Page 1

Auto Visscher Al 50 jaar uw autobedrijf in Leerdam

(72  (3305 LEERDAM

WOENSDAG 4 DECEMBER 2013 JAARGANG 26 NO. 49 ™LLL#=:I@DCI6@I#CA

(\[V=PZZJOLY 7HYHSSLS^LN3LLYKHT PUMV'H\[V]PZZJOLYUS

winter30% op korting banden

GRATIS OPSLAG Rijthoek 1 t Haaften t 0418 -591345 www.autopippel.nl

BADKAMERS Gildenstraat 11 - Leerdam Tel. 0345-632703 www.vanderklip.nl Daar krijg je nou een kleur van! Fullcolour adverteren, verrassend lage tarieven in Het Kontakt

Onderhoud? - keuren? Camper- Caravan Service bv Tel. 0345 617 419 / fax 617 694

™DcYZgcZbZghj^iYZAZZgYVbhZW^ccZchiVY]^ZaYZcYdcYZgYV\hVbZc]ZiCZiCd\CdkZbWZg:kZciW^_KVcOVciZcLdcZcZcHaVeZc#

FOTO: MARIJKE VERHOEF

Van Hedel vertrekt toch uit Neerijnen

Verkiezingsstrijd barst nu al los

Huis ter Leede kijkt Onnodig verlies naar veranderingen Leerdam Sport

De schadevergoeding die burgemeester Alex van Hedel meekrijgt bij zijn vertrek wekte de verontwaardiging van de fracties van Lijst van Tellingen en Gemeentebelangen. GBN vindt zelfs dat er chantage in het spel was bij de gang van zaken rond de schadevergoeding van de in januari vertrekkende burgemeester. Van Hedel incasseert 15.000 euro waarmee hij zijn lopende huurcontract kan ontbinden. De burgemeester kwam hierover tot een akkoord met een raadsmeerderheid.

De afgelopen weken kwamen de eerste berichten binnen van de lijsttrekkers voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. Nu steeds meer partijen hun algemene ledenvergadering achter de rug hebben, brengt Het Kontakt deze week al twee pagina’s vol verkiezingsnieuws. Diverse partijen presenteren hun lijsttrekkers en beoogde wethouders. Opvallend: meerdere partijen brengen verjonging aan in de hoogste regionen van de lijst.

Huis ter Leede bereidt zich samen met de nieuwe directeur Kees Schetters voor op de veranderingen in de zorg. “Hoe je het ook wendt of keert, er moet bezuinigd wordenâ€?, vertelt Kees Schetters. Huis ter Leede heeft te maken met diverse bedreigingen. Denk aan: de bezettingsgraad, minder huurinkomsten van de overheid, bezuinigingen op de begeleiding voor cliĂŤnten die thuis wonen, waaronder ook dagopvang en dagbesteding. Dit alles zal arbeidsplaatsen kosten.

3

nieuws

Handelstraat 7 / Leerdam

nieuws

11

Je nieuwe job op www.hetkontakt.nl

VIJFHEERENLANDEN Avondspreekuur op afspraak Kennismakingsgesprek zonder kosten T. 0345-642483 www.vijfheerenlanden-accountants.nl

SALE tot 50% korting www.marlimode.nl

accent

33

Leerdam Sport had een uur lang uitzicht op een goed resultaat tegen Nivo Sparta. Met twee gelijkwaardige ploegen en een 1-1 tussenstand was er niets aan de hand. Toen gooide de hekkensluiter zijn eigen ruiten in en verloor met 1-3. Op dat moment kreeg Tommy Kant een gele kaart wegens hands en daarna door praten direct nog ĂŠĂŠn. De verwensing die hij vervolgens richting ploegmaat Achraf Chentouf slingerde, zal hem waarschijnlijk nog een ďŹ kse schorsing opleveren.

sport

42


Auto Visscher Al 50 jaar uw autobedrijf in Leerdam 65A,:;,92,7<5;,5 6UKLYOV\KLUYLWHYH[PLHSSLTLYRLU 6JJHZPVUZ]HUHSSLTLYRLU =LYRVVWUPL\^LH\[V»ZHSSLTLYRLU :JOHKLOLYZ[LSHSSLTHH[ZJOHWWPQLU -PUHUJPLYPUNLULU]LYaLRLYPUNLU

37.PUIV\^ (PYJVVUKLYOV\K *HYH]HULUJHTWLYVUKLYOV\K 6UKLYOV\K]HUHHUOHUN^HNLUZ (\[V^HZZ[YHH[

-69+*4(?=;9,5+

50::(58(:/8(0*VU,K

KL\YZILUaPULHPYJVa^HY[ TL[():LSLJYHTLU JY\PZLJYHKPVJK

KL\YZILUaPULNYPQZTL[ JHYRP[HPYIHNZ():*Y\PZL *VU[YHPYJVYHKPVJK

Á 

Á 67,3*69:(;>057

KL\YZILUaPULa^HY[ *SPTH[L*VU[Y5H]P 34=LSN9HKPVJK*HYRP[

KL\YZILUaPULNYPQZTL[ HPYIHNZHIZHPYJVZ[\\YI NL[PU[NSHZYHKPVJK

Á

Á

Á 

-69+-0,:;(;9,5+

7,<.,6;?305,

KL\YZILUaPULaPS]LYNYPQZ ():HPYJVHPYIHNZNL[PU[ NSHZYHKPVJK

KL\YZILUaPULNYPQZTL[ KHRYHPSZ():HPYJVLSLJ YHHTLU]VVYYHKPVJK

Á

Á 9,5(<3;.9(5+46+<:

KL\YZILUaPULa^HY[TL[ ():HPYJVYHKPVJK[YHJ[ JVU[YIVVYKJVTW\[LY

KL\YZILUaPUL^P[HPY IHNZ():HPYJVSPJO[TL[ JY\PZLJVU[YYHKPVJK

Á

Á 

4(A+(.;4

50::(540*9(

KL\YZILUaPULa^HY[HPY IHNZ(:9():HPYJVLSLJ YHTLUYHKPVJK

KL\YZILUaPULa^HY[ NL[PU[NSHZHPYJV():TPZ[S ]VVYHPYIHNZYHKPVJK

Á 

)(5+,5

2VY[PUN 2VY[PUN

1,,77(;906;:769;(

VWIHUKLU

VWIHUKLU

9<0;,5>0::,9: )VZJOY\P[LU^PZZLYZHSZ ILZ[LNL[LZ[2VY[PUN

(\KP(;-:0727YV3PUL

630,=,9=(5.,5 6SPLLUVSPLÄS[LY]LY]HUNLU *HY[LYPUOV\KTH_32VY[PUN

Á

Á

50,<>,(**< .YH[PZTVU[HNL

(72 0UJS\ZPLMHMTLSKRVZ[LULU YVL[TL[PUN

Á (J[PLZNLSKPN[V[

=,030./,0+:*/,*2 *VU[YVSL]HU\^H\[VVW ]P[HSLW\U[LU

(J[PLZNLSKPN[V[

KL\YZILUaPULaPS]LYNYPQZ (PYJV3PJO[TL[HHSHPYIHNZYHKPVJK TPZ[S]VVY

(J[PLZNLSKPN[V[

7L\NLV[?:8\PJRZPS]LY

(J[PLZNLSKPN[V[

(*;0,:

(J[PLZNLSKPN[V[

=0::*/,96**(:065:

© © © © ©

(J[PLZNLSKPN[V[

© © © © ©

Á

4,9*,+,:),5A*,:;

-69+-6*<:=;9,5+

KL\YZILUaPULa^HY[TL[ JY\PZLJVU[YJHYRP[STL[ ]LSN5H]PYHKPVJK

KL\YZILUaPULNYVLUTL[ H\[VTHH[HPYJVTPKKLUHYT Z[L\UYHKPVJK

Á 

Á

6WLUPUNZ[PQKLU^LYRWSHH[Z! 4HHUKHN[T]YPQKHN\\Y AH[LYKHN \\Y 6WLUPUNZ[PQKLUZOV^YVVT! 4HHUKHN[T]YPQKHN\\Y AH[LYKHN \\Y (\[V=PZZJOLY 7HYHSSLS^LN3LLYKHT [! ^! ^^^H\[V]PZZJOLYUS L! PUMV'H\[V]PZZJOLYUS

65A,;(90,=,5 © © © © © © © © © ©

2SLPULVUKLYOV\KZIL\Y[ Á (72)L\Y[*VU[YVSL9LTTLU Á (PYJV*OLJR   Á  (PYJV9LPUPNPUN  Á (PYJV(M]\SSLU   Á ]HÁ =LY]HUNLUK]LY]VLY 0U[LYPL\YMPS[LY]LY]HUNLU]H Á  2VLS]SVLPZ[VM]LY]HUNLU  Á 9LT]SVLPZ[VM]LY]HUNLU Á :[LYYLWHYH[PL]VVYY\P[]H^HWS\Z .9(;0:

6MMLY[L]VVYVUKLYOV\KVM YLWHYH[PL&4HPSVMILSVUZ


Woensdag 4 december 2013

LEES ONS

â&#x20AC;&#x2DC;LIKEâ&#x20AC;&#x2122; ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

nieuws

3

Bestuurscrisis Neerijnen

â&#x20AC;&#x2DC;Schadeloosstelling gevolg van chantageâ&#x20AC;&#x2122; Kwaliteit staat bij ons voorop!

VAN DRIESTEN ns Keuke

Kritiek op vergoeding voor Van Hedel De schadevergoeding die burgemeester Alex van Hedel meekrijgt bij zijn vertrek wekt verontwaardiging van de raadsfracties Lijst van Tellingen en GBN.

7HFKQLHNZHJÂ&#x2021;+9/HHUGDP 7Â&#x2021;) LQIR#YDQGULHVWHQNHXNHQVQOÂ&#x2021;ZZZYDQGULHVWHQNHXNHQVQO

Jouw krant heel dichtbij op www.hetkontakt.nl

Collecteopbrengst voor Alzheimer ĊĢĢįĥÄ&#x17E;ÄŞÂ&#x161; De collecte van stichting Alzheimer Nederland heeft in Leerdam en Schoonrewoerd 4.169,40 euro opgebracht. De organisatie bedankt alle gevers en collectanten.

q WWW.ALZHEIMER-NEDERLAND.NL

Succesvolle Jeugden Solistenavond ļĢIJĨĢĊIJĪÂ&#x161; Fanfarecorps Door Eensgezindheid uit Heukelum heeft zaterdag voor de eerste keer een Jeugd- en Solistenavond gehouden. Een geslaagde avond met 20 solisten, twee orkesten en ruim 150 mensen in het publiek. Het spits werd afgebeten door DE Mezzo, het leerlingenorkest van Door Eensgezindheid, onder leiding van Casper Koerting. Aansluitend haalden de slagwerkleerlingen van Tim Duijf het hele slagwerkarsenaal tevoorschijn. Duijf geeft ook slagwerkles aan de leden van andere Lingewaalse muziekverenigingen. Ook deze slagwerkers van Harp en Luit uit Vuren en Ad Astra uit Asperen traden op. Vervolgens was het de beurt aan de blazers van Olaf Schipper en Leonie Stoffers. Afwisselend als solist en als duet trakteerden zij het publiek op mooie muziekstukken. Ondanks dat het voor sommige leerlingen best spannend was, alleen spelen voor een volle zaal, hebben ze allemaal een goed optreden gegeven. De avond werd afgesloten met een optreden van DE Drumkids. Zaterdag 8 februari houdt Door Eensgezindheid een Jeugdconcertavond.

čĢĢįČħčĢč Â&#x161; GBN vindt dat er chantage in het spel was bij de gang van zaken rond de schadevergoeding van de in januari vertrekkende burgemeester. De Neerijnense burgemeester incasseert 15.000 euro waarmee hij zijn lopende huurcontract kan ontbinden. De in onmin geraakte burgemeester kwam hierover op donderdag tot een akkoord met een raadsmeerderheid. In ruil voor de schadeloosstelling keert Van Hedel Neerijnen voor 1 januari 2014 de rug toe. De vergoeding komt overigens bovenop de wachtgeldregeling waar hij als â&#x20AC;&#x2DC;ontslagenâ&#x20AC;&#x2122; burgemeester recht op heeft. Oppositiepartij Gemeentebelangen Neerijnen (GBN) meende dat de vergoeding niet in relatie staat tot de â&#x20AC;&#x153;elegante uitwegâ&#x20AC;? die Van Hedel in maart kreeg aangeboden toen hij een motie van afscheid in plaats van een motie van wantrouwen kreeg. In ruil voor deze coulance had hij Neerijnen onvoorwaardelijk moeten verlaten. Fractieleider Petra van Kuilenburg sprak er schande van dat de raad zich kennelijk door de burgemeester heeft laten chanteren. â&#x20AC;&#x153;Was Van Hedel aangebleven als de raad de vergoeding had geweigerd? Bovendien is de vergoeding niet uit te leggen aan een bijstandsmoeder die van minder dan dit bedrag een jaar moet rondkomen.â&#x20AC;? Coalitiepartij Van Tellingen vond dat Van Hedel helemaal geen recht op de schadevergoeding heeft. Bovenop het huurcontract van zijn woning in Haaften sloot de burgemeester destijds een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Deze was volgens hem â&#x20AC;&#x153;strikt persoonlijkâ&#x20AC;?. Om die reden had de vergoeding, die nodig is om de vaststellingsovereenkomst te ontbinden, nooit gehonoreerd mogen worden, aldus Van Tellingen.

lijmen isâ&#x20AC;?, wekte veel verontwaardiging. Van Tellingen: â&#x20AC;&#x153;De onderlinge verhoudingen zijn de laatste tijd juist verbeterd. Dat u daar geen rol in heeft gespeeld, mag u uzelf aanrekenen.â&#x20AC;? De overige coalitiepartijen CDN, SGP en VVD tekenden wĂŠl de overeenkomst waarin de schadevergoeding wordt genoemd. Volgens de VVD zijn er andere scenarioâ&#x20AC;&#x2122;s denkbaar die de gemeenschap meer geld kosten en als gevolg waarvan de gemeente in dit dossier mogelijk ook de regie kwijtraakt. Ook SGP zei dat er scenarioâ&#x20AC;&#x2122;s zijn afgewogen, ook al bieden wette-

Integer gehandeld. Geen onregelmatigheden. En: de betrokken grondeigenaren Leeuwis en Van Giessen zijn ďŹ nancieel niet bevoordeeld. Dat zijn de belangrijkste conclusies van onderzoeker Nico de Groot van de Neerijnense bezwarencommissie naar de deal waarbij de gemeente vijf jaar geleden een lap grond kocht aan de noordkant van Haaften. Voor de Neerijnense raad zijn de bevindingen reden genoeg om een punt te zetten achter het maanden slepende dossier. Het onderzoek naar de grondtransactie kwam op initiatief van Gemeentebelangen. Het verkopende tweetal, ĂŠĂŠn van hen een prominent VVD-lid, zou vlak voor de deal de grond tegen een lage prijs hebben aangekocht met de wetenschap dat er snel bouwontwikkelingen zouden plaatsvinden. Op de plek staat nu het Kulturhus. Uit het onderzoek blijkt echter dat van voorkennis geen sprake is geweest.

Van Hedel maakte zijn aftreden donderdag aan het begin van de raadsvergadering bekend. Zijn mededeling kwam over als een onverwachte zwenking, nadat hij in de media de hoop had gekoesterd op een langer verblijf. Donderdagmiddag stelde hij commissaris van de koning Clemens Cornielje

op de hoogte. Van Hedel had de afweging â&#x20AC;&#x153;in alle vrijheidâ&#x20AC;? genomen. De vertrekkende burgemeester benadrukte dat hij handelde in het belang van Neerijnen. Nu de raad een roerige periode vol partijsplitsingen en wisselende colleges afsluit, wenste hij de gemeente niet op te zadelen met een vraagstuk over bestuurlijke verhoudingen. â&#x20AC;&#x153;Door te vertrekken kan Neerijnen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen met een schone lei beginnen.â&#x20AC;? AndrĂŠ van der Vlerk

Fanfarecorps Door Eensgezindheid uit Heukelum heeft zaterdag voor de eerste keer een Jeugd- en Solistenavond gehouden. FOTO: WWW.WICEKLISTWAN.NL

De eenmansfractie uitte zware kritiek op uitlatingen die Van Hedel vorige week deed in de lokale media. Vooral de uitspraak dat de gemeenteraad van Neerijnen â&#x20AC;&#x153;niet eens met Bison Kit te

Raad heeft vrede met Haaften-Noord ÄĽÄ&#x17E;Ä&#x17E;ģĹĢčÂ&#x161; Bij de aankoop van grond in 2008 in Haaften-Noord zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. Toch hadden Lijst van Tellingen en Gemeentebelangen Neerijnen donderdag kritiek.

lijke regelingen geen ruimte voor een vergoeding. CDN-raadslid Piet Scheurwater verklaarde dat de vergoeding alleen om humane redenen was gegeven. â&#x20AC;&#x153;Dit dossier kent geen winnaar, maar louter verliezers.â&#x20AC;?

Toch ďŹ leerde met name raadslid Ed van Tellingen de destijds gekozen strategie om 45 euro per vierkante meter uit te trekken. Hij had liever gezien dat het college had geluisterd naar ambtenaren die adviseerden om tot hooguit 40 euro te gaan. In hun voorstel zouden Leeuwis en Van Giessen in eerste instantie slechts 25 euro overgemaakt krijgen. Pas bij de start van woningbouw zouden ze pas recht hebben op de overige 15 euro. Uiteindelijk besloot het college 45 euro in ĂŠĂŠn keer te betalen. Volgens Van Tellingen was de opstelling van ambtenaren veel verstandiger dan die van het college. Volgens Van Hedel vloeide de gekozen strategie van het toenmalige college voort uit actieve grondpolitiek. Dat betekent dat de gemeente Neerijnen met het oog op toekomstige woningbouw de markt op ging om grond te verwerven. Haaften-Noord was zogeheten zoekzone in de Visie Wonen en Werken uit 2004. Een bedrag van 40 euro per vierkante meter was algemeen gangbaar. Vervolgens vond volgens de burgemeester een periode van â&#x20AC;&#x153;loven en biedenâ&#x20AC;? plaats, wat leidde tot een overeenkomst over 45 euro. De strate-

gie paste bij de tijdsgeest van toen, zei hij donderdag. â&#x20AC;&#x153;Met de kennis van nu hadden we het anders of misschien beter gedaan.â&#x20AC;? Belangrijkste is volgens de burgemeester dat uit het onderzoek geen onrechtmatigheden zijn gebleken. Omdat de volledige dossiers pas enkele dagen voor de raadsvergadering beschikbaar kwamen, had Van Tellingen onvoldoende tijd om zich volledig in het onderzoek te verdiepen. Ook Petra van Kuilenburg (GBN) beklaagde zich hierover. Zij stelde een waslijst aan technische vragen waarop ze nog apart antwoord krijgt. Vanwege het vertrouwelijke karakter kon ze niet dieper uitweiden, maar volgens Van Kuilenburg is er alle reden om twijfels te zetten bij bepaalde stukken in het dossier. Het onderzoek naar Haaften-Noord is het tweede achtereenvolgende onderzoek naar verdachte grondtransacties in Neerijnen. Eerder werd Gemeentebelangen-raadslid Cor Nijhoff beticht van belangenverstrengeling bij een grondtransactie in WaardenburgNoord. Uit dat onderzoek bleek dat hij hieraan niet schuldig was.

Compliment voor mooie match op Beursvloer ĤĢĊĥĢįĪÄ&#x17E;ĊİĢč Â&#x161; â&#x20AC;&#x153;Een groot compliment aan iedereen die hier vandaag een match heeft gemaakt. Dit is werkelijk grootsâ&#x20AC;?, waren de woorden van gedeputeerde mevrouw Josan Meijers, bij het slot van de Beursvloer in De Lingeborgh school in Geldermalsen. Anderhalf uur tijd hadden 40 bedrijven, 52 maatschappelijke organisaties en wethouders en medewerkers van 9 gemeenten de tijd om matches te maken. Het werden er 93 in totaal, met een omgerekende gezamenlijke maatschappelijke waarde van ruim 125.000,00 euro. Elkaar helpen met gesloten beurs, daar ging het om. Burgemeester Miranda de Vries opende de Beursvloer met een slag op de gong. Vanaf dat moment werd er druk onderhandeld, geroepen, runners liepen heen-en-weer en deals werden gesloten. Vraag en aanbod waren zeer divers. Er werd onder andere gevraagd om ďŹ nancieel advies, hulp bij het leggen van straatje, opslagruimte, schildermateriaal, helpende handen voor een dagje uit met cliĂŤn-

ten van een zorgcentrum, workshops, verbouwadvies, stageplekken. Het aanbod bestond uit onder andere het gebruikmaken van een netwerk, een bus met chauffeur, stoelmassages, een communicatie workshop, juridisch advies, snuffelstages, hulp bij PR, bouwmateriaal, een zangles, een stadswandeling en gastcolleges. â&#x20AC;&#x153;Geweldig hoe enthousiast de bedrijven en organisaties met elkaar in gesprek gaan over wat zij voor elkaar kunnen betekenenâ&#x20AC;?, vertelt Reggy Broekhuijse, directeur Stichting Samen voor Rivierenland. Deze stichting wil ook Beursvloeren in andere gemeenten in Rivierenland houden. Gedeputeerde Meijers reikte ook voor het eerst het Rivierenlands Compliment uit. Dit compliment voor de Mooiste Match ging naar Sport, Health & Wellnesscentrum JuliĂŤn en stichting Zorgcentra de Betuwe. JuliĂŤn biedt een verwenarrangement voor de vrijwilligers van Zorgcentra de Betuwe. â&#x20AC;&#x153;Zij staan altijd maar weer klaar voor anderen, het is ďŹ jn iets voor hen zelf te kunnen doen.â&#x20AC;?


Familieberichten

Woensdag 4 december 2013

Na de vacatures nu ook de familieberichten online. Kijk op: www.hetkontakt.nl/familieberichten Het glas is leeg Als ware optimist was zijn glas altijd vol.

Na een kortstondige ziekte is toch onverwacht overleden mijn dierbare man, onze zorgzame vader, schoonvader en mijn lieve opa

Arie de Bruin

Opgeven familieberichten In dankbare herinnering aan alles wat zij voor ons heeft betekend, is in haar geliefde vakantieland Portugal plotseling overleden, mijn geliefde vrouw, onze zorgzame, lieve moeder en oma

~ Ad ~ 14 april 1946

Mijn alles, vader, schoonvader en super opa,

Ben Bijlsma 8-7-1960

30-11-2013

is in het bijzijn van zijn dierbaren rustig ingeslapen.

Leny Leroy en Jutta Maud Wij hebben in kleine kring afscheid van Ben genomen. Ben heeft er bewust voor gekozen om zijn lichaam ter beschikking van de wetenschap te stellen, als doel anderen deze zware weg te besparen.

De strijd is gestreden, met telkens weer nieuwe moed. Verbazingwekkend krachtig, ’t is op. Zo is het goed.

Onze lieve broer, zwager en oom

Ben Bijlsma 8 juli 1960

30 november 2013 Yntse en Marian Remco – Ilona

* 8 oktober 1937 † 27 november 2013 Weduwe van Rob Kips.

Mae

Aart Ronald Pascal

Leerdam, 1 december 2013 Stationsweg 95 4141 HE Leerdam

Ad de Bruin echtgenoot van Aartje de Bruin - Looijen

Op de leeftijd van 67 jaar Rotterdam: Rien de Bruin Els de Bruin - van der Meer Leerdam: Ruud de Bruin Martha de Bruin - v.d. Berg Leerdam: Jannie Bel - de Bruin Bas Bel Leerdam: Dirk de Bruin Elma de Bruin - Lock

Bert en Gerda Finn – Arabella – Sanne – Roy – Iris

Bien en Peter Femke en Sean – Floortje – Jelle

Ronald en Sylvia Yosca Danja Correspondentieadres: Eksterlaan 9 4143 AB Leerdam Wij nemen afscheid op vrijdag 6 december om 11.00 uur in crematorium Noorderveld, Structuurbaan 1 te Nieuwegein. Na afloop is er gelegenheid om ons te condoleren in de koffiekamer van het crematorium. Mocht u geen persoonlijke rouwkaart hebben ontvangen dan kunt u deze aankondiging als zodanig beschouwen. Geen bezoek aan huis

Door mooie herinneringen gesterkt, nemen wij afscheid van

Arie Willem Visser

Leerdam, 1 december 2013

Arie Bedroefd geven wij u kennis van het overlijden van

Leerdam, 27 november 2013

Jacolien en Rudi Mark en Mart

Rik Ardine en Rajender

Achter de tranen van verdriet schuilt een glimlach van herinnering.

Correspondentieadres: Hennie Frederik-van Zomeren Pr. Bernhardstraat 19 4161 AL Heukelum

Jaycey en Duan

Verdrietig zijn wij om het verlies van onze gezellige en humorvolle zwager, oom en goede vriend.

Anneke en Wim het Lam Chantal en Sanne Ryan en Myra

in de leeftijd van 94 jaar. Hennie en Piet Frederik

Ome Ad

John en Evelien

Ben Bijlsma

We namen van Arie afscheid in een korte dienst op dinsdag 3 december jl. in rouwcentrum Rehoboth, Tiendweg 118 te Leerdam.

Arij

Iedere uitvaart uniek. Yarden Yarden & Van Voorden Uitvaartzorg Vijfheerenlanden Wij zijn er voor iedereen!

Aansluitend heeft op verzoek van Arie de crematie in besloten kring plaatsgevonden. Veel liefde en zorg heeft hij genoten in verpleeghuis Lingesteijn te Leerdam. Onze oprechte dank hiervoor.

24 uur per dag, 7 dagen per week.

Leerdam, 30 november 2013

Wij verzorgen ook uitvaarten die elders zijn verzekerd.

Bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden van

Voor het melden van een overlijden 0800 8192 Voor algemene vragen 0800 1292

Egbert van Voorden

Ben Bijlsma

Jacqueline en Rob Sarah en Ewoud Joris Linde en Eric Lois

José en Astrid

Herma en Tom Moniek – Tygo

& VAN VOORDEN

Uitvaar tzorg Vijfheerenlanden

Harvas Natuursteen BV

Yarden & Van Voorden Overslag 20 4247 ER Kedichem T 0183 820 234 06 50 248 932 www.yarden-vanvoorden.nl

GEDENKTEKENS

Met grote waardering denken wij terug aan zijn inzet en betrokkenheid gedurende 25 jaar bij Dujardin.

LEERDAM

uigebreide showroom

Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw, (klein)kinderen en familie. Namens alle collega’s van Dujardin Brandkasten

GRAFMONUMENTEN NATUURSTEENBEDRIJF NATUURSTEENBEDRIJF MIDDENBRABANT BRABANT b.v. MIDDEN b.v.

Kortakker6,6,4264 4264 Veen Kortakker AEAE VEEN Tel. 0416-691616 0416-691616 Tel. ALTIJDVOORDELIGER GOEDKOPER ALTIJD Met 500 grafmonumenten op voorraad. '(0((678,7*(%5(,'(6+2:52209$1'(5(*,2 kijk op www.natuursteenmiddenbrabant.nl

Nieuw in de regio

eigen ontwerp mogelijk in natuursteen, glas, rvs

Delanggrafverzorging $groot onderhoud $regelmatig schoonmaken graf $regelen plant of boeket op speciale dagen Voor info: 06-21622141 of delanggrafverzorging@gmail.com

E-mail: advertentie.leerdam@ hetkontakt.nl

Tiny

Leerdam: Aartje de Bruin - Looijen Breda: Dennis en Esther Gorinchem: Arnold en Vanessa

Heden heeft de Heere uit onze familiekring weggenomen onze geliefde broer en zwager

Rouwadvertenties, dankbetuigingen en overige familieberichten kunt u tot dinsdagochtend 11.00 uur opgeven.

Tineke Mosterd – Koks

1 december 2013

De bijeenkomst waarin we afscheid nemen begint donderdag 5 december om 13.30 uur in rouwcentrum Rehoboth, Tiendweg 118 te Leerdam. Aansluitend vindt omstreeks 14.15 uur de begrafenis plaats op de Algemene begraafplaats naast het rouwcentrum. Na afloop is er gelegenheid de familie te condoleren.

4

SHOWROOM O

Nijverheidstraat 7 Leerdam telefoon: 0345 61 40 37 e-mail: info@harvasnatuursteen.nl website: www.harvasnatuursteen.nl

Het Kontakt Edities bv Postbus 1, 2977 ZG Goudriaan Tel. 0183-583333 Fax 0183-583308


Familieberichten

Woensdag 4 december 2013

De Heer is mijn Herder, mij zal niets ontbreken. Psalm 23: 1

In rust en vrede is van ons heengegaan onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder

Reijertje Skledar-Kardol sinds 29 december 1988 weduwe van Hermann Skledar

in de gezegende leeftijd van 100 jaar en 11 maanden. Kinderen kleinkinderen en achterkleinkinderen

Je moeder blijft je moeder liefdevol en vertrouwd. Je wilt niet dat ze weggaat omdat je van haar houdt. Maar eens komt de dag dat je haar moet laten gaan. In gedachten weet je dat het goed is maar in je ogen blinkt een traan.

De begrafenis zal plaatsvinden D.V. vrijdag 6 december 2013 op de Algemene Begraafplaats te Meerkerk, omstreeks 15.00 uur. Vooraf zal een afscheidsdienst worden gehouden in Het Anker, Ankerstraat 1 te Meerkerk, aanvang 14.00 uur. Er is gelegenheid tot condoleren na afloop van de begrafenis in bovengenoemd gebouw. Onze dank gaat uit naar het personeel van woon- en zorgcentrum â&#x20AC;?Open Venstersâ&#x20AC;? voor de liefdevolle verzorging aan onze moeder en oma.

Elizabeth Pellegrom Pellegrom

Jantje van Maaren-van Arendonk

sinds 13 juli 2006 weduwe van Arie Pellegrom

weduwe van Marinus Jan van Maaren * Herwijnen, 21 oktober 1918 Appingedam

Herwijnen

Dronten

Herwijnen

Well

We zijn bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons gedaan en betekend heeft.

ZÄ&#x17E;Ĺ?ĹŠÄ&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x161;ĹŠÄ&#x17E;^ĹŹĹŻÄ&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x201A;Ć&#x152;Í´<Ä&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x161;Žů

Ochten

Sinds 29 december 1988 weduwe van Hermann Skledar Samen met haar man oprichter en voormalig eigenaar van Steenhouwerij Skledar & Brandwijk B.V. Gedurende haar hele leven is zij betrokken geweest bij ons bedrijf. Haar zorg en toewijding zullen wij missen. Directie Steenhouwerij Skledar & Brandwijk B.V. Meerkerk Aart Brandwijk & Willemien Brandwijk Í´ Buijserd en kinderen DÄ&#x17E;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä?Ĺ?Ä&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;ĹśĆ&#x152;Ä&#x17E;Ć?Ć&#x2030;Ä&#x17E;Ä?Ć&#x161;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ä?Ä?Ä&#x17E;ĹśÇ Ĺ?ĹŠĹŹÄ&#x17E;ŜŜĹ?Ć? Ĺ?Ä&#x17E;ŜŽžÄ&#x17E;ĹśÇ&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśĹ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x161;Ĺ˝Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŻĹ?ĹŠÄ&#x161;Ä&#x17E;ĹśÇ&#x20AC;Ä&#x201A;Ĺś 

ZÍ&#x2DC;^ĹŹĹŻÄ&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x201A;Ć&#x152;Í´<Ä&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x161;Žů ^Ĺ?ĹśÄ&#x161;Ć?ĎŽĎľÄ&#x161;Ä&#x17E;Ä?Ä&#x17E;ĹľÄ?Ä&#x17E;Ć&#x152;ϭϾϴϴÇ Ä&#x17E;Ä&#x161;ĆľÇ Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;Ĺś,Í&#x2DC;^ĹŹĹŻÄ&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x201A;Ć&#x152; KĆ&#x2030;Ć&#x152;Ĺ?Ä?Ĺ&#x161;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;ĹśÇ&#x20AC;ŽŽĆ&#x152;ĹľÄ&#x201A;ĹŻĹ?Ĺ?Ä&#x17E;Ĺ?Ĺ?Ä&#x17E;ĹśÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;Ĺś ^Ć&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśĹ&#x161;Ĺ˝ĆľÇ Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?ĹŠ^ĹŹĹŻÄ&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x201A;Ć&#x152;Î&#x2DC;Ć&#x152;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ç Ĺ?ĹŠĹŹÍ&#x2DC;sÍ&#x2DC; ,Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ä?Ä&#x17E;Ć&#x161;Ć&#x152;ŽŏŏÄ&#x17E;ĹśĹ&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?Ä&#x161;Ä?Ĺ?ĹŠŽŜĆ?Ä?Ä&#x17E;Ä&#x161;Ć&#x152;Ĺ?ŊĨÇ&#x152;ƾůůÄ&#x17E;ĹśÇ Ĺ?ĹŠĆ&#x161;Ä&#x17E;Ĺś Ç&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć?Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹľĹ?Ć?Ć?Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2DC; KĹśÇ&#x152;Ä&#x17E;Ĺ?Ä&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x201A;Ä?Ĺ&#x161;Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹśĹ?Ä&#x201A;Ä&#x201A;ŜƾĹ?Ć&#x161;ĹśÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x161;Ä&#x17E;ĨÄ&#x201A;ĹľĹ?ĹŻĹ?Ä&#x17E;Ĺ?ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ç&#x152;Ä&#x17E; žŽÄ&#x17E;Ĺ?ĹŻĹ?ĹŠĹŹÄ&#x17E;Ć&#x161;Ĺ?ĹŠÄ&#x161;Í&#x2DC;   DÄ&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ç Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŹÄ&#x17E;Ć&#x152;Ć? ^Ć&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśĹ&#x161;Ĺ˝ĆľÇ Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?ĹŠ ^ĹŹĹŻÄ&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x201A;Ć&#x152;Î&#x2DC;Ć&#x152;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ç Ĺ?ĹŠĹŹÍ&#x2DC;sÍ&#x2DC;  DÄ&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŹÄ&#x17E;Ć&#x152;ĹŹ

Begrafenis en crematieverzorging

Trudus van der Plaat

Bedroefd geven wij u kennis dat door de Heere uit ons midden is weggenomen, na een kortstondige, ernstige ziekte, voor ons geheel onverwachts, onze lieve, zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

Dankbaar voor alle mooie en fijne herinneringen die zij achterlaat geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en oude oma

Ameide, 30 november 2013. Correspondentieadres: Steenhouwerij Skledar & Brandwijk Nijverheidsstraat 1 4231 AC Meerkerk

Sleeuwijk

~ Betsie ~ in de leeftijd van 79 jaar.

â&#x20AC; Herwijnen, 26 november 2013

Bas Pellegrom, in herinnering Bart Pellegrom Marleen Pellegrom - Treffers

M. van Maaren in herinnering A. van Maaren-Arensman Mark en Carolien H. van Maaren E.S.M. van Maaren-Wijkniet Richard en Stijnie Arjan H.M. Heuzinkveld-van Maaren J.G. Heuzinkveld Geert Martijn en Marloes Jeroen M.N. de Zeeuw-van Maaren A. de Zeeuw Marco en Wilma Jolanda en Sjoerd W.J. van Maaren K.P. van Maaren-van Gent Rianne en Gillian Arwin Erik W.M. Coutinho-Wong Si Kwie K.O. Coutinho Valery Lee-Ann M. van Leersum-van Maaren en achterkleinkinderen

Marlieze Arjon Bas

30 november 2013 Dr. Kijlstradreef 13 Waardenburg Correspondentieadres: B. Pellegrom Donjon 36 4181 DD Waardenburg De overledene is thuis opgebaard. Gelegenheid tot condoleren woensdag 4 december van 19.30 tot 21.00 uur in de zaal van de Bethelkerk, Laan van Leeuwenstein 10 te Geldermalsen. De rouwdienst zal D.V. gehouden worden donderdag 5 december om 13.30 uur in bovengenoemde zaal, waarna de begrafenis zal plaatshebben op de Algemene Begraafplaats aan de Kaalakkerstraat te Waardenburg om circa 15.00 uur. Degenen die de begrafenisplechtigheid wensen bij te wonen, worden uitgenodigd uiterlijk om 13.20 uur in de zaal van de Bethelkerk aanwezig te zijn. Geen bloemen.

Bedroefd geven wij u kennis dat door de Heere uit ons midden is weggenomen, na een kortstondige, ernstige ziekte, voor ons geheel onverwachts, onze lieve, zorgzame

Correspondentieadres: M.N. de Zeeuw-van Maaren Waaldijk 189, 4171 CD Herwijnen

Oma Betsie Onze Oma is een echte Schat, met Zilver in het haar, en Goud in haar Hart

De begrafenis heeft zaterdag 30 november 2013 plaatsgevonden.

Marlieze, Arjon en Bas Pellegrom Waardenburg, 30 november 2013

U hield van bloemen, U bent nu een ster. Â

Bedroefd delen wij u mede dat de Heere uit onze familiekring heeft weggenomen, na een kortstondige ziekte, onze geliefde zuster, schoonzuster en tante

Dag â&#x20AC;&#x153;Ouweâ&#x20AC;? Oma  waar u nu woont is het wel heel ver.   Een zwaaiend handje van Henri, Jari en Ricardo

Elizabeth Pellegrom Pellegrom in de leeftijd van 79 jaar. Familie Pellegrom A.H. van Horssen Waardenburg, 30 november 2013

Rust en eenvoud, dat is vaak de wens. Wij verzorgen ĂŠn regelen uw complete uitvaart, uiteraard met alle aandacht die u wenst. We zijn er voor Ăş.

t0QSFDIUFFOQFSTPPOMJKLF CFHFMFJEJOH t4DISJKWFOWBOIFUMFWFOTWFSIBBM t*OTQJSFSFOEFJEFFÂťO t%VJEFMJKLFCFHSPUJOHCJOOFOVVS t.PEFSOVJUWBBSUDFOUSVN i)FSJOOFSJOHTIVJTEF&JOEFSw JO3IFOPZ t7PPSBMMFWFS[FLFSJOHFO

Dag en nacht persoonlijk bereikbaar.

Het afscheid zoals u wenst. Ervaren, vertrouwd en stijlvol. Ook als u elders verzekerd bent.

T 0345-681151 M 06-22418277 W tvanderplaatuitvaart.nl

5

Uitvaartleiders: Ben de Weerd, Albert de Bruijn, Joke Geerse en Lenie Prinssen Uitvaartcentrum Rehoboth Dag en nacht: 0345 619833

www.lbv-uitvaarten.nl

3JFO%PLNBO #FFTE $PMMFHBVJUWBBSUMFJEFST +FBOJOF5VDLFS %FJM $VMFNCPSH #FSU4USFFG #JBODBWBOEF7FO 

 0345-82 02 80 www.dokman-uitvaarten.nl www.herinneringshuis.nl


Familieberichten

Woensdag 4 december 2013

Met heel veel bewondering en respect voor haar kracht en doorzettingsvermogen is, na een kortstondig ziekbed, toch nog plotseling van ons heengegaan mijn lieve vriendin, onze moeder, schoonmoeder, RPDHQ¶VWLHIPRHGHU

Wij willen iedereen hartelijk danken voor alle medeleven en de warme belangstelling die wij mochten ontvangen na het overlijden van

God keek rond in zijn tuin en vond een mooie plek Toen richtte hij zijn blik op aarde en zag jouw vermoeide gezicht Om je te laten rusten, heeft hij je in zijn armen genomen God’s tuin moet wel prachtig zijn, alleen de besten mogen komenLouisa Kers-Hol weduwe van Teunis Kers Leerdam, 15 november 1942 Vianen, 30 november 2013

Met veel verdriet hebben wij afscheid genomen van onze lieve en zorgzame vader, schoonvader en trotse opa

Zij zat nog vol plannen voor jaren, maar het heeft niet zo mogen zijn.

Jan

Ko Rijdes Everdina en Jos Goos en Chantal

Johannes Josephus van Lith

Mathieu Lizanne

Weduwnaar van Thea van Lith - Mulder

16-09-1943

Hetty en Hans

Max Sven

-

Beesd

-

02-12-2013

Juliëtte en Addy, Mike, Bas Yvonne en Fijnard, Daan, Maud Jan en Ilona, Thijs, Lars Robert en Kelly

Kinderen en kleinkinderen familie Rijdes 

Achterstraat 45 4132 VB Vianen

6

Pa ligt thuis opgebaard.Vrijdag 6 december om 13.00 uur nemen wij gezamenlijk afscheid van Louisa in de aula van crematorium Noorderveld, Structuurbaan 1 te Nieuwegein. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de ontvangkamer. 

GERTRUD ERNA DE KOSTER-SEIDEL Namens de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Leerdam, december 2013

Na het overlijden en bij de begrafenis van mijn innig geliefde vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder groot- en overgrootmoeder

Jannigje Hekman - de Wild hebben wij veel medeleven ontvangen. De vele brieven of kaarten, troostende woorden of uw persoonlijke aanwezigheid bij de condoleance en de begrafenis heeft ons allemaal goed gedaan. Onze welgemeende dank daarvoor. J.C. Hekman Kinderen Klein- en achterkleinkinderen Hei- en Boeicop, december 2013

De avondwake wordt gehouden in de R.K. Kerk H. Kruisverheffing, Voorstraat 19 in Beesd op donderdag 5 december om 19.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om afscheid te nemen van Pa en om te condoleren in De Dorpskring, Voorstraat 23 in Beesd van 20.00 – 21.30 uur. De afscheidsdienst vindt plaats in de R.K. Kerk H. Kruisverheffing op vrijdag 6 december om 14.00 uur. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op het R.K. gedeelte van de Algemene Begraafplaats, Schuttersweg in Beesd. Na de begrafenis wordt u uitgenodigd voor een samenzijn in De Dorpskring.

Herinneringshuis De Einder

Het Kontakt Edities bv Postbus 1, 2977 ZG Goudriaan Tel. 0183-583333 Fax 0183-583308

Regionaal Rouwcentrum Rhenoy

Je voelt je er thuis www.herinneringshuis.nl

Mocht u geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen dan kunt u deze aankondiging als zodanig beschouwen.

Geen nieuwe auto’s meer van zijn hand Geen fietstochten meer door het land Geen klussen meer om te klaren Hij heeft het leven laten varen

Hoe wij werken...

Samenwerken

Na een periode van afnemende gezondheid is rustig ingeslapen onze lieve papa en opa

Arie van Voorden 12 september 1932

30 november 2013

weduwnaar van Ineke van Voorden – de Swart

Betty

De uitvaart heeft op woensdag 4 december plaatsgevonden op de Algemene begraafplaats te Heukelum.

Een herinneringenzakje gevuld met een fotootje en een waxinelichtje als bedankje voor de gasten? Op onze site bij ‘Divers’ vindt u onze tekst ter inspiratie met meer informatie over alle mogelijkheden.

De Heere is mijn Herder. Psalm 23

Op www.de-stilte.com leest u ons hele verhaal over onze manier van werken.

Evamaria Rudolf en Milena Jetro

Tea en Marienke Correspondentieadres: Gasthuisstraat 39 4161 CB Heukelum

Heden behaagde het de Heere uit ons midden weg te nemen onze lieve moeder

Johanna Bogerd-Bos

En samenwerken met elkaar geeft kwaliteit! We geloven ook heel sterk in een nauwe samenwerking. Wij zoeken de samenwerking met iedereen die meewerkt aan een uitvaart; dit is de chauffeur van de rouwauto die we de gelegenheid geven om het gezin te condoleren met hun verlies en meedenkt over een mooie route om te rijden. Maar ook de koffiedame denkt mee over de zaalindeling en schudt samen met haar collega’s voorafgaande aan de condoleance het gezin de hand zodat ze hen net een beetje extra kan verzorgen met een kopje koffie of een glaasje water. Een ander voorbeeld is het draaiboek dat wij maken. Enkele dagen na een overlijden worden de grote lijnen van een uitvaart zichtbaar en vanaf dat moment gaan wij een draaiboek maken waarin we álle details vermelden die voor een ander belangrijk zijn om te weten. Denk hierbij aan kleding; als een familie aangeeft geen voorkeur te hebben voor zwarte kleding, dan houden wij als De Stilte hier rekening mee, maar we vermelden het ook in ons draaiboek zodat ook de koffiedames erover na kunnen denken. Het draaiboek wordt zo opgezet dat alle mensen rondom een uitvaart weten wat de familie verwacht en iedereen op een prettige wijze met elkaar kan samenwerken en elkaar aanvullen daar waar mogelijk.

sinds 23 december 1989 weduwe van Peter Willem Bogerd

in de gezegende leeftijd van 93 jaar. Uit aller naam: H. Bogerd Onze dank gaat uit naar de medewerkers van Curadomi voor de liefdevolle zorgen en aandacht voor onze moeder. 27 november 2013 Prinses Irenelaan 29, 4141 ER Leerdam De begrafenis heeft maandag 2 december jl. plaatsgehad op de Algemene Begraaf- plaats aan de Tiendweg te Leerdam.

Wereldlichtjesdag: Eén dag, één tijdstip waarop ouders van een overleden kin d niet alleen staan. Zondag

8 december 2013 Locatie: GeoFort, Nieuwe Steeg 74 in Herwijnen Ontvangst: 17.45 uur, Aa nvang ceremonie: 18.30 uur

www.wereldlichtjesdag.nl Geofort Wereldlichtjesdagof op facebook:

Meerkerk Tel. 0183-354039 info@de-stilte.com www.de-stilte.com


Familieberichten

Woensdag 4 december 2013

7

TAXI SOOMER, Vanaf mijn vroege jeugd tot op heden, Ben ik overal naar toe gereden. Door mensen, heel lief en aardig, De taxi bestuurden zij vaardig. Overal kwam ik veilig, En mijn geheimpjes waren bij hen heilig. We konden samen lachen en samen huilen. Ook de mensen aan de telefoon, Waren altijd buitengewoon. Helaas moet er een einde komen, Aan de samenwerking met Taxibedrijf Soomer.

5NIVÂ&#x203A;VOOREENLAGEREHYPOTHEEKRENTE

Want vanaf nu ga ik op reis, Met mijn eigen rijbewijs.

25Ă&#x203A;

)36// $%7).34

Hans en medewerkers, ik wens dat het jullie goed mag gaan, Wij zullen nooit vergeten wat jullie voor Richard en ons hebben gedaan.

ERK INSTOOGM FTGEENW VANĂ&#x203A; N TE 5NIVÂ&#x203A;HEE CH U TÂŤDEVR $AARPLUK

!BEVMLQEBBHOBKQBFPLMAFQJLJBKQEFPQLOFP@EI>>D !>QTFIQRQL@E KFBQJFPPBK2KFSÂ&#x2DC;)BHPMOLKDH>KR?BQOLRT?>>OBKABPHRKAFD >ASFPBOBK 7LA>QRTBBOHRKQDBKFBQBKS>KRTAOLLJERFPĂ&#x161; +BBJ@LKQ>@QLMJBQÂ&#x2DC;Â&#x2DC;KS>KLKWB>ASFPBROP SLLOBBKSOFG?IFGSBKAB LOFÂ&#x161;KQ>QFB ,LH?FGRQERFP

Bedankt!!!

Kees, Thea & Richard v. Loopik 5NIVÂ&#x203A;,EKSPRONG *CCP@PMCI />>AERFPMIBFK *MNGI 4FBIPBH>AB &MSRCL 0@ELLIPQO>>Q 

TE KOOP

30 %

OPRUIMING

AANGEBODEN

Gevr.: munten zilver en goud en verzamelingen, bijbeltjes m. slotje, zilveren vingerhoedjes, oude medailles, zeeuwse knoppen, parfumflesje m. dopje en oude bankbiljetten. Tel. 0345-615800.

KORTING

OP ALLE DAMESHOEDEN DOPJES EN BARETTEN NERGENS ZOVEEL HOEDEN

VLIETSKANT 13, LEERDAM

T.k. dmsfiets Gazelle primeur i.z.g.s. â&#x201A;Ź75,-; stationsfiets i.z.g.s. â&#x201A;Ź50,-; alum. lantaarn + 3 lampen â&#x201A;Ź40,-; hondenbench 80x70x70 â&#x201A;Ź20,-; waterpomp 220v â&#x201A;Ź40,-; 2-p gasstel + fl gas â&#x201A;Ź30,-. Tel. 0620997135. T.k. Kinect v. xbox 360 6 mnd oud â&#x201A;Ź69,- + 7 games v. â&#x201A;Ź99,-, titels skyrim - forza 2x gta iv mel b - your shape + mx vs atv. Tel. 06-21265391.

P R

HERBALIFE Afslanken, aankomen, fitter worden!

GRATIS RESERVEREN

HOLLYWOUD Programma van do. 05-12-2013 A

L

M

K

E

R

K

tot en met wo. 11-12-2013

Deze week: Voorpremières van Frozen 3D NL op zaterdag 7 en zondag 8 december. 10 december is het weer Ladies Night in Hollywoud, deze keer met de film Soof. 11 december Nachtelijke première The Hobbit: The Desolation of Smaug 3D om 00:01 uur. Om uw bezoek nog aangenamer te maken is ons gebouw voorzien van klimaatbehandeling.

Annet Bassa-Mesker

Tel. 0183 - 60 18 13

IN

(onafhankelijk distributeur)

www.puurfiguur.nl

Overigens kunt u bij ons ook gratis parkeren.

Hoera Sjaan Blom 90 jaar!

E N

T

LADIES NIGHT MET SOOF Di. 10-12 19.00/19.30/20.00/20.30 NACHTELIJKE PREMIĂ&#x2C6;RE THE HOBBIT: THE DESOLATION OF SMAUG 3D Wo. 11-12 00.01 THE HOBBIT: THE DESOLATION OF SMAUG 3D â&#x20AC;&#x201C; PREMIĂ&#x2C6;RE Wo. 11-12 15.15/18.15/20.15 FROZEN 3D NL â&#x20AC;&#x201C; PREMIĂ&#x2C6;RE Za. 07-12 14.00/15.00, Zo. 08-12 14.00/15.00, Wo. 11-12 11.00/13.30/16.00 MEES KEES OP KAMP â&#x20AC;&#x201C; PREMIĂ&#x2C6;RE Wo. 11-12 11.00/12.45/14.30/15.45 BROâ&#x20AC;&#x2122;S BEFORE HOâ&#x20AC;&#x2122;S â&#x20AC;&#x201C; PREMIĂ&#x2C6;RE Do. 05-12 14.25/18.45/21.00, Vr. 06-12 16.30/19.10/21.30, Za. 07-12 16.30/19.10/21.30, Zo. 08-12 16.30/18.45/21.00, Ma. 09-12 14.25/18.45/21.00, Di. 10-12 14.25/18.00, Wo. 11-12 18.20/21.15 MANNENHARTEN Do. 05-12 11.00/13.30/18.30/20.30, Vr. 06-12 11.00/15.30/ 18.30/20.00/21.00, Za. 07-12 15.30/16.30/18.30/20.00/21.00, Zo. 08-12 16.15/18.30/20.30, Ma. 09-12 13.30/18.30/20.15, Di. 10-12 11.00/13.30/18.30, Wo. 11-12 18.30/20.45 MIDDEN IN DE WINTERNACHT Do. 05-12 11.00/12.40/15.45, Vr. 06-12 11.00/13.30/15.00, Za. 07-12 11.00/13.30/14.30, Zo. 08-12 11.00/13.30/14.30, Ma. 09-12 11.00/12.40/14.00/15.45, Di. 10-12 11.00/12.40/14.00/15.45, Wo. 11-12 11.00/14.00/16.15 THE HUNGER GAMES: CATCHING FIRE Do. 05-12 11.00/15.30/18.00/20.45, Vr. 06-12 16.15/18.45/20.30/22.00, Za. 07-12 16.15/18.45/20.30/22.00, Zo. 08-12 15.30/18.00/20.45, Ma. 09-12 11.00/15.30/18.15/20.45, Di. 10-12 11.00/16.00/18.15, Wo 11-12 18.00 HET DINER Do. 05-12 20.15, Vr. 06-12 18.10, Za. 07-12 18.10, Zo. 08-12 20.15, Ma. 09-12 18.20 TURBO 3D NL Vr. 06-12 13.00, Za. 07-12 11.00, Zo. 08-12 11.00, Ma. 09-12 16.15, Di. 10-12 16.15 PLANES 3D NL Do. 05-12 14.00, Vr. 06-12 14.00, Za. 07-12 13.00, Zo. 08-12 13.00, Ma. 09-12 16.00, Di. 10-12 15.30, Wo. 11-12 13.15 DE CLUB VAN SINTERKLAAS EN DE PIETENSCHOOL NL Do. 05-12 11.00/16.15, Za. 07-12 11.00, Zo. 08-12 13.00, Ma. 09-12 11.00, Di. 10-12 11.00 SINTERKLAAS EN DE PEPERNOTEN CHAOS NL Do. 05-12 16.00, Za. 07-12 12.45, Zo. 08-12 12.45 DE NIEUWE WILDERNIS Do. 05-12 13.45/18.15, Vr. 06-12 11.00, Za. 07-12 11.00, Zo. 08-12 18.15, Di. 10-12 13.45, Wo. 11-12 11.00 SNEAK PREVIEW Ma. 09-12 20.30 BOULEVARD: LA VIE Dâ&#x20AC;&#x2122;ADĂ&#x2C6;LE Wo. 11-12 20.30

LAAT UW GEBIT ONZE ZORG ZIJN.

!

Â&#x160;Â&#x161;Â&#x2019;Â&#x160;ÂĄÂĽÂ&#x17D;Â&#x2018;Â&#x17D;Â?Â&#x17D;Â&#x2014;Â&#x201C;Â&#x152;Â&#x201C;¤Â&#x17D;Â&#x17D;ÂĄÂ?á&#x20AC;&#x2DC;

Â&#x201C;Â&#x201D;ÂŁĹśÂ&#x201C;Â&#x160;á&#x20AC;&#x2018; Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x17D;Â&#x201C;Â&#x161;Â&#x2013;Â&#x201C;Â&#x161;Â?Â&#x17D;ÂĄÂ&#x17D;Â&#x161; Â&#x17D;Â&#x161;Â&#x160;Â&#x152;Â&#x2019;¤Â&#x17D;ÂĄÂ&#x2013;Â&#x2014;Â&#x17D;Â&#x201C;Â&#x161;Â&#x2013;Â&#x201C;Â&#x161;Â?Â&#x17D;ÂĄÂ&#x17D;Â&#x161;

Het adres voor: <Â&#x2039;Ă&#x2DC;Ă&#x2013;Ă&#x201C;Ă&#x161;üäåãà üĂ&#x2122;Ă&#x2013;äĂ&#x2013; <Â&#x2039;Ă&#x153;Ă?Ă&#x161;Ă&#x153;Ă&#x2DC;Ă&#x2013;Ă&#x201C;Ă&#x161;ĂĽ <Â&#x2039;ĂŁĂ&#x2013;ĂĄĂŞĂŁĂŞĂĽĂ&#x161;Ă&#x2013;ä <Â&#x2039;Ă&#x2022;Ă&#x2013;äĂ&#x153;ĂŚĂ&#x;Ă&#x2022;Ă&#x161;Ă&#x2DC;Â&#x2039;ĂŞĂ&#x2022;çĂ&#x161;Ă&#x2013;ä

In zwart en in kleur

Bel voor een afspraak: 0345 - 50 58 51

Ons programma kunt u ook vinden op onze website www.hollywoud.nl SPORTLAAN 59 TE ALMKERK, (GRATIS) RESERVEREN 0183-307286

Bergstraat 1, 4141 BS LeErdam | www.kunstgebitleerdam.nl

van de bekende Betuwse gebakkraam als vanouds onze overheerlijke Oliebollen Appelbeignets Appelbollen Berlinerbollen Dagelijks geopend t/m 31 december 2013 Speciale aanbieding bij inlevering van deze bon op het Dr. Reilinghplein Knipbon geldig t/m 24 december 2013

12 oliebollen of krentebollen naar keuze voor â&#x201A;Ź 6,00 Standplaats: Dr. Reilinghplein hoek Meent

WILT U GEEN CHOCOLADELETTER IN DE SCHOEN, DAN MAAR EEN FLESJE VAN DE SLIJTER DOEN! Hartevelt jonge Elders 12,69 bij ons 1 LITER

Glen Talloch whisky Elders 17,79 bij ons 1 LITER

9.49

13.99 Â

Licor 43 0,7 liter in kadoverpakking met 4 Gaudi glaasjes Elders 19,99

bij ons

14.99 Kerkstraat 47 - Leerdam Kon. Wilhelminalaan 56 - Gorinchem T 0345-612623 I WWW.INDENWINGERD.COM

Aanbieding geldig t/m 7 december 2013

â&#x153;

OLIEBOLLEN

â&#x153;

www.degrootprintshop.nl


Niet het grootste maar wel het gezelligste Tuincentrum! Grote Kerststerren rood STUNTaanbieding 2,99 p. st. 2 voor

â&#x201A;Ź 5,00

Grote rode Anthurium

nu â&#x201A;Ź 4,99

Vogelvoer

Grote sortering kerstbomen van super kwaliteit

Vanaf 11 uur zoals vanouds voor alle klanten een kom heerlijke Erwtensoep

verpakt in Leuk bakje van â&#x201A;Ź 8,99

voor â&#x201A;Ź 4,99

Prachtige kunstkerstboom

2,15 hoog alleen deze zaterdag van 125,-

â&#x201A;Ź 75,-

Grote sortering kerststukken

vanaf â&#x201A;Ź 5,99

Kerstboompje met sneeuw per st. â&#x201A;Ź 0,99

3 voor maar â&#x201A;Ź 2,50 Tuin- en Bloemencentrum

â&#x20AC;?HET WESTENâ&#x20AC;?

#' )##%&#*&"*'!  

(&$%%!# 

GRATIS PARKEREN

p

op=o

Het grootste assortiment van de hele regio

pinnen en chippen


RACE NAAR MCD & SPAAR ZE ALLE 20! Witte minipuntjes

Alle soorten Pampers

'RXZH(JEHUWVNRIĂ&#x20AC;H

zak 10 stuks

1.39

pak 23-58 stuks

roodmerk grove maling, decafĂŠ, PLOGFDIpHQDOOHVRRUWHQVQHOĂ&#x20AC;OWHU

2 pakken Ă 250 gram

5.08-6.30

0.99

2+1

Bij aankoop van 3 artikelen 33.3% NRUWLQJ%LMYSDNNHQDFWLYHĂ&#x20AC;WPLGL van 29.97 voor

GRATIS

19.99

Beenham

Alle soorten Nivea

van onze versafdeling

deodorant, douchegel, conditioner of shampoo

100 gram

2.09

3.

99

1.

79

kilo 7.98

voor

schotel 1 kilo

Grandâ&#x20AC;&#x2122;Italia pastasaus, sugocasa of pasta

net ca. 2 kilo

12.99

GRATIS

3.54

Perssinaasappels

Gourmetschotel populair

1+1

Bij aankoop van 2 artikelen 50% NRUWLQJ%LMYĂ DFRQVSXUHLPSDFW shampoo van 7.08

zak 500 gram pot 400

2.99

9.

99

2+1

Bij aankoop van 3 artikelen 33.3% korting. Bijv: 3 pakken spaghetti, 500 gram van 3.30 voor

GRATIS

2.20

Super mosselen

Alle soorten Taksi

bak 2 kilo

3.48-3.96

4 pakken Ă 1500 ml.

7.99

1.

89

5.

99

4 pakken

3.

00

kilo 0.95

kilo 3.00

NestlĂŠ miniâ&#x20AC;&#x2122;s

Noord Waarland kaas

Bros, Nuts, Chunky, Kitkat,

jong, jong belegen of belegen

Lion, mini Bros en Smarties

stuk 500 gram

3 zakken 190-250 gram

5.16-5.88

Bijv: Noord Waarland jonge kaas van 5.50 voor

3.58

3 zakken

35%

5.

00

KORTING

Pringles chips

Dr. Oetker Bistro baguette Bolognaise of Hawaii

alle soorten

pak 2 stuks

2 kokers Ă 150 gram

1.61

Alle soorten Reus wasmiddel pak 1260 gram

0.99 MCD Leerdam, Eiland 73-75 4143 ET Leerdam, tel: 0345- 50 60 00

Ă DFRQPO

2 artikelen naar keuze

9.70-11.38

3.64-4.02

2 stuks

5.

00

2 kokers

3.00 kilo 10.00

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

W 49 49 -- Aanbiedingen Aanbiedingen gelden gelden t/m t/m zaterdag zaterdag 7 7 december december 2013. 2013. Prijswijzigingen Prijswijzigingen en en uitverkocht uitverkocht voorbehouden, voorbehouden, niet niet voor voor wederverkoop! wederverkoop! * * Wij Wij verkopen verkopen geen geen alcoholische alcoholische dranken dranken aan aan personen personen onder onder de de 16 16 jaar. jaar. W


publicaties

Woensdag 4 december 2013

MINDFULNESS

ONS VAK

=

Zit jezelf niet langer in de weg!

UW VOORDEEL

6 januari start 8-weekse cursus www.lotusopdelinge.nl

06 - 22 11 80 85

Thuis voor jouw talent

TE KOOP AANGEBODEN

T.k. hoge noren mt 42 Nijdam nw â&#x201A;Ź59,-; snowboard usa eldorado â&#x201A;Ź59,-; serie van 18 jeugdbkn â&#x201A;Ź59,-; 4 cafe stoeltjes â&#x201A;Ź39,-; 100 LP's â&#x201A;Ź29,-; salontafel rond â&#x201A;Ź19,-; tv â&#x201A;Ź19,-; telefoon simloc vrij nw â&#x201A;Ź19,-. Tel. 06-21265391.

Vanaf 1 januari 2014 gaat Het Kontakt Edities over op vaste advertentieformaten. Meer informatie? Vraag de nieuwe formaten en tarievenkaart aan bij onze advertentie afdeling. Telefoon: 0183-583200 Email: advertentie@het kontakt.nl

T.k. kookplaat 1/2 gas, 1/2 keramisch â&#x201A;Ź65,-; kledingkast 1/2 hang + 1/2 leg â&#x201A;Ź35,-. Tel. 06-21265391. T.k. kookplaat rvs 4-pits, 2 p gas + 2 p keramisch kan op koelk. â&#x201A;Ź59,-; gr ronde barbecue op wln m. deksel â&#x201A;Ź29,-; imari ant. japans wandbord + vaas â&#x201A;Ź59, ; 100 LP's â&#x201A;Ź29,-. Tel. 06-21265391.

â&#x201A;Ź 1,50

BAKKERBART.NL Leerdam

Rijwielhal VAN DONGEN

â&#x201A;Ź 0,50 De lekkerste

Youâ&#x20AC;&#x2122;re welcome!

Woensdag 11 december

mt 36 schoemt 38 0345-

Kapotte ďŹ ets of scooter? Ga dan naar

Bij besteding vanaf â&#x201A;Ź 7,50 (op=op ) een GRATIS BREEKBROOD ROZEMARIJN-KNOFLOOK of KAAS-UI

Weekknaller Wit stokbrood

Doe mee bij de proeĹ&#x2021;Ä&#x17E;Ć?Ć?Ć?Ä&#x17E;Ĺś

T.k. wandkast m. bar en vitrine v. taxushout; grenen buffetkast; kroonluchter; ovale salontafel klass.; harmonium; perzen; comtoise klok; toogkast klass. Tel. 078-6102745/ 6100885. T.k. lrn dmsjas bruin wintergev. â&#x201A;Ź50,-; dms nen camel + hielb. z.g.a.n. â&#x201A;Ź20,-. Tel. 11021.

Brood van de maand Woudbrood

We laten jou en je ouders zien waarom zo veel leerlingen voor tweetalig vwo kiezen.

Aanvang: 19.30 uur Eksterlaan 48, Leerdam

Heerenlanden College Eksterlaan 48 Joost de Jongestraat 55 Tel.:0345-6613531 www.heerenlanden.nl

W.C. de Hagen-Vianen Vijfheerenlanden 544.a. Tel. 0347-351756

DE MAN makelaardij & hypotheken

Nergens anders krijgt u meer Het nieuwe UPC Alles-in-1 Power Pakket: meer voor hetzelfde geld.

120 Mb/s internet Interactieve digitale tv LEERDAM, JC RIJSDIJKSTRAAT

S C H E R P A A N B O D!

Tuingericht uitgebouwde woning op bijna 200 m² eigen grond! Gesitueerd aan een verkeersluwe straat aan de rand van het centrum van Leerdam met alle dagelijkse voorzieningen op korte afstand. Binnenshuis biedt de woning onder meer een uitgebouwde, zonnige en tuingerichte woonkamer (50 m²),een complete keuken, drie slaapkamers, een badkamer eneen royale berging. Perceeloppervlakte2

Inhoud Woonoppervlakte 2

 VRAAGPRIJS

: â&#x201A;Ź 209.000,- K.K

Bellen

â&#x201A;Ź 50,per maand

4 maanden HBO cadeau

Met waardebon van â&#x201A;Ź 25,- voor onze winkel. Deze actie is geldig tot en met 31 december 2013. | Voorstraat 57 | Beesd | 0345 683 979

Open de brochure op www.demanmakelaardij.nl of bel DE MAN 0345 631030 â&#x20AC;&#x201C; Kerkstraat 51 Leerdam Brochure en voorwaarden: www.demanmakelaardij.nl

ICE AGE Š2012 Twentieth Century Fox Film Corporation. SPIDERMAN Š Sony Pictures Television Inc. All Rights Reserved. Indien u diensten bestelt waarbij u een (ander) modem en/of mediabox ontvangt, betaalt u eenmalig â&#x201A;Ź 25,- apparatuurkosten. Als u kiest voor HBO loopt dit abonnement na 4 maanden automatisch door en betaalt u â&#x201A;Ź 15,- per maand. Het HBO-abonnement is maandelijks opzegbaar. Deze aanbieding is beschikbaar t/m 31 december 2013. De waardebon is alleen voor nieuwe en bestaande UPC-abonnees die een alles-in-1 pakket bestellen en er minimaal 2 UPC-diensten (televisie, internet, bellen) bijnemen. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden en beschikbaarheid.

10


Woensdag 4 december 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

11 verkiezings nieuws

Van Middelkoop op 1 bij CDA Zederik

Dittie van Zee voert CDA aan

Krämer lijsttrekker PvdA Zederik

ĩĢĵĪĬīġš Maks van Middelkoop (55) uit Ameide is gekozen tot lijsttrekker voor CDA-Zederik bij de gemeenteraadsverkiezingen. Van Middelkoop is sinds juli 2012 CDA-raadslid. Het CDA is verheugd dat met de eerste tien kandidaten alle kernen van Zederik vertegenwoordigd zijn. De top zes: 1. Maks van Middelkoop, 2. Arie den Besten (Leerbroek), 3. Maria de Jong-Middelkoop (Ameide), 4. Henk van Nieuwenhuijzen (Lexmond), 5. Marieke van der Spek-den Besten (Nieuwland), 6. Geert Meppelink (Meerkerk). Van Middelkoop is blij met de verjonging van de lijst en de spreiding over alle kernen.

ĥĢįĴĦħīĢī š Dittie van Zee-van Arendonk (Herwijnen) is als vertrouwd gezicht in de Lingewaalse politiek unaniem gekozen tot lijsttrekker van CDA Lingewaal.

ĪĢĢįĨĢįĨš De PvdA in Zederik heeft Ralf Krämer, zittend wethouder voor de PvdA in Zederik, gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen komend voorjaar. Bram Provoost, op dit moment fractievoorzitter, staat tweede en raadslid Henk de Vaal staat op nummer drie. De PvdA kiest hiermee voor continuïteit en zet de lijn van sociaal, maar financieel verantwoord beleid voort. De eerste reactie van Ralf Krämer na zijn verkiezing: “Ik ben vereerd dat ik weer tot lijsttrekker ben gekozen. Samen zullen we er alles aan doen om de belangen van onze progressieve burgers ook na 19 maart te behartigen.”

Na de verkiezingen is zij beoogd fractievoorzitter van de nieuwe fractie, een functie die zij nu ook reeds vervult. Wethouder Ed van Sambeek (Vuren), de huidige wethouder voor het CDA, zal de verkiezingen ingaan als wethouderskandidaat. Van de aanwezige leden kreeg Van Sambeek het mandaat om, indien de uitslag van de verkiezingen daar de

mogelijkheid toe biedt, voor het CDA een tweede termijn als wethouder te vervullen. Bij de eerste vijf kandidaten op de lijst verscheen op plaats vijf Ad van Krieken uit Herwijnen. Hij volgt het vertrekkende raadslid Adrie van Baalen- van Es op. Adrie kan na de verkiezingen niet meer als raadslid voor het CDA Lingewaal actief blijven, omdat zij door een verhuizing buiten de gemeente Lingewaal komt te wonen. De eerste zes kandidaten waarmee het CDA Lingewaal aan de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 wil deelnemen zijn: 1. Dittie van Zeevan Arendonk (Herwijnen), 2. Ed van

Bruggeman lijsttrekker CDA ĩĢĢįġĞĪ š De leden van CDA Leerdam hebben Bart Bruggeman gekozen als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De lijst is een mix van zittende raadsleden en nieuwe gezichten. Door de combinatie van jonge en ervaren mensen vormt de lijst een basis voor een vervolg in 2018. Bart Bruggeman, momenteel fractievoorzitter, is aangewezen als kandidaat wethouder, mocht het CDA in de coalitie komen. Na Bruggeman staat Martine Visser op de tweede plaats. Zij heeft zich de afgelopen vier jaar in de raad geprofileerd op het sociale domein en wil haar karwei de komende vier jaar graag voortzetten. Op de derde plaats staat David Golverdingen (1987), een nieuwe en jonge kandidaat. Hij is geen onbekende in het Leerdamse en is actief als vrijwilliger in wijk- en buurtbeheer, jongerenwerk en bij de

voetbal. Tevens is hij voorzitter van Masa Depan Leerdam. Op de vierde plaats staat Teunis van Weverwijk. De ervaren en gedegen politicus is al drie raadsperioden lang een vaste kracht in het team. Op de vijfde plaats staat Monira Hassan (1992). Deze jonge Leerdamse combineert een baan bij VGZ met haar studie Tourism Recreation Management. Monira was de afgelopen periode actief in de steunfractie en bij CDJA Rivierenland. Lijsttrekker Bart Bruggeman is blij met de nieuwe lijst: “Op deze manier hopen we een brug te slaan naar de jonge Leerdammers. Dat kan alleen door jonge mensen het vertrouwen te geven en ze een goede positie te geven op de lijst.” Het CDA hoopt de stap te kunnen zetten van drie naar vier zetels. De kandidaten hebben er zin in. David Golverdingen wil de ‘vergrijzing van de politiek doorbreken’ en hoopt met zijn ervaring in de wijk een bij-

drage te leveren aan een nog beter Leerdam. Monira Hassan wil de jongeren stimuleren politiek geïnteresseerd te worden. De leden hebben tijdens hun vergadering Bart Bruggeman niet alleen aangewezen als lijsttrekker, maar hebben ook bepaald dat hij de aangewezen persoon is om wethouder te worden bij deelname aan een coalitie. Bruggeman vindt het raadswerk heel mooi en zal dat de komende vier jaar met veel plezier doen. “Maar de stap naar het college zou ik ook graag willen maken.” Petra Groeneweg stopt als wethouder en stelt zich niet meer kandidaat voor een politieke functie in Leerdam. Binnen het CDA geldt het principe dat drie termijnen van vier jaar genoeg is. “Daar sluit ik mij bij aan en dan wordt het tijd voor andere dingen en nieuwe mensen met nieuwe ideeën. Maar ik maak vol energie deze periode af.”

Sambeek (Vuren), 3. Jos Vink (Asperen), 4. Johan Kerbel (Asperen), 5. Ad van Krieken (Herwijnen) en 6. Lea Ekelmans (Vuren). Vertrouwde gezichten De kandidatenlijst is vastgesteld tijden de ledenvergadering dinsdag in dorpshuis De Poort in Herwijnen. Een speciale vertrouwenscommissie adviseerde het bestuur over het opstellen van de kieslijst. Op voorstel van het bestuur kozen de leden ervoor om veel vertrouwde gezichten op de lijst te handhaven. Ook werden de eerste piketpalen voor het verkiezingsprogramma geslagen.

Wim Timmermans op 1 bij PvdA Geldermalsen ĤĢĩġĢįĪĞĩİĢīš Wim Timmermans is opnieuw gekozen tot lijsttrekker voor de PvdA Geldermalsen. Op nummer twee staat Annet IJff en op drie en vier de nieuwkomers Rob van Veen en Jeanette Koch.

Nieuwkomer Rob van Veen uit Geldermalsen is actief in het verenigingsleven en staat bekend om zijn maatschappelijke betrokkenheid. Hij was plaatsvervangend commissielid in de vorige periode.

De uit Rumpt afkomstige Timmermans is inmiddels een bekend gezicht in de lokale politiek van Geldermalsen. Eerst in de oppositie en vervolgens in een nieuwe coalitie heeft hij een stevige basis gelegd voor de komende jaren. De partij hoopt deze lijn met hem voort te zetten.

Jeannette Koch uit Geldermalsen heeft nog geen politieke ervaring, maar ziet de kracht van Geldermalsen in het verbinden van mensen en organisaties en gaat zich daar sterk voor maken. Op plaats vijf op de lijst staat een bekend PvdA-gezicht uit de gemeenteraad: Jan van den Broek. Gevolgd door René van der Horst en Pieter van Eeuwijk. Met deze samenstelling beschikt de partij over een sterk team voor de komende periode dat perfect aansluit bij de standpunten uit het verkiezingsprogramma. De volledige kandidatenlijst staat op de website van de partij.

Ervaring Met het ook al zittende raadslid Annet IJff uit Buurmalsen is er ruim voldoende ervaring bij de PvdA aanwezig om verder te werken aan de toekomst van Geldermalsen. “Niet de stenen, maar de mensen moeten centraal staan”, is de slogan van de sociaal-democraten.

q WWW.GELDERMALSEN.PVDA.NL

VVD Geldermalsen presenteert kandidatenlijst <:A9:GB6AH:C™ Op een druk bezochte algemene ledenvergadering hebben de leden van de VVD Geldermalsen de kandidaten gekozen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. In een eerdere vergadering was Frank Broedelet uit Deil al gekozen als lijsttrekker. Nu is de rest van de kandidaten ook bekend. Op nummer twee staat nieuwkomer Edwin Loeff en op drie komt Kees van den Tempel, beiden woonachtig in Meteren. De nummers vier en vijf van de nieuwe lijst zijn Rita van Leeuwen van Ewijk, ook uit Deil, en Mike Vogel uit Geldermalsen.

Hiermee heeft de VVD Geldermalsen gekozen voor een nieuw en sterk team dat met vers elan de campagne in gaat. Er wordt ingezet op het beheersen van de financiële risico’s die de gemeente loopt en het beperken van de lokale belastingen zoals de OZB, maar ook op deregulering, samenwerking en participatie. Stuk voor stuk belangrijke thema’s in de volgende raadsperiode.

™=Zi896egZhZciZZgiZZca^_hibZio^iiZcYZgVVYhaZYZcZcc^ZjlZ\Zo^X]iZc#

FOTO: AANGELEVERD

Temminck lijsttrekker CU

Verkiezingsbijlage in Het Kontakt

ĞİĭĢįĢīš De huidige fractievoorzitter Fred Temminck is door de leden van ChristenUnie Lingewaal gekozen tot lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

door de plaatselijke gemeenschap op zijn duimpje. “Volksvertegenwoordiger zijn en ten dienste staan van de samenleving”, dat is het motto van de CU-lijsttrekker.

De ervaren Fred Temminck is al twaalf jaar actief in de gemeentepolitiek van Lingewaal. De ChristenUnie in Lingewaal groeide in die jaren van één naar drie zetels in de gemeenteraad en maakt nu ook deel uit van de coalitie.

ChristenUnie Lingewaal verkoos Temminck tijdens de algemene ledenvergadering. Deze werd geleid door de nieuwe voorzitter Frank Spuls uit Heukelum. Hij zorgde ervoor dat het een levendige en energieke vergadering werd, met zelfs een spelmoment erin. De kersverse preses deed dat op een professionele en enthousiaste manier.

įĢĤĦĬš Het Kontakt volgt het nieuws rond de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 de komende maanden op de voet. In de week voor de verkiezingen verschijnt er bij de krant een speciale bijlage over de verkiezingen. Hierin wordt aandacht geschonken aan de politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen.

Betrokken In het dagelijks leven is Fred Temminck werkzaam bij het ministerie van Economische Zaken. In zijn woonplaats Asperen is hij actief betrokken bij de Hervormde kerk en het verenigingsleven, onder andere bij muziekvereniging Ad Astra en volleybalvereniging WHV. Temminck is opgegroeid in Lingewaal en kent daar-

De huidige wethouder Govert van Bezooijen staat nummer twee op de lijst. Hij is ook voor de komende periode de wethouderskandidaat voor de ChristenUnie. De zittende raadsleden Linda van Willigen en Hans Daudeij staan op de plaatsen drie en vier.

Het Kontakt heeft diverse advertentiemogelijkheden voor politieke partijen, zowel in de aparte verkiezingsbijlage als in de reguliere krant en online op de website van het Kontakt. Voor meer informatie hierover kan contact opgenomen worden met de media-adviseurs Max Broekhoff (0651314935 of m.broekhoff@hetkontakt.nl) en Anita Hoogeveen (0613498326 of a.hoogeveen@hetkontakt.nl).

Deze thema’s zijn terug te vinden in het verkiezingsprogramma van de VVD: ‘Toekomstbestendig Geldermalsen’.


publicaties

Woensdag 4 december 2013

C.V.RADIATOREN STUNTVERKOOP

JA!

INSCH R K AN NIJVEN OG

12

V.A. 14 EURO PER STUK GEVARIEERDE MATEN OOK ALLE C.V. AANSL.MATERIALEN VOLLEDIGE GARANTIE

Stuntverkoop!! paneel- en design radiatoren     

info@radiatorstunter.nl

WWW.RADIATORSTUNTER.NL

â&#x153;&#x192;

â&#x153;&#x192;

Oliebollen Krentenbollen

Bij de Betuwse Gebakkraam Op het parkeerterrein bij de Karwei en Topshelf 11 oliebollen of krentenbollen naar keuze â&#x201A;Ź 5,-

S R E K C U TR ival kerstfest

spetterende feestavond 200 verlichte trucks

â&#x153;&#x192;

r 2013 Z a te rd a g 7 d e c e m b e

Tegen inlevering van deze bon en alleen geldig bij Karwei/Topshelf

Bekend van het AD Geldig tot 31 december 2013

kindervermaak

2013

vuurwerkshow overdekte braderie

oldtimers

en te n h al G o ri n ch em em en | Ev r u u 0 2 t to 12 st iv al .n l w w w .t ru ck er sk er st fe

Kerstbomenverkoop

Onze showroom moet u gezien hebben! Kom altijd langs voor een offerte! #'%#)"&"*"'%&$&$$"'(* "$( $!* ##"  *(((#'%#)"&""

Bezoek onze website voor sde opening tijden.

Zaterdag 7 december Vlietskant Winterevent

Vanaf 5 december bij Karwei, Loosdorp 2, Leerdam

Oliebollen - warme dranken - erwtensoep - goodiebags! Allemaal GRATIS

Ook thuisverkoop: Baronie 22, Asperen, tel. 06-51691431

hoofdprijs cadeaubon van â&#x201A;Ź 500,00 Peterson Herenmode

De juiste keuze Wij bieden alle scholen een prachtig regionaal platform voor de campagne voor de open dagen. In week 3 2014 verschijnt onze ONDERWIJS- & BEROEPENBIJLAGE in een totale oplage van bijna 240.000 exemplaren. Tevens bieden wij u een online platform! Vanaf het formaat van een halve pagina stellen wij hetzelfde formaat ter beschikking om uw advertentie gratis te ondersteunen met een redactioneel artikel.

Meld u aan en neem contact op met onze advertentie-afdeling, tel 0183-583200 of verkoop.binnendienst@hetkontakt.nl

Win mooie prijzen met de boodschappenkaartjes!

2014

Onder het genot van gratis aangeboden warme winterse drankjes en verse oliebollen van bakkerij de Jager bij de twee kraampjes aan het eind en het begin van de Vlietskant, valt er nog veel meer te genieten en beleven. Bij Okhuizen SlaapTotaal kunt u zaterdag terecht voor een presentatie over wollen dekbedden, ook trakteren ze iedere bezoeker op koffie en heerlijk kerst brood. Erwtensoep bij De Witgoedspecialist, hamburgers bij Europarts, demonstratie van Dyson zakloze stofzuiger bij Afternet en een gratis portret-actie bij Fotodiscounts. Ook is er een instore event bij Big & Beautiful; je vind er de nieuwste feest collectie, maar ook een gratis pedicure behandeling, visagiste, interieurstyliste,en leuk gevulde goodie-bags. Het klapstuk is wel Troubadour Eduard Hagenstein die de gehele middag muziek maakt aan de Vlietskant.

(* cadeaubon geldig op de orginele prijs, niet op de uitverkoopprijs) Cadeaubon â&#x201A;Ź 100,00 Afternet Cadeaubon â&#x201A;Ź 100,00 Okhuizen Slaaptotaal Cadeaubon â&#x201A;Ź 100,00 De Witgoedspecialist en vele andere prijzen. Let op: prijsuitreiking om 16.00 uur voor Peterson Herenmode. Zorg dat u erbij bent met uw legitimatiebewijs, wordt er een kaartje getrokken, maar niet aanwezig dan gaat de prijs naar een ander.

Kom naar de Vlietskant, beleef alles wat deze winkels u bieden, geniet van alle gratis winterse traktaies en maak kans op mooie prijzen


Woensdag 4 december 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

13 verkiezings nieuws

André van der Leest lijsttrekker VVD Leerdam ĩĢĢįġĞĪ š In de algemene ledenvergadering van de VVD Leerdam is de kieslijst en het verkiezingsprogramma vastgesteld.

Fullcolour adverteren, verrassend lage tarieven in Het Kontakt

De lijst wordt aangevoerd door de huidige fractievoorzitter André van der Leest. Op plaats twee staat Frank de Graaf, in het huidige college wethouder, gevolgd door de zittende raadsleden Mireille Horden en Ronny Muller. Frank de Graaf is de kandidaat wethouder voor de VVD, hij is geen kandidaat voor de raad. De VVD heeft ook het verkiezingsprogramma vastgesteld met als titel: ‘Leerdam, parel aan de Linge.’ De in-

houd staat in het teken van het verzetten van de bakens. De nieuwe taken voor de gemeenten die vanuit de rijksoverheid worden overgedragen, maar ook de bezuinigingen en herindeling als een reële mogelijkheid vormen de nieuwe realiteit waar de VVD Leerdam rekening mee houdt. Voor de inwoners van Leerdam biedt de VVD een stevig en stabiel financieel economisch beleid. “Ook nu presenteren we een meerjarig sluitende begroting, ondanks de moeilijke omstandigheden”, aldus lijsttrekker Van der Leest. In het verkiezingsprogramma voor de komende periode is de aandacht gericht op lage lokale lasten voor bur-

gers en bedrijven. “In dit beleid is zeker ruimte voor cultuur en aandacht voor die burgers die een steuntje in de rug nodig hebben.” Uitgangspunt is dat de zelfstandigheid van burgers aangemoedigd moet worden en ondersteuning verdient. “Er is niets zo sociaal dan werken en een bijdrage leveren aan de samenleving.” Voor de VVD is herindeling een serieus thema. Dit lijkt onafwendbaar gezien de grote uitdagingen die voor ons liggen. “Leerdam is te klein om kwalitatief goede dienstverlening te bieden voor de nieuwe taken: zorg bieden aan langdurig zieken of ouderen, hulp bij het vinden van werk (of een uitkering

verstrekken) en de jeugdzorg.” De VVD ziet ook goede kansen voor Leerdam door een herindeling. “De kracht van groot kan gecombineerd worden met de zorg voor klein.” Groot betekent meer ruimte voor bedrijven en werkgelegenheid, voor recreatie en toerisme. “Klein betekent aandacht voor kernen en wijken en ook kleinschalige zorgcentra. Voor wijken en kleine kernen, denk aan Oosterwijk, Kedichem en Schoonrewoerd, geeft dit meer kansen om tot zelfregulering te komen.” Het volledige programma staat op de website van de VVD.

q WWW.VVD-LEERDAM.NL

Kieslijst D66 Geldermalsen compleet

Van Ochten lijsttrekker VVD

ĤĢĩġĢįĪĞĩİĢī š In mei was huidig D66 fractievoorzitter Jan de Geus uit Beesd al gekozen tot lijsttrekker van D66 Geldermalsen. Nu zijn ook, na een internetverkiezing onder de leden, de overige kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 bekend.

A>C<:L66A ™

Als tweede op de lijst is gekozen het huidige gemeenteraadslid Rita Boer Rookhuiszen-de Joode uit Tricht.

ren, Patrick van Iperen uit Buurmalsen en Werner Müller uit Beesd. Allen zijn twintigers.

Jong De derde, vierde en vijfde plaats worden ingenomen door de relatief jonge D66’ers Ashley Karsemeijer uit Mete-

Gelukkig Lijsttrekker Jan de Geus laat weten uitermate gelukkig te zijn met de kandidatenlijst die in totaal uit vijftien per-

sonen bestaat. “Het is een goede mix van ervaren en nieuwe leden, vrouwen en mannen, jong en oud en allen betrokken D66’ers die zich willen inzetten voor de inwoners van onze gemeente.”

Gert-Jan van Ochten is door de leden van VVD Lingewaal gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Van Ochten is geen onbekende in de Lingewaalse samenleving. Hij woont zijn hele leven al in Asperen. In het dagelijks leven is hij burgerambtenaar bij het Ministerie van Defensie. Gert-Jan van Ochten heeft lange tijd veel vrijwilligerswerk verricht bij voetbalvereniging Asperen. Hij was onder andere leider en trainer van jeugd- en seniorenteams. Daarnaast vervulde hij in het verleden jarenlang verschillende bestuursfuncties bij deze voetbalclub.

Standpunten “Dat wij zoveel jongeren bereid hebben gevonden om lokaal politiek actief te worden - er staan namelijk nog meer twintigers op de lijst - heeft duidelijk met de D66 standpunten te maken. Behalve dat wij kiezen voor het landelijke en kleinschalige karakter van onze gemeente met behoud van de cultuurhistorie, geven wij prioriteit aan onderwijs, duurzaamheid, welzijn en gezondheid.”

Tweede op de lijst staat de huidige fractievoorzitter Winfried Flapper uit Herwijnen, derde is bestuurslid en fractieondersteuner Ruud Verhoef uit Vuren. Vierde op de lijst is C.M. de Man uit Herwijnen en vijfde voorzitter J.A. van Elk uit Asperen. Op nummer zes staat secretaris Grada Verhoef-Overeem uit Vuren. T. de Jongh uit Herwijnen is nummer zeven. Lijstduwer Mevrouw A. Aantjes-Witvoet staat op de 19e plaats. “Met deze kandidaten ziet VVD Lingewaal de gemeenteraadsverkiezingen met vertrouwen tegemoet”, aldus de liberalen.

“En bij de aanstaande fundamentele veranderingen op het gebied van welzijn en participatie, waarbij onze inwoners nog veel meer dan voorheen met de gemeente te maken krijgen, leggen wij de nadruk op het behoud van kwaliteit en de persoonsgebonden budgetten en vooral ook op het recht op het maken van eigen keuzes”, benadrukt Jan de Geus.

™9Z`VcY^YViZckVc9++bZia^_hiigZ``Zg?VcYZ<Zjh^c]Zib^YYZc#

Nieuwe partij ‘Voor Neerijnen’ zoekt leden īĢĢįĦħīĢīš De nieuwe politieke partij ‘Voor Neerijnen’ vraagt iedereen die vindt dat het anders moet in de gemeente Neerijnen, zich aan te sluiten bij de partij. Initiatiefnemer Freek van Wendel de Joode kan zowel hulp op de voorgrond als op de achtergrond gebruiken. Van Wendel de Joode richtte Voor Neerijnen op, omdat hij bij wil dragen aan een betere en andere bestuurlijke verhouding in de politieke arena. Daarnaast wil de partij veranderingen in het gemeentelijk beleid. Neerijnen verkeert in een turbulente politieke periode. De raad telde na de verkiezingen in 2010 vijf partijen, inmiddels zijn dat er zeven. Er hebben zich in drie jaar tijd twee collegewisselingen voorgedaan en de burgemeester maakte donderdag bekend per 1 januari te stoppen. Verkiezingsprogramma Binnenkort wordt op www.voorneerijnen.nl het verkiezingsprogramma gepubliceerd. Daarin staat onder andere als speerpunt het bereiken van evenwicht tussen het groene karakter van Neerijnen en de ontwikkeling van bedrijvigheid. Voor Neerijnen denkt daarbij aan ruimte voor duurzame bedrijvigheid, passende recreatie gericht op rust, natuur en duurzaamheid, ont-

wikkeling van de agrarische sector passend in het landschap. “Concreet: Van Uden past beter bij bedrijventerreinen als Medel/Biezenbosch dan in Haaften.” Een ander belangrijk punt voor Voor Neerijnen is dat er in de raad gediscussieerd moet worden op basis van argumenten en niet op basis van persoonlijke voorkeuren en belangen. Twee wethouders in plaats van drie vindt de partij voldoende en de nieuwe burgemeester moet een actieve bestuurlijke rol vervullen. Herindelen Voor Neerijnen is voor een herindeling waarbij de gemeente wordt samengevoegd met één of meer andere gemeenten, tenzij blijkt dat Neerijnen zelfstandig met gelijke of minder kosten meer kan doen voor inwoners, bedrijven en organisaties. De partij wil niet bezuinigen door te schrappen in subsidies, maar op zoek gaan naar samenwerkingsvormen die cohesie en leefbaarheid vergroten. Een echte kerntakendiscussie gaat uit van wat een gemeente echt moet doen voor haar inwoners en bedrijven. De participatiemaatschappij mag niet leiden tot isolement van mensen die het moeilijk hebben.

q WWW.VOORNEERIJNEN.NL

FOTO: AANGELEVERD

Programmaraad Zuid-Holland stopt įĢĤĦĬš Programmaraad Zuid-Holland Zuid wordt per 1 januari opgeheven. Dan treedt de nieuwe Mediawet in werking. (Kabel)exploitanten zijn vanaf 1 januari vrij om het tv- en radiopakket in te richten.

Op de foto van links naar rechts: Patrick van Iperen, Rita Boer Rookhuiszen, Jan de Geus, Ashley Karsemeijer en Werner Müller.

Sint bij de Minzerie ĢīİĭĦħĨš Sinterklaas komt donderdag 5 december op bezoek bij OBS De Minzerie in Enspijk. De school verwacht dat de Sint en zijn Pieten rond 9:30 uur arriveren. Alle inwoners van Enspijk zijn uitgenodigd om mee te komen zingen met de kinderen.

Geen treinen door aanrijding ĤĢĩġĢįĪĞĩİĢīš Door een aanrijding tussen een trein en een persoon op station Geldermalsen hebben er maandag van 16:00 tot 18:30 uur geen treinen gereden tussen Utrecht en Den Bosch.

Soms moet je een sprong durven nemen ... Er zijn genoeg redenen om nu een huis te kopen: - Lage woningprijzen - Hypotheekrente zelden zo laag - Groot woning aanbod

Met een Aankoopmakelaar springt u veilig!

Waaldijk 30, 4171 CE Herwijnen, tel. 0418-584258, fax: 0418-584255 B E K I J K O N S W O N I N G A A N B O D O P W W W. VA N A R E N D O N K M A K E L A A R D I J . N L


Lingewaal journaal 04 december 2013

AGENDA GEMEENTERAAD

colofon Gemeentehuis: A Raadhuisplein 3, 4147 AN, Asperen P Postbus 1014, 4147 ZG, Asperen T (0345) 634 000 F (0345) 619 722 I www.lingewaal.nl E info@lingewaal.nl Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Op donderdag 12 december 2013 vergadert de gemeenteraad van Lingewaal om 20.00 uur in het gemeentehuis in Asperen. De raadsvergadering is openbaar. U bent van harte welkom om deze vergadering op de publieke tribune bij te wonen.

U kunt de gehele dag terecht op afspraak: T (0345) 634 000 Vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten.

Op de agenda staat onder meer:

Loket Burgerzaken Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur Donderdagavond van 17.30 tot 19.30 uur Maandag t/m donderdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur (afhalen aangevraagde documenten bij receptie)

In de raadsvergadering van 7 november 2013 is gestemd over de begroting 2014. In de kwestie van het incidenteel beschikbaar stellen van € 5.000 voor nieuw incidenteel beleid voor hondenpoepstations en afvalbakken staakten de stemmen: de fracties van CDA en ChristenUnie (7) zijn tegen het voorstel, de fracties van PvdA, VVD en SGP (7) steunden het voorstel van het college.

U kunt op woensdagmiddag terecht op afspraak: T (0345) 634 000 I http://afspraak.lingewaal.nl Wmo-loket Dinsdag- en donderdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur

U kunt ook terecht op afspraak: T (0345) 634 000 Belangrijke telefoonnummers: Bel- en Herstellijn T (0345) 634 024 Calamiteitenlijn T (06) 21 49 56 88 Gemeentenieuws: Radio LekWaal FM, 92,1 MHz TV LekWaal TV, kanaal 64+, teletekst pag.610 Calamiteitenzender Omroep Gelderland, 99,6 MHz

AGENDA – 12 december 2013, 20.00 uur Gemeenteraadsvergadering Gemeentehuis, Asperen www.lingewaal.nl/raadsagenda – 17 december 2013, 13.30 uur Welstandscommissie Gemeentehuis, Asperen www.lingewaal.nl/bouwen

Besluitvorming over de begroting 2014

Regionale agenda en regiovisie OGGz 2013 – 2017

De raad wordt gevraagd kennis te nemen van deze agenda en regiovisie en een zienswijze in te dienen. Groeinota ‘Jeugdzorg in Rivierenland – onze zorg’

De raad wordt gevraagd deze nota vast te stellen om zo richting te geven aan de manier waarop de gemeenten in de Regio Rivierenland de transitie en de transformatie van de jeugdzorg na 1 januari 2015 willen invullen.

palingen over horecabedrijven als bedoeld in de Drank- en Horecawet.

stellen, waarbij de tarieven met 2% inflatie zijn verhoogd.

Startersleningen

Overheveling budgetten 2013

De raad wordt gevraagd in te stemmen met de notitie startersleningen en daarmee met de aanvullende voorwaarden voor startersleningen.

Om in 2014 alsnog uitvoering te geven aan beleid, waar voor in 2013 budgetten ter beschikking zijn gesteld, wordt de raad gevraagd voor 10 projecten de budgetten over te hevelen naar 2014.

Evaluatie en borging project ‘Betrekken lokaal bedrijfsleven bij participatie’

De raad wordt gevraagd van de evaluatie van het project kennis te nemen en te besluiten het project te continueren in 2014. Afsprakenkader Regionale Samenwerking Bedrijventerreinen

De raad wordt gevraagd het afsprakenkader vast te stellen, opdat op regionaal niveau kan worden samengewerkt aan de ontwikkeling en uitgifte van bedrijventerreinen in Rivierenland. Vaststellen OZB-tarieven 2014

Na de vaststelling van de begroting op 7 november 2014 is nu het vaststellen van de tarieven aan de orde. De raad wordt gevraagd de OZB-tarieven voor 2014 vast te stellen.

Toetreding van de gemeenten Montfoort en IJsselstein tot de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR)

De raad wordt gevraagd in te stemmen met deze toetreding. Toekomstvisie voetbalverenigingen Lingewaal

De raad wordt gevraagd kennis te nemen van deze visie en het in de informatienota geschetste vervolg. De volledige agenda en stukken liggen vanaf vrijdag 6 december ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis en zijn terug te vinden op www.lingewaal.nl/raadsagenda. U kunt daar ook alle ingekomen stukken bekijken. Spreekrecht

De Legesverordening 2014 wordt met enkele kleine wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie en een maximering van de leges voor rijbewijzen (met een verlaging naar € 38,50) door de raad vastgesteld.

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, dan kunt u dit tot aan de vergaderdag tot uiterlijk 16.00 uur kenbaar maken. U kunt zich aanmelden bij de raadsgriffier dhr. H.H. Dame via (0345) 634 000 of per mail: h.dame@lingewaal.nl.

Vaststelling verordening rioolheffing 2014

Radio-uitzending

De raad wordt gevraagd de verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2014 en de nieuwe tarieven voor 2014 vast te stellen.

De raadsvergadering is rechtstreeks te beluisteren via radio LekWaal FM, via het geluid van de kabelkrant LekWaal TV en via www.lekwaaltv.nl.

Vaststelling van de Legesverordeningen 2014

Bestemmingsplan Graaf Reinaldweg 2 in Vuren

De raad wordt gevraagd dit bestemmingsplan vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen. Wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening

De wijzigingsverordening APV wordt door de raad ingevoegd als afdeling 8A: bijzondere be-

Vaststelling verordening lijkbezorgingsrechten 2014

De raad wordt gevraagd de verordening vast te

LEERPLICHT IN LINGEWAAL TARIEVEN HULP BIJ HET HUISHOUDEN 2014

Iedereen in Nederland moet van zijn vijfde tot zijn achttiende verjaardag naar school. Deze leerplicht is vastgelegd in de Leerplichtwet. De inspanningen in Lingewaal zijn erop gericht goed onderwijs te faciliteren, problemen vroegtijdig te signaleren en ze aan te pakken.

De gemeente is op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verantwoordelijk voor de uitvoering van de hulp bij het huishouden. Zij heeft hiervoor overeenkomsten afgesloten met verschillende zorgaanbieders.

Wethouder Govert van Bezooijen van Onderwijs: “Leren is een recht waar sommige jongeren in andere landen van dromen. In Nederland hebben we het recht op onderwijs goed geregeld. Toch zijn er nog steeds jongeren die zonder diploma of startkwalificatie van school gaan. We vinden het belangrijk dat hier aandacht voor is en willen jongeren stimuleren om door te zetten. Onze stelregel is dan ook: ‘Geen kind van school zonder startkwalificatie’. Wij doen daarom ons uiterste best om schoolverzuim te voorkomen.”

In onderstaande tabel zijn de uurtarieven voor 2014 opgenomen. De hoogte van het uurtarief is afhankelijk van het niveau van hulp. Het uurtarief hulp in natura vormt de basis voor de bepaling van het uurtarief in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB).

Wat doet de leerplichtambtenaar?

Niveau

Uurtarief hulp in natura

Uurtarief hulp via een PGB

1

€ 20,54

€ 15,40

2

€ 25,40

€ 19,05

De gewijzigde tarieven kunnen gevolgen hebben voor uw eigen bijdrage. Dit geldt vooral als u momenteel nog niet de maximale eigen bijdrage per periode van 4 weken betaalt. Op de website van het CAK (www.hetcak.nl) kunt u via een rekenprogramma bepalen of de wijziging van de uurtarieven voor u gevolgen heeft.

Mieke van Gastel is de leerplichtambtenaar in Lingewaal. De leerplichtambtenaar heeft een maatschappelijke zorgtaak. De achterliggende gedachte is niet om leerlingen en/of ouders te straffen voor het schoolverzuim. Zij is er juist om te kijken of er een achterliggend probleem is en om te helpen bij het zoeken naar een oplossing. De leerplichtambtenaar geeft voorlichting aan leerlingen en ouders waarom het belangrijk is om naar school te gaan en wat de gevolgen zijn als zij de Leerplichtwet overtreden. Zij controleert daarnaast of ouders en jongeren de leerplicht naleven. Samen met de school en ouders zoekt de leerplichtambtenaar naar een

oplossing bij problemen met het naar school gaan. Soms is het nodig om een proces-verbaal op te maken of om door te verwijzen naar Halt als een leerling spijbelt. In het schooljaar 2012-2013 is 5 keer signaal verzuim geconstateerd, zijn 8 meldingen van luxe verzuim gedaan en 45 meldingen van licht verzuim. Bij het licht verzuim is 1 Halt-melding gedaan. Van absoluut verzuim was geen sprake.

Wat doet de school?

In Lingewaal zijn 2.093 leerlingen tussen de 5 en 22 jaar die nog leerplichtig of kwalificatieplichtig zijn. De leerlingen bezoeken maar liefst 155 verschillende scholen; in Lingewaal zijn 9 basisscholen. Het is de taak van de scholen om verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. In heel Rivierenland geldt daar hetzelfde protocol voor. Met de scholen uit buurtgemeenten, zoals Leerdam en Gorinchem, wordt gezocht naar een goede verbinding.

NADER UITGELEGD Leerplicht: begint op de eerste schooldag na de maand waarin een kind 5 jaar is geworden en eindigt aan het eind van het schooljaar waarin een jongere 16 jaar is geworden. Startkwalificatie: wordt behaald met een diploma op het niveau van Havo, Vwo of Mboniveau 2. Kwalificatieplicht: geldt voor jongeren die nog geen 18 jaar zijn en geen startkwalificatie hebben. Signaal verzuim: een achterliggende problematiek is de oorzaak van het verzuim. De leerplichtambtenaar maakt met de ouders, leerling en ketenpartners meetbare afspraken.

Luxe verzuim: als ouders zonder toestemming buiten de schoolvakanties op vakantie gaan. Nieuw is dat ouders geen waarschuwing meer krijgen, maar de Rechtbank de straf bepaalt. Licht verzuim: bij afwezig zijn of herhaaldelijk te laat komen, zonder achterliggende problematiek. Ouders en leerling worden gewezen op de mogelijkheid van verwijzing naar Halt. Absoluut verzuim: de leerling is leerplichtig, heeft geen vrijstelling en staat niet ingeschreven op een school.

Bekendmakingen op volgende pagina


Vervolg

04 december 2013

Lingewaal Journaal

BEKENDMAKINGEN Verleende Omgevingsvergunningen Verzenddatum 11-11-2013 26-11-2013 27-11-2013 27-11-2013

Adres Nieuwe Steeg nabij nr. 67, Herwijnen Brugstraat 1c, Asperen Middelweg 22, Asperen Middelweg 20, Asperen

APV-VERGUNNINGEN Bouwwerk kappen van een esdoorn

bezwaar

Categorie

plaatsen van een dakopbouw

bezwaar

plaatsen van een dakopbouw

bezwaar

plaatsen van een dakopbouw

bezwaar

Verzend- Verleend aan datum 26-11-2013 V.o.f. Scheffervan der Heijden 26-11-2013 Hervormde gemeente Herwijnen 26-11-2013 J. van der Meijden

De besluiten liggen zes weken, vanaf de dag na de bij de vergunning vermelde verzenddatum, ter inzage in het gemeentehuis te Asperen tijdens openingstijden. Buiten deze tijden kunt u telefonisch een afspraak maken via (0345) 634 000.

Stookontheffing Verzenddatum 25-11-2013

Adres

Ontheffing

Categorie

Steeg 1, Vuren

Stookontheffing

bezwaar

Wet op de kansspelen

BEZWAAR EN BEROEP

Verzenddatum 27-11-2013

Verleend aan Muziekvereniging Ad Astra

Datum evenement 1-11 t/m 31-12-2013 6-12-2013

Soort vergunning Art 5.18 apv - Losse standplaatsvergunning tuincentrum Ranzijn, Spijk Art 5.13 apv - verkoopactie kerststerren, Herwijnen Art 2.10 apv - plaatsen van twee kerstbomen Schootsveld, Vuren

14-12-2013 t/m 4-01-2014

27-11-2013

Muziekvereniging Ad Astra

Art 4.6 en 4.6b apv – geluidsontheffing jaarmarkt, Asperen

31-05-2014, 09.0016.00 uur

27-11-2013

Muziekvereniging Ad Astra

Art 2.25 apv – evenementenvergunning jaarmarkt Asperen aan de Voorstraat tot Burgstraat en Nieuwstraat tot Vrouw Elburgstraat en Raadhuisplein, Asperen

31-05-2014, 09.0016.00 uur

27-11-2013

Muziekvereniging Ad Astra

Art 5.13 apv – verkoopactie tuin- en perkplantjes

10-05-2014, 09.0013.00 uur

27-11-2013

G. Hanegraaf – Hendriks

Art 35 lid 1 drank en horecawet – ontheffing op het verbod van het verstrekken van zwakalcoholische dranken tijdens de jaarmarkt Asperen

31-05-2014, 09.0016.00 uur

Zie voor bezwaarmogelijkheden en voorlopige voorziening het kader Bezwaar en Beroep. Soort vergunning Periode Art 7c – geen bezwaar tegen rad 31-05-2014 van avontuur jaarmarkt, Asperen

TER INZAGE U kunt stukken inzien in het gemeentehuis tijdens openingstijden of op afspraak, zie colofon. ZIENSWIJZE U kunt schriftelijk of mondeling uw zienswijze indienen bij het college van B&W gedurende de inzagetermijn. BEZWAAR U kunt een bezwaar indienen bij het college van B&W binnen zes weken na de dag van verzending van een besluit. Bezwaar maken kan alleen door belanghebbenden. BEROEP Belanghebbenden kunnen alleen beroep instellen tegen besluiten,

COLLECTEROOSTER B 9 t/m 14 december

Vereniging Bartiméus Sonneheerdt Jeugdraad Hervormde Gemeente kern Heukelum

als zij in de voorprocedure tijdig hun zienswijze hebben ingediend, of als hen niet verweten kan worden dat zij dat niet hebben gedaan. (aantonen niet in NL of als plan is gewijzigd). Een beroepschrift kan binnen zes weken vanaf de datum waarop het besluit ter inzage is gelegd worden ingediend bij de Rechtbank Gelderland, team bestuursrecht Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. VEREISTE GEGEVENS Een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift moet voorzien zijn van naam, adres, handtekening en datum. Een zienswijze moet een motivering bevatten; in een bezwaar- of beroepschrift noemt u de omschrijving van het besluit en waarom u tegen het besluit bent.

VOORLOPIGE VOORZIENING Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift betekent niet dat het besluit niet wordt uitgevoerd. Als u de uitvoering van een besluit wilt voorkomen, moet u naast het bezwaar- of beroepschrift ook een verzoek om een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Dit kan pas nadat het bezwaarschrift/ beroepschrift is ingediend. Voor de behandeling van een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Voor bestemmingsplannen geldt een afwijkende procedure. Kijk hiervoor op www.lingewaal.nl/bestemmingsplannen.

HOUT

Gipsplaten

Natuurlijk haalt de Sint samen met zijn makkers, het lekkerste snoepgoed bij Breggen Bakkers

 9,5 mm

200 x 60 cm

 9,5 mm

260 x 60 cm

 9,5 mm

300 x 60 cm

 9,5 mm

360 x 60 cm

 9,5 mm

420 x 60 cm

5 3,35 5 4,35 5 4,95 5 6,50 5 7,50

Stucplaten

Eiland 79, Leerdam, T 0345-744052 www.breggenbakkers.nl

PLAATMATERIAAL

Breggen Bakkers, gewoon bijzonder

 9,5 mm

200 x 40 cm

 9,5 mm

200 x 60 cm

5 2,25 5 3,40

5 0,50 per meter

Deze aanbiedingen zijn geldig van 4 tot 18 december 2013.

Bij ons altijd persoonlijk advies & service. Vrijwel alles op maat verkrijgbaar!

Méér dan 5000 m2 hout! Van der Leeden Leerdam Techniekweg 21, 4143 HW LEERDAM Tel 0345-612897 Fax 0345-619388 Email: info@vanderleedenhout.nl

TUINHUIS/ BLOKHUT

KOZIJNEN

Raggels 18 x 45 cm of 22 x 50 cm

DEUREN

Ook voor uw kozijnen op maat!!

Openingstijden: Ma t/m Vr 8.00 - 18.00 uur. Za 8.00 - 16.00 uur. Wij lunchen van 12.30 - 13.00 uur.

W W W. VA N D E R L E E D E N H O U T. N L

SPEELTOESTELLEN


algemeen

Woensdag 4 december 2013

Hollandse muziek avond, piratenavond, Las Vegas avond, klompjesgolf, Oud-Hollandse spelletjes.

Dit alles is te bespreken voor groepen vanaf 15 personen.

16

HIP, MODERN, KLASSIEK EN SPORTIEF

Gorinchemsestraat 1s4231 BE Meerkerk 0183-351559sinfo@bovekerk.nlswww.bovekerk.nl

TE KOOP AANGEBODEN

350 KRAMEN NIEUW & 2eHANDS

Elke Woensdag en Zaterdag van 09.00 - 16.00 uur THOwww.vrijemarktwamel.nl Fax: 0487-501155 info@vrijemarktwamel.nl Industriestraat 4 6659 AL Wamel

ZONdag 01 DECEMBER ZIJn WE OPEN van 10.00 - 16.30 UUR

GEBOORTEKAARTJES OOK DAAR ZIJN WIJ GOED IN! De Groot Drukkerij bv Zuidzijde 131, Goudriaan 0183 - 583311 www.degrootfamiliedruk.nl Bij uw bestelling vanaf 50 geboortekaartjes, krijgt u een naamposter cadeau!

Groothandel, import & export Banden & Autoservice

WINTERBANDEN (OP=OP ACTIE) 195-60-15 88H Roadstone â&#x201A;Ź 71,35 per band 205-55-16 94V Goodyear â&#x201A;Ź 121,30 per band 225-45-17 94H Pirelli â&#x201A;Ź 141,25 per band Prijzen zijn incl. btw, montage, balanceren en verwijderingsbijdrage GRATIS STIKSTOFVULLING Staat uw maat hier niet bij schroom dan niet om contact met ons op te nemen voor een vrijblijvende scherpe offerte.

Ook zaterdag geopend tot 14.00 uur. Velsenstraat 4 â&#x20AC;˘ 4251 LJ Werkendam Tel. 0183-505047

T.k. kinderbuggy â&#x201A;Ź7,50; 2 kndr steppen â&#x201A;Ź20,-; parasol + voet â&#x201A;Ź15,-; zak pluche beesten â&#x201A;Ź10,-; tegelzaagmachine + onderst. â&#x201A;Ź75,-. Tel. 0416-380372. T.k. klass. wln dms wintermantel m. sjaal, Marcona, antraciet mt 44, nooit gedragen, â&#x201A;Ź400,-. Tel. 0418591893. T.k. met. opbergrek 180x90x40cm bel. 175 kg nw â&#x201A;Ź25,-; tv-kast l.eiken 88x65x40D â&#x201A;Ź15,-; glaspl. m. gesl. rand 97x47B â&#x201A;Ź10,-. Tel. 0418-672554. T.k. Singer naaimachine 1890 â&#x201A;Ź15,-; ronde eettafel m. gl blad Ă&#x2DC;1.05 H80 â&#x201A;Ź30,-; 2,5zits bank, st d.grijs/blauw â&#x201A;Ź25,-. Tel. 0347-371254. T.k. stempels v.d. bouw, uitsch.b., versch. lengtes v.d. plafonden vloerhoogte 2.15L t. 3.20 â&#x201A;Ź10,- p.s. Tel. 06-45209301. T.k. super 8 viewer films â&#x201A;Ź10,-; st. set HM â&#x201A;Ź25,-; canon ster writer 30 â&#x201A;Ź25,-; div. boxen â&#x201A;Ź5,p.s.; hrn schaatsen mt 43 â&#x201A;Ź10,-.. Tel. 06-47157124.

T.k. stripbkn Erik de Noorman jr 1954-1960 o.a. Romeinse Helm, de zoon van Erik â&#x201A;Ź6,- p.s.; fotoboekje Beesd van Ouds â&#x201A;Ź16,95; kruideniersweegschaal jr 1910 m. kop. schaal â&#x201A;Ź25,-; luik merbauht 80x100cm nw Tel. 0345-681623. T.k. trapskelter 8-12 jr z.g.a.n. â&#x201A;Ź80,-; bolderkar 4 wln â&#x201A;Ź40,-; ktv 60cm â&#x201A;Ź20,-; rugspuit 15L kunst. â&#x201A;Ź35,-; kndr schooltafel â&#x201A;Ź20,-; oude radio Philips â&#x201A;Ź25,-. Tel. 0418662143. T.k. z.g.a.n. lrn eetkmr stoelen terracotta â&#x201A;Ź200,-. Tel. 0183-353335. Te koop: Toyota Avensis Verso 2.0 VVTI, bwjr 2005. I.g.s.! Ondh.boekje aanwezig Incl. winterbanden (op velg) en imperial. Perfecte gezinsauto. Veel ruimte! Km: 215.000 Vr.pr. â&#x201A;Ź 5250,- Tel. 06-23562984.

HERENSCHOENEN IN ALLE SOORTEN VAN â&#x201A;Ź 99,95

nu

â&#x201A;Ź 50, -

BEST SHOES Kerkstraat 50 - Leerdam - Tel. 0345-619224


Woensdag 4 december 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

17 nieuws

Colleges stemmen in met woonvisie

Werkstraf geëist voor aanrijden jongen

ĩĢĢįġĞĪš Colleges van B&W van gemeenten in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (AV) hebben ingestemd met een gezamenlijke regionale woonvisie. Het doel: zorgen dat de regio in 2020 een aantrekkelijk en onderscheidend woongebied is voor zowel huidige als nieuwe inwoners.

ġĬįġįĢĠĥıĊĩĢĢįġĞĪ š Tegen de man die in december 2011 in Leerdam een zevenjarige jongen op het zebrapad aanreed, is tachtig uur werkstraf geëist. Ook zou hij 2000 euro smartengeld aan de familie moeten betalen.

Symbolisch tekenden wethouders van de gemeenten een huis waarmee ze aangeven samen te werken om te bepalen waar nieuwbouwprojecten in de toekomst zullen komen. De kern van de gezamenlijke visie is ‘we houden elkaar vast en laten elkaar los’. Naar verwachting behandelen de gemeenteraden van de AV-gemeenten de visie in het voorjaar van 2014.

Daarnaast werd een voorwaardelijke rijontzegging van zes maanden geëist, die de verdachte boven het hoofd hangt als hij binnen twee jaar weer met justitie in aanraking komt. Op zondag 11 december ging het in de vroege avond helemaal mis op de Zuid-Hollandweg. De 45-jarige Leer-

dammer reed door rood licht en de zevenjarige Arjan Waasdorp, die met zijn opa, oma en neefje op weg was naar de kerk, werd geschept. De bestuurder van de Jeep Wrangler reed door. “Ik hoorde wel een dof klapje, maar ik dacht dat ik een paaltje had geraakt. Ik heb nog in mijn spiegels gekeken, maar ik zag niks”, zei de verdachte vorige week op de zitting. Hij kon kort na het ongeluk worden aangehouden. Intussen vocht Arjan Waasdorp in het Utrechtse ziekenhuis voor zijn leven met een gescheurde milt, beide lon-

gen gekneusd, onder- en bovenkaak gebroken, diverse tanden en kiezen kwijt. De ambulance moest op weg naar het ziekenhuis zelfs even stoppen voor medische behandeling. Arjan is nog niet volledig hersteld. Hij kan zich niet goed concentreren en bleef zitten op de basisschool. Op de zitting werd duidelijk dat de dader tegelijk slachtoffer is. Hij bleef weken ziek thuis en tijdens de zitting kon hij zijn emoties enkele malen niet de baas. “Ik wou dat ik het terug kon draaien”, aldus de verdachte, die vermoedt dat hij op het moment van het

ongeluk naar zijn huissleutels zocht, die op de vloer van de auto waren gevallen. “Ik kende de situatie daar goed. Ik steek er zelf ook wel eens over. Maar ik heb geen rood licht gezien”, zei de man. Diverse getuigen, waaronder een automobilist die achter de Leerdammer reed, verklaarden dat het licht voor het autoverkeer wel degelijk op rood stond. De rechtbank doet op 12 december uitspraak. Cerberus

Een winterse zonsopkomst, maandagochtend aan de grote wiel ter hoogte van Huis ter Rumpt vastgelegd door de Betuwefotograaf. FOTO: BETUWEFOTOGRAAF.NL

De regionale woonvisie maakt helder wat de opgaven zijn op het gebied van wonen voor de komende jaren. Wat maakt de regio een aantrekkelijk woongebied en hoe onderscheidt de regio zich van omliggende gebieden? Het woongenot van inwoners in de regio staat centraal in de visie. De woonvisie is tot stand gekomen in samenwerking met woningbouwcorporaties uit de hele regio. Directeuren van deze corporaties tekenen maandag 18 november voor deze samenwerking. De woonvisie gaat over kansen grijpen. De gemeenten willen datgene bouwen wat kan en wat binnen de woonvisie past. Door plannen gezamenlijk te bespreken en op elkaar af te stemmen, zorgen ze ervoor dat deze plannen ook worden gerealiseerd. “Meekijken met elkaars ideeën met als doel ze op de juiste plaats en op de juiste tijd uit te voeren voorkomt onnodige onderlinge concurrentie.” De nieuwe woonvisie schrijft vooral ook flexibiliteit voor. Het vermijdt een bureaucratisch systeem om snel en efficiënt te kunnen blijven inspelen op de markt. Kleine projecten van lokale omvang laat de regio dan ook bij de gemeenten zelf liggen en worden aan elkaar gemeld.

Werkloze jongeren speeddaten ĤĬįĦīĠĥĢĪš Zo’n zestig werkloze jongeren uit de arbeidsmarktregio Gorinchem hadden donderdag speeddates met acht werkgevers. Het ging daarbij om Van der Meer Folderverspreiding, woonzorgcentrum De Lange Wei, Creyfs, Raaak Personeel, Tempo Team uitzenden, Tempo Team Inhouse, Werktalent en Artiflex. Deze werkgevers zijn op zoek naar extra handjes in aanloop naar de feestdagen. Doel is om via dit zogenaamde PIEKWERK jongeren werkervaring op te laten doen en werkgevers te ondersteunen. PIEKWERK is een landelijk initiatief van ambassadeur Jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk. De sessie werd gezamenlijk georganiseerd door de RSD en het UWV in het stadhuis in Gorinchem. Ook wethouder Elisabeth van Leeuwen van Giessenlanden, tevens regionale ambassadeur Jeugdwerkloosheid, was aanwezig. Wethouder Van Leeuwen: “Goed om te zien dat zoveel jongeren hun best doen om aan de slag te komen. Ze kunnen zich via de speeddates op een laagdrempelige manier presenteren aan werkgevers. Op die manier kunnen ze een stap maken richting betaald werk. Het is heel belangrijk om werkervaring op te doen en te laten zien dat ze gemotiveerd zijn.” Het kabinet heeft 50 miljoen euro extra beschikbaar gesteld om de jeugdwerkloosheid te bestrijden en te voorkomen. Ook de regio Gorinchem heeft daarop een actieplan aangeboden. De speeddatesessie is daarvan één van de eerste acties, net als het werkbezoek van Mirjam Sterk.

Sociale wijkteams helpen bij zorg

Rivierenland werkt samen bij Zorg

įĢĤĦĬ š De samenwerkende zes gemeenten Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Zorgverzekeraar VGZ en het Zorgkantoor gaan intensief samenwerken.

ĠIJĩĢĪğĬįĤš De directeuren van de zes welzijnsorganisaties die werken in de regio Rivierenland proostten vorige week op de gemaakte afspraken rond samenwerking. Op steeds meer gebieden vinden zij elkaar en daarom was de tijd rijp om dit te formaliseren. Binnen een half jaar moet de juiste vorm hiervoor gevonden zijn. De tien gemeenten in Rivierenland werken nauw samen. Vanaf 2015 krijgen ze er nieuwe taken bij - met minder geld dan nu - op het gebied van zorg, participatie en jeugd. In de voorbereidingen en straks in de uitvoering, trekken de gemeenten samen op. De belangrijkste verandering in de komende jaren is dat er minder door professionals gedaan gaat worden en burgers meer zelf aan zet zijn. Dit gaat natuurlijk niet vanzelf, daar is hulp bij nodig. Het welzijnswerk is bij uitstek de partner voor de gemeenten om die grote verandering in de samenleving te begeleiden. Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van werken voor het welzijnswerk. Gezamenlijk kan meer en sneller ingezet worden op het (bij) scholen van medewerkers, het vernieuwen van de werkwijze en het starten van regionale projecten.

Namens de samenwerkende gemeenten geeft wethouder Hans Freije aan dat de focus voor een groot deel ligt op preventie. De sleutel van de nieuwe werkwijze ligt bij de sociale wijkteams. Ondersteuningsvragen van inwoners worden in de toekomst niet meer door verschillende hulpverleners afzonderlijk opgepakt. Door het koppelen van zorg en welzijn en door de verschillende geldstromen bij elkaar te brengen, kan er in de toekomst vanuit één wijkbudget passende ondersteuning geleverd worden. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de professional die in de wijk werkt. Ondersteuning op maat Het uitgangspunt is dat inwoners ondersteuning krijgen die aansluit bij de manier waarop zij willen leven en deelnemen aan de samenleving. Inwoners krijgen binnen het sociaal wijkteam één aanspreekpunt. Thuis aan de keukentafel wordt de ondersteu-

ningsvraag besproken en bekijken de professional en de inwoner samen welke oplossingen er zijn. Uitgangspunt is daarbij altijd wat de bewoner zelf nog kan, eventueel met hulp van diens directe omgeving. Want in het eigen sociale netwerk of de wijk is vaak al heel veel op te lossen. Op die manier worden zorg en welzijn effectief met elkaar verbonden. Alleen als het echt noodzakelijk is, wordt professionele ondersteuning ingeschakeld. Samen verantwoordelijk Bart Verhulst van zorgverzekeraar VGZ geeft aan dat ook invulling wordt gegeven aan verbinding met eerstelijnszorg, zoals huisartsen. “Oplossingen zijn vooral van algemene aard, maar waar nodig wordt opgeschaald naar speciale aandacht. Door de betrokkenheid van welzijn en zorg in het wijkteam wordt medische problematiek tijdig gesignaleerd en verbonden met de huisarts. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat de professionele zorg en ondersteuning bij die mensen terecht komt die het ook echt nodig hebben.” “Zorgverzekeraar VGZ kiest bewust voor een gezamenlijke aanpak met ge-

meenten. Door de brede samenwerking in de wijkteams én door het betrekken van inwoners bij hun hulpvraag kunnen we hierop beter inspelen. Samen vinden we nieuwe oplossingen voor hulpvragen en inwoners worden sneller en beter geholpen,” aldus Jan Slappendel, manager zorgkantoren VGZ. Het convenant met daarin de afspraken is maandag ondertekend. Het gaat dan bijvoorbeeld om samenwerking op de overheveling van de AWBZ (extramurale begeleiding, persoonlijke verzorging en jeugdzorg), wijk- en buurtgerichte zorg en ondersteuning, ouderengezondheidszorg (waaronder dementie), scheiden van wonen en zorg, het verbinden van preventieketens en het verkleinen van de gezondheidsverschillen tussen groepen met een lage en hoge sociaaleconomische status. Het doel: mensen langdurig in hun eigen omgeving helpen waardoor zijlanger zelfstandig en zelfredzaam kunnen leven. Dit door de omgeving te mobiliseren, door innovatieve werkwijzen te ontwikkelen en door de (groei van de) kosten van de Wmo, ZvW en Awbz terug te dringen.


95,-'$* '(&(0%(5 885³885

Voor de 6e keer op rij is er een sfeervolle WINTERFAIR waar u kunt kiezen uit een breed scala van “winterproducten”.

NIEUW dit jaar demonstratie van oude ambachten! Zowel in de middag als in de avond volop vertier! In de avond wordt de winterfair muzikaal omlijst. Na afloop van de winterfair, vanaf 21.00 uur is er in “de Krooshof” een grandioze

APRES-SKI PARTY music bij DJ REMCO & ROBIN Entree: € 5,00 Voor meer info zie: www.jmzijderveld.nl

:,17(5)$,5 RSKHWGRUSVSOHLQELMKHWGRUSVKXLV

´GH.URRVKRIµLQ=LMGHUYHOG 

.20.,-.(1(1*(1,(7(1

algemeen

:LQWHUIDLU=LMGHUYHOG

Woensdag 4 december 2013

WINTERFAIR OP HET DORPSPLEIN (15:00 - 21:00)

18

VRIJDAG

6 DECEMBER

DE NIEUWE KROOSHOF

SIDEWENDE 1 | ZIJDERVELD

MUSIC BY DJ’S REMKO & ROBIN

ENTREE € 5,- | GEOPEND VANAF 21:00 UUR

Deze advertentie is mede mogelijke gemaakt door onze sponsoren

Snelste weg naar je rijbewijs!

MAAK SNEL EEN AFSPRAAK

06 - 52 73 19 05

Complete pakket al vanaf € 975,-

Lessen vanaf 16,5 jaar

Rijlessen door een vaste rij-instructeur

GRATIS proefles

Wees er snel bij, plan een intake en voorkom wachtlijst! Standaard Pakket: - 20 lesuren - praktijkexamen - theoriemateriaal (leen) - gratis intake

€ 975,-

WWW

Plus Pakket: - 20 lesuren - tussentijdse toets - praktijkexamen - theoriemateriaal (leen) - gratis intake

€ 1099,-

Pleister Pakket: - 6 lesuren - herexamen

€ 449,-

info@rijschoolelmaci.nl

/rijschool.elmaci

www.rijschoolelmaci.nl

/RijschoolElmaci

SPECTACULAIRE OPENING VAN ONZE NIEUWE VERKOOPWAGEN BIJ DE MCD OP WOENSDAG 11 DECEMBER VAN 14.30 TOT 18.00 UUR

LET OP - RECLAME Kibbeling van kabeljauw 500 gram + saus

€ 6,50

Gebakken schol

per stuk €

2,50

Gebakken lekkerbekken (groote)

per stuk €

2,00

Heerlijke gestoomde groote makrelen

per stuk €

2,50

Heerlijke haring vers van het mes

per stuk €

1,00

Kom en geniet van wat uw visspecialist u biedt!!!!!!!! VIS VAN LUCAS EN ALBERT, GEZOND EN LEKKER!!!!!


Woensdag 4 december 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

19 nieuws

WWW.HETKONTAKT.NL

Hof van Leerbroek

Werkgroep maakt gebruik van gemeenschappelijke ruimte

Start activiteiten voor ouderen in Hof van Leerbroek Met activiteiten voor senioren uit Leerbroek en omgeving biedt de Hof van Leerbroek meer dan alleen zorg en onderdak voor ouderen. ĩĢĢįğįĬĢĨš De Hof van Leerbroek is een aanwinst voor het Zederikse dorp, daar is iedereen het wel over eens. De dertig appartementen voor ouderen, gecombineerd met het steunpunt van zorgverlener Huis ter Leede, de huisarts, de fysiotherapeut en de apotheek, zorgen ervoor dat Leerbroek sinds enige tijd over een medisch centrum beschikt. Maar dat is zeker niet de enige meerwaarde. Verschillende instanties hebben de handen ineengeslagen om in de gemeenschappelijke ruimte activiteiten voor bewoners en alle ouderen uit Leerbroek en omgeving aan te gaan bieden. Initiatiefnemers waren zorgaanbieders Eleos, Huis ter Leerdeen en de gemeente Zederik. Dichtbij “Tijdens een informatieavond sloten meerdere partijen zich aan”, blikt Hanneke Luijten van de gemeente Zederik terug. “Aanleiding was dat je ziet dat sociale activiteiten door bijvoorbeeld bezuinigingen komen te vervallen. En hier kunnen we activiteiten dicht bij de woonplek van ouderen aanbieden.” Sterker nog: via de Nederlandse Patienten Vereniging en de plaatselijke hersteld hervormde gemeente wordt tegen een kleine vervoer aangeboden. “We merkten dat dat erg op prijs wordt gesteld”, knikt Anja Zwijnenburg, die namens de kerkelijke gemeente en de NPV bij het project is betrokken.

“Contact opnemen daarvoor kan via Arianne van Ooijen van Huis ter Leede.”

door een briefje met naam en telefoonnummer in de brievenbus op Hof van Leerbroek 2 te doen. De kosten zijn 10 euro. Van de dertig woningen

Dit komt voort uit het gebiedsplan wat het waterschap in samenwerking heeft opgesteld met Staatsbosbeheer, Dienst Landelijk Gebied en bewoners. De natuurgebieden zijn bijzonder omdat er zeldzame planten en dieren voorkomen en het valt onder Natura-2000. Het natuurgebied De Geeren en de Nieuwe Zuiderlingedijk zijn als eerste aan de beurt. De werkzaamheden in Het Wiel en Zwanendal starten begin 2014. De werkzaamheden duren naar verwachting vier maanden. Bij de Nieuwe Zuiderlingedijk is het waterschap het slotenstelsel aan het opknappen, om het water goed te kunnen aanvoeren naar het natuurgebied. Er vinden herstelmaatregelen plaats aan sloten, dammen, kaden en duikers.

Workshops Ook staat er op 18 december een workshop bloemschikken op de agenda. Dan maken deelnemers een winterstuk. Opgeven kan tot 13 december

De natuur in de Linge-uiterwaarden tussen Acquoy en Gorinchem en langs de Nieuwe Zuiderlingedijk en de Diefdijk-Zuid staat onder druk. Op veel plaatsen is er te weinig water van goede kwaliteit. Ook zijn er te veel

™9ZaZYZckVcYZlZg`\gdZekVcYZVXi^k^iZ^iZc^cYZ=d[kVcAZZgWgdZ`#

meststoffen in het gebied. Het nieuwe gebiedsplan zorgt ervoor dat waardevolle natuur behouden blijft en herstelt, de waterkwaliteit verbetert en verdroging van het gebied wordt voorkomen.

™>c9Z<ZZgZc^h]ZilViZghX]VeWZ\dccZcbZi]ZiV[\gVkZckVcYZ\gdcY#

Algemene voorwaarden Alle orders worden afgesloten overeenkomstig de regelen voor het advertentiewezen gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbanken en bij de Kamers van koophandel.

Verspreidingsgebied Verschijnt gratis huis-aan-huis op woensdag in de plaatsen Acquoy, Asperen, Beesd, Deil, Enspijk, Est, Gellicum, Haaften,Hei- en Boeicop, Hellouw, Herwijnen, Heukelum, Kedichem, Leerbroek, Leerdam, Nieuwland, Oosterwijk, Rhenoy, Rumpt, Schoonrewoerd, Spijk, Tuil,

Geurt Mouthaan

Gezamenlijk eten “En we hebben zelf ook al verschillende activiteiten die we op willen gaan zetten”, vult Arianne van Ooijen aan. “Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan gezamenlijk eten. Via de SRV-wagen van Rinus Oostrom komen er boodschappen in de ruimte te staan, die als er een activiteit is of er iemand aanwezig is, verkocht worden.”

Vuren, Waardenburg, Zijderveld.

Editie Leerdam Oplage: 24.940 exemplaren

Vanaf 15.00 uur is er een open huis in de modelwoning.

Werkgroep Naast de al genoemde instanties maken ook MEE Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, zorgboerderij De Huiberthoeve uit Hei- en Boeicop en de Stichting Welzijn uit Leerdam deel uit van de werkgroep. Anja Zwijnenburg: “We hebben al verschillende activiteiten opgezet. Zo is er elke donderdag van 10.00 tot 11.30 uur een koffieochtend en wordt vanaf januari elke tweede dinsdag van de maand vanaf 10.00 uur een bijbeluurtje gehouden. Hieraan was behoefte, zo bleek uit een enquête die we hebben gehouden onder bewoners van de Hof van Leerbroek. Maar bezoekers mogen zelf ook ideeën aandragen.”

Natuurherstel bij Diefdijk-Zuid ĞĠĮIJĬĶš Waterschap Rivierenland is gestart met de uitvoering van maatregelen die zorgen voor natuurherstel en een betere waterkwaliteit in het Lingegebied en de Diefdijk-Zuid.

in de Hof van Leerbroek zijn er overigens al 21 verhuurd. Op vrijdag 13 december vindt om 14.00 uur voor genodigden de officiële opening plaats.

Uitgever/directie Het Kontakt Edities bv, Goudriaan Floor de Groot Adres Het Kontakt Edities bv Vlietskant 16 | 4141 CL Leerdam Telefoon (0183) 58 32 00 Fax (0183) 58 33 08 Advertentieafdeling

advertentie.leerdam@hetkontakt.nl Advertenties Anita Hoogeveen (06) 13 49 83 26 a.hoogeveen@hetkontakt.nl Max Broekhoff (06) 51 31 49 35 m.broekhoff@hetkontakt.nl Redactieafdeling redactie.leerdam@hetkontakt.nl Hoofdredacteur Rick den Besten Redactie Marijke Verhoef (06) 23 81 21 31 m.verhoef@hetkontakt.nl Dick Aanen (06) 10 38 04 52 d.aanen@hetkontakt.nl André Bijl (06) 51 50 21 19 a.bijl@hetkontakt.nl Janneke Boogaard (06) 10 82 10 01

Toch nog rondeel gevonden in Heukelum ĥĢIJĨĢĩIJĪ š Bij de gedeeltelijke uitgraving van de Heukelumse stadswal vorige week dinsdag zijn toch nog onverwachts de fundamenten van een rondeel aangetroffen. Dit zorgde voor een vreugdestemming bij de stichting Stadswal Heukelum.

wel de kwaliteit van de stadswal op deze locatie flink tegenviel, werden hier wel de fundamenten van het rondeel ontdekt. De graafwerkzaamheden werden belangeloos uitgevoerd door Marchal Grondverzet uit Heukelum.

De vondst van de fundamenten betekent dat de rondelen er wel degelijk hebben gezeten. En dat de weinige tekeningen van de Heukelumse stadsmuur kloppen.

In opdracht van GCE van Heukelumer Willem de Groot werd bij deze laatste uitgraving door Heijmans Restauratie twee gaten gemaakt. Eén in de grond, om de hardheid van de aarde te controleren. En één in de muur, om te achterhalen hoe de kern van de muur eruit ziet. Op basis van de resultaten komt GCE met een rapport.

Er is in opdracht van de stichting Stadswal Heukelum op twee plaatsen gegraven. Op de eerste locatie – dichtbij de voormalige Westpoort – werd een muur in uitstekende conditie aangetroffen. Deze is gerestaureerd, niet lang voordat ze onder een laag grond is verdwenen. Een stukje verder werd een afbrokkelende ‘muur’ bevrijd uit de aarde. Hoej.boogaard@hetkontakt.nl Website www.hetkontakt.nl Advertentietarieven Losse plaatsingen: € 0,57 per mm excl. BTW. Contracttarieven op aanvraag. Combinatiemogelijkheden met Het Kontakt editie Alblasserwaard, Lek en IJssel Oost en West, Vianen, Land van Heusden & Altena en Bommelerwaard en Klaroen.nl. Digitaal aanleveren van advertentiemateriaal in overleg Inzendtermijn Advertenties tot dinsdag 11:00 uur Redactiekopij tot maandag 17:00 uur Als onze medewerkers afwezig zijn, kunnen advertenties of redactionele bijdragen gedepo-

Er is besloten om een stukje van de gave muur schoon te spuiten en onbedekt te laten, zodat Heukelum alvast een idee krijgt hoe het eruit kan zien als de hele stadswal uit de aarde op zou duiken. neerd worden in de brievenbus. Bij eventuele vragen kunt u bellen met 0183-583200. Verspreiding Van de Meer / Gorinchem (0183) 63 80 55 www.vandermeerverspreiding.nl Auteursrechtenvoorbehoud Uitgeverij Het Kontakt Edities bv behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/ of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.


GEMEENTEBERICHTEN woensdag 4 december 2013

Deze pagina verschijnt onder verantwoordelijkheid van de gemeente Leerdam.

DE TWEET GEMEENTE LEERDAM Wim van der Leij @wimvanderleij Het getekende huis als symbool voor de gezamenlijke regionale woonvisie A&V staat in #Leerdam.

KORT NIEUWS MILLENNIUMTIP Mensen in conflict- en rampgebieden raken vaak alles kwijt. Ziekte en ondervoeding liggen op de loer en er is veel te weinig medisch personeel. Artsen zonder grenzen is een organisatie die zich hiervoor inzet. Ga naar www.artsenzondergrenzen.nl en kijk hoe u kunt helpen.

AFVALINZAMELING Benieuwd naar wanneer u welke container aan kunt bieden? En of uw wijk aan de beurt is voor het aanbieden van plastic afval of oud papier? Bekijk de afvalkalender voor Leerdam op www.waardlanden.nl. Deze kalender is altijd actueel, ook tijdens de feestdagen.

ONDERNEMEND WEEKJE Leerdam is een ondernemende stad, met ondernemende ondernemers. Deze week mocht wethouder Frank de Graaff de genomineerden voor de Business Event Vijfheerenlanden in het zonnetje zetten. Dinsdagmiddag bracht hij een bezoekje aan MVIE en TSL. Met een bos bloemen liet hij weten dat het gemeentebestuur trots is op de nominaties van de Leerdamse bedrijven. Het event zet de ondernemers op een podium en laat zien dat ze uitzonderlijk zijn voor Leerdam en de regio. Tijdens de G14-bijeenkomst was het de beurt aan de derde genomineerde, TAO. Op dinsdag 26 november werd in Stadspodium GO deze tweede zogenaamde ‘G14-bijeenkomst’ gehouden. Deze netwerkbijeenkomst tussen de gemeente Leerdam en de 14 grootste of meest aansprekende bedrijven uit Leerdam. In de theaterzaal van Stadspodium GO waren diverse presentaties te zien van onder meer de Rabobank Vijfheerenlanden en van de organisatoren van het Symposion 2015. Met de directies van de grote bedrijven werd gediscussieerd

over zeer uiteenlopende onderwerpen. Zo is lang gedebatteerd over de ‘Economische ontwikkeling in onze regio en het belang van innovaties’ maar is er ook gesproken over de ‘Glasroute Leerdam in relatie tot de regionale Kunstmanifestatie Symposion 2015’. Doel van de G14 netwerkbijeenkomsten is dat de gemeente Leerdam beter op de hoogte is van het reilen en zeilen van het bedrijfsleven in Leerdam. Daar waar mogelijk wil de gemeente Leerdam het bedrijfsleven zo goed mogelijk faciliteren. Eén van de knelpunten die de G14 bedrijven naar voren brachten was het tekort aan technisch geschoold personeel. De G14 vroegen de gemeente om het thema Onderwijs en Arbeidsmarkt hoger op de agenda te plaatsen en te werken aan een betere verbinding tussen de 3 O’s (Onderwijs, Overheid en Ondernemingen). De G14 netwerkbijeenkomst in Stadspodium GO was een succes, dat bleek bijvoorbeeld ook uit de spontane reactie van één van de deelnemers na de bijeenkomst: ‘Graag wil ik jullie

bedanken voor jullie inzet en inspanningen om serieus in gesprek te gaan met het bedrijfsleven in Leerdam en jullie daadkracht om een aantal belangrijke thema’s aan te pakken. Het was mijn eerste bijeenkomst met de G14 van Leerdam en ik vond het een leuke, leerzame en nuttige bijeenkomst die zeker voor herhaling vatbaar is!, aldus Jurgen Duijster van Transfer Solutions te Leerdam.

GEMEENTEGIDS De gemeentegids 2014 wordt tussen 17 en 19 december huis aan huis verspreid. Heeft u een nee/nee-sticker? Dan kunt u een gemeentegids afhalen bij de balie van het stadskantoor.

TRICKZ BATTLE Wekelijks kunnen jongeren boven de tien jaar oud meedoen aan lessen Tricking in M3. Op zaterdag 20 december is de finale van deze lessen die bestaat uit een echte trickz-battle in M3. Streettrickz geeft die avond een demonstratie, Leerdamse tricking-deelnemers laten zien wat ze hebben geleerd en trickers uit heel Nederland zijn uitgenodigd om mee te doen aan een battle. De battle start om 20.00 uur en vanaf 21.45 uur gaat de avond over in een feest voor alle aanwezigen. De toegang is gratis, gasten kunnen een donatie doen aan het glazen huis in M3. Doe je zelf aan tricking en wil je meedoen aan de battle, meld je dan aan via danielle@jongleerdam.nl. Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen maar: vol is vol!

SOCIAAL WIJKTEAM HELPT Na de zomer van dit jaar is het sociaal wijkteam van start gegaan in Leerdam-West. Een team van tien mensen van verschillende organisaties staan klaar voor alle bewoners van de wijk om vragen te beantwoorden en te helpen bij (dreigende) problemen of moeilijkheden. Het sociaal wijkteam legt contact met mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken wanneer deze er zelf even niet uitkomen bij het oplossen van hun problemen. De leden van het team hebben in de afgelopen maanden onder andere contact gezocht met bestaande verenigingen of activiteiten. Volgend jaar zomer wordt bekeken hoe het wijkteam het doet en wordt er gekeken of uitbreiding naar de rest van Leerdam een optie is. Fieke Schwachöfer is een van de leden van het sociaal wijkteam. Zij werkte veertien jaar als ergotherapeute in verpleeghuis Lingesteyn en kwam wekelijks in de verzorgingshuizen ‘Huis Ter Leede’ en het ‘Emmahuis’. In haar huidige baan komt ze veel bij mensen thuis om als Wmo-indicatiesteller te

kijken waar mensen behoefte aan hebben en denkt ze mee over oplossingen. Fieke heeft een aantal wensen voor het sociaal wijkteam: “ Ik hoop dat het bekend wordt in de wijk, dat mensen het team makkelijk weten te vinden en hun vragen en problemen willen delen. Ik hoop dat mensen zo makkelijk naar ons toe stappen dat we ze kunnen helpen voordat ze met echte problemen of moeilijkheden zitten.” Belangrijk vindt Fieke dat het wijkteam nieuwe activiteiten kan ontplooien met wijkbewoners. “Mensen met elkaar in contact brengen helpt eenzaamheid voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan een rolstoelpool door vrijwilligers, samen koken en misschien ook eten. Een buurman of buurvrouw vragen om je naar het ziekenhuis te rijden.” Ook hoopt zij dat mensen die graag willen helpen maar niet weten hoe, het wijkteam weten te vinden. Mensen/buren weten vaak niet van elkaar waar behoefte aan is en of iemand hulp nodig heeft. Soms is een klein beetje hulp al voldoende om het leven een stuk aangenamer te maken. Beter een goede buur…”

AFVAL TIJDENS DE FEESTDAGEN De routes voor het inzamelen van papier van 24 december (kerstavond) door de Hervormde kerk Dorpsstraat (Schoonrewoerd) en de route West, door Leerdam Sport (wijk ten zuiden van de Tiendweg) worden een week eerder ingezameld. De inzamelroute wordt nu gereden op dinsdag 17 december. De inzameldagen van de kerstdagen zelf worden als volgt: zaterdag 21 december leegt Waardlanden de grijze container in plaats van woensdag 25 december. De route van de grijze containers van Tweede Kerstdag leegt Waardlanden op zaterdag 28 december. Tot slote de inzameldag van de groene container van woensdag 1 januari, deze gaat naar zaterdag 4 januari 2014.

STADSKANTOOR EERDER DICHT

Op woensdag 18 december a.s. is het stadskantoor vanaf 15.15 uur gesloten in verband met de eindejaarsbijeenkomst voor het personeel. Donderdag 19 december zijn wij u graag weer van dienst.


4

STADSKANTOOR Dokter Reilinghplein 1 Postbus 15, 4140 AA Leerdam

GEMEENTEWERF EN MILIEUSTRAAT Handelstraat 15 Postbus 15, 4140 AA Leerdam

T 0345 636 363 F 0345 613 643

T 0345 636 363 F 0345 633 643 Afvallijn: 0183 681 111

www.leerdam.nl info@leerdam.nl

woensdag 4 december 2013

SOCIAL MEDIASUCCES IN UITVOERING Van de zomer meldden wij u op deze plaats een succes op onze Social Media. Bewoners deden ons via Facebook een idee aan de hand om de parkeerdruk voor de supermarkt aan de Tiendweg te verlichten. Deze week starten wij met de daadwerkelijke aanleg van een parkeerterrein, op de plaats van het voormalige Turkse theehuis aan de Owensstraat. Door de aanleg van 14 extra plaatsen op het terrein wil het college iets doen aan de parkeerproblematiek in de wijk. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind week 51 gereed.

GROEN ORANJEPLEIN De werkzaamheden aan het Oranjeplein vorderen gestaag. Vorige week kregen de bomen een plaatsje. Een mijlpaal waarvoor wethouder Van der Leij, stadsmanager Ron Uyldert en voorzitter van de LOV, Paul Stift de mouwen opstroopten en de schep ter hand namen.

Besluiten De onderstaande besluiten door het college of de burgemeester zijn genomen na een zorgvuldige afweging van alle belangen. Toch kan het zijn dat u tegen één van deze besluiten bezwaar heeft. Hoe, wanneer en waar u bezwaar kunt maken vindt u op www. leerdam.nl. Omgevingsvergunning Op 26 november 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten omgevingsvergunning bouwen te verlenen voor het bouwen van een winkelruimte met daarboven zes stadswoningen op de hoek Noordwal / Vlietskant en drie grondgebonden stadswoningen aan de Noordwal op het perceel plaatselijk bekend Vlietskant 53, 55, 57, 59, 61, 63 en 65 en Noordwal 4, 4a en 4b te Leerdam. Melding Burgemeester en wethouders hebben de volgende meldingen ontvangen: Van een klein evenement, o.a. het uitdelen van choco- en oliebollen en de prijsuitreiking van de bonnenactie. Dit kleine evenement vindt plaats op zaterdag 7 december 2013 van 09:30 tot 17:00 uur en is georganiseerd door de ondernemers aan de Vlietskant te Leerdam. Op de aangegeven datum mag dit kleine evenement gehouden worden. Van een incidentele festiviteit door Cafetaria Café Beja, Europaplein 13 te Leerdam. Deze incidentele festiviteit vindt plaats op zaterdag 14 december 2013 van 19:00 tot 03:00 uur. Op de aangegeven datum mag in deze horecagelegenheid de geluidsverordening van het Besluit Algemene Regels Inrichtingen Milieubeheer (BARIM) worden overschreden. Verordeningen en reglementen De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 21 november 2013 de 1ste wijziging van de Verordening Winkeltijden gemeente Leerdam vastgesteld. De gewijzigde verordening treedt in werking 8 dagen na deze bekendmaking. Gedurende de maand december zal de verordening voor een ieder ter inzage liggen in de publiekshal van het stadskantoor. Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: JOp 25 november 2013 voor het wijzigen van de gevel en het vervangen van gevelreclame op het perceel Fonteinstraat 13c,

WERK IN UITVOERING ONDERHOUD ASFALTVERHARDING HORNDIJK Uit de weginspectie van dit jaar is gebleken dat de asfaltverharding op de Horndijk niet meer aan de gewenste eisen voldoet. Om winterschade te voorkomen vervangen wij de bovenste asfaltlaag. Tegelijk nemen we de op- en afritten naar de Wilna onderhanden. Tijdens de werkzaamheden is de Horndijk afgesloten voor verkeer. Het verkeer wordt met bebording omgeleid. De uitvoering start in week 50 en duurt naar verwachting circa 1 week. HERINRICHTING WESTWAL/ORANJEPLEIN De Gebr. De Ronde B.V. is bezig met de herinrichting van het laatste gedeelte Kerkstraat tussen de Westwal en Veerstoep. Eind deze week zal ook dit gedeelte gereed zijn, zodat het verkeer de stad op de gebruikelijke wijze kan verlaten. Voor meer informatie kunt u op werkdagen bellen naar 0345-636193 of 0345-636389

4141 CE te Leerdam. JOp 25 november 2013 voor het brandveilig gebruik van het pand het perceel Industrieweg 23, 4143 HP te Leerdam. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen de aanvragen worden ingezien tijdens de openingstijden van bouw- en woningtoezicht van maandag tot en met vrijdag van 9.00-12.00 uur. Voor de middagen kunt u een afspraak maken met onze medewerkers via het telefoonnummer 0345-636217/636139. Omgevingsvergunning Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, delen mede dat zij op 29 november 2013 een omgevingsvergunning hebben verleend aan BV Koninklijke Nederlandse Glasfabriek Leerdam, gelegen aan Lingedijk 8 te Leerdam, voor de aanvraag van renovatie zandopslag. Het project waarvoor de vergunning wordt verleend omvat de volgende activiteiten: JHet bouwen van een bouwwerk; JPlanologisch slopen. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. U doet dat door een brief te sturen aan: Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, onder vermelding van ‘Awb-bezwaar’ in de linkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift, Postbus 90602, 2509 LP DEN HAAG. Dit moet gebeuren binnen zes weken na de dag van toezending van het besluit aan de aanvrager. Uw brief moet tenminste bevatten: uw naam en adres, een datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de reden(en) van uw bezwaar en uw handtekening. Als u bezwaar hebt gemaakt kunt u, indien – gelet op de betrokken belangen – onverwijlde spoed dat vereist, de voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening (=voorlopig oordeel) te treffen. U doet dat door en brief te sturen aan: Voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Uw brief moet tenminste bevatten: uw naam en adres, een datum, een omschrijving van het besluit waartegen u een voorlopige voorziening aanvraagt, de reden(en) waarom u een voorlopige voorziening nodig heeft en uw handtekening. Aan een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid, afdeling Vergunningen en meldingen, telefoon 078-770 85 85.

RIOOLVERVANGING JUL. VAN STOLBERGSTRAAT/PRINSES MAGRIETSTRAAT We zijn bezig met het aanbrengen van de verharding in de Prinses Margrietstraat en Juliana van Stolbergstraat. We verwachten dat de Prinses Margrietstraat medio aankomende week gereed is. De Juliana van Stolbergstraat in de week van 16 tot 20 december. Met de rioleringswerkzaamheden in de C. Schalijstraat en Prinses Irenelaan starten we naar de jaarwisseling. Voor meer informatie kunt u op werkdagen bellen naar 0345-636193 of 0345-636396. ONDERHOUD WEGEN Op diverse locaties voeren we in het kader van het Onderhoudsprogramma Wegen herstratingswerkzaamheden uit. De locaties waar we nu bezig zijn of binnenkort bezig gaan, zijn: het voetpad Donjon 1 t/m 15; gedeelten van de voetpaden op het Tamarindeplein, Lingeplein en de Ranonkelhof, gedeelten van de rijwegen en voetpaden in de Jasmijnstraat. Voor meer informatie kunt u op werkdagen bellen naar 0345-636193 of 0345-636284. HERINRICHTING P.M. VAN GENTSTRAAT In de P.M. van Gentstraat zijn we rondom de verenigingsgebouwen bezig met de aanleg van riolering en de reconstructie van het straatwerk. We voeren de werkzaamheden in 2 fasen uit. De eerste fase is het gedeelte achter het verenigingsgebouw “De vogelvriend” en zal nog voor de kerst worden opgeleverd. Het resterende gedeelte vanaf “De Vogelvriend” tot de Raadsliedenstraat zal na de jaarwisseling worden gerealiseerd. Voor meer informatie kunt u op werkdagen bellen naar 0345-636193 of 0345-636396. ZUID-HOLLANDWEG/TIENDWEG Ballast Nedam is gestart met het aanpassen van de rechtsaf stroken op de Zuid-Hollandweg en de Tiendweg. De rechtsaf strook in de Tiendweg wordt verlengd door het fiets en voetpad te verleggen. Op de Zuid-Hollandweg wordt de bushalte naar de berm verplaatst. De werkzaamheden duren 4 weken. Voor meer informatie kunt u op werkdagen bellen naar 0345-636396 of 0651028017

EVENEMENTEN AGENDA 11 DECEMBER BOEKVERFILMING BIBLIOTHEEK 13 DECEMBER TRICKZ 13 EN 14 DECEMBER KERSTMARKT IN DE BINNENSTAD 6 JANUARI NIEUWJAARSRECEPTIE GEMEENTE LEERDAM MEER INFORMATIE? KIJK OP WWW.LEERDAM.NL OF WWW.ONSLEERDAM.NL.

BOUW EN WONINGTOEZICHT GAAT OVER NAAR OMGEVINGSDIENST Op 1 januari 2014 gaan de taken van Bouwen Woningtoezicht (BWT), vergunningverlening van de gemeente Leerdam over naar de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ). Vanaf die datum neemt OZHZ deze taken namens de gemeente voor haar rekening. Dat heeft de gemeenteraad op 25 oktober 2012 besloten. De medewerkers van deze afdeling komen per 1 januari 2014 in dienst bij de Omgevingsdienst. Voor u, inwoners van Leerdam, verandert er niets; het loket voor BWT, vergunningverlening blijft in Leerdam. Regionale samenwerking De overheveling van taken past in het beleid van de gemeente om op ambtelijk gebied steeds meer de samenwerking te vinden in regionaal verband. Leerdam is in verhouding een kleine gemeente met een kleine ambtelijke organisatie. Nieuwe regels en ontwikkelingen vragen een grote flexibiliteit en specialistische kennis van medewerkers. De gemeente wordt minder kwetsbaar als ze gebruik kan maken van de regionale capaciteit, kennis en ervaring. Gemeentelijke taken OZHZ De OZHZ voert al 40 jaar milieuwetgeving uit in opdracht van de gemeenten in het gebied Zuid-Holland Zuid. Sinds 2007 voert OZHZ taken van Bouw- en Woningtoezicht, brandveiligheid en APV uit voor de gemeente Dordrecht. Op 1 januari 2014 sluit de gemeente Leerdam hierbij aan. Ook de gemeente Alblasserdam heeft haar taken op dit gebied in 2013 overgeheveld naar OZHZ.

BETERE DOORSTROMING VERKEER Vorige week zijn we gestart met werkzaamheden aan de Tiendweg en aan de ZuidHollandweg in Leerdam. Om de verkeersdoorstroming te verbeteren, verlengen we de rechtsaf-strook vanaf de Zuid-Hollandweg naar de Tiendweg. Ook op de Tiendweg verlengen we de rechtsaf-strook naar de Zuid-Hollandweg. Het verkeer dat rechtsaf wil, kan dan eerder voorsorteren waardoor het niet het verkeer blokkeert dat rechtdoor wil gaan en andersom. Met de aannemer is de afspraak gemaakt dat deze werkzaamheden voor de kerst zijn afgerond.


Zaterdag 7 december Vlietskant Winterevent

win mooie prijzen!

Hoofdprijs cadeaubon â&#x201A;Ź 500 Peterson Herenmode Onder het genot van gratis aangeboden warme winterse drankjes en verse oliebollen van bakkerij de Jager bij de twee kraampjes aan het eind en het begin van de Vlietskant, valt er nog veel meer te genieten en beleven. Erwtensoep bij De Witgoedspecialist, hamburgers bij Europarts, koffie met kerstbrood en een demonstratie van wollen dekbedden bij Okhuizen Slaaptotaal, demonstratie van Dyson zakloze stofzuiger bij Afternet en een gratis portret-actie bij Fotodiscounts. Bij Appeltje baby- en kinderboetiek kunnen kinderen geschminkt worden. Ook is er een instore event bij Big & Beautiful; je vindt er de nieuwste feest collectie, maar ook een gratis pedicure behandeling, visagiste, interieur styliste,en leuk gevulde goodie-bags.Het klapstuk is wel Troubadour Eduard Hagenstein die de gehele middag muziek maakt aan de Vlietskant. Om 16.00 uur de prijsuitreiking van de boodschappenkaartjes actie. Hoofdprijs cadeaubon van â&#x201A;Ź 500,00 bij Peterson Herenmode en drie cadeaubonnen van â&#x201A;Ź 100,00 bij andere Vlietskant winkeliers, en nog vele andere mooie prijzen. De winnaars moeten wel aanwezig zijn anders gaat de prijs naar een ander, vergeet uw legitimatiebewijs niet. Kom naar de Vlietskant, beleef alles wat deze winkels u bieden, geniet van gratis winterse traktaties en maak kans op mooie prijzen!

Beauty and Lifestyle Event Zaterdag 7 december vanaf 09.30 uur Laat u verwennen en inspireren voor de komende feestdagen.      

  Oriflame

ZATERDAG 7 DECEMBER

DYSON DEMODAG BIJ AFTERNET DE ENIGE STOFZUIGER : ZONDER VERLIES VAN ZUIGKRACHT ! ZONDER AANSCHAF VAN ZAKKEN !

InterieuradviesStylingandco.com    pedicurepraktijk Buitenhof  

 Big and Beautiful Siervol.nl    

Vlietskant 17 - Leerdam - www.big-beautiful.nl

Dyson DC23 Origin * ##!# '# * ## $ * # #!# " "$"")%$&( + * $"""!"!($! #! ($!"# *'-"# *!!##$$" ! !#

Dyson DC33 Origin *# ',# *,# *!%!($ *'-"# * #&! %!!$"%$" * #!"# #! ($# ""!$! *!!## $$"! !#

Afternet Op=Op Aktieprijs

Afternet Op=Op Aktieprijs

â&#x201A;Ź 269,-

â&#x201A;Ź 319,-


Zaterdag 7 december Dekbedden Actiedag! De originele Terschellinger dekbedden zijn puur en eerlijk, zuiver wol en katoen, niets meer dan dat en dan alleen het beste! Van puur Hollandse zuivere scheerwol.

140 x 200 cm 620 + 1240 gram

Uitstekende warmte isolatie en vochtregulatie en daardoor al- 140 x 220 cm tijd een prettig klimaat, de wollen vulling staat hier om bekend. 200 x 200 cm Terschellinger All Season is een prachtig 4 seizoenen dekbed met een zomer- en een herfstdeel, samen op elkaar door 200 x 220 cm middel van sterke drukknopen maakt u een dubbeldik 240 x 200 cm winterdekbed, uitermate behaaglijk warm. De kwaliteit is uitstekend en toch vriendelijk geprijsd!

69,

Zaterdag 7 95

159,-

620 + 1240 gram

179,-

800 + 1600 gram

229,-

880 + 1760 gram

249,-

960 + 1920 gram

269,-

240 x 220 cm 1050 + 2100 gram 289,-

79,95 99,00 119,00 129,00 149,00

Vlietskant 22 Leerdam Tel. 0345-613725 www.okhuizen-slaaptotaal.nl

WINTER EVENT AANBIEDING

win mooie prijzen!

Hoofdprijs cadeaubon â&#x201A;Ź 5

Doe uw boodschappen aan de Vlietskant en ontvang een of zaterdag 7 december bij de kraam tot 15.00 uur. Kom legitimatiebewijs) en maak kans op de hoofdprijs Cadeau geldig op de orginele prijs, niet op de uitverkoopprijs) Cadeaubon â&#x201A;Ź 100 Afternet Cadeaubon â&#x201A;Ź 100 Okhuizen Slaaptotaal Cadeaubon â&#x201A;Ź 100 De Witgoedspecialist Cadeaubon â&#x201A;Ź 25 Antonâ&#x20AC;&#x2122;s groente en fruit Kerststuk t.w.v. â&#x201A;Ź 40,00 Bloem & Zo Wokset voor 6 personen Europarts

Alleen het aanwezige publiek maakt kans op deze prijzen

HD7874/60 SENSEO TWIST & MILK BUNDLE 3"+&#$%%) 2/+#(-('-/+,'&% 3!(#--".#,/(.01& !'%-0+' %).%) 2+*-(

Geniet deze dag ook van gratis warme winterse dranken, burgers, gratis portretactie, Dyson demonstatie zakloze st sagiste, interieur styliste, goodiebags, kerstattentie, demon Kom gezellig naar de Vlietskant!

100.-

voordeel 179.95

Vlietskant W

79.95

Prijs is na 20,- retour Philips.

! ordeel

Vo r pakke

actie geldig t/m 6 jan. 2014

uwe wi e i n n e E e nt, App Vlietska k boetie r e d n i k mens kom na ondern

WITGOED SPECIALIST LEERDAM ! !#  # "! !

W W W. W I T G O E D S P E C I A L I ST L E E R DA M . N L

ALLES ONDER Ă&#x2030;Ă&#x2030;N DAK Raamdecoratie

Van decoratieve vouwgordijnen, shutters, tot functionele rolgordijnen voor u op maat gemaakt

Gordijnen

Verschillende soorten en kwaliteiten, van dikke unistoffen tot doorzichtige voiles

Behang

Een zeer ruime keuze in behang met bijpassende randen, voor iedere ruimte in huis

Vloerbedekking

Tapijt , laminaat enz. Voor een deskundig advies voor elke ruimte in huis

Verf

Binnen of buiten schilderen, met het juiste advies bent u altijd voordeliger uit

Vlietskant 25 | 4141 CK Leerdam | Telefoon (0345) 61 27 86

| E-mail vaneijk@colorsathome.nl


7 december

Winterevent

Antonâ&#x20AC;&#x2122;s Groente en Fruit Glasharde aanbieding

ALLE SALADES & RAUWKOSTEN

2e bakje GRATIS

alleen geldig op zaterdag 7 december

500 Peterson Herenmode*

Antonâ&#x20AC;&#x2122;s Groente en Fruit   

www.Antons Groenten en Fruit.nl

boodschappenkaartje. Lever dit ingevuld in bij Het Kontakt m zaterdagmiddag om 16.00 uur naar de prijsuitreiking (met ubon van â&#x201A;Ź 500 Peterson herenmode (* cadeaubon alleen

 L 

December korting

25 %

n!

, verse oliebollen, erwtensoep, hamofzuiger, pedicure behandeling, vinstratie knutselen.

n de inkel aa aby- & eltje B larte we k van h tskant alle Vlie nemers.

PETERSON H E R E N M O D E

Vlietskant 43 Leerdam 0345-612054 www.petersonmode.nl

Winterweekend bij

Zaterdag aanbieding!

Bloem & Zo â&#x20AC;&#x153;de Vlietskantâ&#x20AC;? Met veel enthousiasme nodigen wij u uit in onze kerstwinkel. Laat u inspireren door al het moois. Heerlijke geuren, kransen, lichtjes, woondecoraties en nog veel meer. Voor iedere klant (v.a. â&#x201A;Ź 7,50) staat er een creatieve kerstattentie klaar. Kom, ...en proef de sfeer!! Kerst zoals kerst moet zijnâ&#x20AC;Ś

Vlietskant 18, Leerdam

Vrijdag 6 december van 9:00 tot 21:00 uur Zaterdag 7 december van 8:30 tot 17:00 uur

 &" $"# Jan des Bouvrie van â&#x201A;Ź 59,99

voor â&#x201A;Ź 35,00 alleen zaterdag 7 december

op=op

ONDERDELENHUIS LEERDAM  - - WWW.EUROPART.NL


'(8,79(5.223%,-9$1=8,/(1,6%(*211(1 ,121=(:,1.(/(121=(:(%6+23 9$1$)1822.

.257,1* (;75$.$66$.257,1* OP ONZE DAMES & HEREN SCHOENENCOLLECTIE

ß(;75$.$66$.257,1*,6*(/',*,1'(:,1.(/9$1$):2(16'$*'(&(0%(5 70=$7(5'$*'(&(0%(5 ß.22322.21/,1(6&+2(1(10(7(;75$.$66$.257,1* *(%58,.'($&7,(&2'(×6+2(6$/(Ø%,-+(79/$.-($&7,(&2'(&$'($8%211$'$78((1 $57,.(/,1'(:,1.(/:$*(1+(()7*(3/$$767'(.257,1*:25'71$+(7./,..(123'( %877219(5:(5.7 $&7,(&2'(*(/',*70=21'$*'(&(0%(5885

SHOP ONLINE

WWW.VANZUILENMODE.NL ARKELSTRAAT 28-38 | 4201 KD GORINCHEM | 0183-631490 | INFO@VANZUILENMODE.NL |

FACEBOOK.COM/VANZUILENMODE


Woensdag 4 december 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

27 business nieuws

Ondernemers bundelen krachten ĩĢĢįġĞĪ š De Leerdamse ondernemers zetten vanaf nu samen hun schouders onder de stad. Hun missie: zorgen dat Leerdammers op ontdekkingstocht gaan in eigen stad. “Cultuur begint pas honderd kilometer verderop, denkt men. Terwijl het hier onder onze neus is. We hebben een prachtige binnenstad”, prijst stadsmanager Ron Uyldert. Hij doelt daarmee op culturele locaties, zoals

de Glasblazerij en het Hofje, maar ook op het winkelbestand. “Leerdam heeft veel speciaalzaken die veel klantvriendelijkheid, kwaliteit en service bieden.” De ondernemers hopen dat die sterke troef hen door de moeilijke tijden heen sleept. Nu alle ondernemers uit het centrum via het ondernemersfonds meebetalen aan de activiteiten van de LOV, groeit ook de betrokkenheid. “Er zijn bijvoorbeeld al twee nieuwe leden in

het promotieteam van de LOV. Mensen willen meedenken en meehelpen om Leerdam op de kaart te zetten.” De ondernemersvereniging houdt jaarlijks diverse evenementen. Whipeout was afgelopen zomer een groot succes en keert in 2014 terug. Zo ook de rode loper show. De intocht van Sinterklaas is een niet weg te denken evenement dat de LOV organiseert en financiert en ook de kerstmarkt en

braderieën blijft de LOV organiseren. Op dit moment broeden de ondernemers ook nog op nieuwe klantgerichte acties voor volgend jaar. Ondertussen wordt er hard gewerkt om Leerdam meer online te krijgen. Zo is de LOV sinds dit jaar zeer actief op de sociale media. Daarnaast wil de vereniging ervoor zorgen dat de stad beter zichbaar wordt op internet. Even dagdromen: bijvoorbeeld via een app op de smartphone, waarmee een bezoeker alle bezienswaardigheden kan zien, maar ook allerlei aanbiedingen van lokale ondernemers. Een andere toekomstdroom: gratis WiFi in de hele binnenstad. Ron Uyldert onderzoekt op dit moment in hoeverre dit zowel financieel als praktisch haalbaar is. “Je moet met de tijd mee. De jongeren doen bijna alles met de smartphone. Daar willen wij uiteraard op inspelen.” Volgend jaar zet de ondernemersvereniging ook nieuwe stappen in het Keurmerk Veilig Ondernemen. Gedacht wordt aan een dag over moderne manieren van beveiliging. Daarnaast is de LOV een gerespecteerd gesprekspartner voor de gemeente Leerdam als het gaat om het centrum. LOV-voorzitter Paul Stift: “Door onze inspraak verbetert de stad.” De ondernemers hopen dat al deze activiteiten ertoe bijdragen dat de stad aantrekkelijk blijft voor nieuwe ondernemers, en dus ook voor het winkelend publiek. Stift: “Als we het maar samen doen.”

™ADK"kddgo^iiZgEVjaHi^[i!hiVYhbVcV\ZgGdcJnaYZgiZcADKÉZgEVig^X`=ZZ[Zg#

Sandra bij de beste drie van Zuid-Holland

Natalies workshops in Het Hofje van Zweije

A::G96B™ In de landelijke verkiezing voor

A::G96B™ De 14-jarige Natalie van den

reisadviseur van het jaar is Sandra de Vries van Toerkoop Reisburo Astra te Leerdam geëindigd in de Top 3 van ZuidHolland. Aan deze verkiezing hebben in totaal 2500 reisadviseurs uit Nederland deelgenomen.

Berg uit Leerdam houdt als vrijwilligersproject voor school workshops in het Hofje van mevrouw Zweije. 14 december om 16:00 uur kerstkaarten maken, 22 december om 10:30 uur kerststukje knutselen, 4 januari om 16:00 uur kalender ontwerpen. De workshops duren 1,5 uur en zijn voor alle leeftijden. Kosten: 10 euro. Aanmelden: Thea Zweije (0345-617101, thea@verrassendtekenen.nl).

De landelijke finale wist de medewerkster van Toerkoop Astra niet te bereiken, maar het nu bereikte resultaat mag volgens haar collega’s van Toerkoop Astra zeker een succes worden genoemd.

q WWW.HOFJEVANMEVROUWZWEYE.NL

Kostuumafdeling Peterson A::G96B™ Bij Peterson Herenmode aan de Vlietskant in Leerdam heeft een flinke verandering in het winkelbeeld plaats gevonden. De kostuums die voorheen altijd in de winkel hingen, zijn nu verhuisd naar een ruimte achter de winkel. Daar vinden belangstellenden kostuums met mooie details en is er volop gelegenheid voor een goed advies. Deze nieuwe ruimte is vooral gecreëerd om voor de casual kleding meer ruimte te realiseren.

Deze winter heeft Peterson Herenmode zijn collectie uitgebreid met het nieuwe merk Franklin & Marshall en in het voorjaar van 2014 wordt daar het merk Napapijri nog eens aan toegevoegd. Kortom voor elke man is iets passends te vinden in de collectie van Peterson Herenmode. Uiteraard wordt de koffie vers gezet. Peterson Herenmode is te vinden aan de Vlietskant 43.

q WWW.PETERSONMODE.NL

™EZiZghdc=ZgZcbdYZ]ZZ[icjZZc`dhijjbV[YZa^c\#

FOTO: MARIJKE VERHOEF

FOTO: MARIJKE VERHOEF

Marijke Verhoef

Ruilmiddag bij MCD

Yogales in Spijk

A::G96B™ De MCD in Leerdam houdt woensdag 11 december van 14:00 tot 15:30 uur een ruilmiddag voor raceauto’s. De supermarkt heeft de afgelopen maanden een raceractie gehouden. Klanten konden sparen voor diverse race-autootjes. Bij besteding van tien euro kregen klanten een actiezegel. Inlevering van een volle spaarkaart leverde een auto op. Voor de ruilmiddag is vooraf aanmelden niet nodig. Mensen kunnen zich melden bij de servicebalie. Er wordt gezorgd voor een hapje en een drankje en er worden extra racebanen weggegeven.

HE>?@™ Yogatrainingscentrum EvA in Spijk start vanaf maandag 6 januari nieuwe cursussen. Onder andere yogalessen van een uur op maandag om 13:30 en 18:30 uur en dinsdag om 18:30 uur, woensdag om 20:30 uur en donderdagavond om 19:30 uur in dorpshuis De Lindehof. Op dinsdagochtend van 10:00 tot 11:30 uur zijn er lessen yoga en meditatie voor vrouwen in de yogastudio. Meer informatie: Ellen van Aarssen (0183561145/06-33642800 of evvaa@live.nl).

Dorcas Voedselactie groot succes G:<>D™ De Dorcas Voedselactie heeft lan-

delijk ongeveer 51.000 voedseldozen opgeleverd; 4.000 meer dan vorig jaar. Daarmee is de actie opnieuw een groot succes geworden. De actie in Leerdam leverde bij de Emté 52 voedseldozen en 107,25 euro op. Bij de Plus werden 51 voedseldozen gevuld en bedroeg de opbrengst van de collectebus 112,35. In Haaften werden in totaal 47 dozen gevuld en de opbrengst van de collectebus was 59,15. De leerlingen van Cbs Neerijnen vulden 9 dozen tijdens de dankstonddienst. De vrijwilligers die zich voor deze actie inzetten, zijn zeer tevreden met de opbrengst. Op dit moment wordt het ingezamelde voedsel gesorteerd. Zeker 20.000 pakketten worden nog voor Kerst verspreid in Oost-Europa. “Fantastisch dat duizenden vrijwilligers zich hebben ingezet voor het inzamelen van voedsel en fondsen”, zegt Dorcas-directeur Joeke van der Mei. “In Oost-Europa is de winter de moeilijkste tijd van het jaar. Een dik pak sneeuw en temperaturen van twintig, dertig graden onder nul zijn heel gebruikelijk. Als je nauwelijks te eten hebt en woont in een vervallen huis met scheuren in de muur, is het niet eenvoudig om staande te blijven. We zijn dankbaar dat we dankzij de voedselactie mensen in die omstandigheden kunnen ondersteunen en bemoedigen.” Dorcas helpt mensen in nood ongeacht hun religie, ras of politieke overtuiging.

q WWW.EVAYOGA.NL

‘Met reanimatie red je levens’ H8=DDCG:LD:G9 ™ De EHBO vereniging Schoonrewoerd geeft komend voorjaar een reanimatie met AED cursus. Geleerd wordt om slachtoffers te reanimeren en de Automatische Externe Defibrillator (AED) te bedienen. De AED zorgt er via een stroomschok voor dat een onregelmatige hartslag regelmatig gaat kloppen. De cursus wordt gehouden op 4, 12 en 26 maart van 19:30 tot 21:30 uur in het plaatselijke Partycentrum. De kosten bedragen 45,00 euro. Te betalen bij aanvang van de cursus of via bankrekening 358401402 t.n.v. EHBO vereniging Schoonrewoerd. Opgeven: EHBO ver. Schoonrewoerd, Drostlaan 50, 4147 GD Asperen of via ehboschoonrewoerd@kpnmail.nl.

Workshop glas leren graveren A::G96B™ De meesterslijper/graveur van Royal Leerdam Crystal geeft woensdag 11 en zaterdag 14 december een workshop glas graveren. Deelnemers leren de beginselen van het glas graveren. Iedereen werkt met een eigen graveerpen en kan verschillende technieken oefenen op een proefglas. Hierna worden twee glazen gegraveerd die als aandenken mee naar huis worden genomen. Tijdens de workshop wordt koffie/thee en lekkers geserveerd. De workshop op 11 december duurt van 19:00 tot 21:00 uur, 14 december van 14:00 tot 16:00 uur. Meer informatie, prijsopgaaf en aanmelden bij de Kristalwinkel via 0345-636545 of info@royalleerdamcrystal.nl.

Kerstverkoop in ‘t Oude Stoomgemaal 6HE:G:C™ ‘t Oude Stoomgemaal in Aspe-

ren is tot en met 22 december ieder weekend geopend, zowel zaterdag als zondag van 10:30 tot 17:30 uur. Het winkeltje in antiek, vintage en brocante is helemaal omgetoverd in kerstsfeer en biedt decembercadeautjes en kerstdecoratie. De warmte van kaarsen, glühwein en chocomelk, mooie (live) muziek en gratis workshops voor jong en oud brengen het publiek vast in feeststemming.

q WWW.OUDESTOOMGEMAAL.NL

Nieuwe verkoopwagen A::G96B™ Vishandel Lucas van Doornik en Albert de Graaf verkopen hun verse en gebakken vis vanaf nu vanuit een nieuwe verkoopwagen op de vertrouwde locatie bij de MCD in Leerdam-Noord. De Graaf werkt met het oog op de toekomst sinds 2012 samen met Van Doornik. Begin dit jaar werd het complete bedrijf naar Spakenburg verplaatst om betere aanvoermogelijkheden te gebruiken en een nog betere kwaliteit te kunnen leveren. Met de nieuwe verkoopwagen wordt nog een kwaliteitsstap gezet. De wagen voldoet aan de modernste eisen en heeft de grootst mogelijke capaciteiten om de klanten van alles te voorzien. In de drie bakpannen kunnen alle soorten vis bereid worden, ook buitenlandse vis, zoutloze vis, lactosevrije vis en glutenvrije vis. Al is het wel belangrijk dat de klant dit aangeeft. De Graaf en Van Doornik hebben ook diepvries vis, speciaal voor het bereiden van onder andere traditionele Marokkaanse en Turkse maaltijden. In de wagen hangt vanaf nu een grote tv met daarop de aanbiedingen. Zoals de feestdagenactie met een delicatesse: echte warm gerookte zalm. Meer daarover verderop in de krant.

™6aWZgiYZ<gVV[ZcAjXVhkVc9ddgc^`kZg`deZck^hkVcj^iZZcc^ZjlZkZg`ddelV\Zc#


SUCCES!

Hoofdsponsor

aan alle genomineerden van het Business Event Vijfheerenlanden

Official Partner

Media Partner

Businesspartners

De spanning stijgt.... Maandag 9 december is het zover, dan wordt de ‘Ondernemer van het Jaar’ bekend gemaakt tijdens de eerste editie van het Business Event Vijfheerenlanden. Annemarie van Gaal presenteert deze feestelijke avond, welke wordt gehouden in het Van Der Valk Hotel Vianen. De genomineerden voor de titel ‘Ondernemer van het Jaar’ zijn: Genomineerden categorie Jonge ondernemer/onderneming: LRS Solutions B.V. Jimmy van Bemmel MH Uitvaartverzorging Martin Hendericks MindCenter Jeroen van der Sluis Genomineerden categorie MKB en Detailhandel: Modehuis Zwijnenburg Eddy, Gerie, Debbie en Jeffrey Zwijnenburg MVIE Audiovisuele Techniek Mark Versteegh Traiteurslagerij De Goeij Hans de Goeij en Esther de Goeij-Binneveld Genomineerden categorie Industrie en Dienstverlening: Multi Beton Vianen Eric van Schaik en Wim van Looijengoed TAO Groep Adrie Oosterom TSL Leerdam Leo Verkerk

Kaarten voor het Business Event Vijfheerenlanden kunnen worden gekocht via de website van de organisatie: www.businesseventvijfheerenlanden.nl. Namens alle betrokkenen, hoofdsponsor, partners en commissieleden, wensen wij alle genomineerden een mooie en bovenal succesvolle avond.

BUSINESS EVENT

#BEVIJF13

VIJFHEERENLANDEN Leerdam, Lingewaal, Vianen en Zederik

w w w. bu s i n e s s e ve nt v ij f h e e re n l an d e n . n l

A U D I O V I S U E E L


Woensdag 4 december 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

29 uit het nieuws

DE WEEK IN BEELD

Z_diZW](,del[cX[hš De brandweer ver-

Z_diZW](,del[cX[hš Twee auto’s botsen

me[diZW](-del[cX[hš Echtpaar Ver-

wijdert een groot oliespoor in het Laantje van Van Iperen in Leerdam. Waarschijnlijk had een veegwagen olie gelekt. FOTO: SJOERD VAN REENEN/112LEERDAM

rond 18:00 frontaal op elkaar op de N484 bij Schoonrewoerd. De auto’s zijn total-loss. Een bestuurder moet naar het ziekenhuis. FOTO: SJOERD VAN REENEN/112LEERDAM

vloedt uit Herwijnen is vijftig jaar getrouwd en viert dit jubileum met hun familie. Burgemeester Van Ruijven feliciteert het echtpaar. FOTO: MARIJKE VERHOEF

me[diZW](-del[cX[hš Alle leerlingen van groep 8 van OBS Spiegelhof uit Herwijnen slagen voor het EHBO examen Jeugd A, afgenomen door de EHBO verenging Herwijnen.

lh_`ZW](/del[cX[hš De School met de Bijbel in Herwijnen heeft 1990 euro ingezameld voor de slachtoffers van de ramp op de Filipijnen. Het geld gaat naar de christelijke hulporganisatie Compassion.

lh_`ZW](/del[cX[hš Milan den Besten uit groep 7 wint de voorleeswedstrijd op de Open Poort. De kandidaten kwamen uit groep 7 en 8. Milan vertegenwoordigt de school bij de provinciale ronde.

lh_`ZW](/del[cX[hš De kinderen van ba-

lh_`ZW](/del[cX[hš Team 2015 houdt

pWj[hZW])&del[cX[hš Juf Sjany van ‘Sa-

sisschool De Lingelaar in Beesd worden verrast: er zijn allemaal Zwarte Pieten! Ze spelen de hele ochtend spelletjes met de kinderen.

een maaltijd met fairtrade producten en groenten en kruiden van volkstuinvereniging OTG uit Leerdam. De avond was ingebracht tijdens de Veiling van Beloften.

men muziek plezier’ houdt een muziekavond in de Gereformeerde kerk te Leerdam om kinderen kennis te laten maken met samenspel en het kerkorgel.

pWj[hZW])&del[cX[hš Sinterklaas arri-

pWj[hZW])&del[cX[hšSinterklaas en zijn

veert met een golfkarretje en tien voetbalpieten bij de mini’s, F2 en F1 van vv Haaften. FOTO: HELEEN DE WIT

Zwarte Pieten arriveren in Rumpt.

pWj[hZW])&del[cX[hš De brandweer bezoekt zwemclub De Linge en demonstreert reddend zwemmen. De kinderen gaan ook zelf aan de slag.

FOTO: BETUWEFOTOGRAAF.NL


Kom naar de sfeervolste KERSTSHOW IN DE REGIO

ec. d 8 n g a d d va ur n o Z en 00 u n p o ge -17: orge 00 agm 9:00 : 0 1 and vanaf nd! a M ec. pe o d e 9 ur g u

Kerstverlichting, keu ze uit 200 soorten, super v oordelig!

Kunstkerstbomen mega assortiment!

Bij aankoop van een kunstkerstboom vanaf â&#x201A;Ź 59,95 een waardebon van 15% over het aankoopbedrag cadeau!

Altijd de laagste prijsgarantie! Mini cyclaam

Hyacinten

Super grote kerstster

diverse kleuren

diverse kleuren, 3 per pot

10 bloemschermen, diverse kleuren, excl. mand Potmaat 17 cm

5

van 7,99 voor

1

van 2,49 voor

29

0

van 1,99 voor

99

e ll a n i n e m o b t s r e K ! Ze zijn er weer et en zonder kluit m n e t a m n e n e t r o o s

Aanbiedingen geldig van woensdag 4 december t/m dinsdag 10 december 2013. Zolang de voorraad strekt.

99

" T: 0345 512136 !!! 


Ron & Lisette

Deze maand in de schijnwerpers:

TROUWEN

Albert de Vries (amateurfotograaf)

Een onvergetelijk huwelijk bij De Schildkamp Als u binnenkort in het huwelijksbootje stapt, wil hotel en eventcenter De Schildkamp u van harte feliciteren met deze grote stap in uw leven. Niet alleen voor u als bruidspaar is dit een belangrijke gebeurtenis, maar ook uw familie en vrienden zijn hier al lang van tevoren mee bezig. Wanneer u onbezorgd wilt kunnen genieten en uw gasten in een ontspannen sfeer wilt ontvangen, heeft De Schildkamp u veel te bieden.

wensen graag een vrijblijvende offerte voor u samen. Samen met u bekijken welke van onze vele zalen u het meeste aanspreekt en het beste bij uw gezelschap past. Voor gasten die willen overnachten heeft De Schildkamp scherpgeprijsde ruime hotelkamers. Wanneer u uw complete huwelijksfeest bij ons viert, heeft u bovendien gratis de beschikking over onze luxe bruidssuite. Op culinair gebied is de keuze groot: voor iedere smaak is er wel een invulling te bedenken. Daarnaast hoeft u zich geen zorgen te maken over praktische zaken als parkeren, De Schildkamp heeft meer dan 200 gratis parkeerplaatsen. Kortom: De Schildkamp heeft alle ingrediënten die nodig zijn om van uw huwelijksfeest een onvergetelijke gebeurtenis te maken!

De Schildkamp heeft een enorme ervaring in het organiseren en faciliteren van huwelijksfeesten en weet als geen ander wat hierbij allemaal komt kijken. Tijdens een kennismakingsafspraak geven wij u een rondleiding door onze compleet gerestylde locatie. Daarnaast stellen wij op basis van uw

? t f o l i u r B

Vier uw Bruiloft

Zalen- en partycentrum

“De Til”

“Onder de Sterren”

Bel 0184-651554

Bij reservering van een compleet bruiloftsarrangement ontvangt u onze bruidssuite die nacht gratis!!

of kijk op www.tilgroep.nl

Graag nemen we al uw wensen met u door om een bruiloftsarrangement samen te stellen dat geheel aan uw persoonlijke verwachtingen voldoet. www.facebook.com/tilgroep Zalen- en partycentrum “De Til” is onderdeel van De Til Groep. Tip: informeer eens naar onze andere feestlocaties. Leerdamseweg 44 + 4147 BM + Asperen T: 0345 - 63 80 80 + E: info@schildkamp.nl + www.schildkamp.nl

DE HUWELIJKSREIS

+>>A34<>>8BC4A8=64=

Waar je ook voor kiest,een tropisch strand, een cruise, een spannende safari of een romantische stedentrip, laat het goed, vakkundig en zorgeloos verzorgen door het reisburo met ervaring.

HET GROOTSTE LIMOUSINEBEDRIJF MET DE MOOISTE AUTO’S

STARLIMO NL

BOUMAN JUWELEN LEERDAM KERKSTRAAT 40 TEL. 0345-612778 WWW.BOUMANJUWELEN.NL

LoveDsign

0345-623555

W

A

A

Colom

R

D

Desiree

E

C

H

Martinshof

E

Q

U

E

t.w.v. € 100,- bij aankoop van een paar gouden trouw- of relatieringen v.a. € 500,A ct ie t ot 3 1 de ce m be r 2 0 1 2

Kerkstraat 55a 4141 AV Leerdam T: 0345-631212

www.toerkoop.nl/astra Kom langs en geef je wensen door voor de reis van je leven


e

1 m

2

GRATIS

Nu de wintertijd weer is begonnen is het heerlijk om een warm karpet op uw vloer te hebben! Niet alleen heel comfortabel maar het maakt uw interieur ook af. Van der Wal Interieurs maakt aanschaf nu extra aantrekkelijk: Bij aankoop van een karpet van 6 m2 DE EERSTE M2 GRATIS!* Kom kijken in onze toonzaal naar van alles wat er op karpettengebied verkrijgbaar is. Prachtige kleuren en materialen zijn te combineren tot een karpet dat helemaal bij u past!

S I N D S 1860

Techniekweg 8 | 4143 HV Leerdam | www.vanderwalinterieurs.nl |

*Bij andere maten volgt een evenredige korting.

BIJ AANKOOP VAN EEN K ARPET VAN 6M 2


Woensdag 4 december 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

fotoclub de glasplaat

column

WWW.HETKONTAKT.NL

33 accent

de glasplaat van de maand

Winter De winter is in aantocht. De laat ingevallen herfst verhulde dat de winter toch dichtbij was. De koeien zijn ingeschaard en verplaatst naar een veilige plek binnendijks. De laatste bladeren verdwijnen van de bomen, de natuur komt even tot stilstand, de kikkers zitten in de modder en de egels hebben een overwinteringsplekje gevonden. De eerste mezen zitten op de vetbolletjes en de maan schijnt door de bomen. De donkere dagen voor Kerstmis zijn daar, koud, nat en donker. Gelukkig begint de zon over drie weken aan zijn terugreis richting evenaar. De dagen gaan weer lengen, maar dan komt de echte koude. Zegt het spreekwoord niet: ‘Als de dagen gaan lengen, gaat de winter strengen’? Aansluitend zijn de ogen weer gericht op Friesland, daar wordt slechts de ijsdikte gemeten en in de rest van het land loopt de temperatuur op, de elfstedenkoorts steekt zijn kop op na twee nachten onder de min 5. Maar met de winter komt ook vaak het water en komen de uiterwaarden onder water te staan. We volgen nauwlettend de waterstanden en het aantal kubieke meters dat bij Lobith de grens overkomt. Wanneer klotst het water weer tegen de winterdijk? Alle ruimte voor de rivier. Jammer dat er veel ooibos het loodje moet leggen om die voorspelde ruimte in 2040 te kunnen creëren. De foto is genomen in de Rijswaard bij Waardenburg. Leden van fotoclub De Glasplaat verzorgen maandelijks een fotocolumn. De fotograaf van deze maand is Jan Taat. Wilt u meer weten over de Glasplaat of vrijblijvend langskomen op een clubavond mail dan naar deglasplaat@gmail.com.

Huis ter Leede speelt in op bezuinigingen ĩĢĢįġĞĪ š Doordat in de toekomst fors wordt gesneden in de financiering van de zorg is Huis ter Leede druk bezig daar op in te spelen. Directeur Kees Schetters legt uit wat er verandert voor de Leerdamse zorgorganisatie. “Hoe je het ook wendt of keert, er moet bezuinigd worden”, vertelt Kees Schetters. “We hebben te maken met vier bedreigingen waar we op in moeten spelen. Om te beginnen de bezetting. Op dit moment beschikken we over 91 kamers waarvan we er, gedurende vijf jaren, steeds zes in moeten leveren. Plaatsen die door natuurlijke oorzaken vrijkomen mogen niet worden gevuld. Doordat er strenger geïndiceerd wordt -mensen met een lichte zorgvraag moeten langer thuis blijven wonen- krijgen we kortere wachtlijsten. Dat is dus te overzien. Op korte termijn gaat het echter wel arbeidsplaatsen kosten bij staf en leidinggevende functies. Binnen enkele maanden wordt die bezetting van dertien teruggebracht naar acht. De huidige cliënten blijven de zorg houden die ze altijd hebben gehad. Zij zullen van die verandering weinig merken.” De begeleiding voor cliënten die thuis wonen, waaronder ook dagopvang en dagbesteding vallen, gaat van de AWBZ naar de Wmo, en komt daardoor ten laste van de gemeenten. Die moeten 40 procent bezuinigen, en voor Huis ter Leede betekent dit een omzetverlies van 1 miljoen euro per jaar. Voor nieuw aan te trekken personeelsleden houdt dat in dat ze uitsluitend tijdelijke contracten krijgen. Volgend jaar wordt een overgangsjaar, en pas in 2015 is duidelijk wat de exacte

gevolgen zijn. “Op de begeleiding thuis en op de dagactiviteiten in Huis ter Leede moet ook 25 procent worden bezuinigd. We zijn aan het bekijken hoe we daar op in kunnen spelen, bijvoorbeeld door de verpleegkundigen in de thuiszorg ook in te schakelen bij de begeleiding. Dat is efficiënter, en dus goedkoper en kostendekkender, maar dat gaat waarschijnlijk de helft van de arbeidsplaatsen kosten”, schetst Schetters een somber beeld. Een vierde bedreiging is dat de huur

De buurtbus rijdt met drie busjes van Arriva zo’n 100.000 kilometer per jaar. De buurtbus vervoert jaarlijks zo’n 18.500 passagiers tussen Leerdam, Beesd en Geldermalsen. Niet alleen ouderen, maar ook veel jongeren maken gebruik van de bus. “Het is leuk om verschillende mensen te ontmoeten en hen daar te brengen waar ze anders moeilijk kunnen komen. Als chauffeur leert u vaste passagiers ken-

“Gelukkig zien we wel kansen om het weerstandsvermogen van ons kapitaal op te vijzelen”, zegt Schetters. “De toekomstige lege kamers in ons tehuis willen we, in combinatie met zorgaanbod, verhuren aan particulieren. Dat moet op termijn jaarlijks tenminste 300.000 euro aan extra inkomsten genereren. We hebben volop overleg met de gemeenten en de zorgkantoren om, zowel voor onze cliënten als voor onze medewerkers, tot de best mogelijke oplossingen te komen.”

Amivedi is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zorgt voor een kosteloze registratie van vermiste en gevonden huisdieren in Nederland. www.amivedi.nl

VERMIST Mody - 7-jarige schildpadpoes, overwegend zwart met rood gemeleerd, rechts op wang grote rode vlek; Acquoyseweg, Acquoy Kat - kater, cypers grijs donker en licht met een witte bef vanaf de kin, witte voetjes voor en achter witte poten, aan zijn staart een heel klein wit stipje, halsbandje is niet meer om, halsband goud-zilverkleurig met een adreskokertje; Willem Nieuwstraat - Griend, Leerdam.

GEVONDEN Kat - kitten, donker grijs met een wit befje vanaf de onderkaak, wit tussen de voorpoten op de buik, witte voetjes voor en sokjes achter. Ca. 6-12 wkn.; Violierlaan, Leerdam. (zie foto) Kat - poes, geheel wit, geel irissen; Diefdijk, Leerdam

™@ZZhHX]ZiiZgh/ÆDd`^cYZidZ`dbhiWa^_kZclZ\dZYZodg\aZkZgZc#Ç

Buurtbus West Betuwe zoekt chauffeurs ĤĢĩġĢįĪĞĩİĢī š Buurtbus West Betuwe zoekt enthousiaste vrijwilligers, die het leuk vinden om eenmaal in de week een rondje van drie uur door de omgeving te rijden.

die Huis ter Leede van de overheid ontvangt minder wordt dan nu moet worden betaald aan Habion, eigenaar van het gebouw. Dat houdt in dat vanaf 2015 acht ton wordt ingeteerd op het eigen vermogen, dat nu omstreeks 1 miljoen euro bedraagt. Voor een gedeelte kan dat worden opgevangen door te versoberen op uitgaven die niet per se noodzakelijk zijn: advertenties, sponsoring en abonnementen op vakbladen, en de huidige dierentuin verdwijnt.

Amivedi

nen, waardoor er interessante gesprekken kunnen ontstaan. Soms voelt het aan als een sociale functie”, vertelt Piet Vos. De buurtbus zoekt nieuwe vrijwilligers omdat de club chauffeurs door gezondheidsredenen en het bereiken van de maximale leeftijd te klein wordt. De buurtbus heeft op de website een eigen gedeelte voor chauffeurs met nieuwsbrieven. Jaarlijks is er een ledenvergadering en een feestje voor de vrijwilligers en hun partners. Aanmelden: Martien de Wijs (06-22663736), of meer informatie: Rob Sluijter (06-51312362).

q WWW.BUURBUSWESTBETUWE.NL

FOTO: PETER VERBEEK

Inloopdag bij dierenpension A2 ĠIJĩĢĪğĬįĤš Op zaterdag 14 en zondag 15 december opent Hondencrèche en Dierenpension A2 Culemborg van 10:00 tot 16:00 uur voor het publiek. 7,5 jaar geleden maakten Lody en Hester van Wiggen hun droom waar met het opstarten van een dierenpension en hondencrèche aan de Stokvisweg 9 in Culemborg. Ze verworven snel bekendheid als dagopvangplek voor honden en vakantieopvang voor honden en katten. Al binnen een jaar kochten ze een extra stuk grond, waarop ze speelvelden voor de honden hebben gemaakt. “Wij vinden het erg belangrijk dat de honden lekker veel buiten kunnen spelen

met elkaar. Bij ons kunnen alle aanwezige honden tegelijkertijd buiten zijn en hoeft er niet gerouleerd te worden”, legt Hester uit.

zich de hele dag vermaken met andere honden in plaats van de hele dag alleen thuis te zijn wachtend op een uitlaatronde.”

In de dit jaar gebouwde ontvangstruimte is ook een luxe kattenverblijf met buitenruimte gehuisvest.

Kleinschalig Het pension staat vlakbij de N320 en A2 en is vanaf 7:00 uur open. Plannen om de capaciteit uit te breiden hebben Lody en Hester niet. Lody: “Onze kleinschaligheid is onze kracht. Daardoor leren wij alle honden en katten die bij ons komen goed kennen, en kunnen wij ze veel persoonlijke aandacht geven. Dat maakt ons werk juist zo leuk en interessant.” Meer informatie: 0345-520606,

“We zijn trots op wat we hebben neergezet en dat willen we graag laten zien”, vertelt Hester enthousiast. “Ik vermoed dat er nog steeds veel mensen zijn die niet weten dat wij hier zitten, daarom willen we met de inloopdagen onze naamsbekendheid verder vergroten en laten zien wat we te bieden hebben. Voor werkende mensen is onze hondencrèche bijvoorbeeld een ideale oplossing. De hond kan

q WWW.HONDENCRECHEA2CULEMBORG.NL q WWW.DIERENPENSIONA2CULEMBORG.NL


TakeOff Alblasserwaard 2014 TakeOff is een bijbelschool voor mensen die meer willen leren over het karakter en de wegen van God en voor christenen die hun plaats willen innemen in hun omgeving. TakeOff heeft de elementen van een reguliere DTS van Jeugd met een Opdracht, maar is niet hetzelfde. De Training TakeOff is een discipelschap avondschool georganiseerd door Jeugd met een Opdracht. Verspreid over een half jaar behandelen sprekers uit heel Nederland verschillende onderwerpen zoals: God de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, Gods stem verstaan, Gods hart voor de wereld en discipelschap als levensstijl. We willen deelnemers toerusten om in hun woonplaats en kerk hun geloof in praktijk te brengen. Kosten Kosten voor de gehele TakeOff, inclusief maaltijden en studiematerialen: Vroege vogels €280,- t/m 13 dec. Late aanmeldingen €330,Informatie/ aanmelding Voor aanmelding of meer informatie over de TakeOff in de Alblasserwaard bekijk onze websites:

Data: TakeOff Alblasserwaard 2014 vrij. 17 jan. vrij. 28 maart zat.18 jan. vrij. 11april vrij. 31 jan. vrij. 25 april vrij. 14 feb. zat. 10 mei * vrij. 28 feb. vrij. 16 mei zat. 1 mrt. vrij. 30 mei vrij. 14 mrt. zat. 31 mei Tijden: vrij. 18.45 – 22.00 uur zat. 09.00 – 12.30 uur * *zie website voor aktiedag. Locatie: IWT Kantoor Melkweg 16 Bleskensgraaf. Tel: 0184 633773

Stichting Impact World Tour is een onderdeel van Jeugd met een Opdracht Nederland. Vanuit het kantoor in Bleskensgraaf dient Impact World Tour op verschillende fronten de kerk in de Alblasserwaard en Nederland. Zij biedt de volgende diensten aan: Evangelisatie evenementen Evangelisatie trainingen Bijbelstudies voor: vrouwen / mannen / jeugd / Youth Alpha/ Huwelijks seminars / Pastoraat Spreekbeurten in kerken en jeugdverenigingen Christelijke Breakdance en Hip Hop Dansworkshops / seminars Stichting IWT is ANBI geregistreerd.

www.readyfortakeoff.nl Aanvraag voor aanmeldings formulier:

info@impactworldtour.nl

passagier:

God Roept U! bestemming:

Bleskensgraaf datum:

jan. - juni 2014 handtekening:

discipelschap d di i avondschool

oa

i

Impact World Tour

new understan d

' Uw ticket k voor een ontdekkingsreis d kk met

God ' G

10 vrijdagavonden en 4 zaterdagen, die je leven zullen veranderen! Voor aanmelding of meer informatie, kijk op onze website :

www.readyfortakeoff.nl

’Uw ticket voor een ontdekkingsreis met God’


Woensdag 4 december 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

35 accent

WWW.HETKONTAKT.NL

Leerdam doneert 3.300 schoenen

Wmo-raad Lingewaal viert eerste lustrum

ĩĢĢįġĞĪš Stichting KICI haalt jaarlijks 1.650 paar tweedehands schoenen op in Leerdam. Deze gaan naar kinderen in ontwikkelingslanden. Om het inzamelen van oude kleding, sjaals, sokken, pyjama’s en schoenen te stimuleren start KICI een actie. De stichting vraagt ieder kind dat een pyjama, sjaal of sokken van de Sint krijgt, ook om een oude pyjama, sjaal of sokken aan KICI te schenken. Voor iedere foto die mensen hiervan op facebook.com/StichtingKICI plaatsen, doneert KICI een euro aan de Matopeni school in Kenia.

ĞİĭĢįĢī š Wmo-raad Lingewaal bestaat vijf jaar. Een terugblik.

q WWW. FACEBOOK.COM/STICHTINGKICI

Voorzitter Nicoline van Iperen: “Ik herinner me nog hoe blij verrast ik destijds was over de snelle installatie van een Wmo-raad in Lingewaal, want ik vond het belangrijk dat de burgerparticipatie vorm kreeg.” Die participatie bestaat uit het gevraagd en ongevraagd advies geven aan het college van B&W. Van Iperen uit Asperen heeft dit najaar het voorzittersstokje overgenomen van Heidemarie van Drunen uit Vuren, die de Wmo-raad in de afgelopen jaren op de kaart heeft gezet. Heidemarie werd

voor het voorzitterschap gevraagd vanwege haar expertise binnen zorg en welzijn. Zij heeft de gemeente altijd als bondgenoot ervaren: “Het is geen ‘wij/zij denken’ geweest, omdat je als Wmo-raad en gemeente langs de weg van de collectieve benadering samen opkomt voor het belang van elk individu.” De nieuwe voorzitter vindt: “Als het goed is fungeert de Wmo-raad als brug en schakel tussen dat wat onder de burgers leeft en de gemeente. De burgers nog meer betrokken krijgen en zien dat instanties meer gaan doen met minder geld. Dat is mijn uitdaging.” Van Iperen is in de thuiszorg begonnen, vervulde een management-

‘Mijn instrument knettert!’ ĥĢįĴĦħīĢīš “Hans, mijn instrument knettert.” Bezorgd komt een jongen met zijn tuba naar Hans van Hees. Over een kwartier begint het optreden. “O, dan zit er water in”, weet de dirigent en hij lost het probleem op. Nadat hij ook nog een piepend riet van een saxofoon heeft vervangen, is groep 5 van CBS School met de Bijbel klaar voor haar allereerste concert. Fanfare Wilhelmina bijt deze vrijdagavond het spits af met onder andere sinterklaasliedjes. De leerlingen die mee hebben gedaan aan het scholen-

project Blazersbende zijn onder de indruk van het orkest. Geen wonder: zij weten intussen wat erbij komt kijken om een instrument te bespelen. Acht weken hebben ze praktijkles gekregen op school, nadat ze eerst wat theoretische principes hebben geleerd. Dan is het de beurt aan de massaal toegestroomde ouders, opa’s en oma’s om onder de indruk te zijn. Met zorg pakken de kinderen hun geleende instrument en op een teken van de dirigent gaan ze keurig recht op zitten, het instrument aan hun lippen. Op het programma onder andere ‘Mieke hou

je vast’ en ‘We will rock you’. Na de pauze zingen de kersverse muzikanten de longen uit hun lijf met ‘Blaasmuziek is cool’, begeleid door de fanfare. Dan volgt het klapstuk: het Blazersbende-clublied, waarbij de leerlingen eerst zingen en vervolgens met het grote orkest meespelen. Veel kinderen zijn zo enthousiast geworden door het project dat ze zich opgeven voor vervolglessen. Wilhelmina hoopt dat er kinderen zijn die daarna verder willen met muziek maken en lid worden van de vereniging.

functie bij een woonzorgcentrum en ontwikkelt nu samen met haar man een zorglandgoed in Rumpt. Ter gelegenheid van het lustrum heeft de gemeente de Wmo-raad een training Helder adviezen schrijven cadeau gedaan. Wethouder Griedo Bel verduidelijkt: “Niet dat we zulke belabberde adviezen ontvingen, maar de Wmo-raadsleden gaven zelf aan dat zij ondersteuning op dit vlak konden gebruiken.” Voorzitter Van Iperen beaamt dit: “Je wilt natuurlijk duidelijk verwoorden wat je bedoelt, maar het is ook belangrijk dat je daar argumenten voor geeft en oog hebt voor de consequenties.” Binnen die grenzen en mo-

gelijkheden is Wmo-raad Lingewaal actief, legt Van Iperen uit: “Wij vinden dat iedereen in de samenleving deel moet kunnen nemen en zichzelf optimaal moet kunnen ontplooien, maar ook naar vermogen eigen verantwoordelijkheid daarin heeft. Lukt dat niet, dan moet men een beroep op de samenleving kunnen doen. Om dit te verwezenlijken denken wij proactief mee met het beleid, zeker nu er meer taken van het Rijk naar de gemeente komen.”

q WWW.WMO-RAADLINGEWAAL.NL Levien Vermeer

Winterfeest Fort Asperen ĞİĭĢįĢīš In de winterperiode, als het fort alleen open is voor vleermuizen, organiseert de Stichting Kunstfort Asperen op zondagmiddagen (culturele) activiteiten in de Taveerne, de oude Wapenloods van fort Asperen. Ook wandelaars, fietsers en bezoekers van de regio zijn ‘s zondags welkom voor een drankje. De Taveerne is dan geopend van 13:30 tot 17:00 uur. Tevens zijn er speciale activiteiten. Zo wordt er in samenwerking met Hocus Pocus uit Leerdam, op zondag 15 december een kerstworkshop gehouden, van 13:30 tot 17:30 uur in de Taveerne. De middag begint met een wandeling bij het Fort. Een vrijwilliger vertelt wetenswaardigheden over de fortomgeving en ondertussen wordt er gezocht naar takken die gebruikt kunnen worden voor de kerstcreatie die de deelnemers zelf maken tijden de workshop. Na de wandeling staat er een kopje koffie/ thee klaar, waarna de workshop begint. Samen met Agnes van Hocus Po-

kus worden er kerststukken gemaakt, die aan het einde van de dag mee naar huis genomen worden. Reserveren is noodzakelijk en kan t/m 9 december in de winkel van Hocus Pocus, Nieuwstraat 51a te Leerdam. Meer informatie via info@kunstfortasperen.nl. Deelname kost 25,00 euro, inclusief materiaal. Wijnproeverij Zondag 22 december van 14:00 tot 17:00 uur houdt de stichting in samenwerking met Betuws wijndomein een wijnproeverij. Er wordt gestart met een powerpoint presentatie over wijnbouw in de Betuwe. Alle aspecten van het druiven telen en wijn maken, en alle seizoenen worden aan de hand van grote foto’s toegelicht. Vervolgens begint de workshop wijn proeven. Deelnemers krijgen uitgebreide uitleg over bewust proeven, een absolute sensatie voor de smaakpapillen. Er worden vijf wijnen geproefd, begeleid met water, stokbrood en kaas. Na afloop is er gelegenheid om wijnen te kopen.

Anuar: 2,5 uur non stop met hechtingen Het optreden van stand up comedian Anuar in Stadspodium GO Leerdam kreeg zaterdag een verrassende wending. De cabaretier liep anderhalf uur voor aanvang van de show in Utrecht tegen een paal en moest zich onder doktersbehandeling stellen. Het was onduidelijk of het optreden door kon gaan. Op de eigenlijke aanvangstijd kwam de bevestiging: Anuar kan komen. Hij verscheen 45 minuten later met twee hechtingen boven het linker oog in de theaterzaal. In plaats van de gebruikelijke 1,5 uur gaf hij een non stop show van 2,5 uur, waarbij hij het ‘tegen paal loop’ incident op bijzondere wijze in zijn show had verwerkt. Dat leidde tot een bijzondere wisselwerking met het publiek. A::G96B™

™9Z_dc\Zbjo^`VciZcigd``ZckZZaejWa^Z`#

FOTO: JANNEKE BOOGAARD

Cursus mantelzorgen bij psychische problemen ĴĞĞįġĢīğIJįĤ š WelzijnNeerijnen en Indigo houden dinsdag 21 januari de eerste bijeenkomst voor de cursus ‘Zorgen voor een ander begint bij jezelf’. De cursus is bedoeld voor mantelzorgers in de gemeente Neerijnen die bijvoorbeeld zorgen voor een moeder met dementie, een zoontje met autisme, zus met borderline of depressieve partner. Mantelzorgers weten als geen ander dat deze zorg een zware wissel op hen kan trekken. Zij maken zich zorgen, hebben soms weinig tijd voor zichzelf en zijn onzeker over de toekomst. Daar komt bij dat de problemen voor de buitenwereld onzichtbaar zijn en dat het niet altijd eenvoudig is aan anderen uit te leggen wat er speelt. Tijdens de cursus komen onderwerpen aan de orde als: stoppen met/minder piekeren, leren ontspannen en vasthouden van eigen bezigheden, beter communiceren met een partner/ familielid en informatie over waar hulp te vinden. Tijdens de bijeenkom-

sten kunnen mantelzorgers ervaringen uitwisselen en ontvangen zij direct toepasbare tips. Voorafgaand aan de cursus wordt met de mantelzorgers een persoonlijk kennismakingsgesprek gevoerd. De cursusdata zijn 21 en 28 januari, 4 en 11 februari, van 19.30 tot 21.30 uur. Locatie is dorpshuis De Koeldert in Waardenburg. De eigen bijdrage is 10,00 euro. De cursus gaat door bij deelname van tenminste zes mensen. Aanmelden kan tot en met vrijdag 3 januari bij Welzijn Neerijnen, Monique van Eijndhoven (0418-652371, mveijndhoven@welzijnneerijnen.nl). Inhoudelijke vragen: Irm Staarink van Indigo (0263124483). Ruim zestig procent van de mantelzorgers van mensen met psychische problemen is overbelast. Als gevolg van deze belasting kunnen zij klachten ontwikkelen, zowel lichamelijk als psychisch. Om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken en zelf klachten ontwikkelen is het van belang dat ze goed voor zichzelf zorgen.

Serious Request in Leerdam krijgt vorm

Trots op jeugdbrandweer

ĩĢĢįġĞĪš De reacties op het initiatief om een mini-glazen huis neer te zetten in het Leerdamse jongerencentrum M3 zijn positief. Intussen zijn vier van de vijf namen bekend van de stoere twintigers die zich zestig uur lang zonder eten laten opsluiten: Jonathan de Visser, Emre Dursun, Saskia Vogelpoel en Thijs van der Linde. Onderdeel van het benefietevenement is een veiling. De initiatiefnemers roepen mensen op om daarvoor alvast zaken beschikbaar te stellen. “Van een dagje zeilen tot een oude stoel, alle producten en diensten zijn welkom”, zegt Jonathan de Visser. Wie iets wil aanbieden, kan contact opnemen via mail of telefoon. Ook voor de bandjesavond die voor vrijdagavond 20 december gepland staat, ontvangt de organisatie graag aanmeldingen. De actie voor Serious Request duurt van donderdag 19 december 14:00 tot en met zondag 21 december 2:00 uur. De organisatie is bereikbaar via:

ĤĢĩġĢįĪĞĩİĢī š Jeugdbrandweer Geldermalsen heeft vrijdag de certificaten uitgereikt.

Twitter: @SRLeerdam Facebook: Team2015Leerdam Mail: t.avdl@hotmail.com of jjjdevisser@me.com Telefoon: 06-10996998

Hoofdjeugdleider Arie van Dooijeweert uitte in zijn toespraak zijn trots op de jongeren. Zowel regionaal als landelijk is er meerdere malen een

eerste plaats in de wacht gesleept. De junioren hebben zelfs de landelijke finale bereikt. Certificaten (theorie en praktijk) werden uitgereikt aan Bastiaan Klop, Dico Honkoop en Jos Bulsink. Vanwege het bereiken van de 18-jarige leeftijd moest afscheid genomen worden van René Rombout.

™GZc‚GdbWdji!9^Xd=dc`dde!7Vhi^VVc@ade!?dh7jah^c`!_Zj\YaZ^YZgh FOTO: ARIS DE BRUIN HiZ[VcYZ<gZZ[Zc6g^ZkVc9dd^_ZlZZgi#


onroerend goed

Woensdag 4 december 2013

36

nu in verkoop!

Ă&#x2030;cht een buitenkans! VANAF N E G N I NSWON

. 0 0 9 . 9 6 1 â&#x201A;Ź EENGEZI

MET

Fase 1: 6 eengezinswoningen in Herwijnen

V.O.N.

RAAN! E N E P O ALLES ER

woneninengelenhof.nl

Een goed ingedeelde woonkamer, voldoende slaapkamers, een fijne tuin op het zuidoosten en geen doorgaand verkeer in de straat. En dat ook nog eens voor een zeer aantrekkelijke prijs. Dat zijn slechts een paar pluspunten van deze fraaie woningen. En deze woningen worden ook nog eens zeer compleet uitgevoerd, kortom: Wonen in Engelenhof is helemaal het einde! Molenlaan 3, Vuren T 0183-672999 www.vanekerenkuiper.nl

Ontwikkeling:

TE KOOP AANGEBODEN

$FKWKRYHQD/9/(;021'  

8ZDGUHVYRRU Uw adres voor: 

7XLQERVJURQG Tuin/bos grond %HPHVWHWXLQDDUGH Bemeste tuinaarde 2SKRRJJURQG Ophooggrond =DQG Zand

 

%HWRQJUDQXODDW Betongranulaat 0HQJJUDQXODDW Menggranulaat 0HQJJUDQXODDW Menggranulaat 0HQJJUDQXODDW

  

 0/31,5 0/31,5 0/16 en vele verhardingsmaterialen HQYHOHYHUKDUGLQJVPDWHULDOHQ

Spijksedijk 56 H4207 GN GORINCHEM 6SLMNVHGLMN *1*25,1&+(0 0183 - 62 40 87 

Vertrouwd & vakkundig

TE HUURKantoorruimte met eigen entree 78 m2 in Leerdam â&#x201A;Ź 735,per maand exclusief G/W/L Locatie Industrieweg /

Via Makelaardij Klooster 2 4132 BG Vianen Tel.: (0347) 374277

Parmentierstraat

viamakelaardij.nl

T.k. bruin lrn 3-zits bank z.g.a.n. â&#x201A;Ź200,-. Tel. 0638635474. T.k. diepvr.kist h83b83d62cm â&#x201A;Ź15,-; htn retro hobbelpaard â&#x201A;Ź6,-. Tel. 0642299942. T.k. eiken ledikant 140x200m, 2 nachtkastjes + wandspiegel m la. 2 elek. verstelb. bedbodems 70x200m, 2 matr. pocketvering. Tel. 0345-613845. T.k. Ford Escort 1.4 cl, 3-drs, benz. t.e.a.b. Tel. 0418642934.

Trouwplannen Modellenboeken met trouwkaarten om thuis te bekijken staan klaar. De Groot Drukkerij bv Zuidzijde 131, Goudriaan, 0183-583311

T.k. 6 dzn speelgoed â&#x201A;Ź20,-; 50 romans â&#x201A;Ź10,-; 50 kndrbkn â&#x201A;Ź10,-; 25 thrillers â&#x201A;Ź10,-; 10 oorlogsbkn â&#x201A;Ź10,-; 10 wereldatlassen v.a. 1950 â&#x201A;Ź33,-; 20 bkn de Modelbouwer â&#x201A;Ź23,-; 200 LP's â&#x201A;Ź65,-; 50 kookbkn â&#x201A;Ź20,-; 5 kersthuisjes v. steen nw â&#x201A;Ź5,-; 4 stallampen â&#x201A;Ź15,-; 50 Debbie strips â&#x201A;Ź7,-; 60 strips allerlei â&#x201A;Ź24,-; 50 peuterbkn â&#x201A;Ź7,-. Tel. 0612449914.

T.k. gashaard z.g.a.n. gevel model, vr.pr. â&#x201A;Ź175,-. Tel. 0618465568. T.k. kerstboom 1.80cm incl. lampjes â&#x201A;Ź50,-; 4-p gascomfort â&#x201A;Ź25,-; Âą 40 kndrvideo's â&#x201A;Ź50,-. Tel. 06-16790110.

Beuken, haagplanten of groene coniferen â&#x20AC;˘ Taxus â&#x20AC;˘ Laurier â&#x20AC;˘ Thuyaâ&#x20AC;&#x2122;s â&#x20AC;˘ Veldesdoorn â&#x20AC;˘ Ligustrum â&#x20AC;˘ Leilandiâ&#x20AC;&#x2122;s â&#x20AC;˘ Berberis in srt. â&#x20AC;˘ Potentilla â&#x20AC;˘ Lavendel â&#x20AC;˘ Hypericum â&#x20AC;˘ Buxus

Meer dan 50 en soorten bos- op n oe ts an haagpl voorraad

Plantencentrum Beemdstraat 16 â&#x20AC;˘ Deil Tel. 0345-652354

www.devlinderplc.nl

Win kaarten voor het Kerstcircus Ahoy Als er zich ĂŠĂŠn periode bij uitstek leent voor circus, dan is het wel de Kerstperiode. Niet voor niets staat Kerstcircus Ahoy al 43 jaar op de decemberkalender van Ahoy Rotterdam. Ieder jaar weer opnieuw weet de organisatie de crème de la crème uit de internationale circuswereld samen te brengen, die met elkaar garant staan voor een fascinerende voorstelling voor jong en oud. MOOIER, GROOTSER MAAR VOORAL NĂ&#x2019;G VERRASSENDER! Of het nu gaat om temperamentvolle paardennummers, kostelijke humor of om spectaculaire (lucht)acrobatiek, Kerstcircus Ahoy heeft alle ingrediĂŤnten voor een onvergetelijke voorstelling die bij iedereen nog lang in het geheugen gegrift zal blijven staan! WIN GRATIS EEN â&#x20AC;&#x2DC;GEZINSPAKKETâ&#x20AC;&#x2122; TOEGANGSKAARTEN Speciaal voor de lezers van Het Kontakt en Klaroen.nl stelt Ahoy Rotterdam 5 setjes met maar liefst 4 toe-

gangskaarten beschikbaar voor het Kerstcircus op vrijdag 27 december 12:00 uur. De kaartjes hebben een waarde van 27,50 euro per stuk. Wil jij zoâ&#x20AC;&#x2122;n geweldig setje toegangskaarten winnen? Mail het juiste antwoord van onderstaande prijsvraag naar lezersactie@hetkontakt.nl. Vergeet niet je naam, adres, woonplaats en telefoonnummer te vermelden. Winnaars krijgen op 17 december per mail bericht. Op welke datum is de première van Kerstcircus Ahoy 2013 ? A. 19 december | B. 20 december | C. 21 december PRAKTISCH Kerstcircus Ahoy 20 t/m 29 december 2013 Ahoy Rotterdam, Ahoy-weg 10, 3084 BA Rotterdam Alle informatie vindt je op www.kerstcircus.nl Kaarten zijn te koop via Ticketmaster en via de Kassa van Ahoy.

lezer actie s ! Kijk ook op www.hetkontakt.nl


E E

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 08.00 – 12.00 17.00 uur

W

Woonpagina KleurrijkWonen

K

Industrieweg 16 4143 HP Leerdam T: (0345) 59 61 00 E: info@kleurrijkwonen.nl

49

Huren of Kopen met korting?

Direct te huur!

De keuze is aan u!

Wij bieden mogelijkheden in de vrije sector.

VrijeKeuzeWonen

Vrij aanbod

Reageren

Geen inschrijftijd of inschrijving noodzakelijk

Inkomenseisen

Meer informatie?

U kunt voor een groot gedeelte van ons woningbezit kiezen of u een woning huurt, of koopt met korting via Koopgarant. VrijeKeuzeWonen noemen we dat, herkenbaar aan het logo Vrije KeuzeWonen. Bij woningen die dit logo niet hebben, heeft u geen keuzemogelijkheid.

KleurrijkWonen verhuurt ook vrije sector huurwoningen en andere objecten zoals parkeerplaatsen. Voor deze huurwoningen met een prijs boven € 681,02 is geen huurtoeslag mogelijk. Wij houden een huishoudinkomen van € 39.000,- of meer aan. Eventueel is een combinatie van een lager inkomen met eigen vermogen ook mogelijk.

U kunt reageren op een woning van KleurrijkWonen als u ingeschreven staat als woningzoekende. Maak uw voorkeur kenbaar via de woonkeuzebonnen. U kunt maximaal op drie woningen per keer reageren. Let ook op dat u aan de (inkomens) voorwaarden voldoet die bij elke woning voor huur en koop staan vermeld.

Het aanbod in de vrije sector vindt u ook op onze website. Voor dit aanbod geldt veelal geen inschrijftijd. Ook hoeft u niet ingeschreven te staan als woningzoekende om te kunnen reageren op dit aanbod. U kunt telefonisch of per mail uw interesse kenbaar maken. Samen met u kijken wij graag naar de mogelijkheden.

Voor het kopen met Koopgarant geldt een huishoudinkomen van maximaal € 50.000,-. Voor de keuze huur gelden inkomenseisen van maximaal € 34.229,- of € 39.000,-, afhankelijk van de huurprijs.

Over ons woningaanbod, spelregels en VrijeKeuzeWonen valt nog veel meer te melden. Op onze website www.kleurrijkwonen.nl vindt u veel extra informatie over deze onderwerpen. De informatie staat onder de button ‘Ik zoek woonruimte’.

Huren of Kopen LEERDAM

Lingewaal WEST

LEERDAM

WEST

LEERDAM

WEST

VOORRANG VOOR STADSURGENTEN

2013491

Huur

2013492

Senioren

Huur

2013494

Senioren

Huur

PATRIMONIUMSTRAAT 225

ESDOORNSTRAAT 7

ESDOORNSTRAAT 44

Maisonnette met 3 slaapkamers, op de 1e en 2e verdieping.

Seniorenwoning op de begane grond met 1 slaapkamer. Gesloten keuken en inpandige berging. Winkelcentrum op loopafstand.

Seniorenwoning op de 1e verdieping met 2 slaapkamers. De woning is bereikbaar d.m.v. een lift. Gesloten keuken. Winkelcentrum op loopafstand

Indeling Woonkamer Keuken Slaapkamers CV Lift Balkon

Indeling Woonkamer Keuken Slaapkamers CV Zolder Tuin Energielabel Huurtoeslag

: 18m2 : 5m2 : 10m2 : HR combiketel : niet aanwezig : noord-oosten :C : mogelijk

Indeling Woonkamer Keuken Slaapkamers CV Zolder Tuin Energielabel Huurtoeslag

: 16 m2 : 7 m2 : 10 en 6 m2 : HR combiketel : niet aanwezig : noord-oosten :D : mogelijk

Woning vrij Bouwjaar Kale huur per mnd Servicekosten Tot. huur per mnd

: 02-01-2014 : 1972 : € 462,27 : € 21,05 : € 483,32

Woning vrij Bouwjaar Kale huur per mnd Servicekosten Tot. huur per mnd

: 30-12-2013 : 1972 : € 424,91 : € 33,50 : € 458,41

Energielabel Huurtoeslag

: 20 m2 : 6 m2 : 18, 12 en 10 m2 : HR combiketel : niet aanwezig : zowel aan voorzijde als achterzijde :C : mogelijk

Woning vrij Bouwjaar Kale huur per mnd Servicekosten Tot. huur per mnd

: 03-01-2014 : 1960 : € 587,21 : € 6,95 : € 594,16

Wie kunnen reageren? Toewijzingsvolgorde: - Woningzoekenden van 55 jaar en ouder op registratiedatum. - Inkomenseis: max. € 34.229,-

Wie kunnen reageren? Toewijzingsvolgorde: - Stadsurgenten, overige woningzoekenden van 55 jaar en ouder op registratiedatum. - Inkomenseis: max. € 34.229,-

U (en eventuele partner) dient een IB60formulier 2012 in te leveren bij woningtoewijzing. Vraag deze nu alvast aan bij de Belastingdienst, 0800-0543 (gratis).

U (en eventuele partner) dient een IB60formulier 2012 in te leveren bij woningtoewijzing. Vraag deze nu alvast aan bij de Belastingdienst, 0800-0543 (gratis).

U (en eventuele partner) dient een IB60formulier 2012 in te leveren bij woningtoewijzing. Vraag deze nu alvast aan bij de Belastingdienst, 0800-0543 (gratis).

IB-60 Verklaring

Uiterste inleverdatum woonkeuzebonnen:

maandag 9 december 2013

De informatie op deze pagina is met grote zorg samengesteld. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de informatie onvolledig is of fouten bevat. Daarom kunt u aan deze informatie geen rechten ontlenen.

WOONGAARD.COM DEZE WEEK IS ER GEEN WONINGAANBOD.

Op vrijdag 13 december 2013 zijn alle vestigingen van KleurrijkWonen vanaf 15.00 uur gesloten. Lingewaal verhuurt via Woongaard.com!

Wie kunnen reageren? Toewijzingsvolgorde - Woningzoekenden op registratiedatum. - Inkomenseis: max. € 39.000,-

KleurrijkWonen is wettelijk verplicht om inkomenseisen toe te passen bij de toewijzing van sociale huurwoningen. Indien u reageert op een sociale huurwoning en u krijgt de woning aangeboden, dan dient u uw inkomensgegevens te overleggen. KleurrijkWonen wil graag een officiële verklaring van de Belastingdienst met uw inkomensgegevens over een recent jaar (2012). Deze verklaring wordt een IB-60 verklaring genoemd. De IB-60 verklaring kunt u gratis opvragen via de BelastingTelefoon 0800-0543. Deze verklaring wordt binnen vijf werkdagen naar u toegestuurd. Zonder IB-60 verklaring gaat de toewijzing niet door.

Openingstijden in december:

Vanaf april 2012 vindt de woningtoewijzing van onze woningen in de gemeente Lingewaal plaats via Woongaard.com. Dit betekent dat u zelf moet reageren op beschikbare woningen. Voorheen was u gewend dat u persoonlijk een woningaanbod kreeg, dit is per 1 april 2012 niet meer het geval. Nogmaals een oproep aan alle woningzoekenden voor Lingewaal om te reageren op ons actuele woningaanbod op www.woongaard.com. Voor vragen, komt u gerust langs op ons kantoor in Leerdam of bel (0345) 596100, keuze 3.

Toegewezen woningen t/m week Adres Bohemen 53 Prinses Beatrixstraat 19 Koekoekstraat 25 J. van Beijerenstraat 35

Aantal reacties 4 16 25 23

Inschrijfdatum 27-02-2009 sloopurgent 11-06-2013 16-11-2011

Aantal reacties

46

Inschrijfdatum

Het resultaat van Groenzoom 46 en de Ruijterstraat 65 is nog niet bekend.l


Woensdag 4 december 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

ACQUOY Herv. Gem. 10.00 uur drs. Bor. ASPEREN Geref. Kerk 10.00 uur ds. L.M. Aangeenbrug, 18.30 uur ds. D.G.F. de Bree. Herv. Gem. 10.00 uur ds. A. Vastenhoud, 18.30 uur ds. T.J. Korten. BEESD R.K. Kerk 10.30 uur Woord- en Communieviering, diaken v.d. Helm. `t Veld Beesd/Acquoy 10.00 uur ds. E. van Rooyen. DEIL Herv. Gem. 10.00 uur ds. N. Kok.

uur ds. J.A.W. Verhoeven (bed. H.A.), 18.30 uur ds. M.B. Heijting (dankz. H.A.). Levend Woord Gem. (Gebouw Maranatha, J.A. Burgersstr. 1) 10.00 uur A. van Dalen. Ned. Geref. Kerk (Hoogstraat) 10.00 uur ds. J.W. Ploeg, 15.30 uur ds. G. van Dijk, 18.30 uur ds. P. Krol. R.K. Mariakerk 19.00 uur Eucharistieviering (zaterdag 7 december). Verpleeghuis Lingesteijn 10.30 uur mw. ds. L.H. Stel (H.A.). LEERDAM-OOSTERWIJK Hersteld Hervormde Gemeente (in Luterse kerk) 09.30 uur ds. A. Kos (bed. H.A.), 18.45 uur ds. A. Kos (dankz. H.A.).

NIEUWLAND EST Herv. Gem. 10.00 uur ds. W. Altena. Herv. Gem. 09.30 uur ds. A. Jonker, 18.30 uur ds. J. Niesing. GELDERMALSEN OOSTERWIJK Remonstrantse Werkgroep Herv. Gem. PKN 09.30 uur ds. G. West-Betuwe ism Doopsgezinde Broederschap 09.30 uur mw ds. E. Schaap, 18.30 uur ds. G.J. Hiensch. Magnee-de Berg. Vrije Evang. Gem. OPIJNEN de Ark (MBO Helicon) 10.00 uur Herv. Gem. 11.00 uur ds. A. Naijen. C.H. Zondag. HAAFTEN Evang. Gem. Haaften e.o. (Dorpshuis, Dorpshuisstraat 2) 10.00 uur Elbert Stigter. Herv. Gem. PKN 09.30 uur ds. G. van Wijk, 18.30 uur kand. G.A. van Ginkel. HEI- EN BOEICOP Herv. Gem. 09.30 uur ds. E. van Wijk (bed. H.A.), 18.30 uur kand. J.A. Hoogesteger (dankz. H.A.). HELLOUW Herv. Gem. 09.30 uur ds. G. Mulder, 18.30 uur ds. J. Muller. HERWIJNEN Geref. Kerk 10.00 uur ds. J. Verdijk, 18.30 uur ds. mw. S. van Meggelen. Herv. Gem. 10.00 uur ds. M. van Campen, 18.30 uur ds. J. Broekman. HEUKELUM Herv. Gem. 10.00 uur ds. M.C. Dekker (H.A.), 18.30 uur ds. G.T. Molenaar (H.A.). KEDICHEM Herv. Gem. 10.00 uur ds. N. Scholtens. LEERBROEK Herst. Herv. Gem. 09.30 uur ds. R.W. Mulder (voorber. H.A.), 18.30 uur ds. R.W. Mulder. LEERDAM Chr. Geref. Kerk 10.00 en 18.00 uur ds. J. v. Walsem. Christengem. De Tabernakel 10.00 uur Joop Sihasale. Evang. Lutherse Gem. 17.00 uur ds. C. Nieuwenhuizen. Geref. Bethelkerk 10.00 uur ds. B. Heijting. Geref. Gem. Adullamkerk 10.00 uur leesdienst, 15.00 uur ds. F. Mulder. 19.30 uur ds. W. Silfhout (woensdag 11 december). Geref. Gem. in Ned. 09.30 en 18.30 uur leesdienst. Geref. Kerk Vrijgem. De Hoeksteen 09.30 uur ds. G.P. Hommes, 16.30 uur ds. L. v.d. Veen. Herv. Gem. Grote Kerk 09.30 uur ds. A. Schroten (H.A.), 17.00 uur ds. J.A.W. Verhoeven (H.A. en dankz.). Herv. Gem. Pauluskerk 09.30

RHENOY Prot. Gem. 10.00 uur ds. C. v.d. Vate. RUMPT Herv. Gem. 10.00 uur ds. B. Oosterom. SCHOONREWOERD Geref. Kerk 10.00 uur ds. J. Visser, 18.30 uur dhr. A. Verhoeff. Herst. Herv. Kerk 09.30 uur kand. G.K. Terreehorst, 18.30 uur kand. F. van Binsbergen. Herv. Gem., Dorpshuis, Kon. Julianastraat 22 09.30 uur ds. J. de Jong, 18.30 uur ds. R.R. Eisinga. SPIJK Herst. Herv. Gem. 09.30 uur ds. M.W. Muilwijk (bed. H.A.), 14.30 uur ds. M.W. Muilwijk (dankz. H.A.). TRICHT St. Herv.-Geref. Evangelisatie Tricht 14.30 uur ds. G. Mulder, 19.00 uur ds. J.N. Zuijderduijn. TUIL Ned. Herv. Gem. 09.30 uur ds. A. Naijen. VARIK Protestantse kerk 10.00 uur ds. M. Cevaal-Erbrink. R.K. Kerk 09.30 uur Woord- en Communieviering, To en Koos. VUREN Geref. Kerk 10.00 uur ds. J. v.d. Berg, 18.30 uur ds. M.C.E. Kollenstaart. Herv. Gem. 10.00 uur ds. J.W. Drost. WAARDENBURG Herst. Herv. Gem. (Kerkstraat 17a) 09.00 uur ds. J.L. Schreuders, 18.30 uur ds. M. v. Sligtenhorst. Herv. Gem. Waardenburg-Neerijnen PKN 10.00 uur ds. G. de Jong, 18.30 uur ds. L. van Wingerden. ZIJDERVELD Herv. Gem. 09.30 en 18.30 uur ds. D. Verkuil.

Medische diensten TANDARTSEN Waarneemgroep Asperen - Beesd Buren - Culemborg - Everdingen Geldermalsen - Heukelum - Leerdam - Lexmond - Tricht – Vianen: 7 en 8 december: Tandartsenpraktijk G.A. Timmerman, Kwartelstraat 1, 4131 CD Vianen, tel. 0347-328262. HUISARTSEN Asperen - Herwijnen - Heukelum Kedichem - Leerbroek - Leerdam Oosterwijk - Schoonrewoerd - Spijk - Vuren: de dienstdoende huisarts is van ma. t/m vr. van 17.00 tot 8.00 uur en vr. van 17.00 tot ma. 08.00 uur bereikbaar via de Centrale Huisartsenpost in Gorinchem: tel. 0183-646410. Op woensdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur geldt een

aparte regeling en via het tel.nr. van uw eigen huisarts hoort u wie er dienst heeft. De Centrale Huisartsenpost Gorinchem wil zoveel mogelijk mensen helpen en klaarstaan voor acute situaties. Daarom moet er goed gepland worden en werkt de huisartsenpost op afspraak. Kom dus nooit onaangekondigd, maar bel altijd eerst. Zie ook: www.chpgorinchem.nl Beesd - Deil - Haaften - Waardenburg - Ophemert - Opijnen: de dokterspost Tiel is te bereiken onder tel.nr.: 0900-7060504. Zie ook: www.haptiel.nl

meer service online op www.hetkontakt.nl

WWW.HETKONTAKT.NL

service

Kerkdiensten, zondag 8 december

38 vrije tijd

woensdag

donderdag

4 december

5 t/m zaterdag 7 december

Leerdam houdt koopavond voor Sint

De Vogelvriend pakt uit met grote show

Wie nog last minute Sinterklaascadeautjes moet kopen, kan terecht bij de Leerdamse ondernemers. In het centrum van Leerdam zijn de winkels woensdagavond geopend.

Vogelvereniging De Vogelvriend in Leerdam organiseert van donderdag 5 t/m zaterdag 7 december een grote vogelshow waar meer dan 800 vogels te bewonderen zijn. De vogelshow wordt gehouden in het gebouw van De Vogelvriend, P.M. van Gentstraat 23, Leerdam (0345-618024). Openingstijden: donderdag van 20:00-22:00 uur, vrijdag van 14:00 tot 22:00 uur en zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur.

DONDERDAG 5 DECEMBER

Eettafel Tuil 11:00-14:00, Tuil, dorpshuis. De 55-plussers uit de gemeente Neerijnen zijn welkom bij Restaurette Kom d’rin voor het Sinterklaasbuffet. De prijs bedraagt 10,00 euro. Opgeven tot en met maandag 2 december bij R. van Willigen (0418591957). Opgave is bindend, afzeggen kan tot twee dagen voor aanvang. Samen eten in Enspijk 12:15, Enspijk, koor van de kerk. Open eettafel, ook voor mensen die nog geen 50+ zijn. Aanmelden bij: Hettie van Steenis (0614185208) of Sophie Jongedijk (0345-651671). Dialezing Biesbosch 20:00-22:00, Schoonrewoerd, De Schaapskooi, Overboeicop 15. Wiggele de Haas geeft een dialezing over de recente ontwikkelingen in de Biesbosch. Hij vertelt over de Noordwaard, dat van landbouwpolder is veranderd in een dynamisch zoetwater getijdengebied. De inrichting van het gebied gaat terug naar de indeling met kreken zoals dit in begin 1900 was (ca 1930). Naast de Noordwaard worden ook gelijktijdig de polder Jantjesplaat en polder De Hooge Hof heringericht als nat getijde gebied (afgerond eind augustus 2013). Liepen hier 2 jaar terug nog de koeien nu zwemmen hier de eenden. Entree: gratis.

Clubavond bij wijkvereniging West-End, gratis entree voor kinderen t/m 16 jaar. Met disco van dj Partylocker. Informatie: Dave Manuputty (0345-617999). Workshop In je Kracht met Yoga & Dans 19:30-21:30, Hellouw, Yogastudio, Beatrixstraat 21. Bloematelier Yogastudio van Nature houdt een workshop Yoga & Dans. Entree: 15 euro. www.byvannature.nl Singer-songwriters 20:00, Geldermalsen, Le Mélangeur, Marktplein 16. Ieder half jaar komt er een keur aan talentvolle regionale singer-songwriters langs. Dit keer zijn het er vier: Jahfed Jacobs, Aran Jeurissen, Remco van Rotterdam en Evert Schut. cultureelcafegeldermalsen.nl De Passievrucht 20:15, Gorinchem, De Nieuwe Doelen. Toneelbewerking van de roman van Karel Glastra van Loon. www.denieuwedoelen.nl Film: Still mine 20:30, Geldermalsen, LingeFilm, Frederik Hendrikstraat 3. De feelgoodfilm ‘Still Mine’ vertelt het verhaal over de 87-jarige Craig Morrison die eigenhandig een huis wil bouwen waar hij met zijn vrouw kan wonen nu zij vergeetachtig raakt. Nog altijd onderhouden ze

zelf hun enorme landgoed, hun koeien en kippen én telen ze hun eigen aardbeien. Maar langzaamaan begint de klad van het ouderdom er dan toch echt in te komen. Hij acht zowel zichzelf als zijn vrouw nog lang niet rijp voor het tehuis, tegen de zin van hun zeven kinderen in. Waargebeurde Canadese telefilm. Entree 7,50 euro/LingeFilm FanPas 5,00 euro. Reserveren via: www.lingefilm.nl ZATERDAG 7 DECEMBER

Winterfair in Heukelum 14:00-19:00, Heukelum, De Krakeling. In een complete winterse setting organiseren Jeugdsoos Empty Purse en Oranjevereniging Heukelum haar tweede winterfair. Er zijn volop kraampjes aanwezig met voor ieder wat wils; de leukste cadeautjes , woondecoratie, tassen, kaarten, make-up, kinderkleding, sieraden etc. Voor de kinderen is er van alles te doen. Ook aan de inwendige mens wordt gedacht, allerlei lekkernijen zijn te koop. Winterfair Leerdam 9:00, Leerdam, Maranatha. Tijdens de winterfair presenteert Boekenmarkt Leerdam ook haar nieuwe project voor 2014. De organisatie gaat zich inzetten voor Aidsweeskinderen in Lesotho. Te koop op de overdekte fair: onder andere ansichtkaar-

ten, kerstkaarten, bloemstukken, kerstartikelen, puzzels en babyspulletjes. Op de winterfair zijn ook weer oliebollen, appelflappen en erwtensoep te koop. Natuurlijk zijn er tijdens de fair ook boeken te koop. Er is muzikale omlijsting door Aurora. Winterwandeling 9:00-12:30, Geldermalsen, clubgebouw De Wandelaar, Kostverlorenkade 14. Organisatie Cwsv Prinses Marijke. Ook niet-leden kunnen meelopen. Start van 25 km tussen 9:00 en 11:00 uur, 15, 10 en 5 kilometer van 9:3012:30 uur. Inschrijven kan ter plaatse. Deelname kost 3,00 euro voor afstanden tot en met 15 kilometer, overige afstanden 3,50 euro. Wie vier wandeltochten meeloopt betaalt in totaal 8,00 euro voor afstanden tot en met 15 kilometer en 9,00 euro voor de langere afstanden. Leden krijgen 0,50 euro korting. Veteranencafé 14:00-16:00, Gorinchem, Hotel Gorinchem, Van Hogendorpweg 8-10. Bijeenkomst voor veteranen. Boeken inleveren 14:00-16:00, Deil, Kerkesteijn, Deilsedijk 27. Op zaterdag 14 december wordt in de kerk van Deil een Kersten boekenmarkt gehouden. Voor deze markt kunnen

VRIJDAG 6 DECEMBER

Winterfair 15:00-21:00, Zijderveld, De Krooshof, Sidewende 1. Winterfair rond het thema ‘de koude winter’, om inspiratie op te doen voor de wintermaanden en met het hele gezin de wintertijd in te luiden. Onder het genot van glühwein, warme chocolademelk en erwtensoep kunnen bezoekers langs de veertigtal sfeervolle kramen een keuze maken uit vele winterproducten. Zowel in de middag als in de avond zijn er diverse kleine uitvoeringen. Dit jaar ook demonstraties van oude ambachten en live muziek in de avonduren. Na afloop van de winterfair, rond de klok van 21:00 uur, is er in De Krooshof een Après-Skiparty met DJ Remco & Robin. Entree: 5,00 euro. Clubavond bij West-End 19:00, Leerdam, West-End, P.M. van Gentstraat 20.

ZONDAG 8 DECEMBER

Wereldlichtjesdag op het GeoFort =:GL>?C:C™ Het GeoFort in Herwijnen is zondag het decor vormen van een bijzondere

viering van Wereldlichtjesdag. Tijdens deze internationale dag steken mensen over de hele wereld om 19:00 uur een kaarsje aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Toen Ben de Jongh - die zijn zoon Patrick (19) verloor - hiervan hoorde, besloot hij zelf ook een Wereldlichtjesdag te organiseren in zijn eigen regio. Hij vond medeorganisatoren in Ellen Vermeulen en Tina Hakkesteegt. Wereldlichtjesdag wil ouders een plek bieden waar ze elkaar kunnen ontmoeten. De gedachte van Wereldlichtjesdag is dat de wereld met het oplichten van kaarsjes een stukje lichter en dragelijk wordt voor de mensen die achter zijn gebleven. Daarnaast is er de realisatie dat je niet alleen bent.


Woensdag 4 december 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

39 vrije tijd

WWW.HETKONTAKT.NL

zaterdag

zaterdag

7 december

7 december

7 en zondag 8 december

La Troupe speelt ‘Grimm’s Probleem’

Winter Event in de Vlietskant

Kerstmarkt in oud stoomgemaal

De eerste voorstelling van La Troupe dit seizoen is een laagdrempelige voorstelling voor alle leeftijden. Aansprekend voor klein, humoristisch voor groot. Jacob Grimm nodigt zijn sprookjesfiguren uit om een groot probleem te bespreken. Leven ze eigenlijk wel lang en gelukkig? Locatie: stadspodium Go. Zaterdag 7 december om 20:00 uur en zondag 8 december om 14:00. Reserveren via www.latroupe.nl.

De ondernemers van de Vlietskant in Leerdam houden het Winter Event. Zaterdag worden uit de ingeleverde kaartjes de winnaars getrokken. De prijsuitreiking is om 16:00 uur.

Eerste van drie weekends waarin de winkel in het oude stoomgemaal van Asperen (Oude Zuiderilngedijk 13, vlak naast het kasteel van Heukelum) in kerstsfeer gehuld is. Open: 10:30-17:30. Zaterdag om 13:30 en om 16:00 een gratis workshop ‘kerststempels maken’ door Huisraad & Zo. Leuk voor jong en oud. Verdere info te verkrijgen via Margit Bossard: 06-50288331, margit.bossard@gmail.com.

boeken ingeleverd worden. Bingo 20:00, Hellouw, clubgebouw ijsvereniging DES, Paalgraaf. Bingo met een hoofdprijs van 100 euro. Zaal open vanaf 19:00 uur. La Troupe 20:00, Leerdam, GO, Voogdplein. www.latroupe.nl ILL skill squad 20:15, Gorinchem, De Nieuwe Doelen. Theatershow vol dans, muziek, video en comedy. Kaartjes voor deze voorstelling kosten 5 euro. www.denieuwedoelen.nl Film: Still mine 20:30, Geldermalsen, LingeFilm, Frederik Hendrikstraat 3. Meer info: zie vrijdag. ZONDAG 8 DECEMBER

Salem 10:00, Lingewaal fm. Rechtstreekse uitzending van de kerkdienst van de Gereformeerde Kerk te Asperen.

chemse jazzclub Jazz Hall ‘72 krijgt muzikaal bezoek van ‘Tiny little bigband’. Entree: 11,00 euro. www.jazzhall72.nl La Troupe 14:00, Leerdam, GO, Voogdplein. www.latroupe.nl Roze Ontmoeting 14:30-16:30, Tiel, Twentietoe, Beethovenstraat 22. Soos voor homo- en biseksuele mannen (singles en stellen). Gratis toegang. Informatie: 06-30268576. Jeugddienst Vuren 18:30, Vuren, Gereformeerde Kerk, Esdoornlaan 2. Jeugddienst rond het thema ‘Waarom is er lijden?’. Het interkerkelijk jongerenkoor Challenge uit Dordrecht verleent muzikale medewerking. Marien Kollenstaart leidt de dienst.

tings Plek (BOP) is open, voor wie een kopje koffie wil drinken, een spelletjes wil spelen of een kleurrijk kerststukje wil maken. Kosten 7,50 euro per persoon. Inloopavond kerk 20:00-22:00, Ottoland, A88. Inloopavond van het interkerkelijke project ‘Van A 88 naar Beter’. www.vana88naarbeter.nl DINDAG 10 DECEMBER

Dialezing reizen 10:00-12:00, Geldermalsen, Le Mélangeur, Marktplein 16. Dick en Greet van Toorn geven een diavoorstelling bij Inloophuis Geldermalsen. Ze vertellen erbij over hun prachtige verre reizen. Hun reis naar Costa Rica heeft hen geholpen bij de verwerking van kanker. Toegang is gratis. Informatie: 0619048698 of inloophuisgeldermalsen.nl

MAANDAG 9 DECEMBER

Overstag 10:00, Radio Overstag. Kerkdienst: Vrije Evangelische Gemeente “De Ark” Geldermalsen

Contactmiddag Opijnen 14:30, Opijnen, hervormd centrum Maranatha. Verhalenvertelster Olga de Boer geeft uitleg over de gebruiken rondom Kerstmis, zij zal een Kerstverhaal vertellen en enkele gedichten voordragen.

Jazz Hall ‘72 11:30-13:30, Gorinchem, Hotel Gorinchem, Van Hogendorpweg 8-10. De Gorin-

BOP 10:15-11:45, Asperen, dorpshuis EMM, Van Langerakstraat 6. De Buurt Ontmoe-

Decemberbingo 14:15, Leerdam, De Noorderberg, Bergstraat 90. Present thuiszorg, onderdeel van AV Zorggroep, houdt een Decemberbingo voor senioren. In de pauze is er ook nog een verloting met leuke prijzen. Meer informatie: Presentlijn (0884080500). Winterfair Lingesteyn 15:00-20:00, Leerdam, verpleeghuis Lingesteyn, Linge-

steynplantsoen. Er worden onder andere kerststukjes, kerstdecoraties en cadeautjes zoals sieraden en tassen verkocht en er zijn activiteiten voor jong en oud en lekkere winterse hapjes en drankjes. De winterfair is een mooie gelegenheid om bewoners, familieleden en mensen uit de omgeving samen te brengen. Bewoners van Lingesteyn kijken daarom ook erg uit naar de winterfair. De opbrengst van de markt is bedoeld voor (activiteiten met) de bewoners. www.rivas.nl

de Amnesty stand op de hoek Fonteinstraat/Kerkstraaat in Leerdam.

Filmavond Amnesty 20:00-21:30, Leerdam, Stadspodium GO, Dr. C. Voogdplein 90. Vanwege de Internationale Dag van de Rechten van de Mens houdt Amnesty een fakkelwake bij station Leerdam en er wordt de film ‘Rebelle’ vertoond in GO. Deze indrukwekkende film gaat over Komona, een 14 jarig meisje dat haar levensverhaal vertelt aan haar ongeboren kind. Hoe ze op haar twaalfde werd ontvoerd en gedwongen een wapen te dragen en te doden. De 15-jarige soldaat Magician wordt verliefd en wil met Komona trouwen. Entree: 5,00 euro. Kaarten reserveren kan via info@amnestyleerdam.nl of Elly de Swart (0345-536499). Ook op zaterdag 7 december van 13:00-16:00 uur te koop bij

Oudejaarsconference 20:15, Gorinchem, De Nieuwe Doelen. Sjaak Bral zal ook dit jaar een oudejaarsconference houden. www.denieuwedoelen.nl

Paranormale avond 20:00, Leerdam, De Noorderberg, Bergstraat 90. Paranormale avond in het teken van psychometrie met een zelf gemaakt kerststukje, een kaars op een kandelaar of iets anders dat belangrijk is voor kerst. Medium Ria Verhoeks verzorgt de avond. Entree: 7,00 euro, men mag gratis iemand meebrengen die niet eerder bij de vereniging is geweest. www.pasoleerdam.nl

Happy End 20:30, Gorinchem, Theater Peeriscoop. Voorstelling van Carolien Borgers. www.peeriscoop.nl WOENSDAG 11 DECEMBER

Vrouwenclub 9:30-11:30, Leerdam, WestEnd, P.M. van Gentstraat 20. Vrouwenclub. Er is inloop met thee en koffie en ruimte voor ontmoeting. Daarna een verhaal over God. Aansluitend is er een creatief gedeelte. Meer informatie: Cobi ’t Lam (0345-519553 of bd.tlam@gmail.com).

Kunst voor Afrika siert Stadspodium ĩĢĢįġĞĪ š De wanden van Stadspodium GO in Leerdam worden tot en met 28 februari gesierd door schilderijen van Marianne den Hartog-Foppen. Marianne schildert onder andere stillevens, landschappen en Afrikaanse

™BVg^VccZYZc=Vgid\^c<D#

taferelen. De opbrengst van ieder verkocht schilderij gaat naar African Hands. Deze organisatie helpt aidsslachtoffers en ondersteunt het Oasis project in Pretoria van Mies Bac (echtgenote van de voormalige Leerdamse huisarts dr. Bac) en het Hands at work project in Zuid-Afrika. Hier werkt Ma-

FOTO: MARIJKE VERHOEF

rianne’s zoon Jaap al zes jaar als vrijwilliger in het bouwteam. “Ik vind het mooi om met mijn hobby een goed doel te steunen. Eerst deden we dat ook door de verkoop van koffie en thee op ons landje aan de Linge, maar nu dat niet meer mag van de gemeente zamel ik geld in door te schilderen.” De in Leerdam woonachtige Marianne tekent al van jongs af aan en schildert sinds haar vijftiende met vlagen. Ze exposeerde tussen haar achttiende en 23e meerdere keren en stortte zich daarna op het moederschap. Met vier opgroeiende kinderen kwam er weinig van schilderen. “Pas toen de jongste naar school ging kwam mijn hobby weer aan de beurt”, vertelt Marianne. Nu ze na 12,5 jaar gestopt is met haar baan bij een drogisterij, heeft ze meer tijd voor kunst. Ze is begonnen met een studie kunstgeschiedenis bij het KLU, ze schildert iedere maandagmorgen met de groep van Ans van Dijk in Asperen en is aangesloten bij het Leerdams Kunstenaars collectief. Marianne is verheugd met haar expositie in GO. Ze bezoekt er regelmatig optredens en is er vrijwilliger.

q WWW.AFRICAN-HANDS.NL

uitgaan

zaterdag

Kerstmarkt in Emma 11:00-15:30, Leerdam, woonzorgcentrum Emma, Raadsliedenstraat 120. Tijdens deze markt zijn er diverse kraampjes, zoals Present thuiszorg met kerst- en winterspulletjes en bloemstukjes, zelfgemaakte spullen, Verhoeks bloemen en planten, lekkernijen, poffertjes en Rad van Fortuin. Ook zal er sfeervolle kerstmuziek worden gespeeld. Entree: gratis. Kerstzangavond 20:00, Oosterwijk, Nederlands Hervormde Kerk. Kerstzang met medewerking van Gem. Zangvereniging Kunst naar Kracht uit Oosterwijk. De meditatie wordt verzorgd door de plaatselijk predikant ds. H.I. Methorst. Kerk open vanaf 19:30 uur. Film Daglicht in de bieb 20:00, Leerdam, Bibliotheek Leerdam, Dokter Reilinghplein 3. De bieb toont de boekverfilming Daglicht van Marion Pauw. Ambitieuze Iris (Angela Schijf) moet schipperen tussen het alleenstaande moederschap met een moeilijk opvoedbare zoon, Aron (Daniël Verbaan) en haar baan als advocate. In het huis van haar ouders doet Iris een intrigerende ontdekking die een nieuw licht werpt op haar familiegeschiedenis én op het gedrag van Aron. Entree: 5,00 euro voor leden,

Kerstworkshops įĥĢīĬĶš Méry van Zandwijk-Berkhof uit Rhenoy geeft ook dit jaar kerstworkshops. Deelnemers maken een takkenconstructie van perenhout, waar kerstdetails in verwerkt worden met bloemen in buisjes. Er wordt gewerkt in groepen van vier tot zes personen. Kosten: 35 euro. Data: vrijdag 6 december van 19:30-22:30 uur, maandag 9 december 13:30-16:30, donderdag 12 december 13:30-16:30 en vrijdag 13 december 13:30-16:30 uur. Info en opgave: 0345-682032, 0647466777 of info@rijnberkhof.nl.

Grabbeldagen bij Aqua Zoo ĩĢĢįġĞĪš Op de woensdag- en zondagmiddagen in de maand december mogen kinderen van nul tot en met tien jaar bij het verlaten van Aqua Zoo Leerdam gratis grabbelen in de ‘altijd prijs ton’. Opa’s en oma’s krijgen deze middagen gratis een kopje koffie als zij met hun kleinkinderen komen. De Aqua Zoo is gevestigd aan de Koningin Emmalaan 82, Leerdam, aan de oostzijde van Verpleeghuis Lingesteyn. Openingstijden op beide middagen: van 13:00 tot 17:00 uur.

7,50 euro voor niet-leden incl. hapje/drankje. Reserveren: klsleerdam@bibliotheekzhzo.nl of 0345612419. Tuinlezing 20:00, Geldermalsen, Ons Huis, Herman Kuijkstraat 11. L. Groenleer van DCM Nederland houdt een (tuin)lezing voor de afdeling WestBetuwe van Groei&Bloei met als thema ‘Groeien doe je niet zomaar’. DCM houdt zich onder andere bezig met grondverbetering door middel van milieuvriendelijke bemesting. Kosten: leden gratis, niet-leden 3,00 euro. www.west-betuwe.groei.nl DONDERDAG 12 DECEMBER

Kerstfair Mariënwaerdt 11:00-18:00, Beesd, Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt. De 12e Kerstfair duurt tot en met zondag. De fair is op vrijdag en zaterdag open tot 21:00 uur. Gratis parkeren. Entree: 10,00 euro (na 17:00 uur 8,00 euro), kinderen van 13 t/m 17 jaar 7,50 euro, 2,00 euro korting in voorverkoop op: www.kerstfair.nl. Tuinen bij villa’s 20:00, Haaften, dorpshuis, Dorpshuisstraat 2. Studiekring Haaften heeft als gastspreker uitgenodigd dhr. Korneel Aschman. Entree: gratis. Info: 06-21914404.

Computercursussen voor 50-plussers ĤĢĩġĢįĪĞĩİĢīš SeniorWeb WestBetuwe houdt maandag 16 december van 9:30 tot 11:30 uur een kennismakingsochtend voor alle cursussen, waarbij om 10:15 uur een presentatie wordt gegeven. De cursussen en de kennismakingsochtend worden gegeven in het computerlokaal in het Lingehuis aan de Frederik Hendrikstraat 3 in Geldermalsen. De lessen starten in de week van 6 januari. SeniorWeb is een stichting van vrijwilligers die voor ouderen het gebruik van de computer, internet en e-mail leuk en begrijpelijk maakt. Er zijn cursussen voor echte beginners (in Windows 7 en 8), voor enigszins gevorderden en voor mensen die zich vertrouwd willen maken met internet en e-mail. Nieuw is de cursus van zes lessen ‘Overstappen van Windows 7 naar Windows 8’. Ook is er een cursus ‘Digitale fotobewerking’ in zes lessen. De aanvullende cursus ‘Fotoalbum maken’ is verdeeld over vier lessen, waarin een digitaal fotoalbum wordt samengesteld en per e-mail naar een afdrukcentrale kan worden verstuurd. Informatie over alle cursussen bij Ina van Soelen (06-22013981 van 18:0020:00 uur). Zie ook www.swwb.nl


NIEUWS EN ACHTERGRONDINFORMATIE Zaterdag 7 december - aanvang 14.30 uur 1e klasse A LRC Leerdam

VVZ’49

Utrechts trio geeft LRC Leerdam wat extra’s weinig of niets van de tegenstanders in de eerste klasse A. VVZ’49 uit Soest is ook zo’n grote onbekende. Ongetwijfeld een uitstekend team dat niet voor niets zaterdag als koploper naar Leerdam komt. Vaes: “Toevallig kent Vincent Verheul één van de middenvelders, Sven Kolle, van dat team. Hem kan ik zaterdag de hand schudden want ik ken hem oppervlakkig van het stappen.” LRC Leerdam won

LEERDAM - Zaterdag speelt LRC Leerdam op eigen veld de topper tegen VVZ’49 uit Soest. Bij winst zijn de Leerdammers de nieuwe koploper en kunnen zij mogelijk als winterkampioen, met al een periodetitel op zak, het nieuwe jaar in. Bij LRC zal het Utrechtse trio Vaes, Van der Pol en Verheul zeer waarschijnlijk spelen. Het scoutingsteam heeft goed werk verricht, want het zijn stuk voor stuk spelers die bij LRC Leerdam wat extra’s brengen en bovendien ook nog eens goed in de groep liggen. De reis, drie tot vier maal per week vanuit het Utrechtse naar Leerdam, is voor Wesley Vaes, Giordano van der Pol en Vincent Verheul een klein feestje. Een aanvallende linkerverdediger, een gedreven doel-

man en een wervelende vleugelaanvaller. Het trio dat sinds dit seizoen het paars/wit van LRC Leerdam draagt, heeft het dan ook uitstekend naar de zin. Vaes: “Voor ons is het echt leuk om hier steeds naartoe te rijden, te trainen en de wedstrijden te spelen. LRC is een warme club met fijne mensen. Bovendien loopt het lekker. Wij doen mee bovenin en dan is de sfeer allicht goed. Ik zit hier uitstekend in mijn vel.” Voor Wesley Vaes (21) is bij LRC Leerdam niet alles nieuw. “Met Vincent Verheul, Hans Odijk en Robin Boekhout speelde ik eerder samen bij FC Den Bosch. Nu ik bij LRC Leerdam speel, wil ik hogerop. Met dit team kunnen wij de hoofdklasse halen. Persoonlijk hoop ik ooit nog eens de topklasse te bereiken.”

Multifunctioneel Trainer Marcel van Steenis is blij met de multifunctionele verdediger, die ook aanvallend prima tot zijn recht komt. “Ik heb als linksback een redelijk vrije rol. Ik kan de aanval kiezen waar mogelijk en dat ligt mij wel.” De wedstrijd bij Leerdam Sport zal Vaes niet snel vergeten. “Wat een sfeer, echt geweldig om mee te maken. Ik had nog nooit voor 3000 toeschouwers gespeeld. Nerveus was ik in het duel toch niet. Ik heb gewoon mijn ding gedaan, al speelden wij toen als team niet onze beste wedstrijd. Ik vond het wel mooi dat onze overwinning zo veel mensen gelukkig heeft gemaakt. Toen werd mij duidelijk hoe het voetbal hier in Leerdam leeft.” Evenals alle andere spelers van LRC Leerdam weet Wesley Vaes

Blitterswijk Suzuki Dorpsstraat 55 4145 KB Schoonrewoerd Tel. 0345-641263 www.blitterswijksuzuki.nl

AUTOMATERIALEN & ACCESSOIRES

www.facebook.com/ati.automaterialen

Nijverheidstraat 14 - 4143 HM Leerdam Tel.: 0345 - 614494 - fax: 0345 - 611904 E-mail: info@vidoschilderwerken.nl www.vidoschilderwerken.nlKerkstraat 62, 4141 AX Leerdam Telefoon (0345) 611 308

www.versluisoptiek.nl

zaterdag nipt, maar wel uiterst verdiend bij Roda’46. “Wij hebben het ons daar zelf lastig gemaakt door die tweede treffer te laat te scoren. Vijf minuten voor het einde had de tegenstander een grote kans om langszij te komen. Dat gebeurde gelukkig niet, want dan had de wedstrijd tegen VVZ in een heel ander perspectief komen te staan.”

Nijverheidstraat 22 Leerdam Tel. 0345-616413 WWW.ATI-AUTOMATERIALEN.NL

Voor alle regionale voetbaluitslagen

Sportkleding in de aanbieding LRC Leerdam wisselt van kledingleverancier. Vanaf januari wordt gespeeld in kleding van het merk Quick. Van de oude leverancier, Beltona, zijn er nog veel kledingstukken aanwezig. Deze gaan in de opruiming. Onder meer shirts en broeken, maar ook

trainingspakken en windjacks, worden voor een zeer aantrekkelijke prijs te koop aangeboden. Een buitenkansje voor iedereen die nog iets wil aanschaffen. De prijzen zijn bijzonder schappelijk. De verkoop is zaterdag 7 december van 10.00 tot 13.30 uur.

Tekst: Wout Pluijmert en Fred Kars Foto’s: Fred Kars


BUSINESS INFORMATIE

Vijftig jaar Vuurwerkwereld Het Westen in Leerdam

paalt het beeld in het bekende tuincentrum aan het Laantje van Iperen, maar het vuurwerk krijgt de volle aandacht. Carla Huigen legt uit dat voor Vuurwerkwereld Het Westen het â&#x20AC;&#x2DC;seizoenâ&#x20AC;&#x2122; al half september begint. â&#x20AC;&#x153;Dan gaan wij bestellen. Stap voor stap komt alles binnen en vullen wij onze bunkers, die tot de veiligste van Nederland behoren.â&#x20AC;? De vuurwerk cadeaubonnen gaan als broodjes over de toonbank. Ouders geven de bon, samen met de folder, voor Sinterklaas aan hun kinderen. De komst van het internet en facebook helpt absoluut

Verkoopdagen Veiligheid voor alles. De familie Huigen gaat daar heel ver in. Bert:

â&#x20AC;&#x153;Zet kinderen altijd een veiligheidsbril op, daarmee voorkom je oogletsel. Dat vind ik het ergste wat er is. Mijn eigen kleinzoon mag absoluut niets met vuurwerk als hij zijn bril niet op heeft. Wij leveren ook vuurwerkgrippen waar de potten in vastgezet kunnen worden. Ook dat verhoogt de veiligheid. Uit ervaring weet ik dat er zelden wat fout gaat. Maar het kan misgaan als men door bijvoorbeeld te veel drankgebruik overmoedig wordt.â&#x20AC;? De vaste vuurwerkklanten weten het al. â&#x20AC;&#x153;Tijdens de drie verkoopdagen aan het eind van het jaar geven wij elke klant een extra stuk vuurwerk gratis mee. Wat dat nu wordt is nog geheimâ&#x20AC;?, lacht Carla. Bij Tuincentrum Het Westen ligt de focus nu op kerstmis. De eerste bomen uit Denemarken zijn binnen. â&#x20AC;&#x153;Goede prijzen dit jaar. Niet hoger dan vorig jaarâ&#x20AC;?, weet Bert Huigen. Carla Huigen: â&#x20AC;&#x153;Een gezellige tijd. Wij weten van veel van onze klanten welke boom zij willen. Voor een aantal kan ik de boom al klaar zetten.â&#x20AC;?

Klaar voor topper tegen VVZâ&#x20AC;&#x2122;49 Trainer Marcel van Steenis bereidt zijn groep, zoals gebruikelijk, gedegen voor op de wedstrijd van zaterdag tegen koploper VVZâ&#x20AC;&#x2122;49. Een bijzonder duel omdat LRC Leerdam de koppositie weer kan overnemen van de ploeg uit Soest. Maandag werd nog even teruggekeken naar de wedstrijd van afgelopen zaterdag. Van Steenis: â&#x20AC;&#x153;Wij

Tijdelijke stroom en lichtvoorzieningen

haalden voor rust het maximale rendement uit de weinige kansen. Na de hervatting stond het veel beter en hadden wij binnen twintig minuten een aantal keren moeten scoren. De mooiste kansen werden echter om zeep geholpen en dat mag eigenlijk niet. Nu kwamen wij nog bijna in de problemen en dat was absoluut niet nodig.â&#x20AC;?

Van Steenis ziet de ziekenboeg steeds verder leeglopen. Mogelijk keert Arie van Houwelingen zaterdag terug in de basis. Hans Odijk sluit weer aan bij de groep. Voor zaterdag is Joost van der Weiden (lies) een vraagteken. Daarnaast rekent Van Steenis dit seizoen niet meer op Mo Houdoe, Danny Verwolf en Tim Ippel.

www.vuurwerkwereldhetwesten.nl

Tuin- en Bloemencentrum

â&#x20AC;?HET WESTENâ&#x20AC;? !   ! 

BMW - Mini - Audi VW - Toyota - Landrover Veerweg 3 â&#x20AC;˘ Beesd â&#x20AC;˘ T0345 68 13 10 www.willemcornelissen.nl

Gostasterij P huys Hotel Restaurant

Voor stijlvolle feesten van 25 tot 250 personen www.hetoudeposthuys.nl

BEST PUB IN TOWN!

CafĂŠ â&#x20AC;&#x2122;t Fonteintje Fonteinstraat 8 Tel. 0345-616013 www.cafehetfonteintje.nl

Techniekweg 12, 4143 HV Leerdam Tel 0345-611777, Fax 0345-611424 info@emleerdam.nl

www.emleerdam.nl www.em-kantoorinrichting.nl

www.taxisoomer.nl

Het adres voor het goedkoopste vuurwerk! Spectaculaire aanbiedingen tegen dumpprijzen.

Voor verkoop en onderhoud van

het oude

LEERDAM - Na wat rekenwerk is Bert Huigen (69) eruit. Hij zit in de aanloop naar het vijftigste jaar vuurwerkverkoop in het Laantje van Iperen in Leerdam. De laatste decennia doet hij dat samen met zijn gedreven dochters Carla en Diana. Het vuurwerkimperium van Het Westen vertakt zich door het hele land. Leerdam is de basis, daarna volgden in 2011 verkooppunten in Hank en Venray. Dit jaar is daar China Town in Woerden en een vestiging van Het Westen in Almere aan toegevoegd. Sinterklaas is bijna voorbij. Kerstmis be-

om het vuurwerk nog dichter bij het publiek te brengen. Carla: â&#x20AC;&#x153;Op facebook hebben wij een Like- en Win-aktie. Dat gaat nu al door heel Nederland. En dan moet de echte gekte nog beginnen. Die start zodra Sinterklaas het land uit is. De online voorverkoop is al op 15 november begonnen. Een dag later kwamen de eerste bestellingen binnen. Maar vanaf deze week gaat het echt los. Vanaf nu loopt onze mailbox alle dagen vol. Op onze website www.vuurwerkwereldhetwesten.nl zijn de nieuwste filmpjes te zien.â&#x20AC;? De ogen van Carla gaan stralen: â&#x20AC;&#x153;Zonder arrogant te zijn durf ik te stellen dat Vuurwerkwereld Het Westen het goedkoopste van heel Nederland is.â&#x20AC;? Zij verwijst naar de laatste paginaâ&#x20AC;&#x2122;s in de in een oplage van een miljoen exemplaren te verspreiden vuurwerkkrant. Voor alle artikelen geldt daar 1 + 1 gratis. Binnenkort valt de folder overal in en rond Leerdam in de bus.

Van Ekeren Kuiper Woning- en Bedrijfsmakelaars

Van Ekeren Hypotheken en Verzekeringen

SOOMER LEERDAM TA X I - T O U R I N G C A R

0345-630303 Nijverheidstraat 24

4143 HM Leerdam


Woensdag 4 december 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

42 regio-voetbal.nl

BEKIJK ONS

Voetbal

PROGRAMMA STANDEN Zaterdag 7 december 1e klasse A LRC-VVZ’49, CSW-Leerdam Sport, Nivo Sparta-Zuidvogels, De Meern-ARC, SVLNieuwland, FC Breukelen-Roda’46, Eemdijk-Almkerk 2e klasse F WNC-Tricht, Altena-Everstein, Roda BoysLienden, Hardinxveld-SVW, GVV’63-SV Capelle, Rijswijkse Boys-GDC. GJS-Meerkerk 3e klasse C ASH-EBOH, Ameide-Herovina, VVAC-Groote Lindt, Groot-Ammers – Papendrecht, Amstelwijck-Peursum, GSC/ODS-DFC, ZBC’97-De Alblas 3e klasse D Zuilichem-Heukelum, WoudrichemSparta’30, SSC’55-BVV, Good Luck-BLC, Wilhelmina’26-Sleeuwijk, ONI-NOAD’32, Unitas-NEO’25 4e klasse C Raptim-Asperen, Schelluinen-SVS’65, Noordeloos-Haaften, Arkel-Vuren, StreefkerkHSSC’61, Dubbeldam-Lekvogels Zondag 8 december 3e klasse C Boxtel-Beesd, VCB-Emplina, Baardwijk-RKDVC, DSC-BMC, Zwaluw VFC-Buren, RWBODC, Wilhelmina-OSC’45 4e klasse F Rhelico-GVV, SC Elshout-Alem, MaliskampNieuwkuijk, FC Engelen-Jan van Arckel, SCR-Hurwenen, HHC’09-BZS, Vlijmense Boys-RKTVC Standen Zaterdag 1e klasse A VVZ’49 11-28 LRC 11-25 FC Breukelen 11-23 Zuidvogels 11-20 Eemdijk 11-19 SVL 11-18 ARC 11-16 2e klasse F Roda Boys 11-24 Lienden 11-24 Rijswijkse Boys11-22 Tricht 11-18 SV Meerkerk 11-17 SVW 11-16 WNC 11-15

De Meern 11-16 Nivo Sparta 11-13 Nieuwland 11-10 Roda’46 11-10 CSW 11-8 Almkerk 11-6 Leerdam Sport 11-3 GVV’63 GJS SV Capelle GDC Altena SC Everstein Hardinxveld

11-13 11-12 11-11 11-11 11-10 11-10 11-9

3e klasse C Papendrecht 11-28 Groot-Ammers11-13 ZBC’97 11-23 Ameide 11-13 GSC/ODS 11-21 Peursum 11-12 Groote Lindt 11-17 EBOH 11-11 ASH 11-17 VVAC 11-10 Herovina 11-16 De Alblas 10-8 SC Amstelwijck11-15 DFC 10-6

Eersteklasser kleurt rood na frustrerende nederla

Leerdam Sport onnodig Leerdam Sport had tegen Nivo Sparta niet hoeven verliezen, maar gooide zijn eigen ruiten in en bleef met lege handen achter. B;;H:7C š Leerdam Sport had een uur lang uitzicht op een goed resultaat tegen Nivo Sparta. Met twee gelijkwaardige ploegen en een 1-1 tussenstand was er niets aan de hand. Toen gooide de hekkensluiter zijn eigen ruiten in en verloor met 1-3. Op dat moment kreeg Tommy Kant een gele kaart wegens hands en daarna door praten direct nog één. De verwensing die hij vervolgens richting ploegmaat Achraf Chentouf slingerde, verraadde een hoop frustratie. Omdat scheidsrechter Westland hiervan na afloop ook een rapport opmaakte (vergelijkbaar met een rode kaart), zal het Kant vermoedelijke ook nog een fikse schorsing opleveren. Met een man meer werd Nivo Sparta de bovenliggende partij, al bleef Leerdam Sport met enkele counters gevaarlijk. De gasten trokken echter aan het langste eind. “We hadden deze wedstrijd kunnen de opstellingen Leerdam Sport Nivo Sparta

1 3

Scores: 1-0 Cyrill Menges; 1-1 en 1-2 Jaouad Chraou; 1-3 eigen doelpunt Ricco van Dijk Opstelling Leerdam Sport: Elmaci; Verdier, Steenbeek, Tommy Kant (2x n = n), Van Dalen (2x n = n); Akram Chentouf, Achraf Chentouf, Van Putten (88. Boerleider); Papilaja (72. Van Dijk), Ray Kant, Menges. Positie Leerdam Sp. 1e klasse: 14 p

3e klasse D Unitas 11-28 Wilhelmina’2610-26 Sleeuwijk 11-26 Sparta’30 11-19 Woudrichem 10-16 NOAD’32 11-14 SSC’55 11-13

Good Luck NEO’25 Zuilichem BVV BLC ONI Heukelum

4e klasse C Streefkerk 11-30 Asperen 11-29 Arkel 11-22 Schelluinen 11-20 Lekvogels 1-17 Raptim 11-16

Dubbeldam 11-15 HSSC’61 11-15 Haaften 11-10 SV Noordeloos 11-6 Vuren 11-5 SVS’65 11-3

Zondag 3e klasse C RKDVC 11-28 Boxtel 11-22 Buren DSC 10-21 BMC 11-21 OSC’45 11-20 ODC 10-18 Zwaluw VFC 11-15

Baardwijk 11-14 Wilhelmina Emplina Beesd VCB RWB

11-13 9-6 10-5 10-5 9-4

4e klasse F Vlijmense Boys11-29 Nieuwkuijk 11-25 Jan van Arckel11-24 GVV 11-22 FC Engelen 10-20 Rhelico 11-19 Maliskamp 10-13

SC Elshout RKTVC HHC’09 BZS Alem SCR Hurwenen

11-13 10-11 11-10 11-9 10-8 11-6 11-2

5e klasse D Teisterbanders11-30 TGG 11-27 SCZ 11-24 Wadenoijen 11-21 Hedel 10-18 MEC’07 11-17 RKVSC 11-16

Ophemert 11-14 Raptim (zo) 11-11 RKKSV 11-11 Rossum 11-11 FC Drunen 11-7 Heerewaarden 11-5 Waalkanters 10-2

11-12 11-11 10-10 11-10 11-9 11-9 10-7

winnen”, baalde Leerdam Sport-trainer Pim van Dam. “De emoties die los kwamen, zie je vaker in het voetbal. Ik kan dat van de kant niet sturen. Zonde, want tot dat moment was er niets aan de hand.” De openlijke frustraties zeggen Van Dam niet heel veel. “Zulke akkefietjes hadden we in voorgaande jaren ook wel, maar toen wonnen we veel vaker. Dan accepteer je meer van elkaar.” In de eerste helft kwam Leerdam Sport tegen de gewoonte in eens snel op voorsprong. Een voorzet van Sil van Putten bereikte de bij de tweede paal vrijstaande Cyrill Menges die simpel scoorde. Van Putten miste daarna zelf twee kansen. Bij zijn eerste schietkans raakte hij de bal te zacht en werd zijn inzet een makkelijke prooi voor Nivodoelman Dennis Westerlaken. Tien minuten later verprutste Van Putten een gevaarlijke uitbraak. Menges stuurde zijn ploeggenoot richting het doel, maar Van Putten treuzelde teveel om vervolgens de bal te verspelen. Een kopbal van Joell Papilaja op aangeven van Ray Kant na een mooie aanval had een beter lot verdiend, maar werd gekeerd door Westerlaken. Halverwege de eerste helft werden de gasten sterker. Een schot van Johnnie Noorthoek ging nog voorlangs, maar het bleek uitstel van executie. Een kleine tien minuten voor rust maakte Nivo namelijk alsnog gelijk. Een prachtige voorzet van Noorthoek was perfect op maat voor Jaouad Chraou die gedecideerd en hard de 1-1 inkopte. Grote kans Kort nadat de thuisploeg met tien man kwam te staan, kreeg Papilaja na een perfecte pass van zijn maatje Van Putten een grote kans op een nieuwe voorsprong. Helemaal alleen voor de uitgekomen doelman Westerlaken

™:Zc[gVV^ZhcdZ`Yj^`kVcZZcheZaZgkVcAZZgYVbHedgi#

schoot hij echter op de benen van de doelman. Daarna nam Nivo Sparta het heft in handen. Na weer een voorzet op maat, ditmaal van Peti Lutgens, zorgde Chraou opnieuw met het hoofd voor de 1-2. Na een schot van Larry van Ommen over het doel van Ridvan Elmaci, drukte ook Leerdam Sport zijn neus nog tweemaal aan het venster. Een goed schot van invaller Ricco van Dijk werd een prooi voor Westerlaken. Ook een inzet uit de draai van Menges

werd door de doelman gepareerd. Pas in de laatste minuut viel ook nog de 1-3. De ingevallen Kevin Breukmeulen kreeg vrije doortocht richting het doel. Ricco van Dijk schoot de voorzet van Broekmeulen in zijn eigen doel. Leerdam Sport stond toen overigens al met negen man, nadat ook Mark van Dalen twee gele kaarten kreeg. Eerst schopte hij Broekmeulen onderuit, waarvoor hij zijn eerste prent kreeg. Daarna noemde hij zijn tegenstander ‘clown’.

de wedstrijden VVAC

2

Schelluinen

1

Arkel

4

Streefkerk

2

ASH

2

Asperen

1

SVS’65

1

Vuren

0

0-1 Danny Bijl; 0-2 Luke van Noord

0-1 Tom Maddison

2-1 Arno Sterk

Streefkerk-Vuren 2-0

ASH was met een 2-2 gelijkspel bij VVAC tevreden, ondanks de 0-2 voorsprong die de ploeg bij rust had. ASH had het knap lastig in Ottoland. De ervaren doelman Tobi Bambacht moest meerdere malen reddend optreden. Bij de eerste de beste kans voor ASH was het wel direct raak. Danny Bijl kopte de 0-1 binnen. Na die openingstreffer hing de gelijkmaker in de lucht, maar vlak voor de kantwissel maakte Luke van Noord 0-2. In een sterke fase vlak na rust had ASH de wedstrijd kunnen beslissen, maar met twee doelpunten kort na elkaar pakte de thuisploeg een verdiend punt.

Asperen is zijn koppositie kwijt aan Streefkerk. Bij Schelluinen kwam de ploeg niet verder dan een 1-1. In de eerste helft, waarin Asperen niet goed speelde, zorgde Tom Maddison voor het hoogtepunt. “Een absolute wereldgoal”, oordeelde Richard Smaal. “Dit heb ik nog nooit gezien.” Na een verre voorzet schoot Maddison de bal met een prachtige omhaal binnen. Lang kon Asperen er niet van genieten. Schelluinen kwam vrijwel direct langszij. Smaal: “Na rust hebben we gedomineerd en verzuimd te winnen. Toch ben ik tevreden. Uit drie wedstrijden tegen de concurrentie halen we zeven punten.”

SVS’65 verloor de derby bij Arkel met 4-1 en baalde na afloop vooral van de arbitrage. “Het had in ieder geval anders kunnen lopen”, vond SVS-middenvelder Bennie Boeijink. “Wij maken de 0-1, maar die wordt onterecht afgekeurd. Daarna scoren zij en die wordt juist onterecht wel goed gekeurd. Balen.” Na die 1-0 maakte de thuisploeg voor rust ook nog de 2-0. De scheidsrechter legde de wedstrijd even stil na commentaar uit het publiek. Na rust tekende invaller Arno Sterk met zijn tweede balcontact voor de aansluitingstreffer, maar verder kwam Spijk niet. De thuisploeg liep uit naar 4-1.

Vuren verloor met 2-0 bij de nieuwe koploper Streefkerk en mocht met die uitslag niet klagen. “Als het 8-0 was geworden was dat ook niet raar geweest”, gaf aanvaller Christian van Herp eerlijk toe. “Ze waren gewoon veel te sterk en we mogen onze keeper Jacco Versluis bedanken voor zijn goede wedstrijd.” Binnen de kortste keren stond de thuisploeg op 2-0 en liep Vuren achter de feiten aan. “Na rust hebben we wel geknokt voor wat we waard waren, dus wat dat betreft kunnen we onszelf niks verwijten. Maar hier word je niet echt vrolijk van”, aldus Van Herp.

Positie ASH 3e klasse: 5 p

Positie Asperen 4e klasse: 2 o

Positie SVS’65 4e klasse: 12 p

Positie Vuren 4e klasse: 11 p

11-14


Woensdag 4 december 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

43 regio-voetbal.nl HSSC’61 klopt Haaften in doelpuntrijk duel

aag

ĥĞĞģıĢīš HSSC’61 won in Haaften in een doelpuntrijk duel met 3-4. Jeffrey Wolf kopte Haaften al vroeg op voorsprong, maar uiteindelijk bleek HSSC’61 trefzekerder. Peter van Zanten had met twee goals weer een flink aandeel in deze Heicopse zege.

g onderuit

Uit een vrije trap van Michael Smit kopte Jeffrey Wolf al na negen minuten raak: 1-0. Na een half uur verloor de goed begonnen thuisclub de grip op het spel. In de 43e minuut leidde dit na een corner van Frank de Goeij tot de gelijkmaker. Keeper Wessel Sennef sloeg de bal nog wel weg, maar aanvoerder Yme van Gent schoot hoog 1-1 binnen. Pal voor rust nam HSSC’61 na een rush van Bennie van Es zelfs een voorsprong. Peter van Zanten zorgde voor de afronding: 1-2.

Na de pauze begon Haaften voortvarend. Feddo van der Molen trof de binnenkant van de paal. Daarna gebeurde er lange tijd weinig totdat Hafid Zahraoui onder druk van invaller Ferry Uittenbogaard fout terugspeelde. Bennie van Es profiteerde en omspeelde de doelman: 1-3. Defensief geknoei Toch gaf de thuisclub nog niet op. Na defensief geknoei bij HSSC’61 schoot Hafid Zahraoui resoluut 2-3 hoog in doel. Met een slotoffensief streed Haaften voor een punt. Toen bewees topscorer Peter van Zanten in de 93e minuut nogmaals zijn grote waarde voor de bezoekers. Uit een solo knalde hij hoog 2-4 in de touwen. De 3-4 van Haaften uit een vrije trap van Hafid Zahraoui kwam te laat voor een punt. Anton van der Giessen

LRC na winst klaar voor topper ĩĢIJİġĢīš LRC boekte een verdiende 0-2 winst bij Roda’46 en lijkt daarmee klaar voor de topper tegen VVZ’49. Ondanks de drie verdiende punten was Marcel van Steenis niet helemaal tevreden over het optreden van zijn ploeg. “Voor rust was het matig. Na rust speelden we een stuk beter, maar verzuimen we de wedstrijd op slot te gooien. Daardoor hadden we zomaar punten kunnen verspelen.” Bijna kreeg LRC ook het deksel op de neus. Bij een 0-1 stand kreeg de thuisploeg vijf minuten voor tijd een grote kans, maar Giordano van der Pol bracht uitstekend redding. Voor rust had Rogier Gerritsen met een kopbal op aangeven van André Zondag de 0-1 gescoord. In de tweede helft bleef die stand lang staan. Vincent Verheul scoorde vlak voor tijd de 0-2. Na een lange pass van Bart Muilenburg schoot Verheul de bal in de kruising.

Goud voor turnster Jasmijn Westein ĩĢĢįġĞĪ š Turnster Jasmijn Westein (4e divisie, instapniveau D1) van Spirit Leerdam heeft goud veroverd tijdens voorwedstrijden in Hooglanderveen. Ze kreeg het hoogste cijfer voor haar brugoefening. De balk ging minder goed. Ze viel er twee keer vanaf. Maar de vloeroefening op de muziek van Do-Re-Mi was weer prima in orde. Ze had hard geoefend op de salto bij sprong.

een mooie overslag en salto zien. Ze werd twaalfde van de 27 turnsters. Het onderdeel sprong werd uitgevoerd met een mooie overslag en salto. Madelief werd twaalfde van de 27 turnsters. De landing van Marre bij brug leverde haar wat aftrek op. Ze turnde een mooie balkoefening en bij vloer demonstreerde ze een goede arabier-flic-

flac. Ze werd 18e. Na haar goede prestaties van het vorige seizoen is ook Noa Kramer dit seizoen een divisie hoger gaan turnen. Ze turnde een goede brugoefening, deed alle bonussen bij de balk, maar viel er helaas ook een keer af. Ze werd achtste. Fleur de Leeuw werd 24e, Cocky Kampinga 16e en Ellis Meijdam 15e.

De oefening ging nog niet helemaal perfect, maar dat was uiteindelijk niet van invloed op de prestatie. Ze won goud met haar prestaties. FOTO: JEROEN DE BRUIN

Helaas voor Van Dalen dacht de scheidsrechter dat hij het tegen hem had en kreeg hij direct ook zijn tweede kaart. Na de laatste treffer werd ook nog grensrechter Sijmen Molenaar weggestuurd, die het ook al de hele wedstrijd met de scheidsrechter aan de stok had. ‘Zonde’ De kans dat Leerdam Sport zich handhaaft wordt wekelijks kleiner, maar

Altena WNC

1 1

Van Dam geeft de moed niet op. “Natuurlijk niet. Maar vandaag hadden we aansluiting kunnen pakken, dus dit is wel zonde.” Ook zijn collega-trainer Roland Schuermans dat zijn Nivo niet makkelijk had gewonnen. “Ze zijn sterk in de omschakeling. Dit was zeker niet de slechtste tegenstander die we tegen zijn gekomen. Dat horen ze echter iedere week.” Maarten van Hoogevest

Herovina Groote Lindt

1 4

0-1 Adrian Koziolek

1-3 Roland van den Dool

WNC speelde bij Altena met 1-1 gelijk. Volgens trainer Jeffrey Kooistra had zijn ploeg de winst moeten pakken. “Ik denk dat wij de meeste aanspraak maakten op de winst”, vond Kooistra. Hij doelde daarmee vooral op de fase vlak na rust, waarin Adrian Koziolek en Arno van Noord twee grote kansen misten. WNC had de wedstrijd voor rust aardig onder controle, zonder veel grote kansen te creëren. Koziolek was bij één van de spaarzame mogelijkheden wel succesvol. Na de 1-1 na rust, ingeleid door een fout van Kevin van de Velde, was de wedstrijd in evenwicht. Na een rode kaart voor Altena zocht WNC de winst. “Dat deden we zonder rust. We waren een ongeleid projectiel”, baalde Kooistra.

Herovina leed tegen Groote Lindt zijn tweede thuisnederlaag op rij: 1-4. “Groote Lindt heeft een aardige ploeg. Daar hebben wij te weinig tegenover gezet”, analyseerde Hans Richters. Waar Herovina enige weken geleden nog zich had op de subtop, moet de ploeg nu toch weer oppassen. Richters: “Als we twee keer gewonnen hadden, hadden we mooi derde gestaan. Dan kun je omhoog kijken. Nu moeten we toch weer oppassen dat we niet weg zakken.” Na de 0-1 ruststand, waren de eerste minuten van het tweede bedrijf spectaculair. De gasten vergrootten de marge naar 0-3, waarna Roland van den Dool iets terug deed. Jeffrey van der Meijden miste vervolgens een uitgelezen kans.

Positie WNC 2e klasse: 7 o

Positie Herovina 3e klasse: 6 o

Yvette Alting turnde in dezelfde groep een mooie brugoefening die goed was voor de tweede plaats van alle 20 turnsters. Zij viel ook van de balk, maar haar salto bij sprong ging goed. Ze werd uiteindelijk achtste. Vierde divisie Madelief Mekenkamp en Marre Ykelenstam turnen dit seizoen in de vierde divisie (pupil 2 D1). Ook zij zijn een divisie hoger gaan turnen. De brugoefening van Madelief ging goed, maar ze viel nog wel één keer van de balk. Bij het onderdeel sprong liet ze

Heukelum Good Luck

6 1

1-0, 3-0, 4-1 en 5-1 Ferry Meijdam; 2-0 eigen doelpunt; 6-1 Benjamin Meijdam Heukelum heeft weer aansluiting met de concurrentie. Tegen Good Luck boekte de ploeg zijn tweede (ruime) zege op rij. Hoewel de 7-2 overwinning op een negental van BVV een week geleden weinig zei over de kracht van Heukelum, heeft die zege de ploeg goed gedaan. “We hebben weer wat vertrouwen. Vandaag viel het een keer op zijn plek”, was trainer Arjan de Vries tevreden. “De uitslag is misschien wat geflatteerd, maar de zege dik verdiend.” Man van de wedstrijd was Ferry Meijdam, die liefst vier treffers voor zijn rekening nam. Een eigen doelpunt (2-0) en de treffer van Benjamin Meijdam maakten het zestal treffers vol. Positie Heukelum 3e klasse: 14 p

™6X]iijgchiZghkVcHe^g^i`lVbZc^cVXi^Z#

Beesd DSC

3 5

FOTO: AANGELEVERD

Alem Rhelico

1 3

1-1 Rens Bronk; 2-5 Jasper Gremie; 3-5 Raghed Abouna

0-1 Stefan Volders; 0-2 Willem Verweij; 0-3 Niels Zuurmond

Beesd verloor van nummer drie DSC met 3-5, maar voetbalde zoals vaker dit seizoen heel aardig mee met de tegenstander. “We kregen alleen een lesje in effectiviteit”, vond trainer Huib de Bruin. “Vrije kopkansen die bij ons mis gaan, gaan er bij hun wel in. Dat heeft ook met kwaliteit te maken, ja.” Na de 0-1 maakte Rens Bronk gelijk en miste Rein Bastiaanse de kans op 2-1. Na de 1-2 ruststand liepen de gasten in de tweede helft uit naar 1-5. Jasper Gremie en Raghed Abouna deden nog wel wat terug, maar een punt zat er niet meer in.

Rhelico speelde bij Alem een allerminst sterke wedstrijd. Lang leek de ploeg genoegen te moeten nemen met een punt. Na een zondagsschot van invaller Stefan Volders liep de ploeg echter snel uit naar 0-3 en konden de belangrijke punten mee naar Rumpt. Voor die 0-1 had met name de thuisploeg een aantal prima kansen om zeep geholpen. Pas halverwege de tweede helft kon Rhelico wat meer naar voren spelen met de openingstreffer tot gevolg. Willem Verweij en Niels Zuurmond maakten er vervolgens snel 0-2 en 0-3 van. Davy Baars redde de eer van de thuisploeg: 1-3.

Positie Beesd 3e klasse: 12 p

Positie Rhelico 4e klasse: 6 p


auto`s

Woensdag 4 december 2013

44

Connected by SYNC Bestelauto.nl:

â&#x20AC;&#x153;De nieuwe

Een kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus

maatstaf

#(#%()%%)#*'))%&,(&+( "+%)* * **,")$%$*' !%%&%$"% .&"%%*%'(&** +)"%&'#&)) %(%% *% +-*% "%%$*( #%.&(**%'(&** +) *+-"+%)* **(')* "*"&)*%,(."(() %"&)*%,%%*%'(&** +) %+%'""* &'%&$%-*%'(&** +)"%+(##)&,(,(*##% %(* ), )(%

in het segmentâ&#x20AC;?

Ford Transit Custom

Driver Assistance Pack

Bij zijn introductie al uitgeroepen tot â&#x20AC;&#x2DC;International Van of the Yearâ&#x20AC;&#x2122; en door Euro NCAP als eerste in zijn klasse onderscheiden met vijf sterren voor veiligheid. Voorzien van geavanceerde functies als Ford SYNC Voice Control en MP3/telefoonaansluitingen. En uitgerust met technologieĂŤn als Auto-Start-Stop en Smart Regenerative Charging. Plus de laagste onderhoudskosten: service-intervallen om de 2 jaar of na 50.000 km. En nu ook nog uitgeroepen tot â&#x20AC;&#x2DC;Bestelauto van het Jaar 2014â&#x20AC;&#x2122;.

Tandprothetische Praktijk A. de Jongh Petersland 19, 4175 BK Haaften # /---!&%"+%)* **%%# Behandeling volgens afspraak

Nu vanaf

met elektrisch inklapbare buitenspiegels, automatisch inschakelende koplampen, regensensor, Lane Keeping Alert en Driving Alert, achteruitrijcamera, parkeersensoren voor & achter. Op de Trend-uitvoering normaal 1.200,- nu 600,Op de Limited-uitvoering normaal 800,- nu 400,-

18.100,-

Via Ford Lease vanaf 359,- per maand Financial Lease met 4,9%

Dienstwerk Werkt voor iedereen! Een vakman nodig in huis? Op zoek naar een ervaren klusser? Stichting Dienstwerk bemiddelt tussen klanten en aanbieders met tarieven op maat. Tel: 0345-533933. www.dienstwerk.nl - info@dienstwerk.nl

Tankstation

DOKMAN - BEESD Wij zoeken z.s.m. een

MEDEWERKER m/v 30 uur per week

Bij voorkeur tussen 17 en 23 jaar. De werktijden zijn wisselend van 6.30 tot 12.45 en van 12.45 tot 19.00 uur, weekend vrij. Wordt u door het bovenstaande enthousiast, neem dan binnen 5 dagen contact op met:

Dick of Pita Dokman Parkweg 85 4153 XL BEESD 0345-682936 / 681584

Alle prijzen in euro's. Prijzen zijn excl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden ford.nl. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspeciďŹ caties. Ford Lease prijzen gebaseerd op 20.000 km/72 mnd. en op full operational lease, excl. BTW, brandstof en vervangend vervoer.

Crum Culemborg

Honders Geldermalsen

Crum Vianen

Wethouder Schoutenweg 1, 4105 LH Culemborg. Telefoon 0345 - 51 57 57. www.crum.nl

Rijksstraatweg 43, 4194 SK Meeteren. Telefoon 0345 - 58 05 66. www.honders-auto.nl

Hk. Lange Dreef/Korte Dreef 1, 4131 PM Vianen. Telefoon 0347 - 37 36 36. www.crum.nl

06-36080361

TE KOOP AANGEBODEN

Last van uw kunstgebit?

T.k. 7x nwe oral-B opzetborstels v. elektr. tandenborstel â&#x201A;Ź3,- p.s. Tel. 0416-660302. T.k. ijsvrijhouder v.d. vijver, Ubbink â&#x201A;Ź10,-. Tel. 0645209301.

T.k. bkn v.d. Hulst; eet-ontbijtservies 8-dlg. Tel. 0416694064. T.k. bl. eiken bureau m. 4 ldn 1.50mB 1 kastje; bl. eiken buffetkast; figuurzeep; ant. kop. ketel; geh. spreien; ant. kapstok; gr.m. tijd spullen. Tel. 0344-652330.

T.k. baspijp bazooka m. speakers â&#x201A;Ź95,-; hockey schaatsen a.nw â&#x201A;Ź35,-; 2 htn schuif bi-deuren m. gl H2mtr B87cm â&#x201A;Ź50,-; sneeuwpop m. adapter 1.85H â&#x201A;Ź35,-. ant. stoeltje m. biezen zijkant â&#x201A;Ź25,-. Tel. 0418-631307.

Regionaal nieuws? www.hetkontakt.nl

â&#x153;&#x201A;

Dat is niet nodig. Een KLIKGEBIT voorkomt problemen met eten, praten en lachen. Met een team van ervaren specialisten hebben wij alles in huis voor een lach die bij u past. Neem contact op voor een gratis intakegesprek.

Gratis adverteren

is mogelijk in Het Kontakt. Er zijn echter wel enkele spelregels aan verbonden: 1. Alleen voor particulieren zonder 4. Geen personeel gevraagd of winstoogmerk. aangeboden. 2. Geen koop/verkoop of huur/verhuur 5. Geen familieberichten. van onroerende goederen. 6. Geen partijverkoop. 3. Geen koop/verkoop van dieren.

Elke Nederlandse basisverzekering dekt de kosten voor de gehele behandeling!*

Bij een groot aanbod van Kontaktjes kan het voorkomen dat uw gratis advertentie niet in dezelfde week geplaatst kan worden. Wilt u er zeker van zijn dat dit wel gebeurt, sluit dan een volledig ingevuld overschrijvingsformulier van uw bank of giro ter waarde van â&#x201A;Ź 2,50 bij. Geen muntstukken opsturen s.v.p. Ook contante betaling aan de balie van onze kantoren in Goudriaan en Leerdam is mogelijk.

*

M.u.v. de wettelijke bijdrage en uw eigen risico.

Wij helpen u graag aan een lach die bij u past!

Telefonische opgaven kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Implantologie Tandprothetiek Klikgebit Kroon- en brugwerk Reparaties prothese MondhygiĂŤne Algemene tandheelkunde Cosmetische tandheelkunde

Kontaktjes Leerdam

Onderdeel van:

Voorwaartsveld 5, Leerdam T 0345 - 61 87 54 info@mondzorgleerdam.nl www.partners-in-mondzorg.nl

Stuur deze bon in een voldoende gefrankeerde envelop naar: Het Kontakt, Postbus 1, 2977 ZG Goudriaan

Uiterste inlevertijd: maandag 12.00 uur.

â&#x153;&#x201A;

Mijn tekst luidt:


Woensdag 4 december 2013

Bridgeclub Beesd ğĢĢİġš Annelies de Klerk en Frans Kuipers wonnen woensdag de competitieronde van bridgeclub Beesd. Ze scoorden 68,23% en eindigden voor het duo Jan van der Lingen en Maarten Bults met 57,81%. Lijn B werd gewonnen door Lies en Fortu de Haas met 60,58%.

Graafschap Biljarts zet zegereeks voort įIJĪĭıš De Rumptse biljarters van De Graafschap Biljarts handhaafden hun koppositie in de eerste divisie door dubbele winst tegen Zaal Verploegen uit Wychen. Concurrent De Hazelaar uit Rosmalen won eveneens zijn twee wedstrijden, zodat de voorsprong slechts één punt bleef. In de eerste ontmoeting werd het 5-1. Lyon Megens (kader 47/2) won in vier beurten, Frank Vermeulen (bandstoten, 75) in acht beurten. Jurgen de Ridder (libre, 250) had alle kansen tegen Theo Derksen, maar hij kwam niet verder dan remise. In de tweede ontmoeting werd het 6-0.

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.REGIO-VOETBAL.NL

45 sport

Goede reeks waterpolodames doorbroken ĤĬįĦīĠĥĢĪĊĩĢĢįġĞĪ š De goede reeks van de waterpolodames van De Linge/PCG is doorbroken. Tegen de ongeslagen koploper De Kempvis uit Spijkenisse werd het 5-12. Het team liet zich in de eerste periode overbluffen door de tegenstander. Door te afwachtend te spelen kon De Kempvis zes keer op rij het Leerdams/ Gorcumse doel vinden. Pas na de zesde treffer, halverwege de tweede periode, werd De Linge/ PCG wakker. Tweemaal op rij werd een overtalsituatie goed uitgespeeld, waardoor Deb-

bie van der Linden de stand op 2-6 kon brengen. Het vervolg van de wedstrijd ging gelijk op, maar de Linge/PCG kon, ondanks doelpunten van Sylvia de Groot en Marieke van Schaik, niet dichterbij komen. De goede tweede helft van de wedstrijd geeft veel vertrouwen voor de wedstrijd van volgende week. Dan wordt in een onderling duel met SG Waterpolo Den Haag beslist of de Linge/PCG de derde plaats op de ranglijst vast kan houden. Heren De heren van de Linge/PCG speelden

in een klein, ondiep en heel warm bad met 10-10 gelijk tegen DWV/Spreng. De Gorcums/Leerdamse combinatie was niet op volle oorlogsterkte. De wedstrijd ging gelijk op, maar de bezoekers hadden het lastig met de omstandigheden. Scoren deed De Linge/ PCG vooral van afstand. Toen in de derde periode er bij DWV/de Spreng een keeperswissel plaatsvond en een aantal arbitrale beslissingen in het nadeel van de uitploeg uitviel, kantelde de wedstrijd. Bij een 10-7 stand leek het zelfs gedaan. Maar met veel wilskracht werd er een waar slotoffensief

uitgeperst. Bij een stand van 10-9 hield Nicky Advokaat het hoofd koel en schoot via een strafworp onberispelijk de gelijkmaker binnen. Inmiddels was de foutenlast zo hoog opgelopen, dat er geen wisselspelers meer over waren. Toen Mark van den Brom ook zijn derde persoonlijke fout maakte, moest zelfs coach Achterberg nog te water. De thuisploeg kreeg nog een grote kans, maar Jochem van Wieren redde met een fantastische redding een punt.

Fabio Jakobsen uit Heukelum heeft de 5e Janet Memorial veldrit van Hilversum (junioren) op zijn naam geschreven. Op een parcours met flink wat hindernissen wist hij 45 concurrenten voor te blijven. FOTO: AANGELEVERD

WHV niet bij de les ĞİĭĢįĢīšDe volleybalheren van WHV waren afgelopen zaterdag te gast bij Flamingo’s’56 te Gennep. Of het nu lag aan het vroege tijdstip van spelen, de gladde vloer of onderschatting van de tegenstander is nog onduidelijk. Zeker is in ieder geval dat de Asperense volleyballers onder hun kunnen presteerden. Door de 3-1 nederlaag zakt WHV van een tweede naar een vijfde plek. Zoals wel vaker startte WHV niet helemaal scherp. De rommelige passing stond vlot aanvalsspel in de weg. Daarnaast was de ploeg aanvallend ook slordig. De meeste punten kwamen in deze fase vanuit het geroutineerde samenspel tussen spelverdeler Niels Reder en zijn middenspeler Wildrik van de Plassche. Het was echter niet genoeg om aanspraak te maken op de setwinst.Vaak weet de Asperense ploeg in het vervolg van de wedstrijd dan wel het verschil te maken. En lange tijd leek het in de tweede set ook nog wel te gaan lukken alhoewel het spel ondermaats bleef. WHV had weinig grip op de aanval van de tegenstander en wist weinig te verdedigen. Daarnaast kwam de servicedruk ook onvoldoende op gang. WHV wist alleen de laatste set te winnen: 16-25.

WHV dames halen weer punten binnen ĞİĭĢįĢīš De volleybaldames van WHV hebben de uitwedstrijd tegen Sliedrecht Sport verloren met 3-2. De dames uit Asperen speelden gevarieerd. Mirjam Steenis verving in de eerste set Wendy de Bie, die geblesseerd uitviel. Rianda de Kroon verraste de tegenstanders met mooie omloopballen. Het werd 22-25. In de tweede set ging Sliedrecht Sport het spelletje maken. Het was spannend, tot aan het einde toe. Sliedrecht won de set met 28-26. In de derde set scoorden de dames van Sliedrecht veel punten via hun servicedruk, waar WHV geen raad mee wist: 25-13. In de vierde set waren beide teams gedreven. Dit keer maakten de dames van Sliedrecht Sport veel persoonlijke fouten. WHV profiteerde. Petra Huijsen wist voortdurend te scoren met haar blok. Pia Dhondt scoorde met haar snelle aanval. De set werd verdiend binnengehaald met 17-25. In de vijfde en beslissende set wist WHV bijna niet meer te scoren: 15-7. Op zaterdag 14 december spelen de WHV-dames tegen King Software. De wedstrijd in Capelle a/d IJssel begint om 14:00 uur.

Jeffrey Kooistra vertrekt bij WNC ĴĞĞįġĢīğIJįĤ š Jeffrey Kooistra vertrekt na dit seizoen bij WNC. Dat heeft de club uit Waardenburg vanavond bekend gemaakt. Kooistra is momenteel bezig aan zijn tweede seizoen bij de ambitieuze tweedeklasser. Vorig jaar eindigde de ploeg op een teleurstellende tiende plaats. Ook dit seizoen doen de Waardenburgers nog niet mee om de bovenste plaatsen. Gevoel Die tegenvallende resultaten zitten Kooistra dwars: “Ik kan niet tegen mijn verlies. Ik heb het hier prima naar mijn zin. We missen echter het laatste stapje om wat we doen om te zetten in goede resultaten.” Kooistra ging op zijn gevoel af. “En toen kwam ik tot de conclusie dat twee jaar WNC genoeg is. Ik had de keuze ook kunnen uitstellen en wachten of de resultaten beter worden. Als dat echter niet gebeurt, kun je pas laat je vertrek bekend

maken. Dan zadel je de club met een probleem op.” Kooistra heeft vertrouwen dat hij en de club het huidige seizoen goed kunnen afmaken. “Ik blijf gewoon mijn werk vol overgave doen. We moeten vanuit onze huidige positie jagen op de plekken die recht geven op de nacompetitie.” De bekerwinst tegen Achilles Veen was een opsteker. “Daarin willen we ook ver komen”, aldus Kooistra. HSSC’61 Ook HSSC’61 moet op zoek naar een nieuwe trainer. Wim Looijen vertrekt aan het einde van het seizoen. De Meerkerker heeft er op Het Plein dan drie seizoenen op zitten. In goed onderling overleg is besloten het contract niet te verlengen. HSSC’61 kiest voor een ander gezicht voor de groep. Ondanks dat Wim Looijen het goed naar zijn zin heeft bij HSSC’61, gaf ook hij aan het na drie jaar voor gezien te willen houden.

Brons voor turnster Mirthe Adelaar ĥĬĬĤĩĞīġĢįijĢĢīĊķĦħġĢįijĢĩġš Turnster Mirthe Adelaar van SVZ Zijderveld heeft in Hooglanderveen brons behaald tijdens de eerste voorwedstrijd vijfde divisie. Ze streed in een veld van negentien concurrenten. Daniëlle van Putten werd 9e, Desirée de Heus 11e en Alieke Hijmering 13e. Bij de junioren mocht Lizette van der Lee toch het podium beklimmen voor haar 4e plaats. Ook zij kreeg een bronzen medaille omgehangen. In het veld van 27 turnsters behaalde Aline Brouwer een 12e plaats en Marissa Lukassen werd 17e. De selectie van SVZ traint maar 2 uur per week en dat is tegenover andere verenigingen beduidend minder. Toch slagen ze er nog steeds in om mee te dingen naar de prijzen. De oefenstof bij SVZ is weer vernieuwd en de oefeningen die ze moeten uitvoeren moeten aan steeds moeilijker eisen voldoen. Toch slagen ze er nog steeds in om mee te dingen naar de prijzen.

Bridge Leerdam ĩĢĢįġĞĪš Lenie Versteegh en Piet Segers wonnen maandagavond de competitieronde van bridgeclub Leerdam. Ze scoorden 65,28%, voor de koppels Thea Bosch/Frank de Groot met 57,99% en Yvon van Zanden/Joost Erich met 54,51%. Lijn B werd een overwinning voor het koppel Lieneke van der Meulen en Cor de Pender met 58,50%, voor Janny Heij & Wil Verlangen met 57,08%. Riet de Jong & Helene de Wit wonnen lijn C met 65,66%, voor Henny Nierop-Groot en Ank Versteeg met 59,35%.

BCL verliest ĩĢĢįġĞĪš De badmintonners van BCL verloren zondag met 5-3 van Culemborg. De winstpunten kwamen uit de dubbel van Jeffrey van Luyn en JanPeter Sprong, de mixpartijen van Jeffrey van Luyn en Debbie den Hartog en van Jan-Peter Sprong en Ans van Hoogdalem. De damesdubbel ging verloren. Dat gold ook voor de singles van Jeffrey van Luijn, Ans van Hoogdalem, Jan Peter Sprong en Debbie den Hartog. Volgende week speelt BCL thuis tegen het sterke Tiel. De wedstrijd begint om 16:00 uur.


gorinchem-autostad.nl Van Willegen +\XQGDLLL'ULYH&RRO +\XQGDLL*'L%XVLQHVV(GLWLRQ +\XQGDLL*'L%XVLQHVV(GLWLRQ +\XQGDLL[*'L'\QDPLF +\XQGDL*HW]*/66N\GUV +\XQGDL$FFHQWL'\QDPLF 0D]GD%,)8(/&RRO 0D]GD$FWLYH 0D]GD7RXULQJ )LDW3XQWR&ODVVLF/XVVR .LD&HUDWR9/;

=ZDUW =ZDUW *ULMV =ZDUW =LOYHUJULMV %ODXZ *ULMV *ULMV %ODXZ *ULMV %ODXZ 

NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

Ď  Ď  Ď Ď  Ď  Ď  Ď  Ď  Ď  Ď  Ď 

2SGHFHPEHURPXXU9DQ:LOOHJHQLQ57/ι+DOOR+ROODQG&LW\1HZVβ

+\XQGDL0DWUL[ +\XQGDLL 7R\RWD$\JR L6W\OH L'ULYH&RRO 9$LUFR NP NP NP Ď Ď Ď .LMNYRRURQVWRWDOHDDQERGRSZZZYDQZLOOHJHQDXWREHGULMYHQQO

"VUPCFESJKGWBO8JMMFHFOr.BSDPOJXFHr5FM

Van Mill Opel Corsa 3drs 111 Edition 02/25/10

34.566

Opel Corsa 5drs 111 edition 1.4-16V 100 PK Benzine Carbon Black

1.2-16V Eaytronic Benzine

04/04/12

36.936

â&#x201A;Ź 11.995,00

Opel Astra ST Edition 1.4-16V 100 PK Benzine

Techn.grey

23/02/11

69.418

â&#x201A;Ź 12.995,00

Opel Astra 5drs Cosmo 1.4 T 120 PK Benzine

Silver Lake

07/06/12

38.130

â&#x201A;Ź 15.995,00

Opel Astra 5drs Cosmo 1.4 T 120 Pk Benzine

Asteroid Grey

02/11/12

38.864

â&#x201A;Ź 16.995,00

Opel Astra 5drs Sport 1.4 T 120 PK Benzine

Silver lake

09/10/12

23.831

â&#x201A;Ź 17.995,00

Opel Astra ST Cosmo 1.4 T 120 PK Benzine

Asteroid grey

19/10/12

36.901

â&#x201A;Ź 17.995,00

Opel Astra ST Cosmo 1.4 T 120 PK Benzine

Silver Lake

02/11/12

35.523

â&#x201A;Ź 17.995,00

Opel Astra GTC Sport 1.4 T 140PK Benzine

Mineral White

09/28/12

12.382

â&#x201A;Ź 18.995,00

Opel Astra GTC Sport 1.6 T 180PK Benzine

Mineral White

23/10/12

20.367

â&#x201A;Ź 21.995,00

Opel Insignia 5drs Bus + 1.4 T 140 PK Benzine

Waterworld

26/03/12

28.825

â&#x201A;Ź 19.995,00

Opel Insignia demo ST Bus + 2.0 cdti 140 PK Diesel

Carbon black

09/27/13

5.000

â&#x201A;Ź 35.995,00

Opel Meriva 5drs Edition 1.4 T Bifuel LPG G3

Henna rood

16/10/12

9.219

â&#x201A;Ź 19.995,00

Opel Meriva 5drs Cosmo 1.4 Turbo Benzine

Pepperdust

09/11/12

23.758

â&#x201A;Ź 18.995,00

Opel Mokka 5drs Edition 1.4 T 4x4 Benzine

Blauw

26/10/12

12.524

â&#x201A;Ź 25.995,00

Opel Zafira 5drs Cosmo 1.4 Turbo Benzine

Astseroid grey

09/11/12

27.346

â&#x201A;Ź 22.995,00

Opel Zafira 5drs Business 1.4 Turbo Benzine

Silver Lake

03/28/13

20.691

â&#x201A;Ź 24.995,00

â&#x201A;Ź 10.995,00

   

OCCASION?

Van Muijlwijk ++ Cruise/Navi/Airco NAVI/CRUISE

+ Cruise/Navi/Airco Kia Venga 1.4 Pluspack INCLUSIEF WINTERAKTIE* bruin â&#x20AC;&#x201C; 2013 - 29.000 km â&#x201A;Ź 16.995,-

Kijk voor ruim 500 scherp geprijsde occasions en demonstratiemodellen met 2 jaar garantie op www.ardeaauto.nl

Techn.grey

+ Cruise/Navi/Airco

Kia Ceed 1.6 Businesspack SW INCLUSIEF WINTERAKTIE* blauw â&#x20AC;&#x201C; 2013 - 26.450 km â&#x201A;Ź 20.995,-

Kia Ceed 1.6 DCT Businesspack SW Airco/Automaat Kia Sportage 1.6 X-ecutive Pluspack Airco/Cruise Kia Ceed 1.6 Businesspack SW Cruise/Navi/Airco Kia Sportage 2.0 X-ecutive Pluspack Airco/Sunroof Kia Venga 1.4 Pluspack MPV Cruise/Navi/Airco Kia Rio 1.2 Superpack 5-drs Cruise/Airco Kia Rio 1.2 Superpack 5-drs Cruise/Airco Kia Venga 1.4 Comfortpack MPV Cruise/Airco Kia Venga 1.4 X-pect MPV Kia Ceed 1.4 X-tra SW Airco/Trekhaak

zwart beige zwart wit bruin beige wit blauw zwart antraciet

Kia Sportage 1.6 Pluspack INCLUSIEF WINTERAKTIE* grijs â&#x20AC;&#x201C; 2012 - 24.500 km â&#x201A;Ź 25.695,-

2013 2011 2013 2010 2013 2012 2012 2011 2010 2009

24.500 km 62.800 km 23.150 km 62.500 km 29.000 km 13.975 km 20.100 km 57.800 km 23.400 km 70.000 km

â&#x201A;Ź â&#x201A;Ź â&#x201A;Ź â&#x201A;Ź â&#x201A;Ź â&#x201A;Ź â&#x201A;Ź â&#x201A;Ź â&#x201A;Ź â&#x201A;Ź

23.595,22.895,20.995,19.995,16.995,14.895,14.595,14.295,11.895,10.895,-

* VAN MUIJLWIJK TOPSELECTIE WINTERAKTIE! (GRATIS WINTERBANDEN MET VELGEN!)

voor meer occasions www.kia-schelluinen.nl

Go Further

Gorinchem â&#x20AC;˘ Newtonweg 20 â&#x20AC;˘ Tel.:0183-646000

"VUPCFESJKG7BO.VJKMXJKLr,FSLXFH 4DIFMMVJOFOr5FM

Kanters en Bolenius Citroen Xsara Picasso 2,0 Automaat Emco Novum (electrische snorfiets) Honda CRV Mercedes A160 Mitsubishi Carisma 1,6 Mitsubishi Colt Automaat Mirtsubishi Space Star 1,6 Comfort Opel Astra 1,6 Station 111 Edition LPG Peugeot 206 1,4 5drs Renault Twingo Renault Modus Renault Megane Grand Tour 1,6 Suzuki Alto 1,0 Comfort Suzuki Alto 1,0 Comfort Suzuki Splash 1.2 Exclusive Suzuki Swift 1,3 Bandit Suzuki Swift 1,2 Exclusive Suzuki SX4 1,6 Exclusive Outdoor Suzuki SX4 1,6 Executive Suzuki Grand Vitara 2.0 Freestyle 3drs Suzuki Grand Vitara 2.0 Exclusive 5drs

2004 2013 2004 2011 2001 2006 2005 2010 2007 2005 2006 2006 2010 2013 2010 2008 2011 2009 2012 2005 2009

â&#x201A;Ź 4.750,00 â&#x201A;Ź 1.995,00 â&#x201A;Ź 7.950,00 Verkocht Verkocht â&#x201A;Ź 6.950,00 â&#x201A;Ź 6.250,00 â&#x201A;Ź 12.950,00 â&#x201A;Ź 6.950,00 â&#x201A;Ź 3.950,00 â&#x201A;Ź 6.450,00 â&#x201A;Ź 7.500,00 â&#x201A;Ź 6.950,00 â&#x201A;Ź 8.500,00 â&#x201A;Ź 9.950,00 â&#x201A;Ź 9.250,00 â&#x201A;Ź 12.500,00 â&#x201A;Ź 9.250,00 Verkocht â&#x201A;Ź 7.950,00 â&#x201A;Ź 15.950,00

Demoâ&#x20AC;&#x2122;s Suzuki Alto 1.0 Comfort Suzuki Alto 1.0 Comfort Suzuki Alto 1.0 Comfort Suzuki Swift 1.2 Exclusive 5drs 2x Suzuki Kizashi 2.4 CVT automaat 4WD

2013 2013 2013 2013 2012

â&#x201A;Ź 8.500,00 â&#x201A;Ź 8.500,00 â&#x201A;Ź 8.500,00 â&#x201A;Ź 14.950,00 â&#x201A;Ź 27.500,00

  

De mooiste occasions vindt u op gorinchem-autostad.nl


auto`s

Woensdag 4 december 2013

47

KLEYN ZOEKT OPROEPCHAUFFEURS max. 16 uur per week Kijk voor meer informatie vandaag nog op www.kleyntrucks.nl/vacatures. Direct schakelen? Bel of mail vandaag nog met Arjan van Kleef. Tel.: 0183-668222/e-mail: vacatures@kleyn.nl. Kwadraat bouw bv Leerdam Techniekweg 17 - 4143 HW Leerdam Tel. 0345 62 20 02 - Mob. 06 510 293 72 Fax 0345 62 21 77 www.kwadraatbouw.nl info@kwadraatbouw.nl

8#&3##5$168+4''0 $'&3+,(8#58'3-;##/+4 +0&'71..'$3''&5'7#0 &'$16831(8')5'

Wij zijn op zoek naar een ervaren en enthousiaste

10&'34%*'+&'0+0##0

ACCOUNTMANAGER

'07'3$1687#0810+0)'0

Telefonie en Beveiligingssystemen

0+'68$1687#0 810+0)'0$'&3+,(4*#..'0 '045#..'0#&' 123+%*5+0)+0 *'$$'0 8+,10410&'35644'0 12&';')'$+'&'0 waargemaakt. Zodat we &#)'.+,-4/'5%+3%# /#0 10;'8'3-;##/*'&'0 8##3/#-'0113104 /1551";'))'08#5 we doen en doen wat 8';'))'0"&1'0 12&3#%*5)'7'34)3##) ;#-'0/'5104 '+.+)'0)';10&

Door toenemende vraag naar onze werkzaamheden zijn wij op zoek naar een

VOORMAN TIMMERMAN Aangezien wij geen normaal bedrijf zijn verwachten wij van de kandidaat de volgende eigenschappen: =113&'0-'3 ='#/2.#:'3 ='3#058113&'.+,-*'+&4)'71'. =/$+5'64 ='&3'7'0 =1'.)'3+%*5 Als jij bovenstaande in de praktijk brengt en daardoor geld voor ons bedrijf verdient, krijg je van ons het volgende: =63%644'012.'+&+0)'045+/6.'3'08+,'0813&'0 &6411-&113104$'5##.& ='0<,0'23'55+)'8'3-4(''3/'5,10)'%1..')#4 ='/1)'.+,-*'&'01/&1135')31'+'0 ='02#44'0&4#.#3+4

Bekijk de vacature op www.pellegrom.com

TE KOOP

Kouvelt Dental Service is een jong bedrijf dat service verleent aan tandheelkundige installaties. Wegens uitbreiding van de werkzaamheden zoeken wij een klantvriendelijke en dynamische medewerker voor ondersteuning van onze technische dienst.

Monteur fijnmechanica tandheelkundige instrumenten

AANGEBODEN

T.k. (reis)wieg bekleed, m. onderst. â&#x201A;Ź15,-. Tel. 0183302706. T.k. 2 gesl. aanhangwgns, 1x 125Lx95Bx50H â&#x201A;Ź125,-, 1x 120Lx90Bx45H â&#x201A;Ź75,-. Tel. 06-19706876. T.k. 2 hrn kostuums 3-dlg zwart mt 53 Fortex z.g.a.n., 1x 2-dlg groen/grijs mt 53. Tel. 0418-642348, T.k. 2 salontafels (set) 1x 100x100 H 45cm, 1x 75x55 H55cm, l.eiken â&#x201A;Ź70,-. Tel. 0345-652133. T.k. 3 kisten m. div. kerstspullen â&#x201A;Ź95,-; Ferm figuurzaag op stand. m. lamp â&#x201A;Ź45,-. Tel. 0418-631307.

De werkzaamheden bestaan uit het repareren van tandheelkundige instrumenten in de binnendienst en eventueel ondersteuning van de buitendienst. Heb je een technische (bij voorkeur fijnmechanisch) opleiding op MBO niveau met elektronica en ben je in bezit van een rijbewijs B, dan bieden wij een leuke afwisselende baan met veel verantwoording. Ben je geĂŻnteresseerd? Stuur dan je sollicitatie naar: info@kouveltdentalservice.nl t.a.v. Nina Kouvelt. Kouvelt Dental Service Papland 19Q, 4206 CK Gorinchem 0183-615429

uw dromen waarmaken POWERED BY HET KONTAKT EDITIES

doen we graag.

*$!%(-(Âş(,%(-(

MAAK NU EEN PROEFRIT ,$

ü£££ º

v7;6¨Š:=ª¼<8¼:=A¼< ü ¥¢º 

A

@ž<8AÂŤ=ÂŚĂ&#x2020;ÂĽ@6@B¨:Âź 1,9 l/100km % B¨AÂŤ==ÂŤÂź 44 g/km

Ks *""$$ ÂĄ* K Âť

!*(!-*

+*%( ,$0))$ ª6¾79«AC¥§¢º¡ ""¥vª=<8º*¥;¥¦==< ¡ 

CCCÂťDÂĽAAÂĽ<Âť<; %>6žA¨AĂ&#x2020;ž<9B¨8¨§¼=Ă&#x2020;ÂĽ@9¼¨8Aªžž@¼§¼;ÂĽ<ÂĽ<6¨Š@¼§¨AÂŤ@ž¨¼¨< ÂĄÂť&@¨ŠA¨<7;Âť&# *-Âş@ÂĽ7ÂŹ7;¨<§6¨Š8@ž§¼ºÂĽv7;BA¨¼Œ:=AÂŤÂĽ<@¨Š:;žž@ªž:ÂĽ<žŒ ÂŞAÂŤÂĽ;Ă&#x2020;ÂĽÂĽ<ÂťŒ§¼6ÂĽÂĽ;8ÂŞ=8ÂĽ;:ž<žŒC¨Š:ÂĽ<Ă&#x2020;ž<8ÂĽAž<8žž@8A>ÂĽ7¨^7ž¨¼AÂť Imp.: MMSN B.V., Amstelveen, contact@mmsn.nl. Wijzigingen voorbehouden.


Een goede nachtrust is goud waard... ...Daarom slaap ik op M Line!

Nu tot

600 Euro Voordeel!*

Karel Doormanstraat 46 4174 GK Hellouw (tussen Gorinchem & Geldermalsen) T 0418-581 208 E info@hakkertwonen.nl I www.hakkertwonen.nl

*Vraag naar de voorwaarden

49 leerdam 13 epaper  

Het Kontakt Edities bv is een uitgeverij van tien wekelijks verschijnende nieuwsbladen in een totale oplage van 215.000 exemplaren. Daarnaas...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you