Page 1

Winkelen

met een hart!

zie verderop in deze krant

4 en 5 oktober

Winkelhof Woonbeleving

LEK EN IJSSEL OOST

Gratis parkeren!

DINSDAG 8 OKTOBER 2013 JAARGANG 8 NO. 41 ™LLL#=:I@DCI6@I#CA

GEMEENTE SCHOONHOVEN Zie pagina 6 en 7

Gemeente Bergambacht Zie elders in de krant

GEMEENTE LOPIK

Zie elders in de krant

7 dagen per week geopend. Zaterdag en zondag ook geopend voor de lunch. www.lekkerretenendrinken.nl Haven 14-16, 2871 CN Schoonhoven Tel. 0182 387449

Geannuleerd İĠĥĬĬīĥĬijĢīš De voorstelling ‘Ik hou van Herman’, over Herman Brood, is komen te vervallen. De voorstelling was voor aanstaande zaterdag gepland in het Arto Theater te Schoonhoven. Tijdens Culturele Zondag -13 oktoberis het theater geopend van 13.00 tot 18.00 uur. De toegang is gratis en bezoekers kunnen de schilderijen van Carla Emmens bekijken.

Je nieuwe job op www.hetkontakt.nl

™9Z`^cYZgZckVc\gdZe'$(kVcXWh9Z6g`^c7Zg\VbWVX]i]djYZcigdih]jcZ^\Zc`gVci^cYZajX]i#Delll#XWh"YZVg`#cahiVViZZca^c`cVVgYZY^\^iVaZkZgh^ZkVcYZoZjc^Z`Zj^i\VkZ#

Huisvesting arbeidsmigranten

‘Zwervende hangjeugd’

Boek ‘schrijvende nomade’

ZPS: meer dan waterpolo

Bindende afspraken tussen gemeenten, woningcorporaties en werkgevers over de huisvesting van arbeidsmigranten in de Krimpenerwaard. Die brede aanpak staat wethouder Peter Matheij voor ogen na het debat over fatsoenlijk onderdak bieden aan werknemers uit Oost-Europa. Het idee werd geopperd door Gita Straver (D66) naar aanleiding van de commotie die in Schoonhoven-Noord is ontstaan over de mogelijke huisvesting van 83 Hongaren in het Wolfsongebouw.

Een kleine groep jongeren, zonder vaste ‘hang’- of ontmoetingsplek, zorgt voor overlast in Bergambacht. Burgemeester Van Erk toelichtend tijdens de raadsvergadering: Het gaat om een harde kern van ongeveer zes à acht jongens, en wat meelopers eromheen, die zich door de gehele gemeente bewegen. Dat is het nieuwe, lastige en het ongrijpbare aan het verhaal. Eerder kozen de hangjongeren meestal voor één plek en was de overlast redelijk te bestrijden.”

Ze noemt zichzelf ‘een schrijvende nomade’. Dat is niet zo gek als je bedenkt dat Fleur van der Laan (38) sinds 1999 de wereldzeeën bevaart als machinist op containerschepen en haar avonturen optekent in autobiografisch getinte romans. In 2005 debuteerde de Schoonhovense met ‘Rus’ en sinds vorige week ligt ‘Zeevrouw’ in de boekhandel. Een vrouw tussen ruwe zeebonken, die haar gevoelens voornamelijk uit op papier.

Zwem- en poloclub Stolwijk gaat meer dan alleen waterpolo aanbieden. Deze stap is noodzakelijk om het bestaansrecht voor de toekomst te waarborgen. ZPS staat bekend als een gezellige dorpsclub en wil dat vooral ook blijven. Met de komst van Schoonhovenaar Michiel van der Hijden, die zijn sporen in het waterpolo ruimschoots heeft verdiend, krijgt de club een ‘kwaliteitsinjectie’. “Allereerst moeten alle teams een eigen coach hebben.”

nieuws

3

nieuws

9

Campagne ‘Week tegen Woninginbraak’ ĩĬĭĦĨ š De gemeente Lopik organiseert samen met de politie een deurmattencampagne tijdens de ‘Week tegen Woninginbraak’, die loopt van 7 tot en met 13 oktober. Op diverse locaties in de gemeente komen trottoirstickers met de opdruk van een kokosmat en de tekst: ‘Welkom Thuis. Na een inbraak voelt thuis niet meer als thuis. Tips? www.lopik. nl.’ Burgemeester Renate Westerlaken: “De campagne is erop gericht om inwoners bewust te maken van het ge-

voel na een inbraak en dat men zelf, met een aantal voorzorgsmaatregelen, een inbraak kan voorkomen of vertragen.” De burgemeester vraagt alle inwoners om samen met haar de strijd tegen inbrekers aan te gaan: “Tot en met september zijn er binnen de gemeente Lopik twintig woninginbraken gepleegd, waarvan tien pogingen en tien geslaagde woninginbraken. Relatief gezien scoort de gemeente Lopik (6,7%) laag ten opzichte van Midden-Nederland (16,8%), maar elke inbraak is er één te veel. Je veilig voelen

in de plaats waar je woont is een groot goed. Daarom starten we een campagne om inwoners alert te maken op wat ze zelf kunnen doen om een inbraak te voorkomen.” De campagne maakt onderdeel uit van een grootschalige actie, georganiseerd door gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie van Midden-Nederland. Ruim veertig gemeenten in Midden-Nederland besteden tijdens deze week aandacht aan woninginbraakbestrijding. Voor meer informatie: www.geefinbrekersgeenkans.nl

accent

17

27

sport

N@EK 8:K@<G8 <I *'I@AC< BB<K JJ<E-' d`e

`(%*,'# $ @eZclj`\ ]1{GiXbk `ab\oXd {K_\fi` \e \dXk\i`X XcGXbb\ {<`^\e k M\ibcXi` e^

I`ac\jj\efga\(-(&)\ea\i`aY\n`ajfga\(.\6D\c[a\[`i\ZkXXe K\c'(/)$.+,)+)#DfY'-$+/+.)-/-#<$dX`c`e]f7Xlkfi`ajZ_ffcYXo%ec

N N N % 8 L K F I @ A J : ? F F C 9 8 O % E C

Actueel nieuws op www.hetkontakt.nl


Na ongeveer 6 jaar dicht geweest te zijn gaat Café Lekzicht Bergambacht

weer open

info@lekzichtbergambacht.nl www.lekzichtbergambacht.nl

Prijsvraag Wij hebben een tijdelijke site met de noemer Lekzicht.

Personeel gezocht Wij vragen personeel voor diverse functies:

Deze gaan we veranderen en schrijven hiervoor een wedstrijd uit met een hele leuke hoofdprijs.

ˆ&EVTIVWSRIIP ˆ/IYOIRTIVWSRIIP ˆ7GLSSRQEEOTIVWSRIIP ˆ4IVWSRIIPZSSVEPKIQIRIHMIRWX

Diegene die een passende naam instuurt wint een: 8-daagse vakantie voor 2 personen naar Turkije Wedstrijd sluit 1 november 2013

Deze oproep is voor iedereen die iets met horeca heeft, ongeacht leeftijd of ras. U kunt reageren door langs te komen, bellen met 06 591 874 03 of mailen naar info@lekzichtbergambacht.nl

[[[0IO^MGLXFIVKEQFEGLXRPˆ:SPKSR^IWMXIZSSVRMIY[W


Dinsdag 8 oktober 2013

Auto in brand İĠĥĬĬīĥĬijĢīš Op de C.G. Roosweg (N210) in Schoonhoven, ter hoogte van de voetbalvelden, is zaterdagnacht een auto door onbekende oorzaak in de berm geraakt. De Audi reed een lantaarnpaal omver en raakte twee bomen om uiteindelijk tot stilstand te komen op de rijbaan en in brand te vliegen. De lantaarnpaal belandde tientallen meters verder op het fietspad. De bestuurder en eventueel andere inzittenden van het voertuig zijn er vervolgens vandoor gegaan. De brandweer is met spoed uitgerukt, waarbij ter plaatse bleek dat de brand meeviel. Er is rondom de auto nog gezocht naar eventuele slachtoffers, maar die werden niet aangetroffen. De verkeersongevallenanalyse van de politie heeft het ongeval onderzocht; de brandweer heeft hierbij geassisteerd met verlichting. Waarom de inzittende(n) het voertuig heeft/hebben verlaten is onbekend. Bron: www.brandweerjos.webklik.nl

Bewoners krijgen sleutel İĠĥĬĬīĥĬijĢīš De bewoners van het fonkelnieuwe Sola Gratia aan de Rotterdamseweg in Schoonhoven krijgen morgen (woensdag) de sleutel van hun appartement. Volgens directeur Jan Metske van Zorgpartners Midden-Holland kan vergrijzend Schoonhoven veel plezier beleven aan de 46 comfortabele driekamerwoningen. Niets herinnert meer aan het gedateerde verzorgingshuis uit 1969 aan de rand van de provincialeweg, dat twee jaar geleden door de sloopkogel werd geveld. Eigenaar Woonzorg Nederland heeft gekozen voor een nieuwe formule waarin zelfstandig wonen centraal staat. Zorgpartners Midden-Holland biedt daarbij maatwerk en fungeert als spil in het wijkproject. Overgangsfase Metske geeft daarbij aan dat er door ‘historische omstandigheden’ een overgangsfase bestaat. “De huidige bewoners uit het verzorgingshuis, die vanwege de bouw tijdelijk moesten uitwijken naar Bergambacht, keren uiteraard terug. Ze nemen straks 33 van de 46 appartementen in en zijn gewend aan intensievere zorg. Die blijven wij bieden. De overige 13 appartementen zijn bestemd voor 55-plussers met een maximaal belastbaar inkomen van 34.229 euro per jaar. Het gaat hier om sociale huur. Boven dat bedrag moeten mensen zich wenden tot de vrije sector.” Daarmee ontzenuwt de directeur het verhaal, dat de appartementen slechts voor draagkrachtige ouderen zijn bestemd. “De huurprijs is 680 euro per maand, inclusief servicekosten. Wie slechts over aow en een bescheiden inkomen beschikt, kan via huurtoeslag worden gecompenseerd.”

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

nieuws

WWW.HETKONTAKT.NL

3

Politiek

Onderdak in Wolfsongebouw voorlopig van de baan

‘Aanpak huisvesting arbeidsmigranten’ Bindende afspraken tussen gemeenten, woningcorporaties en werkgevers over huisvesting van arbeidsmigranten in de Krimpenerwaard. İĠĥĬĬīĥĬijĢī š Die brede aanpak staat wethouder Peter Matheij voor ogen na het debat tussen de Schoonhovense politieke partijen over fatsoenlijk onderdak bieden aan werknemers uit Oost-Europa. Het idee werd geopperd door Gita Straver (D66) naar aanleiding van de commotie die in Schoonhoven-Noord is ontstaan over de mogelijke huisvesting van 83 Hongaren in het Wolfsongebouw. Straver stelde dat het aantal arbeiders op één plek te massaal was om op goedkeuring van de buurt te kunnen rekenen. “Dat zou de wijk Noord ontwrichten. Spreiding is daarom wenselijk. In samenspraak met buurtgemeenten moet een regionale oplossing worden gevonden.” Deze suggestie kreeg donderdagavond brede steun van de gemeenteraad en zal in de commissie Ruimte verder worden uitgewerkt. PvdA, VVD en CDA zagen wel wat in het plan van uitzendbureau SRS om in overleg met omwonenden minder mensen onder te brengen in eenpersoonskamers, maar wethouder Peter Matheij had met zijn voorstel om het bestemmingsplan niet te wijzigen reeds een blokkade voor een snelle uitvoering opgeworpen. Matheij gaf in zijn beschouwing nogmaals aan dat draagvlak in de wijk Noord ontbreekt en dat hij het huisvestingsprobleem opnieuw zal moeten uitwerken. “Ik hoor straks wel in de commissie of er behoefte is aan een haalbaarheidsonderzoek. De overlast in de binnenstad blijft immers bestaan en het industrieterrein in Noord dient te worden gerevitaliseerd.” Volgens Siem Meij (PvdA) heeft de gemeente de maatschappelijke taak om arbeidsmigranten passende huisvesting te bieden. “De overheid dringt er bij de gemeenten op aan.” Pieter Heerens (GemeenteBelang) was bang voor precedentwerking in Noord. “Als je een bedrijf toestemming geeft om lege gebouwen te benutten voor huisvesting, zijn er wellicht meer werkgevers die in deze wijk

hun werknemers willen stallen. Ik zou het bedrijventerrein eerder voor voorzieningen voor ZZP-ers of jongeren willen benutten.” Betaald parkeren Op verzoek van GroenLinks werden door het gemeentebestuur inlichtingen verstrekt over het betaald parkeren op Nationale Zilverdag. De stichting zou na een ambtelijk mandaat een collectevergunning hebben ingezet om 5 euro voor parkeerplaatsen in de binnenstad te innen. Op een folder werd daarop gewezen. “Dat ging ech-

Om dit te vieren werden de vrijwilligers zaterdag getrakteerd op een gezellige middag tijdens een kookworkshop bij Kook en Stoof in Bergambacht.

Volgens fractievoorzitter Struijs van GroenLinks had Bonthuis tijdens het evenement echter moeten ingrijpen, toen hij zag dat er misbruik werd gemaakt van de collectevergunning. “Het oneigenlijk geïnde geld moet nu worden terugbetaald. Om wat voor bedrag gaat het eigenlijk?” Burgemeester Bonthuis moest het antwoord schuldig blijven en hoopt binnenkort duidelijkheid over de afrekening te krijgen van het stichtingsbestuur. Pieter van der Laan

Het personeel van basisschool De Wegwijzer in Berkenwoude werd maandag (Dag van de Leerkracht) verrast met een heerlijke lunch. Het initiatief kwam van enkele ‘regelmoeders’ en leerlingen/ouders.

Smakelijk jubileum İĠĥĬĬīĥĬijĢī š Zonnebloem-afdeling Schoonhoven bestaat dit jaar 35 jaar.

ter niet om een vrijwillige, doch een verplichte bijdrage en was daarom strijdig met de vergunning”, aldus burgemeester André Bonthuis. “Wij hebben het bestuur er op aangesproken en dat heeft zijn excuses gemaakt. De stichting Nationale Zilverdag moet zichzelf bedruipen en had daarom deze constructie bedacht. Dat zal niet meer op deze manier gebeuren. We moeten echter niet vergeten dat de organisatie met vrijwilligers werkt en jaarlijks zo’n 20.000 bezoekers ontvangt. Daar zijn wij de stichting erkentelijk voor.”

Onder de bezielende leiding van Reinier werden diverse tapas-gerechten gemaakt, die aan het eind van de bijeenkomst gezamenlijk werden genuttigd.

2e rookworst

GRATIS

Voorzitster Jos Snaterse bedankte haar medewerkers voor hun inzet in de afgelopen jaren.

Feitelijk onderscheidt Sola Gratia zich niet zo veel van bijvoorbeeld de Pasteurflat. “Met dien verstande dat je bij ons 24 uur per dag op steun kan rekenen.”

COMPLETE AVOND UIT! ARRANGEMENTEN

vanaf 14,50 p.p. Looman, keurslager Krimpen aan den ijssel Tel: 0180 - 514701 www.bowlingkrimpenhof.nl

Haven 58, Schoonhoven Tel. 0182-382426 www.looman.keurslager.nl

™EgddhiZcde]Zi(*"_Vg^\_jW^aZjb#

Deze actie is geldig van woensdag 9 t/m zaterdag 19 oktober 2013

______ 100% T BA_C_H_ AM __ _


Opgeven familieberichten

Na de vacatures nu ook de familieberichten online. Kijk op: www.hetkontakt.nl/familieberichten Als een bloem, zo is het leven â&#x20AC;&#x2122;t begin is teer en klein. De ĂŠĂŠn die bloeit uitbundig, de ander geurt heel fijn. Sommige bloemen blijven lang, weer andere blijven even. Vraag niet bij welke bloem je hoort; dat is â&#x20AC;&#x2122;t geheim van het leven.

Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar dat wij haar zolang in ons midden mochten hebben, geven wij u kennis dat na een lang zorgzaam leven is overleden onze lieve moeder, schoonmoeder, grootmoeder en overgrootmoeder

Neeltje Maria KleibeukerHuisman sinds 13 juli 2001 weduwe van Pieter Kleibeuker

in de leeftijd van 86 jaar.

Stil ben je van ons heengegaan. Je hebt steeds voor ons klaargestaan. Geborgenheid heb je ons gegeven, zo was je hele leven. Je was een schat voor ons allen, je te moeten missen zal ons zwaar vallen.

Patrick Hoogendijk Pieter Jan in de leeftijd van 40 jaar. Senne Kai Trudie

Correspondentieadres: Janneke Mes - Kleibeuker Kievit 3 2831 XJ Gouderak Er is gelegenheid tot condoleren op woensdag 9 oktober van 13.30 tot 14.15 uur in de aula van begraafplaats Lageweg, Lageweg 39b te Ouderkerk aan den IJssel. We nemen afscheid van haar om 14.30 uur in bovengenoemde aula, waarna de begrafenis omstreeks 14.45 uur zal plaatsvinden op de begraafplaats.

Voor een persoonlijke en respectvolle begeleiding na een overlijden Het Kontakt Edities bv Postbus 1, 2977 ZG Goudriaan Tel. 0183-583333 Fax 0183-583308

Begrafenisonderneming J.C. van Reeuwijk & zn Hans van Reeuwijk Mobiel 06-53148329

Clara en Huig T. van der Plaats - de Kwaatsteniet Esmeralda en Dennis Jill

6 oktober 2013 Polderhof 6 2935 RB Ouderkerk aan den IJssel

4 oktober 2013

E-mail: advertentie.lekenijsseloost@ hetkontakt.nl

Met intens verdriet hebben wij geheel onverwacht afscheid moeten nemen van onze lieve papa, mijn partner, onze zoon, kleinzoon, broer, zwager en oom

Xanthe Marnick

Lenie en Jaap Westdijk Arie en Thea Kleibeuker Janneke en Wim Mes Peter Kleibeuker Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Rouwadvertenties, dankbetuigingen en overige familieberichten kunt u tot maandagmiddag 14.00 uur opgeven.

IJsseldijk Noord 36 2935 BG Ouderkerk a/d IJssel

Telefoon 0180 - 68 13 32 Telefax 0180 - 68 25 17

SCHOONHOVEN

Je nieuwe job op www.hetkontakt.nl

ZILVERSTAD

EXCLUSIEVE DIAM ANTSIER ADEN VOOR SPECIALE PRIJZEN

Er is gelegenheid tot condoleren op vrijdag 11 oktober van 19.00 tot 20.30 uur in uitvaartcentrum De Olm, Olm 8a te Krimpen aan den IJssel. We nemen afscheid van Patrick op zaterdag 12 oktober om 16.00 uur in crematorium IJsselhof, Goejanverwelledijk 6 te Gouda. Na afloop van de plechtigheid is er eveneens gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium

Voor Veel fijne herinneringen, verzachten de pijn. Voorgoed uit ons midden, maar altijd in ons hart.

Met verdriet geven wij u kennis van het overlijden van mijn zorgzame man, onze vader, schoonvader, opa en overgrootvader

Jan Jongkind * Bergambacht, 23 juli 1928

VERHUIZEN in binnen- en buitenland naar:

BV Gebr. Schouten Tevens opslag voor uw inboedel. Polsbroek, telefoon (0182) 30 95 44

 

Ammerstol, 6 oktober 2013

H.J. Jongkind - van der Graaf Sjanie en Jan Bianca en Jerry Monique en Bart Ben en Jessica

Gert-Jan en Greet Gaby en Fred Emiel en Esther

GDJHQQDFKWEHUHLNEDDUÂŤ

  

Er is gelegenheid tot condoleren zaterdag 12 oktober van 11.00 tot 11.45 uur in rouwcentrum â&#x20AC;&#x2DC;De Schakelâ&#x20AC;&#x2122;, Schoolstraat 24a te Bergambacht. Aansluitend zal na een korte plechtigheid in rouwcentrum â&#x20AC;&#x2DC;De Schakelâ&#x20AC;&#x2122; de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats, Achterweg 2 te Ammerstol. geen bloemen

GRAFMONUMENTEN NATUURSTEENBEDRIJF NATUURSTEENBEDRIJF MIDDENBRABANT BRABANT b.v. MIDDEN b.v.

Kortakker6,6,4264 4264 Veen Kortakker AEAE VEEN Tel. 0416-691616 0416-691616 Tel. ALTIJDVOORDELIGER GOEDKOPER ALTIJD Met 500 grafmonumenten op voorraad.

(*Betreft basiscatalogus sieradencollectie. Actie loopt t/m 27 oktober 2013 en geldt niet voor het inruilen van groeibriljanten)

ZZZVSHNVQLMGHUEHJUDIHQLVYHU]RUJLQJQO 

achterkleinkinderen H.J. Jongkind - van der Graaf Hoepmakerstraat 37 2865 XW Ammerstol

20% KORTING OP DIAMONDE!*

Gepaste zorg vanuit respect en persoonlijke benadering Bij het verlies STOPPELENBURG van uw dierbare Uitvaartverzorging moet u kunnen rekenen op de Krimpen a/d IJssel uitvaartondernemer (0180) 52 22 55 die u met rust en Lekkerkerk kennis van zaken (0180) 66 36 44 begeleidt, Schoonhoven met u meedenkt, (0182) 38 22 31 met u beslist en zorgt voor een uitvaart@stoppelenburg.nl respectvolle uitvaart. www.stoppelenburguitvaart.nl

Haven 1-13 Schoonhoven Tel. (0182) 38 26 51

Burg. Roosstr. 22 Lekkerkerk Tel. (0180) 66 14 90

info@rikkoert.nl www.rikkoert.nl

V r i j dag k o opavon d. Gr a t i s pa r k e r e n n a bi j h e t S c ho o n ho v e ns e v e e r .

STEUNPUNT VOEDSELBANK GORINCHEM

OPGELET! De OLIEBOLLENKRAAM van V.D. Weerdt uit Stolwijk staat in Bergambacht van

vr. 11 t/m wo. 16 oktober t.o. Speksnijder modehuizen

WAARDEBON

Stoppelenburg

SPECIALE AANBIEDING GEEN 10 MAAR 12 HEERLIJKE VERSE OLIEBOLLEN

Al meer dan 56 jaar uw vertrouwen waard

'(0((678,7*(%5(,'(6+2:52209$1'(5(*,2 kijk op www.natuursteenmiddenbrabant.nl

met of zonder krenten en rozijnen

De Groot Drukkerij bv Zuidzijde 131, Goudriaan, 0183-583311

E: info@voedselbankgorinchem.nl W: www.voedselbankgorinchem.nl

â&#x153;&#x192;

Modellenboeken met trouwkaarten om thuis te bekijken staan klaar.

8,-

en/of APPELBEIGNETS 5 stuks voor â&#x201A;Ź 6,-

â&#x153;&#x192;

voor â&#x201A;Ź

Trouwplannen


Dinsdag 8 oktober 2013

LEES ONS

Negeren stopteken ğĢįĤĞĪğĞĠĥıš De politie heeft zaterdag om 1.00 uur een 17-jarige jongen uit Moordrecht aangehouden na het negeren van stoptekens. Agenten zagen de jongen met een bijrijder op een scooter rijden over de Schoonhovenseweg (Bergambacht) en wilden een controle uitvoeren, omdat de scooter een roodkleurige kentekenplaat voerde. Bij het zien van de agenten ging de scooterrijder er vandoor. Hij negeerde daarbij een stopteken en voerde zijn snelheid op tot ongeveer 100 km/uur. De jongens reden door in de richting van Gouda waar ze werden klemgereden. De bestuurder werd aangehouden en zijn rijbewijs werd ingevorderd. De kentekenplaat bleek vervalst te zijn.

Leraren in het zonnetje ğĢįĤĞĪğĞĠĥıš Ook in Bergambacht werden maandag -de Dag van de Leraar- leraren in het zonnetje gezet. Wethouder Dilia Blok deelde aan de leraren op de vijf basisscholen in de gemeente fruit en een roos uit.

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

nieuws

WWW.HETKONTAKT.NL

Politiek

Raad unaniem over verkoop De Stolp aan Stolwijk Ontmoet

Vergeefs protest tegen verhuizing C1000 Winkeliers uit Haastrecht protesteerden tevergeefs tegen het gemeentelijke plan om de supermarkt uit het centrum te verplaatsen naar Galgoord. ĥĞĞİıįĢĠĥıĊİıĬĩĴĦħĨ š De raad van de gemeente Vlist ging vorige week met de kleinst mogelijke meerderheid (7-6) akkoord met het voorstel van wethouder Bart Crouwers. Woordvoerster Adri Bakker deed namens de winkeliers een laatste poging om de coalitiepartijen te vermurwen: “Onze broodwinning loopt gevaar als je de publiekstrekker weghaalt uit het winkelhart. Waarom stellen we geen werkgroep samen van ondernemers en ambtenaren, die in alle rust de centrumontwikkeling onderzoekt? Straks zijn we overgeleverd aan de grillen van een projectontwikkelaar, die forse pachtsommen kan bedingen.” Adri Bakker noemde als voorbeeld winkelcentrum Goverwelle en de Nieuwe Markt Passage in Gouda.

“Daar ontstaat leegstand omdat ondernemers de hoge huur niet meer kunnen opbrengen.” CDA, SGP/ChristenUnie en VVD hadden daar geen boodschap aan. Wel willen ze dat wethouder Crouwers in samenspraak met de winkeliers het ‘oude’ centrum met suggesties invult na vertrek van de supermarkt. Ook het plan van VKGB om de supermarkt op het Concordiaplein te situeren kon de coalitie niet overtuigen. Volgens Bakker zal de ingreep straks veel stress opleveren. “Want winkeliers verhuizen niet mee naar Galgoord.” Een grotere supermarkt op bedrijventerrein Galgoord is overigens geen garantie voor succes. Deskundige Trommelen van bureau DTNP vreest dat de supermarkt slechts klanten uit Haastrecht zal aantrekken. “Oudewa-

ter, Gouda en Stolwijk hebben hun eigen winkelcentra. De nieuwe supermarkt zou kunnen volstaan met een winkeloppervlakte van 800 vierkante meter. Het is de vraag of dat rendabel is.” Dat is ook de mening van C1000-eigenaar Robbert van Arkel. “Er zitten veel haken en ogen aan. Ik ben er nog niet uit. Aan de andere kant is blijven zitten aan de Kleine Haven met 450 vierkante meter winkeloppervlak ook geen fraai toekomstbeeld. Ik kan daar niet uitbreiden.” De Stolp De gemeenteraad stemde unaniem in met de verkoop van De Stolp aan de Stichting Stolwijk Ontmoet. De VKGB, vanaf het begin een groot voorstander van het burgerinitiatief in Stolwijk,

Dilia Blok: “Samen zijn we verantwoordelijk voor een goed opgroeiklimaat. De inzet en bereidheid van leraren om samen met de gemeente activiteiten op te zetten en te steunen is succesvol. Daarnaast horen we steeds vaker van leerkrachten dat ze zich meer opvoeder voelen dan onderwijzer. Daarom willen we hen dit jaar eens extra in het zonnetje zetten.”

Leo Bennis heeft drie panelen samengesteld met 87 foto’s van hoe het was, tijdens de bouw en hoe het is. De tentoonstelling is een co-productie met EDS Reclame in Lopik. De expositie zal minimaal de maand oktober te bezichtigen zijn.

Gevonden Kat, cypers, witte tenen, N228 Haastrecht; Konijn, zwart-wit, Provincialeweg Haastrecht; Poes, schildpad, Polsbroek.

Groepsaankoop zonnepanelen Ruim twintig gemeenten in Zuid-Holland, waaronder Bergambacht en Schoonhoven, doen een groepsaankoop van zonnepanelen.

7:G<6B768=I$H8=DDC=DK:C ™

www.dierencentrale.nl

Verkoop woningen

Amivedi Vermist: Kat (poes), ongesteriliseerd, cypers grijs gestreept met klein wit vlekje op de neus, witte voorvoetjes en witte laarsjes aan de achterpoten. Leeftijd: 4-5 mnd. Churchilllaan, Lopik. Kat (kater) gecastreerd, cypers grijs met witte voetjes en een witte bef. Roepnaam: Felix (1 jaar). Baronieweg, Polsbroek. Gevonden: Kat (kater) ongecastreerd, zwart met een witte bef vanaf het bekje. Lopikerweg Oost, Lopik. Kat (poes), ongesteriliseerd, zwarte moederpoes met drie zwarte kittens. Damweg, Polsbroek. www.amivedi.nl

Pieter van der Laan

ĩĬĭĦĨš In dorpshuis De Schouw in Lopik is een foto-expositie te zien van foto’s gemaakt door Leo Bennis tijdens de verbouwing van De Schouw en sportzaal De Wiekslag tot Dorpshuis.

Vermist Kater, cypers, witte buik, borst, twee witte poten en voeten, zwart op neus, Lekdijk-West, Bergambacht

Het betreft acht rijwoningen, een half vrijstaande woning, en vier twee-onder-een-kapwoningen. De feestelijke start van de verkoop vond onlangs plaats in de Rabobank te Bergambacht. De prijzen voor deze woningen variëren van 219.500 tot 389.500 euro v.o.n.

moest het ontgelden. VVD, SGP/ChristenUnie en CDA beschuldigden fractievoorzitter Willem Schoof van stemmingmakerij tijdens de onderhandelingsperiode. Zelfs de term ‘populisme’ werd daarbij gebezigd. Willem Schoof vond de aantijgingen bespottelijk. “We zijn voortdurend buiten de gesprekken gehouden en hadden het gevoel dat de coalitiepartijen wel steeds op de hoogte waren van het verloop van de onderhandelingen. Nu worden politieke straatjes schoongeveegd.” Wethouder Crouwers vond de uitkomsten bemoedigend. “Inmiddels is er subsidie via Leader toegekend en lijkt het er op dat de andere K5-gemeenten zullen instemmen met de verkoop.”

Foto-expositie

Dierencentrale

ğĢįĤĞĪğĞĠĥıš Bouwfonds Ontwikkeling is gestart met de verkoop van dertien woningen in het project Dijklaan-West II te Bergambacht.

5

Lopik heeft weer een dorpshuis

“Hierdoor kunnen inwoners een compleet zonnepanelensysteem tegen een scherpe prijs aanschaffen en hiermee bijdragen aan een groener milieu”, stelt een woordvoerder.

“Dit is een historische dag”, sprak wethouder Wim Perlot vrijdagmiddag vlak voordat hij, samen met burgemeester Renate Westerlaken, dorpshuis De Schouw in Lopik officieel opende. En bijzonder was het, want na de sloop van ontmoetingscentrum Wieleroord moesten de inwoners van Lopik het jaren zonder dorpshuis doen. Samen met het beeld ‘de Bijeenkomst’, dat sinds de sloop van Wieleroord in de opslag heeft gestaan, hebben de Lopikenaren hun plaats om elkaar te ontmoeten weer terug. Gedoe over geld en de juiste locatie hield de leden van de gemeenteraad jarenlang bezig. Totdat de RK-wijkraad met het aanbod kwam om wijkcentrum De Schouw aan de gemeente te verkopen. Wethouder Perlot kwam vrijdag eerlijk voor zijn mening uit: “Als college zagen we het niet zitten,

Hoe meer mensen zich inschrijven voor de groepsaankoop, hoe scherper de prijs wordt. Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 30 oktober gratis en vrijblijvend inschrijven op www.samenzonneenergie.nl. Op 31 oktober vindt de veiling plaats onder gekwalificeerde zonnepanelenleveranciers. De deelnemers ontvangen vrijblijvend een persoonlijk aanbod van de leverancier, die de scherpste prijs biedt. Bij de installatie van de zonnepanelen worden lokale installateurs betrokken.

™Dci]jaa^c\kVcÈYZ7^_ZZc`dbhiÉ#

ADE>@ ™

FOTO: ADRI VERHOEVEN

maar gelukkig besliste de gemeenteraad anders. En soms moet je terugkomen op een eerder genomen besluit.” Want nu stond er een trotse wethouder in een prachtig gebouw, dat twee al bestaande voorzieningen naadloos met elkaar verbindt. Dankzij een stijlvol ontwerp en slimme oplossingen kunnen sport en cultuur elkaar in Lopik naadloos ontmoeten. De prachtige ruimte tussen sporthal de Wiekslag en het zalencentrum biedt bovendien nog wat extra’s. Naast de bar voor een hapje en drankje en gezellige zitjes met een uitnodigende leestafel heeft ook de kegelbaan vanuit het oude Wieleroord weer een plaatsje gekregen. En volgens Kees Overbeek, voorzitter van het stichtingsbestuur van dorpshuis de Schouw, heeft Lopik dankzij allerlei innovatieve toepassingen misschien wel de modernste kegelvoorziening van heel Europa.

De Ammerse Smid maakt wellicht doorstart ğĢįĤĞĪğĞĠĥı š Het onlangs failliet verklaarde bedrijf De Ammerse Smid BV maakt wellicht -in afgeslankte vorm- een doorstart. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen van het faillissement zijn voor de veertig werknemers van de in Bergambacht gevestigde onderneming. “Er bestaat een goede mogelijkheid dat het bedrijf in een afgeslankte vorm

een doorstart kan maken. Ongeveer vijftien mensen zouden dan bij De Ammerse Smid kunnen blijven werken. Wij voeren hier serieus overleg over met een andere partij,” vertelt advocaat Amos Kroll namens Wille Donker Advocaten uit Alphen aan den Rijn. De Ammerse Smid, sinds 2006 gevestigd aan de Ambachtstraat op bedrij-

venterreinen De Wetering, is al jaren een gevestigde naam binnen de regionale bouwwereld. Het bedrijf is gespecialiseerd in de vervaardiging van producten van metaal. “Dit komt hard aan voor een relatief kleine gemeenschap als Bergambacht,” stelt Kroll. Trappen Het bedrijf is opgericht in 1980 en heeft, sinds de overname in 1992 door

de huidige eigenaar Peter Anker -tevens voorzitter van Ondernemerskring Bergambacht- een grote groei doorgemaakt. Destijds begonnen als de dorpssmid, die zich met name bezighield met siersmeedwerk, heeft het bedrijf zich gespecialiseerd in trappen en allerlei uiteenlopende constructiewerken. Laurens de Wit


Gemeentenieuws Besluiten gemeenteraad De gemeenteraaG kwam op 3 oktober 2013 in vergaGering biMeen. De volgenGe besluiten ziMn genomen: De raaG heeIt Ge BeleiGsnota 0aatschappeliMke =org vastgestelG. De raaG heeIt Ge 1ota lokaal gezonGheiGsbeleiG 20132015 vastgestelG. De raaG heeIt Ge 9isie sociaal Gomein 0iGGenHollanG en concept beleiGskaGer gebunGelGe krachten vastgestelG. De raaG heeIt Ge arbeiGsvoorwaarGenregeling 2013 GriÉ?e Gemeente Schoonhoven vastgestelG. De raaG heeIt ingestemG met het biM Ge Rank :est combineren van as bestverwiMGering en groot onGerhouG aan het Gak met Ge realisatie van Ge unilocatie in 2013 en hiervoor kreGiet beschikbaar te stellen. De raaG heeIt Ge heer 9ermeulen en 0evrouw van GelGeren benoemG als leGen van Ge RaaG van Toezicht Stichting 2nGerwiMs Primair. De raaG heeIt mevrouw HoogenGoorn benoemG als liG van Ge raaGs commissie rekenkamer K5. De raaG heeIt Ge heer Hamel en mevrouw -aspers benoemG als leGen van Ge klankborGgroep De 1ieuwe Regio. De raaG heeIt besloten het bestemmingsplan :olIsongebouw niet vast te stellen. De raaG heeIt besloten verzoek om ontheÉ?ng in te Gienen biM Ge provin cie voor het realiseren van een beGriMIswoning voor 0aarten /ittel bv op het beGriMventerrein =evenGer. De raaG heeIt Ge Č&#x2020;BiMlage 4 geGeelteliMk welstanGsvriM SchoonhovenČ&#x2021; vastgestelG. De raaG heeIt Ge motie Schoonhoven SchaliegasvriMe gemeente aangenomen.

Zonnepanelen aanschaffen via groepsaankoop 2p initiatieI van organisatie iChoosr is er in Schoonhoven en 23 anGere gemeenten in =uiGHollanG gestart met een groepsaankoop voor zon nepanelen onGer Ge naam Samen=onneEnergie. Huiseigenaren kun nen Goor Geze groepsaankoop tegen een mooie priMs kwalitatieI goeGe zonnepanelen aanschaIIen. De gemeente Schoonhoven werkt hier van harte aan mee zonnepanelen maken Schoonhoven immers Guurzamer. Stroom uit zonlicht is Guurzaam omGat biM Ge proGuctie van elektriciteit geen broeikasgassen en schaGeliMke stoIIen vriMkomen. 1aast Geze biM Grage aan het milieu kan investeren in zonnepanelen ook nog eens goeG ziMn voor uw portemonnee. 2p 30 september vonG Ge kick oII van Samen=onneEnergie plaats in DorGrecht. Als inwoner van Schoonhoven kunt u zich tm 30 oktober gratis en vriMbliMvenG online inschriMven op www.Samen=onneEnergie.nl. 2p 31 oktober vinGt een veiling plaats onGer Ge geselecteerGe leveran ciers waarna u als Geelnemer vriMbliMvenG het beste boG ontvangt. Als u het aanboG accepteert verzorgt Ge winnenGe leverancier Ge levering ÂŤn Ge installatie van Ge zonnepanelen inclusieI alle biMkomenGe werkzaam heGen. Deze week kriMgen alle huiseigenaren in Schoonhoven een brieI in Ge bus met meer inIormatie over Geze groepsaankoop. Hoe meer mensen zich inschriMven hoe scherper Ge priMs is. 0ocht u geen brieI ontvangen maar toch interesse hebben kiMk Gan op www.Samen=onneEnergie.nl oI www.schoonhoven.nlzonnepanelen.

8 oktober 2013

Stadhuis: Haven 37 2871 CK Schoonhoven Postbus 504 2870 AH Schoonhoven Tel: (0182) 38 92 00 Fax: (0182) 38 93 99 I: www.schoonhoven.nl E: gemeente@schoonhoven.nl Openingstijden:

Receptie Č? 0aanGag tm GonGerGag van 8.30 tot 17.00 uur Č? 9riMGag van 8.30 tot 13.00 uur

Dienstverlening (Burgerzaken) Č? 0aanGag van 8.30 tot 20.00 uur Č? DinsGag van 8.30 tot 12.00 uur Č? :oensGag van 8.30 tot 1.00 uur Č? DonGerGag van 8.30 tot 12.00 uur Č? 9riMGag van 8.30 tot 12.00 uur Č? DinsGag en GonGerGag van 12.00 tot 1.00 uur alleen voor het ophalen van reisGocumenten en riMbewiMzen

Balie bouw en woningtoezicht Č? 0aanGag tm vriMGag van 9.00 tot 12.00 uur

Het verslag van Ge raaGsvergaGering is twee weken na Ge vergaGering van Ge gemeenteraaG terug te vinGen op www.schoonhoven.nl.

:moloket 2ranMeplaats Č? 0aanGag tm GonGerGag van 8.30 tot 12.30 uur

Openbare commissievergaderingen 2p maanGag 14 oktober vergaGert Ge raadscommissie Samenleving en FinanciĂŤn. De vergaGering in het staGhuis is openbaar en begint om 20.00 uur. 2p Ge agenGa staan o.a. Ge volgenGe onGerwerpen: memo over zilveren kunstwerken op rotonGes Ge nieuwe regio. De vergaGering gaat verGer als gezamenlijk commissievergadering met als onGerwerpen: 1aMaarsnota presentatie =ilvervakschool presentatie woonvisie.

Meldingenlijn

Werk in uitvoering Nieuwe bestrating Haven westzijde 9an maanGag 14 tot en met vriMGag 18 oktober is Ge Haven aan Ge westziMGe van Ge Kerksteeg tot Ge Steenen Brug aIgesloten voor GoorgaanG verkeer. De riMbaan worGt opnieuw bestraat. Dit is noGig vanwege Ge slechte kwaliteit van het wegGek. Het trottoir bliMIt wel toegankeliMk voor voetgangers. Het streven is om in het weekeinGe van 19 oktober gereeG te ziMn met Ge werkzaamheGen. Het werk worGt uitgevoerG Goor Firma Schel uit Drunen.

Rioolvervanging bij de Kruispoortstraat en nieuwe inrichting

2p GinsGag 15 oktober vergaGert Ge raadscommissie Ruimte, Sport en Cultuur. De vergaGering in het staGhuis is openbaar en begint om 20.00 uur. 2p Ge agenGa staan o.a. Ge volgenGe onGerwerpen: memo over herontwikkeling van het Dienstencentrum memo over huisvesting rk basisschool De Krullevaar memo over verkeerssituatie op Ge TienGweg presentatie revitalisering Centrum 1oorG en voorstel reservering ȴnan ci­le miGGelen renovatie kaGemuren 2uGe Haven conceptverklaring van geen beGenkingen voor het realiseren van een muziektent in Ge Grote Gracht. gebieGsvoorstel ecologische hooIGstructuur KrimpenerwaarG beelGkwaliteitsplan =ilverstaGlocatie en verGunning 1oorGoost.

9an maanGag 14 oktober tot en met vriMGag 8 november worGt het riool vervangen biM Ge Kruispoortstraat. Er worGt gestart biM Ge kruising van Ge 2pweg. TiMGens Geze werkzaamheGen worGt Ge Kruispoortstraat aIge sloten voor het verkeer. TiMGens Ge werkzaamheGen bliMIt Ge kruising Kruispoortstraat Koestraat in principe open. 0ocht Geze kruising toch tiMGeliMk moeten worGen gesloten Gan melGen we Git op onze website www.schoonhoven.nl. De opGracht worGt uitgevoerG Goor Firma Schel.

De agenGapunten ziMn onGer voorbehouG. Er kunnen punten aIvallen oI biMko men. De agenGastukken ziMn voor ieGereen in te zien via www.schoonhoven. nl (Bestuur en beleiG ! GemeenteraaG ! 9ergaGeringen) en via Ge gratis app voor Ge iPaG RaaGDigitaal. 2ok ziMn Ge stukken in te zien biM Ge raaGsgriÉ?e.

Regelmatig worGt er schaGe aangericht aan gemeenteliMke eigenGommen. Dit betekent een grote kostenpost voor Ge gemeente. 2m u als inwoner inzicht te geven in Geze vernielingen en Ge kosten Gaarvan geven we eens per kwartaal een overzicht van Ge schaGes meestal ontstaan Goor vanGalisme. SchaGe Gie is ontstaan Goor voertuigen (GoorriMGen na aanriM Ging) ziMn niet opgenomen in Git overzicht. 2p www.schoonhoven.nl (! :onen en onGernemen ! Buurt 9eiligheiG ! kolom links: Thermo meter vernielingen) kunt u Ge schaGes van Ge overige kwartalen zien.

Spreekrecht Bezoekers kunnen vragen stellen oI opmerkingen maken over onGerwerpen Gie op Ge agenGa staan oI Gie tot het werkterrein van Ge commissie behoren. :enst u Gaarvan gebruik te maken Gan kunt u Git minimaal 24 uur voor aan vang van Ge vergaGering melGen biM Ge griÉ?er: mevrouw GoeGvolk tel (0182) 38 93 90. Aan het begin van Ge vergaGering geeIt Ge voorzitter elke inspreker gelegenheiG om maximaal 5 minuten in te spreken. 9ervolgens kunnen Ge raaGsleGen vragen stellen. De inspreker kan Gaarna kort reageren. De voorzit ter geeIt aan op welke wiMze Ge commissie verGer gaat met wat naar voren is gebracht.

Thermometer vernielingen Schade gemeentelijke eigendommen juli, augustus en september 2013 (3e kwartaal)

9ernieling wegwiMzer Kerkweg 9ernieling wegwiMzer /opikerplein 9ernieling bankMe staGhuis

Č&#x153; 30000 Č&#x153; 20000 Č&#x153; 30000 â&#x201A;Ź 800,00 Bent u zelI getuige van het plegen van vernielingen neem Gan altiMG contact op met Ge politie via teleIoonnummer 09008844.

openbare ruimte (tiMGens kantooruren) Tel: (0182) 389 389 Calamiteitennummer afdeling Stadsbeheer (buiten kantooruren) tel. 0 18 30 00 50


gemeente-info

Dinsdag 8 oktober 2013

bouwen, overige veranderingen; procedure: regulier (de aanvraag is ontvangen op 3 oktober 2013). N.B. op 17 juni 2013 is hiervoor al een aanvraag omgevingsvergunning ingediend; deze is op 20 augustus 2013 buiten behandeling gesteld De aanvraag is nu opnieuw ingediend ter behandeling.

Vergadering Commissie voor Welstand en Monumenten Op vrijdag 11 oktober vergadert de Commissie voor Welstand en Monumenten. De vergadering is openbaar en begint om 09.30 uur in het stadhuis van Schoonhoven. Als u informatie wenst te ontvangen over de agenda of als u de vergadering wilt bijwonen, kunt u contact opnemen met het secretariaat: tel. (0182) 38 92 00 (ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur).

%HVOXLWHQ 9HUOHQJLQJEHVOLVVLQJVWHUPLMQDDQYUDJHQ omgevingsvergunning

2É&#x153;FL­OHEHNHQGPDNLQJHQ Meldingen Melding (op grond van art. 8.40 van de Wet milieubeheer): Activiteitenbesluit milieubeheer ČŤ0DDUWHQ/LWWHO:HUNWXLJERXZHQ+DQGHOVRQGHUQHPLQJ%9 op industrieterrein Zevender (de Diamant) te Schoonhoven, voor het oprichten (vanaf 01-01-2014) van een staalconstructiebedrijf, plaatwerk en machinebouw met opslagruimte.

/DQJH:HLVWUDDW (ZK13002552) â&#x20AC;&#x201C; verbouwen van een cafĂŠ tot woning op de begane grond van een pand resp. het renoveren van de bestaande bovenwoning in het pand; activiteit(en): bouwen, overige veranderingen en normaal onderhoud uitvoeren; procedure: regulier (de aanvraag is ontvangen op 12 augustus 2013). De wettelijke beslistermijn is verlengd met 6 weken tot 28 november 2013. 7LHQGZHJD(ZK13002410) â&#x20AC;&#x201C; realiseren van een bed and breakfast door het oprichten van een bijgebouw ten behoeve van het uitbaten ervan; activiteit(en): bouwen, bijbehorend bouwwerk bouwen; procedure: regulier (de aanvraag is ontvangen op 22 juli 2013). De wettelijke beslistermijn is verlengd met 6 weken tot 9 december 2013.

Verleende omgevingsvergunningen

Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden algemene regels die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer Een milieuvergunning is dan niet nodig. Het bedrijf kan volstaan met een melding van de activiteiten. Tegen een melding op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage.

Verleende omgevingsvergunning (op grond van art. 2.1, 2.2 en 2.15 Wabo): zie *1 /RSLNHUZHJ(ZK13002166) â&#x20AC;&#x201C; project: restaureren van de gevels van het rijksbeschermde monument het â&#x20AC;&#x153;Voormalige Theehuisjeâ&#x20AC;? activiteit(en); monument onderhouden restaureren, veranderen of slopen: handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten; procedure: regulier. (De vergunning is verzonden op 30 september 2013 en ligt ter inzage bij de afdeling VROM.)

Kennisgevingen

Verleende omgevingsvergunning (op grond van art. 2.1, lid 1 onder a en art. 2.10 lid 2 Wabo resp. art. 2.12, lid 1 onder a, sub 2o Wabo.): zie *1 2SZHJ (ZK13002020) â&#x20AC;&#x201C; project: vergroten woning door realiseren aanbouw aan de achterzijde; activiteiten: bouwen, bijbehorend bouwwerk bouwen; handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening: afwijken van een bestemmingsplan; procedure: regulier. (De vergunning is verzonden op 3 oktober 2013 en ligt ter inzage bij de afdeling VROM.)

$DQZLM]LQJWRH]LFKWKRXGHU Op 8 oktober 2013 is de heer L.A.W. de Wit aangewezen als algemeen toezichthouder (art. 5:11 Awb) belast met het houden van toezicht op de naleving van de Algemene Plaatselijke Verordening en de Afvalstoffenverordening van de gemeente Schoonhoven. Bij uitoefening van deze taak beschikt de heer De Wit over een gemeentelijk legitimatiebewijs. Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op 9 oktober 2013.

*HZHLJHUGHRPJHYLQJVYHUJXQQLQJ

/HHJVWDQGVZHW Verleende vergunning tijdelijke verhuur woningen: %HUJDPEDFKWHUVWUDDW De vergunning is verleend voor een termijn van twee jaar ingaande op 15 oktober 2013. Tegen dit besluit is geen bezwaar of beroep mogelijk.

:HWPLOLHXEHKHHU Kennisgeving (op grond van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval): .RN/H[PRQGEY te Lexmond voor het in werking hebben van een mobiele puinbreker op een perceel gelegen aan de Mr. Kesperstraat te Schoonhoven. De werkzaamheden vinden plaats in de periode van 10 oktober 2013 tot en met 9 januari 2014 gedurende ten hoogste 2 werkdagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

Afgewezen omgevingsvergunning (op grond van art. 2.10, lid 1 onder d en art. 2.10 Wabo): zie *1 /RSLNHUVWUDDW(ZK13002318) â&#x20AC;&#x201C; project: legaliseren van het plaatsen van zonnepanelen op het zijgevel dakvlak van een woon-/winkelpand in het beschermd stadsgezicht; activiteiten: bouwen, zonnepaneel of -collector plaatsen; procedure: regulier (het besluit is verzonden op 3 oktober 2013 en ligt ter inzage bij de afdeling VROM.)

%H]ZDDU %H]ZDDUPDNHQ

Voor het beheer van bepaalde categorieĂŤn bedrijfsafvalstoffen gelden algemene regels die zijn vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Een bedrijf heeft voor het beheer van de afvalstoffen geen milieuvergunning nodig maar kan volstaan met het doen van een kennisgeving. Tegen een kennisgeving op grond van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland (tel. 0182-545700).

Aanvragen

U kunt een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit. U dient uw bezwaarschrift in bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 504, 2870 AH Schoonhoven. In het bezwaarschrift zet u in ieder geval uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van uw bezwaar. Vergeet het niet te ondertekenen. Wij adviseren u om een kopie van het besluit bij te voegen. Als u bezwaar maakt, kunt u ook om een voorlopige voorziening vragen.

9RRUORSLJHYRRU]LHQLQJ Met een voorlopige voorziening wordt een genomen besluit dat onmiddellijk in werking treedt, voorlopig ongedaan gemaakt. De rechter kan deze voorziening treffen als er, gelet op de betrokken belangen, spoed bij is. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den +DDJVHFWRU%HVWXXUVUHFKW3RVWEXV(+'HQ+DDJ'HJULÉ?HUYDQGH UHFKWEDQNLQWKLHUYRRUJULÉ?HUHFKWHQ

Omgevingsvergunningen +DYHQČ&#x201A; project: aanbrengen van twee vlaggenmasten aan de toren van de Grote of St. Bartholomeuskerk; activiteit(en): bouwen: overige veranderingen resp. monument onderhouden restaureren, veranderen of slopen: handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten; procedure: nog te bepalen (de aanvraag is ontvangen op 2 oktober 2013).

Voor meer informatie Eerdere publicaties, gemeentenieuws, raadsagendaâ&#x20AC;&#x2122;s en -verslagen, B&Wbesluitenlijsten en informatie over allerlei diensten en producten die de gemeente levert, vindt u op onze website www.schoonhoven.nl.

3DVWHXUZHJWP SDVWHXUČľDW project: plaatsen van vluchttrappen op de eerste verdieping van een woongebouw in het kader van het bieden van voldoende vluchtwegen in geval van calamiteit; activiteit(en):

8 oktober 2013, Burgemeester en wethouders.

7Â&#x153;Ă&#x20AC;`Ă&#x160;Ă&#x153;iÂ&#x2DC;Ă&#x192;Ă&#x203A;iĂ&#x20AC;Ă&#x203A;Ă&#x2022;Â?Â?iĂ&#x20AC; iÂ&#x2DC;Ă&#x160;Â&#x201C;iÂ?`Ă&#x160;Â?iĂ&#x160;>>Â&#x2DC;Ă&#x160;>Â?Ă&#x192;Ă&#x160;`Â&#x153;Â&#x2DC;>Ă&#x152;iĂ&#x2022;Ă&#x20AC; A^me^o^go^kZg]^kmZelc^dbg]e^o^gl[^]k^b`^g]sb^dbl'=hhka^m o^konee^goZg]^eb^_lm^p^glikh[^^km]^=h^>^gP^glLmb\ambg` dbg]^k^g^o^gm^eZm^go^k`^m^g]Zms^sb^dsbcg'

Pbemnhgl_bgZg\b^^ea^ei^g8=ZmdZg'

Â&#x17D;Â&#x2C6;Â?Â&#x17D;Ă&#x160;Â&#x153;ÂŤĂ&#x160;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;°`Â&#x153;iiiÂ&#x2DC;Ă&#x153;iÂ&#x2DC;Ă&#x192;°Â&#x2DC;Â?

7

Radio Zilverstad

]DWHUGDJRNW XXU %XUJHPHHVWHU %RQWKXLV

Voor meer informatie: ZZZVFKRRQKRYHQQO

RIVFDQGH 45FRGH


publicaties

#Č&#x201D;!3(#Č&#x201D;+../3Č&#x201D;5-Č&#x201D;Ć&#x2019;Č&#x201D;.*3. #1Č&#x201D;3.3Č&#x201D;#-Č&#x201D;,#3Č&#x201D;Ć&#x160;Č&#x201D;-.5#, #1Č&#x201D;Ć&#x2039;Ć&#x2030;Ć&#x160;Ć&#x152;Ć Č&#x201D;1%Č&#x201D;-1Č&#x201D;"#Č&#x201D;5..161"#-Č&#x201D;.$Č&#x201D;*()*Č&#x201D;./Č&#x201D;666Ć 1#%(. -*Ć -+Ć 

Dinsdag 8 oktober 2013

8

Hoera! De Kinderspaarweken  Kom sparennu krijg eeen cadeaun

or

-"22Č&#x201D;#19#*#1(-%#!'3#1Č&#x201D;"#Č&#x201D; #1*Č&#x201D;Ć&#x201C; Ć&#x2039;Ć&#x201C;Ć&#x2039;Ć&#x160;Č&#x201D;Č&#x201D;  Ç?Ć&#x2030;Ć&#x160;Ć&#x201C;Ć&#x2039;Ç&#x17D;Č&#x201D;Ć&#x152;Ć&#x17D;Č&#x201D;Ć&#x2039;Ć?Č&#x201D;Ć&#x17D;Ć&#x201C; (-$.Ç&#x2122;#-"22Ć -+ 666Ć #-"22Ć -+

sloopbedrijf

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

TE KOOP AANGEBODEN

T.k. Palmboom ca. 190cm â&#x201A;Ź15,-; luidsprekerset â&#x201A;Ź15,-; pyramide vloerlamp â&#x201A;Ź5,-. Tel. 0180-519571. T.k. postzegels, treinen, 26 serie, dubb. 32 serie, enkel + 6 blok â&#x201A;Ź60,-. Tel. 0182374230. T.k. snorscooter type symphony bj. sep. 2009, zilverkl., gr. wln, 4300km, vr.pr. â&#x201A;Ź800,. Tel. 0180-517954. T.k. Swarowski ketting nw m. cert. goudkl. m. diam. vr.pr. â&#x201A;Ź32,50. Tel. 06-54708180.

(UYDDUGHZHOGDDGYDQHHQ

2QWVSDQQLQJVPD 2QWVSDQQLQJVPDVVDJH PLQXWHQ

'H]HPDVVDJHLVHFKWLHWVYRRUMHDOVMH KHWGUXNKHEWHQRS]RHNEHQWQDDUPHHUUXVW KHW GUXN KHEW HQ RS ]RHN EHQW QDDU PHHU UXVW JHVWUHVWEHQWHQMHOLFKDDPJHVSDQQHQDDQYRHOW QLHWOHNNHULQMHYHO]LW RS]RHNEHQWQDDURQWVSDQQLQJ OLFKDDPSLMQGRHW ZHLQLJZRUGWDDQJHUDDNW YHHODDQKHWGHQNHQEHQW MH]HOIZLOWODWHQYHUZHQQHQ

JHOGLJWPQRYHPEHU

,QWURGXFWLHSULMV YD YDQÂźYRRU

B.V.

Âź

/LQGD2RVWHURP-DQYDQ$HPVWHOVWUDDWZZZHTXDGUDDWPDVVDJHQO

SLOOPBEDRIJF EN METAALHANDEL Openingtijden:

Rood koper

â&#x201A;Ź 4,10

Geel koper

â&#x201A;Ź 2,75

Brons

â&#x201A;Ź 3,50

Aluminium

â&#x201A;Ź 0,75

Lood

â&#x201A;Ź 1,00

Doordeweeks

Zink

â&#x201A;Ź 0,75

op afspraak.

Motoren

â&#x201A;Ź 0,35

Kabel

â&#x201A;Ź 1,35

R.V.S.

â&#x201A;Ź 0,70

contanten betalingen

IJzer

â&#x201A;Ź 0,12

gelieve te bellen voor

H.G.P.

â&#x201A;Ź 4,40

financiĂŤle afhandeling.

Uitvoeren van sloopwerken Verwijderen van asbest Handel in puin en hout Verhuur van graafmachines

Vrijdag Zaterdag 

* Bij grote leveringen, bij

Opperduit 426 2941 AS Lekkerkerk 06-23332065


Dinsdag 8 oktober 2013

Nieuwe pastorie ĩĬĭĦĨĢįĨĞĭĢĩš Kerkenraad en Hervormde Gemeente van Lopikerkapel nodigen belangstellenden uit voor het open huis van de nieuwe pastorie. De predikantswoning aan de Lopikerweg Oost 176 is vrijdagavond 18 oktober, (19.00-21.30 uur) en zaterdag 19 oktober (10.00-13.00 uur) te bezichtigen.

Heling van auto ğĢįĤĞĪğĞĠĥıš De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag in Bergambacht een 27-jarige man uit Den Haag aangehouden op verdenking van heling van een auto. Een getuige had een uur eerder gezien dat twee mannen in de auto zaten op de Sleedoorn. De getuige vond dit verdacht en belde daarop direct de politie. Agenten troffen de auto aan, maar de twee inzittenden waren vertrokken. De auto was niet op slot en de kentekenplaten bleken niet bij het voertuig te horen. De verdachte kon worden aangehouden toen hij even later instapte en probeerde de auto te starten. Het voertuig bleek gestolen te zijn.

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

nieuws

9

‘Zwervende’ hangjeugd zorgt voor overlast ğĢįĤĞĪğĞĠĥıš Een kleine groep jongeren, zonder vaste ‘hang’- of ontmoetingsplek, zorgt voor overlast in Bergambacht. Dit bleek uit vragen van Marcel Klein Hofmeijer (GemeenteBelang) tijdens de gemeenteraadsvergadering. De GemeenteBelang-fractie kreeg tijdens de onlangs gehouden Familiebraderie in Bergambacht diverse klachten over overlast door hangjongeren op verschillende locaties in de kern Bergambacht. “Onder meer vlakbij basisschool Kiezel en Kei, bij de bi-

bliotheek en rondom de trapveldjes aan de Houtstraat en Meidoornstraat ondervinden bewoners hinder van hangjongeren,” stelde Marcel Klein Hofmeijer. Niet alleen het hangen op zichzelf wekt ergernis. “In de Burgemeester Winklerstraat leek er onlangs twee weekeinden achtereen een soort straatrace georganiseerd te zijn. En wat is nou eigenlijk de sluitingstijd van jeugdsociëteit Cosma Shiva? In het weekend komen jongeren soms om zes uur in de ochtend met een

hoop herrie naar buiten”, aldus het GemeenteBelang-raadslid. Volgens Klein Hofmeijer lijkt de politie weinig met de klachten te doen. “De politie moet beter handhaven in situaties waar het uit de hand dreigt te lopen.” Van Erk was het daar niet helemaal mee eens. Verschillende instellingen, gemeentelijke jongerenwerkers, ouders als ook de wijkagent en politie zijn volgens hem bij de aanpak van de problemen betrokken. “Het gaat om een kleine groep, met een harde kern van ongeveer zes à acht jongens, en

wat meelopers eromheen, die zich door de gehele gemeente beweegt. Dat is het nieuwe, lastige en het ongrijpbare aan het verhaal. Eerder kozen de hangjongeren meestal voor één plek en was de overlast redelijk te bestrijden”, stelt Van Erk. De burgemeester zegde toe de raad op de hoogte te houden. Ook zal op aandringen van Erik Wassink (SGP/CU) meer met bewoners gepraat worden over de problematiek. Laurens de Wit

Samenwerking tussen ondernemers op woongebied leverde vrijdag en zaterdag de derde editie van Winkelhof Woonbeleving op. Bezoekers konden daarbij inspiratie opdoen voor een passend interieur. FOTO: ADRI VERHOEVEN

Parallelweg langs N207 Bergambacht ğĢįĤĞĪğĞĠĥıš Er komt een parallelweg langs de Provincialeweg N207, vanaf de Kadijk tot aan de rotonde bij het Texaco-tankstation in Bergambacht. De gemeente Bergambacht heeft hierover overeenstemming bereikt met de provincie Zuid-Holland. Hiermee gaat een jarenlange wens van de gemeente Bergambacht in vervulling en komt er een eind aan het zware landbouwverkeer, dat noodgedwongen door de bebouwde kom rijdt. “Dit komt in alle opzichten de verkeersveiligheid ten goede”, verklaart een gemeentewoordvoerder. Bergambacht werkt het voorlopig ontwerp van de weg verder uit en verzorgt ook de aanbesteding en gunning. De gemeente neemt het grootste deel van de voorbereidings- en aanlegkosten voor haar rekening, de provincie draagt 400.000 euro bij aan de aanleg van de nieuwe weg. Na oplevering van de parallelweg komt het beheer en onderhoud in handen van de provincie Zuid-Holland. De gemeente wil zo spoedig mogelijk starten met de aanleg van de parallelweg. Naar verwachting is dat in het najaar van 2014.

Aangehouden na inbraak İĠĥĬĬīĥĬijĢīš Een 45-jarige man uit Schoonhoven is woensdagmorgen aangehouden, nadat hij op heterdaad was betrapt bij een inbraak in een bedrijf aan de Bergambachterstraat. Even voor 2.00 uur gingen agenten naar het bedrijf, omdat het alarm was afgegaan. Er stond een buitendeur open. Vanwege de grootte van het pand, werd het gebouw met een politiehond doorzocht. In één van de ruimtes in het bedrijf trof de hond de 45-jarige man aan.

Bergambacht scoort goed bij ondernemers ğĢįĤĞĪğĞĠĥı š De gemeente Bergambacht is voor de derde keer uitgeroepen tot MKB-vriendelijkste gemeente van Zuid-Holland. De prijs-/kwaliteitverhouding van de gemeentelijke lasten in Bergambacht krijgt van de eigen ondernemers een 7,9. Gemiddeld wordt de prijs-/kwaliteitverhouding in Zuid-Holland gewaardeerd met een 6,0. In 2010 scoorde Bergambacht een 7,7 als gemiddeld rapportcijfer. Uitgever/directie Het Kontakt Edities bv, Goudriaan Floor de Groot

Editie Lek en IJssel Oost Oplage: 20.100 exemplaren Verspreidingsgebied Ammerstol, Benschop, Bergambacht, Berkenwoude, Cabauw, Haastrecht, Jaarsveld, Lopik, Lopikerkapel, Polsbroek, Schoonhoven, Stolwijk, Vlist en Willige Langerak. Algemene voorwaarden Alle orders worden afgesloten overeenkomstig de regelen voor het advertentiewezen gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbanken en bij de Kamers van koophandel.

Adres Het Kontakt Edities bv Zuidzijde 131 | 2977 XE Goudriaan Postbus 1 | 2977 ZG Goudriaan Telefoon (0183) 58 32 00 Redactie redactie.lekenijssel@hetkontakt.nl Hoofdredacteur Rick den Besten Redactie Robert van der Hek (06) 53 11 08 67

Met een eindscore van 8,4 steekt Bergambacht met kop en schouders uit boven de andere gemeenten in Zuid-Holland. De verkiezing gebeurt op initiatief van MKB-Nederland, de brancheorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf. Van maart tot augustus konden ondernemers hun stem uitbrengen. De gemeente die in hun ogen het beste lokaal ondernemerschap probeert te stimuleren en haar dienstverlening hierop aanpast, krijgt de wisseltrofee

in handen. De twaalf provinciale winnaars, waaronder dus Bergambacht namens Zuid-Holland, maken kans om gekroond te worden tot een van de vier regiowinnaars. Tussen 21 en 25 oktober zal MKB-Nederland deze vier bezoeken. De uiteindelijke landelijke finale is op donderdag 28 november in Amsterdam, tijdens de Week van de Ondernemer. Twee jaar geleden won Bergambacht de wisseltrofee voor MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland.

r.vanderhek@hetkontakt.nl

editie Lek en IJssel West, Alblasserwaard, Leerdam, Vianen, Land van Heusden & Altena, Bommelerwaard en Klaroen.nl.

Advertentieafdeling Fax (0183) 58 33 08 advertentie.lekenijsseloost@hetkontakt.nl Advertenties Bastine Neven (06) 20 54 39 74 Siska Aantjes (06) 15 48 74 97 Website www.hetkontakt.nl

Advertentietarieven Losse plaatsingen: € 0,56 per mm excl. BTW. Contracttarieven op aanvraag. Combinatiemogelijkheden met Het Kontakt

Inzendtermijn Advertenties tot maandag 14:00 uur Redactiekopij tot maandag 12:00 uur Digitaal aanleveren van advertentiemateriaal in overleg Verspreiding / inspectie bezorging Snoek (0182) 35 01 38 Auteursrechtenvoorbehoud Uitgeverij Het Kontakt Edities bv behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/ of website zowel het auteursrecht voor con-

Mannendag įĢĤĦĬš Matthijs Goedegebuure spreekt zaterdag 16 oktober op de jaarlijkse Mannendag in Oudewater. Het thema van deze dag is: ‘Identiteit in crisistijd’. Locatie: Ontmoetingskerk, Westsingel 2 in Oudewater. De bijeenkomst begint om 9.00 uur en duurt tot 13.30 uur. Graag vooraf aanmelden bij Ad de Korte, 0348451505/info@mannendag.nl De kosten voor deze dag bedragen incl. lunch, koffie en thee 15 euro. Meer informatie: www.mannendag.nl form artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.


GEMEENTE LOPIK

8

GEMEENTE LOPIK

t ok 13 20 er ob

Gemeentenieuws

Openingstijden gemeentehuis Lopik Snelbalie De snelbalie (voorheen receptie) is op maandag t/m donderdag geopend van 09.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur voor het afhalen van een rijbewijs, paspoort, ID kaart, VVV cheque of een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA). Voor alle overige diensten: Voor alle overige diensten maakt u een afspraak: tel. (0348) 55 99 55 of e-mail naar publieksbureau@lopik.nl onder vermelding van naam en telefoonnummer. Avondopenstelling burgerzaken: Voor het aanvragen of ophalen van paspoort, rijbewijs, uitreksel of VVV cheque kunt u zonder afspraak terecht op dinsdagavond van 17.30 - 20.00 uur.

Wmo loket Lopik: Maandag en donderdagochtend van 09.00 uur tot 12.00 uur. Daarnaast kunnen inwoners ook rechtstreeks contact opnemen met het Wmo loket Nieuwegein: tel. 14 030 of wmo@nieuwegein.nl. Politie: Het spreekuur van de wijkagent is op dinsdag van 12.00 uur tot 20.00 uur. Schuldhulpverlening en uitkeringen: Voor informatie en het maken van een afspraak met Werk en Inkomen Lekstroom (WIL): tel: (030) 702 23 00 of info@WIL-Lekstroom.nl - www.wil-lekstroom.nl. ■

Word jij de 1000 ste Burgernetdeelnemer?

Aan de orde komen de volgende agendapunten: • Presentatie over de wet HOF en schatkistbankieren • Nota Ruimtelijke kwaliteit • Actualisatie Integraal Huisvestingsplan 20142023* • Permanente huisvesting muziekvereniging “Crescendo”* • Invoering van minicontainers voor de inzameling van oud papier* • Kredietaanvraag tweede fase transitie Awbz en besteding beschikbare middelen coördinatie en integratie tussen de 3 transities* Onderstaand worden de agendapunten met een * toegelicht: Actualiseren Integraal Huisvestingsplan 20142023 Met het Integraal Huisvestingsplan (IHP) wil de gemeente Lopik meer zicht krijgen op haar verplichtingen ten aanzien van onderwijshuisvesting. Het plan geeft een beschrijving van uitgevoerde projecten IHP 2008-2013 en gaat in op de demografische ontwikkeling en leerlingenprognose van onze gemeente. Het IHP gaat verder in op de landelijke ontwikkelingen onderwijshuisvesting en de mogelijke gevolgen voor onze gemeente. Ook de capaciteit van de scholen, de toenemende leegstand, de huisvestingsbehoefte van de scholen en de benodigde financiële middelen komen aan bod. Het college stelt de raad voor de ‘Actualisatie Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2014-2023 Ge-

meente Lopik’ vast te stellen. Daarnaast wordt voorgesteld een krediet van € 63.250 beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van het huisvestingsprogramma 2014. Het beschikbaar stellen van het genoemde krediet biedt de schoolbesturen de mogelijkheid onderhoud uit te voeren. Permanente huisvesting muziekvereniging “Crescendo” Met het bestuur van muziekvereniging Crescendo zijn afspraken gemaakt over de (financiële) voorwaarden waaronder tot verkoop van een loods op het MOB complex Jaarsveld kan worden overgegaan ten behoeve van de permanente huisvesting van de vereniging. Het college stelt de raad voor een éénmalige bijdrage van € 30.000 te verstrekken aan muziekvereniging Crescendo te Lopik. Daarnaast wordt voorgesteld een krediet van € 10.000 beschikbaar te stellen voor het wijzigen van het bestemmingsplan en een krediet van € 30.000 voor het aanleggen van de riolering. Ten slotte wordt voorgesteld de opbrengst van de verkoop van de loods ad € 46.900 te zijner tijd voor € 40.000 toe te voegen aan de algemene reserve en voor € 6.900 aan het rioolfonds. Invoering van minicontainers voor het inzameling van oud papier Het college stelt de raad voor het oud papier per 1 januari 2014 in de gehele gemeente Lopik in te zamelen met minicontainers. Het beoogde effect is om meer papier in te zamelen en het percentage oud papier in de restafvalcontainer hierdoor terug te dringen. Hiervoor is een investering van € 71.000 nodig. De nieuwe werkwijze is in goed overleg met de huidige inzamelaars besproken.

950

900

Peiling deelnemers burgernet 4 oktober 2013

800 700

Word net als 950 inwoners van gemeente Lopik deelnemer aan Burgernet! En help de politie mee zoeken naar een verdacht of vermist persoon. 1 op de 10 Burgernetacties wordt opgelost dankzij tips van deelnemers.

600

843

Peiling deelnemers burgernet 6 september 2013

500 400 300 200 100

Help ook mee en meld u vandaag nog aan: www.burgernet.nl

Vergadering Raadscommissie De vergadering van de raadscommissie wordt gehouden op dinsdag 15 oktober 2013 om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Lopik.

1000

0

Inwoners van Lopik: 14.000

Kredietaanvraag tweede fase transitie Awbz en besteding beschikbare middelen coördinatie en integratie tussen de 3 transities Op 1 januari 2015 is de transitie Awbz (individuele begeleiding, groepsbegeleiding, persoonlijke verzorging en kort verblijf ) naar verwachting een feit. Het adequaat invoeren van de transitie Awbz is van groot belang. Naast de lokale notitie over de transitie Awbz is er ook een regionale visienota in de maak die duidelijkheid geeft over de gewenste regionale samenwerking met betrekking tot de transitie Awbz. Planning is om deze regionale visienota eind 2013/begin 2014 aan de gemeenteraden van de vijf Lekstroomgemeenten aan te bieden. Het college stelt de raad voor om voor de uitvoering van het implementatieproces op basis van de notitie ‘Tweede fase transitie en transformatie Awbz’ in 2014 een krediet van € 99.500 beschikbaar te stellen. Ter inzage: De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage vanaf maandag 7 oktober 2013 om 10.00 uur. Inzage van de stukken is mogelijk na een telefonische afspraak met de raadsgriffier, mevrouw mr. G.M.G. Dolders. Daarnaast zijn de raadsvoorstellen opgenomen op www.lopik.nl onder de knop Bestuur en Organisatie > Agenda en stukken commissie- en raadsvergaderingen. Inspraakreacties: Belangstellenden kunnen in de commissievergadering voorafgaand aan de behandeling van een agendapunt hun mening kenbaar maken. Het woord kan niet gevoerd worden: • over het verslag van vorige vergaderingen; • over een besluit van het gemeentebestuur waarover een bezwaar- of beroepsprocedure loopt of

is gevoerd; • over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen; • indien een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

Raadsvergadering begroting Op dinsdag 5 november 2013 om 19.00 uur, vindt in de raadszaal van het gemeentehuis in Lopik, de openbare raadsvergadering over de Programmabegroting 2014-2017 plaats. Ter inzage: De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage. Voor inzage van de stukken kunt u telefonisch een afspraak maken met de raadsgriffier, mevrouw mr. G.M.G. Dolders. Daarnaast is het raadsvoorstel opgenomen op www.lopik.nl onder de knop Bestuur en Organisatie > Vergaderingen. Raadsbesluit: Binnen één week na de raadsvergadering worden de besluiten die zijn genomen door de gemeenteraad gepubliceerd op www.lopik.nl onder de knop Bestuur en Organisatie >Vergaderingen. Ook zijn de raadsbesluiten in te zien bij de griffie in het gemeentehuis. Inspraakreacties: Belangstellenden kunnen in de raadsvergadering, voorafgaand aan de behandeling van de Programmabegroting 2014-2017, hun mening kenbaar maken. ■

Week tegen Woninginbraak Nu de donkere dagen weer aanbreken, breekt er ook een periode aan waarin doorgaans meer wordt ingebroken. Gezien de impact van een woninginbraak is het belangrijk dat gemeenten, politie en inwoners een vuist maken tegen woninginbraken. Elke inbraak is er één te veel. Daarom

GEMEENTEHUIS Raadhuisplein 1, 3411 CH Lopik Postbus 50, 3410 CB Lopik Tel. 0348-55 99 55, Fax 0348-55 15 88 gemeente@lopik.nl - www.lopik.nl http://twitter.com@GemLopik

organiseert de gemeente Lopik samen met de politie een deurmattencampagne tijdens de ‘Week tegen Woninginbraak’, die loopt van 7 tot en met 13 oktober 2013. Op diverse locaties in de gemeente komen trottoirstickers met de opdruk van een kokosmat en de tekst ‘Welkom THUIS’ Na

een inbraak voelt thuis niet meer als thuis. Wilt u meer weten over inbraakpreventie, welke voorzorgsmaatregelen u kunt nemen om een inbraak te voorkomen of te vertragen? Kijk dan op www.lopik.nl ■

OPENINGSTIJDEN SNELBALIE Maandag t/m donderdag van 09.00 tot 17.00 uur Vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

MELDPUNT BUITENRUIMTE ma. t/m vr. 08.30 - 12.00 uur Tel. 0348 - 55 99 85 meldpunt@lopik.nl

REINIGINGSDIENST M.A. Reinaldaweg 19-21, 3411 MB Lopik reiniging: 0348 - 55 42 63 riolering: 06 - 53 67 32 75

BURGERZAKEN Maak een afspraak, tel. (0348) 55 99 55 of e-mail naar publieksbureau@lopik.nl Dinsdagavond zonder afspraak 17.30 – 20.00 uur

POLITIE UTRECHT Steunpunt in gemeentehuis Lopik Dinsdag op afspraak Tel. 0900 - 8844, Fax 030 - 686 93 50

Openingstijden ma. t/m vr. zaterdag

08.30 - 12.00 uur en 13.15 - 16.00 uur 10.00 - 12.30 uur


GEMEENTE LOPIK

8

GEMEENTE LOPIK

t ok 13 20 er ob

Gemeentenieuws

■ ■ ■ BEKENDMAKINGEN ■ ■ ■ Ontwerp omgevingsvergunning Lopikerweg Oost 82a te Lopik Burgemeester en wethouders van Lopik maken ingevolge paragraaf 3.3. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat zij het voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen voor de sloop van bijgebouwen en de herbouw van een nieuwe schuur op het perceel Lopikerweg Oost 82a te Lopik Teneinde medewerking te kunnen verlenen zijn burgemeester en wethouders voornemens op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 van de Wabo vergunning te verlenen met een afwijkingsbesluit van het bestemmingsplan. Ter inzage: De aanvraag, het ontwerpbesluit, de ruimtelijke onderbouwing en overige bijbehorende stukken liggen van 9 oktober 2013 t/m 19 november 2013 voor eenieder ter inzage op werkdagen van 09:00 uur tot 12:00 uur bij de Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en beheer. Ook buiten deze openingstijden kan de aanvraag worden ingezien. Hiervoor dient u een afspraak te maken. Daarnaast zijn de stukken raadpleegbaar via de website www.lopik.nl, onder “Plannen” en vervolgens “Uitgebreide Omgevingsvergunningen / in procedure” en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Zienswijzen: Gedurende de bovengenoemde termijn van 6 weken kan eenieder mondeling of schriftelijk zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit, gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 50, 3410 CB Lopik. Voor meer informatie over kunt u tijdens kantooruren, contact opnemen met de heer J. Broeke, tel: (0348) 55 99 55. Overeenkomst Ingevolge artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders ook bekend dat zij voorafgaand aan de terinzagelegging van het ontwerpbesluit, overeenkomstig artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening een overeenkomst is gesloten tussen de gemeente Lopik en betrokken partijen. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst ligt voor eenieder ter inzage bij de Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en beheer op werkdagen van 09:00 uur tot 12:00 uur. Ontwerp omgevingsvergunning Lopikerweg West 12 te Lopik Burgemeester en wethouders van Lopik maken ingevolge paragraaf 3.3. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat zij het voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen voor de herbouw van de woning en de sloop en nieuwbouw van bijgebouwen op het perceel Lopikerweg West 12 te Lopik. Teneinde medewerking te kunnen verlenen zijn burgemeester en wethouders voornemens op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 van de Wabo vergunning te verlenen met een afwijkingsbesluit van het bestemmingsplan. Ter inzage: De aanvraag, het ontwerpbesluit, de

ruimtelijke onderbouwing en overige bijbehorende stukken liggen van 9 oktober 2013 t/m 19 november 2013 voor eenieder ter inzage op werkdagen van 09:00 uur tot 12:00 uur bij de Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en beheer. Ook buiten deze openingstijden kan de aanvraag worden ingezien. Hiervoor dient u een afspraak te maken. Daarnaast zijn de stukken raadpleegbaar via de website www.lopik.nl, onder “Plannen” en vervolgens “Uitgebreide Omgevingsvergunningen / in procedure” en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Zienswijzen: Gedurende de bovengenoemde termijn van 6 weken kan eenieder mondeling of schriftelijk zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit, gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 50, 3410 CB Lopik. Voor meer informatie over kunt u tijdens kantooruren, contact opnemen met de heer J. Broeke, tel: (0348) 55 99 55. Overeenkomst Ingevolge artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders ook bekend dat zij voorafgaand aan de terinzagelegging van het ontwerpbesluit, overeenkomstig artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening een overeenkomst is gesloten tussen de gemeente Lopik en betrokken partijen. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst ligt voor eenieder ter inzage bij de Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en beheer op werkdagen van 09:00 uur tot 12:00 uur. Ontwerpwijzigingsplan “Benedeneind NZ 360” te Benschop Ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Lopik bekend dat het wijzigingsplan “Benedeneind NZ 360” te Benschop in ontwerp ter inzage ligt. Wijzigingsplan Benedeneind NZ 360 Het wijzigingsplan voorziet in de uitbreiding van het agrarisch bouwvlak op het perceel Benedeneind NZ 360 ten behoeve van de bouw van een nieuwe stal. Ter inzage: Het ontwerpwijzigingsplan ligt van 9 oktober 2013 t/m 19 november 2013 voor eenieder ter inzage op werkdagen van 09:00 uur tot 12:00 uur bij de Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en beheer. Ook buiten deze openingstijden kan het wijzigingsplan worden ingezien. Hiervoor dient u een afspraak te maken. Daarnaast zijn de ter inzage gelegde stukken raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl en op www. lopik.nl onder “Plannen” en vervolgens onder “Landelijk gebied / in procedure”. Zienswijzen: Gedurende de bovengenoemde termijn kan eenieder mondeling of schriftelijk zienswijzen indienen op het ontwerpwijzigingsplan gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 50, 3410 CB Lopik. Voor meer informatie over kunt u tijdens kantooruren, contact opnemen met de heer J. Broeke, tel: (0348) 55 99 55. Overeenkomst Ingevolge artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en

wethouders tevens bekend dat zij voorafgaand aan de terinzagelegging van het ontwerpwijzigingsplan, overeenkomstig artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening een anterieure overeenkomst is gesloten tussen de gemeente Lopik en betrokken partijen. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst ligt, gelijktijdig met het ontwerpwijzigingsplan, voor eenieder ter inzage bij de Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en beheer. Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Burgemeester en wethouders van Lopik maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen voor: • Cabauwsekade 22 te Lopik, restaureren woonboerderij (rijksmonument); • Cabauwsekade 22 te Lopik, gedeeltelijk inpandig slopen van de woonboerderij. Van 9 oktober 2013 t/m 19 november 2013 liggen elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur bij de Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en beheer de aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken ter inzage. Na telefonische afspraak (0348 55 99 66) is het mogelijk de stukken ’s middags in te zien. Daarnaast zijn de stukken die betrekking hebben op de activiteit bouwen raadpleegbaar op www.lopik.nl > plannen > uitgebreide omgevingsvergunningen. Eenieder kan reageren voordat het college een besluit neemt, door gedurende de termijn van ter inzage legging een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Bij het nemen van de uiteindelijke beslissing, weegt de gemeente de in-

Omgevingsloket: Voor vragen of aanvragen van omgevingsvergunningen kunt u alleen op afspraak terecht. Voor een afspraak kunt u bellen met: (0348) 55 99 66 (ma. t/m vr. 09.00 tot 12.00 uur en 14.00 tot 16.00 uur) of mailen naar omgevingsvergunning@lopik.nl *1) De ingediende aanvragen zijn alleen ter informatie en liggen niet ter inzage. Indien voor een omgevingsvergunning een uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, dan wordt deze aanvraag nog een keer apart gepubliceerd, waarbij de mogelijkheid bestaat om gedurende de ter inzage termijn zienswijzen in te dienen. Informatie over de aanvragen is op werkdagen telefonisch te verkrijgen bij de Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en beheer. *2) Het besluit met bijbehorende stukken ligt gedurende zes weken na verzenddatum iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur ter inzage bij de Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en beheer. Na telefonische afspraak is het mogelijk de stukken tussen 13.00 en 17.00 uur in te zien. Indien u het niet eens bent met het besluit en belanghebbende bent, dan kunt u binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Lopik. In het bezwaarschrift zet u in ieder geval

gediende zienswijzen af. Of de zienswijzen leiden tot daadwerkelijke aanpassing van het besluit, is niet van tevoren aan te geven. Beroep tegen het uiteindelijke besluit kan alleen worden ingediend door belanghebbenden die ook een zienswijze hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

Vergunningen Ingediende aanvragen omgevingsvergunning, zie *1 • Cabauwsekade 16 te Lopik, herbouwen berging, 1 oktober 2013 • Lopikerweg oost 199 te Lopikerkapel, bouwen ligboxenstal, 3 oktober 2013 Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure), zie *2, *4 en *8 • Beatrixplantsoen 3 te Lopik, ten westen van sportzaal De Wiekslag, opslag roerende zaken/ inrichten bouwplaats gedurende tien weken, 26 september 2013 • Lopikerweg oost 3/Vogelzangsekade 1 A te Lopik, verbouwen van deel van pand voor vestiging van restaurant/steakhouse (voor de duur van maximaal vijf jaar), 30 september 2013 • Vrijheidslaan 37 te Lopik, aanleggen uitrit, 30 september 2013 Geaccepteerde melding (sloop, gebruik en milieu), zie * 10 • Batuwseweg 15-17 te Lopikerkapel, breken van steenachtige fractie met mobiele breker, 19 september 2013 ■

uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het betreffende besluit en de reden van het bezwaar. We vragen u een kopie van het besluit bij te voegen. Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen. *4) Het besluit treedt de dag na bekendmaking (verzending) in werking, tenzij gedurende de ter inzage termijn bezwaar is ingediend èn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. *8) Middels een voorlopige voorziening wordt een genomen besluit voorlopig ongedaan gemaakt. De rechter kan deze voorziening treffen als er, gelet op de betrokken belangen, spoed bij is. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. De rechtbank int hiervoor griffierechten. *10) De geaccepteerde meldingen zijn alleen ter informatie en liggen niet ter inzage. Informatie over de meldingen is op werkdagen telefonisch te verkrijgen bij de Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en beheer. ■


Familieberichten

Dinsdag 8 oktober 2013

40 jaa

1973 -

Dit jaar zit de Vries Schoenen alweer 40 jaar op het Raadhuisplein in Lekkerkerk en.... wie jarig is trakteert!

r

2013

Gecertificeerd taxateur

Inkoop goud

Ook voor zilver, munten, diamanten en merkhorloges. Bij besteding ontvangt u

20% extra Bij aankoop vanaf â&#x201A;Ź 99,- krijgt u van ons het schitterende nieuwe fotoboek â&#x20AC;&#x2DC;Hollandse luchten en landschappen in de polderâ&#x20AC;&#x2122; van weerman Ed Aldus en Eppo Notenboom t.w.v. â&#x201A;Ź 19.95 geheel GRATIS!

WOMAN

Haven 1-13 Schoonhoven Tel. (0182) 38 26 51 Burg. Roosstraat 22 Lekkerkerk Tel. (0180) 66 14 90 www.rikkoert.nl

MEN

KIDS

Een vertrouwd adres sinds 1876

TE KOOP AANGEBODEN

Kom snel bij ons langs en ontdek al dat moois op het gebied van schoenen, boots, laarzen ĂŠn accessoires voor dames, heren en kids. Teven kunnen wij (bijna) alles met steunzolen.

WWW.DEVRIESSCHOENEN.NL DAMES:

Gabor- M Jus - Aga - SPM - Tamaris - Maripe - Panama Jack - Carmens - Fabrik 39 - S. Oliver - Rehab D. Kode - Wolky - Durea - Footnotes - Think - Waldlaufer - Warmbat - Rohde - Olang - All Stars Vans - Brunotti.

HEREN:

Van Bommel - Floris v. Bommel - Giorgio - Panama Jack - G. Star - Brunotti - Mephisto - Hartjes Vans - Reef - Meindl - Lowa - Gri Sport - Bjorn Borg.

KIDS:

Giga - Red Rag - Develab - Shoes Me - Bana & Co - Vans - All Star - Converse - Yellow Cab.

OUTDOOR:

Dubarry - Meidl - Lowa - Jalatte - Falke.

T.k. badkuip v. gebr. drinkbak vee; grondbak 150B; PZ strela opknapper. Tel. 0653893678. T.k. kunstmest strooier 300l; badkuip; Strela opknapper â&#x201A;Ź300,-; grondbak 150B; transportkar 2x1 mtr zw. mod. Tel. 06-53893678. T.k. 2 rotan fauteuils + tafel â&#x201A;Ź50,- i.g.s. Tel. 06-19178806. T.k. g-star weekendtas z.g.a.n. â&#x201A;Ź40,-; witte salontafel rond â&#x201A;Ź40,-; oude kolenkit grijs â&#x201A;Ź12,50; petroleumstel â&#x201A;Ź15,-; htn wandspiegel L106B40cm â&#x201A;Ź15,-; inkl.b. buikspiertrainer â&#x201A;Ź12,50. Tel. 0182-362359 noz T.k. opoefiets zwart â&#x201A;Ź50,-. Tel. 0180-663670.

T.k. basgitaar en/of elek. gitaar + verst. Tel. 0348451932.

-30 VERBOUWINGS UITVERKOOP -30%

N E -40%

I T

T,

E G

I,

ES

D

-50%

S NI

-6 -60%

R O K I PR

GN

I ES

H

EL

HA

KO

, RS

DA

OP

A.

O.

S TI

Z

Verrassend ĂŠn vakkundig!

AANBIEDING VAN ONZE DROGISTERIJ: Mooi verzorgde nagels?

Maak nu een afspraak voor de gelFX. De gellak voor kleur, design of French Manicure die wekenlang blijft zitten!

Nu van â&#x201A;Ź 24,95 voor â&#x201A;Ź 19,95

(geldig t/m 12 oktober)

AANBIEDING VAN ONZE PARFUMERIE: Lancaster douchegel of bodylotion van â&#x201A;Ź 8,50 voor â&#x201A;Ź 6,47

(geldig t/m 12 oktober)

)PPGETUSBBUt#FSHBNCBDIUt5FM

XXXSPEFOCVSHCFBVUZOM

NIEUW:

SPORT SPREEKUUR FYSIOSPORTCENTRUM STOLWIJK Vanaf 5 oktober 2013 houden wij wekelijks een sportspreekuur op de zaterdagochtend van 9.00 - 11.00 uur. Hier kan iedere sporter met een blessure zich voor aanmelden. Voor aanmelding dient er telefonische een afspraak gemaakt te worden. Wij zijn dagelijks bereikbaar vanaf 8.00 uur onder telefoonnummer (0182) 341975. Dorpsplein 6, 2821 AR Stolwijk www.fysiosportcentrumstolwijk.nl

IC

M

-70 -70% 70%

O H

E

O, NT

Z IN

ALTIJD AANBIEDINGEN!

T.k. gel. grenen ledikant Belfast 132x73x83cm + matr.; xadventure Quicksilver verstlb. rugleuning, zonnekap en mandje, zwart. Tel. 0184-661919.

ONZE AKTIE LOOPT T/M ZATERDAG 26 OKTOBER

G N

12

31 oktober a.s van 10.00 tot 17.00 uur op afspraak, voor meer info, kom langs in de salon of bel!

TOT WEL 70%

Juwelier De Vaal | Hoofdstraat 46 | Bergambacht | 0182 354 161 | www.juwelierdevaal.com

Team RHC Dam 7, Schoonhoven T: 0182-386636 I: www.remaikoshaircompany.nl Volg ons op Facebook: remaikoshaircompany


Dinsdag 8 oktober 2013

Bijeenkomst ZZPijl >?HH:AHI:>C Â&#x2122; ZZPijl, een vereniging voor zelfstandig ondernemers in IJsselstein en Lopik, organiseert woensdag 9 oktober weer een bijeenkomst. Enkele collega-ondernemers -Henk Karelse (Jon Karelse Hair & Style in IJsselstein), Frea Wiegand Bruss (Wiegand Bruss Optiek in IJsselstein) en Harold van Velzen (Plus supermarkt in Lopik)- vertellen hun verhaal over de dagelijkse praktijk. Locatie: vergadercentrum IJsselstaete, Industrieweg 31 te IJsselstein. Entree: leden gratis, niet-leden betalen 10 euro. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Aanmelden via www.zzpijl.nl

LEES ONS

â&#x20AC;&#x2DC;LIKEâ&#x20AC;&#x2122; ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

13 business nieuws

Lekzicht Bergambacht: nieuw elan Ä&#x;ĢįĤÄ&#x17E;ÄŞÄ&#x;Ä&#x17E;Ä ÄĽÄąÂ&#x161; CafĂŠ-restaurant Lekzicht in Bergambacht gaat weer open. Woensdag werden de handtekeningen gezet onder een huurcontract tussen Van Erk Projectontwikkeling en de nieuwe uitbater Carla de Graaf-van Beurden. Lekzicht stond de voorbije zes jaar leeg. Nadat de vorige eigenaar de zaak

verkocht had, was het de bedoeling om er een hotel te bouwen. Dat plan belandde in de ijskast toen bleek dat de schaalgrootte die projectontwikkelaar Van Erk in gedachte had niet spoorde met de visie van de gemeente. Vervolgens werd het stil rondom de horecavoorziening vlakbij het veer aan de Lek. De impasse veranderde in beweging nadat Carla de Graaf door een

adviseur opmerkzaam werd gemaakt op het zieltogende bestaan van Lekzicht. Via een makelaar werden contacten gelegd met de verhuurder en dat leidde tot een overeenkomst. â&#x20AC;&#x153;We gaan van Lekzicht een geweldige zaak maken!â&#x20AC;?, zegt Carla de Graaf vol enthousiasme. â&#x20AC;&#x153;In fase ĂŠĂŠn pakken we de serre en het terras aan. Die onder-

Een ijssalon aan de serre-zijde moet het nieuwe Lekzicht completeren. â&#x20AC;&#x153;We hebben hiervoor al een leverancier weten te strikken: een ambachtelijke ijsmaker uit Heusdenâ&#x20AC;?, vertelt De Graaf. Verder wil Lekzicht zich op cateringgebied gaan onderscheiden en start men een eigen bezorgservice voor maaltijden, broodjes en dranken. â&#x20AC;&#x153;Je ziet het: we zitten boordevol plannen en we kunnen bijna niet wachten om ze allemaal uit te voerenâ&#x20AC;?, glimlacht Carla de Graaf. â&#x20AC;&#x153;Als alles verloopt zoals we hopen dan zijn de renovatie en de verbouwing rond 10 december helemaal klaar. Mooi op tijd voor de kerst, want ook dan komen we met interessante arrangementen.â&#x20AC;?

Particulier opdrachtgeverschap HIDAL>?@Â&#x2122; In plan Bovenkerk 4e kwadrant

te Stolwijk heeft Adriaan van Erk Bouw uit Bergambacht onder het toeziend oog van de nieuwe bewoners de eerste paal geslagen. Het 4e kwadrant wordt gebouwd volgens het principe van (Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap. De planning is om reeds voor de kerst de woningen waterdicht te hebben en volgend jaar maart op te leveren. De begeleiding van de particuliere opdrachtgevers is tot volle tevredenheid verlopen. Adriaan van Erk, met het inspirerende Woonidee als showroom, is hiervoor als klantgerichte bouwer een zeer geschikte partij, aldus een van de opdrachtgevers.

gaan beide een metamorfose en krijgen een geheel nieuwe en frisse uitstraling. We hopen daar begin december mee klaar te zijn. Fase twee behelst het cafĂŠ- en restaurantgedeelte. Ook dat willen we een hedendaagse en uitnodigende uitstraling geven. Lekzicht moet een zaak worden waar iedereen graag komt: van jong tot oud, toeristen, dagjesmensen, groepen ďŹ etsers en wandelaars, motor- en bromďŹ etsclubs. Die aantrekkelijkheid willen we niet alleen uitstralen met de inrichting, maar zeker ook met onze kaart en ons prijsbeleid. We werken met de Hollandse keuken en tegen zeer populaire prijzen. De mensen willen graag waar voor hun geld. Daar gaan wij voor zorgen.â&#x20AC;?

Â&#x2122;AZ`o^X]i/YZiZ`Zc^c\Zco^_c`aVVg!]ZilZg``VcWZ\^ccZc#

FOTO: JAN TIMMER

Jan Timmer

Enjoy: van cadeautjes tot Met 7 Life Skills zoeken naar juiste pad de lekkerste traktaties Ä°Ä ÄĽÄŹÄŹÄŤÄĽÄŹÄłÄ˘ÄŤ Â&#x161; Anja en Halis zijn aan de Albert Plesmanstraat 3A in Schoonhoven een nieuwe zaak begonnen. Onder de noemer â&#x20AC;&#x2DC;Enjoy Sweets & Treatsâ&#x20AC;&#x2122; bieden de twee een ruim assortiment: van snoep tot Surinaamse roti. â&#x20AC;&#x153;Enjoy is een zaak vol lekkere en leuke verassingenâ&#x20AC;?, steekt Anja van wal. â&#x20AC;&#x153;Klanten kunnen genieten van allerlei zoete versnaperingen of van heerlijke hartige hapjes en gerechten. Deze gerechten, zoals roti, fried chicken of churros -een Spaanse zoete lekkernijworden vers bereid en zijn nu dus ook verkrijgbaar in Schoonhoven.â&#x20AC;? Concept Vervolgens: â&#x20AC;&#x153;Naast de vernieuwende gerechten heeft Enjoy ook heerlijke verse broodjes en hamburgers op het menu. Behalve het afhaal-eetgedeelte biedt deze zaak een snoep- en cadeaugedeelte. Al met al een heel nieuw concept binnen Schoonhoven.â&#x20AC;? Eigenaresse Anja kwam op het idee van een dubbele winkel nadat zij

hoorde had dat snoepwinkel Mecca (in de Lopikerstraat) ermee ging stoppen. â&#x20AC;&#x153;Ik vond het jammer als het snoep-/cadeau-idee verloren zou gaan voor Schoonhoven. Enjoy Sweets & Treats is eigenlijk een vervolg op Mecca, maar dan net even anders. Met Halis, die ervan geniet om heerlijk eten te bereiden, was de stap voor deze dubbele zaak snel gezet.â&#x20AC;? Rondsnuffelen Terwijl klanten wachten op hun bestelling kunnen ze rondsnuffelen in het snoep-/cadeaugedeelte van de winkel in Schoonhoven-Noord. â&#x20AC;&#x153;Afgelopen week zijn we opengegaan en de reacties zijn nu al reuze positiefâ&#x20AC;?, besluit Anja. â&#x20AC;&#x153;Wij staan daarbij open voor alle suggesties en nieuwe ideeĂŤn en hopen vooral dat veel mensen vrijblijvend een kijkje komen nemen in onze winkel.â&#x20AC;? Openingstijden: maandag 12.00-19.30 uur; dinsdag t/m zaterdag 10.00-19.30 uur. â&#x20AC;&#x2DC;Enjoy Sweets & Treatsâ&#x20AC;&#x2122; is te bereiken via telefoonnummer 0182-740740.

ijĊČİĹ Â&#x161; Het leven is een kwestie van keuzes maken. Het maken van de juiste keuzes is vaak lastig. 7 Life Skills, het bedrijf van Michel Linthorst, is de hulp op weg naar jezelf, je motivatie en het maken van de juiste keuzes.

â&#x20AC;&#x153;Met 7 Life Skills probeer ik mensen te helpen met wie ze eigenlijk zijn en hoe ze daar hun leven op in kunnen richten. We zijn op zoek naar het juiste pad, afgestemd op het individuâ&#x20AC;?, vertelt Michel Linthorst. Met 7 Life Skills probeert Linthorst mensen te begeleiden naar een leven waarin iedereen tot bloei kan komen. â&#x20AC;&#x153;We gaan uit van mogelijkheden en niet vanuit onmogelijkheden.â&#x20AC;? Linthorst heeft voor het onderwijs speciaal een lesmethode ontwikkeld die hij overdraagt op leerkrachten en leerlingen van onder andere het speciaal onderwijs in Gouda. â&#x20AC;&#x153;Ik heb zelf in mijn leven lang talloze keuzes gemaakt, die uiteindelijk niet bij mij pasten. Vanuit die ervaring wil ik mensen coachen en begeleiden naar een ďŹ jne toekomst.â&#x20AC;? De 7 Life Skills gaan uit van zeven basisbegrippen, die met elkaar in verband staan en leiden tot een positief gevoel over de persoon zelf en tot

Heerlijk wonen tussen groen en water!

Thiendenland Schoonhoven

Â&#x2122;B^X]ZaA^ci]dghikVc,A^[ZH`^aah#

een bepaald doel. â&#x20AC;&#x153;Samen met het individu bepalen we eerst wie die persoon is. Dit doen we aan de hand van bijvoorbeeld een persoonlijk schilderij, vragen en spelletjes. Hierna bepalen we een droom, een doel. We leren dan de juiste keuzes maken en zoeken hierbij de gewenste hulp. Dan kijken we hoe we dit doel kunnen bereiken op een creatieve manier. Je gaat aan de slag met je droom en je houdt dit vol. Alles vanuit een positieve en praktische be-

FOTO: JAN TIMMER

nadering, dat is onze ďŹ losoďŹ e.â&#x20AC;? Dat het succes universeel is, bewijst Linthorst samen met haptonoom Mart Blokland, met wie hij de hele wereld over reist om 7 Life Skills onder de aandacht te brengen. Woensdag 16 oktober kunnen belangstellenden de werkwijze zelf ervaren tijdens een gratis workshop in Gouda. Via de website www.7lifeskills.org of www.studiolincore.com is alle informatie over de workshop te vinden.

Sanne de With wint Award H8=DDC=DK:CÂ&#x2122; Sanne de With van StylZ Hair & Nails heeft de

natuurlijkthiendenland.nl Daar krijg je nou een kleur van!

Â&#x2122;:c_dn/aZ``ZgZZcaZj`ZkZggVhh^c\Zc#

FOTO: ROBERT VAN DER HEK

Fullcolour adverteren, verrassend lage tarieven in Het Kontakt

Award of Excellence in de wacht gesleept: het bewijs van professionaliteit en kwaliteit op het gebied van salonnagels. Sanne is geslaagd voor de Award of Excellence voor acrylnagels. Vorig jaar werd Sanne uitgenodigd om deel te nemen aan de Nationale Nagelkampioenschappen, waar ze een tweede plaats behaalde. Dit leverde haar een aantekening op om mee te mogen doen aan de Award of Excellence van Salon Cosmetics. Zij slaagde met vlag en wimpel. Sanne: â&#x20AC;&#x153;Ik deed mee omdat ik in mijn inmiddels zesjarige salon vaak geconfronteerd word met nagels die niet mooi zijn en ondeskundig zijn gezet.â&#x20AC;? StylZ kapsalon en nagelstudio is te vinden aan de Waagstraat 8 in Schoonhoven. Meer informatie: www.stylzschoonhoven.nl

Joris Veer Vloerbedekking & Raamdecoratie WONINGINRICHTING

7PPSIBWFOt4DIPPOIPWFOttwitte@jorisveer | www.JorisVeer.nl


Gemeente BERGAMBACHT Ammerstol, Bergambacht en Berkenwoude

actueel

9 oktober 2013 Adresgegevens

Openingstijden

Gemeentehuis Adres: Postbus 5, 2860 AA Bergambacht Bezoekadres: Alingersteeg 2 Telefoon: (0182) 356 555 gemeente@bergambacht.nl www.bergambacht.nl Twitter: @gem_bergambacht

Ma t/m vrij 9.00 tot 12.00 uur en op afspraak Publieksbalie Burgerzaken Ma t/m vrij 9.00 tot 12.00 uur, wo 14.00 tot 17.00 uur en 18.30 tot 19.30 uur

Sociale Zaken Op afspraak. Tel. 0800 -667 667 6 (Nederlek)

Publieksbalie ROB Ma t/m do 9.00 t/m 12.00 uur WMO-Loket Ammerstol: of afspraak Bergambacht: ma t/m vr 9.00 -12.00 uur (gemeentehuis) Berkenwoude: op afspraak

Sport & Cultuursubsidie Subsidie voor uw vereniging! Binnenkort wordt de nieuwste Sporten Cultuurwijzer verstuurd naar alle huishoudens met kinderen in de leeftijd van 6 tot 16 jaar. De gemeente vindt het belangrijk dat de jeugd haar vrije tijd op een leuke en gezonde manier kan besteden. Daarbij zijn vitale verenigingen van groot belang. De gemeente Bergambacht verleent jaarlijks subsidies aan verenigingen en organisaties. Naast de algemene (project)subsidiemogelijkheden zijn er specifieke subsidiemogelijkheden voor sportaangelegenheden: De gemeenteraad en het college van B&W brachten vrijdag 4 oktober een bedrijfsbezoek aan Otolift, één van de grootste werkgevers van de gemeente Bergambacht, en aan Rehorst Elektrotechniek B.V. Bij beide bedrijven vormt innovatie het belangrijkste speerpunt. De raadsleden kregen een rondleiding en mochten een kijkje nemen achter de schermen.

Informatieve Raadsbijeenkomst Dinsdag: Aanvang: Locatie:

15 oktober 2013 19:30 uur Raadzaal gemeentehuis

Agenda: Presentatie: actualisatie Kadernota Wonen. Inleiding: dhr. P. van Haeften

Besluiten van de Raad De gemeenteraad vergaderde op 1 oktober. De volgende besluiten zijn genomen: L  5A1148556C45Regionale visie op Jeugdhulp vastgesteld L  5 A114 8556C 45 Zomernota 2014 vastgesteld L 5 A114 8556C 9>75BC5=4 =5C 45 Visie op de Nieuwe Regio 2.1 en twee raadsleden benoemd in een klankbordgroep gemeenteraden Midden Holland, die meedenkt over de vorm van de nieuwe samenwerking

L

L

5 A114 8556C 25B<?C5> C?C E1BC stelling van de verordening Startersleningen gemeente Bergambacht en het beschikbaar stellen van middelen voor dit doel  5A1148556C9>75BC5=4=5C85C voorstel tot wijziging van de begroting 2013

Het verslag van de raadsvergadering is twee weken na de vergadering van de gemeenteraad terug te vinden op www.bergambacht.nl

Parallelweg langs N207 tussen Kadijk en rotonde N210 De gemeente Bergambacht heeft overeenstemming bereikt met de provincie Zuid-Holland over de aanleg van een parallelweg langs de Provinciale Weg N207 vanaf de Kadijk tot aan de rotonde (Texaco) N210/ N207 /N478. Met de aanleg van de nieuwe weg gaat een jarenlange wens van de gemeente in vervulling en komt een eind aan het zware landbouwverkeer dat noodgedwongen door de bebouwde kom rijdt. Dit komt in alle opzichten de verkeersveiligheid ten goede. De gemeente werkt het voorlopig ont-

werp van de weg verder uit en verzorgt ook de aanbesteding en gunning. De gemeente Bergambacht neemt het grootste deel van de voorbereidingsen aanlegkosten voor haar rekening. De provincie draagt € 400.000 bij aan de aanleg van de nieuwe weg. Na oplevering van de parallelweg komt het beheer en onderhoud in handen van de provincie Zuid-Holland. De gemeente wil zo spoedig mogelijk starten met de aanleg van de parallelweg. Naar verwachting is dat in het najaar van 2014.

digitale activiteitenkalender www.jonginbab.nl

van

Jeugdsubsidie Als aanvulling op de sportsubsidie komen sportverenigingen in aanmerking voor een jeugdsubsidie. De bijdrage per jeugdlid kan niet los worden aangevraagd, maar is gekoppeld aan de sportsubsidie of Sport&CultuursChOOLsubsidie. Het subsidiebedrag bedraagt € 5,00 per jeugdlid (t/m 17 jaar) per jaar.

Sport&CultuursChOOLsubsidie Een sport- of cultuuraanbieder kan voor een sportieve of culturele activiteit in samenwerking met een basisschool of peuterspeelzaal, in aanmerking komen voor een bijdrage van € 75,00 per groep/klas, tot maximaal € 375,00 per activiteit per schooljaar.

Projectsubsidie Een vereniging of organisatie kan ook subsidie aanvragen voor een eenmalige nieuwe activiteit, de projectsubsidie. De gemeente heeft voor deze aanvragen ieder jaar een apart budget beschikbaar. Deze aanvraag moet 8 weken voor aanvang van de activiteit door de gemeente Bergambacht ontvangen te zijn.

Sportsubsidie Een sportvereniging kan een bijdrage van € 250,00 ontvangen als zij een open jeugdactiviteit organiseert, zoals een open dag of sportevenement. Minimaal 8 weken voorafgaand aan het evenement moet de subsidieaanvraag worden ingediend. De activiteit wordt vermeld op de

Meer informatie Alle voorwaarden en de eenvoudige aanvraagformulieren zijn op de website te vinden. Voor meer informatie over de verschillende mogelijkheden kunt u ook contact opnemen met afdeling Samenleving, tel. (0182)-356 555 of e-mail gemeente@bergambacht.nl

Meldpunt Woonomgeving Tel. (0182) 356 588 of via www.bergambacht.nl

Radio Centraal In het programma Informatief is op zaterdagmorgen 12 oktober, om 11.30 uur, de fractievoorzitter van Gemeentebelang, dhr. Pascal van der Hek, te gast. Radio Centraal is te ontvangen op de kabel op 102,9 FM en in de vrije ether 106.6 FM.

Telefoonnummer QuaWonen In de nieuwe activiteitengids van Stichting Welzijn Ouderen Bergambacht staat een foutief telefoonnummer van QuaWonen vermeld (pag. 41). Het juiste nummer moet zijn 088-7996636

Collectes 7 oktober t/m 12 oktober Nederlandse Brandwonden Stichting

Natuurwerkdag Speelpolder De Poldernis Op zaterdag 2 november vindt in Speelpolder De Poldernis in Ammerstol een natuurwerkdag plaats. Jong en oud kan die dag werken aan het behoud en herstel van natuur en landschap. U kunt zich inschrijven om te helpen in de speelpolder! De werkzaam-

heden vinden plaats van 09.00 – 12.30 uur, inclusief ontvangst en afsluiting met een broodje. In Speelpolder De Poldernis kunt u: polderspeelplaats opruimen, sloten schoonmaken, slootkanten schoonmaken, grasmaaien en eventueel inzaaien en snoeien

Opgeven Lijkt het u leuk mee te helpen? Dan kunt u zich aanmelden via www.natuurwerkdag.nl. Kinderactiviteiten Naast de werkzaamheden in de speelpolder zijn er ook kinderactiviteiten voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deze activiteiten starten vanaf 10.00 uur. De kinderen kunnen zelf vogelvoer maken, potjes beschilderen en hun creaties zelf in de speelpolder ophangen. Voor de activiteit graag aanmelden via jongerenwerk@ bergambacht.nl Voor vragen kunt u terecht bij Y. Kevenaar, afd.Samenleving, 0182-356 545 of y.kevenaar@bergambacht.nl


gemeente-info

Dinsdag 8 oktober 2013

Werk aan de weg week 41 - ma. 7 okt. t/m vrij. 11 okt. Ammerstol D . Sportlaan wordt opnieuw bestraat, tussen de kruising met de Snackertstraat en de Capellelaan. Dit gedeelte is afgesloten voor doorgaand verkeer. De Snackertstraat, Sportlaan, Zalmstraat, Elfstraat en de Visserijstraat incl. de parkeerplaats naast de skeelerbaan, zijn bereikbaar via de Hugenholtzstraat. Bergambacht D .Secr. Schippersstraat wordt herstraat. De werkzaamheden vinden plaats vanaf de kant van de Badhuisstraat, dit gedeelte is gesloten voor doorgaand verkeer. De parkeergarage is vanaf

D

D

nu bereikbaar vanaf de kant van de Beatrixstraat. De uitgang is nu ook gelijk de tijdelijke ingang van de parkeergarage. 7 -. ‘s Heeraartsbergstraat vinden rioleringswerkzaamheden plaats. De weg is afgesloten voor het verkeer. 7-.<=27.7>*7-.9.:,.5.7**7 de Dijklaan-Oost wordt het riool vervangen. Het betreft het gedeelte tussen de Ambachtstraat en de weteringbrug. Doorgaand verkeer op dit gedeelte van de Dijklaan blijft gewoon mogelijk.

Voor vragen over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met de gemeente 0182-356 555

15

Voor derde keer MKB-vriendelijkste gemeente in Zuid-Holland Bergambacht is voor de derde keer op rij gekozen tot MKB-vriendelijkste gemeente van Zuid-Holland. De gemeente scoort net als in 2011/2012 goed op alle onderzochte onderdelen. Twee jaar geleden won Bergambacht ook de wisseltrofee voor MKBvriendelijkste gemeente van Nederland. Landelijk winnaar Met het behalen van de eerste prijs in de provincie maakt Bergambacht automatisch kans om tot regionale winnaar uitgeroepen te worden. De vier regionale winnaars krijgen een nominatie voor MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland. Op 28 november, tijdens de Week van de On-

dernemers in Amsterdam, wordt bekend of Bergambacht de titel MKBvriendelijkste gemeente van Nederland prolongeert. Het tweejaarlijkse MKB-onderzoek is voor iedere gemeente in Nederland gehouden. In totaal hebben 18.218 ondernemers (in het midden- en kleinbedrijf ) hun medewerking verleend aan het onderzoek. Hoge cijfers Het onderzoek naar de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland richt zich op vier pijlers: de tevredenheid van de ondernemers, het imago van de gemeente, de gemeentelijke communicatie en het gemeentelijke beleid en ten slotte de beoordeling van

de ondernemers op de prijs/kwaliteitsverhouding van de gemeentelijke lasten. De prijs/kwaliteitsverhouding van de gemeentelijke lasten in Bergambacht krijgt van de eigen ondernemers een 7,9. Gemiddeld wordt de prijs/kwaliteitsverhouding in provincie ZuidHolland gewaardeerd met een 6,0. In 2010 scoorde Bergambacht een 7,7 als gemiddeld rapportcijfer. Eindscore Met een eindscore van 8,4 steekt Bergambacht met kop en schouders uit boven alle andere gemeenten in Zuid Holland. Ter vergelijking: op de 2de plaats staat de gemeente Zoetermeer met een 7,2 als eindcijfer.

Sport- en Cultuurseizoen feestelijk geopend De opening van het sport- en cultuurseizoen is tijdens drie activiteiten gevierd In Ammerstol werd afgelopen zaterdag een geslaagde koperworkshop gehouden. Kinderen konden onder begeleiding van leden van Excelsior ’64 oefenen op verschillende koperinstrumenten zoals trompet, bugel, cornet, hoorn en tuba. Ook konden zij dansen op de dansmatten. Tussen de middag werden de kinderen lekker verwend met een pannenkoek. Aan het einde van de ochtend en middag werd er opgetreden voor publiek met de nummers die zij in korte tijd hadden geleerd. Freerun-clinic In Bergambacht werd afgelopen vrij-

dag een freerun-clinic gehouden in Zalencentrum de Waard onder begeleiding van Gym vereniging Thor en Team-Hyperspeed. Veel jongeren hebben hieraan deelgenomen. De clinic is druk bezocht. Tijdens deze avond is de eerste sport- en cultuurwijzer uitgereikt voor Wethouder Dilia Blok aan één van de jongeren.

lende spellen georganiseerd voor de jeugd.

Spellen Zaterdag 21 september is het seizoen geopend in Berkenwoude, gelijktijdig met de ingebruikname van het nieuwe kunstgrasveld van v.v. F.C. Perkouw. Op het andere kunstgrasveld waren er vanaf 10 uur verschil-

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ontvangen: 26 september 2013- Tussenlanen 33, Bergambacht nieuwbouw woning

Indien het de activiteit bouwen betreft wordt de aanvraag voorgelegd aan de Welstandscommissie. Deze behandeling is openbaar. Wilt u de behandeling van een bepaald bouwplan bijwonen, dan kunt u contact opnemen met de coördinator welstandszaken op het Technisch Bureau in de Krimpenerwaard (TBK), dhr. B.van Rijnsbergen, tel. 0180-514455.

Het bekendmaken van aangevraagde vergunningen is ter informatie. U kunt nog geen bezwaar maken of zienswijzen indienen.

VOOR TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN GELDT: De stukken die betrekking hebben op bouw-, milieu- en verkeerszaken kunt u van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00 uur inzien bij de publieksbalie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Beheer (ROB). Een afspraak maken is niet nodig. Voor informatie en het maken van een afspraak buiten deze uren kunt u bellen, tel. (0182) 356 525. *1. BEZWAAR Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken te rekenen vanaf de dag na de verzenddatum van het besluit, daartegen bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Bergambacht (adres zie colofon). Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten: naam en adres van de belanghebbende, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Graag een kopie van het betreffende besluit toevoegen. Indiening van het bezwaar schorst het besluit niet. Belanghebbende kan, als spoed dat vereist, verzoeken om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH, Den Haag. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening heft de rechtbank griffierecht.

VERLEEND OMGEVINGSVERGUNNING ZIE *1

Verzonden: 3 oktober 2013 - Benedenberg 58, Bergambacht - gebruiken deel van bijgebouw als bedrijfsgebouw

Voor bezwaar/beroep: zie kader

*2. ZIENSWIJZEN INDIENEN Bij voorgenomen besluiten (ontwerpbesluiten) kunt u binnen 6 weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd zienswijzen indienen. Dat betekent dat u uw mening over dit voorgenomen besluit kunt geven. U dient uw zienswijze in bij het college van burgemeester en wethouders van Bergambacht (adres zie colofon). Bij uw zienswijze zet u in ieder geval uw naam en adres, de datum, op welk besluit uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van uw zienswijze. Ook kunt u mondeling uw zienswijze kenbaar maken. Dit kan alleen op afspraak. Een afspraak kunt u maken met de afdeling ROB via tel. (0182) 356 555. Alleen belanghebbende die tijdig hun zienswijzen naar voren brengen over een ontwerpbesluit kunnen later beroep aantekenen tegen een definitief besluit *3. BEROEP Belanghebbenden kunnen beroep indienen binnen een termijn van zes weken die aanvangt op de dag nadat de gemeente het besluit ter inzage heeft gelegd. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Het beroep kan worden ingesteld bij de rechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH, Den Haag. Voor het indienen van een beroepsschrift zijn griffierechten verschuldigd.

De beroepsprocedure staat alleen open voor belanghebbenden die tijdens de voorbereidingsprocedure tegen het ontwerpbesluit een zienswijze hebben ingediend of aan kunnen tonen dat zij hiertoe niet in staat zijn geweest. Ook digitaal kan beroep ingesteld worden bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Indiening van het beroep schorst het besluit niet. Belanghebbende kan, als spoed dat vereist, verzoeken om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH, Den Haag. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening heft de rechtbank griffierecht.


TE KOOP

WOENSDAGMARKT IN SCHOONHOVEN

AANGEBODEN

T.k. 1-pers. bed, 2-pers.bed; koelkast 85cmH Miele; grenen inboedel; scheerapp. nw; stylingtang; matras 120x60. Tel. 0641876327. T.k. eiken theekastje; 4 makkummer borden 1920; goudsteenkommen; opeline 3-dlg kaststel; Amsterdamse school pendule; wijnglaasjes. Tel. 0182-581589.

Gebakken Kibbeling

Vers gebakken en verfijnd gekruid!

500 GRAM € 7,50 700 GRAM € 10,- MET SAUS

T.k. gevr.: zwarte klapstoelen. Tel. 0180-551465.

Verse Slibtong

T.k. gezichtsbruiner Philips z.g.a.n. t.e.a.b. Tel. 0657234200.

€ 2,75 PER STUK 4 VOOR € 10,- 5E GRATIS! Nieuwe vangst ouderwets lekkerv

T.k. i.z.g.s. Toyota Corolla 1.6 WT-1 sedan 2008, 42.800 km zwart met.; caravan Hylander Design 410 1997 m. voort. + luifel, nwe bndn €2500,-. Tel. 0628455056.

Huisgerookte Schep/Zalm

T.k. lange d.blauwe im. bontjas mt 40/42 a.nw €200,-. Tel. 0182-305035.

Kijk voor heerlijke bereidingstips www.visrecepten.nl

Gestoomde Makreel

PER STUK € 3,50 2 VOOR € 6,Uit eigen rokerij! Volgens oud recept!

T.k. Miele koelkast tafel mod. €75,-; NMW kndr autostoelen; 2x oliegev. radiatoren m. thermost.; 1-pers.bed compl., 2-pers.bed 140x200cm compl.; eiken lamp; Delftsbl. vazen. Tel. 0641876327.

€ 2,20 100 gram 500 gram € 9,95

Hollandse Garnalen Vers gepeld!

€ 9,95 per bakje à 250 gram Kijk voor de dagvangsten in de kraam!

T.k. omafiets zwart €75,-. Tel. 0180-514302.

Gebr. Bakker & Zn. - Meubelen - Vloerbedekking - Matrassen Opgericht 1860

- Gordijnen - Zonwering - Speelgoed

- Kantoor & schoolartikelen - Verlichting - Woonaccessoires

Woninginrichting

LAAGSTE PRIJSGARANTIE OP VLOEREN room Wilt u de show heeft bezichtigen en u een vervoers probleem? nu Bel ons, wij kome ngen ophalen en bre u weer thuis!

,MKWUXTM\M_WVQVOQVZQKP\MZ OM M2 SHOWRO

2000 Openingstijden: aanwezig Personenlift Dinsdag t/m vrijdag van 8.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 18.00 uur; vrijdag koopavond van 18.30 - 20.30 uur; zaterdag van 9.00 - 16.00 uur. Zondag en maandag gesloten.

www.bakkermeubelen.nl Hoogstraat 28 - 44 en 55 – Haastrecht – Tel. 0182-501313/502230 www.facebook.nl/bakkermeubelen

WAKKER WORDEN! HET BESTE BED KOOP JE GEWOON BIJ

DROOMVLUCHT SLAAPCOMFORT Goedemorgen!

Tijd voor een nieuwGELD bed? VOOR UW OUDE BED TIE GEHELE COLLEC

OP DE LE MERKEN* MET ONZE UNIEKE INRUILKORTING DUS OOK OP AL

HOE WERKT HET? f 1-persoons vana

€ 399,f 2-persoons vana € 899,INFORMEER NAAR ! ONZE UNIEKE ACTIE MODEL.

natie xspringcombi s. luxe topdekmatra Complete boEE ief lus P SENSE inc 100x200,

, Model MELVIN SL de maten 90x200 en. Leverbaar in ur aat 210/220. kle tem de ng len Le hil 0. 60 versc 0x200 & 200x20 18 0, 20 0x 16 0, 120x200, 140x20

OP DIT 0 PROCENT RENTE PER MAAND VANAF € 61,45 NDEN) (LOOPTIJD 12 MAA

ING MOGELIJK GESPREIDE BETAL R DE VOO RWA ARD EN

* Vraag naar de

voorwaarden.

De betere beddenwinkel mét kennis en persoonlijke service! UPLOAD FOTO’S

INRUILWAARDE

WINKEL KORTING

HALEN & BRENGEN

Kijk voor alle uitgeslapen deals op www.droomvluchtslaapcomfort.nl

KEL NAA VRA AG IN DE WIN

VRAAG IN DE WINKEL NAAR DE VOORWAARDEN.

Zevenhuizen | Krimpen aan de Lek | Berkel en Rodenrijs

Zevenhuizen | Krimpen aan de Lek | Berkel en Rodenrijs

www.droomvluchtslaapcomfort.nl


Dinsdag 8 oktober 2013

Alzheimerontmoetingsplaats İĠĥĬĬīĥĬijĢīš In ontmoetingscentrum De Brug, Pasteurweg 100 te Schoonhoven, wordt donderdag 17 oktober de maandelijkse Alzheimerontmoetingsplaats gehouden. Aanvang 19.30 uur. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Dementie is een ziekte die veel invloed heeft op verschillende aspecten van het dagelijks leven. Aanpassingen en hulpmiddelen kunnen de persoon met dementie helpen om zijn zelfstandigheid te behouden. Donderdag 17 oktober zal een gastspreker vertellen over de mogelijkheden.

Brandwondencollecteweek įĢĤĦĬš In heel Nederland gaan van 6 tot en met 12 oktober zo’n 55.000 vrijwilligers van de Nederlandse Brandwonden Stichting van deur tot deur tijdens de nationale collecteweek. De Nederlandse Brandwonden Stichting is afhankelijk van (particuliere) giften. Jaarlijks wordt ongeveer de helft van de totale inkomsten opgehaald tijdens de collecte en daarmee is de collecte van essentieel belang. Meer informatie over projecten, het voorkomen van brandwonden en voorlichting, is te vinden op www. brandwondenstichting.nl

Dag van de palliatieve zorg ĤĬIJġĞš Zaterdag 12 oktober vindt de jaarlijkse internationale dag van de palliatieve zorg (IDPZ) plaats. Terminale Zorg Thuis en Hospice MiddenHolland organiseert in dit kader een bijeenkomst in de Agnietenkapel in hartje Gouda (Nieuwe Markt) om aandacht te vragen voor dit onderwerp. Een speciaal samengesteld koor o.l.v. Margreet Ravenstein (www.zinginwerk.nl) heeft een lied ingestudeerd. Om 11.45 uur wordt dit ten gehore gebracht. Na een toespraak door de directeur van VPTZ Nederland, Chantal Holtkamp, vindt van 13.00-16.00 uur een informatiemarkt plaats, die in het teken staat van het thema: ‘Wat doen wij voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten?’

VakantieBieb-app įĢĤĦĬš De VakantieBieb-app is weer live. Liefhebbers kunnen t/m 27 oktober weer kiezen uit thrillers, (streek) romans en andere verhalen van o.a. Gouden Stropwinnaar 2012 Bram DeHouck (Zomer zonder slaap), Mankell (Wallander) en Bas Steman (De aankomst). In de digitale boekenkast staan ook leuke titels voor kinderen zoals ‘Chitty vliegt weer’ van Cottrell Boyce, ‘De stille dief’ van Rian Visser en ‘Kleine sprookjesverteller ‘van Tjong-Khing. De service is bedoeld voor alle leden van de bibliotheek, maar ook niet-leden kunnen de e-books lezen. Meer info: www.bibliotheeklekijssel.nl

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

17 accent

WWW.HETKONTAKT.NL

Derde boek van ‘schrijvende nomade’ İĠĥĬĬīĥĬijĢī š Ze noemt zichzelf ‘een schrijvende nomade’. Dat is niet zo gek als je bedenkt dat Fleur van der Laan (38) sinds 1999 de wereldzeeën bevaart als machinist op containerschepen en haar avonturen optekent in autobiografisch getinte romans. In 2005 debuteerde de Schoonhovense met ‘Rus’ en sinds vorige week ligt ‘Zeevrouw’ in de boekhandel. Een vrouw tussen ruwe zeebonken, die haar gevoelens voornamelijk uit op papier. Een bijzondere combinatie op het eerste gezicht, maar voor de stoere Fleur van der Laan een doodgewone zaak. “Ik schreef als puber al volop over mijn belevenissen in een dagboek. Schrijven vond ik leuk. Ik communiceer graag met mezelf en dat doe ik door alles neer te pennen. Ik heb weinig mensen nodig om de dagen door te komen. Bij mijn dochtertje Skadi en husky Matsi kan ik genoeg liefde kwijt. Ja, ik heb ook een vriend, de vader van mijn kind. Hij vaart nu enkele maanden op zee. Hij staat helemaal aan het eind van het rijtje. Ik ben daar eerlijk in.” Koel, afstandelijk, een eenling; Fleur van der Laan knikt instemmend in haar woning aan de Lekdijk. “Ik laat niet snel iemand toe in mijn leven, maar ik heb welzeker emoties, twijfels, hoogte- en dieptepunten. Bovenal ben ik een zwerver, die zoveel mogelijk van de wereld en andere culturen wil zien. Daarom ben ik graag op zee. Daar ben ik vrij, vaar ik van haven naar haven. Een onvoorspelbaar leven past bij mij. Ik kan zo de boel oppakken en met kind en hond maanden in een

tent op een camping bivakkeren. ” Het schrijven zou ze echter niet snel links laten liggen. Het is voor Fleur therapeutisch en verfrissend om fictie en fantasie in boekvorm vast te leggen. ‘Rus’ gaat over een onbereikbare liefde voor Boris. “Daar heb ik ook in werkelijkheid veel verdriet van gehad. Hij was getrouwd en ging niet in op mijn avances. Ik ben zelfs nog een keer naar Schiphol gesjeesd om hem te kunnen zien.” Vervolgens zag ‘Zwarte Zee’ in 2009 het levenslicht,

™;aZjgkVcYZgAVVcbZi]VVg_dc\Z]jh`n#

įĢĤĦĬš Hoe zet je als ondernemer de Krimpenerwaard nog beter op de kaart als aantrekkelijk gebied voor toeristen en recreanten? De cursus ‘Gastheerschap in de Krimpenerwaard’ kan regionale ondernemers daarbij helpen. In vijf bijeenkomsten krijgen de deelnemers inzicht in de geschiedenis, de natuur, de bijzondere plekjes en de toeristische mogelijkheden van het gebied. Ook een excursie en een sessie over het gebruik van social media maken deel uit van het cursusprogramma. De cursus ‘Gastheerschap in de Krimpenerwaard’ wordt georgani-

seerd door de K5-gemeenten en IVN Zuid-Holland. Op donderdag 10 oktober vindt van 13.30 tot 15.00 uur een informatiebijeenkomst plaats in zorgboerderij De Hoekse Sluis, Opperduit 2 te Lekkerkerk. Daarbij krijgen belangstellende ondernemers nadere toelichting over de inhoud va de cursus en kunnen zij hun verwachtingen en wensen ten aanzien van de inhoud uitspreken. Namens K5 houdt Henny de Jong zich als beleidsmedewerker bezig met recreatie en toerisme in de streek. “De cursus ‘Gastheerschap’ is zeker niet bedoeld om de ondernemers belerend te informeren over de regio waarin ze

zelf actief zijn of actief willen zijn”, zegt De Jong. “De meeste van hen hebben goede kennis van de regio. De cursus kan hen echter wel verder helpen en mogelijk nieuwe informatie toevoegen. Belangrijk is dat we gezamenlijk de aantrekkelijkheid van de Krimpenerwaard nog beter onder de aandacht kunnen brengen van bijvoorbeeld recreanten en toeristen uit de steden om de Krimpenerwaard heen. Daar ligt nog een groot potentieel aan bezoekers.” Ondernemers met belangstelling kunnen op de website van IVN meer informatie over de cursus vinden.

Een kastje vol met kinderzwerfboeken ğĢįĤĞĪğĞĠĥı š Aan de buitenmuur van de woning van de Bergambachtse Tineke Spruytenburg hangt een intrigerend kastje. Wie de deurtjes opent ziet boeken: kinderzwerfboeken! “Het concept is heel simpel: kinderen mogen zonder te vragen een zwerf-

boek meenemen”, vertelt Spruytenburg, in het dagelijks leven kindercoach en opvoedondersteuner namens de praktijk Atreyu & Momo. “Het is daarna de bedoeling dat ze het boek doorgeven aan een ander kind. Zelf houden mag ook: als ze het zo mooi vinden dat ze er liever geen afstand

van willen doen.” Om het kastje goed gevuld te krijgen, probeert Tineke Spruytenburg regelmatig nieuwe boeken te kopen. “Er zijn twee dingen waar ik op let: de kwaliteit en geschiktheid voor kinderen in de leeftijd tot tien, elf jaar.” Verschillende Bergambachtse kinderen hebben het zwerfboekenkastje aan de Burgemeester Uylkenstraat 17 inmiddels ontdekt. “Ze vinden het geweldig!”, weet Spruytenburg. “Pasgeleden was ik boven aan het werk en hoorde ik een kind met een opgewonden stemmetje tegen haar moeder zeggen dat ze boeken in een kastje had gezien. ‘Loop nou door’, was de reactie van de moeder. Ik zou zeggen: blijf staan met je kind en kijk wat er in het kastje zit. Het is zo belangrijk om kinderen al op jonge leeftijd plezierig te laten kennismaken met lezen! Daar heb je een leven lang plezier van. Bovendien zijn kinderzwerfboeken gratis. Ideaal dus voor kinderen uit gezinnen die het zich niet kunnen veroorloven een boek van vijftien euro aan te schaffen in de winkel.”

™=Zi`^cYZgolZg[WdZ`Zc`Vhi_Z#

FOTO: JAN TIMMER

“Ik ga het plot niet verklappen. Dat neemt de spanning weg.” Veel weggestopte emoties komen bij het herlezen boven. “Bij sommige passages krijg ik nog steeds tranen in m’n ogen. Dat zegt voldoende, want ik ben beslist geen huilebalk.” ‘Zeevrouw’ (ISBN10 9038896662) kost 17,50 euro. Uitgeverij: Nijgh & Van Ditmar. Pieter van der Laan

FOTO: ROBERT VAN DER HEK

‘Gastheerschap in Krimpenerwaard’

‘Baby in beeld’ ğĢįĤĞĪğĞĠĥıš Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Bergambacht organiseert ouderbijeenkomsten ‘Baby in beeld’ voor ouders met een eerste baby tussen 0 en 4 maanden. Voor de bijeenkomsten zijn nog enkele plaatsen vrij. De jeugdverpleegkundige van het CJG zal informatie en tips geven over de ontwikkeling van de baby en alles wat met het kersverse ouderschap te maken heeft. Baby in Beeld bestaat uit vier bijeenkomsten van twee uur, vanaf woensdag 6 november van 10.00-12.00 uur in het CJG te Bergambacht (Meidoornstraat 3d). Aanmelden kan via www.cjgcursus.nl

waarin het opnieuw draait om lust en liefde in een kuuroord aan De Krim. Van beide boeken werd weliswaar een flink aantal exemplaren afgezet, maar van een definitieve doorbraak was geen sprake. Hogere verwachtingen heeft Fleur van der Laan echter van ‘Zeevrouw’, waarin ze het harde leven op zee in al zijn facetten laat zien. Het gaat over driften en jaloezie aan boord en eindigt met een waargebeurde kaping door Somalische piraten. Over de verdere inhoud wil ze niet te veel kwijt.

Jan Timmer

Thiendenland Café İĠĥĬĬīĥĬijĢīš De eerste editie van Thiendenland Café vindt op donderdag 10 oktober plaats in het Arto Theater. Er zijn twee workshops, namelijk ‘MFA in Thiendenland’ en ‘Ruimte om te groeien’. Aanvang 19.30 uur. Kinderopvang Schoonhoven, PCB Ichthusschool en Koningin Emmaschool gaan samenwerken in de MFA Thiendenland. Hoe gaat dat functioneren en wat wordt de rol van de MFA in Thiendenland? Tijdens de workshop zijn de initiatiefnemers benieuwd naar het beeld dat bij bezoekers leeft en gaan de directeuren met de zaal in gesprek. In ‘ Ruimte om te groeien’ staat de woonbeleving en –kwaliteit centraal. Tijdens deze workshop gaan de deelnemers op ontdekking naar wat voor hen en hun kinderen belangrijk is als het gaat om ruimtelijke kwaliteit in Thiendenland II. Bezoekers volgen beide workshops. De avond wordt afgesloten met gezamenlijke conclusies en een laatste drankje. Aanmelden kan via thiendenlandcafe@thiendenlandnatuurlijk.nl.

Nieuw boek van Marja Vos İĠĥĬĬīĥĬijĢīš ‘Jetske’ het nieuwe boek van Marja Vos, is afgelopen week uitgekomen. Ditmaal schreef de Schoonhovense auteur een vertederende liefdesgeschiedenis. De twee jonge kinderen die samen opgroeien, samen leren fietsen, gaan naar de middelbare school en trouwen vervolgens ook. Het lijkt een verhaal uit een sprookje. Maar dan gaat Jetske een reis naar Zuid-India maken. De gebeurtenissen hier brengen een wending in haar tot nu toe rustig verlopen leventje.Het boek is te bestellen bij www. boekscout.nl en te koop bij de schrijfster aan huis. Graag eerst even bellen (0182-383924).


publicaties

Dinsdag 8 oktober 2013

18

DE VRIES MODE DE NIEUWSTE MODE VOOR DE LAAGSTE PRIJS!

OPHEFFINGSLEEGVERKOOP! MET KORTINGEN TOT 70%!

VANAF WOENSDAG 9 NOVEMBER, MET ONDER ANDERE:

JACKS BROEKEN ROKKEN JASSEN JEANS VANAF

VANAF

VANAF

VANAF

VANAF

59,-

25,-

25,-

59,-

25,-

DE VRIES MODE

Raadhuisplein 93-94, Krimpen a/d IJssel, (0180) 512 056, www.devriesmodekrimpen.nl

11+12 OKTOBER OPEN DAGEN! GRATIS HR++ GLAS BIJ BESTELLING VAN UW KUNSTSTOF KOZIJNEN!


SLAGERIJ

RUNDER RIBLAPPEN Heel kilo

SUPER SLAVINKEN 4 HALEN 3

7,

95

BETALEN

SCHOUDER KARBONADE ZONDER BEEN 500 gram 4,50 Heel kilo

6,

90

VAN D ER

POEL

SCHOUDERHAM 150 gram

BRETONSE KIPSALADE 150 gram

GEBRADEN ROSBIEF 100 gram

1,00 1,99 1,80

sinds 10 jaar

1,10

Nieuwe chefkok Arie Sloof

GEBRADEN KIPROLLADE VERSE CORDON BLEU 4 HALEN 3 BETALEN 100 gram HALF OM HALF GEHAKT 500 gram 3,99

Heel kilo

4,

99

PALINGWORST 150 gram

1,20

Albert Plesmanstraat 11, Schoonhoven Tel. (0182) 38 45 09 (naast Lidl-supermarkt) Let op! maandag gesloten

GITAARARAR LESSEN SEN SE

(11 jaar chefkok â&#x20AC;&#x2DC;t Centrum in Bergambacht)

Private dining mogelijk Feestje tot 40 of tot 80 personen Nieuwe menukaart

GEBOORTEKAARTJES

Laatste woensdag van de maand altijd Indisch eten voor â&#x201A;Ź 17,50

OOK DAAR ZIJN WIJ GOED IN! De Groot Drukkerij bv Zuidzijde 131, Goudriaan, 0183 - 583311 www.degrootfamiliedruk.nl

Openingstijden wo t/m zo vanaf 11 uur voor lunch en diner

Heb jij altijd al akoestisch h gitaar g gi willen spelen, maar kwam het er nooit ooit van? Dit is je kans! ooi Gediplomeerde en n ervaren gitaardocente met een lespraktijk tijijk in Bergambacht heeft nog enkele nk kele plaatsen vrij. k Een gratiss proefles is mogelijk. G.Walraet Tel.0182-600741 of o 06-15372156 Website: www.gitaarlesbergambacht.nl aarlesbergambacht.nl aa

Bij uw bestelling vanaf 50 geboortekaartjes, krijgt u een naamposter cadeau!

SNEL KLAAR OP WERKDAGEN!

Buitenhaven 1 - Nieuwpoort 0184-601384 www.eetcafededam.com Ik sta op voor mijn moeder Els Kijk wat jij kunt doen op staoptegenkanker.nl/inactie

Wij hebben alles voor uw feest ( #"$!&# (#$# ( " ( ( "%### "$#"%&"% &"&"&"$ "( )

Stichting â&#x20AC;&#x153;De Zevenderâ&#x20AC;? zelfstandig wonen voor ouderen Postbus 21 2870 AA Schoonhoven

TE HUUR

Jan Kortlandstraat 20 Schoonhoven verdieping (straatzijde) kamers 2 huurprijs â&#x201A;Ź 525,00 servicekosten â&#x201A;Ź 150,00 inclusief verwarming leeg per 1 november 2013

Voorwaarden: - binding met Schoonhoven / regio - max. 2 personen - leeftijd 55 jaar & ouder - belastbaar inkomen max â&#x201A;Ź 42.000,-

Toewijzing: Â&#x2021;ELMPHHUGHUHEHODQJVWHOOHQGHQRSEDVLVYDQSXQWHQV\VWHHP Â&#x2021;DOVHHUVWHJURHSNRPHQGLHJHQHQLQDDQPHUNLQJGLHHHQELQGLQJPHW 6FKRRQKRYHQFTUHJLRKHEEHQ UHJLRLVJHPHHQWHQGLUHFWJUHQ]HQG DDQ6FKRRQKRYHQ

Â&#x2021;GHWZHHGHJURHS]LMQGLHJHQHQGLHDDQGHRYHULJHYRRUZDDUGHQYROGRHQ HQRIEXLWHQGHUHJLRZRQHQ Â&#x2021;GHEHODQJVWHOOHQGHPHWKHWKRRJVWHSXQWHQDDQWDO DOVHHUVWHJURHSHHQ NULMJWHHQYRRUORSLJHDDQELHGLQJ+LHUQDPRHWHQGLYHUVHEHZLMVVWXNNHQ ZRUGHQRYHUOHJGP OHHIWLMGEHZRQLQJVGDWXPHG ,QGLHQGH]HQLHWNXQ QHQZRUGHQRYHUOHJGGDQZRUGWGHYRRUORSLJHDDQELHGLQJLQJHWURNNHQ Puntensysteem: Â&#x2021;KXLGLJHZRRQUXLPWH]HOIVWDQGLJSXQWSHUPDDQGYDQDIGHEHZRQLQJ KLHUYDQ Â&#x2021;RRNGHHYHQWXHOHYURHJHUHLQ6FKRRQKRYHQJHZRRQGHSHULRGHQWHOOHQPHH

â&#x153;&#x201A; â&#x153;&#x201A; Belangstellenden voor de woning kunnen onderstaande bon voor * Catering * Feestverhuur * Buffetten * Barbecueâ&#x20AC;&#x2122;s * Bruiloften op locatie

Raadhuisplein 103, 2922 AJ Krimpen aan den IJssel

woensdag 16 oktober 2013 sturen aan bovenstaande postbus QDDPYRRUOHWWHUV DGUHV SRVWFRGHZRRQSODDWV WHOHIRRQ JHERRUWHGDWXP DDQWDOSHUVRQHQ ELQGLQJ6FKRRQKRYHQUHJLR HHUGHUHLQ6FKRRQKRYHQ JHZRRQGHSHULRGH Q  ZRRQWRSKXLGLJDGUHVVLQGV HYHQWXHOHRSPHUNLQJHQ KDQGWHNHQLQJ
onroerend goed

Dinsdag 8 oktober 2013

20

Te koop / te huur

Garage boxen Kijk op WWW.DESTELLING.info

O

O PE N

PE N

H

H

U

U

IS

IS

Download nú onze App met het actuele aanbod!

TE KOOP AANGEBODEN

T.k. skischoenen Salamon hrn mt 43 €35,-, dms mt 40 €25,- i.g.s.; hangklok ± 50jr oud €50,-. Tel. 06-54675917.

Stolwijk, Bovenkerkseweg 33a

Stolwijk, Goudseweg 55

Een ruime tuin rondom, vrij wonen aan een landelijke weg maar toch op loopafstand van het dorp. Deze ruime vrijstaande woning heeft het allemaal. Laat u verrassen door de ruimte van de woning en maak snel een afspraak voor het bezichtigen van de woning. 5 oktober a.s. van 11:00 - 15:00 uur open huis.

Op een zonnig perceel nabij de dorpskern van Stolwijk bieden wij u deze vrijstaande jaren ’30 woning aan met eigen toegangsbrug en ruime berging van 14m2. 5 oktober a.s. van 11:00 - 15:00 uur open huis.

Woonopp. 155m2 met 5 slaapkamers

Woonopp. 95m2 met 2 slaapkamers

Trouwplannen

O

PE

N

H

U

IS

Vraagprijs € 219.000,- k.k.

O

PE

N

H

U

IS

Vraagprijs € 475.000,- k.k.

T.k. t.e.a.b. 6 bkn (mappen) ber. v.d. 2e wereldoorlog. Tel. 0183-581695.

Ouderkerk aan den IJssel, Karekiethof 1

Krimpen aan de Lek, Spitsbergen 10

In een rustige woonomgeving ligt deze geschakelde woning met aangebouwde garage en zonnige achtertuin op het zuidwesten met parkeergelegenheid op eigen grond.

Deze geschakelde bungalow met garage ligt op een prachtige locatie; aan de voorzijde een rustig hofje en aan de achterzijde aan het water met uitzicht op het weteringbos. De woning is goed onderhouden en v.v. parkeergelegenheid op eigen grond. 5 oktober a.s. van 11:00 - 15:00 uur open huis.

Modellenboeken om thuis te bekijken liggen voor je klaar.

Woonopp. 120m2 met 2 grote slaapkamers

De Groot Drukkerij bv

5 oktober a.s. van 11:00 - 15:00 uur open huis. Woonopp. 120m2 met 3 slaapkamers

Vraagprijs € 339.000,- k.k.

Vraagprijs € 300.000,- k.k.

Zuidzijde 131 2977 XE Goudriaan Tel. 0183-583311

NIEUW IN VERKOOP

NIEUW IN VERKOOP

Wethouder Venteweg 31 Gouda

Vraagprijs € 165.000,- k.k.

Stel je eens voor… Je bent jong... woont in een appartementje of misschien nog bij je ouders thuis. Dan is er nu de mogelijkheid om je eerste hoekwoning te kopen. Vrij gelegen met diepe achtertuin op het westen. Wie had dat verwacht? De woning is lekker ruim van opzet en kan een paar handige handen gebruiken. De basis is goed maar verder kan je je hart ophalen. Dan de plek… Aan de rand van de het centrum aan een doodlopende weg met breed water aan de achterzijde. Vrijheid… Rust… Ruimte… En wat denk je van twee parkeerplaatsen op eigen grond!

Groene Singel 1 Schoonhoven

NIEUW IN VERKOOP

Vraagprijs € 182.500,- k.k.

Het blijft een prachtig stukje van Schoonhoven. Midden tussen het groen, vrij gelegen en toch heel dicht bij het centrum van de stad. Tegenover de ijsbaan in een straat met groenstroken, statige bomen en daar langs staan de woningen. Ongetwijfeld een uniek plekje om te wonen en eigenlijk ideaal voor iedereen. De woning is eenvoudig en is van het type ‘handen uit de mouwen’. Door de jaren heen bijgehouden maar nooit gemoderniseerd. De tuin is ideaal, gelegen op het oosten met een stenen schuur en optimale privacy. Dat niet alleen… Er is een grote houten garage, makkelijk voor de auto of de hobby. De woning is een voormalige huurwoning. De verkoop vindt plaats in opdracht van Woningstichting QuaWonen.

tVrijheid… Rust… Ruimte… t2 slaapkamers + ruime bergzolder tDiepe achtertuin met houten berging tTwee parkeerplaatsen op eigen grond

VERKOCHT

tHoekwoning met garage tRuime doorzon woonkamer t3 slaapkamers + zolder tTuin op het oosten gelegen met stenen berging

Meidoornstraat 10 Bergambacht

NIEUW IN VERKOOP

Vraagprijs € 259.000,- k.k.

Woon je heerlijk maar heb je toch behoefte aan een maat groter? Op alle vlakken? Dan komt deze woning ongetwijfeld in de buurt van je wensenpakket. Kijk maar eens goed naar de foto’s….. het begint al bij die enorme woonkamer, heerlijk veel ruimte voor het zitgedeelte en het eetgedeelte. En ruimte voor de kids om te spelen, en wat dacht je van de slaapkamers, er zit geen kleintje bij! Het is niet alleen binnen ruim. Ook buiten heeft het huis aanzienlijk meer. Het is een hoek, met een extra stuk tuin er naast, en…. een garage!!

Dorpsstraat 23 Berkenwoude

Vraagprijs € 259.000,- k.k.

Soms tref je het goede uit meerdere werelden. Dat is hier ook zo. Er zijn veel mogelijkheden! U ziet een unieke woning aan een zeer fraaie en karakteristieke straat met een enorme achtertuin en zelfs nog een aparte garage / schuur. Het is een uitdaging. Dat bevestigen wij direct. In het verleden was het pand in gebruik als woonhuis annex cafe genaamd “het voormalig regthuis” en sinds een aantal jaren is het geschikt gemaakt voor het gebruik van meerdere bewoners.

Gelegen op een unieke plek in Bergambacht. Voor de deur is het helemaal vrij. Vrij uitzicht in het groen.

Aan de andere kant………… het is hier uitermate goed mogelijk om twee nieuwe woningen te bouwen! Het perceel is 731 m2 groot en door de mogelijkheid om direct aan de straat te bouwen ontstaat er een fraaie en diepe achtertuin, gelegen op het westen met de mogelijkheid om met de auto “achterom” te komen!

tHoekwoning met garage tNette keuken en badkamer t4 slaapkamers + hobbykamer tBuitenschilderwerk uitgevoerd door een schilder in 2013

De gemeente Bergambacht heeft zich positief geuit over deze vraag en zal, rekening houdend met de voorschriften van het bestemmingsplan, een aanvraag tot bouwvergunning in behandeling nemen.

VERKOCHT

Burgemeester Uilkensstraat 1 2861 AD BERGAMBACHT Goudenregenstraat 17

Bergambacht

La Fontainepad 11 Schoonhoven VOLG ONS OOK OP FACEBOOK EN TWITTER!

T 0182-35 57 88

info@vanegmondmakelaardij.nl www.vanegmondmakelaardij.nl


Dinsdag 8 oktober 2013

Polderdichter įĢĤĦĬš Tien kandidaten hebben zich bij Kunstwaard aangemeld voor de strijd om de titel ‘Polderdichter van de Krimpenerwaard’. Vanavond (dinsdag 8 oktober) wordt de dichtwedstrijd tussen 20.00 en 22.30 uur in De Zaag aan de IJsseldijk in Krimpen aan de Lek gehouden. Kandidaten zijn Roel Botter (Bergambacht), Nenske Glasbergen (Vlist), Hanna van Halm (Haastrecht), Christel van Herk (Bergambacht) Willem Wilgenwind (Gouderak), Christian Hagendijk (Krimpen aan den IJssel), Louisa van der Hek (Lekkerkerk), Cees van Vliet (Ouderkerk aan den IJssel), Hugo Haël (Krimpen aan den IJssel) en Bert Hazeleger (Krimpen aan den IJssel). Alle deelnemers dragen drie gedichten voor. De poëzie-bijeenkomst begint om acht uur. De jury zal rond half elf de beste polderdichter aanwijzen. De presentatie is in handen van Cindy Snoek, die in 2011 de titel ‘Polderdichter van de Krimpenerwaard’ in de wacht sleepte. Volgens organisatrice Gerjo Goudriaan van de Vereniging KrimpenerKunstwaard kan de winnaar rekenen op veel publiciteit. “Bij talloze evenementen wordt de polderdichter naar voren geschoven. Voor wie meer naamsbekendheid wil in de regio, is deze wedstrijd een prima podium.”

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

Voetveer brengt Vissen met cliënten paardenmarkt dichterbij ĞĪĢĦġĢ š Speciaal voor de paardenmarkt vaart voetveer ‘De Overkant’ tussen Ameide en Lopik ook op donderdag 10 oktober nog een keer. “Als het mooi weer is, zetten we op de dag van de paardenmarkt ongeveer duizend mensen over”, vertelt Greet Groenendijk. Ze is bestuurslid en vanaf het begin bij het veer betrokken. “Dat we varen tijdens de paardenmarkt wordt zeer gewaardeerd. Doordat er vroeger een pontje was in Tienhoven, zijn er mensen van beide zijden van de Lek met elkaar getrouwd. In de zestiger jaren is het Tienhovense pontje uit de vaart genomen.” Dankzij ‘De Overkant’ kunnen familieleden van de andere kant van het water toch weer gemakkelijk in Ameide erwtensoep komen eten. Of peperkoek kopen, paarden zien draven, bijpraten en op koopjes jagen op de markt, om maar een paar dingen te noemen die de tweede donderdag in oktober zo bijzonder maken. Het zou zomaar tot nieuwe huwelijken kunnen leiden, die verbinding over het water. Omdat het voetveer nooit vóór negen uur vaart, zijn er weinig scholieren die er gebruik van maken. “Om dezelfde

reden wordt het veer ook nauwelijks gebruikt door mensen die naar hun werk gaan. We zien vooral fietsers, recreanten, mensen die gaan zwemmen bij Salmsteke. Met goed weer wordt het veel gebruikt. Bij de start hebben we wel vroeger in de ochtend gevaren, maar dan waren er te weinig mensen. Dat kostte teveel.” Het veer kan bestaan dankzij subsidies en sponsoren. Per vaart kunnen er tachtig voetgangers of veertig fietsers overgezet worden. De vaste schippers zijn Jacob Kanon en Andries van Santen. Daarnaast zijn er vrijwilligers die de vaste schippers kunnen vervangen. Ze beschikken allemaal over een groot vaarbewijs. Het veer vaart van mei tot en met september. En dus op de dag van de paardenmarkt. Meer informatie is te vinden op: www.voetveer-ameide-lopik.nl. De paardenmarkt in Ameide bestaat uit de warenmarkt (9.00-16.00 uur), keuringen van paarden en pony’s in tien verschillende categorieën (9.0013.00 uur) een showprogramma op het Burgemeester Wesselsplein (14.00-17.00 uur), ringrijderij onder het zadel (vanaf 14.30 uur) en ringrijderij voor aanspanningen (vanaf 15.30 uur).

Gratis ijs İĠĥĬĬīĥĬijĢīš Komend weekend geeft Proef! aan de Schoonhovense Haven tot besluit van het zomerseizoen gratis ijs weg aan iedereen die de ijssalon bezoekt. De actie begint op zaterdag 12 oktober vanaf 10.00 uur en eindigt op de Culturele Zondag van 13 oktober om 17.00 uur. Op beide dagen is er (zolang de voorraad strekt) gratis ijs voor iedereen. “De gratis ijs-actie is echt een Schoonhovense traditie geworden”, zegt Proef!-eigenaresse Kristel van der Schaaf. “Voorgaande jaren gaven we ijs weg tijdens Halloween en de Ladies Night, schepten we in één weekend telkens bijna duizend ijsjes en ontvingen we van allerlei kanten ontzettend leuke reacties. Omdat Halloween en Ladies Night dit jaar beide pas in november zijn, combineren we de actie nu met het weekend van de Culturele Zondag.”

Vrouwenkoor in De Hoeksteen İĠĥĬĬīĥĬijĢīš Zaterdag 12 oktober verzorgt het zestien stemmen tellende Lekkerkerks Vrouwenkoor een concert in De Hoeksteen te Schoonhoven. Het in 1980 opgerichte koor zingt voornamelijk werken van componisten uit de renaissance tot heden. Tijdens dit concert zal, onder leiding van Map Baks, de missa Sponza Christi van Hendrik Andriessen en het bekende Cantique de Jean Racine van Gabriel Fauré worden uitgevoerd. De werken zullen muzikaal worden begeleid door Jaap den Besten, die ook twee solo orgelwerken van Hendrik Andriessen en César Franck ten gehore zal brengen. Het concert begint om 20.00 uur, de locatie is Albert Schweitzerlaan 2 (Schoonhoven) en de toegang is vrij.

Optreden ĠĞğĞIJĴš ‘Kees en Mark’ treden zondag 13oktober op in zalencentrum ‘In ‘t Witte Paard te Cabauw. Met natuurlijk veel Catsliedjes, maar ook nummers van Neil Diamond, Tom Jones, Jan Smit en Hollandse meezingers. Aanvang 17.00 uur, de entree is gratis.

21 vrije tijd

™9dcYZgYV\/eVVgYZcbVg`i^c6bZ^YZ#

ARCHIEFFOTO: GEURT MOUTHAAN

İıĬĩĴĦħĨ š Hengelsportvereniging ‘De Mooi Weer Vissers’ uit Stolwijk heeft vorige week voor de tweede keer een lijntje uitgegooid met cliënten van activiteitencentrum De Baanbreker.

In het activiteitencentrum van de Gemiva-SVG Groep komen sinds enige tijd naast mensen met een verstandelijke beperking ook mensen met nietaangeboren hersenletsel. Op verzoek van één van de begeleidsters van De Baanbreker is eind juli een groep van die cliënten samen met leden van De Mooi Weer Vissers gaan vissen. Het werd een groot succes. Reden om het vorige week woensdag dunnetjes over te doen. “Voorzitter van de hengelsportvereni-

ging Bert Verstoep was direct enthousiast toen hij van mijn verzoek hoorde”, vertelt Lia Oskam, begeleidster van De Baanbreker.”Hij heeft leden van de vereniging enthousiast gemaakt om als vrijwilliger mee te gaan. Iedere cliënt had zijn eigen vismaatje. Bert heeft zelfs voor nieuwe hengels gezorgd. De mensen vonden het heerlijk om in de natuur te zijn en genoten van het contact met hun vismaat.” Sinds maart is activiteitencentrum De Baanbreker niet alleen open voor mensen met een verstandelijke beperking, maar ook voor mensen met nietaangeboren hersenletsel en/of een lichamelijke beperking. Zij wonen in de directe omgeving en komen voor dagbesteding naar De Baanbreker.

Expositie collectie Van der Kop in kerk İĠĥĬĬīĥĬijĢī š De gemeente Schoonhoven organiseert samen met de Remonstrantse gemeente Schoonhoven een unieke expositie van de collectie Van der Kop. Vanaf zondag 13 oktober is de nalatenschap, bestaande uit tekeningen en schilderijen van de in Schoonhoven geboren - broers Han en Ad van der Kop te zien in de Remonstrantse Kerk. Han van der Kop -die voor zijn werk diverse prestigieuze prijzen wonwoonde en werkte begin jaren dertig van de vorige eeuw in Rome en Florence, waar hij de klassieke schilderkunst bestudeerde. Zijn broer Ad hield zich naast schilderen ook bezig met beeldhouwen. Hoewel hij werd vermeld in ‘De Scheen’ (Pieter Scheen; Lexicon Beeldende kunstenaars) zou hij er niet in slagen zich een grote reputatie te verwerven. Behalve een selectie uit het echte werk, worden in de Remonstrantse Kerk ook de eerste digitale beelden getoond. De nog maar onlangs gemaakte, nog ruwe foto’s van schetsen, tekeningen en schilderijen zijn voor het eerst voor het publiek te bekijken. Deze digitalisering is een onderdeel in

het proces van een complete registratie, die uiteindelijk moet leiden tot de ontsluiting van de hele collectie voor publiek. De Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Schoonhoven maakt zich sterk voor de digitalisering en ontsluiting van de collectie. Daarnaast is Schoonhovenaar Hans Fokker als Van der Kop-kenner hier ook bij betrokken. De expositie ‘Collectie Van der Kop’ wordt getoond in de Remonstrantse Kerk, aan de Kruispoortstraat 6 in Schoonhoven. Een passende locatie, omdat de familie Van der Kop lid was van deze kerkgemeenschap. Tijdens de exposities is iemand aanwezig die meer kan vertellen kan over de achtergrond van de collectie en de familie Van der Kop. De expositie is onderdeel van de Culturele Zondag, die op 13 oktober plaatsvindt en wordt door de wethouder Cultuur, Marry Holst-Brink, om 14.00 uur officieel geopend. De drie zondagen daarna (20 oktober, 27 oktober en 3 november) is de expositie in de kerk ook vrij te bezoeken van 14.00 tot 17.00 uur. Op zondag 10 november wordt deze bijzondere expositie afgesloten. Voor meer informatie: www.collectievanderkop.nl

Culturele Zondag in Schoonhoven İĠĥĬĬīĥĬijĢī š Op bijna veertig locaties in Schoolhoven zijn op 13 oktober (Culturele Zondag) ateliers, werkplaatsen, galeries, theaters en musea tussen 13.00 en 17.00 uur geopend. Schoonhoven is dé nationale Zilverstad maar tijdens Culturele Zondag is er nog veel meer aan kunst en cultuur te zien. Uiteraard zijn veel goud- en zilversmeden en ateliers geopend, maar bezoekers kunnen bijvoorbeeld ook de collectie schilderijen en tekeningen van de gebroeders Van der Kop bewonderen in de Remonstrantse kerk (zie artikel hierboven).

gen werk van Van Nouhuys, werk getoond van gastzilversmeden uit Engeland en Duitsland.

In het Arto Theater is werk van Carla Emmen te zien en duiken de leden van de Creatieve Kliek weer op.

Op de Stenen Brug staan de verhalenvertelsters van ‘Het Zingend Paard’ en in het Raadhuis wacht een gids op mensen die een rondleiding wensen.

Er zijn bodemvondsten in Het Pakhuis van Erik van Egmond, het hoedenatelier Studio Barth art & hat is geopend en bij Schoon Juweel zijn

nieuwe sieraden te bewonderen die met 3D-techniek zijn ontwikkeld. Een folder met een route langs alle open ateliers is verkrijgbaar in Schoonhoven. De deelnemers aan Culturele Zondag zijn de 13e te herkennen aan zilveren ballonnen.

Highlights Klokkenfabriek Van Kan is te bezichtigen; hier exposeert Bram Herens met leerlingen en leest Marja Vos voor. In het Nederlands Zilvermuseum zijn highlights te zien van de nieuwe collectie en op meerdere locaties wordt bijzonder werk van de ‘Creatieve Kliek’, het collectief van jonge creatievelingen uit Schoonhoven, getoond. Paul de Vries, André van Loon en Arjan Vrielink laten in zilvergalerie De Watertoren zilverkunst zien in de ambachtelijke omgeving van de werkplaats. Daarnaast Dreumesdromen in de Havenstraatse Wal en in Studio 925 van Jan van Nouhuys wordt, naast het ei-

™O^akZghb^YVVc]ZilZg`#

FOTO: STEPHAN TELLIER


onroerend goed

Dinsdag 8 oktober 2013

22

7ONINGTYPEN/OIEVAAREN'RUTTO

Verkoop gestart!

7ONINGTYPEN:WAANEN+EIZERGANS

Haal nu de verkoopdocumentatie bij de makelaar!

.UINVERKOOPDIVERSEWONINGENINHETPRACHTIGE"ERGAMBACHT7OONOPPERVLAKTEVANAFCAM OPRUIMEKAVELSVANAFM!LLEWONINGENHEBBENDIVERSEUITBREIDINGS ENINDELINGSOPTIES Â&#x201E; (OEKWONINGENTYPE/OIEVAAR VANAF` VON Â&#x201E; 4USSENWONINGEN'RUTTOVANAF` VON Â&#x201E; 4WEE ONDER EEN KAPWONINGENTYPE+EIZERGANS VANAF` VON Â&#x201E; (ALFVRIJSTAANDEWONINGTYPE:WAAN KOOPSOMVANAF` VON

/NTWIKKELING

6ERKOOPINFORMATIE

T (015) 276 04 00

Herreveld & de Vogel Makelaardij

Van Egmond Makelaardij

T (0182) 35 20 99

T (0182) 35 57 88

WWWDIJKLAANWESTNL

 /   SHOWROOMUNITS EN BEDRIJFSUNITS

Remko Schrijver, uw RE/MAX Makelaar RE/MAX Totaal Makelaars (Rotterdam) Straatweg 30 3051 BG Rotterdam t. 010 - 4535922 m. 06-20115278 www.remax.nl

ng ctfinancieri 100% proje r beschikbaa s rpe conditie tegen sche

Prijzen vanaf 210.000 v.o.n.

excl. BTW.

Nog slechts 2 showrooms en 2 bedrijfsruimtes beschikbaar. RUIM 50% VERKOCHT

Meer info via deze link: www.remax.nl/80741001-181


Dinsdag 8 oktober 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

23 vrije tijd

zaterdag

zaterdag

12 oktober

12 oktober

12 oktober

‘Radio 538 DJ’s on tour’ in De Waard

Bands in de Engel

Kunst in De Zaag

Kaarten in de voorverkoop kosten 7,50 euro, aan de deur 10 euro. De zaal is geopend vanaf 21.00 uur en legitimatie is verplicht. Voor tickets en meer info: www. soundparadise.nl

Classicrockband Take it Easy en de Schoonhovense band Beautiful Garden treden op in de Engel, Koestraat 4 te Schoonhoven. Aanvang 21.00 uur, de entree is gratis.

Vier kunstenaars exposeren nog één weekend in De Zaag (Krimpen a/d Lek). De link tussen de regionale kunstenaars is de MuseAspaaractie. Te zien zaterdag en zondag (12.00-17.00 uur).

WOENSDAG 9 OKTOBER

SWOS organiseert bingomiddag 14:00, Schoonhoven, Stichting SWOS, Ontmoetingscentrum aan de Oranjeplaats. Stichting SWOS organiseert weer een gezellige bingomiddag. De zaal gaat om 13.45 uur open. Activiteitenmiddag in Bibliotheek Bergambacht 14:00, Bergambacht, bibliotheek. Het is Kinderboekenweek! In de bibliotheek van Bergambacht wordt daarom weer de jaarlijkse activiteitenmiddag gehouden. Filmmiddag ANBOBergambacht 14:30, Bergambacht, Dienstencentrum, Burg. Huijbrechtstraat 2. ANBO, afdeling Bergambacht, organiseert voor haar leden en overige senioren in de gemeente Bergambacht een filmmiddag. De film laat veel zien uit het verleden van Bergambacht. De bijeenkomst is tevens een

goede gelegenheid om kennis te maken met de ANBO. De toegang is voor leden gratis, van overige belangstellenden wordt een bijdrage van 2 euro gevraagd. Rotonde-avond: ‘Zorg over de zorg’ 20:00, Schoonhoven, De Hoeksteen. Protestantse gemeente De Hoeksteen organiseert een Rotonde-avond met een forumdiscussie. Het thema is: ‘Zorg over de zorg’. De zorg voor ouderen, zieken en mensen met een beperking lijkt almaar minder te worden. Zo is de opzet van de nieuwbouw van Sola Gratia nauwelijks meer te vergelijken met het oude. De appartementen zijn veel ruimer, het aanbod van zorg lijkt juist veel minder te worden. Wat zijn de consequenties voor de mensen die zorg nodig hebben? En voor de mantelzorgers? Krijgen bijvoorbeeld familieleden in de toekomst te maken met bepaalde vormen van zorgplicht? Over dit laatste is Vierstroom-bestuurder Jeroen van den Oever bereid

gevonden een korte toelichting te geven op het beleid van Vierstroom Zorg. Zijn organisatie verplicht familieleden van cliënten om minimaal vier uur per maand mantelzorg te verlenen. Naast Vierstroom-bestuurder Van den Oever bestaat het forum uit wethouder Marry Holst-Brink, Remke v/d Heide (PCOB), Corrie Hoogendoorn en Sandra Timmer (SWOS), Ingrid Maan (diaconie Hoeksteen) en Kees van Nes (ouderraad Gemiva). Gespreksleider is Wim Blauw. ZATERDAG 12 OKTOBER

Bridge kroegentocht in Schoonhoven 10:00, Schoonhoven, diverse locaties. In Schoonhoven wordt weer de jaarlijkse bridgekroegendrive gehouden. Meer dan tweehonderd bridgers zullen tussen 10.00 en 17.00 uur de straten tussen Belvédère en Holle Bolle Gijs, tussen Lekzicht, de ‘Chinees’ en de Haven bevolken. Tussen de middag kunnen ze genieten van een lunch, die

Zondag 13 oktober AMMERSTOL Herv. Gem. 10.00 uur ds. R. Braakhuis.

09.30 en 18.30 uur ds. A.J. Sonneveld. POLSBROEK/VLIST Herv. Gem. 09.30 uur dr. C.A. v.d. Sluijs, 18.30 uur ds. S.J. Verbeij.

BENSCHOP Herv. Gem. 09.30 uur ds. H. Klink, 18.30 uur ds. C.N. van Dis. Prot. Gem. 09.30 uur dr. G.J. Smink.

SCHOONHOVEN Evang. Rafael Gemeenschap, Willem de Zwijgerschool, Kamerlingh Onnesdreef 4 10.00 uur dienst. Evangelische Gemeente De LeBERGAMBACHT vensbron, Het Bastion 10.30 uur Geref. Ontmoetingskerk 10.00 uur ds. P.J. van Midden, 18.30 uur Thijs Jansen. Herv. Gem. 10.00 uur leerhuis. Herv. Gem. 08.45 en 10.30 ds. L. Schaap, 18.30 uur ds. S.A. Doolaard. Oud Kath. Kerk 10.45 uur kand. G. v.d. Berg, 18.30 uur uur Eucharistieviering. Prot. Gem. ds. W. Arkeraats. De Hoeksteen Schoonhoven en Willige Langerak 09.30 uur ds. mw. BERKENWOUDE M.A. Gouwens-de Gier, 18.30 uur Geref. Gem. 19.30 uur ds. B.J. van Boven (woensdag 9 oktober). 10.00 ds. mw. Stella Kralt. R.K. Parochie H. Bartholomeus 17.30 uur Euchaen 19.00 uur stud. H. Brons. Herv. ristieviering (zaterdag 12 oktober). Gem. Wijk 1 10.00 uur ds. Mein09.30 uur Eucharistieviering. ders. Herv. Gem. Wijk 2 10.00 uur ds. J.J. van Holten, 19.00 uur prof. STOLWIJK dr. A. de Reuver. Geref. Gem. 19.30 uur ds. G. Hoogerland (woensdag 9 oktober). HAASTRECHT Geref. Kerk 10.00 uur ZWEO-dienst 10.00 en 19.00 uur ds. G. Hoogerland. Herv. Gem. wijk 1 10.30 uur Geref. kerk, 19.00 uur mw D. ds. W.M. de Bruin. Herv. Gem. wijk Schwager. Herv. Gem. 10.00 uur mw. A. Bosman. St. Barnabasparo- 2 09.00 uur ds. G. van Wijk, 19.00 uur ds. J.J. ten Brinke. chie 19.00 uur Eucharistieviering (zaterdag 12 oktober). 11.00 uur WILLIGE LANGERAK Eucharistieviering. Herv. Gem. 10.00 uur ds. H.S. Mosterd, 18.30 uur ds. A.J. Sonneveld. JAARSVELD Herv. Gem. 09.30 en 18.30 uur ds. RADIO KERKDIENSTEN J. de Wit. Interk. Omroep Beraad Schoonhoven 10.00 uur Herv. gem. Willige LOPIK Geref. Kerk 09.30 uur drs. J. Greven, Langerak, ds. H. Mosterd. 18.30 uur ds. J. Visser. Herv. Gem.

meer service online op www.hetkontakt.nl

service

Kerkdiensten

overal verschillend is. En passant worden 32 spellen gespeeld over acht ronden in acht verschillende locaties. Deze Kroegentocht is zeer aantrekkelijk voor ‘gewone’ bridgers. Er zijn veel prijzen te winnen, waaronder, hoe kan het ook anders, veel Schoonhovens zilver. Er is nog plaats voor negen paren. Meer info: Hubert van Teylingen, 06-49840311/ vanteylingen@hetnet.nl Cabauwse najaarsmarkt 10:00, Cabauw, Fam. Snoek, Cabauwsekade 86. De rommelmarktcommissie organiseert de Cabauwse najaarsmarkt. Er is een groot aanbod van brocante meubels, zoals tafels, stoelen, kasten en bedden en vele woonaccessoires, zoals lampen, spiegels etc. De markt begint om 10.00 uur bij de fam. Snoek, aan de Cabauwsekade 86. Taxatiemiddag in De Arendshoeve 13:00-16:00, Bergambacht, De Arendshoeve. Taxateur en veilinghouder Arie Molendijk uit Rotterdam zal deze dag oude en zeldzame boeken, handschriften, kloosterboeken en/of oude bijbels op hun waarde schatten. Molendijk is vooral gespecialiseerd in oude geschiedenis, topografie, (staten)bijbels en theologie. Taxeren kost 5 euro. Meer info: antiquariaat A.C. Molendijk: 010-4667164/0651950097/info@molendijkboeken.nl Uitvoering De Lofstem 20:00, Jaarsveld, Hervormde kerk. Chr. gem. zangvereniging De Lofstem verzorgt een uitvoering in de Hervormde kerk te Jaarsveld. Dit ter gelegenheid van het twintigjarig jubileum van Cees van der Slik als dirigent van het koor, waarbij tevens de nieuwe kleding wordt gepresenteerd. Medewerking wordt verleend door soliste Pia Schütz en organist Bram van Oort. De uitvoering begint om 20.00 uur en de toegang is gratis. Feestavond in De Waard met ‘Radio 538 DJ’s on tour’ 21:00, Bergambacht, De Waard. ESP Entertainment verzorgt de eerste editie van de komende feestavonden in Bergambacht. Deze eerste editie wordt feestelijk geopend met een avond ‘Radio 538 DJ’s on tour’, waarbij de DJ’s de allernieuwste hits draaien. Kaarten in de voor-

verkoop kosten 7,50 euro, aan de deur 10 euro. De zaal is open vanaf 21.00 uur en legitimatie is verplicht. Voor tickets en meer info: www. soundparadise.nl ZONDAG 13 OKTOBER

Herfstwandeling 11:00-15:00 uur, Lekkerkerk, kanocentrum/Hendrikshoeve (startpunt), Loet 2. Onder het motto ‘Er-op-uit in ‘t Groen?...Doen’ organiseert het natuur- en recreatieschap Krimpenerwaard samen met Groenservice Zuid-Holland deze wandeling door het Loetbos. Er zijn wandelroutes uitgezet van 5 (met puzzel voor kinderen), 10 en 17 kilometer. Er is ook mogelijk onder leiding van een gids deel te nemen aan een excursie. Deze begint 14.00 uur. Meedoen aan de wandeling en/of excursie kost 1 euro voor volwassenen en 0,50 euro voor kinderen tot en met 12 jaar. Iedere deelnemer ontvangt een herinnering. Meer informatie: 010-2981010. Live-optreden in café In ’t Witte Paard 17:00, Cabauw, In ‘t Witte Paard. Kees en Mark treden op met natuurlijk veel Catsliedjes, maar ook nummers van o.a. Neil Diamond, Tom Jones en Jan Smit. Aanvang 17.00 uur, de entree is gratis. DINSDAG 15 OKTOBER

Vrouwencontactmorgen 9:30, Jaarsveld, Verenigingsgebouw. Vrouwen van alle leeftijden zijn welkom in het Verenigingsgebouw te Jaarsveld voor een Vrouwencontactmorgen. Deze ochtend zal Tjitske Lemstra spreken over het thema: ‘Genieten is een geschenk’. Daarnaast worden er ook liederen gezongen en is er ruimte voor een kopje koffie of thee. De bijeenkomst duurt tot ca. 11.30 uur. Ledenavond Vrouwen van Nu Bergambacht 19:45, Bergambacht, De Waard. Vrouwen van Nu, afdeling Bergambacht, houdt een ledenavond met als gast dhr. V.d. Ent. Hij vertelt, ondersteund door dia’s, over zijn fietsreis door Amerika en Canada. Hij legde in vijf maanden in totaal 12.500 kilometer af. Ook introducés zijn welkom om de avond bij te wonen. WOENSDAG 16 OKTOBER

Lezing over Oostvaardersplassen 19:30 uur, Gouda, ‘De Driestar Educatief’, Burgemeester Jamessingel 2. Natuurfotograaf Erwin van Laar geeft namens vereniging Groei & Bloei een presentatie over de Oostvaardersplassen. Dit gebied staat flink in de belangstelling sinds de première van de natuurfilm De

uitgaan

zaterdag

Nieuwe Wildernis. Het gebied was ooit het diepste gedeelte van het voormalige IJsselmeer. De overheid besloot om dit gebied pas later te gaan droogleggen en liet het een aantal jaren ongemoeid liggen. Nu is het één van de belangrijkste moerasgebieden van West-Europa dat dient als rust- en voedselplek voor vele soorten trekvogels. Bezoekers van deze presentatie mogen gratis gebruik maken van het parkeerterrein gelegen langs het spoor tegenover de ingang van ‘De DriestarEducatief’. Ook niet Groei & Bloei leden zijn welkom. Entree is 5 euro. www.gouda. groei.nl ZATERDAG 19 OKTOBER

Aurora organiseert Herfstconcert 14:30, Ammerstol, NH kerk. Zangvereniging Aurora verzorgt een bijzonder vocaal middagconcert in de NH kerk te Ammerstol. Met een speciale combinatie van een mannenkoor, dameskoor en gemengd koor wil Aurora de bezoekers verrassen. Kerk open 14.00 uur, aanvang concert 14.30 uur. De toegang tot het concert is gratis. Voor een compleet overzicht, zie: www.hetkontakt.nl

Marjolein ‘Berini’ Meijers brengt muzikale roadshow =66HIG:8=I™ Marjolein ‘Berini’ Meijers treedt donderdag 10 oktober op in cc Concordia in Haastrecht. Ze brengt een muzikale roadshow langs de uiteinden van het bestaan. Marjolein Meijers en haar muzikanten nemen de bezoekers mee naar een café in een dead-end street. Een bar die bol staat van verhalen. ‘Niemands Meisje’ is een rauwe komedie over gebroken hoop op de ruïnes van idealen. Met haar muzikale talent en de skills van een rascomédienne brengt Marjolein een theatershow vol hartbrekers en tranentrekkers, daarbij muzikaal ondersteund door Walter en Onno Kuipers. ‘Niemands Meisje’ begint donderdagavond om 20.15 uur. Kaarten (à 13,50 euro) zijn te bestellen via www.cultureelcentrumconcordia.nl


auto`s

Dinsdag 8 oktober 2013

50/50 deal?

Wij hebben het Options CASH Plan

Rente

ĂŠn een gegarandeerde

restwaarde!

24

GEBOORTEKAARTJES OOK DAAR ZIJN WIJ GOED IN! Kom voor uitgebreide collecties met grote, kleine, kleurrijke, grappige, lieve, klassieke, aparte en originele geboortekaartjes naar: De Groot Drukkerij bv Zuidzijde 131, Goudriaan, 0183 - 583311 www.degrootfamiliedruk.nl

Kantoorboekhandel Groot-Ammers Voorstraat 5, Groot-Ammers, 0184 - 662495

U betaalt nu slechts rantie incl. 5 jaar ga

â&#x201A;Ź 9.868,-

voor een nieuwe

FordFocus

Chr. Boekhandel De Parel Kleyburgplein 27, Nieuw-Lekkerland

rte0 geboo een 5 f a n a u V s, krijgt kaartje ster cadeau! naampo

Chr. Boekwinkel De Bouwsteen Lindenstraat 2, Bleskensgraaf

SNEL KLAAR OP WERKDAGEN!

DE ACTIE: Met het Ford Options CashPlan betaalt u nu slechts â&#x201A;Ź 9.868,- voor de superzuinige 1.0 Ecoboost Trend uitvoering met Technology Pack en metaallak. Deze Focus heeft een rijklaarprijs van â&#x201A;Ź 24.463,-. Op deze prijs ontvangt u â&#x201A;Ź 2.000,- korting en een inruilpremie van maar liefst â&#x201A;Ź 2.000,-. Bovendien hebben wij heel voorzichtig een

<ZZ[db `^cYZgZc

toekomstig gegarandeerde minimumwaarde (TGMW) na 2 jaar ingeschat. Deze gegarandeerde minimumwaarde kunt u na 2 jaar rentevrij aďŹ&#x201A;ossen maar dit is niet verplicht. U kunt er ook voor kiezen uw Focus in te ruilen of terug te geven. De â&#x201A;Ź 9.868,- is een rijklaarprijs, er komen dus geen aďŹ&#x201A;everingskosten meer bij! Uiteraard kunt u de inruilwaarde van uw huidige auto in mindering brengen op dit bedrag.

www.redeenkind.nl    

HET REKENVOORBEELD: -/-/-/-

TOTAAL RIJKLAAR UW REGISTRATIEKORTING UW INRUILPREMIE ACTIEPRIJS RIJKLAAR GEGARANDEERDE MINIMUMWAARDE

â&#x201A;Ź 24.463,â&#x201A;Ź 2.000,â&#x201A;Ź 2.000,â&#x201A;Ź 20.463,â&#x201A;Ź 10.595,-

U BETAALT â&#x201A;Ź 9.868,(minus de inruilwaarde van uw huidige auto) Kenmerken Options Cash Plan aanbieding (0%): Contante prijs

Aanbetaling

Totaal kredietbedrag

FordFocus â&#x201A;Ź 20.463,- â&#x201A;Ź 9.868,- â&#x201A;Ź 10.595,-

Vaste debet rentevoet

Jaarlijks kostenpercentage

Duur overeenkomst (mnd)

Termijnbedrag (p.mnd.)

Slottermijn

Totaal te betalen bedrag

0%

0%

25

â&#x201A;Ź 0,-

â&#x201A;Ź 10.595,-

â&#x201A;Ź 10.595,-

Ford Schakel treedt op als verbonden bemiddelaar en adviseert daarmee uitsluitend voor FCE Bank. De Europese Standaardinformatie is verkrijgbaar via FCE Bank en wordt voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst verstrekt.

SCHAKEL

schakelautogroep.nl

Schoonhoven y C.G. Roosweg 4 y T 0182-30 32 11 Krimpen aan den IJssel y Van der Giessenweg 32 y T 0180-54 81 81

We zijn niet geschapen om veilig in de haven te liggen; we mogen de wijde wereld in.

Prijzen incl. BTW/BPM, kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage, leges en eventuele fabrieksopties, tenzij anders aangegeven. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van standaard speciďŹ caties. Prijsaanpassingen i.v.m. wettelijke maatregelen zijn voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden. Zie voor verkoopvoorwaarden www.ford.nl. Gemiddeld brandstofverbruik liter/100 km: 4,8 en CO2-uitstoot gr/km: 109.

EH-Basisjaar

De voorbereiding op jouw vervolgstudie!

EĂŠnjarige opleiding

WWW.EH.NL

Vraag de nieuwe studiegids aan!

EH WORDEN WIE JE BENT Evangelische Hogeschool Amersfoort


Dinsdag 8 oktober 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

25 sport

WWW.REGIO-VOETBAL.NL

Benschop wint spektakelstuk

Voetbal

ğĢīİĠĥĬĭš Al vroeg in de wedstrijd tegen Woudenberg was er een ongelukkige botsing tussen Kevin Bakker en de uitkomende Benschop-keeper Kevin van Beuningen, die vanwege zijn verwondingen in het ziekenhuis moest worden behandeld. Er bleek gelukkig niets gebroken.

Zevenklapper Schoonhoven; FC Perkouw fors onderuit

Reservekeeper Bram Haaksman, juist hersteld van een kruisbandblessure, moest als eerste de gang naar het net maken toen de Benschop-defensie een bal niet weg kreeg en Joost Hazeleger deze in de linker benedenhoek tikte. Benschop liet zich niet uit het veld slaan en twee minuten later was het 1-1 via Jeroen de Vlieger. En weer even later stond de 2-1 op het bord. Guus Tennekes bereikte de op snelheid zijnde Matthieu Oudshoorn en met een prima schuiver liet hij doelman Schennink kansloos. Na de gelijkmaker van Woudenberg kwam de thuisploeg laat in de eerste helft weer op voorsprong. Niels de Jong was de doelpuntenmaker met een schitterende boogbal. Direct na de rust leek de wedstrijd beslist. Niels de Jong liet zijn tegenstander zijn hielen zien en bracht de meegekomen Matthieu Oudshoorn in stelling: 4-2. Woudenberg gaf zich echter niet gewonnen en rook na de 4-3 bloed. Kansen op de gelijkmaker waren er zeker (Woudenberg kreeg zelfs een strafschop, die werd naast geschoten), maar Benschop bleef met kunst- en vliegwerk overeind. In de 88e minuut besliste de thuisploeg het duel met de 5-3. Doelpuntenmaker was Matthieu Oudshoorn.

Ammerstol werkt aan doelsaldo ĞĪĪĢįİıĬĩš Van een echte wedstrijd tussen Ammersto l en Aeolus was na een kwartier spelen al geen sprake meer. De man van het scorebord draaide overuren gezien de 8-0 ruststand. “In de pauze spreek je dan af om geen tegengoal te krijgen en door te gaan met scoren,” merkte de winnende coach Rieny Looren de Jong op na afloop. “Aeolus heeft twee spelers die wel wat kunnen, vandaar de twee tegengoals. Mijn ploeg speelde te gemakzuchtig en liep ook nog eens tegen twee domme, gele kaarten op. In zo’n wedstrijd is dat volkomen onnodig.” Ondertussen bleef Ammerstol wel doorgaan met het maken van doelpunten. Frank de Bruyn (5x), Ronald de Jong (3x), Niels Oosterom (2x), Ben de Jong, Joshua Remmerswaal en Barry Brand verzorgden de Ammerse doelpuntenproductie.

Floreant te sterk voor Cabauw ĠĞğĞIJĴš Cabauw staat weer met beide benen op de grond na de monsterzege van een week eerder. Het Boskoopse Floreant was in Cabauw met 1-4 te sterk. Cabauw begon goed maar twee persoonlijke fouten leidden de Boskoopse tegendoelpunten in. Eerst leed Nick Nagel onnodig balverlies, waarna de gasten doeltreffend counterden. Kort daarna speelde laatste man Tjalle van Kats (17) de bal in de voeten van een tegenstander, die prompt raak schoot. Tom Overbeek kreeg een goede kans op de aansluitingstreffer, maar hij miste deze. Floreant bracht met uitvallen de marge op vier. In de tweede helft kwam Cabauw, met de pas 15-jarige Nick Jongbloed in de gelederen, beter voor de dag. Meer dan een eretreffer van Nagel zat er echter niet in.

Bergambacht heeft weinig in te brengen Bergambacht had niet veel in de melk te brokkelen tegen Lekkerkerk en verloor terecht met 0-1. įĢĤĦĬš Slechts korte tijd was Bergambacht gelijkwaardig aan de gasten, die al snel kans na kans kregen. Lekkerkerk-spits Arian Broer kreeg voor rust zeker vier opgelegde kansen. Zijn inzetten misten het doel op een haar na of waren een prooi voor de uitstekend keepende Jaimy Kessel. Pas na een half uur spelen kreeg de thuisclub zijn eerste kans, maar Farouk el Kadiri zag zijn geplaatst schot gestopt door de Lekkerkerkse sluitpost Koen van den Heerik. In de tweede helft was Lekkerkerk de baas op het middenveld en bleef de beste kansen houden. Vijf minuten voor tijd schoot Pim Molenaar de enige treffer tegen de touwen. Schoonhoven-PPSC 7-1 De blauw-witten startten uitstekend. Al in de eerste minuut zette Kelvin Potuyt aanvaller Mike Ketelaar vrij voor het doel. Die schoof de bal keurig achter de Schiedamse doelman. PPSC slaagde erin het initiatief over te nemen, maar wist ondanks goede kansen de gelijkmaker niet aan te tekenen. Schoonhoven op zijn beurt kon de voorsprong niet vergroten. In de tweede helft was de ploeg van Bert Potuyt heer en meester. Ketelaar bracht de marge op twee op aangeven van Pieter Meijer. Via prachtige aanvallen liep de thuisclub snel uit naar een 5-0 voorsprong door goals van Paul Hom (2x) en wederom Ketelaar. Na de Schiedamse eretreffer liet invaller Redouan Adouby zien een neusje voor de goal te hebben. De zesde Schoonhovense treffer kwam op zijn naam. Het slotakkoord was voor Kelvin Potuyt. De middenvelder, die al vaker bewees over een goede trap te beschikken, schoot een vrije bal schitterend binnen.

terstand. In de tweede helft kon Perkouw gelijke tred houden met de Capellenaren, maar het scoren van de aansluitingstreffer lukte telkens net niet. In de slotfase speelde FC Perkouw achterin een-op-een en gaf daarbij veel ruimte weg. SVS counterde slim naar de 0-4 eindstand. Linschoten-SPV’81 2-1 SPV’81 ging in en tegen Linschoten met 2-1 onderuit. In de eerste helft hadden de Polsbroekenaren het beste van het spel. Jesse Kwakkenbos schoot de bal tegen de lat. Op aangeven van

Arjen van der Ham scoorde Hakim Touanza de openingstreffer. Na rust zakte het spelpeil van SPV en slaagde de thuisclub er binnen een kwartier in de achterstand om te zetten in een voorsprong. “Vanaf dat moment ging het weer beter bij ons,” meldde SPV-trainer Anton kwakkenbos. “Het lijkt wel of we beter kunnen voetballen als we achter staan.” Beter voetballen of niet, het bleef 2-1. VSC-Lopik 0-0 Lopik speelde in Utrecht met 0-0 gelijk tegen VSC, dat met drie spitsen

speelde. De thuisclub stoorde de Lopikse opbouw zo goed, dat al snel de lange bal gespeeld moest worden door het team van Bertus van Schaik. Aanvallend was Lopik zeker zo gevaarlijk als VSC. Tony Haars schoot de bal keihard tegen de onderkant van de lat en ook aanvoerder Jaco Borst was dichtbij een doelpunt. Lopik-doelman Joey Broekhuizen hield knap de nul door in een een-tegen-een situatie als winnaar uit de strijd te komen. Wim Kroone

Het 4e elftal van vv Cabauw is in het nieuw gestoken. Nederend Advies en Coaching uit Lopik gaf het team nieuwe wedstrijdkleding, een kledingtas en ballentas met ballen en bidons.

FC Perkouw-SVS 0-4 FC Perkouw verloor geflatteerd met 0-4 van het Capelse SVS. De thuisclub kreeg in de beginfase geen vat op de snelle linksbuiten van de gasten. Hij trok de Perkouwse defensie uiteen, wat resulteerde in een snelle 0-2 ach-

Winst en verlies DOS

Haastrecht boekt ruime uitzege

İĠĥĬĬīĥĬijĢī š DOS H1 heeft het duel met Vives H3 met 3-1 verloren. De dames kwamen wel tot winst. Tegen vv Utrecht D3 werd het 3-2.

=66HIG:8=I™ Haastrecht behaalde zondag in Rotterdam een makkelijke 0-5 zege op NOCKralingen. Tim Muiderwijk zorgde met twee fraaie doelpunten voor een snelle en veilige 0-2 voorsprong, die Rik Nap nog voor rust uitbreidde. De thuisclub kon hier weinig tegenover stellen.

Na een afgetekend 14-25 verlies in de eerste set, kwam DOS in deel twee beter uit de startblokken. Na een 4-4 tussenstand werd een voorsprong van 2014 opgebouwd. Vives kwam nog terug tot 23-21, maar DOS won deze set met 25-21. De derde set kende voor DOS een dramatisch slot. Vives maakte aanvankelijk veel fouten; de Schoonhovenaren vielen goed aan en blokkeerden veel aanvallen van Vives. Bij een stand van 17-10 leek er voor DOS niets aan de hand. Ook niet toen Vives tot 23-20 terugkwam. Angst in het spel bij DOS en een bredere selectie van de opponent deed de volleyballers uit Schoonhoven echter de das om: 23-25. Het verlies van de derde set dreunde na in de vierde. Vives nam direct een voorsprong en stond die niet meer af. Ondanks een paar mooie aanvallen van Falco de Gruijter en Kevin Baan, wisten de oudere spelers van Vives met een slim spelletje wel raad met de Schoonhovense opponent. De set ging

met 15-25 verloren, goed voor een 1-3 eindstand. Dames Na verliespartijen tegen de nummers 1 en 2 stond DOS D1 op de laatste plaats van de ranglijst. Opponent vv Utrecht D3 stond slechts één plaats hoger. Utrecht had het voordeel van een bredere selectie (twaalf speelsters), tegenover acht Schoonhovense volleybalsters. Na 22-25 in set één nam Utrecht in deel twee direct een voorsprong. Ook deze set verloor DOS met duidelijke cijfers: 19-25. Coach Herman Brouwer greep in. De enige wissel op de bank, Denise Kreukniet, kwam in het veld en Lisa de Gruijter werd van middenpositie aanvaller op de buitenkant. Dat pakte goed uit. Nu kwam DOS direct op voorsprong. Bij 18-18 werd het nog even spannend, maar toen toonde Denise Kreukniet met een goede aanval en daarna een lange serie opslagen haar waarde: 25-18. De vierde set ging in 25-20, waardoor een beslissing nodig was. Na een time-out en een door Utrecht omstreden punt van DOS werd de set met 1510 en de wedstrijd met 3-2 gewonnen.

In de tweede helft had Haastrecht veel meer kunnen scoren, maar het bleef bij treffers van Robert Dongelmans en Rik Nap. “Het positieve is, dat we de nul hebben gehouden en niet tegen onnodige gele kaarten zijn opgelopen,” meldde Haastrecht-trainer Marco Versloot na afloop. Dankzij deze verdiende zege rukte Haastrecht op naar de tweede plaats achter Gouderak. Beide ploegen hebben evenveel verliespunten, maar de Haastrechtenaren speelden een wedstrijd minder.

Stolwijk wint weer met 1-2

Wesley Tessels na inhaalrace 13e

İıĬĩĴĦħĨš Stolwijk boekte tegen Hillegersberg opnieuw een 2-1 zege. Wesley Stoppelenburg opende de score op aangeven van Niels Huisman. Chris Both werkte de tweede Stolkse treffer tegen de touwen. Daarna verzuimden de rood-zwarten de marge te vergroten. Toen Stolwijk een kwartier voor tijd een (benutte) strafschop tegen kreeg, waarbij Jorn Burger zijn tweede gele kaart kreeg, moest doelman Danny Buitelaar nog even aan de bak. De zege kwam niet meer in gevaar.

ĩĬĭĦĨš Wesley Tessels is in de één na laatste EK-race -in het Franse MagnyCours- dertiende geworden. De Suzuki-coureur lag na de start 18e. Na een inhaalrace knokte hij zich naar een groep, die streed om de plaatsen 7 t/m 12. Problemen met de voorrem speelden de coureur uit Lopik echter parten, waardoor inhalen en wegrijden niet meer mogelijk was. “De snelheid was in huis om een veel betere prestatie neer te zetten, maar het mocht niet zo zijn”, aldus Tessels.


Vacatures

Dinsdag 8 oktober 2013 Klip BV te Lekkerkerk is een innovatief bedrijf met 100 medewerkers dat zich met haar activiteiten op het gebied van piping, apparaten en skidbouw richt op de procesindustrie. Kernbegrippen in de dienstverlening zijn betrouwbaarheid, kwaliteit, veiligheid en flexibiliteit. Het bedrijf kenmerkt zich door een prettige informele werksfeer, met een professionele bedrijfscultuur. Zie ook www.klip.nl.

Administratief Medewerker

CONTRACTING - PIPING PROCESS EQUIPMENT - SKIDS

FUNCTIEOMSCHRIJVING

â&#x20AC;&#x201C; MBA (of hoger) diploma met minimaal 3 jaar werkervaring â&#x20AC;&#x201C; Goed in de Nederlandse en Engelse taal â&#x20AC;&#x201C; Accuraat en georganiseerd â&#x20AC;&#x201C; Administratieve en communicatieve vaardigheden met een goede kennis van MS Excel en Word, een financieel pakket en evt. een ERP systeem â&#x20AC;&#x201C; Leert snel â&#x20AC;&#x201C; Representatief â&#x20AC;&#x201C; PrĂŠ: affiniteit met en/of kennis van automatisering

We zijn op zoek naar een administratieve kracht met een verantwoordelijke en accurate werkinstelling. Binnen de functie ben je o.a. verantwoordelijk voor: â&#x20AC;&#x201C; Vastlegging en controle van binnenkomende facturen â&#x20AC;&#x201C; Beheer van kas- en banktransacties â&#x20AC;&#x201C; Crediteurenbeheer: betalingen, aanmaningen etc. â&#x20AC;&#x201C; Verwerking van diverse aangiftes BTW, etc. â&#x20AC;&#x201C; Verwerking van diverse correspondentie â&#x20AC;&#x201C; Assistentie bij maandafsluitingen â&#x20AC;&#x201C; Overige administratieve werkzaamheden

www.premere nl

ARBEIDSVOORWAARDEN Wij bieden een prettige werksfeer, passend salaris, goede secundaire arbeidsvoorwaarden en opleidingsmogelijkheden.

FUNCTIE-EISEN Om in aanmerking te komen voor de functie van administratief medewerker moet je affiniteit hebben met cijfers en in het bezit zijn van een relevante, afgeronde MBA of hogere opleiding. Het is belangrijk dat je accuraat en nauwgezet kunt werken en beschikt over een klantgerichte werkinstelling.

Klip is een ISO 9001 & 3834, NEN1090, ASME U-Stamp en VCA gecertificeerd bedrijf. Tevens zijn we een erkend leerbedrijf. Klip valt onder de CAO voor Metalektro.

m/v

Gemakkelijk bestellen Korte levertijd Lage prijs

ENTHOUSIAST? Lijkt het je leuk om ons team te versterken dan kun je je sollicitatie sturen naar r.de.groot@klip.nl of bellen met (0180) 452188.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

-RQJHPHQVHQPHWHHQVWRRUQLVLQKHWDXWLVWLVFKVSHFWUXPOHYHQLQHHQZHUHOG GLHYRRUKXQQLHWEHJULMSHOLMNLV 9ULHQGHQYDQ0DWWKLDVLVRSJHULFKWHQZLOGRRUGRQDWHXUVFKDSGH6SRQVRUORWHULMHQGH6XSSRUWDFWLH GHGRHOVWHOOLQJYDQ6WLFKWLQJ0DWWKLDVÂżQDQFLHHORQGHUVWHXQHQ 'HGRHOVWHOOLQJYDQ6WLFKWLQJ0DWWKLDVLVKHWPRJHOLMNPDNHQYDQ]HOIVWDQGLJEHJHOHLGZRQHQYRRU QRUPDDOEHJDDIGHMRQJHPHQVHQPHWHHQVWRRUQLVLQKHWDXWLVWLVFKVSHFWUXP 8ZÂżQDQFLsOHVWHXQDDQ9ULHQGHQYDQ0DWWKLDVLV]HHUZHONRPHQYRRUDORRNKDUGQRGLJ 3RVWEXV$*,-08,'(1%DQNUHNHQLQJQXPPHU

ZZZYUL HQGHQYDQPDWW K LD V Q O

6 WL F KWL QJ0 DW W K L D V L V D D Q J H P H U NW D O V H H Q L Q VW H O O L Q J ]R D O V E H G R H O G L Q D U W L NH O   O L G  YD Q G H 6 X FFH VVL H Z H W   

De Kuiper Noordeloos B.V.

â&#x153;&#x201A;

Regionaal nieuws? www.hetkontakt.nl

Gratis adverteren

is mogelijk in Het Kontakt. Er zijn echter wel enkele spelregels aan verbonden: 1. Alleen voor particulieren zonder 4. Geen personeel gevraagd of winstoogmerk. aangeboden. 2. Geen koop/verkoop of huur/verhuur 5. Geen familieberichten. van onroerende goederen. 6. Geen partijverkoop. 3. Geen koop/verkoop van dieren.

Bij een groot aanbod van Kontaktjes kan het voorkomen dat uw gratis advertentie niet in dezelfde week geplaatst kan worden. Wilt u er zeker van zijn dat dit wel gebeurt, sluit dan een volledig ingevuld overschrijvingsformulier van uw bank of giro ter waarde van â&#x201A;Ź 2,50 bij. Geen muntstukken opsturen s.v.p. Ook contante betaling aan de balie van onze kantoren in Goudriaan en Leerdam is mogelijk.

De Kuiper Noordeloos B.V. is een middelgroot aannemers-, verhuur en loonbedrijf in de Alblasserwaard. Wij bieden een uitgebreid dienstenpakket aan in de Grond-, Weg- en Waterbouw. Kijk voor meer informatie over onze organisatie en projecten op www.dekuiper.nl

De Kuiper Noordeloos B.V. heeft de volgende vacature(s):

KAM Medewerker De functie: Als KAM Medewerker ben je belast met het kwaliteits- en veiligheidssysteem, wat bestaat uit de ISO 9001, VCA, FSC, BRL SIKB 7000, SC530 en CO2 prestatieladder certiďŹ caten. -

Wij vragen: Bij voorkeur een HBO opleiding, een afgeronde MVK opleiding is een prĂŠ. Normkennis kwaliteit, systeemmanagement. Ervaring in soortgelijke functie binnen de GWW sector. Grote mate van zelfstandigheid. Flexibele en energieke persoonlijkheid met overtuigingskracht.

Uitvoerder (Groen & Cultuurtechnisch) De functie: Als uitvoerder bent u verantwoordelijk voor de realisatie van ĂŠĂŠn of meerdere projecten binnen de gestelde doelstellingen op het gebied van kwaliteit, planning, veiligheid en rendement.

Telefonische opgaven kunnen wij helaas niet in behandeling nemen. Mijn tekst luidt:

-

Wij vragen: Minimaal MBO werk en denkniveau (prĂŠ civiele techniek). 5 jaar ervaring in soortgelijke functie en branche op cultuurtechnisch gebied. Ervaring met ďŹ&#x201A;ora- en faunawetgeving. Ervaring met RAW.

-

Wij bieden: Een plezierig en informeel werkklimaat. Passende salariĂŤring en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Kontaktjes Lek en IJssel Oost Stuur deze bon in een voldoende gefrankeerde envelop naar: Het Kontakt, Postbus 1, 2977 ZG Goudriaan

Uiterste inlevertijd: maandag 12.00 uur.

â&#x153;&#x201A;

Bent u geĂŻnteresseerd in ĂŠĂŠn van deze functies kijk dan op www.dekuiper.nl voor een uitgebreide proďŹ elschets.

Middenweg 7 4225 SK Noordeloos T. 0183-406000 F. 0183-406010 E. info@dekuiper.nl

Reactie: Reacties (schriftelijk of per email) ontvangen wij graag binnen 14 dagen in de vorm van een korte motivatie met CV. De Kuiper Noordeloos B.V. T.a.v. Dhr. M. de Kuiper Postbus 1067, 3380 AB Giessenburg E-mail: m.dekuiper@dekuiper.nl

www.dekuiper.nl www.dekuiper.nl

26


Dinsdag 8 oktober 2013

Winst Hans Mudde İĠĥĬĬīĥĬijĢīš De derde kaartavond bij klaverjasclub Op Goed Geluk is gewonnen door Hans Mudde met 5.240 punten. Arie Kouwenhoven werd in de voetbalkantine tweede met 5.190 punten. Derde werd Conny Verhoef met 5068 punten. De volgende kaartavond is op 18 oktober.

Ab Roskam wint eerste wedstrijd İĠĥĬĬīĥĬijĢīš Na enkele weken van rust is zaterdag bij hsv Het Baarsje uit Schoonhoven de wintercompetitie van start gegaan. Ditmaal waren de Voorhaven en Singel het wedstrijdtoneel. Lopiker Ab Roskam liet er geen twijfel over bestaan wie de grote favoriet is van de tien wedstrijden durende serie. Hij was ongenaakbaar in het vak Voorhaven met een vangstgewicht van 6.440 gram. Het vak in de Singel was een prooi voor Lex Diejie uit Krimpen a/d IJssel (2.660 gram).

Plus/De Zender krijgt te weinig ĩĬĭĦĨš Ook OSM Badminton uit Maarssenbroek, dat vrijdag een bezoek aan Lopik bracht, bleek een team van jonge, fitte spelers, die per week gemiddeld viermaal zoveel trainingsuren maken. Plus/De Zender kan daar alleen jarenlange ervaring tegenover stellen. Hoewel de uitslag anders doet vermoeden, Plus/De Zender verloor met 1-7, was het zeker geen walk-over voor OSM. Maar liefst vier partijen moesten worden beslist in een derde set.

Gratis badmintonnen İĠĥĬĬīĥĬijĢīš Sporthal De Meent in Schoonhoven-Noord biedt iedere maandagavond van 19.00 tot 22.30 onderdak aan BCS. Het eerste uur is voor de jeugd, daarna zijn de senioren aan de beurt. Om kennis te maken met de badmintonsport heeft BCS een leuke actie in de maand oktober. Iedereen mag zonder enige verplichting gratis komen spelen. Belangstellenden dienen zelf makkelijk zittende kleding, zaalschoenen en, eventueel, een racket mee te nemen. Anders is er een leenracket beschikbaar. Voor meer informatie: www.badmintonclubschoonhoven.nl

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.REGIO-VOETBAL.NL

Nieuw elan

Dorpsclub wil weg omhoog inslaan

ZPS Stolwijk: méér dan waterpolo Zwem- en poloclub Stolwijk gaat meer dan alleen waterpolo aanbieden. Deze stap is noodzakelijk om het bestaansrecht voor de toekomst te waarborgen. İıĬĩĴĦħĨ š ZPS staat bekend als een gezellige dorpsclub en wil dat vooral ook blijven. Met de komst van Schoonhovenaar Michiel van der Hijden, die zijn sporen in het waterpolo ruimschoots heeft verdiend, krijgt de club een ‘kwaliteitsinjectie’. “Iedereen moet zich welkom voelen bij ZPS,” zegt Van der Hijden, die onder meer waterpolotrainers opleidt. “Een ieder die wil, kan op elk niveau een taak verrichten bij ZPS. Tot voor kort had het eerste herenteam geen trainer. De spelers regelden zelf de trainingen en de coaching tijdens de wedstrijden. Nu de ZPS-teams allemaal op regionaal niveau uitkomen, is het hebben van een coach onontbeerlijk om weer naar de bondscompetitie te promoveren.”

mij vroeg om trainer te worden, heb ik meteen toegehapt. Ik volg een cursus in Vlijmen. Michiel van der Hijden is mijn praktijkbegeleider. Het trainen van de groep gaat goed. Soms schat ik de zwaarte van een oefening nog verkeerd in, maar de spelersgroep accepteert mij volkomen.” “Dat is de kracht van Peter,” stelt Van der Hijden, die ook nog assistent-trainer van een bondseersteklasser uit Dordrecht is. “Hij bezit de juiste communicatieve vaardigheden en hij voelt de groep uitstekend aan. De club steekt veel energie in de jeugd. Zes clubmensen volgen een jeugdtrainersopleiding. Er wordt gericht getraind.

Een pas 14-jarige jeugdspeler traint al regelmatig mee met de selectie. ZPS organiseert daarnaast leuke activiteiten zoals filmavonden en een barbecue om het verenigingsgevoel nieuw leven in te blazen.”

veel veranderd kan worden. Om dat alleen te roepen is niet mijn stijl. Ik heb zitting genomen in het bestuur en hoop verbeteringen in de club door te voeren. In het water ben ik het verlengstuk van de trainer.”

Fusie In een fusie met BZC zien de Stolwijkers niets. De dames van beide waterpoloclubs kwamen een seizoen als combinatieteam uit in de competitie. Een echte klik was er niet. “Bij ZPS ontbreekt het aan passie,” steekt Ron Markus zijn mening niet onder stoelen of banken. “De beleving bij de spelers is er niet. Ik zie dat er

Belangstellenden kunnen zich vrijblijvend aanmelden voor een proeftraining in zwembad De Hofstee. De jeugd traint op woensdag van 18.00 tot 19.00 uur. De dames komen op donderdagavond in actie tussen 20.30 en 21.30 uur. De heren trainen op diezelfde avond van 21.00 tot 22.30 uur.

q WWW.ZWEMENPOLOCLUBSTOLWIJK.NL

Herindeling ZPS speelde jarenlang in de vierde klasse van de bond. Enige tijd waren de Stolkse waterpoloërs zelfs derdeklasser. Na een herindeling verdween de vierde klasse. ZPS zakte terug naar de regionale eerste klasse. Het Bergambachtse BZC speelt nog een klasse lager. Met de planmatig denkende Van der Hijden, de nieuwe trainer Peter Both en aanvoerder Ron Markus van de herenhoofdmacht is de weg omhoog reeds ingeslagen. ZPS 2 en 3 en het enige damesteam staan na drie duels ongeslagen aan kop in hun klasse. Het vlaggenschip staat in de middenmoot, al verloor het afgelopen weekend een wedstrijd. “Het maakt niet uit of we de komende jaren van de nieuwe opbouw in de regionale eerste klasse spelen of in de bond,” vertelt Peter Both, ZPS’ fanatiekste supporter, zelfverzekerd. “Als we maar het maximale uit de spelersgroep halen. Voor mij is dat nog moeilijk in te schatten. Vanwege een spierziekte kon ik zelf geen actief waterpoloër worden, maar ik ging altijd kijken naar mijn neef Marco Both. Toen men

™GdcBVg`jh!B^X]^ZakVcYZg=^_YZcZcEZiZg7di]l^aaZcOEHc^ZjlaZkZc^cWaVoZc#

Overwinning dames en heren Thor

Dearyon: 17 medailles

ğĢįĤĞĪğĞĠĥıš Zowel de heren als dames van Thor hebben afgelopen weekend een overwinning behaald.

įĢĤĦĬ š De jonge leden van Daeryon hebben zich zondag van hun beste kant laten zien door 17 medailles te behalen op een toernooi in Son en Breugel.

De dames van Eetcafe ’t Centrum/ Thor wilden de goede lijn van afgelopen week doortrekken tegen Utrecht 2. Na een zwak begin, waarin Thor de service van Utrecht niet onder controle kreeg, pakte de thuisploeg het initiatief weer terug. Punt voor punt werd de achterstand teniet gedaan: 25-21. Met 25-16 was de tweede set een makkelijke prooi voor de thuisploeg. Na 25-23 in set drie was Thor ook in het laatste deel heer en meester: 25-19. Zaterdag volgt om 17.00 uur in Zevenhuizen de wedstrijd tegen Nesselande 1. De heren van Thor speelden hun eerste wedstrijd van het seizoen. Tegenstander in De Waard was VTC Woerden, dat al twee wedstrijden had gewonnen dit seizoen. Na een krappe 27-25 overwinning in de eerste set, had Thor in set twee geen schijn van kans. In set drie was Thor weer de bovenliggende partij (25-20), waarna de winst in de laatste set werd verzilverd: 25-16. Zaterdag speelt Thor om 14.30 uur in Houten tegen Taurus 4.

27 sport

De Taekwon-Do afdeling van Daeryon vertrok met deelnemers, coaches, scheidsrechters en supporters richting het speciale jeugdtoernooi. Deel-

name stond open voor sporters van witte tot aan groene band. Ook de beginners konden zodoende kennismaken met het wedstrijdaspect van ITF Taekwon-Do. Jeugd van 5 tot 14 jaar nam deze dag deel aan de onderdelen tuls, sprongtechnieken en sparring. De deelnemers van Daeryon keerden met zeventien medailles terug.

Outdoor ĥĬĬįīĞĞįš Drie jonge amazones uit de regio hebben zaterdag uitstekend gepresteerd tijdens het 5e Outdoor Kampioenschap van het NSPS. Dit met de Prestatie Sport A-merrie Noortje. Anouk van Eijk uit Langbroek werd eerste in de klasse AB zonder galop. Bij het Bestgaand zonder galop werd de combinatie tweede. De Benschopse Fabiënne de Haas werd tweede in de klasse B en bij het Bestgaand eerste. Bij de LT Dressuur werd Kim Nijholt tweede en eveneens tweede bij het Bestgaand.

BZC makkelijk naar winst

™9ZV[kVVgY^\^c\kVc9VZgndc#

ğĢįĤĞĪğĞĠĥıš Wat op voorhand een spannende wedstrijd leek te worden, werd uiteindelijk een ‘eitje’ voor BZC. Wave ging fel van start -met een openingsscore binnen tien secondenmaar de waterpoloërs uit Bergambacht waren niet onder de indruk. BZC liep al snel uit op de gasten uit Delft. Periode na periode bouwde de thuisploeg de voorsprong uit naar een uiteindelijke stand van 10-4. BZC verstevigde daarmee de koppositie.

FOTO: WIJNTJESFOTOGRAFIE.NL

BC Vlist houdt zich staande ijĩĦİıš Het eerste team van BC Vlist houdt zich goed staande in de 3e klasse. Na drie wedstrijden heeft Vlist 9 punten en staat het op de 6e plaats. De laatste wedstrijd was afgelopen vrijdag tegen BC Lekkerkerk 4, welke met 6-2 naar Lekkerkerk ging.

Uitslag spelavond ĴĦĩĩĦĤĢĩĞīĤĢįĞĨš In buurthuis ‘t Wilgegat te Willige Langerak vond donderdag de tweede spelavond van het seizoen plaats. Bij het klaverjassen werd Dick Schimmel eerste met 5457 punten; Marry Buyserd won het rummikubben met 9 strafpunten. De volgende spelavond is donderdag 17 oktober .

Winst BCS İĠĥĬĬīĥĬijĢīš BCS H1 heeft zondag met 1-7 gewonnen bij BC Ommoord H1. Alleen de dubbel Pieter/ Robin ging verloren. Het eerste mixteam van de badmintonclub uit Schoonhoven wist met 6-2 te winnen van BC Sluyk Lekkerkerk 6.


DIT IS WEL

HEEL GOEDKOOP RDEEL O O V A R EXT

PHILIPS SENSEO & MELKOPSCHUIMER SIEMENS/BOSCH INBOUW VAATWASSER I(+'("! 

I&('"! $%')"&BED  I 3<9=>6=C23@ I"/F>3@9:/<B

€ 80 ,EXTRA EL VOORDE

€ 250 ,EXTRA EL VOORDE

van 199,-

voor

119,-

GRATIS parket 25,borstel t.w.v. €

99 voor 89,

voor

I

. I7<16 1; I&I5313@B747133@2.755= I)'//<A:/C7B7<5 IF" I(,>F

INCL. € 10,BELTEGOED

van 599,-

449,-

399,-

voor

19,99

WHIRLPOOL WASMACHINE

€ 70 ,EXTRA EL VOORDE

van 99,-

69,-

van 369,-

voor

299,-

€ 60 ,EXTRA EL VOORDE

299,-

van 239,-

voor

179,-

SAMSUNG CONDENSDROGER I 57<6=C2 I<3@5739:/AA30 I:39B@=<7A163D=16B;3B7<5 I(7;3@ I<B79@3C94/A3

€ 110 ,EXTRA EL O V ORDE

van 449,-

voor

339,-

PHILIPS 42 INCH AMBILIGHT LED TV

€ 200 ,EXTRA EL VOORDE

Vindt ons leuk op FACEBOOK!

* vraag naar de voorwaarden

voor

I7<16A163@; IB> I50=>A:/51/>/17B37B I:C3B==B6 I=B=1/;3@/ I<2@=7203ABC@7<5A AGAB33;

I<3@5739:/AA3/ I7A>:/G I 

(=3@3< I@=B3DC:=>3<7<5 IE>  I5<7AC7BD=3@7<5

I/<2A3BA I/<2A4@3303::3< I 363C53<A I*3@:716B27A>:/G I3<D=C275303273<7<5

van 449,-

SAMSUNG GALAXY TAB

I :3C@3<'163@; I(@7:4C<1B73 I3<D=C27533273<7<5KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK € 15 ,I<1: L 3:B35=32 EXTRA I*=2/4=<3 EL I"/F%3@ :/<B VOORDE

van 34,99

PHILIPS TRIPLE DECT TELEFOON

voor

voor

NOKIA GSM TELEFOON

PANASONIC 42 INCH PLASMA TV

€ 30 ,EXTRA EL VOORDE

€ 150 ,EXTRA EL VOORDE

679,-

van 599,-

€ 150 ,EXTRA EL O V ORDE

299,I+ I<3@5739:/AA3 I :7B3@ =3:7<6=C2 I :7B3@D@73A7<6=C2 I@C7;3D@73A:/23<

I957<6=C2 I<3@5739:/AA3 I@=B3DC:=>3<7<5 I(7;3@ C7B53AB3:23AB/@B I%@=B3FB@=;;3: I 

B=3@3<

139,-

voor

voor

€ 100 ,EXTRA EL O V ORDE

AEG WASMACHINE

van 179,-

voor

van 399,-

WHIRLPOOL KOELKAST

van 779,-

van 129,-

I'>33:BA3<*A/4 I=:0G757B/: I"@/27=BC<3@ I E/BBD3@;=53< I<1::C72A>@393@A

€ 200 ,EXTRA EL O V ORDE

449,I<16 1; I

'3@73A I

H

I," I';/@BBD

PHILIPS DVD AUDIOSET  

€ 40 ,EXTRA EL VOORDE

€ 100 ,EXTRA EL O V ORDE

van 699,-

SAMSUNG 46 INCH LED TV

€ 40 ,EXTRA EL VOORDE

I1 I 

E/BB I"3B/:3<0C7H3< IC=0=@AB3: I3>/47:B3@

I!(*;3B7@31B!/19 :756B3<&3/2G>/<3: I

3@BH1B7D3;=B7=< I)'//<A:C7B7<5 I%//<A:C7B7<5 I.716B0/@3A163@;5@==BB3 7<16 1;

I%@=5@/;;/A I*=::327553J<B35@33@2 I)7B53AB3:23AB/@B B7;3@ I=<AB@C1B/C7BD=3@7<5 I'<3:>@=5@/;;/ I?C/AB=>

voor

PHILIPS STOFZUIGER

SHARP 81 CM LED TV

I7<16 1; I"!( I'#;=23:;3BC:B@/ 2C<<3=;:78AB7<5 I.755= /7E/GK 5313@B747133@2 I';/@B(* + I>4: 

van 999,-

voor

799,-

En maak kans op een cadeaubon van € 25,-

Lopikerstraat 43 - Schoonhoven Tel. (0182) 38 21 38 - www.tonvanalten.nl

PARKEREN IN SCHOONHOVEN IS GRATIS NOG MEER AANBIEDINGEN OP: WWW.TONVANALTEN.NL

I

RUIME KEUZE UIT INBOUWAPPARATEN

I

41 lenijoost 13 epaper  

Het Kontakt Edities bv is een uitgeverij van tien wekelijks verschijnende nieuwsbladen in een totale oplage van 215.000 exemplaren. Daarnaas...

Advertisement