Page 1

LEERDAM

WOENSDAG 3 JULI 2013 JAARGANG 26 NO. 27 ™LLL#=:I@DCI6@I#CA

ZOMERCHECK

VAN â‚Ź 19,- VOOR â‚Ź 9,-

Rijthoek 1 Haaften 0418 -591345 www.autopippel.nl

Verkeersschool Nederveen

Snel je rijbewijs 2 - 8 weken

www.nederveen.com 0184-614674

2YHUVWHNHQGSDDO" Handelstraat 7 / Leerdam

Tel. 0345 617 419 / fax 617 694

Bestuurders botsen over homohuwelijk ġĢĥĢįČĨš Het al gesuste relletje rond het sluiten van homohuwelijken in Zederik kreeg maandag tijdens de raadsvergadering nog een vervolg. De SGP had zich zeer gestoord aan de manier waarop burgemeester Coert van Ee met deze kwestie was omgegaan. Van Ee reageerde op de commotie door via de media te laten weten dat homohuwelijken wel in de gemeente Zederik gesloten worden en nodigde mensen van gelijk geslacht die in het huwelijk willen treden uit om naar Zederik te komen. SGP-fractievoorzitter Arie Donker: “Een groot deel van de inwoners voelt niets voor het homohuwelijk. Als je ergens respect voor hebt, probeer je zulke pijnlijke zaken niet te bespreken. Ik heb me hier zeer aan gestoord en we hebben vanuit onze achterban hier zeer veel reacties op gehad.â€? Van Ee maakte zijn excuses voor de commotie die hij in de achterban had veroorzaakt.

GRATIS Auto Airco Controle Zaterdag 6 juli 2013 van 8.00 tot 17.00 uur

Boezem 5 Gorinchem (ind. ter. Papland) 0183-620 612 06- 54 224 338

™=VV[iZck^ZgYZV[\ZadeZclZZ`YZOdbZg[ZZhiZc!bZidcYZgVcYZgZZZceaVnWVX`h]dldeYdcYZgYV\VkdcY#

FOTO: WWW.WICEKLISTWAN.NL

Komend weekend geen trein

Verontdieping plas De Koornwaard

GeoFort speelt dijkdoorbraak na

NK-brons voor Lianne van Krieken

ProRail werkt deze maand aan de MerwedeLingeLijn (MLL) tussen Leerdam en Dordrecht. Daarom rijden er op 6 en 7 juli geen treinen tussen Geldermalsen en Gorinchem. Arriva zet bussen in voor de reizigers. Deze maand vernieuwt ProRail drie wissels, drie overwegen en het ballastgrind wordt gezeefd en vernieuwd. Achtduizend oude houten dwarsliggers worden vervangen door nieuwe betonnen dwarsliggers. Hierdoor ligt het spoor stabieler en is er minder geluidsoverlast.

Zandwinplas De Koornwaard in Heukelum, eigendom van Staatsbosbeheer, wordt minder diep gemaakt. Een deel van de plas wordt opgevuld met gebiedseigen bagger uit de Linge. Door de herinrichting van De Koornwaard ontstaan riet-eilandjes, auwe oevers, ondiepten en geulen. Het levert onder andere ideale paaiplaatsen op voor vissen. De Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap heeft aangekondigd zich niet te verzetten tegen de plannen.

GeoFort speelt zaterdag 6 juli een serious game met twaalf kinderen en twaalf burgemeesters. Ze moeten afzonderlijk van elkaar het crisismanagement na een dijkdoorbraak vormgeven. Dit doen ze door gebruik te maken van de nieuwste software. De teams brengen de risico’s in kaart, moeten snel handelen en efďŹ ciĂŤnt communiceren. Het team dat de digitale middelen het beste toepast en hiermee een watersnoodramp voorkomt, wint het spel.

De Asperense junioratlete Lianne van Krieken heeft zaterdag in Eindhoven brons veroverd bij het NK atletiek voor A- en B-junioren. Dat is een knappe prestatie, omdat ze in de aanloop naar het toernooi te maken kreeg met een blessure aan haar knie. In de serie liep ze 12,39, in de halve ďŹ nale 12,27 en in de ďŹ nale 12,17. Die tijd betekende niet alleen een persoonlijk record, maar ook een clubrecord bij haar vereniging Atverni in Nieuwegein. Het goud was voor Tasa Yija van Lycurgus.

nieuws

3

nieuws

11

Kind in Leerbroek heeft mazelen A::G7GD:@™9ZbVoZaZcZe^YZb^Z]ZZ[idd`YZ\ZbZZciZOZYZg^`WZgZ^`i#:Zc`^cY

j^iAZZgWgdZ`]ZZ[ibVoZaZc#9VibZaYYZlZi]djYZg=Vch;gZ^_ZbVVcYV\VkdcY i^_YZchYZgVVYhkZg\VYZg^c\# Ă&#x2020;=Zi\VViYVVgW^_dbZZc`^cYYVic^Zi^cAZZgWgdZ`cVVghX]dda\VVi#>cAZZgWgdZ` Zc=Z^"Zc7dZ^Xde^hYZkVXX^cVi^Z\gVVYdcYZgYZcZ\Zci^\egdXZci#L^_k^cYZc ]ZikVc\gddiWZaVc\djYZghiZ^c[dgbZgZcdkZgYZg^h^XdĂ&#x2030;hkVcWZhbZii^c\ZcYZ bd\Za^_`]ZYZcdb]jc`^cYZgZcidX]^ciZaViZcZciZc#Ă&#x2021; Kda\ZchH<E"[gVXi^Zkddgo^iiZg6g^Z9dc`Zgo^_cZgVabZZg`^cYZgZc^cOZYZg^`WZ" hbZibZiYZbVoZaZc#Ă&#x2020;>`lZZikVcZZc\Zo^clVVgk^Zg`^cYZgZcYZoZo^Z`iZ]ZW" WZc#DkZg^\Zchk^cYZcl^_YVi^cZciZcYZkZgVcilddgYZa^_`]Z^YkVcYZdjYZgh^h ZcWa^_[i#9ZVVcYgVc\kVcYZdkZg]Z^YidikVXX^cZgZc^hoZZghiZg`!hdbhW^_cVde ]ZidcWZiVbZa^_`ZV[#DjYZghldgYZcW^_cV\ZZc`ZjoZ\ZaViZc#Ă&#x2021;LZi]djYZg;gZ^_Z kZglVX]iYViZgW^ccZc`dgibZZgWZkZhi^\^c\ZckVco^Z`iZ\ZkVaaZc`dbZc#

vrije tijd

27

sport

31


SPORT EN ONTSPANNING VOOR IEDEREEN!

30 eu r kor tin o 1 ma g*+ and GRAT IS!**

“ DE SFEER, GEZELLIGHEID EN DE DIVERSITEIT AAN LEDEN BINNEN ONS HEALTH CENTER, ZORGT ERVOOR DAT IK MIJN “AFWISSELENDE WERKZAAMHEDEN” MET PLEZIER UITVOER. IK ZIE JE GRAAG AAN DE BAR, TIJDENS MIJN AQUAGYMLES OF TIJDENS EEN VAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN MASSAGES DIE IK GEEF. TOT SNEL IN ONS HEALTH CENTER!”. JANET VAN HAREN-KLIJN

* €30 korting bij alle soorten abonnementen ** 1 maand gratis bij het afsluiten van een jaar abonnement. Actie is geldig tot 1 september 2013.

PERENDREEF 1A - 4147 HA ASPEREN - 0345-622 333 - WWW.HEALTHCENTERDESCHILDKAMP.NL


Woensdag 3 juli 2013

LEES ONS

â&#x20AC;&#x2DC;LIKEâ&#x20AC;&#x2122; ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

nieuws

WWW.HETKONTAKT.NL

3

Man opgepakt na poging tot inbraak

Meevaller gebruikt voor verbeteren bermen

Ä¤Ä˘ÄŠÄŠÄŚÄ Ä˛ÄŞÂ&#x161; Agenten hebben in de nacht van zaterdag op zondag even na middernacht een 20-jarige inwoner van Den Bosch aangehouden die verdacht wordt van poging tot inbraak bij een woning aan de Spinweg in Gellicum. De bewoner betrapte zaterdagavond rond twintig voor elf drie mannen die een raam wilden forceren. De mannen gingen er vandoor in een auto. Politiemensen zagen het voertuig de A15 oprijden. In Zaltbommel kon ĂŠĂŠn van de drie verdachten na een achtervolging worden aangehouden. De man sprong uit de auto en hield zich schuil onder een ander voertuig. De andere verdachten zijn ontkomen.

ĊČčĤĢĴÄ&#x17E;Ä&#x17E;ÄŠÂ&#x161; Nederlandse gemeenten krijgen in 2014 incidenteel ďŹ&#x201A;ink wat extra geldmiddelen uit het Gemeentefonds. De gemeente Lingewaal wil het meevallertje (twee ton) gebruiken voor infrastructurele projecten, zoals het verbeteren van de bermen in het buitengebied. Oorzaak van de verrassende meevaller is met name de hausse aan investeringen door het Rijk in infrastructurele projecten. Al jaren geldt in Nederland het principe â&#x20AC;&#x2DC;Samen de trap op, samen de trap afâ&#x20AC;&#x2122;. Ofwel: als het Rijk meer uitgeeft, dan krijgen ook de gemeenten meer geld.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt echter voor een juichstemming. â&#x20AC;&#x153;Het is heel goed denkbaar dat het kabinet zich genoodzaakt ziet om aanvullende bezuinigingen in te boeken bij het vaststellen van de rijksbegroting 2014. Dit om het EMU-tekort binnen zekere grenzen te houden.â&#x20AC;? Ook de consequenties van het Oranjeakkoord zijn nog niet in de meicirculaire verwerkt. â&#x20AC;&#x153;Door al deze omstandigheden omtrent taken en rijksvergoedingen is het uitermate lastig voor gemeenten om een redelijke raming te makenâ&#x20AC;?, aldus het Lingewaalse col-

lege. Nederlandse gemeenten krijgen vanaf 2014, maar vooral vanaf 2015, heel veel extra middelen uit het Gemeentefonds. Dat heeft alles te maken met de ingrijpende decentralisaties die de komende jaren plaatsvinden, onder meer op het terrein van de jeugdzorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet. â&#x20AC;&#x153;Geen reden om ons â&#x20AC;&#x2DC;rijk te rekenenâ&#x20AC;?, schrijft het college in de perspectievennota, â&#x20AC;&#x153;want de overheveling van budgetten wordt vergezeld door ingrijpende bezuinigingsmaatregelen. Wij moeten de gedecentraliseerde taken met aanzienlijk minder geld uitvoeren dan daarvoor thans beschikbaar is.â&#x20AC;?

Voor 2014 is er in elk geval nog een meevaller. De raad mag volgende week een keuze maken uit de voorgestelde projecten. In totaal is 192.000 euro beschikbaar. Zoâ&#x20AC;&#x2122;n 100.000 euro van het bedrag kan worden gebruikt voor het verbeteren van de bermen in het buitengebied. Het college: â&#x20AC;&#x153;De doorgaande wegen zijn relatief smal voor het huidige autoverkeer. Hierdoor wordt veel door de berm gereden en ontstaan gaten in de zachte ondergrond. Jaarlijks worden de bermen een aantal keren aangevuld met menggranulaat.â&#x20AC;? Ook is er geld voor kappen en opnieuw aanplanten van bomen en voor toeristische projecten.

ProRail vernieuwt MerwedeLingeLijn

RvS schrapt plan Nettorama

ĊĢĢįĥÄ&#x17E;ÄŞ Â&#x161; ProRail vernieuwt vanaf juli het spoor van de MerwedeLingeLijn (MLL) tussen Leerdam en Dordrecht. Door de werkzaamheden zal op korte trajecten soms geen treinverkeer zijn. Te beginnen op 6 en 7 juli.

9:C =66<$A::G96B Â&#x2122;

ProRail voert op de MLL diverse werk-

zaamheden uit aan het spoor zoals het vernieuwen van drie wissels, drie overwegen en het zeven/vernieuwen van het ballastgrind over een lengte van vijf kilometer. Ook achtduizend oude houten dwarsliggers worden vervangen door nieuwe betonnen dwarsliggers. Voordeel hier-

van is dat het spoor stabieler ligt en zodoende stiller is voor omwonenden. In juli begint ProRail met de werkzaamheden langs de MLL. Hierbij wordt onder meer een 800 meter lange werktrein gebruikt. ProRail start in Leerdam en Arkel, waarbij de gehele

maand juli werkzaamheden worden uitgevoerd. In augustus volgen werkzaamheden aan het spoor in Sliedrecht. Daarna volgt er spoorvernieuwing in Dordrecht. In september wordt er gewerkt in Hardinxveld-Giessendam. Bewoners ontvangen hierover een brief met aanvullende informatie. ProRail heeft de werkzaamheden die meer (geluids)overlast veroorzaken, niet op zondag ingepland. Dit is gebeurd om de zondagsrust van de bewoners te respecteren. Voor actuele informatie over wegomleidingen, verwijst ProRail door naar de websites van de gemeenten. De werkzaamheden hebben ook gevolgen voor het treinverkeer. Op diverse momenten zullen op korte trajecten geen treinen rijden. Te beginnen op zaterdag 6 en zondag 7 juli. Wegens werkzaamheden is er dan geen treinverkeer mogelijk tussen Geldermalsen en Gorinchem. Ook is er geen treinverkeer mogelijk van en naar Hardinxveld Blauwe Zoom. Arriva zet dan bussen in om de reizigers op hun eindbestemming te brengen.

Â&#x2122;KVcV[_ja^lZg`iEgdGV^aVVcYZBZglZYZA^c\ZA^_cW^_AZZgYVb#

FOTO: FRANS BLOKHUIS

Boetes bij controles zwaar vrachtverkeer

Nieuwenhuize vertrekt

įĢĤČďÂ&#x161; De politie heeft controles gehouden op zwaar vrachtverkeer in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Daarbij zijn verschillende bekeuringen uitgeschreven. Diverse bewoners klaagden over het zware vrachtverkeer op de kleinere wegen in de regio. Het gaat om de zogeheten 15-tonswegen waar vrachtverkeer zwaarder dan 15 ton niet is toegestaan. De wegen zijn niet berekend op vrachtwagens, trucks met oplegger en landbouwvoertuigen. Waterschap Rivierenland, gemeenten in de regio en de politie hebben daarop besloten in actie te komen. Tijdens de eerste controledag heeft de politie 19 voertuigen gecontroleerd. Daarbij werden zeven processen-verbaal opgemaakt. Onder meer voor het niet hebben of niet kunnen tonen van een onthefďŹ ng. De komende tijd volgen meer van dit soort controles.

ĊĢĢįĥÄ&#x17E;ÄŞ Â&#x161; Brandweercommandant Joop Nieuwenhuize heeft maandagavond afscheid genomen van zijn Leerdamse post. Hij vertrekt als commandant bij brandweer Leerdam en krijgt een nieuwe functie bij brandweer Hardinxveld-Giessendam. Zijn collegaâ&#x20AC;&#x2122;s hadden diverse oefeningen opgezet, verspreid door heel Leerdam en Schoonrewoerd. Vanaf de brandweerkazerne aan de Koningin Emmalaan vertrok de hele stoet, met twaalf brandweerwagens, richting de Blauwe Hoed aan de Veerstoep.

Vervolgens gingen de wagens, met toeters en bellen, richting het Europaplein voor een oefening. Daarna was er een oefening bij Huis ter Leede aan het Eiland. Tot slot ging al het materieel richting de brandweerkazerne in Schoonrewoerd. De stoet van brandweerwagens trok onderweg heel wat bekijks van omwonenden. Joop Nieuwenhuize was ruim zestien jaar actief voor brandweer Leerdam, waarvan vanaf 1997 als commandant.

q WWW.112LEERDAM.NL

Actuele reisinformatie is te vinden op www.ns.nl en teletekstpaginaâ&#x20AC;&#x2122;s 751 en 754 of te verkrijgen via de OV-reisinformatie, 0900-9292.

(H)OUD VAN GOUD! Ruil nu uw oude goud in, uw goud is meer waard dan ooit!

Ruil uw oude goud voor een schitterend nieuw sieraad of ontvang een waardecheque die u kunt besteden in onze winkel!

Bouman geeft meer... Bouman geeft meer... Nu Nuâ&#x201A;Źâ&#x201A;Ź16,50 24,00per pergram! gram! Gratis Gratis vrijblijvende vrijblijvende taxatie. taxatie. Kwaliteit staat bij ons voorop!

VAN DRIESTEN ns

Keuke

7HFKQLHNZHJÂ&#x2021;+9/HHUGDP 7Â&#x2021;) LQIR#YDQGULHVWHQNHXNHQVQOÂ&#x2021;ZZZYDQGULHVWHQNHXNHQVQO

Â&#x2122;:gigd`ZZchidZikVc&'lV\ZchYddgAZZgYVb#

FOTO: ROY VERMEER/112LEERDAM.NL

Niet geheel onverwacht heeft Raad van State in de bodemuitspraak definitief een stokje gestoken voor een verhuizing van supermarkt Nettorama vanuit het centrum van Leerdam naar het eiland van Heesen. Eerder al blokkeerde de Raad in een spoeduitspraak de verhuizing van de supermarkt. Nu heeft de Raad het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuwe supermarkt, zeventien appartementen en een parkeergarage geheel vernietigd. De gemeente Leerdam zag de bui al hangen en kwam na overleg met de provincie Zuid-Holland ook tot de conclusie dat het plan in strijd is met de Verordening Ruimte van de provincie Zuid-Holland. Die staat in principe geen supermarkten en winkelcentra buiten de stads-, wijk- en dorpskernen toe. De uitspraak is een opsteker voor een aantal omwonenden en de MCD-supermarkt op het Eiland. De verhuisplannen van Nettorama zitten nu flink in de knel. Het supermarktbedrijf had zo snel mogelijk uit het centrum naar het Eiland van Heesen willen verhuizen om van 400 naar 950 vierkante meter winkelvloeroppervlak te groeien.


Familieberichten

Woensdag 3 juli 2013

Na de vacatures vanaf 15 juli ook de familieberichten online. Kijk op: www.hetkontakt.nl/familieberichten

Nooit zult u door de tuin meer lopen waar iedere bloem en iedere plant getuigde van uw zorgende hand. Nu ging de hemeltuin voor u open. O, die vertrouwde, kleine dingen, die u zo onopvallend deed, die zal ik missen, tot dit leed verstild is tot herinneringen. Nel Benschop

Als je ouder wordt en niet meer weet waar je bent, als je mensen ziet maar ze niet meer echt herkent, als je toch blijft strijden om bij ons te leven, dan is het goed voor ons te weten dat jou nu de rust is gegeven.

Na een leven van werken, zorgen en toewijding voor zijn gezin is, toch nog onverwacht overleden

We zijn verdrietig. Dit kwam toch nog heel onverwacht. Onze lieve zorgzame vrouw, moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder

Marius van Akooy *17-01-1941

Rhenoy

†27-06-2013

Gerda van Akooy – Bierhof Ardien en Gradus Ilse Marion† Correspondentieadres : Mr. A.J. Lansstraat 6 4152 EZ Rhenoy Op woensdag 3 juli hebben wij in Herinneringshuis de Einder afscheid genomen en Marius aansluitend begeleid naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats van de Protestantse Gemeente te Rhenoy.

Tot ons verdriet is van ons heengegaan onze broer, zwager en oom

Mari van Akooij echtgenoot van Gerda Bierhof

Metje en Huib van Gelderen Rien en Areke van Akooij Aantje en Otto van der Heiden Freek (in herinnering) en Willy van Akooij Johan en Marjo van Akooij Hetty en Bennie Rossel Martien van Akooij (in herinnering) Maartje en Jan Garsen Neven en nichten

Leerdam: Floris Blom Wadenoijen: MaryAnn Berkelaar-Blom Kees Berkelaar Wijhe: Floris Blom Sylvia Terpstra Leerdam: Marieke Berkelaar Paul Dokman Wijhe: Timo Blom Wijhe: Marjolein van der Steege-Blom Hendry van der Steege Leerdam, 27 juni 2013 Onega 30, 4141 MR Leerdam Maria is opgebaard in rouwcentrum Rehoboth, Tiendweg 118 te Leerdam, waar we haar op woensdag 3 juli om 13.00 uur zullen herdenken. Na afloop van deze herdenking kunt u de familie condoleren. Hierna vindt om 15.30 uur de crematieplechtigheid plaats in het crematorium Noorderveld, Structuurbaan 1 te Nieuwegein. Wenst u de herdenking en de plechtigheid bij te wonen, dan verzoeken wij u om 12.45 uur aanwezig te zijn in Rehoboth. Geen bloemen.

GRAFMONUMENTEN

Marie Blom- den Besten Haar betrokkenheid bij het wel en wee van de familie zullen wij erg missen A. Den Besten M. Jakobs- van Eeuwijk J. den Besten W. den Besten – van Leeuwen Neven en nichten

'(0((678,7*(%5(,'(6+2:52209$1'(5(*,2 kijk op www.natuursteenmiddenbrabant.nl

Leerdam, juni 2013

Harvas

Geboren 30 juni 1932

Overleden 29 juni 2013 Caroline Willianne en Richard Mirjam en John

Hagestein: Wilma en Ad Bergshoeff Emi Arthur

Kortgerecht 32 4145 NL Schoonrewoerd Onze vader en opa is thuis opgebaard, waar gelegenheid is tot condoleren DV woensdag 3 juli van 19.00 tot 20.30 uur. De rouwdienst zal gehouden worden op donderdag 4 juli om 13.30 uur in de Hervormde kerk, Dorpsstraat 33 te Schoonrewoerd, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats Overheicop te Schoonrewoerd. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in het kerkelijk centrum (achter de Herv. kerk)

Vandaag bereikte ons het droevige bericht dat is overleden

Mevr. Jenny Hameeteman Oud-directrice van het Kon. Emmahuis Bestuurslid van de Leerdamse A.N.B.O.

Wij zullen haar altijd positieve inbreng bij onze activiteiten missen. Namens de A.N.B.O. D.O. Balk - Secr. Leerdam, 2 juli 2013

Begrafenis en crematieverzorging

Trudus van der Plaat Dag en nacht persoonlijk bereikbaar.

Het afscheid zoals u wenst. Ervaren, vertrouwd en stijlvol. Ook als u elders verzekerd bent.

T 0345-681151 M 06-22418277 W tvanderplaatuitvaart.nl

Na een overlijden wilt u gesteund en uitgebreid

LEERDAM

uigebreide showroom eigen ontwerp mogelijk

SHOWROOM

www.lbv-uitvaarten.nl

sinds 21 augustus 2011 weduwnaar van Engelina Boogers - de Leeuw

GEDENKTEKENS

in natuursteen, glas, rvs

Uitvaartcentrum Rehoboth Dag en nacht: 0345 619833

E-mail: advertentie.leerdam@ hetkontakt.nl

Natuursteen BV

Rust en eenvoud, dat is vaak de wens. Wij verzorgen én regelen uw complete uitvaart, uiteraard met alle aandacht die u wenst. We zijn er voor ú.

Uitvaartleiders: Ben de Weerd, Albert de Bruijn, Joke Geerse en Lenie Prinssen

Dirk Boogers

Martijn

Wij zijn verdrietig door het overlijden van onze dappere zus, schoonzus en tante

Kortakker6,6,4264 4264 Veen Kortakker AEAE VEEN Tel. 0416-691616 0416-691616 Tel. ALTIJDVOORDELIGER GOEDKOPER ALTIJD Met 500 grafmonumenten op voorraad.

Rouwadvertenties, dankbetuigingen en overige familieberichten kunt u tot dinsdagochtend 11.00 uur opgeven.

Maria Blom - den Besten is overleden, op 84-jarige leeftijd.

O

Nijverheidstraat 7 Leerdam telefoon: 0345 61 40 37 e-mail: info@harvasnatuursteen.nl website: www.harvasnatuursteen.nl

Opgeven familieberichten

Bedroefd om het gemis en dankbaar voor alle liefde en zorg voor allen die hem lief en dierbaar waren, is na een periode van afnemende krachten door de Heere weggenomen onze lieve zorgzame vader en opa

Schoonrewoerd: Marjan en Jan Meerkerk

Rhenoy, 27 juni 2013

NATUURSTEENBEDRIJF NATUURSTEENBEDRIJF MIDDENBRABANT BRABANT b.v. MIDDEN b.v.

“Toen mijn geest in mij bezweek, kende U mijn pad” Psalm 142 : 4a

4

geadviseerd worden Open en toegankelijk. voor eenaltijd goedbij ons U kunt terecht voor een georganiseerde uitvaart, goed georganiseerde Jeanine Tucker die past bij uw wensen. uitvaart die past bij U kunt onsuw 24 wensen. uur per dag bereiken: Rien Dokman

0345-820 280 Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op 0345 - 680225. Ook als u niet verzekerd bent. U kunt ons ook bezoeken op Rhenoyseweg 7 4152 EK Rhenoy of www.herinneringshuis.nl

Werken met hart en ziel.

Het Kontakt Edities bv Postbus 1, 2977 ZG Goudriaan Tel. 0183-583333 Fax 0183-583308


Familieberichten

Woensdag 3 juli 2013

Met tranen in ons hart en met diep verdriet, maar met veel respect en grote bewondering voor de manier waarop hij zijn laatste moeilijke periode heeft beleefd, moeten wij vanaf vandaag missen

Enige algemene kennisgeving

Piet van Schaik

Na een kort ziekbed is toch nog onverwachts overleden mijn ontzettend zorgzame dochter, onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

26 januari 1943

27 juni 2013

Mijn grote liefde is niet meer... Elly Hij is onze allerliefste pa, onze grappige, lieve opa Julia en Ron, Bo, Kim Iris (altijd in ons hart) en Jan, Timo, Ismay Tanja, Kelly, Fleur

Mijn broer, zwager, stiefzoon Marjan en Jan Lien

Geef mij je hand geef mij ze allebei En zeg me dan heel even Dat je niet kunt leven zonder mij

Metje Kleppe van de Water * 7 juli 1942 te Heukelum

Weduwe van Wim Kleppe sinds 1990

H.W. van de Water - de Jong Peta Kleppe † Hennie en Danny Willie en John Joke en Martin Dirk en Marianne en kleinkinderen

De crematie heeft plaats gevonden op 2 juli 2013. Correspondentieadres: de Bongerd 14 4145 NA Schoonrewoerd

Op 22 juni is overleden Aart van den Berg Oud-regisseur en grimeur van onze vereniging Wij wensen familie veel sterkte. Namens bestuur en leden Toneelvereniging Vol Moed te Zijderveld

† 30 juni 2013 te Heukelum

Op vrijdag 5 juli 2013 nemen wij om 14.30 uur afscheid van mijn dochter, onze moeder en oma in Crematorium Maaslanden, Abt van Engelenlaan 1 te Nieuwkuijk. Aansluitend is er de gelegenheid om ons te condoleren in de koffiekamer

5

Het is hartverwarmend dat zoveel mensen met ons hebben meegeleefd, persoonlijk, met brieven, kaarten of telefoon, tijdens het ziek zijn en na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa

Adriaan Schaap Adrie Het heeft ons zeer goed gedaan. Wij zeggen u hiervoor hartelijk dank. Nettie Schaap-van Houwelingen Kinderen Kleinkinderen Leerbroek, juli 2013 In plaats van kaartjes

Voor de vele blijken van hartelijk medeleven die wij van u ontvangen hebben tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn innig geliefde, zorgzame man, onze lieve, zorgzame vader en opa

Gerrit Jan de Bruijn betuigen wij u onze welgemeende dank. Het gemis en de leegte is groot, maar uw betrokkenheid, in welke vorm dan ook, heeft ons heel goed gedaan. Alie de Bruijn-de Groot Kinderen Kleinkinderen

Correspondentie adres: Dwarsweg 25, 4161 AD Heukelum

Met droefheid hebben wij het bericht ontvangen van het overlijden van onze lieve zuster en schoonzus

Janna de Vos-Kers Elizabeth Kemkes-Kers Jan en Iris Kers

Leerbroek, juli 2013 Het is niet de dood die ons scheidt, maar de liefde die ons bindt.

Wij danken iedereen voor de warme woorden, de liefdevolle belangstelling, hartelijke brieven en kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van

30 Juni 2013

Hermann van Brakel *09-11-1944

†05-07-2012

In liefdevolle herinnering

Ton Jakobs Een jaar alweer voorbij het was als gisteren zo nabij de herinnering aan jou die blijft toch gaat ons leven door maar wij vragen nog steeds Waarom .... Waarvoor? Wil Jakobs, Chris, Marjan en Rick Annet, Lugene en Daisy Na het overlijden van mijn lieve zorgzame moeder en onze allerliefste oma

Engelina Cornelia Krul - Vogelpoel - Lien was het fijn om te vernemen, dat ook in verdrietige tijden er zo velen zijn die met ons meeleefden door een kaart te sturen, een bezoekje te brengen of door aanwezig te zijn bij de uitvaart.

Het is een troost te weten dat wij niet de enigen zijn die hem missen. Tonkie van Brakel-Bettink Robert en Gerdie van Brakel-Donga Bart en Monique van Brakel-van Muijden en kleinkinderen Leerdam, juli 2013 Woorden schieten nog steeds te kort om te kunnen zeggen hoe zeer wij hem missen.

Bas van Bezooijen Nog steeds zijn wij stil, stil door zijn onverwachte overlijden. Ons verdriet blijft, maar dankzij uw steun en aandacht hebben wij toch het gevoel niet alleen te staan. Wij betuigen u hiervoor onze oprechte dank. kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Zijderveld 2 juli 2013

Graag willen wij u hiervoor bedanken. Wilma Wilco en Sandra Leon

Beesd, juni 2013

ge·voel

(het; o) het vermogen te voelen

Iedere uitvaart uniek. Yarden Yarden & Van Voorden Uitvaartzorg Vijfheerenlanden Wij zijn er voor iedereen! 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Het Kontakt Edities bv Postbus 1, 2977 ZG Goudriaan Tel. 0183-583333 Fax 0183-583308

Wij verzorgen ook uitvaarten die elders zijn verzekerd. Egbert van Voorden

Voor het melden van een overlijden 0800 8192 Voor algemene vragen 0800 1292

& VAN VOORDEN

Uitvaar tzorg Vijfheerenlanden

Yarden & Van Voorden Overslag 20 4247 ER Kedichem T 0183 820 234 06 50 248 932 www.yarden-vanvoorden.nl

Dé Dames: Tina, Cora, Cindy, Ina, Heiltje, Pieta en Lianne

Meerkerk - 0183-354039 info@de-stilte.com www.de-stilte.com


Familieberichten

Woensdag 3 juli 2013

Hotel Restaurant

het oude

Gostasterij P huys

3 gangen zomermenu maand juli Runder Rib Eye Gerookt runder Rib Eye met witlof, walnoot salade en sjalotten mayonaise  *** Gambaâ&#x20AC;&#x2122;s In knoflook gebakken gambaâ&#x20AC;&#x2122;s, zomerse couscous en schaaldieren saus *** Framboos Honing kletskop, citroen crème en frambozen sorbet ijs â&#x201A;Ź 29,50

Allemaal bedankt! Vanwege mijn operatie ben ik er twee maanden tussenuit geweest. Heel veel mensen hebben aan mij gedacht....... Hierbij wil ik iedereen bedanken voor alle lieve reacties! Ontzettend veel kaarten, bloemen, fruitmand en bezoekjes hebben mij zeker goed gedaan. Vanaf deze week ben ik weer gewoon aan het werk bij Het Kontakt Anita Hoogeveen

(H)EERLIJK ETEN tSTIJLVOL FEESTEN tLUXE OVERNACHTEN

ZOMERSE AANBIEDINGEN

0HHQWÂ&#x2021;$%/HHUGDPÂ&#x2021; 7HO  Â&#x2021; ZZZKHWRXGHSRVWKX\VQO Â&#x2021; LQIR#KHWRXGHSRVWKX\VQO

TE KOOP AANGEBODEN

Geut beregeningsbuizen of installatie. tel 0344-651528 Te koop dameskleding mt 34. Rokjes en blouses. Ziet er netjes uit. â&#x201A;Ź 75,- p. stuk. Tel. 0345-611021 na 18.00 uur

Opvang voor 0-13 jarigen    

Betrouwbaar Flexibel Veel speelruimte â&#x201A;Ź 5,50 per uur (inclusief voeding en luiers) 52 weken per jaar open 07.00-19.00 geopend Vakantieopvang mogelijk Diverse opvangmogelijkheden bespreekbaar

6

OPRUIMING

60% Tot wel

KORTING

op al onze dameshoeden Nergens zoveel hoeden!

Hugo cocktail de zomerhit van 2013

5,95

Bacardi Limon razz

Rose dâ&#x20AC;&#x2122;Anjou

1 ltr.

4,50

17,95

Sambucca Isolabelle

25 oktober Whisky proeverij

VLIETSKANT 11-13 LEERDAM

13,95 Zet je eigen nieuws op www.hetkontakt.nl

HERBALIFE Afslanken, aankomen, fitter worden!

Kinderopvang Nijntje - Busterweg 22 - 4153 RJ Beesd - 0345 683059 www.kinderopvang-nijntje.nl

Aanbieding geldig t/m 27 juli 2013

HET SPAN MOORKOPPEN

Annet Bassa-Mesker

%&#$"$ '" T 0345 - 613998

Tel. 0183 - 60 18 13

##$"$& '$" T 0345 - 582655

"$#! " !! &&&$#! " !!

(onafhankelijk distributeur)

www.puurfiguur.nl

VANAF MAANDAG 24 JUNI T/M ZATERDAG 6 JULI

LAAT BIJ ONS IN DE W I NKEL EEN BROODZAK VULLEN MET: EEN BROOD NAAR KEUZE Â&#x192; 6 CAKEBOLLETJES Â&#x192; 4 EIERKOEKEN ZWAAR NOTEN-ROZIJNENBROOD

HOUT

5 11,-

Hardhouten schutting paal

p/stuk

+ van â&#x201A;Ź

10,19 voor

s 270 cm lang

â&#x201A;Ź 5,95 Eiland 79, Leerdam

DEUREN

5 1,25

GeĂŻmpregneerde schutting planken

abraham â&#x2014;? sara ns â&#x2014;? springkusse â&#x2014;? voetbalarena

KOZIJNEN

5 2,10

GeĂŻmpregneerde vlonderplank

p/meter

s 27x140 mm s Lengtes 300 en 400 cm

â&#x2014;?

â&#x2014;?

ooievaar

Springtijd Verhuur Achterdijk 1, 4243 TM Nieuwland (ZH) Tel. 0345-599832 Email: info@springtijd.nl kijk snel op onze website: www.springtijd.nl

Deze aanbiedingen zijn geldig van 3 tot 17 juli 2013.

MĂŠĂŠr dan 5000 m2 hout! Van der Leeden Leerdam Techniekweg 21, 4143 HW LEERDAM Tel 0345-612897 Fax 0345-619388 Email: info@vanderleedenhout.nl

TUINHUIS/ BLOKHUT

p/meter

s 17x140 mm s Lengtes 180, 240, 300, 360 en 400 cm

verhuur van bjecten opblaasbare o

PLAATMATERIAAL

Bij ons altijd persoonlijk advies & service. Vrijwel alles op maat verkrijgbaar!

Openingstijden: Ma t/m Vr 8.00 - 18.00 uur. Za 8.00 - 16.00 uur. Wij lunchen van 12.30 - 13.00 uur.

W W W. VA N D E R L E E D E N H O U T. N L

SPEELTOESTELLEN


Woensdag 3 juli 2013

ADVERTORIAL

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

nieuws

WWW.HETKONTAKT.NL

7

Toekomstvisie

Op zoek naar sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen Een SGP-er zegt er het zijne van’

Jongerencentrum M3 kan beter sluiten Leerdam moet fors bezuinigen. Dan is het logisch dat je bezuinigt op activiteiten die veel kosten en (te) weinig opleveren. Verricht je de activiteit ook nog eens voor een beperkte groep mensen, dan is de keus snel gemaakt: stoppen.

Als we genoemde criteria loslaten op Jongerencentrum M3, dan ligt sluiting voor de hand. De gemeente Leerdam kan op haar website wel beweren dat het centrum is gebouwd ‘voor ongeveer 3.200 jongeren tussen 12 en 23 jaar’, de werkelijkheid is een slagje anders. Alleen op popconcerten komen veel jongeren af, maar dat zijn volgens ons geen activiteiten waar je als gemeente voor zou moeten zorgen, laat staan meefinancieren….. Nog los van het ‘educatieve karakter’ van dergelijke festiviteiten. M3 staat ook voor Multicultureel, Muziek en Magnetisch (aantrekkingskracht). Multicultureel is het geen succes. De doelgroep wordt nauwelijks bereikt. En op alle (vormende) activiteiten, behoudens de muziek, komen nauwelijks jongeren af. Dus erg ‘magnetisch’ kun je het allemaal niet noemen.

Alleen met professionele ondersteuning van Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland kan het centrum blijven functioneren. En voor het knalfeest na de jaarwisseling,

Leerdamse samenleving werkt aan visie “De toekomst van Leerdam wordt niet achter een bureau bedacht, maar komt vanuit de samenleving zelf.” ĩĢĢįġĞĪ š Met deze woorden gaf waarnemend burgemeester Rinus Houtman vorige week de aftrap om te komen tot een toekomstvisie voor de Glasstad. De komende maanden gaan de inwoners bepalen hoe de stad er in 2030 uit moet zien. De start bleek een doorslaand succes gelet op de massale opkomst. Meer dan 100 Leerdammers – in de meeste gevallen vertegenwoordigers van verenigingen, kerken, scholen, instellingen en bedrijven – bogen zich in het Heerenlanden College aan de Joost de Jongestraat over de sterke en zwakke punten van Leerdam en zochten naar kansen en bedreigingen. Met deze bevindingen gaat de gemeente mét bureau Motivaction aan de slag om toekomstscenario’s op te stellen. “Mooi dat er zoveel mensen zijn, maar veel nieuws hoor ik niet”, constateerde een raadslid die in het verleden al eerder soortgelijke sessies bezocht.

wél binnen de eigen vereniging, het eigen kerkverband.” Echte Leerdammers hadden daar geen moeite mee. “Dat geeft toch niet. Die ‘hokjes’ bieden juist veiligheid en zekerheid.” Ook de zwakke punten van Leerdam kwamen aan bod. Zoals het gemiddelde lage opleidingsniveau en het lage besteedbaar inkomen van de inwoners. Terwijl ook de toenemende leegstand van de winkels en het gebrek aan uitbreidingsruimte van de industrie minpunten zijn. “Dat we deel uitmaken van het Groene Hart is

mooi, maar vormt tegelijk een belemmering”, merkte een inwoner op. “Ik kwam hier 40 jaar geleden als ondernemer. Toen waren die zaken al bekend. Waarom heeft de gemeente daar al die tijd niets aan gedaan”, vroeg een ander zich af. Een derde had klachten over de voorzieningen en de levendigheid. “We missen hier terrassen.” Een jolige inwoner kreeg de lachers op zijn hand. “En een vliegveld hebben we ook al niet.” De vraag is hoe de Leerdamse visie zich straks verhoudt tot de regionale samenwerking die in de Alblasser-

waard en Vijfheerenlanden in rap tempo gestalte krijgt. Het antwoord van Frits Spangenburg van Motivaction liet aan duidelijkheid niets te wensen over. “Het beste merk gaat niet ten onder. Zorg dat je sterk staat en weet wat je wil. Wie dat doet en voor zichzelf kiest, blijft bestaan.” Op 8 oktober volgt een nieuwe conferentie. In de tussentijd kunnen inwoners via de gemeentelijke website hun mening geven. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad de toekomstvisie vast. André Bijl

Harpberoemdheid Lavinia Meijer trad zaterdag op in de Grote Kerk van Leerdam, tijdens Leerdam Klassiek. FOTO: WWW.WICEKLISTWAN.NL

De sterke punten van Leerdam kwamen moeiteloos naar voren. “Leerdam is de Glasstad. Dat imago is goud waard. Maar vergeet ook de kaas niet. Kom je over de grens dan is de Leerdammer een begrip.” De fraaie historische binnenstad, de natuur, de Linge, de rust van het Groene Hart, toerisme en de centrale ligging; ze passeerden allemaal de revue als ijzersterke pluspunten. “Als ik gasten krijg, neem ik ze mee naar de Zuidwal. Wat is het hier mooi, zeggen ze dan. Later komen ze terug om alles nog eens op hun gemak te bekijken”, aldus een van de aanwezigen. Dat leverde meteen een verbeterpuntje op. “Die sterke punten moeten wel beter worden gepresenteerd. Als je googelt, vind je daar nog veel te weinig van terug.” Hokjesgeest Opmerkelijk was de discussie over het rijke verenigingsleven en de - vermeende - grote sociale cohesie. Dat pluspunt werd gerelativeerd. “Ik kom zelf hier niet vandaan. Wat mij juist verbaast is de enorme hokjesgeest. Die cohesie bestaat inderdaad, maar

als beloning voor weinig vernielingen, is de accommodatie ook niet (meer) nodig….

Recent is in M3 ook een dependance van het Centrum voor Jeugd & Gezin gehuisvest. De vraag is of Leerdam zit te wachten op twee locaties voor het Centrum voor Jeugd & Gezin. De zichtbaarheid en herkenbaarheid van één centrum vormt al een probleem, laat staan twee.

Alles overziende rest maar één conclusie: stop met M3 zoals het nu is georganiseerd. Het pand kan beter benut worden. En evalueer gelijktijdig het bestaande jeugdbeleid. Daar is meer dan € 300.000,-- gemeenschapsgeld mee

Zorgen over Leerdamse financiën

Trapveldje Beesd wordt waterberging

ĩĢĢįġĞĪš B&W van Leerdam maken zich zorgen over de plaatselijke schatkist. Voornaamste oorzaak: de gevolgen van het Rijksbeleid.

ğĢĢİġš Het terrein van het huidige trapveldje/speelterrein tussen de Parkweg en Homburg, ten zuiden van het parkeerterrein Rodenburg en ten noorden van de tandartspraktijk wordt ingericht als waterberging. Het perceel wordt verlaagd tot één meter onder zomerpeil, waardoor een waterplas kan ontstaan die een aanzienlijke hoeveelheid water kan bergen. Water uit de directe omgeving kan via overstorten naar deze nieuwe berging afstromen. De Speeltuinvereniging Beesd stemt in met deze oplossing, omdat het trapveld niet meer in een behoefte voorziet. De uitvoering vindt dit najaar plaats. Omwonenden worden op de hoogte gesteld. De maatregel is nodig om wateroverlast in Beesd te voorkomen. Met name de bewoners van de Wilhelminastraat hebben al heel lang te kampen met deze overlast. Het oplossen van dit probleem is lastig door de steeds extremer wordende weersomstandigheden, waarbij fikse regenbuien in korte tijd voor veel water zorgen. Oplossingen richten zich vooral op het creëren van extra bergingscapaciteit op het moment dat het water met bakken uit de hemel komt.

“Ondanks die bezorgdheid moeten we zeker niet in paniek raken”, benadrukt wethouder financiën Frank de Graaff. “Juist nu is het zaak even diep adem te halen om ons goed te beraden welke maatregelen we moeten nemen.” Morgen - donderdag 4 juli - kan daar al een begin mee worden gemaakt als de gemeenteraad zich in het Hofje buigt over de Perspectiefnota 2014-2017 waarin het beeld voor de komende jaren wordt geschetst. De nota is bovendien het uitgangspunt voor de begroting voor 2014. “We verwachten dat de raad constructieve voorstellen heeft om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting”, aldus De Graaff. Een eerdere sessie afgelopen voorjaar leverde niet al te veel baanbrekende ideeën op.

gemoeid. Het rendement van het jeugd- en jongerenbeleid is te gering. Hoe spijtig het voor betrokkenen ook is om dit te constateren.

Op orde Voordeel in deze bange tijden is volgens De Graaff wél dat Leerdam haar huishoudboekje op orde heeft. “We zijn al jaren streng in de leer, de jaar-

rekening over 2012 laat een positief resultaat zien, we voeren een defensief grondbeleid en ook de voorgenomen bezuinigingen zijn voor een belangrijk deel gerealiseerd.” Dat zorg er in ieder geval voor dat de Leerdamse schatbewaarders niet zulke forse maatregelen hoeven te nemen als elders gebeurt. Met name gemeenten met een actief grondbeleid plukken door de stagnerende woningbouw nu de wrange vruchten van hun ondernemingszin. Bezuinigingen Maar de gestage drup holt ook de sterkste steen uit en dat is precies wat de voortdurende bezuinigingen en decentralisaties van het Rijk doen met de Leerdamse begroting. “Moet je kijken”, wijst De Graaff op de gevolgen van de decembercirculaire uit 2012. Die allerminst opwekkende nieuwsbrief van het Rijk maakte duidelijk dat Leerdam in 2016 ruim zeven ton minder ontvangt en het jaar daarop zelfs een miljoen wordt gekort. Als alle onontkoombare uitgaven worden meegerekend en het huishoudboekje zo goed mogelijk is bijgewerkt, blijft er voor 2014 een klein plusje over. In de

daaropvolgende jaren duikt de Glasstad echter fors in het rood. Tot een min van 586.000 euro in 2017. Daar komt bij dat van een aantal posten de kosten nog niet kunnen worden ingevuld, zodat de werkelijke cijfers nog somberder zijn. Tot overmaat van ramp kondigde de regering onlangs een nieuwe bezuinigingsronde van zes miljard aan. Dat zorgt in Leerdam voor een extra tekort van zes ton. Vandaar dat de tijd voor leuke dingen voorbij is, terwijl er hard gepuzzeld moet worden om de begroting voor de komende jaren sluitend te krijgen. Pas deze zomer ontstaat duidelijkheid over de gevolgen van het Rijksbeleid. “Voor 2014 verwachten we een sluitend huishoudboekje zonder extra maatregelen. Vanaf 2015 ontkomen we niet aan nieuwe bezuinigingen.” De Graaff voorspelt dat die operatie tussen de een en twee miljoen moet opleveren. Een lastige klus. “Want het lage fruit is al geplukt.” Een operatie ook waar haast bij is. Medio november moet er immers een sluitende meerjarenbegroting bij de provincie liggen. André Bijl


publicaties

Woensdag 3 juli 2013

8

OPHEFFINGSUITVERKOOP Totale leegverkoop techniekweg 22

ALLES HALVE PRIJS!!!* * vraag naar de voorwaarden in de winkel

De Meubelkoning - Sleeptime slapen - Kex keukens - Accessoires - Verlichting 1000 bankstellen - 300 woonprogrammaâ&#x20AC;&#x2122;s - 10.000 stoelen - 1000 salontafels en eetkamertafels 200 slaapkamers en boxsprings - 25 keukenopstellingen - 1000 fauteuils en relaxfauteuils www.woonmallleerdam.nl Bij Koninklijk Besluit d.d. 15-11-2012 is eervol ontslag verleend aan mr. R.C. van den Eijnden uit het ambt van notaris in de gemeente Neerijnen. Het protocol en de overige notariĂŠle bescheiden van hem en zijn ambtsvoorgangers Smid, Buysing, DamstĂŠ en van Aalst is per 1 juli a.s. toegewezen aan mr. A.J. Koster, notaris in de gemeente Neerijnen (Waardenburg). Mr. R.C. van den Eijnden blijft aan het kantoor van Van den Eijnden & Koster Notarissen verbonden als kandidaatnotaris/adviseur.

WEEKTOPPER 6XPPHU*DUGHQ

Een kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus #(#%()%%)#*'))%&,(&+( "+%)* * **,")$%$*' !%%&%$"% .&"%%*%'(&** +)"%&'#&)) %(%% *% +-*% "%%$*( #%.&(**%'(&** +) *+-"+%)* **(')* "*"&)*%,(."(() %"&)*%,%%*%'(&** +) %+%'""* &'%&$%-*%'(&** +)"%+(##)&,(,(*##% %(* ), )(%

Tandprothetische Praktijk A. de Jongh Petersland 19, 4175 BK Haaften # /---!&%"+%)* **%%# Behandeling volgens afspraak

Waardenburg, 25 juni 2013

L

M

K

E

R

K

tot en met wo. 10-07-2013

½

Kom met je klas naar SPIJT! De verfilming van het gelijknamige boek van Carry Slee over een jongen die wordt gepest in de klas.

Piet Versteegt

Om uw bezoek nog aangenamer te maken is ons gebouw voorzien van klimaatbehandeling. Daardoor is het bij ons nooit te warm of te koud. Overigens kunt u bij ons ook gratis parkeren.

Ons programma kunt u ook vinden op onze website www.hollywoud.nl DOORNSEWEG TE ALMKERK (BOUWTERREIN), (GRATIS) RESERVEREN 0183-307286evt. 6 stoelen met tafel 240x100 cm

Voorpremières World War Z op vrijdag, zaterdag en zondagavond a.s.!

MONSTERS UNIVERSITY 3D NL - PREMIĂ&#x2C6;RE Do. 04-07 11.00/13.30/15.45, Vr. 05-07 11.00/13.30/15.45, Za. 06-07 11.00/13.30/15.45, Zo. 07-07 11.00/13.30/15.45, Ma. 08-07 11.00/13.30/15.45, Di. 09-07 11.00/13.30/15.45, Wo. 10-07 11.00/13.30/15.45 WORLD WAR Z 3D 3D- PREMIĂ&#x2C6;RE Do. 04-07 21.00, Vr. 05-07 21.00, Za. 06-07 21.00, Zo. 07-07 21.00, Ma. 08-07 21.30, Di. 09-07 21.00, Wo. 10-07 21.00 LOVE AND HONOR - PREMIĂ&#x2C6;RE Do. 04-07 20.30, Vr. 05-07 20.30, Za. 06-07 20.30, Zo. 07-07 20.30, Ma. 08-07 20.15, Di. 09-07 20.30, Wo. 10-07 20.30 NOW YOU SEE ME Do. 04-07 18.40/20.15, Vr. 05-07 18.40/20.15, Za. 06-07 18.40/20.15, Zo. 07-07 18.40/20.15, Ma. 08-07 18.40/21.00, Di. 09-07 18.40/20.15, Wo. 10-07 18.40/20.15 VERSCHRIKKELIJKE IKKE 3D NL Do. 04-07 11.00/13.45/15.15/16.00/18.15, Vr. 05-07 11.00/13.45/15.15/16.00/18.15, Za. 06-07 11.00/13.45/15.15/16.00/18.15, Zo. 07-07 11.00/13.45/15.15/16.00/18.15, Ma. 08-07 11.00/13.45/15.15/16.00/18.15, Di. 09-07 11.00/13.45/15.15/16.00/18.15, Wo. 10-07 11.00/13.45/15.15/16.00/18.15 SUPERMAN: MAN OF STEEL 3D Do. 04-07 18.50, Za. 06-07 18.50, Ma. 08-07 18.50, Wo. 10-07 18.50 SPIJT! Do. 04-07 11.00/14.15/16.15/18.30, Vr. 05-06 11.00/14.15/16.15/18.30, Za. 06-07 11.00/14.15/16.15/18.30, Zo. 07-07 11.00/14.15/16.15/18.30, Ma. 08-07 11.00/14.15/16.15/18.30, Di. 09-07 11.00/14.15/16.15/18.30, Wo. 10-07 11.00/14.15/16.15/18.30 THE HANGOVER PART III Do. 04-07 21.30, Vr. 05-07 21.30, Za. 06-07 21.30, Zo. 07-07 21.30, Di. 09-07 21.30, Wo. 10-07 21.30 FAST & FURIOUS 6 Vr. 05-07 19.00, Zo. 07-07 19.00, Di. 09-07 19.00 EPIC 3D NL Do. 04-07 11.00/13.00, Vr. 05-07 11.00/13.00, Za. 06-07 11.00/13.00, Zo. 07-07 11.00/13.00, Ma. 08-07 11.00/13.00, Di. 09-07 11.00/13.00 SNEAK PREVIEW Ma. 08-07 20.30

%ULJKWRQVWRHOHQROGEURZQLQFONXVVHQ .DQVDVROGWHDNWDIHO[FP

½

EREN

GRATIS RESERV

HOLLYWOUD Programma van do. 04-07-2013 A

FRXQWU\OLIH

de tuinmeubel specialistma. t/m do. 9.00 tot 18.00 uur vrijdag 9.00 tot 21.00 uur zaterdag 9.00 tot 17.00 uur

Parkweg 43 - Beesd - www.pietversteegt.nl - tel: 0345 681625

350 KRAMEN NIEUW & 2eHANDS

â&#x153;&#x201C; Reparatie witgoed, tv en audioapparatuur â&#x153;&#x201C; (ook voor inbouwapparaten) â&#x153;&#x201C; Plaatsen van schotels â&#x153;&#x201C; Erkend kabelinstallateur (kabel tv)

Vlietskant 44, 4141 CM Leerdam

0345-615920 / 06-54993354

Elke Woensdag en Zaterdag van 09.00 - 16.00 uur Tel 0-019 www.vrijemarktwamel.nl Fax: 0487-501155 info@vrijemarktwamel.nl Industriestraat 4 6659 AL Wamel


Heineken bier NUDWÁHVMHVjFO deze week

13.39

Aardbeienschelp met slagroom

Markant ijsthee

5.99

doorsnede 22 cm. per stuk

7.99

alle soorten SDNNHQÁHVVHQjPO

1.98-2.62

ALLE OVERIGE HEINEKEN PRODUCTEN

25% KORTING %LMY+HLQHNHQPRQRÁHVSDFN van

Boeren snijworst

1.

1.59

voor

2.87

liter 0.50

9.

liter 1.37

=DOPÀOHW 250 gram deze week

Bon Appetit jong belegen kaas

1.50

89 M&M’s of Maltesers

19

van onze versafdeling 100 gram

3.82

VWXNV

alle soorten zak 175-260 gram

2.12-2.59

1.89

6.49

kilostuk

6.99

Unox smac of leverpastei

5.49

alle soorten, blik 250 gram of pak 3 blikjes à 56 gram

3.

99

1.33-2.09

1.09

kilo 15.96

2 GROENTEN 2 FRUIT Gehaktschnitzels

1+1

naturel of zigeuner pak 5 stuks deze week 2 pakken à 5 stuks van 7.98 voor

3.99

7URVWRPDWHQ 500 gram

0.99

GRATIS

Ajax reinigers alle soorten OLWHUÁDFRQV

3.70-4.78

ÁDFRQV

3.00 liter 1.50

Markant mini frites kilozak

1.59

1.

09

0.

49

kilo 0.98

Lotus toiletpapier Just-1 of Royale pak 12/16 rollen

7.98/8.16

4.99

OP=OP

MCD Leerdam, Eiland 73-75 4143 ET Leerdam, tel: 0345- 50 60 00

MCD Beesd, Dorpsplein 4 4153 AE Beesd, tel: 0345- 681 684

W 27 - Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 6 juli 2013. Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop! * Wij verkopen geen alcoholische dranken aan personen onder de 16 jaar.


publicaties

Woensdag 3 juli 2013

10

Kwaliteit

VRIJDAG 12 JULI 2013 PROGRAMMA VRIJDAG 12 JULI VAN 18.00 - 23.00 UUR HISTORISCHE TRACTORPULLING ENTREE VANAF 12 JAAR â&#x201A;¬6.TOT 12 JAAR GRATIS!

HISTORISCHE

HISTORISCHE TRACTORPULLING TRACTORPULLING

staat bij ons hoog in het vaandel

Aan de biefshtuekrkent men de slager.

BBQ pakket "# "#( $!! % !"# Nu voor maar

3,75

ZATERDAG 13 JULI 2013

Heerlijk Gekruid

Heerlijk gekruide

!

!

Shoarma Biefstuk Vlees Steaks

Nu

4.40

Nu

2.25

+ 4 broodjes

ProcureurQuart BBQ Pounder lapjes Worstjes Heerlijke heerlijk op de Heerlijk gekruide

OP HET EVENEMENTENTERREIN LOONBEDRIJF VAN KEKEM WEVERWIJK 15, 4245 KW LEERBROEK A27 - AFRIT 25 - VOLG BORDJES EVENEMENTENTERREIN

BBQ

Ambachtelijke Burger

HISTORISCHE LANDBOUWDAG

Nu 4+1 gratis !

PROGRAMMA ZATERDAG 13 JULI VAN 09.00 - 17.00 UUR t DOORLOPENDE SHOW VAN OUDE TRACTOREN EN STATIONAIRE MOTOREN t HISTORISCHE TRACTORPULLING t BRADERIE t DORSEN t DEMONSTRATIE OUDE AMBACHTEN t ONDERDELENMARKT t BOELMARKT t KINDERBOERDERIJ SKELTERTREK t LICHTAARTSE KLOPPERS t BALLONNENWEDSTRIJD tMILITAIR KAMP MET STASTIC SHOW t PRIKKELDRAADMACHINE t DEMONSTRATIE HONDENSCHOOL t UITGEBREIDE CATERING t EN NOG VEEL MEER.. ENTREE VANAF 12 JAAR â&#x201A;¬5.- TOT 12 JAAR GRATIS!

MEER INFORMATIE: SECRETARIAAT DE LANGE SLAG, GEER 48, NIEUWLAND, TEL 0345-631752 OF WWW.DELANGESLAG.NL

Nu

1.25

Nu 4+1 gratis

SLAGERIJ CEES VAN DER HAM #"#!#!'  '&  

WWW.SLAGERIJVANDERHAM.NL TE KOOP AANGEBODEN

Tk gevraagd: zilveren guldens en rijksdaalders, speldjes, bijbeltjes met slotje, koperen gewichten en Juliana centen. tel 0345-615800

Te koop roeiboot + dekzeil. Honda motor 9.9 + ligplaats. Prijs n.o.t.k. Tel. 0345617326 Te koop: Leren damesjasje d. bruin. zo goed als nieuw. mt 36 â&#x201A;¬ 50,- Tel. 0345611021

Te koop: Panoramaluifel , merk DE WIT .Omloop 8,50m -8,75m nummer 9 .Half uitritsbare zijkanten In goede staat en compleet met aluminium frame.Vraagprijs 150,00 euro0345 616430 n.o.z.

Een dag heerlijk ontspannen bij CitySpa De Arendshoeve Speciaal voor lezers van Het Kontakt heeft CitySpa De Arendshoeve een geweldig arrangement*) ontwikkeld.

rangement wordt u aangeboden voor de prijs van slechts 99 euro per persoon.

*) Alle informatie over het arrangement en de reIn het stijlvolle wellnesscenter vindt u een com- serveringsmogelijkheden vindt u op www.hetpleet aanbod van spa- en wellnessvoorzieningen kontakt.nl. Kies de gewenste editie en selecteer waarvan u gedurende de dag gebruik kunt made lezersactie CitySpa De Arendshoeve ken. U wordt van top tot teen verzorgd met een heerlijke gezichtsbehandeling en manicure of voetverzorging. Natuurlijk zijn ook de lunch, een high-tea en diner inbegrepen. Dit geweldige ar-

lezer s actie ! Kijk ook op www.hetkontakt.nl


Woensdag 3 juli 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

11 nieuws

WWW.HETKONTAKT.NL

HEUKELUM, WOENSDAG 3 JULI 2013 Herinrichting

Diepe put krijgt riet-eilandjes, ondieptes, flauwe oevers en geulen

Plas Koornwaard wordt verontdiept Er zijn vergevorderde plannen om de zandwinplas De Koornwaard bij Heukelum minder diep te maken met gebiedseigen bagger uit de naastgelegen Linge. ĥĢIJĨĢĩIJĪ š Door de verontdieping zal de visstand in de Koornwaard verbeteren en zal het gebied aantrekkelijker worden voor diverse flora en fauna, zo is het idee. De herontwikkeling van de zandwinplas is een gezamenlijk initiatief van eigenaar Staatsbosbeheer, hengelsportvereniging De Koornwaard, Grondbank GMG B.V./K3 Delta en waterschap Rivierenland. De vereniging tot behoud van het Lingelandschap staat in principe positief tegenover de plannen. Maar wel zal nut en noodzaak moeten worden aangetoond. Bosschages Zandwinplas De Koornwaard heeft een oppervlakte van 20 hectare en is op sommige plaatsen wel 22 meter diep. Het prachtige wandelgebied ligt verscholen tussen diverse bosschages in de uiterwaarden van de Linge ten westen van Heukelum. De klei uit deze put werd vanaf de negentiende eeuw gebruikt voor de steenfabriek. De initiatiefnemers willen de plas een meer natuurlijke inrichting geven. “De visstand in de plas loopt al jaren achteruit, de diversiteit en de hoeveel-

heid van vis is vrij beperkt”, schrijft Thomas Nusselein van Grondbank/ GMG in het blad Lingeschouw. “Dit heeft met name te maken met het ontbreken van voldoende ondiepe paaiplekken (rietzones) en de afwezigheid van flauwe, natuurvriendelijke oevers. De plas heeft een beperkte natuurwaarde en is hierdoor onaantrekkelijk voor vis en diverse plant- en diersoorten.” De Koornwaard maakt onderdeel uit van het netwerk van beschermde natuurgebieden (Natura-2000) en de Ecologische Hoofdstructuur. Bagger uit de Linge Voor het verontdiepen van de Plas wordt gebruik gemaakt van gebiedseigen bagger uit de Linge. Het waterschap gaat deze rivier de komende jaren baggeren om de waterkwaliteit te verbeteren en de rivier weer beter bevaarbaar te maken. Door het materiaal te gebruiken voor het gedeeltelijk dempen van de zandwinplas De Koornwaard worden volgens de initiatiefnemers onnodige transportkosten bespaard. Het is de bedoeling dat er in de nieuwe

VBL: ‘Geen hakken in het zand’ Het bestuur van de Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap staat positief tegenover de plannen om de Linge te baggeren. “De Lingeoevers worden ontzien en het karakter van het Lingelandschap wordt niet aangetast”, schrijft de vereniging in de Lingeschouw. “ Voor wat betreft de herinrichting van de diepe put bij de Koornwaard ziet de vereniging onvoldoende argumenten om in dit stadium de hakken in het zand te zetten. “Mits nut en noodzaak voldoende worden aangetoond”, zegt secretaris Erik Boegborn. “Wel vinden wij het belangrijk dat er voldoende draagvlak is in de omgeving. Ook hier geldt dat wet- en regelgeving moeten worden nageleefd.” Volgens Boegborn zal de uitvoering moeten plaatsvinden volgens de bepalingen in de Handreiking Besluit Bodemkwaliteit. De Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap stelt het zeer op prijs dat men in een vroeg stadium bij de plannen is betrokken.

™9Z@ddgclVVgY^hZZcedejaV^glVcYZa\ZW^ZYW^_cVijjga^Z[]ZWWZghZc[did\gV[Zc#

Put een mix ontstaat van ondieptes, flauwe oevers, kleine riet-eilanden en geulen. De verontdieping van de plas vindt overigens alleen plaats aan de kant van de steenfabriek. De andere kant wordt op diepte gehouden in verband met de daar aanwezige kwel.

=:J@:AJB ™

Gemeente De gemeente Lingewaal is bereid om medewerking te verlenen aan de plannen. De plannen zijn al gemeld in de gemeenteraad. Destijds waren er ook plannen voor het verontdiepen van de Put bij Herwijnen. Die plannen stuitten op massale weerstand en zijn uiteindelijk ook niet doorgegaan. Het grote verschil met de huidige plannen is dat er destijds gebruik zou worden gemaakt van licht verontreinigde bag-

ger die van elders zou worden aangevoerd. Deze operatie had waarschijnlijk geleid tot een grote vertroebeling van het populaire zwemwater. Inloopbijeenkomst Het initiatief wordt momenteel verder uitgewerkt tot een inrichtingsplan. De uitvoering van de werkzaamheden zal zo’n vier jaar in beslag nemen en is eind 2017 technisch en financieel afgerond. Op woensdag 3 juli is er een inloopbijeenkomst over de plannen voor zandwinplaats De Koornwaard. Deze wordt van 16:00 uur tot 20:00 uur gehouden in brouwerij Kuipertje in Heukelum. Dick Aanen

FOTO: AANGELEVERD

Politie zoekt getuigen diefstal ĩĢĢįġĞĪš De politie is op zoek naar getuigen van een diefstal van een dure armband in Leerdam. Op dinsdag 25 juni waren twee dames bezig met het inzamelen van geld voor goede doelen. Zij stonden op het bruggetje aan het begin van de Fonteinstraat. Toen een 55-jarige man uit Leerdam in zijn scootmobiel bij de twee aankwam, wilde hij een donatie doen. Daarbij werd hij diverse keren door de twee vrouwen beetgepakt. Korte tijd later merkt de man dat zijn armband is gestolen. De vrouwen zijn er dan al vandoor. Getuigen kunnen contact opnemen met politie (0900-8844) of anoniem via 0800-7000.

Stroopwafelactie voor vakantieweek

Brede School: hart van Herwijnen

Groene Hart zet OHWL op de kaart

ĥĞĞģıĢīš De vakantiespelweek in Haaften verkoopt op vrijdagavond 5 juli weer stroopwafels in het dorp. De leidingegevenden van de kinderweek komen huis aan huis langs om de lekkernijen te verkopen. Het actiegeld is bedoeld om de kinderen uit Haaften en andere dorpen een fantastische week te bezorgen. De spelweek vindt de laatste week van de zomervakantie plaats. Dit jaar wordt de Vakantiespelweek van Haaften voor de veertigste keer gehouden.

ĥĢįĴĦħīĢīš De gemeente Lingewaal houdt woensdag 10 juli een inloopavond over de Brede School in Herwijnen. Alle inwoners zijn uitgenodigd om de plannen te bekijken en hun mening te geven.

įĢĤĦĬš Komend jaar gaat de Stichting Groene Hart een aantal projecten rond de Oude Hollandse Waterlinie (OHWL) realiseren voor een bedrag van bijna 150.000 euro. Het leeuwendeel hiervan bestaat uit een subsidie van de provincie Zuid-Holland. Hiertoe hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland vorige week besloten.

CDA Solexrace door kernen Lingewaal ĞİĭĢįĢīš De CDA-raadsleden en wethouder van Lingewaal komen zaterdag 6 juli op de solex naar de inwoners toe. Het CDA Lingewaal zal tijdens de solexrace zoveel mogelijk ideeën en gedachten bij de burgers ophalen om voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 goed te weten wat er onder de bevolking leeft. Vanaf 13:00 uur gaan de CDA-ers in colonne via Vuren, Spijk, Asperen, Heukelum naar Herwijnen. De race wordt rond 16.00 afgesloten bij Huize Avondlicht.

In de Brede School van Herwijnen krijgen straks de christelijke en openbare school een plaats, evenals de kinderopvang en de buitenschoolse opvang. De beoogde locatie is het gebouw van de christelijke school. Het pand blijft behouden, maar wordt onderworpen aan een grootscheepse verbouwing. Zeg maar: vernieuwbouw. Het pand moet als het aan wethouder Govert van Bezooijen ligt ‘het kloppend hart van Herwijnen’ worden. De gemeente hoopt in de volgende fase namelijk meer elementen toe te voegen aan de Brede School. Er zijn bijvoorbeeld al gesprekken met Avondlicht en KleurrijkWonen. “De ontmoetingsruimte in de Brede School zou ook benut kunnen worden voor activiteiten van Avondlicht of voor verenigingsactiviteiten. Op die manier maak je optimaal gebruik van het gebouw en hebben we straks een kloppend dorps-

hart waar alle voorzieningen zijn gebundeld.” Dat neemt niet weg dat het een gevoelig project is. Zeker voor de christelijke en openbare basisschool. De scholen willen en zullen hun eigen identiteit behouden. Ook al huizen ze straks onder één dak, het blijven twee zelfstandige scholen. Van Bezooijen: “Maar het is wel van belang om los te komen van het nu en ik en te kijken naar het belang voor de leefbaarheid van Herwijnen op lange termijn.” Want de realiteit is dat dorpshuizen in het land met bosjes sluiten omdat ze te duur worden, dat scholen sluiten vanwege krimp en dat steeds meer ouderen thuis blijven wonen in plaats van naar het bejaardentehuis te verhuizen. Herwijnen heeft daarnaast te kampen met sterk verouderde publieke gebouwen die een niet altijd even hoge bezettingsgraad hebben. Daarom is vanuit het Manifest van Lingewaal de Brede School als één van de pilotprojecten uitgekozen. “Wij hebben het – ik noem het toch een beetje – lef om een vliegwiel op te

brengen in een tijd dat het nog relatief goed gaat. We willen nu onze nek uitsteken voor deze investering, zodat we in staat zijn om in Herwijnen voor de toekomst alle faciliteiten te waarborgen.” Inloopavond Tijdens de inloopavond van 10 juli toont Bureau ICS de eerste schetsen van de architect en de inpassingsstudie. Ook worden de uitgangspunten besproken die ertoe moeten leiden dat er uiteindelijk een realisatieplan op tafel komt. Wethouder Govert van Bezooijen benadrukt dat er nog geen kant-en-klare tekeningen zijn waarop duidelijk wordt wie straks welke ruimte in het pand krijgt. Dat is de volgende stap in het proces. De bijeenkomst begint om 20:00 uur in het dorpshuis van Herwijnen. Op 12 september besluit de gemeenteraad over de voortang van het project. Bij een akkoord gaan de gebruikerswerkgroep en de strategische werkgroep aan de slag om een ontwerp en realisatieplan te maken. Marijke Verhoef

In het kader van dit programma gaat de provincie de Oude Hollandse Waterlinie op de kaart zetten. Voor het onderdeel OHWL is 246.500 uitgetrokken. Hiervan is 127.000 euro bestemd voor de restauratie van het Dalembolwerk en de Vurensche Sluis in Gorinchem en 109.500 euro voor projecten van de Stichting Groene Hart, zoals de herinrichting van historische slagvelden en wandelommetjes in onder meer Gorinchem en Leerdam. Het is de bedoeling dat deze projecten nog dit najaar van start gaan. De totale kosten van de OHWL-projecten van de Stichting bedragen 149.000 euro; daarvan is 40.000 gedekt door bijdragen van gemeenten, fondsen en andere partijen en een eigen bijdrage van de Stichting Groene Hart.


Poort van West in de schijnwerpers

ANOUK VAN DER ZANDE: HUID- EN OEDEEMTHERAPIE

LEERDAM â&#x20AC;&#x201C; Huisarts J. Wijnmaalen was een van de initiatiefnemers van woon- en zorgcentrum Poort van West. In het gebouw aan het Burgemeester Meesplein, waar onder andere verschillende medische en paramedische bedrijven zijn gehuisvest, heeft ook huid- en oedeemtherapeute Anouk van der Zande onderdak gevonden.

Na een pittige vierjarige HBO-opleiding opende Anouk van der Zande in Vianen een huid- en oedeempraktijk. Ze kwam in contact met dokter Wijnmaalen die vond dat haar praktijk een goede aanvulling was op hetgeen aan zorg voorhanden was in Poort van West. Bijna drie jaar geleden begon ze daar, op dinsdag en vrijdag, een tweede praktijk.

Huid- en Oedeemtherapie Leerdam & Vianen

â&#x20AC;&#x153;De huidproblemen van mijn patiĂŤnten bestaan vooral uit acne, littekens en overbeharing in het gelaat, maar ook ongewenste beharing op andere lichaamsdelenâ&#x20AC;?, vertelt Anouk. â&#x20AC;&#x153;Acne is doorgaans goed te behandelen, soms in combinatie met medicijnen die de huisarts voorschrijft. In gevallen van overbeharing werk ik met de Lihgtsheer diode laser. Om ervaring op te doen heb ik daar in het Tilburgse Elisabethziekenhuis veel mee gewerkt. Na gemiddeld zes behandelingen met deze laser, die tot de beste apparatuur ter wereld behoort, is de overbeharing voor 85 tot 95 procent verdwenen. Vergoeding voor acnebehandelingen en overbeharing in het gelaat is mogelijk vanuit de aanvullende verzekering. Men kan in de praktijk ook terecht voor professionele laserbehandelingen voor andere plaatsen van het lichaam, maar die worden niet vergoed.â&#x20AC;?

                   Praktijk Leerdam Poort van West Burg. Meesplein 5-J 4142 AZ Leerdam

Praktijk Leerbroek Huisartsenpraktijk â&#x20AC;&#x2DC;â&#x20AC;&#x2DC;De Wielâ&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; Recht van ter Leede 5 4245 KB Leerbroek

Oedeem is vocht dat zich ophoopt en niet of in onvoldoende mate wordt afgevoerd. Het ontstaat na een infectie of operatie, vaak na kanker waarbij lymfknopen zijn verwijderd. Er kan echter ook sprake zijn van een aangeboren afwijking. Oedeem wordt behandeld door middel van manuele

606 â&#x20AC;&#x201C; 48 07 69 67 6info@huidtherapievianen.nl 6 www.huidtherapievianen.nl

ŕ Ž de wc (bijna) niet halen? ŕ Ž regelmatig last van verstopping? ŕ Ž moeite met plassen (of ophouden)? ŕ Ž last van een verzakking? ŕ Ž pijn bij het vrijen?

DiĂŤtistenpraktijk Voor een persoonlijk voedings- of dieetadvies is de diĂŤtiste de aangewezen deskundige. U kunt bij mij o.a. terecht voor advies en begeleiding bij: /+',) /%%%"()'%" /)( /$'#&'%"#$ /%("""'0$$%+'+%"

HERKENT U DEZE PROBLEMENâ&#x20AC;Ś â&#x20AC;Ś DAN KAN HET ZIJN DAT UW BEKKENBODEM NIET OPTIMAAL FUNCTIONEERT C.A.J. Vrijhof-Dekkers

Locatie Meesplein

OEFENTHERAPEUT MENSENDIECK Leerdam Poort van West, Burgemeester Meesplein 5e, 4142 AZ Leerdam Arkel Koningin Wilhelminastraat 81, 4241 AW Arkel

kleinschalig wonen Burg. Meesplein 7 | 4142 AZ Leerdam T 088 - 40 80 300 | www.avzorggroep.nl

Telefoon 06 - 26 040 013 www.oefentherapieleerdam.nl

Heeft u vragen over uw geneesmiddelen?

MondhygiĂŤnepraktijk In de Leerdamse Apotheken beantwoorden wij die graag.

 

Voor stralende tanden, gezond tandvlees en een frisse adem! 

Bij bloedend tandvlees, regelmatig gaatjes, tandsteen of aanslag, slechte adem of gevoelige tandhalzen, biedt de mondhygiÍnist je een helpende hand! Ͳ Poetst 2 x per dag minimaal 2 minuten, liefst elektrisch; Ͳ Reinig ook tussen de tanden en kiezen; Ͳ Houd je aan 7 eet- en drinkmomenten per dag; Ͳ Vermijd zoveel mogelijk suikerhoudende dranken; Ͳ Bezoek regelmatig een mondhygiÍnist, Een verwijzing van een tandarts is niet nodig. Ͳ

Leerdamse Apotheek Burg. Meesplein 5b - Leerdam Tel: 0345-612620 - www.leerdamse-apotheek.nl Openingstijden: ma-vr: 8.00 - 18.00 uur za: 11.00 - 15.00 uurBij bloedend tandvlees, regelmatig gaatjes, tandsteen of aanslag, slechte adem of gevoelige tandhalzen, biedt de mondhygiĂŤnist je een helpende hand! 

Lia Vos-van Dusseldorp en Gerrita Zijderveld-van Dijk Burg. Meesplein 5-j, 4142 AZ LEERDAM Tel: 0345-623668 info@mondhygiene-leerdam.nl , www.mondhygiene-leerdam.nl

Voor meer informatie: www.huidtherapieleerdam.nl.

Schoonrewoerd/Leerdam

Daarbij ook regelmatig pijn in buik, rug of schaamstreek?

Leerdam

lymfdrainage: een vorm van lichte massage waardoor de afvoer van het lymfvocht wordt gestimuleerd. â&#x20AC;&#x153;Vaak gebeurt dat in combinatie met zwachtelen en uiteindelijk het aanmeten van therapeutische elastische kousen. Beide hulpmiddelen geven druk die de vorming van vocht tegengaat,â&#x20AC;? legt Anouk van der Zande uit. Zij werkt uitsluitend op afspraak, te maken via 06-48076967 of info@huidtherapieleerdam.nl.

Apotheek Het Eiland Eiland 80 - Leerdam Tel: 0345-618183 - www.apotheek-heteiland.nl Openingstijden: ma-vr: 8.30 - 18.00 uur

Ruim 19 jaar werkervaring als diĂŤtiste. )# $%&"$)%)&(-%(-$)((!$!*"&$#'$.)) krijgen in uw eigen eetgedrag en welke achterliggende gedachten en gevoelens hierbij een rol spelen. Lucile van Hattem (&"$ Leerdam "%%$   

www.gcdewiel.nl

Joâ&#x20AC;&#x2122;s Pedicure en Manicure Praktijk Zorgcentrum â&#x20AC;&#x153;Poort van Westâ&#x20AC;? 41'%%20,%). 8  %%1$!%,  

Professionele en hygiĂŤnische voetverzorging. !.'%2,/3%.")*1//%3%.1/ %#/.31!#3%%1$")*7/1''1/%0+%3%.7/1' 34$%1%.$5//1-%$)2#(0%$)#41% )!"%3%25/%3 %4-!5/%3 5%1)'%1)2)#/5/%3 !.)#41%"%(!.$%,).'%. !1!&&).%0!++).'%. /%3-!22!'% 4,0")*+!,+.!'%,22#()--%,.!'%,2 %16)*$%1%.,)+$//1.2 %16)*$%1%.%%,3 ,/5%."%(!.$%,).' .7 %(!.$%,).'5/,'%.2!&201!!+//+!!.(4)2 www.pedicure-leerdam.nl


Woensdag 3 juli 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

Uitslag van verloting bij Herovina

Mensen maken de Wijk

ĥĢįĴĦħīĢīš Tijdens de braderie in Herwijnen afgelopen zaterdag heeft wethouder Govert van Bezooijen de trekking verricht van de loterij van v.v. Herovina. De prijzen van 50 euro zijn gevallen op de lotnummer 3605, 2541, 1585. De prijzen van 75 euro zijn voor de lotnummers 3912, 0530, 2810 en 3808. De derde prijs, 100 euro, gaat naar lotnummer 3768. De tweede prijs, 250 euro, is gewonnen door lotnummer 4381. De hoofdprijs van 500 euro gaat naar lotnummer 3697.

Team is vanaf september actief

Botsing gebeurt met opzet Een 44-jarige inwoner van Vuren heeft aangifte gedaan van een opzettelijke aanrijding. De Vurenaar betrapte vermoedelijk twee dieven of inbrekers die bij hun vlucht tegen de auto van de man uit Vuren aanreden. De man zag dinsdagochtend rond 1:00 uur een voertuig zijn land oprijden. Toen hij poolshoogte ging nemen, zag hij naast een schuur een witte bestelbus staan. Op het moment dat de Vurenaar aan kwam rijden, zag hij twee mannen in de bestelbus springen. Vervolgens reed de bus met hoge snelheid op hem af. Om een aanrijding te voorkomen stuurde de Vurenaar naar links, maar de bestelbus reed daarop toch in zijn richting en raakte zijn auto. Vervolgens reed de bestelauto over de Leuvense Kweldijk weg, richting A15. Later zag de man het busje op de A2 rijden, waar de bestuurder de afslag Zaltbommel nam en daar in de richting van Zaltbommel en Bruchem reed. De man deed aangifte van poging tot zware mishandeling.

13 nieuws

Leerdam-West krijgt sociaal wijkteam Het nieuwe sociaal wijkteam geeft inwoners die in de problemen zitten een steuntje in de rug. ĩĢĢįġĞĪš KleurrijkWonen en de gemeente Leerdam starten met een sociaal wijkteam in de wijk Leerdam-West. Een team van professionals helpt inwoners die er zelf even niet meer uit komen en een steuntje in de rug nodig

hebben. Het sociaal team legt contact met de inwoners in de wijk en kijkt op welke manier zij snel en dichtbij kunnen worden ondersteund en begeleid. Dit kan zijn op het terrein van de Wmo, welzijn, zorg, participatie, werk en financiën. Maar ook de functies van

de AWBZ die overgaan naar de gemeente worden in een later stadium meegenomen in het team. Hierbij kijkt het team ook naar wat inwoners zelf kunnen en hoe het sociale netwerk ingeschakeld kan worden en of vrijwilligers het kunnen oppakken.

KJG:C ™

™9Zegd[Zhh^dcVahkVc]ZihdX^VVal^_`iZVb#

FOTO: AANGELEVERD

Leerdam scoort slecht bij Elsevier ĩĢĢįġĞĪš Leerdam komt er met een 368e positie niet al te best vanaf in het nieuwe Elsevier-onderzoek ‘Waar is het goed wonen?’. In het onderzoek worden 408 gemeenten met elkaar vergeleken op het gebied van basisvoorzieningen, plusvoorzieningen, arbeidsmarkt, groene en blauwe kwaliteit en harmonieus leefklimaat. Leerdam scoort vooral slecht op het onderdeel ‘Harmonieus leefklimaat’, waaronder begrepen de saamhorigheid van de bevolking, de overlast, de samenstelling van de bevolking (bijvoorbeeld veel inwoners met een uitkering). Leerdam heeft ook pluspunten, bijvoorbeeld als het gaat om het aanbod van winkels voor de dagelijkse boodschappen. Ook Neerijnen (359e) staat in de onderste regionen, vooral wat betreft de basisvoorzieningen en de plusvoorzieningen. Er zijn slechte beoordelingen voor jeugdpakket, winkels voor de dagelijkse boodschappen, het zorgpakket, sport en fitness, cultuur, horeca en luxe winkels. Ook de verkeersveiligheid krijgt twee dikke minnen. Voor rust en ruimte zitten de inwoners goed in Neerijnen. De gemeente Lingewaal

staat 232e. De gemeente komt er niet al te best af qua basisvoorzieningen, vooral het aanbod van dagelijkse boodschappen is zeer beperkt. Ook is er weinig horeca en cultuur. Lingewaal scoort goed als het gaat om een harmonieus leefklimaat. Er is weinig overlast en met de samenstelling van de bevolking zit het wel snor. Geldermalsen (217e) krijgt minnetjes voor

™=ZiVVcWdYkVcl^c`Zah^hl‚akdaYdZcYZ^cAZZgYVb#

Rhenoy, Rumpt, Schoonrewoerd, Spijk, Tuil, Varik, Vuren, Waardenburg, Zijderveld. Algemene voorwaarden Alle orders worden afgesloten overeenkomstig de regelen voor het advertentiewezen gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbanken en bij de Kamers van koophandel. Editie Leerdam Oplage: 24.940 exemplaren Verspreidingsgebied Verschijnt gratis huis-aan-huis op woensdag in de plaatsen Acquoy, Asperen, Beesd, Deil, Enspijk, Est, Gellicum, Haaften, Heesselt, Heien Boeicop, Hellouw, Herwijnen, Heukelum, Kedichem, Leerbroek, Leerdam, Neerijnen, Nieuwland, Opijnen, Ophemert, Oosterwijk,

het ontbreken van sport- en fitnessmogelijkheden, cultuur en recreatiegebieden. Ook de saamhorigheid onder de bevolking is volgens het onderzoek onder de maat. De gemeente krijgt plussen voor de bevolkingssamenstelling. In de top-10 staan Rozendaal, Naarden, Haren, Blaricum, Heemstede, Laren, Bloemendaal, Hattem, Voorschoten en Muiden.

Uitgever/directie Het Kontakt Edities bv, Goudriaan Floor de Groot Adres Het Kontakt Edities bv Vlietskant 16 | 4141 CL Leerdam Telefoon (0183) 58 32 00 Fax (0183) 58 33 08

ARCHIEFFOTO: MARIJKE VERHOEF

Advertentieafdeling advertentie.leerdam@hetkontakt.nl Advertenties Anita Hoogeveen (06) 13 49 83 26 a.hoogeveen@hetkontakt.nl Max Broekhoff (06) 51 31 49 35 m.broekhoff@hetkontakt.nl Redactieafdeling redactie.leerdam@hetkontakt.nl Hoofdredacteur Rick den Besten Redactie Marijke Verhoef (06) 23 81 21 31 m.verhoef@hetkontakt.nl Dick Aanen (06) 10 38 04 52 d.aanen@hetkontakt.nl André Bijl (06) 51 50 21 19 a.bijl@hetkontakt.nl

Het doel is om al vroegtijdig in te grijpen zodat zwaardere vormen van ondersteuning niet of pas later nodig zijn. In het sociaal wijkteam participeren de wijkverpleegkundige, algemeen maatschappelijk werker, welzijnsconsulent, Wmo-indicatiesteller gemeente, MEE-consulent, consulent RSD, consulent Kleurrijk-Wonen en jongerenwerk als voorpost van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Doordat er verschillende medewerkers in het team zitten, kan er breed worden gekeken naar de beste oplossing, samen met de bewoner. Het voorkomt ook dat de bewoner elke keer opnieuw zijn of haar verhaal moet doen. Als er wat meer aan de hand is, kan het sociaal team ook specialisten inschakelen, bijvoorbeeld over opvoeden of verslaving. In juli en augustus starten de voorbereidingen om in september van start te kunnen. Het Sociale Wijkteam is een pilot van een jaar en vind tplaats in het kader van ‘Mensen maken de wijk’ en de regionale voorbereidingen voor de functies begeleiding, dagbesteding en persoonlijke verzorging van de AWBZ, die overgaan naar de gemeente. Het sociaal wijkteam is een voortzetting van het project Zichtbare schakel, waarbij ervaring is opgedaan met de wijkverpleegkundige in een coordinerende rol.

Veel belangstelling voor de Steenhof ĴĞĞįġĢīğIJįĤ š Er bestaat volop belangstelling voor project De Steenhof in Waardenburg. Tijdens een informatiemorgen die onlangs werd gehouden, bleek de combinatie van appartementen en een kleinschalig winkelcentrum aan te slaan.

ook geschikt is voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn. Het project wordt uitgevoerd in een klassieke bouwstijl met gevarieerde gevels. Bovendien krijgt het complex een fraai aangelegde daktuin met diverse sfeerbepalende elementen.

“Het was een geslaagde bijeenkomst met veel aanloop”, zegt Marion Blom van Hofstede Makelaardij uit Zaltbommel. “Wat opviel was dat veel serieuze gegadigden aanwezig waren. Er bestaat duidelijk veel animo voor het project. Zowel van jongeren als van senioren.” De Steenhof bestaat uit elf luxe appartementen met buitenruimten die worden gebouwd boven een nieuw, kleinschalig winkelcentrum. In ieder geval maakt supermarkt Coop daar deel van uit, terwijl er daarnaast nog een paar andere commerciële ruimten worden gerealiseerd. Elk appartement beschikt onder meer over een eigen parkeerplaats en een berging op de begane grond. Het complex wordt voorzien van een lift, waardoor het gebouw

“Het mooie van de Steenhof is dat bewoners kunnen genieten van de rust van een mooie, groene omgeving met de voorzieningen pal voor de deur”, zegt Blom. “Er zijn in Waardenburg niet zo veel appartementen te koop en de combinatie met de winkels blijkt aan te slaan. Bovendien wordt het project snel gerealiseerd. Belangstellenden hoeven niet lang te wachten.”

Janneke Boogaard (06) 10 82 10 01 j.boogaard@hetkontakt.nl

advertenties of redactionele bijdragen gedeponeerd worden in de brievenbus. Bij eventuele vragen kunt u bellen met 0183-583200.

Website www.hetkontakt.nl Advertentietarieven Losse plaatsingen: € 0,57 per mm excl. BTW. Contracttarieven op aanvraag. Combinatiemogelijkheden met Het Kontakt editie Alblasserwaard, Lek en IJssel Oost en West, Vianen, Land van Heusden & Altena en Bommelerwaard en Klaroen.nl. Digitaal aanleveren van advertentiemateriaal in overleg Inzendtermijn Advertenties tot dinsdag 11:00 uur Redactiekopij tot maandag 17:00 uur Als onze medewerkers afwezig zijn, kunnen

Vorige week werd vooral algemene informatie gegeven; in september gaat de echte verkoop van start. “We zijn nu bezig met het maken van een brochure. Maar belangstellenden kunnen zich uiteraard al bij ons melden. Voordeel daarvan is dat ze dan hun voorkeur voor één van de woningen aan kunnen geven.”

Verspreiding Van de Meer / Gorinchem (0183) 63 80 55 www.vandermeerverspreiding.nl Auteursrechtenvoorbehoud Uitgeverij Het Kontakt Edities bv behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/ of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.


Lingewaal journaal 0003 maand juli 2013 2010 colofon Gemeentehuis: A Raadhuisplein 3, 4147 AN, Asperen P Postbus 1014, 4147 ZG, Asperen T (0345) 634 000 F (0345) 619 722 I www.lingewaal.nl E info@lingewaal.nl Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

U kunt de gehele dag terecht op afspraak: T (0345) 634 000 Vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten. Loket Burgerzaken Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur Donderdagavond van 17.30 tot 19.30 uur Maandag t/m donderdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur (afhalen aangevraagde documenten bij receptie)

U kunt op woensdagmiddag terecht op afspraak: T (0345) 634 000 I http://afspraak.lingewaal.nl Wmo-loket Dinsdag- en donderdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur

U kunt ook terecht op afspraak: T (0345) 634 000 Belangrijke telefoonnummers: Bel- en Herstellijn T (0345) 634 024 Calamiteitenlijn T (06) 21 49 56 88 Gemeentenieuws: Radio LekWaal FM, 92,1 / 93,1 MHz TV LekWaal TV, kanaal 64+, teletekst pag.610 Calamiteitenzender Omroep Gelderland, 99,6 MHz

AGENDA – 3 juli 2013, 16.00 – 20.00 uur Inloopmiddag/avond Koornwaard Proeflokaal Het Kuipertje, Appeldijk 16, Heukelum www.lingewaal.nl/actueel

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED Het bestemmingsplan Buitengebied zit in de afsluitende fase. Het opstellen van het bestemmingsplan Buitengebied was een omvangrijk proces. De gemeente heeft geprobeerd belangenorganisaties en burgers zo goed mogelijk mee te nemen. Op 9 oktober 2012 is door de gemeenteraad het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld. Aanleiding voor deze herziening is de actualisatieplicht van alle bestemmingsplannen voor gemeenten. Dit betekent dat op 1 juli 2013 bestemmingsplannen niet ouder mogen zijn dan 10 jaar. Op dit moment ligt het ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerreinen ter inzage. Dit is het laatste bestemmingsplan binnen de gemeente Lingewaal dat geactualiseerd moet worden. Één plan

De actualisatie van het bestemmingsplan Buitengebied heeft er voor gezorgd dat verschillende oude plannen zijn samengevoegd in één nieuw plan. Het voordeel is dat op deze manier uniformiteit is bereikt voor het hele buitengebied van Lingewaal en dat overal dezelfde voorschriften en regels gelden. Het bestemmingsplan Buitengebied is een conserverend bestemmingsplan waarin in principe geen nieuwe ontwikkelingen en slechts beperkt nieuw beleid is meegenomen. De gemeenteraad heeft er wel bewust voor gekozen om de agrariërs in hun functioneren te faciliteren door een wijzigingsbevoegdheid op te nemen waarmee het bouwvlak van een agrarisch bedrijf vergroot kan worden tot 2 ha.

Participatie

Bij de start van het opstellen van het bestemmingsplan is een klankbordgroep samengesteld, bestaande uit verschillende burgers en belangenorganisaties. Zij zijn vijf keer bij elkaar gekomen en hebben een adviserende rol richting de ambtelijke projectgroep gehad. Ook zijn twee informatieavonden georganiseerd in Heukelum en Herwijnen waar iedereen welkom was. Deze zijn druk bezocht en toonden de belangstelling en betrokkenheid voor het project. Op deze avonden werd uitleg gegeven over het bestemmingsplan en hadden mensen de kans om kaarten te bekijken en vragen te stellen. Procedure

De gemeenteraad heeft een aparte avond belegd waarin iedereen die dat wilde zijn zienswijze nogmaals mondeling kon toelichten. Na vaststelling is het bestemmingsplan niet meteen in werking getreden, omdat een voorlopige voorziening was aangevraagd. Inmiddels is deze in het voordeel van de gemeente beslist en is het bestemmingsplan in werking getreden. Daarnaast zijn in totaal 11 beroepen ingediend, die op 19 augustus 2013 behandeld worden bij de Raad van State in Den Haag. U kunt het bestemmingsplan Buitengebied raadplegen op www.lingewaal.nl/bestemmingsplannen. Met vragen kunt u contact opnemen met Marleen van Kuijl via (0345) 63 4000 of per mail: info@lingewaal.nl.

VETERANENDAG 2013

– 4 juli 2013, 20.00 uur Gemeenteraadsvergadering Gemeentehuis, Asperen www.lingewaal.nl/raadsagenda

Zaterdag 29 juni is in Lingewaal aandacht besteed aan Veteranendag. Loco-burgemeester Van Sambeek heeft de Lingewaalse veteranen ontvangen op het GeoFort. Na het welkomstwoord was er een rondleiding op het fort. Het was wederom een prettig samenzijn.

WOENSDAG 3 JULI VAN 16.00 TOT 20.00 UUR INLOOP

HERINRICHTING PLAS KOORNWAARD Op woensdag 3 juli 2013 organiseert K3Delta in samenwerking met diverse betrokkenen van 16.00 uur tot 20.00 uur een inloopmiddag en -avond in Proeflokaal Het Kuipertje aan de Appeldijk 18 te Heukelum. Omwonenden en andere belangstellenden worden geïnformeerd over de realisatie van de plannen, de werkwijze en het vergunningen- en planningstraject. Vanzelfsprekend is er uitgebreid gelegenheid tot het stellen van vragen. Het initiatief

De voormalige zandwinplas Koornwaard ligt in het uiterste westen van de provincie Gelderland, in het rivierengebied aan de Linge nabij Heukelum. Staatsbosbeheer, H.S.V. de Koornwaard en K3Delta hebben de wens om de plas een meer natuurlijke inrichting te geven. Door de herinrichting wordt de plas aantrekkelijker voor diverse plant- en diersoorten, waardoor de ecologische waarde van de plas en directe

Op zaterdag 22 juni was de ‘Dag van 24 uur van de natuur’. Een etmaal lang werd aandacht gegeven aan de natuur. Naar schatting hebben ongeveer 10.000 mensen deelgenomen aan ruim 330 activiteiten die door het hele land georganiseerd werden. Op het GeoFort in Herwijnen werd de ‘Natuurtop’ gehouden. Provincies, ondernemers, boeren, natuurbeschermers, terreinbeheerders en burgers gingen samen aan de slag om de natuur te versterken. Ze dachten na over hoe komende jaren meer mensen van de natuur kunnen gaan genieten, hoe de natuur beter gewaardeerd wordt en hoe de natuur voldoende kan worden beschermd. Burgemeester Van Ruijven-van Leeuwen heeft op het GeoFort onder andere minister-president Rutte, prinses Irene, staatssecretaris Dijksma en Lodewijk van Eigen Huis en Tuin ontvangen. Van de School met de Bijbel Herwijnen was een aantal kinderen uitgenodigd om aanwezig te zijn. In totaal waren ruim 300 genodigden aanwezig.

INFORMATIEAVOND BREDE SCHOOL HERWIJNEN Op woensdag 10 juli a.s. wordt in het dorpshuis in Herwijnen een informatieavond georganiseerd over de ontwikkelingen rond de brede school in Herwijnen. Tijdens de avond worden de plannen en het proces zorgvuldig toegelicht, evenals de uitgangspunten. De informatieavond start om 20.00 uur. Stand van zaken

– 10 juli 2013, 20.00 – 22.00 uur Informatieavond Brede School Herwijnen Dorpshuis Herwijnen www.lingewaal.nl/actueel – 16 juli 2013, 13.30 uur Welstandscommissie Gemeentehuis, Asperen www.lingewaal.nl/bouwen

NATUURTOP IN LINGEWAAL

omgeving aanzienlijk wordt verhoogd. Waterschap Rivierenland gaat de komende jaren in de Beneden-Linge aan het werk om de rivier weer beter bevaarbaar te maken. Door dit materiaal in te zetten voor de herinrichting van zandwinplas de Koornwaard wordt een duurzame en gebiedsgerichte oplossing gecreëerd, waardoor op onnodige transportkosten en samenhangende CO2 uitstoot bespaard kan worden. De plas en de directe omgeving maken onderdeel uit van het Natura-2000 gebied, de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de Kader Richtlijn Water (KRW). Een herinrichting van de plas is ook vanuit deze kaders wenselijk. Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met projectleider Thomas Nusselein van K3Delta via (024) 348 88 00 of via t.nusselein@k3delta.nl.

De intentieverklaring is getekend, waarmee partners en gemeente aangeven samen plannen te ontwikkelen voor een brede school in Herwijnen. Het initiatief om te komen tot een gezamenlijke huisvesting komt van de betrokken organisaties in Herwijnen zelf. Het uitgangspunt is dat het bestaande gebouw op de locatie van de School met de Bijbel wordt gerenoveerd en uitgebreid. Zowel openbare basisschool Spiegelhof als de School met de Bijbel maken deel uit van de nieuwe Brede School. Beide scholen blijven in de toekomst dan ook gewoon bestaan, ieder met zijn eigen identiteit en onderwijsvorm.

WINNAARS SPORT- EN BEWEEGENQUÊTE Onlangs konden inwoners van Gelderland meedoen aan een onderzoek naar hun sporten beweeggedrag. Maar liefst 260 inwoners van Lingewaal hebben gereageerd. Dit najaar worden de resultaten van het onderzoek bekendgemaakt en hebben we een goed beeld van de sport- en beweeggewoonten van onze inwoners.

Onder de inzendingen is een aantal VVV-bonnen ter waarde van 25 euro verloot. In Lingewaal zijn vier mensen in de prijzen gevallen, zij hebben de bon inmiddels ontvangen. De gemeente bedankt alle deelnemers aan het onderzoek voor hun inzet.

BEKENDMAKINGEN Aangevraagde Omgevingsvergunningen Datum ontvangst 25 juni 2013 26 juni 2013

Adres

Bouwwerk

Zworrelstraat 35, Herwijnen

plaatsen van een schutting

Voorstraat 18, Asperen

bouwen van een garage

De publicatie van aangevraagde vergunningen heeft slechts een informerend karakter. U kunt geen bezwaarschrift indienen, dit kan pas als de vergunning is verleend. Vervolg op volgende pagina


gemeente-info

Woensdag 3 juli 2013

Vervolg

15

03 juli 2013

Lingewaal Journaal

BEKENDMAKINGEN Verleende Omgevingsvergunningen Verzenddatum 24 juni 2013

Adres De Waay 9 te Vuren

Bouwwerk realiseren van in- en uitrit

Categorie Omgevingsvergunningsvrije activiteit (bezwaar)

De besluiten liggen zes weken, vanaf de dag na de bij de vergunning vermelde verzenddatum, ter inzage in het gemeentehuis te Asperen tijdens openingstijden. Buiten deze tijden kunt u telefonisch een afspraak maken via (0345) 634 000.

deze tijden kunt u telefonisch een afspraak maken via (0345) 63 40 00. U kunt de overeenkomst ook bekijken via www.lingewaal.nl/bestemmingsplan onder de noemer Bedrijventerreinen (ontwerp). Bezwaar en beroep

Tegen de gesloten anterieure overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open. APV-VERGUNNINGEN

KENNISGEVING Anterieure overeenkomst bedrijventerrein De Koornwaard, Appeldijk 17a in Heukelum

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaal maken bekend dat er een anterieure overeenkomst is gesloten tussen de gemeente Lingewaal en exploitant van de Koornwaard B.V. gevestigd aan de Appeldijk 17a in Heukelum. Zij zijn verplicht dit bekend te maken. Doel

BEZWAAR EN BEROEP

Doel van de overeenkomst is om de bestemming van het exploitatiegebied, als onderdeel

van het bestemmingsplan “Bedrijventerrein“, te wijzigen in overeenstemming met het opgestelde inrichtingsplan, evenals het vastleggen van afdwingbare afspraken met betrekking tot het opheffen van planologische strijdigheden in het plangebied. Partijen houden zich aan de genoemde randvoorwaarden en uitgangspunten. Ter inzage

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt vanaf donderdag 4 juli t/m 14 augustus 2013 ter inzage in het gemeentehuis tijdens openingstijden. Buiten

TER INZAGE Tijdens openingsuren of op afspraak kunt u stukken inzien in het gemeentehuis. ZIENSWIJZE U kunt schriftelijk of mondeling uw zienswijze indienen bij het college van B&W, gedurende de termijn dat een voornemen tot medewerking ter inzage ligt. BEZWAAR U kunt een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W binnen zes weken na de dag van verzending van een besluit, waarbij uw belang rechtstreeks is betrokken.

Ponykamp – Rijvereniging Lingebos

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat er een ontheffing op grond van artikel 4.18 lid 3 van de Algemene plaatselijke verordening is verleend aan Rijvereniging Lingebos van het verbod van recreatief nachtverblijf buiten kampeerterrein. Het plaatsen van twee tenten voor een pony kampeer weekend in manege Het Lingebos aan de Haarweg 7 te Vuren van vrijdag 12 juni vanaf 17.00 uur t/m zondag 14 juni 2013 tot 17.00 uur.

BEROEP Belanghebbenden kunnen alleen beroep instellen tegen besluiten, als zij in de voorprocedure tijdig hun zienswijze hebben ingediend of als hen niet kan worden verweten dat zij dat niet hebben gedaan. Een beroepschrift kan binnen zes weken vanaf de datum waarop het besluit ter inzage is gelegd worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage. VEREISTE GEGEVENS Een zienswijze, bezwaarschrift en beroepschrift moet voorzien zijn van naam, adres, handtekening en datum. Een zienswijze moet een motivering bevatten;

FC Lingewaal – RKC Waalwijk

Burgemeester maakt bekend dat zij op grond van artikel 2.25 van de Algemene plaatselijke verordening vergunning heeft verleend aan VV Asperen – de heer A. Prosman voor het houden van een oefenwedstrijd RKC Waalwijk – FC Lingewaal met aansluitend een feest op zaterdag 6 juli 2013 van 12.00 uur tot 22.00 uur. Hiervoor heeft het college van burgemeester en wethouders een geluidsontheffing verleend op grond van artikel 4.6 en 4.6b van de Algemene plaatselijke verordening. Ten behoeve van dit evenement is tevens een ontheffing ex artikel 35 Drank- en Horecawet verleend. Zie voor bezwaarmogelijkheden en voorlopige voorziening het kader Bezwaar en Beroep. COLLECTEROOSTER •

1 t/m 6 juli ADRA Nederland – Heukelum, Spijk en Vuren

een bezwaar- of beroepschrift behoren een omschrijving van het omstreden besluit en de gronden van bezwaar of beroep te bevatten. VOORLOPIGE VOORZIENING Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift schorst de werking van een besluit niet. Bij spoedeisende belangen kunt u –nadat het bezwaar- of beroepschrift is ingediend– een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor de behandeling wordt griffierecht geheven.


Woensdag 3 juli 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

GESLAAGDEN REGIO RIVIERENLAND 2013 GYMNASIUM CAMPHUSIANUM GORINCHEM Asperen Else van Altveer,Joris Barbier, Lotte van den Eertwegh, Sophie Defaix Beesd Joeri Smits Haaften Joël van der Moore Heukelum Hanna van Dam, Ireneo Snel, Lennart van der Wielen, Linde Noordegraaf, Matthijs van der Wielen Kedichem Janna de Vos, Maria Watjer Leerdam Lotte Reinhoudt Spijk Dennis van Aarssen, Laurens de Graaf

GOMARUS SCHOLENGEMEENSCHAP GORINCHEM Vmbo theoretische leerweg Leerbroek Henrike Kraaijeveld Leerdam Clarina Bel

Havo Deil Berend de Ruiter

CS DE HOVEN LOCATIE UILENHOF GORINCHEM VMBO Gemengde/Theoretische Leerweg Asperen Roos Donga Herwijnen Gijsbert van Maaren Vuren Jelle Roza

HEERENLANDEN COLLEGE, LEERDAM Vwo Acquoy Renee de Bruyn Gellicum Danique Chatrou Hei-en Boeicop Bente Houtman, Ruben Mulder Hellouw Rianne van Oort Herwijnen Marieke de Man, Eline Warsen, Simone Nijssen Leerdam Dilara Yildirim, Esther van Dijk, Gaby Boterkooper, Iris Grosse Hamberg, Jady van Willigen, Marco Woudenberg, Myrthe Wakker, Sjoerd van Reenen, Stefan Stremler, Tessa Snoek, Tirreg Verburg Nieuwland Simon van Toor Schoonrewoerd Annelies van Donselaar Zijderveld Geke van Lagen

Havo Asperen Adriaan den Hartog, Brigitte de Boef, Cindy Scheffers, Ilse Kooiman, Karol Waanders, Martijn van Doorn, Patrick van Zandwijk, Romé Kleijer, Thirza de Kovel Hellouw Jonathan Ferede Herwijnen Arjan de Kock, Marijke van Maaren Heukelum Kaylee de Lange Leerdam Alysha van Vuren, Anissa Meijdam, Erik den Hartog, Ismet Kamar, Jelmer Agema, Marco van der Linden, Maryse van Dijk, Matthijs de Klein, Melissa Kroon, Michel Smits, Natascha van Stappershoef, Sergiana Sihasale, Stephen Tollenaar Schoonrewoerd Janneke Bikker Zijderveld Corné Blokland, Tjerk van Keulen

Vmbo basisberoepsgerichte leerweg Herwijnen Jeffrey van den Bergen Heukelum Jens Hoogerwaard, Jip van Tol, Jordy Sanders,

Rémon Stuurman, Theresa Bron Leerbroek Kathleen Romero, Leerdam Aykut Karabacak, Chelina Kleijn, Emine Irmak, Ferhat Odabas, Haci Isik, Jair Meijdam, Jesse van Dam, Justice Sihasale, Kaoutar Ahssin, Kemal Balaban, Melanie van der Weide, Samed Aydenk, Selvi Basak, Semih Kaplan, Sevde Ögütcüoglu, Seyma Sariay, Sibel Sapci, Sura Uslu, Talat Arslan, Taliha Kasimoglu, Thom Kluvers, Zeki Odabas Schoonrewoerd Bart Klijn, Lucas van Dam

16 nieuws

WWW.HETKONTAKT.NL

Ondernemers houden samen kantoor ĩĢĢįġĞĪ š De Leerdamse ondernemers hebben maandagochtend een gezamenlijk kantoor geopend. Locatie: bij Freework aan het Reilinghplein. In de kantoorruimte houden vanaf nu de ondernemersverenigingen Samen

Actief Veilig Europaplein LeerdamWest (SAVEL), Stichting Ondernemersfonds Leerdam (SOL), Leerdamse Ondernemers Vereniging (LOV) en Stichting Stadsmanagement kantoor. Een idee dat in een opwelling is ontstaan tijdens een van de vergaderingen. Er was behoefte aan een handig

Vmbo kader beroepsgerichte leerweg Asperen Britt Struijk, Danitsja van Steenis, Henrik van Krieken, Kristy den Besten, Kyara de Kruijff Gorinchem Sophie van den Berg Hei-en Boeicop Zoya den Braven Leerdam Asjera Wattimury, Bas Kleijer, Bilge Demir, Bryan Gudde, Dagmar van Varik, Denise Versteegh, Devlin Klaauwer, Enzo Persico, Ester Elya Fawzi Adelmasih, Fabiënne van Lavieren, Giovanni Sepenu, Hans van der Meer, Jasmijn van Wijk, Justin van Buuren, Kadir Karakus, Naima Driouch, Nick Middelkoop, Ouassim Baaqoul, Rose Listwan, Rowan Cornelissen, Soeraya van der Linden, Sümbül Uysal, Thomas van Rijswijk, Thymo Rijneveld, Tugay Memik, Tugçe Tansel, Yousif Sofi

Vmbo technische leerweg Acquoy Ruben Lisman Asperen Ben Goss, Enrico Heijkoop, June de Jong, Malissa den Besten, Mathijs Favier, Migel Bron Everdingen Wilke de Groot Gellicum Loek Lankhorst Haaften Thijmen Gerringa Hellouw Rosann Noordam Heukelum Chantal van Rijthoven, Dana Nijssen, Karin van Houwelingen Leerbroek Jesse Breijer, Lichelle Boom, Moenir Nezami, Nienke Vuurens, Richard de Jong Leerdam Amber Daalman, Annemarie Tromp, Anouk Versantvoort, Bas Burgman, Bedrija Tabakovic, Celine ‘t Lam, Corné van Toor, Dascha de Beer, Elaf Abukar, Emma Hilarides, Ertugrul Özgül, Esra Bas, Femke van Esch, Florian de Vries, Hakan Kamar, Harmen de With, Heleen Stek, Jeffrey Boels, Jelle Bouma, Jomelle Roege, Joop Boei, Jordy den Hartog, Jozua de Deugd, Kaylee Sleeuwits, Kimberly Tapirima, Kjeld de Kock, Marleen Meijdam, Melanie Smits, Melvin Bijl, Merel Pijnenburg, Merle Renfurm, Mevlüt Yesilirmak, Patrick den Besten, Raymond Scholtens, Robin Havelaar, Sanne Liebregs, Sanne Middag, Sergen Tufan, Sharona van Rooijen, Sherice Dolmans, Teun van Santen, Tim Smits, Xiomara Bijl Nieuwland Rudy Dijkstra Oosterwijk Roy Stijsiger Rumpt Jan Henk Stijlaart, Josh Konijnenberg Tom van Mook Schoonrewoerd Cynthia den Hartog, Jessica Zieltjens, Mariska Kool, Mitchell ‘t Lam Vuren Yannick Bor Zijderveld Jannette Brouwer, Laura Bronkhorst

™6aaZWZigd``ZcZc^cYZc^ZjlZ`Vciddggj^biZ#

Mindfulness vervolg training bij Aspect ĬĭĥĢĪĢįıš Na de zomer start de mindfulness training ‘Op goede voet met jezelf’. In het Steenuiltje in Ophemert vindt een kennismakingsgesprek plaats. In september start Minfulness Basistraining Levenskunst. Info: 0344-651103, www.aspect.nu.

Infodag over traplift ĩĢĢįġĞĪš STMR Thuiszorgwinkel, Vlietskant 49, Leerdam houdt donderdag 4 juli van 10:00 tot 16:00 uur een traplift infodag.

KEUKENTIP! VAKANTIETRIP?

Handelsweg 1, Meerkerk Tel: 0183-352244

www.kcmiddennederland.nl

Workshop coaching met paarden ġĢĦĩš Wie wil weten hoe hij of zij overkomt bij anderen kan terecht bij een workshop paardencoaching bij paardencoach Annelotte Verhaagen in Deil. Paarden zijn experts in nonverbale communicatie en samenwerking. Ze reageren niet alleen op het zichtbare gedrag van mensen, maar ook op de gevoelens die daaronder zitten. De workshops worden gegeven op woensdag 10 juli en maandag 12 augustus. Ervaring met paarden is niet noodzakelijk, er wordt niet op het paard gereden. Een workshop duurt van 9:30-12:30. Info en aanmelden: www.annelotteverhaagen.nl, info@ annelotteverhaagen.nl, 06-29022848.

FOTO: MARIJKE VERHOEF

verzamelpunt, een eigen vergaderlocatie. Daarnaast willen de ondernemers graag saamhorigheid uitstralen. Om de onafhankelijkheid te benadrukken zijn de ondernemers niet bij de gemeente ingetrokken. Het kantoor wordt aan de buitenkant voorzien van oranje belettering met de logo’s van alle deelnemende organisaties. Zo is het kantoor ook vanaf het Reilinghplein goed herkenbaar. Het kantoor is op maandag de thuisbasis van SOL. Dinsdag is SAVEL er te vinden, woensdag is het de beurt aan de LOV. Donderdag is stichting Stadsmanagement er actief. Te huur per uur De kantoorruimte is op vrijdag en zaterdag ook per uur te huur. Alle ondernemers uit de gemeente Leerdam kunnen hier gebruik van maken. “Dat kan bijvoorbeeld erg handig zijn voor ondernemers die normaal kantoor aan huis houden. Ik kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld een grote zakelijke afspraak of een overleg met de bank liever elders doet”, geeft Adrie Kleppe als voorbeeld. De ruimte reserveren kan via kleppebeheer@euronet. nl.

Aanmelden voor het Business Event ijĦħģĥĢĢįĢīĩĞīġĢī š Netwerk Business Events houdt 9 december het eerste Business Event Vijfheerenlanden. Ondernemers die in aanmerking komen voor de titel ‘Ondernemer van het jaar’ kunnen worden voorgedragen. Business Event Vijfheerenlanden richt zicht op de gemeenten Vianen, Leerdam, Lingewaal en Zederik. In het officiële programma wordt de ‘Ondernemer van het Jaar’ bekendgemaakt. Daarnaast is er gelegenheid om te netwerken. Ondernemers die in aanmerking komen voor de titel ‘Ondernemer van het jaar’, kunnen worden voorgedragen als kandidaat. De voordrachten dienen voorzien te zijn van een motivatie. Een jury toetst de kandidaten aan de criteria en selecteert genomineerden

in drie categorieën: Industrie en Dienstverlening, MKB en Detailhandel, Jonge Ondernemer/Onderneming. Rabobank Vijfheerenlanden stelt een Rabo Award beschikbaar voor de genomineerden. De jury bepaalt in alle categorieën de winnaar. Voordracht kandidaten Voordrachten kunnen vóór maandag 2 september worden ingediend via de website van Network Business Event, 0318-658740 of info@nbe.nu. Het Business Event Vijfheerenlanden wordt ondersteund door de gemeenten Vianen, Leerdam, Lingewaal en Zederik, hoofdsponsor Rabobank Vijfheerenlanden en de ondernemersverenigingen en bedrijvenkringen uit de eerdergenoemde gemeenten.

q WWW.BUSINESSEVENTVIJFHEERENLANDEN.NL.

Jeroen Brandsma finalist ĥĢIJĨĢĩIJĪ š Jeroen Brandsma, die onder begeleiding van Cambridge consulent Liléan Lagewaard 77 kilo is afgevallen in een half jaar tijd, staat in de landelijke finale van Cambridge Weight Plan Benelux. Brandsma hoopt op 6 september tijdens de finaleavond de titel ‘Afslanker van 2013’ te winnen. De avond wordt gepresenteerd door Henkjan Smits. Tijdens deze finale kiezen de consulenten de uiteindelijke winnaars.

Hierbij wordt niet alleen naar het aantal kilo’s gekeken dat iemand verloren heeft, maar ook naar de impact die het afslanken op iemands leven heeft gehad. Jeroen: “Voor ik met Cambridge begon, bewoog ik weinig tot niet. Voetballen met mijn zoontje van twee was hard werken. Ik voelde me snel moe en had nergens zin in. De kans om af te vallen heb ik met beide handen aangepakt. Mijn leven is totaal veranderd. Ik doe weer leuke dingen en geniet overal veel meer van.”

Zomercursus voor brugklassers įĢĤĦĬš Indigo organiseert een tweedaagse zomercursus voor aanstaande brugklassers. De cursus wordt gehouden in week 35. Kosten: 20 euro. Het gaat om twee dagen van 9:00-16:30 uur. Info en aanmelding: 0263124483 of info@indigogelderland.nl.

™?ZgdZc7gVcYhbVa^c`h\Zc^ZikVco^_cc^ZjlZ\Zl^X]i#

FOTO: AANGELEVERD


WOON JOURNAAL Zonnige tijden voor het kopen van een huis? Droomt u tijdens uw vakantie van een nieuw huis? Dan is het goed te weten dat de woningmarkt zich steeds zonniger ontwikkelt voor mensen die een huis willen kopen. Zo betaalt u bijvoorbeeld voor eenzelfde tussenwoning tegenwoordig tot wel â&#x201A;Ź 160,- minder aan netto maandlasten dan een aantal jaren geleden. Dat betekent dat u nu een huis kunt kopen dat voorheen niet haalbaar was. Of groter kunt gaan wonen dan u aanvankelijk dacht. In het woonakkoord van minster Blok staan een aantal te nemen maatregelen om de woningmarkt te stimuleren. De grote contouren zijn duidelijk, al zij er nog wel haken en ogen en losse eindjes. Hieronder een aantal veranderingen op een rij: Bent u een starter? Als u voor het eerst een woning koopt is de rente voor uw hypotheek alleen aftrekbaar als u maandelijks aďŹ&#x201A;ost door middel van een annuĂŻteiten- of lineaire hypotheek. Dat betekent hogere (netto)lasten dan voorheen mogelijk was in een hypotheekconstructie, echter het voordeel is dat u aan het eind van de looptijd geen hypotheek(lasten) meer heeft. Tevens lost u tijdens de looptijd al af op de hypotheek waardoor de kans op restschuld bij eerdere verkoop kleiner is. Als starter kunt u mogelijk gebruik maken van de starterslening. In 2013 is hier extra budget voor gekomen. Dit kan net het verschil maken tussen wel en niet kopen van een woning. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden en niet elke gemeente ondersteunt de starterslening. Bent u een doorstromer? Had u op 31-12-2012 een eigen woning, dan blijft uw huidige hypotheek gerespecteerd. Als u gaat verhuizen dan kunt u de huidige hypotheekvorm meenemen. Het hypotheekdeel dat u extra dient te ďŹ nancieren valt wel onder de nieuwe regelgeving. Dit klinkt echter relatief simpel, echter is het niet zo eenvoudig als het lijkt. Een goed advies is hier op zijn plaats, neem gerust contact met de HypotheekCompany Leerdam op. MeeďŹ nancieren bijkomende kosten Vanaf 1 januari 2013 mag u nog 5% van de waarde van uw woning meeďŹ nancieren om de bijkomende kosten mee te betalen. Bij deze kosten moet u denken aan onder andere overdrachtsbelasting, notariskosten, taxatiekosten, enz.. Komende jaren zal deze 5% worden afgebouwd naar 0% in 2018. Dit betekent dat de bijkomende kosten betaald dienen te worden uit eigen middelen. Deze regeling heeft niet alleen invloed op het meeďŹ nancieren van de kosten maar ook wanneer u een woning wilt verbouwen. Een verbouwing heeft zelden een waardeverhogend effect van 100%, vaak minder, hierdoor zult u dan ook meer eigen middelen moeten inbrengen. Een nog relatief onbekende wijziging die veel impact heeft.

000

Regio advies groep heeft alles in huis! Graag willen wij u via dit artikel kennis laten maken met de Regio Advies Groep. Als geen ander bedrijf bieden wij u een totaalpakket van Makelaardij, hypotheken, verzekeringen, ďŹ nancieringen

en

Regiobank. Voor verkoop-, aankoopbemiddeling en taxaties adviseert uw NVM makelaar

Thea

Ronde van Kaasjager & Boiten makelaardij u op deskundige wijze.

Voor hypotheken

kunt

u terecht bij Barto Boiten, Jan Kaasjager en Ron Schrier. Zij kunnen u binnen een dag een degelijk en verantwoord advies voorleggen. De Regio Advies Groep kent 2 vestigingen: Dussen en Waardenburg. Het werkgebied is groot met een enorm klantenbestand. Desondanks staat service en persoonlijk contact met onze klanten NUMMER 1. Geen lange wachttijden voor bijvoorbeeld een hypotheekgesprek maar direct schakelen.

Als

klant wilt u uiteindelijk zo snel mogelijk weten of een hypothecaire geldlening voor u haalbaar is en tegen welke condities. Bij de Regio Advies

Op het gebied van bankzaken kunnen wij ook veel

Groep is dat geen enkel probleem. Een team van

voor u betekenen. Denk hierbij aan betaalrekening

gemotiveerde mensen staat voor u klaar!

voor de vaste lasten met internet bankieren en

Bij het kopen van een huis komt heel wat kijken.

uiteraard een APP van de RegioBank.

Zeker als het de eerste keer is dat u een huis koopt.

Kortom een totaalpakket. Voor informatie over

De opstalverzekering is daar een onderdeel van.

de makelaardij, hypotheken, verzekeringen en

Je moet er toch niet aan denken dat er ingebroken

bankzaken hebben wij graag onder het genot van

wordt, brand uitbreekt of meer van dat onheil.

een kopje kofďŹ e een gesprek met u.

Verzekeren van de juiste herbouwwaarde is daarom erg belangrijk. Ook hierin voorziet De Regio Advies Groep.

Huis van de maand Makelaar AndrĂŠ Boon van Van den Berg Makelaars benadrukt: â&#x20AC;&#x153;Dit huis is zowel van binnen als van buiten

een

plaatje.

Een woning die je ĂŠcht zelf zou moeten bekijken!â&#x20AC;?. Hij geeft graag

een

globale

indruk van wat men bij een bezichtiging kan verwachten. â&#x20AC;&#x153;De L-vormige woonkamer Net buiten Leerdam, landelijk gelegen, geschakelde

B.; 0.  :M 6? F22>

De Blok-Hypotheek De zogenaamde â&#x20AC;&#x153;Blok-Hypotheekâ&#x20AC;? biedt de mogelijkheid om een tweede lening af te sluiten om een deel van de hypotheeklasten aďŹ&#x201A;ossingvrij te ďŹ nancieren. Hierdoor zijn de maandlasten in het begin lager. De rente over dit deel is niet aftrekbaar. Veel banken zijn sceptisch ten opzichte van deze ingewikkelde hypotheekvorm en zijn tot op heden is er nog geen enkele bank met een product gekomen. De vraag is of deze hypotheekvorm er gaat komen en wanneer.

woning met ruime garage, royale woonkamer en

ruim van opzet, mede dankzij de aanbouw. Hier ligt

zeer luxe keuken en badkamer... Ook zeer geschikt

een luxe eiken vloer en 2 openslaande deuren geven

als mantelzorgwoning of kantoor aan huis.

toegang tot de prachtige, sfeervolle achtertuin.

Vragen over hypotheken? Wij zijn u graag van dienst! Wim van der Mijden E=<@5228<:=.;E"22>1.:K J 

Vanuit de woonkamer is er een open verbinding Verkoper vertelt: â&#x20AC;&#x153;Onze heerlijke ruime woning ligt

met de keuken. Deze is zeer luxe en voorzien van

Kenmerken: bouwjr. ca. 2007, 5 kamers, woonopp.

in een rustige landelijke omgeving aan de rand van

diverse inbouwapparatuur. Op de 1e verdieping

0. :M6;5<A10. :M=2>0229<==  :M

Asperen en heeft mooie uitzichten op veel groen,

zijn 3 ruime slaapkamers en een luxe badkamer te

maar ook op het gezellige stadje Leerdam. De nog

vinden. Er is ook een separate toiletruimte op deze

Mocht u meer informatie en/of een bezichtiging

nieuwe woning ligt in een doodlopende straat met

verdieping. De 2e verdieping biedt ruimte aan een

wensen, dan kunt u contact opnemen met Van den

heel veel parkeerruimte. Wat ons hier zo aanspreekt

F22>4><@2<=2;F<912>B.;0. :M 62>8A;;2;

2>4#.829..>?% B6. J<3

is het vrije gevoel dat je hebt , terwijl je ook als je

zeker nog 2 extra slaapkamers worden gerealiseerd.

info@vandenbergmakelaars.nl

dat zou willen, de gezelligheid kan ervaren van een

â&#x20AC;&#x153;Een bijzonder mooie woning, ook zeer geschikt als

kleine rustige woonwijk.â&#x20AC;?

mantelzorgwoning of kantoor aan huis. Zeker een bezichtiging waard!â&#x20AC;? aldus AndrĂŠ Boon.

Vraagprijs â&#x201A;Ź 449.000,-- k.k.


WOON JOURNAAL

Een greep uit ons aanbod: EIBERHOF 6 - SCHOONREWOERD

KORTGERECHT 52A - SCHOONREWOERD

KORTGERECHT 15 - SCHOONREWOERD

ORANJE NASSAULAAN 67 - LEERDAM

Vraagprijs â&#x201A;¬ 269.000,-- k.k.

Vraagprijs â&#x201A;¬ 459.000,-- k.k.

Vraagprijs â&#x201A;¬ 315.000,-- k.k.

Vraagprijs â&#x201A;¬ 214.000,-- k.k.

MARKIEZENHOF 1 - LEERDAM

STATIONSWEG 263 - LEERDAM

COPIERLAAN 168 - LEERDAM

PERENDREEF 25 - LEERDAM

SANTCAMP 4 - ZIJDERVELD

Nieuw

Verkocht JABURGERSSTRAAT 6 - LEERDAM

Nieuw

Woningruil mogelijk

Nieuw

Vraagprijs â&#x201A;¬ 390.000,-- k.k.

Vraagprijs â&#x201A;¬ 289.000,-- k.k.

Vraagprijs â&#x201A;¬ 342.000,-- k.k.

Vraagprijs â&#x201A;¬ 449.000,-- k.k..

DORPSSTRAAT 5 - RHENOY

ROEKSTRAAT 15 - LEERDAM

BOGERD 59 - LEERDAM

SCHAIKSEWEG 81 - LEERDAM

Vraagprijs â&#x201A;¬ 329.000,-- k.k.

Vraagprijs â&#x201A;¬ 224.500,-- k.k.

Vraagprijs â&#x201A;¬ 239.000,-- k.k.

Vraagprijs â&#x201A;¬ 619.000,-- k.k.

Verkocht

MARKIEZENHOF 17 - LEERDAM

PRINSESSENHOF 5 - LEERDAM

OVERBOEICOP 9 - SCHOONREWOERD

LISDODDELAAN 53A - LEERDAM

RAADSLIEDENSTRAAT 23 - LEERDAM

Nieuw

Nieuw

Vraagprijs â&#x201A;¬ 429.000,-- k.k.

Vraagprijs â&#x201A;¬ 385.000,-- k.k.

Vraagprijs â&#x201A;¬ 398.000,-- k.k.

Verkocht TUIN 4 - SPIJK

Verkocht

Verkocht

Van den Berg Makelaars O.G. %+78;(1=AP++6*(2=T+1+,443  =F(<  =/3,4:(3*+3)+6-2(0+1((6731=;;;:(3*+3)+6-2(0+1((6731 G6(8/75(60++6-+1+-+3.+/*3((78*+*+96

KIJKAVOND nieuwbouw aan de Dreef Haaften!

GOUDENHOF

8 juli a.s. 19:00 - 20:30 uur

MEER INFORMATIE EN VERKOOP:

AANTREKKELI JKE V.O.N. PRIJS nog slechts 2 te ko op!

Volg ons op Facebook.

Waaldijk 30, 4171 CE Herwijnen, tel. 0418-584258 E-mail: info@vanarendonkmakelaardij.nl www.vanarendonkmakelaardij.nl

Steenweg 37, 4181 AK Waardenburg, tel. 0418-651166 E-mail: info@kaasjager-boiten.nl www.regiogroep.nl


publicaties

Woensdag 3 juli 2013

WOON JOURNAAL

19

Van den Berg Makelaars O.G. www.vandenbergmakelaars.nl

Westwal 34 - 4141 AP Leerdam Telefoon: 0345 - 599 394 info@vandenbergmakelaars.nl

ZOMERACTIE: GRIJP NU UW KANS! KOOP IN JULI MET

€ 50.000,- KORTING!! Baronie 1 - LEERDAM Als u in juli beslist, kan deze prachtige, vrijstaande villa van u worden voor de koopsom van € 449.500,- k.k. Dat is maar liefst € 50.000,- korting! Uitgestelde levering mogelijk. Meer informatie, brochure- en/of een bezichtigingsaanvraag via de makelaar.

w w w. v a n d e r w a l - i n t e r i e u r s . n l

OPSLAG RUIMTE NODIG?

Kapotte fiets of scooter? Ga dan naar

AKTIE! Huur in juni of juli voor minimaal 3 maanden een self-storage unit en krijg de EERSTE MAAND GRATIS!! ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

Compact (15m ), standaard (33m ) of ruim (66m ) Voor particulier en ondernemer Verlichting & elektriciteit mogelijk 24/7 beveiligde toegang Al vanaf € 75,- per maand 3

3

3

De Koornwaard B.V. Appeldijk 17a 4161 BH Heukelum T. 0345 - 61 08 48 I. www.koornwaard.nl E. opslag@koornwaard.nl

Rijwielhal VAN DONGEN W.C. de Hagen-Vianen Vijfheerenlanden 544.a. Tel. 0347-351756

TE KOOP AANGEBODEN

Te koop doos met mooie bloempotten ecru / bordeau. 15 Euro. Zo goed als nieuw. Tel. 0345-611021 Na 1800 uur TE koop: Zak met nieuwe lappen stof € 25,-. Goede kwaliteit 0345-611021 na 18.00 uur. Te koop: Zinken teil oud € 50,- Tel. 0345-611021 na 18.00 uur.

Springkussen Feestje

HUREN?

Bouw- en Aannemingsbedrijf Schoonrewoerd Tel. 0345-641998

Kinderfeestje Verjaardag Buurtfeest Communie Bruiloft

Nieuwbouw / Verbouw / Onderhoud / Renovatie

GAAT VERHUIZEN NAAR DE FONTEINSTRAAT 35 TE LEERDAM

Uitverkoop met kortingen van

50%

en meer!

Leerdams glas, keramiek, antiek, design, sieraden en nog veel meer

Bedrijfsfeest

GEBR. MIDDAG B.V.

DEPOT:

haal enInclusief brengs e

rvice

J.W. Voet / Beesd Tel: 06-13303349

Depot - Bergstraat 72 - Leerdam. Openingstijden: do, vrij, za van 10.00 uur tot 17.00 uur 0345612219 mailto:depotleerdam@hetnet.nl


GEMEENTEBERICHTEN woensdag 3 juli 2013

Deze pagina verschijnt onder verantwoordelijkheid van de gemeente Leerdam.

DE TWEET GEMEENTE LEERDAM Wie meldt u aan voor de stadsrechtenprijs? Kijk op www.leerdam.nl voor meer informatie!

KORT NIEUWS PLASTIC AFVAL Inwoners van noord inclusief de Griend, Bogerd, Donk en omliggende straten (route 6 en 7 afvalkalender) kunnen op woensdag 10 juli 2013 het plastic afval aanbieden. Zorg ervoor dat het afval voor 7.30 uur buiten staat en maak gebruik van de kroonringen en de speciale Plastic Hero-afvalzakken. Wist u dat u plastic afval ook kwijt kunt in de daarvoor bedoelde verzamelcontainers? Kijk op www.leerdam.nl voor de locaties. MILLENNIUMTIP Helaas is gelijkheid tussen mannen en vrouwen in veel landen nog ver te zoeken. De organisatie Women on Wings zet zich er voor in dat er meer werk ontstaat voor Indiase vrouwen. Kijk voor meer informatie en hoe u kunt bijdragen op www.womenonwings.nl MANTELZORGSALON Maandag 15 juli organiseert het Steunpunt Mantelzorg een mantelzorgsalon. Deze middag is speciaal voor mantelzorgers die zorgen voor hun partner. De salon vindt plaats in gebouw de Noorderberg, Bergstraat 90 in Leerdam. Aanvang 14.00 uur tot 16.00 uur. De toegang is gratis. Voor informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg van Stichting Welzijn, telefoon 0345-637363 of de mail lvdwater@stichtingwelzijn.nu.

DRUKBEZOCHTE AVOND TOEKOMST LEERDAM Meer dan 100 Leerdammers hebben dinsdag 25 juni mee gedacht over de toekomst van Leerdam. Na een presentatie over de kansen en bedreigingen voor Leerdam en de trends en ontwikkelingen zijn de aanwezigen in groepjes met elkaar in gesprek gegaan over de belangrijkste kansen, bedreigingen, zwaktes en sterktes voor de toekomst van Leerdam. De aanwezigen gaven niet alleen aan wat belangrijk is, ook kwamen nieuwe inzichten in de groepen naar voren. De heer Uyldert heeft namens de ondernemers de Toekomstvisie van ondernemend Leerdam aangeboden. Wilt u ook nog meedenken? Dat kan op www.toekomstleerdam.nl

SOCIAAL WIJKTEAM VAN START Een sociaal wijkteam in de wijk LeerdamWest van zichtbare schakel naar zichtbare schakels.

gemeente. Op 27 juni was hiervoor een start-werkbijeenkomst met de leden van het sociaal team.

Samen met KleurrijkWonen starten wij binnen ‘Mensen maken de Wijk’ met een sociaal wijkteam in Leerdam-West. Het gaat hier om een pilot van een jaar in het kader van ‘Mensen maken de wijk’ en de regionale voorbereidingen voor de functies begeleiding, dagbesteding en persoonlijke verzorging van de AWBZ, die overgaan naar de

Bij de startbijeenkomst waren ook wethouder Groeneweg en wethouder Groenenberg aanwezig om het belang van de pilot te onderstrepen. Het sociaal wijkteam is een voortzetting van het project Zichtbare schakel, waarbij ervaring is opgedaan met de wijkverpleegkundige in een coördinerende rol.

OUD PAPIER Vrijdag 5 juli halen verenigingen in samenwerking met Waardlanden oud papier op in de wijk Griend en omstreken en Ter Leede. Zaterdag 6 juli is de binnenstad voor het eerst aan de beurt om papier aan te bieden. Gebruik uw blauwe container, u helpt er uw vereniging mee! Weten wat er wel en niet in de container mag? Kijk dan even op www.waardlanden.nl

ONDERNEMERS IN HET ZONNETJE

WERK MEE AAN EEN VEILIG TREINSTATION Op donderdag 11 juli om 13.00 uur organiseert het Platform Sociale Veiligheid MerwedeLingelijn een schouw op het station Leerdam. Deskundigen op het gebied van sociale veiligheid brengen samen met reizigers en omwonenden de veiligheid in kaart. Dit gebeurt met behulp van een vragenlijst. De resultaten worden gebruikt om de veiligheid in en om het station te verbeteren. Maakt u regelmatig gebruik van het station? Of woont u in de directe omgeving? Meldt u zich dan aan. Een positief kritische inbreng stellen wij zeer op prijs. Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met de heer Paul Pollen van de gemeente Leerdam per telefoon 0345 – 636 117 of e-mail: p.pollen@leerdam.nl.

ZOMERFESTIVAL Het programma voor de derde editie van het Zomerfestival op 23 en 24 augustus krijgt steeds meer vorm. Het belooft een prachtig tweedaags muziekspektakel te worden voor jong en oud. Vrijdagavond gaan we back to the ‘80’s en ‘90’s met DJ’s en Jewelste. Jewelste wist het Kerkplein vorig jaar al op zijn kop te zetten met heerlijke meezingers en meeswingers! Natuurlijk mag onze eigen DJ Pink Noise ook op de derde editie van het Zomerfestival niet ontbreken. Hij zal de vrijdag afsluiten zoals alleen hij dat kan: Met een heerlijke party op een naar wij hopen zwoele zomeravond. Zaterdag beginnen we al om 13.00 uur in

het thema ‘feest’ . En een feestje bouwen is wel besteed aan Riverside gevolgd door Bob & the mobiles en feestband Gelsings en niemand minder dan de Zware Jongens maken het feest zaterdagavond compleet. De stichting Horeca Leerdam organiseert het Zomerfestival samen met de gemeente en de LOV. Toegang to het festival is gratis. Wilt u uw bijdrage leveren als vrijwilliger, sponsor of denkt u op een andere manier een bijdrage te kunnen leveren aan een feest in de binnenstad voor alle inwoners? Neem dan contact op met mevrouw J. van Coeverden, telefoon 0345-636142 of j.van.coeverden@leerdam.nl

De kranten en journaals informeren ons dagelijks over de economische crisis waar Nederland in verkeert. Ondanks dit zware tij zijn er in Leerdam nog altijd ondernemers die risico nemen en blijven ondernemen. Door een (door-) start te maken, prijzen binnen te slepen of de zaak te renoveren. De afgelopen maanden waren verschillende ondernemers om deze reden in het nieuws. Wethouder Frank de Graaff wil deze ondernemers een duwtje in de rug geven en ze in het zonnetje zetten. Afgelopen week ging hij daarom bij ze langs met een bloemetje. Wokrestaurant De Nieuwe Pauw en Van Eijk Werf en Wand namen de zaak flink onder handen en gaven zo een impuls. De oude exploitant van café ’t Vennetje is weer terug op de vertrouwde stek aan de Nieuwstraat en Mondzorg Leerdam is gestart aan het Voorwaartsveld. Slagerij Molenaar uit Schoonrewoerd is uitgeroepen tot leukste winkel van Leerdam. Redenen genoeg om met een kofferbak gevuld met bloemen een rondje door de stad te maken.


gemeente-info

Woensdag 3 juli 2013 STADSKANTOOR Dokter Reilinghplein 1 Postbus 15, 4140 AA Leerdam

GEMEENTEWERF EN MILIEUSTRAAT Handelstraat 15 Postbus 15, 4140 AA Leerdam

T 0345 636 363 F 0345 613 643

T 0345 633 144 F 0345 633 643 Afvallijn: 0183 681 111

www.leerdam.nl info@leerdam.nl

21

woensdag 3 juli 2013

750.000E ZWEMDIPLOMA Zaterdag mocht wethouder Wim van der Leij het 750.000e zwemdiploma bij Laco uitreiken. De hele groep zwemmers werd in het zonnetje gezet. Er zijn door 750.000 kinderen heel wat meters gezwommen om deze mooie prestatie neer te kunnen zetten.

EXTRA VACCINATIE MAZELEN Kinderen die een verhoogd risico hebben om met mazelen besmet te raken krijgen een extra vaccinatie tegen mazelen aangeboden. In gemeenten met een lage vaccinatiegraad komt op dit moment mazelen voor. Rivas Zorggroep en Careyn voeren dit uit in onze regio. Kinderen die in aanmerking komen voor deze vaccinatie ontvangen een uitnodiging. Kinderen die niet beschermd zijn tegen mazelen omdat ze de vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma niet hebben gehaald, wordt geadviseerd om deze alsnog te halen. Voor kinderen tussen 1 en 4 jaar kunnen de ouders contact opnemen met hun consultatiebureau. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Rivas via de Rivas Zorglijn 0900-8440 (lokaal tarief).

Besluiten De onderstaande besluiten zijn genomen na een zorgvuldige afweging van alle belangen. Toch kan het zijn dat u tegen één van deze besluiten bezwaar heeft. Hoe, wanneer en waar u bezwaar kunt maken vindt u op www.leerdam.nl. Omgevingsvergunningen Op 25 juni 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten een omgevingsvergunning bouwen te verlenen voor: Hhet plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning op het perceel plaatselijk bekend Prinses Margrietstraat 1, 4141 ET te Leerdam. Hhet vernieuwen van een schapenschuur op het perceel plaatselijk bekend Kortgerecht 84a, 4145 NM te Schoonrewoerd. Hhet maken van een inrit op het perceel plaatselijk bekend Dokter Reilinghplein 2, 4141 DB te Leerdam. Meldingen Burgemeester en wethouders van Leerdam hebben meldingen ontvangen van: Heen buurtbarbecue op zaterdag 6 juli 2013 op het voetbalveld in de Frans L. Blomlaan te Leerdam van 16:00 uur tot 23:00 uur, georganiseerd door BBG Bogerd, de heer M.A. Rabbelier, gevestigd aan de Bogerd 8, 4143 CK Leerdam. Hvan de verkoop van krakelingen ten behoeve van de GZB, in het bijzonder het pro-

STAAT UW CONTAINER GOED? Maak het de medewerkers van Waardlanden makkelijk en zet uw container op de juiste manier aan de weg. Dat kan heel eenvoudig door de stickers die Waardlanden op veel containers plakt deze weken.

WERK IN UITVOERING HERINRICHTING WESTWAL/ORANJEPLEIN Het noordelijk gedeelte van het parkeerterrein is bijna klaar. Wij geven het woensdag 3 juli vrij voor verkeer. Vervolgens zetten wij de werkzaamheden op het zuidelijk gedeelte van het parkeerterrein voort. Vanuit zuidelijke richting vervangen wij het hoofdriool. Maandag 8 juli zullen de werkzaamheden zover gevorderd zijn dat ook de toegangsweg naar de woningen Oranjeplein 2 t/m 15 niet toegankelijk is. Direct belanghebbenden krijgen hierover nader bericht. Voor meer informatie kunt u op werkdagen bellen naar 0345 – 636 193 of 0345 – 636 389.

EVENEMENTEN AGENDA 4 JULI 15.30U - 17.00U, DE HOBBITSTEE, DJEMBE WORKSHOP 4 JULI 19.00U - 20.30U, WINKELCENTRUM ‘T EILAND, DJEMBE WORKSHOP 9 JULI SLACKLINE SPEELTUIN HAGAHOF 11 JULI SCHOUW STATION 9 AUGUSTUS WIPE OUT HART VAN LEERDAM 10 AUGUSTUS MIDZOMERMARKT 23 AUGUSTUS ZOMERFESTIVAL MET AFTERPARTY IN M3 24 AUGUSTUS ZOMERFESTIVAL 24 AUGUSTUS PASAR MALAM EUROPAPLEIN 5 SEPTEMBER HOLLAND LADIES TOUR MEER INFORMATIE? KIJK OP WWW.LEERDAM.NL OF WWW.ONSLEERDAM.NL

PLASTIC AFVAL KUN JE BETER SCHEIDEN U kunt plastic verpakkingen inleveren in de dichtstbijzijnde inzamelcontainer voor plastic of aanbieden in de Plastic Heroes-zak. Waarom vinden wij het belangrijk plastic apart in te zamelen?

WERKZAAMHEDEN N327 In de week van maandag 8 t/m zondag 14 juli 2013 gaat aannemer Heijmans Wegenbouw, in opdracht van provincie Gelderland, werkzaamheden uitvoeren aan de N327, tussen de rotonde aan de Randweg in Geldermalsen en de aansluiting bij de A15. Kijk op www.gelderland.nl naar de gevolgen die deze werkzaamheden voor u kunnen hebben.

Plastic kan prima worden hergebruikt. Zo komt plastic weer terug in bijvoorbeeld jerrycans, opbergbakken en manden, maar ook in leidingen, kabelgoten, pallets en buizen. In Nederland maar ook in heel Europa wordt het scheiden van plastic verpakkingen steeds belangrijker want het is goed voor het milieu.

ject Deelgenoten, georganiseerd door het evangelisatiewerk, mevrouw C.J.H. Bikker, te Schoonrewoerd. Heen sponsorloop / color run op vrijdag 5 juli 2013 van 13:30 uur tot 14:30 uur vanaf de Eksterlaan naar het Dokter Reilinghplein, georganiseerd door het Heerenlanden College, de heer F. Grondman, Eksterlaan 48 te Leerdam. Heen feest met versterkte muziek op zaterdag 6 juli 2013 van 19:00 uur tot 01:00 uur aan de Tiendweg 83, 4142 EJ te Leerdam. WRO - Bestemmingsplan Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (hierna te noemen: Bro) geven burgemeester en wethouders van Leerdam te kennen dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor het uitbreiden van twee supermarkten op het Europaplein in Leerdam West. De locatie heeft betrekking op het gebied Leerdam West dat wordt begrensd door Quirinus de Palmelaan, Hellingbaan, J van Oldebarneveltstraat, Esdoornstraat, Spartaveld en Europaplein. Het betreft het uitbreiden van twee supermarkten met ieder circa 400 m2. Overeenkomstig artikel 1.3.1, lid 2 Bro delen wij mee dat er nu nog geen stukken ter inzage worden gelegd. Bovendien wordt op dit moment geen gelegenheid geboden zienswijzen naar voren te brengen en/of

wordt er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld een advies over het voornemen uit te brengen. Te zijner tijd zal het ontwerp van het bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Dan is het mogelijk om te reageren op de plannen. In dit blad en op de gemeentelijke website wordt aangekondigd wanneer en op welke manier u kunt reageren. Ontwerpwijzigingsplan Het voorliggende ontwerpwijzigingsplan ten aanzien van het bestemmingsplan “Buitengebied Leerdam” geldt voor de locatie Tiendweg 7b in Kedichem. Door het wijzigingsplan wordt het mogelijk om een stal op het betreffende perceel uit te breiden. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om in te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan. Het ontwerpwijzigingsplan, inclusief de hierbij behorende stukken, ligt vanaf 4 juli 2013 gedurende zes weken (dus tot en met 15 augustus 2013) ter inzage in het Stadskantoor, Dokter Reilingplein 1 in Leerdam. De openingstijden zijn 09.00 uur en 12.30 uur. Het ontwerp-wijzigingsplan kan ook via de gemeentelijke website en www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien. Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden tegen bovengenoemd ontwerp-wijzigingsplan mondelinge en/of schriftelijke zienswijzen kenbaar ma-

Op www.leerdam.nl en www.waardlanden.nl vindt u een overzicht waar u de inzamelcontainers kunt vinden en wanneer Waardlanden het plastic aan huis komt ophalen. U vindt er ook een overzicht van wat er wel of niet bij het plastic afval hoort. Op de website van Plastic Heroes (www. plasticheroes.nl) vindt u meer informatie over plastic afval inzamelen en het hergebruiken van plastic.

ken. De zienswijzen moeten binnen de hiervoor genoemde termijn van de terinzagelegging zijn ingediend. De schriftelijke zienswijzen moeten worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 15, 4140 AA in Leerdam. Voor mondelinge zienswijzen kunt u - binnen de termijn - een afspraak maken met mevrouw A. Siesling van de afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling (telefoonnummer 0345636215, op werkdagen tussen 9.00 uur – 12:00 uur). Omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: HOp 14 juni 2013 voor het oprichten van een rundveestal op het perceel Tiendweg 7b, 4247 EV te Kedichem. .Op 26 juni 2013 voor het plaatsen van een buitentrap op het perceel Nieuwstraat 11 , 4141 CA te Leerdam. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen de aanvragen worden ingezien tijdens de openingstijden van bouw- en woningtoezicht van maandag tot en met vrijdag van 9.00-12.00 uur. Voor de middagen kunt u een afspraak maken met onze medewerkers via het telefoonnummer 0345-636217.


Woensdag 3 juli 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

22 uit het nieuws

DE WEEK IN BEELD

h[_i`[š De vrijwilligers van Woon-en Zorgcen-

l_[hZWW]i[š Het Klokhuis bedankt alle wande-

`kX_bWh_iš Steven en Janna van Zuijdam ontvan-

trum Avondlicht uit Herwijnen krijgen als blijk van waardering voor al hun werkzaamheden en aandacht voor de bewoners een boottocht op de Linge.

laars voor hun deelname aan de avondvierdaagse, van 18 tot en met 21 juni in Beesd. Ook bedankt Klokhuis alle organisaties die hebben meegewerkt.

gen felicitaties van burgemeester Alex van Hedel van de gemeente Neerijnen, vanwege hun 60-jarige huwelijk.

Z_diZW](+`kd_š In Woon- en Zorgcentrum Avondlicht in Herwijnen zijn negen medewerkers geslaagd voor de landelijke opleiding van EVV-er.

me[diZW](,`kd_š Op locatie Joost de Jongestraat van het Heerenlanden College hebben alle leerlingen van afdeling Basisberoeps hun diploma behaald, bij Kaderberoeps is slechts 1 leerling gezakt.

me[diZW](,`kd_š Basisschool De Vuurvlinder en Harp en Luit uit Vuren sluiten project ‘Beestenboel’ af met een show. De avond is gevuld met onder andere zingende boeren, stieren, ratten en beren.

ZedZ[hZW](-`kd_š Honderd inwoners van Herwijnen en thuiszorgcliënten van Rivas genieten van het zomerfeest voor senioren. Georganiseerd door Oranjevereniging Prinses Marijke en Rivas.

ZedZ[hZW](-`kd_š De brandweer en dierenambulance helpen een zwaan in de problemen, bij de Esdoornstraat in Leerdam. De zwaan is gewond aan zijn rechterpoot en moet uit het water worden gehaald om verzorgd te kunnen worden. FOTO: SJOERD VAN REENEN/112LEERDAM.NL

lh_`ZW](.`kd_š Peuterspeelzaal De Knuffel en bso de Koele Kikkers in Heukelum vieren Nationale Modderdag.


Woensdag 3 juli 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

23 uit het nieuws

DE WEEK IN BEELD

lh_`ZW](.`kd_š Peterson Herenmode aan de Vlietskant te Leerdam reikt de eerste prijs uit van de Koninginnedag-fotowedstrijd van Het Kontakt. Wim de Bruijne (Haaften) wint een Ledub shirt en horloge.

lh_`ZW](.`kd_š De twee kleuterklassen van cbs. Kon. Wilhelmina in Leerdam krijgen een touchscreen. De kleuters en hun juffen zijn erg enthousiast. Ouders krijgen in september informatie.

lh_`ZW](.`kd_š Twee auto’s botsen op de Graaf Reinaldweg (N830) bij Vuren, op de kruising met de Molenlaan. Eén auto belandt ondersteboven in de sloot. De inzittenden, een vrouw met twee kinderen, blijven ongedeerd, net zoals de inzittenden van de andere auto. De twee auto’s zijn na het ongeval total loss.

pWj[hZW](/`kd_š De nieuwe dansschool

pedZW])&`kd_š Marcel en Lydia Zimmer tre-

cWWdZW]'`kb_š Manege HartenHoeve uit

Dance Enn’Joy houdt de eerste dansvoorstelling voor een uitverkochte zaal. De show vertelt over een kind dat iedereen laat beseffen hoe kostbaar elke is. FOTO:dag NICO DRAAISMA

den op in de tent te Herwijnen. Ze reiken ook de kleurwedstrijd-prijzen uit aan Indy Mus (4 jaar, Herwijnen) en Bente van Zuijdam (9 jaar, Haaften).

Deil is officieel uitgeroepen tot ‘leukste manege van de provincie Gelderland’ van dit jaar. “Wij zijn trots op deze prijs”, zegt eigenaresse Christien van Harten.

cWWdZW]'`kb_š Groep 8 van OBS Willem

cWWdZW]'`kb_š De brandweerkorpsen uit

Alexander in Haaften legt met succes het examen Jeugd EHBO-A af. In het theorie- en praktijkdeel tonen de leerlingen hun geleerde vaardigheden.

Beesd, Lingewaal-Noord en Neerijnen-Oost trainen als laatste dit seizoen waterongevallen in Enspijk. Ook het duikteam doet mee. FOTO: DAVE VAN HATTEM

cWWdZW]'`kb_š A. van Arendonk, J. Overheul en J. van der Meer winnen een high tea bij Oud Vuren. Ze verzonnen de naam ‘De Vitaminemuur’ voor de fruitautomaat in Hellouw. Familie Koudijs en Erma Vlasblom winnen streekproducten.

FOTO: ROY VERMEER/112LEERDAM.NL


VOETBAL EVENT LINGEWAAL 6 juli 2013 Sportpark VV Asperen Leerdamseweg Sportpark : Open vanaf Covebo Kids & Co : Vanaf 11.00 uur -

uur

voor Kids t/m 12 jaar opgeven vanaf 10.30 uur

(panna voetbalkooi, doelschieten, blik gooien, springkussen)

LRC D1 - Lingewaal D1 Aanvang 12.30 uur RKC - Lingewaal 1 Aanvang 14.30 uur spelers van: vv Asperen - vv Vuren - vv Herovina - vv Heukelum - SVSâ&#x20AC;&#x2122;65 0OUNPFU3,$.BTDPUUF

.V[JLBMFPNMJKTUJOH Henry Wessels Drive in Show

Ricky!

Entree: â&#x201A;¬6,00 s Voorverkoop: â&#x201A;¬5,00 s Kinderen tot 12 jaar: â&#x201A;¬1,00 7PPSWFSLPPQBESFTTFO77"TQFSFO-FFSEBNTXFH"TQFSFOs)FBMUI$FOUFS%F4DIJMELBNQ1FSFOESFFGB"TQFSFOs%PSQTIVJT%F1PPSU ;XPSSFMTUSBBU)FSXJKOFOs$PPQ4VQFSNBSLU1SJOT#FSOBSETUSBBU)FVLFMVNs7BO&LFSFO,VJQFS,FSLTUSBBU-FFSEBNs %PSQTIVJT%F-JOEFOIPG4QJKLTFs,XFMEJKL4QJKLs7BO&LFSFO,VJQFS.PMFOMBBO7VSFO

7PPSBMMFFMFLUSPUFDIOJTDIFJOTUBMMBUJFT

  

   

/HXYHQVH.ZHOGLMNF9XUHQ ZZZZLOWUDFQO

-BBHMBOETFXFH,%7VSFO]UFMFGPPO]UFMFGBY]FNBJMJOGP!GPDLFSUFMFDUSPOM]JOUFSOFUXXXHMBTWF[FMOM

Covebo Sliedrecht: zakelijk én sportief Sport verbroedert, op vele vlakken. Daarbij is voetbal een prachtig podium waarbij sportieve aspiraties zakelijke doelen ontmoeten. In de eerste plaats het spel, de spanning en het succes, daarnaast als ontmoetingsplaats voor ondernemers die wekelijks hun eigen één tweetje met elkaar spelen. Dat is voetbal anno 2013, een schitterende combinatie, waar uiteraard het spel altijd de boventoon voert. Ook Covebo acteert graag op dit podium, zowel sportief als zakelijk. Vestigingsleider Vincent den Adel: â&#x20AC;&#x2DC;Als spits bij Covebo scoor ik met een goede dienstverlening. Tevreden klanten zijn mijn doel.â&#x20AC;&#x2122;

Gewoon Goed Geregeld $PWFCP4MJFESFDIUt*OEVTUSJFXFHBt)+4MJFESFDIU TMJFESFDIU!DPWFCPOMt  

DJ PRESENTATOR ENTERTAINER ORGANISATIEBUREAU 06-51178300


Woensdag 3 juli 2013

Rommelmarkt goed voor 5.800 euro ĬĭĦħīĢīš De rommelmarkt in Opijnen heeft zaterdag 22 juni netto 5.800 euro opgebracht. De organisatie bedankt alle vrijwilligers en sponsoren, waaronder Telcoma Waardenburg, Tuincentrum Mijdam, Opijnen Consultants en Autobedrijf M. de Kock.

Harp en Luit houdt grote verloting ijIJįĢīš Twee minuten gratis winkelen bij Spar Van der Beek in Vuren. Dat is de hoofdprijs van de grote verloting van muziekvereniging Harp en Luit in Vuren. De leden komen aan de deur om de loten te verkopen. Er zijn veel prijzen te winnen, zoals een cadeaubon van restaurant Oud Vuren en een kristallen glazen- en schalenset van de Kristalwinkel. De trekking vindt plaats tijdens het zomeravondconcert op vrijdag 19 juli in Vuren. De opbrengst gaat naar nieuwe muziek.

Laatste muzikale examens bij TOON ĤĬįĦīĠĥĢĪš Kunstcentrum TOON heeft de laatste muziekexamens gehouden. Er deden 150 cursisten examen. Klarinettist Maartje Spaans (c examen) en gitarist Jim Verheijde (c examen) hebben een onderscheiding gekregen, omdat ze op alle onderdelen een 9 of hoger hebben behaald. Zangeres Marleen van Aalst en violist Marjolein Bok hebben hun finale-examen afgerond met een cijferlijst die aardig dicht in de buurt kwam van ‘onderscheiding’.

Calvijnschool helpt gevangenen ĩĢĢįġĞĪš De groepen 7 en 8 van de Johannes Calvijnschool in Leerdam hebben 2.336,40 euro opgehaald voor de Gereformeerde Bijbelstichting. De kinderen hebben slaatjes, roombroodje en cupcakes gemaakt en verkocht. Daarnaast zijn lege flessen opgehaald en werden er klusjes gedaan. Dhr. De Koning van de GBS heeft het geld in ontvangst genomen. Het bedrag wordt besteed aan Bijbels en Bijbelgedeelten, die uitgedeeld worden in gevangenissen.

Nog één week HummingBirds

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

25 accent

WWW.HETKONTAKT.NL

Nog één week boekenmarkt in Leerdam ĩĢĢįġĞĪ š Met een doos vol boeken zeult Loes Horstman naar de auto van een klant die zelf ook gebukt gaat onder een stapel leesvoer. “Ik hoef niet naar de sportschool. Ik blijf zo prima in vorm.” De negende editie van de boekenmarkt is in volle gang. De populaire markt in Maranatha ging in 2005 ‘toevallig’ van start toen er na een jaarmarkt dozen vol boeken achterbleven in het gebouw. Loes Horstman besloot de boeken te verkopen voor het goede doel. Dat doel werd simpel gevonden, omdat er in die periode net een avond werd georganiseerd over aids-weeskinderen. De afgelopen periode is de boekenmarkt gegroeid. Het hele jaar is de ‘harde kern’ van pakweg tien vrijwilligers in de weer om boeken te verzamelen. “Bij verhuizingen of sterfgevallen worden woningen leeggeruimd. Met dozen tegelijk worden ze dan bij ons bezorgd.” Na een jaar hebben de vrijwilligers al gauw 20.000 boeken in voorraad. “Vorig jaar hebben we er zo’n 10.000 verkocht en hadden nog 180 dozen over.” Het aanbod is divers: kinderboeken, streekromans, thrillers, hobbyboeken en soms literatuur. “We voeren steeds nieuwe voorraad aan. Om het spannend te houden. Zo komen de mensen terug. De prijs is al die jaren hetzelfde gebleven: één boek voor 50 cent; drie voor een euro. Dat is onze kracht.” De klanten komen vooral uit Leerdam en

omgeving. “Maar we zijn bekend in heel Nederland. We kregen ooit Groningers die op doorreis waren. Ze vroegen bij de VVV wat er in Leerdam te doen was. Uiteindelijk kwamen ze ook bij ons terecht. Vorige week kwam een man uit Kampen langs. Een dag te vroeg, maar donderdags stond-ie weer op de stoep.” De belangstelling is elke dag groot. Pas rond etenstijd wordt het rustiger. Maar ook dan is het nog een komen en gaan. Twee dames zijn op weg naar huis, de armen vol boeken. Terwijl ze balanceren om hun ‘buit’ vei-

lig over te brengen, bewonderen ze elkaars aanwinsten. “Da’s een mooie, die wil ik ook lezen.” Binnen is het na een lange zoektocht eindelijk raak. “Een pareltje”, juicht een man. Iemand anders vertrekt met lege handen. “Ik spaar trilogieën. Ik moet er nog vier van een serie. Vanmiddag probeer ik het nog eens.” De opbrengst is in de loop der jaren fors gestegen. Het eerste jaar kwam er ruim 500 euro binnen; in 2012 werd alleen in juni 3.500 euro aan boeken verkocht. In totaal brachten de vrijwilligers dat jaar 7.400 euro bij elkaar.

De sterkeman wedstrijden beginnen vrijdag om 20:00 uur in de tent op het speelveld aan de Prins Willem Alexanderstraat in Buurmalsen. De sterkste mannen van de elf dorpen meten hun krachten in spelen die vragen om kracht, behendigheid en conditie. Vorig jaar is er een nieuw element toegevoegd aan de vrijdagavond: een fietswedstrijd. Hiermee kunnen extra punten worden verdiend. De deelne-

q WWW.BOEKENMARKTLEERDAM.NL

™9ZgjcdeYZWdZ`Zc^cBVgVcVi]V^hYZoZbVVcYlZZg^ckdaaZ\Vc\#

Elf dorpen gaan de strijd weer aan ğIJIJįĪĞĩİĢī š De elf dorpen van de gemeente Geldermalsen strijden vrijdagavond 12 en zaterdagmiddag 13 juli voor de 34ste keer om de overwinning van het Elfdorpenspel.

“We hebben ook steeds meer puzzels. Dat is een gat in de markt. De puzzels liggen uitgestald, zodat mensen kunnen zien dat ze compleet zijn.” De vrijwilligers hebben plezier in hun werk. “We sporen mensen aan tot lezen en met de opbrengst zorgen we voor eten, kleding en de opleiding van kinderen die het hard nodig hebben. Dit geeft meer voldoening dan ‘gewoon’ een bedrag storten.” Van 4 t/m 6 juli zijn de laatste verkoopdagen.

mers moesten zo snel mogelijk vijftien kilometer spinnen, zeg maar: van de gemeentegrens met Leerdam naar Buurmalsen. Op zaterdag start het toernooi om 9:00 uur met een kanovaarwedstrijd vanaf het parkeerterrein bij de Lingebrug. Het team dat als eerste de dorpsvlag in de speeltuin in top heeft, pakt elf extra punten voor de zaterdagmiddag mee. Vervolgens binden de zeskampploegen van de elf dorpen vanaf 13:00 uur de strijd aan in het zwembad naast de tent. Rond de klok van 17:00 uur maakt burgemeester Miranda de Vries de winnaar van 2013 en de organisator voor 2014 bekend.

Zaterdagavond is de traditionele feestavond met optredens van Total Eclipse, volkszanger Peter Beense en dj Henri. Zondag om 14:00 uur wordt het weekend afgesloten met een schots en scheef muziek/meezingfestival. Naast het eigen Buurmalsense smartlappenkoor en ’t Kapelleke treedt de Saint Anthony Pipe Band op. Parachutistencentrum Midden Nederland verzorgt met vier parachutisten de trekking van de elfdorpen loterij. Het nummer van elk vak waarin een parachutist landt is het lotnummer waar de prijs op valt.

q WWW.ELFDORPENSPEL.NL

SVR biedt betaalbaar alternatief

ĞİĭĢįĢīš Vanwege de grote belangstelling verlengt KunstFort Asperen de expositie HummingBirds. ‘HummingBirds’ zijn mechanische vogeltjes. Zij timmeren met hun snaveltjes op het meest resonante deel van 26 klokken in het fort en de vleugeltjes en oogjes, voorzien van Led-lampjes, lichten op in het duister en creëren een prachtig lichtspel. De expositie is te zien tot 8 juli.

FOTO: JAN WILLEM VERSLUIS

Amivedi Amivedi is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zorgt voor een kosteloze registratie van vermiste en gevonden huisdieren in Nederland. www.amivedi.nl

VERMIST: Chanel - 11 maanden oude poes, zwart met een witte onderkaak en bef, witte voetjes voor en laarsjes achter, wit ringetje om de staart, klein en tenger gebouwd; Iepstraat, Leerdam. Ed - 2-jarige kater, rood met een klein beetje wit rond de neus; Hoogeind, Leerdam. Monster - 4-jarige poes, zwart met wit, klein zwart puntje in het wit onder de kin. Gechipt; Meidoornlaan, Vuren

Dierenasiel

q WWW.KUNSTFORTASPEREN.NL

Inloopochtend bij Kledingshop 4 kids ğĢĢİġš Op dinsdag 9 en woensdag 10 juli houdt Kledingshop 4 kids in Beesd twee inloopochtenden van 9:00 tot 11:30 uur aan de Prins Willem Alexandersingel 58 in Beesd. De merken die Kledingshop 4 kids in huis heeft zijn onder meer Bengh, Retour, Salty Dog, Dottjes, VinRose, Lief!, Vingino, Dirkje en Blue System. De maten lopen uiteen van 50/56 tot en met 152. Tijdens de inloopochtenden zijn er grote kortignen. De kleding is ook te koop via de webshop van Kledingshop 4 kids.

q WWW.KLEDINGSHOP4KIDS.NL

Meerkerk – “Een trieste ontwikkeling”, zo omschrijft SVR voorzitter Wim van den Berg het nieuws dat steeds meer mensen door de slechte economische situatie gedwongen zijn te bezuinigen op hun vakantie. “Feitelijk is dat toch het laatste dat je mensen met een kleine beurs zou willen afpakken. Vandaar dat ik er nog maar eens op wijs dat kamperen bij de boer, waarvoor wij ons als Stichting Vrije Recreatie al 43 jaar inzetten een betaalbaar alternatief is.” Uit nieuwe cijfers van het Continu Vakantieonderzoek van NBTC-NIPO Research blijkt dat minder mensen in eigen land op vakantie zullen gaan en ook het aantal vakantiegangers naar het buitenland zal afnemen. Drie procent ofwel bijna 300000 vakantiegangers haken dit jaar af omdat ze het gewoon niet meer kunnen betalen. “Daarbij denk ik dan aan vakantieweken op de bekende grote campings waar je al gauw 30 euro per nacht of meer betaalt”, legt Van den Berg uit. “Maar op de 1200 SVR-campings in Nederland en 800 in het buitenland, die bij ons zijn aangesloten, betaal je nooit meer dan 12 tot 15 euro per overnachting. Dat is onze prijs voor een kamperend echtpaar met caravan en auto, tent of camper.”

Volgens de voorzitter was een van de belangrijkste redenen waarom 43 jaar geleden het initiatief werd genomen om kamperen bij de boer mogelijk te maken, het feit dat veel te veel Nederlanders het zich niet konden veroorloven om een of twee weken op vakantie te gaan. “Dus kwamen wij met een betaalbare mogelijkheid. Eigenlijk kun je stellen dat de geschiedenis zich herhaalt. Ook nu zijn er steeds meer mensen die blijkbaar hun enige verzetje, een week kamperen, niet meer kunnen betalen. Bij ons kan dat dus nog wel.

Shine is een Amerikaanse Stafford, geboren in januari 2011. Shine is een tikkeltje onzeker naar vreemden, maar een paar brokjes doen hem goed. Shine barst van de energie, net als elke jonge Stafford, en zoekt dus baasjes die veel met hem wil ondernemen.

Betaalbaar genieten van rust en ruimte. En voor de kinderen is het altijd weer een groot avontuur waar ze nog lang over praten.” Meer weten? Kijk op www.svr.nl

Meer informatie over Shine en andere dieren uit het asiel is te vinden op: www.dierentehuisleerdam.nl.


onroerend goed

Woensdag 3 juli 2013

Te Huur

Woningruimte

Bedrijfs ruimte 100m2 Opslag ruimte 160 m2 Tijdelijk opslag ruimte nodig 5 tot 20 m2

Centrum Leerdam

te huur

26

TE KOOP (0345) 580335

0345-618331

Tel : 0654392841

TE KOOP AANGEBODEN

Ruimtes zijn geĂŻsoleerd en evt. verwarmt Banen voor het aanklikken Vind je nieuwe job op www.hetkontakt.nl

Te koop gevraagd: Zilveren gld en rijksd van Juliana. En ook bijbeltjes met slotje - vingerhoedjes - speldjes - postzegels - oud bankpapier - oude centen van Juliana - sleutelhangers - koperen gewichtens enz. enz. tel. 0345615800

5 juli Open Huis vrijdag 0 uur van 15:00 tot 20:0

Geldermalsen Tielerweg 50

ag 6 juli Open Huis zaterd 0 uur van 11:00 tot 15:0

2ENTMEESTERS -AKELAARS4AXATIEKANTOOR

TE HUUR

Vertrouwd & vakkundig

Kantoorruimte met eigen entree 78 m2 in Leerdam â&#x201A;Ź 735,per maand exclusief G/W/L Locatie Industrieweg /

Via Makelaardij Klooster 2 4132 BG Vianen Tel.: (0347) 374277

Parmentierstraat

7"/(&--*$6. 7"45(0&%CW s s s s

"EHEERENEXPLOITATIE !AN ENVERKOOPAGRARISCH VASTGOED 4AXATIES /NTEIGENINGENSCHADEREGELINGEN

BeĂŤdigd Rentmeester, Gecertificeerd Makelaar/Taxateur Agrarisch Onroerende Zaken

Roodseweg 11 4156 AP Rumpt T: 0345-651635 M: 06-51260930 www.vangellicumvastgoed.nl

Deze markante vrijstaande en royale villa is lommerrijk gelegen aan de oostelijke rand van de bebouwde kom en te midden van agrarisch natuurlandschap op een schitterend perceel van maar liefst 2298 m² eigen grond. Bouwjaar 1995. Indeling. Begane grond: centrale hal; woonkamer (circa 44 m²); tuinkamer (circa 21 m²); woonkeuken met een royale hoekopgestelde Siematic keukeninrichting; bijkeuken; werkkamer; dubbele garage bereikbaar vanuit de woning; dubbele carport. Eerste verdieping: centrale overloop; zes slaapkamers; twee badkamers. Tweede verdieping: zolder; zevende slaapkamer. Bruto vloeroppervlak 315 m². Inhoud 950 m³. Laat u informeren, maak een afspraak voor bezichtiging of kom geheel vrijblijvend naar het Open Huis!

Vraagprijs â&#x201A;Ź 695.000,-- k.k.

viamakelaardij.nl

Gezamenlijk Woningonderhoud inkopen bij Regionale Bedrijven?

Dat kan met Woonslim!

WoonSlim ontzorgt u bij het onderhouden van uw woning Zo wordt er speciaal voor uw woning een onderhoudsplan gemaakt en worden er voor de grotere klussen collectieve inkoopacties opgeYet #aarbij staat kwaliteit hoog in het vaandel #e aangesloten partners worden middels de bedrijfscheck gecontroleerd op kwaliteit service reactiesnelheid en Yijn er

Nurste

de ee en d n a a m 3 *

gratis!

speciale prijsafspraken gemaakt ,et een 6oon2lim abonnement stimuleert u de regionale economie en heeft u het hele jaar door ĂŠĂŠn vast aanspreekpunt voor al uw denkbare klussen in en om de woning Wilt u meer informatie of bent u benieuwd wat WoonSlim nog meer voor u doet? Kijk dan op www.woonslim.nu

Sluit u aan op www.woonslim.nu en ervaar de kwaliteit het gemak en het inkoopvoordeel

www.woonslim.nu

#e collectieve oplossing voor behoud en onderhoud van uw woning -u de eerste maanden gratis daarna Ĺľ  per maand -a een jaar maandelijks opYegbaar

6oonslim is een dochteronderneming van

Van Ekeren

Hypotheken en Verzekeringen

Blijf als eerste op de hoogte via ons Facebook kanaal

/WoonSlim Ĺ&#x17E; 6ij Yijn ook telefonisch bereikbaar T 0183 - 820 304

WWW.REGIO-VOETBAL.NL

POWERED BY HET KONTAKT EDITIES


LdZchYV\(_ja^'%&(

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

27 vrije tijd

WWW.HETKONTAKT.NL

HERWIJNEN, ZATERDAG 6 JULI Educatie

Herwijnens fort opent nieuwe zalen in GeoExperience

GeoFort oefent dijkdoorbraak Twaalf kinderen en twaalf burgemeesters krijgen 6 juli op GeoFort een dijkdoorbraak voor hun kiezen. Welk team verzorgt het beste crisismanagement? ĥĢįĴĦħīĢīš De gele hesjes en werkhelmen hangen al klaar in één van de GeoExperience zalen in het 130 jaar oude fort. In de hoek staat een groot touchscreen waarop ‘Eagle’-software draait: een professioneel pakket dat bij een dijkdoorbraak precies laat zien welke gebieden onder water lopen, berekent hoeveel mensen daar wonen en helpt bij het kiezen van vluchtwegen en opvanglocaties. De twaalf burgemeesters, waaronder de burgemeesters van Lingewaal en Neerijnen, zullen net als het team met kinderen uit de twaalf provincies van Nederland met behulp van digitale middelen het risico van de dijkdoorbraak in kaart brengen, snel (digitaal) handelen en efficiënt communiceren. Het team dat dit het beste toepast en hiermee een watersnoodramp voorkomt, wint. Een van de nieuwe elementen van GeoFort sluit perfect aan bij deze watersnoodoefening. In de gracht drijft sinds deze week namelijk een eiland, met daarop de kaart van Nederland in de schaal 1:25.000. Bezoekers kunnen naar dit eiland varen, over Nederland heen lopen en zien welke delen er onder water zouden staan als Nederland geen duinen en dijken zou hebben.

Eenmaal aan wal kunnen ze straks met een knikker aangeven in welk deel ze wonen. “Dit eiland is voor ons een icoon dat vanuit de lucht zichbaar is”, vertelt Willemijn Simon van Leeuwen. De landkaart op het eiland maakt de dreiging van overstroming voor kinderen heel zichtbaar. Dat dit nodig is, blijkt wel uit het promotie-onderzoek van Adwin Bosschaart. “De meeste leerlingen weten wel dat er in Nederland overstromingen kunnen voorkomen, maar betrekken het niet op zichzelf. Ze wanen zich als het ware onkwetsbaar. Als je bedenkt dat ze nog nooit een overstroming hebben meegemaakt is dat natuurlijk niet zo gek, maar daarin schuilt wel een gevaar”, is zijn ervaring. De ‘serious game’ van 6 juli past perfect bij GeoFort. Het fort wil namelijk de showcase van het rivierengebied zijn op het gebied van watermanagement. Professionals uit het hele land komen naar het fort om kennis te maken met nieuwe technieken en hiermee te oefenen. Zo is onlangs de brandweer voor een oefening bij het fort geweest. De afgelopen jaren is het fort omgebouwd tot een themapark waar alles

GeoFort blijft uitbreiden =:GL>?C:C™7Vgi7Zcc^hZcL^aaZb^_cH^bdckVcAZZjlZc]ZWWZcYZdcil^``Za^c\

kVc<Zd;dgiVai^_YVahZZcheZa\Zo^Zc#=dZlZa]Zi[dgicjZZc_VVgdeZc^hZchiZZYh bZZgWZodZ`ZghigZ`i!^hYZgamecd\aVc\c^Zi`aVVg#9ZilZZ^c^i^Vi^Z[cZbZgh]d" eZc^cYZidZ`dbhiVaaZoZhi^ZcoVaZckVc]Zi[dgiiZ`jccZc\ZWgj^`ZckddgYZ heVccZcYZ <Zd:meZg^ZcXZ# De ]Zi iZggZ^c kZgg^_hi YVc ZZc c^Zjl XZcigjb kddg kZg\VYZg^c\Zc Zc Xdc\gZhhZc# Cj k^cYZc YZoZ eaVVih de YZ WdkZcZiV\Z kVc ]Zi [dgi!iZgl^_aYZWZcZYZcZiV\Z]ZiYdbZ^ckVcYZ<Zd:meZg^ZcXZ^h# CVVhi bd\Za^_`]ZYZc kddg kZg\VYZg^c\Zc Zc W^_ZZc`dbhiZc W^ZYi ]Zi [dgi dd` `^cYZg[ZZhi_Zh!iZgl^_alVcYZaVVghZc[^ZihZgh^c]Zi(9XV[‚i^_YZchYZdeZc^c\hi^_" YZckVc]Zi[dgi`jccZcVVclVV^Zckddg`d[[^Z!i]ZZ!ajcX]ZcY^cZg#:cigZZidi]Zi [dgiZ^aVcY Zc kaZZgbj^hheZZaij^c ^h \gVi^h! ZcigZZ kddg YZ <Zd:meZg^ZcXZ Zc ]Zi ^ciZaa^\ZciZYdda]d[WZYgVV\i,!*%Zjgd#BZZg^c[dgbVi^Z/lll#\Zd[dgi#ca#

™L^aaZb^_cH^bdckVcAZZjlZckddg]Zic^ZjlZZ^aVcYbZiYZaVcY`VVgikVcCZYZgaVcY#

in het teken staat van geo, cartografie en navigatie. Jong en oud stapt binnen in de wereld van de aardrijkskunde. Dat klinkt saai, maar is het niet. GeoFort maakt het zelfs spannend. Neem de zaal over aardbevingen. Aan de wanden hangen panelen met informatie, maar in het midden staat een grote aardbevingstafel. Met blokjes hout kunnen bezoekers hier een toren bouwen. Iedere drie minuten schudt de tafel, als getroffen door een aardbeving. Welke gebouwen blijven er staan? In een andere zaal stapt de bezoeker in de wereld van de luchtfotografie. Je neemt plaats in een vliegtuig en spoort via een scherm hennepplantages, illegale bouwwerken en defecte verwarmingselementen van spoorwissels op.

over GeoFort ™ 9Zdcil^``Za^c\kVc<Zd;dgi ]ZZ[i,_VVg^cWZhaV\\ZcdbZc ™ =Zi[dgi^h^cYZodbZgkVc'%&' \ZdeZcY ™ DeYgj``ZYV\ZclZZ`ZcYZc igZ`i]Zi[dgiijhhZcYZ'%%Zc )%%WZodZ`Zgh ™ 9^i_VVgWZodZ`Zc(#%%%hX]dda" `^cYZgZc]Zi[dgi#

Beeldend is de wijze waarop GeoFort uitlegt hoe cartografie werkt en hoe iedere platte projectie van de wereldbol een vertekening geeft. Bezoekers nemen plaats in een scan, die een afbeelding van het hoofd maakt. Vervolgens kan met een touchscreen de pro-

FOTO: MARIJKE VERHOEF

jectie van het hoofd via de diverse cartografische methodes bekeken worden. Geen één klopt volledig met de 3D werkelijkheid. Er is altijd vervorming. Wie de zalen van het fort verlaat, kan buiten op speurtocht met een geocache of zich laten desoriënteren in de koude, vochtige desoriëntatietunnel. Hier ervaar je de navigatieverschillen tussen mens en dier. Waarna je in het grote doolhof buiten kunt navigeren als de zalm: op basis van geur. Wat ook kan: je uitleven als een vleermuis in de grote vleermuisspeeltuin. Of gewoon genieten van het prachtige historische bouwwerk en het adembenemende panorama vanaf de fortwal. Marijke Verhoef

Scholieren sporten bij Fort Asperen

Jeu de Boules in Rhenoy

Herdersfeest in Muziekwerkplaats

ĞİĭĢįĢī š Tweehonderd leerlingen van acht basisscholen uit de gemeente Lingewaal doen op 1 en 8 juli mee aan de Fortgames bij KunstFort Asperen.

įĥĢīĬĶš Nu er prachtige jeu de boules banen liggen in Rhenoy, is het plan ontstaan deze zomer om de twee weken een jeu de boulesavond te organiseren. Onder het genot van koffie/ thee of fris/bier/wijntje hopen de liefhebbers te genieten van mooie avonden rond de banen. Geplande data: 5 juli, 19 juli, 3 augustus, 17 augustus, 31 augustus en 14 en 28 september. De avonden beginnen om 19:00. Doel is het spel te leren kennen en eventueel later competitie te gaan spelen.

ĩĢĢįġĞĪš De Muziekwerkplaats in Leerdam bestaat vijftien jaar en viert dit met een groot herdersfeest op zaterdag 6 juli. De Muziekwerkplaats heeft voor dit thema gekozen omdat het idyllisch herdersleven (de pastorale) sinds de middeleeuwen een inspiratiebron is voor componisten, dichters, schrijvers en schilders. Het herdersleven vat alles samen waar de Muziekwerkplaats voor staat: weg uit de hectiek, muziekles voor jong en oud, ervaren of beginner, en ook voor mensen met een beperking. Tijdens het herdersfeest spelen leerlingen van De Muziekwerkplaats en muzikanten van buiten vanaf 10:30 uur aan de Diefdijk 19 muziek over herders, schapen en het verwerken van de wol. Tijdens de concerten kunnen mensen breien, spinnen of vilten. Er zijn mensen aanwezig om technieken te demonstreren en te helpen. Er is ook een minimarkt met wolpakketten en om 16:30 uur speelt een samenspeelorkest waaraan iedereen mee kan doen. Entree: gratis. Meer info: Marian Verdonk (0345-511586).

Het evenement is een samenwerking tussen het Fort, die het educatieve programma verzorgt en de Gelderse

Sport Federatie die het sportieve deel verzorgt. Fort Asperen heeft voor schoolklassen een spannend en leerzaam spel over de cultuurhistorische achtergrond van dit monument en zijn geschiedenis samengesteld. Kinderen van groep 5 tot en met 8 leren hier spelenderwijs

zelfstandig in kleine groepjes alles over de nieuwe Hollandse Waterlinie en de rol van fort Asperen daarin. Het accent ligt daarbij op het leven in het fort. De leerlingen zijn afkomstig van de basisscholen de Spiegelhof, de School met de Bijbel, de Rietput, de Wegwijzer, de Hoeksteen, de Open Poort, de Zandheuvel, de Vuurvlinder en het Kompas. Het sportieve programma wordt verzorgd door de Gelderse Sport Federatie en zal in het teken staan doelgericht werken, inventief denken, plezier en beleving. Sportieve elementen zijn onder andere de klimtoren, handboogschieten en vaardigheidsspellen.

™@^cYZgZc`a^bbZccVVgYZideW^_]Zi[dgi#

FOTO: MARIJKE VERHOEF

Fort Asperen dat deel uitmaakt van de Nieuwe Hollandse Waterlinie is een locatie waar kinderen de geschiedenis volop kunnen beleven. Ze ervaren de eeuwenoude geschiedenis van Nederland in een prachtig landschap. De Fortgames worden mede mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland, de vrijwilligers van Fort Asperen, RIevents en de Gelderse Sport Federatie.

Cursisten Henk Looij exposeren ĩĢĢįġĞĪš In de bibliotheek van Leerdam richten cursisten van fotograaf Henk Looij vanaf vrijdagavond 5 juli een kleine fototentoonstelling in. Na eerst de nodige basisvaardigheden te hebben opgedaan, lag er de uitdaging om met elkaar een tentoonstelling samen te stellen rondom het thema ‘Creatief met Tulpen’. Volgens docent Looij is dit een prima manier om het geleerde in de praktijk te brengen. De foto’s zijn tot en met 31 augustus te bewonderen in de bibliotheek.

q WWW.MUZIEKWERKPLAATSDEDOORBRAAK. NL


Vacatures

Woensdag 3 juli 2013

Aannemersbedrijf Damsteegt b.v. is een grond-, weg- en waterbouwbedrijf met ca. 50 medewerkers dat zich voornamelijk toelegt op bruggenbouw, oeverbescherming, hout- en betonconstructies, vlonders, steigers, slijtlagen en inspecties. Dit doen wij voor uiteenlopende opdrachtgevers, waaronder gemeenten, aannemers, recreatie- en waterschappen, semi-overheidsinstellingen en particulieren.

Samen verder en trouwplannen

28

Partycentrum Het Dak zoekt: Een NLS\PKLUSPJO[[LJOUPJ\Z op oproep basis. Een computer liefhebber op oproep basis die ons helpt met allerlei mogelijke problemen van ons mini netwerk en diverse programmaâ&#x20AC;&#x2122;s Tel.nr. 0345-613626 dagelijks na 13.30 uur vragen naar Harm Wolthuis

In verband met toename van de werkzaamheden hebben wij de volgende vacature:

&DOFXODWRU*:: Werkomschrijving: A 79:,33,5<(5269:78019),8,2,505.,5)055,5+,+((8<668.,9:,3+,:01+93040,: A(2,5<(5*(3*;3(:0,9,54,,8405+,8),.86:05.,5 A(5<8(.,5<(56--,8:,9)013,<,8(5*0,89,565+,8((55,4,89 A,668+,3,5<(57801@,5,56--,8:,9 A(2,5<(565+,8(5+,8,=,8273(55,5:)<((5),9:,+05.,5 A <,83,.*644;50*(:0,4,:=,82<668),8,0+,87861,*:3,0+,8

Een gevarieerde collectie trouwkaarten hebben wij in huis jullie zijn van harte welkom.

;PLUK^LN Hŕ Ž,.3LLYKHT ;LSUYUH\\Y PUMV'OL[KHRUSŕ Ž^^^OL[KHRUS

De Groot Drukkerij bv Zuidzijde 131 2977 XE Goudriaan Tel. 0183-583311 POWERED BY HET KONTAKT EDITIES

Vereisten: A#"#"0<0,3,#,*/50,2 A8<(805.05,,59668:.,3012,-;5*:0, A8<(805.4,:!&9?9:,4(:0,2 A 7+,/66.:,<(5+,3((:9:,65:=022,305.,567/,:.,)0,+<(5&& A6,+,*644;50*(:0,<,<((8+0./,+,5 A3,>0),3,059:,3305. A8<(805.4,:$% ,90.5659:8;*:((5),9:,+05.,54,: %,5&&*(3*;3(:0,96-:=(8,"0<0,309,,578C

â&#x20AC;&#x153;Ik wilde werken bij een groot bedrijf met een informele sfeer.â&#x20AC;?

â&#x20AC;&#x153;Bij Mourik vond ik het allebei.â&#x20AC;?

Heb je interesse stuur dan je brief of e-mail naar: (55,4,89),+801- (49:,,.: % (@,3+012 

 ' ,,82,82 6-05-6+(49:,,.:=(:,8=,82,553

telefoon 0183 - 359027

Mourik zoekt een Wil jij een flitsende baan bij Hearsolutions B.V? Wordt dan Junior-Installateur

M/V (38 uur per week)

HearSolutions richt zich op advies, techniek, begeleiding en levering van additionele audiologische hulpmiddelen voor mensen met een gehoorbeperking. Uniek aan HearSolutions is de samenwerking met verschillende grote zorgverzekeraars. Hearsolutions B.V. is een dochteronderneming van Hoorexpert B.V Hearsolutions biedt mensen met een gehoorbeperking producten als; ŕ Ž>LRLU^HHYZJO\^PUNZZ`Z[LTLU ŕ Ž;LSLMVUPL ŕ Ž;= /PMPZ`Z[LTLU ŕ Ž:VSVH\KPVJVTT\UPJH[PLHWWHYH[\\Y Wij zijn op zoek naar een man of vrouw van 18 tot 22 jaar oud, met aantoonbare affiniteit met elektrotechniek (een elektrotechnische opleiding is een pre). Aangezien wij veel werken met ouderen, zoeken we een geduldig persoon die de Nederlandse taal goed beheerst in woord en geschrift. Een groot deel van het dienstverband zal bestaan uit installatiewerkzaamheden door heel Nederland; verantwoordelijk en zelfstandig kunnen werken, maar ook samenwerken in een team is belangrijk. Een rijbewijs B is noodzakelijk voor het uitvoeren van de functie.

meewerkend voorman verspaning in Groot-Ammers

Groots werk, grote mogelijkheden. Mourik is een internationaal concern met 2.000 medewerkers in de sectoren infrastructuur, (petro)chemie, bouw, energie en milieu. Onze werkmaatschappij Mourik Techniek, gevestigd in Groot-Ammers, houdt zich bezig met ontwerp, constructie en onderhoud van materieel, apparatuur en staalconstructies. Mourik Techniek heeft een sleutelrol in de ontwikkeling van equipement en het ondersteunen van alle Mourik werkmaatschappijen, maar richt zich in toenemende mate op een externe klantenkring. Wij zoeken per direct voor de verspanende afdeling een meewerkend voorman. Je functie Onze verspanende afdeling voert met name draai- en freeswerk uit. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het vervaardigen van materialen voor onderhoud bij de machine- en apparatenbouw. Je proďŹ el = (&+1,6&+(23/(,',1*%,-9225.(85231,9($8 =1.(/(-$5(1(59$5,1* =(11,69$1((1%(:(5.,1*6&(17580 =(,',1**(9(1'(&$3$&,7(,7(1 =17+286,$67(,1129$7,(9((123/266,1*6*(5,&+7(,167(//,1*

Wij bieden een uitdagende functie in een jong en enthousiast team. Binnen ons bedrijf zijn er voldoende mogelijkheden om te groeien. Voor het uit oefenen van de functie, wordt een bedrijfsauto ter beschikking gesteld. Het salaris is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring, waarbij het wettelijk minimum loon als uitgangspunt dient.

Ons aanbod Wij bieden je werk met hoogwaardig technisch equipement in een sociale en collegiale omgeving, goed salaris en uitgebreide opleidings- en doorgroeimogelijkheden.

Secondaire arbeidsvoorwaarden zijn: ŕ ŽLTHHUKLUWYP]tNLIY\PR]HUKLILKYPQMZH\[V

Wil je werken bij een solide familiebedrijf waar je inzet wordt gewaardeerd? ((0'$192250((5,1)250$7,(7,-'(16.$1722585(1&217$&7230(7$512/' Speekenbrink, afdeling personeelszaken, 0184-66 73 25 of 06-11 36 58 15.

Herken je jezelf in bovenstaand profiel? Stuur dan je schriftelijke reactie, voorzien van CV naar: Dhr J. Verhoef, Hearsolutions B.V., Gildenstraat 30, 4143 HS Leerdam, of per mail naar Jeroen@Hearsolutions.nl.

7885-(62//,&,7$7,(9225<,(19$1&91$$5285,. (&+1,(.! afdeling personeelszaken, Postbus 2, 2964 ZG Groot-Ammers. Of kijk op: www.werkenbijmourik.com.

Voor meer informatie over ons bedrijf verwijzen wij je graag naar onze website www.hearsolutions.nl . Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen via 0345-632920 of Jeroen@Hearsolutions.nl. Een overhandiging van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) maakt in een later stadium deel uit van de procedure.

Sterk in ontwikkeling


Woensdag 3 juli 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

29 vrije tijd

WWW.HETKONTAKT.NL

zaterdag

zondag

6 juli

6 juli

7 juli

Jeugd leeft zich uit met zeskamp

IVN houdt excursie door rivierenland

Fotograferen bij KunstFort

Meer dan honderd kinderen doen mee met de straat- en buurtzeskamp, georganiseerd door Stichting Jeugd Actief de SAVEL. Het wordt een ouderwets gezellige zeskamp met gave en afwisselende spellen en een knallend eindspel. Meedoen is niet meer mogelijk, maar kijken is ook leuk. Er is tevens een springkussen en een voetbalveldje voor de jonge toeschouwers. Locatie: Leerdam Sport.

IVN West-Betuwe start om 9:00 uur bus/wandelexcursies in het rivierenlandschap. Het thema is de zichtbare veranderingen in het landschap vanaf de ijstijden tot heden. De bus gaat vanaf Neerijnen via de Grebbeberg, de stuwwal bij Rhenen en natuurgebied de Blauwe Kamer, terug via Erichem. Aanmelden uiterlijk 4 juli bij Kinie Lont (pwg@ivnwestbetuwe.nl o 06-29225088). www.ivn.nl/west-betuwe.

Onder leiding van een gids en fotograaf ontdekken mensen vanaf 14:00 uur de wonderschone plekjes van het ruim 160 jaar oude KunstFort Asperen en de omgeving. Deelnemers nemen hun eigen camera of telefoon mee om de mooiste foto’s te maken. Tijdens de wandeling krijgen ze handige creatieve en technische fotografietips. Deelname is gratis, entree fort 4 euro. Reserveer via info@kunstfortasperen.nl.

WOENSDAG 3 JULI

DONDERDAG 4 JULI

Krakelingenverkoop hele dag, Schoonrewoerd. De hervormde gemeente in Schoonrewoerd komt langs de deuren met de echte Heukelumse krakelingen. De opbrengst gaat naar de GZB en in het bijzonder het project ‘Deelgenoten’. Met dit project is de kerk in Schoonrewoerd verbonden aan de familie Haasnoot die in Zuid-Soedan evangelisatiewerk verricht. Ook op 4 juli.

Diner voor 55-plussers 11:00-14:00, Tuil, dorpshuis. Diner voor 55-plussers uit de gemeente Neerijnen bij Restaurette Kom d’rín. Om 12:00 begint het diner. Prijs: 10,00 euro. Opgeven kan tot maandag 1 juli, bij R. van Willigen (0418-591957).

Open dag bij islamitische basisschool 13:00, Leerdam, El Boukhari, Populierstraat 2. De islamitische basisschool El Boukhari houdt een open dag. Ouders die meer willen weten van het Islamitisch onderwijs, kunnen een les bijwonen. Ook is een rondleiding door de school mogelijk. Meer informatie: 0345-632316. Meet & Greet met Fred Diks 15:15-16:00, Geldermalsen, Herman Kuijkstraat 19. Kinderboekenschrijver Fred Diks komt langs bij Bibliotheek Geldermalsen.

Rondleiding Land en Beeld 14:30-16:30, Asperen, beeldentuin Land en Beeld, Oude Zuiderlingedijk 12. Rondleiding met tuinfilosoof, ontwerper en inspirator Michel Lafaille door de beeldentuin. Entree: 12,50 euro. Aanmelden: info@landenbeeld.nl. Orchideeën excursie 18:30, Flevopolder. De Natuur-en Vogelwacht de Vijfheerenlanden houdt een orchideeën excursie bij de Stichtse brug( 27 brug naar Flevopolder). Vertrek: 18.30 uur. Meer informatie: gids Jules Klees (0347-351499). VRIJDAG 5 JULI

Oud papier 8:30, Leerdam Noord en

Plan Ter Leede. Het Stedelijk Leerdams Mannenkoor haalt oud papier op in de wijken Plan Ter Leede en Noord. Vince Vega 20:00, Geldermalsen, Le Mélangeur, Marktplein 16. De coverband Vince Vega treedt op bij Cultureel Café Geldermalsen. ZATERDAG 6 JULI

Rommelmarkt 9:00-14:00, Zijderveld, Dorpsweg 8.

Veteranencafé 14:00-16:00, Gorinchem, Hotel Gorinchem, Van Hogendorpweg 8-10. Bijeenkomst voor veteranen. Jonge musici in concert 16:00, Oosterwijk, verenigingsgebouw Zangershof, Kerkelaantje. Dwarsfluitleerlingen van Marilou Krouwel treden op, evenals het Leerdams Kinderkoor. Entree: gratis. Meer informatie: m. krouwel@casema.nl.

Pauluskidzz 10:30-11:15, Leerdam, Pauluskerk. Kinderen van 4 tot 12 jaar zijn welkom op de Pauluskidzz Kinderclub. De kerk is ook open voor volwassenen die een kopje koffie of thee willen drinken.

Beach-soccertoernooi 18:00-22:00, Haaften, Hertog Karelweg. Stichting FriendsForFun houdt het Haaftens Beach-soccertoernooi voor alle verenigingen en vriendenteams van Gemeente Neerijnen en omstreken, inclusief afterparty. www.friendsforfun.eu

Eendenkooi-excursie 14:00-16:00, Waardenburg, Eendenkooi, Broekgraaf 1. Staatsbosbeheer houdt een Eendenkooi-excursie onder begeleiding van een natuurgids. Kosten: 7,50 euro voor volwassenen, 5,00 euro voor kinderen. Aanmelden: Saskia Linssen (s.linssen@staatsbosbeheer.nl).

Slotconcert Concordia 19:00-20:00, Beesd, Klokhuis, Cingelplein. De Blazersklassen 2012-2013, LoCo en de harmonie Concordia geven een slotconcert. Alle leerlingen laten horen wat zij op muzikaal gebied hebben geleerd. Aansluitend is ervoor de leerlingen een slotactiviteit op Marienwaerdt.

ZONDAG 7 JULI

Nachtvlinder excursie 7:45, Vianen, parkeerplaats bij sporthal Helsdingen. De Natuur-en Vogelwacht houdt een nachtvlinder excursie bij Hoog Baarlo. Gids: Anko de Graaf. Meer informatie: Bart de Groot (0345615991). Evangelisatiedienst Oosterwijk 9:30, Oosterwijk, Hervormde Gemeente. De Hervormde Gemeente van Oosterwijk houdt een evangelisatiedienst, met als thema ‘Wie volgt…?!’. Voorganger: ds. H.I. Methorst. Salem 9:30, Lingewaal fm. Uitzending van de kerkdienst van de Hervormde Gemeente uit Vuren. Overstag 10:00, Radio Overstag. Uitzending van de kerkdienst van de Hervormde gemeente Haaften. Oude Toren is open 12:00-17:00, Varik, Oude Toren. Bij goed weer is de Oude Toren open. De gidsen

uitgaan

zaterdag

vertellen over de geschiedenis van de toren en de begraafplaats. En bovenop wacht een fenomenaal uitzicht over het rivierengebied. Entree: 1,50 euro. www.oudetorenvarik.nl

16. Iedereen die te maken (gehad) heeft met kanker is welkom. Toegang is gratis. www.inloophuisgeldermalsen.nl

MAANDAG 8 JULI

Wandelen met senioren 10:00-13:00, Leerdam, Karwei. Wandeling van circa 10 kilometer voor senioren en andere wandelaars vanaf het parkeerterrein van Karwei leerdam. Entree: gratis, consumpties zijn voor eigen rekening. Meer informatie: Ineke Blom (06-43915192).

BOP 10:15-11:45, Asperen, dorpshuis EMM, Van Langerakstraat 6. Bij de Buurt Ontmoetings Plek (BOP) geeft mevrouw J. Damhuis van de gemeente Lingewaal voorlichting en ze doet klachtenafhandeling over de regiotaxi. Mensen zijn ook welkom om koffie te drinken of een spelletje te spelen. Concert Concordia 19:30, Beesd, plein voor Klokhuis, Cingelplein. Concordia geeft een buitenconcert. Jong en oud is welkom om te komen luisteren. Bij slecht weer is het concert in Klokhuis. DINSDAG 9 JULI

Inloophuis Geldermalsen 10:00-12:00, Geldermalsen, Le Mélangeur, Marktplein

WOENSDAG 10 JULI

Cultuurfestival 12:00, Beesd, Klokhuis, Cingelplein. De blazersklassen verzorgen een optreden tijdens het cultuurfestival dat in het kader van de brede school wordt georganiseerd. Wandeling langs Waardenburg en Neerijnen 19:00-21:00, Neerijnen, Stroomhuis, Van Pallandtweg 1. Geldersch Landschap & Kasteelen houdt een wandeling met de boswachter langs Waardenburg en Neerijnen. Reserveren niet nodig. Meer info: Jan Taat (0683086024) of www.glk.nl.

09.30 uur ds. P. Schelling, 16.30 uur leesdienst. Herv. Gem. Grote Kerk 09.30 uur ds. ACQUOY M.B. Heijting, 17.00 uur ds. A. Herv. Gem. 09.30 uur drs. Bor. Visser. Herv. Gem. Pauluskerk 10.00 uur ds. J.A.W. Verhoeven, HERWIJNEN ASPEREN Doopdienst, 18.30 uur geen Geref. Kerk 09.30 uur Bettelies Geref. Kerk 09.30 uur ds. G.J. Westerbeek, 18.30 uur Vesper. Mink, Kinderdienst, 18.30 uur dienst. Levend Woord Gem. Herv. Gem. 09.30 uur ds. M.M. ds. G.J. Mink. Herv. Gem. 09.30 (Gebouw Maranatha, J.A. van Campen, 18.30 uur ds. T.J. uur ds. J. Broekman, 18.30 uur Burgersstr. 1) 10.00 uur pastor J. Sihasale (Bed. H.A.). ds. R.R. Eijsinga. Korten. Ned. Geref. Kerk (Hoogstraat) 10.00 uur ds. J. v.’t Hof, Viering HEUKELUM BEESD H.A., 18.30 uur ds. Wieb Dijks`t Veld Beesd/Acquoy 10.00 uur Herv. Gem. 10.00 uur ds. G.T. terhuis, Viering H.A.. VerpleegMolenaar, 18.30 uur ds. R.A. ds. D. Heikoop. huis Lingesteijn 10.30 uur dhr. Wouda. A. van Steenis. ENSPIJK KEDICHEM Herv. Gem. 10.00 uur ds. A. LEERDAM-OOSTERWIJK Herv. Gem. 10.00 uur ds. T.R. Baars. Hersteld Hervormde Gemeente Noorman. (in Luterse kerk) 09.30 uur ds. EST G. Hendriks, 18.45 uur ds. W.J. LEERBROEK Herv. Gem. 10.00 uur kand. v.d. Brink. Herst. Herv. Gem. 09.30 en K.H. Bogerd. 18.30 uur ds. R.W. Mulder. NIEUWLAND GELDERMALSEN Herv. Gem. 09.30 uur ds. LEERDAM Vrije Evang. Gem. de Ark C.H. Bijl, 18.30 uur ds. H.I. (MBO Helicon) 10.00 uur C.H. Chr. Geref. Kerk 10.00 en 18.00 Methorst. uur ds. A.K. Wallet. ChristenZondag. gem. De Tabernakel 10.00 uur OOSTERWIJK Paul & Marga de Jong. Evang. HAAFTEN Herv. Gem. PKN 09.30 uur ds. Lutherse Gem. 17.00 uur mw. Evang. Gem. Haaften e.o. H.I. Methorst, 18.30 uur kand. G.A. Voerman. Geref. Gem. (Dorpshuis, Dorpshuisstraat 2) J. Hogenhout. Adullamkerk 10.00 uur ds. 10.00 uur Elbert Stigter. M.J. van Gelder, 15.00 uur ds. OPIJNEN F. Mulder. 19.30 uur ds. W. HEI- EN BOEICOP Herv. Gem. 09.30 uur ds. F.W. Visscher (woensdag 10 juli). Herv. Gem. 09.30 uur ds. E. van IJsseldijk, Viering H.A.. Geref. Gem. in Ned. 09.30 en van Wijk, 18.30 uur ds. T. de 18.30 uur leesdienst. Geref. Ridder. RHENOY Kerk Vrijgem. De Hoeksteen zondag 7 juli

HELLOUW Herv. Gem. 09.30 uur kand. J. Hoogenhout, 18.30 uur kand. A.C. Baan.

Prot. Gem. 10.00 uur dhr. P. v.d. Geref. Kerk 10.00 uur dr. A.F. Stoel. Troost. Herv. Gem. 09.30 uur ds. P.R. van Ankeren. SCHOONREWOERD Geref. Kerk 10.00 uur kand. WAARDENBURG mw. A. Roding-Schilt, 18.30 Herst. Herv. Gem. (Kerkuur ds. J.M. van de Plaat. Herst. straat 17a) 09.30 uur ds. M. Herv. Kerk 19.30 uur ds. W. v. Sligtenhorst, 14.30 uur ds. Pieters (donderdag 4 juli). N.A. Donselaar. Herv. Gem. 09.30 uur ds. C. Oorschot, Waardenburg-Neerijnen PKN 18.30 uur ds. G.J. van Aspreren. 10.00 uur ds. K.E. Schonewille, Herv. Gem. 09.30 uur ds. R.R. 18.30 uur ds. J.H. Gijsbertsen. Eisinga, 18.30 uur kand. J.A. de Kruijf. ZIJDERVELD Herv. Gem. 09.30 uur ds. D. SPIJK Verkuil, 18.30 uur ds. W.F. Herst. Herv. Gem. 10.00 uur ds. Jochemsen. A.P. Muilwijk, (in HHK BovenHardinxveld), 15.00 uur ds. M.W. Muilwijk, (in HHK Boven- Medische diensten Hardinxveld) (zaterdag 6 juli). 09.30 uur kand. G.K. TerreeTANDARTSEN horst, 14.30 uur ds. J. Joppe. Waarneemgroep Asperen Beesd - Buren - Culemborg TRICHT Everdingen - Geldermalsen St. Herv.-Geref. Evangelisatie Heukelum - Leerdam - LexTricht 14.30 uur ds. E. van mond - Tricht – Vianen: 6 en 7 Rooijen. juli: Tandartsenpraktijk: G.J. van Os, Goilberdingerstraat 30, TUIL Culemborg, tel. 0345-512230. Ned. Herv. Gem. 11.00 uur ds. De behandeltijden zijn zaterF.W. van IJsseldijk (Voorber. dag en zondag om 12.00 en H.A.). 19.00 uur, aanwezig zijn in de betrokken praktijk. VARIK R.K. Kerk 11.00 uur G. Zweers, HUISARTSEN Suitbertusdag. Asperen - Herwijnen - Heukelum - Kedichem - Leerbroek Leerdam - Oosterwijk - SchoonVUREN

meer service online op www.hetkontakt.nl

rewoerd - Spijk - Vuren: de dienstdoende huisarts is van ma. t/m vr. van 17.00 tot 8.00 uur en vr. van 17.00 tot ma. 08.00 uur bereikbaar via de Centrale Huisartsenpost in Gorinchem: tel. 0183-646410. Op woensdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur geldt een aparte regeling en via het tel.nr. van uw eigen huisarts hoort u wie er dienst heeft. De Centrale Huisartsenpost Gorinchem verzorgt de spoedeisende huisartsenzorg tijdens de avonden, nachten, weekenden en tijdens erkende feestdagen in onder andere de gemeenten, Leerdam, Lingewaal en Zederik. De Centrale Huisartsenpost Gorinchem wil zoveel mogelijk mensen helpen en klaarstaan voor acute situaties. Daarom moet er goed gepland worden en werkt de huisartsenpost op afspraak. Kom dus nooit onaangekondigd, maar bel altijd eerst. Zie ook: www.chpgorinchem.nl Beesd - Deil - Haaften - Waardenburg - Ophemert - Opijnen: de dokterspost Tiel is te bereiken onder tel.nr.: 09007060504. Zie ook: www.haptiel.nl

service

Kerkdiensten


Vacatures

Woensdag 3 juli 2013

30

Verloven Building & Exhibition Construction Worldwide

VSP is marktleider in de markt voor verander,- en borduurwerkzaamheden in de bedrijfs,- en kledingbranche. VSP heeft een drietal ateliers waar door deskundige coupeuses, voor detaillist en grootwinkelbedrijf, reparaties en veranderingen worden verricht aan kleding. Daarnaast wordt in het eigen borduuratelier kleding voorzien van bedrijfslogo en/of naam. Kijk voor meer informatie op www.vanschoot.nl.

Van de Sandt Construction BV is een moderne, gespecialiseerde onderneming, die hoog gekwalificeerde constructies ontwikkelt, produceert en monteert voor zowel de bouwnijverheid, industrie, infra, internationale tentoonstellingsbranche, evenementen en presentaties.

PARTTIME (+/-20 UUR) COUPEUSE GEZOCHT

Functieomschrijving: - Het maken van overzichtstekeningen, detaillering en werktekeningen (Autocad en Advanced Steel); - Zorgen voor de juiste materiaalkeuze en deze in de tekeningen verwerken; - Overleggen met opdrachtgevers (internationaal) en werkvoorbereiding/productie;

WIE ZIJN WIJ Van Schoot Pompcentrum (VSP) is op zoek naar een parttime coupeuse welke op locatie van onze klant â&#x20AC;&#x153;Only for menâ&#x20AC;? te Geldermalsen kleding gaat verstellen.

M/V

DE FUNCTIE

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste:

Bouwkundig Tekenaar M/V Kom langs en maak een keuze uit de exlusieve verlovingskaarten collectie van:

U vermaakt en herstelt in de winkel verkochte herenmode, ondersteund door moederbedrijf Van Schoot.

De Groot Drukkerij bv

WIJ VRAGEN Č&#x2C6; Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift Č&#x2C6; Opleiding als coupeuse Č&#x2C6; Werkervaring vereist Č&#x2C6; Professionele, nuchtere instelling Č&#x2C6; Gemotiveerde Self Starter Č&#x2C6; Zelfstandig werken Č&#x2C6; Commercieel, pro-actief en communicatief vaardig

2977 XE Goudriaan

Zuidzijde 131 Tel. 0183-583311

TE KOOP AANGEBODEN

TK deurdorpels 5 st antiek eiken, br 12.5 cm, dik 2.5 cm, l 85 cm. â&#x201A;Ź 5 p/st tel 0345681623

VOORWAARDEN Het pakket arbeidsvoorwaarden dat we u kunnen aanbieden bestaat uit een goed basis salaris en een prima pensioenregeling. Vindt u het leuk om in de bedrijvigheid van een herenspeciaalzaak professioneel en secuur het kleermakersvak uit te oefenen? Dan ontvangen wij graag uw sollicitatie met Curriculum Vitae. U kunt deze sturen aan info@vanschoot.nl of sturen aan:

Van Schoot Pompcentrum BV Postbus 68 / 7570 AB Oldenzaal, tav. mevr. A. van Schoot Atelier Doesburg

TK jampotjes â&#x201A;Ź 0.25 p/st sappan v. emmer bessen â&#x201A;Ź 45. tel 0345-682095 TK Landrover jeep uit 1975, bel. vrij vr.pr. â&#x201A;Ź 2200 tel 0345-684203 TK zw stereo cassettedeck JVC TD X502 â&#x201A;Ź 35 en digitale camera Canon powershot A85 â&#x201A;Ź 35. tel 0345-614865

(TRAINEE) FRANCHISENEMER Shoeby is een succesvolle winkelformule met trendy fashion voor dames, heren en kids! Shoeby onderscheidt zich door snel wisselende collecties, persoonlijke service en een uitgebreid marketingpakket. Momenteel zijn er ruim 250 Shoeby winkels verspreid door heel Nederland en BelgiĂŤ. De winkels zijn gevestigd op gemakkelijk bereikbare locaties. Zo brengt Shoeby de allernieuwste fashiontrends voor iedereen dichtbij. Wil jij van je droom een succes maken? Start dan je eigen modewinkel bij Shoeby! Voor de winkel in en gedreven

LEERDAM is Shoeby op zoek naar een enthousiaste

FRANCHISENEMER M / V TRAINEE FRANCHISENEMER M / V Kijk op onze website voor meer locaties in Nederland. t#FOKJKXFSL[BBNJOEF NPEF SFUBJMFOESPPNKFFSWBOKF eigen modewinkel te starten; t#FOKJKFFOHFCPSFOHBTUWSPVXPGIFFSFOTUBBUEFLMBOU voor jou centraal; t8JMKFWBOIFU4IPFCZTVDDFTPPLKPVXTVDDFTNBLFO Vraag dan de uitgebreide brochure aan via eigenzaakshoeby.nl PGCFMOBBS4KPOWBO7VHUPQUFMFGPPOOVNNFS

SHOEBYFRANCHISE.NL

Wij bieden u een afwisselende functie, uitstekende arbeidsvoorwaarden en een prettige werksfeer. Bent u geĂŻnteresseerd in â&#x20AC;&#x153;Building & Exhibition Constructionâ&#x20AC;? en voldoet u aan bovengenoemde functie-eisen dan kunt u uw sollicitatie met CV binnen 14 dagen richten aan: Van de Sandt Construction B.V. T.a.v. de heer P.W. van de Sandt Industrieweg 1a 4181 CA WAARDENBURG telefoon: 0418-651373 fax: 0418-652490 E-mail: PZ-Directie@vandesandt.eu - www.vandesandt.eu

FeedValid is gespecialiseerd in de productie van hoogwaardige gevaloriseerde diervoedergrondstoffen op de Noordwest-Europese markt. FeedValid is onderdeel van Brokking Holding, een familiebedrijf dat al meer dan 100 jaar actief is in de productie van en handel in agrarische grondstoffen. Op de productie locatie Covaco B.V. worden diervoedergrondstoffen geproduceerd van granen en eiwitrijke grondstoffen. Hierbij is het toevoegen van waarde aan grondstoffen voor de diervoederindustrie - "valorisatie" - de kracht van FeedValid. Daarnaast worden er grondstoffen op- en over-geslagen.

GEZOCHT:

Functie-eisen: - HTS Bouwkunde/Werktuigbouwkunde; - Ervaring met Autocad en/of Advanced Steel is een prĂŠ; - Bereidheid tot reizen (ook buiten Nederland); - Goede kennis van de Engelse en Duitse taal in woord en geschrift; - Flexibele werkinstelling; - Goede collegiale eigenschappen; - Klantgericht; - Bereidheid tot werken buiten normale werktijden; - Ook schoolverlaters kunnen reageren.

FeedValid heeft eigen productielocaties in Poederoijen, Nieuwdorp en Hamm (Duitsland) een aantal op- en overslagplaatsen en loonproducties in Nederland en Frankrijk. Tevens beschikken we over een handelskantoor in Doetinchem.

In verband met gewenste versterking van onze onderneming zijn wij op zoek naar een nieuwe collega voor onze locatie Covaco B.V. te Poederoijen:

Operator/medewerker interne logistiek (fulltime) U bent in ploegendienst samen met uw collegaâ&#x20AC;&#x2122;s verantwoordelijk voor: ?+9:/9;5+7+4;'4675*:)9/+<+71>''3.+*+4* 3 ; (+*/+4+4 van meerdere productie lijnen ?%557(+7+/*+4675*:)9/+675)+8;5577''*(+.++7 ?549752+7+4+4(+89:7+4675*:)9/+2/04+4 ? 7+;+49/+,+4)577+)9/+,54*+7.5:* ?+*/+4+4/49+74+25-/89/+1+3/**+2+4 ?'*+42588+4;'48).+6+4 Functie eisen ?62+/*/4-84/;+':5,-+2/01<''7*/-+7;'7/4-/8++467+ ?").552;+72'9+7845*/-+4<+551:/9539+8522/)/9+7+4 ?'6')/9+/953>5<+2>+2,89'4*/-'28/4++49+'39+<+71+4 ?2+=/(+2+/489+22/4-89+71562588/4-8-+7/).9 ?'7'19+7+/-+48).'66+44/9/'9/+,4+3+4+4*557>+99+4 "'2'7/8+48+):4*'/7+'7(+/*8;557<''7*+4>/04/45;+7++489+33/4- met de zwaarte van de functie. Uw sollicitatiebrief met CV kunt u binnen 14 dagen na plaatsing van *+;')'9:7+7/).9+4''4++*;'2/* % 9 ' ; 3+;7 '48;+2*+7 Postbus 14, 4284 ZG te Rijswijk. E-mailen mag ook naar m.mansvelder@feedvalid.eu %557;7'-+41:49:9+7+).9(/0*+.++7 +9+78 

 Onze website: www.feedvalid.eu


Woensdag 3 juli 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.REGIO-VOETBAL.NL

31 sport

Kees Sprado pakt titel sportvissen

Lianne van Krieken pakt brons bij NK-junioren

ĩĢĢįġĞĪš Kees Sprado is afgelopen zaaterdag kampioen sportvissen geworden bij hengelaarsvereniging De Snoek. Er is gevist in de Linge, tussen Heukelum en Spijk. De omstandigheden waren redelijk, de vangsten slecht.

ĢĦīġĥĬijĢīĊĞİĭĢįĢī š De Asperense junioratlete Lianne van Krieken heeft zaterdag in Eindhoven brons veroverd bij het NK atletiek voor A- en B-junioren. Dat is een knappe prestatie, omdat ze in de aanloop naar het toernooi te maken kreeg met een blessure aan haar knie.

Uitslagen: 1. Kees Sprado - 3150 gram, 2. Bart Riezebos - 2400 gram, 3. Ton van Kooten - 2000 gram, 4. Justin Rutjens (kampioen vorig jaar), 5. Henk van de oever - 850 gram, 6. Silvia van de Oever - 650 gram.

Lingewaal tegen RKC Waalwijk Een selectie van de beste voetbalspelers van Lingewaal speelt zaterdag op het veld van vv Asperen tegen de profs van RKC Waalwijk. Voorafgaand aan deze topwedstrijd, speelt het Lingewaalse selectie DJeugd team tegen de naaste buren van LRC D1. De wedtrijd is een gezamenlijk initiatief van de Lingewaalse verenigingen. Het streven is om er een jaarlijks evenement van te maken. Vanaf 11:00 uur start Covebo Kids & Co met diverse spellen voor kinderen tot 12 jaar (inschrijving mogelijk vanaf 10:30 uur). Om 12:30 uur trapt de D-Jeugd af, gevolgd door de aftrap van FC Lingewaal-RKC Waalwijk om 14.30 uur. Henry Wessels, bekend bij de RKC’naren en menigeen in Lingewaal en omgeving, verzorgt als bekende regio-dj de muzikale omlijsting. Kaarten in de voorverkoop kostenvijf euro. Aan de deur zes euro per kaart. Kinderen tot 12 jaar betalen bij binnenkomst 1 euro.

6HE:G:C ™

Dat het met de basis wel goed zit, bewees Lianne door op de 100 meter een prima reeks neer te zetten. In de serie liep ze 12,39, in de halve finale 12,27 en in de finale 12,17. Die tijd betekende niet alleen een persoonlijk re-

cord, maar ook een clubrecord bij haar vereniging Atverni in Nieuwegein. Het goud was voor Tasa Yija van Lycurgus uit Krommenie en het zilver voor Eva Hovenkamp van Climax uit Ede.

plaats in een nieuw persoonlijk record van 25,60 seconde. Een verbetering van haar oude record met 1,3 sec. Opnieuw was er goud voor Tasa Yija, het zilver ging naar Nargelis Statia en het brons naar Eva Hovenkamp.

Ontdekkingsreis Op zondag stond de 200 meter op het programma. Voor Lianne nog een ontdekkingsreis, want tot nu toe had ze deze afstand in haar carrière slechts eenmaal gelopen. Ze wist de serie en de halve finale goed door te komen en in de finale legde ze beslag op de vijfde

Lianne was ook torenhoog favoriet bij het verspringen. Maar in verband met haar blessure zag ze zich genoodzaakt af te melden voor dit onderdeel. Olympic Festival Ondanks de zeker niet perfecte voorbereiding was het toch een prima

weekend voor Lianne, die ook nog eens te horen kreeg dat ze door het NOC/NSF is uitgenodigd voor het EYOF (European Youth Olympic Festival). Deze Jeugd Olympische Spelen worden van 14 tot en met 19 juli gehouden in Utrecht. Lianne komt uit op de 4 x 100 meter estafette. Uiteindelijk sluit Lianne deze reeks van wedstrijden af op 20 en 21 juli, dus direct aansluitend op het EYOF, met het NK voor senioren in het Olympisch Stadion van Amsterdam.

Kees Sprado is afgelopen zaaterdag kampioen sportvissen geworden bij hsv De Snoek. Er is gevist in de Linge, tussen Heukelum en Spijk. De omstandigheden waren redelijk, de vangsten slecht. FOTO: AANGELEVERD

q WWW.FACEBOOK.COM/GROOTLINGEWAALS VOETBALFEEST.

Brons voor Noor Versteegh ĞİĭĢįĢīš WHV-turnster Noor Versteegh (pupil 1, niveau 11) won zaterdag brons tijdens de finale van het rayon Turnado. Noor begon goed aan de wedstrijd en haalde op de brug de hoogste score met 13.150 punten. Ze vergat echter de zweefstand op de balk en dit kostte haar heel veel punten. De sprong en vloer turnde Noor erg netjes. Noor behaalde een eindtotaal van 47,950 punten, goed voor de derde plaats. Louise van der Vlies (pupil 1 niveau 10) werd achtste.

Dressuursucces voor Sandra Vork ĢİıĊĢįĦĠĥĢĪš Sandra Vork van de Bergakkerruiters in Est behaalde afgelopen weekend met haar paard Volansky een eerste prijs en een tweede tijdens een dressuurwedstrijd in Erichem (klasse L1). De combinatie pakte respectievelijk 189 en 191 punten. Esther Dokman-Hoppenbrouwers startte na 1,5 jaar afwezigheid (zwangerschap) weer voor het eerst in de ‘Prix St. George’ in Kootwijk met haar paard Some Pleasure. Ze pakte een winstpunt met 60,93%.

Triatleet Youri Vaes wint in Beesd ğĢĢİġš Youri Vaes is zaterdag winnaar geworden van de 28ste Rabobank (kwart) triathlon van Beesd. Hij realiseerde een tijd van 1:58,15, voor Michiel Elijzen en Henry Piek. Bij de heren 40+ won Rene Poppe. Er kwamen in Beesd bijna tweehonderd deelnemers aan de start. Het startschot werd gelost door mevrouw Nathalie van Verschuer van landgoed Mariënwaerdt. De volledige lijst met uitslagen staat op

q WWW.TRIATHLONBEESD.NL

Duivensport įĢĤĦĬš Combinatie Vissers (Snelvlucht) en De Jong van Kampen (De Snelle Vogel)zijn winnaar geworden van de wedvlucht vanuit Blois. Amber Keijnemans (Snelvlucht) en Felix Stutz (Snelle Vogel) wonnen de vlucht vanuit Sens. De uitslagen: Blois (551 kilometer), Snelvlucht: Combinatie Vissers - 1, 4, 8, Dirk Keuken - 2, 10, Van Dijk-Groenenberg - 3,9, Joop van Opijnen - 5, 6, 7, 11, Henk van Rossem;

Ponykamp voor tieners groot succes ijIJįĢī š Ruitersportcentrum Lingebos in Vuren organiseert al een aantal jaren ponykampen voor de jeugd tot en met 12 jaar. Dit jaar werd voor het eerst een ponykamp speciaal voor tieners georganiseerd. Het kampweekend vond plaats

van vrijdag 28 juni tot en met zondag 30 juni. Op vrijdag 28 juni werden de deelnemende tienermeiden verwelkomd door Gitta en Eef, de eigenaresses van ruitersportcentrum Lingebos. De meiden konden meteen aan het werk in

Blois, De Snelle Vogel: De Jong van Kampen - 1, 4, 6, Ad de Jong - 2, 8, 13, 15, 16, 24, Cor de Jong - 3, 7, 10, 17, 18,19, 20, 23, 25, Felix Stutz - 5, 12, Arie Versluis - 9, Comb. Van Ochten - 11, Ton de Jong - 14, Evert Jan van de Kerk - 21, 22; Sens (431 kilometer), Snelvlucht: Amber Keijnemans - 1, 2, Combinatie Van Ingen - 3, 9, 16, Van Dijk-Groenenberg - 4, 10, 17, 18, 21, Kees van de Koppel - 5, 15, Comb. Vissers - 6, 8, 12, 14, 23, Joop van Opijnen - 7, 19, 20, 22, Henk van Rossem - 11, 13; Sens, De Snelle Vogel: Felix Stutz - 1, 16, Ad de Jong - 2, 3, 4, 8, 15, 25, Comb. Van Ochten - 5, Isak de Jong jr. - 5, Arie Versluis - 9, 17, 21, 23, De Jong van Kampen - 10, 11, 12, 18, 19; Kristel de Jong - 20.

™<gddiZci]djh^VhbZW^_YZi^ZcZgbZ^h_Zh

FOTO: AANGELEVERD

een clinic mennen. Daarna volgde een dropping en de avond werd afgesloten met marshmallows boven het kampvuur. De volgende morgen was het alweer vroeg dag, want de deelnemers moesten dauwtrappen tijdens een buitenrit van 1,5 uur. Natuurlijk werd er ook meegeholpen op stal en met het voeren. Na het ontbijt was het zeker geen tijd om uit te rusten, want er stond een bootcamp op het programma. Hierbij waren snelste tijd en de beste teambuilding essentieel. ’s Middags moest er een vlot worden gebouwd en werd er hout gesprokkeld om droog over een sloot te komen. Het weer was prima, dus ’s avonds kon de barbecue aan. Daarna werden de paarden gepoetst en mooi gemaakt voor een behendigheidswedstrijd. Hierbij werd een proefje gereden, waarbij er viltjes tussen de knieen en het zadel werden geplaatst en met een aardappel op een lepel. Er werd hard gestreden voor de eerste plaats. De dag eindigde met een karaoke-avond, maar al snel werd iedereen moe na een zeer inspannende dag. De zondag werd afgesloten met dauwtrappen en een gezamenlijk ontbijt.


Is uw auto klaar voor de vakantie? Actie loopt van 15 juni t/m 31 juli

olie bijvullen

sproeivloeistof

bandenspanning check

GRATIS

GRATIS

GRATIS

in de aktieperiode tijdens de vakantie-klaar-check

in de aktieperiode tijdens de vakantie-klaar-check

in de aktieperiode tijdens de vakantie-klaar-check

Auto Ames

airco check

mobiliteitsgarantie check

GRATIS

GRATIS

in de aktieperiode tijdens de vakantie-klaar-check

in de aktieperiode tijdens de vakantie-klaar-check

Gorinchem - Leerdam

www.auto-ames.nl

Wil jij diepgang in je werk? —

TOPSLAGERIJ MOLENAAR Dorpsstraat 15 - Schoonrewoerd - Tel: 0345-641246 www.topslagerdick.nl (Kijk eens voor de vele recepten) Bestelling mailen topslagerdick@solcon.nl

Wij zoeken een

schoolverlater

voor de gehele week en/ of een parttimer voor de vrjidag

Bel voor info 0345-641246 Gevraagd

Chef-Kok Restaurant De Nieuwe Pauw Tiendweg 69 te Leerdam, tel. 0345-613979, zoekt een Chef-kok (38u/week) voor het bereiden van Chinese gerechten en ontwikkelen van Chinese Menu’s. Koksdiploma niveau 2 en min. 3 jaar werkervaring vereist. Salaris conform CAO Horeca.

Kies dan voor een carrière bij Joulz! Joulz ontwerpt, bouwt en onderhoudt energie-infrastructuren. Zo is het meest complexe netwerk van Nederland, de Randstad, door ons ont worpen, aangelegd en de afgelopen 50 jaar onderhouden. Onze enthousiaste medewerkers zorgen ervoor dat het licht in miljoenen huizen brandt, dat kantoren aangenaam warm zijn en dat fabrieken draaien.

Wat biedt Joulz? Een uitdagende job bij een stabiele werkgever, collega’s met passie voor het vak en een prettige, informele werksfeer. Bovendien wordt technisch talent bij ons beloond. Dat merk je aan onze goede arbeidsvoorwaarden, met aantrekkelijke toeslagen en onkostenvergoedingen. Maar ook aan uitstekende opleidings- en doorgroeimogelijkheden.

Vanwege sterke groei van onze activiteiten zoeken wij een: Werkvoorbereider Je bereidt de (onderhouds)werkzaamheden voor op zeer accurate wijze. Je zet alles op alles om jouw kort cyclische opdrachten perfect te laten verlopen. Deze afwisselende functie stelt dus niet alleen hoge eisen aan jouw technische kennis, ook jouw administratieve en organisatorische talenten kun je volop benutten. Zo bewaak je de soms forsebudgetten, verzorg je heldere voor- en nacalculaties en houd je de projectadministratie (in de voorbereiding maar ook tijdens de afronding) samen met de uitvoerder en de (sr.) projectcoordinator helemaal up-to-date. Je verzorgt de materiaalbestellingen en zet bijvoorbeeld de inspectiemeldingen in SAP om in orders. Leuk: Joulz werkt aan projecten, onderhoud en storingen met een groot maatschappelijk belang. En jij kunt daar jouw stempel op drukken!

Jij bent ,LUNLIVYLUYLNLSHHYTL[ÅPUR^H[[LJOUPZJOLIHNHNLLU een oplossingsgerichte instelling. Je gaat voor een optimaal eindresultaat en bent pro-actief om deze resultaten te bereiken. 1L^LL[OVLQLILZ[LRRLUHHUR\U[THRLUQLR\U[VɈLY[LZ beoordelen en vindt het een uitdaging om budgetten te bewaken. Je weet de juiste prioriteiten te stellen en het team daarin mee te krijgen. Je weet hoe je tijdig de benodigde vergunningen aanvraagt en bewaakt de veiligheid van het geplande werk. Je controleert revisies en kan een plantekening opstellen. Bovendien sta je administratief sterk in je schoenen. Je schakelt soepel tussen

energieinfrastructuren —

rollen/projectenindien nodig onderhoud en storingen, houdt van afwisseling en dynamiek en bent een echte teamplayer. Je weet zowel je collega’s als de opdrachtgevers op tijd van goede informatie te voorzien. Je hebt kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel staan.

Wat je verder met je meebrengt: ‹ Minimaal MBO4 werk- en denkniveau. ‹ Hands-on ervaring met en kennis van infraprojecten (hoog- en/of middenspanning). ‹ Voor een aantal functies geldt: Electra én Gas georiënteerd, of bereid één van de twee te willen leren. ‹ Kennis van de verschillende netten. ‹ Je functioneert uitstekend als de werkdruk stijgt. ‹ Ervaring met registratie- en informatiesystemen. ‹ Een achtergrond in de elektrotechniek is een pré. ‹ ,Y]HYPUNTL[>PUKV^Z4:6ɉJLLU:(7PZaLLYNL^LUZ[ ‹ Je kent het gebied van Zuid-Holland Zuid zo goed dat je het werk “in je hoofd kan maken”. ‹ Je hebt een klantgerichte instelling.

Echt iets voor jou? Mail dan je CV en motivatie naar werken@joulz.nl of bel of mail voor meer informatie met recruiter Monique Meiling (06 - 3164 1353 / monique.meiling@joulz.nl). Kijk voor al onze vacatures op werkbijjoulz.nl of volg ons op


Woensdag 3 juli 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.REGIO-VOETBAL.NL

33 sport

Hardlopen

Atleet uit Ede verbetert parcoursrecord

Albert Meijer domineert 12e editie Lingewaalloop De 28-jarige Albert Meijer uit Ede won zaterdag de twaalfde editie van de Lingewaalloop in Herwijnen met speels gemakt. Hij soleerde op de tien kilometer naar een tijd van 31,50. ĥĢįĴĦħīĢī š De winnaar werd op grote afstand gevolgd door het Marokaanse duo Fouad Fertoute en Nabil Karimi. Meijer ging er bij de start gelijk als een speer vandoor. Ondanks het zware parcours –de deelnemers moeten drie keer de Waaldijk beklimmen- hield hij het tempo hoog. Parcoursrecord Meijer, vorig jaar al winnaar van het Univé Grote Riveren Loopcircuit, stelde alles in het werk om het parcoursrecord van Ruben Scheurwater te verbeteren (32:23 uit 2011). Zijn missie slaagde. Meijer dook 33 seconden onder het oude record.

Ambacht had de tien kilometer nu eindelijk eens een keer onder de 37 minuten willen lopen. “Als het vandaag vlak was geweest, was ik denk ik driekwart minuut sneller geweest. De klimmetjes zijn zwaar hoor, met de tegenwind erachteraan, zeker in het laatste rondje.’’ En dus was ze tevreden met haar tijd. Die was zes seconden sneller dan het oude parcoursrecord, dat al tien jaar in bezit was van Simone Guikema. Deelname Er was veel belangstelling voor de Lingewaalloop. Er kwamen bij de tien en vijf kilometer maar liefst 323 atleten aan de start.

Uitslagen: Mannen senioren: 1. Albert Meijer (Running2000) – 31:50, 2. Nabil Karimi (Typhoon) – 31:48, 3. Maarten van Zeggeren (Passaat) – 34:39, 4. Vincent Langendam (Hercules) – 34,42:, 5. Henkjan den Braven (Passaat) – 34:49, 6. Arjan Kaashoek (Typhoon) – 35:03. Mannen 35+: 1. Fouad Fertoute (Spirit Oud-Beijerland) – 33:37, 2. Rik Wolswinkel (Hellas) – 34:24, 3. Michel Doeser (Typhoon) – 35:12, 4. Remon van der Wal (Passaat) – 35:36; Mannen 45+: 1. Aissa Marguoum (Parthenon) – 34:13, 2. Bart Wassenberg (Hellas) – 34:23, 3. Hafid Chaaby (Typhoon) – 35:52.

Mannen 55+: 1. Jaap Stijlaart (Triathlon) – 37:00 Mannen recreanten: 1. William Verheul (Utrecht) – 35:49

(Veenendaal) – 18:02 Vrouwen 5 kilometer: 1. Saskia Uittenbosch (Veenendaal) - 19:42

Vrouwen 45+: 1. Cora Vlot (Passaat) – 42:23

Circuit Drie wedstrijden staan er nog op het programma in het Univé Grote Rivieren Loopcircuit. Dat zijn de Loop naar de Pomp in Noordeloos op 7 september, de Wim Hol Memorial in Papendrecht over tien Engelse Mijlen op 12 oktober en de afsluitende Poort6-loop in Gorinchem op 9 november.

Vrouwen recreanten: 1. Jentine van den Hoek (Gorinchem) – 44:28

Inschrijven voor deze wedstrijden is mogelijk op

Mannen 5 kilometer: 1. Ronald Prins

q WWW.AVTYPHOON.NL/LOOPCIRCUIT.

Vrouwen senioren: 1. Anne Zijderveld (Passaat) – 37:39 Vrouwen 35+: 1. Marleen Zijderlaan (Avantri) – 42:44

Meijer –lid van het atletiekteam Running2000- is nog maar sinds kort bezig met atletiek. Vorig jaar liep hij op hetzelfde parcours nog een tijd van 35,28. Hij heeft genoten in het Lingewaaldorp. “Het is een mooi parcours hier, met die drie heuvels. Wel pittig.” Concrete plannen De 28-jarige loper uit Ede heeft zijn zinnen nu gezet op de eindwinst van het circuit, net als in 2012. Verder heeft hij niet te veel concrete plannen op de plank. “Ik had me graag willen plaatsen voor de vijf kilometer tijdens het NK op de baan, maar dat is niet gelukt. Volgend seizoen ga ik dat zeker nog eens proberen. Dan ga ik wat eerder baantrainingen doen.” Mooi gevecht Fouad Fertoute (Spirit Oud-Beijerland) en Nabil Karimi (Typhoon Gorinchem) vochten ver achter de nummer één een mooi gevecht. In de slotfase liep de veteraan van Spirit makkelijk weg van zijn Gorcumse strijdmakker. . Karimi was snel gestart, maar hij hield het niet vol. Door verschillende oorzaken komt hij de laatste tijd amper aan trainen toe. “Tot vijf kilometer kan ik het meestal nog wel goed volhouden, maar daarna krijg ik het moeilijk. Ik was al blij dat ik de kilometertijden constant kon houden op 3,5 minuut.” De strijd bij de vrouwen werd gewonnen door Anne Zijderveld van Passaat. Ook zij liep een parcoursrecord: 37:39. De snelle loopster uit Hendrik-Ido-

™6aWZgiBZ^_Zg]VY^cYZZZghiZgdcYZVaZZc\gdiZkddghegdc\deYZgZhi#

Jeu de Boulestrijd in Oosterwijk

Slimme winst Moonen

ĬĬİıĢįĴĦħĨš Zaterdag werd in Oosterwijk voor de 21e maal de jaarlijkse Jeu de Boulesdag gehouden. In totaal deden 72 deelnemers (36 teams) mee aan de sportieve strijd.

ĥĢįĴĦħīĢī š Antoine Moonen uit Cuijk is zaterdag bij de amateurs winnaar geworden van de zeventiende Rabobank Ronde van Herwijnen. Hij was zijn medevluchter Robert van Dalen van WTC Maaswaal te slim af.

strijd waar hij de leidersprijs pakte en ook op het schavot mocht klimmen met een fraaie derde plaats, achter Kees Cristianen en Gijs Nederlof (Nederlands kampioen in deze leeftijdsgroep).

De 82 gestarte deelnemers maakten er een snelle koers van. Robert van Dalen en Antoine Moonen ontsnapten in de laatste ronde. Van Dalen reed op de winderige dijk iets te veel op kop. Moonen wist daarvan optimaal profiteren. In het laatste stuk voor de finish bleef hij zijn opponent makkelijk voor. Gijsbert Nieuwkoop (Veen) won de sprint van het peloton op enkele meters van de twee koplopers.

Sportklasse Bij de Sportklasse werd al snel de boel uit elkaar gereden, mede veroorzaakt door een valpartij waarbij helaas ook Robin Slosser betrokken was. Dat betekende dat de slag was gevallen met een kopgroep van 25 man waarbij Erik Satter en (wederom) Dirk Keijnemans. In de voorlaatste ronde sprong veelwinner (maar liefst 21 overwinningen tot heden dit seizoen) Brian Burggraaf weg met Hans van Eijk. Ze werden bijgehaald door Jeroen Bijnagte, maar Brian liet de overwinningsbloemen niet wegkapen en tekende voor nummer 22. Erik Satter werd zevende en Dirk Keijnemans 23e.

Het toernooi werd gewonnen door het team Pieter van der Leeden/Jochem van Dalen. Tweede werd het team Pierre Schefferlie/Jobbi Schefferlie en de derde plaats was voor het team Harry de Donder/Edwin Eijndhoven. Na de prijsuitreiking werd een woord van dank uitgesproken voor de vrijwilligers en sponsoren. Aan het begin van de dag werd Bert de Jong benoemd als erevoorzitter van de Jeu de Boulesclub Oosterwijk. Na 21 jaar lid van het bestuur te zijn geweest, waarvan de laatste jaren als voorzitter, heeft Bert vanwege gezondheidsredenen afscheid moeten nemen van deze functie.

Zestigplussers Eerder op de middag werden de zestigplussers weggeschoten, met daarbij liefst vijf Maaswaalrenners. Van de 5 reed Dirk Keijnemans een sterke wed-

FOTO: DICK AANEN

Zinzi Nijhoff pakt zilver bij rayonfinale Turnado ĬĭĦħīĢīĊĠIJĩĢĪğĬįĤš Aan de mooie reeks successen van de DOS-turnsters is in de rayonfinale van Turnado een kleurrijk randje gehecht met goud, Ook voor Zinzi Nijhof uit Opijnen, die al een aantal jaren met grote inzet traint in Eck en Wiel. Bij de jeugd in de derde divisie legde zij beslag op de zilveren medaille. Nijhof gaf op balk en vloer een demonstratie van elegance in het turnen. Een prestatie met een apart kantje, want de afgelopen twee jaar speelde een groeispurt haar ongewild parten bij elementen die zij vanaf jongs af aan turnt. “Het was een zware taak om Zinzi te blijven steunen, motiveren en in haar te blijven geloven”, zo oordeelde moeder Anneke. Marianne de Bruin (jeugd 1, niveau 8)

en Willemijn Burggraaf (junior niveau 7) van gymvereniging Olympia in Herwijnen veroverden zaterdag brons tijdens de finale van het rayon Turnado in Culemborg. Marianne turnde een goede vloeroefening, die werd gewaardeerd met 10.45 punten. Ze werd derde met een puntentotaal van 37.75. Willemijn was dit keer wel haar zenuwen de baas. Drie weken geleden was dat nog heel anders. Ze liet een prachtige balkoefening zien, die werd gewaardeerd met 11.40 punten. Ze scoorde het één na hoogste cijfer van haar niveau. Bij brug liet ze haar nieuwe element aan de hoge ligger zien. Bij vloer had ze net als de andere wedstrijden het hoogste cijfer van haar niveau (11.60). Met een puntentotaal van 43.35 werd ook zij derde.


auto`s

Woensdag 3 juli 2013

ALLROUND SERVICE MONTEUR Bos Machines is een middelgroot bedrijf dat speciaalmachines ontwerpt, bouwt en levert voor en aan de Nederlandse houtindustrie. Voor, tijdens en na levering ligt de nadruk bij ons op een optimale serviceverlening. Bos Machines laat zich kenmerken als een organisatie vol inventiviteit en creativiteit.

34

Daar krijg je nou een kleur van!

Onze showroom moet u gezien hebben! Kom altijd langs voor een offerte!

Functieomschrijving Als allround service monteur bij Bos Machines ben je proactief bij het opbouwen, monteren, controleren en onderhouden van machines, schakelkasten en complete installaties. Je werkt zowel zelfstandig als in teamverband.

#'%#)"&"*"'%&$&$$"'(* "$( $!* ##"  *(((#'%#)"&""

Bezoek onze website voor sde opening tijden.

Functie eisen ŕ Ž ŕ Ž ŕ Ž ŕ Ž

4)6TLJOH[YVUPJHLSLR[YV[LJOUPLRLUVM^LYR[\PNIV\^R\UKL 2LUUPZ]HU*5*[LJOUPLR -SL_PILSLPUZ[LSSPUNJVTT\UPJH[PLM]HHYKPNLURSHU[NLYPJO[ .LZ[Y\J[\YLLYKLUHJJ\YHH[

Van Soest Belastingadviseurs b.v. Killesteijnstraat Ambachtsweg 4, 3, 4128 LC CWLexmond Lexmond 4128

Bos Machines biedt je goede arbeidsvoorwaarden en volop mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen!

  

>PQaPLUQL*=LUTV[P]H[PLNYHHN[LNLTVL[VWRHYPU'IVZTHJOPULZUSÂś [LYH[[LU[PL]HU2HYPU2YVS>PSQLTLLY^L[LU&)LSKHUTL[KLOLLY R. Houweling op 0347-377000 of kijk op www.bosmachines.nl

Postbus 11, 4128 ZV Lexmond

'JTDBMF[BLFO "BOHJGUFO*OLPNTUFOCFMBTUJOH #F[XBBSFOCFSPFQTQSPDFEVSFT 5BYQMBOOJOH

Telefoon 0347 - 34 16 04

Fax 0347 - 34 18 54

E-mailadres: info@soest-acc.nl tXXXWBOTPFTUBDDPVOUBOUTOM

Fullcolour adverteren, verrassend lage tarieven in Het Kontakt

STEUNPUNT VOEDSELBANK GORINCHEM$FKWKRYHQD/9/(;021'  

8ZDGUHVYRRU Uw adres voor: 

7XLQERVJURQG Tuin/bos grond %HPHVWHWXLQDDUGH Bemeste tuinaarde 2SKRRJJURQG Ophooggrond =DQG Zand

Doe nu de Kia Fitness Check

 

En maak kans op een reis naar Zuid-Korea!

%HWRQJUDQXODDW

Betongranulaat 0HQJJUDQXODDW Menggranulaat 0HQJJUDQXODDW Menggranulaat

0HQJJUDQXODDW

  0/31,5 0/31,5 0/16

en vele verhardingsmaterialen HQYHOHYHUKDUGLQJVPDWHULDOHQ

E: info@voedselbankgorinchem.nl W: www.voedselbankgorinchem.nl

Spijksedijk 56 H4207 GN GORINCHEM 6SLMNVHGLMN *1*25,1&+(0 0183 - 62 40 87 

Bij Autobedrijf Schaap in Beesd is het nu de 1+1 autowasactie Was uw auto en krijg de tweede wasbeurt geheel gratis!!!

Uw Kia op 15 punten gecheckt voor maar 䪌15,Voor maar 䪌 15,- checken wij uw Kia op 15 vitale punten. Van het oliepeil tot de remblokken. U ontvangt dan bovendien een voucher waarmee u kans maakt op een compleet verzorgde reis voor twee personen naar Zuid-Korea. De voucher geeft ook recht op 1 jaar lang gratis Kia Internationale Wegenhulpgarantie t.w.v. 䪌 100,-. Houd uw Kia in topvorm: kom snel langs voor de Kia Fitness Check!

Automobielbedrijf Kooijman Vianen B.V. Stuartweg 5, 4131 NH Vianen Tel.: 0347 - 37 32 45, www.kia-vianen.nl Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op www.kia.com.

De bovenstaande actie is natuurlijk ook geldig voor onze bestaande klanten. maar ook de laatste uitslagen, standen, programmaâ&#x20AC;&#x2122;s etc. vind je op het vernieuwde www.regio-voetbal.nl. Onmisbaar voor de voetballiefhebber in de regio.

POWERED BY HET KONTAKT EDITIES

     


35 team sport KAMPIOENEN - NIEUWE JASSEN EN TASSEN Woensdag 3 juli 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.REGIO-VOETBAL.NL

Pieter van der Leeden/Jochem van Dalen

Zaalvoetbalteam Van der Wal

Het verhaal: Het duo Pieter van der Leerden en Jochem van Dalen wonnen zaterdag de 21e editie van de Jeu de Boulesdag in Oosterwijk. Op de tweede plaats eindigde het duo Pierre en Jobbi Schefferlie. Het team van Harry de Donder en Edwin Eindhoven werd derde. In totaal deden 36 teams mee aan het toernooi.

Het verhaal: Het zaalvoetbalteam van van der Wal Interieurs Leerdam heeft in de Hardinxveldse zaalcompetitie het kampioenschap van de A-poule binnengesleept. Dat gebeurde na een zinderend competitieslot Op de foto achteraan v.l.n.r.: Mergim Shala, Pieter Dubbeldam, Jannick van Snippenberg, Richard de Jong. Vooraan:John Wijnbelt, Rowan van der Wal, Arie Paans, Wilco Hartog.

WNC-3

Leerdam Sport mini’s

Gesponsord door: Timmer Loonbedrijf in Waardenburg Wat?: nieuwe tenues

Gesponsord door: Leen Bakker Wat?: drie mini-pupillen doeltjes

WNC

WNC MP1 en MP2

Gesponsord door: Dordmond Ltda - Import & Export uit Florianopolis (Brazilië) Wat?: algemeen

Gesponsord door: Bloemenkwekerij Kees de Jongh uit Tuil Wat?: nieuwe tenues Uitreiking nieuwe tenue’s WNC MP


gorinchem-autostad.nl Van Muijlwijk ++ AircoNavi/Sunroof NAVI/CRUISE

+ Airco Mazda MX-5 1.6 Exclusive Cabrio zilver â&#x20AC;&#x201C; 2003 - 115.000 km â&#x201A;Ź 6.895,-

Renault Clio 1.6 GT CoupĂŠ 3-drs wit â&#x20AC;&#x201C; 2010 - 45.300 km â&#x201A;Ź 12.895,-

Kia Ceed 1.6 Superpack Automaat Cruise/Navi/Airco Kia Sportage 2.0 X-clusive Leder/Cruise/Navi/Airco Kia Ceed 1.6 Businesspack Cruise/Navi/Airco Kia Ceed 1.6 Pluspack Cruise/Navi/Airco Kia Venga 1.4 X-tra Comfortpack MPV Airco Kia Carens 2.0 X-ecutive MPV Airco Kia Sorento 3.3 V6 Adventure LPG Automaat Hyundai i10 1.2 Dynamic Cool Trekhaak/Airco Kia Picanto 1.0 X-ecutive 5-drs Airco

De mooiste occasions

+ Airco/Navi

antraciet antraciet antraciet wit antraciet grijs zilver grijs grijs

Vw Eos 1.4 TSi Cabrio Highline rood â&#x20AC;&#x201C; 2010 â&#x20AC;&#x201C; 71.400 km â&#x201A;Ź 21.895,2012 2010 2013 2012 2011 2009 2007 2010 2008

18.500 km 44.700 km 16.800 km 22.150 km 25.000 km 51.250 km 82.750 km 38.300 km 41.000 km

â&#x201A;Ź â&#x201A;Ź â&#x201A;Ź â&#x201A;Ź â&#x201A;Ź â&#x201A;Ź â&#x201A;Ź â&#x201A;Ź â&#x201A;Ź

24.895,23.895,21.695,20.695,14.895,13.295,12.695,7.295,6.695,-

vindt u op gorinchem-autostad.nl

voor meer occasions www.kia-schelluinen.nl

"VUPCFESJKG7BO.VJKMXJKLr,FSLXFH 4DIFMMVJOFOr5FM

OCCASION?

Van Mill Opel

Corsa 3drs 111 Edition 1.2-16V Benzine

Donker grijs

30/08/10

34.604

Opel

Corsa 3drs Connect 1.3 CDTI Diesel

Guacamole

23/06/11

42.322 â&#x201A;Ź 11.995,00

â&#x201A;Ź 9.995,00

Opel

Astra 5drs Edition 1.4 T Benzine

Grijs

23-06-201 32.506 â&#x201A;Ź 14.995,00

Opel

Astra 5drs Edition 1.4 T Automaat Benzine

Grijs

15/09/11

27.985 â&#x201A;Ź 16.995,00

Opel

Astra ST Edition 1.4 T Automaat Benzine

Grijs

10/10/11

31.211 â&#x201A;Ź 17.995,00

Opel

Astra GTC Sport 1.8-16V Benzine

Carbon Black

19/07/07

65.020 â&#x201A;Ź 10.995,00

Opel

Astra GTC Sport 1.6T 180PK Benzine

Silver Lake

20/07/12

20.681 â&#x201A;Ź 22.995,00

Opel

Astra GTC OPC 2.0T 280PK! Benzine

Power Red

22/11/12

20.000 â&#x201A;Ź 34.995,00

Opel

Combo L1H1 1.6 CDTI Automaat Diesel

Ruby Red

30/01/12

Opel

Combo L1H2 2.0 CDTI Diesel

Zwart

1/24/2012

4.387 â&#x201A;Ź 12.995,00

Opel

Astra Tourer Business edition 1.4T

Zwart

02/03/12

35.445 â&#x201A;Ź 17.995,00

Opel

Astra 5drs Sport 1.6T Benzine

Silver Lake

6/23/2011 27.543 â&#x201A;Ź 18.995,00

Opel

Astra 5drs Sport 1.6T Benzine

Power Red

6/23/2011 22.318 â&#x201A;Ź 18.995,00

Opel

Meriva 5drs Cosmo 1.4T Benzine

Zilver

6/22/2012 27.096 â&#x201A;Ź 18.995,00

Opel

Zafira OPC 2.0 T Benzine

Star silver

5/19/2006 102.621 â&#x201A;Ź 13.995,00

Opel

Zafira Tourer Business Edition 1.4T Benzine

Technical Grey

7/3/2012

Opel

Insignia Tourer Edition 2.0CDTI 160PK Diesel

Zwart

9/28/2012 18.522 â&#x201A;Ź 29.995,00

Opel

Ampera 1.4 EV Benzine

Wit

9/20/2012 12.080 â&#x201A;Ź 39.995,00

301 â&#x201A;Ź 12.995,00

Kijk voor ruim 500 scherp geprijsde occasions en demonstratiemodellen met 2 jaar garantie op www.ardeaauto.nl

29.156 â&#x201A;Ź 22.995,00 Go Further

Gorinchem â&#x20AC;˘ Newtonweg 20 â&#x20AC;˘ Tel.:0183-646000

  

Van Willegen +\XQGDL$FFHQWL'\QDPLF +\XQGDL*HW]L$FWLYH&RRO +\XQGDLLL'ULYH&RRO +\XQGDLLL'\QDPLF/X[H +\XQGDLL[LL&DWFKHU 0D]GD([HFXWLYH 0D]GD7RXULQJ 0D]GD7RXULQJ,, 0D]GD0;L([FOXVLYHPHWKDUGWRS )LDW3DQGD(GL]LRQH&RRO )LDW3XQWR'\QDPLF 5HQDXOW0RGXV*UDQG9$XWRPDDW 6X]XNL6ZLIW%DQGLW

2SHO0HULYD 97HPSWDWLRQ NP

%ODXZ =ZDUW *ULMV %ODXZ *ULMV *ULMV %ODXZ %ODXZ %ODXZ *ULMV 5RRG =ZDUW 5RRG

      

+\XQGDL*HW] L$FWLYH&RRO

NP

Auto Ames

NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

Ď Ď Ď Ď Ď Ď Ď Ď Ď Ď Ď Ď Ď 

      

+\XQGDL0DWUL[ L*/6

Merk Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen

Model Golf 1.4TSI 122pk 3D Trendline Golf 1.4TSI 122pk DSG Automaat 5D Trendline Golf 1.2TSI 105pk DSG Automaat 5D Style Golf 1.6TDI 105pk 5D Bluemotion Golf 2.0TDI 110pk 5D Comfortline Golf Plus 2.0TDI 140pk DSG Automaat Comfortline Golf Variant 1.2TSI 105pk Comfortline ([eFutiYe Plus Golf Variant 1.6TDI 105pk BMT Trendline -etta 1.6TDI 105pk Comfort ([eFutiYe /ine Polo 1.4 16Y 80pk 5D 2ptiYe Polo 1.4 16Y 80pk 5D Comfortline diYerse opties Polo Cross 1.4 16Y 80pk Polo 1.4 16Y 85pk 5D Comfortline Polo 1.4 16Y 85pk DSG Automaat 5D +ighline Passat /imousine 1.8TSI 160pk Comfortline Passat Variant 2.0TDI 140pk Trendline ([eFutiYe Passat Variant 1.4TSI 122pk Comfortline ([eFutiYe Passat CC 1.8TSI 160pk DSG Automaat ([eFutiYe Plus Tiguan 1.4TSI 150pk Comfort & Design Tiguan 1.4TSI 122pk Sport & Style Up 1.0 60pk 3D Take Up AirFo

Km. Kleur Bj. 68.286 5eĂ&#x20AC;e[]ilYer mei-10 70.751 Unitedgrey jan-11 91.106 Unitedgrey jul-11 111.064 Unitedgrey feb-10 111.842 Sharkblue jan-10 55.212 Unitedgrey okt-08 147.644 SilYerleaf okt-10 83.095 Toffee brown jan-11 6.000 Platinum grey apr-13 35.312 2lympiablauw mrt-07 125.004 BlueantraFiet mrt-08 69.383 Slate Grey aug-08 74.749 Flashrood jan-10 17.901 DeepblaFk mrt-12 132.291 5eĂ&#x20AC;e[]ilYer feb-09 146.791 DeepblaFk mrt-09 53.641 Maritiemblauw jan-09 70.391 DeepblaFk mei-10 87.511 DeepblaFk apr-09 5.003 Candywit apr-12 38.927 Candywit apr-12

Prijs â&#x201A;Ź 13.450 â&#x201A;Ź 18.950 â&#x201A;Ź 18.450 â&#x201A;Ź 15.950 â&#x201A;Ź 14.950 â&#x201A;Ź 16.950 â&#x201A;Ź 14.450 â&#x201A;Ź 15.950 â&#x201A;Ź 23.595 â&#x201A;Ź 8.950 â&#x201A;Ź 8.750 â&#x201A;Ź 11.250 â&#x201A;Ź 12.950 â&#x201A;Ź 18.950 â&#x201A;Ź 14.950 â&#x201A;Ź 14.950 â&#x201A;Ź 16.950 â&#x201A;Ź 24.750 â&#x201A;Ź 20.950 â&#x201A;Ź 31.950 â&#x201A;Ź 7.950

De negen zekerheden:

Inruil, Originele accessoires, Proefrit, 12 Maanden garantie, 14 Dagen omruilgarantie, 130 Punten check, Financiering & verzekering, Optisch in topconditie, Mobiliteitsgarantie.

NP

Ď Ď Ď .LMNYRRURQVWRWDOHDDQERGRSZZZYDQZLOOHJHQDXWREHGULMYHQQO

"VUPCFESJKGWBO8JMMFHFOr.BSDPOJXFHr5FM

Kijk voor ons complete aanbod op onze website!

www.auto-ames.nl (nergieweg 8 4143 +. /eerdam Tel: 0345-638060

Volg ons nu ook op FaFebook

27 leerdam 13 epaper  

Het Kontakt Edities bv is een uitgeverij van tien wekelijks verschijnende nieuwsbladen in een totale oplage van 215.000 exemplaren. Daarnaas...

27 leerdam 13 epaper  

Het Kontakt Edities bv is een uitgeverij van tien wekelijks verschijnende nieuwsbladen in een totale oplage van 215.000 exemplaren. Daarnaas...

Advertisement