Page 1

Olivier GLOSSY VOOR DE BOMMELERWAARD | JAARGANG 2 | NUMMER 3 | APRIL 2014

Binnengluren in het huis met het erkertje

Anita Cuppers

Over Nenko, snoezelen en internationale ambities

Rondstruinen op Eiland Nederhemert Waar je elk moment nog koetsjes verwacht

Olivier is een uitgave van Het Kontakt Edities bv Goudriaan


Gemeente Zaltbommel

KVO-certificaat is gezamenlijk visitekaartje

Samen verantwoordelijkheid nemen voor je omgeving: het is helemaal van deze tijd. Het summum van die manier van werken is het Keurmerk Veilig Ondernemen. De gemeente Zaltbommel stimuleert ondernemers om het certificaat te behalen en te behouden.

Een goede buur is beter dan een verre vriend. Ook in het winkelcentrum

voorzien van een KVO. Als het aan de gemeente ligt, volgen Aalst, Ne-

of op het bedrijventerrein waar je ondernemer bent. Als je elkaar kent,

derhemert en Gameren dit voorbeeld. “We gaan het niet opleggen,

zijn de lijnen kort. Niet voor niets heeft de gemeente Zaltbommel een accountmanager voor bedrijven die actief meedenkt en continu in contact staat met ondernemers. In Zaltbommel kent vrijwel iedereen met een bedrijf of

maar we stimuleren het wel. De gemeente

“Je leert elkaar kennen. Dat heeft een preventief effect”

winkel haar: Maaike van der Ven.

stuurt het proces aan en betaalt de certificering”, zeggen Looijen en Van der Ven. Bij winkelcentrum Portage werd de certificering al bij de bouw ingebed. De Schans is druk doende het keurmerk te bemachtigen en de binnenstad

Korte lijnen dus. Daar draait het ook om bij het Keurmerk Veilig Onder-

werkt eraan om opnieuw aan alle eisen te gaan voldoen. In het Zalt-

nemen. Behalve de gemeente en ondernemers zijn ook de brandweer,

bommelse centrum is het keurmerk namelijk verlopen. “De winkeliers

politie en eventueel parkmanagement of ondernemersvereniging be-

dachten dat het KVO niet zoveel toevoegde, maar ze komen daar nu

trokken bij de certificering. “Je leert elkaar kennen. Dat heeft een pre-

toch van terug.”

ventief effect”, zegt Van der Ven. “Als je weet dat de wijkagent goed op de hoogte is van jouw situatie, is de drempel om dingen door te geven

Het behalen van een KVO is een doel, maar ook een middel. Zoals ook

lager. Je kunt informatie ook makkelijk delen als je alleen maar een mail-

de recent gehouden informatiebijeenkomst over veiligheid een middel

tje hoeft te sturen naar de KVO-werkgroepleden. Bij ‘veiligheid’ denken

is. Als de wethouder tijdens zo’n bijeenkomst ziet dat ondernemers el-

mensen al snel aan camerabewaking, maar het gaat om meer.” Het KVO

kaar opzoeken, gaan zijn ogen twinkelen. “Daar komen mooie dingen

staat niet alleen voor veilig, maar ook voor schoon en heel. “Het certifi-

uit voort. Brandwijk Kerstpakketten regelt het transport tegenwoordig

caat is een gezamenlijk visitekaartje”, zegt wethouder Han Looijen. “Het

met overbuurman Van Doesborg. Simpel, maar toch werkten ze voor-

geeft aan dat je over dingen hebt nagedacht.”

heen niet samen.” Waarom zou je van ver halen wat dichtbij te krijgen

De bedrijventerreinen in de kern Zaltbommel en in Brakel zijn allemaal

is? En ja: ook die gedachte is helemaal 2014.

Hogeweg 11 | Zaltbommel | T 0418-140418 | W www.zaltbommel.nl OLIVIER | 2


VOORWOORD

FOTOGRAFIE: GEURT MOUTHAAN KLEDING: HET BONTE SCHAEP ZALTBOMMEL SCHOENEN: MOOD FOR SHOES

VEEL IER PLEZ LEES

Het nagelbijten is weer voorbij We hebben het weer gehaald. Olivier is af. En hij is gelukkig weer uitge-

ten. Dan kunnen we onze glimmende Range Rover weer tot de nok toe

groeid tot een gezonde Hollandse knul. Voor ons als fiere mamma’s is het

volladen en koers zetten richting de Bommelerwaard. Terwijl ondertus-

meest spannende moment als de laatste controlerondes achter de rug

sen via de post duizenden andere exemplaren hun weg al vinden naar de

zijn. En het digitale exemplaar naar de drukkerij gaat. Het is een beetje

brievenbussen van ondernemende regio.

alsof je je kind voor het eerst alleen op de fiets naar school stuurt. Je tuurt hem na, tot hij uit de bocht is verdwenen. En dan maar hopen dat alles

Wij zijn weer heel trots op dit exemplaar. We hopen jullie ook. Als jullie

goed gaat. Je moet het uit handen geven. Wij als controlfreaks kunnen dat

tips hebben om Olivier te verbeteren, stuur deze dan naar:

heel erg slecht. Dus zitten we twee weken te nagelbijten voor de deur van

olivier@hetkontakt.nl

de drukkerij. Ons afvragend of alles goed is gegaan. Of we toch niet iets vergeten zijn. Tot er eindelijk, eindelijk, eindelijk een belletje komt. En er

Melanie van Hemert, media-adviseur

grote pallets vol glimmende Oliviertjes geduldig op ons liggen te wach-

Janneke Kok, bladmanager


Inhoud IN DIT ER M M U N

21

33

9 54 VERHALEN

9

Aan de keukentafel

21

Bijzonder Bommelerwaard

33

Kledingkast

OLIVIER | 4

Bij Anita Cuppers

De schoonheid van Eiland Nederhemert

Bommelse mode op de golfbaan

45

Binnenstebuiten Het huis waar Fiep woonde

54 Bommels ambacht 61 Achter de schermen

Over het maken van klompen

Op visite bij Hitachi Data Systems

45


COLOFON Olivier is een uitgave van Het Kontakt Edities bv uit Goudriaan. Het magazine valt twee keer per jaar op de mat bij alle ondernemers in de Bommelerwaard. En vindt via leestafels bij gemeenten en ondernemers ook zijn weg naar de huishoudens.

14

Uitgever Het Kontakt Edities bv Zuidzijde 131 | Goudriaan T 0183-583200 Media-adviseur Melanie van Hemert T 06-53916498

61

Bladmanager Janneke Kok T 06-51922388

25

Fotografie Cynthia Brandwijk Lisette van de Pavoordt Fotolux - Michiel Nijstad

58

Fotografie cover Cynthia Brandwijk

RUBRIEKEN

14

Ontmoet de starters in de Bommelerwaard

Drukkerij De Groot Drukkerij Zuidzijde 131 | Goudriaan T 0183-583333 Redactie Britta Alink Marjo van Andel Janneke Boogaard Janneke Kok AndrĂŠ van der Vlerk

32

Puppies

Vormgeving De Groot Crossmedia Jessica van der Stok Zuidzijde 131 | Goudriaan T 0183-583283

32

Mooi In de schappen bij de lokale ondernemers

Fotografie voorwoord Geurt Mouthaan Š Copyright Niets uit deze uitgave mag openbaar gemaakt

25

Aanraders De leukste adresjes uit de streek

58

Tafelen Lekker eten in de regio

worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere manier dan ook zonder voorafgaande toestemming van de redactie. Uitgever en redactie dragen geen verantwoordelijkheid voor inhoud van advertenties, meehechters en bijsluiters en dergelijke.

5 | OLIVIER


Sterk in hovenierswerk Kooiweg 6 • 5306 VT Brakel • T: 0418 - 673 646 • info@de-plataan.nl • www.de-plataan.nl

Er is veel te doen met dakgroen Kooiweg 6 • 5306 VT Brakel • T: 0418 - 674 902 • info@green4innovations.nl • www.green4innovations.nl

Specialist in schanskorven voor OLIVIER | 6 en particulier bedrijf Kooiweg 6 • 5306 VT Brakel • T: 06 - 300 157 27 • info@nacon.nl • www.nacon.nl


BEDRIJFSPORTRET

Autobedrijf Van Tilborg B.V.

Binnenkijken bij ...

… een Zaltbommels familiebedrijf. Autobedrijf Van Tilborg stippelt eigenzinnig haar koers uit in een krimpende en veranderende sector. Over verandering, verbreding en verdieping met behoud van een ongeëvenaard hoge servicegraad én kwaliteit. Markt

vesteren in haar medewerkers en het materiaal. Oftewel: verbreding

Toen jaren geleden vrijwel alle autobedrijven in de regio kozen voor

en verdieping. Het één vult het ander aan. “Doordat we bijvoorbeeld

een extra vestiging of zelfs extra vestigingen, hield Van Tilborg vast

onze monteurs goed en breed opleiden, kunnen we vrijwel alle mer-

aan haar honkplaats in Zaltbommel. Directeur Martin Groeneveld is

ken aan. De tijd dat er bij ons alleen Peugeots welkom waren, is al-

iemand die graag op de werkvloer blijft. En dichtbij de klant wil zijn.

lang voorbij: alle merken en doelgroepen zijn welkom.” Of het nu

“Wij bepalen onze eigen koers, soms tegen de stroom in.” Van Til-

een beginnende automobilist is op zoek naar een goede gebruikte

borg heeft gelijk gekregen. Vorig jaar sloeg de uitbreidingsdrang in

auto of een ondernemer op zoek naar een leaseauto voor zijn of haar

de branche alweer om in een terugtrekkende beweging. Nevenvesti-

medewerker. “Je moet in deze tijd vindbaar en bereikbaar zijn voor

gingen werden rap gesloten. De branche kampt met een krimpende

zowel de particuliere als de zakelijke markt.” Verder moet je voor elk

markt. Zoals Martin aangeeft: “Autobezit wordt autogebruik.” Dit

mobiliteitsvraagstuk DE oplossing kunnen bieden.

betekent: een eigen auto hebben hoeft niet meer zo nodig. Het gemiddeld aantal auto’s per gezin neemt aanzienlijk af. Verder zijn de

Kwaliteit

kleine (voordeligere) auto’s in opkomst. Dan hebben we het nog niet

Hierbij blijft Van Tilborg trouw aan haar wortels; consumenten

eens over de steeds wisselende bijtellings-klasse die sommige auto-

treffen bij Van Tilborg nog steeds een warm familiebedrijf waar de

typen voor een korte periode immens populair maken. Zoals Martin

service ouderwets goed is. Het bedrijf werd een paar jaar geleden

zegt: “Den Haag bepaalt welk type er op welk moment veel verkocht

nog uitgeroepen tot beste Peugeot-dealer van Europa. Voor het

wordt.” Dat is niet altijd de auto die Autobedrijf Van Tilborg een klant

Franse merk is Van Tilborg één van haar paradepaardjes in Neder-

zou aanbevelen. “Wij zijn daar altijd eerlijk in. Helder en transparant

land als het gaat om service en klanttevredenheid. Het familie-

advies geven, in plaats van de klant naar de (fiscaal vriendelijke)

bedrijfgevoel speelt hierbij een belangrijke rol.

mond praten; daar geloven we in.”

“Wij gaan niet alleen voor onze klant, maar ook voor elkaar door het vuur. Dat is onze kracht. Als iemand in ons bedrijf de kans

Flexibel

krijgt om een probleem op te lossen of een klant te helpen, dan

Van Tilborg anticipeert op de veranderende branche door een geva-

doet hij dat, ook al is dat niet zijn verantwoordelijkheid. Dat zit

rieerd aanbod te creëren voor verschillende doelgroepen en te in-

gewoon in onze genen.”

Nieuwe Tijningen 2 | Zaltbommel | T 0418-512218 | E info@van-tilborg.nl | W www.van-tilborg.nl 7 | OLIVIER


DOE DE GRATIS VOETMETING!

s%XTRATEENRUIMTE s$IVERSEWIJDTEMATEN s0ERFECTEHIELAANSLUITING s6ERWISSELBAARVOETBED

hoevensschoenen.nl

Schoenen koop je niet iedere dag! Laat je daarom goed adviseren over maat, breedte en pasvorm. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en geven dan een perfect pasvormadvies!

HOEVENS

schoenenspeciaalzaak Markt 8 Zaltbommel

      

OLIVIER | 8


AAN DE KEUKENTAFEL

De opkomst van Nenko

TEKST: JANNEKE KOK | FOTOGRAFIE: LISETTE VAN DE PAVOORDT

En nu knipoogt Duitsland

Hoe een nuchter bedrijf uit de Kerkdrielse klei Nederland, België en Frankrijk veroverde met snoezelmateriaal voor gehandicapten en ouderen. Anita Cuppers-Nendels over snoezelen, mantelpakjes en Duitsland.

Van haar vader moest ze eerst studeren en ervaring opdoen bij een andere werkgever, voordat ze bij Nenko aan de slag mocht. Frans Nendels vond het belangrijk dat zijn

“Er zijn denk ik maar

eventuele opvolger genoeg werkervaring elders opdeed. Dus studeerde

weinig mensen die

sonic. Ze reisde de wereld over om voor de elektronicagigant producten

weten wat we doen.”

“Ik kon niet alles beheersen. Als ik merkte dat de markt iets wilde, dan

Anita commerciële economie en werd ze marketing supervisor bij Pana-

aan de man te brengen. Een prachtig vak. Maar ze zag ook minpunten.

kon ik er niet voor zorgen dat er een product kwam dat op die vraag aansloot. Ik moest in plaats daarvan producten verkopen die er nu een-

maal waren. Dat stak me.” In 2002 stapte ze over naar Nenko, waar haar vader inmiddels z’n handen vol had aan het stormachtig groeiende bedrijf.

9 | OLIVIER


AAN DE KEUKENTAFEL

“Vroeger was ik van de mantelpakjes. Nu ben ik veel informeler.”

OLIVIER | 10


AAN DE KEUKENTAFEL

Frans Nendels had Nenko in de jaren tachtig uit pure noodzaak opgericht,

laten ontwikkelen. “Je moet je voorstellen, wij maken soms producten

nadat hij zijn baan als vertegenwoordiger was kwijtgeraakt. Maar een

per vijf of zoiets.” Of geheel op maat, zoals de snoezelruimtes die tegen-

onberekende wanhoopsdaad was het alleszins. Frans had van zijn laatste

woordig bij veel zorglocaties zijn te vinden. Nenko maakt deze geheel

dienstverband bij een leverancier van materiaal aan onderwijsinstellin-

naar de wensen van de opdrachtgever. “Er zijn bedrijven die basis snoe-

gen geleerd dat er vraag was naar producten voor gehandicapten. Hij

zelruimtes aanbieden. Daar geloven wij niet in.” Snoezelen is iets per-

wist een exclusief dealership met ROMPA – huidig wereldleider op het

soonlijks, vindt Anita.

gebied van snoezelmateriaal – af te sluiten. Daarnaast besloot hij zelf producten in te kopen van andere aanbieders. En artikelen te ontwikke-

Snoezelen – samentrekking van de woorden snuffelen en doezelen – is

len als er vraag naar was. Een vetpot was het in het begin niet. Anita’s

het creëren van een veilige omgeving voor mensen met een verstande-

moeder moest erbij werken. En naast snoezelmateriaal voor gehandicap-

lijke handicap of vergevorderde dementie. Hierbij staat het prikkelen van

ten, verkocht Frans Nendels nog waterbedden en whirlpools onder de

de zintuigen voorop: zicht, reuk, tast, gehoor, smaak. De gedachte is om

naam Nenko Waterbedden. Anita herinnert zich nog het hardnekkige

zo een alternatieve vorm van communicatie tot stand te brengen met

gerucht dat door Kerkdriel ging, toen familie Nendels besloot de water-

een doelgroep die zich normaal moeilijk kan uiten. En een manier om

bedden vaarwel te zeggen en dus de showroom te sluiten. “Iedereen

een individu uit een bepaald patroon te trekken. Zo vertelt Anita over

dacht dat we failliet waren.” Het was eerder het omgekeerde. Nenko

een instelling in Leusden, waar de begeleiders te maken hadden met be-

maakte de snel groeiende populariteit van het snoezelen mee en moest

woners die elke dag alleen maar rondjes door de gangen van het gebouw

de andere tak van het bedrijf wel vaarwel zeggen. Het tekent wel de on-

liepen. Nenko bedacht onder meer een

bekendheid van Nenko in de streek. “Er zijn denk ik maar weinig mensen

friemelbord om aan de muur op te hangen, ge-

die weten wat we doen.”

koppeld aan een geluidssysteem. Elke keer als een bewoners langs het bord komt, gaat er

Mantelpakje

een zoemer af die de aandacht van de

Bij Nenko vond Anita wat ze bij Panasonic zo miste. Controle. “Mijn

voorbijganger naar het bord trekt. Zo ont-

wereld is er in letterlijke zin kleiner op geworden, maar ik heb me hier

staan er heel subtiel nieuwe prikkels en nieuwe

persoonlijk veel meer kunnen ontwikkelen. Dit is geen harde pakken cul-

uitdagingen.

tuur. Je moet je kunnen inleven, interesse hebben.” Ze veranderde er zelf

Dat is juist wat snoezelen moet doen, vindt Anita.

ook door. “Vroeger was ik van de mantelpakjes. Nu ben ik veel informe-

“Je creëert iets, waardoor mensen kunnen groeien.”

ler.” En ze heeft er plezier in. “Ik had al na een paar weken bij Nenko het

Snoezelen kan met losse artikelen, maar ook in een aparte

gevoel: wauw, dit is geweldig.” Nenko praat veel met verzorgingstehuizen

ruimte. In de showroom in Kerkdriel is er één ingericht.

en activiteitenbegeleiders, altijd zoekend naar nieuwe artikelen om te

Een zithoek met ronde vormen en veel kussens in de hoek. 11 | OLIVIER


AAN DE KEUKENTAFEL

Een in de duisternis oplichtend vloerkleed. En een lichtinstallatie die de

“Sommige begeleiders

warme schemering een eigen kleur kan geven. Een scherm op de muur

slaan door, die willen een

systemen is het snoezelen high tech geworden, maar Anita waarschuwt

Disney-wereld creĂŤren.

len een Disney-wereld creĂŤren.â€? Ze is even stil, zegt dan stellig: “Dat is niet

Dat willen we niet.�

dat je het uit kunt zetten. Dus je zet Ăłf de bubbels aan Ăłf de ventilator. En

toont een stil natuurbeeld of juist een serie foto’s. Met de huidige digitale

voor een overkill van prikkels. “Sommige begeleiders slaan door, die wil-

onze visie. Het voordeel van de computergestuurde systemen van nu is

niet allebei. Het is ook niet zo dat je in zo’n ruimte meteen aan het snoezelen bent, het is geen aan- en uitknop. Het is een gevoel waar je in moet

komen.� En dat kan ook heel simpel. Denk aan een geurmengsel dat bij dementeren plotseling een herinnering opwekt. Of een kleed met verzwaarde balletjes erin, waarin iemand met een verstandelijke beperking zich veilig en geborgen voelt.

AAN DE ǧ TAFEL OLIVIER | 12


AAN DE KEUKENTAFEL

Toen Nenko haar eerste stappen zette in buurland België, besloot Anita dat de onderneming er niet alleen maar een kantoor moest openen. Ze wilde een gevoel krijgen bij het nieuw te ontginnen gebied. Zij en haar man verhuisden dus naar België, waar ze vijf jaar woonden. Inmiddels heeft Nenko ook een kantoor in Frankrijk. De internationale groeistuip van de Kerkdrielse firma is geen simpele optelsom. Elk land vraag een andere strategie. Niet alleen merkt Anita in Frankrijk nog steeds dat opdrachtgevers prettig verrast zijn als afspraak ook daadwerkelijk afspraak is. “Zij zijn daar eigenlijk verbaasd als je een project precies op tijd aflevert. Of een product op tijd levert. Maar we zijn een Nederlands bedrijf en we blijven dat. Dus bij ons is afspraak ook afspraak. Waar dan ook.”

Verder is het snoezelen in Frankrijk nog niet zo doorontwikkeld als in Nederland. “Wij zijn hier gewoon erg ver in. Sommige instellingen hier zijn toe aan een tweede snoezelruimte, omdat de eerste versleten is. In Frankrijk installeren we meestal net de

Inmiddels lonkt ook Duitsland voor Nenko. Leverancier ROMPA is voor

eerste.” Volgens Anita komt dit ook omdat het hebben van een

uitbreiding naar het oosten. Maar Anita neemt geen overhaaste beslissin-

verstandelijke handicap in Frankrijk minder geaccepteerd is. Ze

gen. Ze kent zichzelf. “Ik weet soms niet waar ik moet stoppen. Maar als

zegt voorzichtig: “Het is er nog meer een zonde. Waar je hier

we het doen, moeten we het goed doen.” Vader Frans laat zijn dochter

meer en meer woonlocaties middenin woonwijken ziet, wor-

inmiddels haar eigen beslissingen nemen. Toen Nenko in 2012 haar 25ste

den ze in Frankrijk veel meer weggestopt.” Aan de andere kant is

verjaardag vierde, werd hij zestig. Voor de oprichter van het bedrijf het

de ouderenzorg in Frankrijk wel heel ver doorontwikkeld. Iets

moment om het roer over te dragen aan zijn dochter. Achter de schermen

waar Nederland weer wat van kan leren. “Hier vinden veel kin-

doet hij nog van alles. Van installeren tot inspringen als chauffeur. “Maar

deren het nog pijnlijk om hun ouders te zien met speelgoed dat

hij geniet er nu vooral van om niet meer met zijn hoofd bezig te zijn, maar

er kinderlijk uitziet.”

meer met zijn handen.”

13 | OLIVIER


BOMMELSE PUPPIES

PODOZORG ZALTBOMMEL Gasthuisstraat 13 | Zaltbommel | T 0418-517992 | E zaltbommel@podozorg.nl | W zaltbommel.podozorg.nl In het rek met informatiefolders hangen tiental-

mige zijn eenvoudig te verhelpen. Bijvoorbeeld

len flyers, elk over een voetaandoening. Hamer-

door bij een pijnlijke drukplek een stukje vilt te-

tenen, uitstekende knobbels, stijve grote teen:

gen de binnenkant van de schoen te plakken.

“De voet heeft veel botjes en peesjes”, vertelt

Podozorg Zaltbommel maakt daarnaast steun-

Nicole Drenth van Podozorg Zaltbommel. “Dat

zolen, siliconen ortheses (bij teenstandsafwij-

verklaart waarom voeten snel klachten kunnen

kingen) en protheses. Nicole werkte tot 2011 als

geven.” Vaak is het de huisarts die een patiënt

adviseur in de damesmodezaak van haar moe-

doorverwijst naar de podoloog. Een andere keer

der, Verhoek Mode. Een stage als schoenenver-

ziet de fysiotherapeut, in de podoloog een laat-

koper maakte een passie in haar los voor voet-

ste redmiddel. Soms is de patiënt zelf er als eer-

kunde, reden waarom ze zich inschreef aan de

ste bij. Het in 2011 geopende Podozorg Zalt-

Academie voor Podologie. De praktijkruimte

bommel weet met alle voetklachten raad. Oók

van Podologie Zaltbommel grenst aan de mode-

als knieën, heupen, rug en nek tegensputteren;

winkel. Dit voorjaar gaat het interieur op de

de oorzaak moet ook vaak bij een afwijkende

schop. Podologie Zaltbommel betrekt dan een

stand van de voeten of tenen worden gezocht.

grote ruimte aan de achterkant van het pand.

Nicole, gekwalificeerd registerpodoloog, ver-

Waar nu de praktijk is gevestigd, komt een pedi-

helpt ook standsafwijkingen aan de enkels. Som-

cure. “Onder één dak alles voor de voet.”

SLOW ESCARGOTS Beemstraat 24 | Nieuwaal | T 06-22503586 | E info@slowescargots.nl | W www.slowescargots.nl Nanette Vugts is de vriendin van een ‘helicicul-

die drie jaar houdbaar zijn. Hij levert die vooral

teur’ oftewel slakkenkweker Lennard ter Hall.

aan restaurants. Met de tapenade, paté en crè-

De belangstelling voor zijn bedrijf Slow Escar-

mesoep wil hij de particuliere markt veroveren.

gots is zo groot dat Nanette rondleidingen voor

Lennard startte het bedrijf vorig jaar met één

groepen gaat verzorgen. Schoolklassen zijn wel-

kas en plaatst er deze maand een tweede kas

kom, maar ook senioren, koks en leerling-koks,

bij. Hij gaat het nu nog lege weiland voor de kas-

kookclubs en anderen. De groepen worden ont-

sen inrichten als moestuin en bloementuin. “De

vangen in de twee kassen waar de dieren leven.

slakken eten kruiden en bladgroenten”, legt Na-

“We vertellen alles over de slakken”, zegt Na-

nette uit. “Lennard wil geen plofslakken leveren,

nette. “Dat ze in de winter slapen, dat ze hun

alles moet puur natuur zijn.”

eitjes in de grond leggen en dat ze hermafrodiet zijn. Het hele verhaal van ei tot lekkernij.” En de

Hij wil dan ook geen massaproductie, maar net

bezoekers mogen proeven van de door Lennard

genoeg voor koks die graag met pure streekpro-

zelfgemaakte slakkentapenade. Want hij is niet

ducten werken. “Ik kan me voorstellen dat ge-

alleen slakkenkweker, maar ook een enthousi-

specialiseerde groothandels in bijvoorbeeld

ast hobbykok, die altijd op zoek is naar nieuwe

wild en gevogelte of schaaldieren ook belang-

gerechten. Na veel experimenteren is hij er in

stelling gaan krijgen. Die hoeveelheden kunnen

geslaagd potten slakken in bouillon te maken,

we wel aan.”

OLIVIER | 14


BOMMELSE PUPPIES

LISETTE VAN DE PAVOORDT Zaltbommel | T 06-24899720 | E post@lisette-fotografie.nl | W www.lisette-fotografie.nl Ze is gefascineerd door bouw en hoe mensen wo-

portfolio of schenken het aan bewoners. Ook

nen. En dat weet Lisette van de Pavoordt mooi te

plaats ik de foto’s direct op de website van het be-

combineren met fotograferen. Na de Hogeschool

drijf en soms verzorg ik platen om aan de muur te

voor de Kunsten in Utrecht, is Lisette zelfstandig

hangen.” Maar ze is ook kritisch op haar werk. “Ik

aan het werk gegaan als fotografe. De Bommelse

wil me van tevoren goed verdiepen in het onder-

richt zich in het bijzonder op het fotograferen van

werp, zodat ik weet wat een foto moet vertellen.

bouwprojecten en architectuur. Voor zowel on-

En het licht moet goed zijn. Een mooie lichtval op

dernemers als architecten en makelaars, maar ook

een gebouw, daar ga ik meerdere keren voor terug.

voor tijdschriften en vakbladen fotografeert Lisette

Natuurlijk kost dat tijd, maar dat doe ik graag want

gebouwen, interieurs en bewoners. “Het mooie

je ziet het terug in het eindresultaat.” Naast het

van mijn werk is dat ik door middel van mijn ca-

werk voor bedrijven in heel Nederland, werkt de

mera op veel plekken binnen kan kijken. Ik heb zo

Bommelse ook aan andere projecten, bijvoor-

al een heleboel bijzondere woningen gezien.” De

beeld aan een serie over mensen met bijzondere

fotografe vindt het leuk om met bedrijven mee te

beroepen. En ik heb met een schrijfster bijvoor-

denken welke foto’s nodig zijn. “Voor bouwbedrij-

beeld ook de restauratie van de kerktoren van

ven volg ik bouwprojecten waar ik dan naar wens

Asperen gevolgd. Daar is door de gemeente een

een boekje van maak. Bedrijven gebruiken dat als

boek van uitgegeven.”

FLEETCOMPASS Boschstraat 18 | Zaltbommel | T 06-51903147 | E wilko@fleetcompass.nl | W www.fleetcompass.nl Wilko de Vogel werkte jarenlang voor leasemaat-

passingen (trekhaak eraan, navigatiesysteem

schappijen. Daarom weet hij; de contracten die zij

erin), hercalculaties (omdat er bijvoorbeeld toch

opstellen vallen bij onenigheid altijd in het voor-

meer wordt gereden dan verwacht) en vroegtij-

deel uit van de leasemaatschappij. Met zijn Fleet-

dige contractbeëindiging Voor al deze zaken

compass besloot hij als tussenpersoon tussen

geldt: omdat de effecten onduidelijk in het con-

klanten en deze ondernemingen te gaan funge-

tract staan benoemd, kan een leasemaatschappij

ren. Ondernemers die bij hem aankloppen zijn

daar een fiks bedrag voor vragen. “Ondernemers

verzekerd van een leasecontract dat alle hiaten

missen de tijd en kennis om daar iets aan te doen.

invult, die leasemaatschappijen het liefst open la-

Bovendien verwijst de leasemaatschappij toch

ten. Want: alles wat je niet benoemt, daar kan je

naar de algemene voorwaarden!” Fleetcompass

later de klant op laten betalen. “Ik ga voor een rea-

neemt het beheer van de leaseafspraken over en

listische prijs die later niet tegenvalt. Onderne-

zorgt voor grip op de autokosten. Hoe? Wilko

mers zijn vaak trots dat ze in begin een tientje van

maakt zelf in overleg met zijn klanten een con-

de prijs af hebben gepraat. Goed onderhandeld,

tract waarmee hij naar de leasemaatschappij

denken ze. Maar die leasemaatschappijen weten:

stapt. In tegenstelling tot veel tussenpersonen in

dat verdienen we terug. Wilko heeft een lijstje ge-

zijn branche, werkt hij niet op projectbasis. Wilko

maakt met situaties waardoor een leasecontract

is als een wagenparkbeheerder in te schakelen

achteraf duurder uitpakt. Denk aan: contractaan-

voor 2,50 euro per auto per maand.

FOTOGRAFIE: FOTOLUX.NL MICHIEL NIJSTAD

15 | OLIVIER


Teeuwen 115934

1 accu, zoveel machines, zoveel voordelen!

Mertstraat 5 • 5305 TE Zuilichem Tel. 0418 - 671442 • Fax 0418 - 672985

www.teeuwentuinmachines.nl www.klaashobo.nl

Onderhoud (Schade)reparatie APK-keuringen Onderdelen Personenauto’s Lichte bedrijfswagens

Uw MB-Diesel specialist sinds 1970

Autobedrijf Klaas Hobo B.V. Langekamp 5, 5306 GV Brakel

Verkoop: 0418-670550

www.klaashobo.nl OLIVIER | 16

Werkplaats: 0418-672739


BEDRIJFSPORTRET

De Veer Reizen.nl

Ziet geen bedreigingen, alleen kansen

Toerkoop De Veer Reizen grijpt internet aan om verschillende doelgroepen op maat te bedienen. Zonder mee te gaan in de prijzenoorlog. “Wij willen de local hero blijven, waar mensen zeker zijn van kwaliteit en een eerlijke prijs.” Tom de Vaan zag internet nooit als een bedreiging, eerder als een kans.

per cruiseschip En dan Discovercars.nl: om snel en simpel op de ge-

“Niet alleen voor de consument, maar ook voor ons wordt het aanbod

wenste vakantiebestemming een auto te huren. Bovendien is er het

breder.” Alleen: hoe selecteer je dan. Daar komt de kennis, ervaring en

platform Passievoorreizen.nl waar consumenten hun reiservaringen

het netwerk van De Veer Reizen om de hoek. Haar medewerkers zijn

delen in de vorm van blogs.

ware reisverslaafden, die ook in staat zijn door de soms verraderlijke taal van reisorganisaties heen te prikken. Simpel voorbeeld: “Een hotel

Inlevingsvermogen

aan zee is niet hetzelfde als een hotel aan het strand.” Volgens De Vaan

De Vaan erkent dat internet zijn branche ingrijpend veranderde. “Eerst was

is er door het aanbod online tegenwoordig juist weer behoefde aan offline ondersteuning. “Wij merken dat consumenten het steeds moeilijker vinden om door de bomen het bos te zien. Onze kracht ligt in het op maat

internet ondersteunend en de fysieke winkels

“Een hotel aan zee is niet hetzelfde als een hotel aan het strand.”

adviseren.”

leidend. Nu is dat bijna andersom.” Dat betekent dat de klant op een andere manier bij De Veer Reizen terecht komt. “Ze is beter voorbereid, mondiger.” Dat vergt onder meer veel inlevingsvermogen. “Als iemand wil gaan voor de goed-

Aan de andere kant grijpt de Toerkoop-organisatie – waar De Veer Rei-

koopste optie, dan is dat prima. Maar wij leggen wel uit wat je daarvoor

zen onder valt – het web ook aan om de breedte van haar aanbod te

krijgt.” Dat brengt mensen weleens op andere gedachten. De Vaan be-

laten zien. Zo lanceerde De Veer Reizen de website Tomsreizen.nl en

strijdt de gedachte dat boeken via internet goedkoper is. “Vaak lijkt dat

Discountholidays.nl, met een wisselend aanbod reizen voor een goed-

eerst. Totdat je gaat boeken en ziet wat er nog bijkomt. Wij willen niet in

koop prijsje. De internetpagina Stercruises.nl spreekt weer een andere

die vaart der volkeren meegaan, maar de local hero blijven, waar mensen

doelgroep aan: mensen die zich willen verdiepen in een vakantietrip

online en offline zeker zijn van kwaliteit en een eerlijke prijs.”

De Schans 8 | Zaltbommel | T 0418-541051 | E zaltbommel.schans@deveerreizen.nl Waterstraat 5 | Zaltbommel | T 0418-513206 | E zaltbommel@deveerreizen.nl Kerkstraat 29 | Kerkdriel | T 0418-634291 | E kerkdriel@deveerreizen.nl | W www.deveerreizen.nl 17 | OLIVIER


OLIVIER | 18


BEDRIJFSPORTRET

ikzoekuwhuis.nl

Rationele keuze voor de perfecte woning

Kopers van een huis laten zich niet zelden leiden door emotie. Het gevolg is vaak: een te hoge transactieprijs – soms overheerst naderhand zelfs regelrechte spijt over het gekochte huis. Aankoopmakelaar Mariet Kamphuis van ikzoekuwhuis.nl zet een gezonde rem op de allereerste opwinding. Zonder aankoopmakelaar maken huizenkopers soms domme keuzes,

sen in de straat waren. Een nog kinderloos stel dat de maximale budge-

weet eigenaar Mariet Kamphuis van de aankoopmakelaardij uit Bru-

truimte dreigde te benutten, terwijl Mariet tussen de regels door

chem. Huizen worden bij een bezichtiging door een roze bril bekeken.

merkte dat er ook nog een wereldreis op het wensenlijstje stond. “Vroe-

Kijkers laten pardoes hun eisen vallen zodra ze onder de indruk raken

ger kocht je een huis voor een paar jaar. Maar nu moet een huis veel

van details als authentieke schuifdeuren of een openhaard. Mariet: “Terwijl een openhaard ook in een ander huis te realiseren is.” Van die adrenaline heeft iedereen last. Bouwvakkers, autoverkopers,

accountants,

winkelbedienden:

emotionele kopers heb je in alle lagen van de

langer mee. Dat betekent dat ik me inleef in ie-

“Nu ligt de macht dichter bij de koper. Dat betekent dat je rust moet bewaren.”

bevolking. Allemaal zijn ze niet altijd in staat

mands situatie en duidelijk zicht wil hebben op de eisen en wensen van de koper. De keuze moet meteen perfect zijn. Daarom kijk ik altijd naar zaken als ligging, indeling, uitbreidings- en verbouwingsmogelijkheden en prijs.” Veel huizenkopers zijn in een emotionele bui

om een bezichtigd huis nuchter af te zetten tegen hun persoonlijke si-

bereid om dieper in de buidel te tasten dan nodig is. Mariet houdt tij-

tuatie en vooraf opgestelde wensenlijstje. Verkoopmakelaars vinden

dens de onderhandeling juist het hoofd koel. Met één doel in het ach-

dat prima, zegt Mariet. “Voor hen is de transactie het allerhoogste doel.”

terhoofd: een marktconforme prijs. “Vroeger moest je mee met de

Als aankoopmakelaar behoedt Mariet kopers juist voor klassieke valkui-

vraagprijs, want een woning was bij wijze van spreken al tijdens de be-

len. Zoals een gezin met kinderen dat koste wat kost een huis met drie

zichtiging verkocht aan een ander. Nu ligt de macht dichter bij de koper.

slaapkamers wilde, maar zonder haar tussenkomst genoegen had ge-

Dat betekent dat je rust moet bewaren.” Aankoopbegeleiding is een

nomen met een slaapkamer minder omdat de badkamer zo luxe was

intensief traject waar Mariet veel voor terug krijgt. Soms voelt ze zich

uitgevoerd. Een ander stel dat zijn zinnen had gezet op een apparte-

tijdelijk familielid. Lachend: “Een mevrouw stuurde onlangs vanuit de

ment met terras, maar bijna koos voor een locatie zonder buitenruimte.

winkel een foto van een stoel door. Hoe ik die vond passen in de nieuwe

Een verloskundige die over het hoofd zag dat er te weinig parkeerplaat-

woonkamer.”

Peperstraat 29a | Bruchem | T 0418-515864 | E info@ikzoekuwhuis.nl | W www.ikzoekuwhuis.nl 19 | OLIVIER


ŶĞƌŐŝĞǁŽƌĚƚƐƚĞĞĚƐĚƵƵƌĚĞƌ͕ŚŽĞŬƵŶƚƵďĞƐƉĂƌĞŶŽƉƵǁĞŶĞƌŐŝĞƌĞŬĞŶŝŶŐ͍ ŽŶŶĞƉĂŶĞůĞŶǁŽƌĚĞŶƐƚĞĞĚƐŵĞĞƌĞĞŶƐĞƌŝĞƵnjĞŽƉƟĞ͕ŵĂĂƌǁĂƚŚĞůƉƚŚĞƚĂůƐƵĚĞďƌŽŶǀĂŶƵǁĞŶĞƌŐŝĞǀĞƌďƌƵŝŬŶŝĞƚ ĂĂŶƉĂŬƚ͘/ŶǀĞĞůŐĞǀĂůůĞŶǁŽƌĚƚĚĞŵĞĞƐƚĞĞŶĞƌŐŝĞǀĞƌďƌƵŝŬƚĚŽŽƌĚĞǀĞƌůŝĐŚƟŶŐŝŶƵǁǁŽŽŶŚƵŝƐŽĨďĞĚƌŝũĨƐƉĂŶĚ͘ >ĞĚǀĞƌůŝĐŚƟŶŐŝƐŚŝĞƌǀŽŽƌŚĞƚũƵŝƐƚĞĂůƚĞƌŶĂƟĞĨ͊ ,ĞůĂĂƐ njŝũŶ Ğƌ ƌŽŶĚŽŵ > ǀĞƌůŝĐŚƟŶŐ ǀĞĞů ǀŽŽƌŽŽƌĚĞůĞŶ͕ ĞŶŬĞůĞ ǀŽŽƌďĞĞůĚĞŶ njŝũŶ͗ ĚĞ ŬůĞƵƌ ŝƐ ŶŝĞƚ ŵŽŽŝ͕ njĞ njŝũŶ ŶŝĞƚ ĚŝŵďĂĂƌ͕ ŐĂĂƚ > ǁĞů ĞĐŚƚ ůĂŶŐĞƌ ŵĞĞ͍ ĞnjĞ ǀŽŽƌŽŽƌĚĞůĞŶ njŝũŶ ĞĞŶ ŐĞǀŽůŐ ǀĂŶ ŐŽĞĚŬŽƉĞ ŶŝĞƚ ĚŽŽƌŽŶƚǁŝŬŬĞůĚĞ ƉƌŽĚƵĐƚĞŶĚŝĞƚŽĐŚŽƉĚĞŵĂƌŬƚnjŝũŶŐĞďƌĂĐŚƚ͘KƉĚŝƚŵŽŵĞŶƚnjŝũŶĞƌƵŝƚƐƚĞŬĞŶĚĞĂůƚĞƌŶĂƟĞǀĞŶŽƉĚĞŵĂƌŬƚĚŝĞŚĞƚŵŽͲ ŐĞůŝũŬŵĂŬĞŶŽŵŶŽƌŵĂůĞǀĞƌůŝĐŚƟŶŐŽƉĞĞŶŐŽĞĚĞŵĂŶŝĞƌƚĞǀĞƌǀĂŶŐĞŶ͘ ŝũŽŶƐŬƵŶƚƵƚĞƌĞĐŚƚǀŽŽƌĞĞŶĂĚǀŝĞƐŽƉŵĂĂƚ͘ tŝũŐĞůŽǀĞŶŝŶ ŬǁĂůŝƚĂƟĞĨ ŚŽŽŐǁĂĂƌĚŝŐĞ ƉƌŽĚƵĐƚĞŶ ĚŝĞŚƵŶďĞůŽŌĞƐ ǁĂĂƌŵĂŬĞŶ͕ĞŶƐƚĂĂŶŚŝĞƌǀŽŽƌŐĂƌĂŶƚ͘ tŝůƚƵnjĂŬĞůŝũŬŽĨƉƌŝǀĠĞĞŶǀƌŝũďůŝũǀĞŶĚĂĚǀŝĞƐŽƉůŽĐĂƟĞ͍ EĞĞŵĚĂŶĐŽŶƚĂĐƚŵĞƚŽŶƐŽƉ͘

DĂĐŚŝŶĞƐĞŶ'ĞƌĞĞĚƐĐŚĂƉƉĞŶ ĞǀĞƐƟŐŝŶŐƐŵĂƚĞƌŝĂůĞŶ

ZĂĂŵʹĞŶĚĞƵƌďĞƐůĂŐ ;tĞƌŬͿŬůĞĚŝŶŐĞŶʹƐĐŚŽĞŶĞŶ

ŝůŝŶĚĞƌʹĞŶƐůĞƵƚĞůƐĞƌǀŝĐĞ tĞƌŬƉůĂĂƚƐĞŶƐůŝũƉƐĞƌǀŝĐĞ

DĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞ͍<ŝũŬĞĞŶƐŽƉǁǁǁ͘ŽƉƚŚŽĨŐĞƌĞĞĚƐĐŚĂƉƉĞŶ͘ŶůͬŶŝĞƵǁƐ 

ŵďĂĐŚƚƐŚŽĨϮͬEĞĚĞƌŚĞŵĞƌƚͬƚĞů͘Ϭϰϭϴ -ϱϱϯϰϭϬͬŝŶĨŽΛũĂŶŽƉƚŚŽĨ͘Ŷůͬǁǁǁ͘ŽƉƚŚŽĨŐĞƌĞĞĚƐĐŚĂƉƉĞŶ͘Ŷů

De Bourgondiër: een feest voor de smaakpapillen Cadeaupakketten om je vingers bij af te likkenIn de zomer heerlijk genieten van uw stukje kaas! Zowel thuis als op vakantie.

Bij aanvraag van uw offerte, Krijgt u een GRATIS smaakvolle attentie.

Laat dan uw kaas vacuum verpakken. Zodat deze heerlijk vers blijft.

Openingstijden: maandag : 13:00 – 18:00 uur dinsdag tot en met donderdag : 09:00 – 18:00 uur vrijdag : 09:00 – 21:00 uur zaterdag : 09:00 – 17:00 uur

OLIVIER | 20

Meer informatie over de mogelijkheden? Neem contact op met De Bourgondiër via 0418-511220. Of kom lekker proeven aan de Waterstraat 19a in Zaltbommel. Kijk ook eens op: www.debourgondier-zaltbommel.nl.


BIJZONDER BOMMELERWAARD

Nostalgie opsnuiven op Eiland Nedernemert 21 | OLIVIER


BIJZONDER BOMMELERWAARD

Rondwalen op het uiterste puntje van de Bommelerwaard

Eiland Nederhemert ademt nostalgie

“Je verwacht elk moment een koetsje en dames in hoepeljurken.”

TEKST: JANNEKE KOK

Eiland Nederhemert staat voor hem gelijk aan nostalgie. Rondstruinen op Nederhemert-Zuid met boswachter Hans van Heiningen.

OLIVIER | 22

Zijn voorganger noemde Eiland Nederhemert “zijn favo-

speeltuin – de oudste van het land – waar de veelal houten

riete stukje Bommelerwaard”. Ook boswachter Hans van

speeltoestellen vrolijk kraken als de jeugd zich erop uit-

Heiningen van Staatsbosbeheer geniet zichtbaar van het

leeft. Zoals Van Heiningen zegt: “Je verwacht elk moment

ronddwalen op dat verscholen stukje natuur dat liefdevol

een koetsje en dames in hoepeljurken.” Alleen het kasteel

door de Maas wordt omhelsd. ’t Aailand – zoals het in de

vormde ruim vijftig jaar lang een treurige herinnering aan

volksmond wordt genoemd – ademt nostalgie aan alle kan-

de Tweede Wereldoorlog. De Duitsers hadden er destijds

ten. De statige Kasteellaan met haar hoge bomen. Het pro-

een commandopost ingericht, tegen het einde van de oor-

minente Huize Wielestein, dat bovenop een terp pal naast

log werd Eiland Nederhemert daarom flink bestookt door

het Groote Wiel een ietwat verheven positie inneemt. De

de geallieerden. De bewoners moesten in november 1944


BIJZONDER BOMMELERWAARD in allerijl geëvacueerd worden. Toen zij terugkeerden, was niet alleen het fiere kasteel verworden tot een ruïne, ook het Regthuis – herberg en rechtsgebouw – was in de as gelegd. Ter illustratie: het was in mei 1915 de waard van de herberg die de basis legde voor de eerder genoemde speeltuin die nu nog bestaat. Het Regthuis is nooit meer herrezen, wat rest is een weiland met platanen. Ook de kerk overleefde de oorlog niet, de toren werd door de Duitsers opgeblazen. Later werd de kerk wel min of meer hersteld, maar Nederhemert-Zuid kreeg nooit meer de grote kerk terug die ze had voor de oorlog.

Het kasteel werd uiteindelijk wel herbouwd. Al duurde dat even. Geldersche Kasteelen aan wie Staatsbosbeheer het bouwval in 1961 had toevertrouwd, kreeg in 2001 pas de financiële middelen om het te herstellen. Het duurde vervolgens vier jaar om de burcht in oude glorie te herstellen. In het statige stukje historie huist nu een ingeni-

“Maar nu hebben de salamanders die er zijn, wel de kans om zich voort te planten.”

eursbureau. Terwijl in de kelders – die alle strijd hebben overleefd – baarden watervleermuizen hun winterslaap doorbrengen.

Zij

doen dat daar waarschijnlijk al eeuwen elke winterperiode. Want Eiland Nederhemert herbergt met haar historie ook nog eens veel bijzondere natuur. De kamsalamander bijvoorbeeld, die het afgelopen jaar behoorlijk in de knel zat. Beschimmelde eieren deden bij Staatsbosbeheer de alarmbellen afgaan. Hans van Heiningen legt uit: “Dat betekent dat de waterkwaliteit onvoldoende is.” Het Groote Wiel moest uitgebaggerd worden. Een ingrijpende klus. “Als je met grote kranen het gebied ingaat, is dat altijd spannend. Levert het op, wat het op moet leveren?” Maar er was geen andere optie. “Vroeger was de natuur overal, als een soort ergens niet kon aarden, dan verhuisde ze naar een populatie in de omgeving.” Dat

Over het eiland BIJZON DER BOMME L

Technisch gesproken ligt Nederhemert-Zuid samen met Bern op een schiereiland. De oorsprong gaat terug naar de vijftiende eeuw, toen Den Bosch de tolgelden van hongerig Heusden zat was. De Boschenaren groeven een gekke slinger in de Maas om de vestingstad niet meer te hoeven passeren. In 1904 werd deze rivierbocht weer afgedamd. Wat bleef was een s-vormige doodlopende slinger in de Maas. En Bern en Nederhemert-Zuid ingeklemd tussen deze arm en de oorspronkelijke Maas. Overigens pendelt er nu wel een pontje tussen Bern en Heusden. Gratis. 23 | OLIVIER


BIJZONDER BOMMELERWAARD

“Mag ik even de aandacht vragen voor het prachtige geluid van de vinkenslag.” is nu niet meer. Zeker niet voor een soort als de kamsalamander, die

Heiningen de ambities die Staatsbosbeheer heeft voor Eiland Neder-

in Nederland als ernstig bedreigd wordt beschouwd. “We konden

hemert uit de doeken. Hij wil toe naar een “meer aangeharkte uitstra-

niet anders.” Het uitbaggeren heeft ook zeker de habitat van de sala-

ling”. Iets minder chaotisch struikgewas, iets meer gestructureerd

mander verstoord, dat ontkent Van Heiningen niet. “Maar nu hebben

groen. “We willen een meer parkachtige uitstraling.” Hij knikt naar

de salamanders die er zijn, wel de kans om zich voort te planten.”

het kasteel dat in deze laatste winterdagen al nauwelijks is te zien door het vele groen. “Wij hebben de ambitie om bijvoorbeeld hier en

Landgoed

daar wat doorkijkjes creëren, zodat het kasteel beter is te zien. Dan

Volgens Van Heiningen maakt vooral het landgoed Eiland Nederhe-

neemt de hele ervaring van het rondwandelen op een landgoed toe.”

mert uniek. “In tegenstelling tot andere regio’s zijn er in deze omge-

Belangrijk, vindt hij. “Goed landschapsbeheer bestaat uit een combi-

ving niet zoveel landgoederen bewaard gebleven.” Hierbij zijn onlos-

natie van natuur en cultuur.” En betrokkenheid vanuit de omgeving.

makelijk verbonden: stinsenplanten. Het kasteelbos is befaamd van-

“Wij hebben de capaciteiten niet meer om alles zelf te doen.” Staats-

wege z’n de sneeuwklokjes, winterakonieten en speenkruid. Of het

bosbeheer wil dit jaar Eiland Nederhemert meer onder de aandacht

echt om stinsenplanten gaat, kan je volgens Van Heiningen over de-

van de regio brengen. Zo wil de organisatie de Natuurwerkdag op

batteren. “Veel van deze planten zijn in de jaren vijftig door een kwe-

zaterdag 1 november benutten om aan de slag te gaan op het eiland.

ker geplant.” Maar het blijft prachtig: de witgele zee die in het voorjaar de bosbodem bedekt. Dat de Geldersche Kasteelen het hart van

Tijd doorbrengen in de natuur, brengt mensen veel, bepleit Van Hei-

dit landgoed onder haar hoede genomen hebben, is volgens hem

ningen. “Het voegt kwaliteit toe aan het leven, geeft gezondheid en

een hele goede beslissing geweest. “Bij Staatsbosbeheer ontbreekt

inspiratie.” Hij is even stil. De zang van een vogel klinkt door het bos.

daarvoor simpelweg de expertise.” Struinend over de Schans, een

“Mag ik even de aandacht vragen voor het prachtige geluid van de

aarden wal die om de slotgracht van het kasteel ligt, doet Hans van

vinkenslag.” Natuurlijk mag dat.

OLIVIER | 24


BOMMELSE AANRADERS

SPEELTUIN NEDERHEMERT

BIJZONDER WONEN MAKELAARDIJ

Kasteellaan 11 | Nederhemert | T 0418-552233 www.speeltuinnederhemert.nl

Peperstraat 29 | Bruchem | T 0418-680050 www.bijzonderwonen.com

Een oud familiebedrijf in het mooie Nederhemert-Zuid. Geopend

Recent namen Frank Haze en Jeanette van Haaften van Bijzonder

vanaf april tot en met de herfstvakantie, van dinsdag tot en met

Wonen Makelaardij de Klantwaarde Award voor de Provincie Gelder-

zondag vanaf 10:00 uur. Bij ons kunnen de kinderen zich vermaken

land in ontvangst. Landelijk wisten zij de vierde plaats te behalen.

in de speeltuin terwijl de ouders en/of grootouders zich kunnen la-

Frank en Jeanette zijn voorstander van eerlijk en transparant make-

ven aan allerlei versnaperingen. Variërend van een kopje koffie met

len en ondersteunen beoordelingssites dan ook van harte. Op de

heerlijke Nederhemertse Mik tot een eenvoudige maar goede

website van Bijzonder Wonen Makelaardij kunt u de ruim 200 be-

warme maaltijd. Heerlijk zittend op ons ruime terras onder eeu-

oordelingen die zij ontvingen nalezen. Overweegt u uw bijzondere

wenoude bomen of bij minder goed weer binnen met goed zicht

woning te verkopen? Of zoekt u een aankoopmakelaar? Neem dan

op de speeltuin.

contact op met Bijzonder Wonen en ervaar de bijzondere èn persoonlijke aanpak van deze gespecialiseerde makelaardij.

JANINE’S LUNCHSERVICE

DE BLAUWE MARKIES

Koxkampseweg 9a | Zaltbommel | T 06-12619894 www.janineslunchservice.nl

Kerkplein 17 | Zaltbommel | T 0418-514170 www.deblauwemarkies.nl

Heb je een vergadering? Een klant op bezoek? En wil je ‘s middags

De Blauwe Markies verkoopt 1001 verschillende posters van vijftig

een heerlijke lunch voorzetten? Dan is Janine’s Lunchservice het

bij zeventig centimeter voor 1,95 euro. Dit papier is ook heel ge-

adres waar u naar op zoek bent. Wij verzorgen in een straal van

schikt voor hobby’s zoals kartonnage, collages, placemats, boek-

vijftien kilometer rondom Zaltbommel overheerlijke broodjes. Met

binden, knipkunst, kaarten maken, schoolboeken kaften, natuurlijk

het lekkerste beleg, een uitgebreid en zorgvuldig gekozen assorti-

om cadeautjes in te pakken en vele andere toepassingen. Al 25 jaar

ment met alleen maar topmerken zoals Molco en Delifrance en sa-

maakt de Blauwe Markies dozen op maat die helemaal bij je smaak

menwerking met de beste slagers uit de omgeving. Janine’s Lunch-

en interieur passen. Nieuwsgierig? Elke donderdag en vrijdag van

service maakt van uw lunch iets aparts. Ga naar onze website en

10:00 tot 17:00 uur en elke laatste zondag van de maand van 11:00

laat je verrassen door de vele lekkere mogelijkheden.

tot 16:00 uur ben je van harte welkom. 25 | OLIVIER


BOMMELSE AANRADERS

ORANGERIE BLOEMWERKEN

UBENS & CONRADS

Markt 3 | Zaltbommel | T 0418-511116 www.orangeriebloemwerken.nl

Waterstraat 16 | Zaltbommel | T 0418-512372 www.uenc.nl

Bijzonder bloemwerk op maat, een mooi ingepakt cadeau of een

Sinds 1886 is Ubens & Conrads dé juwelier voor de Bommeler-

uniek object uit een ver land, u vindt het in onze winkel gevestigd

waard. U kunt een keuze maken uit een uitgebreide collectie

aan de Markt van Zaltbommel. Wat Orangerie kenmerkt zijn de

trendy en klassieke sieraden, horloges en trouwringen voor zowel

verzorgde boeketten met luxe bloemen van het seizoen, maar ook

dames als heren. Tevens is er een kids-collectie. Voor het graveren,

voor gelegenheidsbloemwerk kunt u bij ons terecht. Wij streven

veranderen van ringen, reparaties, geboortegeschenken en een ca-

naar net dat beetje extra. Ook vindt u in ons assortiment handge-

deaubon bent u ook hier op het juiste adres. Heeft u een jubilaris

maakt keramiek en andere bijzondere woonaccessoires. U bent

binnen uw bedrijf? Bespreek de mogelijkheid voor een persoonlijk

van harte welkom in onze winkel. Mocht u daarvoor niet in de gele-

cadeau. U wordt bij Ubens & Conrads deskundig geadviseerd en

genheid zijn, wij leveren zes dagen per week aan huis.

persoonlijke service staat hoog in het vaandel. Nieuw: u kunt uw bestelling nu ook via onze eigen webwinkel plaatsen!

TRIMSALON ANNEMIEKE

SJOPPIE LADY’Z

Maasdijk 61 | Aalst | T 06-28833239 www.trimsalon-annemieke.nl

Kerkstraat 40 | Zaltbommel | T 0418-510868 nellekedans@gmail.com

Trimsalon Annemieke is een professionele salon voor honden én

Sjoppie Lady’z zit al ruim negen jaar in de Kerkstraat in Zaltbom-

katten en is ABHB gecertificeerd. Service en kwaliteit zijn onze

mel. Bij deze tweedehands winkel is je hippe modieuze merkkle-

speerpunten. Annemieke is er trots op dat zelfs mensen die heel

ding geld waard, als je het na afspraak inbrengt. Je kleding wordt

wat kilometers moeten rijden, vaste klant zijn. Een uitgebreide

niet weggegooid, maar krijgt op deze manier een tweede leven. We

trimbeurt, wassen en ontwollen of alleen even nagels knippen, het

hebben zo voor iedere portemonnee iets hangen. Ook hebben we

kan allemaal. Ook eigenaars van katten vinden steeds meer hun

een hoek met nieuwe kleding en een collectie galajurken. We vol-

weg naar de trimsalon. En dat is echt geen overbodige luxe! De be-

gen de trends en springen daar op in. Een vriendinnenavond ver-

handeling gebeurt zonder narcose en de eigenaar blijft er gewoon

zorgen wij met een hapje en een drankje, helemaal priveshoppen

bij. Graag tot ziens in mijn trimsalon!

met de nieuwste trends. Ook verzorgen wij de kleding voor uw in-

OLIVIER | 26

stelling of verzorgingstehuis. Wij komen graag bij u langs.


BOMMELSE AANRADERS

JEROEN STIJLAART

GABRIELLE RIGTERING

Van Heemstraweg-West 9 (LTS-gebouw – atelier 105) | Zaltbommel | T 06-20620581 | www.jeroenstijlaart.com

Gamerschestraat 3 | Zaltbommel | T 0418-511901 www.gabrielle-rigtering.nl

U wilt de entree van uw pand moderniseren en zich als bedrijf on-

Edelsmid Gabrielle Rigtering verkoopt handgemaakte sieraden.

derscheiden. Jeroen Stijlaart is gespecialiseerd in het maken van

Daarnaast kun je bij haar terecht voor het samen ontwerpen van je

unieke wandinstallaties voor de publieke ruimte en in commerci-

eigen sieraad en is er ook de mogelijkheid om oud goud of zil-

ele gebouwen. Op elk gewenst formaat worden fotografie, schil-

ver om te laten smelten tot bijvoorbeeld verlovingsringen, trouw-

derkunst, film, driedimensionale objecten en muurschilderingen

ringen of een herdenkingssieraad. Wil je zelf eens kennismaken

samengevoegd tot een unieke belevenis aan de muur. U raakt er

met het ambacht van de edelsmid? In een dagworkshop maak je

niet op uitgekeken! Maak een afspraak met Jeroen Stijlaart voor uw

een prachtige zilveren ring of hanger. Wil je nog verder? Dan is er

unieke wandinstallatie.

de mogelijkheid om een cursus edelsmeden te volgen. Elke twee maanden biedt Rigtering een kunstenaar de mogelijkheid om werk te exposeren.

FORMIDO ZALTBOMMEL

BRUNA

Van Voordenpark 8 | Zaltbommel | T 0418-514285 www.formido.nl/zaltbommel

Waterstraat 14 | Zaltbommel | T 0418-514353 www.brunazaltbommel.nl

Natuurlijk! Voor schroefjes, boutjes, hout en andere bouwmateria-

Het nieuwe roken begint bij e-sigaret Bommelerwaard in Bruna Zalt-

len kwam u altijd al naar Formido Zaltbommel. Maar u vindt bij ons

bommel. Wij bieden een divers assortiment aan elektronische siga-

ook een prachtig Deco-plein met de mooiste decoraties, gordijn-

retten van de merken; Jiksu, Joyetech en JustFog. Ook voor liquids

stoffen en raambekleding die uw huis een luxe uitstraling geven.

bent u bij ons aan het juiste adres. Wij hebben merken met verschil-

Zoals u dat van ons gewend bent: voor een betaalbare prijs. Ons

lende samenstellingen voor betere smaak en/of rookproductie. De

team helpt u graag met deskundig klusadvies. Aankopen die niet in

sigaretten beginnen compleet vanaf 19,95 euro. De vloeistoffen zijn

uw auto passen brengen we gratis voor u thuis. En kunt u de klus

er vanaf 2,99 euro. Bij ons bent u ook aan het juiste adres voor het

niet alleen af, dan helpt Formido u graag een handje mee. Formido

beste advies. Wij kunnen u diverse smaken en hoogte gradaties nico-

Zaltbommel, veel meer dan alleen een goede bouwmarkt.

tine laten proberen dat u weet welke beste bij u past. 27 | OLIVIER


BEDRIJFSPORTRET DORPSPORTRET

TEKST: SANDRA VAN DIETEN FOTOGRAFIE: THEA PLEIJSIER, SANDRA VAN DIETEN

Bestemming voor levensgenieters

OLIVIER | 28

Een reis door de Bommelerwaard is een avontuur door de tijd. Cultuurhistorische tradities lijken moeiteloos samen te gaan met modern comfort en – voor wie wil - een luxe levensstijl. Maar schijn bedriegt.

Onder de donkere wolken is hard gewerkt. Gezaaid om te

buitendijkse negen holes golfbaan ‘de Dorpswaard’. Het le-

kunnen oogsten in latere tijden. Die tijd lijkt langzaam aangebroken. Nu het voorjaar ontluikt, is het moment aangebroken om op ontdekkingstocht te gaan. Neem de tijd om de transformatie die Kerkdriel ondergaat persoonlijk te aanschouwen en ontdek oude

vendige en natuurlijke karakter van

Waar modern gemak en karakteristiek dorpsgevoel samen komen

deze locatie nodigt uit tot ontspannen. Een gevoel dat wordt doorgezet in het informele, gezellige clubhuis op palen, waar ook niet golfers welkom zijn. De sfeer en het magnifieke uitzicht op de uiterwaarden van de Maas ademen rust, gezellig-

vertrouwde en nieuwe adembenemende plekjes waar het

heid en sportiviteit. De groene oase slingert langs de Maas

goed toeven is.

verder en omringt een sport- en congrescentrum. Je in het zweet spinnen was nog nooit zo leuk door het uitzicht op

De reis begint bij de rotonde met de drie eieren, waar gra-

het weidse water en brengt een fitte levensstijl plotseling

zige weiden geruisloos over lopen in de groene golvende

binnen handbereik. Het groen meandert verder en omlijst


BEDRIJFSPORTRET DORPSPORTRET een camping in transformatie met een prachtig zandstrand, ani-

ruimte voor 130 boten die het bekijken meer dan waard zijn. Dat kan

matieteam en gastvrije houding, een avontuurlijk vakantiepara-

vanaf een zonnig maar beschut terras of vanaf de partyboot die naast fees-

dijs. De combinatie van functies zo midden in het groen laat zien

ten ook zakelijke trips en rondvaarten verzorgt. Avonturiers gaan een

dat recreatie, toerisme en natuurbehoud elkaar niet tegenspre-

landrover experience aan, of bezoeken in de zomer diverse bruisende

ken. De wandeling gaat door langs karakteristieke dijkwoningen,

evenementen.

indrukwekkende villa’s en een ruim opgezet hertenpark en slaat af, het dorp in.

De vernieuwing zet ook hier door met een nieuw barbecue restaurant en een intiem hotel dat de entree van de Zandweg verrijkt. Het welbevinden

Kloppend hart

staat ook hier centraal. Ontspannen en uitgedaagd eindigt voor nu de reis.

Het centrum leek jarenlang verstopt achter rommelige panden,

De mooie verblijfplaatsen bieden alles wat een perfecte dagbesteding

maar claimt langzamerhand haar plaats terug: het centrum waar

nodig heeft. En de transformatie is nog altijd gaande.

mensen van heinde en verre samenkomen. Hippe kinderkleding, stijlvolle mode en interieurdecoratie, gezondheidsproducten,

Rijp voor de pluk

eerlijk eten en uitbundige terrassen maken van het Mgr. Zwijsen-

Kerkdriel is als zijn inwoners; met een blauw omlijnde buitenschil van

plein een gezellig plein waar modern gemak en karakteristiek

klotsend water en groen omzoomt ontspanning en vertier, komt de kern

dorpsgevoel samen komen. Dit kloppend hart wordt verder ver-

als een kleurrijke bloesem tot bloei om uit te groeien tot een rijpe vrucht.

sterkt

Uitdagend en verleidelijk, (bijna) klaar om versmaden te worden

door

een

Uitdagend en verleidelijk, (bijna) klaar om versmaden te worden.

ruim aanbod van dagelijkse

bood-

schappen in supermarkten en op een sfeervolle

vrijdag-

middagmarkt. Het Mgr.

Zwijsenplein

krijgt vorm. De bouw zal in 2015 helemaal zijn afgerond. Drielenaren zijn nuchtere werkers. Van het type ruwe bolster, blanke pit. Het lijkt dan ook verrassend hoe vroegere bewoners er vurig van dromen opnieuw een bovenwoning op het plein te kunnen gaan bewonen. Maar ook hier zit de extra verrassing verscholen op een bijzondere plek. De appartementen boven de winkels en horeca omsluiten een ruime daktuin vol sedum planten, plantenbakken en beukenhagen. De rust, ruimte en privacy vormen een contrast met de levendigheid in de straat.

Om de hoek van het plein heeft een oude vertrouwde naam invulling gegeven aan een ultramodern concept. Het gezondheidscentrum “het Witte huis” opende in november 2013 haar deuren en herbergt een uitgebreide apotheek, huisarts, diverse therapeuten, logopedie, thuiszorg en laboratorium. Het Kulturhus de Leyenstein maakt als trefplaats vol activiteiten die het hart beroeren, het voorzieningenniveau in de compacte kern compleet.

Waterpret Maar daarmee is het avontuur nog niet ten einde. Nog geen kilometer ten zuiden van het centrum ligt de Zandmeren; een recreatieve topbestemming voor alle waterliefhebbers van de regio. Het schone strand, de groene rustweide en speel- en wandelmogelijkheden maken de landtong tot een aantrekkelijke plaats om de sleur van alledag even te ontvluchten. De jachthaven biedt 29 | OLIVIER


Genieten van rust & ruimte www.vanzeelstsloepverhuur.nl

Zelf varen met een luxe sloep

Informatie en Reserveren 06 42 32 32 22

-Lekker met z’n twee -Gezellig met de familie

Afvaart: nabij Restaurant

-als Bedrijfsuitje

‘t Wellse Veerhuis te Well

Cynthia

Brandwijk Fotografie Studiofotografie - Portretfotografie - Bedrijfsfotografie Productfotografie - Trouwreportage - DTP - Entertainment Evenementen - Fotografie en vormgeving (geboorte)kaartjes Dansfotografie - Kunstverkoop en verhuur

Well/Ammerzoden tel 073-5991111 www.jebe.nl • culinair aanbod oa hapjes, buffetten, barbecues • verhuur van partymeubilair, bars en decoratie • compleet verzorgde feesten aan huis of bedrijf

www.brandwijkfotografie.nl

ZZP-er? Maak nu gebruik van ons podium. Gratis online en vanaf slechts € 4 incl. BTW in de krant

REGIO-DEAL.NL IS ONDERDEEL VAN

Passie voor Puur

BroodBanket

Bij bakkerij Verba zit u gebakken, want nergens krijgt u lekkerder en verser brood en banket dan hier. Logisch, want wij zijn de echte specialisten voor brood en banket. Ons Volkorenbrood werd uitgeroepen tot het beste van Nederland! Elke dag zetten onze warme bakkers hun beste beentje voor om u te verwennen en te verrassen met ovenverse, gezonde producten die niet alleen voeden, maar ook verwennen.

Burg. Posweg 34 Brakel - Dorpsstraat 39B Rijswijk - Esdoornlaan 1 Sleeuwijk - Tel: 0418-671343 - www.bakkerijverba.nl

OLIVIER | 30


BEDRIJFSPORTRET

Ford Hendriks

Het beste van twee werelden

Ford Hendriks combineert het beste van twee werelden: de voordelen van een groot bedrijf met de gezelligheid van een klein bedrijf. Om met dat laatste te beginnen: veel klanten stappen de showroom

opteert voor de recent ingevoerde motorcraftservice: een onder-

aan de Zaltbommelse Vergtweg binnen voor een bakkie leut. “Wat ze

houdsprogramma waarbij goedkopere onderdelen worden gebruikt

ontzettend leuk vinden”, vertelt hoofd ver-

die door Ford worden geleverd én onder-

koop Milan Balemans, “is om mee te kijken met de monteur. Welnu, ze zijn welkom in ons laagdrempelige bedrijf dat een persoonlijke benadering nog hoog in het vaandel heeft staan.” Zo klein en knus de showroom aanvoelt, zo grootschalig wordt er bij Ford

steund. “Dat laatste scheelt tot 100 euro per

“Wij werken met veel monteurs die bij elkaar over bérgen kennis beschikken.”

Hendriks achter de schermen gewerkt. Het

onderhoudsbeurt.” Ford wordt geroemd om zijn wegligging, maar ook om de styling van de modellen zoals de vernieuwde Fiesta, de nieuwe Focus en de oogstrelend mooie C Max. Onlangs bracht Ford een nieuwe lijn bedrijfswagens op de markt waarvan binnen-

autobedrijf werkt samen met de twee (grotere) vestigingen van Ford

kort de personenwagenuitvoeringen worden gelanceerd: de zoge-

Gerritse in Tiel en Ford Hendriks in Oss. Klanten profiteren van de

naamde Tourneo’s. Op motorisch gebied lanceerde Ford onlangs een

grootschaligheid. Zo heeft de drie autobedrijven tellende groep

innovatie die de zuinigheid van een lichte motor koppelt aan de

voortdurend enkele honderden nieuwe en gebruikte modellen op

kracht van een zware motor. “Met de 1.0 Ecoboost 3 cilinder motor

voorraad. Daarnaast heeft het de beschikking over een takel- en ber-

beschikken we over een beduidend lichtere uitvoering dan de 1,6 4

gingsbedrijf. Onderschat ook de specialistische kennis niet. Bale-

cilinder motor”, legt Balemans uit. “Veel zuiniger, maar toch aanmer-

mans: “Wij werken met veel monteurs die over bérgen kennis be-

kelijk krachtiger dan zijn voorganger.”

schikken. Bij mankementen kunnen we dankzij hun expertise snel

Ford blijft het merk voor iedereen. Niet stuk te krijgen. Maar ook gra-

een diagnose stellen. De merkdealer is een dure partij als je de auto

cieus in zijn vormgeving. Balemans merkt op: “Je zou bijna vergeten

inlevert voor een onderhoudsbeurt? Dat is een misvatting. Ford Hen-

dat er de laatste jaren gigantisch is geïnvesteerd in technologie en

driks biedt de autorijder namelijk een aantrekkelijke keuze: of hij

handige snufjes. Waarschuwingsbliepjes als je over een witte lijn rijdt,

kiest voor het oerdegelijke reguliere onderhoudsplan van Ford of hij

automatisch inparkeren, enzovoorts. Value for money.”

Vergtweg 60 | Zaltbommel | T 0418-575000 | E info@autobedrijf-hendriks.nl | W www.autobedrijf-hendriks.nl 31 | OLIVIER


mĔĔi

Seeberger Handgemaakte hoed met hoog draagcomfort, geproduceerd in Duitsland.

‘t Geldersch’ Hoedenhuys Kerkstraat 6 | Aalst | 0418-673417 www.tgelderschhoedenhuys.nl

Never fully dressed

Heeft u ook zo’n zin in het voorjaar? Loop dan eens binnen om onze mooie nieuwe collectie te bekijken van o.a. Tramontana.

Moda di Donna Gamerschestraat 26 | Zaltbommel 0418-515909 www.modadidonna.nl

Maaien, maaien, maaien… Het geheim van een mooi gazon is vooral een kwestie van goed bijhouden. Maar wie heeft er tijd om elke dag te maaien? Gelukkig is dit werk simpel genoeg om over te laten aan een robot: de Automower.

G. Dingemans Dorpsstraat 9 | Bruchem | 0418-642949 www.dingemansmachines.nl | www.husqvarna.nl OLIVIER | 32

MOOD for shoes

without a smile

De zomercollectie van Via Vai is weer adembenemend mooi. Kom in de MOOD voor de zomer bij:

MOOD for shoes Gamerschestraat 30A | Zaltbommel 0418-510516 www.moodforshoes.nl

Classy

horloges

Nu verkrijgbaar bij De Schatkamer: IKKI watches. Horloges voor dames met stijl.

De Schatkamer Molenkamp 4 | Brakel | 0418-673360 www.deschatkamerbrakel.nl


Jeroen van den Akker: mannenmode voor de modieuze fijnproever

Welkom in de wereld van de mode E D

GKAST KLEDIN

Of het nu om een ontspannen middagje op een terras gaat. Of een zakelijke meeting met een belangrijke klant. Jeroen van den Akker kleedt mannen voor elke gelegenheid.

Pasvormen. Jeroen van den Akker weet er alles van. Hugo

vorm van een stikseltje net in een andere tint. Of een kleu-

Boss hanteert alleen voor haar kostuums al vier verschil-

rige voering in een jeans. Het zijn de details die ’t hem doen.

lende pasvormen. Van slim fit, regular fit, comfort fit tot ex-

Probleem is natuurlijk: mannen houden over het algemeen

tra slim fit. Een verkeerde pasvorm en zelfs het mooiste pak

niet van winkelen. Dus maakt Jeroen van den Akker het ze

of de leukste jeans kan misplaatst ogen. Als het even kan, probeert Jeroen van den Akker daarom de modebewuste

mannen

makkelijk. Op de webshop

‘Morgen ben ik weer de man!’

zijn Zaltbommelse winkel

van de mannenmodezaak kun je ook alvast kleding reserveren om deze vervolgens op een zelfgekozen moment te komen passen.

in te krijgen. Zodat ze kunnen zien wat een juiste maat voor

Heel gericht winkelen dus. Bovendien: “We zorgen altijd

effect heeft. Enthousiast: “Je wilt ze meenemen in de wereld

voor de beste koffie en een goed glas wijn.” Om het winkelen

van de mode. Zorgen dat ze voor elke gelegenheid goed ge-

nog aangenamer te maken, als het ware.

kleed zijn.” Dat gaat verder dan het uitzoeken van de juiste pasvorm. Denk ook aan accessoires: een goede riem, bijpas-

Bedrijfskleding bij Jeroen van den Akker

sende schoenen. Bij de kostuums zijn de stropdassen ook

Jeroen van den Akker verzorgt ook maatwerk voor bedrijfs-

weer voorzichtig in opkomst. In hippe kleuren en smallere

aankleding. De vervoerders van bijvoorbeeld firma Juijn,

uitvoering, dat wel. Over kleur gesproken: dat is er nog volop

maar ook de het personeel van pannenkoekenhuis De

in de mannenmode. “Maar dan wel sophisticated. Vorig sei-

Waterpoort: ze lopen in bedrijfskleding van Jeroen van den

zoen waren de hele felle kleuren er opeens. Nu worden deze

Akker. Volledig op maat gemaakt naar de wensen van de

langzaam verwisseld voor de zogenoemde non-kleuren, zo-

ondernemer. Immers: “Bij werkkleding heeft iedereen

als camel, off-white, crème en zandbruin.” Of de kleuren

eigen wensen, de één wil het zo slank mogelijk, de ander wil

worden op subtiele manier in de kleding verwerkt. In de

wat ruimte om te kunnen bewegen.”

Boschstraat 13 | Zaltbommel | T 0418-540573 E info@jeroenvandenakker.nl W www.jeroenvandenakker.nl 33 | OLIVIER


DE KLEDINGKAST

JEROEN

De modeman

TOM

De reizenmeneer

OLIVIER | 34

JACK SUPERDRY

€ 149,95

POLO BOSS ORANGE

€ 69,95

JASJE LUBIAM

€ 499,-

SHIRT ARTU NAPOLI

€ 169,95

HORLOGE EDOX LES VAUBERTS

€ 765,-


DE KLEDINGKAST

PETER

De veilige man

WENDY

De schoenenkoningin VEST ESSENTIEL

€ 144,95

BLOUSE ESSENTIEL

94,95

PANTS ESSENTIEL

€ 144,95

ZOMERLAARZEN VIA VAI

€ 139,95

JACK FORTEZZA

€ 199,95

ARMBAND MONZARIO

€ 1.250,00

SHIRT SCOTCH AND SODA

€ 89,95

HORLOGE GUESS

€ 159,00

JEANS TOMMY HILFIGER

€ 119,95

RING

€ 225,00

SCHOENEN FRETONS

€ 169,95

HORLOGE GUESS

€ 199,00

BRIL WOODEN MADE

€ 54,95

BALLERINA’S HISPANITAS

€ 109,95

RIEMPJE ROBERTO D’ANGELO

€ 49,95

TAS MARINA MILANO

€ 169,95

SJAAL BECKSONDERGAARD

€ 39,95

SCHOENEN FRETONS

€ 169,95

35 | OLIVIER


DE KLEDINGKAST

JURK LA FÉE MARABOUTÉE

€ 169,95

LEREN JASJE IKKS

€ 449,95

WESTERNLAARZEN SENDRA € 219,95 HORLOGE TOMMY HILFIGER € 149,00

Het Bonte Schaep & Mood for Shoes

Hoog tijd voor glitter en glamour Kom voor de laatste voorjaarsmode gewoon naar Zaltbommel. Neuzen in de vele boetiekjes waar het aanbod verrassend veelzijdig en origineel is. Neem bijvoorbeeld eens een kijkje bij Het Bonte Schaep en Mood for Shoes. De voorjaarsmode glinstert. Van topjes waar subtiel een gouden draadje

en natuurlijk het thema zomerlaarsjes. De blokhak mag ook weer. Kleuren:

doorloopt tot een hele broek met een glimmend laagje. Bij Het Bonte

veel pasteltinten. “Of zwart-wit. Afgelopen winter zag je veel zwart, nu is het

Schaep kan de modebewuste vrouw haar hart ophalen. Eigenaar Lenneke

zwart én wit samen.” Maar liever dan over de laatste modetrends en haar

van Laarhoven: “Wij drukken graag een eigen stempel op de mode.” Dit

uitgedijde schoenaanbod, praat Wendy over Zaltbommel en haar ruime

voorjaar domineren verder de pasteltinten en primaire kleuren de kle-

aanbod. “Winkelen moet recreëren zijn. Van winkel naar winkel. En tussen-

dingrekken. Denk: zwart wit, taupe, kaki groen en safariachtige tinten. Ge-

door lekker lunchen. Gewoon genieten. Zaltbommel is daar de ideale plaats

combineerd met steenrood, groen en blauw met accentkleuren als oud-

voor. Je vindt hier zoveel meer verschillende dingen dan in de grote stad.

roze, mintgroen en lila. De lange rokken en jurken in deze tinten doen den-

Kom en laat het gebeuren. Gebruik al je zintuigen, ga winkelen.”

ken aan de jaren zestig. De hippiestijl is terug van weggeweest. Lenneke: “Het is stoere, vrouwelijke mode dit voorjaar. Rock glamorous.” Zelfs de schoenen glinsteren dit voorjaar. Wat eigenaresse Wendy van Mood

Het Bonte Schaep | Boschstraat 12 | Zaltbommel | T 0418-516301 | E info@hetbonteschaep.com | W www.hetbonteschaep.com

for Shoes verder opvalt in de nieuwe collectie: de sneaker. “Dat is echt wel een ding: elegantere sneakers! Ook voor vrouwen die dat normaal niet snel

Mood for Shoes | Gamerschestraat 30a | Zaltbommel | T 0418-510516 |

zouden dragen.” Daarnaast blijven ballerina’s en pumps immens populair

E info@moodforshoes.nl | W www.moodforshoes.nl

OLIVIER | 36


DE KLEDINGKAST

MARIET

De huizendame

BROEK SCOTCH AND SODA

€ 109,95

SHIRT BOSS ORANGE

€ 129,95

JACK SCOTCH AND SODA

€ 159,95

SCHOENEN FRETONS

€ 199,95

PANTALON LA FÉE MARABOUTÉE € 99,95

HORLOGE TOMMY HILFIGER

€ 189,00

VEST MOSCOW

€ 139,95

ARMBAND MONZARIO

€ 179,00

TOP LA FÉE MARABOUTÉE

€ 79,95

BALLERINA’S K&S

€ 174,95

TAS HISPANITAS

€ 179,95

TAS HISPANITAS

€ 179,95

SJAAL ZO ACCESSOIRES

€ 24,95

CHOOKER

€ 210,00

PUMPS ROBERTO D’ANGELO

€ 159,95

CLUTCH

€ 139,95

RIEM

€ 49,95 37 | OLIVIER


DE KLEDIN GKAST

DE KLEDINGKAST

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

KOSTUUM NINO DANIELI

699,00

SHIRT BOSS

109,95

DAS PROFUOMO

49,95

FOTOGRAFIE

POCHET PROFUOMO

14,95

Cynthia Brandwijk

HORLOGE EDOX LES VAUBERTS € 1.010,00

Brandwijk Fotografie

VISAGIE Jolanda Akkermans Akkermans Visagie

KLEDING Jeroen van den Akker Mode Mannenmode

Mood for Shoes Damesschoenen

Het Bonte Schaep Damesmode

Ubens & Conrads Sieraden

MODELLEN Jeroen van den Akker Eigenaar Jeroen van den Akker Mode Boschstraat 13 | Zaltbommel

Mariet Kamphuis Eigenaresse ikzoekuwhuis.nl Peperstraat 29a | Bruchem

Wendy van Orsouw Eigenaresse Mood for Shoes Gamerschestraat 30a | Zaltbommel

Tom de Vaan Eigenaar De Veer Reizen Kerkstraat 29 | Kerkdriel

Peter van Wijk Eigenaar P&G Safety Burgerstraat 26 | Gameren

Speciale dank aan: Golfbaan De Dorpswaard voor het OLIVIER | 38

beschikbaar stellen van de locatie.


BEDRIJFSPORTRET

Golfbaan De Dorpswaard

Maakt golfen toegankelijk

Golfclub De Dorpswaard maakt golfen toegankelijk voor gevarieerde doelgroepen. Van families tot ondernemers. Welkom in de groene oase die De Dorpswaard heet. Golf is wellicht niet de sport waar je het eerste aan denkt als je een

maakt, is het gegeven dat het om een verenigingsbaan gaat. Zoals

sportieve bezigheid zoekt voor kinderen. Maar clubmanager Wal-

bestuurslid Jan van Roekel uitlegt: “Voor heel veel leden is dit hun

ter Verleun van golfbaan De Dorpswaard bepleit dat golfen juist geschikt is voor de hele familie. De arrangementen die de golfbaan in Kerkdriel heeft samengesteld, maakt de sport toegankelijk. “Het voordeel van

tweede huiskamer.” Met ‘dit’ doelt hij op De

“Voor heel veel leden is dit hun tweede huiskamer.”

golfen ten opzichte van bijvoorbeeld hoc-

Pieckenhof, clubhuis slash brasserie met een panoramisch uitzicht over de 9-holesbaan. Ook niet-golfers zijn hier welkom zijn om te genieten van het uitzicht en het smakelijke eten. In de zomer zal menig horecagelegen-

key of voetbal is dat je geen vaste trainingsavonden hebt. Je kunt

heid in de regio jaloers zijn op het uitzicht vanaf het terras.

golfen wanneer je wil.” Bovendien is het een sport die je dus sámen

De Dorpswaard is niet bang zichzelf te vernieuwen. Zo was golfclub

met de kinderen kunt uitoefenen. In de baan heeft De Dorpswaard

De Dorpswaard één van de eerste verenigingsbanen in Nederland die

aparte afstanden gecreëerd voor beginners. Verleun weet: “Kinde-

de ledencertificaten hebben afgeschaft en de aandelen hebben over-

ren willen scoren.” Voor gezinnen die de sport onder de knie willen

gedragen aan de vereniging. Voorheen moesten nieuwe leden zich

krijgen heeft De Dorpswaard speciale lidmaatschappen, inclusief

inkopen in de club met een certificaat à raison van zestienhonderd

clinics . Ook de businessleden van de Dorpswaard genieten be-

euro. Nieuwe leden kunnen nu ‘gewoon’ een proeflidmaatschap van

paalde privileges. Zo hebben ze het recht om een dag de baan ‘te

een jaar afsluiten tegen een veel aantrekkelijker bedrag. De certifica-

hebben’, om er bijvoorbeeld voor relaties een ontspannen bijeen-

ten van bestaande leden zijn omgezet in leningen, die stukje bij

komst te organiseren. Desgewenst met een hapje eten, binnen in

beetje door de vereniging worden terugbetaald. Zelfs oud-leden

het clubhuis of op de baan.

krijgen de komende periode hun investering in de club terug. Verleun en Van Roekel zijn trots op het innovatieve karakter van hun

De Dorpswaard ligt genesteld tegen de Maas. Op de driving range sla

vereniging. “Maar we hebben het vooral samen met de leden

je af op een afgesloten stukje rivier. Wat de club ook onderscheidend

gedaan.”

Piekenwaardweg 3 | Kerkdriel | T 0418-634803 | E info@dorpswaard.com | W www.dorpswaard.com 39 | OLIVIER


GAMMA Zaltbommel klussen begint met goed gereedschap Van Heemstraweg-Oost 10 | (0418) 51 20 21 | gamma.nl

Bij Blok & Boeije maken wij gebruik van de schuifdak systemen van Webasto. Naast het gebruikelijke herstellen van autoschade kunnen wij u ook van dienst zijn met het inbouwen van schuifdakramen. Voor meer informatie hierover of een offerte aanvraag neem contact met ons op. hurwenen hurwenensestraat 2 5327 kt hurwenen t: 0418 66 17 36 f: 0418 66 19 96

blok & boeije autoschadeherstel

info@blok-boeije.nl openingstijden maandag t/m vrijdag : 08.00 tot 17.30 uur zaterdag: op afspraak oss lichtstraat 15 5349 ca oss t: 0412 65 23 72 f: 0412 62 49 85 info@blok-boeije.nl openingstijden maandag t/m vrijdag : 08.00 tot 17.30 uur zaterdag: op afspraak

Wij voeren schadereparaties uit voor nagenoeg alle verzekeringsmaatschappijen waaronder:

www.blok-boeije.nl OLIVIER | 40

uw partner bij het herstellen van blikschade

• Autoschadeherstel • Schadeafwikkeling met verzekeraars • Ruitreparatie • Spuiten van auto’s • Bergingsdienst • Haal- en brengservice • Ve r v a n g e n d vervoer • Inbouwen van We b a s t o s c h u i f daken • Inbouwen van standkachels • Schadeherstel van caravans en boten • Schadeherstel van motor-/ bromfietsen • Industrieël spuitwerk

volg ons op facebook facebook.com/benbautoschadeherstel


laat u al 10 jaar zien!

Al tien jaar staat Jeroen voor u klaar met de beste service en de mooiste brillen. Kijk binnenkort op de website voor het feestprogramma gedurende 2014!

Koningin Wilhelminastr 12 - Hedel - 073 5994166 / 06 54366263 www.jeroen-optiek.nl - info@jeroen-optiek.nl

41 | OLIVIER


OLIVIER | 42


ÂŽ

u w - i m a g e m a k e r . n l

mooi-weer

o.a. dealer van:

uw-imagemaker.nl Maak je image compleet,

actie!

want de nieuwe collectie is binnen!

OFFICIAL PORSCHE DEALER

Jeroen laat u o.a. zien met:

BELLINGER Â&#x2021;

2e zonnebril gratis!

BVLGARI

Versace - BVLGARI- DonnaKaran - D&G - Guess Voque - cK! - Cavalli - REVO

PRADA

Â&#x2021;

Â&#x2021; MYKITA

geen 2e bril nodig? dan krijg je 30% korting! actie geldig tot 20 oktober 2006

Â&#x2021; OAKLEY Â&#x2021;

Wilhelminastraat 12 b (bereikbaar via Kasteellaan) +HGHOÂ&#x2021;WHOÂ&#x2021;ZZZXZLPDJHPDNHUQO

ALE K PAUL Â&#x2021; ROBERTO CAVALLI

ril is niet alleen Â&#x2021; m meeRAY-BAN te zien

POWERED

Â&#x2021;

BY

ROMAN ROTHSCHILD Â&#x2021; TAGHEUER Â&#x2021;

Jeroen laat u

TOMFORD

o.a. zien met:

BELLINGER

#""" !"&'%')    

)"#%#"#$'"

Kon.Wilhelminastraat 12Bs 5321 TC Hedel T: sWWWUW IMAGEMAKERNL

Â&#x2021; BVLGARI

21-9 Jeroen 38 jaar

Â&#x2021; DAVIDOFF Â&#x2021; MYKITA Â&#x2021; OAKLEY Â&#x2021; PERSOL Â&#x2021; ROBERTO CAVALLI

il is niet alleen Â&#x2021; mee te zien

Jeroen laat u

RAY-BAN Â&#x2021; ROMAN

o.a. zien met: %ERLIJKEKLASSE UITDENATUUR 0UURHOUT & GOUD

BELLINGER s BVLGARI s

ROTHSCHILD Â&#x2021; TAGHEUER

DAVIDOFF s

Â&#x2021; TOMFORD

Kon.Wilhelminastraat 12Bs 5321 TC Hedel T: sWWWUW IMAGEMAKERNL

ÂŽ

MYKITA s OAKLEY s PERSOL

onbeperkt schoonmaken met jeroenâ&#x20AC;&#x2122;s

CleanSpray

Op zaterdag 21 september is er weer het verjaardagsfeest van Jeroen. Dit jaarlijks terugkerende festijn staat inmiddels in vele agendaâ&#x20AC;&#x2122;s. 06.00 - 09.00 Kidsparty met Schmink en clown 09.00 - 18.00 Big Party met BigCazz & The4Bobs

073 599 4166 06 5436 6263

De gehele dag alle monturen*

â&#x201A;Ź 38,-

Koningin Wilhelminastraat 12 | 5321 TC Hedel www.zienenzijn.nl | info@jeroenzienenzijn.nl *Kijk voor de voorwaarden op de website.

Natuurlijke hoorn

ROTHSCHILD s TAGHEUER

SIRE

SIRE brillen zijn met de hand vervaardigd van waterbuffel hoorn. Dit landbouwhuisdier is een van

handmade natural horn

de machtigste dieren van Zuid-AziĂŤ

s TOMFORD

en hun hoorns kunnen groeien tot wel twee meter lengte. Zodra een waterbuffel is overleden, kunnen

ook BNâ&#x20AC;&#x2122;ers komen bij Jeroen om te zien

kijk maar!

NZMMZMĂ&#x2026;TTI\2MZWMVÂź[XTIKM

zijn horens gebruikt worden voor de creatie van duurzame producten.

Swisshorn kiest handmatig elk stuk van de hoorn welke gebruikt worden in de productie van SIRE brillen. Omdat het een natuurlijk materiaal is, en elk stukje van de hoorn verschilt in kleur en patroon, is elk eindproduct uniek in zijn soort.

Kon. Wilhelminastr. 12â&#x20AC;&#x2122;bâ&#x20AC;&#x2122; 5321 TC Hedel T: 073 5994166

Kon.Wilhelminastraat 12¡E¡Â&#x2021; 5321 TC Hedel T: Â&#x2021;ZZZ]LHQHQ]LMQQO

Declareer nu voor 21-9-2013 een bril bij uw zorgverzekering en koop hem pas op Jeroen zijn verjaardag voor â&#x201A;Ź38,-*.

s RALPH LAUREN s RAY-BAN s ROMAN

Bij aankoop van elke bril

Voor u â&#x20AC;&#x2DC;n extra voordeel omdat Jeroen jarig is!!!

www.uw-imagemaker.nl

43 | OLIVIER Koningin Wilhelminastr 12 - Hedel - 073 5994166 - www.zienenzijn.nl


RIVERDALE KEUKENS vanaf nu in onze showroom te bewonderen bij Keukencentrum Vosseling

www.vosseling.nl

twitter.com/Vosseling

facebook.com/KeukencentrumVosseling

Onze merken | Alno | Eggersmann | Mereno | Nieburg | Warendorf Wellseindsestraat 9, 5325 KH Wellseind (Gld.), Tel. (0418) 552404

www.vosseling.nl

Openingstijden: Ma. t/m Do. 9.00 - 18.00u, Vr. 9.00 - 21.00u, Za. 9.00 - 17.00u, Zo. Gesloten

van Voordenpark 9b Zaltbommel tel. 0418 - 54 00 84 www.wenwparket.nl OLIVIER | 44


BINNENSTEBUITEN

“Ik had medelijden met het huis, met hoe het eraan toe was.”

45 | OLIVIER


BINNENSTEBUITEN

Pien en Hans Veltcamp Helbach laten hun geliefde huis zien

Over Fiep, twintig deuren en een erker Fiep Westendorp zat vroeger vaak in het erkertje te tekenen. Vanuit het raam kon ze nog net de Waalkade zien. Nu wonen Pien en Hans Veltcamp Helbach er. Een kijkje in het huis met de erker.

Pien wilde het huis. Die verwaarloosde woning aan de Korte TEKST: JANNEKE KOK FOTOGRAFIE: LISETTE VAN DE PAVOORDT

Steigerstraat met dat karakteristieke erkertje. Haar man liet zich overhalen. Hoewel hij eigenlijk dacht: “Nee, niet dát huis. Niet in dát straatje.” Maar zij was verliefd. Achteraf zegt ze: “Ik had medelijden met het huis, met hoe het eraan toe was.” Toen de verhuizers ontdekten waar het jonge stel in 1975 naartoe wilde verhuizen, riepen ze verbijsterd uit: “Maar waarom, mevrouw? We snappen u niet.” Ze konden er niet bij dat Hans en Pien Veltcamp Helbach hun keurige huis in een Zaltbommelse buitenwijk wilden omruilen voor een vervallen huis aan de krappe Korte Steigerstraat in de binnenstad. Het was kenmerkend voor die tijd. Het huis uit 1883 werd, toen ze het kochten, nog beschouwd als “beeldverstorend pand”. Terwijl zij langzaam hun droomhuis opknapten, steeg ook het algemene aanzien van monumentale panden. Het oude werd weer populair. In diezelfde periode waren veel vrienden van Hans en Pien ook bezig met het opknappen van

OLIVIER | 46


BINNENSTEBUITEN

Binnenstappen in het huis uit 1883 is ook een beetje binnenstappen in een vervlogen tijd. 47 | OLIVIER


BINNENSTEBUITEN

“Je spaarde. En dan kon je weer iets opknappen. En dan moest je weer sparen.”

een oud huis in de binnenstad. “Tijdens verjaardagen keken we dan hoe

ren afgeplakt met triplex, want die stofrandjes waren maar lastig. Op de

ver iedereen al was.”

eerste verdieping zat een keukentje, waar nu een badkamer zit. Hoewel het echtpaar er jaren over deed om het huis in haar oude glorie

Binnenstappen in het huis uit 1883 is ook een beetje binnenstappen in

te herstellen, heeft Hans nooit spijt van de aankoop gehad. Ze knapten

een vervlogen tijd. Alles wat in de oude staat hersteld kon worden, werd

zoveel mogelijk zelf op. Beetje bij beetje. Het dak werd gemaakt. De te-

door het echtpaar teruggebracht tot de oorsprong.

gels bevrijdt van de lijm. En door de jaren heen herstelden Pien en Hans de twintig paneeldeuren van het huis. Pas onlangs werd de laatste deur

Pien bekent halverwege de rondleiding door het huis: “Ik ben in de ver-

aangepakt. “Zoals restaureren vroeger ging”, zegt hij. “Je spaarde. En dan

keerde tijd geboren.” Ze laat foto’s zien van het restauratieproces. Hans

kon je weer iets opknappen. En dan moest je weer sparen.” Ook hun kin-

die op een ladder buiten aan het verven is. Zo lijkt het tenminste. Maar hij

deren zijn inmiddels verliefd op het huis. “Het is hun grote angst dat we

is simpelweg het zwartgrijze vuil van de lichte gevel aan het wassen. Op

het ooit moeten verkopen.”

zolder konden ze door de pannen de lucht zien. De authentieke zwarte en witte tegels in de hal waren verstopt onder tapijttegels die met een

Relatief gezien viel de staat van het huis nog mee, relativeren Pien en

dikke laag lijm aan de stenen waren vastgezet. Alle originele deuren wa-

Hans achteraf. De woning heeft sinds haar bouw in 1883 dan ook maar

OLIVIER | 48


BINNENSTEBUITEN

In 1993 omarmde ook gemeente Zaltbommel het huis door het aan te wijzen als Gemeentemonument. 49 | OLIVIER


BINNENSTEBUITEN

drie eigenaren gehad. Inclusief gezin Veltcamp

Fiep

Helbach. Kolonel Adrianus Dirk Makking liet het

In de tijd dat Hans Veltcamp Helbach voorzitter

bouwen, maar woonde er zelf nooit in. Hij ver-

is bij Stadskasteel Zaltbommel, besluit de organi-

huurde het. Na zijn overlijden, verkocht zijn

satie eens te onderzoeken waar Fiep Westen-

zoon het aan boekhouder Theodorus Harkema.

dorp nu eigenlijk had gewoond in de stad. Zijn

Familie Harkema bewoonde tot 1974 – het mo-

eigen huis aan de Korte Steigerstraat kwam tot

ment dat Hans en Pien het kochten – de boven-

zijn verrassing nota bene boven water drijven.

verdieping. Op de begane grond zat de Neder-

Fiep woonde er van 1923 tot 1931, zo bleek. Ook

landse Middenstandsbank en hield Harkema

heeft ze een tijdje aan de Kerkstraat gewoond.

ook zelf kantoor. Pien gebaart: “In de woonka-

Fiep verhuisde vervolgens in haar jonge jaren

mer stond een enorme kluis.”

naar Rotterdam om te studeren aan de Kunstacademie. Tijdens het bombardement op de

Monument

stad in het begin van de Tweede Wereldoorlog

In 1993 omarmde ook gemeente Zaltbommel

gaan alle tekeningen van de studenten verloren.

het huis door het aan te wijzen als Gemeente-

Fiep verhuisde in 1942 terug naar haar ouders,

monument. “Het is een voorbeeld van een

maar familie Westendorp werd verdreven uit

groot fabrikantenhuis in de binnenstad van

hun huis in Zaltbommel. Ze moesten uitwijken

Zaltbommel”,

staat

onder meer als reden van de plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst.

naar Opijnen, waar Fiep

“In de woonkamer stond een enorme kluis.”

Acht jaar later neemt

met haar vaardige pen de geallieerden hielp door

situatieschetsen

van de Waaloever te maken. Ook vervalste ze

de Rijksdienst voor de Monumentenzorg de

persoonsbewijzen. Hans heeft haar een keer ont-

Korte Steigerstraat 2 als Rijksmonument op in

moet, vertelt hij. “Ze bezocht Zaltbommel vaak,

haar bestand. Ze schrijft erbij: “Het huis is ge-

ik heb haar een keer uitgenodigd thuis. Ze wilde

bouwd in een mengeling van stijlen, waarin de

het graag nog een keer zien.” Fiep stond zelfs een

neorenaissance de boventoon voert.

keer op de stoep bij de familie Veltcamp Helbach, maar toen was er niemand thuis. “Ze zou

Het interieur bevat onder meer stucplafonds

de volgende keer van tevoren bellen als ze langs

met rijk geornamenteerde midden- en hoekor-

zou komen. Maar de dood haalde haar helaas in.”

namenten, zwart marmeren, zwartgrijs marme-

Fiep overleed in 2004, het museum ontving een

ren en houten mantels. De gang is belegd met

uitgebreide verzameling drukwerk en voorwer-

zwarte en witte plavuizen in geometrisch pa-

pen van Jip & Janneke en andere creaties van An-

troon. Het pand bevat een voor Zaltbommel

nie M.G. Schmidt en haarzelf.

kenmerkende trap van de begane grond naar de zolder met gesneden trappaal en gietijzeren ba-

In 1992 was Fiep samen met Annie M.G.

lusters.” Volgens de Rijksdienst is het huis van

Schmidt nog in Zaltbommel om het Jip en Jan-

waarde “als goed en gaaf bewaard voorbeeld van

neke-beeldje op de Waalkade te onthullen.

een herenhuis met ornamentiek beïnvloed door

Vanuit het erkertje in het huis aan de Korte

de neorenaissance”. Ooit gebouwd “als huisves-

Steigerstraat waar ze vroeger veel zat te schet-

ting voor de nieuwe en kapitaalkrachtige stede-

sen, zijn de contouren van de twee kinderen –

lijke elite”.

met hond Takkie – precies te zien.

OLIVIER | 50


BEDRIJFSPORTRET

M. Slegh Bestrating

Van degelijk beton tot trendy keramiek

Beton, natuursteen, gebakken klinkers, keramische tegels: M. Slegh Bestrating levert alle denkbare bestrating voor tuin en infra. Ideeën opdoen kan in de splinternieuwe showtuin in Nederhemert. Marco Slegh steekt van wal: “We willen graag de hele markt bedienen,

Marco Slegh is een bekende naam in de regio als het gaat om grond-

dus bieden we bestrating van pakweg vijf tot vijftig euro per vierkante

werk en sierbestrating. Sinds de start van zijn bedrijf in 1995 heeft hij

meter.” Het allervoordeligst zijn consumenten uit met de restpartijen.

heel wat tuinen uitgegraven en geëgaliseerd. “Steeds vaker kwam de

Een kijkje nemen in de koopjeshoek op de

vraag of ik de volgende fase, de bestrating, ook

website is dan ook altijd de moeite waard. De aantrekkelijke prijzen zijn tot ver buiten de Bommelerwaard bekend. “We leveren door het hele land.” Voor het transport werkt M. Slegh Bestrating samen met vaste transporteurs. “Door de korte lijnen kunnen we

voor mijn rekening kon nemen. Vanaf 2003

“Door de korte lijnen kunnen we vaak al binnen twee werkdagen leveren.”

vaak al binnen twee werkdagen leveren, blij-

werd ik daarom ook actief in de steenhandel”, vertelt Slegh. Met dat nieuwe onderdeel kreeg hij het steeds drukker, zodat hij een keus moest maken. Een jaar geleden besloot hij de afdeling grondverzet over te dragen aan één van zijn medewerkers. Tegelijk nam hij de Be-

ven de transportkosten beperkt en weet de klant dat zijn levering in

stratingsSpecialist over, een collega-bedrijf dat vanuit het Land van

vertrouwde handen is.”

Heusden en Altena opereerde. Sindsdien focust Marco Slegh zich he-

Een koopje is natuurlijk mooi meegenomen, maar ook wie juist het

lemaal op het leveren van sierbestrating. “Natuurlijk kunnen mensen

neusje van de zalm wil, komt bij het Nederhemertse bedrijf aan zijn

hier in de regio nog steeds bij ons aankloppen voor de complete aan-

trekken. “Heel trendy zijn de keramische tegels voor binnen én bui-

leg, van grondverzet tot en met straatwerk. Daarvoor werken we sa-

ten”, vertelt Slegh enthousiast. “Daarmee laat je je woonkamer

men met collega’s.” Met de verhuizing van Delwijnen naar het bedrij-

mooi overgaan in je tuin – en andersom. De tegels voor binnen zijn

venterrein in Nederhemert beschikt M. Slegh Bestrating over een

meestal dunner, maar dat maakt voor het effect niet uit. Ze zien er

toekomstbestendige locatie. Dit seizoen is het bedrijf ook gestart met

precies hetzelfde uit en zijn krasvrij en kleurvast. Een prachtig,

het aanbieden van kunstgras. De nieuwe showtuin is van maandag tot

hoogwaardig materiaal.”

en met zaterdag open.

Nieuwstraat 18a | Nederhemert | T 06-54365522 | E info@mslegh.nl | W www.mslegh.nl 51 | OLIVIER


De BinnenVergt in Zaltbommel krijgt steeds meer vorm;

fase 2b in ontwikkeling

In Zaltbommel werkt Woonlinie aan de herstructurering van de wijk De BinnenVergt. De wijk is zich aan het ontwikkelen tot een wijk met een mix van charmante rijtjeshuizen en riante vrijstaande woningen tot atelierwoningen en (woon-zorg)appartementen. De voorbereidingen voor de volgende fase zijn gestart en deze gaat naar verwachting dit voorjaar in verkoop. Via de Facebookpagina www.facebook.com/binnenvergt kunnen geïnteresseerden op de hoogte blijven.

De BinnenVergt De BinnenVergt is volop in ontwikkeling, en stukje bij beetje krijgt de wijk het karakter wat het verdient. De afgelopen jaren zijn woon-zorgcomplexen de Nije Hof en ‘t Schootsveld gerealiseerd. Ook zijn de eerste fases met koopwoningen verkocht en opgeleverd; zowel vrijstaande woningen en tweekappers als de 12 starterswoningen aan de Prins van Oranjestraat. Het wordt een gedifferentieerde, sfeervolle wijk.

Het plan wordt rondom het bestaande huis van de Vergt gesitueerd. Naast twee fraaie vrijstaande specials aan het nog te realiseren plein komen er 10 hoek- en tussenwoningen, in verschillende typen. De specials zijn straks te koop vanaf € 375.000 v.o.n., de prijzen van de hoeken tussenwoningen komen tussen de € 160.000 en € 190.000 v.o.n. te liggen. De komende tijd werkt Woonlinie aan het definitief ontwerp, met als doel in het voorjaar van 2014 in verkoop te gaan met deze fase.

Het BinnenHof

www.facebook.com/binnenvergt

De volgende fase bevindt zich op dit moment in de voorbereidingsfase. Het gaat om een combinatie van 11 huurwoningen en 12 koopwoningen in deelgebied Het BinnenHof. Het Binnenhof is gelegen op de locatie van de gesloopte basisschool de Walsprong en de portiekwoningen aan de Johan van Oldenbarneveldtstraat en de Prins van Oranjestraat.

F o h n e n n I b t He

Vanaf nu tot aan start verkoop neemt Woonlinie geïnteresseerden mee in de voorbereidingen van deelplan Het BinnenHof, via de Facebookpagina van de nieuwe wijk: www.facebook.com/binnenvergt. De pagina is niet alleen interessant voor potentiele kopers, ook inwoners van de wijk en de rest van Zaltbommel blijven op de hoogte van de ontwikkelingen in De BinnenVergt door de pagina te liken.

VooRjaar 2014 in VerKoop woningen, 10 hoek- en tussen n. verschillende type .000 en Tussen de €160 190.000 v.o.n.

n Stijlvol wone tad s n e nabij de binn mel van Zaltbom

‘specials’ Twee vrijstaande 0 v.o.n. Vanaf €375.00

OLIVIER | 52

Blijf op de hoogte! www.facebook.com/binnenvergt


BEDRIJFSPORTRET

VanNoord Zaltbommel

Professionele sparringpartner voor ondernemers

VanNoord Accountants biedt ondernemers concrete handvatten om hun financiële administratie te transformeren tot een geoliede machine die met één druk op de knop inzage geeft in de financiële gezondheid van de onderneming. Bonus: besparing op de accountantskosten. Veel accountantskantoren bewegen zich in deze tijd richting advisering.

werkzaamheden hij verricht, is afhankelijk van de uitkomsten van de

Zo ook VanNoord Zaltbommel. “Maar wij maken het concreet”, zegt ac-

quick scan. “Hierdoor blijft niet alleen de administratie van een bedrijf

countant Rogier Mooiman. Zijn collega Geert van Herwijnen vult aan:

op orde, ondernemers hebben er zo een professionele sparringpartner

“Bij ons zijn het geen loze kreten.” Zo ontwikkelden ze recentelijk de quick scan Financieel Management, om ondernemers een handje te helpen bij het op orde krijgen van hun administratie. Ondernemen in deze tijd gaat grotendeels om het snel kunnen schakelen. Dat bete-

bij die kan meepraten over de financiële koers

“Wij willen weten van elke ondernemer: waar droomt ‘ie van.”

kent ook dat je wilt zien hoe je onderneming

van het bedrijf.” Nog een bonus: “Bovendien zorgt de MKB-controller voor een perfecte aanlevering van gegevens aan de accountant, zodat er op die kosten bespaard kan worden.” VanNoord Accountants biedt meer concrete handvatten om ondernemers van dienst te zijn. Zo is

ervoor staat. Als de financiële administratie een efficiënte machine is, is

VanNoord aangesloten bij SRA. Dit is een netwerk van zo’n 370 accoun-

dat geen probleem. Maar voor veel ondernemers is dat lastig om te be-

tantskantoren die hun klantenkennis uitwisselen, wat leidt tot een su-

werkstelligen. Vandaar de quick scan Financieel Management van Van-

peractuele databank met branchekennis. Mooiman: “Ondernemers

Noord Zaltbommel, die de financiële administratie tegen het licht houdt

kunnen zo inzicht verkrijgen in hoe zij ervoor staan ten opzichte van hun

om te achterhalen waar het efficiënter kan. Dit levert een concreet ad-

branchegenoten. Zo kan je dan bijvoorbeeld zien hoe bij een vergelijk-

vies op. Waar het slimmer kan, welke ICT-mogelijkheden er zijn om dat

baar bedrijf de verhouding is tussen personeelskosten en omzet.” Van-

te bewerkstelligen en wat het oplevert. Vervolgens biedt VanNoord hulp

Noord helpt bij het interpreteren van de cijfers in de vorm van een rap-

bij implementeren van dit advies. Mooiman weet: “Veel MKB-ers heb-

portage met daarbij een rij concrete aanbevelingen. Uiteindelijk is alles

ben geen geld voor een financieel manager.” Daarom ontwikkelde Van-

bij VanNoord ingericht op het verder helpen van haar klanten. “Hun

Noord een tussenweg in de vorm van een MKB-controller die op gezette

succes is ook ons succes, heel simpel”, zegt Van Herwijnen. “Wij willen

tijden op locatie administratieve werkzaamheden verricht waar een in-

weten van elke ondernemer: waar droomt ‘ie van. Dan gaan wij dat met

terne afdeling geen tijd voor heeft of de kennis niet voor heeft. Welke

de ondernemer bereiken.”

Hogeweg 135 | Zaltbommel | T 0418-579543 | E zaltbommel@vannoord.nl | W www.vannoord.nl 53 | OLIVIER


BOMMELS AMBACHT

Het uitstervende vak van klompenmaker Frans van Kuijk

TEKST EN FOTOGRAFIE: ANDRE VAN DER VLERK

‘Klompen zijn net vrouwen’

Een halve eeuw geleden telde Nederland nog twaalfhonderd klompenmakers. Nu zijn er nog maar twaalf over. Onder wie Frans van Kuijk, bijna zeventig, en geboren en getogen in Velddriel.

Frans maakt minstens 75 klompenparen per week. De ruimte achter de Voorstraat is ingericht als museum waar de meest bijzondere paren aan muur en plafond genageld zijn. Frans kocht ze in de loop der tijd op. Het oudste van het stel, flesgroene met rechthoekige platte zolen, werd rond 1880 gedragen door mannetjesputters die veen staken. Verreweg de meeste in zijn verzameling komen van klompenmakers die al lang en breed onder de zoden liggen. “Dat maakt ze zo speciaal”, vindt Frans. Zijn vader: ook klompenmaker. Die leerde het vak weer van zijn vader. De onverschrokken handen van de Van Kuijks duwen zo al tweeënhalve eeuw populieren- en wilgenhout tegen de meedogenloze kartels van zaagmachines. Frans mist één duim. Sommige vrouwen, zo begrijpt Frans van dorpsroddels, snappen zijn Annie niet. Zulke vrouwen hebben liever een beroepsbeoefenaar met meer status. Maar Frans volgt zijn hart. “Je moet geluk hebben met je vrouw.”

OLIVIER | 54


BOMMELS AMBACHT

Charmant hakje Brede armgebaren, zelfverzekerde hoge stem, Drielse tongval: zo praat Frans. Het enthousiasme over het klompenambacht spuit uit zijn poriën. Hij sjouwt af en aan met bijzondere exemplaren die hij in de loop van de jaren op de kop tikte. Op zijn onderarmen rust een stelletje rijk bewerkte Franse klompen. “Sabots en bois”, zegt hij fier. De uitspraak is behoorlijk voor een man die zijn talent niet in zijn talenknobbel heeft zitten. “In Frankrijk mochten klompen wat kosten, daardoor zien ze er daar veel eleganter uit. Als in Nederland een boerin een charmant hakje eronder wil, mompelt haar man: dat heeft toch geen functie? Wij zijn

Op zijn tafel staat een stoffige overjarige laptop. Het enige attribuut dat

Calvijnen man!” Een ander paar, hoog aan het plafond, valt op door de

blijk geeft van de moderne tijd. Voor de rest: lierzagen, hompen hout en

spierwitte kleur, de rode witte stippen en geschilderde bloemblaadjes.

overal zaagsel. Het geeft Frans’ atelier een nogal vooroorlogs aanblik. De

“Ouwe Griep”, roept Frans zonder na te denken. “Een klompenmaker uit

pc leidt Frans naar online veiling Ebay waar liefhebbers met gevulde

volgens mij Overijssel of Drenthe, en ja, allang dood.” Samen met een

portemonnees tegen elkaar opboksen om zeldzame klompenparen van

fotograaf legt hij structuur aan in de collectie van gauw 600 klompenparen. Overal komt een net fotootje bij.

Beste reclame Klompen: in de maatschappij stuiten ze op vooroordelen. Oncomfortabel, boers, a-mo-

“Kwestie van drie weken wennen en dan wil je niet meer zonder.”

soms duizend euro te bemachtigen. Al neust ook hij op Ebay rond, aan die gekkigheid doet Frans niet mee. Anders is het zijn vrouw wel die hem afremt. En toch: dure klompen zijn van alle tijden. Frans vertelt een anekdote die schuilgaat achter een miniatuurpaartje uit de Pyreneeën. De neus steekt in

dieus. Onzin, vindt Frans. “Kwestie van drie weken wennen en dan wil

een sierlijke krul omhoog. “Als daar een vrouw met zo’n lange punt liep,

je niet meer zonder. Ze verwarmen je voeten en in de winter laten ze

wilde een andere vrouw een nóg langere punt voor nóg meer geld. Die

de hitte buiten. Ik vergeet ze zelfs uit te trekken als ik naar bed ga. Ik zal

vrouw werd weer gezien door weer een andere vrouw. Die bood de

je wat vertellen: ik ga regelmatig naar Amsterdam naar het museum.

klompenmaker een nóg hoger bedrag voor een nóg hogere punt. Zo

En nooit zonder klompen. En de jeugd, ze klappen voor me. Een man

werd er flink tegen elkaar op geboden.”

vroeg me laatst: wat moet ik in Utrecht met klompen? Man, die moet je juist in de grote stad dragen! Je valt op, mensen klampen je aan, en

Nu het toch ter sprake komt: klompen vertonen gelijkenissen met

dan je geeft ze een visitekaartje mee. Klompen dragen is de beste re-

de dames. Vindt Frans. “Zo vol en zo rond. Die aerodynamica.

clame die je kunt hebben.”

Precies vrouwen.” 55 | OLIVIER


en

en ek 0HWURSROH· RHYHVWHLQ P n een LMGLW

Op ontdekkingstocht in de Vesting3hoek

Struinen door de eigen streek Op zoek naar een origineel bedrijfsuitje of netwerkdag? Denk eens aan een rondje pontje Vesting3hoek. Ingrediënten: historie, lekker eten en veel prachtige uitwaaimomenten op de veerdiensten Gorinchem

VVV Gorinchem biedt een aantrekkelijk dagarrangement om mensen de Vesting3hoek te laten ontdekken. Voor een bescheiden prijs – 69,95 euro per persoon, inclusief lunch en avondeten en een dagkaart voor de veerdiensten – ontdek je in een dag de rijke historie van Gorinchem, Woudrichem en Slot Loevestein. Zelfs een uitstapje naar Fort Vuren is mogelijk.

Dan op naar Woudrichem. Na weer een korte tocht op het water, wacht het bescheiden, maar adembenemende vestingstadje op bewonderaars. Er is een korte gevelgedichten-wandeling te doen. Het laat deelnemers kennismaken met het dialect Woerkums én met de rijke geschiedenis van het stadje, ooit het bruisende centrum van de zalmvisserij.

Waarom ver weg cultuur snuiven, als er dichtbij zoveel geschiedenis voor het oprapen ligt? Het dagarrangement start met koffie en gebak bij Hugo’s Espressobar in hartje Gorinchem, het kloppende hart van de Alblasserwaard. Een stadswandeling van drie kilometer voert deel-nemers door de fiere binnenstad. Langs historische pakhuizen op de Kortendijk, pittoreske Lingehaven en veel intieme steegjes zoals de Gasthuisgang. Tip: de stad heeft sinds kort een app – Mooi Gorinchem – met een actueel overzicht van alles wat deze bruisende stad te bieden heeft. Naast haar historische karakter, biedt de stad natuurlijk ook veelzijdige winkelstraten.

Slotstuk van de dag is een sfeervol diner. Er is keuze uit twee karakteristieke restaurants: De Hoofdwacht in Gorinchem aan de Grote Markt of restaurant De Stroming – dineren aan boord! – in Woudrichem.

Na de stadswandeling roept de lunch. De veerdienst vaart via Woudrichem naar Slot Loevestein. Bij mooi weer is het tijdens de overtocht met uitkijk op de oer-Hollandse uiterwaarden heerlijk toeven op het zonnedek. Een uitgebreide streeklunch wacht bij De Taveerne van Slot Loevestein. Vervolgens kan iedereen Loevestein op eigen initiatief verkennen.

Het arrangement is zowel individueel als voor groepen te boeken, op alle dagen (in overleg zelfs op zondag). Het is ook mogelijk om hier en daar wat aanpassingen te doen. Zoals een extra stop bij Fort Vuren. De Veerdienst Gorinchem vaart van mei tot en met september alle weekenden en van 7 juli tot en met 31 augustus zeven dagen per week. Voor een late terugreis is altijd de Watertaxi te boeken. Vraagafhankelijk vervoer met snelheid over het water. Dit is een belevenis op zich! Meer informatie is te verkrijgen via VVV Gorinchem: info@vvvgorinchem.nl of 0183-631525. Op zoek naar meer arrangementen? Kijk eens rond op: www.vesting3hoek.nl.


BEDRIJFSPORTRET

P&G Safety

Brandbeveiliging

zonder kopzorgen

De nachtmerrie voor elke ondernemer: in het bedrijf breekt brand uit en de brandblussers weigeren. P&G Safety voorkomt zulke vervelende verrassingen. Al achthonderd bedrijven uit de regio, maar ook daarbuiten, schakelen

hem ontzorgd. P&G Safety zet namelijk een compleet registratiesys-

het in 2006 opgerichte bedrijf van Peter van Wijk in voor de jaarlijkse

teem op poten. Dat maakt inzichtelijk welke middelen het bedrijf heeft

inspectie van blusmiddelen, rookmelders en nood- en vluchtwegver-

aangeschaft, hoe zwaar de investering drukt op de begroting en welk

lichting. P&G Safety adviseert over het af te nemen pakket en levert

deel van de investeringssom inmiddels is afgeschreven. Ook steeds

daarnaast uit eigen voorraad de apparatuur. De honderden bedrijven die met P&G Safety werken hebben het goed bekeken. Want een ondernemer kan in financieel opzicht in zwaar weer komen wanneer zijn bedrijf door brand wordt getroffen. De verzekeraar keert namelijk geen euro brandschade uit als blijkt dat de

meer overheidsinstellingen weten P&G Safety

“Zonder jaarlijkse controle vis je bij de verzekeraar achter het net.”

aanwezige brandblusmiddelen niet jaarlijks

te vinden. Een mooie aanvulling op het portfolio, want alleen bedrijven met het CIBV-keurmerk mogen de brandbeveiliging in de publieke sector regelen. P&G Safety is in bezit van dit certificaat. De organisatie die het keurmerk verstrekt, houdt steekproefsgewijs controles op de geleverde kwaliteit. Van Wijk werkt ove-

zijn gecontroleerd. Het ene bedrijf neemt brandbeveiliging bloedseri-

rigens nauw samen met verzekeraars als Achmea en Interpolis. Een

eus, het andere niet of nauwelijks, vertelt Van Wijk. In de eerste catego-

door hem bedacht systeem dat tuinders via hun telefoon op de hoogte

rie zitten meestal de grotere ‘jongens’ die niet zelden een fulltime vei-

brengt van een beginnende brand, is door de twee verzekeraars voor

ligheidsdeskundige op de taak zetten. Nog best een aanzienlijk deel,

veel bedrijven zelfs verplicht gesteld. Ondanks het imposante aantal

vooral kleinere bedrijven, veronachtzaamt brandbeveiliging. “Vaak

klanten zijn er mensen die denken dat P&G Safety zijn brood verdient

hangen er in zulke bedrijven wel brandblussers, maar ook al functione-

met het detacheren van beveiligers. Van Wijk moet erom glimlachen.

ren ze wel, zonder jaarlijkse controle vis je bij de verzekeraar achter het

Zijn bedrijf beperkt zich inderdaad niet tot de verkoop en controle van

net.” Van Wijk heeft bedrijven veel extra’s te bieden. Ondernemers die

blusapparatuur. Ook camera- en inbraakbeveiliging zit in het pakket,

hun brandbeveiliging laten installeren én inspecteren, worden door

net als noodverlichtings. Maar beveiligers, dát niet.

Burgerstraat 26 | Gameren | T 0418-561761 | E info@pengsafety.nl | W www.PenGsafety.nl 57 | OLIVIER


TAFELEN IN DE REGIO

Uit eten bij LA FOLIE

Restaurant La Folie is gevestigd in een historisch pand in het Zaltbommelse centrum. Het monumentale pand heeft een bijzondere indeling die bestaat uit twee ruimtes: een benedengedeelte en een opkamer. De opkamer kan gescheiden worden van het benedengedeelte, waardoor er een intieme ruimte ontstaat voor besloten gezelschappen. Wanneer de deuren opstaan

Eigenaren: Joris Kerkhofs & Lieke Dappers

lopen beide ruimtes harmonieus in elkaar over. De keuken van La Folie kan getypeerd worden als een lichte Franse keuken met internationale invloeden. Het

Sinds:

keukenteam laat zich inspireren door verschillende

Oktober 2008

wereldkeukens en past moderne bereidingstechnieken toe. De producten zijn zoveel mogelijk duurzaam en

Openingstijden: Lunch: dinsdag t/m vrijdag 12:00-14:00 uur Diner: maandag t/m zaterdag 18:00-21:30 uur Groepsreserveringen buiten bovenstaande openingstijden op aanvraag

biologisch. De menukaart wisselt regelmatig op basis van de seizoenen. Als verlengstuk van ons restaurant biedt La Folie ook catering op maat aan. Denk aan:

Restauran t

thuisdiners, borrels en walking dinners.

Gamerschestraat 45 | Zaltbommel | T 0418-684626 | W www.restaurantlafolie.nl

Uit eten bij DUKDALF

Restaurant Dukdalf ligt aan één van de mooiste jachthavens van Nederland in de Zandmeren van Kerkdriel. De keuken van dit sfeervolle etablissement maakt vooral gebruik van producten uit de directe omgeving. In het voorjaar en de zomer kunnen gasten zeven dagen per week genieten van een smakelijke lunch of diner op het riante terras om meteen met volle teugen te genieten van de lange zomerse avonden.

Eigenaar:

Niet alleen voor kleine gezelschappen is Dukdalf aan te

Jeroen van Doorn en Hein Vissers

raden als locatie, ook voor vergaderingen, feesten, een gezellige barbecue of receptie is het restaurant het

Sinds:

juiste adres. De beschikbare ruimten zijn gemakkelijk

Januari 2012

te scheiden, zodat er zowel voor kleine als grote groepen een aangename omgeving is te creëren.

Specialiteit:

Restauran t

Bommelerwaards rund met Kerdrielse champignons Zandstraat 9 | Kerkdriel | T 0418-674195 | W www.restaurantdukdalf.nl | www.facebook.com/dukdalf

Uit eten bij DE VERDRAAGZAAMHEID

Openingstijden:

den de Heeren hier hun bijeenkomsten. Grand café en restaurant de Verdraagzaamheid heeft een uitgebreide lunchkaart waar zowel de zakengast, de toerist en de Bommelaren optimaal van kunnen genieten. Vanaf febijt tussen 09:30 en 10:30 uur. High tea’s zijn ook mo-

Richanne Steenbergen Oktober 2005

bouwd door en voor de Sociëteit. Nog wekelijks hou-

bruari biedt het Zaltbommelse restaurant ook een ont-

Eigenaar: Sinds:

Het pand de Verdraagzaamheid dateert uit 1871. Ge-

gelijk bij de Verdraagzaamheid, reserveren is dan wel

Grand café & restaurant

Maandag gesloten Dinsdag t/m vrijdag open vanaf 09:30 uur Zaterdag/zondag open vanaf 10:30 uur

gewenst. Dineren kan vanaf 17:30 uur in het vernieuwde restaurant. De Verdraagzaamheid beschikt daarnaast over drie zalen voor feesten, partijen, bruiloften, vergaderingen en meer. De zalen bieden een prachtig uitzicht over de Waal en de Martinus Nijhoffbrug. Maar ook op het terras is het zomers heerlijk toeven.

Waalkade 6 | Zaltbommel | T 0418-518394 | W www.verdraagzaamheid.com OLIVIER | 58


BEDRIJFSPORTRET

Brandend Zand

Gastheerschap zoals het bedoeld is

De mooiste stukken vlees en vis opgediend in misschien wel het fraaiste stukje Rivierengebied. Welkom in Brandend Zand. Nieuw barbecuerestaurant/ evenementenlocatie in Kerkdriel. Een prachtige zomerse avond langs de Afgedamde Maas. De zon houdt

nooit meer te vergeten. Exploitanten Gisela Rust en Hein Verweij heb-

het voor gezien vandaag. Watersporters kruipen uit het water en ber-

ben een jaar uitgetrokken om van alles te verspijkeren. De imposante

gen hun spullen op. Een pleziervaartuigje dobbert de rivier af en ver-

houten veranda rondom het restaurant is geheel nieuw en geeft het

dwijnt langzaam uit het zicht.

restaurant een onmiskenbaar westernachtige look. Ook de stoere ta-

De verrukkelijke geur van geschroeid barbecuevlees vermengt zich

fels en stoelen zijn van hout. Bezoekers worden in zin verrast door de

met de zwoele avondlucht. Hier ligt barbecuerestaurant Brandend

huiselijke sfeer die tot uiting komt in de metershoge boekenkast (mét

Zand. Op het uiterste randje van recreatieterrein Zandmeren in Kerk-

romans) en de oergezellige lounge bij het raam. Na een barbecue lek-

driel. Een toplocatie in de idyllische uithoek waar de Bommelerwaard.

ker uitbuiken met een pot bier of een kop koffie – wie zegt daar nou

In dit lome stukje paradijs ontwikkelt toerisme en dagrecreatie zich

nee tegen?

nog mondjesmaat. Gelukkig maar, want juist vanwege deze rust is Brandend Zand voor bijvoorbeeld bedrijven dé plek bij uitstek om zich

Gastheerschap zoals het bedoeld is. Daar draait het volgens Gisela om

in alle rust terug te trekken voor een vergadering die ’s avonds wordt afgesloten met een verdiend hapje en drankje. Het barbecuerestaurant betrekt zijn vlees en vis van de plaatselijke keurslager die de kaart aanvult met zelf-

in Brandend Zand. Sterker, het is de kern-

“Ik hou van een pure benadering.”

gemaakte salades, sauzen en vinaigrettes. Het

waarde die Gisela zelf belichaamt. Want reserveringen krijgen bij haar een verrassend persoonlijk tintje. “Ik hou van een pure benadering”, zegt ze. “Op veel websites doe je je bestelling of vul je een reserveringsformulier

vlees wordt door een kok piekfijn op smaak gebracht. Het bedrijfsleven

in, je drukt op de knop voor een bevestiging en je krijgt vervolgens een

weet zijn weg naar Brandend Zand inmiddels te vinden, maar ook voor

standaardantwoord in je mail. Ik schrijf of bel de mensen persoonlijk

netwerkclubs (een lekkere borrel!), personeelsuitjes (teambuilding!)

na.” Groepen kunnen reserveren vanaf vijftien personen. Zin om een

en bijzondere gelegenheden zoals bruiloften en feesten is het barbe-

keer langs te komen voor een barbecue? Check dan de open inschrijf-

cuerestaurant een plek om in de agenda te zetten, te bezoeken en

dagen op de website.

Zandstraat 6 | Kerkdriel | T 0418-579615 | E gisela@zandmerenbv.nl | W www.zandmeren.nl 59 | OLIVIER


TAXATIES VAN WONINGEN EN BEDRIJFSPANDEN: SNEL, GOED EN VOOR EEN SCHERP TARIEF. Als gecertificeerd makelaar en taxateur, lid van de VBO verzorgen wij graag voor u taxaties van zowel woningen als bedrijfspanden. - Taxaties worden door ons snel uitgevoerd. Als het kan nog op de dag van de opdracht, anders zo snel mogelijk. - Taxaties worden door ons goed uitgevoerd. U mag kwaliteit van ons verwachten als gecertificeerd taxateur. Bovendien kopen wij ook zelf onroerend goed aan en kennen de markt als geen ander. - Taxaties worden door ons uitgevoerd voor een scherp tarief. Bel ons! - OOK NWWI TAXATIES

KIJK VOOR ONS TOTALE AANBOD OP WWW.WETERINGVASTGOED.NL HEEFT U ZELF VERKOOPPLANNEN ? BEL ONS VOOR EEN VRIJBLIJVENDE GRATIS WAARDEBEPALING. BIJ ONS KUNT U KIEZEN VOOR BEMIDDELING BIJ DE VERKOOP OF DIRECTE ZEKERHEID ! !, TEVENS WILLEN WIJ U WIJZEN OP ONZE ZEER SCHERPE TAXATIETARIEVEN. INFORMEER BIJ ONS NAAR HET LAAGSTE TARIEF!

Thorbeckeplein 10 5301 NB Zaltbommel 0418-515439 www.witgoedspecialistjosvertegen.nl

Hypotheekvragen? Loop binnen op ons inloopspreekuur Ga je een huis kopen of heb je

Bel 030 - 633 30 00 of kom langs in

verbouw-plannen? Of heb je al een

onze winkel om een afspraak te maken. Of loop binnen op ons speciale inloopspreekuur, elke

huis en wil je weten of je hypotheek nog passend is? In onze SNS Winkel sta ik voor je klaar. Voor een vrijblijvende en kosteloze check op je bestaande hypotheek of een eerste

Elke laa t vrijdaga ste vond en zate r van de m dag aand

laatste vrijdagavond en zaterdag van de maand.

inzicht in een nieuwe hypotheek.

Gamerschestraat 32 B 5301 AS Zaltbommel

OLIVIER | 60

Foto: Frank de Wit


ACHTER DE SCHERMEN

Hitachi-pand: een pilot voor het internationale concern

TEKST: JANNEKE KOK | FOTOGRAFIE: FOTOLUX / MICHIEL NIJSTAD

Eerst Zaltbommel, dan Oklahoma

Het gloednieuwe, superduurzame distributiecentrum in Zaltbommel is een pilotproject voor Hitachi Data Systems. In Oklahoma volgt het tweede pand waar de groene filosofie centraal staat. Een kijkje achter de schermen. Toen Hitachi Data Systems bijna twintig jaar geleden om zich heen keek voor een geschikte vestigingslocatie, was ook Zaltbommel al in beeld. Dick Lunenberg – facility manager bij Hitachi – merkt fijntjes op: “Maar toen deden ze nog niet zo hun best om ons hierheen te krijgen.” Dus bouwde het Japanse technologiebedrijf een distributiecentrum in het welkome Waardenburg. Een aantal jaren geleden begon Hitachi daar uit haar jasje te groeien, er werd opnieuw gezocht. Nu stond Zalt-

“We krijgen weleens de opmerking: wanneer maken jullie het af?”

bommel wel gretig vooraan om de Japanse international op haar industrieterrein te krijgen. Hitachi hapte toe. Het bedrijf wilde bewust in de buurt van haar oude locatie blijven, met het oog op haar schare trouwe werknemers. Dick: “Dat is wel kenmerkend voor Hitachi, we willen goed voor het personeel zorgen. Dus moest de nieuwe locatie dicht in de buurt van

61 | OLIVIER


ACHTER DE SCHERMEN Waardenburg zijn.” Zaltbommel is haar dankbaar. Hoog tijd voor een rond-

werkgroepen actief meedenken over de indeling. Tot een commissie meu-

leiding achter de schermen.

bilair aan toe.

Het nieuwe pand dat is verrezen op bedrijventerrein De Wildeman ademt lucht, ruimte en simpliciteit. Betonnen muren en vloeren zonder enige opsmuk of franje. Opengewerkte plafonds waar je de buizen ziet lopen. “We krijgen weleens de opmerking: wanneer maken jullie het af?”, be-

“Dat is wel kenmerkend voor Hitachi, we willen goed voor het personeel zorgen.

Eén ding kwam vanuit Japan: het duurzame. Dick toont zijn keycord waaraan zijn personeelspasje bungelt. Er staat een uitgedijde boom op. Het is The Hitachi Tree. Een tropische boom van zo’n 130 jaar oud, die is te bewonderen in een park op Hawaï. Sinds 1973 staat deze immense parapluvormige boom – hoogte: 25 meter, breedte: 30

kent communicatieadviseur Mascha van Eck. Natuurlijk, het is een kwestie

meter – symbool voor de brede activiteiten van de Hitachi Group en haar

van smaak: het mooi vinden van het industriële uiterlijk van het Europees

inzet om ondertussen zo duurzaam mogelijk bezig te zijn. Het Europees

distributiecentrum van Hitachi Data Systems in Zaltbommel. Maar qua

distributiecentrum in Zaltbommel is haar laatste mijlpaal is deze groene

praktisch gebruik is er aan alles gedacht. Immers: het personeel mocht in

missie. In Oklahoma volgt er binnen afzienbare tijd net zo’n duurzaam pand.

OLIVIER | 62


ACHTER DE SCHERMEN

Dick Lunenberg werkte al bij Hitachi toen Hitachi nog geen Hitachi was.

Want: voor alle handelingen in het Hitachi-distributiecentrum is er een pro-

“Werknemer nummer tien”, zegt hij trots. In 1979 begon hij in Amstelveen

cedure. Dit om de internationale samenwerking tussen de locaties te opti-

in een distributiecentrum van een Hitachi-voorloper. Mascha roept ver-

maliseren. Omdat Hitachi Data Systems overal hetzelfde werkt, is er in theo-

heugd uit: “Dat is iets leuks om mijn zoon te vertellen: ik werk met een dino-

rie uitwisseling van personeel mogelijk.

sauriër.” Dick lacht breed. Hij zegt later: “Ik heb het snel zien veranderen, ja.” Hij staat even stil in de hal, waar de eerste diskdrive van Hitachi achter glas wordt bewaard. Hij maakte de introductie ervan nog mee. “Er konden twaalf foto’s op, dat was het wel zo’n beetje.” Het grootste storagesysteem van Hitachi Data Systems biedt nu ruimte aan 3,4 petabyte. Voor de goede orde: één petabyte is duizend terabyte en één terabyte is weer

“We hebben wel bordjes op moeten hangen, zodat bezoekers niet gek opkijken dat het water in de wc een beetje gelig is.”

duizend gigabyte. Een zee aan opslagruimte dus.

Duurzaam Wat maakt het 22.000 m2 omvatte distributiecentrum nu zo groen? Eigenlijk het totale concept. Het pand is gemaakt van beton, wat in de zomermaanden het gebouw koel houdt terwijl het in de winter goed warmte vasthoudt. Door de betonnen huls was het ook mogelijk om bovenop het dak een parkeerdek te creëren: een besparing van grondoppervlakte. Op het dak zijn ook ruim

Hitachi Data Systems biedt – kort gezegd – oplos-

zesduizend zonnepanelen geïnstalleerd, die

singen voor het opslaan van big data. Plus software om de juiste informatie

zonne-energie omzetten in stroom. Een koude-warmte-opslag pompt wa-

in die massa van opgeslagen informatie snel weer boven water te krijgen. In

ter op uit de grond. In de zomer wordt het koele grondwater direct gebruikt

de hal die Mascha “de operatie” noemt, worden deze opslagsystemen ge-

om het gebouw te koelen. Een warmtepomp zorgt voor verwarmd water

configureerd voor de klanten door de technici van Hitachi. Het is een lichte,

om in de winter de boel weer op te warmen. Zo is ook het parkeerdek voor-

bijna steriel aandoende ruimte met talloze zwarte kasten met snoeren en

zien van verwarming om glijpartijen in de koude maanden te voorkomen.

druk knipperende lampjes. In een hal ernaast worden de juiste onderdelen

Maar er is meer.

voor een opdracht bij elkaar gezet. Deze onderdelen worden weer aangele-

Hitachi maakt in Zaltbommel gebruik van een grijs watercircuit, dit bete-

verd vanuit het immense warehouse, waar de heftrucks af en aan rijden. Het

kent concreet dat regenwater wordt gebruikt om de wc door te spoelen. In

oogt een beetje als een groot IKEA-magazijn, maar dan minus de chaos.

een speciale watertank komt het hemelwater via de goten samen, een 63 | OLIVIER


ACHTER DE SCHERMEN

ACH T SCH ER DE ERM EN

De groene cijfers Met het grijs watercircuit bespaart Hitachi Data Systems minimaal 500.000 liter per jaar. Met onder meer haar warmtepomp en de zonnepanelen voorkomt Hitachi de uitstoot van 1.780.000 kg CO2 per jaar. Dat is meer CO2 dan een vliegtuig verbruikt na vierhonderd rondjes om de aarde. De ruim zesduizend zonnepanelen creëren 1,4 megawatt per jaar, dit is genoeg om vierhonderd huishoudens een jaar draaiend te houden.

“Bedoeling is mensen te laten zien hoe het kan, mensen te inspireren.” aparte waterleiding brengt dit vervolgens naar de toiletten. “We hebben wel

terstond in de Waal is badkuip Bommelerwaard een min of meer risicovolle

bordjes op moeten hangen, zodat bezoekers niet gek opkijken dat het water

vestigingsplaats. Het pand is dan ook op een lichte verhoging gebouwd.

in de wc een beetje gelig is.”

Maar bij een serieuze hoogwater-dreiging zal het terpje weinig verschil ma-

En dan zijn er nog al die kleine dingetjes die het distributiecentrum het top-

ken. Lunenberg herinnert zich nog de situatie in 1995, toen moest alle elek-

punt van duurzaam maken. Zoals de 75 meter aan zwaluwplanken en tach-

tronica in Waardenburg halsoverkop in veiligheid worden gebracht. Natuur-

tig vogelkasten die aan het pand zijn bevestigd. Of de planten die rondom

lijk heeft Hitachi ook daar een draaiboek voor. Het bedrijf kan binnen een

het gebouw zijn geplant en uiteindelijk zeven soorten vlinders moeten aan-

dag operationeel zijn op een andere locatie. Een stroomstoring – iets met

trekken. Dick: “Bedoeling is mensen te laten zien hoe het kan, mensen te in-

een helikopter – hoeft het distributiecentrum niet te vrezen, het maakt ge-

spireren.” Hitachi’s credo is niet voor niets Inpire the next.

bruik van een uninterruptible power supply (ups) die bij een storing direct

Het grootste gevaar voor het distributiecentrum is water, bij een hoge wa-

inspringt. Hitachi laat niets aan toeval over.

OLIVIER | 64


BEDRIJFSPORTRET

Hobo Bouwbedrijf

IJzersterk, steengoed en glashelder

Bouwconstructies in een energiezuinige ‘schil’ van glas. Over de duurzame bouwprojecten van Hobo Bouwbedrijf uit Nederhemert-Noord. “Ingewikkelde bouwopdrachten waar andere aannemers met een boog

Op de tekentafel van de Hobo’s stapelen de projecten zich intussen op.

omheen lopen.” Terwijl Dirk Hobo bouwplattegronden op tafel uit-

Duurzame bouwtechniek wordt daarbij gecombineerd met vernuftige

spreidt, vat hij kernachtig de missie samen van het bouwbedrijf dat

kasconstructies. Zo werkt Hobo in het Betuwse Lienden aan de bouw

door hem en zijn zoon Derk wordt gerund. Dirk en Derk Hobo zijn lief-

van een kweekkas die samengevoegd wordt met een zorgfunctie. Hier-

hebbers van verfijnde bouwtechniek. Mannen die gebrand zijn op uiter-

bij wordt het kassysteem als klimaatscherm geplaatst op een opbouw

ste precisie en een oerdegelijke afwerking. Waterpas of duimstok in de hand, potlood achter het oor. Hobo Bouwbedrijf durft vooruit te kijken na de crisis in de bouw. Nu de economie weer lichtpuntjes vertoont, springt Hobo met

van FSC-hout. Een deel van de energievoorzie-

“Weinig bouwbedrijven hebben een combinatie van deze kennis in huis.”

ning komt uit zonnecellen in het glas. Het ontwerp komt van het Culemborgse Architectenen Ingenieursbureau KWSA. Voor het tuincentrum Groenrijk in Zevenaar bouwde Hobo een

een samenspel van metaal, steen, hout maar

glazen uitbreiding met cabrio-dek waarin zon-

ook glas energiek in op de duurzame bouw-

necellen en een klimaatcomputer werden ge-

markt. Glas is een mooi hulpmiddel om een gebouw te verduurzamen,

implementeerd. Deze zorgen ervoor dat een goed klimaat, efficiënte

legt Derk uit. “Met kassystemen zet je een bouwdeel als het ware in een

ventilatie, optimale energiewinning en zonwering in één bouwdeel sa-

vitrine. Daarnaast biedt glas klimaat-technisch prachtige mogelijkhe-

menkomen. Derk Hobo: “Hobo Bouwbedrijf heeft in bouwkundig op-

den voor multifunctioneel gebruik. Met de eisen die per 2020 worden

zicht regionaal een uitstekende naam. Op het gebied van kassenbouw

gesteld aan energie-neutrale, zelfvoorzienende woningen is dit een

hebben we landelijk een reputatie hoog te houden, maar ook buiten de

gouden ontwikkeling.” Een prachtige proeve van bekwaamheid staat

grenzen genieten we dankzij projecten in Duitsland, Oostenrijk, China,

op het terrein van Hobo Bouwbedrijf zelf: de Bloq, een kubusvormig

Kazachstan en Oekraïne al enige bekendheid. Wat ons uniek maakt, is

tuinpaviljoen voor de liefhebbers van design en natuur. Bovendien is de

dat we onder één vleugel een duurzame cross-over bieden van bouw-

Bloq erg praktisch: een zithoek middenin het groen waarin het ook bij

techniek, kassenbouw en zonne-energie. Weinig bouwbedrijven heb-

een bleek herfstzonnetje aangenaam verpozen is.

ben een combinatie van deze kennis in huis.”

Molenstraat 24 | Nederhemert-Noord | T 0418-552253 | E derk.hobo@hobo-zn.nl | W www.hobonederhemert.nl en www.kwsa.nl | F www.facebook.com/hobonederhemert 65 | OLIVIER


Uniek!

De Groot Drukkerij is ĂŠĂŠn van de meest veelzijdige full service offsetdrukkerijen in Nederland. We zijn constant bezig met innovatie. Duurzaam ondernemen is een standaard, klant- en servicegericht werken een vanzelfsprekendheid. We willen voor u namelijk een aantrekkelijke partner blijven. zogezegd.

Uniek

Kijk op onze website www.degrootdruk.nl of bel 0183 58 3333

De Groot Drukkerij uw drukwerkspecialist


Geef ook úw ambitie de ruimte

Duurzaam. Veilig. Schoon. En groen. Het zijn de speerpunten van bedrijventerrein De Wildeman in Zaltbommel. Stuk voor stuk belangrijke argumenten als een bedrijf zich ergens wil vestigen, maar in Zaltbommel krijgen ze een extra dimensie. Door de intensieve samenwerking tussen de ondernemers onderling én met de gemeente Zaltbommel. Een groot deel van het 43 ha tellende terrein is verkocht, maar er is nog ruimte voor ambitie. Die van u?

De Wildeman is opgebouwd uit vier hoven, omgeven door veel water en groen. De ontwerpers hebben zich daarbij laten inspireren door de structuur van het vestingstadje dat Zaltbommel is. Die gedachte mag een historische achtergrond hebben, De Wildeman is vooral een eigentijds terrein dat bij het ontwerp al gericht was op de toekomst. Een belangrijke factor in dat geheel is het parkmanagement. Dat zorgt ervoor dat de samenwerking en betrokkenheid tussen de ‘bewoners’ van het terrein groot is. Bijvoorbeeld als het gaat om het onderhoud van het terrein en de veiligheid. Niet voor niets won De Wildeman door een collectief preventieproject in 2009 de Veilig Ondernemenprijs. En in 2011 werd het terrein uitgeroepen tot het Beste Bedrijventerrein in de categorie Sociaal. Uitstekende bereikbaarheid Bereikbaarheid is één van de belangrijkste aspecten bij de keuze voor een bedrijventerrein. De Wildeman ligt heel centraal in Nederland, vlak bij de A2, met snelwegen als de A15, A27 en A59 binnen handbereik. De N322 verbindt het terrein direct met de A2. Daarnaast beschikt Zaltbommel over een eigen NS-station. Het parkmanagement zorgt voor de beveiliging en bewegwijzering

www.de-wildeman.nl

A2

Bedrijventerrein de Wildeman

N322

en werkt aan plannen voor laadpalen voor elektrische fietsen, leenauto’s en een NS-kortingskaart. Op de agenda van de gemeente Zaltbommel staat de aanpassing van het spoorviaduct, zodat medewerkers en bezoekers sneller en veiliger tussen station en terrein kunnen lopen en fietsen. Duurzaamheid in alle aspecten De Wildeman is een duurzaam bedrijventerrein. Die duurzaamheid gaat verder dan het terrein en de gebouwen zelf. De gemeente Zaltbommel zet in op een duurzame relatie met de ondernemers op het terrein. Zo was de gemeente betrokken bij de inrichting van een werkloket waar ondernemers terecht kunnen met hun arbovragen. Tevens wordt er bemiddeld voor werknemers; iemand die bij het ene bedrijf wat minder tot zijn recht komt, kan wellicht bij een buurman aan de slag. Bent u op zoek naar een locatie voor uw bedrijf met voldoende ruimte voor uw ambitie? En wilt u weten wat De Wildeman u nog meer te bieden heeft? Neem dan contact op met Maaike van der Ven, accountmanager bedrijven van de gemeente Zaltbommel, telefoon 06-53 924 382. Of kijk op de website. De groene loper ligt voor u uit!


DĂŠ nummer 1 makelaar van de

www.moolenaarmakelaardij.nl

Bommelaarwaard

www.ikverkoopmijneigenhuis.nl

Olivier nr.1 2014 epaper  

Het Kontakt Edities bv is een uitgeverij van tien wekelijks verschijnende nieuwsbladen in een totale oplage van 215.000 exemplaren. Daarnaas...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you