Svensk Leverantörstidning nr-5 2019

Page 1

Världsledande leverantör av textila klimat- och miljölösningar

Nordea vill bygga och stärka det lokala näringslivet

–Vi är specialister på textila klimat- och miljölösningar genom att utveckla och tillverka textilier som förbättrar miljön i det offentliga rummet och klimatet för växter. Design och funktion är ledord i alla delar av vårt arbete...

– I det bokade rådgivningsmötet som både kan vara fysiskt eller digitalt är den personliga kontakten oerhört viktig för att bygga goda och framgångsrika relationer. Idag väljer många kunder den digitala vägen för att spara både tid och miljö.

Läs mer på sidan 18.

Läs mer på sidan 70.

Nr5 September 2019 • Pris 39 kronor

DEN GIVNA MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKT OCH NORDISKT NÄRINGSLIV SEDAN 1984

VOLVO

PRESENTERAR

NY ELDRIVEN

LEDBUSS

Läs på sidan 6.

INDUSTRI

Brett koncept kring pulverlackering och våtlackering Hög kvalitet till rätt pris är filosofin i Anderstorps Industrilackering AB. Här utförs pulverlackering och våtlackering enligt konstens alla regler på allt från enkla detaljer till komplexa objekt. Läs mer på sidan 4.

BYGG

Nytänkande totalentreprenör vill växa och utveckla byggindustrin DC Wäst är verksamt inom totalentreprenad och konceptbyggnation. Företagets affärsidé är att vara en hängiven, innovativ totalentreprenör som alltid levererar ett förstklassigt resultat i rätt tid. Deras projekt utförs utifrån ett aktivt miljöarbete med fokus på hållbarhet. Målsättningen är att leverera smarta lösningar på ett kostnadseffektivt sätt. Genom att visa upp högkvalitativa resultat får de nöjda kunder och skapar tillväxt. Läs mer på sidan 9.

IT

S T O R B I L AG A :

GGVV-Regionen

Smarta tekniska lösningar för hem och arbetsplatser Utvecklings- och distributionsföretaget Axessa jobbar med den stående ambitionen att ta fram smart och säker teknik för både arbetsplatser och privata hem. Det har resulterat i ett flertal praktiska, smarta och användarvänliga lösningar som förenklar vardagen och höjer säkerheten för såväl individer som verksamheter. Läs mer på sidan 11.

7 UTG ÅVOR PE R Å R - SVERIGES BREDASTE TID N IN G FÖR LE V ER A N TÖR ER


55-57 2

Årjäng

ledaren

58-59

www.svenskleverantorstidning.se

Företagarna har o Infrastruktur

ledaren Industri

2

Bygg

Vad kommer innehåll innehåll ledaren miljardsatsningarna Chefers ohälsa utmanar näringslivet att innebära? innehåll Energi

IT/Säkerhet

2

Företagarna har ordet

www.svenskleverantorstid Följande inne Maskin

3

Leverantörstid

Danmark

ÅlandLedaren

Industri 4-7

ledaren

Det är, precis som för många anställda i liknande Den ökande stressen på landets arbetsplatser blir undersökningar, bristen på tid för återhämtning ett alltHär hetare debattämne, men ivisammanhanget i Göteborg undrar om den omdebatVår i luften. Visst är det härligt? Jag som är det stora problemet. Inte ens en av fyra är terade det i regel ett företags eller en organisations Västlänken verkligen kommer att bli av, ansluter mig till de som fylls av energi anställda man svarar att de kan stanna hemma när de är sjuka. fokuserar på snarare än personerna men mer klarhet i frågan lär vi väl få efter valet när vårsolen gassar som mest, när www.svenskleverantorstidnin i ledande positioner. Nyligen kom dock nya rön i höst då göteborgarna ska rösta om huruvida vi det börjar grönska och man har hela Siffror från Previa visade nyligen att sjukfrånvaron som visar att antalet chefer som sjukskriver sig på ska behålla trängselskatten eller inte. Västlänken bland chefer ökat med 50 procent mellan 2014 grund av stress har ökat markant under senare år. den härliga sommaren framför sig. ska ju tillStressade stor del chefer finansieras via just och 2018. Frågan man ställer sig blir: Vad får vi Slutsatsen: prioriterar intebiltullarna. sin Arbetslusten och glädjen ökar och det När infrastrukturminister Catharina Elmsäterför arbetsplatser i Sverige när de som ska leda egen hälsa. är härligt när den andan smittar av sig Svärd presenterade regeringens mångmiljard-dem inte mår bra eller i värsta fall inte ens kan bland människor runtomkring. svensk infrastruktur betonade hon vara på jobbet? Forskning visar tydligt vikten av Detsatsningar är Novus på som genomfört undersökningen att man kommer att satsa på som närvarande ledarskap, och att arbetsplatser där kring chefers arbetssituation på sådant uppdrag avleder coachande chefer är närvarande i regel hyser Unionen och Vision. 1 500 chefer i både privata och till jobb och främjar konkurrenskraften. Det är Frågan är om även svensk infrastruktur går friskare och mer välmående medarbetare. En chef offentliga och för svaret en klokverksamheter strategi somhar påtillfrågats sikt borgar ett stärkt mot en ny vår? Det känns onekligen så efter ska ju, som Martin Linder, förbundsordförande är svenskt förhållandevis entydigt: på av dagens näringsliv. Denpressen här typen satsningar regeringens besked om att satsa 522 miljarder för Unionen, så korrekt påpekar, fånga upp chefer är mycket hög. Faktum ärjust att varannan chef gå ofta hand i hand med konkurrenskraft kronor på infrastruktursatsningar fram till 2025. känner sig stressad under en vanlig arbetsvecka, de anställdas signaler om ohälsa, bedöma och det är sannolikt en av 522 miljarder kronor – det bör onekligen räcka oftaochtillarbetstillfällen, arbetsmiljörisker och vidta åtgärder. När tiden inte följd av för många arbetsuppgifter. de aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar till en hel del när det handlar om att både stärka Stressfaktorn räcker till innebär det ofta att cheferna sätter sina skiljer sig dock något för chefer i när desektor kallarsom denofta nationella infrastrukturplanen som utveckla svensk infrastruktur. Du läser om offentlig egna medarbetares hälsa framför sin egen, vilket i stressas av för många för ”den bästa någonsin”. Manprivat betonar dockpraktiken innebär att personalens välbefinnande, det här i Svensk Leverantörstidning och det är medarbetare, medan chefer inom sektor detstressas ökande av satsningar Härdylika i Göteborg undraroch vi om den omdebatVårdet i luften. Visst är det härligt? Jagav behovet åtminstone på sikt, försämras ändå. även krav på tillgänglighet. intressant att konstatera att inte enbart

2 Bygg 8-9

Bornholm Företagarna h

Följande innehåll hittar du i Svensk Infrastruktur Mora/Leksand Leverantörstidning nummer 3 2014

IT 10-12

Industri Västmanland

Ledaren innehåll

Energi 13-16

Bygg 2 Göteborg Energi Företagarna har ordet 3 Marks kommun Infrastruktur 17 IT/Säkerhet Följande innehåll hittar du i Svensk Infrastruktur 4-6 Småland Leverantörstidning nummer 3 2014 Maskin Mark 18-27 Industri 7-10 Borås Danmark Härryda 28-34 Bygg 11-13 Ledaren 2 Ulricehamn Åland Energi 14 Företagarna har ordet 3 ÅrjängBornholm Göteborg 35-38 mod och ansvarstagande från att bli av, Västlänken verkligen kommer ansluter av energistörre terade handlar om att bygga ut och byggamig nytt,till de som fylls efterlyser IT/Säkerhet 15 men mer i frågan välgår få att efter berörda såInfrastruktur att enklarhet modern och välviDet sevalet en lång rad långtgående konsekvensom kanskeparter är mest anmärkningsvärt frånlär mest, när 4-6 utan också om att bevara när det vårsolen som redangassar somDet Mora/Leksan i höst då göteborgarna ska rösta om huruvida vi fungerande infrastruktur Novushar undersökning är att sju av såtiosmåningom chefer ser om den här utvecklingen fortsätter. Ett sämre grönska och man hela Falun 39-44 finns och fungerar. Drift det och börjar underhåll Maskin 16-17 ska behålla trängselskatten eller inte. Västlänken uppger att pressen på jobbet är så pass hög att ledarskap på våra arbetsplatser påverkar förstås lämnas över till framtida generationer. härliga sommaren framför sig. Industri 7-10 ska i hög grad prioriteras,den vilket avspeglas ska ju till stor del finansieras via just biltullarna. på jobbet, prestationerna Västmanland deökar prioriterar sinatycker medarbetares arbetssituation sammanhållningen blir Man att vi ska ta lärdom av DanArbetslusten och glädjen och det i det faktum att nära nog halva milNärinte infrastrukturminister Catharina Elmsäter- 18-29 Danmark före sig själva. gäller minst chefer i sämre, vilket i förlängningen påverkar företagets använda oss av den statsgaär härligt sigDetoch Borlänge 45-49 Bygg 11-13 jardregnet ska falla över just detta. när den andan smittar av mark Svärd presenterade regeringens mångmiljardGöteborg kommuner ochrantimodell regioner somman i detsjälva avseendet är efter. ekonomi, som i sin tur leder till färre nyanställblandav människor runtomkring. arbetat satsningar på svensk infrastruktur betonade hon 30 Resten ska gå till utveckling Åland överrepresenterade. ningar och investeringar. Ni kan läsa vad Lars Redtzer, ansvarig att man kommer att satsa på sådant som leder Energi 14 infrastrukturen och det handlar i Och så vidare. Marks komm i Frågan Göteborg undrar om den omdebat- går för infrastruktur Vår i luften. Visst är det härligt? Jag mycket omHär till jobb ochpå främjar konkurrenskraften. Det är Uddevalla 50-58 Sveriges Byggär om ävenvisvensk infrastruktur mångt och rälsbunBornholm 31-36 Vi riskerar med andra ord att på sikt få mindre lönterademot Västlänken verkligen kommer att bli av, en klok strategi som på sikt borgar för ett stärkt ansluter mig till de som fylls av energi tycker i sitt inlägg längre en ny vår? Det känns onekligen så efter industrier, IT/Säkerhet 15 och vad detSmåland den trafik, närmare men bestämt samma företag i Sverige, innebär i det mer klarhet ibesked frågan om lär vi få efter näringsliv. Den här typen av satsningar när vårsolen gassar som mest, när regeringens attväl satsa 522 valet miljarder fram isvenskt tidningen. höghastighetståg. Det ligger helt långa perspektivet kan ju alla förstå. Mora/Leksand 37-40 i höst då göteborgarna ska rösta om huruvida vi gå ofta hand i hand med just konkurrenskraft kronor på infrastruktursatsningar fram till 2025. Trollhättan 59-61 det börjar grönska och man har hela Tills nästa gång önskar jag allasannolikt en 16-17 kanavden allt mer utbredda ohälsan i linje med satsningar andra skai behålla trängselskatten ochMaskin arbetstillfällen, och det ärSamtidigt Borås 522 miljarder kronor eller – detinte. bör Västlänken onekligen räckamånga den härliga sommaren framför sig. sköna timmar i vårsolen! bland landets chefer också leda till att färre till stor del finansieras via just biltullarna. länder världen över ska ochjulär i de aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar förstås Västmanland 41-42 till en hel del när det handlar om att både stärka Arbetslusten och glädjen ökar och det 18-29roller och att vill ikläda sig ansvarsfulla det framöNär infrastrukturminister Catharina ElmsäternärDanmark de kallar den nationella infrastrukturplanen förlängningen innebära kortare som utveckla svensk infrastruktur. Du läser om Ulricehamn Lilla Edet 62-63 URBAN NILSSON är härligt när den andan smittar av sig Svärd det presenterade regeringens mångmiljardblir svårare personer i ledande för ”den bästaANSVARIG någonsin”. Manverbetonar dock att rekrytera restider, inte minst mellan landets här i Svensk Leverantörstidning och det är Göteborg 43-44 UTGIVARE bland människor runtomkring. på svensk infrastruktur betonade hon detÅland ökande behovet av dylika positioner. satsningar och 30 intressant att konstatera att det inte enbart storstadsregioner. satsningar Årjäng att man kommer att satsa påutsådant som leder efterlyser större mod och ansvarstagande från handlar om att bygga och bygga nytt, Marks kommun 45-47 Här i Göteborg undrar vi om den omdebatVår i Frågan luften.ärVisst är det härligt? Jag Ale 64-65 till jobb och främjar konkurrenskraften. Det är berörda parter så att en modern och väl Det är med andra 31-36 ord hög tid att förbättra chefers om även svensk infrastruktur går utan också om att bevara detattsom redan Bornholm terade Västlänken verkligen kommer bliett av,stärkt ansluter tillDet de känns som fylls av energi en klok strategi som på sikt borgar för fungerande infrastrukturarbetssituationer så småningom och deras möjligheter att ta mot en mig ny vår? onekligen så efter finns och fungerar. Drift och underhåll mensvenskt mer klarhet i frågan lärhär vi typen väl få efter valet Småland 48-53 av satsningar närregeringens vårsolenbesked gassarom som mest, när lämnas över till framtida generationer. att satsa 522 miljarder hand om sin egen hälsa. Veronica Magnusson, skanäringsliv. i hög gradDen prioriteras, vilket avspeglas Mora/Leksand 37-40 i höst ska rösta om huruvida vi gå då oftaigöteborgarna hand i handatt med just konkurrenskraft Man tycker att vi skaförbundsordförande ta lärdom av DanVarberg 66-79 detkronor börjar och man har hela pågrönska infrastruktursatsningar fram till 2025. i Vision, är helt rätt ute när hon det faktum nära nog halva milska behålla trängselskatten eller inte. Västlänken och arbetstillfällen, är just sannolikt mark och använda oss av den statsgaBorås v onekligen 522 miljarder kronor – det bör den härliga sommaren framför sig. räcka skaoch falladet över detta. en av efterlyser förståelse 54 för chefers organisatoriska aa ju aspekter tilljardregnet stor del finansieras via just biltullarna. aNN Västmanland 41-42 EN att både stärka ska de som Sveriges Byggindustrier beaktar schandlar rantimodell man själva arbetat efter. Äv uglädjen till en hel del och när det om h Resten ska gå till utveckling av d Arbetslusten ökar och det förutsättningar och ett gott chefsstöd för att bryta c N o a k L När infrastrukturminister Catharina ElmsäterL N u I när deinfrastrukturen kallar den nationella infrastrukturplanen N Ni kan läsa vad Lars ansvarig dI NT infrastruktur. utveckla svensk Du Ismittar och detmångmiljardhandlar i Blekinge 80-81 Ulricehamn 55-57 är som härligt när den avläser sig om Svärd denRedtzer, negativa utvecklingen. Priset som såväl den EN I andan regeringens gEN -kod Leverantörstidning förpresenterade ”den bästaoch någonsin”. Man betonar dock för infrastruktur på Sverigesindividen Bygg- 43-44 NIN Göteborg QiRSvensk det här och det är Idruntomkring. E! mångt mycket om rälsbunT N enskilde som näringslivet i stort får o bland människor a h Ansvarig utgivare: Nr 3-2014 30:e årg p satsningar på svensk infrastruktur betonade hon LÄs T R det ökande behovet av dylika satsningar och industrier, tycker i sitt inlägg längre Vad en QR-kod intressant att konstatera att det inte enbart sma den trafik, bestämtsomär betala kan annars bli58-59 högre än vad många tycks Årjäng att man kommer attnärmare satsa sådant leder Nilsson Urban efterlyser större modpå och ansvarstagande från fram i tidningen. handlar om att bygga ut och bygga nytt, höghastighetståg. Det ligger helt Marks kommun 45-47 inse. Skåne -Frågan Burlöv 82-83 till jobb och främjar Detväl är används den parterkonkurrenskraften. så att och en modern vad och är om även svensk infrastruktur går Tills nästatill? gång önskar jag alla Tidningen utges av:berörda

Vad kommer miljardsatsningarna att innebära? Vad kommer miljardsatsningarna att innebära? Vad kommer miljardsatsningarna att innebära? redaktion

utan också om att bevara det som redan i linje med i andra Prenumerera: en klok strategi som satsningar på sikt borgar ett stärkt fungerande infrastruktur såför småningom motfinns en nyoch vår? Det känns onekligen så efter många sköna timmar i vårsolen! fungerar. Drift och underhåll Hexanova Media Group AB världen länder övertypen och lär isatsningar prenumeration@hexanova.se svenskt näringsliv. Den här av En QR-kod (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydlämnas över till framtida generationer. regeringens om att satsa 522avspeglas miljarder ska i högbesked grad prioriteras, vilket ÖRJAN PERSSON förlängningen innebära kortare Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg gå ofta handMan i hand medatt just konkurrenskraft information än en endimensionell streckkod, såsom text ochURBAN olika tecken. NILSSONI och viligt skamer ta landets lärdom av Dankronor infrastruktursatsningar REDAKTÖR i detpå faktum att nära nog halvafram mil- till 2025. restider, tycker inte minst mellan ANSVARIG har UTGIVARE Telefon 031-719 05 00 med att många modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder kodernas och arbetstillfällen, och det är sannolikt en av mark och använda oss av Redaktionsledning: den statsga522jardregnet miljarder ska kronor det bör räcka falla–över just onekligen detta. storstadsregioner. användningsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas på de aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar Fax 031-719 rantimodell man själva arbetat efter. till en Resten hel del ska när gå dettill handlar om att stärka 05 29 utveckling av både Stefan 031-719där 05läsaren 17 kan scanna in reklamskyltar och iCarewall tidningsannonser, när de kallar den infrastrukturplanen Ninationella kan läsa vad Lars Redtzer, ansvarig sominfrastrukturen utveckla svenskoch infrastruktur. det handlarDu i läser om en QR-kod med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida stefan.carewall@hexanova.se för ”den bästa någonsin”. Man betonar dock på Sveriges Byggdet mångt här i Svensk Leverantörstidning det äross gärna på nätet:för infrastruktur och mycket om rälsbun- och Besök med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur det ökande behovet av dylika satsningar och längre industrier, tycker i sitt inlägg intressant att konstatera att det inte enbart den trafik, närmare bestämt du kan använda en QR-kod i din annons! Tryck: www.svenskleverantorstidning.se efterlyser större mod och ansvarstagande från fram i tidningen. handlar om att byggaDet ut och bygga höghastighetståg. ligger heltnytt, Pressgrannar a av parter Tills så attnästa en modern och väl NNberörda gång önskar jag alla utani linje ocksåmed om satsningar att bevara idet som redan sca vEN andra ch Ä N du infrastruktur så småningom LL o fungerande Den enda du behöver N u ka mediepartnern I många sköna timmar i vårsolen! I finns och fungerar. Drift och underhåll N T d IN länder världen över och lär i I N N E E Adress-/namnändring: lämnasinsänt, över tillejframtida generationer. kod Ng ska förlängningen i hög grad prioriteras, avspeglas dNI QR! Tidningen innebäravilket kortare TIansvarar oNE ej för Ansvarig utgivare: 3-2014 årg LÄsa Tph URBAN NILSSON ManNrtycker att30:e vi ska ta lärdom av Danadressandring.slt@hexanova.se maR i detrestider, faktuminte att nära nog halva mils minst mellan landets beställt material. Eftertryck av text UTGIVARE Urban Nilsson mark och använda oss avANSVARIG den statsgajardregnet ska falla över just detta. storstadsregioner. och bilder förbjudet, om inte särskild Tidningen utgessjälva av: arbetat Ekonomi: rantimodell man efter. Prenumerera: Resten ska gå till utveckling av Hexanova Group ABLina överenskommelse med Ni kan läsa Media vad Lars Redtzer, ansvarig Akyuz,Enlina@hexanova.se Adress-/namnändring: Nr 5 - 2019infrastrukturen och det handlar i Ansvarig utgivare: träffats Tidnings QR-kodprenumeration@hexanova.se (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydFiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg för infrastruktur på Sveriges Byggredaktionen. adressandring.slt@hexanova.se ligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och mångt och mycket om rälsbunJoakim Nyholm www.hexanova.se Telefon 031-719 00 inlägg längre med att många tycker05 i sitt modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas trafik, Tidningen den utges av: närmare bestämt joakim.nyholm@hexanova.seindustrier, Redaktionsledning: användningsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas på Ekonomi: fram i tidningen. Fax 031-719 05 29 MÄR höghastighetståg. Det ligger helt PR & MoreaScandinavia AB Stefan 031-719där 05läsaren 17ANENkan KE v reklamskyltar och iCarewall tidningsannonser, scanna in N a ekonomi@hexanova.se V Tills nästa gång önskar jag alla N N a i linje med i andra sc ÄvE 2, en QR-kodstefan.carewall@hexanova.se med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida Fiskhamnsgatan 414satsningar 58 Göteborg Redaktör: N du och a k L L många sköna timmar i vårsolen! N världen över och lär i Besök oss gärna på nätet: Nu med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur länder NTI 031-719 I dI 05 Telefon 00 EN I Örjan Persson 031-719 05 21 gEN kod du kan använda NIN QR! Tryck:en QR-kod i din annons! www.svenskleverantorstidning.se innebära kortare TId031-719 oNEförlängningen a h Fax 05 29 s Ansvarig utgivare: Nr 3-2014 30:e årg p Ä URBAN NILSSON L orjan.persson@hexanova.se RT sma Pressgrannar restider, inte minst mellan landets ANSVARIG UTGIVARE Urban Nilsson storstadsregioner. Den enda mediepartnern du behöver Besök oss gärna på nätet:

Stockholm - Huddinge

84-88

Danmark 89-96

redaktion

redaktion

Småland

48-53

Borås

54

Ulricehamn

55-57

Årjäng

58-59

I

Vad är en QR-kod och vad används den till? S

redaktion

T

Vad är en QR-kod vad används den till? Layout: och Prenumerera: Tidningen ansvarar ej för insänt, ej

Tidningen utges av: Trycksak Adress-/namnändring: 3041 0174 www.svenskleverantorstidning.se Hexanova Media Group AB Michaela Jönssonprenumeration@hexanova.se adressandring.slt@hexanova.se En QR-kod (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydbeställt material. Eftertryck av text Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg ligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och michaela.jonsson@hexanova.se och bilder förbjudet, om inte särskild Den enda mediepartnern du behöver Telefon 031-719 05 00 med att många modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har Ekonomi: kodernas Redaktionsledning: överenskommelse träffats användningsområden ökat. Koderna kan bland annat med hittas på Lina Akyuz, lina@hexanova.se Tidningen ansvarar ej031-719 för insänt, ej Fax 05 29 Tryck: Stefan Carewall 031-719 05 17 v a reklamskyltar och i tidningsannonser, läsaren kan scanna in redaktionen.där www.hexanova.se a N aNN material. beställt Eftertryck av text ÄvE u sc en QR-kodstefan.carewall@hexanova.se med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida Pressgrannar aN d ILL och N I Nu k T och bilder förbjudet, om inte särskild d Besök oss gärna på nätet: N ISSN 1102-9137 med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur I EN I gEN kod NIN du kan använda en QR-kod i din annons! QRträffats med Tryck: www.svenskleverantorstidning.se TIdöverenskommelse NE! o a h s Ansvarig utgivare: Nr 3-2014 30:e årg p LÄ aRT smredaktionen. www.hexanova.se Pressgrannar En del av Hexanova Media Group Urban Nilsson Den enda mediepartnern du behöver Tidningen utges av: Adress-/namnändring: Prenumerera: Tidningen ansvarar för insänt, ej Hexanova Media GroupejAB adressandring.slt@hexanova.se (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydbeställt material. Eftertryck av textEn QR-kodprenumeration@hexanova.se Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg ligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och och bilder förbjudet, om inte särskild Telefon 031-719 05 00 med att mångaEkonomi: modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas Redaktionsledning: träffats med användningsområden ökat. lina@hexanova.se Koderna kan bland annat hittas på Lina Akyuz, Faxöverenskommelse 031-719 05 29 Tidningsstatistik AB Tel. 08-507 924 00 Stefan 031-719där 05läsaren 17 kan scanna in tidningsannonser, redaktionen. www.hexanova.se reklamskyltar och iCarewall en QR-kodstefan.carewall@hexanova.se med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida Besök oss gärna på nätet: ISSN 1102-9137 med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur

redaktion

Vad är en QR-kod och vad används den till?

PR

& more

dch as

Ulricehamn

Ledaren

T


företagarna har ordet

3

www.svenskleverantorstidning.se

Småföretagen är Sveriges största jobb- och välfärdsskapare – Kommuner och regioner behöver hitta nya sätt att arbeta på för att bli effektivare. Det är viktigt att politiker och tjänstemän inför varje beslut tänker efter hur beslutet påverkar ortens småföretagare – hur det kan skapa jobb och intäkter.

I Sverige utgörs hela 99,4 procent av företagsbeståndet av småföretag. Totalt står småföretagen och deras anställda för merparten av skatteintäkterna till den kommunala välfärden i 208 av landets 290 kommuner enligt Företagarnas nya rapport Välfärdsskaparna 2019. Bilden av Sverige som en stor industrination är föråldrad – det är idag de små företagen som till största del bär upp välfärden och skapar flest jobb.

I Sverige finns det över en miljon företag som har skapats av våra 500 000 företagare. Majoriteten är småföretag med färre än 50 anställda, där ägaren både styr och arbetar i företaget. Nästan alla företag vill växa och skapa fler jobbtillfällen. Jobben som skapas i de privata företagen genererar inte bara inkomster till de anställda utan även skatteintäkter till vår gemensamma välfärd. Samtidigt som rapporten visar att småföretagen är livsviktiga för att kunna finansiera den offentliga välfärden och den kommunala servicen konstaterar vi att många företagare saknar förtroende för skattepolitiken. Det kan förklaras med att skattetrycket är högt i Sverige, att det finns många brister i den gemensamma välfärden och att myndigheternas, liksom politikernas, retorik och attityd gentemot företagare ofta upplevs som negativ. Så hur ser skatteläget ut? 224 kommuner har idag en högre kommunal skattesats än år 2000. Jämfört med 2014 har 95 kommuner höjt den kommunala skattesatsen. Om hänsyn även tas till landstingsskatten redovisar samtliga kommuner en ökning av den totala kommunala skattesatsen sedan år 2000. Att höja skatten för att klara ökande kostnader för välfärden är inte en långsiktigt hållbar väg. Kommuner och regioner behöver hitta nya sätt att arbeta på för att bli effektivare. Det är viktigt att politiker och tjänstemän inför varje beslut tänker efter hur beslutet påverkar ortens småföretagare – hur det kan skapa jobb och intäkter. Samtidigt vill vi uppmana kommun- och landstingspolitikerna att se över onödiga kommunala utgifter, istället för att höja kommunskattesatsen. Flera kommuner skapar planer och projekt för att attrahera nya storföretag till orten. Det riskerar att bli ett nollsummespel när en kommun lockar till sig företag – för det innebär samtidigt att en annan kommun förlorar företag. Kommunledningen bör istället fokusera på att skapa förutsättningar för befintliga företag och smarta människor på orten att utveckla sin verksamhet och realisera sina idéer; att göra investeringar och att våga anställa sin första eller andra medarbetare. Plötsligt så har kommunen en offensiv strategi för att skapa egna storföretag och en attraktiv kommun. Några steg på vägen är: - Att införa en tjänstegaranti gentemot företag att beslut om tillståndsärenden ska fattas inom en viss tid. De avgifter som tas ut för olika tillstånd måste vara transparenta och tydliga. - Kommuner ska inte konkurrera med privata aktörer, och så många marknader som möjligt borde öppnas upp för privata aktörer. - Oberoende analyser av hur småföretag påverkas ska vara en självklarhet när ny policy introduceras. Belöningen om fler kommuner lyckas vässa företagsklimatet ytterligare är att fler företagare kan våga ta steget att anställa och därmed skapa ett nytt jobb som ökar våra gemensamma resurser. Det tror vi är vägen framåt vad gäller sysselsättning, en stark välfärd och positiv befolkningsutveckling. RENÉ BONGARD Analytiker Företagarna

Foto: Företagarna


4

industri www.svenskleverantorstidning.se

Brett koncept kring pulverlackering och våtlackering Hög kvalitet till rätt pris är filosofin i Anderstorps Industrilackering AB. Här utförs pulverlackering och våtlackering enligt konstens alla regler på allt från enkla detaljer till komplexa objekt. Anderstorps Industrilackering AB – eller A-Lack AB som är det officiella företagsnamnet utåt – startades i Anderstorp 2011, men har djupa rötter så långt tillbaka som till tidigt 60-tal. Den 1 januari 2016 tog Peter Hedlund över VD-rollen i företaget och efter snart fyra år bakom rodret kan han konstatera att en hel del har hänt i bolaget. – Vi har vuxit och bland annat investerat i en ny, helautomatisk pulverrensare. Den har gjort att vi har kunnat vässa vårt koncept ytterligare, konstaterar Peter och berättar att företagets huvudsakliga verksamhet kretsar kring pulverlackering och våtlackering på olika material och typer av gods. – Vi har specialiserat oss på gjutgods och korta serier och kan ta oss an allt från små, enkla detaljer till stora, komplexa objekt. Vi har förstås kapacitet att producera stora serier om så erfordras, och i samarbete med lokala aktörer kan vi även erbjuda förbehandling där det ställs höga krav på korrosionsskydd, upplyser Peter Hedlund.

Starka referenser A-Lack AB sysselsätter 17 heltidsanställda och täcker ett upptagningsområde som sträcker sig över Sverige, Norge och Tyskland. Företaget lackar till exempel passersystem för branschens tre största tillverkare, liksom gångjärn för tyska Rittal som är en världsomfattande aktör inom sitt gebit, vilket bland annat innefattar tillverkning av elskåp. – Vi har lång erfarenhet av lackering och kan erbjuda hög kvalitet till rätt pris. Det är synnerligen starka konkurrensfördelar i den här branschen, konstaterar Peter Hedlund.

VD Peter Hedlund

Återkommande kunder A-Lack AB innehar förstås alla för branschen nödvändliga certifieringar och håller just nu

VD Peter Hedlund

Karl Einar Ljunggren när han arbetar med manuell pulvermålning

på att även kvalitets- och miljöcertifiera verksamheten enligt ISO 9001 och ISO 14001. Många nya förfrågningar och en kundkrets med åtskilliga återkommande kunder skvallrar om en verksamhet och ett koncept som attraherar marknaden. – Vi har hela tiden något i pipelinen och trivs med att ha många bollar i luften, säger Peter Hedlund som med andra ord ser framtiden an med stor tillförsikt. – Vi räknar med att fortsätta växa sakta men säkert. Vi lever på vårt goda rykte och det ska vi förstås se till att upprätthålla. Vi är ett familjeföretag och kommer så förbli. Research: Victor Salazar Text: Örjan Persson

Kontakta oss tel: 0371588992 • Mail: info@alack.se • Besök oss på: www.alack.se


industri

5

www.svenskleverantorstidning.se

ABB Robotics tar fram lösningar för framtidens sjukhus ABB installerar avancerade samarbetande robotar för medicinska laboratorier och sjukhus med start i det nya hälsovårdscentret vid Texas Medical Center i Houston i oktober. Den nya anläggningen på Texas Medical Centers innovationscampus ska fokusera på medicinska robotsystem. Den globala marknaden uppskattas uppgå till närmare 60 000 icke-kirurgiska medicinska robotar per 2025, nästan en fyrdubbling jämfört med 2018.

ABB tillkännager att företaget kommer att lansera samarbetande robotar på medicinska laboratorier när det öppnas ett nytt hälsovårdscenter vid Texas Medical Centers (TMC) innovationscampus i Houston, Texas. Anläggningen blir ABB:s första dedikerade forskningscenter inom hälso- och sjukvård när den slår upp dörrarna i oktober 2019. ABB:s forskningsteam kommer att arbeta på TMC-campus med medicinsk personal, forskare och tekniker för att utveckla medicinska robotsystem (ej kirurgi), inklusive logistik och nästa generations automatiserade laboratorieteknologier. Sami Atiya, chef för ABB-verksamheten Robotics & Discrete Automation, säger: – Nästa generations laboratorieprocesser som utvecklas i Houston kommer att snabba upp de manuella medicinska laboratorieprocesserna, minska och ta bort flaskhalsar i laboratoriearbetet samt förbättra säkerheten och enhetligheten. Detta gäller i synnerhet nya högteknologiska behandlingar som de cancerbehandlingar Texas Medical Center ligger i framkant med, behandlingar som idag kräver manuella och tidsödande testprocesser. Frigör kompetens För många patienter utgör behovet av högkvalificerade medicinska experter, som idag tillbringar en stor del av arbetsdagen med att utföra repetitiva arbetsuppgifter av lågt värde, såsom förberedelser av plattor för påfyllning av centrifuger, en begränsande faktor. Med robotar som automatiserar dessa arbetsuppgifter kan den medicinskt utbildade personalen istället fokusera på mer högkvalificerat och produktivt arbete och i förlängningen hjälpa fler människor att

få behandling tack vare att testprocesserna kan snabbas upp avsevärt. ABB har analyserat ett stort antal medicinska laboratorieprocesser som i nuläget görs manuellt och uppskattar att 50 procent fler tester kan utföras varje år med hjälp av automatisering. När robotar tränas att utföra repetitiva processer minskas behovet av människor som utför den typ av arbetsuppgifter som ofta leder till förslitningsskador. Ökad effektivitet I och med att världens befolkning blir allt äldre lägger länder en allt större andel av sin BNP på hälso- och sjukvård. Utöver att förbättra kvaliteten i patientvården kan en ökad effektivitet i hälsovården genom automatisering underlätta en del av de sociala, politiska och ekonomiska utmaningar som detta innebär. Marknaden för icke-kirurgiska medicinska robotar uppskattas uppgå till närmare 60 000 per år 2025 – nästan en fyrdubbling av marknaden jämfört med 2018, enligt en intern ABB-analys. ABB:s samarbetande robotar, som redan används i livsmedelslaboratorier runt om i världen, lämpar

ABB installerar avancerade samarbetande robotar för medicinska laboratorier och sjukhus.

sig väl för medicinska anläggningar eftersom de kan köras utan säkerhetsstaket och fungerar säkert och effektivt tillsammans med människor. Robotarna utför en rad repetitiva, känsliga och tidskrävande moment som dosering, mixning och pipettering, liksom iordningsställande av sterila instrument samt påfyllning och tömning av centrifuger. Fokuspunkt för global forskning Houston är en fokuspunkt för global forskning inom medicinteknik och TMC:s innovationsekosystem är den idealiska platsen för ABB:s nya hälsooch sjukvårdscenter. Ett 20-mannateam från ABB kommer att arbeta på den nya 500 kvadratmeter stora forskningsanläggningen som hyser ett automatiserat laboratorium och en robotutbildningsanläggning, liksom möteslokaler för samutvecklingslösningar med innovationspartners. – I och med detta spännande samarbete fortsätter Texas Medical Center att tänja på gränserna för innovativa samarbeten med banbrytande branschpartners genom att etablera TMC som epicentret för ABB Robotics entré på hälsooch sjukvårdsmarknaden, säger Bill McKeon, President & CEO för Texas Medical Center. – Vi verkar i en stad som har 10 miljoner patienter årligen och det är därför avgörande

att prioritera effektivitet och precision och att utveckla processer som är enkelt repetitiva till sin natur. Genom att ta in ABB i den första forskningsanläggningen i sitt slag på TMC Innovation för att ta fram robotlösningar inom hälso- och sjukvård betonar TMC sin satsning på detta område. Robotsystem för framtidens sjukhus – Vi är stolta över att utveckla samarbetande robotsystem för framtidens sjukhus med en av världens mest avancerade partners och testa dem i praktiskt fungerande laboratorier för att säkerställa att de ger mervärde åt vårdpersonalen, driver innovation och omvandlar det sätt på vilket medicinska laboratorier arbetar världen över, tillägger Sami Atiya. – Ett viktigt element i ABB:s långsiktiga tillväxtstrategi är att fortsätta att investera och komma med innovationer inom servicerobotar, något som tar vår automatiseringskompetens till nya områden som hälso- och sjukvård och bygger vidare på vår verksamhet inom bil- och elektroniksektorerna. Källa: ABB


6

industri www.svenskleverantorstidning.se

Volvo presenterar ny eldriven ledbuss – högre kapacitet, mindre buller och bättre luftkvalitet Nu utökar Volvo Bussar sitt utbud av elektrifierade bussar med en helt eldriven ledbuss för tyst och avgasfri högkapacitetstrafik – Volvo 7900 Electric Articulated. Därmed har företaget ett komplett program av elektrifierade fordon med hybridbussar, laddhybridbussar och helt eldrivna bussar för olika städers skiftande förutsättningar och behov. Vid den internationella kollektivtrafikkongressen, UITP Global Transport Summit, som anordnades i Stockholm 9–12 juni, meddelade Volvo Bussar att företaget i höst kommer med en helt eldriven ledbuss, med plats för upp till 150 passagerare. Den nya ledbussen är baserad på de prototyper som sedan juni 2018 går i testtrafik på högfrekventerade busslinje 16 i Göteborg. De båda konceptbussarna har hittills varit i drift i 4 500 timmar och tillryggalagt en sträcka på 62 000 kilometer, med mycket hög tillgänglighet. Två längder Volvo 7900 Electric Articulated i kommersiellt utförande kommer att finnas i två längder, 18 respektive 18,7 meter, och vara utformad för att möta höga krav på kapacitet, komfort och trafikinformation och samtidigt erbjuda ett effektivt passagerarflöde. Batterierna kommer kunna laddas både vid snabbladdningsstationer vid linjens ändstationer och genom nattladdning i depå via CCS. Volvo 7900 Electric Articulated premiärvisas för en bredare publik på Busworldutställningen i Bryssel i oktober. Zero Cities Elbussar utgör en hörnpelare i den framtidsbild av morgondagens kollektivtrafik som Volvo

Nu utökar Volvo Bussar sitt utbud av elektrifierade bussar med en helt eldriven ledbuss för tyst och avgasfri högkapacitetstrafik – Volvo 7900 Electric Articulated. Fotograf: Volvo Bussar

Bussars vd, Håkan Agnevall, presenterade på UITP-kongressen. – Övergången till en mer hållbar kollektivtrafik pågår redan i många städer. Med eldrivna, tysta och avgasfria bussar utrustade med avancerade säkerhetssystem kan vi hjälpa städer världen över att minska avgaser, störande buller, trafikstockningar och trafikolyckor för att bli vad vi kallar Zero Cities. Här blir vår nya ledbuss med hög kapacitet ett mycket viktigt verktyg, sa Håkan Agnevall. Källa: Volvo

Klart för byggstart av batterifabriken Northvolt har säkrat finansieringen för att kunna börja bygga fabriken Northvolt Ett i Skellefteå. – Beskedet är en bekräftelse på att projektet kommer att realiseras, vilket är oerhört glädjande, säger Joachim Nordin, tf vd vid Skellefteå Kraft.

Den globala klimatfrågan driver på samhällets övergång till förnybar, väderberoende energiproduktion och elektrifieringen av transportsektorn. I och med det blir också behovet av att kunna lagra energi allt större. Under ett par års tid har Skellefteå Kraft därför drivit frågan om att låta vattenkraften ta en större

roll som det ”gröna batteriet” i energisystemet. Vattenkraften, tillsammans med de Litiumjonbatterier som Northvolt avser att producera i stor skala i Skellefteå, har goda förutsättningar att möta såväl transportsektorns behov som behovet av mer lokalt producerad energi. – Med de nya finansiärerna skapas möjligheter för ytterligare samarbeten som kommer att skapa unika möjligheter att driva omställningen till ett förnybart energisystem, säger Joachim Nordin, tf vd vid Skellefteå Kraft.

– Det finns alla förutsättningar för vår region att möta den tillväxt som nu kommer att ta fart på allvar, inte minst tack vare tillgången på förnybar energi och andra nyttor som Skellefteå Kraft erbjuder, säger Joachim Nordin. Källa: Skellefteå Kraft

Utvecklar energilager Skellefteå Kraft är sedan ett år tillbaka en strategisk partner till Northvolt och ser att fabriken kommer att ha stor betydelse både för Skellefteå Kraft som ett ledande bolag inom utvecklingen av förnybar energi och som leverantör av el, värme och kyla. – Vi kommer att, på hemmaplan, tillsammans med Northvolt och det energikluster som kommer att bildas kring verksamheten här i Skellefteå, kunna utveckla energilager som dels bidrar till omställningen av energisystemet, dels är anpassade efter våra behov, säger Joachim Nordin.

Northvolt har säkrat finansieringen för att kunna börja bygga fabriken Northvolt Ett i Skellefteå i augusti. Fotograf: Paulina Holmgren

Skapar tillväxt Northvolt Ett kommer att ha ett behov av omkring 2 500 anställda och ett antal underleverantörer, vilket kommer att skapa tillväxt både i staden och i regionen.

Joachim Nordin, ekonomichef, Skellefteå Kraft. Foto: Paulina Holmgren


industri

7

www.svenskleverantorstidning.se

Nya utvecklingsområden för världsledande kroktillverkare

Anrika Petterssons Trading Sweden AB har sedan länge spelat en viktig roll för den internationella klädindustrin. Företaget tillverkar krokar till klädhängare, ett arbete och uppdrag som ställer högre krav på kvalitet och tillverkningsprocesser än vad många kanske tror.

Petterssons har anor sedan tidigt 1920-tal och har ända sedan starten fokuserat på trådprodukter. Olika ägarkonstellationer har bidragit till dagens starka koncept, vilket företrädesvis handlar om krokar till klädhängare. Företaget utgår, som det alltid har gjort, från Törestorp där all produktion sker. Ett 40-tal anställda under ledning av Peter Bergström förser såväl den svenska som globala marknaden med ledande produkter inom företagets gebit. – 99,8 procent av vår försäljning går på export, konstaterar Peter och berättar att man vänder sig till en rad tillverkare av klädhängare över hela världen, exempelvis i Italien, Skottland, Rumänien, Marocko och Mexiko.

Nya inriktningar Han återkommer till den minskade efterfrågan på dylika krokar och berättar att man i bolaget nu jobbar aktivt med att finna andra vägar och möjligheter till framgång och utveckling. – Det hjälper inte att vi är världsbäst på att tillverka krok och att vi överlag är väldigt duktiga på det vi gör. Med den kapacitet vi har kan vi göra betydligt mer och vi ser alla möjligheter att utveckla fler ben att stå på, säger Peter. Ett steg i den riktningen är att utveckla produktionen av krok till betydligt mer än bara klädhängare. Idag förfogar Petterssons över inte mindre än 36 olika maskiner för ändamålet, vilket resulterar i 2,8 miljoner producerade krokar varje dag. Företaget har också sina egna avdelningar för ytbehandling och pulverlackering. – Den pulverlackerade kroken har nästan blivit något av en designdetalj i klädesbutikerna. Här märker vi att efterfrågan ökar hela tiden, konstaterar Peter. Utvecklingsfas Han berättar vidare att Petterssons jobbar nära stora klädföretag som H&M och Zara. Ambitionen är att bibehålla sin världsledande position i branschen och samtidigt få ett starkt fotfäste på den skandinaviska marknaden som leverantör av andra metallkomponenter och produkter. – Bolaget är inne i en mycket intressant utvecklingsfas nu och under kommande år. Vi har all anledning att se framtiden an med stor tillförsikt. Research: Victor Salazar Text: Örjan Persson

Höga krav Petterssons är i mångt och mycket världsledande på att tillverka krok. Trenden för korkvolymer är, konstaterar Peter Bergström, nedåtgående på grund av den ökande internethandeln. – De som köper kläder via nätet får ingen klädhängare och det har även blivit vanligare att galgen stannar i butiken även när kunden köper plagg där. Det är en trend vi märker av och som vi försöker förhålla oss till på olika sätt. Samtidigt noterar vi att den allmänna försäljningen av separata klädhängare ökar, säger Peter. Han berättar vidare att klädhängarnas krokar måste leva upp till höga krav så att de inte rostar. Därför har man i Petterssons utvecklat ett särskilt korrosionsskydd på krokarna man tillverkar. – Det gör att vi jobbar med hållbara produkter. Kroken går att återvinna, och faktum är att den dessutom är tillverkad av återvunnet material, upplyser Peter Bergström. VD Peter Bergström

REDO FÖR UTMANINGAR Tråddragning, formning, härdning, ytbehandling och logistiklösningar. Samtliga processer under ett och samma tak.

PETTERSSONS.COM


8

bygg www.svenskleverantorstidning.se

NCC bygger Nordsjällands nya supersjukhus Region Hovedstaden väljer NCC för att bygga Nyt Hospital Nordsjælland, det sista av de så kallade supersjukhusen som ska byggas i Danmark. NCC och Nyt Hospital Nordsjælland ska nu utforma detaljerna och planerar att teckna avtal under fjärde kvartalet.

– Vi är mycket stolta över att få bygga detta unika sjukhus till glädje för tusentals patienter, anhöriga och medarbetare. Byggherren har redan från början lagt stor vikt vid samarbete, så vi har mycket goda förutsättningar för ett bra resultat, säger Palle Bjerre Rasmussen, chef NCC Building Nordics i Danmark. Sjukhuset omfattar en 118 000 kvadratmeters byggnad med fyra våningar. Projektet är redan känt för sin design med en byggnad som ovanifrån liknar en fyrklöver. Sjukhuset ska ligga i Hillerød. Effektiv och digitaliserad byggprocess

NCC har stor erfarenhet av sjukhusbyggen och att använda digitala verktyg för att skapa ett hållbart och flexibelt projekt. Det passar bra ihop med Region Hovedstadens önskan om en effektiv och digitaliserad byggprocess, som ska säkerställa Region Hovedstaden väljer NCC för att bygga Nyt Hospital Nordsjælland.

en god överblick över projekt, tidsplaner och budget. – I ett projekt av den här storleken är det helt avgörande att all relevant information om bygget finns tillgänglig för de inblandade. Det ställer höga krav på digital kompetens som vi är övertygade om att NCC har, säger Henrik Schødts, projektledare för Nyt Hospital Nordsjælland. NCC blir huvudentreprenör för projektet. Budgeterat för Nyt Hospital Nordsjaelland är

cirka 3,4 miljarder SEK. NCC och Nyt Hospital Nordsjælland ska nu ta fram detaljerna för projektet och planerar att teckna avtal under fjärde kvartalet. Projektet kommer att orderanmälas successivt under projekttiden i affärsområdet NCC Building Nordics. Källa: NCC Fotograf: Skissbilder: Region Hovedstaden

Lyckad återvinning av trägolv i unikt pilotprojekt Tarkett har genom ett unikt pilotprojekt lyckats återanvända 1 000 kvadratmeter massivparkett och därigenom skapat ett helt nytt golv, det första i sitt slag, där slitskiktet är helt och hållet baserat på återvunnen ek. Detta är en av flera satsningar som Tarkett nu gör i syfte att ställa om till att bli ett cirkulärt företag.

Moderna parkettgolv, vilka utgör 95 % av den svenska trägolvsmarknaden, tillverkas med ett översta slitskikt av ek eller annat ädelträ. Mellanoch bottenskikt görs av furu och gran som ofta är närproducerad och växer snabbare än ädelträ. Ekråvaran är tung att frakta på grund av högt vatteninnehåll och kräver mycket energi att torka. För Tarkett är återvinning och cirkulär omställning centralt. Målsättningen är att använda återvunnet

Det första golvet i sitt slag, där slitskiktet är helt och hållet baserat på återvunnen ek

material som råvara i så hög utsträckning som möjligt. Därför bestämde Tarkett sig för att testa om det är möjligt att återvinna gamla trägolv, vilket företaget nu lyckats med i ett pilotprojekt. – Vi döpte det nya golvet till Fenix, efter den mytologiska fågeln som är en symbol för pånyttfödelse. Designen är specialframtagen för att ta tillvara så mycket som möjligt av den återvunna råvaran och samtidigt ge ett unikt uttryck som för tankarna till klassiskt parkettmönster, säger Kerstin Lagerlöf, marknadschef Tarkett Sverige. Cirkulär omställning Det golv som använts som råvara i pilotprojektet är ett massivt ekgolv från en industrilokal i Croix, som ligger utanför Lille i norra Frankrike och installerades på 1970-talet. Parketten har rensats från spik, metall och fuktangripna delar, sedan har det bearbetats till slitskikt anpassad till den

nya designen. Det nyutvecklade parkettgolvet är installerat i bland annat AMF Fastigheters nya kvarter Stockholmsverken. I höst lanserar Tarkett i Sverige en kollektion helt baserad på slitskikt av återvunnen ek. – I år har Tarkett tagit flera viktiga steg mot cirkulär omställning. Vi har utvecklat en ny teknik för återvinning av gamla plastgolv och bygger ut vår kapacitet för återvinning av textila golv. Med projektet Fenix visar vi att man kan jobba cirkulärt även med förnyelsebara råvaror. Vi är nu på jakt efter gamla trägolv som ska rivas ut för att få tag på råvara till höstens lansering, avslutar Dag Duberg, nordisk hållbarhetschef. Källa: Tarkett


bygg

9

www.svenskleverantorstidning.se

Nytänkande totalentreprenör vill växa och utveckla byggindustrin DC Wäst är verksamt inom totalentreprenad och konceptbyggnation. Företagets affärsidé är att vara en hängiven, innovativ totalentreprenör som alltid levererar ett förstklassigt resultat i rätt tid. Deras projekt utförs utifrån ett aktivt miljöarbete med fokus på hållbarhet. Målsättningen är att leverera smarta lösningar på ett kostnadseffektivt sätt. Genom att visa upp högkvalitativa resultat får de nöjda kunder och skapar tillväxt.

DC Wäst utgår från Mölndal och har hela Sverige som arbetsfält. Företaget är ungt och nytänkande och startades så sent som 2015. Initialt startades företaget av Daniel Olsson, som nu är ekonomiansvarig på företaget, och han fick snabbt sällskap av Claes Westerberg, som idag är företagets VD. Att Daniel Olsson och Claes Westerberg kompletterar varandra väl upptäckte de redan då de studerade tillsammans på Marks gymnasium. Det föll sig därför naturligt för de två att driva företag tillsammans, Daniel

Olsson med sin ekonomi- och handelsbakgrund och Claes Westerberg med sin erfarenhet från byggbranschen. Att DC Wäst expanderat kraftigt sedan uppstarten är ingen underdrift och under det senaste verksamhetsåret omsatte man 102 miljoner kronor. Flera stora projekt DC Wäst är för närvarande involverat i flera stora projekt i olika delar av Sverige. Stort fokus ligger på att bygga biltvättar åt OK-Q8, vilket man gjort under en längre tid på flera platser runt om i landet. Utöver detta har DC Wäst fått i uppdrag att bygga en ny anläggning på 3700 m2 åt Castellum i Malmö, där bland annat Mekonomen blir hyresgäster. Fastigheten planeras stå klar våren 2020. Ett annat exempel på DC Wästs projekt är en idrottsplats i Kungsbacka, som ska dockas ihop med Åsa Gårdsskola. Beställare är Kungsbacka kommun och ordern ligger på 28 miljoner kronor. Nybyggnation av drivmedelsstation i Nykvarn.

Expansion ger anställningsbehov I dagsläget har DC Wäst 24 anställda, fördelade på 10 snickare och 14 tjänstemän. Företaget har också goda samarbeten med ett flertal underleverantörer. Då företaget fortsätter att expandera letar man ständigt efter nya förmågor som vill vara en del av ett nytänkande och innovativt företag där inte en enda anställd har slutat sedan företaget grundades. – Framförallt letar vi efter platschefer, som gärna får vara mobila och trivas med att resa, men vi är intresserade av alla med erfarenhet från byggbranschen, människor som vill jobba på ett nytänkande företag som sticker ut från mängden! säger Claes Westerberg och Daniel Olsson. Research: Axel Eriksson Text: Carolina Fredriksson

Läggning av vältbetong vid Castellums produktion i Malmö.

Just nu söker vi platschefer rekrytering@dcwast.se


10

it www.svenskleverantorstidning.se

Mjukvarurobotar hjälper människor att fokusera på mer värdeskapande arbetsuppgifter Nya icke-mänskliga teammedlemmar har införlivats på SSAB. Mjukvarurobotar som kallas Ssabine utför nu flera administrativa uppgifter i bolaget. Dessa ”digitala medarbetare" utför manuella, repetitiva arbetsuppgifter, så att människor kan fokusera på mer värdeskapande uppgifter. För ungefär ett år sedan började SSAB automatisera manuella processer genom Robotic Process Automation – RPA. RPA är en mjukvarulösning som härmar människors handlingar. Den gör att repetitiva arbetsuppgifter

kan utföras effektivare. RPA sparar tid och ger högre kvalitet, vilket hjälper oss att utföra tjänster snabbare och mer enhetligt. Det frigör också tid som gör att människor kan fokusera på mer utmanande arbetsuppgifter. Ssabine Namnet Ssabine föreslogs av Hanna Larsson, som arbetar på Delivery Support i Borlänge. Hon vann den interna namntävlingen på SSAB. Alla robotar kommer att heta Ssabine i förnamn för att visa anknytningen till SSAB. För att skilja dem från varandra och koppla dem till vad de gör, kommer robotarnas efternamn att väljas av de team som arbetar med robotarna.

Automatisering kommer att påverka hur vi arbetar i framtiden genom att förändra en del arbetsroller. När robotar utför repetitiva, manuella arbetsuppgifter, kan människor använda mer tid för analys, processförbättring, utvecklingsprojekt, interaktion med kunder och så vidare. Den typen av unika mänskliga förmågor kommer att bli allt viktigare. Goda erfarenheter från SSAB Americas

– Med hjälp av RPA sparade vi in ungefär 20 timmar per månad av den tid vi använder för att samla information och sätta interna priser. Roboten går in i flera system samtidigt, hämtar in relevanta data och bygger ett kalkylark för granskning. Den processen tog tidigare flera veckor för en person. Nu gör roboten det på mindre än en timme. Vi kan nu använda mer tid för analys och andra värdeskapande uppgifter, säger Deb Heinzel från SSAB Americas. SSAB i framkant i SSAB Europe – Nu har vi nio olika processer som utförs av Ssabine, till exempel inom ekonomi, IT och Global Business Services. Resultatet har varit mycket positivt och vi har som mål att öka antalet processer till 25 i slutet av året, vilket skulle göra oss unika. Det finns företag som har många fler mjukvarurobotar, men de är mycket få, säger Anna Lagerhed, SSAB Digital Business Development.

– Det finns många fördelar med att använda RPA för att automatisera manuella uppgifter. Det är snabbt och relativt billigt att införa, det garanterar hög hastighet och jämn kvalitet, och det frigör tid för människor att arbeta med mer värdeskapande uppgifter. RPA kan också tillfälligt eller permanent ersätta systemintegrationer eftersom det enkelt kan överföra stora mängder data mellan olika system, program eller filer, säger Anna Lagerhed. Hur fungerar RPA? När man bygger en automatiserad process med RPA-programvara dokumenterar man först i detalj hur uppgiften görs, klick efter klick – som en instruktionsmanual för roboten. Sedan konfigurerar man roboten att utföra uppgiften korrekt, snabbt och likadant varje gång. RPA-mjukvaran som används för att "träna" robotarna är snabbare och billigare att implementera än traditionell systemutveckling. När är RPA inte ett bra val? Om processen bygger på ostrukturerade data, såsom fritext, bilder, filer utan förutsägbar struktur, eller komplexa beslut och mänsklig bedömning är RPA oftast inte rätt metod. Många processer är mycket svåra att automatisera fullständigt med RPA, men ofta kan det vara ett komplement till andra lösningar. Källa: SSAB

Mjukvarurobotar hjälper människor att fokusera på mer värdeskapande arbetsuppgifter på SSAB.

Hållbara erbjudanden ska göra IT till drivkraft för kundernas hållbarhetsarbete Med satsningen Hållbara erbjudanden tar nu Advania Sverige ett mer omfattande grepp för att involvera och ta ansvar för kundernas miljö- och hållbarhetsarbete. – Vi har de senaste åren tagit större ansvar för hållbarhet och miljö internt på företaget. Nu tar vi nästa steg och väver in hållbarhet i affärsstrategin och leveransen till kunderna. Det ska vara enkelt att välja oss även utifrån ett hållbarhetsperspektiv, säger Helena Nordin, hållbarhetschef Advania Sverige.

Det senaste året har Advania Sverige gått med i Fossilfritt Sveriges färdplan för IT-branschen och koncernen har skrivit under FN:s Global Compacts 10 principer. Bolagets ambition och nya affärsstrategi är att använda miljö och hållbarhet för att ta ansvar långt utanför det egna företagets gränser, vilket berättas om i hållbarhetsrapporten för 2018. – Vi ser it som en möjliggörare, katalysator och drivkraft i ett aktivt miljö- och hållbarhetsarbete, här vill vi vara en viktig del av lösningen till klimatomställningen. Genom att erbjuda tjänster och verktyg inom hållbar it och digitalisering kan vi ta en aktiv roll i att uppnå ett miljömässigt och

socialt hållbart samhälle, säger Tomas Wanselius, vd Advania Sverige. Inspirerar branschen Kunderna kommer från alla branscher och delar av samhället, den gemensamma nämnaren är att samtliga står mitt uppe i en omfattande digitalisering där det finns mycket stor potential att minska klimatutsläppen med hjälp av it. – Störst effekt kan vi uppnå genom att bidra till våra kunders verksamheter och hur de med hjälp av mer hållbar it och digitalisering kan minska sin klimatpåverkan. Vi tar självklart också ansvar för vår egen verksamhets miljöpåverkan för att inspirera både branschen och omvärlden att göra detsamma, säger Tomas Wanselius. Överträffat målsättningarna Hållbarhetsarbetet i Sverige utgår från de ekonomiska, sociala och miljömässiga områden som är mest väsentliga för verksamheten och delas upp i tre områden: Hållbart Advania för det interna arbetet, Hållbart erbjudande för allt som levereras till kund och Hållbar leverantörskedja styr valet av leverantörer. Det interna arbetet har under förra året överträffat målsättningarna stort. – Vi har redan uppnått och överträffat målet för utsläpp i förtid, våra egna utsläpp har minskat med 36 procent på 3 år. Nu har vi satt ett nytt mål, att halvera våra nuvarande utsläpp till 2025. Även andra aspekter av hållbarhetsarbetet har gått

Helena Nordin, hållbarhetschef Advania Sverige. Fotograf: Johan Pejryd

bra och Advania är fortsatt en attraktiv arbetsgivare. Enligt medarbetarundersökningen från förra året har företaget väldigt nöjda medarbetare vilket är ett bevis på att sammanslagningen med Caperio gått över förväntan. – Jag är övertygad om att vårt totala hållbarhetsarbete stärker vår konkurrenskraft, affärsutveckling och lönsamhet. Det spelar en central roll för verksamheten idag och i morgon,

både för oss, våra kunder och hela samhället, säger Tomas Wanselius. Källa: Advania Sverige


it 11 www.svenskleverantorstidning.se

Smarta tekniska lösningar för hem och arbetsplatser Utvecklings- och distributionsföretaget Axessa jobbar med den stående ambitionen att ta fram smart och säker teknik för både arbetsplatser och privata hem. Det har resulterat i ett flertal praktiska, smarta och användarvänliga lösningar som förenklar vardagen och höjer säkerheten för såväl individer som verksamheter.

På Axessa betraktar man sig själva som ett utvecklings- och distributionsföretag som utvecklar smart och säker teknik för människors hem och arbetsplatser. Ambitionen är att genom ny teknik erbjuda system som förenklar installation och administration. En av företagets storsäljare är Axessa Porttelefon med kamera. Det rör sig om en både snygg och modern produkt som ökar säkerheten genom att användaren både kan se och höra besökaren innan denne släpps in. Samtalen kopplas till den boendes telefonapp eller svarsapparat. Den är utrustad med full-HD-kamera och det är enkelt för användaren att sköta administration genom ett molnbaserat GUI. – Den här porttelefonen är fullt integrerad med Axessas övriga produkter, till exempel Axessa

Svarsenhet, som förser användaren med ljud och bild i slimmad modern design. Den är utrustad med en sju tums touchskärm med fem snabbknappar som är placerade på skärmens sida. Det här är en mycket uppskattad produkt, inte minst för dess användarvänlighet, säger Peter Axelsson som är en av männen bakom Axessa. Nya lokaler Att Axessa Solution Group bara suttit i sina 300 kvadratmeterstora lokaler på Sturegatan i sex månader märks inte när man kommer in i de spartanskt inredda lokalerna. Peter Axelsson är tillsammans med Fredrik Ullberg en av det

unga företagets två delägare, och har drivit verksamheten sedan i juni 2017. Peter, med en gedigen bakgrund inom IT och säkerhetsteknik, började koda redan när han gick i sjunde klass, vilket delvis kan förklara företagets snabba expansion på marknaden. Axessa Passersystem En annan av företagets storsäljare är Axessa Passersystem, en slimmad och estetiskt tilltalande kortläsare som tål tuffa miljöer. Enheten är helt IP-baserad och all administration sker via Axessa Cloud som fungerar på alla operativsystem, tablets och via Axessas appar.

– Systemet uppdateras regelbundet vilket innebär att användare och administratör kontinuerligt får tillgång till nya funktioner och uppdateringar. Genom att placera all intelligens i en molntjänst har vi minskat antalet centraler och kablar som behövs för att komma igång. Alla produkter talar till samma system, vilket gör det enkelt att välja precis de funktioner som kunden behöver, upplyser Peter Axelsson avslutningsvis. Research: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

Välkommen till enkelheten. Axessa plug & play-system med porttelefoner, passersystem och informationstavlor är alla anpassade för dagens teknik. Enkla att installera, enkla att använda.

R

010-151 19 10 | axessa.se


12

it www.svenskleverantorstidning.se

Fjärrstyrning av autonoma fordon möjligt tack vare 5G-nätet Under internationella kollektivtrafikmässan UITP som hölls i Stockholm 9–12 juni visade Keolis och Ericsson hur 5G kan underlätta införandet av autonoma fordon. Ericssons 5G-nätverk möjliggör fjärrstyrning av autonoma fordon. I förlängningen kommer operatören att kunna flyttas från fordonet till ett kontrollrum och ansvara för flera fordon samtidigt. Samarbetet mellan Keolis och Ericsson är en del av Drive Swedens innovationsprogram Strategic Innovation Program (SIP) vars syfte är att främja samarbeten och försök för implementering av 5G i fordonsbranschen. Keolis visade tillsammans med Ericsson upp den nya tekniken i samband med internationella kollektivtrafikmässan UITP i Stockholm. Från mässan kunde besökare styra det autonoma fordonet som befann sig vid Ericssons huvudkontor i Kista, 15 kilometer bort. Reaktionstiden mellan förarens kommando och fordonets reaktion är i och med 5G nere på millisekunder vilket

gör att ett viktigt steg kan tas i utvecklingen av autonoma fordon jämfört med vad 4G-nätet har tillåtit. Låg fördröjning 5G-nätet möjliggör dataöverföring i höga hastigheter med väldigt låg fördröjning och hög tillförlitlighet vilket gör att fordonet kan kontrolleras på avstånd i realtid. Femte generationens nätverk förbättrar även uppkopplingen till NTRIP (Networked Transport of RTCM via Internet Protocol) vilket ger en ökad precision i återgivningen av fordonets position. Fordonet, som byggts av KTH, är utrustat med geofencing för att undvika kollisioner och specifikt framtagna system med mycket hög it-säkerhet. Av säkerhetsskäl befann sig en operatör ombord på fordonet under uppvisningen på mässan. Flexibelt och miljövänligt Utifrån testresultaten planerar Keolis att installera tekniken på de autonoma fordon som företaget trafikerar på olika orter i världen. Företaget ser autonoma fordon som ett lättillgängligt,

Under internationella kollektivtrafikmässan UITP visade Keolis och Ericsson hur 5G kan underlätta införandet av autonoma fordon.

miljövänligt, flexibelt och kostnadseffektivt komplement till traditionella kollektiva färdmedel. Sedan de inledande testerna i Lyon tillsammans med tillverkaren Navya har Keolis kört autonoma fordon i Paris, Rennes och Lille samt i Storbritannien, Australien, Kanada, USA och Belgien. Källa: Keolis

Intechtell får företagens ITmiljö att fungera Intechtell får mindre företags IT-miljöer att fungera smidigt i en föränderlig bransch. Deras lokala förankring gör att de kan erbjuda en fullgod service för företags IT-miljö, och ersätta en IT-avdelning. De arbetar med allt från molntjänster till hårdvara och ser en spännande framtid inom fältet. Intechtell hanterar mindre företags IT-miljö. Istället för att anställa personal specifikt för IT, så anlitar man Intechtell. Tjänstens upplägg kallas MSP, Managed Service Provided, och innebär att Intechtell hanterar sina kunders IT-miljö på bästa sätt, och på så sätt ersätter en IT-avdelning. Intechtell har kompetensen och verktygen för att hantera IT-frågor som annars kan bli höga kostnader för kunden, om problem uppstår eller något inte fungerar. – Kasya är exempelvis ett stort amerikanskt system för att hantera kunders IT-miljö på ett effektivt sätt. Förr fick vi koppla in oss i deras system manuellt men numera övervakar vi systemet proaktivt, vi får meddelande om att nätet är nerlagt eller diskenheten full innan det

uppstår problem, säger Jan Berggren, VD och ägare på Intechtell. Intechtell arbetar med molntjänster, programvara, licenser, hårdvara, infrastruktur och specialtillämpningar. Inom IT-branschen sker förändringar snabbt. – Vi befinner oss i ett skifte från att hjälpa våra kunder lokalt till att själva tillhandahålla servern

– Vi gör komplexa system enkla för kunden, och att använda molnet mer ligger i vår framtidsplan.

och hjälpa dem i molnet. En del av våra kunder använder molnet, andra är på väg dit. Det är en process för företagen. Vi gör komplexa system enkla för kunden, och att använda molnet mer ligger i vår framtidsplan, berättar Jan Berggren. Lokal förankring för god service Jan Berggren har arbetat inom IT sedan 1989, först som programmerare, sedan med teknik inom minidatorvärlden och senare nätverk, servrar och infrastruktur. Han startade Intechtell i december 1999 och därmed firar företaget snart 20-årsjubileum. Intechtell utgår från Anderstorp, har två anställda och tillhandahåller programvaror och licenser från ledande tillverkare som Microsoft, Adobe och VMware. De samarbetar med också med Erisma och deras mobila uppdragssystem Mobigo. Intechtell arbetar med utgångspunkt från Anderstorp i en 10-mils radie för att kunna vara hos kunderna inom en timme. Den lokala förankringen är viktig för att kunna ge kunderna god service och snabbt kunna vara på plats. – Vi övervakar, åtgärdar och förändrar. Vi gör det som en IT-avdelning gör. Det finns företag som arbetar med Managed Service Provided i

Indien också men vi finns här, nära kunden, det är viktigt för oss. IT-kompetens behövs allt mer Jan Berggren berättar om en föränderlig bransch där programvaran kan utvecklas till att ta hand om enklare supportärenden på så vis förflytta Intechtells arbetsfält. Att IT-miljöerna fungerar problemfritt är viktigt för alla företag, liksom att de utvecklas, uppdateras och optimeras för nya behov. – I framtiden kommer en del enklare supportärenden att tas omhand av själva programvaran, med hjälp av artificiell intelligens eller machine learning. Det kommer inte ersätta det vi gör idag, och det kommer fortfarande kräva övervakning och kunskap, men det kommer att förändra vårt arbete! säger Jan Berggren som ser en spännande framtid för Intechtell. Research: Victor Salazar Text: Carolina Fredriksson

Parkgatan 18 334 32 Anderstorp 0371-25 07 00 info@intechtell.se www.intechtell.se

Kvalificerad Partner av:


energi 13 www.svenskleverantorstidning.se

Här är Sveriges största solcellspark Sparbanken Skånes Solcellspark i Sjöbo har tagit över titeln som Sveriges största solcellspark och kommer att generera tillräckligt med energi för att ge el till tusen hushåll. ABB-teknik är med och gör det möjligt.

Parken har en kapacitet på 5,8 MW och består av 21 000 solpaneler på cirka åtta hektar.

Med en kapacitet på 5,8 MW och bestående av 21 000 solpaneler på cirka åtta hektar – eller nästan 18 fotbollsplaner – tar Sparbanken Skånes Solcellspark i Sjöbo, Skåne över titeln som Sveriges hittills största solcellspark från Nya Solevi i Göteborg. Parken kan producera hushållsel till tusen villor och kommer dessutom nyttjas av Sparbanken Skåne som kommer att köpa el från solcellsparken. Initiativtagare och delägare är SVEA Solar som byggt parken i privat regi, en unik satsning inom svensk energisektor då liknande investeringar tidigare bara gjorts tillsammans med kommunala energibolag. – Det här är SVEA Solars största installation hittills och vi är otroligt glada över att vi får vara med i ett samarbete för en grönare framtid. Vår vision är att leverera förnybar energi på ett enkelt sätt, säger Erik Martinson, vd för SVEA Solar. Senaste tekniken Parken är byggd med ABB:s smarta växelriktare SVEA Solar med partners invigde Sparbanken Skåne Solcellspark den 13 juni 2019.

Daniel Schönström från ABB visar ABB:s växelriktare PVS-120 som är en del av solcellsparken.

Sparbanken Skånes Solcellspark i Sjöbo tar över titeln som Sveriges hittills största solcellspark.

PVS-120 av den senaste tekniken med molnanslutning via ABB Ability™ som ger möjlighet till smart övervakning, felsökning och styrning via mobila enheter. Den nya PVS-plattformen är utvecklad för att uppnå enkel installation, hög driftsäkerhet och maximal produktion i alla förhållanden vilket gör den optimal för större solanläggningar. Nätstationerna som ska ansluta solcellsparken till elnätet levereras av företaget Holtab och är utrustade med ABB-teknik i form av SafeRingställverk som säkerställer hög drift- och personsäkerhet. – Intresset för de förnybara energislagen ökar kraftigt och vi på ABB är glada över att kunna möjliggöra denna revolution. Det är spännande att få bidra till Sveriges största solcellspark med

vår teknik. Hållbar kraftförsörjning är avgörande för framtiden och det krävs en gemensam insats över hela elvärdekedjan för att genomföra energiomställningen, säger Mats Peterson, affärsområdeschef för ABB Electrification. Sparbanken Skånes Solcellspark ligger vid Sjöbo elnäts kraftstation vid Tågra, Skåne och invigdes den 13 juni 2019. Solstrålning kan användas för att generera elektricitet och det sker med minimal miljöpåverkan. Källa: ABB Foto: Charlotte Carlberg Bärg


14

energi www.svenskleverantorstidning.se

Världsledande leverantör av högkvalitativa kablar fakta

AXAL-TT PRO 3.0 - Mellanspänningskabel för mark, vatten och rör - Extra slagtålig flerskiktsmantel - Montagevänlig även vid låga temperaturer - Tillverkad av material för enkel återvinning

För energisektorn har NKT AB länge varit en synnerligen viktig samarbetspartner. NKT är en av de världsledande leverantörerna av kablar med ett koncept som spänner över såväl utveckling som tillverkning. NKT utvecklar, tillverkar och säljer högkvalitetskablar, tillbehör och lösningar för elnät, byggsektorn, industri, samt till förnyelsebart. På Källviksvägen i Falun ligger NKT:s toppmoderna anläggning för produktion, utveckling och testning av kablage. Företaget grundades så tidigt som 1888, som Sieverts Kabelverk, vilket senare ingick som en del av Ericsson AB och slutligen, 2013, blev en del av NKT-koncernen. I anläggningen tillverkar man högkvalitativ installationskabel, 1kV-kablar, mellan- och högspänningskablar upp till 170 kV och kablar för telekombranschen.

– Totalt förfogar vi över en produktportfölj bestående av fler än hundra olika kablar fördelade på olika användningsområden, berättar Andreas Westholm som är Plant Director i Falun. Global aktör NKT är en stor aktör även på det globala planet, med en total omsättning på cirka 1,5 miljarder euro för de tre affärsområdena Applications, Solutions samt Service & Accessories. Anläggningar finns i bland annat Tjeckien, Tyskland, Danmark och Sverige. Huvudkontoret ligger i Köpenhamn. För närvarande arbetar NKT aktivt med att expandera i framförallt Östeuropa och Nordamerika, nyligen etablerades verksamheten i Dallas. I Falun sysselsätts cirka 250 personer fördelade mellan allt från produktion till försäljning och finans. Produktionsytan motsvarar hela sju fotbollsplaner och längden kabel man producerar årligen hade räckt fyra varv runt jordklotet. Årligen skeppas 40 000 ton kabel ut från fabriken, och leveranserna av kablaget kan NKT:s kunder enkelt följa genom ett spårningssystem. Kvalitet och pris NKT i Falun är en betydande leverantör på den inhemska marknaden med en mängd större aktörer som kunder. – Våra produkter är starkt förknippade med kvalitet och en bra prisbild, vilket vi kan upprätt-

hålla tack vare lång erfarenhet och de fördelar man får av att vara en stor aktör globalt, säger Andreas Westholm. Han lyfter fram det stora flaggskeppet AXAL-TT som NKT lanserade 3.0-versionen av under första kvartalet 2019. Det är tredje generationen av Sveriges mest sålda mellanspänningskabel, avsedd för fast förläggning i mark, vatten och rör, med extra slagtålig flerskiktsmantel. Kabeln är montagevänlig även vid låga temperaturer och är tillverkad av material för enkel återvinning.

AXAL-TT 3.0 Endurance Designed for Nordic toughness nkt.se

Svensk leverantörstidning AXAL TT 3.0 ad.indd 1

Research: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

NKT Källviksvägen 18, 791 52 Falun | 023 648 00 order.se@nkt-cs.com | www.nkt.se

06-09-2019 10:02:41


energi 15 www.svenskleverantorstidning.se

Många vinster med effektivt underhållsarbete Driftstopp är en stor utmaning för många industriella företag som årligen förlorar stora belopp på utebliven produktion. Medicinen stavas kontinuerligt underhållsarbete och här spelar Quant Service Sweden AB en viktig roll. Quant Service maximerar nyttan inom alla aspekter av underhållet, allt från ledning och organisation av underhållsarbetet till utförande av förebyggande och korrigerande åtgärder, underhållsstopp, uppgraderingar och modifieringar. Med Quant som partner förbättras säkerhet, produktivitet och energieffektivitet. I oktober 2017 bekräftade NKT att man beslutat sig för att ingå ett avtal som innebar att Quant Service skulle ta över underhållsfunktionen på NKT:s fabriker i Falun och i danska Asnaes från och med den 1 januari 2018. Syftet var att öka säkerheten i produktionen, samt öka utrustningens pålitlighet.

Global aktör Quant Service har 30 års erfarenhet som underhållsspecialist och är en global aktör med 2 900 anställda spridda över fem kontinenter. – Här i Dalarna har vi, utöver vårt partnerskap med NKT, även en större anläggning i Ludvika, vilket underlättar ibland om vi exempelvis akut behöver reservdelar och annat material, berättar Ann-Britt Jansson, som är platschef för Quant Service på NKT:s Falunanläggning. Ann-Britt, som har en gedigen branschrelaterad bakgrund där hon jobbat som produktionschef och verksamhetschef inom underhåll, sökte sig till Quant Service 2015 för att hon brinner för utveckling av teknik och lyhördhet inför kunders behov. Målet är enkelt – kunden ska ha en lönsam produktion med en säker och fungerande maskinpark. – För att åstadkomma detta krävs det förstås kompetent personal, men framför allt att personalen ska känna trygghet. Det är något vi jobbar hårt för att åstadkomma och upprätthålla, betonar Ann-Britt Jansson. Sammansvetsat team Massa- och pappersindustrin, gruvindustrin, metall- och livsmedelsindustrin är bara några av de branscher där Quant Service är verksamt. I Falun sysselsätts 20 anställda och här stöttar man alltid varandra. Quant Service jobbar med en dynamisk organisation, när en anställd behöver hjälp finns det alltid en kollega som stöttar denne. Att det är ett sammansvetsat och välfungerande team råder det inget tvivel om. När man besöker den del av anläggningen där Quant är verksamt slås man av hur dedikerade och målinriktade mekanikerna är, men också av vilket vänligt bemötande man får som gäst i den familjära stämningen som råder på golvet. – Vår starka sammanhållning och tydliga teamkänsla är en klart bidragande orsak till våra framgångar. Våra kunder vet vad de får av oss och därför väljer de att förnya avtalen med oss om och om igen, konstaterar Ann-Britt Jansson. Research: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

Förverkligar ni er fullständiga underhållspotential? Information om oss och kontaktuppgifter finns på:

www.quantservice.com


16

energi www.svenskleverantorstidning.se

ABB stöttar Sydkoreas grönare framtid Korea Electric Power Corporation (KEPCO), landets största energibolag, gav ABB Power Grids en stor order att bygga två nya omriktarstationer. En station på fastlandet omvandlar växelström till likström och transporterar elen via undervattenskabel med nästan inga förluster till Chejudoön, där den andra stationen omvandlar strömmen tillbaka till växelström för vidare distribution.

Omriktarstationerna för högspänd likström (HVDC) kommer att ge ytterligare 200 MW elkraft till ön, tillräckligt för att förse 500 000 hushåll med el. Den spänningsstyva omriktartekniken (VSC) kommer också att möjliggöra för KEPCO att driva öns övriga anslutningar effektivare genom att tillhandahålla bättre stabilitet och minimera risken för strömavbrott. Grönare och kraftfullare elnät Vid klimatavtalet i Paris 2016 förband sig Sydkorea att minska sina koldioxidutsläpp med 37 procent per 2030 där Chejudo-ön leder vägen. Chejudo är en av landets nio provinser och är landets största ö. Ön får merparten av sin elkraft från fastlandet genom två HVDC-länkar som

transporterar 700 MW el. – ABB Power Grids stöttar Sydkoreas satsning att per 2030 minska koldioxidutsläppen avsevärt. Vårt samarbete med KEPCO är ytterligare en viktig milstolpe mot att nå detta mål, säger Claudio Facchin, global chef för ABB:s Power Grids-verksamhet. – ABB:s marknadsledande HVDC-system möjliggör ett grönare och kraftfullare elnät, vilket kommer både lokalbefolkningen och de miljontals turisterna som varje år besöker Chejudo-ön till godo. Effektivt och miljövänligt ABB kommer att använda sin spänningsstyva omriktarteknik (HVDC Light®) till de båda omriktarstationerna. HVDC är det effektivaste, miljövänligaste och kostnadseffektivaste sättet att transportera stora mängder el över långa distanser med minimala elförluster på cirka 1 procent. Det kompakta formatet innehåller avancerade funktioner som reglering av spänningsfluktuationer och snabb återställning av strömmen i händelse av strömavbrott. Dessa funktioner ger ekonomiska fördelar till nätoperatören och tillförlitlig el till konsumenterna. Källa: ABB

Omriktarstationerna för högspänd likström (HVDC) kommer att ge ytterligare 200 MW elkraft till Chejudo-ön, tillräckligt för att förse 500 000 hushåll med el.

Smart uppvärmning av bussar sparar energi motsvarande två vindkraftverk Nobina och Telia har tillsammans utvecklat en IoT-lösning (Internet of Things/Sakernas internet) för smartare uppvärmning av bussar. 2 000 fordon har utrustats med nya funktioner i ombordplattformen. Det gör att bussarna själva kan reglera sin temperatur. Varje år sparas energi motsvarande elförsörjningen från två moderna vindkraftverk.

Under de kalla månaderna värms bussarna upp innan de ska ut i trafik, för att göra resan så

behaglig som möjligt för både förare och resenärer. Tidigare försågs de med konstant uppvärmning när de stod parkerade, för att de skulle hålla rätt temperatur när de skulle ut i trafiken. Den nya lösningen gör uppvärmningen mer effektiv. Bussarna utrustas med temperatursensorer och styrsystem, som gör att rätt mängd energi tillförs i rätt ögonblick, för att upprätthålla rätt temperatur. Via takmonterade antenner på fordonen och kommunikation via mobilnätet kan temperaturvärdena avläsas i realtid och temperaturprofilen

uppdateras utifrån när fordonen ska ut i trafik. – Det känns kul att Nobina fortsätter att ligga i framkant i klimatomställningen. Detta är ett utmärkt initiativ för att minska energiförbrukningen – samtidigt som vi skapar ett bra klimat i bussarna för både resenärer och förare, säger Andres Diago, teknisk chef för Nobina. Stora energibesparingar 2 000 av Nobinas 3 500 bussar har utrustats med lösningen vilket ger en energibesparing på 22GWh per år. Det motsvarar produktionen i två

Nobina och Telia har tillsammans utvecklat en IoT-lösning för smartare uppvärmning av bussar. Fotograf: JL Living Images Photography

medelstora moderna vindkraftverk. – Det här är tekniken när den är som bäst, när den bidrar till nya smarta lösningar som sparar både tid, resurser och miljöpåverkan. Att vi kan hjälpa Nobina att skapa en ännu mer hållbar kollektivtrafik för samhälle, förare och resenärer känns fantastiskt roligt säger Björn Hansen, IoTchef, Telia. Källa: Nobina


infrastruktur 17 www.svenskleverantorstidning.se

Premiär för SAS nya långdistansplan Den 28 januari 2020 börjar det första av SAS åtta nya långdistansplan, Airbus A350, flyga från Köpenhamn till Chicago. A350 är helt ny flygplanstyp för SAS och en del i förnyelsen av SAS flotta som möjliggör mer bränslesnåla flygningar med mindre koldioxidutsläpp.

fakta • Antal flygplan: 8 • Antal säten: 300 (40 SAS Business/32 SAS Plus/228 SAS Go) • Max. startvikt: 268 ton • Max. last: 50 ton • Längd: 66,9 m • Vingbredd: 64,8 m • Marschfart: 910km/h • Räckvidd: 13 800 km • Bränsleförbrukning: 0,028 liter/ säteskilometer • Motor: RR Trent XWB

Det första A350 flygplanet kommer att ha sin bas i Köpenhamn och trafikerar på sju linjer det första året, bland annat Chicago, Peking, New York, Tokyo, Shanghai, Hongkong och San Francisco. – Genom att flyga till destinationer på ett effektivt sätt kommer vi att krympa avståndet till och från Skandinavien och öka tillgängligheten till viktiga marknader och kulturer. Vi ser fram emot att få välkomna våra passagerare ombord på de nya bekväma och bränslesnåla flygplanen, säger Karl Sandlund, SAS Executive Vice President Commercial. Minskade koldioxidutsläpp med 30 procent

På varje flygning kan 300 resenärer och besättning se fram emot en tyst kabinmiljö med två mittgångar, ett optimerat kabintryck, mer frisk luft och avancerad temperatur- och luftfuktighetskontroll. Som ett led i förnyelsen av kort- och långdistansflottan kommer SAS totalt att ta emot nya Airbus A320neo (80), Airbus A330 Enhanced (5), Airbus A350 (8), och Airbus A321LR (3) fram till 2023. SAS har som mål att minska de totala koldioxidutsläppen med minst 25 procent till 2030. A350 reducerar koldioxidutsläppen med cirka 30 procent och minskar bullret med upp till 40 procent jämfört med tidigare flygplansgenerationer.

A350 är helt ny flygplanstyp för SAS och en del i förnyelsen av SAS flotta som möjliggör mer bränslesnåla flygningar med mindre koldioxidutsläpp.

Senaste tekniken SAS Airbus A350 Airbus A350 är ett medelstort långdistansflygplan med de senaste och mest avancerade tekniska och aerodynamiska egenskaper. Det nya planet kommer att också vara utrustat med unika SAS-funktioner som

utvecklats baserat på feedback från resenärer och kommer att presenteras under 2019. Källa: SAS

Tele2 minskar energiförbrukningen i nätet efter internationellt forskningsprojekt Tele2 AB har som en av flera aktörer framgångsrikt deltagit i det internationella forskningsprojektet “SooGreen”. Syftet var att minska energiförbrukningen i mobilnätet, och som en del av projektet har Tele2 lyckats minska elförbrukningen med 2,3 GWh per år.

Tele2 var en av 16 partners från fem länder som deltog i projektet ”Service Oriented Optimization of Green Mobile Networks” (SooGreen), som pågick mellan 2015 och 2018. Tele2:s åtagande handlade om energifokuserad optimering av mobilnäten, vilket innebär utveckling av nät som kan hantera en ökad mängd trafik och samtidigt begränsa energiförbrukningen. Genom att optimera användningen av frekvenser baserat på användning lyckades Tele2 minska elförbrukningen med 2,3 GWh per år i det 4G-nät som Tele2 delar med Telenor Sverige, via det gemensamma bolaget Net4Mobility. Detta motsvarar ungefär 100 villors elförbrukning under ett år. – SooGreen-projektet hjälpte oss på Tele2 att förstå hur vi kan optimera energiförbrukningen och uppnå systematiska energibesparingar i mobilnätet. Resultatet överträffade förväntningarna och vi är oerhört stolta över att vi lyckades spara motsvarande nästan 100 fristående villors elförbrukning under ett helt år, säger Viktor Wallström, kommunikations- och hållbarhetsdirektör på Tele2-koncernen.

Som en del av SooGreen-projektet har Tele2 lyckats minska elförbrukningen med 2,3 GWh per år.

Stora utmaningar Mobilnäten står inför en kraftig ökning av datatrafik och ett växande antal nya lösningar och tjänster. SooGreen-initiativet belyser behovet av att minska energiförbrukningen i mobilnä-

tens arkitektur, samtidigt som det tar hänsyn till utvecklingen av smarta elnät. Initiativet kvalificerade sig som ett av två forskningsprojekt som presenterades på Eureka Innovation Summit i maj 2019. Positiv respons Utlåtande från ”Cooperation for a sustained Leadership in Telecommunications” (Celtic), en del av det mellanstatliga nätverket Eureka: Det övergripande intrycket av projektet är utmärkt. Recensenter och offentliga myndigheter var mycket imponerade över de presenterade resultaten och innovationerna som utvecklats i projektet. Projektet visade på flera energifördelar i merparten av resultaten, och en spännande analys av fördelar och nackdelar med de olika lösningarna. Projektet presenterade intressanta standardlösningar, relevanta spridningsaktiviteter och tydliga exploateringsplaner. Demonstrationerna var mycket bra och visade tydligt på det arbete som gjorts. Nytt projekt Efter SooGreen-projektet är nu Tele2, tillsammans med flera andra aktörer, i startgroparna av ett annat projekt initierat av Celtic. Det kallas ”AI4Green” och fokuserar på hur användningen av artificiell intelligens kan optimera resurser och energiförbrukning. Syftet är att optimera utrustning genom ökad användning av standby-läge. Källa: Tele2


18

mark www.svenskleverantorstidning.se

Världsledande leverantör av textila klimat- och miljölösningar Kinnaföretaget AB Ludvig Svensson är en sedan länge högt ansedd aktör när det gäller textila klimat- och miljölösningar. Design och funktion är ledorden som genomsyrar alla delar av verksamheten, vilken spänner över optimala lösningar för såväl inredare som växthusodlare. Genom AB Ludvig Svensson skapas bättre förutsättningar för plantor att växa och människor att trivas. AB Ludvig Svenssons historia sträcker sig så långt tillbaka som till 1887 då företaget etablerades i Kinna utanför Borås. Det anrika familjeföretaget drivs idag i fjärde generationen med VD Anders Ludvigson i spetsen. 220 personer sysselsätts i Sverige och 450 globalt via dotterbolag i Nederländerna, USA och Sydkorea. – Vi är specialister på textila klimat- och miljölösningar genom att utveckla och tillverka textilier som förbättrar miljön i det offentliga rummet och klimatet för växter. Design och funktion är ledord i alla delar av vårt arbete och vi vänder oss till såväl professionella inredare som växthusodlare, säger Anders Ludvigson. Funktion, kvalitet, estetik AB Ludvig Svensson verkar inom två affärsområden: inredningstextiler för offentliga rum och klimatvävar för professionella växthusodlare, varav det förstnämnda kretsar kring estetiska och funktionella textilier som skapar en kreativ miljö för användaren. – Vi har under alla våra år i branschen byggt upp en gedigen kunskap och expertis kring framtagning av exempelvis gardiner, möbeltyger och solskydd. Vi vänder oss till inredare och möbelproducenter i Norden, men även i Storbritannien och Tyskland, berättar Anders Ludvigson.

VD Anders Ludvigson

Sortimentet kännetecknas av skandinavisk design och ett brett utbud av både enfärgade och mönstrade textilier, vilka lever upp till alla högt ställda krav på funktion, kvalitet och estetik. Skolor, sjukhus och hotell är bara några exempel på offentliga rum där Ludvig Svenssons lösningar kommer till sin fulla rätt. Sparar energi Beträffande klimatvävar för växthusodlare anses Ludvig Svensson allmänt vara världsledande inom klimatkontroll och energieffektivitet med textilbaserade lösningar. Bolaget har ända sedan 1970-talet arbetat aktivt med att utveckla lösningar som förbättrar villkoren för växthusodling av både grönsaker och blommor, och har i många avseenden revolutionerat branschen med en mängd innovativa lösningar. – Det handlar i mångt och mycket om att spara energi genom att våra klimatvävar kontrollerar luftfuktighet, temperatur och UV-strålning. Därmed ökar också produktionen. Här jobbar vi kontinuerligt med produktutveckling i syfte att hela tiden kunna erbjuda ännu bättre och mer effektiva lösningar, säger Anders Ludvigson. Kunderna finns över stora delar av världen, företrädesvis i Norden och övriga Nordeuropa, men också i USA, Ryssland, Japan och Sydkorea. Det är en kundkrets som växer i takt med ett allt större klimatfokus i världen, och i AB Ludvig Svensson är man redo att möta framtidens utmaningar. – Vi vill fortsätta växa, inte minst genom fortsatt utveckling av nya och bättre lösningar för våra målgrupper. Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

A global player with a local touch We control and own the entire manufacturing process, from the drawing board and the choice of yarn and raw materials to the desired solution and the finished product. This provides unique opportunities to influence and develop each part of the process. Our production primarily takes place in Kinna, Sweden. Read more at ludvigsvensson.com


mark

19

www.svenskleverantorstidning.se

Perfektion och passion när golv blir design

Ända sedan slutet av 1800-talet har Kasthall varit synonymt med mattor präglade av kvalitet och design. Idag finns Kasthalls mattor i såväl privata hem som på företag, i butiker och i kungliga miljöer. Här förenas design, innovation, hantverk och passion i tidlösa produkter som sätter sin egen personliga prägel på rummet de hamnar i.

Kasthall har en gedigen historia som tog sin början redan 1889 då grundaren Ludvig Andersson började väva mattor i Kinna. Efter några år köpte han en tomt på orten, platsen var Kasthall som sedan dess har fått ge namn åt bolaget som än idag utgår från Kinna där både huvudkontor och produktionsavdelning finns. Här har man funnits sedan 1901 i en fastighet som byggts ut i omgångar. I den nästan 60 000 kvadratmeter stora anläggningen hanterar ett hundratal medarbetare cirka 180 ton ull och lin per år, vilket resulterar i både vävda och tuftade mattor av högsta kvalitet. – Med våra mattor vill vi förvandla golv till äkta design. Vi förenar vårt stora hantverkskunnande med fina naturmaterial. Härigenom skapar vi mattor präglade av design, innovation, hantverk och passion, säger Johan Bergh, VD i Kasthall.

Breda marknader Kasthalls mattor återfinns idag i allt från privata hem till kontor, hotell, offentliga miljöer, slott och kyrkor. Även inredningsarkitekter ingår i den breda kundkretsen, inte minst när exklusiva hem ska inredas på ett smakfullt sätt. Huvudmarknaden är den nordiska men Kasthall säljer även till kunder i Storbritannien, Irland, Tyskland, Beneluxländerna och Nordamerika. Återförsäljare finns i både Europa och USA i form av exempelvis möbel- och inredningsbutiker, och härutöver har man egna säljkårer i Norden, Italien och USA som vänder sig till företagsmarknaden. De stora klädkedjorna har sedan lång tid tillbaka vänt sig till Kasthall när nya butiker ska inredas.

Kasthall driver dessutom showrooms i Stockholm, New York och Milano. Stannar i Sverige Kasthall har produktion, produktutveckling och designavdelning under ett tak. – Vi står stadigt i vår övertygelse om att behålla produktionen här i Sverige, inte minst ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Vi besitter dessutom ett stort kunnande genom personal som har arbetat hos oss i generationer. Det har byggt ett enormt hantverkskunnande som vi verkligen värnar om, betonar Johan Bergh med stort eftertryck.

Kunderna värdesätter förstås också att Kasthall uteslutande arbetar med naturmaterial i form av ull och lin. Det finns med andra ord flera konkurrensfördelar och ambitionen är att fortsätta växa på exportmarknaderna, främst den nordamerikanska. – Vi räknar med fortsatt ökad omsättning i takt med ett ständigt fokus på att alltid verka i branschens framkant. Där finns en utmaning i att hela tiden ta fram nya produkter, det tror vi är viktigt för fortsatt utveckling, säger Johan Bergh. Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

MADE IN SWEDEN. DESIGNED FOR THE WORLD. kasthall.com


20

mark www.svenskleverantorstidning.se

Flexibel leverantör av skräddarsydda textillösningar – Vi är måna om att utveckla och vårda vår kompetens här lokalt och att kunna erbjuda våra kunder kvalitet i såväl textilier som sömnad och leveranser.

I landets textilområde nummer ett finner vi Textil AB Olle Winters, ett företag som onekligen har utvecklats i takt med sin samtid. Idag är bolaget bland annat en stark underleverantör till den svenska husvagns- och husbilsindustrin, vilken förses med skräddarsydda kvalitetslösningar. Textil AB Olle Winters har en gedigen historia bakom sig. Det startades som ett grossistföretag och en hemtextilleverantör under sent 50-tal och köptes 1979 av Ingemar Emanuelsson. Samtidigt började man även jobba med gardinsömnad. – Min far såg ett växande behov av att bredda verksamheten och komma närmare kunderna, säger sonen Stefan Emanuelsson som gjorde entré i bolaget 2001 och som idag driver verksamheten. Kundanpassade produkter Stefan har under sin tid i företaget sett hur kundkretsen i mångt och mycket har förändrats. – Vi är fortfarande ett grossistföretag mot svensk

och finsk inrednings-och gardinfackhandel men idag ligger tyngdpunkten på vår roll som underleverantör till den svenska husvagns- och husbilsindustrin som är vårt största affärsområde, konstaterar Stefan Emanuelsson. Ett annat stort och viktigt område är projektsidan där företaget har vuxit och utvecklats mycket under senare år. Här finns bland kunderna ett flertal inredningsföretag med inriktning mot hotell/konferens, restaurang, företag/kontor skolor med mera. Gardiner och annan textil inredning dominerar, men även möbeltapetsering är här en viktig del.

– Vi har orienterat oss starkt mot kundanpassade lösningar, konstaterar Stefan. Miljö och hållbarhet I Textil AB Olle Winters har man länge kämpat för och trott på en stark lokal förankring inom sömnadskonfektion i Marks kommun. – Vi är måna om att utveckla och vårda vår kompetens här lokalt och att kunna erbjuda våra kunder kvalitet i såväl textilier som sömnad och leveranser. Allt som passerar vår sömnadsavdelning är kundanpassat, upplyser Stefan. Han berättar avslutningsvis att man för två år

sedan etablerade ett internt förändringsarbete med målet att åstadkomma en bättre struktur och högre effektivitet i verksamheten. Därmed lade man grunden till en framtida ISO-certifiering. – Vi strävar alltid efter att ha en tät dialog med våra leverantörer kring miljöarbete och hållbara tillverkningsprocesser. Här vill vi vara med och påverka och göra en insats, avslutar Stefan Emanuelsson.

Tillsammans skapar vi textila miljöer wi nt e rst e x t i l .se

Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson


mark

21

www.svenskleverantorstidning.se

Inredningstextiler med känsla för design och kvalitet

I decennier har Skeneföretaget Margret Gardinkonfektion AB levererat textil inredning till beställare över hela världen. Genom åren har kontor, hotell, skolor och vårdinrättningar försetts med ledande inredningslösningar genom projekt där Margret tar ett helhetsansvar från måttagning till montage.

Margret Gardinkonfektion AB har anor sedan 1956 då företaget etablerades i Kinna med fokus på lönsömnad av gardiner. Dagens VD, Johan Mauritzson, berättar att företaget ändrade sin inriktning på 80-talet och idag är Margret Gardinkonfektion AB en av Skandinaviens ledande totalleverantörer av textil inredning för kontor, hotell, skola, vård och omsorg. – Vi utför servicearbeten kring måttanpassade produkter, såsom gardiner, överkast, kuddar samt måttbeställda solskydd i form av exempelvis rullgardiner, lamellgardiner och plisségardiner. Vi samarbetar med en mängd leverantörer av tyger av varierande kvaliteter och färger, varav de flesta finns i Europa, berättar Johan Mauritzson. Margret Gardinkonfektion jobbar även med specialsömnad till detaljistled och med kundanpassade produkter.

Helhetslösningar Bolaget flyttade till Skene 2010 i syfte att erhålla större och mer ändamålsenliga lokaler, samt bättre logistikförutsättningar. I Sverige sysselsätts 25 anställda och härutöver jobbar 160 personer på företagets produktionsanläggning i Polen. – Från Sverige vänder vi oss till hela den skandinaviska marknaden, inte minst hotell som utgör en stor del av vår kundkrets. Från Polen servar vi framför allt den polska, tyska och österrikiska marknaden med våra tjänster, informerar Johan Mauritzson. Han berättar att företaget tar ett helhetsansvar för alla uppdrag och projekt man åtar sig, vilket inbegriper allt från måttagning till montage på plats. – Det är något som våra kunder värdesätter, liksom vårt fokus på kvalitet, leveranssäkerhet och konkurrenskraftiga priser. Våra återförsäljare ger oss ansvaret från början till slut, säger Johan som är en av fyra delägare i Margret Gardinkonfektion AB. De övriga tre är Henrik och Bengt Mauritzson samt kollegan Colin Felton. Samarbeten som utvecklar Sedan tre år tillbaka är Margret Gardinkonfektion AB delägare i Skeneföretaget Akustil som arbetar med akustiska lösningar. Tillsammans med Akustil har man tagit fram en patenterad bordsskärm med en invändig metallplatta som klätts med polyester på båda sidorna. Därefter

CONTACT US: Phone: +46 (0)320 209970 Mobil: +46 (0) 708211535 Industrigatan 10, SE-511 62 Skene, Sweden

kläs den in i ett tyg med valfritt mönster och färg. Man tillverkar även en väggabsorbent i olika storlekar som kläs in med tyg. 2013 blev Margret Gardinkonfektion även delägare i inredningsföretaget W8 med säte i Kinna och fokus på insatser i samband med nybyggnation eller renovering av hotell. Båda dessa samarbeten har bidragit till bolagets positiva utveckling. – Vår stående ambition är att hela tiden växa och bli bättre. Vi tittar hela tiden på nya uppslag och idéer när det gäller textiler, avslutar Johan Mauritzson. Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Please follow us on our socialmedia sites and our homepage. www.margret.se / Facebook / Instagram / LinkedIn


22

mark www.svenskleverantorstidning.se

I framkant kring teknisk textil I Sveriges textilregion nummer ett finner vi Cordgarn AB som ända sedan 70-talet specialiserats kring teknisk textil. Med ett brett sortiment av industrisytråd, tvinnade garner, fibertyg och garner för kabelindustrin vänder man sig till kunder i en mängd olika branscher. Ända sedan starten 1978 har Cordgarn specialiserat sig på teknisk textil. Här förenas stor branschkunskap med en flexibel maskinpark, som delvis har specialtillverkats i egen regi. Genom att all tillverkning dessutom sker i egna anpassade lokaler kan man snabbt tillgodose sina kunders olika behov. Industrisytråd, tvinnade garner, fibertyg och garner för kabelindustrin utgör företagets nisch, och beträffande den sistnämnda vänder man sig bland annat till tillverkare av filtreringslösningar. – Man kan säga att vi förädlar garnerna till ändamålsenliga produkter genom att bearbeta trådens råmaterial. I våra maskiner tvinnar vi tråden i två steg, vi kan tvinna tjocklekar på upp till tio millimeter och dessa kan erhållas i vilken färg som helst, upplyser Anders Persson, VD i Cordgarn AB. Cordgarns tvinnade produkter används inom en mängd olika områden, allt från brodyrgarn och etikettsnöre till industrisytråd och som komponenter i elmotorer för exempelvis plast-, fordons- och livsmedelsindustrin.

Många användningsområden Beträffande fibertyger köper Cordgarn in material på rulle som sedan skärs ner till önskade bredder och längder. I maskinparken finns fem skärmaskiner, varav tre är byggda i egen regi, tio tvinnmaskiner samt ett antal spolmaskiner. – Vi kan tillhandahålla de flesta på marknaden förekommande fibertyger, såsom polyester, polypropylen och viscose, vilket gör att användningsområdena är många. Det kan till exempel handla om bandfilter, filtermedia, armeringar, ventilation och kabelproduktion, upplyser Anders Persson. I ständig utveckling Anders konstaterar att kundkretsen växer i takt med ökad efterfrågan. Kunderna värdesätter Cordgarns snabba leveranser, dess långa erfarenhet och förmåga att alltid hitta optimala lösningar för alla ändamål. – Vi har ett gott samarbete med ILS Nordic som är återförsäljare för Castrols industriprogram. De säljer våra filter och vi säljer deras produkter. Det är ett samarbete vi tror mycket på, säger Anders Persson som driver företaget tillsammans med sin bror och deras 16 anställda. Båda har jobbat i Cordgarn i hela sina yrkesverksamma liv och har med andra ord full koll på företagets och produkternas fulla potential. – Vi har alltid lagt stor vikt vid att hitta nya lösningar och användningsområden tillsammans

med våra kunder. Det utvecklar oss, samtidigt som vi håller oss i branschens absoluta framkant, avslutar Anders Persson. Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Pålitlig transportör för Västsveriges entreprenörer Stor flexibilitet och en ändamålsenlig fordonspark gör Janssons Entreprenad till ett klokt val när det gäller transporter av allt från maskiner till grus och makadam. Felix Jansson och hans medarbetare har lång erfarenhet av branschen och driver en verksamhet där såväl efterfrågan som omsättning växer för varje år.

Janssons Entreprenad startades i Björketorp 2012, men flyttade så sent som i maj i år till Näs industriområde i Kinna där man idag förfogar över både kontor och verkstadslokaler. – Jag startade på egen hand när jag med min lastbil transporterade grus, maskiner och kranar för andra företag, berättar Felix Jansson som idag leder verksamheten med sina fem anställda.

Breda tjänster Janssons Entreprenad AB har hela Sverige som upptagningsområde och transporterar allt från maskiner och kranbilar till grus, sand, makadam och schaktmassor. Härutöver kan man även åta sig olika typer av specialtransporter. I kundkretsen ingår till exempel maskinuthyrare, entreprenadföretag och byggföretag, men man kör även containrar som man hämtar och tömmer på återvinningscentralen på uppdrag av både företag och privatpersoner. Den ändamålsenliga maskinparken rymmer tre lastbilar i form av två lastväxlare och en maskintrailer, en tio tons hjullastare samt en lätt lastbil för mindre serviceuppdrag. Snöröjning och vägunderhåll Vintertid utför Janssons Entreprenad även snöröjning med två lastbilar. – Vi plogar och saltar utmed Riksväg 41 på uppdrag av NCC, men vi utför även vägunderhåll på sommaren i form av exempelvis stödkantsläggning och byte av skyltar. För uthyrningsföretaget Rondellen Maskin här i Kinna transporterar vi grävmaskiner, liftar, vältar med mera till deras kunder, berättar Felix Jansson och tillägger att man även säljer grus, makadam och matjord. Han konstaterar avslutningsvis att utvecklingen i firman har varit god ända sedan starten. – Vår omsättning har ökat för varje år och vi både tror och hoppas att den trenden kommer att hålla i sig. Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Kyrkliden 2, 511 71 Fritsla Tel: 0320 740 10 • Email: sales@cordgarn.se • www.cordgarn.se


mark

23

www.svenskleverantorstidning.se

Drivmedelsanläggningar byggs och underhålls med erfarenhet och miljömedvetenhet Det händer mycket inom drivmedelsindustrin, miljöcertifieringar, miljödirektiv och skärpta säkerhetsregler är bara några exempel. BOAB, som står för Bensin och Oljeinstallationer AB, effektiviserar och förbättrar ständigt sitt arbetssätt inom branschen. De har över 25 års erfarenhet inom området där mycket också är sig likt. De löser det mesta i och omkring en bensinstation och framhåller att den gedigna kunskapen om att bygga, sanera och underhålla drivmedels- och tvättanläggningar är precis lika viktig idag som förr.

BOAB startades av den förra ägaren Christer Lundberg 1990 i Kinna. Företaget arbetar idag i hela Sverige. De finns i Näs industriområde i Kinna med kontor, konferensanläggning och

lager. BOAB är ett familjeföretag som numera ägs av Marcus Tallkvist. – Jag började i företaget år 2013 som projektledare och tekniker. Jag har varit i branschen i 18 år och tog över verksamheten i juli i år. Christer är kvar i företaget som projektledare. Hans dotter är projektansvarig och min sambo. Tanken är att vi ska fortsätta att vara ett familjeföretag, vilket många kunder värdesätter, säger Marcus Tallkvist.

– På ett 20-tal

stationer servar vi både fastigheten och stationsytan.

Miljö, enkelhet och säkerhet Miljö, enkelhet och säkerhet är BOABs ledord. Miljötänket är självklart inom branschen, liksom att arbetet de utför ska vara säkert för personal och kunder. Att anlita BOAB ska också vara enkelt, oavsett vilka behov kunden har. Med ett personligt engagemang och genom att se varje projekt som unikt levererar BOAB hög kvalitet och service. BOAB är därtill ständigt tillgängliga för vägledning och inspiration. Marcus Tallkvist beskriver deras verksamhet närmare och de många varierade uppdrag som företaget har. – Vi är ett entreprenadföretag som utför entreprenader och installationer och service av reningsverk, oljeskiljare och drivmedelsutrustning. Det kan innebära allt ifrån ett pumphandtag till cisternpaketet som ligger under mark. För ST1 utför vi löpande service och underhåll. På ett 20-tal stationer servar vi både fastigheten och stationsytan. Andra kunder är flygplatser och försvaret. Till exempel byggde vi en ny bränsledepå på Visby flygplats under 2018. Under 2018 installerade vi också en bränslecistern för Säve kommuns reserv-kraftanläggning. Vi utför även marksaneringar. Till exempel utför vi ett stort saneringsarbete i Sjömarken utanför Borås, för Tuve Bygg.

Hederligt hantverk och innovation För BOAB är det viktigt att förena innovation och nyfikenhet med hederligt hantverk, som bygger på deras långa erfarenhet inom området. De arbetar åt flera av de stora aktörerna på marknaden och tycker inte att något jobb är för stort eller för litet. Vilka är då BOABs kunder? – Våra kunder är exempelvis kommuner och drivmedelsföretag som ST1 och Preem. Vi arbetar även med industrier och bilverkstäder som Volvo, Audi och Volkswagen. Åt dem gör vi nyinstallationer, liksom service och underhåll. För bilverkstäder bygger vi reningsverk till deras tvätthallar och oljeskiljare till deras verkstadsdel, säger Marcus Tallkvist. Marcus Tallkvist beskriver en ljus framtid med nya, spännande projekt. – För Volvo Tuve i Göteborg ska vi i höst utföra en större entreprenad. Vi ska gräva ner ett stort reningsverk för deras tvättanläggning. Även under hösten kommer vi renovera ett flertal tvätthallar för ST1. Framtiden ser ljus ut för oss. Miljötänket kommer att skapa nya arbetstillfällen, säger Marcus Tallkvist. Research: Stefan Carewall Text: Carolina Fredriksson

Näsgatan 32 51156 Kinna 0708 204568 www.boab.net


24

mark www.svenskleverantorstidning.se

En fullservicepartner för offroadentusiasten Fordon som fyrhjulingar och vattenskotrar blir allt mer populära. Det märker man inte minst i Lito Offroad AB som är en auktoriserad återförsäljare för några av branschens mest välkända varumärken. Här tillhandahåller man dessutom alla tänkbara reservdelar och tillbehör.

Det är Tobias Herrman som driver Lito Offroad från Fotskäl i Marks kommun. – Allt började som en hobby och senare började jag också tävla med fyrhjulingar, berättar Tobias som med andra ord har en stor passion för offroadfordon. Sedermera började han också importera tillbehör, såsom reservdelar och däck till fyrhjulingar, från USA, och när han dessutom började få förfrågningar kring service och reparationer var vägen Tobias Herrman

utstakad. Idag är Lito Offroad AB en komplett leverantör kring allt som rör fyrhjulingar, vattenskotrar och sportfiskebåtar. Breda program Lito Offroad är en auktoriserad återförsäljare för Kawasaki, CF Moto, Alloycraft, Hidea och Suzuki Marine. – Vi tillhandahåller dessutom alla tänkbara tillbehör och reservdelar till de flesta märken och modeller, men kan också åta oss specialarbeten, till exempel montering av plogar eller vinschar, ombyggnationer och trimningar, berättar Tobias. Han framhåller företagets breda utbud av fritidsoch sportfiskebåtar från australiensiska Alloycraft. Man erbjuder tolv aluminiummodeller i olika storlekar, med längder på mellan 3,30 och 5,50 meter. Fyrhjulingar köps av såväl privatpersoner som företag, lantbrukare och skogsbrukare, och här kan man erbjuda varianter på mellan 450 och 1 000 kubik. Beträffande båtmotorer från Suzuki och Hidea finns modeller på allt från 2,5 till 350 hästkrafter.

Servar och reparerar Lito Offroad är att betrakta som en helhetsleverantör inom sitt gebit. I den egna verkstaden utför man service- och reparationsinsatser. – Vi förfogar över fem olika programvaror för felsökning samt en hel del specialverktyg för olika ändamål. Självklart tar vi oss även an fordon från andra märken än de vi företräder. Vi är vana vid att åta oss uppdrag som är utöver de vanliga, säger Tobias Herrman och tillägger att han och personalen går regelbundna utbildningar för att alltid hålla sig uppdaterade om allt nytt som händer i branschen. Tobias ser ljust på företagets framtid. – Vi märker att intresset för dessa fordon ökar hela tiden, vi får allt mer att göra och kommer att behöva nyanställa en mekaniker nu under hösten. Vi kommer dessutom att göra en tydligare satsning på sportfiskebåtar som vi har för avsikt att sälja över hela Sverige. Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Snabba utryckningar när grävmaskinen krånglar När jordbruks- och entreprenadmaskiner står stilla kan inkomstbortfallet bli kännbart för ägare och entreprenörer. Detta är man väl medvetna om i Servicebilen i Väst, vars specialitet är att så snart det bara går möta kunden ute på fältet och åtgärda felen. Ett samarbete med Christian Olsson och hans kollegor kan med andra ord vara en synnerligen god investering. Christian Olsson

Christian Olsson är bilmekaniker i grund och botten. Tio år har gått sedan han startade Servicebilen i Väst AB. – Jag köpte en verkstad där vi även har vårt kontor. Det är ett utmärkt läge längs med länsväg 156 här i Hällingsjö, vilket gör att vi snabbt kan ta oss till behövande kunder, säger Christian som har tre anställda. Dygnet runt-jour Servicebilen i Västs specialitet är att serva och reparera fordon ute på fältet. Christian och hans kollegor förfogar över två servicebilar och två lastbilar för ändamålet. Därmed kan man också stå för 24-timmarsjour. – Vi möter entreprenören med sin grävmaskin och dumper, jordbrukaren med sin traktor eller åkeriet med sina bilar. Oavsett om det rör sig om en hjullastare, kran, lift, eller vad det nu kan vara, kan vi göra en betydande insats. Man

0320 63388

kontakta@litooffroad.se

måste komma ihåg att stillastående maskiner och fordon kostar mycket pengar för ägaren eller entreprenören, påpekar Christian Olsson. Samarbetar med Liebherr Christian poängterar att man givetvis också tar emot fordon i den egna verkstaden där man även servar och reparerar såväl personbilar som lätta lastbilar.

– Vi samarbetar och har ett avtal med Liebherr som är ett av världens största maskinföretag. För dem utför vi service, reparationer och garantiarbeten över hela Sverige. I kombination med samarbeten även med andra servicepartners runt om i Sverige kan vi stå för ett helhetskoncept och snabba utryckningar, avslutar Christian Olsson. Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson


mark

25

www.svenskleverantorstidning.se

Din personliga hisskonsult När det är dags för underhållsarbete, nybyggnation eller ombyggnation av hissar, portar och rulltrappor kan Hisskompetens AB spela en viktig roll. Hisskompetens är din personliga hisskonsult som hjälper sina uppdragsgivare att sänka sina kostnader genom att välja rätt leverantör för varje enskilt uppdrag.

Hisskompetens AB har funnits i Skene sedan 2002. För två år sedan köpte Robin Plato företaget av dåvarande ägaren efter att ha arbetat med hissar i elva år. Idag driver han firman med bas i Skene och filial i Göteborg, och beskriver Hisskompetens som ett konsultföretag kring allt som rör hissar. – Vi hjälper fastighetsägare och fastighetsbolag att få kontroll över sina hissbestånd. Vi är helt opartiska och jobbar med alla hissleverantörer, berättar Robin. Rätt hiss för rätt ändamål Hisskompetens AB tar fram underhållsplaner och förfrågningsunderlag inför inköp. Man utför också besiktningar för fastighetsägare, fastighetsbolag, byggföretag och arkitekter i hela Sverige. Vasakronan, Platzer, Familjebostäder, Bostadsbolaget, Riksbyggen och HSB är bara några av uppdragsgivarna. – Vi kan vara en trygg partner i samband med en nyinstallation eller renovering där vi verkar i rollen som projektledare och sköter hela processen från inköp, via besiktning till byggnation. För NCC bistår vi till exempel med att ta fram rambeskrivningar för antalet hissar, dess storlekar, hastigheter och så vidare i samband med nyproduktion. Det handlar kort och gott om att ta fram rätt hiss för rätt ändamål, säger Robin Plato. Besiktigar och inventerar Hisskometens ser till att service och underhåll sköts regelbundet och samarbetar i sammanhanget med ett flertal olika aktörer. Man ser till att besiktningsanmärkningar åtgärdas och bistår även fastighetsägaren med avtal och förslag på olika skötselföretag. Hisskompetens utför även inventeringar av ett fastighetsbolags hissbestånd då man kartlägger ålder och skick, varpå man tar fram underhållsplaner. Man påpekar också när hissar bör moderniseras och tar fram ungefärliga kostnader för nödvändiga insatser. – De som är nyfikna på vårt koncept kan besöka vår monter på Fastighetsmässan i Göteborg den 4–5 september, tipsar Robin Plato avslutningsvis. Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

031-16 33 67 info@hisskompetens.se www.hisskompetens.se


26

mark www.svenskleverantorstidning.se

Ledande utvecklare av framtidens fordonsbelysning I Strands Fordonskomponenter AB står kvalitetsbegreppet i ständigt fokus. Bolaget levererar komponenter, företrädesvis fordonsbelysning, som gör arbetsfordonet både säkrare och enklar att jobba med, samtidigt som kunden erhåller ett fordon som sticker ut i mängden. Det har gjort Strands Fordonskomponenter till branschens snabbast växande aktör i Europa.

Jon Strand, ägaren av Strands Fordonskomponenter, förutsåg redan i början av 2000-talet att LED-belysning var framtiden för arbetsfordon. – LED innebär längre hållbarhet och lägre energiförbrukning, samtidigt som en LED-lampa är mindre och således mer flexibel att hantera i olika designer, säger Johan Carlos, VD i Strands Fordonskomponenter. Stark tillväxt Strands Fordonskomponenter tillverkar arbetsljus, extraljus, varningsbelysning, sidomarkeringar och bakljus, det vill säga all belysning utom fordonens huvudstrålkastare. För tio år sedan började man producera under Strands eget varumärke och bara tre år senare, då man redan noterade en omsättning på 6 miljoner kronor för varumärket, togs beslut om att uteslutande fokusera på detta. I år räknar man med en omsättning på cirka 140 miljoner kronor. – Vi har med andra ord haft en mycket stark tillväxt, konstaterar Johan Carlos och framhåller i sammanhanget gärna personalen. – Våra medarbetare är oerhört passionerade när det gäller att ta fram produkter för den arbetande

människans behov. Vi har våra anställda och våra kunder att tacka för framgångarna. Vi arbetar tillsammans för att täcka ett behov. Växer snabbast Strands Fordonskomponenter har ända sedan starten haft en mycket god utveckling. Den svenska verksamheten sysselsätter idag ett 30-tal personer och härutöver finns tre anställda i Kina där man också har ett kontor. På huvudkontoret i

Fristla finns även företagets lager. – Vi vänder oss till återförsäljare, distributörer och OEM-företag. 53 procent av vår försäljning går på export, faktum är att vi är branschens snabbast växande aktör i hela Europa, berättar Johan Carlos och tillägger att man idag har cirka 2 000 artiklar under sitt eget varumärke. Han framhåller också att Strands Fordonskomponenter har marknadens bredaste funktionsgarantier, vilka omfattar tre år. Målet är att inom

två år fördubbla omsättningen med bibehållen lönsamhet. – Vi arbetar aktivt för att marknadsföra vårt koncept, bland annat genom att ta fram egna kataloger och utveckla vår exponering via hemsidan och sociala medier. Det ger resultat, avslutar Johan Carlos. Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

@strandsfordonskomponenter #strandslightingdivision

FEEL THE PASSION www.strands.se


mark

27

www.svenskleverantorstidning.se

En trygg servicepartner för pappers- och sågverksindustrin Pappers- och sågverksindustrin har i företaget Industrireparationer en trygg och stabil partner beträffande service, underhåll och reparationer. Med sin breda kompetens och kunskap inom en mängd olika områden servar Industrireparationer idag en mängd industrier och företag.

Industrireparationer startades för fem år sedan och utgår från Älekulla i Marks kommun. Här träffar vi ägaren Axel Börjesson som leder verksamheten med sina tre anställda. – Vi utför service och underhåll för aktörer inom framför allt pappers- och sågverksindustrin. Det handlar företrädesvis om olika service- och reparationsinsatser, svets och smide, hydraulik, samt underhåll av större fordon som truckar, grävmaskiner och hjullastare. Vi besöker kunden på plats och utför våra uppdrag ute på fältet, vilket gör att stilleståndet blir minimalt, säger Axel. Varierande uppdrag Hydraulik och mekanik är Industrireparationers specialområden, men företaget innehar härutöver en mängd kunskaper och licenser inom bland annat Heta arbeten, brandskyddskontroll av maskiner, travers- och truckförarbevis. – Vår breda kompetens uppskattas av våra uppdragsgivare, säger Axel Börjesson och nämner bland andra Varbergs Processrör som nyligen anlitade företaget för arbete med den nya energioch miljöanläggningen på Sobacken strax utanför Borås. – Här verkade vi i rollen som underentreprenör och bytte en DN400 rostfri blåsledning som är 114 meter lång och löper internt på området. Det var ett projekt på två veckor, men vi har utfört uppdrag på området i omgångar, då vi bland annat har installerat rör och mekanisk utrustning i det nya avloppsreningsverket, berättar Axel.

Söker mekaniker Industrireparationer jobbar även på uppdrag av Andritz för vilka man utför service på deras maskiner på pappersbruk i hela Sverige. Andritz är en kund som varit företaget troget ända sedan starten. Ett annat uppdrag är en nyinstallation på ett centralgassystem i Lidköping för SB Grävtillbehör, och under juli/augusti har de även utfört

rivningsarbete i Volvos anläggning i belgiska Gent. – Vi märker att efterfrågan på våra tjänster ökar. Vi växer stadigt och söker nu efter fler mekaniker. Framtiden ser ljus ut, konstaterar Axel Börjesson. Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Skadeverkstad och bärgningstjänst i perfekt symbios I Marks kommun tar vi en titt på två förtag med närbesläktade verksamheter. Tomas Glansin driver både Autolacken i Mark AB och Kungsäter Bärgningstjänst – två företag som med sina breda koncept tar sig an såväl personbilar som tyngre fordon.

Tomas Glansin startade Autolacken i Mark redan 1982 då verksamheten utgick från Fotskäl. Kollegan och delägaren Ingvar Brorsson gjorde entré i företaget 1997 och två år senare flyttades verksamheten till Tostared. – Vi driver en komplett skade- och lackeringsverkstad. I början jobbade vi uteslutande med personbilar, men numera servar vi allt från privatpersoner till bilverkstäder, åkerier och försäkringsbolag här i Sjuhäradsområdet, men även i andra delar av landet, upplyser Ingvar Brorsson. Han berättar att man till exempel samarbetar med påbyggnadsspecialisten Bro Bärgningsbyggen i Kristinehamn, och att man härutöver servar

Ägaren Tomas Glansin, Kungsäters Bärgningstjänst

många återkommande kunder, inte minst beträffande lackeringsarbeten. En av dessa är Stockholmsbaserade Swempas som bygger om Scania-lastbilar och åtar sig lackeringsarbeten för specifika kunder. Kungsäter Bärningstjänst 2006 köpte Tomas Glansin även företaget Kungsäter Bärningstjänst med en historia sedan 1965 och som idag är verksamt i Kinna. Även här servar man en bred kundkrets över framför allt Sjuhäradsbygden. – Vi är en komplett bärningsverksamhet för såväl personbilar som lastbilar, bussar, motorcyklar etcetera. Vi samarbetar med larmcentralen SOS International som i sin tur är kopplade till många försäkringsbolag och assistansverksamheter. Vi jobbar också med larmcentralen på Viking Räddningstjänst, men också med polis och räddningstjänst här i Marks kommun, berättar Tomas Glansin. Kvalitet och erfarenhet Tomas berättar vidare att Kungsäter Bärningstjänst

är välkänt i regionen för din höga kvalitet och långa erfarenhet. Företaget förfogar över tre bärgningsbilar, varav en för tyngre fordon, samt en så kallad garagebärgare för svåråtkomliga vägar och mindre servicearbeten. – Det kan till exempel röra sig om utryckningar för punktering, låsöppning, starthjälp och mindre jourreparationer där vi ibland ombesörjer transport till en närliggande verkstad, avrundar Tomas Glansin. Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Delägarna Glansin och Ingvar Brosson

0320 629 30 • info.autolacken@telia.com

P-O Glansin

INDUSTRIREPARATIONER SVERIGE AB axel@industrireparationer.se www.industrireparationer.se 0738 381961

KUNGSÄTERS

BÄRGNINGSTJÄNST AB 0320-810 98 033-13 70 70


28

härryda www.svenskleverantorstidning.se

Arrangemang för alla i engagerad församling Svenska kyrkan vill vara en samlande kraft och Råda församling är ett gott exempel på hur man bedriver ett effektivt arbete. Med engagemang och arrangemang för människor i alla åldrar välkomnar man stora som små. Här bedriver man dessutom konferensanläggningen Råda Rum, en givande mötesplats för både små och stora sällskap.

Råda församling är ett gott exempel på en levande församling i takt med sin samtid. Med en mängd olika arrangemang för både stora och små finns aktiviteter för alla. – Vi vill på många sätt motverka ensamhet genom att vara en öppen mötesplats som skapar relationer. Hit är alla välkomna, säger Daniel Tisell, kyrkoherde i Råda församling. I centrum står Råda kyrka som restes redan 1712 och vars röda träfasad minner om svunna tider. Den rymmer 250 personer och är i många avseenden en utgångspunkt för församlingens många aktiviteter. Något för alla åldrar För de yngre bedriver Råda församling öppen förskola två dagar i veckan samt Barnens Miljöark som är en lek- och djurpark med bland annat får, höns och kaniner. Nytt för i

Hit ska du känna dig välkommen oavsett var du tror eller tänker. –

Kyrkoherde Daniel Tisell

år är församlingshunden Molly som går fritt på området och sprider trivsel. Församlingen bedriver också en gedigen körverksamhet för såväl mindre barn som ungdomar och vuxna. Sammanlagt 250 personer sjunger i Råda församlings körer. – Vi vill vara en öppen mötesplats med låga trösklar och högt i tak och det tror jag avspeglar sig i våra verksamheter. Vi har en mängd olika aktiviteter, allt från after work till operaföreställningar för att öppna kontaktytorna med församlingsborna. Hit ska du känna dig välkommen oavsett var du tror eller tänker. Och det verkar om vi har nått fram. När vi öppnade anmälan till årets konfirmation kraschade vår server, skrattar Daniel Tisell. Råda Rum Råda församling driver sedan tre år tillbaka

031-338 21 00 info@radarum.se Kyrkvägen 45, Mölnlycke www.radaforsamling.se

restaurang- och konferensanläggningen Råda Rum. I restaurangen finns plats för 250 personer, och förutom att servera lunch används den flitigt till bröllops- och födelsedagsfiranden. Råda Rum har fantastiska lokaler, bland annat en stor bankettsal för 400 gäster vid dukat bord. Härutöver bokas den ofta vid mässor, utställningar, kickoffer med mera Anläggningen välkomnar cirka 120 000 gäster per år. – Vi arrangerar alla slags möten och kan välkomna sällskap på allt från 2 till 800 personer. Vår ambition är att skapa meningsfulla möten. De kan vara små och intima, storslagna och händelserika, helt vanliga torsdag-klockan-15möten eller kreativa kaos, säger Helena Dahlin, VD för Råda Rum.

Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

031-338 21 00 bokning@radarum.se Kyrkvägen 45, Mölnlycke www.radarum.se


härryda 29 www.svenskleverantorstidning.se

Stark bredd inom markentreprenader och transporter Kompetens, service och kvalitet. Så lyder ledorden i NA Schakt, vars styrka är grovplanering av större områden. Bolaget är därmed en viktig spelare i en mängd västsvenska byggoch infrastrukturprojekt.

NA Schakt startades i Landvetter 2003 och drivs än idag av Niklas och Jennie Agerblom. – Min far, farfar och mina farbröder har jobbat i entreprenadbranschen genom generationer,

berättar Niklas som från allra första början hyrde en grävmaskin. Sedan dess har mycket hänt i företaget som idag sysselsätter 20 anställda och utför grovplanering, schaktarbeten, massatransporter med mera för en rad kunder och samarbetspartners i bygg- och anläggningsbranschen, till exempel B.R.A. Mark, AFAB, LUNAR AB, Peab, NCC, Skanska och Veidekke, samt även många privata företag. Komplett maskinpark NA Schakt är verksamt inom ett flertal stora projekt, rörande infrastruktur och industri.

För Peab Anläggning jobbar man sedan ett år tillbaka med motorvägsbygget mellan Alingsås och Vårgårda, och man befinner sig just nu i slutskedet av byggandet av ett nytt bostadsområde i Gamlestan där man ansvarar för lastning och transporter av schaktmassor. – I många fall samarbetar vi med lokala aktörer, till exempel sprängare och transportföretag, här i Härryda kommun, säger Jennie Agerblom som är bolagets VD. Hon presenterar den breda maskin- och fordonsparken som består tio grävmaskiner från 8 till 50 ton, hjullastare, krossar och lastbilar. Bolaget är medlem i Maskinentreprenörerna som regelbundet erbjuder utbildningar och kurser som stärker NA Schakts kompetens. Personalen är utbildad för att möta alla kompetenskrav, så som Arbete på väg, Heta arbeten, Säkra lyft, HRL med flera. Nya investeringar NA Schakt utför även projekt i helt egen regi, bland annat arbete på en blivande industritomt

i Bårhult. Det rör sig om företaget Berger & Co som ska flytta från Högsbo till Landvetter där de ska bygga sin nya anläggning. – Här jobbar vi just nu med totala schaktarbeten, VA och L-stöd samt lägger ut makadam och justering för asfaltering. Vi lämnar efter oss ett helt färdigt markområde. I Brottkärr utför vi just nu ett komplicerat uppdrag med mycket sprängning, vilket utförs i samarbete med Sprängarpojkarna, berättar Jennie Agerblom. Liksom Nicklas ser hon framtiden an med stor tillförsikt. – Tack vare ökad efterfrågan och nya miljökrav behöver vi ständigt uppdatera och investera i vår maskinpark för att leva upp till de nya miljöklassningarna. Detta är ständigt pågående. Vi hoppas också kunna hitta en tomt i Härryda för att kunna bygga en industrihall med kontor, för att ytterligare kunna utveckla verksamheten, avslutar Jennie och Niklas Agerblom. Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Nicklas@naschakt.se , 0706988177 • Fredrik@naschakt.se , 0706988594 • Jennie@naschakt.se , 0706988125


30

härryda www.svenskleverantorstidning.se

Starkt koncept kring allehanda grävinsatser Med erfarenhet som sträcker sig så långt tillbaka som till 1980-talet är Härryda Maskingräv AB en sedan länge välansedd aktör i branschen för markentreprenader. Moderna maskiner och utrustning i kombination med ett stort kunnande har format en bredd och en kundkrets som spänner över allt från elbolag till byggföretag och industrier.

Det familjeägda entreprenadföretaget Härryda Maskingräv AB leds av Andreas Eriksson, men det var hans far Anders som startade firman i slutet av 1980-talet. Andreas gjorde entré i densamma 2003 och driver den idag med sina nio anställda, varav två är systrarna Annelie och Amanda, anläggare respektive maskinförare. – Från början jobbade vi mycket med villaentreprenader och relaterade markarbeten, men sedan början av 2000-talet har vi breddat vårt koncept successivt. Numera jobbar vi till exempel en hel del på uppdrag av olika elbolag för vilka vi till exempel utför linjearbeten när infrastrukturen byggs ut här i Västra Götalandsregionen, berättar Andreas Eriksson och nämner uppdragsgivare som Härryda Energi och Göteborg Energi. I framkant I Härryda Maskingräv ser man till att hela tiden ligga i framkant vad gäller maskiner och utrustning. Man har till exempel införskaffat tre drönare för att bland annat kunna dokumentera platser såväl före som efter avslutat uppdrag. Detta har man sedan vidareutvecklat i en tjänst

Härryda Maskingrävs framtida maskinhall

som går ut på att man åtar sig att filma och dokumentera på uppdrag av olika företag, bland annat inom industrin. – Vi förfogar även över drönare med IR-värmekamera som till exempel Räddningstjänsten använder, bland annat i samband med eftersläckning av en skogsbrand. Även ledningsägare utnyttjar tekniken för att upptäcka fel, berättar Andreas. Stark maskinpark Förutom elbolag märks till exempel fastighetsbolag, byggföretag, industrier och privatpersoner i kundkretsen. För närvarande genomför Härryda Maskingräv ett byte av en oljeavskiljare i Tuve, samt tillhörande markarbeten på uppdrag av BOAB.

Lång erfarenhet och stort kunnande kompletteras av en ändamålsenlig maskinpark, bestående av två bandgrävare på åtta ton, en på 14 ton, tre minigrävare, en lastbil med kran samt en linjemaskin. – Just nu bygger vi vår egen maskinhall med kontor i Landvetter med en totalyta på 13 000 kvadratmeter. Vissa delar kommer vi att hyra ut till andra företag, och allt ska stå klart i slutet av året, berättar Andreas Eriksson. Han beskriver Härryda Maskingräv som det lilla företaget med den stora bredden och anser att framtiden ser ljus ut för företaget. – Vi vill fortsätta bredda vårt koncept, samtidigt som vi förstås ska upprätthålla våra goda relationer med befintliga kunder. Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Viktiga insatser som förhindrar personskador Ett stort antal personer skadas varje år på landets arbetsplatser när de arbetar med olika typer av maskiner. Nolltolerans är KM Safety AB:s filosofi. KM Safety säkerställer att ett företags maskiner uppfyller alla säkerhetskrav, utbildar och sprider kunskap som i förlängningen förhindrar att människor kommer till skada. Ett samarbete med KM Safety kan med andra ord vara en synnerligen klok investering. Det är Kenneth Markander som driver KM Safety AB, ett företag han startade för tio år sedan efter att ha arbetat med maskinsäkerhet sedan 1996. – Jag blev konsult på Consat Engineering i Partille 2004, och det är fortfarande en av mina större kunder, berättar Kenneth som i mångt och mycket vänder sig till aktörer inom trä-, tillverknings- och livsmedelsindustrin. Riskbedömer och säkerställer Maskinsäkerhet är KM Safety AB:s specialitet. Företaget bedriver konsultoch utbildningsverksamhet, utför riskbedömningar och säkerställer ett korrekt användande av maskiner. – Vi säkerställer att kundens maskiner uppfyller myndigheternas krav vad gäller säkerhet och

031-60 00 50 • info@hmgab.se

Hit ska du känna dig välkommen oavsett var du tror eller tänker. –

hälsa, samt informerar och sprider kunskap i allt som rör maskinsäkerhet på företaget, klargör Kenneth Markander. Lagkrav Först genomförs en riskbedömning, utifrån vilken man sedan tar fram en åtgärdslista för den aktuella maskinen. För att ingen person ska komma till skada stängs maskinen, efter behov, in bakom galler med tillhörande grind och övervakningssystem. Därefter tas en manual fram för ett korrekt handhavande av maskinen – Därefter kan vi CE-märka maskinen och sedan är den klar att användas. Det här är praxis och gäller i hela EES-området, säger Kenneth Markander och påminner om att riskbedömningar är en del i lagkravet.

Kenneth Markander

– Han spår en fortsatt ökad efterfrågan på företagets tjänster och tror att fler medarbetare kommer att behövas. För närvarande söker man till exempel efter ingenjörer med både kunskap och intresse för maskinsäkerhet. Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson


härryda 31 www.svenskleverantorstidning.se

Hög kvalité i småskaligt byggande Byggbolaget Lennhede/Kringberg AB är experter på effektivt, småskaligt byggande. De arbetar med nybyggnad, ombyggnad och renovering av småhus och lägenheter. Byggbolaget får mycket uppskattning för sin personliga direktkontakt och med många års yrkeskunnande levererar de hög kvalitet, från helhet till detalj. De antar många olika typer av uppdrag, och deras kunder är ofta byggföretag i västra Sverige.

Delägarna Ingemar Kringberg och Fredrik Lennhede startade Byggbolaget Lennhede/ Kringberg AB år 2008. De hade då varit arbetskollegor i många år, de båda började som snickare för 30 år sedan. Idag har Byggbolaget Lennhede/Kringberg 12 anställda, snickare och arbetsledare. Företaget har kontor, lager och produktionshall i Mölnlycke.

– Vi är ett byggföretag där största delen är nybyggnation, vi har till exempel ett nära samarbete med Hällingsjöhus, som är en husleverantör, och bygger lägenheter och grupphus. Men vi utför också till- och ombyggnation, även som underentreprenör för andra byggföretag, till exempel Tuve Bygg och Veidekke, berättar Ingemar Kringberg och Fredrik Lennhede. Varierande uppdrag och projekt Ingemar och Fredrik berättar om Byggbolaget Lennhede/Kringbergs olika uppdrag. – Just nu bygger vi i Bergsjön för Hällingsjöhus, där beställaren är Balder. Det ska bli 72 radhus i olika etapper. Första etappen ska vara klar till våren 2020, i den ingår 19 radhus. Under våren utförde vi också ett arbete på Liseberg för NCC och Hällingsjöhus, vi byggde nya loger och en ny gästservice vid entrén. Vi säljer och monterar även räcken till balkonger och loftgångar, där vi samarbetar med Svepro, säger Ingemar och Fredrik. Byggbolaget Lennhede/Kringbergs driver också egna projekt.

– Till exempel 10 hyreslägenheter i Floda med byggstart 2020. Detta ska vi bygga, äga och förvalta i egen regi. Vi äger också lokalerna i Mölnlycke som vi sitter i, det är 1500 kvm yta. Där hyr vi också ut till andra företag med olika verksamheter, säger Ingemar och Fredrik. När Ingemar och Fredrik ska beskriva företagets framgångskoncept tar de upp flera viktiga aspekter. – Vi har mycket kompetens i vårt företag. Vi erbjuder helhetslösningar och håller vad vi lovar. Vi har en framtidsvision, att bygga, äga och förvalta fler fastigheter, avslutar Ingemar Kringberg och Fredrik Lennhede. Research: Stefan Carewall Text: Carolina Fredriksson Bergsjö gård

Fredrik Lennhede till höger och Ingemar Kringberg till vänster

Montage av nya loger på Liseberg

Räcken Vallhamra torg för Tuve bygg

Adress: Processvägen 3 43533 Mölnlycke Ingemar: 0708-771540 Fredrik: 0708-433737 Mail: info@byggbolaget-lk.se Hemsida: www.byggbolaget-lk.se


32

härryda www.svenskleverantorstidning.se

Betydande leverantör till västsvenska bygg- och infrastrukturprojekt När Västsverige utvecklar infrastrukturen är Betong & Prefab en viktig aktör. Bolaget står för prefabtillverkning inom hus-, VA- och markprodukter och har genom åren bidragit till en mängd stora fastighets- och infrastrukturprojekt i regionen. Grunden till Betong & Prefab lades redan 1974 då Mikael Klang etablerade verksamheten. Sedan sju år tillbaka drivs familjeföretaget i nuvarande form och med nuvarande namn. Här finns med andra ord lång erfarenhet av prefab-tillverkning inom hus-, VA- och markprodukter för byggföretag och fastighetsbolag från Stockholm i norr till Ystad i söder. NCC, Veidekke, Västbygg samt en rad mindre byggföretag ingår i kundkretsen. Kompletta stommar Betong & Prefab levererar till både bostads- och infrastrukturprojekt. Beträffande de förstnämnda

påpekar Marcus Klang, VD och delägare, tillika son till bolagets grundare, att 30 procent av en fastighet består av en stomme i trä, stål eller betong. – Vi tillverkar alla våra element här i Landvetter där de förbereds med elinstallationer, ventilationskanaler och avlopp. Vi förser dem med fönster och målar elementen, varpå vi transporterar dem till arbetsplatsen där vi monterar dem, berättar Marcus. Betong & Prefab jobbar med två olika stomsystem: fullprefab och halvprefab, varav det sistnämnda innefattar bärande element i den aktuella fastigheten, såsom innerväggar och bjälklag. Resterande del av arbetet utförs på plats. – Just nu jobbar vi i ett projekt där vi på uppdrag av NCC monterar fem huskroppar för Kristianstadsbostäder. Vi håller också på att avsluta projektet Tornstaden i Göteborg, en fastighet med sammanlagt ett 60-tal lägenheter, och härutöver levererar vi till HSB i Lund på uppdrag av Veidekke, berättar Marcus Klang och tillägger att man med hjälp av egna betongbilar även kan leverera betong till olika projekt.

Tunnelelement Beträffande infrastrukturprojekt tillverkar Betong & Prefab tunnelelement med inriktning mot lösningar för VA. – Vi levererar särskilda prefabtunnelelement som kan användas inom flera områden, till exempel VA eller samdragning av installationer under mark. Vi levererar till exempel till bygget av Marieholmstunneln under Göta Älv i Göteborg, berättar Marcus, vars syster Amelie jobbar som HR-ansvarig i företaget. Andra projekt som Betong & Prefab varit involverat i är gångtunneln som leder till garaget under Ullevi i Göteborg, samt kulvertar under vattendrag. – Vår ambition är att främja byggsystemet och få våra kunder att förstå fördelarna med fullprefabsystem, eftersom vi vill öka produktionen inom detta, säger Marcus Klang som spår en fortsatt god utveckling i företaget. Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Östra Björrödsvägen 1 • 438 93 Landvetter • www.betongochprefab.se


härryda 33 www.svenskleverantorstidning.se

Fullt upp för framåtsträvande byggfirma

BYGGNADSENTREPRE

DR Byggnadsentreprenad och Halmstadens Bygg servicebilar

I en mindre byggfirma blir den personliga kundkontakten desto större. Det är DR Byggnadsentreprenad AB ett gott exempel på. Dan Rådinger driver firman som kan åta sig allt från altanbyggen till kompletta byggentreprenader i hela västra Sverige.

Dan Rådinger har arbetat i byggbranschen i mer än 40 år och driver den egna firman DR Byggnadsentreprenad AB sedan 2010. Vi träffar honom på kontoret i Mölnlycke varifrån företagets sammanlagt tio medarbetare utgår. – Vi utför både små och stora bygginsatser i hela västra Sverige för både privatpersoner och byggföretag. För de sistnämnda verkar vi ofta i rollen som underentreprenör då vi, så att säga, utför ett projekt i projektet, förklarar Dan och nämner samarbetspartners som JM Bygg och Tuve Bygg.

Varierande projekt Bredden är påtaglig i DR Byggnadsentreprenad AB. Det kan handla om en altan för en privatperson, men också om totalentreprenader då Dan med hjälp av sitt omfattande kontaktnät bland elektriker, målare, VVS-firmor med flera även kan ta sig an större projekt. – Just nu genomför vi en tillbyggnad på 25 kvadratmeter i två plan för en privatperson i Mölndal, ett arbete som också innefattar både tak- och fasadbyte. I Billdal bygger vi en altan och en tillbyggnad där vi även gjuter själva plattan. För JM Bygg genomför vi en nybyggnation på Kvibergsområdet i Göteborg. Där byggs ett lägenhetshus och där har vi bidragit med miljöhus och altaner för lägenheter längs bottenplan. Även i Kungälv har vi arbetat för JM Bygg i ett projekt kring balkongfasader, konstruktion av innerväggar samt köksmontering, berättar Dan Rådinger och nämner avslutningsvis också Landvetter Airport där DR Byggnadsentreprenad byggde en ankomsthall för privatflyg. De många exemplen skvallrar om DR Byggnadsentreprenad AB:s starka bredd, vilket förstås är en

– Vi utför både små och stora bygginsatser i hela västra Sverige för både privatpersoner och byggföretag. För de sistnämnda verkar vi ofta i rollen som underentreprenör då vi, så att säga, utför ett projekt i projektet.

DAN RÅDINGERS BYGGNADSENT av företagets främsta konkurrensfördelar. Lång erfarenhet, hög kvalitet och personliga kundkontakter är andra.

Bemanningsföretag Dan Rådinger är, tillsammans med två andra personer, även delägare i företaget Hamnstaden som startades förra året. Hamnstaden är ett bemanningsföretag i byggbranschen som för

närvarande sysselsätter elva medarbetare. – Tanken är att vi på sikt ska slå samman de två bolagen. Namnet ska i så fall bli just Hamnstaden och vi hoppas kunna hysa ett 40-tal anställda inom en inte alltför avlägsen framtid, avslutar Dan Rådinger. Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

BYGGNADSENTREPRENADAB DAN RÅDINGERS BYGGNADSENTREPRENAD AB

Kontakt: Dan Rådinger, tel 0767124858

Kontakt: Tobias Jörneman, tel 0739863800


34

härryda www.svenskleverantorstidning.se

Träkonstruktioner genom fyra generationer Hällingsjö Träkonstruktion är ett anrikt familjeföretag som både har generationers erfarenhet och har förvärvat en ny, spännande verksamhet. Deras vision är att utöka produktionen och fortsätta verka i Hällingsjö. Bland deras produkter märks anpassade emballage i trä och plywood, till exempel till företag som Volvo. Martin Andersson, VD och delägare, berättar om familjeföretagets långa historia. Idag har Hällingsjö Träkonstruktion totalt 25 personer anställda. – Hällingsjö Träkonstruktion startades i Hällingsjö 1909 av min farfar som hade samma namn som jag, Martin Andersson. Det började som ett träsvarveri. Min far Pelle Andersson började arbeta i företaget i början på 1950-talet, sedan tog han över. Han är fortfarande delägare. Jag började i företaget 1982. Min fru Susanne Wallin sköter administrationen, och min son Anton och dotter Wilma arbetar i produktionen, säger Martin Andersson.

och trälådor. Mycket är kundanpassat, så kallade specialpallar. Vi säljer även standardpallar och kragar i olika mått och utförande. Woodmans kunder är industri, transport- och logistikföretag, säger Martin Andersson. I framtiden vill Hällingsjö Träkonstruktion utöka produktionen ytterligare, och den lokala förankringen är fortsatt viktig. – Vår vision i framtiden är att utöka produktionen för att få ett bättre flöde. Vi ska rikta in oss mer mot transport- och logistikföretag i västra Sverige. Vi flyttade Woodman till Hällingsjö vid årsskiftet i 2018/2019, så att allt är samlat här i Hällingsjö, säger Marin Andersson. Research: Stefan Carewall Text: Carolina Fredriksson

Stora kunder och lokal förankring Hällingsjö Träkonstruktion tillverkar emballage i trä och plywood. Deras kunder är tillverkningsindustrin i hela Sverige, även i Frankrike. Till Volvo gör Hällingsjö Träkonstruktion exempelvis produktanpassade emballage, produkter som bär lasten så att den kan transporteras och skyddas. 2017 förvärvade Hällingsjö Träkonstruktion ett företag i Landvetter, 50 år gamla och kända Woodman. – Vi gjorde förvärvet för att bredda vår verksamhet. Woodman är inriktade mot lastpallar

Hällingsjö Träkonstruktioner AB • ab Woodman • Adress: Katrineforsliden 27. 438 96 HÄLLINGSJÖ Tele: 031-945195 • Tele: 0301-32052 • Mail: info@woodman.se


göteborg 35 www.svenskleverantorstidning.se

Helhetsgrepp för framtiden kring landets drivmedelsanläggningar

BR SOLUTIONS AB är företaget som bygger, projekterar, underhåller och sanerar drivsmedelsanläggningar runt om i Sverige. Med sitt breda koncept erbjuder man kompletta helhetslösningar, oavsett projektens storlek.

BR SOLUTIONS AB, tidigare Bensin & Rörtjänst i Göteborg AB, grundades 1963 och är idag en komplett servicepartner som både bygger, projekterar, underhåller och sanerar drivsmedelsanläggningar med tillhörande mervärde runt om i Sverige. Sedan en tid tillbaka verkar företaget under nuvarande namn, vilket skvallrar om dess styrka att kunna leverera helhetslösningar. Bolagets VD, Joachim Seeger, är noga med att påpeka att bolaget arbetar helt märkesoberoende, vilket han menar är en bidragande faktor till BR SOLUTIONS ökade tillväxt och omsättning. Han berättar vidare att bolaget under 2018 fick en ny långsiktig ägare vid namn Storskogen Invest AB. – Det gör att vi ges bättre möjligheter att fortsätta förverkliga företagets visioner och satsningar med fokus på långsiktighet och stabil tillväxt, säger Joachim. Komplett leverantör BR SOLUTIONS har ett brett servicenätverk som sträcker sig över hela Sverige med erfarna servicetekniker, vilket medför att de har en lokal närvaro och snabb utryckningstid. Via dess digitala plattform och helpdeskcenter kan

byggnader och dess installationer. Vi jobbar också med ett förebyggande åtgärdsprogram där brister och åtgärdsförslag rapporteras till beställaren. Fastighetsservicen är ett område vi är väldigt kompetenta inom och som vi satsar mycket på att utöka i framtiden, berättar Joachim Seeger. även en kostnadseffektiv, snabb och mätbar service uppnås. Idag utför man bland annat pump-, terminal- och kassaservice på alla Preems bensinstationer i hela Sverige. BR SOLUTIONS bygger drivmedelsanläggningar med tillhörande byggnationer, installationer och teknisk utrustning. Det kan röra sig om allt från enstaka cisterner till installation av kompletta drivmedelsanläggningar, och BR SOLUTIONS står för en helhetslösning i alla avseenden. Företaget är också en komplett partner beträffande fastighetsservice. – Vi installerar, reparerar, underhåller och förnyar allt som rör den aktuella fastigheten, inklusive

0 3 1 -5 7 2 7 9 3

Samarbeten och projekt På BR SOLUTIONS märker man av marknadens förändringar där antalet olika sorters drivmedel ökar hos de större återförsäljarna. Trenden går mot mer miljövänliga alternativ, vilket också naturligt resulterat i fler ombyggnationer eller nya stationer. Ett exempel är BR SOLUTIONS samarbete med den nordiska distributören Gasum AB, avseende anläggningar för flytande naturgas (LNG) och biogas (LBG). – Målet är att inom en tvåårsperiod tillsammans bygga 25 nya stationer runt om i Sverige på strategiska platser, anpassade för den tunga lastbilstrafiken. Vi tar helhetsansvaret för att bygga och installera dessa stationer, varav fyra anläggningar redan är på plats och ytterligare

info @b- r.s e

sex är under produktion. Genom god samverkan och värdefulla kunskapsutbyten har vi lyckats finna gemensamma lösningar, vilket resulterat i exempelvis optimering och minskade kostnader i installationsskedet, berättar Joachim Seeger. Stor flexibilitet BR SOLUTIONS är även med och bygger samt installerar driftsanläggningar för kunder som bland annat Volvo, SJ, Scania och Swedavia, vilket belyser företagets förmåga att agera inom olika branscher och på diverse platser. Konkreta exempel är planering, byggnation samt installation av tankanläggningar i anslutning till bland annat flygplatser, där man nyligen exempelvis har byggt en anläggning för jetbränsleförvaring. Även under svårare omständigheter har BR SOLUTIONS styrkan och kapaciteten att utföra sina uppdrag. Nyligen genomförde man en installation och byggnation för Boliden AB i Aitik koppargruva i Gällivare.

www. b - r. se

Research: Nicole Cherian Text: Örjan Persson


36

göteborg www.svenskleverantorstidning.se

En total bygglösning När man bygger ett nytt hus, underhåller en byggnad eller renoverar en lägenhet anlitar man vanligen ett antal olika företag, var och en med sin specialitet. Inte sällan kan det vara svårt att få ihop logistiken och få hantverkskedjan att fungera tillfredsställande. Men sedan några år finns det en enkel, praktisk och ekonomisk lösning – Edvardsson Totalkoncept.

Gibraltargatan 68, Totalentreprenad gällande fasadrenovering samt byggnation av vindslägenheter.

I Västra Frölunda sitter Edvardssonbolagens fem hantverksföretag samlade i en gemensam lokal. Företagen arbetar inom bygg, måleri, riv, sanering och el med uppdragsgivare i hela Storgöteborg. SLT, Svensk Leverantörstidning, besökte Evardssonbolagen och träffade Ragne Edvardsson, styrelseordförande i koncernens moderbolag Edvardssons Måleri AB, och företagets VD Leif Lindqvist. Det började för 27 år sedan Ragne och hans far, som hade varit verksam i måleribranschen sedan 50-talet, startade 1992 Edvardssons Måleri AB. Företaget gick bra och efter ett par år startades verksamhet också i Norge. År 2002 var det dock dags för generationsskifte, Ragne tog över ordförandeklubban och Leif Lindqvist – som sedan länge arbetade i företaget – utnämndes till företagets VD. – Det var nu som nya företag började knytas till Edvardsson Måleri och expansionen började, sade Ragne. Edvardsson Bygg startades 2006 och ett år senare Edvardsson Elektriska. Efter några års konsolidering startades Edvardsson Riv- och Sanering och sedan Edvardsson Byggresurs. – Vi har genom åren utfört en rad totalentreprenader åt stora och små bostadsrättsföreningar i regionen, berättar Leif. Tack vare att Edvardssonbolagen arbetar tillsammans kan vi ta oss an totalprojekt och erbjuda helhetslösningar. Konceptet kallar vi Edvardsson Total. Nära samverkan Att alla Edvarssonbolagens sex företag sitter i samma lokal och har gemensam administration

fakta

Edvardssonbolagen är en koncern som består av fem samverkande hantverksföretag med kunder i Göteborgsområdet med kranskommuner. Totalt arbetar 230 personer i koncernen och omsättningen inklusive det norska dotterbolaget beräknas innevarande verksamhetsår uppgå till 250 miljoner. Företagen sitter alla i samma lokal i Västra Frölunda. Edvardsson Bygg AB utför nybyggnationer, ombyggnationer, bygger till och har erfarenhet av en rad olika byggprojekt. Man vänder sig till både privatpersoner och företag och är med genom hela processen från ritbordet till utförande och färdigställande. Edvardsson Bygg är medlem i Byggnadsindustri (BI) samt Göteborgs Byggmästarförening. Edvardsson Måleri AB har genom åren utfört många totalentreprenader åt både små och stora bostadsrättsföreningar. Man arbetar med enhetspriser, procentpåslag, timpriser och traditionella anbudsförfaranden och har stor kompetens genom väl inarbetade samarbetspartners. Edvardsson Måleri har avtal med Svenska Målareförbundet och är medlem i Måleriföretagen i Sverige.

Regionens Hus. Edvardsson Byggresurs AB har varit inhyrda av Skanska och bidragit med över 25000h i arbetet att uppföra nya Regionens Hus i centrala Göteborg.

ger både praktiska och ekonomiska fördelar för hela koncernen. Att man träffas varje dag, äter frukost och lunch, tar eftermiddagsfikat tillsammans är viktigt för gemenskapen och känslan att vara en koncern och höra ihop. Den formella informationen företagen emellan då man diskuterar gemensamma projekt, varvas med dagliga mer lättsamma, informella kontakter. Hela verksamheten präglas av sammanhållning och gemenskap. Långsiktigt samarbete Att ta hand om och löpande se efter en fastighet är viktigt, på så sätt upptäcks skador i tidigt skede och risken för akuta reparationer minskar. Därför erbjuder Edvarssonbolagen löpande

underhållsavtal, som innebär att man löpande ser över och åtgärdar det som behövs. Detta betraktar bostadsrättsföreningarna, som är den viktigaste kundgruppen, som en värdefull försäkring, eftersom de härigenom slipper plötsliga och oväntade utgifter för akuta renoveringar. Edvarssonbolagen insåg också tidigt vikten av att ha ramavtal med andra stora aktörer i regionen. – Vi på Edvardsson jobbar utifrån ledorden kvalitet, kunskap och känsla – och det är också vad vi vill lämna efter oss. Nöjda kunder som anlitar oss igen är den bästa utmärkelse en hantverkare kan få, blev Ragne Edvardssons slutord vid SLT:s intressanta besök hos Edvardssonbolagen. Text och research: Pär Axelsson

Edvardsson Byggresurs AB tillhandahåller kvalificerade hantverkare med hög kompetens till det ledande byggföretagen i Göteborg, det är en affärsmodell med stor och växande efterfrågan. Genom att satsa på kvalité och erbjuda stabila och trygga anställningsvillkor till de anställda är verksamheten unik. Edvardsson Elektriska AB utför rena elinstallationer, byter armaturer och finns med i totalentreprenaderna som ett led i kedjan vad gäller allt från nybyggen till ombyggnationer och renoveringar. Vi utför löpande service och gör felsökningar hos privatpersoner, företag och vid större projekt inom ramen för Edvardsson Total. Edvardsson Riv- och Sanering AB tillgodoser det ökande behovet av just riv- och saneringstjänster. Företaget utför asbestsanering, demontering av värmesystem, diverse rivningsarbeten, grovstädning, allmän byggservice samt akut byggservice vid vattenläckor i badrum och kök mm Edvardsson Totalkoncept är att koncernens företag verkar tillsammans, tar sig an totalprojekt och erbjuder helhetslösningar. Ett bevis på att helheten är större än den sammanlagda summan av delarna!

Klangfärgsgatan 11, 42 6 52 Väs t ra Frölunda 031 - 361 30 00 info@ e dvardssonbolagen.se

BRF Hasselbacken Vallda 2019, vi erbjuder en totallösning framförallt för bostadsrättsföreningar tillsammans med våra Edvardssonbolag.

Ramavtal med Gothia Towers där sköter vi underhållet på daglig basis året runt.


göteborg 37 www.svenskleverantorstidning.se

En ledande kraft avseende rationella transport- och logistiklösningar Halléns Transport & Logistics AB erbjuder rationella transport- och logistiklösningar i såväl Sverige som utomlands. Med ett modernt fordonsledningssystem, erfarna och kompetenta medarbetare och hög flexibilitet beträffande både utrustning och fordon, står Halléns för ett koncept som spänner över allt från planering till kompletta lösningar.

Under mitt besök på Halléns Transport & Logistics AB fäster jag blicken på en svartvit bild. Gösta Hallén, VD och grundare av bolaget, berättar att den illustrerar den första inköpta dragbilen, som också sattes i trafik samma år (1965) som Gösta ansökte om att idka näringsverksamhet. – Under tidigt 60-tal var det inte många som hade varken utrustning eller kompetens att hantera containers. I samband med att ro-ro-trafiken rullade igång fann vi även ett naturligt samarbete med både hamn och kunder i närliggande

områden till Göteborg. Inom loppet av två till tre år bestod flottan av ett 20-tal bilar, säger Gösta och berättar att Halléns då kunde erbjuda marknaden en helt ny tjänst, dragning av enheter från och till hamnen i Göteborg. Brett koncept Halléns har genom åren utvecklats till ett transportbolag med rationella transportoch logistiklösningar i både Sverige och utomlands. Företaget arbetar med ett modernt fordonsledningssystem där både de själva och deras kunder kan följa fordon, släp och containrar i realtid. Det innebär full koll på driftskostnader, trafiksäkerhetsrelaterade frågor, kör- och vilotider, och resulterar i minimerade väntetider och effektiva transporter. Bulk- och tanktransporter har blivit Halléns specialitet. Man kan hantera såväl fast som flytande gods, och man jobbar med stor flexibilitet och med högt ställda krav på utrustning, säkerhet, kvalitet och just-in-time. – Vi är också ett av få transportföretag som erbjuder siloevakueringsutrustning, vilket gör det möjligt att tömma en silo, skifta mellan silos eller tömma en container vid exempelvis olyckor, berättar Mikael Meszaros, ansvarig för fordon och utrustning. Container med liners är en annan väsentlig del av Halléns verksamhet. Här finns, enligt Johan Elsius, trafikchef och försäljningschef, ett flertal fördelar för användaren. – Det blir en lägre kostnad i förhållande till en tanktransport, samtidigt som det är ett smidigt sätt att skydda olika typer av granulat eller pulver från kontaminering. En annan fördel är den stora flexibiliteten. Genom att avlägsna linern från

Nya bilar i leverans

Evakuering av material från skadad container

Lossning av bulkprodukter. 40 ton

containerns insida går det att snabbt skifta till att köra annat gods, exempelvis diverse styckegods, säger Johan och nämner att man förfogar över ett hundratal olika chassin, vilket ökar flexibiliteten ytterligare.

Linkekipage med dubbla containers

Här finns vi i Göteborg: Hildedalsgatan 6, S-417 05 Göteborg info@hallens.com Tel. +46 (0)31 720 27 00 www.hallens.com

Tydlig miljöprägel Halléns terminal i Göteborg innefattar lagerutrymmen, linerhall, uppställningsplatser och egen verkstad. Halléns Transport & Logistics AB har ett flertal depåer. Bolaget finns bland annat representerat i Stenungsund där anläggningen också innefattar linerhall, uppställningsplatser och containerhantering. Gösta Hallén framhåller gärna personalen som han ser som en synnerligen viktig resurs. Liksom sina kollegor spår han en fortsatt ökning av containertransporter framöver och det gäller, påpekar han, att följa med i utvecklingen och

satsa på att finna nya och ännu mer miljövänliga lösningar för sina fordon. Ett annat kvitto på bolagets starka miljöengagemang är att man just nu bygger Sveriges modernaste tvätthall, där man satsar på återvinning av vatten, separering av miljöfarliga ämnen samt ökad bekvämlighet då chauffören inte längre behöver gå ur lastbilen. Här ska man i egen regi kunna sköta tvätt av fordon på kontinuerlig basis. – Samtidigt hoppas vi förstås kunna inspirera andra aktörer i branschen till att ta ett större ansvar i miljöfrågan, avslutar Gösta Hallén. Research: Nicole Cherian Text: Örjan Persson

Här finns vi i Stenungsund: Munkerödsvägen 1, S-444 32 Stenungsund info@hallens.com Tel. +46 (0)303 672 50 www.hallens.com


38

göteborg www.svenskleverantorstidning.se

En kontorspärla på Lindholmen Fram till 2015 bedrev Ola Magnusson ett mindre kontorshotell vid Eriksbergshallen. Tidigt insåg han potentialen i området längs norra älvstranden och tankarna om en etablering även på Lindholmen växte sig allt starkare. 2015 blir våning två i Gothiahuset på Regnbågsgatan 8 ledig. Här kunde företaget möta den stora efter frågan på marknaden genom att erbjuda fräscha, flexibla arbetsplatser mitt i pulsen på Lindholmen Science Park. Verksamheten kunde växa och snart servade kontorshotellet ett 30-tal företag. Ett arbetsmecka och innovativt center

Det anrika Gothiahuset uppfördes på 1920-talet som ett ungkarlshotell för att serva varvsindustrin med arbetarbostäder och andra servicefunktioner. Idag inrymmer byggnaden ett modernt kontorshotell som istället servar den utveckling, entreprenörsanda och innovation som har kommit att prägla området.

Nya trevliga arbetsplatser som nu finns tillgängliga

Fler än 375 företag har redan valt att etablera sig här och Lindholmen är idag Göteborgsregionens mest kunskapsintensiva och expansiva område. Att Gothiahuset nu får en ny granne i form av Geelys fantastiska innovationscenter ger huset och kontorshotellet ett attraktivt läge än mer i händelsernas centrum. Nya ytor – plats för fler Dockside Kontorshotell har just öppnat upp ytterligare ett våningsplan som bereder plats för ytterligare kontorsrum, men även flexibla coworking-platser och mer sociala gemensamhetsytor. Allt helt nyrenoverat i en mix av klassisk och en lite tuffare industriell stil. – Vi erbjuder nyckelfärdiga lösningar med flexibla avtal till väldigt attraktiva priser, berättar Ola Magnusson. – Vi har inte något exklusivt bibliotek, inget eget gym och kanske inte flest designmöbler, men vi försöker skapa en skön atmosfär och en härlig samvaro för våra gäster, med utgångspunkt i det som merparten företag verkligen efterfrågar på en arbetsplats. Samtidigt fullt ut representativt för

Ola Magnusson vid trappräcket

Office & Coworking

Meetings

Letar du efter en flexibel kontorslösning?

Möte, konferens, utbildning eller event?

Hos oss hittar du allt ifrån traditionella kontorsrum till öppen coworking space. Totalt över 100 arbetsplatser i attraktiva erbjudanden utifrån dina behov.

Vi erbjuder moderna möteslokaler i nytt konferenscenter på gatuplan för enkel access för dig och dina gäster.

såväl småföretagaren som de internationella storföretagen. Lindholmens smartaste arbetsplatser, helt enkelt! Samlad konferensdel Därtill satsar Ola på en samlad konferensdel i entréplan för att bättre kunna möta behov även från externa företag i området. – Här skapar vi rum för allt från det mindre mötet till större kundevent. Vi breddar vårt utbud av möteslokaler och bygger en egen entré för ökad tillgänglighet och ett proffsigt mottagande av gäster utifrån. Att gatuplanet erbjuder en annan takhöjd och stoltserar med stora bågformade fönster adderar en extra charm som jag tycker passar ändamålet som hand i handske, säger en nöjd Ola. Det går snabba, täta bussavgångar och färjeförbindelser till centrum. Andra knutpunkter gör det även enkelt att ta sig till och från Hisingen. Från Centralstationen/Nordstan är man på arbetsplatsen på cirka sju minuter med buss och från Stenpiren går gratisfärjan Älvsnabben.

Kontakta oss för en personlig visning! 031-430 130

info@docksideoffice.se


falun 39 www.svenskleverantorstidning.se

Breda satsningar när Falun kommun expanderar

Foto: Magdalena Gudmundsson

Foto: Magdalena Gudmundsson

Joakim Storck. Foto: Ulf Palm

Falun kommun växer i fler avseenden och det är breda satsningar på flera olika plan som ligger bakom utvecklingen. Näringsliv, bostadsbyggande och besöksnäring är några exempel som gör Falun till en allt mer attraktiv kommun att både bo och verka i.

Att Falun är en attraktiv kommun under stark tillväxt råder det inget tvivel om, inte minst mot bakgrund av det etableringstryck som finns från företagens sida. Med Borlänge runt knuten hyser arbetsmarknadsregionen hela 110 000 invånare, vilket bidrar till dragningskraften. Det menar kommunstyrelsens ordförande, Joakim Storck, som bland många intressanta aktörer på marknaden nämner EcoDataCenter. – Det är världens första klimatpositiva datacenter och anslutet till stora regionala vattenkraftverk, närliggande vindkraftparker och en kraftvärmeanläggning som ligger i anslutning till centret. För oss är det förstås oerhört stimulerade att vi lyckats locka en så framåtskridande verksamhet till regionen, säger Joakim. Lång historia Han tar emot i det gamla rådhuset vid stora torget i centrala Falun. Fastigheten, som stod

Foto: Ulf Palm

klar i mitten av 1600-talet, är bara en av flera byggnader i stadens centrum som kommunen satsat på att fräscha upp, vilket märks. Längs de pittoreska, stensatta gatorna finns ett stort utbud av restauranger och caféer som för tankarna till kontinenten snarare än det som en gång var en svensk gruvstad. Men det var ju så det började en gång i tiden; med kopparproduktion i Falu koppargruva en kilometer sydväst om stadens centrala delar. Brytningen inleddes troligtvis så tidigt som år 800 och den tydliga kopplingen till den allt mer dyrbara metallen går fortfarande att se i Faluns stadsvapen. Ökat bostadsbyggande Att Falun även expanderar på bostadssidan syns på flertalet platser runt om i kommunen. Det byggs till exempel bostadsområden i Lilla Källviken och Surbrunnshagen. – Satsningarna är naturliga i en kommun som hela tiden expanderar. Så sent som 2018 blev vi även utsedda till den bästa kommunen i Sverige att bosätta sig i för äldre, berättar Joakim Storck. Han konstaterar vidare att turistnäringen är och länge har varit starkt förknippad med Falun. – De flesta av oss kanske framför allt tänker på Falun som ett mecka för vintersport, men faktum

Foto: Ulf Palm

är att vi även ser en ökad turism under sommarhalvåret, säger Joakim Storck. Sjön Runn är under sommarmånaderna en populär plats för bad- och båtentusiaster, och under vintern, då sjön är täckt av is, samlas

skridskoåkarna på sjön. Faktum är att en av de holländska mästerskapens deltävlingar i långfärdsskridsko går av stapeln just här. Research: Axel Eriksson Text: Örjan Persson


40

falun www.svenskleverantorstidning.se

Takläggare med kvalitetsfokus och trygga garantier När det kommer till takarbeten gäller det att man har med erfarna, trygga och kunniga aktörer att göra. Vi finner en av dem i Dalarnas Takmontage AB som sysselsätter utbildade och erfarna snickare och takläggare. Resultatet: fackmannamässigt utförda jobb och tak som håller över lång tid.

Dalarnas Takmontage grundades så sent som 2017 och att påstå att företaget haft en minst sagt stark utveckling är nästan en underdrift. 2018 omsatte bolaget 9 miljoner kronor – en siffra man

ser ut att tredubbla 2019. Företagets framgångar har, enligt Linus Karlsson, som är en av företagets grundare, flera förklaringar. – En av dem är den förlängda garanti som vi genom vårt nära samarbete med Monier kan erbjuda våra kunder. Det innebär att alla som beställer ett komplett takbyte av oss erhåller 15 års garanti på både arbete och material, upplyser Linus. Kvalitetssäkrade jobb Det nära samarbetet med Monier, som är en av Sveriges största takleverantörer, har även bidragit till en kvalitetssäkring då företaget i egenskap av auktoriserad Monier-takpartnerskap inte

bara använder deras byggnationsstandarder och monteringsanvisningar, utan också deras material. Alla taklösningar är noggrant testade och tillverkade för att tåla det tuffa svenska klimatet. En annan förklaring till det unga företagets framgångar är att man anammat en modern syn på arbetsdokumentation. – Under arbetets gång fotodokumenterar vi händelseförloppet för att garantera kvalitet i utförandet. Även våra kunder får ta del av vår digitala dokumentation, informerar Linus Karlsson. Ökad efterfrågan I dagsläget utförDalarnas Takmontage takentreprenader i hela Dalarna men är främst aktivt i närområdet Falun och Borlänge. Linus och hans

kontakt@dalarnastakmontage.se • 010-585 00 70

kollegor märker tydligt en ökad förfrågan från andra orter. Allt fler får upp ögonen för företaget där samtliga takläggare är utbildade, har rätt försäkringar och är kollektivanslutna. – Vi skräddarsyr de lösningar som vart och ett av våra uppdrag kräver, och vi gör det med marknadens bästa material. Sådant uppskattas av våra kunder, påpekar Linus Karlsson. Då Dalarnas Takmontage befinner sig i en minst sagt expansiv fas letar man med ljus och lykta efter nya förmågor som vill bidra till företagets fortsatta framgångar. I dagsläget söker man efter nya säljare, men också efter erfarna takläggare. Research: Axel Eriksson Text: Örjan Persson


falun 41 www.svenskleverantorstidning.se

Styrka skapar hälsa och produktivitet Actic Falun City är gymmet där alla tränar tillsammans. Gymmet erbjuder både nybörjare och proffs att utveckla sin hälsa, styrka och kondition. Många företag ser också fördelarna med att låta de anställda träna tillsammans, inte minst för att stärka teamkänslan. På Gruvgatan i centrala Falun träffar vi Actics regionchef Teresia Ellaway och gymmets platschef Nina Ericsson. Actic Falun City är Faluns största gymanläggning, med en yta på 2000 m2 och 56 anställda, varav 12 tillhör den fasta gruppen. Actic finns på flertalet orter runt om i Dalarna, och i Falun finns hela fyra anläggningar. På Actic Falun City finns bland annat personliga

tränare, massörer och bemannad barnpassning. Utöver detta har man omkring 70 pass i veckan, med bland annat yoga och dans på schemat. Att Teresia och Nina brinner för sina respektive arbeten märker man omgående och det är med stor entusiasm de berättar om anläggningen. Både Teresia och Nina har lång erfarenhet från gymbranschen. Teresia, som utöver Dalarna har Gävleborg och Luleå som ansvarsområde, har varit instruktör i över 20 år. – Min stora passion är träning, hälsa och utveckling med det personliga mötet med människan som viktigaste drivfaktor, säger Teresia. Träning utifrån kundens mål och behov På Actic Falun City tränar alla typer av människor tillsammans, unga, äldre, nybörjare och proffs. Just nu är gymmets yngsta medlem 10 år gammal och den äldste 96 år. Varje tisdag klockan 10.30 tränar 90-åringar gratis. – Vår förmåga att skräddarsy program för såväl nybörjare som mer erfarna utövare är en starkt bidragande orsak till Actics popularitet. Till exempel bjuder Actic på två timmar med en personlig tränare när man tecknar ett medlem-

Vill ditt företag satsa på friskvård? Kontakta kenneth.lofman@actic.se innan 31/10 2019, så får ni ett reducerat pris på hälsoanalys till dina anställda!

skap. Då hinner man både gå igenom vad besökaren har för mål och behov, och börja träna tillsammans, berättar Teresia och Nina. Många företagskunder En betydande del av Actics kunder är företagskunder. Detta är ingen tillfällighet då Actic arbetar aktivt med att hjälpa företag att genomföra satsningar inom friskvård. Actic Falun har dessutom nyligen tillsatt Kenneth Löfman, som är en kunnig företagssäljare och licenserad personlig tränare. – Exempel på företagserbjudanden är gruppträning, antingen på plats på någon av våra anläggningar eller ute hos företagen. Vi anordnar också föreläsningar som inspirerar och motiverar deltagarna, säger Teresia och Nina. Fördelarna med att träna är också stora. – Genom träning kan företag både minska sjukskrivingarna och öka de anställdas produktivitet. Dessutom ser man tydliga förbättringar i teamkänslan bland deltagarna i företagsklasserna! säger Nina. Research: Axel Eriksson Text: Carolina Fredriksson


42

falun www.svenskleverantorstidning.se

En viktig samhällsaktör när Falu kommun utvecklas Falu Energi & Vatten ansvarar bland annat för el, fjärrvärme och stadsnät i Falu kommun, men är härutöver också en betydande aktör när det kommer till olika utvecklingsprojekt. Bolaget är involverat i flera projekt som kretsar kring såväl miljö som infrastruktur.

Falu Energi & Vatten ansvarar för el, elnät, fjärrvärme, fjärrkyla, kraftproduktion, stadsnät, återvinning samt vatten och avlopp i Falu kommun, och är ett av kommunens helägda dotterbolag. I dagsläget sysselsätter man cirka 200 anställda och tillgodoser en stor del av det behov som finns i kommunen. Bolaget är en stor aktör när det kommer till byggnation av infrastruktur där man årligen investerar cirka 250 miljoner kronor, vilket gör bolaget till en viktig kund för leverantörer. – All producerad el är grön och vi satsar stort på elbilar, berättar Per Dahlberg som är VD för både Falu Energi & Vatten och dotterbolaget Falu Elnät. Bolaget satsar på att förse Falu kommun med smarta laddplatser för elbilar. Laddnätet omfattas av både publika laddstationer och laddstationer hos företag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. – I kommunen finns alltid en elbilsladdare inom 25 kilometers avstånd. Här föregår vi med gott exempel och den interna fordonspolicyn säger Per Dahlberg

att bolagets bilar ska vara el-, HVO- eller dieseldrivna, upplyser Per Dahlberg. Givande samarbete Det nära samarbetet med grannkommunen Borlänges motsvarighet, Borlänge Energi, är något som Per gärna talar varmt om. De två energibolagen arbetar tätt tillsammans i en mängd projekt. Som exempel kan nämnas att de tillsammans har startat ytterligare två bolag, Lennheden Vatten och Grundledningen, som ska svara för kommunernas dricksvattenförsörjning och drift av den gemensamma fjärrvärmeledningen. – Samarbetet leder också till fördelar i förhandlingar, till exempel i form av gemensamma upphandlingar kring material med mera, påpekar Per.

– Med öppnandet av Återbruket hoppas vi på en ytterligare minskning av avfall som går till deponi i stället för att återanvändas. Vi har även tecknat avtal med ideella organisationer som exempelvis PMU och Myrorna, och tanken är förstås att de ska kunna ta hand om en del av sådant som var ämnat för återvinning, informerar Per Dahlberg. Han berättar avslutningsvis att Falu Energi & Vatten även är involverat i projektet EcoDataCenter, som kommer att bli världens första klimatpositiva datacenter och vara sammankopplat med fjärrvärmeledningarna. Markarbetet har precis påbörjats för den andra byggnaden vid datacentrets campus i Falun, vilken beräknas stå klar under 2019 och tas i drift under kvartal två 2020.

Flera projekt Ett nutida projekt som Falu Energi & Vatten står i begrepp att inleda i oktober 2019 är Återbruket. Det rör sig om en mottagningsstation för avfall som ligger på Skyfallsvägen, strax innan återvinningscentralen.

Lokalt, tryggt och schysst.

Köp din el av oss! För att teckna elavtal ring 023-77 49 00 eller gå in på fev.se/elhandel

Research: Axel Eriksson Text: Örjan Persson


falun 43 www.svenskleverantorstidning.se

Kvalitativa helhetslösningar inom fönster, dörrar och fasader – Made in Dalarna! Duo Fasadsystem är specialister på konstruktioner inom glas och metall och erbjuder dörrar, fönster och fasader i Schüchos profilsystem med tillhörande glas. Tillverkningen sker i Falun, Dalarna, och produkterna ligger långt framme när det gäller energieffektivitet och U-värden. Duo Fasadsystem levererar högkvalitativa och anpassade lösningar och har som mål att vara förstahandsvalet för både kunder och arbetssökande. Lars-Gunnar Larsson tog över som ägare på Duo Fasadsystem på Roxnäsvägen för sju år sedan, och sedan dess har företaget utvecklats mycket. En framgångsfaktor har varit kombinationen av internationell design, tysk kvalité och svenskt hantverk. Profilerna kommer från tyska Schüco, vilka sedan lackeras, monteras och anpassas med tillhörande glas och därefter byggs samman till dörrar, fönster och fasader efter kundernas behov. För närvarande har företaget nio anställda som utgår ifrån lokalerna på Roxnäsvägen i Falun. – Vi är mer än en leverantör av fönster, dörrar och fasader, vi levererar helhetslösningar för nybyggnationer och modernisering av existerande byggnader, produkter som ökar värdet på fastigheten, reducerar driftskostnaderna och bidrar till en bättre miljö. Vi vill förmedla lösningar som är hållbara, energibesparande och estetiskt tilltalande, samtidigt som företagets medarbetare har en trygg och säker arbetsplats, säger Lars-Gunnar Larsson. Flera högkvalitativa referensprojekt Lars-Gunnar berättar att Duo Fasadsystem har flera projekt där kraven är höga och kvalitén av stor betydelse. – Vi arbetar ofta med skolor och sjukhus. Där är det viktigt med högkvalitativa konstruktioner och energieffektiva produkter, säger Lars-Gunnar. Men Duo Fasadsystem arbetar också brett, till exempel har man lång erfarenhet av att arbeta med uterum, vinterträdgårdar samt skjut- och vikpartier. – Vi antar många olika typer av projekt. Beställarna är fastighetsägare, byggföretag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner, som ofta anlitat en arkitekt för att på bästa vis anpassa glaspartierna till befintliga eller nybyggda hus och fastigheter, säger Lars-Gunnar.

Kunderna kommer ofta genom rekommendationer. – En stor del av de projekt vi arbetar med har vi fått genom att nöjda kunder rekommenderat oss för andra företag och privatpersoner med liknande behov, säger Lars-Gunnar. Bland referenskunderna märks flera objekt i Dalarna, till exempel Falu Bowling & Krog, Bjursåsskolan och Magasinet Falun. Men Duo Fasadsystem har också arbetat med projekt i bland annat Uppsala, Sollentuna och till och med på svenska ambassaden i New Delhi. – Visionen är att vi ska vara förstahandsvalet för både kunder och arbetssökande, ett innovativt och branschledande företag, avslutar LarsGunnar Larsson. Research: Axel Eriksson Text: Carolina Fredriksson

Dörrar, fönster & fasader i glas och aluminium.

Vi tillverkar skräddarsydda och kundanpassade aluminiumpartier till byggare, fastighetsägare och privatpersoner på vår fabrik i Falun. Vi är specialister på högisolerade skjut- och vikpartier. Varmt välkommen att kontakta oss!

Duo Fasadsystem AB Roxnäsvägen 14, Falun | 023-70 96 80 info@duofasader.se | www.duofasader.se


44

falun www.svenskleverantorstidning.se

Komplett tjänsteutbud i oberoende logistikpartner

Andreas Eriksson

Hos den oberoende logistikpartnern Logfab har medarbetarna lång erfarenhet inom allt som rör effektiv logistik. Det gör Logfab till en komplett leverantör av tjänster kring allt som rör transporter, lagring, upphandling och utbildning. Företaget har haft en mycket god utveckling och står idag för ett koncept som bland annat innefattar körningar såväl inrikes som på kontinenten.

Logfab är en helt oberoende leverantör av gods, företrädesvis för aktörer i Mellansverige. Med egna eller inhyrda fordon erbjuder man transporter både in- och utrikes, och med hjälp av ett stort nätverk kan man skräddarsy transporter helt efter beställarnas önskemål och behov. – Vi förfogar över allt från egna kranbilar till specialfordon och kör linjetrafik, dels mellan Dalarna och Mälardalen men även på uppdrag mellan Dalarna och Västerbotten. Ett annat stort uppdrag är distribution av handelsstål över hela Dalarna åt flera stålgrossister. Härutöver har vi möjlighet att ordna med budtransporter såväl inom Sveriges gränser som ner på kontinenten, upplyser Andreas Eriksson som leder verksamheten. Han tillägger att Logfab även jobbar med systemstöd som gör att kunderna i realtid kan spåra godset hela vägen till slutkund. Stark utveckling 2013 startade Andreas Eriksson upp ett litet åkeri med en enda bil och en omsättning på 100 000 kronor. Andreas har alltid varit otroligt

målmedveten och envis vilket gör att åkeriet och lagringsdelen har utvecklats till vad det är idag. Det finns sällan några genvägar, men med hårt slit, lite list och framför allt sunt bondförnuft så går det, menar han. Idag omsätter Logfab nästan 30 miljoner och sysselsätter 25 anställda, varav många utgår från företagets terminaler på Smidesgatan i Borlänge. Andreas själv har jobbat i branschen i snart 30 år och har tidigare innehaft VD-rollen i ett annat åkeri. När man pratar med honom märker man snabbt av den passion han känner för sitt yrkesutövande. – Jag trivs ypperligt med mitt jobb, oavsett om det handlar om att sitta med vid upphandlingar eller jobba mer hands-on, bland annat genom att köra själv, bekräftar han.

– Vår stora styrka idag är tillgängligheten där kunderna ska kunna nå oss snabbt och få snabb återkoppling, oavsett om det gäller prisförfrågan eller spåning av gods. Det är ju bara att gå till sig själv. Du ringer dit du vet att du får svar och ibland kan även ett negativt besked göras om till något positivt. Här gäller det att förekomma sina kunder och erbjuda alternativ. God sammanhållning Utöver Andreas träffar vi även Logfabs trafikledare Per Davidsson, som jobbat tillsammans med Andreas under många år och tidigare var chaufför, samt Elin Larsson, som jobbar som arbetsledare och med administration. Utöver dessa är även Andreas 27-årige son Viktor involverad i före-

taget. Stämningen på kontoret är lättsam och trevlig, vilket verkar genomsyra hela företaget. – Vi lägger stor vikt vid att alla ska trivas, det gäller såväl vi som jobbar här på kontoret som våra chaufförer. Vi har en god sammanhållning och det tror vi är en starkt bidragande orsak till våra framgångar, säger Per Davidsson och avrundar: – För Logfab kommer kunden alltid först. Andreas ledord är att kvalitet är A och O. De kan inte alltid vara snabbast men kommer däremot alltid med godset när de verkligen har lovat det. Research: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

www.logfab.se • 0243-272113


borlänge

45

www.svenskleverantorstidning.se

Välkänd leverantör till den globala racingsporten I racingvärlden är Borlängeföretaget ME Racing Service AB en välkänd aktör. Bolaget är en ledande och innovativ tillverkare av plåt- och stålkomponenter och har genom åren bland annat levererat vinnande chassin till bilar inom exempelvis rally och dragracing. ME Racing Service AB grundades av Mats Eriksson som redan på 80-talet hade ett mångårigt intresse bakom sig för racingsport. Han tävlade bland annat med hemmabyggda bilar och lade grunden till dagens verksamhet 1988 då han startade ME Plåtkonstruktioner AB med legotillverkning av plåtprodukter. Sedermera började man tillverka egna racingbilar i olika utföranden och det dröjde inte länge innan Mats sommarjobbande son, Lars-Göran, blev lika passionerad som sin far. Efter fyra år tog han över ansvaret för firman på heltid och sedan dess har utvecklingen i såväl företaget som racingbranschen i stort gått starkt framåt. Svenskt kvalitetsstål ME Racing Service AB säljer komponenter till racingbilar och är specialister på att tillverka rörkonstruktioner, hjulupphängningar, plåtchassin med mera. Företaget har genom åren bland annat levererat vinnande chassin till bilar inom exempelvis rally och dragracing. – Vi gör egentligen allt inom plåt- och ståldetaljer till racingbilar. Tillsammans med SSAB har vi till exempel tagit fram stålrör av otroligt hög kvalitet. Svenskt stål tillhör världens bästa och det är förstås A och O i vår bransch där säkerheten går före allt. Det är ett mycket givande samarbete vi har med SSAB och det känns väldigt stimulerande att kunna tillföra deras resurser till racingsporten, säger Mats Eriksson. Han framhåller också fördelarna med den egna plåtverkstaden, men betonar att SSAB:s stål löper som en röd tråd genom alla delar av verksamheten. – Det är mycket tack vare dem som vi är det vi

MERS senaste Dragracing chassie med gamla bilen bakom. Ford Crown Victoria -56.

är idag. I kombination med vår långa erfarenhet och vårt stora kunnande kan vi ta fram unika produkter och lösningar, säger Mats. Framtidsambitioner Mats vill gärna framhålla sina medarbetare, ett team på nio personer som är både kunniga och självgående.

Lars-Göran & Mats. Top Fuel Cockpit gjord utav Docol Tube R8. SSAB´s monter på PRI mässan i USA. Världens största motorsportsmässa.

MERS senaste Dragracing chassie med gamla bilen bakom. Ford Crown Victoria -56.

– Tack vare dem blir man blir glad varje dag man går till jobbet, säger Lars-Göran Eriksson. Han berättar vidare att även maskinparken håller högsta klass och att företaget är certifierat av Bilsportförbundet för tillverkning av racingburar. ME Racing Service är dessutom medlem i SFI Foundation Inc och sitter även med i säkerhetskommittén för racing över hela världen. – Det är ett helt ideellt arbete från vår sida, vi gör

det för sporten, säger Lars-Göran, som liksom sin far ser positivt på bolagets framtid. Det blir en ökad satsning på stålrören och man kommer att bygga upp ett ännu större lager för att alltid kunna hålla korta leveranstider. Research: Carl Ekeberg Text: Örjan Persson Bilder: ME Racing


46

borlänge www.svenskleverantorstidning.se

Sammanslagning stärker Arcos Hydrauliks koncept

Industrin, energisektorn och den marina branschen tillhör de som insett fördelarna med att anlita Arcos Hydraulik AB. Tack vare en sammanslagning mellan flera olika bolag kan Arcos erbjuda ett oöverträffat koncept kring konstruktion och produktion av hydraulcylindrar, hydraulaggregat och specialprodukter. Här tar man ett helhetsansvar kring allt från konstruktion till installation och service.

Den 1 juli 2018 bildade Arcos Hydraulik och PMC Cylinders i Sävsjö, Hällaryd och Nastola ett nytt bolag. Arcos Hydraulik AB fick därmed helt nya muskler och förutsättningar att stärka sitt redan väl cementerade koncept kring konstruktion och produktion av hydraulcylindrar, hydraulaggregat och specialprodukter till krävande kunder inom industri, energi och marint. – Numera har vi ännu högre kapacitet beträffande exempelvis serietillverkning, samtidigt som vi tar ett helhetsansvar, vilket innefattar såväl installation och montage som efterföljande serviceinsatser, säger Isabel Svensson, marknadssupport. Hon tillägger att bolagets totalerbjudande även innefattar reservdelar och renoveringar. Medarbetarna i fokus Det är en anrik verksamhet vi får ta del av när vi besöker Arcos Hydraulik. Verksamheten grundades redan 1947 som en liten mekanisk verkstad

där man tillverkade kugghjul till motorcyklar. Så småningom började man även producera cylindrar för både luft och olja, vilket kom att bli företagets huvudprodukter under en förhållandevis lång tid. Isabel Svensson berättar att en av bolagets anställda tillverkade ett par rullskidor 1972 som sedan kom att bli en stor succé. Det är, menar hon, ett gott exempel på den innovationskraft som alltid har funnits i företaget. – Våra produkter har alltid byggt på ett genuint hantverk. Det ligger oerhört mycket specialarbete bakom var och en av våra lösningar, konstaterar hon. Isabel är inte sen att i sammanhanget framhålla personalen som hon beskriver som ett lojalt och sammansvetsat team. Personalomsättningen är också mycket låg. – Våra medarbetare har ett stort intresse för ny teknik och unika lösningar. Vi är måna om att alla ska trivas på jobbet och bli hörda, eftersom vi inser värdet av att behålla alla våra medarbetares kompetens i bolaget. Vi jobbar också mycket med värdegrunder, berättar hon. I Arcos Hydraulik är man noga med att alla steg i produktionsprocessen utförs på ett korrekt och högkvalitativt sätt. Den person som tar över arbetet efter ett tidigare led ska kunna vara säker på att produkten i fråga är felfri in i minsta detalj. – Genom det arbetssättet blir slutresultatet alltid perfekt, påpekar Isabel Svensson.

H Y D R AUL I K BORLÄNGE

SÄVSJÖ

HÄLLARYD

berättar avslutningsvis att företaget mer eller mindre ständigt söker efter personer med rätt inställning och ett brinnande intresse för teknik och maskiner.

Framtidsoptimism Isabel Svensson ser ljust på framtiden för Arcos Hydraulik AB. – Vi går en väldigt spännande framtid till mötes, där vi utvecklas och växer, inte minst tack vare sammanslagningen. Vi investerar mycket i företaget, vilket lägger grunden till nya möjligheter för både oss och våra kunder, säger Isabel och

Research: Carl Ekeberg Text: Örjan Persson

HYDRAULIC POWER - AT YOUR SERVICE HYDRAULCYLINDRAR

NASTOLA

HYDRAULAGGREGAT

0243- 820 75

RENOVERING

EMAIL@ARCOS.SE


borlänge

47

www.svenskleverantorstidning.se

Kostnads- och energieffektiva LEDlösningar för lastbilar och arbetsfordon I en tid då allt mer fokus riktas mot miljöoch energibesparande produkter verkar Borlängeföretaget Gylle Mec i framkant. Företaget erbjuder markeringsljus, positionsljus och baklyktor med LED-teknik för bland annat lastbilar, traktorer och skogsmaskiner, och står för lösningar som vida överträffar traditionella glödlampor i fråga om energiåtgång och livslängd.

Gylle Mec AB är en av Nordens ledande tillverkare av positions- och sidomarkeringsljus med en fot av gummi. – I mångt och mycket leder vi utvecklingen inom detta område, säger Per Malmqvist som leder verksamheten.

Lösningarna bygger på LED-teknik och är i första hand avsedda för lastbilar, traktorer, skogsmaskiner och liknande fordon. Med LED-tekniken uppnås många fördelar i jämförelse med traditionell belysning. – En LED-lampa drar mindre ström, har längre livslängd. Den är helt enkelt överlägsen sina föregångare, fastslår Per. Lång historia Grunden till Gylle Mec lades 1946 av Harry Malmqvist och Stig Malmqvist, och var till en början en renodlad svets- och smidesverkstad. Under 50-talet började man inrikta sig på biltillbehör i olika former och levererade bland annat isskrapor samt skyltbelysningen till Volvos Amazonkombi. De startade upp egen tillverkning i Borlänge och sålde sedermera bolaget till DalaPlåtteknik. 2003 etablerades Gylle Mec som ett

dotterbolag till Dala-Plåtteknik i syfte att föra de stolta traditionerna från 40-talet vidare. Kvalitetsfokus Idag är Per Malmqvist, son till företagets grundare Stig Malmqvist, ägare av bolaget. Han arbetar med en ständig vision om att Gylle Mec ska bli marknadsledande inom sitt gebit. – Vi arbetade länge med att utveckla perfekta lösningar för LED-lampor i sidobelysningar. Det var ett ihärdigt och tålmodigt arbete som varade i två år innan vi ansåg att de blev perfekta och håller den höga kvalitet som vi själva kräver, berättar Per Malmqvist och nämner företagets ledord: ”Förargelsen över dålig kvalitet varar längre än glädjen över ett lågt pris.” Per medger att Gylle Mec verkar i en hårt konkurrensutsatt bransch. – Det finns gott om billiga kopior på marknaden men vi håller oerhört hårt på vårt kvalitetskoncept. Vår stående ambition är att hela tiden utveckla och erbjuda optimala lösningar för våra kunder. Research: Carl Ekeberg Text: Örjan Persson


48

borlänge www.svenskleverantorstidning.se

Komplett servicekoncept för Mellansveriges hissar Mellansveriges hissar behöver aldrig stå stilla särskilt länge. Det ser Hissdelen AB till med sitt starka koncept kring installation, reparation och service av hissar. Erfarna hisstekniker är snabbt på plats och har genom åren servat hissar för allt från fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar till företag, industrier och kommuner. Hissdelen AB jobbar med installation, reparation och service av hissar för en kundkrets som sträcker sig över hela Mellansverige, företrädesvis Dalarna, men även Gävleborg, Närke och Västmanland. – Vi står för allt från servicearbeten till nymontage och anpassningar. Det sistnämnda kan till exempel handla om att byta ut en skruvdriven hiss till en bältesdriven. Självklart erbjuder vi förstås jour dygnet runt, upplyser Thomas Holm som leder verksamheten i Hissdelen AB. Han berättar vidare att Hissdelen idag servar en mycket bred kundkrets med exempelvis landsting, kommuner, fastighetsbolag, affärsverksamheter, industrier och bostadsrättsföreningar.

Patenterad elmotor Utöver traditionella hissarbeten jobbar Hissdelen även med utveckling av branschrelaterade produkter. Företaget har ett samarbete med en tysk matematikprofessor som jobbat med elmotorer sedan 18 års ålder och idag är 81 år gammal. Tillsammans har de ett patent på en elmotor/ generator som är 15 procent mer effektiv än de som finns idag. – Allt är klart, det är bara prototyperna som ska byggas. Denna lösning kommer att revolutionera branschen, det enda vi behöver är mer tid och pengar, säger Thomas. Det intressanta med denna generator är att den börjar ladda redan vid 3 m/s, vilket har skapat ett stort intresse hos speciellt vindkraftsproducenter. Generatorn är betydligt mindre än traditionella varianter men är trots detta mer effektiv. På gång är även en ny motor som är enbart 120 millimeter i diameter och 300 millimeter lång, denna kommer att klarar hissar med 2:1 och en last på max tusen kilo.

att ha utbildat sig till elektriker. Han startade sin karriär i Kone Hissar innan han så småningom beslutade sig för att starta eget. Även hans bror Peter har varit branschen och Hissdelen AB trogen länge. Kvalitet har ända sedan starten varit ett ledord för de båda. – En hiss av god kvalitet ska hålla i 30-35 år, samtidigt som det förstås är viktigt att den sköts under hela sin livslängd. Tack vare vår långa erfarenhet och breda kunskap kan vi alltid erbjuda kunden en anpassad lösning till ett kostnadseffektivt pris och med korta leveranstider, säger Thomas Holm och nämner avslutningsvis att Hissdelen för närvarande söker kvalificerade hissmontörer. – Alla som är tekniskt lagda och vill uppleva en bra arbetsplats är välkomna att ansöka. Research: Carl Ekeberg Text: Örjan Persson

Kvalitet i alla led Thomas började jobba i hissbranschen 1988 efter

Thomas Holm, Verksamhetsansvarig: 070 - 653 90 41 • thomas@hissdelen.se • www.hissdelen.se


borlänge

49

www.svenskleverantorstidning.se

Helhetslösningar kring modern infrastruktur Trafikverket och andra aktörer inom infrastruktur har i Dala Infra Group en gedigen samarbetspartner avseende både strategiska och operativa tjänster inom BEST-K. Här finns kapacitet att ta ett helhetsgrepp kring varje uppdrag, från projektering och projektplanering till genomförande och installation samt slutbesiktning, men också möjligheter att ta sig an enstaka mindre uppdrag. Dala Infra Group AB knyter samman Dala El & Signal AB, Dala Consulting Infra Group AB och Dala Entreprenad & Spår AB. Tillsammans erbjuder de såväl strategiska som operativa tjänster inom konsult- och entreprenadbranschen. Man jobbar med helhetslösningar och kan således delta i projekt med allt från anbudsberäkning, projektering och projektplanering till det faktiska genomförandet av prefab- och siteinstallationer och vidare till slutbesiktning. – Vi startade koncernen med syftet att kunna leverera kompletta lösningar till våra kunder samt skapa en stark grund att utgå från i våra åtaganden. Vi fungerar som ett komplett bolag med både konsult- och entreprenadtjänster och vi vill ge våra kunder den absolut bästa expertisen inom alla olika områden i vår bransch, säger Johnny Larsson, styrelseledamot och delägare i Dala Infra Group. Rådgivning Bolagen i Dala Infra Group anlitas av bland annat Trafikverket, Stockholms Länstrafik, branschorganisationer, entreprenörer samt övriga aktörer inom området infrastruktur. Inom ramen för Dala Consulting finns lång erfarenhet av järnväg och infrastruktur, bland annat med uppdrag kring byggledning, granskning, GOP och TSS, konstruktions- och projekteringsledning, strategiskt affärsstöd samt projektledning. – Vi utgår alltid från kundens bästa och kan fungera som ett bollplank där vi bidrar med både idéer och kunskap. Rådgivning är en av våra allra största styrkor, säger Johnny Larsson och tillägger att man även tillverkar el och signalskåp, vilket underlättar för kunden som slipper kontakta olika firmor och i stället kan anlita Dala Infra Group för ett totalåtagande. Rätt och Riktigt Johnny Larsson har varit verksam i järnvägsbranschen sedan 1996 och bär med sig en hel del erfarenhet och kunskap som kunderna uppskattar. Detsamma gäller kollegan och delägaren Johan

www.dalainfragroup.se

Strömvall som gjorde entré i bolaget strax efter Johnny. Tillsammans bestämde de sig snabbt för att expandera och bygga något större kring totalåtaganden. – Verksamhetsidén bygger mycket på den erfarenhet och de visioner som vi båda har. Vi jobbar efter värdegrunden Rätt och Riktigt, det finns mycket att tänka på i vår bransch, men just noggrannhet och säkerhet är väldigt viktiga punkter för oss, betonar Johnny Larsson. Han framhåller samtidigt den familjära stämning som råder i hela bolaget och vikten av att alla medarbetare ska tycka att det är roligt att gå till jobbet. Man har också satsat hårt på administration för att verksamheten ska flyta på utan komplikationer. – Vi hoppas att vi inom en snar framtid ska kunna etablera vår egen lokal för fortsatt utveckling och tillväxt. Vi har ökat vår omsättning rejält redan första året och ser oss redan som ett stabilt bolag med goda framtidsutsikter, säger Johnny Larsson. Research: Carl Ekeberg Text: Örjan Persson


50

uddevalla www.svenskleverantorstidning.se

Ökad efterfrågan på bostäder när Uddevalla växer Uddevalla växer och kravet på nya bostäder ökar. Här spelar kommunala bostadsbolaget Uddevallahem en viktig roll med sitt breda bestånd av attraktiva bostäder i olika lägen.

– Vi skapar tillsammans med våra hyresgäster ett hållbart liv i Uddevalla. Så säger Thomas Aebeloe, VD på Uddevallahem som tar emot i receptionen i bolagets nybyggda huvudkontor på Drottninggatan mitt i centrala Uddevalla. Fastigheten rymmer, förutom Uddevallahems kontor, även ett antal nybyggda lägenheter i olika storlekar. Uddevallahem, som funnits sedan 1949, är den största fastighetsaktören i Uddevalla och förfogar idag över cirka 4 600 lägenheter med sammanlagt 9 000 hyresgäster, varav de allra flesta finns i Uddevalla men även i Ljungskile. Totalt rör det sig om en sammanlagd bostads- och lokalyta på drygt 300 000 kvadratmeter. Thomas Aebeloe beskriver Uddevallahem som en allmännyttig bostadsstiftelse som vill verka för allas rätt till ett bra boende. – Vår ambition är att kunna anpassa och erbjuda våra hyresgäster bra lägenheter där de kan bo bekymmersfritt och riskfritt, boenden som är flexibla och främjar trivsel, säger Thomas. Nöjda hyresgäster Thomas berättar att man varje vecka genomför kundnöjdhetsmätningar i samarbete med Origo som på regelbunden basis genomför undersök-

ningar hos 80 fastighetsbolag och deras kunder över hela landet. Uddevallahem ligger idag på en kundnöjdhet på drygt 42 procent, vilket är att jämföra med branschgenomsnittet som ligger på 35 procent. – Siffran 42 anger den andel som gett företaget högsta betyget, det vill säga 5 på en femgradig skala. Målet är att nå minst 45 procent helnöjda kunder, säger Thomas Aebeloe. Nya bostäder på gång Thomas spår att Uddevallahem successivt kommer att växa. Det finns långt framskridna planer på att bygga nya bostäder från 2020 och framåt, och här talar vi om investeringar på drygt 1 miljard kronor om allt går i lås. – Byggandet av nya bostäder kommer främst att ske i de centrala delarna av stan, men vi kommer även att se nybyggnationer av bostäder västerut då Uddevalla kommer att växa åt det hållet. Där kommer det att ske mycket i framtiden, tror Thomas. Förhoppningsvis startar ett bygge med ett 60-tal nya lägenheter på Strömstadsvägen i centrala Uddevalla under 2020. När det är avklarat 2022 är målet att genomföra en stamrenovering med påbyggnad av hundra nya lägenheter på befintliga hus på Skogslyckanområdet. – Vi ser en framtida stabil utveckling och tillväxt under de närmaste åren. Nybyggnationerna attraherar och gör att våra hyresgäster stannar kvar, samtidigt som inflyttningen från kranskommunerna ökar, säger Thomas Aebeloe. Han berättar avslutningsvis att Uddevallahem firar 70 år i år och kommer att fira med att bjuda in hyresgästerna till ett kalas som kommer att arrangeras på orten under september månad. Research: Lars Bengtson Text: Örjan Persson

Öppettider kundservice

Box 344, 451 18 UDDEVALLA Tel: 0522-65 35 00 • E-post: info@uddevallahem.se Besök oss: Norra Drottninggatan 15

Måndagar

kl 10.00-18.00

Tisdag-fredag

kl 10.00-16.00

Lunchstängt klockan

kl 12.00-13.00

w w w. u d d eval l ah em . s e


uddevalla

51

www.svenskleverantorstidning.se

Många fördelar med schaktfri ledningsdragning För den oinvigde låter begreppet bananborrning en aning komiskt, men för ett företag som Bananborrning Väst AB är arbetsmetoden synnerligen effektiv när det handlar om borrning för kablar, rör och ledningar. Företaget har anammat den synnerligen smarta metoden som gör att man till exempel kan dra rör under en väg utan att den behöver stängas av eller trafiken störas.

Bananborrning Väst AB utgår från Kråkeröd strax norr om Uddevalla. Här träffar vi företagets ägare och VD, Martin Johansson, som berättar att bolaget har funnits i 35 år och startades av hans far, Anders Johansson. Anders hade en patenterad idé kring markborrning som sedan dess har förfinats och utvecklats med hjälp av modern teknik. – Det handlar om att genom styrd borrning dra kablar och rörledningar, vattenledningar, el- och avloppsledningar, samt även anlägga värmekulvertar, på ett snabbt och skonsamt sätt, förklarar Martin, vars far lade grunden till företaget för cirka 35 år sedan då han tog patent på en rörpress som han själv tagit fram. Martin kom in i verksamheten som hälftenägare i samband med att en styrd borrmaskin köptes in för cirka 15 år sedan, och driver företaget i egen regi sedan två år tillbaka då Martin löste ut sin far. Skonsam metod Bananborrning, eller styrd borrning, alternativt schaktfri ledningsförläggning, som man också säger, innebär att hål kan borras i jord, sand eller lera i syfte att dra olika typer av ledningar

utan att förorsaka markskador. Därmed kan man undvika att schakta eller gräva på fridlysta markområden, samtidigt som metoden gör att borrningar under exempelvis vägar och järnvägar inte behöver innebära några trafikstörningar. Med hjälp av en slags borrspets i kombination med bentonitblandat vatten stabiliseras ett hål kring borrstången. Vattnet byter plats med materialet i marken som sedan spolas ut, varpå man kan dra olika typer av rör eller ledningar genom det borrade hålet.

känner vi att vi ligger så långt fram vi bara kan, vår stående ambition är att vara bäst på just det vi gör, understryker Martin Johansson.

– Vi lägger ut uppemot tre mil slang om året för allt från avlopp och fiber till el- och rörledningar. Sett till den utrustning vi förfogar över har vi mycket hög kapacitet beträffande borrhålens längd, så man kan säga att vi har ett stort omfång på våra uppdrag, säger Martin Johansson. Han berättar att företagets första maskin för ändamålet köptes in 2005. Idag förfogar man över två larvgående enheter samt en tolv meter lång lastbil för transport av dessa. Lastbilen är utrustad med slanganordningar, vilka är monterade på lastbilstaket, en idé där Bananborrning Väst AB var en av föregångarna. – Vi lägger överlag stor vikt vid att effektivisera oss och vår utrustning så mycket det går. Det är ett kontinuerligt utvecklingsarbete som ligger bakom eftersom branschens utveckling gör att det hela tiden finns förbättringar att göra. Idag

Gott rykte Bananborrning Väst AB servar kunder som energibolag, kommuner och entreprenadföretag. Man arbetar företrädesvis i Västsverige, från Kungälv i söder till Strömstad i norr, och utför emellanåt även arbeten på uppdrag av privatpersoner. – Ett bra kvitto på att vi gör rätt är att i princip alla de kunder som anlitade oss från början finns med oss än idag, samtidigt som antalet nya kunder bara blir fler och fler, konstaterar Martin. Själv spenderar han det mesta av tiden ute på fältet, den ena dagen är sällan den andra lik. – Ofta vet jag inte från dag till dag vad som ska göras. Jag åker dit uppdragen kräver och försöker alltid ställa upp för behövande kunder. Det har byggt vårt goda rykte i branschen där mun till mun-metoden har betytt mycket för vår utveckling, avslutar Martin Johansson. Research: Lars Bengtson Text: Örjan Persson


52

uddevalla www.svenskleverantorstidning.se

Komplett servicepartner för Uddevallas Citroënägare Uddevallas Citroënägare är berikade med en fullserviceverkstad. Rays Bilservice är en auktoriserad specialist avseende service, underhåll och reparationer av Citroën, ett komplett åtagande som även innefattar allt från bromsprovning och fyrhjulsinställning till AC-service och däckförvaring.

Vi träffar Ray Andersson som med ett 40 år långt förflutet i bilbranschen äger och driver Rays Bilservice i Uddevalla. Han tog över företaget 1997 och har med andra ord i allra högsta grad varit med och präglat utvecklingen av detsamma till dagens auktoriserade specialist på att serva, underhålla och reparera Citroën. – Vi har lång erfarenhet av branschen och står för ett komplett servicekoncept. Vi kontrollerar till exempel bromsar i vår bromsprovare, utför fyrhjulsinställningar och är dessutom certifierade för AC-service, felsökning och fyllning. I vår anläggning finns också ett däckhotell, upplyser Ray. Lång historia Rays Bilservice har en gedigen historia bakom sig. Företaget startades redan 1976 och hette på den tiden Bo Niclassons Bilservice. Verkstaden låg på Brattgatan i Uddevalla med flyttade sedermera till Skalbanksvägen i Kuröds industriområde. Ray arbetade som anställd bilmekaniker men fick efter 20 år i företaget möjligheten att ta över detsamma. Numera finns Rays Bilservice i moderna verkstadslokaler på Svensebergsvägen i Uddevalla dit man flyttade för snart tio år sedan. Med tiden har Ray kontinuerligt uppdaterat utrustningen man jobbar med. – Vi har köpt in fler billyftar och avancerad diagnostikutrustning eftersom bilarna blir allt mer tekniskt avancerade. Samtidigt ställer det höga kompetenskrav på personalen som ska våra både mekaniska och tekniska experter, säger Ray som samtidigt passar på att lyfta fram den åtta personer starka personalstyrkan. I denna ingår även hustrun Petra som är kundmottagare och ekonomiansvarig. Modern anläggning Rays Bilservice verkar i en toppmodern serviceanläggning i fina, ljusa och öppna lokaler. Hela hallen har golvvärme och luftkonditionering för att arbetsplatsen ska vara så trivsam som möjligt för Rays medarbetare. I kundmottagningen har besökarna tillgång till dator, gratis wifi, TV, kaffe och tidningar, vilket ger dem en stunds

avkoppling under tiden deras bilar tas om hand av Ray och hans personal. Kunderna kommer främst från närområdet med Uddevalla och kranskommunerna. – Vi uppskattar att det finns ett tusental Citroënägare i regionen, vi både tror och hoppas att de även fortsättningsvis ska välja att serva och reparera sina bilar hos oss, säger Ray som själv börjar se slutet på sin tid som ägare för Rays Bilservice. – 40 år i firman är lång tid. Jag och Petra har bestämt oss för att sälja bolaget och söker nu efter nya ägare som är intresserade av att ta över och driva firman vidare i samma goda anda som vi har gjort.

Research: Lars Bengtson Text: Örjan Persson

SPECIALISTER PÅ REPARATIONER AV CITROËN Vi på Rays Bilser vice AB är auktoriserade specialister på att ser va, underhålla och reparera Citroën. Vi har långt över 40 år i branschen och har upplevt de allra flesta problem som kan uppstå med din bil. Svensebergsvägen 1 451 55 UDDEVALLA 0522-342 56 www.raysbilser vice.se


uddevalla

53

www.svenskleverantorstidning.se

Pålitlig A-verkstad har breddat konceptet Ägare av transportfordon av märkena Fiat och Iveco har sin alldeles egen servicepartner i LastvagnsCenter i Uddevalla. LastvagnsCenter är en A-verkstad för dessa märken och står för snabba och kvalitativa reparations- och serviceinsatser. Kring årsskiftet tog Mattias Englund över den väletablerade firman LastvagnsCenter i Uddevalla

tillsammans med kollegan Daniel Degemose. Efter många år som aktiva på andra företag i bilbranschen såg de en möjlighet och en spännande utmaning i att föra LastvagnsCenter vidare mot nya höjder. – Företaget har funnits sedan början av 2000-talet och är idag en auktoriserad verkstad för Fiat och Iveco. Vår huvudsyssla är att serva och reparera husbilar och lätta lastbilar av dessa märken, men faktum är att vår bredd är större än så, upplyser Mattias Englund. Mattias syftar på att företaget sedan årsskiftet är en serviceverkstad för MECA Car, vilket innebär att man numera servar och reparerar personbilar av alla märken och årsmodeller. Vill växa LastvagnsCenter är klassad som en A-verkstad för Fiat och Iveco. Företagets servicetekniker har mångårig erfarenhet av dessa märken, och

använder sig av modern diagnostikutrustning med uppkoppling till en centraldator i samband med felsökning. Det går också snabbt när reservdelar beställs. – I regel kommer önskad del redan samma dag eller dagen efter beställning, under förutsättning att den finns på centrallagret, berättar Mattias Englund som tillsammans med Daniel har åtta anställda. Ambitionen är att växa, inte minst på Ivecosidan, och Mattias spår därför att de kommer att behöva anställa mer personal, framför allt fordonsmekaniker, framöver. Detta är, påpekar Mattias, dock inte alltid så lätt. – Kompetenta fordonsmekaniker är något av en bristvara i branschen, anser han. Vid vårt besök på LastvagnsCenters huvudkontor i Kuröds industriområde utanför Uddevalla råder det full aktivitet när kunder hela tiden strömmar till med förfrågningar kring service, reparationer och reservdelar. Privatkunder och husbilsägare kommer främst från närområdet kring Trestad men de servar även kunder från hela Bohuslän, Dalsland och ner mot Göteborg. Kommunen och traktens företag är också vanliga inslag i kundkretsen där man uppskattar den höga personliga servicenivån som präglar alla delar av verksamheten.

från marina motorer till lantbruksmaskiner och stationära motorer, liksom till startmotorer och generatorer. – Även här servar vi en bred kundkrets. Det finns sedan lång tid tillbaka mycket kunskap i Uddevalla El & Diesel, och det känns bra att föra dessa vidare i ny regi, avslutar Mattias Englund. Research: Lars Bengtson Text: Örjan Persson

Uddevalla El & Diesel I samband med att Mattias Englund och Daniel Degemose tog över LastvagnsCenter införlivades också det anrika företaget Uddevalla El & Diesel i den totala verksamheten. Här är man specialister på att renovera dieselpumpar och spridare till allt

Ventilföretag med stora muskler MRC Globals affärsidé är att lagerlägga ventiler av välkända fabrikat. I bolagets produktsortiment finns fler än 20 000 olika varianter. För bolagets kunder innebär driftstörningar en stor ekonomisk förlust, där en snabb leverans från något av bolagets lager kan vara direkt avgörande. Amerikanska MRC Global med huvudkontor i Houston, Texas, grundades 1921. Idag sysselsätter företaget cirka 4 000 anställda och omsätter 4 miljarder US dollar. Bolaget finns representerat på många olika platser i världen. I Sverige har man sitt säte i Uddevalla där Glenn Backelin är General Manager för MRC Global (Sweden) AB. Efter ett förflutet inom bilindustrin ansvarar han idag för bolagets försäljning och marknadsföring i Sverige och Danmark. – Härifrån sker all försäljning till den svenska och danska marknaden. Vår kundkrets finns främst inom processindustrin med inriktning mot olja, gas och petrokemi. Våra produkter är även anpassade för den kommunala marknaden inom exempelvis VA- och energiförsörjning, säger Glenn.

20 000 olika varianter MRC Globals produktportfölj innehåller idag över 20 000 olika varianter av ventiler, vilket gör bolaget till en av världens största lagerhållare av ventiler. I Europa lagerförs produkterna på ett tiotal platser med centrallager i Rotterdam. Snabba leveranser Tillverkning av ventiler innebär i många fall ledtider på upp till 40 veckor. MRC Globals affärsidé är att lagerlägga och erbjuda ventiler som kan levereras direkt. Om man saknar den efterfrågade ventilen på lager finns ett stort nätverk som gör att man oftast hittar andra lösningar för kunden. – Vi förfogar över produkter av välkända fabrikat som kunderna efterfrågar. Det har lett till att vi nu har ramavtal med ett antal av våra kunder, som tack vare samarbetet med oss försäkrar sig om att deras vanligaste ventiler lagerförs av oss, avslutar Glenn. Research: Lars Bengtson Text: Örjan Persson

Glenn Backelin

FIAT Service - Reservdelar - Reparation IVECO Kontakta oss gärna för mer info! Tlf.: 052217200 • info@lastvagnscenter.se • www.lastvagnscenter.se

sweden@mrcglobal.com • Telefon: 076 882 65 95


54

uddevalla www.svenskleverantorstidning.se

Kunskap och erfarenhet kring grävning och schaktning Bred kunskap, lång erfarenhet. Det finns flera olika anledningar till varför man bör välja Jonas Adamsson Entreprenad AB när det kommer till uppdrag inom grävning och schaktning. Företaget åtar sig allt från VA-arbeten och husdräneringar till vägunderhåll och transporter, och vänder sig till såväl privatpersoner som företag och kommuner.

Mitt ute i ingenmansland, i trakterna kring Munkedal, träffar vi Jonas Adamsson när han sitter bakom spakarna i sin 23 ton tunga grävmaskin. – Om man vill träffa mig gör man det säkrast genom att komma ut där jag jobbar, säger Jonas som med andra ord hellre verkar ute på fältet än bakom skrivbordet på kontoret. Han driver den egna firman Jonas Adamsson Entreprenad AB – eller J A Entreprenad, som många kort och gott säger – och det är en verksamhet som han etablerade för 25 år sedan. – Jag är utbildad snickare men har alltid haft ett stort intresse för maskiner. När jag köpte min första grävmaskin och började åta mig en del

uppdrag var vägen utstakad, berättar han. Sedan dess har verksamheten vuxit till att numera sysselsätta sju anställda och innefatta åtta grävmaskiner i olika storlekar, ett antal dumprar samt en lastbil för maskintransporter. Trogen kundkrets Verksamheten utgår från Holma Gård strax utanför Uddevalla och bygger på lång branscherfarenhet och bred kunskap. J A Entreprenad utför det mesta inom grävning och schaktning, såsom VA-arbeten, husdräneringar, trädgårdsanläggning, vägunderhåll och transporter för såväl privatpersoner som företag, kommuner, vägsamfälligheter med flera. – Vi har i viss mån valt att nischa oss lite mot skogsarbeten och har idag många uppdrag för flera stora skogsbolag. Oftast handlar det om grävning för anläggning av skogsvägar, säger Jonas och tillägger att även byggföretag utgör en väsentlig del av kundkretsen, vilken sträcker sig över hela Västra Götaland och Trestadsområdet.

Ett urval av de tjänster vi utför är:

• • • • •

VA-arbeten Husdräneringar Trädgårdsanläggningar Vägunderhåll Transporter

– Idag servar vi många fasta kunder och det är en filosofi vi vill vårda. Det gäller att vi upprätthåller vårt starka koncept kring väl utförda jobb av hög kvalitet och att vi alltid håller vad vi lovar, betonar Jonas och nämner Munkedal Skog som varit en trogen kund till J A Entreprenad ända sedan starten. Familjeföretag I familjeföretaget ingår även Jonas fru Petra som sköter ekonomi, lager och administration, sonen Sebastian och brodern Andreas som är maskinförare. Samtliga företagets maskinförare innehar blå kort och är certifierade för dikesgrävningar. – Vi jobbar dessutom med ett klart och tydligt miljötänk. Det innebär bland annat att vi hela tiden håller maskinparken uppdaterad och i gott skick. Det gynnar inte bara miljön, utan också vårt arbete, avslutar Jonas Adamsson. Research: Lars Bengtson Text: Örjan Persson

Adress: Holma Gård 255 451 98 Uddevalla Kontor: 0702 26 94 28 Mobil: 070-374 09 82 www.adamssonentreprenad.se


uddevalla

55

www.svenskleverantorstidning.se

Sveriges billigaste hyrbilskedja fortsätter satsa I Hyrbilsdepån är målsättningen tydlig. Företaget ska vara Sveriges billigaste hyrbilskedja. Detta möjliggörs genom att bolaget äger, servar, reparerar och underhåller sina egna bilar. Det har format ett koncept som omfattar depåer på elva orter i Sverige, bland annat i Uddevalla och Vänersborg. Christer och Conny Wetterwik startade hyrbilsverksamhet i Uddevalla i maj 2014, då med sju fordon. I augusti samma år hade fordonsantalet ökat till 25. Våren 2016 startade de även en depå i Vänersborg, där de, förutom hyrbilar, även erbjuder verkstadsjobb, däckhantering med mera. Idag har de cirka 70 fordon och sysselsätter två anställda, där Conny och Rikard är i Vänersborg och Christer och Robin sköter anläggningen i Uddevalla. Kommunens förstahandsval Fordonsparken består av små och stora person-

bilar, 9-sitsiga minibussar, pickups, och skåpbilar i olika storlekar från 3 till 18 kubik. De hyr även ut handikappanpassade bussar, som de i princip är ensamma om att hyra ut. Dessa fordon uppskattas stort av både privatpersoner, särboenden och kommuner. Företagets upptagningsområde sträcker sig över i princip hela Bohuslän, Dalsland och Skaraborg. De hyr ut till både privatpersoner, företag och försäkringsbolag där företagen står för den största delen och många av kunderna är återkommande. Under 2018 vann de upphandlingen om hyrbilar i Uddevalla kommun och är idag kommunens förstahandsval.

bete som avslutades 2018 då franchiseavgifterna var höga och de ville kunna bibehålla sina låga priser. De var inte ensamma om detta utträde, idag finns det elva hyrbilsdepåer runt om i landet och flera är på väg att startas upp. Hyrbilsdepån är en ekonomisk förening utan några avgifter och söker fler som vill starta en depå i sin stad. Så har du intresse, eller känner någon som skulle vilja komplettera hyrbilar med sin befintliga verksamhet, ta kontakt med Västsvenska Hyrbilsdepån via deras hemsida www.hyrbilsdepan.se Målsättningen för Hyrbilsdepån är att vara den billigaste hyrbilskedjan med den bästa servicen, och därför lämnar de en Lägsta pris-garanti.

Söker intressenter Verksamheten startades på franchisebasis hos ett hyrbilsföretag med säte i Norge, ett samar-

Research: Lars Bengtson Text: Örjan Persson

PERSONBILAR – MINIBUSSAR – SKÅPBILAR 3-18 KUBIK – RULLSTOLSBUSSAR UDDEVALLA – VÄNERSBORG 010-709 49 49 www.hyrbilsdepan.se


56

uddevalla www.svenskleverantorstidning.se

Ett pålitligt måleri med stora uppdrag KAOL Måleri AB är måleriföretaget som ständigt hittar nya kunder genom att ge det lilla extra och helt enkelt göra ett bra jobb. Deras goda rykte gör att de utför måleriarbeten både i Uddevalla och i närområdet. Kunderna är liksom uppdragen ofta stora, till exempel byggbolag och fastighetsägare.

När vi talar med KAOL Måleris ägare Roger Karlsson, är han just hemkommen från ett målerijobb i Stenungssund. Vi träffar honom i hans villa i centrala Uddevalla. Roger Karlsson berättar hur företaget startades. – Jag startade företaget år 2004 tillsammans med min kompanjon Mikael Olsson. KAOL står för KarlssonOlsson. Både jag och Mikael Olsson arbetade tidigare på en målerifirma i Uddevalla fram till 1999. Sedan vi tog jobb på en norsk målerifirma som vi arbete hos i 5 år. När Mikael Olsson valde en annan bana tog jag och min fru Ann-Britt Karlsson över företaget, säger Roger Karlsson. Idag driver Roger företaget tillsammans med Ann-Britt Karlsson och Johan Egelström, som sedan en tid tillbaka är delägare i företaget. De har numera åtta anställda målare som ständigt är ute på jobb. Antar större måleriarbeten KAOL Måleri utför mestadels större måleriarbeten. De arbetar främst i närområdet, i Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg, liksom ut mot öarna Tjörn och Orust, och upp mot Tanum och ner mot Kungälv. Deras kunder är exempelvis företag som Per Jacobsson, Hansson & Söner, NCC, liksom många andra bygg- och fastighetsföretag.

– Idag gör vi framförallt målningsarbeten av nybyggda lägenheter, kontor, skolor, villor med mera. Målning idag sker oftast med färgsprutor. Vi använder bara färger som är astma- och allergitestade, framför allt färger från Alcro. Alla målerijobb utförs självklart utifrån gällande normer för personligt skydd för hälsa, säkerhet och miljöaspekter, säger Roger Karlsson. Han nämner några större målerijobb, både lokalt inom Uddevalla och utanför regionen. – Till exempel har vi målat Hotell Bohusgårdens nya utbyggnad om 130 rum, Kvarteret Eol i Uddevalla om 90 lägenheter, Hogia huset i Stenungssund och Kvarteret IKano i Kungälv om 195 lägenheter, det projektet pågår för fullt just nu. Vi har också en hel del spännande projekt som snart skall påbörjas, säger Roger. Han berättar också att de alltid är väldigt måna om att göra ett bra jobb. – Vi försöker alltid göra det där lilla extra. Det är också så vi har fått ett gott rykte i branschen, säger Roger. På grund av det goda ryktet får KAOL Måleri in nya jobbförfrågningar utan att behöva göra mycket reklam, kunderna hittar dem ändå. – Vår målsättning är att alltid göra ett bra jobb, säger Roger Karlsson. Research: Lars Bengtson Text: Carolina Fredriksson

Roger Karlsson utanför kontoret


uddevalla

57

www.svenskleverantorstidning.se

Snabba insatser i komplett lack- och skadeverkstad När olyckan varit framme har fordonsägare i och kring Uddevalla en trygg och auktoriserad lack- och karosseriverkstad att vända sig till. Vestbjergs Autolack har ända sedan 1960-talet jobbat med alla typer av skadereparationer och billackering, och förfogar över modern utrustning för att alltid kunna erbjuda kvalitetssäkrade insatser. Vestbjergs Autolack i Uddevalla är en auktoriserad lack- och karosseriverkstad och en klass 1-certifierad skadeverkstad. VD:n och ägaren Tommy

Vestbjerg beskriver bolaget som ett komplett serviceföretag med allt ifrån beräkning på skador till skadereparationer och billackering. – Vi har avtal med alla försäkringsbolag, vilket gör att 99 procent av alla våra insatser är försäkringsjobb. Vi tar oss an alla fordon, inklusive husvagnar och husbilar, vi utför även reparationer av skadade plastdetaljer samt byter skadade vindrutor. Eftersom vi förfogar över den allra senaste utrustningen kan vi jobba med alla bilmärken och alltid stå för kvalitetssäkrade reparationer, säger Tommy Vestbjerg.

erbjuda dem ett jobb efter avslutad utbildning, upplyser Tommy. Inga långa köer De flesta av Vestbjergs Autolacks kunder finns i västra Sverige, i och kring Uddevalla till Strömstad i norr och vidare mot Dalsland. Företaget är en auktoriserad verkstad för fem märken: Hyundai, Honda, Mitsubishi, Suzuki och Subaru, vilket innebär att man emellanåt tar emot kunder även utanför det huvudsakliga upptagningsområdet,

eftersom dessa märkesverkstäder saknas på orten. – Som kund hos oss ska man alltid känna att man får snabb och professionell service. Vi jobbar med korta ledtider, vilket gör att våra kunder aldrig behöver hamna på några långa kölistor som fallet ofta kan vara hos de större verkstäderna. Här gör vi allt för att kunden ska få tillbaka sin bil så fort som möjligt, säger Tommy Vestbjerg. Research: Lars Bengtson Text: Örjan Persson

Hög kompetens Tommy tog över VD-rollen 2000 efter Christer Vestbjerg som startade företaget 1961 under namnet Katrinedals Bilplåtslageri och Reparationsverkstad. 1970 fick företaget sitt nuvarande namn och sedan dess finns verkstaden i Kuröd Industriområde. Tommy har ett mer än 30-årigt förflutet i företaget som idag sysselsätter fem anställda, inklusive hans fru som sköter ekonomin. I verkstaden jobbar fyra synnerligen kompetenta lackerare och plåtslagare som uteslutande använder sig av vattenbaserade system i syfte att leva upp till företagets tydliga miljöpolicy. Vestbjergs Autolack har ett gott samarbete med gymnasieskolan GLU i Uddevalla vars elever ofta får möjlighet att praktisera i företaget. – Om de gör bra ifrån sig är vi absolut villiga att

Kvalitetssäkrade tjänster för den krävande telekombranschen För många telekombolag är NetDesign Capewax AB en viktig samarbetspartner. Uddevallaföretaget, som bygger på mångårig kompetens inom branschen, erbjuder konsulttjänster som innefattar allt från projektledning till projektering, dokumentation och besiktningar. I NetDesign Capewax AB:s lokaler i Uddevallavarvets gamla fastighet träffar vi Christoffer Augustsson som äger företaget tillsammans med kollegan Daniel Johansson. Verksamheten sysselsätter fyra personer som alla har sin bakgrund i olika telekombolag. Sedan företaget startades för fem år sedan har det utvecklats till dagens starka aktör med ett brett koncept avseende konsulttjänster för den krävande telekombranschen. – Vi vänder oss till bland annat operatörer, stora entreprenadföretag, fiberföreningar och nätägare, företrädesvis i Västra Götaland. Vi har dock möjligheter att åta oss jobb för kunder även utanför detta område om uppdraget så kräver, säger Christoffer Augustsson och berättar att man har varit så långt norrut som i Åre för ett jobb. Breda tjänster Christoffer presenterar företagets starka tjänsteutbud som kretsar kring allt från projektledning till projektering, dokumentation och besikt-

ningar. Det innefattar till exempel fältprojektering, framtagning av markägarförteckning, tillståndsansökningar, kontakt och avtalshantering med markägare, framtagning av kartunderlag och arbetshandlingar samt revidering av arbetshandlingar inför slutdokumentation. Kontroller och stickprov utgör andra delar av verksamheten. Dessa kan utföras enligt Robust Fibers specifikationer, vilket är en garanti för att rätt kvalitetsnivå uppnås för de som önskar köpa entreprenad- och anläggningstjänster från ett certifierat företag. – Vi lägger alltid stor vikt vid kvalitet och noggrannhet på alla våra åtaganden. Det har byggt vår kundkrets och lägger grunden till att kunderna återkommer till oss, poängterar Christoffer Augustsson.

valde att förnya företagets logotyp och förstärka varumärket Capewax ytterligare. För den som undrar berättar Christoffer avslutningsvis att namnet Capewax är en fri och lite skämtsam engelsk översättning på Uddevalla. – Det är onekligen ett företagsnamn som får människor att lägga märke till oss. Research: Lars Bengtson Text: Örjan Persson

Stora uppdrag Sedan starten 2014 har NetDesign Capewax AB utfört ett flertal prestigefyllda uppdrag. För Baltic Offshore i Kalmar har man i Mälardalen bistått med underlag för markavtal, tillstånd, planering av styrda borrningar inför läggandet av sjökabel. – Här i närområdet jobbar vi idag mycket på uppdrag av större rikstäckande entreprenörer. Vi arbetar just nu med fiberarbeten på Skaftölandet, ett uppdrag som pågått i mer än ett år. Sedan 2016 utför vi även uppdrag för ett stadsnät i regionen, berättar Christoffer. Han berättar avslutningsvis att man förra året

Mitsubishi • Suzuki • Subaru • Honda • Huyndai

Tel. 0522-163 05 • E-mail: info@autolack.nu • www.autolack.nu

0705-45 59 30 www.capewax.se


58

uddevalla www.svenskleverantorstidning.se

Helhetslösningar kring flexibla kranbilstransporter När stora objekt som Attefallshus, båtar och silos ska flyttas kan LastväxlarCarlsson AB spela en väsentlig roll. Med sin breda fordonspark med kranbilar i varierande storlekar, vikter och räckvidder finns det i princip inga transportbehov man inte kan uppfylla.

Familjeföretaget LastväxlarCarlsson AB har sin bas på Kuröd strax utanför Uddevalla. Här träffar vi företagets VD och ägare Rolf Carlsson som startade åkeriet 2002 och idag driver det tillsammansmed hustrun Elisabet, sin bror samt sönerna Martin och Mattias. Verksamheten sysselsätter sammanlagt 23 kvalificerade chaufförer som alla har lång erfarenhet av allehanda transporter. – Vi kan uppfylla en mängd olika transportbehov tack vare våra ändamålsenliga kranbilar, upplyser Rolf Carlsson och berättar att företaget förfogar över kranbilar på mellan 18 och 92 ton. Hus och båtar LastväxlarCarlssons breda fordonspark och höga kunskapsnivå gör att bolaget kan åta sig transporter av en mängd olika skrymmande objekt. – Det kan handla om allt från bodar, Attefallshus och villavagnar till båtar och stora silos, men vi ombesörjer förstås även transporter av exempelvis skrot, sopor, byggavfall, flis, torv, kalk och grus. Vi fraktar till exempel skrot i ett nära samarbete med Stena Recycling och OTAB, säger Rolf. Han berättar vidare att företagets kranbilar också kan förses med olika tillbehör, såsom skopor, timmergrip, jibb, pallgaffel, släp och en liten basker. Det gör LastväxlarCarlsson till en i branschen mycket flexibel aktör. Framhåller personalen LastväxlarCarlsson verkar idag i framför allt Västra Götalands- och Trestadsregionen samt Dalsland. Här servar man allt från privatpersoner till företag, kommuner och byggentreprenörer. – För privatpersoner kan det till exempel handla om hjälp i samband med transport och sjösättning av deras båtar, berättar Rolf Carlsson som avslutningsvis gärna framhåller personalen. – Alla våra chaufförer är mycket kvalificerade och innehar både truck- och hjullastarcertifikat. De har också yrkesbevis för kranar och lastsäkring samt ADR. Det är tack vare deras kompetens och vår starka fordonspark som vi kan lösa i princip alla transportbehov. Research: Lars Bengtson Text: Örjan Persson

logo.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

2016-10-12

15:12


trollhättan

59

www.svenskleverantorstidning.se

Tydliga näringslivssatsningar i Trollhättans Stad I Trollhättan jobbar man med tydliga mål och ambitioner för framtiden. 60 000 invånare ska bli 70 000 senast 2030 och vägen dit kretsar i mångt och mycket kring ett blomstrande näringsliv. – Vi jobbar med att ha ett smidigt företagsklimat i hela kommunen och har satt som mål att ha det bästa företagsklimatet i hela Sverige, säger Helena Kortered, näringslivschef i Trollhättans Stad.

Helena Kortered har sedan årsskiftet innehaft rollen som näringslivschef i Trollhättans Stad, efter att tidigare ha arbetat på Trafikverket i Göteborg. Näringslivsenheten sysselsätter idag sex personer med främsta uppgift att skapa bra förutsättningar för näringslivet. – Här i Trollhättan har vi en väldigt tydlig inriktning på de utvecklingsmål vi jobbar efter. Idag är vi strax under 60 000 invånare i kommunen, men målet är att vi ska vara 70 000 år 2030. För att nå dessa mål prioriterar vi arbetet med att skapa bra förutsättningar för det befintliga näringslivet och att vi lockar hit nya företag. Även arbetet med att ha hög attraktionskraft prioriteras, berättar Helena Kortered. Det befintliga näringslivet Av Trollhättans cirka 4 600 arbetsställen har ungefär 200 fler än 20 anställda och 30 företag fler än 100 anställda. Helena Kortered lyfter fram området automotive som alltid har haft en stark och tydlig förankring i Trollhättan. – Vi talar om framtidens mobilitet med många företag knutna till automotivebranschen, säger hon och berättar att staden för en tät dialog med

Trollhättan. Foto: J Nywall

företagen kring hur de kan växa och skapa rätt förutsättningar för fortsatta framgångar. – Vi jobbar med att ha ett smidigt företagsklimat i hela kommunen och har satt som mål att ha det bästa företagsklimatet i hela Sverige. För att säkra framtidens kompetensförsörjning jobbar Näringslivsenheten tillsammans med Högskolan Väst, företag i kommunen och Arbetsförmedlingen, inte minst i arbetet med att kunna erbjuda rätt utbildningar. – Detta är A och O för framtiden och här ligger vi i framkant, menar näringslivschefen. Nyetablering av företag Beträffande nyetableringar råder det idag stor efterfrågan på mark i Trollhättans Stad från företag som antingen vill etablera nya verksamheter eller utöka befintliga. Här är, poängterar Helena Kortered, hela området runt Trollhättan viktigt. Samverkan är nyckelordet, menar hon. – Det handlar om samverkan med hela Västra Götalandsregionen, inte minst de närliggande kommunerna, med det lokala företagandet samt, inte minst, Högskolan, Innovatum, Almi, Arbetsförmedlingen med flera, påpekar Helena. Hon fortsätter: – Något jag upplever som mycket positivt här i Trollhättan är att när det är skarpt läge så samarbetar man verkligen. Det känns unikt och fantastiskt bra. Helena betonar också vikten av bra och välutbyggd infrastruktur för att företagen ska kunna utvecklas och växa. Utbyggnaden av E45, närhet till flyg och bra tågförbindelser med exempelvis Göteborg skapar goda förutsättningar för detta, men Helena betonar också vikten av attraktiva skolor och bostäder för att både inhemska och utländska företag ska vilja etablera sig i Trollhättan. Idag byggs det en hel del både i och utanför staden.

Helena Kortered

– Vi måste också vara beredda på att jobba internationellt och med utländska företag, liksom lokalt med ett internationellt perspektiv. Här har vi kommit mycket långt och ligger i framkant som kommun, anser Helena Kortered. Attraktionskraft Trivseln är förstås av stor vikt för att såväl personer som företag ska kunna lockas till Trollhättan. I kommunen jobbar man hårt för att synliggöra

stadens många fördelar, en ambition är att bli utsedd till Årets Stadskärna. – Högskolan Väst hyser i dagsläget cirka 15 000 elever som är mycket viktiga för stadens framtid. Här i Trollhättan finns också ett enormt föreningsliv och mycket kreativitet, exempelvis Film i Väst, säger Helena Kortered. Research: Christian Forsling Text: Örjan Persson


60

trollhättan www.svenskleverantorstidning.se

Komplett totalleverantör av färg, golv och tapeter Invånare och företag i och kring Trollhättan har i Ejes Golv en erfaren partner av allt som rör färg, golv och tapeter. Ett mycket brett butiksutbud kompletteras med professionella entreprenader, vilket gör Ejes Golv till en komplett totalleverantör.

Ejes Golv AB i Trollhättan drivs och ägs av Fredrik Green och Mikael Angel med vardera 30 år i branschen bakom sig. Företaget startades 1981 av Eje Holgersson under namnet Miljörummet. Efter en tid i centrala Trollhättan flyttades Ejes Golv 2001 till nuvarande lokaler på Tingvallavägen. Ejes Golv är idag dels en fullsortimentsbutik, dels

en entreprenadverksamhet för bland annat mattläggning, plattsättning, golvslipning med mera. I den stora, ljusa lokalen där tre heltidsanställda arbetar bjuds kunden på ett omfattande sortiment av tapeter, färg, golv, klinker och badrumsutrustning. I butiken finns också en permanent badrumsutställning med ett flertal rum där man som besökare kan få inspiration och råd om hur man vill designa sitt badrum. – Vi vänder oss i hög utsträckning till privatpersoner som exempelvis vill renovera sina badrum, lägga nytt golv eller tapetsera. För många är detta en mycket stor investering. Våra medarbetare i butiken har gedigen kunskap och lång erfarenhet av branschen, och gör allt för att du som kund ska känna dig trygg och erhålla rätt råd och inspiration när du besöker oss, säger Fredrik Green.

På entreprenadsidan dominerar golvuppdrag. Ejes Golv lägger mattor, parkett och plattor, och slipar även trägolv. – Något som är på väg tillbaka är faktiskt heltäckningsmattor, men som numera är enkla att ta av och lägga ut. Inom det här området har det hänt väldigt mycket, säger Mia.

Heltäckningsmattan kommer tillbaka Populära nyanser på tapeter och färg är idag lite mer mustiga färger. – Mycket grönt, konstaterar Mia Andersson med mångårig erfarenhet i branschen. – Även när det kommer till kakel och klinker går det mot lite mer rustika färger och mönster, många vill gärna ha samma typ av plattor på både väggar och golv, och gärna i större storlekar. Med vårt breda sortiment och våra snabba leveranser kan vi hjälpa kunden att välja i djungeln av färger och material.

Helhetslösningar Totalt är man idag 19 anställda på Ejes Golv, som vänder sig till såväl privatpersoner som kommunala bolag samt mindre och medelstora företag. Alla erbjuds kompletta helhetslösningar. – Vi levererar allt material som kunden valt i butiken, står för monteringen och har även hand om kontakter med exempelvis rörläggare och elektriker, så att du som kund enbart behöver en enda kontaktperson, upplyser Fredrik Green. Ejes Golv samarbetar med flertalet av de stora och duktiga leverantörerna i branschen. Lagret är omfattande och ledtiderna är korta när det gäller beställning av produkter. – Vi har ofta kampanjer och specialerbjudanden. Vi rekommenderar alla att ha koll på vår hemsida när det gäller kommande arrangemang och event, tipsar Fredrik avslutningsvis. Research: Christian Forsling Text: Örjan Persson

Ejes Golv AB Tingvallavägen 34, Trollhättan

Butikens öppettider: Mån-Fre 10.00-18.00

Tel: 0520-795 00 E-Mail: butik@ejesgolv.se


trollhättan

61

www.svenskleverantorstidning.se

Komplett problemlösare kring modern plåtbearbetning

I Trollhättan finner vi en komplett problemlösare beträffande laserskärning och lasersvetsning. Plåt & Laserteknik i Trollhättan AB står för ett komplett koncept, inklusive andra bearbetningsmetoder, vilket innefattar allt från produktidé till löpande tillverkning.

mycket avancerad maskinbearbetning. Vi jobbar även med hydraulpressning och djupdragning, vilket gör att vi kan erbjuda tredimensionella plåtartiklar som sedan renskärs med hjälp av laser, upplyser Jan Björk. Efter att ämnet laserskurits kan företagets två CNC-styrda bockmaskiner lösa alla förekommande uppgifter. Beträffande formning av plåt kan man även ombesörja varmgalvanisering, förzinkning och lackering av ämnet.

Plåt och Laserteknik i Trollhättan har verkat i nuvarande form i 25 år och förädlar plåt genom laserskärning och lasersvetsning. Jan Björk är VD och en av tre delägare i det framåtsträvande bolaget. – Vår verksamhet går ut på att laserskära och svetsa plåtämnen i 2D och 3D. Vi arbetar främst i svartplåt, rostfritt och aluminium, och kan härutöver erbjuda en stor variation av bearbetning och vidareförädling av den aktuella produkten, säger han. Plåt & Laserteknik jobbar med både manuell och automatiserad svetsning. Till sitt förfogande har man två svetsrobotar vilket medför en oöverträffad kostnadseffektivitet och kvalitetssäkring genom hela processen, även i samband med serietillverkning. – Då vi själva kan bygga våra egna fixturer bli robotsvetsningen även ett konkurrenskraftigt alternativ för mindre serier. Med vår treaxlade fleroperationsmaskin av märket Dosan kan vi komplettera våra lasermaskiner med borrning, gängning, försänkning, fräsning, fasning och

Marknadsledande utrustning Laser som teknologi har revolutionerat branschen väsentligt, inte minst när det gäller produkter till fordonsrelaterad industri. – Laserskärning är vi riktigt duktiga på och vi är mycket stolta över att vi sedan en tid tillbaka förfogar över Sveriges snabbaste 2D-lasermaskin av märket Eagle. Med denna fantastiska maskin kan vi erbjuda unika skärhastigheter, säger Jan stolt. Eagle-maskinen har en stråleffekt på hela 12 kW för plåt upp till 10–12 millimeter. Till maskinen finns även ett materialtorn som laddas med material, vilket gör att maskinen kan arbeta obemannad under många timmar. – Tack vare den höga skärhastigheten och den reducerade bemanningen kan vi med Eaglemaskinen erbjuda riktigt konkurrenskraftiga priser och en otroligt hög slutfinish på produkten, konstaterar Jan Björk. Han berättar vidare att företaget avseende 3D-lasersvestning och laserskärning kan producera både mindre och större serier. Här är

fordonsindustrin en vanlig målgrupp men även aktörer från andra branscher. – Med 3D-svetsning åstadkommer vi hög precision utan tillsatsmaterial till en oändlig variation av applikationer. Kvaliteten blir mycket hög utan värmespänningar och krav på efterbearbetning. Innovativa lösningar De flesta av Plåt & Lasertekniks kunder finns i Västra Götalandsregionen men företaget servar också kunder i övriga Sverige samt till viss del även i Norge. En av bolagets framgångsrika produkter är batterilådor för truckar som man har utvecklat tillsammans med Alelion Energy

Systems i Göteborg. Idag kan man erbjuda ett 25-tal olika modeller. Apparathus för högspänning och rostfria bränsletankar för hybridbilar är andra exempel ur Plåt & Lasertekniks tillverkning, liksom transformatorhus i plåt som klarar 25 år utan underhåll. – Då vi är bra på att ta fram fixturer med rätt toleransmått kan vi med vår breda maskinpark erbjuda små och stora serier till små och stora kunder. Vi är med från start till mål kring både utveckling och tillverkning av kundens produkter, avslutar Jan Björk.

iNspire från Eagle är med extrema skärhastigheter och höga effekter världens mest produktiva maskin. • • • •

2D-laserskärning 3D-laserskärning Robotsvetsning Bockning Tel. 0520-429200 www.plt.se

KONTAKTA OSS: kim.glad@eagle-group.eu andreas.olsson@ eagle-group.eu

Research: Christian Forsling Text: Örjan Persson


62

lilla edet www.svenskleverantorstidning.se

Fullt upp för flexibel fibergrävare Elkraftteamet Väst AB i Lödöse är ett gott exempel på att ett litet företag kan besitta stor kompetens och hög kapacitet. Företaget är en specialist på att bygga fibernät, och nu när fiberutbyggnaden i Sverige går för högtryck råder samma förhållande i Elkraftteamet. Elkraftteamet Väst AB har specialiserats på att bygga fiber- och elnät, samt att utföra olika typer av elinstallationer. Företaget har behörighet för arbete med både låg- och högspänning. Firmans lokaler ligger centralt i Lödöse, söder om Lilla Edet, och jobbar över hela Västra Götaland. – Vi jobbar både lokalt och regionalt, vi har bland annat blåst fiber i flera av kommunerna i Västra Götaland, exempelvis Skepplanda och Trollhättan. Vi har även varit på Knippla som är en ö i Göteborgs skärgård dit det bara går att ta sig med färja. Ryktet om vår kompetens har även spridit sig långt utanför Lödöse, vilket gjort att vi bland annat har fått förfrågningar kring uppdrag i Gällivare, berättar Kim Wilhelmsson, VD och grundare av Elkraftteamet Väst AB. Noggrann dokumentation Företaget grundades som ett elinstallationsföretag 2001 men från och med 2008 har man nischat

sig mer mot fiberbranschen med uppdragsgivare bland framför allt kommuner, ekonomiska föreningar och stora nätföretag. I Elkraftteamet jobbar man med både små och stora projekt. – Att bygga fibernät är just nu vår främsta verksamhet där vi ständigt har att göra med både befintliga områden och nyproduktionsområden. Just nu är det ständig orderingång och detta kommer att fortsätta en bra tid framöver då vi

jobbar mycket med efteranslutningar till nya bostadsområden, berättar Kim Wilhelmsson. Han betonar vikten av hög kvalitet på alla uppdrag och berättar att man för noggrann dokumentation, framför allt när det gäller fibernedläggning. – Vi är mycket noggranna när det gäller detta. Vi fotar och filmar samt för dagböcker som vi lägger upp på en gemensam drive där beställaren hela tiden har full koll på jobbet. Detta är extremt viktigt, inte minst efter att man gjort olika anslutningar, understryker Kim. Elkraftteamet sysselsätter idag 13 anställda som Kim beskriver som mycket kompetenta och med lång erfarenhet av den här typen av jobb. Härtill kommer en komplett maskinpark med grävare från 2,8 till 25 ton med både larvband och hjul. Man förfogar även över en egen kranbil som man mestadels använder för egna jobb, men också på uppdrag av andra aktörer när möjligheten finns. I kombination med företagets stora noggrannhet står Elkraftteamet för ett vinnande koncept. – Som beställare bör man alltid säkerställa att entreprenören levererar kvalitet, har rätt maskiner för jobbet, en väl utvecklad dokumentation och är flexibla. För oss är detta en självklarhet och en styrka, avslutar Kim Wilhelmsson.

Research: Christian Forsling Text: Örjan Persson

En bank med omtanke om framtiden Handelsbanken i Lilla Edet är måna om att ge sina kunder fullgod service inom bank och exempelvis hjälpa privatpersoner som vill spara till sin pension eller till sina barn och företag som vill investera. Den lokala närvaron och kännedomen är viktig för banken som skapar individanpassade lösningar.

Ann Bengtsson är kontorschef på Handelsbanken i Lilla Edet. Hon har arbetat som chef på banken sedan år 2017, och dessförinnan bland annat på Handelsbanken i Vänersborg. Handelsbanken har en lång närvaro i Lilla Edet, de etablerade ett kontor där redan år 1953. – För oss är det viktigt med närhet till våra kunder och därför är den lokala närvaron på både små och stora orter mycket betydelsefull för oss, säger Ann. På Handelsbanken i Lilla Edet arbetar tre heltidsanställda. Men trots att de inte är ett stort kontor, har banken ett fullt sortiment. – Kunderna kan få hjälp med det mesta hos oss. Och vi tar regelbundet hit specialister för att kunna lösa alla frågor. Vårt mål är ha nöjda kunder, och därför utgår vi från kundens behov och anpassar lösningar för varje individ, berättar Ann.

Lokal närvaro och hög tillgänglighet Ann Bengtsson menar att en stor fördel med lokal närvaro är att de känner sin marknad och vet vad som händer på orten och i kommunen. Deras långa relation både med privat- och företagskunder på orten gör att de kan ge relevanta råd och diskutera idéer. – För privatkunder handlar det mycket om bolån och placeringar, kanske vill någon spara till sin pension eller starta ett sparande till sina barn, då gäller det att ha omtanke. Genom den lokala närvaron kan vi ge råd om vad som händer just här. För företagskunderna handlar det ofta om investeringar och lån för att utöka verksamheten lokalt eller på annan ort, säger Ann. Att ha en hög tillgänglighet är viktigt för Handelsbanken i Lilla Edet. – Vi försöker alltid vara anträffbara under våra öppettider. Man kan också tidsboka besök hos oss andra tider, till exempel för ärenden som banklån och placeringar. För våra företagskunder gör vi även besök på arbetsplatsen om önskemål finns, säger Ann. Många småföretagare väljer Handelsbanken

Ann berättar att banken ofta är med på företagsmässor på orten, exempelvis på skogsträffar och kundträffar. Detta för att ha en hög närvaro för sina företagskunder. – Vi bjuder även in till kundträffar och föreläsningar i exempelvis Göteborg, säger Ann.

Adress: Strandvägen 2a, Lödöse Tel: 0707 94 34 06

Handelsbanken finns idag på närmare 400 platser i Sverige. Banken har för åttonde året i rad blivit vald till företagens favoritbank i Sverige. – Att företag och framförallt småföretag söker sig till oss beror nog på den lokala närvaron och genuina omtanken, säger Ann. Handelsbanken finns även i andra nordiska länder samt i Nederländerna och Storbritannien,

vilket är en stor fördel om företagen har affärer där eller vill etablera sig där. – Att bygga långsiktiga relationer med våra lokala privatkunder och företagskunder är absolut det viktigaste för oss. Vi vill vara en bank för framtiden! säger Ann Bengtsson. Research: Christian Forsling Text: Text: Carolina Fredriksson

En personlig och lokal bank

Email: info@elkraftteamet.se

Handelsbanken Lilla Edet • Edsgatan 2, 463 25 Lilla Edet • Tel. 0520 661680

Hemsida: www.elkraftteamet.se

E-post: lillaedet@handelsbanken.se • www.handelsbanken.se/lilla_edet


lilla edet

63

www.svenskleverantorstidning.se

Hög kapacitet i personlig resebyrå

Det lilla bussföretaget med den stora kompetensen. Så beskriver Bengt Hjort, VD och delägare i Lilla Edets Buss AB, företagets filosofi. Lilla Edets Buss arrangerar såväl skolskjuts som företags- och gruppresor till resmål i både Sverige och övriga Europa.

Lilla Edets Buss har etablerat sig i resebranschen som en trygg, pålitlig och säker aktör. Företag och kommuner i och kring Lilla Edet dominerar kundkretsen. – För kommunerna blir det oftast buss- och taxiverksamhet, inte minst skolskjuts och handikappanpassade körningar där det ställs krav på bakgaffelhiss och extra långa insteg. För företag erbjuder vi körningar med våra turistbussar till exempelvis olika event. Företagen är välkomna att kontakta oss med förfrågningar kring olika körningar, vi brukar lösa det mesta, säger Bengt Hjort, delägare oh VD i Lilla Edets Buss. Gruppresor Företaget arrangerar också bussresor för privat-

– Vår personliga service, att vi gör det där lilla extra, samt inte har några tilläggsavgifter tror jag är anledningar till att vi är så uppskattade och får återkommande kunder år efter år.

personer runt om i Sverige och Europa. Man kan bland annat erbjuda färdiga paket där man som grupp kan önska ett specifikt datum. Om det rör sig om en större grupp med specifika önskemål kan Bengt och hans personal hjälpa till med

förslag på rutter, hotellbokningar och arrangemangsbeställningar. – Exempel på paketresor är vinresor med guide och vinprovningskurser till bland annat Alsace, Toscana och Gardasjön. De brukar vara mycket

Researrangemang & Beställningsresor över hela Europa

0520-65 75 00

populära. Detsamma kan sägas om resor till friluftsteatrar under sommaren i Sverige och stadsresor till bland annat Prag och Berlin, berättar Bengt Hjort. Bolagets turistbussar är moderna med alla faciliteter som efterfrågas idag, såsom wifi, USBportar, bra ventilation och justerbara säten i alla möjliga vinklar. Säkerhet och komfort är prioriterade områden. Bra miljöval Lilla Edets Buss har många återkommande resenärer och grupper, inte minst från lokala föreningar och SPF, för vilka man skräddarsyr paket efter deras önskemål. – Vår personliga service, att vi gör det där lilla extra, samt inte har några tilläggsavgifter tror jag är anledningar till att vi är så uppskattade och får återkommande kunder år efter år, säger Bengt som också ser miljöaspekten som en allt viktigare konkurrensfördel. – Bussresandet kommer att öka framöver i takt med ett ökat miljömedvetande bland människor. En turistbuss har faktiskt mindre utsläpp än exempelvis tåg, personbilar och flygplan, påpekar Bengt Hjort. Han konstaterar att bussbranschen är utmanande med flera starka lokala aktörer. – Det gäller att hela tiden ha tankar och idéer på hur man ska utveckla produkten. Vi har funnits med i flera år nu och har bland annat högsta kreditvärdighet och flera certifieringar.

Research: Christian Forsling Text: Örjan Persson


64

ale www.svenskleverantorstidning.se

Rostfria fordonstillbehör med höga kvalitetskrav Fordonsägare har i Design by Scandinavian Metal AB en stark leverantör av rostfria fordonstillbehör och belysning av hög kvalitet. Bolaget jobbar med mycket höga kvalitetskrav, vilket resulterar i produkter präglade av såväl hållbarhet som passform och service.

Design by Scandinavian Metal AB i Nödinge tillverkar rostfria fordonstillbehör och belysning till personbilar, lastbilar och transportbilar. – Alla våra produkter är modellanpassade och specialgjorda just för ditt fordon. Det rör sig om produkter som är lätta att montera själv samt har en passform som blir exakt, berättar Jim Rautiainen, VD och delägare i företaget som allmänt benämns som DSM. Grunden i allt man gör, och vad företaget faktiskt började med en gång i tiden, är produkter i rostfritt stål. DSM erbjuder marknaden produkter av mycket hög kvalitet genom att DSM handplockar de bästa materialen och polerar minsta detalj för att produkterna ska få en fin finish. – Vi är mycket stolta över våra produkter och vill att kunden ska känna likadant när de ser dem på sitt fordon. Vi tillverkar och säljer produkter till de flesta personbilsmärkena samt till lastbilar och transportbilar. Under senare år har även produkter till pickuper blivit alltmer populära, och här kan vi erbjuda flera specialanpassade lösningar, upplyser Jim.

på den svenska marknaden. Lumise innehar ett mycket brett sortiment av fordonsljus och tillbehör. I deras sortiment finns bland annat extraljus, arbetsljus, varningsljus, pannlampor och ficklampor. – Sedan samarbetet inleddes har vårt produktsortiment breddats avsevärt, samtidigt som vi kan hålla en attraktiv prisbild och kvalitet för våra kunder. Detta är med andra ord en mycket bra utveckling för oss, poängterar Jim Rautiainen. Inte minst näthandel via företagets hemsida har ökat avsevärt de senaste två–tre åren. Här servar man kunder över hela landet. Research: Christian Forsling Text: Örjan Persson

Framhåller personalen All design och produktutveckling samt försäljning till återförsäljare, liksom webbshoppen sköts från Nödinge. Det mesta av tillverkningen utförs av underleverantörer där DSM sedan monterar samman och färdigställer slutfinishen innan leverans till kund. Idag sysselsätter bolaget sju anställda. – Alla som jobbar här är handplockade, dels för deras kunskap inom metallbearbetning och intresse för fordon, dels för attityden att alltid leverera fantastiska produkter. Gemensamt är väl också vårt stora bilintresse som vi alla delar. Denna samlade genomtänkta personalkompetens gör att vi har en stor kunskap in-house om fordon, el och utveckling, säger Jim Rautiainen. Han framhåller att DSM säljer premiumprodukter. – Våra kunder är mycket kräsna och vet exakt vad de vill ha. Vi strävar efter att alltid uppfylla deras önskemål, inte minst beträffande trygga garantier och full teknisk support på hela vårt produktsortiment. Ökad näthandel Härom året blev Design by Scandinavian Metal AB uppköpt av finska Lumise. Lumise är Finlands största näthandelsbolag för fordonsljus med sikte

EN LEV ERAN T ÖR AV ROSTFRI A FORDONS TI LLBEHÖR OCH B E LYSN ING AV H Ö G KVA L ITÉ 070-284 77 01

order@dsmdesign.se

www.dsmdesign.se


ale

65

www.svenskleverantorstidning.se

Ambitiösa miljömål i växande transportföretag

I Litra Gas AB råder sedan en längre tid ett målmedvetet miljötänkande. Bolaget transporterar bland annat naturgas och biogas och strävar efter att så snart som möjligt göra sina transporter allt mer miljövänliga. Redan idag körs flera bilar på metangas, vilket är det egentliga namnet för naturgas och biogas, men målet är satt betydligt högre än så. Hundra procent fossilfritt i god tid före myndigheternas krav är ambitionen.

I Surte där bolaget har sitt huvudkontor träffar vi Dan Nilsson, VD för Litra Gas AB som är en av de svenska delarna av den norska koncernen Litra AS. Dan var tidigare ägare och VD i det svenska transportföretaget Bröderna Nilssons Tanktransport AB. När Litra AS för några år sedan behövde växa i Sverige fick man upp ögonen för just Bröderna Nilssons Tanktransport AB med dess långa erfarenhet och goda kunskaper om

den svenska marknaden. Uppköpet gjordes i maj 2017 och sedan dess är Litra Gas AB:s huvudsakliga uppgift att transportera flytande naturgas, biogas, propan (gasol) och andra olika flytande kemiska produkter. – Användningen av metangas, vilket är det kemiska namnet på naturgas och biogas, kommer att öka de närmaste åren och vi skall vara en del i den utvecklingen. Idag ligger vi även i framkant beträffande transporter av dessa kondenserade gaser, berättar Dan Nilsson. Alla måste bidra Metangas i form av biogas är ett förnyelsebart bränsle och används bland annat till produktion av värme och elektricitet men också som fordonsdrivmedel. Den kan på dessa sätt användas som energikälla inom både industrin och transportnäringen. – Vi transporterar metangas och har en tydlig ambition att ta vårt miljömässiga ansvar. Vi strävar efter att ha en tydlig miljöprofil i Litra Gas AB, berättar Dan Nilsson. Ett steg i detta är investering i nya lastbilar som

drivs av just metangas. I Litra Gas AB jobbar man mot målet att minska sina CO2-utsläpp med hundra procent och skall på sikt bli fossilfritt. – Detta kan vi dock inte göra på egen hand. Investeringen i bilar är en del, men det krävs också att logistiken och infrastrukturen runt tankstationerna kommer på plats så snart det är möjligt. Gasleverantörerna, åkerierna, lastbilstillverkarna och inte minst stat och kommun behöver dra sitt strå till stacken för att utvecklingen mot mindre Co2-utsläpp och fossilfria transporter skall gå så fort som möjligt. Ett steg som redan har tagits av de andra aktörerna är att en av Litra Gas kunder, Gasum, idag bygger ett 30-tal tankställen för metangas i Sverige. – Strategiskt utplacerade stationer skulle göra att vi i framtiden kommer att kunna köra våra bilar på hundra procent biogas mellan olika orter i Sverige, men det krävs då att alla drar åt samma håll.

Mariestad och Borlänge. Bolaget förfogar i dagsläget över 25 ekipage varav fem av dessa drivs av metangas, vilket motsvarar 20 procent av dagens fordonsflotta. – Litra Gas AB var först i Göteborg med att beställa den nya generationens metangasdrivna lastbilar från både Volvo och Scania. Dessa bilar kostar nästan 500 000 kronor mer än en vanlig lastbil som drivs av ordinär diesel. Det är stora investeringar för Litra Gas AB och vi har stöd från Klimatklivet med delar av dessa merkostnader, vilket hjälper oss att komma igång, påpekar Dan Nilsson och avrundar: – Vi lär oss hela tiden och det ger oss energi att fortsätta resan mot att nå våra mål om hundra procent fossilfria transporter. Vi är övertygade om att vi under resans gång, bland annat genom denna satsning, kommer att växa tillsammans med våra kunder.

Stora investeringar Totalt har Litra Gas AB cirka 50 anställda, varav 28 finns i Göteborg och övriga i Lysekil,

Research: Christian Forsling Text: Örjan Persson

Karonsbergsvägen 10, Surte 031 – 780 25 10 postLGAB@litra.no www.litra.no


66

varberg www.svenskleverantorstidning.se

Varberg – en kommun i ständig utveckling Varberg är under förändring och det är ett mångårigt och målmedvetet arbete på bred front som möjliggjort den positiva utvecklingen. I Varbergs kommun satsar man brett på företagande, infrastruktur, bostadsbyggande och utbildning, vilket gjort att kommunen haft en oavbruten tillväxt i mer än 60 år. Vi träffar kommunstyrelsens ordförande, AnnCharlotte Stenkil (M) i Varbergs kommuns lokaler på Engelbrektsgatan. Vi är nyfikna på vilka förutsättningar såväl företagare som invånare i kommunen har, inte minst mot bakgrund av att kommunen fem år i rad vunnit tidningen Fokus pris Bäst att bo, samt Dagens Samhälles pris Årets Superkommun två år i rad. En del av motiveringen löd: “I vår undersökning utmärker sig Varberg framför allt genom fina skolresultat, en välutbildad Hotell

Kajstråket i Västerport. Illustrationen är en inspirationsbild och inte en slutlig version. ILLUSTRATION: Made-up

– cirka 200 rum – konferensrum Hotell – restauranger – cirka 200 rum – konferensrum – restauranger

Nya stationen Nya stationen Magasinsgatans förlängning Magasinsgatans förlängning

Engelbrektsgatans förlängning Engelbrektsgatans förlängning

P-hus

Förskola

– cirka 500 platser

Gröna gårdar Gröna gårdar

Förskola

P-hus

P-hus Briggen

– cirka 500 platser

Lilla torget

P-hus Briggen

Lilla torget

Inre stråket

Fregatten Fregatten

Inre stråket

Kajstråket

– fortsättning på Strandpromenaden

Campus

– fortsättning på Utfyllnad Strandpromenaden

Campus

Kajstråket

Sjöallén

Utfyllnad Tidigare Stenapiren

Sjöallén

Tidigare Stenapiren Hamntorg

Kommunstyrelsens ordförande, Ann-Charlotte Stenkil

– evenemang

– festplats Hamntorg – evenemang – festplats

Illustration: Varbergs kommun

Exempel på utformning av nya kvarter i Västerport, 4–7 våningar. Illustration: Varbergs kommun

Exempel på utformning av nya kvarter i Västerport, 4–7 våningar. Exempel på utformningen av nya kvarter i Västerport, etapp 1. ILLUSTRATION: Varbergs kommun

befolkning och en attraktiv arbetsmarknad.” – I mångt och mycket har vi våra företag att tacka för framgångarna, menar Ann-Charlotte Stenkil och utvecklar: – Varberg är en kommun med många duktiga företag som skapar gott om arbetstillfällen. Arbeten som leder till större skatteintäkter och ger utrymme för välfärd av hög kvalitet. Kommunen arbetar aktivt och målmedvetet med att genomföra företagsbesök och just dialogen med företagen och företagsnätverken är ett vinnande koncept. Oavbruten tillväxt i 60 år Ann-Charlotte berättar vidare att Varberg är en av bara 14 kommuner som har uppvisat oavbruten tillväxt i mer än 60 år. – Att växa är positivt men det innebär också att skolor, förskolor, idrottsanläggningar med mera behöver byggas och rustas upp, påminner hon. Under 2021 öppnas den nya sim- och badanläggningen Håsten, som är kommunens största investering någonsin. Förra året inleddes även arbetet med fördjupade översiktsplaner för kommunens serviceorter öster om motorvägen.

Illustration över vad variation i höjder och indelningen av fastigheter innebär för stadsbyggnaden i Västerport. Illustration över vad variation i höjder och indelningen av fastigheter innebär för stadsbyggnaden i Västerport.

Illustration: Varbergs kommun Illustration: Varbergs kommun

Stora projekt Att säga att Varberg är en kommun vars infrastruktur är i förändring är nästan en underdrift och ett av de stora projekten är förstås Trafikverkets byggnation av Varbergstunneln där kommunen och Region Halland gått in som medfinansiärer. Detaljplanerna för järnvägsanläggningen är klara, likaså järnvägsplanen och även finansieringen är säkrad. Stora insatser görs för att trafik och framkomlighet ska fungera så bra som möjligt. Ett annat stort projekt i kommunen är förstås Västerport där hela 2 500 nya bostäder planeras i hamnen. – Tanken är att Västerport ska bli en stadsdel för alla, därför läggs extra omsorg på de offentliga miljöerna. Det nya kajstråket, parker, torget och gatorna kommer tillhöra alla Varbergsbor, precis som Strandpromenaden och området kring gästhamnen och fästningen gör idag, berättar Ann-Charlotte Stenkil. Research: Axel Eriksson Text: Örjan Persson


varberg 67 www.svenskleverantorstidning.se

Stöttning och samarbete stärker Varbergs näringsliv Varbergs kommuns starka tillväxt har i mångt och mycket med ett framgångsrikt näringsliv att göra. Här spelar Näringslivs- och destinationskontoret i viktig roll med sitt uppdrag att utveckla och marknadsföra Varberg som en attraktiv ort att besöka, bo och driva företag i. Martin Andersson, näringslivsdirektör i Varbergs kommun, tar emot på kommunens pittoreska Näringslivs- och destinationskontor på Västra Vallgatan. Han berättar engagerat om konceptet Vi är Varberg som ägs av näringslivet med material som administreras av Näringslivs- och destinationskontoret, NOD. – Konceptet syftar till att hjälpa Varbergsföretag

att dra nytta av just varumärket Varberg, vilket vi menar är associerat med branschöverskridande samarbeten, en drivenhet och öppenhet, samt närheten till både natur och storstäder, förklarar Martin. Kunskap, kontakter och arenor Näringslivs- och destinationskontoret är en del av kommunstyrelsens förvaltning och har som uppdrag att utveckla och marknadsföra Varberg som en attraktiv ort att besöka, bo och driva företag i. – NOD:s verksamhet har två fokus: Näringslivet samt destinationen Varberg, och målet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för Varbergs näringsliv. Det gör vi genom att erbjuda kunskap, kontakter och arenor för samverkan, säger Martin Andersson. NOD ansvarar också för samordningen av arbetet för ett förbättrat företagsklimat i Varberg och jobbar på både övergripande strategisk nivå och med råd och stöd till enskilda verksamheter. Man samverkar också med aktörer som på olika sätt stöttar företag i alla faser – start, utveckling och etablering. Företagslotsen Just i startfasen är det många nyföretagare som går vilse bland exempelvis tillstånd och kontaktpersoner. – Av detta skäl finns Företagslotsen, upplyser Martin Andersson. – Företagslotsen hjälper företagare att hitta rätt

men kan också stå till tjänst om det finns frågor kring exempelvis events eller tillstånd för tillfällig handel. Martin informerar om att det varannan onsdag finns två möjligheter till lotsmöten, då man har möjlighet att träffa representanter från berörda förvaltningar. – Mötet tar cirka 45 minuter och ofta får man svar på alla frågor vid ett och samma tillfälle. Smidigare än så blir det inte, säger Martin Andersson. Research: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

Inspirerande lösningar kring kakel, klinker och natursten Allt fler ser de såväl praktiska som uttrycksmässiga fördelarna med kakel, klinker och natursten. Det är en utveckling man tydligt märker i CB Ceramics i Varberg. Ceramics företräder inte bara ett synnerligen brett sortiment, utan står också för kompletta entreprenader kring allt från mattläggning till plattsättning samt våtutrymmen. Vi möter Caroline Engfors i CB Ceramics butik på Lindbergsgatan i centrala Varberg. Både inredningen och personalen utstrålar värme och det framgår tydligt för besökaren att de som jobbar här både har lång erfarenhet av branschen och tycker om det de jobbar med. I butiken finns ett brett utbud av keramik och inredning. En del av sortimentet direktimporteras från Italien medan annat härstammar från svenska Dekora samt inredning från Alterna.

Tel. 0340-67 55 00

Ökad efterfrågan Caroline driver butiken tillsammans med maken Bernt sedan 2013. Idag sysselsätter man sex anställda och levererar och installerar hos kunder längs hela västkusten. – Efterfrågan är stor och därför söker vi hela tiden efter nya förmågor som vill vara med på vår fortsatta resa. Vi tycker att framtiden ser ljus ut för såväl oss som branschen i stort, eftersom vi märker att allt fler får upp ögonen för fördelarna med kakel och klinker, samt att man idag designar sina rum i betydligt högre utsträckning än tidigare, avrundar Caroline Engfors. Research: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

Kompletta entreprenader CB Ceramics är inte bara återförsäljare, de har dessutom erfarenhet av att designa badrum och utföra kompletta entreprenader, samtidigt som man följer de senaste designtrenderna. – Vi erbjuder tjänster som plattsättning och mattläggning, och vi är förstås även auktoriserade för arbete i våtutrymmen. Härutöver tillhandahåller vi dessutom kringprodukter och tillbehör, säger Caroline Engfors som är en av delägarna i bolaget. Byggkeramik är ett material som har framtiden för sig. Det används på golv och väggar både inomhus och utomhus. Keramikens egenskaper innebär att den uppfyller en mängd olika krav och är ur miljösynpunkt dessutom en ren produkt. – De tekniska kvaliteterna gör att keramiken sedan länge varit det självskrivna valet, inte minst 2019-156

www.cbceramics.se

där verksamheten av olika anledningar ställer funktionella krav på motståndsförmåga mot mekaniska och kemiska påverkningar, påpekar Caroline Engfors.

alternabadrum.se


68

varberg www.svenskleverantorstidning.se

Fingertoppskänsla och kundfokus i växande fastighetsbolag I en konkurrensutsatt fastighetsbransch gäller det att ha fingertoppskänsla och kundfokus. Det är välkända förutsättningar för fastighetsbolaget Fortinova. Bolaget jobbar med en ständig ambition om att tillgodose sina kunders efterfrågan på lägenheter och lokaler, och äger idag fastigheter från Trollhättan i norr till Falkenberg i söder.

Efter många års studier och arbete i USA flyttade Anders Johansson 2011 hem till sitt Varberg och grundade fastighetsbolaget Fortinova tillsammans med kollegan Anders Valdemarsson. Målet är satt högt – man strävar efter att bli Västsveriges mest lönsamma fastighetsbolag och man är på god väg. Idag bedriver företaget verksamhet från

Trollhättan i norr till Falkenberg i söder och bolaget expanderar, framförallt i Trestadsregionen. Huvudkontoret förblir i Varberg. – Vi har en tilltro till Väskusten som en region med framtiden för sig. Det genomsyrar hela vårt engagemang i regionen, säger Anders Johansson. Expanderar Fortinova sysselsätter 17 anställda och äger cirka 1 400 lägenheter och ett stort antal lokaler. En stor framgångsfaktor är engagemanget, vilket innebär att stor vikt läggs vid att kontinuerligt öka kundnöjdhet och kundnytta hos både hyresgäster och investerare. I skrivande stund har bolaget köpt fastigheter för 1,7 miljarder och förfogar över ett eget kapital på drygt 700 miljoner kronor. Portföljen består av allt från handikappanpassade lägenheter till seniorboenden, och i beståndet ingår även förskolor.

– Vi har en platt organisation där många av våra medarbetare är unga förmågor som i stor utsträckning tillåts vara självgående. Vi expanderar och söker i dagsläget både tjänstemän och fastighetstekniker. Inom tre år hoppas vi vara ett börsnoterat företag och planeringen inför detta är långt gången, berättar Anders Johansson. Årets Fastighetsägare Framtiden ser med andra ord ljus ut för företaget, som så sent som 2018 vann pris som Årets Fastighetsägare i Varberg med motiveringen: ”Årets fastighetsägare gör det möjligt för fler att på ett professionellt och affärsmässigt sätt

investera i fastigheter lokalt i Varberg. På kort tid har man skapat en mycket positiv utveckling av sitt fastighetsföretag och är idag en av de tongivande och långsiktigt arbetande aktörerna. Med stort kunnande, engagemang och hjärta i sitt utvecklingsarbete med bostäder och lokaler på både landsbygden och i stadskärnan är man väl förtjänta av utmärkelsen Årets Fastighetsägare i Varberg 2018.” Research: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

Bo, jobba och investera med oss Fortinova är ett ungt fastighetsbolag med Varberg som bas. Vi växer på attraktiva orter längs västkusten, där närhet till våra hyresgäster ligger i fokus.

Norrgatan 10, 432 41 Varberg | 0340-59 25 50 | info@fortinova.se | fortinova.se

Fortinova_fastigheter_240x60.indd 1

2019-07-01 08:34


varberg 69 www.svenskleverantorstidning.se

En viktig miljöaktör kring det moderna samhällsbyggandet Dagens samhällsutveckling präglas i mångt och mycket av ett tydligt miljötänk. I det avseendet spelar företaget Miljöschakt en central roll med sitt breda miljöengagemang för byggsektorn, vilket omfattar allt från infrastruktur till markberedning för bostadsutveckling. Miljöschakt Väst AB är företaget som tar ett helhetsgrepp kring miljöaspekterna i samband med olika samhällsutvecklande projekt. Det kan handla om allt från ett projekts utförande, hantering av personal och kundkontakter till administration och försäljning. Martin Asklöf är VD i bolaget: – Tidigare fokuserade vi mycket på VA-nät och fiberinstallationer men numera verkar vi brett inom alla delar av byggsektorn. Vårt koncept spänner över allt från infrastruktur till markberedning för bostadsutveckling, det vill säga allt som rör den moderna samhällsutvecklingen, säger Martin. Helhetsåtagande Martin Asklöf startade Miljöschakt 2015 tillsammans med två partners, vilka Martin kom i kontakt med redan under 80-talet. De jobbar med två olika bolag i samma bransch men har kvar sina roller i Miljöschakt som maskinister och inom arbetsledning/projektering. Totalt 45 personer engageras i verksamheterna där Miljö-

schakt kan utföra grundläggningar, dräneringsarbeten, dikesrensningar, kabelförläggningar och andra grävarbeten. Beträffande VA-installationer står Miljöschakt för arbetsledning, materialförsörjning, egenkontroller och driftsättning, det vill säga allt från plan till genomförande. – I vårt åtagande går vi igenom hela arbetsmiljön. Det kan röra sig om allt från inköp till drivmedel, men även val av tipplatser och transporter, optimering och återvinning. Ofta verkar vi i rollen som underentreprenör för de stora byggbolagen i Västsverige, vilka ser oss som en viktig aktör när det handlar om strategiska projekt och modern samhällsutveckling, säger Martin Asklöf. Efterfrågan ökar Miljöprägeln är tydlig i bolaget och genomsyrar alla delar av verksamheten. Ett av många exempel är att man i så hög utsträckning som möjligt samåker till de olika projekten i syfte att minimera miljöpåverkan. Företagsnamnet är valt med omsorg och orderböckerna är välfyllda. Det händer mycket

i Varberg och Miljöschakt spelar en central roll i flera av de projekt som på sikt kommer att utveckla staden och regionen på ett tydligt och omfattande sätt. – I dagsläget samarbetar vi med ett flertal stora byggmästare, inte minst kring förebyggande markarbete. Allt vi gör skapar en ringar på vattnet-effekt som vi tydligt märker, och nya uppdrag är förstås alltid välkomna, säger Martin

Asklöf som i sammanhanget gärna framhåller personalen, vilken han benämner som både erfaren och kompetent. – Tack vare den stora efterfrågan på våra tjänster söker vi efter fler aktörer och personer att samarbeta med. Research: Peter Hägg Text: Örjan Persson

VD Martin Asklöf

Vi lägger grunden för Varbergs framtid


70

varberg www.svenskleverantorstidning.se

Nordea vill bygga och stärka det lokala näringslivet Med en av Europas största banker i ryggen lägger företag i alla storlekar grunden till lönsamhet och utveckling. Nordea jobbar med ett tydligt fokus på det lokala näringslivet, deltar, engagerar sig och bidrar i allt väsentligt till att företagen växer via ett komplett utbud av finansiella och rådgivande tjänster. Det gäller inte minst kontoret i Varberg.

Nordea är den största finanskoncernen i Norden och en av Europas största banker med representation i 20 länder. Med ett komplett utbud av

tjänster för såväl privatpersoner som företag är Nordea en bank för alla. Som Nordens största bank besitter Nordea bred och djup kompetens inom olika områden. Beträffande företag är förstås alla välkomna – stora som små. Uppdraget är att stärka det lokala näringslivet och bidra till att bygga starka och lönsamma företag. Det gör man bland annat genom uppsökande verksamhet, man besöker företagen på plats för att kunna ta del av deras dagliga verksamhet och lära känna företagen inifrån. – Tillgänglighet är viktigt för Nordea och genom våra digitala kanaler och kundservice kan kunderna nå oss dygnet runt årets alla dagar. I det bokade rådgivningsmötet som både kan vara fysiskt eller digitalt är den personliga kontakten oerhört viktig för att bygga goda och framgångsrika relationer. Idag väljer många kunder den digitala vägen för att spara både tid och miljö, konstaterar Lena-Sofia Leek Ottosson, kontorschef på Nordea i Varberg.

öfte Nya grepp för ökad säkerhet Med den senaste tidens nyhetsrapportering i färskt minne blir det förstås naturligt att fråga om Nordeas syn på säkerhet och brottsförebyggande åtgärder. Här ligger, menar Lena-Sofia Leek Ottosson, Nordea i framkant. – Kundernas säkerhet är mycket viktig för oss. Vi arbetar ständigt med att utveckla våra säkerhetslösningar och tjänster eftersom det finns många olika typer av bedrägerier idag. I takt med att ny teknik och nya metoder ger oss nya sätt att sköta

Ulrika Norvén

Kontorschef Lena-Sofia Leek Ottosson

Mergim Sadiku

vår ekonomi via mobil och internet utvecklas också sätten att försöka lura oss på våra besparingar. Det är viktigt att vara på sin vakt och inte till exempel öppna eller svara på SMS eller e-post som man känner sig tveksam till, eller logga in på sin internetbank på uppmaning av någon annan, oavsett orsak. Vi ber aldrig kunden lämna ut sitt mobila bank-ID eller kreditkort per e-post, telefon eller sociala medier, berättar Lena-Sofia.

och lyfter gärna fram sin personal som hon är mycket stolt över. – Flera kommer från olika delar av världen, vilket gör att många kunder kan få svar på sina frågor på sitt modersmål, något som förstås uppskattas högt. Det här är en bank med moderna värderingar, fastslår Lena-Sofia Leek Ottosson och berättar att banken lägger stor vikt vid ansvarsfulla och hållbara placeringar. – Vi har gröna bolån och tar ett samhällsansvar genom att bland annat arrangera digitala kundträffar för seniorer.

Ansök om lånelöf dygnet runt Nordea tar samhällsansvar Lena-Sofia har ett förflutet i bankvärlden sedan 1980-talet. Hon älskar utmaningar och förändringar, liksom möjligheten att förmå medarbetare att växa. Hon värdesätter personliga relationer

Mergim Sadiku och Malin Pettersson

Research: Peter Hägg Text: Örjan Persson

Du får svar direkt.

Ansök om lånelöfte dygnet runt Du får svar direkt.

N O R D E A . SE/ L Å N ELÖ F T E Nordea Bank Abp, filial i Sverige

Ansök om lånelöf dygnet runt N O R D E A . S E / L Å N E LÖ F T E Nordea Bank Abp, filial i Sverige


varberg 71 www.svenskleverantorstidning.se

Snabba insatser när vindrutan skadas

I såväl Sverige som internationellt är Carglass det naturliga valet när det gäller byte och reparation av bilrutor. Oberoende av bilmärke eller årsmodell kan Carglass alltid stå till tjänst med snabba lösningar.

Carglass är en del av Belron – en global koncern och världsledande expert på lagning och byte av bilglas. Idag finns Carglass representerat via 57 verkstäder i Sverige, varav en av dem ligger i Varberg. Där är Sebastian Strand verksamhetsansvarig. – Vi lagar och byter bilrutor oberoende av bilmärke eller årsmodell. Man ska komma ihåg att vindrutan är en bärande del av karossen på moderna bilar och fungerar även som stöd mot krockkudden vid passagerarsidan om olyckan skulle vara framme. Det är med andra ord viktigt att laga eller byta ut den om skador uppstår, påminner Sebastian. Kundvård I februari 2019 slog Carglass upp dörrarna på Kardanvägen 6B i Varberg. Sebastian Strand tar emot i den minimalistiskt, stilfullt inredda lokalen och berättar att Carglass, som i närområdet även finns i både Halmstad och Falkenberg, lägger stor vikt vid det personliga mötet med kunden. Det är, menar han, en starkt bidragande faktor till företagets framgång och expansion. – Här lagar vi ett stenskott på cirka 30 minuter och byter ett bilglas på max tre timmar. Medan kunden väntar bjuder vi på varm dryck och fri tillgång till wifi, upplyser Sebastian.

Trygga garantier Säkerhet är av stor vikt för Carglass, berättar Sebastian vidare. – Ett stenskott riskerar att spricka vilket gör vindrutan betydligt svagare och därmed till en potentiell säkerhetsrisk. Tack vare vårt patenterade

lagningsmedel garanterar vi att lagningen inte går upp och kan därför stå för heltäckande garanti på lagningen så länge kunden fortsatt äger bilen, informerar Sebastian Strand. På Carglass i Varberg förfogar man över den senaste utrustningen för att utföra bilglasbyten,

oavsett märke eller modell. Man återställer och återkalibrerar också kundens säkerhetssystem som kan påverkas i samband med vindrutebyten. Research: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

Skadat bilglas? Få experthjälp i Varberg! ● Rätt bilglas, korrekt monterat ● Patenterad teknik för lagning

● Välutbildade bilglastekniker ● Professionella verktyg

Välkommen till Carglass® Varberg - en del av Belron, världsledande experter på lagning och byte av bilglas.

www.carglass.se

Kardanvägen 6 B, Varberg

Alla bilm är och -mod ken eller


72

varberg www.svenskleverantorstidning.se

Säkra transporter från norr till söder I Varberg tar vi en titt på ett åkeri med ett lite annorlunda upplägg. Rüttners Transport är ett gott exempel på hur ett mindre åkeri kan erbjuda hög kapacitet och stor flexibilitet, inte minst avseende destinationer. Genom åren har man ombesörjt körningar till såväl nordligaste Norrland som Costa Blanca-kusten i Spanien.

vidare tillsammans med hustrun Siv, deras dotter Martina och hennes man David. – Företaget var en pionjär under järnridåns dagar och körde gods till olika mindre lättillgängliga platser på kontinenten. Vi har byggt upp ett gott rykte i branschen som en aktör som jobbar med hög kapacitet och stor flexibilitet beträffande våra destinationer, och det är en profil vi har bibehållit och värnat om ända till idag, säger David. Norrland och Spanien

Rüttners Transport är ett Varbergsföretag med stolta anor. Redan 1964 startade företagets grundare, Olle och Elsa Rüttner, verksamheten när de införskaffade en grusbil. Idag är det sonen Tony som för de stolta familjetraditionerna

Rüttners Transport transporterar idag diverse flyttgods med mera mellan Sverige och Spanien för både privatpersoner och företag. Härutöver utför man även styckegodstransporter för samma kundgrupper till norra Sverige samt Stockholm. – Idag går de flesta av våra körningar till Costa Blanca-kusten i Spanien. Det har blivit något av vår specialitet och inriktning, konstaterar Martina Rüttner. Litet och familjärt med hög kapacitet

I bolaget förfogar man över sju bilar, varav två uteslutande befinner sig i ständig rörelse till och från Spanien. Många företag väljer att anlita Rüttners Transport tack vare dess skarpa inriktning. De vet att det råder ordning och reda i verksamheten och att det alltid resulterar i säkra transporter som håller utlovade tider. Bland de privatpersoner som anlitar företaget finns till

exempel svenskar som valt att flytta utomlands. – Våra framgångar har stor del att göra med att vi kombinerar det bekväma och familjära bemötandet man som kund får av ett mindre familjeföretag med förmågan att vara breda i vårt erbjudande. Det är ett vinnande koncept som vi

tror på och kommer att fortsätta värna om, säger David och Martina Rüttner. Research: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

Hög järnvägskompetens i ledande ingenjörsföretag Atkins vision är att vara landets bästa rådgivare inom trafik- och samhällsutveckling. Företaget verkar globalt som en del i SNC-Lavalinkoncernern med totalt närmare 55 0000 medarbetare, vilket gör Atkins till ett av världens ledande ingenjörsföretag. Järnväg är ett av deras många arbetsområden. Linda Haak, regionchef för Järnväg i Göteborg, Varberg och Karlstad, berättar om ett företag med både spetskompetens och helhetsgrepp.

Linda Haak brinner för att investera i infrastrukturen och känner en stolthet över det hon är med och skapar, liksom för hur branschen som helhet bidrar till miljön och ett bättre samhälle. Ett exempel på deras många och avancerade projekt är Projekt Varbergstunneln. – I Varberg händer det mycket just nu och branschen får ett väldigt positivt bemötande från invånarna. Vi påbörjade vår del i Projekt Varbergstunneln för ett år sedan men Trafikverket har redan arbetat på den i många år, säger Linda Haak. Global kompetens och lokal förankring

Atkins arbetar med en bredd av komplexa projekt, från järnvägsplaner till att konstruera broar och utforma torgmiljöer. Bland deras arbetsområden finns förutom järnväg exempelvis landskapsarkitektur, geoteknik och miljö. Deras kompetens och nätverk är globalt. Huvudkontoret finns i Montreal i Nordamerika och Europas huvudkontor ligger i London. Sveriges huvudkontor finns i Malmö sedan 2001. I dagsläget har Atkins omkring 450 anställda i Sverige. – I Sverige är Atkins ett förhållandevis litet bolag men vi har stora projekt. Vi ställer höga men rimliga krav och tar hjälp av kollegor i andra länder om det behövs, säger Linda Haak.

hjälp av kollegor inom andra områden, som bland annat trafik, miljö och VA, tar de greppet om helheten. – I projekten arbetar vi med specialister för varje del och roller med samordnande funktioner såsom uppdragsledare och tekniksamordnare. Verksamheten utvecklas tillsammans med människorna. Vi arbetar med mentorskap för de anställda, säger Linda Haak. För att möta framtidens behov behöver Atkins anställa fler. – Vi rekryterar ifrån olika branscher och från högskolor som Chalmers, LTH och KTH. Samt Campus Varbergs utbildning till Järnvägsprojektör. Fler ingenjörer behövs, det är flera års arbete innan det första spadtaget tas i projekten! säger Linda Haak.

Transport AB Ledande inom järnväg Atkins mål är att vara landets ledande rådgivare inom järnväg, de arbetar med järnvägssystemens hela livscykel och levererar teknikstöd och rådgivning inom järnvägens alla ingående delar. Med

Behöver ni hjälp med en transport?

Transport AB

Kontakta oss för offert: Tel:0709-780103 Mail: info@ruttners.se

Besök gärna vår butik med diverse fräcka lastbilstillbehör på Cylindervägen 6 i Varberg!

Research: Peter Hägg Text: Carolina Fredriksson

KONTOR VARBERG Besöksadress: Torggatan 1, 432 41 Varberg Växel: 031- 76 19 500 info-se@atkinsglobal.com


varberg 73 www.svenskleverantorstidning.se

Ändamålsenliga maskiner och verktyg för alla byggprojekt Nybyggnation, renovering, om- och tillbyggnation – oavsett uppgift är ändamålsenliga verktyg och maskiner en nödvändighet. Det är ett sedan länge konstaterat faktum i Renta AB som med sitt breda koncept och representation över hela södra och mellersta Sverige erbjuder uthyrning av modern utrustning till allehanda byggprojekt. Mikael Johansson är 36 år och regionchef på maskinuthyrningsföretaget Renta AB, som är en helhetsleverantör riktad mot bygg- och anläggningsbranschen. Vi träffar Mikael i Rentas moderna lokaler på Vagnvägen 5 och det första man slås av när man kommer in i lokalerna är hur glada och välkomnande medarbetarna är. I Varberg är man 30 anställda fördelade på innesäljare, verkstads-, gårds- och transportpersonal samt montörer. – Vi brukar säga att vi finns för de som bygger och skapar nytt, renoverar och förbättrar. Med oss som samarbetspartner kan man alltid vara säker på att man har rätt maskin i rätt tid och på rätt plats, säger Mikael Johansson. Tillgänglighet, kvalitet och service Oavsett om det handlar om nybyggnation, reno-

vering, om- eller tillbyggnation är ändamålsenliga maskiner och verktyg en nödvändighet för ett lyckat slutresultat. Genom Renta är tillgången till professionell utrustning bara ett samtal bort, och tack vare bolagets många depåer runt om i södra och mellersta Sverige finns hjälpen alltid nära. Erfaren och kunnig personal står till tjänst med ledorden tillgänglighet, kvalitet och service i ständig åtanke. – Vår personal utbildas kontinuerligt av våra leverantörer för att hela tiden hålla sig i kunskapsmässig framkant, säger Mikael Johansson. Det bästa av två världar Renta har sitt halländska huvudkontor i Varberg, men har även filialer i Halmstad och Falkenberg. Företagets historia präglas av många förvärv och sammanslagningar, vilket bidragit till en fantastisk tillväxt, men har också tillåtit företaget att bevara sin kultur och entusiastiska entreprenörsanda. – Vi sammanförde helt enkelt det bästa av två världar – det stora företagets drivkraft och det

@Rentasverige

#rentasverige

lokala företagets expertkunskap, säger Mikael Johansson och berättar avslutningsvis att Renta i Varberg söker nya medarbetare. – Vi lägger stor vikt vid de sökandes personlighet.

Vi eftersträvar alltid öppna och hjälpsamma medarbetare. Research: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

renta.se


74

varberg www.svenskleverantorstidning.se

Ledande grossist med fokus på välbefinnande och upplevelser I en tid då allt fler värdesätter välbefinnande och upplevelser står Vartex AB för ett spännande koncept. Vartex är en av landets ledande leverantörer av cyklar, cykeltillbehör, MC-tillbehör och motionsredskap och står för ett sortiment som spänner över allt från cykelhjälmar till avancerade roddmaskiner.

Vartex AB grundades 1948 och har under åren utvecklats från ett klassiskt familjeföretag drivet av familjen Folkesson, till ett av Sveriges ledande grossistföretag inom cykel, MC-tillbehör och motionsredskap. – Idag utvecklar, distribuerar och marknadsför vi

produkter som främjar närtransporter, välbefinnande och upplevelser, berättar Vartex VD, Mats Douhan och tillägger att Vartex förvärvades av holländska Accell Group 2011. Välkända varumärken I Vartex sortiment finns produkter från ett stort antal välkända varumärken, såsom XLC, Caberg, SKS, New Looxs, Schwalbe, Batavus, Tunturi, Lapierre, Held, Knox och Master, för att nämna några. – De varumärken vi väljer att ta in präglas av kvalitet och lång hållbarhet, vilket förstås både främjar miljön och leder till nöjda kunder. Montering och lackering av produkterna sker i Europa vilket utgör ytterligare en kvalitetsstämpel, säjer Mats och berättar att till exempel Batavus ger hela 15 års garanti på sina ramar.

Elfordon Vartex har under senare år haft ett tydligt fokus på elfordon. Flera av företagets varumärken lanserar produkter inom det segmentet och försäljningen ökar stadigt. – Den genomsnittlige svensken pendlar fem kilometer per dag i 15 minuter, här finns mycket att vinna för konsumenterna när det gäller hälsa, miljö och att spara pengar, påpekar Mats Douhan. Han poängterar att man väljer återförsäljare med stor omsorg och fokus på professionalism. I dagsläget sysselsätter Vartex drygt 20 anställda, inklusive en egen säljkår som regelbundet besöker återförsäljare runt om i landet då företaget verkar rikstäckande. Vartex står förstås bakom sina återförsäljare även när det kommer till service och reservdelar. Research: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

NORDIC

By

Annons.indd 1

2019-08-28 14:22:40


varberg 75 www.svenskleverantorstidning.se

Komplett servicepartner inom markanläggning och stängsel

Såväl privatpersoner som företag i Varberg med omnejd har i NTs Mark & Fastighetsservice AB en komplett servicepartner inom markanläggning och stängsel. Allt från grävarbeten till trädgårdsanläggning ingår i det breda konceptet.

I idylliska Trönninge träffar vi NTs Mark & Fastighetsservice VD Nils Thalin som berättar om företagets engagemang i mellersta Halland i allmänhet och Varbergs kommun i synnerhet. Företaget startades 2004 med inriktning på fasighetsskötsel, men med tiden har uppdragen ökat och verksamheten breddats. – Numera är vi en av Varbergs mest kompletta servicepartners inom anläggning och stängsel, och härutöver utför vi även dräneringsjobb för hus, VA-anläggningar och uteplatser, berättar Nils Thalin och tillägger att bolaget sysselsätter ett 30-tal anställda. Komplett maskinpark Företaget förfogar över en komplett maskinpark med egna förare och utför bland annat arbeten med 16 och 14 tons hjulgrävare och 22 tons bandgrävare. Maskinparken består också av minigrävare, hjullastare, teleskoplastare, traktorer, kärror och lastväxlarflak. På NTs arbetar serviceinriktad och kunnig personal med erfarenhet och stort kunnande inom bygg, trädgård, anläggning och stängsel. Fastighets- och trädgårdsskötsel Fastighets- och trädgårdsskötsel utförs nuförtiden

av NTs systerbolag Djupdahls Skog & Trädgård som drivs av Nils tillsammans med kollegan Henrik Nilsson. – Här erbjuder vi fullservice kring allt som rör röjning av skog, sly och stubbar till skötsel av fastigheter. Vi riktar oss inte enbart till företag och organisationer, utan även till privatpersoner och skogsägare, upplyser Nils och berättar att företaget i dagsläget sysselsätter ett 15-tal anställda.

Tre företag – en helhetsleverantör I koncernen ingår också miljöföretaget Sertha Conval AB som drivs tillsammans med Varbergs Schakt och fokuserar på masshantering och markarbeten. – Tillsammans skapar de tre företagen en synergisk effekt som bidrar till effektivisering av projekt och till att koncernen ses som en helhetsleverantör med alla fördelar som det för med sig,

framhållet Nils. Han berättar avslutningsvis att koncernen söker nya medarbetare och just nu letar efter projektledare, anläggningsarbetare och en grävmaskinist. Utöver nämnda yrkeskunskaper är det främst personliga egenskaper, såsom öppenhet och hjälpsamhet, som värderas högst från koncernens sida när man nyanställer. Research: Axel Eriksson Text. Örjan Persson

Markentreprenader, återvinning av schaktmassor, grönyteskötsel, trädfällning och stängselentreprenader - Kontakta oss som kan.

www.nts-varberg.se

www.djupdahls.se


76

varberg www.svenskleverantorstidning.se

Låstillverkare med stolta traditioner I Östergrens Production AB sitter traditionerna i väggarna. Det välrenommerade verkstadsföretaget, med anor ända sedan 1800-talet, jobbar idag företrädesvis med lackeringsarbeten, men ligger också bakom en mängd välkända produkter, inte minst det klassiska AD-låset som finns i miljontals dörrar och portar i såväl Sverige som utomlands.

Lackeringsuppdrag Det senaste tillskottet bland företagets produkter är vagnen Bengt, som även den är pulverlackerad, robust och mycket slitstark. Hjulen på vagnen, varav två är försedda med broms, är av mycket hög kvalitet. Den är lättmonterad och hela konstruktionen visar på svensk design när den är som bäst. – Under senare år har mer och mer av vår verksamhet kretsat kring lackeringsuppdrag. Vi förfogar över en egen modern industripulveranläggning, vilken idag utgör en betydande

del av verksamheten, berättar Ebbe Svensson och upplyser avslutningsvis om att Östergrens Production även jobbar med butiksinredningar och bland annat tillverkar ljusarmaturer. Stolphattar till staket är en annan av företagets

produkter. Kapacitet för legotillverkning finns om uppdraget så kräver. Research: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

Östergrens Production AB i Skällinge är ett familjeföretag med anor så långt tillbaka som till 1898, då smeden Gustav Östergren påbörjade tillverkning av vagnar. Sonen Arnold och hans maka Carin tog över företaget 1947 och började tillverka lås, en inriktning som sedan dess levt kvar ända till idag. – Utvecklingen har varit god och i dagsläget disponerar vi över moderna lokaler med en tillika modern maskinpark, säger Ebbe Svensson, VD för Östergrens Production AB, och berättar att företagets mest klassiska produkt är AD-låset. AD-låset AD-låset har sedan lanseringen 1968 sålts i mer än en miljon exemplar. Idag syns det på bland annat ladugårdar och magasin runt om i hela landet, men även utomlands. – Det är ett kvalitetslås tillverkat av svenskt stål som förzinkats och pulverlackerats, varpå det enkelt monteras utanpå dörrar med tjocklekar på upp till 80 millimeter, informerar Ebbe Svensson. Ebbe berättar vidare att det nya AD-låset, som marknadsförs under namnet AD Lock, är ett gediget, robust och slitstarkt lås. Låskolven är tillverkad av högkvalitativt stål och är mycket svårforcerad. Alla låsdetaljer är i sin tur tillverkade av svensk stålplåt samt förzinkade och kromade, och dessutom pulverlackade. Utöver dessa kvalitetsprodukter tillverkar Östergrens även juniorlåset som är avsett för exempelvis grindar och soprum. Det är utrustat med en kraftig tryckfjäder och monteras med lätthet utanpå grindar och dörrar med en tjocklek på upp till 50 millimeter.

Östergrens Production AB Asplundavägen 1 0340 - 358 80 www.ostergrensindustri.se


varberg 77 www.svenskleverantorstidning.se

En storbank med förankring i det lokala Handelsbanken är en av Nordens ledande banker, en bank med ett komplett utbud av betalningslösningar och finansiella tjänster för privatpersoner och företag. Utifrån de lokala bankkontoren erbjuder man alla bankens tjänster och produkter för den lokala marknaden. Detta präglar i högsta grad även Handelsbankens kontor i Varberg där man jobbar nära sina kunder och erbjuder personlig service med storbankens resurser i ryggen.

Handelsbanken har ett stort kontorsnät med närvaro på bankens sex hemmamarknader: Sverige, Norge, Finland, Danmark, Nederländerna och Storbritannien. Ett av dessa kontor finns i Varberg där vi träffar kontorschef Alexander Turesson. Han beskriver Varberg som en väl fungerande kommun med många fastighetsägare med en stark lokal förankring. – Det är så även vi vill jobba, det vill säga nära våra kunder, förklarar han. – Vi vill vara en enkel bank att ha att göra med, en bank där vi fokuserar på kärnverksamheten med bland annat företagsutlåning, bolån, rådgiv-

ning och förmögenhetsaffärer. Vi är starka när det gäller familjeägda och medelstora företag, säger Alexander. Vägen framåt är att fokusera än mer på kärnaffären, tillgängligheten och samarbeten, ett gott exempel på detta är Affärstjänster där företagets redovisning integreras med internettjänsten. Komplett utbud Hög kundnöjdhet och långsiktiga kundrelationer är begrepp som ligger såväl kontoret i Varberg som hela Handelsbanken varmt om hjärtat. Det gäller relationer till såväl privatpersoner som företag. Alexander beskriver Handelsbanken som en lokalt fristående bank med stort eget mandat, men med en storbanks sortiment och kunnande i ryggen. Han konstaterar att många av kommunens invånare jobbar i Göteborg och att staden har en stark tillväxt framåt. Varberg präglas av ett aktivt näringsliv med aktiva och nytänkande profiler samtidigt som socialt entreprenörskap och kreatörer bidrar till en plats i utveckling. – Dessa personer är oerhört duktiga på att sätta Varberg på kartan, anser Alexander Turesson och nämner i sammanhanget att Handelsbanken ibland är med och stöttar det lokala näringslivet, samtidigt som de jobbar med ett tydligt fokus på miljö och hållbarhet.

Pernilla Arvidsson, Håkan Lind, Magdalena Rödholm och Alexander Turesson

Lokal förankring Alexander bor och är uppvuxen i Varberg. Sedan vintern 2018 är han kontorschef på kontoret. I Handelsbanken har han jobbat sedan 2013, först i Falkenberg och sedan 2015 på kontoret i Varberg. Han, liksom alla hans medarbetare, känner stor entusiasm över att kunna jobba på en marknad i tillväxt på både privat- och företagsmarknaden.

– Vi vill fortsätta värna om våra kunder och den lokala förankringen. Vår ambition är att vara lönsamma genom lägre kostnader och nöjdare kunder. Vi strävar efter att vara tillgängliga och det uppskattas av våra kunder, konstaterar Alexander Turesson. Research: Peter Hägg Text: Örjan Persson

En föregångare kring energieffektiv och miljövänlig belysning Med LED-tekniken finns det enorma kostnads- och miljöbesparingar att göra. Här är Varbergsföretaget Alento AB något av en föregångare i sitt arbete med att ta fram LED-armaturer med energismarta lösningar för både privata hem och offentliga miljöer.

Alento AB jobbar målmedvetet med att formge, utveckla och producera belysningsarmaturer byggda kring den allra senaste LED-tekniken. Företaget utgår från Varberg där Andreas Eskilsson driver det tillsammans med sin bror Marcus. – Vår far hade planer på att gå i pension men gav upp dessa när vi insåg möjligheterna och behovet av smarta och energisnåla LED-armaturer.

2015 startade vi Alento med ett gediget arbete kring kundbearbetning och produktutveckling, berättar Andreas. Produkterna säljs i stor utsträckning till offentliga miljöer och grossister, och med tiden har Alento breddat såväl produktportföljen som kundkretsen. För nuvarande och kommande sortiment läggs störst fokus på framför allt bostadssektorn och offentliga miljöer.

Stora energibesparingar Alento AB sysselsätter i dagsläget tolv anställda. Hela verksamheten präglas av ett klart och tydligt miljötänk. LED-armaturer har tack vare den moderna teknik de bygger på, i kombination med smarta styrningsfunktioner, stor positiv inverkan på miljön i jämförelse med traditionella belysningslösningar. – Faktum är att man genom att byta ut en 15–20 år gammal belysningsanläggning kan reducera energiåtgången med cirka 80 procent, särskilt om den kompletteras med smart styrning, påpekar Andreas Eskilsson. Tittar vi även på CO2-utsläppen så utgör för Europeiska Unionens 27 medlemsländer 0,415 kilogram koldioxid per kWh. Tydliga visioner Andreas poängterar att hela Alentos breda sortiment är svensktillverkat. Kvalitetsprägeln är tydlig och omsättningen ökar stadigt, men Andreas är noga med att framgångarna inte ska stiga företaget åt huvudet. – Vår vision är att fortsätta vara ett välmående företag med innovativ produktutveckling och fokus på rätt saker. Vi jobbar med vetskapen om att det vi gör idag påverkar våra barn och unga, och därför vill vi jobba nära våra kunder och med en stark lokal förankring och snabba leveranser. Varför handla från Fjärran Östern när vi finns i närområdet? frågar sig Andreas Eskilsson. Research: Peter Hägg Text: Örjan Persson

Andreas och Marcus

handelsbanken.se/varberg


78

varberg www.svenskleverantorstidning.se

Viktig aktör när Varberg utvecklas

När Varberg flyttar hamnen, bygger en ny tunnel och skapar en ny stadsdel är ÅF en viktig aktör. Ett av landets ledande teknikkonsultföretag är ständigt på tårna och spelar således en väsentlig roll i utbyggnaden av regionens infrastruktur. Ingenjörs- och designföretaget ÅF, för många tidigare känt som Ångpanneföreningen, grundades 1895, vilket gör bolaget till ett av Sveriges äldsta konsultbolag med en unik erfarenhetsbank. ÅF erbjuder teknikkonsulttjänster inom energi, infrastruktur och industri med bas i Europa, men med verksamhet och kunder i hela världen. Efter förvärvet av finska PÖYRY sysselsätter ÅF idag cirka 17 000 medarbetare världen över. Bolaget har ända sedan starten präglats av starkt ingen-

jörskunnande, modern teknik och ständig förnyelse, vilket lett fram till dagens breda program av kvalificerade tjänster och lösningar. Brett koncept I Varberg spänner ÅF över ett brett koncept. Avveckling och utveckling av Ringhals är ett av många uppdrag, Södra Cell är en annan stor kund, och härutöver jobbar man även på uppdrag av Varbergs, Falkenbergs, Halmstads och Göteborgs kommuner i olika sammanhang. Vi träffade Fredrik Bengtsson, sektionschef för området Energy, Mikael Esberg, sektionschef för Industry, Beatrice Hällås, projektledare för Infrastruktur, Adam Storm, projektledare för Advanced Automation, samt Gert Bengtsson sektionschef för Buildings. Alla ser ljust på framtiden för hela Varbergsregionen. Här råder, menar de, en mycket positiv anda.

– Vi bevakar upphandlingar som rör Varbergs satsning på tunnel, bygget av en ny stadsdel med mera. Det är, som bekant, många olika projekt på gång här, och allt har inte upphandlats ännu. Dessa är förstås mycket intressanta för oss. Mikael konstaterar att kommunen med jämna mellanrum förnyar sina avtal med olika entreprenörer. – Det är olika faktorer som styr hur aktiva vi kan vara. Men även om vi inte har monopol på den aktuella affären är vi med och för diskussioner på alla plan som rör de stora projekten i regionen, till exempel hamnflytten, Varbergstunneln och Västerport. Här är vi i många avseenden tongivande tack vare vår breda kompetens. – ÅF bygger idag i Varberg tillsammans med kommunen. Vi är en naturlig samarbetspartner för den som vill få Varbergs stad att växa, konstaterar Beatrice Hällås från ÅF:s Projektledning.

Växer stadigt ÅF:s erbjudande är mycket brett. Fredrik Bengtsson nämner stadsdelen Västerport som exempel där han betonar att det inte enbart handlar om att bygga ett visst antal hus. – Man måste också ta hänsyn till hur stadskärnan påverkas, liksom företag och transporter. Det finns många parametrar att ta hänsyn till, allt hör ihop, understryker han. Numera verkar alla ÅF:s sektioner i Varberg från samma byggnad, vilket förstås är en stor fördel i en organisation som hela tiden växer. 50 medarbetare har blivit 100 under de senaste tre åren. – Vi fortsätter växa och letar således också kontinuerligt efter nya medarbetare. Vi går en positiv framtid till mötes, konstaterar de alla avslutningsvis.

ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. Vi skapar hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik.

2019106

Vi växer med rekordfart i Varberg och hela regionen och är på ständig jakt efter fler talanger till vårt team. Läs mer och kontakta oss på afconsult.com/jobb.

Research: Peter Hägg Text: Örjan Persson


varberg 79 www.svenskleverantorstidning.se

Fokus på resursoptimering i världsledande miljöföretag I en tid då allt mer kretsar kring återvinning, energieffektivisering och klimatsmarta lösningar står Veolia för ett tilltalande koncept. Det världsomspännande miljöföretaget verkar oerhört brett inom vatten, energi, industrisanering och återvinning, och tar fram kompletta lösningar från planering till genomförande. Resultatet: maximalt resursutnyttjande som gynnar såväl kundens ekonomi som miljön. Veolia är ett av världens ledande miljöföretag med nära 171 000 anställda över hela världen. Veolia Nordic AB är moderbolaget för Veolias verksamhet i Norden och sysselsätter cirka 1 400 anställda. Bolaget finns representerat i Norden via 70 kontor i Sverige, Norge och Finland, varav 16 finns i Sverige där verksamheten etablerades för 30 år sedan. Vi besöker Varbergskontoret där Ola Lindholm leder verksamheten med sina 13 anställda. Kontoret etablerades 2000 och har därefter byggts ut. – Vårt uppdrag går ut på att optimera användning av resurser, vilket sparar pengar åt våra uppdragsgivare, samtidigt som vi gör en väsentlig insats för miljön. Genom ett samarbete med oss får kunden tillgång till våra omfattande resurser med storbolaget i ryggen, samtidigt som vi tack vare stark lokal förankring även står för flexibilitet och lyhördhet, säger Ola Lindholm. Från planering till genomförande Veolia verkar brett inom fyra huvudsakliga områden: återvinning, vatten, energi och industriservice. – I många fall handlar det i slutändan om att

få människors vardag att fungera. Vi ser till att människor får rent dricksvatten och värme, samlar in och återvinner olika material eller sköter om industrins fastigheter och tekniska infrastruktur. Vi tar ett helhetsgrepp och bistår med allt från planering till genomförande av arbetet inom alla

våra affärsgrenar, säger Ola Lindholm. Veolia arbetar nära sina kunder, ambitionen är att de ska få ut så mycket som möjligt av sina resurser. Samtidigt bidrar man till en hållbar utveckling för samhällen och industrier. Arbetsinsatserna kan med andra ord vara oerhört

varierande. Det kan till exempel handla om uppdrag inom allt från ventilation, luftrengöring och vattenbilning till kemisk rengöring och slamsugning. När uppdraget så kräver finns möjlighet att låna personal från andra Veolia-kontor. Tydliga värderingar Veolia servar en vid kundkrets där företag som Södra Cell, Ringhals, Stora Enso och Borealis sticker ut. Veolia verkar dock även på privatsidan där man till exempel jobbar med husgrunder. Inom miljöområdet arbetar man bland annat med ECO Driving och Green Office. Veolia jobbar med tydliga värdegrunder som genomsyrar alla delar av den breda verksamheten. – Det handlar om ansvar, solidaritet, respekt, innovation och kundfokus. Vi står för ett vinnande koncept som i takt med ökat fokus på återvinning, energieffektivisering och klimatsmarta lösningar attraherar allt fler. Med dessa värderingar som bas bygger vi långsiktiga partnerskap. Det är stimulerande att jobba med projekt som både gynnar kunden och klimatet, avslutar Ola Lindholm. Research: Peter Hägg Text: Örjan Persson

KONTOR VARBERG Adress: Träslöv 8A, 432 91 Varberg Tel: 072 201 87 91 Hemsida: www.veolia.se


80

blekinge www.svenskleverantorstidning.se

Gedigen legotillverkare i branschens framkant – Vi ser en styrka i

att kunna leverera lösningar som lever upp till våra kunders höga standard. Stans & Press i Olofström AB är legotillverkaren som attraherar inte minst fordonsindustrin i såväl Sverige som utomlands. Med lång erfarenhet, bred kompetens, hög flexibilitet och en modern maskinpark kan man alltid ta fram en kostnadseffektiv lösning, oavsett material och komplexitet.

Stans & Press i Olofström AB har ett förflutet sedan 1974 och omfattar idag tre fabriker i Blomstermåla, Kallinge och Vilshult. Bolaget ingår idag i en större koncern, Teqnion, tillsammans med nio andra systerföretag med olika inriktningar. På anläggningen i Vilshult träffar vi plats- och logistikchef Peter Flinck som beskriver Stans & Press i Olofström AB som en snabb, pålitlig och flexibel leverantör av detaljer i små och medelstora serier.

– Vår långa erfarenhet i kombination med modern teknik och marknadens senaste lasermaskiner gör oss till en problemlösare i branschens framkant och en stark aktör på marknaden. Vi har en god förmåga att ta till oss de förändringar som sker hos såväl kunden som marknaden i stort och anpassa produktionen därefter. På så sätt kan vi stå för kostnadseffektivitet och snabba leveranser, säger Peter Flinck.

Helhetslösningar Stans & Press i Olofström tar ett helhetsgrepp kring varje förfrågan och kan, i vissa fall med hjälp av skickliga underleverantörer, erbjuda bearbetning via laserskärning, vattenskärning, pressning, montering, svetsning med mera. En stor del av hanteringen är manuell och i sina anläggningar bearbetar man en mängd olika material, såsom stål, rostfritt, aluminium, gummi, plast och sten.

Den starka bredden attraherar en vid kundkrets som bland annat innefattar några av de främsta aktörerna inom fordonsindustrin, till exempel Volvo och Scania. De flesta uppdragsgivarna finns i Sverige men man servar även internationella kunder. – Vi ser en styrka i att kunna leverera lösningar som lever upp till våra kunders höga standard. Vi jobbar mycket med produktutveckling och ser till att alltid kunna erbjuda en bra kostnadskalkyl, säger Peter Flinck. Framhåller personalen Peter lyfter också fram företagets höga kompetensnivå och framhåller i sammanhanget förstås sina medarbetare. – Personalen är vår viktigaste investering, utan en väl fungerande personal hade vi inte varit där vi är idag. Alla jobbar med mycket eget ansvar, berömmer Peter. Han nämner, som ytterligare en konkurrensfördel, att Stans & Press i Olofström innehar några av de tuffaste och svåraste certifikaten i branschen, något som många konkurrenter inte kan matcha. – Just nu jobbar vi hårt med att bredda basen gentemot våra PLUS-kunder. Framtiden ser ljus ut, vi märker att efterfrågan ökar, konstaterar Peter Flinck. Research: Patrik Hogland Text: Örjan Persson

Huvudkontor: Stålvägen 1, 293 95, Vilshult Tel. 0454-77 24 00 info@stanspress.se www.stanspress.se

Telefon 031-719 05 00 www.svenskleverantorstidning.se


blekinge 81 www.svenskleverantorstidning.se

Byggvaruhuset för alla Såväl byggföretag som privatpersoner har en trygg och pålitlig leverantör av byggvaror i välkända XL-Bygg. XL-Bygg är sedan länge synonymt med kvalitetsvaror till konkurrenskraftiga priser, något som i allra högsta grad även präglar butiken i Mjällby. Tradition, kunskap och kvalitet kännetecknar i mångt och mycket XL-Byggs koncept som bygger på breda sortiment och stora lager. Den rikstäckande kedjan hyser sammanlagt 87 anläggningar från Kiruna i norr till Ystad i söder. Tillsammans med sina kollegor i Norge och Danmark är XL-Bygg Skandinaviens största bygghandelskedja. XL-Bygg erbjuder högkvalitativa byggvaror till konkurrenskraftiga priser. Kedjan etablerades i Sverige i början av 1980-talet genom att ett 70-tal bygghandlare gick samman och bildade Byggtrygg, i syfte att kunna konkurrera med de andra stora kedjorna i branschen. 2009 bildade man XL-Bygg i Sverige och firar därmed tio år i år. XL-Bygg är idag ett mycket starkt varumärke förknippat med bygg, färg och järnvaror. Vi besöker butiken i Mjällby som har funnits sedan 1926 och som idag sysselsätter tolv anställda under ledning av Martina Petersson och Marcus Ebelvod. – XL-Bygg är en central organisation men varje butik är helt och hållet fristående. Här i Mjällby är vi ett familjeföretag med kunder bland såväl privatpersoner som yrkesutövare och kommuner, berättar Marcus Ebelvod.

Martina Petersson och Marcus Ebelvod

Egen hyvel Byggbranschen är, anser Martina Petersson, väldigt mediepåverkad. – Så fort något visas på TV brukar kunder komma in och efterfråga den aktuella produkten. Vi har breda avtal som gör att vi kan anpassa oss till den lokala efterfrågan på marknaden och vilka produkter som det råder ett stort behov av. Det är en av våra främsta styrkor, säger Martina. Hon berättar vidare att XL-Bygg i Mjällby hyvlar egna produkter, något som är mer eller mindre unikt i branschen. Tack vare hyveln kan man specialtillverka lister, paneler med mera som ingen annan aktör i branschen kan lösa. – Vi har en mängd olika profiler som vi kan ta fram tillsammans med kunden, alternativt ta fram en befintlig variant som kunden har med sig. Denna service gör att många företag och privatpersoner här i regionen vänder sig till oss, berättar Martina Petersson.

– Service är A och O för oss, vi vill vara ett bollplank och branschens bästa lagspelare dit alla kan vända sig med frågor och funderingar, säger de med eftertryck. Förra året öppnade man även en butik i Karlshamn eftersom man noterade en efterfrågan på en butik även i denna del av regionen. – Det går bra för oss, vi växer och utvecklas, men är hela tiden noga med att inte bli tillbakalutade och bekväma. I den här branschen gäller det att ständigt vara på tårna, säger Marcus Ebelvod och avslutar med att tipsa om näthandelsbutiken XL Hemma som bara växer och växer. Research: Patrik Hogland Text: Örjan Persson

Tradition, kvalitet, service XL-Bygg står för tradition, kvalitet och service. Det är ett koncept som Martina Petersson och Marcus Ebelvod gärna skriver under på.

MJÄLLBY

KARLSHAMN

XL-BYGG Mjällby Listervägen 40 294 71 SÖLVESBORG Vxl + 46 456 548 50 www.xlbygg.se/mjallby

XL-BYGG Karlshamn Sölvesborgsvägen 21 374 41 KARLSHAMN Telefon +46 454 19000 www.xlbygg.se/karlshamn


82

skåne - burlöv www.svenskleverantorstidning.se

Växande efterfrågan på glasfiberarmerade polyesterkonstruktioner I Fosieplast AB är uppfinningsrikedomen lika stor som flexibiliteten. Fosieplast har ända sedan 1970-talet levererat glasfiberarmerade polyesterkonstruktioner i form av en mängd olika produkter – alla anpassade helt efter kundernas idéer, ritningar, önskemål och behov. Vi träffar VD och delägare Thomas Håkansson på Fosieplast AB i Arlöv där de har huserat sedan 2006. – Här fann vi fantastiska lokaler för vår verksamhet, berättar Thomas och visar runt i anläggningen där ventilationen fungerar mer än ypperligt. – Tack vare den fantastiska takhöjden eliminerar vi all tänkbar plast- och annan odör under tillverkningen, förklarar Thomas. Sedan 2000 är det han och kollegan Conny Svensson som delar på ägandeskapet. Idag är man totalt nio anställda och framförhållningen i orderboken är, enligt Thomas, god. Grunden till företaget lades redan 1976 då tre personer från branschen blev friställda av sin arbetsgivare. När kunderna fortsatte att kontakta dem med olika förfrågningar bestämde de sig för att starta eget, närmare bestämt i Fosie industriby i Malmö där kommunen kunde erbjuda lokaler.

Bolaget har ända från början i huvudsak tillverkat produkter i glasfiberarmerad polyester, vilket är ett både slitstarkt och mångsidigt material. – Vi arbetar med specialanpassade konstruktioner där vårt fokus ligger på hög kvalitet och nöjda

kunder. Från början byggde vi stora vattenfilter och när vi fick förfrågan om en större produktion fick vi hjälp av Objekt Vision att hitta dessa lokaler där Stena Miljö tidigare huserade, berättar Thomas Håkansson. Problemlösare – Vi är bra på att lösa problem och ju tidigare vi är med i processen desto bättre och billigare kommer slutprodukterna att vara, fortsätter Thomas. Allt som fraktas och flyttas idag skall ju, menar Thomas, vara lätt och hållbart över tid, och det är här som Fosieplats konstruktioner kommer in i bilden. Man har till exempel tillverkat tankar till drygt 1 500 släckningsfordon, vilket innebär att i stort sett alla landets kommuner har en brandbil med Fosieplats produkter monterade på densamma. – När det gäller lite större beställningsvolymer arbetar vi med vakuumformning med två formhalvor. Fördelen med detta är att produkterna blir identiskt lika. Här kan vi jobba med avancerad design utan att kostnaderna skjuter i höjden, upplyser Thomas. Miljövänligt alternativ VIP (Vacuuminfusion Process) är en miljövänlig framställning av glasfiberförstärkta sandwichpa-

040-218 140 • info@fosieplast.se • www.fosieplast.se

– Vi är bra på att lösa problem och ju tidigare vi är med i processen desto bättre och billigare kommer slutprodukterna att vara.

neler, vilka är att föredra när man vill ha stora, släta paneler i valfri tjocklek och utformning. Fosieplast samarbetar med DIAB i Laholm som är en stor tillverkare av dessa plattor. Här anpassas ytan efter kundens önskemål där ingen övre gräns finns. – Tankbilar är ett exempel, värmeväxlare ett annat och det största vi gjort var ett krökt tak på 19 gånger 8 meter, där vikten och hållbarheten var de avgörande faktorerna. På Victoria Park gjorde vi en platsbyggd utjämningstank för deras bassäng, vilket var enda möjligheten utan att riva halva anläggningen, berättar Thomas Håkansson. Han noterar bland annat att vattenfilter, som tidigare var en vanligt förekommande produkt, börjar efterfrågas igen. – Framtiden ser ljus ut, säger Thomas. Det forskas mer och mer i ämnet och tack vare låg vikt och kemikalieresistans ersätts till exempel stål och andra konstruktioner av just glasfiberarmerad polyester, samt konstruktioner byggda av sandwichplattor. Research: Jan Olsson Text: Örjan Persson


skåne - burlöv

83

www.svenskleverantorstidning.se

Byggpartner med enkla och tydliga processer Sydbab AB är byggföretaget där kunden står i centrum och där alla kontakter är enkla och smidiga genom hela byggprojektet. Med gedigen kompetens och välrenommerade samarbetspartners kan Sydbab ta sig an allehanda byggprojekt, stora som små, för såväl privatpersoner som företag, industrier, fastighetsägare och kommuner.

Sydbab AB arbetar brett inom byggservice och kan åta sig alla möjliga uppdrag, allt från totalentreprenader till mindre serviceuppdrag. – Vi jobbar med alla typer av servicearbeten. Våra kunder uppskattar att de bara behöver en enda kontakt genom hela deras byggprojekt. Vi sköter kontakterna med berörda hantverkare, vilket medför kortare beslutsvägar och att våra kunder kan ägna sig åt sin kärnverksamhet, säger Jonas Billgren, VD och ägare i Sydbab AB.

Therese Tjernberg

Sydbab arbetar idag till 90 procent mot företag, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. Man har också ramavtal med flera av regionens kommuner. – Upptagningsområde sträcker sig egentligen över hela Skåne, men de största och flesta jobben brukar finnas här på den västra sidan, upplyser Jonas och berättar att företaget sakta men säkert har vuxit till dagens tolv anställda. På kontoret får han god hjälp av Therese Tjernberg som både svarar i telefon och sköter ekonomin. – Det blir förhoppningsvis mer tid för mig på fältet då, säger Jonas med ett leende. Stadig tillväxt Sydbab AB såg dagens ljus 2013. Man började i hyrda lokaler i Oxie där man från början var fyra personer verksamma i företaget. – Jag har varit i branschen sedan skolan och kände att jag kommit till en punkt då det var dags att pröva mina egna vingar. Förra året flyttade vi in i nya lokaler som vi själva har varit med och projekterat och byggt. Här har vi även andra lokaler som vi sedermera har hyrt ut till andra verksamheter, berättar Jonas Billgren. Sydbab har vuxit stadigt, vilket inneburit att man numera kan ta sig an riktigt stora entreprenader. Man har till exempel byggt samtliga butiker åt TGR-koncernen, utfört flera takentreprenader åt LKF, har löpande jobb åt flertalet bostadsrättsföreningar och ramavtal med både E.ON, kommunala bostadsbolag och LKF. Blickar framåt Sydbabs korta beslutsvägar skapar förtroende hos kunderna. Det är något Jonas Billgren tar med sig

– Framför allt ska

vi värna om god och snabb service och stå för en sammansatt erfarenhet gentemot våra kunder.

in i framtiden där ambitionen är att fortsätta växa och inom några år sysselsätta ett 20-tal anställda. – Framför allt ska vi värna om god och snabb service och stå för en sammansatt erfarenhet gentemot våra kunder. Lokaler har vi, personal söker vi och nu ligger fokus på att hitta en bra arbetsledare som kan avlasta mig och har kunskap, samt kan vara en bra lagledare för våra glada och serviceinriktade medarbetare. Att få arbeta med en så glad och engagerad personal där alla jobbar mot samma mål, har ett leende när de kommer till jobbet, och ler lika gott när de går hem, det är det som förgyller min dag, avrundar Jonas Billgren. Research: Jan Olsson Text: Örjan Persson

Jonas Billgren, VD och ägare

arbetsh c o e r ”Snicka AB för b a b d y ill S ledare t vice sökes”! r byggse

Sydbab AB • Segedalsvägen 9 • 232 91 Arlöv • Tel: 040-529392 • jonas@sydbab.se • www.sydbab.se


84

stockholm - huddinge www.svenskleverantorstidning.se

Säkra och trygga arbetsplatser, hur får vi det? I mer än 30 år har LOTS Security levererat larm och kommunikationssystem som ökar säkerheten och tryggheten för kommuner, landsting och privata aktörer. Efterfrågan på företagets produkter är idag mycket stor.

– Vi brukar skilja mellan säkerhet och trygghet. Säkerhet är något reellt, till exempel att en medarbetare inte riskerar att bli överfallen eller råka ut för en arbetsplatsolycka. Trygghet är lite mer diffust, det skulle kunna beskrivas som den upplevda säkerheten. För oss på LOTS Security är båda delarna lika viktiga. Våra kunder ska vara både maximalt säkra och trygga, säger Gunnar

Ranebäck, VD och grundare av LOTS Security AB. Lagkrav som arbetsgivaren måste uppfylla Det är arbetsgivarens skyldighet att se till så att personalen har möjlighet att kalla på hjälp, oavsett om orsaken är en olyckshändelse, ett hot, våld eller hot om våld. LOTS Security vägleder kommuner, landsting och privata företag att följa arbetsmiljölagen med ett larmsystem som är optimerat för deras verksamhet. – Arbetsmiljölagen är tydlig och vi hjälper våra kunder att följa den. Genom att anlita LOTS Security får de ett pålitligt larm och kommunikationssystem i teknisk framkant. Arbetsplatsen blir säkrare vilket också gör att medarbetare, kunder och andra känner större trygghet. Trygga medarbetare både mår och presterar bättre och har färre sjukdagar. Trygga kunder och besökare får en mycket mer positiv helhetsupplevelse och kommer tillbaka i större utsträckning, säger Gunnar Ranebäck. Några få sekunder kan vara livsavgörande

Många person- och överfallslarm är kopplade till väktare. Det innebär att tiden från att någon larmar till att hjälp är på plats kan bli lång och osäker. LOTS Security har utvecklat ett alternativ till väktarlarm som kallas EkoTek. – EkoTek signalerar medarbetarna som inom 5 sekunder ser var den som larmar är. Inom cirka 15-45 sekunder kan de vara på plats och hjälpa till. Vid hot och våld kan några få sekunder vara livsavgörande. Med EkoTek har vi skapat en lösning som minskar insatstiden drastiskt, säger Gunnar Ranebäck och tillägger att EkoTek väldigt enkelt att använda. – Allt som behövs finns i samma trådlösa enhet som är enkel att bära med sig, säger Gunnar Ranebäck. Vårdmottagningar, butiker och simhallar är bara några exempel

LOTS utställning med Peter och Tuula

Behovet av ett pålitligt larmsystem finns på många håll i samhället och spännvidden bland LOTS Securitys kunder är stor. Sjukhus, vårdmottagningar och psykiatri anlitar LOTS Security för att upprätthålla hög personal- och patientsäkerhet. Butiker och köpcentra är en annan stor kundgrupp och i Sveriges simhallar och utomhusbad är Hjälpknappen från LOTS Security en vanlig syn. Gunnar Ranebäck ser inget mättat behov för de lösningar som företaget erbjuder. – Säkerheten är tyvärr bristfällig på många håll i samhället och då infinner sig också en känsla av otrygghet. I vårt arbete ser vi hur rätt lösningar kan öka personsäkerheten i miljöer som sjukhus,

fakta - LOTS Securitys kunder finns över hela Sverige. Kontoret ligger i Stockholm. - Många av Sveriges kommuner använder i dag LOTS Securitys lösningar. - Mer än 60 simhallar har Hjälpknappen från LOTS Security. - LOTS Security har auktoriserade återförsäljare över hela landet.

HVB-hem, simhallar och inom industrin. Det känns så klart väldigt meningsfullt att bidra till att arbetsplatser och andra delar av samhället blir tryggare, säger Gunnar Ranebäck. Hur ser framtiden ut? LOTS Security ser en framtid där tekniken ständigt utvecklas till allt större perfektion och där nya system införs. – 19-20 november kommer vi att vara på Sectechmässan i Älvsjö, där vi presenterar flera av våra nyheter. Det är ett perfekt tillfälle att ta del av den allra senaste tekniken och prata med oss. Vi besöker så klart också de kommuner, landsting och privata företag som vill veta mer om vad ett nytt skräddarsytt larmsystem skulle innebära för deras verksamhet. Vi har ofta en rådgivande roll och under ett pågående samarbete ger vi löpande support och säkerställer att larmsystemet fungerar optimalt, säger Gunnar Ranebäck. Research: Christoffer Sandberg Text: Carolina Fredriksson

EkoTek - positionerade personlarm Inom 5 sekunder vet dina kollegor vart du är och att du behöver hjälp. Personlarmet som ger förutsättning för en human insatstid! www.lotsab.se | 08-711 22 11


stockholm - huddinge

85

www.svenskleverantorstidning.se

Väletablerad plåtleverantör lanserar nytt beställningssystem I Mauris AB har man ända sedan starten för 30 år sedan värnat om det gedigna hantverket. Mauris är ett välrenommerat plåtslageri med ett synnerligen brett erbjudande. – Vi står för skräddarsydda lösningar till bästa pris och kvalitet, vilket är mer eller mindre unikt i vår bransch, konstaterar Atte Alamäki, VD. Nu lanserar Mauris dessutom en ny beställningsportal som väsentligt kommer att underlätta byggbranschens beställningar av plåtlister.

Mauris Plåt AB grundades på 80-talet av Mauri Koivunen. Sedermera slogs dock företaget samman med MVÄ Plåt och bildade nuvarande Mauris AB. Sedan åtta år tillbaka drivs företaget av VD Atte Alamäki från anläggningen i Skogås där totalt 13 anställda sysselsätts. – Vi har varit verksamma inom plåtslageri och plåttillverkning i mer än 30 år, upplyser Atte och presenterar det breda konceptet, bestående av bland annat plåtlister och profiler. Även totalentreprenader inom takrenovering utgör väsentliga delar av utbudet. Och det är kundanpassade lösningar det handlar om. – Om du som kund vänder dig till någon av våra konkurrenter erhåller du i regel standardprodukter. Det vi erbjuder är skräddarsydda lösningar av hög kvalitet till bästa pris, och det är mer eller mindre unikt i vår bransch. Ofta kostar våra produkter bara en bråkdel av vad konkurrenternas standardprodukter kostar, framhåller Atte Alamäki.

Ny beställningsportal Bland Mauris kunder finns såväl stora och små byggföretag som villaägare och bostadsrättsföreningar. Hela Sverige utgör företagets upptagningsområde och det är snabba leveranser som gäller. – De flesta erhåller sina plåtar inom 24 timmar efter beställning. Mer än 48 brukar det hur som helst aldrig ta. Via vårt nya digitala beställningssystem är det både enkelt och går snabbt att lägga sin order hos oss. Vi står alltid redo att tillgodose våra kunders önskemål, säger Atte Alamäki. Det nya beställningssystemet lanseras nu i september och kommer att göra det enkelt för företagen i byggbranschen att beställa plåtlister direkt till bygget.

Pedro Gruvhagen

– Vi har i dagsläget hundratals återkommande kunder som beställer sina plåtar från oss. I och med lanseringen kommer vi effektivisera produktionen ytterligare för att kunna utöka vår kapacitet, och kan därför erbjuda våra tjänster till en växande kundkrets, framhåller Atte. I Mauris nya beställningsportal kan man välja bland hundratals olika profiler, och hittar man inte vad man är ute efter så går det så klart att även att rita via ett förenklat CAD-program, samt direkt se vad priset blir. Här kan kunden spara sin order, göra korrigeringar och räkna på allt fram och tillbaka, innan denne slutligen skickar iväg sin beställning.

VD Atte Alamäki

Passion för hantverket Mauris AB utför även jobb ute på fältet. – I Hallunda gjorde vi till exempel nya plåttak på

37 hus på vardera 600 kvadratmeter, totalt cirka 25 000 kvadratmeter. Beställaren HSB Södertörn blev mycket nöjd vilket innebär att vi inom kort kommer att påbörja liknande uppdrag, säger Atte Alamäki. Han berättar att man i Mauris alltid jobbar med stor passion för hantverket och är hundra procent dedikerade i sina arbetsinsatser. Fler än 300 återkommande kunder är ett kvitto på att man gör något riktigt bra. – Med vårt låga pris, höga kvalitet, snabba leveranstider och gedigna kunskap är det få som kan matcha vårt erbjudande. Vi kan dessutom utbilda de som behöver och vill lära sig mer om vår bransch och vad vi kan erbjuda. Research: Christoffer Sandberg Text: Örjan Persson

Tel. 08 707 6007 www.mauris.se


86

stockholm - huddinge www.svenskleverantorstidning.se

Instrument inom livsmedels- och läkemedelsindustrin skapar säkerhet PROREG Control erbjuder utrustningar och underhåll för instrument inom livsmedelssäkerhet, gaslarm, gasanalys och processövervakning. Utrustningarna används främst inom livsmedels- och läkemedelsindustrin, och är där viktiga för att säkerställa produktionen och produkternas kvalitet till kunderna.

PROREG Control startades 1969 och har varit etablerade på den svenska marknaden i över 50 år. Mikael Sidmalm är nyligen tillträdd VD i familjeföretaget. Han har 14 års erfarenhet av branschen. Företaget har en egen fastighet i Huddinge, söder om Stockholm. I byggnaden finns en säljavdelning med teknisk kompetens och en egen serviceavdelning som utför service, kalibrering och installation av instrumenten såväl på serviceenheten som ute hos kund. – Vi har personal med lång erfarenhet, gedigen kunskap och som fortlöpande utbildas hos tillverkarna. Vi är auktoriserade att utföra kvalificerat arbete och använder bara originalreservdelar, berättar Mikael Sidmalm. PROREG Control har ett brett utbud av produkter och kan erbjuda helhetslösningar. Kunderna finns i hela Sverige. Företaget är ett helägt dotterbolag till Hazze Malmgren Holding AB i vilket även systerföretagen Hamafo Teknik AB och Safenic AB ingår. Avancerade instrument till både stora och små kunder PROREG Control tillhandahåller exempelvis instrument för MAP-kontroll, temperatur- och tryckövervakning, gaslarm samt produktinspektion. Företagets mätningsteknologi används inom livsmedelsindustrin, medicin, farmaci, kemi och en del övrig industri, och mäter exempelvis gasinnehåll, täthet, temperatur, luftfuktighet, pH, salthalt och vakuum.

VD Mikael Sidmalm

IR termometer med brett temperaturområde

Paketering med modifierad atmosfär MAP-kontroll innebär att förpackningar med modifierad atmosfär kontrolleras. Inom framförallt livsmedels och läkemedelstillverkning eftersträvas produkter med lång hållbarhet och då är modifierad atmosfär en bra lösning. I princip så önskas en låg syrehalt i förpackningarna för att produkterna ska kunna lagras under längre tid. Detta är bra för miljön och bidrar till mindre svinn. PROREG Control har kunskap och expertis inom detta nischområde och tillhandahåller utrustningar som är specialanpassade för MAP-kontroll. Temperaturmätning och gaslarm PROREG Control tillhandahåller många olika professionella utrustningar för mätning av framförallt temperatur och fuktighet. Det finns i många olika varianter och utförande som till exempel är trådlösa, inkapslade för utökat temperaturområde och automatisk loggning av mätvärden, IR. Produktområdet gaslarm innebär stationära och portabla larm för giftiga, explosiva och kvävande gaser. Dessa är nödvändiga vid gashantering och för vissa lokaler för att säkerställa personsäkerheten. Eftersom PROREG Control arbetar med utrustning för gas, är det naturligt att också tillhandahålla utrustning som gör det säkert på arbetsplatsen.

Kalibrering gaslarm

Produktinspektion Produktionsinspektion innebär att förpackningar kontrolleras med metalldetektor, röntgen och kontrollvåg. – För livsmedels- och läkemedelsindustrin använder vi Techik Instrument för produktinspektion. Utrustningarna säljer vi genom vårt systerföretag Safenic. Vi har agenturen på detta i Sverige/Norden. Vi är personligt engagerade och behjälpliga och har bättre priser än konkurrenterna! säger Mikael. PROREG Control representerar också andra välkända produkter och tillverkare som Dansensor, Ebro, Novasina, Oldham och GMI. En support med hög standard Att ha en väl fungerande support med snabb service till kunderna är viktigt för PROREG Control. – Vi erbjuder försäljning och support men tar

Support gaslarm

även hand om utrustningarna efteråt vilket är unikt i Sverige för vissa produktsegment. Vi besöker kunder regelbundet över hela landet för att installera, driftsätta, kalibrera och underhålla utrustningar. Vi har mycket kunnig och välutbildad personal som har lång erfarenhet, vilket är viktigt för oss och våra kunder så att vi kan hålla så hög standard som möjligt. Vi har det lilla företagets flexibilitet med personliga bemötandet och det är viktigt för oss att alltid ställa upp för våra kunder. Vi får ofta höra att vi har en snabb och utmärkt support. Det tillsammans med ett mycket gott förhållande till tillverkarna av produkterna är ett vinnande koncept i längden, säger Mikael Sidmalm. PROREG Control har också framtidsvisioner. – Vi har visioner att växa framöver. Vi vill satsa ännu mera på det vi är bra på men kan också tänka oss något nytt och spännande, som vi även har börjat titta på utan att avslöja för mycket. Vi kan också tänka oss att samarbete med något annat företag i Sverige om de rätta förutsättningarna finns, avslutar Mikael Sidmalm. Research: Christoffer Sandberg Text: Carolina Fredriksson

Modern, lättanvänd och elektronisk gasmixer

Gasövervakning, fukt och temperaturkontroll Vi erbjuder rådgivning, support, kalibrering och underhåll av instrument och utrustning för säker produktion och miljö. Framför allt inom livsmedel och läkemedelsproduktion. Välkomna att höra av er till oss!

www.proregcontrol.se | 08-774 05 90


stockholm - huddinge

87

www.svenskleverantorstidning.se

Effektiv problemlösare i entreprenadbranschen

Ett 50-tal anställda, ett 40-tal fordon – i Wilda Transport & Entreprenad AB finns resurser och kapacitet att lösa alla problem. Företaget är en specialist inom transport, entreprenad, mark och vägunderhål och verkar i hela Stockholmsregionen.

– Vår styrka är att vi har allt som behövs under ett tak, ingen extern hjälp behövs. Vi säger aldrig nej till ett jobb – vi löser det, fastslår Ulf Nagy och berättar att vägunderhåll utgör ungefär hälften av bolagets omsättning. – Vädret blir förstås avgörande. Ju mer snö det kommer desto mer får vi att göra, konstaterar han.

Wilda Transport & Entreprenad AB tillhandahåller tjänster inom transport, mark, vägunderhåll och entreprenad. Ulf Nagy, företagets VD och delägare, startade företaget 2010 och sedan dess har det haft en mycket god utveckling till att idag sysselsätta ett 50-tal anställda och rymma ett 40-tal fordon, bland annat tippbilar, lastväxlare, kranbilar, grävmaskiner och lastmaskiner i olika utföranden.

Alltid tillgängliga Wilda Transport åtar sig uppdrag i hela Storstockholm. Med sin kompletta vagnpark kan man erbjuda lösningar på samtliga förfrågningar inom företagets arbetsområden. På Wilda Transport eftersträvar man alltid hög kundnöjdhet. Ulf och hans personal är helt enkelt inte nöjda innan kunden är det.

– Vårt mål är att överträffa kunders och samarbetspartners förväntningar på våra tjänster med effektiva och flexibla arbetssätt. Vi har aldrig stängt, alltid jour och någon som svarar eller ringer upp och löser kundernas problem, säger Ulf Nagy. Verksamheten etablerades i Jordbro men utgår numera från Länna industriområde. En stor andel jobb man utför är mer eller mindre akuta utryckningar. – Då gäller det att vara snabb och kunna sin sak, att vilja lösa utmaningen, understryker Ulf och berättar om när en 50 tons lastbil hade vält och de jobbade dygnet runt i fyra dagar med sanering. Wilda Transport hjälpte även till när Södertäljebron behövde repareras under sommaren 2018.

God utveckling Utvecklingen i företaget har varit god ända sedan starten. Ambitionen är att sysselsätta cirka 75 anställda inom ett till två år. – Det råder stor efterfrågan på våra tjänster, inte minst från uppdragsgivare som Skanska och Svevia, säger Ulf Nagy och betonar att medarbetarnas höga kompetens är en starkt bidragande orsak till bolagets framgångar. – De är allsidiga och alerta, har en vilja att lära sig och även komma med egna initiativ. Vi är alltid intresserade av att anställa kompetent personal och har inget emot att anställa ungdomar direkt från skolbänken. Research: Christoffer Sandberg Text: Örjan Persson


88

stockholm - huddinge www.svenskleverantorstidning.se

Förpackningstillverkning sedan 1982 – Vi står för ett

gediget hantverk och skräddarsyr allt enligt kundens behov, önskemål och specifikationer. Profilskaparen AB är samarbetspartnern att vända sig till när det handlar om att tillverka skräddarsydda förpackningslösningar. Profilskaparen tillverkar unika förpackningslösningar med högt ställda krav på kvalitet och leveranssäkerhet. Profilskaparen AB etablerades av Håkan Wigerman redan 1982 och drivs sedan 2003 av sonen Andreas. Vi träffar honom i den ändamålsenliga anläggningen i Skogås varifrån verksamheten utgår sedan tre år tillbaka. – Här förfogar vi över en modern produktionslinjeför tillverkning av olika förpackningslösningar, däribland pärmar, mappar, register och förpackningar. Det är det som är vår specialitet; att skräddarsy förpackningar för slutkunder, byråer, tryckerier och återförsäljare. Vi jobbar mycket flexibelt och kan därför hantera både små och stora volymer, säger Andreas Wigerman. Gediget hantverk Profilskaparen AB sysselsätter 17 anställda som jobbar med den senaste tekniken och med höga krav på kvalitet och leveranssäkerhet. Fastighets-

marknaden, bank- och finansväsendet samt den grafiska branschen dominerar kundkretsen där man uppskattar företagets långa erfarenhet och starka koncept. – Vi är idag mer eller mindre ensamma på marknaden med vårt erbjudande. Till skillnad från våra konkurrenter tillverkar vi allt själva, i stället för att importera generella och standardiserade produkter från utlandet. Vi står för ett gediget hantverk och skräddarsyr allt enligt kundens behov, önskemål och specifikationer, upplyser Andreas Wigerman. Han berättar vidare att Profilskaparen står för allt från idé till färdig produkt. Man kan klä in papp i en mängd olika material med olika strukturer, färger och känsla, och numera kan man även erbjuda 3D-genereringar, som gör att kunderna kan ta del av digitala modeller, och därmed ges möjlighet att komma med input och ändringar innan produktionen går igång. – För kunder som frågar sig om de har råd att prova oss brukar jagsäga: har du råd att INTE prova oss? De som av kostnadsskäl väljer en annan leverantör brukar i regel återvända till oss när de märker att saker och ting inte lever upp till deras förväntningar. Vi kan erbjuda kvalitet och en helhet som ingen annan kan, fastslår Andreas. I ständig utveckling Korta leveranstider, hög flexibilitet, personlig service och gedigen kunskap är andra konkurrensfördelar.

MODERN TEKNIK OCH TRADITIONELLT HANTVERK

– Vi jobbar för att ständigt bli bättre och hela tiden bli mer flexibla och mer effektiva, inte minst med hjälp av automatiserade och digitaliserade processer. Vi jobbar också helt utan miljöfarliga material och giftiga kemikalier, informerar Andreas Wigerman. Han berättar avslutningsvis att Profilskaparen kommer att medverka på mässan Packaging Innovations i Kista den 2–3 oktober. Här kommer

man bland annat att visa upp deras helt nya Boxmaskin som är en produktionslinje för små och medelstora upplagor av exklusiva förpackningar. – Med denna maskin, som för övrigt är helt verktygslös, kan vi möta marknadens krav på korta leveranstider, hög kvalitet och stor flexibilitet. Research: Christoffer Sandberg Text: Örjan Persson

Besöksadress: Lyftkransvägen 14 Postadress: Box 25, S-142 21 Skogås Telefon: 08-447 30 00 E-post: info@profilskaparen.se www.profilskaparen.se


danmark

89

www.svenskleverantorstidning.se

Fokus på framtidens industritekniska lösningar på hi Tech & Industry Scandinavia

MCH Messecenter Herning har utvecklats till en intressant aktör bland Europas mässarrangörer. Närmast på tur bland MCH Messecenters arrangemang står fackmässan hi Tech & Industry som pågår mellan den 1 och 3 oktober, där besökare och deltagare ges en inblick i framtidens tekniska industrilösningar.

Ända sedan fackmässan hi Tech & Industry Scandinavia etablerades har den haft ett stort internationellt genomslag. Andelen utländska besökare och utställare har årligen ökat. – Det är en utveckling som vi givetvis är glada för. Vårt arbete med den nordiska marknaden har gett resultat och vår målsättning är att bli det naturliga valet för nordiska företag som vill synas, berättar Mona Jacobsen, projektledare för arrangören MCH Messecenter Herning.

Viktig mötesplats hi Tech & Industry arrangeras mellan den 1 och 3 oktober och har utvecklats till Nordens största och viktigaste mässa med över 700 utställare. Den består av sex fokuserade mässor om automation, verktyg, svetsning och produktionsutrustning, utveckling samt underleverantörer och logistik. Förutom möjligheter för besökare att möta framtidens industritekniska lösningar avhålls en rad spännande föreläsningar. Samtidigt utgör mässan en mötesplats som bygger nätverk och möjliggör för deltagare och besökare att träffa framtida samarbetspartners. Fördjupande event Under mässdagarna avhålls flera fördjupande event. Exempelvis Techomania som presenterar det allra senaste inom teknologi, demolab och engagerade talare av yppersta nivå. International Food Contest är ett koncept med nätverk, nya produkter, teknologi och maskinell utrustning inom livsmedelsindustrin. Danmark är ju ett av de länder som ligger i

absolut framkant när det gäller vindkraft. Under begreppet Wind Energy Denmark hålls utställningar och föreläsningar om forskning och affärsutveckling med stort fokus på onshore, vilket är högintressant för Sverige. Ytterligare ett event är The Smart Company, vilket handlar om den senaste tekniken inom digitalisering av produktionsprocesser, och hur man kan integrera den i företagens processutrustning. Ett annat spännande inslag på hi Tech & Industry Scandinavia är 3D Tech, vilket spänner över bland annat 3D-scanning, mätning och bearbetningsbara material.Även här finns en rad experter på plats som ger råd och tips. Ökande intresse – Tendensen är tydlig – vi ser ett större intresse för nordiska utställare, och det är Sverige och Norge som utmärker sig mest, berättar Mona Jacobsen. Hur ser då platstillgången ut på kommande hi Tech & Industry? – Det är mer eller mindre fullt på utställarsidan.

Vi kan bereda plats för ett fåtal men då bör man kontakta oss omedelbart. Beträffande besökare finns det givetvis gott om plats, upplyser Mona Jacobsen. Hon passar på att påminna om att MCH Messecenter Herning inte bara är ett mässcenter för fackmässor, utan också arrangerar mässor och evenemang som är öppna för alla besökare. – MCH ska vara en plats att synas på men också att ses på och där man skapar långvariga affärsrelationer, påpekar hon MCH Messecenter Herning har än en gång visat sin förmåga till nytänkande och offensivt utvecklande. – Vi hälsar våra svenska besökare välkomna till några spännande dagar här i Herning. Research: Bengt-Olle Persson Text: Örjan Persson


90

danmark www.svenskleverantorstidning.se

Avancerade kvalitetstester för kommande produktlanseringar I Stenlöse, cirka en timme från Malmö, ligger ett av Danmarks främsta testcenter. Bolls ApS utför en mängd olika tester av produkter, värdefulla insatser som sedan ligger till grund för vidare lansering.

Vi träffar Kim Boll Jensen, ägare och grundare av företaget Bolls ApS, på en gård på den danska landsbygden varifrån verksamheten utgår. Han berättar om hur företaget kom till. – Jag arbetade tidigare med CSA som är den kanadensiska elsäkerhetsmyndigheten. Många av de kunder vi hade kontakt med efterfrågade att få andra tester utförda. Vi skickade dem vidare, vilket jag tyckte var ett resursslöseri. När jag fick chansen för 20 år sedan startade jag vår egen verksamhet, och idag sysselsätter den tio anställda, berättar Kim Boll Jensen. – Hela vår verksamhet byggdes upp genom att vi testade elprodukter som sedan skulle CE-märkas. Vi utförde testerna och utfärdade därefter protokoll som låg till grund för märkningen, berättar Kim. (Idag utför Bolls praktiskt taget alla tester som krävs för att få tillverkarnas produkter godkända, i enlighet med gällande CE-märkning och EMCstandarder. Företaget har full koll på världsomspännande typgodkännandekrav och direktiv, och praktiskt taget alla produkter som har klarat de rekommenderade testerna på Bolls blir sedan CE-godkända för marknadsföring och försäljning. Bred kompetens Bolls ApS utför en mängd olika tester. Det kan vara allt från en USB-laddare som ska testas för att tåla elektrisk spänning, eller ett instrument som ska kunna stå emot kyla eller regn, till brandtester av plastmaterial. – Vi har utvecklat en egen klimatkammare där vi kan utsätta alla kundernas produkter för antingen regn, stark kyla eller värme. Vi testar även maskiners säkerhetssystem, utför vibrationstester och tester av utrustning som ska användas inom exempelvis läkemedelsindustrin, upplyser Kim Boll Jensen. Beträffande medicinsk utrustning testar Bolls vanligtvis elektriskt brus, maskinsäkerhet och lasersäkerhet så utrustningen är helt skyddad mot eventuella fel. Detta kräver specialkunskap om aktuella krav eller standarder. I huset finns en mängd olika testutrustningar för ändamålet. Bolls ApS har genom åren upparbetat en gedigen kunskap om olika typer av tester som sedan ligger till grund för kundernas vidare lansering eller bruk av produkten. – Vi åker inte ut och testar men lite skämtsamt brukar vi säga att vi kan testa allt som går att ta in genom en dörr, vilket gör att kostnaden för

tion, stöd för internationella typgodkännanden, konstruktion av kvalitetsstyrningssystem etc.

att anlita oss är ytterst rimlig. Många kunder kontaktar oss och vi tar aldrig betalt för det inledande samtalet i samband med ett provuppdrag, utan fungerar i det avseendet snarare som en oavlönad rådgivningsbyrå, förklarar Birgitte Sörensen som är företagets marknadschef. – Vi sparar våra kunder besväret med att ha kontakt med flera olika testaktörer. Tillsammans med kunden planlägger vi en lämplig testmetod, tar emot produkten, utför testerna internt samt tar fram CE-rapporten som kunden sedan erhåller. Om vi upptäcker något fel ger vi en beskrivning av felet och de korrigeringar som behövs. Hos oss granskas både produkt, manualer och märkning och alla andra relevanta säkerhetsaspekter granskas och dokumenteras. Våra kunder uppskattar den avslappnade atmosfären och att de kan ha en

Kim Boll Jensen och Birgitte Sörensen visar ett exempel på korrosionstest.

professionell och väl fungerande lösning på ett ställe – övergripande, enkelt och effektivt. Hos oss sparar de både schemaläggning och väntetid och kan få godkännande och lansering av sina produkter snabbare. Stödjer tillväxt och entreprenörskap Bolls ApS är en del av en större grupp rådgivare. Förutom rådgivning i samband med tester erbjuder man en timmes gratis rådgivning för nystartade företag och småföretag i Danmark. Rådgivningen inkluderar vanligtvis en översyn av de lagstadgade kraven för kundens produkt och en beskrivning av hur CE-märkning eller andra relevanta markeringar erhålls – inklusive en budget och ett schema. Den stödberättigade delen kan vara konstruktion av en teknisk dokumenta-

Vill satsa i Sverige Företagets CV omfattar en mängd stora och välkända företag. Totalt servar man 600 aktiva kunder som återkommande anlitar Bolls kunskaper. Många företag ser fördelarna med att erhålla kvalificerade tester och konsultationer snabbt. – Under senare år har vi fått många uppgifter att göra snabba CE-kontroller av importerade produkter och har därigenom avslöjat många farliga produkter som aldrig borde ha producerats och CE-märkts. Vi har deltagit flera gånger i det danska TV-programmet Cash i samband med test av elsäkerhet för USB-laddare från Kina, berättar Kim. Nu blickar Kim Boll Jensen österut och hoppas på att kunna utvidga kundkretsen även i Sverige och övriga Norden. – Den svenska marknaden är mycket intressant för oss. Vi spår en ökad tillväxt men vi gör det i takt med att kunderna kommer till oss. Vi har redan anställt en marknadschef så målet är att synas mer, inte minst i Sverige, avslutar Kim Boll Jensen. Research: Bengt-Olle Persson Text: Örjan Persson


danmark

91

www.svenskleverantorstidning.se

Tidiga julförberedelser i Creation Group Hur många har inte stannat till vid skyltfönstret för att se en tomte röra sig och tala eller en ren i rörelse? Få vet om att dessa och andra animerade figurer ges liv i det danska företaget Creataion Groups fabriker i Ringsted.

René Hansen, ägare till det 40 år traditionstyngda företaget Creation Group, tar emot i företagets lokaler en varm försommardag.

– Här siktar vi redan mot julen, säger René med ett skratt och berättar att man just nu jobbar med cirka 400 standardfigurer som enkelt kan göras om för att passa en kunds specifika önskemål. – Själva kroppen designas hos oss men tillverkas i vår fanbrik i Asien eftersom det kräver väldigt mycket handarbete. Därför är det ekonomiskt mest lönsamt för denna del av produktionen. När det gäller motorerna som används för ögon, händer eller andra rörelser handlar det om specialbyggda Boschmoterer som vi förser med mekanik och elektronik.

Snabba leveranser Under rundvandringen i lokalerna passerar vi skrädderiet där alla kläder till figurerna eller dockorna tillverkas. Vi hamnar på den tekniska avdelningen där mekaniken tillverkas i den egna verkstaden, och fortsätter sedan till elektronikoch monteringsverkstaden. – Här kommer vi till slutstadiet där sammansättnig och provkörning sker. Först när programmering och alla kontroller är gjorda förpackar vi och skickar produkterna till kunden, berättar René Hansen. Vad rör det sig om för leveranstider och hur ser företaget på den svenska marknaden? Hansen svarar: – Vi har redan många svenska kunder men vi tar förstås gärna emot fler. Våra standardanimerade figurer finns klara för i princip omedebar leverans men om man har egna designönskemål tar det som mest tre månader från idén och diskussion med oss tills vi kan leverera till kund, berättar Hansen.

Animatronics Created in Denmark www.creationgroup.eu

linda@creationgroup.eu

Inga begränsningar Rundvandringen går vidare till showrummet och när elen slås på får ett helt jullandskap liv. Tomtar, tomtenissar, renar och slädar rör sig och spelar musik. – Tekniken anpassar vi helt enligt kundens önskemål. Det kan vara exempelvis ett djur, en dinosaurie eller liknande som via en rörelsesensor känner av när besökaren närmar sig och då startar upp, berättar Hansen entusiastiskt. Finns det några begränsningar för vad Creation Group kan producera? – Nej, egentligen inte. Vi kan bygga mycket avancerade och robotstyrda animerade produkter som utför de flesta önskade rörelser – allt är egentligen bara en fråga om vad det får kosta. Vi sätter oss gärna ned tillsammans med kunden och hittar en lösning som passar för just deras behov, avslutar René Hansen. Research: Bengt-Olle Persson Text: Örjan Persson


92

danmark www.svenskleverantorstidning.se

Stolta danska familjetraditioner bakom välkänd diamantverktygsfabrik

Endast en timmes resa från Malmö ligger JD Diamantvaerktøj A/S som i decennier specialiserat sig på att tillverka sågklingor och borr som äter sig igenom både asfalt och betong. Här har sydsvenska företag en utmärkt samarbetspartner som med sin närhet till Sverige kan stå för mycket snabba leveranser.

Hans Henrik Danielsen och hans far John Danielsen tar emot och visar runt i de välorganiserade fabrikslokalerna i Köge strax söder om Köpenhamn. – Här i lokalerna har vi både de maskiner vi har agenturen för (Pentruder, Weka, Shibuya etc) samt en del av de borr och klingor vi själva producerar, säger Hans Henrik och pekar mot en gigantisk sågklinga samtidigt som han visar vägen upp till konferensrummet. – Jag fick ju springa här i verkstaden tillsammans med pappa, så när jag blev stor nog och fått rätt utbildning lämnade han över rodret till mig. Hans långa erfarenhet är dock fortfarande viktig för oss, tillägger han. Hög kapacitet I den moderna anläggningen tillverkas allt från diamnatskärskivor med en diameter på upp till 2 000 millimeter till diamantkärnborrar med en diameter på upp till 1 500 millimeter. Alla dimensioner, från 6 millimeter när det gäller borr till 115 millimeter när det gäller sågklingor, lagerförs. – Det händer ofta att kunderna ringer till oss och frågar om råd och vi behöver egentligen bara ställa tre frågor – hur stort, hur djupt och hur

långt – för att veta vilken typ av borr eller klinga vi ska leverera, säger Hans Henrik. Många sydsvenska företag beställer sina borr och klingor från tillverkare i Mälardalen, cirka fem timmar bort, men faktum är att hela Skåne och delar av både Blekinge och Småland kan servas från Köge på mindre än två timmar. Stora kunder, som exempelvis entreprenadföretag, får en personlig servicekontakt som står stand by mer eller mindre dygnet runt om det skulle behövas. – I regel skickar vi med extra borr och klingor som kunden kan skicka tillbaka om de inte används. På så sätt behöver en entreprenör inte riskera dyra stillestånd på grund av att klingor eller borr saknas, upplyser Hans Henrik. Blickar mot Sverige JD Diamantvaerktøj A/S har genom åren upparbetat ett mycket starkt varumärke, inte minst när det gäller diamantborr som man anses vara bäst i Danmark på. Hur ser då Hans Henrik Danielsen på framtiden? – Vi har ett mycket starkt fäste i Danmark med en stor kundskara som varit oss trogen i många år, men vi ser ju också på Sverige och Norge, framför allt södra Sverige, som mycket intressanta marknader. En kund i Sydsverige som råkar ut för ett driftstopp behöver bara kontakta oss och sätta sig i bilen. När de kommer fram är dimantborret eller klingan, oavsett storlek, klar att leverera. Service och effektivitet är våra ledord, avslutar Hans Henrik Danielsson. Research: Bengt-Olle Persson Text: Örjan Persson

John och Hans Henrik Danielsen.

Diamantværktøj hhd@jd-diamant.dk

www.jd-diamant.dk


danmark

93

www.svenskleverantorstidning.se

Professionell metallbearbetning för den nordiska industrin Mångårig erfarenhet och en modern maskinpark är framgångsfaktorer som satt J E Pedersen Maskinfabrik A/S på kartan. Det välrenommerade företaget producerar delar till maskiner och produktionsanläggningar och har både kunnande och kapacitet att ta sig an såväl stora som komplicerade uppdrag.

Kvalitet och miljö Något annat som utmärker J E Pedersen Maskinfabrik är företagets förmåga att rundslipa inuti gods med en diameter på upp till 300 millimeter. Detta efterfrågas av olika specialistföretag som kräver ytterst snäva toleranser. J E Pedersen är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO-standarden, arbetsmiljöcertifierat enligt DS/OHSAS 18001 samt innehar certifieringen ISO/TS 29001 som rör arbete med produkter för olje- och den petrokemsika industrin. Bolaget har ett gediget

CV efter 40 års samlad erfarenhet av att producera delar till maskin- och produktionsindustrin, vilket har gjort företaget känt över hela Norden. Sneglar mot Sverige Den cirka 30 man starka personalstyrkan består av en mix av erfarna personer som arbetat med alla typer av svarvning och fräsning, samt nyutbildade CNC-operatörer. J E Pedersens skicklighet är vida känd i hela Danmark, och på vår fråga om hur det ser ut med kunder i Sverige svarar

Thomas Larsen: – Vi har i dagsläget förhållandevis få kunder i Sverige men vi jobbar aktivt för att attrahera fler på den svenska marknaden. Alla är välkomna att ta del av vårt koncept och vad vi kan erbjuda, och i regel kan vi leverera inom fyra till sex veckor efter lagd order. Research: Bengt-Olle Persson Text: Örjan Persson

Strax utanför Köpenhamn finner vi J E Pedersen Maskinfabrik A/S. Direktör Thomas Larsen och produktionschef Morten Pedersen visar runt i de ändamålsenliga lokalerna där företaget bedriver avancerad metallbearbetning i branschens framkant. – För att möta konkurrensen från lågprisländerna har vi valt att satsa på en modern maskinpark där vi kan bearbeta gods med en diameter på allt från 0,5 till 400 millimeter, och vi har dessutom kunskap och kapacitet att borra hål i de allra minsta delarna om kunderna efterfrågar detta, berättar Thomas Larsen. I CNC-fräsarna kan J E Pedersen bearbeta arbetsstycken som är 1 100 gånger 800 millimeter, och givetvis kan man planslipa eller bearbeta dessa enligt kundens önskemål. – Det är visserligen sällan vi får in så stora arbetsstycken, men det händer, säger Morten Pedersen och lyfter i sammanhanget även fram svetsavdelningen som är utrustad med moderna svetsar och bemannas av ytterst kunniga yrkesmän. Rundvandringen fortsätter till materiallagret där det alltid finns material att tillgå i händelse av att kunden behöver något akut. J E Pedersen Maskinfabrik A/S arbetar i alla metalliska material och i de fall det behövs härdning av olika typer ombesörjer man det också. – Ett samtal ska räcka. Vi åtar oss hela uppdraget, inklusive visst monteringsarbete, och om kunden behöver ett plocklager för extra snabba leveranser kan vi ombesörja det också, upplyser Thomas Larsen.

Falkevej 12, DK-4600 Køge Telefon: +45 5666 0497 Email: je-pedersen@je-pedersen.dk Hemsida: www.je-pedersen.dk


94

danmark www.svenskleverantorstidning.se

Förbättrar utomhusmiljöerna för små och vuxna barn Det råder ingen tvekan om att man under senare år har förstärkt kärnkompetensen kring barns förhållande till lek i Danmark. Stora företag som Lego har under många år gjort stora framsteg genom att ta barnens behov på allt större allvar. En ny och spännande aktör i branschen är Maxplay, som på bara tre år har skapat en stark profil inom lekplatser, naturlekplatser, parkour, multilane, sport och fitness. I dag anses Maxplay vara en av de största leverantörerna i Danmark, verksamheten växer även i Norge, men i skrivande stund saknar man en partner i Sverige som vill vara med på framgångsresan.

Nordens förmodligen största lekplats Maxplay främjar barnens behov, men fokuserar också på lek och rörelse hos unga och vuxna, och i vissa fall är hela familjer involverade i Maxplays projekt. Ett bra exempel på detta är Nordens förmodligen största lekplats som Maxplay har skapat vid Oslofjord Convention Center. En stor lekplats med parkourområde, klätterställningar

som har krävt flera kilometer rep, trampoliner och ett formidabelt område för skridskoåkning. Det är med andra ord ett riktigt eldorado för både unga och vuxna barn. Søren Mittag, VD för Maxplay, berättar att det var en stor upplevelse för honom att tillbringa en dag i området och uppleva hur alla tankar om fysisk utveckling, social interaktion och umgänge mellan generationer blev verklighet. Det handlar om att vara lycklig Søren Mittag har varit aktiv i branschen i hela sitt yrkesverksamma liv. Efter 20 år i densamma valde han att starta eget. Idag driver han Maxplay med stor passion och entusiasm: – För mig är det viktigt att ha kul när jag skapar lekplatser, säger Søren som gav företaget dess namn efter sonen Max. Han lyckades efter starten snabbt attrahera ett flertal viktiga aktörer i branschen – konsulter med lång erfarenhet och kunskap om rörelse, utveckling och lärande, samt inte minst tre högkvalificerade arkitekter, alla med samma positiva känsla för sina arbeten. – De vill ha glada kunder och inte minst glada användare. Då är det kul att skapa lekplatser, påpekar Søren Mittag.

– Vår designstudio är på många sätt hjärtat av företaget – det är här konsultens dialog med kunden förvandlas till något som så småningom blir verklighet. Vid utformningen av lekplatser utgår arkitekterna från den urbana omgivningen eller landskapet som måste utgöra ramen för projektet. Därför ser du inte en allmän stil eller uttryck i våra projekt, säger Søren Mittag och fortsätter: – Vi har utformat vårt koncept så att vi kan designa och montera ett projekt utifrån en bra dialog med kunden. Vi kan i princip leverera allt, inte minst genom vårt eget produktionsbolag, Noles, samt byråer och avtal med tillverkare över

hela Europa. För oss är det viktigt att användarna inte bara får det vi just då har tillgång till, utan en lösning som är optimal för den aktuella miljön. Här talar vi om erfarenhet, estetik, kvalitet, material, säkerhet, ekonomi med mera. Maxplay tillhandahåller med andra ord inte bara stora planerade projekt, till exempel lekplatser, skateparker eller parkourbanor. Kunden kan också beställa ett enstaka kompletterande lekredskap, ett multisportspår eller en halfpipe-bana, det vill säga praktiskt taget all utrustning för aktivitet, lek och rörelse utomhus. Text och research: Jan Christiansen

Hållbara och estetiska projekt

Maxplays jobb är att förverkliga drömmar! Tillsammans med våra kunder kommer vi att skapa projekt med en balans mellan kvalitet, ekonomi och säkerhet som uppfyller våra kunders önskemål och förväntningar. www.maxplay.dk • info@maxplay.dk


danmark

95

www.svenskleverantorstidning.se

Innovatör och problemlösare med breda perspektiv

Ett bolag med ”innovation” i företagsnamnet har en hel del att leva upp till. Danska Move Innovation gör det med den äran. Företaget utvecklar både komponenter och apparater för en mängd olika applikationer och utrustningar, och har genom åren utvecklats till en stark problemlösare inom en mängd olika områden.

Företagsnamet Move Innovation säger en hel del om bolagets specialitet. Dess VD, Jørgen Ole Kjær, utvecklar: – Vår affärsidé bygger på att vi utvecklar komponenter och apparater för att lösa en kunds problem. Vi är ett ingenjörshus där allt arbete börjar med att vi tillsammans med kunden kommer fram till målet med projektet. Därefter utser vi en projektgrupp som består av personer med olika kompetensområden. Det kan vara allt från industridesigners till olika specialiserade ingenjörer, och tillsammans arbetar vi sedan fram en färdig produkt.

Globale IIoT-løsninger, sensorer, software og hardware I klartext har Move Innovation specialiserat sig på att utveckla kommunikationsverktyg mellan industrianläggningar och backoffice på både software- och hardwaresidan. Företagets CV är omfattande och några av Europas största produktionsföretag finns bland kunderna. Men Move Innovation har också utvecklat en innovationsprocess, som startups, små och medelstora företag har stor nytta av när de ska utveckla produkter innan marknaden blir föråldrad. Lungtestare En av de senaste och mest innovativa lösningarna signerade Move Innovation är en medicogodkendt cloudbaseret handhållen lungtestare som kan avgöra lungornas kapacitet. En patient som har problem med lungfunktionen kan själv följa hälsoutvecklingen och sedan ta kontakt med en läkare. Detta skapar lugn och ro hos patienten samtidigt som det blir en stor besparing för sjukvården. Satsar på personalen Move Innovation har inte bara utsetts till årets Gazellföretag, som är en prestigefull utnämning

av Danmarks i sammanhanget mest ansedda tidning, företaget har också ett anseende om att ta hand om sina anställda. Jørgen Ole Kjær berättar: – Vi har skapat en väldigt god arbetsmiljö. Vi märker på våra anställda hur kreativiteten flödar, och med den kommer också idéer och lösningar. Vill växa i Norden Det framgångsrika Köpenhamnbaserade företagets kunskaper har uppmärksammats över hela Europa och en rad artiklar om framgångarna har publicerats i internationell media. På frågan om

IIoT-lösningar och elektronisk produktutveckling - skräddarsydd för företag i alla storlekar. Från idé till produkt. Kontakta Move Innovation: Telefon: +45 32205060 E-post: info@moveinnovation.dk • Webbplats: Moveinnovation.dk

varför Move Innovation hittills inte rönt samma uppmärksamhet i Sverige och Norden svarar Jørgen Ole Kjær: – Vi har haft fullt upp att göra i Danmark, och nu när vi både har nyanställt och funnit en bra mix av olika typer av experter är vi än mer intresserade av den övriga Nordiska marknaden. Vi tror på en fortsatt god utveckling även där. Research: Bengt-Olle Persson Text: Örjan Persson


En del av Hexanova Media Group:

PR

1.- 3. OKTOBER 2019 WIND ENERGY DENMARK

1. OKTOBER 2019

TECHNOMANIA

2.-3. OKTOBER 2019

INTERNATIONAL FOOD CONTEST

1.-3. OKTOBER 2019

HI-MÄSSAN: BRANSCHENS VIKTIGASTE MÖTESPLATS GRATIS ATT BESÖKA – DYR ATT UNDVARA Vi inbjuder till tre dagar med innovation, teknologi och industri. Här kan du möta fler än 700 utställare från sektorerna Automation & Robotar, Verktyg, Produktionsutrustning & Svetsning, Underleverantörer och Intern Logistik. Besök hi-mässan tillsammans med 20 000 andra besökare den 1–3 oktober 2019 i MCH Messecenter Herning.

TheSmart Company2019

Integrated. Transparent. Digitalized. Transforming. Business.

THE SMART COMPANY

1.-3. OKTOBER 2019

3D TECH

1.-3. OKTOBER 2019

PRODUCTION DENMARK

1.-2. OKTOBER 2019

MÖT MÄNNISKOR

Stärka relationer som öppnar möjligheter för ditt företag.

GÖR FRAMSTEG

Hitta framtidens produkter och lösningar för att säkra ditt resultat.

FÅ KUNSKAP SOM GER UTVECKLING

Inhämta ny, användbar expertkunskap vid mässans sex starka event – helt gratis events – helt gratis.

HÄMTA DIN FRIBILJETT PÅ HIINDUSTRYEXPO.COM/AUTOMATION-MASSA

MCH Messecenter Herning | Vardevej 1 | DK-7400 Herning | +45 9926 9926 | mch.dk

DISCOVER SCANDINAVIAN EXCELLENCE

& more

posttidning


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.