Page 1

piratie Insvo or r decembe

JLAGE

I MET B

Kijk

VIANEN

DINSDAG 10 DECEMBER 2013 JAARGANG 22 NO. 50 ™LLL#=:I@DCI6@I#CA

SPECTACULAIRE

AKTIE ZIE DE ACHTERPAGINA VAN DE KRANT

De Goeij valt in de prijzen K>6C:C ™

IgV^iZjghaV\Zg^_ 9Z <dZ^_ ]ZZ[i bVVcYV\ i^_YZch ]Zi 7jh^cZhh :kZci K^_[]ZZgZcaVcYZc YZ GVWd 6lVgY \ZldccZc# 9ZoZ ]VY Vah i]ZbVHVbZcHiZg`Zg# >cYZXViZ\dg^ZB@7ZcYZiV^a]VcYZa ^h YZ eg^_h cVVg Ol^_cZcWjg\ BdYZ \Z\VVc# I6D <gdZe ]ZZ[i YZ eg^_h ^c YZXViZ\dg^Z^cYjhig^ZZcY^ZchikZgaZ" c^c\\ZldccZc# 7^_]ZiiZgeZghZ\VVckVcYZoZ`gVci lVhYZl^ccVVg^cYZXViZ\dg^Z_dc\Z dcYZgcZbZg$dcYZgcZb^c\ cd\ c^Zi WZ`ZcY#BZZg^c[dgbVi^Z^hiZk^cYZc de dcYZghiVVcYZ lZWh^iZ Zc kda" \ZcYZlZZ`^cYZoZ`gVci#

q WWW.HETKONTAKT.NL vrije tijd

VVV houdt kerst knutselmiddag ijĦĞīĢīš De VVV houdt woensdag 18 van 15:00 tot 16:30 uur een gezellige kerstknutselmiddag voor kinderen van zes tot en met twaalf jaar. Entree: 2,00 euro. Aanmelden bij balie van het museum of 0347-371648.

™9Zhb^Yigd`kZZaWZ`^_`hi^_YZchYZO^_YZgkZaYhZL^ciZg[V^gV[\ZadeZckg^_YV\VkdcY#=ZiVegƒh"h`^[ZZhicVV[addelVhdd`ZZchjXXZh#

FOTO: ANSERUM ART PHOTOGRAPHY

OVV blij met geld voor Voorstraat

Vianense schrijft eerste boek

Kroosrock steunt het glazen huis

Twaalf medailles voor DOS Vianen

Voorzitter Gerrit Leeuwis van de Ondernemers Vereniging Vianen is ‘ontzettend blij’ dat de gemeente flink wil investeren in de Voorstraat. Dat zei hij vorige week tijdens een forumavond in het stadhuis. Eerder had Leeuwis al aangegeven dat 2014 het jaar van de waarheid wordt. De leegstand in de Voorstraat wordt een steeds groter probleem. Ook lopen veel ondernemers op tegen de hoge huurprijzen van soms wel 200 tot 290 euro per vierkante meter.

Annelies Brems uit Vianen heeft haar autobiografische boek ‘IJzersterk’ gepubliceerd. Met haar verhaal wil ze mensen wier leven door lichamelijke klachten wordt bepaald, helpen en inspireren. Het boek gaat over rugklachten, pijn, verdriet, geduld, revalidatie en doorzettingsvermogen. “Ik wil laten zien dat het de moeite waard is om hard te trainen, geduldig te zijn, blij te zijn met soms (te) kleine stappen en altijd te proberen om het negatieve om te buigen naar iets positiefs.”

Een avond vol live-muziek en een middag voor jong en oud! Dat staat er zaterdag 21 december op het programma van dorpshuis De Krooshof. De organisatie van Kroosrock houdt samen met het dorpshuis een grote actiedag voor 3FM Serious Request. ‘s Middags is er markt en zijn er dansworkshops, ‘s avonds treden er bands op, waaronder Vianense talenten Take Cover, Hanna Verboom, Future Recordz en de bands Heron, Grey Nomad, Circle J en The U2 Tribute.

Met twaalf medailles hebben turnsters van gymnastiekvereniging DOS Vianen tijdens de eerste regionale voorwedstrijd in Amsterdam een goede stap gezet voor kwalificatie voor de landelijke wedstrijden. Er waren onder andere gouden medailles voor pupil Dewi Hipir, de jarige Stephanie Groenesteijn, Sterre Kars, Ivon Verkroost, Bailey Lenting en Margot Boer. De tweede kwalificatieronde bij het turnen vindt op 11 januari plaats in Hooglanderveen.

nieuws

3

Anuar speelt Vastberaden

accent

33

35

vrije tijd

nieuws

Al uw administratie in goede handen

Inbrekers actief

K>6C:C ™HiVcY"je XdbZY^Vc 6cjVg heZZai de oViZgYV\ &) YZXZbWZg o^_c k^ZgYZ

h]dlÈKVhiWZgVYZcÉ^c9ZHiVYh]d[iZK^VcZc#6cjVg^hZZchcZaaZ[\doZgi_Z!bVVg kddgVaZZcW^_odcYZgX]VgbVciZkZg]VaZckZgiZaaZgbZidg^\^cZaZ\gVeeZc#>co^_c k^ZgYZh]dlcZZbi]^__ZbZZ^cZZceZghddca^_`kZg]VVadkZgo^_cdeVZc]ZibV" `ZckVc`ZjoZh#6cjVgkZgiZaiYVi]^_bdbZciZZaYZYgddbkVco^_cdeVaZZ[i#O^_c deVbVV`iZZZc`ZjoZZclVhc^ZiWVc\kddgYZ\Zkda\Zc#=^_]VYZZck^h^ZZceaVc kddgo^_c`aZ^c`^cYZgZc#LVVgo^_cdeVkdX]ikddgkg^_]Z^Y^cYZddgad\hiVVi6cjVg -%_VVgaViZgdeZZcedY^jbbZiZZcb^Xgd[ddcVahkg^_]Z^Y#9ZeZgh^haVV^ZcYdkZg 6cjVg! YZ oVaZc ldgYZc \gdiZg Zc kdaaZg Zc ]^_ idjgi ^c CZYZgaVcY Zc 7Za\^…# :c kda\Zcho^_cgZ\^hhZjg?Žg\ZcGVnbVccoZi6cjVgbZiKVhiWZgVYZcÆ9Zkda\ZcYZ hiVe#=^_oVa_ZdcigdZgZc!aViZcaVX]ZcZc]ZiWadZYdcYZg_ZcV\ZahkVcYVVc]V" aZc#Ç6VckVc\/'%/&*Zjgd#:cigZZ/&+/%%Zjgd#GZhZgkZgZc/%(),"(**('*d[lll# YZhiVYh]d[k^VcZc#ca#

ijĦĞīĢīš Inbrekers blijven in Vianen proberen hun slag te slaan. Dat liet de politie weten via Twitter. “Weer twee pogingen tot woninginbraak gemeld via openbreken raam”, meldden de agenten vorige week dinsdag. “Avonduren blijven favoriet: ‘t Zand rond 18:00 uur en Langeweg rond 19:00 uur.” En zaterdag was het opnieuw raak. Er was een inbraak aan de Stammershoefstraat waar dieven binnen kwamen via de achterdeur en ook in de Dominicushof is ingebroken.

37

sport

ADMISSION A D M I N I S T R AT I E & A D V I E S

Boekhouding

Salarisverwerking

Jaarrekening

Begeleiding

Belastingaangifte

Advies

Goed, snel en betrouwbaar verzorgd ook voor starters - ruime ervaring EHGULMIVHFRQRPLVFK¿VFDDO¿QDQFLHHODGYLHV Flexkantoren in Huizen en Hilversum Langendijk 60 4132 AL Vianen

Tel. 0347 - 345 852

info@adminservice.nl

www.adminservice.nl


Kom naar de grootste KERSTSHOW van Midden Nederland

c. e d g 15 van a d Zon opend 0 uur ge -17:0 en 0 10:0 agmorg9:00 nd anaf ! a a M ec. v pend 16 d ur geo u

december 5 1 g a d n o z . A.s Weber unieke winter tratie kerstdemons 15% KORTING op het gehele t en Weber assortim

Ze zijn er weer! Kerstbomen in alle soorten en maten met en zonder kluit

Kerstverlichting keuze uit 200 soorten

! g i l e d r o super vo

Kunstkerstbomen mega assortiment! Altijd de laagste prijsgarantie! Bij aankoop van een kunstkerstboom vanaf â&#x201A;Ź 59,95 een waardebon van 15% over het aankoopbedrag cadeau. Aanbiedingen geldig van woensdag 11 december t/m dinsdag 17 december 2013. Zolang de voorraad strekt.

" T: 0345 512136 !!! 


Dinsdag 10 december 2013

ingezonden De redactie behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen brieven in te korten of niet te plaatsen. Ook kan het standpunt van de redactie afwijken van dat van de briefschrijvers. De redactie is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van de brieven in deze rubriek. Daarnaast moet een brief, om voor plaatsing in aanmerking te komen, voorzien zijn van een afzender (naam en woonplaats).

Spiegelschrift! Met weemoed denken vele inwoners van Vianen, terug aan de burgemeester die altijd op de fiets door Vianen reed, die daardoor wist wat er in de gemeente speelde. Ook in grotere steden als Amstelveen en Apeldoorn had het stadhuis een fietsenstalling met een gereserveerde plaats voor de Eerste Burger. Een schril contrast met een burgemeester die met slechts een stuur, maar wel voorzien van bel de vergadering op ludieke wijze denkt te openen. Het was pas ludiek geweest als er ook een spiegeltje op had gezeten, want dan had hij daar eens in kunnen kijken. Dan had hij kijkend naar zichzelf gedacht ‘ben ik nu de burgemeester van die gemeenteraad die 20 jaar nagenoeg geen woningen heeft gebouwd, die in 20 jaar 3 parkeernota´s heeft vastgesteld en daar bijna niets van heeft uitgevoerd en zo dom was te geloven dat een ¨groothandel¨ op het industrieterrein voor 300 man/vrouw werkgelegenheid zou zorgen?¨ Ja wellicht zou zelfs de gedachte opkomen, heb ik niet wat ongenuanceerd geroepen dat de ondernemers in de spiegel moeten kijken! Oh ja en er zijn nu fietsen met hulpmotor en Woerden is zo ver nog niet! Gerard van Hoeven Hagestein

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

nieuws

3

OVV ‘ontzettend blij’ met aanpak Voorstraat ijĦĞīĢīš Voorzitter Gerrit Leeuwis van de Ondernemers Vereniging Vianen is ‘ontzettend blij’ dat de gemeente de komende jaren fiks wil investeren in het winkelgebied van de Voorstraat. Hij zei dat vorige week dinsdagavond tijdens een forumavond in het stadhuis. Leeuwis heeft eerder al aangegeven dat 2014 het ‘jaar van de waarheid’ wordt. “Het is nu of nooit.” De gemeente gaat volgend jaar beginnen met het project ‘Van Lek tot (en met) Lijnbaan’. Daar liggen op dit mo-

ment de grootste kansen om de pijlers uit de toekomstvisie met elkaar te verbinden. “Groen, rood en blauw; groen, historie, cultuur en toerisme, wonen werken en ondernemen komen hier samen.” Leegstand Eén van de grootste problemen waar de Voorstraat momenteel mee kampt is de leegstand. Dit jaar zijn al vijf ondernemers vertrokken. Veel winkeliers kunnen de hoge huurprijzen (van soms wel 200 tot 290 euro per vierkante meter) niet meer opbrengen.

Ook de bezoekersaantallen lopen terug. Leeuwis heeft al diverse malen onderstreept dat er meer reuring moet komen in de Voorstraat. In de jaren negentig zijn de supermarkten uit de Voorstraat verplaatst naar de Lijnbaan. Het idee was dat er een logische verbinding zou komen naar de Voorstraat. “Ons is ooit beloofd dat er een brugverbinding zou komen over de stadsgracht, maar dat is nooit gebeurd.” Nu resteert voor het winkelende pu-

bliek de onaantrekkelijke nauwe doorgang bij restaurant Mamma Mia. Leeuwis uitte vorige week overigens ook zijn zorgen over de hoge huurprijzen, die voor veel startende ondernemers niet meer op te brengen zijn. Ook klonk in zijn woorden enige boosheid door over het gedrag van sommige pandjesbazen. Concrete oplossingen kwamen nog niet aan de orde. De gemeente en de ondernemers gaan nu eerst hun licht opsteken bij de winkeliers in het Veluwse Elburg.

Jente uit Vianen verkoopt zelfgemaakte appelmoes voor Serious Request en kreeg zaterdag hulp van 3FM dj Giel Beelen en Henk Westbroek. Het Jeugdjournaal maakte tv-opnames. FOTO: WIM MIDDELKOOP

Amivedi Amivedi zorgt voor een kosteloze registratie van vermiste en gevonden huisdieren in Nederland. www.amivedi.nl

GEVONDEN Kat - cypers rood met een witte bef, witte halsband; Willem van Duvenvoordestraat X Hoekenstraat Vianen (overleden)

Fiets voor Leven zoekt sponsors įĢĤĦĬ š Acht mannen uit Lexmond, Gorinchem en Vianen gaan met Fiets voor Leven een bijdrage leveren aan de strijd tegen kanker. Tijdens de actie Alpe d’HuZes gaan zij op 5 juni de Alpe d’Huez in Frankrijk beklimmen, ieder met een persoonlijk

™9ZbVccZckVc;^ZihkddgAZkZc#

doel. Initiatiefnemer is Richard van Steenis (30) uit Lexmond. In het voorjaar verloor hij zijn moeder aan kanker. Hij schrijft: “Uiteindelijk gaven het ziekbed en overlijden van mijn moeder mij enorm veel motivatie om wat bij te dragen aan de strijd tegen de

ziekte kanker. Het idee kwam in mij op om met de actie Alpe d’HuZes de Alpe d’Huez op te gaan fietsen. Zo vaak mogelijk. Met vrienden en bekenden hebben we een ploeg van acht fietsers gevormd. Allemaal hebben ze in hun naaste familie of vriendenkring te maken gehad met deze vreselijke ziekte.” Op donderdag 5 juni gaan Alwin Bogaard, Bertus Clements, Erik Chaigneau, Joris Bogaard, Lennart van Wijlen, Piet Bogaard, Richard van Steenis en Tim Geurtsen proberen zes keer de Alpe d’HuZes te beklimmen en zodoende geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Teamcaptain is Rolf van Dijk. Ronnie Kippersluis is teambegeleider. Mensen kunnen direct online een donatie doen via: www.fietsvoorleven.nl. Vrijdag 13 december staat Fiets voor Leven op de Wintermarkt van Lexmond. Bij de kraam verloten de mannen prijzen en houden ze een fietswedstrijd. Mensen die op de Wintermarkt een kerstboom kopen dragen ook bij; van elke verkochte kerstboom doneert hoveniersbedrijf Jaap van Reeuwijk 1 euro aan de actie.

Giel Beelen bij Serious Request Vianen K>6C:C ™ 3FM dj Giel Beelen en Henk Westbroek hebben zaterdag aandacht besteed aan de Serious Request actie van Jente uit Vianen. Jente heeft appels geraapt in de boomgaard van een vriendin en een kist appels gekregen van Groentehal Baars. Ze heeft hier zelf appelmoes van gemaakt. Ze heeft de appelmoes in potjes gedaan en de deksel versierd met een lapje stof, een kaartje met Serious Request en een persoonlijke groet. Zaterdag kreeg ze hulp én nog een kist appels van Beelen en Westbroek. Zij gaven daarmee de kick-off voor de Serious Request Elfprovinciëntocht. Daarmee reizen de dj’s alle provincies door om acties voor Serious Request te bezoeken. Samen hebben ze twee pannen appels geschild en 40 potjes appelmoes verkocht. Het jeugdjournaal heeft opnames gemaakt die ‘s avonds zijn uitgezonden. Jente was rond 11:30 uur in de uitzending van 3FM te horen.

Voorlezen in de bieb ijĦĞīĢīš Woensdag 18 december van 15:00 tot 15:30 uur kunnen kinderen van vier tot en met zes jaar in Bibliotheek Vianen komen luisteren naar het verhaal ‘De kerstwens van Sneeuwkonijn’ van Rebecca Harry. Sneeuwkonijntje zou wil een vriendje voor Kerstmis. Als ze onderweg is naar de Kerstman, om haar kerstwens af te leveren, wordt ze steeds opgehouden door dieren die haar hulp nodig hebben. Als thuis al haar nieuwe vrienden haar thuis opwachten, beseft Sneeuwkonijntje dat ze zelf haar wens in vervulling heeft doen gaan.

www.hetkontakt.nl


Familieberichten

Dinsdag 10 december 2013

4

Opgeven familieberichten

Na de vacatures nu ook de familieberichten online. Kijk op: www.hetkontakt.nl/familieberichten Zoveel bloemen, Zoveel kaarten, Zoveel warme woorden Zoveel belangstelling en Zoveel troost.

Rouwadvertenties, dankbetuigingen en overige familieberichten kunt u tot maandagmiddag 15.00 uur opgeven.

Harvas

E-mail: advertentie.vianen@ hetkontakt.nl

Natuursteen BV

Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze lieve moeder en trotse oma.

GEDENKTEKENS LEERDAM

0HHUGDQKHWUHJHOHQYDQHHQXLWYDDUW 

Corrie van de Lagemaat van Dalum

uigebreide showroom

9RRUJHVSUHN'LJLWDDOFRQGROHUHQ 1D]RUJ:DQGHOF\FOXV'HOHQLQURXZ 

Vanwege de overweldigende belangstelling is het voor ons onmogelijk u allen persoonlijk onze oprechte dank te betuigen.

eigen ontwerp mogelijk

'DJHQQDFKWEHUHLNEDDU

in natuursteen, glas, rvs

  

LQIR#0+8LWYDDUWYHU]RUJLQJQO ZZZ0+8LWYDDUWYHU]RUJLQJQO

SHOWROOM

Ton Roger en Ingrid, Thom en Fleur Ilona, Demi en Kim

ONijverheidstraat 7 Leerdam telefoon: 0345 61 40 37 e-mail: info@harvasnatuursteen.nl website: www.harvasnatuursteen.nl

Everdingen, december 2013

'DJHQQDFKWEHUHLNEDDU YRRUGLUHFWHKXOSQDRYHUOLMGHQ 

Het Kontakt Edities bv Postbus 1, 2977 ZG Goudriaan Tel. 0183-583333 Fax 0183-583308

*DDVSVWUDDW;-9LDQHQ

Maretta van Winkel Persoonlijke Uitvaartverzorging

Uw wensen staan bij ons centraal Voor Vianen e.o. Agnes van Elteren en Yvonne Stens dag en nacht bereikbaar 030 6341408 Schrijnwerkersgilde 4, 3994 XM Houten

Te Koop

Voorstraat 84 ¡ 4132 AT Vianen

Openhaardhout alleen hardhout 60 euro per m3 thuisbezorgd

SFEXLWYDDUW]RUJQO

Hoe wij werken... Ons hart

Een persoonlijke condoleanceinternetsite als plek waar herinneringen geschreven kunnen worden? Op onze site bij â&#x20AC;&#x2DC;Diversâ&#x20AC;&#x2122; vindt u onze tekst ter inspiratie met meer informatie over alle mogelijkheden. Op www.de-stilte.com leest u ons hele verhaal over onze manier van werken.

U ontmoet bij De Stilte: Tina, Cindy, Caroline, Ina, Cora, Pieta, Erwin en Heiltje

We doen dit werk omdat ons hart hierin ligt. We houden van het werk en hebben er allemaal bewust voor gekozen, niet op basis van financiĂŤn, maar omdat we ons gevoel hebben gevolgd. De onregelmatige werktijden, de onzekerheid van het altijd oproepbaar zijn om te gaan werken en een week lang je sociale leven aanpassen aan je werk wordt ruimschoots goedgemaakt. We krijgen in ons werk veel terug van de families; het warme contact, directe waardering, veel afwisseling door de verschillen in overtuigingen en denkwijzen en de knuffels en lieve berichtjes na afloop zijn ruim voldoende om dit werk vol passie te blijven doen.

Meerkerk - Tel. 0183-354039 info@de-stilte.com www.de-stilte.com

tel 0306012595

GRAFMONUMENTEN NATUURSTEENBEDRIJF NATUURSTEENBEDRIJF MIDDENBRABANT BRABANT b.v. MIDDEN b.v.

Kortakker6,6,4264 4264 Veen Kortakker AEAE VEEN Tel. 0416-691616 0416-691616 Tel. ALTIJDVOORDELIGER GOEDKOPER ALTIJD Met 500 grafmonumenten op voorraad. '(0((678,7*(%5(,'(6+2:52209$1'(5(*,2 kijk op www.natuursteenmiddenbrabant.nl

TE KOOP AANGEBODEN

T.k 4 seizoenendekbed wol â&#x201A;Ź40,-; stereotoren Sony â&#x201A;Ź50,; LG cd speler z.g.a.n. â&#x201A;Ź35,-; Grundig tv bb 66cm â&#x201A;Ź25,-. Tel. 06-50939628 na 18.00 u.

Uitvaartleiders: Ben de Weerd, Albert de Bruijn, Joke Geerse en Lenie Prinssen Uitvaartcentrum Rehoboth Dag en nacht: 0345 619833

www.lbv-uitvaarten.nl

Voor reparatie van: Tv - dvd - audio - video koffiemachine - magnetron enz.

T.k. 2 z.g.a.n. scootmobielen, 1 v. i. de auto. Tel. 0183309330. T.k. 60 romans â&#x201A;Ź20,-; 60 kndrbkn â&#x201A;Ź12,-; 100 Readers Digest â&#x201A;Ź17,-; 50 strips allerlei â&#x201A;Ź23,-; 20 voorleesbkn â&#x201A;Ź7, ; 100 stenen beeldjes â&#x201A;Ź20,-; 8 stal olielampen â&#x201A;Ź25,-; 25 gezelschapsspellen â&#x201A;Ź14,-; 100 peuterbkn â&#x201A;Ź15,-; 2000 knikkers â&#x201A;Ź14,-; poppenkleren ds vol â&#x201A;Ź20,-; 20 thrillers â&#x201A;Ź12,-; 10 oorlogsbkn â&#x201A;Ź8,-; 150 div. LP's â&#x201A;Ź70,-. Tel. 06-12449914. T.k. accordeon 120basser Brandoni Italia piano klavier super nw.st. Tel. 0617759188.

Rust en eenvoud, dat is vaak de wens. Wij verzorgen ĂŠn regelen uw complete uitvaart, uiteraard met alle aandacht die u wenst. We zijn er voor Ăş.

Televisie stuk ?

T.k. barokfauteuil + ksn leer â&#x201A;Ź85,-; fietspomp nw + rep.spullen â&#x201A;Ź6,-; schilderij 90x58 Gelders tafereel boerderij, bootje enz. â&#x201A;Ź75,-. Tel. 06-22360589.

Nijensteinseweg 7b 4124 AT HAGESTEIN Tel: 0347-351804 www.tvreparaties.nl ook het adres voor Digitale TV van Ziggo, UPC, CanalDigitaal, KPN !

Te koop: kachelhout 55 euro per kuub. vanaf 3 kuub gratis thuisgebracht in gemeente Vianen. Voor info bel:

06-16805796 M. Copier

Wij zijn er voor u. U kunt altijd bij ons terecht voor een goed georganiseerde uitvaart die past bij uw wensen. Telefoon: 0347 - 376 520 (24 uur per dag, ook in het weekend) Monuta Vianen Sparrendreef 8, Vianen www.monuta.nl Ook als u niet bij ons verzekerd bent.


Dinsdag 10 december 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

5

nieuws

WWW.HETKONTAKT.NL

Gemeente verplant acht bomen

Vianen lanceert nieuwe gemeentewebsite

ijĦĞīĢīš In de week van 16 december verplant de gemeente acht bomen in de Prins Bernhardstraat ter hoogte van Hotel Van de Valk. Dit voorjaar zijn deze essen al voorbewerkt om te verplanten. De bomen worden om en om verwijderd en in het verlengde verplant in het plantvak waar ze nu staan. Komend voorjaar wordt er om de bomen opnieuw ingezaaid, waarna in het najaar van 2014 bollen worden geplant. De planning is dat het verplanten van de bomen drie dagen gaat duren. Door deze werkzaamheden kan het verkeer last ondervinden. Uiteraard probeert de gemeente dit tot een minimum te beperken.

ijĦĞīĢī š De nieuwe website van de gemeente Vianen is vanmorgen (dinsdag, red.) online gegaan. Wie naar www.vianen.nl gaat, ziet direct dat de menustructuur is verdwenen. Daarvoor in de plaats staat een aantal ‘toptaken’, zeg maar: de meest gezochte onderwerpen, een A tot Z index en de contactgegevens van de gemeente. Op deze wijze moeten mensen snel en eenvoudig kunnen vinden wat ze zoeken. De site heeft een aantal nieuwe functionaliteiten. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om een persoonlijke afvalkalen-

der te downloaden, de mogelijkheid om documenten zoals een paspoort online aan te vragen of online een afspraak te maken. Ook wordt de nieuwe site goed weergegeven op mobiele telefoons. Dat was één van de problemen met de slechts twee jaar oude website van de gemeente. Hij was niet geschikt voor mobiele apparaten en het nieuwe werken op afspraak kon niet geïntegreerd worden. In het kader van de verbetering van de dienstverlening was dit voor de gemeente een belangrijk punt. Daarnaast was het beheer van de website door de vele pagina’s behoorlijk arbeidsintenstief.

Dubbel gevoel bij opening ijĦĞīĢīš Door symbolisch een aantal levensmiddelen in een krat te leggen, heeft wethouder Marcel Verweij afgelopen zaterdagmorgen het nieuwe onderkomen van de Voedselbank officieel geopend. In het bijzijn van veel relaties, raadsleden en betrokken leveranciers en vrijwilligers wandelde Joke den Hartog door de nog korte geschiedenis van de Voedselbank. Na tussenstops in de Donjon en in het pand van stichting Contacten Roeme-

nië-Vianen is, met de hulp van de gemeente, een pand betrokken dat nu nog van Oasen is. De Voedselbank kan, los van energievoorzieningen, voor onbepaalde tijd gratis gebruik maken van dit pand. Beschamend Wethouder Verweij had een dubbel gevoel bij het hele gebeuren. “Het is enigszins beschamend dat er zo veel mensen zo in de klem zitten dat ze een beroep moeten doen op deze voorziening. Anderzijds vervult het me met trots dat er zo veel belangeloze inzet is

die het mogelijk maakt dat deze mensen geholpen kunnen worden bij hun eerste levensbehoeften.” De Voedselbank helpt momenteel ruim 30 gezinnen uit de gemeente Vianen. Vanwege de bouwplannen voor het Sluiseiland moest de Voedselbank op zoek naar een nieuwe locatie. In het nieuwe onderkomen kunnen producten bovendien beter uitgestald worden, zodat de goederen minder snel over de uiterste houdbaarheidsdatum gaan.

De nieuwe site is daarom fors uitgekleed. Zeg maar: van 300 naar 160 pagina’s. Uit onderzoek bleek namelijk dat bijvoorbeeld veel archiefberichten op de oude site nooit werden bekeken. “Als mensen toch informatie missen, kunnen ze de gemeente bellen en dan sturen wij de informatie via e-mail. Of als er veel vraag naar is, zetten we het online”, legt webadviseur René Janssen uit. “Het is de taak van het klantcontactcentrum om alert te zijn op ontbrekende zaken.” De gemeente streeft ernaar om de teksten op de site minder ambtelijk te maken, zodat ze voor iedereen begrij-

pelijk zijn. Daarnaast maakt Vianen de website aantrekkelijk met streekgebonden fotografie van Hennie Marks. “Ook daardoor krijgt de site een echte Vianense look and feel.” Teksten van bijvoorbeeld de rijksoverheid zijn geintegreerd Zowel in uitstraling als in techniek is de nieuwe gemeentewebsite vooruitstrevend. Het loslaten van de menustructuur noemt Jansen uniek en gewaagd. In Engeland worden daar de eerste stappen mee gezet, en nu dus ook in Nederland.

q WWW.VIANEN.NL

Egbertus sterk bij Cito ijĦĞīĢī š De Egbertusschool uit Vianen heeft nog altijd niet het goede eindcijfer gekregen in de schooltest van RTL-nieuws. Ook al is het cijfer nu beduidend hoger: geen 6,7 zoals vorig jaar, maar een 8,4. Met dit cijfer is de Egbertusschool de hoogst scorende school van de gemeente Vianen en van de stichting Lek en IJssel. Beter “Kijk, dat klinkt een stuk beter dan die tegenvallende 6,7”, schrijft directeur Ben van der Werf in de nieuwsbrief. Ook al klopt het cijfer volgens Van der Werf eigenlijk nog steeds niet. Het is namelijk berekend over de Cito-resultaten van 2013, 2012 en 2011.

De school laat in de nieuwsbrief aan de ouders overigens weten dat ze weinig waarde hecht aan de hoge notering uit het onderzoek van Jaap Donkers van de Universiteit Maastricht. Weg “Het gaat immers niet om het kale eindcijfer, maar om de weg die de school heeft bewandeld om tot zo’n hoge score te komen. Dát laat RTLNieuws niet zien”, benadrukt de schooldirecteur. Scholen met een lager eindcijfer zouden volgens Van der Werf wel eens een betere prestatie neergezet kunnen hebben om - mede gelet op de context (schoolbevolking, externe omstandigheden waaronder gewerkt wordt) - dat eindcijfer te behalen.

Maar voor het jaar 2011 zijn niet de resultaten van de Egbertus, maar die van de Titus Brandsmaschool genomen.

De Egbertusschool verwijst ouders en belangstellenden naar de website scholenopdekaart.nl voor een meer reële vergelijking tussen scholen.

De twee scholen vielen destijds namelijk onder één brin-nummer.

q WWW.SCHOLENOPDEKAART.NL

Kortingen voor leden bibliotheek K>6C:C™ Met ingang van december krijgen leden van de Bibliotheek Lek & IJssel op

™BVgXZaKZglZ^_kjaiZZc`gVihnbWda^hX]bZiaZkZchb^YYZaZc#

FOTO: PETER VERBEEK

vertoon van hun biebpas korting of een attentie bij onder andere theaters, musea, dierenparken, workshops en lezingen in Nederland. De Bibliotheek wil ook in de toekomst aantrekkelijk zijn voor haar leden en heeft zich daarom samen met de andere bibliotheken in de provincie Utrecht aangesloten bij het landelijke loyaliteitsprogramma ‘Voordeel met je Biebpas’. Partners in de regio Lek & IJssel zijn onder andere Theater Aan de Slinger in Houten, Theater Pantalone in IJsselstein en Stedelijk Museum Vianen. Op de landelijke website www.voordeelmetjebiebpas. nl zijn meer dan 500 aanbiedingen te vinden. Info: www.bibliotheeklekijssel.nl.

Logopedie op de Regenboogschool

Verhalencoach geeft leesadvies

Elektrische auto voor de gemeente

ĢijĢįġĦīĤĢīš Lonneke Kuiper van de praktijk voor logopedie Taalreis werkt vanaf nu ook op de Regenboogschool aan de Graaf Florisstraat 6 in Everdingen. Zowel leerlingen van deze school als leerlingen van andere scholen in de omgeving en kinderen van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in de omgeving kunnen op de Regenboogschool terecht voor hulp van Kuiper. Taalreis helpt kinderen van vier tot achttien jaar. Wanneer ouders, of misschien de leerkracht, problemen signaleren op het gebied van bijvoorbeeld de stem, spraak, taal, het horen, eten en drinken en het leren lezen kunnen zij bij Taalreis terecht voor advies, onderzoek en behandeling. Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering en is daarom in de meeste gevallen kosteloos. Kuiper vertelt: “Goede communicatie ligt aan de basis van de ontwikkeling; verstandelijk, emotioneel en sociaal. Ook beïnvloedt het de leerprestaties, zoals het leren lezen en schrijven.” Meer informatie of aanmelden: Lonneke Kuiper (078-7900050 of info@ detaalreis.nl).

ijĦĞīĢīš Sinds enkele maanden is bij de Bibliotheek Lek& IJssel ‘de Verhalencoach’ actief. Bibliotheeklid Carina Aukes was een van de eerste belangstellenden. Ze omschrijft de Verhalencoach als volgt: “Je krijgt een gesprek met iemand van de bibliotheek, die jou persoonlijk vragen stelt over boeken, films, je hobby’s. Op basis daarvan krijg je advies en daar werd ik helemaal blij van. De Verhalencoach begeleidt je in het vinden van verhalen waar je je happy bij voelt”. Verhalencoach Marte Vermeulen verzamelt op grond van een gesprek titels van boeken en films, maar ook bijvoorbeeld een site over hoofddeksels van vilt. De boekenlijst is voorzien van plaatjes van de boekkaften en korte omschrijvingen. “Het gesprek is belangrijk en het verzamelen gebeurt deels op kennis van boeken en deels op intuïtie. Ik stel vragen als ‘waarom is dat voor jou zo, leg eens uit’, ik vraag wel door als iemand iets vertelt”. Marte maakt niet alleen adviezen voor individuen, maar soms ook voor organisaties. Een gesprek met één van de Verhalencoaches van de Bibliotheek Lek & IJssel kost 29,50 euro.

ijĦĞīĢīš Jeroen Hogenstijn, verkoopadviseur van Stam Nieuwegein, heeft afgelopen donderdagmorgen de sleutels van de nieuwe elektrische Renault Kangoo Z.E. overhandigd aan wethouders André Landwehr (milieu) en Leendert Wijnmaalen (economische zaken).

q WWW.DETAALREIS.NL

De Renault Kangoo Z.E., met een gewicht van 1.426 kilogram en een laadvermogen van 650 kilogram, is voorzien van een lithium accupakket. Afhankelijk van temperatuur en wind heeft deze auto een actieradius van 80 tot 100 kilometer, een afstand die er

doorgaans zelden mee wordt afgelegd. Vooralsnog wordt het voertuig ’s nachts opgeladen op de stadswerf. Daar is men in het offertestadium van de aanschaf van zonnepanelen, en als die in het eerste kwartaal van 2014 zijn geplaatst kan het bestelbusje met zonne-energie worden opgeladen.

Het gemeentelijk wagenpark bestaat uit acht bestelbusjes, drie grote vrachtwagens en twee zwerfvuilauto’s. Ter vervanging van het busje van de timmerman, die dagelijks onderweg is voor onderhoud en kleine reparaties, is na zorgvuldige afweging gekozen voor de aanschaf van een volledig elektrische auto. “Weer een stap voorwaarts in het kader van duurzaamheid”, vond wethouder Landwehr. “Een auto wordt in acht jaar afgeschreven. Dat betekent niet dat we die dan meteen de deur uitdoen, maar kritisch bekijken of en hoe lang er nog verantwoord mee kan worden gereden. Mede in verband met het milieu breekt de tijd aan om afscheid te nemen van fossiele brandstoffen. We hadden al twee elektrische bedrijfswagens, en dit is de derde.”

™LZi]djYZghAVcYlZ]gZcL^_cbVVaZcbZiVXXj`VWZaZchaZjiZa#

FOTO: PETER VERBEEK


algemeen

Dinsdag 10 december 2013

6

Win kaarten voor het Kerstcircus Ahoy Als er zich één periode bij uitstek leent voor circus, dan is het wel de Kerstperiode. Niet voor niets staat Kerstcircus Ahoy al 43 jaar op de decemberkalender van Ahoy Rotterdam. Ieder jaar weer opnieuw weet de organisatie de crème de la crème uit de internationale circuswereld samen te brengen, die met elkaar garant staan voor een fascinerende voorstelling voor jong en oud. MOOIER, GROOTSER MAAR VOORAL NÒG VERRASSENDER! Of het nu gaat om temperamentvolle paardennummers, kostelijke humor of om spectaculaire (lucht)acrobatiek, Kerstcircus Ahoy heeft alle ingrediënten voor een onvergetelijke voorstelling die bij iedereen nog lang in het geheugen gegrift zal blijven staan! WIN GRATIS EEN ‘GEZINSPAKKET’ TOEGANGSKAARTEN Speciaal voor de lezers van Het Kontakt en Klaroen.nl stelt Ahoy Rotterdam 5 setjes met maar liefst 4 toe-

gangskaarten beschikbaar voor het Kerstcircus op vrijdag 27 december 12:00 uur. De kaartjes hebben een waarde van 27,50 euro per stuk. Wil jij zo’n geweldig setje toegangskaarten winnen? Mail het juiste antwoord van onderstaande prijsvraag naar lezersactie@hetkontakt.nl. Vergeet niet je naam, adres, woonplaats en telefoonnummer te vermelden. Winnaars krijgen op 17 december per mail bericht. Op welke datum is de première van Kerstcircus Ahoy 2013 ? A. 19 december | B. 20 december | C. 21 december PRAKTISCH Kerstcircus Ahoy 20 t/m 29 december 2013 Ahoy Rotterdam, Ahoy-weg 10, 3084 BA Rotterdam Alle informatie vindt je op www.kerstcircus.nl Kaarten zijn te koop via Ticketmaster en via de Kassa van Ahoy.

HSL Bikes

lekkerste van de herfst Gildeslager

Het nu bij uw

FILETLAPJES

SURIMISALADE

1.95

LEVERWORST

1.99

PARMAHAM 100 GRAM

WITLOF 500 GRAM

in- en verkoop

AANBIEDING WINTERBANDEN

ELKE 4DE GRATIS

250 GRAM

3.75 1.25

De velgenspeciaalzaak Vianen is de goedkoopste velgenen bandenleverancier in de regio. Alle merken en maten stalen velgen en winterbanden zijn bij ons leverbaar. 14 inch stalen set met winterbanden al vanaf € 329,15 inch stalen set met winterbanden al vanaf € 359,Bij aanschaf complete set GRATIS montage en uitbalanceren!

Informeer bij ons voor een veilige winter!

geldig van 09-12-2013 TM 14-12-2013

WERKPLAATS-AANBIEDING NU 10% KORTING

OP DE TOTALE FACTUUR BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

GRATIS HALEN EN BRENGEN BIJ

EEN ONDERHOUDSBEURT (BINNEN EEN STRAAL VAN 30 KM) ONS ARBEIDSLOON IS € 60,25 INCL. BTW

Traiteurslagerij de Goeij Voorstraat 83, 4132 AP Vianen 0347-37 12 98 www.degoeij.gildeslager.nl

Industrieweg 26B, 4131 NK Vianen Tel: 06 - 44 55 96 77 E: info@velgenspeciaalzaak.nl, www.velgenspeciaalzaak.

De Limiet 3 4131 NR Vianen

Heineken bier van € 40,17 voor

n 2 betalen 3 kratten hale

€ 26,78

AH Boerenkool 2 zaken à 300 gram van € 2,38 voor

€ 1,19

2e gratis

AH ambachtelijke feeststol 750 gram van €3,99 voor

Kijk ook op www.hetkontakt.nl

Je vindt het in Vianen!

ONDERNEEMT

150 GRAM

lezer s actie !

€ 1,99

50% korting

Albert Heijn Vianen Lijnbaan 11 - Vianen - tel. 0347-326060

Mensen maken de winkel!

LIJNBAAN 11 VIANEN TEL. 0347-326125

Lijnbaan 11 - Vianen Tel. 0347-328070

0347 - 355 316 06 - 5469 5499 info@hslbikes.nl www.hslbikes.nl


Dinsdag 10 december 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

uit het

nieuws

7

DE WEEK IN BEELD

lh_`ZW],Z[Y[cX[hš Wethouder Wijn-

pedZW].Z[Y[cX[hš Dansers ontmoeten

maalen sloopt het eerste deel van de leegstaande Tijl Uilenspiegelschool in Vianen. Het terrein wordt ingezaaid met gras, in de toekomst volgt woningbouw.

dansers in De Stadshof Vianen. Zeven dansscholen uit de regio laten hun kunsten zien, voor Vianen was Dancing4All aanwezig.

pWj[hZW]-Z[Y[cX[hš De 11-jarige Kilian

pedZW].Z[Y[cX[hš De beroemde choreo-

fh_`iš Burgemeester Wim Groeneweg heeft de

Verheij (basisschool De Voorhof) wint de ontwerpwedstrijd van Oranjevereniging Vianen. Zijn ontwerp wordt het logo en de verenigingsvlag. Kilian mag de vlag samen met de bode hijsen op Koningsdag.

graaf Steve Austin van So You Think You Can Dance geeft een workshop bij Sylvia’s Jazz. In de stijl urban, streetdance. Sylvia’s Jazz wil in 2014 nog meer beroemde choreografen uitnodigen. FOTO: ROBERT VAN HENSBERGEN

wisselprijs ontvangen van het prominenten ringsteken tijdens de 742e Paardenmarkt. Hij versloeg in de finale Ruud Hagg en Marco Verhoef. Het ringrijden voor prominenten komt volgend jaar terug.

Politie vindt zwaar vuurwerk

Aanhouding voor openstaande boetes

ijĦĞīĢīš De politie heeft vorige week dinsdag in Vianen vier stuks zwaar vuurwerk aangetroffen en in beslag genomen. Dat meldde de politie via twitter. “De eigenaar staat een boete te wachten, justitie bepaalt het bedrag”, liet de twitterende agent zijn volgers weten.

ijĦĞīĢīš De Vreemdelingenpolitie heeft afgelopen woensdag in Vianen een persoon aangehouden in verband met boetes die nog open stonden. Dat meldde de politie via twitter. De Vreemdelingenpolitie voerde de controles uit bij een aantal bedrijven in Vianen.

Zorgen over vertraging verbreding A27 įĢĤĦĬ š Het bedrijfsleven van Gorinchem en Werkendam maakt zich grote zorgen over de vertraging van de aanpak van de verbreding van de A27 waarbij de Merwedebrug als eerste moet worden aangepakt. In eerste instantie zou er al dit jaar worden begonnen met de aanpak van de Merwedebrug, maar door financiele knelpunten bij het Rijk is dit uitgesteld tot 2019! Het bedrijfsleven in de regio Gorinchem - Werkendam maakt zich grote zorgen over de vertragingen die zijn ontstaan bij de aanpak van de A27 Houten-Hooipolder en in het bijzonder de Merwedebrug. Deze vertraging is hen een doorn in het oog. Het knelpunt Merwedebrug is jaarlijks terug te vinden in de file top tien en kost de regio en het bedrijfsleven veel. Zowel in termen van leefbaarheid, duurzame groei als in keiharde euro’s. Voor het jaar 2012 was dit 6,4 miljoen euro voor het vrachtverkeer

op het traject Scheiwijk-Werkendam. Voor het totale bedrijfsleven is dit vele malen meer. Het bedrijfsleven in de regio Gorinchem-Werkendam heeft via de stichting A27 een oproep gedaan aan de Kamerleden. Ze wil geen verdere vertraging meer van de plannen van de verbreding A27 op het traject Scheiwijk-Werkendam. De datum van 2019 aanvang realisatie moet dan ook keihard zijn. Daarnaast zal in de aanbesteding ruimte moeten zijn voor de marktpartijen om innovatief te zijn en zoveel mogelijk te doen voor het beschikbaar budget; Randvoorwaarde bij de aanbesteding moet zijn dat het tracédeel ScheiwijkWerkendam als eerste wordt aangepakt (grootste knelpunt/grootste uitdaging) waardoor ook de regionale gebiedsontwikkelingen uiteindelijk de kans krijgen. De aansluiting Gorinchem-noord is essentieel hierbij en is hard nodig voor de ontwikkeling van het bedrijventerreinen GorinchemNoord.

Nieuwjaarsreceptie

Verplaatsing weekmarktdag Omdat Eerste Kerstdag dit jaar op woensdag valt, is de weekmarkt verplaatst van woensdag 25 naar maandag 23 december. De markt duurt van 9:00 tot 16:00 uur en staat vanaf de Grote Kerk tot aan het stadhuis. De verkoop is gericht naar de winkels toe. Hierdoor zijn de parkeervakken bezet door de marktverkopers en is er dus maar een beperkte mogelijkheid tot parkeren. De rijbaan blijft wel open. De marktmeester vraagt ieders begrip en medewerking, zodat deze dag voor het publiek, de marktverkopers en winkeliers een gezellige dag wordt. K>6C:C™

ijĦĞīĢīš Het gemeentebestuur van Vianen nodigt inwoners en andere belangstellenden graag uit om met elkaar het nieuwe jaar feestelijk in te luiden. Deze Nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op 3 januari van 19:30-21:30 uur in het stadhuis. Tijdens de receptie houdt burgemeester Groeneweg zijn nieuwjaarstoespraak.

Hoogstam appelperenstroop uit regio İĠĥĬĬīįĢĴĬĢįġš Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden heeft dit jaar voor het eerst appelperenstroop onder eigen label laten produceren. Dat is gebeurd in samenwerking met twee biologische fruitbedrijven. Vanaf 1980 plukken vrijwilligers van de Na-

tuur- en Vogelwacht appels en peren in twee adoptieboomgaarden in Schoonrewoerd en Hagestein. Vanaf 1986 wordt een flink deel van dit fruit verwerkt tot appel- en appelperensap. Naast de eigen sappen worden vanuit clubgebouw De Schaapskooi ook andere streekproducten verkocht, waar-

™9Z6eeZaeZgZchigdde^hiZ`dde^c9ZHX]VVeh`dd^#

FOTO: AANGELEVERD

onder biologische appelperenstroop. Deze werden tot nu toe geleverd door een biologisch fruitbedrijf uit de Betuwe. Naar deze stroop is altijd veel vraag geweest. De productie was in handen van de bekende stroopfabrikant Canisius Hensen te Schinnen. “Op ons deel van de partij is een etiket in onze huisstijl geplakt”, zegt Arie Versluis van de Natuur- en Vogelwacht. “Door de lange, warme zomer was het suikergehalte in ons fruit zeer hoog. Dat proef je in onze sappen waarvan de smaak dit jaar excellent is. Dit geldt ook voor onze stroop.” Er is bewust gekozen voor een beperkte productie. Versluis: “We denken zo een exclusief streekproduct op de markt te brengen.” Vanaf deze week is de stroop te koop. Versluis: “Dat kan per pot, maar ook in een streekproductenpakket.” Ook is er een speciale verpakking voor een hoogstamtrio. “Een leuk en betaalbaar cadeau om iemand te verrassen.” De Schaapskooi ligt aan de Overheicop 15 in Schoonrewoerd en is geopend op donderdag van 19:00-20:00 en zaterdag van 10:00-16:00 uur.


10 december 2013

CONTACT MET DE GEMEENTE

BEKENDMAKINGEN/BESLUITEN

Stadhuis sŽŽƌƐƚƌĂĂƚϯϬͲϰϭϯϮ^sŝĂŶĞŶ Postbus 46 - 4130 EA Vianen T: (0347) 369 911 &͗;ϬϯϰϳͿϯϳϰϲϴϴ E: gemeente@vianen.nl I: www.vianen.nl

Tegen de onderstaande besluiten kunt u schriftelijk bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan tot zes weken nadat het besluit verzonden is. Indien de verzenddatum ontbreekt, gaat de termijn van zes weken in op de dag na de bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u op onze website www.vianen.nl onder het kopje Politiek & Organisaties - Bezwaar & Beroep.

Secretariaat burgemeester en wethouders d͗;ϬϯϰϳͿϯϲϵϰϴϱ

Verzenddatum: 29 november 2013 Omschrijving: het bouwen van een loods, omgevingsvergunning. Locatie: Zijderveldselaan 64a te Zijderveld.

Publieksbalie Op werkdagen geopend van 09.00 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.00 tot 19.00 uur. Voor een afspraak buiten deze ŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶŬƵŶƚƵ bellen naar (0347) 369 911.

Verzenddatum: 4 december 2013 Omschrijving: het houden van een collecte door stichting ADRA in de periode 20 april tot en met 25 april 2014, collectevergunning. Locatie: gemeente Vianen.

Telefonische bereikbaarheid Op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur via (0347) 369 911. Voor al uw algemene vragen. ^ƉƌĞĞŬƵƵƌŚƵŝƐǀĞƐƟŶŐŶŝĞƚŽƉǀƌŝũĚĂŐ͘ ^ƉƌĞĞŬƵƵƌtŵŽŽƉǁĞƌŬĚĂŐĞŶ van 09.00 tot 11.00 uur Stadswerf ^ƉŽƌƚůĂĂŶϰͲϰϭϯϭEEsŝĂŶĞŶ 'ĞŽƉĞŶĚǀĂŶŵĂĂŶĚĂŐƚͬŵ zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. Storingsdienst buiten ŬĂŶƚŽŽƌƟũĚĞŶ Voor acute problemen met openbare riolering of openbaar plantsoen, direct bedreigend voor de openbare veiligheid. Bel op werkdagen van 16.15 tot 07.30 uur en in weekeinden en feestdagen 24 uur per dag. T: (0347) 327 555 ^ƚŽƌŝŶŐŽƉĞŶďĂƌĞǀĞƌůŝĐŚƟŶŐ I: www.bureau-OVL.nl d͗;ϬϭϴϰͿϲϯϬϳϬϴ;ƟũĚĞŶƐŬĂŶƚŽŽƌͲ uren). Buiten kantooruren: storingsdienst gemeente (zie hierboven). Milieu ^ƚĂŶŬŽǀĞƌůĂƐƚ͕ŐĞůƵŝĚƐŽǀĞƌůĂƐƚĞŶ andere milieuproblemen meldt u bij Omgevingsdienst regio Utrecht. Buiten kantooruren kunt u inspreken op een antwoordapparaat. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld. T: (030) 6999500

Verzenddatum: 10 december 2013 Omschrijving: het aanleggen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, Wegenverkeerswet 1994 (WvW 1994). Locatie: ter hoogte van De Bol 14 te Vianen.

OVERIGE BEKENDMAKINGEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING Voor: de aanleg van opslagvoorziening van zand, bestaande uit een betonnen keermuur met een aantal tussenwanden. Locatie: De Limiet 23b te Vianen. Ontvangen: 5 december 2013. Tegen deze aanvragen kan geen bezwaar worden ingediend. Deze aanvragen zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Voor het maken van een afspraak kunt u tussen 09.00 uur en 12.00 uur contact opnemen met afdeling Vergunning en Handhaving, T: (0347) 369 911. ONTHEFFING VAN DE ROUTE VOOR HET VERVOER GEVAARLIJKE STOFFEN Burgemeester en wethouders van de gemeente Vianen maken bekend dat zij, ingevolge artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, een ontheffing van de route gevaarlijke stoffen hebben verleend aan: ͻ^ĐŚƵƵƌŵĂŶƐsƵƵƌǁĞƌŬ͘s͕͘,ĂƌůŝŶŐĞƌƚƌĞŬǁĞŐϴϱ͕ϴϵϭϰs>ĞĞƵǁĂƌĚĞŶƚĞŶ

behoeve van het vervoer inclusief laden en lossen van vuurwerk naar de locatie: Witkamp, Voorstraat 12, 4132 AR Vianen. Ter inzage De stukken met betrekking tot deze ontheffing liggen van 10 december 2013 tot en met 21 januari 2014 tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis van Vianen (Voorstraat 30). Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente Vianen, Postbus 46, 4130 EA Vianen. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking (datum van publicatie) bij de gemeente zijn ingediend. Voor meer informatie of om de verleende ontheffing in te zien, kunt u (ook) een afspraak maken met de Omgevingsdienst regio Utrecht, mevrouw E. Pols, T: 030 - 699 9523. DIRECTEUR WIL WIJST TOEZICHTHOUDERS AAN De directeur van de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom maakt bekend dat hij, op 27 november 2013 namens het dagelijks bestuur, de medewerkers (hoogwaardige) handhaving van de afdeling Inkomen van WIL en de meĚĞǁĞƌŬĞƌƐǀĂŶĚĞZĞŐŝŽŶĂůĞ^ŽĐŝĂůĞZĞĐŚĞƌĐŚĞEŝĞƵǁĞŐĞŝŶ͕ĂůƐƚŽĞnjŝĐŚƚŚŽƵĚĞƌƐ voor de sociale zekerheidswetgeving heeft aangewezen. De medewerkers krijgen met deze aanwijzing de bevoegdheid inlichtingen en medewerking te vorderen en plaatsen te betreden voor zover dat noodzakelijk is bij de uitvoering van de hen toegewezen taken. De toezichthouders zijn in het bezit van een legitimatiebewijs. Voor meer informatie over de aanwijzing als toezichthouders kunt u terecht bij mevrouw I. van der Meer, juridisch medewerker bij Werk en Inkomen Lekstroom, T: 030 - 7022 300. COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT De datum van de eerstvolgende vergadering van de commissie ruimtelijke kwaliteit (voorheen welstandscommissie) is op 12 december 2013 van 13.00 uur tot 17.00 ƵƵƌŝŶŚĞƚ^ƚĂĚŚƵŝƐĂĂŶsŽŽƌƐƚƌĂĂƚϯϬƚĞsŝĂŶĞŶ͘ĞǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐŝƐŽƉĞŶďĂĂƌ͘ ERFGOEDCOMMISSIE De datum van de eerstvolgende vergadering van de Erfgoedcommissie is op 11 deĐĞŵďĞƌϮϬϭϯǀĂŶϬϵ͘ϬϬƵƵƌƚŽƚϭϯ͘ϬϬƵƵƌŝŶŚĞƚ^ƚĂĚŚƵŝƐĂĂŶsŽŽƌƐƚƌĂĂƚϯϬƚĞsŝĂͲ nen. De vergadering is openbaar. Het is raadzaam om vooraf telefonisch contact op te nemen met de heer B. Lammers, T: (0347) 369 341 als u de zitting wilt bijwonen. Vianen, 10 december 2013 Het college van burgemeester en wethouders van Vianen, de secretaris a.i., de burgemeester, ĚƌƐ͘:͘;,ĂŶƐͿǀĂŶĚĞƌEŽŽƌĚƚ t͘'͘;tŝŵͿ'ƌŽĞŶĞǁĞŐ

GLADHEIDSBESTRIJDING Het is weer winter in Nederland en dat betekent ŬĂŶƐŽƉŐůĂĚŚĞŝĚ͘ĞŐĞŵĞĞŶƚĞďĞƐƚƌŝũĚƚŐůĂĚŚĞŝĚ binnen de bebouwde kom van Vianen. Voor de wegen buiten de bebouwde kom is het WaterƐĐŚĂƉZŝǀŝĞƌĞŶůĂŶĚǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬ͘ŝũŚĞĞĨƚĚĞ uitvoering van het strooien echter uitbesteed aan de gemeente Vianen.

Daardoor is er weer minder zout nodig, wat weer minder belastend is voor het milieu. Omdat er met nat zout ook preventief gestrooid kan worden, kan de gemeente al voor de ochtendspits beginnen met strooien. Hierdoor sluit de kwaliteit van de gladheidbestrijding binnen de bebouwde kom goed aan op het ons omliggende wegennet buiten de bebouwde kom.

Wat doet de gemeente? De gemeente houdt de weersvoorspellingen goed in de gaten. Binnen een uur na de eerste melding van verwachte gladheid starten de medewerkers ǀĂŶĚĞ^ƚĂĚƐǁĞƌĨŵĞƚƐƚƌŽŽŝĞŶ͘^ƚƌŽŽŝǁĂŐĞŶƐƌƵŬͲ ŬĞŶĚĂŶƵŝƚǀĂŶĂĨĚĞ^ƚĂĚƐǁĞƌĨĂĂŶĚĞ^ƉŽƌƚůĂĂŶ͘ De gemeente strooit op ‘primaire routes’ en ‘overige routes’. Binnen ongeveer drie uur zijn alle primaire wegen gestrooid. Uitgangspunt hierbij is dat, vanuit elke woning, binnen een straal van ongeveer 500 meter, een berijdbaar wegdek aanwezig is. Als de wegen na de eerste ronde nog steeds erg glad zijn, rijden de strooiwagens nog een ronde.

ŝŐĞŶǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞŝĚ Uiteraard heeft u als weggebruiker een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om uw rijgedrag tijĚĞŶƐŐůĂĚŚĞŝĚ͘EĞĞŵŽŽŬĂůƐŽƵĚĞƌƵǁǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌͲ delijkheid en laat uw kind(eren) lopend naar school gaan wanneer de fietspaden glad zijn. Dit voorkomt onnodige valpartijen.

Primaire en overige routes De primaire strooiroutes en -locaties zijn: hoofdwegen, busroutes, wegen van en naar wijken, winkelgebieden, belangrijke (doorgaande) fietspaden, (brom) fietsdoorsteken, dijken opritten, de directe omgeving van de brandweerkazerne, schoolgemeenschappen en industriegebieden. Overige strooiroutes en –locaties zijn: straten in de woonwijken, bejaardenhuizen, scholen en overige wegen. De overige routes strooit de gemeente normaal gesproken overdag. Bij ijzel of zware sneeuwval strooit de gemeente de routes meteen na het strooien van de primaire routes. Het is helaas niet mogelijk om alle wegen voor honderd procent goed berijdbaar te houden, dus blijft u alert. Methoden De gemeente strooit met nat zout (calcium vermengd met water). Dit blijkt een flink aantal voordelen te hebben in vergelijking met droog zout. Zo verwaait het zout niet als het op een droog wegdek wordt gestrooid, wordt het gelijkmatiger verspreid over het wegdek en werkt het langer.

Zelf strooien De gemeente hoopt dat u zich ook inzet om de overlast bij gladheid zo veel mogelijk te beperken. U kunt bijvoorbeeld uw eigen stoep sneeuwvrij houden of uw buren helpen met boodschappen doen. Hieronder vindt u een aantal tips: - het strooien van zout is de snelste en makkelijkste manier om gladheid te bestrijden. Het is handig om wat strooizout in huis te hebben. U kunt hiervoor alle soorten zout gebruiken, ook keukenzout; - wilt u zelf uw stoep strooien? Bij verschillende landelijke bouwmarkten kunt u strooizout kopen. ŝũĚĞ^ƚĂĚƐǁĞƌĨŬƵŶƚƵŐĞĞŶƐƚƌŽŽŝnjŽƵƚŽƉŚĂůĞŶ͖ - denk aan het milieu: gebruik zo min mogelijk strooizout; - veeg eerst de sneeuw weg naar een plek waar niemand er last van heeft. Het zout blijft dan beter liggen; - houd bij het vegen ook goten en rioolputten vrij van sneeuw; - strooi vooral op plekken waarover gelopen of gereden wordt; - bewaar geopende zakken op een droge plaats, anders gaat het zout klonteren; - strooi zand om een dikke ijslaag begaanbaar te maken. Vragen? Voor vragen over gladheidbestrijding kunt u bellen met de gemeente Vianen, T: (0347) 369 911.

GEMEENTE VERPLANT 8 BOMEN IN PRINS BERNHARDSTRAAT In de week van 16 december verplant de geŵĞĞŶƚĞϴďŽŵĞŶ;ĞƐƐĞŶͿĚŝĞƐƚĂĂŶŝŶĚĞWƌŝŶƐ Bernhardstraat ter hoogte van Hotel Van de Valk. In het voorjaar van 2013 zijn deze bomen al voorbewerkt om te verplanten. De bomen worden nu om en om verwijderd en in het verlengde verplant in het plantvak waar ze nu staan. In het voorjaar wordt er rondom de bomen opnieuw ingezaaid, waarna in het najaar van 2014 bollen worden geplant. De planning is dat het verplanten van de acht bomen drie dagen gaat duren. Door deze werkzaamheden kan het verkeer hiervan last ondervinden. Uiteraard probeert de gemeente dit tot een minimum te beperken.

sZW>d^/E't<DZ<dͳ DAG WEEK 52 Omdat Eerste Kerstdag dit jaar op een woensdag valt, is de weekmarkt verplaatst van woensdag 25 december naar maandag 23 december. De markt begint zoals altijd van 9:00 uur tot 16:00 ƵƵƌĞŶŝƐĚŝƚŬĞĞƌŽƉŐĞƐƚĞůĚǀĂŶĂĨĚĞ'ƌŽƚĞ<ĞƌŬ ƚŽƚĂĂŶŚĞƚ^ƚĂĚŚƵŝƐ͘ĞǀĞƌŬŽŽƉnjĂůŐĞƌŝĐŚƚnjŝũŶ naar de winkels toe. Hierdoor zijn de parkeervakken bezet door de marktverkopers en is er dus maar een beperkte mogelijkheid tot parkeren. De rijbaan blijft wel open. Wij vragen hiervoor uw begrip en medewerking zodat deze dag voor het winkelend publiek en de marktverkopers en winkeliers een gezellige dag mag worden. Heeft u nog vragen kunt u contact opnemen met de marktmeester van Vianen, T: (0347) 369 911.


gemeente-info

Dinsdag 10 december 2013

9

Pagina 2

NIEUWJAARSRECEPTIE 2014

NIEUW GEMEENTEHUIS BIJ U THUIS

Het gemeentebestuur van Vianen nodigt inwoners en andere belangstellenden graag uit, om met elkaar het nieuwe jaar feestelijk in te luiden.

Op dinsdagochtend 10 december zet burgemeester Groeneweg de nieuwe website van de gemeente Vianen online. Op de nieuwe website zijn de meest gezochte onderwerpen altijd zichtbaar op de homepage, is de zoekfunctie sterk verbeterd en kan er steeds meer online geregeld worden.

Nieuwjaarsreceptie 2014 3 januari 2014 van 19.30 uur tot 21.30 uur Stadhuis aan de Voorstraat in Vianen Tijdens de receptie houdt burgemeester Wim Groeneweg zijn nieuwjaarstoespraak en reikt wethouder Marcel Verweij, voorzitter van de Stuurgroep Vianen Promotie, de Vianen Promotieprijs 2013 uit. De band Indifference verzorgt dit jaar de muziek. Het gemeentebestuur wenst u alvast prettige en veilige feestdagen.

RAADSVERGADERING 17 DECEMBER 2013 Op dinsdag 17 december vergadert de gemeenteraad in de Raadzaal van het Stadhuis in Vianen. De vergadering staat gepland van 19.30 uur tot 23:30 uur en is openbaar. Onderstaand de agenda van de avond. Opening Algemeen (19.30 uur - 20.15 uur) 1. Vaststelling agenda voor de openbare raadsvergadering van 17 december 2013 2. Spreekrecht publiek, vragen van raadsleden, mededelingen van het college 3. Mededelingen 4. Vaststelling notulen van de openbare raadsvergadering van 5 november 2013 5. Vaststelling notulen van de openbare raadsvergadering van 12 november 2013 Hamerstukken (20.15 uur - 20.30 uur) 6. Belastingverordeningen 2014 7. Hoef en Haag, schriftelijke goedkeuring anterieure overeenkomst 8. Vaststelling Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2013-2020 9. Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Midden-Nederland 10. Wob-verzoeken via e-mail (elektronische weg) 11. Ingekomen stukken Pauze (20.30 uur - 20.45 uur)

Bespreekpunten (20.45 uur - 23.30 uur) 12. Borgen en zekerstellen continuïteit Toekomstvisie Vianen 2025 13. Ontwikkelstrategie Sluiseiland 2014 e.v. 14. 2e Bestuursrapportage 2014 15. Regionale en lokale visienota’s transitie AWBZ/ Wmo 16. Krediet voorbereiding transities sociaal domein 2014 Sluiting Aanmelden spreekrecht publiek Burgers of vertegenwoordigers van bedrijven, organisaties en verenigingen die gebruik willen maken van het spreekrecht voor het publiek kunnen zich hiervoor aanmelden bij de griffier, T: (0347) - 369 400 of E: c.steehouwer@vianen.nl. Raadplegen stukken op website De agenda en bijbehorende stukken zijn te raadplegen op de website www.vianen.nl. Wanneer u in de zoekbalk op de homepage ‘vergadering gemeenteraad’ intypt en de optie ‘vergadering gemeenteraad’ aanklikt, krijgt u gelijk een overzicht met alle vergaderdata van de gemeenteraad te zien. Door te klikken op de vergadering van 17 december, kunt u de agenda en bijbehorende stukken downloaden.

De gemeente Vianen is voortdurend bezig om haar dienstverlening te verbeteren. Daarom is ook de website de afgelopen periode aan een kritische blik onderworpen. Door de meest gestelde vragen van inwoners op een rijtje te zetten, de statistieken te onderzoeken en wensen van inwoners te inventariseren zijn zogenaamde toptaken ontstaan. Daarmee is de belangrijkste informatie altijd snel bereikbaar voor u. Online vragen Naast de bereikbaarheid heeft de website ook meer mogelijkheden om producten snel en gemakkelijk online aan te vragen. Wilt u bijvoorbeeld een afspraak voor overleg over een vergunning? Met één druk op de knop regelt u een afspraak. Viaanse uitstraling Ook het uiterlijk van de website is vernieuwd. Met prachtige nieuwe beelden van fotostudio Marks heeft de website een echt Viaanse uitstraling gekregen. En door de eenvoudige en overzichtelijke opbouw van de pagina’s is de site gebruiksvriendelijker en moderner geworden. Facebook en Twitter Vanaf 10 december is ook het officiële Twitteraccount (@vianen.nl) en Facebookaccount (www.facebook.com/vianen) van de gemeente live gegaan. Wij publiceren vanaf nu ook actuele nieuwsberichten op Twitter en Facebook. Dus like, volgt, deel en retweet de gemeente!

TE KOOP AANGEBODEN

T.k. antieke kapstok, bewerkt. Tel. 0184-601563.

ONS VAKT.k. Black/Dekker handcirkelzaag HD1000 65mm; AEG klopboormachine. Alles i.g.s.; grondbak 180b a.nw. Tel. 06-53893678.T.k. Gazelle Chamonix m. 6 versn., trommelrmn, naaf dynamo, verstelb. stuur, voorvork + zadelpen geveerd 57/ 61 hg €340,-z.g.a.n; ktv; bankstel bruin leer gratis oph. Tel. 06-19194226 n.o.z.

T.k. wandkast m. bar en vitrine v. taxushout; grenen buffetkast; kroonluchter; ovale salontafel klass.; harmonium; perzen; comtoise klok; toogkast klass. Tel. 078-6102745/ 6100885.

T.k. kerkdienst ontvanger €50,-; draagb. ktv Grundit m. ab €50,-; videorec. + ab €35,. Tel. 0416-692366.

T.k. wasmach. €60,-, droger (lucht) €40,-; diepvries €60,-; 4-p gasstel €25,-; koelkast €60,-. Tel. 06-24941924.

organiseert

=

GROTE KERST - DRAAIAVOND

UW VOORDEEL

Op het rad van avontuur worden gedraaid, TIENTALLEN VLEESPRIJZEN vleesschotels – achterhammen - beenham rollades – gourmetschotels- boodschappentassen en ga zo maar door!

Regionaal nieuws? www.hetkontakt.nl

op zaterdag 14 december 2013 in “De Krooshof ” te Zijderveld. Aanvang 20.30 uur. De zaal is open vanaf 20.00 uur.

Tevens is er op de draaiavond een schiettent aanwezig. “De Krooshof“, uw adres voor: Bruiloften – Vergaderingen - Verjaardagen enz. Vraag vrijblijvend prijsopgave en …… vergelijk! T: 03 45- 64 14 98 of M: 06 – 23 44 22 31 E: info@dekrooshof.nl www.dekrooshof.nl

Gratis adverteren

is mogelijk in Het Kontakt. Er zijn echter wel enkele spelregels aan verbonden: 1. Alleen voor particulieren zonder 4. Geen personeel gevraagd of winstoogmerk. aangeboden. 2. Geen koop/verkoop of huur/verhuur 5. Geen familieberichten. van onroerende goederen. 6. Geen partijverkoop. 3. Geen koop/verkoop van dieren.

Bij een groot aanbod van Kontaktjes kan het voorkomen dat uw gratis advertentie niet in dezelfde week geplaatst kan worden. Wilt u er zeker van zijn dat dit wel gebeurt, sluit dan een volledig ingevuld overschrijvingsformulier van uw bank of giro ter waarde van € 2,50 bij. Geen muntstukken opsturen s.v.p. Ook contante betaling aan de balie van onze kantoren in Goudriaan en Leerdam is mogelijk. Telefonische opgaven kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

952/,-.-,- 675$.60,-1 9$.$17,( 23"

Vanaf 1 januari 2014 gaat Het Kontakt Edities over op vaste advertentieformaten.

GRATIS ADVERTENTIE

Vraag de nieuwe formaten en tarievenkaart aan bij onze advertentie afdeling.

In de schoolvakanties organiseert Stichting Wielewaal kinderthemaweken voor kinderen met een beperking in diverse steden. De begeleiding is in handen van enthousiaste vrijwilligers. De kinderen kunnen zich per dag aanmelden, vrijwilligers zijn de hele week aanwezig. Binnen een thema doe je iedere dag allerlei activiteiten. Iets voor jou? Lees verder op:

Kontaktjes Vianen Stuur deze bon in een voldoende gefrankeerde envelop naar: Het Kontakt, Postbus 1, 2977 ZG Goudriaan

Uiterste inlevertijd: maandag 12.00 uur.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!

Meer informatie?

Telefoon: 0183-583200 Email: advertentie@het kontakt.nl

Mijn tekst luidt:


publicaties

Dinsdag 10 december 2013

10

Steun uit het CoĂśperatiefonds Samen sterker in De Vijfheerenlanden

Jos van Oosten van vereniging â&#x20AC;&#x2DC;Energiewinkel Vijfheerenlandenâ&#x20AC;&#x2122;

Slimmer en schoner met de Energiewinkel â&#x20AC;&#x2DC;In De Vijfheerenlanden hebben we een energielek. Grofweg geven onze huishoudens 40 miljoen per jaar uit aan grote energiemaatschappijen.â&#x20AC;&#x2122; Jos van Oosten is ervan overtuigd dat we de lokale economie en de zelfstandigheid van de regio kunnen versterken door te investeren in eigen duurzame energieopwekking en besparing. Om die boodschap uit te dragen is hij samen met anderen de vereniging â&#x20AC;&#x2DC;Energiewinkel Vijfheerenlandenâ&#x20AC;&#x2122; gestart. Samen slim investeren De Energiewinkel organiseert de gezamenlijke inkoop van zonnepanelen en zonneboilers, maar ook â&#x20AC;&#x2DC;Energiecafeâ&#x20AC;&#x2122;sâ&#x20AC;&#x2122;. Dat zijn thema-avonden verspreid door de regio om met elkaar te ontdekken hoe ieder voor zich slim kan investeren in zijn eigen energiehuishouding. Op grote en op kleine schaal, bijvoorbeeld door zonnepanelen, warmtepompen, bio vergisting, waterkracht of windenergie.

Over het Rabo CoĂśperatiefonds Rabobank Vijfheerenlanden hielp de Energiewinkel op weg met steun vanuit het CoĂśperatiefonds. In dit fonds stort de bank jaarlijks een deel van de winst en daarmee steunt de bank verschillende maatschappelijke en innovatieve projecten. De leden uit de ledenraad beoordelen de aanvragen elk kwartaal. De criteria kunt u vinden op de website van de bank.

Heeft u een lokaal project met een maatschappelijk of innovatief karakter dat steun kan gebruiken? Vul het aanvraagformulier in op rabobank.nl/vijfheerenlanden en stuur het samen met een begroting naar ons toe. youtube.com/RabobankVhl

@RaboVhl

Uw goud is geld waard! goudinkoopbus.nl

GOUD INKOOP BUS Direct contant uitbetaald tegen de beste prijs

11

W oe ns da

g

R E B M E C E D XXU markt t.o. k e e w e d t s a Na traat 87 Blokker! Voors

N E N A I V (Legitimatie verplicht.)

NIEUW IN VIANEN

De GoudInkoopBus is eigendom van Juwelier van Moorsel gevestigd in Oud-Beijerland net onder Rotterdam. Het Nederlandse familiebedrijf â&#x20AC;&#x2DC;van Moorselâ&#x20AC;&#x2122; bestaat al meer dan 70 jaar. Na opa en vader van Moorsel runnen nu de zoon en zijn vrouw, alweer de derde generatie de juwelierswinkel, het goudsmidsatelier en de GoudInkoopBus. Juwelier van Moorsel is een begrip in Brabant en omgeving. De GoudInkoop Bus staat deze week in Vianen op woensdag op de weekmarkt! En donderdag in IJsselstein tegenover de Jumbo. Van Moorsel voert ook in het atelier de reparaties uit voor diverse andere juweliers. Door deze jarenlange ervaring in goud en zilver weten de goudsmeden in de Goud-InkoopBus uw gouden en zilveren sieraden en/of munten op de juiste waarde te taxeren. De GoudInkoopBus zegt uit ervaring zoâ&#x20AC;&#x2122;n 20 tot 50% meer te geven dan de snelle Zuidelijk Europese of Oost Europese goudinkopers.

Deze snelle inkopers zijn gemakkelijk herkenbaar, praten meestal allĂŠĂŠn engels of met accent. U herNHQW]HZHOYDQGHĂ&#x20AC;\HUVLQGHEULHYHQEXVNRPHQ dag in een restaurant of zaal en zijn dan weer weg. De GoudInkoopBus is een echt Nederlands familiebedrijf met 70 jaar ervaring in goud en zilver. U krijgt dan ook een eerlijk en betrouwbaar advies. Het komt voor dat de goudsmeden niet alle sieraden inkopen. De goudsmeden adviseren u om met het sieraad naar een veiling te gaan. U ontvangt daar immers meer dan enkel de goudprijs En zoâ&#x20AC;&#x2122;n advies is goud waard! 2S ZRHQVGDJ YDQ WRW LQ 9LDQHQ RS GH ZHHNPDUNW HQ GRQGHUGDJ YDQ WRW XXU staat de GoudBus op de OostTelevisiebaan tegenover de Jumbo!! U krijgt direct contant uitgekeerd voor al uw goud, zilver, munten en tandengoud. De GoudInkoopBus heeft een discrete ruimte waar uw sieraden vrijblijvend worden getaxeerd. Kom langs en u zult versteld staan hoeveel u krijgt voor uw sieraden en munten.

WWW.GOUDINKOOPBUS.NL


Inspiratie voor december

Kijk op kerst

In deze bijlage van Het Kontakt wordt een overzicht gegeven van Kerstactiviteiten die in de regio plaatsvinden. Tevens vestigen ondernemers middels sfeervolle advertenties de aandacht op hun speciale Kerstaanbiedingen.


Kijkop kerst

Inspiratie voor december

Serious Request leeft in Leerdam LEERDAM - Een actie voor het goede doel die ook nog eens drie dagen vol leuke activiteiten oplevert. Dat ze daarvoor wel zestig uur moeten vasten, maakt Jonathan de Visser (21) en Thijs van der Linde (23) niet uit.

elders ook meeluisteren, al hopen de jongeren dat veel mensen naar M3 komen als supporter. Tegen het vasten op zich zien ze niet op. “Maar in stille uurtjes als er niets te doen is, wordt het misschien wel zwaar.”

Serious Request, het benefietevenement van 3FM net voor kerst, is intussen ook ver buiten het publiek van de radiozender bekend. Een andere belangrijke reden om in Leerdam aan te haken, is dat het doel perfect aansluit bij Team 2015, dat in Leerdam de millenniumdoelen helpt realiseren. 3FM koos als thema dit jaar de ‘stille ramp’ van kinderen die sterven aan diarree. Dat zijn er elk jaar 800.000. Kindersterfte terugdringen is ook één van de millenniumdoelen.

Wat staat er al op het programma? “Donderdagavond houden we een akoestische jamsessie. Daar kan iedereen zonder aanmelden aan meedoen”, vertelt Jonathan. Voor de bandjesavond op vrijdag is vooraf opgeven wel noodzakelijk. Nikky’s Dance komt op zaterdag naar het jongerencentrum en geeft workshops waar mensen tegen betaling aan mee kunnen doen. Zaterdagmiddag wordt de veiling afgesloten die al is begonnen via Marktplaats. “Wie iets te bieden heeft, nodigen we van harte uit te bellen of te mailen. Dat mag een dagje zeilen zijn of een oude stoel; we kunnen alles gebruiken”, lacht Jonathan.

De twee jongeren uit Team 2015 hebben goede contacten bij jongerencentrum M3, zodat ook de locatiekeuze niet zo moeilijk was. Thijs, Jonathan en drie leeftijdsgenoten zullen van donderdag 19 december 14:00 uur tot zondag 22 december 2:00 uur worden opgesloten in een glazen huis op het podium van M3. “Hoe we dat precies gaan bouwen, weten we nog niet. Slapen doen we backstage”, licht Jonathan toe. Burgemeester Rinus Houtman zal het evenement openen door de jongeren op te sluiten.

Eindfeest Zaterdagavond is het eindfeest met lokale dj’s. Welk bedrag

de financiële thermometer dan zal aangeven? “Geen idee. Laten we zeggen: als iedere Leerdammer een euro geeft, zijn we tevreden”, knipoogt Thijs. De ‘hongerlijders’ gaan het eindbedrag zelf brengen in Leeuwarden, waar het glazen huis van 3FM staat. “We zijn een officiële actie, waardoor we promotiemateriaal van de landelijke actie mogen gebruiken. Wie weet komt er nog wel een verslaggever langs in Leerdam.”

Praktische informatie: Datum: 19 t/m 22 december Locatie: jongerencentrum M3, Q. de Palmalaan 110, Leerdam Tijdstip: vanaf 19-12 14:00 uur tot 22-12 2:00 uur. Meer informatie: 06-10996998, t.avdl@hotmail.com, jjjdevisser@me.com, Facebook (Team2015Leerdam) en Twitter (@SRLeerdam).

De initiatiefnemers zijn druk bezig om mensen te mobiliseren om tijdens de zestig uur dat het evenement duurt iets te organiseren. “Er wordt al veel gereageerd. Vooral via Facebook merken we dat het onder jongeren zeker leeft. Veel mensen bieden zich aan als vrijwilliger. Daar kunnen we er zeker nog meer van gebruiken, want wij kunnen zelf natuurlijk niet zoveel vanuit ons glazen huis.” Plaatjes aanvragen De acties moeten uiteraard geld opleveren. “Mensen kunnen sowieso plaatjes aanvragen die wij dan draaien, net als op 3FM”, zegt Thijs. “Op een scherm laten we beelden van de landelijke actie zien.” Via streaming kunnen mensen

De eerste vier bewoners van het eerste glazen huis van Leerdam.

Winterse weelde op Kerstfair Mariënwaerdt

Kerstmarkt in Leerdam

BEESD - Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt maakt zich op voor de twaalfde kerstfair. Van donderdag 12 tot en met zondag 15 december is het volledige landgoed in kerstsfeer.

LEERDAM – De binnenstad van Leerdam staat op vrijdag 13 en zaterdag 14 december helemaal in het teken van kerstmis. In opdracht van de Leerdamse ondernemers vereniging heeft Star Promotions een gezellige kerstmarkt georganiseerd.

Het landgoed oogt als een sprookje door de kerstdecoraties, kampvuren, kerstbomen, kaarsen, lichtjes en verlichte gevelhuisjes. Bij de circa negentig standhouders kunnen bezoekers inspiratie opdoen en inkopen doen voor de feestdagen. Er is een keuze uit onder andere woonaccessoires, kerstdecoraties, kleding, verzorgingsproducten en nog veel meer. Er zijn rondleidingen in Huize Mariënwaerdt waarbij de gidsen vertellen over het landgoed, de tradities en gewoonten van vroeger. Bezoekers kunnen ook een romantische rit over het landgoed maken met de arrenslee, en zich op zaterdag en zondag vergapen aan de optocht met authentieke arrensleeën die voortgetrokken worden door schitterend versierde paarden. Kerstkoren en musici zingen en spelen kerstliederen in de historische schuren, bij het kampvuur en in de tenten. omlijsten de Kerstfair

muzikaal. Er zijn bovendien modeshows en leuke workshops voor jong en oud. Zoals kerstkransen maken. Op de Kerstfair kan er genoten worden van verschillende lekkernijen, zo kunnen de bezoekers genieten van heerlijke likeuren in combinatie met chocola en zijn er vele delicatessen voor het kerstdiner te koop bij onder meer de Landgoedwinkel. Ook zijn er diverse goede doelen aanwezig op de fair. De CliniClowns verkopen bijvoorbeeld rode neuzen. Praktische informatie: Datum: 12 t/m 15 december Locatie: Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt, Beesd Openingstijden: 11:00-18:00 uur, vrijdag en zaterdag tot 21:00 uur Entree: 10,00 euro (na 17:00 uur 8,00 euro), kinderen vanaf dertien jaar 7,50 euro, kinderen t/m 12 jaar gratis Parkeren: gratis, er rijdt ook een pendelbus vanaf station Beesd Overig: Honden welkom, mits aangelijnd. Informatie: www.kerstfair.nl

Op vrijdag begint de markt al om 12:00 uur ’s middags. Mensen kunnen dan tot 22:00 uur ’s avonds in het centrum van Leerdam terecht voor al hun kerstinkopen. Zaterdag duurt de markt van 10:00 tot 17:00 uur. De ondernemers brengen uiteenlopende artikelen aan de man, verdeeld over ongeveer zeventig kramen. Deze zijn niet alleen gevuld met kleding, sieraden en woonartikelen, maar ook met leuke kerst- en cadeau artikelen. Voor de lekkere trek zijn er onder andere poffertjes, stroopwafels, kerstbroden, chocolade en wafels te koop. Kinderen kunnen een ritje maken op een pony. Zowel vrijdag als zaterdag zijn er allerlei optredens in de stad.

Vrijdag zingen Zij en Zij, Song of Joy en een kinderkoor. De orgelman is er vrijdag en zaterdag. Zaterdag treden ook de New Harvest Singers op, evenals Just for Fun. Mensen kunnen ook nog gratis op de foto in Dickens stijl. Charles Dicken’s Scrooge La Troupe speelt vrijdag en zaterdag een bewerking van Charles Dicken’s Scrooge in de winkelstraten van Leerdam. Het stuk speelt zich af op verschillende locaties in de binnenstad en wordt diverse keren opgevoerd. In opdracht van de Leerdamse Ondernemersvereniging verzorgt La Troupe voor het tweede opeenvolgende jaar het straattheater tijdens de kerstmarkt. Het stuk wordt uitgevoerd door jonge en volwassen spelers van La Troupe. Moonlight glasblazen De glasblazerij is vrijdagavond vanaf 17:00 uur gratis toegankelijk. De glasblazers werken deze avond bij kaarslicht en het licht van de oven. Dat levert een mooi schouwspel op.


â&#x153;

Kijkop kerst NBUSBT (3"5*4

â&#x153;

KNIP DEZE BON UIT EN KRIJG DIRECT â&#x201A;Ź 5.- KORTING OP UW AANKOPEN BIJ BESTEDING VANAF â&#x201A;Ź 25.00

TUVLT $"1&508/ 10$,&57&3*/(."53"4

 

â&#x153;

â&#x153;

F

Inspiratie voor december

VRAAG IN DE WINKEL NAAR DE ACTIEVOORWAARDEN. GELDIG TOT EN MET 24 DECEMBER 2013.

Beste Drogist

YDN

van Nederland

2013

Burgemeester Jonkheer Hoeufftlaan 10/B, 4132 EB Vianen UT Telefoon 0347 - 37 23 91 - www.denbesten-woninginrichting.nl

Uitstekend advies Ć&#x201D; Groot assortiment dranken Ć&#x201D; Altijd 40 wijnaanbiedingen: 6 halen-5 betalen Ć&#x201D; Gratis parkeren voor de deur

Drogisterij & Luxe Parfumerie De Lekpoort

Drogisterij & Luxe Parfumerie Van Stokkom

Voorstraat 5 â&#x20AC;˘ 4231 AM Vianen â&#x20AC;˘ Tel. 0347-371262 â&#x20AC;˘ www.davianen.nl DA de Lekpoort

Kerkstraat 29 â&#x20AC;˘ 4141 AT Leerdam â&#x20AC;˘ Tel. 0345-619700 DA Drogisterij & Luxe Parfumerie van Stokkom

Ć&#x201D;

Ć&#x201D; Ć&#x201D; Ć&#x201D; Ć&#x201D; Ć&#x201D; Ć&#x201D; Ć&#x201D; Ć&#x201D;

Aanbiedingen, onder andere: Prins Jonge Graanjenever ltr, â&#x201A;Ź 10,99 Filliers 5jr Oude Genever 70cl, â&#x201A;Ź 15,99 Grand Marnier Likeur, ltr, â&#x201A;Ź 19,99 Roullet VSOP Cognac, 70cl, â&#x201A;Ź 23,99 Captain Morgan Spiced, 70cl, â&#x201A;Ź 11,99 After koffielikeur, 70cl â&#x201A;Ź 11,99 Kopke port ruby/tawny, liter â&#x201A;Ź 9,49

DECEMBER ACTIE!! TOT â&#x201A;Ź 400 korting

Aanbiedingen geldig t/m 31/12/2013

Extra open in december: Maandag 23: 9.00 â&#x20AC;&#x201C; 18.00 Dinsdag 24: 9.00 â&#x20AC;&#x201C; 17.00 Maandag 30: 9.00 â&#x20AC;&#x201C; 18.00 Dinsdag 31: 9.00 â&#x20AC;&#x201C; 17.00

Anton van Balveren Vinoloog, liquorist, biersommelier

Dorpsstraat 52, 4152 ER Rhenoy 0345-681390, www.slijterijdeprins.nl

Open: di 13-18, wo/do 9-12/13-18, vr 9-12/13-20, za 9-17

Momenteel diverse pakketten met korting. Kijk snel op www.verkeersschoolvandervegt.nl


Kijkop kerst

Inspiratie voor december

Drie koren geven gezamenlijk kerstconcert LEERDAM - The Voice, MeSted en The Voice XS geven op zaterdag 21 december een kerstconcert in de Bethelkerk te Leerdam. Het repertoire bestaat uit Engels- en Nederlandstalige kerstliedjes maar wordt aangevuld met eigen werk. Voor The Voice XS is dit het eerste optreden, dit kinderkoor bestaat namelijk pas sinds de zomer van 2013. Onder leiding van Anniecke van Delft hebben de kinderen kerstmuziek ingestudeerd. The Voice staat ook onder leiding van Van Delft, terwijl Theo van Hees

MeSted dirigeert. In de pauze kan worden genoten van allerlei lekkers bij de koffie, zoals muffins, appelflappen en koekjes. De opbrengst hiervan zal worden gedoneerd aan de Voedselbank Leerdam. Ook vindt er een verkoop van kerststukjes plaats en is er bij een Rad van Fortuin veel te winnen. De opbrengst hiervan is voor de koren. Het concert begint op 21 december om 20:00 uur. Zaal open vanaf 19:30 uur. Entree: 5,00 euro.

In kerstsfeer komen met koor en fanfare HERWIJNEN - Fanfare Wilhelmina en koor Soli Deo Gloria bundelen hun krachten. Op zaterdag 14 december geven zij voor het eerst een kerstconcert in de gereformeerde kerk in Herwijnen. Gemengd christelijk koor Soli Deo Gloria had al langer de wens om een soort volkskerstzang te organiseren. Voorzitter Alex Ruitenburg: “Als je kerstrepertoire instudeert, is het jammer als je dat maar voor een enkel optreden doet. Wij zingen elk jaar in het plaatselijke verzorgingshuis Avondlicht. Daarnaast treden we om de twee jaar op in de gezamenlijke dienst van de twee kerken in Herwijnen op de avond van Eerste Kerstdag.” Dit jaar kan Soli Deo Gloria zich alvast warm zingen op 12 december met een optreden in Sint Clara in Gorinchem. De kerkdienst in Avondlicht is op 19 december. Muziekvereniging Wilhelmina zocht op haar beurt naar een origineel vervolg op het geslaagde promsconcert van vorig jaar. Een traditioneel najaarsconcert trekt tegenwoordig geen volle zaal meer. Met een kerstconcert – naast het jaarlijkse optreden op Kerstavond in de hervormde kerk van Herwijnen – slaat de fanfare een nieuwe weg in. “We gaan proberen de mensen alvast in kerststemming te

brengen”, zegt bestuurslid Michiel de Kuiper enthousiast. Het jeugdorkest van de fanfare zal met vrolijke klanken het publiek verwelkomen bij de ingang van de kerk. Daarna volgt een programma met zowel traditionele christelijke muziek als kersthits van recenter datum. Voor Soli Deo Gloria staat de bijbelse boodschap over de geboorte van Jezus centraal. “Ook willen we graag liederen zingen die vertellen wat dat ons in 2013 te zeggen heeft”, geeft Alex Ruitenburg aan. Wilhelmina speelt onder leiding van dirigent Arjen Bos lichte kerstmuziek zoals ‘Sleighride’ en zal het koor begeleiden bij twee liederen. Er is ook veel ruimte voor samenzang van bekende liederen zoals ‘Stille nacht’ en ‘Nu zijt wellekome’. Ter afwisseling zorgen Wim Gout, dirigent van Soli Deo Gloria, en fluitiste Anja Bok voor instrumentale muziek. Marijke Verhoef zingt solo, waarbij ze zichzelf begeleidt op gitaar. Het concert op 14 december in de gereformeerde kerk (Achterweg 15) in Herwijnen begint om 19:30 uur. De toegang is gratis. Er wordt een collecte gehouden voor de plaatselijke werkgroep van Dorcas.

Kerstagenda

Foto: MeSted WOENSDAG 11 DECEMBER Kerstmarkt in Emma 11:00-15:30, Leerdam, woonzorgcentrum Emma, Raadsliedenstraat 120. Tijdens deze markt zijn er diverse kraampjes, zoals Present thuiszorg met kerst- en winterspulletjes en bloemstukjes, zelfgemaakte spullen, Verhoeks bloemen en planten, lekkernijen, poffertjes en Rad van Fortuin. Ook zal er sfeervolle kerstmuziek worden gespeeld. Entree: gratis. Kerstzangavond 20:00, Oosterwijk, Nederlands Hervormde Kerk. Kerstzang met medewerking van Gem. Zangvereniging Kunst naar Kracht uit Oosterwijk. De meditatie wordt verzorgd door de plaatselijk predikant ds. H.I. Methorst. Kerk open vanaf 19:30 uur. ZATERDAG 14 DECEMBER Kerstmarkt Schoonrewoerd 9:00-13:00, Schoonrewoerd, De Rommelschuur, Overheicop 1. Op deze kerstmarkt zijn er allerlei tweedehands kerstartikelen te koop voor een lage prijs. In de schuur staan prachtige kerstbloemstukjes. Op het overdekte terras is er koffie en thee met zelfgebakken cake en taart. Later op de morgen is er soep en zijn er broodjes hamburger. Op de kerstmarkt zijn ook andere tweedehands goederen zoals kleding, huishoudelijke artikelen en boeken. De organisatie is in handen van de Gereformeerde Kerk. De opbrengst is voor de kerk en voor kinderen uit Indonesië met een verstandelijke en fysieke beperking.

Kerstmarkt in oud stoomgemaal 10:30-17:30, Asperen, Oude Stoomgemaal, Oude Zuiderlingedijk 13 (vlak naast het kasteel van Heukelum). Winkel vol brocante en curiosa, snuffelen onder het genot van een glaasje glühwein of chocomelk. De kerstmarkt is ook het volgende weekend. Verdere info te verkrijgen via Margit Bossard: 06-50288331, margit. bossard@gmail.com. Ook op zondag 15 december open. www.oudestoomgemaal.nl Zangavond in Meerkerk voor Stichting HVC 19:30, Meerkerk, Hervormde Gemeente. Zangavond voor Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC). Het Hervormd Singelkoor uit Ridderkerk, het christelijk gemengd koor Laudate Deum uit Leerbroek, het christelijk gemengd koor Ridderkerk en het kinderkoor Mattanja uit Leerdam werken mee. Arjan Gorseman en Piet den Uil zijn organisten. Annemiek Donker is pianist, Wouter de Deugd bespeelt de trompet. Er zal een appèlwoord gehouden worden door Jan Bor, directeur van Stichting HVC, voor deze stichting zijn de opbrengsten van de avond. De stichting biedt wereldwijd hulp aan vervolgde en noodlijdende christenen. Kerstzangavond 19:30, Hei- en Boeicop, kerk. De hervormde gemeente Hei- en Boeicop organiseert in samenwerking met de zendings- en evangelisatiecommissie een kerstzangavond. Een gelegenheidskinderkoor treedt op en diverse gemeenteleden zullen een muzikale

invulling geven aan de avond. Kerstconcert met koor en fanfare 19:30, Herwijnen, gereformeerde kerk. Fanfare Wilhelmina en gemengd christelijk koor Soli Deo Gloria geven voor het eerst samen een kerstconcert. Er is ook veel ruimte voor samenzang. Koordirigent Wim Gout en Anja Bok zorgen voor muzikale intermezzo’s en singer-songwriter Marijke Verhoef zingt terwijl ze zichzelf begeleidt op gitaar. Toegang gratis; collecte voor Dorcas.

inbegrepen. Voor opgave en informatie: ZATERDAG 21 DECEMBER 0183 - 622699 / 627626. Kerstmarkt in oud stoomgemaal 10:30-17:30, Asperen, Oude WOENSDAG 18 DECEMBER Stoomgemaal, Oude Zuiderlingedijk 13 Kerstdiner Emma (vlak naast het kasteel van Heukelum). 12:00, Leerdam, Emma, Raadsliedenstraat Winkel vol brocante en curiosa, 120. Aanmelden tot en met 10 snuffelen onder het genot van een december via 088-4080300. Kosten: glaasje glühwein of chocomelk. Verdere 19,95 euro per persoon, tien procent info te verkrijgen via Margit Bossard: 06korting met Presentpas. Pinnen 50288331, margit.bossard@gmail.com. is mogelijk. Ook een diner op 20 Ook geopend op zondag 22 december. december. www.oudestoomgemaal.nl Kerstmaaltijd Ad Astra presenteert ‘A Christmas ZONDAG 15 DECEMBER 18:00, Herwijnen, dorpshuis De Poort. Carol’ van Charles Dickens Kerstcreatie op het fort Vrouwen van Nu afdeling Herwijnen 16:00, Asperen, dorpshuis EMM, Van 13:30-17:30, Acquoy, KunstFort Asperen. nodigt leden en senioren van 65 jaar en Langerakstraat 6. Ad Astra brengt Kerstworkshop in samenwerking met ouder uit voor de kerstmaaltijd. het wereldberoemde kerstverhaal Hocus Pocus uit Leerdam. De middag Entree: 9,00 euro. van Charles Dickens. Het verhaal begint met een wandeling met gids bij Aanmelden tot uiterlijk 13 december wordt uitgebeeld en vertelt door het Fort. Ondertussen wordt er gezocht via 0418-582109. toneelspelers, afgewisseld met naar mooie takken die gebruikt kunnen sfeervolle kerstmuziek van het VRIJDAG 20 DECEMBER worden voor de kerstcreatie die de fanfareorkest. Het podium en toneel Kerstdiner Emma deelnemers zelf gaan maken tijden de zijn volledig in Dickens-sfeer. De entree 12:00, Leerdam, Emma, Raadsliedenstraat is gratis, aan de uitgang is een collecte workshop. 120. Aanmelden tot en met 10 Reserveren is noodzakelijk en kan t/m voor de onkosten. december via 088-4080300. Kosten: 9 december in de winkel van Hocus Kerstconcert in de Bethelkerk 19,95 euro per persoon, tien procent Pocus, Nieuwstraat 51a te Leerdam. 20:00, Leerdam, Bethelkerk, Westwal korting met Presentpas. Pinnen is Meer informatie via info@ 29a. Popkoor The Voice, MeSted en mogelijk. kunstfortasperen.nl. De kosten zijn 25 The Voice XS geven een kerstconcert. www.avzorggroep.nl euro p.p. (inclusief materiaal). In de pauze verkoopt het koor lekkers 50+ kerstmiddag West-End www.kunstfortasperen.nl bij de koffie, de opbrengst gaat naar 15:30-19:00, Leerdam, West-End, P.M. van Voedselbank Leerdam. Ook krijgen de DINSDAG 17 DECEMBER Gentstraat 20. Wijkvereniging West-End vrijwilligers van de Voedselbank gratis Kerstfeest Leger des Heils houdt weer haar jaarlijkse kerstmiddag entree tot het concert. 10:00-14:00, Gorinchem, gebouw Mamre, voor haar leden en donateurs. Met DINSDAG 24 DECEMBER Nicolaas Pieckstraat 43. Het Leger des muziek van Just For Fun. Gratis entree Heils houdt een seniorenkerstfeest voor voor leden/donateurs, introducé’s Kerstsamenkomst inwoners van Gorinchem en Leerdam. betalen 5,00 euro. Aanmelden tot 14 21:30, Schoonrewoerd, Hervormde Kerk, Er is muzikale medewerking van een december Rika Holtjer (0345-615882) Dorpsstraat 35. Kerstnachtsamenkomst zangkoor o.l.v. Erik Versteeg. of bij Martha Middelkoop (0345met medewerking van een projectkoor. Bij deze viering is ook een lunch 617050).


Dineren metKerst

Argentijns specialiteiten restaurant

EETHUIS DE KAZERNE 1e en 2e kerstdag gaan wij een heerlijke brunch verzorgen vanaf 11.00 uur reserveer op tijd € 27.50 p.p - Kerstbrunch Kir Royal

Salades Rundvleessalade, zalmsalade, aardappelsalade en pasta salade.

Koffie, thee, melk en karnemelk is inclusief. Verassings amuse

Warme gerechten Hertenstoofpot met aardappelpuree en rodekool met appeltjes, eend met sinaasappel saus, beenham met honing-mosterd saus, scrambler egg met uitgebakken spek en stoofperen.

Tomatensoep en ossenstaartsoep. Met stokbrood en kruidenboter. Brood Wit en bruin oerbrood, witte en bruine pistoletjes croissants en krentenbrood. Beleg Jonge en oude kaas, brie, brandnetelkaas, zoetigheid, cupjes jam en marmelade doosjes hagelslag, vlokken, beenham, gebraden kipfilet, rosbief.

Desserts Brownies, gevulde muffins, bonbons, diverse soorten ijs, slagroomsoesjes taart, chocolade saus, diverse taarten, yoghurt, muesli, slagroom en vers fruit.

✴ ✴ Kerstmenu’s (voor 2 personen) Vegetarisch menu Kipmenu Lamsmenu Mixed grillmenu Vismenu

€ 47,50 € 54,50 € 59,50 € 63,50 € 65,50

Menu’s bestaan uit; voorgerecht, tussengerecht, hoofdgerecht, nagerecht, inclusief fles wijn* *Er kan ook voor bier of frisdrank gekozen worden in plaats van wijn.

Reserveer op tijd!!! (Afstand van Vianen naar Leerdam 12 km.)

SENSO WOK Presenteert met trots superkerstmenu voor 1e en 2e kerstdag, onder andere: Wokbuffet Tipan yakitafel Aangepast met wildvlees Grand dessert

Alles onbeperkt! (excl. drank)

€ 29,50 p.p € 17,50 p. kind (4 t/m 11 jr)

Alles onbeperkt! (incl. drank)

€ 39.50 p.p. € 25,50 p. kind (4 t/m 11 jr) * Prijzen inclusief frisdrank, bier, wijn, port, jenever, sherry, koffie en thee. Andere dranken worden apart verrekend.

Eerste zitting: 16.00 – 19.00 uur Tweede zitting: 19.15 – 22.15 uur

SenSo Wok ÉÉN VAN DE BESTE WOKRESTAURANTS VAN NEDERLAND

Hoogstraat 5 - 4141 BA Leerdam - Tel. (0345) 61 41 74

Wij zijn 1e en 2e kerstdag geopend.

Eethuis de Kazerne | Voorstraat 89 | 4147 CB Asperen T: 0345 - 752825 | bgg: 06 - 44060028 W: www.eethuisdekazerne.nl | E: info@eethuisdekazerne.nl

Soep Sushibar Koud buffet Warm buffet

ETEN A LA CARTE Geopend: Beide kerstdagen & 31 december

RESTAURANT

SINSI

Vlietskant 21 - Leerdam Tel. 0345-617840

www.sinsi.nl

Chinees Indisch Specialiteiten Restaurant China Wok E AG 1E EN 2 KERSTD

e x u l e d t e f f u Kerstb .00 - 19.00 uur 6 1 : 1 n e g n ti d 2 zit d van de avon in e → r u u 0 .0 9 2: 1

f tomatensoep o n e p ip k e s e * Chin s kersthapje e e in h C l e e n io it * Dim Sum trad * Sushi gerechten uit e s e in h C e rs e * Div itenkeuken: te li ia c e p s e z n o aas, kip, rh e d n ru , n le a o.a. vis, garn eend. vlees en Peking fruit *Kersenijs * vers rankjes*

Buffet + d

Clarissenhof 62 Vianen Tel.: 0347-322040 (reserveer tijdig)

tijdig REN RESERVE gewenst

o per perso 0 5 , 7 OR € 2 ALL IN VO

n

tilleerd lands gedes derd buiten n o ez g it u alve prijs * 4-11 jaar h nderen van ki * s ti ra g r onder 4 jaa * kinderen

China Wok ten Restaurant ei lit ia ec Sp h -320222 Chinees Indisc Vianen ■ 0347 CB 32 41 ■ 6 at Pr. Julianastra


WWW.PETERBALSTERS.NL CAMELIA 70 X 200 CM

459,- nu:

299,595,-

Hollands vakmanschap

Slaapkamer VLIELAND Q Q Q Q Q

Breedtematen: 160 en 180 cm Lengtematen: 190, 200, 210 en 220 cm Kleuren: grijs eiken en antraciet eiken Nachtkast voorzien van 1 deur Meerprijs nachtkast met 2 laden per set € 100,-

ledikant 160 x 200 cm van 180 x 200 cm van

Geneste pocketvering matras

CAMELIA Q22

695,695,-

voor voor

595,595,-

ledikant inclusief 2 nachtkasten met deur: 160 x 200 cm van 1235,voor 180 x 200 cm van 1235,voor

995,995,-

cm hoog van 7 comfortzones QVoorzien van comfortschuim afdeklaag QVoorzien van Intense tijk tbv statische ontlading van uw lichaam QLeverbaar in soepel en/of stevig ligcomfort QVoorzien

70 x 200 cm 80 x 200 cm 90 x 200 cm 140 x 200 cm

van van van van

459,489,549,849,-

voor voor voor voor

299,369,399,609,-

Wij hebben al een matras vanaf € 119,-

Hollands vakmanschap

Enkel dons uitvoering 140 x 200 cm van 145,140 x 220 cm van 179,200 x 200 cm van 245,240 x 200 cm van 285,240 x 220 cm van 315,-

Enkel dons dekbed

Alexia QVulling Q Q

: 90% nieuwe witte Europese eendendons Stiksel : cassette stiksel met opstaande schotjes Tijk : 100% fijne Mako katoen soft finish voorzien van opstaande rand en dubbele witte bies

4-seizoenen uitvoering 140 x 200 cm van 215,140 x 220 cm van 250,200 x 200 cm van 325,240 x 200 cm van 390,240 x 220 cm van 435,-

voor voor voor voor voor

99,129,169,189,219,-

ELLIS 150 X 197 X 67 CM

549,- nu: voor voor voor voor voor

379,-

*

139,169,229,269,289,-

ALEXIA 140 X 200 CM

145,- nu:

99,-

* Exclusief inzetladenblok

Wij hebben al een dekbed vanaf € 34,95

Staat uw maat / prijs er niet bij, neem dan contact op met uw kastenspecialist.

DE SCHERPSTE PRIJS VAN NEDERLAND!

Zweefdeurkast ELLIS Drie hoogtematen 197, 223 en 235 cm 8 actuele kleuren Q Met of zonder spiegeldeuren (meerprijs) Q Met of zonder kranslijst (meerprijs) Q Met of zonder verlichting (meerprijs) Q Diverse accessoires leverbaar Q Q

ELEKTRISCH VERSTELBAAR!

1999,Boxspring SVEN elektrisch verstelbaar

197 cm hoog 150 cm breed 180 cm breed 200 cm breed 225 cm breed 250 cm breed 280 cm breed

van 549,van 608,van 650,van 715,van 738,van 750,-

voor voor voor voor voor voor

379,429,479,529,579,629,-

Diver maten se uitvoe en r moge ingen lijk!

223 cm hoog 150 cm breed 180 cm breed 200 cm breed 225 cm breed 250 cm breed 280 cm breed

van 598,van 637,van 683,van 762,van 776,van 796,-

voor voor voor voor voor voor

449,499,549,599,659,719,-

Ook leverbaar in 235 cm hoog

SET BESTAANDE UIT: Q2 elektrisch verstelbare boxsprings, 32 cm hoog Q2 gestoffeerde 5-zone pocketvering matrassen Q1 splittopper Q 1 hoofdbord 10 cm dik Q8 alukleurige poten QLeverbaar in stof of kunstleer ELEKTRISCH VERSTELBAAR 160 x 200 cm van 2659,- voor 1999,180 x 200 cm van 2839 ,- voor 2139,180 x 210 cm van 3109,- voor 2339,-

Fonteinstraat 13b / 4141 CE Leerdam / Tel. 0345-619292 www.peterbalsters.nl

info@peterbalsters.nl


Kijkop kerst

Inspiratie voor december

Berric hemden Fonteinstraat 24A Leerdam Tel.0345-616625

€39.99

nu

€29.99

like us facebook.com/wuiteleerdam

www.wuite-vrijetijdsmode.nl/leerdam

Grie ks

Kom gezellig Grieks eten met live muziek en een dansje is ook mogelijk natuurlijk. Schrijf de data vast in uw agenda! Re

urant sta

11 januari 2014 15 maart 2014 17 mei 2014 15 februari 2014 12 april 2014 25 oktober 2014 29 november 2014

reserveringen op tel. 0347-371286 Tevens Grieks cafetaria met o.a. Griekse menu’s, broodjes, patat enz. Lijnbaan 3 4132 CB Vianen Telefoon 0347 - 37 12 86 Fax 0347 - 37 39 11 Ingang parkeerterrein AH & C1000

HIGH FASHION LOW PRICES maat 36 t/m 41

SALE n slecht u s

Kerkstraat 62, 4141 AX Leerdam Telefoon (0345) 611 308 www.versluisoptiek.nl

GROTE MODE KLEINE PRIJSJES

BEST SHOES

50,-

Kerkstraat 50 - Leerdam - Tel. 0345-619224


% n%n n n+l

Sprankelende actie! Van â&#x201A;Ź133

voor â&#x201A;Ź 89

Bij aankoop van deze unieke kraal en slotje ontvang je de zilveren armband gratis! * Verkrijgbaar in 18, 19, 20 en 21 cm. *Zolang de voorraad strekt.

Bouman Juwelen Leerdam heeft alle artikelen van Trollbeads op voorraad, een persoonlijk advies maakt de herinnering compleet.

Bouman Juwelen &! n )'7&! n / '7&! n+') %' Bezoek nu ook onze webshop!


DECEMBER VOORDEEL KNIPPEN! Van den Beukel Assurantien Spaar € 750 en krijg een unieke mokkenset cadeau*. * Informeer naar de voorwaarden. -Ȕ"#-Ȕ#4*#+Ȕ2241-3(•-Ȕ +(#32*-3ȔƎƋ ƎƊƎƊ Ȕ ##1", ƉƌƎƐȔǃȔƑƌȔƉƌȔƑƑ (-$.Ǚ5" #4*#+Ơ-+ 666Ơ5" #4*#+Ơ-+

Bloem & Zo “de Vlietskant” Nu verkrijgbaar bij Bloem & Zo de speciale SCENTCHIPS christmas actie voor het KWF Kerstbrander en doosje gevuld met Country Christmas voor € 9,95 en steun daarmee het KWF

USB STICK HP FLASH DRIVE 8GB NORMAAL € 9,95 NU € 4,99

NG I T R € 10Kkorting O € 10 Geldig van 01-01-2014 t/m 30-01-2014

ers Vereniging

GEHELE COLLECTIE 25% KORTING

PE T E RSON Vlietskant 43 Leerdam 0345-612054 www.petersonmode.nl

Kerkstraat 18 - Leerdam - 0345-633 008

www.syndion.nl/pand18

Voor de leukste kerstgeschenken!

bij minimale besteding van € 49,95

vlietskant 17 in leerdam - www.big-beautiful.nl

Leerdamse Onder nem

H E R E N M O D E

Vlietskant 18, Leerdam

Bij inlevering van deze bon

HART van Leerdam

PAND 35 is onderdeel van Syndion. Stichting voor dienstverlening en ondersteuning aan mensen met een handicap.

KNIP DEZE BON UIT EN KRIJG DIRECT € 5.- KORTING OP UW AANKOPEN *BIJ BESTEDING VANAF € 25.00 Drogisterij & Luxe Parfumerie De Lekpoort Voorstraat 5 • 4231 AM Vianen • Tel. 0347-371262 www.davianen.nl

Drogisterij & Luxe Parfumerie Van Stokkom Kerkstraat 29 • 4141 AT Leerdam • Tel. 0345-619700

Voordeel knippen! Elk dier geeft liefde en plezier!

KADO TIP SJAALS € 15,www.marlimode.nl

BOEK NU UW ZOMERVAKNTIE ONTVANG GRATIS EEN KOFFER

Vraag naar de voorwaarden! OP=OP www.reisburoastra.nl

15% KORTING op alle Snacks van Timo en Vitakraft Geldig t/m 21 dec. Alleen bij vestiging Leerdam

Juwelier van Kerkwijk Nieuwstraat 41-A 4141CA Leerdam

Zonnestudio Leerdam/Cabana Beach Studio Leerdam

Pets Place - Westwal 12 - 4141 AP Leerdam - Telefoon: 0345-631464 WITGOED SPECIALIST LEERDAM

TEFAL friteuse rvs, 4 ltr FR4068 Van € 99,95 voor € 75,00 Stomen met korting!

Wenst u fijne Feestdagen! • Zonnestudio

Kerkstraat 55a 4141 AV Leerdam T: 0345-631212

www.toerkoop.nl/astra Kom langs en geef je wensen door voor de reis van je leven

• Slender You Salon • Beautysalon • Strandkleding en Beauty Cabana Beach Studio • Nieuwstraat 11 • Leerdam info@cabanabeachstudio.nl www.cabanabeachstudio.nl • 0345-616015

Kostuum van € 14,00 nu voor € 10,00 Winterjas van € 15,00 nu voor € 10,00 Vlietskant 12 • 4141 CL Leerdam Tel. 0345 - 633 099 • E-mail: leerdam@witgoedspecialist.nl WWW.WITGOEDSPECIALISTLEERDAM.NL

Vlietskant 29 ● 4141 CK Leerdam Telefoon 034-5616855 ● Mobiel 06-14545719

Voordeel knippen! Max Factor lipmake-up Mooie, opvallende, gekleurde lippen, dat wil toch iedereen? Keuze uit lipstick, lipgloss of lipliners

€ 16,99

nu voor € 10,00

Argentijns specialiteiten restaurant ETEN A LA CARTE

Beide kerstdagen

HEMDEN 25% KORTING

en 31 december

Fonteinstraat 24A - Leerdam Tel.0345-616625

geopend

Kerkstraat 58 – Leerdam

www.wuite-vrijetijdsmode.nl/leerdam

Roti kip of Roti kipfilet € 6,50 Pizza’s alle soorten 32 cm doorsnee € 5,50 Tijdens de kerstmarkt vanaf 12.00 uur open

INDIAAS

RESTAURANT

SINSI

Vlietskant 21 - Leerdam - Tel. 0345-617840

www.sinsi.nl

20%

korting op alle sieraden

tijdens de kerstmarkt

Vrijdag 13 en zaterdag 14 dec.

25% korting

op alle kersthangers!

+REE\PDWHULDOHQ²6MDDOV²%\RX[

REE\+RHNMH ¶W+

Bij inlevering van deze bon € 10,00 korting * bij besteding boven de € 20,00

´'H/LQJHµ Markt 20A - Leerdam - Tel. 0345-633777 E-mail: hobbydelinge@gmail.com

Hoogstraat 5 - 4141 BA Leerdam - Tel. (0345) 61 41 74

Hoogstraat 41 - 4141 BB Leerdam www.tommystyle.nl - tel 0345 623410

BEST SHOES Kerkstraat 50 - Leerdam - Tel. 0345-619224


DECEMBER VOORDEEL KNIPPEN! Wusthof schilmesje van € 7,40

Guillaume herenkapsalon Fonteinstraat 1 – Leerdam 0345-618331

voor € 5,95

Tine Planken • Fonteinstraat 23-25 4141 CE Leerdam Tel: 0345-612379 • www.tineplanken.nl www.pannenkopen.nl

Leerdamse Onder nem

Vier kerst bij Het Oude Posthuys. 2e Kerstdag nog enkele plaatsen vrij. Reserveer nu: 0345-618393

0345-610000

lingestreek@regio-reisburo.nl

Gratis gebits borstel Bij controle van uw kunstgebit

0345-612022 / 06-16165117

Specialisten in schoonheid

ers Vereniging

Fonteinstraat 13, Leerdam

Gasterij het Oude Posthuys - Meent 57 Leerdam - 0345 618393 www.hetoudeposthuys.nl

Kerkstraat 53a 4141 AV Leerdam

HEALTH CENTER

Nieuwstraat 49 - 4141 CB Leerdam +31(0)6-30505322 www.healthcenterbedtuwe.nl contact@healthcenterbetuwe.nl

HART van Leerdam

Iedere woensdag & donderdag onbepekt TAPAS eten voor € 22,50 p.p. Bel voor een afspraak: 0345 - 50 58 51

(t/m eind december 2013)

Bergstraat 1, 4141 BS LeErdam | www.kunstgebitleerdam.nl

Voordeel knippen! Een FLITS aanbieding! Feestelijke Topjes € 15,00 Nieuw: Kinderkleding Flits Mode - kerkstraat 20 - Leerdam

MAY FASHION

HET PLATEAU VOL MET LEKKERNIJEN! BIJ ONS TE BESTELLEN

Coffee - Drinks - Lunch Dinner - Meeting SLAGERIJ CEES VAN DER HAM Fonteinstraat 30 Leerdam • Tel. (0345) 612 672 • Fax (0345) 549 612

WWW.SLAGERIJVANDERHAM.NL

Veerstoep 1 | Leerdam T. 0345-643256 | E info@deprikkelinge.nl

www.deprikkelinge.nl

40% korting op de gehele collectie

Fonteinstraat 10 – Leerdam Bij inlevering van deze bon

Vraag naar de voorwaarden in de winkel. Actie is geldig t/m 31 december 2013. Druk- en zetfouten onder voorbehoud.

2+1

gratis op alle accessoir

krijgt u:

25% KORTING op Deco Home latex of maxidex Geldig t/m 31 december 2013.

es

Optie1, Kerk straat 19, 4141 AT Leerdam, 0345 - 63 32 00, leerdam@optie1.nl

Tiendweg 41 4142 EH Leerdam

Tiendweg 41, 4142 EH Leerdam Tel.: 0345 - 63 22 66, www.decohomevandenberg.nl

Voordeel knippen! SALE

Houten lantaarn Zipfler

korting tot

50%!

Mooie locatie voor jubileum, bruiloften, familiefeest en recepties. Zeer goed bereikbaar met auto en openbaar vervoer, met meer dan voldoende parkeergelegenheid voor de deur. Van 20 tot 300 personen.

KERKSTRAAT 2 - LEERDAM - 0345-614900

Stationsweg 2 – leerdam – 0345-622209

Anton’s groente en fruit

Kerst Lukt!

voor € 15,00

Vlietskant 4 - Leerdam

Blokker Leerdam – Hoogstraat 47

Originele Kerstgeschenken

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON Top kwaliteit

Clementine mandarijnen

Kunst

Kistje 

Galerie / Atelier

(circa 32 Stuks)

€ 4,-

13

jn Li

Vol sap & zonder pit

Bon geldig t/m zaterdag 14 December

wit of grijs Van € 24,95

Hoogstraat 60 Leerdam

www.kunstlijn13.com

Boek & Co bij inlevering van deze knipbon 10% korting op de Kerst kaarten Kerkstraat 10a Leerdam (0345) 61 30 94 www.boekenco.nl


2 4 PAG . FOLDER

W W W. L TO P S H E L F.N

WINTERWONDERLAND Skihandschoen Ds/Hr. GAASTRA 'MARTINGALE'

Jack Ds.

29,99

19,99

199,99

139,95

NO EXCESS

Pullover Hr.

Falcon Baby ski-pakje Mt. 80 t/m 104

69,95

39,95

39,95

Canadian Snowboots Hr. Maat 41 t/m 46

49,95

Snowboots Ds. Maat 36 t/m 41

39,95

29eec,e9m9uts

59,95

39,95

39,95

ямВ Warme

29,95

Moonboot Lux Jr. Maat 21 t/m 34 Kids.

PRESALE CASUAL KLEDING & CASUAL SCHOENEN

GAASTRA TOT 20% t GANT TOT 20% GUESS TOT 30% HOOKIPA TOT 20% t HUGO BOSS KIDS TOT 20% MASH TOT 30% t MOSCOW TOT 20-30% O'NEILL TOT 20% t RETOUR JEANS TOT 20-30% TIMBERLAND TOT 20% t ARROW TOT 20% FUNKY BUDDHA TOT 20% t LACOSTE TOT 20% HUGO BOSS ORANGE DS. TOT 30% HUGO BOSS ORANGE HR. TOT 20% HUGO BOSS GREEN HR. TOT 20% LA GAUCHITA TOT 20% t L'ARGENTINA TOT 20% VAN SANTEN & VAN SANTEN TOT 20% LA MARTINA TOT 20% t NO EXCESS TOT 20% SUPERDRY TOT 20% t VANS TOT 25%

kortingen tot 30%

UITGEZONDERD SKI-KLEDING EN BASISARTIKELEN LEERDAM - 5.500m 2 Loosdorp 2 (Gratis P)

SPORTS

CRUQUIUS - 6.500m 2 Cruquiuspl. 12 (Gratis P)

FASHION

BEUNINGEN - 6.000m 2 Hadrianussingel 18 (Gratis P) 2

ROTTERDAM - 6.000m Cor Kieboompl. 100

(1 e

uur gratis in PG)

TOPSHELF MEGASTORES OPENINGSTIJDEN:

MEGA AANBOD

OUTDOOR

Ma t/m Wo: 10 - 18 uur

|

VOOR IEDEREEN

KIDS AREA

A LT I J D VOORDEEL

Do t/m Vr: 10 - 21 uur

|

LUNCH CORNER

PA R K E R E N VOOR DE DEUR

Zaterdag: 10 - 18 uur

Z o l a n g d e v o o r r a a d s t r e k t . O P = O P. P r i j s w i j z i g i n g e n , k l e u r - e n m o d e l a f w i j k i n g e n e n d r u k f o u t e n v o o r b e h o u d e n . A l l e e n v o o r p a r t i c u l i e r g e b r u i k . To p s h e l f M e g a s t o r e s b e h o u d t z i c h h e t r e c h t v o o r o m v e r v a n g e n d e a r t i k e l e n a a n t e b i e d e n .


Kijkop kerst

Inspiratie voor december

Kroosrock in actie voor Serious Request ZIJDERVELD - Dorpshuis De Krooshof in Zijderveld staat zaterdag 21 december helemaal in het teken van 3FM Serious Request. ’s Middags kan jong en oud zich uitleven met workshops en een gezellige markt, ’s avonds houdt Kroosrock een benefieteditie met bands op twee podia. De headliners: The U2 Tribute en Circle J. De actiedag is een initiatief van de mannen achter de Zijderveldse bandjesavond Kroosrock, in samenwerking met dorpshuis De Krooshof en vele vrijwilligers. “Bezig zijn met live muziek is onze passie. Het idee om een keer iets rond Serious Request te organiseren leefde al langer bij ons. We hebben veel met het thema en willen daar graag iets voor doen”, vertelt Mark den Hartog. Serious Request zamelt dit jaar geld in voor het tegengaan van kindersterfte door de gevolgen van diarree. Met de opbrengst zal het Rode Kruis onder andere zorgen voor schoon drinkwater en meer hygiëne in derde wereld laden. “Mijn zoontje speelt met water, terwijl een kind aan de andere kant van de wereld sterft door vervuild water. Dat is heftig. We willen die kinderen helpen. We hopen dat heel Zijderveld en omgeving zich betrokken voelt bij dit goede doel en met ons in actie wil komen op 21 december.”

punk met folky meezingers. Het kan dan ook niet anders dan één groot feest worden met deze band. Heron Bijzonder wordt het optreden van de Vianense band Heron. De vrienden uit deze band hebben de afgelopen tien jaar met hun pop en rock-covers menig feestje gebouwd, met als één van de hoogtepunten The Clash of the Cover Bands. Heron laat op Kroosrock een nieuw geluid horen: akoestische soul met een funky randje. Grey Nomad gaat voor de gelegenheid ook op de akoestische tour. Begin dit jaar debuteerde deze opvolger van The Razzle op het eigen festival Kroosrock. Nu verrassen de mannen met sferische klanken in een kleine akoestische setting. Jong talent Naast deze volwassen bands biedt Kroosrock ook ruimte voor stuiterend, jong talent. Zoals de Vianense rappers van Future Recordz. Deze jongens switchen moeiteloos van Nederlandstalige naar Engelstalige rap en creëren met hun eigen beats en teksten een origineel geluid. Kroosrock presenteert ook de winnaars van Oosterlicht Got Talent: Take Cover. De drie jongens van deze jonge formatie

hebben met hun strakke, stampende rock vorige maand de OGT-jury overtuigd en daarmee ook de organisatie van Kroosrock. Ze zijn er klaar voor om De Krooshof op te zwepen met gitaar, drum en bas. Maar voor al het rockende geweld losbarst, is het podium voor Hanna Verboom. Dit jonge, Vianense nachtegaaltje betovert het publiek met haar stem. “Het belooft een heel bijzonder optreden te worden, dus kom op tijd, want Hanna speelt al om 19:00 uur”, adviseert Anton Sleeuwenhoek. Terwijl ’s avonds de muziek klinkt, is er nog meer te doen. De markt gaat ’s avonds namelijk gewoon verder, en Anserum Art Photography houdt een bijzondere portretactie. Dankzij vele sponsoren en belangeloze inzet van vrijwilligers en muzikanten kan de volledige opbrengst van de actiedag naar het goede doel. Aan het einde van de avond, rond 23:30 uur, wordt het eindbedrag bekend gemaakt. “De volgende dag reizen we naar Leeuwarden om het geld bij het glazen huis te brengen. We hopen dat veel mensen op zaterdagmiddag en -avond De Krooshof bezoeken, zodat we in Leeuwarden een prachtig bedrag door de brievenbus kunnen schuiven!”

Markt Omdat Kroosrock er een evenement voor jong en oud van wil maken, is gekozen voor een volledige actiedag. ’s Middags om 14:00 uur begint het feest al met een gezellige markt in De Krooshof. Kinderen kunnen grabbelen en knutselen, hun nagels laten lakken, hun gezicht laten schminken en een kerstfoto maken, gokkers kunnen een envelop trekken, en wie graag shopt kan snuffelen bij de kraam met kleding. Leerlingen van het Oosterlicht College Vianen brengen als jonge ondernemers hun gereedschap, badeendjes, sieraden en telefoonopladers aan de man. De schietbaan ontbreekt uiteraard ook niet. Dansworkshops Wie van actie houdt, kan om 15:00 uur meedoen met de swingende Zumba workshop van Sport Verenigt Zijderveld, of om 16:00 uur een workshop van Sylvia’s Jazz volgen. Deelname kost 5,00 euro per workshop, de markt is gratis toegankelijk. The U2 Tribute Vanaf 19:00 uur staat het evenement in het teken van muziek. Dj Remco en Robin zorgen voor muziek tussen de vele bands door. Peter van den Berg: “We zijn trots dat The U2 Tribute op ons podium staat. Deze authentieke, Nederlandse tribuutband speelt de grootste hits van U2 met passie. De mannen bieden twaalf jaar ervaring en dus verwachten we muzikaal vuurwerk.” Ook van Circle J verwacht de organisatie vuurwerk. Het vijftal van deze folky punkband knettert live van de energie en dat zorgt ervoor dat ze onder andere het podium hebben gedeeld met de Dropkick Murphys. Circle J mixt stampende

De punk folkband Circle J gaat zeker te weten los op 21 december.

Schaatsen tijdens kerstmarkt op Ursulinenhof VIANEN - Bewonersorganisatie Monnikenhof en de winkeliers op de Ursulinenhof houden zaterdag 14 december een feestelijke Kerstmarkt. Kinderen kunnen dan vanaf 17:00 uur gratis schaatsen en een ritje maken op een pony. Op het podium vinden verschillende optredens plaats, van onder meer van het Viaansch Mannenkoor. De mannen geven een voorproefje van het concert dat zij de volgende dag in De Hoeksteen geven.

Ook de kersverse Oranjevereniging zal er zijn. In hun wensboom kunnen bezoekers hun wensen kenbaar maken. De eerste wens zal door burgemeester Wim Groeneweg in de boom worden gehangen. De markt kent een gevarieerd aanbod van ongeveer 35 kramen. Op de markt kan men leuke en nuttige dingen kopen, maar ook smullen. Zo is er een oudhollandse gebakskraam, een koffiekar en natuurlijk ontbreken de erwtensoep, glühwein en oliebollen ook niet.

Praktische informatie: Datum: zaterdag 21 december Locatie: De Krooshof, Dorpsstraat 21, Zijderveld Aanvangtijd: middag 14:00 uur, avond 19:00 uur Entree: ’s middags gratis, ’s avonds 5,00 euro Info: www.facebook.com/kroosrock


Het mooiste én leukste speelgoed vind je bij Wakkermans! 3999,-

* €2199,-

€3499,-

* €329,-

SONY Ultra-HD TV KDL-55X9005A

SAMSUNG Design Smart-tv UE46F8500

PHILIPS LED-TV 32 inch

4K Ultra HD. Een revolutie in resolutie Maak kennis met de nieuwste generatie in beeldkwaliteit - de tv met 4K resolutie. Het is een kijkervaring die moeilijk te beschrijven is, een beetje zoals de eerste keer naar de bioscoop. Ervaar het zelf en laat de beelden u overrompelen.

Zeer complete en prachtig vormgegeven top Smart LED TV van Samsung met een 1000 hertz beeldscherm van 46” (116 cm). Voorzien van 4x HDMI, CI+, 3x USB voor weergave van bestanden van een externe harde schijf of USB stick en LAN/WIFI voor internet. *Nu tot 300,- retour op deze TV

s CM,%$ 46 s 4WEE($-)INGANGEN 53"POORT IDEAAL VOOR OP DE SLAAPKAMER! *Vraag naar de mogelijkheden voor installatie

359,99

€59,-

* €1399,-

€249,-

JBL Micro wireless speaker Stream je muziek vanaf je tablet of smartphone naar deze bluetooth lichtgewicht speaker. Speeltijd op de ingebouwde accu 5 uur. Leverbaar in div. kleuren.

PHILIPS Hifi muzieksysteem DCD7010 Geniet van HiFi-muziek en -films. CD’s afspelen, naar uw iPod/iPhone/iPad luisteren of deze opladen, DVD’s kijken met HDMI 1080p upscaling voor een ongekende filmbelevenis... het kan allemaal.

PHILIPS SMART-TV 40PFL8008K

339,-

€289,-

Geniet behalve van het ultieme TV beeld ook van de talloze entertainment mogelijkheden van deze 40” (102 cm) Full HD 3D Smart LED TV. Internet vanaf de bank (LAN/WIFI), USB, CI+, HDMI... Een zeer complete en hoogwaardige Philips Ambilight TV! *(Na €100,- retour via Philips) NU MET 5 JAAR GARANTIE!!

APPLE iPad Mini 16GB zwart De iPad mini in zwart heeft 16GB en WiFi. De iPad beschikt daarnaast over een 7,9-inch HD-display en de Apple A5 (Dual-Core) processor. Natuurlijk is de mini klein en licht zodat hij gemakkelijk onderweg te gebruiken is. Hij gaat tevens tot circa 10 uur mee zonder bijladen.

€99,JBL FLIP Bluetooth speaker Draadloze bluetooth speaker met ingebouwde handsfree functie die tijdens het muziek afspelen je telefoongesprek kan beantwoorden. Leverbaar in div. kleuren.

109,99

€199,-

99 €89,

JBL PULSE PHILIPS MICROSET MCM2000 Ondernemings Vereniging Beesd

EINDEJAARSACTIE

DEELNEMER

De Philips MCM2000 microsysteem is voorzien van Bass Reflex-luidsprekers voor een diepe, gecontroleerde bas met weinig vervorming. Dankzij Dynamic Bass Boost brengt u met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat.

Voorstraat 57 4153 AJ Beesd Tel. 0345-683979 www.wakkermans.nl Blijf op de hoogte

Maak uw speaker net zo uniek als uw muzieksmaak met geluid van JBL-kwaliteit en een spectaculaire lichtshow gecombineerd in een draagbare speaker. Volledig draadloos en voorzien van Bluetooth, streamt u uw favoriete muziek vanaf elk smart device en maak het nog beter met uw keuze uit geprogrammeerde of aangepaste lichtthema’s. Openingstijden: Ma. t/m do 09.00 - 18.00 uur. Vr. 09.00 - 21.00 uur. Za. 09.00 - 17.00 uur.

facebook.com/wakkermansav

@wakkermansav

Afwijkingen in afbeeldingen, omschrijvingen en prijzen voorbehouden


Familie Goossens en medewerk(st)ers van Albert Heijn, Etos en Gall & Gall wensen u alvast

Davey Jaimy Casper Gyyon Lorenzo Thomas Tim Romy Chifae Sam Yorin Bo Noah Willem Maarten Otto Jorik Bowan Yoram Roy Damian Mitchell Audrey Lotte Daisy Dennis Kevin Henrick

Sylvana Linda Niels Wout Daniël Niels Hans Helma Jaimy Amal Youri Thom Maëlle Walter Danny Ricardo Rick Melike Sven Fabian Tessa Jeroen Mark Esther Justin Mike Jaszoë Denise

Denise Falco Dennis Michiel Maryam Kimberley Michiel Maran Stefan Mark Claudia Chiel Felicia Marceline Kevin Lars Niels Lisa Laura Mike Enzo Alex Ylva Isa Femke Pim Timo Elroy

Amber Pauline Kim Phil Charlotte Dennis Jolanda Quirina Simon Luuk Hugo Sabine Tim Bianca Sylvia Bob Tanja Max Sanne Ricardo Lisa Marja Ilona Danielle Sanne Nadia Suzanne Pepijn

Alex Michiel Juliette Esther Melvin Thijs Roel Runet Mark Nina Jim Karin Sander Kim Ria Nikie Angelo Paul Dominique Suzette Gonny Elise Stephan Cora Evelien Stefie Margaret Anja

Toos Marion Anjo Marjan Sander Jos Bernadette Ghislaine Gilbert Alida Rien Marjo Adriana Sander Marjolein Marjolein Angela Leonie Annemarie Gerlinde Karin Judith Else Miranda Vera Jim Ruben Marcel

Wij bedanken u voor het vertrouwen en zien u volgend jaar graag weer terug! Openingstijden AH

Zo. 22/12 Ma. 23/12 Di. 24/12 Di. 31/12

Openingstijden Etos/ Gall Gall

12.00 - 17.00 uur 08.00 - 20.00 uur 07.00 - 17.00 uur 08.00 - 17.00 uur

Zo. 22/12 Ma. 23/12 Di. 24/12 Di. 31/12

12.00 - 17.00 uur 08.00 - 20.00 uur 07.00 - 17.00 uur 08.00 - 17.00 uur

LIJNBAAN 11 • VIANEN • TEL. 0347-326060


THE NEW COLLECTION


Kijkop kerst

Inspiratie voor december

Finalist van una voce particolare zingt tijdens Everdings kerstconcert EVERDINGEN - Het kerstconcert in de Petrus en Pauluskerk te Everdingen zal 13 december zeer bijzonder zijn. Want tenor Peter Vos, finalist van Una Voce Particolare ondersteunt diverse orkesten met zijn prachtige stem. Vos zal ook een aantal solo’s zingen, waaronder ‘Panis Angelicus’ van CésarFranck, begeleid door het Ad Hoc Orkest, en ‘Domine Deus’ van Rossini, begeleid door Jaap den Besten.Onder leiding van dirigent Marilou Krouwel zingen drie koren de mooiste kerstliederen. Denk aan: ‘O Holy Night’, het opgetogen lied ‘The Little Drummerboy’ (met drummer Geert van Eck), en het feestelijke ‘Joy to the World’. Regionaal gemengd koor ‘Da Capo’ uit Gorinchem, het

Stedelijk Leerdams Mannenkoor ‘Zang en Vriendschap’ o.l.v. Jan Terpstra, met pianiste Marjan Fey en Jongerenkoor ‘Non Solus’ uit Leerdam verlenen hun medewerking. Naast de optredens van de koren kan het publiek ook luisteren naar de optredens van de solisten. De in Everdingen geboren en getogen Linda Vink zingt ‘Ave Maria’ van Cheerubini. Ze begon met zingen in het jongerenkoor Non Solus onder leiding van Marilou Krouwel, ze nam zangles bij Lourens Krouwel en Gera van Heezik-Douw. Inmiddels is ze eerstejaars op het Utrechts conservatorium en volgt ze hoofdvak zang bij Dobrinka Yankova. Peter Vos zal tijdens het kerstconcert onder andere ‘Panis Angelicus’ van César Franck zingen. Na zijn zangopleiding volgde hij diverse masterclasses en ontving hij coacing van Hein Meens. Peter zong een verscheidenheid aan rollen in vele talen in binnen- en buitenland. Daarnaast was hij winnaar van aflevering 6 en finalist van Una Voce Particolare in 2005. Foto: Ger Wijtsma Als derde solist staat klarinettist Marnix van den Berg op het podium. Hij speelt het prachtige ‘Adagio’ uit het klarinetconcert van W.A Mozart. Van den Berg speelt klarinet sinds zijn zesde en heeft sinds zijn conservatoriumopleiding diverse materclasses gevolgd en Europese concertreizen met orkesten en ensembles gemaakt.

Kerstagenda

Speciaal voor dit concert is er een klein symfonisch orkest samengesteld, dat voor de begeleiding zorg zal dragen. De presentatie wordt verzorgd door Monique Exler.

WOENSDAG 11 DECEMBER Home for Christmas 19:00-21:30, Vianen, Hof van Batenstein. SWV toont de kerstfilm Home for Christmas, met André Rieu en zijn Johan Strauss-orkest met solisten, Mastreechter Staar en het Sjamaes kinderkoor. ‘Home For Christmas’ is voornamelijk bij André thuis opgenomen: bij zijn middeleeuwse kasteeltje, in zijn besneeuwde versierde tuin en in de St.Pieterskerk tegenover zijn kasteel. Entree: 1,20 euro incl. koffie/thee en een hapje. ZATERDAG 14 DECEMBER X-mas evening markt 16:00-21:00, Hagestein, plein Maatgraaf. De vijfde X-mas Evening Markt wordt geopend door de burgemeester. Er is een gezellige kerstsfeer, er zijn oliebollen, erwtensoep en glühwein te koop, er is een verloting ter ere van het lustrum en er zijn vele marktkramen. Volkskerstzang 19:00, Vianen, Grote Kerk. Volkskerstzang. Een blazersensemble van Nieuw Leven speelt voor, tijdens en na de dienst. De zang wordt begeleid door Bram Schoonhoven op orgel en het blazersensemble. Het CR Mannenkoor ‘Deo Datus’ uit IJsselstein zingt bekende en minder bekende kerstliederen. Tijdens de dienst is er een collecte voor de Hospice in Vianen. Na afloop is er gelegenheid om iets met elkaar te drinken. Kerk open vanaf 18:30 uur. ZONDAG 15 DECEMBER Kerstconcert Viaansch Mannenkoor en Mixed Voices 14:30, Vianen, De Hoeksteen,

Groenekade 7. Het Viaansch Mannenkoor en Gemengd koor Mixed Voices geven een kerstconcert, met solisten Gerda Spithoven, Hennie van de Wilt en Ton Mink. Theo Hoogenboom leidt het mannenkoor, Hans Wegen verzorgt de pianobegeleiding. Mixed Voices staat onder leiding van Tonny Wolvetang, met pianobegeleiding van Hans ter Haar. Egbert Jan Egbers presenteert de nummers. Entree: gratis, wel collecte. Zaal open: 14:00 uur. MAANDAG 16 DECEMBER Kerstbingo 13:30-15:30, Vianen, Hof van Batenstein. Kerstbingo met mooie kerstprijzen. Organisatie: SWV. DINSDAG 24 DECEMBER Kerstborrel 16:00-20:00, Hagestein, dorpshuis De Biezen. Partyservice Gleis houdt een kerstborrel in het dorpshuis. Wie in een kerstoutfit gekleed komt, ontvangt een gratis consumptie. Kinderkerstfeest 18:30, Vianen, Grote Kerk. De Protestantse gemeente van Vianen houdt een kinderkerstfeest rond het thema ‘licht in de stal’. Tijdens deze dienst luisteren en kijken aanwezigen naar het kerstverhaal. Daarnaast worden alle bekende kerstliedjes gezongen. Het kinderkerstfeest wordt afgesloten met een wandeling rond de Grote Kerk. Tijdens deze wandeling wordt het gehele kerstverhaal uitgespeeld en zal het jeugdkoor ShaÏ zingen. Na afloop van de dienst is er wat te drinken. Iedereen is welkom. Kerk open vanaf 17:45 uur.

Praktische informatie: Datum: vrijdag 13 december Locatie: H.H. Petrus en Pauluskerk, Lekdijk 25, Everdingen Aanvangtijd: 20:00 uur, kerk open: 19:30 uur Entree: 7,50 euro Reserveren: cceverdingen@ hotmail.com of 0347-351306

Jeroen de Vaal zingt met Kerst in Lexmond ZEDERIK - Het is het Zederiks Christelijk Mannenkoor eindelijk gelukt om Jeroen de Vaal en zijn vriendin Tamar Niamut te contracteren voor hun Kerstconcert op zaterdag 14 december in de Hervormde kerk van Lexmond. Jeroen de Vaal heeft zijn jeugdjaren in Lexmond doorgebracht en was 30 jaar geleden jongenssopraan die door heel Nederland, België en Luxemburg concerten gaf. Na zijn stemmutatie, heeft hij het Atheneum afgemaakt en is in eerste instantie Frans gaan studeren aan de Universiteit in Utrecht. Echter de zang trok hem nog steeds. Daarom is hij gaan studeren aan het conservatorium in Utrecht. Hij werkt tegenwoordig in veel operahuizen in Nederland en andere Europese landen. Hij is ook een veel gevraagd concertzanger en regelmatig te horen in J.S. Bach’s Passionen, de Hohe Messe en het Weihnachtsoratorium. Tijdens de generale repetitie van de opera Granida raakte Jeroen geblesseerd aan zijn arm. Ook Tamar zong in deze opera en ontfermde

zich over Jeroen. Zij is daarna niet meer bij hem weggegaan. Zij studeerde af aan het Fontys Conservatorium te Tilburg. Tamar zingt hoofdrollen in vele opera’s, zoals Dialogues des Carmelites, (Poulenc) Idomeneo, (Mozart), en Hänsel und Gretel, (Humperdinck). Deze laatste opera heeft Tamar bewerkt tot een familievoorstelling. Hans en Grietje voor Kids en Co!, waarvan een tournee zal volgen. Tamar is ook op coachend gebied actief. Zo heeft zij een grote privépraktijk, geeft ze stemvorming aan koren en is zij coach bij Studio Kytopia, (Kyteman), waar ze op intensieve wijze jong talent begeleidt. Deze veelzijdige artiesten worden in Lexmond begeleid door Dick Sanderman (orgel) en door Jeroen Sarphatie (piano); beide muzikanten behoren tot de top in Nederland.

Praktische informatie: Datum: zaterdag 14 december Locatie: Hervormde kerk, Lexmond Aanvangtijd: 20:00 uur, kerk open: 19:30 uur Entree: gratis, collecte bij de uitgang


TOPMERK 2-DAAGSE! B I J VA N D ER WA L O P 13 EN 14 D ECEM B ER

TAL VAN SHOWROOMMODELLEN VAN AUPING, HÜLSTA EN LEOLUX. MET KORTINGEN TOT Met de Kerst in aantocht zijn wij aan de beurt om eens flink uit te pakken. Met torenhoge kortingen tot 90% op tal van topstukken van o.a. Auping, Hülsta en Leolux. Daarnaast laten we u graag genieten van oer-Hollandse hapjes en drankjes, passend bij het seizoen. Dus kom er eens kijken, tijdens de TOPMERK

2-DAAGSE bij Van der Wal op 13 en 14

december aanstaande!

SINDS 1860

Techniekweg 8 | 4143 HV Leerdam | www.vanderwalinterieurs.nl |

90%!


䪌 99,-/MND.

Rijklaar, inclusief onderhoud n 7 jaar garantie.

A | wegenbelastingvrij tot 2014 | 14% netto bijtelling v.a. 䪌 42,-/mnd

Een nieuwe Kia Picanto voor 䪌 99,-/mnd. rijklaar. Met Kia weet u exact waar u aan toe bent en komt u niet voor onaangename verrassingen te staan. Kia voegt aan deze zekerheden nog een unieke dimensie toe, want tijdelijk rijdt u nu 3 jaar zorgeloos in een nieuwe Kia Picanto. Inclusief garantie, onderhoud en Kia Internationale Wegenhulp voor slechts 䪌 99,- per maand, rijklaar. En voor maar 䪌 30,- per maand meer rijdt u al in de zeer complete Kia Picanto Comfort Pack uitvoering met onder andere airconditioning, radio/CD-speler met USB en AUX aansluiting, elektrisch bedienbare ramen v r en achter, elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels, centrale vergrendeling met afstandsbediening en een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel. Kortom, kom nu snel naar onze showroom om van deze unieke aanbieding te profiteren!

Automobielbedrijf Kooijman Vianen B.V. Stuartweg 5, 4131 NH Vianen Tel.: 0347 - 37 32 45, www.kia-vianen.nl Gem. verbruik: 4,1 - 5,3 l/100km, 24,4 - 18,9 km/l. CO2-uitstoot: 95 - 125 g/km. Actievoorwaarden: De genoemde actie is alleen geldig bij aankoop van een nieuwe Kia Picanto met uiterste aankoopdatum 11-11-13. De actie is inclusief 2 onderhoudsbeurten op basis van het Kia Service Plan en gebaseerd op een kilometrage van maximaal 10.000 kilometer per jaar. Informeer voor de complete actievoorwaarden en de voorwaarden voor het Kia Service Plan bij uw Kia-dealer of kijk op kia.com. De actie geldt niet i.c.m. andere acties. De in het rekenvoorbeeld genoemde prijzen zijn incl. BTW/BPM, kosten rijklaarmaken, afleverpakket, brandstof, leges, recyclingbijdrage en excl. metallic lak en de optionele 1.0 3D Base (rijklaar) 䪌 9.405,䪌 2.851,䪌 6.554,䪌 3.438,2,99% 2,99% 䪌 99,36 䪌 7.002,lakbescherming. De vrijstelling van wegenbelasting geldt tot 01-01-14. Het genoemde bijtellingspercentage, energielabel en vanaf netto bijtellingsbedrag (per maand) zijn gebaseerd op de uitvoering met het laagste bijtellingspercentage en altijd gebaseerd op 1.0 3D Comfort Pack (rijklaar) 䪌 11.105,䪌 2.896,䪌 8.209,䪌 4.118,2,99% 2,99% 䪌 129,36 䪌 8.762,42% inkomstenbelasting. Getoond model kan afwijken van de beschreven uitvoering. Voor de financiering gelden de volgende voorwaarden: Een niet-doorlopend productaanbod van Kia Finance, een handelsnaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V., geregistreerd bij de Autoriteit Financi le Markten onder vergunningnummer 12011170. De Kia-dealer handelt als verbonden bemiddelaar van Kia Finance. Het jaarlijkse kostenpercentage is de prijsaanduiding van het krediet, hierin komen alle kosten tot uitdrukking. Toetsing en registratie vindt plaats bij het BKR te Tiel. Raadpleeg uw Kia-dealer voor het standaard informatieblad, algemene voorwaarden en privacystatement of vraag deze op via 030-6388180. Kia Finance en uw Kia-dealer geven geen advies. U dient zelf te bepalen of het door u gewenste financieel product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Picanto

Contante waarde

Inruil en aanbetaling

Totale kredietbedrag

Slottermijn

Jaarlijks kostenpercentage

Debet rentevoet op jaarbasis (vast)

Termijnbedrag per maand

Duur kredietovereenkomst in maanden

Totaal door u te betalen bedrag

Â&#x2014;¸ŠŠ¯dšd°­§¸d³´d bij Toyota Kooijman HQSURÉŹWHHUYDQKHHOYHHOZLQWHUYRRUGHHO

Het is extra aantrekkelijk om deze winter bij ons langs te komen. Â&#x201D;œ³Č&#x160;d¸ŠŠœdº¼²dŠ¸d­²¸Šœº³³œ¨ŠŠ°r In onze showroom vindt u nu talloze Toyota modellen met extra voordeel. Bovendien ontvangt u â&#x201A;Ź 1.500,- extra inruilpremie, op de Toyota Yaris en $\JR12:.RPYDQGDDJQRJQDDURQ]HVKRZURRPHQSURĆŞWHHUYDQGH]HDDQWUHNNHOLMNHZLQWHUDDQELHGLQJHQ %UDQGVWRIYHUEUXLN )(&(&) YDULHHUWYDQONP NPO WPONP NPO &22JUNP 3ULM]HQLQFO%7:HQĹšH[WUDLQUXLOZDDUGHH[FONRVWHQULMNODDUPDNHQHQUHF\FOLQJELMGUDJH$IJHEHHOG]LMQGH$\JR1RZGHXUVPHW6SRUWSDNNHWYDQDIĹšHQGH<DULV1RZPHWĹ&#x17E;3DYRQDYHOJHQYDQĹš$FWLHSHULRGHORRSWYDQWP PLWV JHUHJLVWUHHUGYRRU :LM]LJLQJHQYRRUEHKRXGHQ.LMNRSWR\RWDQOYRRUGHYHUNRRSYRRUZDDUGHQ

Kooijman

Vianen, Stuartweg 5, 0347-373245 www.kooijmanvianen.nl


LET’S BUBBLE EN MAAK KANS OP 15 MILJOEN BELASTINGVRIJ!

Een Oudjaarsavond is niet compleet zonder Oudejaarsloten. In de maand december krijgt u van Afternet bij een aankoop vanaf € 250,een ½ oudejaarslot cadeau!

Samsung EcoBubble WF705P4SAWQ

Samsung Warmtepompdroger DV70F5EOHGW • Bespaar energie met deze energieklasse A warmtepompdroger • Vulgewicht van maar liefst 7 kilogram • Diamond Drum trommel zorgt voor bescherming van uw kleding • Groot kleurendisplay met o.a. starttijd uitstel • MET GRATIS ½ OUDEJAARSLOT

• 7 kilogram vulgewicht met de unieke EcoBubble techniek • 1400 toeren centrifuge en extra stil dankzij koolborstelloze motor • Energieklasse A+++ -30%, Diamond drum trommel • Digitaal kleurendisplay, uitgestelde starttijd en volledige waterbeveiliging • MET GRATIS ½ OUDEJAARSLOT Afternet ALL-IN-PRIJS

Afternet ALL-IN-PRIJS

€ 599,-

€ 699,-

Samsung WF702YBKWQ

Samsung SDC3C801

• De 7 kilogram van Samsung met koolborstelloze motor • 1400 toeren regelbare centrifuge, chromen vuldeur • Energieklasse A+++ , groot display met starttijd uitstel • Volledige waterbeveiliging, 10 jaar motorgarantie • MET GRATIS ½ OUDEJAARSLOT

• Gebruiksvriendelijke condensdroger met een hoge droogprestatie • Zeer grote trommel met een vulgewicht van 8 kilogram • Digitaal display met o.a resttijdindicatie en starttijd uitstel • Energieklasse B, Diamond drum trommel • MET GRATIS ½ OUDEJAARSLOT

Afternet ALL-IN-PRIJS

Afternet ALL-IN-PRIJS

€ 499,-

€ 479,-

Samsung SDC14709 • Gebruiksvriendelijke condensdroger met een hoge droogprestatie • 7 kilogram vulgewicht • Digitaal display met starttijd uitstel • Energieklasse C, Diamond drum trommel Afternet ALL-IN-PRIJS • MET GRATIS ½ OUDEJAARSLOT

€ 349,-


DECEMBER VOORDEEL KNIPPEN! MAGAZIJNVERKOOP

Alle schaatsen uit voorraad voor de

HALVE PRIJS!

Leerdammer Caractère 500 gram

Fonteinstraat 28 - Leerdam

â&#x201A;Ź 7,95

BIJ AANKOOP VAN EEN EAU DE TOILETTE EEN EXTRA CADEAU UIT ONZE LOOTJES KERSTBOOM

Wij staan ook op de kerstmarkt

Hoogstraat 56 - Leerdam - Tel. 0345-632487 www.tweewielercentrumdenbreejen.nl - like us op facebook

H ocus Pocus voor al uw creativiteitsartikelen en

Hocus Pocus Start binnenkort met verkoopbemiddeling in tweedehands artikelen.

Nieuwstraat 51b Leerdam 0345-631643

Kerkstraat 48 Leerdam

www.deparfumerie-leerdam.nl

TEL. 0345-643366

     

Cadeaubon â&#x201A;Ź 5,geldig t/m 31-12-2013 Vlietskant 22 Leerdam Tel. 0345-613725 www.okhuizen-slaaptotaal.nl

Gaat Verkopen u voor de ? dan gaan wij in voor huis! tijden? Ăşw recessie Bel voor een gratis waardebepaling met elke maand kans op een Wii !!

Bel 0345 - 63 10 30

bel

D EMAN M A N 631030 DE www.demanmakelaardij.nl

Voordeel knippen! Bij aankoop van 1 pak Max Havelaar koffie, een doosje thee gratis!

Tegen inlevering van deze bon 10% korting op alle kalenders en agendaâ&#x20AC;&#x2122;s 2014 geldig tot 31-12-2013

Kerkstraat 62, 4141 AX Leerdam Telefoon (0345) 611 308 www.versluisoptiek.nl

Leerdamse Onder nem

ers Vereniging

IN- en verkoop van Glas (Leerdam). Antiek. Curiosa. Enz. Achter de kerk 17a Leerdam 0345-614975 of 0634829780

5 WORSTENBROODJES

â&#x201A;Ź 5,00 Geldig t/m 24 dec. 2013

BAKKERBART.NL De lekkerste

Leerdam

VOOR1 3 â&#x201A;Ź129,Kerkstraat 10, Leerdam Tel. (0345) 63 14 68

(allĂŠĂŠn geldig tijdens de kerstmarkt)

10 % KORTING OP DE COLLECTIE*

HART van Leerdam

Vraag naar de voorwaarden.

Peter balsters Texels Comfort wollen 4-seizoenen dekbed

Nieuw in Leerdam: Appeltje Baby- & Kinderboetiek aan de Vlietskant nr. 24-a

140x200 van 165,140x220 van 199,200x200 van 269,240x200 van 359,240x220 van 399,-

Nu: opruiming 25% korting op bijna alles ĂŠn een nieuwe collectie feestkleding van Happystreet! Leuk voor de kerst!

voor â&#x201A;Ź 79,voor â&#x201A;Ź 99,voor â&#x201A;Ź 119,voor â&#x201A;Ź 149,voor â&#x201A;Ź 159,-

Fonteinstraat 13b / 4141 CE Leerdam / Tel. 0345-619292 www.peterbalsters.nl

Geldig t/m zaterdag 4 januari 2013. Vraag naar de voorwaarden.

info@peterbalsters.nl

Voordeel knippen! Kapsolan CasTal Fonteinstraat 9 ONDERDELENHUIS LEERDAM 1 1  WWW.EUROPART.NL

Beâ&#x20AC;&#x2122;lieve Basics Shirts 2 Long Sleeves voor 25 euro 2 Short Sleeves en/of Tanktops voor 20 euro Kerkstraat 34 - Leerdam Voorstraat 14 - Vianen

Zonder afspraak Knippen Dames en Heren â&#x201A;Ź 13,Kinderen â&#x201A;Ź 10,Slogi slips 4 halen 3 betalen Bjorn Borg shorts 4 halen 3 betalen De mooiste lingerie nu met kortingen to 40% * goedkoopste artikel gratis actie geldig zolang de voorraad strekt Geldermalsen, Geldersestraat 9 Gorinchem, Arkelstraat 6 Leerdam, Fonteinstraat 14

Voor je Cadeaukaarten en Oudejaarsloten moet je bij Primera zijn! Primera Leerdam Westwal 10 4141 AP LEERDAM - Tel. 0345 63 28 33

High Tea tijdens decembermaand 10% KORTING Pannenkoekenrestaurant â&#x20AC;&#x2DC;t Veerhuys Leerdam Alex Leenen en Esther Haan Kerkstraat 93 - 4141AV Leerdam Telefoon: 0345 â&#x20AC;&#x201C; 615262 - www.veerhuys.com

Kom vóór 31 december 2013 langs in onze hoorwinkel en ontvang een gratis pakje batterijen. www.vanboxtelhoorwinkels.nl

Leerdam, Fonteinstraat 6, (0345) 632 511

Tegen inlevering van deze bon

4 Liquid halen 3 betalen Cigo Leerdam Fonteinstraat 18 Cigo Vianen Ursulinenhof 107-109


publicaties

Dinsdag 10 december 2013

erstfair

Winterse weelde op de Kerstfair op landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt

‘interse weelde’

De 12e Kerstfair staat in het teken van ‘Winterse weelde’. Ruim 90 stands geven inspiratie voor de feestdagen, met unieke kerstcadeaus, warme en feestelijke kleding, brocante, antiek, decoraties, accessoires en heerlijke delicatessen. Arrensleeën getrokken door paarden met rinkelende bellentuigen, knapperende kampvuren, oud-Hollandse gevelhuisjes, live gezongen kerstliederen en rondleidingen door het sprookjesachtig gedecoreerde Huize Mariënwaerdt brengen u alvast in kerststemming.

12 t/m 15 december 2013 Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt, Beesd

www.kerstfair.nl

32

Entree: € 10,- p.p. (Vrijdagavond 17.00-20.00 uur: € 8,- p.p.) Kinderen 13 t/m 16 jaar: € 7,50. Kinderen t/m 12 jaar gratis. Open: 12 t/m 15 december 2013, dagelijks van 11.00 – 18.00 uur, op vrijdag en zaterdag tot 21.00 uur Locatie: Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt, ’t Klooster 5, 4153 RR Beesd

€ 2,- korting

Lever deze bon in bij de kassa en u krijgt per persoon (max. 2 personen) op de originele prijs van € 10.-. Voorletters Adres Postcode Telefoon Aantal personen Email-adres

Naam

M

V

Plaats

Bon inleveren bij: Kassa van de Kerstfair - Mariënwaerdt - 't Klooster 5 Beesd - T 0345 - 68 70 10 Deze bon is niet inwisselbaar voor geld, alleen geldig tijdens de Kerstfair 2013 en kan niet gebruikt worden in combinatie met andere acties.

SPECTACULAIRE

! S E I T C A R E B M E DEC

ESLOTEN LIDMAATSCHAPSNUMMER 0123456789

t

* Vraag naar de voorwaarden.

e RSTDAG ZIJN WIJ G LET OP: OP 1e EN 2 KE

2014

SERVICE, GEMAK & ONTSPANNING

Profiteer nu van alle voordelen

o.a. vanaf 7% korting op uw zorgverzekering van VGZ

Word nu lid voor slechts € 15,- per jaar 088 - 40 80 500

BIJ ONS: KEUKENS

www.presentpas.nl

MEGA ACTIE

Present thuiszorg | Emma | Graafzicht | Hof van Ammers | Meesplein | Open Vensters

hondencrèche

AL VANAF

3990,Vaatwasser van 599,-

395,-

De juiste keuze

169

Langendijk 36 4132 AK Vianen (centrum) T. 0347 - 37 22 01 www.vanbekkumkeukens.nl

Wij bieden alle scholen een prachtig regionaal platform voor de campagne voor de open dagen. In week 3 2014 verschijnt onze ONDERWIJS- & BEROEPENBIJLAGE in een totale oplage van bijna 240.000 exemplaren. Tevens bieden wij u een online platform! Vanaf het formaat van een halve pagina stellen wij hetzelfde formaat ter beschikking om uw advertentie gratis te ondersteunen met een redactioneel artikel.

Meld u aan en neem contact op met onze advertentie-afdeling, tel 0183-583200 of verkoop.binnendienst@hetkontakt.nl

2014


Dinsdag 10 december 2013

‘Like’ het laatste nieuws uit Vianen op www.facebook.com/hetkontakt

Oliebollenverkoop ‘Meals on Wheels’ ĩĢĵĪĬīġš De jaarlijkse oliebollenverkoop ten bate van de Stichting Vrienden van Roemenië te Lexmond en Hei- en Boeicop wordt gehouden op zaterdag 14 december. Het wordt de dertiende keer dat er een huis aan huis verkoop plaatsvindt. Deze verkoop beperkt zich tot Lexmond, omdat de buurgemeente al jaar en dag omstreeks dezelfde tijd een huis aan huis oliebollenverkoop heeft voor een ander goed doel. Meer dan duizend appelbeignets en drieënhalf duizend oliebollen worden in de ochtend tussen tien en twaalf uur aan de man gebracht. De bollen en beignets worden door een professionele bakker geleverd. Voorafgaand aan de verkoping worden ze door ruim dertig meewerkende vrijwilligers/verkopers onder het genot van een kop koffie op smaak en kwaliteit getest. Met als resultaat tot nu toe altijd unanieme goedkeuring en lof voor de bakker.

Tentoonstelling Kerstgroepen ijĦĞīĢīš Cors de Kruijk en Clary Houtzager uit Vianen stellen al vele jaren achtereen in de adventsperiode hun verzameling kerstgroepen tentoon in een museum of kerk ergens in het land. Dit jaar is hun indrukwekkende expositie te bezichtigen in museum ‘De Koperen Knop’ in Hardinxveld- Giessendam. De kerstgroepen komen van over de hele wereld en zijn gemaakt van een grote verscheidenheid aan materialen. De groepen varieren in grootte van enkele millimeters tot manshoogte. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is een vragenlijst met opdrachten beschikbaar. De expositie is geopend van 16 november t/m 4 januari. Dinsdag t/m vrijdag van 13:00-17:00 uur, zaterdag van 11:0017:00 uur; Tweede kerstdag 13:0017:00 uur. Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten. De Koperen Knop is te vinden aan de Binnendams 6, Hardinxveld- Giessendam.

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

33 accent

WWW.HETKONTAKT.NL

Annelies Brems schrijft ‘IJzersterk’ ijĦĞīĢīš De 43-jarige Annelies Brems uit Vianen heeft het boek ‘IJzersterk’ geschreven. Een autobiografie over rugklachten, pijn, verdriet, geduld, revalidatie en doorzettingsvermogen. “Met mijn verhaal wil ik mensen helpen en inspireren wiens leven door lichamelijke klachten wordt bepaald. Ik wil laten zien dat het de moeite waard is om hard te trainen, geduldig te zijn, blij te zijn met soms (te) kleine stappen en altijd te proberen om het negatieve om te buigen naar iets positiefs”, vertelt Annelies Brems.

Slechts een paar kleine littekens op de onderrug zijn de zichtbare overblijfsels van een ingrijpende periode in het leven van Annelies Brems. Droom Dolgelukkig met het eindresultaat staat ze weer midden in het leven. “De droom om ooit een boek te publiceren komt uit dankzij deze periode”, vertelt

Annelies. In het boek beschrijft ze de lange weg naar herstel na de ingrijpende rugoperatie met veel humor en gevoel. Het verhaal geeft een goed beeld van deze ingrijpende periode en de impact op haar als persoon en haar omgeving. De frustraties, verdrietige en leuke momenten maar ook hoop, verwachtingen, dromen en uiteindelijk een nieuw begin.

‘IJzersterk’ is gepubliceerd via het selfpublishingplatform Brave New Books. Het boek is te koop in alle landelijke webwinkels en te bestellen door iedere boekhandel. De paperback(ISBN 9789402100488 kost 19,95. Het E-book (ISBN 9789402107630) kost 9,95 euro.

Ze woont sinds 2001 in Vianen en werkt als IT-specialist. In haar vrije tijd reist ze graag om andere gebieden en culturen te leren. Maar dat alles ging vaak gepaard met rugpijn. Ze weet wat het is om te leven met lichamelijke klachten. Ze herinnert haar trouwdag van een aantal jaren terug. “De mooiste dag van mijn leven werd overheerst door rugpijn. Zo erg dat ik blij was dat ‘s avonds de gasten weg waren en ik eindelijk kon liggen.” Vechten Na jarenlang vechten tegen continu aanwezige pijn en frustratie en een eindeloze gang langs specialisten, waarbij het vaak een gevecht was om serieus genomen te worden, volgt uiteindelijk een zware rugoperatie. Twee rugwervels worden vastgezet (Spondylodese). Een lang revalidatietraject volgt met veel ups, diepe downs en vooral veel geduld en doorzettingsvermogen.

™6ccZa^Zh7gZbhbZi]VVgWdZ`È>?oZghiZg`É#

FOTO: ANSERUM ART PHOTOGRAPHY

Cursus moderne kunst bij Kunstuitleen

Winteropstelling in Grote Kerk Vianen

ijĦĞīĢī š Hans Dolieslager geeft een vier avonden durende cursus ‘Moderne kunst - Het verhaal’ bij Kunstuitleen Vianen.

ijĦĞīĢīš Een kerstgroep van Hans van den Heuvel uit Vianen staat centraal tijdens de winteropstelling die nog tot 15 maart te zien is in de Grote Kerk te Vianen. De expositie is een initiatief van werkgroep Kerk en Kunst.

Dolieslager neemt cursisten mee in de vaak wonderlijke wereld van de moderne kunst. De vertrouwde regels waarmee de kunstenaars in de negentiende eeuw hun schilderijen maakten, bleken aan het eind van die eeuw niet meer te voldoen. Het realisme en het impressionisme zetten de toon voor een andere werkelijkheid, een ander soort kunst. Kunstenaars als Monet, Gauguin, Van Gogh en Cézanne hebben met hun werk tot ver in

de twintigste eeuw hun invloed gehad op de moderne kunst. Gedurende vier avonden wordt ingegaan op de verschillende ontwikkelingslijnen die men in de kunst van de twintigste eeuw kan onderscheiden. Aan de hand van veel beeldmateriaal zal men in de vele uitingsvormen van de moderne kunst een structuur kunnen ontdekken.

schilderijen verhalenvertellende Paul Gauguin en de abstract werkende Paul Cézanne. De derde avond staat in het teken van de eerste helft van de twintigste eeuw en vervolgens is er een avond over voor de tweede helft twintigste eeuw tot nu, verdieping en nieuwe wegen, het einde van moderne kunst en de terugkeer van het mooie in de kunst.

Tijdens de eerste avond komt de smaak van de negentiende eeuw en het impressionisme aan bod. De tweede avond gaat over de voorlopers van de moderne kunst, zoals expressionist Vincent van Gogh, de met zijn

Deelname kost 65,00 euro voor leden en 70,00 euro voor niet-leden. Overmaken naar 212295888. Aanmelden: kunstuitleenvianen@kpnplanet.nl.

q WWW.KUNSTUITLEENVIANEN.NL

SRC FM luidt het jaar uit

‘200 jaar koninkrijk was uniek’

ijĦĞīĢīš SRC FM luidt op de komende donderdagavonden het jaar uit met bijzondere programma’s. Op 12 december zijn Culemborg Blues organisator John van Empel en Culemborg & Oranje voorzitter Leen de Koster te gast. Met hen kijken de makers van Radio Avondblad terug op 2013 en dan in het bijzonder op de gebeurtenissen waarbij zij direct betrokken waren. Verder brengen de gasten een collectie uit hun eigen muziekverzameling mee naar de studio. Op 19 december volgt een twee uur durende terugblik op Alpe d’HuZes 2013. Deelnemers Gerrie Janse en Wouter Fremery van ‘Team Culemborg Klopt’ zijn in de studio om na te praten. Verder zijn er fragmenten vanaf Alpe d’Huez begin juni te horen en wordt er toepasselijke muziek gedraaid. Radio Avondblad staat wekelijks gepland tussen 20:00 en 22:00 uur. SRC FM is te beluisteren via de kabel zowel in Culemborg als in Vianen - op 101,9MHz, via de ether in Culemborg op 105,8 MHz en in Vianen op 105,4 MHz. Uiteraard is alle informatie over het programma en de streekomroep ook terug te vinden op de website www.src.fm.nl

ijĦĞīĢīš Ingeborg Al en Jos Meijdam waren vorige week zaterdag aanwezig tijdens de viering van 200 jaar koninkrijk. “Ik dacht dat het een bekeuring was”, vertelt Ingeborg over de uitnodiging die ze in de brievenbus vond. Burgemeester Groeneweg mocht van de provincie namelijk twee inwoners voor-

dragen en koos Ingeborg en Jos. Ingeborg twijfelde. Al die officiële poespas is niet aan haar besteed. “En er zijn zoveel mensen die al zo lang zoveel meer doen dan ik. Die verdienen het meer.” Maar niet ingaan op zo’n bijzondere uitnodiging, zou een belediging van de burgemeester zijn, vond haar vader. En dus zei ze ja. En ging ze shoppen voor een nette jurk.

™>c\ZWdg\dcibdZiiZ7g^\^iiZ@VVcYdgecVYZh]dl#

FOTO: JEROEN VAN DER MEYDE

“Het was geweldig om meegemaakt te hebben”, blikt Ingeborg terug. ‘s Middags vertrok ze samen met Jos en andere inwoners van de provincie Utrecht per bus naar Den Haag. Bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken moest iedereen de bus uit en door de scanner. “Ondertussen ging de beveiliging met honden de bus door. Nadat alles was gecontroleerd gingen we met drie bussen tegelijk onder politiebegeleiding naar het Circustheater. Dat was echt bizar. Al het verkeer moest voor ons wijken.” In het theater gold de regel: wie de zaal betreed, mag er niet meer uit.“Ik zag tussen het publiek ook allemaal beveiligers in burger zitten. Er waren veel BN’ers, politici, oud-ministers en zo’n dertig leden van het koningshuis.” De show vond Ingeborg geweldig. Brigitte Kaandorp, die ze al jaren volgt, stond ook op het podium. Na afloop mengden BN’ers en het koningshuis zich tussen het publiek. “Sommige mensen hebben zelfs een praatje gemaakt met Máxima.” Ingeborg niet. Zij ging op de foto met Brigitte. Het hoogtepunt van de avond. “Dit was echt een unieke ervaring. Burgemeester, bedankt voor deze eer.’

Hans van den Heuvel maakt al jaren poppen en poppenhuizen. In 2002 ontdekte ze via haar in Davos woonachtige zus de Biblische figuren. Ze besloot diverse cursussen bij Hildegard Bühler in Zwitserland te volgen, waarop ze van de ‘Vereinigung’ de goedkeuring kreeg om in Nederland met haar Schwarzenberger Figuren te exposeren. De kerstgroep die Hans van den Heuvel in de Grote Kerk toont, bestaat uit 57 Biblische figuren. Alle tot in het kleinste detail met de hand vervaardigd. Ook de overige attributen die in het decor geplaatst zijn, dienen exact te voldoen aan de door de ‘Vereinigung’ gestelde eisen. Alleen de getoonde schapen en geiten zijn niet door Hans zelf gemaakt. In andere vitrines is een kerstgroep van keramiek opgesteld gemaakt door Nel Klein Kranenburg uit Hagestein, aangevuld met nog twee kerststallen uit de collectie van Hans van den Heuvel en twee objecten uit particulier bezit: een keramisch object met de aanbidding van de herders en een Pools houten object met de H. Familie. Achter het Christuskind, dat tussen zijn ouders in staat, is het kruis zichtbaar; een verwijzing naar zijn latere lijden en sterven. De objecten zijn aangevuld met enkele foto’s van schilderijen en gedichten uit het Stilteregister van Juliën Holtrigter, eerder te zien in 2007. De winteropstelling is alleen te zien op afspraak en tijdens en aansluitend op kerkdiensten en andere evenementen in de Grote Kerk. Meer informatie: 0347-326107.


Rijwoningen vanaf € 197.000,tot € 220.000,-

Hoekwoningen vanaf € 225.000,tot € 265.000,-

De Verkoop van een nieuwe fase in De Weide Meerkerk gaat medio januari van start.

fase 3

Rij- en hoekwoningen, met de tuinen op het zuiden! Meld je vast aan bij één van de makelaars, om op de hoogte te blijven van de stand van zaken.

Verkoopinformatie:

g l o V ons op Twitter!

Ideaal voor zowel starter als gezin: volop keuze in formaat woning en aantal slaapkamers

Wil je als eerste op de hoogte zijn van het laatste regionieuws? Volg ons dan op Twitter. Onze verslaggevers twitteren via #hetkontakt ook live vanaf locatie (gemeenteraad, evenementen, etc.).

@hk_vianen @Marijke_Verhoef @andrebijl

Zuidzijde 131, 2977 XE Goudriaan, Tel. 0183-583200

@DickAanen @JannekeKok

www.hetkontakt.nl


Dinsdag 10 december 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

35 vrije tijd

zaterdag

zaterdag

14 december

14 december

14 december

Vijfde X-mas evening market in Hagestein

De Biezen houdt Jamsessie

Anuar laat De Stadshof lachen

Hagestein is klaar voor de vijfde X-mas evening market, van 16:00 tot 21:00 uur bij de Maatgraaf. De burgemeester opent de lustrummarkt. Meer info in de kerstbijlage.

Stichting Kleine Kernen houdt vanaf 20:30 uur een jamsessie in dorpshuis De Biezen te Hagestein. The Goat Riders trappen af met een eigen set en zullen daarna collega muzikanten uitnodigen om mee te komen jammen. De onnavolgbare Don Johnson heeft al aangegeven aanwezig te zijn (met gitaar). Entree: gratis. Meer informatie is te vinden op: www.jampop.nu.

Stand-up comedian Anuar speelt Vastberaden in De Stadshof. Anuar is een snel lefgozertje en een charmante verhalen verteller met originele grappen. Aanvang: 20:15 uur.

DINSDAG 10 DECEMBER

Kerstfair Hof van Batenstein 10:00-16:00, Vianen, Hof van Batenstein (Kwantzaal). Kerstfair. De opbrengst gaat naar muzikale bijeenkomsten voor de bewoners van Hof van Batenstein. WOENSDAG 11 DECEMBER

Kerstavond Groei & Bloei 20:00, IJsselstein, Fulcotheater, Overtoom. Groei&Bloei

IJsselstein houdt een kerstavond. Lotte van Brenk demonstreert een experimenteel bloemwerk, met een krans als ondergrond. Entree: leden gratis, intorudcés 3,00 euro.

pergetal valt. Een half bingoboekje kost 6,00 euro, een heel boekje 10,00 euro. Er worden tien rondes gespeeld.

Bingo in Everdingen 20:30-22:15, Everdingen, dorpshuis ‘t Knooppunt. Oranjevereniging Everdingen houdt een bingoavond voor volwassenen vanaf 18 jaar. Rondeprijzen: 4,8, 12 en 30 euro, en een grote geldprijs voor als het su-

Je eigen cd opnemen 15:30-16:30, Vianen, Egbertusschool. Kinderen uit groep 5 t/m 8 kunnen een cd opnemen. Kosten: 5 euro, betalen met strippenkaart. www.egbertusvianen.nl.

DONDERDAG 12 DECEMBER

Creaclub

HAGESTEIN Herv. Gem. 09.30 uur ds. M. van Dam, 18.30 uur ds. L. Plug. LEXMOND Herv. Gem. 09.30 uur ds. H.A. Samsom, 18.30 uur ds. P. de Jager. Prot. Gem. Lux Mundi 10.00 uur ds. J. Visser, 18.30 uur Goud van Ouddienst.

VIANEN Chr. Geref. Kerk 10.00 en 18.00 uur ds. M.C. Tanis (Zalencentrum ‘t Klooster). Herst. Herv. Gem. Eben Haëzer 09.30 uur ds. W.J. op ‘t Hof (voorber. H.A.), 15.30 uur ds. W.J. op ‘t Hof. Ned. Herv. Comité 19.30 uur ds. B. Reinders (woensdag 11 december). Prot. Gem. - De Hoeksteen 19.15 uur past. H.K. Meijer (woensdag 11 december). 10.00 uur ds. J.H. Langelaar. R.K Parochie Maria ten Hemelopneming 10.00 uur Eucharistieviering (zaterdag 14 december). ZIJDERVELD Herv. Gem. 09.30 uur ds. D. Verkuil, 18.30 uur dr. J. van Beelen.

service

Kerkdiensten Vianen, zondag 15 december EVERDINGEN H.H. Petrus en Paulus Parochie 19.00 uur Eucharistieviering Communieviering (zaterdag 14 december). Herv. Gem. 09.30 uur kand. A.B. van Campen, 18.30 uur ds. J. van Dijk.

15:45-16:45, Vianen, Egbertusschool. Creaclub voor kinderen uit groep 1 tot en met 4. Kosten: 5 euro, te betalen met een strippenkaart. www.egbertusvianen.nl. Kerstdiner bij open eettafel 17:30, Vianen, Oosterlicht College. In samenwerking met de afdeling Vianen van het Rode Kruis houdt de horeca-afdeling van het Oosterlicht College Vianen een open eettafel. In het restaurant bereiden de leerlingen een aan de kerst gewijd driegangenmenu voor maximaal 32 gasten. De kosten bedragen 7,50 euro; drankjes één euro. Aanmelden bij Dineke Leeuwis via 0629232016. Bij aanmelding kan tevens vervoer via de Plusbus worden opgegeven. Kerststukjes maken 19:30-21:30, Vianen, Hof van Batenstein. Kerststukje maken onder leiding van bloemiste Linda Baars. Breng een mesje en een kniptangetje mee. Aanmelden tot uiterlijk 4 december bij Ria op het SWV kantoor. Entree: 10,00 euro, incl. materiaal, koffie/ thee.

te komen. Het orkest geeft 20 december een kerstconcert in De Hoeksteen. Volkskerstzang 19:00, Vianen, Grote Kerk. Volkskerstzang. Meer info zie kerstbijlage. Taizé-viering 19:00, Vianen, Katholieke kerk, Brederodestraat 2. Taizé gebedsviering. Taizé staat voor bezinning en spiritualiteit in de vorm van gezamenlijk zingen van korte liederen, afgewisseld met bidden, lezen en stilte (meditatie). Het RK koor Flame zal de viering met specifieke Taizé liederen ondersteunen. Kerk open om 18:30 uur. Entree: gratis. ZONDAG 15 DECEMBER

Vogelexcursie 9:00, Vianen, parkeerplaats

uitgaan

zaterdag

van Helsdingen. De Natuuren Vogelwacht de Vijfheerenlanden houdt een Vogelexcursie naar de Flevopolder ( Oostvaardersdijk, Knardijk etc.). Info: gids E. Polfliet (0347-372269). Kerstconcert Viaansch Mannenkoor en Mixed Voices 14:30, Vianen, De Hoeksteen, Groenekade 7. Meer info in de kerstbijlage. Kerstconcert Puer Natus Est 19:30, Everdingen, Petrus en Pauluskerk, Lekdijk 27. Uitvoering van het projectkoor Puer Natus Est. MAANDAG 16 DECEMBER

Kerstbingo 13:30-15:30, Vianen, Hof van Batenstein. Kerstbingo met mooie kerstprijzen.

DINSDAG 17 DECEMBER

Kerstviering voor ouderen 14:30, Vianen, ‘t Klooster. De gezamenlijke kerken in Vianen houden een kerstmiddag voor senioren. De liturgie wordt verzorgd in samenwerking met ds. Langeraar. Enkele leden van muziekvereniging Excelsior spelen kerstliederen. Na de pauze is er een kerstverhaal en broodmaaltijd. Voor vervoer kan men bellen met 0347-371633 of 0347371244. Zaal open vanaf 13:30 uur. Kerstmiddag 14:30, Lexmond, Lux Mundi. Open kerstmiddag waar iedereen welkom is. Het thema: ‘Midden in de winternacht.’Het is een programma met samenzang, pianomuziek en verhaal.

ZATERDAG 14 DECEMBER

Medische diensten Vianen HUISARTSEN Vianen - Lexmond - De huisartsen van de HOED zijn voor dringende huisartsenzorg in avond, nacht, weekend en feestdagen aangesloten bij de huisartsenpost in het Antonius Ziekenhuis. Alle patiënten uit Vianen en Lexmond kunnen voor dringende huisartsenhulp buiten praktijkuren bellen naar de huisartsenpost Nieuwegein: 09004201420 (op werkdagen van 17.00 tot 08.00 en in het weekend van vr. middag 17.0 tot ma.morgen 08.00 uur). Receptenlijn: 24 uur per dag, 7 dagen per week doorbellen, herhaalrecepten via receptenlijn: tel. 0347-355995. Zijderveld - Informatie welk arts dienst heeft gaat via het antwoordapparaat.

APOTHEKEN Apotheek Vianen, Hof van Batenstein 2, Vianen, tel. 0347-372311. Ma t/m vr. 08.00-17.30 uur. Za. 10.00-12.00 uur. Apotheek Monnikenhof, Rietkamp 62, Vianen, tel. 0347-372521. Ma. t/m vr. 08.0012.30 uur en 13.30-17.30 uur. Voor alle geneesmiddelen die uw huisarts, tandarts of EHBO-arts buiten deze uren heeft voorgeschreven en die u met spoed nodig heeft, kunt u terecht bij de gezamenlijke dienstapotheek SANEO (tel. 0883207350) in het Anthonius Ziekenhuis, Koekoekslaan 1, Nieuwegein. Tot 21.30 uur kunt u terecht bij de apotheek in de hal van het ziekenhuis, daarna bij het loket naast de huisartsenpost.

meer service online op www.hetkontakt.nl

Uitgever/directie Het Kontakt Edities bv, Goudriaan Floor de Groot Editie Vianen Oplage: 10.250 exemplaren Verspreidingsgebied Verschijnt gratis huis-aan-huis op dinsdag in de plaatsen Everdingen, Hagestein, Lexmond, Vianen, Zijderveld Algemene voorwaarden Alle orders worden afgesloten overeenkomstig de regelen voor het advertentiewezen gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbanken en bij de Kamers van koophandel.

Redactie- en advertentieafdeling Het Kontakt Edities bv Vlietskant 16 | 4141 CL Leerdam Telefoon (0183) 58 32 00 Fax (0183) 58 33 08 redactie.vianen@hetkontakt.nl advertentie.vianen@hetkontakt.nl Hoofdredacteur Rick den Besten Eindredactie Marijke Verhoef m.verhoef@hetkontakt.nl

Kerstmarkt Monnikenhof 17:00, Vianen, Ursulinenhof. Bewonersorganisatie Monnikenhof en de winkeliers op de Ursulinenhof houden een kerstmarkt. Met: schaatsen, ponyrijden, concert Viaansch Mannenkoor, 35 kramen, Kerstwensenboom. Harmonieorkest Excelsior verkoopt van 18:00 uur vers gebakken cupcakes, versierde kaarsen en vers gebakken wafels. De opbrengst van de kerstmarkt zijn bedoeld om de activiteiten van het 115-jarig jubileum te bekostigen. Het orkest wil onder andere een Toppers in Excelsior concert geven. Om 20:30 uur treden leden van Excelsior op om in kerstsfeer Redactie Dick Aanen (06) 10 38 04 52 d.aanen@hetkontakt.nl politiek verslaggeving en sportredactie Peter Verbeek (06) 20 91 39 62 p.verbeek@hetkontakt.nl Telefoon (0347) 37 48 87 voetbalverslaggeving Advertenties Jolanda Smit (06) 13 08 88 31 jj.smit@hetkontakt.nl Website www.hetkontakt.nl

ZATERDAG 14 DECEMBER

Vianen krijgt kerstwensboom K>6C:C™ Oranjevereniging Vianen onthult zaterdag de eerste Vianense kerstwens-

boom tijdens de kerstmarkt op de Ursulinehof in Vianen. Burgemeester Wim Groenenweg heeft de eer om rond 17:15 uur de allereerste wens in de wenskerstboom te hangen. Daarna heeft iedere inwoner van Vianen de gelegenheid om de boom vol te hangen met de meest mooie, vrolijke, persoonlijke wensen. Naast het ophangen van een wens, is er ook een mogelijkheid voor de kinderen om een eigen kerstlichtje te maken. Oranje vereniging Vianen wil met de kerstwensboom iedere inwoner van Vianen de gelegenheid geven om zijn of haar wens kenbaar te maken en te delen met de andere inwoners van Vianen. De kerstmarkt duurt tot 22:00 uur.

Advertentietarieven Losse plaatsingen: € 0,52 per mm excl. BTW. Contracttarieven op aanvraag.

Verspreiding en bezorgklachten Van de Meer / Gorinchem (0183) 63 80 55 www.vandermeerverspreiding.nl

Combinatiemogelijkheden met Het Kontakt editie Alblasserwaard, Leerdam, Lek en IJssel Oost en West, Land van Heusden en Altena, Bommelerwaard en Klaroen.nl.

Auteursrechtenvoorbehoud Uitgeverij Het Kontakt Edities bv behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/ of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Inzendtermijn Advertenties tot maandag 15:00 uur Redactiekopij tot maandag 15:00 uur Digitaal aanleveren van advertentiemateriaal in overleg. Als onze medewerkers afwezig zijn, kunnen advertenties of redactionele bijdragen gedeponeerd worden in de brievenbus. Bij eventuele vragen kunt u bellen met 0183-583200.


onroerend goed

Dinsdag 10 december 2013

36

HAGESTEIN - DORPSSTRAAT 14

Lage prijs

MARKANT WONEN IN DE HELFT VAN HET VOORMALIGE GEMEENTEHUIS! Dit zeer karakteristieke HALF VRIJSTAANDE WOONHUIS uit de 30-er jaren maakte vele jaren deel uit van het gemeentehuis van de toenmalige gemeente Hagestein. De rijke historie levert spannende verhalen op over het gebruik door veldwachters, boeven, burgemeesters, accountants en nu een gelukkig gezin met kinderen. Medio 2003 werd dit uiterst markante pand verdeeld en verbouwd naar 2 woningen onder 1 kap. Ieder met een geheel eigen, speelse indeling. Inmiddels voorzien van alle moderne gemakken vindt u hier vandaag de dag een fantastische gezinswoning. Opzij biedt de oprit ruimte voor 2 autoâ&#x20AC;&#x2122;s op eigen erf. Via de ruime, geheel geĂŻsoleerde berging van ca. 5x3 m. is de achtertuin bereikbaar. Deze is mooi aangelegd en biedt aan de achterzijde een verrassend en prachtig vrij uitzicht over een grote paardenweide. De achtertuin is zeer zonnig gelegen en heeft een oppervlak van ca. 85 m². Het gehele huis verkeert in zeer goede staat van onderhoud en is goed geĂŻsoleerd. De woning is gunstig gesitueerd midden in de kom dit gezellige dorp, terwijl Vianen met alle grotere voorzieningen op slechts enkele autominuten rijden ligt. Met een inhoud van ca. 460 mÂł en een netto woonoppervlak van ca. 159 m² kunt u zeker goed uit de voeten. Het gehele grondperceel beslaat 225 m².

www.premere nl TE KOOP

Wij laten u graag kennismaken met deze bijzondere woning! Bel of mail ons en wij maken snel een geheel vrijblijvende afspraak met u! INDELING: Uitgebouwde entree met uitgebreide meterkast; lange gang met originele (!) granitovloer; garderobekast en bergruimte. Royale, sfeervolle living (ca. 38 m²) met erker aan de straatzijde, houtkachel, computerhoek en parketvloer. Eetkamer (en-suite) met grenen vloer welke tevens grenst aan de open keuken met natuurstenen blad en inbouwapparatuur (o.a. inductie kookplaat etc.); aparte achterhal met nieuw toilet, aansluitingen voor wassen en drogen, achterdeur naar de tuin en toegang naar de kelder van ca. 2,9x3,2 m. met daarin ruimte voor een studie, klein kantoor of logeergelegenheid.

anbod a g n i n o w Actueel smit.nl o t t o . w w w

1e VERDIEPING: Overloop met kast en ruimte voor de HR cv. combiketel (2003); 3 ruime slaapkamers waarvan 1 met dakkapel en 1 met toegang tot het mooie dakterras van ca. 15 m² aan de tuinzijde; royale badkamer met wastafel, ligbad, aparte douche en 2e toilet. 2e VERDIEPING: Vaste trap. Zolderberging en 4e slaapkamer met Velux dakramen. Aanvaarding

: In overleg.

Vraagprijs

: â&#x201A;Ź 265.000,- k.k.

AANGEBODEN

T.k. betonplaten/palen + deur v. schutting t.e.a.b.; 2 fietsen msj/jngs â&#x201A;Ź25,- p.s.; 2 boodschappen trollys nw â&#x201A;Ź10,-. Tel. 0418-673424. T.k. bruidsjurk, wit kant m. lange mouw mt 36 + acc.; winter regenmantel taupe m. wollige voering mt 42/44; lange zw hrnjas mt 48/50; 1pers. dralon deken; nw dekbedje + matr. v. wiet. Tel. 0183-602401 T.k. laptop Dell inspiron, computer Dell Intel 2 mon. (LG)Acer; 2 printers DCP195C; Canon pixma mp550, . 1-koop. Tel. 0345-617992.

Wij zijn op zoek naar een ervaren en enthousiaste

Stadswaag,

JA

Yes & Oui wij ze

gg

Telefonie en Beveiligingssystemen

Tel. (0347) 325 025

NVM

Yes

ACCOUNTMANAGER

Kerkstraat 2, 4132 BE Vianen.

Thijmen & Jeanine

Bekijk de vacature op www.pellegrom.com

Wij gaan trouwen! Liefde Amore Lie O Ja Amour Oui Amore Liebe Yes O i Si Amour Oui

Huwelijkskaarten J de Amore Liebe Amour Oui Si Love L e J Y L b Yes Liebe Si Liefde Amore

es of Oui 50 Y Bij 26-08 passende aarten, bij huwelijksk2016 rtjes cadeau! a daggastka

Aannemersbedrijf Damsteegt b.v. is een grond-, weg- en waterbouwbedrijf met ca. 50 medewerkers dat zich voornamelijk toelegt op bruggenbouw, oeverbescherming, hout- en betonconstructies, vlonders, steigers, slijtlagen en inspecties. Dit doen wij voor uiteenlopende opdrachtgevers, waaronder gemeenten, aannemers, recreatie- en waterschappen, semi-overheidsinstellingen en particulieren.

De Groot Drukkerij bv, Zuidzijde 131, Goudriaan, 0183 - 583311, www.degrootfamiliedruk.nl Chr. Boekhandel, De Parel'%"! %&")Kantoorboekhandel Groot-Ammers, Voorstraat 5, " $ "#)Chr. Boekwinkel De Bouwsteen, Lindenstraat 2, Bleskensgraaf

De woningmarkt trekt aan!

KRAANMACHINIST

Vertrouwd & vakkundig

TE KOOP

In verband met toename van de werkzaamheden hebben wij de volgende vacatures:

Daar krijg je nou een kleur van!

18-tons mobiele graafmachine, met ervaring

Wij zijn op zoek naar woningen voor diverse opdrachtgevers.

TERREINMEDEWERKER  

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een gratis waardebepaling!

ZATERDAGHULP voor autowassen

Heb je interesse stuur dan je brief of e-mail naar: "BOOFNFSTCFESJKG %BNTUFFHU #7 #B[FMEJKL  ;& .FFSLFSL of info@damsteegtwaterwerken.nl

Via Makelaardij Klooster 2 4132 BG Vianen Tel.: (0347) 374277

viamakelaardij.nl

voor het: t-BEFOFOMPTTFOWBOWPFSUVJHFO t0QPSEFIPVEFOWBOIFUUFSSFJO t,MBBS[FUUFOCFTUFMMJOHFO t&SWBSJOHNFUIFUMBEFOFOMPTTFONFUIFGUSVDLWFSFJTU

Fullcolour adverteren, verrassend lage tarieven in Het Kontakt

telefoon 0183 - 359027


Dinsdag 10 december 2013

Rijke buit ijĦĞīĢīš Sport en Bewegen heeft zeven medailles gescoord tijdens het Frans Odijk-toernooi. Er was goud voor Joris Hoedeman, Patrick van der Sluiszen en Tijs van den Dool, zilver voor Jeffrey Havers en Sten Luiten en brons voor Bianca Bienen & Joanny van Kouwen.

Harkema beperkt schade voor BCV1 jigZX]i ™ 7VYb^cidc 8ajW K^VcZc verloor vrijdag de uitwedstrijd tegen Irene 2 met 5-3. Liesbeth Harkema haalde de drie punten voor Vianen binnen. Harkema won de dames dubbel met Miranda Overbeek in een spannende driesetter: 21-16/1921/19-21. In haar single ging het Liesbeth gemakkelijker af; zij hield haar tegenstandster onder de duim met 11-21/9-21. In de mix met haar broer Laurens maakte Liesbeth het in de eerste set spannend (21-23), maar besloot de wedstrijd met 10-21. In de andere vijf wedstrijden ging de winst naar Irene. Laurens Harkema en invaller Gert Olivier verloren hun herendubbel met 21-8/21-3. In hun singles ging het beter, maar helaas niet genoeg om te winnen. Laurens verloor met 21-19/21-10 en Gert met 216/22-20. Miranda Overbeek verloor haar single 21-11/21-19. De mix van Gert en Miranda ging met 21-19/21-9 verloren.

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

37 sport

WWW.REGIO-VOETBAL.NL

Brederodes (zon) blijft steken op 1-1 ijĦĞīĢīš Gezien het beeld van de wedstrijd had bijna iedereen vrede met het gelijke spel. Voor de pauze was Victoria wat sterker, en in de tweede helft maakte Brederodes de dienst uit. Beide elftallen speelden niet hun beste wedstrijd van dit seizoen, maar liepen zich wél het vuur uit de sloffen.

brek aan stootkracht het grootste manco van Brederodes. Met Kevin Bosch voor Kevin Vlietstra koos Brederodes ervoor om na de thee met drie spitsen te spelen. De groengelen zetten meer druk naar voren en de acties waren veel dreigender. In de achtste minuut dolde Kevin Kroeze enkele Loosdrechtse verdedigers

waarna hij de bal fraai liftte. In plaats van in het doel ketste het leer echter van de lat terug in het veld. Niet veel later speelde Iltsides de bal van de eigen helft diep op Mike de Groot. Met een prachtige lob, die pal onder de lat viel, scoorde de jeugdige spits de dikverdiende gelijkmaker: 1-1. Bij die stand legden geen van beide teams

zich neer. Met kansen voor Iltsidis en Bosch maakte Brederodes het meeste aanspraak op de zege. In de slotfase kreeg ook Victoria nog een reële mogelijkheid, maar Alexandre schoot de bal voorlangs het Vianense doel. Peter Verbeek

Het duel was pas drie minuten oud toen Nunu Alexandre de bal uit een hoekschop goed inkopte. Tasos Iltsidis kopte de bal van de doellijn. Arbiter Pieters had het echter anders gezien en wees gedecideerd naar de middenstip: 0-1. Inleiding Die treffer was de inleiding van een spannend duel waarin beide elftallen aan elkaar gewaagd waren. De gasten, technisch wat vaardiger en minder slordig passend dan Brederodes, waren zuiniger op de bal, en kwamen rond de negentiende minuut bijna op 0-2. De schuiver van aanvoerder Henrin Khadan, die een groot deel van het veld bestreek een beste pass in de voeten had, werd echter goed gepakt door doelman Robin van Eyndthoven. Niet veel later werd hij gered door Roy Bakker, die kort voor de doellijn een inzet wegtrapte. Hoewel zich in de doelmonden geen spectaculaire momenten voordeden zorgde de tomeloze inzet ervoor dat de toeschouwers zich geen moment verveelden. Zonder de broertjes Van Leijenhorst was het ge-

™B^YYZckZaYZgIVhdh>aih^YZh]djYi@VheZgAZZcZckVcYZWVaV[.

FOTO: PETER VERBEEK

Geen problemen voor De Twaalf medailles voor DOS Vianen Reigers: 10-5 zege ijĦĞīĢīš Tegen het op de derde plaats staande Legmeervogels is de tweede plaats van De Reigers geen moment in gevaar geweest. De thuisclub won afgetekend met 10-5. Na ruim een kwartier had De Reigers de zege eigenlijk al op zak. Nadat de nodige kansen waren gemist of op het houtwerk waren geëindigd, opende Laurens van der Greft de score in de zesde minuut: 1-0. Via een counter kwamen de bezoekers uit Uithoorn even later langszij: 1-1. Nadat Van der Greft de thuisclub weer op voorsprong had gezet (2-1), bracht de Vianense ploeg een ander blok binnen de lij-

nen. Daarin ontpopte Sofiane Bokkaroua zich als een grote plaaggeest die, in samenwerking met Jason Eugenia, de voorsprong uitbouwde naar 4-1. Na een snoeihard schot van Legmeervogels gingen de teams bij een stand van 4-2 aan de thee. Na de pauze vielen de doelpunten tot 6-4 beurtelings. In het laatste kwartier verhoogde De Reigers het tempo en daardoor werd het échte verschil gemaakt. Achtereenvolgens scoorden Bokkaroua, Mo Alou, Yessine Alou en Van der Greft: 10-4. In de slotseconde werd het de gasten gegund er nog 10-5 van te maken.

ĞĪİıĢįġĞĪĊijĦĞīĢīš Met twaalf medailles hebben turnsters van gymnastiekvereniging DOS Vianen tijdens de eerste regionale voorwedstrijd in Amsterdam een goede stap gezet voor kwalificatie voor de landelijke wedstrijden. Voor twintig Viaanse turnsters begon afgelopen zaterdag het individuele wedstrijdseizoen in de hoogste divisies. Tijdens twee voorwedstrijden krijgen ze de kans zich te plaatsen voor de landelijke competitie. 1e divisie Dit seizoen komen drie turnsters uit in de hoogste divisie. Pupil Dewi Hipir wist in haar categorie goud in de

Everstein

4 2

0-1 Sander Bergshoeff; 2-2 Geert Dokman Doordat Altena het eerste half uur ronduit zwak voetbalde was Everstein in die fase de betere ploeg die, al vroeg in de wedstrijd verdiend op voorsprong kwam. In het laatste kwartier kwam de thuisclub sterk opzetten, en met meer geluk dan wijsheid slaagden de roodwitten erin een tegentreffer te voorkomen. Na de pauze domineerde het veel fellere Altena het gebeuren. De gelijkmaker viel al snel en na een counter werd het halverwege de tweede helft 2-1. Everstein kreeg hoop toen het na een prima aanval langszij kwam: 2-2. In het resterende kwartier kwamen de gasten er niet meer aan te pas, met een 4-2 nederlaag kwamen ze eigenlijk nog goed weg. Positie Everstein 2F: 14 o

DOS turnsters het grootst. Ook hier wist de Viaanse delegatie beslag te leggen op podiumplaatsen.

DOS was in de tweede divisie vertegenwoordigd met vijf turnsters. Hannah Hijmering haakte tijdens het inturnen af vanwege een blessure. De overige turnsters gingen met een medaille huiswaarts.

Bailey Lenting won goud bij de jeugd N4 en in dezelfde categorie eindigde Chloé Gielen op een tweede plaats. Bij supplement D was er ook goud voor Margot de Boer en door het groot aantal deelnemers kreeg Noémi Meijdam een bronzen medaille voor haar 4e plaats.

Jarige De jarige Stephanie Groenesteijn (pupil 2) veroverde een gouden medaille, evenals Sterre Kars in de categorie instap en Ivon Verkroost bij de jeugd. Zilver was er nog voor Linsey Godschalk bij de senioren. In de derde divisie was het aanbod van

Eva Bax won bij de senioren nog brons. Tweede kwalificatie Op zaterdag 11 januari 2014 vindt de tweede kwalificatie plaats in Hooglanderveen.

VIKO verliest topper nipt

de wedstrijden Altena

wacht te slepen en brons was er voor juniore Sanne Lenting en seniore Sanne Oost.

Voorwaarts Vianen

3 0

Hoewel Vianen vrij scherp begon kwam het na een kwartier uit een counter op achterstand: 1-0. Na een opeenstapeling van fouten werd de Utrechtse centrumspits na een half uur vrij voor keeper Ajmal Hamidi gezet: 2-0. Toen Michael Vermeulen wegens een blessure werd vervangen gooide trainer Marvin Loos het elftal om. Danny Stijsiger nam het voortouw, zette de lijnen uit, maar de kansjes die werden gecreëerd leverden niets op. In de rust viel Hamidi uit en moet veldspeler Ferry van de Laar op doel. Vianen was voortdurend de bovenliggende ploeg, kreeg veel kansen maar kwam niet verder dan een kopbal op de lat van Sander Beniest. Voorwaarts plaatste één counter, en die was goed voor 3-0.

Positie Vianen 4G: 9 o

Brederodes (zat) OSM’75

5 0

1-0 Mark Daalderop; 2-0 en 3-0 Kevin Valkenburg; 4-0 Paul van den Berg; 5-0 Sander van der Lijn Na een slordig begin van Brederodes kopte Mark Daalderop na een kwartier een voorzet van rechts in: 1-0. Twintig minuten later was Daalderop de aangever, en nu kopte Kevin Valkenburg goed in: 2-0. Tussen de bedrijven door ranselde keeper Nick van den Berg een vrije trap uit de bovenhoek, terwijl hij kort voor rust werd gered door de kruising. In de tweede helft hadden de groengelen de buit na tien minuten binnen: 4-0. De Maarssenaren streden voor de eretreffer, maar de defensie van Brederodes gaf niets weg. Kort voor tijd scoorde Sander van der Lijn, uit een combinatie die hij zelf had opgezet, de mooiste treffer van de dag: 5-0. Positie Brederodes 4G: 1 p

ijĩĞĞįġĦīĤĢī š De korfballers van VIKO verloren zaterdag in Vlaardingen de topper tegen Oranje Nassau. Maar het was wel heel nipt: 15-14. De eerste doelpoging van Vincent Boer vloog gelijk door de korf. Oranje Nassau kwam snel langszij. Na een mooie doorloopbal van Jorien Elbertsen (1-2) lukte het de Vlaardingers om drie doelpunten op rij te maken (4-2). Het was de enige keer dat er een verschil van twee doelpunten op het scorebord stond. Het demonstreerde het minimale krachtsverschil tussen de beide ploegen. Via twee strafworpen maakte VIKO na tien minuten spelen weer gelijk (4-4). In het resterende deel van de eerste helft scoorden de ploegen steeds om beurten, waardoor de rust werd gehaald met een 8-8 stand op het scorebord. Trend voortgezet In de tweede helft kwam VIKO via Annelies Visser aan de leiding. Ook nu werd de trend van de eerste helft voortgezet en maakte Oranje Nassau weer snel gelijk (9-9). Het niveau van de twee ploegen ontliep elkaar weinig en

het was duidelijk dat de wedstrijd tot het einde toe spannend zou blijven en dat kleine details bepalend zouden zijn. Halverwege de tweede helft stond er een stand van 12-12 op het scorebord. Het was de periode waarin er voor VIKO kansen waren om een klein gaatje te slaan. De thuisploeg maakte er 13-12 van. Teveel ruimte Met nog drie minuten op de klok trok Vincent Boer de stand weer gelijk (1313). Direct daarna gaf de VIKO verdediging veel te veel ruimte weg, waardoor Oranje Nassau rustig de 14-13 kon maken. Het antwoord van Natascha Hazendonk betekende 14-14 en de wedstrijd leek te gaan eindigen in een zeer terecht gelijkspel. Een wanhoopsactie van één van de aanvallers van de thuisploeg werd verassend bekroond met een strafworp. De winst ging daardoor toch nog naar de thuisploeg. Voor volgende week zaterdag (18.45 uur) staat de thuiswedstrijd tegen Hemur Enge op het programma. Deze ploeg heeft pas drie punten verzameld, maar mag (gezien de uitslagen) niet onderschat worden.


Vacatures

Dinsdag 10 december 2013

De Wit

38

Ben jij een whizzkid met getallen en lijkt het je leuk om mee te groeien in onze ambitie? Dan ben jij wellicht de nieuwe medewerker Financiële Administratie. Dé Vastgoedbeschermer is een ervaren specialist in tijdelijk beheer van leegstaand vastgoed en herstructureringsprojecten. We zijn actief in heel Nederland en behoren tot de top 5 erkende leegstandbeheerders.

Uw Eigen Drogist

J.W. van Puttestraat 65 Ameide

Wij zijn op zoek naar een klantvriendelijke, flexibele en gemotiveerde

(Assistent) Drogist

MEDEWERKER FINANCIËLE ADMINISTRATIE (16-20 uur per week)

Als oproepkracht voor 8 - 16 uur p/w en vakanties. Jij bent geïnteresseerd in gezondheid, cosmetica en parfumerie. Jij bent deskundig op het gebied van zelfmedicatie, voedingssupplementen en schoonheidsverzorging. Jij kunt onze klanten van het juiste advies voorzien. Jij bent in het bezit van een diploma (assistent) Drogist, of bent bereid het diploma te behalen.

Als medewerker Fina bied je ondersteuning op alle facetten van het financiële proces binnen Dé Vastgoedbeschermer, variërend van facturen en declaraties tot memoriaalboekingen en huurafrekeningen. Je hebt daarbij te maken met opdrachtgevers zoals gemeenten en vastgoedbeheerders, maar ook met huurders. Je rapporteert aan het hoofd Financiële Administratie.

De werkdagen variëren en worden in overleg bepaald. Het salaris is volgens de CAO- drogisterijbranche.

Wij vragen: • HBO werk-/denkniveau (HEAO-BE/AC) • Minimaal 2 jaar relevante werkervaring • Goede sociale en communicatieve vaardigheden • Vaardigheid met MS-office software als Word, Excel, Outlook • Accuratesse

Solliciteren op deze baan? Stuur je sollicitatiebrief met je CV uiterlijk voor 21 december 2013 naar Uw Eigen Drogist De Wit, J.W. van Puttestraat 65, 4233EK Ameide, of naar winkel@drogistdewit.nl

Geboortekaartjes nodig?

Wij bieden: • Een informele, jonge en dynamische werkomgeving • Een zelfstandige functie met veel afwisseling • Een aantrekkelijk salaris, inclusief een pensioenregeling Reageren Stuur je motivatiebrief met uitgebreide CV naar: vacature@vastgoedbeschermer.nl. Voor vragen kun je contact opnemen met Corrina Verkou via (088) 636 00 04.

Kijk voor de uitgebreide functieomschrijving op onze website!

DÉ VASTGOEDBESCHERMER: ZORGT GOED VOOR UW VASTGOED

De Groot Drukkerij bv Zuidzijde 131, 2977 XE Goudriaan Tel. 0183-583311

PARMENTIERSTRAAT 1-3, LEERDAM VASTGOEDBESCHERMER.NL

Eindejaars knallers bij Autobedrijf van Zessen Kia Picanto 1.0 Comfort Pack 5 Drs Airco 19.623 km jan 2012 van € 9.250,-

Kia Picanto 1.1 Fifteen Airco

voor € 8.950,-

voor € 5.900,-

Kia Sportage 1.6 GDI Exuctive Plus Pack, Navi 36.040 km aug 2011 van € 23.450,-

Mitsubishi Outlander 2.4 Inspire 18 Inch/Leder 97.094 km jun 2009 van € 15.950,-

voor € 20.950,-

voor € 14.950,-

Mitsubishi Colt 1.3 Edition 5 Drs Two Automaat 57.591 km febr 2011 van € 11.950,-

Peugeot 308 SW1.6 Vti XS 7 pers

voor € 9.950,-

voor € 11.950,-

Peugeot 3008 ST 1.6 THP, Panorama dak/ Navi Trekhaak 74.625 km jun 2009 van € 17.950,-

Peugeot 107 Premiere 1.0I 12V 5 Drs Airco 10.955 km april 2012 van € 8.250,-

voor € 16.950,-

voor € 7.950,-

Renault Megane 1.6I 5 Drs Business, Navi

Renault Clio TCE 100 Business 5 Drs

102.170 km okt 2008 van € 7.750,-

41.508 km mrt 2010 van € 9.950,-

voor € 7.250,-

voor € 9.250,-

Mitsubishi Outlander Sport 2.0 I Travel 85.822 km jan 2007 van € 9.900,-

Toyota Yaris 1.8 I VVT-I 5 Drs T-Sport

voor € 9.450,-

voor € 9.500 ,-

57.867 km jan   2009 van  € 6.500,-

49.603 km febr 2008 van € 9.950,-

Ambachtsweg 6, 4128 LC Lexmond Tel. 0347 - 35 80 00

Korte Dreef 1

kunt u voor een uitgebreid assortiment terecht bij: De Groot Drukkerij bv Zuidzijde 131, Goudriaan 0183 - 583311 www.degrootfamiliedruk.nl Kantoorboekhandel Groot-Ammers Voorstraat 5, Groot-Ammers 0184 - 662495

71.211 km jun 2009 van € 12.900,-

Kijk voor ons complete aanbod en meer info op WWW.ZESSEN.NL

Crum Vianen b.v.

Voor verlovings-, huwelijks-, geboorte- en jubileumkaarten

Kia Kooijman Stuartweg 5

Autobedrijf Hofplein Sportlaan 7

Chr. Boekhandel De Parel Kleyburgplein 27, Nieuw-Lekkerland Chr. Boekwinkel De Bouwsteen Lindenstraat 2, Bleskensgraaf TE KOOP AANGEBODEN

T.k. dmsfiets Gazelle primeur i.z.g.s. €75,-; stationsfiets i.z.g.s. €50,-; alum. lantaarn + 3 lampen €40,-; hondenbench 80x70x70 €20,-; waterpomp 220v €40,-; 2-p gasstel + fl gas €30,-. Tel. 0620997135. T.k. gashaard Dru dubb.brander; im. bontjas 3/ 4 zw mt 44/46 z.g.a.n.; d.bl wollen jas 3/4 mt 44; dms blouse wit m. kanten kraag mt 44; rok wol zwart mt 46; lrn hrn jas mt 58 + handschoenen br. Tel. 0345651711. T.k. Twinnyload traditional-c z.g.a.n. €50,-. Tel. 0416660302

Autobedrijf Simonis Sportlaan 10

Auto huren, onderhouden, repareren of kopen? Autobedrijf Wolterman Lexmond B.V.

ANR RM E UU T H L R WO V E TO AU

Tel. 0347-341201 info@autobedrijfwolterman.nl www.autobedrijfwolterman.nl

Toyota Kooijman Stuartweg 5

t1FSTPOFOBVUPT t1FSTPOFOCVTTFO t78$BEEZ SPMTUPFMBVUPT t#FTUFMCVTTFO t,PFMXBHFOT t#BLXBHFOT

De Waal Autogroep Sportlaan 5

autodealers-vianen.nl

Alle topmerken occasions in Vianen dicht bij elkaar


Dinsdag 10 december 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

39 team sport

WWW.REGIO-VOETBAL.NL

KAMPIOENEN

Emin Mahdad

DOS Vianen

Het verhaal: Emin Mahdad van Judo Vianen heeft tijdens het Frans Odijk toernooi in Wijk bij Duurstede een bronzen medaille veroverd. Ook was er brons Nick Brouwer viel met een derde plaats in de prijzen. Judo Vianen deed mee met zeven leden.

Het verhaal: De turnsters van DOS Vianen behaalden zaterdag maar liefst twaalf medailles tijdens de eerste regionale voorwedstrijd in Amsterdam. Goud was er onder andere voor pupil Dewik Hipir, de jarige Stephanie Groenesteijn, Sterre Kars, Bailey Lenting en Margot de Boer.

De Luchtbode

HSSC’61 F1

Het verhaal: In het overall klassement gingen de prijzen van het vliegseizoen van De Luchtbode naar John Teeuwen, Jan de Leeuw en Nico de Lang. Vooral Jan de Leeuw beleefde een superseizoen. Hij sleepte in alle klassen prijzen in de wacht.

Het verhaal: De F1-pupillen van voetbalvereniging HSSC’61 is ongeslagen kampioen geworden in de 1e klasse. Zaterdag werd gewonnen van MVV’58. Het team uit Hei- en Boeicop behaalde een 7-1 overwinning.

Servia steviger aan kop na ruime zege ijĦĞīĢīš De volleybalheren van Servia schoven Enervo zaterdag met ruime cijfers aan de kant: 4-0. Daar kwamen de Vianezen steviger aan kop, mede door het verlies van directe concurrent USV/Protos. Servia wist vanaf de start al snel gebruik te maken van de zwakke pass van Enervo. De heren uit Driebergen/ Doorn kwamen daardoor nauwelijks aan aanvallen toe, terwijl Servia gemakkelijk scoorde. De vroeg opgebouwde voorsprong werd steeds verder uitgebreid en de eerste set werd zodoende met overduidelijk verschil gewonnen: 25-13. In de tweede set begon Servia slordiger, waardoor Enervo de gelegenheid kreeg om in de wedstrijd te groeien. Lange tijd ging het gelijk op en coach Kees van Wijngaarden moest met een time-out de Viaanse heren weer op scherp krijgen. Dat bleek te lukken,

want Servia wist via passer-loper Johan Beijen en diagonaalaanvaller Bart de Groot net op tijd het beslissende gaatje te slaan: 25-23. Vanaf de derde set lieten de Viaanse heren weer zien dat zij de volle winst in eigen huis wilden houden. Middenaanvaller en man-of-the-match Sjoerd Hendriks scoorde met zijn service en blokkering veel punten. Enervo had zichtbaar moeite om de Viaanse verdediging te omzeilen, waardoor Servia het initiatief in de rally’s pakte en net als in de eerste set een ruime voorsprong pakt. Passer-loper Yme Veenje voerde de score snel wat verder op en de derde set wordt vrij eenvoudig binnengehaald: 25-13. In de vierde set stond binnen korte tijd een 10-3 voorsprong op het scorebord. Spelverdeler Martin Zwaan kreeg door de goede servicepass de gelegenheid om alle aanvalsopties te benutten en wist daarmee de blokkering en verdediging van Enervo te ontregelen: 25-10.

Schoolvolleybal bij Servia ijĦĞīĢīš Volleybalvereniging Servia houdt op woensdag 18 december voor de eerste keer een Schoolvolleybaltoernooi voor leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Vianen. Doel van het toernooi is kinderen kennis te laten maken met volleybal en ze er voor te enthousiasmeren. Er hebben zich inmiddels zeventien teams ingeschreven. Het toernooi op 18 december wordt gehouden in de Blauwe Zaal van Sportcentrum Helsdingen. Het toernooi duurt van 15:00 tot ongeveer 18:30 uur.

Henk de Gans wint Lekpongerstoernooi Wc[_Z[š>[jjm[[Z[B[afed][hije[h# nooi is gewonnen door Henk de Gans. Hij hield de winst in eigen huis door in de finale Mario Lenting van HTV Hagestein te verslaan. Richard de Rijk (MTTV) pakte de derde prijs. Er deden 24 tafeltennissers mee.

De Luchtbode verdeelt prijzen K>6C:C™ Duivensportvereniging De Luchtbode sloot het seizoen afgelopen weekeind af met de traditionele duivenshow. Het beste viertal kwam uit de hokken van Jan de Leeuw, die Fred Middelkoop en Cees Noordam naar de overige ereplaatsen verwees. Tijdens de feestavond zijn tevens de prijzen voor de categoriewinnaars uitgereikt. Jan de Leeuw was grootverdiener, met eerste plaatsen op de vitesse, mid- en dagfond en de natoer. De overnachtingsvluchten zijn gedomineerd door Piet van Straten, terwijl Nico de Lang de cyclus vluchten van de jonge duiven naar zijn hand zette. Aan de hand van alle uitslagen werd De Leeuw generaal-kampioen van De Luchtbode, met De Lang en Johan Teeuwen op de plaatsen twee en drie.

Knap herstel van dames Servia

WatchUs verliest van Bowling Stones

ijĦĞīĢīš Het zag er zaterdag in de competitiewedstrijd tegen Nesselande 3 na twee verloren sets niet al te best uit voor de volleybaldames van Servia. Toch wist het team de wedstrijd verrassend tot een goed eind te brengen. Nesselande had aanvankelijk de overhand. Dit werd mede veroorzaakt door het matige spel van de Viaanse dames. Er moest een tandje bij, vond coach Ruud Zwaan. Dat gebeurde. de beslissende laatste set werd riant met 15-8 gewonnen.

ijĦĞīĢīš In de bowlingcompetitie heeft koploper WatchUs krap verloren van Bowling Stones: 6-8. VoordeligeSites.nl verloor eveneens van Split Second (5/8). Vier Guys 12 balls won overtuigend van Lucky Touwtje (10/4). De hoogste score kwam op naam van Miranda Willemse (WatchUs) met 149 pins en Danny Snoek (Split Second) met 188 pins.


VERBOUWINGSOPRUIMING

BIJ RON BLOKS MODE START WOENSDAG 11 DECEMBER 2013 9.30 UUR

K % O RTINGE 0 3 N 6 TOT WE 0 L % 25% 70% % 0 40% 5 N E 2 1 . O D , 1 1 . E 1 WO 0 D N O V A P O KO

R E B M E C E D 3 1 . VR R U U 0 0 . 1 2 TOT

20% Vrouwenmode: Opus, Tramontana, Dreamstar, Betty Barclay, YLA, Just 1961, Gardeur en MAC

% 70

OP=OP

RON BLOKS MODE

15%

Mannenmode: Lerros, State of Art, Fellows, Digel, Olymp, Alan Red, Umano, Gardeur en MAC

VOORSTRAAT 59 4132 AN VIANEN TEL 0347-371223 INFO@RONBLOKSMODE.NL WWW.RONBLOKSMODE.NL

50 vianen 01 epaper  

Het Kontakt Edities bv is een uitgeverij van tien wekelijks verschijnende nieuwsbladen in een totale oplage van 215.000 exemplaren. Daarnaas...

Advertisement