Page 1

De fysiotherapeut ƌĞǀĂůŝĚĂƟĞͲďĞŬŬĞŶƚŚĞƌĂƉŝĞ ͲďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐďŝũďůĞƐƐƵƌĞƐ ͲĚƌLJŶĞĞĚůŝŶŐͲǀĂĂƚƉƌŽďůĞŵĞŶ

JLAGE

I MET B

Fysiotherapie Vianen Centrum Lijnbaan 9 0347-37 77 57 www.fysiotherapievianencentrum.nl

VIANEN

DINSDAG 17 DECEMBER 2013 JAARGANG 22 NO. 51 ™LLL#=:I@DCI6@I#CA

200% INZET! NVM

‘Stadswaag’, Kerkstraat 2, 4132 BE Vianen, tel. 0347 - 325 025 www.ottosmit.nl

Winkelzondag op de

Voorstraat Zondag 22 december van 12.00 - 17.00 uur

Carport met zonnepanelen jaaropbrengst € 765,-

Kijk voor meer info op de website Ambachtstraat 9a|Meerkerk|0183 356859

www.elektrischmobiel.nl ™9Z`ZghibVg`i^cl^c`ZaXZcigjbBdcc^`Zc]d[kVc7DBZcYZdcYZgcZbZgh^hlZZgYgj`WZodX]i#9ZdgVc_ZkZgZc^\^c\dci]jaYZZZclZchWddb#

nieuws

Gecombineerde krant met Kerstmis ijĦĞīĢīš Vanwege de feestdagen worden Het Kontakt editie Vianen en Leerdam in week 52, week 1 en week 2 samengevoegd. De deadlines voor week 52 en week 1 zijn aangepast. Kopij voor week 52 moet uiterlijk maandag 9:00 uur binnen zijn via redactie.vianen@hetkontakt.nl. Advertenties aanleveren kan tot maandag 14:00 uur via advertentie.vianen@ hetkontakt.nl. De krant wordt dinsdag 24 december bezorgd. De eerste krant van het nieuwe jaar verschijnt op vrijdag 3 januari. Kopij voor deze krant kan via redactie.vianen@hetkontakt.nl aangeleverd worden tot dinsdag 31 december, 12:00 uur. Advertenties aanleveren kan tot donderdag 2 januari, 11:00 uur via advertentie.vianen@hetkontakt.nl. In week 2 verschijnt de krant op woensdag 15 januari.

Volg het laatste nieuws uit Vianen op Volg ik www.twitter.com/hetkontakt

FOTO: ANSERUM ART PHOTOGRAPHY

Loyaal en sterk in repeterend werk

Martin Hendericks wint Award

Ook Vianen krijgt een Beursvloer

Everstein blijft nog lang spartelen

Mensen met een (behoorlijke) afstand tot de arbeidsmarkt zijn met enige aanpassing van het werkproces wel degelijk in staat tot het verrichten van reguliere arbeid. Dat merken ze bij BNS Logistics in Vianen en bij Schreuders Sport in Leerdam. Daar werken mensen die net even een extra steuntje in de rug nodig hebben. En tot volle tevredenheid. De medewerkers zijn superloyaal, heel goed in enkelvoudig en repeterend werk en daardoor van grote toegevoegde waarde.

Martin Hendericks Uitvaartverzorging heeft vorige week maandag tijdens Business Event Vijfheerenlanden de award in de categorie jonge onderneming/jonge ondernemer gewonnen. De jury roemde zijn betrokken en persoonlijke manier van werken. MindCenter Evenementen Locatie uit Vianen was ook voor deze award genomineerd. Hans en Esther de Goeij werden beloond met de Samen Sterker Award van hoofdsponsor Rabobank Vijfheerenlanden.

In navolging van veel andere gemeenten in Nederland krijgt Vianen ook een Beursvloer. De eerste beursvloer wordt gehouden op donderdag 17 april 2014. Als locatie is gekozen voor de centrale hal van het stadhuis aan de Voorstraat. Op een Beursvloer worden maatschappelijke behoeften verhandeld. Bedrijven en lokale overheden, maar ook serviceclubs, scholen, vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties ontmoeten elkaar in een informatie en dynamische sfeer.

Everstein liep zaterdag in het thuisduel tegen Rijswijkse Boys al snel achter de fouten aan. Verdediger Willem Moorelisse haalde in de negende minuut de doorgebroken Michael van den Oever neer. Ayan Uslu schoot de strafschop onhoudbaar binnen. Toch hield de Everstein het nog heel lang uit. Vooral gezien het feit dat de ploeg door rode kaarten was uitgedund tot negen spelers. Tot een kwartier voor tijd stond het nog 0-1. De tweede tegentreffer gaf echter de nekslag.

nieuws

7

nieuws

29

31

accent

Reddingsbrigade De Albatros tekent RVR convenant

Al uw administratie in goede handen

K>6C:C™GZYY^c\hWg^\VYZ9Z6aWVigdhj^iK^VcZc]ZZ[ioViZgYV\hVbZcbZiWg^\V"

YZhj^i6bZgh[ddgi!7jchX]diZc"HeV`ZcWjg\!=djiZc!>?hhZahiZ^c!Ade^`!JigZX]iZc K^c`ZkZZc‚cYZGZYY^c\hWg^\VYZCZYZgaVcY]ZihVbZclZg`^c\hXdckZcVciÈGZ\^" dcVaZ Kddgo^Zc^c\ GZYY^c\hWg^\VYZh GKGÉ dcYZgiZ`ZcY# =Zi XdckZcVci WZ" `gVX]i^\i YZ hVbZclZg`^c\ ijhhZc YZ gZYY^c\hWg^\VYZh ^c YZ gZ\^d JigZX]i! Y^Z kddgiVVcVah‚‚cgZ\^dcVaZ\ZhegZ`heVgicZg\VVcdeigZYZckddgYZkZ^a^\]Z^YhgZ" \^dJigZX]iZcVcYZgZ]jaekZgaZc^c\heVgicZgh#9ZhVbZclZg`ZcYZgZYY^c\hWg^\V" YZh \VVc YZ ]VcYZc ^cZZc haVVc W^_ YZ egZhiVi^Z" Zc `lVa^iZ^ihdcil^``Za^c\ kVc ]jcgZYY^c\h"ZcWZlV`^c\hiV`Zc#9VVgcVVhi\VVco^_o^X]bZZg\ZoVbZca^_`kddg" WZgZ^YZc de \gddihX]Va^\Z lViZg]jaekZgaZc^c\! odVah dkZghigdb^c\Zc# 9Z gZY" Y^c\hWg^\VYZhWa^_kZcad`VVaVVchegZZ`ejcikddgYZV[hegV`ZcgdcYW^_kddgWZZaY gZXgZVi^ZidZo^X]iZcZkZcZbZciZcWZlV`^c\#

35

sport

ADMISSION A D M I N I S T R AT I E & A D V I E S

Boekhouding

Salarisverwerking

Jaarrekening

Begeleiding

Belastingaangifte

Advies

Goed, snel en betrouwbaar verzorgd ook voor starters - ruime ervaring EHGULMIVHFRQRPLVFK¿VFDDO¿QDQFLHHODGYLHV Flexkantoren in Huizen en Hilversum Langendijk 60 4132 AL Vianen

Tel. 0347 - 345 852

info@adminservice.nl

www.adminservice.nl


VERBOUWINGSOPRUIMING

BIJ RON BLOKS MODE SLA UW SLAG! OP=OP! WEG=PECH!

K % O RTINGE 0 3 N 6 TOT WE 0 L % 25% 70% % 0 40% 5 ECEMBER D 2 2 G Z O N DA G 1 A 0 D N O R Z U L U 0 E K 1 7. 0 N 0 I 0 . 2 1 W OPEND VAN GE

R O O V GRIJP

20%

Vrouwenmode: Opus, Tramontana, Dreamstar, Betty Barclay, YLA, Just 1961, Gardeur en MAC

S N A K W U T S R E K E D

% 70

OP=OP

RON BLOKS MODE

15%

Mannenmode: Lerros, State of Art, Fellows, Digel, Olymp, Alan Red, Umano, Gardeur en MAC

VOORSTRAAT 59 4132 AN VIANEN TEL 0347-371223 INFO@RONBLOKSMODE.NL WWW.RONBLOKSMODE.NL


Dinsdag 17 december 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

3

nieuws

WWW.HETKONTAKT.NL

D66 in gesprek met ouderen en ‘welzijn’

Nieuwe vlechthaag bij Helsdingse Achterweg

ijĦĞīĢīš D66 Vianen heeft een gesprek gehad met de plaatselijke Ouderen- en Welzijnsorganisaties. Die maakten daarbij hun wensen kenbaar. De gemeente moet een zorgcoordinator benoemen om de overlap van de organisaties in goede banen te leiden. De verklaring voor gedrag die nodig is voor iedere vrijwilliger die bij ouderen hulp verleent zou gratis moeten zijn en de waardering voor hulpverleners moet verbeteren. Het volgende gesprek gaat over onderwijs. D66 wil zich via deze bijeenkomsten voorbereiden op de komende raadsperiode en vaststellen wat de wensen zijn van groepen in de samenleving.

ijĦĞīĢīš De bewoners van de Wendelaar krijgen de komende weken een nieuwe vlechthaag achter hun huis, die grenst aan de Helsdingse Achterweg. Zaterdag zijn vrijwilligers van de bewonersorganisatie Monnikenhof (BOM) en de gemeente gestart met het vlechten van de haag. Het resultaat van een samenwerkingsproject met bewoners en de gemeente Vianen in het project Buiten Gewoon. In het afgelopen jaar is intensief overleg geweest met de bewoners van Wendelaar, de BOM en de gemeente.

Een deel van de gemeentegrond, direct grenzend aan de huizen is voor een speciale prijs verkocht aan de bewoners. De oude afscheidingen achter de huizen verdwijnen en daar komt de nieuwe vlechthaag voor in de plaats. Groene aanblik De haag wordt vanaf nu bijgehouden door de bewoners en de BOM. Wethouder Wijnmaalen: “Dit is een mooi voorbeeld wat we met het project Buiten Gewoon willen bereiken. De bewoners krijgen er een extra stuk tuin bij, de Helsdingse Achterweg krijgt een mooie nieuwe groene aanblik en het onderhoud wordt samen opgepakt. Zo

De Hagen heeft nieuw hart ijĦĞīĢīš Onder grote belangstelling is maandagmiddag, met medewerking van de leerlingen van basisschool De Prenter, het nieuwe hart van De Hagen officieel geopend. De plannen voor vernieuwing van deze Vianense wijk dateren niet van gisteren. Wethouders Bert van Dijk en Margot Stolk hebben, samen met LekstedeWonen, het voorwerk gedaan. Eind 2007 is begonnen met het renoveren van de flatcomplexen. Met de opening van multifunctioneel gebouw De Prenter en wooncomplex De Bascule is fase

1 afgerond, terwijl afgelopen september al is gestart met fase 2. Inmiddels zijn de werkzaamheden ruimschoots over de helft. Ed de Groot, directeur van LekstedeWonen, dat eigenaar is van het totale gebouw, prees de geweldige samenwerking met het gemeentelijk apparaat. Hij was blij met het diversiteit aan woongedeelte, dat uit 36 appartementen bestaat, en vond het geweldig dat educatieve, sociale en sportieve aspecten onder één dak bij elkaar zijn gebracht. Marcel Verweij keek, evenals Koos van der Horst, directeur van

De Prenter, vooral naar de toekomst, en naar het wij-gevoel. “Op het gebied van wonen, welzijn en onderwijs moeten een stuk of tien verschillende organisaties en doelgroepen samen verder, en dat is een beetje de symboliek die bij dit gebouw hoort.” Nadat de sprekers hun zegje hadden gedaan kwamen de 85 leerlingen van De Prenter, met toepasselijke hartvormige ballonnen, de aula binnen. Door het naar elkaar schuiven van twee grote ballonnenharten werd het nieuwe hart van De Hagen, even officieel als symbolisch, geopend.

behouden we samen de groene kwaliteit in Vianen.” Afgelopen week heeft de gemeente palen in de grond geslagen, draden gespannen en de eerste planten in de grond gezet. Een mix van Haagbeuk, Meidoorn, Veldesdoorn en gele Kornoelje zorgt straks voor een haag die in ieder jaargetijde voor een andere kleur en aanblik zorgt. Zaterdag hebben medewerkers van de gemeente en vrijwilligers van de BOM samen met wethouder Wijnmaalen de eerste planten gevlochten. Door de verschillende planten in elkaar te vlechten gaan straks de uitlopers van

de planten omhoog groeien en ontstaat een dichte haag. De haag, die in totaal 600 meter lang wordt, heeft nu een jaartje tijd nodig om goed te wortelen. De haag groeit daarna ongeveer een meter per jaar. Na twee jaar is de haag volledig dicht. Gezamenlijke inspanning Wijnmaalen is blij met de inspanningen van de bewoners en de BOM. “Er is intensief overleg met elkaar geweest. Door de gezamenlijke inspanning van alle bewoners zijn we in staat om iets moois te creëren. Met straks een prachtige uitstraling als resultaat.”

Waterketen goedkoper ijĦĞīĢī š De gemeenten in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden zitten in de subtop waar het gaat om de bezuinigingen in de waterketen. Dat liet burgemeester Wim Groeneweg van Vianen weten tijdens het persgesprek. Om forse lastenverhogingen voor bedrijven en burgers te voorkomen, moet de komende 20 jaar in totaal 460 miljoen euro worden bezuinigd op de waterketen: waterleiding, riolering en zuivering. Gemeenten en waterschappen moeten daarvan 380 miljoen voor hun rekening nemen, de waterleidingbedrijven hoesten het resterende deel op. In de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden hebben negen gemeenten – waaronder Vianen – en waterschap Rivierenland afspraken gemaakt om hun deel van de bezuinigingen te leveren. Dat moet vooral gebeuren door samenwerking, efficiencyverbetering en het beter afstemmen van maatregelen. Alblasserdam is voorlopig afgehaakt en kijkt voor dit onderwerp in de richting van de Drechtsteden. Omdat de minister zeker wil weten dat

de bezuinigingen inderdaad worden gehaald, is een commissie samengesteld onder leiding van oud-minister en voormalig Commissaris van de Koningin in Zeeland - Karla Peijs. Uit een toets van de commissie blijkt dat iedereen weliswaar hard aan het werk is, maar dat 65% van de gemeenten de beoogde bezuiniging niet haalt. Ongeveer 20% is ‘aardig op toeren’ met goede en haalbare plannen, de resterende vijftien procent wordt gezien als voorloper. De AV-gemeenten zitten bij de 20% en vormen dus het voorste deel van het peloton. “Daar zijn we best blij mee. De samenwerking is goed, maar eerlijk gezegd: als het aan ons had gelegen, hadden we nog meer gedaan. Als Vianen vinden wij de maatregelen nog te vrijblijvend en summier. Maar we doen het met elkaar en dus ben je afhankelijk van andere partijen”, beseft burgemeester Groeneweg. Toch overheerst de tevredenheid. “Onze maatregelen zijn concreet, goed te controleren en ook nog eens ‘in de tijd gezet’. We doen het kortom gewoon goed.”

Kliko’s in brand gestoken in Vianen

™:YYZ<gddi!BVgXZaKZglZ^_Zc@ddhkVcYZg=dghicZbZcZZcÈ]Vgi^\ÉYddg`^_`_Z#

FOTO: PETER VERBEEK

K>6C:C™ Er zijn in de nacht van vorige week dinsdag op woensdag in Vianen vijf kliko’s in brand gestoken. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de branden. Rond 03:05 uur kreeg de politie melding van kliko’s die in brand zouden staan op de Langeweg, de Mariënhof, Dominicushof en de Franciscushof. In totaal ging het om vijf kliko’s die in brand stonden, deze werden allemaal geblust door de brandweer. De politie onderzoekt de toedracht van de branden. Wie iets gezien heeft van de branden kan contact opnemen met de politie in Vianen via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Afsluiting Voorstraat De Voorhof heeft eigen bèta pilot levert leermomenten op ijĦĞīĢīš De proef om de Voorstraat in Vianen een deel van het weekend voor autoverkeer af te sluiten is ‘leerzaam’ geweest. Dat zei wethouder André Landwehr dinsdag tijdens het persgesprek. Het is de conclusie van de evaluatie van het experiment van afgelopen zomer. Wel liet de portefeuillehouder weten dat de initiatiefnemers - gemeente en Ondernemers Vereniging Vianen meer van de proef hadden verwacht. “We hadden op een andere uitkomst gerekend; de resultaten en reacties positiever ingeschat. Maar het is goed dat we het hebben uitgeprobeerd; bovendien verliep de samenwerking uitstekend.” Vervolg Volgens Landwehr komt er zeker een vervolg. “Alleen zullen we dan gebruik maken van de leermomenten van deze proef. De zaak nog beter voorbereiden, beter plannen, kijken naar de evenementenkalender om de beste momenten te kiezen. Ons doel blijft

om samen met de ondernemers er iets moois van te maken en het publiek naar de Voorstraat te krijgen.” Afgelopen zomer werd de Voorstraat op vrijdagmiddag, -avond en zaterdag afgesloten. Het was de bedoeling om de winkelstraat hiermee aantrekkelijker te maken voor het winkelend publiek. De gemeente hoopte dat de ondernemers er gezamenlijk voor zouden zorgen dat er tijdens de afsluitingen ook wat te doen was op het afgesloten deel. De ondernemers hebben daarop een aantal extra evenementen gehouden, zoals de hoge hakken- en klompenrace en een avond met jazzmuziek. Het bleek voor de ondernemers echter niet mogelijk om naast de reeds bestaande evenementen en het ondernemerschap ieder weekend iets te organiseren. Toen de resultaten tegen vielen en de onvrede groeide, werd besloten de Voorstraat alleen nog op zaterdag te sluiten.

ijĦĞīĢī š Leerlingen uit de plusgroep 7/8 van De Voorhof doen mee aan een bèta pilot met het Oosterlicht College in Nieuwegein.

Tien leerlingen van het Oosterlicht College zijn door hun bèta-docenten en hun mentoren geselecteerd om twee practica te organiseren voor de leerlingen uit de plusgroep van De Voorhof.

De Voorhof ontwikkelt onderwijs voor kinderen die meer uitdaging aankunnen. Het lesaanbod en de begeleiding wordt aangepast op de specifieke leerbehoeftes.

gestart: 4, 5/6 en 7/8. In de plusklas wordt onder leiding van juf Corine gezamenlijk gewerkt aan opdrachten, maar er wordt ook werk voorbereid waarmee de kinderen in hun eigen groep verder kunnen werken.

Aan het begin van dit schooljaar is De Voorhof daarom met drie plusgroepen

q WWW.VOORHOFVIANEN.NL

De basisscholieren bereiden op hun beurt ook een proefje voor en deze mogen ze uitvoeren in een practicumlokaal. Ze moeten dan als het ware lesgeven aan de leerlingen van het Oosterlicht College Nieuwegein en hen begeleiden in de uitvoering van de opdrachten. Andere manier De bedoeling van de pilot is dat de leerlingen van zowel het Oosterlicht College als De Voorhof op een andere manier met school bezig zijn en andere vaardigheden ontwikkelen dan waar ze tijdens de reguliere lessen aan toe komen. De eerste bijeenkomst is inmiddels geweest en de leerlingen waren super enthousiast.

™9Zeajh`aVh,$-^cVXi^Zi^_YZchYZWƒiVe^adi#

FOTO: AANGELEVERD


Familieberichten

Dinsdag 17 december 2013

Rust en eenvoud, dat is vaak de wens. Wij verzorgen ĂŠn regelen uw complete uitvaart, uiteraard met alle aandacht die u wenst. We zijn er voor Ăş.

Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk danken voor het voordragen, het nomineren en toekennen van de Business Event Vijfheerenlanden Award voor beste jonge onderneming. Speciale dank voor mijn nooit aflatende steun van het thuisfront.

LAAT UW GEBIT ONZE ZORG ZIJN.

Uitvaartleiders: Ben de Weerd, Albert de Bruijn, Joke Geerse en Lenie Prinssen

De ontvangen felicitaties, bloemen en attenties welke ik heb mogen ontvangen hebben een onuitwisbare indruk achtergelaten.

Uitvaartcentrum Rehoboth Dag en nacht: 0345 619833

Dag en nacht bereikbaar

Het adres voor: <Â&#x2039;Ă&#x2DC;Ă&#x2013;Ă&#x201C;Ă&#x161;üäåãà üĂ&#x2122;Ă&#x2013;äĂ&#x2013;

www.lbv-uitvaarten.nl

(0347) 326128

<Â&#x2039;Ă&#x153;Ă?Ă&#x161;Ă&#x153;Ă&#x2DC;Ă&#x2013;Ă&#x201C;Ă&#x161;ĂĽ <Â&#x2039;ĂŁĂ&#x2013;ĂĄĂŞĂŁĂŞĂĽĂ&#x161;Ă&#x2013;ä

info@MHUitvaartverzorging.nl www.MHUitvaartverzorging.nl Gaaspstraat 5

4132 XJ

4

<Â&#x2039;Ă&#x2022;Ă&#x2013;äĂ&#x153;ĂŚĂ&#x;Ă&#x2022;Ă&#x161;Ă&#x2DC;Â&#x2039;ĂŞĂ&#x2022;çĂ&#x161;Ă&#x2013;ä

Vianen

Harvas

'DJHQQDFKWEHUHLNEDDU YRRUGLUHFWHKXOSQDRYHUOLMGHQ 

Natuursteen BV Bel voor een afspraak: 0345 - 50 58 51 Bergstraat 1, 4141 BS LeErdam | www.kunstgebitleerdam.nl

GEDENKTEKENS LEERDAM

TE KOOP AANGEBODEN

uigebreide showroom eigen ontwerp mogelijk in natuursteen, glas, rvs

Voorstraat 84 ¡ 4132 AT Vianen

T.k. ds m. autobkn; toilet m. stortbak. Tel. 06-23898170. SHOWROOM O

SFEXLWYDDUW]RUJQO

Gevr.: verzameling munten, ook ned. bankbiljetten, bijbeltje m. slotje en vingerhoedjes. Wie heeft 5 euromunten in kaartjes vanaf 2002. Tel. 0345-615800.

T.k. 200 Suske en Wiskes â&#x201A;Ź195,-; 100 LP's â&#x201A;Ź25,-; paddington â&#x201A;Ź75,-; schilderij â&#x201A;Ź50,; Imari vaas + bord â&#x201A;Ź50,-; Nijdam nwe noren mt 42 â&#x201A;Ź50,-; snowboard â&#x201A;Ź50,-; xbox 360 kinect â&#x201A;Ź50,-, 7 games â&#x201A;Ź50,-; 4 cafestoelen â&#x201A;Ź50,-; collectie 18 jeugdbkn â&#x201A;Ź50,-. Tel. 0621265391.

T.k. 350 kg Vorderwortelen â&#x201A;Ź20,-, 150 kg winterwortelen â&#x201A;Ź20,-. Tel. 0418-591832. T.k. glazen tv-tafel cirkelv., plateau draaib. + onderruimte H45xB83XD45cm â&#x201A;Ź25,-. Tel. 073-5994016/ T.k. bl eiken kast m. 3 schuifdrn; tractorminiaturen + vitrinekast. Tel. 0623044879.

Nijverheidstraat 7 Leerdam telefoon: 0345 61 40 37 e-mail: info@harvasnatuursteen.nl website: www.harvasnatuursteen.nl

GRAFMONUMENTEN NATUURSTEENBEDRIJF NATUURSTEENBEDRIJF MIDDENBRABANT BRABANT b.v. MIDDEN b.v.

Gedichtje , Hij schreef een klein gedichtje het had niet veel om handen, htje, maar het had iets van een lic dat in het donker brandde.

Kortakker6,6,4264 4264 Veen Kortakker AEAE VEEN Tel. 0416-691616 0416-691616 Tel. ALTIJDVOORDELIGER GOEDKOPER ALTIJD Met 500 grafmonumenten op voorraad. '(0((678,7*(%5(,'(6+2:52209$1'(5(*,2 kijk op www.natuursteenmiddenbrabant.nl

De donkere dagen voor kerst worden door iedereen anders ervaren. Voor de een is het een moment van gezelligheid waarbij je de kaarsjes aansteekt. En een ander steekt juist een kaarsje aan voor iemand die gemist wordt.

Telefoon 0345 - 515 699 Uitvaartleiders:

Marcel de Lange Frans van Eck

Uw wens is onze zorg. 24 uur per dag beschikbaar.

Wellicht kunnen we voor elkaar een kaarsje branden; ik voor jou en jij voor mij, wij voor u en u voor ons? En dat op deze manier we met elkaar stilstaan bij ieder leven dat we liefhebben of lief hebben gehad. Stilstaan bij het leven van een lieve vader of zorgzame moeder, een geliefde man of liefdevolle vrouw of het leven van een kind dat te kort bij ons is geweest. Wij branden een kaarsje; voor u, voor onze geliefden die we missen en voor ons allemaal!

Prijssestraat 98 | 4101 CS Culemborg info@delangeuitvaartverzorging.nl | www.delangeuitvaartverzorging.nl

Maretta van Winkel Persoonlijke Uitvaartverzorging

Uw wensen staan bij ons centraal Voor Vianen e.o. Agnes van Elteren en Yvonne Stens dag en nacht bereikbaar 030 6341408 Schrijnwerkersgilde 4, 3994 XM Houten

Jij onze cameraman? Zet je video of foto op www.hetkontakt.nl

Te Koop

Openhaardhout alleen hardhout 60 euro per m3 thuisbezorgd

tel 0306012595

Wij wensen u donkere dagen vol warmte en licht van de vele brandende kaarsjes. Een warme groet van De Stilte Tina, Cindy, Caroline, Ina, Co ra, Pieta, Erwin en Heiltje

Meerkerk Tel. 0183-354039 info@de-stilte.com www.de-stilte.com


Dinsdag 17 december 2013

ingezonden

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

nieuws

WWW.HETKONTAKT.NL

5

Zorg

Wethouders Lopik en Vianen samen op visite bij pleegouders De redactie behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen brieven in te korten of niet te plaatsen. Ook kan het standpunt van de redactie afwijken van dat van de briefschrijvers. De redactie is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van de brieven in deze rubriek. Daarnaast moet een brief, om voor plaatsing in aanmerking te komen, voorzien zijn van een afzender (naam en woonplaats).

Spiegelschrift (2) Als de heer van Hoeven zelf ook in een spiegeltje achteruit zou kijken dan zou hij zien dat hij jarenlang pogingen gedaan heeft om via verschillende partijen politiek actief te zijn. Zijn aanpak is echter als die van een olifant in een porseleinkast. Ook als voorzitter van de OVV werkte zijn methode niet. Als hij ter hoogte van City Plaza in het spiegeltje zou kijken dan zou hij zien dat een deel van de Viaanse inwoners daar zijn onderbroeken aanschaft. Als echte ondernemer kom je dan in actie om je klanten terug te halen. Als eenvoudige winkelier zoek je iemand om de schuld te geven, dus wijs je naar de burgemeester en de gemeenteraad. Als er namelijk nog meer gebouwd was in Vianen dan hadden deze inwoners natuurlijk wel hun onderbroeken in Vianen gekocht, logisch toch! Als winkelier stond Van Hoeven niet open om als proef de Voorstraat deels af te sluiten. Als ondernemer had hij de handschoen opgepakt en de uitdaging aangegaan. Als winkelier heeft hij zich, laat ik het netjes zeggen, op een ietwat agressieve manier, richting gemeenteraad verzet tegen de proef. Van zijn kant vallen dus geen ondernemende ideeën te verwachten. Blijft alleen zijn oude stiel over. Naar een ander wijzen, rondrennen als een kip zonder kop en de burgemeester en gemeenteraad schofferen. Goed bezig meneer Van Hoeven! Henk Lammertink

‘We willen weten waar behoefte ligt’ De Lopikse pleegouders Niels en Gerry Paternot kregen woensdagmiddag twee wethouders over de vloer. En die hadden heel wat te vragen. ĩĬĭĦĨ š Het bezoek van de Lopikse wethouder Ina de Korte en haar Viaanse collega Marcel Verweij had een speciale reden. Per 1 januari 2015 namelijk krijgen individuele gemeenten de verantwoordelijkheid over alles wat met jeugdzorg te maken heeft. Om niet ieder apart het wiel uit te vinden besloten de gemeenten Lopik en Vianen de samenwerking te zoeken op het gebied van jeugdzorg. “We zijn ons op alle terreinen van de jeugdzorg aan het oriënteren en bezoeken momenteel in de regio pleegouders omdat we graag van hen willen horen waar hun wensen, behoeften en zorgen liggen”, legt Ina de Korte uit. “Daarmee bieden we niet alleen een luisterend oor maar vergroten we ook ons inzicht.” “We willen graag horen op welke vlak-

ken we als gemeenten pleegouders kunnen ondersteunen,” zegt Marcel Verweij. “Daarnaast kunnen we als gemeente mogelijk stimuleren dat meer mensen zich beschikbaar stellen als pleegouders.” Niels en Gerry Paternot hebben momenteel één pleegkind in huis. het Lopikse echtpaar heeft samen ook een dochter. “Het pleegouderschap beleven we vanuit het principe dat ieder kind recht heeft op een veilige, liefderijke omgeving”, zegt Gerry Paternot. “Waarbij we het ‘t fijnst vinden als een pleegkind na verloop van tijd weer naar ‘huis’ kan. Daarin staan we niet allee, want bij vrijwel elk pleegkind leeft die wens ook.” Niels en Gerry Paternot meldden zich als pleegouders aan bij Jeugd & Opvoedhulp De Rading, daartoe geën-

thousiasmeerd door Liesbeth Hoogendoorn uit Benschop, zelf al meer dan twintig jaar pleegouder. “Wij zijn erg blij met gemotiveerde pleegouders”, vertelt Hans Kodde, afdelingshoofd bij De Rading. “Hoe meer er beschikbaar zijn, des te groter de kans op de juiste match tussen pleegouders en pleegkind.” Hoewel het pleegouder-zijn veel voldoening kan opleveren, is het van groot belang om zaken niet te romantiseren, waarschuwen Kodde en het echtpaar Paternot. “Natuurlijk heeft het prachtige kanten, maar je zult ook stevig in je schoenen moeten staan. Veel pleegkinderen wonen niet voor niets meer in hun ouderlijk huis. Ze zijn soms behoorlijk ‘beschadigd’ en kunnen gedrag vertonen waar je met geduld op moet reageren.”

College: actieve rol bij Sluiseiland ijĦĞīĢīš Het college in Vianen voelt er niks voor om bij de toekomstige bouwlocatie Sluiseiland af te wachten totdat de markt weer in beweging komt. Men heeft de voorkeur voor twee meer pro-actieve scenario’s die daarop vooruitlopen. Aan het scenario waarbij de gemeente wacht op de beweging in de markt, kleven volgens het college veel nadelen. Zo moet Vianen dan steeds reageren op plannen uit de markt en kijken of deze stroken met de eigen gemeentelijke visie. Er moet in dat geval worden onderhandeld over rechten en plichten, de verdeling van kosten en risico’s, de planologische procedures enz. “Dat kost al gauw twee jaar en is weinig slagvaardig.” Het college kiest daarom voor een scenario waarbij de ‘vraag’ van de gemeente op de markt wordt uitgezet en marktpartijen worden uitgedaagd om te reageren. Dit scenario past het beste bij de rol als regiegemeente. “Wij sturen dan immers vooral op het proces en op de uitkomst en we geven de markt van meet af aan een nadrukkelijke rol in het project.” Vanavond zal de gemeenteraad een keuze maken uit één van de drie scenario’s.

Jan Timmer

Amivedi Amivedi is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zorgt voor een kosteloze registratie van vermiste en gevonden huisdieren in Nederland. www.amivedi.nl

GEVONDEN Kat - poes, helemaal zwart, klein en fijn gebouwd en jong. ca. 1 jaar; Burg Jhr. Hoeufftlaan, Vianen Kat - cypers rood met licht ogen; Dammolen, Vianen

Tegen verhoging snelheid op A2

Opbrengst MS ijĦĞīĢīš Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is in Vianen 913 euro opgehaald. In Hagestein, Everdingen en Zijderveld bedroeg de totale opbrengst 1.791 euro. Vrijwilligers die volgend jaar actief willen zijn als collectant, kunnen contact opnemen met Pamela Zaat (010-5919839).

“We worden uitstekend begeleid door De Rading”, zegt Gerrie Paternot. “Elke zes weken gaan we met ze in gesprek over dingen die spelen in ons pleeggezin.” De Korte en Verweij horen het met interesse aan en stellen tijdens hun bezoek veel vragen. Ina de Korte: “We streven er naar dat er straks geen kinderen tussen wal en schip raken in onze gemeenten. Daarnaast is het belangrijk dat ouders en jeugdigen niet telkens opnieuw hun verhaal hoeven te vertellen, er minder bureaucratie nodig is en dus meer tijd voor de hulp, professionals de ruimte krijgen en hulp op een snelle en makkelijke manier binnen handbereik is. Eén loket dus voor iedereen die ondersteuning nodig heeft.”

Als het aan B&W van Vianen ligt, blijft de maximum snelheid op de snelweg A2 gehandhaafd op 100 kilometer per uur. Het college is niet te spreken over pogingen die maximum snelheid weer te verhogen.

K>6C:C™

™K^_[_dc\ZchlZgYZckg^_YV\VkdcYVVc\ZgZYZc^c6X]i]dkZc#

FOTO: JEVGENI VAN STEENIS/112LEERDAM.NL

Leerlingen Gomarus aangereden A:MBDC9 ™ In buurtschap Achthoven in Lexmond is vrijdagavond een ongeval gebeurd waarbij vijf jongens in de leeftijd van vijftien tot zeventien jaar zijn aangereden door een automobilist.

In een ‘update’ op zaterdag laat de school weten dat het - gelet op de omstandigheden - goed gaat met de gewonden. Drie leerlingen lagen op dat moment nog in het ziekenhuis, de andere twee waren inmiddels thuis.

Volgens een verklaring van de politie had de 20-jarige bestuurder uit Ameide teveel gedronken.

“De aard van de verwondingen zijn botbreuken, kneuzingen en een hersenschudding”, vermeldt de directie van de Gomarus op de website.

De slachtoffers zijn Havo-leerlingen van scholengemeenschap Gomarus uit Gorinchem die tijdens een klassefeest een wandeling maakten. Twee traumahelikopters, vier ambulances en de brandweer rukten vrijdagavond met grote spoed uit naar de plaats van het ongeval.

Een van de slachtoffers verloor na het ongeval even zijn bewustzijn, maar kwam snel weer bij. De vijf gewonden werden na het ongeluk allen overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de auto werd diezelfde avond aangehouden en meegenomen naar het politiebureau in Dordrecht.

“Gemeenten langs de A2 hebben hier bij de verbreding van de rijksweg heldere afspraken over gemaakt. Laten we ons daar dan ook aan houden”, benadrukte wethouder André Landwehr vorige week tijdens het persgesprek. Onder meer in dagblad de Telegraaf zijn steeds vaker geluiden te horen dat dit maximum zou moeten worden opgehoogd. “Zoiets levert nauwelijks tijdwinst op en de impact voor de leefomgeving is groot. Verhoging van de maximumsnelheid draagt niet bij aan een schoner milieu en we hechten in Vianen nu eenmaal erg aan een goede luchtkwaliteit”, constateert Landwehr die hoopt dat ook andere steden langs de rijksweg A2 vasthouden aan een maximum van 100 kilometer per uur.

Vianen is ‘schaliegasvrije gemeente’ ijĦĞīĢī š Als het aan het college van B&W ligt, wordt er in Vianen geen schaliegas gewonnen. “Wij roepen onszelf uit tot schaliegasvrije gemeente”, liet wethouder André Landwehr dinsdag weten tijdens het wekelijkse persgesprek. “Wij hebben sterke bedenkingen tegen de boringen.” De stellingname van B&W houdt in de praktijk in dat het college niet

mee wil werken aan het zoeken en – eventueel – winnen van schaliegas op het grondgebied van de gemeente Vianen vanwege de schadelijke gevolgen voor het milieu. Laatste woord Tegelijkertijd geeft Landwehr toe dat de gemeente hierin niet het laatste woord heeft. “Het is uiteindelijk een zaak van het Rijk, het ministerie kan

ons overrulen. Maar als dat gebeurt, leggen we ons daar overigens niet bij voorbaat bij neer.” Buurgemeenten Landwehr roept ook de buren – onder meer Culemborg, Zederik en Leerdam – op om zich aan te sluiten bij het groeiend aantal gemeenten dat zich het predikaat ‘schaliegasvrij’ aanmeet om zo als regio een duidelijk ‘state-

ment’ te maken. Het schaliegas in de bodem van Vianen ligt – mogelijk - op een diepte van ongeveer twee kilometer. Inmiddels zijn er in Nederland 126 schaliegasvrije gemeenten. Vianen is daar nog niet bij gerekend.

q WWW.SCHALIEGASVRIJ.NL André Bijl


algemeen

Dinsdag 17 december 2013

6

Je vindt het in Vianen!

ONDERNEEMT

lekkerste van de herfst Gildeslager

Het nu bij uw

VARKENSHAAS

4.50

250 gram

SHOEBY VIANEN IS OP KOOPZONDAG 22 DECEMBER GEOPEND

BRYDEL HAMSALADE

1.95

150 GRAM

Kaarten verkijgbaar via .nl www.destadshofvianen ressen: pad koo of op de vaste ver

CREME PATE

1.79

150 GRAM

COBURGER RAUWE HAM

1.79

100 GRAM

Kerstbestellingen

lling voorste i 2014 ar 18 janu 20:15 uur aanvangs € 20,prij

uiterlijk 19 dec. inleveren geldig van 16-12-2013 TM 21-12-2013

Traiteurslagerij de Goeij Voorstraat 83, 4132 AP Vianen 0347-37 12 98 www.degoeij.gildeslager.nl

VAN 12.00 - 17.00 UUR Team Shoeby wenst u fijne kerstdagen. Maandag 23-12-2013 gehele dag geopend.

SHOEBYFASHION.COM VOORSTRAAT 37 VIANEN

Alle Coca Cola 4 pack 1.5 ltr. flessen per set van € 6,92

Voor € 5,59 Hertog Jan Pilsner Krat 24 flesjes á 0,3 ltr. van € 13,59

Voor € 9,99 Lindemans Wijnen Fles 0,75 ltr. Van € 6,49

Voor € 3,99

Albert Heijn Vianen

LIJNBAAN 11 VIANEN TEL. 0347-326125

Lijnbaan 11 - Vianen - tel. 0347-326060

Mensen maken de winkel!

% 0 6

KORTING

40%

M ARO

IE

ECT

OLL RSC

IM

JAA

OOR DE V

G N

R R 0 UU E B .0 R EM - 17 R VOO S C T KORTING E D .00 BE R LAA NP 22 12 CEM UU E K g N E 30 a MA nd VA 3 D 7. WE Zo DAG G 2 0 - 1 KORTING N DA .0 ZO AN N 13 P O MA VA KO EN OP

O

U R P

70%

KORTING

9 52 / , - . - , - 6 7 5 $ . 6 0 , - 1 9$ . $ 1 7 , ( 23"

NU:

I

A ND

4E 201

Lijnbaan 11 - Vianen Tel. 0347-328070

GRATIS ADVERTENTIE

20%

KORTING

Do. 19 en vrij. 20 december tot 21.00u Za. 21 december tot 19.00u Zo. 22 december van 12.00 - 17.00u Ma. 23 december tot 08.00 - 21.00u Di. 24 december van 08.00 - 18.00u Za. 28 december tot 19.00u Zo. 29 december van 12.00 - 17.00u Ma. 30 december tot 09.00 - 21.00u Di. 31 december van 08.00 - 18.00u

Frank Treuren BV VRIJWILLIGERS GEZOCHT!

KORTING

30%

dreamstar

% 0 5

Uitgezonderd de reeds afgeprijsde artikelen. Uitgezonderd accessoires en jeans van Meyer-Zerres-Angels, kamgaren pantalons Zerres en Meyer, wolcorduroy broeken.

Tollenstraat 16 - Culemborg - Tel. 0345 - 52 13 83 www.mode-city.nl

VUREN BOUWHOUT Noord-Europees vuren bouwhout in vele verschillende kopmaten en lengten, zowel besteksmatig als in hele of halve pakken.

Openingstijden: dinsdag t/m donderdag 09.00 - 17.30 vrijdag 09.00 - 21.00 zaterdag 09.00 - 17.00 Gratis parkeren: Jachthaven, Palumbusterrein. Betaald parkeren: Lange Meent ‘s maandags altijd gesloten

Meerkerk

Burg. Sloblaan 36

tel. 0183-351889

Webwinkel met prijzen en info:

www.FrankTreuren.nl

Vogelhal Fluiter In- en verkoop van vogels

tevens: vogelkooien, vogelvoer o.a. van Jan Koenings, Versele-Laga, teurlings, KONAcorn, meelwormen en vogelbenodigdheden. Volièrebouw en onderdelen voor de doe-het-zelver zoals gaas, panelen enz. Openstijden miv 1-12-2013: maandag t/m zaterdag van 9 – 17 uur Zaterdag van 9.00-17.00 uur Tel. : 0182-367563 Dorpsstraat 1, 2825 BM Berkenwoude www.vogel-zadenhandelfluiter.nl Gevestigd bij Yin Yang Koi Farm, vijverspeciaalzaak


Dinsdag 17 december 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

nieuws

WWW.HETKONTAKT.NL

7

VIANEN, DINSDAG 17 DECEMBER 2013 Passend werk

Niet denken in beperkingen, maar in mogelijkheden

Loyaal en sterk in repeterend werk Mensen met een (behoorlijke) afstand tot de arbeidsmarkt blijken met enige aanpassing van de werkzaamheden wel degelijk in staat om reguliere arbeid te verrichten. ijĦĞīĢī š BNS Logistics in Vianen loopt voorop bij het inzetten van mensen die tot voor kort waren aangewezen op de beschutte werkomgeving van de sociale werkvoorziening (wsw’ers). Het blijken mensen met een grote toegevoegde waarde voor het bedrijf. Maar ze hebben soms net even een extra steuntje in de rug nodig. De meeste werken in een groepje bij elkaar, onder leiding van een werkleider. Anderen zijn in staat om zelfstandig te werken. Paulien Bakker, manager operations. “Velen vinden het al gauw heel eentonig als ze uren achter mekaar hetzelfde werk moeten doen. Voor deze mensen is het juist heel belangrijk dat het werk zo repeterend mogelijk is. Het grote voordeel is dat ze niet gauw afgeleid zijn.” Zelfpakketten Bij BNS worden zelfpakketten geassembleerd voor internet-providers. Er gaan soms dertig- tot vijftigduizend pakketten per maand de deur uit. “Het hoofdproces wordt bij ons nog steeds gedaan door eigen mensen. Maar als het mogelijk is worden sommige werkzaamheden eraf gehaald en uitgevoerd door medewerkers van de sociale werkvoorziening. Bijvoorbeeld het vouwen van de dozen en het inpakken van een handleiding bij een setterbox. Op die manier worden onze eigen mensen ontlast.” Samen met de medewerkers wordt gekeken hoe het werk het beste kan worden uitgevoerd. “Onze vaste medewerkers vinden het prettig om te staan. De mensen van sociale werkvoorziening hebben aangegeven dat ze liever zitten. Het maakt voor ons niet uit: het eindresultaat is fantastisch.” De inzet van wsw’ers levert veel tijdwinst op, zegt Paulien Bakker. “Als heel veel dozen al voorgevouwen zijn, kan ik veel sneller opschalen als we er een nieuwe order tussendoor krijgen.” Maar er is nog een ander voordeel. “Er komt iets meer loyaliteit binnen de groep in het algemeen. Onze eigen medewerkers raken eraan gewend om te zien naar mensen die wat meer hulp nodig hebben.” Avelingen Groep “Mensen met een beperking kunnen veel meer dan iedereen denkt”, zegt ook Gerda Derksen, algemeen directeur van de Avelingen Groep in Gorinchem. “En ook het bedrijfsleven in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden is daar steeds meer van overtuigd.” De Avelingen Groep verzorgt al decennialang de zogenaamde Wet sociale werkvoorziening. Het grote bedrijf langs de Wolpherensedijk in Gorinchem biedt van oudsher een veilige en beschutte plek voor mensen met een verstandelijke, psychische of lichamelijke beperking. Al tien jaar lang wordt onder leiding van Derksen gezocht naar mogelijkheden om deze mensen aan de slag te krijgen in het reguliere bedrijfsleven. In 2015 treedt de Participatiewet in werking. Deze wet gaat er vanuit dat

™>ceV`lZg`oVVb]ZYZcW^_7CHAd\^hi^Xh#

iedereen naar vermogen meedoet op de arbeidsmarkt. Er is veel discussie, ook in de politiek, of die doelstelling wel haalbaar is. “Wij zijn daar helemaal niet bang voor”, zegt Derksen. “Wij zetten ons daar nu al maximaal voor in om werken naar vermogen mogelijk te maken. We trekken daarin samen op met de Regionale Sociale Dienst.” Schreuders Sport Bij Schreuders Sport in Leerdam zijn acht medewerkers namens Avelingen Groep werkzaam. De werkzaamheden (‘werken op locatie’, WOL) vinden plaats in het magazijn van het bedrijf. Directeur Niels Emck is erg tevreden over de inzet van de medewerkers. “De werkzaamheden bestaan vooral uit het signaleren en herstellen van kleine oneffenheden van de artikelen, die meestal via grote containers vanuit China naar Nederland zijn verscheept. Verder zorgen de medewerkers voor

FOTO: DICK AANEN

een extra stukje service richting de klant. Bijvoorbeeld opblazen van ballen of het uitsorteren van kleding.” Goos van Pouderoijen, directeur productie en dienstverlening bij de Avelingen Groep: “Onze mensen zijn heel goed in enkelvoudige, repeterende werkzaamheden. Ze worden begeleid door een werkleider. Die zorgt ervoor dat het werk op de juiste manier wordt aangeboden aan de medewerkers. De ene zal beter zijn in het openmaken en weer dichtplakken van de dozen. De andere is beter in het sorteren. Het werkt wordt dus passend gemaakt.” Variatie Toch wordt er ook gezorgd dat er genoeg variatie is: “De klussen die ze doen veranderen continu. De ene keer zijn het schaatsen, de andere keer is het kleding.” Volgens Niels Emck zijn de medewerkers heel loyaal. “Als we een grote opdracht hebben, dan komen ze ons bedanken dat er weer werk

Participatiewet: 125.000 extra banen G:<>D™ In 2015 treedt de Participatiewet in werking. Deze wet gaat er vanuit dat iedereen naar vermogen meedoet op de arbeidsmarkt, dus ook mensen met een beperking en mensen die ‘een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt’. In het voorjaar afgesloten sociaal akkoord is de afspraak opgenomen dat werkgevers zich (oplopend tot 2026) garant stellen voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking die niet het wettelijke minimum loon (WML) kunnen verdienen.

Daarnaast stelt de overheid zich garant voor 25.000 extra banen voor deze groep door vanaf 2014 gedurende 10 jaar 2500 extra banen open te stellen voor mensen met een beperking. Tijdens de begrotingsafspraken is het tempo zelfs nog extra versneld.

is. Ze voelen zich betrokken bij dit bedrijf en zijn trots dat ze hier mogen werken. Andere medewerkers van dit bedrijf beschouwen ze als hun collega’s. Zelfs in het weekend zie je ze vaak lopen met een jas met ons logo erop. Zo betrokken voelen ze zich bij ons bedrijf.” Gerda Derksen: “Er zijn via de Avelingen Groep momenteel 800 mensen aan het werk in de regio. Een gedeelte hiervan werkt bij reguliere opdrachtgevers. Het gaat hier niet alleen om mensen met een indicatie voor de Sociale Werkvoorziening, maar ook om mensen in de bijstand. Mensen die weer moeten wennen aan arbeidsritme, jongeren met een ROC-opleiding of mensen die een taakstraf hebben gekregen.” Verantwoordelijkheidsgevoel Alles valt of staat met de medewerking van het bedrijfsleven. “Ik ben erg onder de indruk van het verantwoordelijkheidsgevoel van de werkgevers. Er heerst in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden een groot gevoel van verantwoordelijkheidsbesef. Ik durf best te stellen dat wij daarin voorop lopen in Nederland.” Al jarenlang zijn medewerkers van de Avelingen Groep op zoek naar werkgevers om te kijken wat zij voor elkaar kunnen betekenen. “Als we kijken naar onze regio en ons bedrijf, dan is er volop werk. Ik zie momenteel een geweldige beweging. Werkgevers geven hun goede ervaringen door aan andere werkgevers.” Het mes snijdt volgens Gerda Derksen aan meerdere kanten: “Minder mensen in de uitke-

ring, meer mensen kunnen zelf een inkomen verwerven en bedrijven hebben gemotiveerd personeel.” Niet voor iedereen “Voor heel veel mensen met een beperking zijn er volop kansen, maar dat geldt helaas niet voor iedereen.” Dat zegt Cees Taal, actief als manager coachingsbureau en steunstructuur van zorginstelling Syndion, maar ook bekend als oud-raadslid en initiatiefnemer van de Kringloopwinkel. “Het is heel mooi dat iedereen zo enthousiast is en dat ook het bedrijfsleven z’n verantwoordelijkheid neemt om te zorgen voor werk. Ik maak mij echter wel zorgen over jongeren met een licht verstandelijke beperking met bijkomende gedragsproblematiek. Mensen met een licht verstandelijke beperking krijgen tot nu toe een indicatie via de Awbz om daar waar nodig ondersteuning te krijgen. Mensen met bijkomende gedragsproblemathiek of andere extra problematiek dreigen deze indicatie via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning, red.) kwijt te raken, waardoor er een enorm afbreukrisico dreigt. Voor deze mensen moeten wij ons als gehele samenleving verantwoordelijk voelen en op maat ondersteuning bieden. Als wij het idee hebben dat deze mensen een duurzame arbeidsplaats kunnen krijgen binnen het reguliere bedrijfsleven hebben we het mis. Er ontstaat op termijn schade. Die schade zal wéér gecorrigeerd moeten worden, wat niet nodig is. Penny wise en pound foolish.” Dick Aanen


17 december 2013

CONTACT MET DE GEMEENTE Stadhuis Voorstraat 30 - 4132 AS Vianen Postbus 46 - 4130 EA Vianen T: (0347) 369 911 F: (0347) 374 688 E: gemeente@vianen.nl I: www.vianen.nl Secretariaat burgemeester en wethouders T: (0347) 369 485 Publieksbalie Op werkdagen geopend van 09.00 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.00 tot 19.00 uur. Voor een afspraak buiten deze ŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶŬƵŶƚƵ bellen naar (0347) 369 911. Telefonische bereikbaarheid Op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur via (0347) 369 911. Voor al uw algemene vragen.

BEKENDMAKINGEN/BESLUITEN Tegen de onderstaande besluiten kunt u schriftelijk bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan tot zes weken nadat het besluit verzonden is. Indien de verzenddatum ontbreekt, gaat de termijn van zes weken in op de dag na de bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u op onze website www.vianen.nl onder het kopje Politiek & Organisaties - Bezwaar & Beroep. Verzenddatum: 6 december 2013 Omschrijving: Het innemen van een standplaats ten behoeve van de verkoop van bloemen op vrijdag en zaterdag in de periode 29 november 2013 tot en met 29 november 2014, artikel 5:18 van de APV Vianen 2010. Locatie: Winkelcentrum Monnikenhof naast huisnummer 53 te Vianen. Verzenddatum: 17 december 2013 Omschrijving: Het aanleggen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Fysiotherapiepraktijk Lijf & Leven, Wegenverkeerswet 1994 (WvW 1994). Locatie: Ursulinenhof 1 te Vianen.

OVERIGE BEKENDMAKINGEN

Spreekuur Wmo op werkdagen van 09.00 tot 11.00 uur

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING Voor: het bouwen van een aanlegsteiger in de Pontwaard ten behoeve van Ruimte voor de Lek. Locatie: in de toekomstige geul in de Pontwaard te Vianen. Ontvangen: 9 december 2013

Stadswerf Sportlaan 4 - 4131 NN Vianen Geopend van maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Tegen deze aanvragen kan geen bezwaar worden ingediend. Deze aanvragen zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Voor het maken van een afspraak kunt u tussen 09.00 uur en 12.00 uur contact opnemen met afdeling Vergunning en Handhaving, T: (0347) 369 911.

Storingsdienst buiten ŬĂŶƚŽŽƌƟũĚĞŶ Voor acute problemen met openbare riolering of openbaar plantsoen, direct bedreigend voor de openbare veiligheid. Bel op werkdagen van 16.15 tot 07.30 uur en in weekeinden en feestdagen 24 uur per dag. T: (0347) 327 555

KENNISGEVING ONTWERP BESCHIKKING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDURE Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vianen maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen: ͻǀŽŽƌŚĞƚǀĞƌďŽƵǁĞŶǀĂŶĞĞŶǁŽŽŶŚƵŝƐĂĂŶĚĞŽƌƉƐƐƚƌĂĂƚϮϱƚĞ,ĂŐĞƐƚĞŝŶ͘

^ƉƌĞĞŬƵƵƌŚƵŝƐǀĞƐƟŶŐŶŝĞƚŽƉǀƌŝũĚĂŐ͘

^ƚŽƌŝŶŐŽƉĞŶďĂƌĞǀĞƌůŝĐŚƟŶŐ I: www.bureau-OVL.nl d͗;ϬϭϴϰͿϲϯϬϳϬϴ;ƟũĚĞŶƐŬĂŶƚŽŽƌͲ uren). Buiten kantooruren: storingsdienst gemeente (zie hierboven). Milieu Stankoverlast, geluidsoverlast en andere milieuproblemen meldt u bij Omgevingsdienst regio Utrecht. Buiten kantooruren kunt u inspreken op een antwoordapparaat. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld. T: (030) 6999500

Ter inzage De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 17 december 2013 gedurende zes weken ter inzage in het Stadhuis Vianen (Voorstraat 30). Deze stukken zijn elke werkdag tijdens kantooruren (van 09.00 uur tot 13.00 uur en woensdag tot 19.00 uur) in te zien.

Zienswijzen Tijdens de periode van ter inzage legging kunt u schriftelijke of mondelinge zienswijzen inbrengen. Deze kunt u richten en verzenden aan het college van burgemeester en wethouders van Vianen, Postbus 46, 4130 EA Vianen. Wij maken u erop attent dat alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is. td>'DEW>/E'EKD's/E'^Z,d͵>'DEtd ^dhhZ^Z,dͳKEdtZW^,/<</E' Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende ontwerpbeschikking ter inzage ligt: ͻ^ƚƵĂƌƚǁĞŐϮƚĞsŝĂŶĞŶ͘,ĞƚďĞƚƌĞĨƚŚĞƚŽƉůĞŐŐĞŶǀĂŶĞĞŶŵĂĂƚǁĞƌŬǀŽŽƌƐĐŚƌŝĨƚ voor Pouw exploitatiemaatschappij B.V. op grond van Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer. De ontwerpbeschikking strekt tot het wijzigen van de geluidvoorschriften. Inzage van stukken Het ontwerp van het te nemen besluit, met de daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerp, liggen van 18 december 2013 tot en met 28 januari 2014 gedurende zes weken ter inzage. De betreffende stukken kunnen op verzoek kosteloos worden ingezien bij: - de Omgevingsdienst regio Utrecht, Laan van Vollenhove 3211 in Zeist (iedere werkdag van 8.30 - 12.30 uur en 13.30 - 17.00 uur); - de gemeente Vianen, Voorstraat 30 in Vianen (iedere werkdag van 08.30 - 14.00 uur en op woensdag tot 19.00 uur). Ook kunnen de stukken gedurende de inzageperiode op verzoek tenminste gedurende drie aaneengesloten uren per week buiten de werkuren worden ingezien. Een kopie-exemplaar van de stukken wordt tegen vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten verstrekt. Zienswijzen Tot en met 29 januari 2014, kan iedereen schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vianen, p/a Omgevingsdienst regio Utrecht, Postbus 461, 3700 AL Zeist. Degene die zienswijzen kenbaar maakt, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Dit verzoek moet tegelijkertijd met de zienswijzen bij de Omgevingsdienst worden ingediend. Gedurende de inzagetermijn kan iedereen verzoeken om een gedachtewisseling over de ontwerpbeschikking. Wij verzoeken u daarvoor contact op te nemen met de Omgevingsdienst regio Utrecht, T: (030) 699 9500. Tijdens dit gesprek kunnen mondelinge zienswijzen kenbaar gemaakt worden. Wij vragen u uiterlijk 4 weken na de publicatiedatum hiertoe een verzoek te doen. De aanvrager kan in de gelegenheid worden gesteld om hierbij aanwezig te zijn of te reageren op de ingebrachte zienswijzen. Vianen, 17 december 2013 Het college van burgemeester en wethouders van Vianen, de secretaris a.i., de burgemeester, drs. J. (Hans)van der Noordt W.G. (Wim) Groeneweg

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN STADHUIS, STADSWERF EN SPORTCENTRUM HELSDINGEN In de kerstperiode gelden op sommige dagen gewijzigde openingstijden voor het Stadhuis, de Stadswerf en sportcentrum Helsdingen. Hieronder vindt u een overzicht. Vrijdag 20 december: ͻ^ƚĂĚŚƵŝƐ͗ƉƵďůŝĞŬƐďĂůŝĞƐƚŽƚϭϭ͘ϯϬƵƵƌŐĞŽƉĞŶĚ (in plaats van 12.30 uur). ͻ^ƚĂĚƐǁĞƌĨĞŶ^ƉŽƌƚĐĞŶƚƌƵŵ,ĞůƐĚŝŶŐĞŶŐĞŽƉĞŶĚ͘ Dinsdag 24 december: ͻ^ƚĂĚŚƵŝƐŐĞŽƉĞŶĚ͘ ͻ^ƉŽƌƚĐĞŶƚƌƵŵ,ĞůƐĚŝŶŐĞŶŐĞƐůŽƚĞŶ͘ ͻ^ƚĂĚƐǁĞƌĨǀĂŶϵ͘ϬϬʹϭϮ͘ϬϬƵƵƌŐĞŽƉĞŶĚ͘ Kerstdagen dinsdag 25 en woensdag 26 december: ͻ^ƚĂĚŚƵŝƐ͕^ƚĂĚƐǁĞƌĨĞŶ^ƉŽƌƚĐĞŶƚƌƵŵ,ĞůƐĚŝŶŐĞŶ gesloten. Vrijdag 27 december ͻ^ƚĂĚŚƵŝƐŐĞƐůŽƚĞŶ͘

ͻ^ƉŽƌƚĐĞŶƚƌƵŵ,ĞůƐĚŝŶŐĞŶŐĞŽƉĞŶĚ͘ ͻ^ƚĂĚƐǁĞƌĨǀĂŶϵ͘ϬϬʹϭϱ͘ϬϬƵƵƌŐĞŽƉĞŶĚ͘ Zaterdag 28 december ͻ^ƚĂĚƐǁĞƌĨǀĂŶϵ͘ϬϬʹϭϮ͘ϬϬƵƵƌŐĞŽƉĞŶĚ͘ Dinsdag 31 december: ͻ^ƚĂĚŚƵŝƐŐĞŽƉĞŶĚ͘ ͻ^ƉŽƌƚĐĞŶƚƌƵŵ,ĞůƐĚŝŶŐĞŶŐĞƐůŽƚĞŶ͘ ͻ^ƚĂĚƐǁĞƌĨǀĂŶϵ͘ϬϬʹϭϮ͘ϬϬƵƵƌŐĞŽƉĞŶĚ͘ Woensdag 1 januari: ͻ^ƚĂĚŚƵŝƐ͕^ƚĂĚƐǁĞƌĨĞŶ^ƉŽƌƚĐĞŶƚƌƵŵ,ĞůƐĚŝŶŐĞŶ gesloten. Zwemmen in Sportcentrum Helsdingen In de periode van zaterdag 21 december 2013 t/m zondag 5 januari is er een gewijzigde openstelling van het zwembad. Zie hiervoor de folder in het zwembad of de informatie op www.vianen.nl/ helsdingen

AGENDA COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN 19 DECEMBER 2013 De Commissie voor de bezwaarschriften vergadert op donderdag 19 december 2013 vanaf 19.15 uur in het Stadhuis Vianen. De agenda voor deze vergadering is als volgt: Behandeling van de volgende bezwaarschriften: a. inzake het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2013, verzonden 13 september 2013, tot het afwijzen van een verzoek om handhaving ingevolge het bestemmingsplan ‘De Biezen-De Hagen’ (19:15 uur); b. inzake het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 22 oktober 2013,

verzonden 24 oktober 2013, tot het beëindigen van de behandeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het aanbrengen van een overkapping in de tuin op het perceel Dominicushof 15 te Vianen (19:40 uur); c. inzake het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 13 september 2013, verzonden 13 september 2013, tot het verlenen van een omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ten behoeve van het aanleggen van golfbaan De Kroonprins op de percelen gelegen aan de Autenasekade, de Merwedekade, de Ceelenweg, de Bolgarijsekade en de Kruisweg te Vianen (20:00 uur).

VERPLAATSING WEEKMARKT DAG WEEK 52 Omdat Eerste Kerstdag dit jaar op een woensdag valt, is de weekmarkt verplaatst van woensdag 25 december naar maandag 23 december. De markt begint zoals altijd van 9:00 uur tot 16:00 uur en is dit keer opgesteld vanaf de Grote Kerk tot aan het Stadhuis. De verkoop zal gericht zijn naar de winkels toe. Hierdoor zijn de parkeervakken bezet door de marktverkopers en is er dus maar een beperkte mogelijkheid tot parkeren. De rijbaan blijft wel open. Wij vragen hiervoor uw begrip en medewerking zodat deze dag voor het winkelend publiek en de marktverkopers en winkeliers een gezellige dag mag worden. Heeft u nog vragen kunt u contact opnemen met de marktmeester van Vianen, T: (0347) 369 911.


gemeente-info

Dinsdag 17 december 2013

9

Pagina 2

NIEUWJAARSRECEPTIE 2014

VIANEN SPREEKT ZICH UIT TEGEN SCHALIEGAS

Het gemeentebestuur van Vianen nodigt inwoners en andere belangstellenden graag uit, om met elkaar het nieuwe jaar feestelijk in te luiden.

De gemeente Vianen heeft besloten het winnen van schaliegas op haar grondgebied niet toe te staan zolang de effecten hiervan niet helder zijn. Op dit moment is onvoldoende duidelijk welke effecten voor natuur en milieu optreden bij winning van schaliegas. Bij de winning van schaliegas past een kritische houding zolang de negatieve effecten niet voldoende kunnen worden uitgesloten.

Nieuwjaarsreceptie 2014 3 januari 2014 van 19.30 uur tot 21.30 uur Stadhuis aan de Voorstraat in Vianen Tijdens de receptie houdt burgemeester Wim Groeneweg zijn nieuwjaarstoespraak en is wethouder Marcel Verweij, voorzitter van de Stuurgroep Vianen Promotie, voornemens om de Vianen Promotieprijs 2013 uit te reiken. De band Indifference verzorgt dit jaar de muziek. U bent van harte welkom. Het gemeentebestuur wenst u alvast prettige en veilige feestdagen.

AFHALEN ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE BINNEN STAD EN LIJNBAAN

EŝĞƵǁĞǁĞďƐŝƚĞŽŶůŝŶĞ͊

In januari moeten de verleende ontheffingen voor de parkeerschijfzone Binnenstad en de parkeerschijfzone achter winkelcentrum Lijnbaan weer worden vernieuwd; de oude ontheffingen zijn nog geldig tot en met 31 januari 2014. De ontheffingen voor 2014 maakt de gemeente binnenkort aan met vermelding van het laatst bekende kenteken. Mocht uw kenteken gewijzigd zijn, dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. De nieuwe ontheffingen kunt u vanaf donderdag 2 januari 2014, tegen betaling van de legeskosten, afhalen bij de balie Publiekszaken in het Stadhuis. In 2012 bedroegen deze kosten € 22,90, op 17 december 2013 beslist de gemeenteraad of dit verhoogd wordt naar € 23,60. Voor eventuele inlichtingen of het doorgeven van een wijziging in het kenteken kunt u bellen met Publiekszaken, T: (0347) 369 911.

^ŶĞůĞŶŵĂŬŬĞůŝũŬ ǀŝŶĚĞŶǁĂƚƵnjŽĞŬƚ

Wat is schaliegas? Schaliegas is aardgas dat zit opgesloten in schalie, een hard gesteente. Winning van schaliegas kan daarom niet door simpelweg te boren, er moet ook worden ‘gefrackt’. Er worden dan water en chemicaliën in de bodem gespoten om scheuren te veroorzaken in het gesteente. Schaliegaswinning? Vianen valt binnen het onderzoeksgebied van het Rijk. In onze ondergrond is mogelijk op 2 kilometer diepte schaliegas aanwezig. De gemeente kan schaliegaswinning formeel niet verbieden; het is namelijk een bevoegdheid van het Ministerie. Veel gemeenten hebben zich inmiddels uitgesproken tegen schaliegaswinning vanwege de mogelijke negatieve effecten. Vianen nodigt haar buurgemeenten uit zich ook schaliegasvrij te verklaren.

ǁǁǁ͘ǀŝĂŶĞŶ͘Ŷů

HOUT

TE KOOP: Diverse GEBRUIKTE FIETSEN (0347) 342529

Gipsplaten 9,5 mm

200 x 60 cm

 9,5 mm

260 x 60 cm

 9,5 mm

300 x 60 cm

 9,5 mm

360 x 60 cm

 9,5 mm

420 x 60 cm

5 3,35 5 4,35 5 4,95 5 6,50 5 7,50

Stucplaten 9,5 mm

200 x 40 cm

 9,5 mm

200 x 60 cm

5 2,25 5 3,40

Deze aanbiedingen zijn geldig van 18 tot 31 december 2013.

Bij ons altijd persoonlijk advies & service. Vrijwel alles op maat verkrijgbaar!

Van der Leeden Leerdam Techniekweg 21, 4143 HW LEERDAM Tel 0345-612897 Fax 0345-619388 Email: info@vanderleedenhout.nl

SPEELTOESTELLEN

TE KOOP

Kaarten verkijgbaar via n.nl www.destadshofviane adressen: of op de vaste verkoop

AANGEBODEN

T.k. klass. tafel + stoelen; staande schemerlamp (halogeen + dimmer); rieten tafeltje + stoeltje; bureau + opbouw; klass. spiegel + plafonnieres. Alles evt. 1-bod. Tel. 078-6102745/06-49620755.

lling voorste i 2014 r a 18 janu 20:15 uur aanvangs € 20,prij

T.k. set achterwielen m. banden v. Ford Dexta mf enz.; oud gereedschap; hoge drukreiniger; weidepomp. Tel. 06-29534064.

5 0,50 per meter

Méér dan 5000 m2 hout!

TUINHUIS/ BLOKHUT

KOZIJNEN

Raggels 18 x 45 cm of 22 x 50 cm

DEUREN

Gregoriuslaan 2a - Lexmond

FIJNE FEESTDAGEN

PLAATMATERIAAL

Ook voor uw kozijnen op maat!!

Openingstijden: Ma t/m Vr 8.00 - 18.00 uur. Za 8.00 - 16.00 uur. Wij lunchen van 12.30 - 13.00 uur.

W W W. VA N D E R L E E D E N H O U T. N L

Ook tijdens de feestdagen is Present thuiszorg 24 uur per dag actief en bereikbaar! ✆ Presentlijn 088 - 40 80 500 www.presentthuiszorg.nl Present thuiszorg | Emma | Graafzicht | Hof van Ammers | Meesplein | Open Vensters


Feestelijk Business Event Vijfheerenlanden Samen sterker in De Vijfheerenlanden

De winnaars van het Business Event Vijfheerenlanden

Dankbare ondernemers aan het woord De negen genomineerden van het Business Event Vijfheerenlanden werden als sterren ontvangen bij de feestelijke verkiezing van de ‘Ondernemer van het jaar’ in Vianen. In drie categorieën werd een winnaar bekend gemaakt. Ook werd er een speciale Rabo award uitgereikt door Rabobank Vijfheerenlanden, hoofdsponsor van het evenement.

mocht nemen. Ik vind het geweldig dat de uitvaartbranche op deze manier in de publiciteit komt. Ik hoop dat ik door de aandacht voor mijn open manier van werken wat taboes weg kan nemen, zodat mensen beseffen dat het ook op een andere manier kan.’ Andere genomineerden in deze categorie waren Jimmy van Bemmel van LRS Solutions BV uit Meerkerk en MindCenter uit Vianen van Jeroen Sluis.

Samen Sterker award De Rabo Award ‘Samen Sterker’ ging naar Hans en Esther de Goeij van de gelijknamige traiteurslagerij. Met deze award wilde Rabobank Vijfheerenlanden het belang van samenwerking benadrukken. Annemarie van Gaal vroeg Wils van Dam, directeur Commercie bij Rabobank Vijfheerenlanden, op het podium. Hij roemde de vele manieren waarop Hans en Esther de Goeij de samenwerking opzoeken met andere ondernemers, onder andere via de BIZ en de Ondernemersvereniging. Hans de Goeij: ‘We hebben deze award echt samen verdiend. Dit is echt de kroon op ons werk.’

MKB en detailhandel Modehuis Zwijnenburg uit Meerkerk kwam als beste uit de verf in de categorie MKB en Detailhandel. De jury noemde familie Zwijnenburg echte rasondernemers die durven te investeren en volhardend te werk gaan. Gerie Zwijnenburg liet weten: ‘Het is natuurlijk fantastisch dat we gewonnen hebben. Dat vieren we dan ook. Maar we vonden het vooral een voorrecht om mee te mogen doen.’ In deze categorie waren nog twee anderen genomineerd, MVIE uit Leerdam en Traiteurslagerij De Goeij uit Vianen en IJsselstein. Industrie en dienstverlening De jury bestempelde de TAO Groep als een innovatief bedrijf met een uitstekende organisatie en een modern logistiek proces. Het bedrijf uit Leerdam nam de award van de categorie industrie en dienstverlening mee naar huis. ‘Ik ben ontzettend trots dat we deze oorkonde hebben gewonnen. Het is na jaren hard werken toch een teken van erkenning dat we het goed doen. En met ‘we’ bedoel ik natuurlijk onze medewerkers: zij hebben dit mogelijk gemaakt’, vertelt Adrie Oosterom van TAO Groep. Andere genomineerden in deze categorie waren Multi Beton Vianen en TSL Leerdam.

Wils van Dam, directeur Commercie bij Rabobank Vijfheerenlanden, overhandigt de Rabo award aan Hans en Esther de Goeij van traiteurslagerij De Goeij

Jonge ondernemer / onderneming Juryvoorzitter Wil Stein had de eer om de winnaar in deze categorie bekend te maken. Dit werd Martin Hendericks Uitvaartverzorging. Martin sprak grote dank uit aan alle nabestaanden die vertrouwen hebben in zijn werk. ‘Ik ben enorm vereerd dat ik de oorkonde in ontvangst

Presentatie Annemarie van Gaal De presentatie was in handen van succesvol zakenvrouw Annemarie van Gaal. Zij liet weten: ‘Lokale ondernemers zijn vaak veel innovatiever en meer in beweging dan grote ondernemingen die afhankelijk zijn van internationale handel. Ze zien kansen en markten die ongewoon zijn. Op de Business Events die ik presenteer, zie ik veel van die ‘pareltjes’. In De Vijfheerenlanden zie ik een mooie mix aan ondernemers en vooral een enorme betrokkenheid bij werknemers en de omgeving. Dat is bijzonder!’ Kijk voor meer nieuws op rabobank.nl/vijfheerenlanden Nu online: SEPA is bijna een feit Steun aan LKV sportaccommodatie Slimmer en schoner met de Energiewinkel

youtube.com/RabobankVhl

@RaboVhl


Dinsdag 17 december 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

11 uit het nieuws

DE WEEK IN BEELD

cWWdZW]/Z[Y[cX[hš Groep 7 van De

pWj[hZW]'*Z[Y[cX[hš Stichting Cultuur

pWj[hZW]'*Z[Y[cX[hš Stand-up come-

Wegwijzer uit Vianen bezoekt het Rijksmuseum. Ze krijgen les over de schilders uit de gouden eeuw en doen een wedstrijd in de museumtuin. FOTO: LILLIAN DE RAADT

& Theater Vianen schenkt de Voedselbank vrijkaarten voor de show van Anuar. De kaarten zijn toegevoegd aan de voedselpakketten.

dian Anuar geeft een zeer lachwekkende voorstelling in theater De Stadshof te Vianen. Hij trakteert het publiek op een leuke, lange toegift. FOTO: FOTOSTUDIO MARKS

pWj[hZW]'*Z[Y[cX[hš Ashley Oomen za-

pWj[hZW]'*Z[Y[cX[hšBurgemeester

pedZW]'+Z[Y[cX[hš Brederode Ruiters

melt op de kerstmarkt in Vianen 278,30 euro in voor Worldmapping. Prijswinnaar loterij: 85, 10, 1, 33, 90, 11 en 88. Prijzen zijn op te halen na een afspraak via 06-27430203.

Wim Groeneweg opent de vijfde X-Mas Evening Markt. Kinderkoor Shaï zingt kerstliederen en familie Pijper rijdt met de arrenslee. De markt in Hagestein is FOTO: FRITS VAN DE GRONDE weer druk bezocht.

houdt een kerstconcours bij Stal Bosgoed. Dertien groepen hebben met hun paarden en pony’s een kür op kerstmuziek ingestudeerd. Na afloop spelen de FOTO: PETER VERBEEK deelnemers spelletjes.

Welkom voor nieuwe Nederlanders De gemeente Vianen heeft donderdag alle inwoners van Vianen die het afgelopen jaar de Nederlandse nationaliteit hebben verkregen, verwelkomd in het stadhuis. Tijdens de naturalisatieceremonie heette burgemeester Wim Groeneweg hen nogmaals welkom in Nederland en in de gemeente Vianen. De gemeente ziet de naturalisatieceremonie als de kroon op het integratieproces. Tijdens de bijeenkomst met buffet kregen de nieuwe Nederlanders de gelegenheid om te vertellen over hun ervaringen en bevindingen in Nederland.

K>6C:C™

Winterknutselen ijĦĞīĢīš CreaBeez houdt zaterdag 28 december een middagje winterknutselen, van 12:00 tot 15:00 uur in Bibliotheek Vianen een de Spekdam 2. Deelname kost 2,50 euro per kind. De leeftijd is vanaf 5 jaar, aanmelden via onderstaande website.

q WWW.CREABEEZ.NL

Fietsroute Oosterlicht gesponsord ijĦĞīĢī š De fietsroutes van en naar het Oosterlicht College in Vianen worden in de nabije toekomst veiliger dan nu het geval is. Yolanda Petermeijer - locatiedirecteur van de school en Roy Lautoe - voorzitter Ouderraad van het Oosterlicht Col-

lege Vianen - ontvingen afgelopen vrijdag uit handen van Jaap Dik van de Kring-apotheek Monnikenhof en Fietsspecialist Patrick Klein verschillende producten om de fietsroutes rond de school komende winter nog veiliger te maken. De school is zeer te spreken over deze spontane steun.

“Op het Oosterlicht College communiceren wij met ouders en leerlingen over de Veilige Fietsroute van en naar school. Dat betreft met name de leerlingen die van ver komen”, laat de schoolleiding weten. Aanbellen “Langs die routes hebben onze leerlingen de mogelijkheid om bij problemen bij verschillende punten - woningen - aan te bellen voor hulp als dat nodig is.” Voor dit bijzondere initiatief zijn afspraken gemaakt met de bewoners langs de betreffende routes. “Dit wordt allemaal georganiseerd door de ouderraad. Kring-apotheek Monnikenhof en Fietsspecialist Patrick Klein hebben ons gesponsord om dit initiatief goed uit de verf te laten komen.” Beide sponsors schonken de school hiervoor verbanddozen, fietspompen en bandenplakspullen.

™EVig^X`@aZ^cZc?VVe9^`hedchdgZc]ZiDdhiZga^X]i#

FOTO: AANGELEVERD

Op de foto staan van links naar rechts: Patrick Klein, Yolanda Petermeijer, Roy Lautoe en Jaap Dik.

Kerken houden kerstactie voor minima K>6C:C ™ In de week voor Kerst ontvangen alle bijstandsgerechtigden in Vianen waardebonnen die zij kunnen verzilveren bij de Albert Heijn in Vianen. Dit is een actie van de diaconie van de PKN en de PCI van de RK Kerk. Ook Albert Heijn doet een duit in het zakje door een tegoedbon bij te voegen voor een gratis kerststol. Met deze actie worden gezinnen en alleenstaanden die moeten rondkomen van een minimuminkomen geholpen om iets extra’s te kunnen doen. VG Print heeft het drukwerk verzorgd en de gemeente verzorgt het versturen van de brieven.

Cursus ‘Vianologie’ bij Land van Brederorde’ ijĦĞīĢīš In Vianen gaat komend voorjaar de cursus ‘Vianologie’ van start. Deze wordt georganiseerd door de historische vereniging ‘Het Land van Brederode’. Doel van deze cursus is de kennis van de Nederlandse geschiedenis te vergroten met, waar mogelijk, speciale aandacht voor de ontwikkelingen in het Land van Vianen. De cursus wordt gegeven op negen zaterdagen. De vereniging is er in geslaagd een aantal professionele historici en enkele plaatselijke bouwkundigen als docent aan te trekken. Professor doctor Peter Henderikx opent zaterdag 22 februari de reeks en doet uit de doeken hoe het land van Vianen ontstond tijdens de grote ontginningen in de twaalfde en dertiende eeuw. De cursus wordt op 10 mei afgesloten met een historische rondleiding door Vianen, verzorgd door de stadsgidsen Hans Kluit en Froukje Leeuwenberg. Andere inleiders zijn doctor Reinout Rutte (stedelijke ontwikkeling), professor doctor Simon Groenveld (Vianen en de Repu-

bliek der Verenigde Nederlanden), drs. Marijke Spliethoff (de hofcultuur der Brederodes), drs. Huib Leeuwenberg (religie in het land van Vianen), professor doctor Maarten Prak (de economische ontwikkeling van Nederland), Cor Bouwstra (monumentenzorg in Vianen), Arie Verlaan (architectuur in Vianen) en tenslotte Piet den Hertog (de boerderijen in de Vijfheerenlanden). De colleges van twee uur - inclusief pauze - worden gegeven in de burgerzaal van het stadhuis van 10:00 tot 12:00 uur. Met uitzondering van de eerste sessie die duurt van 13:30 tot 15:30 uur. Alle deelnemers die de cursus doorlopen krijgen een getuigschrift en mogen zich gediplomeerd ‘Vianoloog’ noemen. Het inschrijfgeld bedraagt 65 euro, met inbegrip van een werkmap. Het maximale aantal inschrijvingen bedraagt 35-40 personen. Inschrijving en betaling bij J. Smit, Spechtstraat 17, Vianen.

q WWW.LANDVANBREDERODE.NL


Maandag 23 december is de weekmarkt er op de Voorstraat! Om heerlijk vers en gezellig uw inkopen voor de kerstdagen te doen! Op nieuwjaarsdag is er geen markt...dus sla uw slag!!

3 super amaryllissen

voor €

de

Heerlijk voor bij een glaasje of fondue Emmentaler / Gruyère / Comté / Beaufort Kom proeven op de markt! Van Bemmel’s kaas, kwaliteit & gezelligheid!

Heerlijke franse... DROOMBRIE

Tot ziens op de markt!! Koos & Greet

100 gram €

jumbo pinda’s

250 gram voor (alleen op maandag 23 december)

0,99

Fijne feestdagen en een fleurig nieuwjaar! Het Team van Bloemenhandel de Groot Broekhof

Mooie kerstboeketten voor mooie prijzen aanbiedingen geldig op woensdag 18 dec en maandag 23 dec

VISHANDEL B.V.

Speciaal voor de kerst, Verse ambachtelijk gerookte zalmfilet 300 gram voor 9,99 topkwaliteit Verse gepelde Hollandse garnalen (geen diepvries) 300 gram voor 9,99 topkwaliteit

Wij staan dinsdag 24 en 31 december op het prins Bernhard plantsoen. Wij wensen u prettige kerstdagen en een voorspoedig 2014.

Bram van Diermen - Snoekbaarsweg 21 - 3751 BK Spakenburg Telefoon 033 - 2985662 - Fax 033 - 2983455

utip!

€0,99

Grote bos eucalypthus voor € 2,-

f Groot Broekho

3 buitenlandse kaasjes € 5,00 en de 4e voor € 1,00

6,-

Cadea

Royality Line

Messenset in cadeauverpakking hoogwaardige kwaliteit € 9,99 Keramische pannen voor gezond bakken Goed voornemen voor 2014 cadeauverpakking voor € 9,99

FAKE TEXTIEL

Smid Textiel

Voor de leukste en betaalbaarste

Dekbedovertrekken 1 persoons € 15,2 persoons € 20,Lits-jumeaux € 25,-

damesmode

In Vianen op de markt. Kom gezellig langs!

Jaap Vos Groente en Fruit Lekker voor de kerst Gerookte wilde zalmfillet, gerookte palingfillet, gepelde Hollandse garnalen zonder E nummers, gerookte forelfillet en diverse salades. Tevens ruim assortiment dagverse vis.

mini kistje clementine mandarijnen ca. 40 stuks

€ 2,99


Hoofdsponsor

Official Partner

Media Partner

Businesspartners

GEFELICITEERD! De eerste editie van het Business Event Vijfheerenlanden was een groot succes. Met ruim 400 aanwezige gasten is het een avond om met veel plezier op terug te kijken. Er waren alleen maar winnaars! Foto: Marijke Verhoef, Het Kontakt

Familie Zwijnenburg ontving de award in de categorie MKB & Detailhandel

Dit werd bevestigd door de vele positieve reacties van de aanwezige gasten en de media. De organisatie bedankt de hoofdsponsor, de official partner, alle businesspartners, commissies, gasten en overige betrokkenen hartelijk voor hun ondersteuning en belangstelling.

Foto: Marijke Verhoef, Het Kontakt

Alle genomineerden van het Business Event Vijfheerenlanden 2013

Kijk voor het gehele persbericht van de avond en de foto’s op: w w w.businessevent vijf heerenlanden.nl

BUSINESS EVENT VIJFHEERENLANDEN Foto: Marijke Verhoef, Het Kontakt

Leerdam, Lingewaal, Vianen en Zederik

Esther de Goeij blij verrast met de Rabo Award ‘Samen Sterker’

www.businesse ventv ijf he erenlanden.nl

A U D I O V I S U E E L


KOM NAAR BEESD OP=OP

OUDEJAARS VERKOOP TUINMEUBELEN

MEER DAN 200 SETS

MOETEN NU WEG

KORTINGEN 40% 50% 60%

Piet Versteegt Beesd bv Parkweg 43 - tel: 0345-681625 vrijdag 20 dec. 9.00-20.00 uur zaterdag 21 dec. 9.00-17.00 uur maandag 23 dec. 9.00-18.00 uur dinsdag 24 dec. 9.00-18.00 uur

vrijdag 27 dec. 9.00-20.00 uur zaterdag 28 dec. 9.00-17.00 uur maandag 30 dec. 9.00-18.00 uur dinsdag 31 dec. 9.00-17.00 uur

GROOTHANDEL

MAGAZIJN LEEGVERKOOP VERKOOP VAN OVERJARIGE EN B-KEUS TUINMEUBELEN

60%

70%

80%

KORTING LAATSTE KANS KOM SNEL ALLES MOET WEG

KUNSTSTOF TAFELS

TEAK TAFELS NATUURSTEEN TAFELS LOUNGE SETS STOELEN PARASOLS

Piet Versteegt Beesd bv Homburg 38 - tel: 0345-681625 vrijdag 20 dec. 9.00-17.00 uur dinsdag 24 dec. 9.00-17.00 uur zaterdag 21 dec. 9.00-17.00 uur vrijdag 27 dec. 9.00-17.00 uur maandag 23 dec. 9.00-17.00 uur zaterdag 28 dec. 9.00-17.00 uur


In deze bijlage onder andere: yDe Hofpoort: historie aan diggelen yMammoetpuzzel yOnline op ontdekkingstocht

Editie Vianen

Deze kerstspecial is een uitgave van Het Kontakt Edities BV


[EVERDINGEN 2013 ]

Kerstspecial

Joep, Marion en Charlotte wensen iedereen een fijne kerst en een goed en gelukkig 2014 Dorpshuis t Knooppunt Everdingen www.dorpshuis-everdingen.nl

GEBR. SLEEUWENHOEK

SLOOPWERKEN

 tel.: 0347 - 35 14 50

wenst u een voorspoedig, gezond en gelukkig 2014

Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig 2014 Timmerfabriek

Hoevenweg 3a â&#x20AC;&#x201C; 4124 AZ Hagestein â&#x20AC;&#x201C; Tel. 0347-351691 â&#x20AC;&#x201C; Fax 0347-351290

Tankstation WOUT VAN PUTTEN w e nst u p r e t t i g e k e rst d age n e n e e n vo o r s po e d ig 2 0 1 4 De goedkoopste van de regio.

24 uur - 7 dagen - STOPPEN - PINNEN - TANKEN

Pensionstal Instructie Africhting

Wij wensen u prettige feestdagen toe en een gelukkig en gezond nieuwjaar. Lange Dreef 17,

[HAGESTEIN 2013 ]

Kerstspecial

Hagestein 0347-351373

Hagestein Mobiel 06 53107007 www.stal-bosgoed.nl

Hoveniersbedrijf tel. 0347 - 351249 | mob. 0622 -788367 | www.hoveniersbedrijfdevierjaargetijden.nl

uw tuin het jaar rond

wenst u fijne feestdagen en een gezond 2014

Fijne kerstdagen en een feestelijk 2014 Voor al uw party- en tentverhuur www.vangenderenverhuur.nl

Maatgraaf 23, 4124 BE Hagestein 06 - 12 31 60 98

A

Achterweg 57 - 4124 AE Hagestein Tel. 0347-351255 - Fax 0347-351224

AnWes

ADMINISTRATIEK ANTOOR

Aannemingsbedrijf B.V.

Hagestein T: 0347-351490 E: info@kersbouw.nl I: www.kersbouw.nl

Wij wensen u fijne kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar.

u we n s t d a ge n t s r e k goede en een oedig vo o rs p 2014

Achterweg 17 4124 AD Hagestein info@anwes.nl www.anwes.nl

Wenst u gezellige feestdagen en een voorspoedig Nieuwjaar toe.

Administratie en boekhouding Advisering en begeleiding Belastingzaken Verslaggeving

Voor particulieren en bedrijven

Prettige feestdagen en bedankt voor het vertrouwen

â&#x153;ś Cafetaria â&#x153;ś CafĂŠ â&#x153;ś Catering â&#x153;ś Bruiloften â&#x153;ś Verjaardagen â&#x153;ś Verhuur â&#x153;ś Vergaderingen â&#x153;ś Warm buffet â&#x153;ś Koud buffet

+HUPDQ*OHLV Partyservice

Vanuit Dorpshuis de Biezen te Hagestein

Partyservice Herman Gleis voegt graag iets extraâ&#x20AC;&#x2122;s toe aan uw feesten, vergaderingen en andere activiteiten!

ZZZSDUW\VHUYLFHJOHLVQO 'RUSVKXLVGH%LH]HQ+DJHVWHLQ #POHFSE ",)BHFTUFJOttJOGP!QBSUZTFSWJDFHMFJTOMtXXXQBSUZTFSWJDFHMFJTOM

Verstopping of lekkage in afvoer of riool?


door Marijke Verhoef

op bezoek bij de hofpoort JANUARI 2013

Jarige Bosbaan open IJsvereniging De Bosbaan viert het vijftigjarig bestaan. En: er kan geschaatst worden!

Historie aan diggelen

Bomen in Monnikenhof De bomenkap blijft de gemoederen bezighouden. De kap zou nodig zijn vanwege schade aan het riool, maar bewoners bestrijden dat. De rechter bepaalt dat Vianen moet stoppen met kappen. In maart krijgt de gemeente alsnog gelijk. FEBRUARI 2013

Patrick Diks vermist De Vianense ondernemer Patrick Diks wordt vermist. Pas in juni wordt zijn lichaam gevonden in de Lek. MAART 2013

De Reigers degradeert FC De Reigers degradeert voor de tweede keer op rij. Vooraf was al duidelijk dat de ploeg het zwaar zou krijgen in de topklasse A. Fort for sale Defensie stoot Fort Everdingen af. Wie het koopt moet rekening houden met architectuur en natuur. Nieuw sportcentrum De bouw van het nieuwe sportcentrum in Vianen begint. APRIL 2013

™9Z=d[eddgia^\ide\ZhaV\ZcW^_@dc^c`a^_`ZLdjYZcWZg\#:Zc\gddioZ^aWZhX]ZgbiYZeddgiiZ\ZcYZgZ\Zc#

Streep door Sluiseiland De gemeente en LekstedeWonen staken de woningbouwplannen voor het Sluiseiland. Reden: de crisis. MEI 2013

Geslaagde Sleepbootdagen Mooi weer en veel bezoekers: de organisatie van de Sleepbootdagen is tevreden over het evenement. Brederodes promoveert Marcel de Groot schiet Brederodes naar de derde klasse in de wedstrijd tegen Aurora. Koninklijk bezoek Vianen gooit alles in de strijd om in twintig minuten tijd een onuitwisbare indruk te maken op koning WillemAlexander en koningin Máxima. Tegenvaller is dat de kinderen op de Voorstraat het koningspaar alleen in een geblindeerde auto zien passeren. Hofpoort geramd De hofpoort raakt zwaar beschadigd doordat er een bestelbus tegenaan rijdt. De chauffeur overleeft het niet. Verdronken in de Lek Een elfjarig gehandicapt jongetje overlijdt nadat hijbij Hagestein in de Lek terechtkomt. JUNI 2013

Voorstraat autoluw Het noordelijke deel van de Voorstraat gaat bij wijze van proef iedere vrijdagmiddag en zaterdag dicht voor het autoverkeer.

Het is een troosteloos gezicht. De brokstukken van de eens zo mooie Hofpoort liggen op het terrein van Koninklijke Woudenberg in Tienhoven te wachten tot ze weer in elkaar worden gezet. De twee beelden van de honden liggen op de rug, geamputeerd pootje omhoog. Het gehavende middendeel van de poort rust in een stalen constructie. Het middendeel is imposant als je ernaast staat. Enorm. Om precies te zijn 14.000 kilo zwaar. Dat gewicht viel op 28 mei 2013 op de cabine van de kleine vrachtauto die tegen de poort aan was gereden. Leon Brundel en Anne-Floor van Pelt, respectievelijk adviseur beheer en onderhoud vastgoed en beleidsmedewerker erfgoed bij de gemeente Vianen, herinneren zich de dag nog goed. “Het ging als een lopend vuurtje door het stadhuis”, zegt Leon. Beiden spoedden direct naar de poort. “Auto’s hebben de poort wel vaker geschramd, zo extreem als nu is niet eerder voorgekomen.” Anne-Floor: “Ik schrok heel erg toen ik dat blok op het busje zag.” Eerste prioriteit was om de chauffeur

te bevrijden. Het grote blok moest er dus direct vanaf. De brandweer regelde een kraan, die het loodzware blok maar net op kon tillen. Verplaatsen was niet mogelijk. De gemeente riep de hulp in van Koninklijke Woudenberg, vanuit hun expertise met monumenten. “We zijn tot tien uur ‘s avonds bezig geweest om het blok zo neer te leggen dat we het daarna zouden kunnen vervoeren”, herinnert Quirijn van Till van Koninklijke Woudenberg. Het blok werd rustend op de balustrade voor de nacht achtergelaten. Met bewaking. “We wisten niet of er nog brokstukken neer zouden storten. De kolommen waren namelijk volledig ontzet. Stel dat omwonenden gaan kijken en er valt iets. Daarom heeft de bewaking de nacht doorgebracht bij de poort.” Mede met het oog op het koninklijk bezoek van 30 mei moest er zo spoedig mogelijk weer een veilige doorgang zijn onder de poort door. De volgende dag is Koninklijke Woudenberg zestien uur bezig geweest met het afvoeren van alle brokstukken en het zekeren van de restanten. De kolommen zijn ook gedemonteerd. Eén beeld van

Het duurde zestien uur om de zwaar beschadigde brokstukken af te voeren

de honden werd uit de gracht gevist. Sindsdien wachten de brokstukken bij Koninklijke Woudenberg op restauratie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed volgt de ontwikkelingen op de voet. Ze had op een video op internet gezien dat er een gaatje in de steen was geprikt en belde meteen. AnneFloor: “We hebben de situatie uitgelegd. Je kiest op zo’n moment voor veiligheid en het redden van iemand. Daarna kijk je naar het monument. Beter hadden we het niet kunnen doen.” De Rijksdienst is binnen een week komen kijken en gaf het verlossende antwoord: de poort is nog altijd een monument. De gemeente hoopt dat de expert van de verzekeraar eind dit jaar nog advies uitbrengt over de hoogte van de uit te keren schadevergoeding. Als het bedrag hoog genoeg is om herstel te bekostigen, starten de procedures daarvoor medio 2014. Er volgt dan een aanbestedingstraject, vergunningen en het kiezen van een restauratie-architect. Er is veel animo voor het project. Architecten informeren er regelmatig naar. Koninklijke Woudenberg zelf heeft ook oren naar de opdracht. Quirijn: “We willen het graag. Deze poort heeft veel natuursteen in zich en het zou bijzonder zijn om de beelden te restaureren. Vaak wil de Rijksdienst zoveel mogelijk oude delen behouden, maar wij kunnen de beelden van

FOTO: MARIJKE VERHOEF

Onder architecten is veel animo voor restauratie van de Hofpoort de honden bijvoorbeeld ook exact namaken met een robot.” Hoe Koninklijke Woudenberg het aan zou pakken? Die zou de pilasters opnieuw opmetselen zodat ze stevig en veilig zijn. Vervolgens het zwaar beschadigde bovenstuk op eigen terrein restaureren en dan als geheel terugplaatsen en de ontbrekende stukken per steen opmetselen. Of het bedrijf daadwerkelijk intekent op de aanbesteding en de opdracht krijgt, dat is koffiedik kijken. Een ding is zeker: de poort komt terug. Maar alles op zijn tijd...


[LEXMOND 2013 ]

Kerstspecial

STEENGOEIE FEESTDAGEN

5000 m2 voorbeel d tuinen

(10('(:(5. 67 (56 :(16(18((19225632(',*

(19225$/VERKEERSVEILIG

2014

Nieuwe Rijksweg 130 4128 BP Lexmond

www.fransdebruyn.nl Prettige Feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar InstallTech B.V.

Van Soest

Accountants

WIJ WENSEN U GOEDE FEESTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG 2014 Ambachtsweg 4 Postbus 11 4128 ZV Lexmond Telefoon 0347-341604 Telefax 0347-341854 E-mail: info@soest-acc.nl www.vansoestaccountants.nl

loodgieterswerk sanitair dakbedekking verwarming ventilatie airconditioning elektrotechniek warmtepompen zonne-energie

Postbus 6 4128 ZV Lexmond Ambachtsweg 8a 4128 LC Lexmond Tel. 0347-344557 Fax 0347-344978 info@installtech.nl www.installtech.nl

kleinschalig en persoonlijk

Prettige kerstdagen en een fantastisch 2014 We zien u graag terug in Huis Het Bosch  

Nieuwe Rijksweg 6 - 4128 BN Lexmond - 0347 - 342021 www.huishetbosch.nl - info@huishetbosch.nl 

$FKWKRYHQD /9/H[PRQG 

$FKWKRYHQD /9/H[PRQG 

6SLMNVHGLMN *1*RULQFKHP 

Zorg en Doen wenst u ďŹ jne feestdagen en een gezond 2014 Dorpsstraat 89 â&#x20AC;&#x201C; Lexmond 0347-341009 â&#x20AC;&#x201C; info@zorgendoen.nl

[MEERKERK 2013 ]

Kerstspecial

2014 :LMZHQVHQXSUHWWLJHNHUVWGDJHQHQHHQYRRUVSRHGLJ Blommendaal 25 4231 DC Meerkerk telefoon 0183 358666 telefax 0183 358660 e-mail info@arendsekon.nl

TRANSPORTBEDRIJF

J.C. van DIJK & Zn.

Lakerveld 2 4128 LJ Lexmond telefoon (0347) 341306 b.g.g. (0347) 342019 na 18.00 uur telefax (0347) 342523

www.jcvandijkzn.nl

Wij wensen onze cliĂŤnten, familie, vrienden en bekenden Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig 2014.

Wij wensen iedereen Goede Kerstdagen en een Voorspoedig 201 ACHTHOVEN 76 4128 LX LEXMOND TEL 0183 - 601801 MOB 0651 - 346206 FAX 0183 - 602399 E-MAIL INFO@DAANKOOL.NL

WIJ WENSEN U PRETTIGE FEESTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG 2014

DORPSSTRAAT 56 LEXMOND 4128 BZ TEL. 0347 - 341282

Wij wensen u met al onze medewerkers prettige kerstdagen en een gelukkig 2014

[VIANEN 2013 ] DE

Kerstspecial

SCHOENENSPECIAALZAAK

Prettigeen Kerstdag

S C H O E N M O D E

ANGRET

VOORSTRAAT 64 VIANEN 0347 - 376 437

Gelukkig Nieuwjaar!


Het Viaanse Kaashuis

Voor meer informatie over vakkundige reparaties van uw kwaliteitsschoenen, kijk op

WWW.SCHO ENMAKERSGILDE.NL

PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

wenst alle klanten prettige feestdagen en een heel goed en gezond

2014.

Fam. Stasse en personeel Voorstraat 89 - Vianen Tel.: 0347 - 37 71 26

Tandartspraktijk Tandenplus Kwartelstraat 1, 4131 CD Vianen

Sylvia, Wijnand, Nina, Wijnand jr. en het Sylviaâ&#x20AC;&#x2122;s jazz-team wenst iedereen fijne feestdagen !"!# %! !" $%%  % 

 

Wenst alle patiĂŤnten en collegaâ&#x20AC;&#x2122;s ďŹ jne feestdagen en een gezond 2014 Bent u nog op zoek naar een tandarts of gaat uw voorkeur uit naar behandeling in de avond of zaterdagochtend?

Wij willen u bedanken voor de prettige samenwerking het afgelopen jaar. Wij wensen u ďŹ jne kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar.

Bel ons Tel. 0347 - 32 82 62 www.tandenplus.nl

Lexmondsestraatweg 2, 4133 LA Vianen. Tel: 0347-373302 www.tuincentrumhuiting.nl

Wij wensen u een fleurig en gezond

2014 BLOEMSIERKUNST De Klaproos Winkelcentrum De Hagen Vijfheerenlanden 544b - 4131 GT Vianen Tel. 0347-326106

Prettige feestdagen en veel veilige kilometers in 2014

Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen in het afgelopen jaar en wensen u fijne kerstdagen en een gezond 2014

Stigterâ&#x20AC;&#x2122;s Banden Service en APK Vianen vof

"!#$#& ''  ' 

%%%!!"!"' !!"!"

Stuartweg 16 - Vianen - tel. 0347 - 37 16 85

G. van Leeuwen B.V. IJZER- en METAALRECYCLING

Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen. Tevens wensen wij u goede feestdagen en een voorspoedig 2014. Burgemeester Jonkheer Hoeufftlaan 10/B 4132 EB Vianen UT â&#x20AC;&#x201C; Telefoon 0347-37 23 91

www.denbesten-woninginrichting.nl

De Viaanse Groentehal

BAARS

Fruit- en aardappelenhandel en verse groente Buitenstad 56 - 4132 AC Vianen Telefoon 0347 371403 - www.baars-vianen.nl

Wij wensen U prettige Kerstdagen en een gezond vitaminerijk 2014

Industrieweg 16a 4131 NK Vianen Tel. 0347 - 375747

al 30 jaar ijzersterk! Wij wensen u prettige feestdagen en een voorspoedig 2014


Mammoetpuzzel Er is in het diagram onder de puzzel na overbrenging van de gevraagde letters een slagzin te lezen. Horizontaal:

Verticaal:

1 dwarsligger, 5 aankondiger, 12 dubbelganger, 19 klankgelijkheid, 21 tankstation, 24 krachtig, 28 betaalmiddel, 30 geweldig! (jeugdterm), 31 trektocht, 33 bankbiljet (barg.), 34 compositie, 36 mast, 37 walkant, 38 nota bene (afk.), 40 vaknaam, 42 kleur, 44 poortschakeling, 46 kledingstuk, 47 indo germaan, 48 kledingstuk, 49 overgang, 50 deciliter (afk.), 51 bassin, 53 tegenwerping, 55 strot, 57 smeer, 59 alleenzang, 60 inwoner van het Baskenland, 61 knaagdier, 62 steengruis, 63 explosief voorwerp, 65 knevel, 66 blaasinstrument, 68 stuntelaar, 70 objectief, 71 grote bomengroep, 73 pul, 75 informatietechnologie (afk.), 76 onder andere (afk.), 77 mal, 79 laatsleden (afk.), 81 persoonlijke lening (afk.), 82 niet lang, 84 orgaan, 86 Bijbelboek (afk.), 87 middelbaar onderwijs (afk.), 88 kledingstuk, 90 kansbrief, 91 voormalige republiek, 92 vertraging in een netwerk, 93 heildronk, 96 roomskatholieke titel, 97 en andere (afk.), 99 Fins bad, 101 bijwoord, 102 uiting van bevestiging, 104 op welke wijze, 106 Business Software Alliance (afk.), 108 ogenblik, 110 aanstellerij, 112 harde klap, 113 betekend (afk.), 115 ondernemingsraad (afk.), 117 Europa (afk.), 118 astatium (afk.), 119 ex professo (afk.), 120 oude maat, 121 cerium (afk.), 122 hoenderkooi, 124 gedroogde halmen, 126 putemmer, 128 genoeg hebben van iets, 129 aanfok, 131 muzieksoort, 132 ploegsnede, 133 torenomgang, 135 beneveld, 138 deel van het lichaam, 141 één kanaal, 143 bewegingsmelder, 147 vrucht, 151 aanwezig, 155 bijwoord, 156 intelligentiequotient, 157 reinigingsmiddel, 158 wang, 160 onbepaald voornaamwoord, 161 bekende speelfilm, 163 voor elkaar, 165 gehaastheid, 166 universitair docent (afk.), 168 ingenieur (afk.), 170 geluid om aandacht te trekken, 172 bestelkosten, 173 deel van een schip, 174 gemeen, 176 bekende, 179 poets, 181 kittig, 183 bovenbeen, 184 Nederlands astmafonds (afk.), 186 land in Azië, 187 agrariër, 188 tank, 190 slang, 191 soort verlichting, 193 hoogleraar, 195 Europeaan, 196 bloembol, 199 bundel bladen, 200 deel van een vestingwal, 202 nabootsing, 205 werkelijkheid, 208 aardbol, 209 onwelriekende lucht, 210 gebaar, 211 muskiet, 212 koerier, 213 wieleretappe, 215 plaaggeest, 216 heldendicht, 219 en dergelijke (afk.), 220 tijdperk, 222 elpee (afk.), 224 tasto solo (afk.), 225 gereedschap, 226 wetboek (afk.), 228 automerk, 229 vogel, 230 top, 232 inlichtingendienst, 233 voormiddag (Eng.), 234 rond voorwerp, 235 oude munt, 237 uitroep, 238 citrusvrucht, 240 elektronisch boek, 242 historische dameskleding, 243 landtong, 245 personage-uitbeelding, 246 onvruchtbaar door droogte, 247 maand, 249 frommel, 252 de dato (afk.), 253 Engelse meisjesnaam, 255 slaghout, 256 zangnoot, 257 Duitse televisiezender, 259 daarentegen (afk.), 260 regeringsstelsel (afk.), 261 per expresse (afk.), 262 van geringe breedte, 264 geest, 266 militaire politie, 268 ruthenium (afk.), 269 sleepnet, 270 Saudi-Arabië (afk.), 271 nul, 272 familielid, 274 kozakkenmantel, 277 broekdraagbanden, 281 internationaal (afk.), 284 loze kreet, 287 klap, 291 doordringbaar, 294 balletdanseres, 296 zalf, 298 zeevis, 300 land in Azië, 301 opvraging, 304 boot, 305 benauwdheid, 307 insect, 308 snavel, 310 bloem, 311 merkteken, 312 limousine, 313 pret, 314 Nederlandse kampioenschappen (afk.), 315 slaapplaats, 317 handgewricht, 319 peluw, 322 Firewall Enhancement Protocol (afk.), 323 vaatwerk, 324 genodigde, 325 snavel, 327 Bolivia (internetadres), 328 heer (afk.), 329 ordedienst (afk.), 331 eng, 333 volgens anderen (afk.), 334 scheepsreparatieplaats, 336 onbeweeglijk, 337 Oudnoorse verhalen, 338 dominee (afk.), 339 Anno Domini (afk.), 341 party, 343 witte plek op het voorhoofd van een paard, 345 te verdedigen stelling, 347 boodschapper-RNA, 348 verdeeldheid, 349 nutteloos, 352 bovenste deel van het hoofd, 353 drietal, 355 computerspel, 357 appelsoort, 359 grafopschrift, 360 koolstofneerslag, 361 vel papier, 362 GNU`s Not Unix (afk.), 363 United States (afk.), 364 wettelijke aansprakelijkheid (afk.), 365 deel van de Bijbel, 366 pers.vnw., 367 aanduiding van aarzeling, 369 ter beschikking (afk.), 370 bergplaats, 371 deel van een magneet, 373 instrument, 375 lor, 377 gymnastiektoestel, 378 lof, 379 hoofddeksel, 380 schop, 382 drinkgelegenheid, 384 holmium (afk.), 386 politieke partij, 387 bediende, 389 oude wijnmaat, 390 vreemde munt, 391 punt, 393 rondedans, 394 motorschip (afk.), 395 zangnoot, 396 bende, 397 tijdvak, 399 iemand die een hoedanigheid niet meer bezit, 401 stannum (afk.), 402 bloem, 403 ad interim (afk.), 404 neon (afk.), 405 bordspel, 407 recentelijk, 408 kluis, 411 meetinstrument, 416 ontwikkelingsfase, 422 beroep, 426 opgave, 428 bron, 429 pen, 430 dichtgenaaide zak, 431 bijwoord, 433 helicopter (afk.), 434 foto-opname, 436 staat in de VS, 438 knal, 440 trekdier, 441 hondenras, 442 spoorstaaf, 443 jolijt, 444 aanwijzend voornaamwoord, 446 video, 448 nijdig, 450 deel van een trap, 452 Nederlandse omroep, 453 gehoorzaam, 454 sterveling, 455 boterton, 456 cijfer, 458 beginner, 460 aanzien, 462 spijskaart, 464 pons, 465 boomschors, 466 sapje, 467 glimmende laag, 468 neusverkoudheid, 469 pennetje.

1 stoere jongen, 2 landbouwwerktuig, 3 Europeaan, 4 bridgeterm, 6 opere citato (afk.), 7 gehoororgaan, 8 walm, 9 kledingstuk, 10 titel, 11 elektro-encefalogram (afk.), 12 aflossingswedstrijd, 13 daar, 14 strafinrichting, 15 overspanning, 16 boom, 17 water in Friesland, 18 streven, 19 alles verloren hebbend, 20 bevroren water, 21 muziekinstrument, 22 Organisatie van Amerikaanse Staten (afk.), 23 milliliter (afk.), 24 papje, 25 identificatieteken, 26 ovum, 27 bouwmateriaal, 29 zompig, 32 internationale luchtvervoersassociatie (afk.), 35 verwikkeling, 36 wacht, 37 vief, 39 wedstrijdslee, 41 eega, 43 deodorant (afk.), 45 schaakterm, 47 heks, 48 vaatwerk, 49 uitsluiting, 50 aangerichte maaltijd, 52 masker, 54 kenteken van Roemenië, 56 paneel, 58 Japans bordspel, 59 zangnoot, 60 gegoten staaf, 61 helium (afk.), 62 kinderziekte, 64 grappig verhaaltje, 67 kerstbrood, 69 rondrit, 71 geluid van een klap, 72 plaats in Friesland, 74 kleefkruid, 77 soldatenkantine, 78 zoete lekkernij, 80 stekje, 83 paaps, 85 staat in de VS, 87 toverkracht, 89 zwemvogel, 92 zucht, 94 plak brood, 95 probleem waar men niet uit komt, 98 discussie, 100 bijbelse figuur, 103 zinspreuk, 105 smaad, 107 kasteel, 109 beschutting, 111 natuurbeschermer, 112 goed!, 113 verfsoort, 114 deel van het gezicht, 116 kier, 121 muntstuk, 123 Romeins keizer, 125 geluid, 127 graanhalm, 128 langwerpige strook, 130 onbeleefd, 134 zintuig, 136 ijzeren mondstuk, 137 emotioneel quotiënt (afk.), 138 bedehuis, 139 weefsel met mazen, 140 Internet Protocol (afk.), 142 Nomen Nescio (afk.), 144 emeritus (afk.), 145 deel van de hals, 146 snavel, 148 maanstand, 149 groef, 150 afsluiter, 152 keten, 153 ieder, 154 aanwijzing, 157 vergelijkend voegwoord, 158 zoet gebak, 159 gloed, 162 zevende toon, 164 tuinkamer, 167 tabel, 169 ongekookt, 171 balsem, 172 pluspunt, 173 bos bloemen, 174 kledingstuk, 175 platte steen, 177 kloosterlinge, 178 monument, 180 garde, 182 pest, 183 oude munt, 185 flacon, 186 in buitengewone dienst (afk.), 187 boete, 188 geldkistje, 189 leer- en opvoedingsmoeilijkheden (afk.), 192 laboratorium (afk.), 194 ijdel mens, 195 schoon, 197 trots (bijv. naamw.), 198 namelijk (afk.), 199 barium (afk.), 200 meelmengsel, 201 op dit moment, 203 finishlijn, 204 knock-out (afk.), 206 windsteunzijde, 207 voederbak, 210 worp, 214 van links naar rechts (afk.), 217 dikdoener, 218 holtedier, 221 roofvogel, 223 franje, 227 Arabische vorst, 229 ijlbode, 231 plattegrond, 234 losse kraag, 236 automatische knipperlicht installatie (afk.), 237 misselijk, 239 slib, 241 Bibliotheek- en Documentatieacademie (afk.), 244 natriumcarbonaat, 247 wachthuisje, 248 preek, 250 opinieonderzoek, 251 zegen, 253 inwoonster van Comoren, 254 onbuigzaam, 258 waterplant, 261 vijver, 263 sappig, 265 verleiding, 267 drek, 269 maalstroom, 273 pantoffel, 274 zeilschip, 275 krypton (afk.), 276 eigendunk, 277 onderscheidingsbandje, 278 laagtij, 279 tabulator, 280 emotie, 282 namiddag (afk.), 283 afsluiter, 284 pot, 285 strook, 286 lidwoord, 288 haarkrul, 289 boom, 290 Zuid-Amerikaanse dans, 291 pluspunt, 292 onderofficier (afk.), 293 ijdeltuit, 294 angstig, 295 houten kom, 297 wapen, 299 afgunst, 300 vergevorderd in de tijd, 302 Field Effect Transistor (afk.), 303 verklarende aantekening, 306 halslap, 309 dringend verzoek, 311 aan de onderzijde, 312 volksverhaal, 315 jungle, 316 schatje, 318 goedzak, 320 ultraviolet (afk.), 321 Nederlandse Omroep Stichting (afk.), 323 honkbalterm, 324 inkeping, 325 burger service nummer (afk.), 326 walkant, 328 lichaamsdeel, 330 diskjockey, 332 persoonlijk voornaamwoord, 335 kunstmatige inseminatie (afk.), 336 Virtual Reality (afk.), 337 selenium (afk.), 338 dyne, 340 artikel, 341 fit, 342 komiek, 344 wilddief, 346 logement, 348 uitblinker, 350 harmonium, 351 plaats in Vlaanderen, 352 knoeier, 354 schoepenwiel, 356 toverij, 358 kokertje, 364 het waken, 368 verkoopruimte, 370 grote plant, 372 uil, 374 kleinigheid, 376 vrucht, 377 gedorste en gepelde rijstkorrels, 381 president (afk.), 382 strijd, 383 groen gewas, 385 nooddruft, 386 stadsbewoner, 387 dwingende kracht, 388 gezinslid, 390 tarwe, 392 top, 395 zevende toon, 396 onbehaard, 398 kind zonder ouders, 400 horizontale as, 402 smalle plank, 406 onnozel, 407 etter, 408 vlek, 409 elfde toon, 410 ijzer (afk.), 411 graanplant, 412 paling, 413 zoogdier, 414 deel van het gezicht, 415 voegwoord, 417 teken van aarzeling, 418 halsdoek, 419 ringtone, 420 in het bijzonder (afk.), 421 giftigheid, 423 Griekse letter, 424 in tegenstelling tot (afk.), 425 spijsverteringskanaal, 427 mede, 428 huisdier, 429 gebak, 430 plaats in de Noordoostpolder, 432 op voorwaarde dat, 435 versiersel, 437 schor, 439 onderstel, 441 Spaanse edelman, 442 reserve (afk.), 443 vluchtige stof, 444 boom, 445 hoeveelheid, 447 Austronesische taal, 449 tennisterm, 451 loot, 453 zaterdag (afk.), 454 moeder, 455 Katholieke Universiteit (afk.), 456 gallium (afk.), 457 bergplaats, 459 bohrium (afk.), 461 zangnoot, 463 bolgewas.

Prijzen 1e prijs

100 euro

2e prijs

75 euro

3e prijs

50 euro

4e prijs

25 euro

Stuur de oplossing op een briefkaart voor uiterlijk vrijdag 10 januari 2014 naar:

Het Kontakt Edities BV Postbus 1, 2977 ZG Goudriaan


1

2

3

4

5

28 38

29

39

40

51

64

79

8

9

54

55 66

82

109

130

155

137

138

156 170

169

139

68

196

197

141

142

143 159 174

144

145

175

176

202

211 218

269 275

276

277

294

278

295

250

315

314

306

316

328

329

341

317 330

353

359

360 364

283

298

320

344

282

309

284

285

322

428

410

411

429

464

267

268

291

273

292

293

302

303

312

313

324

347

325

326

338

348

327

339

349

340

350

356

351

357

358 362

373

385

367

374

416 432

443

444

455

445

418

399

420

421

434 446

447 458

422 435

448 459

467

400

401

405

419

457

388 393

398

433

456

466

417

381

392

404 415

376 380

397

414

369

387

391

413

368

375

386

431

465

290

379

412

454

289

337

372

442

453

288

366

430

441

440

266

301

336

346

254 259

323

335

241

253

311

403 409

229

246

300

396

408

240

287

390

407

221

361

389

402

220

272

355

384

395

207

228

286

354

383

394

206

265

378

382

205

258

310

334 345

371

377

183 195

252

365

370

204

182

194

239

299

321

333

352

363

281

308 319

343

193

181

167

213

264

297

332

342

180

166

234

257

280

307

331

192

165

271

279

318

179

134

153

227

251

263

296

305

304

164

152

245

270

274

151

219

244

262

121

233

249

261

150

212

256

260

149

163

203

238

255

162

148

178

226

243 248

133

191

237

247

120 128

190

217

114

127

177

201

100 106

147

225

242

99

113

161

189

210

236

87

105

146

232

235

86

98

160

188

231

78

92

126

200

224

77

132

216

223

71

112

125

27

62

85

104

199

215

61

119

209

26

50

70

97

187

208

25

91

173

198

24

49

69

84

158

186

23 37

60

111

140

172

185

230

59

103

157

171

22

48

131 136

21 36

47

96

124

123

20

35

118

135

222

46 58

110

117

116

214

45

19

34

83

95

108

184

18

76

102

129

168

17

75

101

154

16

67

94

122

15

90

93

115

14

33

57

89

107

13

44 56

81

88

12 32

43

74

80

11

31

65

73

10

42

53

63

7

30 41

52

72

6

423

424

425

436 449

460

406 426

427

437 450

461

438

439

451

452

462

468

463 469

Oplossing Mammoetpuzzel kerst 2013 346 229

278

26

125

196 386

129

467

83

138

385 374

349

331

69

283

178

135

456

97

2

98 348

397

286 114

24

253 95

159

344

11

202 210

127

111

248

18 436

247 176

40

466 240

84

17

298 265

85

219

182

345

341

18

12


Fijne feestdagen en een gezond en sportief 2014 gewenst!

Fijne kerstdagen en een gezond en warm 2014! Kamerlingh Onneslaan 2 IJsselstein - tel. 030-3410341 - www.derko.nl

www.sportenbewegen.com

Kwadraat bouw bv Leerdam Techniekweg 17 4143 HW Leerdam Tel. 0345 62 20 02 Mob. 06 510 293 72 Fax 0345 62 21 77

Badhuisstraat 22 | 4132 BR VIANEN | Tel 0347-373629 | sportschool@sportenbewegen.com

Wij bedanken al onze opdrachtgevers voor het in ons gestelde vertrouwen en hopen u in het nieuwe jaar weer van dienst te mogen zijn.

Vertrouwd & vakkundig

Via Makelaardij Klooster 2 4132 BG Vianen Tel.: (0347) 374277

Goede Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

Ook in 2014 staan wij voor u klaar voor aankoop verkoop taxaties of financiering van uw woning Wij wensen u fijne feestdagen toe!

www.kwadraatbouw.nl | info@kwadraatbouw.nl

viamakelaardij.nl

[DIVERSEN 2013 ]

Engineering Lasersnijden Zetten / Kanten Walsen Snijkant afronden Assembleren / Lassen Constructiewerken Tuin- en Parkmachines

Kerstspecial Middelkoop 45 4245TS Leerbroek

Tel. 0345-599204 Fax. 0345-599929

Wenst allen Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig 2014

info@perrytlam.nl www.perrytlam.nl

Wij gaan gewoon door 

z

Uitstekende servicez

Aantrekkelijke maandactiesz

Altijd scherpe prijzen

Premere online drukkerij - Zuidzijde 131 - 2977 XE Goudriaan - e-mail: info@premere.nl


Wij wensen u fijne kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar!

/URTEAMWISHYOUAMERRY#HRISTMAS ANDAHAPPYNEWYEAR /NSTEAMWENSTUGEZEGENDE+ERSTDAGENENEENVOORSPOEDIG NIEUWJAAR 5NSERTEAMWàNSCHTGESEGNETE7EIHNACHTENUNDEIN ERFOLGREICHESNEUESJAHR .OTREÏQUIPEVOUSSOUHAITESUNJOYEUX.ÚELETUNBONNE ANNÏE

Garagebedrijf Blitterswijk Dorpsstraat 55

Directie en medewerkers wensen u fijne feestdagen & een goed 2014

4145 KB Schoonrewoerd Tel. 0345 - 641263

www.blitterswijksuzuki.nl

GARAGE DIJKERS v.o.f. Zijlkade 24b Tel. 0183-352201 www.garagedijkers.nl 4243 JE Nieuwland Fax 0183-353283 info@garagedijkers.nl Wij danken u voor het genoten vertrouwen in het afgelopen jaar en wensen u

Fijne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar.

Adviseurs in Financiële Zekerheid

verzekeringen

AMEIDE

LOPIK

pensioenen

Prinsengracht 2

Dorpstraat 40

hypotheken

4233 EW Ameide

3411 AG Lopik

bankzaken

Tel. 0183 - 601676

Tel. 0348-751111

financieringen

info@denhartogverzekeringen.nl

risico analyse

www.denhartogverzekeringen.nl

Wij wensen u

prettige feestdagen en een

succesvol 2014 De Groot Drukkerij is één van de meest veelzijdige en vooruitstrevende full service offsetdrukkerijen in Nederland. Wij zijn specialist in het drukken van huisstijlen, boeken, brochures, promotioneel drukwerk en grootformaat posters. We innoveren constant in kwaliteit, milieu én service. Daarom durven wij onszelf

uniek te noemen.

Persoonlijk, snel en efficiënt samenwerken met uw drukwerk-leverancier, kijk dan op onze website www.degrootdruk.nl of bel met één van onze verkopers op 0183 58 3333.

De Groot Drukkerij, uw unieke drukwerkspecialist


2014: 12 nieuwe maanden vol keukeninspiratie bij

>LSSZLPUKZLZ[YHH[ ŕ Ž2/>LSSZLPUKŕ Žŕ Ž^^^]VZZLSPUNUS

Overboeicop 5 - 4145 NN Schoonrewoerd - Tel. 0345-641994 Mob. 06 53551668 - E-mail g.verhoef@kliksafe.nl www.verhoefhaardhout.nl

Wij wensen u goede kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar.

Bent u op zoek naar de juiste sfeer? Wij zorgen voor de uitstraling die past bij uw bedrijf! Kies voor een betrouwbare communicatiepartner: De Groot Crossmedia, het creatieve team van De Groot Drukkerij. Onze professionals kunnen van idee tot uitvoering het proces voor u verzorgen. Interesse? Neem gerust contact met ons op.

Webdesign & development Grafische vormgeving DTP productie

Wij wensen u

fijne feestdagen en

veel leesplezier in 2014! Ook in 2014 staat Het Kontakt team weer voor u klaar!

www.hetkontakt.nl | Tel. 0183 - 583200

degrootcrossmedia.nl Zuidzijde 131, Goudriaan | Tel. 0183 - 583 283


door Marijke Verhoef

Ontdek Vianen Online verbindt en promoot de stad via beeld JULI/AUGUSTUS 2013

Buiten Gezond Groenminnend Vianen richt een stichting op: Buiten Gezond. Het is een reactie op het groenbeleid van de gemeente Vianen, die volgens de stichting te veel bomen kapt.

Online op ontdekking

Brand in veeschuur Bij een brand aan de Bolgerijsekade komen 25 kalveren om het leven. Margot Stolk stopt Wethouder Margot Stolk treedt vervroegd af. “Het wethouderschap is een stuk zwaarer geworden. De laatste jaren was het alleen maar bezuinigen en nog eens bezuinigen.” SEPTEMBER 2013

Everdingen krijgt een winkel Stichting Vitaal Dorp wordt opgericht. Het doel: een supermarkt annex ontmoetingspunt in Everdingen. Paardenmarkt op UNESCO-lijst De Paardenmarkt van Vianen is de eerste in Nederland die wordt opgenomen op de officiële lijst van immaterieel cultureel erfgoed dat bescherming verdient. Nieuwe Krooshof Zijderveld opent het nieuwe dorpshuis. Nathalie Vroon uit Vianen en haar moeder Hanny van Veenendaal zijn de nieuwe beheerders. Overvaller uitgschakeld Piet Moring van snackbar Smulwereld schakelt een overvaller uit. In totaal vier betrokkenen worden nog dezelfde avond aangehouden.

™8dg^cZAZedjigZ^cVXi^Zi^_YZch]Zig^c\ZckVcYZdd^ZkVVgh#9ZlZWXVbW^_YZdd^ZkVVghigd`(%#%%%WZodZ`Zgh#

OKTOBER 2013

Ponthoeve op een eiland Boerderij De Ponthoeve start met de grote verbouwing: het agrarische familiebedrijf wordt een pannenkoekenboerderij. De verandering wordt ingegeven door Ruimte voor de Lek. Claim sportcentrum Horeca-exploitant Van Ooij claimt bij de gemeene 1,35 miljoen aan gederfde inkomsten na de brand in sportcentrum Helsdingen in 2003. Hij vindt dat nieuwbouw veel te lang heeft geduurd. De gemeente is niet onder de indruk van de claim. NOVEMBER 2013

Boogbrug De Raad van State bepaalt dat de boogbrug bij Vianen definitief geen gemeentelijk monument is. Platform terug naar roots Platform Vianen gaat niet meedoen aan de verkiezingen in maart. De partij denkt buiten de gemeenteraad meer te kunnen betekenen dan erin. DECEMBER 2013

Geld naar de Voorstraat De gemeente gaat flink investeren in de Voorstraat. De leegloop wordt een steeds groter probleem en ondernemers hebben last van hoge huren. Dat tij wil de gemeente keren.

Het begon met breinaalden, en groeide in krap tien maanden uit tot een online platform over Vianen met als hoogtepunt 7.500 bezoekers tegelijkertijd. We hebben het over Ontdek Vianen Online. Met dit online platform willen journalist Corine Lepoutre en citymarketeer en trainer Anton van Schendel laten zien wat er allemaal te doen is in Vianen. “Er is hier een enorm verenigingsleven, er zijn veel gepassioneerde ondernemers en ook op cultureel gebied gebeurt er van alles. Maar het is niet zichtbaar en slecht vindbaar”, is de ervaring van Corine. Met ontdekvianenonline.nl bieden ze een digitale ontdekkingstocht door Vianen en brengen ze de gemeente letterlijk in beeld. Via de webcam en korte video’s, met als doel dat iedereen daar profijt van heeft. Anton: “Een promotiefilm van de Voedselbank zorgt ervoor dat deze organisatie zichtbaar wordt en daardoor misschien makkelijker aan spullen komt, of een ondernemer kan laten zien dat er achter zijn zaak iemand met passie, vakbekwaamheid en kwaliteit schuilt.” Sinds de start in februari dit jaar is de

populairiteit van het platform enorm gegroeid. De webcam op het ooievaarsnest leverde in totaal 30.000 views op. De livestreams van de Paardenmarkt en Sleepbootdagen werden respectievelijk 4.500 en 3.500 keer bekeken. Ook de intocht van Sinterklaas, waarbij kinderen de Sint interviewden, was een succes. Hoogtepunt: het bezoek van de Koning. “Dat was natuurlijk best een cadeautje. We wilden op dat moment al met web tv beginnen. Zoveel moois krijg je niet snel in je schoot geworpen, dus we hebben in no time een camerateam met regisseur gecharterd”, blikt Corine terug. Met acht camera’s werd het koningsbezoek vastgelegd en live online getoond. Op het hoogtepunt keken er 7.500 mensen, zelfs vanuit Argentinië, Duitsland en Spanje. Mede dankzij de kus van Ruud Hagg is de video, waarvan ook een dvd is gemaakt, nog altijd populair. De initiatiefnemers verklaren het succes door ondere andere de nieuwe beeldcultuur en de steeds populairder wordende livestreams. Anton: “Wij spelen in op de verschuiving van tv naar internet en de verschuiving van

‘Het bezoek van de Koning was een cadeautje. We filmden met acht camera’s’

ARCHIEFFOTO: MARIJKE VERHOEF

‘on demand’ naar live. Vianen is voor ons platform de pilot.”

Web tv Ontdekvianenonline, een onderdeel van Happy Video Marketing, denkt er ook over om een online koopzondag te houden via een webshop waaraan alle Vianense ondernemers deel kunnen nemen. Daarnaast wil het platform in het nieuwe jaar starten met web tv. Anton en Corine denken groot: “Wij willen de commerciële regionale omroep worden”, aldus Anton. Ze willen programma’s brengen die dicht bij de mensen staan en die over het leven in de omgeving gaan. Denk aan: winkeltv waarbij je live mee kunt kijken met een modeshow van een lokale ondernemer, een sportkanaal waarbij je live de wedstrijd van Brederodes of Servia kunt volgen, een cultuurkanaal waarbij je optredens van de muziekvereniging kunt zien en een politiek kanaal met het oog op de verkiezingen. Het is de bedoeling om alle inwoners van de gemeente bij het platform te betrekken. Anton: “Het moet echt een platform van de mensen in de regio worden.” Daarom wordt onder andere samenwerking gezocht met het Oosterlicht College. Twintig leerlingen worden opgeleid als ‘i-reporter’ en verzorgen straks bijvoorbeeld de uitzending van sportwedstrijden. En die breinaalden? Dat was de allereerste video op het platform. Corine was voor het eerst in de Lekpoort en

‘Het moet echt een platform van de mensen in de regio worden’ breide daar met het oog op de Warme Truien Dag met Arda Cassée en andere vrouwen sjaals voor lantarenpalen. Ze was zo enthousiast over ‘de ontdekking van de Lekpoort’ dat ze Anton direct belde om te komen filmen. De rest is geschiedenis. Sindsdien is het enthousiasme van Corine en Anton alleen maar gegroeid. “Het is opvallend dat er zoveel vrijwilligers actief zijn. Daar zijn wij het meest blij van geworden. Dat motiveert ons om ervoor te zorgen dat zij allemaal zichtbaar worden.”


g l o V ons op Twitter! e k li ons op Facebook! Wil je als eerste op de hoogte zijn van het laatste regionieuws? Volg ons dan op Twitter. En like ons op Facebook. Onze verslaggevers twitteren via #hetkontakt ook live vanaf locatie (gemeenteraad, evenementen, etc.).

@hk_vianen @Marijke_Verhoef @DickAanen @andrebijl @JannekeKok

www.facebook.com/ vianen.nieuws

Marijke Verhoef @Marijke_Verhof Dick Aanen @DickAanen Andre Bijl @andrebijl Janneke Kok @JannekeKok

17 december

Fijne Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar! #hetkontakt #2014 Openen

Zuidzijde 131

|

2977 XE Goudriaan

|

T: 0183-583200

Beantwoorden

|

E: info@hetkontakt.nl

Retweeten

|

Favoriet *** Meer

I: www.hetkontakt.nl


publicaties

Dinsdag 17 december 2013

27

Het GOEDKOOPSTE adres van Nederland Leerdam - Hank - Venray

0345-612933

www.vuurwerkwereldhetwesten.nl

Voor iedere klant GRATIS vuurwerk

SATURDAY NIGHT 21 DEC SHOPPING

Voor elke betalende klant is er een he erlijk glas gluhw ein

25

ELE OP HET GEH NT!* ASSORTIME

TUSSEN 18.00 - 21.00 UUR

*Alleen geldig op 21 december 2013. Zie de spelregels in onze bouwmarkt!

Huis. Thuis. Formido.

Formido Vianen Hagenweg 5c Telefoon: 0347-37 53 14 Blijf op de hoogte van onze acties en aanbiedingen en meldt u aan op: formido.nl/nieuwsbrief

ONS VAK

=

UW VOORDEEL

Vanaf 1 januari 2014 gaat Het Kontakt Edities over op vaste advertentieformaten. Meer informatie? Vraag de nieuwe formaten en tarievenkaart aan bij onze advertentie afdeling. Telefoon: 0183-583200 Email: advertentie@het kontakt.nl


voorbeeld:

Eastborn | model Brisbane Boxspringcombinatie in vaste uitvoering € 3498,Inruil oude ledikant - /- € 500,-

netto

2998,–

voorbeeld:

Eastborn | model Fashion

voorbeeld:

Boxspringcombinatie in vaste uitvoering € 1799,Inruil oude ledikant - /- € 240,-

Pullman | model All Inclusive de Luxe

netto

Boxspringcombinatie in vaste uitvoering € 3557,Inruil oude ledikant - /- € 475,-

1559,–

netto

3082,– voorbeeld:

Auping | model Essential

voorbeeld:

Ledikant met vaste spiraalbodems en matrassen Dublin € 2795,Inruil oude ledikant - /- € 400,-

Pullman AKTIEmodel Starline

netto

2395,–

Boxspringcombinatie in elektrisch verstelbare uitvoering AKTIEPRIJS: € 3499,Inruil oude ledikant - /- € 425,-

netto

3074,–

UW OUDE BED IS GELD WAARD I N R U I LW EK EN B I J VA N D ER WA L I N T ER I E U R S Ruil uw oude ledikant in en krijg tot €1000,- INRUILKORTING bij aankoop van een nieuw bed. Niet alleen u profiteert van deze korting, u ondersteunt daarmee ook www.vriendenvanroemenie-lexmond.webs.com die ervoor zorgen dat uw meubelen een tweede leven krijgen in Roemenië. Op deze wijze willen wij, samen met u, bijdragen aan een betere woonomgeving in Roemenië. Kijk op www. vanderwal-interieurs.nl of kom langs in de toonzaal voor meer informatie!

SINDS 1860

Techniekweg 8 | 4143 HV Leerdam | www.vanderwalinterieurs.nl |


Dinsdag 17 december 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

29 business nieuws

Martin Hendericks in de prijzen ijĦĞīĢīš Martin Hendericks Uitvaartverzorging heeft maandagavond tijdens het Business Event Vijfheerenlanden de award in de categorie jonge ondernemer/onderneming gewonnen. Traiteurslagerij De Goeij ging naar huis met de Rabo award ‘Samen Sterker’.

Uit de praktijk van notaris Geertje Dantuma

De jury van het event noemde Martin Hendericks bevlogen, innemend, betrokken en toegankelijk. De manier

waarop hij zijn uitvaartonderneming runt wordt gezien als taboedoorbrekend en de jury loofde zijn nieuwe ideeën. In de categorie jonge ondernemer/onderneming waren ook LRS Solutions BV uit Meerkerk en MindCenter Evenementen Locatie van Jeroen van der Sluis uit Vianen genomineerd. Het juryoordeel telde voor vijftig procent mee, de andere vijftig procent was in handen van het publiek. De

ruim vierhonderd aanwezigen mochten nadat alle drie de bedrijven hun bedrijfsfilm hadden getoond en een pitch hadden gegeven, via sms hun stem uitbrengen. Martin Hendericks Uitvaarverzorging kwam daarop als winnaar uit de bus. Martin Hendericks nam zichtbaar geroerd zijn prijs in ontvangst. Hij sprak grote dank uit aan alle nabestaanden die vertrouwen hebben in zijn werk.

Scheiden voortaan bij ambtenaar van de burgerlijke stand? Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) heeft een wetsvoorstel ingediend mogelijk wordt te scheiden zonder tussenkomst van de rechter. De ambtenaar van de burgerlijke stand spreekt de scheiding uit. Dat kan alleen voor echtparen die geen minderjarige kinderen hebben. Eerder bestond er een vergelijkbare mogelijkheid: vanaf april 2001 tot en met maart 2009 kon via de ambtenaar van de burgerlijke stand een ‘flitsscheiding’ tot stand worden gebracht. Voordat de ambtenaar zo’n flitsscheiding kon vast™9Zl^ccVVgh/BVgi^c=ZcYZg^X`h!?Z[[gZn!<Zg^Z!9ZWW^ZZc:YYnOl^_cZcWjg\Zco^iiZcY:hi]ZgZc=VchYZ<dZ^_#

FOTO: MARIJKE VERHOEF

convenant bij een notaris of advocaat zijn gemaakt. Het lijkt in de toekomst nog makkelijker te worden: met het nieuwe wetsvoorstel is zelfs een voorafgaand bezoek aan een notaris of advocaat niet nodig. De staatssecretaris wil met dit wetsvoorstel een echtscheidingsprocedure voor echtgenoten die het onderling eens zijn eenvoudiger en goedkoper maken. Als de echtgenoten minderjarige kinderen hebben, wijzigt de bestaande procedure echter niet: zij blijven verplicht een ouderschapsplan te maken dat door de

Samen Sterker award De Samen Sterker award van hoofdsponsor Rabobank ging naar Hans en Esther de Goeij van de gelijknamige traiteurslagerij. De bank reikte deze award uit om het belang van samenwerking te benadrukken. Wils van Dam van Rabobank Vijfheerenlanden roemde de vele manieren waarop Hans en Esther de Goeij de samenwerking opzoeken met andere ondernemers, onder andere via de BIZ en de Ondernemersvereniging. Esther de Goeij was overdonderd door de prijs. “Het is geweldig om te winnen, vooral met iets dat wij eigenlijk heel normaal vinden. Samenwerking en andere ondernemers helpen doen wij gewoon.” MKB en detailhandel In de categorie MKB en detailhandel ging Modehuis Zwijnenburg uit Meerkerk met de award naar huis. De jury noemde Eddy, Gerie, Debbie en Jeffrey Zwijnenburg echte rasondernemers die durven te investeren en doelgericht en volhardend te werk gaan. In deze categorie waren ook MVIE uit Leerdam en Traiteurslagerij De Goeij uit Vianen en IJsselstein genomineerd.

bij de Tweede Kamer waardoor het

leggen, moest er door partners een

“Ik kom bij hen binnen op het meest kwetsbare moment.”

Industrie en dienstverlening De award van de categorie industrie en dienstverlening ging naar de TAO Groep uit Leerdam. Andere genomineerden in deze categorie waren Multi Beton Vianen en TSL Leerdam.

Workshop Sylvia’s Jazz Bieb en Hema bieden voor Serious Request kennis aan huis

Hospice Vianen houdt Panterhuis steunt open huis Serious Request

O>?9:GK:A9™ Sylvia’s Jazz geeft zaterdag 21

K>6C:C™ Stichting Hospice Vianen houdt

K>6C:C™ Panterhuis geeft van 18 t/m 24

op zaterdag 21 december een open huis. Van 14:00 tot 17:00 uur zijn alle belangstellenden hartelijk welkom om een kijkje te komen nemen in het ‘Bijnathuis-huis’ voor mensen die verkeren in hun laatste levensfase. Bestuur en vrijwilligers zijn op 21 december aanwezig om bezoekers rond te leiden en eventuele vragen te beantwoorden. Het hospice in Vianen is te vinden aan de Ruinkamp 14. De locatie ligt tegenover het Slijk 2.

december voor ieder verkocht paar schoenen 1 euro aan 3FM Serious Request. “Met deze actie willen wij een bijdrage leveren aan dit goede doel. Het voorkomen van onnodige sterfte van baby’s vinden wij belangrijk”, vertelt Rutger Leeuwis van Panterhuis Vianen. Het geld zal met de bijdragen van andere schoenondernemers van GMS worden overhandigd bij het Glazen Huis in Leeuwarden. De schoenondernemers hopen een kleine 10.000 euro te kunnen schenken.

december om 16:00 uur een workshop street-breakdance en vier optredens van het demo team N* Ergy in De Krooshof in Zijderveld. Dit maakt onderdeel uit van de actiedag voor 3FM Serious Request, georganiseerd door Kroosrock en dorpshuis De Krooshof. “We zijn reuze trots dat we gevraagd zijn om voor dit goede doel, kinderen die sterven aan diarree, mee te mogen en kunnen doen.” Om 15:00 uur is er een workshop Zumba van SVZ. Kosten: 5,00 euro per workshop.

G:<>D™ Kosteloos online cursussen volgen met de bibliotheekpas; vanaf 12 december krijgen alle bibliotheekleden een jaar lang de mogelijkheid om zich op een digitale manier te ontwikkelen dankzij online cursuspakketten van de Hemaacademie. De beschikbaar gestelde cursuspakketten zijn Social media/sociale vaardigheden, ICT en Vrije tijd. Ieder pakket bevat online cursussen. Bibliotheekleden krijgen gratis toegang tot één van de drie pakketten, die zij na activering een jaar lang kunnen volgen.

rechter wordt getoetst. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen en u zelf uw scheiding wilt gaan regelen, kan het van belang zijn toch van te voren juridisch advies in te winnen. Heeft u bijvoorbeeld pirvé een erfenis ontvangen van uw ouders en dit bedrag vervolgens in een woning geïnvesteerd die (mede-) eigendom is van uw partner? Worden de aanspraken op opgebouwde pensioenrechten tussen u en uw partner verdeeld? Wat gebeurt er met de levensverzekeringspolissen? Zijn er nog schulden af te wikkelen? Ontstaat er een alimentatieplicht?

Nieuwe snackbar in De Hagen ijĦĞīĢī š Een winkelcentrum is pas compleet als er een gelegenheid is om iets te eten en te drinken. Sinds vorige week is dat het geval in winkelcentrum De Hagen waar Ömer Avci de trotse eigenaar is van de gelijknamige snackbar De Hagen. “Ik heb lang moeten wachten voor ik mijn droom kon verwezenlijken”, vertelt Avci. “Drie jaar geleden, toen Herman Bakker (bloemsierkunst De Klaproos) een nieuw pand betrok en het oude leeg kwam te staan, heb ik mijn

interesse al kenbaar gemaakt aan de verhuurder. Hij heeft zich, net als de gemeente, positief opgesteld.” Ömer Avci, die al geruime tijd in Vianen woont en zich aangetrokken voelt tot De Hagen, ziet zijn snackbar als een plaats waar mensen komen om iets te eten én om elkaar te ontmoeten. In eerste instantie bewoners van de wijk, en straks misschien wel van andere delen van Vianen. “De wijk is in beweging. De flats worden of zijn al gerenoveerd en ik heb gemerkt dat die verbouwing het saamhorigheidsge-

Wilt u na een echtscheiding de gemeenschappelijke woning op naam van één van beide echtgenoten laten zetten, dan zal een notariële akte opgemaakt moeten worden, waarin ook een regeling getroffen wordt voor de aansprakelijkheid voor de hypotheekschuld.

Meer informatie? Raadpleeg onze website of maak een afspraak: Jan Blankenweg 4 4131 ZA Vianen T: 0347-323050 Postbus 189 4130 ED Vianen info@denotarissen.nl www.denotarissen.nl

™:ZcigdihZybZg6kX^bZiZc`ZaZbZYZlZg`Zgh#

FOTO: PETER VERBEEK

voel versterkt. Ook het winkelcentrum heeft een facelift gehad, snackbar De Hagen is de ‘finishing touch’. Hier wonen mensen uit veel culturen, en die zijn me allemaal even lief.” Wat assortiment betreft speelt Avci niet écht in op het multiculturele karakter van de wijk. In de koelvitrines liggen producten die in elke snackbar te vinden zijn. Het enige verschil is dat ze uitsluitend halalgecertificeerd kip-, rund- of kalfsvlees bevatten. Daarnaast worden Turkse pizza’s en döner verkocht en een zelfbedachte en -bereide snack, bestaande uit een gepaneerd en dichtgevouwen kipfiletje met een vulling van pittige groenten. “Zondag 7 december hebben we proefgedraaid”, laat Avci weten. “Dat was vooral bedoeld voor genodigden, waaronder de E1 van vv Vianen, het team waarin mijn zoontje Mohammed Ali voetbalt. Op een gegeven moment stonden er zoveel nieuwsgierige mensen voor de deur dat we maar open huis hebben gehouden. Dat heeft voor veel goodwill gezorgd. Bovendien was het heel nuttig, want mede door deze bezoekers zijn we verbeterpunten tegen gekomen die we meteen hebben aangepakt.” Snackbar De Hagen is zeven dagen per week open. Zondag tot en met donderdag van 12:00 tot 23:00 uur; vrijdag en zaterdag van 12:00 tot 01:00 uur.

College positief over Kringloopwinkel K>6C:C™

Het college van B&W van de gemeente Vianen staat in principe positief tegenover de plannen om een nieuwe Kringloopwinkel in de stad te vestigen. Voorwaarde voor steun is wel dat de winkel levensvatbaar is. Dat liet wethouder Leendert Wijnmalen weten tijdens het wekelijkse persgesprek. “De initiatiefnemers hebben zo’n verzoek neergelegd bij de gemeente. We staan achter motieven als recycling en duurzaamheid, zo’n winkel is goed voor het milieu en het biedt bovendien kansen op sociaal vlak. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen in de winkel aan de slag om er arbeidsritme en verantwoordelijkheidsgevoel op te doen.” Vanuit die positieve grondhouding is het college bereid de initiatiefnemers een starterslening te verstrekken; een jaarlijkse subsidie is niet aan de orde. Om in aanmerking te komen voor zo’n lening moeten de plannenmakers wél aantonen dat hun initiatief levensvatbaar is. Wijnmaalen: “Er is al eerder een kringloopwinkel geweest in Vianen, op het Hofplein. Die redde het destijds niet. Bovendien hebben we hier al een soortgelijke zaak: de Winkel van Sinkel. Maar goed: tijden veranderen. Een haalbaarheidsonderzoek moet aantonen dat er plaats is voor twee van zulke winkels.”


algemeen

Dinsdag 17 december 2013

30

Zondag 22 December openen de ondernemers in het historische centrum

Op

van Vianen, extra hun deuren van

12.00 voor toteen 17.00 uur gezellige winkelzondag! In een gezellige ambiance wordt u getrakteerd op warme chocomel en kerstmuziek verzorgd door de Batenbouwers. Natuurlijk mag de Kerstman niet ontbreken op deze dag. Activiteiten ComitĂŠ vianen v.l.n.r. Agnes Bloks, Ruter Leeuwis, Wendy Parijs en Ron Bloks

Voor de kinderen is er een mini dierentuin aanwezig, waar zij de dieren kunnen aaien en knuffelen, alsmede een zweefmolentje en een springkussen. Om het winkelaanbod te verbreden zijn er tal van marktondernemers aanwezig van buiten Vianen, welke voor een gezellige markt zorgen. De Voorstraat is deze dag gesloten voor verkeer.

Ondernemers vereniging Vianen heet u van harte welkom!

S C H O E N M O D E

VIANEN

ANGRET

Wij wensen u alle goeds voor het nieuwe jaar Zorgspectrum

Bedankt voor uw steun Vrienden van Zorgspectrum www.zorgspectrum.nl


Dinsdag 17 december 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

31 accent

WWW.HETKONTAKT.NL

Beursvloer

Eerste editie op donderdag 17 april 2014

Beursvloer Vianen: zakendoen zonder geld In navolging van veel andere gemeenten krijgt ook Vianen een Beursvloer, een ontmoetingsplek van bedrijfsleven en vrijwilligersorganisaties. ijĦĞīĢī š De eerste beursvloer wordt gehouden op donderdag 17 april 2014. Als locatie is gekozen voor de centrale hal van het stadhuis. De Beursvloer duurt van 17:00 tot 19:00 uur. Naast de gemeente Vianen zijn ook Steunpunt Vrijwilligerswerk Vianen, Vereniging voor Bedrijven in Vianen en omgeving (VBVO), de Ondernemersvereniging Vianen (OVV), Zorgspectrum en de Rabobank zijn bij de voorbereiding betrokken. Maatschappelijke behoeften Op een Beursvloer worden maatschappelijke behoeften verhandeld: vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in de meest brede zin. Bedrijven en lokale overheden, maar ook serviceclubs, scholen, vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties ontmoeten elkaar in een informatie en dynamische sfeer. Doel van een Beursvloer is om matches tot stand te brengen. Vrijwilligers- of maatschappelijke organisaties vragen niet om geld, maar om kennis, toegang tot netwerken, materiaal, faciliteiten en creativiteit.

Leesgroep voor geschiedenis ijĦĞīĢīš In de bibliotheek van Vianen wordt dinsdag 7 januari een informatieve bijeenkomst gehouden over een leesgroep geschiedenis. De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met de Bibliotheek Lek en IJssel, vestiging Vianen. In deze leesgroep zullen ‘non-fictie’ boeken met een geschiedenisthema van de vroege oudheid tot de geschiedenis van de 20e eeuw worden behandeld. Het initiatief komt van de Stichting Senia, die overal in het land dergelijke leesgroepen opricht. De leesgroepen van Senia werken met handleidingen in de vorm van ‘leeswijzers’. Met deze leeswijzers discussiëren de deelnemers, meestal 50-plussers, over de boeken. Meer informatie over de werkwijze is te vinden op de website van de stichting. Aan het eind van de bijeenkomst worden een of meer nieuwe leesgroepen opgericht. Wie belangstelling heeft, of eens wil horen wat deze leesgroep inhoudt, is welkom op dinsdagochtend 7 januari van 10:30 tot 12:00 uur in de bibliotheek, Spekdam 2 in Vianen.

q WWW.SENIA.NL

Winterwandeling ĢijĢįġĦīĤĢīš Oranjevereniging Everdingen houdt 29 december de zesde winterwandeling. Deze duurt circa 2,5 uur. De tocht begon als een aardigheidje om in de donkere dagen tussen Kerst en oudjaar iets leuks te organiseren, maar de activiteit begint nu al een traditie te worden. Al weken vooraf wordt er gespeculeerd over de te volgen route. De uitzetter houdt dit tot op het laatste moment geheim. De wandeling is een mooie gelegenheid om familie en vrienden van de omgeving te laten genieten. Inschrijven van 12:00-14:00 uur in dorpshuis ‘t Knooppunt. Deelname kost 4,00 euro, basisscholieren 2,00 euro, incl. versnapering onderweg en erwtensoep.

Of gewoon handen om het een en ander voor elkaar te krijgen. Ontelbare matches “Er ontstaan ontelbare lijstjes met originele matches”, zegt Piet Daalhof, ambtenaar bij de gemeente Vianen. Leden van de voorbereidingsgroep hebben al gekeken hoe het toegaat in Zederik en Lopik. “Het zijn gezellige bijeenkomsten, waar het bruist en zindert van de energie. En ik verwacht dat het in Vianen niet anders zal zijn.” Ook in buurgemeente Nieuwegein ontstonden prachtige matches. Een bouwbedrijf leverde bijvoorbeeld gratis bouwkundig advies voor de inrichting van een popruimte. In ruil daarvoor kreeg het bedrijf gratis publiciteit van de pop-organisatie. Het is de bedoeling dat de deelnemers aan de Beursvloer actief de vloer opgaan en dat ze niet alleen bij hun eigen standje blijven staan. Er zullen hoekmannen worden ingezet en elke deal wordt officieel op papier gezet bij de notaris. Vrijwilligerscoördinator Carolien Sterk ziet het ook helemaal zitten. Ze

™9Z7ZjghkadZgldgYikddgWZgZ^YYddg:g^XkVcGdhhjb!8Vgda^ZcHiZg`ZcE^Zi9VVa]d[#

gaat de komende maanden hard aan de slag om de 140 vrijwilligersorganisaties in Vianen, Zijderveld, Everdingen en Hagestein warm te krijgen voor de Beursvloer. “Naast publiciteit in de kranten is er vanaf januari ook een website in de lucht: www.beursvloervi-

anen.nl. Mensen moeten de komende maanden zo enthousiast raken, dat ze zeggen: ‘daar wil ik bij zijn’.” Eric van Rossum van de VBVO verwacht dat ook het bedrijfsleven in Vianen volop zal deelnemen aan de eerste Beursvloer. “Er zijn in Vianen zo’n 200

FOTO: DICK AANEN

bedrijven. Die gaan we allemaal benaderen.” Opgeven kan bij Eric van Rossum (beursvloer@gasservice.org) of Carolien Sterk (c.sterk@welzijnvianen.nl).

q WWW.BEURSVLOERVIANEN.NL

De Waal breidt uit met drie vestigingen Eén autobedrijf in het Rivierengebied voor Volkswagen, Audi en ŠKODA TIEL - De Waal Autogroep heeft de drie vestigingen van Auto Ames in Gorinchem (2) en Leerdam (1) overgenomen. De twee autobedrijven werkten al bijna twee jaar eendrachtig samen. Door de fusie ontstaat één autobedrijf met elf vestigingen. Daarmee dekt de dealer van Volkswagen, Audi, ŠKODA en Volkswagen Bedrijfswagens het volledige Rivierengebied af. De schaalvergroting zal leiden tot een hoger servicepeil waarbij het product- en dienstenaanbod nauwer aansluit bij de wensen van de klant, verwachten algemeen directeur Walter de Bruin en Ames-directeur Frank Linders. Voor de drie autobedrijven van Auto Ames is het veranderen van de naam het “logische gevolg” van een succesvolle samenwerking die al twee jaar duurt. “We combineren the best of both worlds. De afgelopen periode hebben beide familiebedrijven intensief van elkaar geleerd. Ames heeft de aangereikte verbeterpunten van De Waal ingepast, andersom heeft De Waal van Ames geleerd. Ondertussen is er achter de schermen hard gewerkt aan de integratie van de twee bedrijven. Het enige wat er nu nog aan ontbreekt, is een naamswijziging.” En dat terwijl Ames een goede naam heeft in Gorinchem en Leerdam. Is het niet zonde om deze van de gevel te halen? Linders: “De Waal Autogroep geniet al decennia een uitstekende reputatie in de regio De Betuwe en Maas en Waal. Onze klanten blijven ook na de naamsverandering verzekerd van oersterke merken. Dat is één. Daarnaast staat De Waal

Autogroep, ook vanuit hún traditie als familiebedrijf, net zo dicht op de klant als Ames dit doet. Verder is het goed om te weten dat de collega’s in Leerdam en Gorinchem op hun plek blijven. De klant houdt dus zijn of haar vaste aanspreekpunt. Alles blijft bij het oude; alleen de naam verandert.” In welk opzicht is schaalvergroting hier een voordeel? De Bruin: “Wij zijn ervan overtuigd dat we een slagvaardiger bedrijf worden dat zich nóg prominenter in de regio manifesteert. Met andere woorden: in de breedte zal onze kracht toenemen. Door het samengaan van de twee bedrijven ontstaat één middelgroot bedrijf dat tot de top-25

van Nederlandse autobedrijven behoort. Wat Frank zegt, klopt: we mogen dan wel een grotere speler zijn geworden, toch houden we de toegankelijkheid van een familiebedrijf. Groot geworden door klein te blijven – dekt wel de lading.” Nieuwe website De Waal Autogroep is de afgelopen tijd sterk in beweging. Voor de bundeling van alle Audi-activiteiten in het rayon opende het bedrijf eind 2012 een gloednieuw pand langs de A15 bij Geldermalsen. Deze week gaat de compleet nieuwe website de lucht in. De site voldoet, met name qua beleving en gebruikersvriendelijkheid, aan de hoogste internetstandaarden.


publicaties

Dinsdag 17 december 2013

32

Het GOEDKOOPSTE adres van Nederland Leerdam - Hank - Venray

0345 - 61 29 33

www.vuurwerkwereldhetwesten.nl

Voor iedere klant GRATIS vuurwerk Huidige situatie

Uw Kontaktje online vanaf 1 januari Č?2QOLQHRSJHYHQHQDIUHNHQHQ Č?3DUWLFXOLHUHQDGYHUWHUHQJUDWLVRQOLQH Č?)RWRČ&#x2021;VHQYLGHRČ&#x2021;VRQOLQHSODDWVHQ Č?Î&#x2013;QGHNUDQWEHWDOHQSHUUHJHO Č?0RJHOLMNKHLGRPH[WUDDFFHQWHQDDQ WHEUHQJHQ

Kontaktjes

laatsen? Kontaktje p PDNNHOLMN 9RRUGHOLJHQ l

.regio-deal.n

Ga naar www

2S

llen Diverse mode huur.nl of rolsteigerste Kijk op www. .XX XX XX -XX 06 l be â&#x201A;Ź8

NVWHUJH]RFKW 6FKRRQPDD week r pe r uu 6 or Vo Č&#x153; XXXX Tel. 0183-XXXX

SDDQKXLV &RPSXWHUKXO Č&#x153; 8-XXXXXXXX Tel. 07

WH UHHQJHEUXLN .â&#x201A;Ź8 ad

2S]RHNQDD fiets?

Invullen, Uitknippen, Opsturen. Vanaf 1 januari is dit verleden tijd, u kunt dan al uw kontaktjes opgeven via

www.regio-deal.nl en plaats alles wat u wilt verkopen online.

Het Kontaktje in de krant plaatsen regelt u ook eenvoudig op regio-deal.nl

HOJ GHQDOXP9 ZLQWHUEDQ bra 215 x 55 x 16 am Alh at Se voor â&#x201A;Ź 8.â&#x201A;Ź 275

JHU

HQUROVWHL ]RHNQDDUH

orra 30 stuks op vo kker l Rijdende Ra Fietsenhande XXXX Tel. 0184-XXXX

LQJ SNLQGHUNOHG 6FKXXUYHUNRR cember van 14 de Op zaterdag uur 10:00 â&#x20AC;&#x201C; 16:00 XXXX tie: 06-XXXXXX Meer informa

â&#x201A;Ź 8.-

XXX

Tel. 06-XXXXXX

JRČ&#x2021; 5HQDXOW7ZLQ â&#x201A;Ź 6. ]ZDUWLJVW -XXXXXXXXX

 JHER[HQSHU 7HKXXU*DUD DU ED LN FK HV E il. GLUHFW xtehuur@gma bo e-mail: garage -XXXXXXXXX com of bel: 06

83

â&#x201A;Ź 500 Tel. 01

OGQ (HWWDIHOPHW RXW[ RXGNHUVWHQK Č&#x153; P  [ P  0183-XXXXXX

Č&#x153;

DSVWHU $PEXODQWN wo/do/vrij Werkdagen di/ Knippen: â&#x201A;Ź 10 uren: â&#x201A;Ź 40 Knippen + kle XXXX XX XX -XX 06 l. Te

+ 4 stoelen Te

Č&#x153;

DWVHUYLFH

+RQGHQXLWOD

g Ma t/m vrijda en deskundig Betrouwbaar dag p/ 0 7,5 Vanaf â&#x201A;Ź

Zoeken Kijken Kopen

â&#x201A;Ź8

l.

RVS 4-pits Kookplaats t â&#x201A;Ź 50 n op koelkas .-

Ka XX Tel. 078-XXXXX

Č&#x153;


Dinsdag 17 december 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

33 vrije tijd

WWW.HETKONTAKT.NL

zaterdag

zondag

18 december

21 december

22 december

Vreeswijk hult zich in kaarslicht

Voute kerstparty in De Stadshof

Koopzondag in het centrum van Vianen

Vreeswijk wordt van 19:00-22:00 uur verlicht door duizenden kaarsjes en fakkels. Langs de kaarsjesroute zijn warme dranken te koop. Om 18:30 uur start een lampionnenoptocht bij de Handelskade. Er is kerstmuziek en om 19:00 uur start de volkskerstzang in de Barbarakerk. Om 21:00 uur muziek vanuit de toren van de Barbarakerk. Vrevia vaart tot 23:00 uur. Info: www.vreeswijkbijkaarslicht.nl

Voute kerstparty met dj Jaimy, van 21:00-01:00 uur in De Stadshof. Kom in je gekste kerstoutfit en win leuke prijzen. Entree: gratis. Informatie: 0347-355 325, www.destadshofvianen.nl.

Ondernemersvereniging Vianen houdt van 12:00 tot 17:00 uur een winkelzondag in het historische centrum van Vianen. De Batenbouwers spelen kerstmuziek, er is warme chocomel en de kerstman is erbij. Kinderen kunnen dieren aaien en knuffelen in de mini dierentuin of zich vermaken met de zweefmolen en het springkussen. Op de voor het autoverkeer afgesloten Voorstraat is ook een kerstmarkt.

WOENSDAG 18 DECEMBER

Zilversmid 13:00-16:00, Vianen, Hof van Batenstein. Zilversmid Tony repareert en reinigt sieraden en horloges. Scholentoernooi Servia 15:00-18:00, Vianen, sporthal Helsdingen. Volleybalvereniging Servia organiseert een school volleybaltoernooi voor leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Vianen. Het toernooi wordt gespeeld volgens de Nevobo CMV regels. Aanmelding voor het toernooi kan per team van zes, de inschrijfformulieren voor deelname aan het toernooi worden via de scholen verspreid en voor 20 november terug verwacht. Deelname aan het toernooi is gratis. www.servia.nl Voorlezen 15:00-15:30, Vianen, Bibliotheek, Spekdam 2. Kinderen van 4 tot en met 6 jaar kunnen komen luisteren naar het verhaal ‘De kerstwens

van Sneeuwkonijn’ van Rebecca Harry. Sneeuwkonijntje zou heel graag een vriendje voor Kerstmis willen. Een vriendje is het enige cadeau dat ze echt graag wil. Als ze onderweg is naar de Kerstman, om haar kerstwens af te leveren, wordt ze steeds opgehouden door allerlei dieren die haar hulp nodig hebben. Pas als de Kerstman haar na al die avonturen thuisbrengt met zijn arrenslee en al haar nieuwe vrienden haar thuis opwachten, beseft Sneeuwkonijntje dat ze zelf haar eigen kerstwens in vervulling heeft doen gaan. www.bibliotheeklekijssel.nl. Kerst knutselmiddag 15:00-16:30, Vianen, Stedelijk Museum Vianen, Voorstraat 97. De VVV houdt een gezellige kerstknutselmiddag voor kinderen in de leeftijdscategorieën 6-7 jaar/8-9 jaar/10-12 jaar. Te doen: diverse kerstdecoraties maken. Entree: 2,00 euro. Aanmelden bij de balie van het Museum/VVV, via 0347371648 of via

www.stedelijkmuseumvianen. nl DONDERDAG 19 DECEMBER

Koffie-inloop mantelzorgers 14:00-15:30, Vianen, Donjon (huiskamer). Mantelzorgers zijn welkom tijdens de koffie-inloopmiddag van het Steunpunt Mantelzorg Vianen. Onder het genot van een kopje koffie of thee en een ontspannen gesprek kunnen mantelzorgers ervaringen uitwisselen. Meer informatie: Carolien Sterk (0347-374097 of c.sterk@ welzijnvianen.nl). Postzegelavond 19:30-20:30, Vianen, De Stadshof, Hazelaarplein 4. Postzegelavond met een veiling van zo’n honderd kavels, ruiling en uitwisseling van nieuwtjes. Nieuwe leden zijn welkom. Dialezing Paul van Hooff 20:00-22:00, Schoonrewoerd, De Schaapskooi, Overboeicop 15. Paul van

zondag 22 en 2e Kerstdag donder- uur Gerard v.d. Schee. Chr. Geref. Kerk 10.00 en 18.00 uur leesdienst dag 26 december (Zalencentrum ‘t Klooster). 10.00 en 18.00 uur ds. M.C. Tanis (ZalenEVERDINGEN centrum ‘t Klooster) (woensdag H.H. Petrus en Paulus Parochie 25 december). 10.00 uur Kerst19.00 uur Eucharistieviering (zaterdag 21 december). 22.30 uur feest met de kinderen, ds. A.A. Egas (Zalencentrum ‘t Klooster) Eucharistieviering (dinsdag 24 december). 10.00 uur Eucharistie- (donderdag 26 december). Herst. Herv. Gem. Eben Haëzer 09.30 viering (woensdag 25 december). uur ds. A. den Hartog (bed. H.A.), Herv. Gem. 09.30 uur ds. E. van 15.30 uur ds. A. den Hartog (dankz. Wijk, 18.30 uur ds. G. Lugthart. 20.30 uur ds. T. de Ridder (dinsdag H.A.). 09.30 en 15.30 uur ds. A. den Hartog (woensdag 25 december). 24 december). 09.30 uur ds. T. de Ridder, 18.30 uur Kerstviering met 09.30 uur Kerstfeest met de kinderen (donderdag 26 december). de zondagsschool (woensdag 25 Ned. Herv. Comité 10.00 uur ds. J.J. december). Roodsant (2e Kerstdag donderdag 26 december). Prot. Gem. - De HAGESTEIN Hoeksteen 19.15 uur ds. J.H. LanHerv. Gem. 09.30 uur ds. S.J. Verheij, 18.30 uur ds. M. van Dam. gelaar (woensdag 18 december). 10.00 uur ds. R.M. den Hertog. 09.30 uur ds. M. van Dam, 18.30 uur ds. G. Mulder (woensdag 25 de- 10.00 uur ds. R.M. den Hertog cember). 09.30 uur zondagsschool (woensdag 25 december). Prot. Gem. - Grote Kerk 18.30 en 23.00 (donderdag 26 december). uur ds. J.H. Langelaar (dinsdag 24 december). R.K Parochie Maria LEXMOND ten Hemelopneming 10.00 uur EuHerv. Gem. 09.30 uur ds. H. Schicharistieviering. 19.30 uur gezins/ paanboord, 18.30 uur ds. H.J. v.d. jongeren Eucharistieviering, 23.00 Veen. 09.30 uur ds. P. de Jager, uur Eucharistieviering (dinsdag 24 18.30 uur ds. K.M. Teeuw (woensdag 25 december). 18.00 uur kerst- december). 10.00 uur Eucharistiefeest zondagsschool (donderdag 26 viering, 14.00 uur Kindje-wiegen december). Prot. Gem. Lux Mundi (woensdag 25 december). 10.00 uur Eucharistieviering (donderdag 10.00 uur dr. T. Dijkstra-Algra, 26 december). 18.30 uur ds. M. Snaterse. 22.00 uur kerstnachtdienst (dinsdag 24 ZIJDERVELD december). 10.00 uur ds. J. Visser Herv. Gem. 09.30 uur ds. M. van (woensdag 25 december). Dam, 18.30 uur ds. D. Verkuil. 09.30 uur ds. D. Verkuil, 18.30 uur VIANEN Kerstfeest met de kinderen (woensBaptistengemeente De Rank Rivierenland - De Hoeksteen 16.00 dag 25 december).

meer service online op www.hetkontakt.nl

service

Kerkdiensten Vianen

Hooff met de foto’s uit natuurgebied La Brenne, gelegen in het midden van Frankrijk. Het gebied wordt doorkruist door de rivier de Creuse. La Brenne kenmerkt zich door de talloze meertjes. Het overgrote deel heeft een functie in visteelt. Het gebied is kleinschalig en gevarieerd met akkers en graslanden die worden gescheiden door hagen. Her en der staan boerderijen met vervallen stallen vol vleermuizen en boerenzwaluwen. Op veel plekken zijn natuurterreintjes te vinden. Ook daarin is de variatie groot, van moeras tot kalkgrasland. Met natuurlijk de bijhehorende flora en fauna. Entree: gratis, wel verloting. VRIJDAG 20 DECEMBER

Kerststukjes bij de Snuffelkelder 15:00-20:00, Everdingen, Hervormd Centrum, Kerkstraat 5. De Snuffelkelder houdt haar jaarlijkse verkoping van kerststukjes en -kransen. De schalen en kransen zijn opgemaakt met vers materiaal. Deze worden gemaakt door vrijwilligers, die het bloemschikken in hun vingers hebben. Daardoor is elk stuk anders en toch vriendelijk geprijsd. Verder zijn er tweedehands kerstartikelen te koop. Ook is er gelegenheid om koffie te drinken met wat lekkers erbij. De Snuffelkelder is zaterdag 21 december op de normale tijden (10.00-13.00 uur) geopend. Mochten er nog kerststukjes over zijn dan worden ze daar nog aangeboden. 28 december is de Snuffelkelder gesloten.

jas kaartavond. Kerstconcert Harmonie Orkest Excelsior Vianen 20:00, Vianen, De Hoeksteen, Groenekade 7. Harmonie Orkest Excelsior Vianen geeft een kerstconcert. Onder leiding van dirigent René de Jong speelt Excelsior klassieke en moderne kerststukken. Er is ook samenzang met Christelijke Zangvereniging Hallelujah. De blokfluitleerlingen en het leerlingenorkest treden ook op. Entree: gratis. Zaal open: 19:30 uur. Na afloop glühwein en warme chocolademelk. ZATERDAG 21 DECEMBER

Boutavond 17:00-21:00, Everdingen, Everstein. Het Rad van avontuur zal draaien met leuke prijzen en daarnaast kunnen er op deze avond ook diverse vleesprijzenworden gewonnen. Daarnaast zijn er ook een aantal nostalgische spullen te winnen uit het oude clubgebouw. Om 18:30 uur tweede trekking van de loterij.

lijks tussen 14:00 en 16:00 uur in De Korte Inloop. MAANDAG 23 DECEMBER

Kerstzangavond 20:00, Zijderveld, Hervormde Kerk. Kerstzangavond met de Christelijk Gemengde Zangvereniging Laudate Dominum uit Zijderveld, onder leiding van Peter Steijlen. Het koor wordt bij enkele liederen op de dwarsfluit begeleid door Anne van Lagen en op het orgel door Marten van den Brink. Zij verzorgen ook een apart muzikaal intermezzo voor fluit en piano, waarbij o.a. een bewerking van ‘O Holy Night’ wordt uitgevoerd. Als gastkoor is de Gemengde Zangvereniging Kunst naar Kracht uit Oosterwijk uitgenodigd. Beide koren zingen een aantrekkelijke variatie van oude en nieuwe Kerstliederen, waarbij ook veel ruimte is voor fijne samenzang. De meditatie wordt verzorgd door ds. D. Verkuil, predikant uit Zijderveld. Entree: gratis. Kerk open vanaf 19:30 uur. DINSDAG 24 DECEMBER

Kerstdiner Korte Inloop 18:00, Vianen, De Korte Inloop (naast de hervormde kerk). Iedereen is welkom om deel te nemen aan het diner en voor het gezellig samenzijn met anderen. Deelname kost 8,50 euro. Reserveren en betalen kan dage-

Kerstborrel 16:00-20:00, Hagestein, dorpshuis De Biezen. Partyservice Gleis houdt een kerstborrel in het dorpshuis. Wie in een kerstoutfit gekleed komt, ontvangt een gratis consumptie.

uitgaan

woensdag

Kinderkerstfeest 18:30, Vianen, Grote Kerk. De Protestantse gemeente van Vianen houdt een kinderkerstfeest rond het thema ‘licht in de stal’. Tijdens deze dienst luisteren en kijken aanwezigen naar het kerstverhaal. Daarnaast worden alle bekende kerstliedjes gezongen. Het kinderkerstfeest wordt afgesloten met een wandeling rond de Grote Kerk. Tijdens deze wandeling wordt het gehele kerstverhaal uitgespeeld en zal het jeugdkoor Shai zingen. Na afloop van de dienst is er wat te drinken. Iedereen is welkom. Kerk open vanaf 17:45 uur. WOENSDAG 25 DECEMBER

Kindje wiegen 14:00, Vianen, R.K. kerk Maria ten Hemeplopneming, Brederodestraat 2. Kindjewiegen voor de allerkleinsten. Alle kinderen mogen meedoen met het kerstspel. DONDERDAG 26 DECEMBER

Kerstpuzzelrit 14:00, Meerkerk, De Gouden Leeuw. MAC De Magneet houdt de kerstpuzzelrit. Inschrijven tussen 14:00 en 15:00 uur in café-restaurant De Gouden Leeuw in Meerkerk. Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro per auto of motor. Meer informatie: 0347-351264 of 0345641446.

Kerstavond KVG 18:30, Vianen, ‘t Klooster. KVG Vianen houdt een kerstavond, met maaltijd en muziek van het koor Inspiration. De avond is alleen voor leden. Jeugddisco 20:00-23:30, Vianen, De Stadshof, Hazelaarplein 4. Tweede jeugddisco van het seizoen voor kinderen van 11 t/m 14 jaar oud. Dit keer in het teken van kerst, dus kom in kerstoutfit. Er zijn prijzen te winnen met dance battles. DJ Danny draait alle populaire hits. Entree: 3,00 euro. Er wordt geen alcohol en Red-Bull geschonken. Meer info: 0347-355325 www.destadshofvianen.nl Kaartavond 20:00, Hagestein, dorpshuis De Biezen. K.C. SchoppenAas houdt een kerst klaver-

ZATERDAG 21 DECEMBER

Actiedag voor 3FM Serious Request O>?9:GK:A9™ De organisatie van Kroosrock en dorpshuis De Krooshof in Zijderveld hou-

den zaterdag een grote actiedag om geld in te zamelen voor kinderen die door onder andere gebrek aan hygiëne sterven aan de gevolgen van diarree. Vanaf 14:00 uur is er een markt voor jong en oud in De Krooshof, compleet met schiettent, leuke koopwaar, dansworkshops om 15:00 en 16:00 uur en een knutselhoek. De markt is gratis toegankelijk, deelname aan de workshops kost 5,00 euro. Vanaf 19:00 uur wordt het dorpshuis omgetoverd tot poppodium, met optredens van The U2 Tribute, Baby Face Nelson, Grey Nomad en de Vianense talenten Heron, Take Cover, Hanna Verboom en rappers Quido en Deniz. Entree: 5,00 euro. Meer info: www.facebook.com/kroosrock.


publicaties

Dinsdag 17 december 2013

34

Kapotte ďŹ ets of scooter? Ga dan naar

Rijwielhal VAN DONGEN W.C. de Hagen-Vianen Vijfheerenlanden 544.a. Tel. 0347-351756

TE KOOP AANGEBODEN

T.k. 4 d.eiken stoelen â&#x201A;Ź30,-. Tel. 0184-685351. T.k. 60 romans â&#x201A;Ź13,-; 50 kinderbkn â&#x201A;Ź12,-; 20 thrillers â&#x201A;Ź10,-; 10 wereldatlassen â&#x201A;Ź30,-; 5 dzn speelgoed â&#x201A;Ź16,; vaatwasser Boschâ&#x201A;Ź100,-; 200 stenen beeldjes â&#x201A;Ź25,-; 50 div. strips â&#x201A;Ź24,-; 40 bkn van alles â&#x201A;Ź20,-; 200 LP's â&#x201A;Ź70,-; sneeuwketting â&#x201A;Ź14,-; 27 bkn modelbouwer â&#x201A;Ź40,-. Tel. 06-12449914.

WEES ER SNEL BIJ!

T.k. betonplaten ramen/deur v. schutting t.e.a.b., vlechtschermen; hrn- + msjsfiets â&#x201A;Ź25,- p.s.. Tel. 0418-673424. T.k. Caonon scanner Lide 20 â&#x201A;Ź15,-; Carlton koffer 75x55x25 â&#x201A;Ź25,-; Hema koffer 65x50x20 â&#x201A;Ź10,-. Tel. 0345614865. T.k. elek.steengril + rookpan m. acc. â&#x201A;Ź45,-; nw elek. grill 28x46 â&#x201A;Ź25,- Ă&#x2DC; 40 â&#x201A;Ź35,-. Tel. 0345-614865.

koopjes met 60% korting

T.k. hh voordeur Northgo B928xH2010. Tel. 0786919393. T.k. koel/vries comb Liebher â&#x201A;Ź125,-. Tel. 0418-581926. T.k. laptop Dell inspiron; computer Dell Intel 2 mon.; 2 printers dcp-195c, Cabon pixma mp550. Alles 1-koop. Tel. 0345-617992.

HET IS WINTER! Een ideaal moment om uw oude najaars-garderobe eens ďŹ&#x201A;ink op te ruimen. En dan natuurlijk meteen slim inkopen te doen voor het komende winterseizoen. Daarom hebben wij vanaf vandaag weer stapels waanzinnige aanbiedingen voor u klaarliggen. Voor prijzen waarvan u normaal alleen kunt dromen. Dus kom langs en maak uw najaarsopruiming compleet! Graag tot ziens bij Zwijnenburg, het huis van de mode!

Volg ons op Facebook, Twitter en Pinterest!

T.k. zw lrn hrnjas mt 56 â&#x201A;Ź25,; groene kaftan â&#x201A;Ź10,-; bl kaftan m. overjas â&#x201A;Ź15,-; nw fietspomp â&#x201A;Ź5,-; groen cocktailpakje mt 38 â&#x201A;Ź25,-; plafonniere 2-l â&#x201A;Ź10,-; gordijnrails m. roller 4 mtr â&#x201A;Ź10,-. Tel. 0640609094.

H E T H U I S VA N D E M O D E Bezoek deze zomer de Zeehondencrèche in Pieterburen. 50 kleine zeehondjes komen op adem in Zeehondencrèche Lenie â&#x20AC;&#x2122;t Hart.

Energieweg 27, 4231 DJ Meerkerk, telefoon 0183-351401 | Bezoek ook onze webshop: www.zwijnenburgmode.nl *Kortingen zijn alleen geldig op geselecteerde artikelen en niet geldig in combinatie met andere acties. Tevens ook in de webshop geldig.

Het hele jaar open (ook op zon- en feestdagen). www.zeehondencreche.nl

2e Kerstdag Tuinhuisshow Einsteinstraat 16, Wijchen 024-6451226 T 024-64 451226

Geopend van 09.00 tot 16.00 uur Ruim 30 modellen, ook maatwerk. Gratis geplaatst!

Wij leveren ook houten verandaâ&#x20AC;&#x2122;s, speeltoestellen & tuinartikelen Kijk op www.theunissentuinhuisjes.nl voor het complete assortiment

GEBOORTEKAARTJES OOK DAAR ZIJN WIJ GOED IN! De Groot Drukkerij bv

Kantoor gesloten

Zuidzijde 131, Goudriaan, 0183 - 583311 www.degrootfamiliedruk.nl

Vanwege een bijeenkomst is ons kantoor donderdag 19 december vanaf 15.30 uur gesloten. Voor spoedgevallen kunt u ons altijd, 24 uur per dag, bellen op (0347) 37 20 20. Niet-urgente reparatieverzoeken kunt u indienen via onze website.

Kantoorboekh. Groot-Ammers, Voorstraat 5, " $ "#)Chr. Boekh. De Parel, Kleyburg! %&")Chr. Boekwinkel De Bouwsteen, Lindenstraat 2, Bleskensgraaf

Kijk voor onze openingstijden rond de feestdagen op www.lekstedewonen.nl

Vanaf 50 geboortekaartjes, krijgt u een naamposter cadeau!

SNEL KLAAR OP WERKDAGEN!

Voordelig reizen met een abonnement

Mogen wij u een passend abonnement aanbieden? U reist veel of af en toe, in de spits of juist tijdens de daluren. Hoe u ook reist: we hebben voor u een passend abonnement dat u op uw persoonlijke OV-chipkaart kunt laden. Dat is niet alleen makkelijk. Het levert u ook direct korting op. Kijk op arriva.nl/zuid-holland welk abonnement het beste bij u past en u het meeste voordeel biedt. Onze handige productwijzer helpt u daarbij. Goede reis!


Dinsdag 17 december 2013

Bryant Boogert 2e ğįĢġĞĊĥĬĬĤğĩĬĨĩĞīġš Met drie eerste, zeven tweede en twee derde plaatsen is Bryant Boogert (8) tweede geworden in het eindklassement van de West Brabantse Veldrit Competitie. Zondag tijdens de laatste wedstrijd in Breda kwam de jonge Hoogbloklander als tweede over de meet.

Libreteam Vianen klimt op ranglijst Dankzij een 4-2 zege tegen Padoc nam het libreteam van Vianen afstand van de kelder van het klassement. Daar zag het aanvankelijk niet naar uit, want Cok Florie (150) kwam tegen Hennie Overbeek van een koude kermis thuis. De Woerdenaar scoorde met series van 48 en 56 caramboles, en was na zestien beurten klaar (71170): 0-2. Na een stroef begin kwam Jhon Burggraaf halverwege zijn partij op stoom. Na reeksen van 18 en 32 caramboles verstoorde hij de illusies van Jan Veldhuysen (115) met een slotserie van 72 (150-71 in veertien beurten): 2-2. Joop Florie verraste met een magistrale reeks van 31 caramboles. Nadat hij er in de vijfde beurt nog een van 10 op had geplakt freewheelde hij naar het einde. Hennie Broeke (96) kwam nog even aan de leiding, maar moest zich in 21 beurten gewonnen geven (81-66): 4-2.

K>6C:C ™

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

De Almeerse ploeg dekte kort en fel, en schakelde snel om naar de aanval. De bezoekers hadden, zeker in de tweede helft, moeite met die speelwijze. Daar kwam bij dat hun eigen spel te slap was en ze faalden in de afwerking. Niettemin begon De Reigers, dat zowel Laurens van der Greft als Jason Eugenia miste, goed. In de tweede mi-

ĢijĢįġĦīĤĢī š In een bijzonder zwak duel liet Rijswijkse Boys de thuisclub, die door twee rode kaarten al was uitgedund tot negen spelers, tot een kwartier voor tijd spartelen. De 0-2 was echter de nekslag voor de roodwitten, die er een hele kluif aan zullen krijgen om degradatie naar de derde klasse te ontlopen.

Via twee doelpunten van Vincent Boer kwam VIKO snel aan de leiding (2-0). Deze goede start leek voor de thusploeg het sein dat het deze wedstrijd ook wel met een stapje minder kon. Door onnauwkeurig spel en een gebrek aan felheid en inzet daalde het niveau van VIKO razendsnel. HemurEnge maakte hier dankbaar gebruik van en compenseerde de mindere kwaliteit met een gezonde dosis werklust en felheid. De meeste individuele duels werden in deze fase in het voordeel van de ploeg uit Amerongen beslist. In een periode van twintig minuten waarin VIKO ‘geen korf raakte’ scoorde Hemur-Enge vijf doelpunten op rij. De rust werd behaald met een 3-6 stand op het scorebord. Donkere wolken Toen Hemur-Enge er na de rust ook nog 3-7 van maakte pakten donkere

toen de sluitpost van Everstein er met rood af moest nadat hij de doorgebroken Michael van den Oever buiten het zestien metergebied had getorpedeerd. Nader Mechichi stond zijn plaats af een reserve-keeper Robert Schouten. Die had makkelijk een keer of wat gepasseerd kunnen worden, maar de opgelegde kansen waren aan

Wilco van Oord en Martin Kant niet besteed.Na de hervatting kwam Everstein, door een kopbal van André van der Veer, nog bijna op gelijke hoogte. In de achtste minuut maakte Stoffelen op het middenveld een volkomen onnodige overtreding op Kant, waardoor ook hij kon inrukken. In het rommelige vervolg deed Rijswijkse Boys hoe-

genaamd niets met de overtalsituatie, waardoor Everstein lange tijd mocht blijven hopen. Een kwartier voor tijd ging keeper Schouten echter hopeloos de fout in. Hij verspeelde de bal aan invaller Joachim den Dekker, die de stand op 0-2 bracht. Peter Verbeek

Everstein liep al snel achter de feiten aan. Nadat doelman Geoffrey van der Boor in de zesde minuut had gered op een vrije kans van Ricky Vroon, ging verdediger Willem Moorelisse drie minuten later in de fout door de doorgebroken Michael van den Oever neer te halen. Ayhan Uslu schoot de strafschop onhoudbaar in het dak van het doel: 0-1. Minpunt De thuisclub legde voldoende ijver aan de dag, maar was nauwelijks in staat een vuist te maken. Er werd af en toe aardig gecombineerd, maar de spitsen lieten zich vaak te ver naar de buitenkant dringen om écht gevaarlijk te kunnen worden. Ander minpunt was de zwakke opbouw van achteruit. Met name rechterverdediger Danny Stoffelen schoof de bal vrijwel steeds in de voeten van een tegenstander. Geluk bij een ongeluk was dat Rijkswijkse Boys na die treffer niet aantoonde recht te hebben op een derde plaats op de ranglijst. Dat gebeurde pas in de slotfase van de eerste helft,

™G^X`;^ZgZcholZZ[icVVgYZWVaZccVVgB^X]VZakVcYZcDZkZg#

FOTO: PETER VERBEEK

Brederodes (zon) illusie armer

nuut scoorde Mo Alou met een schot uit de tweede lijn: 0-1. De eerste kansen van de thuisclub werden verijdeld door doelman Oscar de Groot, die in de twaalfde minuut echter werd gepasseerd: 1-1.

IJıįĢĠĥıš Zelden zal Brederodes zich zó bekocht hebben gevoeld als afgelopen zondag. Tegen Kampong speelden de groengelen hun beste wedstrijd van dit seizoen. Tal van goede kansen werden echter niet benut, en dan zijn de voetbalwetten uiterst wreed: in blessuretijd scoorden de Utrechters uit een counter: 1-0.

Zes minuten later was Thomas Dekker het eindstation van een mooie aanval (1-2), maar nog voor rust boog Golden Stars 2 de achterstand om in een 3-2 voorsprong. Na de pauze kwamen de gasten, die nog enkele kansen misten, er nauwelijks meer aan te pas. De thuisclub leidde al met 5-2 toen Sofiane Bokarroua nog iets terug deed: 5-3. Uit een countertje werd het 6-3.

“Het was een gestolen overwinning”, verontschuldigden de bestuursleden van Kampong zich na afloop van ten opzichte van de bestuursdelegatie van Brederodes. Dat was terecht, maar evenals het kratje bier dat de Vianense spelersgroep werd aangeboden was dat nog minder dan een pleister op de wonde. Trainer David Toxopeus had zijn man-

nen uitstekend voorbereid op het treffen tegen de titelkandidaat, die de laatste weken wat stroef draait. Brederodes zette vanaf het begon druk op de man en de bal, en was als collectief sterker dan de gastheren. Die kwamen er regelmatig uit maar door een zwakke eindpass konden ze aanvallend geen potten breken. Bij Brederodes was rechterspits Robin Houtveen nauwelijks af te stoppen. Steeds bond hij tenminste twee tegenstanders aan zich, waardoor Keven Kroeze op links veel ruimte kreeg. De dynamische middenvelder probeerde het enkele keren met slimme schoten uit de tweede lijn, maar hij mikte steeds een fractie te hoog. In de 37e minuut trok Houtveen, na een geweldige balaanname, naar binnen. Hij loste een

Verlies Omega heeft weinig gevolgen

Servia nr. 1 bij winterstop

Viko komt met de schrik vrij ijĦĞīĢīš De korfballers van VIKO konden zich zaterdag tegen hekkensluiter Hemur-Enge geen misstap veroorloven. De tegenstander uit Amergongen bood knap weerstand, maar de Vianezen kwamen uiteindelijk met de schrik vrij: 12-10.

WWW.REGIO-VOETBAL.NL

Everstein wordt lang in leven gehouden

De Reigers blijft tweede ondanks nederlaag ĞĩĪĢįĢ š Op de dag dat koploper Nieuwland zijn eerste nederlaag leed had runner-up De Reigers een offday. De Vianense zaalvoetballers verloren met 6-3 bij Golden Stars 2.

35 sport

wolken zich samen boven sporthal Helsdingen. Twee prima doelpunten van Raymond Soerjo brachten VIKO weer in de wedstrijd (5-7). De Vianezen toonden in de tweede helft duidelijk meer werklust en de rood-witten lieten zich niet meer bij elk duel de kaas van het brood eten. Na de 5-8 van Hemur-Enge kreeg VIKO langzaam maar zeker meer vat op de wedstrijd. Via vier Viaanse doelpunten kwam VIKO aan de leiding (9-8). Door verdedigende fouten van de thuisploeg bleef Hemur-Enge tot 10-10 hoop houden op een goede afloop. Rules Buitelaar en Vincent Boer scoorden, waardoor VIKO vervolgens op een 12-10 voorsprong kwam. Niet overtuigend VIKO speelde de het resterende deel van de wedstrijd niet overtuigend uit , maar de beide ploegen kregen de bal niet meer door de korf en de overwinning voor VIKO kwam niet echt meer in gevaar. Een belangrijke maar moeizame overwinning. Zaterdag speelt VIKO de laatste wedstrijd van 2013 tegen Nikantes in Hoogvliet.

ijĦĞīĢīš In de laatste wedstrijd van het jaar verloren de handballers van Omega met 21-23 van B.H.C. 2 uit Bussem. Door het verlies van de concurrenten blijft Omega uitzicht houden op een goede klassering in de competitie. De spaarzame kansen die Omega in het begin kreeg werden door de goede keeper van BHC gekeerd. Bij een achterstand van 8-4 kreeg Omega meer grip op de wedstrijd. Na zestien minuten volgde de aansluiting. Beide teams ontliepen elkaar maar heel weinig. Ruststand: 1214. Omega had na rust de pech dat men een aantal goede mogelijkheden zag belanden op het houtwerk, terwijl BHC wel hun kansen verzilverden. Om toch nog een overwinning uit het vuur te slepen gingen de blauwhemden gokken op de snelle break-outs. In eerste instantie pakte die niet goed uit waardoor BHC kon uitlopen naar 21-16. Omega bleef het hoge tempo volhouden. Met vier treffers op rij sloot Omega weer aan tot 20-21. Met een curieuze bal vanaf de achterlijn scoorde de hoekspeler van BHC de bevrijdende treffer. Oemga kwam nog eenmaal terug tot 21-22, maar BHC had het slotakkoord in huis: 2123.

prima schot dat net voorlangs het Utrechtse doel zeilde. Ook na de pauze maakte Brederodes, dat in elk geval op het middenveld sterker was, het spel. Achterin werd niets weggegeven en aanvallend waren de groengelen veel beter maar buitengewoon ongelukkig met afwerken. Rond de twintigste minuut kreeg Brederodes drie kansen op rij, maar zowel Rick van Leijenhorst, Tasos Iltsidis en Mike de Groot kregen de bal er niet in. Niet veel later schoof Kevin Kroeze de bal, na een fraaie combinatie met Van Leijenhorst, een fractie naast het doel. Conditioneel had Brederodes meer inhoud, en dat leek de doorslag te geven. In blessuretijd plaatste Kampong echter een counter die Daan van der Ster keurig tussen de palen schoof: 1-0.

ijĦĞīĢī š De volleyballers van Servia verzekerde zich zaterdag van de nummer 1-positie gedurende de winterstop. Het gemotiveerde team versloeg VTC Woerden binnen vijf kwartier met 4-0.

een 22-23 stand had VTC Woerden de eerste kans om op setpoint te komen. Servia maakte echter direct gelijk en wist met ijzersterk spel ook de laatste twee punten van de set op te eisen: 2523.

Servia begon onrustig. De servicepass was onvoldoende om van alle aanvalsposities gebruik te maken, waardoor VTC Woerden gemakkelijk kon blokkeren en verdedigen. De lichte achterstand voor Servia gaf echter geen reden tot paniek en na de time-out pakten de Viaanse heren het initiatief in de set. Veel servicedruk leverde regelmatig problemen op aan de kant van VTC Woerden. Zodoende kon Servia uitlopen naar een voorsprong van vijf punten die niet meer werd weggegeven, 25-20.

Loepzuivere set-ups Het verlies in de tweede set kwam bij VTC Woerden hard aan en vanaf dat moment ontbrak de overtuiging om nog terug in de wedstrijd te komen. Servia profiteerde hier in de derde set optimaal van en toen de servicepass aan Viaanse kant begon te lopen kreeg spelverdeler en man-of-the-match Martin Zwaan alle gelegenheid om zijn aanvallers te bedienen met loepzuivere set-ups. Binnen korte tijd stond een ruime voorsprong op het scorebord en werd via onder andere passer-loper Johan Beijen de set binnengesleept: 25-16.

Onrustig Ook in de tweede set startte Servia onrustig en was de concentratie onvoldoende. VTC Woerden profiteerde slechts ten dele, waarna een gelijkopgaande wedstrijd te zien was. Coach Kees van Wijngaarden bracht passerloper Yme Veenje en middenaanvaller Lars Oostrom in het team, maar VTC Woerden hield de druk er goed op. Bij

In de vierde set werd al snel duidelijk dat Servia de bovenliggende partij was. Een goede servicereeks van middenaanvaller Sjoerd Hendriks zorgde direct voor een duidelijke voorsprong, waarna VTC Woerden gedurende de gehele set achter de feiten aanliep: 2515.


Te huu r

Wonen in het centrum van Vianen

€ 852,pm

Huurwoning met dakterras en garage Altijd al in de binnenstad van Vianen willen wonen? Dan is dit uw kans! Op een mooi punt in het Viaanse centrum ligt deze bovenwoning met dakterras en garage. De totale huurprijs van Kerkstraat 72 bedraagt € 852,- per maand. Reageren kan tot 6 januari 2014 via www.lekstedewonen.nl.

✓ Reparatie witgoed, tv en audioapparatuur ✓ (ook voor inbouwapparaten) ✓ Plaatsen van schotels ✓ Erkend kabelinstallateur (kabel tv)

Kerkstraat 72

6 Begane grond: entree, hal, meterkast, bergruimte (met wasmachineaansluiting) en opgang. 6 1e verdieping: woonkamer met open keuken (28 m2); slaapkamer (14 m2); badkamer voorzien van douche, wastafel en toilet: opgang naar entresol met vlizotrap. 6 2e verdieping: entresol, bergruimte en CV-installatie. 6 Dakterras en garage: Het afgeschermde dakterras van 20 m2 is toegankelijk via dubbele openslaande deuren in de woonkamer. Vrijstaande garage op het terrein (ruim 16 m2) met elektrisch bedienbare deur en ruimte om een bergzolder te maken.

0345-615920 / 06-54993354

Vlietskant 44, 4141 CM Leerdam

Waterhuishouding Tibet in gevaar

De woning ligt in de binnenstad van Vianen ligt en dat betekent winkels en horecagelegenheden om de hoek. Gedurende het jaar worden diverse festiviteiten georganiseerd op de Voorstraat. De woning is gebouwd in 2010 en heeft Energielabel B. Beschikbaar vanaf januari 2014 en de totale huurprijs bedraagt € 852,- per maand.

Toewijzingsvoorwaarden

- Voor maximaal 3 personen. - Bruto jaarinkomen vanaf € 34.230,-. - Inschrijving als woningzoekende in de regio Utrecht is niet nodig. - Er wordt een huurovereenkomst gesloten voor minimaal 1 jaar. - Toewijzing vindt plaats door middel van loting.

Belangstelling?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bianca Slakhorst: (0347) 37 20 20. Reageren op deze bovenwoning met garage kan tot maandag 6 januari 2014 en is alleen mogelijk via onze website. Kijk voor meer informatie en plattegronden op www.lekstedewonen.nl

Na de Noord- en Zuidpool is het Tibetaans plateau het grootste zoetwaterreservoir ter wereld en voedt honderden miljoenen mensen in Azië. Door de bouw van dammen door China, ontbossing en de verlegging van rivieren, dreigt bodemerosie en droogte. Het verdwijnen van water zal grote gevolgen hebben voor mens en natuur.

Kom nu in actie tegen deze nachtmerrie van het Tibetaanse volk. Geef op giro 4223

TI B ET V ER D W IJ N T

type Watersnip vanaf € 199.750,- tot € 265.000,- v.o.n. ■ ■ ■ ■ ■

Grote kavels van 160 m2 tot 265 m2 (woonopp. ca. 126-137 m2) Royale achtertuin indirect gelegen aan het water, op zuid-westen Parkeren op eigen terrein Tuinen ook bereikbaar via achterpad. Mogelijkheid tot het vergroten van de woonkamer en het realiseren van een 4e kamer op de bovenste verdieping

Start verkoop vrijdag 27 december a.s. van 16.30-18.00 uur in Het Spant te Ameide

0 9 1 7 8 5 6 3 4 1 2

In de verkoop! Voor meer informatie:

10 eengezinswoningen Aan de rand van Ameide is het letterlijk weids wonen. Vazet Realisatie ontwikkeld hier de laatste 10 grondgebonden woningen binnen het plan ’t Zouweveld. Dit is een unieke kans om in het fraaie dorp Ameide, in het hart van Nederland, een dergelijk woongenot te bemachtigen.

Hofstede Makerlaardij o.g. Meerkerk T 0183-359940 www.hofstedemakelaardij.nl


Dinsdag 17 december 2013

Dames BCV1 op dreef ijĦĞīĢīš De dames van team 1 van Badminton Club Vianen waren goed op dreef tijdens de thuiswedstrijd tegen Breukelen 1. Zij wonnen al hun wedstrijden, en bezorgden Vianen daarmee een 5-3 overwinning. In de damesdubbel en dames singles waren Miranda Overbeek en Liesbeth Harkema een maatje te groot voor de dames van Breukelen. De damesdubbel was een 21-6/21-5 zege. Spannende driesetters Bij de singles zegevierde Liesbeth met 21-4/21-6 en Miranda met 21-6/21-4. De mixpartijen waren beide zeer spannende driesetters. Liesbeth en broer Laurens wonnen uiteindelijk met 18-21/22-20/21-9. Miranda en invaller Leo Oorschot maakten het nog spannender en wonnen met 24-22/10-21/22-20. In de overige partijen moest Vianen zijn meerdere erkennen in Breukelen. Laurens en Leo verloren hun herendubbel met 13-21/11-21. De singles gingen verloren met 11-21/4-21 voor Harkema en 15-21/17-21 voor Oorschot.

Servia MC1 alweer kampioen ijĦĞīĢīš De volleybalmeisjes van Servia MC1 zijn voor de tweede keer achter elkaar kampioen geworden. De eerste wedstrijd in de najaarscompetitie werd met 4-0 van Cito verloren, maar de overige wedstrijden werden allemaal gewonnen.

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

37 sport

WWW.REGIO-VOETBAL.NL

Zege Servia, maar spel nog niet optimaal ijĦĞīĢī š De volleybaldames van Servia haalden zaterdag in de wedstrijd tegen Woerden D4 niet het beste in zichzelf naar boven. Toch wist het team de wedstrijd uiteindelijk met een 3-1 zege af te sluiten. Servia startte sterk. Door het felle spel wisten de Viaanse dames steeds drie punten voor te blijven op Woerden. De pass lag goed en de set-ups waren perfect verzorgd. Tegen het einde van de set verslapte Servia, maar de setwinst kwam niet in gevaar: 25-23.

nen en de passes kwamen weer bij de spelverdeelster aan. Mede door de goede servicebeurten aan de Viaanse kant liep Woerden achter de feiten aan. Vrijer Met een ruime voorsprong speelde Servia steeds vrijer, waardoor er ook direct meer gescoord werd. Binnen korte tijd stond een ruime voorsprong op het scorebord en was Woerden uit haar spel. De set werd gewonnen met

25-16. Met deze 3-1 overwinning plaats Servia zich als vierde in het klassement. Een week eerder haalde Servia een spectaculaire overwinnnig tegen Nesselande 3. Na twee verloren sets zag het niet al te best uit voor de volleybaldames van Servia. Verrassend Toch wist het team de wedstrijd verrassend tot een goed eind te brengen.

Nesselande had aanvankelijk de overhand. Dit werd mede veroorzaakt door het matige spel van de Viaanse dames. Er moest een tandje bij, vond coach Ruud Zwaan. Dat gebeurde. De beslissende laatste set werd riant met 15-8 gewonnen. Komende zaterdag staat de laatste wedstrijd voor de winterstop op het programma. Dames 1 speelt dan tegen Protos D6. Dit team staat met één punt verschil boven Servia. De wedstrijd begint om 11:00 uur.

Passes Het spel in de tweede set was totaal het tegenovergestelde van de eerste set. De passes kwamen niet meer aan en ook aan het net werd er weinig gescoord. Er werden diverse wissels ingezet en ook de posities in de verdediging werden aangepast. Desondanks kreeg Servia de pass niet onder controle en scoorde Woerden in rap tempo veel punten. De set werd overduidelijk gewonnen door Woerden met 13-25. Om en om In de derde set gingen beide teams gelijk op. De punten werden om en om verdeeld. Na de time-out bij de setstand 17-16 raakten de dames van Servia weer gemotiveerd om te winnen. Ze liepen direct uit en Woerden wist niet meer dan drie punten te scoren. De set werd met 25-19 door Servia gewonnen. In de vierde set was de onrust verdwe-

Dames Omega verliezen de aansluiting ijĦĞīĢīš Leidse Rijn leek zondag een makkelijke prooi voor de handbaldames van Omega. Maar dat pakte anders uit. Omega verloor met 20-18 en verloor de aansluiting met de top 3 van de ranglijst.

schoten. Omega had hier geen antwoord op en keek al snel weer tegen een 7-9 achterstand aan. Beide teams wisten via strafworpen nog eenmaal te scoren en ging de rust in met een 8-10 achterstand voor Omega.

Leidse Rijn, dat onbegrijpelijk nog geen enkele punt wist te halen deze competitie, begon furieus aan de wedstrijd. Omega keek al snel tegen een 2-0 achterstand aan. De aanvallen, die normaal vloeiend lopen bij Omega kwamen er deze wedstrijd niet uit en gaf de bezoekers de mogelijkheid hun kansen rustig af te wachten. Bij 4-6 ging Omega met meer passie spelen en concentratie spelen. Al snel was de 7-7 gelijkmaker een feit. Leidse Rijn probeerde met lange afstands-

In de tweede helft wist Leidse Rijn hoe ze de stugge verdediging van Omega moesten bedwingen. Ze profiteerde maximaal van de lange mensen, die keer op keer de Viaanse keepster van afstand kon bestoken. Bij 10-14 was de storm van de bezoekers iets geluwd en kon Omega eindelijk weer het eigen spel spelen. Leidse Rijn kwam met een sterk slotoffensief. Met drie fraaie break-outs nam het team afstand. Omega brak en was niet meer in staat de marge te verkleinen.

Recreatieteams DOS in de prijzen A::G96B$K>6C:C™ Bij de kwalificatiewedstrijd 3/4 kamp voor recreanten wisten drie teams van Gymnastiekvereniging DOS Vianen in de prijzen te vallen. In de 3-kamp, leeftijdscategorie 6-8 jaar wisten de teams DOS 1, bestaande uit Amelie/Carmen/ Phaedra/Isa/Anne Fleur en DOS 2 (Valerie/Sacha/Joy/Amber/Feline) resp. zilver en brons in de wacht te slepen door op de onderdelen brug, balk en mat goede oefeningen neer te zetten. Goud was er in de categorie meisjes 9-11 jaar voor team DOS 3 (Kiki/Merel/Amber/Marit/Louise). Deze teams komen in actie tijdens de finale op 29 maart 2014 in Soest.

™9ZHZgk^V"YVbZhheZZaYZcc^ZiWg^a_Vci!bVVgldccZcVa#

FOTO: PETER VERBEEK

Albatrosdames verslaan angstgegner ijĦĞīĢī š De laatste wedstrijd van de waterpolodames van De Albatros tegen ‘angstgegner’ UZCS was een echte kraker. De thuisploeg kende een flitsende start en hield dit bijna de gehele wedstrijd vol. De verdiende voorsprong van 4-0 werd niet meer uit handen gegeven. De Utrechtse ploeg verhoogde in de laatste periode wel de druk met een aantal doelpunten, maar de punten bleven in Vianen, einduitslag 4-3. Periodestanden: 1-0, 0-0, 3-0 en 0-3. De thuisploeg speelde zeer sterk, verdedigend zat het goed in elkaar. Als de bezoekers tot doelpogingen kwamen,

strandden de schoten keer op keer op gelegenheidskeepster Angelique Verschoor. De passing in de ploeg was goed verzorgd zodat alle energie in de aanvallen kon worden gestopt. Een overtal situatie werd door Jolanda van Nimwegen goed afgerond. Met een mooie boogbal liet zij de Utrechtse keepster kansloos en bracht zij de thuisploeg op voorsprong. Bovenliggende partij Ook in het vervolg van de wedstrijd was De Albatros de bovenliggende partij. Deze overmacht kon pas in het derde kwart in doelpunten worden uitgedrukt. Aanvalster Froukje

Samen zaalvoetballen voor KiKa ijĦĞīĢīš In sportcentrum Helsdingen wordt komende zondag voor de derde keer het KiKa-zaalvoetbaltoernooi gehouden. De opzet is veel breder dan voorheen. Jong en oud komen in actie om niet alleen te voetballen, maar ook om even stil te staan bij de nog steeds gevreesde ziekte.

Voordat de grote mannen hun opwachting maken krijgen ook de jongste voetballertjes de gelegenheid hun kunsten te laten zien. Vanaf 8:30 uur maken mini-pupillenteams van Brederodes, Condor, VVIJ en Geinoord hun opwachting op veldjes met boarding. Aansluitend komen De Panters,

In de 4-kamp turnde DOS 4 Laura/Ghania/Vera/Tessa/Wendy en Joey een goede wedstrijd. Het team liet echter teveel punten liggen op het onderdeel lange mat, waardoor men net buiten de prijzen viel.

Volley Meerkerk’95 geeft winst weg

Volop spanning in bowlingcompetitie

ĪĢĢįĨĢįĨš Tweededivisionist Volley Meerkerk’95 heeft de tweede opeenvolgende thuisnederlaag geleden. Van nummer 4 Spivo werd onnodig met 2-3 verloren: 25-19, 25-27, 25-18, 22-18 en 8-15. De geelzwarten staan nu zelf gedeeld tweede op de ranglijst.

ĩĢĢįġĞĪš Het blijft spannend in de bowlingcompetitie. Bowling Stones won van Vier Guys Twaalf balls (9/5). Het team staat nu met 89,5 punten op de eerste plaats, gevolgd door WatchUs (88,5 punten) en VoordeligeSites.nl (87,5 punten).

Hoeflaken-Angevaare onderschepte een pass en zwom alleen op de keepsters af. Met een hard diagonaal schot werd de marge verdubbeld. Vervolgens was het de beurt aan Floor Gielen, door enkele snelle balcontacten was zij het eindstation van een mooi aanval, van dichtbij verschalkte zij de keepster. Nadat de 4-0 op het scorebord kwam, verslapte de aandacht van de thuisploeg. De bezoekers kregen wat meer ruimte en konden enkele aanvallen in doelpunten omzetten. De zege kwam echter nooit in gevaa, zodat de waterpolodames met een goed gevoel het kerstreces in gaan.

™Kdg^\_VVgldc7gZYZgdYZhoVi#]Zi@^@V"idZgcdd^#

FOTO: PETER VERBEEK

het G-team van Brederodes, het veld op. Als er geen tegenstander is assisteert de zondagselectie van Brederodes. De dag wordt vervolgd met een duel tussen de meisjes C van Brederodes en Everstein, waarna de E-pupillen van Geinoord, Brederodes, VVIJ, Everstein en Delta Sports de krachten met elkaar gaan meten. Om 13.30 uur staat een wedstrijd tussen de Old Stars (midden jaren negentig) van Brederodes en Vianen op het programma. Vanaf 14:30 uur begint het hoofdtoernooi. Ploegen van Brederodes (zaterdag en zondag), VVIJ, Geinoord, Focus ’07 (zaterdag), UVV (zaterdag), Aurora, Everstein, Vianen en Woerden worden ingedeeld in twee poules van vijf. Na het spelen van een halve competitie volgen kruisrondes en de finale. De twee eerdere edities werden gewonnen door Everstein en Brederodes (zaterdag). Behalve de KiKa Trofee 2013 zijn er prijzen voor de beste speler en keeper. Elke deelnemende ploeg doet een minimale donatie voor KiKa. Daarnaast wordt, verspreid over de dag, een aantal verlotingen gehouden waarvoor diverse sponsoren mooie prijzen beschikbaar hebben gesteld.


auto`s

Dinsdag 17 december 2013

38

Tot

2.200,voordeel

Kia Picanto

Kia Rio

Nu vanaf 䪌 6.995,-

Nu vanaf 䪌 10.795,-

inclusief 䪌 1.500,- extra inruil

inclusief 䪌 1.500,- extra inruil

Met de Kia Spotlight Specials zijn de Picanto en Rio nu wel h

l voordelig.

Besluit u nog in 2013 tot aanschaf van een nieuwe Kia Picanto of Kia Rio, dan zijn deze dankzij de Spotlight Specials wel heel voordelig. U ontloopt niet alleen de BPM-verhoging van 2014, maar profiteert ook nog van 䪌 1.500,- inruilpremie. Uw totale voordeel kan oplopen tot 䪌 2.200,-! Kijk voor meer informatie en de overige Spotlight Specials op Kia.com.

Automobielbedrijf Kooijman Vianen B.V. Stuartweg 5, 4131 NH Vianen Tel.: 0347 - 37 32 45, www.kia-vianen.nl Gem. verbruik: 4,1 â&#x20AC;&#x201C; 6,3 l/100km, 24,4 - 15,8 km/l. CO2-uitstoot: 95 â&#x20AC;&#x201C; 147 g/km. Actievoorwaarden: Deze actie is alleen geldig voor het actuele modelprogramma van de Kia Picanto en Kia Rio met uiterste aankoopdatum van 27-12-13 en uiterste registratiedatum van 31-01-14. De acties gelden, tenzij anders vermeld, niet i.c.m. andere acties en zolang de voorraad strekt. Genoemde vanaf verkoopprijzen zijn, tenzij anders vermeld, incl. BTW/BPM, excl. metallic lak, kosten rijklaarmaken, afleverpakket, brandstof, leges, recyclingbijdrage en de optionele lakbescherming. Getoonde modellen kunnen afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

De voordeligste auto van Nederland â&#x201A;Ź 9.499,Alto Comfort Kosten rijklaarmaken, 1.373,- + metallic lak, Waxoyl etc. â&#x201A;Ź .872,Normale rijklaarprijs: â&#x201A;Ź 10 â&#x201A;Ź 1.622,- -/Extra inruilpremie

All-in rijklaar nĂş: â&#x201A;Ź 9.250,

De Alto Comfort is superzuinig en standaard, met o.a. airco, zeer compleet. Hij heeft bovendien de laagste prijs per kilometer (ANWB 2013), standaard vijf deuren en hij is de ruimste in zijn klasse. Tijdelijk leveren wij de Alto Comfort extra compleet. Inclusief metaallak, een beschermende Waxoyl-behandeling, een volle tank EUDQGVWRIHQDËšHYHUNRVWHQEHWDDOWXQX all-in rijklaar, â&#x201A;Ź 9.250,- waarbij uw voordeel oploopt tot ruim â&#x201A;Ź 1.600,-. Kiest u in plaats hiervan liever voor een 50/50 deal over drie jaar of â&#x201A;Ź 1.250,- accessoires? Ook dat kan. Doe dus nu de â&#x20AC;&#x2DC;deal van het jaarâ&#x20AC;&#x2122; en kom snel bij ons langs. Brandstofverbruik volgens de Euro 5-norm (CE) 715/2007 en 566/2011F: 4,1-5,1 l/100 km; 19,6-24,4 km/l; CO2-uitstoot: 94-118 g/km. Genoemde prijzen zijn incl. BTW/BPM en kosten rijklaarmaken.

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening Elektrische stuurbekrachtiging Airconditioning Elektrisch bedienbare ramen vóór

In hoogte verstelbaar stuurwiel In hoogte verstelbare bestuurdersstoel

ABS met EBD (elektronische remkrachtverdeling)

Volle tank brandstof

Startonderbreker

BAS (remassistent)

Stop/Start systeem

Waxoyl-behandeling

Metaallak 6 airbags

Radio/CD/MP3speler

Handgeschakelde versies:

$ËšHYHUSDNNHW

ISOFIX-bevestigingssysteem voor kinderzitjes (2) 1 jaar gratis mobiliteitsgarantie 3 jaar fabrieksgarantie 12 jaar carrosseriegarantie

Private Lease: v.a. â&#x201A;Ź 199,- all-in!

De Alto Comfort, nĂş rijklaar voor â&#x201A;Ź 9.250,- Uw voordeel: â&#x201A;Ź 1.622,-

Garagebedrijf Blitterswijk Dorpsstraat 55, 4145 KB Schoonrewoerd, Tel. (0345) 641 263, www.blitterswijksuzuki.nl

De Alto is wegenbelastingvrij tot 1-1-2014. De opgenomen acties kunnen niet met elkaar worden gecombineerd.


auto`s

Dinsdag 17 december 2013

Aannemersbedrijf Wallaard Noordeloos B.V. is een bedrijf dat werken uitvoert op het gebied van civiele betonbouw, bruggenbouw, wegenbouw, rioleringen en grond- en straatwerk. Wij zijn ISO-9001:2008, VCA**, FSC en BRL7001 gecertificeerd.

Verloven De juiste keuze

39

2014

Aannemersbedrijf Wallaard Noordeloos B.V. heeft de volgende vacature:

SHOVELMACHINIST Functie:

Wij bieden alle scholen een prachtig regionaal platform voor de campagne voor de open dagen.

Machinist op onze Ahlmann AZ 150 / Volvo LC70 t.b.v. alle reguliere grond- en wegenwerk.

Gevraagd: Ervaring in een soortgelijke functie In bezit van minimaal rijbewijs B In bezit van B-VCA Geboden: Een veelzijdige functie, met een goede salariëring en prima secundaire arbeidsvoorwaarden en mogelijkheden tot het volgen van vakgerichte opleidingen/cursussen binnen in een bedrijf dat zich kenmerkt door veel zijdigheid in dienstverlening. Informatie en sollicitatie: Voor meer informatie over de functie kunt u bellen met Dhr. M. van de Berkt, tel. 06-22555859. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan Aannemersbedrijf Wallaard Noordeloos B.V., t.a.v. dhr. P. Binda, Provincialeweg 3, 4225 SM Noordeloos, of per e-mail aan pbinda@wallaard.nl.

Kom langs en maak een keuze uit de exlusieve verlovingskaarten collectie van: De Groot Drukkerij bv Zuidzijde 131 2977 XE Goudriaan

(acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld)

René Nijmeijer

Auto huren, onderhouden, repareren of kopen?

GEVRAAGD:

Autobedrijf Wolterman Lexmond B.V.

voor het snoeien van fruitbomen

MUAUNR R E T OL E R H

Voor inlichtingen: René Nijmeijer

WU T O V

De Laak 12

A

4128 CB Lexmond 06-55186740

LET OP: T/M 31 D

Vanaf het formaat van een halve pagina stellen wij hetzelfde formaat ter beschikking om uw advertentie gratis te ondersteunen met een redactioneel artikel.

Meld u aan en neem contact op met onze advertentie-afdeling, tel 0183-583200 of verkoop.binnendienst@hetkontakt.nl

Tel. 0183-583311

fruitbedrijf

SNOEIERS M/V

In week 3 2014 verschijnt onze ONDERWIJS- & BEROEPENBIJLAGE in een totale oplage van bijna 240.000 exemplaren. Tevens bieden wij u een online platform!

t1FSTPOFOBVUPT t1FSTPOFOCVTTFO t78$BEEZ SPMTUPFMBVUPT t#FTUFMCVTTFO t,PFMXBHFOT t#BLXBHFOT

Tel. 0347-341201 info@autobedrijfwolterman.nl www.autobedrijfwolterman.nl

ECEMBER

www.citroen.nl

NU BIJ VISSCHER RIVIERENLAND

0% BTW + 0% RENTE KORTING €

2.658 8

CITROËN C3 COLLECTION IO ON

PAK UW VOORDEEL

Cruise control met snelheidsbegrenzer Chromen exterieuraccenten Lederen stuurwiel

OOK IN DECEMBER BETAALT VISSCHER RIVIERENLAND DE BTW

Bij Visscher Rivierenland houden we het liever simpel. Daarom nemen wij alleen nog deze maand de BTW voor onze rekening. Op de Citroën C3 en nog veel meer modellen. Kom dus snel naar onze showroom en profiteer van deze spectaculaire korting.

Gecombineerd brandstofverbruik 3,4 - 6,5 l/100 km; 15,4 - 29,4 km/l; CO2 87 - 150 g/km. Uitstoot en brandstofgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens EU richtlijn 715/2007/CE. De korting twv € 2.658 is gebaseerd op een C3 VTi 82 Collection. Het kortingsbedrag is afhankelijk van de netto catalogusprijs en kan variëren per versie. De BTW wordt berekend over de netto catalogusprijs zoals in de prijslijst staat vermeld. De korting is het Model Contantprijs Aanbetaling/ Totaal krediet- Looptijd in DebetJaarlijks kosten- Maandbedrag Totaal te betalen bedrag ter waarde van het BTW bedrag (21% van de netto catalogusprijs) en wordt in mindering gebracht op de consumentenprijs van de versie. Opties inruil bedrag maanden rentevoet percentage bedrag zijn uitgesloten van deze actie. De aanbiedingen zijn geldig t/m 31 december 2013 bij de aan de actie deelnemende Citroën-verkooppunten. Afgebeeld model kan afwijken van het standaardmodel. Prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden. Fleet- en Leaseklanten zijn uitgesloten van deze acties. Citroën C3 Collection VTi 82 € 13.532 € 6.500 € 7.032 36 0% 0% € 195 € 7.032 Financiering verstrekt door Citroën Financial Services, handelsnaam van PSA Finance Nederland B.V. (registratienummer AFM 12007744). Meer info en voorwaarden via uw Citroën-dealer of via www.citroen.nl. Op verzoek sturen wij u het standaard informatiedocument toe. Actie geldig tot en met Citroën C3 Collection VTi 82 € 13.532 € 6.032 € 7.500 36 0% 0% € 208 € 7.500 31 december 2013, actiemaximum op de Citroën C3 € 7.500.

VISSCHER RIVIERENLAND B.V. WWW.VISSCHER.NL

CULEMBORG GORINCHEM

PASCALWEG 31 VAART 1

0345-616040 0183-647699


Te koop gevraagd! Vanwege zeer succesvolle verkopen de laatste maanden, zijn wij op zoek naar woningen ter bemiddeling in diverse prijsklassen in en rond Vianen.

RKO

RKO

VE

VE

Achterstraat 60 - Vianen

VE

KOC

Dorpsstraat 3 - Hagestein

HT

C RKO

VE

Amaliastein 164 - Vianen

.V.

O HT

VER

Dammolen 58 - Vianen

KOC

VER

Amaliastein 75 - Vianen

T CH

RKO

V

O HT

T CH

T CH

VE

Franciscushof 2 - Vianen

VE

Bakkerstraat 2 - Vianen

HT

C RKO

HT

C RKO

Bolgerijsekade 17 - Vianen

HT

C RKO

VE

HT

C RKO

VE

Franciscushof 50 - Vianen

Helsloitstraat 5 - Vianen

Overweegt u uw woning te verkopen? Wij komen graag met u in contact om de verkoopmogelijkheden te bespreken. Ook op zaterdag. T CH

RKO

VE

T CH

RKO

VE

Het Lijne Pad 8 - Everdingen

RKO

VE

T CH

RKO

VE

M. van Borselenstraat 27 - Vianen

Mauritsstraat 12 - Vianen

HT

C RKO

VE

NVM

Klaverkamp 124 - Vianen

O

K VER

Merenborch 10 - Vianen

HT

C RKO

VE

Langendijk 2-4 - Vianen

.V. O T

CH

CH

O

K VER

.V. O T

Lijsterstraat 5 - Vianen

HT

C RKO

VE

Olmenstraat 29 - Vianen

HT

C RKO

VE

Rietveldseweg 9 - Culemborg

HT

C RKO

VE

Varkensmarkt 18 - Vianen

RKO

VE

Kerkstraat 30-A - Vianen

T CH

T CH

Resultaat door inzet!

Voorstraat 52 - Vianen

Stadswaag, Kerkstraat 2, 4132 BE Vianen. Tel. (0347) 325 025 vianen@ottosmit.nl

51 vianen 13 epaper  

Het Kontakt Edities bv is een uitgeverij van tien wekelijks verschijnende nieuwsbladen in een totale oplage van 215.000 exemplaren. Daarnaas...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you