Page 1

Nordanstig – tillgång till tre arbetsmarknader

Forsatta satsningar i El-Bro Teknik

Med tillgång till arbetsmarknaderna i både Nordanstig, Sundsvall och Hudiksvall på bekvämt pendelavstånd, erbjuder Nordanstig, med orter som Bergsjö, Hassela, Ilsbo, Harmånger, Stocka, Strömsbruk och Jättendal tryggt boende i vacker natur. Läs mer på sidorna 79-95.

El-Bro Teknik är ett företag med alla resurser under ett tak. Företaget förser verkstadsindustrin och offentliga förvaltningar med teknisk kompetens och resursförstärkning inom området elektronik och data med tyngdpunkt på automation. Läs mer på sidan 9.

Årgång 29 Nr 6 oktober 2013 • Pris 39 kronor

Den givna mötesplatsen för Svenskt och Nordiskt näringsliv sedan 1984 ENERGI

Energisnåla och miljövänliga belysningslösningar med framtidens LED-teknik Lundabaserade LEDsystem Scandinavia agerar som generalagent, importör och distributör för olika typer av LED-belysning. Företagets huvudsakliga kundgrupper återfinns inom både privat och offentlig verksamhet, där de arbetar med elgrossister, återförsäljare, byggvaruhus, kommuner och landsting samt fastighetsbolag. Läs mer på sidan 5. BYGGEN

Bovieran planeras i Norrtälje 48 bostadsrätter runt en 1 650 kvadratmeter stor, inglasad vinterträdgård. – Det ska kännas som att bo på Rivieran, säger Göran Mellberg om sin boendeform som nu hittat till Norrtälje. Läs mer på sidan 15.

Tillförordnad partiledare

verks-RTK-tjänst

öd och positionering i realtid

eternoggrannhet.

och GPRS och används för till exempell

mling för GIS, förrättningsmätning och

u får positionen i efterhand kan du skicka in

räkningstjänst. [Läs ArTIEKLN PÅ SIDAN 4 I TIDNINGEN]

Låt oss göra jobbet

Sprängning • Infiltration • Grävning • Schaktnin Dränering • Grunder • Planering • Vatten & Avlop

Låt oss göra jobbet!

070-584 17 42, 070-698 88 27 Sprängning • Infiltration • Grävning • Schaktnin Dränering • Grunder • Planering • Vatten & Avlop

5 42 75 • swepos@lm.se • www.swepos.com

7 UTGÅVOR PER ÅR – 100 000 LÄSARE PER NUMMER!

FÖR VÄGEN & SÄKERHETEN

RAMUDDEN

070-584 17 42, 070-698 88 27


SKAFFTAPÅ

TVÄTTKOR U .N TVATTGATA

ENKLARE & BILLIGARE BILTVÄTT MED TVÄTTKORT! Med tvättkortet är det smidigare än någonsin att tvätta bilen. Du laddar kortet och förvarar det i bilen. När du kör in i Tvättgatan dras pengarna automatiskt från kortet, och du behöver inte ens fundera på betalningen. På köpet får du manuell tvätt kombinerat med en av världens längsta biltvättar. Renare kan det knappast bli!

TVÄTTGATA BERGVIK VARDAG 10-20 HELG 10-18


ledaren

innehåll www.svenskleverantorstidning.se

3

Följande innehåll hittar du i Svensk Leverantörstidning nummer 6 2013

Ledaren

3

Profilen

4

Energi

5-8

Infrastruktur

9-14

Byggen

15-16

Industri

17-24

Mässor

25-26

Entreprenadexpo

27

Göteborg

28-34

Hammarö

35-36

Hässleholm

37-38

Jönköping

39-40

Karlstad

41-43

Skellefteå

44-56

Kiruna/Gällivare

57-61

Uddevalla

62

Svenljunga

63

Gnosjö

64

Gotland

65

Edition Danmark

66-78

Nordanstig

79-95

v Na a EN caN h Äv du s c N o a LL Nu k dIN NTI I I N N E gE kod NIN QRE! TId hoN LÄsa RTp a m s

redaktion Nr 6-2013 29:e årg Tidningen utges av: Hexanova Media Group AB Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg Telefon 031-719 05 00 Fax 031-719 05 29 Besök oss gärna på nätet: www.svenskleverantorstidning.se Den enda mediepartnern du behöver Tidningen ansvarar ej för insänt, ej beställt material. Eftertryck av text och bilder förbjudet, om inte särskild överenskommelse träffats med redaktionen. www.hexanova.se

Vilka effekter får ökat upphandlingsstöd? Jag vet inte hur det är för er, vi är alla olika, men kändes det inte lite extra enkelt att komma in i vardagsrutinerna igen efter sommaren? Efter en sådan fin sommar kan man förstås sakna dagarna på stranden, men å andra sidan fungerar det fina sommarvädret som en generator. Batterierna är laddade inför hösten och vintern, och förhoppningsvis blir det solsken även på konjunkturfronten. Det är åtminstone vad som spås, om än i försiktiga ordalag. Det kanske mest intressanta som hänt sedan sist är regeringens besked om ökat stöd till upphandlande myndigheter och enheter samt leverantörer. I Svenska Dagbladet beskriver civilminister Stefan Attefall (kd) och näringsminister Annie Lööf (c) hur ett utökat och koncentrerat stöd samlat på Konkurrensverket bidrar till förbättrad kvalitet i den offentliga servicen och ett mer effektivt användande av skattebetalarnas medel. Regeringen har beslutat sig för att se över det allmänna regelverket i syfte att förenkla, främja mindre företag och öka möjligheterna att ta sociala, etiska och miljömässiga hänsyn. Stödet till upphandlande myndigheter och enheter samt

leverantörer kommer att förstärkas på två sätt. Upphandlingsstödet kommer från och med den 1 juli 2014 att samlas och placeras på Konkurrensverket, i stället för på Kammarkollegiet, Vinnova, Konkurrensverket och AB Svenska Miljöstyrningsrådet som fallet är idag. Härigenom kraftsamlas befintliga resurser och kompetens. Dessutom kommer den upphandlingsstödjande verksamheten från och med 2015 att förstärkas med ytterligare 35 miljoner kronor, utöver de dryga 40 miljoner kronor som stödet omsätter idag. Tanken är att det ökade upphandlingsstödet ska bidra till en effektiv användning av skattebetalarnas medel. Återstår att se vad det ökade stödet får för betydelse för upphandlare och leverantörer, men klart är att regeringens initiativ är intressant. Reaktionerna har varit positiva, inte minst från Konkurrensverket. Vi ser framtiden an och bjuder under tiden på ett nytt nummer av Svensk Leverantörstidning med fokus på det svenska näringslivet. URBAN NILSSON ANSVARIG UTGIVARE

Vad är en QR-kod och vad används den till? En QR-kod (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och med att många modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas användningsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas på Research: Redaktör: reklamskyltar och i tidningsannonser, där läsaren kan scanna in Erik Holländer Örjan Perssonsom då öppnar en webbsida en QR-kod med sin mobiltelefon erik.hollander@bredband.net orjan.persson@hexanova.se med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur Sakari Bomström du kan använda en QR-kod i din annons! sakari.bomstrom@hexanova.se Sven Hasselqvist sven.hasselqvist@hexanova.se Per Svensson per.svensson@hexanova.se Thomas Falk thomas.falk@hexanova.se Arn Omanovic arn.omanovic@hexanova.se Bengt-Olle Persson bengt-olle.persson@hexanova.se Ansvarig utgivare: Urban Nilsson Prenumerera: prenumeration@hexanova.se

Annonschef: Stefan Carewall 031-719 05 17 stefan.carewall@hexanova.se

Marknad/Information: Pia Bohlin, pia.bohlin@hexanova.se Tryck: EKTAB, www.ektab.se

ISSN 1102-9137

Adress-/namnändring: adressandring.slt@hexanova.se Ekonomi: Lina Akyuz, lina@hexanova.se Tidningsstatistik AB Tel. 08-507 924 00


4

hallå vem där

www.svenskleverantorstidning.se

Tillförordnad partiledare En socialdemokrat att hålla ögonen på är Mikael Damberg. Han är den som sköter partiledardebatten i riksdagen, i Stefan Löfvens frånvaro. Efter vår intervju reflekterar jag över hur många gånger Mikael Damberg påtalade vikten av att utöva ett gott ledarskap, både för de närmaste medarbetarna, för ledamöterna i riksdagen, för partiet i stort likväl som för nationen. Det är uppenbarligen en fråga som upptar mycket av hans tankar sedan han tog över som gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen. Och det är troligtvis ingen enkel uppgift – de 112 socialdemokratiska ledamöterna ska styras att fungera som en enhet. – Inför ett beslut måste vi kunna dryfta våra olika uppfattningar. Annars blir det inga bra beslut, det finns flera dimensioner i alla frågor. Men när vi har enats i en fråga, om vi till exempel går in i en uppgörelse med ett annat parti, då måste alla ledamöter rätta sig efter det löftet till dess vi gemensamt byter inriktning. Det är viktigt att hålla ihop i besluten, det får vara lite ordning och reda, säger Mikael Damberg. Han berättar att han gärna vill väga in alla olika uppfattningar inför ett beslut, men att han skulle vara konflikträdd – det håller han inte med om. – När jag var ung tyckte jag det var jobbigt när alla inte var överens, men jag har lärt mig att det inte är negativt. Jag är bra på att se möjligheter och lösningar i en situation, och det gör att jag uppfattas av en del som diplomatisk. – Andra kan ha en gammal bild av mig som mycket bestämd, men den stämmer inte längre. Vem då? – Tja, det är en bild från förr. Dags att debattera Som gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen har han en ny roll jämfört med sin företrädare. – Eftersom Stefan Löfven inte sitter i riksdagen är det jag som företräder Socialdemokraterna i riksdagens partiledardebatter. Det är ett spännande uppdrag, säger Mikael Damberg. Efter att ha genomfört sin första debatt blev omdömet i media”lugn och säker men utan överraskningar”.

fakta Namn: Mikael Damberg Ålder: 41 år Bor: Bergshamra, Solna Familj: Fru och två döttrar Uppdrag: Riksdagsledamot och gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen. Favoritämne i skolan: Matematik Gillar: Löpning, fredagsmys och fotboll.

Mikael Damberg, Socialdemokraternas riksdagsledamot.

Är det viktigt att man som politiker är omtyckt som person? – Valforskning visar att politiska program och värderingar fortfarande spelar stor roll, mer så i Sverige jämfört med andra länder. Men forskningen visar samtidigt att personerna blir allt viktigare. Personerna visar vad partiet står för, du prövas även som människa för att se om du lever upp till de värderingar du säger dig företräda. – Men det finns en negativ aspekt och det är att vissa media, framförallt kvällstidningarna, ger en lite väl enkel bild av politiken genom att fokusera för mycket på personerna. Men det är något vi får leva med. PR i maktens korridorer Mikael Damberg tar tillfället att säga några ord om de strategiska frågor som partiet valt att retoriskt fokusera på, nämligen kunskap och arbete. Som politiker kan man inte föra fram allt i debatt, man väljer sina frågor. – Vi väljer att fokusera på utbildning och jobb, och där ryms flera viktiga frågor utöver skolan och arbetslösheten, även satsningar på forskning, utveckling av näringslivet, tillväxt och arbetsmarknad, säger Mikael Damberg. Hur utformas det strategiska arbetet som omgärdar politiken – och av vem? PR-konsulter och marknadsförare används

alltmer för att sälja in politikernas idéer. – Både företag och partier är idag medvetna om marknadsföringens betydelse. Hur ett förslag säljs in påverkar hur debatten kommer att föras under flera veckor framöver, och detta präglar det politiska livet, säger han. Men han tycker att vi har nått en gräns för vad man kan åstadkomma med smart marknadsföring. – Ytterst måste man ha något bra att sälja. Ett riktigt bra förslag får betydligt större genomslag än vad man lyckas åstadkomma med hjälp av marknadsföring. Politiker som tror att man kan vinna val genom marknadsföring tror snett! Det handlar istället om att komma med relevanta frågor som människor tycker är viktiga. Gå hem med gott samvete Hur hanterar du en yrkesroll som innebär att du ständigt blir värderad och kritiserad? – Man lär sig leva med det. Jag har varit aktiv i många år och har lärt mig hur man ska hantera det. Det gäller att vara sann mot sig själv och stå för det man säger och tycker så att man kan gå hem efter dagen med ett gott samvete. Då vinner man dessutom förtroende hos de som lyssnar. – Man får inte heller ta allting så personligt. Ibland har folk rätt att kritisera, det finns alltid olika intressen och

man bör skilja på sak och person. I början tog jag mer illa vid mig men jag har blivit bättre och tryggare i min roll idag. Har du någon mentor? – Jag har en person som jag träffar, det är inte min mentor men han agerar ändå lite som mentor. Han har varit med förr, men befinner sig inte just där jag själv befinner mig idag. Han hjälper till att reflektera, bolla idéer och komma med åsikter. Han vill inte berätta vem personen är eftersom vederbörande inte är tillfrågad. Jag undrar förstås tyst för mig själv om det kan vara Göran Persson. Mikael Damberg arbetade bland annat som talskrivare åt honom under slutet av 1990-talet. – Att stanna upp en timme och reflektera – det får man mångdubbelt igen. Och får man dessutom hjälp att bolla sina tankar är det ännu mer värt, säger han. Man kan få uppfattningen att Socialdemokraterna är ett parti där det inte finns några hugade ledare. Men det är fel – där finns ju Mikael Damberg. Och i väntan på nästa chans till en plats i regeringen arbetar han för fullt på att stärka sin ledarprofil. TEXT: MALIN ULFVARSON


energi

www.svenskleverantorstidning.se

5

Energisnåla och miljövänliga belysningslösningar med framtidens LED-teknik Lundabaserade LEDsystem Scandinavia agerar som generalagent, importör och distributör för olika typer av LED-belysning. Företagets huvudsakliga kundgrupper återfinns inom både privat och offentlig verksamhet, där de arbetar med elgrossister, återförsäljare, byggvaruhus, kommuner och landsting samt fastighetsbolag. – Vi har arbetat med LED-belysning sedan 2007 och har genom åren grundligt utvärderat ett flertal leverantörer och produkter för att hitta ett lämpligt sortiment som motsvarar våra högt ställda kvalitetskrav. Bland annat var vi först med att kunna erbjuda väl fungerande lysrör med LED-teknik, som inte kräver en modifiering av befintlig armatur, även glimtändaren kan vara kvar. Dessa LED-lysrör kan användas både i form av ersättningsprodukter i befintliga armaturer och i helt nya armaturer. Resultatet har blivit att vi kan erbjuda ett kvalitetssortiment med leverans från eget lager och en mycket god kundsupport med hjälp av våra kunniga medarbetare, säger Rikard Thorsén, VD LEDsystem Scandinavia. – I dag kan vi bland annat erbjuda ett mycket brett utbud av LED-produkter från Verbatim. Företaget introducerade en väldigt intressant produktportfölj under hösten 2010 med högkvalitativa ersätt-

ningsljuskällor avsedda för våra vanliga standardsocklar. Verbatim har en bred serie LED-ljuskällor med äkta varmvit ljusfärg som alla är dimbara. Verbatim ligger i framkant av LED-teknologiutvecklingen med sin bas från moderbolaget, Mitsubishi Chemical Cooperation, ett av världens största kemiföretag med mer än 60 års erfarenhet från utveckling av material och komponenter för belysningsindustrin, berättar Rikard Thorsén. LEDsystem Scandinavias senaste samarbete är med finska Valopaa – ett företag med ett mycket spännande produktsortiment i form av utomhusbelysning för industriellt och kommersiellt bruk. Stora fördelar med LED-belysning

* Låg energiförbrukning, upp till 90 procent lägre än den traditionella

glödlampan * Lång livslängd, 50 000 timmar, minskar underhållsbehovet * Knappt någon värmeutveckling, säkert samt energibesparande då kylbehov av lokaler minskas * Inga miljöfarliga ämnen, som bly och kvicksilver * Standardsocklar för enkelt byte från befintliga glöd-, halogen- och lågenergilampor * Tåliga för stötar och vibrationer * Direkttändande även vid låga temperaturer * Tål obegränsat antalet tändningar * Avger ingen UV- och IR-strålning, dvs bleker inte material i omgivningen Satsar på LED-belysning

Flyinge är ett av världens äldsta stuterier med anor från 1100-talet. Efter freden i Roskilde 1658, då Skåne avträddes till Sverige, blev Flyinge på initiativ av kung Karl X Gustav ett statligt stuteri 1661. Flyinge är numera ett hästsportcentrum för avel, forskning och utbildning. Sedan 1983 ägs Flyinge AB av Flyingestiftelsen. Här pågår aktiviteter dygnet runt alla dagar i veckan och det ställs stora krav på belysningen. – Vi har 2 700 ljuspunkter som successivt kommer att bytas ut mot LED-lysrör och industriarmaturer. En av anledningarna till detta är att i befintliga lysrör har den elektroniska tändningen inte fungerat bra. Med LED-teknik tänds de direkt. Energibesparing och minskade underhållskostnader är andra fördelar som vi tror

på och med en investering på 1,2 Mkr räknar vi med en återbetalningstid på 4 år, säger Sune Hagström på Flyinge, som nyligen lagt ytterligare en beställning på LED-lysrör. – LED-lysrören sitter i integrerade armaturer. I en hall som mäter 24 x 70 meter har vi bytt ut de flesta lysrören. De sitter på olika höjd, som högst 10 meter, och för att kunna jämföra belysningskvaliteten har vi valt att inte byta ut alla och har lämnat kvar de yttersta raderna med befintliga lysrör, fortsätter han. – Utvecklingen inom LED-tekniken går fort framåt. På easyFairs Elmässa i Malmö 2012 visade vi rekordmånga nyheter, berättar Rikard Thorsén på LEDsystem Scandinavia. Till exempel Saxtorp, en LED-armatur avsedd att ersätta T8-lysrörsarmaturer, uppgraderade industrilampor för rejäla industrilokaler, ett brett program av marknadens vassaste LED-downlights med så kallad COBteknik samt våra LED-lysrör, som kan installeras utan någon som helst modifiering av befintlig armatur. – Vi ser med stor tillförsikt fram emot att kunna presentera nya och intressanta LED-produkter framöver. Genom vårt täta samarbete med våra noga utvalda leverantörer kan vi erbjuda högkvalitetsprodukter för många olika användningsområden till synnerligen konkurrenskraftiga priser, säger Rikard Thorsén. TEXT: Arne Öster

Kvalitetslösningar inom luftbehandling och renrumsteknik Sedan starten 1982 har Filtac AB aktivt och framgångsrikt utvecklat sig inom sina affärsområden filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik. De stadigt ökade kraven på renare luftmiljö har gett företaget stor kunskap och erfarenhet. – Filtac AB marknadsför och säljer produkter och skräddarsydda systemlösningar inom luft-, stoft- och vätskefiltrering samt renrumsteknik. Hög kompetens och servicegrad är nyckelord för oss inom samtliga affärsområden. Tillsammans med kunden och i nära samråd med vårt nät av leverantörer skapar vi innovativa och kostnadseffektiva lösningar med rätt design för optimal prestanda, berättar VD Johan Bergdahl på Filtac AB i Varberg. – Vi är aldrig låsta till ett förutbestämt system eller varumärke utan arbetar fritt med globala leverantörer för att erbjuda ett rätt och brett alternativ fortsätter han. Företaget besitter den kunskap och expertis som krävs för att tillhandahålla lösningar för i stort sett alla tillämpningar. Det kan handla om att skapa en god luftkvalitet genom hantering av allt från bland annat extrema stoftkoncentrationer från sandstormar i ökenklimat och grovt

industriellt stoft till ultrafina partiklar där ”partiklar du inte ser” kan skada eller förstöra en produktion inom elektronik eller läkemedel, ända ner till molekylär gasform. Hög kvalitet och genomtänkta miljökrav går som en röd tråd genom hela kedjan från val av råmaterial till levererad produkt eller system. – Vårt koncept är att erbjuda designade och skräddarsydda lösningar för processoch luftbehandling inom industrin, offentlig förvaltning och för den privata marknaden. Skandinavien är vårt marknadsområde, med Sverige i centrum. Vi erbjuder även ett komplett sortiment av produkter inom filtrering där vi bland annat representerar tyska Freudenberg Filtration Technologies med det välkända varumärket Viledon. Vi producerar även ett kompletterande sortiment av egna filterprodukter, förklarar Johan Bergdahl vidare. Skydds- och renrumsteknik

Filtac erbjuder i samarbete med marknadsledande producenter ett komplett produktprogram till sterila produktionsprocesser inom bland annat läkemedelsindustri, elektronik och sjukhusmiljö. Här har företaget projekterat och byggt ett antal kompletta renrum samt ett

30-tal operationssalar på svenska sjukhus. Lösningar med funktionsgaranti och med full dokumentation enligt gällande krav, exempelvis GMP. Företagets målgrupp inom affärsområdet renrumsteknik är således kunder med höga krav steril process/verksamhet. Här representerar Filtac de största aktörerna inom renrumsteknik, bland annat M+W Group i Stuttgart samt Zürich. – Tillsammans med våra partners sträcker sig vårt ansvarsområde från initial projektering (basic design) till validering och kvalificering av ett färdigbyggt och nyckelfärdigt projekt, men även produktförsäljning/installation. Vi anpassar oss efter kundens önskemål, antingen i valda delar eller som ett totalansvar enligt modellen ”en leverantör – ett ansvar” där vi samarbetar med lokala projektörer och entreprenörer eller använder oss av vår egen personal, säger Johan Bergdahl. Fredrik Johansson


6

energi

www.svenskleverantorstidning.se

Kraftvärmeanläggning officiellt invigd Siemens Industrial Turbomachinery har levererat den första SGT-750 till kraftvärmeanläggningen i Lubmin nära Greifswald i Tyskland. Anläggningen, som är placerad direkt vid mottagningsstationen för Nord Streams naturgasledning i Östersjön, är den första som tas i drift med denna gasturbin. Fredagen den 18 oktober invigdes, inför ett 70-tal speciellt inbjudna gäster, det som av flera av talarna karaktäriserades som ”världens mest moderna gasturbinanläggning” av styrelserepresentanter från E.ON, WINGAS samt delstatspolitiker. – Nu när den första anläggningen med SGT-750 tas i drift passerar vi ytterligare en milstolpe i utvecklingsprojektet för vår allra nyaste gasturbin som därmed står redo att börja samla på sig drifttimmar, säger Hans Holmström, VD för Siemens Industrial Turbomachinery AB.

levereras ut på elnätet medan avgasvärmen från gasturbinen värmer naturgasen. Värmningen av gasen är nödvändig för att kompensera för det temperaturfall som uppstår när gastrycket reduceras i mottagningsstationen. Gastrycket måste reduceras och gastemperaturen därefter höjas tillräckligt mycket för fortsatt transport i landbaserade naturgasledningar. – Vår SGT-750 som nu används i Lubmin är speciell tack vare sin höga verkningsgrad. Samtidigt är den väldigt kostnadseffektiv och miljövänlig att köra. Dessutom har turbinen den lägsta servicetiden i sin klass, säger Hans Holmström. Anläggningen drivs av Industrie-kraftwerk Greifswald GmbH, ett konsortium mellan WINGAS GmbH och E.ON Energy Projects GmbH. Källa: www.siemens.se

Kostnadseffektiv och miljövänlig

Turbinen har en effekt på 37 megawatt och kan nå full effekt på bara tio minuter. Den elkraft som turbinen genererar

Siemens Industrial Turbomachinery har levererat den första SGT-750 till kraftvärmeanläggningen i Lubmin nära Greifswald i Tyskland.

SWEPOS® Nätverks-RTK-tjänst – erbjuder navigeringsstöd och positionering i realtid med centimeternoggrannhet. RTK-korrektioner sänds idag via GSM och GPRS och används för till exempell detaljmätning, utsättning, datainsamling för GIS, förrättningsmätning och maskinguidning. Om det räcker att du får positionen i efterhand kan du skicka in dina observationsdata till SWEPOS beräkningstjänst. Telefon: 026-63 37 53 • Fax: 026-65 42 75 • swepos@lm.se • www.swepos.com


energi

www.svenskleverantorstidning.se

7

Utvecklare av enkelhetens kraft Mer än 40 års erfarenhet, nytänkande och ingenjörskonst – med detta framgångskoncept sätter ESYLUX, tillverkare av elektrotekniska produkter för ökad energieffektivitet och säkerhet i byggnader, nya kvalitetsstandarder världen över. Företagets fokus ligger framför allt på en sak; enkelhetens kraft. Tack vare tre kopplingsreläer till den nya närvarodetektorn PD-C360i/24 DUODIMplus kan upp till tre serier av belysningsarmaturer dimras och till-/ frånkopplas. Närvarodetektorn är därför perfekt för exempelvis belysning av klassrum. Förutom två serier av takarmaturer, kan även tavelbelysningen till-/ frånkopplas separat. Den tredje kopplingskanalen kan självklart också användas som VVK-utgång. – Takdetektorn har ett bevakningsområde på 360 grader och en räckvidd på 24 meter och täcker därmed en yta på upp till 450 kvadratmeter. Om personer är närvarande och dagsljusinsläppet stiger under dagen, sänker detektorn konstljuset automatiskt, vilket garanterar en maximal energibesparing. Den nya detektorn är mycket kompakt, trots sina tre inbyggda reläer, förklarar Magnus Martinelle, VD ESYLUX Sverige AB. Från Tyskland till övriga Europa

ESYLUX har sitt huvudkontor i Ahrensburg, Tyskland, och dess historia sträcker sig tillbaka till 1968. Sedan dess har företaget etablerat sig på den europeiska marknaden med ett brett produktsortiment för ökad energieffektivitet, säkerhet och komfort. Detta sortiment omfattar allt från närvaro- och rörelsedetektorer – som

är företagets kärnverksamhet – till teknisk utomhusbelysning, nödbelysningar och rökdetektorer. ESYLUX har sedan det startades sålt sina produkter, som alla bär kvalitetsstämpeln “German Engineering“, exklusivt via elgrossister. Sedan den första expansionen till utlandet – till Schweiz 2006 – har företaget vuxit enormt i Europa och representeras i dag av tio dotterbolag ända bort till Ryssland. Utveckling på högsta nivå

I slutet av 1980-talet utvecklades företaget mer och mer från ett försäljningsbolag till utvecklare och producent. – Sedan dess har vi satsat enormt på att utöka vår know-how när det gäller tanken bakom och tillverkning av detektorer och belysningsarmaturer, säger Sven Bär, VD för ESYLUX GmbH och i företagsledningen ansvarig för bland annat forskning och utveckling samt produkthantering. Företaget förfogar över en egen forsknings- och utvecklingsavdelning, belägen vid huvudkontoret i Ahrensburg. De tekniska avdelningarna sysselsätter sammanlagt ett 40-tal medarbetare. Dessutom har ESYLUX ett nära samarbete med högskolor och oberoende institut som till exempel Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische Schaltungen und Systeme i Duisburg (Fraunhoferinstitutet för mikroelektroniska kopplingar och system). Tack vare sin know-how har företaget långt över hundra rättigheter och patent på den europeiska marknaden. Energieffektivitet i fokus

ESYLUX utvecklare har alltid lagt stor vikt vid frågan hur företagets produkter kan hjälpa till att sänka energibehovet i byggnader. I dag utgör deras lösningar inte bara en viktig beståndsdel i den behovsanpassade byggteknikstyrningen, utan är också vägvisande ur en annan synvinkel.

ESYLUX erbjuder nämligen närvaro- och rörelsedetektorer med en egenförbrukning på endast 0,3 watt. Det är dock inte bara på planeringsoch produktnivå som företaget arbetar för energieffektivitet – även när det gäller kunskapsöverföring är engagemanget stort. Ett exempel på detta är bland annat medlemskapet i Allianz für Gebäude-Energie-Effizienz (geea), en sammanslutning av organisationer som alla arbetar för energieffektivitet i byggnader. De av den tyska energimyndigheten Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena) initierade och koordinerade initiativen definierar kärnteman och nödvändiga åtgärder för en långvarigt förbättrad energieffektivitet inom byggnadssektorn. För att uppnå detta mål satsar sammanslutningen framför allt på en informerad och kvalificerad marknad. – Vi lär av erfarenheter och Best Practice-exempel från ledande företag och organisationer inom den tyska byggnadsoch energibranschen, säger Mareks Peters, VD för ESYLUX GmbH och i företagsledningen ansvarig för försäljning och internationell marknadsföring. – Av detta kommer även våra partner i Europa att kunna profitera i framtiden. Enkelhet som kvalitetsegenskap

Som kvalitets- och innovationsdriven tillverkare med en lång tradition av försäljning och ingående kunskap om marknaden har företaget redan tagit fasta på en viktig trend; enkelhet, vilket resulterat i visionen ”Performance for Simplicity“. – Vi andas ”Simplicity” inom alla områden och processer i vårt företag, slår Peters fast. Vi är övertygade om att genom att koncentrera sig på det väsentliga frigör man potential att skapa lösningar som imponerar med kvalitet och enkelhet. Detta gäller även för våra produktlösningar: De är enkla att montera, ta i drift, använda och underhålla. Professionella kunder sparar tid och pengar, slutanvändare profiterar från optimal komfort. Målet är nöjda kunder

För att kunna förena maximen “enkelhet“ med moderna och energieffektiva lösningar har ESYLUX ett nära samarbete med elinstallatörer och konsulter. Företaget kombinerar kvalitetshanteringen (enligt DIN EN ISO 9001) med “pre-market“-tester, framför allt i syfte att ha ständigt nöjda kunder. Även företagets service präglas av visionen “Performance for Simplicity“ i form av ett lättillgängligt serviceteam, okomplicerad rådgivning och direkt närhet till kunderna. Men service hos ESYLUX betyder mer än bara tillgänglighet. Med ESYLUX Academy hjälper företaget till att kvalificera sina marknadspartner och göra dem redo att möta framtidens krav. Detta genom att erbjuda egna utbildningar i form av kurserna ”Samarbeten för hantverkare“, ”Samarbeten och teknologier för konsulter” och ”Förmedling av teknologier, lösningar och normer”.

TEXT: Arne Öster

ESYLUX anläggning i tyska Ahrensburg.

Energieffektivisering i landsbygdsbutiker I ett projekt som Energikontoret Regionförbundet Örebro drivit har 15 landsbygdsbutiker lärt sig att spara pengar och energi. Resultaten har varit goda och nu ska lärdomarna spridas till butiker i hela landet. Därför har projektet nu chans att vinna en Ullbagge vid årets Landsbygdsgala den 26 november. Projektet hade två syften; dels minskad miljöbelastning genom att spara energi och dels att bidra till landsbygdsutveckling genom ökad lönsamhet för landsbygdsbutiker. – Det är tufft för många landsbygdsbutiker idag. De har ofta små marginaler och starkt fokus på försäljning. Många har tidigare inte haft möjlighet att se över vad de skulle spara, till exempel genom minskade energikostnader, berättar projektledare Päivi Lehtikangas. Under våren har en expertgrupp som består av personer från Landsbygdsnätverkets vetenskapliga råd, Leader, länsstyrelserna och Jordbruksverket varit jury och utsett vilka som ska slutnomineras. I följande sju kategorier kommer en vinnare att koras och som förutom en Ullbagge även vinner ett stipendium på 10 000 kronor: - Årets landsbygdsprojekt - Årets landsbygdsföretagare - Årets landsbygdsinnovation - Årets integrationssatsning - Årets miljösatsning - Årets ungdomssatsning - Årets leaderprojekt Källa: www.regionorebro.se


8

energi

www.svenskleverantorstidning.se

Fr. vänster: Jonas Bjuresäter och Mats-Erik Fransson.

Hos EBAB blir du aldrig en i mängden EBAB:s ambition är att inte vara ett företag i mängden, och samma filosofi anammar man när det gäller sina kunder. EBAB är en specialist inom elkonstruktion, telekonstruktion och elkraft, och står för lösningar från start till mål. Elektrotekniska Byrån AB – eller EBAB som företaget snarare benämns – etablerades redan 1964 och är ett konsultbolag inom områdena kraft, belysning, tele, data och samband. När det gäller kraft och belysning åtar man sig uppdrag för alla typer av fastigheter. Man har lång erfarenhet av alla typer av entreprenader och rycker in i samband med både omoch nybyggnation. Företagets kompetenta konstruktörer är med från upphandling och kontroll till provning och besiktning. Industrier, kontor, bostäder, sjukhus, skolor och hotell är bara några av de fastigheter man jobbar med. Avseende telekommunikation representerar man ett brett spektra av kvalificerade tjänster med allt ifrån behovsutredningar

till kalkyler, projektering, kontroll och besiktning. Dessutom står man för dokumentation och registrering enligt Svensk Standard samt orienterings- och serviceritningar för säkerhetsanläggningar. Telefoni, datakommunikation, radioteknik och säkerhetssystem är vanliga arbetsområden. Härutöver är EBAB en kvalificerad partner när det gäller elkraft. I företaget finns lång erfarenhet av arbete med exempelvis hög- och lågspänningsställverk, likriktningssystem, telestationer, sjukhus, räddningscentraler och reservkraft. Från start till mål

EBAB har sitt huvudkontor i Karlstad och det är här vi träffar VD Jonas Bjuresäter som berättar att företaget sysselsätter 22 anställda och har tre delägare, varav Jonas själv är en av dem. – Landsting, kommuner, Telia samt samverkan mellan Polisen, Räddningstjänsten och ambulanssjukvården i det så kallade RAKEL-systemet utgör våra stora kundområden. Vi är med från början i projekten med analyser och systemhandlingar, liksom noggranna kontroller och besiktningar under arbetets gång. Vår

ambition är att alltid finnas med från start till mål, säger Jonas Bjuresäter. Jonas visar upp en tjock pärm, fullproppad med ritningar, analyser och konstruktionsplaner för ett köpcentrum. – Här har vi arbete för flera miljoner kronor, påpekar han. Det är inget som syns utåt mot allmänheten men för en byggfirma eller arkitektbyrå märks resultatet direkt på den nya byggnaden. Vårt arbete sker bakom fasaderna bland sladdar, ledningar, elcentraler och telekopplingar, ett arbete som inte syns, men alla förväntar sig att allt ska fungera när man trycker på belysningsknapparna, behöver tillgång till en datafil eller ringer ett samtal. Vi ser helt enkelt till att fastigheten fungerar på det sätt det var tänkt, förklarar Jonas Bjuresäter. Mot nya mål

Nästa år genomförs en offentlig upphandling i landstinget i Värmland. Samtidigt löper det ramavtal som EBAB haft med landstinget under tre år ut, men Jonas är optimistisk. – Jag hoppas och tror att vi har skött oss väl och därmed kommer att få fortsatt

förtroende, säger han och tillägger att man nyligen tecknade ett ramavtal med Västra Götalands sjukhus i Uddevalla. – Det var en fjäder i hatten för oss, konstaterar han. Landstingen sysselsätter sex heltidsanställda personer i EBAB, tre finns hos Telia och ytterligare fyra arbetar mot polis, brandkår och ambulanssjukvård. Här finns, enligt Jonas Bjuresäter, stommen i EBAB:s kundkrets. – Jag tror att våra framgångar beror på vår långa erfarenhet och breda kompetens, samt att en kund hos oss aldrig blir en i mängden. Vi jobbar alltid nära våra kunder och ser till att det jobb vi utför ska bli ekonomiskt gynnsamt får båda parter, förklarar han. Bolaget omsätter 23 miljoner kronor, men Jonas ser möjligheter att öka den siffran. – Under 2014 hoppas vi kunna attrahera fler landsting i Mellansverige och även mot Stockholm. Norge är också en högintressant marknad för oss. Research: Sven-Erik Hasselqvist Text: Örjan Persson

Läs även tidningen på webben! Scanna QR-koden på sidan 3.

054-13 76 00 | www.ebabkd.se


infrastruktur

www.svenskleverantorstidning.se

9

Fortsatta satsningar i El-Bro Teknik El-Bro Teknik är ett företag med alla resurser under ett tak. Företaget förser verkstadsindustrin och offentliga förvaltningar med teknisk kompetens och resursförstärkning inom området elektronik och data med tyngdpunkt på automation. El-Bro Teknik har specialiserat sig på automatik vad gäller öppningsbara broar, slussportar, bansystem för materialtransport, sorteringsanläggningar och konstruktion, samt byggnation av lågspänningsställverk och fördelningscentraler. Bolaget etablerades 1999 av Krister Augustsson och Lars Adolfsson som under många år arbetede i NEA-koncernen där de drev en avdelning med inriktning på

Vi utför öppningar, både efter beställningar och på fasta tider.

industriautomation. Under 2012 gick Lars Adolfsson i pension och överlät sin del i bolaget till Krister som idag driver El-Bro Teknik som ensam ägare med elva anställda. Personalen består av allt ifrån programmerare, som kan såväl dataprogrammering som industridata, till mekaniker som sköter smörjning, maskineri och reparationer samt personal som städar och sköter grönytor och så vidare. Tar hand om allt

Under åren som gått har El-Bro Teknik AB ufört ett 25-tal projekt för ny- och ombyggnad av slussportar och öppningsbara broar. Under de senaste sex åren har man även utfört drift och underhåll av öppningsbara broar. – Vi utför öppningar, både efter beställningar och på fasta tider, men vi underhåller, servar och bevakar också säkerhetssystemen lokalt ute på plats. Vi sköter smörjning av maskineri och underhåll av hela elsystemet, städar, gör rent och underhåller bron både utvändigt och invändigt, säger Krister Augustsson och tillägger att man även sköter grönområden kring broar. Man klipper gräs, sopar, spolar, vårstädar och kontrollerar att allting fungerar via regelbunden översyn av alla säkerhetssystem. – Då åker vi ut på plats och gör en översyn, kontrollerar, provkör, mäter och protokollför alla värden, vilka sedan dokumenteras. I dag har El-Bro kontrakt för sex broar som man sköter året runt, dygnet runt. Några av dem manövreras från den egna manövercentralen vid huvudkontoret i Boxholm. Händelöbron i Norrköping är en av dessa. Det rör sig om en viktig knutpunkt i staden med både järnväg och tung trafik som passerar över bron.

Satsar på fastighetsskötsel

El-Bro Teknik arbetar aktivt i syfte att bredda verksamheten till att också innefatta drift, skötsel och förvaltning av fastigheter. Man driver ett eget fastighetsbolag och har som ambition att framöver kunna erbjuda fastighetsägare allt ifrån bevakning och service gällande el, VVS och byggnation till skötsel av grönytor med mera. – Tanken är att fastighetsägaren ska kunna ringa oss när som helst. Redan idag är ju vår larmcentral bemannad dygnet runt, då fartygen anmäler sin ankomst en timme innan de ska passera broarna. Vår ambition är att kunna erbjuda en helhetslösning och vid behov kalla in experthjälp från vårt breda kontaktnät. Vi tror på det

här med fastighetsskötsel och att behovet kommer att öka, säger Krister Augustsson och tillägger slutligen att företaget kommer att förstärkas ytterligare under första halvan av 2014, då två anställda blir deläggare i företaget. Krister kommer att minska sitt engagemang i El-Bro Teknik och så småningom övergå till att driva sitt eget konsultbolag. – Det är viktigt att nya, hungriga krafter kommer till nytta i företaget och driver det vidare, understryker han. TEXT: Örjan Persson & Mona Sundquist

Telefon 031-742 53 30 Exportgatan 47 B, 422 46 Hisings Backa info@hexatronic.se | www.hexatronic.se


10

infrastruktur

www.svenskleverantorstidning.se

En ny modern teknikhandelskoncern Tillverkare och utvecklingsföretag har i Hexatronic Scandinavia AB en trygg och erfaren partner avseende fiberoptiska produkter, kabelsystem och kontaktdon. Hexatronics breda koncept spänner över allt ifrån idé till färdig lösning. Hexatronic erbjuder kostnadseffektiva och högkvalitativa lösningar för tillverkare och utvecklingsföretag. Bolaget etablerades 1993 och har sedan starten stått för kostnadseffektiva lösningar inom bland annat strukturerade kabelsystem, fiberoptiska produkter, kablar och kontaktdon. Man har utvecklat egna produkter sedan 1998 och har lång erfarenhet också av aktiva enheter. – Vår ambition är att stå för kompletta lösningar från idé till färdig produkt. Vi var tidiga vad avser fiberteknik och kommunikation mot bredbandsmarknaden, säger Gert Nordin, VD för Hexatronic. Fyra dotterbolag

Moderbolaget, teknikhandelsföretaget Hexatronic Scandinavia AB, har sitt

huvudkontor i Göteborg och härutöver finns fyra dotterbolag med olika inriktningar: Hexatronic Elektronik & Data AB ligger i Göteborg men har även personal i Norrtälje. Verksamheten är indelad i två segment, Network och Komponent. Network verkar på bredbands- och kommunikationsmarknaden med passiva och aktiva system, där man representerar, utvecklar, marknadsför och säljer sina enheter. Komponent sysslar med kontaktdon, kablage, tryckkänsliga skärmar samt trådlindade enheter till produktägare och den tillverkande industrin. Största delen av försäljningen gäller kundanpassade produkter. Man representerar ett antal företag på den skandinaviska marknaden. Memoteknik AB, som har sitt säte i Skellefteå och personal i Stockholm, är resultatet av ett företagsförvärv 2012. Bolaget utvecklar och konstruerar produkter som kapslingar och skarvenheter för fiber och kopparkabel. The Blue Shift AB, med placering i Stockholm, förvärvades så sent som den 31 augusti i år och sysslar med utveckling och försäljning av passiva fiberoptiska produkter . Här handlar det om storskalig

produktion utomlands med inriktning mot större företag. Man har även agenturprodukter för kapslingar, vilka säljs till kunder över hela världen. LEDventure Media & Teknik AB med personal i Göteborg och Stockholm är ett bolag som startade i mars 2012 med mycket erfaren personal inom försäljning och marknadsföring av LED-skärmar till idrottsarenor, köpcentrum och andra publika områden, men också informationstavlor för exempelvis vägar. – Vi har agenturen för tredimensionella skyltar som används på de allsvenska fotbollsarenorna, berättar Gert Nordin och nämner Svenska Spel som en av företagets större kunder. – Här vänder vi oss till kunder i hela Skandinavien. Generellt för samtliga bolag är att vi utvecklar en del av produktsortimentet själva medan tillverk-

ningen sker hos legotillverkare fortsätter, Gert Nordin. De fyra bolagen ger en tydlig bild av en modern teknikhandelskoncern. – Vårt mål är en tillväxt på 25 procent per år genom såväl förvärv som organisk tillväxt. Ambitionen är dessutom att vi om fem år ska ha en omsättning på 250 miljoner kronor, säger Göran Nordlund. styrelseordförande.

Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Företaget förser verkstadsindustri, fastighetsbolag och offentlig förvaltning med teknisk kompetens och resursförstärkningar inom området elektronik och data med tyngdpunkt automation. Även helhetslösningar så som drift och skötsel Ingår nu i företagets arbete. El-Bro Teknik har idag en fungerande manövercentral för övervakning och manövrering av öppningsbara broar, portar och grindar. Idag övervakas och öppnas Händelöbron i Norrköping dygnet runt, fartyg och fritidsbåtar anropar operatör via VHF eller ett samtal via telefon för att begära öppning. Målsättningen för El-Bro Teknik är att alltid presentera den optimala lösningen både tekniskt och ekonomiskt. Krister Augustsson VD

Tel: 0142-29 80 50

www.elbroteknik.se


infrastruktur 11

www.svenskleverantorstidning.se

Stena Recycling blev Årets Klimatkomet 2013

HeatWork tjältiningsutrustning:

FrostHeater Högre effekt och temperatur = snabbare tining! Principen är vattenburen värme. Tinar upp till 50 cm per dygn, ca 800 kvm.

Winter Insulation Stena Recycling blev 2013 års Klimatkomet och priset mottogs av företagets VD Staffan Persson (mitten). Utmärkelsen delades ut av Örebro Läns landshövding Rose-Marie Frebran samt Green Cargos VD Jan Kilström (t h). Foto: Peter Lydén

Återvinningsföretaget Stena Recycling AB fick utmärkelsen Årets Klimatkomet 2013, vid en ceremoni på Örebro slott. Utmärkelsen lämnades över av landshövding Rose-Marie Frebran i anslutning till det årliga seminariet Hållbar logistik.

på järnväg. Företaget använder sig av en tåglösning som förbinder deras anläggningar i norra och mellersta Sverige – Hela vår verksamhet är inriktad på hållbarhet med återvinning av järn och metall som kärna, där transporter utgör en väsentlig del. Det känns därför riktigt bra att få denna utmärkelse som förstärker att vårt långsiktiga arbete även handlar om hållbara transporter, säger Staffan Persson, VD, Stena Recycling AB.

Utmärkelsen Årets Klimatkomet ger Motiveringen i sin helhet: Green Cargo till ett företag som utifrån Stena Recycling AB är det ledande återsina förutsättningar gjort stora förbättvinningsbolaget i Sverige. Med deras fokus ringar av sin logistiks klimatpåverkan. på hållbar utveckling har de medvetet och – Stena Recycling visar vägen för storskaligt ersatt lastbilar med järnvägshållbar logistik. Genom att välja eltåg lösningar. Stora mängder material, som de långa sträckorna får de en effektiv industrispill och övrigt avfall, transportransportlösning som dessutom ger en teras varje dag till Stena Recyclings anläggoslagbar miljövinst, säger Jan Kilström, ningar, där det förädlas till nya råvaror. VD på Green Cargo. Redan i år räknar Stena Recycling med att Stena Recycling har lagt över mer transporter motsvarande 15 000 lastbilar och mer av sina transporter till, mellan körs med eltåg. och från de närmare hundra återvinKÄLLA: GREENCARGO.com ningsanläggningarna runt om i landet e) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydendimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas . Koderna kan bland annat hittas på annonser, där läsaren kan scanna in lefon som då öppnar en webbsida information. Kontakta oss om hur d i din annons!

Vi lanserar nu nya och kraftiga vintermattor med unik kvalitet, styrka och isolationsförmåga. Våra mattor har testats under de tuffaste förhållandena. Finns nu med 3- och 7-skikt.

Ice Guard Systems Problemet med frusna vägtrummor är omfattande. Ett kostnadseffektivt och enkelt system innebär rejäla besparingar för samhället. Vårt nya system öppnar frusna vägtrummor på 1 minut!

QR-kod nvänds den till?

Läs även tidningen på webben! Scanna QR-koden ovan.

Träffa oss i monter I 29 MaskinExpo

En ny standard för dig som vill använda det bästa! Kontakta fabriken direkt på 08-22 92 06 Besök vår hemsida www.heatwork.com


12

infrastruktur

www.svenskleverantorstidning.se

Fortsatta satsningar på pendeltåg I en tid med ett allt större miljöfokus och högre krav på snabb framkomlighet blir pendeltågen ett allt mer tilltalande transportalternativ. I våra tre storstadsregioner pågår kontinuerliga satsningar i syfte att stärka och utveckla pendeltågtrafiken. Pendeltåg finns i flertalet större städer världen över och fick sin svenska benämning på 1960-talet i samband med omorganisationen och utbyggnaden av lokaltågstrafiken i Stockholm. Det nya trafikupplägget innebar att tågen trafikerade förorterna utan att passera eller stanna vid Stockholms centralstation, och när likartade trafikupplägg introducerades i andra delar av landet kom begreppet ofta att användas även där. Idag finns pendeltågssystem i Stockholm, Göteborg och Malmö, även om termen pendeltåg även används för vissa lokaltåg och regionaltåg. I Stockholm används ordet pendeltåg som ett varumärke på lokala tåg i SL:s regi på Banverkets spår. Citytunnel och Västlänk

I Sverige är alla pendeltågssystem blandade med fjärrtrafik. Under senare år har man i allt högre utsträckning strävat efter att förlägga trafiksystemen under jord, inte minst på grund av att tät stadsbebyggelse försvårar anläggning av järnväg, vilket har skapat järnvägstunnlar under mark med tillhörande stationer. En sådan finns idag i Göteborg i form av Lisebergs station, men kanske främst i Malmö där citytunneln rymmer den underjordiska Triangelns

I våra tre storstadsregioner pågår kontinuerliga satsningar i syfte att stärka och utveckla pendeltågtrafiken.

station. Citytunneln avlastar Kontinentalbanan i och med att Öresundståg och Pågatåg går rakt under Malmö, istället för runt om. I Stockholm pågår bygget av Citybanan, trots att det i dagsläget redan finns en genomgående järnväg med två spår genom Gamla Stan och i tunnel under Södermalm med underjordiska Stockholms södra station. Eftersom fjärrtåg, regionaltåg och pendeltåg delar på spåren är de på väg att överbelastas, varför Citybanan blivit aktuell. I Göteborg planeras den så kallade Västlänken

med tre underjordiska stationer i centrala staden; Göteborgs central, Hagakyrkan och Korsvägen. Projektet är starkt politiskt förankrat men Västlänken lär inte börja byggas än på flera år. Den ska delvis finansieras med hjälp av trängselskatt för Göteborgs bilister, och eftersom en folkomröstning kring trängselskatt ska hållas i samband med valet 2014 är Västlänkens framtid osäker. Även internationellt har järnvägstunnlar löst många trafikproblem, inte minst i Berlin, München, Köpenhamn,

Paris och Sydney som anses vara goda exempel i sammanhanget. Genom underjordiska trafiksystem kan tågen nå flera centrala delar av städerna, och inte enbart centralstationen, vilket förkortar restiden avsevärt för många arbetspendlare med arbetsplatsen förlagd i centrum. I en del städer är pendeltågen helt skilda från järnvägstrafik på landets huvudnät, vilket gör dem till ett mellanting mellan tunnelbana och pendeltåg. Så är det i bland annat Köpenhamn, Berlin och Hamburg. Källa: Wikipedia Örjan Persson

ervdelar!

res Maskiner &

yr ut Vi säljer och h hydrauliska h c o a n v ri d s tryckluft kiner. bergborrmas tioner på även repara

maskiner

Saxdalsvägen 2, 771 65 Ludvika, Kontor 0240-374 95 el. 0240-370 50 Verkstad 0240-370 01, Fax 0240-376 58, Bo Nilssons 070-7445666 E-post: info@gruvteknik.com, Hemsida: www.gruvteknik.com 240x87.indd 1

2012-03-01 09.45


infrastruktur 13

www.svenskleverantorstidning.se

Ny logistikpark utvecklar Sundsvalls Hamn Sundsvalls Hamn befinner sig i kraftig expansion. Behovet av större, smidigare och mer miljövänliga transport- och logistiklösningar har resulterat i ett samarbete mellan en rad olika aktörer, som inom en 20-årsperiod ska utmynna i en hamn med helt andra förutsättningar och möjligheter. Byggandet av Sundsvalls Logistikpark får stor betydelse för såväl hamnens som näringslivets utveckling. Sundsvalls Hamn står inför radikala förändringar som är planerade att genomföras successivt fram till 2030. En ny containerhamn med högre kapacitet än den nuvarande ska byggas, liksom en kombiterminal, och dessutom ska hamnområdet kopplas samman med nya järnvägsspår. Trycket på hamnområdet har blivit allt större vilket har tydliggjort behovet av nya infrastruktursatsningar. De planerade projekten beräknas kosta cirka 1,3 miljarder kronor och anses nödvändiga för att hamnen ska klara av att hantera den kraftiga trafikökningen som väntas framöver. Resultatet blev att Sundsvalls kommun bildade dotterbolaget Sundsvalls Logistikpark AB tillsammans med andra involverade aktörer som SCA, Banverket, Sundsvalls Energi och Vägverket.

I anslutning till Tunadalshamnen planeras dessutom ett omfattande transportnav under namnet Sundsvall Logistikpark, vilket innefattar en ny containerhamn, kombiterminal och ytor för service- och logistikverksamhet. Satsningarna är ett led i det kontinuerliga arbetet med att utveckla verksamheten och främja användandet av flexibla och miljömässigt hållbara transporter, och kommer att resultera i högre effektivitet i samspelet mellan sjöfart, tåg och lastbil. Beslutet togs av kommunfullmäktige i juni och den totala kostnaden uppskattas till cirka 830 miljoner kronor, varav kommunen och SCA bidrar med ungefär hälften vardera. SCA investerar cirka 300 miljoner kronor i containerhamnen och kommer därmed att driva hamnverksam-

heten. För kommunens del innebär det att man säljer marken till Sundsvall Logistikpark AB, kapitaliserar bolaget med cirka 320 miljoner kronor och lånar resterade del. När anläggningen är byggd överlåts driften till extern part. Viktig knutpunkt

Sundsvalls Hamn ansvarar för hamndrift och infrastruktur i Tunadalshamnen och är samordningsansvarigt för skydd, säkerhet, miljö och arbetsmiljö i hamnområdet. Det är en så kallad TEN-hamn klass A, som med andra ord jobbar med internationell sjöfart vars trafik överstiger 1,5 miljoner ton eller 200 000 passagerare per år, och som har intermodala förbindelser med övriga TEN-hamnar. Därmed är det en hamn av stor betydelse

för svensk import och export, och en knutpunkt med de europeiska marknaderna. Hamnen är en av Sveriges största skogsindustrihamnar med regelbundna turer till Rotterdam, Lübeck och London. Verksamheten bedrivs i bolaget Sundsvalls Hamn AB med utgångspunkt från Tunadalshamnen, och på uppdrag av Sundsvalls kommun. Det är också kommunen som är huvudägare av bolaget via Stadsbacken AB som står för 85 procent av ägandeskapet. Resterande 15 procent ägs av SCA. Bolaget, vars stuveriverksamhet drivs av SCA Transforest AB, etablerades redan 1918. Hamnområdet rymmer i dagsläget nio magasin och fyra lagerhallar om cirka 80 000 kvadratmeter, varav ungefär 70 000 ägs av SCA Transforest. TEXT: Örjan Persson

Främjar transportsystem

En anledning till SCA:s stora engagemang i projektet är att bolaget planerar att kraftigt öka produktionen i sina anläggningar i Tunadal och Ortviken. En mycket viktig del av det kommande storprojektet är att förse hamnområdet med elektrifierad järnväg, något som inte minst Sundsvalls Energi är intresserat av, eftersom man strävar efter att frakta så stor del som möjligt av sitt avfall just via järnväg. Tanken är att spåret ska dras ända fram till Ortvikens pappersbruk.

Containerhanteringen kommer att effektiviseras väsentligt i den planerade logistikparken.

Starkare och bredare väg för gruvtransporter Svevia ska bredda och förstärka väg 395, söder om Kiruna. Etappen ingår i Trafikverkets projekt för att anpassa vägarna för gruvtransporter. Nya gruvetableringar ställer nya krav på vägarna i Norrbotten. De tunga transporterna behöver bredare och mer hållfasta vägar. Svevias uppdrag på väg 395 är värt 38 miljoner kronor och är en del i ett projekt som Trafikverket driver för de nya förutsättningar som gruvetableringarna medför för vägarna i området. – När kolonner av 90 ton tunga transporter drar fram blir omgivningen påverkad. Vägarna måste vara hållfasta och breda, både för ökad trafiksäkerhet men också för långsiktig hållbarhet av en infrastruktur som binder ihop gruvindustrin med marknaden i Europa och

världen, säger Patrik Berglund, arbetschef på Svevia. Svevia har precis startat sitt arbete som kommer att vara intensivt under hösten. – All schaktning och återfyllnad ska vara klar till vintern så att transporterna kan köra på hållfasta och tillräckligt breda vägar i vinter. Till våren färdigställer vi slänter och lägger på det sista lagret asfalt, berättar Patrik Berglund. Förutom hållfasthet och breddning på den sex kilometer långa sträckan kommer snäva kurvor med dålig sikt också att åtgärdas på vägen mellan Merasjärvi och Vittangi. Källa: www.svevia.se


14

infrastruktur

www.svenskleverantorstidning.se

Flexibla markvibratorer från företaget exero exeros markvibratorer är tillbehör till grävmaskiner och används ofta vid olika typer av infrastrukturarbeten. De tillverkas idag i tre storlekar för grävmaskiner i storleksklassen 3-8 ton, 8-20 ton och +20 ton – beroende på kundernas behov. – Tack vare att markvibratorerna klarar höga mottryck på retursidan och har ett lågt flödesbehov kan våra markvibratorer kopplas in direkt på rotortiltens extra hydrauluttag vilket gör de särskilt lämpliga att använda tillsammans med tiltrotatorer, något som är vanligt här i Norden. Idag säljer vi cirka 50 % av våra produkter i Sverige och Finland och övriga 50 % till kunder i Norge och vi får fler och fler förfrågningar, säger Lars Hellgren, säljansvarig på exero. Skorped, med cirka 700 invånare, är naturskönt beläget cirka 5,5 mil utanför Örnsköldsvik. Här hittar vi familjeföretaget exero som startades 2007 och idag har 4 medarbetare. Förutom markvibratorerna – där mellanstorleken ofta används tillsammans med så kallade servicemaskiner av till exempel kommuner för kompaktering i samband med VA- eller fiberkabelarbeten – finns även en sorteringsskopa i sortimentet. – Vi arbetar med produktutveckling och montage men köper in komponenter från lokala underleverantörer som tillverkar de olika plåtdetaljerna enligt våra specifikationer. I slutet av 2011 invigde vi en ny montagehall, vilket gör att vi även kan montera andra produkter än våra egna enligt samma koncept – d v s att köpa in komponenter från underleverantörer och färdigställa produkterna hos oss. Det

Maskinburna markvibratorer underlättar kompaktering i slänter och rörschakter.

bidrar ju också till sysselsättningen i bygden, något som vi tycker är viktigt, berättar Lars Hellgren. – För närvarande håller vi på att bygga upp ett återförsäljarnät i samarbete med maskinföretaget

Staffare AB med huvudkontor i Hudiksvall och flera filialer från Stockholm i söder till Luleå i norra Sverige, säger Lars Hellgren. Text: ARNE ÖSTER

Önskan 222 · 895 97 Skorped | Tel: +46 661-140 880 | Mob: +46 73-832 63 29 | info@exero.se | www.exero.se


byggen 15

www.svenskleverantorstidning.se

Bovieran planeras i Norrtälje 48 bostadsrätter runt en 1 650 kvadratmeter stor, inglasad vinterträdgård. – Det ska kännas som att bo på Rivieran, säger Göran Mellberg om sin boendeform som nu hittat till Norrtälje.

Bovieran är ett boendekoncept som riktar sig till lite äldre personer, plus 45, utan hemmavarande barn. Hittills har samma typ av kvarter, en trädgård omgiven av tre huskroppar i tre våningar, byggts på fem platser i landet. Tre nya orter står i kö och snart kan det vara Norrtäljes tur. Ett markanvisningsavtal med Norrtälje kommun innebär att Bovieran AB ges möjlighet att köpa mark i Östhamra längs Björnövägen söder om Norrtälje. – Bolaget får två år på sig att undersöka intresset för den här typen av boende, säger Lars Härlin, mark- och exploateringschef på Norrtälje kommun. Bovieran betalar 7,8 miljoner kronor plus ytterligare 600 000 kronor i ersättning för gatukostnader till kommunen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har sagt ja till avtalet och den 4 juni ska det behandlas av kommunstyrelsen. Bovieran AB:s första bygge stod klart i Partille utanför Göteborg 2009, och sedan dess har man upprepat konceptet på fler platser i landet. Bostadsrätter i form av tvåor och treor upp till 87 kvadratmeter byggs runt vinterträdgården som är indelad i fyra zoner; japansk, tropisk, skandinavisk och en med Medelhavstema.

– Trädgården är hjärtat i projektet. Den fungerar som en plats för umgänge, promenader, boule, frukost eller något annat, säger Göran Mellberg. Trädgården håller en temperatur på 13-16 grader på vintern och maximalt 26 grader sommartid. De stora ytorna med isolerglas över innergården fångar dessutom upp solens strålar. Värmen ackumuleras i anläggningens betong och står för ungefär 80 procent av uppvärmningen inne i lägenheterna. – Härigenom blir Bovieran lika mycket ett energiprojekt, säger Göran Mellberg.

Göran har närmare 50 års erfarenhet av byggbranschen och drev tidigare ett byggbolag med 150 anställda. Idén om en klimatstyrd vinterträdgård kläckte Göran när han började fundera på hur han skulle vilja bo på ålderns höst. Så här långt har det blivit succé. Samtliga lägenheter har varit slutsålda före byggstarten i de projekt som Bovieran hittills genomfört. Återstår att se hur konceptet tas emot i Norrtälje. Text: Johan Sverke

Gedigen lösning gör brunnar säkra Många brunnar i Sverige är alldeles för enkla att öppna, vilket blir till en stor olycksrisk för inte minst barn och djur. Med ISP Prods säkerhetsanordning i brunnen elimineras risken.

kan ju flera barn lyckas lyfta bort det tillsammans. Ett permanent fallskydd som placeras en decimeter under kanten är i sammanhanget ett mycket bra alternativ, menar Birgitta Frosteby. ISP Prod AB är ett litet familjeföretag som ända sedan starten för snart 20 år sedan har utvecklat och tillverkat fallskydd för brunnar.

Alla som har en brunn är skyldiga att se till att den är säker, men trots detta är det alldeles för många av landets brunnar som är på tok för enkla att öppna. Brunnslock kan hamna snett i samband med exempelvis slamsugning eller snöröjning, vilket blir till en väsentlig olycksrisk för

Robusta konstruktioner

inte minst barn och djur som riskerar att falla ner i brunnarna. Faktum är att ordningslagen från så långt tillbaka som 1994 kräver erforderliga säkerhetsanordningar i brunnar, såväl befintliga som nytillkommande. Det gäller särskilt i områden där barn normalt vistas, till exempel daghem, skolor, lekparker och bostadsområden. Birgitta Frosteby, som ansvarar för verk-

samheten i Eskilstunaföretaget ISP Prod AB, bekymras över att det varje år sker ett flertal mer eller mindre allvarliga olyckor kring brunnar, och konstaterar samtidigt att det är fastighetsägaren som är ansvarig för säkerheten i form av till exempel fallskydd eller låsbara lock. – Det är dock lätt hänt att man glömmer att låsa efter att brunnen har rensats och även om brunnslocket är tungt

Fallskydden har en patenterad unik, säker och hållfast konstruktion som är typgodkänd av Sitac. Härutöver har belastningsprover utförts av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. – Våra fallskydd är tillverkade av syrafast, rostfritt stål och går snabbt och enkelt att montera i en befintlig brunn. Dessa faktorer säkerställer lång funktionstid och gör att totallösningen blir mycket kostnadseffektiv, säger Birgitta Frosteby och tillägger att det finns modeller för alla typer av brunnar. Det krävs inga specialkunskaper för att installera fallskyddet. Enkla monteringsanvisningar medföljer varje beställning. Sortimentet omfattar fallskydd till såväl betongbrunnar som släta och korrugerade plastbrunnar i dimensioner från 200-1 200 millimeter. Kommuner, HSB Inköp och HBV, de allmännyttiga bostadsbolagens upphandlingsorganisation, privata och offentliga fastighetsägare samt entreprenad- och trädgårdsanläggningsföretag är bara några av de beställare som valt att satsa på fallskydd från ISP Prod. Text: Örjan Persson


16

byggen

www.svenskleverantorstidning.se

Kompletta lösningar för lättare och säkrare lyft TAWI tillverkar och utvecklar kompletta lösningar för lättare och säkrare lyft i alla tänkbara miljöer som är enkla att integrera i befintliga system. Det rör sig om ett etablerat varumärke med goda kunskaper om branschen och med hög service och ansvarskänsla. Vår expertis bygger på nästan 90 års erfarenhet av samarbete med kunder och distributörer samt kompetent och erfaren personal. Våra produkter är ergonomiskt utformade med hög säkerhet och räddar ryggar, knän och axlar. Våra produkter bidrar till att skapa en effektivare och säkrare hantering av gods, vilket sparar pengar åt våra kunder över hela världen. Vi har många nöjda och återkommande kunder. Lyftvagnar

Introducera en av våra lättviktslyftvagnar på en arbetsplats och se hur antalet användningsområden ökar med tiden. Använd Protemavagnen för att lyfta, vända, rotera, tilta och transportera gods utan ansträngning. Att lyfta blir väldigt enkelt med en Protema elektrisk lyftvagn.

TAWI har löst ett stort antal lyftproblem runtom i världen under många år genom att använda olika varianter av rullyftar med varierande verktyg och tillbehör. Vi tror nämligen inte på att hantera lätta eller tunga laster manuellt, det finns med all säkerhet en lyftvagn som gör lyftet smidigt och utan fysisk ansträngning för operatören. Protema batteridrivna lyftvagnar är konstruerade med rejält chassi och säker elektronik med betoning på pålitlighet. Våra rullyftar är designade med låg egenvikt och inbyggd uppladdningsteknik som är enkel att använda för alla operatörer. Protema elektriska lyftvagnar finns i en lång rad utföranden med varierande lyftkapacitet, slaglängd och lyfthöjd. Protema lyftverktyg är en samling kundanpassade lyftlösningar som tagits fram för att lösa olika hanteringssituationer. I grunden är det Protema-användare och operatörer som styr utbudet av verktyg och applikationer.

utförande. Kan också kombineras med vakuumok för skivhantering. DMK-telfern kan erhållas med lyftkapacitet upp till 4 000 kilo och med fem olika upphängningsprinciper. Den är försedd med överlastskydd i form av slirkoppling som även tjänstgör som övre och nedre gränsläge. Slirkopplingen är försedd med asbestfria lameller. Som extra gränsläge kan telfern utrustas med anslagsmanövrerad elektrisk brytare. Det ergonomiska manöverdonet är utfört i slaghållfast plastmaterial och försett med nödstoppsknapp. Manöverkabeln är försedd med avbärarlinor. TH80 är en steglös lintelfer med ergonomiskt handtag som hanterar laster upp till 80 kilo snabbt och enkelt med krok eller specialanpassade verktyg. Frekvensomriktaren styr hastigheten steglöst upp till 0,5 m/s.

TH80 är en enkel lösning på många företags godshanteringsproblem då den detaljanpassas till specifika behov och olika typer av gods. Den levereras färdigmonterad och är enkel att ansluta. Som standard är TH80 utrustad med krok som kan bytas ut mot andra lyftdon, för olika typer av gods. TH80 monteras i en aluminiumkran LR113 och utrustas med verktyg för att lyfta bland annat backar, tunnor, fat, dunkar, tompall, batterier, chassidelar, buntar, rullar och bagagedelar. Med TH80 får du en enkel lösning på stora lyftproblem.

Källa: www.tawi.se

Telfrar

Våra telfrar har kompakt design med robust konstruktion. Telfrarna har en avancerad teknologi och hög säkerhet. Den tvådelade kättingstyrbanan i plast utesluter fastkörning med kättingen. Övriga egenskaper för våra olika kättingtelfrar är lyftkapacitet upp till 5 000 kilo och kättinglängder upp till 120 meter. Dubbel slirkoppling ger säkert överlastskydd. GCH kättingtelfrar klarar säkerhetstester med fem gångers marginal, högsta säkerhet uppnås med broms placerad efter slirkopplingen. 42V manöverspänning för högsta personsäkerhet. GCH telfer kan levereras med Handy manöverhandtag och i teleskoperande

Vi har sTEgar För alla BEhoV

Tawi aB Transportgatan 1,Box 10205 434 23 Kungsbacka

Konta kt oss id a ag!

Telefon: 0300-18500 Fax 0300-189 90 E-post: info@tawi.se

Stegar

TAWI AB Besöksadress: Transportgatan 1 Box 10205, 434 23 Kungsbacka Tel 00,hemsida: Fax 0300-189 90 läs0300-185 mer på vår www.tawistegar.se www.tawi.se, info@tawi.se


industri 17

www.svenskleverantorstidning.se

En världsledande tillverkare av värmekameror FLIR en världsledande aktör vad avser design, tillverkning och marknadsföring av sensorsystem och värmekameror. Bolagets tekniskt avancerade lösningar har en mängd olika användningsområden och attraherar kommersiella, industriella och offentliga aktörer över hela världen. Nyligen tecknade FLIR ett avtal med den amerikanska flottan värt 137 miljoner dollar.

Idag är FLIR en världsledande aktör vad avser design, tillverkning och marknadsföring.

FLIR grundades 1978 och arbetade från början med infraröda bildsystem som installerades på fordon för användning i samband med energibesiktningar. Snart valde man dock att expandera verksamheten till att även omfatta andra tillämpningar och marknader för termografi, såsom stabiliserade värmekameror för brottsbekämpande flygplan, radiometrianordningar för användning vid övervakning av industriella system och termiska bildsystem för användning vid bland annat sjöräddning. Därefter har bolaget vuxit kraftigt tack vare ökad efterfrågan på IR-produkter över ett växande antal marknader, i kombination med genomförandet av en rad förvärv. Idag är FLIR en världsledande aktör vad avser design,

tillverkning och marknadsföring av sensorsystem som synliggör och ökar medvetenheten för aktörer på de kommersiella, industriella och offentliga marknaderna, såväl nationellt som internationellt. Prestanda och funktionalitet

FLIR utvecklar och tillverkar produkter som gör det möjligt att se nattetid och under ogynnsamma förhållanden, eller detektera och mäta mycket små temperaturskillnader. Det kan handla om att öka säkerheten kring infrastruktur och transporter eller i samband med brandbekämpning. Det rör sig om såväl luftburna som markbaserade övervakningssystem och i produktutbudet ingår även termografiapplikationer som till exempel används vid forskning och utveckling, industriella mätningar, läcksökning av gas och vätskor samt vetenskapliga analyser. Det rör sig kort och gott om produkter

FULL PRODUCT WARRANTY*

med mycket höga krav på prestanda, noggrannhet och funktionalitet. Nyligen tecknade FLIR ett kontrakt med den amerikanska flottan värt 137 miljoner dollar, vilket innefattar utveckling av kvalificerade bildsystem, kallat Brite Star, samt uppgraderingar, reservdelar och tillhörande tjänster. Dessa avancerade bildsystem möjliggör avancerad övervakning, spaning, detektion och identifiering i såväl dagsljus som mörker och finns för både bemannade och obemannade plattformar. Det blir FLIR:s anläggning i amerikanska Wilsonville, Oregon, som kommer att ta fram systemen, ett arbete som förväntas vara klart i augusti 2018. I en kommentar säger VD och koncernchef Andy Teich att bolagets innovativa teknik, höga tillförlitlighet, snabba leveranser, låga kostnader och globala kundsupport borgar för framgång på relaterade marknader, och att man är stolta över att kunna förse den amerikanska flottan med mycket avancerade lösningar. Text: Örjan Persson

DETECTOR WARRANTY*

* After product registration on www.flir.com

Ad Ex-series_240x175_BLD_EN_SE.indd 1

9/23/13 3:36 PM


18

industri

www.svenskleverantorstidning.se

Tunga Lyft lever upp till ökade krav När riktigt stora föremål och konstruktioner ska lyftas och flyttas är det dags för Tunga Lyft att rycka in. Inga uppdrag är omöjliga, vilket understryks i projektet man genomför på uppdrag av SCA i Munksund. Tunga Lyft lyfter allt ifrån kassaskåp till broar och hela hus. Man erbjuder helhetslösningar där bolagets långa erfarenhet och omfattande kunskaper kommer väl till pass inom alla typer av verksamheter och industrier. I samband med exempelvis servicestopp, nyinvesteringar eller produktionsförändringar rycker Tunga Lyft ut med sitt breda koncept. Det gäller till exempel det omfattande projekt man genomför på uppdrag av SCA i Munksund och i samarbete med Metso Power AB. Här har Metso bland annat bytt ut den befintliga ångdomen och vattendomen mot nya lösningar, vilket ger den befintliga pannan en modernare konstruktion. Tunga Lyft är underentreprenör i projektet som tack vare sina lyftlösningar möjliggör snabba och effektiva flöden i arbetsprocessen. Rolf Nilsson, VD för Tunga Lyft, utvecklar: – Vi har genomfört i stort sett alla lyft, placerat all riggning och lyft alla komponenter under det här projektet. Det är Metso som har stått för kranarna medan vi har bidragit med själva arbetsinsatsen, kunnandet och kompetensen, förklarar han. Projektet som kommer att avslutas i oktober har enligt Rolf Nilsson varit både

omfattande och intensivt. Tunga Lyfts avdelning i Luleå har dragit ett tungt lass den här gången. – Vi har jobbat efter en väldigt, väldigt hård tidsplan, säger han och konstaterar samtidigt att det är en utveckling som är generell för hela branschen. – Tidsplanerna blir snävare för varje jobb och det blir tuffare och tuffare att hinna med. Företagen rationaliserar och vill förstås ha så få och så korta stillestånd som möjligt. Det här rör sig om komplicerade jobb där noggrannheten inte alltid tillåter att man ruckar på tidsschemat. Det gäller för oss att planera på ett optimalt sätt och även utveckla nya metoder som underlättar arbetsprocessen, understryker han och tillägger att man i våras genomförde ett liknande jobb i Sydafrika som varade i ungefär en månad. Tunga Lyft har jobbat med Metso i 25 år och Rolf framhåller gärna samarbetet som han tycker har fungerat alldeles utmärkt genom alla år. Tunga meriter

Tunga Lyfts kunskaper kommer väl till pass inom alla olika typer av verksamheter och industrier. Bolagets tjänster lämpar sig väl där förutsättningarna är annorlunda och lösningarna inte är självklara. Varje lyftuppdrag är unikt, har sina speciella förutsättningar och kräver därför ett nära samarbete mellan Tunga Lyft och kunden. – Tillsammans med våra uppdragsgivare identifierar och analyserar vi problemen. Därefter tar vi fram lämpliga lösningar som kan innefattar alla eller en del av våra tjänster. Vår erfarenhet är att

det lönar sig i längden att låta en expert sköta ett lyftuppdrag med allt vad det innebär, säger Rolf Nilsson. Företagets hittills största åtagande genom åren är en montering av 6 600 ton brosektioner, kassuner och pelare på Öresundsbron 1997-2000. I Göteborg flyttade man det stora stadshjulet från sin plats vid Lilla Bommen till Liseberg, och för en beställare i Lund lyfte man två

45 tons pressar, vilka transporterades till kunder i Spanien och Frankrike. Tillsammans med Metso Power har man även utfört ett uppdrag kring en sodapanna i Arauco, Chile, vilken hade rubbats till följd av en jordbävning. Tunga Lyft fick uppdraget att lyfta den tusen ton tunga och 60 meter höga pannan på plats. Text: Örjan Persson

SKF förvärvar Kaydon Corporation SKF-koncernen tillkännagav nyligen att man framgångsrikt slutfört sitt uppköpserbjudande att förvärva alla utestående aktier i Kaydon Corporation. Jag är mycket glad över att Kaydon och dess anställda kommer att ingå i SKF-koncernen. Kaydon för med sig en produktportfölj som i hög grad kompletterar SKF:s egen och kommer också att stärka SKF:s kundmässiga och geografiska närvaro. De har en stark ledningsgrupp såväl som mycket skickliga och kvalificerade anställda. Förvärvet följer helt SKF:s strategi att vara ett tekniskt kunskapsföretag och kommer att göra det möjligt för oss att ännu bättre betjäna våra kunder och återförsäljare runt om i världen, säger Tom Johnstone, SKF:s vd och koncernchef. Stabil aktör

Kaydon är en diversifierad industriell tillverkare med tre tydliga affärsområden; produkter för friktionskontroll (främst lager), produkter för hastighetskontroll och specialprodukter, inklusive tjänster inom miljöområdet. Kaydon är ett globalt företag med 62 procent av sin försäljning i Nordamerika, 24 i Europa, 12 i Asien/Stillahavsområdet och 2 procent i

resten av världen. Under 2012 uppgick försäljningen till 475 miljoner USD, med ett justerat rörelseresultat på cirka 16 procent. Kaydon sysselsätter fler än 2 100 anställda. Kostnads- och försäljningssynergier

SKF förväntar sig att uppnå årliga kostnadssynergier på 30 miljoner USD och försäljningssynergier på 50 miljoner USD under de kommande åren. Detta uppnås genom att dra nytta av synergier för kostnader och inköp, distributionsoch säljkanaler och genom att utnyttja den kombinerade globala tillverkningen. Som ett resultat av fusionen kommer Kaydon att bli ett helägt dotterbolag till SKF från och med den 16 oktober 2013 och kommer att rapportera utanför de nuvarande affärsområdena. Alla återstående berättigade Kaydon-aktier kommer att konverteras till rätten att erhålla 35,50 USD kontant per aktie, utan ränta med avdrag för källskatt, samma pris som betalades i uppköpserbjudandet. När fusionen är avslutad kommer handel med Kaydons stamaktier att upphöra på New York-börsen och kommer inte längre att vara listade.

Källa: www.skf.com

Tom Jonstone, VD och koncernchef för SKF.


industri 19

www.svenskleverantorstidning.se

En helt ny IR-upplevelse: FLIR Systems lanserar FLIR Ex-serien Nya FLIR Ex-serien är det senaste exemplet på innehållsrika och prisvärda kameror från FLIR. Värmekamerorna i FLIR Ex-serien är idealiska för inspektion av el och mekaniska installationer där kamerornas förmåga att upptäcka potentiella problemområden betyder att installationer kan upptäckas tidigt och därigenom förebygga allvarliga driftstopp. Bygginspektörer kan också snabbt upptäcka fördelarna med FLIR Ex-serien eftersom de snabbt kan hitta bristfällig isolering, inspektera golvvärme och många andra felaktigheter i byggkonstruktioner. FLIR Ex-serien är användarvänliga värmekameror som ger användaren tillträde till en ny dimension av inspektionsmöjligheter. Den är en prisvärd ersättare till en vanlig IR-termometer och ger temperaturmätuppgifter i varje pixel. En FLIR värmekamera kan skanna en stor yta utan att missa ett potentiellt problemområde oavsett hur litet det kan vara. Enastående användarvänlighet

En global partner för pappers- och massaindustrin Metso Power har länge varit en trogen partner till bland annat pappers- och massaindustrin. Med sina tekniskt fulländade produkter och tjänster är Metso Power det självklara valet för aktörer över hela världen. Metsos rötter sträcker sig så långt tillbaka som till 1800-talet och har verkat i nuvarande form sedan 1999 då Metso skapades genom en sammanslagning mellan maskinleverantören Valmet och Rauma, en expert på bland annat fiberteknik och flödesregleringslösningar. Därmed berikades marknaden med en komplett leverantör av utrustning för den globala processindustrin. Metso har genom sekel och decennier utvecklats till en global teknikkoncern som årligen omsätter cirka 6,2 miljarder euro. 27 000 anställda i fler än 50 länder servar dagligen kunder inom pappers- och massaindustrin, sten- och mineralutvinning, energi och andra branscher. Lång historia

I Metsokoncernen ingår Metso Power som med sina 1 600 anställda designar och tillverkar system för kemikalieåtervin-

ning och kraftgenerering till pappers- och massaindustrin, samt till kraftproducenter i hela världen. Bolaget finns representerat över hela världen och har sina huvudmarknader i Europa, inte minst Skandinavien, samt Nordamerika, Sydamerika och sydöstra Asien. Sodapannor, kraftpannor, indunstningsanläggningar, environmental systems och service är bolagets huvudsakliga inriktningar, vilka omfattas av ett flertal väsentliga tillverkningscertifikat, såsom ISO och ASME. Vi besöker Metso Powers kontor på Lindholmen i Göteborg som sysselsätter cirka 400 personer samt en hel del inhyrd personal och konsulter. Företaget har åtskilliga decennier på nacken, för cirka 80 år sedan tillverkades de första sodapannorna, men dagens koncept har man arbetat efter i ungefär 15 år. Idag är verksamheten fokuserad kring service, ombyggnader och indunstningar för kunder inom massa- och pappersindustrin, kommuner och större kraftbolag. Nu står man inför en så kallad demerger som bland annat kommer att innebära nytt namn och ett ännu större och tydligare kundfokus. Metso Power håller just nu på att avsluta ett omfattande projekt som pågått ända sedan våren 2012. På uppdrag av

SCA i Munksund utför man arbete kring det man kallar för en endomskonvertering. – Vi bygger om tryckkärlsdelar på SCA:s sodapanna, vi byter bland annat ut den befintliga ångdomen och vattendomen mot en ny ångdom, vilket gör att pannan får en modernare konstruktion. Dessutom medför den här ombyggnaden att man kan höja trycket i pannan, vilket genererar bättre ångdata, förklarar Jörgen Kollberg, projektledare. Han berättar att pannor genom åren utsätts för korrosion och att det därför är nödvändigt att byta ut vissa delar för att hålla dem i gott skick. – Det är ett ovanligt långt projekt för vår del och samtidigt oerhört komplext eftersom många delar ska bytas ut på kort tid, berättar han. I uppdraget spelar företaget Tunga Lyft en viktig roll. Tunga Lyft är underentreprenör i projektet som tack vare deras lyftlösningar möjliggör snabba och effektiva flöden i arbetsprocessen. Text: Örjan Persson

Det fokusfria objektivet gör FLIR EX-serien extremt lättanvänd. Den är framtagen som instegsmodell och mäter temperaturer upp till +250°C och skapar genom en knapptryckning en värmebild i JPEG med temperaturmätuppgifter. FLIR-patenderad MSX®

En inbyggd vanlig digitalkamera gör inspektionen snabbare och lättare eftersom den vanliga digitalbilden är användbar som referens till värmebilden. FLIR:s patenterade MSX®-teknologi erbjuder värmebilder av exceptionell kvalitet i realtid. Detta ger skarpare värmebilder, snabbare lokalisering av felet och tydliga analysrapporter. Alla FLIR Ex-modeller väger endast 575 gram och är enkla att bära med sig i en bältesväska. Programvara för rapportering

FLIR Tools programvara är tillgänglig för gratis nedladdning för alla Ex-användare. FLIR Tools gör det möjligt att importera värmebilder till en PC för grundläggande rapportering och analys. Huvudfunktionerna i FLIR Tools gör att användaren kan • applicera, flytta och ändra storlek på mätverktyg på värmebilden • skapa PDF-bilddokument • lägga till rubriker, fotnoter och logotyper till rapporten • använda filer när man söker efter värmebilder För den som behöver ytterligare analysmöjligheter finns FLIR Tools+ som tillval. Källa: www.flir.com


Tunga Lyft med stor precision och säkerhet

Vi är experter på lyft. Vi lyfter allt från kassaskåp till broar och hela hus. Vi har helhetslösningar till er. Våra kunskaper kommer till pass inom alla typer av verksamheter och industrier. Våra helhetslösningar förekommer vid servicestopp, nyinvesteringar eller förändringar i produktion. Vår teknik och våra tjänster lämpar sig väl där förutsättningarna är annorlunda och lösningarna inte är självklara. Varje lyftuppdrag är unikt, har sina speciella förutsättningar och kräver därför ett nära samarbete mellan oss och er som kund. Tillsammans med er identifierar och analyserar vi problem och skapar lösningar som innefattar alla eller vissa av våra tjänster: lyft, montage, transport, lansering, konsultation, konstruktion, projektering och lyftledning. Givetvis finns det även en ekonomisk aspekt med vår helhetslösning. Vår erfarenhet är att det lönar sig att låta en leverantör sköta ett lyftuppdrag med allt vad det innebär. Förmodligen är det så även i ert fall. Och det kanske är det riktigt stora lyftet.

Tunga Lyft i Sverige AB Malmö: Göteborg: Stockholm: Karlstad:

Hammarvägen 17, 232 37 Arlöv • Tel 040-38 32 20 Södra Hildedalsgatan 11-13, Box 8044, 402 77 Göteborg • Tel 031- 65 61 70 Skogängsvägen 38, 163 41 Spånga • Tel: 08-36 77 20 Sågverksgatan 49, 652 21 Karlstad • Tel 054-10 05 40

Lanseringar I Bock och mastlyft I Maskinflyttningar I Maskinmontage I Riggning

www.tungalyft.se Tunga Lyft Annons A4.indd 1

2011-12-04 12:45:33


www.svenskleverantorstidning.se

LEAN – Ett gott materialflöde ökar effektiviteten Kristian Fohlin-Svensson är VD på företaget ILENIO AB. Där utbildar man och hjälper sina kunder att komma in i det som kallas Lean Production, det vill säga effektivare produktionsflöden, kortare genomloppstider och mindre bundet kapital. Målet är att skapa ett flyt i arbetet som sparar både tid och kraft. I det arbetet fann han att många företag har en ineffektiv materialhantering. Följden blev att han i bolaget Moverline AB lanserade ett enkelt och smidigt transportsystem som snabbar upp flödet. Denna produktlinje är baserad utifrån ett behov av att skapa en enkel, flexibel, användarvänlig och lättinstallerad produkt i syfte att möta ett mycket tydligt behov i de flesta tillverkande företag.

Man kan gå hur man vill i området och det är lätt att lyfta av och på a av N N EN ca material med en h Äv du s L oc TIL dIN N I I N vanlig handtruck. gEN NIN TId NE!

ho RTp sma

industri 21 Greg Scheu utses till ansvarig i koncernledningen för förvärvsintegration och för Nordamerika ABB omfördelar ansvaret i koncernledningen för att sätta ett starkt fokus på integration av gjorda förvärv samt den påtagligt utökade verksamheten i Nordamerika. Greg Scheu, idag ansvarig för Marketing and Customer Solutions (MC) i koncernledningen, ska leda koncernens arbete med att integrera gjorda förvärv i verksamheten samt överta ansvaret för Nordamerika, inklusive USA som är ABB:s största geografiska marknad. Kristian Fohlin-Svensson visar en prototyp av Moverline-konstruktionen.

– Moverlinekonceptet är en modulbaserad konstruktion, berättar Kristian. Man kan börja enkelt och lägga till funktioner allt eftersom, till exempel andra hjul, bromsar, drivning eller sidostöd med mera. Om man behöver en specifik funktion hjälper vi gärna till att designa den efter kundens behov. Flexibel lösning

Produkten är mönsterskyddad och legotillverkas av en ledande aluminiumprofiltillverkare. Till skillnad från andra transportband som tar stor plats på höjden är Moverlinesystemet lågt. Det innebär att man håller golvområdet öppet och tillgängligt. Man kan gå hur man vill i området och det är lätt att lyfta av och på material med en vanlig handtruck. Produkten är tänkt att vara så enkel och billig att den är mycket lätt att köpa, installera och även att flytta på, om det skulle behövas.

– Om man kan förflytta materialet, artiklarna och paketen utan onödiga avbrott eller uppehåll har man nära till det som kallas flöde, berättar Kristian, något som alla företag eftersträvar. Flöde är den enskilt viktigaste bidragsgivaren till effektivitet inom produktion idag, och moderna tillverkningsfilosofier handlar om att skapa just flöden. Bättre flöde har en direkt koppling till bundet kapital och här vet de flesta att en förbättring innebär att riktigt stora pengar sparas. Moverline passar i många situationer där man behöver flytta sitt material utan att behöva vänta på en tillgänglig gaffeltruck. Ge den bara en knuff och den glider fram på rälsen. Moverline AB har på sin hemsida en webbshop där man kan räkna ut kostnaden innan man lägger en order – enkelt är ordet.

Scheu behåller ansvaret för ABB:s serviceverksamhet, medan resterande aktiviteter inom MC kommer att vidareutvecklas av andra medlemmar i koncernledningen. Samtliga förändringar gäller från och med den 1 november 2013. Greg Scheu kom till ABB 2001 och har sammanlagt 29 års erfarenhet inom kraft- och automationsindustri med ett starkt fokus på Nordamerika. Han arbetade tidigare för Rockwell Automation och Westinghouse Electric. – Jag är mycket glad att få möjlighet att leda ABB:s verksamhet i Nordamerika, globala verksamhetsintegration och serviceverksamhet. Jag ser fram emot att få bidra till ytterligare lönsam tillväxt inom dessa viktiga områden, säger Greg Scheu.

Vad är en QR-kod och vad används den till?

KÄLLA: ABB.se

TEXT: SAKARI BOMSTRÖM

En QR-kod (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och med att många modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas användningsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas på reklamskyltar och i tidningsannonser, där läsaren kan scanna in en QR-kod med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur du kan använda en QR-kod i din annons!

Läs även tidningen på webben! Scanna QR-koden ovan.


22

industri

www.svenskleverantorstidning.se

Mobila tjältiningsmaskiner med hög kapacitet HeatWork AS fortsätter sin framgångsrika produktion av mobila värmekraftverk. På mässan EntreprenadExpo i Knutstorp visade man nyligen upp den nya minivärmaren HW MY35 och HydroHeatern HW 3600 som tack vare sina smarta konstruktioner gör de användbara i en mängd olika sammanhang.

På EntreprenadExpo i Knutstorp fick HeatWorks produkter stor uppmärksamhet, något som en av företagets representanter, Jon Nilsson, också kunde konstatera. – Det var en jättebra mässa, det märktes att vårt budskap gick fram, säger han och berättar att man bara under själva eventet sålde tre stycken tjältiningsenheter; två MiniHeaters HW MY35 och en HydroHeater HW 3600. Jon konstaterar att utvecklingskurvan är positiv i HeatWork. – Vi har många intressenter för våra produkter och märker att inte minst hyrbolagen, bland andra Ramudden, köper in fler och fler enheter. Just Ramudden gjorde nyligen en beställning på inte mindre än 28 maskiner. Samtidigt ökar utvecklingskraven och många kunder hör av sig till oss och berättar om nya användningsområden för våra maskiner, berättar Jon Nilsson. MiniHeatern HW MY35

Jon Nilsson, Heatwork.

MiniHeatern, med beteckningen HW MY35, är liten och lätt med en vikt på bara 850 kilo, och är således enkel att transportera med såväl bil som traktor, terrängfordon eller helikopter. Det är en mycket pålitlig produkt som dessutom är miljövänlig, med en kapacitet som ligger på mellan noll och hundra grader

Celsius. Den kan köras på nätström och är mycket enkel att ansluta. HW MY35 går att använda året runt och har således en mängd olika användningsområden, och eftersom den är mycket prisvärd attraherar den även dem med mindre budgetar. Små och medelstora företag, jordbruk och den privata marknaden lär se många fördelar med HW MY35. HydroHeatern HW 3600

HW 3600 är en så kallad HydroHeater, en mobil uppvärmningsanordning på 103 kW som levererar varmvatten på upp till hundra grader Celsius. Konceptet riktar sig till alla som behöver värma vatten i stora mängder eftersom HW 3600 kan leverera upp till 6 000 liter varmt vatten per timme. Den är konstruerad för både sommar- och vinterbruk, och vattnet frostsäkras lätt via självdränering efter användning. HydroHeater kan också användas för frostupptining och uppvärmning genom att ansluta ytterligare en trumma. Två slangkretsar ger en mycket flexibel användning och optimerar upptiningen. HW 3600 har hög kapacitet för upptining av frost på stora ytor, såsom diken, gropar och golv. Uppvärmning av hallar eller andra stora byggnader görs enkelt genom att ansluta ytterligare produkter. Norska HeatWork ligger i branschens

Vi är knappast någon drömfabrik. Nej, NOTE tillverkar inte drömmar. Tvärtom, tillsammans med våra kunder förverkligar vi deras produktidéer och säkrar deras värdekedjor. Vi tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build) på uppdrag från kunderna. Tjänsterna finns längs hela värdekedjan, från design till eftermarknad. Vi adderar mervärden till varje länk i kedjan samtidigt som vi kapar kostnaderna. Allt för att sänka totalkostnaden och skapa nya möjligheter till ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet för våra kunder. Läs mer om oss på www.note.eu.

absoluta framkant när det gäller mobila värmekraftverk. Man jobbar kontinuerligt med prisbelönt industriell design och patenterad värmeteknik, vilket genom åren har resulterat i ett flertal optimerade lösningar. Nu presenteras nästa generation frostheaterprodukter, som liksom sina föregångare har en stark och tydlig prägel vad gäller miljö, ekonomi och driftsäkerhet. Text: Örjan Persson


industri 23

www.svenskleverantorstidning.se

SAAB AB väljer NOTE SAAB AB har sedan två och ett halvt år tillbaka valt att låta NOTE lacka de kretskort man använder i sin produktion. Christer Melander, Senior Production Engineer på SAAB AB: – Eftersom vi jobbar åt försvarsindustrin råder det höga krav på hållbarhet, inte minst eftersom vi jobbar med blyfri lödning som är mer känslig. Enligt våra riktlinjer använder NOTE en viss typ av lack som säkrar hållbarheten på kretskorten. Det är väsentligt för de krävande miljöer de utsätts för och borde egentligen gälla all kretskortrelaterad utrustning som används utomhus. Vi är väldigt nöjda med vårt samarbete med NOTE.

Kvalitetsfokus präglar företaget NOTE Kvalitet. För NOTE står ett begrepp över alla andra. Vi talar om en professionell tillverknings- och logistikpartner kring elektronikbaserade produkter med en cementerad position i branschens framkant. Lackering av kretskort är en av bolagets specialiteter, en process som kan visa sig synnerligen kostnadseffektiv för företagets kunder. I NOTE finns lång erfarenhet av lackering av elektronikprodukter, såsom kretskort. Här vänder man sig till kunder med produkter som brukas i smutsiga och utsatta miljöer, till exempel aktörer inom fordonsindustrin, militären och säkerhetsföretag. SAAB AB är en av dem som upptäckt fördelarna med lackade kretskort. – SAAB:s uppdrag kräver att vi är mycket flexibla, det kan röra sig om lackering av allt ifrån något enstaka kort till större volymer, berättar Mikael Holmsten, keyaccount manager i NOTE Norrtelje. Processen Mikael talar om kallas för selektivlackering. – All elektronik kan lackas, vilket medför förlängd livslängd i och med att korten skyddas. Vi märker att efterfrågan kring detta ökar och att fler och fler inser

att detta är en bra investering som blir kostnadseffektiv i längden, säger Mikael Holmsten. Mikael Eklöf, processansvarig i NOTE Norrtelje, framhåller också vikten av den noggranna rengöringsprocessen som föregår lackningen. Ny utrustning har gjort att effektiviteten har ökat markant jämfört med den gamla maskinen. Processen sker i fyra steg. Först tvättas korten med tvättvätska, därefter sköljs de två gånger med avjoniserat vatten för att slutligen torkas med hjälp av varmluft. – Tvättprocessen är otroligt viktig och när den är genomförd kontrolleras korten med en så kallad renlighetsmätare som verifierar processen, säger Mikael Eklöf och betonar samtidigt miljöaspekten. – Vi jobbar i ett slutet system där vi tar hand om alla restprodukter. Maskinerna

Mikael Eklöf och Mikael Holmsten, Note.

är dessutom utrustade med sensorer som larmar om tvättvätskan inte håller rätt kvalitet. Kvalitet är ett begrepp man hela tiden återkommer till och det råder ett utpräglat kvalitetsfokus i hela företaget. Dennis Fredriksson, kvalitetschef i NOTE Norrtelje, utvecklar: – Vi har ett gemensamt fokus som vi sammanfattar i begreppet ”Quality First Attitude”, vilket betyder att alla anställda tar stort ansvar för att göra rätt inom sina ansvarsområden. Standardiserade processrutiner och kontinuerligt arbete med processutveckling och ständiga förbättringar är också direkt kopplat till detta begrepp. – Fel kostar pengar! Undersökningar visar att kvalitetsbristkostnaderna i branschen är en stor del av den totala kostnadsmassan. Kostnader som skulle försvinna om alla processer utfördes på ett optimalt sätt. Därför är vårt givna fokus att göra rätt i alla led, understryker Dennis Fredriksson. Han nämner också fem värdeord som gäller samtliga NOTE:s medarbetare; professionalism, kvalitetsfokus, engagemang, lönsamhet och flexibilitet. Text: Örjan Persson

Christer Melander, SAAB AB.

fakta

NOTE är en av norra Europas ledande tillverkningsoch logistikpartner för elektronikproduktion. NOTE finns etablerat i Sverige, Norge, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen för 2012 uppgick till 1 029 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 900. NOTE är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. NOTE utgår från en internationell plattform för tillverkning av elektronikbaserade produkter som kräver hög teknisk kompetens och flexibilitet under stora delar av produktlivscykeln. I ett nära samarbete med sina kunder tar man fram konstruktionslösningar som optimerar dennes produkt för volymtillverkning från start. Man hjälper sina uppdragsgivare att hitta optimala tillverkare och leverantörer som står för högkvalitativa produkter, konkurrenskraftiga priser och pålitlig service. NOTE bistår också sina kunder i arbetet med att utveckla teststrategier och testutrustning.


A new company is born Vid årsskiftet blir Metsos Pulp, Paper och Power-verksamheter ett självständigt, börsnoterat företag – Valmet Corporation. Det nya Valmet kommer att fokusera på ledande teknik och tjänster framför allt till industrier som använder biobaserade råmaterial. Företagets uttalade ambition är att hjälpa kunderna öka sin konkurrenskraft. Metso kommer att fortsätta leverera lösningar och tjänster för processautomation och flödesreglering inom massa-, pappers- och energiindustrin. Tack vare ett nära samarbete kan Metso och Valmet erbjuda bästa tillgängliga automationslösningar och tjänster som effektiviserar kundernas produktion.

Upptäck mera på www.valmet.com och www.metso.com


mässor 25

www.svenskleverantorstidning.se

Best Lås presenterade revolutionerande låssystem Best Lås & Säkerhetssystem AB har verkat i Sverige i snart 40 år, ett företag präglat av noggrannhet och absolut tillgivenhet mot sina kunder. Vi talar om en skandinavisk distributör av produkter från Stanley Security Solutions Inc, ett av Nordamerikas största säkerhetsföretag. På Elmiamässan i september presenterade man det nya, revolutionerande låssystemet CorMax.

Best Lås & Säkerhetssystem drog till sig stor uppmärksamhet på den nyligen genomförda Elmiamässan i Jönköping. Besökarna erhöll en belysningslösning till sin befintliga nyckelknippa, vilket uppskattades av många nu när höstmörkret drar in över landet. Mest nyfikenhet tilldrog sig dock den mekaniska låscylindern CorMax som avsevärt skiljer sig från det elektroniska alternativet. Det rör sig om ett låssystem som är anpassat för bland annat allmännyttan, fastighetsbolag, kontor och offentlig miljö. – Den utbytbara låscylindern anpassas enkelt för användaren och möjliggör indelning av säkerhetszoner beroende på tillträdeskrav. Det innebär också att dörrens individuella låscylinder snabbt och enkelt kan bytas utan verktyg med hjälp av systemets Control Key. Kostnaden för nya cylindrar i ett driftsatt CorMax-låssystem halveras, berättar Daniel Edling, VD. God respons

Det revolutionerande låssystemet integreras i ett brett internationellt cylindersortiment med såväl mekaniska som elektroniska lösningar. CorMax utbytbara låscylinder tillåter snabba byten av både cylinder och nyckelfunktioner.

I ett CorMax-patenterat låssystem får nycklar endast tillverkas hos en av kunden utvald avtalsreglerad samarbetspartner. Varje nyckel registreras och lämnas ut mot uppvisande av rekvisition, behörighet och kontrollkod. – Responsen från besökarna på Elmiamässan var överväldigande. Vi fick kontakt med många intressenter som ville få återkoppling om CorMax, och några lade till och med en beställning på plats, berättar marknadschef Järker Edling.

säkerhetssystem av mycket komplex natur. Vi ser oss inte bara som en säkerhetsleverantör, tillsammans med våra kunder skapar vi deras egna unika säkerhetssystem, säger Järker Edling och nämner ledorden pålitlighet, driftighet och kvalitet, vilka präglat företagets verksamhet i mer än 40 år. Text: Örjan Persson

Stolta traditioner

Svenska Best Lås & Säkerhetssystem grundades av Hans Jarkell redan 1974. Sedermera övertogs företaget av Hans Edling 1989 och idag ägs och drivs företaget av första och andra generationens familjemedlemmar. – Familjekänsla och ansvarstagande har alltid präglat vårt företagande, vi är ett mycket kundnära företag som skapar personliga relationer med alla våra uppdragsgivare, säger Daniel och Järker. Duon framhåller företagets fokus på kvalitet och flexibilitet, vilket ger dem en unik förmåga till kundanpassning. Här ligger en av bolagets största styrkor. – Idag levererar vi allt ifrån det lite enklare standardlåssystemet till kompletta

Smarta upphängningslösningar för industriell ytbehandling Industriell ytbehandling blir en alltmer avancerad process, något man tagit fasta på i företaget Industrihängare K. AB. Man erbjuder upphängningsanordningar och maskeringslösningar i alla dess former och står för anpassade lösningar för varje enskild beställare.

Mässan i Göteborg.

Industrihängare är en komplett leverantör, som med kunnig och välutbildad personal erbjuder upphängning och maskeringsteknik för all slags industriell ytbehandling. Vi träffar Patrik

Den kompletta leverantören av upphängning och maskeringsteknik för all slags industriell ytbehandling Box 48, 334 31 Anderstorp, www.industrihangare.se Tel: 0371-51 16 85, Fax: 0371-149 96, order@industrihangare.se

Karagianis, den tredje generationen som driver företaget, som berättar att hans farfar Dimitrios startade firman hemma i garaget i Anderstorp 1972. Det tog dock inte lång tid förrän garaget blev för litet och flytten gick till nuvarande lokaler i Mossarp. Dessa har byggts till i omgångar, vilket format dagens moderna anläggning på 1 200 kvadratmeter. Investering som stärker

Industrihängare K. AB sysselsätter 14 anställda. Man konstruerar och saluför krokar och hängsystem för all typ av upphängning, både vad gäller elektrolytisk och industriell pulverlackering. Vad det gäller produktion, såsom standardkrokar till pulverlackeringsindustrin, förfogar Industrihängare över ett 20-tal automatmaskiner som producerar mellan 50 och 60 miljoner krok per år. Avseende elektrolytisk ytbehandling jobbar man med all slags material beroende på vilken slags ytbehandlingsprocess det ska användas till. – Eftersom det sker en stark utveckling bland industriföretagen och alltfler väljer att automatisera sin på- och avplockning vid sina ytbehandlingsprocesser vill vi vara med från början för att på så vis kunna bidra med vår kompetens för att få till en så optimal upphängning och funktionell logistik som möjligt, säger Patrik Karagianis. Han berättar att man nyligen har investerat i en ny CNC-maskin som både borrar, gängar och försänker. – Det har gett oss större möjligheter att säkerställa en hundraprocentig produkt, säger han och tillägger att maskinen klarar längder på upp till två meter. Industrihängare förfogar dessutom över ett stort och välsorterat lager av maske-

ringslösningar, såsom pluggar, hylsor och tejp i olika material och storlekar, liksom maskiner för dessa. Mycket exporteras

Av bolagets totala produktion går 65 procent på export, och när det gäller lösningar för industriell pulverlackering ligger siffran på hela 85 procent. Industrihängare har egen försäljning och distributörer i hela Europa. Det råder en positiv utveckling i företaget och Patrik Karagianis märker av en ökad efterfrågan på Industrihängares produkter och Lösningar. – Fler och fler företag som investerat i robotar hör av sig eftersom vi är specialister på att optimera våra produkter i syfte att kundanpassa dem så långt det är möjligt. För oss är varje kund unik, men vi tar fram en skräddarsydd lösning för alla behov och önskemål. Research: Sven-Erik Hasselqvist Text: Örjan Persson

Patrik Karagianis, marknad och försäljningschef.


26

mässor

www.svenskleverantorstidning.se

Mässarrangör med helhetsgrepp Compassfairs Sweden AB är företaget bakom Gör ditt boende bättre-mässan, som är Skandinaviens största bomässa. – Vi skapar ramarna, utställaren skapar resultatet, säger Dennis Roskvist som ansvarar för verksamheten i Sverige. Compassfairs Sweden AB startade för sjutton år sedan i Norge. Idag har man expanderat till flera länder och finns nu även i Danmark, Tyskland och Sverige. Jag träffar Sverigeansvarige Dennis Roskvist i företagets nya lokaler på Hedenstorps industriområde strax utanför Jönköping. Han berättar: – Vi startade upp i Sverige år 2007. Under 2013 blir det tolv stycken och totalt arrangerar vi 50 mässor om året i Skandinavien. Vårt mål är att vi ska komma upp till 25 mässor om året i Sverige. Vi arbetar inte bara med våra egna mässor. Vi bygger även mässor åt andra och kan hjälpa till med hela eller delar av projektet. Vi genomför ungefär tolv till fjorton externa mässor i Sverige. Tar ett samhällsansvar

Etableringen i Jönköping har visat sig lyckad. Det geografiska läget är bra, logistiken är utmärkt och närheten till Elmia spelar också in.

– Vi planerar ett nytt mässcentrum i Jönköping, i storlek 4 000-6 000 kvadratmeter, avslöjar Dennis. Dels för våra egna behov, dels för andra mässarrangörer. Tanken är att nå en marknad som inte behöver så stora lokaler som Elmia erbjuder och som därigenom sänker omkostnaderna för ett mässarrangemang. Compassfairs vill ta ett samhällsansvar genom att anlita personer som kanske varit länge utanför arbetsmarknaden. Genom frihet under ansvar och delaktighet växer självförtroendet och under höst till vår reser många runt på de flesta mässorna och bygger montrar. – Vi vill göra det enkelt för de företag

som ställer ut på våra bomässor, fortsätter Dennis Roskvist. Vi erbjuder transport, monterbygge, möbler, broschyrställ med mera så att kunderna slipper lägga en massa energi på logistiken runt omkring. Företaget har elva fast anställda och under mässperioden hyr vi in ett tjugofemtal personer. Optimal kontakt

Dennis tycker att en mässa är en oöverträffad marknad, man träffar nya och existerande kunder ansikte mot ansikte vilket ger en optimal kontakt mellan utställare och kunder. Mellan 5 000 och 8 000 personer besöker varje mässa.

Förutom utställarna finns dragplåster i form av kändisar. Peter Lamm värderar besökarnas föremål, Lars Andrén talar solceller. Ernst Kirschteiger, Simon och Tomas, Lulu Carter och Ylva Landerholm är också välkända namn som förekommer i sammanhanget. – Vi brukar säga till våra utställare: Vi skapar ramarna, du skapar resultatet. Vi är öppna för nya teman, vill fånga trender inom bygg, boende och interiör. Nu söker vi några duktiga säljare som skall hjälpa oss att växa under 2014, avslutar Dennis Roskvist.

Drygt 1 200

företag

har ställt ut på våra bomässor i år. Nu tar vi sats mot ett nytt år med nya mässor och vi vill se ditt företag som utställare. Kontakta oss idag för bokning och information, 036-19 96 90 eller info@compassfairs.se. www.compassfairs.se

BOMÄSSA GÖR DITT BOENDE BÄTTRE

GÄVLE KARLSTAD NORRKÖPING VETLANDA HELSINGBORG VÄNERSBORG LUND LINKÖPING KARLSKRONA GREBESTAD LIDKÖPING BORÅS HALMSTAD ESKILSTUNA

Sakari Bomström


entreprenadexpo 27

www.svenskleverantorstidning.se

Välrenommerad leverantör av entreprenadmaskiner Carlsson & Co AB är sedan 20 år tillbaka en trogen leverantör av entreprenadmaskiner på den svenska marknaden. På EntreprenadExpo i Knutstorp visade man nyligen upp sitt breda sortiment av allt ifrån liftar till minilastare och dumpers. Det var andra gången som mässan EntreprenadExpo gick av stapeln i Knutstorp. Nästan 200 utställare fanns representerade på det kompakta området där syftet är att skapa ett community för branschen. Carlsson & Co AB fyller 20 och passade på att visa upp delar av sitt breda sortiment, bland annat en alldeles ny produkt från Tyska Teupen. Det rörde sig om en lift med en arbetshöjd på mellan 13 och 50 meter. T.v. Magnus Carlsson tillsammans med en storsäljare. T.h. Carlsson & co:s mässområde

– Teupen är en lifttillverkare med ett enormt gott rykte i Europa, så vi är glada för att det gick i lås och att vi kunde visa upp maskinen, säger Magnus Carlsson, den ene av två delägare i Carlsson & Co. God utveckling

Hemma i Falkenberg träffar vi andra hälften av Carlsson & Co, Björn Carlsson, som berättar att duon växte upp i branschen och att man startade verksamheten i nuvarande lokaler med att sälja begagnade maskiner. – Men vi strävade hela tiden efter att bli generalagent för ett ”eget” märke. Två år efter starten kom italienska Messersi in i bilden, och sedan dess har vi varit dem trogna. Inte nog med att Messersi representerar fantastiskt hög kvalitet, de är även marknadsledare i Europa vad gäller minidumpers. Muskler fattas med andra ord inte och vi är stolta över att ha halva marknaden i Sverige, säger Björn. Sedan dess har det – som Magnus och Björn uttrycker det – bara rullat på

Magnus Carlsson framför den tyska lifttillverkaren Teupen.

och 2010 fick man generalagenturen för danska Denka som tillverkar släpvagnsliftar och som numera har tyska ägare. Carlsson & Co är även generalagent för danska Baron som bland annat tillverkar tvångsblandare i två olika serier från 80 till 300 liter, samt transportband med längder mellan 2,5 och 6 meter. Nytt och begagnat

En annan nyhet som presenterades på mässan var Contractor, en dansk eldriven minidumper som sparar både tid och pengar, och som jobbar i det tysta ute på arbetsplatserna. – Contractor tycker vi är ett alldeles utmärkt komplement till vårt redan stora modellprogram av minidumpers, säger Björn. I Halland är Carlsson & Co även återförsäljare för GIANT minilastare, en kompakt midjestyrd arbetsmyra för ett stort antal arbetsområden. Det är en lösning som passar för till exempel uthyrare, lantbruk, och fastighetsförvaltning,

och den finns nu även som teleskoplastare. Vad gäller nya och begagnade entreprenadmaskiner av mindre modeller kan Carlsson & Co erbjuda det mesta. Man är också störst i Halland på släp, med alla tänkbara modeller på upp till 3,5 ton. Det händer med andra ord en hel del i bolaget och Björn och Magnus ser enbart framåt. – Vi satsar hela tiden på att bli bättre. Vi har bland annat anlitat en konsult som ska lotsa oss i det arbetet och få oss att växa. Vår ambition är att öka antalet återförsäljare för våra märken, framför allt i de norra delarna av Sverige, säger Björn och Magnus. Research: Sven-Erik Hasselqvist Text: Örjan Persson

MARKNADSLEDANDE I EUROPA

Teupen liftar på släp, larver och bil upp till 50 m.

Baron tvångsblandare 80-300 l, transportband 2,5 – 6,0 m.

Contractor minidumper på hjul el och bensindrivna

Falkenberg • Tel 0346-845 30 • Fax 0346-102 01

info@carlsson-co.se • www.carlsson-co.se Falkenberg • Tel 0346-845 30 • Fax 0346-102 01

info@carlsson-co.se • www.carlsson-co.se

MARKNADSLEDANDE Messersi minidumper/minigrävare I EUROPA 500 – 2500 kg last/1 – 6 ton ”träffa oss i monter B04:34”

”träffa oss i monter B04:34”


28

göteborg

www.svenskleverantorstidning.se

Nordens ledande däckkedja Vianor är Nordens ledande däckkedja. Med ett rikstäckande nät av professionella däckverkstäder servar man allt ifrån personbilar till jordbruksmaskiner för kunder över hela Sverige. Vianor är dotterbolag till finska Nokian Tyres som bildades 1989 och som sedan dess har utvecklats till en ledande däcktillverkare i Norden. Bolaget finns representerat i 26 länder och på 1 100 platser, inklusive Vianors verkstäder. 60 av dessa finns i Sverige samt ytterligare 46 partners, vilka finns utspridda på strategiska platser över hela landet. Vianor representerar ett brett sortiment av däck till person- och leveransbilar, lastbilar, industri- och jordbruksmaskiner samt motorcyklar. Faktum är att Vianor säljer fler än en miljon personbils- och paketbilsdäck varje år. Det är Gille Cevik, regionchef, som ansvarar för Vianors anläggningar i Hisings Backa, Mölndal, Partille, Billdal och Kungsbacka. – Våra anläggningar i Mölndal och Kungsbacka omfattar även en bilverkstad för reparationer och service av personbilar och lätta lastbilar. När det gäller däck är vårt huvudmärke Nokian Hakkapeliitta, men vi kan förstås ta fram däck av andra märken, till exempel Michelin och Bridgestone, om kunden så önskar, påpekar Gille Cevik. Överlägsna vinterdäck

Namnet Vianor är latin och betyder nordisk väg, vilket på ett utmärkt sätt tydliggör företagets ambition att erbjuda kvalitetsdäck för nordiska förhållanden. Ett sådant är Nokian Hakkapeliitta R2 som är ett synnerligen bränsleeffektivt däck med suveräna greppegenskaper. På isunderlag har däcket mer än tio meter kortare bromssträcka i en hastighet av 80 kilometer i timmen än sin föregångare Nokian Hakkapeliitta R, som redan är känt för sitt utmärkta isgrepp. Ett annat är Nokian Hakkapeliitta R8 som beskrivs som den nya generationens vinterdäck. Däcket har ett helt unikt

Regionschefen för Vianor Gille Cevik.

www.vianor.se

DET BEKVÄMA SÄTTET ATT TA HAND OM DIN BIL

dubbkoncept som inte bara ger ett överlägset grepp, utan också minimerar slitaget mot vägbanan. Mervärden för trogna kunder

Vianor kan också erbjuda däckhotell, vägassistans samt kostnadsfritt Hakkaskydd för registrerade kunder som köper ett nytt däck. Dessa erhåller också 24-timmarsjour. Vianor är certifierat för arbete med AC och utför även hjulinställningar. Man samarbetar med Resurs Bank vilket gör att man kan erbjuda sina kunder olika avbetalningsalternativ. Kunder med Vianorkort får dessutom fem procents rabatt på alla köp, oavsett om det rör sig om tjänster eller produkter. Research: Stefan carewall Text: Örjan Persson

VI BJUDER ALLA NYA KUNDER PÅ EN KOSTNADSFRI DÄCKFÖRVARINGS-­ SÄSONG*

DÄCKVERKSTAD BILVERKSTAD HJULINSTÄLLNING DÄCKHOTELL Billdal Hisings Backa Kungsbacka Mölndal Partille

Bolshedens Industriväg 6 Importgatan 24A Energigatan 4 Baggåkersgatan 3 Järnringen 50

031-91 10 10 031-52 8506 0300-104 00 031-270701 031-447255

*Giltigt t.o.m. 2013-12-31. Kan ej kombineras med andra avtal, rabatter eller erbjudanden. Member of Nokian Tyres


göteborg 29

www.svenskleverantorstidning.se

Experter på plåt- och lackskador Göteborgs Lackcenter må vara experter på billackering, men faktum är att verksamheten representerar betydligt mer än så. Numera omfattar den tre kompletta anläggningar i Göteborg med kapacitet att fixa allt som rör lack och plåt.

heten är också miljöcertifierad enligt ISO 14001. Härutöver är man medlem i Repanet och MRF, det vill säga Motormännens Riksförbund, samt kontrollerad bilverkstad av KBV. Hög kvalitet på utförda arbeten, lång erfarenhet, pålitlighet, kundvänlighet och flexibilitet är företagets ledord. – På husvagnsreparationer lämnar vi sex års garanti, informerar Marko som tänker fortsätta satsa för att ytterligare utveckla verksamheten. – Redan nu utför vi byten av fordonsrutor och AC-reparationer i alla våra tre anläggningar. Från och med i höst kommer vi också att börja med industrilackeringsarbeten i vår verkstad i Torslanda.

Vi möter Marko Kreivi som startade Göteborgs Lackcenter i Hisings Kärra för snart tio år sedan. – 2007 fick jag möjlighet att köpa en plåtverkstad och samtidigt breddade vi vårt koncept till att även innefatta plåtarbeten. 2010 etablerade vi oss i Högsbo och i mars i år öppnade vi vår verkstad i Torslanda. Nu kan vi med andra ord

Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

erbjuda kompletta skadeverkstäder med lack- och plåtarbeten på tre platser i Göteborg, konstaterar Marko Kreivi som i dagsläget har 32 anställda. Göteborgs Lackcenter är auktoriserat för arbete med sju olika bilmärken; Citroën, Subaru, Hyundai, Kia, Mazda och Opel, men här finns kunskap och kapacitet som gör att man kan ta sig an alla märken. Man samarbetar med flera stora verkstäder, bland andra Frontbilar, Wölkes Bil och Förenade Bil, och även med BMW i samband med deras arbet-

stoppar. Kunderna utgörs i huvudsak av försäkringsbolag, men även av kommuner, företag och privatpersoner. I dagsläget har man avtal med tolv försäkringsbolag. – Vi kan även ta oss an korrigeringar av plåtskador på husvagnar och husbilar. Här samarbetar vi med Tagene Fritidscenter och Tagene Husvagnsservice, berättar Marko Kreivi. Hos Göteborgs Lackcenter finns en tydlig miljöprägel. Alla färger man använder är vattenbaserade och kommer från Standox, och verksam-

Hisinge Buss – Bussresor för alla tillfällen Hisinge Buss har med sin långa erfarenhet skaffat sig ett gott renommé i bussbranschen. Man bedriver turist- och beställningstrafik och erbjuder professionella arrangemang i såväl Sverige som övriga Europa.

Familjeföretaget Hisinge Buss bildades 1987 och hyser en fordonsflotta på sju moderna långfärdsbussar med omfattande komfort. Verksamheten utgår från lokalerna på Aröds Industriväg på Hisingen där man förfogar över kontor, garage och verkstad. Företaget sysselsätter cirka 25 anställda. Robert Oresvärd är företagets

VD, Ingemar Oresvärd dess administrativa chef medan Roberts sambo Annette ansvarar för bussbokningarna. Brett utbud

Merparten av Hisinge Buss uppdragsgivare finns i mellersta och södra Sverige, framför allt i väst med koncentration på Storgöteborg inklusive kranskommuner. – Vi bedriver endast turist- och beställningstrafik med moderna helturistbussar och kör bland annat för företag, skolor, pensionärsföreningar och idrottsklubbar, men också för privata sällskap, berättar Robert Oresvärd och nämner systerföretaget Rekå Resor som har 60 år bakom sig och därmed är Göteborgs äldsta researrangör. Med den samlade specialistkunskapen arrangerar man en mängd olika resor, till exempel skidresor till Österrike, Italien och Norge och blomsterresor till Holland, men också resor till exempelvis julmarknaden i tyska Lübeck samt teateroch operaresor till bland annat Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Malmö.Det rör sig om såväl weekend- som veckoresor.

Skolklasser anlitar ofta Hisinge Buss för turer till skidbackarna i Ulricehamn och Branäs. Skidföreningen IK Stern i Göteborg väljer Hisinge Buss för träningsresor inför Vasaloppet. Utflykter och studiebesök på uppdrag av högskolor, Göteborgs Universitet och Chalmers Tekniska Högskola är också vanliga, liksom beställningar från företag med event- och incominggrupper. – Vi har ett gott renommé och har genom åren skapat många internationella kontakter med bland annat guider i olika länder, berättar Robert som gärna vill framhålla personalen som är serviceinriktad, har goda språkkunskaper och ställer alltid upp i alla lägen. Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

 www.hisingebuss.se


30

göteborg

www.svenskleverantorstidning.se

TS Textil – Vi profilerar ditt företag Grossister och återförsäljare har i TS Textil AB en gedigen partner när det gäller profilering. – Vi trycker på allt och kan ta oss an både små och stora serier, säger Thomas Man som driver verksamheten.

Thomas Man började i tryckeribranchen 1999. Efter att ha börjat från Mölndal och sedan Ringön valde han förra året att flytta verksamheten till fräschare, större och mer ändamålsenliga lokaler i Hisings Kärra. TS Textil är ett reklamtryckeri för grossister och återförsäljare i hela Sverige, bland andra Merx Team AB, Macma Nordica, Hefa AB och New Wave, vilka i sin tur säljer produkterna till reklamåterförsäljare, såsom Wallex AB, Intersport och Wefixit AB. Trycker på allt

Ägare av TS textil, Thomas Man tillsammans med en medarbetare.

TS Textil AB trycker på allt ifrån pennor, räknare och isskrapor till kläder och paraplyer, och kan även utföra gravyr på till exempel metall, glas och porslin. När det gäller textilier kan man göra såväl transfertryck som direkttryck samt brodyr. – Vår ambition är att alltid utföra bra arbeten som överträffar våra kunders förväntningar. Vi står för snabba leveranser i tid och kan i regel leverera produkterna inom två veckor efter

godkänd beställning, säger Thomas Man som i dagsläget har tolv anställda. Företagets starka bredd förutsätter såväl kunskap som rätt utrustning. Till sitt förfogande har man en imponerande maskinpark, vilken innefattar fem maskiner för tryck på pennor, fyra för transfertryck, två brodyrmaskiner, en för gravyr samt en textilautomatmaskin. – Det krävs för att vi ska kunna uppfylla alla våra beställares krav och önskemål. Vår maskinpark gör att vi kan ta oss an allt ifrån enstaka produkter till stora serier, berättar Thomas. Han framhåller också företagets påtagliga miljöprägel, vilken bland annat innebär att alla färger man trycker med är fria från PVC och Oeko-Tex-godkända. Härutöver genomför Miljöförvaltningen återkommande kontroller för att säkerställa ett miljömässigt korrekt arbete i företaget.

Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Smarta telefonilösningar utvecklar verksamheten Mindre företag har alla möjligheter att ha ett lika professionellt telefonbemötande som de större. Lösningen stavas Icuri AB som står för smarta, enkla och flexibla telefonitjänster. Icuri härstammar från Fjord Network AB och arbetar efter en vision om att vara ett självklart val av samtalsstyrningstjänster för nordiska företag. Företaget är ett dotterbolag till CrossTalk Göteborg AB som utvecklar IN- och IP-teknik och som är experter på tele- och dataprotokoll. Telia Sonera har länge varit en av CrossTalks kunder. Icuris ambition är att förse mindre företag, i såväl Sverige som utomlands, med enkla och flexibla telefonilösningar. – Vi besitter kvalificerad teknisk kompetens, vilket gör att vi kan ta fram smarta och flexibla tjänster som stärker

våra kunders varumärken. Vi kombinerar användarvänlighet och funktionalitet, och tar fram lösningar som anpassas efter våra kunders behov, säger Per Johansson, VD för Icuri. Samtalsstyrning, så kallad IVR, är en av Icuris tjänster. Behovet bland företagen ökar successivt i takt med växande krav på service och snabba svar när en kund kontaktar ett företag. Samtalsstyrning innebär att kunden kopplas direkt till en kundtjänst eller en supportavdelning via Icuris huvudväxel i Stockholm. Därmed behöver Icuris uppdragsgivare inte själva ha en egen telefonväxel. Tjänsten är helt operatörsoberoende och kan även till exempel innefatta ett välkomstmeddelande och köfunktion. – Det aktuella företaget behöver endast ett nummer som kundingång, resten sköter vi. Samtalen dirigeras till rätt avdelning eller ort beroende på tid, riktnummer eller olika knappval, förklarar

Per Johansson. En annan av Icuris tjänster är betaltelefoni som är ett smidigt och enkelt sätt för företag att ta betalt för tjänster över telefonräkningen. Betalnummer fungerar till samtliga Icuris samtalsstyrningstjänster och kan bland annat innefatta kundtjänsthantering, support och rådgivning men också olika typer av underhållning som tävlingar och spel. Betalningen sker automatiskt till företaget. Samtliga av Icuris utvecklade betalteletjänster genomförs i enlighet med de etiska regler som Etiska Rådet för Betalteletjänster (ERB) tagit fram. – Ett betalnummer kan visa sig generera nya möjligheter till intäkter för företaget. Samtidigt innebär tjänster som samtalsstyrning och betaltelefoni att företaget förbättrar relationen till sina befintliga kunder, påpekar Per Johansson. Han framhåller Icuris långa erfarenhet kring utveckling av smarta telefonitjänster. – Vi är snabba och effektiva från affärsidé till färdig lösning. Vi märker av ett ökat behov hos våra uppdragsgivare vars kunder behöver kopplas till rätt person på ett så smidigt sätt som möjligt, och här kan vi bistå med vår breda kompetens. Vi skräddarsyr en lösning utifrån beställarens förutsättningar och anpassar den efter dennes behov och önskemål.

Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Våra tjänster är så enkla att hantera att ett barn klarar det!

Textil info@tstextil.se tel: 031-7060021

www.icuri.se

+46 775 700 144

sales@icuri.se


göteborg 31

www.svenskleverantorstidning.se

En rikstäckande körkorts- och yrkesutbildare Grönlunds Trafikskola är en rikstäckande körkorts- och yrkesutbildare för såväl privatpersoner som företag. För de sistnämnda har Grönlunds genom åren utbildat åtskilliga personer med allt ifrån lastbilskort till ADR-certifikat.

Grönlunds bildades i Stockholm för 40 år sedan och omfattar idag 19 trafikskolor från Umeå i norr till Malmö i söder, vilka tillsammans sysselsätter cirka 200 anställda. 25 av dem återfinns i Göteborg där Grönlunds finns representerat sedan fyra år tillbaka. Här möter vi regionchef Lennie Zärnblom som framhåller företagets breda koncept, inte minst som en professionell yrkestrafikskola. – Vi utbildar för lastbil, buss och taxi, det vill säga C, CE, D och DE, vilket utgör grundstommen i vår verksamhet. Härutöver erbjuder vi relaterade yrkesutbildningar, till exempel för yrkeskompetensbevis som alla i branschen enligt lag måste ha, berättar Lennie Zärnblom. Kursen i fråga är en 140 timmar lång utbildning som breddar kompetensen kring bland annat sparsam körning, lagar och regler, säkerhet, miljö, kost och hälsa. Man har även YKB-fortbildningskurser på 35 timmar för dem som skall förnya sin YKB-behörighet. Tecknade avtal

Grönlunds utfärdar även ADR-certifikat vilket är obligatoriskt för dem som fraktar farligt gods. Man erbjuder också truck- och logistikutbildningar. Arbetsförmedlingen är en av Grönlunds främsta

uppdragsgivare med pågående ramavtal om utbildning av yrkesförare avseende lastbil/släp, buss och taxi, och här har man nyligen tecknat två nya avtal. Det ena är en utbildning inom drift och vägunderhåll och gäller från och med den 1 januari i år, medan den andra är en maskinförarutbildning för exempelvis dumpers, hjullastare och grävmaskiner som startas nu i höst. Moderna utbildningar

I Göteborg förfogar man över en modern fordonsflotta med miljögodkända lastbilar, bussar och släp. – Våra fordon är anpassade för våra

förarutbildningar där läraren sitter framför en dator med full kontroll på förarens aktiviteter och beteende. Vi står för moderna utbildningar och ser till att regelbundet kompetensutveckla våra lärare, som härigenom alltid är uppdaterade kring faktorer som pedagogik, fordonskunskap och modern fordonsteknik, säger Lennie Zärnblom. Han tillägger att man även håller på med att ta fram en intern utbildningskatalog för Grönlunds anställda i syfte att på ett ännu bättre sätt kunna utnyttja den spetskompetens som finns i företaget. Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Otillräcklig kunskap om kemikalier i butikerna Finns det farliga kemikalier i barnoverallen eller vinterkappan du vill köpa? Butiker i detaljhandeln har ofta svårt att svara på kundernas frågor om kemikalieinnehållet i deras varor. Det visar en undersökning av kemikalier i ytterkläder som gjorts i Göteborg, Stockholm och Malmö. Den diffusa spridningen av kemikalier i samhället via vanliga konsumentprodukter är ett problem som uppmärksammas allt mer. Ytterkläder kan innehålla flera ämnen med farliga egenskaper. Det kan finnas tungmetaller i dragkedjan, ftalater (mjukgörare) i plasttrycket och fluorerade ämnen i textilier med smuts- och vattenavvisande funktion. I undersökningen besöktes 19 butiker som säljer textilvaror, varav fyra i Göteborg. Resultatet visar att kunskapsnivån om regler kring kemikalier varierar.

Knappt hälften av butikerna har kunskap om kemikalielagstiftningen. I många butiker känner man till sin skyldighet att svara på kundernas frågor om kemikalieinnehållet i en vara. – Men man tycker det är svårt att förstå och förmedla information vidare till kunden, säger miljöinspektör Ulrika Siemers på miljöförvaltningen. Man litar på att leverantören har koll, och att det inte finns några förbjudna eller särskilt farliga kemikalier i varorna. Men det finns också positiva exempel. Flera butiker har bra kunskap och jobbar aktivt för att följa reglerna. I några fall har man till exempel börjat med att erbjuda fluorfria alternativ eller förbjuda PVC i sina ytterplagg. I undersökningen ingick även att ta stickprover och inget av de tio plaggen som köptes in hade förbjudna halter av de ämnen som analyserades.

Vi erbjuder utbildningar inom transport och logistik såsom körkort för tunga behörigheter YKB grund- och fortbildning och ADR Grönlunds Yrkesutbildningar AB • Transportgatan 29, 422 46 HISINGS BACKA Telefon 031-52 11 89 • Läs mer på www.gronlunds.com

Storstadssamarbete gör tillsynen

Kemikalier i varor är ett viktigt område att arbeta med tillsyn inom. Miljöförvaltningarna i Göteborg, Stockholm och Malmö samarbetar sedan flera år kring varutillsyn med fokus på varor som barn och ungdomar kommer i kontakt med.

Från och med i år är även Helsingborg med. Syftet med tillsynen är att kontrollera butikernas egenkontroll och att göra företagen medvetna om varornas betydelse för spridning av kemikalier i samhället. – Vi samarbetar för att göra tillsynen effektivare och driva på handelns eget kemikaliearbete, säger Ulrika Siemers. Butikerna har stora möjligheter att påverka genom att till exempel ställa krav på leverantörer och välja bättre varor. Under förra året gällde tillsynen leksaker, smycken och accessoarer samt ytterkläder. Arbetet fortsätter nu med tillsyn på bland annat PVC i varor och ftalater i plasttryck på kläder (profilkläder).

Källa: www.goteborg.se


32

göteborg

www.svenskleverantorstidning.se

Ett proffs på rivning och ventilation Rivning, sanering och håltagning är bara några av de kompetenser som finns i SR-Rivning AB i Göteborg. Med lång erfarenhet och komplett utrustning är inga uppdrag vare sig för stora eller för små. Verksamheten omfattar egentligen två företag; SR-Rivning och SR Montering AB, som tillsammans representerar ett komplett koncept inom bygg- och rivningsbranschen. Vattenskador, ventilationsrivning och ventilationsrengöring, rivning, sanering, håltagning och betongborrning är bara några av de tjänster man erbjuder. Verksamheterna – varav SR-Rivning etablerades 1997 – drivs av Stig-Åke Blom. Han startade SR-Rivning med att genomföra traditionella rivningsuppdrag och har sedan dess successivt breddat konceptet.

v Na a N caN ÄvE h du s c o N ILL I d INT N I NgE dNI ! oNE h p T Anders Blom, SR RIvning. maR

Kenneth Regber, SR Rivning.

– Rivningsarbeten och sanering i samband med ombyggnation har varit vanliga, men sedan 2000 har vi i huvudsak ägnat oss åt ventilationsrivningar, det vill säga byte av ventilationssystem och ventilationsaggregat i samband med renovering eller ombyggnation. Vi vänder oss i första hand till bygg- och ventilationsföretag i Göteborgsområdet, säger Stig-Åke Blom och nämner bland andra byggföretaget Jålab i Göteborg. För Stig-Åke och hans kollegor är inga uppdrag vare sig för stora eller för små. Man utför håltagning för dörrar, fönster, hissar, trappor med mera och har alla redskap som krävs, samt professionella samarbetspartners för att genomföra yrkesmässig betongborrning. När det

gäller sanering åtar man sig uppdrag kring såväl asbest som PCB. PCB finns i vissa byggnadsmaterial och är ett miljögift som kräver specialutrustning för att saneras. Man kan även rycka in för kunder som drabbats av vattenskador och härutöver hyr man ut minigrävare och dumpers till riktigt bra priser. Arbete kring ventilation sker i stor utsträckning inom ramen för verksamheten i SR Montering AB. Man ombesörjer demontering och bortforsling av gamla system och monterar in nya, men kan även åtgärda flödesstopp i ventilationskanaler genom att filma med en 20 meter lång fiberkabel, kopplad till en TV-skärm. Härigenom spåras anledningen till det dåliga flödet varpå Stig-Åke och

hans kollegor åtgärdar felet med en roterande borste som rensar kanalen. – Vi har lång erfarenhet av sådana här uppdrag, säger Stig-Åke som själv har 25 år bakom sig i branschen. Han framhåller gärna personalen som alltid gör ett bra jobb och ser till att det är städat och snyggt när man lämnar en arbetsplats. En mängd nöjda kunder genom åren borgar för en fortsatt god utveckling i firman där även generationsväxlingen tycks vara säkrad. – Min son Anders jobbar redan i företaget och tanken är att han ska ta över det efter mig så småningom.

Vad är en QR-kod och vad används den till?

Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

En QR-kod (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och med att många modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas användningsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas på reklamskyltar och i tidningsannonser, där läsaren kan scanna in en QR-kod med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur du kan använda en QR-kod i din annons!

Läs även tidningen på webben! Scanna QR-koden ovan.


göteborg 33

www.svenskleverantorstidning.se

Fullt upp för erfaren fjärrvärmeinstallatör Med en historia sedan 60-talet är IBE-Svets AB ett sedan länge aktat namn i sin bransch. Man erbjuder svetsning inom rör och VVS och utför dessutom fjärrvärmeinstallationer och VVS- arbeten. Det var Evert Nyberg som startade IBE-Svets AB 1969. När han gick i pension 1993 tog sönerna Stellan och Jerry över efter att ha arbetat i företaget sedan början av 80-talet. Det finns med andra ord gott om erfarenhet hos ledarduon och detsamma kan sägas om den tolv man starka personalstyrkan som alltid ställer upp i alla väder. Verksamheten utgår från lokalerna i Hisings Kärra, vilka rymmer både kontor och verkstad, och omfattar svetsning inom rör och VVS, professionella fjärrvärmeinstallationer samt VVS- arbeten. Fjärrvärmeinstallationer dominerar arbetsveckorna. Kunder är energibolag i västra Sverige, bland andra Göteborgs Energi och Mölndals Energi.

Stellan Nyberg och Jerry Nyberg.

– Vi byter ut befintliga värmeväxlare mot nya och använder oss av värmeväxlare från svenska Swep med tillverkning i Landskrona. De tillverkar ungefär 2 miljoner enheter varje år och står för mycket hög kvalitet, berättar Stellan. Framhåller personalen

En värmeväxlare finns i alla fastigheter som är anslutna till fjärrvärmenätet, det vill säga allt ifrån privata villor till industrier med panncentraler. – En värmeväxlare måste bytas ut efter cirka 35 år då beläggningar inne i växlaren åstadkommer sämre värmeledningsförmåga. Vi byter ut ungefär 200 sådana anläggningar varje år, berättar Jerry som också vill passa på att framhålla sina medarbetare, vilka består av både VVS:are och isolerare. – De är självgående, erfarna, pålitliga och synnerligen serviceinriktade, säger både Jerry och Stellan med stort eftertryck.

Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

En maskinexpert för plåtframkallning Familjeföretaget WeTe Maskinteknik AB närmar sig 30 år i branschen och har genom åren vässat sin nisch. Man servar och installerar plåtframkallningsmaskiner för kunder inom ett flertal olika branscher.

WeTe Maskinteknik AB utgår från Hisings Backa och etablerades 1984 när nuvarande ägaren Anders Tenggrens farbror startade verksamheten tillsammans med en kollega. Samma år gjorde Anders entré i företaget och för elva år sedan tog han över detsamma. – Vi är ett serviceföretag som riktar oss mot i princip alla som framkallar bilder av något slag. Det kan vara tryckerier som använder sig av CTP-plåtframkallningsmaskiner eller företag inom industrin som tar bilder på infrastruktur i syfte att upptäcka defekter, men också veterinärer som framkallar röntgenbilder. Vi utför service, reparationer och installationer, och vänder oss till kunder över hela Sverige, berättar Anders Tenggren som har god hjälp av hustrun Ilse-Lill och dottern Sofie som båda är verksamma i firman. När det gäller arbete med digitala lösningar arbetar WeTe Maskinteknik med AGFA:s system. Man är härutöver återförsäljare för tyska framkallningsmaskinen Protec Compact 2 NDT, som finns i såväl fast som mobilt utförande. – Det är ett välkänt kvalitetsmärke som dessutom är både prisvärt och driftsäkert, påpekar Anders som också har ett utpräglat samarbete med Kodak. – När Kodak säljer ett system anlitar de oss för installation av plåtframkallningsmaskiner, förklarar han.

Telefon 031-52 35 35, 0702-65 22 47 E-mail: anderstenggren@hotmail.com

WeTe Maskinteknik AB har dessutom ytterligare en gren. Anders servar, reparerar och säljer backslag och drev för fritidsbåtar med inombordsmotor. Han är specialist på Volvo Pentas lösningar

men kan även ta sig an andra märken. Här har Anders lång erfarenhet med ett förflutet i branschen sedan 1980. Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Telefon 031-57 91 61 • www.ibesvets.com


34

göteborg

www.svenskleverantorstidning.se

Pedagogisk odling på Göteborgs skolgårdar På sex skolgårdar i Göteborg växer det kryddor, ätbara blommor, potatis, jordgubbar och mycket mer. Där har man satsat på att skapa pedagogiska odlingsträdgårdar som en naturlig del av skolarbetet. Nyligen träffades skolornas lärare på Miljöförvaltningen för att inspireras av varandras erfarenheter och lyssna på två av landets mest kända utomhuspedagoger. Pedagogiska odlingsträdgårdar är ett projekt som Miljöförvaltningen driver tillsammans med Lokalförvaltningen och skolor från olika delar av Göteborg. I år deltog Parkskolan, Rosendalsskolan, Frölundaskolan Bräcke, Skutehagens skola, Flatåsskolan och Guldhedsskolan. Inspirationsdag

Den 24 oktober avslutades årets odlingssäsong med ett seminarium på Miljöförvaltningen för lärarna. Det blev en inspirerande eftermiddag där två av landets mest kända utomhuspedagoger medverkade; Stefan Bothmer som driver Kosters trädgårdar och arbetar med planering av skolträdgårdar och Petter Åkerblom från Lantbruksuniversitetet i Uppsala som forskar om utemiljöer för

barn och unga, och bland annat har skrivit boken Skolträdgårdens ABC. Syftet med projektet Pedagogiska odlingsträdgårdar är att ta fram en modell för hur man kan anlägga och sköta en hållbar odlingsträdgård. Modellen ska sedan kunna användas av fler skolor. Det ska vara genomtänkta odlingar som fungerar för både matte, svenska, engelska och naturorienterande ämnen. Tanken är att allt växtmaterial ska kunna användas i undervisningen. Att integrera trädgårdarna i den pedagogiska verksamheten är en viktig del av arbetet, men man ser också över hur skolgården som helhet kan bidra till elevernas hälsa och utveckling. Utvärdering och fortsättning 2014

Projektet utvärderas av forskare från Chalmers och Göteborgs universitet som kommer att presentera sina slutsatser senare i höst. Samtidigt pågår planer för att fortsätta och utveckla arbetet med pedagogiska odlingsträdgårdar nästa år. Miljöförvaltningen som hittills haft en drivande roll kommer då att främst fungera som stöd till de skolor som redan är med och till nya skolor som vill delta. Källa: www.goteborg.se

Inredningssnickerier utan begränsningar HSN Inredning är inredningsföretaget med mycket få begränsningar. Offentliga miljöer är företagets specialitet men här finns kunskap och kapacitet att ta sig an allt ifrån privata kök till kryssningsfartyg.

HSN Inredning Göteborg AB har åtta år på nacken och drivs av Herbert Könighofer, som sedan tre år tillbaka har god hjälp av sonen Niclas som också är verksam i firman. – Vi är ett inredningsföretag med fokus på finsnickeriarbeten och vänder oss till både företag och privatpersoner, företrädesvis här i Göteborgsområdet, säger Herbert och berättar att publika inredningslösningar i offentliga miljöer är något av firmans specialitet. Hotellinredningar, bar- och receptionsdiskar är bara några exempel på vad man åtar sig och härutöver monterar man även möblemang som hör till de olika inredningslösningarna. Varierande jobb

HSN Inredning har bland annat arbetat med inredningar på kryssningsfartyg, med Stena Line, Silja Line, RCCL och Hurtigrutten som kunder. På Gothia Towers i Göteborg (nya 5-stjärniga Upper House) har man på uppdrag av Informa AB monterat inredning i spa- och relaxavdelningen på 20:e våningen, inklusive alla hotellrum från 21:a till 24:e våningen. I

restaurangen på 25:e våningen monterade man bardisk, hovmästarpulpet, servicestationer och receptionsdiskar samt inredde vinrummet. HSN-Inredning har även erfarenhet av arbeten med glas, sten, metall, textil med mera. – För privatpersoner kan det handla om olika typer av ombyggnationer, ändring av väggar, köksmonteringar, golvläggning, fönsterbyten eller byggen av altaner, säger Herbert Könighofer. Just nu är köksinredningar en stor del av arbetet. Specialuppdrag i Frankrike

Han berättar att man under november månad ska resa till Frankrike, i närheten av Val d’Isère för en ny arbetsinsats. Här kommer hans mångåriga erfarenhet av finsnickeri väl till pass. – En arkitekt i Stockholm har gett oss i uppdrag att inreda ett hus. Vi kommer bland annat att jobba med köket, ett skidrum, badrumsinredning, trappor och sovrumsinredning, berättar han. Research: STEFAN CAREWALL Text: Örjan Persson

HSN Inredning Göteborg AB

FÄRG

Orange toning: Ljus orange: cmyk 0,80,95,0 Mörk orange: cmyk 0,90,85,0 Herbert

Könighofer 0707-188680

Kvadrater: E-post: hsn-inredning@comhem.se Mörk orange: cmyk 0,90,85,0

Telefon 0706-200 289 | E-post: info@villagruppen.se

Bygg & Entreprenad-grå: 0 1 2 cmyk 0,0,0,80

3

TYPSNITT Villagruppen: Josefin Sans Bold

4

5

6

7

8

9


hammarö 35

www.svenskleverantorstidning.se

Stark bredd hos uppskattad markentreprenör Bredden är det som bäst kännetecknar verksamheten i Hammaröföretaget AD Bygg & Mark AB. Firmans specialitet är markentreprenader men här finns även gott om kunskap och kompetens kring olika byggtjänster.

Ägaren till AD Bygg & Mark AB, Anders Daggert, sitter i sin grävmaskin och jobbar för en bilfirma som bygger ut sin fordonshall när vi möter honom för en pratstund. Han berättar att basen i verksamheten är markentreprenader, såsom tomtröjning, markplanering, dränering, avlopp, husgrunder och stensättning, men att man även kan erbjuda olika typer av

byggtjänster. Här finns kompetens kring allt ifrån fönsterbyten och takarbeten till renovering, nybyggnad, tillbyggnad och ombyggnad. Härutöver kan man även åta sig skogsrelaterade tjänster, till exempel stubbrytning, klätterfällning och specialfällning. – Vi utför allt ifrån mindre servicearbeten till totalentreprenader, säger Anders som tidigare jobbade i skogen och på ett mindre sågverk på Hammarö. Efter några år som anställd på Modéns Bygg & Mark tog han beslutet att köpa en grävmaskin och starta eget. 2003 etablerades således AD Bygg & Skogstjänst, men sju år senare valde han att ombilda företaget till aktiebolag, samtidigt som företaget fick sitt nuvarande namn och inriktning. – Jag märkte att det alltid finns ett behov av markarbeten. Avloppsanläggningar behöver till exempel bytas ut regelbundet, säger Anders och tillägger att AD Bygg & Mark är diplomerat för arbete med just avloppsanläggningar.

Fastigheter, Hammarö Bilcentrum, Karlstads kommun, Hammarö grävtjänst samt ett flertal mindre byggföretag. Firman är medlem i MR Värmland och förfogar över en maskinpark bestående av två grävmaskiner, tre hjullastare och en traktor som används för att flytta maskinerna mellan olika arbetsplatser. Maskinerna används även för uppdrag kring fastighetsskötsel, trädgårds- och grönyteskötsel, bygg- och anläggningsjobb, snöröjning, sopning och sandning. Bygger nytt

AD Bygg & Mark har en stabil kundkrets som uppskattar företagets breda koncept. – Vi finns med från start till mål. Vi är mycket flexibla och kunderna uppskattar att vi lämnar förslag på olika lösningar säger Anders Daggert. Research: Thomas Falk Text: Örjan Persson

Komplett maskinpark

AD Bygg & Marks uppdragsgivare finns företrädesvis på Hammarö och i Karlstad med omnejd. De är jämnt fördelade mellan privata kunder och företagskunder, såsom Peab, Lundbergs

Anders Daggert.

Licenssvetsning utan begränsningar Hammarö Licenssvets & Entreprenadservice har trots sin storlek nästan inga begränsningar. – Oavsett projektets omfattning eller geografiskt läge i världen kan vi ställa upp, säger Janne Hartikainen som driver firman. Janne Hartikainen har just kommit hem från ett jobb i Belgien och Holland när vi möter honom hemma i villan på Hammarö. Han berättar att företaget som verkar under namnet Hammarö Licenssvets & Entreprenadservice, men som i folkmun benämns Hammarö Licenssvets, är starkt nischat inom certifierad svetsning för olje- och gasindustrin. AGA, ST1 och Preem är några av kunderna, men i Belgien och Holland arbetade Janne på uppdrag av ett globalt företag som tillhander håller tung lyftutrustning. – Min arbetsuppgift var att kontrollera svetsarbeten på lastkranarnas lyftok i Antwerpens och Rotterdams hamnar. Det rörde sig om kranar som lyfter containergods på uppemot 40 ton så slitaget är stort, vilket kräver noggrant underhållsarbete. En spricka i en kran kan orsaka enorma skador på både människor och

gods. Det ställs höga krav på kranarna för att de ska kunna gå för högtryck, säger Janne. Gjorde slag i saken

Janne arbetade under många år som svetsare på oljeplattformar i Nordsjön. Han befann sig till havs tre veckor i taget men tröttnade till sist och bestämde sig för att starta eget. 2008 gjorde han slag i saken. – Jag kunde ju redan jobbet och dessutom gick jag ett antal kurser för att skaffa mig nödvändiga licensbehörigheter, vilket krävs för vissa typer av uppdrag. Många varnade mig för att starta eget i och med att vi befann oss mitt i den globala finanskrisen, men jag har aldrig behövt ångra mitt val. Jag har haft gott om arbete hela tiden, säger Janne som numera har fyra anställda i firman. Kvintetten har hela världen som arbetsplats och har utfört uppdrag i bland annat USA, Brasilien, Marocko, Peru och Norge. Servar på plats

På hemmaplan håller man för närvarande på med svetsning av ledningar på vattenverket i Sörmon på uppdrag av Karlstads kommun, och dessförinnan har man till exempel gjort en del jobb för centralsjukhuset i Karlstad.

Läs mer på vår hemsida www.adbygg.se

Janne Hartikainen.

– Eftersom vi förfogar över två fullt utrustade servicebussar kan vi även åka ut till entreprenadföretag och hjälpa till på plats, vilket blir en stor kostnadsbesparing för våra kunder som slipper stillestånd när deras utrustning befinner sig på verkstaden, förklarar Janne Hartikainen. Han är nöjd med företagets storlek och har inga ambitioner att utöka personalstyrkan.

– Nu är vi fyra självgående personer ute på arbetsplatserna och jag litar på dem till hundra procent. Med den här storleken på företaget har vi god kontroll på verksamheten och på så sätt upprätthåller vi också hög kvalitet på de jobb vi utför. Research: Thomas Falk Text: Örjan Persson


36

hammarö

www.svenskleverantorstidning.se

Ny livsmedelspolicy ska ge mer ekologisk och närodlad mat Hammarö och Karlstad kommun har tagit fram en ny gemensam livsmedelspolicy. Den ska säkerställa att kommunerna ställer höga krav på djurskydd, miljöhänsyn, livsmedelskvalitet och mänskliga rättigheter i upphandlingen av livsmedelsproducenter.

Mikael Jern (mp), kommunalråd i Hammarö kommun.

– Policyn hjälper oss att ställa krav på högre kvalitet, vilket bland annat bidrar till att lokala producenter kan få bättre förutsättningar att delta i våra upphandlingar. Det gynnar både det lokala näringslivet och miljön, berättar Henrik

Lander (c), kommunalråd, Karlstads kommun. Lokala producenter har fått vara med och tycka till för att bidra med kunskap och erfarenheter. En av dem som bidragit är Elsa Lund-Magnussen, Lindås Lamm. – I Sverige har vi mycket högra krav på miljö och djurhållning jämfört med andra europeiska länder. Det gör att vi inte kan konkurrera med dem prismässigt. Tack vare att den nya policyn inte bara tar hänsyn till priset, utan även till kvaliteten, har vi svenska producenter större möjlighet att vara med och konkurrera, förklarar Esa Lund-Magnussen, Lindås Lamm. – Vi vill att skolelever och äldre ska få mat av så hög kvalitet som möjligt.

Därför tycker vi att det är viktigt att ställa höga krav på miljöhänsyn, säger Mikael Jern (mp), kommunalråd i Hammarö kommun. Nästa livsmedelsupphandling kommer att starta under första kvartalet 2014. Förhoppningen är att flera lokala matproducenter ska anmäla sig. Källa: www.hammaro.se

Teknikföretag i branschens framkant Framåtskridande teknikföretaget InduPro AB ligger inte på latsidan. Företaget är specialiserat kring gasvarnare och gasdetektorer och satsar hela tiden på att utveckla sina produkter för framtidens ökande behov.

InduPro AB tar fram kvalitativ skyddsutrustning i form av gasvarnare och gasdetektorer för exempelvis gruvindustrin, pappersbruk, reningsverk och livsmedelsaffärer, det vill säga branscher där giftiga gaser och lösningsmedel används och där personalen måste skyddas. Anders Axelsson och Peter Karlsson driver företaget och har tillsammans många år bakom sig inom processindustrin. 2006 började Anders arbeta för GfG, ett tyskt bolag och ett av de större när det gäller gasvarningsmätare. När GfG beslutade sig för att upphöra med försäljning på den nordiska marknaden tog Anders och Peter över. Idag är man med andra ord återförsäljare och generalagent för GfG i Norden. ”Kioskvältare”

Förr i tiden använde man sig av småfåglar inom gruvindustrin för att få en förvarning om för höga gasnivåer. Fåglarna lade sig på rygg eller dog när gashalterna ökade. – Tack och lov att tekniken har kommit till nytta och att den har utvecklats till dagens nivå, säger Anders Axelsson som beskriver InduPro som ett starkt nischat företag med mätutrustningar som huvudprodukt. Produktsortimentet omfattar gasvarnare i ett hundratal olika modeller, såväl väggfasta som portabla. De är inte större än en mobiltelefon och drivs med ett batteri som har en driftstid på 24 timmar. Här har dock InduPro en helt unik produkt på gång. 

  

Fr. vänster: Peter Karlsson och Anders Axelsson.

– Vi kommer att lansera en multigasvarnare med en driftstid på hela två månader. Den har tagits väl emot av den amerikanska marknaden och så fort det går kör vi i gång med försäljningen i Norden. Vi spår att den här produkten blir en kioskvältare, vi blir först på marknaden med en modell med en så pass lång batteritid, säger Peter Karlsson. InduPro servar förstås all utrustning medan installationer utförs av antingen kunden själv eller firmor med behörighet. Ny alkoholmätare

Peter och Anders märker tydligt ett växande behov av ökat gasskydd på landets arbetsplatser. Ambitionen är att hela tiden bredda sortimentet och redan

nu kan man presentera en helt ny alkoholmätare, kallad TruTouch, som skannar av fingret i stället för utandningsluften. Redan efter åtta till tolv sekunder får man ett resultat. TruTouch lär med andra ord tilltala aktörer inom bland annat buss- och åkeribranschen. Research: Thomas Falk Text: Örjan Persson


hässleholm 37

www.svenskleverantorstidning.se

Hantverket i fokus i Silver Weibull Production Svetsning, skärande bearbetning, borrning och montage är huvudsysslor i Hässleholmsföretaget Silver Weibull Production AB. Här ligger fokus på det professionella hantverket, vilket resulterar i väl utförda arbeten, präglade av hög kompetens och stor noggrannhet. Silver Weibull Production AB:s breda kompetensområde innefattar bland annat kvalificerad svetsning av såväl svartplåt som rostfritt, samt skärande bearbetning, borrning och gängning i arborrverk, bäddfräs och karusellsvarvar. Härutöver jobbar man även med valsning, kantbockning och gasskärning, varav det sistnämnda genomförs med en gasskärningsmaskin med fyra brännare som klarar upp till 150 millimeters skärdjup och är utrustad med vattenbord. Andra arbetsområden är montage, glödgning samt värmebehandling och avspänningsglödgning som utförs i södra Sveriges största ugnar. Tack

vare samarbetet med närliggande Alucrom AB kan man även ta sig an uppdrag kring ytbehandling, såsom blästring och våtlackering. Ett riktigt hantverk

Silver Weibull Production AB är ett helägt dotterbolag till Silver Weibull Sweden AB, som även äger ett bolag i Brasilien; Silver Weibull do Brasil. Den anrika Hässleholmsfirman har anor sedan slutet av 1800-talet och har genom åren utvecklats starkt i takt med sin samtid, för att 2009 etableras i nuvarande form och med nuvarande namn. Kunder är bland andra moderbolagets tillverkare av utrustning till sockerindustrin, trucktillverkare, vindkraftverk, gruvindustrin, samt entreprenad-, jordbruks- och skogsaktörer. Verksamheten sysselsätter ett 30-tal anställda som utför en stor del av jobbet manuellt. I bolagets stora lokaler i Läreda industriområde i Hässleholm möter vi platschefen Sven-Åke Andersson som gärna vill lyfta fram noggrannheten och kompetensen hos sina medarbetare och det arbete de utför.

Fyllmasseränna till sockerindustrin.

– Detta är att likna vid ett gediget hantverk. Alla våra medarbetare jobbar mycket noggrant och effektivt, samtidigt som stämningen är väldigt god mellan alla våra anställda, säger Sven-Åke och tillägger att verksamheten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO-standarden. Härutöver arbetar man efter omfattande miljö- och kvalitetspolicys. Omfattande projekt

Silver Weibull Production AB har även fått förtroendet från en större kund att under ett års tid utföra montagearbete på de terminalbroar man tidigare hjälpt till att svetsa samman. Detta projektet innebär att man tar ytterligare 5 500 kvadratmeter yta i anspråk varav 2 200 är inomhus för produktionen. Vi träffar projektansvarige Nicklas Olsson som berättar att när projektet är i full gång kommer ytterligare 15-20 personer sysselsättas. Projektet går hand i hand med

övrig produktion när det gäller kvalitet och hantverk. – Målsättningen för detta projekt är att vi även i framtiden ska upprätthålla monteringsarbeten på samma nivå. Antingen blir det en fortsättning för samma kund, vilket vore det ultimata, men annars får vi söka nya monteringsprojekt, vilket vi även idag gärna öppnar dörrarna för, säger Nicklas Olsson. Möjligheterna för andra företag att utveckla sina produkter och själva utvecklas genom Silver Weibulls effektiva tillverkning är något alla på företaget gärna är öppna för. Det man genast slås av när man vandrar genom lokalerna och pratar med olika personer i företaget är den stolthet som finns för arbetet man levererar och öppenheten inför nya utmaningar. Research: Per Svensson Text: Örjan Persson

Platschef Sven-Åke Andersson tillsammans med svetsaren Kenneth Lindell.

Telefon 0451-38 48 10 • www.silver-weibull.se


38

hässleholm

www.svenskleverantorstidning.se

Ledande tillverkare av kundanpassade specialkarosser Svabo Kaross & Hydraulservice AB är den ledande aktören i landet avseende kvalificerat karosseriarbete. Bolag i åtskilliga branscher har tagit till sig företagets starka koncept, präglat av begrepp som kvalitet, hållbarhet och service. Svabo Kaross & Hydraulservice AB representerar ett brett koncept kring såväl tjänster som produkter. Företaget, med säte i Kristianstad, etablerades 1986 och ägs av moderbolaget SRS-Sjölander med huvudkontor i skånska Osby. Sedan dess har utvecklingen varit god vilket lett till att Svabo Kaross & Hydraulservice idag är landets ledande tillverkare av kundanpassade specialkarosser för bland annat järnvägsfordon och lastbilar. Man jobbar med höga krav på funktion och livslängd och representerar ett koncept som innefattar utveckling, konstruktion och byggnation av karosser för en mängd

olika tillämpningar. Kvalitet, hållbarhet och service är ledord som genomsyrar alla delar av verksamheten. Svabo Kaross & Hydraulservice vänder sig till kunder i flera olika branscher, inte minst järnvägsbranschen i såväl Sverige som utomlands, liksom energibolag, kommuner och privata företag. – Nyligen inledde vi ett samarbete med Infranord, före detta Banverket, för vilka vi renoverar maskiner och slipersbytare. Tillsammans med moderbolaget SRS i Osby inreder vi just nu verkstadsskåp som innehåller allt ifrån verktyg till gassvets och inredning. Dessa placeras därefter på speciella svetsbilar för att kunna köra längs rälsen, säger Jan-Erik Sjölander, VD. Han berättar att man även tillverkar specialutrustade skåp till bilar och släp för djurtransporter, vilka förstås byggs helt i enlighet med Jordbruksverkets normer. Andra arbetsområden är hytter för personaltransporter som kan kombineras med pentry, omklädningsrum och toalett, samt skåp med klimatanläggning som är anpas-

Jan-Erik Sjölander, VD Svavo, framför en kaross till en svetsbil på räls.

sade för verkstadsarbete med arbetsbänkar, verktygstavlor, eluttag och lufttag. – Här kan kunden välja och vraka bland olika inredningar, säger Jan-Erik och tipsar om utställningen som finns att beskåda i den tusen kvadratmeter stora anläggningen på Kabelvägen i Kristianstad. Imponerande bredd

Svaboliften.

En annan produkt är den välkända SVABO-liften, vilken monteras på ett valfritt chassi. Det rör sig om en mobil arbetsplattform som tillverkas i rostfritt material, vilket reducerar karossens underhåll till ett minimum. Den går att få i olika längder och i både teleskop- och 3-armsutförande, och kan, om kunden så önskar, köras direkt från korgen via det man kallar för ChassiDrive. Svabo Kaross & Hydraulservice står för ett komplett utbud av kvalificerade tjänster och produkter, vilka skräddarsys och anpassas helt efter beställarens behov och önskemål. Kunderna får en komplett bild av konstruktionerna som presenteras i 3D-CAD, varpå de tillverkas i ett flertal olika material, såsom rostfritt, aluminium och stål.

Serviceprogrammet är lika brett och omfattar kompletta service- och reparationsinsatser avseende karosseri och hydraulik på alla typer av fordon, men man kan förstås också åta sig uppdrag kring ombyggnation, anpassning eller flyttning av befintliga konstruktioner. Svabo Kaross & Hydraulservice monterar även kranar samt tillverkar och monterar såväl fasta som löstagbara flak. Härutöver bistår man också med reservdelar och tillbehör för en mängd olika ändamål och funktioner. Kunderna finns på såväl den svenska marknaden som inom järnvägsbranschen i länder som Storbritannien, Holland, Kanada, USA och Sydkorea. – Vi har en engagerad och skicklig personalstyrka där det alltid finns utrymme för skratt och leenden. För närvarande är vi 14 anställda och två extrainsatta medarbetare som alla besitter hög kompetens och lång erfarenhet. För oss är det viktigt att bevara våra långvariga kundrelationer och därmed står alltid kunden i centrum, fastslår Jan-Erik Sjölander.

Research: Per Svensson Text: Örjan Persson


jönköping 39

www.svenskleverantorstidning.se

Smarta lösningar begränsar översvämningsskador Ingvar Nero, som har en lång karriär bakom sig som produktionschef, har en drivkraft att se möjligheter och lösningar som ingen annan har tänkt på. Han är mannen och innovatören bakom Inero-patentet som går ut på att begränsa skadorna av översvämningar genom snabbmonterade barriärer.

Produkten kan även användas som skyddsbarriärer runt cisterner för att förhindra att vätskor rinner iväg och orsakar skador.

Lördagen den 28 september anordnade Jönköpings kommun Återvinningsdagen tillsammans med El-Kretsen, i syfte att samla in glömda elprylar, såsom MP3-spelare, hörlurar och sladdar, från invånarna i Jönköpings kommun.

Det finns hur många sätt som helst att stoppa vatten på, slår Ingvar fast. Man kan bygga vallar av jord eller trä – brädor eller lastpallar. Sandsäckar är en annan beprövad metod. Alla är funktionella på sitt sätt, men nackdelen är att det är tungarbetat och tar lång tid att få på plats och lång tid att återställa. Fördelen med Ingvars konstruktion är att hela barriären tillverkas i saltvattenbeständigt marint aluminium. Det rostar inte och har låg vikt. Alla plåtar är försedda med det patentskyddade snabbkopplingslåset som stansats ut i plåten. Det innebär att barriärsektionerna enkelt kan kopplas samman helt utan verktyg. Monteringen är lätt och snabb, och kan göras av vem som helst. Lösningen är också väldigt yteffektiv vilket underlättar lagring och logistik.

– Dagen anordnades som ett sätt att uppmärksamma det osynliga elavfall som vi har liggande hemma. Dessutom blev det en trevlig utflykt för hela familjen, säger Håkan Karlsson, verksamhetschef på Avfallsverksamheten i Jönköpings kommun och påpekar att om varje person återlämnar sju elprylar per år skulle vi lämna tillbaka fler saker än vi köper. Återvinningsdagen arrangeras i fler än hälften av landets kommuner och har varit ett återkommande evenemang sedan 2010. Målet är att den stora mängd metaller som finns i elprylar ska kunna användas på nytt.

Bred kundkrets

– Produkten kan även användas som skyddsbarriärer runt cisterner för att förhindra att vätskor rinner iväg och orsakar skador, eller för att skydda pumpstationer, depåer och transformatorstationer, berättar Ingvar. Kundgruppen är därför inte bara räddningstjänster i Sverige och internationellt, utan även privata företag. Även Myndig-

Källa: www.jonkoping.se

Ingvar Nero visar sin översvämningsbarriär.

INERO ÖVERSVÄMNINGSBARRIÄRER Mobila översvämningsbarriärer med smidig logistik.

heten för Samhällsskydd och Beredskap är en större kund. – På vår hemsida kan man se flera användningsområden och även videoklipp på hur produkten fungerar i skarpt läge, tipsar Ingvar. Weland i Smålandsstenar legotillverkar produkten åt Inero som sedan sköter anpassning av leveranserna till slutkunden. Inero har även tagit fram en mindre variant som villaägare kan använda för att skydda sin fastighet vid skyfall och översvämningar. Används i Jönköping

En patenterad svensk innovation som effektivt skyddar materiella och immateriella värden.

Den 26 juli i år drabbades delar av Jönköping av ett kraftigt skyfall, då det under någon timme föll närmare 60 millimeter regn. Skyfallet var så kraftigt att det medförde översvämningar på flera håll. Länssjukhuset Ryhov drabbades hårt av översvämningen och E4:an i norrgående riktning stängdes av under närmare tio timmar. Även köpcenter på A6 och Solåscenter påverkades kraftigt och flera butiker fick stänga igen. Räddningstjänsten i Jönköping var snabbt på plats. Inerobarriären monterades snabbt upp för att styra undan vattenmassor och vatten pumpades undan. Räddningstjänsten i Jönköping använder Inerobarriären sedan flera år och har vid ett flertal tillfällen haft nytta av de barriärer som man har i lager. TEXT: Sakari Bomström

www.inero.se

Färre elprylar åt folket

Största befolkningsökningen sedan 1994 Folkmängden i Jönköpings kommun ökade med 411 personer under första halvåret i år, vilket är den största halvårsökningen sedan 1994. Invånarantalet uppgick till 129 889 invånare den 30 juni. Födelsenettot (födda minus döda) för halvåret uppgick till +246. Under perioden föddes 841 barn, vilket är sex barn färre än motsvarande period 2012. Antalet avlidna i år var lägre jämfört med första halvåret föregående år, 595 avlidna i år jämfört med 641 avlidna under första halvåret 2012. Under årets sex första månader flyttade 2 693 personer till kommunen samtidigt som 2 536 personer flyttade från kommunen. Detta ger ett positivt flyttnetto för perioden på +157 personer. I jämförelse med första halvåret 2012 var inflyttningen högre och utflyttningen något lägre i år. Inflyttningen ökade med 104 personer och utflyttningen minskade med 68 personer. Källa: www.jonkoping.se


40

jönköping

www.svenskleverantorstidning.se

Byggnadsställningar för alla byggprojekt Med rötter i 1950-talet är AB Bröderna Falk Byggnadsställningar en välrenommerad aktör bland byggbranschens aktörer. Säkerheten kommer främst i en verksamhet som attraherar såväl privata villaägare som stora byggföretag. AB Bröderna Falk Byggnadsställningar startades i slutet på 1950-talet i Nässjö. Idag ägs det av Nicklas Malmquist och Fredric Weinö, med den förstnämnde som VD. Företaget har numera sitt säte i Jönköping men har behållit en depå i Nässjö. Arbetsradien är cirka tolv mil runtom Jönköping men man åtar sig också större jobb i storstäderna. Företaget har 21 heltidsanställda och hyr in ett tiotal med kompetens under sommarsäsongen. Kunder är allt från villaägare till storkunder som Peab, NCC och Skanska. Auktoriserad ställningsbyggare

Man monterar och hyr ut byggnadsställningar, det är basen i verksamheten. Till publika arrangemang som stadsfester bygger man scener och tillhandahåller hyrtoaletter. Några exempel på lokala småländska arrangemang man varit med på är Eksjö Stadsfest, Råslättsdagen och RadioRix-festivalen. Verksamheten kännetecknas av hög kvalitet och är auktoriserad, och härutöver är mad medlem i STIB, Ställningsentreprenörerna. Vad krävs för att ett företag skall auktoriseras som ställningsbyggare? – Framför allt handlar det om personalens kompetens och erfarenhet, berättar Fredric Weinö som leder verksamheten. 60 procent av personalen skall ha den högsta utbildningen som går att få på området. Övrig personal skall ha en erkänd yrkeserfarenhet. Utbildningen består av tre steg eller nivåer. Idag finns 34 auktoriserade företag inom ställningsbyggnad och de utför 55 procent av arbetena.

Nicklas Malmquist och Fredric Weinö.

Falks använder sig i huvudsak av två fabrikat; Haki och +8. Med ställningar av hög kvalitet som tål hantering och väger

fakta Följande kriterier skall vara uppfyllda för att auktorisation skall kunna erhållas: * Genomgången Företagsledarkurs, Steg II, med godkänt resultat * Minst en företagsrepresentant i arbetsledande ställning skall ha genomgått STIB:s arbetsledarkurs, steg I produktion * 60 procent av ställningsbyggande personal skall inneha STIB:s kompetensbevis. Övrig personal skall ha en erkänd yrkeserfarenhet. * Dokumenterad erfarenhet och tekniskt kunnande * Registreringsbevis utfärdat av Bolagsverket * Redovisning av verksamhetsledningssystem, uppbyggt och innehåll enligt STIB:s modell för verksamhetsledningssystem * Redovisning av arbetsmiljö och drogpolicy * Åtagande att följa monteringsanvisningar för aktuellt ställningssystem * Åtagande att företaget erlägger skatter och avgifter * Åtagande att följa gällande lagar och förordningar * Åtagande att inneha erforderliga försäkringar för uppdraget Källa: www.stiba.se

mindre blir arbetet säkrare. Arbetet som ställningsbyggare är krävande. Det är en hel del tunga lyft och arbete med armarna över huvudet. Och skall man bygga en ställning runt ett kyrktorn eller något annat högt placerat objekt bör man inte ha anlag för svindel. En ställning är inte bara en ställning, det finns faktorer att ta hänsyn till för en kund. Vilken typ, utformning av ställning? Hur djup? Storlek på arbetsplattform? Vilket material? Vilken lastklass, det

vill säga hur mycket vikt skall den klara per kvadratmeter? Hur många behöver man? – Vi uppskattar när kunden tar kontakt med oss i god tid så att vi kan hjälpa dem med att optimera ställningen efter deras behov. Precis som man projekterar allt annat i ett byggprojekt bör man även ta in ställningen i planeringen och inte lämna det till sista minuten, säger Fredric Weinö. TEXT: Sakari Bomström


karlstad 41

www.svenskleverantorstidning.se

Mer än hundra års erfarenhet av stålkonstruktioner Med mer än hundra år på nacken är Byggstål Peter Södergren AB ett aktat företag i byggbranschen. Bolaget representerar en stark bredd kring alla typer av stålkonstruktioner, vilken spänner över allt ifrån trappräcken till industribyggnader.

Skanska, NCC, Byggdialog, Rohm & Co samt Byggbolaget är bara några av de återkommande uppdragsgivarna. – Vi har bland annat varit med i byggandet av köpcentret i Charlottenberg, värmepannan på Heden i Karlstad, Centralsjukhuset i Karlstad, och vi har även ett finger med i spelet kring sportbutiken XXL som öppnar i Välsviken i november.

Byggstål Peter Södergren AB är ett modernt bolag, men med en lång tradition att luta sig mot. Redan 1898 startade Artur Södergren, farfars far till dagens ägare, Södergrens Konstsmidesverkstad, men sedan dess har utvecklingen gjort att inriktningen har ändrats från konstsmide till byggsmide. Idag driver Peter Södergren det genuina hantverket vidare i samma anda som präglat företaget genom mer än ett sekel, tillsammans med 30 anställda med stor kunskap och lång erfarenhet av branschen. – Hög kvalitet, konkurrenskraftiga priser, hållna tidsramar, snabba leveranser och en ambition att alltid sätta kunden i centrum är vår filosofi, säger Peter Södergren. Byggstål Peter Södergren AB finns representerat på de flesta större byggarbetsplatser i Värmland idag. Peab,

Inga jobb för stora eller för små

I regel handlar det om att bygga stålstommar för fastigheter där den aktuella byggfirman sedan kan fästa tak och väggar. I samband med byggandet av Carlstad Conference Center använde man sig av 1 300 ton stålmaterial. – Vi utför alla typen av stålrelaterade arbeten, inget jobb är vare sig för litet eller för stort, understryker Peter Södergren som ser ljust på företagets framtid. – Vi har många projekt på gång, bland annat i Norge där två värmepannor ska byggas. Min förhoppning är att företaget ska finnas i minst hundra år till. Research: Thomas Falk Text: Örjan Persson

Maskinuthyrare breddar i Karlstad Byggandet ökar, liksom behovet av rätt utrustning för de många projekten. Här spelar Hyrmaskiner i Värmland AB en viktig roll som uthyrare av allt ifrån mindre byggmaskiner till större liftar.

Hyrmaskiner i Värmland AB etablerades 2009 i Arvika med sitt nuvarande namn. Verksamheten utgår alltjämt från Arvika, men så sent som den 20 september i år invigdes bolagets nya depå på Örsholmen i Karlstad. Depåansvarige Håkan Nilsson, med en längre tids

Ring oss på telefon 054-85 00 70

förflutet i hyresbranschen, har plockat ihop sex kompetenta medarbetare med sammanlagt 132 års branscherfarenhet. Brett utbud

I Arvika jobbar nio personer under ledning av VD Jonas Åslund och bland andra säljansvarig i Karlstad, Lars Jonsson, som berättar att företaget hyr ut allt ifrån borrmaskiner, elverk och truckar till minidumpers och lastmaskiner – sammanfattningsvis allt inom bygg- och entreprenadbranschen. Företaget har en bred kundkrets av såväl privatpersoner som bygg- och anläggningsföretag samt industrier i Värmland. De har även levererat utanför Värmlands gränser och har pågående projekt av bland annat ett köpcentrum i Västerås. – Vi kan även erbjuda uthyrning av nyckelfärdiga byggetableringar som rymmer allt som man kan behöva på ett stort byggprojekt, som exempelvis kontor eller personalbodar, tillfällig el, värme och liftar, informerar Lars Jonsson och berättar att man för närvarande har ett projekt med ett 60-tal bodar uppställda vid Bäckhammars Bruk.

Karlstadsdepån har rivstartat och på frågan om det verkligen finns plats för ytterligare en maskinuthyrare i Värmland svarar Lars Jonsson: – Vår bedömning är att byggandet kommer att öka i Värmland, inte minst i Karlstadsregionen, de närmaste åren. Med det stora kontaktnät och den breda kompetens vi har räknar vi med att ha fullt upp framöver, menar han. Lars påpekar att Hyrmaskiner i Värmland AB verkar helt fristående från stora byggkoncerner och framhåller tre andra aspekter som gör företaget starkt och konkurrenskraftigt. – Vi har en bred maskinkunskap, konkurrenskraftiga priser och en hög servicenivå. Med denna bas att bygga vidare ifrån ser vi framtiden an med tillförsikt.

Research: Thomas Falk Text: Örjan Persson

Nattvindsgatan 3 652 21 Karlstad, Telefon 054-15 79 00


42

karlstad

www.svenskleverantorstidning.se

Helhetskoncept från planta till planka Familjeföretaget AB Karl Hedin har mer än hundra år på nacken och har sedan dess utvecklats till en välrenommerad sågverks-, emballage- och handelskoncern. Från planta till planka, är bolagets vinnande filosofi.

Det var i början av 1900-talet som Karl Hedin, tillsammans med sin bror, etablerade sin verksamhet kring timmerhandel och sågverk, och idag mer än hundra år senare, är Niklas Segendorff en av dem som för de stolta traditionerna vidare. Vi möter honom i Karl Hedins Bygghandel i Karlstad. Han berättar att företaget

startades i Fagerstatrakten och sedan dess har vuxit till att numera sysselsättaca 850 personer i Sverige och Baltikum. Man verkar inom fem olika affärsområden; råvara/skog från den egna skogen, sågverk/ förädling där man driver tre sågverk i Sverige och ett i Estland, emballage/ takstolar, vilka har tillverkning i fyra anläggningar i Sverige, Bergslagspanel som är både grundmålad och mellanstruken, samt bygghandel där man servar såväl lokala byggföretag som privatpersoner. – Därmed tar vi ansvar för allt från ax till limpa, eller som vi säger; från planta till planka. Vi är nog unika med att förfoga över egen skog, egna sågverk och egna butiker, och det gör att vi har full kontroll över både timmerproduktion och tillverkningsprocesser, säger Niklas Segendorff. Hela Mellansverige

Från vänster: platschfen, Niklas Segendorff och truckföraren Tobba.

AB Karl Hedin Bygghandel servar kunder över hela Värmland. Här kommer bolagets fem filialkontor i Karlstad, Torsby, Sunne, Filipstad och Hagfors väl till pass. AB Karl Hedin Bygghandel har en välutvecklad bygg- och industrihandel med försäljningsställen på 33 orter i Mellansverige. Bygghandeln i Karlstad har verkat från lokalerna på Gräsdalen i tre

år och Niklas Segendorff är mycket nöjd med dess utveckling. – Vi har ökat vår omsättning hela tiden och ser ljust på framtiden eftersom nya byggprojekt växer fram över hela Värmland. Vi ska till exempel leverera material till Peabs bygge av Fanfaren i Karlstad. Det är ett 70 meter högt kontorshus vid infarten till Karlstad och byggstarten är beräknad till 2014, berättar Niklas. AB Karl Hedin Karlstad förser även dammbygget i Höljes i norra Värmland med formvirke och skivmaterial. Det rör sig om en så kallad vattenkraftsdamm som framöver kommer att leverera elkraft till värmlänningarna. Framgångsfaktorer

Niklas Segendorff ser flera anledningar till företagets framgångar. – Vi står för hög kvalitet och bra priser på våra produkter, representerar en hög kompetens/servicenivå och ser till att alltid ha full koll på vårproduktionskedjan. Vi har en personalstyrka som är erfaren och kunnig inom allt som rör byggbranschen och vi välkomnar alla kunder, stora som små. I samband med stora byggprojekt kan vi bistå med allt ifrån spik till virke och inredning. Research: Thomas Falk Text: Örjan Persson

Trogen leverantör till den mekaniska verkstadsindustrin God bearbetningsekonomi kräver bra verktyg och snabb service. Så lyder filosofin i WCT Verktyg AB – en trogen och erfaren leverantör av verktyg och lösningar för verkstadsindustrin.

när de är i behov av skärande verktyg och teknisk konsultation med mera. Thomas samarbetar med professionella leverantörer som är kända för sin höga kvalitet, såsom SECO Tools, Cimcool, Walter, Norton, Mitutoyo och Wedevåg.

Det ska vara enkelt att ha med WCT Verktyg AB att göra. Det välrenommerade företaget utgår från Örsholmen och ser sig som ett lokalt återförsäljarföretag med inriktning mot den mekaniska verkstadsindustrin. – Vi servar våra kunder med kvalitetsverktyg, service och support, säger Thomas Persson som leder verksamheten. Han berättar att han etablerade den redan 1984 tillsammans med en kollega men idag står Thomas som ensam ägare. Han har ett förflutet på ett flertal verkstäder inom verkstadsindustrin såsom KMV, CJ Wennbergs, Kilsverken, Kia och Wenmec, vilket gett honom goda kunskaper om hur branschen fungerar. Verkstadsbakgrund har även den sex man starka personalstyrkan.

Liksom de flesta andra verksamheter påverkades WCT av den globala finanskrisen, men sedan några år tillbaka pekar allt uppåt. – Förra året omsatte vi 28 miljoner kronor och vi ser att verkstadsindustrin sakta men säkert ökar sina volymer igen, säger Thomas. Han konstaterar att företaget fyller 30 år 2014 och han har all anledning att se framtiden an med tillförsikt. God bearbetningsekonomi kräver bra verktyg och snabb service, lyder filosofin, och utifrån denna bygger man vidare på ett redan framgångsrikt koncept.

Återkommande kunder

Verktyg, tillbehör och skärvätska i all ära, det kunderna kanske uppskattar allra

Positiva signaler

Fr vänster: Per-Olof Pantzare,Thomas Persson, Tommy Lööv.

mest är den gedigna tekniska rådgivning som WCT Verktyg representerar. – Eftersom vi kan branschen har vi lätt att förstå kundernas frågeställningar och problem. Vi vill vara ett bollplank och en problemlösare åt våra uppdragsgivare, fast-

Telefon 054 85 12 00 • www.wctverktyg.se

slår Thomas och berättar att kundkretsen sträcker sig över Värmland och Dalsland. Fundo i Charlottenberg, Perfekta i Arvika, Metso i Karlstad, Partnertech i Karlskoga, Kils Verkstad, Wenmec och Pretak, är bara några av dem som anlitar WCT Verktyg

Research: Thomas Falk Text: Örjan Persson


karlstad 43

www.svenskleverantorstidning.se

En unik plats för nöjen och konferens Nöjesfabriken i Karlstad är många företags givna plats för konferenser och nöjen. Med bowlingbana, mat och underhållning under ett och samma tak står man för ett unikt koncept som garanterar upplevelser utöver det vanliga. – Vi saknade en bowlinghall med tillhörande restaurang i Karlstad så vi började leta efter lämpliga lokaler. Det är Willi Schmidt, delägare i Nöjesfabriken, som berättar och som med ”vi” menar honom själv och kollegan Peter Eriksson som han driver verksamheten med. Duon fann Karlstad Mekaniska Verkstads övergivna sekelskiftsbyggnad, och med 7 000 outnyttjade kvadratmeter infann sig den naturliga frågan om vad man skulle göra med det enorma utrymmet, utöver bowlingbanorna. Man bestämde sig för att bredda konceptet och därmed var Nöjesfabriken ett faktum. Bowlinghall och nattklubb

Den robusta byggnaden har högt i tak och är byggd i rött tegel. I stället för industriell verksamhet hyser den numera fyra olika avdelningar som tillsammans formar ett svåröverträffat nöjes- och underhållningskoncept. Grunden i verksamheten utgörs av bowlinghallen, vars 16 banor finns tillgängliga för såväl amatörer som proffs. – Vi har arrangerat SM här, men vanligare är företagsbowling i samband med exempelvis personalfester eller kundträffar, berättar Willi Schmidt. Banorna har automatisk poängräkning och i anslutning till dem finns en bar och restaurang som även serverar en populär lunchbuffé.

Nöjesfabriken rymmer också en nattklubb med landets största inomhusscen där artister uppträder live. I samband med invigningen 2003 uppträdde The Cardigans och genom åren har man haft besök av ett flertal ur Sveriges artistelit. Håkan Hellström kommer att avsluta sin turné på Nöjesfabriken och i februari kommer Veronica Maggio att genomföra en exklusiv spelning. – Vi har ett gott rykte i Artistsverige. Artisterna trivs med både arrangemang och publik, konstaterar Willi Schmidt och förklarar att man strävar efter att kunna erbjuda ett så brett musikspektra som möjligt. – Alla ska känna sig välkomna hos oss, poängterar han. Mötesplats för stora och små

Nöjesfabriken arrangerar dessutom konferenser och mässor. De förstnämnda går under namnet Konferensgjuteriet och kan hysa så många som 400 personer. Här kan man erbjuda ett flertal lokaler för olika ändamål. När det gäller mässor kan man åta sig event för upp till 1 800 deltagare och besökare. För barn i alla åldrar rymmer Nöjesfabriken dessutom ett lekland med klätterställningar, bollhav, rutschbanor, studsmattor och mycket mer. Leklandet, som öppnades 2009, rymmer även ett café. Julbordspaket

Willi Schmidt kan se tillbaka på tio framgångsrika år när Nöjesfabrikens koncept har breddats kontinuerligt. – Vi har försökt att utveckla både lokalerna och verksamheten. I den här branschen gäller det att hela tiden vara på tårna och ta fram nya produkter och aktiviteter för att locka nya besökare till oss.

Willi Schmidt vid bowlingbanan.

Nu inför julen storsatsar vi till exempel på julbordspaket inklusive en julshow med Johan Boding och hans musiker. Den heter A Kind of Magic och är en hyllning till gruppen Queen, berättar Willi och tillägger att man även kan erbjuda attraktiva bowlingpaket för företag och andra grupper. För att fira Nöjesfabrikens tioårsjubileum har man valt att bygga om en kontorslokal till en ny bar som öppnar

den 23 oktober under namnet Cava 42. Det blir en bred meny bestående av svenska och utländska smårätter, vilka avnjuts i en avslappnad och trivsam miljö. Inför sommaren kommer man även att bygga om uteserveringen. – Som ni märker är det alltid nya saker på gång här i Nöjesfabriken, konstaterar Willi Schmidt.

Research: Thomas Falk Text: Örjan Persson

Vintern är snart här – Är du en vintercyklist? Varför sluta cykla bara för att det blir vinter? Vintercyklisten är en fortsättning på det framgångsrika projekt Pendla grönt där vintercyklister stöttas även när vädret inte är lika grönt. Vintern står för dörren och för att fortsätta cykla säkert vintern igenom gäller det att anpassa cykeln till vädret. Som en förlängning på projektet Pendla grönt erbjuds nu Karlstadsbor och andra i regionen att vara med i en liknande, kortare vintersatsning. Under hela november månad pågår kampanjen Vintercyklisten för att få fler i att prova vintercykling. – Varje höst när kylan och mörkret tränger på minskar andelen cyklister på gatorna oavsett vad det är för väder, säger Mikael Haster, projektledare Pendla grönt, Vintercyklisten. Karlstads kommun har som mål att öka antalet cyklister året runt och som en del i detta genomförs kampanjen Vintercyklisten som kommer att slå ett slag för fördelarna med att cykla under vintern. Kampanjen är öppen för de som arbetspendlar eller studerar i Karlstadsregionen och är över 18 år. Alla är välkomna att

delta – van eller ovan vintercyklist. Deltagarna anmäler sig via ett formulär på karlstad.se och fyller sedan i ett rapportblad som skickas in senast den 2 december. Deltagarna kan också gå med i en sluten Facebookgrupp, med möjlighet till diskussion och utbyte med andra deltagare och projektledningen. – Facebookgruppen är ett bra tillfälle att komma i kontakt med oss som arbetar med cykelfrågor i Karlstad och göra sin röst hörd. Det lottas ut dubbdäck och cykelhjälmar bland deltagarna och de hundra första som anmäler sig får en reflexväst, säger Mikael Haster. Pendla grönt är ett regionalt projekt som Länsstyrelsen i Värmland tillsammans med Karlstads kommun drivit under våren 2013. Under tre månader har en grupp personer, som vanligtvis åker bil till jobbet, låtit bilen stå och i stället cyklat eller rest kollektivt tre dagar i veckan. Tillsammans har de minskat koldioxidutsläpp, sparat pengar och förbättrat sin hälsa. Kampanjen Vintercyklisten är en förlängning på projektet och uppmärksammar fördelarna med att cykla under vintern.

Källa: www.karlstad.se


44

skellefteå

www.svenskleverantorstidning.se

Skellefteå satsar mot 2030 Det händer mycket i Skellefteå. Sveriges mest välmående kommun utvecklar och bygger nytt, samtidigt som man samlar kraft kring visionen Skellefteå 2030. Målet är att antalet invånare ska växa till 80 000 senast 2030. Må alla samlas. Så lyder vinjetten i den folder som Skellefteå kommun gett ut, och som syftar till att kraftsamla invånare och näringsliv kring ett gemensamt mål; att invånarantalet i kommunen ska växa från dagens 72 000 till 80 000 senast 2030. En lokal utvecklingsstrategi ska tas fram som presenterar kommunens utvecklingsarbete, och ligger till grund för framtidens prioriteringar. – Vi hoppas engagera medborgarna och

få dem att bidra med tankar och funderingar kring hur vi ska lyckas, säger Bengt Ivansson, näringslivschef och före detta företagare i 34 år. Han berättar att man under hösten genomför en talangjakt under namnet Vinn ett aktiebolag, där man vänder sig till alla som vill starta eget. Det gäller att presentera den bästa affärsplanen och vinnaren erhåller 50 000 kronor samt hjälp från åtta stycken tjänstesponsorer som ser till att verksamheten kommer i gång som den ska. Reklam och PR-byråer samt stadens dagstidning hjälper till med marknadsföringen. Arbete, näringsliv och miljö

Visionen för Skellefteå 2030 fokuserar på flera olika områden där Skellefteå som kommun måste satsa för att målen

ska uppnås. Ett av dem rör arbete och näringsliv där man betonar vikten av att det ska finnas möjligheter till jobb, utbildning och företagsamhet. – Det är viktigt att vi får till ett utökat utbyte med omvärlden, genomför satsningar på näringslivsklimat och blir bättre på att matcha arbetskraft mot efterfrågan. Här blir utbildningssatsningar på Campus betydelsefulla när det gäller utveckling och breddning av olika branscher. Det är förstås också viktigt att vi stöttar nyföretagandet i kommunen, betonar Bengt Ivansson. Ett annat fokusområde är miljön där Skellefteå redan idag ligger långt fram. Forskning och utbildning blir väsentliga fokusområden i framtiden, liksom satsningar på fler så kallade gröna initiativ. Stora satsningar

Kommunikationer och infrastruktur kommer också att omfattas av kraftfulla satsningar. Flyg- och tågtrafiken kommer att öka och ambitionen är att fler ska åka buss i framtiden. Bengt Ivansson nämner i sammanhanget två viktiga prioriteringar; en utbyggnad av Norrbotniabanan och en flytt av E4. En annan framtidsvision är att skapa en tät och rund stad med korta avstånd, vilket gynnar en levande stadskärna. Även bostadsbyggandet kommer att öka. Bengt betonar behovet av kommunikation och berättar att man jobbar på att utveckla dialogen med medborgarna, bland annat genom att nå ut till ungdomar och andra grupper.

– Här finns kreativa människor och en stor branschbredd med många små och medelstora företag, säger Bengt Ivansson och nämner kommunägda Skellefteåkraft och Skellefteå Flygplats. Härifrån går täta flygningar till Stockholm, längs järnvägen går det så kallade koppartåget varje natt från Bolidens Smältverk och via hamnen transporteras mycket gods, inte minst trävaror till alla regionens sågverk. Planer finns på att bygga en fjärde centrumbro över älven, liksom ett nytt kulturhus i centrum. Just nu byggs stadsparken om till en oas mitt i staden. Ett resecentrum är också på gång. Bengt lyfter också gärna fram den kreativa näringen som finns i kommunen och betonar samtidigt behovet av välutbildade ingenjörer för en fortsatt god utveckling. – Vår ambition är att bli en framsynt tillväxtkommun som är attraktiv att både bo och växa i. Vi har alla förutsättningar att lyckas, konstaterar Bengt Ivansson och nämner avslutningsvis universitets- och högskoleområdet Campus, där samarbeten mellan universitet, näringsliv och offentlig sektor skapar utmärkta möjligheter för de som vill studera. Universiteten i Umeå och Luleå förlägger en del kurser och program på Campus Skellefteå. Där finns även en Yrkeshögskola. I dagsläget finns 3 600 studenter och ett 20-tal olika utbildningsprogram. Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Goda förutsättningar

Förutsättningarna finns, Skellefteå är den rikaste kommunen i Sverige sett till inkomst per invånare.

Många miljoner går upp i rök Nu har resultatet kommit för den plockanalys som genomfördes i Skellefteå kommun våren 2013. Glädjande var att se att matavfallet i den bruna tunnan har 99 procent renhet. Tråkigare var resultaten för det brännbara, gröna kärlet. Mängden matavfall i kärlet för brännbart avfall, det gröna, är fortsatt hög. I flerbostadshusens gröna kärl finns så mycket som 30 procent matavfall. Ett matavfall som nu skickas till förbränning på annan ort i stället för att behandlas lokalt i kommunens biogasanläggning.

Utsorteringen av förpackningar har blivit mycket sämre än vid den tidigare plockanalys som genomfördes 2009, oavsett vilken typ av abonnemang man har. De gröna kärlen innehöll hela 45 procent förpackningar. Förpackningar, som ska sorteras ut och lämnas på en återvinningsstation så att de kan tas till vara och återvinnas. När det hamnar i det gröna kärlet går förpackningarna till förbränning vilket är ett klart sämre alternativ vad gäller både miljö och ekonomi. Allt som går till förbränning innebär en hög kostnad och i förlängningen kan det innebära höjda abonnemangsavgifter. Om man ser på de aktuella resultaten från

”Tillsammans mot 80 000 innvånare år 2030!” www.skelleftea.se

plockanalysen handlar det om mer än fyra miljoner kronor för att skicka felaktigt sorterade förpackningar till förbränning. Förpackningar som egentligen är en resurs och pengar som du som konsument redan betalat när du köpte varan. Företag som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar och förpackade varor ansvarar för att förpackningar kan samlas in och återvinnas. Systemet kallas producentansvar. Förpackningsproducenterna har bildat fem materialbolag, som samarbetar under namnet Förpacknings- & Tidningsinsamlingen i ett självfinansierat och fristående system. Genom att återvinna det vi kan minskar vi påverkan på vår miljö. Alla förpackningar som samlas in återvinns till nya förpackningar eller andra produkter. Hårdplast kan bli allt från bullerplank och diskborstar till blomkrukor. Mjuka plastförpackningar återvinns i huvudsak till sopsäckar, bärkassar och kabelskydd. Glas, wellpapp och

pappersförpackningar blir framför allt nya förpackningar. Metallförpackningar kan bli järnvägsräls, bilkarosser, armeringsjärn och mycket annat. Vid förbränning skapas slaggprodukter som till viss del går ut i miljön. Är slaggprodukten oren måste den dessutom hanteras som farligt avfall. En ren slaggprodukt kan däremot användas till sluttäckning med mera. Att sortera ut förpackningar är inte något man väljer. Det är något som är beslutat enligt lag. Nyligen kom också resultatet av SKL:s medborgarundersökning ”Kritik på teknik”. Där visar det sig att 89 procent av Skellefteå kommuns invånare anser sig vara tillräckligt informerade om källsortering. – Man vet inte hur man ska tolka det, säger Katarina Bergsten, informatör på tekniska kontoret. Antingen har vår information varit otydlig eller så vet gemene man vad som gäller men lever inte efter det. Källa: www.skelleftea.se


skellefteå 45

www.svenskleverantorstidning.se

LRF Konsult gör det lättare att vara företagare LRF Konsult AB är de små och medelstora företagens redovisningsbyrå. Dörren står öppen för aktörer i alla branscher, och tack vare representation över hela landet jobbar LRF Konsult alltid med en stark lokal förankring.

Med sina 135 kontor över hela Sverige finns LRF Konsults breda kompetens inom ekonomi, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling tillgängligt på såväl små som stora orter. Ägarledda företag är bolagets specialitet och många kunder väljer att nyttja hela eller delar av LRF Konsults tjänsteutbud. En stor del

av det riktigt kundnära arbetet är förlagt under vårmånaderna då det arbetas med en stor mängd deklarationer för ett stort antal företag såväl som privatpersoner. För företag i alla branscher

Vi besöker LRF Konsults kontor i Skellefteå där 26 personer jobbar under ledning av Stefan Rönnlund. – Vi är ett så kallat fullservicekontor med jurist, mäklare, ekonomer och affärsrådgivare, berättar Stefan, och redan under hösten kommer vi att bredda personalstyrkan med ett par nya redovisningsekonomer. Stefan beskriver LRF Konsult i Skellefteå som en redovisnings- och rådgivningsbyrå för små och medelstora ägarledda företag i närområdet. Som ett komplement finns även ett kontor i Robertsfors, åtta mil söder om Skellefteå, som sysselsätter fyra medarbetare. – Tack vare att vi är ett fullservicekontor med lång och djup erfarenhet inom samtliga tjänsteområden, kan vi erbjuda våra kunder specifika tjänster inom bland annat EU-frågor och skogsrådgivning, informerar Stefan Rönnlund. Det största tjänsteområdet ekonomi, innefattar bland annat löner, löpande redovisning, bokslut, rådgivning, deklarationer, skatterådgivning och skatteplanering. LRF Konsults affärsrådgivare hjälper kunden med långsiktig planering och att i ett bredare perspektiv utveckla sin verksamhet. Inom området Juridik kan LRF Konsult erbjuda ett flertal olika tjänster.

– Vi samarbetar nära våra jurister som är specialiserade inom arrende, bolag, familjerätt, fastighetsrätt, intrång och miljö. Det kan till exempel röra sig om intrångstvister, bouppteckningar, testamenten, generationsskiften och försäljning av fastighet eller företag, säger Stefan Rönnlund. När det gäller fastighetsförmedling och skogsrådgivning vänder man sig bland annat till kunder som vill värdera och eller sälja ett markområde, skog, ett jordbruk eller en fastighet. Satsar på ekonomitjänster

Stefan berättar också att man framöver kommer att satsa än mer på webbaserade ekonomitjänster. För företagen innebär detta kostnadsbesparingar och åtkomst till redovisningen 24 timmar om dygnet 365 dagar om året. Löner, löpande redovisning, fakturahantering, betalningar, kontoavstämningar och bokslut är bara några av de tjänster man kan bistå med. – På kontoret har vi sju auktoriserade redovisningskonsulter, berättar Stefan Rönnlund och tillägger att verksamheten förstås är certifierad av SRF, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. – Målet med vårt arbete är att göra det lättare för de ägarledda företag som anlitar oss att bedriva sin verksamhet. Företagets målsättning är att 2015 vara Sveriges bästa rådgivningsföretag, fastslår Stefan Rönnlund.

Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

VI GÖR DET LÄTTARE ATT VARA FÖRETAGARE

ALL RÅDGIVNING PÅ ETT STÄLLE EKONOMI – – – – – –

Redovisning Bokslut och deklaration e-bokföring Elektronisk fakturahantering Lön Skatt

JURIDIK – – – –

Familjejuridik Fastighetsrätt Affärsjuridik Generationsskifte

Kontakta oss! LRF Konsult, Stationsgatan 21, SKELLEFTEÅ, tfn 0910-71 75 70 LRF Konsult, Storgatan 20, ROBERTSFORS, tfn 0934-558 20 www.lrfkonsult.se

AFFÄRSRÅDGIVNING – – –

Företagsledning Ekonomistyrning Affärsutveckling

FASTIGHETSFÖRMEDLING – – –

Fastighetsförmedling Fastighetsvärdering Skogsbruksplaner


46

skellefteå

www.svenskleverantorstidning.se

En ledande förädlare av den norrländska skogen Martinsons är företaget som förädlar den norrländska skogen till högkvalitativa träprodukter. Med miljömässig hållbarhet och stort ansvarstagande i fokus axlar man rollen som ledande aktör inom bland annat träbroar och byggsystem. Martinson startades redan 1941 och är ett familjeägt företag med flera generationer bakom sig. Företaget ingår i Martinsonkoncernen som med sina 437 anställda innefattar ett antal separata bolag, vart och ett specialiserat inom sitt verksamhetsområde. Här finner vi bland annat Europas modernaste sågverk och Sveriges största limträproducent, som liksom sina tvillingbolag ser till att upprätthålla Martinsons ambitioner att förädla den norrländska skogen till högkvalitativa trävaror, moderna limträprodukter och färdiga funktionslösningar. Härigenom tar man ansvar för ett miljömässigt hållbart skogsbruk och byggande. Lång meritlista

Martinsons förfogar över egna sågverksanläggningar i Kroksjön och Hällnäs, liksom i Bygdsiljum där också huvudkontoret ligger. Här möter vi Mikael Lindberg, VD och ansvarig för projekt kring

Mikael Lindberg, VD och ansvarig för projekt kring träbroar, entreprenad och byggsystem.

träbroar, entreprenad och byggsystem. – Vi har valt trä som material eftersom det rör sig om en förnybar resurs. Tillväxten i våra skogar är alltså större än uttaget, vilket innebär att virkesförrådet ständigt ökar. Dessutom har trä de lägsta koldioxidutsläppen jämfört med något

Nyinflyttardag i Skellefteå lockade rekordstor publik Hundratals nyinflyttade Skellefteåbor besökte Nyinflyttardagen, som arrangerades av Skellefteå kommun den 12 oktober. De hälsades välkomna av kommunchef Kristina Sundin Jonsson och fick information om hur de kan ta del av föreningslivet och kommunens tjänster. – Vi har ett fantastiskt föreningsliv i kommunen och det var härligt att se att så många ville vara med och visa upp sina verksamheter, säger Kristina Sundin Jonsson.

Alla intresserade fick också möjlighet att delta i en guidad busstur runt om i Skellefteå. För de yngsta erbjöds ansiktsmålning, ballonger, glass och allt annat som hör till. 450 varmkorvar gick åt som smör i solsken. Under de tre senaste åren har mer än 6 500 nya invånare flyttat till kommunen. Många kommer från andra länder, vilket gjorde att dagen hade en stark internationell prägel. – Tolkar fanns på plats för att minska språkbarriären och göra det så enkelt som möjligt att ta del av dagen på ett bra sätt. Alla som bor här ska känna sig lika välkomna, förklarar Kristina. Källa: www.skelleftea.se

annat byggmaterial, berättar Mikael som stolt kan räkna upp ett flertal omfattande projekt som Martinsons ligger bakom. Idrottshallar, broar, hus och parkeringshus är bara några exempel på vad man skapar. 2011 byggde man Europas första tennishall i trä i Växjö men redan året innan levererade man en entré till världsutställningen i Shanghai. En bro i spanska Marbella bär också Martinsons signatur. Man har bildat ett nytt bolag tillsammans med Tyréns och Murman och har köpt mark i Umeå för att bygga två stycken femvåningshus med sammanlagt 46 lägenheter. I dagsläget jobbar Martinsons med projektet Strandparken i Sundbyberg där man tillsammans med Folkhem bygger fyra åttavåningshus i trä, ritade av arkitekten är Gert Wingårdh. Ett hus står redan klart och hela bygget beräknas vara färdigt 2016. – Vi är stolta över våra projekt i närområdet, vi har bland annat byggt tre sjuvåningshus i Skellefteå samt Älvsbackabron i samma stad på uppdrag av Skellefteå kommun. Vi utförde också påbyggnad av Stadshotellet i Skellefteå, och i Umeå står vi för materialleveranser för påbyggnader till Umehem. När det gäller broar bygger vi också färdiga delar med hög prefabriceringsgrad. I Kristinehamn tog det endast 28 minuter för oss att lyfta en bro på plats över E18, berättar Mikael Lindberg.

Han lyfter fram den så kallade Martinsonandan som en viktig förklaring till företagets framgångar. Många anlitar bolaget tack vare dess gedigna erfarenhet, och härutöver arbetar man mycket kostnadseffektivt. Man jobbar med det interna LEAN-programmet MQS – Martinsons Quality System, och självklart är verksamheten kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO-standarden. Bolagets breda kompetens har även gjort Martinsons till en anlitad samarbetspartner för forskare och universitet som arbetar med utvecklingen inom träbyggandet i Sverige. Research: Arn Omanovic Text: Örjan Persson

Det naturliga sättet att bygga Att förverkliga visioner om hållbarhet. Vi på Martinsons har länge haft ambitionen att bygga framtiden i trä och har satsat stenhårt på utvecklingen inom industriellt byggande. Det har gett oss en viktig roll inom allt ifrån höga bostadshus och limträbyggnader, till träbroar med full trafikkapacitet. Självklart är vi stolta över att kunna driva den utvecklingen. Och ärligt talat känns det helt naturligt.

Martinsons är en norrländsk familjeägd träförädlingsindustri. Vi är Sveriges största producent av limträ, träbroar och byggsystem i trä för flerbostadshus och hallar. www.martinsons.se

En naturlig del av framtiden


skellefteå 47

www.svenskleverantorstidning.se

Ökad kapacitet hos välanlitad legotillverkare Boliden, Renholmen AB, NCC och Peab är bara några av dem som valt att anlita Legosvets & Montage AB. Företaget står för ett koncept som innefattar både tillverkning och montage, och med den nya verkstaden har den redan höga kapaciteten ökat ytterligare.

Legosvets & Montage AB etablerades kring millenniumskiftet och var från början ett enmansföretag som i huvudsak vände sig till sågverk. Mycket har hänt sedan dess och redan 2002 investerade Per Jonsson, VD och ägare, i en verkstad, vilket möjliggjorde tillverkning. I juni förra året flyttade han tillsammans med sina 19 anställda in i de nya ändamålsenliga lokalerna som medfört att kapaciteten i firman höjts ytterligare. Kunder i hela landet

Legosvets & Montage AB vänder sig till uppdragsgivare över hela landet med tre olika koncept; tillverkning, montage samt en helhetslösning vilken inkluderar båda. – Vi är väldigt flexibla och utgår alltid från kundernas önskemål. I dagsläget jobbar vi en hel del mot process- och stålindustrin där vi har både stora och medelstora företag som kunder. Bygg- och anläggningsföretag är andra uppdragsgivare, säger Per Jonsson och nämner till exempel Boliden, NCC, Peab, Renholmen AB och Södra Timber. Framtidstro

Företaget är Trippel A-klassat och man jobbar också ihärdigt med att CE-märka verksamheten, vilket beräknas vara klart kring mars-april 2014. Samtliga medarbe-

VD för Legosvets & Montage Per Jonsson.

tare har lång erfarenhet inom verkstadsindustrin och är utbildade inom branschen. Man har tecknat kollektivavtal med Metall för alla anställda. Per Jonsson ser ljust på framtiden för Legosvets & Montage AB.

– Med vår nya verkstad får vi ännu större möjlighet att bredda oss och ta emot nya kunder. Vi välkomnar alla nya förfrågningar, poängterar han. Research: Arn Omanovic Text: Örjan Persson

Kåge Gjutmek – Ett komplett gjutningskoncept Kunskap och kapacitet kännetecknar verksamheten i Kåge Gjutmek AB. Här jobbar man med stor bredd och kan leverera såväl ämnen som färdigbearbetat gjutgods. Kåge Gjutmek AB har rötter ända från 30-talet då företaget startades under namnet Nilssons Gjuteri. Sedan dess har bolaget utvecklats till en välanlitad aktör med kapacitet att leverera ämnen eller färdigbearbetat gjutgods med utgångspunkt från kundens ritningar. Man är specialiserat på prototyper och serietillverkning i gråjärn, segjärn och kompaktgrafitjärn och kan gjuta artiklar på allt emellan 0,2 till 1 500 kilo. – Vi förfogar över två ugnar, vilket gör oss ytterst flexibla, samtidigt som vi inte blir sårbara för produktionsstopp. Vi jobbar med handformning i små och stora serier och alla gjutformar tillverkas i furansand utifrån engångsmodeller, lösmodeller eller brättlagda modeller. Allt anpassas efter kundens behov och önskemål, säger Johan Melin, VD med ett förflutet i bolaget sedan 90-talet. – Jag har provat på att jobba med i stort sett allt inne på gjuteriet. Därefter

betare har minst 15 år bakom sig i branschen, och kan därför stå för ett helhetskoncept som sträcker sigfrån ritning till färdigt ämne inom två till tre veckor, säger Johan Melin. Han vill även lyfta fram bolagets tydliga miljöprägel som bland annat lett till att man numera värmer lokalerna med bergvärme i stället för eldningsolja. – Vi planerar och förbereder oss också för att gjuta allt i en och samma hall för att härigenom generera överskottsenergi och samtidigt förbättra arbetsmiljön vid avgjutningarna för våra anställda, berättar Johan Melin.

Research: Arn Omanovic Text: Örjan Persson

avancerade jag till försteman, till produktionsledare och produktionschef till att börja som VD 2012, berättar han. Kåge Gjutmek bistår gärna med anskaffning av modellutrustningar. Man kan erbjuda komplett tillverkning med skärande bearbetning, ytbehandlig och montering, vilket gör att kundens artikel går att använda direkt. Man jobbar med gråjärn, segjärn och kompaktgrafitjärn, varav det förstnämnda är mycket värmetåligt, samtidigt som det klarar av vibrationer med naturlig smörjning av grafiten

www.kagegjutmek.se

som finns i strukturen. Segjärnet är motsvårigheten till stål där man tillsätter kol (i stål tar man bort kolet). Segjärn är indelat i fyra grupper med olika hårdhetsoch seghetsgraderingar. Kompaktgrafitjärn är en blandning (hybrid) av gråjärn och segjärn. Det tål värme och har även samma goda egenskaper som segjärnet. Om kunden så önskar lämnar Kåge Gjutmek gärna förslag på konstruktiva förbättringar kring utformningen av den aktuella artikeln. – Vi har lång erfarenhet, våra medar-

Johan Melin VD Kåge Gjutmek.

Maskingatan 1, 930 47 Byske | Tel. 070-6513833


48

skellefteå

www.svenskleverantorstidning.se

Ett klokt val kring produktionsnära lösningar Skellefteåföretaget DataPolarna har jobbat med programutveckling sedan 1995 och har med andra ord lång erfarenhet av såväl analys som utveckling och genomförande av relaterade projekt. Ambitionen är att vara det självklara valet för kunder i behov av produktionsnära lösningar.

När DataPolarna i Skellefteå AB startades för 18 år sedan inriktades verksamheten allt eftersom mot utveckling av programvara för industrin. Sedan dess har företaget stärkts i takt med sin samtid och format ett konsultbolag med fokus på utveckling av effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar, samt utbildning och projektledning. DataPolarna driver utvecklingen inom flera specifika områden, vilket resulterar i framtidsanpassade produkter kring produktionsnära lösningar. Man utvecklar programvara för PC-, PDA- och UNIXsystem, och arbetar i nära kundrelationer för att kunna ta fram unika lösningar, vilka sedan implementeras i mjuk- och hårdvara. – Vår mjukvara är speciellt anpassad för företag och kan användas inom många olika branscher. Det har gjort att vi har ökat vår omsättning, gjort goda affärer och ökat antalet anställda till dagens 13, säger ekonomichef Thomas Holmström. Små och stora projekt

Samtliga DataPolarnas anställda är utbildade ingenjörer som utbildas fortlöpande. Flexibilitet och ärlighet är ledord i verksamheten och borgar för en växande kundkrets, vilken i dagsläget bland andra

Thomas Holmström.

innefattar Boliden, Tieto, Lantmännen, Martinsons samt sågverk över hela Sverige. Man har bland annat utvecklat ett lagerhanteringssystem som går att tillämpa inom alla branscher som använder lager. En stor del av DataPolarnas lösningar är inriktade mot sågverks-, gruv-, och transportindustrin, men även kring planering, lagerhantering och logistik. – Tack vare vår breda kompetens och långa erfarenhet kan vi hjälpa våra kunder att effektivisera olika processer och logistikflöden. Vi åtar oss både små och stora projekt, och vår ambition är att forma en kreativ process där vi är med från start till mål i nära samarbete med kunden, förklarar Thomas Holmström.

DataPolarna är AAA-klassat för åttonde året i rad, vilket enligt Thomas Holmström är ett resultat av en gedigen personalstyrka med passion för sitt yrke. – Våra medarbetare är vår främsta styrka och receptet för vår framgång. De trivs bra hos oss och bara ett fåtal av våra kollegor har lämnat oss under våra 18 år, berättar Thomas Holmström. Han berättar avslutningsvis att man i framtiden kommer att satsa ytterligare resurser på utveckling av produkter inom produktion, logistik och planering, och att man därmed hoppas uppnå en omsättning på 20 miljoner kronor inom tre till fem år. Research: Arn Omanovic Text: Örjan Persson

Imponerande bredd i ung transportfirma På bara tre år har Skellefteåföretaget Holmlunds Åkeri skaffat sig en framskjutande position i regionens transportbransch. Ett flertal olika fordon gör verksamheten flexibel, vilket har genererat uppdrag av många olika slag. När Robin Holmlund startade sitt åkeri 2010 hade han två flisbilar, tre sopbilar och en distributionsbil. Han tog över såväl bilarna som körningarna från företaget Flis & Trä AB som drevs av hans far och farbror, men sedan dess har Robin utvecklat både verksamhet och fordonsflotta väsentligt. Idag driver han firman med 13 anställda och förfogar över en modern fordonsflotta bestående av fyra flisbilar med släp och fem kranbilar. Kranbilarna levererades så sent som i mars i år.

– Med dessa kör vi för lastbilscentralen Transbothnia som får in många uppdrag från regionens sågverk. Martinssons och Norra Skogsägarna är två av våra främsta kunder, säger Robin Holmlund. Han berättar att man kör i tvåskift mellan klockan 4 och 24 varje vardag då man transporterar flis, biobränsle och virke till pappersbruk, värmeverk och hamnar i Västerbotten och Norrbotten. Återkommande kunder

När det gäller arbete med kranbilarna servar man regelbundet ett 50-tal återkommande beställare. Kranarna har en lyftkapacitet på 23 tonmeter och en

Läs mer på www.datapolarna.se

räckvidd på 20 meter. En av bilarna går enbart för Beijer Bygg som kontinuerligt levererar byggmaterial till byggprojekt i närområdet, medan de övriga fyra servar bolag som NCC, Peab, Ragnsells, Boliden och Rönnskär, liksom ett antal mindre byggföretag och mekaniska verkstäder som JR Mekan, Stilmek med flera. – I princip kör vi allt som går att lasta, säger Robin som är mer eller mindre uppväxt i åkeribranschen och utbildad lastbilsmekaniker i grunden. Holmlunds Åkeri representerar en

imponerande bredd som bland annat också innefattar maskinflyttningar. Man har bärgat och transporterat en helikopter på uppdrag av Haverikommissionen och åtar sig också uppdrag för landstinget. Här rör det sig om landstingets mammografivagn som man kör och monterar på olika platser dit kvinnor kan komma och undersöka sig. Man brukar stanna mellan en och fyra veckor på varje plats. Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Bockholmsvägen 4a, Skellefteå | Telefon 070-236 24 74


skellefteå 49

www.svenskleverantorstidning.se

Skelleftebostäder utvecklar staden ”Längta hem”. Så lyder devisen i Skellefteåbostäder som med ett brett utbud av olika bostadsformer bidrar till att utveckla kommunen och staden. Trivsel, trygghet och goda relationer är ledord i verksamheten. Kommunägda Skellefteåbostäder – eller Skebo som företaget benämns – bildades 1965 och är Skellefteås största bostadsbolag. Bolaget förvaltar cirka 6 900 hyreslägenheter i flerfamiljshus, radhus, småhus, studentbostäder samt vård- och omsorgsboenden, fördelade på cirka 4 700 lägenheter i Skellefteås centralort och 2 200 i ytterområdena. 350 av dem är studentlägenheter, 320 är småhus och cirka 800 är seniorlägenheter med gemensamhetslokaler, hiss

och porttelefon för personer över 65. Skellefteborna uppskattar Skebos satsningar på trygga seniorbostäder. – Sedan ungefär ett år tillbaka kan vi erbjuda ett 60-tal lägenheter i trygghetsboenden för personer över 70 år. Här finns till exempel en värd/värdinna som står till de boendes förfogande, och härutöver arrangeras aktiviteter som skapar såväl glädje som trygghet för hyresgästerna. Det ligger i linje med att vi är ett kundorienterat företag som sätter hyresgästerna i fokus, säger Jerker Eriksson, VD. ”Längta hem”

Skellefteåbostäder är mer än bara en bostadsförmedlare. Man verkar för stadens och kommunens utveckling och har som ambition att erbjuda goda hem- och livsmiljöer som utgår från varje hyresgästs aktuella livsstatus. ”Längta hem” är

bolagets devis, vilket i princip innebär att man alltid sätter kunden främst. Samtidigt främjar man hyresgästinflytande och delaktighet med fokus på kärnvärden som säkerhet, kvalitet, engagemang, betjäning och omtanke. Dialog är ett viktigt begrepp i Skebos ständiga strävan efter att tillmötesgå sina hyresgäster. Projekt på gång

Skellefteåbostäder breddar hela tiden sitt bostadskoncept och håller ständigt utkik efter nya områden att utveckla. I kvarteret Ringduvan i Skellefteås centrum ska 48 nya lägenheter stå klara till våren. Kommunen har också antagit en ny detaljplan för kvarteret Oden i centrala

stan där Skebo under våren 2014 kommer att börja bygga ett elvavåningshus med ett 40-tal lägenheter. Ett annat projekt rör kvarteret Heimdal i centrum där tre stycken fyravåningshus med 35 nya lägenheter ska byggas. Jerker Eriksson hoppas att detaljplanen kommer att bli antagen redan i år. – Vi har ett flertal pågående projekt som möjliggör ett förtätande av staden Skellefteå. Att växa i centrum är bra för näringslivet och hela stadens utveckling. Det ger ett levande centrum och en attraktiv stad, konstaterar Jerker Eriksson. Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Bästa förutsättningarna för lönsam e-handel E-handeln ökar för varje år i takt med att fler och fler ser fördelarna med att handla på nätet. Inline Services Sweden AB är experter på att bygga nätbaserade handelsplatser som tilltalar besökaren och optimerar förutsättningarna för framgång.

Hans-Erik Hägglund.

Hans-Erik Hägglund är mannen bakom Inline Services Sweden AB. Med ett 30-årigt förflutet i IT-branschen och 14 år bakom sig inom försäljning har han samlat på sig en imponerande bredd kring det mesta som rör branschen. För tio år sedan startade han sitt företag som han idag driver med sina två anställda. Sedan två år tillbaka är verksamheten specialiserad kring tjänster för e-handel, det vill säga att bygga webbutiker från ax till limpa. Företagets kunder får hjälp med allt ifrån design till olika betalningslösningar utifrån faktorer som omsättning, typ av produkt, vilken marknad man vänder sig till, målgrupp och leveranstider.

Telefon 0910-73 65 00 | www.skebo.nu

Man samarbetar även med fotografer som tar högkvalitativa bilder på produkterna som ska saluföras. Tillsammans med en bra text får de genomslag i webbutiken. – Designen är viktig, understryker Hans-Erik Hägglund. Vi ställer oss frågan hur en produkt ska presenteras på ett attraktivt och inbjudande sätt som gör att kunden stannar kvar på sidan, varpå vi tar fram en lämplig lösning. Nu för tiden måste man också tänka på att allt ska vara anpassat även för smartphones och surfplattor, påpekar han. Sökmotoroptimering

Inline Services Sweden AB välkomnar små och medelstora företag i alla branscher med försäljning till kunder i såväl Sverige som utomlands. Efter utfört uppdrag görs en analys och uppföljning där man tittar på antalet besökare på sidan och hur omfattade försäljningen har varit. Vid behov kan man göra förbättringar, men Hans-Erik påminner om att det även är upp till kunden själv att uppdatera sin sajt för att hålla den attraktiv och levande. – Vi kan också hjälpa till med sökmo-

toroptimering som gör att företaget kommer högt upp i listan när någon gör en sökning på Google. För oss gäller det att hänga med i olika trender och på utvecklingen inom det här området, säger Hans-Erik. E-handeln ökar

Han konstaterar till exempel att rörliga bilder som presenterar en produkt eller ett företag har stor genomslagskraft. Även medlemsklubbar blir allt vanligare i och med att de skapar ett intresse kring produkterna, vilket får besökarna att återvända till sajten. – Allt fler gör sina inköp på webben, inte minst här i Norrland där det ofta är långt till affärerna, påpekar HansErik Hägglund. Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson


50

skellefteå

Ett fullserviceföretag för sjöfarten Shorelink Terminal ansvarar för den operativa verksamheten i våra hamnar. Avdelningen i Skellefteå ombesörjer lastning och lossning i två olika hamnar och är därmed ett fullserviceföretag för sjöfartsnäringen i regionen.

Shorelink Terminal i Skellefteå har anor från 1949 och verkade tills alldeles nyligen under namnet Bottenvikens Stuveri AB. Den 1 maj i år införlivades verksamheten i Shorelink AB, som med huvudkontor i Piteå och sina tre dotterbolag Shorelink Terminal, Shorelink Shipping och Shorelink Transport sysselsätter nästan 150 personer. Shorelink Shipping verkar i rollen som agent för skeppsmäklare medan Shorelink Transport jobbar med lastbilstransporter samt uppdrag med lastmaskiner. Bolaget ägs gemensamt av Sveaskog, Boliden, SCA, SSAB samt Skellefteås, Piteås och Luleås kommuner. Bred verksamhet

Shorelink Terminal finns i Skelleftehamn, Piteå, Luleå och Kalix. Harris Nyqvist är terminal manager för avdelningen i Skelleftehamn: – Vårt huvuduppdrag är att betjäna fartygstrafiken i Skelleftehamn. Verksamheten bedrivs på två hamnavsnitt; Skellefteå kommunala hamn och Bolidens industrihamn i Rönnskär. Kommunen äger kajer och kranar som de även bemannar, samt magasin och planer i

www.svenskleverantorstidning.se

Skelleftehamn, men det är vi som ansvarar för terminalverksamheten med våra truckar och hjullastare , samt utför allt ombordarbete på fartygen, förklarar han. Terminalverksamheten går i korthet ut på att man hanterar allt gods från såväl avgående som anländande fartyg. Man jobbar också med containers som anländer via järnväg för fortsatt färd med lastbil och vice versa. Här är det Green Cargo som är uppdragsgivaren. – I Rönnskärs hamn arbetar vi ombord på fartygen, kranar ägs och bemannas av Bolidens personal. Hamnen är huvudsakligen en bulkhamn men vi hanterar även annan last och stämplar den vid behov så att det inte uppstår förskjutningar under färd, berättar Harris. Lyfter fram personalen

En stor del av verksamheten rör hantering av sågade trävaror som transporteras från sågverken i Västerbotten och Norrbotten. De anländer med lastbil för att lastas på fartyg med destination England och Nordafrika. Kunder är bland andra transportörer samt rederier som Ahlmark och Wagenborg Shipping Sweden AB.

Det är ett gediget arbete som ligger bakom den breda verksamheten och Harris Nyqvist framhåller mer än gärna personalen. – Vi har en bra gruppsammanhållning. Alla trivs och har jobbat här länge, vilket gjort oss både snabba och effektiva, säger han.

Research: Arn Omanovic Text: Örjan Persson

Ekonomi- och miljövinster med kompletta energilösningar MIWA AB är ett företag i tiden. Allt fler upptäcker fördelarna med alternativa energilösningar och här kan MIWA erbjuda ett flertal alternativ för såväl privatpersoner som företag. Med sitt breda koncept attraherar man en kundkrets som sträcker sig över hela Sverige.

MIWA tar fram kompletta energilösningar, vilka man förstås installerar på plats om kunden så önskar. Solpaneler, solceller, pelletskaminer och pelletsbrännare är företagets specialiteter, men i sortimentet ingår också brasvärmeprodukter, spisinsatser, ved och täljstensprodukter, kökspannor, köksspisar och kakelugnar inklusive tillbehöver. Samtliga lösningar kommer från välkända tillverkare som Contura, NSP, Ariterm samt Spismiljö, vilket borgar för hög kvalitet, god effekt och lång livslängd. Det breda konceptet MIWA står för Magnus Isac Wiklund attraherar en kundkrets som sträcker sig Andersson. Det är Isac vi möter och från början var det han och hans bror som star- från Norrbotten i norr till Skåne i söder. 2009 började man erbjuda transportade bolaget 2004. tabla värmemoduler, vilka tillverkas med – Då drev vi en butik och vände oss uteslutande till privatkunder, berättar Isac allt ifrån 48 till 10 000 kilowatts effekt. – Det rör sig om nyckelfärdiga värmesom kan se tillbaka på en tioårsperiod moduler som vi tillverkar efter kundens med mycket god utveckling. önskemål. Vi levererar till såväl privata – Vi gick från noll till tio miljoner som statliga och kommunala bolag i hela kronor i omsättning på bara fyra år. Idag är vi elva anställda, säger Isac som från och landet, säger Isac Andersson och berättar att man nyligen levererade en pelletsmed januari i år står som ensam ägare.

Ett transport- och logistikföretag med verksamhet inom tre affärsområden där vi drar fördel av att många funktioner är samordnade Terminal – Ansvarar för den operativa verksamheten i hamnarna. Shipping – Bedriver skeppsklarering och speditionsverksamhet. Transport – Entreprenör inom maskin- och transportområdet.

anläggning till en kund i Söderhamn. Inom kort gör man samma sak till en beställare i Göteborg. Man är också i färd med att utveckla en hall där man kan blästra och lacka trailers, lastvagnar med mera. – Anledningen till att många väljer just oss är att vi står för helhetslösningar och service samt vår förmåga att bygga moduler med gott om serviceytor. Vi har hjälpt en kund att minska sina bränslekostnader med 62 procent, samtidigt som produktionen ökade med tolv procent, berättar Isac. Det är snabba ryck som gäller på MIWA AB. När en förfrågan kommer in tar det i regel inte mer än tre dagar innan kunden erhåller ett konkret förslag. Man är mitt inne i en pågående process som så småningom kommer att leda till kvalitetscertifiering enligt ISO9001. Research: Arn Omanovic Text: Örjan Persson

Anpassade värmecentraler Vi bygger efter dina behov Vi tillverkar skräddarsydda värmecentraler, skorstenar, pelletförråd och pelletssilos för torra och fuktiga fastbränslen. Vårt modulära byggsystem möjliggör mobila värmecentraler anpassade exakt efter dina behov. För din trygghet jobbar vi bara med marknadsledande fabrikat. Läs mer på www.miwa.se

0911-23 22 30 | www.shorelink.se 0913-210 55 | info@miwa.se | www.miwa.se


skellefteå 51

www.svenskleverantorstidning.se

Norrsten – Hantverket står i centrum Norrsten AB är synonymt med ett familjeföretag specialiserat kring ett riktigt hantverk. Man tar fram gravstenar, bänkskivor och bildstenar, och är bland de enda i Norden som kan överföra bilder till gravyr i sten med denna laserteknik. Norrsten AB grundades av Leif Löfvenius och två kollegor 1984, och ägs idag av dennes fyra barn. – Vi är ett familjeföretag med glimten i ögat, säger Jenny Löfvenius som började jobba i firman redan som barn

och som direkt efter studenten började arbeta heltid i Norrsten AB. Företaget ägs av moderbolaget Norrlands Gravyr, bildat 1976. Redan från start började Norrsten tillverka gravstenar och från och med millenniumskiftet började man dessutom ta fram bänkskivor till kök. Verksamheten har utvecklats rejält och idag är ambitionen att vara marknadsledande inom sitt gebit i norra Sverige. Man levererar dock till en kundkrets som sträcker sig över hela landet och står för ett brett sortiment av granitsorter såsom svart diabas, NS mörkgrå, röd vånga, rödgrå, violett, mörk och ljus labrador, Hallandsgnejs och impala. Man arbetar med andra ord till allra största del med svenska råvaror och är härutöver branschorganiserat i SSF, Sveriges Stenindustriförbund och GRO, Gravvårdsfirmornas Riksorganisation. Unik utrustning

På fabriken i Burträsk sågar, slipar, polerar, kantslår, fräser, borrar och graverar man gravstenar, bänkskivor och bildstenar. – Något vi är jättestolta över är vår förmåga att lasergravera stenarna. Vi kan tillverka så kallade bildstenar utifrån ett originalfoto, negativ eller digital bild,

som vi lägger in i maskinen, vilken sedan utför gravyren. Så vitt vi vet är vi bland de enda i Norden om den här utrustningen, berättar Jenny Löfvenius. Maskinen har kapacitet att gravera på en yta av hela 1,2 gånger 2,4 meter, men enligt Jenny finns i princip inga begränsningar eftersom det också är möjligt att sätta ihop olika graveringar i mosaik. Flera projekt på gång

Norrsten har ett flertal spännande projekt på gång. Man är bland annat i färd med att ta fram en så kallad Wall of fame på Skellefteå Airport med graverade bilder på kända profiler i kommunen. När det gäller bänkskivor samarbetar man med ett flertal snickerier. Man genomför just nu ett projekt i Stockholm där man kommer att leverera bänkskivor till ett antal lägenheter som renoveras. Inom kort lanserar man också den nya webbshopen som kommer att underlätta beställningarna för Norrstens kunder. – Framöver hoppas vi få till ett samarbete med nya arkitekter. Självklart välkomnar vi också förfrågningar från såväl etablerade som nya kunder, säger Jenny Löfvenius. Research: Arn Omanovic Text: Örjan Persson

Jenny Wahlberg, VD Norrsten.

Norlunds Bygg AB – Vi bygger ditt drömhus Nybyggnation, renoveringar, badrum – inga projekt är vare sig för stora eller för små för Norlunds Bygg AB. Kundanpassade hus är företagets specialitet. Peter Norlund hade länge funderat på att starta eget när han 2010 gjorde slag i saken. Han etablerade Norlunds Bygg AB som idag utgår från Sävenäs i Skelleftehamn där Peter förfogar över både kontor och konstruktionshall. Två anställda och en praktikant kompletterar konceptet som spänner över allt ifrån fönsterbyten, golv, kök och badrum till renoveringar, om- och tillbyggnation och komplett nybyggnation. Från grund till tak

Just nybyggnation är företagets specialitet och något man kommer att

satsa ännu hårdare på i framtiden. – Våra prefabricerade hus är helt kundanpassade utifrån kundens egna idéer och önskemål. Jag samarbetar med en arkitekt i Skellefteå som tar fram en modell åt kunden varpå jag själv framställer konstruktionsritningen samt en 3D-modell, berättar Peter Norlund som förutom F-skatt innehar såväl yrkesbevis som fönstermonteringscertifikat. På Fabriken i Sävenäs sätter Peter och hans kollegor samman väggblocken där allt ifrån målning till el utförs. Själva innerväggarna kan antingen tillverkas på den tilltänkta byggarbetsplatsen eller i den 820 kvadratmeter stora fabriken. Innan huset monteras byggs taket på grunden. En kranbil avlägsnar sedan taket varpå väggblocken monteras och taket lyfts tillbaka. Huset blir tätt på bara en dag vilket gör att ingen fukt hinner tränga in i konstruktionen. – Vi bygger alla typer av hus i flera

olika modeller. Även utbyggnader byggs efter samma metod. Våra kunder är företrädesvis privatpersoner i Skellefteå kommun med omnejd, men även företag, berättar Peter som förstås har ett gott samarbete med exempelvis elektriker, rörmokare, plåtslagare och målare. På hemsidan går det att läsa mer om fördelarna med prefabricering.

Peter uppmanar intresserade att höra av sig för en kostnadsfri offert. – Vi jobbar nära våra kunder med ett personligt engagemang. Vi är noggranna och effektiva vilket gör att det inte blir någon spilltid. Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Norlund Bygg

073-062 50 31 | www.norlundsbygg.se


52

skellefteå

www.svenskleverantorstidning.se

Ledande revisionsbyrå skapar trygghet Sveriges ledande företag inom revision, redovisning och rådgivning heter PwC. Bolaget representerar ett koncept som i mer än ett decennium har attraherat kunder världen över. PwC hjälper företag och organisationer att göra sina affärer säkrare, effektivare och mer lönsamma.

PwC, tidigare känt under namnet Öhrlings PricewaterhouseCoopers, finns representerat i fler än 150 länder världen över och sysselsätter sammanlagt drygt 160.000 medarbetare. Bolaget etablerades 1999 genom en fusion mellan Öhrlings Coopers & Lybrand och Price Waterhouse, båda med lång historia bakom sig i revisionsbranschen. Fusionen ledde till bildandet av ett företag som omedelbart blev marknadsledande i Sverige inom sina verksamhetsområden, det vill säga revision, riskhantering, redovisning, skatterådgivning, corporate finance och annan revisionsnära rådgivning. Bolaget verkar sedan några år tillbaka under namnet PwC. Det finns representerat på 125 kontor runtom i landet och servar ungefär 60.000 kunder inom alla förekommande branscher. En majoritet av dessa består av mindre och medelstora – ofta ägarledda – lokala företag, men man har också skaffat sig en mycket stark ställning bland globala bolag och svenska storföretag och organisationer. Dessutom är man den klart dominerande aktören när det gäller revision inom kommuner och landsting. Även privatpersoner ingår i PwC:s kundkrets. Nära kundrelationer

Jonas Persson, marknadsansvarig PwC.

En stark ekonomipartner i ryggen skapar struktur och trygghet i företagen. Det konstaterar Jonas Persson, marknadsansvarig på kontoret i Skellefteå.

– Hos oss är alla välkomna, såväl de riktigt stora bolagen som små och medelstora företag. Vi tar hand om alla med samma engagemang och lägger stor vikt på den personliga relationen med våra kunder, förklarar Jonas Persson som till sin hjälp har 17 revisorer, 32 redovisningskonsulter, tre skatterådgivare samt fem personer som är experter på offentlig sektor. – Med andra ord täcker vi både privat och offentlig sektor, konstaterar han. För ett par år sedan var man cirka 25 personer på kontoret i Skellefteå, men när kontoret växte genom förvärv av bland annat Dahlbergs redovisningsbyrå var man plötsligt 57 kollegor med oerhörd potential på ett riktigt fullservicekontor. – Vi skräddarsyr lösningar för kunden beroende på om denne vill ha en tjänst, flera tjänster eller en helhetslösning. Självklart erbjuder vi fasta priser på våra bastjänster. Vi har ett starkt fokus på våra tjänster inom redovisning och ligger långt framme vad gäller ny teknik. Vår leveransplattform MyBusiness med tillhörande app gör att våra kunder på ett smidigt sätt kan hantera stora delar av företagets ekonomi på ett effektivt sätt. Vi följer den tekniska utvecklingen och vill ligga i framkant, säger Jonas Persson. Framhåller personalen

Han framhåller gärna sina duktiga och engagerade medarbetare som med

sin långa erfarenhet har servat många nöjda och återkommande kunder genom åren. Man levererar nästan allt digitalt, vilket innebär att man värnar om miljöaspekten när man minimerar all pappershantering. Dessutom har MyBusiness en lagringsfunktion som skapar ordning och trygghet för kunden i många år framöver. – Vårt mål är att vara den lysande stjärnan i branschen och marknadsledande inom redovisning, revision, rådgivning, offentlig sektor och så vidare. Vi välkomnar såväl nya som potentiella kunder med nya förfrågningar och vi besvarar alla kostnadsfritt, betonar Jonas Persson.

Research: Arn Omanovic Text: Örjan Persson

Vi skräddarsyr lösningar för kunden beroende på om denne vill ha en tjänst, flera tjänster eller en helhetslösning.

En legotillverkare i branschens framkant Plastteknik i Ostvik AB är en specialist vad gäller legotillverkning i termoplast. Med sitt breda kunnande, sin långa erfarenhet och sina moderna maskiner åtar man sig an allt ifrån enstaka artiklar till storskalig produktion.

Mikael Wherme och Ulla Green.

Vi finner företaget Plastteknik i den lilla orten Ostvik, en och en halv mil norr om Skellefteå. Här träffar vi VD Gunnar Larsson som etablerade verksamheten 1987 och som idag driver verksamheten med sina fem anställda. Plastteknik i Ostvik AB utvecklar och tillverkar produkter i termoplast och vänder sig till företag i nära nog alla branscher. – Idag finns det plast i nästan allt, konstaterar Gunnar. Gruvindustrin, transportindustrin, el- och elektronikbranschen, medicin- och teknikföretag är bara några exempel, och i rollen som legotillverkare står vi för allt ifrån idé till färdig produkt. Kunder till Plastteknik erhåller såväl tidsmässiga som ekonomiska fördelar när de anlitar en aktör som gör allt. Lång erfarenhet och stort kunnande har i kombination med modern utrustning format en kundkrets som sträcker sig över hela landet, men även utomlands. Man verkar inom fyra huvudsakliga områden; produktutveckling, prototyper, formverktyg och formsprutning, varav det förstnämnda täcker hela produktutveck-

lingsprocessen, det vill säga förundersökning, kravspecificering, materialval och designförslag. Man arbetar i 3D-miljö där man skapar modeller och produktlösningar, och när det gäller mer omfattande projekt kan man kalla in specialisthjälp utifrån. När det gäller prototyper använder man sig av tre avancerade CNC-styrda fräsar med vilka man tillverkar såväl designmodeller som mindre serier. Med CAMprogrammet Visual Mill tar man fram fullständiga 3D-banor för tillverkning av vakuum- och formverktyg i CNC-styrda fräsmaskiner. Avseende formsprutning använder man sig av moderna maskiner med vilka man kan tillverka detaljer på upp till 105 gram. Tack vare goda kontakter i branschen kan man även åta sig uppdrag kring större detaljer än så. Små och stora serier

Plastteknik i Ostvik AB tillverkar allt ifrån enstaka artiklar till stora serier, och kunden kan förstås få sina produkter i vilka färger som helst. – Under senare år har vi åtagit oss lite

större projekt där vi även ansvarar för mekaniken i produkten. Det kan röra sig om allt ifrån skruvar och muttrar till olika aluminiumdetaljer som ska monteras i artikeln. Alla företag är välkomna att kontakta oss, men faktum är att vi även utför ett och annat jobb för privatpersoner, säger Gunnar Larsson. Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Läs mer på www.pwc.se


skellefteå 53

www.svenskleverantorstidning.se

Flexibelt bussbolag med personlig prägel Dennis Lestander tog chansen och startade eget bussbolag, en satsning som visat sig hålla. Det ständigt växande bolaget jobbar med beställningstrafik men arrangerar också egna resor – allt ifrån shoppingturer till Ullared till vinresor i Tyskland.

Vi möter Dennis Lestander som startade bolaget Lestanders Buss 2006 med endast en buss. Utvecklingen har varit god sedan dess vilket gjort att han idag förfogar över fyra bussar och ytterligare ett par är på gång. – Det var min bror Jimmy och jag som startade bolaget och det är vi som också äger det. I augusti 2012 flyttade vi in i våra nybyggda lokaler med plats för fem bussar inomhus och möjlighet till expansion utomhus, berättar Dennis. Sverige och övriga Europa

Lestanders Buss kör i hela landet men också i Europa. – Vi kör helt enkelt dit kunderna vill åka, säger Dennis och berättar att man nyligen genomförde en resa till Tyskland med 40 passagerare ombord. Härutöver arrangerar man bland annat vinresor i Europa, shoppingresor till Ullared, teaterresor till Stockholm och fiskeresor till Norge. Man åtar sig många beställningsjobb och har för ändamålet en konferensbuss med plats för 58 personer.

Dennis framhåller gärna personalen som utbildas fortlöpande. Nyligen genomfördes till exempel en yrkeskompetensutbildning. – Nöjda kunder är vår bästa reklam och vi erbjuder hög service med en personlig touch. När vi får in ett önskemål om en inrikesresa återkopplar vi med en offert inom 24 timmar, och när det gäller utrikesresor hör kunden ifrån oss inom ett par dagar, informerar Dennis Lestander.

Bolaget omsätter sex miljoner kronor men Dennis ambition är att man inom tre år ska kunna erbjuda ännu fler egenproducerade paketlösningar med en omsättning på minst 8 miljoner. Research: Arn Omanovic Text: Örjan Persson

ReMek attraherar storföretagen Med 25 år på nacken finns det gott om kunskap och erfarenhet i ReMek AB. Industrimontage, mek och svetsning är bara några av företagets specialiteter, vilka attraherar kunder som NCC, Alfa Laval och Boliden. Industrimontage, mek, svetsning, GAPplastning och värmeväxlarservice utgör verksamhetsbas i ReMek AB, ett företag som etablerades av Hans Bergman för 25 år sedan och som sedan dess har utvecklats till en stabil aktör med en omsättning på cirka sex miljoner kronor. För en månad sedan flyttade man in i nya lokaler där verksamheten numera leds av Sölve Bergman, son till företagets grundare som gick i pension förra året. Plastbetong

Sölve lyfter gärna fram arbetet kring betongunderhåll, det vill säga arbete med nya betonggolv, pelare och maskinfundament. – Vi importerar allt material från utlandet. Det rör sig om så kallad plastbetong som redan efter 20-30 minuter efter beläggning är hård nog för att klara full belastning. Plastbetongen är mycket tåligare mot syra och betydligt mer slitstark än vanlig betong. Den är avsevärt mer Sölve Bergman VD för Remek.

resistent mot kemikalier samtidigt som den också tål stötar betydligt bättre, säger Sölve. Härutöver erbjuder ReMek helhetslösningar inom metall, glasfiberarmerad plast och svetsning, samt utför service på värmeväxlare. Företaget har ett serviceavtal med Alfa Laval, vilket innebär att man servar deras värmeväxlare i Norrland. Framhåller personalen

ReMeks anställda har en snittålder på 40-45 år och är, enligt ägaren själv, företagets största tillgång, inte minst mot bakgrund av deras långa erfarenhet. – Det är tack vare dem och deras goda arbetsinsatser som vi har många återkommande kunder. De står upp för våra värderingar kring hög kvalitet och arbetar effektivt, vilket gör att vi alltid har kapacitet att ta emot nya förfrågningar och hjälpa nya kunder, framhåller han. Sölve berättar att kundkretsen innefattar såväl små som stora uppdragsgivare och nämner kunder som Alfa Laval, Boliden, NCC, Luleå Energi och Skellefteå kommun. Research: Arn Omanovic Text: Örjan Persson


54

skellefteå

www.svenskleverantorstidning.se

Miljonöverskott för socialnämnden Den ekonomiska prognosen för 2013 pekar mot ett överskott på en miljon kronor för Socialnämnden, detta exklusive försörjningsstöd och överföringen från 2011. 2013 ser därmed ut att bli det andra året i rad där Socialnämnden arbetar in delar av underskottet från 2011. Ökad samverkan och förbättrade arbetsprocesser har till stor del bidragit till den positiva utvecklingen. Verksamheterna har arbetat med att hitta förenklingar och förbättringar med samma eller mindre resurser. Socialförvaltningens andra delårsrapport visar på omfattande verksamhet och utvecklingsarbete inom samtliga enheter. Samtliga nivåer i organisationen måste även framgent ta sitt ansvar för att klara sin budget. – Vi går vidare på den inslagna vägen med att både förenkla och utveckla verksamheten. Det har hittills gett resultat och allt talar nu för en budget i balans vid årets slut. Något som i sin tur är en förutsättning för att vi ska klara tuffa budgetramar under de närmaste åren, säger Kenneth Fahlesson, socialnämndens ordförande (s). Källa: www.skelleftea.se

Trygga bussresor i Norr- och Västerbotten Skelleftebuss är ett av norra Sveriges största bussbolag med allt ifrån stadstrafik till regional linjetrafik under sina vingar. Trygga resor med god komfort är företagets filosofi. Skelleftebuss ägs av Skellefteå Stadshus AB, som i sin tur är helägt av Skellefteå kommun. Med cirka 200 anställda och nästan 130 fordon är man ett av norra Sveriges största bussbolag. Verksamheten etablerades 1974 men har vuxit genom åren tack vara smarta förvärv. Idag jobbar man inom fyra huvudsakliga affärsområden varav det största rör regionaltrafiken, där man ansvarar för 95 procent av all inomkommunal linjetrafik för trafikhuvudmännen i Västerbotten. Man kör också stadstrafik i Skellefteås stad. – Här håller vi på att utarbeta ett nytt stadslinjenät med bland annat fyra genomgående linjer. Linjenätet blir rakare, vilket genererar snabbare turer, men också längre trafikdagar. Vi börjar köra tidigare och slutar senare. I kombination med nya

mobila tjänster som realtidsinformation och betalning via mobila applikationer blir det förbättringar för alla våra resenärer, berättar Andreas Olofsson, VD för Skelleftebuss. Kvalitet och miljö

Skelleftebuss utför också färdtjänst med ett 15-tal fordon samt kör flygbussar mellan Skellefteå och flygplatsen. Ambitionen är att upprätthålla en hög kvalitet i verksamheten, vara flexibla och lyhörda inför resenärernas önskemål. Samtliga bussar är utrustade med säkerhetsbälten och alkolås. Trygga resor med god komfort är företagets filosofi. – Målet är förstås att förmå fler att åka kollektivt, påpekar Andreas Olofsson som också vill betona företagets miljöfokus. – Redan idag går 23 av våra bussar på biogas, men ambitionen är förstås att utöka antalet kontinuerligt. Egna anläggningar

Huvudkontoret ligger i Skellefteå, men härutöver förfogar Skelleftebuss över egna anläggningar på inte mindre än 16 platser

i regionen. Man servar och underhåller sina fordon i egna verkstäder i Skellefteå och Burträsk. Några av dem innefattar också tvätthallar. Fastigheterna i Skellefteå ägs av ett dotterbolag till Skelleftebuss. Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Läs även tidningen på webben! Tel. 0910-72 56 00 | www.skelleftebuss.se

Scanna QR-koden på sidan 3.


skellefteå 55

www.svenskleverantorstidning.se

Kraftfulla satsningar på Skellefteå Kraft Landets femte största kraftproducent heter Skellefteå Kraft och är en betydande aktör på den norrländska energimarknaden. Samtidigt satsar Skellefteå Kraft på miljöanpassade energilösningar, inte minst uppbyggnaden av en av Europas största landbaserade vindkraftsparker i Blaiken.

Skellefteå Kraft ägs till hundra procent av Skellefteå kommun och har mer än hundra år på nacken. Redan 1906 togs beslut om byggandet av ett kraftverk i Finnforsfallet, en föregångare till dagens moderna kraftanläggningar. Numera är Skellefteå Kraft med sina 630 anställda landets femte största kraftproducent med en produktion som till största delen kommer från vattenkraft, närmare bestämt cirka 70 procent. Den övriga produktionen kommer från vindkraft, kraftvärme, bioenergi och kärnkraft. Verksamheten består av såväl teknisk utveckling som försäljning och leverans. Med omfattande investeringar i förnybar energiproduktion är bolaget drivande inom utvecklingen av miljöanpassad energi i Sverige. Skellefteå Kraft har egna elnät och erbjuder energi- och underhållstjänster. Dessutom bedrivs verksamhet inom fastighetsuthyrning och bredband. Satsar på vindkraft

Just nu sker en omfattande utbyggnad av vindkraftverk i Blaiken, vilket kommer att resultera i en av Europas största landbaserade vindkraftsparker. – Efter årsskiftet kommer vi att ha 60 vindkraftverk igång, vårt mål är att bygga upp till hundra vindsnurror. Vi har även ett flertal andra vindkraftsparker på olika platser i norra Sverige, berättar Hans Kreisel, vd Skellefteå Kraft. Han beskriver Skellefteå Kraft som ett företag i ständig utveckling, en verksamhet byggd på hög kompetens och egna energitillgångar som gör att man kan erbjuda sina kunder prisvärda och långsiktigt miljöanpassade energilösningar samt trygga och säkra energileveranser. Utveckling av bioenergiteknik

Hans Kreisel. Foto: Skellefteå Kraft.

Skellefteå Kraft driver idag bioenergikombinat i Hedensbyn, Skellefteå och har kraftvärmeverk i Lycksele, Malå och Storuman. Dessutom finns 48 anläggningar för färdig värme och 17 för närvärme.

Vattenkraften är Grytfors vattenkraftstation, vindkraften är Blaiken. Foto: Skellefteå Kraft.

Bioenergikombinatet i Hedensbyn var vid driftstarten 1996 Skellefteå Krafts första bionenergikombinat och har sedan dess legat i framkant inom utvecklingen av den moderna bioenergitekniken i världen. Anläggningen består av ett kraftvärmeverk för produktion av fjärrvärme och bioel samt en biopelletsfabrik. Bra kundservice och nöjda kunder

Skellefteå Kraft har expanderat kraftigt under den senaste tioårsperioden. Från drygt 300 anställda har personalstyrkan fördubblats och vid slutet av 2012 uppgick antalet medarbetare till 634 personer. Drivande, pålitliga, ansvarstagande och nära är verksamhetens ledord. Orden ska vägleda och styra arbetssättet och förhållandet till medarbetare, kunder, ägare och samhället.

Skellefteå Kraft är en av Sveriges största kraftproducenter, med egna produktionsanläggningar för vindkraft, vattenkraft, värme och bioenergi. Under 2012 var antalet anställda cirka 650 och omsättningen uppgick till 4,6 miljarder kronor.

– Redan idag är vi bäst när det gäller kundservice och vi har sjätteplatsen på listan över de mest nöjda kunderna. Vi utmanar de övriga eljättarna, säger Hans Kreisel.

Text: Örjan Persson


56

skellefteå

www.svenskleverantorstidning.se

Världsledande aktör för ett hållbart samhällsbyggande Teknikkonsultföretaget WSP Sverige AB är verksamt inom en rad olika affärsområden. I en tid då vi står inför stora utmaningar inom miljö, klimat, ekonomi och sociala frågor är WSP en stark aktör i strävan efter ett hållbart samhällsbyggande. WSP Sverige AB ingår i WSP Group, ett bolag som tack vare samgåendet med GENIVAR i augusti förra året blev världens ledande analys- och teknikkonsultföretag med 14 500 medarbetare på fler än 300 kontor i 35 länder. Ungefär 2 500 av dem är verksamma i Sverige där WSP bedriver konsultverksamhet inom bland annat anläggnings- och byggnadskonstruktion, transport och infrastruktur, miljö och energi. Bolaget har kontor från Kiruna i norr till Malmö i söder och huvudkontor i Stockholm. Vi besöker Skellefteåkontoret där medarbetarskaran under de senaste tio åren har vuxit från tio till 53. Här möter vi regioncheferna Anders Wikström och Anders Enquist. Systems, Byggprojektering, Management och Samhällsbyggnad är fyra av de affärsområden man verkar inom i Skellefteå. Anders Wikström ansvarar

Det rör sig i huvudsak om en projekterande verksamhet, men vi utför även analyser.

för verksamheten i det förstnämnda och berättar att man erbjuder konsulttjänster kring tekniska installationer inom fastighet, industri och infrastruktur. – Det rör sig i huvudsak om en projekterande verksamhet, men vi utför även analyser, kontroller och olika utredningar, berättar Anders Wikström och nämner kunder som arkitekter, entreprenörer, fastighetsbolag, kommuner, landsting och industrier. – Utöver det arbetar vi en hel del med energifrågor i syfte att optimera energibesparingen hos våra kunder, tillägger han. Anders Enquist ansvarar å sin sida för affärsområdet Byggprojektering där man i

princip arbetar med allt som rör samhälle, infrastruktur, industri, konstruktioner och fastighetsbyggnad. Här åtar man sig inte sällan uppdrag även från andra delar av landet. – Vi har bland annat jobbat på uppdrag av LKAB och Citybanan, berättar Anders Enquist som också gärna nämner ett lite annorlunda uppdrag för Mackmya Brukswhiskey utanför Gävle. Förtroende, samverkan, kvalitet och engagemang, hållbarhet samt nytänkande är begrepp som genomsyrar alla delar av verksamheten. Förfrågningarna ökar ständigt i antal och Anders ser ett behov av att nyanställa.

– Vi skapar arbetsillfällen här i Skellefteå och just nu söker vi efter ytterligare högskoleingenjörer och civilingenjörer, informerar han. Affärsområdet Mangement arbetar med beställarstöd inom byggprocessen, till exempel byggledning, projektledning, besiktningsarbeten och kontrollansvar enligt PBL. Inom området Samhällsbyggnad jobbar man med infrastruktur som järnväg, vägar, mark, geoteknik och miljö. Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

SPECIALISTKOMPETENS PÅ NORRLÄNDSKA www.wspgroup.se

UNITED BY OUR DIFFERENCE

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Förutom 50 specialister i Skellefteå finns ytterligare 15 000 medarbetare i 35 länder, som bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Kvarteret Hunden i Luleå.


kiruna/gällivare 57

www.svenskleverantorstidning.se

Konsultföretag med höga ambitioner I Kirunaföretaget Tåga Konsult säger man att verksamheten är formad av det norrbottniska ursprunget. Således är begrepp som ärlighet, pålitlighet, lojalitet och tåga väsentliga i det dagliga arbetet, vilket inbegriper kvalificerad projektsamordning och projektadministration samt professionella ekonomitjänster.

Vi träffar Åsa Ipsen, VD, tillika en av två delägare i framgångsrika konsultföretaget Tåga Konsult, som bildades som ett handelsbolag för att sedermera omvandlas till aktiebolag 2006. Från början var de endast tre anställda och jobbade med bemanning av administrativa tjänster, men mycket har hänt sedan dess. Idag sysselsätter de 16 anställda, inklusive Åsa och hennes kollega och delägare Maria Olsson.

Åsa berättar att man jobbar inom tre olika affärsområden, varav projektsamordning avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA) utgör det första, ekonomi och redovisning det andra samt rekrytering och organisation det tredje. – Beträffande KMA-samordning verkar vi i större industriprojekt, vilket vi har lång erfarenhet av i Kiruna och Pajala. Det går dessutom utmärkt att anlita oss i olika typer av projekt då vi har erfarna projektledare och koordinatorer, säger Åsa Ipsen. Rekrytering som breddar

Åsa Tano Ipsen, vd och delägare, Maria Olsson, delägare.

Tåga Konsult har nyligen berikats med en ny ekonomichef med erfarenhet från många olika branscher. Det innebär att de nu kan erbjuda sina kunder ekonomistyrning utöver löpande redovisning. – Det är just inom ekonomistyrning som många mindre företag saknar egen kompetens. Vi jobbar även med verksamhetsutveckling och coachning, och kan använda oss av ett verktyg som heter ”Thomas-systemet” för bland annat personprofilanalyser, berättar Åsa.

Hon lyfter fram företagets långa erfarenhet av stora projekt. De representerar både bredd och djup och har under resans gång samlat på sig en mängd goda referenser. Kunderna uppskattar det professionella, personliga och pålitliga arbetssätt man jobbar efter. Tåga Konsult avser att ISO-certifiera sitt kvalitetsledningssystem under 2014. Vidare kommer även deras konsulter inom byggarbetsmiljösamordning att vara certifierade (BAS-P och BAS-U). – Vi har också som målsättning att våra ekonomitjänster kvalitetssäkras enligt FAR, berättar Åsa Ipsen som har höga ambitioner för framtiden. – Vår ambition är att fördubbla såväl omsättning som personalstyrka inom några år. Vi hoppas också kunna etablera oss på fler orter, men det viktiga är förstås att fortsätta vårda våra kundrelationer på bästa sätt.

Research: Arn Omanovic Text: Örjan Persson

Helhetslösningar för industrin och gruvnäringen Hög kompetens, stort kunnande och moderna maskiner präglar arbetet i GISAB. Företaget erbjuder helhetslösningar kring konstruktion, tillverkning och montage för industrin och gruvnäringen.

GISAB – eller Gällivare Industriservice som är bolagets fullständiga namn – utgår från kontoret i Malmberget. Här möter vi Thomas Johansson, VD med ett förflutet i branschen sedan 1995. – Vi är mycket flexibla och står för ett helhetskoncept som sträcker sig från ritning och tillverkning av stålkonstruktioner för industrin och gruvnäringen till montering och underhåll av produkterna. Härutöver kan vi hyra ut våra kvalificerade svetsare och montörer för olika projekt samt erbjuda teknisk problemlösning med kunnig och erfaren personal som ritar och konstruerar i CAD enligt uppdragsgivarnas behov och önskemål, säger Thomas och lägger sedan också till hållfasthetsberäkningar och CE-märkning till den digra listan över företagets kapacitet. Framhåller personalen

Han framhåller gärna den 125 man starka personalstyrkan som han anser är bolagets största tillgång, men man har också ett utvecklat samarbete med duktiga konstruktörer, vilket gör att man även kan åta sig totalentreprenader. Med ett stort kunnande och moderna maskiner ligger man hela tiden i branschens framkant. Utöver anläggningen i Malmberget driver man även en filial med verksamhet i Luleå. Unika lösningar

GISAB åtar sig uppdrag över hela landet, men har även uppdrag i bland

Telefon 0970-14270 • www.gisab.net

annat Finland, Norge, Skottland och Sydafrika. Man utmärker sig genom att vara kostnadseffektiva och finns alltid till hands för sina kunder. De uppskattar företagets starka bredd som innefattar såväl förebyggande som avhjälpande underhåll. – Allt för att kunden ska känna trygghet och veta att vi gör allt vi kan för att förebygga driftstopp i dennes produktion. Thomas betonar att man alltid står för

unika lösningar och ett bra sortiment. Serietillverkning utgör heller inga problem. – Vi tar tacksamt emot nya förfrågningar från både svenska och utländska kunder, och utmanar dem att testa GISAB:s höga kvalitet och pålitlighet, avslutar Thomas Johansson. Research: Arn Omanovic Text: Örjan Persson

Föreningsgatan 19, 981 32 Kiruna www.tagakonsult.se, info@tagakonsult.se


58

kiruna/gällivare

www.svenskleverantorstidning.se

World Cup på skidor ses i TV över hela världen och lockar storpublik till Gällivare. Fotograf: Daniel Olausson/Mediatales.

Kraftfulla satsningar i växande kommun Gällivare kommun upplever en mycket kraftfull utveckling, vilket ställer höra krav på kommunledningens arbete. Nu står man inför flera spännande utmaningar som bland annat innefattar satsningar på näringsliv och bostadsbyggande. Gällivare kommun har i skrivande stund cirka 1 200 registrerade bolag där de som är kopplade till gruvnäringen har genomgått en otroligt starkt utveckling under senare år. Det har bidragit till att Gällivare kommun har blivit utnämnd till Årets Företagarkommun 2011 och att man i år hamnar på andra plats på samma ranking, strax efter Pajala. – Faktum är att vi ligger på första plats i Sverige i den ranking över uthållig tillväxt som UC/Företagarna gör, berättar Bernt Wennström, näringslivsutvecklare i Gällivare kommun, en kommun har varit trogen sedan 1981. Han har med andra ord kunnat följa näringslivsutvecklingen på nära håll och kan konstatera att man genom åren har arbetat hårt i syfte att stärka den kontinuerligt. Det har lett till att Gällivare idag är en synnerligen välmående kommun där man hela tiden genomför förbättringar och nya investeringar. – I Gällivare har det till exempel investerats över 20 miljarder kronor,vi

själva jobbar med utveckling av Laponia och Resecentrum satsar på att bli ett Vintersportcentrum. Nya investeringar görs hela tiden inom industrin, Boliden Aitik expanderar, LKAB jobbar kontinuerligt med en hög investeringstakt och det görs satsningar på infrastrukturen, framför allt inom järnväg, VA, vägar, värme och fiber, berättar Bernt Wennström. Han vill i sammanhanget också understryka att satsningarna knappast hade varit

möjliga utan kommunens framgångsrika samarbete med Expandum, Företagsbolaget, destinationsbolaget Visit Gällivare/ Lappland och Ávki AB. Den goda utvecklingen ställer höga krav på nya satsningar, inte minst på bostäder och arbetet med att attrahera kvalificerad arbetskraft. Redan nu finns utvecklingsplaner och ett beräknat framtida behov till och med 2030 som går ut på att bygga minst 3 190 bostäder

Bolidens Aitikgruva är Europas största. Fotograf: Daniel Olausson/Mediatales

i form av 1 120 småhus och 2 070 lägenheter. Satsningen går under namnet ”Samhällsomvandlingen och tillväxt mini” men man har också tagit fram ett alternativ, Tillväxt Maxi, som omfattar byggandet av så mycket som 4 680 bostäder – 1 650 småhus och 3 030 lägenheter. – Planeringen av samhällsomvandlingen är gjord i tre olika inriktningar; Centrum, Vassara älv och Repisvaara.


kiruna/gällivare 59

www.svenskleverantorstidning.se

När det gäller Inriktning Centrum kommer vi att satsa mycket på bostäder, handel, arbetsplatser, offentliga funktioner samt utveckla stråk, vilket sammantaget stärker stadskaraktären för ett mer attraktivt centrum med närhet till allt, berättar Bernt Wennström. Inriktning Vassara älv innebär att man kommer att bygga nya flerfamiljshus och villor, samt utveckla rekreationsstråk enligt omgivningens

vattennära utformning. Inriktning Repisvaara kommer att utgöras av ett natur-, fjäll- och rekreationsnära område med nya bostäder, bland annat flerfamiljshus och villor. Jakten på kvalificerad arbetskraft är ett annorlunda problem som beror på många andra faktorer, trots den låga arbetslösheten i kommunen, vilket innebär att man värvar kunnig personal från andra orter i Sverige och övriga Europa.

Gällivare en attraktiv och expansiv vinterort, mitt i Norrbotten och Malmfälten. Fotograf: Daniel Olausson/ Mediatales.

Luleå, vilket innebär att vi hela tiden befinner oss i händelsernas centrum. Gällivareborna skämtar dessutom om att de bor i ett tiominuterssamhälle då det tar högst tio minuter att ta sig till skola, centrum, arbetsplatser och så vidare, säger Bernt Wennström. Research: Arn Omanovic Text: Örjan Persson

Hemma. Välkommen till förändringarnas samhälle där innovativa idéer möter nybyggaranda. Gällivare formas just nu till en plats där både människor och företag ges spännande möjligheter till utveckling. Vi har redan satt spaden i jorden för att tillsammans med våra invånare skapa en plats för alla. Bygg din framtid tillsammans med oss.

Människor från hela världen kontaktar mig. Jag vill sprida informationen och öka kunskapen om hur bra det går för Gällivare. – maria sätterqvist, in gellivare – inflyttningsservice

BESÖK INGELLIVARE.SE ELLER GELLIVARE.SE FÖR MER INFORMATION.

FAVÖR I Foto: Daniel Olausson/Mediatales

Bernt Wennström, Gällivare Kommun.

Näringslivets rekryteringsbehov under de närmaste tio åren är beräknat till cirka 3 500 nya medarbetare samt ytterligare 500 byggnadsarbetare. Förutsättningarna är goda, inte minst tack vare Gällivares geografiska läge. – Vi finns 12 mil från Kiruna, 15 från Pajala, 10 från Jokkmokk och 25 från


60

kiruna/gällivare

www.svenskleverantorstidning.se

En kyrka som står öppen för alla Kyrkan kan vara så mycket mer än gudstjänster, dop, begravningar och bröllop. Det är kyrkan i Kiruna ett utmärkt exempel på. Här erbjuder man en mängd aktiviteter för personer i alla åldrar, vilket gör krykan till en plats för möte och umgänge för alla.

Vi möter Oskar Skoglind, kyrkoherde i Jukkasjärvi församling i Kiruna, som direkt kan konstatera att kyrkan, precis som alla andra i regionen, kommer att påverkas av den förestående stadsflytten. Såväl kyrkan som krematoriet beräknas flytta 2023. Trots förändringarna ser Oskar en positiv utveckling i regionen. – Eftersom hela staden kommer att flyttas på ett positivt sätt, och mot bakgrund av att LKAB:s verksamhet i Kiruna blomstrar, har vi i kyrkan märkt att nya människor och familjer flyttar till Kiruna i god fas med vad bostadstillgänglighet och andra viktiga faktorer tillåter, konstaterar han. Något för alla

Oskar Skoglind lyfter fram kyrkan som en plats dit alla är välkomna. Kyrkan bedriver ett flertal olika verksamheter som gör att dörrarna står öppna för alla, oavsett ålder, kön, härkomst eller hudfärg. Kyrkan erbjuder verksamhetslokaler för barn där föräldrar med små barn har möjlighet att samlas under kristen prägel med massor av sång och kristna berättelser för de minsta. Större barn, eller rättare sagt ungdomar, samlas också under kyrkans tak alla kvällar i veckan, varav fredagen är den mest betydelsefulla. – Då samlas de äldre ungdomarna. Faktum är att hälften av alla våra konfirmander återkommer till kyrkan via vår ungdomsverksamhet, säger Oskar stolt. En annan verksamhet rör kvinnor med utländsk härkomst som samlas

minst en gång i veckan, och detsamma gäller kommunens äldre som också har möjlighet att träffas för aktiviteter och umgänge i kyrkans regi. För äldre, sjuka och ensamma gör kyrkan hembesök, och för personer mitt i livet, med utflugna barn, erbjuder kyrkan medelålderssamlingar med kvällsaktiviteter där man sjunger, umgås och pratar med varandra. Man arrangerar också konserter en gång i månaden, vilka brukar vara mycket populära, men i centrum står förstås gudstjänsterna. – Vi arrangerar gudstjänster med olika teman och där gospelkören ibland också medverkar. Efter gudstjänsterna brukar vi bedriva försäljning av olika saker där pengarna oavkortat går till olika hjälporganisationer, som till exempel Världens Barn, berättar Oskar Skoglind.

På det internationella planet jobbar man med att samla in pengar till internationella projekt i Svenska Kyrkans regi. Man jobbar aktivt för att hjälpa fattiga i hela världen genom olika internationella insatser, såsom Rent vatten-projektet. Inte minst församlingens äldre brukar, enligt Oskar, vara synnerligen givmilda i dessa sammanhang. Han avslutar med att berätta att man har stora förhoppningar om att attrahera fler människor till kyrkan framöver. – Framförallt yngre människor och barnfamiljer som i många fall ser kyrkan som en viktig del av samhället, säger han. Research: Arn Omanovic Text: Örjan Persson

Kirunaföretagarnas personliga bank Många bankkunder har svårt att identifiera sig med sin bank. Man eftersträvar den personliga prägeln men vill för den skull inte gå miste om storbankens kompetens och resurser. En bank som lyckats kombinera både och är Sparbanken Nord. Vi besöker Sparbanken Nords Kirunakontor och träffar kontorschef Fredrik Stenling, som axlande rollen som kontorschef i Kiruna för ett år sedan. Han beskriver sig som glad, öppen och social med ett genuint intresse för kunder, vilket på ett utmärkt sätt speglar hela den tio man starka personalstyrkan. Kontoret är miljöcertifierat enligt ISO-standarden och klarade årets revision galant. Sparbanken Nord skiljer sig från andra banker eftersom banken inte styrs av aktieägare. Vinsten stannar kvar i banken

och gör nytta på de orter i Norrbotten där banken finns. – En del av vinsten vi genererar förs över till det vi kallar för Framtidsbanken, vilket i förlängningen innebär att pengarna betalas tillbaka till invånarna i Kiruna på ett eller annat sätt, förklarar Fredrik Stenling och tillägger att man även deltar och aktivt stöttar olika kulturarrangemang och idrottssatsningar. Sparbanken Nord i Kiruna är ett fullservicekontor för företag, vilket innebär att de täcker alla de områden som deras kunder behöver hjälp med. Inga uppdrag eller önskemål är för små eller för stora. Skulle det trots allt dyka upp ett ärende som är lite mer krävande att behandla kallar man in Sparbanken Nords specialister. Fredrik nämner tjänster kring cash management, finansiering, sparande och placeringar, pensions- och försäkringstjänster, vilka alla underlättar för bankens kunder som

härigenom i stället kan koncentrera sig på affärsverksamhet och effektivisering. På kontoret finns tre personer som jobbar enbart mot företag. – Vi sitter dock inte passiva på kontoret och väntar på att företagskunder ska komma in och be om hjälp, utan försöker i stället själva åka ut till kunderna och berätta om vad det är vi kan hjälpa dem med, vilket uppskattas oerhört av dem vi träffar. Att våra tre företagsexperter tillsammans har 50 års erfarenhet av branschen skapar trygghet för våra kunder, vilket är något vi alltid eftersträvar, påpekar Fredrik Stenling. På Sparbanken Nord jobbar man nära sina kunder och utgår alltid från kundernas behov. Det skapar en personlig touch som gör att man ofta får nöjda och återkommande kunder. Deras ambition är förstås att ta större marknadsandelar på ett sätt som gynnar alla inblandade. – Genom vårt samhällsengagemang

följer vi hela tiden ortens utveckling. Vår ambition är att fortsätta ta ansvar och stötta så mycket vi bara kan i samhällsutvecklingen, samtidigt som företagarna ser oss som det självklara valet, säger Fredrik Stenling.

Research: Arn Omanovic Text: Örjan Persson

Fredrik Stenling.

itjj`ri‰quhe™qr`lkhmf


kiruna/gällivare 61

www.svenskleverantorstidning.se

Norrländskt samarbete skapar synergieffekter för industrin Rätt person tillsammans med rätt företag. Det är tanken bakom Kilabgruppen – fyra företag med ett koncept från tillverkning till färdig montering av färdig produkt som skapar synergieffekter för alla sina uppdragsgivare.

Kilabgruppen består av fyra företag; Kilab, KPM Slitageskydd, Norrlands Polyuretan Industri AB och Kiruna Magnetit, vilka alla verkar under ett och

samma tak i deras ändamålsenliga lokaler i centrala Kiruna. Tack vare den breda kompetens som gruppen besitter kan man erbjuda ett komplett koncept som spänner över allt ifrån tillverkning till montering av färdig produkt. – Våra verksamheter innefattar maskinbearbetning, svetsning, isolering, beläggning av slitytor med polyuretan och keramik, samt tillverkning av stenprodukter. Vi använder oss av den modernaste utrustning marknaden har att erbjuda, säger Urban Kalla, ekonomi- och marknadschef för Kilabgruppen sedan 2010. Kilab är en mekanisk verkstad med svarvning, fräsning, skärning och svetsning där man tillverkar olika detaljer till kunder inom ett flertal olika branscher. LKAB, LTH, NCC och Outotech är bara några av uppdragsgivarna. På KPM Slitageskydd jobbar man med att belägga slitytor med betong, och här ingår också bygg- och ventilationsisolering. LKAB är KPM:s största kund. Norrlands Polyuretan Industri AB

tar fram beläggning som skyddar mot nötning och hårt slitage. Företaget har bland annat en ny produkt, polyuretanskum för isolering, som är mycket effektiv. Den passar utmärkt som isoleringsmaterial för industrilokaler då den fäster på alla material, såsom betong, trä och plåt, samtidigt som den är resistent mot mögelangrepp. Norrlands Polyuretan Industri servar många kunder i Sverige men även utomlands, inte minst i Norge. Kiruna Magnetit tillverkar å sin sida allt ifrån gravstenar till ljusstakar, golvplattor och köksbänkar. Siktar framåt

I dagsläget sysselsätter Kilabgruppen 37 anställda, varav den yngste är 19 och den äldste 63 år. Gruppen jobbar mycket med olika utbildningar och Urban Kalla lyfter gärna fram ett pågående projekt för licensering på svetssidan, vilket beräknas vara klart 2014. Satsningen är ett led i gruppens kontinuerliga strävan efter att utveckla verksamheterna. – Det har gjort oss till en innovativ

problemlösare för våra kunder. Vi jobbar med korta serier och står för helhetslösningar, säger Urban och tillägger att gruppens vision är att hitta nya marknader och omsätta strax över 80 miljoner kronor med uppemot ett 50-tal anställda inom tre till fem år. Research: Arn Omanovic Text: Örjan Persson

En växande knutpunkt för den rörliga människan Tillsammans för vi världen närmare. Så lyder filosofin på Kiruna Airport som med sin starka utveckling formar en allt mer betydelsefull knutpunkt i norra Sverige. – Ensam är inte stark i Kiruna, säger flygplatschef Peter Salomonsson och syftar på samarbetet med näringslivet och kommunen. I år räknar Peter Salomonsson med en ökad passageraromsättning på mellan 55 och 60 procent, vilket innebär fler än 220 000 resenärer under 2013. – Det är förstås rekord i flygplatsens historia, konstaterar Peter som har verkat i yrkesrollen sedan fem år tillbaka, men som härutöver har lång erfarenhet av organisationsledning. Han har bland annat varit delaktig i utvecklingsarbetet kring Destinationsbolaget Kiruna/Lappland i

rollen som VD. Nu är han ytterst ansvarig för flygplatsen med ett 50-tal anställda, och han brukar börja sina arbetsdagar med ett operativt möte där man diskuterar dagens utmaningar. – Därefter gäller det att säkerställa så att allt funkar såväl på fältet som bland passagerarna och att inget påverkar flygplatsdriften. Vi har ett kontrollsystem som säkerställer detta men vi måste ju också till exempel se till att landningsbanor och parkeringsplatser är fria från snö. Passagerarnas säkerhet är prio ett, betonar Peter. I dagsläget hyser flygplatsen fyra brandbilar och Peter betonar att de inte har haft ett enda tillbud under hans fem år som ansvarig för verksamheten. Kiruna Airports landningsbana är två och en halv kilometer lång, vilken används vid mellan fyra och åtta avgångar per dag. Kapaciteten är dock högre än så, 12-14 avgångar klarar man av, enligt Peter Salomonsson. Det rör sig om en integrerad arbetsplats där varje person sköter flera funktioner, vilket skvallrar om flexibilitet

och effektivitet. Samtidigt hamnar man inte i en beroendeställning när någon person saknas. Kiruna Airport rymmer tre stora hangarer som tillsammans motsvarar en yta av 10 000 kvadratmeter, vilket betyder att de bara överträffas av Arlanda i hela riket. Samarbete som främjar Peter Salomonsson upplever att hela regionen befinner sig i en spännande tid där det gäller för alla att hänga med i processen och utvecklingen av staden, näringslivet och turismen. För Kiruna Airports del handlar det om ett nära samarbete med både näringslivet och kommunen, som alltid haft en positiv inverkan på flygplatsen. Härutöver bedriver man ett EU-projekt med syftet att öka trafiken på Kiruna Airport. Projektet finansieras av Tillväxtverket, Länsstyrelsen, Kiruna kommun och Swedavia AB. – Ensam är inte stark här i Kiruna, påpekar Peter och lyfter fram Kiruna

Airport som en allt mer betydelsefull knutpunkt för den rörliga människan. Tillsammans för vi världen närmare, är bolagets filosofi.

Research: Arn Omanovic Text: Örjan Persson

Peter Salomonsson.

KIRUNA - EN STAD I RÖRELSE

0980-632 50

0980-144 04

0980-144 07

0980-141 00

kilab@kilabgruppen.se

kpm@kilabgruppen.se

npi@kilabgruppen.se

magnetit@kilabgruppen.se


62

uddevalla

www.svenskleverantorstidning.se

God utveckling för starkt byggkoncept Trygghet och kundfokus är två begrepp som kännetecknar verksamheten i Victor Fors Bygg AB. Ambitionen är lika enkel som tydlig; hundra procent nöjda kunder, och med en av landets ledande aktörer kring fönsterbyten som samarbetspartner stärks konceptet än mer.

Vi träffar Mikael Ludvigsson som driver den välrenommerade byggfirman tillsammans med Victor Fors. Mikael jobbar även för en av landets ledande aktörer kring fönsterbyten, Mockfjärds, vilket medfört ett givande samarbete mellan de två företagen. – Samarbetet inleddes i samband med att jag tog över Mockfjärds agentur för Västra Götland 2010. Eftersom Victor redan arbetade i byggbranschen var det en naturlig väg att gå för båda parter, berättar Mikael Ludvigsson. Två år senare hade verksamheten i Victor Fors Bygg utvecklats så pass mycket att en nyanställning blev

aktuell. Säljaren Robert Hansson, med ett förflutet som säljare från radiobranschen där han redan firat stora framgångar anställdes, vilket har bidragit till att Victor Fors Bygg upplever en mycket stark utveckling. – Vårt försäljningsmål för i år ligger på tio miljoner kronor, säger Mikael Ludvigsson. Om- och tillbyggnation, takbyten, köksinstallationer och fönsterbyten är några av de tjänster Victor Fors Bygg erbjuder. När det gäller fönsterbyten får kunden besök av en fackman som mäter och beställer, varpå Victor och Mikael ombesörjer installationerna.

Mikael berättar stolt att man dessutom bygger ett hus utefter ett helt nytt koncept där panelen är utbytt mot komposit med en hållbarhet på hela 30 år. – Tanken är att bygga utan organiska ämnen från grund till tak och att i princip allt ska vara underhållsfritt. Panelen anses vara revolutionerande, vi har visat upp den för några stora kommunala bolag som alla blev mycket positivt inställda till det man anser är framtidens melodi, berättar Mikael Ludvigsson. Victor Fors Bygg AB verkar över hela Bohuslän med omnejd. Man representerar hög kvalitet och standard och har ambitionen att alltid ha hundra procent nöjda kunder, något man lyckas väl med enligt undersökningar. Man fattar snabba beslut, från och med att förfrågan kommer in skickar man normalt sett en offert inom tio dagar, oavsett uppdragets utformning. – Vår framtidsvision är att vara ett varumärke som syns överallt och vara så breda som möjligt i vårt koncept. Får förhoppning är att omsätta mellan 40 och 60 miljoner kronor inom de närmaste fem åren, säger Mikael Ludvigsson.

Research: Arn Omanovic Text: ARNE ÖSTER

Företagare mer nöjda – Bättre resultat för Uddevalla i undersökningen Insikt Företagsklimatet i Uddevalla visar på en förbättring enligt rapporten Insikt som SKL- Sveriges kommuner och landsting – nyligen presenterade. Undersökningen Insikt genomförs vartannat år och Uddevalla har ökat sitt värde från 63 vid förra mätningen 2011 till 66 i år. Riksgenomsnittet för hela landet är 67. Syftet med undersökningen är att genomföra en kvalitetsmätning av den kommunala servicen och myndighetsutövningen gentemot företagare. Fem myndighetsområden undersöks; brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Jämfört med riksgenomsnittet är företagarna i Uddevalla mest nöjda med brandtillsyn och serveringstillstånd. Ett utvecklingsområde är arbetet med markupplåtelse.

Undersökningen visar också vilka serviceområden som företagarna anser viktiga. I Uddevalla anser företagarna att rättssäkerhet, effektivitet och kompetens är viktigast. I undersökningen deltar endast företag som varit i kontakt med kommunen. – Det är glädjande att företagare anser att kontakten och servicen från kommunen blivit bättre. Med rapporten som underlag har vi en bra bas att utgå från i vårt utvecklingsarbete och strävan efter att förbättra dialogen med våra företagare, säger Lars Hultberg, näringslivschef i Uddevalla kommun. Källa: www.uddevalla.se

Läs även tidningen på webben! Scanna QR-koden på sidan 3.

Telefon 0735-362441 | www.forsbygg.se


svenljunga 63

www.svenskleverantorstidning.se

De bygger ditt drömhus VästkustStugans välrenommerade koncept tilltalar allt fler. Vackra, trivsamma hus med särprägel till en rimlig kostnad är företagets filosofi, och med näst intill obegränsad möjlighet att påverka kan kunden skapa sitt eget drömhus. VästkustStugan är en av Sveriges äldsta och mest framgångsrika trähusbyggare. Företaget har anor redan från 1932 och har sedan dess producerat fler än 40 000 villor och fritidshus. Företagsnamnet kom till efter att man i mitten av 50-talet tagit fram en modell av ett fritidshus som man kallade för just västkuststugan. Det stora genombrottet kom under 70-talet då man började erbjuda stugor av lite enklare karaktär, så kallade kataloghus, där förändringsmöjligheterna dock var begränsade. Idag representerar man, tillsammans med Borohus som är ett dotterföretag sedan 1995, ett koncept med villor och fritidshus för alla smaker och i olika storlekar. Samtliga rymmer genomtänkta och gedigna lösningar, och kan levereras utvändigt målade i fabrik, vilket ger fasaden ett optimalt träskydVästkustStugan AB är ett privatägt företag

som andas familjekänsla. Leif Litzell är marknadschef på VästkustStugan och Borohus: – Vi bygger i huvudsak för den skandinaviska marknaden, men har levererat till

de flesta europeiska länderna, liksom till bland annat USA, Japan och Sydkorea. Vi har agenter i Danmark, Tyskland, Frankrike och Norge, samt försäljningskontor på 20 platser i Sverige, från Malmö i söder till Umeå i norr, berättar han och nämner att man har en leveranstakt på mellan 400 och 500 hus per år. Ungefär hälften byggs på egen mark som sedan säljs vidare, medan den handra hälften byggs på privata kunders egna tomter. Hög kapacitet

byggvaruhus i direkt anslutning till produktionsanläggningen i Mjöbäck. Där handlar både byggproffs och privatpersoner sitt byggmaterial. – Vår ambition är att köpa mer mark där vi kan resa våra hus, och samtidigt letar vi ständigt efter starka underleverantörer med välkända varumärken kring allt ifrån inredningssnickerier till kök och vitvaror, berättar Leif Litzell.

Research: SVEN HASSELQVIST Text: ÖRJAN PERSSON

Enligt Leif Litzell är företagets styrka dess mer eller mindre obegränsade flexibilitet och en logistik i världsklass, vilket förstås kommer kunderna till godo i form av kostnadseffektivitet. – I dagsläget producerar vi cirka 400 enheter om året, men tack vare våra utmärkta förutsättningar här i Mjöbäck skulle vi kunna producera betydligt mer. Idag har vi en leveranstid på cirka fyra månader, berättar Leif. I takt med ökad efterfrågan försöker man hela tiden skapa optimala förutsättningar för utveckling och expansion. Redan idag driver man ett komplett

Välj fritidshus och bo där jämt!

Energieffektiva hus

Bli din egen arkitekt med Västkustvillan!

För mer information kontakta oss på 0325-186 00 eller via www.vastkuststugan.se - En trygg hustillverkare sedan 1932 -


64

gnosjö

www.svenskleverantorstidning.se

Specialisten på excenterpressar Gislavedsföretaget PM Service är experten på excenterpressar. Konceptet innefattar service, reparationer och ombyggnad, men faktum är att PM Service har ännu mer att erbjuda än så. Det var Hans Eriksson och Göran Samberg som startade PM Service den 1 maj 2000, med ambitionen att serva kunder inom en 5-milsradie. – Men det sprack redan första dagen, säger Hans och berättar att det ringde en kund från Oskarshamn som behövde hjälp på stubinen.

– Jag svarade att vi inte hade hunnit skaffa några verktyg, men kunden sa; skit i det, kom bara hit, vi har verktygen. Det var en annorlunda start men ack så trevlig, fortsätter han med ett skratt. Sedan dess har det bara rullat på och idag sysselsätter företaget tre personer. Faktum är att man inom kort kommer att behöva utöka personalstyrkan med ytterligare en person. Stark bredd

Service, reparationer och ombyggnad av verkstadsmaskiner, företrädesvis excenterpressar, är PM Service specialitet. I den egna verkstaden finns alla möjligheter att utföra allt ifrån reparationer till nytillverkning, och här kan man även hantera större maskiner för renovering. Härutöver förfogar man över ett stort lager av såväl nya som begagnade reservdelar. – Jag vågar påstå att vi har reservdelar till alla de mest vanliga pressarna, och skulle vi mot förmodan inte ha dem hemma så kan vi få tag på dem med kort varsel, säger Hans Eriksson. PM Service säljer även olika typer av verkstadsmaskiner. Hans visar runt i de ändamålsenliga lokalerna där en mängd kringutrustning och maskiner, såsom excenterpressar, fräsar, borrmaskiner, slipar och riktverk står på rad. Efter genomgång är de klara för försäljning. – Vi har uppskattningsvis ett 30-tal maskiner som väntar på nya ägare. Vi har ett brett kontaktnät och hjälper gärna till att söka efter den rätta maskinen för kundens behov, säger Hans.

Uppskattningsvis 90 procent av PM Service kunder finns i Gnosjöregionen, men man har faktiskt vid ett tillfälle varit så långt borta som i Istanbul för att reparera en maskin på plats. Man tecknar serviceavtal med alla som vill förebygga eventuella driftstopp. Tillgängligheten är hundraprocentig och man utlovar åtgärd inom 48 timmar. – Om vi inte kan lösa problemet på plats gör vi det hemma i verkstaden, alternativt tar med oss den nödvändiga reservdelen från vårt lager, säger Hans Eriksson som ser framtiden an med stor tillförsikt. – Vi letar efter större lokaler och har ambitionen att anställda fler. Vi har också planer på att börja med plätering. TEXT: Örjan Persson


gotland 65

www.svenskleverantorstidning.se

Ge Järnet på Gotland Den Visbybaserade anläggningen Gotlands Inomhusgolf gör en nysatsning och byter namn till Järnet. Här finns ett brett utbud av simulatorer och andra aktiviteter som med fördel kan användas för olika typer av företagsevent, teambuilding, kundträffar, femkamper och mycket mer. Festsugna grupper av privatpersoner är naturligtvis också välkomna. Rickard Enström och Sivert Sundell har byggt upp en mycket fin och komplett anläggning i skön miljö där aktiviteter kan bokas alla kvällar i veckan. – Vår anläggning och våra aktiviteter används med fördel till alla typer av möten. Det är bara fantasin som sätter gränserna. Det kan vara möhippor, svensexor, umgänge med familj och vänner, fest, bröllop, födelsedagar, personalfester och olika typer av kundevent för att nämna några, berättar Rickard Enström. Simulatorer för skytte, bilar m.m.

– Järnet erbjuder skyttesimulatorer där man kan skjuta skeet och trap, vildsvin, älg m m. Vi har även bilsimulatorer med ett stort antal bilar och banor att välja på för en otroligt skön körupplevelse. Här finns också en skidsimulator med fläktar som ger dig en verklighetskänsla när du åker slalom eller Super G, säger Rickard Enström. – Vi ordnar även kalas för de mindre. 12 år är minimum. Då är man tillräckligt stor för att nå upp till och använda våra simulatorer, tillägger han. Andra aktiviteter som man erbjuder är biljard, dart, bågskytte, luftpistol m m. Totalt kan 120 personer delta i Järnets aktiviteter samtidigt och det finns alltid en av anläggningens personal i varje gren för att kunna vara behjälplig med instruktioner och råd.

Man bör vara en grupp på från 10 personer och uppåt och personalen kan skräddarsy aktiviteter och skapa en häftig upplevelse för just ditt sällskap. – Du kan även köpa en upplevelse/ aktivitet av oss att ge bort i present. (Tidbokning krävs.) Vi hälsar alla hjärtligt välkomna till Gotlands enda kompletta golf- och aktivitets- och upplevelseanläggning. Järnet ligger nära Visby centrum och har stora parkeringsytor i direkt anslutning till lokalen, understryker Rickard Enström. Gotlands mest kompletta golfanlägg-

ning har ett flertal simulatorer som gör det möjligt att spela på en rad olika världsberömda golfbanor. Tänk dig att stå beredd på samma ställe som Ballesteros inför inspelet över vattnet på the Belfrys 18:e eller som Darren Clarke vid K-Clubs 16:e. Få golfäventyr kan väl vara så spännande som att följa i Ryder Cup-legendarernas fotspår. Eller kanske att förekomma dem! Här finns även putt/chip-green och driving range för de som vill öva grunderna. Järnet kan ta emot upp till 150

personer i lokalen samtidigt. Här har man även fullständiga rättigheter. En ny bar är under konstruktion där man kommer att kunna hänga och njuta av ett glas öl, vin eller en drink. – Vi kan även erbjuda en buffé om du vill äta medan du är här och kommer också att kunna servera till exempel hamburgare i samband med event. Vårt julbord förra året var mycket uppskattat av våra gäster, avrundar Rickard Enström. Research: Anders Enkvist Text: Arne Öster

0498-271188 www.jarnetvisby.se info@jarnetvisby.se


66

editiondanmark

www.svenskleverantorstidning.se

Från varvskris till kulturvarvssuccé I Helsingör tar man djärva grepp i syfte att förena människor över nationella och etniska gränser. Det gamla varvet har förvandlats till Kulturverftet och blivit en mötesplats för spännande kulturupplevelser. Helsingör är en stad som rest sig ur spillrorna. När de stolta varvstraditionerna gick i graven på 80-talet drabbades staden av hög arbetslöshet och depression. Beslutet om att förlägga Öresundsbron till Malmö-Köpenhamn

var ännu ett negativt besked för Helsingör och när finanskrisen starkt reducerade kundunderlaget från Sverige var detta ännu ett slag mot en redan hårt ansatt bygd. Hårt arbete och modiga politiker gjorde att Helsingör började resa sig ur spillrorna och i den gamla varvsmiljön mitt i centala Helsingör växte Kulturverftet fram. – Vi har alltid tyckt att sundet mellan Sverige och Danmark ska ses som något som förenar folk och inte skiljer människor åt, menar borgmästaren Johannes Hecht Nielsen, som tycker att den gamla varvsmiljön är ett exempel på detta. Han får medhåll av Mikael Fock, VD och konstnärlig ledare för Kulturverftet. – Vi har och hade framsynta politiker som ur varvsmiljön ville skapa en naturlig träffpunkt och resultatet är Kulturverftet. Musik, teater och utställningar samt olika kulturteman ska förena inte bara Helsingörborna utan även svenskar och folk av olika nationaliteter och etnesiteter, anser han.

– Det är precis det som är tanken. Barnen ska kunna låna spel och DVDfilmer eller ta del av barnteater eller musik, säger Mikael Fock och nämner en internationell Shakespearfestival och musikfestivalen Knejpe Festival, som är ett modernt musikaliskt outreach-projekt där man försöker använda hela staden som en scen. Det ena evenemnaget avlöser det andra. – Vi ska genom forskning i samarbete med universitetet i Köpenhamn på ett nytt sätt få konst-kultur-IT att växa samman i en ny konstform som vi kallar för new media. Allt detta kulminerar i maj med en egen festival; CLICK - New Media art Festival. Alla svenskar är givetvis välkomna. Cirka 600 evenemnag och programpunkter avhålls varje år på Kulturverftet. Ett bra exempel på ett annorlunda grepp

är det man kallar för ”Snakk med mad i munden”. Här är det en känd kock som tillsammans med besökaren lagar mat, samtidigt som kocken berättar om recept och kokkonsttraditioner. Mikael Fock lyfter också fram Kulturverftets två scener, varav en är den Nordsjällands största. Dessutom kan man erbjuda kompletta konferensfaciliteter, vilket innebär unika möjligheter för företag att väva in kulturen i det professionella mötet. – Vi är glada över både Kulturverftet, Kronborgs slott och det nya sjöfartsmuseet som nu utgör grunden för Kulturhamn Kronborg. Danmark och stora delar av Sverige har ju en lång gemensam historia så vi hälsar förstås alla svenskar välkomna, säger Mikael Fock. TEXT: Bengt-Olle Persson

Något för alla

Redan när man anländer med Öresundsbåtarna kan man se in i både den gamla torrdockan och hamnbassängen till varvet. Att se Kulturverftet i solljus eller kvällsmörker är en designupplevelse i toppklass. Centralt i byggnaderna ligger Spisehuset, en restaurang som lockar mängder av besökare, och strax intill ligger biblioteket där barnen samlas och äter sin matsäck. Här finns plats för alla.

Mikael Fock.

KÖP BILJETT Allegade 2 Helsingør kulturvaerftet.dk

STORT FAMILIESHOW

MODERNE BALLET

NORDISK BOGENS DAG

LEO MATHISEN PRISEN

KELTISK JULEKONCERT

11/10

24/10

10/11

28/11

12/12

MUMMENSCHANZ (CH)

CORRER O FADO (PO)

HALLGRíMUR HELGASON M.FL.

ENRICO BRUCE PIERANUNZI (IT) GUTHRO (CAN)


editiondanmark 67

www.svenskleverantorstidning.se

Oförglömliga konferensupplevelser på anrik herrgård Nästan mitt i Helsingör och med en fantastisk utsikt över Öresund ligger den för Sverige relativt okända Höjstrupgård. Det här är det givna valet för dem som vill kombinera sin konferensvistelse med golf.

– Vår styrka är närheten. Vi ligger bara några minuter från färjeläget i Helsingör samtidigt som vi ligger en bit utanför staden. Vi kan erbjuda lugn och ro här på landet, berättar Eva Holten som är VD på Höjstrupgård. Med egen park och en egen nio håls golfbana erbjuds gästerna en otraditionell konferensmiljö. – På kvällarna eller när tillfälle ges kan våra gäster slappna av och gå en golfrunda. Och som du ser har vi en fantastisk utsikt över Öresund och det tar bara några minuter att promenera till en underbar sandstrand, fortsätter Eva. Anpassade menyer

Hotellet har 44 rum och 65 bäddar samt riklig tillgång till konferens- och grupprum. Den välfyllda vinkällaren och olika specialmenyer gör att alla smakriktningar tillfredsställs. – Maten tillagas givetvis från grunden och vi väljer rätter som är anpassade till kunden och hans uppgifter. Om det är en konferens med mycket stillasittande serveras rätter som är uppiggande och inte kräver en massa energi att smälta.

När dagen är slut serveras rätter som passar sällskapet och vi har exempelvis viltmenyer och andra temamiddagar som vi erbjuder gästerna. Ett populärt inslag är lunch nere på stranden, berättar Eva Holten. Skräddarsydda upplevelser

Eva visar runt på den fantastiska anläggningen. Trots kapaciteten har man via finurlig arkitektur lyckats bibehålla

atmosfären. Allt är av högsta klass. Konferensanläggningen tar emot konferenser även på helger samt arrangerar festmiddagar och bröllop. – Vi lyssnar på kunden och dennes behov och därefter skräddarsyr vi allt ifrån menyn till innehållet och upplevelserna. Ett samtal och vi ordnar ordnar allt, informerar Eva Holten.

TEXT: Bengt-Olle Persson

Hög kompetens bakom framgångsrikt folkbildande Det är aldrig för sent att skola om sig, det är Folkeuniversitetet i Köpenhamn ett lysande exempel på. Här har merparten av studenterna fyllt 50. Med ett kursutbud som finns tillgängligt för alla finns alltid möjligheter till nya kunskaper och personlig utveckling. Vi träffar Bente Hagelund, rektor på Folkeuniversitetet i Köpenhamn, som på sätt och vis symboliserar den folklighet och öppenhet som präglar verksamheten. Folkeuniversitetet startades redan 1898 som en möjlighet till utbildning för de som saknade ekonomiska resurser eller av andra skäl inte skulle kunna söka in till universitetets ordinarie verksamhet. – Vi är ju tätt knutet till universitetet men hos oss rör det sig inte om hela kurser utan snarare om separata utbildningar där merparten av våra

studerande är 50 år och uppåt, berättar Bente Hagelund. Folkeuniversitetet har inte bara utbildningslokaler på Köpenhamns Universitet, utan i hela Hovedstadsområdet. 15 000 årliga kursdeltagare fördelade över 600 kurser på Folkeuniversitetet i Köpenhamn understryker dess popularitet. – Idag väntar många kunskapstörstande danskar och svenskar på vår utbildningsbroschyr som utges två gånger om året. Detta speglar det stora kunskapsbehov som finns, menar Bente Hagelund.

toria, filosofi och litteraturhistoria är bara några av de ämnen som sedan många år tillhört de mest populära. Kurser om åldrandets mekanik håller på att bli ännu en favorit, liksom kurser om vikingar. – Sydsverige och Danmark har ju en mångårig gemensam historia och vi tror att många svenskar kan finna spännande kurser hos oss som inte går att hitta i Sydsverige, säger Bente Hagelund som i sammanhanget också gärna lyfter fram det utmärkta läget.

– För svenskar är det väldigt enkelt att ta sig hit med tåg till Kastrup och sedan metron direkt till oss. Många väljer att delta på någon av våra kurser och sedan komplettera dagen med shopping eller en kopp kaffe inne i city. Hos oss finns alltid plats och kursutbudet finns att ta del av på nätet, informerar hon. TEXT: Bengt-Olle Persson

A taste of…

Bente berättar energiskt och engagerat om en helt ny och smått unik satsning. – Många är osäkra på huruvida de vill gå hela kurser och därför har vi startat ett program som vi kallar för ”A taste of…” där vi genom en engagerad föreläsare ger blivande elever en möjlighet att informera sig om vad kursen eller utbildningen innehåller, förklarar hon. För den symboliska summan 50 kronor erbjuds deltagaren en kort ämnesinformation, vilken är öppen för alla, oavsett nationalitet och etnisk bakgrund. Vissa av kurserna genomförs på engelska, vilket är ett resultat av önskemål från deltagarna själva. – Det råder ju en internationell atmosfär både här i Köpenhamn och i Lund-Malmö. Våra kurser avhålls under både dagtid och kvällstid, och vi ser gärna fler svenska studenter hos oss, säger Bente. I den digra kursbroschyren är det många kurser som sticker ut. Konsthis-

hojstrupgaard.dk Ejler Jensens Vej 1, 3000 Helsingør, Danmark, Tlf. +45 49 76 66 66

Velkommen! Alle kan blive klogere på Folkeuniversitetet i København www.fukbh.dk


68

editiondanmark

www.svenskleverantorstidning.se

Dags att boka julbord – Kom till Konventum Att kombinera en konferens med julbord är något som tilltalar många. – Vi har speciella julbordsweekends som är öppna för alla, men för konfererande grupper kan vi alltid ställa upp med ett eget julbordsarrangemang, berättar Lagoni som är marknadschef på LO-skolen. Med inlevelse berättar Lagoni att en konferens med vindpinat hav kan vara lika upplevelserik som en solig augustivistelse. – Många av de företag som väljer att kombinera julbordet med konferens anländer på morgonen eller förmiddagen. Man jobbar under dagen och låter den sociala biten med julbordet ta vid under kvällen. Efter mycket mat och dans till levande musik är det dags för några timmars sömn innan det dignande fruksotbordet dukas upp, berättar Lagoni.

Att beskriva ett danskt julbord är inte lätt. Hur som helst går de knappt att jämföra med svenska varianter i fråga om kvantitet. – Vi vill inte föringa våra grannars julbord men det finns de som säger att man helt enkelt inte orkar smaka på allt som serveras, säger Lagoni och påminner om att även privatpersoner är välkomna. – Om det till exempel rör sig om en familj som inte vill ha dans och den långa varianten av julbordet har vi även en ”lightversion” utan dans som avhålls på söndagen den 8 december, tillägger han.

Något annat som erbjuds under hösten är den speciella viltaftonen den 19 oktober. Lagoni berättar: – I regel inleds dagen med att gästerna följer med vår expert och guide till vår egen skog och till stranden där det plockas läckerheter som sedan används i matlagningen. Svamp är givetvis den främsta produkten, säger Lagoni som gärna beskriver de olika sorterna och berättar hur de används och har använts i matlagningen. Hela programmet ingår men de som bara vill vara med under serveringen av olika sorters vilträtter

kan förstås nöja sig med det. Kunden bestämmer. – Våra gäster kan välja mellan speciella söndagsbufféer och julbordsarrangemang och sedan köpa till precis det man önskar. Vill man åka hem på natten går det bra men de flesta svenskar stannar en natt och kombinerar med shopping innan de åker hem. Det kan vara klokt att boka i god tid om man själv vill bestämma dag, avslutar Lagoni med en uppmaning till läsarna. TEXT: Bengt-Olle Persson

KONVENTUM KONFERENSCENTER LIGGER MITTEMOT SOFIERO OCH BARA 4 KM FRÅN SVERIGE UPPLEV EN ”VILT” KVÄLL I HELSINGÖR

JULBORD 2013

Viltbuffé 548:- (sek) per person ex. moms

Gourmetjulbord 2013 på konventum i helsingör Trevliga, mysiga traditioner, hemlagade godsaker och specialiteter. Efter maten fortsätter julfesten på våningen nedanför med levande musik och dans.

Övernattning i dubbelrum i samband med viltkväll 773 :- (sek) ex. moms för 2 personer Läs mere på www.konventum.dk VILL NI ÄTA JULBORD I DANMARK?

Ring oss nu +45 49 28 09 00 eller läs mer på www.konventum.dk Julbord 492:- (sek) per person ex. moms Övernattning i dubbelrum i samband med julbord 773 :- (sek) ex. moms för 2 personer

UPPLEV EN TREVLIG KVÄLL MED GOD MAT OCH BRA MUSIK

Fredag den 29 november kl. 18:30 Lördag den 30 november kl. 18:30 Fredag den 06 december kl. 18:30 Lördag den 07 december kl. 18:30 Fredag den 13 december kl. 18:30 Lördag den 14 december kl. 18:30

Julbordet består av goda danska julläckerheter. det mesta är hemlagat av de bästa danska råvarorna och enligt de bästa danska traditionerna. ingen - inte ens de allra hungrigaste – har hittills orkat smaka på allting. För beställning kontakta vänligen vår bokning på !49 28 09 00 eller booking@konventum.dk Vi ordnar gärna julN[^P på andra datum. Ring och prata med vår bokning om detta. VI ORDNAR ÄVEN JULBORD FÖR FAMILJEN SÖNDAGEN DEN 8 DECEMBER

Läs mer här www.konventum.dk


editiondanmark 69

www.svenskleverantorstidning.se

Gott om svenskar pü stilfullt HelsingÜrshotell Med ett helt fantastiskt läge i den gamla Svenskstaden HelsingÜr pü Norra Själland ligger välkända LO-Skolen. – Vürt konferenshotell har Danmarks stÜrsta privata samling av modern konst och en spännande arkitektur och design. Vi har ett av de bästa lägena i byn, berättar Steen Bonde, direktÜr fÜr anäggningen. Mer eller mindre mitt i centrala HelsingÜr, och med promenadavstünd till allt som sker i byn, ligger hotellet LO-Skolen. Här erbjuds 282 bäddar i 202 rum, varav de flesta har utsikt Üver Öresund. Allt hüller hÜg standard och samtliga rum har egen dusch och toalett. Stora rum, nya sängar av hÜg kvalitet och erkänt god mat gÜr att münga gäster üterkommer ür efter ür.

– Vi har ocksü en stor trädgürd med lummig grÜnska och sjÜutsikt. Till norra Europas bästa badstränder tar det inte mer än 10-15 minuter med bil, och fÜr den golfintresserade finns inte mindre fyra av regionens bästa golfbanor inom samma avstünd frün hotellet, berättar marknadschef Michael Lagoni. Populär restaurang

Restaurangen med sin spännande arkitektur och fantastiska utsikt gÜr att man som gäst für en alldeles speciell känsla av avkoppling. Inredningen är i toppklass med sina ljusa varma färger, och den utsÜkta maten har bidragit till att flera svenska kommuner och universitet har üterkommit güng efter güng sedan hotellet byggdes fÜr snart 40 ür sedan. – Vi betraktar sÜdra Sverige, Västsverige och delar av Mellansverige som vür

marknad och vi vet att vi slür de flesta süväl kvalitetsmässigt som prismässigt, menar Steen Bonde, direktÜr. Allt fÜr konferensen

FÜr konferensgästen finns ocksü ett stort utbud av konferenssalar av varierande storlek. BesÜkande fÜretag har härutÜver ett smÜrgüsbord av aktiviteter att välja pü. – Vi kan ordna det mesta som kunden Ünskar och det är i princip bara kundens plünbok som sätter gränserna, säger Lagoni. Konferenshotellet som även fungerar som ett traditionellt hotell har lockat münga svenska fÜretag genom üren. – Vi brukar ta emot münga kommuner och statliga verk här, liksom exempelvis golf- och kramratgrupper. Vüra speciella viltaftnar och julbord är särskilt populära,

berättar Steen Bonde som uppmanar dem som tänker besÜka anläggningen under hÜsten att hÜra av sig snarast. – Vi har mycket bokat men det är alltid lÜnt att ringa och hÜra om plats. Det bästa är om man har en framfÜrhüllning pü ett par münader fÜr dü kan man välja det mesta själv.

TEXT: Bengt-Olle Persson

KONVENTUM KONFERENSCENTER LIGGER MITTEMOT SOFIERO OCH BARA 4 KM FRÅN SVERIGE KONFERENSER ÄR BILLIGARE I HELSINGÖR KONFERENSDYGN (24 timmar) MED ÖVERNATTNING: 1.659,-­ (SEK) EX. MOMS DAGSMÖTE:

558,-­ (SEK) EX. MOMS

<.+&,14-) <14+/23-&%#1;%09,8((26,3'14+32"-33&/$)+"''&1"3*2-/1(/.3*%.*.( <3/1%".2+,4.$)#4'':/$)3591833&12-*%%"() <14+3/$).;33&13*,,0"42&1." <"+"/$)&'3&1-*%%"(22."$+2"''&3&$)/+,"% <"-,*.(2,/+",-&%(1"3*2319%,;23*.3&1.&3",,431423.*.( <1"3*20"1+&1*.( <1"3*2(6-/$)(/,'09)9,20"1 #"." ) +4.5&%+/.'&1&.2%6(.

 7?   ?!!! 


70

editiondanmark

www.svenskleverantorstidning.se

Konferensupplevelser i skön miljö Som en oas på norra Själland och endast 20 minuter från Helsingör ligger Munkerupgaard. Med sin fantastiska utsikt över Öresund har man skapat en härlig och rogivande miljö för konfererande gäster. Munkerupgaards perfekta läge i förhållande till Sverige gör att många svenska företag väljer att förlägga sina konferensvistelser på den rogivande anläggningen. Sköna omgivningar och god mat är bara två faktorer som gjort anläggningen populär. – En annan viktig anledning är att vi aldrig blandar två grupper. De som har bokat in sig här hos oss har hela anläggningen för sig själva, upplyser Henrik Jörgensen som är VD för Munkerupgaard. Golf och tennis

Munkeruppgaard har en egen sex håls golfbana som gästerna fritt får låna. Klubbor finns för de som inte har egna. Tennisplanen står också till gästernas förfogande och här finns förstås racketar och bollar att låna. Henrik Jörgensen vill också framhålla de vackra omgivnignarna. – Vi har en egen privat stig och väg ned till stranden och som du ser är det inte mer än femtio meter till vattnet. Även om hösten och vintern närmar sig är det många gäster som tar ett vinterdopp, men om jag ska vara ärlig är

vattnet mer inbjudande i juli och augusti än i december, säger han med ett skratt. Munkerupgaard som har 28 rum och 53 sängar har allt som behövs för en lyckad konferensvistelse. – Konferensgrupper och slutna sällskap är våra gäster. Vi kan till exempel ta oss an födelsedagsfester eller andra typer av festarrangemang, säger Henrik Jörgensen.

Anläggningens kök håller mycket hög klass och serverar mat baserad på danska traditioner i kombination med utländska influenser. Menyn komponeras efter årstiderna och gästande grupper kan i hög utsträckning vara med och påverka menyerans innehåll. Munkerupgaards konferensavdelning orndar allt ifrån transfer till middagar

och olika aktiviteter för anläggningens gäster. Man är noga med att ta del av gästernas behov och önskemål och ser till att alltid tillgodose dem i så hög utsträckning som möjligt. Alla kunder tilldelas en egen kontaktperson och i samarbete med beställaren ser man till att skräddarsy konferensupplevelsen. TEXT: Bengt-Olle Persson

fakta Munkerupgaard skiljer sig från de flesta andra utbildningscentra. Med sitt förflutna som en semesteranläggning har Munkerupgaard behållit en speciell, privat och mysig atmosfär. Man har kapacitet att ta emot sällskap på 53 personer, och eftersom man endast tar emot ett sällskap i taget möjliggör man för både arrangörer och deltagare att arrangera konferenser med en individuell och personlig touch.

På Munkerupgaard kan du booke et dagsmøde eller et heldagsmøde med overnatning Dagskursus med overnatning 2.095 kr. Ankomst: Kaffe/the, hjemmebagt brød, ost, hjemmelavet marmelade Frokost: Lækker frokostbuffet med én øl Eftermiddag: Kaffe/the med hjemmebagt kage Middag: Lækker 3-retters gourmet middag med dertil hørende vine Overnatning

Morgenmad: Lækker morgen buffet med hjemmebagt brød · Kaffe/the/varm kakao · Vand/sodavand Slik og chokolade Frisk frugt Video/Data projekter AMX-styring Videokonference udstyr i plenum Medkigsskærm for underviser bag kursisterne Trådløst internet i hele ejendommen


editiondanmark 71

www.svenskleverantorstidning.se

Gemyt och traditioner på danskt gårdshotell På slingrande vägar på nordvästra Själland slås man av den exotiska miljön med sina små pittoreska hus. Färden avslutas i en gränd endast ett stenkast från Danmarks bästa badvatten. Här ligger anrika Lisegården. Kim Friis leder verksamheten på Lisegården och tar emot med öppna armar. Han visar in på gården och omedelbart känns det som om man förflyttas ett par hundra år tillbaka i tiden. Gårdsplanen är belagd med kullersten och kringbyggd med korsvirkeshus. Prunkande grönska, blommande fruktträd och massor av blommor och trädgårdsmöbler tillsammans med fågelkvitter gör att stämningen blir exotisk. – Det var just gården vi föll för när min partner Jesper P. Rasmussen leasade anläggningen. Våra gäster brukar gå ut och sätta sig på gården med en kopp kaffe på kvällen och bara umgås, säger Kim samtidigt som han slår ut med

handen för att visa den parkliknande miljön. Hotellet med anor från början av 1700talet är primärt ett kurs- och konferenshotell, men vänder sig till både individuella resenärer och grupper. Hotellet är öppet året om och unikt på många sätt, inte minst gäller det maten som i så hög utsträckning som möjligt serveras med ekologiska produkter. – Allt vi gör sker i samklang med naturen. Vi använda miljövänliga produkter i den dagliga driften och källsorterar allt vårt avfall, berättar Kim. Lisegården har nyligen totalrenoverat restaurangen som är byggd i tidig 1900-talsstil. Ljusa färger och smakfull inredning i respekt for miljön befäster intrycket av att ingenting görs utan att tanke och kvalitet genomsyrar arbetet. – Vi vill att våra gäster ska känna sig som hemma. Den typiska danska miljön och vårt arbetssätt gör att exempelvis både offentliga myndigheter och större verksamheter här i Danmark ofta anlitar

oss. Här är de ostörda eftersom vi aldrig blandar grupperna, förklarar Kim. I trädgården finns en skulptur i form av en Stadivariusfiol som är mejslad av den välkände bildhuggaren Boje Pretsen. Det finns en alldeles speciell berättelse om fiolen som omgärdas av noterna till en dikt, skapad av välkända Egil Harder. Påven i Rom hade låtit meddela att alla som ägde en äkta Stradivarius kunde komma till Rom och få den välsignad. Boje som är en praktisk människa lastade fiolen, körde till Rom och lät meddela att detta visserligen var en fiol i sten, men likväl en kopia av en Stradivarius. Enligt sägen ska påven faktiskt ha välsignat fiolen. Konferenser med mervärde

Jesper P. Rasmussen är också ägare i en av Danmarkst mest kända utbildningsföretag som utbildar och examinerar organisationskonsulter och terapeuter. – En del av utbildningsdelarna förlägger vi till Lisegården som därmed utgör en god grund för verksamheten.

Samtidigt är det också vanligt att våra konsulenter/personal arbetar med gruppdynamiska proceseer, arbetsmiljömässiga processer och jobbcoachning bland våra gäster. Vi träffar gärna företag och organisationer för att diskutera ett samarbete på Lisegården kring allt ifrån en vanlig konferens till ett arrangemang där vi ställer våra organisationskonsulter, psykologer och terapeuter till gästernas förfogande, berättar Kim. Med 39 rum finns kapacitet att ta emot hela busslaster. Alla rum har dusch och toalett och håller mycket god standard. För konfererande grupper finns rikligt med konferensutrymmen, men även familjer och mindre grupper känner sig hemma på Lisegården. – Varför inte testa oss nästa gång? föreslår Kim Friis. Hotellet, miljön och standarden är bästa tänkbara, och priserna här understiger de flesta av våra konkurrenters på både fastlandet och i Sverige. TEXT: Bengt-Olle Persson

Lisegården Hotel og Kursuscenter skapar den perfekta ramen för ett lyckat konferensarrangemang. Vi har satt samman ett antal paket som ger en snabb överblick över vad ni kan förvänta er av arrangemanget och till vilket pris. Pris för en och en halv konferensdag på danska kostar 2 195 danska kronor och inkluderar konferenslokaler med isvatten, kaffe/te med hembakt kaka, boende, tvårättersmiddag samt frukost och lunch båda dagarna. Lisegården Hotel & Kursuscenter • Lisegårdsvej 10-12, DK-3360, Liseleje Tel. +45 47 74 70 50 • post@lisegaarden-kursuscenter.dk • www.lisegaarden-kursuscenter.dk


72

editiondanmark

www.svenskleverantorstidning.se

Slottet och konferensanläggningen där allt är exklusivt utom priset Genom kulturlandskapet på norra Själland går färden till Egelund Slot utanför residensparets sommarvistelse på Fredensborg slott. Egelund Slot har förvandlats till en exklusiv konferensanläggning där ingenting saknas. – Välkommen till oss, hörs en glad röst i bakgrunden. Det är servitrisen Kaja som förbereder dagens lunch. Snart blir jag lotsad genom slottet till avdelningen där konferenserna håller till. Omedelbart känner man sig välkommen i det vackra sensommarvädret. – Vi har separerat allt här så i denna del har vi konferensavdelningarna med alla grupprum med mera, och i huvudbyggnaden, som rymmer såväl festvåning och restauranger som bibliotek, har vi all förtäring, berättar Henriette, en av dem som representerar Egelund Slot. Lång historia

Slottet byggdes av det danska kungahuset med svenskfödda prinsessan Louise som sedermera blev dansk drottning. I mitten av 50-talet köpte nuvarande ägarna Danska Arbetsgivarföreningen konferensslottet. – Till en början var slottet endast till för medlemmar i Danska Arbetsgivarföreningen men sedan ett antal år tillbaka arbetar vi som vilken konferensanläggning som helst, även om produkten är något mer exklusiv, berättar Jens Gotlieb, VD.

Rundvandringen på slottet går via magnifika källarvalv där ljusarkitekter och hantverkare lyckats trolla bort källar-

känslan till en utomordentligt trevlig möteslokal. Enbart bordsskivan i massiv ek är värd ett besök i sig. Slottets baksida har förvandlats till en vacker örtträdgård. – Tillsammans med de anställda har vi skapat en trädgård i tre avdelningar; en kryddgård med örter som används i maten, en doftavdelning med örter och blommor med speciella dofter samt en blomsteravdelning med vackra blommor, berättar Jens Gotlieb. Inget saknas

Ingenting saknas på Egelund Slot. Konferensavdelningen innehåller allt som står att finnas i teknisk utrustning och samtliga 37 rum rymmer dusch och toalett och håller mycket hög standard. Storleken gör att gästande konfererande företag ofta hyr hela anläggningen. – Många av våra gäster kommer från finans- och medicinalvärlden samt offentliga myndigheter men vi har en allt större del som kommer från det ”vanliga”

ERHVERVSLIVETS MØDESTED EGELUND SLOT er erhvervslivets eksklusive mødested for organisationer, bestyrelser og virksomheder. Kursuscentret er beliggende nær København i naturskønne omgivelser.

näringslivet. Vi har ju en exklusiv framtoning med tonvikt på kvalitet och upplevelser, allt ska vara exklusivt, utom priset, understryker Gotlieb som ser ett ökande intresse från den svenska sidan av Öresund, vilket glädjer honom mycket. – Vi vet att vi prismässigt kan konkurrera med vem som helst och då ska man veta att allt ingår i priset hos oss. Till och med vin till maten, aperitif och avec. Det vi säger vid diskussion med gästen är det som står på fakturan, fastslår Jens Gotlieb. TEXT: Bengt-Olle Persson

Hillerødvejen 92 3480 Fredensborg Telefon 48 400 800 mail@egelundslot.dk www.egelundslot.dk


editiondanmark 73

www.svenskleverantorstidning.se

Unika möjligheter i komplett multiarena En första anblick på FrederiksborgCentret gör att man som besökare ställer sig frågan: Hur är det möjligt att en liten stad som Hilleröd på norra Själland kan hålla sig med en multiarena som normalt sett bara de större städerna kan? – Vi har under fyrtio års tid systematiskt byggt ut centret till vad det är i dag. Medvetenhet från politiker och kommuninnevånare har resulterat i en anläggning som vi verkligen är stolta över, säger den daglige ledaren Carsten Larsen. Att med några få rader beskriva denna fantastiska anläggning är inte lätt. Allt verkar rymmas i FrederiksborgCentret. Redan när man kommer in på området hamnar entrépartiet i blickfånget. Ett café och en informationsdisk samt en dataskärm som visar vad som pågår är det första som möter besökaren. – Informationspartiet är inte bara till för att informera om vad som sker utan är också en naturlig mötesplats för besökaren. Vare sig det rör sig om sportutövare, teaterbesökare eller åskådare är det den naturliga platsen där anläggningen förgrenar sig, berättar Carsten Larsen.

Brottning, budosporter och tyngdlyftning har egna lokaler. Inne i själva arenan finns flera handbollshallar med internationella mått, badmintonhallar och ett gym.

– Vi har flera olika ben att stå på. När det gäller idrott finns många olika grenar representerade, och vi hjälper gärna till med att ta fram lokaler, matcher mot lokala lag, övernattning på hotell, vandrarhem eller i stugor, mat – ja, allt du tänkas behöva för ett träningsläger. Andra grenar rör kultur, kongresser och konferenser. Redan nu har vi satt oss själva på den nationella kartan med en rad lokala och regionala celebriteter som gäster, berättar Carsten Larsen.

– Oavsett om det rör sig om ett träningsläger, en konferens med produktpresentation eller en kongress ordnar vi hela programmet. Det är bara att ringa ett samtal så ska vi sätta samman ett program för alla önskemål och plånböcker, säger Carsten Larsen.

TEXT: Bengt-Olle Persson

Skräddarsydda program

I den stora hallen har man byggt förstärkningar så att man kan ordna utställningar med lastbilar och entreprenadmaskiner. Under oktober månad kommer en stötte mässa med outletföräljning att genomföras och man räknar med många många besökare, inte minst från Sverige. – Nu tror vi i och för sig inte att de flesta svenskarna kommer med flyg men närheten till Kastrup gör att det bara tar cirka 35 minuter med bil på motorvägen för att ta sig hit. Väljer man tåget får man plussa på 20 minuter, och för dem som väljer färjan till Helsingör går det direkttåg till Hilleröd, informerar Larsen. FrederiksborgCentret har kapacitet att ta emot så många som 2 000 konferensgäster och kongressbesökare. Man arrangerar allt från grunden, kunden behöver bara skriva en önskelista så ordnar man allt.

Konferens Events Mässa & Utställing  

Om du planera et möte, dygnmöte, FrederiksborgCentret är beläget i vackra Hilleröd, Nordsjälland. Här finns alla facili- dagsmöte eller konferens – vi har gott om plats till alla! teter för at du hålla av dit evenemang i Danmark. Dygnspaket från DKK 1.690,-

Större evenemang klara vi också, med en bred palette av möjligheter: OS med inomhus fotboll, judo, boxing, stängsel och mycket andat.

Dagspaket t.ex. DKK 495,Från 2 til 2000 personer FrederiksborgCentret · Milnersvej 39 · DK-3400 Hillerød + 45 4820 9120 · info@frederiksborgcentret.dk www.frederiksborgcentret.dk

SPORT ∙ KULTUR ∙ KONFERENCER ∙ MESSER ∙ SVØMMEHAL

Vi kann erbjuda at avhålla din nästa mässa eller du kann deltag som utställer på våran fasta mässa t.ex. vårmässan, kunstmässan eller hästmässan. Ring eller mail om du vill veta mer


74

editiondanmark

www.svenskleverantorstidning.se

MĂśtesplats med unika upplevelser HillerĂśd är en centralort pĂĽ norra Själland och ligger endast ett stenkast frĂĽn HelsingĂśr. De flesta sydsvenskar har säkert hĂśrt och sett namnet HillerĂśd men fĂĽ kanske känner till omrĂĽdets unika konferensmĂśjligheter. Ett av dessa är Pharmakon. Pharmakon Konferencecentrum har 135 rum samt 27 konferens- och mĂśteslokaler, men trots sin storlek är anläggningen byggd pĂĽ ett sätt som bevarar en genuin och personlig atmosfär. Den är omgiven av en vacker park med olika installationer och träningsredskap som gästerna fritt fĂĽr lĂĽna. â&#x20AC;&#x201C; MĂĽnga har teambuilding i parken eller lĂĽnar vĂĽra cyklar fĂśr en tur i närmiljĂśn. VĂĽra teambuildare erbjuder arrangemang av sĂĽväl den mer krävande heldagarsvarianten som den mer avslapp-

nade varianten pĂĽ nĂĽgon timme, berättar Rikke Spangenberg som är marknadschef pĂĽ anläggningen. Pharmakon Konferencecentrum ligger centralt i HillerĂśd. â&#x20AC;&#x201C; Namnet kanske avslĂśjar att vi ägs av DA Danmarks ApoteksfĂśrening och Hus Farmakonomuddannelsen, men stället är ocksĂĽ ett av Nordsjällands stĂśrsta konferenscenter med kunder frĂĽn alla branscher. FĂśrst och främst är vi en konferensanläggning med fokus pĂĽ spännande upplevelser i en unik och lärande miljĂś, fĂśrklarar Rikke. Hon guidar runt och bĂśrjar i källaren där man har ett eget tryckeri som tar fram alla typer av plansher. â&#x20AC;&#x201C; Kunden skickar en fil till oss och när denne kommer hit är allt klart, fĂśrklarar Rikke och tillägger att tryckeriverksamheten, liksom hela konferenshotellet, innehar en mängd olika miljĂścertifikat. Apoteksmuseum

Vandringen gĂĽr vidare till fitnessavdelningen som kan konkurrera med vilken modern anläggning som helst. Därefter hamnar vi i källarens apoteksmuseum där besĂśkarna mĂśts av en helt unik upplevelse. â&#x20AC;&#x201C; Här ligger Dansk Farmacihistorisk fond. Det är en pensionerad professor som har byggt upp museet. Här tas besĂśkaren med pĂĽ en resa frĂĽn den tid dĂĽ man blandade alla mediciner och pressade tabletterna fĂśr hand till dagens moderna maskiner. Professorn finns till hands fĂśr vĂĽra grupper. FĂśr dem som är läkare eller medicinskt kunniga anpassas informationen till deras fackkompetens medan vi andra fĂĽr ta del av den mer populärvetenskapliga varianten, fĂśrklarar Rikke Spangenberg. Under vĂĽr rundtur i huset till restaurangen passerar vi konferenscenteres kĂśk. Allt är nytt och här har man lagt fokus pĂĽ att skapa en inspirerande miljĂś ocksĂĽ fĂśr kockarna. De hjälpte själva till med att rita kĂśket och har betonat att de ville kunna se de gäster som de lagar maten ĂĽt. DärfĂśr finns det fĂśnster och gott om naturligt ljus i kĂśket. En extra dimmision tillfĂśrs besĂśkarna som kan se allt som händer bakom fasaden.

Under en konferensdag fokuserar man pĂĽ att hĂĽlla deltagarnas blodsocker pĂĽ rätt nivĂĽ. Man serverar mĂĽnga mellanmĂĽl vilket bidrar till att gästerna fĂĽr en bra dag. â&#x20AC;&#x201C; VĂĽrt uppdrag är att erbjuda en ram och ett innehĂĽll som bidrar till ett bättre lärande, pĂĽpekar Rikke Spangenberg som ocksĂĽ vill betona Pharmakon Konferencecentrums utmärkta läge. Det gĂĽr att ĂĽka tĂĽg till anläggningen direkt frĂĽn MalmĂś. Efter en promenad pĂĽ 1.500 meter är man i receptionen. Pharmakon Konferencecentrum är Ăśppen frĂĽn mĂĽndag till fredag och kan

Dygnspaket

Hälsopaket

"   !

"   !

" 

" 

" 

" ! 

"   

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" " 

DKK  1910  pr.  person  inkl.  VAT

DKK  2120  pr.  person  inkl.  VAT

härutĂśver även arrangera helgkonferenser och Ăśvernattningar. â&#x20AC;&#x201C; Här fĂĽr du valuta fĂśr dina pengar. Vi lyssnar pĂĽ vĂĽra gäster och tar del av deras budget i vĂĽr prissättning. Vi sätter kvaliteten i främsta rummet. Den professionella och hĂśga servicenivĂĽn bidrog till att vĂĽra gäster under 2012 rĂśstade fram oss till fĂśrstaplatsen bland 32 konferensanläggningar i KĂśpenhamn och Nordsjälland, vilket vi fĂśrstĂĽs är mycket stolta Ăśver, säjer Rikke Spangenberg. TEXT: Bengt-Olle Persson

GĂśteborg

JĂśnkĂśping

MÜtespaketen  omfattar  konferens-­/undervisningslokal,  grupprum,  AV-­utrustning,   projektor,  laptop  och  trüdlÜst  Internet.

HelsingÜr Pharmakon  Konferencecenter,  Milnersvej  42  -­  3400  HillerÜd  -­  Danmark   Tel  +45  4820  6000,  bookingen@pharmakon.dk,  www.pharmakon-­konferencecenter.dk

HillerĂśd KĂśbenhavn

Helsingborg MalmĂś


editiondanmark 75

www.svenskleverantorstidning.se

Kurs- och konferenscenter med vandrarhemspriser Ett stenkast från Helsingör och Köpenhamn, i den lilla staden Hilleröd, ligger en multiverksamhetsanläggning med kapacitet för allt ifrån läger- och sportgrupper till konferenssällskap. Vi talar om Nordisk Lejrskole & Kursuscenter / Danhostel Hilleröd. Karin Austrup, som leder verksamheten på Nordisk Lejrskole & Kursuscenter i Hilleröd, tar emot en solig oktoberdag, och trots att anläggningen är full av både konferensgäster och lägerskolbarn märks inte detta. – Vi har ju sju hektar mark och ett stort antal byggnader så att vi kan separera grupperna från varandra. Just nu har vi en skolklass på besök och de bor i sin egen avdelning med flerbäddsrum, medan konferensgästerna bor i enkelrum i en annan del. Alla gäster äter i vår restaurang, men det finns en liten matsal i anslutning till restaurangen där våra konferensgäster kan hålla till när det finns många lägerskolelever hos oss, berättar Karin Austrup. Enligt svenska förhållanden är ett vandrarhem ofta något som är undanstoppat, lite nedslitet och något som förknippas med backpackers.

Nordisk Lejrskole & Kursuscenter – eller Danhostel Hilleröd som det också benämns – är så långt från denna bild man kan komma. Nära Hilleröd centrum och med sex dagliga bussförbindelser till och från anläggningen, som gör att gästerna med enkelhet når Själlands alla berömda sevärdheter, ligger vandrarhemmet som utan överdrift kan benämnas som ett av Danmarks mest välskötta. Från vardagsrummet sneglar vi in i restaurangen med utsikt över parken. En konferensgrupp avslutar dagen och gästerna till en privat fest börjar anlända. Hur kommer det sig egentligen att ett vandrarhem arrangerar fester med gourmetmat? Karin Austrup: – När jag anställdes som kock för 13 år sedan införde vi gourmetmat i huset. Idag har vi en mycket begåvad kock i Charlotte Timm Justesen som har god hjälp av kollegorna Kim och Anne, berättar hon. Utmärkt läge

Nordisk Lejrskole & Kursuscenter / Danhostel Hilleröd är ett vandrarhem, men av mycket hög klass, som erbjuder allt ifrån självhushåll och flerbäddsrum till konferens i enkelrum med helpension. Man ingår i den internationella vandrarhemsorganisationen, vilket innebär att STF:s medlemskort gäller. – Vi har fullt i stort sett varje dag under högsäsong så vi rekommenderar alltid

att man bokar i förväg. Vi försöker dock alltid att hålla några rum till våra dropin-gäster, säger Karin som också gärna vill framhålla anläggningens utmärkta läge. – Vi ligger i den mest attraktiva delen av norra Själland med alla viktiga och berömda sevärdheter inom cykelavstånd, samtidigt som priserna är mycket moderata, betonar hon. Vandrarhemmet är behjälpligt med att arrangera allt ifrån sportpaket med hyra av hallar och planer till lägerskolor och konferenser. – Vi hjälper till med allt, det är bara att ringa eller maila. Mail- och onlinebokning är alltid möjligt och det går att checka in dygnet runt, informerar Karin Austrup. TEXT: Bengt-Olle Persson

Med ett läge nära skog och natur har du alla möjligheter att uppleva några aktiva lägerdagar. På vårt sju hektar stora område finns: Volleyboll, fotboll, boule, bordtennis, naturlekplats, gungor och roddbåtar (flytväst är obligatoriskt). För eftermiddagen eller kvällen kan vi erbjuda en stor eldstad med sittplatser. Det är möjligt att beställa danska snobrødsdej i vårt kök. På anläggningen finns också bordtennisbord, bordsfotboll, airhockey, diverse brädspel och en mysig lounge med en TV. Överallt på anläggningen finns tillgång till trådlöst fibernät. I källaren under sovbyggnaderna har klassen tillgång till ett klassrum, och om de vill göra sista kvällen till något extra finns ett diskotek som kan användas efter överenskommelse.


76

editiondanmark

www.svenskleverantorstidning.se

Stolta traditioner i dansk bryggerijätte

Med en historia som sträcker sig 7 000 år tillbaka i tiden är öl är den mest kända alkoholhaltiga drycken som finns. Vikingarnas mjöd har ersatts med en vetenskapligt producerad produkt, signerad Carlsberg – en av världens fyra största ölproducenter.

Redan då Carlsbergs bryggeriverksamhet startades i centrala Köpenhamn 1847 hade familjen J C Jacobsen som filosofi att stimulera vetenskaplig forskning. Det är en ambition som man sedan har hållit fast vid, vilket lett till att man idag är en av Danmarks största bidragsgivare till olika vetenskapliga projekt. – Detta är inte bara en grundmurad filosofi utan också en viktig del i vårt arbete, berättar Erik Mortensen, marknadschef för Visit Carlsberg.

och Conference Centre där man dagligen tar emot besökande gäster som får prova Carlsbergs produkter. Det mesta av ölet produceras bland annat i Fredericia på Jylland och i Sverige, men på Carlsberg i Köpenhamn produceras också öl för bland annat forskningssyfte. – Till ölet ”Jacobsen Dark Lager” har Husbryggeriet Jacobsen till exempel gjort grundliga analyser av dricksvattnet som finns idag och som fanns då ölet började produceras 1854. Genom att tillsätta de mineraler som saknas i dagens grundvatten återskapas ursprungskvalitén i vattnet. På så sätt har vi också kunnat återskapa ölet enligt originalrecept från Carlsbergs arkiv, berättar Erik. I Carlsbergbryggerierna i Köpenhamn kan gästerna i den särskilda utställningshallen inte bara provsmaka utan också ta del av produktionen. Många väljer att även se Glyptoteket som är Köpenhamns konstmuseum nummer ett. Från centralstationen är det en kort promenad och även Carlsbergbryggeriet nås till fots eller med S-tog till Enghave station. Många utnyttjar också möjligheterna att hålla sin konferens på Carlsberg och samtidigt få

höra den spännande berättelsen om ölets 7 000-åriga historia, liksom Carlsbergs samhällsengagemang som en följd av bryggerijättens framgångar. – Vi har också ett populärt julbord som serveras dagligen från slutet av november. Visst vill vi att folk ska dricka vårt öl men vi vill också att ölet ska vara en del av en matupplevelse, avslutar Erik Mortensen. TEXT: Bengt-Olle Persson

Strikta kontroller

Carlsberg är idag en gigant, inte bara avseende öl utan även vad gäller andra drycker, som exempelvis läsk och bordsvatten. Engagemanget är numera spritt till 150 länder och sysselsätter inte minde än 43 000 anställda. Carlsberg är också den dominerande aktören i Sverige. Välkända Pripps och Falcon är numera under danskt styre. Erik Mortensen förklarar att dagens öl är en helt vetenskaplig produkt som, liksom tillverkningsmetoder och restprodukter, står under massiv kontroll. Man använder inte bara miljövänliga produkter utan producerar också med miljövänliga tekniker. Restprodukterna återvinns och används inom bland annat jordbruket. Centralt i Köpenhamn ligger bryggerijätten och med dess Visitor Centre

Konferenser, möten och fester i inspirerande miljö hos Carlsberg Konferenser, möten och fester i inspirerande miljö hos Carlsberg Välj mellan Carlsberg Museum & Business Centers eleganta salar eller i den rustika bryggarstämmningen i Jacobsen Brewhouse & Bar för Ditt möte eller konferens. Visit Carlsbergs moderna kök och flexibla ramar matchar alla former av arrangemang med både inspirerande och underhållande pauser som bygger på den gamla fabrikens möjligheter samt Carlsbergs produkter och historia.

VISIT CARLSBERG GAMLE CARLSBERG VEJ 11, 1799 KÖPENHAMN V DANMARK +45 33 27 10 20 booking@carlsberg.dk VISITCARLSBERG.DK


editiondanmark 77

www.svenskleverantorstidning.se

Skräddarsydda konferenser på Schaeffergården Som en oas i Köpenhamns puls ligger Schaeffergården. Endast 30 minuter från centrum i en parkliknade miljö och med en egen sjö ligger konferensanläggningen som genom åren lockat åtskilliga danskar och norrmän på konferens. Överrepresentationen av danskar och norrmän beror på att Schaeffergården köptes in efter kriget för att hylla samarbetet mellan Danmark och Norge, och därför håller man varje år utbildningar för 3 000 norrmän. Allt överskott återinvesteras i anläggningen. Läget med sin närhet till Köpenhamn gör att många konfererande svenska företag också anlitar Schaeffergården. – Många uppskattar inte bara den goda maten, våra generösa konferensutrymmen och en god säng utan också läget, eftersom många anser att en promenad vid sjön

eller i parken inte bara är avkopplande utan även stimulerande, berättar direktör Mark Flindt som är VD för konferensanläggningen. De flesta besökarna kommer med bil eller egen chartrad buss, men man kan också ta tåg B från hovedbangården mot Holte till Jaegersborg station och därefter promenera tio minuter till anläggningen. Allt för konferensen

Schaeffergården har en spännande historia och utmärkta möjligheter till att arrangera lika spännande konferenser. Slottet som byggdes som ett jaktslott i sen barockstil har ägts av bland andra prins Harald som bodde på slottet 1948, då Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde tog över verksamheten. Som konferensslott har Schaeffergården verkat sedan 1972. Anläggningen som hyser 74 rum och 124 sängar har allt som behövs för en komplett konferensvistelse. Här saknas ingenting. – Vi är primärt en konferensanläggning men vi fungerar också som ett traditionellt hotell dit turistande par och familjer kan komma när som helst i mån av plats, berättar Helle Ratzau som är Schaeffergårdens konferenschef. – Många väljer att anlita oss på helger och under sommarmånaderna då vi oftast kan erbjuda plats men vi rekommenderar alltid att boka i god tid, fortsätter hon. Köket håller mycket hög klass och maten har influenser från såväl Danmark som Frankrike, men även från andra länder. Schaeffergården har nyligen också rustat upp Villa Helene som är en mycket högkvalitativ anläggning för gäster med speciella behov inför konferensen. Via speciell teknik kan man simulera radiooch TV-inspelningar med mera. Satsningen har gjorts eftersom allt fler företag behöver utbilda sin ledningsfunktion i hur man bemöter media.

– Vi brukar säga att vi alltid ska vara lyhörda för våra kunders önskemål. Det kan till exempel röra sig om julbod eller julfester. Varje kund tilldelas en kontaktperson och tillsammans skräddarsyr vi inte bara själva konferensen utan också alla kringarrangemang. Kunden ska bara behöva ringa ett enda samtal till vår bokningsavdelning, avslutar Helle Ratzau. TEXT: Bengt-Olle Persson

Ett samtal räcker

För konfererande gäster har Schaeffergården en speciell konferensavdelning där man åtar sig allt ifrån att ordna transfer från stationen till att arrangera galamiddagar eller olika aktiviteter.

HÖGT I TAK

45 km från Helsingborg och 65 km från Malmö

Konferenser på Schæffergården Schæffergårdens stora sal är en helt unik plats för många människor. Åtta meter hög och formad som en pyramidhyser den mjuka takfönster, vackra trägolv, tillgång till trädgården och fantastisk akustik. Salen rymmer upp till 225 deltagare. Vi har 25 konferenslokaler, 74 hotellrum och en vacker restaurang. Få erbjudande på tfn +45 39 77 28 00 eller via schaeffergaarden.dk

Schæffergården, Jægersborg Allé 166, 2820 Gentofte

Dagmöten från 597 kr Dygnsmöten från 1.643 kr Pris inkl. moms


78

editiondanmark

www.svenskleverantorstidning.se

Köpenhamns hotelldrottning mot nya mål

Öppnade unikt designhotell mitt i Köpenhamns puls Klassiska Absalon Hotel har fått en tvilling. Tillsammans med nya fräscha Andersen Hotel blir de båda anläggningarna en naturlig utgångspunkt för upplevelser i centrala Köpenhamn. Karen Nedergaard är tredje generationens hotellentreprenör. Farmor Erna Andersen startade hotellet Absalon redan 1938 och under året har hotellkedjan

kompletterats med Andersen Hotel som fått namnet efter farmor Erna. – Absalon är ju ett välkänt svenskhotell som vi drivit i alla år. Vi kände att det fattades något som var lite mer lyxigt och en upplevelse i sig, och när vi fick möjlighet att förvärva ett annat hotell tvärs över gatan gjorde vi det, berättar Karen Nedergaard som driver verksamheten. Många nätter och lediga stunder gick åt tillsammans med arkitekter och designers,

och efter ett års byggarbete är hotellet nu i full drift. Båda hotellen ligger alldeles bakom huvudbangården och i Köpenhamns mest expanderande kvarter. Det centrala läget med järnvägsstationen inom ett hundratal meter, Tivoli 400 meter, Ströget 600 meter och planetariet inom 500 meter utgör hotellet den naturliga basen för upplevelser i Köpenhamn. – Det är just hotellets centrala läge och höga standard som genom åren lockat många svenskar till oss. Vi kan idag se både andra och tredje generationens gäster hos oss och det uppskattar vi verkligen, säger Karen. Absalon har 190 rum och hela hotellet är rökfritt. Rummen är ytterst smakfullt inredda och håller mycket hög standard. Topfloorsviter med egen hiss, minisviten och Absalonsviten måste upplevas. Ingenting har sparats i strävan efter att göra rummen exklusiva. Den trogna personalen där merparten arbetat mellan 10-25 år i branschen gör att stamkunderna blir igenkända och speciellt mottagna. Trots hotellets stora kapacitet har man lyckats behålla det lilla hotellets charm och intimitet. Andersen är å sin sida ett designhotell

Karen Nedergaard vid receptionsdisken.

med 73 rum som alla håller yppersta klass, och där inget har sparats på varken inredning eller disgn. Hiss finns givetvis men de som använder trappen kan se att den bevarats och snyggats till utan att husets mer än hundra år gamla karaktär ändrats. Varje våningsplan har en egen färgkombination och alla rum har både färgsättning, textilier och inredning som är färgmässigt designade. – Vi både skissade och provmålade innan del blev som vi önskade, berättar Karen stolt. För konferensgästen erbjuds två konferensrum med plats för 30 respektive 20 personer. Under året har hotellet olika kampanjer. Just nu har man ett paketerbjudande som innefattar boende på Absalon eller Andersen Hotel, parkeringsplats och överfart via Öresundsbron. – För grupper och företag har vi speciella avtal så vi kommer bland annat att kunna erbjuda speciella julerbjudanden. Vi rekommenderar våra gäster att ringa eller besöka våra hemsidor för att få veta mer om våra erbjudanden, tipsar Karen Nedergaard. Hon berättar vidare att Andersen har också startat ett nytt restaurangkoncept som man kallar för Pop-Up. – Vi har ett samarbete med välkända Nyminde Kro på Jylland som flyttat hit med ett unikt restaurangkoncept. Succén har resulterat i fulla hus kväll efter kväll så det är en god idé att boka bord och rum samtidigt, säger Karen med en hälsning till Sverige. TEXT: Bengt-Olle Persson


Några fakta om NORDANSTIGS kommun Landsdel – län – landskap Norrland Gävleborg Norra Hälsingland Folkmängd 9 499 (13-08-30) Några orter Bergsjö (centralort), Hassela, Ilsbo, Harmånger, Strömsbruk Stocka, Jättendal.

Nordanstig – tillgång till tre arbetsmarknader Med tillgång till arbetsmarknaderna i både Nordanstig, Sundsvall och Hudiksvall på bekvämt pendelavstånd, erbjuder Nordanstig, med orter som Bergsjö, Hassela, Ilsbo, Harmånger, Stocka, Strömsbruk och Jättendal tryggt boende i vacker natur.

Närmaste kommungrannar Sundsvall i norr Hudiksvall i söder

Nordanstig är en utpräglad företagarkommun med både skogsbruk, jordbruk, byggfirmor, snickerier, mekaniska företag m.fl. De flesta företag är enskilda näringsidkare eller familjeföretag. TRIMA-lokalerna nu stort företagshotell

Fanertillverkaren Plyfas anläggningar i Hassela.

Tre arbetsmarknader Förutom i Nordanstig har man på pendelavstånd nära till arbetsmarknaderna i både Sundsvall och Hudiksvall. Hassela Ski Resort Hassela är den vintersportanläggning som ligger bäst till för Mälardalen. 3,5 timmar från Stockholm. 310 meters fallhöjd. Åtta liftar. Sevärdheter Bl.a. Nordanstigs Kustmuséum och Vattrångs Vikingaboplats.

En av Nordanstigs kommuns största privata arbetsgivare är fanertillverkaren Plyfa i Hassela. Med sina 100-talet anställda på orten med 364 innevånare har företaget enorm betydelse. – Med låg internationell efterfrågan och för export ofördelaktig kronkurs, har vi nu några verkligt tuffa år bakom oss. Nu ser det bättre ut och vi kan efterhand fortsätta att investera och vidareutveckla vår anläggning, berättar VD Fredrik Lenz på Plyfa, som tror sig kunna öka omsättningen från 145 i fjol till 170 miljoner i år. Mångsidigt företagande

Kommunikationer 3,5 timmar från Stockholm med nya E4:an Mitt mellan Sundsvall och Hudiksvall (ca 30 min) X-2000 Säkert boende i vacker natur Nordanstig erbjuder alla typer av boende i vacker natur, med nära till kust, hav, vattendrag, golf, ridning, vintersport, jakt och fiske.

Återhämtning för Plyfa

Nordanstig är den nordöstligast belägna kommunen i Hälsingland. Här är det nära till det mesta som gör livet värt att leva. Här finns alla typer av boende och t.ex. prisvärda villor. Tryggt och bra för både företagare, barnfamiljer, yrkesaktiva och seniorer. Ett Gnosjö i Hälsingland

Ett exempel på framåtandan i Nordanstig är den privata satsningen på Bergjöverken Fastigheter AB. I frontlastartillverkaren TRIMAs tidigare lokaler på 12 000 kvm i Bergsjö, Hälsingland, erbjuds nu större och mindre företagslokaler för många typer av verksamheter. Flera företag har redan börjat flytta in. – Ge oss ditt behov och vi ger dig en bra lösning, säger företagarna Ulf Finnström och Mats Persson, som förvärvat TRIMA-fastigheten. TEXT: ERIK HOLLÄNDER

En företagare som i fjol fick tag i bra lokaler och etablerade sitt företag i norra Nordanstig beskriver sin etablering med orden. – Här har vi funnit något av ett Gnosjö i norra Hälsingland. Vi får bra hjälp av andra företag här med det vi behöver. Det hela fungerar så bra. Helt annat än orten vi kom från. Stark placering som företagarkommun

År 2011 utsågs Nordanstigs kommun till årets företagarkommun i Gävleborg, med länets bästa tillväxt bland företagen. I den nationella rankingen hamnade Nordanstig på 17:e plats, en topplacering bland Sveriges 290 kommuner. Det innebar också en fantastisk klättring sedan tidigare noteringar. Sådant som aktiebolagens omsättningstillväxt, kreditsäkerhet m.m. vägs in i den nationella rankingen.

I Nordanstigs kommun hittar man alla typer av boende för alla åldrar i vacker miljö.


80

nordanstig

www.svenskleverantorstidning.se

Nordanstigs Bostäder AB – tryggt boende i vacker natur I Nordanstig är chanserna för att finna exakt den boendemiljö och den boendeform som passar bäst i alla skeden av livet mycket stora. Hit flyttar folk både från andra delar av Sverige och från utlandet för att finna tryggt boende i vacker miljö.

Nordanstigs Bostäder AB är Nordanstigs kommuns välskötta bostadsbolag, med Birger Tellin som VD och 28 medarbetare, som gör allt sin makt för att man skall hitta den bostad och den miljö man vill bo i, i t.ex. hyreslägenhet, radhus eller seniorboende, inom Nordanstig på orter som huvudorten Bergsjö (med bland annat nya Bergsjöverken Fastigheter AB som stort företagshotell), Hassela, Harmånger, Ilsbo, Mellanfjärden, Stocka, Strömsbruk m.fl. Mellan Sundsvall och Hudiksvall

Nordanstigs kommun ligger mitt mellan Sundsvall i norr och Hudiksvall i söder vid norra hälsingekusten. Med nya snabba E4:an och X 2000 finns snabba förbindelser både norrut och söderöver. Både barnfamiljer, företagare och pensionärer finner här den trygga boendemiljö som passar dem bäst, i alla skeden av livet. Nordanstigs näringsliv och kommun utgör i sig en mångsidig arbetsmarknad. Med arbetsmarknaderna i både Hudiksvall och Sundsvall har både han och hon goda möjligheter att både finna och byta arbete. Nordanstigs strategiska läge mitt mellan två större städer ger också eget företagande en betydande naturlig marknad.

Välj själv hur du vill bo tryggt i vacker miljö. För barnfamiljer, yngre och äldre. Nära hav - golf – skidning – jakt

Birger Tellin berättar. – Här i Nordanstig har vi bostäder i många typer av miljöer. Vill man bo havs- och strandnära, finns flertalet bostadsorter längs Bottenhavskusten. Man kan välja att bo nära någon av tre golfbanor eller ridhus. Älskar man vintersport väljer man t.ex. att bo nära Hassela Ski Resort, som erbjuder de längsta skidbackarna med de längsta fallhöjderna utanför fjällvärden. Man vill kanske ha nära till vildmark, jakt, fiske, sjöar och vattendrag i inlandet. Från Hassela kan man t.ex. färdas i kanot ända ut till havet vid Stocka. Här finns allt. Dessutom finns närheten till två större städer på bekvämt avstånd och t.ex. IKEA i Sundsvall. Flyttar från Sverige och utlandet

Många har under senare år valt att flytta till någon av orterna i Nordanstig. Ett exempel är paret, som tidigare bodde i Sundsvall. Han blev pensionär, hon hade arbetet kvar i Sundsvall. De valde att bo strandnära i Stocka, vid kusten. Ett annat exempel är det unga paret från Stockholm, som fann både bra lokal för sitt företagande och trygghet för barnen i Strömsbruk. Andra barnfamiljer har

valt Hassela för vintersporten eller Gnarp för ridningen. – Inflyttade känner sig privilegierade att kunna bo i de miljöer som erbjuds här, utan att behöva vara miljonärer, poängterar Birger Tellin. Än så länge förmånliga villor

Att hitta en villa till bra pris i Nordanstig är än så länge möjligt. För samma eller betydligt mindre pengar kan man få mycket mer och dessutom i drömmiljö. Kust och strandnära villor, som är omöjliga att få på andra håll, kan man om man har lite tur, fortfarande finna här. Men det kanske gäller att passa på, så länge det fortfarande är möjligt. Lokala fastighetsmäklare säljer hus och fritidshus till folk från både Stockholm, Uppsala, Sundsvall, Hudiksvall, USA, Belgien, Tyskland och Holland. Hyresrabatter för nya företag

– Nordanstigs Bostäder AB vill också bidra till en bra näringslivsutveckling i Nordanstig. Där och om lämpliga lokaler finns, vill vi erbjuda nyetablerade företag 50 % rabatt på hyran första året och 25 % år två, avslutar Birger Tellin.

Det finns bra och billigt boende och möjligheter till ett rikt liv i samklang med naturen Kultur- och föreningsliv är omfattande och fritiden erbjuder allt från havsbad till alpin skidåkning i Hasselabackarna Kontakta oss på tel. 0652-363 20 www.nordanstigsbostader.se

TEXT: ERIK HOLLÄNDER


nordanstig 81

www.svenskleverantorstidning.se

Bergsjöverken Fastigheter AB – TRIMAfastigheten i Bergsjö blir större och mindre företagslokaler I frontlastartillverkaren TRIMAs tidigare lokaler på 12 000 kvm i Bergsjö, Hälsingland, erbjuds nu större och mindre företagslokaler för många typer av verksamheter. Flera företag har redan börjat flytta in. – Ge oss ditt behov och vi ger dig en bra lösning, säger Ulf Finnström och Mats Persson, som förvärvat TRIMA-fastigheten i sin helhet. När TRIMA lade ner i Bergsjö, Nordanstigs kommun, år 2010 blev 12 000 kvm prima lokaler lediga för annan användning. Ålö Maskiner, som då flyttade tillverkningen av TRIMA-frontlastare utomlands, har hållit lokalerna uppvärmda året om och i gott skick. Köpte när priset var rätt

– Vi hade tidigt intresse av att förvärva TRIMA-fastigheten. Priset som ägaren Ålö Maskiner ursprungligen ville ha för TRIMA-lokalerna var högt, och när vi tidigare i år nått en överenskommelse till rätt pris, slog vi till, berättar Ulf Finnström, tidigare produktionschef på TRIMA och Mats Persson, som tillsammans köpte lokalerna och bildade Bergsjöverken Fastigheter AB för ändamålet. Ge oss ditt behov - vi ger en lösning

– Totalt disponerar Bergsjöverken Fastigheter AB i de tidigare TRIMA-lokalerna över 12 000 kvm, varav 8 000 kvm i varma lokaler. Lokalerna ger möjlighet för både större och mindre verksamheter att få bra hyreslokaler till rätt kostnad. Vi delar in och anpassar lokaler efter större och mindre behov för: produktion, montering, försäljning, service, verkstad, lager/centrallager, fordon, kontor med fiberoptiskt bredband, m.m. I lokalerna finns undervisningslokaler/konferens, kök och godkänd ventilation för både svetsning och industriell lackering. Vårt motto är ”Ge oss ditt behov och vi ger dig en bra lösning!”

Den tidigare TRIMA-fastigen i Bergsjö börjar fyllas. Exempel på verksamheter med sina nya lokaler här är: Bergsjö Betonghåltagning, Hälsinge Tak & Montage, Nords Entreprenad, Bergsjö Cocosbollar, Benefact, en verksamhet får 700 kvm förråd, en annan, Provana, bygger här upp sitt nya centrallager för rikstäckande distribution, Släpvagnsdoktorn, NJ:s Transportörteknik.

Flexibilitet är alltså ledordet, berättar Ulf Finnström och Mats Persson. Mitt i Sverige ca 10 minuter från E4:an För verksamheter som betjänar kunder i både södra- och mellersta Norrland är läget optimal, endast ca 10 minuter från nya E 4:an. För företag som betjänar större delar av Sverige är läget mitt i Sverige också fördelaktigt. Exempel på avstånd från Bergsjö är: Örnsköldsvik 21 mil, Gävle 16 mil, Härnösand 11 mil, Sundsvall 6 mil, Östersund 22 mil, Stockholm 34 mil.

– Hos oss är både befintliga och nya företag i närregionen välkomna att kunna vidareutveckla sina verksamheter i lämpliga lokaler till rätt hyra. För företag som betjänar kunder i både Gävleborg och Västernorrland ger det kortast möjliga körsträckor både norrut och söderut. För rikstäckande företag gäller att vi finns mitt i Sverige. Företag har redan börjat flytta in. Exempel är: Bergsjö Betonghåltagning, Hälsinge Tak & Montage, Nords Entreprenad, Bergsjö Cocosbollar, Benefact, en verksamhet får 700 kvm förråd,

en annan, Provana, bygger här upp sitt nya centrallager för rikstäckande distribution, Släpvagnsdoktorn, NJ:s Transportörteknik. Flexibilitet är som sagt ledordet. Vi har stora lokalresurser som vi kan anpassa efter vars och ens behov. För den som själv vill flytta till Bergsjö/Nordanstig finns naturen inpå knutarna med närhet till slalom, stugboende, jakt och fiske samt havet, avslutar Ulf Finnström och Tommy Lundin på Bergsjöverken Fastigheter AB. TEXT: ERIK HOLLÄNDER

BERGSJÖVERKEN FASTIGHETER AB I TRIMA BERGSJÖs tidigare lokaler i Bergsjö erbjuder vi större och mindre företagslokaler för uthyrning till rätt kostnad. Hos oss kan du anlita ett fastighetsbolag med stora och flexibla resurser. Ge oss dina behov så ger vi dig en lösning. Totalt 10 000 kvm som vi delar in och anpassar efter större och mindre behov för produktion, montering, försäljning, service, verkstad, lager/centrallager, fordon, kontor med bredband, m.m. I lokalerna finns undervisningslokaler/konferens och ventilation för både svetsning och lackering. Vi finns strategiskt belägna för södra - mellersta Norrland. Mitt i Sverige. Endast ca 10 minuter från nya E 4:an. Exempel på avstånd: Örnsköldsvik 21 mil, Gävle 16 mil, Härnösand 11 mil, Sundsvall 6 mil, Östersund 22 mil, Stockholm 34 mil.

Se mera på hemsidan www.bergsjosvets.se eller kontakta Ulf Finnström 070-67 113 55 eller Mats Persson 070- 83 150 64 för mer information och visning.


82

nordanstig

www.svenskleverantorstidning.se

E.R.P. – svets - smide och golvvärmesystem E.R.P. dvs. E. Råbom Produkt AB erbjuder produkter och tjänster som täcker behov inom områdena LIKA-skylthållare för bilar, legosvetsning, tillverkning av byggsmide, svets-/mekaniska fältarbeten, svets-/byggentreprenader samt beräkning och leverans av kompletta golvvärmesystem för både små och stora installationer. E.R.P. ägs och drivs sedan starten år 2005 av Nordanstigsentreprenören Eric Råbom. Företagets kontor och produktionslokaler finns på industriområdet Svanbacken på centralorten Bergsjö, Nordanstigs kommun, mitt mellan Sundsvall och Hudiksvall. LIKA-Skylthållare

Eric Råbom inledde sin verksamhet år 2005 genom förvärvet av produkträttigheterna och produktnamnet LIKA-skylthållare för bilar. De patenterade skylthållarna i aluminium försvårar stöld av registreringsskyltar, är lätta att installera och kan köpas via Volvobutiker, Mekonomen och via Internet. Legotillverkning – svets – smide

Redan 2006 startades den egna svets-/ smidesverkstaden. – Vi använder alla svetsmetoder d.v.s., MIG/MAG, TIG,

Svetsning i verkstaden.

gassvetsning. Vi arbetar både i svart, rostfritt och aluminium och anlitas för legotillverkning av svetsade konstruktioner. Vi har erfarenhet av att tillverka

detaljer till verktygsfästen för frontlastare. Vi anlitas sedan 2006 av SMP i Ilsbo för legosvetsning av skopor till grävmaskiner och traktorgrävare. Vi tillverkar också sådant smide som behövs inom byggprojekt, inom företag och industri. Exempel är rörsvetsning, tillverkning och installation av gretingar, plattformar, maskin- och andra fästen, trappor i metall ute och inne, smidesstaket, räcken med eller utan glas m.m. stolp- och andra fästen samt andra smidesdetaljer för ingjutning i betong, berättar Eric Råbom. Fältarbeten

Inom framförallt regionen Sundsvall- Nordanstig- Hudiksvall utför E.R.P. arbeten och reparationer i fält med motorelsvets. Det kan röra sig om arbeten på allt från entreprenad- och jordbruksutrustning som behöver repareras hos kunden, inom industrin, eller i fält där utrustningen finns. Total- och underentreprenader

– Vi utför arbeten ute i kundernas fastigheter och anläggningar t.ex. när smide skall tillverkas, svetsas och instal-

leras. I samband med svets/smidesuppdrag, tar vi vid behov på oss mindre totalentreprenader, när ändringar skall göras i byggnader och anlitar då i vår tur, byggare, VVS-entreprenörer m.fl. I andra fall arbetar vi som underentreprenör. Kompletta golvvärmeleveranser

I fjol förvärvade E.R.P. Gränsfors Golvvärme, som nu verkar som en bifirma. Gränsfors Golvvärme, med Ulrika Skoglund som verksamhetsansvarig, levererar kompletta byggsatser för större och mindre installationer av vattenburen golvvärme. – Vi är en Danfoss Premium Partner, vi beräknar, dimensionerar, CAD-ritar och levererar det som behövs för komplett installation av golvvärme. Kunderna är ofta bygg- och VVS-entreprenörer. Vi är noga med bra installationsbeskrivningar och god support för varje projekt. Vår golvvärme installeras både i villor, varav många i Stockholmsområdet, och i större anläggningar. Ett exempel på ett större projekt, är våra leveranser till Ishallen Nordkraft, Narvik i Nordnorge, berättar Ulrika.

TEXT: ERIK HOLLÄNDER

Golvvärme till utbyggnad hos Bergman Plast AB, Gnarp.

Kompletta golvvärmesystem för stora och små projekt

Allt inom svets & smide 0652-100 90

www.lika.se

0652-200 10

www.gransfors.nu


nordanstig 83

www.svenskleverantorstidning.se

Gradin Text & Bild – Made in Nordanstig – smarta displaysystem och miljövänligt färgade textilprodukter Fullservicebyrån Gradin Text & Bild AB har profilerat sig som en modern reklamverkstad med fokus på kvalitets- och miljöprofil i allt de gör, något som ger kunder både i Sverige och utomlands. – Vi har en av Norrlands största maskinparker för textilprodukter och använder enbart miljövänliga vattenbaserade färger i de profil-/ fritidsplagg, vepor, flaggor och andra textilprodukter vi gör, berättar Lasse Gradin.

Gradin text & Bild AB har säte och produktion på huvudorten Bergsjö i Nordanstigs kommun, mellan Sundsvall och Hudiksvall. – Sedan starten 2005 har vi haft en miljöprofil i allt vi gör både i produktion och i material. Miljöcertifierad tillverkning i kombination med att vi ligger i framkant med modern produktionsteknik, ger oss kunder både i närregionen, runtom i Sverige och utomlands, poängterar Lasse Gradin, som äger Gradins tillsammans med hustrun Kristina Jernberg Gradin. Själv arbetar Lasse som företagsledare och säljare. Kristina jobbar just nu som

arbetsmarknadsvägledare i ett projekt på Nordanstigs kommun, men sköter också en hel del administration på deltid. Annika Halvarsson är grafisk formgivare. Per-Ove Bergman är produktionsansvarig/grafisk produktion. Linda Sundin är specialist brodyr/profilkläder. Ida Lindström - Staf är specialisten inom tryck/profilkläder. – Förutom att vi alltid erbjuder miljövänliga produkter, har vi också satsat på innovativa lösningar som förbättrar och underlättar för kunderna, poängtera Lasse Gradin. Miljövänliga textilprodukter

– Vår satsning på att själva utveckla, tillverka och sälja miljövänligt färgade textilprodukter har fallit väl ut. I vår maskinpark använder vi sublimeringsteknik, med värme överför vi logotyper, texter, färger och bilder till tyget. Färgerna är vattenbaserade, miljövänliga, mycket hållbara och ger skarp grafik. Med tekniken kan vi till rätt pris erbjuda allt man behöver inom profilkläder/sportkläder, fönsterdekorer, skyltar och banderoller, Beach Flags, flaggor, stora PVC-fria ljusskyltar och vepor, m.m. utan skarvar. När det gäller flaggor säljer vi också allt inom stora som små flaggstänger, berättar Lasse Gradin. Gradin Text & Bild har också utvecklat en egen teknik som gör det möjligt att göra avancerade grafiska tryck på hästtäcken. Det innebär att hästägare kan få täcken med bilder och grafik i vilka färger som helst. Samma sak gäller sportkläder och mössor. – Vi tar fram det grafiska utseendet, färgar tygerna och sedan syr våra sömmerskor upp mössor och kläder. Allt made in Nordanstig och Sweden, förklarar Lasse Gradin. Utvecklat smart displaysystem

Lasse Gradin fortsätter. – Vi märkte att det fanns behov av bättre, smidigare, lättare, starkare och smartare displaysystem, varför, vi har ut vecklat ett eget. Genom att använda tyg i stället för PVC sparas mycket vikt och det hela blir lättare att hantera, montera, demontera, byta och flytta. En display av tyg väger mycket litet och blir ihopvikt ett litet paket med reklam och information som inte får vikmärken, skrynklas eller skadas i hanteringen. Våra displaysystem innehåller allt man behöver för representativ, säker och lätthanterlig reklam och information. Vid utvecklingen av vårt displaysystem ”Made

Så här liten blir en stark fasadvepa 2,5 x 7 meter från Gradin Text & Bild ihopvikt. Behändig att transportera, hantera och montera, utan vikmärken.

in Nordanstig” har vi utgått från att använda kunskap och resurser hos lokala och regionala företag. Ramsystemen i stål eller aluminium tillverkas lokalt av E.R.P. De lackeras av ett företag i Sundsvall. All tygsömnad t.ex. kantförstärkningar görs av Systugan i Gnarp osv. berättar Lasse Gradin. Made in Nordanstig displaysystem används i dag t.ex. på travbanan Hagmyren i Hudiksvall och på Statoil runtom i Sverige. ”Made in Nordanstig” är lättanvända och behändiga, oberoende av storlek. Att vår miljövänliga textilteknik för vepor och utställningsmaterial erbjuder skarp grafik med hög kvalitet, visas av att den valts för specialutställningen silverskatten ”Tollstaskatten” på Hudiksvalls Muséum, avslutar Lasse Gradin. TEXT: ERIK HOLLÄNDER

Lasse i färd med att färdigställa en backdrop.

En miljöcertifierad modern reklamverkstad 0652-747707 • Bergsjö • www.lgtextochbild.se EGEN produktion och tryck av:

Tygvepor i storformat och


84

nordanstig

www.svenskleverantorstidning.se

Cederpepparkakorna – framgång för Lindhs Bageri Sedan år 2001, när Per-Ola Wadin tog över Lindhs Bageri i Bergsjö, Nordanstigs kommun har omsättningen fyrfaldigats. Linds Bageri har blivit ett innovativt fullsortimentsbageri, vars cederpepparkakor blivit en framgång inte bara i Sverige utan också på export. Lindhs Bageri startades 1924 i Gränsfors, Nordanstig av Wolger Lindh. Sedan år 2001 ägs och drivs Lindhs Bageri av Per-Ola Wadin. Per-Ola är både ordförande för företagarna i Nordanstig och ordförande i Nordanstigs kommuns näringslivsråd och därför mycket engagerad I regionens näringslivsutveckling. – Nordanstig har i dag ett näringsliv med bredd och duktiga entreprenörer. Genom uppfinningsrikedom och samverkan kan vi tillsammans göra det ännu bättre, poängterar Per-Ola Wadin. Lindhs Bageri AB verkar i egna lokaler på Svanbackens industriområde på centralorten Bergsjö i Nordanstig, med bl.a. E.R.P. som granne. Sedan år 2001, när Per-Ola Wadin tog över Lindhs Bageri, har omsättningen fyrfaldigats från 2,5 till 10 miljoner. Antalet medarbe-

tare har samtidigt ökat från 6 – 7 till 14 medarbetare. Fullsortiment

Lindhs Bageri erbjuder ett brett fullsortiment av både bageri- och konditoriprodukter med totalt ett 100-tal produkter. I sortimentet ingår alltså både matbröd, tårtor, kaffebröd och glutenfritt. Från Lindhs kan man alltså få allt man behöver för alla upptänkliga tillfällen. – Våra produkter kan man köpa via framförallt i ICA-butiker, men också i Coop och Hemköpsbutiker i Hudiksvall, Nordanstig och Sundsvall. Den största avsättningen finner våra produkter i Sundsvall, som är den största kommunen i regionen. Vi

vann nyligen upphandlingen på fyra år för leveranserna till Sundsvalls kommuns skolor och åldringsvård, berättar Per-Ola Wadin. 20 ton cederpepparkakor

Utgående från ett gammalt recept från 1800-talet tillverkar Lindhs Bageri cederpepparkakor, vilket blivit en verklig framgångsprodukt. Cederpepparkakorna är lite speciella. De är smaksatta med cederolja, tjockare och rustikare än andra pepparkakor. När cederpepparkakorna introducerades år 2001 bakade vi 200 kg under det första året. Nu står de för 15 % av omsättningen. I år blir det 20 ton. Cederpepparkakorna säljer vi via butiker, men deras popularitet har gjort att vi fått allt fler företagskunder, som säljer dem via egen marknadsföring. Exempel är ”Årgångspepparkakor” ett företag i södra Sverige som nu säljer 6 ton årligen och Kronans Pepparkakor här i Norrland,

som ökat försäljningen från 1 000 burkar till 30 000 burkar årligen. Vi har också en ökande export till både England och Tyskland, konstaterar Per-Ola Wadin. Per-Ola Wadins dotter Linnéa Mossberg är utbildad konditor och arbetar på Lindhs Bageri. På ett initiativ av henne har Lindhs via Facebook börjat marknadsföra ”figurtårtor”. Det betyder att Lindhs gör tårtor individuellt dekorerade alla tillfällen. Föräldrar kan beställa en tårta dekorerad med barnens favoritsagomotiv, seriefigur, gosedjur, legoklossar, dockor, Pippi Långstrump, Nalle Puh eller något annat som står barnet nära. Vuxna kan till sina bemärkelsedagar t.ex. bli uppvaktade med en tårta dekorerad med snöskoter, bil, jakt eller fiske. Den mest personliga tårta man kan tänka sig. – Lindhs Bageris figurtårtor har också de blivit en verklig hit, konstaterar Per-Ola Wadin avslutningsvis.

Figurtårtorna från Lindhs Bageri är beställningsverk med önskade motiv. Figurtårtorna lanserades först via Facebook och har blivit mycket populära.

Dagsfärskt bröd från Hälsingland! Box 39, 82070 Bergsjö • Tel 0652-711 70

www.lindhsbageri.se

TEXT: ERIK HOLLÄNDER


nordanstig 85

www.svenskleverantorstidning.se

SMP – ytterligare investeringar och tillväxt Redskapstillverkaren SMP har kontinuerligt utvecklats med återkommande stora investeringar och ökande omsättning. Nya redskap med allt bättre egenskaper för grävmaskiner och traktorgrävare utvecklas fortlöpande. SMP: s Swingotilt, tiltrotatorer i fem storlekar för 3 - 30 tons grävmaskiner, är exempel. Nu genomför SMP igen omfattande investeringar.

SMP Parts AB i Ilsbo, ca 2 mil nordväst om Hudiksvall, är största arbetsgivaren på orten och har därmed mycket stor betydelse för lokal sysselsättning och samhällsekonomi. I dag sysselsätter SPM Parts AB i Ilsbo direkt ca 100 personer i Ilsbo med närområde. Inhyrd personal på 4 personer anlitas i produktionen. Ytterligare ett 10-tal utför legosvetsning genom underleveranser. SMP har också egen personal i dotterbolag utomlands, varav två i Norge och sju i Tyskland. Sedan Svensk Leverantörstidning för första gången uppmärksammade SMP Parts AB I Ilsbo år 1992, har verksamheten vuxit betydligt. År 1992 hade företaget t.ex. 30 medarbetare, som år 1996 ökat till 51. Omsättningen hade samtidigt ökat till 80 miljoner. År 2008 hade igen stora investeringar genomförts. Med 100-talet sysselsatta i Ilsbo och investeringar som berör många områden i verksamheten, förväntas omsättningen i år bli 215 miljoner och resultatet uppgå till 15 % av omsättningen. 33 miljoner investeras

– Vi har en ägare som, trots goda resultat, egentligen aldrig lyft pengar ur företaget. Allt har återinvesterats för att skapa bättre produkter och vidareutveckla

Börje Blank, platschef.

företagets funktioner i övrigt. Återkommande investeringar gör att vi kan utveckla och tillverkar bättre produkter, snabbare och effektivare, konstaterar platschefen i Ilsbo Börje Blank. Nu genomför SMP igen stora investeringar inom olika områden: Två ABB svetsrobotar inklusive lägesställare har installerats av Andon. Två stora flerop. maskiner har installerats och ny maskinhall på 700 kbm, liksom ny lagerhall på 1850 kvm för färdiga produkter har byggts. Ny kantpress, klar att tas i bruk i december, har anskaffats som komplement till befintlig, vilket fördubblar kapaciteten från en kantpress i två skift till två maskiner i två skift. Två nya teknikerbefattningar för att öka takten i produktutvecklingen har tillsatts i höst. Ytterligare investeringar genomförs, däribland asfaltering av utökade ytor utomhus. – En av SMP:s styrkor som redskapsleverantör, är förutom bredden med skopor från 25 till 5 000 l skopvolym, att vi utvecklar

Swingotilt®

Gilla oss på Facebook

och tillverkar allt större skopor. Vi har därför investerat i en ny svetslägesställare och motsvarande lyftutrustning, som klarar av att hantera skopor med vikter upp till 4,5 ton och skopvolymer upp till 5 kbm, skopor som arbetar med fyra hydraulcylindrar, berättar Börje Blank. Hard Lock – ny typ av snabbfäste

Börje Blank fortsätter. – I samarbete med ett norskt företag, har vi utvecklat Hard Lock, en ny typ av patenterade snabbfästen med säkerhetslås. Hard Lock snabbfästen har säkerhetslåsfunktioner på båda axlarna och är konstruerade för att klara 10 000 arbetstimmar utan glapp. SMP:s nya trädklipp, som i sin helhet fästs direkt på skopsfästet, halverar kostnaden för en trädklipp och klarar upp till 28 cm tjocka stammar. Nu i höst demonstrerade vi den t.ex. i praktisk användning i Mjölby. Det gjorde att närvarande entreprenörer direkt köpte åtta enheter, avslutar Börje Blank. TEXT: ERIK HOLLÄNDER

Den nya generationen snabbfästen

Se SMP Hardlock på www.smpparts.com

Med känsla och kvalitet från din ledande redskapsleverantör Vår styrka som redskapstillverkare är att kunna leverera kompletta grävutrustningar. Att dessutom kunna leverera redskapen med hög kvalitet, till rätt pris och i rätt tid, är en garanti för varje enskild entreprenör som vill ha maximalt utbyte av sin investering. Genom ett nära samarbete mellan oss som tillverkare, entreprenörer, återförsäljare och maskinproducenter har vi ett redskapsprogram helt anpassat för den Nordiska marknaden. Lyssna med din maskinhandlare! SMP Parts AB | Bergsjövägen 3 | 820 71 ILSBO | Tel: 0650-35650 | Fax: 0650-35660 | info@smpparts.com | www.smpparts.com


86

nordanstig

www.svenskleverantorstidning.se

Ilsbo Tools 25 årsjubilérar – verktyg för Hälsinglands företag För snart tio år sedan inledde Ilsbo Tools AB med säte i Västtjärn, Ilsbo, försäljning av verktyg och verkstadsförnödenheter. Satsningen på personlig service, rådgivning och kvalitetsprodukter till bra priser i kombination med snabba leveranser ger fortsatt allt fler kunder i regionen. Ilsbo Tools AB grundades av Leif Andersson i Ilsbo för 25 år sedan. Företaget har sin bas i egna lokaler i Västtjärn, strax sydväst om Ilsbo ca 2 mil nordväst om Hudiksvall. Här har lokalerna med växande verksamhet efterhand byggts om och ut. Förutom verktygsförsäljningen tillverkar Ilsbo Tools också egna buskröjaraggregat, som blivit framgångsrika produkter både i Sverige och på export. Verktygsförsäljning med erfarenhet

När Ilsbo Tools för snart 10 år sedan satsade på försäljning av verktyg blev Janne Berglund ansvarig för satsningen på försäljningen av verktyg och verkstadsförnödenheter. Janne, som i dag har 25 års erfarenhet som säljare på vertygssidan fick då fria händer att bygga upp verksamheten. Det har gått bra. – Rätt verktyg för rätt ändamål skapar effektivitet och det blir roligare att jobba. Vi ville satsa på att kunderna skulle få den rådgivning och de verktyg och verkstadsförnödenheter som hjälper dem att bli effektiva i sitt arbete. Det

Försäljningen av hårdmetallverktyg ökar från år till år.

Janne Berglund besöker kunderna längs kusten från Söderhamn till Gnarp inklusive orter som exempelvis Delsbo, Ljusdal och Färila i inlandet.

har blivit uppskattat. Janne, som är mycket kunnig och besöker företagen återkommande, ger råd och följer upp leveranserna, så att allt blir på bästa sätt. Det uppskattas, säger VD Leif Andersson. – Vår princip är att leverera rätt kvalitetsprodukter med snabb service. Det innebär bl.a. att vi levererar snabbt dörr till dörr. Eftersom vi själva sköter allt från Västtjärn kan vi också hålla erkänt bra priser, poängterar Janne Berglund, som besöker kunderna längs kusten från Söderhamn till Gnarp inklusive orter som exempelvis Delsbo, Ljusdal och Färila i inlandet. – På produktsidan täcker vi in allt som både en mindre verkstad och ett större verkstadsföretag behöver inom verktyg

för borrning, gängning och slipning m.m. Försäljningen av hårdmetallverktyg ökar från år till år, berättar Janne Berglund. Verkstadsförnödenheter

Janne Berglund fortsätter. – Vi säljer allt en mekanisk verkstad behöver för att fungera bra. Det betyder också rätt verkstadsförnödenheter som personlig skyddsutrustning, handskar, svetstillbehör, slipprodukter, överhuvudtaget noggrant utvalda produkter, som vi vet fungerar bra. Det skall vara enkelt för ett företag att beställa av oss enligt principen berätta ditt behov, så tar vi fram en bra lösning. Ilsbo Tools AB´s egenutvecklade kättingröjare för röjning av buskar och sly på enskilda ägor, i dikesrenar, på flygfält

m.m. säljs via återförsäljare för allt från jordbrukstraktorer till professionella entreprenörer och har blivit framgångsrika både i Sverige och på exportmarknaderna, inklusive Ryssland, som är en ny marknad i vardande. Ilsbo Tools har efterhand byggt ut och förnyat sin maskinpark för tillverkningen. När vi i Svensk Leverantörstidning för första första gången uppmärksammade Ilsbo Tools år 1992, hade företaget två medarbetare, som nu ökat till tolv. – Lämpligt till vårt 25-årsjubiléum har vi gått ut och lovat 3 års fabriksgaranti på våra krafuttagsdrivna buskröjare, avslutar VD Leif Andersson. TEXT: ERIK HOLLÄNDER

I år kan vi fira 25 framgångsrika år Vi förser Hälsninglands verkstäder och mekanföretag med de verktyg, industriförnödenheter och maskiner som behövs för effektiv verksamhet. Beskriv ditt behov – vi levererar snabbt rätt produkter och lösningar. Janne Berglund, med 25 års branscherfarenhet, ger Dig råd och personlig service på 070-26 710 90. Läs mer på www.ilsbotools.se


nordanstig 87

www.svenskleverantorstidning.se

ProVana – svenska arbetshandskaroch skor för svenska behov ProVana AB konstruerar, designar och marknadsför arbetshandskaroch skor framtagna specifikt utgående från behov i svenska förhållanden, för vinter som sommarbruk. – Att kunna arbeta rätt utrustad ökar både arbetstrivseln och produktiviteten, konstaterar ProVanas VD Anders Lindmark. ProVana började utveckla produkter under egna varumärken för fyra år sedan. Starten skedde i Hudiksvall. – Vi hade märkt att svenska användare behövde produkter gjorda i rätt material och konstruktion. Vi ville helt enkelt utveckla marknadens bästa produkter till rätt pris, konstaterar Anders Lindmark.

Ökad efterfrågan ger nu tredje flytten Redan inom ett år efter starten hade proVana vuxit ur lokalerna i Hudiksvall och funnit större i Ilsbo, två mil nordväst om Hudiksvall. – Med ökande kunskap om våra produkter och ständigt stigande efterfrågan blir det igen en flytt till större lokaler. Efter årsskiftet flyttar vi från Ilsbo till Bergsjöverken Fastigheter (tidigare TRIMA) i Bergsjö. Här får vi tillgång till betydligt större utrymme med hög takhöjd, vilket gör att vi kan börja använda höglager. Stora portar med slussfunktion ger också bekvämlighet året om, oberoende av väder, berättar Morgan Hellzén, som ansvarar för ProVanas lageroch logistikfunktion. Dupox och Workly

Mellan 60 och 70 % av vår omsättning genereras i dag av produkter inom våra två egna varumärken Dupox och Workly, berättar Morgan Hellzén. Morgan fortsätter. – Under varumärket Dupox utvecklar vi, konstruerar, designar och marknadsför vi arbetsskor för svenska behov och förhållanden, för bruk sommar och vinter. Vi har lagt stor vikt vid funktion, konstruktion och materialval. Samma varumärke Dupox står också för arbetshandskar med extra hög kvalitet för påkostade material, bekvämlighet och hållbarhet för långvarigare bruk. Under vårt varumärke Workly utvecklar vi arbetshandskar i utvalda material, för mindre påfrestande användning och som kanske behöver bytas oftare beroende på användningsändamål.

Förutom de egna varumärkena säljer ProVana också andra produkter, av annan tillverkning. Exempel är arbetshandskar från Granberg Sverige AB, ett norskt företag med ambitionen att växa på EU-marknaden, som därför etablerat ett dotterföretag i Sverige. Jobman arbetskläder är ett annat exempel. Fler återförsäljare

ProVanas ambition till fortsatt expansion innebär också ett växande antal återförsäljare. – ProVana erbjuder bra produkter för svenska förhållanden, till rätt pris, vilket gör det intressant för allt fler återförsäljare med produkter för allt från lantbrukare till entreprenörer, byggare, snickare, målare, verkstad och industri, städ och sanering, transport, frys och kyl m.m. förklarar Morgan Hellzén. Erbjuder logistiktjänst för andra

Redan i dag sköter vi ett annat företags lager, logistik och kundleveranser. Eter årsskiftet med flytten till större lokaler i Bergsjöverken Fastigheter, där vi också har möjlighet att expandera framöver, kan vi erbjuda att sköta lager, logistik och kundleveranser för fler företag, så de som är intresserade är välkomna att höra av sej till oss, avslutar Morgan Hellzén. TEXT: ERIK HOLLÄNDER

T-shirts och Sweatshirts

– Många entreprenörer och företag vill, att medarbetarna använder både yttre arbetskläder samt T-shirts och sweatshirts med tryck. Vi tar fram och säljer de T-shirts och sweatshirts med tryck som företagen behöver, berättar Morgan Hellzén. ProVana AB, Morgan Hellzén. -Här trycker vi märken på kläder.

Vi på ProVana konstruerar, designar och säljer arbetshandskar- och skor i rätt materialkombinationer för svenska behov sommar som vinter Med rätt utrustning i rätt material blir arbetet alltid roligare och mer produktivt. Mellan 60 och 70 % av vår omsättning genereras i dag av våra två egna varumärken Dupox och Workly. Vi erbjuder också utvalda produkter för annat du behöver t.ex.T-shirts och Sweatshirts med företagstryck. Vi Vill ha fler åTerförsäljare Vår ambition till fortsatt expansion innebär också ett växande antal återförsäljare. ProVana erbjuder bra produkter för svenska förhållanden, till rätt pris, vilket gör det intressant för dig med produkter för allt från lantbrukare till entreprenörer, byggare, snickare, målare, verkstad och industri, städ och sanering, transport, frys och kyl m.m.

ProVana aB • Telefon 0650-310 03 • www.ProVana.se


88

nordanstig

www.svenskleverantorstidning.se

Ilsbo Legoteknik AB – mekanisk speciallego – reparationer – konstruktioner - produkter Ilsbo Legoteknik AB finns i Ilsbo ca 2 mil nordväst om Hudiksvall. Företaget anlitas för både produktion av mekaniska delar, reparationer och för att ta fram och tillverka mekaniska konstruktioner. Med bl.a. mobilt arborrverk utförs reparationer i fält. Ilsbo legoteknik AB ägs och drivs av Bosse Johansson sedan 2006. Företagets 750 kvm lokaler finns i Ilsbo med bl.a. SMP som granne. Förutom Bosse arbetar också Lars-Åke Larsson, Lars Stadin och Mats Söderström i företaget. – Vi är ett bra team som klarar det mesta. Vi fixar det man behöver, när det behövs, poängterar Bosse Johansson. Anpassad för speciallego

Ilsbo Legoteknik AB:s maskinpark är anpassad för tillverkning av speciallego. Det vill säga produkter som behövs, ofta snabbt, i allt från enstyck till mindre serier. Fem supportsvarvar, 8 - 16 tum, fem fräsar av olika storlek, radialborrmaskiner, pelarborrmaskiner, gasskärmaskin som skär upp till 100 mm och svetsar för TIG-, MIG- och elsvetsning. Exempel på lego

Legotillverkningen av komponenter och maskindelar, reservdelar, slitdelar, fästen lagersäten, specialbultar och nipplar m.m. sker för både större och mindre företag, i allt från enstyck till återkommande serier på några hundra. För Neova tillverkar Ilsbo Legoteknik AB reservdelar till torvmaskiner, som används landet runt. P.u.a. Rosenqvist Rail AB i Hudiksvall tillverkars komponenter till deras anfästnings och avbefästningsutrustningar, som används vid järnvägsbyggnation runtom i världen. Transportbandsrullar, reserv– och slitdelar tillverkas för Råsjö KrossAB:s krossverk som används runtom i landet. Andra exempel är svarvade och frästa maskindetaljer för produktionsmaskiner t.ex. till Ericsson och många mindre kunder. Service, reparationer och reservdelar till allt från bagerimaskiner för t.ex. Lindhs Bageri AB i bergsjö, till krossverk kan nämnas som exempel.

Slitna komponenter, delar och slitdelar, nya axelbussningar m.m. tillverkas för produktionsmaskiner, jordbruks- och entreprenadmaskiner. – Med vårt mobila arborrverk kan vi reparera slitna lagerlägen och uppslitna hål på plats, i fält, ute hos kunderna, konstaterar Bosse Johansson. En egen produkt från Ilsbo Legoteknik AB är asfaltskärare med härdade klingor för grävmaskiner. – Genom att våra klingor är tunna, härdade och därför otroligt slitstarka, går det lätt att skära asfalten med liten energiåtgång. Arbetet blir lättare att utföra, snabbt och säkert. Vi tillverkar också kraftiga ATVvagnar för vedtransporter med 4-hjuling, avslutar Bosse Johansson.

Reparationer

Ilsbo Legoteknik AB anlitas för både speciallego, reparationer och beställningskonstruktioner. Egna produkter är asfalskärare med härdade klingor och kraftiga ATV-vagnar.

Ilsbo legoteknik AB reparerar det mesta inom mekanik. För hydraulcylindrar som behöver renoveras och repareras görs nya kolvstänger, byte av cylinderrör m.m.

mekanisk speciallego • reparationer • konstruktioner

telefon 0650-742 210 • www.ilsbolegoteknik.se

TEXT: ERIK HOLLÄNDER


nordanstig 89

www.svenskleverantorstidning.se

Häggs Bildemontering – ständigt växande inom begagnade och nya bildelar Varje dag lämnar nu ca 140 försändelser Häggs Bildemontering AB. Det finns mycket att välja mellan. Med 150 000 delar i lager har Häggs blivit en betydande leverantör av delar som behövs till alla typer av bilmärken. Nya och begagnade bildelar säljs nu årligen till köpare över hela Sverige och runtom i Europa, till ett värde av 25 miljoner. Häggs Bildemontering drivs nu i andra och tredje generation av Lennart och Ingrid Hägg samt barnen Mattias, Niklas och Caroline. Verksamheten startade redan på 1950-talet som en cykel och motorcykelverkstad. Följande steg i utvecklingen blev inköp, renovering och försäljning av bilar. Bildemonteringen och försäljning av bildelar har blivit den största och ständigt växande verksamhetsgrenen. Mycket av det som säljs kommer från försäkringsbolagens skadebilar av senare årsmodeller, som köps upp inom ett stort geografiskt område från Umeå i norr till Gävle i söder. Två anläggningar - Ilsbo och Bollnäs

Verksamheten bedrivs vid två anläggningar. Huvudanläggningen i Ilsbo upptar i dag en yta på 30 000 kvm. Vid huvudanläggningen I Ilsbo, ca 2 mil nordväst om Hudiksvall, arbetar 35 medarbetare och vid anläggningen i Bollnäs i sydvästra Hälsingland 5. I Ilsbo är Häggs en av ortens största arbetsgivare. Data- och bilddokumentering

– För den som söker kvalitétstestade och noggrant dokumenterade bildelar, har vi både begagnade och nya delar

Entrén vid anläggningen i Ilsbo. Enbart i Ilsbo upptar verksamheten en yta på 30 000 kvm.

i lager. Vår erfarenhet inom branschen och våra satsningar på systematik, både data och bilddokumentation av alla delar, utbildning och kvalitet, gör att vi kan ge dig marknadens bästa service, säger VD Lennart Hägg. Systematik i alla led

Produktionen börjar med hämtning av bilar (ca 2000 per år) följt av provkörning och test av funktionerna. Följande steg är dränering av alla vätskor och miljöfarliga ämnen. Efter detta sker demontering följd av klassificering, inmärkning och dataläggning. Alla delar fotograferas med i snitt fyra fotografier per del. Varje arbetsdag kl 07.00 är det möte med demonteringsteamen och folk från

respektive ekonomi-, inmärknings- pack och försäljningsavdelningarna. Man går igenom vad som är viktigt, brådskande, problem och lösningar. På en storbildskärm i matsalen visas kontinuerligt produktionsresultat och annan statistik, så att medarbetarna är uppdaterade. Beställa delar - försäljning

Bildelarna läggs ut till försäljning för sökning via Lagabasen och Bildelsbasen. Mycket presenteras också på Blocket och kan omfatta både bilar, bildelar samt delar till MC, moped och snöskoter. Man kan också köpa direkt vid anläggningarna. – Vi säljer också nya bildelar som alternativ till vanliga märkesdelar och ingår med tillsammans 26 bildemonteringar i

MärkesDemo, en sammanslutning för miljöhänsyn och kvalitetstänkande i branschen, berättar Lennart Hägg. Utbildning och miljö

Häggs gör återkommande satsningar på att utbilda sina medarbetare, investera i bra miljöteknik och att vidareutveckla verksamhet och organisation. – Under våren anlitade vi konsultföretaget Training Partner för genomlysning och förslag till förbättringar. Vi är mycket nöjda med resultatet, avslutar Lennart Hägg. I år utsågs Lennart och Ingrid Hägg till årets företagare i Nordanstigs kommun. TEXT: ERIK HOLLÄNDER

Trädvård och trädfällning i bebyggelse

Rekordår för Hassela Ski Resort

Det unga paret Christian och Hayli Lindgren driver, som professionella arborister, sedan i fjol företaget City Trädvård Sverige AB, med säte i Gnarp. Företaget erbjuder trädvård, trädfällning, beskärning och stubbfräsning i bebyggelse inom framförallt regionen Västernorrland och Gävleborg. Kunder är företag, kommuner, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Hayli är engelska, utbildad vid Arborist College i Coventry. Haylis far har drivit eget företag i branschen under flera decennier och Christian har verkat i England under sju år innan familjens flytt till Gnarp.

Säsongen 2012-2013 blev ett rekordår för Hassela Ski Resort i Nordanstig. – Vi hade i fjol det största besökarantalet på över ett decennium, konstaterar platschefen Lasse Forsberg. Hassela Ski Resort är östkustens närmaste vintersportanläggning med en fallhöjd på 310 meter och 8 liftar. Hassela är också den vintersportanläggning som ligger bäst till för Stockholmare på endast 3,5 timmars avstånd med nya E4:an, varför besöken domineras av övernattande familjer från Mälardalen. Många weekend- och dagsgäster kommer från kustregionen i Norrland. Konferensrum finns för upp till 200. I år gör Hassela Ski Resort flera nya satsningar.

HÄGGS.se

Vi har allt till din bil - Låga priser, bra kvalitét och snabb leverans


90

nordanstig

www.svenskleverantorstidning.se

TS Rör AB – välutbildad inom VVS för Hudiksvall – Nordanstig – Sundsvall Med tjänster som omfattar kompletta värmepumpsanläggningar, bergvärme, Jordvärme, luft/ vatten, vedanläggningar, avloppsanläggningar, nybyggnationer, ombyggnationer samt kylanläggningar, anlitas TS Rör AB i Gnarp för allt från mycket stora till små uppdrag av både industri, företag, kommuner, kommunala bostadsbolag och hushåll i regionen. TS Rör AB ägs och drivs av Tyrone Segerstedt. Företaget sysselsätter 8 ovanligt välutbildade medarbetare. Tyrone startade sin verksamhet är 2005, först som enskild firma och sedan 2009 som AB. Medarbetarna utgår från lokalerna på Stationsvägen 38 i Gnarp. – Läget i Gnarp är närmast optimalt för att serva regionen, mitt mellan Sundsvall och Hudiksvall, poängterar Tyrone. Betryggande välutbildad

Tyrone Segerstedt är mån om att utföra uppdrag med den kunskap, den erfarenhet och de utbildningar som gör att kunderna kan känna sig trygga med företagets tjänster. TS Rör AB är därför

bl.a. försett med utbildningar och certifieringar som: Utbildning genom Norrhälsinge Miljökontor/Maskinentreprenörerna för enskilda avlopp. Svenska Brandskyddsföreningens utbildning för heta arbeten, certifierad för kylarbeten Klass 1 och SSG Entres säkerhetsutbildning för entreprenörer inom industrin. TS Rör AB är också, som ett av få mindre företag, auktoriserat VVS Företag (BranchRegler Säker Vatteninstallation). Exempel på uppdrag

– Inget uppdrag är i praktiken för stort eller för litet. Vi gör det som behövs. Jag tror att många kunder uppskattar att vi alltid bemödar oss om att vara på plats på överenskommen tid och utföra det vi åtagit oss enligt överenskommelse. Vi hjälper till från ansökan till slutfört projekt och utför kompletta arbeten inklusive markarbeten vid avlopps- och vattenprojekt, berättar Tyrone. Genom åren har TS Rör AB kommit att anlitas återkommande av nöjda uppdragsgivare. I ett tidigt skede fick Tyrone Segerstedt förtroendet att genomföra stora projekt. TS Rör fick t.ex. år 2005 uppdrag av Kubal i Sundsvall. – Vi är sedan dess enda VVS-entreprenören som anlitas för underhåll och byggnation på VVS-sidan av Kubal. Jag fick också t.ex. tidigt ett stort uppdrag av Sköns

Bostäder i Sundsvall, en omfattande badrumsrenovering för 240 lägenheter som tog två år att genomföra, berättar Tyrone vidare. Flera ramavtal

Flera har upprättat ramavtal med TS Rör AB för återkommande/kontinuerliga uppdrag. Exempel är Nordanstigs kommun, Nordanstigs Bostäder, Hudiksvalls kommun och Glysis Fastigheter AB. Kontrollansvarig för byggnationer

– Varje byggnation som behöver byggtillstånd, måste enligt lag anlita en

Vi är din välutbildade VVS-entreprenör Hudiksvall – Nordanstig – Sundsvall

byggansvarig för både ansökan om bygglov, byggnation och slutbesiktning. TS Rör AB är tillsvidare enda företaget i Nordanstigs kommun, som genom Sitac erhållit certifiering som kontrollansvarig för byggnationer. Det gör att vi anlitas i alla skeden av ett bygge och har täta kontakter med t.ex. Nordanstigs kommuns byggnadskontor. Det kan därför vara bra att anlita oss för att hjälpa till med ansökningar och handlingar i ett tidigt skede när ett byggprojekt planeras, avslutar Tyrone Segerstedt. TEXT: ERIK HOLLÄNDER


nordanstig 91

www.svenskleverantorstidning.se

Morums Industri AB – En pålitlig tillverkare Morums Industri AB har gjort sig känd som en erkänt duktig och pålitlig tillverkare med två verksamhetsinriktningar, mekanisk lego och en den egna produkten Morums pelletspressar. Morums Industri AB ägs och drivs av VD Lars-Åke Svensson, tidigare anställd, som år 2010 förvärvade verksamheten. Morums Industri AB har sitt säte och sin produktionslokal i den idylliska kustorten Stocka, någon mil norr om Hudiksvall. I dag sysselsätter verksamheten fyra personer.

Morums Industri AB tillverkar på uppdrag av mekanföretag och industri, mekaniskt bearbetade och svetsade delar, reservdelar, slitdelar m.m. Exempel på uppdrag är tillverkning av delar till ABB industrirobotar p.u.a. ett större mekanföretag i regionen. Ett annat exempel är vidareförädling/ mekanisk bearbetning av maskinsvärd till besprutningssvärd till skogsavverkningsmaskiner. Ytterligare exempel är tillverkning av reserv- och slitdelar till sågverk. – En del av våra uppdrag består i att tillverka konstruktioner enligt kundernas ritning eller behov. Har man ett behov av en konstruktion som skall tillverkas

med mekanisk bearbetning och svetsning ordnar vi det. Beställningskonstruktioner utgör numera en ökande del av vår verksamhet, berättar Lars-Åke Svensson. I Morums Industri ABs maskinpark finns flerop.maskiner bl.a. en styrd svarv, som kompletteras med supportmaskiner för svarvning, fräsning, borrning och slipning samt svetsning. Vi gör m.a.o. det mesta man kan tänkas behöva, konstarerar Lars-Åke. Vår Pelletspress – effektiv och säker

På basen av först omfattande testkörning i praktisk drift, och sedan dess mångårig erfarenhet, tillverkar Morums Industri Morums Pelletspressar. – Det fanns behov av en mindre, driftsäker och energisnål pelletspress vid sidan om större pelletspressar som fanns på marknaden. Morumspressen visade sig vara en lyckad konstruktion, berättar Lars-Åke Svensson. Även mobil pelletsproduktion

Lars-Åke fortsätter. – Hela paketet innehåller spånbehållare med egen liten hammarkvarn för säker spånmatning, och pelletspressen. Allt ryms på en vanlig lätt släpvagn, varför den kan användas i mobil drift. I systemet ingår också bandtransportörer som kan beställas eller förlängas efter behov. Morumspressen har visat sig producera pellets av högsta

kvalitet av både barr- och lövträ. Mindre snickerier, sågar, hyvlerier, privata skogsägare och andra som har tillgång till råvara och vill öka dess förädlingsvärde, eller använda egentillverkade bränslepellets kan använda en eller flera Morumspressar. Miljöanpassad pelletsproduktion

– Eftersom Morumspressen är PLC-styrd, helautomatisk och drivs via mekanisk kraftöverföring, helt utan hydraulik, har den visat sig vara både enkel att använda, lättservad och produktionssäker. Morumspressen är extremt energisnål. Den behöver endast 4 kW elenergi för att i kontinuerlig drift producera 50 kg bränslepellets i timmen. Man kan säga att den är så miljöanpassad, som man rent praktiskt kan åstadkomma, poängterar Lars-Åke Svenson avslutningsvis. TEXT: ERIK HOLLÄNDER

Morums pelletspressar. Energisnål pelletsproduktion av både barr- och lövträ.

Lars-Åke Svensson och Lennie Johansson kontrollmäter en del till en ABB industrirobot.

Äventyrsmästarna – äventyr året om

Mångsidigt krögarpar

Under alla fyra årstider arrangerar Nordanstigsföretaget Äventyrsmästarna, som ägs och drivs av paret Johan och Annica Henriksson teambuilding, evenemang och äventyr för både företag, arbetsplatser, sällskap och privatpersoner. Basen finns i Hassela där Starten skedde för 15 år sedan med Vildmarksbyn vid Hassela Ski Center. I fjol köptes f.d. Björkens Pensionat centralt i Hassela för att erbjuda övernattning i 8 rum med 22 bäddar och lunschservering/ restaurang. Snöskoterkörning, fiske, bäver- och annan jakt, bäversafari, femkamper, seminarier för att utveckla mental kapacitet m.m. är populära evenemang.

År 2010 flyttade det unga paret Rikard och Jessica Bergman hem till Nordanstig och förvärvade Berggårdens Gästgiveri, som då varit till salu något år nära nya E4:an i Gnarp. Bergsgårdens Gästgiveri AB erbjuder frukost, lunch och middagar samt både hotell-, vandrarhems- och möblerat lägenhets-/företagsboende. I fjol förvärvades också Mellanfjärdens Pensionat med vackra rum, restaurang, solstudio, spa, massage och relax vid Hälsingekusten. Rikard driver också Gnarpsbadens Golfrestaurang i Sörfjärden/ Nordanstig och Öjestrands Golfrestaurang i Njurunda/ Sundsvall.

Š

,QGXVWUL$%

Legotillverkning • Beställningskonstruktioner Morums energisnåla pelletspressar Lars-Åke Svensson 0650-740 004 • www.morums.se


92

nordanstig

www.svenskleverantorstidning.se

Thomas Enros med sonen Simon förbereder en leverans av specialpallar. Denna gång till ett företag i Flen.

Morängs Emballage AB – nytt inom specialpallar Den 1 januari i år startade Thomas Enros, i Stocka ca 2 mil norr om Hudiksvall i Nordanstigs kommun, sitt företag Morängs Emballage AB på basen av lång branscherfarenhet inom ett familjeföretag på samma ort, i samma bransch. Med en kapacitet på 100 000 specialpallar per år, flexibel produktion och snabba leveranser anlitas Thomas företag redan av kunder runtom i landet. –Tidigare arbetade både jag och min bror Patrik i tredje generation i vår far Christer Enros pallföretag här i

Stocka. Jag började redan som 17-åring. Verksamheten hade nu vuxit till den grad att Christer föreslog att vi skulle dela upp verksamheten i två företag. Därför startade jag för min del Morängs Emballage AB den 1 januari i år. Det har gått bra, konstaterar Thomas Enros, som bland sina anställda även har sin son Simon, som nu representerar fjärde generation, som anställd. – Jag tror att vi så småningom börjar få kläm på det här med att tillverka specialpallar, skrattar Thomas Enros. Specialmått och styrka till rätt pris

– Vår produktion är i sin helhet inriktad på tillverkning av specialpall och därför mycket flexibel. Mångsidiga behov av specialpallar gör att vi tillverkar pall med alla möjliga mått och virkestjocklek samt virkestäthet för alla upptänkliga

ändamål och behov. Just nu räknade jag att vi under den senaste tiden tillverkat specialpall med 15 olika mått och därtill med olika virkestjocklekar och mellanrum mellan virket. Vi tillverkar t.ex. helpall, halvpall, sjöpall, extra långa pallar, smala pallar, minipallar. Alla möjliga mått, styrka och seriestorlekar förekommer, -konstaterar Thomas Enros. 100 000 st. i stora som små serier

Thomas Enros fortsätter.-Vi tillverkar allt från mycket stora till små serier av specialpall för de mest varierande behov. Exempelvis tillverkar vi nu, med en årsvolym på 50 000 st., specialpall till en större kemisk industri i södra Medelpad. En fabrik i Hudiksvalls kommun är också en stor kund. Vi tillverkar pall till flera pelletsfabriker. Vi tillverkar extra starka

pallar och sjöpallar till en mekanisk industri i Jämtland. Vi tillverkar både hel- och halvpall till en industri i Hälsingland. En av våra senast tillkomna kunder är ett företag med rikstäckande försäljning, baserat i Flen. – Vår produktion är flexibel, kostnadseffektiv och snabb för tillverkning av specialpallar till rätt pris. Antingen ordnar vi transporterna själva och betalar transporterna eller så ordnar kunderna transporterna. Har ett företag egna transporter kors och tvärs och kanske därför bra avtal med en transportör, blir det ofta så. Vi ser tillsammans efter vad som lönar sig bäst för varje enskild kund, avslutar Thomas Enros.

TEXT: ERIK HOLLÄNDER

SPECIALPALLAR FÖR ALLA ÄNDAMÅL till kunder runtom i Sverige

Tala med Thomas på telefon 0702-75 13 30


nordanstig 93

www.svenskleverantorstidning.se

Wikströms Isol & Plåt AB – kvalitet till rätt pris Wikströms Isol & Plåt AB anlitas av både privatpersoner, byggoch snickeriföretag samt industri inom regionen Hudiksvall – Nordanstig – Sundsvall. Med lång erfarenhet, väl utbildad personal och väl utförda arbeten, skapar företaget långsiktigt goda kundrelationer i hela regionen. Wikströms Isol & Plåt grundades i Gnarp av Göran Wikström för 35 år sedan. Företaget har sin bas och verkstad på Armévägen 4 i Gnarp, Nordanstigs kommun. Generationsskifte på gång

Under hösten är ett generationsskifte på gång i Wikströms Isol & Plåt AB med , då sonen Stefan Wikström, som arbetat i företaget sedan 1991 skall ta över ansvaret för verksamheten. – Som 70-åring tycker jag att jag kan träda i bakgrunden. Under de tre senaste åren har omsättningen ökat med två miljoner och det finns mycket att göra. Jag kommer inte att sluta helt, men det är viktigt att förbereda generationsskiftet i god tid, konstaterar Göran Wikström. Anlitas av industrin

Wikströms Isol & Plåt AB anlitas både fortlöpande och återkommande av industriföretag i regionen. – För fyra år sedan utförde vi t.ex. ett större projekt inom isolering och plåt kring rökgasanläggningen i Sundsvall Energis värmeverk i Matfors. Akzo Nobel i Sundsvall som är en av våra största uppdragsgivare anlitar oss fortlöpande. Vi arbetar också på Akzo Nobel som underentreprenör för Picano i deras arbeten för företaget. Vi anlitas av alla typer av företag och har haft upp till 7 personer i jobb samtidigt i enskilda projekt, konstaterar Stefan och Göran Wikström. Både enskilda villaägare, större fastighetsägare, bygg-och snickeriföretag

På väg mot generationsväxling. Göran Wikström lämnar efterhand enligt planerna under hösten över till Stefan Wikström i andra generation.

anlitar Wikströms Isol & Plåt AB för alla typer av tak- och andra plåtarbeten. – Taket är en av de viktigaste investeringarna man gör. Taket skall skydda resten av byggnaden under alla årstider, under alla förhållanden. Det är viktigt att takarbetet blir professionellt utfört, vilket garanterar lång, problemfri livslängd. Vi utför allt som behövs dvs. både reparationer, takbyten och läggning av nya tak. Vi konstruerar och tillverkar plåtkomponenter som tillsammans och rätt monterade, garaterar ett bra och tryggt resultat, poängterar Stefan Wikström. Stefan fortsätter. – Vi vet vilken utrust-

ning, material och maskiner som behövs för varje enskilt projekt. Vi har egna fordon för olika funktioner, vare sig det är fråga om skylift, tyngre eller lättare transporter, val och transport av utrustning m.m. Det gör att vi kan utföra arbetena med kvalitet, snabbt, effektivt och till rätt kostnad. Certifikat och utbildningar

– Både lång erfarenhet och rätt utbildning bidrar till rätt resultat. Vi satsar därför på att ha välutbildade medarbetare inom alla berörda områden vare sig det rör sig om miljö, kvalitet, arbetssäkerhet,

användande av utrustning som skylift, truck, traverser, heta arbeten m.m. avslutar Göran och Stefan Wikström. Hobby som profilerar

Tre familjemedlemmar har egna utrustningar för skärmflygning med motor, vilket med företagets logotyp på skärmarna väcker uppmärksamhet längs hälsingekusten.


94

nordanstig

www.svenskleverantorstidning.se

Sjögren & Lönnelid - stugor eller hus som du vill ha dem – till rätt pris De flesta stug- eller husköpare har egna idéer om hur de vill att deras nya hus skall utformas. Det har tillverkaren Sjögren - Lönnelid AB tagit fasta på. – Vår tillverkning är flexibel, vi inför ändringar i vårt standardprogram, så du får det du vill ha, till rätt pris, säger VD Robert Lönnelid. Sjögren – Lönnelid AB tillverkar hus och stugor vid fabriken i Årskogen i Nordanstigs kommun, norra Hälsingland, ca 3 mil söder om Sundsvall. Sjögren & Lönnelid AB sysselsätter inom sina tre verksamhetsgrenar 17 fast anställda medarbetare och när det behövs upp till 35 personer. Företaget ägs och drivs av Robert Lönnelid och sonen Victor samt Henry Sjögren. Villor – stugor- friggebodar - garage

Vid sin anläggning i Årskogen tillverkar Sjögren & Lönnelid AB både villor, stugor, friggebodar, garagen och förråd. – Vi har eget modellsortiment för olika behov och smaker allt från större villor till fritidshus och stugor. Vi levererar också friggebodar, garagen och förrådsbyggnader, med hög kvalitet till rätt pris, berättar Victor Lönnelid, som är produktionsansvarig. Hög färdigställandegrad

– Vi levererar allt med hög färdigställandegrad, klart för montering av isoleringen på plats. Vi kan själva sköta

monteringen på plats eller leverera så att allt är klart för montering på plats enligt kundens önskemål. Kunden kan få sina speciella önskemål uppfyllda. Vi kan t.ex. sätta in runda fönster i stället för rektangulära osv. där det så önskas, säger VD Robert Lönnelid, som själv ansvarar för försäljning och marknadsföring. Mycket till Stockholm – Mälardalen

Robert Lönnelid fortsätter. – Vi levererar mycket till husköpare i Stockholm – Mälardalen. Vi har lång erfarenhet och kunderna är nöjda. Vi lägger stor vikt vid kvalitet och att kunden får exakt det man kommit överens om. Sjögren & Lönnelids största enskilda kund är Byggmax (Sverige och Norge). – Ursprungligen hade de tre leverantörer för leverans av friggebodar och förråd m.m. Med våra på alla sätt väl fungerande leve-

ranser, har vi nu fått förtroendet att bli ensam leverantör med utökat sortiment inom området och levererar nu 500-600 stugor till Byggmax per år, berättar Henry Sjögren, som förutom delägare också är arbetsledare i företaget. Inga lån – god ekonomi

I Sjögren – Lönnelid AB ingår Förutom stug-/hustillverkningen också återvinningsverksamheten ”Kretsloppsparken”, som bedrivs med 10 medarbetare på Blåbergsanläggningen i Sundsvall enligt femårskontrakt med REKO, kommunens renhållnings/återvinningsföretag. – I Sundsvall bedriver

vi också snöröjning vintertid, vilket sammantaget ger oss flera ben att stå på och utjämnar säsongsbelastningen på ett bra sätt. Vi har inga lån och god ekonomi. Investeringar gör vi efterhand med redan intjänade medel, berättar Robert Lönnelid. Ett Gnosjö i norra Hälsingland

– Här i Årskogen har vi fått tag på en bra och rymlig byggnad för vår hustillverkning och har mycket nytta av samarbete med andra företag i Nordanstig. Vi upplever att norra Hälsingland är något av ett Gnosjö, berättar en nöjd Robert Lönnelid, som själv är Sundsvallsbo. TEXT: ERIK HOLLÄNDER

”- Vi har inte gjort några småhus! Vi har gjort 1000-tals!” – Läs mer på www.sjogrenlonnelid.com


nordanstig 95

www.svenskleverantorstidning.se

PSIDAC – den senaste tekniken för luftflöden och luftkvalité PSIDAC AB i Strömsbruk utanför Hudiksvall utvecklar och tillverkar utrustning för mätning, kontroll och styrning av luftflöden till kunder med krav på kvalité, noggrannhet och enkelhet. Kunderna finns över stora delen av världen men främst i Europa. Produkterna används i bostäder, offentliga byggnader, produktionslokaler, materialtransport av pellets, i sågverk, för skorstensövervakning. Applikationer för förarmiljön i jordbruks- och skogsmaskiner har även utvecklats. Genom sin kvalité, noggrannhet och enkelhet har PSIDAC-utrustningar kommit att anlitas av företag som ABB, Bombardier, Pfizer, AstraZeneca och entreprenörer runt om i världen. D.v.s. av företag som kontrollerar ventilationsanläggningar och inneklimat. PSIDAC AB leds av Björn Österlund, som tidigare var teknisk chef i Sverige för amerikanska TSI. – Jag var missnöjd med precisionen och funktionerna i den mät-/kontroll-/styrutrustning som fanns på marknaden, därför började PSIDAC år 1988 utveckla egna instrument, berättar Björn Österlund. Togs direkt i bruk i laboratorier

Björn Österlund fortsätter. – Syftet var alltså att skapa bättre produkter som var enkla att installera och använda. Produkterna skulle vara tillförlitliga och kräva minimalt underhåll för användaren. Vår första produkt blev PSIDAC 6280, en tryckmätare för mätning och kontroll av lufttryck med stor precision. Några av de funktioner PSIDAC implementerade i 6280 är bl.a. att mätområde och utsignal kan ställas in ute i fält, detta gynnar kunderna då de inte behöver lagerhålla så många instrument. Den kan även vara försedd med relä för t.ex. larm. Modbus RS 485 är standard, man har även möjlighet att

uppgradera produkten till en avancerad PID regulator med dubbla parametrar. Den används i dag där man är beroende av stabilitet och noggrannhet i luftflöden. PSIDAC 6280 anammades därför direkt av avancerade användare t.ex. av läkemedelsindustrin för användning i renrum/labbmiljöer. Flera utrustningar för olika ändamål

Österlund. Man har nu fått de första beställningarna från Holland till flera stora sjukhus där man har stora krav på övervakningen i rum där man har patienter med t.ex. MSRA sjukdom. Instrumentkapslingar och andra produkter

PSIDAC importerar och säljer instrumentkapslingar från Turkiet. Fördelarna med att handla sina instrumentkapslingar av PSIDAC är enligt Björn Österlund, att man snabbt får kundanpassade kapslingar levererade till rätt pris. PSIDAC säljer också andra utrustningar som partikelmätare för luftkontroll, ställdon, spjällmotorer och spjäll m.m. Exempel - användning

– PSIDAC 5290 en övervakningsutrustning för tryck och flöde i t.ex. dragskåp och dragbänkar. PSIDAC 5400 är en avancerad regulator med dubbla reglerparametrar i samma regulator vilket medför en stabil och snabb reglering ngt som inte är möjligt med existerande regulatorer. PSIDAC CPU 6000 har små inbyggnadsmått (platt, bara 4 mm tjock) och används i sjukhus för övervakning av tryckförhållanden i speciella patientrum med över- eller undertryck för patienter med speciellt smittsamma sjukdomar (t.ex. Ebola, eller tuberkulos) eller för patienter som är särskilt infektionskänsliga, berättar VD Björn

PSIDACs kunskap och utrustningar har kommit att användas i kundanpassade lösningar för företag som Astra, Pfizer, Smithkline Beecham, Pharmacia, KTH, Stockholms Universitet, Bombardier, ABB och Fläkt Woods m.fl. Entreprenörer som är verksamma inom installation, mätning och kontroll av ventilation för boende-, produktions- och verksamhetsmiljöer för privata och offentliga kunder använder PSIDAC’s produkter. PSIDACs kunskap och produkter används också för att kontrollera och styra luftflöden i röranläggningar som för ut foder till norska fiskodlingar till havs. De används för att få spånsugar inom träindustrin/sågar att fungera bra och säkert. Förarna av jordbruksmaskiner- och skogskördare utsätts för stora mängder damm och partiklar som nedsätter kapaciteten i andningsorganen. PSIDAC har utvecklat utrustning för kontroll, styrning och filtrering av luften i förarhytter. PSIDAC-utrustningar

Säkra din luft! Temperatur Fukt

Partiklar Tryck/flöden

CO2 CO VOC

används också utomlands, på sjukhus i Holland och i Norge samt t.ex. vid en raketuppskjutningsbas i USA. – Vi levererar marknadens bästa utrustning, konstaterar VD Björn Österlund. TEXT: ERIK HOLLÄNDER

Bildtext tillhörande bilden till vänster: Klimatmätare med många parametrar. Bilden ovanför: Rökgasdetektor.

PSIDA www.psidac.com


SWEPOS® Nätverks-RTK-tjänst

erbjuder navigeringsstöd och positionering i realtid med centimeternoggrannhet.

SWEPOS® Nätverks-RTK-tjänst SWEPOS® SWEPOS® Nätverks-RTK-tjänst Nätverks-RTK-tjänst

RTK-korrektioner sänds idag via GSM och GPRS och används för t.ex. detaljmätning, utsättning, datainsamling GIS, förrättningsmätning och maskinguidning. det räcker att du får positioerbjuderför navigeringsstöd och positionering i realtid med Om centimeternoggrannhet. navigeringsstöd och positionering i realtid med centimeternoggrannhet. nen erbjuder ierbjuder efterhand kan du skicka in dina observationsdata till SWEPOS beräkningstjänst. navigeringsstöd och positionering i realtid med centimeternoggrannhet. RTK-korrektioner sänds idag via GSM och GPRS och används för t.ex. detaljmätning, utsättning, Tel: idag 026-63via 37 53 • Fax: 75 •används swepos@lm.se • www.swepos.com RTK-korrektioner sänds GSM och026-65 GPRS42 och för t.ex. detaljmätning, utsättning, datainsamling för GIS, idag förrättningsmätning och maskinguidning. det räcker att du får positioRTK-korrektioner sänds via GSM och GPRS och används för t.ex.Om detaljmätning, utsättning, datainsamling för GIS, förrättningsmätning och maskinguidning. Om det räcker att du får positioerbjuder navigeringsstöd och positionering i realtid med centimeternoggrannhet. nen i efterhand kan du skicka in dina observationsdata till SWEPOS beräkningstjänst. datainsamling GIS, förrättningsmätning och maskinguidning. det räcker att du får positioerbjuderför navigeringsstöd och positionering i realtid med Om centimeternoggrannhet. nen i efterhand kan du skicka in dina observationsdata till SWEPOS beräkningstjänst. nen i efterhand kanTel: du skicka in dina observationsdata till SWEPOS beräkningstjänst. 026-63via 37 53 • Fax: 75 •används swepos@lm.se • www.swepos.com RTK-korrektioner sänds idag GSM och026-65 GPRS42och för t.ex. detaljmätning, utsättning, RTK-korrektioner sänds idag37via GPRS används för•t.ex. detaljmätning, utsättning, Tel: 026-63 53 •GSM Fax: och 026-65 42 75och • swepos@lm.se www.swepos.com datainsamling för GIS, förrättningsmätning Om det räcker att du får positioTel: 026-63 37 53 • Fax: 026-65och 42 75maskinguidning. • swepos@lm.se • www.swepos.com datainsamling för GIS, förrättningsmätning och maskinguidning. Om det räcker att du får positionen i efterhand kan du skicka in dina observationsdata till SWEPOS beräkningstjänst. nen i efterhand kan du skicka in dina observationsdata till SWEPOS beräkningstjänst.

SWEPOS® SWEPOS® Nätverks-RTK-tjänst Nätverks-RTK-tjänst

Tel: 026-63 37 53 • Fax: 026-65 42 75 • swepos@lm.se • www.swepos.com Tel: 026-63 37 53 • Fax: 026-65 42 75 • swepos@lm.se • www.swepos.com

SWEPOS® Nätverks-RTK-tjänst

erbjuder navigeringsstöd och positionering i realtid med centimeternoggrannhet.

SWEPOS® Nätverks-RTK-tjänst

RTK-korrektioner sänds idag via GSM och GPRS och används för t.ex. detaljmätning, utsättning, datainsamling GIS, förrättningsmätning och maskinguidning. det räcker att du får positioerbjuderför navigeringsstöd och positionering i realtid med Om centimeternoggrannhet. nen i efterhand kan du skicka in dina observationsdata till SWEPOS beräkningstjänst. RTK-korrektioner sänds idag via GSM och GPRS och används för t.ex. detaljmätning, utsättning, Tel: 026-63 37 53 • Fax: 026-65 42 75 • swepos@lm.se • www.swepos.com datainsamling för GIS, förrättningsmätning och maskinguidning. Om det räcker att du får positionen i efterhand kan du skicka in dina observationsdata till SWEPOS beräkningstjänst. Tel: 026-63 37 53 • Fax: 026-65 42 75 • swepos@lm.se • www.swepos.com

Svensk Leverantörstidning nr-6 2013  
Svensk Leverantörstidning nr-6 2013  

Svensk Leverantörstidning har funnits på marknaden sedan 1984 och utkommer sex gånger per år, med en upplaga på ca 30.000 exemplar. Tidninge...

Advertisement