Page 1

LEK EN IJSSEL OOST

DINSDAG 24 SEPTEMBER 2013 JAARGANG 8 NO. 39 ™LLL#=:I@DCI6@I#CA

GEMEENTE SCHOONHOVEN Zie pagina 6 en 7

Gemeente Bergambacht Zie elders in de krant

GEMEENTE LOPIK

Zie elders in de krant

Zingen bij Gemengd Koor H8=DDC=DK:C ™ =Zi HX]ddc]dkZch <ZbZc\Y@ddgodZ`iZmigVhiZbbZc#

=Zi `ddg o^c\i kddgcVbZa^_` 7Vgd`" bjo^Z` =VnYc Zco# Zc gdbVci^hX] gZeZgid^gZ#9^i_VVgldgYi^c\ZoZide lVia^X]iZgZbjo^Z`#L^Z]Zi`ddgl^a kZghiZg`Zc`Vckg^_Wa^_kZcY‚‚ckVcYZ gZeZi^i^Zh WZodZ`Zc/ ^ZYZgZ YdcYZg" YV\VkdcY '%#%%"''#%% jjg ^c 9Z 6g`!VVcYZ<gdZcZh^c\Za^cHX]ddc" ]dkZc# Kddg bZZg ^c[dgbVi^Z/ %&-'" (-+((+d[%&-)"+-(**.# =Zi`ddghiVViiZkZchVVchiVVcYZoV" iZgYV\deYZWgVYZg^Zi^_YZch7Vgi]d" aZbZjhYV\iZg]dd\iZkVcYZhX]dZ" cZcoVV`VVcYZ=VkZc-%#

™9dgehkZgZc^\^c\EdahWgdZ`k^ZgYZ]Zi'*"_Vg^\WZhiVVcoViZgYV\dcYZgVcYZgZbZiZZcÈ`^``ZggVXZÉ#KddgYZj^ihaV\Zc/lll#YdgehkZgZc^\^c\edahWgdZ`#ca

Onduidelijkheid ‘Hongarenpension’

Oprichting Cabauw ‘Samen Sterk’

‘Dag die je niet wilt missen’

Mariska Scheel beste sportvrouw

Worden de Hongaarse medewerkers van uitzendbureau SRS nu wel of niet gehuisvest in het Wolfsongebouw in Schoonhoven-Noord? Tijdens de commissievergadering was er veel onduidelijkheid over de realisatie van dat plan. Het voorstel van de directie van SRS om minder arbeidskrachten in het pand te huisvesten, hun privacy te respecteren en in gesprek te gaan met de buurt maakte het politieke debat er niet eenvoudiger op.

De leefbaarheid in Cabauw bevorderen met behoud van het specifieke dorpskarakter. Dat is in het kort het doel van de vrijdag opgerichte stichting Cabauw ‘Samen Sterk’. “In een tijd dat de overheid steeds meer taken afstoot en mensen daarbij op zichzelf zijn aangewezen hebben we als Cabauw ‘Samen Sterk’ het doel om inwoners van Cabauw bij te staan. Daarbij willen we de zelfredzaamheid behouden dan wel vergroten”, licht Dick Nederend toe.

De Jongveedag in Lekkerkerk is zaterdag toe aan zijn 60e editie. Aan de Hoekseweg worden 180 kalveren, pinken en vaarzen geshowd en beoordeeld.

Zwemster Mariska Scheel werd vrijdagavond in sporthal De Meent -tijdens het Schoonhovens Sportgalavoor de derde keer uitgeroepen tot beste sportvrouw van Schoonhoven. Zij won deze prijs eerder al in 2010 en 2011. “Ik heb nu het gevoel, dat ik het laatste stapje naar de top kan maken,” vertelde zij tijdens de huldiging tegen presentator Erik van Dijk. “Het is zaak om keihard te trainen van de winter om vervolgens in april 2014 tijdens belangrijke wedstrijden te vlammen.”

nieuws

Slaatjesactie ĩĬĭĦĨš De leden van kinderkoor de Morgenster, klein koor Hosanna en Herv. gemengd koor Scheppingsgave komen vrijdag 27 en zaterdag 28 september aan de deur om slaatjes te verkopen. De opbrengst van de actie is bestemd voor de kas van de Lopikse zangkoren. Wie zaterdag niet thuis is, kan de slaatjes bestellen bij Leida Huisman: 0348-557812 of 06-28515790.

Jouw krant heel dichtbij op www.hetkontakt.nl

FOTO: ADRI VERHOEVEN

3

5

nieuws

Vlist plaatst 18 zonnepanelen ijĩĦİıš Gemeente Vlist heeft achttien zonnepanelen laten plaatsen op het dak van het gemeentekantoor in Stolwijk. Hiermee wil de gemeente niet alleen op termijn geld besparen, maar direct al een bijdrage leveren aan een beter milieu. Daarnaast organiseert Vlist -samen met 23 andere Zuid-Hollandse gemeenten- een groepsaankoop van zonnepanelen. Hierdoor kunnen inwoners tegen een aantrekkelijke prijs een zonnepanelensysteem aanschaffen.

“De Jongveedag is één van de mooiste dagen van het jaar”, vindt Gijs Reijm, voormalig deelnemer en ex-bestuurder. “Dit evenement wil je niet missen. Dat geldt niet alleen voor mij hoor, maar ook voor tal van boeren en burgers uit de wijde regio.”

accent

23

sport

31

Cabauw leukste dorp van Utrecht?

Volg het laatste nieuws uit jóuw gemeente op Volg ik www.twitter.com/hetkontakt

8676JL™ <^Za 7ZZaZc kVc GVY^d (;B ^h de odZ` ^h cVVg È=Zi aZj`hiZ Ydge kVc JigZX]iÉ#LViYZ^cldcZghkVc8VWVjlWZigZ[i]dZ[iYZYZZ_Vnc^ZiaVc\ZgiZodZ" `Zc# 8VWVjlhiVVi^cb^YYZah^cYZide"*!bVVgZZcVVciVa_dc\ZgZcegdWZZgibZiZZc \gdiZadWWn^ZYZgZZciZbdW^a^hZgZcdb8VWVjlkddgVadecjbbZg‚‚ciZ`g^_\Zc# Æ8VWVjl^hZZc]ZX]iZ\ZbZZchX]VeZckddgZZc[ZZhi_ZWZc_Z]^ZgVai^_YVVc]Zi _j^hiZ VYgZhÇ! k^cYi =Zgl^c HigVkZg ]Zi Z^\Zca^_` kVcoZa[hegZ`ZcY YVi o^_c lddc" eaVVihldgYij^i\ZgdZeZcidiÈaZj`hiZYdgekVcJigZX]iÉ#GZYZcdbk^VhdX^VabZ" Y^V Zc YZ `gVci ^ZYZgZZc de iZ gdZeZc kddgVa de 8VWVjl iZ hiZbbZc# Æ6ah lZ l^ccZc!`dbi(;Bkg^_YV\cVVg8VWVjldbde[ZZhiZa^_`Zl^_oZ]ZiYdgeiZ]jaY^" \Zc#Cdj!aVVioZbVVg`dbZc]ddgÇKddgVahcd\dcYZgk^cYi]Zi`aZ^cZ8VWVjl [^`hZXdcXjggZci^ZkVcHdZhiZc=VgbZaZc!bVVgl^ZlZZi/hiZbbZc`Vccd\idi ZcbZiVVchiVVcYZYdcYZgYV\k^Vwww.giel.vara.nl


De Vakman Van Mazijk: vakmanschap door de tijd

Van Mazijk is de regionale specialist op het gebied van haarden, kachels en aanverwante producten. Het in Schoonhoven gevestigde bedrijf kan op basis van haar ruime ervaring en innovatieve werkwijze elke klant op maat bedienen. Wie de moderne showroom aan de Achterwetering in Schoonhoven inloopt, ziet meteen het rijke assortiment haarden en kachels. Het moge duidelijk zijn: de keuze is groot!

! #! % %"%  "$###"$

Joolingen Kozijnen met een eeuwige jeugd Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021;

Kunststof kozijnen Deuren - Schuifpuien Dakkapellen Serres - Gevelbekleding

Wilt u meer informatie? Kijk op onze site Maatwerk

www.joolingen.nl

Onderhoudsvrij

Isoleren

Tel: 0182-342792 / info@joolingen.nl

Gijs van Mazijk is trots wat zijn opa en vader in meer dan 80 jaar hebben opgebouwd. â&#x20AC;&#x153;Mijn opa had een smederij en kreeg steeds meer klusjes op het gebied van kachels. Zodoende zijn we er met de familie ingegroeid. Als bedrijf zijn wij inmiddels uitgegroeid tot een specialist op het gebied van haarden en kachels in alle soorten en maten: van hout, gas, elektrisch tot pellets. Wij leveren vrijwel alle merken en stellen ons als doel voor elke klant de juiste oplossing te vinden. In vrijwel alle gevallen lukt dat uitstekend. Je bent niet voor niets specialist, hè!â&#x20AC;? Vertrouwd Naast de verkoop van deze producten is Van Mazijk ook in te zetten voor reparatie, onderhoud en renovatie. Gijs van Mazijk: â&#x20AC;&#x153;Het belangrijkste is dat we totale service kunnen bieden en deze zelf uitvoeren. Dat voelt niet alleen vertrouwd, dat is het ook!â&#x20AC;? Vervolgens:â&#x20AC;&#x153;De ontwikkelingen in de branche volgen wij op de voet. De kachels en haarden van tegenwoordig bieden hogere rendementen en uitgekiende verbrandingssystemen, die voldoen aan de strengste milieueisen. Ook zijn wij EVIS-gecertificeerd en aangesloten bij het Sfeerverwarmingsgilde, een organisatie die borg staat voor kwaliteit. Kortom: wij blijven het een uitdaging vinden om ouderwetse kwaliteit in een modern jasje te creĂŤren.â&#x20AC;?

Nijverheidsweg 29, Stolwijk Tel.: 0182 - 34 19 83 Fax: 0182 - 34 10 73 Showroom geopend op afspraak.

Email: info@debruintegels.nl

Sierpleisters (ook op kleur) Wand- en plafondafwerking Lijstwerk, ornamenten en buitengevels

Voor meer informatie, zie de website www.vanmazijk.com Firma van Mazijk Achterwetering 10 Schoonhoven Tel. 0182-382364 info@vanmazijk.com

0182 32 01 11 | info@verstoep.nl | www.verstoep.nl


Dinsdag 24 september 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

Commissievoorzitter legt functie neer

Politiek

İĠĥĬĬīĥĬijĢīš Frank Moné (CDA) is per direct opgestapt als voorzitter van de commissie Ruimte van de gemeente Schoonhoven. Aanleiding is een verwijt van Ad Struijs (GroenLinks), die hem van ‘partijdigheid’ betichtte tijdens de behandeling van ‘betaald parkeren op Nationale Zilverdag’.

Initiatiefnemer SRS wil plan flink aanpassen

Struijs had het op dat moment verbaal aan de stok met VVD’er Marco Oudshoorn, die destijds betrokken was bij de organisatie van Nationale Zilverdag. In het debat ging het er fel aan toe. Toen Oudshoorn zijn rivaal Struijs uitmaakte voor ‘leugenaar’ waren de rapen gaar en escaleerde het gesprek. Beide raadsleden kunnen elkaar al langer niet luchten of zien sinds Struijs de liberaal Oudshoorn op de korrel nam vanwege mogelijke schijn van belangenverstrengeling. Pieter Heerens (Gemeente Belang) betreurt de gang van zaken. “Zo ga je niet met elkaar om. We hadden juist eerder met elkaar afgesproken elkaar fatsoenlijk te benaderen. Het liep toch uit de hand. Moné had wellicht moeten ingrijpen en de vergadering even moeten schorsen. Dan was het misschien met een sisser afgelopen. Nu hebben we een probleem.” Heerens heeft bij de griffier aangegeven tijdelijk het voorzitterschap van de commissie Ruimte te willen overnemen. “De stad moet worden bestuurd. Dit kunnen we de inwoners niet aandoen.”

Beroep ‘BenschopOost’ gegrond ğĢīİĠĥĬĭš De Raad van State heeft een beroep op het bestemmingsplan Benschop-Oost gegrond verklaard. Hierdoor is het niet mogelijk om het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan als geheel uit te voeren. Het beroep heeft betrekking op het meest noordelijke deel van het plan. De gemeente Lopik gaat op korte termijn het overige deel van het plangebied opnieuw in procedure brengen. De realisatie loopt hiermee ongeveer een half jaar vertraging op. Voor het vaststellen van het bestemmingsplan wordt de komende maanden de gebruikelijke procedure gevolgd met de gebruikelijke communicatie voor alle belanghebbenden en belangstellenden. Ontwikkelaar Heilijgers gaat ondertussen door met de voorverkoop van de woningen. Meer informatie hierover is te lezen op www.benschop-oost. nl

Leningen voor starters ğĢįĤĞĪğĞĠĥıš In navolging van haar buurgemeenten Nederlek en Vlist overweegt Bergambacht als derde gemeente in de Krimpenerwaard om startersleningen beschikbaar te stellen. Met de starterslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten wil Bergambacht starters op de koopwoningmarkt een duwtje in de rug geven. Zo wordt zowel het eigen woningbezit gestimuleerd als ook de doorstroming. Raadslid Marcel Klein Hofmeijer (GemeenteBelang) hoopt dat er door de plannen verschuivingen zullen optreden in de woningmarkt, die op slot zit. “Wij zijn blij met het voorstel van het college. Ik realiseer me dat we de economische crisis er niet mee oplossen, maar door deze stappen te nemen laten we in ieder geval aan de jongeren zien dat we aan ze denken.”

3

nieuws

Onduidelijkheid over ‘Hongarenpension’ Worden de Hongaarse medewerkers van uitzendbureau SRS nu wel of niet gehuisvest in het Wolfsongebouw in Schoonhoven-Noord? İĠĥĬĬīĥĬijĢī š Tijdens de afgelopen week gehouden commissievergadering was er veel onduidelijkheid over de realisatie van het plan. Het voorstel van de directie van SRS om minder arbeidskrachten in het pand te huisvesten, hun privacy te respecteren en in gesprek te gaan met de buurt maakte het politieke debat er niet eenvoudiger op. Wethouder Peter Matheij wilde namelijk zijn medewerking staken vanwege de honderden bezwaren uit de buurt, maar de coalitiepartijen PvdA en CDA vonden dat niet wenselijk. “We hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor alle inwoners van Schoonhoven. Ook arbeidsmigranten maken deel uit van onze samenleving”, stelde Nardi Beckers (CDA). Zij kreeg steun van Siem Meij (PvdA), die vooral de sfeer rond de mogelijke huisvesting hekelde. “Hier is het aloude ‘Not in my backyard’ van toepassing. Als sociaal-democraat verzet ik me daartegen. Dit is uitvoering van rijksbeleid. We moeten deze mensen fatsoenlijk huisvesten. Bovendien klinkt het aangepaste voorstel van SRS mij goed in de oren.” Minder begrip was er van Pieter Heerens (Gemeente Belang). “De buurt heeft een duidelijk signaal afgegeven en massaal bezwaar ingediend. We zouden ook naar locaties in andere Schoonhovense wijken kunnen kijken.” Ad Struijs (GroenLinks) had moeite met het begrip ‘logies’. “Zo kun je een tijdelijk verblijf makkelijk oprekken. De wethouder heeft zijn eigen voorstel al een keer eerder ingetrokken, omdat SRS het hoofdkantoor niet in Schoonhoven wilde vestigen. Hoe serieus is hij als hij dit plan in afgeslankte vorm alsnog zou willen doorzetten?” Volgens wethouder Matheij is de Schoonhovense binnenstad niet geschikt voor meerdere personen in een gezinswoning. “Daarom willen we de parkeerdruk en overlast beteugelen door arbeidsmigranten te verplaatsen in overleg met werkgever SRS. In

Noord stuitte ik echter op een massaal tegengeluid. Dat kon ik niet negeren. Feit blijft wel dat daarmee het probleem niet is opgelost en dat we dan naar alternatieven moeten kijken.” De gemeenteraad zal op 3 oktober een besluit nemen over het wel of niet wijzigen van het bestemmingsplan in Noord. Geluids- en stankoverlast van achter het hotel aangemeerde cruiseschepen nopen John de Wit, eigenaar van hotel-restaurant Belvédère, de gemeente te verzoeken rederijen te dwingen om

Zaterdag was de finaledag, waarbij de bewoners van de Schoonhovense straat drie opdrachten moesten uitvoeren: verzamel zoveel mogelijk verschillende attributen die met barbecuen te maken hebben; maak en zing een eigen straatlied en maak er een

pleitte voor een verbod voor cruiseschepen om aan te meren bij ‘De Kat’, ofwel achter het hotel. Pieter Heerens (Gemeente Belang) eiste dat de schepen hun motoren ‘s nachts uitzetten. Wethouder Peter Matheij reageerde geprikkeld op de kritiek. “We kunnen extra mankracht inzetten om alles in goede banen te leiden, maar dan moeten we daar geld voor uittrekken en de begroting bijstellen.” Hij buigt zich opnieuw over het ‘repeterende probleem’. Pieter van der Laan

Vrijwilligers worden in Schoonhoven gekoesterd. Reden om ze afgelopen zaterdag te verwennen met een speciaal diner, waarbij o.a. burgemeester FOTO: ADRI VERHOEVEN Bonthuis de bediening verzorgde.

Finaledag ‘leukste straat’ İĠĥĬĬīĥĬijĢī š De Tinbergenlaan weet vandaag (dinsdag) of het is uitverkozen tot ‘Leukste straat van Nederland’.

aan te leggen bij de Grote Steiger. Daar bevindt zich de walstroomvoorziening. De Wit krijgt regelmatig klachten van hotelgasten vanwege de aangemeerde cruiseschepen en ziet zijn inkomsten teruglopen. ‘Ik stuit op starheid bij de gemeente’, stelt hij in een brief. De hotelier kreeg dinsdagavond tijdens de commissievergadering van alle kanten steun van de commissieleden, die niet begrijpen dat de installatie van een peperdure stroomvoorziening nauwelijks invloed heeft op de voortdurende overlast. Gita Straver (D66)

filmpje van (te zien op Youtube) en maak de straat nog leuker. “Wat de laatste opdracht betreft: we hebben een stukje in de straat, waar nu gras ligt. Hier zouden we een overdekte zitgelegenheid met een vaste barbecue en een speeltoestel willen creëren”, vertelt Machteld, één van de bewoners van de Tinbergenlaan. “Met iedere opdracht konden we punten verdienen.” De uitslag volgt dinsdag om 12.00 uur.

Haven 58 2871 CP Schoonhoven tel. 0182 382426 fax 0182 386849 www.looman.keurslager.nl

LOOMAN keurslager

Italiaanse week bij uw keurslager

Heerlijk genieten!

2 porties Lasagne ca. 800 gram

Nu voor

9.95

Gratis 2 Italiaanse rustico broden en een potje groene pesto van modena

Italiaanse vleeswaren

Een kleine greep uit ons assortiment: Pancetta - Mortadella – Parmaham –San danielle ham – Salami scudetto - enz. Di-Napoli pate / Tomaat-mozzarella salade

Onze special

Doppia Tartaro: Dubbel tartaartje met pesto, pijnboompitjes en parmezaanse kaas 100 gr.

2.39

Voor de liefhebber

Italiaanse kalfsoester: In Parmaham gerolde kalfsoester met kaas en zongedroogde tomaat 100 gr.

Knaller van de week Magere Runderlappen

™9ZI^cWZg\ZcaVVci^_YZchYZ[^cVaZ!oViZgYV\#

3.98 kilo 8.50

Iets te vieren? Wij verzorgen uw complete buffet! Zie onze site www.looman.keurslager.nl


Familieberichten

Dinsdag 24 september 2013

Na de vacatures nu ook de familieberichten online. Kijk op: www.hetkontakt.nl/familieberichten Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden. Je hebt zo hard gevochten, je was altijd zo sterk en flink. Toen werden de dagen leeg en grauw, en wisten we dat het komen zou. Al het vechten, het mocht niet baten. Maar in gedachten zullen wij je nooit verlaten.

Bedroefd, maar vol goede herinneringen aan de jaren die wij met elkaar hebben gehad, geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve dochter, onze zus, schoonzus en tante

Geertje de Bruijn Geer 29 maart 1956

21 september 2013 G. de Bruijn - Stout Zussen en zwager Broers en schoonzussen Neven en nichten

Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet.

Langs deze weg willen wij onze dank betuigen voor de vele blijken van medeleven, in welke vorm dan ook, tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa

Teunis van den Berg Ook willen wij in het bijzonder onze dank betuigen aan de meiden van de Vierstroom en de nachtverpleging. Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren dat hij bij zo velen geliefd was. Han van den Berg-Hutten Gerben en Monika Kelly

Tomas en Rinske Noortje Naud

Correspondentieadres: Mw N. Vermeulen - de Bruijn Dorpsstraat 77 2831 AN Gouderak

Bergambacht, september 2013

We nemen afscheid van Geer op vrijdag 27 september om 14.00 uur in de aula van begraafplaats Lageweg, Lageweg 39b te Ouderkerk aan den IJssel, waarna de begrafenis omstreeks 14.45 uur zal plaatsvinden op de begraafplaats.

Wij hebben uw belangstelling tijdens de ziekte en na het overlijden van

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de aula van de begraafplaats.

Opgeven familieberichten

Gepaste zorg vanuit respect en persoonlijke benadering Bij het verlies STOPPELENBURG van uw dierbare Uitvaartverzorging moet u kunnen rekenen op de Krimpen a/d IJssel uitvaartondernemer (0180) 52 22 55 die u met rust en Lekkerkerk kennis van zaken (0180) 66 36 44 begeleidt, Schoonhoven met u meedenkt, (0182) 38 22 31 met u beslist en zorgt voor een uitvaart@stoppelenburg.nl respectvolle uitvaart. www.stoppelenburguitvaart.nl Stoppelenburg Al meer dan 56 jaar uw vertrouwen waard

GRAFMONUMENTEN NATUURSTEENBEDRIJF NATUURSTEENBEDRIJF MIDDENBRABANT BRABANT b.v. MIDDEN b.v.

Kortakker6,6,4264 4264 Veen Kortakker AEAE VEEN Tel. 0416-691616 0416-691616 Tel. ALTIJDVOORDELIGER GOEDKOPER ALTIJD Met 500 grafmonumenten op voorraad. '(0((678,7*(%5(,'(6+2:52209$1'(5(*,2 kijk op www.natuursteenmiddenbrabant.nl

WOENSDAGMARKT IN SCHOONHOVEN

Barbera Lena van de Graaf-Klerk zeer gewaardeerd. Het heeft ons goed gedaan en getroost, te weten dat zovelen met ons meeleefden in die moeilijke periode.

â&#x20AC;?Dankbaar zijnâ&#x20AC;?.

Bedroefd, maar met goede herinneringen aan de liefde die zij ons geschonken heeft, delen wij u mee dat na een zeer zorgzaam leven van ons is heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Neeltje de LangenStubbe weduwe van Marinus Jacobus de Langen

in de leeftijd van 94 jaar. A.H. de Langen N. de Langen-Vis Patricia Michel en Kitty Nikky, Gwen

J. van de Graaf Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Bergambacht, september 2013.

â&#x20AC;&#x2122;t Is goed om te weten, dat velen met ons meevoelen na het overlijden van onze geliefde

Wim

P.T. de Jong-de Langen C.J. de Jong in herinnering B.H. Smaal Marcella â?¤en Quirijn Yara

Gebakken Lekkerbekken Vers gebakken en zonder graat!

Per stuk â&#x201A;Ź 2,50 3 voor â&#x201A;Ź 7,4 voor â&#x201A;Ź 8,50

Verse Zalmforelfiletâ&#x20AC;&#x2122;s Bedankt voor uw stil gebed, uw handdruk vol troostende woorden, uw gebaren van liefde en vriendschap.

Heerlijk op de huid!

â&#x201A;Ź 2,25 per stuk 4 voor â&#x201A;Ź 8,Spakenburgse Roerbakschotel Kijk voor heerlijke bereidingstips www.visrecepten.nl

â&#x201A;Ź 7,50 500 gram

Verse Hollandse Kabeljauwfilet Kijk voor heerlijke bereidingstips www.visrecepten.nl

â&#x201A;Ź 1,75 100 gram 500 gram â&#x201A;Ź 7,50

Annelies Broere - Aalders Peggy en Sebastiaan

En nog meer aanbiedingen in de kraam

Danique

TE KOOP

Daphne en Kyrill Demi

22 september 2013 Correspondentieadres: Molenlaan 1a 2861 LA Bergambacht Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op vrijdag 27 september van 10.45 tot 11.30 uur in het rouwcentrum, Schoolstraat 24a te Bergambacht. Aansluitend vindt de begrafenis omstreeks 12.15 uur plaats op de Algemene Begraafplaats, Dijklaan 97 te Bergambacht.

woorden schieten tekortâ&#x20AC;Ś

Zondagmorgen 22 september 2013 is Jan vredig ingeslapen

Ouderkerk aan den IJssel, september 2013

Voor een persoonlijke en respectvolle begeleiding na een overlijden

IJsseldijk Noord 36 2935 BG Ouderkerk a/d IJssel

Telefoon 0180 - 68 13 32 Telefax 0180 - 68 25 17

 

in de leeftijd van 65 jaar.

Correspondentieadres: Joke KlĂźck Henry Dunantstraat 8 2861 VE Bergambacht Jan heeft zijn lichaam ter beschikking gesteld aan de medische wetenschap.

www.premere nl

Inkoop goud

Hans van Reeuwijk Mobiel 06-53148329

Jan Leendert Schep Joke KlĂźck

Scherpe prijzen Gecertificeerd taxateur

Begrafenisonderneming J.C. van Reeuwijk & zn

Ook voor zilver, munten, diamanten en merkhorloges. Bij besteding ontvangt u

20% extra

GDJHQQDFKWEHUHLNEDDUÂŤ

  

ZZZVSHNVQLMGHUEHJUDIHQLVYHU]RUJLQJQO 

4

Haven 1-13 Schoonhoven Tel. (0182) 38 26 51 Burg. Roosstraat 22 Lekkerkerk Tel. (0180) 66 14 90 www.rikkoert.nl

Een vertrouwd adres sinds 1876

DROOG OPENHAARD HOUT (vruchtbomen en beuken gemengd) A. Cooijman - Lopik 0348-552693

Rouwadvertenties, dankbetuigingen en overige familieberichten kunt u tot maandagmiddag 14.00 uur opgeven. E-mail: advertentie.lekenijsseloost@ hetkontakt.nl

Het Kontakt Edities bv Postbus 1, 2977 ZG Goudriaan Tel. 0183-583333 Fax 0183-583308


Dinsdag 24 september 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

5

nieuws

WWW.HETKONTAKT.NL

Atelier

‘Zilver moet je zien, ruiken, voelen, horen’

Opening werkplaats in Zilvermuseum Een extra trekpleister voor het publiek en een actieve beleving van het zilverambacht in het Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven. İĠĥĬĬīĥĬijĢī š Zo omschreef Gemke Jager, directeur van het Zilvermuseum, haar nieuwste aanwinst: de zilversmederij op de begane grond. Bezoekers kunnen voortaan het vakmanschap van twee jonge, veelbelovende zilversmeden van dichtbij meemaken. Merel van der Bel en Janneke de Bruijn hebben per 2 september hun intrek genomen in de voormalige kazerne. Beide startende zelfstandig ondernemers zijn dagelijks met hun gereedschapskist, apparaten en edelmetalen aanwezig in de ruimte, waar voorheen de koffiecorner was gevestigd. Ze worden tijdens het smeden soms letterlijk op hun vingers gekeken door verbaasde toeristen, maar beide jonge vrouwen vinden dat geen probleem. “Het is juist leuk om bezoekers te vertellen over de verschillende technieken die je toepast bij het bewerken van goud en zilver. Met goud moet je heel precies werken; bij zilver is de behandeling grover en gebruik je vooral hamer en aambeeld om de vorm te veranderen”, legt Merel van der Bel uit. De komst van de twee voormalige vak-

scholieren past in het vernieuwingsproces van het Zilvermuseum, dat het publiek een meer actieve beleving wil bieden. “Bezoekers zien altijd onze fraaie kunstcollecties, maar het is ook leuk om daarbij het ambacht te ontdekken. Daarom past de zilversmederij perfect bij dit museum”, stelt Gemke Jager. “In de oorspronkelijke versie waren er diverse edelsmeden in kraampjes in de tuin van dit museum bezig, maar de uitvoering van dat plan bleek te kostbaar. Met deze interne oplossing kan ik goed leven. Zilver moet je zien, ruiken, voelen en horen.” De nieuwe opzet versterkt de positie van het Zilvermuseum. De gemeente Schoonhoven steunt daarbij kleinschalige bedrijvigheid. “Diverse afgestudeerde jongeren van de Vakschool en beloften van de Stichting Silver in Motion zijn potentiële kandidaten om een werkplek in te nemen”, aldus Jager. Van de vier aangeboden werkplaatsen worden er nu twee ingenomen door startende ondernemers. Het lukte de initiatiefnemers niet om de zilversmederij volledig te vullen met veelbelovende edelsmeden.

™LZi]djYZgBVi]Z^_bZiYZilZZ_dc\Zo^akZghbZYZcBZgZaZc?VccZ`Z#

Gemke Jager maalt daar niet om. “Het is in economisch opzicht ook geen makkelijke tijd om te ondernemen. Wij denken dat de samenwerking met onze partners leidt tot meer interesse uit de branche.” Wethouder Peter Matheij knipte als

‘Samen Sterk’: initiator en intermediair ĠĞğĞIJĴš De leefbaarheid in Cabauw bevorderen met behoud van het specifieke dorpskarakter. Dat is in het kort het doel van de vrijdag opgerichte stichting Cabauw ‘Samen Sterk’. “In een tijd dat de overheid steeds meer taken afstoot en mensen daarbij op zichzelf zijn aangewezen hebben we als Cabauw ‘Samen Sterk’ het doel om inwoners van Cabauw bij te staan. Daarbij willen we de zelfredzaamheid met behulp van een zelfredzaamheidsmatrix behouden en/of vergroten”,

licht Dick Nederend toe. Het oud-bestuurslid van Stichting VOCUS heeft twee andere oud-bestuurders daarin meegekregen: Jan Lindsen en Mart van Kats. Vrijdag werd de oprichtingsakte ondertekend bij de notaris. De kersverse stichting bruist van de ideeën. “Allereerst willen we in kaart brengen op welke terreinen inwoners zichzelf wel redden en waar ze eventueel een handje kunnen gebruiken. Denk aan ouderen, die met een klein beetje hulp soms langer zelfstandig

™=ZiWZhijjgkVc8VWVjlÈHVbZcHiZg`É#

FOTO: ROBERT VAN DER HEK

Uitgever/directie Het Kontakt Edities bv, Goudriaan Floor de Groot Editie Lek en IJssel Oost Oplage: 20.100 exemplaren Verspreidingsgebied Ammerstol, Benschop, Bergambacht, Berkenwoude, Cabauw, Haastrecht, Jaarsveld, Lopik, Lopikerkapel, Polsbroek, Schoonhoven, Stolwijk, Vlist en Willige Langerak. Algemene voorwaarden Alle orders worden afgesloten overeenkomstig de regelen voor het advertentiewezen gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbanken en bij de Kamers van koophandel.

Adres Het Kontakt Edities bv Zuidzijde 131 | 2977 XE Goudriaan Postbus 1 | 2977 ZG Goudriaan Telefoon (0183) 58 32 00 Redactie Fax (0183) 58 85 52 redactie.lekenijssel@hetkontakt.nl Hoofdredacteur Rick den Besten Redactie

kunnen blijven wonen. En wellicht kunnen ze daarbij zelf ook weer iets inbrengen.” Voor het oude schoolgebouw -dat na de nieuwbouw van basisschool Gerardus Majella staat te verpieteren in het dorp- wordt ook nagedacht over een oplossing. “Bijvoorbeeld door het te slopen en er starterswoningen voor in de plaats te bouwen. Als daar behoefte aan is kunnen wij als Cabauw ‘Samen Sterk’ daarin een voortrekkersrol vervullen.” Dick Nederend vervolgt: “Daarnaast kunnen we de lijnen met de gemeente Lopik en andere overheidsinstanties verkorten. Of met bedrijven. Neem de internetverbinding in het dorp: er zijn klachten over de snelheid ervan. Als stichting kunnen wij dat wellicht aankaarten en voor sneller internet zorgen.” Met een nieuwsbrief heeft de stichting zichzelf begin dit jaar aangekondigd in het dorp; op maandag 28 oktober staat een bijeenkomst gepland in ‘In ’t Witte Paard’. Nederend: “De reacties tot nu toe zijn heel positief. Wij willen als Cabauw ‘Samen Sterk’ de paraplu zijn boven de vele verenigingen en stichtingen in het dorp. Zaken initiëren, met elkaar verbinden en een intermediair zijn, dat wordt onze taak.” Robert van der Hek Robert van der Hek (06) 53 11 08 67 r.vanderhek@hetkontakt.nl Advertentieafdeling Fax (0183) 58 33 08 advertentie.lekenijsseloost@hetkontakt.nl Advertenties Bastine Neven (06) 20 54 39 74 Siska Aantjes (06) 15 48 74 97 Website www.hetkontakt.nl

Advertentietarieven Losse plaatsingen: € 0,56 per mm excl. BTW. Contracttarieven op aanvraag.

openingshandeling in de zilversmederij twee lintjes door. “Het is hier gedaan met de stilte”, zegt hij. “Er is ruimte voor ondernemerschap én vakmanschap. Dat lijkt me een ideale combinatie. De gemeente Schoonhoven steunt dit initiatief van harte.”

FOTO: ADRI VERHOEVEN

De beide edelsmeden hebben een huurcontract voor ten minste een jaar ondertekend. Over tien maanden volgt een evaluatiegesprek met de directie van het Zilvermuseum. Pieter van der Laan

Wielrenner omgekomen bij ongeval De vorige week dinsdagmorgen overleden fietser op de West-Vlisterdijk was een prominent lid van wielerclub Excelsior in Gouda. ‘Met het overlijden van Jan den Os verliest Excelsior een zeer trouw lid en een markante fietser, die we niet gaan vergeten’, staat te lezen op de website van de wielerclub uit Gouda. ‘Jan zorgde voor de club, het clubgebouw en bovenal voor de mensen. Jan bezocht altijd een heel netwerk aan mensen die ziek waren of het moeilijk hadden. Niet alleen in het begin, maar soms jarenlang.’ Vervolgens: ‘Dat uitgerekend Jan dit overkomt... Immers, met Jan als wegkapitein was het altijd veilig fietsen. Jan reed het laatste jaar met de A-ploeg op woensdagavond. Op dinsdag was het Jan zijn rondje en was hij berucht om zijn omwegen. Op zaterdag reed hij met de mannen van de lange adem en in de winter mountainbiketochten. Jan is in het harnas gestorven.’ Jan den Os (73) fietste dinsdagmorgen met nog twee clubgenoten op de WestVlisterdijk in de richting van Schoonhoven, toen zij werden gepasseerd door een lijnbusje van Connexxion. Het busje raakte Jan den Os, die daarbij ten val kwam. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

<DJ96$KA>HI™

Ledenbijeenkomst Rabobank

Ledenvergadering PvdA K’waard

įĢĤĦĬš Rabobank Utrechtse Waarden e.o. organiseert woensdag 16 oktober (19.30 uur) een ledenbijeenkomst in het Fulcotheater in IJsselstein. De ledenraad legt verantwoording af over haar functioneren in het afgelopen jaar en de directie praat de leden bij. De avond wordt vervolgd met een presentatie van auteur/columnist Wim van der Mark. Leden van Rabobank Utrechtse Waarden kunnen zich tot en met maandag 30 september aanmelden: www.rabobank.nl/uw

įĢĤĦĬš Tijdens de ledenvergadering van PvdA Krimpenerwaard -woensdag 25 september om 20.00 uur in het Dorpshuis van Gouderak- is PvdAraadslid Eric Spaans uit de fusiegemeente Molenwaard te gast. Hij vertelt over zijn ervaringen met het revolutionaire principe van een gemeente zonder gemeentehuis. Chris den Haak (secretaris PvdA-Molenwaard) vertelt over de gevolgen van de herindeling voor de partijorganisatie. Alle leden zijn welkom.

Combinatiemogelijkheden met Het Kontakt editie Lek en IJssel West, Alblasserwaard, Leerdam, Vianen, Land van Heusden & Altena, Bommelerwaard en Klaroen.nl.

of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Inzendtermijn Advertenties tot maandag 14:00 uur Redactiekopij tot maandag 12:00 uur Digitaal aanleveren van advertentiemateriaal in overleg Verspreiding / inspectie bezorging Snoek (0182) 35 01 38 Auteursrechtenvoorbehoud Uitgeverij Het Kontakt Edities bv behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/


Gemeentenieuws Wethouder geeft startsein campagne BOB in de sportkantine 2p vriMdag 20 september gaI wet houder Holst tiMdens het Sport gala de aItrap voor de campagne B2B in de sportkantine. TiMdens de campagneperiode werken mi nisterie regionale en lokale over heden politie maatschappeliMke organisaties en de sport samen om B2B een nog stevigere plek te geven in de sportkantines. Steeds meer kantinebezoekers nemen hun verantwoordeliMkheid en stap pen zonder alcohol op achter het stuur. Maar we ziMn er nog niet. Daarom wordt B2BSport voortgezet als vast onderdeel van de B2Bcampagne. Met de slogan Č&#x2020;Scoor eerst een B2BČ&#x2021; worden sporters en supporters aan gespoord om alcoholvriM te riMden en vooraI aI te spreken wie als Bob ziMn sportvrienden veilig thuisbrengt. Door de B2Bgedachte in de sportwereld een vaste plaats te geven helpt de sport mee aan vergroting van de verkeersveiligheid. 9oor de clubs ziMn allerlei B2BSportmaterialen beschikbaar en barvriMwilligers kunnen deel nemen aan de I9Acursus over verantwoord alcoholgebruik in sportkan tines. De B2BSport campagnepakketten worden vanaI volgende week biM de sportverenigingen bezorgd!

Snoeiafval De zomer is voorbiM de dagen worden korter. :ellicht gaat u binnenkort uw tuin onder handen nemen en kriMgt u veel snoeiaIval. Graag willen wiM u erop attenderen dat er voor de inzameling van snoeiaIval twee gratis mogeliMkheden ziMn. 8 kunt het inleveren biM het aIvalbrengstation in /opik oI u kunt het op laten halen door C\clus. C\clus doet dit in oktober en de cember. 9oor het ophalen in oktober moet u v¾¾r 10 oktober teleIonisch een aIspraak maken biM C\clus (tel. 018254 75 00). C\clus gaat alleen langs biM de aIgesproken adressen. Hieronder vindt u aandachtspunten voor het aanbieden van snoeiaIval dat opgehaald wordt door C\clus. Het snoeiaIval is maximaal 3 mu 8 bundelt het snoeiaIval met touw (niet verpakken in zakken oI dozen) De bundels moeten hanteerbaar ziMn voor de inzamelaar daarom niet zwaarder dan 25 kilo en langer dan 1.25 m Geen stammen dikker dan 10 centimeter 2p de aIgesproken inzameldag ligt het snoeiaIval om uiterliMk 7.30 uur op de aanbiedplaats Gras en grond horen niet biM snoeiaIval. Gras kunt u in de groene mi nicontainer doen en grond moet aIgevoerd worden naar een speciaal bedriMI. Dit kan het best gedaan worden door een aannemer die hiervoor de Muiste routing weet.

Wethouder opent werkplaats startende goud- en zilversmeden 2p donderdag 19 september verrichtte wethouder MatheiM de opening van de werkplaats voor startende zilver en goudsmeden in het Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven. De werkplaats is tot stand gekomen door de sa menwerking van Stichting Silver in Motion 9akschool Schoonho ven Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven en de gemeente Schoonhoven. Het doel is star Foto: Rob Glastra tende zilver en goudsmeden de kans te bieden zich als (cultureel) ondernemer verder te ontwikkelen op hun vakgebied in een inspirerende ruimte op een wiMze die de rol van Schoonhoven als Zilverstad versterkt.

24 september 2013

Stadhuis: Haven 37

Werk in uitvoering

2871 CK Schoonhoven

RiMkswaterstaat en Staatsbosbeheer werken in de uiterwaarden van /opik tot Schoonhoven aan veilige en natuurliMke uiterwaarden. In dit gebied moet de rivier meer ruimte kriMgen om hoogwater op te vangen en de doorstroming van de /ek naar de zee te bevorderen. Eind september/ begin oktober starten de werkzaamheden in de uiterwaarden. Er worden bomen en struiken verwiMderd waar de rivier biM hoogwater het hardste stroomt. Het werk neemt naar verwachting drie tot vier weken in beslag.

Postbus 504 2870 AH Schoonhoven Tel: (0182) 38 92 00 Fax: (0182) 38 93 99 I: www.schoonhoven.nl E: gemeente@schoonhoven.nl Openingstijden:

Receptie

Informatiebijeenkomst cursus Gastheerschap Krimpenerwaard :ilt u samen met medeondernemers de Krimpenerwaard beter zicht baar en herkenbaar maken als recreatieI gebied" Met de cursus Gast heerschap Krimpenerwaard initiatieI van de K5gemeenten vergroot u uw kennis over de toeristischrecreatieve mogeliMkheden van de Krim penerwaard. 2p donderdag 10 oktober van 13.3015.00 uur is er een in IormatiebiMeenkomst voor de cursus biM ZorgboerderiM de Č&#x2020;Hoekse SluisČ&#x2021; 2pperduit 2 te /ekkerkerk. HeeIt u vragen oI kunt u niet komen maar heeIt u wel interesse" Neem dan contact op met Henn\ de -ong van de K5gemeenten h.deMong@k5gemeenten.nl oI kiMk op www.k5gemeenten.nl.

Č? Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 17.00 uur Č? 9riMdag van 8.30 tot 13.00 uur

Dienstverlening (Burgerzaken) Č? Maandag van 8.30 tot 20.00 uur Č? Dinsdag van 8.30 tot 12.00 uur Č? :oensdag van 8.30 tot 1.00 uur Č? Donderdag van 8.30 tot 12.00 uur Č? 9riMdag van 8.30 tot 12.00 uur Č? Dinsdag en donderdag van 12.00 tot 1.00 uur alleen voor het ophalen van reisdocumenten en riMbewiMzen

Balie bouw en woningtoezicht

Niet parkeren en afsluiting deel binnenstad op 28 september 2p zaterdag 28 september 2013 wordt het MaarliMkse evenement Bartho lomeusdag gehouden. 2p deze dag is het vanaI 03.30 uur tot uiterliMk 22.00 uur niet toegestaan om voertuigen te parkeren op de Steenenbrug de Haven de Kerkstraat (tussen de Koestraat en de Havenstraat) en de Koestraat (tussen de Kerstraat en de :eergang). 9oertuigen die op 28 september 2013 op/vanaI 03.30 uur op deze locaties ziMn/worden geparkeerd worden weggesleept. De binnenstad wordt op zaterdag 28 september 2013 van 09.00 uur tot 18.00 uur gedeelteliMk aIgesloten voor het verkeer. 2p de belangriMkste verkeerspunten wordt bewegwiMzering geplaatst voor het omleiden van het verkeer.

Vergadering Commissie voor Welstand en Monumenten 2p vriMdag 27 september vergadert de Commissie voor :elstand en Monumenten. De vergadering is openbaar en begint om 09.30 uur in het stadhuis van Schoonhoven. Als u inIormatie wenst te ontvangen over de agenda oI als u de vergadering wilt biMwonen kunt u contact opnemen met het secretariaat: tel. (0182) 38 92 00 (ma. t/m vriM. 9.0012.00 uur).

OÉ&#x153;ci­le bekendmakingen Meldingen Algemene Plaatselijke Verordening GrandcaIÂŤ Patio Č&#x201A; het houden van een incidentele festiviteit op 27 september 2013 van 20.00 uur tot 28 september 2013 uiterliMk 01.00 uur. GrandcaIÂŤ Patio Č&#x201A; het houden van een incidentele festiviteit op 28 september 2013 van 20.00 uur tot 29 september 2013 uiterliMk 01.00 uur.

Akkoord bevonden sloopmeldingen H.A. Schreuderstraat 1 t/m 11a/b resp. 2 t/m 20a/b (ZK1300220) Č&#x201A; het geheel slopen van twee woongebouwen bestaande uit 32 wonin gen en het daarbiM verwiMderen van asbest (de melding is aanvaard op 17 september 2013). /ees verder op de volgende pagina

Č? Maandag t/m vriMdag van 9.00 tot 12.00 uur

:moloket 2ranMeplaats Č? Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 12.30 uur Meldingenlijn openbare ruimte (tiMdens kantooruren) Tel: (0182) 389 389 Calamiteitennummer afdeling Stadsbeheer (buiten kantooruren) tel. 0 18 30 00 50


gemeente-info

Dinsdag 24 september 2013

Kennisgevingen Beleidsregels artikel 13b Opiumwet vastgesteld De burgemeester heeft op 17 september 2013 de Beleidsregels artikel 13b Opiumwet vastgesteld. Hierin geeft hij aan hoe hij gebruik zal maken van zijn bevoegdheid om een woning te sluiten wanneer die wordt gebruikt om drugs te verhandelen. De woning wordt voor tenminste drie maanden en in ernstige gevallen tot wel 12 maanden gesloten. De beleidsregels zijn te lezen op www.schoonhoven.nl (Bestuur en beleid -> Beleidsnota’s -> Overig beleid). De regels liggen ook ter inzage op de afdeling Ondersteuning, team BJZ of worden u op verzoek toegezonden. (U kunt dit aanvragen via tel. 0182 – 38 93 72.)

Besluit aanwijzing toezichthouders Op 17 september 2013 zijn de opsporingsambtenaren van de Politieregio Den Haag aangewezen als toezichthouder voor de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Daarmee beschikt de politie over de extra bevoegdheden die zijn opgenomen in afdeling 5:2 van de Algemene wet bestuursrecht. Deze bevoegdheden zijn van belang bij het houden van toezicht op de naleving van de APV-artikelen. Het aanwijzingsbesluit wordt u op verzoek toegezonden. (U kunt dit aanvragen via tel. 0182 – 38 93 72.)

meusdag op 28 september 2013. 7evens is ontheɝng verleend voor het plaatsen van 15 sandwichborden in de periode van 14 tot en met 28 september 2013. (De vergunning en ontheɝngen zijn verzonden op 18 september 2013.)

Omgevingsvergunningen Verleende omgevingsvergunning (op grond van art. 2.1 lid 1 onder a en art. 2.10 lid 2 Wabo resp. art. 2.12 lid 1 onder a sub 2o Wabo): zie *1 - C.G. Roosweg 16 (ZK13002047) – project: voor het vervangen van een bestaand hek en het plaatsen van een tweede hek bij de toegangsbruggen op het perceel van een woning; activiteit(en): bouwen, erf- of perceelafscheiding plaatsen resp. handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening: afwijken van een bestemmingsplan; procedure: regulier (De vergunning is verzonden op 18 september 2013 en ligt ter inzage bij de afdeling VROM). Verleende tijdelijke omgevingsvergunning (op grond van art. 2.1, 2.2, 2.10, 2.12 lid 1 onder a sub 2o Wabo en art. 2.23 Wabo): zie *1 - Opweg 86 (ZK13002595) – project: tijdelijk gebruiken van het zuidelijke gedeelte van het Wolfsongebouw voor onderwijsactiviteiten van het Schoonhovens College voor de duur van 5 jaar, of eerder tot de permanente huisvesting is gerealiseerd; handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening: afwijken van een bestemmingsplan; procedure: regulier (De vergunning is verzonden op 18 september 2013 en ligt ter inzage bij de afdeling VROM).

7

Radio Zilverstad

zaterdag 28 sept. 10.20 uur Anne van Riet (VVD)

Collecte

Dierenbescherming 29 sept. t/m 5 okt.

Voor meer informatie:

www.schoonhoven.nl

of scan de QR-code:

Aanvragen Omgevingsvergunningen - C.G. Roosweg 10 a (ZK13002935) – project: legaliseren van een paardenbak bij een woning in het buitengebied resp. aanbrengen nieuwe beschoeiing; activiteit(en): werk of werkzaamheden uitvoeren; procedure: regulier (de aanvraag is ontvangen op 12 september 2013). - Tol 12 – project: starten van een winkel in natuurvoedingsproducten, zonder verbouwingsactiviteiten; intern schilderen van het pand; activiteit(en): werk of werkzaamheden uitvoeren; bouwen, overige veranderingen; procedure: regulier (de aanvraag is ontvangen op 16 september 2013). - Lopikerstraat 42 / Varkensmarkt 5 – project: veranderen van een gevel in afwijking van de eerder verleende omgevingsvergunning van 15 maart 2013 voor het verbouwen van deze panden; activiteit(en): bouwen, overige veranderingen; procedure: regulier (de aanvraag is ontvangen op 18 september 2013). Een aanvraag ligt niet ter inzage en er is geen mogelijkheid tot het indienen van bezwaar. Dit kan pas als de vergunning is verleend.

Besluiten Algemene Plaatselijke Verordening Verleende vergunning en ontheɝngen: zie *1 - Nieuwveld Schilders B.V. – het plaatsen van een steiger direct voor het pand Voorhaven 29 in verband met schilderwerkzaamheden aan dit pand. (De ontheɝng is verzonden op 16 september 2013.) - Dynamic Promotions – het organiseren van de jaarlijkse Bartholo-

Bezwaar *1 Bezwaar maken U kunt een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit. U dient uw bezwaarschrift in bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 504, 2870 AH Schoonhoven. In het bezwaarschrift zet u in ieder geval uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van uw bezwaar. Vergeet het niet te ondertekenen. Wij adviseren u om een kopie van het besluit bij te voegen. Als u bezwaar maakt, kunt u ook om een voorlopige voorziening vragen.

Voorlopige voorziening Met een voorlopige voorziening wordt een genomen besluit dat onmiddellijk in werking treedt, voorlopig ongedaan gemaakt. De rechter kan deze voorziening treffen als er, gelet op de betrokken belangen, spoed bij is. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De griɝer van de rechtbank int hiervoor griɝerechten.

Voor meer informatie Eerdere publicaties, gemeentenieuws, raadsagenda’s en -verslagen, B&W-besluitenlijsten en informatie over allerlei diensten en producten die de gemeente levert, vindt u op onze website www.schoonhoven.nl. 24 september 2013, Burgemeester en wethouders.

Loop je binnenkort een Marathon of een Vierdaagse? Ben je binnenkort jarig of ga je trouwen? Ga je iets speciaals doen?

kom in actie voor jouw favoriete goede doel! Meld je aan en start je eigen actie op www.geefsamen.nl


Bartholomeusdag Zaterdag 28 september vanaf 09.00 uur

BIJ ONS OP DE KRAAM: VANS - PUMA - ADIDAS jr. maten sr. maten

15,= 25,=

DAMES & HEREN SHIRTS EN TOPS

STREAKERS WO- MAN FASHION AND SNEAKERS

alles

SCHOONHOVEN

ZILVERSTAD

DE NIEUWSTE MODELLEN VAN BEKENDE MODEMERKEN NU IN ONZE COLLECTIE! Ice Watch, dĂŠ horlogetrend met de meeste kleuren Mi Moneda, het hanger spaarsysteem met de meeste wisselmunten

10,=

  

WWW.STREAKERS.NU WWW.FACEBOOK.COMâ &#x201E;STREAKERSSCHOONHOVEN

Wij voeren o.a. de volgende merken: Armani, Breil, DKNY, Guess, Hugo Boss, Michael Kors, Mi Moneda, Pandora, TW steel, Ti Sento, Trollbeads, Zinzi, Bouchard, Diamonde, Frederique Constant, Meister Singer, Lapponia, Longines en Pequignet.

Trouwringenshowroom

Rikkoert Ringen

met meer dan 1000 trouwringen.

voordeligste ring GRATIS.

10%

actiek

orting op Ice Wa Haven 1-13 Burg. Roosstr a at 22 tch en Mi Mon Schoonhoven Lekkerkerk van 24 se ptember eda Tel. (0182) 38 26 51 Tel. (0180) 66 14 90 t/m 2 8 septem info@rikkoert.nl www.rikkoert.nl ber a.s. Vrijdag koopavond. Gratis parkeren nabij het Schoonhovense Veer.

(&

 ( #' !$  ( # # % ( ! ( 

 (# !%$ % (

 Baby en kindermode vanaf maat 56 t/m 176  ( ! (& ' ( $ ( & (% &#' Volg ons op FB en meld je aan als volger, zo blijf je ook ( '" op de hoogte van de aanbieding in de winkel ( %#! op Bartholomeusdag. ( #$ ( &  Lopikerstraat 52 Schoonhoven 0182-380648 www.spetters4kids.nl

Op de braderie weer veel SPETTERENDE koopjes in de kraam.

Traditioneel brengt de laatste zaterdag van het Nazomerfestival veel mensen naar de Schoonhovense binnenstad tijdens Bartholomeusdag. Ook dit jaar is er op zaterdag 28 september weer van alles te beleven in de Zilverstad. Naast de vele tientallen kramen van de grote jaarmarkt aan weerzijden van de Haven en in de Lopikerstraat zijn er in de hele binnenstad allerlei activiteiten. Zo kunnen bezoekers rekenen op een omvangrijk en afwisselend entertainmentprogramma met optredens op diverse podia. Musea, expositieruimtes en zilvergaleries zijn eveneens geopend voor het publiek.

n Gratis tarwegras proeve onder gezonde werking

end geworden over de bijz

meer bek Afgelopen tijd is er steeds

van tarwegrassap.

komen proeven op de ber kunt u het sap gratis tem sep 28 ag erd zat e Aanstaand derie van Schoonhoven. Bartholomeusdag & Bra

TARWEGRAS SAP

1,5 kilo groenten & fruit in 1 cupje! Het gezondste sap ter wereld 8'1+',#   8**# #,-"'%"#+',#/*#,,1'-5'",1#,#,76+#,#, de 8 essentiĂŤle aminozuren 82'3#/1 *-#"*#3#/"/+#, 8)1&#*"#/3#/(-,%1-,1%'$1 puur natuur! j j alles dag 8#/&--%14##/01,"#,%##$1#,#/%'# ! an en van Jan natuurlijk bij J 8 '-*-%'0!& met de groent alles dagvers, an ten van J td

Lopikerstraat 28 - Schoonhoven - Tel.: 0182 382680 - info@jandros.nl www.jandros.nl - www.regiovers.nl


Bartholomeusdag Zaterdag 28 september vanaf 09.00 uur

OPHEFFINGSUITVERKOOP Nog slechts enkele weken!! Nu nog hogere kortingen op de gehele voorraad meubelen, verlichting en woondecoraties, inclusief alle merkartikelen zoals GISPEN, GISO, MĂ&#x153;LLER EN DSCO. Haven 23, Schoonhoven

WWW.MAHATMA.NL

Jagezegd?

Heeft ze

Kom voor jullie trouwkaart naar de afdeling familiedrukwerk van De Groot Drukkerij bv, Zuidzijde 131, 2977 XE Goudriaan, Tel. 0183-583311, www.degrootdruk.nl

NIEUWE COLLECTIE NIEUWE MERKEN Op Bartholomeusdag restanten tegen hoge kortingen op onze kraam

Haven 80 Schoenen- Schoonhoven www.haven80schoenen.nl


GEMEENTE LOPIK

24

GEMEENTE LOPIK

pt se em 3 01 r2 be

Gemeentenieuws

Openingstijden gemeentehuis Lopik Snelbalie De snelbalie (voorheen receptie) is op maandag t/m donderdag geopend van 09.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur voor het afhalen van een rijbewijs, paspoort, ID kaart, VVV cheque of een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA).

Wmo loket Lopik: Maandag en donderdagochtend van 09.00 uur tot 12.00 uur. (maandag 30 september 2013 gesloten) Daarnaast kunnen inwoners ook rechtstreeks contact opnemen met het Wmo loket Nieuwegein: tel. 14 030 of wmo@nieuwegein.nl (maandag 30 september 2013 gesloten)

Voor alle overige diensten: Voor alle overige diensten maakt u een afspraak: tel. (0348) 55 99 55 of e-mail naar publieksbureau@lopik.nl onder vermelding van naam en telefoonnummer.

Politie: Het spreekuur van de wijkagent is op dinsdag van 12.00 uur tot 20.00 uur.

Avondopenstelling burgerzaken: Voor het aanvragen of ophalen van paspoort, rijbewijs, uitreksel of VVV cheque kunt u zonder afspraak terecht op dinsdagavond van 17.30 - 20.00 uur.

Schuldhulpverlening en uitkeringen: Voor informatie en het maken van een afspraak met Werk en Inkomen Lekstroom (WIL): tel: (030) 702 23 00 of info@WIL-Lekstroom.nl - www.wil-lekstroom.nl. ■

Word jij de 1000 ste Burgernetdeelnemer?

1000 900

700

Peiling deelnemers burgernet 15 september 2013

600

843

800

Word net als 904 inwoners van gemeente Lopik deelnemer aan Burgernet! En help de politie mee zoeken naar een verdacht of vermist persoon. 1 op de 10 Burgernetacties wordt opgelost dankzij tips van deelnemers.

902

500 400

Peiling deelnemers burgernet 6 september 2013

300 200 100

Help ook mee en meld u vandaag nog aan: www.burgernet.nl

0

Wmo-Loket Lopik gesloten op maandag 30 september Op maandag 30 september 2013 is het WmoLoket in Lopik gesloten vanwege een studiedag. U kunt terecht bij het Wmo-Loket te Nieuwe-

Inwoners van Lopik: 14.000

gein, tel. 14 030. Op donderdag 3 oktober 2013 kunt u weer terecht bij het Wmo-Loket in Lopik. ■

Raadsvergadering De openbare raadsvergadering wordt gehouden op dinsdag 1 oktober 2013 om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Lopik. Aan de orde komen de volgende agendapunten: • Beheer en exploitatie Dorpshuis De Schouw • Vaststelling bestemmingsplan “Cabauwsekade 75” te Lopik • Vaststelling bestemmingsplan “Batuwseweg 45-45a” te Lopikerkapel • Vaststelling Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lopik 2013 De agendapunten worden onderstaand kort toegelicht: Beheer en exploitatie Dorpshuis De Schouw Het college stelt de raad voor in te stemmen met het onderbrengen van het beheer en de exploitatie van Dorpshuis De Schouw in een samenwerking tussen Stichting Dorpshuis De Schouw en het sportteam tot het 2e kwartaal van 2015. Verder wordt voorgesteld er mee in te stemmen dat deze samenwerking direct na besluitvorming door de raad start conform het door Companen beschreven Uitvoeringsplan en er mee in te stemmen dat het bestuur van de stichting Dorpshuis De Schouw verantwoordelijk is voor het gehele gebouw inclusief de sportzaal. Begin 2015 moet er een gezamenlijk beeld en consensus zijn over de programmering, inrichting, bezetting en begroting van het Dorpshuis. Vaststelling bestemmingsplan “Cabauwsekade 75 te Lopik” De initiatiefnemer heeft de wens om een nieuwe,

GEMEENTEHUIS Raadhuisplein 1, 3411 CH Lopik Postbus 50, 3410 CB Lopik Tel. 0348-55 99 55, Fax 0348-55 15 88 gemeente@lopik.nl - www.lopik.nl http://twitter.com@GemLopik

ruimere woning op het perceel Cabauwsekade 75 te realiseren. Hiervoor is een afweging gemaakt ten aanzien van landschappelijke kwaliteiten en ruimtelijke structuur. Het college stelt de raad voor de ingediende zienswijze ongegrond te verklaren en het bestemmingsplan ‘Cabauwsekade 75 te Lopik’ ongewijzigd vast te stellen. Daarnaast wordt voorgesteld het college op te dragen om, in geval van instellen van beroep tegen het besluit tot vaststelling de dan te voeren beroepsprocedure namens de raad af te handelen. Vaststelling bestemmingsplan “Batuwseweg 45-45a” te Lopikerkapel Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan ‘Batuwseweg 45-45a’ te Lopikerkapel, ongewijzigd vast te stellen. Daarnaast wordt voorgesteld het college op te dragen om, in geval van instellen van beroep tegen het besluit tot vaststelling de dan te voeren beroepsprocedure namens de raad af te handelen. De initiatiefnemer heeft de wens de bestaande zeer verouderde woningen te slopen en herbouwen. Het geldende bestemmingsplan voorziet in het herbouwen van beide woningen. Voorwaarde is echter dat de woningen aaneengesloten moeten worden gebouwd. Vanuit landschappelijk oogpunt vormt de voorwaarde om aaneengeschakeld te bouwen een belemmering om tot een bouwplan met voldoende ruimtelijke kwaliteit te komen. Om te bepalen of het mogelijk is om op het perceel Batuwseweg 45-45a twee vrijstaande woningen te

realiseren heeft de gemeente Lopik advies gevraagd aan de Ervenconsulent van de commissie Welstand en Monumenten Midden Nederland. Na overleg met de Ervenconsulent heeft de initiatiefnemer het principeverzoek aangepast aangeleverd, waarna de Ervenconsulent schriftelijk heeft bevestigd dat het bouwplan voldoende tegemoet komt aan de Nota van de Ervenconsulent en dat sprake is van een duidelijke kwaliteitsverbetering. Vaststelling Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lopik 2013 Het college stelt de raad voor de Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lopik 2013 vast te stellen. Op 6 november 2012 heeft de raad besloten tot het samenvoegen van de drie adviesraden die zich op het sociaal maatschappelijk domein inzetten voor inwoners van de gemeente Lopik, zijnde: • Wmo-raad, • Cliëntenplatform Lopik (CPL, adviesraad rondom werk en inkomen) • Stichting Seniorenraad Lopik (SRL, enkel de adviesfunctie). Vervolgens wordt één lokale adviesraad voor het sociaal-maatschappelijk beleid opgericht. Met het instellen van de Adviesraad Sociaal Domein als adviesorgaan van het college van burgemeester en wethouders wordt beoogd een kwaliteitsslag te realiseren in cliëntenparticipatie op het sociale domein als geheel. Doelen zijn het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening en het vergroten van het draagvlak bij de uitvoering.

Ter inzage: De stukken, inclusief de bij de raadsvoorstellen behorende bijlagen, liggen vanaf 23 september 2013 om 10.00 uur in het gemeentehuis ter inzage. Voor inzage van de stukken kunt u telefonisch een afspraak maken met de raadsgriffier, mevrouw mr. G.M.G. Dolders. Daarnaast zijn de raadsvoorstellen opgenomen op www.lopik.nl onder de knop Bestuur en Organisatie > Agenda en stukken commissie- en raadsvergaderingen. Raadsbesluiten: Binnen één week na de raadsvergadering worden de besluiten die zijn genomen door de raad van de gemeente Lopik gepubliceerd op www.lopik.nl onder de knop Bestuur en Organisatie > Agenda en stukken commissie- en raadsvergaderingen. Ook zijn de raadsbesluiten in te zien bij de griffie in het gemeentehuis. Inspraakreacties: Belangstellenden kunnen in de raadsvergadering voorafgaand aan de behandeling van een agendapunt hun mening kenbaar maken. Het woord kan niet gevoerd worden: • over het verslag van vorige vergaderingen; • over een besluit van het gemeentebestuur waarover een bezwaar- of beroepsprocedure loopt of is gevoerd; • over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen; • indien een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend. ■

OPENINGSTIJDEN SNELBALIE Maandag t/m donderdag van 09.00 tot 17.00 uur Vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

MELDPUNT BUITENRUIMTE ma. t/m vr. 08.30 - 12.00 uur Tel. 0348 - 55 99 85 meldpunt@lopik.nl

REINIGINGSDIENST M.A. Reinaldaweg 19-21, 3411 MB Lopik reiniging: 0348 - 55 42 63 riolering: 06 - 53 67 32 75

BURGERZAKEN Maak een afspraak, tel. (0348) 55 99 55 of e-mail naar publieksbureau@lopik.nl Dinsdagavond zonder afspraak 17.30 – 20.00 uur

POLITIE UTRECHT Steunpunt in gemeentehuis Lopik Dinsdag op afspraak Tel. 0900 - 8844, Fax 030 - 686 93 50

Openingstijden ma. t/m vr. zaterdag

08.30 - 12.00 uur en 13.15 - 16.00 uur 10.00 - 12.30 uur


gemeente-info

Dinsdag 24 september 2013

GEMEENTE LOPIK

24

GEMEENTE LOPIK

11

pt se em 3 01 r2 be

Gemeentenieuws

■ ■ ■ BEKENDMAKINGEN ■ ■ ■ Vergunningen Ingediende aanvragen omgevingsvergunning, zie *1 • Oosterhoffpark 15 te Lopik, bouwen dakopbouw op garage woning, 16 september 2013 • Sevenhovenstraat 4 te Lopikerkapel, muurdoorbraak in woning, 16 september 2013 Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure), zie *2, *5 en *8

Omgevingsloket: Voor vragen of aanvragen van omgevingsvergunningen kunt u alleen op afspraak terecht. Voor een afspraak kunt u bellen met: (0348) 55 99 66 (ma. t/m vr. 09.00 tot 12.00 uur en 14.00 tot 16.00 uur) of mailen naar omgevingsvergunning@lopik.nl *1) De ingediende aanvragen zijn alleen ter informatie en liggen niet ter inzage. Indien voor een omgevingsvergunning een uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, dan wordt deze aanvraag nog een keer apart gepubliceerd, waarbij de mogelijkheid bestaat om gedurende de ter inzage termijn zienswijzen in te dienen. Informatie over de aanvragen is op werkdagen telefonisch te verkrijgen bij de Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en beheer.

• Zuidzijdseweg 142 A te Polsbroek, uitbreiden ligboxenstal, 19 september 2013 Verleende APV-vergunningen, zie *2, *6 en *8 • Stichting Roemeense Kinderhulp, houden van collecte in periode 26 t/m 31 mei 2014 in de gemeente Lopik, 20 september 2013 • Driehoekbuitenreclame Benelux B.V., plaatsen van maximaal 10 driehoekbuitenreclameborden in de periode van 6 november 2013 t/m

*2) Het besluit met bijbehorende stukken ligt gedurende zes weken na verzenddatum iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur ter inzage bij de Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en beheer. Na telefonische afspraak is het mogelijk de stukken tussen 13.00 en 17.00 uur in te zien. Indien u het niet eens bent met het besluit en belanghebbende bent, dan kunt u binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Lopik. In het bezwaarschrift zet u in ieder geval uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het betreffende besluit en de reden van het bezwaar. We vragen u een kopie van het besluit bij te voegen. Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen.

18 november 2013 in de gemeente Lopik, 20 september 2013 • PKN/Protestante Gemeente Benschop, houden van rommelmarkt/fancy fair op 28 september 2013 van 09.30 tot 14.00 uur op het terrein van de Gereformeerde kerk, Dorp 208 te Benschop, 20 september 2013 Verleende Drank- en Horecavergunning, zie *2, *6 en *8

*5) Het besluit treedt de dag na afloop van de bezwaartermijn (ter inzage legging) in werking, tenzij gedurende die termijn bezwaar is ingediend èn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. *6) Het besluit treedt na bekendmaking (verzending) in werking, tenzij gedurende de ter inzage termijn bezwaar is ingediend èn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.

• O’Daniëls Exploitatie BV, drank- en horecavergunning voor Beachclub Klein Scheveningen aan de Lekdijk oost 16 A te Lopikerkapel, 12 september 2013 Geaccepteerde melding (sloop, gebruik en milieu), zie * 10 • 2de Industrieweg 2 te Lopik, breken steenachtige fractie met mobiele breker, 5 augustus 2013 ■

bank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. De rechtbank int hiervoor griffierechten. *10) De geaccepteerde meldingen zijn alleen ter informatie en liggen niet ter inzage. Informatie over de meldingen is op werkdagen telefonisch te verkrijgen bij de Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en beheer. ■

*8) Middels een voorlopige voorziening wordt een genomen besluit voorlopig ongedaan gemaakt. De rechter kan deze voorziening treffen als er, gelet op de betrokken belangen, spoed bij is. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Recht-

TE KOOP AANGEBODEN

T.k. badkmrkast m. spiegel en louvredrn v. a. de muur; stereoset m. boxen; videorec.; bowlingbal + dms schoenen mt 38; 2 bollampen melkgl. Tel. 0620765315. T.k. heftruck Mitsubishi lpg i.z.g.s. Tel. 06-28291075.

T.k. campingbedje + dikke matr. z.g.a.n. €25,-; lrn motorjack (Damen) mt 54 z.g.a.n. zwart €60,-; plakbkn postzegels, lucifersmerken, suikerzkn, 1-koop €5,-. Tel. 06-24196694. T.k. canon dig. spiegelrefl. 1000D+lens 18.55mm €250,; Chicco kndrstoel m. afn.b. blad €50,-; schommelzitje v. kndr €10,-. Tel. 06-23996049.

morgen zijn we er nog dichterbij KWF Kankerbestrijding zorgt voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor patiënten. Kijk vandaag nog op kwfkankerbestrijding.nl om te zien wat ú kunt doen.

iedereen verdient een morgen

/LSRVXFWLHHQIDFHOLIWzonder operatie s geen herstelperiode s geen littekens s geen operatie s geen injecties s mooi resultaat s veilig - blijvend

De eerste non-invasieve kliniek in Nederland richt zich al 6 jaar met succes op cosmetische behandelingen zonder operatieve ingrepen, narcose, littekens en herstelperiode.

Mooi zonder snijden

UNIEK IN NEDERLAND Cryolipolyse ADVANCED VEILIG

s BLIJVEND s VERJONGEND

3R 3RPSPROHQODDQD RPSPROHQODDQD *.:RHUGHQ *.:RHUGHQ

0348-409199 03 348 8-4 409199

LQIIR#à LQIR#à àQH QHVVHERG\OLQHFOLQLFQO HVVHERG\OLQHFOLQLFQO ZZZà QHVVHERG\OLQHFOLQLFQO ZZ ZZà àQH HVVHERG\OLQHFOLQLFQO


algemeen

Dinsdag 24 september 2013

12

WAKKER WORDEN! HET BESTE BED KOOP JE GEWOON BIJ

DROOMVLUCHT SLAAPCOMFORT Goedemorgen!

Tijd voor een nieuwGELD bed? VOOR UW OUDE BED TIE GEHELE COLLEC

OP DE LE MERKEN* MET ONZE UNIEKE INRUILKORTING DUS OOK OP AL

HOE WERKT HET? f 1-persoons vana

€ 399,f 2-persoons vana € 899,INFORMEER NAAR ! ONZE UNIEKE ACTIE MODEL.

natie xspringcombi s. luxe topdekmatra Complete boEE ief P SENSE inclus 100x200,

x200, Model MELVIN SL r in de maten 90 0/220. kleuren. Leverbaa 0. Lengtemaat 21 20 0x 20 60 verschillende & 0 20 0x 18 0, 20 0x 16 0, 120x200, 140x20

OP DIT 0 PROCENT RENTE PER MAAND VANAF € 61,45 NDEN) (LOOPTIJD 12 MAA

ING MOGELIJK GESPREIDE BETAL R DE VOO RWA ARD EN

* Vraag naar de

voorwaarden.

De betere beddenwinkel mét kennis en persoonlijke service! UPLOAD FOTO’S

INRUILWAARDE

WINKEL KORTING

HALEN & BRENGEN

Kijk voor alle uitgeslapen deals op www.droomvluchtslaapcomfort.nl

KEL NAA VRA AG IN DE WIN

VRAAG IN DE WINKEL NAAR DE VOORWAARDEN.

Zevenhuizen | Krimpen aan de Lek | Berkel en Rodenrijs

Zevenhuizen | Krimpen aan de Lek | Berkel en Rodenrijs

www.droomvluchtslaapcomfort.nl

Outlet Nr. 7 supersale Shop 13 en Point 7 4 weken lang waanzinnige kortingen op onze topmerken

Vanaf 10 Euro elke week nieuwe aanbiedingen! open vanaf woensdag 10.00 uur op Lopikerstraat nr. 7 Schoonhoven (waar ; Hoekpand naast Primera)

G Star . Scotc h & Soda Denham . Die sel Replay . G-Su s Dstrezzed Dissident . K ultivate . Kuyichi . JCR ags . Petrol Cast Iron . M aison Scotch Super Trash . Only . Dept


Dinsdag 24 september 2013

LEES ONS

â&#x20AC;&#x2DC;LIKEâ&#x20AC;&#x2122; ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

13 nieuws

WWW.HETKONTAKT.NL

Bedrijfsmeeting: speeddaten voor ondernemers Ä°Ä ÄĽÄŹÄŹÄŤÄĽÄŹÄłÄ˘ÄŤ Â&#x161; Elkaar ontmoeten en netwerken: de circa vijftig ondernemers hadden het er woensdagavond maar druk mee tijdens de tweede bedrijfsmeeting in het Schoonhovens College.

vaste klanten, maar er kunnen er uiteraard altijd meer bij. We hebben daarbij geluk dat de ďŹ losoďŹ e van de Wereldwinkel past bij maatschappelijk en duurzaam ondernemen, dat steeds meer in zwang is.â&#x20AC;?

De diversiteit van ondernemend Krimpenerwaard is groot, zo blijkt in de hal en enkele lokalen van het Schoonhovens College: fotografen, autodealers, adviesbureaus en verzekeraars, iedereen draagt zijn of haar â&#x20AC;&#x2DC;tokoâ&#x20AC;&#x2122; vol overgave uit.

Abe Maaijen uit Stolwijk brengt als gecertiďŹ ceerd Google-bedrijfsfotograaf zijn specialiteit aan de man: pa-

noramafotograďŹ e voor bedrijven. â&#x20AC;&#x153;Het is een aanvulling op de Google Streetview-technologie, waarmee klanten online een bedrijf van binnenuit kunnen bekijken met behulp van een 360 graden virtuele tour.â&#x20AC;? Hij toont op zijn laptop het resultaat van een sessie bij Puur Bloem en Binnen in Schoonhoven, waarbij het lijkt alsof je in de winkel staat en rustig om

je heen kijkt. â&#x20AC;&#x153;Ik heb samen met mijn zoon ook een aannemingsbedrijf, maar door een kapotte enkel leg ik me meer en meer toe op de fotograďŹ e. Met succes, steeds meer bedrijven zien er de meerwaarde van in.â&#x20AC;? Aan het eind van de hal staat Frans van Erkel. Hij weet na een zwaar auto-ongeval met complexe gevolgen als geen

Cloud Zoals Emiel Sprenger, die belangstellenden graag uitlegt waarom men vooral in de cloud moet gaan werken. Daarnaast promoot hij zijn zelf ontwikkelde website â&#x20AC;&#x2DC;puzzelvandaag.nlâ&#x20AC;&#x2122;, met voor puzzelliefhebbers iedere dag een nieuwe uitdaging. â&#x20AC;&#x153;En met leuke prijzenâ&#x20AC;?, voegt hij eraan toe. â&#x20AC;&#x153;Het aantal mensen dat iedere dag een puzzel invult, wordt steeds groter. Zij kunnen gratis meespelen; ik zoek er bedrijven bij die dit podium willen gebruiken om zichzelf uit te dragen.â&#x20AC;? Even verderop laat de Wereldwinkel zien wat zij voor bedrijven kan betekenen. â&#x20AC;&#x153;We leveren kerstpakketten, relatiegeschenken en hebben grootverbruikverpakkingen thee en kofďŹ e voor bedrijvenâ&#x20AC;?, verklaart voorzitter Gijs Metz de meerwaarde van de Wereldwinkel in Schoonhoven. Het is niet aan dovemansoren gericht, concludeert hij. â&#x20AC;&#x153;We hebben al veel

Bedoeling Zo biedt de bedrijfsmeeting meer dan alleen oppervlakkige ontmoetingen. EĂŠn van de initiators Lia Steeman (namens Welkom op de Werk) kijkt er aan het eind van de avond met tevredenheid op terug. â&#x20AC;&#x153;Het was gezellig en laagdrempelig en dat was vooraf ook de bedoeling. Ondernemers hebben uitgebreid met elkaar gesproken en er zijn zinvolle contacten uitgekomen.â&#x20AC;? Tegenvallend was het bezoekersaantal. Lia: â&#x20AC;&#x153;Naast de ondernemers zelf wisten helaas niet veel mensen de weg naar het Schoonhovens College te vinden. Daar gaan we mee aan de slag voor een volgende keer. We hebben sowieso de nodige tips gekregen, die we meenemen naar de organisatie van een derde editie van de bedrijfsmeeting.â&#x20AC;? Â&#x2122;Dd`YZLZgZaYl^c`ZaegZhZciZZgYZo^X]deYZWZYg^_h[bZZi^c\#BZZg[didĂ&#x2030;h/lll#]Zi`dciV`i#ca

Landschapsafaridag in Utrechtse Waarden įĢĤČďÂ&#x161; De Utrechtse Waarden en omgeving vormen zaterdag 28 september weer het decor van de Landschapsafaridag. Na het startschot, dat om 11.00 uur door de vier burgemeesters van de Utrechtse Waarden gezamenlijk wordt gegeven, kunnen bezoekers tot 16.00 uur de gastvrijheid in de Utrechtse Waarden en omgeving ervaren. Er is van alles te doen voor jong en oud: boerenkaas en -ijs proeven, potje boerengolf spelen, creatieve workshops, springkussenfeest, museumbezoek, oude ambachten, geocaching, wijnproeverij en streekmuseum- en landgoedbezichtiging. Ook zijn deze dag vele kunstateliers, boerderijen en overnachtinglocaties te bezoeken. De activiteiten worden met elkaar verbonden door verschillende routes, die af te leggen zijn per huifkar, te voet, per boot of per ďŹ ets. Langs de linten van Benschop en Polsbroek is een â&#x20AC;&#x2DC;stap-op-stap-af huifkartochtâ&#x20AC;&#x2122; uitgezet. Ofwel, tien kilometer genieten van de mooie omgeving, de natuur en van het landschap. Bezoekers kunnen op veertien punten uitstappen om iets leuks te doen. De acti-

ander wat relativeren is. â&#x20AC;&#x153;In een revalidatiecentrum word je helemaal op jezelf terugworpen. Ik voelde me als ondernemer, maar ook als man en vader overbodig. Heel veel liefde en aandacht hebben mij er doorheen gesleept. Ik prijs me gelukkig dat het team mijn bedrijf â&#x20AC;&#x2DC;Van Erkel Produceert & Presenteertâ&#x20AC;&#x2122; in mijn afwezigheid overeind heeft gehouden en dat ik nu de draad weer kan oppakken. Ook al moet ik uitkijken niet in dezelfde fout als vroeger te vervallen, namelijk door teveel hooi op mijn vork te nemen.â&#x20AC;?

viteiten lopen uiteen van boogschieten, uitkijktoren beklimmen tot wijn- en hapjesproeverijen. Op verschillende punten langs de route kunnen korte wandelingen gemaakt worden. Wie liever een kijkje neemt bij een B&B of op een camping is ook welkom. De kinderen kunnen zich uitleven op springkussens en koetjes en kalfjes bekijken. Op safari gaan door Cabauw en Willige Langerak kan ook. Het gebied tussen Lek en Wetering is te verkennen met de ďŹ ets, auto of te voet. Er zijn verschillende gps-tochten uitgezet, er zijn workshops en diverse winkeltjes en musea zijn open zoals het Natuurmuseum, de klompenwinkel en de Wilgensprong. Ook is de molen in Cabauw te bezoeken en zijn er diverse streekproducten te proeven en te koop. De overige activiteiten hebben plaats in de polders van Kamerik, langs de lange Linschoten, in Papekop, Montfoort en IJsselstein. De Landschapsafariâ&#x20AC;&#x2122;s zijn een initiatief van Struinen en Vorsen, een stichting die zich inzet voor duurzame promotie van de Utrechtse Waarden.

q WWW.LANDSCHAPSAFARIS.NL

FOTO: ROBERT VAN DER HEK

Robert van der Hek

Adriana: winkel vol kunst en cadeaus Ä°Ä ÄĽÄŹÄŹÄŤÄĽÄŹÄłÄ˘ÄŤ Â&#x161; Adrie Both zag onlangs een langgekoesterde wens in vervulling gaan: een eigen winkel in kunst en cadeaus. Ze opende onlangs haar zaak â&#x20AC;&#x2DC;Adriana Kunst en Kadoâ&#x20AC;&#x2122; Aan de Tol 12 in Schoonhoven. â&#x20AC;&#x153;Ik was al een tijdje aan het kijken naar een geschikt pandâ&#x20AC;?, vertelt de Lekkerkerkse. â&#x20AC;&#x153;Toen ik dit zag, was ik meteen enthousiast. Het ligt op een prachtige locatie in een prachtige stad!â&#x20AC;? Adriana hangt vol met schilderijen en andere vormen van kunst. De meeste schilderwerken zijn van de hand van Adrie Both zelf. â&#x20AC;&#x153;Het is mijn grote hobbyâ&#x20AC;?, stelt ze glimlachend vast. â&#x20AC;&#x153;Als kind vond ik het al heerlijk om te tekenen. Later ben ik me in het schildersvak gaan bekwamen bij Ina Hoeneveld van Atelier Lokaal in Lekkerkerk. Ik heb zo ontzettend veel van haar geleerd.â&#x20AC;? In haar winkel is ook ruimte voor werk van andere schilders. Zo exposeert momenteel de uit Hilversum afkomstige Maria Verkuil met prachtige Krimpenerwaardse taferelen. Adrieâ&#x20AC;&#x2122;s dochter Tineke biedt zelfgemaakte tassen en beertjes ter verkoop aan en er staan objecten van beeldhouwster Betty van der Velden uit Stolwijk. Zelf schildert Adrie Both â&#x20AC;&#x2DC;uit zichzelfâ&#x20AC;&#x2122; en in

Huren is zilver, kopen is goud! Thiendenland Schoonhoven

Â&#x2122;6Yg^Z7di]^c]VVgc^ZjlZl^c`Za$ViZa^Zg#

opdracht. â&#x20AC;&#x153;De ene keer een portret, dan weer een gebouw of een landschap; de variatie is grootâ&#x20AC;?, zegt ze. â&#x20AC;&#x153;Ik vind het allemaal even leuk om te doen, zeker als het resultaat is wat je vooraf had gehoopt.â&#x20AC;? Adriana gaat ook workshops organiseren op de dagen dat de winkel en het atelier open zijn (maandag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 16.30 uur). â&#x20AC;&#x153;Mensen kunnen dan onder mijn begeleiding een eigen onderwerp kiezen

FOTO: JAN TIMMER

om te schilderen op doek of paneel. Ook houd ik workshops waarbij de deelnemers zelf een tas leren maken. De voorwaarden zijn hetzelfde als bij de schilderworkshop: 15 euro inclusief materialen. Het doek of paneel en de stofjes worden apart berekend. Ik kan per workshop maximaal acht mensen plaatsen.â&#x20AC;? Voor meer informatie: 06-14144017 of 0180-663942. Jan Timmer

Nieuw in Schoonhoven: Enjoy H8=DDC=DK:CÂ&#x2122; Anja en Halis Durgac zijn aan de Albert Plesmanstraat 3A in Schoonhoven een nieuwe zaak begonnen. Onder de noemer â&#x20AC;&#x2DC;Enjoy Sweets & Treatsâ&#x20AC;&#x2122; bieden de twee een ruim assortiment: van snoep tot Surinaamse broodjes. â&#x20AC;&#x153;Enjoy is een zaak vol lekkere en leuke verassingenâ&#x20AC;?, vertelt Anja. â&#x20AC;&#x153;Klanten kunnen genieten van allerlei zoete versnaperingen of van hartige hapjes en gerechten. Deze gerechten worden vers bereid. Behalve het afhaal-eetgedeelte biedt de winkel een snoep- en cadeaugedeelte. Al met al een heel nieuw concept binnen Schoonhoven.â&#x20AC;? Openingstijden: maandag 12.00-19.30 uur; dinsdag t/m zaterdag 10.00-19.30 uur. Meer info: 0182-740740.

natuurlijkthiendenland.nl

Â&#x2122;AVcYhX]VehV[Vg^YV\/kVcVaaZhiZYdZcZciZWZaZkZc#

Fullcolour adverteren, verrassend lage tarieven in Het Kontakt

Joris Veer Vloerbedekking & Raamdecoratie WONINGINRICHTING

7PPSIBWFOt4DIPPOIPWFOttwitte@jorisveer | www.JorisVeer.nl


publicaties

Dinsdag 24 september 2013

Aanbiedingen week 39 donderdag 26ensept. zaterdag 282013 sept. Actie vanaf D.V. donderdag 4 juli tot mett/m zaterdag 6 juli

125

T.k. div. bromfietsen (oud); div. onderdelen; bromfiets banden. Tel. 06-55890360.

Wie jarigJAAR is trakteert! Wie jarig is trakteert!

T.k. nwe draadl. tel., 2 handsets Gigaset â&#x201A;Ź25,-; Jan, Jans e.d. kinderen, dl 1 t/m 16 i.g.s. â&#x201A;Ź12,-. Tel. 0182353487.

Gezond, dansend en lachend de herfst in!

T.k. Torro grasmaaier recycel zelfr. benz. â&#x201A;Ź75,-. Tel. 0184-614571.

Yoga & Dans workshop op 5 oktober

T.k. matras 140/200; zonnehemel Gardasun; tafeltennistafel Kettler; 2 kolenkitten t.e.a.b. Tel. 06-28936088 na 18.00u.

Lach Yoga op 11 oktober

125 JAAR

D.V. de komende weken trakteren wij u op onze gezamelijke jubileum aanbiedingen:

D.V. de komende weken trakteren wij u op onze gezamelijke jubileum aanbiedingen:

7,, ... een smakelijke

Bij besteding van minimaal 50 Casteleijnâ&#x20AC;&#x2DC;s Broodtaart, Bij besteding van minimaal 50 Plak Dikke Speculaas, per stuk â&#x201A;Ź 3,95 nu met of zonder amandelen

â&#x201A;Ź 1,25

... een smakelijke jubileumverrassing jubileumverrassing

2e plak GRATIS

Winkel Bergambacht Winkels Krimpen aan den IJssel

Winkel Krimpen aan de Lek Winkel Rotterdam/Prinsenland

(luxe krentenbrood met verrassende vulling)

Hoofdstraat 84 Koningin Wilhelminaplein 2, Raadhuisplein 48, De Korf 11, Hoofdstraat 39b, Mia van Yperenplein 103,

tel. 0182-351205 tel. 0180-512532 tel. 0180-550068 tel. 0180-551647 tel. 0180-550061 tel. 010-2022884

Aanbiedingen week 39 donderdag 26ensept. zaterdag 282013 sept. Actie vanaf D.V. donderdag 4 juli tot mett/m zaterdag 6 juli

,â&#x20AC;&#x201C; â&#x201A;Ź 865 +

â&#x201A;Ź 1385,â&#x20AC;&#x201C;

$(&

' +&$("#(( ,&(0 ,, &,- $( ),-., 0 )*$% - &  0!/  

$(!) +%)(&0Voor meer info www.derko.nl

W4 28C C Tzerra $(&

 1(,-&&

TE KOOP

14

STEUNPUNT VOEDSELBANK GORINCHEM

AANGEBODEN

T.k. gevr. onderd. v. oude brommers en hulpmotoren enz. Tel. 06-53111536

Elke Zaterdagochtend Hatha en Poweryoga en natuurlijk ook in de avond en overdag.

T.k. oude hangklok 31-dgs opw. uurwerk i.z.g.s. â&#x201A;Ź35,-; oliestel 3-p Haller â&#x201A;Ź15,-; hangklok m. gew. i.z.g.s. â&#x201A;Ź30,-. Tel. 078-6825462.

Voor info: 0182-380200 / 06-22258647

SLAGERIJ

MAGER RUNDER GEHAKT

5,

Heel kilo

BEENHAM

3 BETALEN

VERSE WORST 4 HALEN

3 BETALEN

200 gram

100 gram

Heel kilo

1,

80

7,99

1,99

VERSE BOTERHAMWORST 150 gram

KOGEL BIEFSTUK

POEL

150 gram

DUITSE BIEFSTUK 4 HALEN

SCHOUDER ROLLADE

E: info@voedselbankgorinchem.nl W: www.voedselbankgorinchem.nl

90

VAN DE R

STUKJE KOOKWORST OF PAARDENWORST

1,20 1,79

SUPER KOOPJE GEBRADEN VARKENSROLLADE 150 gram

FILĂ&#x2030;T AMERICAIN 150 gram

Albert Plesmanstraat 11, Schoonhoven Tel. (0182) 38 45 09 (naast Lidl-supermarkt) Let op! maandag gesloten

1,20 1,40


publicaties

Dinsdag 24 september 2013

UITVERKOOP ; ; ;

RESTANTEN TUINHOUT, BLOKHUTTEN, ENZ. ENZ. DIRECT VAN DE FABRIKANT

Sfeerartikelen Tuinhout HKC artikelen

v.a. â&#x201A;Ź 5,v.a. â&#x201A;Ź 5,v.a. â&#x201A;Ź 5,-

(Hout Kunststof Composiet)

zeer lage prijzen, direct meenemen, contant betalen, regelmatig nieuwe aanvoer

; ; ; ; ;

Tuinschermen Metalen sierhekwerk Tuinschuren Blokhutten producten

v.a. â&#x201A;Ź 10,v.a. â&#x201A;Ź 20,v.a. â&#x201A;Ź 100,v.a. â&#x201A;Ź 250,-

OUTDOOR LIFE GROUP NEDERLAND B.V. MIDDELBLOK 132, GOUDERAK Grijp uw kans op zaterdag 28 september en 5 oktober a.s. van 09.00 tot 14.00 uur. Genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Omdat het restanten betreft vallen de artikelen niet onder garantie. U kunt ons bereiken via de nieuwe Gouderaksebrug over de Hollandse IJssel, rechtsaf richting Gouderak na circa 500 meter.

Najaarscursussen 2013 Open dag Zaterdag 28 september Van 10:00 tot 16:00 uur U kunt zich opgeven voor herfst- of kerstworkshops Tevens is er die dag een landschapsafari in de polder

Wij hebben alles voor uw feest

www.struinenenvorsen.nl

Bloematelier â&#x20AC;&#x153;Kooilustâ&#x20AC;? Cabauwsekade 83 3411 EG Cabauw 0348 551270

â&#x153;&#x201A;

Regionaal nieuws? www.hetkontakt.nl

Gratis adverteren

is mogelijk in Het Kontakt. Er zijn echter wel enkele spelregels aan verbonden:

( #"$!&# (#$# ( " ( ( "%### "$#"%&"%

1. Alleen voor particulieren zonder 4. Geen personeel gevraagd of winstoogmerk. aangeboden. 2. Geen koop/verkoop of huur/verhuur 5. Geen familieberichten. van onroerende goederen. 6. Geen partijverkoop. 3. Geen koop/verkoop van dieren.

&"&"&"$ "( )

Bij een groot aanbod van Kontaktjes kan het voorkomen dat uw gratis advertentie niet in dezelfde week geplaatst kan worden. Wilt u er zeker van zijn dat dit wel gebeurt, sluit dan een volledig ingevuld overschrijvingsformulier van uw bank of giro ter waarde van â&#x201A;Ź 2,50 bij. Geen muntstukken opsturen s.v.p. Ook contante betaling aan de balie van onze kantoren in Goudriaan en Leerdam is mogelijk. Telefonische opgaven kunnen wij helaas niet in behandeling nemen. Mijn tekst luidt:

* Catering * Feestverhuur * Buffetten * Barbecueâ&#x20AC;&#x2122;s * Bruiloften op locatie

Kontaktjes Lek en IJssel Oost Stuur deze bon in een voldoende gefrankeerde envelop naar: Het Kontakt, Postbus 1, 2977 ZG Goudriaan

Uiterste inlevertijd: maandag 12.00 uur.

â&#x153;&#x201A;

Raadhuisplein 103, 2922 AJ Krimpen aan den IJssel

15


Gemeente BERGAMBACHT Ammerstol, Bergambacht en Berkenwoude

actueel

24 september 2013 Adresgegevens

Openingstijden

Gemeentehuis Adres: Postbus 5, 2860 AA Bergambacht Bezoekadres: Alingersteeg 2 Telefoon: (0182) 356 555 gemeente@bergambacht.nl www.bergambacht.nl Twitter: @gem_bergambacht

Ma t/m vrij 9.00 tot 12.00 uur en op afspraak

Brievenbus H.B. Nederburghplein verplaatst Vanwege de herinrichting van het gebied wordt de brievenbus van het H.B. Nederburghplein op maandag 23 september verplaatst naar de

H.B. Nederburghstraat tegenover de voetgangersingang van de parkeergarage.

Campagne BOB in de sportkantine van start Maandag 16 september heeft wethouder Dilia Blok tijdens de startbijeenkomst bij VV Bergambacht de eerste pakketten uitgedeeld van de campagne BOB in de sportkantine. De pakketten werden in ontvangst genomen door vrijwilligers van VV Bergambacht, FC Perkouw en Tennisvereniging TC Berkenwoude. Tijdens de campagneperiode werken regionale en lokale overheden, politie, maatschappelijke organisaties en de sport samen om BOB een nog stevigere plek te geven in de sportkantines.

Activiteiten Tijdens de campagneperiode worden op sportclubs verschillende activiteiten uitgevoerd. Dit varieert van de plaatsing van reclameborden langs de velden tot het bezoek van het campagneteam aan de clubs of het aanbieden van speciale trainingen aan de barmedewerkers. BOBs op de deelnemende sportclubs kunnen deelnemen aan een prijsvraag met dagprijzen en maken kans op een ballonvlucht in de speciale BOBluchtballon. Ook de politie controleert in deze periode extra nabij de sportkantines.

Vanwege het succes van de campagne in de Leidse regio en Duin- en Bollenstreek in 2012, waarbij het aandeel nuchtere automobilisten na vertrek uit de sportkantine steeg met bijna 10%, is besloten om de campagne dit jaar verder uit te rollen in Zuid-Holland. Alle voetbal-, hockey- , tennis- en korfbalverenigingen krijgen een pakket met campagnemateriaal, zoals posters, bierviltjes, dripmatten en biertrays. In de gemeente Bergambacht doen alle voetbal- en tennisverenigingen mee. Ook de binnensportlocaties nemen deel aan de campagne. FC Perkouw en VV Bergambacht hebben zich aangemeld voor een grote actie op 9 november rondom de wedstrijd FC Perkouw 1 - Bergambacht 1.

De acties moeten ervoor zorgen dat BOB ook in de sportkantine een vanzelfsprekendheid wordt. Het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid (ROV) Zuid-Holland coördineert en financiert deze campagne in samenwerking met de betrokken gemeenten, politie en de regio Midden Holland (ISMH). Meer informatie? Meer informatie is te vinden op www. rovzh.nl/BOBsport. Op www.facebook.com/BOBsportzh is onder meer te volgen wie de dagwinnaars en de kanshebbers zijn in het kader van de prijsvraag “Scoor een BOBvlucht”. Actualiteiten zijn via Twitter te volgen via @BOBsportzh.

Publieksbalie Burgerzaken Ma t/m vrij 9.00 tot 12.00 uur, wo 14.00 tot 17.00 uur en 18.30 tot 19.30 uur

WMO-Loket Ammerstol: of afspraak Bergambacht: ma t/m vr 9.00 -12.00 uur (gemeentehuis) Berkenwoude: op afspraak

Sociale Zaken Op afspraak. Tel. 0800 -667 667 6 (Nederlek)

Meldpunt Woonomgeving Tel. (0182) 356 588 of via www.bergambacht.nl

Tijdelijk nieuw onderkomen afvalbrengstation Bergambacht Eind augustus 2013 heeft aannemer De Kuiper Noordeloos B.V. de opdracht gekregen voor de nieuwbouw van het afvalbrengstation op de huidige locatie aan de Veerweg. Wanneer alles volgens planning verloopt zijn de werkzaamheden eind dit jaar afgerond en zal het nieuwe afvalbrengstation per 1 januari 2014 in gebruik worden genomen. Vanwege deze nieuwbouwwerkzaamheden, is het noodzakelijk om het afvalbrengstation tijdelijk elders onder te brengen. Het tijdelijk onderkomen voor het afvalbrengstation is gevonden op de locatie aan ’t Hooge Zand. De locatie is uitsluitend te bereiken via de Veerweg N478.

Met ingang van vrijdag 27 september 2013 wordt het tijdelijk onderkomen van het afvalbrengstation in gebruik genomen. Het is vanaf deze datum dan ook niet meer mogelijk om grof huishoudelijk afval te brengen op de huidige locatie!

Omleiding Achterbroek Berkenwoude Vanwege de vervanging van twee bruggen is de Achterbroek tussen huisnummers 57 en 61 afgesloten vanaf maandag 23 september tot en met maandag 4 november 2013 voor doorgaand gemotoriseerd verkeer.

Alle huisnummers blijven bereikbaar via omleidingen. De routes van de omleidingen kunt u bekijken op de website www.bergambacht.nl. Fietsers en voetgangers kunnen het werk passeren via een tijdelijke brug.

Openingstijden/acceptatie voorwaarden Voor de tijdelijke locatie van het afvalbrengstation gelden dezelfde openingstijden (vrijdag van 13.00 uur tot 16.00 uur en zaterdag van 09.00 uur tot 12.00 uur) en acceptatie voorwaarden als op de huidige locatie van het afvalbrengstation.

Radio Centraal In het programma ‘Informatief’ is op zaterdagmorgen 28 september om 11.30 uur de heer H.W. Wassink, fractievoorzitter van de SGP/ CU te gast. Radio Centraal is te ontvangen op de kabel op 102,9 FM en in de vrije ether 106.6 FM.

Workshop Duurzaam Bouwen voor bouwondernemers Steeds meer bouwers zetten in op een aanbod van duurzaam (ver) bouwen. Logisch, want ondernemers die zo aansluiten op samenleving en milieu blijken koplopers te zijn. ‘Maak Gouda Duurzaam’ biedt op vrijdag 11 oktober een divers programma voor ondernemers met diverse workshops over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het complete programma vindt u op de website www.maakgoudaduurzaam. nl. Heeft u een bouwonderneming en zoekt u naar mogelijkheden om uw bedrijf in de markt te zetten als aanbieder van duurzame verbouwingen en renovaties? Kom dan naar de workshop ‘Energetisch Slim Verbouwen’ georganiseerd door de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH).

Vrijwilligers van VV Bergambacht nemen campagnepakket in ontvangst.

Publieksbalie ROB Ma t/m do 9.00 t/m 12.00 uur

Aan de slag In het eerste deel informeren wij u over wet- en regelgeving. Aan welke verplichtingen moet de bouw vol-

doen, hoe energiezuinig moeten gebouwen zijn, wat is de stand van zaken van energielabels van woningen. Ook vertellen wij u hoe u direct kunt beginnen en welke hulpmiddelen u kunt gebruiken. Na een presentatie over een meer dan positieve Business case kunt u zelf praktisch aan de slag. Onder leiding van experts (Mul BV, SBR en ODMH) werkt u aan uw eigen business case. Deze workshop is bedoeld voor bouwondernemers uit de regio Midden Holland. De focus ligt op renovatie en verbouwingen, die zowel voor particulieren als utiliteit toepasbaar zijn. Inschrijven Schrijf u snel in vóór 27 september. Vol is vol! De bijeenskomst start om 12.30 uur in de Sint-Janskerk in Gouda. De workshops eindigen om 16.30 uur met aansluitend een borrel. U hebt de mogelijkheid om deel te nemen aan het sponsordiner voor de voedselbank en ‘s avonds kunt u eventueel een symposium bijwonen

over duurzame voeding. Inschrijven is mogelijk via het digitale aanmeldformulier op de website www.maakgoudaduurzaam.nl. De deelnamekosten voor de gehele middag bedragen € 50,-. OMDH De Omgevingsdienst Midden-Holland (OMDH) draagt bij aan een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving door milieutaken en bouw- en woningtoezichttaken uit te voeren in opdracht van tien gemeenten in de regio en de provincie Zuid-Holland. Een van die taken is het adviseren en ondersteunen van de regiogemeenten over duurzaam bouwen en energie- en klimaatpreventie. Zie ook: www.odmh.nl.


Werk aan de weg Werkzaamheden week 39 (ma. 23 september t/m vrij. 27 september) Sportlaan Ammerstol Deze week worden er bestratingswerkzaamheden uitgevoerd in de Sportlaan, tussen de kruising met de Snackertstraat en de Capellelaan in Ammerstol. Dit gedeelte is dan ook afgesloten voor het doorgaande verkeer. De Snackertstraat, Sportlaan, Zalmstraat, Elfstraat en de Visserijstraat incl. de parkeerplaats naast de skeelerbaan zijn bereikbaar via de Hugenholtzstraat. Secr. Schipperstraat Bergambacht Er vinden bestratingswerkzaamheden plaats in de Secr. Schipperstraat in Bergambacht. De werkzaamheden vinden plaats vanaf de kant van de Beatrixstraat. Deze is dan ook afgesloten voor het doorgaande verkeer. De parkeergarage is bereikbaar vanaf de kant van de Badhuisstraat. â&#x20AC;&#x2122;s Heeraartsbergstraat Bergambacht Er vinden deze week rioleringswerk-

zaamheden plaats in de â&#x20AC;&#x2DC;s Heeraartsbergstraat in Bergambacht. Deze is dan ook afgesloten voor het verkeer. Werkzaamheden vinden plaats aan de kant van de Pleinstraat. Dijklaan-Oost Bergambacht In de tuinen van de percelen aan de Dijklaan-Oost in Bergambacht wordt het riool vervangen. Het betreft het gedeelte tussen de Ambachtstraat en de weteringbrug. Doorgaand verkeer op dit gedeelte van de Dijklaan blijft gewoon mogelijk. Hoofdstraat - Nederburghplein Bergambacht Deze week worden er herstraatwerkzaamheden uitgevoerd op het H.B. Nederburghplein in Bergambacht. De Hoofdstraat is weer opengesteld voor al het verkeer. Voor eventuele vragen over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met de gemeente, tel.: (0182) 356 555.

Raadsvergadering Dinsdag 1 oktober 2013 Aanvang: 20:00 uur Locatie: Raadzaal gemeentehuis Agenda: M Spreekrecht burgers: Na opening van de vergadering kunt u gebruik maken van uw spreekrecht. U kunt over op de agenda vermelde onderwerpen (per persoon maximaal 5 minuten) het woord voeren. Als u van dit spreekrecht gebruik wilt maken, moet u dit voor de vergadering melden bij de raadsgriďŹ&#x192;er, mw. 4BC ) -9CC5BD5<  of: griďŹ&#x192;e@bergambacht.nl. Graag uw naam, telefoonnummer en het onderwerp vermelden. Hamerstukken: M ) 114CF??BCD5< F1CDCD5<<5> )579? nale visie op de Jeugdhulp M ) 114CF??BCD5<D?DF1CDCD5<<9>7/? mernota 2013

Bespreekstukken M )114CF??BCD5< - In te stemmen met de Visie op de Nieuwe Regio 2.1; - De stuurgroep opdracht te verstrekken bestuurlijk programma uit te werken en te komen tot een strategische agenda; - De stuurgroep opdracht te verstrekken om te komen tot een voorstel voor omvorming van de huidige vorm van samenwerking; - Twee Bergambachtse raadsleden te benoemen in een klankbordgroep gemeenteraden MiddenHolland, die meedenkt over de vorm van de nieuwe samenwerking. M )114CF??BCD5<D?DF1CDCD5<<9>7F1> een verordening Startersleningen (woningen) gemeente Bergambacht alsmede het beschikbaar stellen van middelen voor dit doel. M ) 114CF??BCD5< D?D G9:J979>7 F1> de begroting.

2e fase aanleg N210 rotonde Ammerstol

Locatie bushalte tijdelijk gewijzigd Woensdag 25 september a.s. start de 2e fase van de aanleg van de rotonde Ammerstol. In verband met de werkzaamheden is het noodzakelijk ĂŠĂŠn van de bushaltes bij de aansluiting van de Capellelaan op de N210 (gemeente Bergambacht) tijdelijk te verplaatsen. Zorgboerderij Dat betekent dat de bus

richting

Schoonhoven tijdens de aanleg van de rotonde zal stoppen ter hoogte van zorgboerderij Onder de Iep, schuin tegenover de bushalte richting Rotterdam. Als naar verwachting medio november 2013 de N210 weer open gaat, wordt de halte voor de bus richting Schoonhoven deďŹ nitief geplaatst aan de ander kant van de rotonde. Tijdens de uitvoering van de werkzaamhe-

den blijft Ammerstol bereikbaar. In 85DF??B:11BF1> F9>45>>?716 rondende werkzaamheden plaats. Meer informatie? Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden voor de rotonde in Ammerstol op: www.zuid-holland.nl/n210. Voor vragen kunt u ook mailen naar: info@ pzh.nl.

Week van de Opvoeding! Van maandag 7 oktober tot en met 13 oktober 2013

Wat is de Week van de Opvoeding? Ouders, kinderen en jongeren krijgen die week weer volop de tijd om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen over opvoeden en opgroeien. Thema van de Week van de Opvoeding 2013 is â&#x20AC;&#x2DC;Spelenderwijs!â&#x20AC;&#x2122;. Met dit thema sluit de Week van de Opvoeding aan bij het thema sport en spel van de Kinderboekenweek 2013. De activiteiten in deze week worden georganiseerd door het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Bergambacht in samenwerking met andere organisaties uit de gemeente. Het CJG organiseert onder andere dans-

workshops voor jonge kinderen en hun ouders en bijeenkomsten voor kinderen uit groep acht en hun ouders over social media. Op de website van CJG Bergambacht komt te staan welke activiteiten er precies plaatsvinden en wanneer. Houd de site dus in de gaten: www.cjgbergambacht.nl! Anky van Grunsven, ambassadrice Week van de Opvoeding Ruiter Anky van Grunsven is ook dit jaar weer ambassadrice van de Week van de Opvoeding!. Als moeder van twee opgroeiende kinderen draagt Anky de Week een warm hart toe. â&#x20AC;&#x153;Het hebben van kinderen is een hele verantwoordelijkheid. Je kunt je van tevoren nog zo goed voorbereiden, als ze er zijn, besef je pas hoe afhankelijk ze van je zijn. Natuurlijk kun je het als ouder niet altijd goed doen en dat hoeft ook niet, maar het is wel

Aanvragen van reisdocumenten (paspoort en ID-kaart) De software - waar de reisdocumenten mee aangevraagd wordt - wordt vervangen. Gedurende drie dagen is het dan niet of beperkt mogelijk om een reisdocument aan te vragen. Omdat de gemeente uiterlijk drie weken voor de vervanging hierover bericht

belangrijk om stil te staan bij hoe je je kinderen opvoedt. Daarom vind ik de Week van de Opvoeding belangrijk.â&#x20AC;?

ontvangt, is de exacte datum nog niet bekend. Heeft u in de komende periode een reisdocument nodig, houdt dan de website van de gemeente( www.bergambacht.nl) in de gaten voor aanvullende informatie.

Collectes 22 t/m 28 september Fonds Verstandelijk Gehandicapten 29 september t/m 5 oktober Dierenbescherming

Gratis cursus voor vrijwilligers Voor vrijwilligers uit de gemeente Bergambacht wordt ook dit jaar een reanimatie en AED (start)cursus georganiseerd. Tijdens twee avonden worden vrijwilligers voorbereid op adequate hulpverlening. Het belang van reanimeren Door direct na een hartstilstand basale reanimatie toe te passen verdubbelt de overlevingskans van het slachtoďŹ&#x20AC;er. Door te leren omgaan met

een Automatische Externe DeďŹ brillator (AED) gaat de overlevingskans fors omhoog. Het plaatsen van AEDâ&#x20AC;&#x2122;s bij lokale organisaties en verenigingsgebouwen wordt door de gemeente gestimuleerd. Belangrijk is natuurlijk dat er voldoende vrijwilligers om kunnen gaan met de apparatuur. Toelatingseisen Voor de cursus Reanimatie en AED gelden geen aanvullende toela-

tingseisen. Voldoende uithoudingsvermogen is wel belangrijk, omdat reanimeren inspannend is. De reanimatie- + AED cursus duurt twee avonden van ieder ongeveer 2 uur en wordt door een gecertiďŹ ceerde instructeur gegeven. Aanmelden Bent u vrijwilliger in de gemeente Bergambacht? Dan kunt u zich voor de cursussen aanmelden bij MariĂŤlle

den Hoed van de afdeling SamenleF9>7 D5<    ?6 = 45> hoed@bergambacht.nl. Doe dit zo snel mogelijk want het aantal plaatsen is beperkt! Geef hierbij ook door namens welke vereniging of organisatie u aanwezig bent. Deelname is gratis. Het is van belang dat u zelf zorg draagt voor de belangrijke herhalingslessen voor het gebruik van de AED. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, per organisatie kunnen

daarom maximaal 2 personen deelnemen. Deelname aan beide avonden is verplicht. De cursus vindt plaats op dinsdag 29 oktober en donderdag 31 oktober in Zalencentrum de Waard, MeidoornCDB11D9>5B71=2138DF1> D?D 22.00 uur.

OFFICIĂ&#x2039;LE BEKENDMAKINGEN ONTWERPWIJZIGINGSPLAN â&#x20AC;&#x2DC;ACHTERBROEK 113ď&#x161;ş115â&#x20AC;&#x2122; TER INZAGE Burgemeester en wethouders van Bergambacht maken bekend dat het ontwerp van het wijzigingsplan Achterbroek 113-115 van 25 september tot en met 5 november 2013 voor een ieder tijdens bezoekuren (maandag tot en met donderdag van 9.00 -12.00 uur) ter inzage ligt bij de publieksbalie van de afdeling ROB in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 5, Bergambacht. Tevens zijn de plannen in te zien op de gemeentelijke website www.bergambacht.nl en op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl . Het ontwerpplan maakt de bouw van drie woningen ter plaatse mogelijk.

Gedurende de bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Bergambacht, Postbus 3, 2860 AA Bergambacht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met mevrouw M.A. Bruinen, medewerker van de afdeling ROB, bereikbaar op maandag t/m donderdag op telefoonnummer 0182356512

M C5@D5=25B 9:;<11> 5B71=2138D @<11DC5>25B7BE9=D5 Het bekendmaken van aangevraagde vergunningen is ter informatie. U kunt nog geen bezwaar maken of zienswijzen indienen.

AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Indien het de activiteit bouwen betreft wordt de aanvraag voorgelegd aan de Welstandscommissie. Deze behandeling is openbaar. Wilt u de behandeling van een bepaald bouwplan bijwonen, dan kunt u contact opnemen met de coĂśrdinator welstandszaken op het Technisch Bureau 9>45#B9=@5>5BG11B4+#48B F1>)9:>C25B75>D5<   

Ontvangen: M C5@D5=25B 9:;<11> 5B71=2138D @<11DC5>25B7BE9=D5

Voor bezwaar/beroep: zie kader


gemeente-info

Dinsdag 24 september 2013 VOOR TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN GELDT: De stukken die betrekking hebben op bouw-, milieu- en verkeerszaken kunt u van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00 uur inzien bij de publieksbalie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Beheer (ROB). Een afspraak maken is niet nodig. Voor informatie en het maken van een afspraak buiten deze uren kunt u bellen, tel. (0182) 356 525. *1. BEZWAAR Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken te rekenen vanaf de dag na de verzenddatum van het besluit, daartegen bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Bergambacht (adres zie colofon). Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten: naam en adres van de belanghebbende, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Graag een kopie van het betreffende besluit toevoegen. Indiening van het bezwaar schorst het besluit niet. Belanghebbende kan, als spoed dat vereist, verzoeken om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH, Den Haag. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening heft de rechtbank griffierecht.

TE KOOP AANGEBODEN

T.k. 13 Bessey lijmtangen div. lengtes €115, ; dubb. radiator m. convector ribben 30Hx60B €10,-; hand mest korrel str. gn Gardena €15,-. Tel. 06-34613188. T.k. 2 opstapbeugels v. inv. wc €30,-; bladblazer €20,-; muursteun v. tv €10,-; nw klapanker 40cm €15,-; 4 bmw sierdoppen €10,-. Tel. 0654675917. T.k. 4 eekmr stoelen; bedbank i.g.s.; 4 tuinstoel ksns. Tel. 06-29067677. T.k. eiken geres. zeilschouw 5,5 mtr i.z.g.s. P.n.o.t.k. Tel. 0184-662850.

*2. ZIENSWIJZEN INDIENEN Bij voorgenomen besluiten (ontwerpbesluiten) kunt u binnen 6 weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd zienswijzen indienen. Dat betekent dat u uw mening over dit voorgenomen besluit kunt geven. U dient uw zienswijze in bij het college van burgemeester en wethouders van Bergambacht (adres zie colofon). Bij uw zienswijze zet u in ieder geval uw naam en adres, de datum, op welk besluit uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van uw zienswijze. Ook kunt u mondeling uw zienswijze kenbaar maken. Dit kan alleen op afspraak. Een afspraak kunt u maken met de afdeling ROB via tel. (0182) 356 555. Alleen belanghebbende die tijdig hun zienswijzen naar voren brengen over een ontwerpbesluit kunnen later beroep aantekenen tegen een definitief besluit *3. BEROEP Belanghebbenden kunnen beroep indienen binnen een termijn van zes weken die aanvangt op de dag nadat de gemeente het besluit ter inzage heeft gelegd. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Het beroep kan worden ingesteld bij de rechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH, Den Haag. Voor het indienen van een beroepsschrift zijn griffierechten verschuldigd.

T.k. 3 wasbakken m. kranen, wit, vloerverw.slang, toiletpot + res., tegels wit/bl mozaiek, kast m. schuifdrn wit; grijs st 1-pers ledikant; alum. step; tafel + 2 st; ovale groene tuintafel. Tel. 06-20355472.

Uw huis dit jaar nog laten schilderen?

T.k. 4 kop. koetslampen; 3 tuigen; sealmachine; ant. lamp; wielslot caravan. Tel. 06-25016738.

Van der Vlist schilderwerken heeft een flexibele

T.k. AEG condensdroger €50,-; 4-p kookplaat €35,-; oude rieten stoel €25,-. Tel. 0180-722423.

18

De beroepsprocedure staat alleen open voor belanghebbenden die tijdens de voorbereidingsprocedure tegen het ontwerpbesluit een zienswijze hebben ingediend of aan kunnen tonen dat zij hiertoe niet in staat zijn geweest. Ook digitaal kan beroep ingesteld worden bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Indiening van het beroep schorst het besluit niet. Belanghebbende kan, als spoed dat vereist, verzoeken om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH, Den Haag. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening heft de rechtbank griffierecht.

planning en ruimte voor uw schilderwerk. Klaar voor de Winter!

T.k. Brabantia jrn 60 hh trap 4 tr €15,-; zw oude bankschroef 10cmB opening 15cm €15,-. Tel. 0184651582.

Voor

VERHUIZEN

Interesse?

in binnen- en buitenland naar:

Bel Arie van der Vlist voor een afspraak

BV Gebr. Schouten

06-22 50 80 38

Tevens opslag voor uw inboedel.

www.vandervlistschilderwerken.nl E E N S P I E G E L A L S V O O R D E U R . VA N D E R V L I S T S C H I L D E R W E R K E N : S C H I L D E R E N M E T E N T H O U S I A S M E É N V E R V E .

Polsbroek, telefoon (0182) 30 95 44


Dinsdag 24 september 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

19 uit het nieuws

DE WEEK IN BEELD

Z_diZW]'-i[fj[cX[hš Familie Den Haak wint bij Jan Dros Puur Natuur

Z_diZW]'-i[fj[cX[hš Erik Rietveld (r ) krijgt van Pascal van der Hek

in Schoonhoven een fietsmand vol vitaminen. De actie van Clemengold, waarbij een actiecode moet worden ingevuld, loopt nog t/m 13 oktober. Iedere dag wordt een nieuwe winnaar geselecteerd.

(GemeenteBelang) een dinerbon van eetcafé ‘t Centrum uitgereikt. Erik Rietveld wist tijdens de braderie in Bergambacht de gezamenlijke leeftijd van de vijf raadsleden en de wethouder van Gemeentebelang het beste in te schatten (311 jaar).

lh_`ZW](&i[fj[cX[hš Zwembad Lobeke in Lopik begroet Annemiek

pWj[hZW]('i[fj[cX[hš Bij de Benschopper Ruiters wordt gestreden

van Diepen als 50.000ste zwemmer van dit seizoen. Ze wordt tijdens het traditionele afscheidsontbijt van de ‘Vroege Vogels’ in de bloemen gezet. Ook ontvangt zij uit handen van Ben Oskam een gratis abonnement voor 2014.

om de clubtitels. De kampioenen: (v.l.n.r.) Robin Scholten, Fleur van de Graaf, Donna Kardolus en Clara van Wijk.

pWj[hZW]('i[fj[cX[hš Interkerkelijk koor Op weg presteert weer uit-

pWj[hZW]('i[fj[cX[hš De Bovenkerkseweg in Stolwijk lift mee met

stekend tijdens Korenslag in Alblasserdam. Het muziekgezelschap uit Schoonhoven wordt, net als vorig jaar, tweede.

landelijke Burendag. De barbecue wordt ontstoken en Arie Anker houdt een powerpointpresentatie over Bovenkerk . Er is volop gelegenheid tot ontmoeting tussen jong en oud, bekende en onbekende buren.


publicaties

Dinsdag 24 september 2013

20

Wereldwinkel De plastic waterflesjesberg wordt hoger en hoger. Nu in de wereldwinkel: de DOPPER, duurzaam en afwasbaar.

Voor al uw banden, van auto tot truck...

Lopikerstraat 11a, Schoonhoven www.schoonhoven.wereldwinkel.nl

ALTIJD AANBIEDINGEN!

Verrassend ĂŠn vakkundig!

anden wĹ?Ć?Ć?elen, balanceren, reĆ&#x2030;araĆ&#x;e

AANBIEDING VAN ONZE DROGISTERIJ: Het lekkerste snoep van Bergambacht

TE KOOP AANGEBODEN

Provinciale weg 18d 2861 GS Bergambacht

500 gram van â&#x201A;Ź 3,50 voor â&#x201A;Ź 2,99 (geldig t/m 28 september)

T.k. Gazelle dmsfiets 28" Primeur i.z.g.s. â&#x201A;Ź165,-. Tel. 0180-520473.

+31(0) 6 4374 0478 +31(0) 183 820 290 wwwÍ&#x2DC;Ć&#x;ĹŠĆ?enbandenĆ?erviceÍ&#x2DC;nl inĨoÎ&#x203A;Ć&#x;ĹŠĆ?enbandenĆ?erviceÍ&#x2DC;nl

T.k. gevr. oude holl. munten. Tel. 0182-367785.

Een huis biedt een veilig thuis

KĆ&#x2030;Ä&#x17E;ĹśĹ?ĹśĹ?Ć?Ć&#x;ĹŠÄ&#x161;Ä&#x17E;Ĺś Ma-Vr. Za.

nu ook het voordeligst

T.k. elektr. vlakschuurmach. 90x137mm â&#x201A;Ź7,50; B&D buxus/heggenschaar, 30cmL â&#x201A;Ź17,50; oranje verl.snoer 20mtr â&#x201A;Ź6,-. Alles nwst Tel. 0184-651582.

8:00 - 18:00 u 8:00 - 13:00 u

www.habitat.nl giro 6261

T.k. jngs winter Fey jas m. cap. bl. â&#x201A;Ź35,- M; Nike jas m. cap. bl winter â&#x201A;Ź20,- S, tel. 0648202098.

AANBIEDING VAN ONZE PARFUMERIE: 20% korting op LancĂ´me en bij aankoop vanaf â&#x201A;Ź 55,een set met luxe miniaturen cadeau

T.k. leerbkn v. opl. werktuigbouwkunde, 4 leerjrn mbo. Tel. 0348-451932.

(geldig t/m 28 september)

T.k. motorjack zw/r mt 50 â&#x201A;Ź50,-; hrn skischoenen mt 43 dms m 40 â&#x201A;Ź25,- p.p. Tel. 0654675917. T.k. nwe bouwtekeningen 8kant tuinmolen incl. mat.lijst 1.10H â&#x201A;Ź18,50. Tel. 0104201183.

Geboortekaartjes nodig?

T.k. Opel Movano 1.9dt dsl bj.2002, apk tot 2-8-2014 â&#x201A;Ź2000,-. Tel. 06-291075.

De Groot Drukkerij bv Zuidzijde 131, 2977 XE Goudriaan Tel. 0183-583311

)PPGETUSBBUt#FSHBNCBDIUt5FM

XXXSPEFOCVSHCFBVUZOM

T.k. oude marions m. patronen. Tel. 0183-351681.

KOM LANGS OPEN HUIS ZATERDAG 5 OKTOBER 11.00 â&#x20AC;&#x201C; 14.00 UUR NVM OPEN HUIZEN ROUTE

Schoonhoven | Te koop

Te koop 4-kamer appartement ADRES: Roggetiende 43,

Lekkerkerk WOONOPPERVLAKTE: 125 m2 VERKOOPPRIJS: â&#x201A;Ź 259.500,â&#x20AC;&#x201C; von In een kleinschalig appartementencomplex ligt dit ruime 4-kamer appartement van 125 m². De woning beschikt over een grote living met open keuken van in totaal 60 m². Hier kunt u heerlijk met vrienden tafelen of genieten van het uitzicht over de landerijen. De drie slaapkamers liggen aan de voorzijde van de woning en variĂŤren in grootte van 6 tot 14 m². Het appartement bevindt zich op de 2e verdieping en is compleet afgewerkt met een keuken, badkamer en een laminaatvloer. De woning is per direct beschikbaar. Ook op afspraak te bezichtigen

Van Herk: 010 258 29 00 Ooms: 010 450 11 77

ERK G ST ! N I N D O AAG EW TST S VERL A A L RIJ IN P

www.weydeblick.nl

@ 3-onder-1-kapwoning Willem Littelstraat 10 WOONOPPERVLAKTE: 167 m2 VERKOOPPRIJS â&#x201A;Ź 425.000,â&#x20AC;&#x201C; von ADRES:

In de ruime en lichte woonkamer van circa 47 m² vindt u de ruimte voor de keuken en een trapkast. Via de openslaande deuren loopt u op zonnige dagen zo de ruime achtertuin in, welke grenst aan het water. Direct aan de woning grenst de garage. Op de slaapverdieping grenzen drie ruime slaapkamers (ca. 10 m² tot 17 m²) aan een luxe badkamer. De badkamer is standaard uitgevoerd met twee wastafels en een bad. De zolderverdieping is standaard voorzien van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. De zolder biedt u de mogelijkheid om nog eens twee extra kamers en een extra badkamer te creÍren. Vraag naar de No-Risk koopgarantie en inruil-actie!! Ook op afspraak te bezichtigen Schep: 0182 383 038 | Scheele: 0180 315 544

WWW.DEBOL.NL huis (ver)kopen?

INRUIL

VAN UW ING HUIDIGE WON K! IJ MOGEL


Dinsdag 24 september 2013

column

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

21 accent

WWW.HETKONTAKT.NL

Openingsfeest dorpshuis De Schouw ĩĬĭĦĨš De opening van dorpshuis De Schouw wordt zaterdag 5 oktober gevierd met een open dag. Activiteitencommissie Connect heeft een openingsfeest voor jong en oud samengesteld en nodigt iedereen uit om een kijkje te nemen in het nieuwe dorpshuis. Janneke Aantjes-Buijs namens Connect: “Kom kunst kijken, stuif in bij de kegelbaan, slenter langs de marktkraampjes, kijk naar sportpresentaties of geniet van een hapje en drankje in de nieuwe bar.”

kraampjes, is er kunst te bewonderen, een springkussen en disco voor de kinderen en zijn er oud-Hollandse spellen. Alle kinderen van de groepen 1 t/m 6 van de Lopikse basisscholen krijgen deze week een kleurplaat en kunnen deze op school weer inleveren. Tijdens het openingsfeest op zaterdag 5 oktober wordt om 10.00 uur de winnaar van de mooiste kleurplaat bekendgemaakt. Daarnaast is via Facebook een oproep gedaan om oude foto-momenten van De Schouw te pos-

ten. Deze foto’s worden op zaterdag 5 oktober ook getoond. “ Connect is enkele maanden geleden in het leven geroepen als activiteitencommissie voor dorpshuis De Schouw. Anneke Aantjes-Buijs: “Het doel is om van De Schouw een centraal punt van Lopik te maken waar verschillende activiteiten plaatsvinden en waar iedereen welkom is. We kunnen daarbij overigens nog versterking gebruiken.” Het volledige programma ziet er als volgt uit: 10.00 uur: opening en prijs-

uitreiking kleurwedstrijd; 10.30 uur: start kegel-stuif-in; 11.00-16.00 uur: presentaties sportverenigingen in sportzaal De Wiekslag; 11.00-13.00 uur: Oud-Hollandse spellen; 11.0011.30 uur: literair café voor kinderen; 12.00-12.30 uur: literair café voor kinderen; 15.00-16.00 uur: talentenshow kinderen; 11.00-16.00 uur: marktkraampjes; 14.00-19.00 uur: kinderdisco; 19.00-21.00 uur: karaoke bij de nieuwe bar; 21.00-23.00 uur: band bij de nieuwe bar.

Vrijdag 4 oktober wordt dorpshuis De Schouw in Lopik officieel geopend. Deze bijeenkomst is alleen bestemd voor genodigden.

Drugs maakt meer kapot dan je lief is! Als officier van dienst ben ik regelmatig eindverantwoordelijk voor het politiewerk in de regio. Enkele weken geleden schreef ik in de nachtdienst naar aanleiding van geluidsoverlast een machtiging uit voor het in beslag nemen van een geluidsinstallatie en de aanhouding van de hoofdbewoner in een plattelandsgemeente van onze eenheid. De hoofdbewoner en vijf vrienden hadden lak aan het aanzeggen van een proces-verbaal en gingen middenin de nacht rustig verder met het verstoren van de nachtrust. Na het binnentreden van deze woning keerden 6 jongeren zich massaal en agressief tegen de politie. Het kostte 20 minuten voordat de hoofdbewoner met toepassing van geweld kon worden aangehouden. Op het bureau geleidde ik de verdachte voor. Hij bleek even voor zijn aanhouding samen met zijn vrienden nog een lijntje cocaïne gesnoven te hebben, waardoor hij elke vorm van ontzag verloren had. In datzelfde weekend kreeg ik in Leiden de melding van een reanimatie van een 20-jarige studente. Zij was onwel geworden na het gebruik van XTC en was door een ongelukkige combinatie van XTC en een teveel aan water in coma geraakt. Dit slachtoffer is enkele dagen later overleden. Het afgelopen jaar hebben meerdere medewerkers van mijn team te maken gehad met ‘doorgesnoven’ verdachten in de Krimpenerwaard. Het toepassen van, maar ook het incasseren van geweld was daarbij het gevolg. Op 6 september heb ik met hulp van de districtelijke en regionale recherche een drugsactie gehouden in de gemeente Schoonhoven. Niet de meldingen van drugsoverlast (slechts 10) maar de waarnemingen van mijn medewerkers en enkele signalen dat er rondom scholen en in de horeca werd gedeald waren hiervoor de aanleiding. De resultaten daarvan hebben uitgebreid in de krant gestaan. Met deze actie heeft de politie het drugsprobleem niet opgelost, maar wel voor het voetlicht gebracht. Zo’n actie vraagt veel capaciteit in voorbereiding en uitvoering. Ik sluit niet uit zo’n actie in de toekomst nog eens te herhalen. Onder regie van de gemeente worden op dit moment partners betrokken bij de aanpak van de drugsproblematiek in Schoonhoven. Ik nodig u van harte uit om bij het zien van dealgedrag of het vermoeden van een dealpand de politie te informeren. Als u voldoende informatie hebt, zoals bijvoorbeeld een kenteken van een auto of een dealadres, kunt u bij een heterdaadsituatie 112 bellen. Wilt u anoniem informatie kwijt, dan kunt u dat melden via 0800-7000. Ronald de Haas, Teamchef Krimpenerwaard

Corridor De verbouwing van De Schouw en De Wiekslag is begin dit jaar van start gegaan. Doel was om De Schouw in te zetten voor een breder publiek en meer mogelijkheden te bieden aan en voor Lopikers. Door middel van een corridor is een verbinding tussen sportzaal en dorpshuis gecreëerd. Het voormalige kerkelijk centrum heeft een complete facelift ondergaan en de corridor, met nieuwe bar en kegelbaan, geeft het geheel een moderne uitstraling. Zaterdag 5 oktober is iedereen welkom om het eindresultaat te komen bekijken. Janneke Aantjes-Buijs: “Om 10.00 uur wordt het startsein gegeven voor het gebruik van het gebouw, waarna ook alle activiteiten van start gaan. Zo zijn er verschillende markt-

™9ZXdgg^YdgijhhZchedgi]VaZcYdgeh]j^h#

FOTO: ROBERT VAN DER HEK

Verzet tegen misleidende reclame ğĢįĤĞĪğĞĠĥı š De gemeente Bergambacht gaat inwoners oproepen extra alert te zijn op ongewenste en misleidende reclame. Vooral ouderen zouden moeite hebben met het onderscheid maken tussen wat eerlijke reclame is en wat niet.

De dikwijls misleidende fysieke en elektronische post wekt ergernis bij Harry Hangelbroek (VVD). “Je komt zoveel gekke dingen tegen. Zogenaamde ludieke acties van bedrijven waar je nog nooit van gehoord hebt. Het misleidt mensen.”

Wethouder Dilia Blok: “Er is inderdaad veel reclame waarmee mensen op het verkeerde been gezet worden. Wellicht is het een goed idee om een waarschuwing te plaatsen op de wekelijkse gemeentepagina.” De wethouder is van plan ook de Stichting Welzijn Ouderen Bergambacht te vragen hier aandacht aan te schenken.

Mazelen Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwacht dat het aantal besmettingen met mazelen, nu de zomervakantie al enige tijd voorbij is, zal toenemen. Volgens wethouder Jan Vente (SGP/ CU) zijn er in Bergambacht vooralsnog geen extra maatregelen nodig. “Er

zijn tien geconstateerde gevallen. Dit zijn kinderen die niet in onze gemeente op school zitten, maar in Gouda of Groot-Ammers,” vertelt Vente. “Er is bij geen van deze gevallen sprake van zodanige complicaties dat er ziekenhuisopname nodig is. Het GGD heeft ons daarom geadviseerd geen verdere maatregelen te nemen.” Bergambacht kent al jaren een zeer lage inentingsgraad. Met name in de kern Berkenwoude is een grote groep kinderen niet tegen mazelen ingeënt vanwege religieuze bezwaren. Laurens de Wit

ANWB-slipcursus voor prijswinnaar ğĢīİĠĥĬĭ š Frits Zwambag heeft de prijsvraag gewonnen, die Onderlinge De Onze op de Jaarmarkt in Benschop heeft gehouden. Deze dag stond naast de promotiestand van De Onze een auto met schade. Bezoekers kregen de kans om

de kosten van de reparatie van de schade te schatten. De herstelkosten bedroegen volgens de officiële schadecalculatie 5.057,07 euro incl. btw en hier zat Frits Zwambag maar vijftig euro van af. De inwoner van Benschop is door De Onze inmiddels beloond met een gra-

™9Zeg^_hl^ccVVgldgYi\Z[Za^X^iZZgYbZio^_cha^eXjghjh#

tis slipcursus van de ANWB op een speciaal hiervoor bestemd circuit. Bij de uitreiking van de prijs, door Sabine de Wit en Erna Vlasbloem, keek Frits Zwambag al uit naar het verzilveren ervan. “Ik kom altijd op de Jaarmarkt, omdat ik bij de vrijwillige brandweer actief ben. Meestal geven wij een demonstratie, maar dit jaar niet. Daarom had ik ook alle tijd om de schade aan de auto te bekijken. Het waren verschillende kleine schades, waardoor er veel manuren in gaan zitten om deze te herstellen. Daarom zijn de kosten hoger dan veel mensen gedacht zullen hebben.’’ Frits Zwambag was enigzins in het voordeel, want hij is al jarenlang werkzaam in de landbouwmechanisatie. “Daardoor heb ik ook te maken met reparaties en schadeherstel. Ik weet dus wat het kost om een monteur aan een voertuig te laten sleutelen.’’ De 45-jarige winnaar heeft voor de vrijwillige brandweer al eens een slipcursus gevolgd. “Maar nu kan ik dat met mijn eigen auto doen. Zoiets doe je niet op de openbare weg, daarom vind ik het hartstikke leuk dat ik deze mogelijkheid nu krijg.”

Gevonden & vermist Gevonden Kat, cypers, met veel wit, jong, Benedenberg, Bergambacht. Meer info: www.dierencentrale.nl Kat/kitten (overleden), cypersgrijs met wat rood gemêleerd. Rembrandtlaan, bij parkeerplaats Lopik. Meer info: www.amivedi.nl. Vermist: Kat (poes), vaal/rood, niet al te groot. Jackie, 3 jaar. Jan van Ieperenstraat, Benschop. Meer info: www.amivedi.nl

Speculaasverkoop įĢĤĦĬš Stichting Ontmoeting biedt van 30 september tot 12 oktober in Benschop, Jaarsveld, Lopik, Polsbroek en Vlist weer huis-aan-huis speculaas te koop aan. Van de opbrengst wordt hulp geboden aan dak- en thuislozen in o.a. Rotterdam, Harderwijk en Epe. Wie wil bestellen of meer informatie wenst: Ali Smit (0182-309362) of Nelly Verheij (0348-452471).

Tweedehands kinderkledingbeurs ğĢįĤĞĪğĞĠĥıš Woensdag 25 september, van 18.30-21.00 uur, is er weer een tweedehands kinderkledinbeurs in De Schakel, Schoolstraat 24 te Bergambacht. Verkocht wordt herfst- en winterkleding in de maten 80-176. Aanbieders van kleding ontvangen 60% van het verkochte bedrag. De overige 40% is voor De Schakel en Stichting Actie voor Nicaragua. Voor een inschrijfnummer met bijbehorende informatie: kledingbeursdeschakel@gmail.com of 06-16164210. Kleding inzamelen: dinsdag 24 september, 18.00-20.00 uur, en woensdag 25 september, 8.30-9.30 uur.


onroerend goed

Dinsdag 24 september 2013

22

Autobedrijf de Poort, gewoon zoals het hoort!

www.depoortautos.nl Morgen start verkoop! `

TYPE:WAAN KOOPSOM

S ta rt verkoop!

TYPE+EIZERGANS KOOPSOMVA`27 september van 19.00 - 20.30 uur Rabobank, Hoofdstraat 93 te Bergambac ht.

TYPE'RUTTO KOOPSOMVA`A`

R KOOPSOMV

TYPE/OIEVAA

/NTWIKKELING

6ERKOOPINFORMATIE

T (015) 276 04 00

NIEUW IN VERKOOP

Oude Singel 50 Schoonhoven

Herreveld & de Vogel Makelaardij

Van Egmond Makelaardij

T (0182) 35 20 99

T (0182) 35 57 88

NIEUW IN VERKOOP

Vraagprijs â&#x201A;Ź 159.000,- k.k.

Nieuwe Singel 19 Schoonhoven

NIEUW IN VERKOOP

Vraagprijs â&#x201A;Ź 195.000,- k.k.

Helemaal verbouwd en gemoderniseerd! Het is verrassend wat hier allemaal is gedaan. Dit is met recht een eigenaar die niet stil kan zitten. Van vloerbalken tot plafond en van wandpaneel tot tuinkast, alles is beetgepakt! Het is een bijzonder leuke woning, een karakteristieke gevel en een gebroken kap, een ďŹ&#x201A;inke aanbouw achter het huis en zelfs een leuke stadstuin met een houten berging, gelegen op het westen, alles is er! De Oude Singel is een uniek plekje. Je hebt de singel bij de voordeur, de zon in de achtertuin en het ligt aan het randje van het stadscentrum. Rustig en vrij. Parkeren voor de deur en je bent binnen enkele passen lopen bij de Lek, het stadscentrum etc.

Een heerlijk huis op een unieke plek! Dat is kort, krachtig en alles omvattend. Laten we beginnen met de woning. Bijzonder leuk is dat de woning iets lager ligt dan de openbare weg. Zo heb je goed zicht op de gevel en de karakteristieke lijn van de mansardekap. De woning is helemaal verbouwd, zelfs een stukje uitgebouwd, en keurig onderhouden. Van binnen lekker modern en licht en buiten keurig afgewerkt en strak in de lak!

tLeuke karakteristieke details tFlinke aanbouw achter het huis t4 slaapkamers tLeuke stadstuin met houten berging op het westen

tRuime en lichte woonkamer tModerne keuken t2 slaapkamers (3e mogelijk) tPrachtig aangelegde tuin met veel privacy, royale schuur en een achterom

De ligging is uniek in Schoonhoven. Direct aan de stadsgracht gelegen, heerlijk rustig en toch op loopafstand van het stadscentrum. Aan de achterzijde een prachtige en rustige tuin, heerlijk groen met lekker veel privacy en een achterom.

Burgemeester Uilkensstraat 1 2861 AD BERGAMBACHT

WWWDIJKLAANWESTNL

Oranje Nassauhof 65 Lopik

NIEUW IN VERKOOP

Vraagprijs â&#x201A;Ź 209.000,- k.k.

Dit is een woning met de wauw-factor! Voor de deur valt dat al een beetje op. Het is een rijwoning, maar dan wel eentje die net wat anders is, kijk maar naar het balkon. En als je dan binnen komtâ&#x20AC;Ś.. dan sta je gewoon versteld van de ruimte. Een prachtige woonkamer, veel licht en alles ziet er piekďŹ jn uit. En wat je van buiten niet ziet en waar je je zeker over zult verrassenâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Ś er zijn 4 normale slaap-kamers! Kom, kijk en bewonder. Gelegen in een zeer rustig deel van de dorpskern. Een brede straat, parkeren voor de deur en de voorzieningen zoals winkels en scholen zijn nagenoeg om de hoek. Een ideale plek om te wonen voor een gezin. tRoyale woonkamer met schuifpui tOpen keuken voorzien van inbouwapparatuur t4 slaapkamers tKeurig aangelegde tuin met houten berging en sierbestrating

T 0182-35 57 88 VOLG ONS OOK OP FACEBOOK EN TWITTER!

Snippendreef 21 Stolwijk

Vraagprijs â&#x201A;Ź 345.000,- k.k.

Het is een 2-onder-1-kapwoning! Met garage en een prachtig perceel grond. Maar stiekem durven we het ook wel een â&#x20AC;&#x153;poldervillaâ&#x20AC;? te noemen. De uitstraling heeft die in ieder geval. De karakteristieke lijnen, het dakterras aan de voorzijde en een dak wat deels schuin is en deels plat is aansprekend. En de polderâ&#x20AC;Ś. natuurlijk! De woning ligt op de mooiste plek die Stolwijk heeft. De achtertuin heeft vrij uitzicht over de weilanden richting Haastrecht. Zeg maar gerust: â&#x20AC;&#x153;een levend schilderijâ&#x20AC;?. De woning is vanaf het begin zeer goed onderhouden. Dat zien we aan alle kanten. Overal duurzame, kunststof kozijnen, een goede staat van afwerking aan de binnen- en buitenzijde en gewoon lekker neutraal uitgevoerd. tLuxe keuken en badkamer t5 slaapkamers tFlinke garage tTuin met houten berging, hardhouten beschoeiing, vlonder aan het water etc.

info@vanegmondmakelaardij.nl www.vanegmondmakelaardij.nl


Dinsdag 24 september 2013

Laatste overtochten ĞĪĪĢįİıĬĩš Voetveer AmmerstolGroot-Ammers vaart zondag 29 september voor het laatst dit seizoen. Na zondag gaat de boot tot Tweede Paasdag 2014 uit het water.

Samen muziek maken ğĢīİĠĥĬĭš Woensdag 9 oktober gaat in Benschop opnieuw de zesweekse cursus ‘Muziek op Schoot’, voor kinderen van 1 t/m 3 jaar, van start. Het is daarbij de bedoeling om samen met je kind muziek te maken, te beleven en te ervaren, maar ook liedjes te zingen met daarbij spel en beweging. “Naast het plezier stimuleert Muziek op Schoot de muzikale, maar ook de motorische en emotionele ontwikkeling”, verklaart docente Miranda Roodenburg. Voor meer informatie en inschrijven: www.do-re-miranda.nl

Geaccrediteerd İĠĥĬĬīĥĬijĢīš Huisartsenpraktijk Oteman is sinds augustus NHG-geaccrediteerd. Dit betekent dat de kwaliteit van praktijkvoering en geleverde zorg goed is en dat de praktijk voldoet aan landelijk vastgestelde normen en gericht werkt aan kwaliteitverbetering.

Kledinginzameling ğĢīİĠĥĬĭš Van 28 september tot en met 5 oktober vindt in Benschop weer de jaarlijkse kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. Goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel kan in gesloten plastic zakken worden afgegeven op de volgende adressen: Dorp 262 b; Benedeneind ZZ 325; Benedeneind NZ 44; Boveneind NZ 59a; Schoolhof 1; Boveneind NZ 42a. De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar de ontwikkelingsprojecten van Cordaid Mensen in Nood.

q WWW.SAMSKLEDINGACTIE.NL

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

23 accent

WWW.HETKONTAKT.NL

Jongveedag

De mooiste kalveren, pinken en vaarzen te zien in Lekkerkerk

‘Dit is zo’n dag die je niet wilt missen!’ De Jongveedag in Lekkerkerk is zaterdag toe aan zijn 60e editie. Aan de Hoekseweg worden 180 kalveren, pinken en vaarzen geshowd en beoordeeld. ĩĢĨĨĢįĨĢįĨš “De Jongveedag is één van de mooiste dagen van het jaar”, vindt Gijs Reijm, voormalig deelnemer en ex-bestuurder van Stichting Jongveedag Krimpenerwaard en Omstreken. Reijm kan het weten, want hij is al bijna een halve eeuw steevast van de partij bij het evenement en gold bijna vijfentwintig jaar als één van de drijvende krachten binnen de organisatie. In 2012 nam hij afscheid van het bestuur, maar dat betekende niet dat hij de Jongveedag voortaan maar aan zich voorbij laat gaan. “Daar moet ik niet aan denken!”, zegt de oud-melkveehouder van Opperduit. “Dit zijn van die dagen die je niet wilt missen. Dat geldt niet alleen voor mij hoor, maar ook voor tal van boeren uit de Krimpenerwaard en omliggende gebieden. Zij komen graag naar Lekkerkerk om hun mooiste en beste jongvee te tonen en te laten keuren. En er is nog een reden waarom ze hier graag langskomen: de gezelligheid! Ik heb hier in al die jaren nooit een chagrijnig gezicht gezien.” Rubrieken Tijdens de Jongveedag (die om 09.00 uur begint en tot ongeveer 16.00 uur duurt) betreden 35 regionale deelnemers met in totaal 180 kalveren, pinken en vaarzen de arena aan de Hoekseweg in het Lekkerkerkse buurtschap Opperduit. De dieren worden in achttien verschillende rubrieken beoordeeld door een vakjury. Uiteindelijk rolt daar per groep een kampioen en een vice-kampioen uit. Uiterlijk Piet Booij heeft zich als bestuurder van de stichting Jongveedag Krimpenerwaard en Omstreken de voorbije maanden druk bezig gehouden met de ‘voorselectie’. “We gaan als bestuur bij alle deelnemers langs om de dieren die men bij ons wil inschrijven

™<^_hGZ^_b^cVXi^ZW^_ZZcZZgYZgZZY^i^ZkVcYZ?dc\kZZYV\#

te bekijken”, vertelt Booij, in het dagelijks leven melkveehouder te Lekkerkerk. “Je let op uiterlijk, bouw, benen, of er een mooie kop op zit, kruisligging, type en loop.” Hobby Maartje Gille uit Bergambacht is als pr-vrouw (samen met Martine Meerkerk) nauw betrokken bij de organisatie. Daarnaast nam ze met haar jongvee al enkele keren deel aan de keuring. “Om mee te doen moet je wel de juiste dieren hebben”, zegt ze. “De ene boer fokt op schoonheid, de ander op functionaliteit, oftewel: productie. Ik zie het als een soort hobby om hier met beesten te komen die het goed doen bij de keurmeesters. Nee, een winnende inzending heb ik nog nooit mogen leveren, maar ik heb wel een

Liefhebbers kwamen zaterdag weer volop aan hun trekken op het (derde) Chocoladefestival. Ook deze jonge chocoladebakker schotelde de FOTO: ADRI VERHOEVEN bezoekers de nodige lekkernijen voor.

keer een plek in de top vijf weten te scoren. Dat was een mooi resultaat.” Stieren De Jongveedag trekt altijd veel belangstelling. “Niet alleen van boeren, maar zeker ook van burgers”, weet Gijs Reijm. “En zo is het altijd geweest. Zestig jaar geleden stond deelname open voor veehouders uit Lekkerkerk, Krimpen aan de Lek en Ouderkerk. De dag werd toen nog gehouden aan het Beatrixplantsoen te Lekkerkerk en bestond uit een stierenkeuring. De gemeente Lekkerkerk speelde een belangrijke rol in het geheel: zij hielp met het op orde brengen van het terrein.” De stieren maakten al na enkele jaren plaats voor jongvee. Na verloop van tijd verhuisde de Jongveedag naar het ijsbaanterrein aan de Marijkeweg.

Sinds 2000 vindt het evenement plaats aan de Hoekseweg. Daar komen jaarlijks meer dan duizend bezoekers op het spektakel af. Ze worden er op maat bediend met prachtig jongvee en hebben de mogelijkheid een hapje en een drankje aan te schaffen. Verder staan er leuke kinderattracties klaar (waaronder een springkussen), is er een verloting en kunnen bezoekers ‘koeien melken’ en de ‘rodeostier’ beklimmen. De toegang tot de Jongveedag is gratis. “Met dank aan onze sponsors en schenkers”, zegt Maartje Gille. “We hebben er liefst 32. Een teken dat de Jongveedag ook bij het bedrijfsleven populair is.” Jan Timmer

Bezoek aan Rijksmuseum ĥĞĞİıįĢĠĥı š De groepen 6, 7 en 8 van obs Vlisterstroom uit Haastrecht hebben donderdag een bezoek gebracht aan het vernieuwde Rijksmuseum. Dit kon dankzij de steun van het schoolfonds ‘De Vrienden van de Vlisterstroom’. Het schoolfonds heeft als doel de kin-

deren van de Vlisterstroom op allerlei manieren in aanraking te brengen met kunst en cultuur. Met de speciale MuseumPleinBus werden de leerlingen naar Amsterdam vervoerd. In het Rijksmuseum werd uiteraard De Nachtwacht bewonderd en volgden de leerlingen het programma ‘Ik ruik, ik voel wat jij niet ziet’.

™=VVhigZX]ikZgiZ\ZclddgY^\Y^c6bhiZgYVb#


onroerend goed

Dinsdag 24 september 2013

24

Vink Koeltechniek is per direct op zoek naar een:

Ervaren (service)monteur koeltechniek Ben jij een enthousiaste vakman en beschik je over brede technische kennis? Als servicemonteur Koeltechniek installeer je nieuwe koelinstallaties, verricht je preventief onderhoud, voer je reparaties uit aan diverse koelinstallaties en verhelp je storingen. Ben jij een enthousiaste vakman en beschik je over brede technische kennis binnen de koeltechniek? Ben je daarnaast servicegericht en vind je klantencontact boeiend? Dan ben jij de servicemonteur die wij zoeken! Werkzaamheden: Installeren van nieuwe koelinstallaties; Service en onderhoud aan bestaande koelinŸƋ±ĬĬ±ƋĜåŸţ%ƚƚų×ĉLjƚƚųŞåųƵååĩţ:åƴų±±čÚ×akƐĹĜƴå±ƚŠŸåųƴĜÏåĵŅĹƋåƚųšØ8ěč±ŸŸåĹÏåųƋĜĀϱ±ƋØše ÏåųƋĜĀϱ±ƋØĜĹĘåƋÆåDŽĜƋƴ±ĹųĜģÆåƵĜģŸØÏŅĵĵƚĹĜϱƋĜåüƴ±±ųÚĜčØčŅåÚåÆåĘååųŸĜĹčƴ±ĹcåÚåųĬ±ĹÚŸååĹ Engelse taal, kennis van Duitse taal is gewenst, geen 9-5 mentaliteit en je kunt zowel in teamverband als zelfstandig werken.

Kijk op vinkkoeltechniek.nl/vacatures voor de volledige functieomschrijving, en onze andere vacatures, onder andere koeltechnisch montagemedewerker en leerling koelmonteur

13*7­45"--*/(

VINKKOELTECHNIEK.NL

tief

Vink Koeltechniek BV Î Timmerfabriekstraat 16 Î 2861 GV Bergambacht ‰åĬåüŅŅĹťƐŎŠLjšŎíƖƐĉƖƖƐĿÎĜĹüŅÄƴĜĹĩĩŅåĬƋåÏĘĹĜåĩţĹĬ

"7"/ 7003$ "3 #005 ' $ ".1&30 N2UPUN2 5&,0015&)663

innova

Daar krijg je nou een kleur van!

HUISARTSENPRAKTIJK W. BAX

.PMFOMBBOUF#&3(".#"$)5

Vanwege een zwangerschapsverlof en hierna een versterking van ons team zijn wij op zoek naar een

WWW.DESTELLING.INFO HERREVELD & DE VOGEL MAKELAARDIJ ONROEREND GOED

HERREVELD &

DE VOGEL

APOTHEKERSASSISTENT(E)

Ŭ

met een flexibele, klantvriendelijke en enthousiaste instelling. Voor tijdens het zwangerschapsverlof 32 uur, hierna worden de uren in overleg bepaald.

Sola Gratia in Schoonhoven

Werkzaamheden variëren van het herhalen van recepten, uitpakken van de bestelling tot het klaarmaken van door de huisarts of specialist voorgeschreven receptuur.

Rustig en comfortabel wonen

Binnen de praktijk wordt gewerkt met het MicroHis computersysteem. Wij vragen van u in het bezit te zijn van het MBO diploma apothekersassistent(e). Wij bieden een afwisselende functie, met een leuk team om in te werken. Salariëring volgens CAO huisartsenzorg apothekersassistente. Verdere informatie over deze functie kunt u verkrijgen bij één van de apothekersassistenten, telefoonnummer 0182-358181 keuzemogelijkheid 3. Een dag meelopen om te kijken wat de functie inhoudt, behoort tot de mogelijkheden.

Nog enkele appartementen beschikbaar Het is aangenaam en rustig wonen in Sola Gratia. U vindt hier de levendigheid van gelijkgestemde mensen in een gezellige omgeving. Zo komt er een binnenplein met bankjes, bomen en een petanque gelegenheid (variant van jeu de boules). Voor de boodschappen of een gezellig terrasje hoeft u niet ver. Het centrum ligt op ongeveer 500 meter.

Oppervlakte van 75 m2 Ontmoetingsruimte waar activiteiten plaatsvinden, u kunt hier ook terecht voor een kopje koffie of een maaltijd Appartementen voorzien van vloerverwarming, half inpandig balkon, zonwering en videofoon Netto huurprijs vanaf € 625,- en servicekosten € 55,47 per maand Oplevering medio oktober

Geïnteresseerd? U kunt voor meer informatie contact opnemen met het KlantServiceCentrum van Zorg Partners Midden Holland, op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. Telefoonnummer (0182) 72 37 23 of e-mail klantcontact@zorgpartners.nl. Adres Sola Gratia: Rotterdamseweg 1a t/m 1-425, 2871 GA en Lommerrijk 2 t/m 34, 2871 GD in Schoonhoven.

46 driekamerappartementen speciaal voor 55-plussers

www.woonzorg.nl/sola_gratia_schoonhoven

Fullcolour adverteren, verrassend lage tarieven in Het Kontakt

Uw sollicitatiebrief met CV kunt u voor 8 oktober 2013 richten aan: Apotheekhoudend huisartsenpraktijk W. Bax Meidoornstraat 3C 2861 VH Bergambacht U kunt uw brief met CV ook sturen naar praktijk@huisartsenpraktijkbax.nl

Zoekt u iemand voor Schilderwerk, Tuinonderhoud of div. andere werkzaamheden, belt u dan gerust op mijn nummer; 06-44257009

Jij onze cameraman?

Zet je video of foto op www.hetkontakt.nl


Dinsdag 24 september 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

25 vrije tijd

WWW.HETKONTAKT.NL

Beleef Schoonhoven

tussen 24 augustus en 29 september 2013 www.nazomerfestival.info Programma

Bartholomeusdag Schoonhoven

Zaterdag 28 september 10:00-17:00 uur: Bartholomeusdag (locatie: Binnenstad Schoonhoven) 20:15 uur: Cabaret: Toppers in de Mist (locatie: Arto Theater, Het Klooster 5)

Zaterdag 28 september wordt van 10.00 tot 17.00 uur in het centrum van Schoonhoven voor de 38e keer de traditionele Bartholomeusdag gehouden.

Zondag 29 september

De jaarmarkt tijdens deze dag staat opgesteld op de volgende locaties: Koestraat, Kerkstraat, Dam, Lopikerstraat en Haven. Net als afgelopen jaar zal de markt ook weer doorgetrokken worden naar de Koestraat.

16:00 uur: Parklounge (locatie: Springerpark)

Aanbiedingen Naast de vele ondernemers uit Schoonhoven die met hun aanbiedingen buiten staan, komen ook deelnemers uit het hele land naar de Zilverstad om hun waren te verkopen. Zo is op de markt onder andere het volgende te vinden: planten en sier-

Uitslag ballonnenwedstrijd op Parklounge

potten, kinderkleding, beenmode, sieraden, speelgoed, dameskleding, beddengoed, sportartikelen, denkspellen, cd’s en dvd’s, boeken, lingerie enzovoorts. Naast deze handelaren bieden ook diverse hobbyisten hun eigengemaakte artikelen aan zoals sieraden, cadeauartikelen en kaarten. Een kleine greep uit de vertegenwoordigde verenigingen die met diverse acties aanwezig zijn: Schoonhovens Gemengd Koor, postzegelverzamelaars etc. Op de Stenenbrug worden diverse optredens verzorgd door Brass Band Schoonhoven; Popcorn Vocals is te zien en te horen op de Dam en Stenenbrug.

De uitslag van de op 24 augustus gehouden ballonnenwedstrijd zal plaatsvinden tijdens de Parklounge op zondag 29 september. Citymanagement heeft enkele tientallen kaartjes terug gekregen van vinders van de opgelaten ballonnen. Door de zwakke wind kwamen de ballonnen veel minder ver dan in 2008 toen Citymanagement ook een ballonnenwedstrijd organiseerde. De ballonnen van winnaars van toen kwamen ver in Duitsland terecht. Dit jaar bleven de ballonnen zelfs binnen de provinciegrens van Zuid-Holland. Winkeliersvereniging Centrum Schoonhoven heeft drie prijzen beschikbaar gesteld, die aldus aan de winnaars tijdens de Parklounge zullen worden uitgereikt.

Samenwerking evenementen Schoonhoven Citymanagement Schoonhoven wil met betrekking tot de evenementen in de Zilverstad op korte termijn een samenwerkingsverband starten. Hieraan kunnen alle organisaties (stichtingen, verenigingen etc.) deelnemen die min of meer regelmatig evenementen in de stad organiseren.

Parklounge besluit Nazomerfestival De afgelopen zes weken hebben in het teken gestaan van een uitgebreid aanbod aan evenementen op het gebied van sport, cultuur, zilver, religie, eten en drinken, muziek en waterspektakel. Al deze evenementen zijn samengebundeld in het Nazomerfestival. Met een afwisselend programma voor alle leeftijden trok het grootste festival van de Krimpenerwaard afgelopen weken veel bezoekers uit de hele regio naar de Zilverstad.

Op zondag 29 september, om 16:00 uur, zal het Nazomerfestival worden afgesloten in het Springerpark. Deze afsluiting zal bestaan uit een ‘Bayerisches Parkkonzert’ met bier und bratworst waarin de Silberstadter Muzikanten (Tavenu) optreden. In deze door Citymanagement Schoonhoven georganiseerde afsluiting kan er onder het genot van een hapje en een drankje ruimschoots worden nagepraat over het festival.

Kijk voor het volledige festivalprogramma op www.nazomerfestival.info Like onze facebookpagina www.facebook.com/citymanagementschoonhoven en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over oa. het Nazomerfestival.

Schoonhoven kan met recht een evenementenstad worden genoemd. Met name na de oprichting van Citymanagement in 2007 is het aantal evenementen in de stad zichtbaar toegenomen. Op initiatief van Citymanagement Schoonhoven zijn clusters van evenementen in de nazomer en in de winter tot festival verheven: het Nazomerfestival van eind augustus tot eind september en het Winter Zilverstad van half november tot eind december. Hiermee is ook een eerste vorm van samenwerking ontstaan. Met de Promotour van 24 augustus als opening van het Nazomerfestival liet Citymanagement zien dat samenwerking ook tot nieuwe evenementen kan leiden. Voordelen De samenwerking op evenementengebied blijkt voordelen te hebben: sterkere profilering van Schoonhoven als evenementenstad waardoor meer bezoekers naar de stad werden getrokken, betere spreiding van evenementen over de tijd, over de locaties en meer aandacht voor (Zilverstad) Schoonhoven ook als cultuurstad en historische water- en vestingstad. Een en ander werd zichtbaar in de Evenementenkalender die Citymanagement heeft opgesteld. Het begrip evenement wordt daarbij ruim opgevat: elke activiteit of gebeurtenis, zowel in

een gesloten ruimte als in de open lucht, die toegankelijk is voor bewoners of bezoekers van Schoonhoven. In de nota Evenementenbeleid van de Gemeente wordt het belang van samenwerking nadrukkelijk onderstreept. Subsidie Het succes van Schoonhoven als evenementenstad werd mede mogelijk door de royale subsidiebronnen die met name bij provincie en gemeente voorhanden waren. Die tijd is echter nu voorbij. De provinciale cultuursubsidies zijn in 2012 beëindigd en vrijwel alle evenementen hebben daar flink last van. Voorbeeld is de Rivierdag die voor bijna de helft werd gefinancierd uit een provinciale subsidie. Door de samenwerking te intensiveren denkt Citymanagement dat er efficiënter kan worden gewerkt en dat er kosten kunnen worden bespaard en misschien zelfs nieuwe bronnen (subsidies, sponsorgelden) worden aangeboord. Zo kunnen meer voordelen voor de stad en voor de betreffende evenementorganisaties worden behaald. Op de nieuwe website van Citymanagement, die begin oktober operationeel zal zijn, zal een ruime plaats worden ingeruimd voor de evenementen van Schoonhoven. Gemeente Schoonhoven heeft toegezegd een gratis evenementenverzekering ter beschikking te stellen aan de deelnemers van het samenwerkingsverband. In het voorjaar zijn de evenementenorganisaties al geinformeerd over het voornemen van Citymanagement en begin oktober zullen ze worden uitgenodigd om toe te treden als evenementpartner tot het samenwerkingsverband.


occasions uit de regio LOPIK jul-00

201.000 2.450,00

Fiat Panda 1.2 Emotion

zwart

mei-06 130000 3.950,00

Fiat Panda 1.2 Edizione cool

met blauw

mrt-10

Fiat Sedici 1.6 16V Young automaat

met zwart

dec-09 60.000 11.950,00

Renault Kangoo Automaat 1.4

met rood

apr-01 145.000 2.950,00

47000 7.250,00

met blauw

apr-10

31456 9950,00

Fiat 500 Twinair by Abarth

rood

sep-12

30000 13.950,00

Fiat Panda 1.2 Edizione Cool

met zwart

jun-09

93000 5.950,00

Fiat Doblo 1.6 16V Dynamic

met zilver

okt-06

105000 6.950,00

Fiat Bravo 1.4 16V Dynamic

met grijs

jul-07

115.000 7.250,00

Daihatsu Cuore 1.0i 5drs Airco

2008 â&#x201A;Ź 4450

Nissan Pixo 1.0i 5drs

2010 â&#x201A;Ź 5450

Peugeot 206+ 1.4i 5drs Airco

2009 â&#x201A;Ź 6950

Peugeot 107 1.0i Airco

2011 â&#x201A;Ź 6250

Range rover Vogue 3.0 TD6 +Alle opties

2003 â&#x201A;Ź 5950

Renault Clio 1.2i 16V Airco

2006 â&#x201A;Ź 2999

Renault Megane Cabrio 2.0i Airco+Leer

2005 â&#x201A;Ź 4950

Toyota Aygo 1.0i 5drs Airco

2008 â&#x201A;Ź 5250

Toyota avensis wagon 1.8i Airco

2001 â&#x201A;Ź 2250

Volkswagen Golf plus TDI 5drs Airco 2006 â&#x201A;Ź 5450

Dirk Kramer bv

Volkswagen Passat 1.6fsi Airco Nieuw Type

2005 â&#x201A;Ź 5950

Lopik Culemborg Nieuwegein www.dirk-kramer.nl    

Nijverheidsweg 27 2821 AT Stolwijk

Tel. 0182-601897 info@karsdorpautos.nl www.karsdorpautos.nl

Automaat Automaat Suzuki Alto 1,1 GLS Automaat 2003 Suzuki Swift 1,5 Exclusive Automaat 2008 2x Toyota Yaris 1,3 Aspiration Automaat 2008-2012 Toyota Auris 1,8 Hybrid Aspiration 2012 2x Toyota Prius 1,5 Comfort + Business 2008-2009 2009 Toyota Prius 1,8 Comfort Cabrio 4wd Jeep Sport Diversen Suzuki Jimny 1,3 Exclusive 4WD Suzuki Gr.Vitara 5d 2,0 Exclusive Suzuki Gr.Vitara 5d 2,4 Exclusive Toyota GT86

2010 2007 2011 2012

Compacte klasse Compacte klasse Chevrolet Matiz 0,8 CitroĂŤn C1 1,0 Ambiance Airco Kia Picanto 1,0 CVVT Airco Seat Ibiza 1,2 Seat Ibiza 1,6 Freestyle Suzuki Swift 1,5 Exclusive Suzuki Swift 1,3 Bandit Suzuki Swift 1,2 Bandit Suzuki Swift 1,2 Xite 2x Toyota Aygo 1,0 Acces Toyota Aygo 1,0 Comfort Navigator Toyota Aygo 1,0 Comfort Toyota Aygo 1,0 Cool Toyota IQ 1,0 Comfort Toyota Yaris 1,3 Sol Toyota Yaris 1,0 Spirit Toyota Yaris 1,0 Now Special Toyota Yaris 1,3 Dynamic

2008 2006 2011 2007 2007 2007 2008 2012 2013 2009 2011 2009 2010 2010 2008 2008 2012 2009

Middenklasse Luxe auto Suzuki SX4 1,6 Exclusive Sedan Toyota Auris 1,6 Terra Toyota Avensis 1,8 Wagon Special Navi

2010 2007 2011

Uw Toyota en Suzuki dealer voor de regio

Fiat 500 1.2 Sport Automaat

2006 â&#x201A;Ź 8950

Voor meer occasions kijk op: WWW.SCHAIK.NL

NIEUWEGEIN

Audi A3 2.0i Airco

Schoonhoven, Broeikweg 33 - Tel. (0182) 38 25 46 - Email: info@schaik.nl

met groen

1999 2007 2009 2001 2011 2008

Van Schaik Schoonhoven

Fiat Coupe 2.0 20V

Space MPV Mitsubishi SpaceStar 1,8i Airco Opel Combo Tour 1,4 Cosmo Suzuki Splash 1,2 Exclusive Toyota Yaris Verso 1,5 Sol Toyota Verso-S 1,3 Comfort Toyota Corolla Verso 1,8 Luna 7persoons

Occasions van De Bruijn. Wie anders! 5 zekerheden van de Volkswagen Voorkeursselectie C 4++;&965<@+1/81+;+8=3/ C&965<@+1/8 9,363=/3=<1+;+8=3/ C>=923<=9;3/3<,/5/8. C/1+;+8.//;./53697/=/; <=+8. " C$=;/811/-98=;96//;. 19/.1/:;/:+;//;.

5 meerwaarden van De Bruijn C6<./+6/;/-2=/7/;5 <:/-3+63<=?+8&'/8>.3 C$963.//8,/=;9>@,++; 0+7363/,/.;340<38.<  C$/;?3-//85@+63=/3=7/= :/;<9986345/++8.+-2= C%9=++6++8,3/./;6/+<381 ?/;2>>;038+8-3/;381/=- C&/;=;9>@./8++738 $-299829?/8/8971/?381

Automobielbedrijf De Bruijn B.V. Broeikweg 3 2871 RN Schoonhoven Tel. (0182) 38 22 96 %%%#" !#& #" !#

AUTO VAN DE WEEK Audi A4 Cabriolet 1,8T Quattro,6//;/=-6+>@

 

57 />;9 Audi Skoda Seat Specialist

VW Caddy Combi Comfortline 1,6 102pk 6+>@

 

57 />;9 

>.3$/.+8 % :5>= +?3/=- >.3 %#>+==;9>= $638/>66!:=398< $59.+)/=3%$ :57,3=398637+ &'79?/>: :5.;< 3;-9 +?3 &'2312>::5 .;< +3;-98+?3 &'"969;9<< :5.;< &'"969 %$ :59709;=638/ &'"9696>/79=3989709;=638/ &'960"6>< $9709; 637+ &'960"6>< %$

:59709; (/898 &'960 %$ :5.;< % &'960 %$ :5312638/ &'9606>/79=398312638/ A/->=3?/ &'/==+B,;3.312638/ :5$ &'% :5$'6//;8+?3

;34< '3= /31/ *36?/; '3= *@+;= ;34< 6+>@ 6+>@ ;>38 6+>@ *@+;= *@+;= *@+;= *@+;=

VERWARMINGSBEURS Kom langs en grabbel ĂŠĂŠn van de 10 gratis CV-ketels

57 

57 

57 

57 

57 

57  57 

57

57 

57 

57 

57 

57 

57 

57

Hotel De Witte Brug Kerkweg 138 2941 BP Lekkerkerk

Vr. 27 sept. 16.00 tot 22.00 uur Za. 28 sept. 10.00 tot 16.00 uur Informatie over gerenommeerde energiezuinige A-merken en diverse duurzame CV-installaties.

Zonnepanelen: niet eerder zĂł interessant. Tijdens de verwarmingsbeurs zijn er Tijde deskundigen op het gebied van desk zonnestroom aanwezig om zonn al uw vragen te beantwoorantw den. www.luijtenverwarming.nl ww.lu luijt ijten en nverw nv erwarm armin ing.nl n Van Markenstraat 15 / 2941 BX Lekkerkerk / 0180 664 141

VW Tiguan TSI 122pk $:9;=$=B6/8+?32++5 *36?/;57 />;9 />;9 />;9 />;9 />;9 />;9 />;9 />;9 />;9 />;9 />;9 />;9 />;9 />;9 />;9 />;9

 

  

  

 

   

   

   

/A%'


algemeen

Dinsdag 24 september 2013

27

occasions uit de regio Automobielbedrijf P. en D. Broere BV Lekdijk 73 Krimpen aan den IJssel

Tel. 0180 515 055 inÂ&#x201E;Â?ÄšÂ&#x20AC;rÂ?ere. iÂ&#x2019;rÂ?en.nl

nderÂ&#x2020;Â?Â&#x201C;d ÄĽ eparaÂ&#x2019;ie ÄĽ   essÂ?ires ÄĽ LeasinÂ&#x2026; ÄĽ inan ierinÂ&#x2026;

IN EN VERKOOP VAN AUTOâ&#x20AC;&#x2DC;S Seat Leon 1.8 Turbo Benzine Zwart metallic Bj. 2003 Km. 169.397 â&#x201A;Ź 5.450.Opel Agila 1.2 Benzine Rood Bj. 2006 Km. 116.054 â&#x201A;Ź 3.250.Fiat 500 1.2 Benzine automaat start&stop Wit Bj. 2009 Km. 97.454 â&#x201A;Ź 8.750.Renault Megane 1.6 Benzine Blauw metallic Bj. 2006 Km. 127.254 â&#x201A;Ź 4.750.Kia Cerato 1.6 Benzine Grijs metallic Bj.2007 Km. 131.790 â&#x201A;Ź 3.750.Deawoo Matiz 0.8 Benzine Grijs metallic Bj. 2003 Km. 83.394 â&#x201A;Ź 2.150.Chevrolet Matiz 0.8 Benzine Grijs metallic Bj. 2005 Km. 107.733 â&#x201A;Ź 2.950.Ford Fusion 1.4 Benzine Blauw metallic Bj. 2007 Km. 36.712 â&#x201A;Ź 6.850.Peugeot 107 1.0 Benzine Wit Bj 2011 Km. 48.478 â&#x201A;Ź 6.450.Renault Grand Scenic 1.5 Diesel Grijs metallic Bj. 2008 Km. 142.592 â&#x201A;Ź 8.450.-

CitroĂŤn C1 5drs Collection(airco, radio cd,stuurbekr, el rmn, cv, etc) C1 3drs Ambiamce (radio cd, stuurbekr, el rmn, cv, etc) C1 5 drs Ambiance (radio cd, stuurbekr, el rmn, cv, etc) C3 1.4 vti LB (airco, el rmn, cv, radio cd, pdc, lm velg, etc) C3 1.4 5drs LB (airco, lm velg, el rmn, cv, radio cd, etc) C3 1.6 e-hdi (airco, cv, el rmn, radio cd, cruise control, etc) C3 1.4 Collection (Airco, el rmn, cv, radio cd, etc) Ds3 82 Cabrio(clima, navi, sportstoelen, pdc, el rmn, cv, etc) DS4 THP 200 pk Sport Chic (navi, leder, 19 inch!) DS5 THP So Chic automaat (full options !!) C4 vti 120 Ligne Business (navi, lm velgen, pdc, etc) C5 tourer 1.6 THP Automaat (navi, pdc, bluetooth, lm velg) C5 break 2.0 16v diff (clima, trekhaak, el rmn, cv, radio, etc) Grand C4 Picasso 1.6 VTI (navi, cruise control, climate, pdc) Overige merken Toyota aygo 5drs cool, (stuurbekr, airco, metallic lak, etc) Ford Focus 1.6 5drs Comfort (airco, cv, el rmn, radio cd, etc) Honda Civic 1.8 Sport (navi, lm velgen, el rmn, cv, etc) Kia Ceed 1.6 Automaat (airco, el rmn, cv, radio cd, etc) Seat Ibiza 1.6 16v Sport (airco,el rmn, radio cd, lm velg, etc) Dacia Sandero 1.6 Stepway (airco, el rmn, cv, radio cd, etc) Peugeot 206 1.4 4drs (stuurbekr, cv, radio cd, etc)

201 2010 2010 2010 2011 2011 2012 2013 2011 2013 2012 2013 2004 2012

zwart met. grijs met. wit groen met. zilver met. beige met. grijs met. zwart met. wit zwart met. Blauw met. grijs met Zilver met. grijs met.

â&#x201A;Ź 7.950,â&#x201A;Ź 5.950,â&#x201A;Ź 6.150,â&#x201A;Ź 10.900,â&#x201A;Ź 11.900,â&#x201A;Ź 10.900,â&#x201A;Ź 13.650,â&#x201A;Ź 19.250,â&#x201A;Ź 20.450,â&#x201A;Ź 31.500,â&#x201A;Ź 17.350,â&#x201A;Ź 28.900,â&#x201A;Ź 4.450,â&#x201A;Ź 22.750,-

2011 2011 2009 2007 2008 2010 2004

grijs met. grijs met. zwart met. zilver met. blauw met zilver met. blauw met.

â&#x201A;Ź â&#x201A;Ź â&#x201A;Ź â&#x201A;Ź â&#x201A;Ź â&#x201A;Ź â&#x201A;Ź

6.950,13.450,11.950,9.450,6.500,8.900,3.200,-

Bekijk ons ruime occasionaanbod op: WWW.BROERE.CITROEN.NL

"VEJ #.8 $JUSPĂ&#x2018;O 'JBU 'PSE ,JB 0QFM 1FVHFPU 1FVHFPU 3FOBVMU 4LPEB 7PMLTXBHFO 7PMLTXBHFO 5PZPUB 5PZPUB 5PZPUB 5PZPUB 4FBU 4FBU 4FBU

"'4J4QPSUCBDL"NCJUJPOEST ;1,3PBETUFS[XBSU $5FOEBODFEST-&% 1PQBJSDP[XBSU 'PDVT5J7$5,85SFOEEST $FFE4QPSUZ8BHPO9FDVUJWF ;BmSB&MFHBODFQFSTPPOT 75J94EST  7UJ1SFNJFSFQFSTPPOT $MJP&TUBUF$PNGPSU 'BCJB$PNCJ"NCJUJPOOJFVXNPEFM 1PMP$PNGPSUMJOFEST (PMG5TJ%4("650.""5EST "ZHP775JESTBJSDP :BSJT775J-JOFB5FSSBEST 1SJVT775J):#3*%%ZOBNJD "WFOTJT8BHPO775J%ZOBNJD#VT *CJ[BW4UFMMBEST *CJ[B455EJ&$0.05*7&$PQB -FPO75'31,TQPSUJFG Bedrijfswagens: $JUSPĂ&#x2018;O #FSMJOHP)%J[JUTBJSDP /JTTBO 1SJNBTUBS%$J%VCCFMF$BCJOF 3FOBVMU .BTUFS%$J,85-) 7PMLTXBHFO $BEEZ5%J,8BJSDPXJU 0PLWPPSPOEFSIPVEBBOVXDBNQFS

Timmerfabriekstraat 16D 2861 GV Bergambacht

,MBOUFOCFPPSEFMFOPOTNFUFFO 

tel. 0182-354432 mob. 06-83577388

Wij doen alles voor uw auto

www.boomoccasioncenter.nl info@boomoccasioncenter.nl

.JEEFMCMPLt(PVEFSBLt 

XXXBVUPCFESJKGEFXBBMOM

D.SPEK IJSSELDIJK WEST 28 - 2935 AP OUDERKERK A/D IJSSEL - 0180 - 681350 WWW.AUTOBEDRIJFDSPEK.NL merk/ type Daewoo Matiz Daewoo Nubira 1,8 wagon Daihatsu Cuore 1,0 12v Fiat Panda 1,1 Actual Fiat Panda 1,1 Actlual Ford Ka 1,6 sport edition Ford C-Max 1,6 16v Futura Hyundai i 10 Active Cool Hyundai Getz 1,6 gls Opel corsa 1,2 njoy Opel Meriva 1,6 Essentia Peugeot 206 1,4 air-line Peugeot Bipper 1,4 hdi Seat Cordoba 1,4 16v Sport Seat Toledo 16 16v Sport

kleur

bouwjaar

prijs

zilver met zilver met groen met wit wit grijs met blauw met Wit groen met blauw met grijs met zilver met wit Zwart Grijs met

jan-04 sep-04 mrt-02 nov-07 nov-07 nov-06 sep-06 jan-10 sep-03 mrt-04 mei-03 mrt-05 mei-08 jun-03 apr-04

2945 3945 2745 3945 3745 4945 7445 5945 3245 3945 3945 3445 4945 ex btw 3945 4745

km stand 71302 140271 75908 81174 103345 62468 113976 83831 110560 77493 110687 207951 135959 126514 148505

CitroĂŤn:

C1 Ambiance airco 5drs blauw met. 62000km

`09

6950,-

Daihatsu:

Sirion2 1,3 16V 5 drs beige met.

`06

4500,-

Fiat:

500 Lounge panoramadak rood Airco lm velgen

`08

7950,-

Ford:

Focus 1.6 16V blauw met. trekhaak airco

`05

6350,-

Hyundai:

I20 5 drs zeer mooi blauw met. leer airco

`10

8950,-

Mitsubishi:

L200 2.5 Did 4WD wit airco trekhaak

`06 10250,- ex btw

Opel:

Astra 1.6 GL station zwart.met.

`99

1950,-

Zafira 1.8 16V Elegance 7pers grijs met.

`00

3750,-

Zafira 2.2 elegance blauw met. trekhaak

`03

4950,-

Trafic 2.5 DCI DC zeer luxe 60000km!!!

`08 16000,- ex btw

Renault:

Kangoo 1.2 16V 5pers. zilver met. airco kaleido

`05

4750,-

Robin Hood:

Replica Lotus seven racing green

`84

6500,-

Skoda:

Fabia Combi 1.4 Grijs met. stuurbekr.

`03

3450,-

Volkswagen:

Fox 1.2 Optive blauw st bekr.

`07

5200,-

Touran 1.6 FSI zwart met.

`05

6950,-

Informeer vrijblijvend

zie ook: www.bothautos.nl

Transportstraat 6, 2861 DZ Bergambacht â&#x153;&#x2020; 0182-351249

Erkend dealer voor airco onderhoud

LD8(+ L@K@E;@8;F<KN<<I D<<%B@AB?F<LBLEK

D <<;F<E%EC =fkf1DfiX[9flZ_Xbfli ^iXk`jgcXXkj`e^


Een kleinere auto rijdt stukken voordeliger en is nu aantrekkelijker dan ooit. Want tijdelijk heeft de Toyota Aygo Now standaard centrale vergrendeling met afstandsbediening, stuurbekrachtiging, radio/CD-speler met MP3 aansluiting, elektrische ramen vóór en airconditioning. En daarbij krijgt u ook nog eens € 1.500,- extra inruilwaarde! Daardoor is er al een Aygo Now vanaf € 7.790,-. U bent van harte welkom in onze showroom.

Brandstofverbruik (EC/630/2012J) varieert van 4,3 l/100 km (23,3 km/l) t/m 4,5 l/100 km (22,2 km/l) CO2 99-104 gr/km. Prijs incl. BTW en € 1.500,- extra inruilwaarde, excl. kosten rijklaar maken en recyclingbijdrage. Afgebeeld is de Aygo Now met Sportpakket vanaf € 8.630,-. Actieperiode loopt van 09-09-2013 t/m 30-10-2013 (mits geregistreerd voor 31-12-2013).

Van Schaik Schoonhoven, Broeikweg 33, 0182-382546 www.toyota-vanschaik.nl


Dinsdag 24 september 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

29 vrije tijd zaterdag

27 september

28 september

28 september

Aftrap nieuw seizoen cc Concordia

Appelplukdag bij De Fruitwaard

Droog Brood speelt Toppers in de Mist

De Fruitwaard in Jaarsveld (Oudeslootseweg 3) stelt het bedrijf open voor publiek. Van 9.30 tot 16.00 uur kunnen bezoekers de boomgaard in om zelf appels en peren te plukken.

Droog Brood -het allerbeste uit zes theaterprogramma’s- is verzameld en tot een magnifieke en klassieke theateravond gesmeed. Inclusief pauze en showtrap. Op zaterdag 28 september om 20.15 uur in het Arto Theater, Het Klooster 5 in Schoonhoven. Kaarten via www.artotheater.nl, bij Provence, Haven 63 te Schoonhoven of aan de kassa van het theater.

6ZLQJ 7ZLFH

UD UGLD 3D

DINSDAG 24 SEPTEMBER

Rotonde-avond: ‘Waar moet het heen?’ 20:00, Schoonhoven, De Hoeksteen, Albert Schweitzerlaan 2. Tijdens de eerste Rotonde-avond van het seizoen staat de vraag centraal: ‘Waar moet het heen?’ Bezoekers kunnen kiezen uit wat aanspreekt. Zo is de film ‘Le Grand Voyage’ te zien. De film gaat over een moderne Marokkaanse jongen die met zijn oude vader van Frankrijk naar Mekka rijdt, waarbij de generatiekloof tussen de twee onoverbrugbaar lijkt. Het is een combinatie van een roadmovie en een familiedrama. Daarnaast kunnen bezoekers een reis door het Nieuwe Liedboek maken o.l.v. ds. Chris Koole; zingend de wereld doorgaan o.l.v. van dirigente Tilly Koetsier; kleurrijke vakantie- of reisherinneringen verwerken tijdens een creatieve workshop schilderen o.l.v. Jozien Hoogeweij en een reis door de Bijbel maken. Rotondeavonden zijn voor iedereen vrij en gratis toe-

+DQV 9LVVHU

0DUMROHLQ 0HLMHUV

,UHQD )LOLSSRYD

)HHVWHOLMNH RSHQLQJ QLHXZHVHL]RHQ WRHJDQJ JUDWLV

3LHS VFKXLP

GH

CC Concordia in Haastrecht trapt met de Concordia Parade het seizoen 2013-2014 af. Aanvang 20.00 uur, de toegang is gratis. Meer info: www.cultureelcentrumconcordia.nl.

gankelijk. WOENSDAG 25 SEPTEMBER

Bingo in ontmoetingsruimte De Brug 14:00, Schoonhoven, ontmoetingsruimte De Brug. Stichting SWOS organiseert een bingoavond in ontmoetingsruimte De Brug. Aanvang 14.00, kosten van deelname 4,50 euro. Er zijn weer leuke prijsjes te winnen. DONDERDAG 26 SEPTEMBER

Alzheimercafé in Dorpshuis Lopik 19:30, Lopik, dorpshuis De Schouw. In dorpshuis De Schouw wordt een Alzheimer Café gehouden met als thema: Wat is dementie? Dementie is een verzamelnaam voor veel ziektes en betreft niet ‘alleen maar’ vergeetachtigheid. Psychologe Karin Jas komt hierover vertellen. De toegang is gratis, voor consumpties wordt een kleine bijdrage gevraagd. Voor meer informatie: Marijke Schouten van VitrasCMD, 06-12434770. Het

Alzheimer Café wordt georganiseerd door SSL, AxionContinu, HAP Lopik en VitrasCMD Historische lezing: de Romeinen in Zuid-Holland 20:00, Bergambacht, De Schakel, Schoolstraat 24. Historische Vereniging Bergambacht organiseert een lezing over de Romeinen in Zuid-Holland. De presentatie wordt gegeven door Diana de Wild. Vloerverwarming, wegen, schrift: uitvindingen die de Romeinen naar onze streken brachten. De Nederlandse geschiedenis begint bij de Romeinen: zij schreven de oudste teksten over ons land. De eerste Romeinen die ons land bezochten waren soldaten onder leiding van Julius Caesar. De grens van het Romeinse Rijk liep vanaf de eerste eeuw na Christus dwars door ons land. De soldaten namen de Romeinse levensstijl mee en legden wegen en vaarten aan om ons land begaanbaar te maken. In de steden en dorpen in ons

zondag 29 september AMMERSTOL Herv. Gem. 10.00 uur mw Th. Verspui. BENSCHOP Herv. Gem. 09.30 uur ds. B.M. v.d. Bosch, 18.30 uur ds. C. Bos. Prot. Gem. 09.30 uur dr. G.J. Smink.

W.M. Schraven (dankz. H.A.). Herv. Gem. 09.30 uur ds. A. v.d. Meer, 18.30 uur ds. A.J. Sonneveld. POLSBROEK/VLIST Herv. Gem. 09.30 uur ds. J.T. Maas, 18.30 uur kand. A. v.d. Stoep.

SCHOONHOVEN Evang. Rafael Gemeenschap, Willem de Zwijgerschool, Kamerlingh Onnesdreef 4 10.00 uur dienst. BERGAMBACHT Geref. Ontmoetingskerk 10.00 uur Evangelische Gemeente De Levensbron, Het Bastion 10.30 uur ds. P.J. van Midden, 18.30 uur ds. Peter van Genderen. Herv. Gem. E. Versloot. Herv. Gem. 08.45 uur ds. J.J. van Holten (H.A.), 10.30 uur 10.00 uur kand. J.W. Verboom, ds. P. Vernooy (H.A.), 18.30 uur ds. 18.30 uur ds. A.W. v.d. Plas. Prot. Gem. De Hoeksteen Schoonhoven J.J. van Holten. en Willige Langerak 09.30 uur ds. C.P. Koole (bed. H. Doop), 18.30 BERKENWOUDE Geref. Gem. 19.30 uur ds. A. Schot uur ds. C.P. Koole. R.K. Parochie H. Bartholomeus 17.30 uur Eucharis(woensdag 25 september). 10.00 tieviering (zaterdag 28 september). uur ds. H. Paul (H.A.), 14.30 uur ds. H. Hofman. Herv. Gem. Wijk 1 09.30 uur Eucharistieviering. 10.00 uur ds. Van Driel. Herv. Gem. STOLWIJK Wijk 2 10.00 uur ds. J. Westland, Geref. Gem. 10.00 en 19.00 uur 19.00 uur ds. P. Nobel. leesdienst. Herv. Gem. wijk 1 10.30 uur ds. W.M. de Bruin. Herv. Gem. HAASTRECHT wijk 2 09.00 uur ds. H. Roseboom, Geref. Kerk 10.00 uur ds. A.C. van 19.00 uur ds. J.J. ten Brinke. Alphen, 19.00 uur ds. A. Robbertsen. Herv. Gem. 10.00 uur ds. WILLIGE LANGERAK A. Ravensberg. St. BarnabasparoHerv. Gem. 10.00 uur ds. H.S. chie 19.00 uur Eucharistieviering (zaterdag 28 september). 11.00 uur Mosterd, 18.30 uur ds. C.M.A. van Ekris. Eucharistieviering. JAARSVELD Herv. Gem. 09.30 uur ds. J. de Wit, 18.30 uur ds. A. v.d. Meer.

RADIO KERKDIENSTEN Interk. Omroep Beraad Schoonhoven 10.00 uur Herv. gem. Willige Langerak, ds. H.S. Mosterd.

LOPIK Geref. Kerk 09.30 uur ds. W.M. Schraven (bed. H.A.), 18.30 uur ds.

meer service online op www.hetkontakt.nl

service

Kerkdiensten

land was de Romeinse cultuur goed te zien: grote openbare gebouwen als badhuizen en amfitheaters werden voor het eerst in Nederland gebouwd. Tijdens de lezing wordt verteld hoe de Romeinen over ons land dachten en wat er door archeologen is teruggevonden uit de Romeinse tijd. Diana de Wild heeft aan de Universiteit van Leiden klassieke archeologie gestudeerd. Vertellen over het verleden doet ze met veel plezier en daarom geeft ze lezingen over thema’s uit de oudheid. De lezing vindt plaats in de bovenzaal van De Schakel, Schoolstraat 24 te Bergambacht. Zaal open om 19.30 uur en het begin van de lezing is om 20.00 uur. De toegang is gratis voor leden, niet-leden betalen 2 euro. Film: Skyfall in cc Concordia 20:15, Haastrecht, cc Concordia. Het nieuwe filmseizoen in cc Concordia begint met de Bondfilm Skyfall. Het verleden van M komt haar achtervolgen. Daardoor wordt de loyaliteit van James Bond aan M ernstig op de proef gesteld. James Bond moet de dreiging aan MI6 zien op te sporen en te vernietigen. Hoewel James Bond een spion lijkt te worden die niet meer mee kan komen met de moderne tijd, laat hij in Skyfall uitstekend zien waarom een Martini nog steeds geschud moet worden en een ouderwets zendertje de beste methode is om hulptroepen in te seinen. Skyfall draait in Concordia op groot scherm. Kaarten (à 6 euro) zijn te bestellen via www. cultureelcentrumconcordia. nl, te koop in Grand Café Concordia op werkdagen vanaf 17.00 uur en voor de voorstelling aan de kassa indien de voorstelling nog niet is uitverkocht (check hiervoor de website).

coa 20:00, Lopik, Hoxemacoa. Heb je een instrument en kun je er geluid uit krijgen? Kom dan langs en speel mee met de andere muzikanten die op komen dagen. Samen aftellen, hopelijk samen eindigen en met wat geluk in de tussentijd ook nog hetzelfde nummer spelen... Voor beginners en gevorderden! Ook publiek is van harte welkom. Meer info op: www.hoxemacoa.nl ZATERDAG 28 SEPTEMBER

Kinderkleding- en speelgoedbeurs 9:30-11:30, Lopik, basisschool De Nieuwe Wiel, Juliana van Stolberglaan 65. PC basisschool De Nieuwe Wiel opent haar deuren voor de najaars-/winterkinderkleding en speelgoedbeurs. Het gaat daarbij om tweedehands kinderkleding in de maat 74 t/m 188, (baby) speelgoed, autostoeltjes, fietszitjes en fietsen. Voor meer informatie: Chantel Buijs, 0348-554444. Rommelmarkt/fancy fair 9:30-14:00, Benschop, parkeerterrein Gereformeerde kerk, Dorp 209. De Protestantse Gemeente Benschop organiseert een rommelmark/fancy-fair. Deze wordt gehouden op het parkeerterrein van de Gereformeerde kerk in Benschop.

De Baanderij organiseert Groene Hartdag 10:00-16:00, Gouda, Industriestraat 1. ‘Goede doelen tankstation’ De Baanderij organiseert een Groene Hartdag. Tussen 10.00-16.00 uur is er op het terrein aan de Industriestraat 1 in Gouda van alles te beleven, waarbij de opbrengst is bestemd voor de bouw van een kinderhuis in Bosnië. Bezoekers kunnen genieten van alles wat lokale producenten uit het Groene Hart te bieden hebben aan ambachtelijke streekproducten. Tevens zijn er demonstraties van oude ambachten, is er een nog goed werkende oude brandweerauto en diverse andere oldtimers in de naastgelegen hal. Voor kinderen is er een uitgebreid programma met onder andere een illusionist, schminken, springkussen, ponyrijden, schaapjes vertroetelen, koemelken, brandweerfestijn en een grabbelton. Bezoekers kunnen eveneens een kijkje nemen in de wereld van de hulpverlening en tenslotte is er een kofferbakverkoop met een grote collectie speelgoed, boeken etc. De netto-opbrengst is voor Stichting Proplan, bestemd voor de nieuwbouw van het kinderhuis Emmaus in Bosnië. Het bedrag wordt met 55% verhoogd door Wilde Ganzen.

uitgaan

zaterdag RQFR

vrijdag

MAANDAG 30 SEPTEMBER

Startavond Vrouwenraad 20:00, Lopik, dorpshuis De Schouw. De Vrouwenraad organiseert de Startavond in dorpshuis De Schouw. Shantykoor Windstilte neemt de bezoeksters mee terug in de tijd. Zij zingen shanties, forebitters en zeemansliederen, begeleid door accordeons, mondharmonica, trom en bel. Kosten: 5 euro inclusief koffie etc. Belangstellenden worden verzocht zich vooraf aan te melden: 0348552038. WOENSDAG 2 OKTOBER

SWOS organiseert gezamenlijk ontbijt 9:00, Schoonhoven, Dienstencentrum, Oranjeplaats 45B. In het kader van De Week van de Eenzaamheid organiseert de SWOS, in samenwerking met het Rode Kruis, een smakelijke bijeenkomst. Deze ochtend zal er om 9.00 uur op de Oranjeplaats 45B een ontbijt voor de liefhebbers worden geserveerd. Vervolgens kunnen de deelnemers onder beleiding van Gabriëlle Klutsch oefeningen doen ter bevordering van de conditie. Hans Sterrenburg zal zijn muzikale medewerking verlenen. Voor aanmelding en/of vragen: Nadia Zaïdi, 0182384550/info@swoschoonhoven.nl. Deelname is gratis.

VRIJDAG 27 SEPTEMBER

Feestelijke bijeenkomst voor 60-plussers 14:30, Lopik, De Schouw. De ouderencomités van Lopik organiseren als opening van het seizoen een feestelijke bijeenkomst voor 60-plussers uit alle kernen. Anneke Rot komt met haar programma ‘Pruttelkoffie met krentenmik’: een gezellige show met liedjes, korte verhalen en sketches. Daarna is er een koud en warm buffet. Kosten: 20 euro. Muziekcafe in Hoxema-

Jukebox in binnenstad H8=DDC=DK:C™ Aanstaande zaterdag, tijdens Bartholomeusdag in Schoonhoven, is ook Popcorn Vocals weer van de partij. De vocalgroup treedt op als levensechte jukebox, waarbij het publiek bepaalt wat er gezongen wordt. In 2010 is Popcorn Vocals gestart met deze wijze van optreden. Het publiek kiest een nummer uit, dat vervolgens live wordt vertolkt door de Schoonhovense vocalgroup. Zonder dirigent en zonder microfoons. De Jukebox is vooral bedoeld voor Popcorn Vocals om op een ludieke manier van zich te laten horen. Maar het is ook een manier om geld op te halen voor een belangrijk doel van het koor. Dit jaar is dat een groot optreden in het Arto Theater, in mei 2014. De Jukebox is gevuld met een ruime keuze aan rock-, jazz- en popnummers. Popcorn Vocals is om 12.30 en 15.30 uur op de Dam te vinden (schuin voor de Gruijter) en om 14.00 uur op de Stenenbrug.


Dinsdag 24 september 2013

Uitslag clubkampioenschap ğĢīİĠĥĬĭš Bij de Benschopper Ruiters werd zaterdag gestreden om de clubtitels. In de Bixie-klasse -voor jeugdruiters tot 14 jaar- werd de titel binnengehaald door Donna Kardolus met Uriska. Bij de pony’s ging de overwinning naar Fleur van de Graaf met El Marando. In de dressuurklasse paarden was de wisselbeker voor Robin Scholten met Watch Out en in de hobbyklasse won Clara van Wijk met Rosita.

BZC start met overwinning ğĢįĤĞĪğĞĠĥıš BZC is de competitie uitstekend van start gegaan. Nadat de eerste wedstrijd in Den Haag met 4-17 was gewonnen werd ook de tweede wedstrijd -afgelopen zaterdag tegen de Lansingh uit Krimpen- in winst omgezet: 7-4.

30 sport Gemengde gevoelens bij FC Perkouw LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

ğĢįĨĢīĴĬIJġĢ š FC Perkouw boekte zaterdag met soms oogstrelend voetbal op het nieuwe kunstgrasveld een ruime 8-1 zege op Moerkapelle. De nieuwe trainer Harm Spijker genoot van het spel van zijn elftal, maar was het meest onder de indruk van de één minuut stilte voorafgaand aan het duel vanwege het plotselinge overlijden van vrijwilliger Gijsbert Graveland (42). Negentig minuten stond Harm Spijker met gemengde gevoelens langs de kant. Hij zag van zijn ploeg het voetbal, dat hij voor ogen heeft: een voetballende opbouw, de ruimtes klein houden en druk naar voren zetten. “Het was wachten op het maken van fouten achterin bij Moerkapelle,” ver-

WWW.REGIO-VOETBAL.NL

telde hij na afloop. “Die kwamen al snel en ik heb jongens in de ploeg, zoals Denny Trouwborst, die daar optimaal van profiteren. Voor rust scoorde hij al een loepzuivere hattrick. In dit duel stond het elftal als een huis. Als er echter een bouwsteentje wegvalt, moet iedereen keihard werken voor een goed resultaat. Vandaag merkte ik dat deze mentaliteit geldt voor de hele vereniging. De hechte saamhorigheid die voelbaar aanwezig was vanaf het moment dat bekend werd dat een van de leden was overleden, raakte mij diep.” FC Perkouw beschikte zaterdagmiddag over ongekende krachten. Na de eerste goal van Trouwborst onderschepte Dennis Bakker de bal en

ramde deze tegen de touwen. Moerkapelle deed alleen iets terug vanaf de penaltystip, toen Rob Bogaard zijn tegenstander onreglementair afstopte. In Dennis Ensing heeft Perkouw bovendien een uitstekende doelman onder de lat staan. De strafschop kon hij niet stoppen, maar zijn andere reddende acties waren van grote klasse. In de tweede helft sloeg de Moerkapelse verdediger Daniel van den Hoven al snel de bal na een Perkouwse inzet van de doellijn. Hij kreeg hiervoor rood. Maarten Adriaanse schoot vervolgens raak vanaf elf meter. De tien overgebleven gasten gaven zich gewonnen en Trouwborst, Roy Vrolijk en Matthijs Vrolijk krikten met fraaie treffers het doelsaldo op. “Vandaag lukte alles,” merkte Denny Trouw-

borst op. “Als slechte kopper maakte ik zelfs een doelpunt met het hoofd.” Het feestelijk programma, vanwege het officieel in gebruik nemen van het nieuwe kunstgrasveld, was vanwege de treurige gebeurtenis aangepast. “De aanleg van het kunstgrasveld was pure noodzaak,” meldde FC Perkouwvoorzitter Jan Koert in zijn toespraak. “Alle teams kunnen nu voluit trainen en spelen. Begin 2013 zijn we aan tafel gaan zitten met de gemeente. Het ‘zaadje’ was snel gelegd en zie het resultaat na negen maanden: FC Perkouw kan nu weer jaren vooruit. Helaas zonder Gijsbert Graveland. Hem gaan we heel erg missen.” Wim Kroone

Hoewel BZC al vroeg in de wedstrijd op voorsprong kwam, liet het de Lansingh tot 4-4 gelijk komen aan het eind van de derde periode. Richard van Dam verrichtte vervolgens uitstekend keeperswerk en aanvallend scoorde Cornaud de Jong de beslissende doelpunten. Zaterdag heeft BZC een uitwedstrijd in Katwijk.

BCS wint van Zevenhuizen İĠĥĬĬīĥĬijĢīš Wederom moest BCS 1 met een invalster voor de geblesseerde Silvie Demandt aantreden. Het herendubbel (Otto Finkensieper/ Jack Verheijden) werd moeiteloos in twee sets gewonnen, de dames (Erica Sneujink en Rianda Verheijden) hadden meer moeite en verloren. Ook verloren ging het enkelspel van Erica en de mixpartij Otto/Rianda. Het tweede team won met 3-5 van Lekkerkerk, BCS 3 won met 7-1 van Silver Shuttle 2.

Winst Hans Spek İĠĥĬĬīĥĬijĢīš De tweede kaartavond bij klaverjasclub Op Goed Geluk is gewonnen door Hans Spek met 5.022 punten. Ben Verheyen (tweede) zat hem flink op zijn hielen met 5.007 punten. Derde werd Ida van de Velde Erdbrink met 5.000 punten. De volgende kaartavond is vrijdag 4 oktober.

™G^X`@Vb]ddighideio^_cdeedcZciV[#BVVgiZc6Yg^VVchZ`^_`iiZkgZYZcidZ#

Steun voor Piotr Havik op weg naar top ğĢįĤĞĪğĞĠĥıš De eerste fanclubdag van Piotr Havik bleek meteen een schot in de roos. De fans maakten in huize Havik te Bergambacht kennis met elkaar en oud-prof Eddy Schepers onderstreepte het belang van alle mogelijke steun aan jonge renners die de top willen bereiken.

Naar Belgisch model organiseerde Piotr Havik zaterdag een bijeenkomst voor zijn fans in de ouderlijke woning. De eerstejaars belofte, die na dit seizoen overstapt naar de continentale Rabobankformatie, wilde zo zijn dankbaarheid tonen voor de financiele en mentale steun van zijn fans. Het

™E^dig=Vk^`b^YYZcbZiYZWZodZ`ZghkVcYZZZghiZ[VcXajWYV\#

FOTO: JOKE ‘T HART

gezelschap maakte een fietstocht door de Krimpenerwaard en werd verwend met heerlijke lekkernijen. Heen en weer “Dit seizoen reed ik voor de opleidingsploeg van de Belgische profequipe OmegaPharma-QuickStep,” vertelde Havik trots. “Het heen en weer reizen naar België voor alle wedstrijden, zo’n 18.000 kilometer, bleek toch wel een kostbare zaak. Dankzij de fans konden de reiskosten betaald worden. Soms bracht Eddy Schepers, die nog in de ploeg van Eddy Merckx heeft gereden, mij naar de koers. In 2014 rijd ik voor Rabobank een programma dichterbij huis.” Volgens Schepers, die in zijn carrière als superknecht de Ier Stephen Roche hielp aan eindzeges in de Tour de France en de Giro, heeft het Bergambachtse wielertalent alles in zich om een goede prof te worden. “Piotr moet nog leren niet zo met zijn krachten te smijten”, merkte de nog steeds gesoigneerde Schepers op. “Hij wil in elke ontsnapping zitten. Deze jongeling moet nog leren gedoseerd te gaan koersen.”

FOTO: WIJNTJESFOTOGRAFIE.NL

BOB-campagne van start in Bergambacht Wethouder Dilia Blok heeft tijdens de startbijeenkomst bij vv Bergambacht de eerste pakketten uitgedeeld van de BOB-campagne in de sportkantine. De pakketten werden in ontvangst genomen door vertegenwoordigers van vv Bergambacht, FC Perkouw en tennisvereniging TC Berkenwoude. Tijdens de campagneperiode werken regionale en lokale overheden, politie, maatschappelijke organisaties en de sport samen om de BOB (Bewust Onbeschonken Bestuurder) een nog steviger plek te geven in de sportkantines. Er worden bij de sportclubs verschillende activiteiten georganiseerd. Dit varieert van de plaatsing van reclameborden langs de velden tot een bezoek van het campagneteam aan de clubs of het aanbieden van speciale trainingen aan barmedewerkers. Ook controleert de politie in de actieperiode extra bij de sportkantines.

7:G<6B768=I ™

Uitslag spelavond ĴĦĩĩĦĤĢĩĞīĤĢįĞĨš In buurthuis ‘t Wilgegat in Willige Langerak zijn donderdag de spelavonden weer van start gegaan. Bij het klaverjassen eindigde Kees van Wijngaarden met 5.359 punten op de eerste plaats, voor Jan Pronk met 5.223 punten en Dick Schimmel/Riet Wagter (gedeeld derde) met een puntenaantal van 4.955. Eerste bij het rummikubben werd Adri de Jong met 8 punten, voor Annelies van Herk (24) en Wil van Bruggen (48). De volgende spelavond -er kan ook gebiljart worden- is donderdag 3 oktober.

Clubtitels Benschopper Ruiters ğĢīİĠĥĬĭš Bij de Benschopper Ruiters werd zaterdag gestreden om de clubtitels. In de Bixie-klasse -voor jeugdruiters tot 14 jaar- werd de titel binnengehaald door Donna Kardolus met Uriska. Bij de pony’s ging de overwinning naar Fleur van de Graaf met El Marando. In de dressuurklasse paarden was de wisselbeker voor Robin Scholten met Watch Out en in de hobbyklasse won Clara van Wijk met Rosita.


Dinsdag 24 september 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

31 sport

WWW.REGIO-VOETBAL.NL

Haastrecht wint in Cabauw

Zaterdagvoetbal

ĠĞğĞIJĴš Wie pas halverwege de eerste helft arriveerde op het Cabauwse sportpark moet gedacht hebben dat de streekderby zich alleen afspeelde op de helft van de thuisclub. Langs die kant stond namelijk het publiek en ook de tribune was alleen voor de (linker)helft gevuld. Cabauw groef zich in en Haastrecht viel lange tijd tevergeefs aan.

Schoonhoven loopt tegen onverwachte nederlaag aan

Vlak voor rust bemoeide Haastrechtenaar Mark Koorevaar, die in de defensie opgesteld stond, zich met een aanval. Met de bal aan de voet stoomde hij op naar het middenveld, waar hij de bal passte op Rik Nap, die in een vloeiende beweging Muiderwijk in stelling bracht. De ex-spits van Jodan Boys 2 liet Cabauw-doelman Rudy Beumkes kansloos. In de tweede helft kon Cabauw slechts uit dode spelmomenten de bal in de Haastrechtse zestien pompen. De meeste voorzetten eindigden overigens in de handen van Rob de Wit. Omdat Haastrecht verzuimde afstand te nemen, bleven de Cabauwenaren geloven in een puntendeling. De wedstrijd werd grimmiger. Het lukte Cabauw niet om zoals vroeger ‘oorlog’ te maken. Haastrechtenaar Jeffrey de Mooy lukte dat wel in de slotfase. Met een tackle werkte hij Duan Pronk tegen de grasmat. Zijn onhandige actie voerde hij uit voor de dug-out van Cabauw. Van de arbiter kreeg hij rood en van de opspringende mensen langs de kant de nodige verwensingen naar zijn hoofd geslingerd. Na een afkoelingsperiode hervatte de man in het zwart de laatste speelminuten, waarin de stand bleef zoals die was.

Bergambacht-SPV’81 pas laat op gang Bergambacht en SPV’81 speelden zaterdag met 1-1 gelijk. Pas in de slotfase (92e minuut) ontbrandde de wedstrijd. įĢĤĦĬš De streekderby had een speciaal tintje, omdat het afgelopen seizoen vijf Polsbroekenaren overstapten naar Bergambacht. Drie ex-SPV’ers startten in de basis bij de thuisclub. Doelman Jaimy van Kessel verving Roy Pons, die zich tijdens de laatste training aan zijn schouder blesseerde. Middenvelder Michiel Boer en aanvaller Jan Doeland veroverden al eerder een basisplaats in de ploeg van Anton van der Stelt. SPV’81 hield vanaf het begin de linies gesloten en loerde op een snelle uitbraak. Bergambacht was daarom het meest aan de bal. Het tempo van de opbouw was echter te traag om het de groenwitten lastig te maken. Het spitsenduo Doeland/Julian Graafland kon in de kleine ruimtes geen potten breken.

Pas in de slotfase (92ste minuut) brandde de strijd los. Uit een verre ingooi van Polsbroekenaar Arjan van Ham belandde de bal bij Jesse Kwakkenbos, die met een bekeken schot Van Kessel passeerde. Bergambacht speelde in het restant van de blessuretijd alles of niets. Op aangeven van Doeland scoorde Graafland de verdiende gelijkmaker. “Mijn ploeg moet nog wennen aan de veranderde speelstijl,” merkte Van der Stelt na afloop op. “Dat kost tijd, maar de jongens zijn leergierig en gaan ervoor.”

meeste spelers ver te zoeken. Na de openingsgoal van de Rotterdammers viel Mart Zwijnenburg, die een tik op zijn jukbeen incasseerde, uit. De omzettingen die volgden, pakten niet goed uit. Pas na de 0-2 scoorde Willem Overbeek, die een vlammend schot van Kelvin Potuyt met het hoofd van richting veranderde. Een matige spelhervatting van de Schoonhovense defensie leidde de 1-3 in. Tot overmaat van ramp ging de bal nog op de stip, toen Overbeek de bal op ongelukkige wijze met de hand beroerde.

Schoonhoven-VVOR 1-4 Schoonhoven leed een onverwachte nederlaag tegen het nog puntloze VVOR uit Rotterdam. In tegenstelling tot de twee voorgaande duels was nu de concentratie en beleving bij de

Brederodes-Lopik 2-2 In Vianen kwam Lopik niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Brederodes, dat beschikte over een supersnelle spits. De Lopikenaren startten sterk en namen al snel de leiding via een

Ammerstol wint doelpuntrijk duel ĞĪĪĢįİıĬĩš Na een snelle achterstand kwam Ammerstol weer langszij via Barry Brand. Jesse de Bruin benutte kort daarna een strafschop, gegeven na hands van een Rotterdammer. Het geroutineerde HOV/DJSRC draaide echter voor de rust de rollen weer om: 2-3. In de tweede helft was een hoofdrol weggelegd voor Frank de Bruyn. Eerst verraste Mick de Lange de HOV-doelman met een bekeken lob, waarna De Bruyn een onvervalste hattrick aantekende. De Ammerstollenaar, die enkele jaren uitkwam voor eersteklasser Nieuw-Lekkerland, is een aanwinst voor de ploeg van Rieny Looren de Jong. “We zullen weinig wedstrijden gaan spelen waarin we niet scoren. Mijn team geeft nog wel onnodig goals weg. Dat is jammer.” Wim Kroone

Wim Kroone

Plassentocht įĢĤĦĬš Toerfietsclub de Waardrenner heeft de laatste toertocht van dit seizoen uitgezet: de Plassentocht. Op zaterdag 5 oktober zal de route de deelnemers leiden langs de plassen in het Zuid-Hollandse landschap. Startlocatie is sporthal De Drie Maenen, Abelenlaan 1 in Ouderkerk a/d IJssel. De starttijden en afstanden voor deze vrije toertochten liggen tussen: 09.00-11.00 uur voor de 60 en 90 kilometer en 9.00-10.00 uur voor de 125 kilometer (groep start om 9.00 uur). Meer info: www.tcdewaardrenner.nl

Eerste punten Stolwijk İıĬĩĴĦħĨš Het nog puntloze Stolwijk won in Rotterdam verdiend met 1-2 van NOC Kralingen. De thuisclub scoorde al snel, maar Stolwijk raakte niet van slag. De Stolwijkenaren bleven voetballend opbouwen tegen een dit keer niet zo’n fysiek sterke tegenstander. Jeffrey de Borst tekende na een half uur spelen de gelijkmaker aan en zette zijn team vlak voor rust op voorsprong. ”In de tweede helft veranderde NOC Kralingen van tactiek en daar hadden we wat moeite mee”, meldde spelmaker Joost van Niekerk. “Toen we de wedstrijd weer onder controle hadden, creëerden we weer kansen zonder echter te scoren.” De Rotterdammers kwamen in de slotfase nog opzetten, maar doelman Danny Buitelaar sleepte Stolwijk er doorheen.

vlammend afstandsschot van Floor Manschot. Een tweede treffer van Niels Schep werd wegens vermeend buitenspel afgekeurd. De thuisclub kwam langszij vanaf de penaltystip, nadat de sterkte van een Viaans shirtje in het zestienmetergebied werd getest. De spits van Brederodes, die met regelmaat de Lopikse defensie doldraaide, noteerde de 2-1. In de tweede helft versterkte Lopik-trainer Bertus van Schaik zijn middenveld, waardoor zijn team meer grip op de wedstrijd kreeg. De gelijkmaker viel een kwartier voor tijd uit een schitterende vrije trap van Bas Landman. Kansen op een driepunter waren er ook, maar de Viaanse doelman liet zich niet meer passeren.

JSV wint bij Benschop Benschop had in de streekderby tegen JSV meer verdiend dan de uiteindelijke 2-3 nederlaag.

7:CH8=DE ™

™<gdZeh[didcVV[addekVc]ZiHedgi\VaV#

FOTO: WIJNTJESFOTOGRAFIE.NL

Mariska Scheel weer beste sportvrouw H8=DDC=DK:C™Zwemster Mariska Scheel werd vrijdagavond in sporthal De Meent -tijdens het Schoonhovens Sportgalavoor de derde keer uitgeroepen tot beste sportvrouw van Schoonhoven. Zij won deze prijs al eerder in 2010 en 2011. Tennisser Sander Tuitel werd verkozen tot ‘Sportman van het jaar’. Mariska Scheel kreeg dit jaar aansluiting bij de Nederlandse top. In wedstrijden om de Swim Cup in Eindhoven gaf zij Ranomi Kromowidjojo goed partij. “Ik heb nu het gevoel, dat ik het laatste stapje naar de top kan maken,” vertelde zij tijdens de huldiging tegen presentator Erik van Dijk. “Het is zaak om keihard te trainen van de winter om vervolgens in april 2014 tijdens belangrijke wedstrijden te vlammen.” Sander Tuitel zegevierde in tennistoernooien in Haastrecht en Schoonhoven. De Lopikenaar veroverde het clubkampi-

oenschap bij TV Het Hofland. Tevens bleef hij ongeslagen in de competitie. “Jammer voor mijn dubbelpartner Vincent Jongbloed, dat we de prijs voor de beste ploeg niet wonnen,” merkte Tuitel op. “Met hem won ik ook diverse toernooien in speelsterkte 3. In die categorie was echter meer concurrentie.” Het C-meisjesteam van volleybalvereniging DOS ontving de prijs voor de beste sportploeg. De prijs van sporttalent ging naar zwemster Eline de Groot en tafeltennisser Wil Goudriaan is de trotse sportsenior van Schoonhoven. De sportvrijwilligers Bert de Vos (tennis), het atletiekechtpaar Simone en Rob Zwijnenburg en de familie De Gruijter (volleybal) ontvingen ereprijzen en lovende woorden van burgemeester André Bonthuis voor hun inspanningen. Volgens organisator George Hamel komt er volgend jaar een zesde editie van het Schoonhovens Sportgala.

Al in de derde minuut stond Benschop op achterstand na een benutte strafschop van JSV. Guus Tennekes zette de thuisploeg met een fraaie lob weer op gelijke hoogte, maar de vreugde was van korte duur want twee minuten later scoorde JSV weer. Vervolgens kreeg Benschop weer een strafschop tegen. Melvin Klomp leek een correcte sliding te maken, maar de scheidsrechter oordeelde anders. Klomp moest vanwege protesteren ook nog eens met rood vertrekken. Benschop zette na rust alles op alles om in ieder geval nog een punt uit het vuur te slepen. Met nog twintig minuten te spelen zette Jeroen de Vlieger de aansluitingstreffer op zijn naam. De tien van Benschop gingen door, maar verder dan schoten op de paal en lat kwam de thuisploeg niet meer.

DOS-heren overtuigend uit de startblokken İĠĥĬĬīĥĬijĢī š De heren van DOS komen na de degradatie uit de promotieklasse in een nieuwe samenstelling uit in de eerste klasse. In de eerste wedstrijd tegen de reserves van buurman Thor uit Bergambacht werd daarmee een overtuigende start gemaakt. Met een mix van jonge talenten (Aage van der Vet, Falco de Gruijter, Kevin Baan en Michiel Kramer), routiniers

(Theo Rijneveld, Martijn Rijneveld en Marco van den Berg) en de uit heren-2 doorstromende spelverdeler Peter Feenstra en libero Dirk-Jan Schilt zal onder leiding van de nieuw aangetrokken trainer Aad Versluis moeten worden geprobeerd om het vorig jaar verloren terrein terug te winnen. Tegen Thor 2 kwam DOS gelijk goed uit de startblokken: 4-0. De setstan-

den waren 25-12, 25-12, 25-18 en 2516. Dames De dames van DOS traden in de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen aan tegen Vollingo. Spelverdeelster Jaqueline Rijneveld is vertrokken en door de voetoperatie van Yvonne Hydra en de zwangerschappen van de geroutineerde bui-

tenaanvalsters Tessa de Gruijter en Ellen Leeuwenburgh heeft de selectie een flink stuk routine ingeleverd. Daar staat tegenover de komst van Denise Kreukniet en de terugkeer van Lisa de Gruijter. Met nog maar enkele trainingsweken in de benen bleek DOS een maatje te klein voor de gasten uit Gouda. Het werd 0-4 (12-25, 16-25, 20-25, 20-25).


S * I T A R E I G T N A R A G R A A 5J

ntie a r a g r s 5 jaa i t a r g ns op a k e t s w laat u s i t i ER Â d B M E T 30 SEP T O T GELDIG

op

wasmachines* - wasdrogers* ROGER

OMPD AEG WARMTEP

INE AEG WASMACH GRATIS 5 JAAR E,@,8,> E2493:?/ E"<:>0B&<:8807 E >:0<09 E'4>20=>07/0=>,<> E$0=>>45/49/4.,>40 E!;>4=09=0>0.39406

GRATIS 5 JAAR

GARANTIE*

E,@,>30<8 E62493:?/ E"<:>0B><:8807 E90<24067,==0  E452084//07/20-<?46 -0=;,,</>:>F ;0< 5,,<,,9=><::86:=>09

E090<240D?4942 E>45/-0=;,,<;<:2<,88,= E#'=>:;

OP=OP

GARANTIE*

E:9/09=?4>@:0<492/?= geen afvoer nodig E&480< E 5,,<2,<,9>40:;/0 invertmotor E706><:94=.30@:.3>80>492

van 979,-

van 729,-

849,599,& GRATIS BOORMACHINE â&#x201A;Ź 130 ,EXTRA EL VOORDE

â&#x201A;Ź 130 ,EXTRA EL VOORDE

voor

voor

t.w.v. â&#x201A;Ź 119,- bij aankoop van een was/droog machine van 7, 8 en 9 series SAMSUNG GALAXY TAB

â&#x201A;Ź 60 ,EXTRA EL VOORDE

E49.3=.30<8 E>;

 E2-:;=7,2.,;,.4>04> E7?0>::>3 E:>:.,80<, E9/<:4/-0=>?<492= =C=>008

van 239,-

voor

179,-

PANASONIC 42 INCH PLASMA TV

â&#x201A;Ź 200 ,EXTRA EL VOORDE

WHIRLPOOL KOELKAST E(

E90<24067,==0 E 74>0<:07493:?/ E

74>0<@<40=493:?/ E<?480@<40=7,/09

â&#x201A;Ź 150 ,EXTRA EL VOORDE

voor

399,-

van 449,-

voor

299,-

WHIRLPOOL WASMACHINE

E. E A,>> E 0>,709-?4D09 E?:-:<=>07 GRATIS parket E0;,147>0< 25,borstel t.w.v. â&#x201A;Ź

â&#x201A;Ź 50 ,EXTRA EL VOORDE

â&#x201A;Ź 70 ,EXTRA EL VOORDE

* vraag naar de voorwaarden en actiemodellen

van 369,-

voor

299,-

van 129,-

voor

79,99

SAMSUNG 32 INCH LED TV E'  E 49.3 .8 E?77 E B 09'%,,9=7?4>492 E+422:20.0<>414.00</

E90<24067,==0, E4=;7,C E &:0<09 E<:>0@?7:;09492 EA;  E294=?4>@:0<492

E + E 49.3

.8 E$* E20.0<>414.00</+422: E'%,,9=7?4>492 E B E&); B

van 599,-

PHILIPS STOFZUIGER

â&#x201A;Ź 130 ,EXTRA EL VOORDE

van 429,-

voor

299,-

Vind ons leuk op FACEBOOK! En maak kans op een cadeaubon van â&#x201A;Ź 25,-

Lopikerstraat 43 - Schoonhoven Tel. (0182) 38 21 38 www.tonvanalten.nlÂ

39 lenijoost 13 epaper  

Het Kontakt Edities bv is een uitgeverij van tien wekelijks verschijnende nieuwsbladen in een totale oplage van 215.000 exemplaren. Daarnaas...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you