39 bedrijvig rivierenland lr

Page 1

Rivierenland

Bedrijvig is een uitgave van Het Kontakt Edities bv en Talvi – september 2015 – nr. 5

Barry Pellegrom van Reinigingsmachines Wim de Kock:

Altijd streven naar perfectie 1 Geldermalsen, Leerdam en Vianen; wat kunnen ze van elkaar leren? - Kansen van de Wet Werk en Zekerheid


van

GUN GUN der der van

G G N N I I T T R R O O K K : : %7 Op al onze standaard ROLLUIKEN in de kleuren: RAL 9001, 9010, 7016

6 X B Q Q B SB UF O C F E JF

HÖRMANN HÖRMANN Garagedeuren* Garagedeuren* (FMEU OJFU WPPS EF KBBSBLUJFT (FMEU OJFU WPPS EF KBBSBLUJFT

ber m te r p e e b s to k 0 o 3 1 3 m t/ ig G e ld Terras overkapping FIESTA* NZE O L A P (FMEU PPL WPPS O EN

KNIKN! E M R E SCH L A V T I U

O F O N

CJKCFIPSFOEF POEFSCPVXFMFNFOUFO

UF O SB Q N P , U MF C UB G P F U V X T N B SU Q I P O F

% 211% T NIET 2 R: NIEMAAAR: MA

RAAMDECORATIE* RAAMDECORATIE* &YDMVTJFG TIVUUFST &YDMVTJFG TIVUUFST

VOOOORR E T I S B E V W NZZEE WEBSITE EN ON EO I Z E I Z ITTEEIITTEN V I T C A E Z I N V I O ALL ONZE ACT A

XX XX X WWBBOOEEFFSSHHVVOO [[POXFS X POXFSJJOOHH OM Bezoekadres: OM Bezoekadres: 4UVBSUXFH ] /) ] 7JBOFO 4UVBSUXFH ] /) ] 7JBOFO

5FM *OHBOH -BOHF %SFFG

5FM *OHBOH -BOHF %SFFG


Voorwoord

Van hulpje tot directeur

06

Ik vind het iedere keer weer mooi. Aangeboren ondernemersgeest. De vorige uitgave vertelde Martin van der Valk van Van der Valk hotels over hoe hij opklom in het bedrijf. Eerst hulpje in de keuken en nu directeur. Deze uitgave doet Barry Pellegrom zijn verhaal. Als jochie verkocht ‘ie al parasols, omdat hij dacht er wel winst mee te kunnen maken. Als tiener kwam hij in dienst bij Reinigingsmachines Wim de Kock te Waardenburg. Net als Martin van der Valk doorliep hij het hele bedrijf, en klom hij uiteindelijk op de directeursstoel. Zijn handelsgeest en ongelofelijke streven naar perfectie zorgen voor een gezond bedrijf met een grote schare tevreden klanten.

Ook in de winkelcentra van Geldermalsen, Leerdam en Vianen zijn zulke ondernemers actief. Sommigen hebben zaken die draaien als een tierelier, anderen hebben het gevoel dat ze vechten tegen de bierkaai. Bijvoorbeeld in Vianen, waar de laatste jaren veel ondernemingen zijn gesloten. Ze zitten op een toplocatie in een prachtige historische straat, maar het winkelend publiek laat het afweten. Bedrijvig kijkt naar Geldermalsen, Leerdam en Vianen en onderzoekt wat deze drie winkelcentra bindt en wat ze van elkaar kunnen leren. Namens het team, Marijke Verhoef

06 | Streven naar perfectie Barry Pellegrom begon als monteur bij Reinigingsmachines Wim de Kock in Waardenburg, maar zwaait er inmiddels al jaren de scepter. Handelen is zijn tweede natuur. Combineer dat met een flinke dosis Pietje Precies, en je hebt een gouden formule.

15 | Hoe laat je het winkelcentrum bruisen? Het is een gevecht: klanten naar de winkels trekken. Bedrijvig bezoekt de centra van Geldermalsen, Leerdam en Vianen en ontdekt wat zij doen om leven in de brouwerij te houden.

15

20 | Wet Werk en Zekerheid Werkend Nederland heeft sinds deze zomer te maken met de Wet Werk en Zekerheid. Wat is er veranderd voor werkgevers bij het inzetten van flexwerkers en tijdelijk personeel? En welke kansen liggen er voor ondernemers in de uitzendbranche?

20

13 | Op de koffie bij ZPiB Bedrijvig gaat op de koffie bij Zelfstandig Professionals/Partners in Business, afgekort ZPiB. Deze club brengt zelfstandig professionals en ondernemers uit de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen samen, door middel van netwerkavonden en kennissessies.

Talvi

www.dewinter.nl

www.hetkontakt.nl

Bedrijvig Rivierenland is een gratis uitgave van Het Kontakt Edities bv in samenwerking met Talvi. Het magazine belandt in 2014 drie keer op de mat bij ondernemers en bestuurders in gemeente Leerdam, Lingewaal, Neerijnen, Geldermalsen en Vianen. Oplage: 6.500 | Volgende uitgave: december 2015 | Adres: Zuidzijde 131, 2777 XE Goudriaan, Tel. 0183-583200 | Commercie: Max Broekhoff, Jolanda Smit | Redactie: Geurt Mouthaan, Peter Verbeek, Marijke Verhoef, André van der Vlerk | Fotografie: Wicek Listwan, Marijke Verhoef, André van der Vlerk | Vormgeving: Het Kontakt Edities, Jessica van der Stok | Drukwerk: De Groot Drukkerij ©2015 Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Kontakt Edities bv.

3


Actieplan Jeugdwerkloosheid wegens succes verlengd Het Actieplan Jeugdwerkloosheid is verlengd. Dat betekent dat vijftien gemeenten in de arbeidsmarktregio MiddenUtrecht, waaronder Vianen, zich samen met partners blijven inzetten om de jeugdwerkloosheid verder terug te dringen. Door de inzet van jobhunters hebben dit jaar al 100 jongeren een baan gevonden. Daarnaast hebben diverse jongereninitiatieven deze zomer ondersteuningssubsidie aangevraagd. De komende maand worden de aanvragen beoordeeld. In 2014-2015 hebben elf initiatieven ESF-subsidie ontvangen, hiermee zijn in totaal 1.537 jongeren begeleid. Van deze jongeren zijn er 286 geplaatst op werk en/of scholing. Daarbij moet aangemerkt worden dat niet alle projecten direct het uitstromen naar werk en/of scholing als doel hadden. Verder hebben werkgevers een startersbonus gekregen voor 368 jongeren, is er voor 21 jongeren een leermeestervoucher toegekend en hebben 36 jongeren een sportsponsorbonus gekregen. Hiermee hebben werkgevers een steuntje in de rug gekregen om 425 jongeren aan het werk te helpen. Het succes van deze regeling heeft er mede toe geleid dat de subsidieregeling is verlengd.

Veel nieuwe matches tijdens Meet & Match Henk van der Perk heeft namens de Van der Perk Bedrijven Beesd het compliment 2015 gekregen voor de mooiste Match tijdens de Meet & Match bijeenkomst. Deze was een initiatief van het Cultureel Cafe, Welzijn Geldermalsen en de stichting Samen voor Rivierenland. Circa dertig maatschappelijke bedrijven en organisaties handelden met gesloten beurs. De notaris noteerde 45 matches met een totaalwaarde van 75.000 euro. Henk van der Perk ging drie matches aan. In ruil voor een reclamebord langs de fietscrossbaan van FCV Geldermalsen mag de club zijn minikraan gratis lenen en de off-road baan in Beesd bezoeken. Van der Perk wisselt tevens stageplaatsen voor het leren werken met tuinmachines uit met De Lingeborgh Geldermalsen. Als tegenprestatie onderhoudt De Lingeborgh het bedrijfsterrein. Benja Chr. Zorgboerderij Buren plaatst reclame van Van der Perk en veegt een stukje bedrijventerrein. In ruil daarvoor krijgt ze een rondleiding door het bedrijf en een halve dag vermaak in Beesd op de off-road baan.

Nieuwbouw in Helsdingen

Mondzorg Leerdam behaalt certificering Mondzorg Leerdam is trots dat alle inspanningen geresulteerd hebben in het behalen van de NEN-EN 15224 certificering. Dit is de Europese norm voor kwaliteitsbeheersing in de zorg. Deze certificering toont aan dat de zorg van Mondzorg Leerdam voldoet aan de eisen van haar patiënten en die van de verschillende instanties die toezien op naleving van wet en regelgeving. Voor de patiënten is dit een extra bewijs, dat kwaliteit voorop staat en dat men voortdurend bezig is om de processen in de organisatie te stroomlijnen voor optimale patiënttevredenheid.

De Vrijhaven krijgt vorm Wethouder Wijnmaalen heeft het naambord van de recreatieve jachthaven ‘De Vrijhaven’ op het Vianense industrieterrein onthuld. Hij deed dit samen met de initiatiefnemers Van Oord en Post. Doel van de jachthaven is het bieden van ligplaatsen aan passanten, dagjesmensen, vakantiegasten, boten die onderhoud nodig hebben of een ligplaats zoeken voor langere (seizoens)stalling. Het plan voorziet in zo’n veertig tot zestig ligplaatsen met kleine sanitaire voorziening en kantine.

4

De gemeente Vianen en projectontwikkelaar Blauwhoed gaan 100 tot 130 woningen ontwikkelen voor bouwlocatie Helsdingen. Het plan wordt in co-design en co-creatie met toekomstige bewoners, omwonenden en belanghebbenden vormgegeven. Begin juli was de eerste co-designbijeenkomst, waarop iedereen zijn ideeën kenbaar kon

maken. Wethouder André Landwehr: “Het samen ontwikkelen van woningen past in de Toekomstvisie en de droombeelden die eerder over en voor Vianen zijn opgesteld. In dit project kunnen inwoners of toekomstige inwoners vanaf het begin meedenken, dus ik ben erg benieuwd wat voor woningen straks op deze plek worden gebouwd.”

Mail uw nieuws naar bedrijvigrivierenland@hetkontakt.nl.


Kort nieuws

Jan Kuiper nieuwe commissaris Rabobank

Jan Kuiper is benoemd als lid van de raad van commissarissen van Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden. De ledenraad van de bank benoemde hem unaniem tijdens de eerste bijeenkomst sinds de fusie van de bank. De agrarische ondernemer uit Giessen-Oudekerk staat bekend om zijn ondernemerschap en innovatief vermogen. Samen met zijn vrouw

en medewerkers runt hij een moderne kaasmakerij, veehouderij en een zuivelwinkel. Daarnaast is hij betrokken bij het Landbouwkundig Economische Instituut en de RIVM. Daarmee voldoet Jan Kuiper aan het profiel dat de raad van commissarissen vooraf in samenwerking met de ledenraad heeft opgesteld. De 44 leden van de Rabobank kwamen 23 juni bij elkaar. Tijdens deze eerste ledenraadsvergadering van Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden werd de installatie van de nieuwe ledenraad officieel bevestigd. De ledenraad boog zich over de maatschappelijke projecten die de Rabobank steunt, de financiële resultaten van de bank en het communicatieplan.

Minder nieuwe MKB’ers, meer ZZP’ers De groei van het aantal startende MKB’ers was in het eerste halfjaar van 2015 twee procent lager ten opzichte van het eerste halfjaar in 2014. In juli was de groei in het MKB zelfs elf procent lager dan dezelfde periode in 2014. Dat is een aanzienlijk verschil, zegt de KvK in haar Bedrijvendynamiek. Daartegenover blijft het aantal startende zzp’ers groeien ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Dit wijst op de trend dat het gemakkelijker is om alleen te beginnen. In alle provincies nam de aanwas van nieuwe bedrijven in juli toe. In juli 2015 startte er in totaal 13.717 bedrijven, waaronder 8.727 zzp’ers. Dat is een toename van vier procent ten opzichte van juli 2014. In het MKB waren er elf procent minder starters. In juli waren er opnieuw minder stoppers en minder faillietverklaringen. Dat wijst op herstel van de economie, concludeert de KvK.

Only For Men wint wederom vakprijs Only for Men is door de Nationale Business Succes Award uitgeroepen tot branchewinnaar 2015 in de Fashionbranche. Met een zeer sterke positionering en onderscheidend concept heeft het bedrijf zich volgens de nominatiecommissie ontwikkeld tot een spraakmakende onderneming binnen de mannenmodebranche. “Innovatie is het sleutelwoord bij Only for Men”, zegt de commissie. “Zij is continu bezig haar belevingsconcept verder uit te breiden en te verbeteren, om zo beter te kunnen concurreren met andere fashion-retailers.” De commissie noemt Only For Men één van de opmerkelijkste bedrijven in mannenmode. Het bedrijf onderscheidt zich met kennis en ervaring, en de combinatie van fashion met een café, een restaurant en entertainment. Ook faciliteiten zoals parkeren voor de deur en broeken ter plekken op lengte maken vallen in de smaak. “Dat er behoefte is aan een dergelijk ‘belevingsconcept’ blijkt wel uit het feit dat het bedrijf sterk groeit, want recentelijk werden in korte tijd vijf nieuwe vestigingen geopend.”

Vijftig jaar bij Hermeta Maandag 30 augustus 1965 meldde Arie de Bruin zich op 15-jarige leeftijd voor zijn eerste werkdag bij Hermeta in Asperen. Nu, vijftig jaar later, werkt Arie de Bruin nog steeds bij Hermeta. Reden voor een feestje, vond het bedrijf. Zeker omdat het de eerste keer in het bestaan van Hermeta is dat een medewerker vijftig jaar in dienst is. Arie werd opgehaald door directeur Marcel van der Sluijs, lunchte met zijn 125 collega’s en burgemeester Miranda de Vries en kreeg een unica van glas met een aluminium jashaak. Een voorproefje van de samenwerking tussen Hermeta en Carina Riezebos, industrieel vormgeefster in glas en kristal.

5


6


Coverstory

Het geheim is streven naar perfectie Barry Pellegrom is alles in één. Monteur, bedrijfsleider en directeur bij Reinigingsmachines Wim de Kock in Waardenburg. Maar boven alles is hij ondernemer. Handelen is zijn tweede natuur. “Je moet aanvoelen wanneer je kunt verkopen”, zegt Barry Pellegrom. Deze vakman weet werkelijk alles van reinigingsmachines: van stofzuiger tot hogedrukreiniger of veegmachine. Bij hem gaan de radars draaien zodra hij een oude klant zonder slang binnen ziet lopen. Dan weet hij: die komt niet voor reparatie, maar voor iets nieuws. Op zo’n moment laat hij de bij het directeurschap horende papierwinkel vallen, en gaat hij de showroom in om de klant persoonlijk te helpen. Typisch Barry. Als klein jochie had hij al gevoel voor handel. Hij kocht parasols met waterschade en een aanhanger vol oude grasmaaiers, en verkocht dat weer met winst. Hij houdt van het spel. Van de kick om iets met waarde zo goedkoop mogelijk in te kopen en het goed van de hand te doen. Als het moet zou hij zelfs bloempotten kunnen verkopen, al is hij blij dat hij al jong in de reinigingsbranche is gerold. Hij werkte als tiener bij Autobedrijf Koos Pellegrom samen met Wim de Kock, die voor de hobby handelde in cleaners. Dat groeide in 1988 uit tot een eigen zaak. Al snel kwam Barry in dienst als monteur. Hij zag het bedrijf van een klein schuurtje met een paar gebruikte machines uitgroeien tot een spiksplinternieuwe zaak met een showroom van 200 m2 en het dealerschap van grote merken als Kärcher. In 2003 maakten Wim en Barry samen een VOF van het bedrijf en sinds 2010 is Barry alleen eigenaar. Pietje Precies De in 2014 geopende nieuwe showroom van Reinigingsmachines Wim de Kock is écht wat je mag verwachten van de toonzaal van een reinigingsspecialist. Barry heeft het pand helemaal zelf ontworpen en heeft ook zijn handen uit de mouwen gestoken tijdens de bouw. Dan liep hij om zes uur ’s ochtends

te verven, en vertrok hij om negen uur naar de ‘oude’ zaak voor de handel. Wie arriveert bij de showroom aan de Heuvelstraat in Waardenburg ziet dat alles spik en span is. Geen onkruidje te vinden op de ruime parkeerplaats en binnen blinkt de vloer. Zelfs in de werkplaats is het schoon. Daar hamert Pietje Precies Barry op. “De eerste aanblik moet goed zijn. Als een bedrijf er binnen en buiten netjes en schoon uitziet, dan geeft dat het vertrouwen dat de rest ook goed is.” Eerste indruk Dat is dan ook precies waarom schoonmaken zo belangrijk is. Het bepaalt de eerste indruk die een klant van je bedrijf heeft. De afgelopen jaren merkte Barry echter dat steeds meer bedrijven door de crisis schrobben, zuigen en vegen op een lager pitje hebben gezet. “Dat is het eerste waarop bedrijven bezuinigen.” Hij hoopt dat nu de markt aantrekt, bedrijven ook het oude schoonmaakregime weer oppakken. “Je spullen gaan simpelweg langer mee. Wij wassen onze auto’s om de week, ze zien er na jaren nog als nieuw uit. Klanten die netjes met hun reinigingsmachines omgaan zien we zelden terug voor reparaties.” Daarnaast kan een nieuwe reinigingsmachine ook een enorme besparing opleveren voor ondernemers. Natuurlijk, het is en blijft een uitgave, maar deze kan zichzelf terugverdienen. In de loop der jaren zijn de reinigingsmachines namelijk fors verbeterd. De schrobmachines schrobben bijvoorbeeld steeds sneller, waardoor de schoonmaker minder tijd nodig heeft. Dat levert geld op. Daarnaast vervangen chemicaliën warm water, wat ook een besparing oplevert. Reinigingsmachines Wim de Kock heeft een ijzersterke reputatie opgebouwd in de regio. Barry’s geheim is een cliché: luisteren naar wat de klant wil. Wat moet het apparaat schoonmaken? Hoe vaak? Daar baseert hij zijn advies op. Een goedkope machine verkopen die te licht is voor het >>>

7


SMART SIGNAGE TV De alles-in-één oplossing om klanten in uw zaak te informeren.

Het gebruik van schermen voor commerciële doeleinden neemt explosief toe in Nederland. Overal om u heen wordt u geïnformeerd, geïnspireerd of vermaakt door middel van schermen. Of u nu een document haalt op het gemeentehuis, door een winkelstraat loopt of bij een bedrijf in de wachtruimte zit. Tot voor kort vereisten deze oplossingen veel kennis, onderhoud en een forse investering. Met de lancering van de Samsung Smart Signage TV komt professionele signage echter voor iedereen binnen handbereik. Met Samsung Smart Signage TV kunt u zelf een ‘uitzending’ samenstellen die kan bestaan uit teksten, foto’s, video’s en televisiebeelden of een combinatie daarvan. Tevens kunt u zelf bepalen wanneer het scherm wordt geactiveerd. Zo krijgen uw klanten nooit meer een zwart scherm te zien en kunt u zelfs buiten uw openingstijden doorgaan met communiceren.

Digitale reclame-uitingen Samsung SMART Signage TV’s maken digitale winkelcommunicatie, narrowcasting, voor kleine bedrijven toegankelijk. De professionele schermen combineren televisie met digitale reclame-uitingen. Hiermee til je de visuele communicatie in uw zaak eenvoudig naar een hoger niveau. Gebruik een Samsung SMART Signage TV in uw lunchroom, kledingwinkel of sportschool en trek op een aantrekkelijke manier de aandacht van de klant. U kunt direct met Samsung SMART Signage TV uit de voeten. Alles wat u nodig heeft zit in de doos, van muurbeugel tot narrowcasting-software. U heeft geen extra kosten.

lijk Makke uik in gebr

“Veel positieve reacties” “We willen onze patiënten meer betrokken maken bij de praktijk en ze tegelijkertijd van relevante informatie voorzien. Daarom hebben we gekozen voor een communicatiescherm in onze wachtruimte. Patiënten zien wie er bij ons werken en waar we voor staan. Tevens krijgen ze tips over verzekeringen of de extra diensten die we bieden. We krijgen veel positieve reacties en zijn aan het inventariseren wat we nog meer kunnen communiceren.” Jetske ten Have Van der Wal Tandartsen

Voorstraat 57 4153 AJ Beesd Tel. 0345-683979 www.wakkermans.nl Blijf op de hoogte

s fo Expre MagicIn e tu jk k li a e a d m n ruiksvrie wde templates b e g e n d e erm Met ingebou tieve sch en 200 i informa eigen zaak. a ra software d m o uw and t. in een h e-uitingen voor u dat wil of reclam content af zoals stip en jd Speel uw e volgorde, het ti . d ave Kies zelf r van de weerg de duu

Beschikbaar in twee formaten De Samsung Smart Signage TV is beschikbaar in twee formaten: 40 inch (102 cm) en 48 inch (122 cm). Wilt u meer informatie over het scherm of alvast de software testen, ga dan naar samsung.com/nl/turnyourbusinesson of neem contact op met: Wakkermans Audio – Video info@wakkermans.nl

Openingstijden: Ma. t/m Do. 09.00 - 18.00 uur Vr. 09.00 - 21.00 uur Za. 09.00 - 17.00 uur Afwijkingen in afbeeldingen, omschrijvingen en prijzen voorbehouden.

facebook.com/wakkermansav


Coverstory

>>> gevraagde werk, zal hij niet doen. Simpelweg omdat hij weet dat hij zijn klant dan véél te snel terug ziet, of juist nooit meer. En dat wil hij niet. Hij wil geen passanten, maar klanten. Voor klanten met een klein budget, zoals bijvoorbeeld startende ondernemers, wijkt hij dikwijls uit naar een goede gebruikte machine. Dat kan duizenden euro’s schelen. Bij Reinigingsmachines Wim de Kock is ruim veertig procent van de verkopen dan ook tweedehands. “In 2003 verkocht ik een tweedehands hogedrukreiniger aan een jong autobedrijf. Die machine heeft het tien jaar perfect gedaan. Nu kwam de ondernemer terug voor een nieuwe. Dat vind ik mooi.” Ook bouwt het bedrijf machines op maat. Het wiel vinden ze niet uit, want dat is er al. Maar als de bestaande machines het reinigingsvraagstuk van de klant niet op kunnen lossen, dan neemt Barry plaats achter de tekentafel. Hij puzzelt uren om de ultieme reinigingsmachine uit te dokteren. “Je begint met niks, dat is zo leuk. We bouwen dan precies een machine volgens de eisen van de klant.” Lekker simpel Al deze services worden gewaardeerd, zo blijkt uit het grote klantenbestand. Er zijn inmiddels al vele klanten die al vanaf het begin bij Reinigingsmachines Wim de Kock komen. Sinds de opening van de nieuwe showroom begin 2014 trekt het bedrijf ook steeds meer grote klanten aan. Hoewel Barry het liefst lekker simpel op zijn Waardenburgs één op één handelt,

zit hij nu steeds vaker met directeuren, bedrijfsleiders en managers aan tafel. Die leggen hem soms het vuur aan de schenen; een mooie uitdaging. Barry houdt ook juist van de diversiteit van kleine en grote bedrijven uit alle sectoren. “Dat is het mooie van reinigingsmachines. Alle particulieren en bedrijven moeten schoonmaken.” Hij heeft dan ook kantoren, agrariërs, autobedrijven en transportbedrijven als klant, maar ook scholen en zorginstellingen. Daarnaast heeft het bedrijf veel contact met het lokale verenigingsleven. Barry sponsort jaarlijks een aantal goede doelen. Vaak lokale acties, zodat hij zeker weet dat het geld goed terecht komt. Zoals de lokale Oranjevereniging en De Schutse. “Daar zitten mensen achter die er hard voor werken en het geld nodig hebben. Bij hen weet ik dat ze er iets moois mee doen.” Zo ook bij de Eben Häezerschool in Waardenburg, waar vele ondernemers de aanleg van het nieuwe schoolplein sponsorden. “Heel veel vrijwilligers zijn er weken zoet mee geweest en nu hebben de kinderen er dagelijks plezier van. Dan zie je dat het geld goed is besteed.” Dat gevoel wil hij zijn eigen klanten ook geven. Door de juiste machine te adviseren, en ook door een goede reparatieservice te verlenen. In de werkplaats achter de showroom verhelpen de monteurs de veelvoorkomende defecten. Ook daarbij geldt dat het tot in de kleinste detail perfect moet zijn. En als het druk is? Dan trekt Barry zijn overall aan en helpt hij mee in de werkplaats. Lekker gewoon op zijn Waardenburgs.

9


DAT WERKT GOED! PROJECTINRICHTING VOOR IEDER BUDGET

Kijk eens rond in uw kantoor. Kunt u hier nog klanten ontvangen? Verhuizen is geen optie maar vaak kunt u toch met wat simpele ingrepen het interieur van uw bedrijfspand weer helemaal up to date maken. Van der Wal Interieurs denkt graag mee over

vloeren, raam- en muurbekleding, meubelen, etc. Binnen het door u vastgestelde budget. Maak een afspraak met Mark Timmer. En loop eens samen door uw bedrijf. U zult verrast zijn wat er kan voor ‘normaal’ geld. Dat werkt goed!

SINDS 1860

Techniekweg 8 | 4143 HV Leerdam | www.vanderwalinterieurs.nl |

WAANZINNIGE ACTIES BIJ ZONWERING PLAZA VIANEN t IO kleuren- strFFQEFTTJOT JO DN VJtval t (raUJT TDIVMQrand t KBBS HBrantie

Breedte

EWJFs PFSTPPOMJKL B koop ver HFFO Jnternet

Handbediening

Elektr. bediening

Prijs

Prijs

DN

û 430,-

û 620,-

DN

û 470,-

û 660,-

û 510,-

û 690,-

DN

û 550,-

û 730,-

DN

DN

û 570,-

û 750,-

DN

û 590,-

û 770,-

N FIKSE KORTINGE maximaal minimaal 20% en gehele 35%kortingen op inlevering bij n ente rtim asso van deze bon.

Groot ingekocht, best verkochte terrasscherm van Nederland Knikarmschermen nu voor inkoopprijzen

Speciale groepsvaarten Vergadering, bedrijfsuitjes, presentaties

Knikarmscherm Cassette Ibiza UIT VOORRAAD LEVERBAAR

In crème, antraciet en grijs UITVAL cm

250

UITVAL 300

ooOOGWINDWERK (w Indwerk

Breedte

250

300

ELEKTRISCH elektr ITDI

û 663,-

x

û 884,-

x

û 706,-

û 760,-

û 927,-

û 981,-

û 745,-

û 801,-

û 965,-

û 1022,-

û 788,-

û 841,-

û 1008,-

û 1062,-

û 810,-

û 865,-

û 1031,-

û 1085,-

û 836,-

x

û 1056,-

x

Rolluiken van

Nu op screens en rolluiken in de kleur 9001 (licht creme)

20% korting Buitenzonweringen, Raamdecoratie

VERANDADAK &- rolluiken MATERIAAL ROOMWIT RAL 9001/ANTRACIET info@zonweringplazavianen.nl STRUCTUURLAK

sport en cultuur, bijvoorbeeld fietsen, kanovaren, museum bezoek, enz.

WWW.ZONWERINGPLAZAVIANEN.NL

af € 103,af € Screens van

Het schip geheel voor uw bedrijf afhuren ? Er zijn vele mogelijkheden binnen de werkkosten regeling. Combinaties met

107,-

30 % korting Advies: Neem eventueel een foto mee waar het scherm wordt geplaatst zodat wij snel en goed kunnen adviseren.

OOK LEVERANCIER VAN: PLISSÉ HORDEUREN ROLHORREN ROLGORDIJNEN PLISSÉS SHUTTERS JALOEZIEEN EN DUO ROLGODRIJNEN WWW.ZONWERINGPLAZAVIANEN.NL INFO@ZONWERINGPLAZAVIANEN.NL

LET OP: Ons adres is Eendrachtsweg 6 (tegenover Miele & Makro) Zeer moderne showroom 4131 NS Vianen, Tel. 0347-344400 van 600 m Open wo-do-vr van 10.00 - 16.00 uur en zaterdag van 10.00 - 15.00 uur. 2

Ook ’s avonds

Vertrekplaats Lee

rdam

Uitstekende Ca

tering !!

WWW.REDERIJLEERDAM.NL


Aannemingsbedrijf Lingewaal

‘Wij gaan voor het mooiste eindresultaat’ Kennis, ervaring en inzet. Dat zijn de drie belangrijke pijlers van Aannemingsbedrijf Lingewaal BV uit Vuren. Het bouwbedrijf dat haar klanten ontzorgt. Aannemingsbedrijf Lingewaal BV is een echt familiebedrijf. Vader Jan runt de onderneming samen met zijn zonen Edwin en Johan. Met zijn drieën kunnen ze de meest uiteenlopende klussen aan: van nieuwbouw tot onderhoud, renovatie en restauratie. Of het nu om een dakkapel gaat, woonhuis, zakelijk object of een energiebesparende maatregel. Vrijwel alle werkzaamheden worden in eigen beheer uitgevoerd en waar nodig schakelen ze deskundige onderaannemers in. Sinds 1981 combineert Aannemingsbedrijf Lingewaal BV persoonlijke aandacht met een uitstekende dienstverlening en een betrouwbare werkwijze. Door de uitgebreide ervaring van Jan -hij werkt al van jongs af aan in de bouw- weet hij keer op keer het mooiste eindresultaat te bereiken. Onder andere door verder te kijken dan de standaardoplossingen en goed naar de klant te luisteren. Ook typerend voor het bedrijf: ontzorgen. “Klanten willen graag zo min mogelijk betalen en zo min mogelijk zorgen. Dan zijn ze bij ons aan het juiste adres. Wij willen graag alles wat een zorg kan zijn wegnemen. Vanaf het indienen van de vergunningaanvraag tot de opleveringsschoonmaak. Dat is bij ons overigens standaard. Wij laten de bouwplaats iedere dag opgeruimd achter.” De persoonlijke aandacht blijkt onder andere uit de uitvoerige communicatie. Aannemingsbedrijf Lingewaal inventariseert vooraf uitgebreid alle wensen. “Want goed overleg in het begin

draagt bij aan een goed resultaat”, is Jans overtuiging. Hij denkt actief mee met de klant. Zijn de wensen realistisch gezien de ruimte, het budget en de regelgeving? Zo niet: hoe kunnen we dat oplossen? Als de uitvoeringsfase aanbreekt, zorgt Aannemingbedrijf Lingewaal BV ervoor dat alle werkzaamheden goed op elkaar aansluiten, zodat het project soepel verloopt. Deze werkwijze wordt al 35 jaar lang zeer gewaardeerd door de vele klanten van het Vurense aannemingsbedrijf. Zo mocht het bedrijf het kantoorpand van Alrometall in Leerdam renoveren, en bouwden ze een garage in Vuren om tot kapsalon. Kleyn Trucks klopt voor het onderhoud aan bij Aannemingsbedrijf Lingewaal terwijl de gemeente Gorinchem hen inschakelde om het isolatieglas van de lichtkoepel te vervangen. Dat deed Van der Maas op zaterdag, zodat niemand er hinder van ondervond. Naast de zakelijke opdrachtgevers werkt Aannemingsbedrijf Lingewaal vaak voor particulieren. Zo hebben ze al menig woning voorzien van een mooie aanbouw. Heeft u plannen om te gaan (ver)bouwen, neem dan vrijblijvend contact op met Aannemingsbedrijf Lingewaal om de plannen te bespreken. Aannemingsbedrijf Lingewaal

Industrieweg 26, 4214 KZ Vuren 0183-638076 / 06-22930333 info@lingewaalbv.nl www.lingewaalbv.nl

11


Meer kansen om te scoren?

Eén adres, alle mogelijkheden en meer dan 35 jaar media ervaring Olivier WAARD | JAARGANG

GLOSSY VOOR

1 | NUMMER

1 | MAART

2013

DE BOMMELER

n Mooi wone

elerwaard in de Bomm gelukkig Domweg

Ernst van

s der Schan

‘Ik wilde engeen derti drijf’ in-dozijn-be ie, Jammie, jamm

jammie

Tafelen in de streek den Jeroen van

Olivier is een

uitgave van

ODGHQ

Akker

Tussen de koeien Het Kontakt

2 | OLIVIER

V %9

WDNW (GLWLH

+HW .RQ

Edities bv Goudriaan

Advertenties

Folders

Magazines

Online

Uw brochure

Sterk lokaal bereik

Alles in één

regio-ondernemers

Nieuws en sportsites

Op maat gemaakt

Als ondernemer moet u er tegenwoordig alles aan doen om bestaande klanten te behouden en nieuwe klanten weten te binden. Meer dan ooit is een goede mediamix met een professionele uitstraling onmisbaar om uw klant te bereiken. Het Kontakt Media gaat graag met u in gesprek voor de beste oplossing. Communicatie via vertrouwde en nieuwe media is bij

Onze media inzetten om een topresultaat te bereiken? Neem dan contact op met Het Kontakt Edities: T 0183-583200 E info@hetkontakt.nl

ons in goede handen. Genoeg kansen om te scoren!

Media


Op de koffie | ZPiB

Over ZPiB

ZPiB laat ondernemers in de spiegel kijken Inzicht in je eigen onderneming is de basis voor afgewogen en onderbouwde keuzes voor de toekomst. Vanuit deze overtuiging maakten ruim dertig ondernemers een MKB-selfie tijdens een ZPiB-kennissessie.

Zelfstandig Professionals/Partners in Business, afgekort ZPiB, brengt zelfstandig professionals en ondernemers uit de regio samen. Het netwerk bestaat uit zp’ers die wonen/werken in de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen. ZPiB biedt een platform waar vraag en aanbod van regionale arbeid makkelijk samenkomen. Eens paar maand is er een netwerkbijeenkomst in de gemeente Geldermalsen of Neerijnen en er zijn vier tot vijf kennissessies per jaar. www.zpib.nl

“Het is een goed spiegeltje dat je voorhoudt”, vindt Renate Brown van Grafisch Los. Haar bedrijf is sinds de oprichting vier jaar geleden flink gegroeid, en daarmee raakte de startvisie wat op de achtergrond. Recent heeft Brown daarom opnieuw naar haar onderneming gekeken, en haar doelgroep bepaald. Dat geeft haar mogelijkheden tot specialisatie en focus. “De selfie heeft mij laten zien dat ik op de goede weg ben.” De MKB-selfie is een initiatief van Kluijtmans & De Buck. Het bedrijf ontwikkelde een overzichtelijk invulschema, met vragen die blootleggen hoe de onderneming ervoor staat. Wat kosten je activiteiten en wat levert het op? Wat zijn je belangrijkste activiteiten om je waardepropositie te realiseren? Welke waarde bied je je klanten, en wie is eigenlijk je klant en hoe bereik je die? “Met deze vragen zetten we ondernemers aan het denken. Het dwingt je om de waan van de dag even te vergeten en stil te staan bij je bedrijfsvoering. De MKB-selfie helpt onder andere om te focussen op zaken die cruciaal zijn, en om de juiste vernieuwingen te kiezen”, legt Hagesteiner Dave de Buck uit. Zo realiseerde Brown zich dat samenwerking voor ZZP’ers een grote meerwaarde vormt, en dat ze meer tijd moet maken voor de boekhouding, zodat alle facturen op tijd de deur uit gaan. Voor Jeannie Tucker van Condolea uitvaartbegeleiding gaf de MKB-selfie richting aan de communicatievraagstukken. “We denken daar veel over na, maar met dit schema komt er denk ik een duidelijkere conclusie uit.” Ook daagde het haar uit om goed naar haar doelgroep te kijken. “We hebben een vrij frisse en moderne uitstraling. Misschien moeten we onszelf nog meer op die manier laten zien, en niet meer proberen iedereen aan te spreken.”

13


Heusden en Altena Rivierenland

IN DECEMBER WEER BIJ ALLE ONDERNEMERS IN DE BUS Rivierenland

Bedrijvig is een

uitgave van Het

Kontakt Edities

bv en Talvi –

september 2015

ALLE ONDERNEMERS INFORMEREN?

– nr. 5

Adverteer dan in Bedrijvig!

gsm m van Reinigin Barr y Pellegro

de Kock: achines Wim

ctie n naar perfe Altijd streve , Leerdam en Geldermalsen

Vianen; wat kunnen

ze van elkaar

leren? - Kansen

van de Wet Werk

1

en Zekerheid

Bedrijvig Rivierenland brengt 6000 bedrijven op de hoogte van het echte zakelijke nieuws van de regio. Wilt u ook professioneel geholpen worden met uw communicatie richting Rivierenland? Neem dan contact op met ons mediateam: Tel: 0183-583 200 of kijk op www.bedrijvigmedia.com Onderdeel van de Bedrijvig formule met tien magazines regionaal marktleider op het gebied van zakelijke communicatie!

WWW.BEDRIJVIGMEDIA.COM

Verstopping in afvoer of riool?

Voor particulieren en bedrijven Sanitaire verstoppingen Hogedruk reiniging Rioolstank oplossen Plaatsen van vetafscheiders Aanleg en onderhoud riolering Advienjen ďetreŌ riolering

PoŵppuƩen ͬ Persleidingen aŵera rioolinspecƟe Aanleg drainage Riool controle t.b.v. aan- en verkoop van oroerendgoed

www.allrioolservice.nl

24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op:

0347 35 11 99 ERKEND INSTALLATEUR


Rondetafelgesprek

Antivirus tegen toenemende leegstand

Regionale winkelsteden gooien beleving in de strijd Internetwinkelen bedreigt de fysieke winkelstraat. Daarom investeren winkelcentra – hoewel nog aarzelend – in nieuwe digitale technieken. Zonder te vergeten waar het óók om draait: kleinschaligheid, gastvrijheid, beleving en het oude ambacht. Steeds zichtbaarder worden binnensteden ontsierd door lege winkels, verlaten winkelstraten en dichtgespijkerde winkelpanden. Oorzaak is bekend: ons toenemende online shopgedrag. Lees er de publicaties maar op na van retailgoeroe Cor Molenaar die al in 2010 alle Egyptische plagen voor het Nederlandse winkellandschap voorspelde. Twee op de drie zouden de streep in 2020 niet halen.

Het leegstandsmonster slaat niet overal even hard toe. Retailonderzoeksbureau Locatus heeft becijferd dat de leegstandscijfers in Geldermalsen (3,5 procent) en Leerdam (4,5 procent) ruim onder het landelijk gemiddelde van ruim 9 procent liggen. Dat van Vianen ligt er met 10,1 procent boven. Als we de dit jaar aangetrokken centrummanager Hans van Kooten mogen geloven, staan in het pittoreske Lekstadje intussen al 25 van de 100 beschikbare winkelpanden leeg. Hoewel Vianen verrassend genoeg weer opveert: binnenkort te bewonderen zijn een nieuwe kledingwinkel, een zaak in modieuze tassen, een cateringservice en een kunstsuper. Voor het einde van dit jaar hoopt Van Kooten onder de 20 procent te duiken.

>>>

15


Ron Uijldert Citymanager Leerdam “Winkelen moet een beleving zijn. Je moet kunnen dromen in een winkelstad en je moet als de verblijfsduur van je klanten verlengen.”

Arie Voorneveld Gastvrij Geldermalsen “Ons centrum herbergt grote en mooie winkels met ambachtslui waar menig andere plaats in Nederland jaloers op zou zijn.”

>>> In hun zoektocht naar een remedie volgen de drie gemeenten aarzelend dezelfde rode draad: investeren in moderne digitale technieken zoals (betere) webshops, een gemeenschappelijke website en apps met augmented reality. Elke gemeente legt hierbij andere accenten. Zo oriënteert Leerdam zich op twee modellen. Aan de ene kant uitbreiding en vervolmaking van de al bestaande internetportaal die het winkelend publiek naw-gegevens van ondernemingen verschaft. Ook een virtuele winkelstraat waarin bezoekers ronddolen en links- of rechtsaf winkeldeuren kunnen openen, staat eventueel op het verlanglijstje. Aan centrummanager Ron Uijldert de taak om eerst wat rond te neuzen in andere gemeenten.

naar Leerdams voorbeeld – een ondernemersfonds opgericht. Elke ondernemer, en dus niet alleen leden van ondernemersvereniging Gastvrij Geldermalsen, draagt hierin jaarlijks verplicht een bedrag af. Van dat budget gaat Geldermalsen fraaiere evenementen organiseren – geen Sinterklaasoptocht maar een hele dag opgetuigd rond de komst van de Goedheiligman. En: op drie plekken in de gemeente komen informatieborden die voorbijgangers ervan overtuigen dat het in Geldermalsen te doen is én te halen valt.

Virtuele winkelstad Zo’n virtuele winkelstad is zelfs het gedroomde eindbeeld van Van Kooten, hij wil één digitaal Vianen. De Vianense centrummanager heeft eerst andere zorgen aan zijn hoofd. Hij voert een strijd tegen de tijd om spookwinkels op te vullen. Daarnaast is hij in gesprek met een mogelijke online partner om in één keer álle marketingproblemen op de schop te nemen waar winkeliers tegenaan lopen. Denk aan: webshop maken, webshop bijhouden, artikelen toevoegen, professionele foto’s maken, aanbiedingen op de webshop plaatsen, Facebookpagina lanceren én up-to-date houden. “Startende ondernemers schrijven een businessplan, krijgen daarna redelijk makkelijk geld van de bank en openen een winkel. Vervolgens gaat de voordeur open, maar blijven klanten weg. Is zo’n ondernemer voorbereid op de veranderde wijze waarop consumenten anno 2015 door winkels bediend willen worden? Ik denk lang niet altijd. Het zou fijn zijn als ondernemers ervoor uitkomen dat ze marketinghulp nodig hebben.” In Geldermalsen staat het internetdenken in de kinderschoenen. Begin 2016 wordt hier – onder meer

16

Voorlopig dus nog geen structurele euro naar internetbeleid. Arie Voorneveld van Gastvrij Geldermalsen: “Lopen we achter? Weet ik niet. Je hebt in Geldermalsen genoeg goede ondernemers die met de tijd meegaan, kijk naar Only For Men die zelfs een award (Publieksprijs Thuiswinkel Award 2014 voor beste webshop, red.) in de wacht heeft gesleept. Eens: internet is een grote factor in retail, maar het maakt nogal wat uit of je een modewinkel hebt of een juwelier bent. Bovendien zijn digitale

Hans van Kooten Centrummanager Vianen “Eigenlijks is de Voorstraat een ontzettend mooie straat. We benaderen actief winkels om een vestiging in Vianen te overwegen.”


Rondetafelgesprek

Leerdam

investeringen alleen te rechtvaardigen als iedereen meedoet. In Geldermalsen is de helft lid van Gastvrij Geldermalsen. Als slechts de helft op de trein stapt, is het project gedoemd te mislukken.” Beleving Uijldert heeft veel van Molenaar opgestoken. De retailspecialist spoort middenstanders door het hele land aan om niet blind op het internetpaard te wedden, maar het hele ondernemingsmodel grondig tegen de spiegel te houden. “Alleen een webshopje is triest”, riep Molenaar afgelopen voorjaar in Tiel provocerend tegen zo’n 200 plaatselijke ondernemers. Sfeer en gastvrijheid, dáár draait het om. Uijldert: “Winkelen moet een beleving zijn. Je moet kunnen dromen in een winkelstad en als winkelcentrum moet je de verblijfsduur van je klanten verlengen. Vuiligheid op straat, graffiti op de muren, het ontbreken van plantenbakken – al deze dingen verstoren die droom alleen maar. Molenaar heeft beleving niet uitgevonden, dit idee is al zo oud als de weg naar Kralingen. Alleen: we vergeten het zo snel.” Leerdamse ondernemers onderschatten hun eigen vakmanschap, vindt Uijldert. “We weten donders goed wat we zijn: een stad met ambachtslui. De ouderwetse groenteboer op de Vlietskant is een man die zijn vak beheerst. De bakker even verderop maakt marsepein nog naar oud recept. We hebben hier in de stad een authentieke horlogemaker die zelf asjes draait en als één van de weinigen in Nederland de horlogeschool in Zwitserland heeft gevolgd. En laten we de glaskunst niet vergeten. Bovendien: ondernemerssucces is niet alleen toe te dichten aan het functioneren van een webshop. De kwaliteit van het personeel, je klanten, het assortiment, de ligging van je winkel, het parkeerbeleid, de relatie met de gemeente en zelfs het weer speelt mee.” Eigen kwaliteiten Ook Geldermalsen gaat graag uit van eigen kwaliteiten. “We moeten trots zijn op ons dorp”, vindt

Vianen

Voorneveld. “We worden wel eens kleinerend boodschappendorp genoemd, maar ons centrum herbergt grote en mooie winkels met ambachtslui waar menig andere plaats in Nederland jaloers op zou zijn. Mensen vanuit Haarlem of Ede komen in Geldermalsen winkelen.” En het geplaagde Vianen? Daar liggen plannen klaar voor biologische supermarkten, kleinschalige winkeltjes met leuke hebbedingetjes en vestigingsplekken voor ambachtslieden. Van Kooten: “Eigenlijk is de Voorstraat een ontzettend mooie straat. We hebben een prachtige historische binnenstad. Samen met de ondernemersvereniging OVV zijn we gestart om actief winkels in de omgeving te benaderen om een extra vestiging in Vianen te overwegen. Ons inwonertal groeit de komende jaren van twintig- naar vijfentwintigduizend en er komt langzamerhand beweging in gesprekken met vastgoedeigenaren om de huurprijzen bij te stellen naar een acceptabeler niveau.” Ondernemers hebben meestal niet alle internetwijsheid in pacht. Terwijl een idee uit de tastbare, fysieke wereld soms zó simpel en net zo efficiënt is, illustreert Stift aan de hand van een praktijkvoorbeeld. “Laatst bezocht ik een koffiecorner in Rijswijk. Een virtuele juffrouw – een pop – volgde klanten met haar ogen en vroeg of ze trek hadden in koffie. Kwam de volgende passant langs, weer die lokroep. Wat een ontzettend leuk idee van deze ondernemer.

Geldermalsen

17


Duikbedrijf COW BV

Klussen in het orkabassin De duikers van Duikbedrijf COW BV zijn echte bouwvakkers onder water. Bedrijvig duikt met COW in een Frans orkabassin en de parkeerkelder van Nieuw Hoog Catharijne in Utrecht. Bij een parkeerkelder denk je niet direct aan duikwerk, maar praktisch elke nieuwe parkeerkelder begint als een zwembad. Ook de kelder die op dit moment wordt aangelegd onder Nieuw Hoog Catharijne. De bouwput beslaat een oppervlakte van 25 bij 50 meter. Constructiewerkers hebben damwanden geslagen, ankers ingeboord en de bouwput ontgraven. Daarna duikt COW de natte bouwput in om de ankers te verlengen. Deze zorgen ervoor dat de onderwater betonvloer op zijn plek blijft. “Beton is zwaar, maar met de druk van het grondwater kan het omhoog komen”, legt Peter Bosman uit. Hij runt COW samen met Fred Burchartz. De duikers storten het beton onder water en plaatsen sensoren zodat ze exact weten wanneer het beton is uitgehard. Daarna wordt de bouwput leeggepompt, en is COW klaar. De parkeergarage echter nog lang niet. Het is nadat COW vertrekt enkel een betonnen ondervloer. In het Utrechtste geval is er nog veel werk aan de winkel. De opening is verwacht in 2017. Exotischer is de klus in Frankrijk, waar COW reparatiewerkzaamheden uitvoert aan een groot orkabassin met zo’n zestig meter aan glaswand. “De orka’s springen uit het water en bij het landen verplaatsen ze zomaar zeven tot acht duizend liter water. Dat is natuurlijk een gigabelasting op het bassin”, vertelt Peter Bosman. COW werkt aan de betonnen constructie in het bassin en herstelt de kitnaden, om lekkage te voorkomen en voor

18

het welzijn van de dieren. “Zodra er maar een klein stukje kit loskomt, gaan de orka’s ermee spelen en trekken ze meer kit los. Dan ontstaat er lekkage en de orka’s kunnen zich bezeren. Dat wil je natuurlijk niet. Daarom verwijderen wij nu de oude kitranden, kitten nieuwe randen en plaatsen daaroverheen een rvs plaat zodat de orka’s er niet meer bij kunnen.” Een geweldige klus voor het Viaanse bedrijf. Terwijl de orka’s in een aangrenzend bassin verblijven, gaan de duikers van COW aan het werk. De shows in het park moeten gewoon doorgaan, en dus wordt er veelal in de avonduren of vroeg in de ochtend gewerkt. Naast deze klussen is COW in het hele land actief. Het Viaanse duikbedrijf werkt onder andere aan zwembaden, sluizen en stuwen, en voert klussen uit als onderwater lassen en branden, thermisch branden, het aanbrengen van anodes en colloidaal beton. Op hun website zijn video’s van de werkzaamheden te bekijken.

Duikbedrijf COW BV

Korte Dreef 9, 4131 PM Vianen 0347-326003 www.duikwerken.com


Businessclub Contactus

Informeel netwerken werpt vruchten af De leden van businessclub Contactus hebben inmiddels ervaren dat het zijn vruchten afwerpt om op een gezellige en informele manier, bij wijze van spreken met het glas in de hand, regelmatig met elkaar van gedachten te wisselen. Dat heeft al tot diverse zakelijke transacties geleid. De leden van Contactus: Handelsonderneming Unicum; Wanda Mooijman; Steenplaza; De Notarissen; Duikbedrijf COW BV; Lamotec BV; Van Genderen Tentverhuur; Aannemingsbedrijf Kers BV; Dorpshuis ’t Knooppunt; De Vos Hagestein BV; Hagidam 52 BV; Het Kontakt Edities BV & Bedrijvig Rivierenland; Gako Groenvoorziening; Henk Scholten Culemborg BV; Boshuis Thuis in Water; Tao Rental; Jos Bladt Beheer; Van der Gun Zonwering; Claassen, Molenbeek & Partners; Pluimveebedrijf De Buijserd; Wakkermans Audio-Video; Scherpenzeel Fourages; Arval Autoleasemaatschappij; Partycentrum Schoonrewoerd; Simioli Assurantiën; Bouwbedrijf B. van der Graaf.

In het eerste jaar na de oprichting heeft Contactus alle vergaderingen, bijeenkomsten en presentaties, gemiddeld een keer in de twee maanden, gehouden in de eigen ruimte in de accommodatie van SC Everstein. Het netwerken krijgt een extra dimensie door af en toe uit te wijken naar de bedrijven van de leden. “Een aantal leden heeft aangegeven het op prijs te stellen om bij gelegenheid gastheer te zijn in zijn eigen bedrijf, en daar het een en ander over te vertellen”, vertelt bestuurslid Max Broekhoff. “Dat gebeurt altijd met een hapje en een drankje. Voor alle leden zijn dat tevens leuke momenten om relaties kennis te laten maken met de businessclub. De eerste keer dat we een bijeenkomst op locatie hadden was in juni, bij Henk Scholten Volvo in Culemborg, en die was heel geslaagd.” Onlangs is een gezellige meeting gehouden in restaurant Grand Athina in Leerdam, waar de sfeer, de gezelligheid en de aard van de gesprekken dusdanig in de smaak viel bij enkele nieuwe bezoekers dat ze nog diezelfde avond lid van Contactus zijn geworden. www.businessclubcontactus.nl

19


Wet Werk en Zekerheid

Kansen voor de uitzendbranche Werkend Nederland krijgt in 2015 te maken met de Wet Werk en Zekerheid. Deze nieuwe wet zorgt voor de nodige onrust onder werkgevers. Wat verandert er voor hen bij het inzetten van flexwerkers en tijdelijk personeel? Een van de meest opvallende veranderingen vindt plaats in de ketenbepaling. Deze bepaling regelt wanneer elkaar opvolgende tijdelijke contracten overgaan in een vast contract. Tijdelijke werknemers krijgen vanaf 1 juli 2015 een vast contract als er langer dan twee jaar gebruik wordt gemaakt van elkaar opvolgende tijdelijke contracten. Eerst was dit drie jaar. Opvolgende tijdelijke contracten zijn contracten die elkaar met een tussenperiode van zes maanden of minder opvolgen. Bij de periode van twee jaar tellen periodes tussen de tijdelijke contracten van zes

20

maanden of korter mee. Deze nieuwe bepaling geldt niet voor beroepsbegeleidende leerweg (bbl-opleiding) of werknemers jonger dan 18 jaar die maximaal twaalf uur per week werken. Sinds 1 januari mag daarnaast bij een tijdelijk contract van zes maanden of korter geen proeftijd meer worden opgenomen. Bij een looptijd van tussen de zes maanden en twee jaar mag er een maximale proeftijd van ĂŠĂŠn maand zijn en bij een tijdelijk contract van twee jaar of langer mag er een proeftijd van maximaal twee maanden zijn. Wanneer het tijdelijke contract wordt verlengd, mag er geen nieuwe proeftijd worden opgenomen, tenzij er andere vaardigheden of verantwoordelijkheden van de werknemer worden gevraagd.


Onder de loep

‘Het is niet meer mogelijk om een concurrentiebeding in een tijdelijk contract op te nemen’ Verder is het niet meer mogelijk om een concurrentiebeding (het verbod voor de werknemer om soortgelijke werkzaamheden uit te oefenen voor een ander bedrijf of ondernemer) in een tijdelijk contract op te nemen. Uitzendbeding Bij het uitzendbeding – de afspraak dat een overeenkomst tussen uitzendbureau en uitzendkracht automatisch eindigt als de opdrachtgever de uitzendkracht niet langer in wil zetten – is ook een wijziging doorgevoerd. Het uitzendbeding geldt de eerste 26 gewerkte weken waarin de uitzendkracht werkt.

Opzegging en een toestemming voor opzegging van UWV zijn voor het uitzendbureau niet nodig. Met het uitzendbeding kan de uitzendkracht ook op elk moment besluiten te stoppen met werken bij de opdrachtgever. De mogelijkheid om deze periode van 26 weken te verlengen is ingeperkt. Sinds 1 januari kan deze periode bij cao worden verlengd tot maximaal 78 gewerkte weken. Hiervoor kon dit onbeperkt. Na de periode van het uitzendbeding, wordt de ketenbepaling van toepassing.

De kansen van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid

Werkend Nederland krijgt in 2015 te maken met de Wet Werk en Zekerheid. Voor ondernemers in de uitzendbranche, zoals AB Midden Nederland, biedt de nieuwe regelgeving kansen. Samen met Artra Arbeidsmarkttrainingen heeft AB Midden Nederland zich op de komst van de veranderde wetgeving voorbereid. Een goed voorbeeld van inspelen op wat er gaat veranderen is de manier van omgaan met de zogenaamde inlenersbeloning. Een tijdelijke medewerker krijgt met de WWZ voortaan automatisch te maken met de CAO van het bedrijf waar hij of zij komt te werken. Dat kan voor zowel AB als voor de opdrachtgever consequenties hebben. Bram Schouten: “Niet alleen qua salaris, maar ook wat betreft andere arbeidsvoorwaarden als arbeidsduurverkorting, krijgen flexwerkers dezelfde rechten. Als AB hebben we daar vroegtijdig op ingezet. Wij zijn ruim voor de gestelde datum er klaar voor en hebben ook onze klanten hierover geïnformeerd. Hierdoor gaan we straks soepel naar de nieuwe situatie over.”

Tijdelijke contracten Nog een belangrijke wijziging in het Ketensysteem is de manier waarop omgegaan zal gaan worden met tijdelijke contracten. “In plaats van drie contracten in drie jaar mogen er straks maar drie contracten in twee jaar afgesloten worden. Bij seizoensarbeiders die voor enkele weken ingehuurd worden, is het dan snel op. Terwijl je als werkgever van iemand die hard werkt en goed bevalt vaker gebruik zou willen maken.” Daar liggen kansen voor de uitzendbranche. “Uitzenders mogen als enige werken met het fasensysteem. Daarbij kan iemand 78 weken ingezet worden, zonder dat er een vast dienstverband afgesloten hoeft te worden. Daarna kom je in een tweede fase, waarbij je nog eens in vier jaar tijd zes tijdelijke contracten kan aanbieden. Als AB Midden Nederland zijn we daardoor heel flexibel in het aanbod van tijdelijk personeel. Nu al bellen er wekelijks bedrijven die hierover met ons in gesprek willen.”

21


FRUITTEELT AGRARISCH

FOOD

GROEN

INFRA

TUINBOUW

BOUW TECHNIEK

AB MIDDEN NEDERLAND TRANSPORT & LOGISTIEK

VOOR EEN FLEXIBELE SCHIL DIE WÉRKT

Minder vast personeel, meer flexwerkers: de arbeidsmarkt verandert in hoog tempo. AB Midden Nederland helpt bedrijven met de inrichting van hun flexibele schil. AB werkt met een pool van uitzendkrachten en zo’n 250 medewerkers in vaste dienst die we door en door kennen en waar je op kunt terugvallen als de productie piekt. Deze bedrijven gaan met AB in zee vanwege de gedegen werkmentaliteit van onze uitzendkrachten. Mannen en vrouwen die niet te beroerd zijn om de handen uit de mouwen steken. Die stipt op tijd komen. Die hun productienormen halen. Die keurig met uw materialen omgaan. Die niet verlegen zitten om een praatje. Die, kortom, nooit teleurstellen. Deze flexwerkers stralen onze kernwaarden uit: kwaliteit, betrouwbaarheid, een dienstverlenende instelling én een sociale persoonlijkheid. Zo krijgt u een flexibele schil die echt wérkt.

HOUTEN Voorveste 17-19 3992 DC Houten T (030) 229 22 52 F (030) 228 77 01 E info@abmiddennederland.nl

SLIEDRECHT Stationspark 725 3364 DA Sliedrecht T (0184) 41 77 77 F (0184) 41 48 18 E infosliedrecht@abmiddennederland.nl

AB Midden Nederland levert personeel over de volle breedte van de Nederlandse economie. Wij zijn actief in de volgende sectoren: agrarisch, tuinbouw, fruitteelt, infra, transport & logistiek, groen, bouw, techniek en food.

www.abmiddennederland.nl BUNSCHOTEN Haarbrug 16-1 3751 LM Bunschoten-Spakenburg T (033) 299 44 80 F (033) 299 49 90 E infoabservice@abmiddennederland.nl

ZALTBOMMEL Dwarsweg 8 5301 KT Zaltbommel T (0418) 75 06 60 E info@abmiddennederland.nl


Büller Bouwmaterialen

Van fundering tot schoorsteenpotje Bedrijventerrein Vlietskade is een locatie waar de meest uiteenlopende bedrijven hun plekje hebben gevonden. Een van hen is Büller Bouwmaterialen, met afstand de oudste in jaren. In het midden van de negentiende eeuw waren de grote kerk, het stadhuis en diverse statige panden van de Gorcumse binnenstad toe aan een grote opknapbeurt. Metselaar Johannes Büller zag daar brood in en richtte in 1855 een handel in metselmaterialen op. Hij had het goed gezien en zijn nazaten bouwden voort op zijn handelsgeest. Het bedrijf bleef gedurende drie generaties in het bezit van die familie, en is vervolgens geleid door drie generaties Reijenga. Omdat er in Gorinchem geen uitbreidingsmogelijkheden waren is in 1977 een bestaand fabriekspand in Arkel overgenomen, dat eind 1991 is vervangen door nieuwbouw. Toen de laatste Reijenga er in 2003 wegens gezondheidsredenen mee stopte werd Büller Bouwmaterialen verkocht aan twee medewerkers: de commercieel ingestelde Frans van Brakel en financieel deskundige Leo van Hees. “Bouwmaterialen is een breed begrip, en wij zeggen wel eens gekscherend dat we, zowel voor binnen als buiten, van fundering tot schoorsteenpotje in huis hebben”, lacht Van Hees. “Maar onze kracht ligt vooral in de ruwe bouwmaterialen zoals dakpannen, gevelstenen, isolatiematerialen en prefab betonproducten. We hebben een sterk regionale functie en leveren in hoofdzaak aan professionele verwerkers, met name aannemers, metselaars, stukadoors, tegelzetters en installateurs.” Büller Bouwmaterialen heeft naast een groot opslagterrein, magazijnen en kantoorruimtes een prachtige showroom van

500 vierkante meter. Daarin wordt een groot gedeelte van het omvangrijke assortiment duidelijk en overzichtelijk gepresenteerd. Blikvangers zijn de badkameropstellingen met de daarbij behorende vloer- en wandtegels. “Dat is een prima aanvulling op ons pakket”, vindt Van Brakel. “We zijn aangesloten bij inkooporganisatie 4+ die ondersteunt bij de inkoop en het voorraadbeheer, en ons op de hoogte houdt van de nieuwste producten en ontwikkelingen. Op sanitair- en tegelgebied worden we volledig gefaciliteerd door het ‘Mijn Thuis’ concept. Zodoende hebben we een mooi en volledig assortiment van onder andere baden, douchewanden, badkamermeubels en kranen van verschillende merken waarmee we een concurrerende positie in dit segment hebben.” Büller Bouwmaterialen heeft een twintigtal gedreven medewerkers, waarvan er velen langdurig in dienst zijn. “Productdeskundig personeel dat wordt ondersteund door een flexibele logistieke afdeling”, omschrijft Leo van Hees zijn team. “We zijn een no-nonsense bedrijf dat zich, nu en in de toekomst, betrouwbaar en respectvol zal presenteren naar zowel de klant als de leverancier”, merkt Frans van Brakel op. Büller Bouwmaterialen

Vlietskade 4002 in Arkel 0183-563044 info@buller-bouwmaterialen.nl www.bouwmaterialen.nl

23


e t s e de b r e m o k n e binn Het enige wat we niet leveren zijn de gasten

Organiseer samen met ons een evenement inclusief:

A

• • • • • • • • • • • •

ls u een evenement organiseert, wilt u uw gasten ontvangen in een passende ambiance. Dankzij onze tenten is bijna elk terrein geschikt. Maar een tent alleen is nog niet genoeg. Daarom ondersteunen wij u bij de complete organisatie. Alle denkbare faciliteiten kunnen we voor u regelen. We denken graag in een vroeg stadium met u mee. Met onze ideeën, tenten en faciliteiten beschikt u over nieuwe, inspirerende mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan een groots tuinfeest of een spetterende klantendag…

tent meubilair decoratie en aankleding stroomvoorziening keukenapparatuur en -gerei podium rijplaten op toegangswegen catering verlichting- en geluidsinstallatie mobiele toiletten bar servies

Heeft u speciale wensen? Neem voor vragen vrijblijvend contact op met Van Genderen tentverhuur.

Maatgraaf 23 4124 BE Hagestein | Telefoon: 0347 - 37 11 14 info@vangenderenverhuur.nl | www.vangenderenverhuur.nl


Dit is mijn app

Marko Luksen en Coach’s Eye Naam: Marko Luksen Beroep: Oefentherapeut Cesar Wanneer gestart: Praktijk Luksen is in januari 2014 gestart Favoriete app: Coach’s Eye Waarom? Coach’s Eye is een app waarbij je bewegingen of handelingen kunt filmen en analyseren. Dat is handig voor sportcoaches, maar ook voor professionals in de zorg. Als Cesar oefentherapeut help ik mensen bij het optimaliseren van houding en beweging tijdens dagelijkse activiteiten, zodat ze pijnvrij leren te bewegen. Dan is het belangrijk dat mensen bewust worden van hun manier van bewegen. Voorheen gebruikten we daar een grote spiegel bij, maar dan zie je niet alles, het gaat soms snel en mensen veranderen hun houding om in de spiegel te kunnen kijken. Met de app gebeurt dat niet. Daarnaast heb je bij werkplekonderzoeken geen spiegel. Ik gebruik de app nu ook bij werkplekonderzoeken om klachten van medewerkers te verhelpen of te voorkomen. De mensen maken de beweging zoals ze altijd doen en ik film dat. Vervolgens kan ik de video op werkelijke snelheid of in slow motion afspelen en ook op ieder moment pauzeren. De patiënt ziet op de video dus écht wat hij doet. Dat is heel belangrijk, want je kunt de beweging alleen veranderen als die bewustwording er is.” Hoe helpt de app tijdens de behandeling? “Met Coach’s Eye kun je ook kleine berekeningen maken. Zo kun je de video op ieder moment pauzeren en de hoek berekenen van bijvoorbeeld een kniebuiging. Als het doel van de therapie is om de mobiliteit te vergroten, kun je dat op deze manier heel eenvoudig meetbaar en zichtbaar maken. Ook voor de patiënt.” Hoe reageren patiënten? “Patiënten vinden het interessant om te zien. Je merkt dat het lichtje echt gaat branden als ze op video zien hoe ze bewegen. Vaak waren ze zich daar vooraf niet zo van bewust. Een nieuwe manier van bewegen of een nieuwe houding aanleren vergt vervolgens in eerste instantie veel nadenken, maar uiteindelijk gaat het automatisch. Met de app kunnen ze ook zelf de verbeteringen zien.”

De nummer 2: What’s app Marko gebruikt What’s app om patiënten een herinnering te sturen voor de gemaakte afspraak. Hij is daarmee één van de vele ondernemers die de populaire app zakelijk gebruiken. In Nederland telt What’s app ruim 9,5 miljoen gebruikers. Volgens recent onderzoek van Multiscope ontvangen die gemiddeld 65 berichten per dag. Vier op de tien gebruikers zet de app ook zakelijk in. Vooral onder 18 tot 34-jarigen is zakelijk gebruik populair: bijna de helft gebruikt de app voor hun bedrijf. Slechts dertien procent vindt zakelijk What’s app’en maar niks. Het zou de balans tussen werk en privé kunnen verstoren en het komt niet professioneel over. What’s app kan effectief ingezet worden voor een bedrijf, zegt online marketeer Joey Drieskens in een blog op Dutch Cowboys. “WhatsApp brengt je dichter bij de doelgroep en stelt je in staat snel, eenvoudig en persoonlijk met hen te communiceren”, stelt Drieskens. Hij tipt de SaySimple WhatsApp Manager voor webcare en ondersteuning van de klantenservice. Tevens kan What’s app ingezet worden als extra marketingcommunicatietool.

25


Agenda

2 november Business Event Vijfheerenlanden Wie worden de nieuwe ondernemers van het jaar? Dat wordt op 2 november duidelijk tijdens het Business Event Vijfheerenlanden. Een deskundige jury toetst de aangemelde kandidaten nauwkeurig aan de criteria en selecteert in drie categoriëen: industrie en dienstverlening, MKB en detailhandel, jonge ondernemer. De deelnemers komen uit de gemeente Leerdam, Lingewaal, Vianen en Zederik. Tijdens de feestelijke avond komen de drie genomineerden van iedere categorie op het podium, waarna de winnaar bekend wordt gemaakt. De avond wordt veelal bijgewoond door zeer veel ondernemers en is daarom ook een uitstekende gelegenheid om te netwerken. Vorig jaar namen TechNed Benelux BV, Autobedrijf Jaspers en De Koornwaard de awards mee naar huis. Meer weten? www.businesseventvijfheerenlanden.nl.

14 oktober VOS Leden voor Leden • vos-ondernemen.nl Bijeenkomst van VOS Ondernemers in de sportbar van Het Dak te Leerdam. Marian Bosma en Greet Roeland geven een presentatie. 16 oktober ZPiB Netwerkwandeling • www.zpib.nl Wandelen en netwerken tegelijk, bij ZPiB. Van 19:00 tot 11:00 uur. 20 oktober • www.zpib.nl Kennissessie Gezonde Stress en Gezonde Voeding bij ZPiB in Geldermalsen. De avond duurt van 19:30 tot 22:30 uur. 20 oktober BorrelLinge • www.borrellinge.nl

26

Vanaf 17:00 uur netwerken in De Schildkamp te Asperen. Voor alle ondernemers die in de regio hun business onder de aandacht willen brengen. Aanmelden via info@borrellinge.nl. 27 t/m 29 oktober Metavak • www.evenementenhal.nl De vakbeurs voor de metaalbranche waar leveranciers van metaalbewerkingsmachines, -gereedschappen en andere producten en diensten die toepasbaar zijn in de metaalproductie, elkaar ontmoeten, inspireren en kennis delen. 3 t/m 5 november Klein Transport Plein • www.evenementenhal.nl Beurs voor ondernemers die zoeken naar producten om het transport van en naar de klant

te vergemakkelijken. Een uitgelezen kans om informatie in te winnen over transport. 10 t/m 12 november Schilder, Glas en Afbouw Vakdagen • www.evenementenhal.nl Uniek platform voor de schilder-, glas- en afbouwindustrie, die fabrikanten, toeleveranciers, dienstverleners en geinteresseerden uit de branche samenbrengt. 17 november ZPiB Netwerkbijeenkomst • www.zpib.nl Netwerkbijeenkomst van ZPiB. Van 19:30 tot 21:30 uur. Locatie is nog niet bekend. 17 november VOS bij Hipper & Kolfbaan

• vos-ondernemen.nl Hipper & Kolfbaan in Gorinchem ontvangt de leden van VOS, in samenwerking met de Rabobank en Busy-net. 17 november BorrelLinge • www.borrellinge.nl Vanaf 17:00 uur netwerken in De Schildkamp te Asperen. Voor alle ondernemers die in de regio hun business onder de aandacht willen brengen. Aanmelden via info@borrellinge.nl. 23, 24 en 25 november Horeca & food inspiratie • www.evenementenhal.nl Vakbeurs met 105 exposanten die alles presenteren op het gebied van de laatste horecaen foodtrends.

Uw evenement in deze agenda? Stuur een e-mail naar bedrijvigrivierenland@hetkontakt.nl (o.v.v. agenda).


Al 50 jaar uw partner in drukwerk Wie jarig is, trakteert!

Betrouwbare partner

Passie, kennis en expertise

Zuidzijde 131, 2977 XE Goudriaan +31(0)183 58 33 33, goudriaan@degrootdruk.nl

www.degrootdruk.nl

Innovatieve oplossingen

Indien u voor 31 oktober 2015 een order plaatst ter waarde van min. 500,- euro (excl. BTW) ontvangt u een gratis Dopper van ons! We houden graag een Dopper voor u apart!

Respect voor mens en natuur


P B K F E @ > J P D K F D F K F #B PMB@F>IFPQ FK OB >QBOF>IBK JFAABIBK BK J

x +RJHGUXNUHLQLJHUV

x 5HLQLJLQJVPLGGHOHQ

x ,QGXVWULHVWRI]XLJHUV

x 5HSDUDWLH

x 9HHJ ]XLJPDFKLQHV

x 9HUKXXU

x 6FKURE ]XLJPDFKLQHV

x 6HUYLFH

Heuvelstraat 2T1 • 4181 PT Waardenburg • 0418 - 65 17 85 info@wimdekock.nl • www.wimdekock.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.