Page 1

HET THAISE AFHAALADRES WAAR ALLES VERS BEREID WORDT

Tevens catering W W W. B K Y I N G . N L

TE KOOP?

VIANEN

DINSDAG 26 NOVEMBER 2013 JAARGANG 22 NO. 48 ™LLL#=:I@DCI6@I#CA

  

Vertrouwd & vakkundig viamakelaardij.nl tel.: 0347-374277

nieuws

Inbrekers stoppen buit in dekbedhoes ijČĞčĢčš Er is zondagavond ingebroken bij een woning aan de Joke Smitlaan in Vianen. De inbrekers hadden een raam opengebroken en de hele woning doorzocht. Zaterdagavond werden onder andere een tv en laptop gestolen uit twee woningen in de Dominicushof in Vianen. De inbrekers vervoerden deze spullen in een dekbedhoes. Vrijdag was het raak in de Mauritsstraat. Mensen die iets gezien hebben kunnen met tips bellen via 0900-8844. De gemeente Vianen en politie schenken op het moment extra aandacht aan woninginbraak. Zo was er maandagavond een informatieavond in De Hoeksteen waarop mensen preventietips kregen en waarop de politie tijdens een rondgang door de wijk voorbeelden gaf van goede preventiemaatregelen en onveilige situaties.

Kerstkrant bij Het Kontakt K>6C:C ™ De Y^chYV\ &% YZXZbWZg `dbi =Zi @dciV`i bZi ZZc heZX^VaZ `ZghiW^_aV\Z# 9VVg^c egZhZciZgZc dc" YZgcZbZgh j^i YZ gZ\^d ]jc heZX^VaZ `Zghib^hVVcW^ZY^c\Zc# :Zc dkZgo^X]i kVc VaaZ `ZghibVg`iZc! `ZghiXdcXZg" iZcZcVcYZgZ`Zghi\ZgZaViZZgYZVXi^" k^iZ^iZc ^h dd` ^c YZoZ `gVci iZ k^c" YZc#

9Z `gVci kZghX]^_ci W^_ =Zi @dciV`i ZY^i^Z K^VcZc Zc AZZgYVb# GZYVXi^Z" `de^_kddgYZ`Zghi`gVci`Vc^c\Zodc" YZcldgYZcidildZchYV\)YZXZb" WZg k^V gZYVXi^Z#k^VcZc5]Zi`dciV`i# ca# 6YkZgiZci^Zh ^caZkZgZc `Vc idi YdcYZgYV\*YZXZbWZgk^VVYkZgiZc" i^Z#k^VcZc5]Zi`dciV`i#ca#

™H^ciZg`aVVhVgg^kZZgYZoViZgYV\b^YYV\^cK^VcZc#=dcYZgYZc`^cYZgZcodc\ZcYZH^ciZco^_cE^ZiZcidZ#BZZg[didÉhde]Zi`dciV`i#ca#

FOTO: ANSERUM ART PHOTOGRAPHY

Hoef en Haag weer stap verder

Vijftig jaar zorg voor baby’s

Vianen luidt de winter in bij DAC

Monsterzege voor Brederodes

Onder toeziend oog van twee ridders en een jonkvrouw zijn donderdag de handtekeningen gezet onder de anterieure overeenkomst voor de bouw van Hoef en Haag. De veelbesproken nieuwe woonwijk tussen Vianen en Hagestein in. In de overeenkomst spreken de gemeente, AM en Bouwfonds Ontwikkeling af hoe ze omgaan met de overdracht van grond, fasering, aanleg van openbare voorzieningen en andere zaken die belangrijk zijn bij de ontwikkeling van het gebied.

Al vijftig jaar helpt ze baby’s in hun eerste momenten op de wereld, maar volgend jaar zet Lida Burggraaff er deďŹ nitief een punt achter. Als 18-jarig meisje begon ze aan de opleiding tot kraamverzorgster. “Na twee kramen hadden ze al gezien dat ik het ook alleen aankon, en sindsdien sta ik op eigen benenâ€?, herinnert Lida. Ze heeft inmiddels meer dan zevenhonderd kramen gedaan. Acht jaar geleden, toen ze zestig werd, koos ze ervoor om als zzp’er verder te gaan.

Het dagactiviteitencentrum van Syndion pakt zaterdag uit met haar traditionele Wintermarkt. De eerste markt met kerstproducten van het seizoen. De markt is dit jaar extra groot en biedt veel bijzondere cadeauproducten, gemaakt door cliÍnten van Syndion en producten vanuit het Thomashuis in Lexmond. Daarnaast is er tijdens de markt veel lekkers te koop. Na aoop van het Pietenfestival brengen de Sint en zijn Pieten ook nog even een bezoek aan de wintermarkt.

De zaterdagformatie van Brederodes heeft DWSM tot op het bot vernederd. De Maarssenaren dienden als kanonnenvoer en werden met een 13-0 nederlaag naar huis gestuurd. De verdedigers van DWSM gaven te veel ruimte weg. In het begin ging Brederodes nog wat slordig om met de kansen, maar vanaf het tweede deel van de eerste helft begon het prijsschieten. Bij rust stond het al 6-0 voor de thuisploeg. Ook na rust bleef Brederodes doorgaan met jagen. Met succes.

nieuws

3

accent

21

vrije tijd

27

Wensenlijstje voor nieuwe sportcentrum ijČĞčĢč š Gemeente Vianen wil met het oog op het nieuwe sportcentrum weten wat potentiÍle klanten belangrijk vinden als het om sporten en bewegen gaat. Daarom gaan de zogenoemde wensweken van start. Vianen is onder meer benieuwd wat inwoners vinden van het huidige sportcentrum. Wat moet er behouden blijven, wat moet anders? Het onderzoek is er onder meer om te zorgen dat wat er straks aangeboden gaat worden in het sportcentrum, ook daadwerke-

lijk gebruikt gaat worden. Op verschillende manieren kunnen inwoners hun zegje doen. Zo zijn er vanaf deze maandag ĂŠĂŠn of twee medewerkers wensconsulenten - present die met bezoekers in gesprek kunnen gaan over hun tips en suggesties. Ook zijn er zogenoemde wenskaarten, waarmee bezoekers kunnen stem kunnen laten gelden. Inwoners die in gesprek gaan met de wensconsulent krijgen een gratis kopje kofďŹ e of thee. Voor verenigingen wordt er een speciale wensenavond op poten gezet. Ook scholen,

vakleerkrachten, zorginstellingen en het bedrijfsleven krijgen een uitnodiging om hun wensen en behoeften op het gebied van sport, bewegen en ontspanning in relatie tot het de dienstverlening in het nieuwe sportcentrum in kaart te brengen. Op onderstaande website is de komende weken actuele informatie te vinden over de wensweken van Sportcentrum Helsdingen.

q WWW.VIANEN.NL/HELSDINGEN

sport

29ĹŻÄžĹŹĆšĆŒĹ?Ć?Ä?ŚĞ ĆŒĆľÇ ĆšÄžĆŒĆŒÄžĹ?ĹśĂƾƚŽ ^Ć&#x;ĹŻĹŻÄžĆŒĞŜ ^Ä?ĹšĹ˝ĹśÄžĆŒ 'ŽĞĚŏŽŽƉ ƚĂŜŏĞŜ &Ĺ?Ć?Ä?Ä‚Ä‚ĹŻ Ĺ?ƾŜĆ?Ć&#x;Ĺ? Ambachtstraat 9a|Meerkerk|0183 356859

www.elektrischmobiel.nl www.hetkontakt.nl


Openingsaanbieding Kom naar onze nieuwe visverkoopwagen kijken en maak gebruik van onze super openingsaanbiedingen.

4 Haringen vers van het mes

€ 6,00

3 warme gebakken Lekkerbekken

€ 6,00

van € 7,00 voor

van € 7,50 voor

500 gram warme gebakken Kibbeling van € 7,50 voor

incl. saus

€ 6,00 incl. saus


Dinsdag 26 november 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

nieuws

WWW.HETKONTAKT.NL

3

LEKDSTEDEwonen bouwt in Bunnik

Bezorgdheid over leegloop winkels Voorstraat

ijĦĞīĢīš De gemeente Bunnik en LEKSTEDEwonen hebben vorige week dinsdag een intentieovereenkomst getekend voor de bouw van sociale huurwoningen. Afspraak is dat LEKSTEDEwonen bereid is de komende 10 jaar minimaal 150 sociale huurwoningen te bouwen en te exploiteren in de gemeente Bunnik. Dat neemt niet weg dat de woningbouwcorporatie haar focus op Vianen houdt, waar nog flink wat plannen liggen. Denk aan: vernieuwing van de Vijfheerenlanden, nieuwbouw in de Wilhelminastraat, Clarissenhof en Zijderveld en 360 sociale huurwoningen in Hoef en Haag tot 2025.

ijĦĞīĢīš Burgemeester Wim Groeneweg en wethouder Leendert Wijnmaalen hebben hun bezorgdheid uitgesproken over de leegloop van de winkels in de Voorstraat. Groeneweg en Wijnmaalen reageerden tijdens het persgesprek van vorige week op berichten dat ook Fotostudio Marks per 1 februari de huur heeft opgezegd. Hennie en Karin Marks concentreren hun activiteiten in het huidige pand aan de Brederodestraat 3. Marks is al de vijfde ondernemer die in korte tijd vertrekt uit de Voorstraat. Volgens Leendert Wijnmaalen, verantwoordelijk voor de portefeuille

economische zaken, is het hoog tijd dat er nu daadwerkelijk iets gaat gebeuren. “De tijd van plannenmakerij is voorbij. Het wordt nu tijd om gezamenlijk met de ondernemers de ‘hand aan de ploeg te slaan’. “Met twee poten in de klei.” Voor Wijnmaalen is het geen uitgemaakte zaak wat de toekomst is van de Voorstraat. “Wie er nog ideeën heeft, mag het zeggen.” ‘Veel potentie’ Volgens burgemeester Groeneweg is de Voorstraat een mooi stukje Vianen ‘met veel potentie’. “Maar kansen worden nog niet benut.” Het is overigens

Mijlpaal voor Hoef en Haag ĥĞĤĢİıĢĦīš De gemeente Vianen, AM en Bouwfonds Ontwikkeling hebben donderdagmiddag de anterieure overeenkomst voor Hoef en Haag ondertekend. Een belangrijke stap op weg naar de bouw van de nieuwe, dorpse woonwijk. Gelegen tussen Vianen en Hagestein in. In de door de gemeenteraad goedgekeurde overeenkomst staat vastgelegd hoe de betrokken partijen met elkaar omgaan gedurende de vijftien tot twintig jaar bij het realiseren van 1.800 woningen in Hoef en Haag.

Hoef en Haag in Vianen wordt een duurzaam woongebied dat in fases zal groeien tot een eigentijds dorp met een breed aanbod aan woningen en voorzieningen. Het aanbod wordt afgestemd op de wensen van de toekomstige bewoners. De stedenbouwkundige opzet van Hoef en Haag is geïnspireerd op de lintbebouwing en het dorpse karakter van vestingstadjes langs de Lek. De anterieure overeenkomst beschrijft hoe partijen omgaan met overdracht van grond, fasering, aanleg van openbare voorzieningen en andere za-

ken die belangrijk zijn bij de ontwikkeling van het woongebied. De ondertekening vond plaats in stal Bosgoed naast het kasteelterrein in het toekomstige woongebied. De locatie waar voormalig kasteel Vianen stond is een cultuurhistorische plek van betekenis, die volgens de ontwikkelaars een nieuwe toekomst en bijzondere inrichting verdient. Dergelijke elementen zijn van belang bij de wijze waarop Hoef en Haag zijn nieuwe bewoners gaat ontvangen. Om dat te illustreren werd de ondertekening opgeluisterd door een ridder, heraut en jonkvrouw.

niet aan de gemeente om het initiatief te nemen, aldus Groeneweg. De gemeente kan hooguit faciliteren, bijvoorbeeld als het gaat om bevorderen van activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en sport. “Maar we kunnen het niet alleen.” Groeneweg onderstreepte nog eens dat het overleg met de horeca vaak moeizaam verloopt. “Het is niet bepaald een feest.” Commotie Uitspraken in het AD van burgemeester Wim Groeneweg dat het eigenlijk al te laat is voor de Voorstraat zorgden vorige week voor commotie bij het bestuur van Ondernemers Vereniging

Vianen. “We hadden er minder moeite mee gehad als de burgemeester had gezegd dat het ‘5 voor 12’ is. Maar zeggen dat het al te laat is, is niet echt enthousiasmerend voor degenen die al heel hard bezig zijn om nog iets van de Voorstraat te maken”, zegt voorzitter Gerrit Leeuwis. “Achter de schermen gebeurt er juist heel veel.” Leeuwis onderstreept overigens wel dat het winkelbestand aan de vooravond staat van het ‘meest ingrijpende keerpunt ooit’. “Het jaar 2014 wordt het jaar van de waarheid. Om in bouwtermen te spreken: volgend jaar zal echt de eerste spade de grond in moeten.”

Landwehr opnieuw lijsttrekker voor VVD ijĦĞīĢī š André Landwehr is tijdens de drukbezochte ledenvergadering van de VVD weer verkozen tot lijsttrekker voor de liberalen. Landwehr is in het huidige college wethouder. Siebolt Nieuwenhuis is op nummer twee terecht gekomen, nieuwkomer Huib Zevenhuizen is als derde op de lijst gekomen. Zevenhuizen is een bekende in de Viaanse sportwereld. Zo is hij naast lid van de Sportraad, voorzitter van de volleybalvereniging Servia. Wim Zuurhout huidige fractievoorzitter - is op nummer vier van de lijst gezet. Een andere nieuwkomer op de lijst is Allard Stevens: nummer vijf. Andere namen op de kieslijst van de liberalen: Ellen Leeuw (Kidzfun Kindervakantieweek), Gert Leeuwis (voorzitter Ondernemers Vereniging Vianen), Maikel Heerkens en Gert Pieterse. Oud-wethouder Henk van der Bruggen is de lijstduwer voor VVD Vianen. Landwehr dankte de leden voor het in

hem gestelde vertrouwen en liet verdere noteren het huidige beleid voort te willen zetten. “In de afgelopen 4 jaar hebben wij als VVD Vianen mede de basis gelegd voor de toekomst, met name in de woningbouw, sportfaciliteiten, natuur, cultuur, versterking van ons erfgoed en onze gemeentelijke financiën. De komende jaren willen wij ons onder andere sterk maken voor samenwerking met gemeenten in de Vijfheerenlanden, vasthouden aan onze gemeentelijke zelfstandigheid, in principe geen lastenverhogingen voor de burger, verantwoord groenbeheer en versterking van onze wijken en dorpen.” Vooral dat laatste heeft de bijzonder aandacht van de VVD Vianen. “Wij willen niet meer spreken van kleine kernen, maar van dorpen, met een eigen identiteit en waarbij wij als VVD Vianen ons nog meer willen inzetten voor het vergroten van de leefbaarheid in de breedste zin des woord in de dorpen”, aldus een vastberaden Landwehr.

Vier maanden celstraf en 240 uur taakstraf vanwege hennepteelt Een 54-jarige man uit Utrecht is vrijdag door de rechter veroordeeld tot 240 uur taakstraf en vier maanden celstraf, waarvan drie maanden voorwaardelijk. De rechter achtte bewezen dat de man tussen juli en november 2009 een hennepplantage met 713 hennepplanten had aan de Sportlaan in Vianen. Ook had de man 1.402 hennepplanten staan in een pand aan de Nedereindseweg in Utrecht. De man zou tevens stroom hebben gestolen, hij moet daarom 104.474,56 euro terugbetalen. Een tweede verdachte, een 52-jarige Nieuwegeinse, is vrijgesproken. Zij werd verdacht van het witwassen van geld.

K>6C:C$JIG:8=I™

™=VcYiZ`Zc^c\ZckVclZi]djYZgAVcYlZ]g!6#7da`h6BZcE#?ddhZc7dj[dcYhDcil^``Za^c\#

FOTO: MARIJKE VERHOEF

Hospice reikt eerste diploma’s uit ijĦĞīĢīš Het hospice in Vianen heeft vrijdag de diploma’s overhandigd aan negen vrijwilligers. Zij hebben hun opleiding om in het hospice te kunnen werken met goed gevolg afgelegd. De vrijwilligers gaan in het hospice, dat naar verwachting begin 2014 opent, vooral een sociale functie vervullen. Ze bieden een luisterend oor aan de gasten en begeleiden hen in de laatste dagen van hun leven. De thuiszorg wordt ingeschakeld voor de complexe zorg. In de opleiding hebben de vrijwilligers gesprekstechnieken geleerd, ze hebben informatie gekregen over het begeleiden van terminale mensen maar hebben ook praktische vaardigheden geleerd, zoals het aankleden en opfrissen van mensen en het tillen. Opleidster Nell Franso is trots op de eerste geslaagden. “Het doel is voor iedereen heilig. Er werd wat gezucht en gesteund toen de werkstukken gemaakt moesten worden, maar iedereen is gemotiveerd en heeft zo zijn best gedaan. Het zijn stuk voor stuk mensen door wie ik graag verzorgd zou willen worden.” Nell is inmiddels

al begonnen met de opleiding van een tweede groep vrijwilligers. “De saamhorigheid is heel groot en de vrijwilligers zijn nu tussen de 22 en 75 jaar oud.” Het hospice heeft zo’n veertig tot vijftig vrijwilligers nodig. Helpen kan al vanaf vier uur per week. Tijdens de

open dag op 21 december wordt meer informatie gegeven. Wethouder Marcel Verweij was bij de uitreiking van de certificaten aanwezig en schonk het hospice vrijkaarten voor de Stadshof.

q WWW.HOSPICEVIANEN.NL

Ook met kunstgebit regelmatig op controle Wie een kunstgebit heeft kan het beste elk jaar op controle gaan bij de erkende tandprotheticus. Nog teveel mensen lopen rond met klachten als gevolg van een versleten of beschadigd kunstgebit, constateert de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT). Om pijn te voorkomen en om loszitten van uw kunstgebit tijdig te kunnen constateren, is het aan te raden één keer per jaar de gebitsprothese te laten controleren. Ook als u geen klachten heeft is deze controle erg belangrijk. Het slinken van uw kaken gaat heel ongemerkt, het zal u in eerste instan-

™9ZZZghiZ\ZY^eadbZZgYZkg^_l^aa^\Zgh#

FOTO: MARIJKE VERHOEF

tie dus niet opvallen. Met een eenvoudige aanpassing kan de ruimte onder het gebit worden opgevuld waardoor uw gebit weer een optimale pasvorm heeft. Ook wordt gecontroleerd of uw mond nog goed gezond is. Vooral mensen met een slecht passend kunstgebit of mensen die hun kunstgebit al jarenlang dragen, kunnen vervelende klachten of afwijkingen krijgen. Om dit voor te zijn spant Tandprothetische Praktijk Volgers zich in voor een goede mondgezondheid en kan vrijblijvend een afspraak worden gemaakt om de gebitsprothese kosteloos te laten controleren.

Tandprothetische Praktijk Volgers Bergstraat 1 | 4141BS Leerdam | Tel: 0345-505851 Site: www.kunstgebitleerdam.nl | Email: info@kunstgebitleerdam.nl


Familieberichten

Dinsdag 26 november 2013

4 Nieuws op de vierkante kilometer

Na de vacatures nu ook de familieberichten online. Kijk op: www.hetkontakt.nl/familieberichten

Jouw krant heel dicht bij op www.hetkontakt.nl

Harvas Natuursteen BV

Rust en eenvoud, dat is vaak de wens. Wij verzorgen ĂŠn regelen uw complete uitvaart, uiteraard met alle aandacht die u wenst. We zijn er voor Ăş.

GEDENKTEKENS LEERDAM

uigebreide showroom eigen ontwerp mogelijk in natuursteen, glas, rvs

SHOWROOM O

Ina (ritueelbegeleidster): “Het contact met de familie en de nabestaanden doet me erg goed en geeft me veel voldoening.�

Nijverheidstraat 7 Leerdam telefoon: 0345 61 40 37 e-mail: info@harvasnatuursteen.nl website: www.harvasnatuursteen.nl

Uitvaartleiders: Ben de Weerd, Albert de Bruijn, Joke Geerse en Lenie Prinssen

Caroline (rechterhand op kantoor): “De administratie rondom iedere uitvaart is een heel gepuzzel en elke uitvaart is voor ons maatwerk. Maar omdat het voor iedere familie steeds weer anders is, blijft het werk ook erg afwisselend!�

Uitvaartcentrum Rehoboth Dag en nacht: 0345 619833

www.lbv-uitvaarten.nl

Bron Wikipedia: Ritueelbegeleiders verzorgen de inhoudelijke kant van een ceremonie. Ze ondersteunen de familieleden bij het inhoud geven aan een uitvaart en bieden de kaders aan. Het persoonlijke - waarin dĂŠze viering verschilt van andere vieringen - wordt gecombineerd met een herkenbare vormgeving. Een ritueelbegeleider zal de familie er op wijzen dat de nabestaanden heel veel zelf kunnen en mogen doen bij een uitvaart. Bij waar zij (op dit moment) niet zelf toe in staat zijn, kan de ritueelbegeleider ondersteuning bieden of taken overnemen.

GRAFMONUMENTEN NATUURSTEENBEDRIJF NATUURSTEENBEDRIJF MIDDENBRABANT BRABANT b.v. MIDDEN b.v.

Kortakker6,6,4264 4264 Veen Kortakker AEAE VEEN Tel. 0416-691616 0416-691616 Tel. ALTIJDVOORDELIGER GOEDKOPER ALTIJD Met 500 grafmonumenten op voorraad.

Maretta van Winkel Persoonlijke Uitvaartverzorging

'(0((678,7*(%5(,'(6+2:52209$1'(5(*,2 kijk op www.natuursteenmiddenbrabant.nl

Uw wensen staan bij ons centraal Voor Vianen e.o. Agnes van Elteren en Yvonne Stens dag en nacht bereikbaar 030 6341408 Schrijnwerkersgilde 4, 3994 XM Houten

TE KOOP AANGEBODEN

T. k. Nijdam hoge noren mt 42, nw, â‚Ź90,-; 18-dlg serie wereldberoemde jeugdbkn A3, negerhut, Ben Hur, Reis om de wereld â‚Ź69,-. Tel. 0621265391.

iets doen met je gevoel...

Wereldlichtjesdag

Lieve mensen, ouders van kinderen en iedereen die iemand liefheeft, Er is dit jaar al eerder geschreven over iets DOEN met je GEVOEL... Je wilt zo graag zorgen voor de vriendin die een moeilijke tijd doormaakt, of voor de buurvrouw die altijd voor je klaarstaat en nu haar man verloren heeft, of voor de moeder op school die tijdens haar zwangerschap haar kindje verloren heeft. Zondag 8 december a.s. is het Wereldlichtjesdag. Op deze dag, ieder jaar op de 2e zondag in december, steken mensen om 19.00 uur over de hele wereld kaarsjes aan als herinnering aan overleden kinderen. Hierdoor gaat er een lint van kaarslicht over de aardbol waarbij alle overleden kinderen worden herdacht. Het maakt daarbij niet uit hoe oud het kind was of hoe lang het al geleden is. Je kind blijft immers je kind! Voor altijd in je hart en gedachten! De wereld wordt zo even letterlijk wat lichter voor mensen die een kind verloren hebben en daarnaast is er het besef dat je niet alleen bent met je verdriet. En op deze manier kan je iets DOEN met je GEVOEL...

Televisie stuk ? Voor reparatie van: Tv - dvd - audio - video koffiemachine - magnetron enz.

Wereldlichtjesdag: EĂŠn dag, ĂŠĂŠn tijdstip waarop ouders van een overleden kin d niet alleen staan. Zondag

Nijensteinseweg 7b 4124 AT HAGESTEIN Tel: 0347-351804 www.tvreparaties.nl

8 december 2013 Locatie: GeoFort, Nieuwe Steeg 74 in Herwijnen Ontvangst: 17.45 uur, Aa nvang ceremonie: 18.30 uur

ook het adres voor Digitale TV van Ziggo, UPC, CanalDigitaal, KPN !

Meerkerk Tel. 0183-354039 info@de-stilte.com www.de-stilte.com

www.wereldlichtjesdag.nl Geofort Wereldlichtjesdagof op facebook:

Te koop: kachelhout

Te Koop

55 euro per kuub. vanaf 3 kuub gratis thuisgebracht in gemeente Vianen. Voor info bel:

'DJHQQDFKWEHUHLNEDDU YRRUGLUHFWHKXOSQDRYHUOLMGHQ 

Openhaardhout alleen hardhout 60 euro per m3 thuisbezorgd

tel 0306012595

06-16805796 M. Copier

Voorstraat 84 ¡ 4132 AT Vianen

SFEXLWYDDUW]RUJQO 0HHUGDQKHWUHJHOHQYDQHHQXLWYDDUW 

9RRUJHVSUHN'LJLWDDOFRQGROHUHQ 1D]RUJ:DQGHOF\FOXV'HOHQLQURXZ 

Wij nodigen iedereen van harte uit om ook een kaarsje aan te komen steken op Wereldlichtjesdag. Voor uw eigen kind dat voor altijd in je hart woont of als steun voor een dierbare die een kind verloren heeft. We gaan dit doen in het Geofort, Nieuwe Steeg 74 in Herwijnen. Vanaf 17.45 uur bent u van harte welkom. Om 18.30 uur beginnen we met de ceremonie en om 19.00 uur steken we met elkaar de kaarsjes aan. Alles wat er nodig is om aan de ceremonie mee te doen is in het fort aanwezig. Wij jullie alleen maar door je aanwezigheid in deze W vragen v donkere tijden jd een ee beetje licht te geven aan alle overleden kinderen.

'DJHQQDFKWEHUHLNEDDU 

  

LQIR#0+8LWYDDUWYHU]RUJLQJQO ZZZ0+8LWYDDUWYHU]RUJLQJQO 

*DDVSVWUDDW;-9LDQHQ

G. van Leeuwen B.V. IJZER- en METAALRECYCLING Industrieweg 16a - 4131 NK Vianen Tel. 0347 - 375747

Al 30 jaar ijzersterk!

Met een warme groet, Ben de Jongh, initiatiefnemer Ellen Vermeulen en Tina Hakkesteegt

d: Te koop gevraag LEN IJZER EN META r o Ook vo Particulieren ! !

Plaatsing van containers mogelijk

Wij zijn er voor u. U kunt altijd bij ons terecht voor een goed georganiseerde uitvaart die past bij uw wensen. Telefoon: 0347 - 376 520 (24 uur per dag, ook in het weekend) Monuta Vianen Sparrendreef 8, Vianen www.monuta.nl Ook als u niet bij ons verzekerd bent.


publicaties

Dinsdag 26 november 2013

Uw goud is geld waard! goudinkoopbus.nl

GOUD INKOOP BUS Direct contant uitbetaald tegen de beste prijs

27

W oe ns da

g

ER EMB NOV XU X kmarkt t.o. e e w e d t s a a N traat 87 Blokker! Voors

N E N A VI (Legitimatie verplicht.)

NIEUW IN VIANEN

De GoudInkoopBus is eigendom van Juwelier van Moorsel gevestigd in Oud-Beijerland net onder Rotterdam. Het Nederlandse familiebedrijf ‘van Moorsel’ bestaat al meer dan 70 jaar. Na opa en vader van Moorsel runnen nu de zoon en zijn vrouw, alweer de derde generatie de juwelierswinkel, het goudsmidsatelier en de GoudInkoopBus. Juwelier van Moorsel is een begrip in Brabant en omgeving. De GoudInkoop Bus staat deze week in Vianen op woensdag op de weekmarkt! En donderdag in IJsselstein tegenover de Jumbo. Van Moorsel voert ook in het atelier de reparaties uit voor diverse andere juweliers. Door deze jarenlange ervaring in goud en zilver weten de goudsmeden in de Goud-InkoopBus uw gouden en zilveren sieraden en/of munten op de juiste waarde te taxeren. De GoudInkoopBus zegt uit ervaring zo’n 20 tot 50% meer te geven dan de snelle Zuidelijk Europese of Oost Europese goudinkopers.

Deze snelle inkopers zijn gemakkelijk herkenbaar, praten meestal allÊÊn engels of met accent. U herNHQW]HZHOYDQGHÀ\HUVLQGHEULHYHQEXVNRPHQ dag in een restaurant of zaal en zijn dan weer weg. De GoudInkoopBus is een echt Nederlands familiebedrijf met 70 jaar ervaring in goud en zilver. U krijgt dan ook een eerlijk en betrouwbaar advies. Het komt voor dat de goudsmeden niet alle sieraden inkopen. De goudsmeden adviseren u om met het sieraad naar een veiling te gaan. U ontvangt daar immers meer dan enkel de goudprijs En zo’n advies is goud waard! 2S ZRHQVGDJ YDQ WRW LQ 9LDQHQ RS GH ZHHNPDUNW HQ GRQGHUGDJ YDQ WRW XXU staat de GoudBus op de OostTelevisiebaan tegenover de Jumbo!! U krijgt direct contant uitgekeerd voor al uw goud, zilver, munten en tandengoud. De GoudInkoopBus heeft een discrete ruimte waar uw sieraden vrijblijvend worden getaxeerd. Kom langs en u zult versteld staan hoeveel u krijgt voor uw sieraden en munten.

WWW.GOUDINKOOPBUS.NL

5


Je vindt het in Vianen!

ONDERNEEMT

lekkerste van de herfst Gildeslager

Het nu bij uw

ENTRECOTE

3.75

250 GRAM

TONIJNSALADE

1.95

150 GRAM

PITTIGE KIPSCHOTEL

4.99

400 GRAM

OSSENWORST

1.49

100 GRAM

TOMATEN

0.65

500 GRAM geldig van 25-11-2013 TM 30-11-2013

Traiteurslagerij de Goeij

Voorstraat 15 4132 AM Vianen

Voorstraat 83, 4132 AP Vianen 0347-37 12 98 www.degoeij.gildeslager.nl

T 0347-326591 info@juwelierrvb.nl www.juwelierrvb.nl

Maandag 2 december GEOPEND van 13.00- 18.00 uur

HSL Bikes in- en verkoop

WERKPLAATS-AANBIEDING

AANBIEDING WINTERBANDEN

NU 10% KORTING

De velgenspeciaalzaak Vianen is de goedkoopste velgenen bandenleverancier in de regio.

OP DE TOTALE FACTUUR BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

Alle merken en maten stalen velgen en winterbanden zijn bij ons leverbaar. 14 inch stalen set met winterbanden al vanaf € 329,15 inch stalen set met winterbanden al vanaf € 359,Bij aanschaf complete set GRATIS montage en uitbalanceren!

GRATIS HALEN EN BRENGEN BIJ

EEN ONDERHOUDSBEURT (BINNEN EEN STRAAL VAN 30 KM) ONS ARBEIDSLOON IS € 60,25 INCL. BTW

De Limiet 3 4131 NR Vianen

Informeer bij ons voor een veilige winter!

0347 - 355 316 06 - 5469 5499 info@hslbikes.nl www.hslbikes.nl

Industrieweg 26B, 4131 NK Vianen Tel: 06 - 44 55 96 77 E: info@velgenspeciaalzaak.nl, www.velgenspeciaalzaak.

Appelsientje multifruit bij 2 pakken een extra spellenzegel

sisi no bubbles bij 1 sixpack een extra spellenzegel

pw thee turkisch/marrokan of caramel peer bij een pakje extra spellenzegel

karvan cevitam siroop bij een bus extra spellenzegel

Spaar vo or het leuk 40% kort in g op ste spee lgoed.

coca cola blik

Gewoon bij Alber t Heijn Goossens – Viane n.

bij 1 krat extra spellenzegel

4.19

Wip

5.99

Rara Wat Ben ik? Rara Wat Family of Doe ik? ADVIESPR

IJS 17.99 Met 1 spaarkaa rt

10.79

IJS 6.99 Met 1 spaarkaa rt

4.19

Monopoly

19.79

Katamino Katamino Classic of Duo

7.79

ADVIESPR IJS 32.99 Met 1 spaarkaa rt

19.79

600 Plus-Pl Mini Basic us Mini Pastel

of ADVIESPR IJS 24.99 Met 1 spaarkaa rt

Sequen ce of Woordzoeker Uitbreidingssemet t

Planes

ADVIESPR IJS 32.99 Met 1 spaarkaa rt

300 Plus-Pl Mini Basic us Mini Pastel

of ADVIESPR IJS 12.99 Met 1 spaarkaa rt

ADVIESPR IJS 32.99 Met 1 spaarkaa rt

19.79

Triomin os Junior Woordzoeker met Junior

ADVIESPR IJS 37.99 Met 1 spaarkaa rt

22.79 n.

heineken krat

Hoedje

Deluxe ADVIESPR IJS 9.99 Met 1 spaarkaa rt

100 Plus-Pl Mini Basic us of Mini ADVIESPR Pastel

Monopoly Monopoly Mega, Turtles (op=op) of Triopac k Triomin os Luxe

14.99

met Zandlope de r

& Scoreblo ADVIESPR k IJS 54.99 Met 2 spaarkaa rten

Holle bolle

32.99

big ADVIESPR IJS 34.99 Met 1 spaarkaa rt

20.99

Tik Tak

Boem

ADVIESPR AH Goosse IJS 25.99 ns – Vianen Met 1 spaarkaa Lijnbaan Actievo Openin 11 rt orwaard gstijden 4132 CB . Van maandag en Ma t/m Vianen 4 novembe Do 08.00 ontvangt Tel. 0347-32 u bij bestedin r t/m zaterdag Vrijdag - 20.00 . Bij 10 6060 zegels g van 21 08.00 Zaterda 21.00 . Inleveren van is uw spaarkaa iedere 15 euro*december 2013 g een zegel. 08.00 t/m zaterdag de spaarkaa rt al vol. 20.00 . De rten kan maximal 29 decembe

e korting

15.59

r 2013. per product is 40%.

Albert Heijn Vianen Lijnbaan 11 - Vianen - tel. 0347-326060

Mensen maken de winkel!

rs en/of geneesmidde grootverbruike rs. Prijswijziginge len, babyvoeding n en/of tot 1 jaar, zetfouten loten en telefoonkaarte

IJS 6.99 Met 1 spaarkaa rt

zijn niet bestemd . Excl. statiegeld, voor wederverkope tabakswaren,

Memo Reissp el, Dobbelen Domino Reisspel of Reisspel

ADVIESPR

* Aanbiedingen voorbehouden

bij 1 4 pack een gratis spellenzegel

LIJNBAAN 11 VIANEN TEL. 0347-326125

Lijnbaan 11 - Vianen Tel. 0347-328070


Dinsdag 26 november 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

uit het

WWW.HETKONTAKT.NL

nieuws

7

DE WEEK IN BEELD

fh_`iš Lotte Verkerk won tijdens de Paardenmarkt het schoolkampioenschap

fh_`iš Anita van Gestel wint een jaarabonnement van de bieb en Maura Meijer

ringsteken. Het comité heeft donderdag de wisselprijs bij De Voorhof gebracht en Lotte kreeg twee vrijkaarten voor paardenshow ‘Apassionata’ in Ahoy. De wisseltrofee staat nu een jaar op de basisschool.

en Tanja Jansen hebben tijdens de Week van de Bibliotheek boekenbonnen van Bruna gewonnen. Ze deden mee aan de prijsvraag waarbij boektitels bij ondernemers gezocht moesten worden. Er zijn 23 winkeliers Vriend van de Bieb geworden.

ZedZ[hZW]('del[cX[hš De 11-jarige Soscha Kastelein wint de

ZedZ[hZW]('del[cX[hš Leerlingen van het Oosterlicht College, af-

jeugdprijs van het Viaans Dictee, georganiseerd door rotaryclub Vianan-Vreeswijk. Pia Dhondt wordt in het deelnemersveld van zestig volwassenen eerste. Het dictee ging over het bezoek van het koningspaar. De opbrengst: 3.500 euro.

deling Consumptief, volgen een workshop van de bekende kok Paul Fagel. Ze maken hapjes voor het Viaans Dictee. De leerlingen reageren zeer enthousiast op de workshop van de kok die bekend staat om zijn nieuwe smaken en combinaties.

Leerlingen spelen show over pesten ijĦĞīĢīš Vijfdejaarsleerlingen van het Oosterlicht College hebben brugklasleerlingen wat bijgebracht over pesten door middel van een toneeluitvoering. In de week van maandag 18 november hebben vijfdejaars vwo-leerlingen van het Oosterlicht College twee toneelvoorstellingen over pesten opgevoerd voor de brugklasleerlingen van de school. Doel was de discussie over pesten open te breken en eerstejaarsleerlingen bewust te maken van de impact van pesten. Pestkoppen en meelopers In de voorstelling werd er duidelijk gemaakt dat er pestkoppen zijn, maar ook meelopers. Op de vraag wat je kunt doen aan pesten, kwam aan bod. Twee groepen leerlingen voerden verschillende voorstellingen op. Na elke voorstelling was er voor de brugklassers gelegenheid vragen te stellen. Leerlingen konden ook zelf het po-

dium op na de voorstelling en laten zien hoe het volgens hen beter zou kunnen. Vervolgens werd er in een lokaal onder leiding van de mentor nagepraat. Het napraten was voor sommigen emotioneel. Kinderen herkenden zichzelf of anderen. Op de laatste avond was er een voorstelling speciaal voor ouders en vrienden. Zelf geschreven Het Oosterlicht College heeft een pestprotocol en het onderwerp pesten komt in de mentorlessen van alle leerjaren uitgebreid ter sprake. Tevens zijn er bovenbouwleerlingen speciaal opgeleid tot tussenpersoon om problemen tussen leerlingen op te helpen lossen. De vijfdejaars vwo-leerlingen hebben de voorstellingen voor het examenvak ckv-drama zelf geschreven en opgevoerd, onder begeleiding van hun dramadocent.

q WWW.OOSTERLICHT.NL

Enthousiasme over ondernemersavond ĩĢĵĪĬīġš Ruim honderd bezoekers waren aanwezig op de netwerkavond van ondernemersvereniging VOS en Univé Leksprong op 13 november in Lexmond. Spreker Martin van Limbeek vertelde enthousiast hoe je gemakkelijker aan opdrachten kon komen. Een belangrijke tip van hem: zoek contact op een manier die bij jou past, en laat je niet tegenhouden door angst om te falen.

Veel goede ideeën voor Koningdag K>6C:C™ Oranjevereniging Vianen heeft vrijdag met zo’n twintig leerlingen van het Oosterlicht College Vianen overlegd over Koningsdag. De vereniging heeft aan de leerlingen gevraagd om met initiatieven te komen voor de feestdag. Een groep leerlingen wil graag een kookworkshop voor kinderen organiseren, er zijn plannen voor een pannaveldje en op het wensenlijstje staan ook een kermis, dj, karaoke, discoschaatsen en bungee trampoline. Welke ideeën daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden hangt af van de beschikbare ruimte en financiën. De oranjevereniging neemt de ideeën van de leerlingen mee en koppelt later aan hen terug welke activiteiten doorgang vinden. De leerlingen verzorgen dan de organisatie.

q WWW.VOS-ONDERNEMERS.NL

DECEMBER ACTIE!! TOT € 400 korting op een volledige rij opleiding. Kijk voor info en voorwaarden op: www.verkeersschoolvandervegt.nl Of bel; 0347-352209 B.J. Hoeufftlaan 47, Vianen


26 november 2013

CONTACT MET DE GEMEENTE Stadhuis Voorstraat 30 - 4132 AS Vianen Postbus 46 - 4130 EA Vianen T: (0347) 369 911 F: (0347) 374 688 E: gemeente@vianen.nl I: www.vianen.nl Secretariaat burgemeester en wethouders T: (0347) 369 485 Publieksbalie Op werkdagen geopend van 09.00 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.00 tot 19.00 uur. Voor een afspraak buiten deze ŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶŬƵŶƚƵ bellen naar (0347) 369 911. Telefonische bereikbaarheid Op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur via (0347) 369 911. Voor al uw algemene vragen. ^ƉƌĞĞŬƵƵƌŚƵŝƐǀĞƐƟŶŐŶŝĞƚŽƉǀƌŝũĚĂŐ͘ Spreekuur Wmo op werkdagen van 09.00 tot 11.00 uur Stadswerf Sportlaan 4 - 4131 NN Vianen Geopend van maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. Storingsdienst buiten ŬĂŶƚŽŽƌƟũĚĞŶ Voor acute problemen met openbare riolering of openbaar plantsoen, direct bedreigend voor de openbare veiligheid. Bel op werkdagen van 16.15 tot 07.30 uur en in weekeinden en feestdagen 24 uur per dag. T: (0347) 327 555 ^ƚŽƌŝŶŐŽƉĞŶďĂƌĞǀĞƌůŝĐŚƟŶŐ I: www.bureau-OVL.nl d͗;ϬϭϴϰͿϲϯϬϳϬϴ;ƟũĚĞŶƐŬĂŶƚŽŽƌͲ uren). Buiten kantooruren: storingsdienst gemeente (zie hierboven). Milieu Stankoverlast, geluidsoverlast en andere milieuproblemen meldt u bij Omgevingsdienst regio Utrecht. Buiten kantooruren kunt u inspreken op een antwoordapparaat. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld. T: (030) 6999500

BEKENDMAKINGEN/BESLUITEN Tegen de onderstaande besluiten kunt u schriftelijk bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan tot zes weken nadat het besluit verzonden is. Indien de verzenddatum ontbreekt, gaat de termijn van zes weken in op de dag na de bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u op onze website www.vianen.nl onder het kopje Politiek & Organisaties - Bezwaar & Beroep. Verzenddatum: 19 november 2013 Omschrijving: Het met 6 weken verlengen van de beslistermijn op de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een fabriekshal, verlengingsbesluit. Locatie: De Limiet 23b te Vianen. Verzenddatum: 15 november 2013 Omschrijving: Het uitbreiden van de woning, omgevingsvergunning. Locatie: Breede Sticht 16 te Hagestein. Verzenddatum: 18 november 2013 Omschrijving: Het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten, afgewezen aanvraag aanwezigheidsvergunning Locatie: Graaf Florisstraat 4a te Everdingen. Verzenddatum: 14 november 2013 Omschrijving: Het uitoefenen van het horecabedrijf, artikel 3 en 46 van de Dranken Horecawet. Locatie: Klooster 1 te Vianen. Verzenddatum: 20 november 2013 Omschrijving: Het met 6 weken verlengen van de beslistermijn op de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het melden van de beëindiging van enkele bedrijfsactiviteiten, samenhangend met de productie van betonwaren, verlengingsbesluit. Locatie: De Limiet 23 te Vianen. Verzenddatum: 20 november 2013 Omschrijving: Het op 22 december 2013 laten plaatsvinden van een kerstmarkt, evenementenvergunning. Locatie: Voorstraat “noordzijde” te Vianen.

OVERIGE BEKENDMAKINGEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING Voor: het bouwen van een nieuwe schuur/berging en het verwijderen van een oude berging. Locatie: Kerkweg 47 te Everdingen. Ontvangen: 14 november 2013. Voor: Locatie: Ontvangen:

het vervangen van bestaande handelsreclame. Lange Dreef 10 te Vianen. 18 november 2013.

Voor: Locatie: Ontvangen:

het uitvoeren van een horizontaal gestuurde boring. Buitenstad te Vianen. 19 november 2013.

Tegen deze aanvragen kan geen bezwaar worden ingediend. Deze aanvragen zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Voor het maken van een afspraak kunt u tussen 09.00 uur en 12.00 uur contact opnemen met afdeling Vergunning en Handhaving, T: (0347) 369 911. TER INZAGE: CONCEPT GROENE KAART DEELGEBIED WILHELMINASTRAAT Burgemeester en wethouders van Vianen maken op grond van artikel 3:11 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat ter inzage ligt de concept Groene Kaart voor het deelgebied Wilhelminastraat. Herstructurering Wilhelminastraat Samen met LEKSTEDEwonen werkt de gemeente Vianen aan de herstructurering van het gebied ‘Wilhelminastraat’. De herstructurering behelst de sloop van circa 50 woningen en nieuwbouw van circa 70 woningen. Om de bouw van de woningen mogelijk te maken moeten 19 bomen worden gekapt. Deze bomen staan op plekken waar in de toekomst woningen gebouwd worden. Ter compensatie worden in het gebied 23 nieuwe bomen geplant. Bomenverordening en Groene Kaart De aanleiding voor het aanpassen van de Groene Kaart is een wijziging van de Bomenverordening. Bij de vaststelling van de Bomenverordening is bepaald dat de Groene Kaart stelselmatig zal worden aangepast gelijktijdig met de uitvoering van het project Buiten Gewoon. Het project Wilhelminastraat maakt geen onderdeel uit van het project Buiten Gewoon, maar heeft wel consequenties voor de inrichting van de openbare ruimte. De aanpassing van de Groene Kaart in dit gebied is losgekoppeld van het project Buiten Gewoon. De vaststelling vindt wel plaats conform de afgesproken procedure. De voorgestelde wijzigingen zijn tijdens een bewonersavond besproken. Diverse bewoners hebben inmiddels bomen aangedragen voor de Groene Kaart.

De ingebrachte reacties zijn beoordeeld door de bomendeskundige en indien van toepassing verwerkt op de concept Groene Kaart. Zienswijzen De concept Groene Kaart Wilhelminastraat ligt met ingang van 27 november 2013 gedurende zes weken (tot en met 8 januari 2014) ter inzage op het gemeentehuis aan de Voorstraat 30 te Vianen en is ook digitaal raadpleegbaar via de website www.vianen.nl. Gedurende de inzagetermijn kunnen bewoners schriftelijk en/of mondeling zienswijzen over de concept Groene Kaart kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij het college van burgemeesters en wethouders van Vianen, Postbus 46, 4130 EA VIANEN onder vermelding van “Groene Kaart Wilhelminastraat”. Voor mondelinge zienswijzen dient een afspraak te worden gemaakt met mevrouw M. van Kampen, projectleider Wilhelminastraat, via het algemene telefoonnummer (0347) 369 911. Zienswijzen indienen per e-mail is niet mogelijk. TER INZAGE: CONCEPT GROENE KAARTEN BUITEN GEWOON - Augustinushof - Everdingen - Franciscushof - Klaverkamp - Molengraaf - Ursulinenhof - Zijderveld Burgemeester en wethouders van Vianen maken op grond van artikel 3:11 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat ter inzage liggen de concept Groene Kaarten Buiten Gewoon, gebieden Augustinushof, Franciscushof, Klaverkamp, Molengraaf, Ursulinenhof, Everdingen en Zijderveld. Bomenverordening en Groene Kaart De aanleiding voor het aanpassen van de Groene Kaarten is een wijziging van de Bomenverordening. Bij de vaststelling van de Bomenverordening is bepaald dat de Groene Kaart stelselmatig zal worden aangepast gelijktijdig met de uitvoering van het project Buiten Gewoon. Diverse bewoners hebben inmiddels bomen aangedragen voor de Groene Kaarten. De ingebrachte reacties zijn beoordeeld door de bomendeskundige en indien van toepassing verwerkt op de concept Groene Kaarten. Zienswijzen De concept Groene Kaarten voor de genoemde wijken liggen met ingang van 27 november 2013 gedurende zes weken (tot en met 8 januari 2014) ter inzage op het gemeentehuis , Voorstraat 30 te Vianen. De kaarten zijn ook digitaal raadpleegbaar via de website www.vianen.nl. Gedurende de inzagetermijn kunnen bewoners schriftelijk en/of mondeling zienswijzen over de concept Groene Kaarten kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij het college van burgemeesters en wethouders van Vianen, Postbus 46, 4130 EA VIANEN onder vermelding van “Groene Kaart + de betreffende wijk”. Voor mondelinge zienswijzen dient een afspraak te worden gemaakt met de heer A. Goossens, projectleider Buiten Gewoon, via het algemene telefoonnummer (0347) 369 911. Zienswijzen indienen per e-mail is niet mogelijk. ONTHEFFING VAN DE ROUTE VOOR HET VERVOER GEVAARLIJKE STOFFEN Burgemeester en wethouders van de gemeente Vianen maken bekend dat zij, ingevolge artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, een ontheffing van de route gevaarlijke stoffen hebben verleend aan: ͻ'ƵůŝŬĞƌƐ'ĂƐͲĞŶKůŝĞŚĂŶĚĞů͕ŵďĂĐŚƚƐƚƌĂĂƚϭϲŝŶWƵƚƚĞŶƚ͘ď͘ǀ͘ŚĞƚǀĞƌǀŽĞƌǀĂŶ propaan danwel LPG naar de locaties Middelwaard 3, 7 en 9 in Vianen. Inzage stukken en bezwaar indienen De stukken met betrekking tot deze ontheffing liggen van 27 november tot en met 7 januari 2014 tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis van Vianen, Voorstraat 30. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente Vianen, Postbus 46, 4130 EA Vianen. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking (datum van publicatie) bij de gemeente zijn ingediend. Als u een toelichting wenst of de verleende ontheffing wilt inzien, kunt u hiervoor (ook) een afspraak maken met de Omgevingsdienst regio Utrecht, mevrouw E. Pols, T: 030 – 699 9523. COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT De datum van de eerstvolgende vergadering van de commissie ruimtelijke kwaliteit (voorheen welstandscommissie) is op 28 november 2013 van 13.00 uur tot 17.00 uur in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar. ERFGOEDCOMMISSIE De datum van de eerstvolgende vergadering van de Erfgoedcommissie is op 11 december 2013 van 09.00 uur tot 13.00 uur in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar. Het is raadzaam om vooraf telefonisch contact op te nemen met de heer B. Lammers, T: (0347) 369 341 als u de zitting wilt bijwonen. Vianen, 26 november 2013 Het college van burgemeester en wethouders van Vianen, de secretaris a.i., drs. J. (Hans)van der Noordt

de burgemeester, W.G. (Wim) Groeneweg


gemeente-info

Dinsdag 26 november 2013

9

Pagina 2

WETHOUDERSSPREEKUREN DECEMBER 2013 Wilt u graag eens met een wethouder spreken over zaken die u bezig houden? Hebt u ideeën, wensen of een voorstel om iets in uw buurt of situatie te verbeteren? Kom dan langs tijdens de zogenaamde wethoudersspreekuren. Deze vinden elke woensdagmiddag van 17.00 uur tot 18.00 uur plaats in één van de spreekkamers in de hal van het Stadhuis van Vianen. Hieronder ziet u wanneer welke wethouder aanwezig is. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. Datum

Wethouder

4 december 2013

Wethouder Wijnmaalen

11 december 2013

Wethouder Landwehr

18 december 2013

Wethouder Verweij

25 december 2013

Geen spreekuur, Kerst

IS UW THUIS VEILIG? In de winter draaien we met z’n allen de kachel wat hoger, houden ramen gesloten, sluiten ventilatieroosters en stoppen kieren dicht. Alles om de kou maar buiten te houden. Lekker warm, maar ook een zeker risico. Zeker in wat oudere woningen. Het komt namelijk nog steeds voor dat mensen vergiftigd raken door koolmonoxide. Te weinig ventilatie en/of slecht onderhoud van apparaten die gas, hout, kolen of olie verbranden, kunnen zorgen voor een (te) hoge concentratie van het gas. Koolmonoxide ontstaat doordat deze stoffen onvolledig verbranden. Voorkom de kans op vergiftiging door: ͻĞĞŶŬŽŽůŵŽŶŽdžŝĚĞŵĞůĚĞƌŽƉŽŶŐĞǀĞĞƌϭ͕ϱŵĞƚĞƌŚŽŽŐƚĞŽƉƚĞŚĂŶŐĞŶŝŶŽĨǀůĂŬďŝũƵǁƐůĂĂƉŬĂŵĞƌ͘ De melder laat een alarm horen bij een te hoog percentage van het gas; ͻĚŽŽƌũĂĂƌůŝũŬƐƵǁďŽŝůĞƌ͕ŐĂƐŬĂĐŚĞů͕ŐĞŝƐĞƌĞŶͬŽĨsͲŝŶƐƚĂůůĂƚŝĞƚĞĐŽŶƚƌŽůĞƌĞŶĞŶƚĞůĂƚĞŶĂĨƐƚĞůůĞŶĚŽŽƌ een erkende installateur; ͻƵǁƐĐŚŽŽƌƐƚĞĞŶũĂĂƌůŝũŬƐƚĞůĂƚĞŶĐŽŶƚƌŽůĞƌĞŶĞŶͬŽĨǀĞŐĞŶ͖ ͻƵǁŽƉĞŶͬĂĨǀŽĞƌůŽnjĞŐĞŝƐĞƌƚĞǀĞƌǀĂŶŐĞŶǀŽŽƌĞĞŶŐĞƐůŽƚĞŶͬĐŽŵďŝͲŬĞƚĞů͘ Koolmonoxide herkennen Het gas is onzichtbaar, reuk- en smaakloos en dus lastig te herkennen. Als er teveel koolmonoxide in een ruimte is, is de vlam in een gastoestel oranje in plaats van blauw en hoger dan normaal. Ook beslaan vaak de ramen in de ruimte waar een van de voornoemde apparaten hangen. Symptomen Mensen met koolmonoxidevergiftiging krijgen vaak een rode blos op de wangen en hebben last van misselijkheid, braken, hoofdpijn, voelen zich slaperig en/of verward en krijgen een versnelde hartslag. Wat te doen? Vermoedt u een te hoge concentratie aan koolmonoxide? ͻƌĞŶŐƐůĂĐŚƚŽĨĨĞƌƐnjŽƐŶĞůŵŽŐĞůŝũŬŝŶĚĞĨƌŝƐƐĞůƵĐŚƚĞŶďĞůĞĞŶĂƌƚƐŽĨĂŵďƵůĂŶĐĞ͘ ͻĞƚƌĂŵĞŶĞŶĚĞƵƌĞŶǁŝũĚŽƉĞŶĞŶƐĐŚĂŬĞůĚĞďĞƚƌĞĨĨĞŶĚĞĂƉƉĂƌĂƚĞŶƵŝƚ͘ ͻtĂĂƌƐĐŚƵǁƵǁŝŶƐƚĂůůĂƚŝĞďĞĚƌŝũĨ͕ǁŽŶŝŶŐͲŽĨƚŽĞƐƚĞůǀĞƌŚƵƵƌĚĞƌ͘ ͻ'ĞďƌƵŝŬŐĞĞŶǀƵƵƌ͕ŬŽŽůŵŽŶŽdžŝĚĞŝƐnjĞĞƌůŝĐŚƚŽŶƚǀůĂŵďĂĂƌ͘ Meer informatie? Wilt u meer informatie over dit onderwerp, download dan de folder ‘Voorkom koolmonoxidevergiftiŐŝŶŐ;KͿ͛ǀŝĂǁǁǁ͘ďƌĂŶĚǁĞĞƌ͘Ŷů͘DĞƚǀƌĂŐĞŶŬƵŶƚƵŽŶƐďĞƌĞŝŬĞŶǀŝĂŝŶĨŽΛǀƌƵ͘Ŷů͕d͗ϬϴϴͲϴϳϴϭϬϬϬ

FORUMAVOND DINSDAG 3 DECEMBER 2013 Op dinsdag 3 december 2013 staat om 20.00 uur weer een openbare forumavond in de Raadzaal van het Stadhuis gepland. Omdat de agendacommissie in een vergadering op dinsdag 26 november 2013 bepaald welke onderwerpen eerst in het forum behandeld worden voordat de raad hierover een beslissing neemt, is het helaas niet mogelijk om nu al de agenda voor de openbare forumavond te publiceren. Volstaan wordt met het aankondigen van de forumavond. Vanaf donderdag 28 november 2013 kunt op de website www.vianen.nl zien welke onderwerpen in het forum behandeld gaan worden. Ga dan naar www.vianen.nl, klik op het tabblad Politiek & organisatie, vervolgens op Gemeenteraad en dan op Vergaderingen. In de kalender die dan op het beeldscherm verschijnt, gaat u naar 3 december en door op deze datum te klikken verschijnt de agenda voor de forumavond. Indien er toch nog vragen zijn over de forumavond, neem dan contact op met de griffier, E: c.steehouwer@vianen.nl of T: 06 5199 9415.

BEZORGING TRANSITIEKRANT Deze week wordt bij u de gemeentelijke Transitiekrant Zorgen voor elkaar, met elkaar bezorgd. De krant staat ook wel bekend als de Wmokrant. Deze krant brengen wij uit omdat wij voor ingrijpende wijzigingen staan. Wie zorg nodig had, werd dit de afgelopen tientallen jaren goedbedoeld grotendeels uit handen genomen. Op de rest van uw vitaliteit werd geen beroep gedaan. Nu gaan we veel meer kijken naar de werkelijke noodzaak. Daarbij betrekken we de inwoner en zijn omgeving. Wat kan hij zelf, wat kan zijn directe omgeving? Wat kan eventueel een vrijwilliger? Vervolgens vragen we: wat kunnen we collectief organiseren? Want iets voor een hele groep regelen is efficiënter. Pas als dat allemaal niet gaat, bekijken we wat iemand individueel nodig heeft. Zorgen voor elkaar, met elkaar Dit vraagt nogal wat van u, van zorgaanbieders en van de gemeente. In de Transitiekrant leest u wat er gaat veranderen, en hoe we de nieuwe aanpak aan het organiseren zijn. Vaak leeft nog de instelling: daar heb ik recht op! Dat moeten we veranderen in: wat is er echt nodig? En tegelijk de vraag: wat kan ik zelf? Zorgen voor elkaar, met elkaar. We kijken niet naar wat je niet kunt, maar wat je wel kunt doen en hoe je iemand kan helpen. U doet toch ook mee? Ook digitaal De krant wordt samen met huis-aan-huisblad Het Kontakt bezorgd. Heeft u de krant niet of niet op de juiste manier ontvangen? In het Stadhuis kunt u een gratis exemplaar afhalen. De krant is ook digitaal te vinden op onze website www.vianen.nl

START WENS WEKEN NIEUWE SPORTCENTRUM Met de bouw van het nieuwe sportcentrum willen we ook kijken naar onze dienstverlening. Hoe kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren of uitbreiden en hoe kunnen we ervoor zorgen dat alles wat we straks te bieden hebben ook ten volle wordt benut. Degenen die ons daarbij kunnen helpen zijn natuurlijk onze (potentiële) klanten. U dus. Wat vindt u belangrijk als het om sporten en bewegen gaat? Wat verlangt u van ons? Hoe kijkt u aan tegen het huidige sportcentrum en wat zou u graag anders willen zien of juiste willen behouden? Welke tips en suggesties heeft u? Tijdens de Wens Weken gaan we samen zoveel mogelijk wensen en informatie ophalen bij onze klanten en toekomstige klanten om u straks nog beter van dienst te kunnen zijn. Dat doen we op verschillende manieren.

Vanaf 25 november: wensconsulent in sportcentrum Helsdingen Vanaf 25 november zal de wensconsulent in het huidige sportcentrum een aantal weken met bezoekers in gesprek gaan over hun ideeën, wensen en behoeften omtrent sporten, bewegen en onze dienstverlening. De wensconsulent bestaat uit een team van één of twee medewerkers van sportcentrum Helsdingen met ondersteuning. Daarnaast komen er wenskaarten, waarmee u als bezoeker uw stem kunt laten horen. Wat wens jij bij de koffie? Onder het motto ‘Laat weten wat je wensen zijn voor het nieuwe sportcentrum en wij trakteren op ƚŚĞĞŽĨŬŽĨĨŝĞ͛ďŝĞĚĞŶǁĞĚĞŐĞŶĞŶĚŝĞŵĞƚĚĞǁĞŶƐͲ consulent in gesprek gaan en een bijdrage leveren aan het onderzoek een gratis kopje koffie of thee aan. Voort wat, hoort wat!

Speciale avonden en presentaties Voor de verenigingen zal er een speciale wensenavond worden georganiseerd. Ook scholen, vakleerkrachten, zorginstellingen en het bedrijfsleven zullen worden benaderd om hun wensen en behoeften op het gebied van sport, bewegen en ontspanning in relatie tot het nieuwe sportcentrum in kaart te brengen. Meer informatie! Op de website www.vianen.nl/helsdingen en www.facebook.com/SportcentrumHelsdingenVianen zal de komende weken alle actuele informatie over de Wens Weken te vinden zijn. En natuurlijk kunt u met vragen terecht bij de medewerkers van sportcentrum Helsdingen. Wij hopen op heel veel input, tips en ideeën, want het nieuwe sportcentrum is voor ons allemaal!

7œÀ`ÊÜi˜ÃÛiÀÛՏiÀ i˜Ê“i`ʍiÊ>>˜Ê>ÃÊ`œ˜>ÌiÕÀ A^me^o^go^kZg]^kmZelc^dbg]e^o^gl[^]k^b`^g]sb^dbl'=hhka^m o^konee^goZg]^eb^_lm^p^glikh[^^km]^=h^>^gP^glLmb\ambg` dbg]^k^g^o^gm^eZm^go^k`^m^g]Zms^sb^dsbcg'

Pbemnhgl_bgZg\b^^ea^ei^g8=ZmdZg'

ŽˆŽÊœ«ÊÜÜÜ°`œiii˜Üi˜Ã°˜

AFSLUITING FIETSPAD HELSDINGSE ACHTERWEG Van dinsdag 3 december tot en met donderdag 5 december is het fietspad langs de Helsdingse Achterweg ter hoogte van Ursulinehof 1 afgesloten. Dit in verband met het aanbrengen van kabels en leidingen. Een omleidingsroute wordt aangegeven.


Modetrends www.juwelierrvb.nl

ZZZWLVHQWRPLODQRFRP‡-HZHOOHU\LVPDGHRIUKRGLXPDQGRUJROGSODWHGVWHUOLQJVLOYHU‡5HWDLOSULFHVIURP½

maandag gesloten, vrijdagavond koopavond

lindberg 6516

AS SEEN ON T V

Gediplomeerd opticiens, optometristen, contactlensspecialisten Varkensmarkt 15 4101CK Culemborg tel.: 0345-520000 Prijssestraat 1 4101CM Culemborg tel.: 0345-517378 Voorstraat 98 4132 AT Vianen tel.: 0347-373500

La BellaVita

COLLECTION

Casual, chic en robuust: klaar voor de feestdagen Vianen – Winterwarm! Dat is de trend deze winter. Koele tinten gecombineerd met warm geel en rosÊ. De winkel van Reijersen van Buuren in Vianen heeft het.

R

DIT JAA

BENUT W NOG U

DING!

ERGOE

ZORGV

   

Eigenaar Ronald Reijersen van Buuren kan de wintercollectie kort samenvatten: “Casual en chic.â€? Hij wijst op de brochure van het merk Ti Sento die voor hem op tafel ligt. “Hierop kun je het goed zien. Een spijkerbroek en colbertje maak je af met een mooie sieraden set.â€? De trend voor vrouwen: denim in juwelen, gecombineerd met zilver en rosĂŠtinten. Mannen combineren dezelfde rosĂŠtinten met donkerder nachtblauw. Ronald showt een horloge van Guess, waarop de details in rosĂŠkleurige cijfers op het horloge een mooie aanvulling zijn op de diepblauwe band. “Dit is het helemaal. Voor mannen mag het bovendien best groot en robuust zijn. Deze uitstraling zie je terug in de brochure die we eind november uitbrengen. Daarin zijn ideeĂŤn voor de feestdagen, maar ook verschillende acties en aanbiedingen te vinden.â€? Mix & match Net als kleding zijn ook sieraden flink aan trends onderhevig. In de zomer voerden pasteltinten nog de boventoon. Deze winter hebben juwelen een totaal andere uitstralingen door de donkere kleuren. Maar dat beperkt de keus niet. Ronald: “Veel kleuren en materialen kunnen door elkaar heen gedragen worden. Een zilveren ring kan goed gematcht worden met een gouden of rosĂŠ gouden ring. Zo heb je bij iedere outfit een andere passende sieradencombinatie. We vinden het belangrijk om op die manier toegankelijk te zijn als juwelier. Door dingen goed met elkaar te combineren, hoeven klanten niet ieder seizoen een heel nieuwe sieradencollectie aan te schaffen.â€? Ronald ziet op dat gebied een groot verschil met jaren geleden. “Sieraden zijn niet meer per se alleen voor een speciale gelegenheid. Ze zijn gemaakt om iedere dag te dragen!â€? Dat doet niets af aan de kwaliteit die de juwelier verkoopt. Motto is niet voor niets nog steeds: kwaliteit en stijl. Reijersen van Buuren is de specialist in de omgeving als het gaat om exclusieve sieraden. Dankzij de verbouwing die de winkel onlangs heeft ondergaan is het aanbod nog groter geworden. Ook heeft de juwelier nog steeds een eigen atelier, waar een goudsmid en horlogemaker vakkundig reparaties uitvoeren.“Niet veel juweliers hebben nog een eigen atelier,â€? zegt Ronald. “Daarin zijn we uniek.â€? Een armband die te lang is, kunnen we ter plekke inkorten. Of wat ook in eigen atelier kan is Een mooi familiestuk kan in het atelier ook tot een hedendaags sieraad vermaakt worden. Ronald: “De emotionele waarde die een sieraad met zich meedraagt maakt het sieraad bijzonder.â€? www.juwelierrvb.nl

SLA NU TOE BIJ RON BLOKS MODE

â–ś WAAR? ACHTER IN DE WINKEL â–ś WANNEER? NU

â–ś WAT? OP GESELECTEERDE ARTIKELEN TOT WEL 50% KORTING DUS WEES ER SNEL BIJ WANT:

OP = OP EN WEG = PECH!

dames-, heren- en kinderschoenen

Vianen - Driebergen - Leusden

WWW.PANTERHUIS.NL


Dinsdag 26 november 2013

Netwerken bij Mamma Mia De volgende Open Coffee Vijfheerenlanden vindt vrijdagochtend 29 november plaats in restaurant Mamma Mia in Vianen. De netwerkbijeenkomst biedt ondernemers uit de regio de kans om elkaar te ontmoeten en kennis te delen over het vak. Verder is er de mogelijkheid om jezelf en je bedrijf voor te stellen aan de hele groep door middel van een korte bedrijfspitch. De netwerkochtend vindt plaats van 09:00 tot 11:00 uur. De toegang tot een Open Coffeebijeenkomst is gratis. De consumpties zijn wel voor eigen rekening. Aanmelden kan via de website.

K>6C:C ™

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

11 business nieuws

Golfterrein: nu alleen de aanleg nog ijĦĞīĢīš Wethouder André Landwehr sloeg woensdagmiddag het eerste balletje op het toekomstige golfterrein ‘Kroonprins van Vianen’ langs de Kruisweg in de Bolgerijse Polder in Vianen. Gadegeslagen door genodigden en twee kleinkinderen maaide hij de eerste keer nog over de bal heen, maar de

tweede poging was wel raak. De toekomstige golfbaan, gelegen in de nabijheid van het Merwedekanaal en pal langs de rijksweg A27, wordt aangelegd door de familie Kool. Die kocht het zeventig hectare grote terrein vorig jaar van ASR. De nieuwe eigenaar van het terrein runt een grondverzetbedrijf in Wilnis In dit Utrechtse dorp heeft hij enkele jaren geleden ook al

een groot golfterrein gerealiseerd. “Ik hoop dat wij net zo gebonden mogen worden aan deze polder als aan de Wilnisser polder”, aldus woordvoerder en bedrijfsleider Tom Blasse. In het recente verleden waren sommige omwonenden en natuurorganisaties gekant tegen de aanleg van een golfbaan. Ze vreesden aantasting van

Mutters Makelaardij in de race voor titel K>6C:C™ Mutters Makelaardij is genomi-

™LZi]djYZg6cYg‚AVcYlZ]ghaVViYZZZghiZWVade]ZiidZ`dbhi^\Z\da[iZggZ^c#

Nieuwe viswagen voor Martin Plugge ijĦĞīĢī š Degenen die afgelopen woensdag, tijdens de weekmarkt, bij Martin Plugge aangingen voor een harinkje of een bakje kibbeling zal het niet zijn ontgaan: ze werden bediend vanuit een gloednieuwe viswagen. “Acht jaar geleden, ik was toen pas 19, ben ik samen met mijn vrouw Jeanine begonnen. Op de weekmarkt in Vianen, en vier andere dagen op verschillende standplaatsen in Nieuwegein. Vanuit de showroom kochten we een nieuwe viswagen, en voor startende ondernemers was dat perfect.” Die situatie is echter drastisch veranderd. Jeanine is inmiddels thuis bij de drie kinderen, en de verkoop gebeurt nu vaak met drie tot vijf medewerkers. “Logistiek was de viswagen niet ingericht voor zoveel mensen”, legt Martin Plugge uit. “De spullen stonden niet op de juiste plaats en we liepen elkaar steeds meer voor de voeten.” Voor visspecialist Martin Plugge is ‘kwaliteit’ het sleutelwoord. Aan zijn producten kan niets worden verbeterd. Hij betrekt alles dagvers van zijn broers die in Scheveningen, pal tegenover de visafslag, een groothandel bestieren.

Lange geschiedenis Landwehr zei woensdag in zijn toespraak dat hij blij is dat er nu eindelijk een eind komt aan een hele lange geschiedenis. In Vianen wordt al vanaf ongeveer 2005 gepraat en geruzied over de golfbaan.“Het is goed dat nu eindelijk de stap wordt gezet. Ik ben blij dat er ondernemers zijn die willen investeren in Vianen.” Hij voorspelde een goede toekomst voor de nieuwe golfbaan, die op korte afstand komt te liggen van de nieuwe woonwijk Hoef en Haag. En verder: “De raad heeft drie miljoen euro beschikbaar gesteld voor de reconstructie van industrieterrein De Hagen, met name bedoeld voor op opknappen van de wegen. Daardoor zal dit golfterrein ook gemakkelijker bereikbaar worden.” De golfbaan ligt tussen het Merwedekanaal en de A27. In het gebied bevinden zich veel griendbossen.

q WWW.OPENCOFFEEVIJFHEERENLANDEN.NL

neerd voor de titel ‘Woningmakelaar van het Jaar 2013’. Het makelaarskantoor behoort hiermee sowieso tot een select gezelschap van tien collega’s die ook zijn genomineerd. De prijsuitreiking vindt woensdag 27 november plaats in Kasteel Groeneveld in Baarn. Er zijn twee prijzen te winnen: de Woningmakelaar van het Jaar-award en de Klantwaarde-award. Deze laatste award wordt toegekend op basis van stemmen van klanten die de afgelopen weken konden reageren. Een vakjury kent de titel ‘Woningmakelaar van het Jaar’ toe in de categorieën specialisatie, marketing en nieuw talent.

het karakteristieke agrarische karakter van de woonomgeving. De Raad van State veegde uiteindelijk de bezwaren van tafel.

Plugge: “Anderhalf jaar geleden heb ik bij een carrosserie- en wagenbouwer een Friesland een nieuw viswagen besteld. Voor het grootste gedeelte is die gemaakt naar mijn wensen en eisen. Hij is een halve meter groter, en door de visbakoven op de kopse kant te plaatsen hebben we veel meer werkbladruimte gekregen. De koeling van het haringmeubel staat nu constant op 0 graden, terwijl ook de koeling voor de andere vissoorten optimaal is. Een ander voordeel is dat deze wagen afzinkbaar is waardoor we de klanten niet meer vanuit de hoogte hoeven te bedienen. Ze hebben daardoor ook meer zicht op de producten in de vitrines. Er zijn kachels ingebouwd waar zowel de medewerkers als de klanten profijt van hebben. Met het oog op het milieu is er een koolstoffilterkast ingebouwd.” Martin Plugge is content met zijn nieuwe viswagen, waarmee hij tenminste een jaar of tien vooruit kan. Als ondernemer gooit hij nog even een visje uit. “Behalve haring, gebakken en verse vis hebben we kant en klare maaltijden, met vijf soorten vis en verschillende marinades, die zó de oven in kunnen. Makkelijk en heerlijk.”

™BVgi^cEaj\\ZbZio^_ciZVbkddgYZc^ZjlZk^hlV\Zc#

FOTO: PETER VERBEEK

FOTO: DICK AANEN

Drie jaar “Het heeft allemaal lang geduurd, maar sinds de familie Kool vorig jaar december eigenaar is het van het terrein, is het allemaal in een stroomversnelling gekomen”, zegt Blasse. “We verwachten dat de aanleg zo’n drie jaar zal gaan duren. Maar dat is afhankelijk van hoe snel de aangebrachte grond zich zal gaan zetten.”

Terpstra moedigt verenigingen aan ijĦĞīĢī š “Als ik ‘s ochtends wakker word, dan blijf ik nog even liggen en dan denk ik: yessss.” Met die zin opende Erica Tepstra woensdag haar toespraak in Hotel Vianen voor zo’n 135 leden van verenigingen en stichtingen in de Vijfheerenlanden. Zij waren aanwezig op de Kennismatch die Rabobank Vijfheerenlanden organiseerde, met als doel het uitwisselen van nuttige informatie tussen bestuursleden die hun club naar een hoger plan willen trekken. De bank heeft de Kennismatch opgezet naar aanleiding van signalen vanuit haar ledenraad en gefinancierd vanuit het Coöperatiefonds. Directeur Bart van Rooden vindt dit een prima manier om de gemeenschap te ondersteunen: “Verenigingen en stichtingen staan immers aan de basis van de lokale samenleving. Een samenleving waar wij als betrokken bank middenin staan. Met deze Kennismatch willen we helpen ambities van verenigingen en stichtingen in de Vijfheerenlanden waar te maken. Dat past uitstekend in de visie van de bank.”

™:g^XVIZgehigV\V[ZZcidZhegVV`^c=diZaK^VcZc#

FOTO: AANGELEVERD

Anekdotes Voormalig olympisch zwemkampioene en – zoals zij zichzelf noemt – ‘clubmens’ Erica Terpstra moedigde

in haar toespraak de aanwezige bestuursleden aan om kleur in hun leven te brengen en hun talenten aan te boren, de lat hoog te houden en vooral door te zetten en positief te zijn. Haar humoristische vertelwijze werkte zeker op de lachspieren van de toehoorders en zij doorspekte haar monoloog met anekdotes over nationale sporthelden, herinneringen uit haar tijd als staatssecretaris en haar vroegere onderonsjes met onze huidige koning. Dat de aanwezigen al van plan waren

enthousiast aan te pakken, bleek uit het hoog aantal inschrijvingen voor de vier workshops die vooraf aan Terpstra’s peptalk werden gegeven. Verschillende deelnemers lieten weten er nuttige tips aan over te hebben gehouden op het gebied van prioriteren, communiceren, creatief denken en het werven van vrijwilligers. En aan het einde van de avond waren de spontane complimenten over de organisatie van de Kennismatch niet van de lucht.

Lokaal Alert houdt weer spreekuur

Grote opbrengst bij bazaar in Everdingen

Taart voor Kring-apotheek Monnikenhof

K>6C:C™

:K:G9>C<:C™ De bazaar voor de Her-

K>6C:C™ Kring-apotheek Monnikenhof

vormde kerk in Everdingen heeft zaterdag 10.340 euro opgebracht. De bazaar begon klokslag half drie, direct kwamen er mensen koopjes scoren. Ook de snacks, de wafels en koffie met taart waren zeer in trek. Het was een gezellig gebeuren met verlotingen, raadspelletjes en spellen voor de kinderen. Aan het eind van de avond vond de trekking van de grote verloting plaats. De in de wacht gesleepte prijzen worden bij de winnaars thuis bezorgd. Organisatie was in handen van Hervormde Gemeente in Everdingen.

kreeg van meer dan tien procent van haar patiënten toestemming om hun dossier aan te melden bij het Landelijk Schakelpunt (LSP). Daarom kreeg het een taart van de organisatie. Het LSP zorgt voor een snelle elektronische uitwisseling van medische gegevens. Zorgverleners, zoals een huisarts of apotheek, kunnen hun computersysteem aansluiten op het beveiligde netwerk van het LSP. De patiënt moet wel toestemming geven. En die toestemming moet ook geregistreerd worden. Voor die werkzaamheden is een financiële vergoeding beschikbaar: een bedrag per aangemeld dossier.

Lokaal Alert houdt op maandag 2 december van 19:00 tot 20:00 uur een spreekuur voor alle inwoners van de gemeente Vianen. Er is een raadslid en een lid van de steunfractie aanwezig. Mensen kunnen hen vragen stellen over alle mogelijke zaken, waarin de gemeente een rol speelt. Lokaal Alert bespreekt de vragen, aanmerkingen, opmerkingen, suggesties, problemen, klachten en kijkt wat de partij kan betekenen. Na intern overleg wordt contact opgenomen en vertelt de partij wat zij kan doen. Het spreekuur vindt plaats in het gemeentehuis, te bereiken via de zijingang in de Stadhuisstraat.

q WWW.HERVORMDEVERDINGEN.NL


Trouwen

Pas getrouwd? Of kent u iemand? Voor de pagina bruidspaar van de maand zijn wij op zoek naar pasgetrouwde stellen. Dus mail uw foto (als jpg bestand) en uw adresgegevens met telefoonnummer naar M. Broekhoff@hetkontakt.nl en misschien staat u volgende week in Het Kontakt als bruidspaar van de maand!

TE KOOP AANGEBODEN

T.k. 2 msjsfietsen, 1 Gazelle oranje/oker 22"i.z.g.s. â&#x201A;Ź40,-, 1 Batavus d.paars i.g.s. 24"â&#x201A;Ź35,-. Tel. 06-49099551. T.k. 2-zits L-bank i.z.g.s. terra/bruin bi-viering â&#x201A;Ź75,-. Tel. 0345-618329. T.k. Batavus Padova easy elek.fiets, voorv. en zadelpen geveerd, 7 versn., goede accu Âą 65 km afst. z.g.a.n. dms model â&#x201A;Ź550,-. Tel. 06-19194226 n.o.z. T.k. Canon scanner lide 20 â&#x201A;Ź15,-; Carlton koffer 75x55x25 25,-; Hema koffer 65x50x20 â&#x201A;Ź10,-. Tel. 0345614865.

â&#x153;&#x201C; Reparatie witgoed, tv en audioapparatuur â&#x153;&#x201C; (ook voor inbouwapparaten) â&#x153;&#x201C; Plaatsen van schotels â&#x153;&#x201C; Erkend kabelinstallateur (kabel tv)

Vlietskant 44, 4141 CM Leerdam

0345-615920 / 06-54993354

T.k. elek. steengrill en rookpan m. acc. â&#x201A;Ź45,-; nw elektr. grill 28x46 â&#x201A;Ź25,-; elektr. pan Ă&#x2DC; 40 â&#x201A;Ź35,-. Tel. 0345614865. T.k. grenen kledingkast 1/2 hang-1/2 leg â&#x201A;Ź35,-; 4 stoelen + ronde tafel â&#x201A;Ź35,-; 110 LP's â&#x201A;Ź35,-; ktv â&#x201A;Ź20,-. Tel. 0621265391. T.k. grondbak 180 B, Hekamp, dik recht mes, de bak is gespoten, a.nw. Tel. 0653893678.

verhuur van bjecten opblaasbare o abraham â&#x2014;? sara ns â&#x2014;? springkusse â&#x2014;? voetbalarena

â&#x2014;?

â&#x2014;?

ooievaar

Springtijd Verhuur Achterdijk 1, 4243 TM Nieuwland (ZH) Tel. 0345-599832 Email: info@springtijd.nl kijk snel op onze website: www.springtijd.nl

Jij onze camerman? Zet je video of foto op www.hetkontakt.nl

BEKENDMAKING NB WET

Uitnodiging Kerstdiners in onze locaties Elk jaar organiseert AV Zorggroep op haar locaties met groot genoegen de traditionele kerstdiners. Vorig jaar waren de diners wederom een groot succes. Ook in 2013 willen we deze traditie voortzetten, omdat wij vinden dat kerst ĂŠĂŠn van de meest bijzondere periodes van het jaar is. We hopen dat u er ook dit jaar bij bent!

Kerstdiners Emma (Raadsliedenstraat 120, Leerdam, 088-4080300) * Woensdag 18 december 2013, 12.00 uur * Vrijdag 20 december 2013, 12.00 uur Kerstdiners Graafzicht (Burg. Dekkingstraat 1, Bleskensgraaf, 088-4080200) * Woensdag 18 december 2013, 12.00 uur EN 17.30 uur * Donderdag 19 december 2013, 17.30 uur Kerstdiner Hof van Ammers (Bernhardstraat 15, Groot-Ammers, 088-4080150) * Dinsdag 17 december 2013, 17.30 uur

Beschikking in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, de Verordening veehouderij, stikstof en Natura 2000 provincie Utrecht 2012 en de Beleidsregel veehouderij, stikstof en beschermde natuurmonumenten provincie Utrecht 2013 Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben een vergunning op grond van artikel 19d, eerste lid en 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 verleend. De vergunning is verleend ten behoeve van het bedrijf gelegen aan de locatie Buitenstad 69 in Vianen. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden om voor stikstof gevoelige habitats binnen de verschillende Utrechtse beschermde natuurmonumenten en/of Natura 2000-gebieden te beschermen. WAAR EN WANNEER KUNT U DE STUKKEN INZIEN? U kunt de beschikking en de daarbij behorende stukken inzien tot en met vrijdag 3 januari 2014 bij: :*'5317+0%+'*6+4(&'.+0)!'3)600+0)7'3.'0+0)'0#0&*#7+0)'#/!'3)600+0)7'3.'0+0) Natuur en Landschap, Archimedeslaan 6 te Utrecht, elke werkdag van 9.00-16.00 uur; na telefonische afspraak (030) 258 33 11. BEZWAAR Belanghebbenden kunnen tot en met vrijdag 3 januari 2014 tegen de beschikking bezwaar /#-'0'5$'98##34%*3+(53+%*56##0'&'265''3&'5#5'07#0 53'%*55#7&'4'%3'5#3+4 7#0&'8$#&7+'4%1//+44+'145$64  53'%*5 De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking door uitreiking of verzending aan de aanvrager (en indien van toepassing adviseur). '5$'98##34%*3+(5/1'510&'35'-'0&9+,0'05'0/+045'$'7#55'0 :&'0##/'0*'5#&3'47#0&'+0&+'0'3 :&'&#)5'-'0+0) :''01/4%*3+,7+0)7#0*'5)'&''.5'7#0&'$'4%*+--+0)8##35')'0$'98##3813&5 gemaakt; :&')310&'07#0*'5$'98##3&'/15+7'3+0) Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Kerstdiners Open Vensters (Pr. Marijkeweg 34, Ameide, 088-4080100) - Donderdag 19 december 2013, 12.00 uur EN 17.30 uur - Vrijdag 20 december 2013, 17.30 uur Aanmelden & kosten U kunt zich nu telefonisch aanmelden voor ĂŠĂŠn van de kerstdiners op onze locaties. Dit kan uiterlijk tot 10 december 2013. De kosten bedragen slechts â&#x201A;Ź 19,95. Leden van de Presentpas krijgen 10% korting. Het bedrag kan vooraf of na aďŹ&#x201A;oop van het kerstdiner op de locatie worden betaald per pin of contant. Emma | Graafzicht | Hof van Ammers | Meesplein | Open Vensters | Present thuiszorg

VOORLOPIGE VOORZIENING/SCHORSING De beschikking treedt in werking op de dag na bekendmaking door uitreiking of verzending ##0&'##073#)'3'0+0&+'07#051'2#44+0)#&7+4'63'5+0&+'0'07#0$'98##34%*1345&' werking van de beschikking niet. Als onverwijlde spoed dit vereist, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak 7#0&'##&7#05#5'145$64  '0##)#0''0&'3)'.+,-7'391'-9+,0 afzonderlijke kosten verbonden. INFORMATIE Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer W. Kerpershoek, op telefoonnummer (030) 258 23 43.


voorbeeld:

Eastborn | model Brisbane Boxspringcombinatie in vaste uitvoering € 3498,Inruil oude ledikant - /- € 500,-

netto

2998,–

voorbeeld:

Eastborn | model Fashion

voorbeeld:

Boxspringcombinatie in vaste uitvoering € 1799,Inruil oude ledikant - /- € 240,-

Pullman | model All Inclusive de Luxe

netto

Boxspringcombinatie in vaste uitvoering € 3557,Inruil oude ledikant - /- € 475,-

1559,–

netto

3082,– voorbeeld:

Auping | model Essential

voorbeeld:

Ledikant met vaste spiraalbodems en matrassen Dublin € 2795,Inruil oude ledikant - /- € 400,-

Pullman AKTIEmodel Starline

netto

2395,–

Boxspringcombinatie in elektrisch verstelbare uitvoering AKTIEPRIJS: € 3499,Inruil oude ledikant - /- € 425,-

netto

3074,–

UW OUDE BED IS GELD WAARD I N R U I LW EK EN B I J VA N D ER WA L I N T ER I E U R S Ruil uw oude ledikant in en krijg tot €1000,- INRUILKORTING bij aankoop van een nieuw bed. Niet alleen u profiteert van deze korting, u ondersteunt daarmee ook www.vriendenvanroemenie-lexmond.webs.com die ervoor zorgen dat uw meubelen een tweede leven krijgen in Roemenië. Op deze wijze willen wij, samen met u, bijdragen aan een betere woonomgeving in Roemenië. Kijk op www. vanderwal-interieurs.nl of kom langs in de toonzaal voor meer informatie!

SINDS 1860

Techniekweg 8 | 4143 HV Leerdam | www.vanderwalinterieurs.nl |


publicaties

Wij doen alles voor uw auto

Dinsdag 26 november 2013

Peugeot 206 1.4 XS Quiksilver

Mercedes C-Klasse Estate 1.8 Avantgarde

Nissan Micra 1.2 Acenta

Nissan Qashqai 2.0 Connect Edition

Zilver - 2003 - 120.612 km

Zwart - 2011 - 82.757 km

Zwart - 2008 – 33.717 km

Grijs - 2010 - 124.075 km

€ 4.300,-

€ 25.950,-

€ 7.450,-

Ford Focus 1.6 Trend Automaat Groen 2002 129.384 km Ford C-Max 1.6 Trend Zwart 2008 118.259 km Jeep Patriot 2.4 Sport Adventure Zwart 2009 99.529 km Mitsubishi Colt 1.3 Invite Zwart 2006 80.777 km Opel Corsa 1.4 Edition Grijs 2011 50.685 km Opel Astra 1.8 Cabriolet Bertone Zilver 2003 60.758 km Peugeot 208 1.4 Allure Grijs 2012 12.778 km Seat Leon 1.6 Sport Grijs 2008 80.003 km DIT IS SLECHTS EEN SELECTIE UIT ONS AANBOD OCCASIONS

SUPER

KORTING op vele

TUINHUISJES

BEKIJK ONZE WEBSITE! Einsteinstraat 16, Wijchen THEUNISSENTUINHUISJES.NL

€ € € € € € € €

4.250,9.250,12.250,5.450,9.950,5.950,15.440,9.740,-

€ 18.250,-

Onderhoud alle merken Schadeherstel Lpg inbouw Airco Campers Caravans Aanhangwagens Alle merken occasion

Bosch Car Service

Visscher Leerdam - Parallelweg 4 Telefoon 0345-63 60 26

www.visscher.nl

Spaar een 2e kaartje gratis voor een thuiswedstrijd van FC Utrecht

Vanaf Sfeervolle Kerstbrunch en Kerstarrangementen Beleef een fantastische Kerst met uw hele gezin. Kijk op www.schildkamp.nl en download onze Kerstfolder.

Leerdamseweg 44 % 4147 BM Asperen T: 0345 - 63 80 80 % E: info@schildkamp.nl

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

14


De genomineerde:

GLASHELDER PRESENTEREN? BEL VOOR EEN OPTIMALE AFSTEMMING MVIE: [0345] 62 39 29

MVIE Audiovisuele Techniek is totaalleverancier en installateur van presentatieapparatuur. MVIE levert alles wat u nodig hebt voor een geslaagde presentatie.

Energieweg 13b Leerdam www.mvie.nl PROJECTOREN - FLATSCREENS - PRESENTATIE EN OMROEPSYSTEMEN - MUZIEKSYSTEMEN - SMARTBOARD - INFORMATIESYSTEMEN - NARROW CASTING OPLOSSINGEN

Tao groep: van niets tot iets LEERDAM - Het bedrijf begon letterlijk aan de keukentafel en is uitgegroeid tot een serieuze partij op de internationale markt. Tao groep uit Leerdam. Al 26 jaar specialist in licht. Directeur Adrie Oosterom is trots op de wijze waarop zijn bedrijf zich heeft ontwikkeld tot ‘one stop’ bedrijf. Tao Rental zorgt voor verhuur van licht, audio en technische installaties, Tao Light verkoopt verlichting en ontwerpt verlichtingsinstallaties, Tao Elektro is specialist in elektrotechnische installaties, utiliteitsbouw, woningbouw, renovatieprojecten en verkeersregelinstallaties terwijl Lighting Controls lichtregelsystemen en LED drivers van Helvar importeert. Met deze vier disciplines kan de Tao groep haar klant volledig ontzorgen. “Klanten vinden het prettig om met één partner te werken. We hebben goed geluisterd naar onze klant en aan de hand daarvan het bedrijf uitgebreid.” De Tao groep verzorgt onder andere de verlichting op grote beurzen in Frankrijk, Duitsland en Engeland en is voor de komende vijf jaar ‘first supplier’ van de jaarbeurs in Utrecht. “Wij verzorgen de stroomvoorziening, het water en alle techniek en verlichting die nodig is voor de stands. Van verdeelkasten en stopcontacten tot laptops en iPads. Onze kunst is dat we het zo inrichten dat het ‘plug en play’ is. Dat is belangrijk. Op beurzen moet je ongelofelijk snel monteren en demonteren, met zo min mogelijk afval.” Het bedrijf gaat mee in de duurzame ontwikkeling. “We willen steeds milieuvriendelijker en energiezuiniger werken en we willen met de technologie mee gaan”, zegt Oosterom. Zo is er veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van LED. Op de Margriet Winterfair heeft de Tao groep bijvoorbeeld 1500 meter aan led-verlichting geïnstalleerd in wanden en strips. Naar de toekomst toe wil de Tao groep de werkzaamheden verder uitbouwen en de klant nog meer ontzorgen. “We zijn de laatste jaren goed doorgekomen en groeien zelfs weer. Het bedrijf begon met niets, het is iets geworden, en wat ons betreft moet het nog veel meer worden.”


De genomineerde: TSL Leerdam TSL Leerdam is een dienstverlener met passie voor techniek. We beschikken over medewerkers die ervaring hebben met nieuwbouw en revisie van machineparken in verschillende industrieën. Onze specialisten worden dagelijks geconfronteerd met de nieuwste ontwikkelingen waardoor zij bekend zijn met de laatste stand van de techniek en op de hoogte zijn van

Waarom is TSL genomineerd om bedrijf van het jaar te worden? Wellicht, omdat TSL in een tijdsbestek van 6 jaar gegroeid is naar een bedrijf met bijna 60 medewerkers, waaronder 40 mensen met een vast dienstverband.... Wellicht, omdat we in crisistijd toch zeven medewerkers hebben aangenomen in 2013...

beschikbare innovatieve oplossingen.

Wellicht, omdat een groot aantal medewerkers woonachtig is in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden...

Wij kiezen voor kwaliteit. U ook?

Wellicht, omdat onze medewerkers vakmensen zijn met minimale opleiding MTS/ MBO-4... Wellicht, omdat kwaliteit bij TSL altijd op de 1e plaats staat...

- Leo Verkerk, directeur TSL Leerdam

Wellicht, omdat we heel flexibel zijn en bedrijven 7 dagen per week een beroep op ons kunnen doen... Wellicht, omdat er steeds meer medewerkers in een zuinige hybride auto rijden... Wellicht, omdat TSL ook maatschappelijk verantwoord onderneemt door het verenigingsleven te sponsoren. O.a. voetbalvereniging H.S.S.C.61, volleybalvereniging Hei- en Boeicop, Oranjevereniging, EHBO, Kinderen in het verkeer, Alpe d’Huzes... Wellicht omdat we gestaag willen groeien naar 60 vaste medewerkers in 2016, zodat we nog flexibeler inzetbaar zijn voor bedrijven...

BEKIJK ONZE WEBSITE WWW.TSLBV.COM

Inspirerende Evenementen Locatie Zodra je een stap over de drempel zet, waan je je in een aparte omgeving. MindCenter is een inspirerende evenementen locatie midden in het land voor zakelijke bijeenkomsten van ongeveer 50 tot 150 personen.

Een omgeving die zo inspirerende werkt, dat de dingen vanzelf komen.... Achmea

Er wordt gespeeld met de invloeden van

Jeroen van der Sluis over het MindCenter

een andere blik naar dingen te kijken en als

kleur, geur, smaak en beleving. Het centrale

Wij helpen bedrijven om weer “écht” te worden.

vanzelfsprekend gevolg met elkaar te verbinden

ontmoetingsplein MindPlaza met daaromheen

Uit de bubbel te stappen en een nieuwe koers te

en te groeien. In het MindCenter is alles net even

zeven inspirerende MindStudio’s. Een grote

varen. Het werkt dan erg goed dat bij ons alles

anders dan je gewend bent. Niet om het anders

plenaire Open Your Mind zaal en twee bijzondere

anders is. Waar niets is wat het lijkt en waar je

zijn, maar omdat wij vinden dat een andere

“leer” zalen speciaal voor trainingen vanaf 15

even uit je vertrouwde comfortzone gehaald

aanpak vaak leidt tot betere resultaten.

personen. In het MindCenter gebeurt het.

wordt. Waarbij je gedwongen wordt om met

Laat je inspireren!

Marconiweg 8, 4131 PD Vianen I 0347-322 534 I info@mindcenter.nl I twitter.com/mindcenternl I www.mindcenter.nl


17 business nieuws VIJFHEERENLANDEN, NOVEMBER 2013 Dinsdag 26 november 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

Business Event Vijfheerenlanden

‘Dat iemand van buitenaf je voordraagt, maakt het extra bijzonder’

Nominatie voelt als kroon op het werk Ze ontwerpen lichtplannen, verzorgen uitvaarten of leggen hun ziel en zaligheid in een ambachtelijk stukje vlees. Maak kennis met de negen genomineerden voor de titels ‘Onderneming van het jaar’. ijĦħģĥĢĢįĢīĩĞīġĢī š Hoe verschillend de genomineerden in de drie categorieën ook zijn, ze hebben ook veel gemeen. Er staan gedreven ondernemers aan het roer, met hart voor mensen en oog voor vernieuwing. Daardoor floreren ze. Sommigen durven het zelfs aan om midden in de crisis een nieuw bedrijf te starten. Startende Onderneming Jimmy van Bemmel uit Meerkerk richtte drie jaar geleden LRS Solutions op. Hij denkt dat LRS onder meer genomineerd is vanwege de maatschappelijke betrokkenheid. “We doen aan sponsoring en we letten op het milieu. Zo is één van onze drie bedrijfswagens een elektrische auto.” Van Bemmel vindt het een eer dat hij genomineerd is, maar verwacht er niet direct profijt van. “Wij werken vooral in de randstad. Maar misschien springen we nu ook in het oog bij grotere bedrijven in de regio.” MindCenter Evenementen Locatie in Vianen, eveneens gestart in 2010, richt zich ook niet per se op de directe omgeving. Jeroen van der Sluis: “Normaal worden we vooral gevonden via internet of eerdere gasten. Bedrijven zijn dan al op zoek naar een bijzondere locatie. Nu werkt het wellicht andersom en maken we bedrijven bewust wat we kunnen doen voor een team- of klantendag. Juist in deze tijd.” De genomineerde starters houden tijdens het event een pitch, waarna het publiek mag stemmen voor de winnaar. Deze uitslag telt voor vijftig procent mee, naast het oordeel van de jury. Wat gaat Van der Sluis benadrukken in zijn speech? “We helpen bedrijven om weer ‘écht’ te worden. Uit de bubbel te stappen en een nieuwe koers te varen. Anders te denken. Het werkt dan goed dat bij ons alles anders is. Je wordt even uit je vertrouwde comfortzone gehaald.” Misschien wel het meest verbaasd van alle genomineerden was Martin Hendericks uit Vianen van de gelijknamige uitvaartonderneming. “Eerst dacht ik dat het een vergissing was: een uitvaartondernemer genomineerd? Daarna ben ik mij gaan afvragen waarom mij dit mag gebeuren. Ik heb nooit heel bewust nagedacht over waarin ik me nu onderscheid omdat ik gewoon Martin ben en als Martin te werk ga.” Toch kan hij desgevraagd wel een sterk punt noemen: “Luisteren, luisteren en luisteren. Alleen dan kun je het juiste advies geven omtrent de uitvaart en een beeld krijgen van de

™9Z\Zcdb^cZZgYZc]ZWWZcZa`VVgVadcibdZii^_YZchZZckddgWZgZ^Y^c\hVkdcY#

overledene.” Hendericks begon ruim twee jaar geleden voor zichzelf. MKB en Detailhandel In de categorie MKB en Detailhandel zijn bedrijven genomineerd die al generaties lang bestaan, zoals Modehuis Zwijnenburg in Meerkerk. “Ontzettend leuk”, vindt Eddy Zwijnenburg de nominatie. “Vooral omdat je bent opgegeven door anderen.” Het bedrijf viert dubbel feest, want het is ook genomineerd voor de landelijke titel ‘Familiebedrijf van het jaar’. Het modehuis, waar vijf gezins- en vijftien personeelsleden werken, stak zijn nek uit door flinke nieuwbouw neer te zetten. “Contra-economisch werken en aan de weg blijven timmeren, dat hebben we altijd al gedaan.” MVIE in Leerdam is een relatief jong bedrijf in deze categorie: de specialist in beeld- en geluidssystemen vierde in oktober het 12,5-jarig bestaan. “De nominatie heeft me overrompeld”, zegt Mark Versteegh. “De voordracht was tijdens mijn vakantie, waardoor het aanleveren van bedrijfsinformatie er bijna bij inschoot. Blijkbaar is de jury zelf gaan spitten. Eén jurylid was verbaasd dat wij bij zulke grote projecten betrokken zijn, bijvoorbeeld in het Ziggodome en het Anne Frankhuis. Het is wel mooi dat dat nu breder bekend Uitgever/directie Het Kontakt Edities bv, Goudriaan Floor de Groot

Editie Vianen Oplage: 10.250 exemplaren Verspreidingsgebied Verschijnt gratis huis-aan-huis op dinsdag in de plaatsen Everdingen, Hagestein, Lexmond, Vianen, Zijderveld Algemene voorwaarden Alle orders worden afgesloten overeenkomstig de regelen voor het advertentiewezen gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbanken en bij de Kamers van koophandel.

Redactie- en advertentieafdeling Het Kontakt Edities bv Vlietskant 16 | 4141 CL Leerdam Telefoon (0183) 58 32 00 Fax (0183) 58 33 08 redactie.vianen@hetkontakt.nl advertentie.vianen@hetkontakt.nl Hoofdredacteur Rick den Besten Eindredactie Marijke Verhoef m.verhoef@hetkontakt.nl

wordt. Veel mensen kennen ons alleen van Van der Wal Interieurs, maar dat is slechts een fractie van wat we doen. Ook is zo’n nominatie altijd goed voor je persoonlijke ontwikkeling. Het zet je aan het denken over je bedrijf.” Traiteurslagerij De Goeij in Vianen bestaat al meer dan een halve eeuw. “Wij zijn een beetje verlegen met de nominatie”, zegt Hans de Goeij. “We hebben inmiddels van de jury begrepen dat het opvalt dat we zo betrokken zijn bij de maatschappij. Voor ons is dat heel gewoon en we vinden het leuk. Uit de nominatie blijkt dat mensen dat waarderen en daar zijn we trots op.” De Goeij verwacht met een grote delegatie naar het event te gaan. “Het is tenslotte ook aan de medewerkers te danken dat we genomineerd zijn.” Industrie en Dienstverlening Ook de genomineerden in de categorie Industrie en Dienstverlening wijzen op het belang van hun medewerkers. Voor technisch detacheringsbureau TSL Leerdam vormen zij het belangrijkste kapitaal. “Wij zorgen goed voor ons personeel en geven ze veel verantwoordelijkheid”, zegt Leo Verkerk. “Doordat onze mensen kwaliteit leveren, groeien wij steeds meer. Dit jaar hebben we zeven mensen aangenomen. Ik denk dat de jury dat is Redactie Dick Aanen (06) 10 38 04 52 d.aanen@hetkontakt.nl politiek verslaggeving en sportredactie Peter Verbeek (06) 20 91 39 62 p.verbeek@hetkontakt.nl Telefoon (0347) 37 48 87 voetbalverslaggeving Advertenties Jolanda Smit (06) 13 08 88 31 jj.smit@hetkontakt.nl Website www.hetkontakt.nl

FOTO: NBE

Praktisch ™ Wat: Business Event Vijfheerenlanden; feestelijke netwerkavond met bekendmaking ‘Ondernemingen van het jaar’ ™ Wanneer: maandagavond 9 december ™ Waar: Hotel Van der Valk Vianen ™ Voor wie: bedrijven in de gemeenten Vianen, Zederik, Leerdam en Lingewaal ™ Kaarten: 45,00 euro

q BUSINESSEVENTVIJFHEERENLANDEN.NL opgevallen. Ook zoeken we regelmatig de publiciteit op.” Verkerk krijgt veel reacties op de verkiezing. “De nominatie is al een prijs. Wie er ook wint, van het event gaan we een leuke avond maken. En natuurlijk netwerken.” Eric van Schaik van Multi Beton in Vianen benadrukt ook het belang van de nominatie voor de tachtig medewerkers: “Voor naamsbekendheid hebben we niet zoveel aan deze nominatie, want wij werken landelijk en Europees. Maar het is goed om in de regio hoog aangeschreven te staan. Daar kan het personeel trots op zijn. Dat gaan we ook zeker uitdragen.” Herge-

bruik van materiaal staat bij Multi Beton hoog in het vaandel. Van Schaik denkt dat het de jury daarnaast is opgevallen dat het bedrijf doorgroeit in een moeilijke markt. “Dat doen we door innovatie. Neem onze afzinkkelder, die bouwen we op maaiveldhoogte en laten we trillingsvrij en zettingsvrij afzinken.” De derde genomineerde in deze categorie is de TAO Groep in Leerdam. Adrie Oosterom: “De nominatie is een kroon op het werk van al onze medewerkers. Zij maken het verschil in het bedrijf, we hebben het echt met elkaar voor elkaar gekregen. Het personeel was enthousiast toen we vertelden van de nominatie. Als we winnen gaan we er extra aandacht aan besteden binnen het bedrijf. Hoe ik onze kansen inschat? We zijn met drie genomineerden dus ieder 33 procent. Ieder bedrijf doet zijn best, het is net met wat voor bril de jury kijkt. Maar ik denk wel dat we een kans maken, vanwege de grootte en diversiteit van het bedrijf. We verhuren vaste en tijdelijke installaties en verkopen verlichting en lichtregelsystemen. De vier afdelingen van ons bedrijf hebben synergie met elkaar.” Janneke Boogaard

Advertentietarieven Losse plaatsingen: € 0,52 per mm excl. BTW. Contracttarieven op aanvraag.

Verspreiding en bezorgklachten Van de Meer / Gorinchem (0183) 63 80 55 www.vandermeerverspreiding.nl

Combinatiemogelijkheden met Het Kontakt editie Alblasserwaard, Leerdam, Lek en IJssel Oost en West, Land van Heusden en Altena, Bommelerwaard en Klaroen.nl.

Auteursrechtenvoorbehoud Uitgeverij Het Kontakt Edities bv behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/ of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Inzendtermijn Advertenties tot maandag 15:00 uur Redactiekopij tot maandag 15:00 uur Digitaal aanleveren van advertentiemateriaal in overleg. Als onze medewerkers afwezig zijn, kunnen advertenties of redactionele bijdragen gedeponeerd worden in de brievenbus. Bij eventuele vragen kunt u bellen met 0183-583200.


De genomineerde: 'HEHWURNNHQXLWYDDUWRQGHUQHPHU 0DUWLQ +HQGHULFNV JHEUXLNW ]LMQ FUHDWLYLWHLW HQ QDWXXUOLMNH LQOHYLQJVYHUPRJHQ RP YDQ HONH XLWYDDUW HHQ WRW LQ GH SXQWMHV SHUIHFWH SOHFKWLJKHLGWHPDNHQ Sinds 2011 is Martin zelfstandig uitvaartondernemer in Vianen en omgeving. Hij heeft een natuurlijke kalmte over zich en zijn zelfstandigheid geeft hem alle vrijheid om een familie in alle rust door de voorbereidingen te begeleiden. ³Een uitverkoren positie´ zegt hij. ³Ik verblijf een aantal dagen in de intieme kring van nabestaanden, met een lach en een traan leer ik de familie kennen en de mens achter de RYHUOHGHQH´ 2QGHUWXVVHQ reikt Martin hen handvatten aan om een eigen invulling te geven aan de SOHFKWLJKHLG ³+HW LV EHODQJULMN GDW PHQVHQ de overledene in de uitvaart herkennen.´

 â&#x20AC;&#x153;Als je bij leven niet over de dood hebt gesproken heb je niet alles uit het leven gehaald.â&#x20AC;?

 

³Ik merk vaak dat mensen specifieke wensen hebben over het afscheid, maar soms denken dat iets UDDU is. Alles is bespreekbaar en uitvoerbaar zolang het binnen de regelgeving valt´ 9RRUJHVSUHN Naast de opkomst van heel persoonlijke afscheidsrituelen krijgt Martin steeds vaker te maken met mensen die hun eigen uitvaart van tevoren willen doornemen, soms tot in detail. 

1D]RUJ Als extra service biedt Martin nazorg aan via Nunazorg. Een maand na de uitvaart neemt Danielle van den Broek contact op en onderhoudt indien nodig gedurende het eerste jaar contact. 

 'DJHQQDFKWEHUHLNEDDU

 info@MHUitvaartverzorging.nl www . MHUitvaartverzorging.nl 

Gaaspstraat 5

4132 XJ

Vianen20% KORTING *20% korting op alles, bij vertoon van de klantenkaart

vanaf 28 november t/m 7 december

20% korting op de gehele collectie op vertoon van uw klantenkaart*

KLANTENKAARTDAGEN Volg ons op Facebook, Twitter en Pinterest!

Deze actie is ook geldig in onze webshop.

H E T H U I S VA N D E M O D E Energieweg 27, 4231 DJ Meerkerk, telefoon 0183-351401 | Bezoek ook onze webshop: www.zwijnenburgmode.nl *Uitgezonderd standaardartikelen, jeans en early-spring collectie.

EVENT In het huis van de mode kunt u terecht voor totaalcollecties voor jongeren en volwassenen. Van casual tot gelegenheids- en zakelijke kleding. Samen met onze medewerkers gaan we tot het uiterste om u als klant met een tevreden gevoel de deur uit te laten gaan. Service is daarbij een van de kernwaarden waar het bij ons om draait. Wij onderscheiden ons graag door het lekkere kopje kofďŹ e en een persoonlijk advies. De klant die liever thuis vanuit de luie stoel shopt kan voor de gehele collectie terecht op onze uitgebreide webshop. Momenteel zijn wij bezig met het bouwen van onze winkel op dezelfde locatie welke vier keer zo groot zal zijn als voorheen. Een weidewinkel, zoals dat in onze branche wordt genoemd, is de toekomst. Met een ruime keuze en alle stijlen onder ĂŠĂŠn dak. Parkeren is gratis, onder de winkel of op korte loopafstand. Daarnaast kan men voorafgaand of na het shoppen een hapje eten in ons gezellige restaurant. Dit alles naast de bestaande service die u van ons gewend bent. Het huis van de mode maakt onderdeel uit van een leefomgeving en een gemeenschap. Ook hier zijn wij ons van bewust en proberen dan ook om daar zoveel mogelijk rekening mee te houden; o.a. door gebruik te maken van een warmteterugwinsysteem en het bewust werken met een lokale aannemer om de werkgelegenheid in de regio te stimuleren. En dan hebben we het nog niet eens over de banen die we extra creĂŤren door vier keer zo groot in oppervlakte te worden. Kort maar krachtig zijn dit de fundamenten waar Zwijnenburg, het huis van de mode op bouwt. Tot slot willen wij iedereen bedanken die op ons gestemd heeft en uiteraard hopen wij onze nominatie te verzilveren.


De genomineerde:

Slager gaat het Klooster in Zalencentrum t Klooster is gebouwd medio 1966 en is vanaf die tijd al een begrip in Vianen. Het was een jeugd sociĂŤteit en verenigingsgebouw van de Nederlandse Hervormde Kerk waar wekelijks de jeugd bijeen kwam om te knutselen en handwerken en waar dagelijks bijeenkomsten, feesten, bruiloften en partijen werden georganiseerd. Het beheer hiervan is door de jaren heen in wisselende handen geweest. De laatste jaren werd dit gedaan door een groep enthousiaste vrijwilligers vanuit de kerk. De buffetten werden vaak al verzorgd door Slagerij de Goeij zodat, de vrijwilligers niet de hele dag in touw waren. In Juni jl. nam de beheerder, Aart van Mourik, afscheid van â&#x20AC;&#x2DC;â&#x20AC;&#x2122;t klooster en na een selectie van 3 gegadigden kwamen wij, Hans en Esther de Goeij, als nieuwe beheerders uit de bus.

Daarom kunnen nu alle verenigingen die in â&#x20AC;&#x2DC;t Klooster zijn ondergebracht hun activiteiten blijven uitoefenen, daarnaast kunnen er natuurlijk ook weer feesten en partijen plaatsvinden. Vanaf de start in augustus zit de gang er goed in. We hebben nu al vaak feesten van mensen die hier met vaste regelmaat terug keren. Wat er nog meer kan in ons Zalencentrum zijn onder andere het organiseren van bedrijfsevenementen, workshops en presentaties. Zo hopen wij het multifunctionele, vertrouwde Zalencentrum te kunnen behouden en met de nieuwe aankleding en aanpak klaar te hebben voor de toekomst. Zalencentrum â&#x20AC;&#x2122;t Klooster - Klooster 1 - 4132 BM Vianen - 0347-372191 / 06 - 81088095 (D. Huis in â&#x20AC;&#x2122;t Veld-Heinink) kloostervianen@live.nl

TE KOOP AANGEBODEN

T.k. 2 l.eiken tafels 1.45H 100x100, 70x55x55H â&#x201A;Ź70,-. Tel. 0345-652133. T.k. 2 nwe walking stokken m. hoes + buiktasje t.e.a.b.; ouderw. radio op lampen. Tel. 0416-352936.

OMGEVINGSBERICHT Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht reguliere voorbereidingsprocedure Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben aan Lintire B.V. te Vianen een vergunning op grond van ex artikel 2.1, lid 1, onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht verleend. Het betreft een vergunning het wijzigen van de opslaghoeveelheid en de opstel- en doseerlocatie van AdBlue. De inrichting is gelegen aan de Lange Dreef 4 te Vianen. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden om de verschillende aspecten van het milieu te beschermen. U KUNT DE STUKKEN INZIEN U kunt de vergunning en de daarbij behorende stukken inzien vanaf dinsdag 26 november 2013 tot en met maandag 6 januari 2014 inzagetermijn bij: <*'5317+0%+'*6+4(&'.+0)!'3)600+0)7'3.'0+0)'0#0&*#7+0)'#/!'3)600+0) verlening Leefomgeving aan de Archimedeslaan 6 te Rijnsweerd, Utrecht, elke werkdag van 8.00-16.00 uur; na telefonische afspraak (030) 258 38 49; <&')'/''05'!+#0'0!113453##5 5'!+#0'0128'3-&#)'07#0  663 telefonische informatie van 8.30-14.00 uur, telefoon (0347) 36 94 26; BEZWAAR Deze brief is een â&#x20AC;&#x153;beschikkingâ&#x20AC;? in de zin van de Algemene wet bestuursrecht waartegen door een belanghebbende bezwaar kan worden gemaakt bij Gedeputeerde Staten van Utrecht, 5#7&'4'%3'5#3+47#0&'8$#&7+'4%1//+44+'145$64 

 53'%*5 De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. Deze termijn begint te lopen op de dag na die waarop de beschikking is verzonden of uitgereikt. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: <&'0##/'0*'5#&3'47#0&'+0&+'0'3 <&'&#)5'-'0+0) <''01/4%*3+,7+0)7#0*'5)'&''.5'7#0&'$'4%*+--+0)8##35')'0$':8##3 wordt gemaakt; <&')310&'07#0*'5$':8##3&'/15+7'3+0) Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden. VOORLOPIGE VOORZIENING/SCHORSING De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Het indienen van bezwaar schorst de werking van de beschikking niet. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter 7#0&'3'%*5$#0-+&&'0'&'3.#0&145$64 

 53'%*51777113.12+)' voorzieningen. Aan een dergelijk verzoek zijn afzonderlijke kosten verbonden. INFORMATIE Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij de Afdeling Vergunningverlening en Handhaving, '#/!'3)600+0)7'3.'0+0)''(1/)'7+0)7#0&'2317+0%+' 53'%*5$+,&'*''322'.4 telefoonnummer 06 - 52 76 97 99.

T.k. 8 bkn v. Konsalik â&#x201A;Ź6,-; 125 jr openbaar kunstbezit â&#x201A;Ź5,-; u en uw gezondheid readersdigest â&#x201A;Ź3,-. Tel. 0345613278. T.k. 3 oude kaarten fabriek genderen/station Maartensdijk; 2 bkn i.d. soete suikerbol nr 3-4; 4 bkn piggelmee. Tel. 0416-691439. T.k. wandkast m. bar en vitrine v. taxushout; grenen buffetkast; kroonluchter; ovale salontafel klass.; harmonium; perzen; comtoise klok; toogkast klass. Tel. 078-6102745/ 6100885. T.k. 80 romans â&#x201A;Ź12,-; 100 kndrbkn â&#x201A;Ź14,-; 6 dzn speelgoed â&#x201A;Ź22,-; 20 thrillers â&#x201A;Ź12,-; 10 oorlogsbkn â&#x201A;Ź10,-; 70 strips â&#x201A;Ź30,-; 100 stenen beeldjes â&#x201A;Ź18,-; 200 div. LP's â&#x201A;Ź45,-; 50 harde kaftbkn â&#x201A;Ź10,; 40 div. bkn â&#x201A;Ź18,-; 40 kookbkn â&#x201A;Ź15,-; 20 gezelschapsspellen â&#x201A;Ź15,-; 27x modelbouwer â&#x201A;Ź38,-; 70 autoklassiekers â&#x201A;Ź28,-; cap â&#x201A;Ź12,-. Tel. 06-12449914.

â&#x20AC;&#x2122;n Tweeling?

BEKENDMAKING NB WET Beschikking in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, de Verordening veehouderij, stikstof en Natura 2000 provincie Utrecht 2012 en de Beleidsregel veehouderij, stikstof en beschermde natuurmonumenten provincie Utrecht 2013 Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben een vergunning op grond van artikel 19d, eerste lid en 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 verleend. De vergunning is verleend ten behoeve van het bedrijf gelegen aan de locatie Autenasekade 3 in Vianen. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden om voor stikstof gevoelige habitats binnen de verschillende Utrechtse beschermde natuurmonumenten en/of Natura 2000-gebieden te beschermen. WAAR EN WANNEER KUNT U DE STUKKEN INZIEN? U kunt de beschikking en de daarbij behorende stukken inzien tot en met vrijdag 3 januari 2014 bij: :*'5317+0%+'*6+4(&'.+0)!'3)600+0)7'3.'0+0)'0#0&*#7+0)'#/!'3)600+0)7'3.'0+0) Natuur en Landschap, Archimedeslaan 6 te Utrecht, elke werkdag van 9.00-16.00 uur; na telefonische afspraak (030) 258 33 11. BEZWAAR Belanghebbenden kunnen tot en met vrijdag 3 januari 2014 tegen de beschikking bezwaar /#-'0'5$'98##34%*3+(53+%*56##0'&'265''3&'5#5'07#0 53'%*55#7&'4'%3'5#3+4 7#0&'8$#&7+'4%1//+44+'145$64  53'%*5 De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking door uitreiking of verzending aan de aanvrager (en indien van toepassing adviseur). '5$'98##34%*3+(5/1'510&'35'-'0&9+,0'05'0/+045'$'7#55'0 :&'0##/'0*'5#&3'47#0&'+0&+'0'3 :&'&#)5'-'0+0) :''01/4%*3+,7+0)7#0*'5)'&''.5'7#0&'$'4%*+--+0)8##35')'0$'98##3813&5 gemaakt; :&')310&'07#0*'5$'98##3&'/15+7'3+0)

Een exclusieve collectie met tweelingkaartjes om thuis te bekijken ligt klaar voor je bij: De Groot Drukkerij bv Zuidzijde 131 2977 XE Goudriaan Tel. 0183-583311

Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden. VOORLOPIGE VOORZIENING/SCHORSING De beschikking treedt in werking op de dag na bekendmaking door uitreiking of verzending ##0&'##073#)'3'0+0&+'07#051'2#44+0)#&7+4'63'5+0&+'0'07#0$'98##34%*1345&' werking van de beschikking niet. Als onverwijlde spoed dit vereist, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak 7#0&'##&7#05#5'145$64  '0##)#0''0&'3)'.+,-7'391'-9+,0 afzonderlijke kosten verbonden. INFORMATIE Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer W. Kerpershoek, op telefoonnummer (030) 258 23 43.


srspersoneel.nl LQIR#VUVSHUVRQHHOQO tel.: 0347 320043 %HUJDPEDFKWČ?5LGGHUNHUNČ?9LDQHQ

EEN KIJKJE NEMEN BIJ... De bedrijven uit Vianen presenteren zich op deze pagina. In de serie â&#x20AC;&#x2DC;Blik op bedrijvenâ&#x20AC;&#x2122; vertellen zij wat ze maken en wat daar leuk aan is. Deze week: Fysiotherapie De Vries

kijkje nemen bij Fysiotherapie De Vries Everdingen â&#x20AC;&#x201C; Roel de Vries heeft de dagelijkse leiding van zijn fysiotherapiepraktijk aan de Kerkweg in Everdingen. Samen met vijf collega-fysiotherapeuten, elk met hun specialisaties, behandelt hij dagelijks patiĂŤnten uit de regio, en tot ver daarbuiten. Een van de meest recente behandelmethodes is de shockwave-therapie. â&#x20AC;&#x153;Een van de sterk punten van onze praktijk is dat we innovatief zijn, en mee gaan met alle nieuwe ontwikkelingen die een meerwaarde hebbenâ&#x20AC;?, vertelt De Vries. Twintig jaar geleden trad hij toe tot de Everdingense praktijk, en zeven jaar daarna nam hij die over. Er zijn inmiddels dependances in Heukelum (uitsluitend voor kinderfysiotherapie) en in Vianen. Een vierde vestiging, in de nieuwe accom-

modatie van Everstein, wordt vermoedelijk half januari betrokken. De praktijk in Vianen is sinds anderhalf jaar gevestigd aan Langendijk 25, en bevindt zich in een groeifase. Daisy Verkerk werkt er op twee vaste dagen per week, maar is flexibel, zodat er eventueel ook voor andere dagen een afspraak gemaakt kan worden. De Vianense praktijk heeft een samenwerkingsverband met sportschool Sport & Bewegen maar naast sporters worden ook andere patiĂŤnten behandeld. Daisy heeft een extra opleiding shockwave-therapie gevolgd en past die steeds vaker toe. â&#x20AC;&#x153;Shockwave-therapie is van toegevoegde waarde voor de fysiotherapie, en wordt toegepast bij patiĂŤnten die last hebben van ont-

stekingen en kalkafzetting van pezen of van de slijmbeursâ&#x20AC;?, legt Daisy Verkerk uit. â&#x20AC;&#x153;Je moet daarbij denken aan pijn in schouder, elleboog, knieschijf, hiel- en achillespees; daarnaast chronische nek-, schouder-, of rugpijn en spanning. Door het maken van een echografie wordt er een juiste diagnose gesteld. Met behulp van omstreeks tweeduizend korte shockwave-impulsen wordt het gebied gedurende maximaal vijf minuten behandeld. Nadien krijgt de patiĂŤnt zo nodig een fysiotherapeutische behandeling/oefeningen en adviezen. De impulsen verbeteren de stofwisseling in het pijngebied alsmede de bloedcirculatie. Het natuurlijke herstelmechanisme van het lichaam wordt dusdanig gestimuleerd dat vier tot zes behandelingen (ĂŠĂŠn per week) bij tenminste 80 procent van onze patiĂŤnten leidt tot een sterke afname van de klacht. Vaak is de pijn na verloop van tijd helemaal verdwenen. Op deze manier wordt de oorzaak van de pijn rechtstreeks bij de oorsprong bestreden, zonder medicatie of chirurgische ingreep.â&#x20AC;? Tot voor kort was shockwave-therapie in deze regio vrijwel onbekend, zowel bij fysiotherapeuten als huisartsen. â&#x20AC;&#x153;Omdat we vaak te maken kregen met zowel sporters als niet-sporters, van alle leeftijden, die specifieke chronische peesklachten hadden en met reguliere fysiotherapie onvoldoende geholpen konden worden, hebben wij deze therapievorm twee jaar geleden geĂŻntroduceerd in onze praktijk. Voor deze behandelmethode kunnen mensen nu ook in Vianen terecht â&#x20AC;?, merkt Roel de Vries op. www.shockwavepraktijk.nl www.fysiotherapiedevries.nl

*%! %*#)* 

November

Ook voor een #-+* %#!

AANBIEDING Eiken Duoplank, )-!! 01*"

49,95 ,!-)2. ,!*%*#./%& !* woensdag van 10.00-17.00 uur donderdag van 10.00-17.00 uur vrijdag van 10.00-17.00 uur zaterdag van 10.00-16.00 uur Op maandag & dinsdag gesloten!

-!%*%#%*#.+" +* !-$+0 .!0-/ 1*021(+!-!*/ 0%&+*.*$!/ &0%./! -!. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden!

Deleyâ&#x20AC;&#x2122;s Parket - Voorstraat 115 - 4132 AP Vianen !(  4%*"+ !(!3*(4222 !(!3*(

(!!%Per Stuk ($%!%## Kilo ("!"%&$ Kilo (!" 3 stuks voor) ("!%#$ 500 gr

*

*

*

* *

("!%$ Kilo *

(" "" Per Stuk *

($""Per Stuk * (!%'%&Kilo*

($$$!) 30 stuks *


Dinsdag 26 november 2013

Amivedi Amivedi is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zorgt voor een kosteloze registratie van vermiste en gevonden huisdieren in Nederland. www.amivedi.nl

VERMIST Gijs - 7 maanden oude kater, zwart met witte snoet, zwart om ogen, witte bef en voetjes; Merenborch, Vianen

GEVONDEN Kater - rode vacht, licht cypers met ringen in zijn staart, grijze vlooienband; Jan van Arkelstraat, Everdingen

Schoen zetten bij Kooijman Shell ijĦĞīĢīš Tot en met vrijdag 29 november kunnen kinderen hun schoen zetten bij Kooijman Shell-station. Ze kunnen de volgende dag hun schoeisel halen - met presentje. Ouders krijgen ook nog eens 200 Bonus Miles cadeau bij de volgende tankbeurt.

Boete voor fietsers ijĦĞīĢīš De politie heeft donderdagavond zes bekeuringen uitgeschreven aan fietsers die zonder goede verlichting reden. De controle werd gehouden in Vianen. De bekeuring voor niet werkende fietsverlichting of het ontbreken van fietsverlichting bedraagt vijftig euro.

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

Lida zat vijftig jaar tussen de baby’s ijĦĞīĢī š Mensen die vijftig jaar hetzelfde beroep uitoefenen zijn bijzonder dun gezaaid. Uitzondering op die regel is Lida Burggraaff, die sinds 1963 werkzaam is als kraamverzorgster. Ze heeft nog een paar kramen op haar lijstje staan, maar volgend jaar zet ze er definitief een punt achter. Als Vleutense tuindersdochter begon Lida als 18-jarig meisje aan de opleiding. Die duurde vier maanden, werd gegeven in een internaat in Baarn, en om de twee weken mocht ze een weekeind naar huis. “Overdag kregen we de huishoudelijke opleiding, en ’s avonds werd het medische aspect verzorgd door huisartsen, gynaecologen, hart- en longspecialisten. Ik had last van heimwee, waardoor ik ook woensdag even op en neer naar huis mocht.” Na die gedegen en pittige spoedcursus, bekroond met een speld die Lida Burggraaff nog altijd met trots draagt, moest aan de hand van een begeleidster een jaar stage worden gelopen. “Na twee kramen hadden ze al gezien dat ik het ook alleen aankon, en sindsdien sta ik op eigen benen. Vroeger bestond de hulp uit tien dagen, van 08:00 tot 19:00 uur. Daarna had je twee dagen vrij en dan ging je naar het volgende adres. Dat ging achter elkaar door.” Brommer Het kraamcentrum bevond zich in IJsselstein, en vandaar uit werd ZuidWest Utrecht bestreken. Dat was een groot landelijk gebied waar vrijwel uitsluitend sprake was van thuisbevallingen. Als kraamverzorgster werd

Lida, eerst op het fietsje, later op de brommer, altijd als eerste opgeroepen, en zij schakelde de huisarts of vroedvrouw in als de boreling zich aandiende. “Toen ik trouwde verhuisde ik naar Vianen, en daarom werd ik ontslagen”, blikt Lida Burggraaff terug. “Via de plaatselijke huisartsen en verloskundigen kreeg ik echter al gauw mijn ‘kraampjes’. Vrij snel werd ik moeder van twee kinderen, en ik deed toen nog maar één per maand. Ik had hier vaak te maken

De lokale afdeling verkoopt dan van 9:00 tot 18:00 uur kerstkaarten en andere cadeau’s van Unicef. Het is voor de laatste keer dat de lokale afdeling dit doet en daarmee komt een einde aan een al ruim 25 jaar bestaande traditie. “Unicef stopt namelijk met de verkoop van kaarten en cadeauartikelen via zijn vrijwilligers”, legt Liesbeth Stoutenbeek uit. Het kinderfonds van de VN voert een aantal ingrijpende veranderingen

door. Zo stopt Unicef met de productie van kaarten en andere producten. Vanaf nu zal Unicef elders geproduceerde artikelen verkopen via onder meer de website en bestaande winkels. Dus niet meer via de kraamverkoop. Stoppen “Dat is voor mij een mooi moment om te stoppen, er verandert nu zo veel”, vertelt Stoutenbeek. Ze is al ruim 25 jaar lokaal actief voor Unicef. Zo voorziet ze kinderen die bijvoorbeeld een spreekbeurt houden van informatie, mensen kunnen bij Stoutenbeek terecht voor de aankoop van Unicef pro-

ducten en ze helpt jaar in jaar uit met veel vrijwilligers mee aan de kraamverkoop. Totdat er een nieuwe opvolger is gevonden, blijft Stoutenbeek nog de contactpersoon voor Unicef in Vianen. De Vianense werkgroep blijft ondanks de veranderingen gewoon bestaan en zoekt naar nieuwe mogelijkheden om zich in te zetten voor Unicef. Wie producten van Unicef wil kopen kan komend weekend terecht op de winterverkoop bij de Lijnbaan, of kan contact opnemen met Liesbeth Stoutenbeek via 0347-374377. Opvolgers kunnen zich ook bij haar melden.

Illusie en werkelijkheid in het museum ijĦĞīĢī š Stedelijk Museum Vianen opent zaterdag 30 november om 16:00 uur de nieuwe expositie ‘Illusie & Werkelijkheid’. Met schilderijen, tekeningen en grafiek van Ton Diekstra en beelden van Carolien Fischer. In deze expositie komt hun fascinatie

voor mens, dier en natuur in al haar geledingen goed tot uiting. Is het verbeelding? Is het realiteit? Dat deze begrippen soms heel dicht bij elkaar liggen komt tot uiting in het veelzijdige werk van beide kunstenaars. De tentoonstelling toont vroeg en recent werk van Ton Diekstra. Daarbij

™9VaYZg@dc^c\Zc')!>cZgX]Vj!=dgjh!>bhZi^Zc=Ve^#

SCHILDERIJ: TON DIEKSTRA

met zuster Böhm, een legendarische vroedvrouw waar iedereen een heilig ontzag voor had. Die had haar op de tanden, en ook ik was een beetje bang voor haar. Maar ze had echt een gouden hart en ik heb heel veel van haar geleerd.” Kleinkinderen Via geboortekaartjes, foto’s, tekeningen en bedankbrieven heeft Lida van alle kramen die ze heeft gedaan, en dat zijn er méér dan zevenhonderd,

™A^YV7jg\\gVV[/Vak^_[i^\_VVg`gVVbkZgodg\hiZg#

Unicef houdt laatste kraamverkoop ijĦĞīĢīš Unicef afdeling Vianen staat vrijdag 29 en zaterdag 30 november voor het laatst met een kraam bij de Lijnbaan in Vianen.

21 accent

ligt het accent onder meer op haar buitenlandse reisindrukken. Bouwstructuren, gedeelten van gewelven, oude culturen en mythologische verhalen vertaalt zij naar een dromerige wereld, weergegeven in warme aardkleuren. Het werk van Carolien Fischer kent een grote verscheidenheid. Zij maakt zowel beelden als schilderijen. Voor deze expositie heeft zij een keus gemaakt uit haar beelden met mens en dier als onderwerp. De beelden kenmerken zich door een zekere abstractie waarin zij poogt essentie en verstilling te treffen. Tijdens de officiële opening op 30 november is er muziek van bariton Martijn Sanders en het ensemble Stravaganza. Tevens wordt de gelijknamige monografie ‘Illusie & Werkelijkheid’ van Ton Diekstra gepresenteerd. Burgemeester Wim Groeneweg verricht de opening. De tentoonstelling ‘Illusie & Werkelijkheid’ is tot en met 23 februari te bezichtigen aan de Voorstraat 97 te Vianen. Entree: 3,00 euro, museumkaart gratis.

q WWW.STEDELIJKMUSEUMVIANEN.NL

FOTO: PETER VERBEEK

een enorme plakboekenarchief opgebouwd. “Het meest bijzondere? De geboorten van mijn vier kleinkinderen!” Acht jaar geleden, toen ze 60 werd, koos ze ervoor om als zzp-er verder te gaan. Als freelancer staat ze ingeschreven bij Zorg In Nederland (ZIN) waardoor er, in de weinige gevallen dat ze zelf ziek is, voor vervanging wordt gezorgd. “Een kraam bestaat nu uit maximaal 49 uur hulp, verdeeld over zeven dagen. Ik doe er gemiddeld nog twee per maand, en vind het nog steeds leuk. Wat het werk betreft is er niet zo heel veel veranderd. De moedertjes vinden het wel fijn om een weekje verzorgd te worden. In de goede zin van het woord ben ik nog van de oude stempel. Als ik de deur uit ga is het huis aan kant, ik zorg voor de eventuele kleine kinderen en ik bereid de warme maaltijd altijd voor. Kinderen van school halen en boodschappen doen is er echter niet meer bij. De grootste verandering is dat de vaders veel meer zijn betrokken. Vroeger nam de man een dag vrij en ging daarna weer naar zijn werk. Nu blijven de meeste vaders een paar dagen thuis en helpen ze mee.” Tot haar grote verrassing hebben haar kinderen en de ‘dames van de kraam’ haar onlangs een receptie aangeboden in Het Klooster. Tot de aanwezigen behoorden verloskundigen van ‘De Lekbrug’. Ook burgemeester Wim Groeneweg en zijn vrouw kwamen even binnen met een grote bos bloemen voor Lida. “Het was een heel gezellige en leuke avond waar ik écht van heb genoten.”

Viaans Dictee levert 3.500 euro op ijĦĞīĢīš Rotaryclub Vianen-Vreeswijk heeft met het Viaans Dictee 3.500 euro opgehaald voor stichting Leergeld. Winnaar is: Pia Dhondt. Het dictee vond donderdaag plaats in het Oosterlicht College. Docenten van de school hadden de tekst geschreven, het was een ludiek verslag van het bezoek van de koning en koningin aan Vianen. Burgemeester Wim Groeneweg las het dictee voor. Ook de leerlingen van het Oosterlicht waren actief betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van het dictee. Met veel enthousiasme en een verrassende deskundigheid zorgden zij onder leiding van de topkok Paul Fagel voor een diner en hapjes voor de avond. De blauw brigade bestaand uit leerlin-

gen van het Oosterlicht traden op als gastheer en zorgden voor een chique ambiance. Wethouder Marcel Verweij reikte als voorzitter van de jury de prijs uit aan winnares Pia Dhondt. Er hadden zich geen groepen of (sport)verenigingen ingeschreven zodat er geen groepsprijs is uitgereikt. Het Viaans Dictee leverde dit jaar 3.500 euro op. Het bedrag gaat naar stichting Leergeld, die zich inzet voor kinderen uit gezinnen met lage inkomens. Het geld werd opgehaald mede dankzij sponsoring van onder meer de Makro, Van de Scheur, Peter Hendrikse, Zeefdruk en de Kortenburg. Plus natuurlijk de ruim zestig deelnemers aan het dictee en de hapjes en de drankjes tijdens de avond.

Vier krachtige vrouwen uit de bijbel De protestantse gemeente van Vianen start zondag 1 december in de kindernevendienst met haar adventproject. Deze keer worden de vier weken voor kerstmis besteed aan vier krachtige vrouwen uit de bijbel. Ze zijn de over-overover-grootmoeders van Jezus. Het project start vanuit het oogpunt van Maria en Jozef, die zich voorbereiden op de komst van hun baby door een fotoalbum door te bladeren. Elke week komt het verhaal van een belangrijke vrouw uit de voorgeschiedenis van Jezus aan bod. De kinderen gaan ook knutselen. Op Eerste Kerstdag volgt de afsluiting. Op zondag 1 en zondag 8 december zingt jeugdkoor Shai zingen. Alle diensten vinden plaats in De Hoeksteen aan de Groenekade. Aanvang: 10:00 uur. Alle kinderen die nog op de basisschool zitten, zijn welkom. Voor de allerkleinsten is er oppas. Meer informatie is te verkrijgen bij Sonja Verhoeven (0347-326790) en Deliana Wisse (0347-370363).

K>6C:C ™

Oranjevergadering ĢijĢįġĦīĤĢīš Oranjevereniging Everdingen houdt op woensdag 27 november de Algemene Ledenvergadering, om 20:00 uur in dorpshuis ‘t Knooppunt. Er is extra aandacht voor de feestweek van 2014. Het is daarom heel belangrijk dat er zoveel mogelijk leden deze avond bijwonen.

Workshop: Ademen vanuit het hart ijĦĞīĢīš Maria van Leeuwen geeft zaterdagmiddag 7 december een ademworkshop met als thema: ‘Ademen vanuit je hart’. Deelnemers leren de meerwaarde van bewust ademhalen. Meer informatie is te verkrijgen via 0347-376798 of inamaka@planet.nl.


Dineren metKerst

Kerstmenu 2013

Kom kerst vieren bij De Nieuwe Pauw! In ons nieuwe restaurant wordt kerst vieren gezelliger en feestelijker dan ooit. Met onze nieuwe uitstraling en imago gaan we het dit jaar groter aanpakken. Verwacht een compleet vernieuwd en uitgebreid brunch buffet en heerlijk feestelijke gerechten voor het diner. Op luxe gaan wij deze kerst in ieder geval niet besparen, dus laat u door ons verwennen!’

Kerstbrunch

Proef Culinaire Passie

Ervaar de Inspiratie

Vier de Stijl

Zie voor uitgebreide informatie onze website: www.herbergrestaurantdelingehoeve.nl

Wij zijn 2e Kerstdag geopend voor: Een High Tea (Brunch) om 12.00 uur € 39,50 High Wine / High Beer om 16.00 uur € 69,50

Herberg Restaurant

Wij wensen u hele fijne kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2014. Chris & carla met hun team

De Lingehoeve

Lingedijk 199 - Oosterwijk - 0345-612129 - info@herbergrestaurantdelingehoeve.nl

Kerstdiner

   Vroege zitting    16:00 - 19:00 Late zitting       19:30 - 22:30

12:30 - 15:00 Volwassenen € 29,95 Kids € 17,50 All-inclusive: incl. frisdranken, zwak-alcoholisch, koffie en thee

Volwassenen € 39,95 Kids € 19,95 All-inclusive: incl. frisdranken, zwak-alcoholisch, koffie en thee

erstbrunch in annenkoekenhuis de tapelbakker weede erstdag, vanaf 11.00 uur € 32,50 p.p. indermenu: € 2,50 per levensjaar (kids 3 t/m 11 jaar)

Welkomstcocktail Soep Romige Mariënwaerdtse tomatensoep met basilicum Runderbouillon met selderij, prei, gesneden eierflesjes en stukjes rundvlees Luxe broodjesbuffet Pistolets, harde en zachte broodjes, croissants, melkwit, boerenbruin, kerststol met amandelspijs en molenaarsbrood van de plank Diverse luxe beleg Rosbief, fricandeau met verse ananas en rauwe ham met frisse meloen Landgoedjams en landgoedchutneys Landgoedkazen ‘Even Gelegen’, ‘Il Barone’ en ‘Fenegriek’ Warme gerechten Gevulde kalkoen, reeragoût, roerei met bacon Aardappelpuree, bospaddenstoelen met spek, kastanjepuree Rode kool met appeltjes, stoofpeertjes Visplateau Gerookte zalm, gerookte paling, Hollandse garnalen en haring met uitjes Dranken Koffie, thee, melk, jus d’orange en Landgoedsappen Dessertbuffet Diverse soorten ijstaarten, bavaroises, chipolatapudding, verse fruitsalade, gestapelde flensjes met Landgoedjam, slagroom, chocoladesaus en warme kersen Kindermenu Kindertomatensoep met balletjes – poffertjes – kinderflensjes – kinderkerstijsje

Pannenkoekenhuis de Stapelbakker, Oude Waag 21, Beesd, 0345-61 89 01, www.stapelbakker.nl

SENSO WOK Presenteert met trots superkerstmenu voor 1e en 2e kerstdag, onder andere: Soep Sushibar Koud buffet Warm buffet

Wokbuffet Tipan yakitafel Aangepast met wildvlees Grand dessert

Alles onbeperkt! (excl. drank)

€ 29,50 p.p € 17,50 p. kind (4 t/m 11 jr)

Alles onbeperkt! (incl. drank)

€ 39.50 p.p. € 25,50 p. kind (4 t/m 11 jr) * Prijzen inclusief frisdrank, bier, wijn, port, jenever, sherry, koffie en thee. Andere dranken worden apart verrekend.

Eerste zitting: 16.00 – 19.00 uur Tweede zitting: 19.15 – 22.15 uur

SenSo Wok ÉÉN VAN DE BESTE WOKRESTAURANTS VAN NEDERLAND

Clarissenhof 62 Vianen Tel.: 0347-322040 (reserveer tijdig)


Dineren metKerst CHINEES - KANTONEES - INDISCH SPECIALITEITEN RESTAURANT

Grand Athina

Kerstmenu en menu Ă la carte mogelijk. Reserveer tijdig!!

Voor vragen over kerstmenu: neem vrijblijvend contact op! Geopend van 14.00 tot 22.00 uur op zon- en feestdagen van 12.00 tot 22.00 uur Airconditioning %%()')- '#$)'*#-"  

Reserveren voor 1e of 2e Kerstdag met een sfeervolle live dansmuziek Met kerst is Restaurant Grand Athina geopend om u en uw familie/vrienden te ontvangen in kerstsfeer met een heerlijk gevarieerd kerstmenu en sfeervolle live dansmuziek. U kunt zelf a la carte verschillende menucombinaties maken, kijkt u eens rustig onze menukaart door en bedenk alvast wat uw persoonlijke keuze zal worden. Ook hebben wij een kerst arrangement inclusief drank. U hoeft pas een keuze te maken op de dag zelf. U heeft de keuze voor een 4 gangen keuze menu heerlijke streekproducten. Natuurlijk met een bijpassend wijnarrangement of drankarrangement. Of u kunt a la carte eten. U hoeft pas een keuze te maken op de dag zelf.

Arrangement is all-inclusive

â&#x201A;Ź 47,00 per persoon

Grieks-Mediterraans restaurant

Locatie: Grand Athina Adres: het oude station Stationsweg 2, Leerdam Tel: 0345 - 622 209

Chinees Indisch Specialiteiten Restaurant China Wok E AG 1E EN 2 KERSTD

en hâ&#x20AC;&#x2122;eerlijke kerst in rasserie arie

erstbrunch op erste erstdag

Vanaf 12.00 uur bent u van harte welkom voor een uitgebreide kerstbrunch. Na een hâ&#x20AC;&#x2122;eerlijk voorgerecht volgt een buffet met warme en koude gerechten met tot slot een grand dessert. Kosten: â&#x201A;Ź 27,50 p.p.; kinderen t/m 6 jaar: gratis; kinderen van 7 t/m 12 jaar: â&#x201A;Ź 15,-).

erstdiner Ă la carte op weede erstdag

Op Tweede Kerstdag bent u vanaf 16.00 uur van harte welkom in de brasserie voor uw kerstdiner. U kunt zelf uw 3- (â&#x201A;Ź 34,50), 4- (â&#x201A;Ź 39,50) of 5-gangendiner (â&#x201A;Ź 44,-) samenstellen.

Bekijk de volledige kerstmenuâ&#x20AC;&#x2122;s op www.brasseriemarie.nl.

Brasserie Marie, Oude Waag 21, Beesd 0345-68 19 66, www.brasseriemarie.nl

e x u l e d t e f f u Kerstb .00 - 19.00 uur 6 1 : 1 n e g n ti d 2 zit d van de avon in e â&#x2020;&#x2019; r u u 0 .0 9 2: 1

f tomatensoep o n e p ip k e s e * Chin s kersthapje e e in h C l e e n io it * Dim Sum trad * Sushi gerechten uit e s e in h C e rs e * Div itenkeuken: te li ia c e p s e z n o aas, kip, rh e d n ru , n le a o.a. vis, garn eend. vlees en Peking fruit *Kersenijs * vers tijdig REN RESERVE gewenst

rankjes* on Buffet + d per perso 0 5 , 7 2 OR â&#x201A;Ź itenlands gedestilleerd ALL IN VO erd bu * uitgezond

deren van

* kinderen

on

ratis * kin der 4 jaar g

alve prijs

4-11 jaar h

ina Wok n Restaurant Ch 20222 te ei lit ia ec Sp h Chinees Indisc 6 â&#x2013; 4132 CB Vianen â&#x2013;  0347-3 Pr. Julianastraat


publicaties

Dinsdag 26 november 2013

24

Het Kontakt is erbij Kampioenschap - Ongeval Paardenmarkt - Havendagen Evenementen - Avondvierdaagse... Vul zelf maar aan. Het Kontakt is erbij! Je leest en ziet méér op www.hetkontakt.nl

LEES ONS

TE KOOP AANGEBODEN

T.k. hoogslaper (vroomshoop) wit incl. bureau, trap en vl bergruimte onder, 1mH1mB2mL €150,-. Tel. 0347-352026.

T.k. 11 pkn Cando laminaat l.beuken, 2,40m² p.pak €24,p.p.; 7 rol vliesbehang bruin 5,35m² p.rol €10,- p.r. Tel. 06-50939628. T.k. handgem. watermolen v.d. tuin. Tel. 06-31504786.

Te koop: Toyota Avensis Verso 2.0 VVTI, bwjr 2005. I.g.s.! Ondh.boekje aanwezig Incl. winterbanden (op velg) en imperial. Perfecte gezinsauto. Veel ruimte! Km: 215.000 Vr.pr. € 5250,- Tel. 06-23562984.

De juiste keuze

Verlovingskaarten De Groot Drukkerij bv Zuidzijde 131 2977 XE Goudriaan Tel. 0183-583311

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

30 NOVEMBER T/M 3 DECEMBER 2013

ONLINE VEILING wegens showroomverhuizing van:

GROTE PARTIJ SANITAIR- EN KEUKENPRODUCTEN Stuartweg 1 A, 4131 NH Vianen; kijkdag: 30 november 2013 10.00 – 16.00 uur keukenaccessoires o.a.: mesblokken, gaspitten met wokbranders; keukenbladen; spoelbakken; verlichting; keuken-/wastafelkranen; whirlpools o.a.: Villeroy & Boch; douchewanden; tegels; vensterbanken etc. Van Beusekom B.V., Tel.: +31(0)35 699 63 73, E-mail: info@beusekom.nl

2014

www.beusekom.nl Registermakelaars | Taxateurs | Veilinghouders

=

Regionaal nieuws? www.hetkontakt.nl

UW VOORDEEL

In- en verkoop van vogels

Open: Maandag t/m vrijdag van 9.00-18.00 uur Zaterdag van 9.00-17.00 uur Tel. : 0182-367563 Dorpsstraat 1, 2825 BM Berkenwoude www.vogel-zadenhandelfluiter.nl Gevestigd bij Yin Yang Koi Farm, vijverspeciaalzaak

Alleen voor particulieren zonder winstoogmerk. Geen koop/verkoop of huur/verhuur van onroerende goederen. Geen koop/verkoop van dieren. Geen personeel gevraagd of aangeboden. Geen familieberichten. Geen partijverkoop.

Telefonische opgaven kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Meld u aan en neem contact op met onze advertentie-afdeling, tel 0183-583200 of verkoop.binnendienst@hetkontakt.nl

tevens: vogelkooien, vogelvoer o.a. van Jan Koenings, Versele-Laga, teurlings, KONAcorn, meelwormen en vogelbenodigdheden. Volièrebouw en onderdelen voor de doe-het-zelver zoals gaas, panelen enz.

Er zijn echter wel enkele spelregels aan verbonden:

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bij een groot aanbod van Kontaktjes kan het voorkomen dat uw gratis advertentie niet in dezelfde week geplaatst kan worden. Wilt u er zeker van zijn dat dit wel gebeurt, sluit dan een volledig ingevuld overschrijvingsformulier van uw bank of giro ter waarde van € 2,50 bij. Geen muntstukken opsturen s.v.p. Ook contante betaling aan de balie van onze kantoren in Goudriaan en Leerdam is mogelijk.

Vanaf het formaat van een halve pagina stellen wij hetzelfde formaat ter beschikking om uw advertentie gratis te ondersteunen met een redactioneel artikel.

Vogelhal Fluiter

Gratis adverteren is mogelijk in Het Kontakt.

Mijn tekst luidt:

Vanaf 1 januari 2014 gaat Het Kontakt Edities over op vaste advertentieformaten. Meer informatie? Vraag de nieuwe formaten en tarievenkaart aan bij onze advertentie afdeling. Telefoon: 0183-583200 Email: advertentie@het kontakt.nl

Kontaktjes Vianen Stuur deze bon in een voldoende gefrankeerde envelop naar: Het Kontakt, Postbus 1, 2977 ZG Goudriaan

Uiterste inlevertijd: maandag 12.00 uur.

In week 3 2014 verschijnt onze ONDERWIJS- & BEROEPENBIJLAGE in een totale oplage van bijna 240.000 exemplaren. Tevens bieden wij u een online platform!

ONS VAK

Wij bieden alle scholen een prachtig regionaal platform voor de campagne voor de open dagen.


25 vrije tijd FOTOREPORTAGE SINTERKLAAS IN VIANEN Dinsdag 26 november 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

ijĦĞīĢī š Sinterklaas is zaterdag met een kleine blessure en een groot pietengevolg aangekomen in Vianen. Inclusief de cadeautjesdromende pieten Trappedoelie en Pepito.

daarom werd het pietegengevolg zaterdag nauwlettend door twee agenten in de gaten gehouden. Trappedoelie en Pepito vielen dan ook al snel door de mand.

Door de knieblessure van de goedheiligman moest winkelcentrum De Hagen het zaterdag zonder Sinterklaas stellen. Het kostte de Sint iets teveel tijd om zich door de stad heen te bewegen, waardoor het tijdschema een beetje in de knel kwam.

Sinterklaas sprak hen zaterdag vermanend toe: “Ik dacht al dat jullie alles verzonnen hadden, want je kunt dingen uit je dromen natuurlijk niet in het echt maken, maar ik wilde jullie een lesje leren. Daarom heb ik jullie wel mee naar Vianen genomen. Nu weten jullie tenminste dat je Sinterklaas niet voor de gek kunt houden. En vertel nu eens waarom jullie eigenlijk zo graag mee wilden naar Vianen. In Spanje is het veel lekkerder weer.”

Sinterklaas bezocht wel het Stadhuis, waar de pieten Trappedoelie en Pepito meteen in het klaargezette bed konden stappen om te bewijzen dat ze echt cadeautjes konden dromen. De twee pieten hadden Sinterklaas namelijk overtuigd hen mee te nemen naar Vianen, omdat ze hadden gezegd dat hun dromen werkelijkheid worden. Als zij dromen over een poppenhuis, dan hebben ze dat de volgende ochtend in hun handen. Zeiden ze tenminste. De politie - ingeseind door Sinterklaas zelf - vertrouwde dit niet,

Volgens de ondeugende pieten rekenen de kinderen echter op hun komst, ook volgend jaar. Wat door een koor aan instemmende kinderen zaterdag werd beaamd.

Redactie Janneke Kok Fotografie Foto stadhuis linksboven: Wendy Parijs Foto Pietencorps Vianen rechtsonder: Karla Hagg Overige foto’s: Anserum Art Photography Meer informatie Meer foto’s zijn te bekijken op www.hetkontakt.nl, kijk bij editie Vianen onder het menu fotoreportages.


onroerend goed

Dinsdag 26 november 2013

VIANEN - ALETTA JACOBSDREEF 13

26

Trouwplannen

VOLOP GENIETEN IN DEZE FANTASTISCHE 2 ONDER 1 KAP! Aan de buitenrand van de populaire wijk Amaliastein staat deze moderne 2 ONDER 1 KAP WONING met inpandige GARAGE en zeer fraai aangelegde tuin op Zuid/Oost. Door het vele, deels openbare groen rondom de woning is er volop privacy in de tuin en op het perceel aanwezig. Aan de achterzijde grenst de tuin aan een groenstrook met waterpartij, waarbij deze extra strook grond mogelijk kan worden bijgekocht van de gemeente. De voorzijde is gesitueerd aan een zeer rustige, verkeersluwe straat. Extra parkeren kan gemakkelijk op de oprit of aan de openbare weg. De woning werd in 1989 degelijk en traditioneel gebouwd, waarbij de woningscheidende, ankerloze spouwmuren en de volledige isolatie mede zorg dragen voor een optimaal woon- en leefklimaat. De royale, tuingerichte living met brede pui naar terras en tuin biedt veel lichtinval en geeft een natuurlijke overgang naar de achtertuin. Deze is ca. 15 m. diep en prachtig aangelegd met vijvers, mooie borders en een romantische veranda waar het ’s zomers goed toeven is. Het geheel verkeert in uitstekende staat van onderhoud, waarbij nog vrij recent veel belangrijke zaken zijn gemoderniseerd. De keuken en het schilderwerk zijn uit 2011; de badkamer uit 2006. Dit jaar nog is een nieuwe HR cv. combiketel geplaatst en zijn alle platte daken en de schoorsteen vervangen. Het huis heeft een inhoud van ca. 467 m³ inclusief garage en er hoort 284 m² grond bij. Het netto woonoppervlak bedraagt ca. 132 m². Graag nodigen wij u uit deze keurig verzorgde woning van binnen te komen bezichtigen!

anbod a g n i n o w Actueel smit.nl www.otto

INDELING: Overdekte entree met ruime hal, garderobe, meterkast en modern toilet; deur naar de inpandige garage/berging met daarin tevens de bijkeuken en de aansluitingen voor wassen en drogen. Riante, tuingerichte L-vormige living (ca. 43 m²) met houtkachel, eiken vloer en hardhouten schuifpui. Onder de eiken vloer ligt vloerverwarming. Speelse, schuine, luxe halfopen keuken aan de voorzijde met greeploze, lichte inrichting en complete inbouwapparatuur. 1e VERDIEPING: Overloop; 2 slaapkamers met dakkapel, waarvan 1 grote masterbedroom; forse badkamer met duo-ligbad, aparte douche, 2e toilet en vaste wastafel. 2e VERDIEPING: Vaste trap; 2 extra slaapkamers met dakramen, berging, opstelling HR cv. combiketel (2013) en extra vliering. Aanvaarding

: In overleg.

Vraagprijs

: € 325.000,- k.k.

Stap voor je huwelijkskaart eens bij ons binnen. Modellenboeken om thuis te bekijken liggen voor je klaar.

De Groot Drukkerij bv Zuidzijde 131 2977 XE Goudriaan Tel. 0183-583311

TE KOOP AANGEBODEN

Gevr. tijdelijk een hometrainer in Asperen. Tel. 0630874811. T.k. 2 afdekzeilen bl 1x 7.50x 5m, 1x 2.50x2.50 €12,50. Tel. 06-37477168. T.k. bl parasolletje v. kndrwgn €10,-. Tel. 0628063008.

Stadswaag,

Kerkstraat 2, 4132 BE Vianen.

T.k. cinemaset m. dvd speler, Philips m. 6 boxen €150,. Tel. 06-37477168.

Tel. (0347) 325 025

NVM

T.k. d.eiken salontafel L1.40xB0,75xH0,45cm, ronde hkn en plateau v. bkn €50,-. Tel. 073-5993134

VIANEN - RIJSENBORCH 297 FANTASTISCH HOEK-APPARTEMENT MET SCHITTEREND UITZICHT! In het bijzondere en mooie, kwart ronde woongebouw de ‘Citadel’, gesitueerd aan de buitenrand van de prachtige oude binnenstad van Vianen, wordt momenteel aangeboden een EXCLUSIEF 3-kamer HOEK-APPARTEMENT met lift en berging op de parterre. Door de prachtige hoek locatie op de 4e verdieping biedt de woning rondom een schitterend uitzicht. Vanaf de Westzijde kijkt u vanuit de logeerkamer in de lengterichting over de Aimé Bonnastraat; de keuken en het eetgedeelte biedt een panoramisch uitzicht over het omgevingsgroen en richting het historische centrum; en aan de rustige balkonzijde (Oost) ligt het Merwedekanaal. Altijd en overal iets te zien dus, mede omdat de zijkant van het appartement extra ramen heeft, welke tevens voor erg veel lichtinval zorgen. Alle voorzieningen vindt u binnen handbereik, het openbaar vervoer stopt aan de overzijde en ook winkels liggen op loopafstand. De staat van onderhoud van dit, in 2004 opgeleverde kleinschalige complex, is uitstekend. Perfect verzorgd en een financieel zeer gezonde Vereniging van Eigenaren. Uiteraard volledig geïsoleerd en gebouwd onder GIW garantie. De speelse indeling en de enigszins ronde zijgevel in de living bieden zowel veel praktisch comfort als ook een zeer plezierige woonbeleving. Het handzame netto woonoppervlak van ca. 103 m² wordt nog aangevuld met een overdekt (!) balkon over de gehele breedte van de living met een oppervlakte van ca. 11 m². De servicekosten bedragen € 127,- per maand.

Ik sta op voor mijn moeder Els

Zoekt u een ruim appartement op een gezellig punt, vlakbij de stad met al haar voordelen? Kom dan vrijblijvend eens kijken; u zult zeker verrast worden!

Brenda Schaaper (42)

ALGEMEEN: Overdekte hoofdingang via een afgesloten, lichte entreehal met brievenbussen en duidelijke belkast. Liftinstallatie. Privé berging op de parterre.

nbod a a g n i n o Actueel w smit.nl www.otto En wat doe jij? Kijk wat jij kunt doen op staoptegenkanker.nl/inactie

Stadswaag,

NVM

INDELING: Entree met gang en meterkast; toilet; technische ruimte met individuele HR cv. combiketel, mechanische ventilatie met warmteterugwinning installatie en aansluitingen voor wassen en drogen; royale, geheel betegelde badkamer met ligbad, aparte douche en wastafel; 1 grote slaapkamer (ca. 22 m²) aan de achterzijde en 1 logeerkamer (ca. 15 m²) aan de voorzijde; heerlijk lichte, enigszins vierkante living met 4 zijramen, laminaatvloer, overdekt balkon en open keuken in hoekopstelling met inbouwapparatuur. Living en keuken omvatten tezamen ca. 42 m². Aanvaarding

: In overleg, kan spoedig.

Vraagprijs

: € 275.000,- k.k.

Kerkstraat 2, 4132 BE Vianen. Tel. (0347) 325 025


Dinsdag 26 november 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

27 vrije tijd

zaterdag

zaterdag

30 november

30 november

30 november

Wintermarkt bij DAC Vianen

Feest met de Pieten op de Voorstraat

De Biezen houdt Stoute Pakjes Avond

Syndion pakt uit met de Wintermarkt. Het aantal kramen met kerstpullen, cadeaus en handgemaakte artikelen is flink uitgebreid. De producten zijn gemaakt door cliënten van Syndion.

Tussen 11:00 en 15:30 uur kunnen kinderen in het stadhuis op de foto met de Sint en op straat bouwen de Zwarte Pieten een feestje. Tussen 13:00 en 13:30 uur is er een korte pauze.

Vanaf 20:00 uur Stoute Pakjes Avond in dorpshuis De Biezen te Hagestein. Dames met hoge hakken van 9 cm gratis entree. Muziek van Capo Disco Show. Info: www. partyservice-gleis.nl

WOENSDAG 27 NOVEMBER

Sinterklaasbingo 13:15-15:45, Vianen, Hof van Batenstein. Grote kans om te winnen. Sint en Piet komen ook langs. SWV serveert warme chocolademelk met speculaas. Agrariërs en duurzame energie 19:30-22:00, Zijderveld, De Krooshof. In samenwerking met gemeente Leerdam informeert gemeente Vianen agrariërs over eenvoudige manieren om energie en geld te besparen. Ook informatie over regelingen die het verwijderen van asbest en het terugplaatsen van zonnepanelen financieel aantrekkelijk maken. Praktijkvoorbeelden komen zoveel mogelijk aan bod en er is voldoende ruimte voor het stellen van vragen. Een agrarisch adviseur legt uit. Windenergie Toen en Nu. 19:30, Vianen, Stedelijk Museum Vianen, Voorstraat 97. Energiewinkel Everdingen

houdt een avond over windenergie. Met bijdragen van AgentschapNL, Natuur en Milieufederatie Utrecht en Stichting Herbouw Wipkorenmolen Vianen. http://energiewinkel.org/ windenergie Paranormale avond 20:00-22:00, Vianen, De Stadshof, Hazelaarplein 4. Paranormale avond EPC de Lekstroom Vianen. Medium is Jana, met foto’s van overledenen. Entree: 6 euro. www.delekstroom.nl DONDERDAG 28 NOVEMBER

ANBO 14:30, Vianen, ‘t Klooster. ANBO houdt haar ledenvergadering. Na afloop vertelt Riet Brugman over haar reis naar Rusland en de treinreis door Siberië. Entree: gratis. Je eigen cd opnemen 15:30-16:30, Vianen, Egbertusschool. Kinderen uit groep 5 t/m 8 kunnen hun eigen cd opnemen in de studio. Kosten: 5,00 euro, te betalen met een strippenkaart.

Deze activiteit staat open voor alle kinderen uit de gemeente Vianen. www.egbertusvianen.nl Creaclub 15:45-16:45, Vianen, Egbertusschool. Creaclub voor kinderen uit groep 1 tot en met 4. Kosten: 5,00 euro, te betalen met een strippenkaart. Deze activiteit staat open voor alle kinderen uit de gemeente Vianen. www.egbertusvianen.nl Postzegelavond 19:30-20:30, Vianen, De Stadshof, Hazelaarplein 4. Postzegelavond met een veiling van zo’n honderd kavels, ruiling en uitwisseling van nieuwtjes. Nieuwe leden zijn welkom. VRIJDAG 29 NOVEMBER

Open Coffee Vijfheerenlanden 9:00-11:00, Vianen, restaurant Mamma Mia, Voorstraat 114. Open Coffee voor ondernemers uit de Vijfheerenlanden. Tijd om te netwerken, pitchen kan ook.

EVERDINGEN H.H. Petrus en Paulus Parochie 19.00 uur Eucharistieviering Communieviering (zaterdag 30 november). Herv. Gem. 09.30 uur ds. P. v.d. Heuvel, 18.30 uur ds. L. Plug. HAGESTEIN Herv. Gem. 09.30 uur ds. M. van Dam, 18.30 uur ds. H. Penning. LEXMOND Herv. Gem. 09.30 en 18.30 uur ds. P. de Jager. Prot. Gem. Lux Mundi 10.00 uur ds. J. Visser, 18.30 uur ds. R.E. v.d. Wal.

VIANEN Chr. Geref. Kerk 10.00 en 18.00 uur ds. A.A. Egas (Zalencentrum ‘t Klooster). Herst. Herv. Gem. Eben Haëzer 09.30 uur ds. A. den Hartog, 15.30 uur ds. H. van der Ziel. Prot. Gem. - De Hoeksteen 10.00 uur ds. J.H. Langelaar. Prot. Gem. - Grote Kerk 18.30 uur ds. J.H. Langelaar. R.K Parochie Maria ten Hemelopneming 10.00 uur Eucharistieviering (zaterdag 30 november). ZIJDERVELD Herv. Gem. 09.30 uur ds. D. Verkuil, 18.30 uur ds. L. van Wingerden.

Medische diensten Vianen HUISARTSEN Vianen - Lexmond - De huisartsen van de HOED zijn voor dringende huisartsenzorg in avond, nacht, weekend en feestdagen aangesloten bij de huisartsenpost in het Antonius Ziekenhuis. Alle patiënten uit Vianen en Lexmond kunnen voor dringende huisartsenhulp buiten praktijkuren bellen naar de huisartsenpost Nieuwegein: 09004201420 (op werkdagen van 17.00 tot 08.00 en in het weekend van vr. middag 17.0 tot ma.morgen 08.00 uur). Receptenlijn: 24 uur per dag, 7 dagen per week doorbellen, herhaalrecepten via receptenlijn: tel. 0347-355995. Zijderveld - Informatie welk arts dienst heeft gaat via het antwoordapparaat.

APOTHEKEN Apotheek Vianen, Hof van Batenstein 2, Vianen, tel. 0347-372311. Ma t/m vr. 08.00-17.30 uur. Za. 10.00-12.00 uur. Apotheek Monnikenhof, Rietkamp 62, Vianen, tel. 0347-372521. Ma. t/m vr. 08.0012.30 uur en 13.30-17.30 uur. Voor alle geneesmiddelen die uw huisarts, tandarts of EHBO-arts buiten deze uren heeft voorgeschreven en die u met spoed nodig heeft, kunt u terecht bij de gezamenlijke dienstapotheek SANEO (tel. 0883207350) in het Anthonius Ziekenhuis, Koekoekslaan 1, Nieuwegein. Tot 21.30 uur kunt u terecht bij de apotheek in de hal van het ziekenhuis, daarna bij het loket naast de huisartsenpost.

meer service online op www.hetkontakt.nl

service

Kerkdiensten Vianen zondag 1 december

opencoffeevijfheerenlanden.nl Verkoop voor Unicef 9:00-18:00, Vianen, winkelcentrum De Lijnbaan. Dit jaar staat Unicef voor het laatst met een kraampje bij de AH/Jumbo met de verkoop van kerstkaarten en leuke cadeautjes. De opbrengst gebruikt Unicef voor het tegengaan van kindersterfte. Ook op 30 november. Inschrijven voor SWV kerstfeest 10:00-11:00 en 11:15-12:15, Vianen, Hof van Batenstein en Donjon. Inschrijven voor het SWV kerstfeest, op zondag 15 december bij Van der Valk. Deelname kost 15,00 euro. Inschrijven op 29 november, om 10:00 uur in de educatieruimte of om 11:15 uur in de Donjon. Zolang de voorraad strekt zijn er tot 11 december ook kaarten te koop bij Ria de Reus (0347374097). Workshops Sinterklaas cupcakes 19:00-21:30, Vianen, Bakkerstraat 2A. Workshop cupcakes maken rond het thema Sinterklaas bij Mijntaartdomein. Aanmelden: 0347-377763 of www.mijntaartdomein.nl Dansavond SWV 20:00-23:00, Vianen, Hof van Batenstein. DJ Rietje verzorgt weer een gezellige avond met mooie muziek om op te dansen en naar te luisteren. Entree: 3,00 euro.

Wintermarkt DAC 10:00-16:30, Vianen, DAC, Prins Bernhardstraat 47. Syndions dagactiviteitencentrum Vianen hodut weer een wintermarkt waarop er exclusieve handgemaakte artikelen worden verkocht die door cliënten op de creagroep, kantinegroep en de milieugroep gemaakt zijn. Ook staan er stands met artikelen van andere locaties van Syndion. Dit jaar is het aantal kramen flink uitgebreid met kerstspullen en cadeaus, maar ook eigengemaakte artikelen van het Thomashuis Lexmond. De vertrouwde kramen met appelbeignets en lekkernijen van de ambachtelijke bakkerij Syn in Zoet zijn er, maar ook demonstratie houtdraaien en de verkoop van houtgedraaide artikelen. Daarnaast is er de jaarlijkse loterij met prijzen. Deze zijn geschonken door de plaatselijke middenstand van Vianen en omstreken. Met de opbrengst van de loterij schaffen we muziekinstrumenten en gym/bewegingmaterialen aan te om het aanbod aan activiteiten voor cliënten uit te breiden. Er wordt tijdens de markt ook een promotiefilm vertoond van de activiteiten die we de cliënten bieden. Informatie hierover wordt gegeven door begeleiders bij de kraam. Daarnaast is er de gelegenheid om aan te melden voor vrijwilligerswerk. Ook

zijn er weer verrassende kinderactiviteiten. Bovendien komt de Sint ‘s middags langs. In onze kantine kan men onder het genot van koffie en een stukje cake genieten van live muziek en er zijn verse erwtensoep en broodjes te koop. Entree: gratis. Het DAC Vianen is een basisvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking en maakt onderdeel uit van zorgverlener Syndion. Pietenfestival 11:00-15:30, Vianen, centrum. Stoute pakjes avond 20:00, Hagestein, dorpshuis De Biezen. De stoute pakjes avond is gekomen. Met de leukste pakjes uit jou dromen. Hoge haken mogen er gratis in, 9 cm hoog das niet min. Samen met capo beats organiseren wij dit event, lekker swingen op die beats als een grote vent. www.partyservice-gleis.nl

uitgaan

zaterdag

Aanmelden tot 29 november bij Ria de Reus (0347374097). Alzheimer Café Vianen 19:00-21:30, Vianen, Hof van Batenstein. Gezondheidspsycholoog Henk Geertsema is gastspreker, hij gaat met Debby van Rhijn in gesprek over ethische vragen bij dementie. Mantelzorgers van dementerenden krijgen te maken met vragen die kunnen variëren van: “Mag de gezworen vegetariër nu wel een bal gehakt eten als hij/zij dat lekker vindt?” tot :”Wat doe je nog wel en niet meer, als het einde nadert?” Het programma begint om 19:30 uur. Entree: gratis, aanmelden niet nodig. Meer informatie of bij problemen met vervoer naar het Alzheimer Cafe: Wickey van den Brink (0347-361200). Klaverjassen 19:30-22:00, Vianen, Hof van Batenstein (Kwantzaal). SWV houdt een klaverjasavond. Entree: 1,00 euro.

MAANDAG 2 DECEMBER VRIJDAG 6 DECEMBER

Lunchproeverij Koelvers maaltijden 12:00-13:30, Vianen, Hof van Batenstein. SWV houdt een proeverij van Koelvers maaltijden van de Rivas maaltijdservice. Bert de Bruin geeft uitleg over de producten, de bestelling, het afleveren en de kosten. Mensen kunnen ook proeven. Entree: gratis.

Winterfair 15:00-21:00, Zijderveld, De Krooshof, Sidewende 1. Winterfair rond het thema ‘de koude winter’, om inspiratie op te doen voor de wintermaanden. Vanaf 21:00 uur Après-Skiparty met DJ Remco & Robin. Entree: 5,00 euro.

ZATERDAG 30 NOVEMBER

De Snuffelkelder in kerstsfeer 10:00-13:00, Everdingen, Snuffelkelder, Kweldam 15a. De Snuffelkelder heeft tweedehands kerstspullen te koop, evenals serviezen uit grootmoeders tijd en schilderijen, huishoudelijke artikelen, kleding en speelgoed. Spullen inbrengen kan ook. De opbrengst is voor een goed doel. Informatie; 0347351553. Inzameling Roemenië 10:00-12:00, Hagestein, Lange Dreef 22. Inzameling in de nieuwe loods van Stichting Contacten Roemenië-Vianen. Er is vooral vraag naar kleding, met name voor kinderen, eenpersoonsmatrassen, beddengoed, handdoeken en ander textiel, speelgoed voor binnen en buiten en schoolmateriaal. Wensenlijst te vinden op stichtingroemenie-vianen.nl

ZATERDAG 30 NOVEMBER

Vrienden van Stadshof Live K>6C:C™ In samenwerking met De Stadshof komt Stichting Cultuur & Theater Vianen

zaterdag 30 november met een nieuw concept: Vrienden van Stadshof Live. Na succesvolle Stadshof Live-edities in het café wordt de show nu groter aangepakt. Het theater zal omgebouwd worden tot grote danszaal, er is een bar in de zaal aanwezig en er gaan twee bands en een dj optreden. De bands Senq (foto) en Fat Monkey en dj Jeroen de Bree maken hun opwachting. De zaal opent om 20:00 uur, aanvang is 21:00 uur. Kaarten kosten tien euro en kunnen besteld worden via 0347-355325 of de site.

q WWW.DESTADSHOFVIANEN.NL


auto`s

Dinsdag 26 november 2013

28

Autobedrijf de Poort, gewoon zoals het hoort!

www.depoortautos.nl Crum Vianen b.v.

Kia Kooijman

Korte Dreef 1

Stuartweg 5

Autobedrijf Hofplein Sportlaan 7

Autobedrijf Simonis

Toyota Kooijman

Sportlaan 10

Stuartweg 5

De Waal Autogroep Sportlaan 5

autodealers-vianen.nl

Alle topmerken occasions in Vianen dicht bij elkaar

Perfusie B.V. is op zoek naar:

Gemotiveerde (Beton)injecteerders Wij bieden: uitdagend werk zowel binnen als buiten werken zelfstandig werk werken in geheel Nederland (en daarbuiten) gemoedelijke werksfeer beloning volgens Bouw-CAO

NU of NOOIT korting! Betaal GEEN 21% BTW op de Ford Fiesta Style!

Ford Fiesta Style 3-deurs 1.0 48kW - 65pk

€ 11.161,-

Normaal € 13.995,Nu met 21% BTW - KORTING:

OP=O

P!!

Wij vragen: het liefst iemand met ervaring bezit van rijbewijs B/(E) spreek- en leesvaardigheid van de Nederlandse taal leeftijd tussen de 23 en 40 jaar geen 8 tot 5 mentaliteit

vanaf slechts

1 jaar

€ 129,-

GRATIS

p.mnd met Ford Options

ALL-RISK Autoverzekering

NU MET 5.9% ACTIERENTE

Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met Kim de Groot: RIJKLAAR VANAF € 12.108,Meerprijs 5-deurs incl. BTW korting € 413,5 JAAR GARANTIE Meerprijs reservewiel incl. BTW korting € 83,nu voor slechts € 240,Meerprijs metallic lak incl. BTW korting € 498,Meerprijs Technology Pack incl. BTW korting € 409,- (Navigatie en SYNC Bluetooth Voice Control)

Perfusie B.V. Korte dreef 9a 4131 PM Vianen tel: 0347-370373 info@perfusie.nl

TE KOOP AANGEBODEN

T.k. Gazelle hrnfiets i.z.g.s. 28"st velgen, 7 versn., halogeen kopl. H80 vr.pr. €85,-. Tel. 06-17153591. T.k. hrn winterjas d.bl mt 54 €60,-; ds winterjas helblauw mt 36 €35,-. Tel. 0345682095. T.k. l.eiken salontafel Ø100 €30,-; oude doofpot koper €40,-. Tel. 0183-627749. T.k. zonnehemel Sundream 12L €45,-; 14-dlg winklerprince encyclopedie m. WP atlas €30,-. Tel. 06-12759617.

T.k. ledikantje m. nw matr. €35,-; kinderstoel wit €10,-; autostoeltje d.bl €25,0; kl. sfeerkacheltje €35,-; afzuiger v. elektr.stof allergie, rook €50,-. Tel. 0344-613308. T.k. lrn fauteuil z.g.a.n. d.bruin 1.10m 90cmD €100,. Tel. 06-37477168. T.k. oude kop. hanglamp m. gl bol €30,-; nw halogeen comfortcook €30,-. Tel. 0183627749. T.k. knop accordeon 120bas 4-korig Rossini i.g.s. Tel. 0183-442277. T.k. rolluikbureau ant. m.eiken 1.25Bx1.15Hx74D €175,. Tel. 06-10208290.

Uw voordeel kan oplopen tot ruim € 3.190,- exclusief bij crum! COMPLEET UITGERUST MET O.A.: Airconditioning, 7 airbags, Radio/CD/MP3-speler met USB en stuurwielbediening, Elekrische ramen voor, Centrale deurvergrendeling op afstand, Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels, Ford My Key programeerbare sleutel, ESP stabiliteiscontrole, Hill start assist, Getint glas, In hoogte verstelbare bestuurdersstoel, Buitenspiegels in carrosseriekleur, 15 inch stalen velgen met sierdeksels. De Crum BTW korting wordt alleen gegeven op de catalogusprijs van de auto en fabrieksopties, niet over de BPM. Alle geldende Ford acties zijn reeds in de korting verwerkt en de Fiesta’s zijn voorzien van een 2013 kenteken tenaamstelling. Afgebeeld model kan afwijken van de standaardspecificaties. Vraag naar de vboorwaarden. Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot:km/liter: 23,3 - liter/100km: 4,3 - CO2 uitstoot gr/km: 99.

Kenmerken Options aanbieding:

Auto huren, onderhouden, repareren of kopen?

Autobedrijf Wolterman Lexmond B.V.

ANR RM E UU T H L WO V E R TO AU

t1FSTPOFOBVUPT t1FSTPOFOCVTTFO t78$BEEZ SPMTUPFMBVUPT t#FTUFMCVTTFO t,PFMXBHFOT t#BLXBHFOT

Tel. 0347-341201 info@autobedrijfwolterman.nl www.autobedrijfwolterman.nl

Contante prijs € 11.161,-

Aanbetaling Totaal kredietof inruil bedrag € 2005,-

€ 9.156,-

Vaste debet rentevoet

Jaarlijks kostenpercentage

5.9%

5.9%

Duur overeen- Termijnbedrag komst (mnd) (p.mnd.) 25

Slottermijn

Totaal te betalen

€ 7.031,-

€ 12.132,-

129,-

Dealer treedt op als verbonden bemiddelaar en adviseert daar mee uitsluitend voor FCE bank. De Europese Standaardinformatie is verkrijgbaar via FCE Bank en wordt voorafgaand aan de tot standkoming ven de overeenkomst verstrekt.

De dealer waar ALLES kan !

Crum

Weth. Schoutenweg 1 - Culemborg - tel. 0345-515757 Waterveste 12 - Houten - tel. 030-6344100 Korte Dreef 1 - Vianen - tel. 0347-373636

www.crum.nl


Dinsdag 26 november 2013

Weer volle winst Tavernie/VTV īĦĢIJĴĩĞīġš Dankzij een nieuwe 10-0 overwinning op de Rotterdamse dames van FVT is Tavernie/VTV in de tweede divisie andermaal als tweede geëindigd. De Nieuwlandse tafeltennissters hadden een gemakkelijke middag.

Verlies libreteam van Padoc 2 Na de 2-4 nederlaag tegen Padoc 2 blijft het libreteam van Vianen hekkensluiter in de hoofdklasse. Cok Florie (150) trof in Theo Zwarthoed een tegenstander die van wanten wist. De Woerdenaar scoorde met series van 49, 66 en 44 caramboles, en in dat geweld sneeuwde Floire in dertien beurten volledig onder (53-200): 0-2. Jhon Burggraaf speelde een prima pot tegen veteraan Frans Jutte (130). Hij liet reeksen van 40, 30 en 24 caramboles noteren, en dat volstond om Jutte, die gelijkmatiger aan zijn punten kwam, vóór te blijven (150-113 in vijftien beurten): 2-2. Joop Florie (81) en Niko Tsitis namen ruimschoots de tijd voor hun partij. Op de tellijst werden voornamelijk kleine series ingevuld. Florie kwam niet verder dan één serie van 10 caramboles. Tstis maakte het verschil met reeksen van 14, 12 en 13 caramboles, en pakte de winst in 36 beurten: (77-106): 2-4.

K>6C:C ™

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

29 sport

WWW.REGIO-VOETBAL.NL

Monsterzege Brederodes tegen DWSM ijĦĞīĢīš De zaterdagformatie van Brederodes heeft DWSM tot op het bot vernederd. De Maarssenaren dienden als kanonnenvoer en werden met een 13-0 nederlaag naar huis gestuurd. Dat dit duel op de kalender stond kwam enerzijds doordat de vijfde klasse in West 1 is opgeheven. Anderzijds door de KNVB die weigerde in te gaan op het verzoek van Brederodes om in de derde klasse te worden ingedeeld. Op hun weg naar het kampioenschap werd de groengelen weinig in de weg gelegd. Dit seizoen, tegen merendeels dezelfde tegenstanders, is het niet anders. Voor een kwaliteitsarm elftal als dat van DWSM leidde de toenemende frustraties tot meer dan een handvol gele kaarten. Eindstation De wedstrijd had weinig om het lijf. Al in de eerste minuut was Kevin Veerkamp het eindstation van een aanval waar René de Blok en Kevin Valkenburg nadrukkelijk bij waren betrokken: 1-0. Toen Veerkamp in de tiende minuut zijn tweede doelpunt liet aantekenen was het duel in feite al gespeeld. Vrijwel steeds was sprake van eenrichtingsverkeer: een golf van aanvallen, veel dreiging en een zee van kansen waar met name Valkenburg en Daalderop slordig mee omgingen. Met zijn beperkte middelen –alleen centrumspits Berry Spies viel in positieve zin op- probeerde DWSM naar

voren te voetballen. De trage verdedigers gaven daarbij zoveel ruimte weg dat het wel tot een debacle móest leiden. Vanaf het tweede deel van de eerste helft begon het prijsschieten, en met ieder twee treffers tilden Daalderop en Valkenburg de ruststand naar 6-0.

Na de pauze werd Spies door doelman Nick van de Berg van de eretreffer afgehouden. In de vijfde minuut scoorde Daalderop met een geweldige uithaal de mooiste treffer van de dag: 7-0. Ook nadat Valkenburg en Dennis Bouwman er 9-0 van hadden gemaakt bleef Brederodes jagen op doelpun-

ten. Valkenburg schoot de thuisclub in de dubbele cijfers (10-0), wegens mekkeren kreeg Spies twee gele prenten in één minuut, en in de slotminuten haalden Valkenburg, Daalderop en Jeffrey Veerkamp de trekker nog maar eens over: 13-0. Peter Verbeek

™BVg`9VVaYZgdecVbdec^Zjlk^_[YdZaejciZckddgo^_cgZ`Zc^c\#

FOTO: PETER VERBEEK

Vrouwen Omega pakken Brederodes overleeft veldslag punt in streekderby īĦĢIJĴĢĤĢĦīš De handbaldames van Omega pakten zondag een punt in de streekderby tegen Shot’73 uit IJsselstein: 13-13. De thuiswedstrijd werd overigens gespeeld in Nieuwegein. Omega nam al snel een 3-1 voorsprong. Naarmate de wedstrijd vorderde kreeg Shot meer grip op de wedstrijd en sprong zorgvuldiger met de kansen om. Het team kwam terug tot 4-3. Beide ploegen schakelde vervolgens een versnelling hoger, wat leidde tot een fraaie wedstrijd Het was Omega dat beter met de kansen omging en vlak voor rust een 9-6 voorsprong had. Met fraai opgezette aan-

vallen wist Shot in de tweede helft terug te komen in de wedstrijd. Binnen enkele minuten trok men de kans weer gelijk. Bij 11-11 werd het spel slordiger van beide teams. Shot nam als eerste een voorsprong, maar Omega kwam sterk terug tot 13-12. Met nog drie minuten te spelen zette Shot alles op alles om nog een punt over te houden aan deze wedstrijd. Vlak voor tijd werd het 13-13. Door het goede en fraaie spel van beide ploegen was de puntenverdeling ook niet meer dan terecht. Scores: Anne van Vegchel (4), Kitty Clerx, Carolien Meijerink en Els Vosmer (3).

Eerste nederlaag voor VIKO ijĦĞīĢīĊİĠĥĦĢġĞĪ š Na twee prima overwinning stond de uitwedstrijd tegen Harga/Odi op het programma voor de korfballers van VIKO.

bracht Harga het verschil even op één doelpunt waarna Aron Neijmeijer vanaf de strafworpstip de stand op 7-9 bracht.

Deze, voor VIKO volledig onbekende, tegenstander uit Schiedam had in de eerste twee competitierondes één overwinning weten te behalen. VIKO verloor de wedstrijd uiteindelijk met 17-15.

Het verschil van twee doelpunten kon VIKO nog enige tijd vasthouden (tot 9-11) maar de thuisploeg kreeg intussen steeds meer vat op de wedstrijd.

Voorsprong Het was Rules Buitelaar die VIKO vanuit een korte kans op voorsprong zette (0-1). Na de gelijkmaker van Harga (11) scoorde VIKO drie doelpunten op rij waardoor de Vianers met 1-4 aan de leiding kwamen.

Ontregeld De aanvallen van VIKO werden snel ontregeld, waardoor VIKO vaak niet meer dan één doelpoging per aanval kon ondernemen. Halverwege de tweede helft kwam de thuisploeg voor het eerst naast de rood-witten (11-11) en Harga stoomde daarna snel door naar een beslissende 17-12 voorsprong.

Gedurende de eerste helft lukte het VIKO niet om deze marge verder uit te bouwen, maar bleef er steeds een verschil van drie of vier doelpunten in het voordeel van VIKO bestaan.

In de slotfase zorgden drie doelpunten van VIKO uiteindelijk voor een 1715 eindstand, waarmee de eerste nederlaag voor VIKO een feit was.

Slotfase In de slotfase lukte het Harga om dichterbij VIKO te komen en gingen de beide ploegen met een 6-8 stand de rust in. Bij het begin van de tweede helft

NIO Voor zaterdag staat de thuiswedstrijd (16:20 uur) tegen NIO uit Rotterdam op het programma. Deze ploeg heeft na de eerste drie competitierondes twee punten minder dan VIKO.

ĴĢįĨĥĬijĢī š Aurora en Brederodes hadden de messen zondag scherp geslepen. Zeker voor rust was het af en toe een veldslag waar de arbiter van dienst zijn stempel nadrukkelijk op drukte. Uiteindelijk wonnen de groengelen vrij gemakkelijk met 0-3.

aftrap verzond Kroeze een diepe bal naar De Groot. Diens voorzet werd ingetikt door Robin Houtveen: 0-2. Niet veel later pakte Van der Hoeven zijn tweede gele kaart, en werd het een gevecht van tien tegen tien. De spelers gebruikten hun verstand wat beter en de verwachte veldslag bleef uit. In de achtste minuut besliste Mike de Groot de wedstrijd door er 0-3 van te maken. Aurora bediende zich nadien vaker van de lange bal op de boomlange spitsen Roy Beemer en Bas van der Hoeven, maar de defensie van Brederodes gaf geen krimp. Beide elftallen creëerden nog wat kansjes, maar de keepers bleven overeind. Een kwartier voor tijd kreeg keeper Timo Freen rood na een overtreding, en ook dat was zwaar bestraft.

In de tweede minuut werd een Vianense breedtepass niet onderschept. Kevin Kroeze kwam in balbezit en Rick van Leijenhorst schoof de crosspass in de verste hoek: 0-1. Even later werkte Van Leijenhorst de bal opnieuw tussen de palen, maar wegens buitenspel werd die treffer geannuleerd. Een aantal pittige overtredingen van Aurora bleef onbestraft, terwijl de eerste van de groengelen meteen een gele

kaart opleverde voor Kevin Vlietstra. Kort daarna liep Tommy van Leijenhorst een hamstringblessure op en werd hij vervangen door Mike de Groot. Halverwege de eerste helft kreeg Rogier L’Abee geel na een felle overtreding op het middenveld, waarvoor hij ook rood had kunnen krijgen. Zowel Aurora als Brederodes voetbalden onrustig, waren slordig in de passing, maar duelleerden met hart en ziel. Rond de veertigste minuut ging Frank van Geffen op het middenveld een kopduel aan. Tot verbazing van vriend en vijand kreeg Van Geffen direct rood. Omdat hij het daar niet mee eens was kwam er nog een gele kaart overheen. In de pauze werd Tasos Iltsidis vervangen door Roy Bakker. Bijna vanaf de

Nieuwe trainers bij zv Albatros

Leaseconstructie Brederodes

ijĦĞīĢīš Zwemvereniging de Albatros uit Vianen heeft met het aantrekken van twee nieuwe gelouterde trainers het trainerscorps voor de afdeling wedstrijdzwemmen versterkt. Albert Reuter en Robbin van Kilsdonk zijn afgelopen donderdag in sportcentrum Helsdingen officieel gepresenteerd aan de wedstrijdzwemmers en hun ouders. Met het aantrekken van Reuter en Van Kilsdonk hoopt de Albatros een grote kwaliteitsslag te maken voor het wedstrijdzwemmen in Vianen. Reuter heeft hier al veel ervaring mee en stond als trainer aan de bak bij Olympische topzwemmer Sebastiaan Verschuren. Er zal een scoutingprogramma worden opgezet om talenten bij De Albatros vroegtijdig te kunnen ontdekken. Van Kilsdonk was tot voor kort trainer bij Go Swim uit Houten. De ambities en het nieuwe Albatros beleid trokken hem over de streep om deze mooie uitdaging aan te gaan. Er wordt door De Albatros ook extra geïnvesteerd in het huidige kader, zodat ook nieuwe leden goed kunnen worden opgevangen en tot ontwikkeling kunnen komen.

ijĦĞīĢī š In zijn streven naar uniformiteit heeft het bestuur van Brederodes besloten de in- en verkoop van voetbalkleding in eigen beheer te nemen. Met ingang van volgend seizoen wordt in het clubgebouw een shop ingericht waar de leden hun tenues kunnen leasen. Brederodes zit in de lift, maar door het teruglopen van sponsoring lopen sommige elftallen er minder netjes bij dan gewenst is. De Vianense voetbalclub wil in de nabije toekomst de zeggenschap over alle tenues, ook over de kleding die is gesponsord. Anderhalf jaar geleden is een commissie in het leven geroepen die zich, naar het voorbeeld van onder andere LRC (Leerdam), heeft gebogen over het plan om te komen tot een leaseconstructie, die in principe geldt voor alle voetballende leden. “Zij kunnen uitsluitend shirts en broekjes leasen, voor maximaal twee euro per maand”, meldt Anja van Kouwen. “Na afloop van elk seizoen worden die ingeleverd, en na controle krijgen ze direct een op kwaliteit beoordeeld ander terug. Het grote voordeel, zeker voor de jeugd, is dat iedereen altijd passende kleding heeft. Kousen worden eenmalig gratis

verstrekt, en zijn daarna, evenals trainingspakken, alleen in de shop te koop.” Een andere commissie heeft inmiddels twee shirts ontworpen waar, sinds dit seizoen, in wordt gevoetbald door het G-elftal (De Panters) en Brederodes B1. Per elftal worden ze centraal gewassen. De shirts zijn van verschillende kwaliteit zodat ook het materiaal over een langere periode kan worden getest. Beide ontwerpen worden binnenkort op de site van Brederodes geplaatst, waarna de leden hun voorkeur aan kunnen geven. Het bestuur beslist uiteindelijk. Gefaseerd Edwin Cobussen: “Omdat verschillende sponsorcontracten nog lopen wordt de leaseconstructie gefaseerd ingevoerd. Er worden nieuwe regels en afspraken geformuleerd voor de huidige en nieuwe sponsoren. Zij zijn goedkoper uit dan nu omdat straks één heel grote bestelling wordt gedaan. We denken dat, bij het begin van het komende seizoen, tachtig tot negentig procent van de elftallen in uniforme en passende outfits voetballen, en daar is het Brederodes uiteindelijk om te doen.”


䪦 99,-/MND.

Rijklaar, inclusief onderhoud n 7 jaar garantie.

A | wegenbelastingvrij tot 2014 | 14% netto bijtelling v.a. 䪦 42,-/mnd

Een nieuwe Kia Picanto voor 䪦 99,-/mnd. rijklaar. Met Kia weet u exact waar u aan toe bent en komt u niet voor onaangename verrassingen te staan. Kia voegt aan deze zekerheden nog een unieke dimensie toe, want tijdelijk rijdt u nu 3 jaar zorgeloos in een nieuwe Kia Picanto. Inclusief garantie, onderhoud en Kia Internationale Wegenhulp voor slechts 䪦 99,- per maand, rijklaar. En voor maar 䪦 30,- per maand meer rijdt u al in de zeer complete Kia Picanto Comfort Pack uitvoering met onder andere airconditioning, radio/CD-speler met USB en AUX aansluiting, elektrisch bedienbare ramen v r en achter, elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels, centrale vergrendeling met afstandsbediening en een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel. Kortom, kom nu snel naar onze showroom om van deze unieke aanbieding te profiteren!

Automobielbedrijf Kooijman Vianen B.V. Stuartweg 5, 4131 NH Vianen Tel.: 0347 - 37 32 45, www.kia-vianen.nl Gem. verbruik: 4,1 - 5,3 l/100km, 24,4 - 18,9 km/l. CO2-uitstoot: 95 - 125 g/km. Actievoorwaarden: De genoemde actie is alleen geldig bij aankoop van een nieuwe Kia Picanto met uiterste aankoopdatum 11-11-13. De actie is inclusief 2 onderhoudsbeurten op basis van het Kia Service Plan en gebaseerd op een kilometrage van maximaal 10.000 kilometer per jaar. Informeer voor de complete actievoorwaarden en de voorwaarden voor het Kia Service Plan bij uw Kia-dealer of kijk op kia.com. De actie geldt niet i.c.m. andere acties. De in het rekenvoorbeeld genoemde prijzen zijn incl. BTW/BPM, kosten rijklaarmaken, afleverpakket, brandstof, leges, recyclingbijdrage en excl. metallic lak en de optionele 1.0 3D Base (rijklaar) 䪦 9.405,䪦 2.851,䪦 6.554,䪦 3.438,2,99% 2,99% 䪦 99,36 䪦 7.002,lakbescherming. De vrijstelling van wegenbelasting geldt tot 01-01-14. Het genoemde bijtellingspercentage, energielabel en vanaf netto bijtellingsbedrag (per maand) zijn gebaseerd op de uitvoering met het laagste bijtellingspercentage en altijd gebaseerd op 1.0 3D Comfort Pack (rijklaar) 䪦 11.105,䪦 2.896,䪦 8.209,䪦 4.118,2,99% 2,99% 䪦 129,36 䪦 8.762,42% inkomstenbelasting. Getoond model kan afwijken van de beschreven uitvoering. Voor de financiering gelden de volgende voorwaarden: Een niet-doorlopend productaanbod van Kia Finance, een handelsnaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V., geregistreerd bij de Autoriteit Financi le Markten onder vergunningnummer 12011170. De Kia-dealer handelt als verbonden bemiddelaar van Kia Finance. Het jaarlijkse kostenpercentage is de prijsaanduiding van het krediet, hierin komen alle kosten tot uitdrukking. Toetsing en registratie vindt plaats bij het BKR te Tiel. Raadpleeg uw Kia-dealer voor het standaard informatieblad, algemene voorwaarden en privacystatement of vraag deze op via 030-6388180. Kia Finance en uw Kia-dealer geven geen advies. U dient zelf te bepalen of het door u gewenste financieel product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Picanto

Contante waarde

Inruil en aanbetaling

Totale kredietbedrag

Slottermijn

Jaarlijks kostenpercentage

Debet rentevoet op jaarbasis (vast)

Termijnbedrag per maand

Duur kredietovereenkomst in maanden

Totaal door u te betalen bedrag

Toyota Occasion 4x Garantiepakket

Altijd de 4 beste garanties op elke Toyota occasion! Bent u van plan een occasion aan te schaffen? Dan bent u bij de Toyota dealer aan het beste adres. U profiteert namelijk altijd van de 4 beste garanties op elke Toyota occasion. Zo ontvangt u minimaal 6 maanden de zekerheid van de Bovag garantie. De kilometer stand is altijd gecontroleerd aan de hand van het NAP systeem.

Daarnaast wordt uw occasion afgeleverd met een nieuwe APK, zodat u daar een jaar lang niet naar om hoeft te kijken. En mocht u pech krijgen onderweg, dan wordt u direct geholpen door onze gratis pechhulp in heel Europa. Met dit pakket bent u dus verzekerd van veel rijplezier. U bent van harte welkom in onze showroom.

Kooijman

Vianen, Stuartweg 5, 0347-373245 www.kooijmanvianen.nl


Dinsdag 26 november 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.REGIO-VOETBAL.NL

31 sport

Eerste plaats team 4 Guys 12 Balls

Geen vuiltje aan de lucht voor De Albatros

ijĦĞīĢīš Team 4 Guys 12 Balls heeft in de bowlingcompetitie gewonnen van Split Second en staat nu op de eerste plaats met totaal 1581 punten, gevolgd door VoordeligeSites.nl met 1561 punten en Bowling Stones met 1526 punten.

İĬĢİıĊijĦĞīĢī š De waterpoloheren van De Albatros behielden de koppositie. Het team versloeg in de uitwedstrijd het team van Duinkikkers 3: 3-4.

Arkel deklasseert Lekvogels ĞįĨĢĩš Na amper een kwartier spelen was de subtopper tussen Arkel en Lekvogels, met Joey van Assendorp in de onbetwiste hoofdrol, beslist. Na zijn vierde goal liet de Arkelse goalgetter, later uitgeroepen tot Man of the Match, zich geblesseerd wisselen. Met een 6-0 ruststand rekende het thuispubliek - tevergeefs - op dubbele cijfers. “In de rust werd er volop gelachen, toen wist ik al genoeg”, bekende Arkel-trainer Teus Jakobs na afloop van de te magere 8-1 zege. “Het meest baal ik nog van die rode kaart van Björn van Hoogdalem. Ik reken op vier, vijf wedstrijden schorsing.”

Na een rustige eerste periode die eindigde in 0-0, kwam de Albatros als eerste op voorsprong. Na een goede verdedigende actie te hebben gemaakt, zwom Vincent van Andel het hele zwembad over en scoorde fraai de 0-1. Daarna zette de tegenstander aan en de wedstrijd keerde in hun voordeel tot 3-1. Toch hield de Albatros rust en kwam terug in de wedstrijd. Danny

Kemp verkleinde de achterstand na een goed uitgespeelde man-meer situatie. Niet veel later schoot Rudi Middelkoop een strakke 5-meter bal tegen de touwen en bracht de stand op 3-3. De laatste periode was zeer spannend. De tegenstander begon fel en keeper Jan Spreeuw wist met een sterke redding een voorsprong van de tegenstander te voorkomen. Uiteindelijk scoorde Bas van Wiggen de 3-4 en nam de Albatros de volle winst uiteindelijk mee naar huis. De dames hadden tegen De Vaart uit

Bunschoten lange tijd zicht op een mooie thuisoverwinning, maar in de laatste periode werd de goede uitgangspositie toch nog verspeeld: 6-10 (2-1, 2-2, 1-3 en 1-4). Afstandsschot Al snel stond de Albatros op voorsprong. Annemieke Nijenhuis verzilverde een afstandsschot. Deze periode waren de beide ploegen in evenwicht. Nadat de bezoekers een strafworp hadden benut en de stand gelijk hadden getrokken, was het de beurt aan de Viaanse dames. Met nog enkele se-

conden op de schotklok verschalkte Larissa Zondag de keepster van De Vaart met een fraai afstandschot. Ook in het vervolg van de wedstrijd was er evenwicht. Door scores van Gielen (2x) en Hoeflaken- Angevaare (1x) was de stand aan het eind van de 3e periode 5-6. Gezien het spelbeeld verdiende de Albatros een punt, maar met enkele verrassende schoten kwam de ploeg uit Bunschoten tot scoren. De spanning werd door Paidge de Bruin nog iets teruggebracht, door een mooie boogbal vanaf acht meter tegen de touwen te gooien.

Tijdens de algemene ledenvergadering van Brederodes kregen Henk de Groot en Nardie Kemp, uit handen van George Knoop, de zilveren speld van de KNVB. FOTO: PETER VERBEEK

Met positief gevoel de winter in įĬĠĨĞīħĢš De hockeydames van MHC Vianen sloten de wedstrijdcyclus op het veld af met een wedstrijd tegen Forcial in Rockanje. Ondanks 2-0 verlies beginnen de dames met een positief gevoel aan de zaalcompetitie. Net als de laatste twee wedstrijden begonnen de dames sterk. Dit resulteerde in een aantal leuke kansen. Forcial kwam na een uitbraak in de doelcirkel en met een goed geplaatst schot verraste ze de Viaanse keepster: 1-0. Door een mooie aanval over de rechterkant werd de bal met een mooie cross-pass naar de tweedepaal gespeeld waar Naneth Goes de bal net niet goed raakte. De tweede helft begon weer positief, maar door niet aankomende passes van MHC Vianen werd Forcial sterker. Een strafcorner luidde uiteindelijk de 2-0 in. Aan het einde van de wedstrijd werd er een top aanval opgezet door Ingrid Schuurman en Diede Heemstermans, waardoor Kelly Steenbeek een hoog schot op doel schoot. Het schot werd gestopt. Vooral Hanneke Raaijmakers verdient nog extra vermelding. De ‘vrouw of the match’ verdedigde haar doel als een leeuwin en wist heel wat ballen te stoppen.

Eerste plek voor BCV ijĦĞīĢīš Het eerste team van Badminton Club Vianen staat eerste in de poule, na afloop van de eerste competitiehelft. Afgelopen vrijdag was de laatste wedstrijd van de eerste speelronde: een uitwedstrijd tegen Fortissimo 1. Deze wedstrijd eindigde in een gelijkspel. De eerste winstpartij ging naar Fortissimo, doordat Laurens Harkema en invaller Gert Olivier hun dubbel verloren met 21-12/24-22. Na een spannende driesetter ging de winst bij de damesdubbel naar Liesbeth Harkema en Miranda Overbeek van Vianen: 2523/21-23/13-21. Ook Laurens Harkema had in zijn single drie sets nodig om te winnen: 2119/13-21/18-21. Liesbeth Harkema ging het gemakkelijker af in haar single: 15-21/12-21. Miranda Overbeek (21-18/21-19) en Gert Olivier (21-7/2113) lukten het niet om hun singles te winnen. Ook in de mix van Miranda Overbeek en Gert Olivier ging de winst naar Fortissimo. Laurens en Liesbeth Harkema wisten hun mix wel te winnen, wederom in een driesetter: 2113/19-21/19-21. Eindstand: 4-4.

Tweemaal winst voor Servia in één week ijĦĞīĢī š De volleyballers van Servia boekten vorige week twee keer overtuigend: In het bekerduel tegen het Amsterdamse SVU (3-) en zaterdag in het uitduel tegen Shot uit Culemborg (04). De wedstrijd tegen de Amsterdamse heren behoeft weinig toelichting. In minder dan een uur tijd stapte Servia met een 3-0 overwinning van het veld. SVU had geen schijn van kans. De mannen uit Vianen hadden meer moeite met zichzelf scherp houden dan met de tegenstander. Voorspoedig Ook de uitwedstrijd tegen Shot verliep voorspoedig. Inval-libero en man of the match Chris Kooijman had geen moeite met de aanvallers van Shot en zodoende was het Servia dat al snel de eerste setwinst boekt: 14-25. In de tweede set etaleerde Servia opnieuw haar kwaliteiten en stond dankzij een goede servicereeks van Yme Veenje opnieuw snel op voorsprong. Ondanks een kleine kwetsuur stond

ook miiddenaanvaller Sjoerd Hendriks zijn mannetje. De blokkering en verdediging van Shot was kansloos tegen het aanvalsgeweld van Servia: 1425. In de derde set nam Shot het initiatief. Servia maakte veel servicefouten en ook aanvallend was het oplossend vermogen zoek. Shot bereikte als eerste de twintig punten. Servia werd door Kees Wijngaarden nogmaals op scherp gezet in een time-out en toen was het klaar met Shot. Servia zette de knop om en scoorde vervolgens viermaal op rij. De voorsprong werd niet meer weggegeven en Servia maakte de set af met 21-25. In de laatste set nam Servia opnieuw de touwtjes in handen. Binnen de kortste keren was er een voorsprong van 13-7 en dat hielden de mannen vast tot aan het einde van de set: 16-25. Servia speelt op zaterdag 7 december in eigen thuis tegen Enervo, aanvang 17:00 uur.

Rustig spel werpt z’n vruchten af

Everstein wint thuis van MVV ‘58

ijĦĞīĢīš De volleybaldames van Servia wonnen vrijdag in de Galgenwaard in Utrecht met 1-3 van het lager geplaatste Boni.

ĢijĢįġĦīĤĢīš Om in het ritme te blijven en spelers die op de weg terug zijn extra speelminuten te geven oefende Everstein zaterdag tegen MVV ’58. Meest opvallend: basisplaatsen voor Jeroen Brouwer (43) en zijn zoon Maxim (B1). De roodwitten waren veel sterker maar legden geen denderend spelletje op de grasmat. Simon van Zante en Sander Bergshoeff zorgden voor een 2-0 ruststand, en vlak voor tijd kregen de gasten aansluiting: 2-1.

Servia startte rustig en dat wierp zijn vruchten af. Met stabiel spel werd het uiteindelijk 16-25. Halverwege de tweede set werden er teveel persoonlijke fouten gemaakt. Het leidde tot rommelig spel. De concentratie leek helemaal weg: 25-22. Het spel bleef in de derde set wisselvallig. Voor Servia was het lastig om zich te herstellen. Geruime tijd liep het gelijk op en mede door fouten van de scheidsrechter kon er niet echt een voorsprong behaald worden. Toch trok Servia uiteindelijk aan het langste eind: 22-25. In de laatste set kreeg Servia iets meer de overhand. Men hield een voorsprong van drie punten. Boni kon het gat niet meer dichten en Servia kon met het rustige, stabiele spel van de eerste set de wedstrijd afsluiten: 2125. Zaterdag 30 november spelen de volleybaldames weer in de Galgenwaard, dit keer tegen Utrecht. De wedstrijd begint om 14:15 uur.

Bryant Boogert weer op het podium ĥĬĬĤĢįĥĢĦġĢš In de negende wedstrijd van de West Brabantse Veldrit Competitie reed Bryant Boogert naar zijn negende podiumplek. De achtjarige Hoogbloklander vocht een felle strijd uit met de koploper en kwam op de streep net tekort. Niettemin een mooie tweede plaats voor Bryant. Zijn broer Dylan Boogert (10) had in zijn categorie een slechte start, maar maakte op de technische stukken van het parcours nog veel goed. Dylan finishte als tiende.


Kom naar de sfeervolste KERSTSHOW IN DE REGIO

g a d Zon ember ec end d 1 op ge 10:00 r n u a u v 00 : 7 1 -

Tuincentrum van den Hurk wordt zaterdag 30 nove mber en zondag 1 decemb er bezocht door

zwarte pieten

Cyclaam ø 30 cm

OrchideeĂŤnshow

1

diverse soorten en kleuren

van 3,99 voor

4

99

vanaf

99

Bolsius geurkaarsen + diffusers

50% korting op elk 2e artikel naar keuze*

1

van 2,49 voor

Hyacinten diverse kleuren, 3 per pot

29

Grandioze acties op alle modellen

Kunstkerstbomen

, r e b m e c e d tie 1 a r t g s a n o d m n e A .s. zo arbecue d

rb e b e W r e t oken, k n e t i u b unieke win r ai bre culin

aster. El Ham m r l l o i o r d G d d g e verzor timent. r Certifi r e o b s e s a W l r a e i Offic hele Web

p het ge o g n i t r o ber 2013 m e c e d 15% k 1 p zondag

* Vraag naar de voorwaarden. Aanbiedingen geldig van woensdag 27 november t/m dinsdag 3 december 2013. Zolang de voorraad strekt.

en Actie alle

geldig o

" T: 0345 512136 !!! 

48 vianen 13 epaper  
48 vianen 13 epaper  

Het Kontakt Edities bv is een uitgeverij van tien wekelijks verschijnende nieuwsbladen in een totale oplage van 215.000 exemplaren. Daarnaas...

Advertisement