Page 1

Gemeente Liesveld 1986 - 2012

Liesveld


Gemeente Liesveld 1986 - 2012 Gemeente

Liesveld


Druk & Layout De Groot Drukkerij bv Goudriaan


Voorwoord december 2012 Beste inwoners van Streefkerk, Groot-Ammers, Nieuwpoort, Langerak en Waal, Op 1 januari 2013 gaat de gemeente Liesveld op in de gemeente Molenwaard. Bewust noem ik alle kernen van Liesveld, want zo voelt het: we wonen gewoon in onze eigen stad of ons eigen dorp. Dit boekje geeft een terugblik op wat er in Liesveld is gebeurd in de afgelopen 26 jaar. Het geeft een kijkje op hoogte- en dieptepunten en op wat er tot stand is gekomen. Wij bieden u dit aan als herinnering aan deze tijd. De tijd gaat echter verder en meer taken komen op ons af die om kwaliteit vragen. Een kwaliteit die de drie kleine gemeenten Graafstroom, Nieuw-Lekkerland en Liesveld niet meer voldoende kunnen bieden. Daarom hebben we vrijwillig gekozen voor een gezamenlijke toekomst. Afscheid dus van Liesveld en ook afscheid van veel bekende bestuurders. Ik wens de gemeente Molenwaard, haar bestuurders en haar inwoners alle goeds toe. U en ik gaan mee en ik ben ervan overtuigd dat we kunnen terugzien op een mooie tijd. Veel kijk- en leesplezier met dit boekje gewenst.

Het ga u allen goed. Teus van Gelder waarnemend burgemeester van Liesveld Gemeente

Liesveld

3


Ten geleide Per 1 januari 2013 houdt de gemeente Liesveld op te bestaan.

Liesveld: landelijk, leefbaar, levendig. Ons werd gevraagd een fotoboekje samen te stellen dat hiervan getuigt. Een boeiende periode die zich uitstrekt van 1986 – 2013. Bij onze zoektocht naar foto´s en onderschriften in archieven, kranten en fotoverzamelingen beleefden we deze periode weer opnieuw en verbaasden we ons erover hoeveel er gebeurd en tot stand gekomen is. De tijd die beschikbaar was om te komen tot dit fotoboekje was kort. Ongetwijfeld zullen er gebeurtenissen zijn geweest waarvan de lezer niets terug zal vinden. Wellicht zou u andere accenten hebben gelegd. Wij hebben gezocht naar een balans.

Heel veel kijkplezier wensen wij u toe. De samenstellers: Nico Jongerius Hans Keukelaar

4

Gemeente

Liesveld


De geboorte

01-01-1986

1ste Periode 1986 - 1989 Gemeente

Liesveld

5


De vier burgemeesters van Liesveld

Johan de Groot 6

1986 - 1992 Gemeente

AndrĂŠ Borgdorff Liesveld

1993 - 1999


Bort Koelewijn

1999 - 2004 Gemeente

Gert-Jan Kats Liesveld

2004 - 2011 7


04-01-1986 Installatie burgemeester Johan de Groot Loco-burgemeester Ko Fredrikze hangt hem de ambtsketen om en overhandigt hem de voorzittershamer.

8

Gemeente

Liesveld


04-01-1986 Nieuwe raad 1986 -1989 Eedsaflegging

Gemeente

Liesveld

9


04-01-1986 Nieuwe raad 1986 -1989 Eedsaflegging

10

Gemeente

Liesveld


07-06-1986 Op 7-6-1986 Neemt Dick van der Hee, na jarenlang dit ambt te hebben vervuld, afscheid als gemeentebode van de nieuwe gemeente Liesveld.

Gemeente

Liesveld

11


22-09-1989 Bij het 40-jarig bestaan van woningbouwstichting Groot-Ammers, Nieuwpoort en Langerak, nu Lek – en Waard wonen, overhandigt bestuurslid Gerrit van der Ham een miniatuur “Schippersjongen” aan burgemeester Johan de Groot. Het grote beeld is door de jubilerende stichting geschonken aan de bevolking.

12

Gemeente

Liesveld


25-09-1989 Burgemeester Johan de Groot stelt, samen met collega Wassenberg uit Schoonhoven, de nieuwe waterzuivering aan de Ambachtsweg in Groot-Ammers in werking.

Gemeente

Liesveld

13


2e Periode 1990 - 1993

10-01-1990 De Commissaris der Koningin mr. S. Patijn opent het nieuwe gemeentehuis in Groot-Ammers.

14

Gemeente

Liesveld


12-04-1990 Wethouder Henk de With opent o.b.s. �De Poort� in Nieuwpoort. Als een echte watergeus wordt de poort open gebeukt met de assistentie van twee leerlingen.

Gemeente

Liesveld

15


15-05-1990 Met het weghalen van de vlag heeft burgemeester Johan de Groot zojuist het nieuwe onderkomen van de Stichting Streektaal Alblasserwaard / Vijfheerenlanden geopend. Hij wenst voorzitter Jan Arie Bogert geluk met het nieuwe verblijf in de oude Christelijke School in Waal.

16

Gemeente

Liesveld


12-10-1990 Vol trots ontvangt Piet Vermeulen voorzitter van muziekvereniging K.N.A uit Nieuwpoort/Langerak de nieuwe Bes Bas uit handen van Bart van der Poel. Dit geschenk was mogelijk dankzij de bijdrage van “de vrienden van K.N.A�.

Gemeente

Liesveld

17


13-10-1990 Onder toeziend oog van zijn echtgenote opent burgemeester Johan de Groot het nieuwe onderkomen van de modelbouwclub Fortuna. Hun nieuwe clubgebouw is gevestigd in een noodlokaal van de voormalige kleuterschool in Nieuwpoort.

18

Gemeente

Liesveld


12-09-1991 Het internationale transportbedrijf Van der Vlist gaat zich vestigen in Groot-Ammers. De eerste paal op het industrieterrein Gelkenes-west wordt geslagen door Piet Bikker, die het langst in dienst is bij dit bedrijf.

Gemeente

Liesveld

19


05-03-1992 Voortaan wordt het huisvuil in Liesveld gescheiden opgehaald. De inwoners krijgen hiervoor een grijze en een groene container tot hun beschikking.

20

Gemeente

Liesveld


Eind april 1992 Alle gedecoreerden tot en met 1992 op de trap achter het gemeentehuis in Groot-Ammers.

Gemeente

Liesveld

21


08-08-1992 Burgemeester Johan de Groot speldt gemeentebode Wim Graafland de bodebus op. Aan deze onderscheiding was van oudsher de gemeentebode herkenbaar.

22

Gemeente

Liesveld


15-08-1992 Liesveld neemt afscheid van burgemeester Johan de Groot, die benoemd is als burgemeester van Harderwijk.

Gemeente

Liesveld

23


03-12-1992 Een felle brand heeft een bedrijfsverzamelgebouw aan de Ambachtsweg in Groot-Ammers in de as gelegd. Vier bedrijven zijn volledig verwoest. De schade bedraagt ruim zeven miljoen gulden.

24

Gemeente

Liesveld


25-02-1993 Op 1 augustus 1994 zal O.B.S. De Poort in Nieuwpoort fuseren met O.B.S. De Knotwilg in Langerak. Daarmee verliest Nieuwpoort haar eeuwen oude onderwijs instelling. De huidige directeur van de Langerakse school wordt dan directeur van de nieuw gevormde school.

Gemeente

Liesveld

25


11-03-1993 Wethouder Arie de Ruiter overhandigt aan Jaap van Eeuwijk het eerste exemplaar van de vacaturekrant Liesveld.

26

Gemeente

Liesveld


20-04-1993 Dertig jaar lang is Wim Hak als vrijwilliger chauffeur geweest op de ambulance van Groot-Ammers. Nu vindt hij de tijd gekomen om met dit werk te stoppen.

Gemeente

Liesveld

27


22-04-1993 Uit handen van burgemeester AndrĂŠ Borgdorff ontvangt wethouder Henk de With het eerste exemplaar van de nieuwe gemeentegids. Dit in aanwezigheid van gemeenteambtenaar Adrie den Haak-de Jong, die verantwoordelijk was voor het verzamelen van alle gegevens.

28

Gemeente

Liesveld


24-06-1993 Poortersdag in Nieuwpoort. Ook oud-burgemeester Johan de Groot is van de partij.

Gemeente

Liesveld

29


15-09-1993 Als beschermheer van ooievaarsdorp “Het Liesvelt” komt Z.H.K. Prins Bernhard op bezoek. Hij bewondert hier in aanwezigheid van burgemeester André Borgdorff en Ria Smits, echtgenote van beheerder Ad Smits, de vele ooievaars.

30

Gemeente

Liesveld


18-09-1993 Er breekt brand uit bij de Vezelpers aan de Lekdijk te Langerak. Het ziet er aanvankelijk niet zo ernstig uit, totdat er een stofexplosie plaats vindt. In korte tijd staat de fabriek in lichter laaie en worden uit de omgeving diverse brandweerkorpsen ter assistentie opgeroepen. De herdenkingssteen is onthuld tijdens de 10- jarige herdenking op 18 september 2003.

Gemeente

Liesveld

31


3e Periode 1994 - 1997

Juli 1994 Geflankeerd door het personeel van zwembad De Dompelaar in Groot-Ammers wordt Mark Vink gefeliciteerd als 40.000 ste bezoeker.

32

Gemeente

Liesveld


September 1994 In Groot-Ammers wordt een bobsleewedstrijd georganiseerd. Als echte sportlieden wordt dit evenement geopend door de beide wethouders van Liesveld Arie Pieter de Ruiter en Ko Fredrikze.

Gemeente

Liesveld

33


29-09-1994 Er is “open huis� in het gemeentehuis van Liesveld. De bouwplannen worden uiteengezet door gemeenteambtenaar Dick Boogerd. Liesveld heeft een lijst van 438 huurwoningen.

34

Gemeente

Liesveld


13-10-1994 Het brandweerkorps van Streefkerk behaalt de eerste prijs tijdens de brandweerwedstrijd waaraan twaalf korpsen uit de regio deelnemen.

Gemeente

Liesveld

35


20-10-1994 In het bijzijn van de betrokken aannemer en het college van B en W plaatst men in opdracht van de gemeente Liesveld een informatiebord als startsein van de ontwikkeling van het bestemmingsplan Zuid-Oost te Groot-Ammers.

36

Gemeente

Liesveld


1994 Onder grote publieke belangstelling geeft muziekvereniging O.K.K. uit Streefkerk een jubileumconcert in De Vijf Lelies. Het in1904 opgerichte muziekgezelschap viert dit jaar haar 90- jarig bestaan.

Gemeente

Liesveld

37


01-04-1994 Mw. W. de Kluyver-Maasland, echtgenote van wijlen dhr. W. D. de Kluyver, directeur van de plaatselijke Rabobank, onthult de kunstwerken op het Fortuynplein. Dit ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de plaatselijke Rabo-bank.

38

Gemeente

Liesveld


26-01-1995 (foto links) Burgemeester André Borgdorff ontvangt het eerste exemplaar van het “Actie- en Promotieplan Recreatie en Toerisme”. (foto rechts) Gerard Verbeek, burgemeester André Borgdorff en V.V.V. manager Wim van Hooff kijken de brochure in.

Gemeente

Liesveld

39


31-03-1995 Gemeentesecretaris Arie Versluis neemt afscheid van “zijn” mensen, 41 Jaar mocht hij zijn werk in goede gezondheid verrichten.

40

Gemeente

Liesveld


12-04-1995 Met het opwekken van elektriciteit opent burgemeester Andre Borgdorff de oorlogstentoonstelling in de Lichtstraat van het gemeentehuis te Groot-Ammers.

Gemeente

Liesveld

41


19-05-1995 Gedeputeerde T. F. J. Jansen slaat de eerste paal voor de bouw van de nieuwe woonwijk Groot-Ammers Zuid-Oost.

42

Gemeente

Liesveld


15-06-1995 Per 1 juli stopt dokter C. M. Kentie uit Nieuwpoort met zijn praktijk. Na 31 dienende jaren verlaat hij “zijn” Nieuwpoorters en Langerakkers. De dokter verhuist naar een Haags appartement op 15 minuten afstand van zee en strand.22-6-1995 Met de “dokter Kentietocht” nemen 22 Nieuwpoortse en Langerakse toerrijders afscheid van hun huisarts Kentie. Ze eerden hiermee de fervente toerrijder Kentie.

Gemeente

Liesveld

43


31-08-1995 Tijdens de jongveedag in Streefkerk wordt Lady 9 uitgeroepen tot de beste melkvaars. De succesvolle koe van B. Baan wordt tevens dagkampioene.

44

Gemeente

Liesveld


1995 (foto links) Met de onthulling van dit bord door de commissaris van de koningin mevr. Leemhuis - Stout gaat het Noordelijk Wallen- en Grachtenproject te Nieuwpoort van start. (foto rechts) Hier worden holle betonstenen aangebracht op de verhoogde en verbrede wallen.

Gemeente

Liesveld

45


04-01-1996 Wethouder Henk de With neemt afscheid van de gladheidsbestrijder Jan de Bruin uit Streefkerk.

46

Gemeente

Liesveld


15-03-1996 Wethouder Gerie Slob –Minkema en burgemeester AndrÊ Borgdorff onthullen het projectbord van plan Schootsveld. Hiermee gaat de bouw van 60 woningen in Langerak van start.

Gemeente

Liesveld

47


13-06-1996 (foto links) Burgemeester AndrĂŠ Borgdorff onthult samen met schepen Antoon van Hooreweghe uit het Belgische Nieuwpoort het verbroederingsbord aan de Nieuwpoortseweg in Nieuwpoort. In 1984 begon de jumelage met Nieuwpoort a/d IJzer. (foto rechts) De toerrijders van Nieuwpoort-Nieuwpoort worden hartelijk ontvangen door Gracian Rommens lid van de Belgische jumelagecommissie.

48

Gemeente

Liesveld


21-11-1996 Ineke Lissenberg treedt aan als nieuwe gemeentesecretaris van Liesveld.

Gemeente

Liesveld

49


23-01-1997 Met het aanbieden van de sleutel door Suzanne Schieving en Annelies van de Ree aan Rien den Hartog, kan deze de nieuwe schoolwoning bij o.b.s. De Knotwilg te Langerak openen.

50

Gemeente

Liesveld


03-04-1997 Onder grote belangstelling van vooral de toekomstige bewoners slaat burgemeester AndrĂŠ Borgdorff de eerste paal in het plan Schootsveld op de ruimte tussen Nieuwpoort en Langerak

Gemeente

Liesveld

51


03-04-1997 Vijftien miljoen gulden extra voor verkeersveiligheid op de waterschapswegen. Douwe de Jager, sectiehoofd “wegen“ en hoogheemraad verkeerszaken Arie Schep staan hier bij de kruising Peppelweg- Provincialeweg.

52

Gemeente

Liesveld


01-05-1997 Talrijke bewoners uit Liesveld zijn getuige van de onthulling van het monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog en de gesneuvelde militairen tijdens de politionele acties in IndiĂŤ.

Gemeente

Liesveld

53


Juni 1997 De ondernemersvereniging Groot-Ammers houdt jaarlijks een Ooievaarsmarkt in de Kerkstraat. Zoals uit de foto blijkt, trekt deze markt vele bezoekers uit de plaats zelf en uit de omgeving.

54

Gemeente

Liesveld


1997 In De Vijf Lelies te Streefkerk vindt de jaarlijkse tentoonstelling plaats van de kunstenaarsgroep Streefkerk. Vele amateurkunstenaars stellen hun werk tentoon.

Gemeente

Liesveld

55


31-07-1996 Muziekvereniging Groot-Ammers in ponypark Slagharen.

56

Gemeente

Liesveld


November1997 Sinterklaas is weer in het land en in Streefkerk wordt hij door jong en oud ingehaald.

Gemeente

Liesveld

57


18-12-1997 De rotonde “de Uiver� op de kruising Melkweg/Peppelweg/Provinciale weg N 216 is een feit. Gedeputeerde T. F. J. Jansen en dijkgraaf A. Wind verrichten de openingshandeling.

58

Gemeente

Liesveld


4e Periode 1998 - 2001

23-04-1998 Jan Hoogenes en Arjan van de Leer van de buitendienst gemeentewerken krijgen uit handen van wethouder Teus van Gelder de sleutels van de nieuwe maaimachine, een multifunctionele werktuigendrager. Er kunnen ook andere werktuigen aan worden gekoppeld.

Gemeente

Liesveld

59


04-06-1998 De sterk vervuilde grond bij Het Arsenaal in Nieuwpoort wordt op een nieuwe manier gesaneerd. Deze hele operatie zal zes jaar duren.

60

Gemeente

Liesveld


26-06-1998 In historisch kostuum zijn gedeputeerde Jan Heijkoop, dijkgraaf Anne Wind en burgemeester André Borgdorff aanwezig op Het Hoofd in Nieuwpoort bij de officiële oplevering van het Noordelijke Wallen- en Grachtenproject.

Gemeente

Liesveld

61


27-10-1998 Streefkerk neemt afscheid van huisarts Johan Roose. Hij ontvangt de erespeld van de gemeente Liesveld.

62

Gemeente

Liesveld


12-11-1998 Voor de oevergrondwaterwinning in Langerak slaan burgemeester AndrĂŠ Borgdorff en ing. H. Lenderink, voorzitter raad van commissarissen van WZHO, de eerste paal voor de uitbreiding van zuiveringsstation De Steeg.

Gemeente

Liesveld

63


24-06-1999 Meester Ad Mandemakers neemt afscheid als directeur van de Rehobothschool te Groot-Ammers. Na 24 jaar basisonderwijs gegeven te hebben, gaat hij geschiedenisles geven aan het Driestar College te Gouda.

64

Gemeente

Liesveld


Augustus 1999 Na 15 jaar werkzaam te zijn geweest op de School met de Bijbel in Streefkerk, neemt directeur Van Soest afscheid.

Gemeente

Liesveld

65


1999 Gedeputeerde L. Ruiven en wethouder Teus van Gelder openen het nieuwe fietspad langs de Wilgenweg in Groot-Ammers. Wnd. burgemeester Dick Kraayveld kijkt lachend toe.

66

Gemeente

Liesveld


Maart 2001 Floor de With, voorzitter van het schoolbestuur, slaat samen met de twee leerlingen de eerste paal voor de uitbreiding van de Rehobothschool in Groot-Ammers.

Gemeente

Liesveld

67


5e Periode 2002 - 2005

17-03-2002 Een ijzige boomplantdag in maart. Leerlingen van de basisschool planten aan de Singel in Nieuwpoort een aantal populieren.

68

Gemeente

Liesveld


22-3-2002 Wie denkt dat de brandweer een mannen aangelegenheid is, vergist zich. Hier poseren de brandweervrouwen van het korps Groot-Ammers.

Gemeente

Liesveld

69


04-07-2002 Meester Ton van Barneveld neemt afscheid van “De Ammers”. Hij gaat de nieuwe uitdaging van wethouder van de gemeente Liesveld aan.

70

Gemeente

Liesveld


2002 Een prachtige foto van Marion Ketelaar. Als wethouder van Liesveld liet ze beslist van zich horen!

Gemeente

Liesveld

71


30-09-2002 Na de dijkversterkingen in Streefkerk, Groot-Ammers en Nieuwpoort is nu het dijkvak Langerak – Tienhoven aan de beurt. Hier wordt druk gewerkt aan de Lekdijk bij Langerak.

72

Gemeente

Liesveld


21-11-2002 Op deze dag is de nieuwgebouwde Eben HaĂŤzersschool geopend.

Gemeente

Liesveld

73


02-03-2003 (foto links) Bertje van Stipthout-van Keulen wordt de nieuwe gemeentesecretaris van Liesveld. (foto rechts) Wordt 12-10-2005 opgevolgd door Jeanette van Rookhuyzen.

74

Gemeente

Liesveld


03-08-2003 In de vakantie is het genieten voor de jeugdige inwoners van Streefkerk in speeltuin de Franse Put.

Gemeente

Liesveld

75


06-04-2004 Directeur Gerrit Kant telt af bij het ballonen oplaten op het schoolplein van de Rehobothschool te Groot-Ammers.

76

Gemeente

Liesveld


25-06-2004 Meester Henk de Wind en juffrouw Pinie Ooms – Bieshaar nemen afscheid van de Langerakse Ebenhaëzerschool.

Gemeente

Liesveld

77


26-10-2004 Wethouder Ton van Barneveld verricht met het ophalen van de tussenwand de ingebruikname van de nieuwe sporthal “De Reiger� in Groot-Ammers.

78

Gemeente

Liesveld


02-12-2004 Gert-Jan Kats wordt de nieuwe burgemeester van Liesveld. Geholpen door Jesse, de zoon van de burgemeester, hangt loco-burgemeester Teus van Gelder de ambtsketen om bij de dan jongste burgemeester van Nederland.

Gemeente

Liesveld

79


26-09-2005 In Streefkerk is het nieuwe woon-zorgcentrum een lust voor het oog en wordt op 30-3-2006 geopend door burgemeester Gert Jan Kats.

80

Gemeente

Liesveld


15-12-2005 Verhuizing van het oud-archief van Liesveld naar het archief van Erfgoed-Diep in Dordrecht. In het nieuwe depot worden de archiefstukken onder de juiste condities goed bewaard.

Gemeente

Liesveld

81


6e Periode 2006 - 2009

27-10-2006 De verbouwing van zorgcentrum De Vijverhof in Nieuwpoort is afgerond en kan geopend worden.

82

Gemeente

Liesveld


05-07-2007 Na een onderwijsloopbaan van bijna 40-jaar, waarvan 29 jaar directeur van de Eben Haëzerschool neemt Nico Jongerius afscheid van “zijn School”. Vrolijk springt de meester zijn pensioen tegemoet.

Gemeente

Liesveld

83


14-11-2007 Plaatsen gerestaureerde grenspaal bij de Hervormde Kerk te Nieuwpoort.

84

Gemeente

Liesveld


08-12-2007 De aanleg van de riolering in de Kerklaan te Streefkerk ging gepaard met een archeologisch onderzoek. Met de edelmanboor wordt een eerste boring gezet.

Gemeente

Liesveld

85


20-12-2007 Na 27 jaar als directeur aan de o.b.s. “De Knotwilg” in Langerak gewerkt te hebben, neemt meester Wim Punt afscheid. Hij gaat als meerschools directeur de uitdaging aan in Vuren en Herwijnen.

86

Gemeente

Liesveld


15-03-2008 De nieuwe brandweerauto van het korps Nieuwpoort-Langerak laat zich bewonderen. Vol trots staat Huib Rietveld bij de auto, die zijn naam draagt.

Gemeente

Liesveld

87


19-03-2008 Dokter Taams bijgenaamd “Het orakel van Groot-Ammers” neemt afscheid als huisarts. Hij mag zich nu zelfs “ridder” noemen.

88

Gemeente

Liesveld


10-04-2008 “Het gouden riool�, op deze foto de belangenbehartigers, die er voor zorgden dat de rioolaanleg betaalbaar bleef.

Gemeente

Liesveld

89


15-07-2008 De colleges van Graafstroom, Nieuw-Lekkerland en Liesveld, de A3, inspecteren op de solex het grondgebied van de nieuw te vormen gemeente. De opmaat voor Molenwaard.

90

Gemeente

Liesveld


13-09-2008 Terwijl de jeugd van voetbalvereniging Groot-Ammers een ereboog vormt, opent Cees van der Vlist het nieuwe hoofdvoetbalveld.

Gemeente

Liesveld

91


30-03-2009 Jan van Ginkel wordt benoemd tot directeur van de ambtelijke organisatie op weg naar de herindeling.

92

Gemeente

Liesveld


05-06-2009 Wanneer je spreekt over “touwtrekken� in Liesveld dan gaat het over Streefkerk. Hier de T.T.V. Streefkerk in volle actie.

Gemeente

Liesveld

93


06-06-2009 Het brandweerkorps Groot-Ammers bestaat 165 jaar. Met een optocht van old-timers wordt het feest gevierd. Hier wordt het korps begroet tijdens de binnenkomst van de optocht in Nieuwpoort. (inzet) De brandweerauto van het jarige korps te Groot-Ammers.

94

Gemeente

Liesveld


25-08-2009 B en W vergadering in het oude stadhuis te Nieuwpoort.

Gemeente

Liesveld

95


27-08-2009 Door de opening van de gerestaureerde korenmolen De Liefde te Streefkerk kan de SIMAV haar nieuwe kantoor betrekken. (foto rechts) De weg naar Streefkerk over de dijk heeft haar oude glorie terug. Meindert Mollema opent hier de gerestaureerde korenmolen “De Liefde�.

96

Gemeente

Liesveld


09-12-2009 Iedere tweede woensdag in december is er kaarsjesavond in Nieuwpoort. De straatverlichting wordt gedoofd.

Gemeente

Liesveld

97


Laatste Periode Het einde

06-01-2010 De winter slaat toe. Het is nu voor jong en oud volop genieten op de pas gerealiseerde landijsbaan in Nieuwpoort/Langerak.

98

Gemeente

Liesveld


10-04-2010 Met het plaatsen van een nieuwe brug en een bankje, begint voor Streekcentrum Het Liesvelt het nieuwe toeristisch seizoen.

Gemeente

Liesveld

99


05-05-2010 In De Platanen houdt Oranjevereniging De Oranjevriend uit Groot–Ammers haar jaarlijkse reßnie. Oud-verzetsstrijder Map Kerling-Dogterom is ook aanwezig. Map was tijdens WO II actief in de Ammerse verzetsgroep. I

100

Gemeente

Liesveld


03-06-2010 Leerlingen, ouders en personeel bezorgen Joop Montijn, directeur van o.b.s. De Boomgaard te Streefkerk, een daverend afscheid.

Gemeente

Liesveld

101


26-08-2010 Vol trots toont het bestuur van de speeltuin vereniging De Franse Put te Streefkerk de cheque, die ze kregen van de knotploeg Giessen en Lek.

102

Gemeente

Liesveld


21-09-2010 Het personeel van de Hof van Ammers en de bibliotheek Liesveld poseert graag voor deze foto in hun nieuwe onderkomen.

Gemeente

Liesveld

103


01-10-2010 De Hof van Ammers is een feit. Op de plek o.a van het “hoofdenhuis� verrees aan de Margrietstraat een prachtig woon- zorgcentrum. De opening wordt verricht door dhr. Swijnenburg en Nico Jongerius. Senioren genieten in de recreatiezaal van De Hof van Ammers

104

Gemeente

Liesveld


24-03-2010 Wnd. Burgemeester Willem Gradisen opent de nieuwe tennisbanen van TC “73.

Gemeente

Liesveld

105


28-03-2012 Wethouder Teus van Gelder plant met hulp van Tonny Kok-van Gelder, de beheerster van Het Arsenaal te Nieuwpoort een zilverlinde op de binnenplaats bij dit gebouw.

106

Gemeente

Liesveld


14-06-2012 Met het onthullen van het infobord en het waterliniebankje op Het Hoofd wordt het Oud-Hollandse Waterlinieommetje in Nieuwpoort geopend.

Gemeente

Liesveld

107


09-06-2012 De buurtvereniging van Wilhelminastraat te Langerak viert haar tien-jarig bestaan met een straatfeest.

108

Gemeente

Liesveld


08-11-2012 Met vereende krachten slaat men de 1ste paal voor sporthal/bredeschool in woon- leefhart Langerak.

Gemeente

Liesveld

109


21-11-2012 (foto links) In de Vijverhof te Nieuwpoort is het stembureau. (foto rechts) Cees Schep en echtgenote brengen hun stem in Langerak uit voor de nieuwe gemeenteraad van Molenwaard.

110

Gemeente

Liesveld


Laatste Raad

2012 Laatste Raad, B en W en Griffie van de gemeente Liesveld samen op de foto. v.l.n.r.: RenĂŠ Kars, Vera Marijnissen, Ad Saes, Arjan Kraijo, Chris den Haak, Marja Ooms, Arco Bikker, Gerrit Vlot, Cees v.d.Vlist, Ineke v.d.Have, Cees de Bruijn, Gert Lems, Teus van Gelder, Joke Stravers, Alice Wolthuis, Nico Jongerius, Bert van Barneveld, Adriaan v.d.Werken.

Gemeente

Liesveld

111


Het einde

Hartelijk dank aan allen die ons van advies dienden. Heel graag hebben wij, als samenstellers van dit boekje, gebruik gemaakt van hun wijze raad en van het materiaal dat zij beschikbaar stelden. Een bijzonder woord van dank gaat uit naar alle fotografen die hun werk beschikbaar hebben gesteld. Zonder hun bijdrage was het verschijnen van dit fotoboekje niet mogelijk geweest.

112

Gemeente

Liesveld


Gemeente Liesveld 1986 – 2012 Gebeurtenissen uit een rijke periode ➊ Gerrit van der Ham overhandigt de “Schippersjongen” aan burgemeester Johan de Groot ➋ Wethouder Arie de Ruiter overhandigt de eerste vacaturekrant

➌ Gedeputeerde Loes Ruiven en wethouder Teus van Gelder openen het nieuwe fietspad langs de Wilgenweg.

Gemeente Liesveld, 1986 - 2012  

Op 1 januari 2013 gaat de gemeente Liesveld op in de gemeente Molenwaard. Dit boekje geeft een terugblik op wat er in Liesveld is gebeurd in...

Gemeente Liesveld, 1986 - 2012  

Op 1 januari 2013 gaat de gemeente Liesveld op in de gemeente Molenwaard. Dit boekje geeft een terugblik op wat er in Liesveld is gebeurd in...

Advertisement