Page 1

HET THAISE AFHAALADRES WAAR ALLES VERS BEREID WORDT

Tevens catering W W W. B K Y I N G . N L

VIANEN

  

Hagenweg 5c. Tel.: 0347 - 37 53 14

DINSDAG 12 NOVEMBER 2013 JAARGANG 22 NO. 46 ™LLL#=:I@DCI6@I#CA

Topkok Fagel bij Viaans dictee K>6C:C ™

Ide`d` EVja ;V\Za! kZgVci" lddgYZa^_` kddg ZZc B^X]Za^chiZg Zc iZa\ j^i ZZc WZgdZbY Xja^cV^g \Z" haVX]i! oVa hVbZc bZi YZ YZgYZ Zc k^ZgYZ_VVghaZZga^c\ZckVcYZ=dgZXV" V[YZa^c\ kVc ]Zi DdhiZga^X]i 8daaZ\Z K^VcZc kddgV[\VVcY VVc ]Zi K^VVch 9^XiZZ de '& cdkZbWZg ]Ve_Zh Zc ZZcY^cZgWZgZ^YZc#=ZiY^cZg^hidZ" \Vc`Za^_` kddg YZZacZbZgh VVc ]Zi Y^XiZZ#7ZaVc\hiZaaZcYZc`jccZco^X] Vah^cY^k^Yjd[iZVbbZi]jcXajWd[ WZYg^_[VVcbZaYZc#=ZiilZZ\Vc\Zc" Y^cZg! ^cXajh^Z[ ZZc YgVc`_Z! `dhi &'!*% Zjgd# =Zi Y^cZg ldgYi \ZhZg" kZZgY db &,/(% Zc Yjjgi idi dc\Z" kZZg&-/)*jjg# =Zi Y^XiZZ hiVgi db &./(% jjg Zc ldgYikddg\ZaZoZcYddgWjg\ZbZZh" iZg <gdZcZlZ\# 6aaZZc YZ Yg^Z YZZa" cZbZgh bZi YZ ]dd\hiZ hXdgZh ldg" YZc WZ`ZcY \ZbVV`i# =Zi K^VVch 9^XiZZ ldgYi \Zdg\Vc^hZZgY Yddg GdiVgnXajW K^VcZc"KgZZhl^_` ^c hV" bZclZg`^c\bZi]ZiDdhiZga^X]i8da" aZ\ZK^VcZc#9ZdeWgZc\hi\VVicVVg Hi^X]i^c\AZZg\ZaYK^VcZc#

q WWW.ROTARY.NL/VIANENVREESWIJK nieuws

Dorpsweg Zijderveld in de verkoop ġČħĥĢįijĢĊĥÂ&#x161; Met de verkoop van vier tweekappers aan de Dorpsweg zet LEKSTEDEwonen een volgende stap bij het verbeteren van de leefbaarheid en de aanpak van de Dorpsweg in Zijderveld. Na de oplevering van het dorpshuis en de bouw van twaalf huurwoningen sluiten de vier nieuwe koopwoningen aan op de behoeften van de inwoners van Zijderveld.

ĹŻÄ&#x17E;ĹŹĆ&#x161;Ć&#x152;Ĺ?Ć?Ä?Ĺ&#x161;Ä&#x17E; Ć&#x2030;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć?ŽŜÄ&#x17E;ĹśÄ&#x201A;ĆľĆ&#x161;Ĺ˝ Voor auto& Ä?Ć&#x152;ŽžĎÄ&#x17E;Ć&#x161;Ć?Ͳ Ć&#x152;Ĺ?ĹŠÄ?Ä&#x17E;Ç Ĺ?ĹŠĆ? Nu 3.500,Ç&#x20AC;ŽŽĆ&#x152;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹŻÍ&#x160; Ambachtstraat 9a|Meerkerk|0183 356859

www.elektrischmobiel.nl

Â&#x2122;9Z\gdiZWdZ`ZcbVg`i^c]ZihiVY]j^hkddgYZW^Wa^di]ZZ`]ZZ[ioViZgYV\+)+!(*Zjgdde\ZaZkZgY#

FOTO: MARIJKE VERHOEF

Middenstand heet Sint weer welkom

Complimenten van de oppositie

Grote verbouwing in kleine kerk

Verlies voor slordig Vianen

Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten komen op zaterdag 23 november weer naar Vianen. De intocht wordt zoals ieder jaar geďŹ nancierd door de middenstand van Vianen, en georganiseerd door het SinterklaascomitĂŠ onder leiding van de familie Hagg. De ondernemers houden de dag na de intocht meteen een koopzondag, waarbij de bloemisten hun kerstproducten presenteren. Het feest gaat 30 november verder met het Pietenfestival in het centrum van Vianen.

De oppositie in Vianen is eigenlijk best wel positief over de ďŹ nanciĂŤle koers van de gemeente. Vooral Suzanne Allard van Platform Vianen sprak vorige week tijdens de Algemene Beschouwingen waarderende woorden over met name de bezuinigingen. Dat gold ook voor Christa Hendriksen van D66 en Harry Burggraaf van de ChristenUnie. Frank Meurs van de PvdA was wat kritischer over de koers van het volgens hem â&#x20AC;&#x2DC;rechtseâ&#x20AC;&#x2122; college.

Stofwolken vliegen in het rond. De banken staan opgestapeld. De vloer ligt open. Het beeld van een kerk in verbouwing. Afgelopen week is in de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Weesdijk in Vianen gestart met een grote restauratie. De kerk wordt van binnen helemaal geschilderd, krijgt nieuwe vloerverwarming, nieuwe lampen en nieuwe gordijnen. Aan de verbouwing werken diverse vrijwilligers mee, jong en oud. Naar verwachting opent de kerk half december weer.

Na de nederlaag tegen VSC zit een hoge klassering er voor vv Vianen voorlopig niet meer in. De tricolores creeerden nagenoeg geen kans tegen een eveneens verre van imponerend voetballende thuisclub, maar kregen het deksel niettemin op de neus: 2-0. Het verlies was overigens overbodig. In de eerste helft had Vianen doorgaans het initiatief. De voortzetting was echter zwak. Vooral de pass, en dan met name de eindpass, was vaak onzorgvuldig.

nieuws

3

nieuws

7

Jeugdbrandweer Hagestein kampioen =6<:HI:>CÂ&#x2122;9Z_Zj\YWgVcYlZZg=V\ZhiZ^c^hoViZgYV\ZZghiZ\ZldgYZc^cYZhig^_Y

db]ZigZ\^dcVVa`Vbe^dZchX]VekddgYZ?Zj\YKGJ!KZ^a^\]Z^YhGZ\^dJigZX]i# 9ZeadZ\dcYZgaZ^Y^c\kVcWZkZakdZgYZgO^eedgV9ddgcWdh`gZZ\ZZcWgVcYbZa" Y^c\^cYZ=d\ZHX]dda^cOZ^hi#9ZoZ`lVbW^ccZck^VZZcbjo^Z`aZgVVgY^ZZZc aZZga^c\W^_aZhVVc]Zi\ZkZclVh#7^_VVc`dbhilVX]iiZYZkZglVgYZžbVcYZeadZ\ deZckZgiZaYZlViZgVVcYZ]VcYlVh#O^_ckZg]VValVhoddcYj^YZa^_`YViZZc hcZaaZkZg`Zcc^c\cddYoV`Za^_`lVh#9ZaZgVVgkZgiZaYZYVio^_caZZga^c\kZgbdZYZ" a^_`cd\W^ccZclVh#=^_oVi^cYZ\gdiZVjaVVX]iZgYZkaZj\Zacd\lViiZdZ[ZcZc Zc lZgY hcZa Yddg YZ lViZgeadZ\ž cVVg Wj^iZc \ZWgVX]i# CV ]Zi ^coZiiZc kVc YZ ilZZYZhigVVa`dchcZa]ZihZ^cĂ&#x2C6;7gVcYbZZhiZgĂ&#x2030;ldgYZc\Z\ZkZc#I^_YZchYZj^iaZ\ YddgYZ_jgnWaZZ`YVi=V\ZhiZ^cYZWgVcYj^ihiZ`ZcY]VYVVc\ZeV`i#9ViaZkZgYZ YZeadZ\ZZc[gVV^ZZZghiZeaVVihde#:Zcbdd^gZhjaiVVi!oZ`ZgdbYViZZcVVciVa _Zj\YaZYZckVclZ\Z]jcaZZ[i^_YW^ccZc`dgiV[hX]Z^YžcZZbi#

accent

15

sport

21

%HGDQNW 76//HHUGDPLVJHQRPLQHHUGYRRUGHWLWHO Č&#x160;2QGHUQHPLQJYDQKHWMDDUČ&#x2039; LQGHFDWHJRULHÎ&#x2013;QGXVWULHHQ'LHQVWYHUOHQLQJ

:LMZLOOHQYLDGH]HZHJDORQ]HPHGHZHUNHUVEHGDQNHQYRRUGHLQ]HWGLH ]LMKHEEHQJHWRRQGLQGHDIJHORSHQMDUHQ 1DWXXUOLMNZLOOHQZLMRRNDORQ]HNODQWHQEHGDQNHQYRRUKHWYHUWURXZHQ LQRQ]HZHUNZLM]H:LMKRSHQQRJYHOHMDUHQPHWXVDPHQWHZHUNHQ :LOWXPHHUZHWHQRYHU76//HHUGDP".LMNGDQRSZZZ76/%9FRP


Gezondheid Gezondheid

l a a r cent

Bezuinigingen in thuiszorg baren zorgen Leerdam/Vianen â&#x20AC;&#x201C; Behalve verpleeg- en verzorgingshuis is Huis ter Leede een aanbieder van thuiszorg en huishoudelijke hulp. Sinds 1 juli van dit jaar is Kees Schetters directeur van deze organisatie. Vanwege de toegenomen bezuinigingen komt er de komende maanden en jaren heel wat op hem en zijn medewerkers af. â&#x20AC;&#x153;Toch willen we, met minder geld, dezelfde hoogwaardige zorg blijven bieden.â&#x20AC;? Voorheen was Schetters zes jaar directeur van een soortgelijke organisatie in de Achterhoek. Hij stond er aan het hoofd van zes verzorgingshuizen, in combinatie met de thuiszorg in het werkgebied. â&#x20AC;&#x153;In Leerdam, waar onze hoofdvestiging zit, heb ik een organisatie aangetroffen die erg ondernemend is, lef heeft en een grote mate van betrokkenheid uitstraalt naar onze cliĂŤntenâ&#x20AC;?, vertelt Kees Schetters. â&#x20AC;&#x153;Huis ter Leede zit in een positieve groeispiraal, wil dat ook blijven, maar zal daar niet de hoogste prioriteit aan geven. De gemeentes moeten binnenkort 40 procent bezuinigingen op de thuiszorg, en in 2015 komt daar een tweede ronde bij. Dan moet 25 procent worden bezuinigd op begeleiding en dagopvang.â&#x20AC;? Huis ter Leede is actief in de 10 gemeentes in de regio Rivierenland en de gemeentes : Leerdam, Vianen en Zederik. Schetters is in gesprek met al deze gemeentes opdat straks tĂłch op een goede manier invulling kan worden gegeven aan het verlenen van zorg en begeleiding. â&#x20AC;&#x153;Onze insteek is in elk geval niet dat we cliĂŤnten afstoten. Als Huis ter Leede hebben we een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ons belangrijkste speerpunt is om thuiszorg aan te blijven bieden waardoor onze cliĂŤnten zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Elke gemeente indiceert hoeveel uren per week iemand recht heeft op die zorg. Hoe de gemeentes thuiszorg willen regelen is nog niet helemaal duidelijk. Een goede afstemming vereist heel veel overlegâ&#x20AC;?, is de ervaring van Kees Schetters. Een ander item dat tegen het licht wordt gehouden is de dagopvang. Huis ter Leede houdt zich daar vooralsnog alleen in

Leerdam mee bezig, maar wil dat ook graag in Leerbroek en Vianen van de grond krijgen. Het zijn veelal alleenwonende senioren die daar, gedurende meerdere dagdelen per week, gebruik van maken. Ze worden op een aangename en nuttige manier beziggehouden, en dat zorgt bij de meesten voor voldoende structuur om het alleen zijn, in hun eigen woning, aan te kunnen. Anderzijds dient de dagopvang ter ontlasting van de eventuele mantelzorgers. â&#x20AC;&#x153;Dagopvang wordt nu nog betaald door de zorgkantoren, moet in de nabije toekomst worden uitgevoerd door de ge-

NIEUW

bij De Beauty Studio

Een mooie huid voor het leven!

Zorg(t) voor uw verblijf Hebt u behoefte aan particuliere zorg of zoekt u tijdelijk een volledig ingerichte woonruimte? Indien gewenst zorgen wij voor uw dagelijkse verzorging.

MEER INFO?

WWW.HUISTERLEEDE.NL

De producten van Environ bevatten vitamine A en antioxidanten als complete basisingrediĂŤnten voor een gezonde huid. Vitamine A zorgt ervoor dat huidcellen worden gevormd en correct functioneren. Zonder vitamine A zou een mooie huid onmogelijk zijn. Maak nu kennis Een miniverzorging â&#x20AC;&#x2DC;â&#x20AC;&#x2122;Environ Cleansingâ&#x20AC;&#x2DC;â&#x20AC;&#x2122; t.w.v. â&#x201A;Ź 25,- onder vermelding van deze advertentie gratis

De Beauty Studio Franciscushof 82 Vianen 0347-343100 | www.debeautystudio.com

Praktijk Vianen Donjon 9, 4131 XB Vianen & 06 â&#x20AC;&#x201C; 48 07 69 67 & info@huidtherapievianen.nl & www.huidtherapievianen.nl

Naar een homeopaat gaat u met klachten zoals:

ÍťÄ&#x17E;ĹŹĹŹÄ&#x17E;ŜͲÄ&#x17E;ĹśÄ?Ä&#x17E;ĹŹĹŹÄ&#x17E;ĹśÄ?Ĺ˝Ä&#x161;Ä&#x17E;ĹľĆ&#x161;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ć&#x2030;Ĺ?Ä&#x17E;

Psychische problemen

ÍťĆ&#x152;Ç&#x2021;EÄ&#x17E;Ä&#x17E;Ä&#x161;ĹŻĹ?ĹśĹ?

Chronische ziekten

Íť>ŽŽĆ&#x2030;Ć&#x161;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ĺ?ĹśĹ?ĹśĹ?Ä?Ĺ?ĹŠÇ&#x20AC;Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x161;ĹŻĹ?ĹŠÄ&#x161;Ä&#x17E;Ĺś

Acute klachten

Ç Ç Ç Í&#x2DC;ĨÇ&#x2021;Ć?Ĺ?Ĺ˝Ć&#x161;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ć&#x2030;Ĺ?Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ĺ?Ä&#x201A;ĹśÄ&#x17E;ĹśÄ?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ć&#x152;ƾžÍ&#x2DC;Ŝů

                  

Stuartweg 15 C 4131 NH Vianen

>Ĺ?ĹŠĹśÄ?Ä&#x201A;Ä&#x201A;ŜϾ͝ϏϯϰϳͲĎŻĎłϳϳϹϳ

ÍťÄ&#x17E;Ĺ&#x161;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;ĹŻĹ?ĹśĹ?Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ŜŏůÄ&#x201A;Ä?Ĺ&#x161;Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹśÄ?Ĺ?ĹŠĆ?Ć&#x2030;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ä&#x201A;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ĺś

Huid- en Oedeemtherapie Leerdam & Vianen

Tandheelkundig Centrum Vianen

Ä&#x161;Ä&#x17E;&Ç&#x2021;Ć?Ĺ?Ĺ˝Ć&#x161;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ć&#x2030;Ä&#x17E;ĆľĆ&#x161; Íť&Ç&#x2021;Ć?Ĺ?Ĺ˝Ć&#x161;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ć&#x2030;Ĺ?Ä&#x17E;

meentes, maar wel met 15 procent minder budgetâ&#x20AC;?, laat Schetters weten. â&#x20AC;&#x153;We willen graag in overleg met de gemeentes om te kijken hoe dat past in hun beleidsplannen. Wij zien mogelijkheden door gebruik te maken van dorpshuizen en een beroep te doen op vrijwilligers. In Vianen houden we ons tot nu toe alleen bezig met huishoudelijke zorg, maar we willen daar ook graag de verpleging, verzorging en begeleiding (inclusief dagopvang) gaan leveren. Ik voorzie dat de vraag naar thuiszorg enorm zal toenemen. Om dat voor elkaar te krijgen gaan we allereerst contacten aanknopen met het zorgkantoor in de regio Vianen.â&#x20AC;?

Burn-out, depressieve gevoelens Bijholteontsteking, prikkelbare darmen Oorontsteking, verstuikingen

Te l . n r. 0 6 - 5 5 7 0 0 3 3 3 www.hestervanveenendaal.nl

Tandarts J.C.D Nottrot Tel: 0347-328724

Tandarts J.Ph.D.van Schaik Tel: 0347-371249


9^chYV\&'cdkZbWZg'%&(

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

nieuws

WWW.HETKONTAKT.NL

3

VIANEN, DINSDAG 12 NOVEMBER Feestmaanden

Middenstand en Sinterklaascomité druk met aankomst van Sinterklaas

Ondernemers willen bruisende stad De middenstanders uit Vianen nodigen Sinterklaas ook dit jaar weer uit om Vianen te bezoeken. De goedheiligman arriveert 23 november om 12:00 uur bij de Brugdijk. ijĦĞīĢīš “Er moet wat te doen zijn in Vianen en we willen graag iets teruggeven aan de mensen die hun boodschappen in Vianen halen. Daarom betaalt de middenstand uit Vianen ieder jaar de intocht van Sinterklaas”, vertelt Rutger Leeuwis. Hij vormt samen met Wendy Parijs, Stephan van Hees en Ron Bloks de nieuwe activiteitenwerkgroep van de middenstand. Met ondersteuning van Betske Kroon willen ze ervoor zorgen dat het blijft bruisen op de Voorstraat. “Aan Sinterklaas wordt nooit getornd”, zegt Wendy Parijs met een glimlach. “Ook al is het crisis, de intocht wordt niet gekort. Het budget blijft ieder jaar gelijk.” De ondernemers zorgen voor de financiën, en Karla en Ruud Hagg zijn al jaren de drijvende kracht achter de organisatie van de intocht. De intocht van Sinterklaas is één van de activiteiten waarmee de OVV de stad levend wil houden. Rond de intocht worden dan ook allerlei activiteiten georganiseerd in het centrum. Zo zijn er op zondag 24 november kerstshows bij Krijnen Wealth of Flowers en Pand 28 de Sfeer. Er lopen een aantal Pieten op straat, kinderen kunnen

weer poffertjes snoepen en de OVV houdt een tassenactie met presentjes voor kinderen. Op 30 november pakt de OVV uit met het Pietenfestival op de Voorstraat, waarna de blik richting de Kerst gaat. De zondag voor Kerstmis wil de OVV namelijk knallen met een leuke koopzondag. “De middenstand wil het extra gezellig maken op de Voorstraat, zodat het voor iedereen extra aantrekkelijk is om naar het centrum te komen. Dat is broodnodig om de lokale middenstand te behouden”, zegt Betske Kroon. Daar is Rutger Leeuwis het roerend mee eens. “Als de consument niet bewuster gaat kopen, is er straks niets meer te koop in Vianen. Dan hebben we alleen nog maar supermarkten. De middenstand kan alleen blijven bestaan als mensen daadwerkelijk in Vianen blijven kopen.” Als voorzitter van de Ondernemersvereniging Vianen is Gerrit Leeuwis daar dan ook druk mee bezig. “We moeten onze eigen bevolking interesseren om hun eigen stadje te bezoeken als ze aankopen willen doen. Als we hen aan ons kunnen binden, zijn we al een heel end verder.” De OVV wil in samenwerking met de gemeente de

Politiek wil meer publiekstrekkers K>6C:C™ Ook tijdens de Algemene Beschouwingen werd vorige week door de politieke fracties benadrukt dat Vianen weer moet gaan bruisen. Platform Vianen legde in een motie vooral het accent op vergroting van het aantal evenementen, die moeten gaan bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de stad. “Het gaat om lokale evenementen waar Vianen al om bekend is of waar Vianen zichzelf verder mee op de kaart kan zetten”, aldus Suzanne Allard. Naast de Sleepbootdagen, de Paardenmarkt en de Oldtimertocht denkt Allard aan de Highlandgames, een kunstroute, een markt voor streekproducten, een nieuwe Reigermarkt, een open dag in Heerlijk Helsdingen of een open tuinenroute. De gemeente stelt het zich tot doel deze evenementen niet te organiseren, maar te promoten en te faciliteren en bevordert daarmee de groei van het aantal ‘publiekstrekkers’. De raad ging unaniem akkoord met de motie van Platform Vianen.

™>ZYZg_VVg`dbZcY]dcYZgYZc`^cYZgZccVVgYZ^cidX]i^cK^VcZc`^_`Zc#

leegstand aanpakken en hoopt dat er geld komt om uitvoering te geven aan de aanbevelingen uit het bestemmingsplan voor de binnenstad. Een ding is duidelijk volgens Leeuwis: “Samenwerking moet het toverwoord worden, anders red je het niet.” Die samenwerking komt steeds meer op stoom, daarvan getuigt de nieuwe activiteitengroep. Daarin komen de kwaliteiten van diverse ondernemers samen, waardoor het lukt om steeds meer zaken lokaal te regelen. Parijs: “Ik heb wel eens een arrenslee uit Friesland laten komen, omdat ik hier niemand wist. Dat bleek achteraf niet nodig, er zijn hier ook mensen met zo’n slee, maar ja, dat moet je wel weten.” Daarom is ze zo blij met de nieuwe commissie en de hulp van

ARCHIEFFOTO: MARIJKE VERHOEF

intocht Sinterklaas ™ oViZgYV\'(cdkZbWZg ™ &'/%%jjgVVc`dbhihiddbWddi Brugdijk, Vianen ™ &(/%%jjgVVc`dbhil^c`ZaXZc" trum De Hagen ™ &(/(%KddghigVViZchiVY]j^h ™ &*/%%l^c`ZaXZcigjbBdcc^" kenhof ™ &*/)*l^c`ZaXZcigjbA^_cWVVc

Kroon. Vijf weten er meer dan één. Rutger Leeuwis: “Het is leuk dat het nu écht gebeurt. Mensen staan op en willen meehelpen. Vianen moet weer gaan bruisen.” Marijke Verhoef

Boek onderhoud boerderijen įĢĤĦĬš Stichting Boerderij & Erf Alblasserwaard-Vijfheerenlanden brengt een nieuw boek uit over onderhoud, restauratie, verbouw en isolatie van boerderijen. Het boek wordt donderdag 14 november gepresenteerd. Samensteller is Meine Mollema, die aan de hand van tekeningen, teksten en foto’s de kneepjes van het vak laat zien. Het boek geeft informatie over bouwkundige elementen, maar ook over het isoleren en maken van aansluitingen met het dak. Daarnaast is het vooral een kijkboek geworden. Het boek is o.a. te koop in de regionale boekhandels en kost 14,95. Meer info: 0184-661425 of 06-53759618.

Meer duidelijkheid over Sluiseiland ijĦĞīĢī š Er komt waarschijnlijk nog in 2013 wat meer duidelijkheid over wat er gaat gebeuren met de woningbouwlocatie Sluiseiland in Vianen. Maar dat wordt zeker geen volwaardig plan, zoals het college eerder had toegezegd. Volgens wethouder André Landwehr moet eerder worden gedacht aan een strategische ontwikkelingsstrategie, waarbij het er bijvoorbeeld om gaat hoe het bouwproject in de markt kan worden weggezet.

Een plan is veel gedetailleerder en volgt in een later stadium. In zo’n plan zal bijvoorbeeld ook aandacht zijn voor hoeveelheden sociale huur, sociale koop, kantoren, de beeldkwaliteit en dergelijke. Amendement PvdA-raadslid Frank Meurs hamerde er vorige week dinsdag tijdens de Algemene Beschouwingen op dat het college zijn eerdere toezegging alsnog nakomt. Meurs wees het college erop

Levenkunst voor mantelzorgers

NOVEMBER ACTIE

bij aankoop van een complete keuken* * Vraag naar de voorwaarden.

dat men nog ‘een vlekje weg te werken’ had: “Weet u nog college, hoe u de collegepartijen in slaap suste met de belofte van een mooier, beter plan voor het eind van het jaar?” In een nadere toelichting zegt Meurs dat de wethouder de raad een rad voor ogen heeft gedraaid. Meurs vindt dat het college zich aan zijn belofte moest houden. “Nakomen van afspraken over Sluiseiland en sociale woningbouw met daden en niet slechts met woorden.”

WWW.VANBEKKUMKEUKENS.NL

Jouw krant heel dichtbij op www.hetkontakt.nl

ijĦĞīĢīš Steunpunt Mantelzorg Vianen houdt op 21 november van 14:00 tot 15:30 uur een bijeenkomst voor mantelzorgers in de huiskamer van de Donjon. Ze spelen dan samen het spel Levenskunst. Dit spel kan inzicht geven in de vragen waar mantelzorgers mee te maken hebben. Om de groepen klein te houden, is het noodzakelijk dat belangstellenden zich aanmelden. Dat kan bij Carolien Sterk (c.sterk@welzijnvianen.nl of 0347-374097).

W W W. L I F E S T Y L E E V E N T. I N F O Galerie Scala Plantijnweg 30a Industriepark Pavijen 4104 BB Culemborg

Je nieuwe job op www.hetkontakt.nl


Familieberichten

Dinsdag 12 november 2013

Nieuws op de vierkante kilometer

Na de vacatures nu ook de familieberichten online. Kijk op: www.hetkontakt.nl/familieberichten 

Jouw krant heel dicht bij op www.hetkontakt.nl 'HQNDDQPLMWHUXJ PDDUQLHWLQGHGDJHQYDQSLMQHQYHUGULHW 'HQNDDQPLMWHUXJLQGHVWUDOHQGH]RQ KRHLNZDVWRHQLNDOOHVQRJNRQ Na een leven vol liefde hebbenwij afscheid moeten nemen van mijn vrouw, onze moeder, schoonmoeder en oma  Jeanne van den Heuvel-Arts Adriana Maria  24 december 1943 - 11 november 2013

'Ä&#x17E;ŜŽĆ&#x161;Ä&#x17E;ĹśĹ&#x161;Ä&#x17E;Ä?Ä?Ä&#x17E;ĹśÇ Ĺ?ĹŠÇ&#x20AC;Ä&#x201A;ŜŊÄ&#x17E;Ĺ&#x161;ƾžŽĆ&#x152; 'Ä&#x17E;ĹŹĹ˝Ä&#x17E;Ć?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x161;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ä?Ä?Ä&#x17E;ĹśÇ Ĺ?ĹŠŽŜĆ?Ä&#x201A;Ä&#x201A;ŜŊÄ&#x17E;Ç Ä&#x201A;Ć&#x152;ĹľĆ&#x161;Ä&#x17E; Ä&#x17E;Ç Ĺ˝ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x161;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ä?Ä?Ä&#x17E;ĹśÇ Ĺ?ĹŠĹŠÄ&#x17E;ŽžĹŠÄ&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ä?Ĺ&#x161;Ć&#x161;ĹŻĆľĆ?Ć&#x161; Ä&#x201A;Ĺ?ĹŻĹ?Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;tĹ?ĹŻ 

Verdrietig maar met veel mooie herinneringen hebben wij afscheid genomen van mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa 

tĹ?ĹŻ&ĹŻĹ˝Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x17E; Willem Cornelis Vianen, 29 juni 1940 Vianen, 7 november 2013

 Koos Marie-Jolanda en Geert Max

An Florie-Binneveld Jan Betty en Paul Ä&#x201A;Ć? Anthony en Amber ^Ä&#x201A;Ĺľ DÄ&#x17E;ĹŻĹŻÄ&#x17E;

Brett, Livia

RobbertJeanne is thuis Vrijdag 15 november om 9.30 uur nemen wij gezamenlijk afscheid van Jeanne in de aula van crematorium Noorderveld, Structuurbaan 1

te Nieuwegein. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de koffiekamer. Rietkamp 43, 4133 CR Vianen4 Na een korte periode van ziek zijn, is overleden onze schoonzus en tante Jeanne van den Heuvel-Arts 

Elly en Theo Ria en William Wim en Dini Neven en nichten 

Cora (uitvaartbegeleidster): â&#x20AC;&#x153;Als ik na een uitvaart naar huis rijd ben ik zo blij dat De Stilte onze wijze van werken mogelijk maakt en dat we op deze manier de familie kunnen ondersteunen in zoâ&#x20AC;&#x2122;n moeilijke tijd.â&#x20AC;?Erwin (chauffeur en steun en toeverlaat): â&#x20AC;&#x153;Het is fijn om met kleine praktische ondersteuning een verschil te kunnen maken en om zo een beetje voor een familie te kunnen zorgen.â&#x20AC;?Buizerdlaan 47 4131 CR Vianen

Pieta (assistente): â&#x20AC;&#x153;Elke keer weer dat ik word gebeld vind ik het fijn om voor een ander iets te kunnen gaan doen, hoe klein dan ook. Het voelt goed om voor families iets te kunnen betekenen.â&#x20AC;?

Wil is overgebracht naar rouwcentrum Noorderveld, Structuurbaan 1 te Nieuwegein, waar op donderdag 14 november gelegenheid is om van 12.00 tot 12.15 uur afscheid van hem te nemen. Aansluitend om 12.30 uur nemen wij gezamenlijk afscheid in de aula van bovengenoemd rouwcentrum. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de koffiekamer. 

U ontmoet bij De Stilte: Tina, Cindy, Caroline, Ina, Cora, Pieta, Erwin en Heiltje

tĹ?ĹŻĹ&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x161;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśÇ Ĺ?Ć&#x161;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ä?ĹŻĹ˝Ä&#x17E;ĹľÄ&#x17E;Ĺś

GRAFMONUMENTEN

Meerkerk - Tel. 0183-354039 info@de-stilte.com www.de-stilte.com

TE KOOP

NATUURSTEENBEDRIJF NATUURSTEENBEDRIJF MIDDENBRABANT BRABANT b.v. MIDDEN b.v.

AANGEBODEN

Kortakker6,6,4264 4264 Veen Kortakker AEAE VEEN Tel. 0416-691616 0416-691616 Tel. ALTIJDVOORDELIGER GOEDKOPER ALTIJD Met 500 grafmonumenten op voorraad.

0HHUGDQKHWUHJHOHQYDQHHQXLWYDDUW 

9RRUJHVSUHN'LJLWDDOFRQGROHUHQ 1D]RUJ:DQGHOF\FOXV'HOHQLQURXZ

'(0((678,7*(%5(,'(6+2:52209$1'(5(*,2 kijk op www.natuursteenmiddenbrabant.nl'DJHQQDFKWEHUHLNEDDU

T.k. wandkast m. bar en vitrine v. taxushout; grenen buffetkast; Atag gasfornuis m. elek.oven, spit en grill; koel/ vrieskast Whirlpool; broodbakmachine; kl magnetron; kroonluchter; salontafel klass.; harmonium; perzen; comtoise klok. Tel. 0786102745 / 6100855.

8LWYDDUW,QVSLUDWLHGDJ Zaterdag 16 november 10-16 uur PCB Uitvaartcentrum, Donaudreef 25, Utrecht Voor programma zie onze website  

LQIR#0+8LWYDDUWYHU]RUJLQJQO ZZZ0+8LWYDDUWYHU]RUJLQJQO 

*DDVSVWUDDW;-9LDQHQ

Rust en eenvoud, dat is vaak de wens. Wij verzorgen ĂŠn regelen uw complete uitvaart, uiteraard met alle aandacht die u wenst. We zijn er voor Ăş.

Harvas Natuursteen BV

GEDENKTEKENS LEERDAM

uigebreide showroom

T.k. electrodes div. lincoln 2,5x350mm 1/4 â&#x201A;Ź5,-; 30 Hera rekord 500 â&#x201A;Ź10,-; Fliess 250m 1/2 pak â&#x201A;Ź7,50; jaargang paravisi '86 / 04-87 â&#x201A;Ź2,50; vorsten dood v. prinses Diana â&#x201A;Ź1,-; Wereld kroniek Beatrix en Claus bruidsdagen â&#x201A;Ź1,-; radiogids R.k. jub. jaarg. 1925 â&#x201A;Ź2,50. Tel. 0418-633660

Opgeven familieberichten Rouwadvertenties, dankbetuigingen en overige familieberichten kunt u tot maandagmiddag 15.00 uur opgeven. E-mail: advertentie.vianen@ hetkontakt.nl

Wij zijn er voor u.

eigen ontwerp mogelijk in natuursteen, glas, rvs

Uitvaartleiders: Ben de Weerd, Albert de Bruijn, Joke Geerse en Lenie Prinssen Uitvaartcentrum Rehoboth Dag en nacht: 0345 619833

www.lbv-uitvaarten.nl

Nijverheidstraat 7 Leerdam

U kunt altijd bij ons terecht voor een goed georganiseerde uitvaart die past bij uw wensen.

telefoon: 0345 61 40 37 e-mail: info@harvasnatuursteen.nl website: www.harvasnatuursteen.nl

Telefoon: 0347 - 376 520 (24 uur per dag, ook in het weekend)

SHOWROOM O

SFEXLWYDDUW]RUJQO

Het Kontakt Edities bv Postbus 1, 2977 ZG Goudriaan Tel. 0183-583333 Fax 0183-583308

Monuta Vianen Sparrendreef 8, Vianen www.monuta.nl Ook als u niet bij ons verzekerd bent.


Familieberichten

Dinsdag 12 november 2013

5

Te koop: FORD SERVICE

slechts â&#x201A;Ź

crum.nl

Klaar voor de winter?

26,00 p.p.

Speciale Najaarsaanbieding:

kachelhout 55 euro per kuub. vanaf 3 kuub gratis thuisgebracht in gemeente Vianen. Voor info bel:

06-16805796 M. Copier

Buffetcruise 180 minuten durende Rondvaart over de Linge, incl. uitgebreid Warm/Koud Buffet. Het buffet bestaat o.a. uit 6 verschillende vleesgerechten.

Televisie stuk ? Voor reparatie van: Tv - dvd - audio - video koffiemachine - magnetron enz.

Reserveren noodzakelijk, min. 4 personen.

GRATIS Crum ere vrijdag, De vloot van Rederij Lee Buffetcruise ied dag rdam zaterdag en zon

Zeer uitgebreid

Nijensteinseweg 7b 4124 AT HAGESTEIN Tel: 0347-351804 www.tvreparaties.nl

Winter-veiligheidsinspectie

buffet

Vertrekplaats: Veerstoep 2, Leerdam

t/m 13 december controleren wij uw auto (alle merken) gratis op 10 vitale onderdelen

www.kano.nl - www.rederijleerdam.nl

Onze schepen zijn 100% rolstoeltoegankelijk en voorzien van rolstoeltoiletten

Maak nu een afspraak dan kunnen wij voldoende tijd vrij maken voor u en uw auto.

De dealer waar ALLES kan !

tel 0306012595

Korte Dreef 1 - Vianen - tel 0347-37 36 36

www.crum.nl

Racket Sport,Bachlaan 10 0416 530502/9.00-16.30u. /www.deevenementenlijn.nl

VOLGEBOEKT

TE KOOP AANGEBODEN

T.k. l.eiken kast H170B124xD46 legpl., deur melkgl. a.nw â&#x201A;Ź80,-. Tel. 0642520363. T.k. br geglaz. inmaakpot 35cmH oud; juk groen gev. + zilv. kettingen. Tel. 0418642348.

Maretta van Winkel Persoonlijke Uitvaartverzorging

Uw wensen staan bij ons centraal Voor Vianen e.o. Agnes van Elteren en Yvonne Stens dag en nacht bereikbaar 030 6341408 Schrijnwerkersgilde 4, 3994 XM Houten

Nu bij De Hofdame:

Omaâ&#x20AC;&#x2122;s biefstuk!

Net als vroeger, met heerlijke jus en wit brood...

t Het lekkerste van het rund: ossenhaas!

95

â&#x201A;Ź 8,

incl. brood, excl. salade en frietjes

E E T- & D R I N K G E L E G E N H E I D

%XUFKWSOHLQÂ&#x2021;0-9OHXWHUZHLGHÂ&#x2021;7 9RRUVWUDDWÂ&#x2021;$59LDQHQÂ&#x2021;7

T.k. 2 kl. wandlampen, hanglamp, 12-dlg pors. servies, ant. vazen, ant. klok, staand, fig.zeep, buffetkast, bureau, l.eiken. Tel. 0344652330. T.k. aanhangwgn gegalv. 150x100x30 m. neuswiel 750kg â&#x201A;Ź300,-; persluchtbuks 200a Career vr.pr. â&#x201A;Ź500,-. Tel. 06-50662921.

T.k. aanhangwgn in ged. afsl.b. bak B100L160. h. bak 40/53 cm, tot. br. incl. wln 130cm. Tel. 0487-572780. T.k. ten Broeke kruiser, jr 1976, L7.60xB2.60xD60cm, Renault benz. 37pk + trailer. Tel. 06-23171031. Gevr. oude ansichtkaarten en foto's v. dorps- en stadsgezichten. Tel. 0345-514446.

Te Koop

Openhaardhout alleen hardhout 60 euro per m3 thuisbezorgd

Crum

MEGA VLOOIENMARKT ZONDAG 17 NOVEMBER WAALWIJK

ook het adres voor Digitale TV van Ziggo, UPC, CanalDigitaal, KPN !

T.k. d.bl kostuum mt 56, 3x gedr. van Zwijnenburg t.e.a.b. Tel. 0183-352781. T.k. Gazelle hrn + dmsfiets m. versn. i.u.s. â&#x201A;Ź400,-. Tel. 0418-673557. T.k. hrnfiets Gazelle i.p.s. 28"st. velgen, 7 versn., halogeen koplamp vr.pr. â&#x201A;Ź85,-. Tel. 06-17153591.

T.k. htn kinderstoel, inkl.b. t. tafel/st i.g.s. â&#x201A;Ź17,50; babybad m. onderstel i.g.s. â&#x201A;Ź6,-. Tel. 0347-321426. T.k. stationsfiets i.z.g.s. â&#x201A;Ź50,; hondenbench 80x60x60 â&#x201A;Ź20,-; centrifuge 2800 trn â&#x201A;Ź20,-; crossfiets â&#x201A;Ź25,-; 2-p gasstel + fl.gas â&#x201A;Ź40,-; alum. lantaarn m. 3 l â&#x201A;Ź40,-. Tel. 0629997135.


Je vindt het in Vianen!

ONDERNEEMT

lekkerste van de herfst Gildeslager

Het nu bij uw

CafĂŠ â&#x20AC;&#x2DC;t Fust presenteert

ruilmiddag

Donderdag 21 november Beaujolais primeur avond in cafĂŠ â&#x20AC;&#x2DC;t Fust

bij Jumbo

SCHNITZELS ELKE 4DE GRATIS

KIP MANGO SALADE 150 GRAM

1.99

CHILI CON CARNE 400 GRAM

4.99

Kom op woensdag 20 november a.s. tussen 14.00 - 16.00 uur je dubbele voetbalplaatjes ruilen

PREI

0.65

KILO

CHAMPIGNONS BAKJE 250 GRAM

Voetbalplaatjes

0.99

Adres: Lijnbaan 7 Vianen

geldig van 011-11-2013 TM 16-11-2013

Traiteurslagerij de Goeij Voorstraat 83, 4132 AP Vianen 0347-37 12 98 www.degoeij.gildeslager.nl

Voorstraat 9 0347-377082

HSL Bikes in- en verkoop

AANBIEDING WINTERBANDEN De velgenspeciaalzaak Vianen is de goedkoopste velgenen bandenleverancier in de regio. Alle merken en maten stalen velgen en winterbanden zijn bij ons leverbaar. 14 inch stalen set met winterbanden al vanaf â&#x201A;Ź 329,15 inch stalen set met winterbanden al vanaf â&#x201A;Ź 359,Bij aanschaf complete set GRATIS montage en uitbalanceren!

Informeer bij ons voor een veilige winter!

Industrieweg 26B, 4131 NK Vianen Tel: 06 - 44 55 96 77 E: info@velgenspeciaalzaak.nl, www.velgenspeciaalzaak.

WERKPLAATS-AANBIEDING

VERBOUWINGSUITVERKOOP

NU 10% KORTING

TOT

GRATIS HALEN EN BRENGEN BIJ

40%

OP DE TOTALE FACTUUR BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT EEN ONDERHOUDSBEURT (BINNEN EEN STRAAL VAN 30 KM)

KORTING

ONS ARBEIDSLOON IS â&#x201A;Ź 60,25 INCL. BTW

De Limiet 3 4131 NR Vianen

0347 - 355 316 06 - 5469 5499 info@hslbikes.nl www.hslbikes.nl

     

Deze week extra spelzegels bij: Lotus speculaaspasta DE grof maling, Snelfilter maling of bonen, pak 250 gr

Nuticia Chocomel Fanta of Coca Cola 1 liter fles

Amstel Radler

Albert Heijn Vianen Lijnbaan 11 - Vianen - tel. 0347-326060

Mensen maken de winkel!

LIJNBAAN 11 VIANEN TEL. 0347-326125

Lijnbaan 11 - Vianen Tel. 0347-328070


Dinsdag 12 november 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

nieuws

WWW.HETKONTAKT.NL

GIPS wil ook in Vianen aan de slag

Algemene beschouwingen

ijĦĞīĢīš De medewerkers van ‘GIPS’ in de regio zouden het project graag in Vianen willen promoten. Bij belangstelling is men bereid mee te helpen met de start van het project.

Politieke fracties vriendelijk tijdens begrotingsdebat

GIPS (Gehandicapten Informatie Project Scholen) is onderdeel van de Stichting Platform Gehandicapten Zedje, adviesorgaan voor het gehandicaptenbeleid in Zederik en Giessenlanden. Ook in de gemeenten Leerdam en Lingewaal wordt met GIPS gewerkt. In 2003, het Europees Jaar van mensen met een handicap, kwam geld beschikbaar voor bewustwordingsactiviteiten. Vanuit de gedachte ‘wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’ is toen voor GIPS gekozen. Siska Gielis uit Lexmond is coördinator voor Zederik. Zij werkt met ongeveer dertig vrijwilligers, zowel mensen met als zonder handicap. In de gemeenten Leerdam en Lingewaal is dit bewustwordingsproject drie jaar geleden opgericht. Door introductie op scholen te geven over het project maken de vrijwilligers leerlingen vertrouwd met beperkingen als niet goed kunnen zien, horen of bewegen. Zij leren dat mensen met een beperking normale mensen zijn. Na de introductie volgt een spelcircuit met vragen en opdrachten en een kringgesprek. Onder de vrijwilligers bevinden zich ook mensen met een van de genoemde beperkingen. De coordinatoren kijken met een goed gevoel terug op ‘tien jaar GIPS’ en zeggen dat de kurk waar het project op drijft de medewerkers zijn die meer dan 200 keer op pad zijn geweest zijn om kinderen te ontmoeten. Ze zijn nog steeds enthousiast, omdat ze hebben ervaren dat het GIPS werkt. In het begin zijn sommige leerlingen wat afwachtend, al snel reageren ze heel gewoon en komen de vragen los. Het GIPS heeft een grote uitstraling en werkt door in het gezin. Meer informatie: Siska Gielis (0347-341555).

7

Oppositie prijst bezuinigingen Vianen De oppositiepartijen in de gemeenteraad van Vianen waren vorige week dinsdag opmerkelijk positief over de doorgevoerde bezuinigingen. ijĦĞīĢīš Dat werd misschien nog wel het best geïllustreerd door de positieve woorden van Suzanne Allard van Platform Vianen aan het adres van het college. Allard sprak haar waardering uit voor de grote aanpassingen die zijn gedaan in de opzet van de begroting en ‘bewonderenswaardige stappen’ die zijn gezet in de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie. En verder: “Dit college is erin geslaagd om veel en moeilijke bezuinigingen door te voeren en dat is goed geweest voor ons huishoudboekje.” Harry Burggraaf sloot zich daar bij aan: “Onze complimenten voor de wethouder en zijn medestrijders, die erin geslaagd zijn een meer dan sluitende begroting te maken. Zeker ge-

zien de huidige economische malaise is dat een prestatie.” Duur Toch wees Suzanne Allard erop dat Vianen een heel dure gemeente blijft, in de provincie Utrecht zelfs de duurste gemeente. “De dwarsdoorsnede van gemeentelijke lasten en de kosten voor diensten en producten is bij ons uitzonderlijk hoog en dat is vreemd voor een gemeente die geen uitzonderlijke voorzieningen heeft en op alle fronten eigenlijk heel ‘basic’ is.” Volgens D66 is de programmabegroting een helder, samenhangend en leesbaar stuk geworden. “‘Samen voor een krachtig en sociaal Vianen’ is een mottto waar D66 zich graag bij aan wil sluiten.”

Frank Meurs was kritischer: “De kaasschaaf was de meest gehanteerde ‘managementtool’ in de afgelopen vier jaar. Laten we eerlijk zijn: daar hoeft een linkse partij met een rechts college niet ontevreden over te zijn, maar wij hadden het natuurlijk anders gedaan, met meer aandacht voor bijvoorbeeld mensen met weinig inkomen of sociale woningbouw.” Hondenbelasting D66 kwam tijdens de algemene beschouwingen met een amendement (later omgezet in een motie) om de hondenbelasting in 2014 niet te verhogen. Het voorstel kreeg geen enkele steun van de andere partijen. De D66-politica is van mening dat hondenbezitters onevenredig veel meer belasting moeten betalen dan

niet-hondenbezitters. Volgens het CBS heeft heffen van hondenbelasting een negatief effect op de overlast door hondenpoep op straat. “Eenvoudig gezegd: in gemeenten waar hondenbelasting geheven wordt, zijn de hondenbezitters minder geneigd de poep achter hun hond op te ruimen. Zelfs wanneer de gemeente daarvoor middelen beschikbaar stelt en sancties stelt tegenover het niet opruimen.” Hondenbelasting is geen doelbelasting en hoeft dus ook niet te worden ingezet voor het hondenbeleid. “De publieke kijk hierop is echter anders”, aldus Hendriksen. “De hondenbelastingbetaler wil waar voor zijn geld. En wanneer hij dat niet krijgt via goede voorzieningen voor zijn hond, dan hoeft hij ook niet de poep achter zijn hond op te ruimen.”

Burggraaf: ‘Alert op instroom’ ijĦĞīĢīš Harry Burggraaf van de ChristenUnie wil dat de gemeente Vianen alert blijft op een te grote instroom van teveel bijstandsgerechtigden vanuit Utrecht naar de wijk De Hagen. In het verleden was er veel instroom, omdat er veel woningen beschikbaar waren. Burggraaf diende een motie in om beperking van de instroom te regelen via de huurwoningtoewijzing. Maar uiteindelijk trok hij zijn motie in, omdat de gemeente niet mag ‘selecteren aan de poort’.

q WWW.ZEDJE.NL Onderzoek naar sportpark

Wonderschoon slotakkoord ijĦĞīĢīš Van de negen concerten die het Muziekpodium dit jaar in de Grote Kerk van Vianen heeft georganiseerd, vormde het optreden van projectkoor Capella Vianen zaterdag wel een heel fraai slotakkoord. Het 28 stemmen tellende koor bracht onder andere het Requiem van Gabriël Fauré in de oorspronkelijke kerkelijke versie, zoals Fauré die tijdens de premiere in de Madeleinekerk van Parijs zelf dirigeerde. Het Requiem werd voorafgegaan door het Cantique de Jean Racine van de zelfde componist voor koor en orgel. Na het aantreden van het zevenkoppige orkest Accademia Amsterdam klonk het in 1937 gecomponeerde Litanies à la vierge noire van Francis Poulenc. Een majestueus klankgordijn in samenspel tussen koor, orkest en orgel. In het Requiem zong bariton Matthew Baker moeiteloos zijn partijen. De ervaren operazanger sloot met zijn warme, diepe stem naadloos aan bij koor en orkest. Het optreden van jongenssopraan Fokie Sars vormde een wonderschoon hoogtepunt. De (bijna) elfjarige ontroerde menigeen met het zuiver en ingetogen gezongen Pie Jesu. Reitze Smits bleek zaterdag opnieuw een alleskunner. Vooral bij de moeilijke delen van het werk van Poulenc gaf zijn manier van leiden het samenspel haar volle glans. En Fokie? Hij genoot. Van alle aandacht, van zijn rol op het podium en van de bloemen na afloop. Hij genoot van het publiek en het publiek genoot van hem. Dat lieten de vele concertgangers duidelijk merken. Muziekpodium maakt haar programma voor 2014 zo snel mogelijk bekend.

™8gZVi^ZkZldg`h]dekVc8gZV7ZZo#

FOTO: MARIJKE VERHOEF

Mantelzorgers genieten van dag rust K>6C:C™ Ruim tachtig mantelzorgers uit de gemeente Vianen hebben zaterdag genoten van een dag vol ontspanning en gezelligheid.

“Na afloop kwam er iemand naar me toe en zei: ‘ik heb me de hele dag gevoeld als koningin Máxima.’ Dat zegt heel veel. Het was echt een geweldige dag”, blikt Carolien Sterk terug. Als coördinator van Steunpunt Mantelzorg Vianen, onderdeel van Stichting Welzijn Vianen, organiseerde ze de Dag van de Mantelzorg. Dit deed ze met hulp van vele vrijwilligers. Sterk: “Zonder hen zouden we deze dag niet kunnen houden.” Hof van Batenstein, Zorgspectrum en Rivas stelden in totaal zeven zalen kosteloos ter beschikking voor de Dag van de

Mantelzorg. Dankzij sponsoren kregen de mantelzorgers ook een heerlijke lunch aangeboden. De mantelzorgers werden getrakteerd op creatieve workshops en welness. Zo verzorgde CreaBeez een workshop waarbij met fietsbanden mooie dingen werden gemaakt. In andere zalen werden mantelzorgers verwend met een manicure, hot stone massage, handpakking, gezichts- en hoofdmassage, voetmassage, stoelmassage, voetenbadjes en reiki. Ook was er een workshop djembé spelen en een wijnproeverij. De bezoekers waren zeer enthousiast over de verwendag. Na afloop vulden ze het evaluatieformulier in. Bijna iedereen gaf de activiteiten en de dag een cijfer hoger dan een zeven. Sterk: “Het was helemaal top.”

K>6C:C ™ De gemeenteraad van Vianen heeft vorige week dinsdag unaniem ingestemd met een motie van Lokaal Alert en VVD om een onderzoek te starten naar de sportvoorzieningen op sportpark Blankensteijn. In het onderzoek zullen alle sportvoorzieningen worden betrokken die op het sportpark aanwezig zijn. Uit een eerder dit jaar uitgevoerd onderzoek blijkt dat een structurele aanpak nodig is.

Als de problemen niet worden opgelost, zal dit volgens de indieners van de motie mogelijk ten koste gaan van de levensvatbaarheid van de verenigingen. “Investeringen moeten toekomstbestendig zijn en verder gaan dan alleen onderhoud en vervangen”, aldus fractievoorzitter Wim van Barneveld van Lokaal Alert. Het onderzoek moet volgens Van Barneveld ook passen in de toekomstvisie 2015. “Vianen gaat groeien en dus zal de vraag naar sportvoorzieningen eveneens groeien.”

VVD: ‘Buitengebied van Vianen is geen stadspark’ ijĦĞīĢī š “Het buitengebied van Vianen is geen stadspark voor recreërende stedelingen en toeristen.” Dat zei VVD-fractievoorzitter Wim Zuurhout vorige week dinsdagmiddag tijdens de algemene beschouwingen bij de begrotingsbehandeling. Het college wil dat het platteland van Vianen moet gaan bruisen van activiteiten en aantrekkingskracht uitoefe-

nen op recreanten en bewoners. Dit is ook het uitgangspunt van de landschapsvisie, die in de maak is. Wethouder André Landwehr zei dinsdag dat hij bijvoorbeeld denkt aan streekproducten, campings en bed & breakfast. Ook Fort Everdingen en het project Ruimte voor de Lek bieden volop mogelijkheden. Maar volgens fractievoorzitter Wim Zuurhout heeft het buitengebied ‘zijn

vormgeving te danken aan al diegenen die daar hun brood hebben verdiend om de stadse bevolking te kunnen voeden.’ “Zij zijn degene die dit gebied tot ontwikkeling hebben gebracht en het landschap gevormd hebben tot dat wat wij nu zo graag koesteren en in stand willen houden.” De VVD is van mening dat met name de agrariërs mee moeten kunnen praten over de toekomst van het buiten-

gebied. “Zeker als het over zaken gaat die een mogelijke bedrijfsbelemmering tot gevolg kunnen hebben. Hun medewerking is van essentieel belang.” De SGP sluit zich hierbij aan. Fractievoorzitter Dick den Hertog: “Het kán en mág niet zo zijn dat de agrarische sector door de landschapvisie in de verdrukking komt, terwijl zij de oorspronkelijke gebruikers zijn.”


12 november 2013

CONTACT MET DE GEMEENTE Stadhuis Voorstraat 30 - 4132 AS Vianen Postbus 46 - 4130 EA Vianen T: (0347) 369 911 F: (0347) 374 688 E: gemeente@vianen.nl I: www.vianen.nl Secretariaat burgemeester en wethouders T: (0347) 369 485 Publieksbalie Op werkdagen geopend van 09.00 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.00 tot 19.00 uur. Voor een afspraak buiten deze ŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶŬƵŶƚƵ bellen naar (0347) 369 911. Telefonische bereikbaarheid Op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur via (0347) 369 911. Voor al uw algemene vragen. ^ƉƌĞĞŬƵƵƌŚƵŝƐǀĞƐƟŶŐŶŝĞƚŽƉǀƌŝũĚĂŐ͘ Spreekuur Wmo op werkdagen van 09.00 tot 11.00 uur Stadswerf ^ƉŽƌƚůĂĂŶϰͲϰϭϯϭEEsŝĂŶĞŶ Geopend van maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. Storingsdienst buiten ŬĂŶƚŽŽƌƟũĚĞŶ Voor acute problemen met openbare riolering of openbaar plantsoen, direct bedreigend voor de openbare veiligheid. Bel op werkdagen van 16.15 tot 07.30 uur en in weekeinden en feestdagen 24 uur per dag. T: (0347) 327 555 ^ƚŽƌŝŶŐŽƉĞŶďĂƌĞǀĞƌůŝĐŚƟŶŐ I: www.bureau-OVL.nl d͗;ϬϭϴϰͿϲϯϬϳϬϴ;ƟũĚĞŶƐŬĂŶƚŽŽƌͲ uren). Buiten kantooruren: storingsdienst gemeente (zie hierboven). Milieu Stankoverlast, geluidsoverlast en andere milieuproblemen meldt u bij Omgevingsdienst regio Utrecht. Buiten kantooruren kunt u inspreken op een antwoordapparaat. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld. T: (030) 6999500

BEKENDMAKINGEN/BESLUITEN Tegen onderstaande besluiten kunt u schriftelijk bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan tot zes weken nadat het besluit verzonden is. Indien de verzenddatum ontbreekt, gaat de termijn van zes weken in op de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u op onze website www.vianen.nl onder het kopje Politiek & Organisaties - Bezwaar & Beroep. Verzenddatum: 5 november 2013 Omschrijving: Het bouwen van een brug in het kader van Ruimte voor de Lek, omgevingsvergunning. Locatie: Pontwaard te Vianen. Verzenddatum: 5 november 2013 Omschrijving: Het houden van een circus, geweigerde evenementenvergunning. Locatie: Gemeente Vianen. Verzenddatum: 1 november 2013 Omschrijving: Het met 6 weken, tot uiterlijk 27 december 2013, verlengen van de beslistermijn op de aanvraag omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een loods. Locatie: Zijderveldselaan 64a te Zijderveld. Verzenddatum: 1 november 2013 Omschrijving: Het houden van een collecte door de Maag Lever Darm Stichting in de periode van 25 tot en met 31 mei 2014, collectevergunning. Locatie: Gemeente Vianen. Verzenddatum: 1 november 2013 Omschrijving: Het houden van een collecte door de Maag Lever Darm Stichting in de periode van 18 tot en met 24 mei 2014, doorlopende collectevergunning Locatie: Gemeente Vianen. Verzenddatum: 1 november 2013 Omschrijving: Het laten plaatsvinden van het evenement ‘Sinterklaasintocht’ op 23 november 2013, evenementen- en tijdelijke gebruiksvergunning. Locatie: Gemeente Vianen.

OVERIGE BEKENDMAKINGEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING Voor: Het plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel over de loggia Locatie: Goudenregenstraat 30 te Vianen Ontvangen: 4 november 2013 Tegen deze aanvragen kan geen bezwaar worden ingediend. Deze aanvragen zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Voor het maken van een afspraak kunt u tussen 09.00 uur en 12.00 uur contact opnemen met afdeling Vergunning en Handhaving, T: (0347) 369 911. td>'DEW>/E'EKD's/E'^Z,d͵ ALGEMENE WET BESTUURSRECHT Kennisgeving van ingediende meldingen op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende meldingen zijn ontvangen: ͻƵŝƚĞŶƐƚĂĚϲϵƚĞsŝĂŶĞŶ͘ĞŵĞůĚŝŶŐŝƐŝŶŐĞĚŝĞŶĚĚŽŽƌĚĞŚĞĞƌ'͘͘:͘ĂĂƌƐĞŶ betreft: het wijzigen van een inrichting waarop het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is. ͻĞ>ŝŵŝĞƚϯƚĞsŝĂŶĞŶ͘ĞŵĞůĚŝŶŐŝƐŝŶŐĞĚŝĞŶĚĚŽŽƌ,^>ŝŬĞƐĞŶďĞƚƌĞĨƚŚĞƚ wijzigen van een inrichting waarop het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is. Voor informatie kunt u bellen met de Omgevingsdienst regio Utrecht, T: 030 6999 500 of een kijkje nemen op www.odru.nl. tKͳsZK<EWZͳD/>sKKZdEE/d/E,E>/E' Het college van burgemeester en wethouders heeft in het belang van efficiënte dienstverlening besloten om verzoeken om informatie op grond van Wet openbaarheid van bestuur (Wob) die per e-mail worden ingediend uit te sluiten van behandeling. Er zijn partijen die erop speculeren dat de beslistermijn van een dergelijk verzoek niet wordt gehaald. Zij dienen (soms vele) verzoeken in, enkel in de hoop dat zij uiteindelijk een dwangsom of een vergoeding voor proceskosten ontvangen van het bestuursorgaan. Deze verzoeken dienen zij dikwijls in per e-mail. Zulke verzoeken kosten de gemeente onevenredig veel tijd, tijd die ten koste gaat aan de dienstverlening aan onze inwoners. Wie terecht een beroep op de Wob doet, wil de gemeente juist blijven helpen. Openheid en transparantie zijn belangrijk Hoewel de gemeente Vianen de beginselen van de Wob, die is ingesteld om openbaarheid en transparantie te bevorderen, van harte onderschrijft, wordt zij steeds vaker geconfronteerd met zeer uitgebreide verzoeken om informatie en documentatie. Burgemeester Wim Groeneweg: “Verzoeken van speculanten nemen ongeǀĞĞƌĞĞŶĚĞƌĚĞĚĞĞůǀĂŶĂůůĞtŽďͲǀĞƌnjŽĞŬĞŶĂĂŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞsŝĂŶĞŶŝŶ͘:ĂŵŵĞƌ͕ want die tijd besteden we liever aan het in behandeling nemen van een vergunningaanvraag van of het verstrekken van een paspoort aan onze inwoners.” Nieuwe werkwijze Door verzoeken die per e-mail worden ingediend niet meer in behandeling te nemen, worden indieners genoodzaakt deze verzoeken op papier in te dienen. Wie een soortgelijk verzoek aan veel gemeenten tegelijk wil doen, moet daardoor zelf meer kosten maken en moeite doen. Wij hopen dat dit speculanten zal afschrikken. De nieuwe werkwijze gaat per 13 november aanstaande in. Wie vanaf dat moment een Wob-verzoek via e-mail indient, wordt per omgaande uitgenodigd dit op papier te doen. COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT De datum van de eerstvolgende vergadering van de commissie ruimtelijke kwaliteit (voorheen welstandscommissie) is op 14 november 2013 van 13.00 uur tot 17.00 uur in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar. ERFGOEDCOMMISSIE De datum van de eerstvolgende vergadering van de Erfgoedcommissie is op 11 december 2013 van 09.00 uur tot 13.00 uur in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar. Het is raadzaam om vooraf telefonisch contact op te nemen met de heer B. Lammers, T: (0347) 369 341 als u de zitting wilt bijwonen. Vianen, 12 november 2013 Het college van burgemeester en wethouders van Vianen, de secretaris a.i., de burgemeester, ĚƌƐ͘:͘;,ĂŶƐͿǀĂŶĚĞƌEŽŽƌĚƚ t͘'͘;tŝŵͿ'ƌŽĞŶĞǁĞŐ

STUARTWEG GEDEELTELIJK AFGESLOTEN VANAF 4 NOVEMBER Vanaf 4 november is de Stuartweg, tussen de Sportlaan en de inrit naar de vrachtwagenparkeerplaats, ongeveer drie weken afgesloten voor doorgaand verkeer. Hierdoor kan de gemeente verbeteringen aan het riool uitvoeren en wordt de regelmatige wateroverlast op de Stuartweg opgelost. De bedrijven aan de Stuartweg, Sportlaan en de Hooge Waard blijven uiteraard bereikbaar. Wateroverlast Stuartweg In de afgelopen jaren is het herhaaldelijk voorgekomen dat bij intensieve regenbuien op de Stuartweg, hoofdzakelijk tussen de Placotiweg en de Sportlaan, wateroverlast ontstaat. De oorzaak hiervan is het toegenomen asfalt en de intensievere neerslag in verband met de klimaatverandering. Als gevolg hiervan kan de riolering in de Stuartweg het regen-

water niet snel genoeg afvoeren. Daarom is besloten om het riool vanaf de Sportlaan te verlengen naar een aan te leggen opvangbassin bij de vrachtwagenparkeerplaats aan de Hooge Waard. Dit opvangbassin wordt verbonden met de bestaande sloot langs de A2. Omleiding De bedrijven aan de Stuartweg, Sportlaan en de Hooge Waard blijven bereikbaar. Voor het doorgaande verkeer vanaf de A2 en de A27 naar de industrieterreinen De Biezen en de Hagen is een omleidingsroute aangegeven via de Hagenweg, Aimé Bonnastraat, Bernhardstraat en de Westelijk Parallelweg. Wij zijn ons ervan bewust dat hierdoor enige overlast kan ontstaan en vragen hiervoor uw begrip.

Zh/DϭϬϬϬK<Z^E/ht^WKZdEdZhD͊ Heel veel inwoners kwamen naar de open dag op de bouw van het nieuwe sportcentrum op 2 november. Zij zagen hoe het gebouw vorm begint te krijgen. Kinderen namen hun bouwhelm mee en volgden een speurtocht. Tot slot konden zij met hun bouwhelm op de foto. Het was een geweldige dag! De portretfoto’s van de kinderen en sfeerimpressies staan op facebook: SportcentrumHelsdingenVianen.

^dZd/E^Wd/Z/KK>ͳ TRANSPORTLEIDING HOGELANDSEWEG De gemeente is gestart met het reinigen en inspecteren van een riool-transportleiding die ligt in de Hogelandseweg door het Merwedekanaal naar de Sportlaan. Om de inspectie mogelijk te maken worden ter hoogte van de Hogelandseweg 89 graafwerkzaamheden verricht. In de weken 46/47 worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Het onderzoek zal plaatsvinden in week 48. Toelichting op werkzaamheden Het inspecteren en reinigen van deze riool-transportleiding is noodzakelijk om een goede afvoer van rioolwater te blijven waarborgen. De werkzaamheden hebben geen directe relatie met de riolering in uw woning. Deze kunt u tijdens de werkzaamheden dus gewoon blijven gebruiken. Mogelijke verkeershinder Doordat de betreffende riool-transportleiding aan de zijkant van de rijweg ligt, zal ter hoogte van aangegeven locatie in de betreffende periode één rijbaan afgesloten worden. Ook zullen een aantal parkeerhavens niet bereikbaar zijn. Wij vragen uw begrip voor deze situatie.


gemeente-info

Dinsdag 12 november 2013

9

Pagina 2

DONKERE DAGEN; VERKLEIN DE KANS OP WONINGINBRAAK UITNODIGING BIJEENKOMST ENERGIE AGRARIĂ&#x2039;RS U heeft het als agrariĂŤr vast al druk genoeg. Nadenken over het besparen van energie of het investeren in zonnepanelen heeft dan even geen prioriteit. Maar wist u dat u met een paar simpele acties al veel geld kunt besparen? En dat er een regeling is die het verwijderen van asbest en het terugplaatsen van zonnepanelen financieel aantrekkelijker maakt? In samenwerking met gemeente Leerdam informeert gemeente Vianen u daar graag over tijdens een bijeenkomst op woensdag 27 november in dorpshuis De Krooshof te Zijderveld van 19.30 uur tot 22.00 uur. Praktijkvoorbeelden komen zoveel mogelijk aan bod en er is voldoende ruimte voor het stellen van vragen. Voorlopig programma 19.30 â&#x20AC;&#x201C; 19.45 Inloop met koffie 19.45 â&#x20AC;&#x201C; 20.00 Opening door wethouders Landwehr en Wijnmaalen Algemene aftrap: mogelijkheden voor duurzame energie bij agrariĂŤrs 20.00 â&#x20AC;&#x201C; 20.45 Energiebesparing, Agrarisch adviseur, Toelichting uit praktijk

20.45 â&#x20AC;&#x201C; 21.30

21.30 â&#x20AC;&#x201C; 21.40 21.40 â&#x20AC;&#x201C; 22.00

Zonne-energie, Financieringsmogelijkheden zonne-energie, Asbest eraf, PV erop, Toelichting uit praktijk Afsluiting door de wethouder Landwehr Borrel

SPREEKUUR WETHOUDERS IN ZIJDERVELD Wethouders Marcel Verweij en Leendert Wijnmaalen houden op dinsdag 19 november spreekuur in Verenigingsgebouw de Krooshof in Zijderveld. Wilt u graag eens met een wethouder spreken over zaken die u bezig houden of hebt u ideeĂŤn, wensen of een voorstel om iets in uw buurt te verbeteren, kom dan langs! Het spreekuur duurt van 17.00 uur tot 18.00 uur.

U kunt gewoon binnen lopen, een afspraak maken is niet nodig. Twee wethouders bezoeken elke maand een kern en komen zo gedurende een kwartaal in alle drie de kernen. Benieuwd wanneer uw kern aan de beurt is? U vindt het schema op onze website onder de kopjes Politiek & Organisatie - Meepraten & invloed.

In de afgelopen weken is het aantal woninginbraken in Vianen toegenomen. U als inwoner kunt heel veel doen om een inbraak bij u zelf of in uw buurt te voorkomen. Om u hierover te informeren, organiseren politie, LEKSTEDEwonen en de gemeente op maandag 25 november een preventie-avond woninginbraken in De Hoeksteen in Vianen. De wijk in Na ontvangst en een korte introductie gaat u samen met de wijkagent en Buitengewoon Opsporingsambtenaren (Boaâ&#x20AC;&#x2122;s) een deel van de wijk Monnikenhof in. De politie wijst u op inbraakgevoelige situaties en geeft u preventietips. Deze tips gaan over maatregelen die u kunt nemen in en rond uw eigen woning, maar ook over hoe u verdachte situaties in uw buurt kunt signaleren en wat u vervolgens moet doen. Veiligheidskeuring Tijdens deze avond biedt de gemeente een gratis en vrijblijvend beveiligingsadvies aan. Een adviseur komt dan op afspraak bij u thuis om advies uit te brengen over uw hang- en sluitwerk. Komt u ook? Waar: De Hoeksteen, Groenekade 7 te Vianen Hoe laat: Ontvangst 19.25 uur Aanvang 19.35 uur Einde 21.30 uur Graag tot ziens op maandag 25 november!

Uw goud is geld waard! goudinkoopbus.nl

GOUD INKOOP BUS Direct contant uitbetaald tegen de beste prijs

13

W oe ns da

g

R E B M E V O N XXU weekmarkt, e d p o n e d id M de pomp! n a v te g o o h ter

N E N A I V NIEUW IN VIANEN

De GoudInkoopBus is eigendom van Juwelier van Moorsel gevestigd in Oud-Beijerland net onder Rotterdam. Het Nederlandse familiebedrijf â&#x20AC;&#x2DC;van Moorselâ&#x20AC;&#x2122; bestaat al meer dan 70 jaar. Na opa en vader van Moorsel runnen nu de zoon en zijn vrouw, alweer de derde generatie de juwelierswinkel, het goudsmidsatelier en de GoudInkoopBus. Juwelier van Moorsel is een begrip in Brabant en omgeving. De GoudInkoop Bus staat deze week in Vianen op woensdag op de weekmarkt! En donderdag in IJsselstein tegenover de Jumbo. Van Moorsel voert ook in het atelier de reparaties uit voor diverse andere juweliers. Door deze jarenlange ervaring in goud en zilver weten de goudsmeden in de Goud-InkoopBus uw gouden en zilveren sieraden en/of munten op de juiste waarde te taxeren. De GoudInkoopBus zegt uit ervaring zoâ&#x20AC;&#x2122;n 20 tot 50% meer te geven dan de snelle Zuidelijk Europese of Oost Europese goudinkopers.

Deze snelle inkopers zijn gemakkelijk herkenbaar, praten meestal allĂŠĂŠn engels of met accent. U herNHQW]HZHOYDQGHĂ&#x20AC;\HUVLQGHEULHYHQEXVNRPHQ dag in een restaurant of zaal en zijn dan weer weg. De GoudInkoopBus is een echt Nederlands familiebedrijf met 70 jaar ervaring in goud en zilver. U krijgt dan ook een eerlijk en betrouwbaar advies. Het komt voor dat de goudsmeden niet alle sieraden inkopen. De goudsmeden adviseren u om met het sieraad naar een veiling te gaan. U ontvangt daar immers meer dan enkel de goudprijs En zoâ&#x20AC;&#x2122;n advies is goud waard! 2S ZRHQVGDJ YDQ WRW LQ 9LDQHQ RS GH ZHHNPDUNW HQ GRQGHUGDJ YDQ WRW XXU staat de GoudBus op de OostTelevisiebaan tegenover de Jumbo!! U krijgt direct contant uitgekeerd voor al uw goud, zilver, munten en tandengoud. De GoudInkoopBus heeft een discrete ruimte waar uw sieraden vrijblijvend worden getaxeerd. Kom langs en u zult versteld staan hoeveel u krijgt voor uw sieraden en munten.

WWW.GOUDINKOOPBUS.NL


HET REGIONIEUWS OP ZAK... Altijd het nieuws uit jóuw omgeving binnen handbereik. Maar niet alleen dat. Bij voorbeeld ook de UITagenda en de actuele tweets van onze redacteuren. Zelf een tip? Die stuur je, eventueel met foto, via de app in een handomdraai naar ons door.

DAAROM: DOWNLOAD NU ONZE GRATIS APP!

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS


Dinsdag 12 november 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

11 uit het nieuws

WWW.HETKONTAKT.NL

DE WEEK IN BEELD

m_ddWWhš Mevrouw Westdijk uit Vianen wint de ballonnenactie van Shoeby

m_ddWWhš Stichting Kinderopvang Vianen verrast de winnaars van de kleur-

Vianen. Klanten raden tijdens de Shake week het aantal ballonnen in de Toyota Aygo. De actie wordt dan ook gehouden in samenwerking met Toyota-dealer Kooijman uit Vianen.

wedstrijd die op de Paardenmarkt is gehouden. De vier mooiste kleurplaten zijn goed voor een prijs. De prijzen zijn beschikbaar gesteld door SKV, Coccinelli en C1000 Marc Janssens.

l[h^k_p_d]š Vereniging Beeldende Kunstenaars Vianen neemt haar nieuwe

\[[ijš SWV hield vrijdag een geweldige feestavond met The Gitar Brothers. Vrijwilligers van SWV deden de act ‘Ik ben met Katootje’. In de pauze was het podium voor cabaretier Sjoukje Boïng. Volgend jaar wordt de show herhaald, want vanwege de grote belangstelling was de avond al vroeg uitverkocht.

lokaal in De Prenter in gebruik. Op de foto de groep edelsmeders aan het werk in De Prenter. Nieuwe cursisten zijn welkom. Voor aanmeldingen en cursussen, kijk op www.vbkvianen.nl.

WOB-verzoeken via mail belanden in prullenbak ijĦĞīĢīš De gemeente Vianen behandelt voortaan geen verzoeken meer op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) die per mail zijn ingediend. Dit is besloten omdat verzoeken van speculanten onevenredig veel tijd in beslag nemen. Dat gaat ten koste van de dienstverlening aan inwoners. Sinds de invoering van de Wob heeft de gemeente te maken met partijen die erop speculeren dat de beslistermijn van een Wob-verzoek niet wordt gehaald. Zij dienen soms vele uitgebreide verzoeken in, enkel in de hoop dat de gemeente niet tijdig reageert en ze daarom een dwangsom of vergoeding voor proceskosten kunnen vragen. Dit type verzoeken komt vaak per e-mail binnen. “Verzoeken van speculanten nemen ongeveer een derde deel van alle Wob-verzoeken aan de gemeente Vianen in. Jammer, want die tijd besteden we liever aan het in

behandeling nemen van een vergunningaanvraag of het verstrekken van een paspoort aan onze inwoners”, zegt burgemeester Wim Groeneweg. Door verzoeken die per e-mail worden ingediend niet meer in behandeling te nemen, moeten indieners dit schriftelijk doen. Wie dit aan veel gemeenten tegelijk doet, maakt daardoor zelf kosten. De gemeente hoopt dat dit speculanten afschrikt. Deze nieuwe werkwijze gaat per 13 november in. Wie vanaf dat moment een Wob-verzoek per e-mail verstuurt, wordt uitgenodigd dit op papier te doen. Gemeente Vianen wil mensen die terecht een beroep op de Wob doen, blijven helpen. Zij kunnen een brief sturen naar de gemeente, met daarin een verwijzing naar de Wob. De brief moet voorzien zijn van een volledige naam, een postadres en handtekening van de aanvrager. Het is niet nodig om aan te tonen dat de indiener een belang bij de informatie heeft.

Energiebijeenkomst voor agrariërs ķĦħġĢįijĢĩġš Samen met de gemeente Leerdam informeert Vianen agrariërs op woensdag 27 november over de mogelijkheden om energie te besparen. Dat gebeurt in De Krooshof in Zijderveld van 19:30 tot 22:00 uur. Er komen veel praktijkvoorbeelden aan bod en er is ruimte voor het stellen van vragen. Deze avond wordt duidelijk dat het mogelijk is met simpele acties veel geld te besparen. Van 19:30 tot 19:45 uur is er inloop met koffie. Aan de orde komen onder meer: mogelijkheden voor duurzame energie, besparingen en financieringsmogelijkheden voor zonne-energie.

Collecte voor MS ijĦĞīĢīš De collectanten van het Nationaal MS Fonds komen vanaf 18 november aan de deur om een donatie te vragen voor onderzoek naar MS en de ontwikkeling van behandelprogramma’s die mensen leren om te gaan met hun ziekte. Meer informatie: www.nationaalmsfonds.nl.

Prachtige beoordeling voor Excelsior Harmonieorkest Excelsior is zaterdag naar het Streekfestival in Nieuwkoop geweest. Op dit festival worden orkesten beoordeeld op twee muziekstukken op onderdelen als zuiverheid, klank, balans en samenspel. Het orkest presenteerde Ratafia, gearrangeerd door Willy Fransen. Gevolgd door Cassiopeia, gearrangeerd door Carlos Marques. Dit zijn twee muziekstukken uit de tweede divisie. Excelsior speelde goed, geconcentreerd en in balans. Ook de solo van Ena Ruytenbeek op hobo klonk als een klok. De jury was vol lof: Harmonieorkest Excelsior keerde terug naar Vianen met tweemaal 78 punten. Dirigent Rene de Jong was zeer tevreden en is van plan deze stijgende lijn voort te zetten.

K>6C:C ™

Nieuwe Vianense verkiezingsborden

X-mas Evening Markt zoekt kooplui

ijĦĞīĢīš De gemeente Vianen vervangt de verkiezingsborden. De oude borden waren versleten en deden ruim 25 jaar dienst. De nieuwe borden komen op de gebruikelijke plaatsen in Vianen, Hagestein, Everdingen en Zijderveld. Op de borden plakken deelnemende politieke groeperingen aan een verkiezing hun affiches om duidelijk te maken met welk lijstnummer de partij deelneemt aan de verkiezing. Woensdag 19 maart 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen.

ĥĞĤĢİıĢĦīš In Hagestein vindt zaterdag 14 december voor de vijfde keer de X-mas Evening Markt Hagestein plaats op het plein aan de Maatgraaf. Om 16:00 uur wordt de markt feestelijk geopend door burgemeester Wim Groeneweg. Tot 21:00 uur kunnen bezoekers genieten van een gezellige kerstsfeer onder het genot van een heerlijke oliebol of een kop erwtensoep. Mensen die een kraam willen bemannen kunnen zich aanmelden via cemkch@gmail.com.


Laat de feestdag Wakkermans i assen Whirlpool, AWO 4472

Vulgewicht 6kg. 1400 Toeren 18 wasprogramma’s Energieklasse A++ Startuitstel Wakkermansprijs

aatwassen

rogen Whirlpool, Atlanta A

279.-

Elektronisch gestuurde luchtafvoerdroger Vulgewicht 7 kg. 7 programma’s waaronder Delicaat+ en mogelijkheid tijddrogen startuitstel Energieklasse C Wakkermansprijs

249.-

Whirlpool, AWO 6567 UM

Vulgewicht 7kg. 1400 Toeren 18 wasprogramma’s Energieklasse A++ Green intelligence EcoMonitor: geeft feedback over het energieverbruik Startuitstel en resttijdindicatie Wakkermansprijs

399.-

Bosch, WAE 28396 NL

Vulgewicht 6 kg. 1400 toeren Startuitstel en resttijdindicatie Energieklasse A+++ SpeedPerfect optie; tijdbesparend EcoPerfect optie; energiebesparend Wakkermansprijs

469.-

Bosch luchtafvoerdroger, WTV 74281 NL

Elektronisch gestuurde luchtafvoerdroger Vulgewicht 7kg. 9 automatische droogprogramma’s en 2 tijdprogramma’s 20/40 min. warm Eindtijdselectie Energieklasse C Wakkermansprijs

389.-

Whirlpool condensdroger, AWZ 7456

Vulgewicht 6kg. 9 droogprogramma’s waaronder een Delicaat+en een speciaal beluchtingsprogramma Mogelijkheid tijddrogen Energieklasse C Wakkermansprijs

299.-

Bauknecht, Excellence 5570

1400 toeren Vulgewicht 7 kg. Green Intelligence Volledige waterbeveiliging Eindtijdselectie, resttijdindicatie Energieklasse A+++ Met 10 jaar garantie op de Pro Silent motor Wakkermansprijs

549.-

Bauknecht condensdroger, TRKD 5580 Green Intelligence 7 programma’s en mogelijkheid tijddrogen Energieklasse B vulgewicht 7kg. Met startuitstel en resttijdindicatie Wakkermansprijs

439.-

Bosch WAQ 283I 1NL wasautomaat

Vulgewicht 7 kg. 1400 toeren LED display Aquastop Energieklasse A+++ Speedperfect, EcoPerfect Met 10 jaar garantie op de motor Wakkermansprijs

599.-

Energieklasse A+; zeer zuinig in energieverbruik Vulgewicht 7 kg. Startuitstel 1-24 uur 11 programma’s Aansluitbaar op de afvoer Wakkermansprijs

499.-

Bauknecht, TRKD Excellence 580 Wasdroger met warmtepomptechnologie

Miele, W 3164 Edition 111 IMMER BESSER

Vulgewicht 7kg. Softcaresysteem 1400 Toeren Energieklasse A+ Lange levensduur (5000 wasbeurten of 15 tot 20 jaar) Wakkermansprijs 899.Inruilpremie oude wasautomaat 50.- -/Topprijs

849.-

Miele, W 3375 - IMMER BESSER

Vulgewicht 7 kg. 1600 toeren Softcaresysteem Energieklasse A+++ Resttijdindicatie en startuitstel Lange levensduur (5000 wasbeurten of 15 tot 20 jaar) Wakkermansprijs 1099.100 euro retour via Miele 100.- -/Topprijs

999.-

75

Ignis, AWH 407 - Warmtepompdroger

Energieklasse A- 50% extra energiezuinig Vulgewicht 8kg. Startuitstel en resttijdindicatie Aansluitbaar op de afvoer Wakkermansprijs 699.Cadeaucheque 100.- -/Topprijs

599.-

Miele, T 8164 WP - IMMER BESSER Wasdroger met warmtepomptechnologie Energieklasse A; bespaar tot € 99.- aan energiekosten op jaarbasis Vooruitprogrammering tot 24 uur Uniek PerfectDry systeem Resttijdaanduiding Vulgewicht 8 kg. SoftCaresysteem Aansluitbaar op de afvoer Wakkermansprijs 1099.100 euro retour via Miele 100.- -/Topprijs

999.-

oelen

Ignis LPA 405 WH

5 programma’s Met programma’s: anti-bacterie, halve belading Energieklasse A OP=OP Wakkermansprijs

Ignis koelkast met vriesvak, TT 16 AP Inhoud 100 Ltr. 3 glasplateau’s van veiligheidsglas Energieklasse A+ HxBxD = 85x50x56 cm Wakkermansprijs

279.-

Bosch, SMS 84D02EU

4 programma’s In hoogte verstelbaar bovenrek Extra functie halve belading startuitstel (1-19 uur) en resttijdindicatie ActiveWater Eco waterbesparingssysteem Energieklasse A+ Wakkermansprijs

349.-

Whirlpool, ADP 7442 A+ 6S WH

6 afwasprogramma’s met 5 reinigingstemperaturen Resttijdindicatie/startuitstel 1-24 uur Waterbeveiliging Water Control waterbeveiliging Energieklasse A+ Wakkermansprijs

399.-

149.-

Bauknecht koelkast koeler, KRA 175 Optima

Inhoud 143 ltr. Flexibele indeling 3 glasplateaus van veiligheidsglas Energieklasse A+ HxBxD = 85x60x60 cm Wakkermansprijs

239.-

Whirlpool Koelkast koeler, WM 1510 W Inhoud 246 Ltr. 5 legplateau’s van veiligheidsglas Energieklasse A HxBxD = 143x55x58 Wakkermansprijs

249.-

Uitvoering: Roestvrijstaal Inhoud 323 Ltr. 6 legplateau’s van veiligheidsglas Energieklasse A++; ijskoud energie besparen! HxBxD = 159x60x63 cm Wakkermansprijs

399.-

449.-

6 programma’s waaronder EnergieSpaar 45°C en licht vervuild 50°C Turbothermic-circulatiedroging Vooruitprogrammering tot 24 uur Energieklasse A+ lange levensduur (goed voor 7500 wasbeurten of 15 tot 20 jaar) Wakkermansprijs

549.-

Inhoud koel/vriesgedeelte: 199/53 Ltr. 3 draagplateau’s van veiligheidsglas 4 verstelbare deurvakken groentelade Energieklasse A+ HxBxD = 166 x55x58 cm. Wakkermansprijs

349.-

Whirlpool koel/vriescombinatie. WBE 3325A+ NFW

No-Frost systeem: nooit meer ontdooien Netto inhoud koel/vriesgedeelte: 226/97 Ltr. 4 glasplateau’s van veiligheidsglas XL groente- en fruitlade 2 ruime vriesladen, 1 MAX space lade Energieklasse A+ HxBxD = 189.5x59.5x64 cm Wakkermansprijs

Bauknecht, GSUK 61302 DI A++

Onderbouw vaatwasautomaat Uitvoering: geheel RVS 6 programma’s Volledige waterbeveiliging Energieklasse A++ Wakkermansprijs

599.-

Whirlpool vaatwasautomaat, ADG 130 IX Geïntegreerde inbouw vaatwasautomaat met Roestvrijstaal paneel 5 programma’s Besteklade Energieklasse A+ Zelfreinigend filtersysteem Laag geluidsniveau 48 dB (A) Wakkermansprijs

399.-

Bosch koel/vriescombinatie, KGN 33V04 No-Frost systeem: nooit meer ontdooien Inhoud koel/vriesgedeelte: 186/66 liter 3 glazen legplateaus, 2 transparante groenteladen 3 ruime vriesladen Energieklasse A+ HxBxD = 170x60x65 cm Wakkermansprijs

399.-

Miele, G 4282 SCVI

Volledig geïntegreerde inbouw vaatwasautomaat 6 programma’s w.o. Eco Intensief Besteklade Energieklasse A+ Vooruitprogrammering tot 24 uur Resttijdaanduiding Volledige waterbeveiliging Extra lange levensduur (goed voor 7500 wasbeurten of 10 tot 15 jaar) Wakkermansprijs 999.100 euro retour via Miele 100.- -/Topprijs

439.-

Whirlpool Side-by-side koel/vriescombinatie, WSC 5541A+S

899.-

75 Bekend om de ongeëvenaarde service

Inhoud 88 ltr. 4 transparante vriesladen Energieklasse A+ HxBxD = 85x55x58 cm Wakkermansprijs

179.-

Bauknecht diepvrieskast, GKA 175/1 Optima

Inhoud 90 Ltr. 3 vriesladen, waarvan 1 BigBox Energieklasse A+ HxBxD = 85x60x62 cm. Wakkermansprijs

249.-

Whirlpool diepvrieskast, WV 1510 W

Inhoud 165 ltr. 6 transparante diepvriesladen Energieklasse A+ HxBxD = 143x55x58 cm Wakkermansprijs

Whirlpool diepvrieskast, WVE 1660 NFW

No-Frost systeem: Nooit meer ontdooien Inhoud: 195 ltr. MAX Space 4 transparante vriesladen, waarvan 2 XXL Boxen 2 vriesvakken met transparante afdekklep Energieklasse A+ HxBxD = 159x59.6x62.5 cm Wakkermansprijs

499.-

Whirlpool dubbeldeurs koelkast, WTE 2511 A+ W

Miele, G 4210 BW - IMMER BESSER

Ignis diepvrieskast, CVA 15 AP

289.-

Bauknecht koelkast koeler, KR 325 A++ IL

Bauknecht Vaatwasautomaat, GSF Excellence PC

Green Intelligence Power Clean optie 7 programma’s Startuitstel 1-24 uur Resttijdindicatie Volledige waterbeveiliging Wakkermansprijs

riezen

No-Frost systeem: nooit meer ontdooien Inh. Koel/vriesgedeelte: 335/180 Ltr. In de deur geïntegreerde automaat voor ijsblokjes, schraapijs of ijskoud water RVS-look deuren Energieklasse A+ HxBxD = 177x90x74 cm Wakkermansprijs

Bosch NoFrost diepvrieskast, GSN 29EW30

No-Frost systeem: nooit meer ontdooien Inhoud 195 ltr. 5 transparante diepvriesladen waarvan 1 Big-Box 1 vriesvak met transparante klep Energieklasse A++ HxBxD = 156x60x65 cm Wakkermansprijs

589.-

Whirlpool No Frost diepvrieskast, WVE 1863 NFW

NoFrost: Nooit meer ontdooien Inhoud: 228 Ltr. 5 transparante laden, waarvan 2 BixBoxen Pizzavak Energieklasse A+ HxBxD= 179x59.6x62.6 cm. Wakkermansprijs

649.-

Whirlpool diepvrieskist, WH 2010 A+E

Inhoud 204 ltr. Elektronisch bedieningspaneel op de deksel Verplaatsbaar door rollers Energieklasse A+ HxBxD = 86.5x80.6x64.8 cm Wakkermansprijs

269.-

Whirlpool diepvrieskist, WHM 4611

Extra grote Inhoud 454 ltr. 4 bewaarmanden Energieklasse A+ Verplaatsbaar door rollers HxBxD = 91.6x140.1x69.8 cm Wakkermansprijs

479.-

999.-

OPENINGSTIJDEN Ma. t/m Do. 09.00 - 18.00 uur ● Vrij. 09.00 - 21.00 uur ● Za. 09.00 - 17.00 uur

Afwijkingen in omschrijvingen, afbeeldingen en prijzen voorbehouden.


gen maar komen is er klaar voor

Ondernemings Vereniging Beesd

EINDEJAARSACTIE

DEELNEMER

leinhuishoudelijk

Philips haarfohn, HP 8250

2300W 6 snelheids-temperatuurstanden Ceramisch element Coolshot Wakkermansprijs

Philips epilator, HP 6570 Senseo koffiezetapparaat, HD 7810/90

Revolutionair koffiesysteem met versgemalen bonenkoffie in een handomdraai 6 verschillende unieke smaken Voor één kopje of twee koppen heerlijke koffie zichzelf reinigende maalschijven Sterkte-instelling Trendy Pearl White model Wakkermansprijs

Klassieke Philips senseo kofiezetapparaat Voor één of twee koppen koffie met een heerlijk crèmelaagje in minder dan een minuut 2 instelbare sterktes; sterke of milde koffie Uitvoering: rood Wakkermansprijs

59.-

Philips koffiezetapparaat, HD 7448/70 1000 Watt Capaciteit: 10-15 koppen Glazen kan Wit-blauwe uitvoering Wakkermansprijs

Extra breed scheerhoofd Verzachtend systeem 2 snelheidsstanden Luxe etui Wakkermansprijs

Senseo Sarista, HD 8010/10

49.95

14.95

Philips ladyshave, HP 6366

5-in-1 ladyshave Geschikt voor nat en droog scheren 3-in-1 huidbescherming Oplaadbaar Wakkermansprijs

Power Touch Speed Triple-Track scheerhoofden Oplaadbaar; 60 min. draadloos scheren Geïntegreerde baardtrimmer/tondeuse Wakkermansprijs

39.95

Philps scheerapparaat, PT 860

139.-

179.-

Voor één of twee koppen koffie met een heerlijk crèmelaagje in minder dan een minuut 2 instelbare koffiesterktes ‘touch’ bedieningspaneel met LED-lampjes Verstelbare tuit voor kopjes en mokken van verschillende grootte Modern stijlvol ontwerp Wakkermansprijs

44.50

Philips scheerapparaat, PT 925/19

Duo-Latte melksysteem Geïntegreerde melkopschuimer ‘touch’ bedieningspaneel Verstelbare tuit Makkelijk te reinigen melkopschuimsysteem Wakkermansprijs

Senseo Twist, HD 7870/20

CurlReady indicator Digitale instellingen Conische tang Keramische buitenlaag Wakkermansprijs

Neus-oor en wenkbrauwtrimmer Nat en droog scheren Beschermingstrimmer Wakkermansprijs

Ontvang € 50.- retour van Philips of ontvang van Philips een gratis melkopschuimer t.w.v. € 89.95

34.95

Philips krultang, HP 8618

Philips neustrimmer, NT 9110

249.95

Senseo Koffiezetapparaat , HD 7855/60

37.95

DualPrecision Flexibele scheerhoofden Oplaadbaar Uitklaptrimmer Wakkermansprijs

Ontvang van Philips tot € 50.- retour

Philips scheerapparaat, PT 725/16 850W 2 snelheidsstanden en pulseknop Compact 4-in-1 ontwerp PowerChop technologie Grote kom; 2.1 ltr. Wakkermansprijs

109.95

69.-

115.-

Ontvang € 20.-terug van Philips

Voor warme en koude recepten Capaciteit: 120 ml. Anti-kleeflaag Wakkermansprijs

Philips broodbakmachine, HD 9020/40 Philips Airfryer, HD 9230/20

69.95

Digitale heteluchtfriteuse Gezond bakken zonder of met weinig olie of vet Frituren, grillen, bakken of braden Regelbare temperatuur tot 200°C Timer met geluidssignaal en automatische uitschakeling Kleur: zwart Wakkermansprijs

Ontvang € 10.-terug van Philips

Krachtige motor 2200W Grote stofzak 5 ltr. Tri-Active+ Extra lang snoer 11 mtr. Wakkermansprijs 189.Inruil oude Stofzuiger 40.- -/Topprijs

12 menu’s Activeringstimer 13 uur 3 formaten brood tot 1 kg. LCD-display Wakkermansprijs

Whirlpool magnetron, MWO 617 WH

99.95

Inhoud 18 ltr. Eenvoudige bediening Geschikt voor normale borden of schalen (draaiplateau Ø 27,2 cm) 7 vermogensstanden Magnetronvermogen 750 Watt Wakkermansprijs

69.-

Philips handmixer, HR 1574/50 550 Watt 5 snelheden en turbo Unieke Flexi-mix functie Kleur: wit Wakkermansprijs

Philips Soupmaker, HR 2200/80 Soepen, compotes en smoothies in een handomdraai Cook&Blend Roestvrijstalen kan, 1.2 ltr inhoud 5 programma’s Wakkermansprijs

Whirlpool combi-magnetron, GT 288 SL 3 kookmethodes: Magnetron, Grill en Turbo Hetelucht crispfunctie 700W 25 Ltr. inhoud Wakkermansprijs

59.-

Ontvang € 10.-terug van Philips

189.-

89.95

* Uw oude stofzuiger is € 40.-waard!

29.95

49.95

Ontvang € 20.-terug van Philips

149.-*

10 lengte-instellingen Gebruik: snoer/snoerloos Oplaadbaar Wakkermansprijs

Zwart-Roestvrijstaal model Inhoud 0.8 ltr. 360° draaibaar op voet 2400 W Superprijs

179.-

Philips stofzuiger, FC 9192/01

Philips haartrimmer, QC 5130

Philips waterkoker, HD 4618/20

Ontvang € 20.-terug van Philips

Senseo melkopschuimer, CA 6500/60

39.95

DynamicContour response SuperLift &Cut Oplaadbaar Wakkermansprijs

Philips Keukenmachine, HR 7769/20

Ontvang € 10.-terug van Philips

Whirlpool combi-magnetron, JT 378 WH

Philips stofzuiger, FC 8760/01

Bakken, grillen, roosteren en ontdooien Inhoud 18 Liter Regelbaar tot 230 °C Timer tot 60 min. Afm.: HxBxD= 28.5x42x34 cm Wakkermansprijs

159.-

79.-

Philips Blender, HR 2096/00 Glazen kan, 2 ltr. 800W ProBlend 6-technologie Pulse en Smoothie-functie Wakkermansprijs

89.-

299.-

Ontvang € 10.-terug van Philips

Philips stofzuiger, FC 8650 1900W Inhoud stofzak 4 ltr. Regelbare zuigkracht Telescopische zuigbuizen Wakkermansprijs

Philips Staafmixer, HR 1617/90 650W Metalen staaf 3 accessoires Wakkermansprijs

Miele, S 8310

2200W Inhoud stofzak 4.5 ltr. Super-air-clean-filter Kleur: rood Wakkermansprijs

89.-

189.-

Miele, S 380

1800 Watt, inhoud 4 ltr. Clean Stream luchtfilter Telescopische zuigbuizen Kleur: rood Wakkermansprijs

139.-

Koken, Crispen, grillen en bakken Inhoud ovenruimte 31 ltr. Draaiplateau Ø 36cm. Magnetronvermogen 1000 Watt Jet Start: razendsnel opwarmen Snelle qauartzgrill: 1200 Watt Ook leverbaar in de zilveren uitvoering Wakkermansprijs

Inventum bakoven, OV 185C

Zakloze stofzuiger 2000W Stofinhoud 2 ltr., PowerCyclone-technologie Wakkermansprijs

Inventum friteuse, GF 431

59.95

Ontvang € 10.-terug van Philips

2400W Inhoud 3 ltr. Koude zone Wakkermansprijs

Philips Citruspers, HR 2737/70 Klein, compact ontwerp Sapkan 400 ml. Vaatwasmachinebestendig Wakkermansprijs

39.95 Philips wake-up light, HF 3470/01

Philips stoomsysteem, GC 9220 Perfecte verzorging SteamGlide zoolplaat Stoomdruk van maximaal 5 bar Automatische ontkalking Wakkermansprijs

249.-

19.95

Inventum elektrisch deken, HN 135 1-persoons elektrisch onderdeken 3 temperatuurstanden Wakkermansprijs

Geleidelijke ontwaking 2 natuurlijke, aangename wekgeluiden Verwisselbare halogeenlamp Wakkermansprijs

69.-

44.95

Met een gratis strijkplank!

Het grootste witgoedcentrum in de regio www.wakkermanselektro.nl Vraag naar onze speciale afhaalprijzen!


publicaties

Dinsdag 12 november 2013

14

Van Soest Belastingadviseurs b.v. Killesteijnstraat Ambachtsweg 4, 3, 4128 LC CWLexmond Lexmond 4128

BEKENDMAKING NB WET

  

Beschikkingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, de Verordening veehouderij, stikstof en Natura 2000 provincie Utrecht 2012 en de Beleidsregel veehouderij, stikstof en beschermde natuurmonumenten provincie Utrecht 2013

WIE GAAT DE UITDAGING AAN? Royal Leerdam Crystal zoekt op korte termijn een:

ASSISTENT / LEERLING GLASBLAZER

WAAR EN WANNEER KUNT U DE STUKKEN INZIEN? U kunt de beschikking en de daarbij behorende stukken inzien tot en met vrijdag 20 december 2013 bij: : '5317+0%+'*6+4(&'.+0)!'3)600+0)7'3.'0+0)'0#0&*#7+0)'#/!'3)600+0)7'3.'0+0) Natuur en Landschap, Archimedeslaan 6 te Utrecht, elke werkdag van 9.00-16.00 uur; 0#5'.'(10+4%*'#(423##-  

'5$'98##34%*3+(5/1'510&'35'-'0&9+,0'05'0/+045'$'7#55'0 : &'0##/'0*'5#&3'47#0&'+0&+'0'3 : &'&#)5'-'0+0) : ''01/4%*3+,7+0)7#0*'5)'&''.5'7#0&'$'4%*+--+0)8##35')'0$'98##3813&5)'/##-5 : &')310&'07#0*'5$'98##3&'/15+7'3+0) Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Bij Royal Leerdam Crystal worden al sinds 1878 prachtige kristallen objecten met de hand gevormd en met de mond geblazen. Ieder product is uniek! RLC bedient zowel de particuliere als ook de zakelijke markt. RLC heeft een eigen Kristalwinkel en organiseert dagelijks rondleidingen door de eeuwenoude Kristalfabriek. Daarnaast geeft RLC de beroemde Oranjevaasjes uit. RLC is onderdeel van de Royal Delft Group.

Een gevarieerde collectie trouwkaarten hebben wij in huis. ontwerp zijn jullie van harte welkom.

De Groot Drukkerij bv Zuidzijde 131 2977 XE Goudriaan Tel. 0183-583311

Uitvalsbasis voor de digitale regio Maak van www.hetkontakt.nl je startpagina

Functiebeschrijving Een leerling glasblazer assisteert de glasblazer bij het vervaardigen van kristallen objecten en is verantwoordelijk voor het smelten van kristal, ovens instellen, glasblazen, glasobjecten koelen en het verzorgen van de werkplaats.

Ook voor een eigen

VOORLOPIGE VOORZIENING/SCHORSING De beschikking treedt in werking op de dag na bekendmaking door uitreiking of verzending ##0&'##073#)'3'0+0&+'07#051'2#44+0)#&7+4'63'5+0&+'0'07#0$'98##34%*1345&' werking van de beschikking niet. Als onverwijlde spoed dit vereist, kunt u een verzoek om ''07113.12+)'71139+'0+0)+0&+'0'0$+,&'71139+55'37#0&'(&'.+0)'4566343'%*5423##- 7#0&'##&7#05#5'145$64  '0##)#0''0&'3)'.+,-7'391'-9+,0 afzonderlijke kosten verbonden. INFORMATIE .4673#)'0*''(5-6056%105#%5120'/'0/'5&'*''3"1'3125'.'(11006//'3  

 

Fax 0347 - 34 18 54

E-mailadres: info@soest-acc.nl tXXXWBOTPFTUBDDPVOUBOUTOM

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben voor de hieronder genoemde veehouderijbedrijven een vergunning op grond van artikel 19d, eerste lid en 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 verleend. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden om voor stikstof gevoelige habitats binnen de verschillende Utrechtse beschermde natuurmonumenten en/of Natura 2000-gebieden te beschermen. Tevens is voor deze $'&3+,7'0''0$'4.6+5)'01/'012*'57'391'-1/4#.&'3+0)12)310&7#0#35+-'. &'3&' .+&7#0&'!'313&'0+0)7''*16&'3+,45+-451('0#563# 2317+0%+' 53'%*5'0#35+-'. ''345'.+&7#0&''.'+&43')'.7''*16&'3+,45+-451('0$'4%*'3/&'0#5663/106/'05'0 provincie Utrecht. : "+,&'37'.&4'.##0"+,&'37'.&

BEZWAAR '.#0)*'$$'0&'0-600'0515'0/'573+,&#) &'%'/$'3 5')'0&'$'4%*+--+0) $'98##3/#-'0'5$'98##34%*3+(53+%*56##0'&'265''3&'5#5'07#0 53'%*5 5#7&'4'%3'5#3+47#0&'8$#&7+'4%1//+44+'145$64  53'%*5 De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking door uitreiking of verzending aan de aanvrager (en indien van toepassing adviseur).

'JTDBMF[BLFO "BOHJGUFO*OLPNTUFOCFMBTUJOH #F[XBBSFOCFSPFQTQSPDFEVSFT 5BYQMBOOJOH

Telefoon 0347 - 34 16 04

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben voor de hieronder genoemde veehouderijbedrijven een vergunning op grond van artikel 19d, eerste lid en 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 verleend. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden om voor stikstof gevoelige habitats binnen de verschillende Utrechtse beschermde natuurmonumenten en/of Natura 2000-gebieden te beschermen. De vergunning is verleend ten behoeve van bedrijven gelegen aan de volgende locaties: : +'(&+,- 7'3&+0)'0 : "+,&'37'.&4'.##0 "+,&'37'.& : 1'7'08') #)'45'+0 : 6+5'045#&!+#0'0 : '.4&+0)4'%*5'38') !+#0'0 : !1)'.'09#0)4'8') #)'45'+0

Postbus 11, 4128 ZV Lexmond

Zet je eigen nieuws op www.hetkontakt.nl

)XQFWLHSURÂżHO Een glasblazer heeft passie, is creatief, onderzoekend, inventief en heeft oog voor detail. Een glasblazer heeft veel doorzettingsvermogen nodig en is zeer JHGXOGLJ+LM]LMLVLQQRYDWLHIĂ&#x20AC;H[LEHOHQKHHIWHHQJURRWYHUDQWZRRUGHOLMNKHLGVgevoel. Een glasblazer werkt zowel in teamverband als ook zelfstandig. Glasblazen is een fysiek beroep en onderhevig aan diverse veiligheidsvoorschriften. Deze functie vereist van jou Â&#x2021; &UHDWLYLWHLW Â&#x2021; ,QQRYDWLHIGHQNHQ Â&#x2021; 'RRU]HWWLQJVYHUPRJHQ Â&#x2021; )OH[LELOLWHLW Â&#x2021; 6WUHVVEHVWHQGLJKHLG Â&#x2021; 7HFKQLVFKLQ]LFKW Â&#x2021; .ODQWJHULFKWGHQNHQHQKDQGHOHQ Wij bieden Â&#x2021; (HQDDQVWHOOLQJPHWXLW]LFKWRSHHQFRQWUDFW Â&#x2021; 2SOHLGLQJWRWJODVEOD]HU Â&#x2021; 'RRUJURHLPRJHOLMNKHGHQ Â&#x2021; (HQXULJHZHUNZHHN Â&#x2021; :HUNHQLQHHQHQWKRXVLDVWWHDP Ben je enthousiast? 6WXXUGDQMHVROOLFLWDWLHEULHIYRRU]LHQYDQ&9QDDU5R\DO/HHUGDP&U\VWDOWHU attentie van productiemanager Marco Lopulalan, m.lopulalan@royalleerdamcrystal.nl. Eventuele vragen kun je naar dit mailadres sturen. Meer informatie over onze organisatie vind je op www.royalleerdamcrystal.nl

5R\DO/HHUGDP&U\VWDO.ULVWDOZLQNHO/LQJHGLMN/'/HHUGDP 70LQIR#UR\DOOHHUGDPFU\VWDOQOÂąZZZUR\DOOHHUGDPFU\VWDOQO


Dinsdag 12 november 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

15 accent

WWW.HETKONTAKT.NL

MaS Markt groot succes

Stichting Contacten Roemenië-Vianen verhuist

īĦĢIJĴĢĤĢĦīš Meer dan 250 leerlingen van de diverse voortgezet onderwijsscholen uit Nieuwegein, IJsselstein en Vianen hebben dinsdag 5 november de maatschappelijke stagemarkt bij het Anna van Rijn College in Nieuwegein bezocht. Doel was om een leuke MaS stage uit te zoeken. Er stonden veel vrijwilligersorganisaties op de markt. Elke organisatie met een eigen kraam om de jongeren een beeld te geven welke MaS stages er mogelijk zijn. Als openingact gaf Infinity FreeRun een spectaculaire demonstratie freerunning. Een entertainer zorgde tussen de bedrijven door voor ludieke ontmoetingen.

ijĦĞīĢīš Stichting Contacten Roemenië-Vianen verhuist deze maand van het Sluiseiland in Vianen naar de Lange Dreef 22 in Hagestein. Op zaterdag 30 november opent de nieuwe locatie. De stichting moet weg vanwege de bouwplannen voor het Sluiseiland. Ook al staan deze in de ijskast totdat de markt weer aantrekt. “De gemeente wil dat het terrein klaar is voor de bouw, zodat ze meteen aan de slag kunnen als de woningmarkt aantrekt. Daarom moeten we voor het eind van dit jaar weg uit de loods”, legt penningmeester Jan van Beek uit.

De stichting vindt het jammer, ze had graag op het Sluiseiland gebleven. De locatie ligt immers centraal in Vianen en functioneerde prima. De stichting heeft onderdak gevonden in een loods van de gemeente, nabij Stal Bosgoed, aan de Lange Dreef 22 in Hagestein. Komende weken zijn de vrijwilligers van de stichting druk bezig om alle reeds ingezamelde goederen te verhuizen naar de Lange Dreef. Dat is ongeveer een vrachtwagen vol, ondanks dat er in oktober nog een transport naar Roemenië is geweest. “De mensen brengen iedere maand massaal spullen”, licht Van Beek toe. De stichting zamelt iedere laatste za-

Kerkje krijgt opknapbeurt ijĦĞīĢī š De Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Weesdijk in Vianen wordt de komende weken van binnen volledig opgeknapt. Naar verwachting is de kerk vanaf zondag 15 december weer open. “Het is misschien al wel 25 jaar geleden dat er voor het laatst iets is opgeknapt. Het was dus tijd. De banken worden toch iedere zondag twee keer gebruikt, dat ga je na verloop van tijd zien”, vertelt koster Gert Zuiddam. De muren, het plafond en de banken krijgen een schilderbeurt, er komt nieuwe vloerverwarming, nieuwe gor-

dijnen en nieuwe lampen in de stijl van de jaren dertig. “Nu hangen er lampen uit de jaren zestig of zeventig. Die maken plaats voor kroonluchters en wandluchters.” De werkzaamheden worden uitgevoerd door onder meer Firma Spaans en Timmerbedrijf A. van Dijk uit Vianen. Daarnaast steken vele gemeenteleden de komende periode de handen uit de mouwen. De Christelijke Gereformeerde Gemeente in Vianen is een kleine, maar hechte gemeente. De 136 zitplaatsen in de kerk zijn wekelijks bijna allemaal bezet. De kerk is gebouwd in de

jaren dertig en in de jaren negentig uitgebreid met een voorportaal. Ook kwam er toen een verdieping op de consistorie voor de zondagschool. Vanwege de grote restauratie is de kerk de komende weken gesloten. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond houdt de gemeente naar verwachting een open dag, zodat alle geïnteresseerden het resultaat van de restauratie kunnen bewonderen. Zuiddam: “Want veel mensen kennen ons kerkgebouw wel, maar ze hebben nog nooit gezien hoe het kerkje er van binnen uit ziet. Die kans willen wij hen geven.”

terdagochtend van de maand goederen in voor Roemenië. Het gaat vooral om kleding, matrassen en dekbedden. De eerstvolgende inzameling is op 30 november, het is de bedoeling dat de goederen dan op de nieuwe locatie hun spullen inleveren. Iedere dinsdagmiddag zijn vrijwilligers in touw om de ingeleverde goederen te sorteren en in te pakken voor transport. Twee keer per jaar rijdt de stichting met een vrachtwagen naar Roemenië. Daar worden de goederen in drie plaatsen uitgedeeld voor diverse projecten, onder andere bij scholen, kindertehuizen en voor ouderenzorg. “We hebben betrouwbare contactper-

sonen die precies registreren wat er binnen komt en waar het naartoe gaat. Dat is perfect geregeld.” Enige punt van zorg: de financiën. De stichting haalt voor het eerste transport meestal genoeg giften binnen, maar het tweede transport is ieder jaar weer spannend. Via aanvullende acties tracht de stichting ieder jaar voldoende geld op te halen om ook in het najaar de noodzakelijke hulp te kunnen bieden aan Roemenië. Giften overmaken kan via rekening 37548 ten name van Stichting Contacten Roemenië-Vianen.

q WWW.STICHTINGROEMENIE-VIANEN.NL

De club en de vrijwilliger īĦĢIJĴĢĤĢĦī š Tijdens de workshopavond ‘Beloon en betrek jong en oud bij uw vereniging’ worden op dinsdag 26 november oplossingen gegeven voor het vrijwilligerstekort bij sportverenigingen. Deelnemers krijgen de kans één workshop naar keuze te volgen. Tijdens de workshopavond in Nieuwegein zijn er voor de bezoekers drie workshops in de aanbieding: ‘het werven en behouden van vrijwilligers’, ‘goed werkgeverschap’ en ‘jeugdleden enthousiast maken voor vrijwilligerswerk’. Talent Tijdens deze laatste workshop wordt kennisgemaakt met de methode ‘Ken je Talent’, warmee de jeugd enthousiast gemaakt kan worden en de vereniging ruimte kan creëren voor betrokkenheid. Bij het werven en behouden van vrijwilligers wordt onder meer gekeken naar het binnenhalen, begeleiden en belonen van betrokkenen. Het oplei-

den van kader is bijvoorbeeld een vorm van belonen. Goed werkgeverschap is meer dan een handdruk naar aanleiding van de vergoeding. Naast een arbeidsovereenkomst moeten de arbeidsomstandigheden kloppen. “Tevreden kader is de basis voor succes”, aldus de organisatoren. De avond wordt vanaf 19:30 uur gehouden in het Huis van de Sport in Nieuwegein. De kosten bedragen 25 euro per deelnemer. Vrijwilligers uit de gemeente Vianen krijgen een korting van de gemeente. Zij betalen hierdoor slechts 10 euro. De workshopavond wordt georganiseerd door Sportservice Midden Nederland. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de site. Meer informatie: Theo Hoek (03075138 56 of theo.hoek@sportservicemiddennederland.nl).

q WWW.SPORTSERVICEMIDDENNEDERLAND.NL

Kroosrock houdt benefiet voor 3FM Serious Request O>?9:GK:A9™ Bandjesfestival Kroosrock houdt op zaterdag 21 december een bene-

™9ZlZg`oVVb]ZYZco^_cV[\ZadeZclZZ`WZ\dccZc#

Preventie-avond over woninginbraak ijĦĞīĢīš De politie, gemeente Vianen en LEKSTEDEwonen houden maandag 25 november een preventie-avond over woningbraken. Belangstellenden zijn om 19:25 uur welkom in De Hoeksteen. Na een korte introductie gaan deelnemers samen met de wijkagent en BOA’s een deel van de wijk Monnikenhof in. De politie wijst op inbraakgevoelige situ-

aties en geeft preventietips. Deze gaan over maatregelen in en rond de eigen woning, maar ook over het signaleren van verdachte situaties in de buurt en wat daarna te doen. De gemeente biedt tijdens de avond tevens een gratis en vrijblijvend veiligheidsadvies aan. Een adviseur komt dan op afspraak thuis om te adviseren over hang- en sluitwerk. De preventieavond duurt tot 21:30 uur.

Stuartweg gedeeltelijk afgesloten K>6C:C™ De Stuartweg in Vianen is vorige week afgesloten voor doorgaand verkeer

tussen de Sportlaan en de inrit naar de vrachtwagenparkeerplaats. De afsluiting duurt ongeveer drie weken. Hierdoor kan de gemeente verbeteringen aan het riool uitvoeren en wordt de wateroverlast op de Stuartweg opgelost. De bedrijven aan de Stuartweg, Sportlaan en de Hooge Waard blijven bereikbaar. In de afgelopen jaren is het herhaaldelijk voorgekomen dat bij intensieve regenbuien op de Stuartweg wateroverlast ontstond. De oorzaak is het toegenomen asfalt en de intensievere neerslag. Hierdoor kan de riolering in de Stuartweg het regenwater niet snel genoeg afvoeren. Daarom wordt het riool vanaf de Sportlaan verlengd naar een aan te leggen opvangbassin bij de vrachtwagenparkeerplaats aan de Hooge Waard. Dit bassin wordt verbonden met de sloot langs de A2.

FOTO: MARIJKE VERHOEF

fieteditie voor 3FM Serious Request. ‘s Middags zijn er activiteiten voor jong en oud in de nieuwe Krooshof in Zijderveld en ‘s avonds staan er bands op het podium. In de foyer komt een minimarkt. De organisatie zoekt nog ondernemers die hun koopwaar aan de man willen brengen tijdens dit evenement. Voorwaarde is dat een percentage van de omzet naar het goede doel gaat. Serious Request zamelt dit jaar geld in voor het voorkomen van kindersterfte door diarree. Meer info of aanmelden voor een kraam: 06-23812131 of www.facebook.com/kroosrock.

Open dag bij De Beauty Studio ijĦĞīĢī š De Beauty Studio houdt woensdag 27 november een open dag voor haar klanten en geïnteresseerde in huidverzorging. Tijdens deze dag kunnen mensen kennis komen maken met het voor De Beauty Studio nieuwe huidverzorgingsmerk Environ Skincare. Marlies Maljaars neemt de huid over de loep en beoordeelt de huidconditie. Ze geeft een uitvoerige huidanalyse en een passend huisverzorgingsadvies. Ze laat vervolgens zien wat men kan doen tegen eventuele huidproblemen zoals, veroudering, rosacea, acne, pigmentvlekken, een vochtarme of vette huid. Bezoekers ontvangen tijdens de open dag korting op de huidverzorgingsproducten van Environ Skincare. Deze producten zijn gebaseerd op het gezond maken van de huid door het chronisch tekort aan vitaminen te corrigeren. De huid verliest dagelijks vitaminen ten gevolge van externe factoren zoals stress, vervuiling en te intense blootstelling aan UV-stralen. Bij de behandeling wordt de huid ook verrijkt met antioxidanten. Daarom is het

belangrijk dat klanten correct advies krijgen en de juiste producten, aangepast aan hun persoonlijke huidconditie aangeraden worden. Door het gebruik van Environ producten worden alle cel- en huidfuncties genormaliseerd, wat leidt tot een gezonde, jeugdige en stralende huid. De

oorzaken van de huidproblemen worden aangepakt. De Beauty Studio is te vinden aan de Franciscushof 82 te Vianen. Meer informatie: 0347-343100, 06-24652857

q WWW.DEBEAUTYSTUDIO.COM

™@aVciZc`jccZcZZc\gVi^hÈb^c^igZVibZciÉ`g^_\Zc#


BUSINESS EVENT VIJFHEERENLANDEN Leerdam, Lingewaal, Vianen en Zederik

ĞŐĞŶŽ

Jonge ondernemer / Onderneming Op maandag 9 december wordt de ĞĞƌƐƚĞĞĚŝƟĞǀĂŶŚĞƚƵƐŝŶĞƐƐǀĞŶƚ sŝũĬĞĞƌĞŶůĂŶĚĞŶŐĞŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌĚ͘

>Z^^ŽůƵƟŽŶƐ͘s͘

D<

DŽĚĞŚ

De genomineerden zijn verdeeld over de volgende categorieën: - Jonge ondernemer / onderneming - MKB en Detailhandel - Industrie en Dienstverlening - Rabo Award ‘Samen Sterker’ KƉŵĂĂŶĚĂŐϵĚĞĐĞŵďĞƌnjĂůũƵƌLJǀŽŽƌnjŝƩĞƌ Notaris Wil Stein de winnaars van ŚĞƚƵƐŝŶĞƐƐǀĞŶƚsŝũĬĞĞƌĞŶůĂŶĚĞŶ ďĞŬĞŶĚŵĂŬĞŶƟũĚĞŶƐĚĞĨĞĞƐƚĞůŝũŬĞ bijeenkomst in het Van der Valk Hotel, Vianen. ĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞŝƐŝŶŚĂŶĚĞŶǀĂŶŶŶĞŵĂƌŝĞ van Gaal.

Energieweg 3a 4231 DJ Meerkerk 0183-356200

Jimmy van Bemmel

Het programma van het Business Event sŝũĬĞĞƌĞŶůĂŶĚĞŶnjŝĞƚĞƌĂůƐǀŽůŐƚƵŝƚ͗

ǁǁǁ͘ůƌƐƐŽůƵƟŽŶƐ͘Ŷů

D,hŝƚǀĂĂƌƚǀĞƌnjŽƌŐŝŶŐ

Eddy, Gerie, Deb :ĞīƌĞLJǁŝũŶĞŶ

Ds/ƵĚ

sĂŶĂĨϭϵ͘ϯϬƵƵƌ͗ Ontvangst gasten ϮϬ͘ϬϬƵƵƌ͗ ͲtĞůŬŽŵƐƚǁŽŽƌĚĞŶƉƌŽŐƌĂŵŵĂŝŶĨŽƌŵĂƟĞ door Annemarie van Gaal ͲWƌĞƐĞŶƚĂƟĞďĞĚƌŝũĨƐĮůŵƐĞŶŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐǀĂŶ de genomineerden - Uitreiking oorkondes en awards: Ϯϭ͘ϯϬƵƵƌ͗'ĞůĞŐĞŶŚĞŝĚŽŵƚĞŶĞƚǁĞƌŬĞŶ ,ĞƚŝŶĨŽƌŵĞůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂƐƚĂĂƚŐĞŚĞĞůŝŶ ŚĞƚƚĞŬĞŶǀĂŶŚĞƚŽŶĚĞƌŚŽƵĚĞŶĞŶŽƉĨƌŝƐƐĞŶ van zakelijke contacten. Tevens kunnen de gasten genieten van een heerlijk hapjes- en ĚƌĂŶŬũĞƐĂƐƐŽƌƟŵĞŶƚ͘

Gaaspstraat 5 4132 XJ Vianen 0347-326128

DĂƌƟŶ,ĞŶĚĞƌŝĐŬƐ

www.MHUitvaartverzorging.nl

Mark Versteegh

sŽŽƌŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞĞŶŬĂĂƌƚǀĞƌŬŽŽƉ͗

MindCenter

ǁǁǁ͘ďƵƐŝŶĞƐƐĞǀĞŶƚǀŝũĬĞĞƌĞŶůĂŶĚĞŶ͘Ŷů

dƌĂŝƚĞƵƌ

De toegangsprijs bedraagt €45,00 per persoon ĂůůŝŶ;ĞdžĐůƵƐŝĞĨdtͿ͘

Annemarie ǀĂŶ'ĂĂů Marconiweg 8 4131 PD Vianen 0347-322534

Jeroen van der Sluis

<ĂĂƌƚƌĞƐĞƌǀĞƌŝŶŐĞŶŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͗

www.mindcenter.nl

Hans en Esther de Go

ǁǁǁ͘ďƵƐŝŶĞƐƐĞǀĞŶ


,ŽŽĨĚƐƉŽŶƐŽƌ

ŽŵŝŶĞĞƌĚĞŶ͗ /ŶĚƵƐƚƌŝĞĞŶŝĞŶƐƚǀĞƌůĞŶŝŶŐ͗

ĞŶĞƚĂŝůŚĂŶĚĞů

ƵŝƐǁŝũŶĞŶďƵƌŐ

KĸĐŝĂůWĂƌƚŶĞƌ

DƵůƟĞƚŽŶsŝĂŶĞŶ Businesspartners

Businesspartners

bbie en ŶďƵƌŐ

Energieweg 27 4231 DJ Meerkerk 0183-351401

www.zwijnenburgmode.nl

ĚŝŽǀŝƐƵĞůĞdĞĐŚŶŝĞŬ

Eric van Schaik en Wim van Looijengoed

De Limiet 23 4131 NR Vianen 0347-355135

ǁǁǁ͘ŵƵůƟďŽƵǁƐLJƐƚĞŵĞŶ͘Ŷů

dK'ƌŽĞƉ

TAO groep Lighting Controls BV

Energieweg 13B 4143 HK Leerdam 0345-623929

h

www.mvie.nl

ƌƐůĂŐĞƌŝũĞ'ŽĞŝũ

Ambachtstraat 5 4143 HB Leerdam 0345-610944

d^>>ĞĞƌĚĂŵ

Techniekweg 19B 4143 HW Leerdam 0345-632936

Voorstraat 83-85 4132 AP Vianen 0347-371298

oeij-Binneveld

www.movexx.nl

www.taogroep.com

Adrie Oosterom

Leo Verkerk

sŽůŐŽŶƐŽŽŬǀŝĂƚǁŝƩĞƌ͗ www.tslbv.com ΛEEhĞŶηϭϯ

ƚǀŝũĨŚĞĞƌĞŶůĂŶĚĞŶ͘Ŷů

dǁŝƩĞƌŵĞĞ͊ ηs/:&ϭϯ


onroerend goed

Dinsdag 12 november 2013

18

Coöperatief bankieren voor woningzoekers Financieel adviseurs Menno Mekenkamp en Tilly Tukker leggen de rode loper alvast voor u uit!

Samen sterker in De Vijfheerenlanden

Een huis kopen is een feest! De huidige woningmarkt biedt starters en doorstromers volop kansen. De afgelopen maanden was er sprake van een toenemend consumentenvertrouwen in de woningmarkt en steeg het aantal koopovereenkomsten. Het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat de huizenprijzen op termijn weer omhoog gaan. Een goed moment om eens binnen te lopen bij Rabobank Vijfheerenlanden. Kosteloos oriënterend gesprek In de maand november kunt u iedere vrijdagavond, zonder afspraak, bij ons binnenlopen voor een oriënterend gesprek met een van onze financieel adviseurs. ‘Of het nu gaat om het kopen van een eerste huis of de stap naar een volgend koophuis, iedereen is welkom’, vertelt Menno Mekenkamp, financieel adviseur bij Rabobank Vijfheerenlanden.

U bent van harte welkom Dus bent u op zoek naar een koopwoning en wilt u weten wat u maximaal kunt lenen? Of heeft u andere vragen met betrekking tot wonen? Kom dan naar een van onze inloopavonden. Het oriënterend gesprek met onze adviseurs is kosteloos. U hoeft geen klant te zijn van Rabobank Vijfheerenlanden en u hoeft geen afspraak te maken. Neem wel een recente salarisstrook mee. Onze inloopavonden vinden iedere vrijdagavond in november plaats, tussen 17.00 en 20.00 uur in Vianen (Rabobankkantoor Voorstraat 61-65) en Leerdam (Rabobankkantoor Dr. Reilinghplein 2).

youtube.com/RabobankVhl

Heeft ze

@RaboVhl

Jagezegd?

Kom voor jullie trouwkaart naar de afdeling familiedrukwerk van De Groot Drukkerij bv, Zuidzijde 131, 2977 XE Goudriaan, Tel. 0183-583311, www.degrootdruk.nl T E H U U R IN H A G E S T E I N Gestoffeerde kleine helft van een ‘twee onder één kap’ woning (prachtig landelijke en rustig gelegen, met eigen oprit) 8Beneden:

Entree, toilet, werkast, meterkast, garderobe, keuken 81e verdieping: Overloop; Woonkamer (28 m2); Werk/ slaapkamer(10m2); Badkamer met ligbad (8,5m2) 82e verdieping: Overloop; Study & Was & Droogruimte; Slaapkamer met dakkapel

www.vanderwerfmakelaars.nl Verkoop gestart

Verhuur bij voorkeur aan een rustig alleenstaand iemand. Huurprijs € 550 per maand; Energie ca € 150 p.mnd voor eigen rekening. Huur(d)(st)er dient een betrekking te hebben om zich in Vianen te kunnen inschrijven. Telefonische inlichtingen: André van Rossum - 0653-452377

Nieuw

Zijderveld, Dorpsweg

Koopsom vanaf

€ 239.900,- v.o.n.

Lekstede Wonen realiseert 4 halfvrijstaande woningen aan de Dorpsweg in Zijderveld. Hier heb je pas echt de ruimte om te leven. Niet alleen binnen de stijlvolle woning, ook door de landelijke omgeving en zijn uitgestrekte polders. Het uiterlijk van deze woningen is traditioneel maar toch elegant. Dit wordt bereikt door subtiele raamdetailleringen en bijzondere elementen als de luifel in de gevel boven de voordeur. Elke woning heeft iets bijzonders en dat geeft sfeer. Het metselwerk, de daksierranden en ook de kleur van de stenen dragen daar sterk aan bij.

0347 - 37 13 24 | Korte Kerkstraat 2 | Vianen


Dinsdag 12 november 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

19 vrije tijd

zaterdag

zaterdag

15 en zaterdag 16 november

16 november

16 november

Ger Zuijdendorp speelt klucht

Bazaar bij Hervormd Everdingen

Jampop klaar voor tweede voorronde

Toneelvereniging Ger Zuijdendorp speelt de klucht ‘de Verloofde van mijn vrouw’, om 20:00 uur in De Stadshof te Vianen. Het stuk in drie bedrijven is geschreven door Otto Schwartz en Georg Lengbach. De regie is in handen van Ellis van Zelst. Entree: 6,00 euro. Kaarten zijn in de voorverkoop te verkrijgen bij Dammolen 47, I.B. Bakkerstraat 13, De Stadshof of www.gerzuijdendorp.nl.

Van 14:30 tot 22:00 is er bazaar met rommelmarkt bij het Hervormd Centrum aan de Kerkstraat 5 in Everdingen. Er is een ruim aanbod van gebruikte spullen. Ook is er een bloemenkraam met creatief vervaardigde bloemstukjes en een ruim aanbod van tweedehands boeken. Verder is er veel te raden, doorlopend zaalverloting, kinderspelletjes en veel lekkers te eten. Om 22:00 uur grote verloting.

Poppodium The River (dorpshuis ‘t Knooppunt) in Everdingen is vanaf 20:30 uur het toneel van de tweede voorronde van Jampop met Dipswitch, Razor en Krolsch. Dipswitch speelt voornamelijk eigen werk, oftewel: ‘rock met ballen’. Razor neemt het publiek mee op een trip naar de beste songs van o.a. Simple Minds en The Cure. Krolsch combineert jaren ‘90 rock met jaren ‘60 gitaargeluid. Entree: 5,00 euro.

WOENSDAG 13 NOVEMBER

Groei & bloei 20:00, IJsselstein, Fulcotheater, Overtoom. Jules Klees houdt een lezing over kleine tuinen voor Groei & bloei afdeling IJsselstein en omstreken. Entree: leden gratis, introducés 3,00 euro. Paranormale avond 20:00-22:00, Vianen, De Stadshof, Hazelaarplein 4. EPC de Lekstroom Vianen houdt een openbare avond. Frans Schmidt Gieskens laat

bandstemmen horen van dierbare overleden personen. Entree: 6,00 euro. www.epcdelekstroom.nl Hoe kom ik aan opdrachten? 20:00, Lexmond, dorpshuis Het Bosch. Martin van Limbeek vertelt over het verkrijgen van opdrachten op deze netwerkavond van VOS en Univé Leksprong. Entree: gratis. Aanmelden verplicht, via activiteiten@vos-ondernemers.nl of leksprong@ unive.nl.

Petra Hubbeling vertelt bij KVG 20:00, Vianen, zalencentrum ‘t Klooster. Het K.V.G.-Vianen heeft Petra Hubbeling te gast. Ze vertelt over wat haar heeft bewogen om alles achter te laten en zonder enige materiële rijkdom te leven. Deze oud-Vianees verkocht haar huis en leeft sindsdien zonder vaste woon- en verblijfplaats. Zij is in 2011 geordonneerd als Zenmonnik. Als “thuisloos” monnik past zij op huizen van mensen die op vakantie

EVERDINGEN H.H. Petrus en Paulus Parochie 19.00 uur Eucharistieviering Communieviering (zaterdag 16 november). Herv. Gem. 09.30 uur kand. A.B. van Campen, 18.30 uur ds. D. Verkuil. HAGESTEIN Herv. Gem. 09.30 uur ds. M. van Dam, 18.30 uur ds. J. Niesing. LEXMOND Herv. Gem. 09.30 uur ds. A.J. Sonneveld, 18.30 uur ds. P. de Jager. Prot. Gem. Lux Mundi 10.00 uur mw. G. Bijl-Bor, 18.30 uur ds. J. de Jong-Buursma.

VIANEN Chr. Geref. Kerk 14.30 en 19.30 uur ds. A.A. Egas (Hersteld Hervormde Kerk) (woensdag 13 november). 10.00 en 18.00 uur ds. A. van Heteren (Zalencentrum ‘t Klooster). Herst. Herv. Gem. Eben Haëzer 09.30 uur ds. G. de Greef, 15.00 uur ds. K. Veldman. Prot. Gem. De Hoeksteen 10.00 uur ds. J.H. Langelaar. Prot. Gem. - Grote Kerk 16.00 uur ds. R.M. den Hertog. R.K Parochie Maria ten Hemelopneming 10.00 uur Eucharistieviering (zaterdag 16 november). ZIJDERVELD Herv. Gem. 09.30 uur ds. D. Verkuil, 18.30 uur ds. T. de Ridder.

Medische diensten Vianen HUISARTSEN Vianen - Lexmond - De huisartsen van de HOED zijn voor dringende huisartsenzorg in avond, nacht, weekend en feestdagen aangesloten bij de huisartsenpost in het Antonius Ziekenhuis. Alle patiënten uit Vianen en Lexmond kunnen voor dringende huisartsenhulp buiten praktijkuren bellen naar de huisartsenpost Nieuwegein: 09004201420 (op werkdagen van 17.00 tot 08.00 en in het weekend van vr. middag 17.0 tot ma.morgen 08.00 uur). Receptenlijn: 24 uur per dag, 7 dagen per week doorbellen, herhaalrecepten via receptenlijn: tel. 0347-355995. Zijderveld - Informatie welk arts dienst heeft gaat via het antwoordapparaat.

APOTHEKEN Apotheek Vianen, Hof van Batenstein 2, Vianen, tel. 0347-372311. Ma t/m vr. 08.00-17.30 uur. Za. 10.00-12.00 uur. Apotheek Monnikenhof, Rietkamp 62, Vianen, tel. 0347-372521. Ma. t/m vr. 08.0012.30 uur en 13.30-17.30 uur. Voor alle geneesmiddelen die uw huisarts, tandarts of EHBO-arts buiten deze uren heeft voorgeschreven en die u met spoed nodig heeft, kunt u terecht bij de gezamenlijke dienstapotheek SANEO (tel. 0883207350) in het Anthonius Ziekenhuis, Koekoekslaan 1, Nieuwegein. Tot 21.30 uur kunt u terecht bij de apotheek in de hal van het ziekenhuis, daarna bij het loket naast de huisartsenpost.

meer service online op www.hetkontakt.nl

Uitgever/directie Het Kontakt Edities bv, Goudriaan Floor de Groot Editie Vianen Oplage: 10.250 exemplaren Verspreidingsgebied Verschijnt gratis huis-aan-huis op dinsdag in de plaatsen Everdingen, Hagestein, Lexmond, Vianen, Zijderveld Algemene voorwaarden Alle orders worden afgesloten overeenkomstig de regelen voor het advertentiewezen gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbanken en bij de Kamers van koophandel.

Redactie- en advertentieafdeling Het Kontakt Edities bv Vlietskant 16 | 4141 CL Leerdam Telefoon (0183) 58 32 00 Fax (0183) 58 33 08 redactie.vianen@hetkontakt.nl advertentie.vianen@hetkontakt.nl Hoofdredacteur Rick den Besten Eindredactie Marijke Verhoef m.verhoef@hetkontakt.nl

service

Kerkdiensten Vianen, zondag 17 november

zijn. Introducés betalen 3,50 euro entree. DONDERDAG 14 NOVEMBER

PCOB middag 14:30, Vianen, zalencentrum ‘t Klooster. Ontspanningsmiddag voor PCOB-leden. A. v.d.Berg vertelt over Huize Doorn. Ook niet-leden zijn welkom. Naschools bij de Egbertus 15:30-16:30, Vianen, Egbertusschool. Kinderen uit groep 5 t/m 8 kunnen hun eigen cd opnemen in de studio. Van 15:45-16:45 uur creaclub voor groep 1 t/m 4. 15:30-16:15 uur djembéles voor kinderen uit groep 3 en 4, 16:30-17:15 uur kinderen uit groep 5 tot en met 8. Kosten: 5,00 euro, te betalen met een strippenkaart. Deze activiteit staat open voor alle kinderen uit de gemeente Vianen. www.egbertusvianen.nl Open eettafel 17:30, Vianen, Oosterlicht College. In samenwerking met de afdeling Vianen van het Rode Kruis houdt de horeca-afdeling van het Oosterlicht College Vianen een open eettafel. In het restaurant bereiden de leerlingen een driegangenmenu voor maximaal 32 gasten. De kosten bedragen 7,50 euro; drankjes één euro. Aanmelden bij Dineke Leeuwis via 06-29232016. Bij aanmelding kan tevens vervoer via de Plusbus worden opgegeven. Autisme 19:30-21:30, Gorinchem, MEE, Edisonweg 30. MEE Alblasserwaard/Vijfheerenlanden houdt een inloopavond voor mensen met autisme en hun familie met als thema feestdagen/vakantiedagen. Entree: gratis. Aanmelden: 0183-691600 of servicebureau@meeav.nl. www.meeav.nl

Redactie Dick Aanen (06) 10 38 04 52 d.aanen@hetkontakt.nl politiek verslaggeving en sportredactie Peter Verbeek (06) 20 91 39 62 p.verbeek@hetkontakt.nl Telefoon (0347) 37 48 87 voetbalverslaggeving Advertenties Jolanda Smit (06) 13 08 88 31 jj.smit@hetkontakt.nl Website www.hetkontakt.nl

VRIJDAG 15 NOVEMBER

Kaartavond 20:00, Hagestein, clubgebouw Stuwruiters. Kaartavond. ZATERDAG 16 NOVEMBER

Workshop taartdecoreren 9:00-12:00, Vianen, Bakkerstraat 2A. Workshop taartdecoreren bij Mijntaartdomein. 21 november Workshop cakepops. Aanmelden: 0347-377763 of www.mijntaartdomein.nl. ZONDAG 17 NOVEMBER

Tea & tales 15:00, Vianen, De Lekpoort. Kom genieten van heerlijke thee met verhalen van Arda Cassée. Wanneer de wind waait door de bomen, kun je in De Lekpoort wegdromen.

uitgaan

vrijdag

Dames, neem uw heren mee, kom met vier en betaal voor twee. Reserveren en informatie: 0347377551 / 0655160473

groep 1 tot en met 4, van 16:30-17:15 uur voor groep 5 t/m 8. Kosten: 5,00 euro, te betalen met een strippenkaart.

Vocaal Ensemble Cantica zingt in de Grote Kerk 16:00, Vianen, Grote Kerk. Evensong onder leiding van Ds. Rein den Hertog. Reitze Smit begeleidt het koor en de gemeentezang op het orgel. Dit keer neemt het Vocaal Ensemble Cantica het zangwerk voor haar rekening. Zij zingen onder andere werken van W. Byrd, Th. Attwood, D. Rouwkema en J. Rutter.

DINSDAG 19 NOVEMBER

MAANDAG 18 NOVEMBER

Kinderyoga 15:30-17:15, Vianen, Egbertusschool. Tot 16:15 uur kinderyoga voor kinderen uit

Ouderenmiddag 14:15, Vianen, ‘t Klooster. Open ouderenmiddag van de gezamenlijke kerken in Vianen. Dhr. Jansen vertelt over zijn museum met oude spullen. Dhr. Van de Schee verzorgt de meditatie. Voor vervoer: mevr Witkamp (0347-371633). NBvP Hagestein 20:00, Hagestein, dorpshuis De Biezen. Bondsavond van de NBvP Vrouwen van Nu afdeling Hagestein. Mevr. Nes vertelt over vlas en linnen en aanwezigen gaan daar ook mee aan de slag. Introducés betalen 3,50 euro entree.

ZONDAG 17 NOVEMBER

Het Paard van Sinterklaas K>6C:C™ Het Paard van Sinterklaas is de Sinterklaasvoorstelling van het jaar, en 17 no-

vember om 15:00 uur te zien in De Stadshof te Vianen. De voorstelling is gebaseerd op het gelijknamige boek en gaat over de zesjarige Winky Wong die naar Nederland komt, waar haar vader een Chinees restaurant heeft. Winky voelt zich alleen, maar dan hoort ze op school over Sinterklaas. En dat je hem om cadeautjes mag vragen! Winky wil een paard! Het Paard van Sinterklaas brengt op een leuke en eerlijke wijze de multiculturele samenleving van Nederland in beeld. Een verhaal zit vol thema’s die herkenbaar zijn voor kinderen vanaf 4 jaar en volwassenen. Entree: 14,00 euro. Reserveren: 0347-355325 of www.destadshofvianen.nl. Foto: Michael van Randeraat

Advertentietarieven Losse plaatsingen: € 0,52 per mm excl. BTW. Contracttarieven op aanvraag.

Verspreiding en bezorgklachten Van de Meer / Gorinchem (0183) 63 80 55 www.vandermeerverspreiding.nl

Combinatiemogelijkheden met Het Kontakt editie Alblasserwaard, Leerdam, Lek en IJssel Oost en West, Land van Heusden en Altena, Bommelerwaard en Klaroen.nl.

Auteursrechtenvoorbehoud Uitgeverij Het Kontakt Edities bv behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/ of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Inzendtermijn Advertenties tot maandag 15:00 uur Redactiekopij tot maandag 15:00 uur Digitaal aanleveren van advertentiemateriaal in overleg. Als onze medewerkers afwezig zijn, kunnen advertenties of redactionele bijdragen gedeponeerd worden in de brievenbus. Bij eventuele vragen kunt u bellen met 0183-583200.


auto`s

Dinsdag 12 november 2013

20

20th Anniversary actie Aan u de keuze: OF Kia Rio met 䪌 1.500,- extra inruil Kia Rio vanaf 䪌 10.795,OF

Kia Rio voor 䪌 139,-/mnd. Rijklaar inclusief onderhoud

OF

Gratis winterbanden met lichtmetalen velgen plus Kia Service Plan

Met de Kia 20th Anniversary acties is de Rio nu wel heel voordelig. Kia is 20 jaar in Nederland. Daarom heeft Kia nu speciale 20th Anniversary acties. Aan u de keuze. De Kia Rio nu tijdelijk inclusief 䪌 1.500,- inruilvoordeel al vanaf 䪌 10.795,-. f kies voor de aantrekkelijke financiering. De Kia Rio rijklaar voor 䪌 139,- per maand, inclusief onderhoud n 7 jaar garantie. Ook in de winter veilig op weg? Kies dan voor de Kia Rio met gratis winterbanden en lichtmetalen velgen plus Kia Service Plan. Kom nu snel naar onze showroom om van deze unieke aanbiedingen te profiteren! Vraag uw verkoper naar de voorwaarden of kijk op Kia.com.

Automobielbedrijf Kooijman Vianen B.V. Stuartweg 5, 4131 NH Vianen Tel.: 0347 - 37 32 45, www.kia-vianen.nl Gem. verbruik: 4,8 - 6,3 l/100km, 20,8 - 15,9 km/l. CO2-uitstoot: 105 - 147 g/km. Actievoorwaarden: Het genoemde inruilvoordeel en financieringsaanbod zijn alleen geldig bij aankoop van een nieuwe Kia Rio met uiterste aankoopdatum en datum kentekenaanvraag van 23-10-2013 tot en met 25-11-2013 en uiterste registratiedatum van 31-01-2014. De actie gratis winterbanden met lichtmetalen velgen plus Kia Service Plan is geldig bij aankoop van een nieuwe Kia Rio met uiterste aankoopdatum en datum kentekenaanvraag van 01-11-2013 tot en met 25-11-2013 en uiterste registratiedatum van 31-01-2014. De inruil-actie is alleen geldig bij inruil van uw huidige auto. De inruilauto moet minimaal 3 maanden op naam 1.2 CVVT 3D (rijklaar) 䪌 13.140,䪌 3.840,䪌 9.300,䪌 4.935,2,99% 2,99% 䪌 139,36 䪌 9.938,staan en gevrijwaard zijn door uw dealer op het moment van tenaamstelling van de nieuwe auto. Deze acties zijn, tenzij anders vermeld, niet geldig i.c.m. andere acties en zolang de voorraad strekt. Het financieringsaanbod is inclusief 2 onderhoudsbeurten 1.2 3D Comfort Pack (rijklaar) 䪌 14.640,䪌 4.640,䪌 10.000,䪌 4.935,2,99% 2,99% 䪌 159,36 䪌 10.670,op basis van het Kia Service Plan en gebaseerd op een kilometrage van maximaal 10.000 kilometer per jaar. Informeer voor de complete actievoorwaarden en de voorwaarden voor het Kia Service Plan bij uw Kia-dealer of kijk op kia.com. De in het rekenvoorbeeld genoemde prijzen zijn incl. BTW/BPM, kosten rijklaarmaken, afleverpakket, een volle tank brandstof bij aflevering, leges, recyclingbijdrage en excl. metallic lak en de optionele lakbescherming. Getoond model kan afwijken van de beschreven uitvoering. Voor de financiering gelden de volgende voorwaarden: een niet-doorlopend productaanbod van Kia Finance, een handelsnaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V., geregistreerd bij de Autoriteit Financi le Markten onder vergunningnummer 12011170. De Kiadealer handelt als verbonden bemiddelaar van Kia Finance. Het jaarlijkse kostenpercentage is de prijsaanduiding van het krediet, hierin komen alle kosten tot uitdrukking. Toetsing en registratie vindt plaats bij het BKR te Tiel. Raadpleeg uw Kia-dealer voor het standaard informatieblad, algemene voorwaarden en privacy statement of vraag deze op via 030-6388180. Kia Finance en uw Kia-dealer geven geen advies. U dient zelf te bepalen of het door u gewenste financieel product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Rio

Contante waarde

Inruil en aanbetaling

Totale kredietbedrag

Slottermijn

Jaarlijks kostenpercentage

Debet rentevoet op jaarbasis (vast)

Termijnbedrag per maand

Duur kredietovereenkomst in maanden

Totaal door u te betalen bedrag

@AJ )QJFA>HEJ@KKGLNKBAOOKNSKN -ETÂŹ AANGEPASTEÂŹ LESPROGRAMMASÂŹ ENÂŹ HULP MIDDELENÂŹKANÂŹBLINDÂŹENÂŹSLECHTZIENDÂŹTALENTÂŹDEÂŹ EERSTEÂŹSTAPPENÂŹZETTENÂŹNAARÂŹEENÂŹTOEKOMSTIGEÂŹ CARRIĂ&#x2019;RE

Parttime (24 uur â&#x20AC;&#x201C; flexibel in te delen) Wij bieden: = Een afwisselende functie = Veel ruimte voor ideeĂŤn en eigen inbreng = Een prettige werksfeer = Een groeiende omgeving met een pioniersmentaliteit = Flexibele invulling van taken en zeggenschap Wij vragen: = Minimaal afgeronde HBO opleiding = Goede communicatieve eigenschappen en een klantvriendelijke houding = Juridische of HR achtergrond = Administratieve zorgvuldigheid = Goede kennis van en ervaring met Word, Outlook en Excel = Goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift. = Een hands-on mentaliteit. Zin in een uitdagende en interessante functie waarbij ruimte is om jezelf te ontwikkelen? Richt dan jouw sollicitatie binnen twee weken, voorzien van CV, aan:

Vereniging Auto Van De Zaak Ter attentie van dhr. M. Huisman Placotiweg 6 4131 NL Vianen Of mail naar: martinhuisman@verenigingautovandezaak.nl Voor verdere informatie en een functieomschrijving verwijzen wij je graag naar www.verenigingautovandezaak.nl/overons. Natuurlijk kun je ook contact met ons opnemen. Wij zijn te bereiken op: 0347-345246.

WWWSTEUNBARTIMEUSNL

TE KOOP

Regionaal nieuws? www.hetkontakt.nl

AANGEBODEN

T.k. 27 tijdschriften de Modelbouwer â&#x201A;Ź26,-; 8 olielampen â&#x201A;Ź20,-; 20 kwartetspellen â&#x201A;Ź10,; cap mt 6/ 3/4 â&#x201A;Ź10,-; krant 1937, trouwerij Juliana â&#x201A;Ź10,-; cat. wagenwielen â&#x201A;Ź5,-, hobbyklokken â&#x201A;Ź5,-; 100 romans â&#x201A;Ź11,-; 150 kndrbkn â&#x201A;Ź17,-; 40 thrillers â&#x201A;Ź14,-; 10 oorlogsbkn â&#x201A;Ź10,-; 150 LP's div. â&#x201A;Ź40,-; sneeuwkettingen â&#x201A;Ź15,-; 100 pr veters nw â&#x201A;Ź25,-. Tel. 0612449914. T.k. nost. aardgas kachel gietijzer â&#x201A;Ź250,-; ronde aardgas kachel â&#x201A;Ź70,-. Tel. 0418673424.

T.k. raam v. tippany voorst. lente H138B53cm â&#x201A;Ź175,-; kraantjeskan d. Hendrik Schaapschoe 1804-1831 m. bl.goud bew. â&#x201A;Ź125,-. Tel. 0418-673557.

Gratis adverteren

is mogelijk in Het Kontakt. Er zijn echter wel enkele spelregels aan verbonden: 1. Alleen voor particulieren zonder 4. Geen personeel gevraagd of winstoogmerk. aangeboden. 2. Geen koop/verkoop of huur/verhuur 5. Geen familieberichten. van onroerende goederen. 6. Geen partijverkoop. 3. Geen koop/verkoop van dieren.

Bij een groot aanbod van Kontaktjes kan het voorkomen dat uw gratis advertentie niet in dezelfde week geplaatst kan worden. Wilt u er zeker van zijn dat dit wel gebeurt, sluit dan een volledig ingevuld overschrijvingsformulier van uw bank of giro ter waarde van â&#x201A;Ź 2,50 bij. Geen muntstukken opsturen s.v.p. Ook contante betaling aan de balie van onze kantoren in Goudriaan en Leerdam is mogelijk. Telefonische opgaven kunnen wij helaas niet in behandeling nemen. Mijn tekst luidt:

T.k. trottoirbndn geb. grijs 80x20x10cm â&#x201A;Ź3,- p.s.; 6 bideuren mod. opgekl. vurenh., br 197,5x82x3,5cm, 102,5x83x3,5cm â&#x201A;Ź25,- p.s. Tel. 0345-681623. T.k. wi-caraven tent â&#x201A;Ź25,-; kantenmaaier â&#x201A;Ź5,-; ktv + meubel gratis; stretcher gratis nw; bergwandel schoenen mt 43 nw â&#x201A;Ź25,-. Tel. 0610453549.

Kontaktjes Vianen

Ik sta op voor mijn moeder Els Kijk wat jij kunt doen op staoptegenkanker.nl/inactie

Stuur deze bon in een voldoende gefrankeerde envelop naar: Het Kontakt, Postbus 1, 2977 ZG Goudriaan

Uiterste inlevertijd: maandag 12.00 uur.

â&#x153;&#x201A;

Management Assistent M/V

 'EEFÂŹOPÂŹ NE OFÂŹDONEERÂŹONLI

â&#x153;&#x201A;

Vereniging Auto Van De Zaak komt op voor de belangen van berijders van een auto van de zaak. Zij is een jonge en dynamische vereniging die zich kenmerkt door haar innoverende ideeĂŤn. Zelfstandigheid, kwaliteit, en zelfontplooiing staan bij ons hoog in het vaandel. Door onze snelle groei zijn wij op zoek naar:


Dinsdag 12 november 2013

Kaarten bij De Stuwruiters ĥĞĤĢİıĢĦīš Op vrijdag 15 november is er weer een kaartavond in het clubgebouw van paardensportvereniging De Stuwruiters in Hagestein. De kaartavond begint om 20:00 uur. Het clubgebouw is gevestigd aan de Hooglandseweg/Hoefslag.

Opnieuw verlies hockeyheren K>6C:C™ De hockeyheren hebben ook

hun tweede seizoenswedstrjid verloren. Tegen Spitsbergen werd het 7-2. De Viaanse mannen begonnen voortvarend. In de zesde minuut werd de eerste kans gelijk benut. Daarna raakte men echter de grip op de wedstrijd volledig kwjit. Dat resulteerde in de 12e, de 16e en de 28e minuut in drie volledig onnodige tegendoelpunten. In de rust was er voor coach Erik Schreuder de kans om de organisatie opnieuw neer te zetten. Binnen drie minuten werden evenzoveel kansen gecreëerd. In de achtste minuut werd een strafcorner vakkundig in de touwen gewerkt. Opnieuw echter bleek deze vroege treffer niet de rust te brengen die nodig was om de wedstrijd te kantelen. Direct uit de hervatting scoorde Spitsbergen de 4-2 en was de wedstrijd eigenlijk gespeeld. Dat er nog drie doelpunten bij kwamen kwam door gebrek aan vertrouwen bij de Viaanse heren.

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

21 sport

WWW.REGIO-VOETBAL.NL

Vianen geeft niet thuis tegen VSC IJıįĢĠĥıš Na de nederlaag tegen VSC zit een hoge klassering er voor Vianen voorlopig niet meer in. De tricolores creëerden nagenoeg geen kans tegen een eveneens verre van imponerend voetballende thuisclub, maar kregen het deksel niettemin op de neus: 2-0. Spijtig was dat het verlies onnodig was. In de eerste helft had Vianen doorgaans het initiatief, mede doordat de Utrechters vaak al bij de middenlijn werden opgevangen. De voortzetting was echter zwak. De passing, vooral de eindpass, was meestal zó onzorgvuldig dat doelman Martin Vegter zelden in actie hoefde te komen. Spannend potje Spijtig ook omdat de patronen van de gasten veel duidelijker waren dan de ballen van achteruit waarmee VSC zijn lange spitsen Martijn Steenhof en Carlos Hovel steeds aan het werk probeerde te zetten. Voor rust gingen beide elftallen voor de winst, en in het spannende potje, dat in een redelijk tempo werd gespeeld, leek Vianen de beste papieren te hebben. In het laatste kwartier namen de zwakke momenten echter zienderogen toe. Ietwat tegen de verhouding kwam de thuisclub, tien minuten voor rust, op voorsprong. Na een aanval over links, met een handsbal die de scheidsrechter was ontgaan, kwam de bal na enkele tussenstations terecht bij Tim

Verbon. Die behield het overzicht en passeerde doelman Ajmal Hamidi met een schuivertje: 1-0. In de tweede helft werd het spel er niet beter op. De balbehandeling en –controle van beide elftallen bleef ondermaats. Het eerste kansje was voor de thuisclub, maar keeper Hamidi keerde de kopbal van Steenhof met

zijn knieën. Aan de andere kant liet de geroutineerde doelman Vegter zich niet verrassen door een vrije stap van Danny Stijsiger. Ogenschijnlijk was er VSC méér aan gelegen de gelijkmaker van Vianen te voorkomen dan te proberen de voorsprong uit te bouwen. Toch waren er wat Utrechtse uitvallen die niet ongevaarlijk waren, en leid-

den tot diverse scrimmages en een afgekeurde treffer. Op het halve uur werd invaller Bart van Leeuwen door Ferry van de Laar onderuit gehaald. De strafschop werd strak ingeschoten door Steenhof: 2-0. De thuisclub kreeg in de slotfase nog beste kansen op 3-0. Keeper Hamidi werkte echter niet mee.

™=dd\hiVVcYZVXi^ZkVcCV_^W6WV\]adja^cZcI^bKZgWdc#

FOTO: PETER VERBEEK

Hockeydames Vianen Viaanse diesel komt laat op gang pakken hun eerste winst ijĦĞīĢī š De hockeydames van MHC Vianen kwamen tegen Waddinxveen voor de eerste keer dit seizoen tot winst: 3-1. Via goed spel werden kansen gecreeerd en druk gezet op de tegenstanders. Aangezien alle spelers aanwezig waren kon er goed doorgewisseld worden. Dit gaf de spelers te kans zich in het veld leeg te lopen in de acties. Ondanks de voorsprong die Waddinxveen nam na balverlies en te laat ingrijpen (0-1), bleef de spelhouding positief. Dat resulteerde in een paar mooie kansen, welke na een strakke pass door de cirkel werd afgerond

door Lianne Stolk (1-1). De strafcorner, die vrijwel direct na de goal ontstond, werd feilloos ingeslagen door Kelly Steenbeek en bracht de 2-1 voorsprong. Hierna zakte het team iets in, maar na een goede onderschepping op het middenveld en een strakke pass door de cirkel kon Marinella Beezemer nog net haar puntje van de stick tegen de bal zetten, wat resulteerde in een ruststand van 3-1 voor Vianen. In de tweede helft begon Waddinxveen de druk op te voeren, maar door geconcentreerd te blijven en gecontroleerd te spelen konden de dames van Vianen de rust en voorsprong bewaren.

Strijd van de gemiste kansen ijĦĞīĢīš De waterpolodames van De Albatros boekten zaterdag een 6-7 nederlaag tegen hekkensluiter GoSwim. Het thuisteam uit Vianen creëerde veel kansen, maar het rendement was onder de maat. De Albatrosdames kwamen goed uit de startblokken. Er was veel balbezit, en het positiespel was goed verzorgd. Al snel kwam de thuisploeg op voorsprong door een doelpunt van Floor Gielen. De gasten liepen in deze fase achter de feiten en hadden hun handen vol aan de aanvalsters van De Albatros. Ook een overtal situatie leverde een doelpunt op. Annemieke Nijenhuis werd vrijgelaten en scoorde vanaf de vijf-meterlijn met een slim schot. Er kwamen daarna echter kansen voor de bezoekers, wat resulteerde in twee tegentreffers. Evenwicht In de tussenliggende periode waren de ploegen in evenwicht waardoor met een 4-4 stand aan de laatste periode werd begonnen. Al snel werd Froukje Hoeflaken-Angevaare alleen voor de keepsters gezet, en de voorsprong was weer een feit. Daarna waren de kansen van de thuisploeg niet

op één hand te tellen, maar deze werden niet verzilverd. De ploeg uit Houten kreeg ook haar kansen. Dit team haalde een veel hoger rendement uit de doelpogingen. Het leidde tot een 5-7 voorsprong in de slotfase. De achterstand kon nog worden verkleind, maar de marge was inmiddels te groot geworden. De Albatros heren behielden de aansluiting met de kop door een 6-3 overwinning op ZC Zeist 3. Na een voorzichtig begin schoot Bas van Wiggen de 1-0 binnen en niet veel later scoorde Ton Angevaare de 2-0 met een fraai afstandsschot. In de tweede periode begon de thuisploeg goed en maakte Rudi Middelkoop 3-0. Toch wist de tegenstander iets terug te doen en maakte tegen de verhouding in 3-1. Aan het einde van de tweede periode breidden de heren de score uit tot 4-1. Door een goed uitgespeelde manmeer situatie kwam ook de 5-1 op het scorebord te staan in de derde periode. In de vierde part zette de tegenstander flink aan, maar miste een aantal goede kansen en de voorsprong van de Albatros kwam nooit echt in gevaar. Na een aanval volgens het boekje, zorgde Wilco Westdijk voor de eindstand van 6-3.

ijĦĞīĢīš De dames C van handbalvereniging Omega wonnen zaterdag met 12-6 van het uit Nijkerk afkomstige Voice. Het team kwam echter pas heel laat op stoom. De dames-hoofdmacht kwam zaterdagavond onverwacht niet in actie, vanwege blessureleed bij de tegenstander.

2-1, maar werd vervolgens twee keer gehinderd in een vrije schotkans. Beide strafworpen werden benut. Voice kreeg na elke Viaans doelpunt wel de kans om aansluiting te vinden. Tussen de strafworpen door was het Chantal Verheij die nog trefzeker was. Bij rust was het 5-4.

zichtig ging het tempo omhoog. Voice raakte hierdoor uit concentratie en met nog tien minuten op de klok was Lizanne van der Laan twee keer na elkaar trefzeker. De laatste vijf minuten stonden dan eindelijk in het teken van snelheid bij de Viaanse dames. Dit zorgde voor paniek met tijdstraffen als gevolg bij de tegenstander. Een strafworp werd benut door Zina Drost en zeker door de aanhoudende tempoversnelling van Omega werd de verdediging van Voice een grote gatenkaas. Omega benutte alle kansen en kon in de chaotische slotfase met doelpunten van Lizanne en Roxanne Bos nog uitlopen naar een verschil van 6 doelpunten. Met een eindstand van 12-6 was het verdiend dat de punten in Vianen bleven.

Het tempo bij de C-dames was vanaf het begin laag. De scheidsrechter probeerde de vrouwen aan te sporen tot wat meer actie, maar dat had pas na acht minuten effect. Chantal Verheij zorgde voor de 1-0. Voice deed gelijk wat terug. De verdediging van Omega zat solide in mekaar. Milou Nuhn zorgde voor de

De eerste minuten na rust gingen doelpuntloos voorbij, maar uit het niets was daar wederom Chantal Verheij die de bal achter de keeper werkte. Voice probeerde uit alle macht de aansluitende treffers te maken, maar de stevige verdediging van Omega ging dit tegen. Heel langzaamaan kwam bij Omega de zelfverzekerdheid dat er wel eens een overwinning in zat en heel voor-

BVL legt Vianen op het biljartlaken

Tien Eversteiners houden vol

ijĦĞīĢīš Het libreteam van Vianen verloor met 2-4 van BVL, maar het verschil was groter dan die uitslag doet vermoeden. Cok Florie speelde gedegen, en trof in Cees Timmer (250) een tegenstander die zijn avond niet had. Mede door een serie van 26 caramboles nam Florie een straatlengte voorsprong (9833). Ondanks reeksen van 29 en 58 slaagde de Maarssenaar er niet in die weg te werken (150-129 in 23 beurten): 2-0. Ondanks een behoorlijk opening, met onder andere een reeks van 22 caramboles, kwam Jhon Burggraaf (150) er niet aan te pas. Marcel Krijthe nam afstand met een fraaie serie van 74 caramboles, en werkte daarna rustig toe naar het einde (75-168 in veertien beurten): 2-2. Joop Florie (81) opende met series van 8 en 9 caramboles, en tot de negende beurt was er niets aan de hand (2615). John Kragten kwam daarna op stoom. In drie beurten (31, 15 en 42 caramboles) maakte hij het verschil, en na dertien beurten was het voor de Vianer over en sluiten (37-115): 2-4.

İĭįĞīĤĉ9ĞĭĢĩĩĢ š Tegen SV Capelle is het Everstein gelukt een puntje toe te voegen aan zijn schamele totaal. Voor de gasten, die het in het laatste kwartier met tien man moesten doen, was 1-1 het maximaal haalbare. Voor beide elftallen stond deze wedstrijd in het teken van overleven. De passing was zwak, balverlies aan de orde van de dag, maar de spanning maakte veel goed. Everstein leed in de beginfase tot twee keer toe opzichtig balverlies. Met een schot op de lat en twee ballen die over werden geschoten kwamen de roodwitten goed weg. Ook in het volgende kwartier had Everstein niets in te brengen. In de resterende tijd verzuimde Simon van Zante tot twee keer toe een kans te verzilveren. Nadat Peter Verwolf een schot had geblokt belastte de verdediger zich op slag van rust met de uitvoering van een vrije trap. Via een speler van Capelle verdween de bal achter de doelman: 0-1. Tegendraads Direct na de hervatting was de defensie van Everstein niet attent. Na een

voorzet van rechts kopte Jurgen van Selst de bal tegendraads achter Geoffrey van der Boor: 1-1. Capelle was daarna heer en meester. Met lange ballen werd gegokt op de snelheid van de aanvallers. Dat leidde tot twee goede kansen. De eerste keer blokte Verwolf de bal; de andere keer werkte Roderick van Duinen de bal met de punt van zijn schoen tot hoekschop. Rood Een kwartier voor tijd werd Guillermo Ooft, ingeklemd tussen twee verdedigers, naar de grond getrokken. Wat er gebeurde was niet duidelijk, maar Ooft werd met rood weggestuurd. Capelle wist niet goed raad met de numerieke meerderheid. De thuisclub had pech dat een schot werd gekeerd door de paal. Nadat de doelman van Capelle een schot van Geert Dokman had weg gebokst liet hij de bal in blessuretijd uit zijn handen vallen. Invaller André van der Veer schoof de bal in het lege doel. De arbiter was van mening dat daar een overtreding aan vooraf was gegaan en annuleerde de treffer.


auto`s

Dinsdag 12 november 2013

Crum Vianen b.v. Korte Dreef 1

Kia Kooijman

Autobedrijf Hofplein

Stuartweg 5

Sportlaan 7

Autobedrijf Simonis Sportlaan 10

Toyota Kooijman

22

De Waal Autogroep

Stuartweg 5

Sportlaan 5

autodealers-vianen.nl

Alle topmerken occasions in Vianen dicht bij elkaar

ONS VAK

=

UW VOORDEEL

Vanaf 1 januari 2014 gaat Het Kontakt Edities over op vaste advertentieformaten. Meer informatie?

,€ 8.090 Va na f

in cl . €

- ex tr 1. 50 0,

a in ru il

0,€ 11.99 Va na f

in cl . €

1. 50 0,

- ex tr a

Vraag de nieuwe formaten en tarievenkaart aan bij onze advertentie afdeling.

in ru il

Telefoon: 0183-583200 Email: advertentie@het kontakt.nl

Tijdelijk standaard op de Aygo Now en de Yaris Now en € 1.500,- extra inruilwaarde! De meest gewilde opties zijn tijdelijk standaard op de Toyota Aygo Now en Yaris Now. En je krijgt ook nog eens € 1.500,- extra inruilwaarde! Bij de Aygo Now en Yaris Now zijn centrale vergrendeling met afstandsbediening, stuurbekrachtiging, radio/CD speler met MP3-aansluiting, elektrische ramen voor en airconditioning allemaal bij de prijs inbegrepen. Bij de Yaris Now komen daar ook nog eens een USB-aansluiting, meegespoten deurgrepen en (elektrisch verstelbare) buitenspiegels bij. Met de extra inruilwaarde is er al een Aygo Now vanaf € 8.090,- en een Yaris Now vanaf € 11.990,-. Let op: per 1 januari 2014 gaat de BPM EHODVWLQJ RSGH$\JRHQ<DULVRPKRRJ3URƪWHHUQXQRJYDQGHKXLGLJHODJHSULMVHQNRPVQHOODQJVLQRQ]HVKRZURRP

Trouwplannen Modellenboeken met trouwkaarten om thuis te bekijken staan klaar. De Groot Drukkerij bv Zuidzijde 131, Goudriaan, 0183-583311

Auto huren, onderhouden, repareren of kopen?

Autobedrijf Wolterman Lexmond B.V.

Brandstofverbruik (556/2011F/EC, EC/630/2012F) varieert van 4,3 l/100 km (23,3 km/l) t/m 5,2 l/100 km (19,2 km/l), CO2 99-119 gr/km. Prijzen incl. BTW en € 1.500,- extra inruilwaarde, excl. kosten rijklaar maken en recyclingbijdrage. Afgebeeld zijn de Aygo Now 5- deurs met Sportpakket vanaf € 8.930,- en de Yaris Now met 15” Pavona velgen van € 12.951,-. Actieperiode loopt van 01-11-2013 t/m 31-12-2013 (mits geregistreerd voor 01-01-2014). Wijzigingen voorbehouden. Importeur: Louwman & Parqui B.V. Meer info bel gratis 0800 - 0369 of kijk op toyota.nl voor de verkoopvoorwaarden.

392H

Kooijman

Vianen,Stuartweg 5, 0347-373245

ANR RM E UU T H L R WO V E TO AU

t1FSTPOFOBVUPT t1FSTPOFOCVTTFO t78$BEEZ SPMTUPFMBVUPT t#FTUFMCVTTFO t,PFMXBHFOT t#BLXBHFOT

Tel. 0347-341201 info@autobedrijfwolterman.nl www.autobedrijfwolterman.nl

LD8(+ L@K@E;@8;F<KN<<I D<<%B@AB?F<LBLEK

D <<;F<E%EC =fkf1DfiX[9flZ_Xbfli ^iXk`jgcXXkj`e^


Dinsdag 12 november 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.REGIO-VOETBAL.NL

23 sport

Bryant Boogert: tweede zege op rij

Servia wint lastige uitwedstrijd tegen Vives

ĥĬĬĤğĩĬĨĩĞīġš Bryant Boogert boekte zondag zijn tweede zege op rij in de West-Brabantse Veldrit Competitie. De 8-jarige Hoogbloklander nam op het modderige bosparcours in Huijbergen ruim afstand van de concurrentie.

ijĦĞīĢī š De volleyballers van Servia wonnen zaterdag de lastige uitwedstrijd tegen Vives: 1-3.

der andere goed blokkerend werk werd de set vrij eenvoudig binnengehaald: 20-25.

werkte dit setpoint nog koelbloedig weg, maar het tweede setpoint voor Vives is wel raak, 26-24.

In het begin van de eerste set waren beide partijen aan elkaar gewaagd. Servia speelde nog wat behoudend, maar wist wel als eerste een kleine voorsprong op te bouwen. De goede servicepass aan Viaanse kant bood naarmate de set vorderde echter steeds meer ruimte voor spelverdeler Martin Zwaan om gebruik te maken van alle aanvalsopties. Servia breidde de voorsprong verder uit en door on-

Met hetzelfde zestal startte Servia op overtuigende wijze de tweede set, want binnen korte tijd staat een ruime voorsprong van vijf punten op het scorebord. Vooral middenaanvaller Cees de Groot en passer-loper Chris Kooijman scoorden veelvuldig en bij 20-23 leek de tweede set een prooi voor de Viaanse heren. Vives kwam echter sterk terug en wist bij 24-23 zelfs als eerste het setpoint te krijgen. Servia

Onrust In de derde set liep Servia snel uit naar een stand van 5-11, maar vervolgens ontstond dezelfde onrust als in het laatste deel van de tweede set. Vives wist met een sterke servicereeks de achterstand om te buigen naar een 1311 voorsprong. Coach Kees van Wijngaarden moest zijn time-outs vroegtijdig inzetten om de Viaanse heren weer scherp te krijgen en dat bleek deels te

De Vaartsche Rijn houdt open avond ijĦĞīĢīš Sinds kort heeft biljartvereniging De Vaartsche Rijn zijn locatie in Nieuwegein verruild voor De Stadshof in Vianen. Om naamsbekendheid in Vianen te krijgen, wordt op vrijdag 29 november vanaf 19:30 uur een open avond gehouden. De Vaartsche Rijn is een gezellige vereniging met 37 leden, die met zes libreteams deelneemt aan de competitie van de Woerdense Bond. Biljarters van elk niveau, zowel mannen als vrouwen, zijn van harte welkom om kennis te maken met de club en de biljartsport. Voor meer informatie: Cees van Schaik (030-6034722).

werken. Het was namelijk dit keer Vives dat bij 23-21 de setwinst voor het grijpen had. Maar het liep anders. Servia scoorde via diagonaalaanvaller (en man of the match) Bart de Groot het winnende punt: 23-25. Het onverwachte verlies in de derde set kwam Vives niet meer te boven. Servia liep snel uit naar een comfortabele voorsprong van tien punten, waarbij veelvuldig vanachter de 3-meterlijn door passer-loper Johan Beijen werd gescoord. Met ruime cijfers werd de set binnengesleept: 14-25.

Vanaf dit seizoen heeft vv Brederodes weer een echt meidenteam - D8M. Vol enthousiasme is dit leuke stel meiden in de leeftijd van 10 - 14 jaar van start gegaan. De eerste resultaten zijn bemoedigend. FOTO: AANGELEVERD

Emin Mahdad derde in IJsselstein ĦħİİĢĩİıĢĦīš Emin Mahdad van Judo Vianen is derde geworden tijdens het dertiende IJsselsteins judotoernooi. Hij begon zijn eerste partij aanvallend, maar kwam toch in een benarde grondpositie terecht en verloor. Mahdad wist zich echter te herpakken en besliste de volgende partij met een heupworp. De daarvop volgende twee partijen wist hij binnen tien secondcen te winnen met een ippon. In IJsselstein kwamen in totaal zes judoka’s van Judo Vianen in actie. Lars Lamen won zijn partij, doordat hij constant het initiatief nam wat tot een score leidde. Sam Pijper werd meerdere malen gekweld door blessures en moest daardoor vroegtijdig de judopartij staken. Quinten Dekker was door omstandigheden ver boven z’n gewicht ingedeeld en had het behoorlijk zwaar. Hij wist de eerste twee partijen niet te winnen. De derde partij won hij met een houdgreep. De laatste tegenstander bleek een maatje te groot. Nick Brouwer verloor al zijn partijen. Dat gold ook voor Roan Visser, die drie keer verloor door een houdgreep.

Vlag halfstok bij driebanders ijĦĞīĢīš Het driebandenteam van Het Fust wacht nog steeds op zijn eerste competitiezege. Tegen Het Groene Hart 2 deed kopman Ron van de Gaag (40) tot en met de dertigste beurt niet onder voor Ben Schep (18-18). Terwijl de klad er bij hem in kwam ging het steeds beter lopen bij de Lopiker. Met één serie van 4 en vier van 3 caramboles bouwde hij een grote voorsprong op (23-42 in 53 beurten: 0-2. Voor Maurice de Vré zag het er na dertig beurten niet al te best uit (1320). Rik Kuyf (30) liet daarna twaalf poedels achter elkaar voor zich noteren, en de Vianer kwam in die fase langszij. Nadat hij nog een reeks van 7 caramboles uit zijn keu had perste was de winst binnen handbereik (40-27 in 64 beurten): 2-2. Invaller Robbert Geuze (22) en Arie Versluys spiegelden zich aan hun voorgangers. In een niet bijster boeiende partij namen ze er de tijd voor. Uiteindelijk besliste Versluys de partij in 54 beurten in zijn voordeel (19-25): 2-4.

Overwinning voor VIKO in eerste zaalwedstrijd ijĦĞīĢīš VIKO startte zaterdag met de zaalcompetitie. In deze competitie in de 3e klasse zijn de Vianense korfballers ingedeeld in een poule waarin vrijwel alle tegenstanders, voor de Vianers, onbekend zijn. Het is dus een volledige onduidelijk wat er dit seizoen verwacht kan worden van de rood-witten. Alleen Fiducia uit Vleuten-de Meern, de tegenstander in de eerste competitiewedstrijd, is voor VIKO een oude bekende. Deze eerste thuiswedstrijd begon stroef en zenuwachtig. Het was VIKO dat het spel als eerste op de rails had. Via doelpunten van Vincent Boer, Wieneke Elbertsen en Raymond Soerjo stonden de Vianers na zeven minuten op een 3-0 voorsprong. Het lukte VIKO om met goed georganiseerd korfbal de Vleutense tegenstanders onder grote druk te zetten. Fiducia bakte er in deze fase van de wedstrijd weinig van en kwam in elke aanval niet veel verder dan één gefor-

ceerde doelpoging. Pas na achttien minuten korfbal schoot Fiducia de eerste bal door de korf (4-1). Toch lukte het VIKO niet om het overwicht in de score tot uitdrukking te brengen en werd de rust bereikt met een duidelijke maar te kleine 6-2 voorsprong. Open Fiducia kwam in de tweede helft sterk terug. Door drie doelpunten op rij was de wedstrijd weer helemaal open (6-5). VIKO liet zich niet overrompelen en, via goals van Natascha Hazendonk en Annelies Visser, kwam VIKO weer op een veiliger marge (8-5). Toch had VIKO de beide punten nog niet binnen. Fiducia scoorde drie keer en trok de stand gelijk (8-8). Er ontstond een boeiende slotfase met twee hardwerkende ploegen die veel strijd leverden. Met nog tien minuten op de klok zorgde Raymond Soerjo met twee belangrijke doelpunten voor een 11-9 voorsprong. Fiducia deed nog wat terug, maar Rules Buitelaar (stip) en invalster Mariska van der Leij loodsten Viko in veilige haven: 13-12.

Albert Meijer wint loopcircuit

Prijs voor Tractor Pulling Organisatie

ĤĬįĦīĠĥĢĪš Albert Meijer is de eindwinnaar van het Univé Grote Rivierenloopcircuit 2013. In de afsluitende Poort6 Loop in Gorinchem eindigde de man uit Ede als tweede achter Roy Hoornweg, en dat was ruim voldoende om het overall klassement op zijn naam te schrijven.

ĪĢĢįĨĢįĨš Tijdens de jaarlijkse Feestavond van de NTTO is de organisatie van Meerkerk gekozen als Farmstock Organisator van het jaar 2013.Deelnemers en functionarissen konden stemmen op alle 23 farmstockwedstrijden en uiteindelijk kwam Stichting Tractor Pulling Meerkerk als beste uit de bus. Volgens de organisatie is het een mooie stimulans om op de ingeslagen weg door te gaan. Tweede werd Speuld, derde Staphorst.

Anne Zijderveld won de Poort6 Loop bij de vrouwen. Zij was voor de slotloop al zeker van winst van het circuit. Roy Hoornweg maakte zaterdag de cirkel rond voor de negende jaargang van het Grote Rivieren Loopcircuit. De man van AV Passaat won in februari immers ook al de eerste wedstrijd van het circuit: de Dirk IV-loop in Hoornaar. In Gorinchem liep hij de tien kilometer in 30 minuten en 52 seconden. Heel even had hij zelfs geloof gehad in het breken van het parcoursrecord, dat al twaalf jaar staat op naam van Neals Strik, met 30.37 minuten. Albert Meijer had meer last gehad van de wind. Hij nam samen met Hoornweg afstand van de rest van het veld, maar kwam tekort bij een volgende versnelling van de winnaar, halverwege de wedstrijd.

Bowling ijĦĞīĢīš Voordeligsites.nl leidt nog steeds in de bowlingcompetitie. Het team heeft 52 punten, gevolgd door Watch Us en Luckey Touwtje met 43, 4 Guys 12 balls met 42, Split Second met 35,5 en Bowling Stones met 32,5 punten. Diane Fennis (Watch Us) scoorde dit jaar bij de dames de hoogste score; 169 pins. Bij de heren gaat Adrie Kooijman (VoordeligSites.nl) aan de leiding met 212 pins. De bowlers zijn met het allerlaatste seizoen bezig. In de nieuwe sporthal komt geen bowlingbaan.


Kerstshow zondag 17 november geopend van 10.00-17.00 uur

Mega korting op alle kunstkerstbomen. Altijd de laagste prijs! Zeer ruim assortiment!

Kamerplantenaktie!

50% korting

op elke 2e kamerplant naar keuze*

* Vraag naar de voorwaarden. Aanbiedingen geldig van woensdag 13 november t/m dinsdag 19 november 2013. Zolang de voorraad strekt.

" T: 0345 512136 !!! 

46 vianen 13 epaper  

Het Kontakt Edities bv is een uitgeverij van tien wekelijks verschijnende nieuwsbladen in een totale oplage van 215.000 exemplaren. Daarnaas...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you