande teknisk kunskap som ständigt kommer bolagets kunder tillgodo. – Vi vill förstås fortsätta växa. Pandemin har

såklart påverkat även oss, men vi ser goda utsikter för fortsatt tillväxt framöver. Det kan dock vara svårt att få tag i kompetent personal inom hydraulikbranschen, men det är glädjande att det satsas på sådana utbildningar här i Ljungby. Det är bra för både branschen och kommunen, konstaterar Henrik Nyberg. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

En bra begagnad bil behöver inte kosta skjortan Mohamed Gaiath Alsayed har en klar och tydlig ambition i sitt företagande: att alltid kunna erbjuda sina kunder en trygg och prisvärd bilaffär. Han driver den egna firman MGS Autocar där han erbjuder begagnade bilar i gott skick till mycket konkurrenskraftiga priser.

Redan när Mohamed Gaiath Alsayed bodde i hemlandet Syrien hade han ett stort intresse för bilar. Det föll sig med andra ord ganska naturligt för honom att jobba med bilar även i Sverige. Efter

att ha flyttat hit 2014 gick han en fordonsteknisk utbildning med tillhörande praktik, vilket i mångt och mycket lade grunden till hans företagande. Han hittade en lämplig lokal på Karlsrovägen i Ljungby och hade inledningsvis ett sortiment på ett 15-tal bilar. Idag är de ungefär 60 till antalet, och det rör sig uteslutande om begagnade fordon av alla märken. Trygga bilaffärer är Mohameds filosofi. – Jag har ända från början varit noga med att mina kunder ska kunna lita på mig, att de gör ett bra köp och erhåller en bil som går många mil. De bilar jag köper in måste vara i bra skick, men jag testar och kontrollerar dem även noggrant så

VD Mohamad Gaiath Alsayed tillsammans med kollega

att allt håller god klass. Jag rekondar varje bil och rengör även motorrummet, upplyser Mohamed Gaiath Alsayed. Han tillägger att han sedan 2020 även låter en opartisk aktör testa och kontrollera de bilar han säljer – allt för att kunden ska göra en trygg affär. Under pandemin har han dessutom erbjudit fri hemkörning av bilen till kunder inom en 25 mils radie från hemorten. Brett sortiment I MGS Autocar finner vi allt från personbilar till mindre lastbilar och även en del sportbilar. Mohamed tar även emot inbytesbilar och erbjuder en månads trafiksäkerhetsgaranti, vilken kan förlängas med upp till hela 36 månader tack vare samarbete med Autokoncept. Mohamed samarbetar också med Wasa Kredit och My Money, han kommer inom kort också att teckna avtal med Svea Ekonomi, vilket gör att han kan erbjuda köp med förmånliga avbetalningsvillkor på upp till tio år och från noll procents ränta. MGS Autocar innefattar också en egen bilverkstad och rekondavdelning. – Jag vill ha det mesta inhouse, det håller kostnaderna nere och gör att jag även kan hålla låga priser på mina bilar. Eftersom jag är utbildad till bilmekaniker vet jag vad jag säljer och kan lättare än andra bilförsäljare rekommendera en bil till var och en av mina kunder, säger Mohamed och nämner att han också umgås med planer på att starta en plåtverkstad. "Rätt pris för rätt bil" Mohamed Gaiath Alsayed startade MGS Autocar

på egen hand men har sedan dess anställt fem personer. Företaget har högsta kreditvärdighet de senaste tre åren och Mohamed kan konstatera att hans företag står sig väl i konkurrensen. – Det finns ingen i Ljungbytrakten som kan erbjuda bilar till så bra priser som jag. Jag kan erbjuda bilar för 10 000 kronor som är i riktigt gott skick. Rätt pris för rätt bil är våra ledord, och dessa följer vi strikt. Det kan ta många år att bygga upp ett gott rykte men bara några sekunder att rasera det om man gör fel. I grund och botten är konkurrens bra för marknaden, det sätter press på oss i branschen och kunderna blir vinnarna i slutändan, säger Mohamed. Han ser en fortsatt växande efterfrågan på sina bilar och vill därför utöka sortimentet till ett hundratal bilar i lager. I planerna finns också ett breddat utbud av lätta lastbilar och arbetsfordon. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

0720 - 03 52 32 info@mgsautocar.se www.mgs-autocar.se

222ѵ (( "$)*-$ѵ.

$)!*ҽ (( "$)*-$ѵ. ‫۔‬ухтцс чхушп

BRA BILAR TILL BRA PRISER!

Karlsrovägen 5, Ljungby


region småland 67 www.svenskleverantorstidning.se

Ökad efterfrågan på moderna säkerhetslösningar I ett samhälle där otryggheten växer blir efterfrågan på moderna säkerhetslösningar större. Utvecklingen är tydlig i Triator Brand & Säkerhetsteknik AB där man erbjuder skräddarsydda lösningar inom bland annat säkerhetssystem, brandlarm, inbrottslarm och kameraövervakning.

Ola Nilsson, VD i Triator Brand & Säkerhetsteknik AB, hade, liksom kollegan Fredrik Petersson, ett förflutet i el- och säkerhetsbranschen när de 2009 slog samman sina kompetenser och startade eget med utgångspunkt från Hovmantorp. Tre år senare flyttades verksamheten till Växjö och därefter har det mesta gått spikrakt uppåt för företaget som specialiserats på larm och säkerhet. – Vi erbjuder lösningar inom bland annat säkerhetssystem, brandlarm, inbrottslarm och kameraövervakning, men också port- och passersystem, liksom nätverk och fiberuppbyggnad. En stor del av verksamheten kretsar kring service och underhåll. För våra kunder är det förstås av största vikt att utrustningen fungerar när de behöver den, poängterar Ola Nilsson. Han berättar att den tekniska utvecklingen går mycket snabbt och att det gäller att företaget utvecklas i takt med tekniken. Triator åtar sig både

små och stora uppdrag för framför allt företag, kommun och landsting i Småland och Blekinge. Kunskap och erfarenhet Företaget sysselsätter i dagsläget tolv medarbetare med bred kompetens och medvetenhet om vilka system som passar bäst i olika sammanhang. Triator arbetar i enlighet med branschens högsta kvalitetssystem och certifieringar, vilket garanterar att utförda installationer är godkända av försäkringsbolag och myndigheter, liksom att den utrustning man installerar är framtidssäkrad. – Vi vill leverera lösningar som erbjuder både konkurrensfördelar och mervärden för kunden, samt vara en kompetent samarbetspartner som bidrar med kunskap och erfarenhet redan i projekteringsstadiet. Våra lösningar är användarvänliga och anpassade för svenska förhållanden. Sammantaget har det byggt en stark krets av återkommande kunder, säger Ola Nilsson. Han tillägger att företaget sysselsätter duktiga ingenjörer med specialkunskap inom sina respektive områden. Ola framhåller även övriga medarbetare som han betecknar som både lojala, noggranna och punktliga. Långsiktiga samarbeten I Triator Brand & Säkerhetsteknik noterar man den ökande efterfrågan på moderna säkerhetslösningar. Det ställer förstås också höga krav på

VD och delägare Ola Nilsson

Ola och hans medarbetare som hela tiden måste ha örat mot marken och vara på tå inför framtida utmaningar. – Vi investerar kontinuerligt i både kunskap och teknik så att vi i samarbete med våra leverantörer alltid kan erbjuda bästa möjliga lösning för varje enskild kund. Det är viktigt att vi inte stannar upp utan hela tiden strävar efter att bli större och bättre, understryker Ola som också betonar vikten

av långsiktighet avseende kundrelationer. – Vi vill inte bara leverera ett system och sedan skicka en faktura. Vi vill ha ett långsiktigt samarbete där vi ges möjlighet att i ett så tidigt skede som möjligt ta del av ett förändringsarbete. Då kan vi påverka på bästa sätt och leverera en optimal lösning redan från början. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

Bredd och service är nyckelbegreppen i Amels byggfirma De som eftersträvar en både kunnig och kompetent, men också ärlig och serviceinriktad byggare, har ett fullgott alternativ i Amels Bygg AB. Amel Osmanovic driver ett småföretag som utför allt från renoveringar, takarbeten och tillbyggnader till nybyggnation – alltid i en nära och uppriktig dialog med kunden.

Det är ingen överdrift att påstå att Amel Osmanovic har gått den hårda vägen för att bli framgångsrik byggare i Sverige. Han tvingades fly från kriget i Bosnien och återvände sedermera hem från Tyskland där han utbildat sig till takläggarmästare. – Hela landet behövde återuppbyggas och jag star-

tade därför mer eller mindre genast en byggfirma och byggde hus för de som återvände till Bosnien efter kriget. Med tiden lärde jag mig en mängd nya byggtekniker, vilket gjorde att jag snabbt breddade mina kunskaper, berättar Amel som efter två års arbete blev inkallad till armétjänst. Därefter, berättar han, förändrades arbetsklimatet i Bosnien. Det var svårt att driva företag i landet. Amel jobbade som anställd ett tag, men när han träffade sin nuvarande fru bestämde de sig för att flytta till Sverige. Efter 45 dagar fick han jobb inom industrin och härigenom lärde han sig språket. Till sist beslöt han sig för att återuppta byggandet i en egen firma. – Jag har byggt företaget från grunden och aldrig lyft en krona i någon form av bidrag sedan jag kom till Sverige. Jag fick inte ens ett starta eget-bidrag. Stark bredd 2006 startade han Amels Bygg, vilket han inledningsvis drev parallellt med sitt jobb som anställd. Det som från början var en enmansfirma sysselsätter idag fem anställda, ett antal som Amel trivs med eftersom han då får alla möjligheter att själv vara ute och bidra på byggena. Amels Bygg jobbar med allt från takbyten, renoveringar och inomhussnickerier till om- och tillbyggnation, samt komplett nybyggnation. – Vi bygger hus helt och hållet från grunden, vi har flera sådana projekt på gång, men härutöver blir det också en hel del altanbyggen, köks- och badrumsrenoveringar med mera, berättar Amel.

VD Amel Osmanovic

Amels Bygg har våtrumsbehörighet och behörighet för byggnadsställningar på upp till 15 meter. Företaget är också certifierat för heta arbeten, samt har Bas P- och Bas U-utbildning, vilket krävs för totalentreprenader. – Det är tydliga konkurrensfördelar, men samtidigt måste vi hela tiden upprätthålla en hög nivå. Om man gör det och håller sig till det ursprungliga prisförslag man gett till kunden bygger man ett gott anseende. Vi har ett bra rykte här i Växjö, säger Amel som i sammanhanget också gärna lyfter fram samarbetspartners som, GBJ Bygg, MG Bygg med flera.

Stora framtidsplaner För närvarande jobbar Amel med att projektera för ett husbygge. Företaget har också inlett ett samarbete med Vidingehem beträffande renoveringsinsatser. Nyligen har man också gjort klart med köpet av en industritomt där Amel tänker bygga en egen produktionshall för småhustillverkning. – Min tanke är att producera hus som bygger på kundernas önskemål. Idag byggs många prefabricerade standardhus, vi vill bryta dessa normer och i stället skapa hus som passar kundernas individuella behov, säger Amel. På tomten kommer man även att bygga en fastighet med tre stora och tolv mindre så kallade garageboxar som företag och konsumenter kan hyra för förvaring. Det finns med andra ord omfattande framtidsplaner hos Amel och hans medarbetare, och med tanke på de många och stora projekt som ligger framför dem utesluter Amel inte nyanställningar. Det är dock, menar han, inte alltid så lätt att hitta rätt personer. – Kompetensen brukar inte vara problemet, det handlar om att jag måste känna förtroende för personen i fråga, personkemin måste stämma, understryker han. Amel kan se tillbaka på en utmanande tid i pandemins spår, men konstaterar samtidigt att företaget har klarat den bra. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

AMELS BYGG AB Amel Osmanović ALLA SORTERS TAKARBETEN, OMLÄGGNINGAR OCH NYBYGGEN RENOVERINGAR, NY- OCH TILLBYGGNATIONER

Tel: 0470 - 34 89 50 | info@triator.nu | www.triator.se | Hjalmar Petris väg 50, 352 46

INOM- OCH UTHOMHUSARBETEN

070 407 89 42 www.amelsbygg.se kontakt@amelsbygg.se


68

region småland www.svenskleverantorstidning.se

Ett helhetskoncept kring bygg och anläggning I bygg- och anläggningsföretaget Lindahl & Kjellman Entreprenad AB talar bredden sitt tydliga språk. Här utför man allt från renoveringar, om- och tillbyggnation till komplett nybyggnation, men också anläggningsarbeten

kring

exempelvis

avlopp och grunder.

- Vi är ett bygg- och anläggningsföretag som utför renoveringar, tillbyggnader, nybyggnation och anläggningsarbeten, såsom avlopp och grunder. Andreas Lindahl, ägare

Andreas Lindahl hade flera år bakom sig i byggbranschen när han för sju år sedan bestämde sig för att starta eget. Renovering och nybyggnation var ursprungsplanen, vilken med tiden kompletterats även med andra typer av bygginsatser. – Nu för tiden både ritar och bygger vi lösvirkeshus från grunden. Det blir också en del renoveringsinsatser, om- och tillbyggnation, och härutöver jobbar vi även med köksrenoveringar. Vi utför också anläggningsarbeten, men i regel i samband med våra egna arbetsinsatser, upplyser Andreas Lindahl. Han berättar att man just nu genomför två helrenoveringar och en nybyggnation av ett tvåplanshus. Det pågår dessutom ett flertal uppdrag kring köksrenovering. – Vi jobbar en hel del med Marbodalkök. Just köksrenoveringar är uppdrag som blir allt mer efterfrågade, säger Andreas. Kunskap och erfarenhet Andreas arbetade till en början ensam i firman,

VD Andreas Lindahl

men har i takt med växande efterfrågan fått lov att nyanställa personal. Idag arbetar sex medarbetare på heltid. – Jag har haft förmånen av att kunna rekrytera de personer jag har velat, vi är ett sammansvetsat team med både kunskap och erfarenhet, säger han. Andreas framhåller också företagets samarbetspartners, vilka består av lokala hantverkare, såsom VVS-företag, målerifirmor, elektriker och kakelsättare. Med hjälp av dessa kan man åta sig kompletta entreprenader. Andreas konstaterar att det råder konkurrens inom området, men att det finns jobb för alla i en region som befinner sig i stark tillväxt. – Vi ser oss snarare som kollegor än konkurrenter, vi har en bra dialog och förser varandra med tips och råd. Det råder överlag en god bygganda här i Växjö kommun, anser Andreas. Återkommande kunder Lindahl & Kjellman jobbar med hela Region Kronoberg som arbetsfält. – Jag brukar säga att så länge man kan köra fram och tillbaka under dagen är avståndet okej, säger Andreas Lindahl lite skämtsamt. Han kan konstatera att kretsen av återkommande kunder stadigt växer. – Det ser vi som en bekräftelse på att vi gör något bra, att vi håller det vi lovar och att kunderna blir nöjda med våra arbetsinsatser. Andreas spår en ljus framtid för Lindahl & Kjellman Entreprenad. Kontinuitet är, understryker han, nyckelordet, samtidigt som det gäller att inte växa för snabbt. – Lagom är bäst, brukar jag säga. Personalen och våra samarbetspartners gör den här resan möjlig. Jag är lyckligt lottad som har en låg personalomsättning. Mina medarbetare trivs, de har roligt när de går till jobbet. Det borgar för kontinuitet och fortsatta framgångar. Intervju: Victor Salazar

Lindahl& Kjellman Bygg & Anläggning

Lindahl & Kjellman Entreprenad AB Kontakta oss på telefon 0736 - 26 56 73 Besök oss: Tofta Axelberg, 355 92 Växjö


region småland 69 www.svenskleverantorstidning.se

Smarta modullösningar bidrar till minskad bostadsbrist

När byggandet i Sverige ständigt når nya höjder har en aktör som Vida Building AB en viktig roll att fylla. Vida Building är en pålitlig leverantör av byggelement och färdiga moduler i trä, men kan också leverera moduluppbyggda flerbostadshus och på så sätt bidra till att motverka bostadsbristen i landets kommuner.

Utvecklingen i Vida Building har gått snabbt sedan Vida AB förvärvade en fabrik för planelement 2011. Verksamheten flyttades till nya lokaler i Växjö och har därefter förädlats till att idag kretsa kring produktion av byggelement i trä samt moduluppbyggda flerbostadshus. Bolaget finns idag på två adresser i Växjö och jobbar med hela Sverige som upptagningsområde, men är även aktivt på marknaderna i framför allt Storbritannien, Tyskland och Nederländerna. – Vi vänder oss till byggentreprenörer, byggherrar och arkitekter som uppskattar vårt fokus på korta ledtider, snabba beslut och hög flexibilitet. Vi jobbar i mångt och mycket utifrån kundernas behov och önskemål, vilket i hög utsträckning har format vårt koncept, säger Henrik Thuresson, VD för Vida Building AB.

Snabbt, hållbart och kostnadseffektivt Vida Building jobbar enligt beprövade koncept för väggblock och mellanbjälklag. Det rör sig om lösningar av hög kvalitet där man tar hänsyn till såväl kvalitets- som miljöaspekten i fråga om materialval. Allt virke kontrolleras noga innan det förädlas till en del av ett väggblock. Som en av fyra aktörer i Sverige kan Vida Building dessutom genom SKL-avtalet leverera kostnadseffektiva moduluppbyggda flerbostadshus av hög kvalitet.Samtliga lägenhetsmoduler byggs inomhus på ett rationellt sätt. Byggprocessen blir på så vis både snabb, kvalitetssäker, hållbar och kostnadseffektiv. – Man kan säga att vi står för allt från den enskilda brädan till en färdigbyggd bostad. När modulen lämnar vår fabrik rör det sig om en fullt fungerande lägenhet med toalett, kök, ventilation med mera. Allt färdigställs sedan på plats, förklarar Henrik Thuresson som ser stor utvecklingspotential i konceptet. – Jag tror att det här sättet att bygga på kommer att bli stort framöver eftersom det är en synnerligen snabb och effektiv metod. I en tid då det råder bostadsbrist mer eller mindre överallt i Sverige kan industriellt byggande vara en lösning som motverkar den utvecklingen, spår Henrik.

bete med en fastighetsfond som tillhandahålls via SEB, och som jobbar med ambitionen att skapa fler än 5 000 lägenheter de kommande åren. Vida Building är en av de medverkande parter som ska göra det möjligt. Henrik Thuresson konstaterar att efterfrågan på Vida Buildings modullösningar ökar hela tiden, vilket har gjort att man på senare tid tillsammans med sina duktiga medarbetare har mer än fördubblat produktionstakten i Växjöanläggningen.

– Det finns förstås både utmaningar och möjligheter i den här branschen. Vi investerar kontinuerligt i verksamheten i syfte att bli ännu mer effektiva, och kommer att satsa på en ännu högre produktionstakt i linje med den ökande efterfrågan. Det handlar om att ligga steget före och på så sätt kunna möta marknadens behov. Det innebär förmodligen även nyanställningar framöver. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

Steget före På modulsidan har Vida Building ett nära samar-

Småländskt hantverk hela vägen hem Vida Building bygger trähus på småländskt vis. Med genuint hantverkskunnande och känsla för service och kvalitet levererar vi byggelement och färdiga moduler i trä – konstruktioner som gör huset rustat för väder och vind, ger det lång hållbarhet och gör det behagligt att bo i.

www.vidabuilding.se


70

region småland www.svenskleverantorstidning.se

Ledande i Sverige på golv- och måleritjänster Sandå har cementerat sin position som ett rikstäckande måleri präglat av kvalitet och miljö. Avdelningen i Växjö är förstås inget undantag. Med lokal förankring och storföretagets resurser i ryggen kan man erbjuda professionella insatser kring allt som rör måleri och golv.

1996 formades Sandå Måleri av dåvarande BPA Måleri & Golv, men faktum är att bolaget har sina rötter så långt tillbaka som till 1940-talet. 2007 köptes Kumlins Måleri och därmed blev Sandå landets största måleriföretag. Bolaget sysselsätter 1 700 anställda och finns idag representerat på 65 platser i Sverige, från Malmö i söder till Luleå i norr. På många av dem erbjuder man tjänster inom både golv och fasad, och härutöver finns specialistkompetens kring exempelvis rostskydd, plåttak och dekorationsmålning. I Växjö träffar vi platschef Stefan Lindholm med ett förflutet i bolaget sedan 2005. Han berättar att man i Växjö jobbar med både golv och måleri, varav uppdrag kring de sistnämnda dominerar verksamheten. – Vi åtar oss uppdrag både inomhus och utomhus. Vi målar och tapetserar, inte minst i samband med renovering, och vänder oss till både privatpersoner och företag, oavsett om det handlar om gamla befintliga byggnader eller nyproduktion. Det kan

med andra ord röra sig om allt från serviceinsatser till kompletta entreprenader i lägenhetshus eller på kontor, säger Stefan Lindholm. Noggrannheten viktigast Sandå Måleri i Växjö deltar och vinner ofta upphandlingar. Man har ett gott samarbete med såväl kommunala som privata bostadsbolag och erhåller förfrågningar kontinuerligt från dessa. Härutöver blir det också en del insatser för traktens

privatpersoner. Oavsett uppdrag är det noggrannheten som står i centrum. – Vi jobbar enligt mottot att vi ska göra rätt första gången – målaren ska vara nöjd med sin insats och kunden ska känna att denne har fått valuta för sina pengar. Det är ytskiktet som syns, inte vad som finns bakom, så vi har hela tiden krav på oss att göra felfria insatser, poängterar Stefan och tillägger att man just nu bland annat jobbar på uppdrag av Älmhults vattenverk och OBOS.

Ordning och reda Att hela tiden bli bättre, hålla utlovade tider, respektera kunderna, uppträda affärsmässigt, ta ansvar samt på ett fackmässigt sätt utföra jobb och leda branschen är självklarheter i Sandå Sverige AB, något som Stefan Lindholm gärna skriver under på. – Det är viktigt att vi hela tiden bibehåller vår höga kapacitet och upprätthåller en hög kunskapsnivå i företaget. Vi utbildar oss kontinuerligt i syfte att ligga i kunskapsmässig framkant, säger han. Verksamheten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO-standarden, samt godkänd av såväl MVK, Måleribranschens Våtrumskontroll, och GVK, Golvbranschens Våtrumskontroll. – Som ett av Europas största måleriföretag har vi ögonen på oss, vi måste förhålla oss till alla regler och förordningar, betonar Stefan. Han kan dock konstatera att Sandå i Växjö genom åren har byggt upp ett mycket gott rykte i branschen, vilket i sin tur har format en stabil krets av återkommande kunder. – Många byggare flyttar på sig, men väljer att fortsätta anlita oss. Man gillar oss och uppskattar vår starka bredd som gör att vi kan jobba med såväl moderna som traditionella målningstekniker. Våra anställda är företagets ansikte utåt, de gör enastående insatser varje dag, avrundar Stefan Lindholm. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

Sandå Måleri Växjö

Annavägen 5, 352 46 Växjö

Tel: 0470 - 70 70 02

www.sanda.se


region småland 71 www.svenskleverantorstidning.se

Hydrema utmanar med högkvalitativa entreprenadmaskiner Ända sedan 1950-talet har Hydrema varit synonymt med högkvalitativa entreprenadmaskiner. Här jobbar man uteslutande med det man kallar för premiumprodukter med utgångspunkt från vad marknaden efterfrågar. I ett nära samarbete med sina kunder utvecklar Hydrema sina lösningar utifrån deras behov.

Danska familjeföretaget Hydrema grundades 1959 av Kjeld Werner Jensen som började med att bygga grävaggregat till befintliga jordbrukstraktorer. Ett tiotal år senare såldes den första kompletta Hydrema-traktorn, och i mitten av 70-talet konstruerar Kjeld Werner Jensen ett grävaggregat med 280 graders arbetsområde. Den bygger i grunden på samma konstruktion som dagens maskiner, och än idag är Hydrema mer eller mindre ensamt om denna lösning. Sedermera byggdes den första traktorgrävaren med midjestyrning och fyrhjulsdrift, och därefter företagets första dumper, vilken lagt grunden till bolagets främsta produkt idag. Utvecklas med kunden Idag bedriver Hydrema produktion i både Danmark och Tyskland. I Sverige finns bolaget representerat på fyra platser: i Tumba utanför Stockholm, Göteborg och Staffanstorp, samt i Växjö där vi träffar försäljningschef Per Eriksson som har ett förflutet

KOMPAKT & MIDJESTYRD

som reparatör bakom sig i företaget. Han berättar att Hydrema är en förkortning på hydrauliska entreprenadmaskiner, vilket på ett utmärkt sätt sammanfattar företagets koncept. – Vi tillverkar dumprar, hjulgrävare, grävlastare och rälsgående maskiner. Vi är en förhållandevis liten spelare på marknaden men det som gör att vi sticker ut är att vi i hög utsträckning kan skräddarsy våra lösningar. Vi lyssnar på våra kunders behov, tar till oss det vi hör och tar i nära samarbete med kunden fram en optimal lösning. Man kan säga att vi utvecklas tillsammans med våra kunder, säger Per Eriksson. Hydrema innefattar också ett komplett servicekoncept. Service utförs på bolagets fyra etableringsorter,

LASTAR 10 TON

- Hydrema lägger sitt hjärta och sin själ i konstruktionen av varje maskin. Denna nivå av engagemang är nödvändig för att kunna bygga maskiner i världsklass och som är de bästa maskinerna på marknaden. Detta är smart tillverkning.

men härutöver har man byggt upp ett nät av servi- betare alltid garantera en pålitlig och kvalitetssäkrad lösning, säger Per Eriksson. cepartners över hela landet. – Vi vänder oss också till rälsbranschen där vi jobbar Med premiumprodukter och speciallösningar i med maskiner för både förebyggande underhåll, portföljen har Hydrema byggt upp ett gott rykte reparationer och nybyggnation. Eftersom vi är en i branschen, vilket format en stark kundkrets som sig över stora delar av världen. Idag finns aktörMARKTRYCK på marknaden är vi desto mer flex- sträcker LÅG EGENVIKT mindre / LÅGT ÖVERLÄGSNA TERRÄNGEGENSKAPER ibla och har i regel lätt för att tillgodose kundens bolaget representerat i hela Norden men också i önskemål, säger Ingvar Johansson som är service- bland annat Tyskland, Frankrike, England och USA. 550 personer sysselsätts, varav ett 20-tal i chef i Hydrema. Sverige. Filialen i Göteborg öppnades nyligen och planer finns på att bygga en helt ny anläggning i Kapacitet, hållbarhet, kvalitet I Hydrema har man alltid jobbat med ett tydligt Tumba. – Vår ambition är att etablera oss längre norrut i fokus på kapacitet, hållbarhet och kvalitet. – Vi har till exempel valt att uteslutande jobba landet, samtidigt som vi vill växa, bland annat med med starka, kvalitetsmedvetna leverantörer. Våra fler servicepartners. Våra kunder värdesätter vår maskiner innehåller till exempel dieselmotorer höga flexibilitet och förmåga att ta fram speciallösfrån Cummins, axlar och växellådor från ZF och ningar. Det är en utmärkt grund att bygga verksamhydraulpumpar och ventiler från Bosch Rexroth. heten vidare på, konstaterar Per Eriksson och Ingvar Med dessa leverantörer och egentillverkade hydrau- Johansson. likcylindrar bygger vi våra maskiner från grunden Intervju: Victor Salazar med vår egen konstruktion. På så sätt kan vi tillsamText: Örjan Persson mans med alla våra duktiga och engagerade medar-

PrataHög-effektiva Med Dumper Specialisten! hydrauliska schaktmaskiner NY G-serie, steg 5 i den populära Hydrema 912-dumperen - Enkel att använda, mycket säker och robust... perfekt som uthyrningmaskin! HYDREMA AB www.hydrema.se

HYDREMA VÄXJÖ Per Eriksson Försäljningschef Tel: 070 928 82 95 per@hydrema.com

HYDREMA MALMÖ Henrik Sørensen Tel: 0705-988906 hso@hydrema.com

HYDREMA GÖTEBORG Lars Wennberg Tel: 070 620 92 46 lwe@hydrema.com

HYDREMA STOCKHOLM Johan Braun Tel: 070 327 54 88 jbr@hydrema.com

www.hydrema.se


72

region småland www.svenskleverantorstidning.se

En stabil betongpartner med säte i Småland Betong i såväl fast som flytande form är företaget PREMON AB:s specialitet. PREMON tar ett helhetsansvar kring betongpumpning i samband med olika byggprojekt samt både monterar och demonterar prefabricerade betongelement för uppdragsgivare över hela Sverige.

PREMON startade då Växjö Elementmontage lade ner montageverksamheten för ungefär tre år sedan. Initiativtagare och nuvarande VD är Rickie Karlsson och det är hans far och lillebror Tim Karlsson som driver Växjö Elementmontage. Rickie hade med andra ord god inblick i verksamheten och branschen i stort, och tvekade inte att erbjuda de friställda personerna anställning i den nya firman. Därmed var den initiala kompetensförsörjningen tryggad i företaget som idag sysselsätter ett 25-tal anställda. – Utvecklingen har gått väldigt snabbt och vi har haft förmånen att få in personal med lång erfarenhet och hög kompetens, samt yngre killar med

stort intresse och vilja att lära. Det har varit förhållandevis lätt att rekrytera den personal vi vill ha och behöver, samtidigt som orderböckerna har varit välfyllda och efterfrågan konstant. När tid och tillfälle ges är jag själv med ute och jobbar med killarna för att göra det jag brinner för. Inte ens pandemin har påverkat oss nämnvärt, konstaterar Rickie. Stora projekt PREMON utgår från Växjö och har hela Sverige som arbetsfält. Arbetet kretsar i huvudsak kring stommontage för allt från enfamiljshus till stora kontors- och lägenhetskomplex. Härutöver erbjuder man uthyrning av betongpumpar, liftar och stag. – Vi löser all transport och utformning av betongmassan på arbetsplatsen med hjälp av bil och slang. Vi monterar främst prefabricerade betongelement men demonterar även befintliga, upplyser Rickie Karlsson. Han berättar att PREMON just nu håller på att avsluta ett projekt på Varvsholmen i Kalmar och att man även jobbar med Hedin Group HK:s nya anläggning i Göteborg. Ett annat projekt rör en skola i Älmhult och bland tidigare referenser märks bland annat arenabyggen, höghus, industrianläggningar med mera.

VD Rickie Karlsson

Framtidsoptimism Rickie Karlsson ser ljust på framtiden för PREMON, inte minst mot bakgrund av att det byggs en hel del i trakterna kring Växjö. Han lyfter fram företagets många samarbetspartners, varav

många är byggföretag runt om i Sverige. En annan förklaring till företagets framgångar är förstås den kompetenta personalstyrkan som alltid jobbar för säkra och trygga arbetsinsatser. – Vi vill fortsätta växa och på så sätt stärka ryggraden i verksamheten. Det lägger i sin tur grunden för fortsatta framgångar. Samtidigt gäller det att vi inte blir för stora för snabbt, i grund och botten vill

vi förvalta det arv som min far byggde upp och följa i hans fotspår. Det ser bra ut, vi har många projekt på gång och rekrytering av personal sker löpande. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

0470 - 130 30 | info@premon.se | www.premon.se | Sänneholmsvägen 4, 352 70 Växjö


region småland 73 www.svenskleverantorstidning.se

Allt fler efterfrågar mindre skogsekipage Intresset för mindre skogsmaskiner ökar stadigt i takt med att nya, innovativa fordon utvecklas och presenteras. Här ligger Qvennes Skog & Maskin i framkant med sitt breda produktutbud av såväl maskiner som tillhörande utrustning. På anläggningen utanför Växjö kan intresserade provköra maskinerna i sin rätta miljö.

Jonas Quennerstedt, som driver Qvennes Skog & Maskin AB, har alltid haft ett brinnande intresse för mindre maskiner och småskaligt skogsbruk. Redan som ung bekantade han sig med dessa maskiner i egen skog. Det föll sig därför naturligt när han 2016, efter 25 års erfarenhet, startade eget i försäljningsbranschen. Företaget representerar ett brett utbud av mindre maskiner och fordon för skogsmiljöer i form av bland annat fyrhjulingar och traktorer med timmervagnar, flismaskiner och betesputsar, liksom en mängd tillhörande utrustning. Hit hör bland annat energiklippar och gripar för grävmaskiner samt flakvagnar för fyrhjulingar. I sortimentet finns även specialanpassade långa släp i olika längder och bredder. – För oss är ingenting omöjligt, vi gör allt för att kunna tillmötesgå våra kunders önskemål, säger Jonas Quennerstedt och nämner i sammanhanget ATV-Bågen som är en vältbur för fyrhjulingar, testad och klassad för att motverka vältolyckor och godkänd av Svensk Maskinprovning. Qvennes Skog & Maskin utvecklar dessutom hasplåtar till kompakttraktorer, vilka serietillverkas

till andra återförsäljare runt om i landet. Företaget är också delaktigt i utvecklingen av kommande mindre traktorvagnar i 3,5-tons- och 5-tonssegmentet från den stora tillverkaren Avestavagnen. Rätt ekipage för rätt ändamål Jonas menar att utvecklingen i branschen har varit omfattande sedan han startade firman för fem år sedan. – Efterfrågan på den här typen av fordon och utrustning har i det närmaste exploderat, konstaterar Jonas som skickar bland annat vagnar, traktorer och ATV-ekipage till beställare över hela landet med förmånliga frakt- och finansieringsalternativ.

- Vi skickar både vagnar, traktorer och ATVekipage över hela landet med förmånliga frakt- och finansieringsalternativ. Ring oss för mer information. Jonas Quennerstedt, ägare Företaget gör även många hemleveranser med installation och genomgång av ekipage hemma hos kunder. Många väljer också att besöka anläggningen utanför Växjö där kunderna ges möjlighet att prov-

köra de olika enheterna i dess rätta miljöer. – De som vänder sig till oss värdesätter vår långa erfarenhet, breda kunskap och förmåga att ta fram rätt ekipage för rätt ändamål. Vi har marknadsfört vårt koncept väl på bland annat mässor och via sociala medier, vilket har bidragit till vårt goda rykte. Växer med marknaden Den ökande efterfrågan ställer krav på verksamheten i Qvennes Skog & Maskin som även finns representerad i Ängelholm. Planer finns på att flytta till större lokaler, under förutsättning att även dessa ligger i anslutning till skogen så att kunderna kan provköra fordonen. – Vi tror att den här utvecklingen kommer att hålla i sig, intresset för dessa maskiner ökar stadigt. Förr skulle det vara stora, kraftfulla maskiner, medan allt fler idag vill driva sitt skogsbruk i mindre skala, i sin egen takt och på sina egna villkor, konstaterar Jonas och avrundar: – Vi breddar hela tiden vårt utbud och jag uppdaterar mig ständigt kunskapsmässigt, bland annat genom att provköra olika maskiner i varierande miljöer. På så sätt kan vi anpassa våra erbjudande och ge våra kunder det de behöver. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

VD Jonas Quennerstedt

QVENNES - DIN MASKINLEVERANTÖR Marknadsledande & specialiserade på småmaskiner för skog & lantbruk. Hydralvagnar, flakvagnar, ATV och kompakttraktorer med tillbehör. Mer än 25 års erfarenhet i eget skogsbruk. www.Qvennes.se info@Qvennes.se | 073-50 35 820


74

region småland www.svenskleverantorstidning.se

Både plånbok och miljö blir vinnare när pall och emballage återanvänds I en tid då återvinning och återanvändning är begrepp som hamnar allt mer i fokus står ett företag som Emballage & Transport i Gemla AB för ett modernt och tilltalande koncept. Företaget köper in, reparerar och säljer träemballage och bidrar därmed i allt väsentligt till det naturliga kretsloppet.

Det är Linus Kvist som tillsammans med kollegan Norbert driver Emballage & Transport i Gemla AB. Det var dock Linus morfar som startade företaget för 20 år sedan och som drev det i sex år innan han sålde det. Fyra år senare köpte han dock tillbaka firman. – Min morfar var bekymrad över att inte ha något att göra när han gick i pension, men det gick som det gick, säger Linus med ett leende, när han konstaterar att verksamheten snart omsätter 40 miljoner kronor och sysselsätter ett 20-tal personer. Med gemensamma krafter företräder de det starka konceptet kring köp och försäljning av pallar och träemballage. – Vi köper in överskott av olika träemballage, såsom lastpallar, pallkragar och lock. I vår egen anläggning har vi fokus på sortering och reparation av standardvarianter och tillverkar specialanpassat emballage efter kundens behov. När ett

företag har fått gods på pallar och inte har någon användning av emballaget längre kan de kontakta oss, varpå vi kommer och hämtar hela partiet. Vi sorterar ut emballaget och reparerar det som behövs, därefter kan vi leverera detta som godkända och färdiga produkter igen. Det blir en ekonomisk fördel för samtliga parter samtidigt som vi gör en

insats för miljön och bidrar till det naturliga kretsloppet. Det blir helt enkelt bättre för alla om man köper begagnat i stället för nytt, påpekar Linus Kvist. Flytt skapar möjligheter I Emballage & Transport ser man hela södra Sverige som sitt upptagningsområde. Möjligheter finns dock, poängterar Linus, att frakta till kunder över mer eller mindre hela Sverige. Idag utgår verksamheten från en 1 200 kvadratmeter stor anläggning, men redan i juni kommer hela verksamheten att flyttas till Gåvetorp, strax utanför Alvesta där man har investerat i en 5 000 kvadratmeter stor anläggning under tak på en 36 000 kvadratmeter stor tomt. – Den här flytten kommer att innebära ett stort lyft för oss. Inget kommer att begränsa oss och vi har alla möjligheter att fortsätta växa och utvecklas, konstaterar Norbert Szkudlarek som, tillsammans med sina kollegor, dock har ett gediget jobb framför sig. Bortsett från all produktionsutrustning är det tiotusentals pallar som också ska följa med i flyttlasset. Flexibilitet I Emballage & Transport värnar man om det genuina hantverket. En stor del av arbetet sker allt-

Till vänster står VD i 3e generation Linus Kvist tillsammans med medarbetare.

jämt med spikpistol och tigersåg. Företaget är licensierat och uppfyller därmed ställda EU-krav för att få reparera EU-pall, vilket innebär att man exempelvis jobbar med rätt spik och material, att man sorterar på ett korrekt sätt och besitter nödvändig kompetens. Linus medger att man verkar i en konkurrensutsatt bransch, men att företaget också erbjuder fördelar som många av konkurrenterna saknar. – Vi har bra priser vad avser både inköp och försäljning. Härutöver förfogar vi över våra egna lastbilar och chaufförer, vilket gör att vi kan styra våra egna rutter kring upphämtning och leverans. Det gör oss mycket flexibla, vilket våra kunder och leverantörer uppskattar, framhåller han. Linus lyfter gärna fram personalen som är både kunnig och lojal. Personalomsättningen är låg och merparten av de anställda har varit företaget troget i mer än tio år. – Vi ser framtiden an med tillförsikt, allt fler ser de såväl ekonomiska som miljömässiga fördelarna med att återanvända. Vi ska fortsätta stärka relationerna till kunder och leverantörer, det bygger ett gott rykte och då får vi mycket tillbaka, säger Linus Kvist och Norbert Szkudlarek. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

Experter på träemballage! Vi köper, säljer & reparerar:

√ EUR-pall √ Halvpall √ Engångspall

√ Pallkragar √ Lock √ Special-

emballage

Emballage & Transport i Gremla AB Jägarevägen 3, 355 73 Gremla info@emballagetransport.se www.emballagetransport.se 0470 - 223 35


region småland 75 www.svenskleverantorstidning.se

Kronobergarnas partner kring värmepumpar och vitvaror Värmepumparna fortsätter sitt segertåg över landet, och för ett företag som Kyl & Maskinservice i Växjö innebär det långa och fulla arbetsdagar. Bolaget, som både säljer och installerar värmepumpar från välkända NIBE och IVT, utför dessutom service och reparationer på vitvaror för en trogen kundkrets, bestående av både företag och privatpersoner i hela Kronobergs län.

Det är Anders Andersson som i sin VD-roll leder verksamheten i Kyl & Maskinservice i Växjö AB, ett företag som hans morfar, Kurt Svensson, startade redan 1966 med inriktning på installation, reparation och service av vitvaror till privatpersoner. När värmepumparna under 80-talet började göra entré på marknaden införlivades även dem i verksamheten, och idag är det dessa som dominerar försäljning och arbetsinsatser. – Vi erbjuder både service och försäljning av värmepumpar och är auktoriserade återförsäljare för NIBE och IVT. Eftersom vi har funnits med länge har vi kunnat ta del av den stora utveckling som skett i branschen för värmepumpar, vilka med tiden

- Vi säljer och installerar värmepumpar från NIBE & IVT. Vi utför service och reparation på vitvaror, värmepumpar, tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp i Växjö och Alvesta med omnejd. Anders Andersson, VD VD Anders Andersson

har blivit mycket mer energisnåla i takt med den tekniska utvecklingen, berättar Anders Andersson. God service, låga priser Än idag erbjuder Kyl & Maskinservice i Växjö service och reparation på vitvaror, värmepumpar, tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp. För vissa märken står man också för garantiservice.

Anders berättar att företaget sysselsätter certifierade kyltekniker, ett certifikat som måste förnyas vart femte år. Företaget är även certifierat avseende arbete med ventilation eftersom man jobbar med frånluftsvärmepumpar. Härutöver har man även utvecklat ett gott samarbete med bland annat åkerier, elektriker och installatörer. – Vi jobbar i en konkurrensutsatt bransch, men

många väljer oss eftersom vi står för en positiv prisbild och kan erbjuda effektiv service när problem uppstår. Vi jobbar med korta ledtider, och även om vi inte har jour försöker vi alltid agera snabbt när våra kunder behöver vår hjälp, säger Anders och framhåller i sammanhanget sina sex anställda. Personalomsättningen är låg, flera av de anställda har, liksom Anders själv, flera decennier bakom sig i företaget. Blickar framåt Kyl & Maskinservice verkar i ett upptagningsområde som sträcker sig över hela Kronobergs län, företrädesvis i trakterna kring Växjö och Alvesta. Kundkretsen består av såväl privatpersoner som företag och man jobbar dessutom nära ett flertal fastighetsägare, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och städbolag. Anders Andersson ser framtiden an med tillförsikt. – Vi hoppas kunna nå ut till ännu fler med våra värmepumpar. Planen är också att anställa en egen rörmokare så att vi inte ska behöva hyra in externa aktörer. Det blir bättre och billigare för både oss och kunderna, påpekar Anders som dock inte glömmer bort företagets rötter. – Vi ska förstås fortsätta värna och förädla det arv som morfar byggde upp och lämnade efter sig. Det gäller att växa i lagom takt så att vi aldrig gör avkall på vår höga servicenivå. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

Vi är auktoriserat service ombud för IVT och Nibe. Vi har även försäljning av värmepumpar från dessa tillverkare och utför service på vitvaror, tvättstugeutrustning och städmaskiner.


76

region småland www.svenskleverantorstidning.se

Här blir skrot till råvara I en tid då köpkraften och konsumtionen ökar, samtidigt som medvetenheten växer kring ett hållbart samhälle, spelar en aktör som Skrotfrag en viktig roll. I skrotfrag ser man helt enkelt till att skrot blir tillråvara och bidrar på så sätt i allt väsentligt till den cirkulära ekonomin.

Skrotfrag-koncernen är idag en av Sveriges största och ledande aktörer avseende återvinning av skrot och metall. Bolaget, som startades när Lars Johansson i början av 1970-talet etablerade en bilskrot och sedermera också en fragmenteringsanläggning i Göteborgstrakten, finns idag på 26 orter runt om i landet där fler än hundra personer sysselsätts. Vi besöker anläggningen i Växjö, vilken täcker ett upptagningsområde över Skåne och Blekinge, där Christoffer Söderlund är platschef sedan ungefär ett år tillbaka. Han konstaterar att allt fler får upp ögonen för vad Skrotfrag kan erbjuda, inte minst i fråga om ersättning. – Alla känner inte till att vi, till skillnad från många andra återvinningsaktörer, betalar en peng för det skrot vi får in. Det har gjort att inte minst privatpersoner hittar till oss i allt högre utsträckning, säger Christoffer och nämner ett exempel. – En kvinna som hade ärvt en gård kontaktade oss i tron om att hon skulle behöva betala för allt metallskrot hon ville bli av med. Vi åkte åtta vänder fram och tillbaka, vilket slutade med att hon i stället fick 40 000 kronor för skrotet. Bidrar till ett hållbart samhälle I en tid då köpkraften och konsumtionen ökar, samtidigt som medvetenheten växer kring ett hållbart samhälle, har Skrotfrag en viktig funktion att fylla.

- Vi eftersträvar

cirkulär ekonomi och hållbarhet på högsta möjliga nivå. Christoffer Söderlund, platschef – Vi har tagit fram en miljöpolicy som leder oss i såväl det dagliga som strategiska arbetet. Det känns förstås stimulerade att jobba med något som bidrar till ett hållbart samhälle. Det är viktigt att vi inte slösar på resurserna, det vinner både vi, våra kunder och miljön på, betonar Christoffer Söderlund. I Växjö tar man emot uttjänta bilar men också alla typer av metallskrot, så som koppar, mässing, aluminium, kablar och batterier. Samtidigt omgärdas hanteringen av stränga förhållningsregler. – Inte minst när det gäller bilar måste allt dokumenteras och omhändertas på ett korrekt sätt. Vi har en hel drös olika miljöcertifieringar för att vi ska kunna driva verksamheten, säger Christoffer. Jobbar flexibelt Skrotfrag i Växjö har ett gott samarbete med ett flertal åkerier. Man strävar hela tiden efter korta ledtider och beslutsvägar, liksom snabba leveranser. – Vi löser det mesta med kort varsel och kan till exempel besöka kunden och hämta en bil som ska

Christoffer Söderlund tillsammans med regionschefen Jonas Lindh

skrotas. Vi jobbar flexibelt, ett samtal till oss och vi löser resten. Här jobbar inte för många kockar med samma soppa, säger Christoffer som också understryker vikten av ett professionellt kundbemötande. – Man måste kunna bemöta kunden med ett leende. Det kan göra stor skillnad om man lägger några minuter på att prata med en kund i stället för att bara säga tack och hej. Man vinner i längden på att vara trevlig och proffsig. Christoffer konstaterar att det råder ett bra flöde i verksamheten, men betonar också att allt kan bli bättre. Det gäller, menar han, att aldrig luta sig tillbaka, utan hela tiden vara på tå och sträva framåt. – Jag har ju inte varit här så länge, men jag märker hela tiden att fler och fler lägger märke till oss och ser vad vi kan erbjuda. Vi ska lägga in en ännu högre växel och nå ut till fler. Hit är alla välkomna – såväl små som stora kunder. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

Skriv till oss:

vaxjo@skrotfrag.se Besök oss här:

skrotfrag.se/anlaggningar/vaxjo Dusavägen 6, 352 70 Växjö


region småland 77 www.svenskleverantorstidning.se

Kompletta VVS-tjänster – från service till nyproduktion Rörbyten, vatten- eller värmeinstallationer – i Växjö VVS Montage AB är inga arbetsinsatser vare sig för små, för stora eller för svåra. Växjö VVS Montage utför alla typer av VVS-relaterade tjänster – från service till nyproduktion.

Det är Janne Ård som ligger bakom Växjö VVS Montage AB, ett företag han startade 2015, men det var redan i samband med gymnasievalet som Janne riktade blicken mot VVS-branschen. Han utbildade sig till rörmokare och arbetade som anställd i 15 år innan han bestämde sig för att starka eget. – Det har varit fullt ös sedan dag ett och jag var tvungen att anställa personal redan efter ett år. Idag är vi fem personer med hög kompetens och lång erfarenhet av branschen, vilket har byggt vår breda kundkrets. Vi verkar främst i Växjös och Alvestas kommuner, men det händer att vi åtar oss mer långväga uppdrag än så, berättar Janne.

Komplett tjänsteutbud I Växjö VVS Montage AB vänder man sig till tre huvudsakliga kundgrupper – byggföretag, industrier och privatpersoner. Alla former av VVS-relaterade tjänster ingår i det breda konceptet. – Vi hjälper till där vi som bäst behövs, brukar jag säga. Vi kan rör och jobbar mestadels med service och underhåll. Vi utför vatten- och värmeinstallationer, installerar golvvärme och mycket mer, och kan rycka in i samband med såväl renoveringar som ombyggnationer som nyproduktion. Vi erbjuder dessutom jour, upplyser Janne Ård och berättar att man just nu jobbar med både villor och lägenheter. En och annan större renoveringsinsats väntar också framöver. Uppskattar konkurrensen Växjö VVS Montage är förstås Säker Vatten-auktoriserat. Det är för Janne en självklart när man som Växjö VVS Montage verkar i en konkurrensutsatt bransch. – Konkurrens behövs för att jämna ut marknaden, samtidigt som den motverkar oseriösa aktörer. Det

VD Janne Ård

- Vi jobbar med

både service och nyproduktion, vi är alltid redo att göra jobbet. Janne Ård, ägare

råder ett så pass hårt tryck på den typ av tjänster som vi erbjuder att det finns jobb så det räcker för alla traktens VVS-företag. Vi ser varandra snarare som kollegor än konkurrenter. Vi har skaffat oss ett gott rykte i branschen och många återkommande kunder, det måste betyda att vi gör någonting rätt, menar Janne. Han ser med andra ord framtiden an med tillförsikt. – Trots att vi är ett förhållandevis ungt företag har vi intagit en bra position på marknaden. Vi är inte främmande för att växa så länge vi fortsätter på den inslagna linjen. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

VI ÄR REDO FÖR ATT GÖRA JOBBET Ring oss: 0705 - 33 43 36 | Gamla Räppevägen 43, Växjö | www.vaxjovvsmontage.se


78

region småland www.svenskleverantorstidning.se

Högsäsong för mångårig solskyddsexpert När solen nu står högt på himlen växer behovet av solavskärmning hos både privatpersoner och företag. Bråda dagar med andra ord på Växjö Markisfabrik där man dagligen producerar kundanpassade solskydd. Med sin långa erfarenhet av branschen kan Lena Broström och hennes medarbetare alltid ta fram en optimal lösning för varje behov.

Lena Broström är VD för Växjö Markisfabrik, ett företag som startades i Braås 1984 och som fem år senare övertogs av hennes far med ett redan då mångårigt förflutet i branschen. Företaget, som numera utgår från Växjö, har med andra ord varit en del av den utvecklingsresa som branschen för solavskärmning gjort under decennier, vilket format dagens koncept avseende tillverkning och försäljning av olika typer av solavskärmningslösningar. Företaget sysselsätter i dagsläget 13 anställda och distribuerar sina produkter via återförsäljare i stora delar av landet med tyngdpunkt på södra Sverige. – Vi står för något så speciellt som närproducerad solavskärmning, tack vare vår egen textil- och sömnadsavdelning. Det ger oss, och i förlängningen även kunderna, flera fördelar eftersom vi

i regel kan agera flexibelt och snabbt ta fram det kunderna efterfrågar. Vi har lång erfarenhet av branschen, vi förstår materialet vi jobbar med, poängterar Lena Broström. Anpassade speciallösningar Fönstermarkiser, terrass- och screenmarkiser ingår i det breda sortimentet. – Screenmarkiser är det som ökar mest just nu tillsammans med terrassmarkiser av kassettmodell. Även pergolamarkiser efterfrågas allt mer eftersom många idag bygger stora terrasser som de vill avskärma, berättar Magnus Svensson som är kundrådgivare i Växjö Markisfabrik med flera år bakom sig i företaget. Liksom sina kollegor har han med andra ord god kunskap om de produkter man säljer. Här finns

kunnande och kapacitet att ta fram speciallösningar, och tack vare egen tillverkning blir det snabba leveranser. – En annan fördel med egen produktion är att vi snabbt kan bistå med reservdelar. I regel har vi efterfrågade delar hemma i lager. Vi har jobbat med detta i så många år att det är ytterst sällan som vi stöter på ett problem som vi inte snabbt kan lösa, säger Magnus. Han tillägger också att Växjö Markisfabrik är medlem i Svenska Solskyddsförbundet och förfogar över diplomerade installatörer. Man utbildar sig också kontinuerligt i syfte att hela tiden ligga i kunskapsmässig framkant kring allt som händer i branschen. Solskydd är klimatsmart Det goda ryktet gör att Växjö Markisfabrik får många monteringsuppdrag i närområdet. Just nu monterar man invändiga solskydd på Skottorpsskolan som Skanska bygger. Tidigare har man jobbat på uppdrag av Region Kronoberg då man monterade utvändiga solskydd på en rundad byggnad, vilket bland annat krävde ett särskilt styrsystem. Lena Broström lyfter i sammanhanget fram den tydliga miljöaspekt som omgärdar företagets produkter. – Det är både billigare och mer klimatsmart att stoppa värmen innan den kommer in i en byggnad,

i stället för att kyla ner lokalerna. Vi jobbar överlag väldigt miljömedvetet, inte minst när det gäller transporter, upplyser hon. Liksom Magnus Svensson ser hon framtiden an med tillförsikt. Planen är att förbättra logistiken, vilket ökar möjligheterna till större försäljningsvolymer. Man börjar också bli en aning trångbodda vilket gjort att man söker efter nya lokaler. Samtidigt vill man värna om den goda anda som funnits i företaget ända sedan starten. – Man ska kunna ringa till oss och genast få hjälp från någon som verkligen kan branschen. Även om vi vill växa tänker vi aldrig göra avkall på vår personliga service. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

Ambitiös fordonsvård för alla sorters fordon TM Fordonsvård & Tvätthall AB är ett litet, ambitiöst och personligt familjeföretag som är experter på fordonsvård för både små och stora fordon. Här arbetar man med rekond, tvätt och erbjuder även effektiva fordonsprodukter. Bland kunderna finns både privatpersoner och företag.

Svensk Leverantörstidning träffar Tobias Rask, som äger och driver TM Fordonsvård & Tvätthall AB, ett företag som har sin anläggning på Rådjursvägen i Växjö. Tobias har länge haft ett stort intresse för bilar och fordon, ett intresse som utvecklats och växt genom åren. – Redan som sexåring städade jag farmors och farfars bilar. Jag städade även familjens bil, och detta var det bästa jag visste. När jag sedan blev tonåring skaffade jag en moped. Jag putsade, lackade och trimmade mopeden och motorintresset har hållit i sig sedan dess. När jag var 18 köpte jag min första

Försäljning av fordonsvårdprodukter direkt från oss/ tillverkaren

bil. Detta var en dröm som gick i uppfyllelse. Jag tvättade och tog hand om den flera gånger i veckan, säger Tobias. Att Tobias nu arbetar med fordon, ser han därför som en stor förmån. – Det är fantastiskt att kunna få ha kvar och arbeta med sitt största intresse i livet. Jag älskar verkligen mitt jobb, och även på mina lediga söndagar längtar jag till måndagens arbete. Miljömedvetna fordonsprodukter under eget märke Tobias startade eget företag 2012 och till en början innefattade verksamheten både däckservice och rekond. På grund av en ryggskada, som försvårade däckverksamheten, valde dock Tobias sälja detta företag och satsa på enbart rekond. – Jag slog upp portarna till TM Fordonsvård 2017. Rekond innebär en mycket noggrann tvättning och rengöring. Vi polerar, städar och tvättar bilar och tunga fordon, såsom traktorer, lastbilar och grävmaskiner. Vi utför även rekond för husbilar. Vi vill vara det självklara valet inom fordonsvård för såväl stora som små fordon, säger Tobias. Tobias berättar att verksamheten står på tre ben och innefattar rekond, tvätthall samt försäljning av fordonsprodukter. – Inom fordonsprodukter har vi tagit fram ett eget märke tillsammans med Tensia. Jag har varit med och tagit fram produkterna tillsammans med Tensias kemister på ett labb, och på detta sätt har jag kunnat vara med och påverka och utvärdera dem. Miljöfrågan har varit viktig för oss när vi tagit fram alla produkter, säger Tobias. TM Fordonsvård har två fastanställda, en deltidsanställd och fem timanställda. – Vi växer och kommer eventuellt att fastanställa en till medarbetare nu under våren. Vi gör investeringar och utvecklar verksamheten allteftersom. Vi

Borsttvätt för lastbil, buss och lätt lastbil

har till exempel nyligen installerat en stor borsttvätt för lastbilar och bussar, säger Tobias. – Våra kunder kan också ansöka om att få tillgång till vår hall dygnet runt, genom att kort och gott ansöka om ett eget tvättkort. Här finns både borsttvätt och manuell spolning för fordon, tillägger Tobias. Många kunder kommer via rekommendation

Något som är speciellt för TM Fordonsvård är att man hämtar och lämnar alla bilar i samband med fordonsvården. – Vi hämtar nycklarna på morgonen och lämnar dem på kvällen. När kunden ska påbörja sin körning är bilen ren och färdig. Detta har varit särskilt uppskattat under pandemin. Vi arbetar till exempel med företag som Postnord, DSV, RB

Logistik, Brödservice och Swecon, för att bara nämna några, säger Tobias. Tobias är nöjd med företagets utveckling och menar att det gäller att förvalta verksamheten och ta hand om personalen på bästa sätt. Kunder kommer ofta till företaget via rekommendation, och det är så man vill arbeta, med en kvalitet och service som skapar ringar på vattnet. – Vi vill inte bli för stora utan ha en lagom skala där vi kan erbjuda en snabb service och ha goda och nära kundrelationer. Jag har tänkt på att öppna lastbilstvättar på andra orter, men i nuläget är jag nöjd med den verksamhet jag har. Alla våra kunder är lika värda, enskilda privatkunder liksom stora företag, och vi välkomnar kunder med alla sorters fordon till oss, avslutar Tobias Rask. Intervju: Victor Salazar

SOLSKYDD PÅ SMÅLÄNDSKA PROJEKT - PRIVATFÖRSÄLJNING - EGENTILLVERKNING

www.vaxjomarkisfabrik.se - 0470 253 50

Här hittar ni oss: Rådjursvägen 15. 352 45 Växjö Tel: 0723-331163 • Mail: info@tmfordoncon.se


danmark 79 www.svenskleverantorstidning.se

Möns Klint och Danmarks sydliga paradiskust - Danmarks mest kända hemlighet lockar med unika upplevelser Endast två timmars bilresa från Skåne

Hamilton.

Mön är en ö på 240 kvadratkilometer (något större än Hisingen). En broförbindelse finns till Själland. Huvudorten på ön heter Stege. - Möns klint med dess geocenter, guidade turer, unika och vackra natur är något som lockar både pensionärer, skolgrupper och barnfamiljer som älskar att plocka fossiler på stranden, säger Martin, och detta kan man uppleva året runt. En kvarts promenad från klipporna vid Möns klint ligger Klinteskoven, en strandskog där extraordinära växter växer, exempelvis ett 20-tal arter av orkidéer som blommar under sommaren och även en del sällsynta djurarter lever här.

Det är klinten som nästan tar andan ur dig. Från högsta punkten stupar de vita klipporna 140 meter rakt ner i havet. De bildar en stark kontrast till det smaragdgröna havet, ett närmast overklig natursceneri när ljuset ligger på från rätt håll. Längs den sju kilometer långa klippväggen finns flera utsiktsplatser där du kan beundra Möns vita kalkstensklippor. Eller ta den långa trappan ner till den svarta strandremsan som består av svart flintsten, och löper likt ett smalt band utmed hela klinten.

Naturupplevelser och aktiviteter för alla Sydsjälland och Mön har mycket att erbjuda. Vackra badstränder runt hela ön och för dig som gillar att röra på dig finns kajak att hyra, sup, fiske eller dykning. Här finns några vackert belägna golfbanor och cykelleder. Klintholm Fiskerihavn är en modern fiskehamn där du kan se de stora fiskebåtarna lossa dagens fångst. Från Klintholm utgår också båtturer för den som vill se klinten från havet. Turerna går sommartid. På Själlands högsta punkt vid Gisselfeld kloster, reser sig Skovtornet, eller fritt översatt Skogstornet,

ligger Danmarks finaste kustområde i Sydsjälland och den lilla, magiska ön, Mön. Klinten är det som gjort Mön känt långt utanför Danmarks gränser, men ön har mycket mer som lockar. Ett besök på Mön behöver få ta sin tid. Här finns något för alla i familjen, berättar Martin Bender, destinationschef för Destination Sydkustendanmark och projektledaren Stephanie

ett timglasliknande struktur där plattformen högst upp är 135 meter över havet. Tornet, designat av arkitektbyrån Effekt, har utformats i ”färdigrostat” cortenstål och ekplankor för att smälta in i det omkringliggande skogsområdet, ungefär en

timmes bilresa från Köpenhamn. Via en 700 meter lång spiralformad gångstig leds besökarna upp till tornets topp för att se den milsvida utsikten. - Om du tittar norrut i klart väder kan du faktiskt se hela vägen till Öresundsbron, Turning Torso i Malmö och delar av Köpenhamns silhuett, säger Stephanie Hamilton. Varje tisdag under juli och augusti är det marknad i Stege, med marknadsknallar och levande musik. I Stege ligger också Möns Museum Empiregården som berättar om livet förr på land och till sjöss. - Sen har vi Holmegaard vaerk som är ett levande konstmuseum med tillverkning av glas, keramik och design, säger Martin Bender. Besökaren kan på plats se hur hantverket utförs och även köpa alster med hem. Holmegaard vaerk uppskattas inte bara av konstintresserade utan också av barnfamiljer där man på nära håll kan studera tillverkningen. I den lummiga parken Liselund ligger Liselunds slott, ett mycket litet slott som känns som hämtat från sagornas värld med sitt halmtak. Ta god tid på dig Destinationssällskapet Sydkustdanmark har ett unikt webbaserat material där besökarna kan ladda ner exakt de saker de vill uppleva. En rekommendation till SLT:s läsare är att ge området tid. Ett ungt par på en kärleksresa, golfspelare eller besökare som vill få en unik upplevelse med boende på slott- och herrgårdar, lokal mat och upplevelser i världsklass och allt förpackat tillsammans med danska uttrycket ”hygge” kan man få en upplevelse att minnas länge. Intervju: Bengt-Olle Persson Text: Sabine von Borgstede

UPPLEV MERA Vi inviterar till fantastiska upplevelser för hela familjen på Sydsjälland och Mön. Med storslagen dansk natur, roliga aktiviteter, spännande attraktioner, bra gastronomi och inte minst högt upp till himlen och utrymme för att leva. Upptäck allt på sydkystdanmark.dk

Bara 1 timme från Köpenhamn Foto: Sasha Bendix, Frame&Work & Destination SydkystDanmark.


80

danmark www.svenskleverantorstidning.se

Skräddarsydda konferensupplevelser i en rogivande miljö Den exotiska miljön på Lolland lockar åtskilliga besökare till trakten från hela Norden. Många väljer att övernatta på Fuglsang Herregaard som med sina vackra omgivningar och avkopplande atmosfär besöks av såväl kultur- och konstintresserade som konferensgäster och grupper.

Konferensanläggningen Hotel Fuglsang Herregaard utgörs av en praktfull herrgård där den parkliknande gårdsplanen erbjuder en alldeles speciell och avkopplande atmosfär. Herrgårdsbyggnaderna och den prunkande växtligheten, liksom läget vid Guldborgsund och havet gör Fuglsang Herregaard till en optimal plats för rekreation och avkoppling. Direktör Bodil Tornøe Almgren tar emot och visar ut på altanen där utsikten nästan tar andan ur besökaren. Stora och mäktiga ekskogar i ett böljande landskap bidrar till helheten och attraherar besökare från när och fjärran. – Vi besöks av såväl samhällets näringslivstoppar och konfererande företag som kamratgrupper och enskilda personer som vill fira bemärkelsedagar. Vi ser oss primärt som ett hotell med allt vad det innebär. Vi har många övernattande turister och semesterfirare, men vi välkomnar förstås också alla andra våra gäster, säger Bodil bestämt. Klimatsmart och närproducerat Konfererande företag kan beställa olika typer av teambuildingsprogram med professionella instruktörer, vilka man tecknar avtal med från gång till gång. Weekendkonferenser är också möjliga hela året på anläggningen där ingenting saknas. På konferensavdelningen finns all teknisk utrustning som krävs för en välarrangerad konferens, och i den parkliknade herrgårdsmiljön finns rikligt med möjligheter till rekreation och avkoppling. Här är det begrepp som klimatsmart och närproducerat som står i centrum. – Vi strävar alltid efter att jobba på ett så miljövänligt sätt som möjligt, inte minst avseende återvinning och återanvändning, upplyser Bodil Tornøe Almgren. Hon berättar vidare om den uppskattade restaurangen där så mycket som möjligt tillverkas från grunden av lokalt producerade råvaror. En stor del av maten på tallrikarna kommer från gårdarna i omgivningarna kring Fuglsang Herregaard.

Fuglsang Herregaard - LOGO

Bodil Tornøe Almgren

Kvalitet och historia Hela anläggningen andas kvalitet och historia. Fuglsang Herregaard, med sina 19 rum och 38 sängar, håller hög klass och representerar en totalupplevelse för sina gäster. Prisbilden passar alla plånböcker, inte minst för företag som eftersträvar en exklusiv konferensvistelse i en annorlunda miljö. – Vi skräddarsyr våra konferenser efter kundernas önskemål. Vår konferenskoordinator ordnar allt från transfer från flygplats och järnvägsstation till utflykter och teambuilding. Det är bara att kontakta oss för ett förslag, hälsar Bodil Tornøe Almgren. Text: Örjan Persson

Hotell & Konferens | www.fuglsangherregaard.dk | post@fuglsangherregaard.dk


danmark 81 www.svenskleverantorstidning.se

Nära till allt och historiska miljöer präglar Hotel Fredriksminde I södra Danmark, närmare bestämt på Själlands sydspets en dryg timme från Köpenhamn, ligger Hotel Frederiksminde. Härifrån är det nära till allt, inom bara någon timme når man Själlands alla sevärdheter. Från hotellet är det till exempel bara några få minuters promenad till den historiska köpstaden Praestø.

Med utsikt över Præstø Fjord och ett stenkast från strandkanten ligger Hotel Fredriksminde med anor från mitten av 1800-talet i en parkliknande miljö. Silje Brenna, direktör, tar emot på det klassiska hotellet där det första som slår en som besökare är avsaknaden av en receptionsdisk. Medarbetaren Connie hälsar välkommen på ett sätt som gör att gästerna känner sig personligen omhändertagna. – Vi har ett gammalt antikt skrivbord som utgör vår reception men vi tar alltid emot våra gäster personligen. I många fall rör det sig om stamgäster

men oavsett ska alla bemötas med vänlighet och hög service, säger hon. Prisvärda paket Hotel Frederiksminde, med sin helårsöppna Michelin-restaurang, erbjuder 19 rum med totalt 35 sängar. Hotellets storlek och unika läge gör att många konfererande företag hyr hela anläggningen. Bröllop och födelsedagar firas också på hotellet. – Vi erbjuder olika typer av övernattningspaket.

Det kan vara konferenspaket, golfpaket eller speciella weekendupplevelser som kan kryddas med ett besök i hotellets restaurang. Vår ambition är att alla våra gäster ska erhålla sin egen unika upplevelse hos oss, berättar Silje Brenna. Hon tipsar om att mer information finns på hotellets hemsida. För besökande företag som önskar företagspresenter finns ett utbud av olika gåvopaket som antingen innehåller en beloppsbegränsning eller exempelvis ett miniferiepaket. Närhet till sevärdheter Från Hotel Frederiksminde är det nära till allt, inom bara någon timme når man Själlands alla sevärdheter. Från hotellet är det till exempel bara några få minuters promenad till den historiska köpstaden Praestø. Att ströva i de små gränderna med byggnader som i många fall är bevarade sedan 1600-talet, flera till och med från 1200-talet, är en upplevelse utöver det vanliga, och efter ytterligare en promenad blir kontrasten total när man förflyttas till stadsdelen med dagens moderna arkitektur. Silje Brenna anser att man från hotellet dessutom har Danmarks finaste stränder inom bekvämt räckhåll, liksom Mön med sin klint, dit det bara tar cirka 30 minuter. – Vi har av tradition många svenska och norska gäster som antingen passerar oss på sin väg till Tyskland och kontinenten, eller använder oss som bas för utflykter på Själland. Vi välkomnar alla hit till oss i sommar, hälsar Silje Brenna avslutningsvis. Text: Örjan Persson

Hotel Frederiksminde Klosternakken 8 · DK-4720 Præstø Tel.: +45 55 90 90 30 info@frederiksminde.com www.frederiksminde.com

ESSENSOPHOLD

KONFERENCEDØGN


Ankomst fra kl. 14.00-16.00 
 Eftermiddagskaffe · Te · Kage Velkomst · Vand · Essensmenu Overnatning i dobbeltværelse
 Morgenmad

Kaffe · Te · Isvand · Frugt
 Morgenbrød med ost og marmelade
 Mindets smørrebrød · Eftermiddagskage
 Aftenmenu tre retter
 Overnatning i enkeltværelse med morgenmad

Pris pr. person / DKK 2.650

Pris pr. person / DKK 2.255

Kontakt os gerne på "Mindet for en unik og skræddersyet oplevelse. Vi tager forbehold for ændringer.


82

danmark www.svenskleverantorstidning.se

Stolta traditioner på genuint 1800-talshotell På slingrande vägar går färden ned mot havet på södra Lolland. Överallt slås man av den exotiska miljön med små, låga, pittoreska hus med rosor på fasaderna. Färden avslutas i en gränd alldeles vid havet i Hummingen utanför Nakskov. Här ligger anrika hotellet Den Gamle Digegaard.

Johanne Nielsen som driver hotellet Den Gamle Digegaard tar emot med öppna armar och visar in på gården. Omedelbart känns det som man förflyttas två hundra år tillbaka i tiden. Gårdsplanen är kringbyggd med korsvirkeshus och gården är belagd med kullersten. Prunkande grönska, blommande fruktträd och massor av blommor och trädgårdsmöbler formar tillsammans med fågelkvitter en exotisk atmosfär. – Det var just gården mina föräldrar föll för då de köpte stället 1973, och därefter har familjen drivit den vidare. Även våra gäster, som brukar gå ut och sätta sig på gården med en kopp kaffe på kvällen och bara umgås, brukar njuta av den här miljön, säger Johanne och slår ut med handen. Restaurangen är en upplevelse i sig Den gamle Digegaard, med anor ända sedan 1800-talet besöks av både individuella resenärer och grupper. Namnet Digegaard har hämtats från 1800-talets stora översvämning då bland annat många svenskar arbetade med ”diget”, eller skyddsvallar som vi skulle kalla det. Diget ligger

vid huset och om man går upp på vallen blickar man ut över en fantastisk milsvidd sandstrand som lockar många sol- och badtörstande gäster. Den Gamle Digegaard har genomgått flera förändringar genom åren. Lägenheter och stugor har byggts och renoverats och man har satsat på ett eget rökeri som varje dag levererar dagsfärska fångster. Givetvis finns Den gamle Digegaards specialitet, stekt ål, i både rökeriet och den egna restaurangen. Varma färger och smakfull högkvalitativ inredning befäster intrycket av att ingenting görs

utan att tanke och kvalitet genomsyrar arbetet. – Vi vill att våra gäster ska känna sig som hemma och i ens hem vill man ha det rent, snyggt och välskött. Den tanken präglar vårt arbete, säger Johanne. Hon berättar vidare att köket är typiskt danskt men med utländska influenser. – Vi har självklart traditionell dansk matkultur här, men med en modern touch på våra rätter. Utgångspunkten är dock att maten ska vara rejäl, vällagad och rikligt tilltagen. En lokal fiskare levererar all fisk till oss, grönsakerna odlar vi till viss del själva, medan övrigt kommer från bygden. Kvaliteten på råvarorna gör vi aldrig avkall på, säger Johanne Nielsen bestämt. Svenskarna återkommer Med 54 bäddar fördelade på både lägenheter och stugor erbjudes både familj- och konferenspaket på Den Gamle Digegaard. Alla rum har dusch och toalett och håller mycket hög standard. För de som vill cykla i närområdet finns mängder av cykelvägar att välja på. Prisbilden passar alla plånböcker. – Många svenskar besöker oss regelbundet, vissa har varit gäster hos oss varje sommar sedan decennier tillbaka. Hotellet, miljön och den allmänna standarden är riktigt bra, och priserna understiger de flesta på både fastlandet och i Sverige, avrundar Johanne Nielsen. Text: Örjan Persson

Prisexempel övernattning i dubbelrum: 995:DKK för två personer inkl. frukost

Tel. +45 54 94 60 40 mail@dengamledigegaard.dk www.dengamledigegaard.dk

Prisexempel övernattning i dubbelrum: 695:DKK per person inkl. halvpansion

• Dubbelrum • Lägenheter • Stugor • Restaurang • Rökeri • Glasshus


danmark 83 www.svenskleverantorstidning.se

Sportcenter på Lolland lockar med skräddarsydda sportupplevelser Maribo Hallerne endast 1,5 timme från Malmö/Lund kombinerar sport och kultur i en varierad palett av aktiviteter och evenemang. En multisportarena med alla typer av idrottsaktiviteter. Här finner du även DanHostel, ett unikt och modernt vandrarhem med individuella naturstugor och gemensamma hus.

Anläggningen ligger inom promenadavstånd från centrum till den gamla köpstaden Maribo och har två hallar, en pool, ett sportcafé och en utomhusanläggning. Dessutom finns bowlinghallar, träningsrum, biljardrum, bordtennis och flera mötesrum. Här drivs en anläggning med fritids- och kulturella aktiviteter i en attraktiv miljön på Lolland-Falster. Här erbjuds många typer av sporter, träningsvistelser, konserter, föreläsningar och olika andra offentliga evenemang. -Välkommen till vår fantastiska anläggning med alla typer av hallidrotter samt simstadion som lockar många gästande lag, säger Morten H Nielsen, direktör. I multisportanläggningen finns också en simhall med 25 meters bassäng och sex träningsbanor samt speciella lokaler för konferenser, fitnesscenter med mera. -Vi har även en mycket aktiv friidrottsarena och vi ordnar gärna så att friidrottsföreningar kan låna icke-personlig utrustning, tillägger han. Att hyra in sig på anläggningen för träningsläger för simmare kostar mindre än att hyra 2-3 banor i Sverige och samma fördelaktiga prisbild finns även för hallidrotterna och all annan idrottsverksamhet. I cafeterian tillagas all mat till grupper och menyn

planeras helt efter gästernas önskemål. Fotbollsplanerna och konstbanor ligger antingen direkt till sportcentret eller inom kort buss- eller bilresa från anläggningen. - Gräsbanorna är spelbara i stort sett hela året. De fotbollslag som är intresserade kan kontakta Maribo Hallerne så samordnar vi både träningstider på gräsbanorna, eventuellt träningstider i gymmet och transfer, berättar Morten. Vi kan också arrangera träningsmatcher, gemensamt utbyte och eller aktiviteter. Unikt boende till anläggningen Det som gör Maribo Hallerne smått unikt är vandrarhemmet Danhostel Maribo som består av unika nykonstruerade stugor för upp till 36 personer. - Vi planerar att redan till hösten bygga fler men

www.maribohallerne.dk VED STADION 4 - 4930 MARIBO

Tlf. 54781276 Tlf. +45 306 36 398 Maribohallerne@lolland.dk

www.maribohallerne.dk

Ett samtal är allt som behövs Hela anläggningen drivs från en och samma organisation. Det skall bara behövas ett enda samtal så skräddarsyr de hela programmet. -Det enda som behövs är att ta sig till Lolland och Maribo och sen löser vi resten hos oss, säger Morten. Vårt arbetssätt är att föreningarna, skolorna, eller andra i Sverige och Norge bara behöver ringa ett enda samtal så ordnar vi allt . Jag menar då inte bara halltider, mat och övernattning utan det gäller även utbytet med danska klubbar, domare, sekretariat med mera, avslutar Morten. Intervju: Bengt-Olle Persson Text: Sabine von Borgstede

Sporthall med internationella

Stugor och vandrarhem

mått för handboll, volleyboll mm.

Sportpaket med helpension

Fotbollsplaner

Friidrottsarena

Skräddarsydda träningspaket

Simhall

VED STADION 4 - 4930 MARIBO Tlf. 54781276 Maribohallerne@lolland.dk

om det är någon förening som vill ha högre standard så ordnar vi allt från vår vandrarhemsstandard till förstklassiga hotell, säger Morten. En kort titt in i vandrarhemsdelen visar att standarden inte är att jämföra med nordiska vandrarhem utan betydligt högre standard i nivå med hotell. Det nya flerfamiljshuset kommer att erbjuda möjligheten att erbjuda många nya aktiviteter som kulturevenemang, konstutställningar, konferenser och rehabilitering. Varje stuga innehåller sovplats med 4 sovplatser i våningssängar i öppen anslutning till vardagsrum med bäddsoffa. Det finns också ett matbord med sittplatser, en TV och ett pentry med kylskåp. Det finns en egen dusch och toalett i varje stuga.


En del av Hexanova Media Group:

n e g i a l r H t hä g ! i r t a k ir omm s

PR

& more

posttidning

Profile for Hexanova Media Group AB

Svensk Leverantörstidning nr-4 2021  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded