Svensk Leverantörstidning nr-6 2016

Page 38

38

skellefteå www.svenskleverantorstidning.se

Stark utveckling i Nordkust Bygg AB – Vi utför allt ifrån renoveringar, om- och tillbyggnation, tak- och fönsterbyten till komplett nybyggnation Engagemang, smidighet och kundsupport utgör ledord i Nordkust Bygg AB:s verksamhet, som hela tiden omgärdas av ett klart och tydligt kvalitetsfokus. Allt ifrån fönsterbyten och renoveringar till komplett nybyggnation längs hela Norrlandskusten är företagets filosofi.

Företag, offentlig sektor, föreningar och privatpersoner – Nordkust Bygg AB vänder sig till en bred kundkrets som sträcker sig längs hela Norrlandskusten ända ner till Mälardalen. På kontoret i Hedensbyns industriområde i Skellefteå träffar vi bolagets VD, Peder Lundberg, som berättar att företaget etablerades för tre år sedan men redan sysselsätter ett 30-tal anställda. Den starka utvecklingen avspeglas också i bolagets bredd, vilken innefattar såväl totalentreprenader som general- och delade entreprenader. – Vi utför allt ifrån renoveringar, om- och tillbyggnation, tak- och fönsterbyten till komplett nybyggnation. Vi har lång erfarenhet av branschen, inte minst beträffande byggnation av industrilokaler, kontor, offentlig förvaltning och bostäder, berättar Peder och tillägger att företaget även har personal i Piteå. Varierande projekt Under sina år i branschen har Nordkust Bygg genomfört en rad spännande projekt. Förra året genomförde man ett nybyggnadsprojekt då man på uppdrag av Skellefteåbostäder byggde ett sjulägenhetsboende på Sörböle. Samma år gjordes en stor ombyggnation för Hemfosa Fastigheter då man förvandlade en lokal i centrala Skellefteå till en gymnasieskola. 2014 byggde man ett bussgarage i Piteå för Nordbergs Buss. – Just nu jobbar vi i ett projekt på Moröhöjden där vi bygger en sex avdelnin-

gar stor förskola i limträ. Här ligger fokus på miljövänliga material och detsamma kan sägas om bygget av ett företagshotell i Tjärn på uppdrag av Polaris Fastigheter. Vi genomför också en ombyggnation av stadshuset för kommunen, ett arbete på 2 000 kvadratmeter, berättar Peder Lundberg. Satsar framåt Engagemang, smidighet och kundsupport är ledord i Nordkust Bygg AB:s verksamhet. Man jobbar med kvalitet i alla led och anpassar vart och ett av de projekt man åtar sig efter beställarens krav och önskemål. Stark lokal förankring är också något som kännetecknar bolaget, som är ett partnerskap mellan Ulf Lundberg-företagen AB, ett familjeägt investmentbolag, Vargtornet AB samt den tredje partnern, Ronnie Berggren, som är operativ ägare med lång erfarenhet av stora byggprojekt. Framtiden ser ljus ut och Peder konstaterar att företaget inte ligger på latsidan. Den goda utvecklingen ska fortsätta. – Vi har tagit beslut om att kvalitets- och miljöcertifiera verksamheten enligt ISO-standarden. Vi har också köpt en tomt i Solbacken där vi kommer att bygga ett nytt kontor, lager och verkstad. Vi umgås dessutom med planer på att öppna en filial i Stockholm, berättar Peder Lundberg avslutningsvis.

NORDKUST BYGG AB Risbergsgatan 2 931 36 Skellefteå

0910-121 22 info@nordkustbygg.se www.nordkustbygg.se Följ oss på Facebook!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.