Svensk Leverantörstidning nr-2 2020

Page 1

En lokal och personlig bank för alla

Omtanke och civilkurage skapar tryggare boenden i Göteborg

– Vi har få reklamkampanjer, utan låter i stället vår service tala för sig själv. I stället lägger vi fokus på personliga möten, att synas i olika nätverk, jobba nära revisionsbyråer och mäklare, samt stödja lokala idrottsföreningar, säger Jonas Bondesson, kontorschef på Handelsbanken i Osby och Hässleholm.

– Det handlar om att möta människor med respekt och varsamhet. Vi är bra på att möta människor, och vårt arbete utgår alltid från de mänskliga rättigheterna, säger Sofia Gärdsfors, VD på Störningsjouren i Göteborg AB.

Läs mer på sidan 54.

Läs mer på sidan 67.

Nr 2 april 2020 • Pris 39 kronor

DEN GIVNA MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKT OCH NORDISKT NÄRINGSLIV SEDAN 1984

S T O R B I L AG A :

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

INDUSTRI

Innovativ kontorsteknik från Småland står sig på internationell marknad Swedstyle är ett innovativt företag som siktar mot världen med en djup förankring i det småländska landskapet. Man skapar modern kontorsteknik, som stativ för höj- och sänkbara skrivbord, och verkar alltmer internationellt. Genom att förbättra människors arbetsmiljö med smarta och digitala lösningar, tillverka produkter för IKEA och utvecklar batterilås utvecklas man ständigt. Målet är att vara ledande och erbjuda avancerade produkter som ligger steget före. Läs mer på sidan 5.

HÅLLBARHET

Ny unik näringslösning baserad på matrester Grönska Stadsodling ville ta fram en ny näringslösning baserad på matrester från de matbutiker som säljer deras odlade örter och som dessutom hade mindre påverkan på miljön. Tack vare instrument från METTLER TOLEDO har de nu lyckats med detta. Läs mer på sidan 15.

Volvo Lastvagnar presenterar eldrivna tunga konceptlastbilar Läs mer på sidan 11.

INFRASTRUKTUR

Unikt koncept för plöjning och schaktfri ledningsläggning Bjarne Rutgersson i Svanesund AB är liktydigt med professionella gräventreprenader i hela västra Sverige. Man jobbar med jordvärme, fiberdragning, dränering och avlopp, och använder sig i sammanhanget av en mer eller mindre unik förläggningsteknik som både sparar pengar och minimerar ingreppen i terrängen. Läs mer på sidan 17.

7 UTG ÅVOR PE R Å R - SVERIGES BREDASTE TID N IN G FÖR LE V ER A N TÖR ER


55-57 2

Årjäng

ledaren

58-59

www.svenskleverantorstidning.se

Företagarna har o Infrastruktur

ledaren Industri

2

Bygg

Vad kommer innehåll innehåll ledaren Vinstmarginalen betydligt miljardsatsningarna högre hos företag som att innebära? förebygger ohälsa innehåll Energi

IT/Säkerhet

2

Företagarna har ordet

Leverantörstid

3

Bygg 4

ledaren

Vår i luften. Visst är det härligt? Jag ansluter mig till de som fylls av energi när vårsolen gassar som mest, när Industri 5-11 det börjar grönska och man har hela den härliga sommaren framför sig. Arbetslusten och glädjen ökar och det Energi 12 är härligt när den andan smittar av sig bland människor runtomkring.

2

www.svenskleverantorstid Följande inne Maskin

Danmark

ÅlandLedaren

Bornholm Företagarna h

Här i Göteborg undrar vi om den omdebat-

I undersökningen framgår att små och medelstora Att det är lönsamt i längden för företagen att satsa terade Västlänken verkligen kommer att bli av, företag, med två till tio anställda, arbetar mer förepå insatser som förebygger ohälsa är ingen hemligmen mer klarhet i frågan lär vi väl få efter valet www.svenskleverantorstidnin byggande med hälsa och arbetsmiljö än större förehet, det är ett faktum och ett budskap som landets i höst då göteborgarna ska rösta om huruvida vi tag. Skillnader förekommer också inom olika branföretagare har fått ta del av länge. Men kanske är ska behålla trängselskatten eller inte. Västlänken scher där tillverkningsindustrin generellt är bättre en del överraskade över hur stor skillnad det fakska ju till stor del finansieras via just biltullarna. på att arbeta proaktivt med både hälsa och arbetstiskt kan göra att förebygga i stället för att reagera i När infrastrukturminister Catharina Elmsätermiljö, jämfört med offentlig sektor, där man i större efterhand. Faktum är nämligen att vinstmarginalen Svärd presenterade regeringens mångmiljard-utsträckning väljer att rehabilitera och behandla när är hela fem gånger större hos företag som förebygpå för svensk infrastruktur betonade hon problem redan har uppstått. gersatsningar ohälsa i stället att behandla och rehabilitera.

Följande innehåll hittar du i Svensk Infrastruktur Mora/Leksand Leverantörstidning nummer 3 2014

Industri Västmanland

Ledaren innehåll

Bygg 2 Göteborg Energi att man kommer att satsa på sådant som leder Företagarna har ordet 3 Marks kommun till jobb och främjar konkurrenskraften. Det är IT 13-14 Frågan är om även svensk infrastruktur går Varför är det så? Det är en analys genomförd av företagshälsan AvoIT/Säkerhet en som klokblottlägger strategi som sikt borgarinnehåll försiffett stärkt Följande hittar i Svensk Kanske för attdu ohälsa i tillverkningsindustrin är lättnova de på anmärkningsvärda mot en ny vår? Det känns onekligen så efter Infrastruktur 4-6av fysiska besvär, medan svenskt näringsliv. här typen are att identifiera i formSmåland rorna. Här framgår det att Den företag som satsarav på satsningar föreregeringens besked om att satsa 522 miljarder Leverantörstidning nummer 3 2014 Maskin gå ofta åtgärder hand i hand med just den offentliga sektorn, som i högre utsträckning i genomsnitt harkonkurrenskraft tio procents kronor på infrastruktursatsningar fram till 2025. byggande Industri 7-10 Hållbarhet 15-16 och arbetstillfällen, är sannolikt präglas av kontorsarbeteBorås och mindre fysiskt kräi jämförelse och meddet de som jobbar meren av 522 miljarder kronor – det bör onekligen räcka vinstmarginal dereaktiva aspekteråtgärder. som Sveriges Byggindustrier vande arbetsuppgifter, brottas mer Danmark med psykisk För dessa är motsvarandebeaktar till en hel del när det handlar om att både stärka med Bygg 11-13 närbara de två kallar den nationella infrastrukturplanen ohälsa som inte alltid lätt att upptäcka? procent. Ledaren 2 är lika som utveckla svensk infrastruktur. Du läser om siffra Ulricehamn för ”den bästa någonsin”. Man betonar dockSpekulationer givetvis, men hur detÅland förhåller det här i Svensk Leverantörstidning och det är Infrastruktur 17 Energi 14 de faktiskaän sjukskrivav dylika satsningar och sig iden frågan borde ju Detdet härökande ärJag siffrorbehovet som borde få företag att Här imånga Göteborg undrar vi om omdebatFöretagarna har ordet 3rimligtvis Vårdet i luften. Visst är det härligt? intressant att konstatera att inte enbart Bornholm till. energi Ett tydligare att ansvarstagande hälsa och eko- kommer ningstalen signal om värdet av förestörrebevis modpåoch från terade Västlänken verkligen attskicka bli av,en tydligÅrjäng ansluter fylls efterlyser av handlar om att bygga ut och byggamig nytt,till de som tänka IT/Säkerhet 15 men mer klarhet i frågan lär vi väl få efter valet byggande insatser och åtgärder, oavsett om problenomi går hand i hand i näringslivet går knappast berörda parter så att en modern och väl när vårsolen gassar som mest, när Infrastruktur 4-6 utan också om att bevara det som redan Mora/Leksan i höst då att göteborgarna ska rösta omgårhuruvida vi Stockholm 18-23 men att identifiera tidigt eller inte. Det faktiska att få.har Trots detta finns anledning trosåatt många fungerande infrastruktur småningom grönska och man hela finns och fungerar. Drift det och börjar underhåll Maskin 16-17 behålla trängselskatten inte. Västlänken resultatet blir ju ett7-10 bevis på hur väl man har lyckats företag även i fortsättningen kommer attgenerationer. hålla hårt eller lämnas överska till framtida härliga sommaren framför sig. Industri ska i hög grad prioriteras,den vilket avspeglas ska ju till stor del finansieras via just biltullarna. Västmanland i det avseendet. i pengarna, arbetsbördan befintlig personalav DanMan tycker När attpå viinfrastrukturminister ska ta lärdom ökar ochöka det i det faktum att nära nog Arbetslusten halva mil- och glädjen Catharina Elmsäter- 18-29 Danmark och reagera på ohälsa först när de står inför fullboranvända oss av den statsga-mångmiljard- 11-13 är härligt sig ochSvärd Bygg jardregnet ska falla över just detta. när den andan smittar av mark presenterade regeringens Vänersborg 24-42 Robert Persson-Asplund, chefpsykologGöteborg på Avonova, dat faktum, i stället för att tillman exempel nyanställa. blandav människor runtomkring. rantimodell själva arbetat efter. satsningar på svensk infrastruktur betonade hon 30 Resten ska gå till utveckling Åland menar att vägen till ett hållbart och hälsosamt Det är ju dessvärre en utveckling som blivit allt vanNi kan läsa vad Lars Redtzer, ansvarig att man kommer att satsa på sådant som leder Energi 14 infrastrukturen och det handlar i komm arbetsliv gårDet via är långsiktigt tänkande Marks med fokus på ligare under senare år.infrastruktur Här i Frågan Göteborg undrar visvensk om den omdebatVår i luften. Visst är det härligt? Jag till jobb och främjar konkurrenskraften. för på Sveriges Byggär om även infrastruktur går mångt och mycket om rälsbunBornholm 31-36 att upptäcka tidiga tecken på ohälsa, utbildningar i terade Västlänken verkligen kommer att bli av, en klok strategi som på sikt borgar för ett stärkt ansluter mig till de som fylls av energi tycker i sitt inlägg längre mot en ny vår? Det känns onekligen så efter industrier, Stenungsund 43-53 IT/Säkerhet 15 den trafik, närmare men bestämt mer klarhet ibesked frågan om lär vi väl få efter valet Småland miljöfrågor och goda ledarskap. Härigenom, menar svenskt näringsliv. Den här typen av satsningar när vårsolen gassar som mest, när regeringens att satsa 522 miljarder fram i tidningen. höghastighetståg. Det ligger helt 37-40 i höst då göteborgarna ska rösta om huruvida vi 2025. gå oftaMora/Leksand hand i hand med just han, konkurrenskraft skapar vi arbetsplatser där människor mår bra kronor på infrastruktursatsningar fram till det börjar grönska och man har hela Tills nästa gång önskar jag alla Maskin 16-17 i linje med satsningar andra skai behålla trängselskatten eller inte. Västlänken och arbetstillfällen, och det är sannolikt en av Borås 522 miljarder kronor – det bör onekligen räckamånga sköna timmar i vårsolen!och presterar. den härliga sommaren framför sig. tillien stor via justom biltullarna. länder världen över ska ochjulär de aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar 41-42 Västmanland till heldel delfinansieras när det handlar att både stärka Göteborg 54-55 Arbetslusten och glädjen ökar och det 18-29 När infrastrukturminister Catharina ElmsäternärDanmark de kallar den nationella infrastrukturplanen förlängningen innebära kortare som utveckla svensk infrastruktur. Du läser om Som i så många andra avseenden är ökad kunskap Ulricehamn URBAN NILSSON är härligt när den andan smittar av sig Svärd det presenterade regeringens mångmiljardför ”den bästaANSVARIG någonsin”. Man betonar dock restider, inte minst mellan landets här i Svensk Leverantörstidning och det är Göteborg 43-44 UTGIVARE en viktig förutsättning för framgång. Företagen bland människor runtomkring. på svensk infrastruktur betonade hon detÅland ökande behovet av dylika satsningar och 30 intressant att konstatera att det inte enbart storstadsregioner. satsningar måste helt enkelt kartlägga Årjäng att man kommer att satsa påutsådant som leder efterlyser större mod och ansvarstagande frånbli bättre på att tidigt handlar om att bygga och bygga nytt, Bollebygd 56-62 Marks kommun 45-47 Här i Göteborg undrar vi om den omdebateventuella problem och inte förvänta sig att drabVår i Frågan luften.ärVisst är det härligt? Jag till jobb och främjar konkurrenskraften. Det är berörda parter så att en modern och väl 31-36 om även svensk infrastruktur går utan också om att bevara detattsom redan Bornholm terade Västlänken verkligen kommer bliett av,stärkt personer ska stiga fram och be om hjälp. Den ansluter tillDet de känns som fylls av energi en klok strategi som på sikt borgar för fungerande infrastrukturbade så småningom mot en mig ny vår? onekligen så efter finns och fungerar. Drift och underhåll mensvenskt mer klarhet i frågan lärhär vi typen väl få efter valet Småland 48-53 av satsningar allmänna ohälsan kostar både företagen och sjuknärregeringens vårsolenbesked gassarom som mest, när lämnas över till framtida generationer. att satsa 522 miljarder skanäringsliv. i hög gradDen prioriteras, vilket avspeglas Mora/Leksand 37-40 i höst ska rösta om huruvida vi gå då oftaigöteborgarna hand i handatt med just konkurrenskraft Man tycker att vi skavården ta lärdom av Danpengar, men problemen den medför hos detkronor börjar grönska och man har hela på infrastruktursatsningar fram till 2025. det faktum nära nog halva milLaholm 63-64 ska och behålla trängselskatten ellerärinte. Västlänken arbetstillfällen, sannolikt mark och använda oss den statsgaBorås denavenskilde individen54 är än mer allvarliga. v onekligen 522 miljarder kronor – det bör den härliga sommaren framför sig. räcka jardregnet skaoch falladet över just detta. en av aa ska ju till stor del finansieras via just biltullarna. N aNN Västmanland E c de aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar s v rantimodell man själva arbetat efter.41-42 Äom att uglädjen till en hel del och när det handlar både stärka h Resten ska gå till utveckling av d Arbetslusten ökar och det c N a När Catharina ElmsäterLL o när infrastrukturminister deinfrastrukturen kallar den nationella infrastrukturplanen Nu k svensk Ni kan läsa vad Lars ansvarig dIN NTIinfrastruktur. utveckla Du och detmångmiljardhandlar i DetRedtzer, är hög tid att vi börjar tänka om inom näringsUlricehamn 55-57 är som härligt när den avläser sig om Svärd N Ismittar EN I andan presenterade regeringens kod NgE I för ”den bästa någonsin”. Man betonar dock R för infrastruktur på Sveriges ByggN Göteborg 43-44insatser mot ohälsa som d Q ! det här i Svensk och det är ILeverantörstidning E mångt och mycket om rälsbunT N livet och ser förebyggande o bland människor runtomkring. a h Ansvarig utgivare: Nr 3-2014 30:e årg p satsningar på svensk infrastruktur betonade hon Båstad 65 LÄs T R det ökande behovet av dylika satsningar och industrier, tycker i sitt inlägg längre Vad en QR-kod intressant att konstatera att det inte enbart sma den trafik, bestämtsomär en sund och vägvinnande investering. En investeÅrjäng 58-59 att man kommer attnärmare satsa sådant leder Nilsson Urban efterlyser större modpå och ansvarstagande från fram i tidningen. handlar om att bygga ut och bygga nytt, höghastighetståg. Det ligger helt Marks kommun 45-47 till jobb och främjar Detväl är används den ring ur ettjag såväl parterkonkurrenskraften. så att och en modern vad och Frågan är om även svensk infrastruktur går Tills nästatill? gång önskar alla ekonomiskt som individuellt perTidningen utges av:berörda

Vad kommer miljardsatsningarna att innebära? Vad kommer miljardsatsningarna att innebära? Vad kommer miljardsatsningarna att innebära? redaktion

utan också om att bevara det som redan i linje med i andra Prenumerera: en klok strategi som satsningar på sikt borgar ett stärkt spektiv. fungerande infrastruktur såför småningom motfinns en nyoch vår? Det känns onekligen så efter många sköna timmar i vårsolen! fungerar. Drift och underhåll Hexanova Media Group AB världen länder övertypen och lär isatsningar prenumeration@hexanova.se svenskt näringsliv. Den här av En QR-kod (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydlämnas över till framtida generationer. regeringens om att satsa 522avspeglas miljarder ska i högbesked grad prioriteras, vilket förlängningen innebära kortare Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg ÖRJAN PERSSON gå ofta handMan i hand medatt just konkurrenskraft information än en endimensionell streckkod, såsom text ochURBAN olika tecken. NILSSONI och viligt skamer ta landets lärdom av Dankronor infrastruktursatsningar i detpå faktum att nära nog halvafram mil- till 2025. restider, tycker inte minst mellan Chefredaktör ANSVARIG har UTGIVARE Telefon 031-719 05 00 med att många modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder kodernas och arbetstillfällen, och det är sannolikt en av mark och använda oss av Redaktionsledning: den statsga522jardregnet miljarder ska kronor det bör räcka falla–över just onekligen detta. storstadsregioner. användningsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas på de aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar Fax 031-719 rantimodell man själva arbetat efter. till en Resten hel del ska när gå dettill handlar om att stärka 05 29 utveckling av både Stefan 031-719där 05läsaren 17 kan scanna in reklamskyltar och iCarewall tidningsannonser, när de kallar den infrastrukturplanen Ninationella kan läsa vad Lars Redtzer, ansvarig sominfrastrukturen utveckla svenskoch infrastruktur. det handlarDu i läser om en QR-kod med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida stefan.carewall@hexanova.se för ”den bästa någonsin”. Man betonar dock på Sveriges Byggdet mångt här i Svensk Leverantörstidning det äross gärna på nätet:för infrastruktur och mycket om rälsbun- och Besök med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur det ökande behovet av dylika satsningar och längre industrier, tycker i sitt inlägg intressant att konstatera att det inte enbart den trafik, närmare bestämt du kan använda en QR-kod i din annons! Tryck: www.svenskleverantorstidning.se efterlyser större mod och ansvarstagande från fram i tidningen. handlar om att byggaDet ut och bygga höghastighetståg. ligger heltnytt, Pressgrannar a av parter Tills så attnästa en modern och väl NNberörda gång önskar jag alla utani linje ocksåmed om satsningar att bevara idet som redan sca vEN andra ch Ä N du infrastruktur så småningom LL o fungerande Den enda du behöver N u ka mediepartnern I många sköna timmar i vårsolen! I finns och fungerar. Drift och underhåll N T d IN länder världen över och lär i I N N E E Adress-/namnändring: lämnasinsänt, över tillejframtida generationer. kod Ng ska förlängningen i hög grad prioriteras, avspeglas dNI QR! Tidningen innebäravilket kortare TIansvarar oNE ej för Ansvarig utgivare: 3-2014 årg LÄsa Tph URBAN NILSSON ManNrtycker att30:e vi ska ta lärdom av Danadressandring.slt@hexanova.se maR i detrestider, faktuminte att nära nog halva mils minst mellan landets beställt material. Eftertryck av text UTGIVARE Urban Nilsson mark och använda oss avANSVARIG den statsgajardregnet ska falla över just detta. storstadsregioner. och bilder förbjudet, om inte särskild Tidningen utgessjälva av: arbetat Ekonomi: rantimodell man efter. Prenumerera: Resten ska gå till utveckling av Hexanova Group ABLina överenskommelse med Ni kan läsa Media vad Lars Redtzer, ansvarig Akyuz,Enlina@hexanova.se Nr 2 - 2020infrastrukturen och det handlar i Ansvarig utgivare: träffats Tryck: Tidnings QR-kodprenumeration@hexanova.se (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydFiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg för infrastruktur på Sveriges Byggredaktionen. ligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och mångt och mycket om rälsbunJoakim Nyholm www.hexanova.se Pressgrannar Telefon 031-719 00 inlägg längre med att många tycker05 i sitt modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas trafik, Tidningen den utges av: närmare bestämt joakim.nyholm@hexanova.seindustrier, Redaktionsledning: användningsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas på fram i tidningen. Fax 031-719 05 29 MÄR höghastighetståg. Det ligger helt PR & MoreaScandinavia AB Adress-/namnändring: Stefan 031-719där 05läsaren 17ANENkan KE v reklamskyltar och iCarewall tidningsannonser, scanna in N a V Tills nästa gång önskar jag alla N N a i linje med i andra sc ÄvE 2, en QR-kodstefan.carewall@hexanova.se med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida Fiskhamnsgatan 414satsningar 58 Göteborg Chefredaktör: adressandring.slt@hexanova.se N du och a k L L många sköna timmar i vårsolen! N världen över och lär i Besök oss gärna på nätet: Nu med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur länder NTI 031-719 I dI 05 Telefon 00 Örjan Persson EN I gEN kod du kan använda NIN QR! Tryck:en QR-kod i din annons! www.svenskleverantorstidning.se innebära kortare TId031-719 oNEförlängningen a h Fax 05 29 orjan.persson@hexanova.se Ekonomi: s Ansvarig utgivare: Nr 3-2014 30:e årg p Ä URBAN NILSSON L RT sma Pressgrannar restider, inte minst mellan landets ANSVARIG UTGIVARE ekonomi@hexanova.se Urban Nilsson storstadsregioner. Den enda mediepartnern du behöver Besök oss gärna på nätet: Redaktör:

Osby 66-73 Danmark 74-75

redaktion

redaktion

Småland

48-53

Borås

54

Ulricehamn

55-57

Årjäng

58-59

I

Vad är en QR-kod och vad används den till? S

redaktion

T

Vad är en QR-kod och Prenumerera: vad används den till? Tidningen ansvarar ej för insänt, ej Carolina Fredriksson

Tidningen utges av: Trycksak Adress-/namnändring: 3041 0174 www.svenskleverantorstidning.se Hexanova Media Group AB adressandring.slt@hexanova.se En QR-kodprenumeration@hexanova.se (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydbeställt material. Eftertryck av text carolina.fredriksson@hexanova.se Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg ligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och och bilder förbjudet, om inte särskild Den enda mediepartnern du behöver Telefon 031-719 05 00 med att många modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har Ekonomi: kodernas Redaktionsledning: Layout: användningsområden överenskommelse träffats ökat. Koderna kan bland annat med hittas på Lina Akyuz, lina@hexanova.se Tidningen ansvarar ej031-719 för insänt, ej Fax 05 29 Stefan Carewall 031-719 05 17 v a läsaren kan scanna in Michaelareklamskyltar Jönsson och i tidningsannonser, redaktionen.där www.hexanova.se a N aNN material. beställt Eftertryck av text ÄvE u sc en QR-kodstefan.carewall@hexanova.se med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida michaela.jonsson@hexanova.se aN d ILL och N I Nu k T och bilder förbjudet, om inte särskild d Besök oss gärna på nätet: N ISSN 1102-9137 med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur I EN I gEN kod NIN du kan använda en QR-kod i din annons! QRträffats med Tryck: www.svenskleverantorstidning.se TIdöverenskommelse NE! o a h s Ansvarig utgivare: Nr 3-2014 30:e årg p LÄ aRT smredaktionen. www.hexanova.se Pressgrannar En del av Hexanova Media Group Urban Nilsson Den enda mediepartnern du behöver Tidningen utges av: Adress-/namnändring: Prenumerera: Tidningen ansvarar för insänt, ej Hexanova Media GroupejAB adressandring.slt@hexanova.se (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydbeställt material. Eftertryck av textEn QR-kodprenumeration@hexanova.se Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg ligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och och bilder förbjudet, om inte särskild Telefon 031-719 05 00 med att mångaEkonomi: modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas Redaktionsledning: träffats med användningsområden ökat. lina@hexanova.se Koderna kan bland annat hittas på Lina Akyuz, Faxöverenskommelse 031-719 05 29 Tidningsstatistik AB Tel. 08-507 924 00 Stefan 031-719där 05läsaren 17 kan scanna in tidningsannonser, redaktionen. www.hexanova.se reklamskyltar och iCarewall en QR-kodstefan.carewall@hexanova.se med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida Besök oss gärna på nätet: ISSN 1102-9137 med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur

redaktion

Vad är en QR-kod och vad används den till?

PR

& more

dch as

Ulricehamn

Ledaren

T


företagarna har ordet

3

www.svenskleverantorstidning.se

Brexit bränner broar Sommaren 2016 gick till historien som en av de mest politiskt turbulenta i Europas sentida historia med fasansfulla terrordåd och försök till statskupp i Turkiet. En omskakade händelse som lämnat stort politiskt avtryck från den sommaren är dock den brittiska folkomröstningen om att lämna EU.

nien som nu ska mejslas fram under övergångsperioden som löper under hela 2020 och eventuellt ännu längre om parterna kommer överens om det.

På midsommarmorgonen stod det klart att Storbritannien röstat för brexit. Både i Europa och i Asien föll aktiepriserna handlöst och pundet försvagades kraftigt. Även om det fanns många tecken som talade för att brexit-sidan skulle vinna, var det få som då, före alla turer vi nu vant oss vid och innan Trumps intåg i Vita Huset, vågade tro att missnöjet skulle leda in på så destruktiva vägar. En gemenskap för fred EU kan upplevas som en byråkratisk, tungrodd och ofta odemokratisk organisation som i många fall tycks ha tappat kontakten med medborgarna. Men i grund och botten handlar samarbetet ändå om att tillhöra en gemenskap för fred. En gemenskap som tror på fri handel mellan medlemsländerna och lika villkor för företag och medborgare att röra sig och verka i Europas länder. Det återstår att se hur dessa värden kan hanteras i den framtida relationen mellan EU och Storbritan-

När den första chocken lagt sig där under midsommarhelgen 2016 blev det uppenbart att de brittiska politiker som talat för att lämna EU helt saknade en plan för hur ett utträde skulle gå till. Att ändra hundratals lagar, omförhandla handelsavtal och andra överenskommelser låter sig inte göras i en handvändning, som vi sett med nästan plågsam tydlighet under den tid som gått sedan folkomröstningen och det utträde som nu till slut blir verklighet. Storbritannien, en viktig partner Tiden får utvisa hur samarbetet mellan EU och Storbritannien kommer att arta sig. Men för Sverige är brexit under alla omständigheter beklagligt eftersom Storbritannien är en viktig handelspartner och eftersom vår röst i EU riskerar att bli svagare nu när London vänder unionen ryggen. Sverige och Storbritannien har ofta varit likasinnade i EU, framförallt i synen på frihandel och det finansiella systemets reglering.

Foto: Lars Clason

För svenska företag är de kortsiktiga effekterna emellertid begränsade. De företag som har investeringar eller en stor del av sin handel med företag i Storbritannien kommer troligen inte att påverkas så mycket i det korta perspektivet, inte annat än genom valutan. Ett tips är dock

att följa utvecklingen och att diskutera med sina handelspartner vad eventuella konsekvenser kan bli framöver. På lång sikt kan effekterna bli mer påtagliga genom ändrade investeringsmönster och handelsströmmar. Sådana sätter avtryck i både jobb och företag. Men det är också viktigt att komma ihåg att brexit framförallt är en politisk kris, både för Storbritannien och EU. De betydande långsiktiga politiska och ekonomiska konsekvenserna kommer att synas först på sikt. Bygg fler broar Själv firade jag midsommar då för snart fyra år sedan i en bilkö på E4:an efter att Södertälje-bron stängts av på grund av en kollision. Där hade jag gott om tid att begrunda britternas val att lämna EU-samarbetet. Och jag måste säga att det känns viktigare att samarbeta och bygga fler länkar och broar, snarare än att ställa upp hinder för handel och rörlighet. EU-samarbetet är också i grunden ett fredsprojekt, varför bland annat Storbritanniens legendariske premiärminister Winston Churchill var en varm förespråkare av brittiskt medlemskap i en europeisk union. DANIEL WIBERG Chefsekonom, Företagarna

Rikstäckande brottslighet kräver rikstäckande polisnärvaro I årets förtroendemätning av landets myndigheter får polisen förbättrat betyg av företagen. Nu gäller det att regeringen tydligt svarar upp mot de ökade förväntningarna bland Sveriges företagare om att brotten ska minska och polisnärvaron öka. När vi vid årsskiftet summerade vad som definierade 2019, såväl nyhetsmässigt som inrikespolitiskt, kom brott- och trygghetsfrågorna att hamna i topp. I princip varje vecka har det skickats ut pushnotiser om nya gängskjutningar, avrättningar och bombdåd (ordet sprängning bör undvikas då det framför allt är något som sker på byggarbetsplatser under kontrollerade former). Butiksägare har vittnat om kriminella gäng som tar över affärer och hotar de butiksägare som vågar motsätta sig. Varje liknande händelse är naturligtvis en stor tragedi och ett ofantligt samhällsmisslyckande. Att staten brister i sin mest grundläggande uppgift – att tillhandahålla medborgarna trygghet – är ett underbetyg till det svenska rättsväsendet. Parallellt med detta finns det i Sverige en omfattande brottsvåg mot företagare som sällan resulterar i nyhetsflashar. De är så vanliga att de ofta går under namnet mängdbrott. Det kan handla om stölder, inbrott, snatteri och skadegörelse och de sker varje timme, varje dag, året runt över hela landet. Polismyndigheten prioriterar oftast inte att utreda mängdbrotten och många företagare har helt slutat att polisanmäla eftersom det oftast inte leder till mycket mer än en nedlagd utredning. Symptomatiskt är att rikspolischefen i en debattartikel nyligen

varnade för att Operation Rimfrost (Polisens senaste satsning för att förhindra ytterligare bombdåd och dödsskjutningar) ytterligare kommer leda till att färre mängdbrott klaras upp när de knappa resurserna intensifieras utifrån att bekämpa den allra grövsta brottsligheten. Det råder ingen tvekan om att näringslivet hade önskat mer av polisen. I Företagarnas undersökningar uppger landets företagare att ökad polisnärvaro är den viktigaste åtgärden för att öka tryggheten. Det är särskilt märkbart på landsbygden där åtta av tio företagare önskar se fler poliser.

tiva förändringen bland alla myndigheter som är med i undersökningen och kanske ett tecken på att utvecklingen inom polisen börjar gå åt rätt håll. Nu är det helt avgörande att regeringen tydligt svarar upp mot de ökade förväntningarna bland Sveriges företagare om att brotten ska minska och polisnärvaron öka. Det behövs en ordentlig översyn

Förutom polisens grundläggande uppgift att öka tryggheten och minska brottsligheten ansvarar myndigheten även för att utfärda en rad tillstånd åt företagare enligt ordningslagen. Det handlar framför allt om tillstånd för uteservering och annan markupplåtelse samt tillstånd kopplat till offentliga evenemang. Även här finns det anledning att se över om det finns sätt att avlasta bland polisens många uppgifter samtidigt som företagens regelbörda kan minska. Ett första steg vore att avskaffa den föråldrade kvarlevan danstillstånd, något som borde ha gjorts för länge sedan.

Nu finns det en bred politisk enighet om att bygga ut Polismyndigheten under de kommande åren. Det är givetvis positivt och från Företagarnas sida är det helt avgörande att utbyggnaden sker brett över hela landet – och inte bara blir fler kontorstjänster i storstäderna. Av de 546 nyutexaminerade poliser som inledde sitt arbetsliv i december placerades som exempel endast fyra i Jämtlands län. Det är en ny polis per 33 000 invånare och långt ifrån de behov av polisiär närvaro som efterfrågas. En ljusglimt – företagens förtroende för polisen ökar Även om det är lätt att måla upp en nattsvart bild av läget i landet finns det ljusglimtar. Nyligen lanserades Företagarnas ranking av Sveriges myndigheter utifrån service och förtroende från de företagare som varit i kontakt med myndigheten. Efter att ha sett fallande betyg under 2010–2017 ökar nu företagens förtroende för polisen från 3,0 till 3,4 på den femgradiga skalan. Det är den största posi-

av hur polisens uppdrag kan renodlas utifrån huvuduppgiften att upprätthålla lag och ordning samt bekämpa brottslighet. Ansvaret för annan verksamhet i form av persontransporter, att hantera hittegods och leta efter bortsprungna djur bör i högre utsträckning kunna läggas på andra aktörer. Den nyligen tillsatta utredningen som ska ge förslag på hur ordningsvakter i framtiden ska kunna bidra till det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet är efterlängtad.

PONTUS LINDSTRÖM Näringspolitisk expert, Företagarna

Foto: Lars Clason


4

bygg www.svenskleverantorstidning.se

7 av 10 svenska hantverkare genomgår sällan eller aldrig säkerhetsutbildningar på arbetsplatsen Drygt 1 av 4 (23 %) svenska professionella hantverkare upplever att de inte får tillräcklig säkerhetsutbildning på sin arbetsplats. Därtill anger 7 av 10 (73 %) att de sällan eller aldrig genomgår några säkerhetsutbildningar på arbetsplatsen. Det visar en undersökning utförd av YouGov på uppdrag av Bosch om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen bland svenska hantverkare.

Drygt en av fyra svenska professionella hantverkare upplever att de inte får tillräcklig säkerhetsutbildning på sin arbetsplats.

Bland yrkeshantverkare anger 4 av 10 (40 %) att de inte lägger någon tid alls på att följa korrekta hälso- och säkerhetsåtgärder på arbetsplatsen. Det är en ökning med nära 100 procent från en liknande undersökning som utfördes av Bosch 2018. Det påvisar en oroväckande utveckling som kan få allvarliga konsekvenser. – Att säkerhetskraven inte efterföljs är troligen en följd av den bristande säkerhetsutbildningen på arbetsplatsen, något som är mycket bekymmersamt. För oss är det oerhört viktigt att mer tid och engagemang läggs på att skapa säkrare arbetsförhållanden för professionella hantverkare. Därför utvecklar vi ständigt säkerhetsfunktionerna i våra verktyg för att minimera risker och förebygga olyckor, säger Henk Becker, VD för Robert Bosch Power Tools GmbH.

Viktiga säkerhetsfunktioner för svenska hantverkare Undersökningen visar att de viktigaste inbyggda säkerhetsfunktionerna i verktyg anses vara vibrationsdämpning (29 %) följt av automatisk stoppfunktion (22 %) som till exempel KickBack Control och X-Break. Verktygen där det anses allra viktigast med säkerhetsfunktioner är cirkelsåg (31 %) tätt följt av vinkelslip (29 %). Mer än hälften (55 %) av alla svarande anger att säkerhetsfunktioner är som allra viktigast vid arbete i metall, följt av arbete i betong (22 %). Fler siffror från undersökningen: - Mer än hälften (55 %) av kvinnliga yrkeshantverkare upplever att de inte får eller är osäkra på om de får tillräcklig säkerhetsutbildning på arbetsplatsen - För att skydda sig mot skador i arbetet på kort och lång sikt anses kroppsnära skyddsutrustning (80 %) såsom hörselskydd och skyddskläder vara de mest väsentliga åtgärderna, följda av verktyg med inbyggda säkerhetsfunktioner (50 %), dammskydd (47 %) och att ta regelbundna pauser (40 %). - Hörselskydd (78 %), skyddsglasögon (61 %), dammskydd (58 %) och inbyggda säkerhetsfunktioner i verktyg (55 %) toppar listan över säkerhetsfunktioner som anses viktigast i det dagliga arbetet. Källa: Bosch

Tarkett lanserar nya iQ Natural – ett steg mot ett fossilfritt samhälle Traditionell fossil råvara ersätts av bioattribuerad vinyl och biobaserad mjukgörare i Tarketts nya kollektion iQ Natural. Tillsammans med den nyligen lanserade tvättprocessen för gamla golv och Tarketts teknik för återvinning representerar iQ Natural en helt ny generation vinylgolv. Utsläppen av växthusgaser är 50 % lägre än hos traditionella homogena vinylgolv och varje kvadratmeter som används bidrar till omställningen till ett cirkulärt fossilfritt samhälle.

Tarketts homogena vinylgolv tillverkas i Sverige och är uppskattade i offentliga miljöer världen över tack vare sina goda funktions- och designegenskaper och långa hållbarhet. Den första versionen iQ Natural lanserades redan 2009 med en biobaserad mjukgörare. Nu tar Tarkett ytterligare steg i strävan att minska klimatpåverkan. Räknat på hela livscykeln ger nya iQ Natural 50 % lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med traditionella homogena vinylgolv. Varje kvadratmeter som används bidrar till ett skifte från fossil till förnybar råvara. Massbalans möjliggör grön omställning Nya iQ Natural är världens första plastgolv med bio-attribuerad vinyl. Det innebär att den

fossila oljan byts ut mot biobaserad råvara vid tillverkningen, enligt principen för massbalans. Vinylen är tillverkad i ett produktionssystem som använder biomassa från skogsavfall parallellt med fossil råvara. Den biobaserade delen ”attribueras”, d v s hänförs bokföringsmässigt genom massbalans till en specifik slutprodukt. Hela försörjningskedjan är tredjepartscertifierad av RSB® och den förnybara råvaran konkurrerar inte med matproduktion. – Massbalansprincipen möjliggör en grön omställning inom befintlig produktionsinfrastruktur, utan att kräva resursintensiv utbyggnad av nya produktionsanläggningar. Det är ett viktigt verktyg för att driva på övergången mot ett klimatneutralt samhälle, säger Dag Duberg, nordisk hållbarhetschef på Tarkett.

användas för att accentuera utvalda ytor. Den nya kollektionen lanseras under våren 2020. Fakta om iQ Natural • Bio-attribuerad vinyl (BIOVYNTM), tredjepartscertifierad av RSB • 50 % lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med traditionella homogena vinylgolv • CO2-neutral tillverkning med fossilfri el och processvärme

• Ftalatfri, biobaserad mjukgörare • Mycket låga VOC-emissioner • Lång livslängd, lätt att installera och sköta (helt utan vax eller polish) • Låg livscykelkostnad • Kan återvinnas till nya golv i Tarketts anläggning i Ronneby Källa: Tarkett

Återvinningsbar – på riktigt Efter användning kan iQ Natural återvinnas på Tarketts anläggning i Ronneby, där det tvättas rent från lim och spackel med en nyutvecklad metod och mals ned till granulat. Dessa granulat kan sedan användas för att tillverka nya golv av lika hög kvalitet. Inspiration från naturen Den nya kollektionen består av 35 färger med en finstämd blandning av ton-i-ton nyanser och neutraler, valda för att skapa vackra interiörer inspirerade av naturen. Det nya mönstret Natural Flakes med sina mjuka kontraster kompletterar kollektionens i övrigt lugna mönsterbild och kan

Traditionell fossil råvara ersätts av bio-attribuerad vinyl och biobaserad mjukgörare i Tarketts nya kollektion iQ Natural.


industri

5

www.svenskleverantorstidning.se

Innovativ kontorsteknik från Småland står sig på internationell marknad Swedstyle är ett innovativt företag som siktar mot världen med en djup förankring i det småländska landskapet. Man skapar modern kontorsteknik, som stativ för höj- och sänkbara skrivbord, och verkar alltmer internationellt. Genom att förbättra människors arbetsmiljö med smarta och digitala lösningar, tillverka produkter för IKEA och utvecklar batterilås utvecklas man ständigt. Målet är att vara ledande och erbjuda avancerade produkter som ligger steget före.

Vi träffar Jörgen Ekdahl, CEO på Swedstyle AB. Jörgen berättar om ett ambitiöst och drivet företag som utgår från Vaggeryd och totalt har omkring 240 anställda. Man arbetar mot hela Europa och exporterar 70 % av produktionen. – Det började med två företag som gjorde legoproduktion åt kunder som Kinnarps, IKEA och Volvo. 2013 började vi göra elektriska arbetsplatser och 2016 gjorde vi ytterligare ett förvärv, av Swedstyle. I samband med detta valde vi att ingå i koncernen Polstjärnan, som i sin tur ägs av ett svenskt investmentbolag som heter Storskogen AB. Swedstyle och Polstjärnan har kunnat utvecklas starkt tillsammans, berättar Jörgen. 2016 beslutade Swedstyle att satsa på två stora affärsområden: Höj- och sänkbara skrivbord samt

att producera och utveckla specifika produkter till IKEA. Därtill tillverkar man batterilås, vilket är spännande inför framtiden och ett område som har växt mycket i Norden. – I samband med detta har den renodlade legoproduktionen försvunnit och istället satsar vi på våra stora affärsområden och vårt eget varumärke Swedstyle. Under varumärket Swedstyle tillverkar vi stativ och under varumärket Flexlock tillverkar vi batterilåsen för inre miljöer, såsom för träningsskåp, berättar Jörgen. Många fördelar med höj- och sänkbara skrivbord Att Swedstyle tillverkar sina egna stativ, produkter för IKEA och batterilås gör att de har flera starka områden där de står stabilt. – Vårt största område är stativen och där ligger vi på över 450 000 stativ per år. För IKEA skapar vi väldigt avancerade detaljer. Batterilåsen är vårt minsta affärsområde, men det växer väldigt fort. Våra lås går alltså på batteri, vilket betyder att mobiliteten är större och att de är billigare, säger Jörgen. I Sverige är de många hälsofördelarna med ett höj- och sänkbart skrivbord kända, men i andra länder är de mer ovanliga. – I länder som Italien, Spanien och Grekland vet inte alla att höj- och sänkbara skrivbord ens finns, eller vilka stora fördelar de ger, och här finns en stor marknad för våra stativ. Vi har en ambition att bli en aktiv aktör här i framtiden, säger Jörgen.

Småland har rätt förutsättningar för en effektiv utveckling och produktion Jörgen menar att det tacksamt att ha sin producerande verksamhet i Småland. – Ska man ha produktion någonstans så är Småland fantastiskt, både vad gäller konstruktion, produktion och utveckling. Vi har också ett otroligt nätverk här i dessa trakter. Många jobb går ifrån Sverige, men vi ser att det finns väldigt duktiga medarbetare i regionen och att personalen är engagerad. Så vi tar hit jobben. Det är en tacksam miljö att verka i och det känns att man även från kommunens sida är måna om företagsklimatet och om att det ska gå bra för oss, berättar Jörgen och tillägger att man har allt nära tillhands

vad gäller konstruktörer, maskintillverkning och duktiga elektriker och maskinkonstruktörer. När Jörgen blickar framåt är både den lokala förankringen och den allt mer internationella marknaden viktiga förutsättningar. – Vår målsättning är att vara ledande på det vi gör, inom våra olika områden. Vi vinner på att vi hela tiden utvecklas och står oss på en internationell marknad. Tillväxten sker mycket utanför Sverige, i Europa. I framtiden kommer vi växa och verka mer internationellt men samtidigt fortsätta verka i Sverige och ha kvar produktionen här, avslutar Jörgen Ekdahl. Research: Victor Salazar

Smart office solutions Kontorsteknik för en bättre vardag och en smartare arbetsmiljö – det skapar vi på Swedstyle. När innovativ teknik kombineras med svensk produktion och kvalitet blir resultatet nämligen något alldeles extra. www.swedstyle.com


6

industri www.svenskleverantorstidning.se

Utveckling i fokus när tillväxtföretag producerar avancerade rör-, tråd- och plåtprodukter Steelnova AB tillverkar rör-, tråd- och plåtprodukter, främst för möbelindustrin, men också för många andra branscher. De skiljer ut sig genom att erbjuda en pålitlig produktutveckling som ger mer kvalitativa produkter och konstruktioner samt kostnadseffektiva processer. Steelnova AB är med sina kunder från idé till färdig produkt och leverans. Hos Steelnova AB får idéer fysisk form, man betraktar produkterna som avancerad konst. Det unga företagets första två decennium har präglats av tillväxt.

Vi träffar Johan Svensson, delägare, Bo Andersson, delägare, och Jörgen Åberg, marknadsansvarig. De tre företagarna berättar om Steelnovas imponerande resa, ett företag som alltid utgått från Vaggeryd och gör det än idag. Johan och Bo startade företaget 2001, de hade goda kontakter i och kunskaper om branschen och ville nu stå på egna ben. – Det har hänt mycket sedan starten. Vi började med endast två svetsmaskiner, två excenterpressar och två bockningsmaskiner och idag omsätter vi cirka 85 miljoner per år. Våra dåvarande 800 m2 har blivit nästan 5000 m2. Vi är 35 anställda och arbetar i hela Skandinavium, vi exporterar också produkter till exempelvis Polen och Baltikum, berättar Johan och Bo. Levererar produkter till de största möbeltillverkarna i Skandinavium Steelnova hjälper kunden genom hela processen,

Produkter

TIG svets

Rörlaser

från idé och produktutveckling till färdig produkt, kvalitetskontroll, packning och leverans. De kan också tillverka prototyper, för produktionen ska gå snabbare. Deras specialitet är möbler. – En stor del av de produkter vi levererar är stolsunderreden. Vi producerar omkring 200 000 stolar på årsbasis. Vi levererar många stolar till de största kontorsmöbeltillverkarna i Skandinavien, och stolarna brukas sedan både i hemma-miljö och i offentliga miljöer. Stolarna är vår största enskilda kategori, men vi gör också mycket annat, som underreden till bord och detaljer till övrig verkstadsindustri, förklarar företagsledarna. Steelnova arbetar med rörlaserskärning, excenter-

pressning, rörbockning, svetsning och montering. Dessutom ombesörjer de ytbehandling. – Vi brukar säga att vi arbetar med rör och plåtprodukter. Produktutveckling är en betydelsefull del för oss, där vi ser det som viktigt att vara med och optimera och anpassa produkten. Detta gör oss mer konkurrenskraftiga och det ger bättre och mer kostnadseffektiva produkter, säger Bo.

mer på export. Att fortsätta med produktutvecklingen och att kunna ombesörja slutmontering åt kund, leverera kompletta stolar och bord, är också viktigt. Vi vill arbeta vidare i samma goda anda som vi haft sedan starten, och det innebär att vi vill växa kontrollerat och med tillförsikt, avslutar Johan Svensson, Bo Andersson, och Jörgen Åberg. Research: Victor Salazar

Automatiserade maskiner en viktig del av framtiden Steelnova är ISO9001-certifierade och ISO14001certifierade, där det senare är ett miljöcertifikat. Man har också hög kreditvärdighet. Pålitlighet är ett värde som man sätter högt, och som präglar hela verksamheten. – Vi har över 100 kunder där man kan säga att 20 % av kunderna står för 80 % av omsättningen. Vi har bra personal och låg personalomsättning. Bland våra anställda finns det flera medarbetare som varit med sedan starten. Vi har därigenom många specialister inom rörbockning, laserskärning och svets. Därtill har vi goda samarbeten med våra leverantörer och ett stort nätverk i området. Vi köper det mesta lokalt, vilket är en fördel på många sätt, till exempel med avseende på transport, säger Jörgen. Just nu håller man på med att automatisera rörbockningsmaskinerna, detta för att kunna arbeta mer flexibelt och obemannat. – Detta är vår senaste investering och vi strävar alltid efter att ha de effektivaste maskinerna inom branschen! säger Johan. Framtidstron hos Steelnova är stor. – Det ser riktigt bra ut för oss och vi vill fortsätta växa inom möbelbranschen. Vi vill också satsa

Sveriges största leverantör av rör och plåtproduktion för möbelindustri www.steelnova.se


industri

7

www.svenskleverantorstidning.se

ABB laddar nya elbussar i Göteborg Med start 2020 kommer 157 nya elbussar från Volvo att börja rulla på Göteborgs, Mölndals och Partilles gator, drivna av laddinfrastrukturlösningar från ABB. Cirka 180 miljoner resor görs med buss i regionen varje år och detta är ett viktigt steg mot att uppnå en hållbar kollektivtrafik.

I linje med regeringens vision att Sverige ska vara klimatneutralt år 2050 räknar Västtrafik med att senast år 2030 ha elektrifierat all stadstrafik i Västra Götaland. Ett steg mot detta mål är att Volvo Bussar, en av världens ledande busstillverkare, kommer att leve-

rera 157 nya eldrivna bussar till bussoperatören Transdev, och ABB står för laddningsinfrastrukturen. Med trafikstart i december 2020 kommer de nya ellinjerna att innebära att totalt 220 elbussar kommer transportera Göteborgs invånare och besökare i slutet av året. – Volvo Bussar är ledande inom e-mobilitet och har lösningar för hållbar kollektivtrafik. Tillsammans med ABB och våra partners har vi skapat en gemensam holistisk transportlösning som gör kollektivtrafiken i Göteborg tystare och utsläppsfri, säger Håkan Agnevall, vd för Volvo Bussar.

– Lösningen visar att elbussar inte bara är något för framtiden utan förser redan idag städerna med en kollektivtrafik som är hållbar både miljömässigt och ekonomiskt. Högeffektsladdning Nitton nya laddstationer ska sättas upp under andra halvan av 2020 innan de nya bussarna tas i trafik, och ytterligare två laddstationer planeras framöver. Elbussarna i Göteborg, Mölndal och Partille kommer att snabbladdas av 450 kW pantografladdare, en modulär lösning för högeffektsladdning av tunga fordon från ABB. Laddarna använder sig av standarden OppCharge, ett öppet gränssnitt för bussladdning, som erbjuder laddning via automatisk takanslutning. ABB står för en helt komplett lösning som omfattar både laddningsstationer och all nödvändig utrustning för elnätsanslutning via ABB:s kabelskåp.

– Elektrifieringen av busstrafiken i Göteborg är ett exempel på hur ABB stärker sitt engagemang kring ’Mission to zero’, med målet att skapa innovationer som bidrar till en framtid med nollutsläpp. Vi har produkterna och lösningarna för att leverera el från produktion till slutanvändare på ett säkert, smart och hållbart sätt, säger Mats Peterson, affärsområdeschef för ABB Electrification i Sverige. Med plats för 150 resenärer och en minskning på 88 procent koldioxid jämfört med de bussar som kör på linjerna idag, kombinerar de nya elbussarna en hög passagerarkapacitet med låg miljöpåverkan. Källa: ABB

Målet: nollutsläpp Bussarna kan laddas på bara tre till sex minuter vid laddningsstationer utmed linjesträckningarna. Laddarna, som ingår i portföljen ABB Ability™ med uppkopplade lösningar, låter bussbolagen fjärrövervaka och konfigurera laddpunkter och proaktivt underhålla utrustningen för att garantera maximal drifttid.

Mats Peterson, affärsområdeschef för ABB Electrification i Sverige. Fotograf: Jonas Bilberg

ABB står för laddinfrastrukturen när Göteborgsregionen får 157 nya elbussar. Fotograf: Electricity

Trogen underleverantör till svensk industri Som trogen underleverantör till svensk industri har Steelparts AB en viktig roll att spela. Steelparts jobbar med en mängd olika bearbetningsmetoder och kan tillsammans med kunderna ta fram skräddarsydda lösningar för åtskilliga ändamål.

Steelparts AB firar tioårsjubileum i år. VD Johan Sandahl och hans kollegor kan se tillbaka på en framgångsrik tid då mycket har hänt i såväl företaget som branschen i stort. Idag är Steelparts en framträdande underleverantör till svensk industri med sitt breda koncept kring allt från svarvning och fräsning till smide. Kvalitetsprägeln är tydlig genom alla led. – Vi genomför noggranna kvalitetskontroller och har ända sedan starten fokuserat på tillverkning av detaljer i hög kvalitet till rätt pris. Det har lagt grunden till våra framgångar, säger Johan Sandahl och tillägger att man även lagerhåller produkter för de kunder som så önskar. Utvalda partners Genom ett brett nätverk av noga utvalda partners i Europa och Asien kan Steelparts leverera detaljer

DIN KOMPLETTA SAMARBETSPARTNER INOM BEARBETNING! Besök oss här: www.steelparts.se • Ring oss gärna: 0393-366 90

Sverige som är huvudmarknaden. I princip är det kundens behov som styr vårt upptagningsområde, säger Johan.

– Vår ambition har hela tiden varit att växa tillsammans med våra kunder. När de växer så växer även vi. i de flesta material. Tillverkning sker i Sverige, Kina, Ungern, Litauen och Polen. I Kina driver man en produktionsenhet som tillverkar detaljer enbart för Steelparts AB, och här styrs produktionen efter aktuellt orderläge. Den svenska verksamheten utgår från Vaggeryd och har hela södra Sverige som huvudsakligt upptagningsområde, men det kan vid behov och efterfrågan vara betydligt större än så. – Vi har även skickat lite på export, men det är

Växer med kunderna Verksamheten i Steelparts är både kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO-standarden. Den har hög kreditvärdighet och sysselsätter i dagsläget fem anställda som på ett framträdande sätt representerar bolagets starka kundfokus. – Vår ambition har hela tiden varit att växa tillsammans med våra kunder. När de växer så växer även vi, poängterar Johan Sandahl. Han menar att företaget befinner sig i ständig utveckling. Det gäller såväl kunskapsmässigt som i produktionen där man kontinuerligt investerar i ny utrustning. Nyligen investerade man till exempel i en ny mätningsmaskin med vilken man kan kontrollera detaljerna ännu mer noggrant än tidigare, och således också höja kvaliteten ytterligare. – Vi vill hela tiden bli bättre. Det stärker vårt koncept och breddar i förlängningen vår kundkrets när efterfrågan på våra lösningar ökar.

Telefon 031-719 05 00 www.svenskleverantorstidning.se

Research: Victor Salazar Text: Örjan Persson


8

industri www.svenskleverantorstidning.se

En legotillverkare i framkant I legotillverkaren Capex AB har man hela

tiden följt utvecklingen och anpassat verksamheten därefter. Idag driver man en modern och i många avseenden automatiserad verksamhet där man dagligen servar industrin med kapade rörprofiler och stångmaterial.

Capex AB startades i Lana 1991 och har därefter kontinuerligt utvecklats till dagens stabila och efterfrågade legotillverkare av framför allt kapade rörprofiler och stångmaterial. – Det har hänt en hel del sedan starten, vi har blivit äldre och klokare med åren och på så sätt hittat ryggraden i verksamheten, säger Kent Karlsson, VD tillika en av tre delägare i bolaget. Han berättar om utbyggnaden 2000 och de stora satsningarna på robotanläggningar 2008 och 2018. – Den senaste satsningen har betytt mycket för oss, konstaterar Kent. – Vi kunde inte bara fördubbla vår kapacitet beträffande efterarbetet, utan har också kunnat upprätthålla en högre kvalitetsnivå och leverera snabbare till våra kunder. Samtidigt kan vi dessutom arbeta med högre precision beträffande exempelvis bockning, håltagning, stansning och gradning i en och samma lina.

Komplett maskinpark Capex AB är en legotillverkare utan egna artiklar. Allt anpassas efter kundernas behov. Utöver gerings- och rakkapade rörprofiler och stångmaterial ombesörjer man även laserskärning av rörprofiler. – Hela landet, med fokus på Syd- och Mellansverige, är vårt upptagningsområde och härutöver går en del på export till bland annat Danmark. Idag har vi en mycket ändamålsenlig, 1 500 kvadratmeter stor yta att verka på, säger Kent Karlsson och visar upp den starka maskinparken, bestående av geringskapar, rakkapar, chipstrumling, fleroperationsmaskiner och hårdmetallskap. Hög kvalitet, korta ledtider Kent konstaterar att verksamheten rullar på som den ska.

– Idag jobbar vi mycket för inredningsförtag och fordonsindustrin. Det blir en hel del butiksställ och andra butiksinredningar då vi jobbar mycket med kapning av rör och stångmaterial, berättar han. Korta ledtider och optimal kvalitet är två av bolagets främsta konkurrensfördelar, och det är också områden man tänker fortsätta lägga stor vikt vid när Capex nu tar sikte på framtiden.

– Vi räknar med att det kommer att flyta på som det har gjort hittills. Vi anpassar oss hela tiden efter marknaden och efterfrågan, men samtidigt har vi inga ambitioner att växa oss allt för stora och på så sätt riskera att gå miste om den personliga kontakten med kunden. Vi vill i stället följa våra kunders utveckling och växa tillsammans med dem. Research: Victor Salazar Text: Örjan Persson

En lagom stor leverantör av kantlister, skivmaterial och lim Ett lagom stort grossistföretag. Så beskriver man sig själva i KSL Trading AB där man specialiserat sig på kantlister, skivmaterial och lim. Företagets storlek i kombination med en toppmodern såganläggning gör verksamheten flexibel och borgar för högkvalitativa lösningar längs hela kedjan – från order till leverans.

2012 köpte Peter Jonsson och Urban Eriksson upp KSL Trading som startades i Jönköping 16 år tidigare. För drygt ett år sedan köptes Urban ut och numera ägs bolaget, som återfinns i Vaggeryd,

av Peter och sonen Linus. Utvecklingen har minst sagt varit god under de åtta år som gått sedan Peter och Urban tog över. Omsättningen har ökat från 19 till 60 miljoner kronor och förtaget sysselsätter idag tio anställda med hela Sverige som upptagningsområde. – Dock är det så att snickeri- och trävarubranschen är väldigt stark i Jönköpingstrakten, vilket inneburit att många av våra kunder återfinns just där. Det är också i en 15-mils radie kring Jönköping som vi är som starkast, säger Linus som verkat i bolaget sedan 2014 och som numera innehar VD-rollen i detsamma. Starkt koncept Han representerar därmed ett synnerligen starkt koncept. KSL Trading är återförsäljare och grossist av träbaserat skrivmaterial, kantlister, laminat och lim. Träbaserat skrivmaterial består av bland annat melaminbelagda skivor, plywood, MDF eller spånskivor, och kantlisterna av faner- och ABS-kantlister. Det lim man saluför används i snickeribranschen. Tillverkare av butiksinredningar, kontorsmöbler och kök är vanliga inslag i kundkretsen. Med en toppmodern såganläggning med helautomatiskt plocklager kan man möta sina kunders varierande krav på volymer. – Vår ambition är att vara det lagom stora företaget med den bästa servicen. Det ska vara smidigt och enkelt att ha med oss att göra, vi ska alltid vara lyhörda och återkoppla snabbt när

kunderna behöver hjälp. Det är en fördel för oss att vi jobbar i en tajt organisation med snabba och korta beslutsvägar, framhåller Linus Jonsson. Miljöfokus KSL Trading jobbar med ett tydligt miljöfokus. Verksamheten är certifierad enligt FSC (Forest Stewardship Council) och PFC, som innebär att träprodukterna går att spåra hela vägen till skogen. På så sätt bidrar KSL Trading till ett hållbart skogsbruk. – Vi jobbar dessutom efter tydliga värdegrunder som bygger en attraktiv arbetsplats. Hållbarhet, respekt och nytänkande är begrepp vi gärna vill förknippa oss själva med, säger Linus. Han vill att företaget ska fortsätta växa i en lagom takt som gör att man aldrig behöver tumma på den höga kvalitetsnivå man har gentemot sina kunder. – Vi har stärkt stommen i bolaget, byggt en stabil organisation och bytt affärssystem som gör att vi på ett ännu bättre sätt kan växa tillsammans med våra kunder. Tidigare krävdes det stora medel för tillväxt, men nu när det tunga arbetet är gjort kan vi på ett bättre och mer effektivt sätt svara upp mot våra kunders förfrågningar. Med en stark likviditet har vi lagt grunden till fortsatt god utveckling. Research: Victor Salazar Text: Örjan Persson

Nästagårdsvägen 4 Lanna 333 74 Bredaryd Tel: +4637083220 100% cyan info@capex.se www.capex.se

www.ksltrading.se

036-18 47 75


industri

9

www.svenskleverantorstidning.se

Är Sverige redo att kliva ombord på framtidståget mot ett innovationsdrivet samhälle 4.0? Vårt samhälle är på väg in i en ny industriell era med en aldrig tidigare skådad grad av automatisering, kvalitetsutveckling och innovationstakt. Vår tid är nu säger många eftersom de är övertygade om att vi i Sverige bär på en slags självklar inneboende styrka när det gäller innovation. Men det är inte alls säkert att så är fallet. Andra hinner ikapp och rycker dessutom ifrån. Därför måste våra svenska företag framtidssäkras genom att etablera nya strukturer som gynnar en hög innovationstakt och fokuserar på data.

Begreppet Industri 4.0 – den fjärde industriella revolutionen – myntades av den tyska regeringen för automation, processindustriell IT och teknologier inom tillverkning. Idag används uttrycket för mer än tillverkningsdustrin, till och med i överförd betydelse som en bild för behov av förnyelse. AI och IoT har förflyttat automatiseringens gränser långt utanför industrin; inom fintech har rentav teknik och finans smultit samman. Företag

inom olika branscher blir teknikbolag och teknikföretag i sin tur blir ledande inom områden som de tidigare skulle betraktat som främmande. Inom industrin ökar betydelsen av affärssystemen med digitala lösningar som integreras i produkterna. Industri 4.0 sätter fokus på produktens livscykel och värdeflöden. Sakernas internet och AI är grundläggande pusselbitar för produktut-

Niklas Annetun, ERP Lead Nordics, Avanade.

vecklingen. Redan idag finns det talande exempel på hur den digitala förändringen driver både tillverkning och service. Tillverkande företag bygger in mer intelligens i produkterna och säljer information till köparen hur de kan utveckla verksamheten med hjälp av insamlad data. Det ställer krav på ett affärssystem som kan hantera både produktflödet och eftermarknadsflödet, det vill säga att affärssystemet och kunddatabasen är samlade på en och samma plattform. Att våga ta första steget och vara innovativ leder till framgång. Enligt undersökningsföretaget Aberdeen har 78 procent av marknadsledande företag redan ett uppdaterat affärssystem, vilket gör att de kontinuerligt utvecklas. Det kan tyckas självklart att Sverige även denna gång ska vara ledande när näringslivet och hela samhället lyfter till 4.0. Vi är vana vid att vara bra på innovation. Men andra ekonomier med Kina och Indien i spetsen springer fortare än vad vi gör. Vi ligger fortfarande i framkant men behöver definitivt ytterligare en skjuts framåt. Är vi eniga om att framgången ligger i innovation måste våra företag ges möjlighet att skapa kulturer som ger

utrymme för innovation. Då krävs investeringskraft. I många verksamheter kläms till exempel mellanchefer hårt både ovanifrån av högsta ledningen och underifrån av medarbetarna – hur mycket risk tror vi att de då är benägna att ta? Utmaningen för Sverige är att skapa företag som är både innovationsdrivna och kostnadseffektiva samt har ett erbjudande som uppfattas som relevant och attraktivt för kunden. Data som utvinns med digital teknik från medarbetare och kunders agerande måste behandlas som en strategisk tillgång. Processerna i framtidens företag är smidiga, uppbyggda i flexibla enheter och klarar även att fungera i ett större ekosystem. Möter våra företag dessa krav kan vi känna oss trygga att vara ombord på framtidståget drivet av innovationskraft mot ett samhälle 4.0 Men det sker inte av sig självt. Innovation är inte en egenskap vi föds med utan en kunskap vi förvärvar i varje teknikskifte. Niklas Annetun ERP Lead Nordics, Avanade

Telecom- och fordonsindustrins leverantör av gjutna komponenter När fordonsbranschen ställer om från traditionella förbränningsmotorer till eldrift ställs nya krav på komponenter som ska vara både lätta, tåliga och kostnadseffektiva. Här spelar ett företag som Comptech en framträdande roll som en expert på avancerad tillverkning av gjutna komponenter. Företagets mångåriga erfarenhet och stora kunnande har också medfört att Comptech i allt väsentligt mer och mer utvecklas till en kunskapsleverantör.

Målbilden i Comptech är tydlig: företaget ska vara en ledande aktör avseende avancerad tillverkning av gjutna komponenter, bland annat genom kontinuerlig utveckling av morgondagens processer. – Vi levererar både komponenter och processutrustning och vänder oss företrädesvis till telecomoch fordonsindustrin, upplyser Per Jansson, VD

för Comptech, som vi träffar i anläggningen på Fabriksgatan i Skillingaryd. Här jobbar ett 30-tal anställda, men härutöver driver man även volymproduktion i Kina med ytterligare cirka 150 anställda. I bolaget ser man därmed mer eller mindre hela världen som sitt upptagningsområde. Gedigen historia Comptech är sprunget ur företaget Stilexo Industri AB som grundades redan 1971 och som började jobba med gjutning sju år senare då man tillverkade komponenter till TV-möbler. Intresset för bolagets kunnande och kompetens har därefter attraherat företag som Sony, Hitachi och Panasonic, och när man sedermera började gjuta komponenter till Ericsons GSM-system sattes verksamheten på den internationella kartan på allvar. Företaget fick i början av 2000-talet en finländsk ägare, och det var när bolagen valde att gå skilda vägar som Comptech uppstod. RHEO Ungefär samtidigt började Comptech jobba med gjutningsprocessen RHEO, vilket innebär att massan smälts till en semisolid temperatur innan den pressas in i gjutformen. – När konkurrensen från framför allt Kina hårdnade i början av 2000-talet började vi fundera på hur vi skulle kunna svara upp på ett bra sätt. En av våra lösningar blev att själva konstruera en maskin för REHO-gjutning och det har visat sig

vara en mycket lyckad satsning, konstaterar Per Jansson. Han berättar vidare att RHEO-gjutning tar något längre tid jämfört med traditionella gjutningsmetoder, men att hållbarheten ökar och de fysiska egenskaperna å andra sidan blir desto större. – Det är dessutom en förhållandevis billig metod. Med tanke på att just fordonsbranschen idag är oerhört prispressad, med ökande volymer och låga marginaler, lämpar sig den här tekniken utmärkt, säger Per.

Kunskapsleverantör Han berättar att Comptech just nu befinner sig i ett skede där man i allt högre utsträckning även blir en kunskapsleverantör. Maskinen man tillverkat säljs till andra aktörer och marknadens gensvar har varit positivt. – Inte minst fordonsindustrin står inför stora förändringar när den traditionella förbränningsmotorn i allt högre utsträckning byts ut mot eldrift. Marknaden kräver nya material med nya egenskaper, man vill ha lättare komponenter med hög hållbarhet till ett bra pris, och där ligger vi i framkant. Per Jansson blickar gärna framåt och tydliggör att Comtech i ännu högre utsträckning kommer att tillverka processutrustning och bidra med utvecklingskunskap och tjänster. Samarbetet med kunderna står i centrum. – Det är via dessa samarbeten som vi skapar de bästa lösningarna, konstaterar Per Jansson. Research: Victor Salazar Text: Örjan Persson


10

industri www.svenskleverantorstidning.se

Legotillverkare med specialkompetens I legoföretaget GM-Verken AB har man specialiserat sig på rörbearbetning. Här jobbar man med både korta och långa serier, och tack vare en ändamålsenlig maskinpark och personal med stort kunnande kan man alltid ta fram skräddarsydda lösningar som motsvarar kundernas högt ställda kvalitetskrav. Legotillverkning har alltid varit huvudsysslan i GM-Verken AB där man när företaget startades 1990 började tillverka städvagnar. Så småningom började man även tillverka för vårdsidan och handikapplösningar, en inriktning som finns kvar i företaget än idag. 1998 gjorde Andreas Oscarsson entré i detsamma. 2003 köpte han, Kjell Lund och Roine Oscarsson ut den gamla ägarkonstellationen. Hösten 2019 gick dåvarande VD:n i pension, Andreas och Kjell var kvar i företaget, men nu hoppade även Kjells två söner, Hannes och Joel, på tåget och blev delägare. Idag servar man kunder i hela Sverige, och även i andra delar av världen, till exempel USA, Polen och Nederländerna.

Tigsvetsning i robot.

Bearbetning

Andreas Oscarsson, Kjell Lund, Hannes Lund och Joel Lund.

Fokus på rörbockning GM-Verken är ett legoföretag med inriktning på tillverkning och sammansättning av delar och komponenter i både långa och korta serier. – Vi tillverkar helt färdiga produkter inklusive montering direkt till slutkund, säger Andreas och visar upp den kompletta maskinparken bestående av bland annat manuell och CNC-styrda rörbockmaskiner, robotsvetsar, pressar och fleroperationsmaskiner. Rörbearbetning har blivit något av GM-Verkens specialitet. – För det mesta ingår bockat rör som komponent och vi levererar i regel den färdiga produkten. Vi gör rörbockning med håltagning i maskinen,

vilket få i den här branschen kan erbjuda. De flesta som bockar rör flyttar det vidare medan vi gör allt i en och samma maskin, berättar Kjell Lund och tillägger att man för två år sedan investerade i en ny bockningsmaskin som uppfyller alla krav. Gott samarbetsklimat På en liten ort som Skillingaryd tar företagen hjälp av varandra. Här ser man på varandra som samarbetspartners snarare än konkurrenter. – Vi kan gå över gatan och be om hjälp hos en annan lokal aktör. Om man gör så i storstäder misstänks man väl för industrispionage, säger Andreas Oskarsson lite skämtsamt och fortsätter:

Båge bockad i den nya Crippa bockmaskinen.

0370-712 65 • www.gm-verken.se

– Här finns ett av Sveriges bästa samarbetsklimat och det är oerhört stimulerande att jobba i den anda som råder här. Kjell Lund och Andreas Oskarsson berättar att GM-Verken har högsta kreditvärdighet (AAA). Man blickar framåt med tillförsikt med målet att fortsätta växa tillsammans med sina kunder. – Vi återinvesterar hela tiden i bolaget. Det effektiviserar verksamheten och gör att vi kan korta ned våra ledtider med snabba leveranser som följd. Härigenom blir vi också mer konkurrenskraftiga. Research: Victor Salazar Text: Örjan Persson


industri 11 www.svenskleverantorstidning.se

Volvo Lastvagnar presenterar eldrivna tunga konceptlastbilar Hur kan den tunga godstrafikens miljöoch klimatpåverkan minskas samtidigt som efterfrågan på transporter fortsätter öka? Volvo Lastvagnar, som nyligen startat försäljningen av elektriska lastbilar för stadstransporter, anser att elektrifiering kan bli ett konkurrenskraftigt alternativ även för tyngre lastbilar. För att utforska och demonstrera möjligheterna har Volvo Lastvagnar utvecklat två europeiska eldrivna konceptlastbilar för anläggningstransporter och regional distribution.

– Vi ser en stor långsiktig potential för eldrivna tunga lastbilar inom regionala transporter och anläggningstransporter. Våra konceptbilar utforskar och demonstrerar olika lösningar för framtiden samtidigt som de ger oss möjlighet att utvärdera marknadens och samhällets intresse. För att efterfrågan på eldrivna lastbilar ska öka måste en snabb utbyggnad av laddningsinfrastrukturen genomföras, samtidigt som mer kraftfulla ekonomiska incitament måste skapas för de åkare som agerar pionjärer genom att välja nya fordon med lägre miljö- och klimatpåverkan, säger Roger Alm, vd för Volvo Lastvagnar. Betydande klimatvinster De låga ljudnivåerna och avsaknaden av avgas-

– Det finns ett enormt antal lastbilar som används för regionala godstransporter i Europa som har en genomsnittlig årlig körsträcka på 80 000 km. Det innebär att en ökad användning av elfordon i den regionala distributionen skulle medföra betydande klimatvinster, förutsatt att den el som används är fossilfri, säger Lars Mårtensson, Miljöoch Innovationschef, Volvo Lastvagnar.

Volvo Lastvagnar har utvecklat två europeiska eldrivna konceptlastbilar för anläggningstransporter och regional distribution.

utsläpp gör att eldrivna tunga lastbilar kan bidra till att förbättra arbetsmiljön för förare och anläggningsarbetare. Avsaknaden av avgasutsläpp kommer dessutom att ge en betydande och positiv effekt på luftkvaliteten i städer med många pågående byggprojekt. Avsaknaden av motorbuller gör att dessa lastbilar även kan utföra transporter under fler av dygnets timmar. Det skapar nya möjligheter till effektivisering, till exempel av stora anläggningsprojekt och transporter i och runt städer. Transportsektorns totala klimatpåverkan kan minskas genom en användning av tunga elfordon för regionala transporter. Den största delen av godsdistributionen med lastbil inom EU är regional.

Pilottester Volvo Lastvagnars plan för eldrivna tunga lastbilar för anläggningstransporter och regional distribution är att börja med att låta utvalda kunder i Europa genomföra pilottester med ett litet antal av framtidens elfordon. En mer omfattande kommersialisering kommer att genomföras senare. – Hastigheten för att genomföra en elektrifiering beror på ett antal faktorer. För det första krävs en omfattande utbyggnad av laddinfrastrukturen, och för det andra måste de regionala kraftnäten kunna leverera tillräcklig effekt på lång sikt. Ekonomiska incitament är dessutom nödvändiga för att få fler åkare att investera i elfordon. Transportköparna kan även bidra genom att erbjuda längre kontrakt och vara mer villiga att betala för hållbara transporter. Många åkerier har mycket små marginaler, vilket innebär att varje ny investering måste vara lönsam, förklarar Mårtensson. Parallellt med en ökad elektrifiering av trans-

portsektorn kommer fortlöpande förbättringar av förbränningsmotorns effektivitet att fortsätta spela en nyckelroll för fjärrtransporter med lastbilar under många år framöver. – Dagens lastbilsmotorer är effektiva energikonverterare som kan drivas med diesel eller olika förnybara bränslen som flytande biogas eller HVO, och tekniken har fortfarande potential att utvecklas vidare, säger Lars Mårtensson. Källa: Volvo Lastvagnar

Roger Alm, vd för Volvo Lastvagnar.

Kvalificerad industriservice hos marin expert Att företaget Orust Fartygsservice är en expert på service, renovering och underhåll i den marina branschen är allmänt känt. Något som kanske inte lika många känner till är att företaget också har en omfattande industriavdelning med mycket stort kunnande och hög kompetens. Här genomför man allt från uppriktningar och ombyggnationer till maskinflyttningar för tung och mekanisk industri.

Orust Fartygsservice etablerades redan 1978 och sysselsätter i dagsläget totalt drygt 40 personer. Grunden i företaget är, som namnet antyder, service, renovering och underhåll av fartyg på uppdrag av varv och rederier i form av arbetsinsatser som utförs i såväl den egna verkstaden som ute till havs. Bolaget innefattar dock också en industriavdelning, vilken leds av Christian Bengtsson som till sin hjälp har ett flertal synnerligen kompetenta

medarbetare med stor kunskap kring reparation, service och underhåll av industrianläggningar. – Vi jobbar bland annat med uppriktningar och ombyggnationer, valsbyten och lagerarbeten, pumpöverhalningar och maskinflyttningar. Härutöver förfogar vi över ett omfattande verktygslager som vi kan frakta i egna containers, berättar Christian. Kvalitet i alla led Industriavdelningen i Orust Fartygsservice riktar sig mot tung och mekanisk industri. Här finns särskilt stor kunskap när det kommer till pappersbruk. Bland industrisidans större kunder kan nämnas alla Södra Cells anläggningar och Billerud, för vilka man har ett avropsavtal. Man har även ett gott samarbete med Bilfinger. – Vårt upptagningsområde sträcker sig över hela Skandinavien. Industrisidans anställda jobbar uteslutande ute hos kund och kvalitetssäkrar varje arbetsinsats. På så sätt säkerställer vi att

vi uppfyller alla högt ställda krav under såväl projektering som installation och utförande, säger Christian Bengtsson. Attraktiv arbetsplats Utvecklingen är god i Orust Fartygsservice. Det gäller både den marina sidan och industriavdelningen där man alltid är intresserade av att prata med nya potentiella medarbetare som vill jobba på en rolig arbetsplats med låg personalomsättning och god sammanhållning. Johan Kristensson som är ansvarig för den marina delen av företaget berättar att man just nu genomgår något av en generationsväxling och att man bara under det senaste året fått in flera unga förmågor, men att man fortfarande är intresserade av att hitta fler personer som vill jobba med flexibla tider i spännande miljöer. Research: Axel Eriksson Text: Örjan Persson


12

energi www.svenskleverantorstidning.se

Nu ska det bli enkelt att pendla med elbil Nu ska Sundsvall Energi i samarbete med Jämtkraft göra det enklare att pendla med elbil. Satsningen ”Ladda Mittstråket” innebär att 85 nya laddstolpar installeras vid järnvägsstationerna längs E14 mellan Sundsvall och Storlien. – Det här är en viktig satsning från vår sida, säger Anders Jonsson, VD vid Sundsvall Energi. Att nyttja el till billaddning är en förutsättning för energieffektiva transporter som dessutom är klimatsmart och går i linje med utvecklingen.

Ladda Mittstråket är ett samverkansprojekt som pågår 2020–2022 där Länsstyrelsen i Västernorrlands län är projektägare med Sundsvall Energi och Jämtkraft som samarbetspartner. Projektet finansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Syftet är att minska klimatpåverkan från transporter genom utbyggnad av laddinfrastruktur för personbilar mellan Sundsvall och Storlien. Projektet ska bidra till överflyttning av persontransporter från bil till kollektivtrafik. – Som samverkanspart ska vi tillsammans med

Nu ska det bli enkelt att pendla med elbil längs E14 mellan Sundsvall och Storlien.

Jämtkraft ansvara för att laddstationerna kommer på plats. Möjligheten att kunna ladda när bilen står parkerad är en av de viktigaste förutsättningarna för att förenkla för människor som tågpendlar till jobbet, säger Anders Jonsson, VD vid Sundsvall Energi. Stort intresse Tillsammans med Sveriges ledande laddoperatör för elbilar, Bee, satsar även Sundsvall Energi på laddtjänster för el- och hybridbilar till hemmet, företaget eller bostadsrättsföreningen. – I och med att antalet el- eller hybridbilar ökar får vi en större efterfrågan på laddtjänster, säger Anders Jonsson. Det märks att intresset är stort och att man vill nyttja de subventioner som finns. Att kunna ladda på ett smart sätt i framtiden kommer att vara viktigt för att hålla kostnaden nere och det blir extra viktigt i de fall man vill ladda lite snabbare, exempelvis gällande tjänstebilar som används flitigt. Källa: Sundsvall Energi

Vattenfall bygger sin första flytande solpark Den första flytande solparken som utvecklats av Vattenfall byggs i Nederländerna. I slutet av december startade Vattenfall byggandet av solparken, som har en kapacitet på 1,2 megawatt. I Nederländerna finns få platser att bygga solparker på. En lösning är att bygga flytande solparker, till exempel på dammar och pooler som bildas som ett resultat av utvinning av sand och grus. En ytterligare fördel är att vattnet kyler panelerna naturligt, vilket ökar deras effektivitet jämfört med landbaserade solpaneler. På platsen i Gendringen där Netterden, Vattenfalls partner i projektet, har utvunnit sand och grus i tjugofem år, finns en elektrisk sandpump i vattnet. Tillsammans med tillhörande sorterings- och bearbetningsutrustning förbrukar den cirka 2,5 miljoner kilowattimmar per år. Under åren har utvinningsverksamheten skapat en damm på vilken en ö med flytande solpaneler byggs. Solparken kommer

att producera hälften av hela anläggningens behov av el. – Vattenfall vill göra det möjligt att leva fossilfritt liv inom en generation. Vår och Netterdens gemensamma ambition för en hållbar framtid har varit grunden för vårt nystartade samarbete. Netterdens beslut att starta detta projekt, drivs av deras vision om att vara ett socialt ansvarsfullt företag där förnybar energi är en naturlig del av den visionen, säger Ivo Iprenburg, affärsutvecklingschef Fastigheter på Vattenfall. Vattenfall är huvudentreprenören och övervakar hela processen medan Netterden tillhandahåller finansieringen. Solparken förväntas vara i drift i maj 2020. Källa: Vattenfall

Den Klimatpolitiska vägvalsutredningens huvudförslag är att staten genom Energimyndigheten genomför auktioner för att upphandla negativa utsläpp genom bio-CCS. Fotograf: Stockholm Exergi

Välkommet styrmedelsförslag för negativa utsläpp Nyligen överlämnades den så kallade Klimatpolitiska vägvalsutredningen till miljö- och klimatminister Isabella Lövin. Utredningens uppdrag har framför allt varit att föreslå styrmedel för att uppnå negativa utsläpp och fokus har legat på avskiljning och lagring av koldioxid med biogent ursprung (bio-CCS). Utredningens huvudförslag är att staten genom Energimyndigheten genomför auktioner för att upphandla negativa utsläpp genom bio-CCS.

Den första flytande solparken som utvecklats av Vattenfall byggs i Nederländerna.

– Bio-CCS har en stor potential i Sverige och tekniken är välbeprövad. Nu handlar det om att få fram välfungerande styrmedel så att berörda företag vågar fatta investeringsbeslut. Ett auktionssystem är ett bra sätt att få igång en marknad för negativa utsläpp till lägsta möjliga kostnad, säger Anton Steen, ansvarig för samhällskontakter på Fortum Sverige.

– Det är viktigt att regeringen går vidare med detta förslag till både riksdagen och berörda myndigheter så snart som möjligt. Med en snabb politisk behandling kan vi i Stockholm ha en storskalig bio-CCS-anläggning färdig inom bara några år. En sådan anläggning kan ta bort mer koldioxid ur atmosfären än vad hela inrikesflyget släpper ut, säger Anton Steen.

Konkreta förslag Utredningen innehåller konkreta författningsförslag på hur en statlig auktionering kan utformas.

Källa: Fortum


it 13 www.svenskleverantorstidning.se

Bublar Group expanderar i Asien

Bublar utökar verksamheten i Asien och öppnar kontor i Singapore via dotterbolaget Vobling.

Bublar utökar verksamheten i Asien och öppnar kontor i Singapore via dotterbolaget Vobling. Marknaden och intresset för företagslösningar inom XR, extended reality, är stor i regionen, framförallt för utbildningslösningar inom Virtual Training.

Sedan flera år är Bublar en etablerad aktör i Asien via Voblings verksamhet i Manila på Filippinerna. Bland de befintliga kunderna finns både lokala- och internationella kunder från Asien och Europa. Etableringen i Singapore ger större möjligheter att bredda befintliga och nå nya kunder på den asiatiska marknaden.

Anders Ribbing, VD Vobling.

”Stor marknadspotential” Erbjudandet till företag etablerade i Singapore kommer att utgöras av Voblings Virtual Trainings-lösning, såväl som andra mer skräddarsydda erbjudanden. Dessutom även av SaaS-lösningar för e-handeln, via Bublars dotterbolag Sayduck.

Också här finns möjligheter att ta nya kunder och växa kundbasen i Asien. – Asien är en viktig region för oss. Marknadspotentialen är stor för våra företagslösningar, samtidigt som många länder i regionen ligger långt fram i sin digitalisering. Det gör det enklare för dem att förstå, se värdet och tillämpa våra lösningar. Vi har redan ett flertal befintliga kunder och strategiska samarbetspartners i Singapore vilket ger oss en bra start, säger Anders Ribbing, VD Vobling. Försäljning och utveckling Verksamheten i Singapore startade under februari och kommer inledningsvis att vara inriktad på försäljning medan verksamheten i Manila fortsatt har fokus på utveckling och leverans av lösningar. Alexander Hamilton, som idag är VD för Vobling Asia på Filippinerna, kommer också att gå in som VD för bolaget i Singapore. Rekrytering av landschef har påbörjats. Källa: Bublar Group AB Alexander Hamilton, VD för Vobling Asia på Filippinerna.


14

it www.svenskleverantorstidning.se

Delaktiga medarbetare gör investeringar i ny teknik hållbara förändringen ska gå till, liksom av insikten att alla användare är olika.

Digitaliseringen har gjort det enkelt att införa nya plattformar för samarbete. Ändå upptäcker många organisationer att det går trögt att få medarbetarna att börja använda de nya digitala verktygen. Orsaken är ofta att det saknas en strukturerad process där medarbetarna engageras genom att verksamheten och dess behov kommer i fokus.

I mitt arbete med förändring möter jag människor som reagerar negativt bara av tanken på att tvingas lära sig ny IT. Jag kan ofta förstå dem. Organisationer förminskar nämligen ofta idén om den digitala arbetsplatsen till en fråga om licenser och upphandling av rätt verktyg. Men om medarbetarna inte engageras genom insikt om fördelarna med de nya digitala verktygen och hur de bäst används så riskerar man att ha kastat pengarna i sjön. Svårt att ta till sig ny teknik Undersökningsföretaget Vanson Bourne intervjuade över tusen beslutsfattare i stora företag om digitaliseringens påverkan på affärerna. Rapporten publicerades i april 2019 och visade att i 80 procent av fallen har medarbetarna svårt att tillgodogöra sig information som ny teknik genererar. 40 procent uppgav att deras organisation har investerat i ny teknik utan att integrera den med existerande system. En tidigare undersökning från CIO Executive Board visar att endast 34 procent av medarbetarna är villiga att

Karin Nolke Grubbström, Ansvarig Förändringsledning, Avanade Sverige.

ta till sig ny teknik som organisationen har investerat i. Förklaringen till dessa barriärer mot användande av ny teknik ligger i att vi människor föredrar rutiner och sällan välkomnar förändring. För att bryta vanans makt och försäkra oss om att investeringar i ny digital teknik också blir ekonomiskt hållbara investeringar behöver vi känna engagemang och bli lockade genom att få reda på hur den nya tekniken kan hjälpa oss att uppnå tydligt uppsatta mål. Vi behöver sätta fokus på den digitala arbetsplatsen som en gemenskap för alla medarbetare i organisationen. För att lyckas måste de tekniska frågorna kompletteras med en plan för hur

Väcka engagemang Ett ledarskap i samband med IT-projekt handlar om att skapa en process i flera steg som involverar flera avdelningar inom organisationen: personalavdelningen, utbildning, kommunikation och ledning. Tillsammans identifierar de målen och den nya teknikens roll i förändringen. Därefter behövs en plan för kommunikationen. Vilka är användarna och hur når vi dem med relevant information? Organisationen behöver identifiera vilka som påverkas, vad som kommer att hända och vara tydliga med på vilket sätt förändringen leder till något bättre. Om vi kan väcka engagemang genom att överföra insikt om nyttan och möjligheterna i det vardagliga arbetet ökar chanserna till framgång. Lika viktigt är det att identifiera tekniskt kunniga medarbetare på avdelningarna. De kan fungera som mentorer genom att stötta och engagera kollegor som känner sig osäkra på hur de nya digitala verktygen fungerar. Genom att mäta och följa upp förändringar under processen kan medarbetarna se vad de behöver göra för att nå sina mål. Positiva effekter av förändringen som exempelvis en halverad mängd email kan övertyga även en skeptiker. Tre framgångsfaktorer Att jobba strukturerat med förändringsledning snabbar på övergången till ett nytt digitalt arbetssätt med förbluffande hastighet. Förändringskon-

sulten Prosci visar i en rapport från 2018 att en organisation har sex gånger så stor chans att nå eller överträffa målen inom en angiven tidsplan om de lyckas engagera medarbetarna. Med medarbetare som känner sig delaktiga och informerade i förändringen ökar nyttan av investeringen genom ökad produktivitet och bättre lönsamhet. Tre framgångsfaktorer för lyckad digital förändring formuleras: Ett tydligt varför Det är lättare att få med sig medarbetarna ju tydligare organisationen kan identifiera och förklara bakgrunden, planen för förändring och målen redan från starten. Gemensamt ägandeskap Den digitala arbetsplatsen är så mycket mer än bara en IT-fråga. Den är kritisk för verksamheten och bör drivas från högsta ledningen och involvera såväl personalavdelningen och utbildning som engagerade ambassadörer på avdelningarna. Tid att stötta processen Alla medarbetare inom organisationen måste få den tid de behöver för att lära sig och dra full nytta av de nya verktygen och arbetssätten. Att bygga en digital gemenskap kräver tid och engagemang. KARIN NOLKE GRUBBSTRÖM, Ansvarig Förändringsledning Avanade Sverige

Högst förtroende för bankers förmåga att hantera känslig data Trots att förtroendet för bankers datahantering har sjunkit med 14 procentenheter det senaste året, toppar banksektorn förtroendelistan hos svenska folket tätt följd av sjukvårdssektorn. Det visar IT-säkerhetsföretaget Sentors senaste rapport som årligen tar tempen på svenskarnas tilltro för olika branschaktörers datahantering.

här typen av undersökningar är ingen överraskning, menar Kalle Zetterlund, CTO på Sentor: – Banker är generellt beredda att investera mer i IT-säkerhet än många andra branscher. De har mycket att vinna på digitalisering, samtidigt som kunders förtroende för säkerheten är centralt för verksamheten. Sektorn omfattas även av flera regelverk och compliance-krav som bidrar till att skapa trygghet och driva säkerhetsarbetet framåt, säger han.

Sentor undersöker i rapporten ”Svenskarnas syn på IT-säkerhet” förtroendet för olika aktörers hantering av känslig information. Det senaste årets skriverier och offentliggöranden om penningtvätt kan ha påverkat kundernas förtroende för bankväsendet. Trots att banker fortfarande toppar förtroendelistan har svenskarnas förtroende för sektorn sjunkit med 14 procentenheter sedan 2018. Lägst förtroende har vi för sociala medier som 81 procent av svenskarna svarar att de har lågt eller mycket lågt förtroende för. Generellt är vi mest förlåtande mot banker och minst lojala mot spelbolag.

Höga förväntningar på politiska partier – men få tror att de införlivas Undersökningen visar även att drygt hälften av svenskarna saknar förtroende för politiska partiers förmåga att hantera känslig information. Deltagarna fick även svara på om de anser att folkvalda och beslutsfattare bör ha en högre kännedom om IT-säkerhet än allmänheten, vilket tre av fyra tycker. Men trots att förväntningarna på kunskapsnivån är hög, är det bara en av tio som tror att de faktiskt införlivas.

Äldre har mer överseende med banker som brister i datahantering Drygt hälften av svenskarna (58 %) skulle byta bank om det framkom att banken hade missbrukat kundernas personuppgifter. Åldersmässigt tenderar äldre (46–59 år) att ha mer överseende med banker än yngre (18–29 år). Exempelvis svarar 49 procent i den äldre ålderskategorin att de skulle byta bank, medan motsvarande siffra i den yngre är 58 procent. Att banksektorn fortsätter att prestera bra i den

Högt eller mycket högt förtroende för olika branscher och aktörer: 1. Bank 73 % 2. Sjukvård 71 % 3. Myndigheter 67 % 4. Kommuner 56 % 5. Företag 46 % 6. E-handelsföretag 41 % 7. Streamingtjänster 40 % 8. Politiska partier 28 % 9. Medier 25 % 10. Spelbolag 12 % 11. Sociala Medier 12 % Källa: Sentor

Kalle Zetterlund, CTO på Sentor.


hållbarhet 15 www.svenskleverantorstidning.se

Ny unik näringslösning baserad på matrester Grönska Stadsodling ville ta fram en ny näringslösning baserad på matrester från de matbutiker som säljer deras odlade örter och som dessutom hade mindre påverkan på miljön. Tack vare instrument från METTLER TOLEDO har de nu lyckats med detta.

För fyra år sedan startade Grönska stadsodling en mindre odling i Hammarbyhöjden, söder om Söder, i Stockholm. Under dessa år har bolaget vuxit och blivit en av Europas största vertikalodlare. Grönskas nya anläggning har nu en kapacitet på 80 000 örter och sallader i månaden som går ut till försäljning i matbutiker runt om i Stockholm. Grönska är i grunden ett techbolag som utvecklar teknik för vertikal odling. Vertikal odling bygger på användning av LED-belysning och hydroponisk bevattningsteknik. Med en kontrollerad inomhusmiljö och ett ventilationssystem som håller växterna skyddade, kan Grönska odla året runt utan att använda några bekämpningsmedel.

En mer hållbar produktion De absolut viktigaste komponenterna för växterna är ljus, vatten och näring. LED är mer energieffektivt än traditionella växthuslampor (HPS). Tack vare ett cirkulärt bevattningssystem återanvänds det vatten som växterna inte dricker upp. Det gör att Grönska använder upp till 97 % mindre vatten än en frilandsodling. Näringen till växterna tillsätts i det cirkulerande vattnet, vilket betyder att inga ämnen släpps ut via avlopp. Det resulterar i minskad övergödning av sjöar och hav. Ny biobaserad näringslösning Idag använder Grönska en standardnäringslösning likt andra i branschen. För att kunna ta fram en biobaserad näringslösning, som bättre passar in i det cirkulära systemet, tog Grönska kontakt med METTLER TOLEDO. – Jag visste att vi behövde laboratorieutrustning för att mäta och ta fram vår nya näringslösning. När jag tog kontakt med METTLER TOLEDO fick jag väldigt fin hjälp att förstå mig på vilka

instrument som skulle passa bäst, säger Ingrid Lund, projektledare på Grönska. Ingrid Lund är utbildad inom cellbiologi- och biomedicin och har även en bakgrund som forskare på Karolinska Institutet. Hon började på Grönska i början av 2019 och har sedan dess arbetat med att driva olika R&D-projekt. Till exempel tar hon fram nya produkter att odla och bearbetar och lär sig av data de samlar in om odlingen. "Vi vill ta vara på matsvinnet" Grönska levererar idag örter och bladgrönt till flera matbutiker runt om i Stockholm. Generellt sett har matbutiker ett stort matsvinn. Matsvinn kan användas för tillverkning av biogas och från biogasproduktionen utvecklas en biprodukt som kallas "rötrester". Det var här Grönska såg potentialen. Med hjälp av instrument från METTLER TOLEDO har Grönska nu testat att göra en ny näringslösning baserad på dessa rötrester. Grundämnet kväve är en viktig ingrediens i näringslösningen och vilken form kvävet har

spelar stor roll för växterna. Kvävet kan förekomma i form av Ammonium från restprodukterna som levereras från biogasproduktionen, men Nitrat är en mer lämplig form för flertalet växter. För att omvandla formen krävs att man mäter nitrifikationsprocessen för specifika kväveformer. – Det är denna mätning jag gör nu med METTLER TOLEDOs elektroder. Jag läste en del på akvariebloggar där det finns liknande processer, men de var inte riktigt lika avancerade, säger Ingrid. Lyckat samarbete – Det har fungerat väldigt bra i vårt samarbete med METTLER TOLEDO. Vi har inte implementerat vår nya näringslösning på hela odlingen än, utan håller fortfarande på att experimentera i en mindre avgränsad del. Hittills har vi odlat säkert tio olika sorters örter och sallader med otroligt fina resultat, bland annat vår basilika och våra sallader, fortsätter Ingrid. Det finns flera företag som utforskar möjligheten till en mer miljövänlig näringslösning, men just nu är Grönskas odling i Huddinge en av Europas största. Förhoppningen är att kunna tillämpa den biobaserade näringslösningen på hela odlingen och bidra till en ännu större positiv inverkan för miljön. – Att vi har lyckats ta fram den här näringslösningen är såklart ett väldigt viktigt mål för oss. Men det gick så otroligt mycket snabbare än väntat och med rätt instrument kan man tidigt se vad det är som inte står rätt till. Jag hade kunnat slita mitt hår i månader, om inte år för att få fram dessa resultat. Vi är mycket nöjda med att vi nådde vårt mål med näringslösningen så här snabbt, konstaterar Ingrid. Automatiska mätningar i större skala Processen att framställa näringslösningen är inte särskilt komplicerad men med rätt instrument blir det så otroligt mycket enklare. Idag arbetar Grönska med manuella instrument från METTLER TOLEDO där det krävs noggranna kontroller för alla ämnen som behöver mätas. Tanken på att skala upp verksamheten och använda näringslösningen i hela odlingen är dock inte långt borta. – Då känns det skönt att veta att METTLER TOLEDO har precis lika bra mätinstrument som är automatiska och som gör mätningar kontinuerligt istället för att behöva göra dem manuellt, avslutar Ingrid. Källa: METTLER TOLEDO

Grönska Stadsodling har med hjälp av METTLER TOLEDO lyckats ta fram en ny näringslösning baserad på matrester från de matbutiker som säljer Grönskas odlade örter.


16

hållbarhet www.svenskleverantorstidning.se

Maskiner och lampor påverkar klimatet Att människan har förändrat klimatet med temperaturökning som följd genom ökade utsläpp av växthusgaser är väl känt. Men också användning av lampor och maskiner bidrar till att det blir varmare eftersom energi släpps ut direkt i atmosfären. Nu har en studie kartlagt detta energiutsläpp.

Mänsklig aktivitet påverkar hur mycket växthusgaser som släpps ut i atmosfären. Industrier och transportmedel står för den största påverkan, men även markanvändning har betydelse för koldioxidhalten i atmosfären och klimatet. – För att kyla ner klimatet lokalt försöker man till exempel i Singapore motverka hettan i storstaden genom att odla växter på taken, säger Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi och medlem i FN:s klimatpanel IPCC. Maskiner och apparater påverkar Men det finns också en annan faktor som påverkar klimatet och som hittills inte har undersökts på global skala, även om dess inverkan på jordens temperaturökning är mycket mindre än utsläppen av växthusgaser. Maskiner och lampor påverkar klimatet genom att den energi de konsumerar försvinner ut i atmosfären. – Det kan gälla uppvärmning eller nedkylning av hus, energi från tvättmaskiner, dammsugare, diskmaskiner, lampor och andra apparater. Detta direkta energiutsläpp har det hittills inte funnits någon siffra på globalt och det har inte

heller funnits någon detaljrik kartläggning, säger Deliang Chen. Med hjälp av en ny metod har han och hans forskarkollegor analyserat befintliga data. Nattbelysning har kartlagts via satelliter, forskarna har studerat befolkningstäthet och analyserat siffror på energiförbrukning. – Vi har då kunnat se hur energikonsumtionen har ökat och kunnat beräkna hur den troligen kommer att öka i framtiden. Apparater avger värme Genom att analysera dessa stora mängder data har forskarna funnit att maskiner och apparater globalt konsumerar runt tre gånger så mycket energi som för femtio år sedan. – Det motsvarar drygt tio procent av den globala värmeökningen av växthusgaser under samma period. Men lokalt kan den energikonsumtion som maskiner och lampor står för vara mycket högre och ge upphov till stora lokala temperaturhöjningar, ändrade regnmängder och vindar. Studien visar att det finns särskilt utsatta områden, så kallade ”hot spots”, storstadsområden där energikonsumtionen är väldigt hög. Resultaten av studien öppnar nya möjligheter för att studera påverkan av direkt energianvändning lokalt på jordens klimat. – Samtidigt visar studien betydelsen och behovet av att vi alla bidrar till att den direkta energi som släpps ut från apparater minskar. Källa: Göteborgs Universitet

Sju av tio svenskar vill ha klimatmärkning för digitala tjänster Sju av tio svenskar, 69 procent, vill införa en klimatmärkning för digitala tjänster. Det visar en Sifo-undersökning som datacenteroperatören DigiPlex låtit genomföra. – En stor majoritet av svenskarna vill kunna göra gröna val och minska sin klimatpåverkan – även på internet, säger Fredrik Jansson, strategichef på DigiPlex.

Varje gång vi streamar en TV-serie, går in på sociala medier eller loggar in på vår internetbank startar en process i ett datacenter som förbrukar el och släpper ut koldioxid. I dag beräknas datacenter och digital infrastruktur stå för 3 procent av den globala elförbrukningen och för 2 procent av världens koldioxidutsläpp. Koldioxidutsläppen från datacenter globalt ligger redan i nivå med de från flygindustrin, och om utvecklingen fortsätter i samma takt kan datacenterindustrin komma att stå för runt 20 procent av elförbrukningen och 5,5 procent av koldioxidutsläppen inom en 5–10-årsperiod. Aktivt grönt val Sifo-undersökningen visar att sju av tio svenskar, 69 procent, vill införa en klimatmärkning av digitala tjänster. Ännu fler, 72 procent, tycker att det är viktigt att digitala tjänster har en så liten klimatpåverkan som möjligt. – Om du streamar film genom ett energislukande datacenter som drivs på el från brunkol så bidrar det i allra högsta grad till klimatförändringarna. Dagens konsumenter vill i högre utsträckning

kunna göra ett aktivt grönt val, även när det gäller att använda olika tjänster på internet, säger Fredrik Jansson. Konsumenter kan ställa krav Samtidigt är mindre än en fjärdedel av svenskarna, 23 procent, beredda att använda internet och digitala tjänster mindre, även om det skulle minska den negativa klimatpåverkan. – Internetanvändning är en naturlig del av vardagen som få kan eller vill avstå ifrån. Men konsumenter kan ställa krav på leverantörer att deras digitala tjänster ska vara klimatsmarta, energieffektiva, använda sig av förnybar el och orsaka minimala koldioxidutsläpp, och då är det heller ingen överraskning att 74 procent önskar att leverantörerna rapporterar sin elförbrukning och klimatpåverkan i till exempel sin årsredovisning, säger Fredrik Jansson. Källa: DigiPlex


infrastruktur 17 www.svenskleverantorstidning.se

Unikt koncept för plöjning och schaktfri ledningsläggning Bjarne Rutgersson i Svanesund AB är liktydigt med professionella gräventreprenader i hela västra Sverige. Man jobbar med jordvärme, fiberdragning, dränering och avlopp, och använder sig i sammanhanget av en mer eller mindre unik förläggningsteknik som både sparar pengar och minimerar ingreppen i terrängen.

Bjarne Rutgersson grundades 1982 och har sedan dess utvecklats till dagens pålitliga partner kring professionella entreprenadtjänster, såsom plöjning och grävning av alla typer av ledningar. Exempel är jordvärme, dränering/täckdikning, tryckavloppsystem, vattenledning, fiber, el- och telekablar. I de nya lokalerna på Elvägen i Varekil på Orust träffar vi ägaren och grundaren själv, som berättar att den nya anläggningen har inneburit ett lyft för såväl företaget som dess anställda. – Medarbetarna har tillgång till nya, fräscha lokaler, lunchrum och personalutrymmen, det har också inneburit möjligheten att hålla utbildningar internt, säger Bjarne innan han presenterar företagets starka bredd kring ledningsarbeten, där man jobbar med plöjning och schaktfri ledningsläggning. – Vi vänder oss till kunder i hela södra och västra Sverige och kan tack vare kompetent personal och en välutrustad maskinpark ta oss an allehanda projekt. Flera av maskinerna har vi byggt om och anpassat efter våra behov, upplyser Bjarne.

Jordvärme Nedplöjning av kollektorslang för jordvärme utgör en väsentlig del av verksamheten.Jordvärme är den värmepumpsteknik som funnits i Sverige och fungerat väl sedan 70-talet. – Hittills har vi installerat cirka 7 000 jordvärmeanläggningar, vilket har gett oss en kompetens som få av våra konkurrenter kan matcha. Jordvärme utgår från en beprövad teknik och är det klart mest kostnadseffektiva alternativet för de som vill installera en värmepump. Bjarne nämner också att företaget anlagt jordvärme till ett flertal svenska slott och herrgårdar, bland andra Svaneholms slott i Skåne. Man jobbar även med med VA-projekt, där fokus ligger på tryckavloppssystem, samt fiber, täckdikning, vatten och avlopp, Unik plöjningsmetod Bjarne Rutgersson vänder sig till alla uppdragsgivare, såsom villaägare, föreningar, samfälligheter och kommuner, samt till jordbruk, industrier och andra stora fastigheter. VA-uppdrag med tryckavloppsystem samt fibergrävning utgör, tillsammans med jordvärmeinstallationer, företagets huvudsysslor. Beträffande den förstnämnda har Bjarne Rutgersson AB bland annat utfört uppdrag på Restenäsön och Skaftö, medan man beträffande fibergrävning genom åren har arbetat längs västkusten. Företaget använder en teknik som går ut på att man plöjer ner slangar och kablar i marken. Det rör sig om maskiner som man har byggt om och konstruerat för plöjning. Senaste konstruktionen är på en större basmaskin där man kan plöja ledningar ned till två meters djup.

Senaste tillskottet i maskinparken är en plöjmaskin med hemmatillverkat plöjaggregat.

– Med denna kan vi komma ännu djupare och lägga större ledningar och detta är helt unikt. Det finns inget liknande på marknaden idag, säger Bjarne och tillägger att plöjning innebär stora kostnadsbesparingar och betydligt mindre ingrepp i terrängen. För alla projekt där man vill ha synlighet i schaktet finns kedjegrävare att tillgå. Vid täckdikning med kedjegrävare styr man läggningen med laser vilket ger millimeterprecision på dräneringsslangen.

Bjarne ser ljust på företagets framtid. Utvecklingen har varit god och behovet av att nyanställa har ökat successivt. – Vi söker mer personal, framförallt självgående yrkesarbetare, både män och kvinnor, som gärna får ha en del erfarenhet. Research: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

JORDVÄRME - ENERGI KLIMATSMART UPPVÄRMNING VA-PROJEKT – TRYCKAVSLOPPSSYSTEM Elvägen 7 • 472 95 Varekil • Tel: 0708-55 65 04 E-post: bjarne@jordvarme.se • www.jordvarme.se


18

stockholm www.svenskleverantorstidning.se

Bättre fastighetsekonomi med modernare hissar Genom att anlita en oberoende entreprenör när det gäller installation, modernisering eller reparation av hissar finns alla möjligheter att erhålla en optimal lösning. Hisskontakt Norden AB anpassar varje insats efter varje specifik kunds behov. Det blir med andra ord en hisslösning som lämpar sig bäst efter den aktuella fastigheten, samtidigt som en modern hiss också skapar en bättre fastighetsekonomi. Hisskontakt Norden AB erbjuder ett stort utbud av nya hissar, samt modernisering och ombyggnad av befintliga hissar i framför allt Stockholmsområdet. Härutöver utför man service och reparationer på alla förekommande hisstyper. Företaget startades 2015, men erfarenheten i bolaget är betydligt längre än så, åtminstone om man beaktar att de tre delägarna, Janne Lengman, David Keijser och Ricky Leckremo, som tillsammans har mer än 50 år bakom sig i hissbranschen.

– Jag och David hade länge jobbat som elektriker och hissmontörer. Vi bestämde oss för att starta eget där vi fick möjlighet att jobba mer kundanpassat. Vi har medvetet valt att verka som en oberoende hissleverantör med skräddarsydda lösningar utifrån kundernas specifika krav och behov. Genom att vi samarbetar med ett flertal olika leverantörer kan vi alltid ta fram en optimal lösning, säger Janne Lengman. Ricky är nybliven delägare efter två aktiva år i bolaget. – Han är oerhört kunnig, det kändes självklart att vi ville ha en sådan klippa som delägare, berömmer Janne. Allt under ett tak Utöver hissar jobbar Hisskontakt Norden AB även bland annat med rulltrappor, jalusier, portar och tillgänglighetsanpassningar. – Vi sticker ut eftersom vi har det totala kunnandet under ett och samma tak. Dessutom har vi jour, säger Ricky Leckremo. Han berättar vidare att de flesta uppdragsgivarna finns i Stockholmsområdet, men att man förstås är redo att åka längre än så om jobben så kräver. – Vi arbetade till exempel i Shanghai när en nybyggd lyxkryssare hade problem med bland annat fartygets hissdörrar. Där kunde vi rycka in, rätta till problemen och på så sätt bidra till att gästerna fick den service de betalat för.

Renoverar och moderniserar Jobbet i Kina är ett gott exempel på ett uppdrag där Hisskontakt Norden AB har fått rycka in när andra har gått bet. Det är, enligt Ricky och Janne, inte alltför ovanligt. – Vi får ofta den typen av förfrågningar, inte minst från kunder där företaget de har anlitat hellre vill sälja nytt än reparera och restaurera. I äldre fastigheter finns det många gamla fina hissar som kunden gärna vill bevara, men med modern teknik och bättre säkerhet. I det läget kan vi renovera hissen och behålla det klassiska utseendet, ofta till hälften av vad det hade kostat att byta

ut den mot en ny. En nyare variant hade utseendemässigt heller inte passat in i ett gammalt hus, säger Janne Lengman. Han påminner om att en modernare hiss – oavsett om man installerar en ny eller renoverar en äldre med ny teknik – i förlängningen ger en bättre fastighetsekonomi när behovet av underhåll minskar, samtidigt som driftskostnaderna blir lägre tack vare moderna styrsystem och energisparande lösningar. Liksom kollegan Ricky ser Janne positivt på företagets framtid. – Vi åtar oss gärna fler serviceuppdrag och reparationer, gärna via serviceavtal med exempelvis bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag. Research: Christoffer Sandberg Text: Örjan Persson


stockholm 19 www.svenskleverantorstidning.se

Helhetsleverantör av ledande maskiner En av de ledande aktörerna i Norden när det gäller maskiner för bygg, anläggning, industri, lantbruk och kommun är KH-Maskin AB. Det välrenommerade företaget med representation i både Stockholms- och Göteborgsområdet står för ett mycket brett utbud till konkurrenskraftiga priser.

Vi träffar Martin Lindén, nyanställd VD på KH-Maskin AB sedan januari 2020. Martin blev ny VD i samband med att KH-Maskin, som då hette Beck Maskiner, fick nya ägare i finska KH-Koneet Group. – Detta kommer att innebära många nya möjligheter för oss och en spännande tid väntar, säger Martin entusiastiskt. KH-Maskiner har sin huvudanläggning i Jordbro industriområde, i Haninge kommun söder om Stockholm, i Järfälla norr om Stockholm samt i Kungälv, norr om Göteborg. KH Maskin AB har totalt ca 35 anställda och omsätter 210 miljoner. Martin berättar att verksamheten har olika delar, där försäljning av maskiner är den största delen. – Idag kommer 75% av omsättningen från försäljning av maskiner och tillbehör, 15 % från uthyrning och 10% från service och reservdelsförsäljning, säger Martin.

KH-Maskiners styrka ligger i att erbjuda attraktiva maskiner för många olika ändamål, oavsett om det handlar om bygg, anläggning, industri, lantbruk eller kommun. Sortimentet är både brett och stort. – Vår försäljning av nya maskiner har ökat i många år nu, och det är väldigt roligt. Vi säljer också mycket tillbehör och utrustning. Det största varumärket vi saluför är Kobelco, där har vi allt inhouse. Vi erbjuder många olika maskiner, från 800 kilo till cirka 90 ton, berättar Martin. Allt under samma tak och snabba leveranser Martin välkomnar alla som är intresserade av maskiner att besöka någon av deras anläggningar, där man kan få en närmare inblick i maskinerna och deras kapacitet. – De flesta av maskinerna finns på våra anlägg-

ningar och hit får man gärna komma om man vill provköra och testa maskinerna! Martin betonar att man är en helhetsleverantör som har allt under samma tak, liksom att man har stora lager och snabba leveranser. – Vi står för trygga och personliga maskinaffärer. Vi satsar mycket på service, att alltid vara nära våra kunder och hjälpa till när det behövs. När Martin får frågan hur han ser på framtiden för KH-Maskiner, menar han att företaget har goda förutsättningar att fortsätta utvecklas. – Vi har gått starkt i flera år som sagt, och tror på en stark tillväxt. KH-Maskiner kommer också snart att möta maskinintresserade på en mässa. – Vi kommer ställa ut på Svenska Maskinmässan 4–6 juni på Solvalla i Stockholm, alla är välkomna dit! avslutar Martin Lindén.

Stort utbud och ökad försäljning KH-Maskiner har idag alltså tre stycken anläggningar, och i framtiden vill man växa mer i Stockholmsområdet samt Mellansverige och uppåt i landet. – Det handlar om att öka tillgängligheten för våra kunder och öppna fler anläggningar med butiker. Vi vill växa och bredda vår verksamhet och bli större inom uthyrning av maskiner. Många företag väljer idag att hyra, och det kan bli en större marknad för oss i framtiden, säger Martin.

www.kh-maskin.se

Research: Christoffer Sandberg


20

stockholm www.svenskleverantorstidning.se

Expansivt byggföretag ser det stora värdet av kvalitativ design Molnetto Group AB är ett byggföretag som arbetar över hela landet. Deras specialitet är inte bara att leverera kvalitativ byggteknik, utan också design. Genom att arbeta medvetet med design blir fördelana stora, kunderna får det lilla extra samtidigt som värdet på villan eller lägenheten ökar långsiktigt. Bland kunderna finns privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsförvaltare, och allt fler upptäcker fördelarna med Molnetto Group AB. Vi träffar Deni Nikolovski, som är ägare, grundare och VD på Molnetto Group AB. Molnetto Group är ett ungt och expansivt företag som startade 2015 med en stark vision – att tänka lika mycket på design som byggteknik. – Jag har länge haft en dröm och vision om ett byggbolag som är lite annorlunda, som kan skräddarsy och verkligen ta fram en speciell lösning för kunderna, säger Deni. Bland Molnetto Grups tjänster märks ombyggnationer, nybyggnationer, badrumsrenoveringar, tillbyggnader, lägenhetsrenoveringar och totalrenoveringar. – Det går bra för oss, och vi har gått stadigt upp sedan starten, säger Deni och är tydlig med vad det är som gör att Molnetto Group märker ut sig. – Vi vill arbeta med design i våra projekt. Jag ser stor potential i byggbranschen och om man gör lite annorlunda arbeten och följer en plan, så finns det stora marknadsandelar att ta, säger Deni och tillägger att de idag är 15 anställda och omsätter cirka 15 miljoner. – Vi vill växa och fördubbla vår omsättning varje år. Det är min förhoppning. Jag vill något extra med Molnetto Group och är beredd att jobba hårt för det. Fokus på kvalitet ger kunder över hela Sverige Att fokusera på kunderna och kvalitén är en självklarhet för Molnetto Group.

– Vi är en helhetsleverantört inom bygg och har allt inhouse. Vi är väldigt noga med kvalitet och att alltid göra det lilla extra så våra kunder blir nöjda, säger Deni. Molnetto Group är noga i alla led, vilket bland annat visar sig i att de innehar flera certifikat, till exempel BKR, vilket står för behörighet för badrum och våtrum, Säker vatten, Asbestsanering, El-allmänbehörighet upp till 1000v, BAS-P och BAS-U. De är därtill med i Byggnads och Per och innehar trygghets- och entreprenadförsäkring. – Vi är väldigt noga med att våra byggnationer har rätt kvalitet, sammanfattar Deni. Bland Molnetto Groups kunder finns privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsförvaltare. Man arbetar mycket med tillgänglighet och Deni understryker att de alltid finns tillhands. – Våra kunder kan alltid nå oss, vi har alltid öppet, säger Deni och berättar vidare att man arbetar över ett mycket stort område. – Vi arbetar över hela landet. Vi har till exempel haft lyckade projekt både uppe i Sundsvall och i södra Sverige, där vi även ska sätta igång ett större uppdrag snart. Många arbeten utför vi i Stockholm och de flesta av våra kunder finns i Stockholm, Uppsala, Gävle och Södertälje med omnejd. Molnetto Group har planer för framtiden och söker ny personal Idag är Molnetto Groups största uppdragsgivare Balder och Stena. Men de har även uppdrag för till exempel Huddinge Kommun och Victoria Park. För Balder utför man service och underhåll, som reparationer av skador, och är fort på plats om det behövs. – Just nu är merparten av våra uppdrag renoveringar inom olika bostadsrättsföreningar. Men vi vill gärna ta oss an unika och speciella projekt där andra kanske säger nej. Framöver vill vi också bygga egna hus, vilket vi har en plan för. Det ska då vara relativt billiga hus, som kostar 2–3 miljoner, och de ska vara miljövänliga, berättar Deni. Deni menar också att snabba leveranser är en viktig del av deras service till kunderna. – I allt vi gör vill vi stå för kvalitet och snabba leveranser. Istället för två månader, tar det två veckor för oss att komma igång. Vi är ödmjuka och tar oss an våra uppdrag med största allvar. Vi lägger också en personlig touch i allt vi gör, det är vårt signum. Inget ska vara slentrianmässigt utfört. Att Molnetto Group växer, gör förstås också att man behöver förstärkning på personalsidan. Deni tar tillfället i akt och skickar med en hälsning till Svensk Leverantörstidnings läsare. – Vi växer och söker ny personal, som är rätt för oss. Vi söker personal som vill och kan göra det lilla extra. Är man intresserat av att arbeta hos oss är man välkommen att höra av sig! avslutar Deni Nikolovski. Research: Christoffer Sandberg

Turebergs alle 44, BV, 191 64 Sollentuna Tel: +46 76-565-15-10 E-post: info@molnetto.se


stockholm 21 www.svenskleverantorstidning.se

Välrenommerad anläggare – över och under vattenytan Arbete under vatten kräver erfarna och certifierade aktörer. En av dem är RPP Dyk AB som har specialiserat sig på borrning och sågning såväl över som under vattenytan. RPP Dyk kan åta sig uppdrag över hela Norden och anlitas av såväl privatpersoner som stora anläggningsoch byggföretag. Det var Rickard Persson som startade RPP Dyk AB 2016 tillsammans med kollegan Johannes Hjelm, båda yrkesdykare och betonghåltagare. – Vi noterade att marknaden efterfrågade en anläggningsdykare med kompetens kring både håltagning och vajersågning i betong och berg såväl ovan som under vattenytan. Numera jobbar vi även med grundläggning och bergarbeten, således står vi för ett heltäckande koncept. Så vitt vi vet är vi mer eller mindre ensamma om detta i Sverige, konstaterar Rickard Persson och tillägger att man beträffande arbeten på land kan borra och såga i alla förekommande material inom flera branscher.

personer som företag anlitar RPP Dyk, och på meritlistan finns bland annat betonghåltagning i samband med byggandet av den nya Slussen och vajersågning av fundament för Katarinahissen. – Olika infrastrukturprojekt dominerar för oss, våra uppdragsgivare värdesätter att vi representerar en sådan bredd att de inte behöver kalla in fler entreprenörer än vi. Inte ens om uppdraget under resans gång visar sig bli mer omfattande än vad man först trodde, vi löser det, säger Rickard Persson. Han lyfter fram andra konkurrensfördelar, såsom företagets flexibilitet, bredd och starka kompetens.

Helhetslösningar RPP Dyk verkar främst i Stockholmsområdet, men utför arbeten även i övriga delar av landet och Norden om uppdraget så kräver. Såväl privat-

– Vi står för helhetslösningar och stävar alltid efter att göra det lilla extra för våra kunder. Det är en av anledningarna till att många väljer att anlita oss igen och igen.

i företaget där man är ytterst noga med att rekrytera rätt kompetens. – När vi anställer nya personer vill vi, förutom att de förstås är kunniga i det vi gör, att de har ett brinnande intresse för sitt jobb, ett stort engagemang, att de alltid tänker service och har en ständig vilja att lära sig mer. Vi utbildar gärna vår personal om de vill fortbilda sig och bredda sin kompetens. I gengäld har vi en generellt sett hög lönenivå, säger Rickard Persson. Han konstaterar att satsningarna ger resultat, företaget går bra och ambitionen är förstås att fortsätta växa med fler och gärna större projekt. – Vi är nya på marknaden och väldigt ödmjuka inför de uppdrag vi får. Vi lyssnar och tar till oss, vi vill vara en aktör man lita på – nu och i framtiden.

Hög kompetens RPP Dyk AB sysselsätter i dagsläget tolv anställda, och det är inte vem som helst som får anställning

Research: Christoffer Sandberg Text: Örjan Persson

Följ oss gärna på sociala medier:

www.rppdyk.se


22

stockholm www.svenskleverantorstidning.se

Noggrant entreprenad- och konsultföretag expanderar Som namnet antyder är Strömwik Bygg & Konsult AB mer än bara en traditionell byggfirma. Med fokus på både entreprenader och konsultuppdrag har man specialiserat sig på ROT-arbeten då man åtar sig allt från om- och tillbyggnad till kompletta stambyten. Man tar gärna ett helhetsansvar, och arbetar alltid med stor noggrannhet.

Vi träffar Johan Wikström och Johan Strömberg, båda delägare på Strömwik Bygg & Konsult AB, ett entreprenörs- och konsultföretag som utgår från Stockholm. – Vi har tillsammans mångårig erfarenhet inom byggbranschen, och på senare år har vi arbetat som platschefer på samma företag. När vi startade upp, 2012–2014, erbjöd vi främst konsulttjänster, men nu har vi också byggare. Idag är vi sju stycken och en ekonomiansvarig. Det är lite av en framgångssaga, vi har växt för varje år! berättar Johan Wikström och Johan Strömberg. De båda delägarna återkommer till vikten av tydlighet och helhetsansvar, och detta har blivit företagets signum. I konsultverksamheten arbetar man som platschefer eller projektledare i byggproduktionen, då anlitade av andra entreprenadföretag. Deras konsultverksamhet utvecklas ständigt gentemot både entreprenör- och beställarsidan, samtidigt som de antar entreprenader. – Vi driver ofta entreprenader som totalentreprenad och samordnar då alla leverantörer som behövs vid ett bygge och tar helhetsansvar. Det handlar om allt från planering och projektledning till utförande.

Renovering av snickarglädje från 1800-talet.

Reparation, ombyggnad, tillbyggnad och mycket mer Strömwik Bygg & Konsult tyngdpunkt ligger på ROT-sektorn med reparation, ombyggnad och tillbyggnad, och inom dessa områden har man lång erfarenhet. Stambyten och badrumsrenoveringar hör till specialiteterna. Men de antar också gärna annorlunda projekt som kräver mycket innovation. – Vi tar oss gärna an utmanande och speciella uppdrag, som andra kanske inte vill ha. Vi gjorde ett arbete för en arkitekt ute i skärgården, på Gålö, där vi behövde flyga in material med en helikopter, berättar delägarna. Bostadsrättsföreningar är vanligt återkommande kunder för Strömwik Bygg & Konsult. Här kan det handla om fuktskador, underhåll och tillbyggnader. – Vi arbetar med flera olika bostadsrättsföreningar, som till exempel med Fältöversten och Stjärnhusen. Där har vi bytt ut stammar, underhusplattor och annat. Vi får samarbetar också med Fastum och får jobb via dem, de har 700 bostadsrättsföreningar.

Pågående stambyte.

Tydlighet genom hela processen Johan Wikström och Johan Strömberg anser att deras arbeten ska vara utan överraskningar. – Vi är väldigt noggranna och att det ska vara enkelt att samarbeta med oss. Vi använder oss till exempel av programmen Byggsamordnarna och Visma, som ger våra kunder väldigt tydliga och överskådliga fakturor. Vi har inga dolda avgifter eller något annat sådant. Det handlar om att skapa ett förtroende, och det gör vi genom att vara tydliga. Strömwik Bygg & Konsult vill helt enkelt att kunderna ska veta precis vad de får.

– Vi erbjuder kunderna en bra struktur och har en app som våra anställda använder när de är ute hos kund, så att de direkt kan registrera sina timmar och exakt vad de utfört vid varje tillfälle. Detta ger både oss och våra kunder en bra översikt. Bygger hus helt i trä Sedan 2018 samarbetar Strömwik Bygg & Konsult med ISO TIMBER, som gör hus helt i trä. – De här husen är väldigt miljövänliga och kan även kallställas, det vill säga stå kalla under långa perioder. De behöver inte underhållas. Husen byggs som Lego, det är färdiga moduler som det bara är att sätta på plats. Det går både snabbt och är enkelt. Framöver vill vi bygga fler ISO TIMBER hus, till exempel i form av Attefallshus. I framtiden ser gärna Strömwik Bygg & Konsult fler ramavtal med kommunen. – Vi har både kompetensen och effektiviteten för att anta många olika typer av uppdrag. Vi är snabba, noggranna, står för bra kvalitet och gör det lilla extra för våra kunder. Vi vill de ska vara väldigt nöjda innan vi är nöjda. Vi ser inte direkt någon lågkonjunktur, det kommer alltid att finnas arbeten inom renovering och service, och det är där vi vill växa, avslutar Johan Wikström och Johan Strömberg. Research: Christoffer Sandberg

Byggnation av Isotimberhus på Stegesund. Stomme rest med helikopter.

Renovering av 1700-talshuset Mjölnarbostaden i Tyresta by.

www.stromwik.se


stockholm 23 www.svenskleverantorstidning.se

Världsunikt ID-kort ökar säkerheten på svenska byggarbetsplatser – Fram till nu har oseriösa aktörer haft för lätt att verka på svenska byggarbetsplatser.

Nu har det nya ID06-kortet införts, vilket krävs för att komma in på samtliga svenska byggarbetsplatser. Syftet med ID06-kortet är att motverka oseriösa företag och deras möjlighet att använda svart arbetskraft. Peab har varit pådrivande för de nya reglerna och är en av initiativtagarna.

– De nya hårdare reglerna behövs för att vi ska få en sundare konkurrens och mer ordning och reda i branschen. Fram till nu har oseriösa aktörer haft för lätt att verka på svenska byggarbetsplatser. Med det nya passerkortet blir det tvärstopp för dem, säger Linda Larsson, projektledare Nya ID06 på Peab. Djupare kontroller Problemet med obehöriga aktörer på svenska byggarbetsplatser har varit omfattande. Med det nya ID06-kortet tar byggbranschen nu ett krafttag. Från och med nu görs djupare kontroller av både företag och personal. Något som gör kortet unikt i sitt slag i världen. – De nya reglerna innebär förbättrad säkerhet. Men för att helt bli av med oseriösa företag krävs också uppföljning från myndigheter och andra samhällsfunktioner. Det är inget som byggbranschen ensam förmår att lösa, poängterar Linda Larsson. Några korta fakta - Kreditupplysning via UC tas på alla bolag som ansöker om det nya kortet. Betalar de sina skatter och avgifter? Har de skulder hos Kronofogden? - I det nya systemet tillåts inga så kallade lånekort. Dessa har tidigare missbrukats och lånats ut till obehörig arbetskraft av oseriösa underentreprenörer. - För att få det nya kortet görs en kontroll av hur många anställda bolaget har registrerat hos Skatteverket. Stämmer det med antalet utfärdade kort? Om inte är det en signal om obehörig arbetskraft. - För att erhålla sitt personliga passerkort måste individen legitimera sig med BankID och pass. Detta försvårar för personer som vistas illegalt i Sverige att komma in på en byggarbetsplats. Källa: NCC

Peab är en av drivkrafterna bakom det nya ID06-kortet som införs på svenska byggarbetsplatser idag. Linda Larsson är projektledare för Nya ID06 på Peab.

MILJÖANPASSADE HANDRENGÖRINGSMEDEL, BILTVÄTTMEDEL OCH ANDRA KEMISKA PRODUKTER Rörvägen 53 • 136 50 Haninge 08-504 103 80 • info@bskemi.se www.bskemi.se

Vi är ett tillverkande kemiföretag, vilket innebär att vi producerar våra egna produkter. Detta ger oss god kontroll över allt från råvara till färdig produkt.


24

vänersborg www.svenskleverantorstidning.se

Miljö och näringsliv i fokus i Vänersborgs kommun I Vänersborgs kommun har man sedan flera år tillbaka jobbat både hårt och målmedvetet i syfte att såväl stärka det befintliga näringslivet som att stimulera till nyetableringar. Arbetet har via Näringslivsenheten skett på flera olika plan och nu börjar man se resultatet av ansträngningarna. Företagen i Vänersborg kommun mår överlag bra, samtidigt som många nya verksamheter har fått upp ögonen för vad regionen har att erbjuda.

Det finns cirka 4 000 företag i Vänersborgs kommun där näringslivet står sig starkt inom tjänsterelaterade näringar, handel och byggsektorn. Små och medelstora företag dominerar men här finns också större bolag med fler än hundra anställda, till exempel Tranter, Länsförsäkringar Älvsborg, Vargön Alloys och Varner. Vi träffar Jill Stor, näringslivschef i Vänersborgs kommun, som noterat en positiv utveckling för kommunens näringsliv, men som samtidigt ser utmaningar i kompetensförsörjning. – Vi har idag brist på arbetskraft, vi är till exempel i stort behov av fler praktikplatser. Här har vi ett samhällsansvar, det är viktigt för att få ut våra ungdomar i arbetslivet och in i samhället. Ett arbete ger en egen inkomst, en meningsfull sysselsättning och en känsla av att vara behövd och att höra hemma i ett sammanhang, poängterar hon.

kommunpolitikerna göra regelbundna företagsbesök. – En annan aktivitet som ger möjligheter för företagen att knyta nya kontakter och nätverka är frukostforum med scenprogram som vi arrangerar en gång i månaden. Det är ett populärt och välbesökt arrangemang med upp mot 130 besökare per tillfälle, berättar Jill Stor och upplyser om att anmälningar gös via kommunens hemsida. Hon berättar vidare om att kommunen och näringslivsenheten i sin strävan att underlätta processer för kommunens företagare har skapat en ny enhet där man samlar olika företagsärenden, såsom bygglov, på ett och samma ställe. – Vi strävar efter smidiga processer som förenklar och underlättar arbetet för alla parter. Nästa steg är digitaliserade processer, vi får ta ett steg i taget, säger Jill som tidigare arbetade som regionchef på Ung företagsamhet Fyrbodal. Hon tillträdde tjänsten som näringslivschef i Vänersborg i april 2019. Grönt och hållbart Jill Stor tänker långsiktigt och miljömedvetet, hon har en vision om hållbarhet i alla delar av

Underlättar för företagen Hon påpekar vikten av ett gott och konstruktivt samarbete mellan utbildningar och näringsliv. På näringslivsenheten arbetar man praktiskt och aktivt med detta genom att tillsammans med Invigning av företag med näringsministern på plats

livet. Gröna Klustret Nuntorp är ett exempel på kommunens initiativ avseende miljösatsningar. Här samlas gröna näringar för att tillsammans utbyta kunskap och erfarenheter. Kurser, seminarier och uppdragsutbildningar är ytterligare delar i verksamheten med syftet att stärka och utveckla befintliga företag, men framför allt främja och stimulera nyföretagande, med fokus på ungdomar och utrikesfödda. Innovation, miljö och energi är ledord i kommunens långsiktiga planeringsarbete för ett hållbart samhälle. En del i detta är Wargön Innovations och Industripark. – Vår tanke här är att utveckla ett nationellt utvecklings- och kunskapscentrum för hållbar industri med fokus på hållbara material som textil och trä. Det är ett stort område på drygt 20 hektar med attraktiva markytor för nya företag. Wargön Innovations och Industripark tillämpar cirkulär ekonomi, vilket i praktiken innebär att man återbrukar och återvinner så långt som det är möjligt. Det är ett konkret sätt att tänka miljömedvetet och hållbart, säger Jill Stor. Attraktiva boendealternativ Från Vänersborg finns det många möjligheter att nå omvärlden och för omvärlden att nå staden. Via sjöfart, vägar, tågförbindelser och flygplats har staden ett infrastrukturellt guldläge med ett flertal alternativ för transporter.

De som vill bo i Vänersborg med omnejd har ett stort urval av olika boendeformer i varierande miljöer att välja bland, och alltid med närhet till naturen. – Vi är inne i en byggoom nu, konstaterar Jill Stor och nämner avslutningsvis byggprojektet där den nya stadsdelen Holmängs Hage växer fram. – Här kan den som tänker på miljö och hälsa bo i ett helt rökfritt bostadsområde. Research: Alexander Lundström Text: Örjan Persson

Näringslivschef Jill Stor

Erfaren arbetskraft för en mängd olika sysslor Bilden av pensionärer som gårdagens arbetskraft suddas ut med all önskvärd tydlighet i Veteranpoolen. Snarare är det så att de som anlitar Veteranpoolen erhåller personer med lång erfarenhet, stor arbetsglädje och en vilja att hela tiden stå för fläckfria arbetsinsatser. I Trestad kan såväl företag som privatpersoner få hjälp med allt från trädgårdsarbete och hantverkstjänster till kontors- och ekonomitjänster.

Det kan vara svårt att få en anställning när man är äldre i en tid då arbetsgivarna generellt hellre anställer yngre förmågor. Hos Veteranpoolen är det tvärtom, att vara avtalspensionär eller ålderspensionär är ett av kriterierna för anställning. – I dagens arbetsliv blir många inte fysiskt utslitna i samma utsträckning som förr. Många seniorer är pigga och alerta och vill gärna fortsätta sina yrkesliv även efter pensionsåldern. För denna

kategori är Veteranpoolen en utmärkt möjlighet till sysselsättning utifrån egna önskemål. Det är flexibelt, man jobbar när man kan och vill. Uppdrag hos Veteranpoolen ger ett extra tillskott till kassan, samtidigt som det ger en möjlighet att göra något meningsfullt, säger Jonas Granat som är franchisetagare för Veteranpoolen i Trestad. Stor kompetensbredd Veteranpoolen är idag Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Bolaget grundades i Kungsbacka 2007 och inriktades inledningsvis mot hjälp i hemmet för äldre personer. Snart insåg man att behovet var betydligt större och bredare än så, även bland företagare, och expansionen var självklar. Snart blev Veteranpoolen en franchisekedja som numera omfattar 49 kontor från Luleå i norr till Ystad i söder. Många äldre tar chansen att förlänga yrkeskarriären, vilket har format en enorm kompetensbredd kring allt från hantverkare, såsom målare, snickare och VVS-arbetare, till städare, fastighetsskötare, trädgårdsarbetare, ekonomer, receptionister, chaufförer och IT-kunniga.

exempel på det sättet vi nyligen fick vårt första utlandsuppdrag, i Tyskland, berättar Jonas.

– Våra seniorer gör samhällsnytta, de bidrar till BNP och skapar jobb även för unga. Våra veteraner tar inte jobb från unga som vissa kan tro, utan fungerar snarare som förebilder och mentorer för yngre genom att dela med sig av sina erfarenheter och yrkeskunskaper, poängterar Jonas Granat. Avdelningen i Trestad vänder sig till kunder i framför allt Trollhättan/Uddevalla/Vänersborg, Dalsland, norra Bohuslän, Fyrbodal och Trestad. Verksamheten har varit framgångsrik och expansiv. – I början hade vi 4 000 timmar bemanning per år, idag har vi 32 000 timmar och har gått från 50 veteraner 2014 till dagens 450. En framgångsfaktor är det stora nätverket internt mellan veteraner som tipsar och har kontakter. Det var till

Tryggt och säkert I Veteranpoolen är man måna om sina medarbetare, det ska vara tryggt och säkert att jobba här, alla ska känna sig omhändertagna och välkomna. Bolaget har försäkringar och lönegarantier. Privatpersoner som anlitar Veteranpoolen kan många gånger utnyttja ROT- och RUT-avdragen. – Ibland kan det vara skönt att unna sig själv lite avlastning och låta någon annan sköta fönstertvätt eller en del av trädgårdsarbetet, säger Jonas Granat och tillägger att många veteraner har följt med i den digitala utvecklingen och är tekniskt mycket kunniga. Idag sker mycket av kommunikationen via Veteranspoolens egen app ”Vappen”. – Vi kan åta oss uppdrag inom en mängd olika yrkesområden. Tack vare vårt omfattande nätverk kan vi ofta lösa kundens problem inom någon vecka. Uppdragens omfattning varierar och styrs efter behov, inom industri kan det till exempel vara ett projektstyrt uppdrag under en kortare period. Jonas berättar avslutningsvis att Veteranpoolen i Trollhättan har fått flera utmärkelser, bland annat Årets Tillväxtkontor två år i rad. Research: Alexander Lundström Text: Örjan Persson

Flexibel bemanning – Veteranpoolen Trestad • • •

Trollhättan: 0520-40 06 44 Vänersborg: 0521-72 44 44 Uddevalla: 0522-122 08


vänersborg

25

www.svenskleverantorstidning.se

En personligare resebyrå När man bokar en resa hos en större resebyrå blir man lätt en kund i mängden. Väljer man i stället en mindre resebyrå blir man oftare sedd och erhåller en mer personlig service. Skillnaden blir tydlig på Vänersborgs Resebyrå där man kan skräddarsy lösningar efter kundens behov och önskemål som resenär, oavsett om det gäller en affärsresa eller nöjesresa. Härigenom blir Vänersborgs Resebyrå en både trygg och säker respartner för såväl företag som privatpersoner.

Oavsett om man reser som företag eller privat finns det alltid en trygghet i att anlita en resebyrå som alltid finns till hands och kan hjälpa till när oförutsedda händelser inträffar. På Vänersborgs Resebyrå är man tillgänglig dygnet runt alla veckans dagar. – De som reser på egen hand vet inte alltid vart de ska vända sig när något oförutsett händer, medan vi som resebyrå har en helt annan kunskap och erfarenhet, liksom ett stort kontaktnät. Det ska vara enkelt och smidigt att anlita oss oavsett situation. Det är mycket att hålla reda på när man reser, såsom flyg, hotell, hyrbilar med mera, påpekar Marina Bätjer, VD på Vänersborgs Resebyrå. Det rör sig om en mindre aktör i resebranschen med målet att alltid ge sina kunder optimala upplevelser. Man arrangerar affärsresor, gruppresor, konferensresor och privatresor, både inrikes och utrikes, och står för allt som exempelvis en affärsresenär behöver, inte minst via bra avtal och samarbeten.

Alexandra

VD Marina Bätjer

– Beträffande just affärsresor erhåller du som kund en egen resekonsult som lär känna dig och dina specifika behov och önskemål. Vi gör dessutom så att företag får full koll på sitt resande genom önskade sammanställningar, miljöstatistik, Co2-utsläpp med mera. Marina tillägger att man även erbjuder specialanpassade lösningar för de kunder som har sin arbetsplats till havs. Vänersborgs Resebyrå skräddarsyr resor för Marine Travel, relaterade till shipping, maritima leverantörer, kryssningsbranschen och offshore. Här samarbetar man med flygbolag över hela världen och kan därför erbjuda sina kunder mycket fördelaktiga priser för sin marina personal. Överträffar förväntningar Marina Bätjer har mer än 30 års erfarenhet av resebranschen. I resebutiken i centrala Vänersborg har hon två kollegor som samarbetet fungerar alldeles utmärkt med. – Vi gillar självklart själva att resa, och har på så sätt samlat på oss kunskap som i förlängningen kommer våra kunder tillgodo. Som fullserviceresebyrå samarbetar vi med de ledande arrangörerna och bidrar varje dag med vår erfarenhet från världens alla hörn. Att resa kan handla om en stor investering och vi vill hjälpa kunden att

– Som fullserviceresebyrå samarbetar vi med de ledande arrangörerna och bidrar varje dag med vår erfarenhet från världens alla hörn.

få en upplevelse som uppfyller och överträffar deras förväntningar. Mycket handlar om att vara noggrann med detaljerna. I det avseendet kan vi stå för personligt anpassade resråd, de bästa tipsen och en trygg bokning med branschens alla garantier, säger Marina. Prisvärt Vänersborgs Resebyrå innefattar även en resebyrå i Skärhamn, vilken etablerades för 20 år sedan och sysselsätter sex personer med lång erfarenhet från resebranschen. Här, liksom i Vänersborg,

konstaterar man att allt fler företag väljer en mindre resebyrå. – Utöver nämnda fördelar kring personlig service och stor flexibilitet kan vi också erbjuda prisvärda resealternativ. En mindre verksamhet har lägre kostnader, det avspeglar sig på våra priser, säger Marina Bätjer. Research: Alexander Lundström Text: Örjan Persson

0521-47 08 70 info@vanersborgsresebyra.se


26

vänersborg www.svenskleverantorstidning.se

Allt fler vill etablera sig på Trestad Center Företagsparken Trestad Center växer kontinuerligt och hyser idag en mängd olika verksamheter. Det utmärkta geografiska läget gör området högintressant för målmedvetna företag, något som man i fastighetsägaren Alab Fastigheter AB tydligt märker. Alab erbjuder anpassade lokaler och kontor i varierande storlekar.

I familjeföretaget Alab Alvar Larsson AB ingår Alab Fastigheter som äger och förvaltar såväl hyreshus som kommersiella lokaler i Vänersborg med omnejd. Företaget hyr även ut kontor och lagerlokaler. – Vi började etablera oss på fastighetsmarknaden redan under 1990-talet, berättar Malin Larsson som är en av bolagets delägare. Hon lyfter fram företagsparken Trestad Center som i dagsläget hyser drygt 30 olika verksamheter och där Alab Fastigheter i allra högsta grad är verksamt. Det välkända handels- och industriområdet ligger mitt i Trestad nära Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg. I området samsas bilhandel, möbelhandel och tillverkningsindustri. En av fastigheterna rymmer enbart bilrelaterade verksamheter, här finns bland andra Trafikverket, Mannes Motor, Cabonlines, Brandt och Your Car.

– Den intilliggande motorvägen har betytt mycket och bidragit till den starka utvecklingen i området. Trafikflödet är intensivt, vilket inneburit att området har många kunder från hela Bohuslän, säger Malin. Ökat intresse Trestad Center har varit aktivt i tio år och intresset för området växer konstant, något som Malin Larsson märker tydligt. – Just nu finns det lediga lokaler och kontor med goda parkeringsmöjligheter. Vi har lokaler i olika storlekar för kommersiell verksamhet och intresset är stort, konstaterar hon och fortsätter: – Vi följer utvecklingen och håller hela tiden utkik efter industritomter. Just nu väntar vi på att fler kommunala tomter ska släppas. Vi är flexibla och kan anpassa oss efter kunds önskemål när vi bygger. Malin framhåller också att Alab jobbar miljömedvetet och alltid strävar efter att hitta klimatsmarta lösningar. Bolaget har investerat i solceller som monterats på flera av dess fastigheter, och härutöver använder man sig i hög utsträckning av bergvärme för uppvärmning. Breddar utbudet Alab har genom åren upplevt en positiv utveckling. Planen är att ständigt växa och utöka med ytterligare ytor och fastigheter. – För närvarande bygger vi en 2 500 kvadratmeter

stor fastighet för lager och logistik. Vi bygger den i limträ vilket kommer att resultera i en estetiskt tilltalande miljö och hemtrevlig atmosfär, den lär vara klar för uthyrning under våren eller sommaren, informerar Malin. Hon nämner också att Alab företräder lokaler som används för inspelning av en ny svensk serie av Camilla Läckberg. Lokalen är på hela 6 000 kvadratmeter och var från början anpassad för bilhandel innan den blev en möbelbutik. Den går med andra ord utmärkt att anpassa efter verksamhet och kommer att bli tillgänglig efter årsskiftet.

Alab Bussar I Alab Alvar Larsson AB ingår också Alab Bussar. Företaget har i decennier varit liktydigt med en pålitlig leverantör av såväl nya som begagnade bussar. Ända sedan 90-talet har företaget sålt bussar och färdtjänstfordon i alla storlekar, och man kan dessutom stå till tjänst med påbyggnationer som anpassar fordonet helt efter varje kunds önskemål och behov. Research: Alexander Lundström Text: Örjan Persson

Kvalitativ lackering av fordon I Vänersborg finner vi en bred och kompetent aktör när det gäller alla former av lackering. Oavsett om det rör sig om motivlackering, blästring eller lackering av allt från lastbilar till industriell utrustning kan Litab Lack AB stå för en professionell lösning. Det expanderande företaget levererar kvalitet och söker just nu nya lackerare.

Vi träffar Oliver Svedberg, arbetschef på Litab Lack AB. Litab Lack etablerades 1976 och är idag en av de största privatägda anläggningarna för lack av lastbilar och tung industri. Företaget är beläget på Trestad Center i Vänersborg. – Den målsättning vi har är att varje kund ska känna trygghet och veta att jobbet blir utfört på det sätt som de önskar, både i rätt tid och till rätt pris. Just nu består vårt team av 45 medarbetare som jobbar i skift, berättar Oliver. Litab Lacks anläggning har idag 12 lastbilsboxar, 3 detaljboxar, 2 blästrar och en verkstadsyta på hela 5500 m2. Många kunder finns i närområdet, men Litab Lack har även kunder runt om i Sverige och i andra delar av Skandinavium. – I dagsläget passerar cirka 600 objekt om året våra portar, och fler skall det bli! säger Oliver. Att allt fler efterfrågar Litab Lacks tjänster gör att företaget söker mer personal för att kunna växa. – Eftersom vi expanderar så är vi på ständig jakt efter nya kollegor och medarbetare, just nu söker vi lackerare med erfarenhet av detaljlackering, säger Oliver.

fordonet skall stå stilla en så kort tid som möjligt. Och resultatet ska göra dig stolt! säger Oliver. Inom området layout, design och dekal skapar Litab Lack exempelvis effektfulla motivlackeringar för de som vill att lastbilen ska ge ett särskilt intryck. Man erbjuder också dekaler. – Sedan 2011 har vi haft en fantastiskt duktig grafiker på plats som löser allt i dekal- och schablonväg. Dessutom erbjuder vi hjälp med att ta fram en layout inför lackering, säger Oliver. Inom området skador och reparationer samarbetar Litab Lack med Volvo och Scania samt med försäkringsbolag för auktoriserade skaderapporter. – Med schablontillverkning, IR-tork, egen mixmaster och fotospektrometer så åtgärdar vi skador så att resultatet blir optimalt. Litab Lack arbetar kvalitetsmedvetet och kostnadseffektivt. För kunderna är rätt lackering mycket betydelsefull. – Vi arbetar med produkter som skall befinna sig i utsatta och krävande miljöer, där lackering är avgörande för produktens fortlevnad. Vår industrilackering går i skift för att det ska gå snabbt och smidigt att få tag i lediga tider. Vi tar emot både små och stora beställningar och levererar alltid resultat, avslutar Oliver Svedberg.

Resultat som skapar stolthet Oliver menar att service är av största vikt, både för att fordonet inte ska behöva tas ur bruk för länge, och i fråga om lackeringens resultat. – Vi på Litab Lack arbetar för att du skall få den kompletta tjänsten av lackering, blästring och plåtslageri. Allt för att lastbilen alternativt arbets-

ALAB FASTIGHETER Lägenheter • Kontor • Lokaler Adress: Stampgatan 8, 462 73 Vänersborg, Tel. 0521-255600, E-post: malin@alabfastigheter.se

Research: Alexander Lundström

Vi söker lackerare! Skicka ansökan till oliver@litablack.se Tel: 0521-688 82

Web: facebook.com/litablack

Blästergatan 4, 462 73 Trestad Center Vänersborg


vänersborg

27

www.svenskleverantorstidning.se

Många upptäcker Trollhättan och Vänersborgs utbud av nära upplevelser

Trollhättan och Vänersborg är två städer men en destination. Visit Trollhättan Vänersborg är turistbolaget som har en gedigen kunskap om städernas stora utbud. Här finns allt från storslagen natur och en ekopark med älgar till shopping, hotell, god mat och kulturvandringar. Nära upplevelser, vandring och cykling blir allt mer populärt och många besökare väljer att kombinera olika typer av aktiviteter. Maria Engström Weber är VD på Visit Trollhättan Vänersborg. Vi har ett samtal om vad som lockar besökare, varför det är viktigt med levande städer och vilka specialiteter man har att erbjuda. Det var år 2007 som man slog man samman

turistbyråerna i Trollhättan och Vänersborg och skapade ett gemensamt turistbolag, Visit Trollhättan Vänersborg. – Vi säger att det två städer, en destination. Vi har mycket att erbjuda på en liten destination. Många besöker båda städerna och vi kan genom det gemensamma bolaget marknadsföra oss på en bredare front. Och vi har fortfarande två turistbyråer, en centralt i Vänersborg och en i Trollhättan vid Innovatum, granne med Saabs bilmuseum. I Trollhättan ska vi flytta till torget i oktober, där vi kommer att ligga mitt i flödet med handel och näringsliv, berättar Maria. Visit Trollhättan Vänersborg består av sina medlemsföretag. Man vill gemensamt skapa en mer attraktiv och levande destination och utveckla besöksnäringen. – Trollhättan Stad, Vänersborg Kommun och 160 företag är medlemmar. Det är både stora

och mindre företag som vill driva besöksnäringen framåt, från hotell till enmansföretag. När städerna lever med restauranger och hotell skapas också fler arbetstillfällen och invånarna trivs. Maria menar att Vänersborg och Trollhättan kompletterar varandra och utgör en bra helhet. – Kunderna ser inga gränser och städerna har också kommit allt närmare varandra, det tar bara 10 minuter att ta sig mellan dem och de har till exempel gemensamma shoppingcenter, säger Maria. Deltar på internationella mässor Visit Trollhättan Vänersborg har en mångfacetterad verksamhet som börjar långt innan besökarna anländer. – Det handlar om att nå ut med information om vår destination, till exempel via internationella mässor, webb, sociala medier och tryckt material. Vi samarbetar här med Visit Sweden och Turistrådet Väst. I januari var Visit Trollhättan Vänersborg med på Grüne Woche i Berlin, en internationell mässa med 450 000 besökare. – Bland våra besökare på invigningen fanns Tysklands jordbruksminister, vår lantbruksminister och Sveriges ambassadör. Det kom press från hela världen och vi fick verkligen chans att visa upp oss! säger Maria. Att delta på internationella mässor ger också effekt. – Vi märker en tydlig ökning av turister när vi varit på mässor och blivit uppmärksammade i internationell media, det ger ett genomslag och vi får fler besökare på vår hemsida, till exempel många tyska gäster. Även butiker och hotell märker av det här. Ni representerade Sverige på mässan, vad uppskattar besökare med Sverige, Trollhättan och Vänersborg? – Sverige är ett land med stora kvaliteter och våra gäster är fascinerade av natur, renlighet, tystnad

och tillgänglighet. Det är exotiskt på nära håll. Vi ligger också bra logistiskt, om man till exempel kommer med flyg eller färja till Göteborg så är det nära. Många har rest mycket, men inte besökt de attraktioner som närområdet erbjuder. Många svenska besökare kommer hit och upptäcker oss! säger Maria. Många attraktiva besöksmål Trollhättan och Vänersborg har många attraktiva besöksmål, till exempel ekoparken Halle- och Hunneberg där man kan se älgar ströva fritt. – Vänern är attraktiv, här kan man ta en kåsa och dricka vatten, här finns också 22 000 öar och ett utrymme som många internationella gäster inte är vana vid. Här finns också fina sandstränder och klipphällbad. Vi har också små pittoreska centrum, säger Maria. Maria berättar att många av deras besökare idag kommer från Sverige, Norge, Tyskland och Danmark. Många som har besökt Göteborg ser Trollhättan och Vänersborg som nästa turistmål. Både bland privatturister och mötesturister är städerna populära. Hur ser trenderna ut i besöksnäringen, vad är populärt idag? – Att vandra och cykla har blivit väldigt stort. Många vill också ha en kombination av upplevelser, till exempel vandra på dagen och äta en god middag och bo på hotell på kvällen. Det finns många varianter, och många vill hinna med mycket. Vi har också mycket att erbjuda. Här finns berg, shopping, fall- och slussområdet och mycket mer. Vi arbetar också med mat och att synliggöra lokala leverantörer av råvaror. Och så har vi ett rikt kulturliv med konstvandringar och duktiga arrangörer av konserter, evenemang och festivaler. Hos oss kan man köpa biljetter och få tips om smultronställen! avslutar Maria Engström Weber.


28

vänersborg www.svenskleverantorstidning.se

En stark fastighetsförvaltare i generationer Fler och fler vill bosätta sig i charmiga Vänersborg. Fastighetsförvaltaren Odelius Fastigheter blir för många vägen dit med sitt starka koncept avseende centralt belägna bostäder med grönska kring knuten. Personlig service och trivsamma boenden med hög standard är bolagets filosofi. Det är en anrik verksamhet vi får ta del av när vi tar en titt på familjeföretaget Odelius Fastigheter. Vi träffar Lovisa och Christoffer Odelius som är tredje generationen i företaget. – Vår släkt verkade i fastighetsbranschen redan i början av 1900-talet, även om själva bolaget grundades först 1960 då vi förvaltade vår första fastighet på Hamngatan i området Nordstan. Idag förvaltar vi sammanlagt 21 fastigheter som omfattar 285 bostadslägenheter och 34 lokaler, berättar duon. Trivsamma boenden Det rör sig sammantaget om 26 200 kvadratmeter till uthyrning. I beståndet finns bland annat det senaste förvärvet, en fastighet på Holmängen som ligger i ett natur- och vattennära område. Satsningen speglar väl företagets fokus på trivsamma boenden i gröna och behagliga miljöer. Sådana, menar man, finns även i de centrala delarna av Vänersborg.

En av företagets fastigheter i Vänersborg, där de även har sitt kontor.

– Vårt stora fokus är stadsutveckling, vi vill ha ett levande centrum som är attraktivt och har något för alla i form av naturliga mötesplatser. Det handlar bland annat om att locka nya aktörer, vi samarbetar med fastighetsägare, näringsliv och kommun med visionen att Vänersborg så småningom ska bli utsedd till Årets Stadskärna, säger Christoffer Odelius. Utmärkelsen Årets Stadskärna är ett pris som har delats ut sedan 1993 till den stad som under de närmaste föregående åren gjort störst framsteg avseende förnyelse av stadens eller ortens centrum genom samarbete mellan både offentliga och privata aktörer.

Lovisa och Christoffer Odelius, tredje generationen på Odelius Fastigheter.

kontakta företaget via en hyresgästportal. Här kan de till exempel chatta med berörda personer. Lovisa och Christoffer framhåller avslutningsvis det tydliga miljötänk som präglar Odelius Fastigheter. Man gör miljömässiga uppföljningar och besiktningar kring varje projekt och kartlägger de entreprenörer man samarbetar med. Härutöver strävar man också efter att energieffektivisera i alla led. Research: Alexander Lundström Text: Örjan Persson

Långsiktig utveckling I Odelius Fastigheter jobbar man med ambitionen att alltid stå för en stark personlig service för sina hyresgäster, liksom med visioner kring utveckling och långsiktig förvaltning. – Även om vi är en anrik fastighetsförvaltare med lång historik är vi moderna i vårt sätt att arbeta och följer med i den tekniska utvecklingen. Vi vill digitalisera våra flöden, säger Christoffer och berättar att hyresgästerna sedan årsskiftet kan

0521-65615 info@odeliusfastighet.se


vänersborg

29

www.svenskleverantorstidning.se

Proffs på stålkonstruktioner Kundanpassade stålkonstruktioner är IQR Contract AB:s specialitet. Den mekaniska verkstaden med utgångspunkt från Vänersborg tillverkar allt från rör och tankar till tryckkärl, silon och maskiner samt byggstål, och står för helhetslösningar som även innefattar exempelvis el och hydraulik samt renovering och underhåll.

IQR Contract AB är en mekanisk verkstad som producerar stålkonstruktioner i alla dess former utifrån önskemål från kund. Bockning/kantpressning, valsning, svetsning, märkning och laserskärning är vanliga inslag i arbetsprocessen, och härutöver utför man svetsarbeten, mestadels i svart stål och rostfritt men även aluminium och en del andra material. – Vi har lång erfarenhet av produktion av till exempel tryckkärl, cisterner, byggstål, rökgaskanaler, diverse maskiner och tankar. Vi har tillverkat plattformar och fickor till värmeverk och smältverk, och dessutom erbjuder vi service och underhåll på plats hos våra kunder, säger Andreas Karlsson som är platschef på IQR Contract AB.

som var obrukbara, frågan var vad man skulle göra med dessa då de var behandlade och inte kunde eldas upp hur som helst. Efter noggranna studier utvecklades en panna på ett värmeverk för förbränning av slipers på ett säkert sätt. Med historiken som grund finns således en stor förståelse för miljötänk och återvinning i hela bolaget. Problemlösare IQR Contract AB utgår från Vänersborg där man verkar i nyrenoverade lokaler på en sammanlagd yta av 5 000 kvadratmeter. Företaget servar kunder regionalt, men även i bland annat Norge. IQR:s bolag i Trollhättan är en av deras större kunder. – Vi löser projekt själva och genom samarbeten med andra aktörer. Vi är öppensinnade och flexibla, och kan hjälpa kunden att ta fram ritningar utifrån deras egen idé. Man kan se oss som en problemlösare som gör allt från ax till limpa, säger Andreas Karlsson. Han lyfter fram den ändamålsenliga maskinparken med bockningsmaskiner och rundvalsar, varav en har kapacitet att valsa plåt med en

Miljö och återvinning Bolaget ingår i koncernen IQR Solutions med huvudkontor i Trollhättan. IQR har sitt ursprung flera decennier bakåt i tiden, 1979 kom grundaren Thomas Karlström på affärsidén att ta tillvara gamla järnvägsslipers och sälja dessa till golfbanor och trädgårdsbutiker. Det visade sig vara en lysande idé, affärerna gick bra och verksamheten utvecklades. Men det fanns en del slipers tjocklek på upp till 50 millimeter och upp till tre meter i bredd. Här finns också en kantpress med 640 tons presskraft och sex meters bockningslängd. Sammantaget finns kapacitet att göra allt från laserskuren plåt till färdig komponent, och till sommaren breddas maskinparken med en fiberlaser med 8 kilowatts effekt och ett bord på 4 000 x 2 000 millimeter. – Den är både energisnålare och mycket snabbare med möjlighet att hantera tjocklekar på upp till tjugofem millimeter, upplyser Andreas och nämner i sammanhanget att man just nu säljer en laserskärmaskin, en Tru Laser 5030 Classic 3 000 x 1 500 millimeter. Intresserade uppmanas att höra av sig. Detsamma gäller den grovplåtslagare som gillar variation och gärna har erfarenhet av liknande verkstäder med god kunskap i ritningsläsning. Denne kan, om båda parter blir överens, se fram emot en anställning hos på IQR Contract. Research: Alexander Lundström Text: Örjan Persson

SVETS TILLVERKNING MONTERING Nygatan 90, 462 32 Vänersborg • Telefon 0521-610 90 • www.iqrcontract.se


30

vänersborg www.svenskleverantorstidning.se

Ambitiös transportör breddar med lastbilstvätt M.G-Son Transport AB är det lilla åkeriet med de stora ambitionerna. Man står för ett starkt koncept avseende transportoch logistiklösningar och har nyligen även öppnat sin nya lastbilstvätt dit alla kan komma och tvätta sina fordon på ett effektivt och miljöriktigt sätt.

– Våra verksamhetsområden är transport av gods, logistik och lastbilsvård, säger Magnus Gustavsson som äger och driver M.G-Son Transport AB. Han startade företaget 2010 och driver det idag med sju anställda, eller kollegor, som han snarare väljer att benämna dem. Han beskriver företaget som ett litet åkeri med stora ambitioner och en ständig strävan efter att utföra alla typer av transporter på ett säkert och effektivt sätt. Sedan fem

år tillbaka ingår företaget i Centralen som ägs av drygt 80 åkerier. I fordonsparken finns en grusbil, en bil för livsmedel och ytterligare två för transporter av dryckesvaror eftersom man kör för bland andra Systembolaget. Lastbilstvätt Att som yrkeschaufför ha ett rent arbetsfordon i trafiken signalerar att man är mån om sitt arbetsredskap och värdesätter ordning och reda. Det är något man har tagit fasta på i M.G-Son Transport AB där man i början av året öppnade sin egen lastbilstvätt. – Vi är väldigt stolta över denna och kommer att både utveckla och förbättra detta projekt. Vi är väldigt miljömedvetna och har haft detta i åtanke när vi lät bygga vår lastbilstvätt. Hos oss blir kundens fordon rena och fina på ett miljövänligt sätt, inte minst tack vare vårt samarbete med Smartab som erbjuder miljövänliga produkter för rengöring och tvätt, berättar Magnus Gustavsson.

Lokaler för uthyrning Magnus berättar vidare att man just nu är delaktiga i ett projekt i Stridsbergs industriområde där nya fastigheter byggs. Här har M.G-Son till uppgift att transportera jord och grus. – Vi kör bort jord, hämtar grus i samband med detta och kör tillbaka för att fylla igen. Här är vi noggranna med att planera så att vi aldrig kör med tomma fordon. Det är hållbart och bra ur miljösynpunkt, påpekar Magnus. M.G-Son Transport har nyligen också låtit bygga nya lokaler för uthyrning. Dessa är anpassade för maximalt utnyttjade av befintliga ytor. Här samsas olika verksamheter om utrymmet, till exempel företag inom textil och entreprenad samt en bilfirma. – Vi har ytterligare mark och planerar att bygga fler lokaler inom de närmaste fem åren, berättar Magnus Gustavsson. Research: Alexander Lundström Text: Örjan Persson

Kvalitativt glas för alla behov Ljungströmmers Glasmästeri erbjuder det mesta inom glas, från energiglas till spegelglas och säkerhetsglas. De ingår i kedjan Samglas, vars koncept är att erbjuda kunskap och erfarenhet inom olika delar av glasarbetet. Ljungströmmers Glasmästeri är dessutom en auktoriserad bilglasmästare, vilket innebär att man är specialister på bilglas. Vi träffar Claes Håkansson på Regementsgatan i Vänersborg. Han berättar att Ljungströmmers Glasmästeri ingår i kedjan Samglas, och att han driver verksamheten tillsammans med två medarbetare. Det anrika företaget har rötter från 1943 och har verkat i sin nuvarande form sedan 2015. Claes är idag ensam ägare. – Jag började tidigt som lärling och har sedan 1983 mestadels verkat inom branschen. Vi har expanderat och fick våra nya lokaler här på Regementsgatan för cirka ett år sedan. Flytten till våra nya och större lokaler har gjort det bättre för både oss och våra kunder, det gör arbetet enklare, berättar Claes. Att företaget har stor kunskap och kompetens, visar sig också i de auktoriseringar man har. – Vår verksamhet är auktoriserad inom glasbranschen och vi är även ett auktoriserat bilglasmästeri. Vårt arbete kontrolleras och besiktas av DEKRA, säger Claes.

på utfört arbete, liksom att man samverkar med försäkringsbolag och tar miljöansvar. – När det gäller bilglas beror tidsåtgången för att laga en skada på hur skadan ser ut och hur stor bilrutan är. Ofta kan vi laga en skada över dagen, och ibland så snabbt som på 30 minuter. Antingen lagar man rutan eller så byter man den, säger Claes. Ljungströmmers Glasmästeri har kundparkering och kostnadsfri lånebil för sina kunder under tiden som reparationen pågår. – Vi byter alla märken med undantag för Tesla, eftersom de endast byter glas själva. Vid alla byten följer vi ATI-protokoll, det är ett protokoll som säkerställer kvalitén och att man följt alla punkter, kontroller och att bytet av vindrutan är korrekt genomfört. Vi kalibrerar även kameror i samband med byte. Ljungströmmers Glasmästeri har också andra tjänster att erbjuda bilägare.

Ett auktoriserat bilglasmästeri erbjuder trygghet Att vara auktoriserad bilglasmästare innebär till exempel att man har högklassig service, utbildad personal, sätter säkerheten först, kontrolleras av oberoende besiktningsorgan och lämnar garanti

– En nyhet hos oss är att vi polerar upp plasten i bilens lyktor. Att se bra och att synas bra i trafiken är viktigt, speciellt under våra mörka årstider. Från fönsterrutor till konstinramningar med UV-skydd Förutom byte av bilglas erbjuder Ljungströmmers Glasmästeri sina kunder det mesta inom glas, till exempel duschglas, inredningsglas, isolerglas, energiglas, spegelglas, entrédörrar och fönsterreperationer. Ljungströmmers Glasmästeri kundkrets består av både privatpersoner och stora och små företag. Claes berättar om några av företagets många varierande arbeten. – Vi har till exempel satt upp spegelväggar på gym. Vi har också fått uppdrag att leverera nya fönsterrutor åt Ikea i Uddevalla. En annan uppdragsgivare som har anlitat oss är Illuzion, en nattklubb som ska öppna i Trollhättan, där gällde det att sätta upp glashyllor på ett professionellt och säkert sätt. Ljungströmmers Glasmästeri arbetar med både glas och plast, solfilm, diskbänksglas, växthusglas och säkerhetsglas till institutioner och fängelser, liksom med inramning av tavlor. – Har du konst som du skapat själv eller köpt,

så kan vi hjälpa dig med att få en snygg inramning med passepartout och glas som lyfter fram och bevarar konstverket. Det går att specialbeställa inramningar efter önskade mått. Art glass är något som blivit populärt, det har mindre reflektion i glaset och har även UV-skydd. Glasmästeriet åket ofta ut och utför arbeten ute hos kunden, till exempel fönsterreparationer. – Vi lagar och byter fönsterglas när det behövs, och arbetar med många olika typer av glas, det är kundens behov som styr. Vi är alltid noggranna med vårt arbete, avslutar Claes Håkansson. Research: Alexander Lundström

Bilglas • Stenskottslagning • Plast • Isolerglas Fönsterreparationer • SolfilmEnergiglas • Spegelglas Tavelinramning

Lastbilstvätt Trestad Center Spränggatan 5 0761-615356

Öppettider: mån - fre 07.00-16.30

Regementsgatan 34A • 462 32 Vänersborg Tel: 0521-107 97 • Mob: 0763-57 08 33 www.ljungstromersglas.se • www.samglas.se vanersborg@samglas.se


vänersborg

31

www.svenskleverantorstidning.se

På Restad gård enas världen Utvecklingsområdet Restad Gård i Vänersborgs kommun samlar en mängd olika verksamheter i en attraktiv miljö. Förskola, hotell, asylboende, småföretag, bostäder och kulturaktiviteter är bara några exempel. Med gott om lokalytor till uthyrning finns alla möjligheter för fler verksamheter att etablera sig i ett område präglat av kreativitet och framåtanda.

Restad Gård är ett intressant och spännande utvecklingsområde med en rad olika typer av verksamheter. Här finns en mix av förskola, hotell, asylboende, småföretagare, bostäder och kulturella aktiviteter – en blandning som gör området levande. – Restad Gård är en plats för boende, arbete och avkoppling. Det är ett område i ständig förändring i en vacker och härlig miljö där det har hänt mycket, konstaterar Kjetil Lisland, VD. – Vi har mycket aktiviteter för de asylboende. Tillsammans med studieförbund anordnar vi språkutbildning och samhällsinformation, vilket är en god förutsättning för integration. Tack vare insatser av många frivilliga krafter och organisationer, som Röda Korset, Rädda Barnen och Support Group har vårt asylboende blivit ett föredöme och fått mycket beröm. Det som politiker vill ska ske, sker här, slår Kjetil Lisland fast. Han berättar att det i dagsläget finns 13 000 kvadratmeter yta tillgängliga för uthyrning. En fastighet på 6 000 kvadratmeter och ytterligare tre på sammanlagt 7 000. Det rör sig om lokaler i bra skick, ytorna är utformade på ett sätt som främjar många olika typer av verksamheter. – Den största byggnaden lämpar sig väl för exempelvis vård/rehab, äldreboende och folkhögskola, men i princip finns inga begränsningar, utan bara möjligheter för den som är intresserad, menar Kjetil.

Lokaler i centrala Vänersborg Restad Gård ingår i Niklasberg Holdingbolag där även Frida Fastigheter ingår med ett intressant utbud av kommersiella lokaler och bostäder i centrala Vänersborg. Den totala ytan uppgår till cirka 12 000 kvadratmeter. – Det rör sig bland annat om butikslokaler, restauranger, apotek och frisör, säger Kjetil Lisland och upplyser om att det just nu finns både butikslokaler och kontor lediga. Han nämner centrala Timjanhuset om 1 500 kvadratmeter som lämpar sig väl för att bli Vänersborgs mötesplats och storstuga.

– Vänersborgs stadskärna är samlad och mysig. Det ska inte behövas mycket folk för att fylla gatorna, och då kommer ännu fler. Jag tror på en positiv utveckling av centrum, säger Kjetil. Hotell Hehrne På Restad Gård finns även det moderniserade och nyrenoverade hotellet Hehrne som är en utmärkt plats för möten och konferenser. – Här ingår till exempel en nyrenoverad villa för möten och konferenser för upp till 90 personer. Här finns all modern teknik och utrustning som kan behövas för en lärorik och givande konferens. Vi fokuserar på dig och dina kollegor och vill erbjuda en rofylld upplevelse i en lugn och vacker miljö omgiven av naturen, säger Kjetil och tipsar om den intilliggande skulpturparken med verk från bland andra den världsberömda skulptören Tony Cragg.

restadgard.se

Moderna faciliteter i historiska omgivningar

I området finns dessutom en 4-stjärnig frisbeegolfbana med tävlingsstandard. I parken finns också utomhusgym, löparbana, volleybollplan och fotbollsplaner. Hotellet innefattar en nyrenoverad restaurang som erbjuder dagens alla mål i form av kulinariska smakupplevelser. – Restad gård och Villa Hehrne är perfekta platser för kreativa processer, förenande aktiviteter och produktiva tankar. För de som vill, anordnar vi olika typer av gemensamma aktiviteter, såsom tävlingar och matlagning, eller varför inte ett besök i det gamla mentalsjukhusets kulvertar, en mycket spännande upplevelse, tipsar Kjetil Lisland. Research: Alexander Lundström Text: Örjan Persson

hotellhehrne.se


32

vänersborg www.svenskleverantorstidning.se

En räddare i nöden längs västsvenska vägar Oavsett fordon och årsmodell kan vi alla drabbas av problem längs våra vägar, såsom motorproblem, punktering eller drivmedelsbrist. Då känns det tryggat att veta att hjälpen inte är långt borta. Assistansbärning i Trestad är en av dessa räddare i nöden med tillgänglighet dygnet runt, året om.

– Vi är en lokal bärgare med kunder från Lödöse i söder till Mellerud i norr och Grästorp i öster, säger Robert Tanttu Stenmark, ägare av Assistansbärgning i Trestad AB, och tillägger att bolaget är del av Falck. – Vi har ett bra samarbete Falck-stationerna emellan, vi hjälps åt för att alltid kunna erbjuda

den snabbaste och smidigaste lösningen när våra kunder har råkat ut för problem. Växande behov Många moderna bilar saknar reservdäck, vilket gör att en punktering kan bli besvärlig när den inträffar längs exempelvis en landsväg där det är långt till verkstaden. Dagens bilar innehåller dessutom en hel del elektronik som innebär att fordonet emellanåt kan gå ner på sparlåga för att inte orsaka mer skada om ett problem har uppstått. Exemplen är med andra ord många, och Assistansbärning i Trestad svarar upp med tre bärgare som kan ta hand om såväl personbilar som lättare lastbilar. – Vi jobbar med ett starkt och tydligt fokus på våra kunder och en hög servicenivå. Vi har också ett gott samarbete med polisen och avdelningen

för beslag, liksom med Stavdal, för vilka vi transporterar liftar, berättar Robert. Han kan konstatera att behovet av assistans är stort och att det dessutom bara växer. Verksamheten, tror han, kommer därför att expandera och därmed söker han personal för en heltidstjänst. – Vi växer sakta hela tiden och vi vill fortsätta utvecklas. Vi strävar också efter att bli ett AAAklassat företag, det vill säga en aktör med högsta kreditvärdighet. Sponsrar idrotten Robert Tanttu Stenmark gillar att hålla sig sysselsatt och att ha många bollar i luften samtidigt. – Jag gillar att lösa problem, försöker alltid vara

konstruktiv och se möjligheter i stället för svårigheter, säger han. Han beskriver sig själv som en entreprenör som gillar att pilla och fixa. Han är envis, målinriktad och en tävlingsmänniska med ett förflutet som bärgare och frilansande mekaniker för bilar och bussar. Robert gillar utmaningar och har ett gediget sport- och motorintresse, vilket bland annat har lett till att Assistansbärgning i Trestad AB sponsrar olika klubbar och idrottsutövare, bland andra FC Trollhättan, IFK Vänersborg, Asplund Racing och rallycrossföraren Kevin Eriksson. Research: Alexander Lundström Text: Örjan Persson

www.assistansbargning.se

Bärgning - Starthjälp - Däckbyte - Låsöppning - Hyrbil

TEXTIL / BAKGRUND

Artikel: 3401 Storlek: 9 x 8 Antal: ?? Pantone C 485 (stan Vit


vänersborg

33

www.svenskleverantorstidning.se

Spännande framtid inom bilbranschen Du som umgås med tankar på att köpa bil kan med fördel vända dig till IA BIL i Vänersborg. Företaget är en auktoriserad återförsäljare för HONDA, Fiat samt Fiat Professional, och står för ett spännande koncept av både nya och begagnade bilar. IA BIL är ett miljömedvetet och modernt företag som dessutom är en auktoriserad verkstad för flera märken, bland annat Kia. En lovande nyhet i vår är Honda E, en hypermodern elbil i retrodesign.

Vi träffar Imran Ali och hans fru Pernilla Ali Björndalen, som tillsammans driver IA BIL. De har sex medarbetare, tre mekaniker, en servicerådgivare, en hallvärd och en säljare, och är lokaliserade på Tenggrenstorpsvägen i Vänersborg. Imran har lång erfarenhet av bilbranschen, han har varit verksam inom den i princip hela sitt yrkesliv. – Vi registrerade verksamheten för 20 år sedan, i december 1999 och drog igång under 2000. Då hade vi enbart verkstad för Kia. Vi har utvecklats och förändrats med tiden, vi flyttade till nuvarande lokaler 2012 och utökade med ytterligare en del 2015. Vi har växt och lokalerna har behövt växa med oss, berättar Imran och Pernilla. Att IA BIL är ett företag som kan bilar, från att hitta precis rätt bil till rätt person, till att utföra reparation, service och underhåll, är tydlig när Imran och Pernilla berättar om verksamheten och de specialkunskaper man besitter. – Idag erbjuder vi både försäljning av bilar och reparation av bilar. Vi säljer framförallt bilar av märket Honda, Fiat och Fiat transportbilar, men också andra märken på begagnatsidan. Vi är auktoriserad verkstad för Kia, Honda, Fiat och SsangYong, men servar och utför arbeten även på övriga märken, säger Imran. I IA BILs verkstad åtgärdar man de flesta fel, exempelvis elfel, motorlampor, besiktningsanmärkningar, AC och fyrhjulsinställningar. Förutom personbilar servar man även husbilar av

märket Fiat. IA BIL är ett MRF-anslutet företag, vilket är en trygghet för kunderna. Följer utvecklingen av el- och hybridbilar noga IA BIL erbjuder många populära bilmodeller till

bra priser, och menar att bilköp ska vara enkla och trygga. Kunderna är både privatpersoner och företag, och som ett alternativ till bilköp kan man som kund också välja leasing. – Vi säljer både nya och begagnade bilar. Från Fiat erbjuder vi både person- och transportbilar och från och med i år har vi startat med försäljning av mopedbilar från franska märket Chatenet. Det händer också att vi säljer bilar på uppdrag av kunder. Urvalet är stort och IA BIL hjälper sina kunder att hitta det som passar bäst att provköra. – Just nu fokuserar vi mycket på att hålla oss uppdaterade och följa med i utvecklingen av el- och hybridbilar. Vi är miljömedvetna och kommer under våren satsa mycket på klimatsmarta hybrider och rena elbilar. Vår personal utbildas löpande i ny teknik, det behövs om man ska klara av att sköta de nya avancerade el- och hybridbilarna. Även eltransportbilar är intressant och ligger i tiden. Vi erbjuder även gasdrivna fordon, som är bra ur skatte- och miljöaspekter. – Honda E är ett klimatsmart val för pendlare som behöver bil. Det är en hypermodern elbil i retrodesign. Bilen kommer att finnas i hallen under försommaren 2020, men finns redan nu att förbeställa, berättar de och återkommer till vikten av att ge varje kund rätt service. – Inom kort kommer också Fiat 500 som mildhybrid, en bil som vi tror många kan tycka är lagom stor, men som ändå kan göra en insats för miljön. Sammantaget menar man på IA BIL att kundens behov ska styra. – Vi vill underlätta för våra kunder, det ska vara enkelt att vara kund hos oss. Vårt fokus är tillgänglighet och service, avslutar Imran Ali och Pernilla Ali Björndalen. Research: Alexander Lundström

PRÖVA IA BIL - DU OCKSÅ! VÄNERSBORG Tenggrenstorpsvägen 16-18 Telefon: 0521- 14 260 ÖPPETTIDER Verkstad 9-18 mån-fre Försäljning 9-18 mån-fre, 11-15 lör

www.iabil.se


34

vänersborg www.svenskleverantorstidning.se

Entreprenörers och lantbrukares pålitliga servicepartner Lantbrukare och entreprenörer i behov av service, reparation och reservdelar har sedan lång tid tillbaka vänt sig till Andrésen Maskin AB i Brålanda. Företaget representerar synnerligen bred kunskap och kan alltid hjälpa till snabbt när problem uppstår. Här jobbar man med konkurrenskraftiga priser och ett tydligt kvalitetsfokus.

Andrésen Maskin bildades 1986 och utgår från huvudkontoret i Uddevalla. Härutöver finns företaget representerat även i Uddevalla och Göteborg. Richard Petersson är verkmästare hos Andrésen Maskin i Brålanda och inleder med att ge ett gott råd till regionens jord- och skogsbrukare. – Nu när våren är här kan det vara en god idé att se över sina maskiner. Att ha välfungerande och funktionella jordbruksmaskiner vid sådd och skörd är en god förutsättning för ett lyckat resultat, säger han.

Han berättar att Andrésen Maskin erbjuder service och reparation av skogs- och jordbruksmaskiner, och står även för ett brett utbud av reservdelar. – Vi står för snabb service och har rätt kompetens för alla märken. Självklart tar vi oss ut till kunden ute på fältet och hjälper till när behovet uppstår, informerar Richard. Andrésen Maskin är en auktoriserad verkstad för märket Ferguson som bland annat innefattar traktorer. Reservdelar till dessa finns i lager medan övriga delar kan beställas hem på en dag. ”Fullt upp” Richard Petersson startade verksamheten 2018. Lokalen var tom från början vilket gjorde att han fick lov att införskaffa all teknik, verktyg och datorer. – Jag var ensam i början men förra året förstärkte jag verksamheten med två kollegor, varav den ena är min bror. Det är mycket jag ska hinna med som verkmästare, jag ska skruva, sköta administration och reservdelsförsäljning, så det är skönt att få lite avlastning. Det har varit fullt upp sedan starten och det har bara ökat, vilket förstås är positivt. Vi har mycket jobb, även vintertid, och det är stor variation på arbetsuppgifterna, konstaterar Richard som är mer eller mindre uppvuxen i branschen. Han har tidigare arbetat som anställd i bolaget som stängde ner för några år sedan och sedan startade upp på nytt när det gick samman med Andrésen Maskin AB.

I ständig utveckling Kunderna finns företrädesvis i närområdet kring Bohuslän, Dalsland och Göteborg. Konceptet kring service, reparation och försäljning av reservdelar vill Richard så småningom bredda med försäljning av jord- och skogsbruksmaskiner. Det finns i företaget en tydlig ambition att hela tiden utveckla verksamheten och erhålla ny kunskap och kompetens. Richard och hans medarbetare går på regelbundna kurser i syfte att hela tiden hålla sig uppdaterade om vad som händer i branschen. Research: Alexander Lundström Text: Örjan Persson

En bank med omtanke om sina lokala kunder Swedbank Vänersborg verkar för det lokala näringslivet, tänker långsiktigt och har en god lokalkännedom. Bland kunderna finns både företag och privatpersoner. Med ett stort samhällsengagemang satsar man på att öka kunskapen inom ekonomi och företagande.

Swedbank Vänersborg är en lokal bank som värnar om sina kunder. Tillsammans med Swedbank i Trollhättan utgör de en enhet med kontor på båda orter. Vi träffar Elisabeth Eriksson, företagschef på Swedbank i Vänersborg. – Här på kontoret i Vänersborg är vi 15 medarbetare. Som lokal bank står vi nära näringslivet och vill vi göra skillnad för våra kunder. Vi gör saker utöver det vanliga, det vill säga saker utanför den traditionella bankverksamheten, med ett stort samhällsengagemang, säger Elisabeth. Swedbank Vänersborg stöttar det lokala samhället på flera olika sätt. Man sponsrar och samarbetar till exempel med lokala föreningar som arbetar med ungdomsverksamhet inom idrott, kultur och integration. – Vi är också med och bidrar till olika lokala

projekt. Man kan säga att Sparbanksstiftelsen ger tillbaka en del av sin avkastning till den lokala bygden. I år fyller Swedbank 200 år, vilket vi på olika sätt kommer fira under hösten. Då kommer vi att ha mycket aktiviteter för både nuvarande och blivande kunder. Vi sponsrar bland annat Aqua Blå, Vänersborgsgalan och Tomtetåget i Brålanda, säger Elisabeth. Swedbank Vänersborg är måna om alla sina kunder, privatkunder liksom företagskunder, och vill förenkla deras bankärenden. – Privatkunder kan boka in besök för olika ärenden hos oss, men de flesta bankärenden kan man få hjälp med direkt vid ett besök på banken. Det kan gälla placering av pengar, husköp, pension och digitala tjänster. Vi talar om trygghet och tittar på en kunds försäkringsskydd. Vi erbjuder en stor bredd av finansiella tjänster.

till att våga starta eget och vara entreprenörer. Till exempel genom att engagera sig i UF, Ung Företagsamhet, som är en utbildningsorganisation. – Jag tycker UF är ett bra sätt för ungdomar i gymnasiet att få prova på hur det är att driva ett eget företag. Under ett gymnasieår får de möjlighet att förverkliga sina idéer och göra något de brinner för. Därtill är integration viktigt för samhällsutvecklingen och vi vill vara en del även i detta arbete. Vi har ett jobbprojekt vi kallar för Äntligen jobb vilket innebär att vi, om möjlighet finns, erbjuder praktikplats på banken för nyanlända akademiker. Den tekniska och digitala utvecklingen går fort

Satsar på att ge unga kunskap om ekonomi Elisabeth menar att det är viktigt att barn och unga lär sig om ekonomi tidigt. – Vi är ute i skolorna, framför allt i klass nio och informerar om ”Ung Ekonomi”, och vi skickar ut tidningen Lyckoslanten till de elever som går i mellanstadiet, säger Elisabeth. Swedbank Vänersborg uppmuntrar också unga

NYA TRAKTORER FRÅN 50-250 HK Kontakta någon av våra säljare för mer information Håkan 0703-484 667 Thomas 0703-484 757 Göran 0703-484 724 Benjamin 0703-484 727

er Traktor er g la i s n fin ende å g för om ans lever

Företagsgruppen på banken i Vänersborg. Lars Wassen, Kristina Nilsson, Peter Jovander, Malin Swahn, Stefan Johansson och Elisabeth Eriksson

idag och bland kan det vara svårt att följa med. – Därav ska vi under året satsa på utbildning för våra seniora kunder om hur den digitala bankvärlden fungerar. Vi har till exempel utbildningar för pensionärsföreningar och digitala utbildningar som man som kund kan titta på själv. Främjar företagande på många plan Det lokala näringslivet är viktigt för Swedbank Vänersborg. ¬– På banken har vi specialiserat oss inom olika näringar, som skog och lantbruk, fastigheter och nyproduktion, nyföretagare och handel respektive rörelsedrivande bolag. För oss är det viktigt att vara nära kunderna och se deras verksamhet. Vi tror också kunderna uppskattar detta. Så vi är ofta ute på kundbesök hos våra företagskunder. Swedbank Vänersborg brukar också anordna lunchmöten för det lokala näringslivet med olika ekonomiska föredragshållare. – Vi medverkar också vid Nyföretagarcentrums utbildningsmöten för de som är intresserade av att starta eget. Vi vill uppmuntra människor att starta eget och där är bland annat Nyföretagarcentrum och Almi viktiga samarbetspartners för oss. Elisabeth menar att man ser en positiv trend inom det lokala företagandet. – Vi vill vara en naturlig partner för företag och finnas med i medgång och motgång. Vi är med och finansierar och har diskussioner om investeringar när företag vill växa och utvecklas. Men vi diskuterar också till exempel överskottslikviditet, digitala tjänster och trygghetsfrågor, avslutar Elisabeth Eriksson. Research: Alexander Lundström

Välkommen till oss Vi har ett brett utbud av produkter och tjänster för ditt företag som förenklar din vardag. Vi erbjuder rådgivning och tar fram lösningar som passar just ditt företag inom bland annat finansiering, placeringar, trygghetslösningar och betalningar. Låt oss bli din företagsbank!

Välkomna! Maskinfirman som har det mesta för de flesta! Nuntorp 326, 464 64 Brålanda Tel, 0521-575730 andresenmaskin.se


vänersborg

35

www.svenskleverantorstidning.se

Målerifirma förädlar byggnader och rum Bredden är talande när vi bjuds på en inblick i Fäldts Måleri. Här arbetar man inte bara med alla former av tapetsering samt invändigt och utvändigt måleri, man utför även epoxybeläggning, målar industrigolv och står numera också för sprutlackering. Fäldts Måleri är målerifirman utan begränsningar. De tar sig gärna an projekt som kräver det lilla extra. Vi träffar Patric Fäldt, ägare på Fäldts Måleri i Vänersborg. Patric Fäldt arbetade tidigare som målare och kände att han ville gå vidare och prova en ny utmaning. Han startade eget 2019. – Idag har jag 6 medarbetare som har lång erfarenhet och stor kompetens, och själv har jag över 30 års erfarenhet av branschen. Vid årsskiftet flyttade vi till nya lokaler på Parallellgatan i Vänersborg, berättar Patric Fäldt. Fäldts Måleri utför många olika typer av arbeten, förutom alla slags invändiga och utvändiga måleriarbeten även sprutlackering, renoveringsmåleri och tapetsering. Man målar tak, väggar, golv, snickerier, inredning, kök och fönster, liksom dörrar och hela fasader. Företaget arbetar med såväl nybyggnationer som renoveringar och tar sig an både stora och små uppdrag, från att måla om ett rum till att måla om en byggnad. Ett väl utfört måleri har ett stort värde för byggnadens helhet och de som de som vistas där. Fäldts Måleris kunder är både privatpersoner och företag, och inom båda dessa kundområden vill man växa och utvecklas. – Vi är väldigt noggranna och bra på service. Vi vill ha nöjda kunder och tycker att det är viktigt att ha en bra dialog. Vi är också kostnadseffektiva och erbjuder en stor variation av tjänster, säger Patric.

– Vi har haft många uppdrag runt omkring i närområdet, i Västra Tunhem, Trestad, Dalsland och Kungshamn. Till exempel målade vi om alla fönster på Slottet i Vargön. Nu har vi fått ett nytt spännande projekt som gäller en över hundra år gammal byggnad på Residensgatan i Vänersborg. Där ska de spara fönster, karmar och dörrar, allt som det går att bevara. Det är klimatsmart och kostnadseffektivt att ta tillvara på en byggnad på det sättet. Dessutom har gamla byggnader ett historiskt värde, de är genuina och välgjorda, och där är måleriet betydelsefullt, avslutar Patric Fäldt. Research: Alexander Lundström

Målning av byggnader som är värda att bevara Fäldts Måleri har mycket på gång. Man tar sig ständigt an nya projekt och utvecklar verksamheten genom att använda nya metoder, till exempel sprutlackering. – Sprutlackering har vi börjat med i år. Sprutlackering ger ett väldigt jämnt, fint och professionellt resultat. Vi sprutlackerar till exempel möbler, köksluckor och dörrar. En fördel med metoden är att man kan förnya och fräscha upp gamla möbler och liknande istället för att köpa nya. Vi vill jobba vidare och utvecklas inom sprutlackering. Vi har också nyligen börjat måla industrigolv, betonggolv och epoxy-golv. Min bror har mångårig erfarenhet inom just epoxy-golv och hur man får bästa möjliga resultat när man arbetar med det. När Patric får frågan om han kan berätta om något av företagets projekt, har han flera måleriarbeten att hänvisa till, och bland dem många sådana som kräver det lilla extra, specialkunskaper om hur man föräldrar en byggnad genom ett kvalitativt måleri.

MÅLERIFIRMA I VÄNERSBORG Mobil. 0709-34 81 15 • info@faldtsmaleri.se Vi finns på Facebook!


36

vänersborg www.svenskleverantorstidning.se

En bilhandlare med passion för personliga möten Dags att byta bil? Då kan Mannes Motor i Vänersborg vara ett hett alternativ. Mannes Motor är en auktoriserad återförsäljare för Mazda och Hyundai, och kan erbjuda ett brett utbud av både nya och begagnade bilar.

Vi träffar Manne Hermansson, en av sammanlagt fyra delägare i Mannes Motor, som är en auktoriserad återförsäljare för Mazda och Hyundai. Manne har alltid varit intresserad av och började sin bana i bilbranschen som bilmekaniker. Han har under resans gång arbetat på Porsche Sverige och som regionchef på Ford, men hade länge en ambition om att starta eget. Parallellt med jobbet på Porsche studerade han till marknasekonom på IHM för att erhålla kompetens och förståelse för

vad det innebär att driva företag. Efter avslutad utbildning och med 20 års erfarenhet från bilbranschen gjorde han slag i saken 2015. – Jag fick veta att Mazda sökte en ny återförsäljare och kom i kontakt med bra människor. Vi tog kontakt med Mazda och under våren 2016 var vi igång, berättar Manne. Kompletterar varandra Att Mazda är ett av de märken som Mannes Motor representerar anser Manne är positivt. – Jag älskar Mazda, deras design, kvalitet och ingenjörskonst, de charmade mig. Mazda gör en häftig resa, märket vågar utmana och tänka annorlunda. Och de ger aldrig upp, säger Manne med stort eftertryck. När Manne och hans kollegor efter ett par år kände behovet av att representera ytterligare ett märke föll valet på Hyundai.

Manne Hermansson och en Mazda

– Jag ser Hyundai som ett fantastiskt komplement till Mazda, inte minst nu med tanke på elektrifieringen. Hyundai har redan ett brett program av både plug-in-hybrider och renodlade elbilar med räckvidder på upp till 44 mil. Programmet är brett och innefattar allt från minsta småbil till 7-sitsiga bilar. Vi kan också konstatera att Mazda utvecklas allt mer mot ett premiummärke. De kommer också att lansera en elbil, och självklart blir alla elektrifierade produkter mer och mer attraktiva för företag, både ur en ekonomisk aspekt och av miljöskäl, påpekar Manne.

Delägarna Manne och Peter

Stark bredd Verksamheten etablerades med 700 kvadratmeter bilhall och 300 kvadratmeter verkstad. Idag har ytan utökats till drygt 3 000 kvadratmeter. Bolaget har en stark bredd och Manne berättar att tanken redan från början var att kunna bredda konceptet utöver bilar. I höstas tog man över verksamheten i 4speed, vilket inneburit att man numera även kan erbjuda försäljning av mopeder, skotrar, mopedbilar och fyrhjulingar – såväl nya som begagnade. Mannes Motor är i sammanhanget återförsäljare för välkända och prisvärda märken som CF Moto, Ligier, Derbi och Drax. Härutöver är Mannes Motor även en komplett verkstads- och däckpartner. Företaget är en auktoriserad verkstad för Mazda och Hyundai och erbjuder dessutom däckförsäljning och däckförvaring. Även om verksamheten har vuxit och utvecklats sedan start är Manne och hans kollegor noga med att bibehålla det personliga bemötandet mot kund. – Som kund ska det vara enkelt, kul och trevligt att komma till oss. De personliga relationerna och att göra våra kunder nöjda är tjusningen med bilbranschen, tycker Manne Hermansson. Research: Alexander Lundström Text: Örjan Persson


vänersborg

37

www.svenskleverantorstidning.se

Avancerade plåtdetaljer och stabila konstruktioner Företag i behov av avancerade plåtdetaljer vänder sig med fördel till Brålanda Industri AB. Här kombinerar man högteknologiska och traditionella bearbetningsmetoder med stort kunnande, vilket resulterar i detaljer med mycket hög precision till såväl små som stora kunder.

Brålanda Industri AB är ett genuint familjeföretag under ledning av nuvarande ägaren Leif Broberg. Hans far var en av initiativtagarna till bolaget som startades redan 1965, och idag är Leifs båda söner Johan och Erik verksamma i detsamma med ansvar för laserskärning och legotillverkning respektive kvalitetssystem och byggprojekt. Verksamheten vilar stadigt på två stabila ben: legotillverkning för bland annat den tunga fordonsindustrin samt stålbyggnationer såväl i som utanför närregionen. – Vi bockar, skär, svetsar och jobbar med ett flertal andra bearbetningsmetoder i framtagandet av olika plåtprodukter. Den tunga fordonsindustrin är en viktig målgrupp för oss, med påbyggnader av alla de sorter, berättar Leif Broberg som tog över ägarskapet i Brålanda Industri efter sin far 1985.

Moderna maskiner Beträffande stålbyggnationer handlar uppdragen om såväl ombyggnad och påbyggnad av befintliga konstruktioner som komplett nybyggnation. Brålanda Industri ligger bland annat bakom en ambulanshangar på Karlstad AirPort och ett omfattande arbete på en skola i Falköping. Företaget var också delaktigt i bygget av köpcentret Melleruds Handel. – För oss handlar det alltid om att utföra bra jobb, att kunna utvecklas tillsammans med kunden. Vi strävar hela tiden efter att bistå våra kunder med så bra och kostnadseffektiva lösningar som möjligt, säger Leif.

Han visar upp den moderna verkstaden där man jobbar med både högteknologiska och traditionella bearbetningsmetoder. Nyligen har man installerat en tredje laserskärmaskin med vilken man kan tillverka mycket avancerade plåtprodukter.

samarbete med Melleruds och Uddevallas gymnasieskolor. Han ser framtiden an med tillförsikt. Efterfrågan på Brålanda Industris produkter ökar och nyligen förvärvade man en grannfastighet på 2 000 kvadratmeter som ska tas i bruk under hösten.

Satsar på unga Maskinerna i all ära, men enligt Leif är det personalstyrkan på 45 personer som är företagets största tillgång. – Personalen är en mycket viktig del av vår utveckling. De är certifierade med dokumenterad kompetens, och vi är också glada över att kunna attrahera teknikintresserade kvinnor, säger Leif och berättar att en ny kvinnlig arbetsledare kommer att ansluta till företaget efter påsk. Leif framhåller i sammanhanget också vikten av att låta unga personer få en chans att komma in i arbetslivet. – Ett jobb innebär mycket för unga människor, såsom en egen inkomst, gemenskap, struktur, rutiner och en meningsfull sysselsättning. Vi erbjuder lärlingsplatser och tar emot en gymnasielärling varje år som också får lön under utbildningstiden, berättar Leif som har ett gott

Research: Alexander Lundström Text: Örjan Persson

Konsulter som utreder bedrägeri och korruption C&T Access Point AB erbjuder tjänster inom förebyggande och utredande av bedrägeri, korruption och andra oegentligheter. Med lång erfarenhet och stor respekt för alla berörda erbjuder man professionell hantering av misstänkta oegentligheter. C&T Access Point AB har hög tillgänglighet och stöttar kunderna med strukturerad hantering av känsliga ärenden.

Vi träffar Carina Sörqvist, seniorkonsult och C&T Access Points ägare, samt Mattias Ottosson, konsult. Carina och Mattias berättar att C&T Access Point AB är ett konsultföretag som startade 2017 och arbetar med utredning av bedrägerier, korruption och andra oegentligheter. – Vi är två konsulter som kompletterar varandra och kan därmed anpassa våra tjänster efter vad kunden behöver. Vi arbetar framförallt med utredningar inom stora svenska företag och organisationer men även förebyggande aktiviteter såsom utbildning, framtagande av handlingsplaner och granskning av till exempel inköp och

Carina Sörqvist, Senior Consultant/Ägare

fakturaflöden, berättar Carina och Mattias. C&T Access Point har kontor lokalt i Vänersborg, men reser mycket i hela Sverige, dock mestadels till Stockholm där många företag har sina huvudkontor. – De flesta av våra kunder finns i Sverige, men vi har även en del kunder utomlands, främst i norra Europa. Carina och Mattias menar att deras verksamhet har en viktig funktion att fylla för de företag som anlitar dem. – Det finns bara en sak som är värre än att hitta bedrägerier och korruption, och det är att inte hitta det. Man ska aldrig acceptera eller blunda för bedrägeri eller andra oegentligheter. Det är viktigt att tag i det när det händer och helst systematisk arbeta med förebyggande åtgärder. Man kan alltid höra av sig till oss och bolla ett problem, säger Carina och Mattias. Unik kompetens och tillgänglighet Carina Sörqvist har över 17 års erfarenhet som seniorkonsult och har innan dess varit verksam som internkontrollchef inom ett stort multinationellt företag. Mattias Ottosson är en erfaren och kompetent analytiker, och han har varit på

Mattias Ottosson, Consultant

Laserskärning • Bockning • Svetsning • Stålbyggnation Växel 0521-303 51 / 942 40

C&T Access Point i närmare tre år. Mattias har förutom utredningserfarenhet även utbildning inom kulturarvsområdet. – Vi ser möjligheter i att kombinera dessa kompetensområden genom att till exempel granska att de lagar som finns inom området följs, där en av de nyare lagarna är museilagen som kom 2017. – Varje kund och deras situation är unik, vilket väcker ens nyfikenhet och kreativitet. Våra uppdragsgivare uppskattar vår tillgänglighet och att vi arbetar systematiskt och effektivt, berättar de båda konsulterna och återkommer till vikten av ett arbetssätt som präglas av lyhördhet. C&T Access Point bistår företag i situationer som kan upplevas känsliga och svåra att hantera, och med sin erfarenhet och engagemang kan de tillsammans med kunden lugna ner situationen och se vilka lösningar som finns. – Vi arbetar alltid med respekt för individen och företaget, både under en utredning och när den avslutas. Vi arbetar under sekretess och har respekt för samtliga inblandade. Arbetar förebyggande I år fortsätter C&T Access Point satsa extra på förebyggande arbete såsom utbildningar. – Vi vill göra verksamheter medvetna om bedrägerier och korruption och hjälpa till att utbilda personal i hur man täpper till kryphålen. Ibland är det så att tillfället gör tjuven, ibland är det mer avancerade kriminella personer som mycket planerat utför handlingarna. Det gäller för företaget att ligga steget före så mycket det går. – Vi utbildar i medvetenhet, utredningsteknik och intervjuteknik, berättar Carina och Mattias. C&T Access Point har också utvecklat samarbeten för att erbjuda en komplett service. – Många bolag har numera implementerat en visselblåsar-funktion, vilket är bra för att ge de anställda en enkel möjlighet att rapportera om något känns fel. Mycket av C&T Access Points arbete handlar om

att öka medvetenheten hos kunderna vad som kan ske och hur det kan se ut. – Vi planerar och genomför föreläsningar, seminarier, workshops och längre utbildningar utifrån specifika önskemål från kunderna. Erbjuder utredningar med specialiserad kompetens Det finns olika typer av brottslighet inom både företagsvärlden och offentlig sektor. Det kan handla om att någon läcker hemlig företagsinformation till konkurrenter eller att man låter sin arbetsgivare betala för olika privata tjänster och varor. Det kan även vara att en beställare erbjuds eller önskar få en otillbörlig förmån, med andra ord en muta. – En misstanke om bedrägeri, korruption eller annan oegentlighet kan uppstå genom tips, rykten, eller genom att någon observerar någonting i till exempel redovisningen. Därefter kan kunden besluta om att starta en utredning. Vi tar först reda på om det ligger någonting bakom dessa indikationer samt hur allvarligt ärendet kan vara, om skadan isolerad till en mindre enhet eller om är det så allvarligt att företagets varumärke kan skadas. Vi genomför utredningar från start till mål, ibland tillsammans med ett team hos kunden, i andra fall genomför vi hela projektet eller endast projektledningen av utredningen. Carina och Mattias menar att en extern utredare i många fall är att föredra. – Att anlita någon extern för att göra en utredning har flera fördelar såsom att det blir en objektiv granskning då man inte är personligt eller känslomässigt involverad. Vi är kostnadseffektiva, vi har resurser bland annat genom att vi känner till en mängd experter inom olika kompletterande områden. Trots att vi är ett litet företag har vi tillgång till en stor palett av kompetenser och experter, avslutar Carina Sörqvist och Mattias Ottosson. Research: Alexander Lundström


38

vänersborg www.svenskleverantorstidning.se

Kvalitativa verktyg för produktionsindustrin Svensk industri har i Utools AB en bred och trogen leverantör av innovativa och ergonomiska produktionshjälpmedel för en mängd olika behov. Det rör sig om allt från skruvdragare till hylsor, bits och tillbehör – allt från marknadsledande tillverkare.

Vi träffar Mikael Johansson, VD och ägare på Utools i Vänersborg. Utools tillhandahåller verktyg för produktionsindustrin, med fokus på noggranna och kraftfulla monteringsverktyg som skruvdragare och momentverktyg. Verksamheten är rikstäckande med kunder i hela landet. – Vi erbjuder produkter för alla typer av monteringsarbeten. Till exempel för montering av fordonskomponenter, maskindetaljer, möbler, fläktar och lastbilar. Vårt breda utbud och sortiment täcker hela spannet. Vi både säljer verktyg och utför service, reparation och kalibrering av verktyg, berättar Mikael. Utools är en av de stora aktörerna i Sverige inom sitt område. Ergonomi, kvalitét och säkerhet är ledord som genomsyrar produkterna. Tidigare fanns verksamheten i Kristinehamn, men sedan 2018 finns man Vänersborg. Här kombinerar

Mikael och Anders

man en stor produktkunskap med hög service och tillgänglighet. – Jag har varit med sedan 2008 och vi är tre medarbetare. Vi har en väldigt god stämning i vår verksamhet, säger Mikael. Snabb service och ett gediget lager Utools har både små och stora kunder, i form av företag, återförsäljare och direktkunder. – Vi har flera direktkunder så som Volvo och Scania och lokalt samarbetar vi med bland annat VBG Group, våra produkter och tjänster går även att nå via återförsäljare runt om i landet, berättar Mikael. Utools hjälper sina kunder med deras verktyg på flera olika sätt. – Vi erbjuder både service på plats och tar emot produkter via försändelser från kund. Vi tar också emot personliga kundbesök och beställningar. Vi har fokus på service och gör alltid det lilla extra för våra kunder. Att erbjuda en kvalitativ, snabb och kostnadseffektiv service är Utools specialitet. Här arbetar man effektivt, väl medvetna om att en snabb service underlättar för ett företags produktion. – Vårt mål är att reparera, serva och skicka tillbaka produkten till kunden redan samma dag. Vi når väldigt ofta upp till vårt mål. I vissa fall skickar vi ett ersättningsverktyg istället, säger Mikael.

Birgitta

En förutsättning för den snabba servicen är ett gediget lager. – Vi har god lagerhållning och snabba leveranser. Vi har ett lager på cirka 1500 olika artiklar som vi säljer. Det är verktyg och verktygsdelar som vi lagerhåller för att upprätthålla en hög och snabb servicenivå.

Generalagent för japanska Uryu Utools har ett mycket stort sortiment av skruvdragare, slipmaskiner, balansblock och kvalitetshylsor, från 4 mm upp till 215 mm. Dessutom är man generalagent för Uryu sedan början av 2000-talet. – Våra produkter kommer oftast från Japan, Amerika, Tyskland och Irland. 60–70 % kommer från Japan. Vi är återförsäljare för det japanska märket Uryu, deras produkter är kända för att vara lätta, ergonomiska och hållbara. Uryu är ett märke som funnits i Sverige sedan 1970-talet. Uryu är ett anrikt företag som funnits i över 100 år, berättar Mikael. En populär produkt som Utools erbjuder är pulsskruvdragare. Mikael menar att det ska vara snabbt och säkert att dra fast en skruv. – Skruvdragare för produktionsändamål är dyrbara och hållbara verktyg. Vi har pulsdragare upp till 850 Newtonmeter, och segdragande verktyg upp till 17 000 Newtonmeter säger Mikael. Utools servicedel expanderar och allt fler upptäcker fördelarna med deras effektiva arbetssätt. Detta tycker Mikael är väldigt positivt. – Vi är flexibla och anpassar oss efter kundens behov samtidigt som vi är kostnadseffektiva. Vi har även en del större serviceuppdrag, där vi har serviceavtal med fältservice för kunder med många verktyg. Att det går bra för Utools gör också att man vill expandera och bli fler. – På säljsidan vill vi expandera. Vi söker nu säljare som vill hjälpa oss att expandera i södra Sverige, med utgångspunkt från Kronobergs län, avslutar Mikael Johansson. Research: Alexander Lundström

www.utools.se 0521 – 255 100


vänersborg

39

www.svenskleverantorstidning.se

Världens bästa ärter odlas i Brålanda Svenska ärter betraktas allmänt som några av de bästa i hela världen. Det är med andra ord en minst sagt efterfrågad produkt man jobbar med i Toppfrys AB. Företaget med säte i dalsländska Brålanda odlar ärter under perfekta förhållanden och är med sina kvantiteter Sveriges största ärtodlare.

Vi träffar Joakim Bratell som äger Toppfrys AB i Brålanda. Han började sin karriär som ärtodlare 1993 och arbetade med detta fram till 2007 då företaget han var anställd på lade ner verksamheten. Fyra år senare startade han det som då hette Dalslands Frys AB tillsammans med några kollegor. Därefter har verksamheten expanderat och utvecklats. – Idag odlar vi våra ärter på drygt 2 000 hektar mark i Dalsland och Västergötland i samarbete med ett antal utvalda bönder, vilket gör oss till den största ärtodlaren i hela landet. Vi producerar drygt 10 000 ton ärter per säsong, vilket motsvarar årsbehovet i Sverige. En del går på export till Spanien och Italien, berättar Joakim och tillägger att man även bedriver en del ekologisk odling och produktion. Joakim har hjälp av ett 50-tal medarbetare

och under högsäsong från juli till september fördubblas personalstyrkan. – Det är full rulle då och personalen jobbar i princip dygnet runt i tvåskift. Vi odlar, producerar och levererar till Findus och private labels utomlands, och har härutöver ett samarbete med en kund i Italien. Fulla av näringsämnen Toppfrys frysta ärter är världsberömda för sin goda smak och höga kvalitet. Direkt efter skörd genomgår de olika processer innan de blir frysta i syfte att bibehålla alla näringsämnen. – Vissa är skeptiska till frysta grönsaker och tror att de innehåller färre näringsämnen, fast många gånger är det faktiskt tvärtom. Om du inte har ett eget grönsaksland vet du i allmänhet inte hur färska de “färska” grönsakerna i butiken är. Frysta grönsaker har den stora fördelen att de hanteras snabbt innan infrysning, vilket gör att de behåller mycket av näringsämnena som finns i dem, upplyser Joakim Bratell. Han betonar att gröna ärter inte bara är goda och ger fin färg till olika maträtter, de innehåller också mycket C-vitamin, fibrer och protein. C-vitamin stärker till exempel immunförsvaret. Målmedvetna satsningar Toppfrys produkter och produktion håller hög standard och kvalitet, förra året fick verksam-

heten stort A av BRC, British Retail Consortium. – Vi har gjort investeringar för att bibehålla vår höga standard. Det ställs krav på utbildning och god hygien vid hantering av livsmedel, och här ligger vår anläggning i framkant. Vi vill ständigt utveckla och förbättra vår verksamhet, säger Joakim Bratell. Det närmaste projektet är att utveckla bolagets vattenreningsanläggning och investera i en pelletspanna för uppvärmning av lokalerna. Det rör sig, enligt Joakim, om sexsiffriga belopp för utveckling och optimering av hela anläggningen som nästa år förses med ny infrysningsutrustning i syfte att öka tillförlitligheten i produktionen. – Det finns ständigt jobb att göra, vi har en fyraårsplan för modernisering av anläggningen. Ambitionen på sikt är att utöka vår export, där finns en stor marknad som väntar på oss. Research: Alexander Lundström Text: Örjan Persson


40

vänersborg www.svenskleverantorstidning.se

Pålitlig och stabil bergsprängare Roger Sprängare är en auktoriserad bergsprängare som utför krävande arbeten. Stor erfarenhet och kunskap inom området är viktigt för att utföra pålitliga arbeten och på företaget besitter man en bred

kompetens. Förutom bergssprängning bedriver man skogsbruk på gården Klypan.

Vi träffar Roger Johansson, företagets ägare, i Sundals-Ryr. Roger Sprängare är ett mindre företag, som förutom Roger har tre medarbetare. Roger berättar om en krävande verksamhet som både kräver stor kunskap och erfarenhet. – Vi här på Roger Sprängare är auktoriserad bergsprängare, vilket är betydelsefullt. För våra kunder innebär auktoriseringen att de vet att de

anlitar ett företag som har gedigen erfarenhet och utbildning inom området, säger Roger. Roger har varit verksam inom branschen länge och tog sitt sprängkort 1996. Han återkommer till att bergsprängning måste utföras av yrkeskunniga. – Bergsprängning kan vara extremt farligt om den utförs av okunniga eller oseriösa personer. Att spränga och borra i berg är ett tufft och dammigt jobb, säger Roger. Han berättar att han alltid varit egen företagare. – “Det blir aldrig bättre än vad du gör det till” är min drivkraft! Bergsprängning och skogsbruk Fördelarna med att anlita Roger Sprängare är att de är professionella och har rätt erfarenhet och kompetens. – Vi står för det vi säger, vi lyssnar på våra kunder och försöker leva upp till deras förväntningar, säger Roger. Att trivseln på företaget är stor, är viktigt för verksamheten. – Vi trivs bra med varandra och förutom bergssprängning tar vi oss an reparationer och underhåll i vår verkstad. Skogsbruket är vårt andra ben att stå på, som sköts mest av mig. Min bakgrund som bonde gör att jag är mycket intresserad av jord och skog. Många stora projekt på gång Roger Sprängares maskinpark består av en bergborrmaskin, så kallad krabba, som drivs på hydra-

likkraft och är av märket Scorpion, och en mindre borrvagn med hjul, som är av modellen Sandvik Kommando 302. Maskinerna radiostyrs på säker distans, med en mobil styrenhet. – Vi håller oss ständigt uppdaterade och följer den tekniska utvecklingen i branschen. Till exempel använder vi oss av elektroniska tändare när vi spränger. Nya system gör det enklare att styra sprängsalvan, säger Roger. Roger Sprängare har både små och stora kunder, såväl privatpersoner som större företag. Arbetena är många och varierade. – PEAB, NCC och Oscarssons har anlitat oss. Tidigare stora projekt är kvarteret Mars i Troll-

hättan, värmeverket i Uddevalla och rivning av en panncentral vid Sahlgrenska. I våras vann vi också en upphandling med Vänersborgs kommun, vilket har genererat mycket arbete för oss. Vi har dessutom ett pågående projekt i Östra Mariedal för kommunens räkning. Vi utför även arbeten inom Trestad-området och Dalsland, där det handlar om vägar, vatten och avlopp. Och fler arbeten kommer det att bli. – Vi har projekt på gång i Tösse och Upperud. Vi har också reningsverket i Trollhättan på gång! avslutar Roger Johansson. Research: Alexander Lundström

Professionella stålarbeten för en krävande industri Vänersborgs Svets & Mekaniska Verkstad AB har ett företagsnamn som väl sammanfattar den breda kompetens som finns i bolaget. Här står man för tillverkning och bearbetning av komponenter, serietillverkning och konstruktioner för fordons- och verkstadsindustrin – ett koncept som möjliggörs tack vare kompetent personal och en mångsidig maskinpark.

Vänersborgs Svets & Mekaniska Verkstad AB – eller VSMV – som många väljer att förkorta företagsnamnet – producerar och bearbetar konstruktioner för fordons- och verkstadsindustrin. Härutöver jobbar man även med stålmontage, stålkonstruktioner, reparationer och underhåll inom all industri.

– Vi ser oss som en förlängning av kundens egen produktion. Vi tillverkar produkter i stål och plåt och erbjuder service och underhåll på plats hos våra kunder. Med vår breda kompetens kan vi stå för snabba arbetsinsatser från enkla underlag till att ta fram avancerade 3D-modeller, säger Peter Andreason, VD för Vänersborgs Svets & Mekaniska Verkstad. Stark bredd Peter har en passion för teknik och är mer eller mindre uppväxt i företagets lokaler. Det var här han fostrades in i stål- och plåtbranschen. Nu leder han en verksamhet med en synnerligen bred palett av professionella tjänster, inte minst prototyptillverkning i form av detaljer till framför allt fordonsindustrin, vilken utförs med korta ledtider. VSMV jobbar även med konstruk-

VI UTFÖR ALLT INOM SPRÄNGNING

070 - 655 38 79

tion från idé till färdig lösning, legotillverkning, maskinbearbetning i såväl CNC-styrda som traditionella maskiner, samt svetsning i kolstål, rostfritt stål och aluminium. Svetsutrustningen består av både svetsrobotar och traditionell svetsutrustning. Beträffande montage sker allt på kundens villkor. – Vi kan leverera färdiga och kompletta enheter men även montera konstruktioner på plats enligt kundernas önskemål. Vi jobbar även med reparation och underhåll, vi har kvalificerade maskinreparatörer och svetsare som kan rycka ut med kort varsel, upplyser Peter Andreasson och nämner att man tack vare den gedigna kunskap som finns i bolaget också är duktiga på att tillsammans med kunderna diskutera fram väl genomarbetade projektlösningar. God utveckling Vänersborgs Svets & Mekaniska Verkstad är certifierat enligt gällande kvalitetssystem. – Vår stående ambition är att våra kunder alltid ska vara helt nöjda med utfört arbete. Oavsett om det rör sig om en enkel arbetsinsats eller ett avancerat projekt ställer vi höga krav på renhet, ytfinish, dokumentation och spårbarhet enligt gällande kvalitetssystem, understryker Peter och betonar att det, den mångsidiga maskinparken till trots, är medarbetarna som han ser som företagets främsta tillgång. Bland kunderna märks till exempel VBG Group, Vattenfall, Volvo Bussar och Volvo Lastvagnar. – Kunderna värdesätter vårt fokus på service,

samarbetsvilja och kvalitet, samt att vi alltid håller utlovade leveranstider och står för en bra prisbild, säger Peter Andreasson som tog över verksamheten 2009 då antalet medarbetare uppgick till ett tiotal och omsättningen låg på 7 miljoner kronor. Idag sysselsätter bolaget ett 30-tal personer och har en omsättningsnivå som ligger runt 50 miljoner. 2018 fick Vänersborgs Svets & Mekaniska Verkstad AB ta emot priset som Årets Företagare i Vänersborg. Research: Alexander Lundström Text: Örjan Persson


vänersborg

41

www.svenskleverantorstidning.se

Framåtblickande företag erbjuder fibernät och elektronik med installation och support

Yngves Elektronik AB erbjuder allt från digital-tv till fibernät, mobiltelefoni och datorer. Förutom försäljning av moderna elektronikprodukter, hjälper man till med installation, support och andra tjänster inom elektronik. Man levererar helhetslösningar, håller sig alltid uppdaterade inom den senaste tekniken och har en gedigen erfarenhet inom branschen. Vi träffar Pär Olofsson, VD på Yngves Elektronik AB som är beläget i Onsjö i Vänersborg. Företaget firar 45 år i år. – Yngves Elektronik AB började som en traditionell tv-verkstad för 45 år sedan, då under namnet Yngves TV Service, säger Pär. Så småningom bytte man namn till Yngves Elektronik, detta för att göra det tydligt att man inte bara arbetar med radio och tv, utan också andra elektronikprodukter. Idag har man en stor bredd i verksamheten. En av framgångsfaktorerna för Yngves Elektronik är man följt med i den tekniska utvecklingen mot ett allt mer digitaliserat och modernt samhälle. – Vi ser till att hålla oss uppdaterade för att kunna erbjuda våra kunder det senaste inom

– Vi har ett starkt kundfokus och erbjuder alltid snabb och professionell service. våra områden. Vi har ett starkt kundfokus och erbjuder alltid snabb och professionell service. Vi har både privata kunder och företagskunder, säger Pär. Levererar helhetslösningar Pär Olofsson äger idag företaget tillsammans med tre kollegor. – Vi har tio anställda varav sex är tekniker och fyra är medarbetare som arbetar med försäljning

och ekonomi. Vi ägare deltar själva i det praktiska arbetet. Jag själv började som tekniker, därefter blev jag arbetsledare och år 2012 blev jag VD. Pär menar att en viktig för styrka för Yngves Elektronik är att man är ett personligt företag som känner sina kunder väl. Att snabbt finna lösningar på problem och ha hög tillgänglighet är viktigt. – Vi erbjuder både produkter och tjänster inom elektronik. Till exempel erbjuder vi abonnemang från de flesta operatörer samt kablar för datorer

och fibernät. Vi har jour klockan 8–22 alla dagar. Vi erbjuder självklart installation, support, reparation och konfigurering av produkter, våra installationer är helhetslösningar, berättar Pär. Att Yngves Elektronik har en bred kunskap inom den senaste tekniken är tydligt, och man har alltid erbjudanden i framkant. – Är du privatpersoner kan du med fördel använda dig av RUT-avdrag för IT-tjänster, säger Pär och ger exempel på en annan av deras tjänster. – För professionell fordonstrafik erbjuder vi installation av alkolås och system för smarta digitala körjournaler. Du slipper skriva och kan enkelt läsa av en rad olika data via systemet. Smarta hem och fiberinstallation Idag finns smarta tjänster som gör det möjligt att styra och övervaka sitt hem och här går digitaliseringen fort framåt. Efter smarta telefoner kommer smarta hem. – Man kan styra sitt hem via en app i mobiltelefonen. Det är nog bara fantasin som sätter gränser för den moderna digitala utvecklingen, säger Pär. Fiberinstallation och nybyggnation av fiber är en betydande del av verksamheten för Yngves Elektronik. – Fiber är ett viktigt område för oss där vi erbjuder moderna lösningar. Vi har både privatpersoner och företag som kunder, också föreningar och allmännyttan. Också här erbjuder vi konsultation och installation, och serviceavtal för fastighetsägare, säger Pär. När Yngves Elektronik blickar framåt ser man att är i början av sin resa, där tekniken och digitaliseringen blir allt viktigare för samhället. – Vi hjälper till att sprida den moderna tekniken, avslutar Pär Olofsson. Research: Alexander Lundström


42

vänersborg www.svenskleverantorstidning.se

En trygg servicepartner för Trestadsområdets bilägare

Efter lackering så kontrolleras kulören, på bilden är det även teknisk support på plats för att följa upp det nya färgsystemet som installerats vid nystart.

Nästa objekt på väg upp i riktbänk för måttriktning i car-o-liner riktbänk.

Uppföljning av leveransservice ny bil i Vänersborg (Trestad center)

Patrick och Martin, kundmottagningen Uddevalla

Trestadsområdets alla bilägare har i Zmotor en trygg märkesverkstad att vända sig till när problem uppstår. Zmotor är auktoriserad märkesverkstad för Citroën, Mitsubishi och Peugeot, för både service och reparationer, och har dessutom ett brett sortiment av reservdelar och tillbehör.

Zmotor, med sitt utmärkta läge i Trestad Center, är auktoriserad verkstad för Citroën, Mitsubishi och Peugeot, men tar förstås även emot fordon av andra märken för reparation och service. Kunnig personal med många års erfarenhet i branschen garanterar professionella arbetsinsatser, samtidigt

som Zmotor också har ett omfattande sortiment av reservdelar och tillbehör. – Vi erbjuder fri lånebil vid service. Här på Trestad Center finns även andra aktörer i bilbranschen samlade. För den som är intresserad av att köpa bil, ny eller begagnad, kan vi rekommendera våra grannar NewCar och YourCar som vi har ett gott samarbete med, säger Martin Eriksson som äger och driver Zmotor. Martin började jobba som bilmekaniker för snart 30 år sedan och har således ett långt förflutet i bilbranschen. Han vill, som han uttrycker det, vara nära golvet och ser sig själv mer som en verkstadskille än entreprenör. 2005 tog han över verksamheten som han idag driver med sina nio medarbetare. Tre verksamheter Martin äger även två andra verkstäder. Den ena är

BK:s Lack och Skadecenter i Uddevalla där man utför lackering och skadereparationer på uppdrag av privatpersoner och försäkringsbolag. Den andra är Bil och Kaross i Trollhättan som också utför olika typer av karosseriarbeten på motorfordon. – Sammantaget har vi en bred helhetslösning på många av de problem man kan få som bilägare – från underhåll och service till reparation av krockskador. De kompletterar varandra väl, säger Martin och berättar att bolagen sedan förra året ingår i en och samma koncern.

info@zmotor.se

MOTOR

MOTOR MOTOR

Rejäla satsningar Martins företag går bra, han planerar för nyawww.zmotor.se info@zmotor.se Research: Alexander Lundström investeringar i hela koncernen. Text: Örjan Persson – I Uddevalla vill vi göra justeringar för att kunna ta emot fler kunder, främst genom att skapa fler arbetsstationer så att vi kan ta oss an fler fordon www.zmotor.se info@zmotor.se

MOTOR www.zmotor.se

samtidigt, vilket skulle skapa ett effektivare arbetsflöde. Vi har också fräschat upp anläggningen, bland annat med ommålning och ny ventilation. Även här i Vänersborg strävar vi efter att skapa fler arbetsytor och på sikt även expandera. Samma sak i Trollhättan där vi också börjar bli en aning trångbodda. Där letar vi efter en ny lokal med planen att flytta inom en femårsperiod, säger Martin Eriksson. Han berättar avslutningsvis att de kommande satsningarna också medför ett ökat behov av ny personal. För närvarande söker han efter personbilsmekaniker till Zmotor samt plåtslagare till både Trollhättan och Vänersborg.

www.zmotor.se

info@zmotor.se


stenungsund

43

www.svenskleverantorstidning.se

Starka samarbeten mellan kommun, näringsliv och utbildningar i expansiv region Stenungsund är den expansiva kommunen på västkusten där näringsliv, kommun och utbildningar samarbetar tätt för att uppnå positiva synergieffekter. Här har befolkningsökningen i kombination med starka etableringar lagt grunden för en dynamisk region där människor och företag trivs. Kommunen arbetar med flera insatser för att utveckla Stenungsund och näringslivet engagerar sig i de ungas utbildning.

Vi träffar kommunalrådet Bo Petterson (s) och kommundirektör Kicki Nordberg i Stenungsunds centrum. Stenungsunds kommun, som en gång i tiden var en populär badort för göteborgare, har

– Kommunen är

en bra plats att bo på, att besöka och att driva företag i.

sett en smått otrolig befolkningstillväxt och har idag ett invånarantal på drygt 26 000. – Den kraftiga befolkningsökningen tog fart under 1960-talet i samband med att flera kemiföretag etablerades på orten, berättar Kicki. I kommunen tänker man långsiktigt och strategiskt. Att näringslivet gått starkt framåt och utvecklats är tydligt. – Stenungsund räknas nu som en av de fyra stora och utpräglade näringslivskommunerna inom Göteborgsregionen, tillsammans med Göteborg, Mölndal och Härryda, säger Kicki. Kommunen satsar på goda förbindelser och hög tillgänglighet Näringslivet i regionen lyfts bland annat av tre stora branscher. Där finns den stora kemi-industrin med bland andra Borealis, Inovyn, Perstorp, Noyron och Linde som tillsammans med underleverantörer sysselsätter cirka 5 000 personer. Där finns också IT-branschen med familjeföretaget Hogia som en stor aktör, samt handeln, där Citycon driver det lokala Stenungstorg med ett stort utbud av olika butiker. Stenungstorg har en unik placering och är ett mycket trevligt utflyktsmål. Kommunen är attraktiv att bo och verka i och ska växa till 35 000 invånare till 2035, med ett fortsatt dynamiskt näringsliv. För att klara kommunikationerna planerar kommunerna i området för utbyggnad av Bohusbanan, förbättring av väg 160 samt en broförbindelse mellan Stenungsund och Orust.

Kommunstyrelsens Ordförande Bo Pettersson och Kommundirektör Kicki Nordberg

– Utöver detta planeras för nytt resecentrum. Detta skulle öka pendlingsmöjligheter för invånarna ytterligare, säger Bo. Näringslivet engagerar sig i kommunens utbildningar Näringslivets närvaro är synlig i Stenungsund. Nösnäsgymnasiet och Borealis har fått en utmärkelse för samarbetet mellan skola och näringsliv. I vuxenutbildningen bedriver yrkeshögskolan en driftteknikerutbildning ihop med kemiföretagen,

och Hogia utbildar sedan i höstas kommunens lärare i programmering. I Stenungsunds centrum finns också Molekylverkstan Science center, vars vision är att vara Sveriges bästa inspiratör inom kemi. Här lär sig många barn och ungdomar naturvetenskap och matematik med fokus på kemi. Detta ska sedan kunna leda till att man väljer dessa områden i sitt framtida yrkesliv. – Vi tycker att det är fantastiskt roligt men den här typen av samarbeten i vår kommun, konstaterar Bo och Kicki. En plats där det är bra att bo, driva företag och som är väl värd ett besök För snart två år sedan invigdes Stenungsund Arena, en stor friskvårdsanläggning med simhall, ishall, gym, träningshall, bowling, föreningslokaler och servering. Arenan ligger granne med det framgångsrika Nösnäsgymnasiet och är en dynamisk och aktiv mötesplats för Stenungsundsborna. – I höstas blev arenan för första gången platsen för en lyckad och välbesökt företagsmässa, STOmässan. STO är beteckningen för regionen Stenungsund, Tjörn och Orust, och STO-regionen är ett starkt näringslivsområde där Stenungsund är noden, berättar Bo. Sedan 1960-talet finns också Stenungsbaden i kommunen, en väldigt populär konferensanläggning. Stenungsbaden har de senaste åren fått många fina utmärkelser både som Europas bästa spa-hotell för affärsresenärer och Sveriges bästa spa. – Kommunen är en bra plats att bo på, att besöka och att driva företag i, avslutar Bo Petterson och Kicki Nordberg. Research: Axel Eriksson

Nösnäsgymnasiet och Stenungsund Arena

Framtidstro och utveckling.


44

stenungsund www.svenskleverantorstidning.se

Ledande teknikkonsultföretag växer när ÅF blev AFRY

När anrika ÅF och finska Pöyry slogs samman i februari 2019 bildades ett bolag med verksamhet i fler än hundra länder. Sedan den 25 november 2019 går det nya bolaget under namnet AFRY. Därmed förs kunskap, kompetens och erfarenhet kring teknikkonsulttjänster inom energi, infrastruktur och industri vidare i ny kostym, men med samma starka ingenjörskunnande och högkvalitativa lösningar.

Ingenjörs- och designföretaget AFRY, för många tidigare känt som ÅF och Ångpanneföreningen, grundades 1895, vilket gör bolaget till ett av Sveriges äldsta konsultbolag med en unik erfarenhetsbank. AFRY erbjuder teknikkonsulttjänster inom energi, infrastruktur och industri med bas i Europa, men med verksamhet och kunder i hela världen. Efter förvärvet av finska Pöyry sysselsätter AFRY idag cirka 17 000 medarbetare världen över. Bolaget har ända sedan starten präglats av starkt ingenjörskunnande, modern

teknik och ständig förnyelse, vilket lett fram till dagens breda program av kvalificerade tjänster och lösningar. Expertis inom petrokemi En av AFRY:s avdelningar ligger i Stenungsund där vi träffar bolagets, tidigare ÅF:s, kontorschef Thomas Svensson i företagets moderna lokaler, vackert belägna vid Stenungs Allé. Han berättar att man redan märker hur sammanslagningen har påverkat verksamheten positivt. – Vi känner att vi har större möjligheter att erhålla internationella uppdrag och projekt, då Pöyry var verksamt på kontinenten i större utsträckning än ÅF, säger Thomas och konstaterar att AFRY är en stor aktör i regionen med sina 70-tal anställda, varav fler än hälften arbetar på plats hos kunderna. Verksamheten i Stenungsund delas in i två huvudsakliga affärsområden: Infrastructure, som innefattar anställda med expertis inom ventilation och värme, samt Process Industries, som merparten av medarbetarna tillhör. – Vi jobbar i hög utsträckning med industrin här i Stenungsund och ser petrokemiindustri som vårt primära expertområde. Vi var bland annat

involverat när Inovys klorfabrik byggdes om och i Göteborg samarbetar vi med ST1 vid ombyggnationen av deras raffinaderi, berättar Thomas Svensson.

Behöver anställa AFRY i Stenungsund har ett gott samarbete med många av bolagets övriga kontor i landet. Man hjälper ofta varandra genom att vid behov låna ut personal med olika expertis. Stenungsundskontoret har ökat i storlek kontinuerligt de senaste 15 åren och befinner sig alltjämt i en minst sagt expansiv fas. – Bara i år räknar vi med att behöva anställa tiotolv nya ingenjörer, säger Thomas och nämner i sammanhanget det stora engagemang man har i kommunen, inte minst via samarbeten med Nösnäsgymnasiet och Teknikcollege, från vilka man regelbundet välkomnar praktikanter. AFRY i Stenungsund är även involverat i Västsvenska Kemi- och Materialklustret som är ett samarbete mellan företag och tekniska högskolor, exempelvis Chalmers. Syftet är bland annat att sträva efter ökad hållbarhet och mindre miljöpåverkan. Ambitionen är att bidra till en fossilfri region och tillväxt i Västra Götalandsregionen. Research: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

Distriktschef Thomas Svensson

Ett nytt varumärke. ÅF och Pöyry har gått samman och bildat AFRY.

Telefon: +46105050000 Hemsida: www.afry.com


stenungsund

45

www.svenskleverantorstidning.se

Trygg och driftsäker IT med erfaren helhetsleverantör Driftsäker IT är mer eller mindre en förutsättning för dagens företag med ambitionen att växa och utvecklas. Här kan T2 Service spela en aktiv roll med sitt breda koncept kring installation, drift och underhåll av IT-system. T2 Services erbjudande spänner över allt från support och backup till e-postlösningar i Office365. Många små och medelstora företag i västsverige har vänt sig till T2 Service för att få en trygg och kontinuerlig drift av sina IT-system.

T2 Service AB, även kallat T2 IT, grundades i Stenungsund 2012 av Torgny Axelsson och Tobias Berander. Första initialen i grundarnas förnamn fick namnge IT-företaget. Vi träffar Torgny Axelsson på kulturhuset Fregatten i Stenungsund och han förmedlar bilden av ett tryggt IT-företag med lång erfarenhet. – Vi har sett en god, positiv och organisk tillväxt sedan starten. I dagsläget är vi fyra anställda, säger Torgny. T2 Service AB är verksamma i västsverige, både i STO-regionen och i Göteborg. Den lokala förankringen är stark, samtidigt som man tar sig an kunder över ett stort område.

Torgny Axelsson

Serviceavtal, support, säkerhet, molntjänster och mycket mer T2 Service erbjuder sina kunder bred IT-service när det kommer till hårdvara, mjukvara, nätverk och molntjänster, så som backuplösningar. Den positiva utvecklingen för företaget förklarar Torgny till stor del beror på att man jobbar med

långsiktiga relationer och erbjuder kunderna en bred kompetens och en personlig service. – Den personliga servicen är väldigt uppskattad av de små och medelstora företag som utgör större delen av våra kunder, säger Torgny. Tre av de anställda på T2 Service har arbetat inom branschen sedan 1990-talet, vilket förstås bidragit

till en hög kompetens inom IT. – Vi sköter support för våra kunder både över telefon och mail. Vi använder oss också ofta av så kallad fjärrsupport, via exempelvis TeamViewer och Remote Desktop, där vi kan se och fjärrstyra kundens skrivbord. Det är ofta ett bra sätt att lösa problem, säger Torgny. Ett serviceavtal med T2 Service innebär att företaget tar hand om kundens IT-miljö både akut, planerat och proaktivt. Konceptet support på plats innebär som namnet anger att erfarna tekniker kan komma ut till kunden, både planerat och akut. T2 Service har också webhotell som knyter ihop systemen kring kundens hemsida och e-post, och bland säkerhetslösningarna finns virus- och spamskydd, backup samt brandväggar. Dessutom erbjuder man hård- och mjukvara av hög kvalitet och konsulttjänster, som att leverera IT-infrastruktur. Företaget hjälper då till med allt från rådgivning till implementering och utveckling av IT-miljön. Torgny berättar att man gärna jobbar lokalt i Stenungsund, och återkommer till att det är viktigt med långsiktighet, trygghet och kontinuitet. – Små och medelstora företag i västsverige med behov av en kompetent IT-partner med långvarig erfarenhet gärna får höra av sig till oss! avslutar Torgny Axelsson. Research: Axel Eriksson

Erfaren västkustbyggare vill förverkliga drömmar När man anlitar en byggare som funnits med sedan 70-talet vet man vad man får – erfarenhet, kunnande och kvalitativa lösningar som många yngre företag har svårt att matcha. Byggtjänst i Stenungsund AB ligger bakom åtskilliga byggprojekt längs västkusten de senaste 50 åren och står för allt från renovering och ombyggnation till komplett nybyggnation.

Byggtjänst i Stenungsund grundades i början av 70-talet av Roger Stigsson och drivs sedan 2011 av Erik Olsson. Erik, som förstås är snickare i grunden, berättar att företaget till en början i huvudsak vände sig till privatpersoner, men att man numera även anlitas flitigt av företag, bostadsbolag och försäkringsbolag. Sedan starten för snart 50 år sedan har företaget legat bakom en mängd byggprojekt längs hela västkusten. – Vi står för en stark bredd kring allt från renovering och ombyggnation till tillbyggnation och komplett nybyggnation. Kunderna värdesätter vår långa erfarenhet, vårt stora kunnande och den höga kvalitetsnivå vi alltid håller genom alla våra projekt, säger Erik Olsson.

Vi tillhandahåller IT-Tjänster och driftsäker IT för små och medelstora företag i Stenungsund, Tjörn, Orust, Kungälv och Göteborgsregionen.

Tveka inte att höra av er till oss!

Hus före renovering

Raka och tydliga Erik drivs av kundkontakterna som han anser är det mest givande i hans yrkesroll. – Genom åren har vi vunnit många upphandlingar genom att vara raka och tydliga och i många fall även komma med synpunkter och förslag på förändringar. Det har lett till att förtroendet kunden känner för oss har ökat och att lösningarna ofta blir skräddarsydda. Vi vill helt enkelt bidra till att förverkliga drömmar, säger Erik och tillägger att Byggtjänst i Stenungsund

www.t2it.se Torgny 0708-210 265 • Tobias 0708-210 266 Carl 0708-210 255

Hus efter renovering

vid två tillfällen har deltagit i TV-programmet Sofias Änglar. Varierande projekt Byggtjänst i Stenungsund AB:s upptagningsområde sträcker sig över hela den så kallade STOregionen samt området i och kring Göteborg. Just nu bygger man tre attefallshus på Tjörn och i Stenungsund som ska stå klara till sommaren. Tidigare har man till exempel legat bakom nybyggnationen av ett hus i Mjölkeviken på

Tjörn och ett flertal kreativa projekt i bland annat Stora Höga. – Det största projektet vi har genomfört var byggnationen av Burger King i Uddevalla för några år sedan, säger Erik som avslutningsvis berättar att man mer än gärna tar emot praktikanter från byggprogrammet. – Återväxten i byggbranschen är viktig, det känns stimulerande kunna bidra till den, menar han. Research: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

KONTAKTA: erik@byggtjanstab.se


46

stenungsund www.svenskleverantorstidning.se

Ledande uthyrare till Sveriges byggföretag Sedan början av 50-talet har Cramo varit pionjärer i uthyrningsbranschen och är idag en av de ledande aktörerna i densamma vad gäller uthyrning av maskiner, utrustning, bodar och tjänster till byggföretag och den tillverkande industrin. I den stora organisationen finns tillgång till en i det närmaste obegränsad mängd av hyresobjekt och hyresrelaterade tjänster för alla tänkbara behov.

En av de svenska depåerna ligger på Gärdesvägen i Stenungsund där Henrik Kurth leder verksamheten. – Vår kundkrets sträcker sig över hela STOregionen där vi servar bland annat byggföretag, men även offentliga verksamheter och industrier. Några av regionens stora kemiindustrier är exempel på återkommande kunder, berättar Henrik som har ett förflutet på Cramo sedan tio år tillbaka, och som driver Stenungsundsdepån tillsammans med två medarbetare och en utesäljare. God utveckling Byggmaskiner, anläggningsmaskiner, liftar och bodar är Cramos fyra huvudsakliga produktområden. Bolaget tillhör de största i Sverige inom sin bransch och har som ambition att alltid utgöra det mest kundvänliga alternativet, vilket innebär att kunden ska känna sig välkommen vare sig det rör sig om önskemål eller problem. Man står för marknadens bredaste sortiment med uthyr-

Magnus Kurth med anställda på Cramo i Stenungsund

ningsperioder på allt från någon timme till flera år. Cramo ser förstås till att beställd utrustning kommer på plats på önskad tid. – Vi här i Stenungsund har haft en mycket positiv utveckling under senare år. En stor förklaring är den höga kompetens- och servicenivå vi besitter, men också förstås Cramos starka varumärke och de tjänster vi erbjuder. Våra kunder vet att de har med proffs att göra, säger Henrik Kurth.

Onlineportal En annan väsentlig del av Cramos verksamhet är Cramoskolan där bolaget i egen regi utbildar kunder och företag inom arbetsmiljö och arbetssäkerhet. Det handlar till exempel om utbildningar kring lift, säkra lyft, fallskydd med mera i syfte att företagets kunder alltid ska vara helt uppdaterade kring säkerheten när de möter sina vardagliga utmaningar.

Under senare tid har Cramo även satsat stort på sina digitala tjänster där företagets kunder kan få en tydlig överblick över vad de hyrt, lägga nya beställningar och administrera returer online genom cramo.se. Man kan även sköta fakturor och se hyrstatistik online, vilket förstås underlättar vid till exempel inventeringar. Research: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

Mitt o kont

ATT HYRA HAR BLIVIT ÄNNU SMARTARE

stare

julla

g«H

ggnin

Anlä

re, asta TON Hjull i/El. <5 er Batt

Nu kan du hyra, returnera och administrera din utrustning online. Registrera ditt företagskonto idag! d, riftti vt d akti ift. mar elt sk tim h ll 5 en ett ti p p nd in, u rhålla ing ask fö ämtn erim la drift pph batt a ch u Ren r norm ns o e vera und r le fö g li äng Tillg

HYR

Gärdesvägen 9, Stenungsund | Telefon: 0303-844 00


stenungsund

47

www.svenskleverantorstidning.se

Electro Center möter serviceverkstädernas nya utmaningar Serviceverkstäderna står inför allt större utmaningar i takt med att dagens fordon blir allt mer tekniskt avancerade. Detta är något man tagit fasta på i Electro Center AB i Stenungsund. Här använder man sig av den senaste diagnostiktekniken när man felsöker och reparerar fordon av alla modeller.

På Hantverkargatan i Stenungsund ligger Bosch Car Service-verkstaden Electro Center. Bosch Car Service är en kedja med ett hundratal verk-

städer runt om i landet. I Stenungsund träffar vi Robert Johansson som är en av delägarna med ett förflutet i verkstadsbranschen sedan 1986. För sju år sedan tog han över helhetsansvaret för Electro Center i Stenungsund. Här har han god hjälp i verkstaden av tre mekaniker och tekniker med stort kunnande och lång branscherfarenhet. – Dagens bilar blir allt mer tekniskt avancerade, vilket samtidigt ställer allt högre krav på landets serviceverkstäder. För kunderna har felsökningar blivit mycket kostsamma, men alternativet är att göra en programbaserad motordiagnostik. Där kan man säga att vi ligger i framkant, säger Robert.

Spetskompetens I Electro Center genomför man alla typer av reparationer av både personbilar och lätta lastbilar, oavsett tillverkare. Bland kunderna finns både företag och privatpersoner, framför allt från

STO-regionen som är företagets huvudsakliga upptagningsområde. Tack vare partnerskapet med Bosch finns en spetskompetens när det kommer till komponenter tillverkade av Bosch, såsom el, elektronik, bromssystem, generatorer, bromsklossar och filter. Det borgar för kvalitet avseende såväl komponenterna som själva arbetsinsatsen i verkstaden. Trygg försäkring En annan av de specialiteter som Electro Center har utvecklat i verkstaden är kompetens kring AC-system och dieselvärmare. – Inte minst nu under våren brukar vi bistå många båtägare, inte bara med dieselvärmare utan också med startmotorer och generatorer. Det brukar vara mycket uppskattat, säger Robert Johansson och berättar avslutningsvis om den assistansförsäkring man erbjuder, vilken ger rätt till bärgning till närmsta Bosch-verkstad. Electro Centers kunder erbjuds dessutom räntefria delbetalningsalternativ för de som så önskar.

– För kunderna har felsökningar blivit mycket kostsamma, men alternativet är att göra en programbaserad motordiagnostik. Där kan man säga att vi ligger i framkant.

Research: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

Plåtgubben erbjuder måttbeställd plåt över internet Plåtgubbens affärsidé är att det ska vara enkelt att köpa plåt. Konceptet bygger på att låta kunderna köpa plåt, beslag och plåtdetaljer via en enkel hemsida. När man valt produkt samt angett mått och färg så är det bara att beställa. Därefter tillverkas plåtdetaljerna i Plåtgubbens verkstad och levereras direkt till kund.

Vi träffar Martin Wallin, som sedan 2009 driver Plåtgubben, webbsidan platgubben.se, tillsammans med Marika, Jennie, Anders och Tommy. Plåtgubben är en del av Wallinbyggen i Ucklum AB, som Martin äger. Plåtgubbens koncept präglas av enkelhet och effektivitet. När kunden beställt produkten tillverkas och behandlas plåtdetaljerna efter kundens specifika önskemål i Plåtgubbens verkstad. Därefter fraktas produkterna omgående. – Kunderna har möjlighet att själva fylla i de mått som plåten ska ha och kan sedan välja att själva hämta upp plåtdetaljerna från verkstaden. Alternativt kan man få dem levererade direkt av oss eller genom Stenungsundsbud, säger Martin. Levererar rikstäckande För många fastighetsägare är Plåtgubben ett bra alternativ när man snabbt och smidigt behöver hjälp. Plåtgubben levererar plåt både till villaägare och företag. – Vi planerar en storskalig uppgradering av vår webbshop under våren 2020 för att kunna erbjuda alla typer av kunder en så enkel och snabb webbshop som möjligt! säger Martin. Plåtgubben är måna om att ge en god service och man levererar rikstäckande. – Många av våra kunder finns på västkusten, men vi levererar rikstäckande och har bland annat levererat till Boden och Sundsvall i norr, så väl som

Jennie Petersson

DIN PLÅTSLAGARE NÄTET BockningsmaskinPÅ Turbobend Plus till Danmark i syd. Vårt uttalade mål är att ta oss an både stort och smått, P L Åoch T PviRlyssnar O D UpåKalla T Esom R är intresserade av EFTER våra produkter, avslutar Martin ERA MÅTT Wallin. Research: Axel Eriksson

SNABBA LEVERANSER

BESTÄLL DIREKT VIA PLATGUBBEN.SE

DIN PLÅTSLAGARE PÅ NÄTET

Plåtdetaljer i Plåtgubbens verkstad

PLÅTPRODUKTER EFTER ERA MÅTT SNABBA LEVERANSER

En bilverkstad som är experter på bränslevärmare och AC Hantverkaregatan 22 • 0303-84015 • electrocenter.boschbilverkstad.se

BESTÄLL DIREKT VIA PLATGUBBEN.SE


48

stenungsund www.svenskleverantorstidning.se

Erfaren transportör för västkustens skogsägare Västkustens skogsföretag har i Lars-Allan Ottossons Åkeri AB en erfaren samarbetspartner med många år på nacken. Företaget transporterar timmer och flis med en kraftfull fordonsflotta, och skaffade sig ännu större muskler för snart ett och ett halvt år sedan då Åkeriet i Tanum förvärvades.

Lars-Allan Ottossons Åkeri är ett familjeföretag med anor från 1982 då åkeriet grundades av Lars-Allan själv. Utöver Lars-Allan, som fortfarande kör en del trots att han är pensionär, är frun Margareta involverad i firman, liksom sonen Christian och hans sambo Emelie. Christian berättar: – Jag kom in i företaget efter stormen Gudruns

– Vi transporterar över hela västkusten, och är stationerade från Tanum till Falkenberg. härjningar på västkusten 2005 när jag bidrog med en timmerbil, med vilken vi kunde transportera bort nedblåsta träd.

Lastning av återvinningsmaterial

Komplett fordonspark Fram till 2010 fanns endast två lastbilar i bolaget, men sedan dess har man sett en stadig positiv utveckling på såväl fordonssidan som verksamheten i stort. Idag förfogar man över ett flertal Blöta skogsvägar denna vinter

rundvirkesbilar med och utan kran, en flisbil, två lastväxlare och en kranbil med vilka man transporterar flis/betongprodukter/grus och timmer. Sammanlagt ett 20-tal anställda framför ungefär lika många ekipage. – Vi transporterar över hela västkusten, och är stationerade från Tanum till Falkenberg. Många av jobben sker på uppdrag av Derome Skog, berättar Christian Ottosson. God utveckling I december 2018 tog Christian också över Åkeriet i Tanum, där man under senare tid gått från tre till sex bilar. Företaget utför en hel del uppdrag för Södra Skogsägarna. Liksom Lars-Allan Ottossons Åkeri har Åkeriet i Tanum haft en god utveckling under senare år. – Det har att göra med kompetent personal men också med den professionalism som båda företagen representerar, säger Christian och berättar att företagen är medlemmar i Fair Transport, vilket är en kvalitetsstämpel kopplad till bland annat ett bra miljötänk och krav på att följa lagar & regler. Bolagen är dessutom medlemmar i Sveriges Åkeriföretag och delägare i Götalands Logistik & Transport. Research: Axel Eriksson Text: Örjan Persson Timmer och anläggningstransporter

E-post: ekonomi@laottossons.se • Telefon: 0703-776469


stenungsund

49

www.svenskleverantorstidning.se

Verksamheter blir tryggare med ett ventilserviceföretag som tar helhetsansvar VIMAB AB arbetar huvudsakligen med att reparera och underhålla ventiler, men deras verksamhet är bredare än så. Genom att ta ett helhetsansvar för en kunds ventiler kan de arbeta både förebyggande och kostnadseffektivt, ute hos kund eller i egna lokaler. Med skickliga servicetekniker och stor expertis erbjuder VIMAB sina kunder i olika branscher trygga ventillösningar som skapar säkrare anläggningar.

VIMAB är ett familjeföretag som grundades 1986 i Motala, där företagets huvudkontor fortfarande är beläget. Utöver Motala så har företaget även kontor i Stockholm, Söderhamn, Perstorp, Norge samt i Stenungssund, där vi träffar den nytillträdde servicechefen Asgeir Skjolden. – Jag är inne på min femte vecka i bolaget. Jag sökte tjänsten för att företagsprofilen matchade min egen erfarenhet mycket väl och hittills stormtrivs jag, säger Asgeir. Servicechef Asgeir Skjolden med anställda på Vimabs anläggning i Ödsmål, Stenungsund

Service av ventiler spar både tid och pengar Företagets expertis är underhåll, service och reparationer av ventiler. Trygghet och säkerhet är två återkommande ord när man talar med Asgeir. VIMAB arbetar främst förebyggande, men finns nära tillhands också om det uppstår akuta situationer. De tar ett helhetsansvar, och arbetar med alla typer av ventiler och fabrikat. De tar ofta hand om löpande underhåll och lösningarna kan skräddarsys för att passa olika kunders specifika behov, där trygghet alltid är en viktig faktor. Att förebygga driftstopp är viktigt, liksom att rådgöra med kunden om hur underhållet kan bli mer kostnadseffektivt och anläggningen säkrare. – Bland kunderna i regionen har vi till exempel de stora petrokemiföretagen i kommunen där vi är involverade vid till exempel driftstopp, säger Asgeir. I Stenungssund sysselsätter VIMAB ett 20-tal personer. – Vi har ofta folk ute på olika arbetsplatser under längre perioder och arbetar med serviceavtal, säger Asgeir. Satsar på personalen I Stenungssund har man en egen verkstad och Asgeir berättar att han stundtals kände sig helt förundrad när han såg vilken djup kunskap hans nya kollegor besatt. Företaget har också utvecklat sina arbetsmetoder och verktyg sedan 1986, med det kommer en gedigen kompetens och erfarenhet.

– Utbildning är viktigt för oss här på VIMAB och vi skickar ofta ut våra anställda på kurser, även utomlands. Kvalitén på de jobben vi levererar ska vara på topp, och då är det viktigt att de anställda har kunskapen och känner sig trygga. Då kan vi förmedla den tryggheten och servicen som kunderna förtjänar, säger Asgeir. Tack vare att VIMAB är har kontor på flera platser runt om i landet, kan man också flytta medarbetare från ett område till ett annat vid behov. Detta skapar en flexibilitet som kunderna uppskattar, där de snabba och serviceinriktade serviceteknikerna kan anpassa sitt arbete utefter vad som är bäst för kunden. – Vi har också en modern hemsida där våra kunder kan leta i vårt ventillager och beställa det som de har behov av. Vi VIMAB-märker alla ventiler som vi arbetar med hos våra kunder, något som gör det snabbt och enkelt att söka upp ersättningsventiler om det skulle behövas, säger Asgeir. VIMAB söker alltid rätt kompetens. – Alla med skruvar-vana som gillar problemlösning är välkomna att ansöka. Här jobbar vi mycket med att hitta rätt personlighet som kan hjälpa oss att växa som arbetsgrupp och företag. Den 11 juni kommer vi att arrangera öppet hus med grillning där ett flertal av våra leverantörer kommer att medverka. Dit välkomnar jag också de som intresserade av att jobba för oss här på VIMAB, avslutar Asgeir Skjolden. Research: Axel Eriksson

Säkerhetsventil med öppningstryck på 1000 bar utrustad med Vimab-ID för spårbarhet

w w w. v i m a b . s e 0303-35 29 20


50

stenungsund www.svenskleverantorstidning.se

Glasmästeri antar prestigefyllda projekt Glenns Glas AB är ett auktoriserat glasmästeri som erbjuder alla typer av glasarbeten, från större entreprenader och planglasarbeten till balkong- och altaninglasning och inredningsglas. Med utgångspunkt i flexibelt, funktionellt och vackert glas hjälper Glenns Glas sina kunder att uppfylla just sina önskemål.

Glenns Glas är ett familjeföretag från Stenungsund som drivs och ägs av bröderna Adam Tranberg och Tim Tranberg. Företaget grundades av deras far Glenn vid millennieskiftet, år 2001, och de båda bröderna tog över driften av företaget för några år sedan. Vi träffar Adam Tranberg i företagets lokaler på Verkmästarevägen i Stenungsund. Han berättar om det auktoriserade glasmästeriet. – Vi erbjuder marknaden helhetslösningar kopplade till glas, till exempel räcken och skärmväggar. Bland våra kunder finns både företag och privatpersoner och vi går in som huvud- eller underentreprenör beroende på projekt. Idag är vi sex På Hotell Stenungsbaden byttes 550 isolerglas ut under loppet av sex månader.

I Örgryte monterade Glenns Glas 45 skiljeväggar av glas i olika färger samt stänkskydd i 120 kök.

anställda och vi tar oss an uppdrag från Kungsbacka till Strömstad, berättar Adam.

Längst ute på Tjörn, på Mossholmen, monterades drygt 600 meter glasräcke. Ett av många stora projekt som Glenns Glas tagit sig an de senaste åren.

Eftertraktad expertis Glenns Glas arbetar ofta i Göteborg och man har varit involverade i flera stora projekt där deras expertis inom glas verkligen kommit till sin rätt. – Vi utförde ett projekt i Örgryte Torp där vi monterade 45 skiljeväggar av färgat glas på balkonger samt monterade stänkskydd i glas i 120 lägenheter. Ett annat, mer lokalt projekt, var när vi under Hotell Stenungsbadens fasadrenovering

VI UPPFYLLER DINA GLASDRÖMMAR, SMÅ SOM STORA. Uterum, altaner, räcken, balkonginglasningar, isolerglas, trappglas, stänkskydd, kontorsinglasning, glasdörrar, inredningsglas, fönsterrenovering, duschväggar med mera.

Kontakta oss för inspiration, tips och råd. glennsglas.se / 0303-654 30 / info@glennsglas.se • Följ oss gärna på

2016 bytte ut hela 550 glas, ett projekt som tog oss sex månader att utföra. Glenns Glas många gedigna och prestigefyllda projekt visar att företagets skicklighet är eftertraktad. Man är noga med att hålla tidsramar, vara kostnadseffektiva samt leverera hög kvalitet. Glenns Glas motto är att det bara är kundens fantasi som sätter gränserna, och de uppfyller gärna kundernas önskemål. – Ett annat nämnvärt projekt är att vi för BRF KV Nordsjö på Mossholmen monterade totalt 600 meter glasräcke, säger Adam. Jour dygnet runt Företaget har sett en mycket stark utveckling de senaste åren vilket Adam förklarar med att man alltid är lösningsorienterade, ger bra återkoppling till sina kunder och att man tar sig an både små och stora arbeten. – Vi har till exempel arbetat mycket med digitalisering, vilket har bidragit till en ökad effektivisering i företaget, säger Adam. Genom långsiktiga arbeten med leverantörer kan man också erbjuda konkurrensmässiga priser, till exempel på isolerglas, speglar, floatglas och tillhörande detaljer som räckesstolpar och beslag. – Vi har en mycket hög servicenivå och har jour dygnet runt, vilket är uppskattat bland våra kunder, avslutar Adam Tranberg. Research: Axel Eriksson


stenungsund

51

www.svenskleverantorstidning.se

En däckpartner för hela STO-regionen Fordonsägare i STO-regionen har i Geko Däckservice en trygg och bred partner att vända sig till för allt som rör däck och fälgar. Företaget ingår i den välkända Däckteamkedjan, vilket borgar för att man alltid kan stå för rätt produkter och tjänster för varje enskild förfrågan. Personbil, motorcykel, entreprenadmaskin eller moped – Geko Däckservice har en lösning för alla.

Det är Markus Eriksson som äger Geko Däckservice, vilken hans far etablerade i Stenungsund redan 1971. Vi träffar Markus i lokalerna på Hantverkaregatan där han berättar att det rör sig om en så kallad ABC-verkstad, vilket innebär att man erbjuder däckservice till i princip alla typer av fordon, stora som små. Företaget ingår i Däckteam som är Sveriges största kedja inom däck och fälg, med cirka 150 anslutna verkstäder över hela Sverige. – Vi vänder oss till både privatpersoner och företag och transportörer. En stor fördel med att tillhöra Däckteam är att bolaget ägs av medlemmarna och inte någon däckleverantör. Det innebär att vi alltid kan ta fram bästa möjliga däck- och fälglösning för varje enskild kund utifrån dennes behov och önskemål, säger Markus Eriksson. Dygnet runt-jour Personbilar, lastbilar, industri- och entreprenad-

Markus Eriksson

fordon, traktorer, motorcyklar eller mopeder – om fordonet i fråga har ett däck kan Geko Däckservice stå till tjänst. – Förutom däck- och fälgservice jobbar vi även med bilservice, hjulinställningar med kostnadsfri konsultation, samt jourservice med fullutrustad servicebil. Vi erbjuder dygnet runt-jour året om, upplyser Markus. Anläggningen på Hantverkaregatan hyser också ett omfattande däckhotell med plats för däck till cirka 1 500 fordon. De tvättas och inspekteras inför varje säsong. Däcken är dessutom försäkrade, och om något av däcken behöver repareras informerar man kunden om detta. I verksamheten ingår också försäljning av mopeder. Hämtar och lämnar Markus Eriksson har jobbat i Geko Däckservice i hela sitt yrkesverksamma liv och tog över verksamheten efter sin far för snart tio år sedan. Han har med andra ord bra koll på hela STO-regionen som är företagets huvudsakliga upptagningsområde. En service han gärna lyfter fram är Geko Däckservice hämta/lämna-erbjudande. – Det innebär att vi kan åka ut till kunden med någon av verkstadens två servicebilar, hämta upp det aktuella fordonet, skifta däck och sedan köra tillbaka det. Det är en tjänst som uppskattas mycket här i regionen. Research: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

Klassiskt och modernt hos välrenommerad byggare I byggföretaget M. Öhmans Byggnads AB förenas lång erfarenhet med ung entusiasm. Det har format en modern verksamhet där gammal traditionell snickarglädje och nytänkande formar unika lösningar. Man utför allt från köksrenoveringar till komplett nybyggnation av lösvirkeshus, och har ett gott samarbete med traktens hantverkare.

M. Öhmans Byggnads AB grundades 1999 och sysselsätter i dagsläget sju personer med ett upptagningsområde som sträcker sig över hela den så kallade STO-regionen. Härutöver utför man även jobb i både Göteborg och Uddevalla. I lokalerna på Stationsvägen i Stora Höga träffar

vi bolagets ägare Magnus Öhman som presenterar dess starka bredd. – Vi gör både stort och smått, allt från invändiga arbeten i exempelvis kök och badrum, altanbyggen, fasad- och takarbeten till nybyggnation av lösvirkeshus, om- och tillbyggnation. Vår långa erfarenhet, djupa kunskap och breda kompetens gör att vi kan ta oss an alla typer av uppdrag. Håller vad man lovar I M. Öhmans Byggnads AB förenas lång erfarenhet med ung entusiasm. Här får den klassiska snickarglädjen fullt spelrum, samtidigt som kunskapen finns att skapa moderna lösningar utifrån varje kunds specifika behov och önskemål. Företaget har haft en positiv utveckling de senaste åren, vilket Magnus förklarar med att man är tydliga i sin kommunikation och alltid levererar vad man lovar. – Vår affärsmodell är rättfram och präglas av vårt stora kunnande och expertis på framför allt lösvirkeshus. Det händer att vi verkar i rollen som underleverantör men oftast har vi ett helhetsåtagande, berättar Magnus Öhman. Söker snickare I sammanhanget nämner Magnus de goda relationer man genom åren har byggt upp med lokala entreprenörer, bland andra Kode VVS, Stefan Bleck & Plåt, AL Installation och Marberg Platt & Mur, som bidrar till den starka helhet som M.

Öhmans Byggnads AB kan visa upp. Personalen är förstås en annan viktig framgångsfaktor. Företaget söker ofta efter nya förmågor. – Just nu letar vi efter en erfaren och självgående snickare med bra driv, stort ansvarstagande och en positiv inställning. Personen i fråga erbjuds

en tjänst med mycket frihet på en bra arbetsplats med låg personalomsättning, upplyser Magnus och uppmanar intresserade att höra av sig. Research: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

Vi söker s

nickare!

0709-262622 • www.ohmanbyggnads.se • #ohman_byggnads


52

stenungsund www.svenskleverantorstidning.se

Hållbarhet och lyft i fokus för

Anläggningsbranschen har en stabil samarbetspartner i Stenungsundsföretaget Wilgo AB. Wilgo är delägare och transportör i Fraktkedjan AB och har specialiserat sig på transporter av betong och makadam samt att utföra lyft med kranar. Med det nyligen införskaffade maskinen Jekko 545 kan man med stor kapacitet klara lyft inom trånga områden, till exempel inom industrin. Dessutom arbetar man aktivt med miljö och hållbarhet, bland annat genom att använda miljövänliga bränslen.

Wilgo AB ombesörjer transporter i Västsverige. Företaget grundades i maj 2010 av Joacim Göransson och är delägare i Fraktkedjan AB. Wilgo har sett en mycket stark utveckling de senaste åren och blev så sent som 2018 utsett till Gasellföretag, ett pris som Dagens Industri delar ut till snabbt växande företag. Vi träffar Joacim Göransson, företagets grundare och delägare, och han berättar om företagets utveckling. – Jag är utbildad personalvetare och före detta officer inom det militära, vilket har hjälpt mig mycket att utveckla företaget till vad det har blivit idag. Jag har alltid varit driven och i samband med att jag startade företaget pratade jag med några branschkollegor om att jag inom fem år skulle ha

en fordonsflotta på fem fordon. När de fem åren passerat hade jag sju stycken, säger Joacim. Hållbarhet är prioriterat i stora och små projekt Vid sin sida har Joacim sin hustru Kristina som också är delägare och som sköter det administrativa i bolaget. Detta är något som behövs allt mer i takt med att företaget och projekten växer och blir mer komplexa. – I dagsläget sysselsätter vi 12–14 personer beroende på säsong. Vi är involverade i flera stora projekt längs med Västkusten, till exempel byggnationen av Västlänken och Karlatornet i Göteborg, säger Joacim.

Ett uttalat fokus för Wilgo är miljö- och hållbarhetsarbetet där man aktivt arbetar för att belasta miljön så lite som möjligt. Nya fordon belastar miljön mindre, genom lägre dieselförbrukning och genom att kunna lasta mer, vilket ger färre transporter. – Wilgo använder miljövänliga hydrauloljer i nya lastbilar och maskiner. Vi försöker också att i så stor utsträckning som möjligt använda miljövänliga bränslen, som exempelvis HVO och rapsmetylester, RME, liksom hålla nere bränsleförbrukning vid transporterna, säger Joacim. Fordonsflotta som klarar komplexa lyft Joacim berättar att företagets flotta har fortsatt att


stenungsund

53

www.svenskleverantorstidning.se

expansivt transportföretag växa och att lyft i trånga miljöer både för industrier och byggföretag har blivit en specialitet. – I dagsläget innehåller vår fordonsflotta en teleskoplastare, två betongbilar, två materialbilar, fyra kranbilar som kör fasta sträckor enligt avtal samt ytterligare två kranbilar, som andra företag kan hyra per timme vid behov, berättar Joacim. De har också ett särskilt fordon, som hyrs ut över hela Sverige. – Det mest spännande fordonet i vår flotta är nog vår Jekko 545, som vi införskaffade i november. Jekko 545 är en kran monterad på ett fordon som går att driva med både el och diesel och som använder larver för att förflytta sig. Jekko 545 är kapabel att utföra lyft i trånga utrymmen, såsom i industrier. Vi har redan märkt av att intresset för detta fordon är mycket stort, avslutar Joacim Göransson. Research: Axel Eriksson

fakta Jekko 545 Kapacitet: 15500 kg Dimensioner: 5,4 x 1,84 x 2,83 m Lyfthöjd: 30 m Lyftbredd: 28 m

WILGO AB Vi är ett företag som verkar i Västra Götalands området med tyngdpunkt på västkusten. Vi lyfter både saker uppåt o neråt samt transporterar gods på kranbil, grusbil och betongbil.

joacim@wilgo.org 0303377210


54

göteborg www.svenskleverantorstidning.se

Omtanke och civilkurage skapar tryggare boenden i Göteborg Det ska vara tryggt att bo i Göteborg. I det avseendet spelar Störningsjouren en central roll. Störningsjouren arbetar aktivt på flera olika plan i syfte att skapa trygga och säkra boendemiljöer i Göteborg, med det uttalade målet att det inte ska finnas några utsatta områden i staden senast 2025. Som ett led i den strävan lanseras kampanjen Våga bry dig, där man uppmanar såväl fastighetsbolag som hyresgäster att visa omsorg och civilkurage. Störningsjouren i Göteborg AB ingår som ett av bolagen i det av Göteborgs stad helägda Förvaltnings AB Framtiden. Inom ramen för verksamheten erbjuder man tjänster som skapar trygghet och säkerhet i Göteborgs bostadsmiljöer för hyresvärdar i allmännyttan, privata hyresvärdar och bostadsrättsföreningar. Totalt rör det sig om cirka 100 000 lägenheter, det vill säga bostäder för en förhållandevis stor del av invånarna i en stad där trygghetsfrågorna under senare år varit mer aktuella än någonsin. Så, är det verkligen tryggt att bo som hyresgäst i Göteborg idag? – Ja, det vill jag hävda, säger Sofia Gärdsfors,

VD på Störningsjouren i Göteborg AB. Hon utvecklar: – Det går onekligen åt rätt håll. I Aktiv bo-enkäten som nyligen genfördes ökade trygghetsindex i hela allmännyttans bestånd i Göteborg. Till exempel har området Bergsjön ökat till att bli det tryggaste området bland Familjebostäders hyresgäster i hela Göteborg. I mångt och mycket handlar det om ett tydligt fokus från Förvaltnings AB Framtidens sida, vilket har resulterat i långsiktiga insatser i trygghetsskapande syfte, bland annat i form av fler trygghetsvärdar och ökat fokus på hyresgästdialog. I en tid präglad av allmänna besparingsåtgärder i Göteborg har detta haft prioritet. Framtiden ska göra sitt yttersta för att bidra till att målet om att det inte ska finnas några utsatta områden i Göteborg senast 2025 ska bli verklighet. Alla behandlas lika Störningsjouren arbetar med störningshantering och fastighetsjour dygnet runt, vardag som helgdag, året runt. Det handlar om insatser på en mängd olika plan där Störningsjouren ska vara en föregångare på bostadsmarknaden och via sitt arbete indirekt bidra till en attraktiv bostadsmarknad i Göteborg. Arbetet sker, som man säger, vräkningsförebyggande, och i samverkan

VD Sofia Gärdsfors

med ett flertal andra aktörer, såsom hyresvärdar och socialtjänst, men vid behov även med polis, psykiatri, kvinnojour, socialjour, kronofogden, intresseorganisationer och vaktbolag. Sofia Gärdsfors understryker Störningsjourens fokus på öppenhet och människors lika värde. – Alla behandlas lika, oavsett bakgrund eller i vilken stadsdel personen i fråga bor. Det handlar om att möta människor med respekt och varsamhet. Vi är bra på att möta människor, och vårt arbete utgår alltid från de mänskliga rättigheterna, understryker Sofia. Motverkar oriktiga hyresförhållanden Sofia Gärdsfors lyfter också fram Störningsjourens insatser i syfte att motverka oriktiga hyresförhållanden. I kombination med rådande bostadsbrist bidrar det till en skev bostadsmarknad och ockerhyror. Det är ett arbete som pågått sedan 2015 och som sedan dess har innefattat cirka 5 000 utredningar, vilket i sin tur har inneburit att närmare 1 700 lägenheter har friställts och återförts till den ordinarie bostadsmarknaden. Arbetet kretsar kring utredning, handläggning och process av hyresrättsliga ärenden gällande oriktiga hyresförhållanden för Bostadsbolaget, Familjebostäder och Poseidon. Våga bry dig Sofia Gärdsfors lyfter i sammanhanget fram kampanjen Våga bry dig, som syftar till att lyfta frågan om omtanke och uppmana till civilkurage, inte minst när det kommer till våld i nära relationer. Här har Störningsjouren under senare år satsat mycket tid och kraft i syfte att fördjupa arbetet, och i förlängningen förändra beteenden och förhållningssätt hos såväl fastighetsbolagens anställda som hyresgäster. Trots ökat fokus tror inte Sofia Gärdsfors att problemet med våld i nära

Ring oss gärna under kontorstid på 031-773 83 80. info@storningsjouren.goteborg.se www.storningsjouren.goteborg.se

relationer är större idag jämfört med förr. – Det är snarare så att ämnet är mer på tapeten nu än tidigare, menar hon och passar samtidigt på att dementera mångas uppfattning om att problemet mestadels är kopplat till utsatta områden. – Det här är ett folkhälsoproblem för hela samhället, vi ser ingen tydlig bild av att problematiken är större i vissa områden. Ingen nämnd, inte glömd. Sofia ser vikten av att frågan lyfts, nämner att det idag finns många ensamhushåll där otryggheten lätt kan smyga sig på. Fler, menar hon, måste våga stå upp, agera och ta ansvar. Undersökningar visar att var sjunde kvinna och vart tionde barn har varit utsatt för eller vittne till våld. – Hos oss ska alla bo tryggt och känna gemenskap. Det gör vi genom att visa omsorg om varandra, säger Sofia och berättar att Våga bry dig-kampanjen finns på bland annat bolagens hemsidor och sociala medier, men också i trapphus och tvättstugor. Även Kvinnofridslinjen spelar en viktig roll i kampanjen. – Vi möter hyresgäster varje dag, året runt, och tillsammans med alla fantastiska medarbetare ska vi fortsätta göra Göteborg till en trygg och säker stad, säger Sofia Gärdsfors. Text och research: Örjan Persson


göteborg 55 www.svenskleverantorstidning.se

Gedigen byggare med specialistkompetens Fönster, dörrar, kök och badrum, eller renoveringar, ombyggnation och komplett nybyggnation – inget är omöjligt i Work Force Byggnads AB. – Vi ställer höga krav på både oss själva och våra samarbetspartners, varumärket ska stå för kvalitet, säger Conny Bengtsson som leder verksamheten. Conny Bengtsson har jobbat som snickare och hantverkare i hela sitt yrkesverksamma liv och började som lärling i branschen redan i 14-årsåldern. Idag, 63 år ung, driver han alltjämt Work Force Byggnads AB med en personalstyrka på tio man och med fem tjänstebilar.

– Vår formkurva fortsätter att peka uppåt, konstaterar Conny och presenterar företagets starka och breda koncept. Work Force Byggnads AB utför allt från servicearbeten, lokalanpassningar, renoveringar, om- och tillbyggnationer samt nybyggnationer till byte av tak, fönster och dörrar. Man jobbar också med exempelvis badrum, kök, altaner och uterum. Nivell System I kundkretsen finner vi såväl privatpersoner som företag och bostadsrättsföreningar. Företaget

jobbar bland annat med Nivell System, vilket är ett ventilerat golvsystem som förebygger fuktoch mögelskador, inte minst i fastigheter byggda under 70-talet. – Vi märker att fler och fler ser de såväl ekonomiska som hälsomässiga fördelarna med detta system, framför allt i enplansfastigheter. Vi välkomnar alla, stora som små, att kontakta oss för en privatkonsultation och besiktning av golven, tipsar Conny Bengtsson och tillägger att alla hans medarbetare är certifierade Nivell System-montörer. Spjutspetskompetens Conny menar att satsningen på Nivell System är ett led i företagets ständiga strävan efter att hela tiden utveckla sig och bredda sina kunskaper. – Vi jobbar proaktivt för att höja vår lägstanivå

och ständigt utveckla våra kompetenser. Även om vi är branschproffs som håller en redan hög klass kan vi alltid bli bättre.Vi ställer höga krav på oss själva och våra samarbetspartners, varumärket ska stå för kvalitet, slår Conny fast. Work Force Byggnads AB har nyligen inlett ett samarbete med danska Sparfönster. Det är ett märke som representerar mycket hög kvalitet. Denna satsning, liksom den på Nivell System, innebär att vi besitter spjutspetskompetens. Vi har även tecknat ett avtal med kökstillverkaren Ballingslöv som är mer eller mindre ledande i branschen. De väljer sina montörer med omsorg, så det är förstås smickrande att de föredrar att samarbeta med oss, säger Conny Bengtsson. Research: Dennis Porumb Text: Örjan Persson

– Vi ställer höga krav på oss själva och våra samarbetspartners, varumärket ska stå för kvalitet.

www.workforcebyggnads.se


56

bollebygd www.svenskleverantorstidning.se

Breda näringslivssatsningar ger resultat i Bollebygd För 25 år sedan fanns 327 registrerade företag i Bollebygds kommun. Idag är de fler än 1 200. Utvecklingen har med andra ord varit synnerligen positiv i en kommun där man sedan länge jobbar med ett klart och tydligt fokus på näringslivet. – Vi främjar och förespråkar samarbeten i alla dess former mellan företagen och kommunen. Det ger resultat, konstaterar näringslivschef Fia Wickström.

Fia Wickström har jobbat med näringslivsfrågor i Bollebygds kommun sedan 1995 och är idag dess näringslivschef. Just 1995 fanns 327 registrerade företag i kommunen, men sedan dess har de blivit drygt 1 200. – Det som vi främjar och förespråkar är samarbeten i alla dess former mellan kommunen och företagen. Vi genomför till exempel åtskilliga företagsbesök i syfte att få bättre insikt i deras dagliga verksamheter, en djupare förståelse för deras specifika behov samt en personligare kontakt framåt. Man ska komma ihåg att det är tillsammans med våra företagare som vi bygger vårt gemensamma varumärke Bollebygds kommun, poängterar Fia Wickström. Hennes yrkesroll är att fungera som spindeln i nätet. Hon är den första person som entreprenörer kommer i kontakt med när de är i behov

av hjälp. Därefter tar hon deras ärenden vidare till relevant kollega/avdelning för att det ska hanteras så snabbt och smidigt som möjligt. Fia fungerar även som stöttande länk tillsammans med regionens innovationssystem, exempelvis när företag expanderar eller nyetableras. – Varje specifikt ärende får en skräddarsydd utformning av vårt stöd, helt beroende på det aktuella behovet. Lyssnar och stämmer av I Bollebygds kommun jobbar man proaktivt för att sammansvetsa näringsidkarna i kommunen, bland annat via frukostmöten där man bjuder in alla företagare för att informera om aktuella planer och presentera aktörer inom innovationssystemet. Varje frukostmöte sker i samarbete med ett av Bollebygds företag som då får genomföra en egen presentation, vilket är ett bra sätt att förmedla sin affärsmodell och nätverka på. – Vi samarbetar även med näringslivschefer inom Business Region Borås och använder oss dessutom av Sveriges Kommuners & Regioners mätverktyg Insikt, då vi kartlägger hur de som haft ett ärende inom respektive kommun har upplevt stödet, hjälpen och bemötandet. Den samlade informationen ger oss värdefull kunskap om vårt arbete i kommunen, var eventuella brister finns och hur vi ska lyfta lägstanivåerna för att bli så bra som

möjligt. Vår ständiga strävan är att göra allt vi kan för att det ska vara enkelt att vara företagare i Bollebygds kommun, säger Fia Wickström. Perfekt geografiskt läge Bollebygd har cirka 9 500 invånare och en befolkningsökning på en procent, företrädesvis via inflyttning från Göteborgsområdet. Kommunens entreprenörsanda präglas av tillverkningsindustrin, men även handel, bygg och transport är affärsområden och branscher där kommunen står stark med en positiv utvecklingskurva. En ny översiktsplan ligger i kommunens pipeline där företag och invånare är det primära fokuset. Man kommer också att ta fram ny verksamhetsmark med ambitionen att bredda och utveckla näringslivet i Bollebygd. – Vi har ett optimalt geografiskt läge längs riksväg 40, nära Borås, Landvetter Airport och Göteborg. I det avseendet tror vi att vi kan bli ännu bättre på att lyfta fram de fördelar som detta innebär för näringslivet. Vi tittar förstås också på möjligheterna att bryta mark för att kunna utveckla nya, spännande och attraktiva etableringsområden, säger Fia Wickström. Research: Dennis Porumb Text: Örjan Persson


bollebygd 57 www.svenskleverantorstidning.se

En komplett byggpartner i Västsverige Bodéns Bygg AB är en komplett byggpartner med bred kompetens. Man erbjuder det mesta inom byggnation, från altaner och köksrenoveringar till nybyggnader, tillbyggnader och takbyten. Med Bollebygd som utgångspunkt verkar man i hela Västsverige och vänder sig både till privatpersoner och företag. Personalstyrkan har vuxit betydligt de senaste åren och en av specialiteterna är badrum. Vi träffar Lars Bodén som är VD och ägare på Bodéns Bygg AB. Företaget har sitt ursprung i en enskild firma som Lars drev från 1991 till 1997,

då verksamheten utvecklades till ett aktiebolag och året efter slogs ihop med partnern Thomas Gustavssons firma och blev Bodéns Bygg AB. – Jag har alltid utgått från trakerna kring Bollebygd och personligen varit yrkesverksam inom byggbranschen sedan 1984. Jag byggde villor i Tyskland för Myresjöhus fram till 1997, men när börskraschen kom fokuserade jag istället på min egen verksamhet här i Bollebygd, säger Lars. Lars fick i uppdrag att bland annat bygga villor och tillbyggnader för Bollebygdshus, uppdrag som förlöpte väl och gjorde att företaget gick så bra att man redan 1998 kunde anställa två nya resurser. – År 2008 anställde vi ytterligare två medarbetare, och därefter har vi haft en nyanställning varje år

fram till idag. Totalt är vi nu tolv personer i personalstyrkan, säger Lars. Specialister på badrum och mycket mer Bodéns Bygg bygger allt från altaner, kök, fönster, dörrar och tillbyggnader till trappor och garage. Det kan handla om nybyggnader, tillbyggnader, ombyggnader och renoveringar, Bodéns Bygg antar alla typer av projekt. Bland kunderna finns

både privatpersoner och företag. Bodéns Bygg har en stark förankring i Bollebygd och man arbetar ofta i närliggande städer, som Borås, Kinna, Göteborg och Alingsås. – Vår specialitet är badrum och vi gör omkring 35 badrum per år, här har vi en stark kompetens, säger Lars. Bodéns Bygg verkar också som totalentreprenör, och har ett stort nätverk av underleverantörer och samarbetspartners. – Vi har professionella samarbetspartners inom både VVS och el. Dessutom har vi egna plattsättare och åtta snickare i företaget med kök och badrum som fokusområde. Vi jobbar alltid behovsanpassat och kvalitetssäkrat med bland annat Elite fönster, Westcoast och Orama. Lars betonar att man gärna konsulterar potentiella kunder på plats, för att råda och vägleda på bästa sätt. – Vi ger professionell vägledning för varje kunds specifika behov. Vi står för kvalitet, avslutar Lars Bodén. Research: Dennis Porumb


58

bollebygd www.svenskleverantorstidning.se

Kvalitetsförbättringar för små och stora företag I Futurum Tech AB är man väl medvetna om vad en kvalitetsförbättring inom olika områden kan betyda för ett företags utveckling och förmåga att växa och vara lönsamt. Här finns kompetens från att analysera och ta fram krav till att implementera, testa och lansera. – Vi tänker, vi jobbar och vi levererar kvalitet, säger Raphy Thomas som leder verksamheten i Futurum Tech AB.

Futurum Tech, som ägs och drivs av Raphy Thomas, har utvecklat ett koncept som kretsar kring förbättringsåtgärder på många olika plan. Raphy har alltid haft ett stort tekniskt intresse, vilket ligger till grund för att han idag är utbildad civilingenjör inom elektroteknik på Chalmers, följt av mer än tio års yrkeserfarenhet som anställd, konsult och entreprenör. Yrkesrollerna har kretsat kring kvalitetsansvar som testledning, processförbättring, lösningsarkitektur och projektledning för branschledande varumärken och koncernjättar som Volvo, Husqvarna, Ellos Group, Vattenfall och ESAB, för att bara nämna några av arbetsgivarna och referenserna på Raphys blytunga CV. Med kunden från början till slut 2017 bestämde sig Raphy för att förverkliga sin dröm och startade aktiebolaget Futurum Tech

Futurum Tech AB utdelas Dubbel A från Bisnode efter första året

Raphy tar fram en prototyp som lösning åt en kund på sin 3D Printer

som erbjuder företag och organisationer helhetslösningar inom kvalitetsförbättring. – Det rör sig om ett ganska komplext koncept med flera olika processer, medger han och sammanfattar dessa i stegen Koncept – Analys – Dokumentation – Krav –Implementering – Testning – Lansering – Förvaltning. Raphy har en minst sagt gedigen grund att bygga verksamheten kring. Han har ett antal agila certifieringar samt svart bälte i Jira- och Confluenceverktygen. Genom åren har han utbildat, coachat

och implementerat test och agila metoder och verktyg i syfte att ge kunderna bättre översikt samt kontroll över sina projekt, utveckling och framsteg. Raphy visar i sammanhanget glatt upp sin senaste investering, en 3D-printer med vilken han tar fram egna prototypdelar åt bolagen han anlitas av när dessa har stött på olika problem. – Min senaste prototyp gjorde jag till en radarproducent av förarlösa fordon. Min lösning gör så att reflektorn kan fästas och ställas i olika höjd mot

radarn för att mäta och kalibrera den, berättar han. Alla kan bli vinnare När Raphy får frågan om vilka målgrupperna är för Futurum Tech kommer svaret blixtsnabbt. – Alla, utbrister han. – Alla företag, organisationer och verksamheter, stora som små, har mycket att vinna på kvalitetsförbättringar i verksamheten, inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv. Genom att optimera verksamheten tjänar man i förlängningen mer pengar, samtidigt som man också sparar dyrbar tid och minimerar onödiga kostnader. Vi riktar oss mot alla som vill bli bättre, mer effektiva och öka sin omsättning. Vi ser helt enkelt till att kunden får högre kvalitet på sina produkter, tjänster och interna processer. Raphy förespråkar det fysiska mötet med både nya och befintliga kunder. – Det är kul att fler och fler företag och ledningsgrupper visar intresse för mina tjänster, jag vill hjälpa alla eftersom jag vet hur stor betydelse det kan få för dem, säger han. Han uppmanar alla som är intresserade av ett samarbete med Futurum Tech att höra av sig via telefon, e-post eller LinkedIn, och boka ett möte. – Jag gör gärna ett besök där jag presenterar mina tjänster och förklarar vad en kvalitetsförbättring skulle kunna generera för just ert företag. Research: Dennis Porumb Text: Örjan Persson

Här utbildar Raphy en projektgrupp

info@futurumtech.org www.futurumtech.org


bollebygd 59 www.svenskleverantorstidning.se

Miriam och Jenny ger nytt liv åt gamla fastigheter Miriam Hermanson och Jenny Ström Hansson är tjejerna bakom MinnyMind Arkitekter. Deras specialiteter skiljer sig, men inte deras stående ambition: att utifrån den aktuella platsens förutsättningar skapa rum och miljöer där människor kan trivas. – Vi jobbar alltid med stor inlevelse i våra projekt, säger Miriam och Jenny.

Nystartade MinnyMind Arkitekter drivs av två begåvade delägare med en gemensam passion för arkitektur med funktion och finess. Miriam Hermanson och Jenny Ström Hansson välkomnar intressenter från både privat och kommunal sektor till dialog kring specifika fastigheter eller potentiella samarbeten. – Vi är en liten byrå och arbetar med stor närvaro i våra projekt. Genom att vi själva både ritar i projekten och tar beslut tillsammans med våra kunder blir det ett effektivt arbete där vi bollar idéer och kommer fram till vassa lösningar, säger Miriam. Hennes CV innehåller bland annat kontorsanpassningar, restauranger och byggnadsantikvariska fastigheter, medan Jenny har jobbat med såväl förskolor som prisbelönta bostäder och industrier. Äkta och genuint Miriam och Jenny träffades under arkitektstudierna på Chalmers men gick skilda vägar efter avslutad utbildning. De tappade dock aldrig kontakten och när de sedermera blev arbetskollegor kom tankarna på att starta eget. Hösten 2019 gjorde de slag i saken och använder nu de erfarenheter och kompetenser de genom åren samlat på sig. Jenny, som är byggnadsingenjör i grunden, har sedan studietiden haft återkommande engagemang på Chalmers där hon lär arkitektstudenter rita bostäder. Miriam är biolog i botten och har sedan länge stort intresse och kunskap inom hållbarhetsfrågor. Dessa områden utvecklas nu i MinnyMind.

Miriam Hermanson och Jenny Ström Hansson

– Träbyggande – både traditionellt och modernt i massivt så kallat KL-trä – ligger oss väldigt varmt om hjärtat. Men oavsett byggmaterial vill vi att det vi skapar ska kännas äkta och genuint. I befintliga byggnader handlar det om att skapa något nytt men samtidigt bevara hjärta och själ. Att se och bygga vidare på det som är bra, säger Miriam. – I nybyggnation handlar det mycket om att ta vara på platsens förutsättningar. Öppna dialoger och personliga möten Miriams och Jennys långa och varierande erfarenheter från byggbranschen har förstås stor betydelse i de uppdrag de åtar sig. För närvarande jobbar de med att utveckla Slakthusområdet i Göteborg för Higab. I området finns idag ett antal industribyggnader i tegel från 1900-talets början, byggnader som har behandlats på ett pragmatiskt och ganska brutalt sätt genom åren. Nu ska de få en ny årsring och anpassas för annan användning utan att områdets karaktär städas bort. – Vi jobbar med skarp blick och öppna sinnen, säger Jenny. – Tidsaspekten är spännande när man jobbar med gamla hus. Vad var tanken från början? Vilka är behoven idag? Hur gör vi det möjligt för fortsatt utveckling? Med helhetstänk ser vi till att lägga fokus på rätt saker vid rätt tillfälle utifrån projektets ramar. Både Miriam och Jenny har vuxit upp i småskalig miljö, och ser en styrka i att på ett prestigelöst sätt kunna möta kunder i deras funderingar och drömmar. – Vi arbetar med både datormodelleringar och handskisser, men det viktigaste för oss är att börja med att lyssna och sätta oss in i vad kunden är ute efter. Lyhördhet och inlevelse är grunden i vår kreativa process, som gör att vi sedan kan gå ”all in”, säger Jenny. – Målet är att göra så bra projekt att vi inte bara uppfyller kundens önskemål utan tillför extra värden.

Slakthuset i Göteborg, pågående projekt där MinnyMind och Tovatt Architects and Planners i Stockholm arbetar tillsammans med Higabs industrifastigheter.

Research: Dennis Porumb Text: Örjan Persson Pågående skiss i kontoret

Wallenius Wilhelmsen Logistics, miljöbild från deras kontor i Göteborg.

MinnyMind ARKITEKTER

www.minnymind.se Jenny Ström Hansson, arkitekt SAR/MSA 0722-03 06 84 (Bollebygd) Miriam Hermanson, arkitekt SAR/MSA 0720-65 43 27 (Hovås)


60

bollebygd www.svenskleverantorstidning.se

Emballage skyddar viktiga värden – I maj 2019 gick Sven-Ove i pension och då tog jag över hans del, och min son Johannes Johansson kom in som delägare.

Med sitt ursprung i ett sågverk har anrika Bollebygds Emballage Industri AB utvecklat sin verksamhet till att ta fram avancerade och specialanpassade emballage. Man kombinerar hantverksskicklighet och yrkesstolthet med den senaste tekniken och en automatiserad produktion och satsar mycket på utveckling. Företagets uttalade affärsidé är att utveckla, producera och sälja skräddarsydda emballageprodukter som optimerar kundernas krav på logistik, ekonomi och miljö till tillverkande industri i Europa. Vi träffar Ove Johansson, VD på Bollebygds Emballage Industri AB. Bollebygds Emballage startade redan 1944, då i form av ett sågverk. På 1950-talet breddade man sågverkets verksamhet till att också tillverka emballage, och 1976 ändrade företaget namn till dagens Bollebygds Emballage Industri AB. Verksamheten har fortsatt utvecklas vid Nolån i Bollebygds kommun, och än idag arbetar man med trä. – Jag och Sven-Ove tog över företaget 1987. Vi fick en fin möjlighet att bli partners och ta över verksamheten, och denna möjlighet tog vi, berättar Ove.

När Ove och Sven-Ove tog över företaget fanns bara två kunder. Men det var inte vilka kunder som helst. – Den ena kunden var Volva Penta och den andra beställaren var ESAB, säger Ove med ett leende. Verksamheten har fortsatt att utvecklas, och idag är även Oves son aktiv i företaget.

En bred kunskap om olika typer av emballage När Ove berättar om Bollebygds Emballage, är förtroende och yrkesstolthet något som han återkommer till. – Kundernas behov är alltid i fokus till 100 %. Att kunderna känner förtroende för oss är viktigt och vi har en enorm yrkesstolthet här på företaget. Våra anställda är också väldigt dedikerade, de gör allt för att leverera och därigenom blir hela processen professionell, både gentemot kunderna och internt, säger Ove. Ove och Sven-Ove har utvecklat företagets affärsmodell genom åren. Idag erbjuder man skräddarsydda helhetslösningar inom träemballage. Man är flexibla och kan skapa emballage till specifika behov och utefter särskilda önskemål, både i stora volymer och enstaka styckesbeställningar till småföretagare eller stora koncerner. När Ove och Sven-Ove startade var det bara de två, men idag är de desto fler. – Vi har 17 anställda idag! säger Ove. I ständig utveckling Bollebygds Emballage tillverkar emballage i trä, well och plywood. Emballaget anpassas för att

VD Ove Johansson

skydda produkterna på bästa sätt, och här har man lång erfarenhet och en gedigen kunskap. Med naturlighet, trygghet och nyfikenhet som kärnvärden kombinerar man hantverksskicklighet med moderna verktyg. Man använder till exempel en industrirobot och paketkap. – Vi går mer och mer mot automatisering i våra flöden och produktionsprocesser. Vi har vanligtvis två olika typer av beställningar. Hälften har specifika krav med måttbeställningar, och den andra hälften vill också ha rådgivning och behovsanalys av oss här på företaget, så att vi kan hjälpa dem att skräddarsy en lösning just för dem. Bollebygds Emballage utvecklar och designar inte bara emballage, de monterar och kontrollerar dem också. Genom att lagerföra sitt material, kan de erbjuda emballage på kort tid. Vidareutveckling genomsyrar verksamheten och man försöker alltid utveckla nya lösningar för att optimera skyddet av sina kunders produkter, deras värden. – Vi vill alltid utvecklas och vi är alltid måna om att det vi levererar ska ha högsta kvalitet. Vi håller oss uppdaterade på branschens trender för att ligga rätt i tiden och använda oss av nya smarta lösningar som kan optimera och effektivisera arbetsflödet. Vi utvecklas också digitalt, här kan det handla om att korta ner processer eller förenkla interna kommunikationer. Kärnan i vår verksamhet är kunskap och förtroende är ett ledord. Det är också vår övertygelse att fysiska möten skapar grunden till långsiktiga kundrelationer, avslutar Ove Johansson. Research: Dennis Porumb

www.bollebygdsemballage.se • Telefon 033 - 20 28 80


bollebygd 61 www.svenskleverantorstidning.se

Både trendigt och klassiskt i Görels Boutique Mitt i centrala Bollebygd finner vi butiken som tilltalar alla åldrar, smaker och plånböcker. I Görels Boutique finns ett brett utbud av kläder, skor och accessoarer från välkända varumärken i en tilltalande mix av trendigt och klassiskt – ett sortiment som lockat kunder från när och fjärran i 33 år.

Vi träffar Maria Antonsson som driver Görels Boutique i centrala Bollebygd, en verksamhet hon beskriver som den lilla butiken med det stora utbudet med något för alla smaker och alla storlekar. I butiken, som etablerades för 33 år sedan finns ett spännande och varierat utbud av kläder, skor och accessoarer från kända märken som

Soya Concept, Street One, Cecil, Chica London, Unmade Copenhagen, Masai, Zhenzi, Cabana Living, Stajlagenturer, Culture, Pulz, Soaked In Luxury, Martha, Skechers, Position, Avet med flera. – Med vårt breda utbud försöker vi tillgodose de flestas behov och önskemål. utbudet uppdateras kontinuerligt. Vi försöker hitta godbitar som inte finns överallt att krydda butiken med, säger Maria – eller Mia som hon allmänt kallas. Ett sortiment för alla åldrar och smaker Mia är uppväxt i Bollebygd och har alltid haft ett brinnande intresse för kläder och mode. Hennes första jobb var i en annan av ortens klädbutiker och hon har även drivit två egna butiker för barnkläder. Hon har bland annat verkat i rollen som butikschef på både NK och Åhléns och var med när Kedjan Change startade, där hon också

jobbade som butikschef och Visual merchandiser. I samband med att hon fick sitt andra barn valde Mia att byta fokus i yrkeskarriären. – Min svärmor drev Görels i 30 år och hade bestämt sig för att avveckla hela verksamheten. I sista stund beslöt jag mig för att ta över. Min ambition var att bevara det som var butikens kärna och kombinera nya, fräscha kollektioner för den yngre generationen med trendiga plagg för den äldre. Det har blivit ett spännande utbud för allt från 15- till hundraåringar, berättar Mia entusiastiskt. Hennes bild bekräftas när jag under intervjun ser såväl tonåringar som personer över 55 kliva in i butiken och ta del av det breda utbudet. Den lilla klädbutiken känns plötsligt som ett pulserande hjärta i Bollebygd, och jag hör i periferin att en kund åkt från Borås och en annan från Landvetter. Alla erhåller samma personliga service när

Mia gång på gång pausar samtalet för att svara på frågor och ge smakråd till sina kunder. Styling och modevisning Maria Antonson är en skapande själ med öga för kreativitet och skönhet. Inom ramen för verksamheten i Görels Boutique erbjuder hon även personlig styling och make over för kunder som kan boka tid i butiken, via telefon eller sms. Det här är en del av jobbet som Mia verkligen gillar. – Jag tycker det är superkul. Det är alltid lika fascinerande att se de kontraster som kan uppstå när människor bara byter kläder och stil. Det handlar inte bara om utseendet, utan om människors totala utstrålning, säger Mia med stor inlevelse. Hon berättar avslutningsvis att hon även arrangerar modevisningar i butiken två gånger om året, då hon tar hjälp av lokala modeller som representerar allt från XS till XXL. Under två dagar bjuder hon in ett hundratal personer, som förutom modevisningen också får ta del av bubbel med tilltugg, olika tävlingar med mera. – Arrangemanget brukar bli enormt uppskattat, säger Mia. Research: Dennis Porumb Text: Örjan Persson

GÖRELS BOUTIQUE SKOR & KLÄDER

Välkommen till oss för inspiration och personlig service. Vi har alla storlekar (34-56) och prisklasser. Du kan även boka egentid mellan 18:00 till 19:30 för personlig shopping. Meddela oss via Facebook. För mer info följ oss på:

JUST toppa NU r/tröj or

299 k

r

Göteborgsvägen 24, 51734 Bollebygd • 033-28 55 67 • 072- 328 55 67


62

bollebygd www.svenskleverantorstidning.se

Gediget entreprenad- och transportföretag ser möjligheterna

Hederdals Maskin & Transport AB är ett allsidigt transport- och entreprenadföretag som löser allt ifrån transporter till mark- och grundläggning. Med en djup förankring i Töllsjö tar man sig an arbeten i hela Västsverige. Bland de många varierade uppdragen finns exempelvis husgrunder till nybyggen, avlopp och dräneringar. Dessutom har man ett starkt lokalt engagemang. Svensk Leverantörstidning har ett samtal med Stefan Hederdal, som är grundare och ägare på Hederdals Maskin & Transport AB. Stefan Hederdal berättar om ett gediget familjeföretag

som grundades 2009 men har anor betydligt längre tillbaka än så. – Jag grundade Hederdals Maskin & Transport AB i december 2009 men har varit aktiv inom åkeribranschen sedan 1985 och drivit företag. Vi är ett familjeföretag sedan länge och nu har även min son Anton kommit in i verksamheten. Han sköter kundkontakter på arbetsplatser och mycket teknik, och tar stort ansvar. Det är väldigt roligt att arbeta med en familjemedlem! säger Stefan Hederdal. Hederdals Maskin & Transport har totalt fjorton anställda inom yrkesområdena lastbilschaufförer, maskinförare och anläggare. – Det gäller att tänka hållbart och alltid värna om personalen, det är personalen som gör att verksamheten fungerar, säger Stefan.

Utför allt inom: ■ Enskilda avlopp ■ Avlopp med 10 års

process- och funktionsgaranti ■ Dränering m.m. ■ Grävmaskin ■ Hjullastare

Som leverantör och transportör använder vi

Hederdals Maskin o Transport AB

Utgår från Töllsjö och arbetar i Västra Götalandsregionen Hederdals Maskin & Transport utgår från Töllsjö där man har maskinhall, en verkstad där man utför reparationer och ett kontor där man samlas för månadsmöten. Man arbetar i hela Västsverige och framförallt i Västra Götalandsregionen, till exempel i Alingsås, Varberg, Borås och Göteborg. – Vi ingår i Fraktkedjan AB i Göteborg, som är en lastbilscentral. Via dem får vi transportuppdrag, som är den största delen av vår verksamhet. Den andra delen är vår entreprenadverksamhet. I entreprenadverksamheten utför man en stor bredd av tjänster inom till exempel avloppsgrävning, tomtplanering, husgrunder, dränering, dikning och vägar. – Vi gör mycket entreprenadarbeten. Det kan till exempel handla om att byta avlopp. Havs- och vattenmyndigheten har ställt höga miljökrav på avlopp, vilket gör att många behöver bytas, och här kan vi hjälpa till med hela processen, från att ordna tillstånd från kommunen till den praktiska delen med att byta det gamla avloppet mot ett nytt och hållbart som klarar dagens krav. Från ansökningsblankett till färdigställande, helt enkelt. Vi får många jobb som innebär att vi anlägger nya enskilda avlopp i trädgårdar, säger Stefan. Hederdals Maskin & Transport är allsidiga och tar sig också an större arbeten vid nybyggnation. – Vi löser det mesta åt kunden och tar in underentreprenörer vid behov. Vid nybyggen kan vi komma in i tidigt skede och schakta för grunden och göra allting färdigt för dem som gjuter plattan. Vi bygger också ridbanor för hästar, och mycket mer. Bland våra kunder finns privatpersoner, lokala byggfirmor och större husleverantörer, som Götenehus, berättar Stefan och tillägger att de ofta får jobb via rekommendationer.

– Vi är ärliga och gör gedigna jobb utan konstigheter. Blir det krångel så rättar vi till det, och det brukar fungera bra när vi lämnar det. Vi får väldigt mycket jobb så något gör vi rätt! säger Stefan. Hederdals Maskin & Transport har en gedigen maskinpark till sin hjälp. – Vi har nio lastbilar, fem grävmaskiner och fyra hjullastare i olika storlekar. Kranbilar använder vi mycket, liksom grusbilar. I entreprenadverksamheten arbetar vi med maskiner på 14 ton och nedåt, säger Stefan. Ser på framtiden med tillförsikt Stefan Hederdal menar att det finns många fördelar med att driva eget företag i branschen. – Jag ser möjligheter, det finns inga hinder. Man måste alltid försöka se möjligheterna och gå vidare. Vi bygger framtiden. Det är ett fritt arbete och det är väldigt kul att vi är ett familjeföretag och att min son nu är med. Jag uppväxt med att alltid försöka hitta nya utmaningar och lösningar och är en entreprenör på alla plan, jag gillar att driva projekt. Stefan berättar att han varit delaktig i flera lokala projekt som varit mycket uppskattade. 2018 blev han dessutom vald till Bollebygds ambassadör, av kommunen. – Jag gillar att driva projekt som kommer människor till gagn och hjälpa till att utveckla bygden här i Töllsjö, det är väldigt inspirerande. Så jag har varit involverad i olika projekt och lösningar som hjälper bygden, till exempel en brandstation och en förskola. Jag ser värdet i att få Töllsjö att leva. Stefan ser även på framtiden med tillförsikt. – Det kommer att hända mycket i Västsverige de kommande åren och vi har olika ben att stå på. Så det kommer att finnas jobb för oss, avslutar Stefan Hederdal.


laholm

63

www.svenskleverantorstidning.se

Möjligheter och utmaningar i Laholms kommun

Kommunstyrelsens ordförande Erling Cronqvist

Laholms kommun är välmående med ökad inflyttning och ett starkt näringsliv. Det är en utveckling som förstås medför både möjligheter och utmaningar för en kommun där man aktivt satsar på såväl företagsetablering som bostadsbyggande. Erling Cronqvist (C), kommunstyrelsens ordförande i Laholms kommun, har all anledning att se positivt på kommunens framtid. Laholms kommun mår bra. Inflyttningen under 2019 ökade med 1,6 procent, i reella tal 412 invånare. Vid årsskiftet bodde 25 903 personer i kommunen. – Inflyttning med 1,5 procent i en kommun brukar anses vara i överkant att hantera, men i det stora hela är det förstås ett angenämt problem för oss, eftersom vi förstås föredrar en ökning före

en minskning. Faktum är att vi är den kommun i Halland som för närvarande har störst inflyttning, konstaterar Erling Cronqvist. Han anser att Laholms kommun är en pärla med en härligt lång sandstrand, 1,2 mil, och låga tomtpriser. Handläggningstiderna för bygglov har kortats väsentligt under senare tid och ligger nu på mellan 10 och 17 dagar, vilket är en klar förbättring jämfört med hur det såg ut för bara två år sedan. Erling när en förhoppning om att det ska frigöras mark för bostadsbyggande i området kring tågstationen i Laholm. Ambitionen är också att skapa livskraftiga stråk kring Stortorget i Laholm för olika handlare, och på så sätt skapa en mer levande stadsbild. Nytt företagsområde på gång Industrin är utbredd i Laholms kommun med Diab som största arbetsgivare. Dock kunde tillväxten av nya företag, enligt Erling Cronqvist,

varit bättre. Det är, konstaterar han, kostnaderna som är utmaningen. – Det kostar att växa när utgifterna ligger ett steg före intäkterna. Samtidigt måste vi fortsätta satsa på skolor, förskolor, äldreboende, infrastruktur och så vidare, betonar han. Kommunen hyser 14 tätorter där tre tillväxtplatser har pekats ut. Förutom stationsläget i Laholm handlar det om Veinge och Knäred. – Vi har ett nytt område på gång som vi hoppas kunna använda till nya företagsetableringar. Vi väntar på länsstyrelsens beslut, i den bästa av världar kan detta nya område generera upp till 700 nya arbetstillfällen. Reservationsrätt till dessa ytor är redan tingade av vissa företag, men det kommer att finnas gott om mark över för andra aktörer, berättar Erling Cronqvist. Bygger om organisationen Erling har varit kommunråd sedan 2005 och tillträdde efter valet 2018 som kommunstyrelsens

ordförande. Sedan dess har han rekryterat en ny kommunledning och därefter i snabb följd en ny kommunchef och en kanslichef/biträdande kommunchef, samtidigt som arbetet pågår med att göra om hela organisationen till en klassisk förvaltningsorganisation. Han förstärker också upphandlingsfunktionen. – När min mandattid är över vill jag kunna lämna över en välfungerande kommun där det råder ordning och reda och allt är på plats. Det är också viktigt att vi kan bibehålla en förhållandevis låg kommunalskatt, säger Erling. I rollen som kommunstyrelsens ordförande träffar han mycket folk, något han uppskattar och trivs med. Det gäller inte minst de många möten han har med företrädare för näringslivet. – Samarbetet med näringslivet är mycket bra, och det är viktigt eftersom det borgar för en fortsatt god näringslivsutveckling, säger Erling Cronqvist. Research: Peter Hägg Text: Örjan Persson

Mitt i en expansiv och framtidsinriktad region www.laholm.se


64

laholm www.svenskleverantorstidning.se

Skräddarsydda förarstolar för optimal komfort Entreprenadbranschen, inte minst i Sverige, ställer allt högre krav på komfort i arbetsfordonen. Det har man tagit fasta på i Svensk Hytt–Comfort AB som är svensk distributör för tyska Grammer. Därmed representerar Svensk Hytt–Comfort ett marknadsledande koncept av framför allt förarstolar till allt från gräsklippare till lastbilar och entreprenadmaskiner.

När Svensk Hytt–Comfort etablerades i Laholm 2002 var man en av två svenska aktörer som jobbade med tyska Grammer. Den andra utgick från Båstad, ett företag som Svensk Hytt–Comfort sedermera köpte upp och därmed bildades en stark och stabil distributör och återförsäljare för en världsledande tillverkare avseende ergonomi, komfort, kvalitet och design av förarstolar till alla rullande arbetsplatser. – Vi kan med andra ord erbjuda stolar till traktorer, stora gräsklippare, skördetröskor, lastbilar, entreprenadmaskiner med mera. Vi vänder oss i hög utsträckning till återförsäljarsidan. När de stora företagen till exempel ska köpa in nya truckar vänder de sig till oss för att få den bästa arbetsmiljön i fordonen. Här i Sverige ställs det väldigt höga krav på ergonomi i arbetsfordon. Där kan vi göra en insats, säger Mattias Nilsson som äger och driver Svensk Hytt–Comfort AB.

Anpassade lösningar Grammer som företag har fabriker i elva länder med fler än 10 000 anställda. Huvudfabriken ligger i södra Tyskland och bolagets affärsstrategi är att ha en återförsäljare i varje land. Konceptet innefattar också hela eftermarknaden med service och reservdelar. – Grammer är ett premiummärke med ett mycket gott rykte. De tar fram nya fjädersystem och är helt enastående avseende utveckling av stolar och ergonomiska lösningar, berömmer Mattias. Han berättar vidare att Svensk Hytt–Comfort, i syfte att kundanpassa förarstolarna ytterligare, tillför komforthöjande produkter, såsom armstöd, nackstöd, vridningsmekanik och överdragsklädsel från svenska tillverkare. Det kan också handla om installationer av värmeslingor, backkamerautrustning och alkolås. Resultatet blir en komfortstol, anpassad helt efter varje kunds specifika önskemål.

‘‘ När Ergonomi, Komfort och Service är viktigt för dig! ’’ SVENSK HYTT-COMFORT AB Kullsgårdsvägen 21, 312 34 LAHOLM, Tel: 0430-732 30 WWW.HYTTKOMFORT.SE

Breda kundgrupper De flesta av Svensk Hytt–Comforts kunder finns på trucksidan som i Sverige består av fem till sju större märken. 90 procent av försäljningen sker via hemsidan, och Mattias Nilson kan konstatera att utvecklingen i företaget har varit mycket god, inte minst de senaste fem åren. – Våra kunder uppskattar den höga kvaliteten och den servicenivå vi håller, liksom att vi även servar stolar från andra tillverkare än Grammer, vilket är ganska ovanligt. Mattias nämner kunder som Lantmännen, Linde och Cargotech. Toyota är en stor kund avseende truckar, NCC och Peab beträffande maskiner, Vimek på skogsbrukssidan samt Alukin när det gäller båtar. Research: Peter Hägg Text: Örjan Persson


båstad

65

www.svenskleverantorstidning.se

Båstadhem erbjuder bostäder till de många människorna Båstadhem är ett allmännyttigt och kommunalt bostadsbolag som äger bostäder i Båstad och erbjuder bostäder för många olika behov. Bolaget har ökat fastighetsvärdet på sitt bestånd mycket, och för vinsten utvecklar man bostäderna ytterligare. Båstadhems uttalat viktigaste uppgift är att skapa goda bostäder till de många människorna och att utveckla hyresrätten som boendeform.

Vi träffar Lisbeth Nilsson, VD för Båstadhem AB, vars syfte är att främja kommunens försörjning av bostäder och lokaler i Båstad. Båstadhem ägs av Båstads kommun och förvaltar även alla kommunens verksamhetslokaler i Båstad. Sommaren 2019 fick Lisbeth, som arbetat i Båstadhem sedan 2010 som ekonomichef, frågan om hon ville anta rollen som tillförordnad VD. Detta tackade hon ja till, och i februari 2020 blev tjänsten permanent. – I ägardirektivet från kommunen så står det att Båstadhem ska vara en av de ledande aktörerna att förse invånarna med bostäder, samt att vi ska ta väl hand om våra fastigheter. I Båstad finns det inte mycket mark att bygga på, men omkring staden finns det gott om plats för nya bostäder, säger Lisbeth. Båstadhem är den största aktören avseende hyresrätter på bostadsmarknaden i Båstad och äger omkring 1000 lägenheter, varav 135 är kategoribostäder som hyrs av Båstad kommun. Bolaget har 24 anställda, varav 6 arbetar administrativt. – Det är ett högpresterande team, ett sammansvetsat gäng med bra projektledare. Vi har väldigt låg personalomsättning, säger Lisbeth.

Malens Trygghetsboende, 65 + boende med 45 lägenheter i Båstad. Inflyttning 2017. Fotograf: Nils Olsson

Båstadhem ingår i Sveriges Allmännytta och styrelsen är tillsatt politiskt genom Båstads kommun. – Vi använder vår vinst till att utveckla våra bostäder. Vi har gått från ett fastighetsvärde på 600 miljoner till 1,2 miljarder kronor under 10

Bjärehemsvägen/Mercurivägen, Förslöv. Äldre hyreshus som renoverades 2019. Fotograf: Mette Ottosson

år. Vi har mycket att göra och vi arbetar just nu med årsredovisningen för 2019, som ser ut att bli väldigt bra, säger Lisbeth. Kategoribostäder för olika skeden av livet Bland Båstadhems kategoribostäder finns till exempel vård- och omsorgsbostäder, korttidsboenden och LSS-bostäder. Man äger och förvaltar även kommunens samtliga äldrevårdsfastigheter. Det viktiga är att det ska finnas bostäder som är anpassade efter skilda behov, och efter olika skeden av livet. – Förut hette det ålderdomshem, senare kallades det för serviceboende och numera heter det vård- och omsorgsboende. De äldre ansöker hos kommunen om att flytta dit då det är behovsprövat. Många äldre bor kvar i sina stora hus, som inte är funktionella för dem längre, och då är det positivt att få komma till ett vård- och omsorgsboende istället, säger Lisbeth. Även trygghetsboenden är en populär boendeform med många kvaliteter för de som är äldre. – Vi har byggt 45 bostäder i form av ett trygghetsboende för personer över 65 år. Trygghetsboendet har värdinna och gemensamhetslokal för mat och aktivitet. De som flyttar hit upplever många fördelar i form av gemenskap och trygghet, säger Lisbeth.

Båstadhem arbetar också med att förvalta, underhålla och renovera sitt bostadsbestånd. Till exempel i Förslöv arbetar man med en kommande omfattande renovering. – Det är en stor insats om 60 lägenheter, men att riva hade varit för kostsamt och att renovera är mer hållbart. Det kommer att bli en nybyggnadsstandard på dessa lägenheter. Värden som inflytande, motverkande av segregation, trygghet och tillgänglighet är viktiga för bolaget. Båstadhem är också medvetna om vikten av hållbarhet och arbetar aktivt för en minskad klimatpåverkan på flera sätt. – Vi har sänkt energiförbrukningen för uppvärmning med 40 % med hjälp av bland annat egenproducerad bergvärme. Även den fjärrvärme vi köper är fossilfri, vilket gör att vi har 100 % fossilfri uppvärmning, avslutar Lisbeth Nilsson. Research: Peter Hägg

VI HAR LEDIGA LOKALER OCH FÖRRÅD

BÅSTADHEM ...ett bättre sätt att bo

BÅSTADHEM AB Fridhemsvägen 7 A 269 31 BÅSTAD Tfn: 0431-750 30 E-post: info@bastadhem.se www.bastadhem.se


66

osby www.svenskleverantorstidning.se

En företagarkommun med stora möjligheter Osby må vara en till folkmängden ganska liten kommun, men har tack vare sitt geografiska läge massor att erbjuda för inte minst företag som vill etablera sig i området. Närheten till järnväg, vägnät och hamnar är en stor fördel, samtidigt som det nya omfattande industriområdet har skapat möjligheter som tidigare inte fanns. – Vi har en bra industriell kultur här i kommunen där det hela tiden skapas företag som skördar internationella framgångar, säger Carl-Johan Löwenberg, tillväxtchef i Osby kommun. Osby Industripark omfattar området inom den röda linjen.

Osby kommun är Skånes till ytan tredje största kommun, belägen i nordöstra Skåne och betraktas allmänt som en entreprenörsbygd. Samtidigt ser många kommunen som en handelsplats mellan Hässleholm, Älmhult och Kristianstad. Här finns med andra ord en stark bredd av verksamheter, varav många är underleverantörer till stora nationella och internationella storföretag. Många av traktens företag jobbar inom trä- och fönsterindustrin men här finns även aktörer som verkar på en global marknad. – Skog är och har alltid varit en viktig näringsfaktor i Osby kommun. Det var ju till exempel här som BRIO växte fram. BRIO står för Bröderna Ivarson Osby. Här finns en företagsanda som är något utöver det vanliga, menar Carl-Johan Löwenberg som är tillväxtchef i Osby kommun.

Utmärkt läge Han konstaterar att Osby kommun hyser såväl lokala som nationella och internationella bolag i en kombination av underleverantörer, tillverkare av egna produkter och entreprenadföretag. – Vi har en bra industriell kultur här i kommunen som har fött många företag med internationella framgångar. Det känns som om fler och fler är på väg att upptäcka vår lilla oas, säger Carl-Johan med glimten i ögat, men faktum är att kommunens hårda och målmedvetna arbete kring just näringslivsfrågor i mångt och mycket lägger grunden till den positiva utvecklingen. Företag som vill etablera sig i kommunen har tillgång till attraktiva tomter i centrala lägen, samtidigt som Osby kommun har en geografisk mycket

gynnsam position med närhet till riksväg 23 och 15, Europaväg 4, ett flertal av de sydsvenska hamnarna samt stambanan. Längs stambanan har man byggt ett nytt 300 000 kvadratmeter stort industriområde med terminal och frilastningsområde för aktörer i behov av effektiva järnvägstransporter. – Stambanan löper rakt igenom kommunen och här går ju också Sydostlänken som binder samman Karlshamn och Älmhult med västkusten. Sammantaget formar det ypperliga möjligheter till effektiv logistik, säger Carl-Johan Löwenberg. En levande kommun Carl-Johan beskriver Osby kommun som en levande kommun.

– Företag som väljer att etablera sig här har god tillgång till arbetsmarknad, skolor och utbildningar, samtidigt som vi jobbar aktivt med att skapa attraktiva boendealternativ för de som vill flytta hit, upplyser Carl-Johan Löwenberg, som avslutningsvis också gärna framhåller vad regionen har att erbjuda de som tillfälligt besöker kommunen. – Vi har fantastiska möjligheter till natur- och kulturupplevelser. Skogen och sjöarna präglar landskapet, liksom förekomsten av diabas, en hård svart bergart, som endast förekommer på ett fåtal platser på hela jorden. Svarta Bergen och Kullaro är två verksamheter som nyttjar diabas, historia, kultur och design för att placera Osby kommun på kartan. Research: Patrik Hogland Text: Örjan Persson

Tillväxtchef Carl-Johan Löwenberg

Elektriker utför alla typer av elinstallationer Det breda företaget Elinstallationer Osby AB utför alla typer av elinstallationer inom el, larm, data samt värme- och ventilationsstyrningar. Dessutom installerar man solcellsanläggningar. Bland kunderna i Osby kommun finns företag, industri och privatpersoner. Elinstallationer Osby AB tar sig an allt från mindre arbeten till stora och komplexa installationer.

Vi träffar Torgny och Fredrik Gunnarsson som tillsammans äger och driver Elinstallationer Osby AB. Elinstallationer Osby arbetar i hela Osby kommun, har fyra anställda och är en av Osbys äldsta elfirmor, man har funnits sedan 1930-talet under olika namn och i olika ägarkonstellationer. Elinstallationer Osby AB har således mycket lång erfarenhet av branschen. Det är genom utveckling

som man är där man är idag, med stor kunskap och kompetens. – Vi har drivit företaget sedan 2009 och har fyra elektriker. Vi tar oss an både små och stora uppdrag. Vår största marknad är företagskunder, som är omkring 70 procent av våra kunder. För oss är kundvård och öppenhet jätteviktigt. Det gäller att ha en bra dialog med kunden från start, säger Torgny. Många komplexa arbeten i en kommun där alla hjälps åt Elinstallationer Osby utför alla typer av el-arbeten vid renoveringar och nybyggnationer. De utför el-installationer i våtrum, som badrum och tvättstugor, liksom stambyten av el-ledningar, felsökningar och industriarbeten. Därtill ombesörjer de allt elarbete vid flytt och utbyggnad av maskiner för företag. Dessutom utför man nätverksdragningar i fabriker och företag. – Vi har till exempel ett serviceavtal med HSB och ser till att deras bostäder alltid har fungerande el. Vi har även hand om elinstallationerna till Ekstrands Dörrar och Fönster i deras produktionslokaler och fastigheter. Just nu så har vi ett stort projekt åt Johpomek där vi ordnar all el i en 3000m2 stor lokal. Fredrik menar att det är viktigt att kunderna alltid får den bästa lösningen, och i Osby är den positiva företagsandan stark. – I en by som Osby så känner alla varandra och vi mindre företag hjälps åt att lösa kundens problem på det snabbaste och smidigaste sättet, säger Fredrik.

ANNONS

Växel: 0479 - 52 80 00 www.osby.se

Rätt behörigheter är en självklarhet Torgny återkommer till vikten av att kunderna ska känna sig helt trygga med de installationer som görs. – All vår personal är godkända inom alla el-områden, från starkström till svagström. Det är viktigt att hålla personalen och sig själv uppdaterad när det kommer nya saker och framförallt nya regelverk, säger Torgny. Elinstallationer Osbys mål och vision är att utföra snabba, noggranna och välgjorda elarbeten med personlig service.

– Vi har självgående personal som tar stort eget ansvar och tar väl hand om kunderna. Många av våra kunder är stora, fasta och återkommande. Just nu ligger vi på en bra nivå personalmässigt, men för rätt person finns det alltid plats hos oss. I den mån vi kan så tar vi också emot praktikanter. Vi tycker att det är viktigt att hjälpa ungdomar ut i arbetslivet och ge dem lite erfarenhet! avslutar Fredrik Gunnarsson. Research: Patrik Hogland


osby

67

www.svenskleverantorstidning.se

En lokal och personlig bank för alla

Handelsbanken worldwide från Osby till New York

Handelsbanken är en av Nordens ledande banker, en bank med ett komplett utbud av betalningslösningar och finansiella tjänster för privatpersoner och företag. Utifrån de lokala bankkontoren erbjuder man alla bankens tjänster och produkter för den närliggande marknaden. Detta präglar i högsta grad även Handelsbankens kontor i Osby och Hässleholm där man jobbar nära sina kunder och erbjuder personlig service med storbankens resurser i ryggen.

Handelsbanken finns över hela världen med 800 kontor på sex hemmamarknader: Sverige, Norge, Finland, Danmark, Nederländerna och Storbritannien. Två av de svenska kontoren ligger i Osby och Hässleholm och leds av kontorschef Jonas Bondesson. Vi möter honom i de helt nya och moderna kontorslokalerna i Hässleholm. – De har anpassats helt efter vår verksamhet eftersom vi tycker det är viktigt att värna om varje individs personliga integritet. Det har resulterat i en mycket bättre arbetsmiljö för personalen och

Handelsbanken en stjärna på kundkontakt

en mycket bättre mötesplats för våra kunder, säger Jonas och presenterar Handelsbankens starka koncept. – Vi erbjuder ett komplett utbud av placeringsoch betalningslösningar samt finansiella tjänster, där vi anser oss vara extra starka avseende försäkrings- och pensionsrådgivning. Beträffande tjänstepensionslösningar står vi för en mycket uppskattad lösning. Personlig service Hög kundnöjdhet och långsiktiga kundrelationer är begrepp som ligger såväl Jonas som hela Handelsbanken varmt om hjärtat. Det gäller relationer till såväl privatpersoner som små och medelstora företag som utgör en väsentlig del av kundkretsen. – Vi är den lokala banken där varje kund blir sedd och hörd, samtidigt som vi har tillgång till den stora bankens resurser. Besluten tas på plats av respektive handläggare och vi har direktlinjer till varje kontor så att våra kunder slipper sitta och vänta i en växelkö. Ingen behöver byta kundrådgivare, det är samma person man har kontakt med varje gång, vilket skapar en god kemi mellan kunden och oss som bank. Behövs det stöd från någon specialistavdelning är det fortfarande kundrådgivaren som agerar som spindeln i nätet.

För oss är det viktigt att kunden vet vem denne pratar med, understryker Jonas Bondesson. Han betonar att besluten tas lokalt på kontoren, oavsett hur stor eller liten kunden är, och framhåller i sammanhanget personalens höga kompetens. – Vi har ett såväl lokalt som affärsmässigt ansvar

Kontorschef Jonas Bondesson

för varje kund. Det är något vi lägger stor vikt vid. Vi vill ligga i topp när det gäller personlig service. Stannar på landsbygden I Handelsbanken betraktar man alla kunder som livslånga, vilka kräver omsorg och vård. Här råder inget provisionstänk, kunden erhåller det den är i behov av utan att banken strävar efter att sälja extra tjänster. – Vi har få reklamkampanjer, utan låter i stället vår service tala för sig själv. I stället lägger vi fokus på personliga möten, att synas i olika nätverk, jobba nära revisionsbyråer och mäklare, samt stödja lokala idrottsföreningar. Vi jobbar proaktivt och försöker träffa så många företag som möjligt på deras arbetsplatser, säger Jonas. Det är uppenbarligen ett vinnande koncept med tanke på att Handelsbanken, till skillnad från flera andra banker, inte väljer att dra ner på landsbygdskontoren. – Vi vill möta våra kunder på deras hemmaplan. Det har medfört att de allra flesta väljer att stanna kvar hos oss, konstaterar Jonas. Handelsbanken har vunnit utmärkelsen Småföretagarnas Bank åtta år i rad, senast 2019, och samma är blev den även utsedd till Bästa Privatbank. Research: Patrik Hogland Text: Örjan Persson


68

osby www.svenskleverantorstidning.se

Professionella rörarbeten i teknisk framkant

Sahlins Rör AB är en VVS-installatör som besitter en kompetens som blir allt mer efterfrågad, de säljer och installerar kompletta badrum. Badrumsinredningarna innehåller till exempel wc-stolar, duschar och blandare. Därtill installerar de värmepumpar, vedpannor, varmvattenberedare, vattenpumpar och pelletsbrännare. Kort sagt kan man säga att Sahlins Rör är experter på rörarbeten av många olika slag. Vi träffar Per Sahlin, ägare på Sahlins Rör AB, ett familjeföretag med 11 anställda i Osby där man har kontor och rörlager. Per Sahlin berättar om ett företag som successivt utökat verksamheten. – Företaget startade 1978 som en enkel rörfirma och under åren har vi växt sakta men säkert till vad vi är idag. Nu har vi många stora projekt på gång och vår framtid ser lovande ut. Vi ligger i framkant och det finns en stor efterfrågan på våra

tjänster, säger Per. Sahlins Rör är medlemmar i kedjan Bad & Värme, som finns över hela landet. Per lyfter fram vikten av att kunderna ska kännas sig trygga med deras installationer, och berättar att de flesta kunderna finns i Osby och Älmhult. – Att erbjuda alla våra kunder bra service är viktigt för oss. Något som vi självklart prioriterar är att ha alla certifikat som krävs för den dagliga verksamheten. Detta för att kunden alltid ska kunna lita på att vi utför jobbet korrekt. Alla på firman har certifikat och är certifierade enligt Säker Vatten. Två av våra medarbetare är också certifierade för kyla, vilket inte många är, säger Per. Värmepumpar, blandare, pooler och mycket mer Bland Sahlins Rörs breda kundkrets finns byggfirmor, golvfirmor, elfirmor och ägare till bostadsrätter, villor, flerfamiljshus samt kommun och industri. Sahlins Rör har också en komplett butik

dit kunder kan komma och se på produkterna innan man beställer dem. Det egna lagret ger snabba leveranser. – Vi utför allt inom VVS, till exempel kompletta badrum, installation av värmepumpar, stambyten och mycket mer. Vi erbjuder våra kunder helhetsentreprenad med helhetslösningar. Vi är det kompletta företaget oavsett om man behöver en blandare, ett spa eller en analys av sitt värmesystem, säger Per. Erbjuder alltid ny teknik Per menar att det är viktigt att erbjuda kunderna den nya teknik som finns inom branschen, vilket kunderna också efterfrågar. – Det gäller att alltid försöka ligga steget före, vi försöker hitta och ta fram nya saker som ingen annan kan erbjuda i vår region. En viktig del i det är att löpande utbilda vår personal och hålla dem uppdaterade. Att ha bra personal som trivs och utvecklas betyder allt, och vi värnar om vår personal.

En av Sahlins Rörs viktigaste produkter är värmepumpar från NIBE. – Vi utför även reparationer och service på värmepumpar samt felsökningar. Vi har också produkter som gör att man kan övervaka sin värmepump på distans, allt för att kunden ska känna sig trygg när man är bortrest eller om man bor på annan ort. Detta är mycket uppskattat, till exempel av fastighetsägare till flerfamiljshus, säger Per. I framtiden tror Per på mer ny teknik, till exempel i form av solceller. – Något som ökar mycket är solceller. Det är mest privatpersoner som investerat i solceller, än så länge. Vi tycker att fler företag borde satsa på detta då man kan spara mycket pengar på att producera sin egen el och eventuellt sälja det som blir över. Per berättar vidare att kedjan som Sahlins Rör tillhör, Bad & Värme, firar 25-årsjubileum i år. – Det kommer att dyka upp många fina erbjudanden under 2020, avslutar Per Sahlin. Research: Patrik Hogland

Kompletta badrum • Produkter Installerat-och-klart Rörmokartjänster & Värme Tegvägen 5, 283 44 Osby Telefon: 0479-146 04 E-post: osby@bad-varme.se

Gör livet en gnutta enklare

Hemsida: www.bad-varme.se


osby

69

www.svenskleverantorstidning.se

Flexibiliteten präglar välrenommerat Osbyåkeri

I ett mindre åkeri blir flexibiliteten desto större. Det är Budtjänst i Osby AB ett tydligt exempel på. Företaget transporterar både stort och smått, och har dessutom en egen verkstad och tvätthall för alla större fordon och släp.

Budtjänst i Osby AB utgår från lokalerna mitt i centrala Osby. Här betraktar man sig själva som det lilla transportföretaget med de stora kunderna, och som alltid levererar i tid. – Vi har ett brett tjänsteutbud och kan stå för allt

från lokala körningar till transporter av partigods över hela landet. Idag kör vi till exempel många sjöcontainrar från Helsingborgs hamn till kunder i norra Skåne, berättar Zerny Arnesson, ägare. Höga krav Det var Zernys farbror som startade firman redan i mitten av 1940-talet. Genom åren har företaget varit en del av ett flertal lastbilscentraler, men idag verkar det som ett självständigt företag. Man arbetar dock nära DSV som är en av branschens största aktörer. – Vi som jobbar självständigt har ofta en väldigt stark lokal förankring, vilket många uppskattar. Vi har idag en bred kundkrets med både större och mindre uppdragsgivare. Det gäller för oss att hänga med i svängarna, inte minst eftersom det snabbt kan ske stora förändringar i denna bransch, säger Zerny Arnesson. Han påpekar att dagens kunder i hög utsträckning ställer allt högre krav på transporter mellan företag och kund, vilket i sin tur ställer höga krav på åkarna. – Det är i grund och botten positivt eftersom det per automatik eliminerar en del av de oseriösa aktörerna. Dock är det så att hela Sverige är beroende av att utländska transportörer kör i Sverige just nu, eftersom de inhemska åkarna blir färre och färre, konstaterar han. Modern tvätthall Budtjänst i Osby AB förfogar över fordon som klarar såväl stort som smått. I fordonsflottan

ingår fyra lastbilar, en bil för lokala körningar i Småland och Skåne, och ytterligare en för transporter av sjöcontainrar. I den egna verkstaden servar och reparerar man lastbilar och släp, och i anläggningen finns dessutom en nyrenoverad och helautomatiserad tvätthall för lastbilar, bussar och andra större fordon, till exempel långtradare och lastmaskiner, men också personbilar, husvagnar och till och med båtar. Tvätthallen är tillgänglig dygnet runt, året runt. – Här i bygden finns ingen annan som erbjuder denna tjänst, vilket allt fler börjar få upp ögonen för, säger Zerny och konstaterar att inte minst

hantverkare brukar tvätta sina fordon hos Budtjänst i Osby. – Idag är det viktigt att man har en ren och snygg bil när man åker ut till sina kunder. Det gäller i princip alla branscher. Med tanke på att det inte längre är tillåtet att tvätta sina fordon hemma på gårdsplanen står vi för ett tilltalande alternativ. Tvätthallen är 25 meter lång och har högt till tak. Den är försedd med vatten- och oljeavskiljare, borstar, avfettningsutrustning, tvättmedel och högtrycksspolning, och uppfyller förstås alla miljökrav. Research: Patrik Hogland Text: Örjan Persson

OSBY

Värmevägen 12, 28343 Osby • Tel: 0479-142 50 • info@budtjanst.se • www.budtjanst.se

LASTBILSTVÄTT


70

osby www.svenskleverantorstidning.se

Imponerande bredd i Jörgens byggfirma Bredden är det som kanske imponerar mest när vi tar en titt på Osbyföretaget Jörgen Rickardssons Byggnads AB. Bolaget jobbar med stort som smått, allt från mindre snickerijobb till kompletta entreprenader, och vänder sig till såväl privatpersoner som företag och industri.

Jörgen Rickardssons Byggnads AB – eller Rickardsson Bygg som man allmänt säger – startades 1988 och beskrivs som det lilla byggföretaget med de stora resurserna. Jörgen Rickardsson, som leder företaget från anläggningen i centrala Osby, menar att man är en helhetsentreprenör. – Vi utför totalentreprenad och generalentreprenad beträffande både bostäder och industri. Det handlar om nybyggnation, om- och till-

byggnad, renoveringar och så vidare, och härutöver jobbar vi även med exempelvis murning, puts, kakel och klinker, skorstenar och badrumsrenoveringar. Vi kan också utföra tilläggsisolering med puts och flytspackling med pump, informerar Jörgen. Han betonar att inget uppdrag är vare sig för litet eller för stort. Tack vare goda samarbetspartners inom exempelvis el, målning och VVS kan man alltid stå för en komplett lösning. – Vi har inga konkurrenter, bara ”komplementer”, säger Jörgen lite skämtsamt. – Det är viktigt att vi på en liten ort kan hjälpas åt kring olika projekt. Det stärker hela kommunen i slutändan. Framhåller personalen Rickardsson Bygg sysselsätter ett 20-tal anställda som Jörgen gärna framhåller lite extra. – Idag är utvecklingen i byggbranschen med dess

9 st Parhus Finjasjön 2019

Pågående projekt Wendes 44 st hyresrätter

LSS boende 2018

svängningar ibland svår att tolka, och därmed blir det också svårt att veta hur stor personalstyrka man behöver. Jag känner dock att vi har hittat en bra balans, och de gånger vi är i behov av extra personal hyr vi in den från våra samarbetspartners. Det är förstås superviktigt att hitta rätt personal, vilket inte alltid är det lättaste. Vi samarbetar med skolor och tar emot lärlingar i den mån vi kan, säger Jörgen. Han betonar vikten av att ha en känsla och ett intresse för yrket om man vill bli en bra hantverkare. Hans personal är dessutom självgående, tar ett stort ansvar och fattar egna beslut när de är ute på byggen. – Jag tycker att det är viktigt att alla känner sig delaktiga. Det är i min värld bättre att ta ett beslut som kanske går fel och lära sig av misstaget än att inte ta några beslut alls. Jag tror detta är en viktig faktor som många glömmer bort i sin strävan efter att utveckla och behålla sin personal, säger Jörgen som också efterlyser fler kvinnor i byggbranschen. – Vi har för första gången i företagets historia en tjej som är snickarlärling. Hon går just nu tredje året på gymnasiet.

Osby, med kringliggande kommuner. Kunderna är kommuner, bostadsbolag, företag, industrier och privatpersoner. – Oavsett uppdrag vill vi gärna se en ritning över det tilltänkta projektet för att vi ska erhålla en klar bild och kunna ge kunden ett rättvist pris och en realistisk tidsplan. Det är många faktorer som spelar in, och vår ambition är att alltid kunna förse kunden med så korrekt information som möjligt redan från början, säger Jörgen Rickardsson. Han berättar att de just nu jobbar med ett stort projekt i Hässleholm där de bygger sammanlagt 44 lägenheter fördelade på fyra huskroppar. Ett projekt av denna storlek tar ungefär ett och ett halvt år från ritning till inflyttning. – Framtiden ser ljus ut för vår del. Vi har god framförhållning och många intressanta uppdrag på gång. Vi räknar med att ha fullt upp framöver, säger Jörgen och berättar avslutningsvis att man även hyr ut fastigheter och lokaler i Osby till andra företag. Research: Patrik Hogland Text: Örjan Persson

Mycket på gång Rickardsson Bygg verkar mestadels i närområdet

KONTAKTA OSS: Forsgatan 1 283 36 Osby 0479-89 89 60 Vxl: 0479-143 42 jorgen@rickardssonbygg.se


osby

71

www.svenskleverantorstidning.se

Skärande bearbetning med höga kvalitetskrav I Osby Mekan AB har regionens industrier en väletablerad och erkänd legoleverantör inom skärande bearbetning. Osby Mekan AB förenar modern utrustning med hög kompetens, flexibilitet och rationella tillverkningsmetoder, vilket gör att man alltid kan leva upp till sina kunders höga kvalitetskrav.

Osby Mekan AB är en erfaren legoleverantör av avancerad skärande bearbetning av gjutgods i gråjärn, segjärn och aluminium. Ett 30-tal anställda företräder bolagets starka koncept, vilket innefattar fräsning, svarvning, svetsning, borrning, målning, gängning och mätning. I centrum står personalen med dess höga kompetens och tillgången till en modern och ändamålsenlig maskinpark bestående av modern utrustning, varav ett antal fleroperationsmaskiner för allehanda arbetsmoment. Flera av dem kommer

från välkända Mazak som står för några av de främsta maskinenheterna på marknaden. – Några av våra maskiner kan utrustas med så många som 160 olika verktyg. Vi jobbar i tvåskift men maskinerna går dygnet runt, berättar Timo Puranen, VD och en av fyra delägare i Osby Mekan AB, som två av förklaringarna till företagets höga kapacitet. Till verksamheten hör också den egna måleriavdelningen där man både grund- och slutmålar objekt för de kunder som så önskar. Känsliga produkter En viktig del av verksamheten går ut på att hitta bra grundmaterial att jobba med, något som kräver både kunskap och erfarenhet. Osby Mekan köper från leverantörer i Turkiet, Slovakien och Tjeckien, det vill säga länder med erkänt hög kvalitet på sitt järn. – Eftersom vi jobbar med produkter inom känsliga områden, såsom högspänning, tågmotorer och ventiler, krävs det att vi alltid kan erbjuda det bästa, påpekar Timo Puranen och nämner kunder som ABB, Dynapack, Alfa Laval och Scania. Utöver produkter i gjutjärn tillverkar Osby Mekan även föremål i gjuten aluminium, bland annat delar till bussmotorer och vattenkylda motorer. – Beträffande just gjuten aluminium ställs det mycket höga krav på tätheten. Minsta lilla läcka så kasseras hela motorn, säger Timo. Ökad efterfrågan I Osby Mekan tar man sig an både små och stora beställningar. – Vi föredrar dock cirka 200 timmar per pallorder, det vill säga mellan 2 000 och 4 000 artiklar per år. Då funkar maskinerna som bäst och vi kan erbjuda de bästa priserna, upplyser Timo som nyligen anställde två nya medarbetare. Eftersom man dessutom har uppgraderat maskinparken finns det just nu gott om kapacitet för nya förfrågningar. Mycket krut läggs på att öka försäljningen och attrahera fler kunder. Konkurrensfördelarna lyder stabila leveranser, hög kvalitet, en bra prisbild och korta leveranstider. Samtidigt lägger man mycket tid och resurser på förbättringsarbete i alla led av verksamheten. – Vi har en bra beläggning på maskinerna och ser inga tecken på någon avtrappning eller nedgång. Snarare ökar efterfrågan på våra och våra kunders produkter, vi har dessutom fått många nya intressanta förfrågningar, så framtiden ser ljust ut, konstaterar Timo Puranen. Research: Patrik Hogland Text: Örjan Persson

Kontaktperson: Per-Erik Nilsson • Tel: 0479-18663 • E-mail: per-erik.nilsson@osbymekan.se


72

osby www.svenskleverantorstidning.se

Fjärrvärmeverk med omtanke om Osby Fjärrvärme i Osby AB är ett kommunalägt företag som producerar fjärrvärme till hela Osby och arbetar för ett hållbart samhälle över tid. Bränslet är spillmaterial från den lokala skogsindustrin och för att sluta kretsloppet återför man askan till skogen efter förbränningen. Fjärrvärme i Osby AB vill ge sina kunder riktigt bra service, både i fråga om tillgänglighet och tillförlitlighet.

ligt, bekvämt, miljövänligt och kostnadseffektivt. – Med fjärrvärme från oss har kunden alltid värme och idag kostar det inte mer än 7000 kr att ansluta sig. När man ansluter sig till nätet för fjärrvärme så ingår det att vi drar ledningarna fram till husgrunden, gräver ner dem och återställer allt. Man kan anmäla intresse för att ansluta sig på vår hemsida och där kan man även se hur förbrukning och kostnader kan se ut, säger Carl-Magnus.

Fjärrväme i Osby är ett företag som vill växa för att kunna erbjuda allt fler i Osby sina tjänster. – Vi är ett relativt litet bolag och därför kan vi än så länge inte dra fjärrvärmenät utanför Osby tätort, men inom Osby tätort kan företag, privatpersoner och olika fastighetsägare ansluta sig, säger Carl-Magnus. Hög tillgänglighet och beredskap Tillgänglighet är en viktig faktor för Fjärrvärme i

Vi träffar Carl-Magnus Nilsson, VD på Fjärrvärme i Osby AB, ett fjärrvärmeföretag som ägs helt av Osby kommun. Fjärrvärme i Osby har fyra anställda, varav tre arbetar i produktionen och en administrativt. Fjärrvärmeverket producerar mellan 40 000 och 50 000 MWh per år av lokalt biobränsle. – Fjärrvärme i Osby AB startade 1984 då man byggde den första värmepannan. Idag har vi tre värmepannor i produktionen. Om vi kör alla tre pannor så klarar vi att försörja hela Osby tätort med värme, vi har den kapaciteten. Detta gör att vi kommer ha möjlighet att erbjuda ännu fler företag och privatpersoner fjärrvärme i framtiden, säger Carl-Magnus. Enkelt att ansluta sig till nätet för fjärrvärme Fjärrvärme är ett tryggt och enkelt värmesystem som inte är så utrymmeskrävande i villan eller på företaget. Det är också ett säkert system som kan användas i alla fastigheter med ett vattenburet värmesystem. Därtill är det underhållsfritt för kunden och har flera andra fördelar, det är pålit-

Osby, som vill ge sina kunder en flexibel service. – Vi har beredskap 24 timmar om dygnet, alla dagar om året. Skulle det hända något som gör att vi inte kan elda i någon av våra värmepannor, så har vi reservkapacitet i form av oljepannor som kopplas in och producerar värme. Våra kunder blir aldrig drabbade. Fjärrvärme i Osby AB:s uppdrag är produktion och distribution av fjärrvärme. Arbetsuppgifter och tjänster som inte behövs kontinuerligt köps av underleverantörer vid behov. – Vi eldar endast med flis, det vill säga skogsmaterial. Mycket av det vi eldar med skulle blivit kvar i skogen om vi inte hade tagit hand om det. Det är ofta material som blir över när man fraktat bort det virke som går till trävaruindustrin, berättar Carl-Magnus och tillägger att allt bränsle kommer från närområdet. Ofta är materialet de får grenar, toppar och virke som gallrats bort. – Man kan säga att vi köper energi för att producera energi. Vi producerar endast så mycket fjärrvärme som kunderna köper, vi överproducerar inget. Omtanken om den lokala miljön är stor, både vad gäller kretsloppet och att ta hand om kunderna och ge dem prisvärda lösningar. – Resterna från förbränningen i form av aska återför vi till skogen via ett företag i Markaryd. Detta ger näring till befintliga och nya träd och sluter därmed kretsloppet. Prisnivån på den värme vi levererar ligger på en sådan nivå att den finansierar den löpande driften och de investeringar som behövs för att utveckla verksamheten, avslutar Carl-Magnus Nilsson. Research: Patrik Hogland

Byggfirman som älskar specialprojekt och stora utmaningar Bygger T.D. Gisslaboda AB är byggföretaget där man älskar utmaningar. Här räds man inte specialprojekt, samtidigt som man förstås kan stå för allt från renovering och takomläggning till komplett nybyggnation.

Bygger T.D. Gisslaboda AB startades 1996 och är det lilla flexibla byggföretaget där man älskar utmaningar och specialprojekt. I företaget finns bland annat en teleskoplastare och byggnadsställningar som kan användas i projekt som kräver extra höjd. – Ju svårare desto roligare, inga uppdrag är vare sig för stora eller för små för oss, säger Magnus Jönsson som leder verksamheten med sina tre anställda, varav en är hans egen son. Bygger T.D. utför – som Magnus uttrycker det – allt inom bygg, såsom nybyggnation, tillbyggnader och renovering. Man jobbar med tak, badrum, uterum och altaner och står för helhetsentreprenader där man vid behov tar hjälp av lokala samarbetspartners kring exempelvis el, måleri och VVS. Magnus konstaterar att det byggs en hel del i trakterna kring Lönsboda. I sammanhanget kan Bygger T.D. erbjuda attraktiva tomter vid Immeln och Mjönäs som man just nu håller på att bebygga. – Här bygger vi miljövänliga hus som kommer att smälta in i naturen på ett fantastiskt sätt. Från fastigheterna är det bara ett stenkast till badplats, kanotuthyrning med mera, berättar Magnus entusiastiskt.

FJÄRRVÄRME

Pålitligt • Tryggt • Bekvämt

I OSBY

Tel. 0479-419990

info@fjarrvarmeosby.se

www.fjarrvarmeosby.se

Kostnadsfria offerter och trygga garantier

Bygger T.D. verkar i huvudsak inom en radie på fyra–fem mil från Lönsboda, företrädesvis för privatpersoner men också för en hel del företag. – Vi har en stabil kundkrets som anlitar oss om och om igen. För oss är kundnöjdheten viktig

och därför lägger vi stor vikt vid att ha en bra och öppen dialog med kunden innan, under och efter utfört arbete, säger Magnus. Han berättar vidare att kunden erhåller en gratis offert, man åker ut och går igenom jobben kostnadsfritt, och lämnar härutöver alltid en garanti på utfört arbete. Lyfter fram personalen Magnus är noga med att framhålla personalen. – Utan mina medarbetare hade vi aldrig varit där vi är idag, konstaterar han och betonar samtidigt vikten av att i samband med nyanställningar hitta personer som passar in i gruppen och värdesätter kundvård på samma sätt som gjort företaget starkt och välrenommerat. – Vi samarbetar med skolan och tar in lärlingar från Älmhult, Hässleholm och Kristianstad i den mån vi kan. Vi har även haft lärlingar från vuxenutbildningar och det har fungerat över förväntan. Om rätt person dyker upp är vi inte sena att erbjuda en anställning, säger Magnus Jönsson som också efterlyser fler kvinnor i branschen. – Jag tycker det är synd att det är få kvinnor. Alla, oavsett kön, kan jobba som snickare, säger han bestämt. Research: Patrik Hogland Text: Örjan Persson


osby

73

www.svenskleverantorstidning.se

Dörr- och fönsterlösningar för alla smaker Invånare i Osby med omnejd kan med fördel vända sig till Dörr & Fönsterinstallatören i Osby AB när det är dags att renovera. Här finns dörr- och fönsterlösningar för alla smaker och kunden behöver bara ha kontakt med en enda aktör för hela sitt projekt. Enklare kan det inte bli.

Det firas tioårsjubileum i Dörr & Fönsterinstallatören i Osby där tre anställda jobbar under ledning av Göran Ekman med två decennier bakom sig i branschen. Kvartetten representerar ett komplett koncept avseende fönster och dörrar, vilka alltid omfattas av tio års garanti. – Idag är kunderna mer pålästa än någonsin, de vet exakt vad de vill ha och hur det ska se ut, konstaterar Göran som i sammanhanget gärna framhåller sina medarbetare, vilka är duktiga på att presentera det breda sortimentet, tipsa och vägleda kunderna till ett val som de uppskattar och är helt nöjda med.

Han tillägger att man även samarbetar med andra aktörer som köper in företagets tjänster, och att man också tillmötesgår kunder som vill att Göran och hans personal monterar ned deras befintliga fönster och ersätter dem med nya som de själva har införskaffat. – Vi jobbar dock inte med garageportar, men här

har vi en bra firma som vi hänvisar till de gånger vi får en förfrågan om detta. Man kan ju inte vara bäst på allt och jag tycker att det är bättre att vi satsar fullt ut på montering av dörrar och fönster, medan andra aktörer får ta hand om garageportar. Olika färgalternativ I Dörr & Fönsterinstallatören jobbar man företrädesvis med välkända Mockfjärds Fönster. – De går bäst och det är framför allt träfönster med eller utan aluminiumbeklädnad som gäller. Idag går det att få aluminiumbeklädnaden i nästan vilken färg som helst så att det matchar fasaden. Vi har alla färgalternativ med oss när vi besöker kunderna så att de får en tydlig bild av hur det färdiga resultatet kommer att se ut, informerar Göran. Han berättar att de flesta väljer en vit insida men vissa väljer trots allt en annan färg. – Det man ska tänka på är att vita insidor är en fördel den dag man ska sälja huset eftersom den nya ägaren i så fall slipper lägga tid och pengar på att korrigera, påpekar han. Göran berättar också att man är mycket noga med att följa upp utförda arbeten i syfte att säkerställa att allt är till kundens belåtenhet. – Vi tycker att denna service är viktig och säkert en av anledningarna till att vi får både nya och återkommande kunder. Lyfter fram personalen Dörr & Fönsterinstallatören jobbar i ett upptagningsområde som sträcker sig över Osby, Göinge, Kristianstad, Hässleholm och Älmhult. Man servar dock kunder på fler platser i landet och har således inget emot att röra på sig om uppdraget så kräver. I kundkretsen finns privatpersoner, företag och hyresgästföreningar. Just nu jobbar man i ett stort projekt fördelat på tre etapper, vilka var och en omfattar byte av dörrar och fönster på ett 60-tal lägenheter. Göran framhåller gärna sina medarbetare och

konstaterar samtidigt att det rör sig om ett yrke som medför vissa utmaningar. – Inom vår bransch är det fortfarande många tunga lyft, när vi i många fall måste bära fönster och dörrar uppför smala trappor och så vidare. Jag känner mig trygg och säker med alla killarna, jag vet att de kan utföra alla arbeten på det sätt vi vet att kunderna föredrar. Utan personalens kunnande och expertis hade vi inte varit där vi är idag, säger Göran med stort eftertryck. Han blickar framåt med tillförsikt och räknar med att behöva anställa ytterligare en eller två personer framöver. – Det är viktigt att det blir rätt personer som verkligen passar in i gruppen, som behärskar hantverket och dessutom har hög social kompetens. Det sistnämnda är betydelsefullt eftersom vi jobbar nära våra kunder, till och med i deras egna hem. Research: Patrik Hogland Text: Örjan Persson


74

danmark www.svenskleverantorstidning.se

Dansk automationsexpert med sikte på svensk industri Om du tar tåget mellan Malmö och Köpenhamn är det automationslösningar från danska tic elkas som bevakar att alla ljussignaler fungerar som de ska och att lokföare och ledningscentral erhåller korrekt information. tic elkas är automationsexperten med siktet inställt mot svensk industri.

tic elkas är automatikföretaget som i decennier har byggt upp en stark spetskompetens inom områden som elektronik, kontrollpaneler, kraftsystem och programvara för automatisering. Kunnandet, i kombination med kvalitetscertifiering enligt ISOstandarden och en imponerande produktionsapparat, har gjort att företagets CV innehåller många stora aktörer. Vi träffar projektledare Erik Søgaard som visar runt i företagets stora och ljusa lokaler strax utanför Köpenhamn. – Vi besitter all den kompetens som krävs för att bygga alla typer av automatiserings- och styrsystem. Vi tillverkar chassin och instrumentskåp och förser dessa med effektiva låssystem, men vi

Preben Willadsen monterar styrutrustningen till en spiralfrys.

– Vi har mer eller mindre ständigt ett hundratal olika pågående projekt av varierande storlekar. har också vår ingenjörsavdelning som i samspråk med kunden ritar, konstruerar, bygger och testar allt som produceras. Härutöver driver vi panelproduktion och mjukvaruprogrammering i våra två avdelningar i Støvring och Randers, förklarar han. Erik berättar att kunderna kontaktar tic elkas med ett problem, vilket kan gälla allt från gamla pneumatiskt styrda maskiner som ska byggas om och kompletteras med nya elektriska styrningar, till komplicerade funktioner man vill att tic elkas system ska klara, varpå tic elkas utvecklar kompletta systemlösningar och dokumenterar allt in i minsta detalj. Små och stora uppdrag Allt som tic elkas producerar – oavsett om det rör sig om en enkel automationslösning eller komplicerade styrsystem – testas noggrant innan leverans. – Här sitter ingenjörerna från en av våra större kunder och utför tester samt simulerar olika scenarier. Det kan vara allt från effektbelastningar till programmering av mjukvaran som testas, allt för att lösningen ska vara klar att ta i drift när den lämnar dessa lokaler, säger Erik Søgaard och berättar att en del kunder väljer att köpa in tic elkas kompetens och införliva den i den egna verksamheten, i syfte att åstadkomma nya och förbättrade programmeringslösningar. Han betonar att inget uppdrag är vare sig för litet eller för stort för tic elkas. – Vi kan ta oss an ett uppdrag kring tillverkning av ett enkelt teknikskåp med en display som anger aktuell temperatur eller komplexa system för järnvägen. Vi har mer eller mindre ständigt ett hundratal olika pågående projekt av varierande storlekar, förtydligar Erik Søgaard. En av tic elkas mest populära lösningar är de särskilda batteridrivna elförsörjningsenheter för utomhusbruk som syftar till att klara elförsörjning till känslig utrustning i samband med strömavbrott. Precis som UPS för järnvägsindustrin där den nyaste järnvägsstandarden är väl implementerad av tic elkas. tic elkas är härutöver godkänt för arbete med styrsystem som används i explosiva miljöer.

Erik Søgaard visar ett automationsskåp färdigt för test

Vill växa i Norden Rundvandringen avslutas på direktör Frank Müntzbergs kontor. Han är en av fyra delägare, vilka alla arbetar aktivt i bolaget. Han berättar att alla projekt tar sin början i anläggningen i Skovlunde där all kompetens finns. Härutöver finns också en produktionsenhet i Litauen med i princip samma kapacitet. – Det kan till exempel hända att ett utvecklingsprojekt resulterar i större volymer. Om vi i det läget har fullt i våra orderböcker kan enheten i Litauen komma in och avlasta, förklarar Frank Müntzberg och tillägger att enheten i Litauen även hanterar självständiga projekt. Han spår en fortsatt god utveckling i bolaget och siktar på att bredda kundkretsen på den nordiska marknaden. – Redan idag servar vi ett flertal stora, kvalitetskrävande svenska kunder, men vi har kapacitet för fler i både Sverige och övriga Norden. Vi har just anställt en försäljningschef med uppdraget att tillvarata de nordiska kundernas intressen, vi ser mycket fram emot att växa mot våra grannar. Research: Bengt-Olle Persson Text: Örjan Persson

(+45) 70 22 90 01 info@elkas.dk www.elkas.dk


danmark

75

www.svenskleverantorstidning.se

Intelligenta skyddssystem för människor och värdesaker skapar trygghet Petersen-Bach arbetar med intelligenta skyddssystem för människor och värdesaker. De har mer än 40 års erfarenhet av att skydda det som är värdefullt, och de vet att det som är mest värdefullt är liv. Därför sätter de alltid människan först. De skapar lösningar till kunder som kräver det bästa och skyddar exempelvis kontanter med stor kunskap och hög säkerhetsnivå, och levererar övervaknings- och mätutrustning till exempel dricksvattenbrunnar. Digitala spårningssystem gör det tryggt att använda deras produkter, inte minst för de anställda som hanterar dem.

Petersen-Bach har sitt huvudkontor utanför Köpenhamn, och där träffar vi direktör Tim Hjort Lundgren. – Vi startade med olika övervakningssystem för

hantering av kontakter mellan exempelvis banker och depåer. I hanteringen av kontanter handlar det mycket om att säkerställa en god, säker och användarvänlig hantering för personalen som exempelvis ska flytta kontanter. Vi är ett teknikföretag som utvecklar elektroniska lösningar och vi har tagit fram världskända lösningar för detta, samtidigt som vi utvecklat andra övervakningssystem, till exempel för dricksvattenbrunnar och dagvattenmagasin, berättar Tim. Säker förflyttning av kontanter Tim berättar vidare om hur hanteringen av kontanter sker, för att vara så säker som möjligt. – Hanteringen sker i hermetiskt tillslutna väskor och system, som transportören inte har möjlighet att öppna. Det är bara den som packat väskorna, och den som tar emot dem, som kan öppna dem. Om ett fordon med väskor kapas, kan fordonet oberoende av störningsutrustning lokaliseras. Positioneringen är exakt. Det gäller även själva väskorna,

– Hela idén är att kunden, oavsett om det är en kommun, privatperson eller lantbrukare, ska kunna använda produkterna på ett kostnadseffektivt sätt och att lösningarna ska spara både tid och pengar.

Få intelligent og trådløs overvågning af brønde, samt live-tracking af dine produkter

som är försedd med samma typ av utrustning. Om någon ändå lyckas stjäla väskorna, har vårt system ett infärgningssystem. Detta hoppas vi också ska bli godkänt i Sverige inom kort. Med vår välutvecklade teknik är det mycket svårt att råna exempelvis värdetransporter. Det är därför vår slogan är intelligent protection of people and valuables. Det är helt enkelt det vi gör, säger Tim. Kostnadseffektivt skydd av vattenbrunnar Hur kommer det sig då att företaget också har specialiserat sig på intelligent övervakning och skydd av vattenbrunnar? – Här i Danmark har vi tusentals dricksvattenmagasin både i vattentorn, reservoarer och i privata dricksvattentäkter och brunnar. Många av dessa kräver att någon åker ut till platsen och gör en okulär besiktning, vilket är ett kostsamt och riskfyllt ensamarbete. Med vårt system kan vi förse vattentorn och dricksvattenbrunnar med både en givare och en GSM-utrustning med ett batteri som fungerar i 3–4 år beroende på mätområde. Givaren kan mäta tillströmningen, uttaget och nivån, och systemet är uppbyggt så att avläsningen sker regelbundet. Därför går det också att få ett avbrottslarm om en pump stannat, berättar Tim och visar den avancerade utrustningen. Att vattenbrunnarna har en åtkomstkontroll kan också vara avgörande, i det värsta scenariot vid terrorism då det går att upptäcka dricksvattenförgiftning. Att övervaka brunnarna är därför en säkerhetsfråga för många människor. Vi frågar om det är kostsamt att investera i deras produkter. – Låt mig svara såhär, privatpersoner som har egna dricksvattenbrunnar är inte speciellt benägna till dyra tekniska lösningar, men vår enklaste modell kan installeras för ett överkomligt belopp. Hela idén är att kunden, oavsett om det är en kommun,

privatperson eller lantbrukare, ska kunna använda produkterna på ett kostnadseffektivt sätt och att lösningarna ska spara både tid och pengar. Att kontrollera brunnar är ett tidskrävande arbete med osäkerhetsfaktorer, det finns en skaderisk. Vårt system kan man hantera hemifrån. Vår slogan passar även här, och det är vad Petersen-Bach står för, vi skyddar det som är värdefullt, avslutar Tim Hjort Lundgren. Text: Carolina Fredriksson Research: Bengt Olle-Persson

Behovet for løbende overvågning af brønde stiger i takt med klimaforandringerne, samt en større risiko for kontaminering/ forgiftning af drikkevandet, deværre må forventes. Wireless TeleGuard One er en batteridrevet alarm og dataopsamlingsenhed, der via GSM/GPRS kommunikere med en defineret modtager. Enheden kan konfigureres til forskelligartede tilslutninger t. ex. lågalarm, oversvømmelsesalarm eller kontinuerlig måling af vandniveau. Med enheden PB-Tracking gør du det muligt, at følge dine værdiers færden fra A – B.

Tilkobling af

Trådløs aflæsning,

Trådløs låg

Tracking fra

PB-Tracking

måleudstyr

ingen forurening

alarm

A-B

af produkter

-Få sikkerhed og tryghed - og spar penge med udstyr fra Petersen-Bach A/S

Info@petersen-bach.com or tel.: +45 4816 6681 www.petersen-bach.com


En del av Hexanova Media Group:

t g i t k i r ! r n e ü v a g i H ärl h

PR

& more

posttidning