Golf magazine nr.2 2017

Page 1

GOLF BUSINESS MEETS BUSINESS

Het Golfevent is een initiatief van Vrouw & Altena en Golfpark Almkreek in samenwerking met Het Kontakt Edities


I N H O U D S O PG AV E Voorwoord 3 Linda Blijenburg van Het Kontakt Edities slaat af!

4

Golf: een sport voor de hele familie Golfpark Almkreek verkreeg laatst de certificaten Committed to Familie en Jeugd. Manager Walter Verleun en de golfende familie Verschoor vertellen alles over golf als familiesport.

In beeld: de clinic 10 De golfpro’s van Almkreek brachten de beginners

12 De perfecte swing

de basis van de golfsport bij.

Golfen is een sport voor jong en oud. De 13-jarige Sophie traint keihard om door te breken in de wereldtop, terwijl de 85-jarige Kees Boer de bal voor puur plezier over de baan slaat.

In beeld: de wedstrijd 16 Zo’n vijftig ondernemers gingen de baan in en

22 Business & Golf

bonden de strijd aan!

Arie van Bennekum en Robin Verschoor combineren business & golf.

24 TEEzers Mooie ondernemingen in de spotlight!

34 In beeld: netwerken

Vrouw & Altena 32

Golfen en netwerken passen perfect bij elkaar.

Verbinden en inspireren, daar draait het om bij het

Het was nog tot laat gezellig op Almkreek!

netwerk voor vrouwen in Altena.

37 Smullen maar

Ga voor Goud 38

Golfen maakt hongerig! Gelukkig werden de gasten verwend met lekkers.

Wie even geen trek had in een potje golf bij het event Het Kontakt Business Meets Golf mocht aanschuiven bij het spel ‘Goud’.

Golfen met de bank 39 De accountmanagers van Rabobank Altena zijn

42 Business & Golf

regelmatig op de golfbaan te vinden.

Gijsbert van Helden en Steffanie van der Maas combineren business & golf.

46 Meer dan de krant

Er kan er maar één de winnaar zijn? Nee hoor!

meer dan dat. Onder andere dit magazine komt uit de

Tijdens Het Kontakt Business Meets Golf vielen

keuken van Het Kontakt Media.

2

De winnaars zijn… 50

Het Kontakt geeft natuurlijk de krant uit, maar doet véél

veel deelnemers in de prijzen.


BUSINESS MEETS GOLF Dat ondernemers weerbestendig zijn, is des te meer gebleken op de tweede editie van Het Kontakt Business Meets Golf. Op 5 oktober 2017 kwam een grote schare ondernemers naar het Golfpark Almkreek in Almkerk om hun business voor het voetlicht te brengen.

¤4 ¶¸¶A irG Ë ¿¶Ä´¹º»¿ Voor aanvang leken de weergoden ons niet gunstig

De ondernemers lieten tijdens het evenement

gestemd. De weermannen voorspelden regen en

topprestaties zien! De afslag was het meest populair:

windstoten. Angstvallig keken we ieder uur naar

zo ver mogelijk de bal in de baan zien te krijgen.

Buienradar. Uiteindelijk wist een waterig zonnetje

Het putten, waar finesse om de hoek kwam kijken,

Dit magazine is een uitgave van Het Kontakt

door de zware neerslag te breken. Er kon worden

leek moeilijker dan op voorhand verwacht. De

Media in samenwerking met Golfpark Almkreek

gespeeld!

gasten op golfpark Almkreek in Almkerk genoten

C O LO FO N en Vrouw & Altena.

zichtbaar van de omgeving en de baan. Tussen de Ook dit jaar werden alle deelnemers voorzien van

flights door werden ze voorzien van een hapje en

Redactie:

een mooie polo, die door Het Kontakt beschikbaar

een drankje uit de keuken van lokale ondernemers.

Marijke Verhoef

was gesteld. Daarnaast hebben we een portret van

Hannie Visser

alle genodigden gemaakt. Deze foto’s hebben samen

We kijken terug op een succesvol evenement en

met een kort interview een plaatsje gekregen in dit

hebben nu al zin in de derde editie van Het Kontakt

after event magazine.

Business Meets Golf!

Fotografie: Rick den Besten Geurt Mouthaan

Na een gezellige ontvangst met koffie en appeltaart

Marijke Verhoef

gingen de teams voor de wedstrijd en clinic de baan in, die ondanks de zware regenval in prima conditie

Verkoop:

was. Er heerste een ontspannen sfeer en er werden

Linda Blijenburg

Het Kontakt Edities

veel contacten gelegd. De gezelligheid bood een

Commercieel manager Het Kontakt Edities BV

prima gelegenheid om informatie met elkaar te delen Vormgeving:

en te spreken over elkaars werkzaamheden.

DTP-studio Het Kontakt Edities

Copyright Niets uit deze uitgave mag openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere manier dan ook zonder voorafgaande toestemming van de redactie.

Bekijk de aftermovie van Het Kontakt Business Meets Golf op www.beleefaltena.nl.

3


GOLFPARK ALMKREEK

‘Er is meer dan alleen golf ’ Golfpark Almkreek heeft sinds 1 oktober een nieuwe manager: Walter Verleun. Hij wil samen met de medewerkers en alle leden van de golfclub verder werken aan de toekomst van het park.

Al op zijn eerste werkdag voelde Walter zich thuis op

de vereniging. “Je maakt hier onderdeel uit van een

Voetgolf

Almkreek. “Het paviljoen is als een tweede huiskamer.

hele grote familie. Er zijn heel veel vrijwilligers actief

“Op Almkreek is er ook meer dan golf alleen”,

Als je hier binnen loopt krijg je direct een warm

die veel tijd steken in het organiseren van wedstrij-

vervolgt Walter. Het park heeft speciale dagen

gevoel. Almkreek is een prachtig mooi park en ik

den en andere activiteiten. Dat is ontzettend leuk.”

waarop er voetgolf en racket golf wordt gespeeld.

hoop mijn steentje bij te kunnen dragen aan de

Dat er op Almkreek veel jeugd rondloopt, doet

Dat maakt de golfsport toegankelijk voor voetballers

verdere ontwikkeling ervan.”

Walter ook plezier. De jeugd heeft immers de toe-

en tennissers. “Ze blijven dan bij hun eigen sport,

Walter groeide op in een horecafamilie en stond als

komst. Het park investeert veel in hen, wat ook wel

maar zijn wel op de golfbaan. Het is dan aan ons

kind al tussen de potten en pannen. Na de hotel-

blijkt uit het verkrijgen van de NGF-certificaten

om hen ook enthousiast te maken voor golf.”

school werkte hij in diverse bedrijven als horeca-

Committed to Familie en Jeugd. “Golf heeft de naam

manager. In zijn vrije tijd sloeg hij al graag een

een sport te zijn voor ouderen. Kinderen kiezen er

Uiteindelijk is Walters ambitie als manager van het

golfbal. Per toeval rolde hij ook zakelijk in de

uit zichzelf niet snel voor, maar je merkt dat de sport

golfpark heel eenvoudig samen te vatten: hij wil dat

golfwereld. Hij werkte 12,5 jaar als manager op

door toernooien als de KLM Open populairder wordt.

iedereen het leuk heeft op Almkreek. “Dan kunnen

de Dorpswaard in Kerkdriel en anderhalf jaar bij

We hebben een grote jeugdclub en de jongeren

we samen werken aan de toekomst. Leden en

BurgGolf Haverleij in Den Bosch. Via zijn contacten

maken elkaar enthousiast.”

medewerkers die zich hier thuis voelen maken

werd hij op de vacature in Almkerk gewezen.

4

mensen enthousiast voor een lidmaatschap van de De Golfacademy speelt ook een rol. “Zij vervullen

vereniging of businessclub. Ze ervaren dat je als lid

Grote familie

een belangrijke functie. De golfpro’s enthousiasmeren

ook echt een netwerk hebt op de club en zien de

Hij houdt erg van de ongedwongen sfeer op het park

mensen die een clinic volgen en triggeren hen om

toegevoegde waarde. Dat dragen ze uit en dat is van

en de uitstekende samenwerking tussen het park en

terug te komen, lid te worden en lessen te nemen.”

onschatbare waarde voor Almkreek.”


Het is een mooi gezicht: Hans Anton en Hanneke Verschoor die samen met hun zoons Jules (11) en Floris (9) over de green lopen. Ze zijn iedere zondag op Golfpark Almkreek te vinden.

Hans Anton, Hanneke, Jules en Floris zijn iedere zondag op Almkreek te vinden.

‘Golf biedt nieuwe activiteiten die we als gezin kunnen doen’

Met de hele familie op de golfbaan Het virus sloeg vorig jaar toe, toen Hans Anton

Familieregels

Jules en Floris hadden snel hun baanpermissie op

samen met Jules de KLM Open bezocht. Hans Anton,

De familie is iedere zondagochtend op de golfbaan.

zak, vertellen ze apentrots. Van de family tees en

vice-voorzitter van de golfclub, leerde in de jaren

Floris: “Vaak eten we na de les in het restaurant en

jeugd tees maken ze ook vaak gebruik. Hier kunnen

negentig golfen. De sport kwam met het oprichten

dan gaan we nog even de grote baan op. Dat is

ze samen een wedstrijd spelen, waarbij ieder op zijn

van zijn eigen bedrijf en het starten van een gezin

heel leuk.” Ze stellen altijd hun eigen familieregels

eigen niveau meedoet. “De puntentelling is zo dat

echter op een laag pitje. Hij ging enkel nog naar

op. Wie mag er als eerste afslaan? Wil je vandaag

iedereen kan winnen. Dat maakt het heel leuk om

zakelijke golfevenementen. Dat veranderde vorig

tips krijgen of juist niet? “Dat hebben we ingesteld,

samen te golfen”, zegt Hans Anton.

jaar, toen Jules op de KLM Open een clinic deed

want anders zaten we elkaar continu les te geven”,

“Het is gewoon leuk als je de bal goed slaat”, zegt

glimlacht Hanneke.

hij nuchter. Nog geen week later werd hij lid van

Hij kan niet wachten tot het hele gezin een lage handicap heeft. Dan kunnen ze samen naar andere

Golfpark Almkreek. Daarop besloot Hans Anton ook

Golf is de laatste jaren in opmars als familiesport.

banen of op golfvakantie. Floris zijn ogen lichtten

weer lessen te nemen.

Golfpark Almkreek zet daar dan ook nadrukkelijk op

op als zijn vader fantaseert over golfen aan de

in. Deze zomer werden de certificaten Committed to

Schotse kust. Ze hebben duidelijk allemaal heel veel

Een half jaar later volgde de jongste telg van het

Jeugd en Committed to Familie behaald. Hiervoor

plezier in de sport. Hans Anton lest fanatiek om zijn

gezin. Floris kon door een operatie tijdelijk niet

moest het park aan strenge eisen voldoen. Almkreek

handicap zo snel mogelijk naar 28 te krijgen, maar

voetballen maar mocht wel golfen. Al snel vond hij

heeft bijvoorbeeld een totaalprogramma voor de

Jules legt de lat nog hoger: hij gaat voor een handi-

golfen veel leuker dan voetballen. Bij voetbal moet

jeugd en diverse activiteiten voor gezinnen, zoals

cap van nul. Hanneke glimlacht. “Het klinkt mis-

je wachten tot iemand je een bal door past, bij golf

een familietoernooi en scholenbezoek. De jongste

schien een beetje soft, maar ik wil vooral heel veel

is de bal van jou en moet je ‘m zelf slaan. Sinds mei

leerlingen zijn slechts drie jaar oud.

plezier hebben met zijn allen.” Hans Anton: “Golf

dit jaar golft Hanneke ook. “Ik was van plan het te

opent nieuwe dingen die we als gezin kunnen doen.

leren als de kinderen groter zijn, want het is niet

Vol lof

Dat vind ik ontzettend mooi. En als de kinderen

gezellig een halve dag van huis te zijn. Maar er

Familie Verschoor is blij met de betrokkenheid bij de

later uit huis zijn en wij bejaard zijn, dan kunnen we

startte een beginnersgroep voor dames op dezelfde

jeugd. Ze spreken vol lof over de opleidingen.

samen overal gaan golfen.”

tijd als de lessen van de kinderen. Dat was een mooie kans. Ik was vanaf de eerste les enthousiast.” Golfpark Almkreek Hoekje 7b • 4286 LN Almkerk Postbus 39 • 4286 ZG Almkerk T. 0183-403592 • E. info@golfpark-almkreek.nl www.golfpark-almkreek.nl

5


Wij van Jos de Groot Terrasadvies blij zijn dat we samen met de eigenaar van Golfpark-Almkreek en de vereniging, het eerste deel van het terras hebben mogen inrichten van het clubhuis. SPONSOREN GEZOCHT

De eerste stap om het terras bij het clubhuis mooi te maken is genomen, nu willen we graag de volgende stap nemen, de vereniging van golfclub Almkreek zoekt sponsoren die het terras verder voorzien van nieuwe meubelen en plantenbakken. Daar hebben we uw hulp bij nodig! VOORSTEL

Wilt u uw ‘eigen’ tafel, voorzien van uw (Bedrijfs-)naam of naam van uw vaste golfclubje, dan is dit uw kans, steun de club en schaf een set aan! Het is zelfs ook mogelijk om uw “eigen’’ stoel te kopen. Of ziet u liever extra groen op het terras?... we zijn ook op zoek naar 6 grote plantenbakken. Benader ons en anders benaderen wij u, zodat we kunnen overleggen wat u voor ons kunt betekenen.

HOOGBLOKLANDSEWEG 5

4221 LB HOOGBLOKLAND

T 0031 654384902


INTERview Oscar van Geffen & Hans van Essen - Frama Nederland

ú® ÀÁ¶A E À½¸¶¿7 »²²E w E º= ˺»AÝù

Oscar: “Het was voor ons de eerste keer dat wij mee deden en we waren beiden in een andere flight ingedeeld. We werden op de baan voorzien van een natje en een droogje waardoor we niks tekort zijn gekomen en de stemming bleef perfect, ook toen het even regende. Het leuke was dat ik begon met een put van ruim zes meter op de eerste green die er in één keer in ging. Het putten werd daarna meteen mijn ding. In de baan is het moeilijk om verdiepend met elkaar te spreken maar met de afsluitende borrel werd dat ruimschoots goed gemaakt. We hebben interessante contacten opgedaan waar we momenteel al mee in gesprek zijn. Omdat we beiden met de wedstrijd meededen was het wel lastig om te connecten met de clinicgroep. We hopen er volgend jaar weer bij te zijn.”

Adri Vermeulen - Yoryba software op maat, Heukelum “Ik speel tennis, maar vanwege een blessure ben ik aan het rondkijken voor iets anders. Een jaar geleden speelde ik al eens golf, maar dit is mijn eerste clinic.”

Youri Boekelman - Lead/Social Tactics, Gorinchem “Het was leuk dat ondernemers uit de regio door de krant bij elkaar werden gebracht. Het is toch net weer wat anders dan een normaal netwerkevenement, het is wat informeler, gezelliger en relaxter. Ik ben een beginnende golfer en zat in een flight met een echte pro. Die nam ons mee op sleeptouw, dus ik heb ook veel geleerd.”

ú ir Ç| E w A ¸¶Ë¶t º¸8 ¾ºv ²¸ù

Jack Verkamman - Duisenburgh vermogensregie Verkamman Erik Sterk - Wakkermans Audio en Video, Beesd “Ik heb alleen nog maar clinics gedaan, maar vandaag doe ik mee met de wedstrijd. Eigenlijk ben ik altijd aan het werk en heb ik nauwelijks tijd om te sporten.”

Anke Bot - Anke Bot Fotografie, Dordrecht “Ik ben als gast uitgenodigd, ik heb nog nooit eerder golf gespeeld. Maar ik kom voor een gezellig middag en om nieuwe mensen te ontmoeten.”

“Het was weer helemaal top! Hoewel ik door tijdgebrek zeer minimaal op de golfbaan sta, heb ik na de plezierige wedstrijd van 2016 meteen mijn agenda afgeblokt voor dit jaar. Daar heb ik geen spijt van! We hadden ook dit jaar een geweldig enthousiaste flight: veel lol maar er was ook competitie. Ondanks het niveauverschil ging het uitstekend samen en zo hoort het ook. Dat is nu het mooie van golfen; door handicapverrekening wordt samenspel mogelijk gemaakt. Complimenten voor de organisatie en Het Kontakt!”

ú irÁ½º¾¶¿ A ²˟ µ8 io¸²¿ºÄ²Åº8Ýù 7


Ad Gravendeel - bestuurslid Golfclub Almkreek “Ik speel nu drie jaar golf en het is zo leuk om te doen. Vandaag ga ik vooral onze golfclub promoten, we zitten in de lift. Ons ledental is gestegen van 350 naar 780 leden. Je moet vooral zorgen dat je de mensen leert kennen en veel acties houden. We gaan ook naar scholen om de jeugd kennis te laten maken met golf. In deze sport ben je lekker buiten in de natuur en je loopt gezellig met een groepje en ziet steeds nieuwe mensen.”

Cor en Gisela Kok - Finesse Bodyline Clinic Woerden “We hebben nog nooit golf gespeeld, ook deze regio is voor ons onbekend. Als ondernemer heb je weinig tijd en zijn we vooral druk met het runnen van onze kliniek.”

John den Haan - PC trainers, Gorinchem “Ik heb wel eerder lessen gehad, maar het is vooral een vaardigheidssport waarvoor je veel moet trainen. Ik speel gemiddeld eens in de vier weken op meerdere banen zoals in Houten en Hank, maar ook hier op Almkreek.”

Peter Schalk - reclamebureau Pro Sign Services, Wijk en Aalburg

Frans van der Wiel - Het Kontakt editie Land van Heusden & Altena “Met dit toernooi kunnen we onze klanten een mooie middag geven, en dat vind ik ontzettend leuk. Je spreekt elkaar op een informele manier en bent samen actief in de baan. Ik heb alleen maar goede reacties gekregen, daar doe je het voor!”

ú¡ ¿G ²¾¶A ²´Åº¶9 ÀC µ8 ²²¿ù

“Ik doe eenmaal per jaar een clinic, maar golf is niet echt mijn sport. Schaatsen, fitness en hardlopen past echt veel beter bij me.”

Theo en Marja van Wijngaarden - MW Art, Veen “Wij vonden het eigenlijk best leuk om een keer mee te doen met zo’n golfmiddag. In het begin lijkt het makkelijk, een beetje zoals midgetgolf, maar dan moet je echt gaan slaan… Dan wordt het minder. Er vlogen wel wat stukken gras de lucht in. We hadden een leuke dag.”

8

Mark Hogendoorn - Hogendoorn Keukens, Sliedrecht “Ik ben lid van golfclub Almkreek en het is hier één grote vriendenclub. Zelf speel ik met de Almkrakers competitie en je probeert jezelf altijd te verbeteren. Ik speel twee keer per week; op woensdagmiddag en zaterdagochtend. Lekker vier uur met elkaar ballen. Ik kom hier echt voor het spel, het zakelijke is voor mij bijzaak.”


René Mooy - Almbouw, Giessen “Als je weet dat iemands passie golfen is, dan maakt een afspraak op de golfbaan het wel een stuk gemakkelijker. Als je vier uur met interessante mensen op de baan loopt, kun je tot vruchtbare gesprekken komen.”

Susan Karelse & Ron Esser - LeaseGrip, Zoetermeer Ron: “Ik zit veel in Den Haag-Rotterdam, maar mijn klanten kunnen overal zitten. Dit is een mooie kans om te netwerken en nieuwe klanten te ontmoeten.”

ú¡ ˟ ÀG hoÆ´¹Å³²Ã8 ¸¶ÄÁö¼¼¶A ¼ir¶¿ù Gijsbert van der Beek - Altena College “Dit is leuk om mee te maken en als school is het ook goed om te netwerken. Leuk ook om hier jonge mensen te ontmoeten en te horen waar zij mee bezig zijn. Mooi om te zien dat het Land van Heusden en Altena ook zo’n mooie golfbaan heeft, we hebben hier echt wat te bieden. Dat mogen we best wat meer laten zien, we moeten niet te bescheiden zijn.”

Melanie van Hemert - Het Kontakt editie Bommelerwaard & Birgit van Wijngaarden - Het Kontakt editie Lek & IJssel oost Birgit: “Tijdens de clinic ging het afslaan heel goed, maar toen we daarna vier holes op de baan liepen lukte het voor geen meter. De bal kwam in de bunker en tot grote hilariteit van de fotograaf kreeg ik ‘m er niet zo makkelijk uit. Desondanks vind ik golf echt een leuk spel. Het was ook leuk om mijn klanten en andere ondernemers in deze setting te ontmoeten.”

Hans Burghout - Hout & Living, Wijk en Aalburg “Leuk joh, even een beetje uitwaaien op de golfbaan. Nee, een hole in one is niet gelukt. Dat is voor mij niet weggelegd.”

ú hpA wA ¶Å»8 Æ È²²º¶A ÀC µ8 ¸À½·³²²¿ù

Marijke Verhoef - Het Kontakt Media “Volgend jaar wil ik ook de baan op! Ik doe voor het tweede jaar verslag van het evenement en maak samen met Geurt Mouthaan het after event magazine. Na al die interviews over golf wordt het hoog tijd dat ik zelf een keer een bal probeer te slaan!”

9


FOTOimpressie

´½º¿º6ć µ¶²½8 ¾²¿º¶E ir ¶{ ºF ¾²¼¶A ¾¶G ¸À½9

Het begin van de perfecte swing, dat leerden de ondernemers tijdens de golfclinic van de pro’s van golfpark Almkreek. Ze leerden afslaan en putten en mochten daarna meteen hun nieuw opgedane vaardigheden testen in de baan.

10


11


12


PASSIE VOOR GOLF

Op zoek naar de perfecte swing Zij golft 3,5 jaar en gaat voor niets minder dan de wereldtop, hij speelt al 22 jaar voor puur plezier. Kees Boer – beter bekend als ‘ome Kees’ – en Sophie Korthuijs. Stamgasten van Golfpark Almkreek.

13


‘Ik vind golf leuk en wil aan de top komen’

Kees begon op zijn 63e te golfen bij Golfbaan Hank. Hij runde destijds Kunststoffabriek Boer, dat speeltoestellen en glijbanen maakte die tot aan Cuba en Dubai werden geleverd. Met het pensioen in zicht vond de sportman het tijd voor een hobby. Via zijn zoon kwam hij met golf in aanraking. Hij is al vanaf het eerste uur lid van Almkreek. Hij vertelt kleurrijk over de allereerste vergadering, toen er nog witte koeien stonden op de plek waar later het eerste clubhuis werd gebouwd. Hij schreef zich meteen in en was jaren lid van Hank en het kleine baantje dat Almkreek in het begin was. “Het duurde zeker zeven jaar eer ik een beetje redelijk kon golfen”, kijkt Kees terug. Hij had les van Bert Kuisters. “Maar uiteindelijk moet je zelf gewoon veel oefenen. Die pro’s kunnen je wel vertellen hoe het moet, maar je moet de beweging in je lichaam zien te slijpen. De swing is namelijk een hele gekke, tegengestelde beweging. Het is lastig dat erin te krijgen.” Op zijn hoogtijdagen – een jaar of vijftien terug - had Kees een handicap van veertien. Tegenwoordig heeft hij handicap 24.3. “En dat is niet slecht voor iemand van 85”, voegt hij met enige bravoure toe.

De beste Naast hem luistert de 13-jarige Sophie met een kleine glimlach op haar lippen. Ze golft nog maar 3,5 jaar en speelt al in de B1 van de NGF, zeg maar het twee na hoogste niveau in de sport. Haar handicap: 2.3. Ze woont op een steenworp afstand van Almkreek en gooide eigenlijk zo ongeveer vanaf haar allereerste les hoge ogen op de baan. “Ze was de beste en iedereen had het meteen over haar, ze viel echt op”, zegt Kees. Je zou haar een natuurtalentje kunnen noemen, maar ze is ook zéker een keiharde werker. Ze traint dertig uur per week op de golfbaan, doet drie uur per week fysieke krachttraining, speelt daarnaast nog wedstrijden én moet ook nog gewoon naar school. Ze zit in havo 2 op het Fortes Lyceum in Gorinchem. School geeft haar alle kans om haar sport te beoefenen: ze krijgt vrij voor toernooien, mag toetsen op haar eigen momenten inhalen en krijgt zo nu en dan wat coulance als het gaat om huiswerk. Als ze het eerste uur vrij heeft, staat ze al om 7:30 uur op Almkreek om te oefenen en vaak gaat ze ook na schooltijd direct door naar The Dutch voor meer training. Haar ouders vinden natuurlijk dat ze het goed moet doen op school, maar Sophie heeft haar eigen prioriteiten: eerst golf, dan school. Want ze gaat voor de profcarrière. Dat diploma van de middelbare school is een escape die ze niet nodig wil hebben. Klasgenootjes vinden het moeilijk om Sophie’s drive te begrijpen. Zij voetballen en volleyballen en snappen niets van golf. In het begin vond ze dat vervelend. “Nu trek ik me er niet heel veel meer van aan. Ik vind golf leuk en wil aan de top komen, zij

14

hoeven daar verder niks van te weten.” De andere


meisjes met wie ze bij de NGF traint maken op

Niet denken

school hetzelfde mee. Voetballen bij Jong Oranje is

Kees is tegenwoordig wat minder fanatiek. Hij

cool, op topniveau golfen is dat niet.

houdt vooral van het lekker buiten in beweging zijn. Hij heeft zo’n beetje op alle banen in Nederland,

Meer pro’s

België en Noord-Frankrijk gespeeld, maar houdt het

Het imago van de sport verbetert de afgelopen jaren

tegenwoordig bij Almkreek. Hij is er trots op dat hij

wel snel. Het is geen elitesport meer en de wedstrij-

op zijn 71e handicap veertien had en dat hij eens

den zijn steeds vaker op tv te zien. Internationale

een hole in one heeft geslagen. Maar nu hoeft hij

toernooien zoals de KLM Open dragen ook bij aan

niet meer te scoren, al wil hij nog wel iedere slag

de populariteit van de sport, net zoals de pro’s Anne

goed slaan. “Elke slag is anders. Kleine slagjes met

van Dam en Joost Luiten. Al hoopt Sophie dat er

putten en groter als je van de green af bent. Iedere

snel meer pro’s komen in Nederland. “Want twee is

slag probeer je weer om het beter te doen.” Zijn

veel te weinig.” Het aantal jeugdgolfers groeit, al is

truc: niet denken. “Je moet een paard laten denken,

om de Belgian International Golf Championship for

het oude-mannen-imago hardnekkig. Kees heeft er

want die heeft een grotere kop. Dat is een geintje in

Boys & Girls te spelen. Die eer valt alleen de vier

een mooi citaat van Youp van ’t Hek bij: ‘golfen is

de golfwereld. Uiteindelijk moet je onderbewustzijn

beste Nederlandse golfers onder de veertien jaar te

voor oude mensen die van knikkeren houden en te

het doen. Als je tijdens het slaan gaat denken, dan

beurt. “Ik heb toen één van de drie dagen heel

lui zijn om te bukken’. Daar is hij het natuurlijk

verknoei je het.” Sophie denkt daar heel anders

goed gespeeld. Het was helemaal gaaf dat ik mee-

totaal niet mee eens, en Sophie ook niet.

over. Zij zegt dat het juist mis gaat als ze níet

deed en ik wilde niet dat ik het zou laten verpesten

“Golf is de leukste sport die er is”, zegt Sophie. “Ik

denkt. “Je kunt natuurlijk niet vier uur lang gecon-

door zenuwen. Ik heb ervan genoten.” Ze won ook

beschouw het niet als hobby of als spel. Ik wil de

centreerd blijven. Op de stukken die ik loop denk ik

de Overall Challenge Tour van de NGF en mocht

tour op, in de wereldtop komen en mijn geld verdie-

niet, maar als ik binnen tien meter voor de bal ben,

daardoor op trainingsweekend in België. Ze is

nen met golf. Ik houd ervan om te winnen en

dan gaat mijn hoofd aan. Dat gaat automatisch. Ik

vastberaden om nog veel meer overwinningen te

bekend te zijn. En dat gevoel wanneer je een bal

moet scherp zijn op wat ik doe, ook als ik sla.”

halen en door te stoten tot de top. “Om daar te

goed slaat, dan is er een vonk in je. Dan ben je blij

komen moet ik heel veel trainen, luisteren naar mijn

met die goede bal. Het belangrijkste is dat je van

Vastberaden

coaches en discipline houden. En school? Tja, dat

de slechte ballen leert, zodat je uiteindelijk alleen

Sophie heeft met die tactiek al heel wat mooie

doe ik dan maar ietsje minder”, besluit ze met een

maar goede slaat.”

prestaties neergezet. Zo heeft de NGF haar gevraagd

eigenwijs en vastberaden glimlachje.

15


FOTOimpressie

Ruim vijftig golfende ondernemers gingen de baan in voor een mooie wedstrijd. Benieuwd wie er hebben gewonnen? Kijk dan snel op pagina 50 van deze glossy!

16


17


INTERview Jeroen van Middelkoop - Saniglobe, Hardinxveld-Giessendam “Ik was aangenaam verrast! Ik had niet verwacht dat ik het zo leuk zou vinden. Golf heeft toch het imago van 60+ en ruiten broeken, maar het tegendeel is bewezen. Er waren juist veel jonge ondernemers en het was laagdrempelig. De sport was ook verrassend leuk! Ik sloeg vaak wel in de goede richting, maar inschatten hoe hard je moet slaan is nog best moeilijk. Ik wil zeker nog wel eens naar een golfevent.”

Nathan van der Linden - gastouderbureau Parel, Heukelum

Esther van Dijk - Organised by Me, Sleeuwijk

“In Noordeloos heb ik al wat proeflesjes op de golfbaan gevolgd. Golf biedt vooral beleving, lekker juichen als je zo’n bal in het gaatje slaat. Ik speel hooguit vijf keer per jaar golf, vooral voor de gezelligheid. Ik tennis ook nog, dat is meer een sport voor jongeren. Misschien kies ik voor golf als ik wat ouder ben.”

“Leuk om zo met andere ondernemers actief te zijn. Je bent bezig en lekker buiten in een ongedwongen sfeer. Al zou ik dit niet iedere week willen doen omdat deze sport niet echt bij me past. Ik doe aan hardlopen en mis in golf de snelheid, maar ik heb hier weer nieuwe contacten opgedaan.”

ú G F w A ´¹¿ºÄ´; A ¾ º½º»> ÄÁ¶t ¶Å»¶ù Gerard en Fransje de Kock - De Kock Bouw- en onderhoudsbedrijf, Alblasserdam “De clinic was erg leuk, een mooi park ook met goede instructeurs. Je kunt hier ook gewoon golfen zonder een GVB. We hebben vaker clinics gevolgd en zouden wel vaker willen spelen, maar we hebben gewoon te weinig tijd. Het is vooral ontspanning en even je gedachten verzetten.”

Maaike van der Ven - gemeente Zaltbommel “Helaas kon ik pas op een later tijdstip aanschuiven op dit prachtige inmiddels jaarlijks terugkerende netwerkevenement. Naast een diversiteit aan deelnemers was het weer top georganiseerd en was er gelegenheid om te netwerken en te genieten van de prettige sfeer.”

18

Gijsbert van Helden - Iveco Schouten “Het is lekker om in de buitenlucht te zijn en op prachtige banen te spelen. En het is een heel technisch en moeilijk spelletje. Daarin zit ‘m ook meteen de uitdaging. Je wilt het natuurlijk steeds beter doen.”

Mike Visser - Rabobank Altena, Almkerk “Ik ben lid van de businessclub en als accountmanager investeer je vooral in zakelijke contacten tijdens het golfen. Het concept van dit event is leuk, ’s morgens kun je gewoon aan het werk en ’s middags ontspannen op de golfbaan.”


Esther Vroegh - Mesland & Vroegh Advocaten “Het is een heel mooi evenement geworden. Het is leuk om te zien dat het weer is gegroeid en dat er met Het Kontakt ook weer nieuwe relaties bij komen. Ik heb niet gegolfd maar het spel Goud meegespeeld, dat was heel erg leuk. Het evenement was ook helemaal af qua verzorging: wijntjes, worstjes, hapjes, er was overal aan gedacht.”

Martin van Herk - Van Herk brandveiligheidsadvies, Capelle aan den IJssel “Ik golf pas sinds begin dit jaar, maar heb het virus echt te pakken. Het was leuk om zaken en golf te combineren. Ik heb veel nieuwe contacten opgedaan en dat was mijn doel. Het was een erg leuke, goed georganiseerde dag.”

ú À½9 F |ò? ÅÄÁ²{¶A Æ ¶A ˺»¿ù Mark Timmer - Van der Wal interieurs, Leerdam “We hebben het gelukkig droog gehouden. Het is heerlijk Hollands weer en dit is ook een echte Hollandse baan zo tussen het maïs in de polder. De baan is ook heel toegankelijk, zelf golf ik regelmatig in Noordeloos. Golf is vooral ontspannen buiten zijn, maar eigenlijk is ieder balspel leuk. Of het nu voetbal, biljarten of golf is.”

Teun van Gammeren - Quasar, Giessen

Jan Reitsma & Karin van de Sande - Home Health Products, Breda

“We zijn businesslid van Almkreek en het is mooi om te zien hoe ondernemers op zo’n middag met elkaar kunnen sparren. Het was echt een hele positieve middag en wij hebben ook een lamp gesponsord voor de prijzen. Ik zat in de flight met onder andere Max Broekhoff. Het is leuk dat je elkaar bij de start niet kent, maar na 9 holes gelopen te hebben vorm je een team. Er ontstond veel enthousiasme in de groep en dat is leuk. Voor mij mag het zeker herhaald worden.”

Jan: “Ik ben nu twee jaar lid bij golfclub Almkreek. Golf is een mooie combinatie van relaxen en concentratie. Je bent ook lekker buiten.” Karin: “Bij golf kun je ontspannen en alles even loslaten, ik speel twee maal per week en doe ook mee aan de clubwedstrijden. Ik ga ook graag naar netwerkevents.”

René Lucas - Cigo Lucas Wijk en Aalburg “Leuke middag, heel gezellig en interessant. Ik speelde de clinic, dat ging met vallen en opstaan. Op de baan zelf was het leuk om met collega-ondernemers kennis te maken. Na de clinic zoek je vooral de mensen op die je een tijd niet gezien hebt en haal je de contacten aan. Dat is ook nuttig en leuk.”

Kees van Haaften - vertegenwoordiger industrie MRO/OEM & Jan Groenevelde Kees: “Het Kontakt Business Meets Golf was echt een ontzettend leuke dag! Ik heb diverse leveranciers en sponsoren gesproken en de mogelijkheden die deze bedrijven te bieden hebben beluisterd. De wedstrijd was ook erg gezellig, leuke mensen in m’n groep. Het weer is uiteraard altijd even afwachten, maar dat was ook nog bijzonder mee gevallen. Tevens was de catering erg goed. Wellicht dat we toch met een aantal bedrijven zaken gaan doen en de wederzijdse belangen tot een voordeel laten werken.”

19


Geheel in stijl werd Waterfront de Veene officieel geopend Spectaculaire opening van een uniek project door de nummer 1 flyboarder van Nederland, Bo Krook Dit unieke project duurde tien jaar en was alleen te realiseren door effectieve samenwerking tussen provincie, gemeente, maatschappelijke organisaties en projectontwikkelaar Bax, Van Kranenburg en Kwetters. Het hier vroeger gelegen voetbalveld van Achilles Veen is nu de verplaatst naar de entree van het dorp. Een project dat zonder meer een verrijking voor het dorp Veen genoemd mag worden. Waterfront de Veene, voor ontspannen wonen aan het water dichtbij Golfpark Almkreek Droomhuizen aan de rivier de Afgedamde Maas. Een uniek project dat zijn weerga niet kent. Natuurlijk, er zijn meer plaatsen in Nederland waar je direct aan het water kunt wonen, maar nergens mag dat in het riet en kabbelend water als permanent decor voor een ontspannen leven. Weg met alle waan van de dag. Welkom het rivierenlandschap dat door Hollandse meesters al zo vaak is geschilderd en beschreven.’ Denkend aan Holland zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland gaan’ (Hendrik Marsman). Inmiddels hebben alle idyllische bespiegelingen plaatsgemaakt voor realiteit.

Jongste winnaars ooit van de eredivisie Beach Volleybal. Deze kanjers dagen de kopers van de Waterfront de Veene komende zomer uit.

Bax & van Kranenburg met visie en kijk op gebiedsontwikkeling


Jesse van Ekeren Ramon Putters en Levente Kalmár - Van Ekeren Hypotheken en Verzekeringen Gorinchem Jesse: “We hebben het erg naar ons zin gehad. Het weer zat mee en je spreekt veel mensen op zo’n dag. Je maakt nieuwe connecties waar van alles uit kan komen. De combinatie van golfen en borrelen is interessant. Ik speelde in leuk en ondernemend gezelschap. Persoonlijk ging mijn spel zoals vaak met ups and downs. Leuk detail aan de dag is dat we uiteindelijk de winnende flight waren.”

Jolanda Berghoef - Bureau Berghoef Werkendam

ú® ¶u¶A ¶G Ã: ²²E F ˺A ¸¶¹²µù

“Ik ben meer van de duursporten zoals hardlopen en wielrennen en heb pas nog mee gedaan met de Amstel Goldrace. Het was vanmiddag vooral gezellig. Het is hier altijd goed verzorgd en ik heb weer interessante mensen ontmoet.”

Ferdy Groothuizen - Rabobank Altena

Marc en Ron Commandeur - Ron’s Bloemensjop, Papendrecht

“We willen als accountmanagers MKB zichtbaar zijn in de markt en doen daarom regelmatig mee met businessdagen. Op de golfbaan ontmoet je veel ondernemers. Je speelt een leuk spelletje en je komt heel informeel met elkaar in gesprek. Dat is een mooie combinatie!”

Marc: “We hebben de clinic gespeeld. Putten kan iedereen, dat voelt een beetje als midgetgolf, maar afslaan… dat is een kwestie van veel doen en oefenen. Maar toch kun je altijd wel een balletje slaan en dat maakt het laagdrempelig. We hebben verschillende nieuwe contacten opgedaan en het was leuk om buiten het bedrijf zakenmensen te ontmoeten en samen iets leuks te doen.”

Jiska van der Ven - G. van der Ven BV Aannemingsbedrijf, Brakel “Ik heb niks met golf dus ik heb het spel Goud speeld… en dat was goud! Ik had het boek al doorgenomen en ik heb nu ook het spel gekocht. Het is goed voor de ontwikkeling van jezelf en door het spel heb je meteen diepgaande gesprekken met mensen. Het was echt een hele goede meeting.”

ú G F wA jp º8 Ç˟ w? µ A A ·¶¿¶¿ù Tom Braad - Perfo Tech Asperen BV, Asperen “Het was heel gezellig en leuk. Ik heb de wedstrijd meegespeeld en had een goede flight. Ik ben al lid van Almkreek. Het is een hele mooie baan. Ben businesslid van Almkreek dus ga als het even kan naar de evenementen.”

21


BUSINESS & GOLF

Golfen én vergaderen op Almkreek Robin Verschoor Salesmanager Proxsys Handicap: 32 Veel klanten van Proxsys waren al lid van de Businessclub van Golfpark Almkreek. Dat maakte het voor de Gorinchemse onderneming interessant om ook aan te sluiten. “Je spreekt je klanten in een andere setting dan op kantoor met een bak koffie en je doet natuurlijk ook nieuwe contacten op. Je loopt lekker in de baan en beleeft een leuke middag. Je leert je klanten op die manier absoluut beter kennen, het nodigt uit om andere, meer persoonlijkere, gesprekken te voeren. Golf is nu echt een toevoeging op de reguliere accountbezoeken”, vertelt salesmanager Robin Verschoor.

“Als businesslid kan ik klanten meenemen naar de baan. In het begin deed ik een clinic met klanten die ook kennis wilden maken met de sport. Nu ik mijn GVB heb, ga ik met golfende klanten de baan in. Voor mij en mijn collega’s is het ook een manier om even te ontspannen en buiten kantoor wat informeler zaken te bespreken. We gebruiken daarvoor ook bijvoorbeeld de vergaderruimtes om buiten kantoor met een hapje eten te overleggen. Dat doen we zo’n twee keer per jaar.”

Robin bezoekt zoveel mogelijk businessdagen op het park en volgt zo’n vijftien lessen per jaar, in de hoop dat de swing er uiteindelijk echt in slijt. “Het is ook leuk om dat samen met onze directeur te doen. Je spreekt elkaar dan ook in een andere sfeer. En ik vind de rust van de weilanden heerlijk. Je zet alle zaken opzij en loopt je kop leeg.”

22


BUSINESS & GOLF

‘Golf is een wedstrijd met mezelf ’ Arie van Bennekum Bedrijf: Wemanity Handicap: 40 “Mijn dag is helemaal goed”, glimlacht Arie van Bennekum. Hij heeft net een clubwedstrijd gespeeld op Almkreek en sloeg bij de allereerste hole direct een birdie. “Dan maakt de rest van de wedstrijd mij eigenlijk niks meer uit. Golf is een wedstrijd met mezelf. Ik probeer het altijd een beetje beter te doen dan de vorige keer.”

Hij beoefent de sport sinds oktober vorig jaar. Hij was voorheen een fanatiek hardloper, maar door een motorongeluk moest hij die passie vaarwel zeggen. Hij zocht een alternatief en vond golf. “Het is een verschrikkelijk leuk spelletje. Ik kan er geen hout van, maar dat geeft niet.” Arie is lid van Almkreek en staat zodra hij ook maar even tijd heeft op de baan. Hij looft de goede pro en het ontwikkelpad voor beginnende golfers. Daarnaast vindt hij het super dat er veel wedstrijden op de club worden gespeeld en dat er veel zakelijke initiatieven zijn. Hij houdt ook van het toegankelijke karakter van de club én het is lekker dicht bij zijn huis.

Op zaterdagochtend vind je Arie regelmatig op de baan met het team van de vestigingen in Nederland en België of met klanten. “Het is goede teambuilding en met zakelijke evenementen kun je meer contact krijgen met interessante bedrijven waar je het tot dan toe te druk voor had. Je hebt tussen het balletje slaan immers tijd om te kletsen en ik vind het leuker dan bij een voetbalclub in een skybox zitten. Het grappige met golf is ook dat je zo gefocust bent op dat rotballetje en de putt dat je nergens anders aan denkt.”

23


Lekkers uit de polder Kaasboerderij De Lange Hoeve ligt in het mooie polderlandschap van het Land van Heusden & Altena. Ontdek de boerderij, de kaasmakerij, het kaaspakhuis en de winkel. Arrangementen en rondleidingen worden in overleg met u samengesteld. In de kaaswinkel staat een ruim assortiment aan verzend- en geschenkpakketten in elke prijsklasse. Ook maakt De Lange Hoeve cadeaupakketten geheel naar wens. Een ideaal kerstgeschenk voor familie en zakenrelaties. Bent u op zoek naar een bijzondere locatie voor een excursie, een feestje, een workshop, een vergadering, een high-tea/-wine of gewoon even lekker bijkletsen met vrienden en vriendinnen? Denk dan aan De Boerenzolder, een sfeervolle ruimte geschikt voor elke gelegenheid.

Dé bedrijfscatering Of het nu gaat om een bedrijfsfeest ter ere van uw jubileum of een personeelsfeest als afsluiting van het jaar; er zijn tal van momenten waarop u een professionele partij op het gebied van bedrijfscatering zoekt. Catering en partyservice Joey van Breugel voorziet uw bedrijfsof personeelsfeest van de lekkerste, versbereide hapjes, maaltijd, buffetten en (walking) diners. U kunt er ook terecht voor de huur van (party)tenten én partyinrichting. Optiepakketten: BBQ’s, catering op maat, Live cooking of thuisdiners! Ook voor uw privéfeesten zoals verjaardagen, bruiloften, of jubileums bent u bij Joey aan het juiste adres. ”Altijd met de beste service en kwaliteit, ik ben pas tevreden al u dat bent.”

De Lange Hoeve Kleibergsestraat 2 Genderen 0416-352751 info@delangehoeve.nl info@boerenzolder.nl

Catering en partyservice Joey van Breugel Nieuwendijk | 06-57551830 | joeyvanbreugel@planet.nl - www.cateringjoey.nl -

Appeltaart met een verhaal BonneVie Zorg serveert appeltaart met een verhaal. BonneVie biedt mensen met verschillende beperkingen dagbesteding, individuele begeleiding en training. Bij individuele begeleiding komt een begeleider aan huis. Deze ondersteunt waar nodig, denk aan het vergroten van het netwerk of het vasthouden van een goede dagstructuur. De trainingen – zoals koken en budgetteren - zijn gericht op het vergroten van de zelfstandigheid. De werkzaamheden van de cliënten dragen zoveel mogelijk bij aan de participatie in de samenleving. Daarom maken zij bijvoorbeeld cadeaus voor een geboorte, er wordt gekopieerd voor de kerk, papier versnipperd voor bedrijven en er wordt taart gebakken op bestelling. De appelplaatkoek is inmiddels een bestseller! BonneVie Zorg Veldstraat 2 | Wijk en Aalburg | 06-23246637 | bonnevie@hotmail.nl - www.bonneviezorg.nl -

Gerard & Suus: [h]eerlijk biologisch en meer De biologische bakkerij van Gerard & Suus Hardeman is al bijna twintig jaar een begrip in het land van Heusden en Altena. Dagelijks versgebakken brood, in alle soorten en maten, en altijd 100% biologisch. Gerard over de keus die ze in 1999 maakten om biologisch te gaan bakken: “In het meeste ons brood zit alleen meel, water, desem, wat zout en liefde. Voor een lekker brood heb je echt niet zo veel nodig. Dat meel komt sinds deze zomer van de molenaars van ‘De Twee Gebroeders’. Daar zijn we hartstikke blij mee.” Eind september onderging het bedrijf aan de Torenstraat in Wijk en Aalburg een flinke metamorfose. Suus: “De klanten die even moesten wennen kunnen we geruststellen. Wij blijven Gerard & Suus.” Bakkerij Hardeman Torenstraat 2 | Wijk en Aalburg | 0416-691662 | info@bakkerijhardeman.nl - www.bakkerijhardeman.nl -

TEEzers 24


Primitivo del Salento UNO I DUE I CINQUE

Relatiegeschenken & kerstpakketten Verdient uw team of klant een uniek geschenk? Stop dan met zoeken en kijk rond in Slijterij No.47. Hier helpen ze u graag met het samenstellen van kerstpakketten en relatiegeschenken. Voor leuke, unieke en cadeaus kunt u er terecht. Kies bijvoorbeeld één van de unieke kerstpakketten of waardeer uw medewerkers met een pakket met streekgebonden dranken. Klanten geeft u meteen een sterk beeld van uw bedrijf met een gepersonaliseerd relatiegeschenk. Kom naar de winkel aan de Hoogstraat of neem telefonisch contact op. Slijterij No. 47 zoekt graag samen met u het perfecte (relatie-, kerst) geschenk! Slijterij No.47 Hoogstraat 47 |Werkendam | 06-50233748

Kom feesten in ‘t Buitenhoff Partycentrum ’t Buitenhoff steekt graag de handen uit de mouwen voor een leuk bedrijfsuitje of feestje. Ze verzorgen de hele dag en/of avond én werken op locatie. Activiteiten buitenshuis, zoals een solextocht, museumbezoek of wijnproeverij zijn uitstekend te combineren met de feestlocatie. Ook binnenshuis zijn de mogelijkheden oneindig, van een spelquiz tot biertapwedstrijd of hilarische bingo. Heeft u zelf ideeën? ’t Buitenhoff hoort deze graag. Het partycentrum beschikt over meerdere zalen die geschikt zijn voor vergaderingen, presentaties of cursussen. Alle benodigdheden zoals een beamer en geluidsapparatuur zijn aanwezig. Ook kan ’t Buitenhoff een koffietafel, lunch of diner tijdens de vergadering of cursus verzorgen. ’t Buitenhoff Partycentrum & Catering Buitenlaan 1 | Andel | 0183-449042 / 06-48566395 | info@buitenhoffandel.nl - www.buitenhoffandel.nl -

Neemt u de stap tot een zakelijk lidmaatschap?

Het betere buitenleven Hout en Living richt zich op het betere buitenleven met een hoog kwaliteitsniveau. Uw wensen en verlangens staan er centraal. De medewerkers bieden u een exclusief op maat gemaakt bijgebouw waarin uw wensen omgezet worden in een stijlvol geheel. Ten alle tijden komt het oude ambachtswerk naar boven doordat Hout en Living de eeuwenoude authentieke houtverbindingen, zoals ‘pen en gat verbinding’, hanteert en de klassieke bouwtechnieken beheerst. Hout en Living laat u genieten van de charmes van elk seizoen! Laat u inspireren door de eindeloze mogelijkheden en beleef de intense rust van het betere buitenleven in een tuinhuis, tuinpaviljoen, overkapping, veranda, carport of gastenverblijf van Hout en Living. Hout en Living Hoptuin 8 | Wijk en Aalburg | 0416-691727 info@houtenliving.nl - www.houtenliving.nl -

Vier de vriendschap Waar vriendschap gevierd wordt komt Schrobbelèr op tafel. Deze Brabantse traditie ontstond in de jaren ’70, in het huisbarretje van Jan Wassing. Inmiddels is Schrobbelèr een gewaardeerde sfeerverhoger. Zoals de vrienden van Jan ooit kennis maakten met zijn smaak, warmte en vriendschap, laat Schrobbelèr u nu hetzelfde proeven. Schrobbelèr smaakt heerlijk na een potje golf. Om de overwinning te vieren, om op te warmen of gewoon omdat het gezellig is. Proef de sfeer! - www.schrobbeler.nl -

Golfen en vergaderen gaan goed samen. Een leuke sportieve break van uw vergadering of na afloop genieten van een golfclinic. Heerlijk even in debuitenlucht bezig zijn met niets anders dan de omgeving, de club en de golfbal. Of het nu gaat om een zakelijke bespreking of een informeel samenzijn. Golfpark Almkreek biedt alle mogelijkheden.

Golfpark Almkreek Hoekje 7b | Almkerk | T. 0183-403592 | info@golfpark-almkreek.nl - www.golfpark-almkreek.nl -

25


26


27


specialist in gebruikte

golfartikelen

verkoop | golfclubfitting advies | reparatie

verkoop| golfcl

Dutchgolfclubfitter Fittingcentre Gorinchem | Kazerneplein 19 Gorinchem T. +31(0)6 12374441 | www.dutchgolfclubfitter.nl

Breed, breder, breedst!

Bank Odin vanaf

€1.126,- ∠

Bartafel Amar vanaf

€2.299,-


- ADVERTORIAL -

ÆÅ´¹¸À½·´½Æ³· à Het adres voor gebruikte golfclubs op maat Dutchgolfclubfitter in Gorinchem is al jarenlang een vertrouwd

vakkundig (en gratis) op de lengtemaat van de

adres voor jonge kwalitatieve en speelvriendelijke gebruikte golfsets.

klant aangepast. Tevens kijken wee naar de juiste

Wim Versluis geeft iedere klant een advies op maat.

gripdikte. Het spelplezier wat u meekrijgt is onze beloning. Naast golfclubs heeft Versluis ook een flinke voorraad nieuwe golftassen en golfschoenen

“We nemen ruim de tijd voor de klanten en adviseren

sets van de bekendere triple A-merken zoals Ping,

van Footjoy. Ook heeft Versluis nieuwe golftrolleys

op basis van spelniveau, leeftijd en lichaamsbouw.

Callaway, TaylorMade, Cobra, Titleist, Mizuno en

van onder andere Clicgear en Big Max.

Vervolgens kunt u de verschillende clubs uittesten

Cleveland. Voor de beginnende golfers en GVB-

Naast de fysieke winkel aan het Kazerneplein 19

in de slagkooi voor het goede gevoel. Daarnaast

spelers is al een complete set ijzers verkrijgbaar

in Gorinchem is er natuurlijk ook een online shop

is er een Flightscope aanwezig waar allerlei swing-

vanaf vijftig euro, in zowel staal als graphite. Er

www.dutchgolfclubiffter-shop.nl. In de webwinkel

data uitkomen die de onderbouwing zijn voor het

zijn sets voor heren, dames, junioren en senioren,

zijn alle golfclubs of golfsets voorzien van een foto

afgegeven advies legt Wim Versluis uit.

en ook linkshandigen kunnen goed bij de Dutchgolf-

evenals relevantie eigenschappen. Bestellingen voor

Hij heeft in zijn winkel een groot assortiment golf-

clubfitter slagen. Alle sets en ook putters worden

13:00 worden dezelfde dag nog verstuurd.

Vanaf nu bij Van der Wal Interieurs: de breedste Bert Plantagie collectie van heel Nederland Live beautiful Bert Plantagie is een oer-Hollands merk met tijdloze design meubelen dat meubeltrends op geheel eigen wijze vertaalt in stijlvolle en actuele collecties banken, fauteuils, stoelen en tafels, kasten en dressoirs. Ieder meubel wordt met de hand vervaardigd uit goede en eerlijke materialen met de focus op kwaliteit en gebruiksgemak. Kom snel langs en maak kennis met onze brede collectie van Bert Plantagie! ∠ Eettafel Pace vanaf

€1.699,-

∠ Eettafel Oxxi vanaf

€1.801,- | Eetstoel Mouk vanaf €399,-

∠ Fauteuil Kiko Plus vanaf €499,-

SINDS 1860

Fauteuil Zyba vanaf

€921,-

Techniekweg 8 | 4143 HV Leerdam | www.vanderwalinterieurs.nl |


INTERview André de Borst - Klaroen.nl, Papendrecht/Alblasserdam “De tweede editie van Het Kontakt Business Meet Golf Event was minstens zo leuk als de eerste editie. Vooraf was er mailverkeer met klanten over de weersomstandigheden of het allemaal wel door zou gaan. Gelukkig kon het doorgaan en bleef het nagenoeg droog! De contacten onderling waren uitstekend en ik kijk dan ook al uit naar de volgende editie!”

ú º»> ²? Æ ¿²²E µ8 À½¸¶¿µ8 µ 8Ýù Bas Koninkx - Oosterhout Container Terminal BV “Waarschijnlijk had iedereen wel een extra handicap bij de wedstrijd met de harde wind, maar dat heeft de pret niet gedrukt. Er hing een ontspannende en informele sfeer wat goed is voor het netwerken. Ik heb leuke nieuwe mensen ontmoet en daarmee zakelijke inzichten en werkervaringen gedeeld. Het was een geslaagde middag!”

Corrie de Kluijver & Eva Sirag - Rabobank Alblasserwaard & Vijfheerenlanden

Max Broekhoff - Het Kontakt editie Leerdam

Corrie: “Dit is mijn tweede clinic en het is leuk en leerzaam. Heerlijk in de buitenlucht. Het is wel een sport die veel beheersing en geduld vraagt, maar dat lukt me wel.” Eva: “Ik tennis en golf is nog best moeilijk. Ik heb één keer eerder een clinic gevolgd. Ik vind Almkreek wel een mooie baan en er zijn vandaag veel leuke mensen.”

“Het was een zeer geslaagde dag. In de ochtend was ik nog bang dat de dag weleens in het water zou kunnen vallen maar uiteindelijk was het heerlijk weer! Voordat we de baan op gingen was het zaak je team bij elkaar te zoeken. Het in teamverband samenwerken en golfen vond ik erg leuk. Teun van Gammeren, die ook in mijn team zat, had veel ervaring in het golfen en hij gaf ons dan ook goede tips die we direct konden toepassen!”

Caroline Hulsinga, - Klaroen.nl, Papendrecht/Alblasserdam “Het was de eerste keer dat ik een golfclub vast hield en ik kan zeggen: het viel niet mee! Na een paar slagen ging de bal wel daarheen waar ik wilde, alleen de afstand was niet om over naar huis te schrijven. Na afloop was er alle tijd om met menigeen in gesprek te raken. ervaringen te delen en nieuwe contacten op te doen. Kortom, wat mij betreft een zeer geslaagde middag, waarbij de weergoden zich ook van hun beste kant lieten zien.”

30

ú G A ²¾hpóˢ IJ¾¶¿jpü¶A ¶A ¸À½·¶A 7 > ¶Ã: ¶Æ¼ù


Loes Frings - Fantasea Divers “Ik vond het golfen erg leuk. Ik had al eens eerder een clinic gedaan, maar nu gingen we ook het veld op. Dat vond ik erg leuk, het maakt het golfen toch echter. We hebben met onze groep leuke gesprekken gehad tijdens het wandelen. Ik heb nieuwe contacten opgedaan, maar ben ook ‘oude’ bekenden weer tegengekomen. En ik had zelfs prijs bij de clinic, superleuk!”

Robin Verschoor - Proxsys & Corné Groeneveld - Reclamemast

ú º? ˲¼¶½º»¼8 ¾¶¿Ä¶A ž ¿ù

Corné: “Het Kontakt Business Meets Golf sluit prachtig aan op de exploitatie van de reclamemast aan de noordzijde van de A15 ter hoogste van Spijk. Ik wil zakelijk mensen ontmoeten en dat leidt altijd wel tot iets.”

Jolanda Smit - Het Kontakt editie Leerdam en Vianen & Carmen Timmer - Het Kontakt editie Alblasserwaard

Bas Verschoor - Almgoed “Je merkt dat je tijdens zo’n evenement als Het Kontakt Business Meets Golf echt met mensen in gesprek raakt, dat is leuk. Het is een goede opzet en de dag was wat mij betreft geslaagd.”

ú¡ ÀC wA ÅÄÁ²{¶A ¾²¿º¶E ¾¶G ½¼²²E Áò ¿ù

Carmen: “Gelukkig dat het weer helemaal opklaarde rond de tijd dat het begon, want in de zon is alles toch een stukje leuker! Ver slaan vind ik pittig. Pitchen (heet het zo?) in de green gaat me beter af! Het was erg leuk om ondernemers te spreken die ik normaal enkel aan de telefoon heb of waar je normaal minder tijd voor hebt. Nu kon je op een ontspannende manier met elkaar praten, écht vragen hoe het met iemand gaat. Een leuke break in de hectiek en drukte van een werkweek bij de krant.” Jolanda: “De sfeer was super en iedereen had het prima naar zijn/haar zin. Het golfen ging best wel lekker. Ik vind het een super leuke sport om te doen. Je bent lekker bezig en je maakt leuke contacten.”

Joop Kollenburg & Pauline Doomernik - Ecoser Training, Nieuwegein “Golf is een game en als Ecoser Training werken we ook met games, dus dat is een mooie combinatie.”

31


VROUW & ALTENA

‘Vrouw & Altena inspireert ons’ In Altena zijn veel vrouwen die voor én achter de schermen mooi werk verzetten. Vrouw & Altena brengt hen samen. Een interview met de ladies achter het netwerk: Esther Vroegh, Feike de Keijzer, Marina Zwaan en Nicole Roubos.

32


Ze vallen meteen met de deur in huis: Vrouw & Altena

“Vrouwen zien bepaalde zaken anders dan mannen,

aan nadat ze was genomineerd voor de verkiezing

is geen feministisch clubje, ook al draait het natuur-

dat is niet beter of minder goed, vrouwen versterken

van de Ondernemende Vrouw. Ze komt uit de non-

lijk wél om vrouwen in dit netwerk. Hun werk moet

mannen en andersom. Maar over het algemeen zijn

profitsector en heeft daardoor andere invalshoeken.

een podium krijgen. Omdat het mooi en goed werk

ze bescheidener dan mannen en meer op de achter-

Nicole omschrijft Marina als het beschouwende

is én omdat vrouwen in al hun bescheidenheid niet

grond.”

teamlid. “Als wij bij elkaar komen en los gaan met

snel uit zichzelf in de spotlight stappen. Vrouw &

ideeën, pakt ze een kritische rol. Als wij al in de

Altena geeft hen een zetje. Een idee van Fientje Bax,

In het team van Vrouw & Altena is Esther degene

doe-modus willen schieten, zet zij een stapje terug

die in 2013 startte met het netwerk. Sindsdien hebben

met de kritische vragen en andere invalshoeken.

en kijkt ze of het idee wel bijdraagt aan het doel dat

evenementen als het Toontje Sprenger Ontbijt, de

Daarnaast brengt ze haar enorme netwerk in en

we willen behalen.” Marina schrijft ook teksten voor

verkiezing van de Ondernemende Vrouw van Altena

zorgt ze voor kruisbestuiving met evenementen

het magazine dat in maart 2018 uitkomt ter gelegen-

en Business Meets Golf een vaste plek op de kalender

zoals de Marianne Vos Wielerronde en landelijke

heid van het 5-jarig bestaan van Vrouw & Altena.

verworven.

netwerken zoals Vrouwen in de Topsport. Wanneer de teamleden samenkomen, vliegen de

“Altena is niet groot, maar ik sta ervan versteld

Nicole is het organisatietalent van het stel. Nieuws-

ideeën binnen no-time over tafel. Er wordt gelachen

hoeveel interessante en initiatiefrijke vrouwen er

brieven, banners, social media, tot op de minuut

én serieus vergaderd. Feike: “We versterken elkaar

zijn. Ik heb hen door Vrouw & Altena leren kennen”,

precieze draaiboeken; dat is Nicoles pakkie an.

enorm. We gooien alles op tafel, zijn open en gunnen

vertelt Marina. Verbinden, inspireren en motiveren

Marina: “Ideeën verzinnen is leuk, maar je moet het

het elkaar.” Marina vervolgt: “Je legt met elkaar de

zijn dan ook de doelen van het netwerk. De impact

ook tot uitvoering kunnen brengen. Bij de verkiezing

verbindingen. Als je ieders ideeën optelt, kom je uit

kan groot zijn, stelt Nicole. “De ondernemende

komt Nicole met een doos met daarin echt álles wat

op iets dat je nooit zelf had kunnen bedenken. Dat

vrouwen inspireerden mij met de verhalen over hun

je nodig kunt hebben. Dat vind ik knap. Daarnaast

is de kracht van Vrouw & Altena.”

ondernemingen. Ik ging daardoor zelf anders kijken.

zet ze ons met beide benen op de grond: is wat we

De vier zijn trots op al het moois dat er in Altena

Uiteindelijk heb ik mijn baan bij de Rabobank op-

willen haalbaar binnen de gestelde termijn? En ze

gebeurt en willen daaraan hun steentje bijdragen.

gezegd en ben ik met Fresh Lemon gestart. Dat

verliest niet uit het oog waar we het voor doen.”

Daarom praat Vrouw & Altena mee in een visiegroep

durfde ik mede omdat de vrouwen in het netwerk

rond de gemeentelijke herindeling en denken ze met

mij een zetje gaven. ‘Je kan het, je moet het

Feike bewaakt de uitstraling van Vrouw & Altena.

Kennispoort Altena mee over grote thema’s als het

gewoon doen’, zeiden ze.”

Ze is al vanaf het eerste uur betrokken en zorgt

tegengaan van de braindrain. Ze hopen de komende

Dat is een stap naar Esthers hart. Deze powervrouw

dat alles er tiptop uitziet; van het Vrouw & Altena

tijd meer jongere vrouwen bij het netwerk te betrekken.

staat haar mannetje in de door stropdassen gedomi-

magazine tot het podium tijdens de verkiezing.

Als het aan Esther ligt helpt Vrouw & Altena mee om

neerde strafrechtwereld en bewijst dat een carrière

“Het moet strak en zakelijk ogen, maar met een

meer vrouwen in besturen te krijgen, van verenigingen

en kinderen wél samen kunnen gaan. Ze pleit dan

vrouwelijke twist”, zegt ze daarover.

tot het bedrijfsleven. Zit er stiekem tóch een klein

ook voor een gemixte zaken- en bestuurswereld.

Marina is het nieuwste teamlid. Ze haakte in 2015

beetje feminisme in Vrouw & Altena.

Vrouw & Altena: een waardevol netwerk Vrouw & Altena staat voor inspirerende, krachtige vrouwen uit de regio. Eén van hen is Inge Schuller, Lid van Provinciale Staten Noord-Brabant, Commissaris bij de lokale Rabobank én zelfstandig ondernemer. Inge runt Praecipio, dit betekent in het Latijn: ik adviseer of ik geef raad. Dat is dan ook exact wat ze met dit bedrijf doet. Ze heeft de afgelopen achttien jaar bij diverse bedrijven gewerkt als HR Professional. Vanuit die ervaring is ze op 1 november dit jaar voor zichzelf begonnen. Ze richt zich vooral op MKB-bedrijven die geen HR Professional in dienst hebben. “Indien zij tegen zaken aanlopen op het gebied van personeelsaangelegenheden kunnen zij mijn hulp inschakelen. De vragen lopen zeer uiteen. Het kan gaan van bijvoorbeeld het begeleiden van het bedrijf bij een langdurig zieke medewerker, het disfunctioneren van een medewerker, het opzetten van een functie- en salarisgebouw of beoordelingssystematiek tot het opzetten van een HR afdeling”, legt Inge uit. Ze maakte in 2015 kennis met Vrouw & Altena. Ze was in dat jaar één van de genomineerden voor de verkiezing van de ‘Ondernemende Vrouw van Altena’. Sindsdien is ze bij het netwerk betrokken. “Ik waardeer het initiatief zeer en attendeer dames regelmatig op Vrouw & Altena. Ik ben graag aanwezig bij de activiteiten, zoals het jaarlijkse ontbijt waar de Toontje Sprenger Pluim wordt uitgereikt.” Door de nominatie bij Vrouw & Altena heeft Inge veel andere maatschappelijk actieve vrouwen leren kennen. Vrouw & Altena

“Ik zie hen op diverse (netwerk)evenementen. Ik kan daardoor heel laagdrempelig contact met hen zoeken

www.vrouwenaltena.nl

voor eventuele business. Daarnaast speelt het sociale aspect en het gezellige component natuurlijk mee.”

33


FOTOimpressie

À½·¶A ŞA ¸¶Ë¶t º¸¹¶º7Û µ²G F G ¢ Ų¼G Æĺ¿¶ ¥w ÅF À½9

Na afloop van het evenement werd er nog flink geborreld in het paviljoen van golfpark Almkreek. Onder het genot van een hapje en een drankje deden de deelnemers veel nieuwe contacten op.

34


35


Geen tijd, geen voordeel.. Onlangs zat ik aan tafel bij een ondernemer die maar steeds geen tijd had voor een gesprek. Wanneer we elkaar tegenkwamen was het altijd: “Druk, druk, druk, Ik weet dat het belangrijk is maar..” Herkent u dit als het om financiële zaken gaat? Helaas gaat het nogal eens zo. Ondernemers worden volledig door hun business opgeslokt, vol overtuiging doen ze waar we goed in zijn. Veelal hebben ondernemers geen zin- of gunnen zichzelf geen tijd voor banken financiële zaken. Interessante voordelen die te behalen zijn worden op deze manier misgelopen. Denk aan familiebankconstructies, schenkingsplannen, spaarconstructies in de BV, vastgoed mogelijkheden, effectenportefeuille, diverse fiscale mogelijkheden en het testament. Zelfs een spaarrekening met 0,05% rente krijgt geen aandacht… En daar heeft juist een ondernemer zo hard voor gewerkt! De bovengenoemde ondernemer maakte uiteindelijk tijd vrij, hij had spijt dat hij dit niet eerder had gedaan. In de nieuwe situatie behaalt hij een jaarlijks financieel voordeel van zo’n € 45.000. Vermogen laten werken is ook ondernemen! Deze ondernemer maakt inmiddels gebruik van onze dienstverlening Vermogensregie. Dat geeft hem rust; hij weet nu dat zijn financiële situatie de nodige aandacht krijgt en hij geen financieel voordeel meer misloopt. Vol passie kan hij blijven ondernemen.

Financiële rust Meer dan 30 jaar kennis en ervaring op het gebied van beleggingsadvisering en financiële planning staan borg voor vakmanschap met een persoonlijke touch. Vermogende ondernemers en particulieren weten Jack te vinden om hun financiële situatie en wensen te laten vertalen in een gedegen vermogensplan. Naast de inkomenssituatie van nu en later, de wensen, worden er ook scenario’s in beeld gebracht. Op deze wijze krijgen zijn klanten een compleet beeld, dat geeft financiële rust! Een uitstekend vertrekpunt voor gedegen advisering.

Bij Duisenburgh Vermogenregie ervaren klanten een individuele benadering, oprechte betrokkenheid, pro-actief meedenken en oplossingsgerichtheid. Klanten weten dat te waarderen. Jack Verkamman werkt met name in de Alblasserwaard en omstreken. Naast zijn advieswerk is hij onder meer vaste columnist bij De Scheepvaartkrant en Visserij Nieuws op het gebied van vraagstukken over beleggen en financiële planning.

Onze unieke dienstverlening is Vermogensregie. Hierbij worden bovengenoemde partijen en andere adviseurs, namens de klant door mij aangestuurd. Zo houden we de vinger aan de pols m.b.t. de totale risico- en rendementsontwikkeling, de spreiding, de voortgang en het onderhoud. Ook onderhandelen wij over de tarieven. Wij kennen de markt.” Klanten ontvangen duidelijke totaaloverzichten van de vermogenssituatie, inclusief analyse en advies. Op deze wijze blijft het totaal vermogen actueel en bestaat er steeds een helder totaalbeeld. Zijn klanten kunnen zich met een gerust gevoel op hun onderneming richten of ontspannen genieten van de ontstane vrije tijd.

Voorzien in behoefte Vooral de verminderde aandacht voor de klant, adviseurswisselingen en standaardisatie van beleggingsdiensten bij de banken, was eerder voor Jack de motivatie om een eigen onafhankelijke vermogensadviespraktijk te starten. Hierbij benadert hij klantwensen niet uitsluitend beleggings-technisch maar ook vanuit de fiscale- en juridische invalshoek. Een belangrijk onderscheid t.o.v. banken is dat zijn klanten een vaste adviseur hebben die de klantsituatie en doelstellingen kent; hij groeit mee met de ontwikkelingen. Door zijn betrokkenheid kan hij steeds op de situatie inspelen. Dat zorgt nogal eens voor verrassende oplossingen en financiële meevallers. Jack is partner bij de landelijke keten Duisenburgh Vermogensregie, waarmee continuïteit, kennis en toezicht uitstekend zijn gewaarborgd.

Belangenbehartiger Jack: “Samen zoeken we de balans om het vermogen optimaal te laten werken. Dat kan met maatwerk Beleggingsadvies of met Vermogensbeheer bij Duisenburgh, maar ook elders; bij één of meerdere vermogensbeheerders/banken die het beste passen bij mijn klant. Dat kunnen ook de bestaande banken zijn.

Tevreden klanten “Mijn klanten zorgen voor enorm veel werkplezier en energie. Het zijn dan ook mijn beste ambassadeurs. Externe klanttevredenheidsonderzoeken beoordeelden ons ’uiterst tevreden’ aangevuld met mooie complimenten”. Wilt u dit ook ervaren? Neem dan even contact op!

Meer dan alleen beleggen Jack Verkamman, DSi Senior Vermogensadviseur Telefoon Email Website

| Financieel Planner 06 - 52 52 5994 | 085 - 489 489 4 jmverkamman@duisenburgh.nl www.duisenburgh.nl/verkamman

Afspraak bij u thuis, zaak of kantoor Bijdorp-Oost 42, Barendrecht 6 dagen per week, ook ’s avonds!


Lekker snacken Een middag in de buitenlucht maakt hongerig,

A î µÃº¿¼¶A

dat weten ze bij Golfpark Almkreek maar al te goed. Het park serveerde een bittergarnituur en

Buitenlucht maakt

huisgemaakte soep.

hongerig en dorstig! De deelnemers van

Mmmmm appeltaart

Het Kontakt Business

stond er een stukje van de bekende appelplaatkoek

Gezonde sandwich

Meets Golf werden

van BonneVie klaar. Compleet met een lief compli-

Wie hongerig werd tijdens het golfen, kon met de

mentkaartje, omdat iedereen een complimentje

baancatering genieten van de minisandwiches van

daarom verwend met

verdient!

’t Buitenhoff Partycentrum

Dat was smullen bij binnenkomst! Voor alle gasten

& Catering uit Andel.

lekkers uit de regio.

Lekker kopje koffie

Het buitenleven

Met een cafeïnekick van The Graphic Barista

Wow! Dat was een lekker stuk vlees! Het stond uren

stuiterde iedereen over de golfbaan. Sanne van

te roken in de Big Green Egg, om vervolgens super

der Laan zorgde dat er voor iedereen een lekkere

sappig te smelten op de tong. Met dank aan Hout

vers gemaakte koffie was voordat de wedstrijd,

& Living, waar alles draait om het buitenleven en de

clinic en het spel Goud begon.

bijgebouwen die daarbij horen.

Echte boeren kaas

Het oog wil ook wat

Niks lekkerder dan even een blokje kaas bij de

Catering en Partyservice Joey van Breugel kon het

borrel! Kaasboerderij De Lange Hoeve uit Genderen

bijna niet voorgewerkt krijgen!

serveerde verschillende kazen, zoals brandnetel-

De overheerlijke satés en

en pestokaas.

creaties met zalm gingen

Mediterraans genieten Het smaakt als vakantie… de worsten en hammetjes van MeatCuisine uit Wijk en Aalburg. Heerlijk voor bij de borrel, zo ontdekte de deelnemers van Het Kontakt Business Meets Golf. In de stand toonde MeatCuisine een uitgebreid aanbod.

als warme broodjes over zijn tafel.

Biologische brioches Bakkerij Hardeman uit Wijk en Aalburg verwende de ondernemende golfers met overheerlijke biologische

Proost!

brioches. Hartig, superzacht en smeuïg. Het perfecte

Niks lekkerder dan een Schrobbelèr tijdens een

tussendoortje na een intensieve middag.

frisse middag op de golfbaan!

Wijn met karakter Gert Verlee van Slijterij No. 47 Dranken uit Werkendam is een grote wijnliefhebber. De ondernemers konden na de clinic, wedstrijd of het spel Goud bij hem proeven van de lekkerste wijnen.

37


Het Kontakt Business Meets Golf is meer dan golfen alleen! Diverse ondernemingen uit de regio stonden met een stand op het evenement en vertelden de aanwezigen alles over hun producten. OK FM maakte een live-uitzending vanaf het golfpark en Mike Kwaaitaal van Beleef Altena maakte een flitsende aftermovie.

± A A ÀÆ7Ý Wie even geen trek had in een potje golf bij het

Tijdens het spelen van ‘Goud’ konden de deelnemers

event Het Kontakt Business Meets Golf mocht

zelfs heuse goudklompjes verdienen. Wichard van

aanschuiven bij het spel ‘Goud’. Onder leiding

Noorloos uit Wijk en Aalburg van MeatCuisine was

van coach Aveline Dijkman spraken de deelnemers

de enige man die aanschoof bij het spel. “De vragen

over persoonlijke groei en competenties.

waren prima. Maar het gaat er toch vooral om dat je het een beetje naar je zin hebt in je leven.”

Dijkman schreef samen met Anne-Marijcke van Boxel het boek ‘Goud’ en ontwikkelde het bijbehorende spel dat als een soort kompas richting geeft in het leven. “In veel bedrijven wordt de nadruk gelegd op het werken aan je competenties en aan zaken die niet zo lekker gaan. Maar wij gaan bij ‘Goud’ vooral uit van de mensen en hun verlangens. Waar komen ze hun bed voor uit, wat voor mens wil je zijn en wat heb je allemaal al in huis”, zo legt Aveline Dijkman uit.

38


- ADVERTORIAL -

©²³À³²¿> ¿4ć

Sparringpartner voor ondernemers Met hart en ziel doen wat u het liefste doet: ondernemen! De Rabobank kijkt met u vooruit en helpt u uw ambities waar te maken.

De accountmanagers MKB van Rabobank Altena zijn

een kantoor je in hokjes laat denken omdat je

speelt, zijn wij een financiële partner die verder kijkt

meer dan kredietverleners; ze zijn sparringpartner.

letterlijk in een hokje zit. Op de golfbaan stappen wij

dan alleen een financiering. Zo kijken we naar een

Ferdy Groothuizen, Bob van der Knaap en Manóach

met onze klanten uit dat hokje. Zo kom je eenvoudi-

oplossing die het meest passend is bij de plannen

den Hertog staan dichtbij en nemen uitgebreid de tijd

ger op nieuwe ideeën.”

van de ondernemer. Denk hierbij aan het verbinden

om samen met u te filosoferen over de toekomst.

van partijen met elkaar, informal investors, Rabo&Co,

Waar staat de onderneming nu? Waar wilt u over een

Bob: “We merken dat de economie aantrekt en dat

crowdfunding, lease en factoring”, licht Manóach toe.

aantal jaren staan? En hoe wilt u dat bereiken? U wilt

meer ondernemers daardoor plannen maken om te

immers succesvol ondernemen. De accountmanagers

groeien. We spreken regelmatig met ondernemers,

Wilt u weten wat wij voor uw onderneming of plan-

MKB van Rabobank Altena helpen u graag verder met

over bijvoorbeeld groeimogelijkheden. Maar we

nen kunnen betekenen. Neem dan contact met ons

het verwezenlijken van uw plannen.

houden ze ook een spiegel voor om kritisch en realis-

op via (0183) 50 76 00 of stuur een bericht naar

tisch te blijven.” Ferdy vult aan: “Daarnaast zetten

Bedrijven.altena@rabobank.nl. Ook ontmoet u ons

Een gesprek over de toekomst van uw bedrijf kan

we ons netwerk in om ondernemers met elkaar te

met regelmaat in de lokale netwerken of op de

plaatsvinden op kantoor, maar óók op de golfbaan.

verbinden. En we bieden het programma miniMaster

golfbaan. We slaan graag met u een balletje om eens

“Ondernemers zijn ontzettend druk met hun bedrijf

Ondernemers aan. Dit programma bestaat uit acht

buiten de kaders na te denken over uw plannen!

en vinden het heerlijk om even hun hoofd leeg te

colleges. Iedere sessie wordt een ander aspect van

maken in de buitenlucht. Het is ook prettig om in

het ondernemerschap uitgediept door ervaren docen-

een informele setting te sparren”, zegt Ferdy. De

ten. Door op deze wijze kennis en ervaring te delen

Rabobank Altena

ervaring leert dat een middag op de golfbaan ook

kunnen ondernemers zich verder ontwikkelen.”

Sportlaan 170

inspirerend werkt. Manóach: “Er wordt gezegd dat

“Indien er een financierings- of investeringsvraag

4286 ET Almkerk (0183) 50 76 00 Bedrijven.altena@rabobank.nl www.rabobank.nl/altena

Ferdy Groothuizen, Bob van der Knaap en Manóach den Hertog golfen met plezier.

39


INTERview Aart den Breejen - Autobedrijf Den Breejen, Almkerk “Ik ben al meer dan 20 jaar lid van golfclub Almkreek en kom hier zeker twee maal per week; met de Drijvers spelen we ook competitie. Het is een uitdagend spel, je bent heerlijk in de natuur. En al die mensen waarmee je golft hebben een verhaal.”

ú G F w A Æ µ²¸¶¿7 Á¶½ù Laura Leijser uit Elshout “Ik kom gewoon lekker genieten van het mooie weer. Als powervrouwen van Altena hebben we toch wel de kracht om tegen de wind in te slaan? Ik heb weleens eerder een clinic gevolgd met Vrouw & Altena.”

Martin de Winter - Hokra, Noordeloos Wilfried Bossers - Rabobank Altena, Almkerk “Twee jaar geleden ben ik gestopt met golf vanwege tijdgebrek. Maar ik werk pas in dit gebied en dit past wel weer bij mijn functie. In de clinic kan ik zien of ik het nog kan, misschien pak ik het dan wel weer op. Ook mijn collega’s hebben hier les”.

Petra en John Hol -Unicum Bedrijfshygiëne en -kleding, Hagestein “Golf is leuk en ontspannend. Even je hoofd leeg maken en de stress verdrijven. Daarna kun je weer lekker verder met je werk. We spelen één- tot tweemaal per week bij de Kroonprins in Vianen, maar ook wel op Almkreek.”

40

“Leuk dat ik hiervoor werd uitgenodigd, ik kon geen nee zeggen. Golf is vooral leuk omdat je met een groepje mensen gelijk een rondje loopt over de baan. Het was grappig, eigenlijk was de tijd te kort. Sporten doe ik zelf vooral op de sportschool.”

ú ¸¶¿½º»> ˠ µ8 º»7 ioÅù

Rogier Klutz - Visscher Autogroep Culemborg “Echt leuk, verrassend ook. Ik heb nog nooit golfles gehad, ik zit al jarenlang op hockey. Misschien moet ik overstappen? Het is een mooie baan hier op Almkreek.”


Astrid Kraag - advocaat en mediator “Vorig jaar was ik hier op uitnodiging van Vrouw & Altena. Golf is de moeilijkste sport die ik ken, je speelt altijd tegen jezelf. De bal ligt altijd ergens anders. Ik speel wekelijks op de baan in Heelsum, maar het was vorig jaar zo gezellig dat ik nu weer mee doe.”

Leo van Houwelingen - Pruijsen Parket, Dussen

ú À½9 F µ8 ¾ º½º»¼ 8 ÁioG µº8 > ¶¿ù

Peter Vos - Het Kontakt Media “Drie verschillende groepen ondernemers uit de regio kwamen op deze dag mooi in contact op een prachtig terrein. Ondanks dat ik zelf totaal niet kan golfen vond ik het leuk om dit samen met mijn klanten te kunnen doen.”

“Ik ben niet zo’n golfer, maar zo’n clinic is leuk en biedt ook de mogelijkheid om even een praatje te maken met andere spelers. Ik speel zelf tennis en zit graag op de mountianbike.”

Bart Sanders - Barts maatpakken, Vianen “Een mooie dag om leuke mensen te ontmoeten. Ik heb leuke gesprekken gehad over van alles, van golf tot mijn maatpakken en de bedrijven van de andere ondernemers. Gelukkig hadden we ook mooi weer!”

ú A ¾|º8 µ²: ir ¶Æ¼8 ¾¶¿Ä¶A ž ¿ù

Agnes Vleugel & Erik Breedveld - Inner Stance “Ik deed voor de tweede keer mee en vond de dag weer zeer waardevol. Ik heb leuke, nieuwe ondernemers ontmoet en mijn netwerk kunnen verbreden. volgens jaar ben ik er weer bij!’

41


BUSINESS & GOLF

‘Het is een heel technisch spelletje’ Gijsbert van Helden Iveco Schouten Handicap: 54 Gijsbert van Helden van Iveco Schouten maakte twee jaar geleden tijdens Business Meets Golf kennis met de golfsport. Hij volgde samen met zijn zwager Dennis Hus de clinic en was meteen verkocht. Direct erna gingen ze samen op les. “Het is lekker om in de buitenlucht te zijn en op prachtige banen te spelen. En het is een heel technisch en moeilijk spelletje”, zegt de Wijk en Aalburger. “Daarin zit ‘m ook meteen de uitdaging. Je wilt het natuurlijk steeds beter doen.” Het is duidelijk, hier spreekt een sportman! Gijsbert is van origine voetballer en wielrenner. Hij is ook actief in de sponsorcommissie van het Marianne Vos wielerfestival. Wat betreft de golfsport wil hij geen wedstrijden spelen, maar desondanks is hij fanatiek. “Ik wil dat mijn spel stabieler wordt. Ik ben nu net het stadium van ‘echte beginner’ voorbij. Zo af en toe maak ik hele mooie slagen en daarna is het weer helemaal niks. Ik wil uiteindelijk op een prettige manier en op een redelijk tempo door de baan lopen. Mijn handicap vind ik niet super interessant.”

Binnenkort zal Gijsbert voor het eerst met klanten de baan in gaan. “Ik kom nu op het niveau dat dat kan. Ik ben gaan golfen vanwege het spel, maar het is ook typisch een sport die je goed met zaken kunt combineren. Met je klanten voetballen, hardlopen of wielrennen gaat wat lastig, bij golf heb je tussendoor genoeg tijd om te praten.”

42


BUSINESS & GOLF

‘Ik heb de smaak weer te pakken’

Voor dat heerlijk relaxte potje golf wordt achter de schermen heel wat werk verzet. Business Meets Golf neemt een kijkje achter de schermen van Golfpark Almkreek en interviewt greenkeeper Ton Heestermans,

Steffanie van der Maas

marshal Jos Smits en webmaster Lucienne Bloemendaal.

Rabobank Altena Handicap: 54 “Ik heb de smaak weer te pakken”, zegt Steffanie

hoort: maaien, zaaien, snoeien, greens bezanden,

van der Maas, manager Bedrijven bij Rabobank

verticuteren, beluchten en regelmatig doorzaaien.

Altena. Vijf jaar geleden begon ze samen met haar

Ondanks al deze zorg kán het gras toch ‘ziek’

vriend te golfen. Door de geboorte van hun twee

worden, bijvoorbeeld door schimmelaantasting.

kinderen kwam de sport even op een laag pitje,

“Ik heb weleens slapeloze nachten als het tegenzit”,

maar sinds april heeft ze weer tijd gevonden om

bekent hij. “Een schimmel kan in een paar dagen

een balletje te slaan.

tijd toeslaan. In het ergste geval kan dat ook het

“Ik begin onderaan de ladder met handicap 54. “Ik ben altijd blij als het voorjaar wordt. Dan ligt Dat cijfer vind ik niet belangrijk. Als ik maar het de baan er op zijn allergroenst bij. Prachtig.” Het is gevoel heb dat ik goed afsla en putt en speel naar duidelijk. Hier spreekt een man met liefde voor zijn mijn eigen kunnen. Ik wil het iedere keer een beetje vak. Hij geniet ervan als hij vanaf de maaimachine beter doen.” Ze wil graag leren om lange banen te achterom kijkt en een maagdelijk schone green ziet slaan. “Ik kom nu niet zo ver, dat schijnt vrouw die zo glad is als een biljartlaken. eigen te zijn, maar toch. ” Ze houdt ervan om buiten

spel beïnvloeden.” De greenkeepers halen dan

te zijn, even weg uit de kantooromgeving. “De “Wat wij doen is eigenlijk heel tegennatuurlijk. We gezelligheid is belangrijk, maar als ik geen bal raak maken het gras heel kort, terwijl gras juist hoog dan stap ik niet met een lekker gevoel de baan af.” wil groeien. Hoe korter je het houdt, hoe meer stress

maar 1,5 hectare van het zestig hectare grote park

In weer en wind vind je hem op de baan: Ton Heestermans. Sinds acht jaar greenkeeper bij

Golfpark Almkreek. Hij zorgt er met zijn team

voor dat de baan er dag in dag uit tiptop uit ziet.

het plantje heeft.” Het is dus zaak goed voor al Dat Steffanie weer golft, heeft alles te maken met die sprietjes te zorgen. Ieder jaar laat Heestermans Rabobank Altena, waar ze sinds april werkt. De bank grondmonsters nemen, zodat hij exact weet welke moedigt medewerkers aan om de baan op te gaan. meststoffen de baan nodig heeft. Wat er ook bij Steffanie lest nu iedere maandag direct na werktijd

gras te hoog staat.”

alle trucs uit de kast om de green binnen no time weer gezond te krijgen.

Op het golfpark werken ’s winters drie en ’s zomers gemiddeld vijf greenkeepers. Zij houden de kwaliteit van de greens zo goed mogelijk. Hoewel de greens

beslaan, vergen ze bijna de helft van de tijd van de greenkeepers. De greens worden vier tot vijf keer per week gemaaid, de tee’s, foregreens en fairways gemiddeld twee keer per week en de rough eens per week. Veel? Nee hoor, noodzaak. “Vooral in de zomer. We horen het direct van de golfers als het

met nog zeven collega’s. “Het is voor mij een leuke manier om mijn collega’s te leren kennen en je ontmoet veel klanten. Ik voel me erg op mijn gemak op Almkreek, mede doordat het een laagdrempelig park is en een actieve vereniging. Ze organiseren veel en doordat ik les kan ik meedoen met die activiteiten.”

Slapeloze nachten voor groen gras

43


Bestel op onze webshop!

Wat u ook wilt drukken, druk het groots! We hebben de stap gemaakt naar één platform door mens, website en webshop bij elkaar te brengen. Een plek waar bedrijven graag komen om drukwerk te bestellen en om zich te laten inspireren. Zuidzijde 131-133

Van kleine tot grote oplage, alles onder één dak. Altijd een passende drukwerkoplossing van standaard tot exclusief. Scherp en kwalitatief. We maken bestellen makkelijk voor u.

grootsgedrukt.nl

2977 ZG Goudriaan T + 31(0)183 58 33 33 E info@grootsgedrukt.nl


INTERview Edo Krock - Concappt, Nieuwendijk “Netwerken en lekker een balletje slaan. Zelf ben ik nog maar net begonnen maar je bent buiten en het is echt ontspanning. Maar ook de gezelligheid en met mensen op pad zijn spreekt me aan.”

ú À½9 F w A hpÃĽ²hp¿7 Á¶t ¶Å»¶ù Dennis van der Meis - Meis Brandbeveiliging, Gorinchem “Golf is een verslavend spelletje, heerlijk ook als ontspanning. Een paar jaar terug ben ik lid geweest van de golfclub, maar als ondernemer heb je gewoon te weinig tijd.”

Arie Voogt - Timmer- en aannemingsbedrijf Den Butter & Voogt, Bleskensgraaf & Marco Visser - Florys Financieel en Fiscaal Marco: “We zijn zeker geen fanatieke golfers, maar Arie heeft me uitgenodigd voor deze netwerkbijeenkomst. Hij heeft pas mijn pand gerestyled.”

Harry Eskes - Elda PR Public Relations & Communicatie Dordrecht

Geurt Mouthaan - Het Kontakt Media “Met veel plezier heb ik ook deze keer weer foto’s van de deelnemers gemaakt. Opvallend vond ik, net als vorig jaar, de ontspannen sfeer waarin ondernemers die elkaar niet kennen op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek komen.”

“Golf past eigenlijk helemaal niet bij me, ik vind het niet sportief genoeg. Liever kies ik voor een snellere balsport zoals volleybal, skiën of mountainbike, maar zo’n event is leuk om te netwerken.”

Roeland Hagesteijn - Maakhetjethuis.nl “Ik krijg de smaak steeds meer te pakken, het is veel gemakkelijker dan ik dacht. Ik hou eigenlijk van alle balsporten, vooral buiten.”

ú ú»: µ8 ¾²²> w µF ¾w E Á²¼¼¶¿ù 45


Van communicatie tot cappuccino! Voor het volledig verzorgen van uw visuele communicatie tot en met het compleet aankleden van uw (bedrijfs)feest. The Graphic barista is graag uw communicatiestarter.

the Graphics ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วซ ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค

the Barista ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วฆ ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค

วง วฃ วฆ ย ย ย ย ย ย ย ย ศ ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ศ วฃ ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยดย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค

The Combination ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย

ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค

the Graphic barista | SCAE Barista Level 1 | 06-55526601


HET KONTAKT EDITIES

Het Kontakt Media: groot in magazines

ą A ¾w E magazines Bedrijvig Heusden & Altena, Bedrijvig Alblasserwaard Vijfheerenlanden, Bedrijvig Gorinchem e.o. en Olivier (regio Bommelerwaard) uit. In deze magazines staat het ondernemerschap in de regio centraal. Bedrijvig duikt daarbij ook in de economische achtergronden, terwijl Olivier een vleugje lifestyle meeneemt. Andere uitgaves van Het Kontakt Media zijn Sportmagazine Krimpenerwaard, Floris (Krimpener- en Lopikerwaard, Hedde ut al geheurd, Langs de Graaf en Stadsmagazine Leerdam.

Jubileummagazine

Iedere week is daar weer die plof op de mat. Het Kontakt is binnen!

Het Kontakt Media is ook hét adres als u iets te

Maar wist u dat er véél meer dan alleen nieuwsbladen uit de keuken

vieren heeft. “Voor Paans Installatietechniek uit

van Het Kontakt komt? Het Kontakt Media is bijvoorbeeld de uitgever

magazine en voor de gemeente Lopik stelden we een

van Bedrijvig én maakt het magazine dat u nu in handen heeft.

fotoboek samen naar aanleiding van de oplevering

Werkendam maakten we een prachtig jubileum-

van het nieuwe centrum”, noemt bladmanager Marijke Verhoef een aantal voorbeelden. Daarnaast

Uitgeverij Het Kontakt Edities is sinds de oprichting

u zich kunt focussen op het ondernemerschap.”

verzorgt Het Kontakt Media regelmatig speciale

in 1980 uitgegroeid tot een mediahuis in de polder.

Een mooi voorbeeld hiervan is Winkelhof Berg-

bijlages, magazines en promotiemiddelen voor

Een plek waar Hollandse nuchterheid en creativiteit

ambacht. Het Kontakt Media houdt de website en

evenementen. Professionele verslaglegging van uw

samenkomen. Een team van circa veertig in de

Facebookpagina van deze ondernemersvereniging

event behoort eveneens tot de mogelijkheden. Van

streek gewortelde medewerkers staat klaar om uw

bij, maakt vier keer per jaar het Winkelhof Magazine,

een kleurrijk geschreven sfeerverslag tot rakende

mediabehoefte in te vullen. Of het nu gaat om een

vult maandelijks een digitale nieuwsbrief in én draagt

fotografie of een wervelende aftermovie.

advertentie in de krant, het ontwikkelen van een

zorg voor een uitgebreide campagne in de krant.

volledige multimediale promotiecampagne, het op

En wat te denken van het Altena College? Voor

Copywriters

maat maken van teksten en foto’s of een speciaal

deze middelbare school heeft Het Kontakt Media

Bij het mediahuis van Het Kontakt kunt u eveneens

voor u gemaakt magazine of boek.

een beeldbank opgezet zodat er altijd voldoende

aankloppen voor al uw commerciële teksten. “U bent

promotiefoto’s beschikbaar zijn. Daarnaast heeft

druk met ondernemen en de bedrijfsvoering, en dan

Ontzorgen

onze grafische studio de schoolgids van een

moet óók nog teksten schrijven voor uw nieuwe

“Wij zijn een bedrijf dat wil ontzorgen”, zegt Linda

nieuwe, eigentijdse vormgeving voorzien.

website, een flyer of persbericht. Wij begrijpen dat

Blijenburg, commercieel manager van Het Kontakt

u daar soms geen tijd voor heeft. Wij nemen u

Edities. “U heeft bij ons één contactpersoon met

Bedrijvig

deze zorg dan ook graag uit handen”, vertelt Linda.

wie u zaken doet, zodat de lijnen altijd kort zijn. Wij

Voor ondernemers die vooral business to business

“Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact op

kunnen uw campagne van a tot z begeleiden, zodat

willen communiceren, geeft Het Kontakt Media de

met ons op voor een vrijblijvende afspraak.”

Het Kontakt Media Zuidzijde 131, 2977 XE Goudriaan T. 0183-583200 • E. info@hetkontaktmedia.nl www.hetkontakt.nl • www.hetkontaktmedia.nl

47


Van levert een eenruim ruimassortiment assortimenthoogwaardige, hoogwaardige, Van der der Pol Pol levert comfortabele representatieve bedrijfskleding. bedrijfskleding. Van comfortabele en representatieve Van horecagelegenheid tot tot tot horecagelegenheid tot garagebedrijf, garagebedrijf,van vanzorginstelling zorginstelling bouwbedrijf: iedereeen iedereeen kan Goede bouwbedrijf: kanbij bijVan Vander derPolPolterecht. terecht. Goede werkkleding zorgt zorgt voor werkkleding voor herkenbaarheid herkenbaarheideneneen een professionele, representatieve representatieve uitstraling. zodoende professionele, uitstraling.Het Hetis is zodoende hetvisitekaartje visitekaartje voor het voor uw uw bedrijf. bedrijf.


Sabine Plomp - Imhotep Promotions, Alblasserdam “Ik heb op golfpark Almkreek gewerkt, maar ben nu net bij een nieuw bedrijf begonnen. Golf is leuk, ontspannend en goed voor je netwerk. Het vraagt concentratie, maar is ook gezellig.”

Peter van Pelt - Go4Golf reizen, Sleeuwijk “Ik vond het een plezierige dag, het was goed georganiseerd en ik heb nieuwe mensen ontmoet en dat was de bedoeling dus wat dat betreft ook geslaagd.”

Leon Sturkenboom - introducé van Rogier Klutz “Ik studeer nog bedrijfskunde op de VU en speel ook hockey in Culemborg. Ik had nog nooit golf gespeeld, maar het is een leuke ervaring. We kregen ook een goede instructie.”

John den Haan - PC trainers, Gorinchem “Ik heb wel eerder lessen gehad, maar het is vooral een vaardigheidssport waarvoor je veel moet trainen. Ik speel gemiddeld eens in de vier weken op meerdere banen zoals in Houten en Hank, maar ook hier op Almkreek.”

Daan en Marianne Meijerink - Jumbo, Molenaarsgraaf “Tijdens zo’n clinic spreek je weer eens andere mensen, zoals bakker Hardeman. Mooi om ondernemers te spreken die met passie met hun vak bezig zijn. Daar kun je echt wat van leren. Het was zeker leuk om mee te maken, maar we hebben er eigenlijk geen tijd voor.”

Bjorn Rogmans, Lisette en Arie de Heer - Restaurant De Krom, Oud-Alblas Arie: “We hebben wel eerder clinics gespeeld in Noordeloos, maar waren nog niet eerder op Almkreek.” Bjorn: “Dit is mijn eerste golfclinic. Ik ben meer van het voetbal en kickboxen, maar we gaan zien hoe leuk het is.”

Helmoed Wakkermans - Wakkermans Elektro, Beesd

Gerna van den Adel - Huijzer Advocaten Papendrecht

“Bij het putten sloeg ik een hele mooie bal, dat viel niet tegen. Ik heb ruim twaalf jaar geleden les gehad in Oosterhout. Hoewel je bij de 18 holes baan ook vijf kilometer loopt, koos ik later toch vooral voor duursporten.”

“Ik was voor de eerste keer aanwezig bij Het Kontakt Business Meets Golf: Ik heb genoten van deze dag. Alleen al te denken aan de prachtige baan, de ongedwongen sfeer en de vele contacten met de aanwezige ondernemers. Niet te vergeten, het heerlijke glaasje Schrobbelèr op de baan.’’

ú¥|< ir µ¶Ã¿¶¾¶ÃF Áö¼¶A µº8 ¾¶G Á² º8 ¾¶G ÆA ²> ˺: ˺»¿ù 49


de WINNAARS! Bij een wedstrijd horen natuurlijk winnaars! De prijzen van Het Kontakt Business Meets Golf werden uitgereikt door Raisa en Emy van Kadijk Beach University Werkendam. Deze dames zijn de twee beste beachvolleybalspeelsters onder de achttien jaar van Nederland. Ook Anne-José Haaksema, winnaar Juryprijs en Publieksprijs bij de Verkiezing Ondernemende Vrouw van Altena, reikt een aantal prijzen uit.

Á µL¶e½oÁnÃ

C½º¿º6 º»Ä om enbo k r u t S

˟¸ º¿í¸Fí ¾ µÁº ú»Ä s Fring Loes

Zij won een kistje van MeatCuisine, gevuld met heerlijke Mediterraanse lekkernijen.

ijs r p e 3

º¿º6

’t Oude Schooltje stelt een waardecheque voor de workshops sieraden maken beschikbaar. Deze is gewonnen door Corrie de Kluijver.

ijs r p e 2 Fransje de Kock won een overhemd van J. Harvest & Frost, ter beschikking gesteld door Van der Pol bedrijfskleding.

º¿º6

aar n n i W

L à ² ¤ F ½Æ

s j i r p 1e Lisette de Heer was de beste golfster van de clinic. Ze won gratis deelname aan de Winnercircle van InnerStance.

John Hol wint de neary van lus B en ontvangt een lamp van Quasar, uitgereikt door Anne-José Haaksema.

50

º¿º6


rs a a n n Wi

lus A

Het spel Goud werd gewonnen door Rik Kamminga, Jesse van Ekeren, Petra Hol en Gijsbert van Helden. De prijs werd gesponsord door Vrouw & Altena. Het spel Goud, gesponsord door Vrouw & Altena. Uitgereikt door Anne-José Haaksema.

rs a a n n Wi

lus B

John Hol, Bas Verschoor, Joop Kollenburg en Jos de Groot (niet op de foto) wonnen toegangskaarten voor de Business to Businessavond van Mart Visser, gesponsord door Bax & van Kranenburg.

rs a a n n Wi

l�gest A Peter van Pelt van Go for Golf reizen behaalde de Longest A bij de heren en won een door Jos de Groot ter beschikking gestelde prijs. Agnes Vleugel won bij de dames en mag een dag in een cabrio naar keuze rijden, beschikbaar gesteld door Ferdy Vos van VOS auto’s uit Aalburg.

rs a a n n Wi

l�gest B

Jan Reitsema won de goodiebag van Imhotep en Karin van de Sande de Rolls Royce onder de fietsbellen, ter waarde van €60,00, beschikbaar gesteld door Jurrian van der Pijl.

51


Bedankt voor uw deelname aan Het Kontakt Business Meets Golf!

Tot volgend jaar!


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.