Svensk Leverantörstidning nr-6 2015

Page 59

småland 59 www.svenskleverantorstidning.se

Trädesign med stort hjärta I snickerifirman Trädesign i Tranås AB är det kvalitet och kundanpassat som präglar tillverkningen. Man tar fram köksinredningar och möbelstommar som man anpassar helt efter kundernas behov och önskemål.

Katarina Börjesson är marknadsansvarig på Trädesign i Tranås AB. Hon berättar att det var hennes man som startade företaget 2001 efter att ha arbetat som produktionschef på Stiga under många år. När Stiga beslutade sig för att flytta sin tillverkning till Eskilstuna blev Hans tvungen att veckopendla. Det blev slitsamt i längden och han bestämde sig i stället för att starta eget. – Trädesign ligger honom varmt om hjärtat så valet var givet, säger Katarina. Hon beskriver verksamheten som ett snickeriföretag som företrädesvis tillverkar kök och möbelstommar, men även kundspecifika snickerier, såsom badrumsinredningar, garderober, trappor, specialdesignade inredningsdetaljer och möbler. Det rör sig om ett äkta familjeföretag där Hans och Katarina tillsammans med sonen driver och utvecklar verksamheten framåt.

– Just familjeandan är en viktig del av vårt arbete, det gör oss till ett litet företag med stort hjärta, menar Katarina. Företaget sysselsätter åtta anställda och utgår från anläggningen på Verkstadsgatan i Tranås mittemot Mitab AB, som för övrigt tillverkar stommar. – Just möbelstommar var det vi började med att tillverka när vi startade upp. Numera tillverkar vi även stommar för Carl Malmstens Möbler till O.H Sjögrens, vilket vi är mycket stolta över, berättar Katarina.

miljöer, och även här handlar det om kvalitet och mycket hög standard på levererade lösningar. Ökad efterfrågan Den ökande efterfrågan har gjort att Trädesign i Tranås börjar bli en aning trångbodda. Lösningen finns dock runt hörnet eftersom man helt enkelt kommer att ta mer av sina egna lokaler i anspråk. Nu blickar man framåt och tanken är

att sonen Martin ska ta över företaget så småningom. – Vi både tror och hoppas att den ökande efterfrågan av kvalitativa snickeriprodukter fortsätter att öka stadigt. Vi har också för avsikt att fortsätta investera i maskinparken och på sikt även anställa fler medarbetare till produktionen, avslutar Katarina Börjesson.

TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: BENNIE FREDRIKSSON

Kvalitet i alla led Beträffande köksinredningar ritar och levererar Trädesign i Tranås färdiga exklusiva kök för den kvalitetsmedvetne konsumenten, men självklart erbjuder man också enklare alternativ eller renoveringar av befintliga kök i form av exempelvis omlackering av luckor. – Vi står för en hög kvalitet på det vi presterar och märker att fler och fler får upp ögonen för de fina kök vi levererar, säger Katarina Börjesson. Möbelstommarna används ofta i offentliga

Två gedigna företag kring borrning och sprängning Det finns onekligen gott om erfarenhet och kunnande i företagen Håkans Vatten & Energibrunnar AB och Ankarsrum Borr & Sprängtjänst AB. Håkan Abrahamsson är mannen bakom båda och företräder med andra ord två starka koncept som främjar såväl hushåll och fastigheter som utveckling av infrastruktur.

Håkan Abrahamsson hade jobbat som brunnsborrare på Vatten & Energibrunnar i Gamleby sedan 1986 när man beslutade sig för att avveckla bolaget. – Det var 1997 och jag fick en förfrågan om huruvida jag ville ta över verksamheten. Jag funderade ett tag och beslöt mig för att satsa och det har jag inte behövt ångra, säger Håkan som köpte befintlig maskinpark och startade Håkans Vatten & Energibrunnar AB som enskild firma. Fyra år senare ombildade han företaget till aktiebolag och i samma veva investerade han i en helt ny maskinpark och anställde sin förste medarbetare. Jobbar brett Sedan dess har företaget utvecklats kontinuerligt till att numera omfatta tre moderna maskinparker och sysselsätta sju anställda. – Vi jobbar över hela Kalmar län och

Östergötlands län. Vi borrar för energibrunnar som i förlängningen innebär lägre uppvärmnings- och kylkostnader för våra beställare. Detsamma gäller borrning för bergvärme och vattenbrunnar där vi levererar allt från start till färdigborrad brunn, berättar Håkan Abrahamsson.

KONT KONT AKT: AKT

KO

:

NTAK Verksta T: d V 573 41 sgaetarnks8tadsg a ta TR5A7N3V n 8 e4r1ksta ÅS TRdAsN gÅ ata tel: +4 n8 5 S 7 3 6 70 5 4 66 40 1 TRAN +46 7te ÅS 0 5l:43+4606 tel:40 0670 566 4

WWW.TRADESIGN.SE

Dotterbolag Håkans Vatten & Energibrunnar AB innefattar även dotterbolaget Ankarsrum Borr & Sprängtjänst AB där Håkan har en anställd som också är delägare i företaget. – Vi spränger för husgrunder, anlägger cykel- och skogsvägar, gör kabeldiken och utför avancerade försiktiga sprängningsuppdrag, till exempel nära en fastighet, berättar Håkan och framhåller sin kollega Peter som är arbetsledare och utbildad i sprängteknik ovan jord. Sammantaget skapar de båda företagen ett

brett kvalitetskoncept som kunderna uppskattar och känner trygghet med. Håkan är medlem i Geotec som är Svenska Brunnsborrarnas Branschorganisation, och är dessutom certifierad brunnsborrare genom SITAC och SGU. – Jag ser ljust på framtiden för mina verksamheter. Behovet av våra insatser ökar hela tiden och det kräver också att nya kompetenta yrkesmän slussas in kontinuerligt i branschen, säger Håkan Abrahamsson.

TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: BJÖRN-ERLING RÖNNDAHL

0 +46+7 40 65 74 0 566 06 46 00 00 +46 70 3 4 543 40 6 06

WWW.TRADESIGN.SE WWW.TRADESIGN.SE

Ankarsrums Borr & Sprängtjänst AB Peter Söderman 070-5750726 www.abst.se


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.