Page 1

e rrond

Een uitgave vanWAlbielelasserdam

4e

ij de 5

om b

‘Welk

e’

trond

Alleen bij Mulder!

ark Edities bv en Koninklijke BDU Uitgevers bv

enm Paard

rs’

bbe liefhe

en in

.

serdam

Alblas

De Peugeot 208. 1.0 Active incl. airco, 5-drs,

n via worde rslijsten lneme de dee a en nog gramm rigens t. Het pro gemaak am ove veld bij de kjes. end lasserd het . in Alb feest op te boe e krant bek de Dam feest ellig dez dom pisch het gez daarom e is het het hip en ron Om ond op er is lerr Let twie nds ionals! muziek ig is. ekplaa er de Na de rbij. ‘s Avo profess cours veil am. slot is overste alde ook voo lasserd par t eta tot gde dag Alb nie het en e in beveili n die dez laan zijn onb rijk dat dag toe ligers ang van de Vondel van nse mooie Vrijwil , is het bel sport maakt van de me een . en n ruik den omie erdam u alle u geb zingen op wens heugen dsecon Alblass l voor hou d op dat - Ik aanwij jd ver et vrijetij n aan goe ciaa g de e gro uder zich alti weer de ren brenge ere spe rdenen vol ndelijk n, wetho n n. am kan wen/ bezoek roots, and en de paa las- sen Met vrie Veerma uw staa cherme lasserd e-vrou ie n een Alb J. u bes e Alb egetro A, Elit de start. p vele g naar hun de brader en vele Sjoerd n lerrond ld. Traditi Amateurs waaro de 54e aan pen teru erdam ring g Wie rsve worde n ften afgelo ijn, begint Een dag en komen Alblass sponso tends Stichtin deelneme categorieĂŤ Elite/Belo rkt is de enz Och De zen r ma mig ‘s ot prij sam de en doo n. de . Som een gro sters uit en B mede kelijke zullen iviteite en. Nadat van het lasserdam - in ren Vrouw voor hen, n, aantrek oten de fest s en er mo rs wijfeld gehoud ben gen nde van Alb rden. ner Er zijjn bedrijfsleve jaar we Onget se parcou heb markt tro o Paa Alnen. nsoren ieder mers am nmark de Rab van te win Alblasserd van het en spo dag is serdam nk Paarde tie van De Ronde mies ische ligers . Het ande en. en pre op het vrijwil 54e edi fantast Raboba en. publiek voorga rsen nvele sng gev deze rdt de am verred ners als eneme de koe op spanni r nu en de evanalbla e van 3 wo van de erd el ren te sportev vol anisati de inzet juli 201 Alblass voor zow tie ove www.rond weer De org Op 24 bezoch e van rip dankzij informa den op drukst Alle vin rktrond is een beg gelijk de te ma is stedam ĂŠĂŠn van jaren a: een fee g blasser .nl. r niets elli 50 km arkt is gramm t voo trek. gez serdam nm pro nie rde is het op het de om de Paa . Maak de wielren staan ten in ndag van lasserdam edig rijden 65 km en / tere mo dst Deze Alb uw Ees we vro Van dag in parcours en t en gende rtklasse 100 km oftenlijke van de het De vol de star n / Bel hoek kunt uur Spoe-vrouwe eg is rondom . Op de wen 12.00 geving ntagew paan uur Elit ateur-vrou Beloften ners de Pla In deze om de verkoo 13.45 met Am en / ht. bij Bon singel eten e-Mann ingeric ar Bon nish ken en catera uur Elit de ďŹ 16.00 iets drin iler van u ook De VIP-tra weer. . er mmastaat punten progra rvice van tyse p Par verkoo geen r is er Dit jaa

ielren

w ‘Beste

g 24

oensda

Op w

de ordt

13 w

juli 20

houd

arkt ge

denm s Paar

cobu

Sint Ja

AGE T BIJL

â‚Ź 14.450 rijklaar

ronde: editie 54e

nmarkt

Paarde

ME

Zie de advertentie in deze krant

Autobedrijf C. Mulder B.V. Kelvinring 86, Alblasserdam, 078-6918050 Parabool 1, Sliedrecht 078-6151428

WWW.KLAROEN.NL

WOENSDAG 17 JULI 2013 JAARGANG 69 NO. 29

Mogelijk asbest in illegaal puin bij Smitkade Wegens vakantie gesloten van ma. 22 juli t/m wo. 7 augustus. Do. 8 augustus zijn wij weer open

Hollandse varkenshaas

10,98

1 kg Schnitzels

5,00

4 voor

ĞĊÄ&#x;ĊĞİİĢįĥĞĪš De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is een onderzoek gestart naar de dump van asbesthoudend puin in Alblasserdam. Donderdag heeft een voorbijganger melding gemaakt bij de gemeente Alblasserdam van illegale dump van puin op de Jan Smitkade nabij de aanlegplaats van de Waterbus in de wijk Alblasserwerf. Tussen het puin is asbestverdacht materiaal gevonden. De gemeente heeft de melding meteen doorgezet naar de Omgevings-

De gemeente neemt in dit soort situaties de benodigde voorzorgsmaatregelen. De plek is afgezet met bouwhekken, het puin is afgedekt met folie en er is een waarschuwingslint aangebracht. Bewoners van de wijk Alblasserwerf zijn inmiddels geĂŻnformeerd met een brief.

dienst Zuid-Holland Zuid (voorheen de Milieudienst) die hiervoor de bevoegde instantie is. Zij zullen onderzoeken of de stukjes inderdaad asbest bevatten. Onderzoek Maandag kwam een speciaal daarvoor bevoegd bedrijf dit onderzoek uitvoeren. Nadat het rapport binnen is, kan een deskundig bedrijf het materiaal opruimen. Naar verwachting zal het rapport op woensdag 17 of donderdag 18 juli gereed zijn.

Bekendmaking In de loop van volgende week wordt bekend of er sprake is van asbest of niet. Bewoners zullen dan opnieuw geinformeerd worden.

Ă votre service www.mulderautomotive.nl

nieuws Minder automatische brandmeldingen

3

accent Uitbreiding van de schuldhulpverlening

vrije tijd

17

Alles over de Paardenmarkt

sport

19

Robin van Persie even in Papendrecht

25

4 filetlapjes + 4 hamburgers

7,98

www.slagerijwestpolder.nl Johan de Vries, Ambachtelijke Slager Jan van Goijenstraat 18 Winkelcentrum Westpolder 3351 JN Papendrecht T. 078-6151005

g

tin

%

20

r ko

TR REK L300 L3 30 00 0

0odeO 202 DOOeen dDPesPodeOOen

KooJeveenÀetsennO Geen verzendkosten!

Inkoop van goud, zilver en munten

Alternatieve vierdaagse Ä­ÄžÄ­Ä˘ÄŤÄĄÄŻÄ˘Ä ÄĽÄąš Een uitdaging als de Vierdaagse van Nijmegen is wat veel gevraagd. Maar een Alternatieve Vierdaagse was er een die bijna tweehonderd vrijwilligers en 146 bewoners van Rivas zorginstellingen in Papendrecht wel aandurfden. Dinsdag vertrok een stoet bewoners en begeleiders van De Wieken richting zorgcentrum De Markt. De begeleiders zorgden er voor dat die bewoners in hun rolstoelen veilig op de Markt aankwamen. Verkeersbegeleiders zorgden voor de veiligheid, en Rode Kruizers hielden zelfs in hun vrije tijd een oogje in het zeil. Bij De Markt stonden die bewoners al te wachten op de stoet uit de Wieken die exact op de geplande tijd aankwam. Na zo’n wandeling is het even goed rusten en het glaasje drinken uit handen van weer nieuwe vrijwilligers kwam als geschenk. Na een korte rustpauze ging de nu met Marktbewoners uitgebreide groep richting zorgcentrum Waalburcht. Tot vrijdag is er iedere dag een dergelijke wandeltocht.

Alblasserdam FOTO: CHRIS WIJMANS

Raadhuisplein Cortgene 2, 2951 ED Alblasserdam

Elke donderdag 10:00 – 16:30 uur www.goudwisselkantoor.nl

Na de vacatures nu ook de familieberichten online. Kijk op: www.hetkontakt.nl/ familieberichten

Grote blauwe

hortensia

$DQELHGLQJLVJHOGLJYDQZRHWPGLMXOL

7 bloemen

â‚Ź 3,99

ZZZFQO

.QRUU%HUWROOL &DVD)LÇVWD HQ&RQLPH[ PDDOWLMGSDNNHWWHQ DOOHYDULDQWHQ SDNNHQ RI]DNNHQ

Ron’s Bloemensjop

$OOHFRPELQDWLHV PRJHOLMN

Iedere werkdag geopend van 8.30-20.00 uur Volop cadeau-artikelen van Rivièra Maison

Onderzoek naar bestuurlijke toekomst

įĢĤČďš Het Kontakt Edities houdt ook in 2013 een zomer(vakantie)fotowedstrijd.

6A7A6HH:GL66G9$K>?;=::G:CA6C9:C™ Een externe commissie gaat drie bestuurlijke modellen voor de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden in kaart brengen. Met dit voorstel van de gemeenten ging Commissaris van de Koning Jan Franssen vorige week akkoord. Bij het eerste model is de hele regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden (AV) het bestuurlijke uitgangspunt. Bij het tweede model wordt onderscheid gemaakt tussen een meer stedelijk en een meer landelijk gebied. Het derde model gaat uit van drie - gelijkwaardige - gemeenten. De directe aanleiding voor de huidige discussie in de AV is de ambtelijke kwetsbaarheid in de meeste gemeenten. Ook met het oog op alle nieuwe gemeentelijke taken. De burgemeesters zijn van mening dat deze ambtelijke kwetsbaarheid niet is op te lossen zonder ook de bestuurlijke (her)oriÍntatie daarbij te betrekken. De commissie heeft uiterlijk 1 februari 2014 haar rapport gereed waarin een aanbeveling wordt gedaan voor een duurzame bestuurlijke vormgeving van de AV en met daarvan afgeleid voorstellen voor de ambtelijke organisatie.

Hiermee zijn drie mooie prijzen te winnen: een gezinsfotoshoot ter waarde van 115 euro (beschikbaar gesteld door Foto Schievink uit Papendrecht), een Inventum kofďŹ epadapparaat ter waarde van 99,95 euro (beschikbaar gesteld door Witgoedspecialist Leerdam) en een canvasprint ter waarde van 55 euro (beschikbaar gesteld door Fotostudio Niestadt, Schoonhoven). Meedoen aan onze fotowedstrijd kan online: http://fotowedstrijden.hetkontakt.nl.

Alle riverdale

q WWW.FOTOWEDSTRIJDEN.HETKONTAKT.NL

20% KORTING

Verkeersschool Nederveen

Voor altijd wat anders... Westeind 85, Papendrecht Telefoon: 078-6410474 www.ronsbloemensjop.nl

Zomerfotowedstrijd Klaroen.nl/Kontakt

Snel je rijbewijs %LMGHNDVVDNULMJWXNRUWLQJ RSGHWRWDDOSULMV

C1000 Westpolder PAPENDRECHT

zie onze advertentie elders in deze krant

2 - 8 weken

www.nederveen.com 0184-614674

m.u.v. lopende aanbiedingen. Geldig vanaf donderdag 18 juli tott en met woensdag 24 juli 2013.

t

  Bloemetje versturen? www.westerlakenonline.nl voor nog meer aanbiedingen www. tuincentrum-westerlaken.nl


Familieberichten

Woensdag 17 juli 2013

Na de vacatures nu ook de familieberichten online. Kijk op: www.hetkontakt.nl/familieberichten het werd ochtend zijn we uitgevochten, vroeg de man we zijn uitgevochten, antwoordde de engel en hij tilde de man op, hield hem tegen het licht en zei: je bent doorzichtig, nu laat me maar los zei de man en de engel knikte en liet hem los

Totaal onverwacht is overleden mijn liefste man en beste vriend, onze broer, zwager en oom

Frederik Johannes Maasland Fred 4 juli 1951

Veel heb je ons gegeven, Veel heb je voor ons betekend Plotseling uit ons leven verdreven Blijf je in onze harten leven

Alblasserdam

Trijntje van der Voordenvan den Heuvel

Pietje van Maren - Scheffers sinds 5 juli 1984 weduwe van Arie van Maren

op de leeftijd van 86 jaar. in de leeftijd van 97 jaar.

Familie en vrienden

Cortgenehof 5 2951 EV Alblasserdam Wij willen samen met u afscheid nemen van Fred op vrijdag 19 juli om 13.00 uur in de Biesbosch aula van crematorium Essenhof, Nassauweg 200 te Dordrecht. Na het afscheid is er gelegenheid de familie te condoleren. Voor een laatste groet aan Fred graag één bloem.

Bedroefd vernamen wij dat plotseling is overleden onze gewaardeerde collega de heer

Fred Maasland Fred is bijna 47 jaar bij ons werkzaam geweest, hij was een bijzonder gedreven en vakbekwame collega. We verliezen in Fred een kleurrijke, karakteristieke collega die door velen gemist zal worden. Begin dit jaar heeft Fred besloten gebruik te maken van de mogelijkheid om met pensioen te gaan. Helaas heeft Fred hier niet lang van kunnen genieten. Onze intense gevoelens van medeleven gaan uit naar zijn nabestaanden. Wij wensen hen veel sterkte toe in deze verdrietige tijd. Managementteam en collega’s van IHC Merwede, Parts & Services BV. en de divisie Dredging.

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het plotseling overlijden van onze collega

Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Matthéüs 11 : 28

Met veel verdriet, maar dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

15 juli 2013

Gré Familie Maasland Familie Hol

Opgeven familieberichten

Bedroefd, maar ook dankbaar dat haar een verder lijden bespaard is gebleven, delen wij u mede dat na een kortstondig ziekbed van ons is heengegaan onze lieve tante en vriendin

Sinds 29 december 1997 weduwe van Cees van der Voorden.

Haaften: Adri van Maren Mary van Maren - Reuser Arjan

Correspondentieadres: J.C. Haak P. de Hoochplaats 254 2951 SM Ablasserdam

Wij wensen zijn vrouw, broer en overige nabestaanden veel sterkte in deze verdrietige tijd. Namens de directe collega’s van de afdeling Commerce IHC Parts & Services B.V.

De begrafenis heeft woensdag 17 juli plaatsgevonden op de begraafplaats aan de Kerkstraat te Alblasserdam.

Het Kontakt Edities bv Postbus 1, 2977 ZG Goudriaan Tel. 0183-583333 Fax 0183-583308

Bedroefd, maar dankbaar dat haar een verder lijden bespaard is gebleven, hebben wij afscheid genomen van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en omi

Johanna van VlaanderenHaan sinds 6 februari 1993 weduwe van Frans van Vlaanderen

Rotterdam, 2 juli 1916

Papendrecht, 10 juli 2013 Willy † en Floor Kees en Martha Frans † en Fien klein- en achterkleinkinderen

Haaften: Mari van Maren (in liefdevolle herinnering)

Berta van Maren - van Heusden Arina Vreeland: Mariëlle en Berry Onze dank gaat uit naar het verzorgend personeel van De Wittenberg, afdeling “Kriekenhof”, voor de liefdevolle verzorging. Haaften, 9 juli 2013 Correspondentieadres: Fam. E. Prijn Petersland 5 4175 BK Haaften De begrafenis heeft maandag 15 juli plaatsgevonden op de algemene begraafplaats te Haaften.

Zwaar werden de dagen, bang voor de nacht. Hoe moeilijk is het vechten, bij het ontbreken van kracht. Maar ondanks je verlies van de strijd om het leven, zijn wij dankbaar dat je nu eindelijk rust hebt gekregen.

Verpleeghuis ”De Wieken”, Papendrecht Correspondentieadres: Spinbolmolen 23, 3352 TA Papendrecht De crematie heeft woensdag 17 juli plaatsgevonden in het crematorium “Essenhof” te Dordrecht.

GRAFMONUMENTEN NATUURSTEENBEDRIJF NATUURSTEENBEDRIJF MIDDENBRABANT BRABANT b.v. MIDDEN b.v.

Kortakker6,6,4264 4264 Veen Kortakker AEAE VEEN Tel. 0416-691616 0416-691616 Tel. ALTIJDVOORDELIGER GOEDKOPER ALTIJD Met 500 grafmonumenten op voorraad. '(0((678,7*(%5(,'(6+2:52209$1'(5(*,2 kijk op www.natuursteenmiddenbrabant.nl

Na een liefdevolle verzorging in Verpleeghuis “Waerthove” is, voor ons toch nog geheel onverwacht, overleden mijn lieve vrouw, moeder, schoonmoeder en onze oma

Geertje Ruitenberg van Dam in de leeftijd van 81 jaar.

† 9 juli 2013 D. Ruitenberg Gerrit en Annemarie Jeroen Niels en Joyce

De Alblashof 7 2951 XR Alblasserdam De begrafenisplechtigheid heeft maandag 15 juli 2013 plaatsgevonden op de begraafplaats aan de Kerkstraat te Alblasserdam.

Het mooiste uit mijn leven is mij ontnomen

Ria van Wijk – Heeskens Bram Fred en Nicole Hessel Jasper

9 juli 2013

Voor meer rouwberichten en online condoleren Zie: www.rouwbericht.nl

E-mail: advertentie@klaroen.nl

Haaften: Mary Prijn - van Maren Ed Prijn Edwin en Lisa Marianne

Fred Maasland

We zijn dankbaar voor de jaren dat we met hem hebben gewerkt. Fred was een fijne collega op de afdeling.

Rouwadvertenties, dankbetuigingen en overige familieberichten kunt u tot dinsdagochtend 11.30 uur opgeven.

Alblasserdam, 11 juli 2013

* 14 maart 1932

Vanaf 1966 was Fred werkzaam bij IHC Parts & Services, waarvan de laatste jaren op de afdeling Commerce. Vanuit zijn jarenlange ervaring was Fred in staat om klanten snel en vakkundig te helpen. Deze rol was hem op het lijf geschreven en hij hield hierbij graag alle touwtjes zelf in handen. Als collega’s konden wij altijd bij hem terecht voor advies.

2

Rietvoorn 16 2954 BD Alblasserdam De crematie heeft maandag 15 juli plaatsgevonden in het crematorium “Essenhof” te Dordrecht.

TE KOOP AANGEBODEN

T.k. Mercedes benz. 250 dsl 1986, nw apk tot 15-7-2014, bel.vrij i.g.s. Tel. 0629534064. Gezocht: Van wie kan ik overnemen: "Pepijn en de doos der deugden" van Katie Velghe. A. de Vaal, Grondmolen 35, 3352 CB Papendrecht. tel. 078-6156485.

Uw huis laten schilderen? Wat oudere schilder schildert uw huis voor een betaalbare prijs. tel. 078-6912847 mob. 06 13742461

Karel de Schilder


q www.klaroen.nl

nieuws

Woensdag 17 juli 2013

3

Afsluitingen van de A15 in weekends

Veel minder nodeloze brandweermeldingen

įĢĤĦĬš Rijkswaterstaat voert tijdens vier weekenden in juli en augustus asfaltering- en onderhoudswerkzaamheden uit aan de A15 tussen de knooppunten Ridderkerk en Gorinchem. Ook worden er voegen vervangen. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan dertig minuten. Er zijn verschillende afsluitingen tijdens deze weekenden. Het gaat daarbij onder meer om vrijdag 19 juli 22.00 uur tot zaterdag 20 juli 22.00 uur; afsluiting A15 tussen knooppunt Ridderkerk en aansluiting N3 bij Papendrecht (richting Nijmegen). En van zaterdag 20 juli 22.00 uur tot maandag 22 juli 05.00 uur: afsluiting A15 tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Gorinchem (richting Nijmegen). Van vrijdag 26 juli 22.00 uur tot maandag 29 juli 05.00 uur wordt de A15 afgesloten tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Gorinchem (richting Nijmegen). Tijdens de werkzaamheden geeft Rijkswaterstaat korting op alternatief vervoer met de waterbus (alle verbindingen) en de trein (op het traject Gorinchem – Dordrecht). Kijk op www. vanAnaarBeter.nl onder werkzaamheden voor de mogelijkheden.

įĢĤĦĬš Begin van dit jaar is de brandweer van Zuid-Holland Zuid de strijd aangegaan met nodeloze automatische brandmeldingen. Dit heeft direct tot resultaat geleid, het aantal meldingen is enorm afgenomen. In de eerste vijf maanden van 2012 waren er nog 950 meldingen via het Openbaar Meld Systeem (OMS), vanaf 1 januari 2013 zijn er over dezelfde periode 650 OMS-meldingen geweest. Dit is een vermindering van 300 meldingen. De uitgevoerde acties hebben resultaat. In januari is de brandweer

van start gegaan met een computerprogramma waarmee ze iedere gebruiker van het Openbaar Meld Systeem, die een nodeloze melding veroorzaakt, een brief stuurt. In deze brief kunnen gebruikers uitgenodigd worden voor een gesprek, om zo samen te kijken naar verbeteringen in het meldsysteem. Door de gebruiker te wijzen op de technische mogelijkheden die er zijn, kunnen ze met hun eigen brandbeveiligingsbureau kijken wat voor hun object de beste oplossing is. De gesprekken zijn dan ook als zinvol ervaren door de gebruikers. Een

onechte brandmelding is ook voor een bedrijf of instelling niet wenselijk. De bedrijfsvoering stopt, er ontstaat onrust, maar ook de motivatie van het personeel kan afnemen. Gebruikers vinden het prettig om handsvaten aangeboden te krijgen, waarmee zij deze onechte meldingen kunnen voorkomen. Daarnaast is op landelijk niveau besloten om instellingen of bedrijven, die geen wettelijke verplichting hebben tot een doormelding van de brandmeldinstallatie naar de meldkamer van de brandweer, af te sluiten

van het Openbare Meld Systeem. Zij behouden uiteraard de brandtechnische installatie, zodat zijzelf intern gealarmeerd blijven worden bij een brandmelding. Deze instellingen of bedrijven zijn zelf in staat om brand te melden. De brandweer wil alleen echte brandmeldingen ontvangen via het Openbaar Meld Systeem. Verkeersveiligheid, inzetbaarheid voor echte incidenten en efficiency zijn de belangrijkste redenen waarom de brandweer het aantal nodeloze meldingen wilde verminderen.

Wethouder Koppenol (links) van Papendrecht en René Schouten van Van Lanschot Bankiers onthulden woensdag bij de Tiendzone een bankje dat geschonken is door de 275-jarige bank. FOTO: CHRIS WIJMANS

Inbraken, overlast en vernielingen ĭĞĭĢīġįĢĠĥıš De politie heeft het afgelopen weekend de handen vol gehad aan tal van meldingen van overlast, inbraken en vernielingen in Papendrecht. Op twee locaties is er ingebroken. In een woning aan de Vincent van Goghlaan, en in een kelderbox van een woning aan de Staringlaan. Een verkeerspaaltje op de rotonde bij het politiebureau viel ten prooi van vandalen. Ook de jeugd zorgde voor de nodige overlast, zo trof de politie zaterdagavond na een melding overlast vier jongeren aan op het schoolplein van de Kameleon. Ook waren er diverse meldingen van geluidsoverlast in Papendrecht.

Website met foto’s oud-Papendrecht ĭĞĭĢīġįĢĠĥıš Het Bewonerscollectief van de Hendrik Breitnerstraat in Papendrecht heeft na maanden werken een nieuwe website met 500 foto’s van oud Papendrecht gelanceerd. Op www.oud-papendrecht.nl is een grote collectie beeldmateriaal te zien.

Ondanks een valse start 50 jaar gehuwd ĞĩğĩĞİİİĢįġĞĪ š Rien en Berta van Dijken-Salomons uit Alblassedam vieren deze week hun vijftigjarig huwelijksfeest. Burgemeester Bert Blase kwam het echtpaar woensdagochtend feliciteren. Hij overhandigde hen tevens een

cadeau namens de gemeente Alblasserdam; het fotoboek over Kinderdijk. Rien (72) en Berta (70) leerden elkaar kennen op de Dam, waar in het verleden de ‘informele huwelijksmarkt’ van het dorp gehouden werd. Oorspronkelijk komen ze uit de provin-

cies Drenthe en Overijssel. “Er was daar weinig werk, dus kwamen onze ouders deze kant op”, verklaart Rien. Tijdens de eerste afspraak ging het al bijna gelijk mis tussen de twee. “Rien vroeg of ik achterop zijn brommer mee wilde rijden, maar hij gaf teveel gas, waardoor ik eraf viel.” Ondanks die valpartij zijn de twee bij elkaar gebleven en verknocht geraakt aan elkaar. Ze hebben in hun huwelijk twee dochters gekregen, die op hun beurt weer voor twee kleindochters gezorgd hebben. Rien is gedurende zijn werkzame leven jarenlang hoofd technische dienst geweest bij de gemeente Alblasserdam. Nu genieten ze van hun vrije tijd, die ze geregeld doorbrengen in de vrije en ongerepte natuur in het noorden van Zweden, waar één van hun dochters woont. Ook komende zomer gaan ze daar weer heen met een deel van de familie. Hun tweede dochter woont overigens in Alblasserdam.

™G^ZcZc7ZgiVkVc9^_`ZcbZiWjg\ZbZZhiZg7Zgi7aVhZ#

FOTO: BERT BONS

Het huwelijksjubileum is afgelopen zaterdag gevierd in de Alblashof in Alblasserdam.

Welkom bij SOP!autowas

Wasprogramma Sop! De Luxe Plus (velgen reinigen, wassen, bodemreiniging, drogen, wax, stofzuigen)

van €11,95 voor

€ 9,95

Aanbiedingen geldig t/m 23 juli Geldig tegen inlevering van deze advertentie

SOP! autowas Edisonweg 60 2952 AD Alblasserdam Tel. 078 2000379

Openingstijden Ma - Vr: 8:00 - 20:00 Za: 8:00 - 18:00 Zo: 10:00 - 17:00


Familieberichten

Woensdag 17 juli 2013

4

Weekaanbieding

Geldig op vrijdag en zaterdag

Begrafenis- en Crematieverzorging

TINEKE VAN DER JAGT Een waarborg voor verzekerde zorg en persoonlijke aandacht. Dag en nacht bereikbaar Tel. 078-6440777 b.g.g. 06-22421787 Fax 078-6440780

Ridderspoorhof 27 3355 BG Papendrecht tineke@vanderjagtuitvaart.nl www.vanderjagtuitvaart.nl

7FSIVVSt4QSJOHLVTTFOTt1BSUZUFOUFO 1PQDPSOt4VJLFSTQJOt)PUEPHNBDIJOFT -JNPOBEFLPF.FVCJMBJS%FDPSBUJFT ,JOEFSQSPHSBNNBTPQVXMPDBUJF

EENMALIG ZONNEBONK Gemaakt van “duinenmeel� Heerlijk licht meergranen

Zomertaart

 

www.kinder-evenement.nl 1BQFOESFDIU Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

Begrafenisonderneming

Stam Opgeven familieberichten Rouwadvertenties, dankbetuigingen en overige familieberichten kunt u tot dinsdagochtend 11.30 uur opgeven. E-mail: advertentie@klaroen.nl Het Kontakt Edities bv Postbus 1 - 2977 ZG Goudriaan Tel. 0183-583333 - Fax 0183-583308

Voor de verzorging van begrafenissen in de gehele Alblasserwaard en omgeving persoonlijke aandacht met respect voor uw wensen Molenstraat 153 2961 AK Kinderdijk

(0184) 68 52 40 (078) 691 90 05

slechts Molenstraat 143 0184-682515 Klipperstraat 12-a Kinderdijk www.bakkerij-stam.nl Nieuw-Lekkerland

wij zijn verhuisd

Altijd

RAAK

Meubels

U kunt nog steeds bij ons terecht voor in- en Verkoop van 2e hands meubels, witgoed en partijen. Nu ook nieuwe kinderkleding en tweedehands kleding Wij zijn ook gespecialiseerd in het bezemschoon opleveren van woningen Rivierplein 2, 6 en 12, Dordrecht 06-26436671

deze week: 18 t/m 24 juli

heerlijk vers,

punt WITTE PUNTJES:

6 VOOR 1,Alblasserdam: Makado-Center 36, tel: 078-6917488

Hendrik-Ido-Ambacht, Reeweg 76, tel: 078-6814376 Ridderkerk: Jan Steenstraat 7, tel: 0180-427767 Ridderkerk: Vlietplein 112A, tel: 0180-426075 Ridderkerk: Dillenburgplein 4, tel: 0180-417224 Let op! aanbiedingen lopen van donderdag t/m woensdag

dinsdag: Fijn volkoren voor 1.59

p van antiek Taxatie en inkoo t foto me n aanvrage aag per mail ontvangen wij gr


q www.klaroen.nl

nieuws

Woensdag 17 juli 2013

ingezonden

Mazelen (3) Als schrijver van het ingezonden stuk (1) van 3 juli jongstleden over de huidige uitbraak van mazelen wil ik hierbij graag reageren op de reactie van mevrouw M. Post uit Alblasserdam (Mazelen 2) van 10 juli. Ik wil niet een discussie losmaken in de Klaroen maar als er onjuistheden worden vermeld, die mogelijk toch tot angst bij ouders zouden kunnen leiden in de beslissing om hun kind wel of niet te laten vaccineren, lijkt het mij correct hierop te reageren. In mijn ingezonden stuk heb ik aandacht gevraagd voor de situatie van de mogelijke gevolgen van de mazelen als het kind niet is gevaccineerd tegen mazelen. Ik trek dit door naar andere infectieziekten als polio, rode hond en degelijke. Ik heb het willen opnemen voor het kind, dat zelf niet kan beslissen. In het belang van onze samenleving zouden deze ouders aangesproken moeten kunnen worden, met name door hun directe omgeving. Het kan eigenlijk toch niet zo zijn dat in een beschaafd land als Nederland kinderen ernstig beschadigd worden door de gevolgen van deze infectieziekten, terwijl dat door een eenvoudig prikje zou kunnen worden voorkomen. Als cijfers worden opgevoerd is het wel zaak deze cijfers goed te gebruiken en niet onjuist weer te geven. Op internet is dit eenvoudig terug te zien. Ik heb telefonisch contact gehad met twee artsen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Mevrouw P. Vermeer-de Bondt deelde mij daarbij mee dat bij het ‘LAREB’ in ’s-Hertogenbosch alle meldingen komen van bijwerkingen van geneesmiddelen, maar ook van vaccinaties. En deze worden onderzocht. Het RIVM deelt in deze resultaten, omdat zij ook bij het Rijksvaccinatieprogramma betrokken is. Volgens een rapport van het Lareb (rapportage RVP 2012) ontving men in 2012 1387 meldingen. Van alle meldingen zijn er 113 ernstig te noemen volgens de geldende internationale criteria, aldus de beschouwing en conclusies van dit rapport. De aard van de gemelde bijwerkingen zijn in de lijn met de afgelopen jaren. Men concludeert verder dat er geen signalen zijn gevonden voor nieuwe en/of verontrustende bijwerkingen. Er zijn na vaccinatie bijwerkingen mogelijk. Veelal blijven zij beperkt tot koorts en/of uitslag op de inentingplaats of de arm. Kinderen kunnen ook hangerig zijn. Mevrouw Post meldde mij dat er inderdaad drie kinderen zijn overleden in 2012, maar niet ten gevolge van, maar na inentingen. Dit is volgens deze arts nu het grote misverstand. Het onjuist/door elkaar gebruiken van de woorden ‘door (tengevolge van)’ en ‘na’ een vaccinatie. In de het rapport van het LAREB staat het duidelijk als volgt: In 2012 overleden drie kinderen na (!) een vaccinatie. Deze meldingen werden nauwkeurig onderzocht en waar mogelijk is alle informatie over het overlijden, zoals ziekenhuisgegevens, opgevraagd en betrokken bij de beoordeling. Een verband met vaccinaties werd in alle drie de gevallen van overlijden als onwaarschijnlijk beoordeeld. Ook is het melden van overlijden ten gevolge van de vaccinatie destijds bij de Mexicaanse griep en de inenting tegen baarmoederhalskanker onjuist. Bij de overleden kinderen in 2009 was een hartafwijking het gevolg van het overlijden. Alle deze informatie is vrij verkrijgbaar. Ik vind dat dus onjuist aangaande de reactie van mevrouw Post. Een eenvoudig telefoontje en daarbij de ontvangst van een aantal rapporten zetten alles objectief in en ander daglicht. Of mevrouw Post moet andere informatie hebben dan zowel het RIVM als het Lareb, wat de werkelijk oorzaak van het overlijden is geweest. Ouders kunnen te allen tijde alle informatie krijgen bij de eigen huisarts en/ of GGD. Onnodig angst creĂŤren draagt niet bij aan het oplossen om alle kinderen gevaccineerd te krijgen en infectieziekten, waaronder dus ook mazelen, rode hond en polio, uit te bannen in Nederland. Laat ieder kind dus het Rijksvaccinatieprogramma volgen, is dus mijn mening. Ad Tromp/Papendrecht

5

Vijftig jaar in dienst bij dezelfde baas ĞĊÄ&#x;ĊĞİİĢįĥĞĪ š Een halve eeuw in dienst bij dezelfde baas; Rob Roobol uit Alblasserdam beleeft het. Op 15 juli 1963 stapte hij op veertienjarige leeftijd binnen bij Assurantiekantoor Versluis in Rotterdam. “Ik had toen net de ULO achter de rug, die je toen nog in drie jaar kon doenâ€?, blikt Roobol terug. “Mijn ouders vonden het tijd voor me om te gaan werken en ik vond dat ook wel prima. Ik ben daar binnengestapt en nooit meer weggegaan.â€? De geboren Rotterdammer heeft zich als jongste bediende met van alles beziggehouden. “Op een gegeven moment mocht ik polissen gaan controleren en schades gaan afhandelen.â€? Intussen slaagde hij voor de vijfjarige handelsavondschool, die gelijkstond aan de HBS. Het assurantiekantoor van Versluis ging in 1998 samen met Stibbe Meyster, met Nationale Nederlanden als grootaandeelhouder. Een onomkeerbaar proces van schaalvergroting leidde in 2003 tot een grote fusie, waardoor Roobol terecht kwam bij kantoor Ridderpoort in Hendrik Ido Ambacht. In 2006 werd dat ING Assurantiekantoor. Op verzoek van zijn directeur verhuisde zijn werkplek naar het hoofdkantoor in Den Bosch, waar hij coĂśrdinator facility management werd. Deze nieuwe afdeling begeleidde de samenvoegingen en sluitingen van diverse kantoren in het land. Dit proces werd onlangs afgesloten. In 2011 werd de naam veranderd naar ‘Zicht Risico- en Verzekersadviseurs’.

Rob Roobol wordt op 24 juli 65 jaar. Vanwege de nieuwe wetgeving moet hij tot ĂŠĂŠn maand na zijn 65e door blijven werken. Zijn afscheidsreceptie is daarom gepland in de laatste week van augustus. Bijna had hij het jubileum niet mee kunnen maken. Op 1 augustus vorig jaar werd hij getroffen door een hartinfarct. “Mijn eerste gedachte was; nu kan ik die vijftig jaar niet meer halen. Ik was er behoorlijk op gefocust om het jubileum mee te maken. Want het is in deze tijd zĂł uniek dat iemand zo

lang bij dezelfde baas blijft. Mijn directeur kwam op bezoek en adviseerde me om het rustig aan te gaan doen en te stoppen met werken. Dat is een begrijpelijke reactie, maar ik wilde dat niet! Ik heb drie maanden rust genomen en ben weer aan de slag gegaan. Het blijven werken tot dit moment gaf me meer rust dan stoppen met werken. Ik heb geen spijt gehad!� Rob Roobol, die na enkele omzwervingen in Hendrik Ido Ambacht en Papendrecht sinds 2010 in een fraai ap-

partement aan de Kraanbaan in Alblasserdam woont, kijkt met veel plezier terug op zijn arbeidzame leven, dat hij na 50 jaar bij dezelfde baas mag afsluiten. De grootste verandering in die periode noemt hij de contacten met klanten, die er vroeger meer waren dan tegenwoordig. “Het leven is zakelijker geworden. Daar doe je niets aan, maar ik ben wel blij dat ik de tijd van de persoonlijke relaties meegemaakt heb. Ik kende ieders verhaal en dat zorgde ervoor dat je betrokken was bij elkaar.�

™GdWGddWdaW^_[Za^X^iVi^Z`VVgiZc!]Ziad\dkVco^_cWZYg^_[ZcZZc[gVV^ZWdhWadZbZciZgZgZkVc]Zi_jW^aZjb#

FOTO: BERT BONS

Interval dicht in de zomervakantie

Hoog cijfer voor christelijke scholen

Ä­ÄžÄ­Ä˘ÄŤÄĄÄŻÄ˘Ä ÄĽÄąš Vanaf zaterdag 20 juli tot en met zondag 25 augustus is jeugdcentrum Interval gesloten voor publiek. Op maandag 26 augustus wordt het seizoen weer geopend met de zomerpretdagen voor de kids van zes tot en met twaalf jaar. Voor meer informatie over de zomerpretdagen kan men surfen naar de website van Interval. Daar staat tevens het programma van het nieuwe seizoen.

ĞĊÄ&#x;ĊĞİİĢįĥĞĪš De christelijke basisscholen van Stichting PCOAZ in Alblasserdam, Ridderkerk en Zwijndrecht zijn door hun leerlingen van groepen 5 tot en met 8 wat betreft tevredenheid gewaardeerd met een 7,9.

q WWW.INTERVALPAPENDRECHT.NL

Fotowedstrijd met Strandballen Ä­ÄžÄ­Ä˘ÄŤÄĄÄŻÄ˘Ä ÄĽÄąš Op beide locaties van basisschool ’t Kofschip wordt een fotowedstrijd georganiseerd. De kinderen hebben een mooie strandbal mee naar huis gekregen voor de zomervakantie. De opdracht luidt: ‘Wie maakt de mooiste, leukste, spannendste, ontroerendste vakantiefoto van deze zomer?’. De foto’s kunnen na de zomervakantie worden ingeleverd en zullen op een centrale plek in de school worden opgehangen. Er zijn ook prijzen te winnen.

Timmerdorp en Dikke Banden Race čČĢIJĴĉĊĢĨĨĢįĊĞčĥš Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen van dinsdag 23 tot en met donderdag 25 juli bouwen aan het timmerdorp in NieuwLekkerland. Het wordt georganiseerd door speeltuin Middelweg, waar kinderen zich kunnen inschrijven. Er wordt steeds gewerkt van 10.00 tot 12.30 uur. Deelnemers moeten hun eigen hamer meenemen. De prijsuitreiking is op vrijdagochtend. Op donderdagavond 25 juli is er Dikke Banden Race in de straten rondom de speeltuin. De start is om 19.00 uur, in verschillende leeftijdsgroepen van zeven tot en met twaalf jaar, met een ronde voor volwassenen. Inschrijven bij de speeltuin.

In april van dit jaar is er onderzoek gedaan naar de tevredenheid van leerlin-

gen, ouders en leerkrachten op alle twaalf PCOAZ scholen. De PCOAZ scholen vinden ouderbetrokkenheid en het partnerschap van ouders en school erg belangrijk. Daarom is het belangrijk om de tevredenheid van ouders ook te meten. Ouders zijngemiddeld tevreden over de school van hun kind en de kwaliteit van het onderwijs:

Vooruit dan maar! DONDERDAG - VRIJDAG - ZATERDAG

Kip satĂŠ blokjes

 +%#+!(!& ! $!$

50

500 gram

4.

Gebraden spareribs 500 gram

7.

Woensdag 24 juli

Gesloten

Zaterdag van 11.00 tot 15:00 uur

Broodje hamburger

00

1.

MAANDAG - DINSDAG

BBQ worst 4 stuks voor

00

3.

Gyros steak

50

7,5. Veel ouders (meer dan 90 procent) zijn tevreden over de omgang van leerkracht met leerlingen, de begeleiding van kinderen en de sfeer en inrichting van het schoolgebouw. Verbeterpunten zijn de veiligheid op weg naar school, hygiĂŤne en netheid binnen school en de speelmogelijkheden op het plein.

%.&# &*$"% $'!(""$"!#! $! $'

100 gram

25

1.

DONDERDAG

3 heerlijke malse biefstukjes

i.v.m. de Paardenmarkt

6.

00

Rundergehakt

$

Half om half gehakt $ VLEESWAREN

3.50 3.00

Heerlijk fris!

Ei tomaat salade 100 gram Zomers duo!

Bakje huzarensalade en bakje kartoffelsalade samen

Salami 100 gram Voor broodje gezond!

Boerenham 100 gram + gratis bakje saus voor op de boerenham!

Meesterslager Arie Bakker !#!-%%$ -  OPENINGSTIJDEN -)"-" ''$|-+ ''$|($- ''$

1.00 4.00 1.25 2.25

Voor nog meer informatie, tips en recepten ga dan naar www.alblasserdamsnieuws.nl en klik onze advertentie aan


Een dijk van een dorp! Gemeentehuis

Dit leeft in de Raad

woensdag 17 juli 2013 Gemeenteraad met reces

Bezoekadres Cortgene 2, 2951 ED ALBLASSERDAM telefoon 14078 (vijfcijferig) fax 078-770 81 43 Meer informatie over bellen met 14078 vindt u op onze website in het digitaal loket. De gemeentewinkel: het loket van de gemeente Alblasserdam

De gemeenteraad is tot en met 30 augustus met reces. In deze periode zijn er geen activiteiten voor

In de gemeentewinkel vindt u de balies van de teams Burgerzaken, Bouw- en Woningtoezicht en Vergunningverlening, evenals het Zorgloket.

De openingstijden van de gemeentewinkel zijn: Burgerzaken: H maandag t/m vrijdag: 9.00 – 12.00 uur H maandagavond: 17.30– 19.30 uur (op koopavond kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels uit de gemeentelijke basisadministratie) H woensdag: 9.00 – 15.00 uur (doorlopend) Bouw- en Woningtoezicht en Vergunningverlening: H maandag t/m vrijdag: 9.00 – 12.00 uur H woensdag: 9.00 – 15.00 uur (doorlopend) Zorgloket: H maandag t/m vrijdag: 9.00 – 12.00 uur Ondernemersloket: Bellen voor een afspraak met de accountmanager bedrijven, Esther Smit, telnr. 06-45925638 Begraafplaats in de Kerkstraat telefoon en faxnummer: 078-770 60 31

Externe activiteiten college van B&W DATUM/ TIJD

ACTIVITEIT

LOCATIE

22 juli 2013 14.00 uur – 15.00 uur

Inloopspreekuur bibliotheek

Bibliotheek

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Activiteiten bouwen, slopen en het veranderen van een Rijksmonument: Voor : het restaureren/verbouwen van boerderij Souburgh (rijksmonument) Locatie : Kortland 51 Datum besluit : 5 juli 2013

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure

Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Activiteit kappen van bomen: Voor : het vellen of doen vellen van een houtopstand (28 bomen) Locatie : Vinkenwaard Noord Datum besluit : 8 juli 2013 Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen binnen zes weken na de dag van verzenddatum van deze besluiten. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaar moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam. Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B (Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam). Vergunningen en Meldingen, 17 juli 2013

Verlengen beslistermijn aanvraag om een omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij hebben besloten de volgende aanvragen om omgevingsvergunning te verlengen met een beslistermijn van 6 weken: Voor Locatie Datum besluit Voor Locatie Datum besluit

: een tijdelijk onderwijsgebouw met 1 lokaal : Lelsstraat 2 : 9 juli 2013 : het uitbreiden van een gekoelde op- en overslagloods : Nieuwland Parc 121 : 11 juli 2013

Ingediende aanvragen om een omgevingsvergunning

www.alblasserdam.nl

Voor vragen of opmerkingen over de gemeenteraad kunt u de griffie bereiken via telefoonnummer 14078 of door mail te sturen naar griffier@alblasserdam.nl. Vanaf woensdag 21 augustus zullen er weer berichten vanuit de raad op deze pagina verschijnen.

Activiteit bouwen: Voor : het bouwen van een schuur Locatie : Scheepsbouwplein 7 Datum ontvangst : 8 juli 2013

Alblasserdam). Ook het indienen van een mondelinge reactie is mogelijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de ter inzage ligging, een telefonische afspraak te worden gemaakt met de afdeling RMO (078) 7706107. Er is geen mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen op de anterieure overeenkomst.

Gemeentenieuws BEKENDMAKINGEN

Gaat u naar de gemeentewinkel met een vraag of verzoek? Kijkt u dan eerst in het digitale loket van onze website www.alblasserdam.nl. Dit loket is 24 uur per dag, 7 dagen in de week beschikbaar. Naast het vinden van informatie, kunt u hier ook veel producten en diensten online aanvragen en betalen.

de raad. Op dinsdag 3 september begint het politieke seizoen met de Drechtstedendinsdag. Op het Raadsinformatiesysteem verschijnen vanaf de laatste week van augustus agenda’s en uitnodigingen voor commissie- en raadsvergaderingen. Het Raadsinformatiesysteem is te vinden via de gemeentelijke website www.alblasserdam.nl.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit bouwen en het veranderen van Rijksmonument: Voor : het aanbrengen van geluidsisolerende maatregelen woning Locatie : Oost Kinderdijk 4 Datum ontvangst : 5 juli 2013 Activiteit in- uitrit: Voor : het maken van uitrit Locatie : Polderstraat 48 Datum ontvangst : 4 juli 2013 Activiteit kappen van bomen: Voor : het vellen of te doen vellen van een houtopstand (1 dode kastanje en 5 coniferen) Locatie : Kortland 51 Datum ontvangst : 8 juli 2013

Tegen de hiervoor genoemde aanvragen kan op dit moment geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dat kan pas nadat het college over deze aanvragen heeft beslist. Die beslissing wordt eveneens bekend gemaakt in deze krant.

Ontwerpbestemmingsplan Werkgebied – deelgebied Nieuwland en anterieure overeenkomst Burgemeester en wethouders van Alblasserdam maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat met ingang van 19 juli 2013 gedurende zes weken het ontwerp van het bestemmingsplan “Werkgebied – deelgebied Nieuwland”. Conform 6.24 Wro is een anterieure overeenkomst afgesloten. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt conform artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) vanaf 19 juli 2013 voor zes weken ter inzage. Voor de realisatie van een containertransferium in Alblasserdam is recent het bestemmingsplan “Containertransferium” vastgesteld. Na vaststelling van dit bestemmingsplan bleek echter dat de exploitant (Havenbedrijf Rotterdam) van het terrein niet alle ruimte nodig heeft. Hierdoor blijft er een gebied over van circa 2,7 hectare, waarop door de toegekende specifieke bestemming “Bedrijf – Containertransferium” geen andere bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan. Doel van bestemmingsplan “Werkgebied - deelplan Nieuwland” is deze gronden te voorzien van een algemene bedrijfsbestemming waardoor ter plaatse bedrijvigheid is toegestaan.

Nadere informatie over het ontwerp bestemmingsplan kan worden gekregen op de genoemde afdeling in het gemeentehuis. Het gemeentehuis is geopend op werkdagen van 09.00 - 12.00 uur en de maandag- en woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Indien u niet in de gelegenheid bent tijdens de openingsuren het plan in te zien, kan na telefonische afspraak een ander tijdstip worden bepaald. Alblasserdam, 17 juli 2013 Burgemeester en wethouders van Alblasserdam

Paardenmarkt 24 juli 2013 Op woensdag 24 juli 2013 vindt de jaarlijkse Sint Jacobus Paardenmarkt plaats in en rondom de Kerkstraat in Alblasserdam. De markt begint ’s morgens om 8.00 uur. Op de markt zijn paarden, pony’s en kraampjes. Ook rijdt er een paardentram. Eigenaren van pony’s en paarden krijgen een premie om hun dieren op de markt te laten zien. Voor een paard is dit €15,-, voor een pony €10,-. Rond 11.30 uur is er onder de aanvoerders van de paarden en pony’s een verloting van kleine geldprijzen. Ponykeuring Een alternatieve locatie voor de traditionele ponykeuring is met ingang van vorig jaar gevonden op het grasveld naast dierenweide de Plantage. Deze locatie bleek hiervoor zeer geschikt. De ponykeuring zal weer naast de Plantage worden gehouden. De ponykeuring begint om 10.30 uur. Grote loterij Bezoekers van de markt kunnen op drie plaatsen loten kopen voor de grote Sint Jacobus Paardenmarkt loterij: bij basisschool de Schalm in de Kerkstraat, bij een kraam bij de paarden en in de Waalsmondelaan. Een lot kost €0,50. Tot nu toe zijn elk jaar alle 5500 loten binnen 4 uur verkocht. Avondprogramma Van 18.50 uur - 21.20 uur is er op het grasveld tussen de Roemer Visscherstraat en de Hobbemalaan een spectaculair hippisch festijn. Het programma ziet er als volgt uit. 18.45-19.00 19.00-19.30 19.30-19.45 19.45-20.15 20.30-20.50

Het ontwerp van het bestemmingsplan en de zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst liggen van 19 juli 2013 t/m 29 augustus 2013 voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis (gedurende de openingstijden). De stukken zijn ook digitaal in te zien en te downloaden op www.alblasserdam.nl (bouwen, wonen en milieu, bestemmingsplannen, ontwerp bestemmingsplan Werkgebied - deelplan Nieuwland) en op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO. 0482.bpwgdpnieuw076-ow01) Binnen genoemde termijn kan een ieder zijn of haar zienswijze over het ontwerpplan schriftelijk kenbaar maken bij de gemeenteraad (Postbus 2, 2950 AA

20.50-21.20

Muzikale opluistering door de The Original Evergreen Jazzband Speel uw spel Loterij Ringsteken Optreden Dennis Mieras Spectaculaire glamourshow door de “The Thunderguys” Stoelendans

Donateurs Het comité Sint Jacobus Paardenmarkt wil tijdens de markt nieuwe donateurs werven. Particulieren kunnen voor €12,- per jaar vriend of vriendin zijn van Sint Jacobus. Voor bedrijven geldt een minimale bijdrage van €45,- per jaar. Meer informatie over de paardenmarkt bij Marcel Sels, secretaris van het Sint Jacobus Paardenmarkt Comité, tel.: 06-22233278.

Vervolg op volgende pagina


gemeente-info

Woensdag 17 juli 2013

7

Gemeentenieuws Verkeersmaatregelen paardenmarkt/wielerronde 24 juli 2013

Dringende oproep om overhangend groen te snoeien

Vanwege de jaarlijks terugkomende St. Jacobus Paardenmarkt en de Rabobank Wielerronde zullen er op dinsdag 23 juli 2013 en woensdag 24 juli 2013 een aantal tijdelijke verkeersmaatregelen worden getroffen.

Het groeiseizoen is in volle hevigheid losgebarsten. Na het warme weer en de regen van de afgelopen weken heeft er weer veel groei aan bomen en struiken plaats gevonden. Iedereen wordt daarom verzocht eens kritisch naar het groen in de tuin te kijken en zo nodig de snoeischaar ter hand te nemen om over de openbare weg hangen groen flink terug te snoeien. Het voorkomt veel ergernis en gevaarlijke situaties. Wij bedanken u voor uw medewerking.

Het gaat om de volgende maatregelen: 1. Op dinsdag 23 juli 2013 om 18.00 uur tot woensdag 24 juli 2013 om 18.30 uur geldt een algemene geslotenverklaring op de volgende wegvakken: N Kerkstraat, tussen Dam en Meursingstraat; N Waalsmondelaan, tussen Kerkstraat en Van Eesterensingel; en N Reederijstraat. 2. Op dinsdag 23 juli 2013 om 18.00 uur tot woensdag 24 juli 2013 18.30 uur zal het eenrichtingsverkeer opgeheven worden op de volgende wegvakken: N Van der Leestraat; N Oude lijnbaan; N Zeevaartstraat, tussen Von Lindernstraat en Waalsmondelaan. 3. Op woensdag 24 juli 2013 tussen 07.00 uur en 20.00 uur geldt een algemene geslotenverklaring op de volgende wegvakken: N Van Eesterensingel, tussen Groene Zoom en Waalsmondelaan; N Waalsmondelaan, tussen Van Eesterensingel en Randweg; N Randweg, tussen Plantageweg en Vondellaan; N Plantageweg, tussen Randweg en Zeevaartstraat; N Noachstraat; N Batavierenstraat; en N H.J. de Haanstraat. 4. Op woensdag 24 juli 2013 van 07.00 uur tot 22.00 uur zal het eenrichtingsverkeer opgeheven worden op de volgende wegvakken: N Van Eesterensingel, tussen Waalsmondelaan en Meursingstraat; N Touwslagersstraat; N Noachstraat; N A.G. Smitstraat; N Baanderstraat; N Weverstraat; N Lelstraat, tussen Cornelis Smitstraat en Van Eesterensingel; en N Vroegestraat, tussen Cornelis Smitstraat en Van Eesterensingel. 5. Op woensdag 24 juli 2013 tussen 18.00 uur en 22.00 uur geldt een algemene geslotenverklaring op de Roemer Visscherstraat. 6. Op woensdag 24 juli 2013 om 22.00 uur tot donderdag 25 juli 2013 02.00 uur geldt een algemene geslotenverklaring op de Polderstraat, tussen Dam en Oranjestraat. 7. Op woensdag 24 juli 2013 om 07.00 uur tot donderdag 25 juli 2013 02.00 uur wordt de gewichtsbeperking op de Oude Torenweg opgeheven. 8. Op woensdag 24 juli 2013 wordt voor lijn 89 en lijn 90 de gehele dag een tijdelijke bushalte ingesteld aan beide zijden van de Edisonweg. T/m 21.00 uur wordt voor lijn 16, 89 en 90 een tijdelijke bushalte ingesteld ter hoogte van de moskee op de Sportlaan.

Afzwemmen Woensdag 10 juli was het weer afzwemmen in Zwembad Blokweer. De laatste keer voor de grote vakantie zwommen er weer 100 kinderen voor een diploma. Sommige kinderen hebben er lang voor moeten werken andere wat minder maar het uiteindelijke resultaat is voor ieder kind een diploma. Onbezorgd spelen in en om het water is voor ouders een hele geruststelling in onze waterrijke gemeente vooral nu de vakantie begonnen is. Voor diploma A zijn geslaagd: Alieke van Wijngaarden, Catherin Sendy, Christa Bons, Colin Kreeberg, Corine van Wingerden, Daniël Bos, Daphne van Egmond, Deborah Jongeneel, Dennis van Ouden, Eline van de graaf, Emma van der Gouwe, Invana Kroone, Janneke Peters, Janno Blok, Janyne van der Rhee, Jasper Krocké, Jeroen Hak, Jochem Verlinde, Joël Bahlman, Joël Gorlitz, John Aantjes, Jurjan Tuin, Justin Burggraaf, Kemal Saglam, Laura van de Wiel, Leander Muilwijk, Leanne Groeneveldt, Lennard Oosterom, Lennard Ritskes, Lieke van Vugt, Lieke Roggeveen, Lucas Schinkelshoek, Marijn Beukers, Marijn Goedhart, Marit van der Voet, Marjolein Verschoor, Matthé van den Berg, Matthijs van Rosbergen, Mick Blaak, Nick Kolenbrander, Nina van Middelkoop, Pepijn Schaper, Rafiq el Hamouni, Rebecca Schuurink, Rens Karst, Robin ter Wolde, Saffira den Boer, Sam Groenendijk, Sophie Bouter, Sophie van Hattem, Tessa van der Sluis, Theunis Huurman, Thirza van Kooten, Tiara Vink, Wietse Neeleman, Yamila Alderliesten. Voor diploma B zijn geslaagd: Anouk den Hartog, Arnoud Verloop, Ben Leeuwis, Björn Stuij, Britt Besteman, Britt Koolmees, Corné Roobol, Demi de Witte, Eline Paans, Emanuel de Bie, Gwenn van den Ende, Hidde Schouwenaar, Hielke de Looff, Jarmo van Os, Jelle van Gorsel, Kirsten Groenendijk, Kyra de Bruijn, Leonard Ritskes, Lucas Eisinga, Marcella den Dool, Mari Jane Esquivel, Olivia Hubers van Asssenraad, Sterre Bongers, Sven Malschaert, Tim van Genderen, William van Dijk, Yuliana Stuij. Voor diploma C zijn geslaagd: Anne Ruth van der Linden, Ayoub Ameziane, Charlotte de Haan, Elze de Wolf, Janneke Westra, Joanne de Wolf, Jonathan Vonk, Lidy-Anne Oudshoorn, Lotte van Houwelingen, Mart-Jan Oudshoorn, Matthew Doorn, Pieter Twigt, Ralph van Vliet, Rick de Rijk,

T.k. 3 zwarte h. kunstst. koffers i.g.s. m. wln 70x65x20 €25,-, €10,- p.s. Tel. 0622930895.

T.k. David Eddings complete serie boeken, 36 dln + 18-dlg wereldberoemde jeugdboeken zoals Robin Hood - Negerhut - Mohikanen - Ben Hur - David Copperfield. Tel. 06-21265391.

T.k. vicon kunstmeststrooier, getrokken, 1250 ltr m. afdekzeil. Tel. 0345-503816.

T.k. B2.00L2.90m. 6913176.

TE KOOP AANGEBODEN

Thomas Smit, Tino Metselaar, Tobias Kooijman. Personeel van Sportcentrum Blokweer feliciteert iedereen met dit geweldige resultaat. Na de grote vakantie beginnen alle zwemlessen weer in de week van 2 september. Wij wensen U een fijne zonnige vakantie toe met veel waterplezier.

Op vakantie met bijstandsuitkering? Meld het op tijd! Nu de schoolvakanties voor de deur staan, wijst de Sociale Dienst Drechtsteden mensen met een bijstandsuitkering nog eens op hun rechten en plichten. Dit om te voorkomen dat zij per ongeluk de regels overtreden en daardoor in de problemen komen. Wie een uitkering heeft en op vakantie gaat, moet dit vooraf melden bij de sociale dienst. Gebeurt dit niet, dan kan dit gevolgen hebben voor de uitkering. De Sociale Dienst Drechtsteden vindt het belangrijk dat klanten weten waar ze aan toe zijn als ze een bijstandsuitkering ontvangen en wijst hen daarom regelmatig op hun rechten en plichten. Nu de vakantieperiode aanbreekt, brengt de dienst de ‘spelregels’ over vakanties weer onder de aandacht. Wie een bijstandsuitkering ontvangt, mag maximaal 4 weken per jaar naar het buitenland, ongeacht of dit voor vakantie is of voor iets anders. Wel is het belangrijk dit verblijf in het buitenland vooraf te melden bij de sociale dienst. Anders kan het gevolgen hebben voor de uitkering. Ook vakanties binnen Nederland moeten vooraf worden gemeld.

Prijzen winnen met afval In juli en augustus 2013 maakt u met uw grof tuinafval kans op een workshop meubels restaureren. Of de hoofdprijs aan het einde van het jaar: een meubelstuk van steigerhout naar keuze ! Breng uw grof tuinafval naar de milieustraat Noordpolder aan de Crezeepolder 9 te Hendrik-Ido-Ambacht. Kijk voor de voorwaarden op www.hvcinzameling.nl. Gooi niet weg, lever in! De gemeente Alblasserdam is gestart met de campagne ‘Gooi niet weg, lever in!’ van HVC en Wecycle. Een oude televisie of kapotte koelkast? Gooi het niet weg maar lever het in. Ook spaarlampen, MP3-spelers, keukenmixers en alle andere elektrisch apparaten kunnen worden ingeleverd om te recyclen. Bijna 90% van het materiaal kan weer worden gebruikt om nieuwe producten te maken, en dat is natuurlijk heel goed voor het milieu: niet weggooien of laten liggen, maar inleveren! Inleveren kan bij de elektronicawinkel als u een nieuw apparaat koopt, bij de kringloopwinkel of bij het afvalbrengstation aan de Crezeepolder te Hendrik-Ido Ambacht. Grof vuil Vanaf 1 april 2013 wordt het grof vuil niet meer gratis aan huis opgehaald maar alleen nog tegen een geldbedrag van €54,45. Heeft u grof vuil dat herbruikbaar is dan kunt u het nog wel gratis laten

Is it a

1

minute”

aanbiedingen :

2

“last “last minute” minute” Een Hangmand, voor aan de Gladiolen, dé zomerkoning onder de snijbloemen! Zware bossen, diverse muur of schutting. Diverse kleuren leverbaar. Compleet trendy kleuren. Normaal E 3,95 per bos. opgemaakt normaal E 11,95 Nú E 2,95 per bos, Nu voor slechts 2 bossen voor E E

8,95

6,95

5,00

Oosterparkweg 15 Ridderkerk Tel: 0180 - 42 45 46 Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 8.30 tot 17.30 uur. vrijdag koopavond tot 21.00 uur www.bloemenjungle.nl - www.bloemetjebestellen.nl

Bloemen, planten en woondecoraties

Telefonische bereikbaarheid HVC De klantenservice van HVC is op werkdagen van 8.00-17.00 uur te bereiken op 0800-0700. Mailen kan ook: klantenservice@hvcgroep.nl.

Meldlijn Openbare ruimte: snel via Alblasserdam.nl

Via onze website www.alblasserdam.nl kunt u snel, digitaal een melding doen wanneer u vragen of opmerkingen heeft over gebreken en ongemakken in de openbare ruimte (bijvoorbeeld een kapot speeltoestel, een gat in de bestrating, of dode bomen).

Een dijk van een dorp!

boy or is it a girl? VAN DE MAAND

Geldig t/m zaterdag 29 juni

Een glazen vaas, opgemaakt 3 met st “la zomerse minute” bloemen. Compleet normaal E 9,95 Nu voor slechts E

Klein chemisch afval Het Klein Chemisch Afval wordt niet meer opgehaald met de chemokar. Klein chemisch afval zoals batterijen, naalden, medicijnen, spaarlampen, verf en accu’s kan vaak weer worden ingeleverd bij de winkel waar het gekocht is. Batterijen kunt u kwijt in de daarvoor bestemde zuilen in de supermarkt. In winkelcentrum Makado staat zo’n batterijenbox. Medicijnen en naalden kunt u inleveren bij de apotheek. Al het klein chemisch afval kan worden ingeleverd bij het afvalbrengstation aan de Crezeepolder 9 te HendrikIdo-Ambacht.

BABY

T.k. stereoset radio en cdspeler, 2 boxen zwart, 2 jr oud i.g.s. €25,-; 1-pers. opkl.bed nw op wln en hoes €25,-. Tel. 06-49466466.

Eindelijk“lasvakantie ! OP=OP !!! t ´ Onze

Kringloopcentrum Alblasserdam Het Kringloopcentrum Alblasserdam is blij met uw overtollige voorraden. Geef het af op de Hertzweg 4b of laat het gratis ophalen. Tel 06 19709395. Maandag 13.00-17.00 uur. Dinsdag t/m zaterdag 9.30-17.00 uur. Mailen kan ook: info@kringloopcentrumalblasserdam.nl. Meer informatie op www.kringloopcentrumalblasserdam.nl.

Afvalnieuws

TK Bromscooter merk Berini sport blauw kenteken, slechts 50 km mee gereden (zgan) prijs € 850 tel 0786912393 of 06-15505565

kippenhok Tel. 078-

ophalen door de kringloopwinkel. U kunt het afval ook zelf wegbrengen naar het afvalbrengstation aan de Crezeepolder 9 te HendrikIdo-Ambacht. Hier zijn geen kosten aan verbonden. HVC stelt vier gratis aanhangwagens ter beschikking die voor de duur van 2 uur zijn te gebruiken. De aanhangers staan bij DU-DO Aanhangwagens in Dordrecht, 078-6160778 en bij Opnieuw&Co, 078-6417966 (www.opnieuwenco.nl). Voor mensen die slecht ter been zijn en mede daarom geen auto hebben of auto kunnen rijden zet Stichting Welzijn Alblasserdam vrijwilligers in om het grof vuil naar het afvalbrengstation te transporteren.

Klaroen.nl verschijnt iedere eerste week van de maand met een babypagina. Geef ook uw pasgeboren baby een plekje op deze pagina! En maak kans op een cadeaubon van € 20,00.

Auto wassen?

Graag ontvangen wij van u de volgende informatie: - Geboortedatum - Roepnaam - Geboortegewicht - Digitale foto van uw baby - Plaatsnaam - Namen ouders

Nu bij Toyota Schouten Kelvinring 50, Alblasserdam

Een uitgave van

Edities bv en Koninklijke BDU Uitgevers bv

Ons uitgangspunt is om alle baby’s op deze pagina te plaatsen. U kunt bovenstaande gegevens mailen naar: advertentie@klaroen.nl


publicaties

Woensdag 17 juli 2013

Lekker zomers bij bakkerij Vlot

We knippen een stuk van de prijs af! ACT IE ! ACT IE !

Let op!

Heerlijke

8

Aardbeienschelpen met of zonder slagroom

JUbä'-- !jccf

349,-

HUSQVARNA 128 R

JUbä)'- !jccf

28 cm³, 0,8 kW, 5 kg. Smart Start, Auto return stopschakelaar en incl. maaimes en trimmerkop.

HUSQVARNA 135 R

479,-

Bij 6 kersverse

34,6 cm³, 1,4 kW, 6,8 kg. X-Torq motor, Auto return stopschakelaar, verstelbaar stuur en incl. maaimes en trimmerkop.

ACT IE !

krentenbollen

ACT IE !

nu zak van 6 kersverse witte/

bruine broodjes

5 stuks

JUbä'-JUbä '-- !jccf

voor

50 5.

00 1.

per stuk 1.95 nu 5 voor

Lekker voor onderweg

Kersverse

349,-349

HUSQVARNA 122 HD 45

JUbä*)JUb ä *)- !!jccf jccf

21,7 cm³, 0,6 kW, meslengte 45 cm, 4,6 kg. Smart Start, Auto return stopschakelaar, low noise motor en Low Vib.

HUSQVARNA 122 2 HD 60

HUSQVARNA 543 RS

579,-

40,1 cm³, 1,5 kW, 7,4 kg. X-Torq motor, Stand alone starter, Combi-beschermkap, heavy duty koppeling en incl. maaimes en trimmerkop.

H O EN EN , TI S H A N D SC M ET G R AT ER M IN G O O R BE SC H BR IL EN G EH ,5 0 T.W.V. € 38

21,7 cm³, 0,6 kW, meslengte engte 60 cm, 4,9 kg. Smart Start, Auto return stopschakelaar, pschakelaar, low noise motor, Low Vib en draaiende achterhandgreep, 5 standen.

Appeljantjes

Kwarkbollen

465,-

Meer productinformatie op www.husqvarna.nl Ga voor een deskundig aankoopadvies naar uw geautoriseerde Husqvarna dealer:

per stuk 0.60 p

RATIS BIJ 4 STUKS + 2 G

BIJ 2 STUKS + 1 GRATIS BIJ 4 STUKS + 2 GRATIS BIJ 6 STUKS + 3 GRATIS BIJ 8 STUKS + 4 GRATIS BIJ 10 STUKS + 5 GRATIS ENZ. ENZ.

West-Kinderdijk 122 Alblasserdam Tel. 078 - 691 24 08 Email: info@jonkertuinenpark.nl

Winkelcentrum de Meent Brederodelaan 13 Papendrecht Tel 078 - 6425256

Bakkerij Vlot

Winkelcentrum Westpolder Jan van Goyenstraat 8 Papendrecht Tel. 078 - 6154621

OPENINGSTIJDEN: wo - vrij - zat - zo 12.00 - 20.00 uur donderdag 16.00 - 20.00 uur

Bestel snel op www.bakkerijvlot.nl

Tijdens de bouwvak zijn wij GESLOTEN van 29 juli t/m 16 augustus

Tel. 6151724, fax 6414056 Brederodelaan 13, Uw adres voor vers Specialiteit van de week

Geldig week 29

Nasi of bami

1.29

4.98

per 100 gram

Puur Hollands rundvlees

Maaltijd van de week uit eigen keuken

Kipcordonbleu

Bief/Baklapjes 500 gram 8.25

kilo

Borstlapjes 500 gram

4.98

Barbecuefeestje? Kijk op www.slagerijvis.nl Van het (scharrel)hoevevarken

Schnitzels div. smaken

4 HALEN = 3 BETALEN Gegrilde achterham

(E-nummervrij door eigen fabrikaat) 150 gram 2.75 Kipspecialiteit

Kipkrokantschnitzel

4 HALEN = 3 BETALEN Maak uw keuze uit 3 x 100 gram verschillende vleeswaren: Runderrollade (uit eigen slagerij) Gebraden gehakt(uit eigen slagerij) Salami Berliner Blikzult 3.79

Oosterparkweg 17a - 2986 AJ Ridderkerk tel.: 0180 - 43 66 60 www.pannenkoekenhuisoosterpark.nl Naast de Kinderboerderij

Soep van de week uit eigen keuken

Chinese kippensoep per pot 3.25 Uit onze grill

Hele kip per stuk

4.98

Iedere dinsdag vlugklaardag

Alle artikelen uit het vlugklaarassortiment

Alleen woensdag 24 juli tijdens de Paardenmarkt

25% EXTRA KORTING OP ALLE AFGEPRIJSDE ARTIKELEN

5 HALEN = 4 BETALEN

WOENSDAG 24 JULI OP PAARDENMARKTDAG Onze alom bekende OLIEBOLLEN en APPELBEIGNETS en natuurlijk niet vergeten

PEPERKOEK en JAN HAGEL VERDER NOG VEEL LEKKERS ZOALS

Zeeuwse bolussen Berliner bollen Aardbeienkronen

Iedere woensdag gehaktdag

Mager rundergehakt 500 gram

3.49

B A 078-6912497 N K E T B A K K E R I J

J. VAN DER WEGEN

Half-om-half gehakt 500 gram

2.98

Iedere donderdag kogelbiefstukdag Heerlijk malse

Kogelbiefstukjes 3 stuks

6.95

Dam 75 2951 GA Alblasserdam Tel. (078) 691 23 31

Gratis parkeren voor de deur.

ft U proe hil sc het ver

Dam 46-Alblasserdam Tel. 078-6912497 , Fax 6933592

www.banketbakkerijvanderwegen.nl


q www.klaroen.nl

business nieuws

Woensdag 17 juli 2013

IHC schenkt 100 veiligheidshesjes @>C9:G9>?@™ Basisschoolleerlingen uit Kinderdijk krijgen na de zomervakantie een veiligheidshesje uitgereikt. Deze zijn bedoeld om de verkeersveiligheid te vergroten, deelde wethouder Dirk Heijkoop dinsdag tijdens het persgesprek mee. “De kinderen moeten daar over de dijk, een drukke verkeersweg, fietsen. Met deze hesjes zullen ze beter zichtbaar zijn.” Het kost de gemeente Molenwaard overigens geen cent. Een belletje naar scheepsbouwer IHC Merwede, een bedrijf dat ook een vestiging heeft in Kinderdijk, leverde de toezegging op dat deze onderneming honderd veiligheidshesjes wilde sponsoren.

Starterscentrum op Erasmusplein ĭĞĭĢīġįĢĠĥı š Het pand aan het Erasmusplein in Papendrecht, dat in het verre verleden een supermarkt huisvestte, heeft een prachtige nieuwe bestemming gekregen. Volledig gerenoveerd en aangepast herbergt het vanaf vorige week woensdag een aantal jonge startende bedrijven.

Met een kleine receptie verklaarde wethouder Richard Korteland op die dag het pand officieel voor geopend. Even geduurd “Het heeft even geduurd voordat we er uit waren,” legt Korteland uit. “Maar u ziet dat het een fantastische accommodatie is geworden.” De ruimte is onderverdeeld in units die op wens

gedeeltelijk ingericht zijn. In dat geval staan er twee bureaus en een kast. Glasvezel Bovendien is het pand aangesloten op het glasvezelnet. “Voor grote bedrijven en kleine bedrijven doen we altijd al heel veel,” licht Korteland toe. “Maar de toekomst is ook aan de starter. Die moet zich nog een plaats veroveren.

En met deze voorziening kunnen we ook die groep naar behoren bedienen.” Schot in roos Dat de gemeente met die aanpak in de roos geschoten heeft blijkt wel uit de reactie van Rick Smit, directeur van het jonge ICT bedrijf IDev.Team bv., dat zich inmiddels in het pand gevestigd heeft. “We waren al actief en hadden een accommodatie in Alblasserdam,” legt Smit uit. “En we waren al op zoek naar een passend nieuw onderkomen toen we een brief van de Papendrechtse Ondernemers kregen met de informatie over deze optie.” Wist het meteen Naar aanleiding daarvan bezocht Smit het pand aan het Erasmusplein. “Meteen toen ik binnenkwam wist ik het,” aldus Smit. “Dit is het. Mijn enige aarzeling was de relatie met de buurt. Maar dat bleek geen enkel probleem te zijn.”

Najaarsbeurs van Kiekeboetiek 6A7A6HH:G96B™ De eerste najaarsbeurs van Kiekeboetiek kinderkleding is direct de eerste dinsdag na de zomervakantie: op 3 september in Landvast aan de Haven te Alblasserdam. De hele zomervakantieperiode kan er kleding worden ingeleverd aan de Zwanebloem 53 in Alblasserdam. De beurzen worden de komende tijd gehouden op de volgende dinsdagochtenden: 3 september, 1 oktober en 5 november, telkens van 08.30 tot 12.00 uur. Voor meer informatie en de voorwaarden, zie de website.

q WWW.KIEKEBOETIEK.NL

9

Ook wethouder Korteland gaf aan de omwonenden vermoedelijk alleen maar voordeel hebben bij de komst van kleine bedrijven in de voormalige supermarkt. “In ieder geval veel meer rust en veel minder autoverkeer.” Korteland heeft er alle vertrouwen in dat alle units binnen afzienbare termijn verhuurd zullen zijn. ™=ZiHiVgiZghXZcigjbVVc]Zi:gVhbjheaZ^cW^ZYi[gVV^ZlZg`eaZ``Zc#

FOTO: RICHARD VAN HOEK

Chris Wijmans

Kapsalon Cora knipt voor Bouw nieuw zwembad kan beginnen Nederlandse Haarstichting ĞĩğĩĞİİĢįġĞĪ š Kapsalon Cora, gevestigd aan de Kastanjelaan 3 in Alblasserdam, knipt sinds kort voor de Nederlandse Haarstichting. Het initiatief hiervan is afkomstig van één van de klanten van Desirée de Vries van kapsalon Cora. “Mevrouw Smit belde me opmet de vraag of ik wilde meewerken om haar haar te doneren aan de Nederlandse Haarstichting”, vertelt Desirée. “Ik vond dat een super idee en knipte mevrouw Smit gratis en maakte er een leuke korte coupe van.” Het geknipte haar gaat naar de Nederlandse Haarstichting, die in het leven geroepen is om mensen met haaruitval, haarproblemen en haarziekten voor te lichten, te helpen en bij te staan. Dit wordt onder andere gedaan door onafhankelijke informatie te geven, door mensen ervaringen te laten delen met lotgenoten en door mensen

™9Zh^g‚ZYZKg^ZhoZiYZhX]VVg^c]Zi]VVg#

met haarproblemen en haarziekten in contact te brengen met instanties als dermatologen, haartransplantatieklinieken, professionele kappers, haarwerkspecialisten, schoonheidsspecialisten en psychologen. De Haarstichting zamelt met behulp van de Haarbank haardonaties in, om financieel minder bedeelde vrouwen met borstkanker aan een prachtig haarwerk te helpen. Desirée de Vries: “Wij willen graag dat meer mensen met dit goede doel mee willen doen!” Kapsalon Cora bedankt mevrouw J. Smit en roept meer mensen op om hun haar te doneren. Desirée en haar collega’s knippen graag een mooi model voor degenen die hun haar willen afstaan. Voor meer informatie kunnen belangstellenden binnenlopen bij de kapsalon of bellen met 078-6919970.

ĞĩğĩĞİİĢįġĞĪ š De bouw van het nieuwe zwembad in Alblasserdam kan elk moment starten. De gemeente Alblasserdam heeft het werk gegund aan bouwonderneming Stout bv uit Hardinxveld-Giessendam.

“Dit is een geweldige mijlpaal”, vertelde wethouder Sjoerd Veerman tijdens de ondertekening van het contract. Volgend jaar zomer klaar of bijna klaar zijn. De bouwer denkt twaalf tot veertien maanden nodig te hebben voor het nieuwe zwembad, dat 21 bij 25 meter groot gaat worden. Stout zal mogelijk nog voor of tijdens de zomervakantie voorbereidende werkzaamheden treffen. De ingang van het sportcentrum zal gedurende de bouwperiode worden verplaatst naar de Esdoornlaan en er worden tijdelijke parkeerplaatsen aangelegd. Na de zomervakantie starten de heiwerkzaamheden. De gemeente en de aannemer zullen op maandag 2 september tijdens een informatiebijeenkomst omwonenden informeren over de uitvoering.

™9ZdcYZgiZ`ZcVVghkVc]ZiXdcigVXi!bZilZi]djYZgKZZgbVc^c]Zib^YYZc#

Voorzitter Danny van Leeuwen van zwemverenging Wiekslag, die bij de ondertekening aanwezig was, vertelt dat zijn vereniging uitermate tevreden is met de gang van zaken. “Nu moeten

sommige groepen binnen onze vereniging nog naar Papendrecht om te trainen. Straks kan iedereen in Alblasserdam blijven.” Wiekslag neemt zitting in een stichting die het beheer van de bar en de exploitatie op zich gaat nemen. Mede daardoor kunnen de kosten van het nieuwe bad binnen de perken blijven. Ook het feit dat het bad op maaiveldhoogte geplaatst wordt, en niet ingegraven, draagt bij aan de relatief lage kosten van dit concept, dat door de KNZB ontwikkeld is.

Het bestaande zwembad blijft overigens in bedrijf tot de oplevering van het nieuwe bad, gepland in het derde kwartaal 2014. Het zwembad wegens regulier, jaarlijks noodzakelijk onderhoud en voorbereidingen voor het nieuwe bad van 5 augustus tot en met 1 september gesloten. Op 30 augustus is het zwembad wel geopend voor Jeugdland.

Krachten bundelen voor de huursector

Vakantiegevoel delen met de bakker

Sport en speldagen

6A7A6HH:G96B™ De gemeente Alblasser-

6A7A6HH:G96B™ Vanaf begin deze maand

dam en woningbouwcorporatie Woonkracht10 bundelen de krachten om extra woningen te bouwen in de huursector. Dat is één van de onderdelen van een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Alblasserdam en Woonkracht10, die op donderdag 18 juli ondertekend gaat worden. “In deze crisistijd is er een nog grotere noodzaak om gezamenlijk te werken aan investeringen in de bouwsector. Waar de koopmarkt stil valt, zou in de huursector extra gebouwd moeten worden,” vertelt wethouder Veerman van volkshuisvesting. Volgende week meer informatie hierover.

zijn bij Ambachtsbakker De Heer aan de Plantageweg 2 in Alblasserdam ‘de vakantieweken’ van start gegaan. Deze weken staan volledig in het teken van de zomervakantie en de daarbij behorende ambachtelijke producten. Om het vakantiegevoel bij De Heer nog extra te beleven, organiseert de Ambachtsbakker een grootse vakantie-actie. Door het ultieme vakantiegevoel te delen via een foto of een tekst, kan een vakantie naar keuze ter waarde van 1000 euro gewonnen worden, of een waardebonnen van 25 euro van de bakker. Meedoen kan door te surfen naar www.ambachtsbakker.nl.

Meer informatie staat op www.alblasserdam.nl/zwembad.

G:<>D™ Kinderopvangorganisatie Wasko verzorgt in de zomervakantie een aantal sport en speldagen in de regio. Alle kinderen zijn welkom, ook als ze nooit naar een kinderopvangadres van Wasko gaan. Voor de jongste schoolkinderen verzorgt Wasko ‘De Vrolijke Beestenboeldag’, met onder andere spelletjes, een dierenpicknick en een poppenkastvoorstelling. Voor kinderen vanaf groep vier is er ‘Ontdek de geheimzinnige uitvinding van professor Pretman’, waarbij zij een code moeten kraken en een speurtocht doen. Kinderen kunnen in de zomervakantie zes weken lang iedere dag komen spelen bij Wasko. Voor data, tijden en locaties: www.wasko.nl of 078-6157165.


publicaties

Programmering PapendrechtFM met ingang van 1 juni 2013 Wij zenden uit op 105.9 Mhz op de kabel, 105.0 Mhz in de ether en wereldwijd op internet: www.rtvpapendrecht.nl en kabelkrant PROGRAMMERING PAPENDRECHT FM Maandag: 00:00 â&#x20AC;&#x201C; 07:00 uur 07:00 â&#x20AC;&#x201C; 15:00 uur 15:00 â&#x20AC;&#x201C; 16:00 uur 16:00 â&#x20AC;&#x201C; 18:00 uur 18:00 â&#x20AC;&#x201C; 19:00 uur 19:00 â&#x20AC;&#x201C; 21:00 uur 21:00 â&#x20AC;&#x201C; 23:00 uur 23:00 â&#x20AC;&#x201C; 24:00 uur Dinsdag: 00:00 â&#x20AC;&#x201C; 07:00 uur 07:00 â&#x20AC;&#x201C; 15:00 uur 15:00 â&#x20AC;&#x201C; 16:00 uur 16:00 â&#x20AC;&#x201C; 20:00 uur 20:00 â&#x20AC;&#x201C; 22:00 uur 22:00 â&#x20AC;&#x201C; 24:00 uur Woensdag: 00:00 â&#x20AC;&#x201C; 07:00 uur 07:00 â&#x20AC;&#x201C; 15:00 uur 15:00 â&#x20AC;&#x201C; 16:00 uur 16:00 â&#x20AC;&#x201C; 19:00 uur 19:00 â&#x20AC;&#x201C; 21:00 uur 21:00 â&#x20AC;&#x201C; 23:00 uur 23:00 â&#x20AC;&#x201C; 24:00 uur Donderdag: 00:00 â&#x20AC;&#x201C; 07:00 uur 07:00 â&#x20AC;&#x201C; 15:00 uur 15:00 â&#x20AC;&#x201C; 16:00 uur 16:00 â&#x20AC;&#x201C; 18:00 uur 18:00 â&#x20AC;&#x201C; 19:00 uur 19:00 â&#x20AC;&#x201C; 21:00 uur

NACHTVLUCHT 105 NON-STOP ROCK GARDEN NON-STOP NON-STOP FLASHBACK met Frans Klijn, Peter van Leijden en Lisa Verdoorn DRECHTSPORT met Jeroen Jansen en Eef Schouten NON-STOP NACHTVLUCHT 105 NON-STOP ROCK GARDEN NON-STOP NON-STOP BASIC BEATS met Paul Henderson NACHTVLUCHT 105 NON-STOP ROCK GARDEN met Hans Hulswit NON-STOP HAPPY DAYS met Gert van Gorkum DE ANDERE DIMENSIE met van Krimpen, Redelijkheid en de Boer MALTERNATIVE met Mario van Aalst NACHTVLUCHT 105 NON-STOP ROCK GARDEN NON-STOP NON-STOP SMIT PUNT XL met Jan Smit & Eva Green met oa de Interval Agenda

21:00 â&#x20AC;&#x201C; 23:00 uur

AALST muziKALIS met Mario van Aalst en Kevin Kalishoek NON-STOP

23:00 â&#x20AC;&#x201C; 24:00 uur Vrijdag: 00:00 â&#x20AC;&#x201C; 07:00 uur 07:00 â&#x20AC;&#x201C; 15:00 uur 15:00 â&#x20AC;&#x201C; 16:00 uur 16:00 â&#x20AC;&#x201C; 19:00 uur 20:00 â&#x20AC;&#x201C; 23:00 uur

NACHTVLUCHT 105 NON-STOP ROCK GARDEN NON-STOP DREADLOCKS IN MOONLIGHT met Ras Lennard SIJBRAND, SOUL & JAZZ

23:00 â&#x20AC;&#x201C; 24:00 uur Zaterdag: 00:00 â&#x20AC;&#x201C; 02:00 uur 02:00 â&#x20AC;&#x201C; 07:00 uur 07:00 â&#x20AC;&#x201C; 10:00 uur 10:00 â&#x20AC;&#x201C; 12:00 uur 12:00 â&#x20AC;&#x201C; 14:00 uur 14:00 â&#x20AC;&#x201C; 18:00 uur 18:00 â&#x20AC;&#x201C; 20:00 uur 20:00 â&#x20AC;&#x201C; 24:00 uur Zondag: 00:00 â&#x20AC;&#x201C; 07:00 uur 07:00 â&#x20AC;&#x201C; 10:00 uur 10-00 â&#x20AC;&#x201C; 12:00 uur 12:00 â&#x20AC;&#x201C; 14:00 uur 14:00 â&#x20AC;&#x201C; 16:00 uur 16:00 â&#x20AC;&#x201C; 18:00 uur 18:00 â&#x20AC;&#x201C; 20:00 uur 20:00 â&#x20AC;&#x201C; 22:00 uur 22:00 â&#x20AC;&#x201C; 24:00 uur

10

THUISZORG

Woensdag 17 juli 2013

Op vakantie in Alblasserwaard of Vijfheerenlanden?

Zelfs in caravan of tent is er thuiszorg van Present! â&#x153;&#x2020; Presentlijn

SIJBRAND, SOUL & JAZZ NACHTVLUCHT 105 NON-STOP STERREN.NL DE ZATERMIDDAGSHOW met Ferdinant, Roeland en Mark NON-STOP DE BART & JORDY SHOW met Bart vd Berg en Jordy Leeuwestein NON-STOP

088 - 40 80 500 www.presentthuiszorg.nl Present thuiszorg | Emma | Graafzicht | Hof van Ammers | Meesplein | Open Vensters

Een groeiend aantal inwoners van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden maakt gebruik van de zorg- en dienstverlening van AV Zorggroep Voor onze locatie Graafzicht in Bleskensgraaf zijn wij op zoek naar een

NACHTVLUCHT 105 NON-STOP HAAL HET ANKER OP met Wim Haak WIJ HOUDEN HET HOLLANDS met Rob de Leeuw PAPENDRECHT KLASSIEK met Hans Hulswit BACK TO THE ROOTS met Erik Vastenouw en Sandra Zeegers FLINK OP ZONDAG met Wim Flink CROSSROADS met Kees de Haan NON-STOP

VERZORGENDE IG (M/V) AFDELING KLEINSCHALIG WONEN VOOR 24-32 UUR PER WEEK Meer informatie en solliciteren Kijk op www.werkenbijavzorggroep.nl voor meer informatie over de functie. Je kunt online, schriftelijk of per e-mail solliciteren. Reageer vóór 15 augustus a.s. en word onze nieuwe collega!

AV Zorggroep T.a.v. afdeling p&o Postbus 33 4233 ZG Ameide T 088 - 40 80 000 E werken@avzorggroep.nl

www.rtvpapendrecht.nl

www.avzorggroep.nl

Emma | Graafzicht | Hof van Ammers | Meesplein | Open Vensters | Present thuiszorg

VAKANTIE? EERST LANGS DE BOEKHANDEL! YOUNG ADULT ROMANS

Bitter love

Smaragd

Jennifer Brown 4&&%37&&212""4 :&)&4"(2&33*&6&&/ #&:*44&2*(&(&%2"(6"/ 0-&(0&%0&6&2 ("+&6002%"4+&:&(4 !&4*3(&/0&("57 ""/(2*+1&/%,2"$)4*(&/ .&&3-&1&/%6&2)""-

Kerry Drewery

&46&2)""-6"/ &&/0/.0(&-*+,& -*&'%&*/"(%"% 15+

â&#x201A;Ź 16,95

De geur van sinaasappels

Het gestolen huis

Beth Kephart

Hilda van Stockum

2"$)4*((&3$)2&6&/ 6&2)""-06&2&&/ 0/(&1-"/%& 4*&/&2:7"/(&23$)"1 &/)&4.",&/6"/ ,&5:&3

&/#&-"/(2*+,&/ ,-"33*&,+&5(%#0&, 06&2%&002-0( 6"/5*4&&/ 0/6&27"$)4 1&231&$4*&'

15+ 15+

â&#x201A;Ź 17,95

INSPIREREND

SPANNEND

Jane

Complot Congo

Jane Lasonder & Henk Stoorvogel

Jeanette Windle

&4""/(2*+1&/%& -&6&/36&2)""-6"/ "/&""2-&6&/ 7"3&&/)&-404%"4 :&(&2"",47&2% %002%&)&.&-

â&#x201A;Ź 16,50

*%%&/*/%& +5/(-&6&$)4&&/ +0/(&62057:*$) %002&&/7&#6"/ 0/2&$)4&/ $022514*&

â&#x201A;Ź 16,95

12+ â&#x201A;Ź

12,90

E-BOOK VAKANTIEBUNDELS Thrillerbundel

Romanbundel

;&47""-'%&*.". ;&#-"57&.0//*, ;0%&80/34"/4*+/

;*&%6"/%&#0.&/ ;5*6&-3#-"57 ;9/,&

â&#x201A;Ź 14,95

â&#x201A;Ź 14,95 Te koop als download via onze website of in de winkel. Formaat: ePUB-Beveiliging: watermerk.

â&#x201A;Ź 22,50

VOOR OP VAKANTIE: 6#66! 

-"/4"(&7&( "; -#-"33&2%".; &-&'00/  


q www.klaroen.nl Woensdag 17 juli 2013

uit het nieuws

11

DE WEEK IN BEELD

me[diZW]'&`kb_š Juf Rianne neemt afscheid van de Prins Constantijn-

me[diZW]'&`kb_š De dames van Ladies’ Circle 35 Alblasserwaard kopen

school in Papendrecht. Alle leerlingen verwennen haar met heerlijke theezakjes. Voor de komende jaren heeft ze genoeg!

bij Toys XL in Rotterdam voor 10.000 euro aan cadeaus voor Stichting Jarige Job. Het bedrag is bij elkaar verzameld door activiteiten die georganiseerd zijn, zoals een filmavond, wilgenknotten, en de verkoop van houten kerstbomen.

me[diZW]'&`kb_š Brian Pereira, ambulant jongerenwerker van jeugdcen-

ZedZ[hZW]''`kb_š De Oranje-Nassauschool neemt afscheid van directeur

trum Interval, organiseert een voetbaltoernooi op het Cruyff Court in de Oostpolder. Een groot aantal jongeren uit diverse Papendrechtse wijken meldt zich voor deelname. Foto: Chris Wijmans

Hananja Witkamp. Hij wordt door een Ferrari 458 Italia thuis opgehaald om op een sportieve en zeer opvallende manier op school te verschijnen. Daar wordt hij onthaald. Witkamp wordt directeur bij de Beatrixschool in Papendrecht.

pWj[hZW]')`kb_š Voor een nieuwe bedrijfsfilm van De Haan Verhuizingen

cWWdZW]'+`kb_š De groep achters van basisschool Het Palet in Alblasser-

& Archiefbeheer wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde Hexacopter, een onbemande drone, die de 100 medewerkers en circa 20 voertuigen in beeld brengt. De film wordt geproduceerd door Visser Media & Design uit Alblasserdam.

dam nemen dansend en feestend afscheid van hun school en hun leerkrachten. Grote verrassing van de avond is de rondrit in de discobus. De bus was in het geheim besteld door de conciërge en de ouderraad van de school. Foto: Peter Stam


Restaurants in de omgeving Lunch / diner / catering 3-gangen menu vanaf â&#x201A;Ź 25,-

Verrassing in de polder!! Samen met een fantastisch team, gastvrijheid, creativiteit en regionale seizoensproducten is het onze inzet van maandag tot en met zondag uw lunch of diner tot een mooie belevenis te maken.

3 gangen SURPRISEMENU â&#x201A;Ź 29,95* * keuze vis of vlees

P.S. Gerbrandystraat 6 Papendrecht Tel 078 6153752

Restaurant â&#x20AC;&#x153;De Kromâ&#x20AC;? | Oosteinde 6 | 2969 AS Oud-Alblas Tel. (0184) 69 12 82 | info@dekrom.info | www.dekrom.info

Maandmenu

Meloen met Ardennerham ****

3 Slibtongen ****

Dame Blanche

â&#x201A;Ź 24.95 Hotel Restaurant Kinderdijk

DE KROM MAAKT VAN ELKE DAG EEN FEESTDAG

www.restaurantdepepermolen.nl

OUD-ALBLAS â&#x20AC;&#x201C; Horecagelegenheid De Krom, restaurant en brasserie met verwarmde serre in Oud-Alblas, gelegen tussen weilanden en ander groen aan het riviertje de Alblas; je moet jezelf geweld aandoen om de plek op een mooie zomerdag gewoon voorbij te rijden. Peperstraat 28 2969 AZ Oud-Alblas 0184 - 692770 geopend van dinsdag t/m zondag info@katindewilg.nl

Uitnodigend dobberen de waterfietsen en fluisterboten in het water, het terras lonkt en achter de gevel van het historische pand uit 1860 worden heerlijke gerechten bereid. De kaart van het restaurant wisselt vier keer per jaar. De Krom serveert vis van vishandel Schmidt uit Rotterdam, elke dag vers bezorgd. Een surprisemenu van drie gangen wordt al voorgeschoteld voor 30 euro. Barbecue Lisette en Arie de Heer, gastheer en â&#x20AC;&#x201C;vrouw, beschikken sinds oktober vorig jaar over een serre waar elke woensdagavond de barbecue aan gaat. Een kok bereidt daarop diverse soorten vlees. Wie liever thuis de barbecue aansteekt, kan bij De Krom dagelijks een vleespakket bestellen. Zelfs een paar uur voordat het houtskool begint te gloeien kan het restaurant nog een pakket klaarmaken. Het echtpaar De Heer heeft speciaal een scooter aangeschaft om bestellingen te bezorgen. Niet alleen voor het rondbrengen van barbecuevlees overigens; ook alle gerechten van de menukaart bezorgt De Krom aan huis.

â&#x20AC;˘ Lunch en Diner â&#x20AC;˘ Bruiloften en Feesten â&#x20AC;˘ Groepsdiners en buffetten â&#x20AC;˘ Culturele en Culinaire activiteiten

Het water op Wie na een maaltijd of kop koffie het water op wil, kan kiezen uit waterfietsen, fluisterboten, kanoâ&#x20AC;&#x2122;s en een roeiboot. Of reserveren voor een tocht met de glasshopper, die ook door groepen gehuurd kan worden. Deze rondvaartboot doet onder andere de molens van Kinderdijk aan. Vooral in september, tijdens de verlichte molenroute, is meevaren een bijzondere ervaring. Reserveren kan telefonisch of via de website.  ! ! 

Thema-avonden De serre wordt druk gebruikt. Regelmatig houdt Lisette er thema-avonden, van een Italiaanse avond met wijnproeverij tot een Duitse avond met gerechten van de oosterburen. In oktober organiseert ze een Mexicaanse avond. Op de website van De Krom vermeldt ze de data van de thema-avonden. Voor meer informatie: www.dekrom.info of 0184 â&#x20AC;&#x201C; 69 12 82. Mailen kan ook: info@dekrom.info. Het adres is: Oosteinde 6 in Oud-Alblas.

Bij restaurant Grand CafĂŠ Buena Vista vindt u veel wat u wenst of leuk zou vinden.

High Tea (onbeperkt thee)

â&#x201A;Ź 19,50

Grand CafĂŠ Brussels Lof, Koningsplein 16 2981 EA Ridderkerk - 0180-462561 Brussels Lof is gevestigd tegenover het gemeentehuis. Parkeergarage onder het Koningsplein is 24 uur geopend.

Lunch, diner, walking dinner, buffet, koffietafel, high tea, een feestje, trouwpartij, etcetera... Ook mogelijk in onze Panoramazaal met een geweldig uitzicht.

Uw trouwpartij bij ons vieren....?, dan reserveren wij voor u een gratis overnachting in de bruidssuite van B&B de Peperhoeve in Oud Alblas of een gratis zesgangendiner in ons restaurant.

Sowieso geniet u altijd bij ons van een heerlijk driekeuze viergangendiner voor maar â&#x201A;Ź 29,50! Gewoon doen!  $ Tel. 078-6912485 ###!" 

3DWLR%%4(ONHYULMGDJLQMXOLHQDXJXVWXV ELM&KHIĹ&#x17D;V)RRG 'ULQNV YDQDIŤSS Reserveren is gewenst:


Wielerronde Alblasserdam

‘Welkom bij de 54e Paardenmarktronde’

‘Beste wielrenliefhebbers’

Op woensdag 24 juli 2013 wordt de Sint Jacobus Paardenmarkt gehouden in Alblasserdam.

Een dag waarop velen een bezoek brengen aan Alblasserdam. Sommigen komen terug naar hun roots, andere speciaal voor de festiviteiten. ‘s Ochtends worden de braderie en de paardenmarkt gehouden. Nadat de markt is afgelopen en vele Alblasserdammers hebben genoten van het samenzijn, begint de 54e Rabobank Paardenmarktronde van Alblasserdam. De organisatie van deze fantastische dag is ieder jaar weer mogelijk dankzij de inzet van de vele vrijwilligers en sponsoren.

Vrijwilligers zijn onbetaalde professionals! Om het gezellig te houden, is het belangrijk dat het parcours veilig is. Let daarom goed op dat u gebruik maakt van de beveiligde oversteekplaatsen en volg de aanwijzingen op van de mensen die deze dag ook u beschermen. De Stichting Wielerronde Alblasserdam kan zich altijd verheugen in een groot deelnemersveld. Traditiegetrouw staan weer de renners en rensters uit de categorieën Amateurs A, Elite-vrouwen/ Vrouwen B en Elite/Beloften aan de start. Er zijjn voor hen, mede door de sponsoring van het bedrijfsleven, aantrekkelijke prijzen en premies te winnen. Ongetwijfeld zullen de koersen op het Alblasserdamse parcours weer volop spanning geven. Alle informatie over nu en de voorgaande jaren is te vinden op www.rondevanalblasserdam.nl. Deze dag van de Paardenmarkt is een feestelijke dag in Alblasserdam. Maak het gezellig rondom het parcours en moedig de wielrenners aan. Op de hoek van de Van Eesterensingel met de Plantageweg is de start en de finish ingericht. In deze omgeving kunt u ook iets drinken en eten bij de verkooppunten. De VIP-trailer van cateraar Bon Bon Partyservice staat er weer. Dit jaar is er geen verkoop van programma-

7URWVH KRRIGVSRQVRU YDQGH

5DER 3DDUGHQPDUNW URQGH

ZZZUDEREDQNQOGUHFKWVWHGHQ 6DPHQVWHUNHU'DWLVKHWLGHHYDQFR¸SHUDWLHIEDQNLHUHQ

boekjes. Het programma en de deelnemerslijsten worden via deze krant bekend gemaakt. Na de wielerronde is het feest in Alblasserdam overigens nog niet voorbij. ‘s Avonds is er het hippisch feest op het veld bij de Vondellaan en tot slot is er de muziek op en rondom de Dam. Ik wens u allen een mooie dag toe in Alblasserdam. Met vriendelijke groet Sjoerd J. Veerman, wethouder vrijetijdseconomie en sport van Alblasserdam

Paardenmarktronde: 54e editie Op 24 juli 2013 wordt de 54e editie van de Rabo Paardenmarktronde van Alblasserdam verreden. De Ronde van Alblasserdam is een begrip voor zowel renners als publiek. Het is niet voor niets één van de drukst bezochte sportevenementen in de omtrek. De volgende wedstrijden staan op het programma: 12.00 uur Sportklasse 13.45 uur Elite-vrouwen / Beloften-vrouwen / Amateur-vrouwen 16.00 uur Elite-Mannen / Beloften

50 km 65 km 100 km


Wielerronde Alblasserdam

â&#x20AC;&#x2DC;Al weken zenuwachtig voor deze koersâ&#x20AC;&#x2122;

â&#x20AC;&#x2DC;Spannend dat er bekenden komen kijkenâ&#x20AC;&#x2122;

â&#x20AC;&#x2DC;Moeilijke bochten zijn in mijn voordeelâ&#x20AC;&#x2122;

Naam: Naam: Leeftijd: Licentie:

Roosmarijn van Breemen Leeftijd: 22 Licentie: Dames

Andy Barendregt 34 Sportklasse

Andy Barendregt staat dit jaar voor de derde maal op de startlijst van de Ronde van Alblasserdam in de categorie sportklasse. Bij zijn debuut in 2011 eindigde hij op de twintigste plaats, vorig jaar werd hij 28e. Is de Paardenmarktronde van Alblasserdam het hoogtepunt van jouw wielerjaar? â&#x20AC;&#x153;Zeker. Hier ben ik altijd al weken zenuwachtig voor. Bij elke koers voel je natuurlijk een bepaald soort spanning, maar bij het criterium in eigen dorp ligt het toch anders. Het is iets speciaals. Mijn vader en oom hebben er ook gereden.â&#x20AC;? Kijk je uit naar het rijden voor eigen publiek? â&#x20AC;&#x153;Ja, ook dat is bijzonder. Bij andere koersen komen er ook wel vrienden en familie kijken, maar in Alblasserdam staan ook bekenden van me die je elders niet langs het parcours tegenkomt.â&#x20AC;? Wat verwacht je van de koers? â&#x20AC;&#x153;Zelf wil ik graag in het peloton meekomen. Voor eigen publiek heb ik als doel om de top twintig te halen. Dat is me twee jaar geleden ook al eens gelukt. Lukt me dat niet dan zou ik het wel een tegenvaller vinden, al weet je natuurlijk nooit hoe de koers verloopt.â&#x20AC;? Wat wil je bereiken in het wielrennen? â&#x20AC;&#x153;Ik heb een paar jaar geleden een licentie aangevraagd omdat ik in eigen dorp het criterium wilde rijden. Dat is gelukt. Nu wil ik me erop richten om steeds korter in de uitslagen te staan. Ik merk, ook door de ervaring die ik opdoe, dat het steeds beter gaat.â&#x20AC;?

Naam: Eltina van Wijk Leeftijd: 24 Licentie: Dames

Roosmarijn van Breemen maakt haar debuut in de Ronde van Alblasserdam en toch is ze geen onbekende. Een jaar eerder was ze namelijk actief als rondemiss. Bovendien is ze de dochter van voorzitter Peter van Breemen. Vorig jaar begon ze met wielrennen â&#x20AC;&#x201C; met in het achterhoofd om ooit in eigen dorp te starten â&#x20AC;&#x201C; en onlangs heeft ze een licentie aangevraagd. Is de Paardenmarktronde van Alblasserdam het hoogtepunt van jouw wielerjaar? â&#x20AC;&#x153;Het is in ieder geval mijn grootste uitdaging omdat ik nog niet zo lang bezig ben. Vorig jaar was ik hier rondemiss, dus het is speciaal om er nu te gaan rijden. Eigenlijk had ik nog geen licentie aan willen nemen, maar de ritten bij De Mol gingen zo lekker dat ik er toch aan begonnen ben.â&#x20AC;? Kijk je uit naar het rijden voor eigen publiek? â&#x20AC;&#x153;Ik vind het heel spannend dat er bekenden komen kijken. Ik heb het doorgegeven aan vrienden van me en veel van hen hebben aangegeven om er te zullen staan.â&#x20AC;? Wat verwacht je van de koers? â&#x20AC;&#x153;Het wordt heel zwaar. Er rijden drie dames van Rabobank mee, dus het tempo zal redelijk hoog liggen. Het is mijn doel om in het peloton te blijven en de koers uit te rijden. Verder ben ik vooral bezig met het opdoen van koersinzicht.â&#x20AC;? Wat wil je bereiken in het wielrennen? â&#x20AC;&#x153;Eerst wil ik dit lekker kunnen volhouden: criteriums rijden. En wie weet kan ik over een paar jaar weleens een gooi doen naar het podium.â&#x20AC;?

In 2013 rijdt Eltina van Wijk voor het derde jaar bij de elitevrouwen en voor het eerst koerst ze in Alblasserdam. Ze komt uit voor de Swaboladies en heeft sprinten als specialiteit. Is de Paardenmarktronde van Alblasserdam het hoogtepunt van jouw wielerjaar? â&#x20AC;&#x153;Het is moeilijk om alles op ĂŠĂŠn wedstrijd te zetten. Mijn doel voor dit wielerjaar is om in de twee weken na de Tour de France het beste van mezelf te laten zien. Als me dat lukt in mijn eigen woonplaats, dat zou geweldig zijn!â&#x20AC;? Kijk je uit naar het rijden voor eigen publiek? â&#x20AC;&#x153;Oorspronkelijk kom ik uit Brandwijk. Sinds twee jaar woon ik in Alblasserdam. Toch kriebelt het wel als je met de boodschappentas over de wegen van de wielerronde rijdt. Je kent zoveel mensen hier, dat maakt me soms best zenuwachtig. Ik hoop woensdag te kunnen genieten van de geweldige sfeer en de wedstrijd.â&#x20AC;? Wat verwacht je van de koers? â&#x20AC;&#x153;De Ronde van Alblasserdam is een zware wedstrijd. De moeilijke bochten zijn voor mij wel een voordeel. Ik verwacht dat de ´grote namen´ vanaf de start vuurwerk willen laten zien. Ik wil zeker meedoen met de premiesprints. Een plaats bij de eerste vijftien zou voor mij een geweldig resultaat zijn.â&#x20AC;? Wat wil je bereiken in het wielrennen? â&#x20AC;&#x153;Wielrennen doe ik al heel wat jaren. Ik ben vanuit de recreanten doorgegroeid naar amateur- en nu elitevrouw. Vorig jaar won ik de sprint van het peloton in Nispen, dit jaar sprintte ik al met veel bekende toppers. Hoewel ik nog wel een keer een podiumplek wil bereiken staat voor mij plezier boven alles.â&#x20AC;?

IHC Merwede wenst alle deelnemers aan de Wielerronde van Alblasserdam veel succes!

SPRINT

OOK EENS LANGS BIJ

     

VAN WIJNGAARDEN PAPENDRECHTâ&#x20AC;Ś â&#x20AC;Śals u op zoek bent naar een nieuw(er)e auto!    

WWW.AUTOVANWIJNGAARDEN.NL

Van Wijngaarden Papendrecht B.V. 8GGTYGIĂ?*%2CRGPFTGEJVĂ?6GNGHQQPĂ?KPHQ"CWVQXCPYKLPICCTFGPPN

T. M. van Zanten b.v.

Van Eesterensingel 217 2951 AP Alblasserdam Tel./fax: 078 - 691 79 72


Wielerronde Alblasserdam

â&#x20AC;&#x2DC;Programma 2013â&#x20AC;&#x2122; â&#x20AC;&#x2DC;Sportklasseâ&#x20AC;&#x2122; Kemal Acar PAPENDRECHT Pim Achterkamp ROTTERDAM Jermo Agema DEN HELDER Sonny Agema DEN HELDER Tonnie Akkermans ETTEN-LEUR Niels van Baar WOERDEN Andy Barendregt ALBLASSERDAM Jeroen Bijnagte PAPENDRECHT Sidney Bley NIEUWEGEIN Marco Blom TIEL Harmen Brandwijk BLESKENSGRAAF Arie-Peter Brouwer GORINCHEM Merijn Brouwer H.I.AMBACHT Brian Burggraaf VELSERBROEK Martijn Dennebos PIERSHIL Wilco van Dijk ZWOLLE Dirk Jan Engelen NIJMEGEN Iloy Fennis SPAARNDAM Jacco Grinwis BREDA Gerwin Groenewege ELBURG Andre Grootveld ZOETERMEER Marco Halma DE MEERN Bert Havenaar BERKEL EN RODENRIJS Youp Havermans ROTTERDAM Paul van Heijningen ROTTERDAM Johan Hendriks HILVERSUM Leon Hokke SPIJKENISSE Wouter Jan Klerk DELFT Koen Klinkhamer ALKMAAR Peter Kooistra PAPENDRECHT Maarten Kot OUD-BEIJERLAND Johan Lacroix ROCKANJE Hans Lap HENDRIK IDO AMBACHT Rene Lems PAPENDRECHT

Dennis Lems PAPENDRECHT Chris Maas PAPENDRECHT Casper van der Marel MAASLAND Xander Moerman VIANEN Dennis Moolhuijsen RIJSENHOUT Jan Muis GIESSENBURG Kees Muis STADSKANAAL Sander Nijhof APELDOORN Frank Nijssen HAARLEM Jorrit Noppen DORDRECHT Art Oosting ABBENBROEK Erik Jan Overgaauw ZUIDLAND Leo Poot STRIJEN Casper Pruijn VIJFHUIZEN Martijn de Putter NEDERHEMERT Cees Quint DEIL Jeroen Rovers BREDA Luuk Rutten WAGENINGEN Wieger van der Schaaf â&#x20AC;&#x2DC;S-GRAVENHAGE Patrick de Smit NIEUW-VENNEP Cees Snoek VOLENDAM Michael van Son VELSERBROEK Arian Stolwijk DELFT Anton in Veld NIEUW LEKKERLAND Pascal Verboom HELLEVOETSLUIS Barend Verhagen WOERDEN

OfficiĂŤle iPhone-app van de Nederlandse Wielren Unie

â&#x20AC;&#x2DC;Elite vrouwenâ&#x20AC;&#x2122; â&#x20AC;&#x2DC;Belofte Vrouwenâ&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2DC;Amateur Vrouwenâ&#x20AC;&#x2122; oukje Braam DORDRECHT Lucinda Brand ROTTERDAM Roosmarijn van Breemen ALBLASSERDAM Nancy van der Burg NOOTDORP Djoeke Donkers AMERSFOORT Natalie van Gogh NIEUW VENNEP Bianca van den Hoek BUSSUM Yukiyo Hori YOKOHAMA Judith Jelsma AMSTELVEEN Ines Klok ROCKANJE Roxane Knetemann NIJKERK Anneke Lubeek PUTTERSHOEK Janine van der Meer ABBENBROEK Mascha Mulder RIDDERKERK

Natasja Nieuwenhuizen S-GRAVENZANDE Sabrina Opstal RIJNSBURG Kirsten Peetoom MAASTRICHT Thamara Pijpers RIDDERKERK Sarah Roy SIDNEY Iris Slappendel OUDERKERK AAN DEN IJSSEL Melissa Slewe ASSENDELFT Sharon Spruit DORDRECHT Iris van der Stelt NUMANSDORP Eltina van Wijk ALBLASSERDAM Henriette Woering ROZENBURG ZH Liesbeth Zeeman OUDKARSPEL

De Koninklijke Nederlandse Wielren Unie heeft een eigen applicatie uitgebracht voor de iPhone en iPad. In de KNWU-app lees je het laatste nieuws over baanrijden, sprints, trainingen en meer, en kan je ook aankondigingen van volgende wedstrijden en uitslagen van afgelopen wedstrijden zien. Het tabblad Klassementen bevat een alfabetische lijst van rangen en standen binnen verschillende klassen.

â&#x20AC;&#x2DC;Elite mannenâ&#x20AC;&#x2122; â&#x20AC;&#x2DC;Beloftenâ&#x20AC;&#x2122; Stefan Breemes AMSTERDAM Luuc Bugter ARNHEM Milan van den Ende BERKEL EN RODENRIJS Floris Gerts VOORSCHOTEN Sjors Handgraaf VOORHOUT Tim van Hoogdalem GORINCHEM Pieter Israel KRUININGEN Jorrit Jongbloed VLIJMEN Erik Jan Kooiman LEKKERKERK Jos Koop DEN HOORN ZH Marcel Lommers PRANG-CAPELLE Tim Nederlof BREUKELEN

Arian Oosthoek ROTTERDAM Sander Oostlander ZWIJNDRECHT Roy Pieters ZWANENBURG Raoul Poortvliet S-HEERENHOEK Ronald Roos MERKSPLAS (B) Randy Sint Nicolaas DORDRECHT Dennis Smit ZWANENBURG Lars van de Vall OUDERKERK AAN DE AMSTEL Gijs Vierling VELDHOVEN Robin Wennekes DODEWAARD Frank Wierstra BURGUM

#*$$%$* $%*##%*$*

))(*''*'(*)! !")( De aanschaf van een auto is een zaak van vertrouwen!!

AUTOMOBIELBEDRIJF

'*" '()( AUTOMOBIELBEDRIJF A. BOCHANEN & ZONEN

*"()(

BOVAG-GARAGE / A.P.K. KEURINGSSTATION (&))*)(*)!& )*' ""&))(

Onze occasions zijn ook werkelijk occasions! Vanzelfsprekend! INRUIL - TAXATIE - FINANCIERING Neem eens contact op, uw vertrouwen zal niet worden beschaamd! AmpĂŠrestraat 20, 2952 AA Alblasserdam, Tel. 078-691 46 61 Fax 078-6917036 PrivĂŠ tel. 078-6912568 / 6916726 / 6918130

WWW.BOCHANENENZONEN.NL

Makadocenter 54 | Alblasserdam | 078 691 50 28

Notarispraktijk Lunenborg Wilgenplein 30 â&#x20AC;˘ Alblasserdam â&#x20AC;˘ Tel. 078 - 691 2466 www.notarispraktijk.nu

Internorm is leverancier van roestvaststalen producten. Naast een uitgebreid standaard programma is Internorm zeer sterk in het bieden van custom-made oplossingen. Keuken I Sanitair I Laboratorium I Horeca I Industrie INTERNORM ROESTVASTSTAAL B.V. Van Hennaertweg 15 2952 CA Alblasserdam tel.: 078 6918783 e-mail: info@internorm.nl

WWW.INTERNORM.NL

Ons bureau verricht alle voorkomende elektrotechnische werkzaamheden o.a. bij

â&#x20AC;˘ NIEUWBOUW â&#x20AC;˘ VERBOUW â&#x20AC;˘ ONDERHOUD 24-UURS SERVICE

Edisonweg 16B, 2952 AD Alblasserdam Tel. 078 - 691 60 66, Fax 078 - 691 94 90 E-mail: info@etbdenoord.nl

Elektro Technisch Bureau

DE NOORD BV www.etbdenoord.nl

KRANENDONK !!" â&#x20AC;˘ Interieurbouw â&#x20AC;˘ Timmerwerk â&#x20AC;˘ Polyesterwerk â&#x20AC;˘ Koude en warme leiding-isolatie â&#x20AC;˘ Isolatie koel- en vriesruimten

KRANENDONK BV !!!" "" " "! !!" """" "" " """ "

Lekdijk 270 â&#x20AC;&#x201C; 2957 CL Nieuw-Lekkerland tel. 0184 68 75 80 www.vossloh-kloos.com


Wielerronde Alblasserdam

Criterium in teken van Stichting ALS Nederland ik er de Mont Ventoux voor opgereden.â&#x20AC;?

ALBLASSERDAM â&#x20AC;&#x201C; De 54e editie van de Paardenmarktronde van Alblasserdam staat voor de deur. Voorzitter Peter van Breemen, die zelf ook menigmaal op de racefiets kruipt, vertelt over het criterium in zijn eigen dorp. â&#x20AC;&#x153;De wielrenners zijn altijd heel positief over Alblasserdam, vooral dankzij de hoge publieke opkomst.â&#x20AC;? Nadat hij eerst een jaartje rondom de organisatie meeliep is dit de vierde keer dat Van Breemen als voorzitter bij de Ronde van Alblasserdam is betrokken. â&#x20AC;&#x153;Ik ben door het wielervirus besmet toen we met ons bedrijf de Elektrotoer gingen sponsoren, al pakte ik zelf al sinds mijn zestiende de racefiets. Later kende de Elektrotoer een naamswijziging. Het werd de Ster ZLM Toer en daarvan hebben we hebben we twee jaar geleden de proloog naar Alblasserdam gehaald.â&#x20AC;? Stichting ALS Die proloog ging gedeeltelijk over het parcours van de Paardenmarktronde. Dit jaar staat deze in het teken van ALS (Amyotrofische Laterale Sclerose). Dat is een zeer ernstige zenuw-/ spierziekte. Doordat zenuwcellen in ruggenmerg en hersenen langzaam afsterven vallen ĂŠĂŠn voor ĂŠĂŠn de spiergroepen uit. Gemiddeld leeft een patiĂŤnt nog ongeveer drie jaar na vaststelling van deze ziekte. Stichting ALS Nederland werft fondsen voor wetenschappelijk onderzoek. â&#x20AC;&#x153;Door middel van reclame langs het parcours schenken we hier aandacht aan. Zelf heb

Nederlands Kampioene Het comitĂŠ doet heel het jaar hun best om de beste renners naar Alblasserdam te halen. â&#x20AC;&#x153;De renners zijn altijd positief over de Paardenmarktronde en vooral dankzij de hoge publieke opkomst.â&#x20AC;? Bij de dames zal Nederlands Kampioene Lucinda Brand starten. Ze haalde al een paar keer het podium, maar zegevieren in Alblasserdam deed ze nog niet. Haar ploeggenoten bij Rabobank, Iris Slappendel (winnares 2012) en Roxanne Knetemann, zullen eveneens hun opwachting maken. Bij de koers voor de elite/belofte hoopt Van Breemen eveneens de Nederlands Kampioen aan de start te hebben. â&#x20AC;&#x153;Een dag eerder wordt dat kampioenschap in Chaam verreden. We zullen er alles aan doen om de driekleur in Alblasserdam te krijgen, maar we weten alleen nog niet wie het is.â&#x20AC;? Een flink aantal criteriumkleppers hebben zich al ingeschreven, zoals voormalig Nederlands Kampioen zonder contract Dennis Smit. Hij won al drie keer in Papendrecht, maar in Alblasserdam nog nooit. Veiligheid Het belangrijkste waar het comitĂŠ voor zorgt is de veiligheid. â&#x20AC;&#x153;Dat wordt geregeld door Gerrit Sterrenburg. Verder kunnen we het niet vaak genoeg benadrukken om voorzichtig te zijn met oversteken. Als het op 24 juli droog is en de dag verloopt zonder incidenten dan zijn wij uiteraard zeer tevreden.â&#x20AC;?

De zoenen komen van Shirley Kleijn ALBLASSERDAM â&#x20AC;&#x201C; De twintigjarige Shirley Kleijn is de ronde-miss tijdens de 54e editie van de Paardenmarkt-ronde van Alblasserdam. Ze stelt zich even aan u voor. â&#x20AC;&#x153;Mijn naam is Shirley Kleijn en ik ben twintig jaar oud. Voor mij is het een hele eer, om Rondemiss te mogen zijn in mijn eigen woonplaats Alblasserdam! Ik ben al meerdere keren Rondemiss geweest, namelijk in de ronde van Zwijndrecht en Barendrecht. De wielersport is voor mij geen onbekend terrein, want ik ben vroeger als klein kind tussen de racefietsen opgegroeid. Mijn ouders hebben aan wielerwedstrijden meegedaan en ik heb daarbij vele koersen mogen meemaken door heel Nederland en BelgiĂŤ. Ook mijn oom Ton Ouwerkerk is nog steeds actief als jurylid tijdens de wedstrijden. Begin april ben ik afgestudeerd als gespecialiseerd pedagogisch medewerkster. Zo nu en dan werk ik bij de organisatie Wasko als invalkracht. Hier vang ik kinderen op die gebruik maken van de buitenschoolse opvang. Kinderen vermaken en verzorgen doe ik dan ook met veel plezier. Gezellige daagjes uit is ook ĂŠĂŠn van mijn favoriete bezigheden, dus heeft u nog geen uitje gepland staan op woensdag 25 juli 2013? Kom dan gerust een kijkje nemen bij de wielerronde van Alblasserdam.. Ik wens alle wielerliefhebbers een sportieve wedstrijd met een zonnige dag!â&#x20AC;?

Â&#x2021; 24 uurs alarmopvolging Â&#x2021; Mobiele surveillances Â&#x2021; Collectieve beveiliging Â&#x2021; Portiersdiensten

www.alert-group.nl voor meer informatie: t. 0184 - 410 400 | info@alert-group.nl

Voor duurzaam onderhoud

     

HAK B.V. Van Hennaertweg 19 2952 CA Alblasserdam

www.vankootenschilders.nl Ridderkerk, t 0180 - 412 981

tel: 078-6912351 info@hakbv.nl www.hakbv.nl

Hoofdkantoor Esbi | Abbekesdoel 88 | Postbus 3 | 2970 AA Bleskensgraaf | T (0184) 698 698 | F (0184) 698 699 Esbi Belgium | Centrum Zuid 2066 | Postbus 102 | 3530 Houthalen | T (011) 51 61 81 | F (011) 51 61 91

reclameborden | reclamezeilen | banieren | autobeletteringen | vlaggen | stickers bewegwijzeringen | lichtreclame | gevelreclame | hekwerkdoeken Wij gaan qua service mĂŠĂŠr dan dat ene stapje verder.

   

Wij zijn ABNORMAAL...

Creatief in druk & vormgeving

met persoonlijke aanpak

Kom eens langs en laat u verrassen!

...als het om service gaat! Geen strak ontworpen pand, nog nĂŠt geen rode loper voor u uitgerold en geen manager in driedelig pak. Bij ons heeft u direct ĂŠĂŠn op ĂŠĂŠn contact met de juiste werkpaarden van het bedrijf. Kortom, korte lijnen om extra snel te kunnen schakelen en mee te denken. Wij houden van ons vak en dat willen we graag met u delen.

PROFESSIONELE ORGANISATIE

www.sanders.nl

  

accountancy financiĂŤle administratie salaris administratie fiscale zaken

Drukkerij Sanders B.V. Tinstraat 2 | 2984 AN Ridderkerk Tel.: 0180 423 811 | info@sanders.nl

Postbus 124, 2950 AC Alblasserdam, tel. 078-6990046, info@breemen.nl, www.breemen.nl


q www.klaroen.nl

accent

Woensdag 17 juli 2013

column

Uitbreiding budgetadvies en schuldhulp ġįĢĠĥıİıĢġĢī š De Sociale Dienst Drechtsteden breidt haar activiteiten op het gebied van budgetadvisering en schuldhulp uit. Hiermee wil de dienst voorkomen dat mensen door schulden (opnieuw) in de problemen komen. Vanaf 1 augustus start de sociale dienst met preventief budgetbeheer. Dit initiatief komt voort uit een wens van zorgpartners en vrijwilligersorganisaties om mensen die op dit moment geen schulden hebben maar voor wie dit wel dreigt, te ondersteunen.

Rapport De bel gaat, het is nog vroeg. Het zijn de buurjongetjes van 6 en 8 jaar die voor de deur staan, nog in pyjama en op blote voeten. “We komen ons rapport laten zien en jullie waren gisteravond niet thuis. Dus komen we nu voor je weer weg bent”. Even later zitten ze allebei aan één kant naast me op de bank in de huiskamer. Mijn vraag: ”Welke bekijk ik het eerst” is geen slimme van mij. Beide jongens roepen: “De mijne”. Het rapport van de jongste het eerste bekijken lijkt me het beste. “Mooi hoor”. Mijn vinger glijdt langs de lange lijst. Vroeger was een lijst te overzien, taal, rekenen, aardrijkskunde, psalmversje en een paar over gedrag en vlijt. En als ik me goed herinner stond er ook ‘verzuim’ op de lijst. En alles met cijfers. Nu staan naast die vakken ook veel beoordelingen over gedrag en sociale vaardigheden en er staan cirkeltjes die iets aangeven van ‘slecht, matig, goed’. Het kost me moeite om alles te begrijpen. “Prachtig rapport hoor”, ik sluit zijn rapport en geef het weer terug. “Je hebt nog niet alles gelezen”. Hij wijst een stuk aan waar mijn vinger niet langs was gegleden. Kinderen hebben direct door wanneer je wat overslaat. Naast de trots over hun rapport is het krijgen van geld natuurlijk ook een reden om bij ons langs te komen. Een mooie gewoonte, wij gingen vroeger ook naar zoveel mogelijk ooms en tantes, opa’s en oma’s. Voor aardrijkskunde en psalmversje kon je regelmatig een 10 halen en daar kreeg dan vaak een bonus voor. Het enthousiasme van de jongens over waar ze voor aan het sparen zijn is groot. Maar als je dat met een enkel rapport wilt ‘binnenhalen’ moet je hele straten als buren benoemen of een half dorp als familie hebben. En zij moeten het zonder de bonus tienen doen. Vertederend deze leeftijd.

Budgetadvies en Schuldbemiddeling van de sociale dienst nauw samen met de andere hulpverlener(s) van de klant. Samen coachen zij de klant naar zelfredzaamheid. De sociale dienst beheert daarbij (een deel van) het budget van de klant en ziet erop toe dat betalingen op tijd worden gedaan. In gesprekken met de klant en diens de hulpverlener wordt in kaart gebracht waar de knelpunten zitten in de financiële huishouding van de klant. Samen met de betrokkene wordt vervolgens gewerkt aan oplossingen. Afhankelijk van de persoonlijke situatie van de klant duurt

het traject één tot drie jaar. Daarna moet de klant in staat zijn zijn eigen financiën te regelen. Budgetgids De Budgetgids is een digitale wegwijzer die mensen helpt hun inkomen te verhogen en hun uitgaven te verlagen. De gids biedt een overzicht van landelijke en Drechtstedelijke regelingen, toeslagen en tegemoetkomingen maar ook kortingen, kwijtscheldingsmogelijkheden en voorzieningen voor mensen met een smalle beurs. Ook bevat de gids tips en verwijzingen naar instanties die informatie bieden over geldzaken.

Daarnaast biedt de sociale dienst klanten die eerder met succes een schuldregelingstraject hebben doorlopen, nu nazorg. Verder heeft de dienst een hulpmiddel ontwikkeld waarmee mensen zelf aan de slag kunnen om schulden te voorkomen: de Budgetgids.

Nazorg Behalve aan de ‘voorkant’ (in de preventieve sfeer), biedt de sociale dienst sinds kort ook ondersteuning aan de ‘achterkant’ in de vorm van nazorg. Klanten die een geslaagde schuldregelingstraject hebben doorlopen, worden na drie maanden gebeld om te informeren hoe het nu met hen gaat.

Sinds de start in april van dit jaar zijn er 35 klanten benaderd. Bij dertien van hen was geen actie nodig, voor zeven klanten was een telefonisch advies voldoende en vijf klanten kregen een persoonlijk nazorggesprek. Tien klanten bleken telefonisch niet bereikbaar, deze houdt de dienst wel ‘in het vizier’.

Samenwerking Preventief budgetbeheer is bedoeld voor mensen die hulpverlening krijgen van instellingen als maatschappelijke werk, verslavingszorg of andere zorgverleners. Om ervoor in aanmerking te komen moeten klanten een inkomen en een betaalrekening zonder roodstand hebben. Ook mogen zij geen problematische schulden hebben. Hebben zij wel schulden, dan kunnen zij terecht bij de reguliere schuldhulpverlening. Gedurende het traject van preventief budgetbeheer werken de consulenten

Hij is nadrukkelijk ook bedoeld voor organisaties en mantelzorgers die klanten begeleiden. De Budgetgids is te vinden op de website www.schuldendrechtsteden.nl van de Sociale Dienst Drechtsteden waar ook een printversie van de informatie gedownload kan worden.

Indien het gesprek daartoe aanleiding geeft, wordt de klant uitgenodigd voor een persoonlijk nazorggesprek.

™9ZdkZg]VcY^\^c\kVcYZ7jY\Zi\^Yh#

FOTO: PIET MES

Op de foto Regionaal portefeuillehouder Sociale Zaken Bert van de Burgt overhandigde woensdag 10 juli tijdens een informatiebijeenkomst met zorgpartners op het gebied van schuldhulp het eerste exemplaar van de Budgetgids aan Audrey Slechter van Vivenz, een organisatie voor maatschappelijke dienstverlening in de regio.

Goed broedseizoen voor weidevogels

Tevredenheid over onderzoek AV

įĢĤĦĬ š In het Groene Hart zijn ondanks het slechte voorjaar veel jonge weidevogels uit het ei gekomen en uitgevlogen. Dat blijkt uit tellingen door vrijwilligers en boswachters van Staatsbosbeheer.

įĢĤĦĬš Commissaris van de Koning Jan Franssen laat in een reactie weten ‘zeer, zeer tevreden’ te zijn met het onderzoek van een externe commissie naar de bestuurlijke toekomst van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Hierbij wordt de onlangs gevormde gemeente Molenwaard waarschijnlijk in een grotere gemeente ondergebracht. “Ik zou de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden graag als voorbeeld willen gebruiken voor andere gebieden”, stelt Franssen. “Er wordt hier zeer doortastend gewerkt.” De Commissaris van de Koning had de verschillende zienswijzen van de afzonderlijke gemeenten in de afgelopen tijd ook voorbij zien komen. “Maar dat is gebruikelijk in zo’n proces. Mijn ervaring in dit gebied is dat de partijen gaandeweg toch naar elkaar toe bewegen.” Hij noemt daarbij expliciet de gemeente Molenwaard als voorbeeld. “Nog tijdens het herindelingsproces hadden de bestuurders daar al de realistische een vooruitziende houding dat er verder gekeken moest worden. Het voorstel vanuit Molenwaard om naar één ambtelijke organisatie in de regio te gaan werken, heeft de andere gemeenten op scherp gezet.” De drie modellen overziend, lijkt een nieuwe herindeling in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden voor de hand liggend. Burgemeester Dirk van der Borg (Molenwaard) benadrukt dat het zover nog niet is. “Dit zijn denkmodellen. Wellicht komt de commissie nog met een andere verrassende optie. De deur naar Vianen en Lingewaard blijft openstaan. Daarnaast blijft het primaat bij de gemeenteraden liggen. Zij krijgen de opdracht mee hierover in gesprek te gaan met de raadsleden van de verschillende gemeenten.” En ook de Commissaris van de Koning Jan Franssen houdt alle opties open. “Een nieuwe herindeling lijkt me waarschijnlijk, maar zeker is dat niet.”

Waar de boswachters in april nog een hard hoofd hadden in een succesvol broedseizoen, herstelde deze in mei en juni verbazingwekkend snel. Vanwege het koude voorjaar zijn de weidevogels later gaan broeden. Daarom is besloten om het gras in de natuurgebieden weken later te maaien. Boswachter Harm Blom: “Dit laat zien dat de natuur veerkrachtiger is dan de

meeste mensen weleens denken. Want ondanks de langzame start van het broedseizoen, zijn de weidevogelaantallen in de kerngebieden gelukkig ook dit jaar weer goed te noemen!” In het Groene Hart heeft Staatsbosbeheer verschillende natuurgebieden in beheer die speciaal voor weidevogels zijn ingericht. De Donkse Laagten, de Reeuwijkse Plassen en De Wilck bieden een plek aan grote aantallen weidevogels. In De Wilck broeden bijvoorbeeld op 116 hectare de laatste jaren rond de 90 grutto’s en in de Donkse Laagten op 160 hectare 70 tot 80 grutto’s. Dat is bijzonder hoog ten opzichte van veel andere poldergebie-

den. Zeker gezien het feit dat deze broedparen daadwerkelijk jongen grootbrengen. Deze natuurgebieden fungeren als kraamkamer voor het omliggende gebied. Weidevogelkuikens kunnen er veilig opgroeien en daadwerkelijk uitvliegen. Doordat de populatie weidevogels hier gezond blijft, is er in dit polderlandschap voldoende jonge aanwas om de weidevogelpopulatie op peil te houden. Vrijwilligers tellen al jarenlang de weidevogels in het Groene Hart en zien een stijgende lijn in de natuurgebieden, zoals in de Donkse Laagten in de Alblasserwaard.

Rotary Clubs doneren aan goede doelen ĭĞĭĢīġįĢĠĥıĊĞĩğĩĞİİĢįġĞĪ š Afgelopen voorjaar hebben de Rotary Clubs van Kinderdijk en Papendrecht Het Groot Dictee van de Alblasserwaard georganiseerd, een jaarlijks terugkerend evenement. Deze avond was met ruim 120 deelnemers een groot succes.

Sinds kort is de netto opbrengst bekend gemaakt van het Groot Dictee van de Alblasserwaard: 8000 euro. De helft van dat bedrag wordt besteed aan een speciale dag voor ouderen op 5 oktober 2013 in Landvast voor senioren uit Papendrecht en Alblasserdam;

Riens

Koren Streefkerk starten 4 september İıįĢĢģĨĢįĨšDe gezellige en enthousiaste leden van de christelijk gemengde zangvereniging Lovende Stemmen, christelijk jeugdkoor Joy en kinderkoor De Streefzangers starten op woensdag 4 september met de koorrepetities voor het nieuwe zangseizoen. De drie koren zullen in het najaar en in de Kersttijd weer verschillende optredens verzorgen. Nieuwe leden voor alle koren zijn van harte welkom. Voor verdere informatie: www. destreefkerksekoren.nl.

17

™9ZdkZg]VcY^\^c\kVcYZX]ZfjZh^c6aWaVhhZgYVb#

de andere helft is bestemd voor Stichting Present, een organisatie die hulpvragers en hulpaanbod bij elkaar brengt. Donderdagmiddag om vijf uur zijn de cheques op feestelijke wijze overhandigd bij Het Wapen van Alblasserdam. De voorzitters van Rotary Club Kinderdijk en Papendrecht, de heren Robert van Dongen en Simon Heijkoop hebben de cheque voor Stichting Present overhandigd aan de voorzitter van deze stichting, de heer Frits van Heusden. De voorzitters van de Rotary clubs hebben zelf de cheque voor de seniorendag in ontvangst genomen. Stichting Present vormt een brug tussen mensen. “Wij bieden groepen mensen de mogeljkheid om een zinvolle en goed bestede dag te beleven door zich onbetaald en op projetbasis in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of sociaal isolement. Wij willen hiermee een beweging op gang brengen, waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien”, aldus de vrijwilligers van Present.


publicaties

Woensdag 17 juli 2013

Profiteer nu van

18

Audicien

TE KOOP AANGEBODEN

T.k. 4 stoeltjes jrn 50-60 t.e.a.b. Tel. 078-6918763.

15% korting

T.k. nwe grote zweefparasol. Tel. 078-6158902. T.k. tuin: waalform. Savanne 88m², incl. zand, vr.pr. €700,; 5 bankirai schermen 180x180, 4 m. kader toog en deur m. toog. Incl. 7 palen en 18mtr planken. Vr.pr. 800,-. Tel. 078-6919048.

op alle Sigma en Sikkens verven

T.k. 2x baby inbakerdoek Pacco Piccolo i.z.g.s. org. verp. + gebr.aanw. vr.pr. €15,-; baby inbakerdoek Pacco Priko i.z.g.s. org. verp. m. gebr.aanw. vr.pr. €20,-; baby inbakerslaapzak Tiny Nanny i.z.g.s. org. verp. m. gebr.aanw. vr.pr. €25,-; Maxi Cosi Safety i.z.g.s. vr.pr. €30,-. Tel. 06-30377251.

Als dat geen geslaagde actie is.....

TK totaal opgekn. kajuit en speciaal inger. voor het vissen op karper of snoek. Voorzien van een nw. bodem van voor tot achter, een u-zitplaats op het dek, houten scheidingswand (dubbel) en 2 bedden plus tafeltje(inklapbaar). Motor is een mercury 15 pk, 3 jr oud en weinig mee gevaren.L= 5.80 en br. is ± 2 mtr. Extra's:lamp, 12v aansluiting, accu, dakventilator, tank onder het bed, stuur en gas aan buitenzijde(nw). Vr.pr. € 4300,- Tel. 0651707822

• Stilistisch advies • 25 jaar ervaring

MAKADO

Audicien StAr-geregistreerd

Hoorproblemen? Beter horen begint bij de audicien In de keuze daarvan bent u vrij. Kies een audicien bij u in de buurt omdat nazorg altijd van belang blijft.

T.k. Suske en Wiske 67 t/m 252; Asterix compl.; 25x Oom Dagobert; 60x Donald Duck; 15x Kuifje; 20x Trigie serie van 18 wereldber. jeugdbkn o.a. Robbin Hood, Negerhut, Mohikanen, Ben Hur; 32x oorlogskranten unieke coll. Tel. 06-21265391.

Makadocenter 54, 2951 EJ Alblasserdam Tel.: 078 - 691 50 28

Verras je meester of juf met een cadeautje uit de derde wereld. Volop keus in de Wereldwinkel Alblasserdam.

Wij werken voor alle zorgverzekeraars.

Goed gehoor begint bij Goud Nieuw-Lekkerland, Planetenlaan 25 Groot-Ammers, Margrietstraat 27

0184 - 68 23 01 0184 - 66 22 28

limovlees.nl

De betrouwbaarste auto’s en voor het 2e jaar op rij

de familieslager, natuurlijk gehouden, echt gezond

Leveringis aan heeus van

“Engine of the Year”

Vier het mee met Ford. Nu tot 2.000,- extra inruilpremie! Zorgeloos inruilen wordt nu nog leuker. Dankzij de extra inruilpremie van uw Ford dealer rijdt u straks in één van onze bekroonde winnaars met de krachtige en ultrazuinige 1.0 EcoBoost motor. Ga dus snel naar de dealer! U bent van harte welkom.

vl - Gezond erderij de bo ers e-numm er nd Zo per - Vacuümrpakt pond ve

4 weken te bewaren in de koelkast Bestel nu op www.limovlees.nl en ervaar dat ook de prijs natuurlijk en gezond is!

Ford Fiesta Normaal vanaf Inruilpremie

Ford B-MAX 12.995,1.000,-

Normaal vanaf Inruilpremie

11.995,-

Nu vanaf

Nu vanaf

Cowporation B.V. | Hertzweg 3 | 2952 BA Alblasserdam

18.295,1.000,-

17.295,-

WEEKTOPPER Summer Garden

Ook leverbaar met:

14% bijtelling

20% bijtelling

Ford C-MAX Normaal vanaf Inruilpremie

Nu vanaf

Teak banken Javaan

country-life

Ford Focus 21.650,2.000,-

Normaal vanaf Inruilpremie

19.650,-

Nu vanaf

19.525,2.000,-

17.525,-

Ook leverbaar met:

20% bijtelling, ook met 7 zitplaatsen

T: 088-433 00 00 | E: info@cowporation.nl

14% bijtelling

Alle bedragen in euro’s. Prijzen zijn incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en verkoop voorwaarden ford.nl. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties. Betrouwbaarste auto’s volgens DEKRA, onafhankelijk onderzoek onder 15 miljoen auto’s: C-MAX Auto van het Jaar, Focus betrouwbaarste compacte auto. Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 19,2-23,3; liter/100 km: 4,3-5,1; CO2 g/km: 99-119.

Bedrijventerrein Vinkenwaard, Ohmweg 1, Alblasserdam 078 - 691 39 22 Weteringsingel 139, Hendrik-Ido-Ambacht 078 - 681 47 11 www.wensveen.nl

90x45 cm

€ 219,95

120x45 cm

€ 259,95

150x45 cm

€ 299,95

180x45 cm

€ 359,95

Piet Versteegt

de tuinmeubel specialist

129,149,169,199,-

ma. t/m do. 9.00 tot 18.00 uur 9.00 tot 21.00 uur vrijdag zaterdag 9.00 tot 17.00 uur

Parkweg 43 - Beesd - www.pietversteegt.nl - tel: 0345 681625


q www.klaroen.nl

vrije tijd

Woensdag 17 juli 2013

Theater De Willem sluit seizoen af

Paardenmarkt

ĭĞĭĢīġįĢĠĥıš De laatste voorstelling voor dit seizoen is geweest; de medewerkers van Theater De Willem gaan de zomerstop in. De Ticketshop is daarom gesloten tot maandag 2 september. Op die dag begint de losse verkoop en kunnen kaarten voor alle voorstellingen (voor zover beschikbaar) aan de balie of telefonisch gekocht worden. Wie vragen of bestellingen heeft, kan mailen naar reserveren@theaterdewillem.nl. Deze mail wordt in de zomer gewoon gelezen.

Dag vol activiteiten in Alblasserdam

Slagwerkers- en blazersklas SDG

‘Ik zorg dat ik niet op vakantie ben!’ De jaarlijkse Sint Jacobus Paardenmarkt wordt op woensdag 24 juli gehouden in en rondom de Kerkstraat in Alblasserdam. ĞĩğĩĞİİĢįġĞĪ š De markt begint op woensdadg 24 juli ’s morgens al om 08.00 uur. Op de markt zijn paarden, pony’s en kraampjes. Ook rijdt er een paardentram. Eigenaren van pony’s en paarden krijgen een premie om hun dieren op de markt te laten zien. Voor een paard is dit 15 euro, voor een

pony 10 euro. Rond 11.30 uur is er onder de aanvoerders van de paarden en pony’s een verloting van kleine geldprijzen. Een alternatieve locatie voor de traditionele ponykeuring is met ingang van vorig jaar gevonden op het grasveld naast dierenweide de Plantage. Deze

locatie bleek hiervoor zeer geschikt. De ponykeuring zal weer naast de Plantage worden gehouden. De ponykeuring begint om 10.30 uur. Bezoekers van de markt kunnen op drie plaatsen loten kopen voor de grote Sint Jacobus Paardenmarkt loterij: bij basisschool de Schalm in de

6A7A6HH:G96B ™ Kinderen uit Alblasserdam en omgeving die zin hebben om een instrument te gaan bespelen bij Soli Deo Gloria, kunnen zich voor het nieuwe seizoen weer aanmelden voor de blazers- of de slagwerkklas. Deze gaan in oktober weer van start en biedt jong en oud de gelegenheid om de eerste drie maanden muziek maken, gratis te proberen. Hierna kan men besluiten om kosteloos te stoppen of nog zes maanden verder te musiceren tegen betaling van een vergoeding. In de klassen wordt er in groepsverband lesgegeven door de gediplomeerde docenten Henk den Uyl (blazersklas) en Theo Vet (slagwerkklas). Voor meer informatie over deze klassen kan gemaild worden naar: annemarievanheijst@hotmail.com. De blazersklas repeteert op dinsdagen van 16.45 tot 17.30 uur en de slagwerkklas repeteert op vrijdagen van 18.45 tot 19.30 uur.

q WWW.SDGALBLASSERDAM.NL

19

™:ZcV[WZZaY^c\kVcYZEVVgYZcbVg`ikVcZc`ZaZ_VgZc\ZaZYZc#

ARCHIEFFOTO: BERT BONS

Kerkstraat, bij een kraam bij de paarden en in de Waalsmondelaan. Een lot kost 50 eurocent. Tot nu toe zijn elk jaar alle 5500 loten binnen vier uur verkocht. Avondprogramma Van 18.45 uur tot 21.20 uur is er op het grasveld tussen de Roemer Visscherstraat en de Hobbemalaan een spectaculair hippisch festijn. De muzikale start wordt verzorgd door de The Original Evergreen Jazzband. Daarna volgt om 19.00 uur ‘Speel uw spel’ en om 19.30 uur de loterij. Het ringsteken start om 19.45 uur en om 20.15 uur is er een optreden van Dennis Mieras. Daarna is er van 20.30 tot 20.50 uur een spectaculaire glamourshow door de The Thunderguys. De avond wordt vanaf 20.50 uur afgelosten met de stoelendans. “De Paardenmarkt met al haar activiteiten is een nationale feestdag in Alblasserdam”, weet wethouder Sjoerd Veerman van vrijetijdseconomie. Hij beleeft de Paardenmarkt straks voor de zevende maal als wethouder. “Het maakt een prachtig saamhorigheidsgevoel los in Alblasserdam. Mensen die lang geleden vertrokken zijn uit het dorp, komen nu even terug om de sfeer te proeven en mensen te ontmoeten. Ik zorg er elk jaar weer voor dat ik niet op vakantie ben!”

Vakantie Bijbel Week in Alblasserdam

De zondag op Klokradio

ĞĩğĩĞİİĢįġĞĪš In de eerste week van de zomervakantie, van maandag 22 tot en met vrijdag 26 juli, wordt dit jaar voor de 37e keer de Vakantie Bijbel Week (VBW) georganiseerd in Alblasserdam. Het thema dit jaar is: ‘God Redt!’.

Kerkklokradio is te beluisteren op de woensdag en de zondag, die er op 21 juli als volgt uitziet: Van 07.00 tot 08.00 uur wordt gospelmuziek uitgezonden, gevolgd door het programma Prijs de Heer. In Rondom de kerkdienst (09.00 tot 11.30 uur) wordt de dienst van de Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg uitgezonden. De kinderen kunnen daarna tot 12.00 uur luisteren naar Kinderkaravaan muzikaal. Het volgende uur staat in het teken van de CD van de week. Om 13.00 uur start het programma Kinderkaravaan. De twee uren daarna staan in het teken van de gospelmuziek. Liefhebbers van klassieke muziek kunnen vanaf 16.00 uur genieten van Klassiek met een zachte G, samengesteld en gepresenteerd door Paul Dzon. Het Luisterboek wordt voorgelezen van 17.00 tot 18.00 uur, waarna de programmering wordt voortgezet met Psalmen en Gezangen. Om 20.00 uur start het programma Samen tot Gods eer, verzorgd door de Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg. Verzoeken kunnen tijdens de uitzending worden aangevraagd via 0184-682422. De Kerkklokzondag wordt om 22.00 uur afgesloten met Klassiek Mozaïek. Klokradio is te beluisteren in de ether op 107.0 FM, via de kabel op 102.4 (Alblasserdam) en 105.9 (Kinderdijk, Nieuw-Lekkerland, Streefkerk, Groot-Ammers, Nieuwpoort en Langerak). Digitaal: www.klokradio.nl. KPN glasvezel: Kanaal 376.

De VBW is voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar en wordt gehouden in Landvast. De kinderen luisteren naar een bijbelverhaal, zingen met elkaar, maken een knutselwerkje en kijken naar een sketch die wordt opgevoerd. Elke morgen is er een leuk en gevarieerd programma, van 09.30 uur tot 11.30 uur. De Vakantie Bijbel Week is gratis. In verband met de Paardenmarkt is er op woensdag 24 juli geen VBW.

Op vrijdagavond is de slotavond, met dit jaar een voorstelling van Vrolijk Theater. Het thema van de kindervoorstelling is natuurlijk ook ‘God Redt!’. Deze avond vindt ook plaats in Landvast, begint om 19.00 uur en is ongeveer 20.15 uur afgelopen. Kinderen kunnen hun ouders/verzorgers, opa’s en oma’s, vriendjes en vriendinnetjes Een uitgave van

Edities bv en Koninklijke BDU Uitgevers bv

meenemen voor deze leuke en gezellige afsluiting! Afsluitingsdienst Zondag 27 juli zijn de kinderen met hun familie en vriendjes welkom in de afsluitingsdienst. Deze afsluitdienst wordt geleid door kandidaat R. Teeuw en is in de Grote Kerk aan het Cortgene 8. Deze dienst begint om 09.30

Uitvalsbasis voor de digitale regio Maak van www.klaroen.nl je startpagina

™:ZcdecVbZkVcYZK7Lj^i]ZikZgaZYZc#

Uitgave Koninklijke BDU Uitgevers bv en Het Kontakt Edities bv Kantooradres Zuidzijde 131, Goudriaan

Algemene voorwaarden Alle orders worden afgesloten overeenkomstig de regelen voor het advertentiewezen gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbanken en bij de Kamers van koophandel.

q WWW.VBWALBLASSERDAM.WEBKLIK.NL

Klokradio is te beluisteren in de ether op 107 FM, via de kabel op 102.4 (Alblasserdam) en 105.9 (Nieuw-Lekkerland en Liesveld) of digitaal via www.klokradio.nl.

Oplage: 29.160 exemplaren

Verspreidingsgebied Verschijnt gratis huis-aan-huis op woensdag in de plaatsen Alblasserdam, Kinderdijk, Nieuw-Lekkerland, Oud-Alblas, Papendrecht en Streefkerk.

uur. Deze dienst staat ook weer in het teken van het VBW thema: ‘God Redt!’. Voor meer informatie of eventuele vragen kan contact opgenomen worden met Andrea van der Hek via 0787518652. Ook staat er informatie op de website www.vbwalblasserdam. webklik.nl.

Postadres Postbus 1 2977 ZG Goudriaan Hoofdredacteur Rick den Besten Redactie Tel. (0183) 58 32 00 redactie@klaroen.nl Bert Bons (06) 51 54 35 95

b.bons@klaroen.nl Anne Marie Hoekstra (06) 10 95 22 59 redactie@klaroen.nl Sluitingstijd redactie Dinsdag 11.00 uur Advertentieafdeling Fax (0183) 58 33 08 advertentie@klaroen.nl Advertenties Alblasserdam en omstreken André de Borst (0183) 58 32 72 / (06) 51 72 80 34 a.deborst@klaroen.nl Papendrecht

Caroline Rothuizen(0183) 583270 / (06) 51 10 91 14 c.rothuizen@klaroen.nl Sluitingstijd advertenties Dinsdag 11.00 uur Website www.klaroen.nl/www.hetkontakt.nl Krant niet ontvangen www.klaroen.nl/bezorging (vanaf woensdag 20.00 uur) of (088) 0109801

Auteursrechtenvoorbehoud Uitgeverij Het Kontakt Edities bv behoudt zich

ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/ of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.


Alblasserdam Raadhuisplein Cortgene 2 2951 ED Alblasserdam alblasserdam@goudwisselkantoor.nl www.goudwisselkantoor.nl Elke donderdag van 10.00 - 16.30 uur

Verzilver uw goud in ons mobiel kantoor! De goudprijs en zilverprijs waren nog nooit zo hoog. En dus kan het interessant zijn juist nu uw gouden sieraden, munten en zilver te verkopen. Maar dan wel aan een vertrouwd adres: het Goudwisselkantoor. Goudwisselkantoor is eigendom van familie de Ruiter, al ruim 25 jaar een begrip in de wereld van de goudhandel. Vanzelfsprekend is Goudwisselkantoor lid van de diverse vakverenigingen. Goudwisselkantoor is geen winkel, maar koopt uitsluitend goud, zilver en munten in. Door onze jarenlange ervaring weten we waar het om gaat in de goudwereld. U krijgt dus een reële taxatie en een goede prijs. Naast onze achttien kantoren door heel Nederland, kunt u nu ook terecht in één van onze mobiele kantoren. Zonder een afspraak te maken kunt u dus met uw sieraden, horloges, baren, munten, zilver bestek, zilveren schalen en verzamelingen langskomen. Wacht niet langer, profiteer van de huidige hoge goudprijs en kom bij ons langs voor een vrijblijvende taxatie.

Goudwisselkantoor d, zilver en munten • 25 jaar ervaring in gou jblijvende taxatie • een deskundige en vri k indien gewenst per ban • contante betaling of r de taxatie • discrete ruimte voo en van goud en zilver • advies in het belegg

Locaties van ons mobiel kantoor bij u in de buurt Ridderkerk Plein Oost De Genestetstraat 36, 2985 CG Elke vrijdag 10:00 – 16:30 uur Zwijndrecht Wagenveld, 3331 (parkeerplaats nabij winkelcentrum Passage) Elke vrijdag 10.00 - 16.30 uur

Zomerfotowedstrijd Het Kontakt Edities bv en Klaroen.nl houden een zomer(vakantie)fotowedstrijd.

ee m Doe w in en o ie mo zen: j pr i

Ga snel naar: http://fotowedstrijden.hetkontakt.nl Een uitgave van

Edities bv en Koninklijke BDU Uitgevers bv

2013


@basvanzessen

facebook/basvanzessenmode

Sale

MING OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING OPR

Korte broeken Overhemden Damesmode MING OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING OPR

HEREN 1 BROEK

30% KORTING 2 BROEKEN 40% KORTING

NIEUWE DAMES COLLECTIE

CARS JEANS COMMON WATERLOO van 49,95 nu bij BAS

3 BROEKEN

50% KORTING * Geldt niet voor alle kleding

LIFELINE korte broek Nelson van 34,95 nu bij BAS

REGATTA POLO Kwaliteitsproduct Nu bij BAS

4,95

14,95

39,95 CARS JEANS BLACK& WHITE van 49,95 nu bij BAS

39,95

CARS JEANS COMMON BRILLIANT van 49,95 nu bij BAS

39,95

CARS DIVERSE TSHIRTS van 24,95 nu bij BAS

DIVERSE LEUKE HEREN OVERHEMDEN Grote collectie nu bij BAS vanaf

19,95 - 29,95 - 39,95 - 49,95

14,95

DOCKERS KAKI EN NAVY D1 Chino broek van 89,95 nu bij BAS

CARS JEANS MODEL ATROSS van 34,95 nu bij BAS

2 voor60,00

CARS CROWN JEANS van 59,95 nu bij BAS

39,95

CARS CROWN STONE JEANS van 59,95 nu bij BAS

59,95

39,95

Bas van Zessen - Kerkweg 5 Brandwijk - Telefoon 0184 64 25 25 - www.modeindepolder.nl Dinsdag en woensdag van 09.00 tot 18.00 uur, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur


algemeen

Woensdag 17 juli 2013

22 Dam 81 Alblasserdam T.: 078 - 6918111

Overtuig uzelf wat een ruimte deze woning te bieden heeft! Door de gerealiseerde, woningbrede aanbouw meten de woonkamer en keuken tezamen maar liefst 50m2! Intern is deze eengezinswoning compleet gemoderniseerd en wv.v. luxe keukeninrichting, allesbrander en schuifpui. Door de dakkapel op de 2e verdieping zijn er in totaal vier ruime slaapkamers te tellen. Verder heeft de woning een onderhoudsvriendelijk karakter door de kunststof kozijnen met isolerende beglazing. In de directe omgeving vindt u buurtwinkels, apotheek, scholen en recreatiemogelijkheden met het nabij gelegen natuurgebied en werelderfgoed De Kinderdijk.

Fors in prijs verlaagd!

HALVE PRIJZEN

Alblasserdam, Groen van Prinstererstraat 10

Vraagprijs â&#x201A;Ź 185.000,-- k.k.

OP DE GEHELE

ZOMERCOLLECTIE

www.kooymaneigenhuis.nl KANTOOR- OF PRAKTIJKRUIMTE circa 40m2 in centrum Alblasserdam. Info 078-6912677 â&#x201A;Ź 450,- p.mnd.

TE KOOP AANGEBODEN

TK gevr oude, antieke speelpoppen va 1900-1955, igs, geen poppen van porcelein, va 20 tot 50 cm. tel 0648775286

ALLEEN BIJ ONS =+> LEVERBAAR! => PEUGEOT 208 1.0 VTI ACTIVE

+0% RENTE

4 JAAR FINANCIERING 0% RENTE MAX. â&#x201A;Ź 8.000

INCL. AIRCO, 5-DEURS

NIEUWE COLLECTIE van o.a.       

â&#x201A;Ź 14.450 RIJKLAAR!

â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

INCLUSIEF: Cruise control Touch screen ABS + ESP 6 Airbags Bluetooth carkit Airconditioning Stuurbekrachtiging Elektrisch bedienbare zijruiten

Gem. verbr. (afh. van type versnellingsbak) l/100 km: 4,3-4,5; km/l: 23,2-22,2; CO2: 99-104 gr/km.

AUTOBEDRIJF MULDER Alblasserdam Kelvinring 86 Tel.: (078) 691 80 50 Dordrecht Laan der Verenigde Naties 111 Tel.: (078) 614 20 44 Sliedrecht Parabool 1 Tel.: (078) 615 14 28 www.mulderpeugeot.nl De prijs is inclusief aďŹ&#x201A;everingskosten maar exclusief metaallak. Actie geldt t/m 15 juli 2013. Contantprijs

   GRATIS PARKEREN VOOR DE DEUR.

P VERGEET UW PARKEERSCHIJF NIET """! #! 

Peugeot 208 Peugeot 208

â&#x201A;Ź 14.450 â&#x201A;Ź 14.450

Aanbetaling/ Totaal Kredietinruil bedrag â&#x201A;Ź 6.450 â&#x201A;Ź 8.000 â&#x201A;Ź 7.000 â&#x201A;Ź 7.450

Looptijd in maanden 48 48

Debetrentevoet 0% 0%

Jaarlijks kostenpercentage 0% 0%

Maandbedrag â&#x201A;Ź 167 â&#x201A;Ź 155

Totaal te betalen bedrag â&#x201A;Ź 8.000 â&#x201A;Ź 7.450

Prijzen Optiway Plus* â&#x201A;Ź 6,50 â&#x201A;Ź 6,50

Financiering verstrekt door Peugeot Finance, handelsnaam van PSA Finance Nederland B.V (registratienummer AFM 12007744). Meer info en voorwaarden via www.peugeot.nl. Op verzoek sturen wij u het standaard informatiedocument toe. Actie geldig tot en met 30 september 2013, actiemaximum op de 208 is â&#x201A;Ź 8.000. U bent vrij in de keuze van de partij waar u het serviceproduct (Optiway Plus) afsluit. De actieďŹ nanciering is ook verkrijgbaar zonder het serviceproduct (Optiway Plus). * Prijzen gebaseerd op benzine-uitvoering en max. 60.000 km. voor de looptijd van het contract. Meer info en verkoopvoorwaarden via www.peugeot.nl of informeer bij ons in de showroom.


q www.klaroen.nl

vrije tijd

Woensdag 17 juli 2013

woensdag

woensdag

31 augustus

24 juli

24 juli

Expositie in De Zorgmolen

Open Tafel in ‘t Waellant

Samenzang tijdens de Paardenmarkt

De Papendrechtse kunstenares Guusta van Loon (1953) exposeert tot en met 31 augustus met 24 schilderijen in De Zorgmolen aan de Poldermolen 2 te Papendrecht. De expositie is tijdens werkdagen te bezichtigen in de openbare ruimten op de begane grond en bovenverdieping van het gezondheidscentrum. De Zorgmolen is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot en met 17.30 uur.

In ‘t Waellant aan de Ooievaar te Nieuw-Lekkerland is op woensdag 24 juli gelegenheid om samen te genieten van een zomers verrassingsmenu voor alle mensen van 55 jaar en ouder uit Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk. Organisatie is in handen van de L. en N. Smit’s Stichting. De maaltijd begint om 12.30 uur. Aanmelden kan tot maandag 22 juli 10.00 uur via 0184-689360. Zie ook www.smitsstichting.nl.

De Christelijk Gereformeerde Kerk aan de Waalsmondelaan heeft tijdens de Paardenmarkt op woensdag 24 juli haar deuren weer geopend voor belangstellenden. Onder het genot van een gratis kopje koffie of thee kan het gebouw bezichtigd worden. Er is samenzang van 10.45 uur tot en met 11.15 uur. Dit zal op het orgel worden begeleid door de heer J. Noordzij.

WOENSDAG 24 JULI

zondag 21 juli

Dronkert. Geref. Kerk Vrijgem. De Hoeksteen 09.30 uur ds. D.C. ALBLASSERDAM Meijer (in Albl.), 16.30 uur ds. Baptisten Gem. ‘De Hoeksteen’ L.M. v.d. Veen. Herst. Herv. Gem. 09.30 uur br. C.J. Barten. Chr. 09.30 en 18.00 uur ds. R. v.d. Kamp. Geref. Kerk 09.30 en 16.30 uur ds. Herv. Gem. Dorp 10.00 uur ds. W.W. Nijdam. De Alblashof/De H. Penning, 18.30 uur prop. A. v. Waard 11.00 uur ds. J. van Walsum. Kralingen. Herv. Gem. Maranatha Evang. Gem. ‘t Scheepke in Alblas- 09.30 uur ds. J. Haeck. Messiserdam 09.45 uur R. Bikker. Evang. aanse Gemeente (in het Carillon, Gem. Jozua Alblasserwaard 10.00 Raadhuisplein 1) 11.00 uur Jan den uur Willem Lugthart. Geref. Gem. Admirant (zaterdag 20 juli). Vrije Eben-Haezerkerk 09.30 en 16.30 Baptisten Gem.(Maranathakerk, uur Leesdienst. Geref. Gem. in Mattenbies 1) 13.30 uur Peter Ned. 10.00 en 18.00 uur leesdienst. Hazenoot. Geref. Kerk De Haven 09.30 uur ds. A. den Hartog. Geref. Kerk Vrij- OUD-ALBLAS gem. De Levensbron 09.00 uur ds. Herv. Gem. 09.30 uur ds. T.C. D.C. Meijer, 16.30 uur ds. L.M. van de Leeuw, 18.30 uur kand. K.H. der Veen (in Nw-L). Herst. Herv. Bogerd. Gem. Alblasserdam 19.30 uur ds. W.J. Teunissen (donderdag 18 juli). PAPENDRECHT 09.30 uur Leesdienst, 15.00 uur ds. Agape Pinkstergemeente, PapendR.W. Mulder. Herv. Elthetogem. recht (Pr. Florisschool, Zuidkil 53) Alblasserdam i.s.m. de Ver. van 10.30 uur pastor R. de Vries. Chr. Vrijz. Herv. 10.00 uur dhr. J.H.B. de Geref. Kerk 10.00 en 17.00 uur Waard. Herv. Gem. I Grote Kerk kand. P.A.C. Boom. Evang. Gem. De 09.30 uur ds. J.W. Scheurwater, Schuilplaats (Schooldwarsstraat 17.00 uur kand. A.J. Hagendoorn. 50) 10.00 uur dienst. Gemeente Herv. Gem. II Ichthuskerk 09.30 God Redt te Papendrecht (Oranje uur ds. P. Vroegindeweij, 18.00 uur Nassauschool) 10.00 uur dienst. Geref. Kerk De Morgenster 10.00 ds. J. Smit. Herv. Gem. III Ontuur mw. ds. M.J. Maarleveld. moetingskerk 09.30 uur ds. J. van Walsum. Immanu?l, Gem. van het Hersteld Hervormde Gemeente Papendrecht 09.30 en 14.30 uur kand. Levende Woord (De Havenkerk) K. v. Olst. Herv. Gem. Bethlehem10.30 uur Kees Bloed (Sabat) (zaterdag 20 juli). Jehovah’s Getuigen, kerk 10.00 uur dienst. Herv. Gem. Grote Kerk 09.30 en 17.00 uur ds. Fazantstraat 20 10.00 uur Openbare lezing. 19.15 uur Bijbelstudie P.J. Teeuw. Herv. Gem. Sionskerk (dinsdag 23 juli). Oud Geref. Gem. 09.30 uur ds. J.C. van Trigt, 17.00 uur ds. C.M. van Loon. Oud Geref. in Ned. 19.30 uur stud. R. Bakker (donderdag 18 juli). 10.00 en 18.00 Gem. in Ned. 19.30 uur kand. R, Bakker (donderdag 18 juli). uur leesdienst. Parochie O.L.V. Fatima 09.30 uur Woord- en Com- 10.00 en 18.00 uur leesdienst. R.K. Parochie 19.00 uur Eucharistieviemunieviering pastor T. Dam. ring, Pastor H. Vergeer (zaterdag 20 juli). Verg. van Gelovigen (Pr. KINDERDIJK Herv. Gem. Kinderdijk 10.00 uur Florisschool) 09.30 uur Eredienst. Vrije Baptisten Gem. Papendds. A. van Lingen. Herv. Gem. recht (CSG De Lage Waard, Burg. Rehoboth 10.00 uur kand. A. v. Keyzerweg 5) 10.00 uur ds. Maarten Kralingen, 18.00 uur ds. A. van Ezinga. Lingen. NIEUW-LEKKERLAND Geref. Kerk 09.30 uur ds. M. van Krimpen, 18.30 uur ds. A.J.G.

STREEFKERK Herv. Gem. 10.00 uur ds. A.J. Kunz, 18.30 uur ds. G. Mulder.

Medische diensten Klaroen.nl Klaroen.nl 20 en 21 juli 2013

Schoolstraat 5 Oud-Alblas, tel. 0184-691363. Spreekuurbezoek HUISARTSEN; Alblasserdam uitsluitend voor spoedeisende Regionale huisartsenpost hulp tussen 12.00 en 12.30 uur. Drechtsteden, Albert SchweitGelieve hiervoor telefonisch zer, locatie Dortwijk van maan- een afspraak te maken tussen dag t/m vrijdag van 17.00 tot 11.30 en 12.00 uur. Waarneem8.00 uur. De centrale post is op groep “Alblasserwaard-Westza., zon- en feestdagen, dag en Noord-West” Huisartsen Streefnacht geopend voor spoedeikerk – Nieuw-Lekkerland – Kinsende huisartsgeneeskundige derdijk - Middagdiensten ma. zorg. t/m vr. Wie er dienst heeft is te Voor een bezoek aan de huisart- vinden op het antwoordappasenpost eerst tel. een afspraak raat van uw eigen huisarts. maken op tel. 078-6542600. Avond-, nacht- en weekenddiensten: de regionale HuisartGraafstroom - Bleskensgraaf – senpost Dordrecht, tel. 078Brandwijk – Molenaarsgraaf – 6542600. Alleen voor nood- of Ottoland – Oud-Alblas – Wijnspoedgevallen, ongevallen 112. gaarden (vrijdagavond 17.30 Inlichtingen over de dienstuur tot maandagochtend 08.00 doende apotheek, tel. 0184uur. 20 en 21 juli: dr.S. Lous, 415546.

service

Kerkdiensten Klaroen.nl

Paardenmarkt 08:00 De jaarlijkse Sint Jacobus Paardenmarkt wordt op woensdag 24 juli gehouden in en rondom de Kerkstraat in Alblasserdam. De markt begint ’s morgens om 08.00 uur. Op de markt zijn paarden, pony’s en kraampjes. Ook rijdt er een paardentram. Eigenaren van pony’s en paarden krijgen een premie om hun dieren op de markt te laten zien. Voor een paard is dit15 euro, voor een pony 10 euro. Rond 11.30 uur is er onder de aanvoerders van de paarden en pony’s een verloting van kleine geldprijzen. Een alternatieve locatie voor de traditionele ponykeuring is met ingang van vorig jaar gevonden op het grasveld naast dierenweide de Plantage. Bezoekers van de markt kunnen op drie plaatsen loten kopen voor de grote Sint Jacobus Paardenmarkt loterij: bij basisschool de Schalm in de Kerkstraat, bij een kraam bij de paarden en in de Waalsmondelaan. Een lot kost 50 eurocent. De braderie van de Paardenmarkt zal plaatsvinden van 08.00 uur tot 12.00 uur en telt ruim honderd kramen. Wielerronde van Alblasserdam 12:00 De 54e editie van de Rabo Paardenmarktronde wordt op woensdag 24 juli verreden. De Ronde van Alblasserdam is een begrip voor zowel renners als publiek. Het is niet voor niets één van de drukst bezochte sportevenementen in de omtrek. De volgende wedstrijden staan op het programma: om 12.00 uur start de sportklasse over 50 kilometer; om 13.45 uur starten de vrouwen (65 kilometer) en om 16.00 uur de elite mannen en de beloften (100 kilometer). Meer informatie is elders in deze krant te vinden. Avondprogramma van de Paardenmarkt 18:45 Van 18.45 uur tot 21.20 uur is er op het grasveld tussen de Roemer Visscherstraat en de Hobbemalaan een spectaculair hippisch festijn. De muzikale start wordt verzorgd door de The Original Evergreen Jazzband. Daarna volgt om 19.00 uur ‘Speel uw spel’ en om 19.30 uur de loterij. Het ringsteken start om 19.45 uur en om 20.15 uur is er een optreden van Dennis Mieras. Daarna is er van 20.30 tot 20.50 uur een

spectaculaire glamourshow door de The Thunderguys. De avond wordt vanaf 20.50 uur afgelosten met de stoelendans. Jazz in de avonduren van de Paardenmarkt 20:45 De Evergreen Jazzband verzorgt op woensdagavond 24 juli, in de avond van de Paardenmarkt in Alblasserdam, een muzikaal programma in Het Wapen van Alblasserdam op de Dam. Deze band speelt al 25 jaar onvervalste goudeerlijke jazz in pure vorm en trad in 1992 voor het eerst op in Alblasserdam, tijdens de opening van het terras van Blieck’s Point. De bandleden vormen een hechte muzikale vriendengroep die de jazz spelen van de jaren 20 tot 40. Dat de band een enorme uitstraling heeft naar het publiek, behoeft geen betoog en daarom zullen de bezoekers in Het Wapen van Alblasserdam een geweldige avond gaan beleven. Er is een vrije inloop.

orgel en Carina Bossenbroek op de panfluit. Tevens hoopt het muzikale trio deze avond hun nieuwe cd ‘Concerto’ te presenteren die in Bolsward is opgenomen. Het belooft een prachtige avond uit te worden voor het hele gezin. De musici hebben een mooi programma samengesteld met voor ieder wat wils. Zo spelen ze onder andere vrolijke polka’s en dansen maar ook ontbreken gevoelige melodieën in het programma niet. Vader en zoon Magré verzorgen samen ook nog enkele nummers vierhandig samen op de piano. Toegangskaarten zijn op de concertavond aan de kerk te verkrijgen. Entree bedraagt 10 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen tot en met 15 jaar. Ook zijn er kaarten te reserveren met korting via 0525-685413 of www.wimmagre.nl. Volwassenen betalen dan 7,50 euro en kinderen tot en met 15 jaar 2,50 euro. DINSDAG 3 SEPTEMBER

uitgaan

tot zaterdag

23

de Zwanebloem 53 in Alblasserdam. De beurzen worden de komende tijd gehouden op de volgende dinsdagochtenden: 3 september, 1 oktober en 5 november, telkens van 08.30 tot 12.00 uur. Voor meer informatie en de voorwaarden, zie de website www. kiekeboetiek.nl. VRIJDAG 6 SEPTEMBER

Molenmarkt 17:00 De Molenmarkt in Kinderdijk staat op stapel. Vrijdagavond 6 september organiseert Speeltuincomité ‘t Balkengat in de straten van het dorp weer de traditionele markt, bekend om zijn goede sfeer en divers aanbod. De opbrengst van de markt is dit jaar bestemd voor het vervangen van het hekwerk rond het speelveld. De braderie begint om 17.00 uur en eindigt rond 22.30 uur. Er zijn nog enkele kramen te huur. Meer informatie is op te vragen via molenmarkt@gmail.com of 078-6915229.

DONDERDAG 8 AUGUSTUS

Zomerconcert in de Havenkerk 20:00 In de Havenkerk aan de Ieplaan 9 te Alblasserdam wordt op donderdag 8 augustus een instrumentaal zomerconcert gegeven. Dit concert wordt verzorgd door Wilbert Magré op de vleugel, Wim Magré op het

Najaarsbeurs van Kiekeboetiek 08:30 De eerste najaarsbeurs van Kiekeboetiek kinderkleding is direct de eerste dinsdag na de zomervakantie: op 3 september in Landvast aan de Haven te Alblasserdam. De hele zomervakantieperiode kan er kleding worden ingeleverd aan

VRIJDAG 13 SEPTEMBER

Eerste avond Alblaspop 20:00 In de grote tent op het Zuiderstek in Alblasserdam wordt op vrijdagavond 13 september de eerste avond van Alblaspop gehouden. Zie de website www.alblaspop.nl voor meer informatie hierover.

WOENSDAG 24 JULI

Jazz in avonduren Paardenmarkt E6E:C9G:8=I™ De Evergreen Jazzband verzorgt op woensdagavond 24 juli, in de avond

van de Paardenmarkt in Alblasserdam, een muzikaal programma in Het Wapen van Alblasserdam op de Dam. Deze band speelt al 25 jaar onvervalste goudeerlijke jazz in pure vorm en trad in 1992 voor het eerst op in Alblasserdam, tijdens de opening van het terras van Blieck’s Point. De bandleden vormen een hechte muzikale vriendengroep die de jazz spelen van de jaren 20 tot 40. Dat de band een enorme uitstraling heeft naar het publiek, behoeft geen betoog en daarom zullen de bezoekers in Het Wapen van Alblasserdam een geweldige avond gaan beleven. De aanvang is vanaf 20.45 uur, met een vrije inloop.


UW KLUS BEGINT NATUURLIJK BIJ

DE VAKMAN ‘Energie besparen wil iedereen!’

PAPENDRECHT - Goof Verbree voert met zijn klusbedrijf GVK Service vrijwel alle kleine en middelgrote klussen uit voor particulieren, bedrijven en verenigingen van eigenaars (VVE). “Ik kom oorspronkelijk uit elektriciteitswereld, en daarom houd ik me vooral met die zaken bezig”, vertelt Goof. “Maar ik doe bijvoorbeeld ook veel loodgieterswerk.”

v.d. Hoek en Hoogendi k VOEGERSBEDRIJF Opperduit 398 - Lekkerkerk Telefoon 0180-661141 / 06-28648209

Voor alle voorkomende loodgieterswerkzaamheden

De ervaren klusser uit Papendrecht wordt veel gevraagd voor onderhoudsklussen bij particulieren. Verstopte afvoeren laat hij weer soepel hun werk doen en kapotte kranen kan hij eenvoudig vervangen. Ook draait hij zijn hand niet om voor het in elkaar zetten van kasten of het stellen van een keuken. (ook complete badkamers) “De laatste tijd ben ik veel bezig geweest met het ombouwen van armaturen van lampen naar LED-verlichting”, vervolgt Goof. “Dat doe ik voor particulieren, maar ook veel voor VVE’s. Iedereen wil tegenwoordig natuurlijk energie besparen, en met LEDverlichting lukt dat heel goed.” Goof Verbree gebruikt fraaie LED-lampen die ook als noodverlichting kunnen dienen, en eventueel met een bewegingssensor uitgevoerd kunnen worden. Voor meer informatie kunnen belangstellenden bellen met 06-25028398 of mailen naar gvkservice@live.nl. Op de website www.gvkservice.nl staat eveneens meer informatie over het Papendrechtse klusbedrijf, dat gevestigd is aan het Westeind 93.

Kleine Beer 16b - Alblasserdam Mobiel 06-55183587 Fax 078-6918656 Internet: www.inmotec.nl

€120.- VOORDEEL Badkamermeubel Quadrato Quadrato kenmerkt zich door strak, modern design en is voorzien van sfeervolle halogeenverlichting, fraaie zelf-sluitende laden en stijlvolle grepen. Het meubel biedt een schat aan opbergruimte en is verkrijgbaar in de breedtes 60 en 120 cm. Spiegel 60x70cm Wastafel 60cm Ladenblok 60cm

nu 75.nu 185.nu 339.-

479.van 599.- voor

Excl. kraan en verlichting

KlusWijs Huisman Ampèrestraat 30 2952 AA Albasserdam Tel. 078 - 691 29 07 www.kluswijs.nl

Ma. di. wo. Donderdag Vrijdag Zaterdag

8.00 - 18.00 uur 8.00 - 20.00 uur 8.00 - 21.00 uur 8.30 - 17.00 uur

Deze actie is geldig tot en met 27 juli 2013

GVK Service Voor electro, water, mechanische ventilatie techniek. Ook voor andere klussen kunt u ons bellen:

06-25028398 www.gvkservice.nl

lid vlok

Sterk in het kleine onderhoudswerk

Is uw huis aan een opknapbeurt toe? Laat uw huis dan vakkundig schilderen, witten of behangen!

T.M. van Zanten b.v. Bedrijf voor bitumineuze dakbedekking en zinkwerk

Nieuwbouw en renovatie 10 jaar garantie Q Vrijblijvende prijsopgave Q

Sinds 1979

Q

Van Eesterensingel 217 2951 AP Alblasserdam Tel.: 078 - 691 79 72 info@tmvanzantenbv.nl Meer informatie: www.tmvanzantenbv.nl

Tel.: 06 - 53 14 13 59 Internet: www.ros-schilderwerken.nl

0800-aanbouw.nl is een onderdeel van Hoek Bouw uit Alblasserdam


q www.klaroen.nl

sport

Woensdag 17 juli 2013

25

Rabo-clinic

Met oranjespeelster Ellen Hoog

Feestelijke slotdag hockeyclub Souburgh Hockeyclub Souburgh heeft vorige week het seizoen feestelijk afgesloten met een Rabo-clinic en een nieuw sponsorcontract. ĞĩğĩĞİİĢįġĞĪ š Hockeyclub Souburgh uit Alblaqsserdam heeft het seizoen vorige week zaterdag afgesloten met een feestelijke slotdag. Bijna alle jeugdleden tot zeventien jaar oefenden hun hockeyvaardigheden tijden een Rabo-clinic, gegeven door Sportways. De clinic werd bezocht door niemand minder dan Oranjespeelster Ellen Hoog. Natuurlijk mocht alle jeugd na de clinic, voorzien van handtekening, ook nog op de foto met de gouden olympisch medaille winnares. Keepertraining De komst van oranje keeper Pirmin Blaak was voor de keepers van hockeyclub Souburgh zeer leerzaam, met zijn tips en tricks zullen zij volgend seizoen nog beter het doel verdedigen. Na de hockeyclinic was er genoeg vertier om nog lang na te genieten van deze mooie zomerse dag. Naast de, door de plaatselijke Albert Heijn gesponsorde broodjes hamburger en worst, waren er ijsjes en suikerspinnen. De geweldige buikglijbaan met water en sop zorgde voor tot laat in de

middag voor veel plezier en verkoeling. Sponsors Verschillende sponsors hebben gezorgd dat dit allemaal mogelijk was. Jeugdbestuurslid Babet van ’t Zelfde sprak van een zeer geslaagde dag na een zeer goed seizoen. Hockeyclub Souburgh heeft in het afgelopen seizoen (2012-2013) tachtig nieuwe jeugdleden mogen verwelkomen, waardoor het ledenbestand weer flink is gegroeid. Het gaat de club goed en de ondertekening van het contract met hoofdsponsor Rabo stemde penningmeester Erik Schwencke en voorzitter Bart van Leeuwen meer dan tevreden. Omdat plaatjes vaak meer zeggen dan woorden, zijn er op de website van hockeyclub Souburgh foto’s geplaatst van de slotdag en de keepersclinic van Pirmin Blaak. Trimmerstoernooi Het duurt nog bijna een jaar voor het zo ver is, maar eind juni 2014 zal er volop Duits te horen zijn op de hockeyvelden van HC Souburgh. De trimmers

Meer boten dan vis bij de Nessebrug 6A7A6HH:G96B$DJ9"6A7A6H™ De vissers van HV De Noord uit Alblasserdam hebben maandagavond gevist aan de Nessebrug bij Oud-Alblas. Door het mooie weer kwamen er veel boten langs varen en dat was niet in het voordeel van de vissers van HV De Noord. Johan Stuij had daar het minste last van en wist nog een paar brasems te vangen. De uitslag was als volgt:

1. 2. 3. 4. 5.

J.Stuij P.Gringuis H.Versendaal R. de Heer A.van Herk

4300 gram 2580 gram 1360 gram 1020 gram 800 gram

Robin van Persie even in Papendrecht ĭĞĭĢīġįĢĠĥıš Voetballer Robin van Persie, genomineerd voor Europees Voetballer van het Jaar, was vorige week zondag even in Papendrecht. In de Klipperaak was hij op bezoek bij bekenden. Boy Versluis had in de gaten dat de aanvaller van Manchester

United er was, en belde aan of hij met hem op de foto mocht. “Hij was heeeel aardig en we mochten allemaal met hem op de foto. Ik dacht ik ga de krant mailen dan komen we er misschien wel in met de foto”, aldus de tienjarige Boy Versluis. Hij is de jongen met het rode shirt.

™:aaZc=dd\i^_YZchYZhadiYV\W^_]dX`ZnXajWHdjWjg\]#

overspoeld met Duitse en Nederlandse trimhockeyers. De Alblasserdamse trimmers kijken daar nu al naar uit.

van Souburgh hebben onlangs meegedaan aan een Duits-Nederlands toernooi in Bad-Kreuznach en ze hebben daarna toegezegd dat Souburgh komend jaar de organisatie op zich neemt.

Het gaat om een trimmerstoernooi dat afwisselend in Nederland en Duitsland wordt gespeeld en nu is een hockeyvereniging uit Nederland weer aan de beurt. Van 27 tot en met 29 juni 2014 wordt het complex van Souburgh

q WWW.SOUBURGH.NL

Jorg Zanen wint jeugdviscompetitie

Junioren Tsunami op examen

Twaalfde wedstrijd van De Ruisvoorn

ĞĩğĩĞİİĢįġĞĪš De jeugdcompetitie vissen in Alblasserdam is gewonnen door Jorg Zanen. Met 1458 centimeter bleef hij zijn concurrenten ruim voor. Jason Velthuis werd tweede net 979 centimeter, gevolgd door Tim Verloop met 704 centimeter, Neline Lugtenburg met 692 centimeter en Thijs Verloop met 681 centimeter. De beste vijf uitslagen telden mee voor de einduitslag. De jeugdcompetitie werd dit jaar voor het derde jaar gehouden door de visverenigingen Ons Belang en de VAH uit Alblasserdam. Dit jaar hebben er 23 jongens en meiden meegedaan. Er hadden meer kinderen mee willen doen, maar de organisatie moest zich beperken tot dit aantal. Volgend jaar wordt opnieuw bekeken hoeveel kinderen er mee kunnen doen. Voor dit jaar hebben zijn er nog twee data waarop gevist gaat worden: 7 september en 16 november. Op zaterdag 7 september wordt er aan het Rijzenwiel te Alblasserdam een Jeugd Kijken Doedag georganiseerd in samenwerking met Sportvisserij Zuid West Nederland. De jeugd kan zich nu al inschrijven bij de Hengelsportwinkel De Snuffelhoek op de Touwbaan.

ĭĞĭĢīġįĢĠĥıš De junioren van Kyokushin karateschool Tsunami deden afgelopen week examen voor een hogere graad. Het ging er sportief aan toe. Na eerst een technisch examen te hebben afgelegd, moesten de karateka’s beginnen met de wedstrijden, oplopend van 4 partijen tot 12 partijen werden de partijen netjes en goed afgewerkt. Daarna was het breken van de bekende planken aan de beurt, met goede technieken werden de planken allemaal gebroken, sommige ouders wilden het ook proberen en kwamen er achter dat je het toch echt met de juiste techniek moet doen. Na het examen werden de certificaten, banden en nog een mooie medaille uitgereikt. Budokai Tsunami kan terug kijken op een geweldig goed examen. In karate zit veel lichaamsbeweging, een training vergt de inzet van alle spiergroepen. Daarnaast krijgt de karateka’s een gedegen mentale scholing. Discipline, wederzijds respect zijn zeer belangrijk in het Kyokushin karate. Voor meer informatie kunnen belangstellenden surfen naar de website: www.kyokushin-tsunami.nl.

ĞĩğĩĞİİĢįġĞĪš De vissers van De Ruisvoorn visten vorige week hun twaalfde competitiewedstrijd in De Overwaard nabij de jachthaven. Er werden matige vangsten genoteerd. Winnaar werd Nomdo van Willigen met 5700 gram aan vis. De tweede plaats was voor W. van Hulst met 2770 gram aan vis. Derde werd H. Meijer met 2320 gram. De vierde plaats was voor R. van Hulst met 1150 gram en R. van Willigen werd vijfde met 860 gram.

De Doorzetters ĞĩğĩĞİİĢįġĞĪš De duiven van De Doorzetters uit Alblasserdam vlogen zaterdag vanuit Sens en Pommeroeul. De belangrijkste uitslagen: Sens: W. Roodnat & Dr 1-22, Comb Mulder/ Vos 2-3-4-6-16-17-19, S.Minovgioudis 5-89-12-13-15, W.Onrust 7-23, Gebr Middelkoop 10-11-20-25, Gero Dijk 14, T.Dijk & Zn 18-21, Comb Elkhuizen & Co 24. Pommeroeul (jonge duiven): Gero Dijk 2-10-11-12-20-21, H.Bas 2, Comb Mulder/ Vos 3, J.Govaarts 4-8, Comb Elkhuizen & Co 5-6-15-16-24-25, D den Boef 7.

Zonnige vijfde editie van ATV Jopen ĞĩğĩĞİİĢįġĞĪ š De vijfde editie van het KNLTB open jeugdtoernooi JOPEN 2013 van tennisvereniging ATV is gespeeld onder zonnige weersomstandigheden. Met 88 jeugdige deelnemers uit Alblasserdam en omgeving was het toernooi goed bezet en konden gedurende de week mooie en spannende wedstrijden gespeeld worden.

™7dnKZghaj^hZcZc`ZaZkg^ZcYZcbZiGdW^ckVcEZgh^Z^cEVeZcYgZX]i#

Het toernooi is in de leeftijdscategorie t/m 17 gewonnen door Laurens Dam (TOP) bij de jongens en door Rona van de Koppel (TOP) bij de meisjes. In de

leeftijdscategorie t/m 14 zijn Kim Prins (TOP) bij de meisjes en Jurriaan Bol (TC Victoria) bij de jongens eerste geworden. T/m 12 jaar is bij de jongens gewonnen door Cas Huijsdens (TV d’Oudelande) en bij de meisjes door Agda van Huët (ATV). Bij de deelnemers t/m 10 jaar zijn Jill Felicia Soedaryo (TV Intra 2000) bij de meisjes en Vincent Lo (SLTC) bij de jongens kampioen geworden. Bij de allerkleinste t/m 8 jaar is in een gemengde poule Quiana Wan (TC Victoria) eerste geworden. De jongensdubbel tot en met twaalf jaar is gewonnen door Owen

Houthuyse (ATV Berkenrode) en Matthijs Mallee (ATV) en de jongensdubbel t/m 14 door Jurriaan Bol (TV Victoria) en Olivier Dam (TOP). In de categorie jongensdubbel t/m 17 zijn Michael Huizer en Mitchell Slingerland (TV d’Oudelande) eerste geworden. De meisjesdubbel t/m 14 is gewonnen door Cynthia Broekhuizen en Bobby de Koning (Hiaten). T/m 17 jaar zijn bij de meisjesdubbel Anne Akerboom en Eline de Kovel (TOP) kampioen geworden. Gelukkig hadden we dit jaar weer een kampioen in de gemengd dubbel t/m 14: Agda van Huët (ATV).


ZZZFQO

 &9OHHVยกODPLQXWH

$OOHRYHULJH+HLQHNHQ

RDNLSILOHW ELRORJLVFKH YDUNHQVILOHWODSMHV URVELHIRIVSHNODSMHV JUDP

PXYNUDWIOHVMHVยกPO

%ROOHWMHEDNNHUVFUDFNHUV NQยฉFNHEUรฟGHQRHUNQยฉFN

0LOQHUNDDVSODNNHQ DOOHYDULDQWHQ SDNNHQยกRIJUDPSHUVWXN$OOHFRPELQDWLHVPRJHOLMN

3$..(1DOOHYDULDQWHQ

DOOHYDULDQWHQ SDNNHQยกRIJUDP

$OOHFRPELQDWLHVPRJHOLMN PXYYRRUGHHOYHUSDNNLQJHQ

& %ORHPNRRO

7DNVLYUXFKWHQVDSOLWHU

$OOH7DIWHQ6\RVV KDDUYHU]RUJLQJ3$..(1

NLOR

%LMGHNDVVDNULMJWXNRUWLQJ RSGHWRWDDOSULMVOLWHU

EXVVHQIODFRQV SRWWHQRIWXEHV

$OOHFRPELQDWLHV PRJHOLMN

678.6

 

&5LMVW

DOOHYDULDQWHQ SDNRI]DNNLOR

!" %#$!" "% PAPENDRECHT%T :HHN

$DQELHGLQJHQ]LMQJHOGLJYDQZRHQVGDJWPGLQVGDJMXOL$FWLHVJHOGHQXLWVOXLWHQGYRRUGHLQGHZLQNHODDQZH]LJHYDULDQWHQ$DQELHGLQJHQ]LMQQLHWEHVWHPGYRRU JURRWYHUEUXLNHUVHQRIZHGHUYHUNRSHUV2SGHDDQELHGLQJHQZDDUELM23 23VWDDWYHUPHOGLVRQ]HDFWLHJDUDQWLHQLHWYDQWRHSDVVLQJ'H]H]LMQXLWVOXLWHQGJHOGLJ]RODQJGHYRRUUDDGVWUHNW 9RRUDOOHSURGXFWHQLQGH]HIROGHUJHOGWPD[LPDDOGH]HOIGHDDQELHGLQJHQSHUNODQW3ULMVZLM]LJLQJHQGUXNIRXWHQHQXLWYHUNRFKWYRRUEHKRXGHQ +HHIWXNODFKWHQRYHUGHYHUVSUHLGLQJYDQXZ&$FWLHIROGHUGDQNXQWXEHOOHQPHWGH&&RQVXPHQWHQVHUYLFH&%9'DWDEDQNZHJ$/$PHUVIRRUW

.LMNYRRURQ]HDDQELHGLQJHQRRNRSZZZFQO

6OLPEH]LJ

29 klaroen 13 epaper  

Het Kontakt Edities bv is een uitgeverij van tien wekelijks verschijnende nieuwsbladen in een totale oplage van 215.000 exemplaren. Daarnaas...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you