Page 1

VIANEN

DINSDAG 18 JUNI 2013 JAARGANG 22 NO. 25 ™LLL#=:I@DCI6@I#CA

Kaarten voor show Sylvia’s Jazz ijĦĞīĢīš De kaartverkoop voor de eindshow van Sylvia’s Jazz start deze week. De show vindt plaats op zaterdag 29 juni om 19:00 uur en op zondag 30 juni om 13:00 uur, zoals ieder jaar in de Stadshof aan het Hazelaarplein 4 te Vianen. De kaarten zijn te verkrijgen bij balletstudio Sylvia’s Jazz aan het Hazelaarplein 3 te Vianen, iedere avond tussen 19:00 en 20:00 uur en op woensdagmiddag van 15:00 tot 16:00 uur.

vrije tijd

Dans & Doe ijĦĞīĢīš Nelien van Doorn en Susanne Butter houden op 26 juni en 3 juli dans & doe activiteiten rond het thema ‘kleur je heppie’. Op 26 juni zijn vanaf 14:30 uur 6 tot 9-jarigen welkom en op 3 juli is de middag voor kleuters van vier en vijf jaar. De kinderen dansen een uurtje, daarna gaan ze aan de slag met hun handen. Locatie: kleutergymzaal De Rank, ‘t Wed 14, Vianen. Deelname kost 9,50 euro per kind. Aanmelden: Nelien van Doorn (0347-320115, nelienvandoorn@hotmail.com).

GEEN WOORDEN MAAR ACTIE!

‘Stadswaag’, Kerkstraat 2, 4132 BE Vianen, tel. 0347 - 325 025 www.ottosmit.nl

™9ZDaYi^bZgYV\^cK^VcZcigd`kZZaWZ`^_`h#7Z`^_`kZgYZgde^cYZoZ`gVciZcdca^cZYZ[didgZedgiV\Z#

FOTO: FRANS BLOKHUIS

Hofpoort blijft rijksmonument

Mooie woorden De vlag hangt uit in over toekomstvisie Vianen

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is van mening dat de eind mei ernstig beschadigde Hofpoort nog steeds een rijksmonument is. De dienst vindt het van belang dat de poort wordt hersteld. De wijze waarop herstel en restauratie van de Hofpoort worden gedaan, is van groot belang voor het behoud van de monumentale status. Vianen is voornemens de poort te herstellen, maar het kan mede vanwege de kosten wellicht nog enkele jaren duren voor de klus is geklaard.

De gemeenteraad van Vianen reageerde vorige week laaiend enthousiast op de gepresenteerde strategische toekomstvisie. De partijen roemden vooral de betrokkenheid van de Vianense bevolking bij de totstandkoming van het document. Alleen Bram Schoonhoven van het CDA kraakte nog een kritische noot. Hij vond dat er in de toekomstvisie te weinig aandacht was voor onder andere de mantelzorg, het ouderenbeleid, de jeugdzorg en het sociaal beleid.

nieuws

3

nieuws

7

Zeven judomedailles Sport & Bewegen :9:$K>6C:C ™ OZkZc _jYd`VÉh kVc Hedgi Zc 7ZlZ\Zc K^VcZc kZgdkZgYZc oViZgYV\ ZgZbZiVVa i^_YZch ZZc ^ciZgcVi^dcVVa idZgcdd^ ^c :YZ# BVih Aj^iZc! Gdb‚Z YZc =Vgid\!I^bd=dZYZbVcZc?dg^h=dZYZbVceV`iZcZZc\djYZceaV`#KddgVaGd" b‚ZYZc=Vgid\lVhdckZghaVVcWVVgZcl^hiVa]VVgeVgi^_ZciZl^ccZc!odlZa^cYZ edjaZVah^cYZ`gj^h[^cVaZ#?dg^hbdZhi‚‚ckZga^ZheVgi^_^cXVhhZgZc^cYZedjaZ[VhZ# =^_\^c\VahcjbbZgilZZYddgcVVgYZ`gj^h[^cVaZh!lVVg]^_dkZgij^\ZcYYZ`lVgi" Zc ]VakZ [^cVaZ ldc# >c YZ [^cVaZ `lVb ]^_ lZZg iZ\Zc YZ _dc\Zc lVVg ]^_ ^c YZ edjaZcd\kVckZgaddg#9^iaZkZgYZZZcheVccZcYZedide#>cYZ\daYZchXdgZigd` ]^_VVc]ZiaVc\hiZZ^cYYddgVVckVaaZcY_jYdiZaViZco^Zc#?Z[[gZn=VkZckZgdkZgYZ ^co^_c`aVhhZZZco^akZgZcbZYV^aaZ#KZgYZglVgZcZgcd\WgdcoZcbZYV^aaZhkddg HiZcAj^iZcZcC^``^Adh#EVig^X`kVcYZHaj^oZc]VYb^cYZg\Zaj`kVcYVV\#=^_l^hi cd\‚‚ceVgi^_iZl^ccZc#BVVg`lVbYVVgcV]VgY^cWdih^c\bZio^_ciZ\ZchiVc" YZg#7^_YZZZghiZ]jaeWaZZ`YVi]^_o^_ccZjh]VY\ZWgd`Zc#

Na weken zwoegen en stressen is afgelopen woensdag voor veel leerlingen de verlossende examenuitslag gekomen. Voor velen kon de vlag uit, een enkeling moet op voor de herkansing. Direct nadat de uitslag bekend werd, barstten de examenfeestjes los in de regio. Benieuwd welke leerlingen van onder meer het Oosterlicht College Vianen hebben hun examen hebben gehaald? Lees het verderop in deze krant. De uitslagen van de tweede termijn worden later bekend gemaakt.

accent

11

Ton Delgou aan de slag bij Everstein Ton Delfgou, voormalig spil bij vv Vianen, gaat vanaf het volgende seizoen aan de slag bij Everstein. Niet bij de hoofdmacht, maar bij de B-selectie. Hij vertrok onlangs bij SVF, waar het een bende was. De club degradeerde onlangs naar de vijfde klasse en de motivatie was er ver te zoeken. Van Everstein verwacht hij meer. “Geen idee met welke spelers ik straks ga werken, maar dat boeit me nu ook nog niet. Ik weet alleen dat ik er heel veel zin in heb.”

sport

17

Medewerkers failliet Do Care aan de slag bij Inholland en Huis ter Leede K>6C:C ™ 6[\ZadeZc lZZ` ]ZWWZc YZ bZYZlZg`Zgh kVc ]Zi [V^aa^ZiZ 9d 8VgZ ZZc

eaZ`\ZkdcYZcW^_YZVcYZgZilZZodg\aZkZgVcX^Zgh/I]j^hodg\>c]daaVcYZc=j^h iZgAZZYZ#9VVgbZZ^hYZ]jaeW^_]Zi]j^h]djYZckddgYZ^cldcZghkVcK^VcZc kZ^a^\\ZhiZaY# Kdg^\ZlZZ`o^_cilZZkddga^X]i^c\hW^_ZZc`dbhiZc\Zdg\Vc^hZZgYkddgYZbZYZ" lZg`Zgh#Dd`YZ]j^h]djYZa^_`Z]jae^hh^cYhbVVcYV\dec^Zjl^c\ZgddhiZgYZc YZ ]jae ^h \ZgZ\ZaY# 6aaZ Xa^…ciZc j^i K^VcZc ]ZWWZc ZZc Wg^Z[ kVc YZ \ZbZZciZ \Z`gZ\Zc lVVg^c hiVVi kVc lZa`Z c^ZjlZ odg\aZkZgVcX^Zg o^_ ^c ]Zi kZgkda\ ]j^h" ]djYZa^_`Z]jae dcikVc\Zc#LZi]djYZg BVgXZa KZglZ^_/ Æ>` WZc iZkgZYZc YVi YZ dkZg\Vc\hcZaZc\dZY\ZgZ\ZaY^h#Ç Hi^X]i^c\9d8VgZCZYZgaVcY^h\ZhideibZi]ZiaZkZgZckVcodg\#K^VYZXjgVidg lVhVaVVc\Z\ZkZcYViYZbZYZlZg`ZghidiZcbZikg^_YV\&)_jc^]jaeaZkZgYZc#


Ook voor exclusieve raambekleding gaat u naar SUNWAY Exposure Store Van der Wal Interieur- adviseurs

Lichtregulering is zeer bepalend voor de sfeer in huis. SUNWAY exclusieve raambekleding laat u spelen met licht en kleur. Voor elke ruimte en ieder raamtype biedt SUNWAY een passend product. Van der Wal - Interieurs heeft als SUNWAY Exposure Store alle SUNWAY collectieboeken en een zeer uitgebreide productpresentatie. In onze showroom hangen de meeste recente producten uit alle collecties, in mooie, stijlvolle, goed uitgelichte SUNWAY presentatie units. Bekijk de complete SUNWAY productrange en kies het juiste product voor uw raam. Techniekweg 8 4143 HV Leerdam Tel. 0345-630 459 Fax 0345-630 371 info@vanderwal-interieurs.nl


Dinsdag 18 juni 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

nieuws

WWW.HETKONTAKT.NL

Eindshow van Dancing4all

Restauratie Hofpoort kan nog jaren duren

ijĦĞīĢīš Dancing4all sluit het seizoen af met een eindshow, te zien op 6 en 7 juli in De Stadshof. De leerlingen van Suzanne Riksen tonen diverse stijlen. Denk aan: peuterdans, kleuterdans, clipdance, streetdance, Hip Hop en powerjazz. De dansers zijn gekleed in prachtige kostuums passend bij het thema of nummer. De muziek is heel uiteenlopend. De show op 6 juli begint om 19:30 uur, de shop of 7 juli om 14:30 uur. De zaal opent een half uur voor aanvang. Entree: 10,00 euro. Meer informatie: info@dancing4all.nl of onderstaande website.

ijĦĞīĢīš Het herstel van de Hofpoort in Vianen zal wellicht nog enkele jaren duren. Dat schrijft de gemeente Vianen in een brief aan de Historische Vereniging.

q WWW.DANCING4ALL.NL/EINDSHOW

De Hofpoort werd op dinsdag 28 mei ernstig beschadigd, nadat een bestuurder uit Lopik met zijn bestelbusje tegen de poort was gereden. Daarbij viel een groot brokstuk van de poort naar beneden, waarbij de cabine van het bestelbusje werd geplet. De bestuurder kwam daarbij om het leven. “Het verlies van een mensenleven zal nooit in verhouding staan tot de

schade die de Hofpoort heeft geleden”, schrijft de gemeente in de brief. “Toch is en blijft de Hofpoort een monument van grote historische waarde en betekenis.” De Hofpoort is het enige nog zichtbare restant van het vroegere kasteel Batestein. Het kasteel was vanaf de 14e eeuw het hoofdverblijf van de heren van Brederode. De Hofpoort dateert uit het tweede kwart van de 17e eeuw. En is tot stand gekomen door Johan Wolfert van Brederode (15991655). De gemeente geeft aan geen belofte te kunnen doen op welke termijn een daadwerkelijke restauratie en herstel

zal gaan plaatsvinden. “Dit is van vele factoren afhankelijk, die wij op dit moment nog niet inzichtelijk hebben. Ook zal het herstel van de Hofpoort afhankelijk zijn van de kosten die hieraan zullen zijn verbonden en op welke termijn de gemeente hiervoor geld beschikbaar heeft.” Een dag na het ongeluk heeft de constructeur samen met TNO de schade bekeken. “Op basis van deze bevindingen heeft de aannemer een ondersteuningsconstructie aangebracht. De situatie is inmiddels veilig. Van de resultaten uit het onderzoek dat door de constructeur en TNO is uitgevoerd zal een schaderapport worden opge-

3

maakt.” Ook zijn de gemeente en de Koninklijke Woudenberg uit Ameide druk geweest met het verwijderen van de brokstukken en het creëren van een veilige situatie voor passanten. De brokstukken van de Hofpoort zijn opgeslagen bij de Koninklijke Woudenberg. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is van mening dat de Hofpoort nog steeds een rijksmonument is en dat het van belang is dat de poort wordt hersteld. De wijze waarop herstel en restauratie van de Hofpoort moet worden gedaan is van groot belang voor het behoud van de monumentale status.

Nieuwe bomenverordening in Vianen

Werkstraf voor ontploffing

ijĦĞīĢīš Er komt een nieuwe bomenverordening in de gemeente Vianen. Ook de bijbehorende ‘Groene Kaart’, waarop beschermde bomen staan, wordt aangepast.

K>6C:C™ Een 27-jarige man die in oktober 2011 met illegaal vuurwerk een schuurtje in Vianen opblies, is woensdag door de Utrechtse rechtbank veroordeeld tot 60 uur werkstraf en 2 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. Volgens de rechters veroorzaakte de Vianees de ontploffing zonder opzet. De vuurwerkliefhebber knutselde op 23 oktober 2011 met illegaal vuurwerk in een schuurtje aan de Benedictushof. Hij was bezig om 280 nitraatklappers aan een lont te bevestigen. Het ging mis toen hij de deur van de schuur open deed voor een vriend en een vriendin die op bezoek kwamen. Daarbij raakte hij per ongeluk met een brandende sigaret vuurwerk aan dat op een krukje lag. Door de explosie die volgde verloor de Vianees zelf zijn linkerhand. Zijn vrienden liepen tijdelijke gehoorschade op. Tegen de verdachte was 120 uur werkstraf en 4 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf geëist. De officier van justitie meende dat de Vianees de kans op een explosie bewust had aanvaard en er dus in juridische zin sprake was van opzet, maar de rechtbank vond dat de man alleen schuld aan het veroorzaken van een explosie verweten kan worden.

De Groene Kaart maakt de gemeente in overleg met de bewoners; dit ge-

beurt per wijk. Alle bomen waarvan bewoners en gemeente vinden dat ze niet beschermd hoeven te worden, worden vergunningvrij. Aanleiding voor de nieuwe Bomenverordening zijn uitspraken van de rechtbank in Utrecht over bomenkap in de wijk Het Monnikenhof. “De huidige Bomenver-

ordening en de Groene Kaart zijn onduidelijk”, schrijft de gemeente in een persbericht. “Zo zijn alle bomen -ook niet beschermde- die op de Groene Kaart deel uitmaken van een boomstructuur of een boomzone vergunning-plichtig, terwijl volgens de Bomenverordening alleen beschermde

™=Zi`VeeZckVcWdbZc\ZWZjgi^cK^VcZckddgiVVcZZchij`YZbdXgVi^hX]Zg#

FOTO: STOCKFOTO

Pilot inzamelen drankenkartons

Nieuwbouw van start

ijĦĞīĢīš De gemeente Vianen doet samen met ruim 35 andere gemeenten mee aan een landelijk onderzoek naar de effecten van het inzamelen en recyclen van drankenkartons op het milieu en de kosten. Drankenkartons zijn kartonnen verpakkingen met een gesealde binnenkant, waarin bijvoorbeeld zuivelproducten of dranken hebben gezeten. De pilot loopt van 22 juni tot 1 november 2013 en vindt alleen plaats in de laagbouw van de wijk De Hagen. Om zoveel mogelijk drankenkartons in te zamelen, vraagt de gemeente aan alle bewoners in de laagbouw van De Hagen om drankenkartons in te zamelen. De bewoners kunnen de kartonnen verpakkingen scheiden van het restafval en deze samen met het oud papier in de blauwe kliko aanleveren. De inzameldagen voor het oud-papier zijn: 22 juni, 27 juli, 24 augustus, 28 september, 26 oktober en 23 november.

ķĦħġĢįijĢĩġ š LEKSTEDEwonen is woensdag officieel begonnen met de bouw van twaalf huurwoningen aan de Dorpsweg in Zijderveld. De oplevering is mogelijk al voor eind dit jaar. Het project behelst acht starterswoningen en vier eengezinswoningen. LEKSTEDEwonen-directeur Ed de Groot en wethouder Marcel Verweij stortten beton als officiële starthandeling. LEKSTEDEwonen heeft diverse projecten in Zijderveld. De woningbouwvereniging gaat de vijf leegstaande huizen langs de Dorpsweg nog slopen. Zodra het nieuwe dorpshuis gereed is,

wordt ook de oude Krooshof gesloopt. Het gebouw maakt plaats voor veertien seniorenappartementen, met de mogelijkheid tot dagverzorging. Hiervoor is de woningbouwvereniging in gesprek met de AV zorggroep. Tevens wil Lekstede het eerdere bouwplan voor luxe woningen aan de Dorpsweg aanpassen. Er is te weinig animo. Daarom is Lekstede met de Gebroeders Blokland in gesprek om op de locatie vier goedkopere koopwoningen te bouwen. Nog voor de zomervakantie wil LEKSTEDEwonen bij de inwoners van Zijderveld peilen hoe zij denken over deze ontwikkelingen.

bomen vergunningplichtig zijn. Dit klopt niet met elkaar en leidt bovendien tot onnodig veel vergunningaanvragen en vertraging in de uitvoering van het project Buiten Gewoon.” Wethouder Margot Stolk: “Doordat elke keer tegen een verleende vergunning bezwaar kan worden ingediend verliezen we veel tijd. We gaan dit nu bundelen. Mensen kunnen bij de vaststelling van de Groene Kaart bezwaar maken tegen het wel of niet beschermen van een boom, en daarna niet meer bij de uitvoering. We halen het bezwaar maken als het ware naar voren. Dat scheelt veel tijd én geld, en daar is iedereen bij gebaat. Zeker de vele bewoners die blij zijn met Buiten Gewoon.” De nieuwe Groene Kaart wordt per wijk samen met bewoners besproken. Op de kaart wordt aangegeven welke bomen moeten blijven staan. Iedereen mag voorstellen doen over welke bomen beschermd moeten worden. Dat gebeurt op de bewonersbijeenkomsten van Buiten Gewoon. Margot Stolk: “We willen dit heel zorgvuldig en democratisch doen. Daarom gaan we ook in wijken waar Buiten Gewoon al bezig of klaar is de bewoners per brief op de hoogte stellen van de veranderingen op de Groene Kaart voor hun wijk. Zo weten we zeker dat iedereen zijn zegje kan doen.”

designmeubel-opruiming.nl

-40%

bank Colori normaal €1599,nu €959,-

q WWW.SCHUDDENSCHEIDEN.NL

Collecteopbrengst ijĦĞīĢīš De eerste week van juni is er gecollecteerd voor het Nationaal Epilepsie Fonds. De collecte heeft in Vianen 2.304,62 euro opgebracht. De opbrengst is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en het organiseren van begeleide vakanties voor mensen met epilepsie.

™:YYZ<gddiZcBVgXZaKZglZnhidgiZcWZidc#

FOTO: MARIJKE VERHOEF

w w w. va n d e r wa l - i n t e r i e u r s . n l


Familieberichten

Dinsdag 18 juni 2013

Vanaf 15 juli staan alle rouw- en dankberichten online op www.hetkontakt.nl/rouwberichten

Wij zijn intens verdrietig, maar dat zal veranderen in weemoed en weemoed in heimwee. Heimwee naar een mooie tijd met veel goede herinneringen en heimwee naar een bijzonder mens

Grietje Bolk

  

Er zijn geen woorden voor een zieke, van wie je weet; zij redt het niet. Je streelt haar wang, je ziet haar ogen, je bent bevangen door verdriet. Toch ben je dankbaar voor haar einde, dat na zoveel moedig strijden kwam, omdat het niet alleen haar leven, maar ook haar lijden overnam.

 Humor was Mieke haar sterkste wapen, maar helaas niet sterk genoeg.  Met een lach en een traan hebben we afscheid genomen.  

Mieke Ververs

E-mail: advertentie.vianen@ hetkontakt.nl

Vianen, juni 2013

Harvas Natuursteen BV

 Bob Ververs Jopie Ververs-Kastelein Richard Ververs Maja en Harry Tijssen-Ververs

Geertruida Johanna

GEDENKTEKENS LEERDAM

 Buitenlandpoort 8 4132 XB Vianen

Leerdam, 7 oktober 1943 Nieuwegein, 16 juni 2013

Waardig geleefd, waardig gestorven

uigebreide showroom eigen ontwerp mogelijk

Op woensdag 12 juni heeft het afscheid naar wens van Mieke in besloten kring plaatsgevonden in crematorium Daelwijck te Utrecht.

Jan

in natuursteen, glas, rvs

SHOWROOM

Belinda & Harry

Lisette Matthijs

O

Ton & Edith

Na 4 maanden van onzekerheid, machteloosheid en verdriet kregen wij op 6 juni eindelijk de verlossende mededeling dat Patrick is gevonden.

Finn Per

Vrijdag 21 juni is er van 13.00 tot 13.15 uur nog gelegenheid voor een moment van afscheid in het genoemde uitvaartcentrum. Om 13.30 uur begint de afscheidsdienst, waarnaar we haar begraven op naastgelegen Algemene Begraafplaats.

Rouwadvertenties, dankbetuigingen en overige familieberichten kunt u tot maandagmiddag 15.00 uur opgeven.

Fam. H. Bolk.

2 november 1954 7 juni 2013

Geertje van der Greef-Versteeg

Donderdag 20 juni is er van 19.00 tot 19.45 uur gelegenheid om afscheid van Geertje te nemen en elkaar te condoleren in het uitvaartcentrum aan de Sparrendreef 8 in Vianen.

Opgeven familieberichten

Anna Maria

Met liefde hebben wij afscheid genomen van mijn lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder en oma

Standerdmolen 6 4133 ET Vianen

Wij danken iedereen die ons verdriet heeft verstaan en in de vorm van steun, kaarten en aanwezigheid bij de begrafenis hier uiting aan heeft gegeven. Dat heeft ons bijzonder goed gedaan.

4

Nijverheidstraat 7 Leerdam

Het Kontakt Edities bv Postbus 1, 2977 ZG Goudriaan Tel. 0183-583333 Fax 0183-583308

telefoon: 0345 61 40 37 e-mail: info@harvasnatuursteen.nl website: www.harvasnatuursteen.nlOnze gedachten zijn werkelijkheid geworden en nu hebben wij eindelijk afscheid kunnen nemen van mijn lieve man, onze trotse papa, zoon, schoonzoon, broer, zwager en oomMaretta van Winkel Persoonlijke Uitvaartverzorging

Patrick Diks 1968-2013

Dank voor al jullie lieve woorden, bloemen, kaarten, steun en praktische hulp de afgelopen maanden. Het zal voorlopig moeilijk blijven, maar zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet en vergroot de moed om verder te gaan.

Daarna is er gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Monique Mike Tim Familie Diks Familie Sporrel

Uw wensen staan bij ons centraal Voor Vianen e.o. Agnes van Elteren en Yvonne Stens dag en nacht bereikbaar 030 6341408 Schrijnwerkersgilde 4, 3994 XM Houten

Viaanse Bos 1 4133 LE Vianen Donderdag 13 juni heeft het afscheid van Patrick in kleine kring plaatsgevonden in crematorium Noorderveld te Nieuwegein.â&#x20AC;&#x153;Als je bij leven niet over de dood hebt gesproken leven gehaald.â&#x20AC;? heb je niet alles uit het (HQ6ZDKLOLDDQVJH]HJGH

1DHHQPRRLOHYHQZLOWXWRFKRRNHHQSDVVHQG DIVFKHLG"(HQDIVFKHLGGDWDDQVOXLWELMKRH XKHHIWJHOHHIG 

2QWODVWXZQDEHVWDDQGHQHQYXOHHQXLWYDDUW ZHQVHQIRUPXOLHULQ

Wij zijn er voor u. U kunt altijd bij ons terecht voor een goed georganiseerde uitvaart die past bij uw wensen. Telefoon: 0347 - 376 520 (24 uur per dag, ook in het weekend):LOWXGHPRJHOLMNKHGHQOLHYHUSHUVRRQOLMNEHVSUHNHQ HQRIHHQNRVWHQLQGLFDWLHRQWYDQJHQGDQNXQW XYULMEOLMYHQGHHQDIVSUDDNPDNHQ 

,NKHOSXJUDDJ 

'DJHQQDFKWEHUHLNEDDU 

Monuta Vianen Sparrendreef 8, Vianen www.monuta.nl

 LQIR# 0+8LWYDDUWYHU]RUJLQJQO ZZZ 0+8LWYDDUWYHU]RUJLQJQO

Ook als u niet bij ons verzekerd bent.

*DDVSVWUDDW;- 9LDQHQ 


Familieberichten

Dinsdag 18 juni 2013

'DJHQQDFKWEHUHLNEDDU YRRUGLUHFWHKXOSQDRYHUOLMGHQ 

 PIET HEIN

BEDANKT!!

Rust en eenvoud, dat is vaak de wens. Wij verzorgen ĂŠn regelen uw complete uitvaart, uiteraard met alle aandacht die u wenst. We zijn er voor Ăş.

Uitvaartleiders: Ben de Weerd, Albert de Bruijn, Joke Geerse en Lenie Prinssen

Honderden soorten verkrijgbaar uit containers:

Uitvaartcentrum Rehoboth Dag en nacht: 0345 619833

Engelse rozen â&#x201A;Ź 8,Klassieke rozen â&#x201A;Ź 8,50 Trosrozen v.a. â&#x201A;Ź 6,00 Âą 50 soorten klimrozen v.a. â&#x201A;Ź 9,Theerozen v.a. â&#x201A;Ź 6,00 Stamrozen â&#x201A;Ź17,-/â&#x201A;Ź18,-/â&#x201A;Ź19,Heesterrozen v.a. â&#x201A;Ź 6,00 Miniatuurrozen v.a. â&#x201A;Ź 6,00 OPENINGSTIJDEN:

Dagelijks van 09.00 - 17.00 uur. â&#x20AC;&#x2122;s Maandags gesloten.

/'&-.,. 3!$'3.!'   

 www.derozenkwekerij.nl

Te Koop

Openhaardhout alleen hardhout 60 euro per m3 thuisbezorgd

tel 0306012595 Opgeven familieberichten Voorstraat 84 ¡ 4132 AT Vianen

SFEXLWYDDUW]RUJQO Rozen planten kan de hele zomer door!

5

Rouwadvertenties, dankbetuigingen en overige familieberichten kunt u tot maandagmiddag 15.00 uur opgeven. E-mail: advertentie.vianen@ hetkontakt.nl

lief¡de

(de; v; meervoud: liefdes, liefden) warme genegenheid, oprechte en warme belangstelling, liefde hebben voor

www.lbv-uitvaarten.nl

Het Kontakt Edities bv Postbus 1, 2977 ZG Goudriaan Tel. 0183-583333 Fax 0183-583308

GRAFMONUMENTEN NATUURSTEENBEDRIJF NATUURSTEENBEDRIJF MIDDENBRABANT BRABANT b.v. MIDDEN b.v.

Kortakker6,6,4264 4264 Veen Kortakker AEAE VEEN Tel. 0416-691616 0416-691616 Tel. ALTIJDVOORDELIGER GOEDKOPER ALTIJD Met 500 grafmonumenten op voorraad. '(0((678,7*(%5(,'(6+2:52209$1'(5(*,2 kijk op www.natuursteenmiddenbrabant.nl

TE KOOP DĂŠ Dames: Tina, Cora, Cindy, Ina, Heiltje, Pieta en Lianne

Meerkerk - 0183-354039 info@de-stilte.com www.de-stilte.com

AANGEBODEN

T.k. caravan Beyerland 390B bj. 1997 m. Dorema voort., luifel, uitb. + invent. vr.pr. â&#x201A;Ź2750,-.Tel. 0650670817.


publicaties

Dinsdag 18 juni 2013

Je vindt het in Vianen!

ONDERNEEMT

Bourgondische Kipfilet ook heerlijk op de barbecue ELKE 4de GRATIS

Aspergeschotel Lekker makkelijk

!

500 gram

Komkommers lekker in de salade

!

2 voor

Hollandse tomaten altijd lekker

!

500 gram

Kip in Groen onze nieuwe Gildetrophy 100 gram

!

geldig van 17-06 t/m 22 juni 2013

Traiteurslagerij de Goeij Voorstraat 83, 4132 AP Vianen 0347-37 12 98 www.degoeij.gildeslager.nl

De Gildeslager verrast je smaak ©

Alle Coca cola 1,5 ltr flessen in 4 pack

€ 5,35

van € 6,68 voor

Heineken krat 24 flesjes a 0,3 ltr van € 13,39 voor

€ 9,89

AH Yorkham 100 gram

€ 1,07

van € 2,14 voor

Albert Heijn Vianen LIJNBAAN 11 VIANEN TEL. 0347-326125

Lijnbaan 11 - Vianen - tel. 0347-326060

Mensen maken de winkel!

Lijnbaan 11 - Vianen Tel. 0347-328070

Een dag heerlijk ontspannen bij CitySpa De Arendshoeve Speciaal voor lezers van Het Kontakt heeft CitySpa De Arendshoeve een geweldig arrangement*) ontwikkeld.

rangement wordt u aangeboden voor de prijs van slechts 99 euro per persoon.

*) Alle informatie over het arrangement en de reIn het stijlvolle wellnesscenter vindt u een com- serveringsmogelijkheden vindt u op www.hetpleet aanbod van spa- en wellnessvoorzieningen kontakt.nl. Kies de gewenste editie en selecteer waarvan u gedurende de dag gebruik kunt made lezersactie CitySpa De Arendshoeve ken. U wordt van top tot teen verzorgd met een heerlijke gezichtsbehandeling en manicure of voetverzorging. Natuurlijk zijn ook de lunch, een high-tea en diner inbegrepen. Dit geweldige ar-

lezer actie s ! Kijk ook op www.hetkontakt.nl

6


Dinsdag 18 juni 2013

LEES ONS

â&#x20AC;&#x2DC;LIKEâ&#x20AC;&#x2122; ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

nieuws

7

Visie

Niet malse kritiek burgers is omgezet in â&#x20AC;&#x2DC;positief meedenkenâ&#x20AC;&#x2122;

Mooie woorden over toekomstvisie De gemeenteraad van Vianen is vorige week dinsdagavond unaniem akkoord gegaan met de â&#x20AC;&#x2DC;Strategische Toekomstvisie Vianen 2025â&#x20AC;&#x2122;.

Uit de praktijk van notaris Geertje Dantuma

Een BV oprichten Het oprichten van een Besloten Vennootschap (BV) is tegenwoordig eenvou-diger dan voorheen. Tot een paar jaar geleden was voor de oprichting een zogenaamde verklaring van geen bezwaar nodig van het Ministerie van Justitie nodig. Als u een BV wilde oprichten werd door het Ministerie gecontroleerd of u bijvoorbeeld geen verdachte was van fraudezaken. Voordat de akte van oprichting van de BV kon worden ondertekend, was eerst het wachten op de benodigde verklaring. Die verklaring van geen bezwaar is afgeschaft. Bovendien is in oktober 2012 een nieuwe regeling voor het oprichten van een BV in werking getreden, ook wel aangeduid met â&#x20AC;&#x2DC;flex BVâ&#x20AC;&#x2122;. Als u een BV wil oprichten, heeft u niet langer een bedrag van minimaal â&#x201A;Ź 18.000 nodig, dat is met de inwerkingtreding van die nieuwe wet, vervallen. Kortom: tegenwoordig kan een BV sneller worden opgericht. Maar wat is er nieuw aan de flex BV? 2 '&"'"&-&$)",%&*.*"+, Een BV kan al worden opge-richt met een geplaatst kapitaal van â&#x201A;Ź 0,01 2*"+ ''$.*$%*"' ((-' tantsverklaring meer nodig 2'%($$*"' +* %"' )*$' bepalingen bij de overdracht van aandelen) kĂĄn worden opgenomen, maar is niet meer verplicht 2"'+,,-,'$-'''*-"&*.* plichtingen aan aandeelhouders opgelegd worden 2"'.(*"' .''-",$*"' +,+, !, bestuur van een BV dient bij het doen van een uitkering uit de BV te beoordelen of de BV als ge-volg van de uitkering kan blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. Hierbij moet in het algemeen ongeveer ĂŠĂŠn jaar vooruitgekeken worden. Wordt de uitkeringstest niet zorgvuldig gedaan, dan kan het bestuur van de BV persoonlijk aansprakelijk ge-steld worden 2'%'$-'''/"'+,*!,%((+( stemrechtloos gemaakt worden 2)%$'/(*','%!(- ders van een bepaalde soort aandelen bepaalde bestuurders of commissarissen kunnen benoe-men 2+%-",.(*&"' -",'.* *"' "+ versoepeld en kan ook per e-mail 2+%-",.(*&"' "'!,-",'%'"+ mogelijk 2,*&"#'.((*!,()*()'.' een vergadering van aandeelhou-ders is verkort tot ten minste 8 dagen Welke bepalingen het beste aansluiten bij uw bedrijf en uw wensen, spreken we graag met u door.

ijČÄ&#x17E;čĢč Â&#x161; Met uitzondering van CDAraadslid Bram Schoonhoven waren alle fracties laaiend enthousiast over het richtinggevende en â&#x20AC;&#x201C;vooral- a-politieke document. De visie is tot stand gekomen met heel veel input vanuit de bevolking, onder andere via elf e-debatten, een enquĂŞte (540 keer ingevuld), een ideeĂŤnbus en interviews van de Razende Reporter. Het document is opgesteld door Team Vianen, onder regie van Hans van der Werff. Er was ook een stuurgroep, met daarin de raadsleden Wim van Barneveld (Lokaal Alert), Cees Hazekamp (Platform Vianen) en Christa Hendriksen (D66). Frank Meurs (PvdA) noemde de totstandkoming van het document â&#x20AC;&#x2DC;professioneel en zorgvuldigâ&#x20AC;&#x2122;. En dat gold ook voor het document zelf. â&#x20AC;&#x153;Wat zou een politieke partij daar nog aan toe moeten voegen?â&#x20AC;? Positief meedenken Wim Zuurhout (VVD) had grote bewondering voor de debatten, waardoor de inwoners van Vianen heel nauw bij het proces zijn betrokken. Hij noemde in het bijzonder de e-debatten. â&#x20AC;&#x153;De kritiek was niet mals. Maar het knappe is dat tijdens die avonden het negativisme kon worden omgezet naar positief meedenken.â&#x20AC;? Christa Hendriksen (D66) gaf toe dat ze bij de start van het project in het voorjaar van 2012 helemaal niet zo enthousiast was over nut en noodzaak van een toekomstvisie. â&#x20AC;&#x153;Maar in de loop van het afgelopen jaar heb ik mijn weerstand zien afbrokkelen.â&#x20AC;? Het is volgens Hendriksen heel positief dat het document is opgesteld in samenspraak met de bewoners. â&#x20AC;&#x153;We hebben nu een idee waar we naar toe willen.â&#x20AC;? Harry Burggraaf van de ChristenUnie: â&#x20AC;&#x153;Ik was eigenlijk verbaasd dat Vianen al niet veel eerder een visie had.â&#x20AC;? Volgens het raadslid is het heel belangrijk dat er een collectief gedragen idee is welke richting het uit moet met Vianen. â&#x20AC;&#x153;We moeten er echter wel

Â&#x2122;7jg\ZbZZhiZg<gdZcZlZ\]Z[i]Zi\aVhi^_YZch[ZZhiZa^_`ZegZhZciVi^ZkVcidZ`dbhik^h^Z#

voor waken dat het geen tunnelvisie wordt.â&#x20AC;? Cees Hazekamp liet in zijn bijdrage het bekende jaren-70 nummer van Fleedwood Mac horen: â&#x20AC;&#x2DC;Donâ&#x20AC;&#x2122;t stop thinking about tomorrowâ&#x20AC;&#x2122;. Hij benadrukte dat het een document is van alle kernen. â&#x20AC;&#x153;Vianen, dat zijn wij, Hagestein, dat zijn wij, Everdingen, dat zijn wij en Zijderveld, dat zijn wij.â&#x20AC;? Ook Dick den Hertog had alleen maar lovende woorden voor het document en voor de totstandkoming ervan. â&#x20AC;&#x153;Er is geen onderwerp dat de afgelopen jaren zo breed is besproken.â&#x20AC;? Wim van Barneveld (Lokaal Alert) herinnerde nog eens aan de start van het project in een bomvolle Burgerzaal. En die betrokkenheid bij het proces is gedurende het hele proces gebleven.

â&#x20AC;&#x153;Ik ben er trots op dat ik daaraan meegewerkt heb.â&#x20AC;? Alleen Bram Schoonhoven van het CDA kraakte nog een ďŹ&#x201A;inke kritische noot. â&#x20AC;&#x153;De toekomstvisie heeft veel oog voor wonen, toerisme, historie, groen, Voorstraat, evenementen, parels, landschap en voorzieningen of te wel de meer harde, zichtbare en autonome kant. Maar in deze visie wordt nauwelijks gesproken over de meer zachte kant, over de mensen in onze gemeente.â&#x20AC;? In de visie staat nauwelijks iets over mantelzorg, ouderenbeleid en -voorzieningen, onderwijs, sociaal beleid, preventie, jeugdzorg, eenzaamheid en de bestrijding van werkeloosheid. Schoonhoven: â&#x20AC;&#x153;Vooral op deze onderdelen komen de komende jaren de grootste uitdagingen op Vianen af, maar we lijken niet een

FOTO: DICK AANEN

samenhangende visie te hebben op dit gebied. Dat is een gemiste kans.â&#x20AC;? Volgens Hans van der Werff van Team Vianen is de aandacht voor het sociale domein zeer begrijpelijk. â&#x20AC;&#x153;Er komen veel taken op de gemeente af. En de gemeente krijgt daar een belangrijke uitvoeringstaak in.â&#x20AC;? â&#x20AC;&#x153;Maarâ&#x20AC;?, zo vervolgde hij, â&#x20AC;&#x153;de ruimte voor Vianen om inhoudelijk eigen beleid te voeren zal beperkt zijn.â&#x20AC;? Hij gaf verder aan minder te hebben met termen als â&#x20AC;&#x2DC;hard en zachtâ&#x20AC;&#x2122;. â&#x20AC;&#x153;De toekomstvisie stelt de leefbaarheid en vitaliteit van de woonkernen centraal, met beschikbaarheid van woningen, adequate voorzieningen als scholen en openbaar vervoer en een activerend sociaal beleid.â&#x20AC;? Dick Aanen

Groeneweg: â&#x20AC;&#x2DC;Vianen is meer dan wat je zietâ&#x20AC;&#x2122; ijČÄ&#x17E;čĢčÂ&#x161; Vianen, Hagestein, Everdingen en Zijderveld, hebben meer te bieden dat wat je op het eerste oog ziet. Dat zegt burgemeester Wim Groeneweg in het voorwoord van de dinsdag door de gemeenteraad vastgestelde strategische toekomstvisie.

Meer informatie? Raadpleeg onze website of maak een afspraak:

â&#x20AC;&#x153;De vitaliteit en ondernemingszin zit in de grote betrokkenheid bij elkaar. In de liefde voor de historie van de stad en de schoonheid van het landschap. In de wil om met elkaar te vieren en te leven. Heel veel mensen uit onze prachtige woonkernen Everdingen, Hagestein, Vianen en Zijderveld hebben de afgelopen maanden met het hart gesproken. En het resultaat mag er zijn.â&#x20AC;? Groeneweg krijgt als visiemanager een belangrijke taak bij het daadwerkelijk realiseren van de gestelde doelen.

Jan Blankenweg 4 4131 ZA Vianen T: 0347-323050 Postbus 189 4130 ED Vianen info@denotarissen.nl www.denotarissen.nl

Centraal Vianen zal de komende tijd volop gebruik moeten maken van de centrale ligging, aan het water en in het groen. In alle debatten die dit voorjaar zijn gevoerd worden de historische en

landschappelijke waarde genoemd. â&#x20AC;&#x153;De gemeente is een prachtige combinatie van rust, groen en historieâ&#x20AC;?, schrijven de opstellers van het visiedocument. â&#x20AC;&#x153;Niet alleen gevoelsmatig, maar ook feitelijk. De ligging aan de Lek, het grote aantal monumenten, de bijzondere landschappelijke omgeving. De Viaanse gemeenschap vindt dat de gemeente er voor moet kiezen om de kwaliteit van het gebied en de stad te behouden, te versterken en beter te benutten.â&#x20AC;? De historische binnenstad van Vianen heeft maar liefst 181 rijksmonumenten, goed voor 0,35% van het nationale monumentenbestand. â&#x20AC;&#x153;Vianen is na de stad Utrecht in de regio de meest monumentale stad.â&#x20AC;? Dankzij de centrale ligging en de goede logistieke bereikbaarheid langs water en wegen (zeker sinds de verbreding van de A2) is de gemeente een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven, maar ook voor mensen die elders werken en de gemeente Vianen een prettige uitvalsbasis vinden om rustig te wonen. De centrale ligging en de goede be-

reikbaarheid maken de gemeente Vianen met haar historische en landschappelijke kwaliteiten en haar ligging aan waterwegen â&#x20AC;&#x2DC;bij uitstek geschikt voor wandelen, ďŹ etsen en watersport.â&#x20AC;&#x2122; â&#x20AC;&#x153;Voorzieningen als de middenstand en horeca zijn gebaat bij vergroting van de klandizie. Toerisme kan helpen bij deze voorzieningen, die ook van belang zijn voor een prettig woonklimaat in stand te houden of zelfs te laten ďŹ&#x201A;oreren. Toerisme kan de historische en landschappelijke kwaliteiten een extra impuls geven en zo een belangrijke bijdrage leveren aan het versterken van de vitaliteit en dynamiek van de gemeente, waardoor ook het woongenot toeneemt.â&#x20AC;? Wonen Tijdens de vele e-debatten sprong ook het item â&#x20AC;&#x2DC;wonenâ&#x20AC;&#x2122; er duidelijk uit. â&#x20AC;&#x153;Er is veel werk aan de winkel om het huizenaanbod beter in overeenstemming te brengen met de sterk veranderende opbouw van de bevolking. Niet het aantrekken van hoge inkomens staat centraal, maar een woningaanbod dat recht doet aan de (toekomstige) samenstellnig van de bevolking. Ook is

er krachtig beleid nodig om de gewenste lichte groei van de bevolking -nodig voor een vitale gemeenschapmet de verdunning van de huishoudens te accommoderen.â&#x20AC;? Een andere doelstelling die in het document wordt benoemd is dynamiek en vitaliteit. Het gaat hier onder meer om het faciliteren van het ondernemende karakter van de inwoners, het dynamiseren van het centrum van Vianen en het leefbaar en vitaal houden van de dorpen. â&#x20AC;&#x153;Maatschappelijke trends als internetwinkelen, vergrijzing en ontgroening onderstrepen de noodzaak van deze keuze.â&#x20AC;? Er ligt volgens Groenweg nu een duidelijk koersdocument. â&#x20AC;&#x153;Willen onze kinderen en wijzelf kunnen blijven genieten van de unieke kwaliteiten van onze gemeenschap en deze heerlijke plek aan de Lek of in het achterland, dan moeten we nu voorsorteren om koers te kunnen zetten naar ons gemeenschappelijk streefdoel. Dat is een taak en verantwoordelijkheid voor ons allen, maar zeker voor de opdrachtgever van deze strategische visie: de gemeenteraad van Vianen.â&#x20AC;?


18 juni 2013

CONTACT MET DE GEMEENTE Stadhuis Voorstraat 30 - 4132 AS Vianen Postbus 46 - 4130 EA Vianen T: (0347) 369 911 F: (0347) 374 688 E: gemeente@vianen.nl I: www.vianen.nl Secretariaat burgemeester en wethouders T: (0347) 369 485 Publieksbalie Op werkdagen geopend van 09.00 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.00 tot 19.00 uur. Voor een afspraak buiten deze openingsƟjden kunt u bellen naar (0347) 369 911. Telefonisch spreekuur Op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur via (0347) 369 911. Voor al uw algemene vragen. Spreekuur huisvesƟng niet op vrijdag. Spreekuur Wmo op werkdagen van 09.00 tot 11.00 uur Stadswerf Sportlaan 4 - 4131 NN Vianen 'eopend van maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. Storingsdienst buiten ŬĂŶƚŽŽƌƟũĚĞŶ Voor acute problemen met openbare riolering of openbaar plantsoen, direct bedreigend voor de openbare veiligheid. Bel op werkdagen van 16.15 tot 07.30 uur en in weekeinden en feestdagen 24 uur per dag. T: (0347) 327 555 ^ƚŽƌŝŶŐŽƉĞŶďĂƌĞǀĞƌůŝĐŚƟŶŐ I: www.bureau-OVL.nl T: (0184) 630 708 (Ɵjdens kantooruren). Buiten kantooruren: storingsdienst gemeente (zie hierboven). Milieu Stankoverlast, geluidsoverlast en andere milieuproblemen meldt u bij Omgevingsdienst regio Utrecht. Buiten kantooruren kunt u inspreken op een antwoordapparaat. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld. T: (030) 6999500

BEKENDMAKINGEN/BESLUITEN Tegen onderstaande besluiten kunt u schriftelijk bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan tot zes weken nadat het besluit verzonden is. Indien de verzenddatum ontbreekt, gaat de termijn van zes weken in op de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u op onze website www.vianen.nl onder Politiek & Organisaties/Bezwaar & Beroep. Verzenddatum: Omschrijving: Locatie:

7 juni 2013 Het plaatsen van een dakopbouw en een dakkapel op de woning, omgevingsvergunning Helsloitstraat 11 te Vianen

Verzenddatum: Omschrijving: Locatie:

11 juni 2013 Het wijzigen van de entree, omgevingsvergunning Vijfheerenlanden 382 t/m 435 te Vianen

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING Voor: Het uitbreiden van de achterzijde van de woning d.m.v. een opbouw op de eerste verdieping. Locatie: Buitenstad 31 te Vianen. Ontvangen: 6 juni 2013. Voor:

Het aanbrengen van een bouwroute t.b.v. grondaanvoer voor de toekomstige golfbaan. Locatie: Autenasekade, Kruisweg, Bolgerijschekade te Vianen. Ontvangen: 8 juni 2013. Voor: Het renoveren van een deel van een bedrijfspand. Locatie: Stuartweg 31 te Vianen. Ontvangen: 11 juni 2013. Voor:

Het vernieuwen van vluchttrappen en entree, het wijzigen van indeling woningtype E en plintwoningen in garages en motorbergingen en het vergroten van het balkon woningtype E. Locatie: Vijfheerenlanden gebouw 01 (Zilvermos). Ontvangen: 11 juni 2013. Voor:

Het vernieuwen van vluchttrappen en entree en het wijzigen van gevelkozijn balkongevel. Locatie: Vijfheerenlanden gebouw 05 (Boterbloem). Ontvangen: 11 juni 2013. Tegen deze aanvragen kan geen bezwaar worden ingediend. Deze aanvragen zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Voor het maken van een afspraak kunt u tussen 09.00 uur en 12.00 uur contact opnemen met afdeling Vergunning en Handhaving, T: (0347) 369 911. BEKENDMAKING MANDAATBESLUIT OMGEVINGSDIENST REGIO UTRECHT 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vianen maakt op grond van artikel 3:42, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat zij op 26 februari 2013 het Mandaatbesluit Omgevingsdienst regio Utrecht 2013 heeft vastgesteld. Dit Mandaatbesluit vervangt diverse Mandaat- en machtigingsbesluiten van de (voormalige) Milieudiensten Noord-West Utrecht en Zuidoost-Utrecht. Vanwege de fusie tussen de genoemde Milieudiensten is dit uniform Mandaatbesluit tot stand gebracht en vastgesteld. De Omgevingsdienst regio Utrecht voert een groot aantal omgevingstaken uit namens de gemeente. In het Mandaatbesluit Omgevingsdienst regio Utrecht 2013 wordt mandaat, machtiging en volmacht verleend aan de directeur van de Omgevingsdienst regio Utrecht ten behoeve van de uitvoering van de overeengekomen taken namens de gemeente Vianen.

Coos van Lith is voorman bij de uitvoering van het project Buiten Gewoon. Regelmatig krijgt hij reacties van bewoners en beleeft hij bijzondere avonturen. In deze column vertelt hij daarover. Van ruilen komt huilen Met mijn mannen was ik bezig bomen te rooien en te verplaatsen in een plantsoen tussen 2 rijen huizen. De overblijvende bomen zetten we netjes op een rij. We waren eigenlijk net klaar toen er een mevrouw nijdig naar buiten kwam en op boze toon aan me vroeg waarom die boom voor haar huis er niet uit gehaald werd. “Ik wil die boom meteen weg”, zei ze, “Hij is ziek, er zitten rupsen in. Als jullie het niet doen dan trek ik hem er zelf uit!” “Nou mevrouw”, antwoordde ik, “dat gaat lastig hoor. Laat dat nou maar aan ons over.” Dus wij hebben die zieke boom weggehaald. Maar mevrouw wilde er wel graag een andere boom voor terug. Toen hebben we een boompje dat een paar meter verderop stond verplaatst, zodat zij weer een boom voor haar huis had.

We waren nog niet klaar of er komt een boze buurman op me af: “Waarom haal je nu die boom voor mijn deur weg! Dat wil ik niet! Ik wil mijn boom terug!” Enfin, ik heb de boel gesust. “'een probleem hoor, jij krijgt een nieuwe boom terug. Zeg maar welke soort!” Nou, dat maakte hem niet zoveel uit, als het maar een boom was. Nu staat er dus een extra boompje. We willen tenslotte geen burenruzie om het ruilen van een boom! Tuintip van Coos In de zomer moet je vooral van je tuin genieten! En de boel een beetje bijhouden. Haal dode bloemen uit je bloeiende planten, dan komen er weer nieuwe bloemen voor terug en bloeien ze veel langer!

ONTEIGENING ONROERENDE ZAKEN TER UITVOERING VAN HET INPASSINGSPLAN “RUIMTE VOOR DE LEK” De burgemeester van Vianen maakt bekend, dat ingevolge artikel 78, zevende lid, van de onteigeningswet van 20 juni 2013 t/m 31 juli 2013 een afschrift van het koninklijk besluit van 26 april 2013, nr. 13.000926, ter inzage ligt. De in het koninklijk besluit ten name van de Staat (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) ter onteigening aangewezen onroerende zaken in de gemeenten Houten, Nieuwegein, Vianen en IJsselstein, zijn nodig voor de uitvoering van het inpassingsplan “Ruimte voor de Lek”. De door de Kroon ter onteigening aangewezen onroerende zaken hebben de bestemmingen “Water”, “Natuur” en de dubbelbestemmingen “Waterstaat-waterkering”, “Waterstaat-waterstaatkundige functie”, “Waarde– natuur”, “Leiding-gas”, “Leiding-riool” en “Waarde-archeologie A” tot en met “Waarde archeologie H”. Op de onroerende zaken worden werken en werkzaamheden uitgevoerd ter verwezenlijking van die bestemmingen.

OVERIGE BEKENDMAKINGEN

COLUMN COOS BUITENGEWOON

Het Mandaatbesluit Omgevingsdienst regio Utrecht 2013 treedt in werking op de dag na bekendmaking. Het Mandaatbesluit ligt voor een ieder gedurende zes weken ter inzage tijdens bij de publieksbalie van de gemeente Vianen. De openingstijden van de publieksbalie vindt u op www.vianen.nl.

Het koninklijk besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 23 mei 2013, nr. 13053. Tegen dit besluit staat geen beroep open. Een afschrift van het koninklijk besluit ligt ter inzage op de volgende locaties: ͻ gemeente Houten, 'emeente, Onderdoor 25 te Houten͖ ͻ gemeente Nieuwegein, Stadsplein 1 te Nieuwegein͖ ͻ gemeente Vianen, Voorstraat 30 te Vianen͖ ͻ gemeente IJsselstein, Overtoom 1 te IJsselstein͖ ͻ Rijkswaterstaat orporate Dienst, 'riffioenlaan 2 te Utrecht. De openingstijden van de publieksbalie van de gemeente Vianen kunt u vinden op www.vianen.nl. BEKENDMAKING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WERK & INKOMEN LEKSTROOM Burgemeester en wethouders van de gemeente Vianen maken bekend dat de artikelen 5 en 6 van de 'emeenschappelijke regeling Werk & Inkomen Lekstroom per 1 mei 2013 in werking zijn getreden. In de artikelen 5 en 6 draagt het gemeentebestuur de aan haar opgedragen taken en bevoegdheden in het kader van (onder andere) de Wet werk en bijstand, het minimabeleid en de gemeentelijke schuldhulpverlening over aan de uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen Lekstroom. Voor meer informatie over dit besluit kunt u contact opnemen met mevrouw . Neijgh van Lier, T: 06 4662 3071. COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT De datum van de eerstvolgende vergadering van de commissie ruimtelijke kwaliteit (voorheen welstandscommissie) is op 27 juni 2013 van 13.00 uur tot 17.00 uur in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar. ERFGOEDCOMMISSIE De datum van de eerstvolgende vergadering van de Erfgoedcommissie is op 26 juni 2013 van 09.00 uur tot 13.00 uur in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar. Het is raadzaam om vooraf telefonisch contact op te nemen met de heer B. Lammers, T: (0347) 369 341 als u de zitting wilt bijwonen. Vianen, 18 juni 2013 Het college van burgemeester en wethouders van Vianen, de secretaris a.i., drs. J. (Hans) van der Noordt

de burgemeester, W.'. (Wim) 'roeneweg

KLEINE OOIEVAARTJES WORDEN GROOT De kleine ooievaartjes op het Stadhuis, die net voor het bezoek van het Koningspaar aan de gemeente Vianen zijn geboren, lijken goed te groeien! De drie weken oude pluizenbolletjes zijn regelmatig via de webcam te bewonderen, doordat de ouders nu minder vaak op het nest hoeven te zitten om de jongen warm te houden. “Wel blijft voorlopig nog één van de ouders op het nest om op de kleintjes te passen”, zo vertelt Piet Sollelveld van de vereniging Natuur en Vogelwacht. “Eén ouder haalt nu nog voldoende voedsel op voor beide jongen. Over een tijdje willen en moeten de jongen veel meer eten om goed te blijven groeien, waardoor beide ouders op zoek moeten naar voldoende voedsel.” Binnenkort, wanneer de ooievaartjes groot genoeg zijn, is besloten om de kleintjes te ringen, zodat de vereniging Natuur en Vogelwacht de ooievaars in de toekomst in de gaten kan houden. In samenwerking met een erkende ringer en de brandweer, haalt de vereniging Natuur en Vogelwacht de kleintjes uit het nest en weegt, meet en ringt de beestjes.

Sollelveld: “Dan pas kunnen we de ooievaars echt goed bekijken en zien of de twee gezond zijn.” Bent u ook nieuwsgierig naar de ooievaars? Bekijk dan de webcam op www.vianen.nl.


Dinsdag 18 juni 2013

LEES ONS

â&#x20AC;&#x2DC;LIKEâ&#x20AC;&#x2122; ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

business

nieuws

Aktie & Zo: bodemprijs voor kwaliteit ijČÄ&#x17E;čĢč Â&#x161; Sinds kort is het winkelbestand van de Voorstraat uitgebreid met Aktie & Zo: een zaak waar voornamelijk merkartikelen worden verkocht voor budgetprijzen. Zeker in de huidige omstandigheden, waarin de consument de hand op de knip houdt, ďŹ&#x201A;oreren de winkels waar een divers assortiment artikelen voor bodemprijzen over de toonbank gaat. Aktie & Zo onderscheidt zich van het

gros van deze zaken, vindt Ă&#x153;mmĂźhan Ă&#x2021;imen, die de zaak runt. â&#x20AC;&#x153;We hebben hier in hoofdzaak merkartikelen, met name uit Duitsland en Nederland, van onder andere Vero, Hama, Disney, Samsonite en Carmen. Daarnaast kan de klant hier terecht voor bijna alles van Sorbo. Wie koopt bij Aktie & Zo voelt dat niet echt in zijn portemonnee.â&#x20AC;? Ă&#x153;mmĂźhan Ă&#x2021;imen, die tot voor kort in Twente woonde, kwam na haar verhui-

zing naar Leiden in contact met een ondernemer die in ĂŠĂŠn winkel zowel budgetartikelen als ďŹ etsen verkocht, en bovendien eigenaar was van het leegstaande pand 107 aan de Voorstaat in Vianen, waar voorheen een speelgoedwinkel was gevestigd. â&#x20AC;&#x153;Leegstand levert niets op, en hij besloot in Leiden verder te gaan met de tweewielershop, en Aktie & Zo over te hevelen naar Vianenâ&#x20AC;?, vertelt Ă&#x153;mmĂźhan. â&#x20AC;&#x153;Ik vind het erg leuk om te

doen en de mensen in Vianen en omstreken zijn ontzettend vriendelijk. Vooralsnog is het voor mij in de komende periode belangrijk om te ontdekken of deze formule hier aanslaat.â&#x20AC;? Over budgetstores wordt door het publiek nog wel eens bedenkelijk gedacht. Op het assortiment van Aktie & Zo is echter weinig aan te merken. Het bestaat immers grotendeels uit A-merken, waaronder ook nog eens heel bijzondere en opmerkelijk scherp geprijsde artikelen. Wat te denken van de handbeschilderde DisneyďŹ guren Donald Duck en Minnie Mouse, met ingebouwd speeldoosje? Dat zijn collectorsitems die elders meer dan 200 euro kosten, en hier slechts 24,95 euro. En voor een Samsonite-koffer van 45 euro hoeft ook niet bepaald de hoofdprijs betaald te worden. â&#x20AC;&#x153;Ons duurste artikel is een kinderďŹ ets, voor 99 euro, terwijl plakplaatjes slechts 5 eurocent kostenâ&#x20AC;?, lacht Ă&#x153;mmĂźhan Ă&#x2021;imen. â&#x20AC;&#x153;Naast tal van tuin- en huishoudelijke artikelen heeft de klant volop keuze uit onder andere schoonmaakmiddelen, koffers, dekbedden, ondergoed en speelgoed. In de korte tijd dat ik ben geopend heb ik eigenlijk steeds klanten in de winkel gehad, en die zijn toch wel aangenaam verrast door zowel de goede kwaliteit als de lage prijzen.â&#x20AC;?

Â&#x2122;zbbÂ&#x201C;]Vcv^bZc]ZZ[i^c6`i^ZOdZZcY^kZghVVcWdY#

Cursus mediteren K>6C:CÂ&#x2122; WISE Yoga start woensdag 19

juni van 20:30 tot 22:00 uur met een cursus mediteren. Meditatie is een les waarbij men geestelijk en lichamelijk kan ontspannen. In deze cursus worden actieve en stiltemeditaties gecombineerd. Het programma bestaat uit een groepsgesprek, geleide meditaties en mindfulness en een afsluiting met thee. Coach is Henk van Eck. Andere cursusdata zijn 26 juni, 3 en 10 juli. Locatie: Klooster 1a, Vianen. Prijs voor alle dagen: 60,00 euro. Meer informatie: info@wiseyoga.nl, 0347345491 of 06-47908288.

FOTO: PETER VERBEEK

9

Woningen matchen C>:JL:<:>C Â&#x2122; Via Makelaardij doet mee aan het Door Woonmatchevent op dinsdag 25 juni, van 19:30 tot 21:30 uur in buurtplein Batau te Nieuwegein. Door-deelnemers kunnen hun woning kosteloos extra onder de aandacht brengen. Ook mensen die nog geen deelnemer zijn, zijn welkom. Het doel van het Door Woonmatchevent is concreet huisketens te vormen om te zorgen dat mensen sneller â&#x20AC;&#x2DC;doorâ&#x20AC;&#x2122; kunnen. Via Makelaardij is aanwezig om informatie te geven, contacten te leggen en huisketens te maken. Daarnaast zijn ook Vereniging Eigen Huis, hypotheekadviseurs en een notaris aanwezig.

q WWW.IKWILDOOR.NL Excelsior: vier geslaagden

Aktie & Zo is gevestigd in Voorstraat 107. Openingstijden: maandag van 13.00 tot 17.00 uur; dinsdag tot en met donderdag van 10.00 tot 17.00 uur; vrijdag van 10.00 tot 21.00 uur; zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

=6<:HI:>CÂ&#x2122; Vier leden van Excelsior Hagestein zijn geslaagd voor hun muziekdiploma A. De examens werden afgelegd in Schoonhoven. De nodige zenuwen bij de kandidaten werden door een vriendelijke examinator Van Waarsenburg al bij aanvang weggenomen. Het examen leverde weinig problemen op. Demi Brouwer behaalde op bugel een 8,5 voor theorie en 44 punten voor praktijk. Ilse Peek op Alt Sax scoorde een 10 voor theorie en 55 punten voor praktijk. Ze is geslaagd met lof. Sarah Peek op cornet slaagde met een 9,5 voor theorie en 52,5 punten voor praktijk. Danielle van Mourik op cornet kreeg een 6,5 voor theorie en 47 punten voor praktijk.

Van Miltenburg start nieuwe broodlijn

Bibliotheekpunt Everdingen verhuist

Hulp bij opvoeden en communicatie

Nieuwe collectie bij de Kunstuitleen

K>6C:CÂ&#x2122; Bakkerij Van Miltenburg introdu-

:K:G9>C<:CÂ&#x2122; Het Bibliotheekpunt in Everdingen verhuist naar de Regenboogschool, Graaf Florisstraat 6. Woensdag 19 juni is het Bibliotheekpunt voor het laatst open op het oude adres, Graaf Huibertlaan 7. Vanaf maandag 1 juli kunnen alle kinderen op maandagmiddag in de Regenboogschool hun boeken lenen. Tot de zomervakantie is het Bibliotheekpunt open op maandag 1, 8 en 15 juli van 15:00 tot 16:00 uur. In de zomervakantie van 22 juli tot en met 1 september is het Bibliotheekpunt gesloten.

A:MBDC9Â&#x2122; Hulpverleningspraktijk Lexmond start in september met nieuwe cursussen opvoeden, assertiviteit en communicatie. De opvoedcursus geeft inzicht en oplossingen voor een gezonde gezinssituatie. De cursus is heel praktisch en gaat in op vragen als: Waarom luisteren kinderen niet? Bij de cursus assertiviteit en communicatie ontwikkelen cursisten zelfvertrouwen en leren ze op een goede manier communiceren. Meer informatie: 0345-342155 of www.hulpverleningspraktijk.nl.

K>6C:CÂ&#x2122; Kuntuitleen Vianen heeft een

ceert een eigen broodlijn met brood in zijn puurste vorm. De naam: Stichts Brood. Het brood is e-nummer- en lactosevrij en gemaakt met biologisch meel en desem. Dus zonder toevoegingen en broodverbeteraars. â&#x20AC;&#x153;Met een pure smaak en historisch lekkerâ&#x20AC;?, aldus AndrĂŠ van Miltenburg. De bakkerij bestaat eind dit jaar twintig jaar. â&#x20AC;&#x153;We vonden het tijd voor iets nieuws. Terug naar de basis, vol smaak, gezond en een karaktervol brood, maar bovenal lekker.â&#x20AC;?

PCB reikt fotocamera uit De prijsvraag van PCB Uitvaartzorg tijdens de braderie van 11 mei is gewonnen door Afke de Langen uit Vianen. Ze ontving een digitale camera.

K>6C:CÂ&#x2122;

Tijdens de braderie presenteerde de uitvaartwinkel allerlei wetenswaardigheden op het gebied van uitvaartzorg en verlies trof men aan. Veel mensen vroegen informatie en namen informatiefolders mee. Samen met NUVEMA Uitvaartverzekering heeft PCB een prijsvraag samengesteld, die door belangstellenden ingevuld kon worden. Een van de vragen was hoe landelijk het percentage crematies ten opzichte van begrafenissen ligt. Dat crematies momenteel 57 procent van de uitvaarten vormen, wisten veel mensen. Toch was er niemand die alle vragen goed had beantwoord. Van hen die de meeste antwoorden goed had, werd Afke de Langen uit Vianen gekozen als winnares van de uitvaartquiz. In het PCB Uitvaart InformatieCentrum aan de Voorstraat ontving zij uit handen van Wilma van Willegen van NUVEMA een digitale camera.

Â&#x2122;L^abVkVcL^aaZ\ZcdkZg]VcY^\iYZeg^_hVVc6[`ZYZAVc\Zc#

FOTO: PETER VERBEEK

Informatieavonden over borstvoeding K>6C:CÂ&#x2122; Fenna Mossel uit Vianen is vanaf

deze maand in Vianen actief als vrijwilliger van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk. Deze vereniging wil ouders ondersteunen door het geven van wetenschappelijk gefundeerde, consistente informatie over borstvoeding, het helpen oplossen van mogelijke problemen en het tot stand brengen van onderling contact met andere voedende moeders. Op woensdag 3 juli houdt Fenna Mossel een bijeenkomst voor voedende moeders. Van 9:30 tot 11:00 uur zijn alle moeders welkom in de Grote Zaal van Van der Valk Vianen. De ochtend heeft een sociaal en informatie karakter, er is bijvoorbeeld informatie over het beginnen met bijvoeding. De bijeenkomsten voor voedende moeders zijn iedere eerste woensdag van de maand. Mossel gaat ook informatieavonden organiseren voor zwangeren en hun partners. Het gaat om een serie van twee avonden waarin informatie wordt gegeven over het opstarten van borstvoeding, de kraamtijd en eventuele ongemakken. Deelname kost 20 euro (partners 2 euro). Als naslagwerk krijgen de ouders de brochuremap van de VBN mee. De avonden worden gehouden op 3 en 10 september en 5 en 12 november. Inschrijven via fennamossel@hotmail.com.

q WWW.FACEBOOK.COM/VBNVIANEN

aankoop en inhuur ronde gehouden. Tot en met 22 juni worden kunstwerken van onder andere Sasja Wagenaar, Reinoud Kuipers, Aafke Kelly, Mark Verdoes, Terry Thompson, Robbert Fortgens, Carola Mokveld en Ubaldo Sichi tentoongesteld. Gedurende de expositie kunnen de kunstwerken gereserveerd worden. Van 20 juli tot en met 24 augustus is kunstuitleen Vianen op de zaterdagen gesloten. De kunstuitleen is op alle vrijdagen van 13:00 tot 20:00 uur open.

Prijzen ballonnenwedstrijd Lia Tange en Michelle de Jong, beiden uit Vianen, zijn de gelukkige winnaars geworden van de ballonnenwedstrijd van Sportpark Helsdingen. Bij de start van de bouw van het nieuwe sportcentrum in Vianen zijn door volwassenen en kinderen honderden ballonnen opgelaten. Aan al deze ballonnen was een antwoordkaart bevestigd. Voor de ballonnen die de grootste afstand hadden afgelegd, werden twee prijzen beschikbaar gesteld: een jaar lang gratis zwemmen en, als klap op de vuurpijl, een gratis opleiding voor het A- zwemdiploma. De prijs van een jaar lang gratis zwemmen werd gewonnen door Lia Tange uit Vianen. Michelle de Jong uit Vianen was de gelukkige winnares van de gratis zwemlessen voor het A-diploma. Afgelopen week reikte wethouder van sport Marcel Verweij van gemeente Vianen in Sportcentrum Helsdingen de prijzen uit aan de winnaars.

K>6C:CÂ&#x2122;

Â&#x2122;BVgXZaKZglZ^_gZ^`iYZeg^_oZcj^i#

FOTO: AANGELEVERD


publicaties

Dinsdag 18 juni 2013

10

OPHEFFINGSUITVERKOOP Totale leegverkoop techniekweg 22

ALLES HALVE PRIJS!!!* * vraag naar de voorwaarden in de winkel

De Meubelkoning - Sleeptime slapen - Kex keukens - Accessoires - Verlichting 1000 bankstellen - 300 woonprogrammaâ&#x20AC;&#x2122;s - 10.000 stoelen - 1000 salontafels en eetkamertafels 200 slaapkamers en boxsprings - 25 keukenopstellingen - 1000 fauteuils en relaxfauteuils www.woonmallleerdam.nl ISOLATIEMATERIAAL

Van Soest Belastingadviseurs b.v.

ž Steenwol ž Glaswol ž Alkreflex

Killesteijnstraat Ambachtsweg 4, 3, 4128 LC CWLexmond Lexmond 4128  

Frank Treuren BV

Postbus 11, 4128 ZV Lexmond

WEEKTOPPER

ž EPS Tempex ž Styrodur ž Pu-isolatie Meerkerk

Burg. Sloblaan 36

tel. 0183-351889

Webwinkel met prijzen en info:

www.FrankTreuren.nl

'JTDBMF[BLFO "BOHJGUFO*OLPNTUFOCFMBTUJOH #F[XBBSFOCFSPFQTQSPDFEVSFT 5BYQMBOOJOH

Telefoon 0347 - 34 16 04

<ZZ[db `^cYZgZc

Fax 0347 - 34 18 54

E-mailadres: info@soest-acc.nl tXXXWBOTPFTUBDDPVOUBOUTOM

Uitvalsbasis voor de digitale regio

4 Hartman Darwin verstelbare stoelen 1 Summer Garden glastafel 160x100

www.redeenkind.nl

Maak van www.hetkontakt.nl je startpagina

    

TE KOOP

â&#x201A;Ź 739,75

AANGEBODEN

T.k. Caravan. Merk: Hobby Excellent Easy 400 SB. Ideale gezinscaravan. 4 pers. Incl. luifel en aparte voortent. Bwjr 2003. Incl. keuringsrapport 2013. Div. extra´s w.o. fietsenrek, boiler etc. Vrpr. â&#x201A;Ź 6500,- Tel. 06 235 62 984.

Piet Versteegt

de tuinmeubel specialist

499,-

ma. t/m do. 9.00 tot 18.00 uur 9.00 tot 21.00 uur vrijdag zaterdag 9.00 tot 17.00 uur

Parkweg 43 - Beesd - www.pietversteegt.nl - tel: 0345 681625

Alleen de maand juni

REMEHA HA CALENTA C CW4 er oe het zelv Voor de d 8C CW4 Calenta 2

â&#x201A;Ź 1135,â&#x20AC;&#x201C;

18 * 1 , 7 5 2 .  LEC L O C SSO

TIE

XPRE

ELE E P DE H

O

Tollenstraat 16 - Culemborg - Tel. 0345 - 52 13 83 www.mode-city.nl Gratis

Openingstijden: dinsdag t/m donderdag 09.00 - 17.30 vrijdag 09.00 - 21.00 zaterdag 09.00 - 17.00 parkeren: Jachthaven, Palumbusterrein. Betaald parkeren: Lange Meent â&#x20AC;&#x2DC;s maandags altijd gesloten

#! #  #  #"  # # #! #  #  #  !  (Alle aansluitingen zijn binnen het bereik van 1 meter van de ketel, ook de condensafvoer) Uw CV-ketel compleet geĂŻnstalleerd voor â&#x201A;Ź 1590,- incl. BTW.

WIJ ZIJN VERHUISD Kamerlingh Onneslaan 2 3401 MZ IJsselstein Postbus 99, 3410 CB Lopik

tel. (0348) 404 780 fax (0348) 404 785 info@derko.nl Voor meer info

www.derko.nl

REGELTECHNIEK CENTRALE VERWARMING GASINSTALLATIES KLIMAATTECHNIEK KOELTECHNIEK WATERINSTALLATIES


Dinsdag 18 juni 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

GESLAAGDEN IN VIANEN e.o. 2013 OOSTERLICHT COLLEGE VIANEN VMBO basisberoepsgerichte leerweg Samiha Abdelli, Amal Ahabbad, SvenBaas, Daniël Bäumer, Caitlin van den Berg, Lisa van den Berg, Souraya Berkani, Danielle Blazer, Anniek Booij, Rachel Boom, Robin Boor, Timo van Boordt, Maikel Burgemeester, Zippora Doornbos, Donisha Franken, Wouter ter Haar, Levi van Holten, Davey Jansen, Janet de Jong, Achraf Kaichouhi – Doedijns, Mirjam Kedis, Carolien van der Leeden, Tom Liefhebber, Rick Meyer, Melissa Onink, Jordy Rietveld, Richelle de Roos, Manuëla Scheffer, Yasmin Spelbrink, Kobus Spithoven, Lorenzo Stange, Ashley van der Starre, Michelle Stomp, Sharona van Stralendorff, Perrys Tavridis, Seyma Tetik, Terrence Tinggal, Cheyenne Veldhuizen, Annabel van de Ven, Levi Versluis, Roy Vivas, Demy Yamini, Melike Yilmaz, Mike Zuidam.

VMBO kaderberoepsgerichte leerweg Hajar El Ayachi, Alicia Beekink, Lisa Blazer, Iris Bootsma, Tessa Brouwer, Gideon Bruijs, Chi-fong Cheung, Sharona Doorman, Esmee Dubbers, Kimberley Evertsen, Kicky de Groot, Melanie de Groot, Roy de Groot, Sebnem Gürbüz, Desmond van Hillo, Daphne van den Hoven, Tessa Jackson, Lisa Kats, Em Khongthandee, Robin van der Kuil, Marceline van Laere, Dhenise Lakerveld, Giovanni Lems, Joey de Leur, Koen Looij, Lisa Mulckhuijse, Sharon Olie, Nikki Orthmann, Davy van Os, Roy van Os, Maryam Ouahadi, Ashley Sandifort, Roland Schneider, Martyna Sendzik, Roy Somers, Tim Valentin, Sam Visser, Erik Vos, Daphne de Vries, Layla Youyou, Céline van Zuijdam.

VMBO theoretische leerweg Esmee Aarsman, Daphne Akkerman, Djan Atta, Hedaya Aviankoi, Marck van Baal, Jim Beekhuizen, Daisy Bienen, Gyselle Blokland, Marit Bosma, Maxim Brouwer, Daphne Brouwer, Megan Bruinink, Nana Coffi, Floris Donkers, Esther van Egmond, Alice van Eijk, Anne van Faassen, Tim den Hartog, Pieter van Hazendonk, Dick Heijkamp, Celine Hennevelt, Yorin Kamping, Stef Kerkhof, Sophie Klok, Jens Koenraadt, Merys van Kordelaar, Jaimy Kraaijkamp, Ruben Labadie, Charity Leerdam, Roger de Leeuw, Martine van de Linden, Esther van Maurik, Leroy Meursen, Chaquina Middelkoop, Joram Pater, Laura Perrevoort, Dagmar Roodenburg, Renske Sterk, Lisa Stigter, Sana Taja, Maxime van der Vliet, Fleur Vlietstra, Jesper Vonk, Marinus de Vos, Arno Willemse, Kevin van Wingaarden, Brenda Wisman, Mitch Zenden.

CS DE HOVEN, LOCATIE GILDE VMBO kaderberoepsgerichte leerweg Lexmond Leon van den Berg

Kelvin Bor Mathijn van Dijk

VMBO gemengde leerweg Lexmond Ricardo den Hartogh Gerben Bikker

GOMARUS SCHOLENGEMEENSCHAP

Het geld wordt gebruikt voor de bouw van het Prinses Maxima Centrum te steunen. De hele maand zijn allerlei activiteiten georganiseerd voor kinderen, ouders en medewerkers om zo-

™@^cYZgZckVc9Z9j^bbZiYZX]ZfjZ#

Spetterende muziekmarathon ĥĞĤĢİıĢĦīš Muziekvereniging Excelsior uit Hagestein sluit het seizoen op zaterdag 29 juni af met een muziekmarathon. In samenwerking met leerlingorkest Viva Musica, een improvisatie pottenen pannenorkest en de befaamde One

after 909 Beatles cover band, heeft Excelsior een programma samengesteld met voor elk wat wils. Een groot deel van het programma is ingeruimd voor de jeugd. Dat Excelsior en Viva Musica een gezellige vereniging vormen, is onlangs gebleken: maar liefst vier nieuwe jeugdleden meldden zich aan.

VMBO kaderberoepsgerichte leerweg Lexmond Sadia de Jong

VMBO theoretische leerweg Hagestein Bart Weijgertze Lexmond Lenco Hooikaas Vianen Gideon Hoegée Rik de Heus

Havo Vianen Henrick Reijersen van Buuren

ORS LEK EN LINGE VMBO basisberoepsgerichte leerweg

™DcZV[iZg.%.YdZibZZVVcYZbVgVi]dc#

FOTO: PR ONE AFTER 909

Zijderveld Marco het Lam

VMBO kaderberoepsgerichte leerweg Everdingen Alex van der Bosch

VMBO theoretische leerweg Everdingen Collin Herber Jared van Ling Bram van Veenendaal Zijderveld Sander Zomer Tessa de Jong

Havo Everdingen Denise van Kats Karlijn van Duinen Hagestein Mark Fierens Ryon Matton Walter Snoek Daan Visser Zijderveld Sander de Jong

Amivedi Amivedi is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zorgt voor een kosteloze registratie van vermiste en gevonden huisdieren in Nederland. www.amivedi.nl

VERMIST Beer - 16-jarige kater, oud, rood, bultjes in de nek; Buitenlandpoort, Vianen

GEVONDEN Kater - wit met rood op het kopje tussen de oren en boven de ogen, op de rug een kleine rode vlek en een cypers rode staart; kruising Tienhovenseweg en Graaf Hubertlaan, Everdingen (overleden). Amivedi Nieuwegein: 088-0064674 of nieuwegein@amivedi.com.

VWO Everdingen Tess van Veenendaal Jori Groené Hagestein Dennis de Wit

VWO tweetaling Everdingen Sofie ten Have

De Duim helpt KiKa ijĦĞīĢī š Kinderen en pedagogisch medewerkers van BSO De Duim van Stichting Kinderopvang Vianen hebben in mei 1.850,00 euro ingezameld voor KiKa.

WWW.HETKONTAKT.NL

11 accent

veel mogelijk geld in te zamelen voor Kika. Denk aan: statiegeldflessen inzamelen, een sponsorloop en fancy fair met leuke en gezellige activiteiten en verkoop van spulletjes en lekkere hapjes voor het goede doel. In 2012 spande BSO De Duim zich ook een maand lang in voor het goede doel, de kinderen boden toen een cheque aan van ruim 650,00 euro aan ambassadeurs van ‘Save the Children’.

Jij onze cameraman? Zet je video of foto op www.hetkontakt.nl

Geen finale voor jeugdbrandweer ĥĞĤĢİıĢĦīš Jeugdbrandweer Hagestein heeft zich zaterdag niet geplaatst voor de finale. Het team kwam slechts 29 punten tekort en werd zesde. De teleurstelling was groot: de ploeg had extra geoefend en was vrijdag nog eerste geworden bij een onderlinge wedstrijd in Utrecht. Tijdens de wedstrijd kreeg de ploeg onder leiding van Bevelvoerder Zippora Doornbos een brandmelding in een schip dat aan de kade in Vlissingen lag. Een eerste verkenning werd door de aanvalsploeg bestaande Jeroen van der Gun en Jelmer Hekman uitgevoerd, terwijl dat deze aan het verkennen waren verzorgde Mike ’t Lam het benodigde bluswater als Pompbediender zijne, en Mike Verschoor en Jan-Theo van Es de toevoer richting het schip. Een eerste straal werd door Jeroen en Jelmer ingezet in de (krappe) machinekamer, en aansluitend de tweede straal in het leefgedeelte van het schip. Na het afblussen van beide vuurhaarden kon er verder doorverkend worden en vond men de vermiste matroos in zijn slaapkamer. Deze kon toch nog gered worden en werd naar de ambulance gebracht.

Het middagprogramma start om 15:00 uur in Dorpshuis De Biezen in Hagestein met een kort optreden van Viva Musica. Daarna is het de beurt aan de aanwezige kinderen om met hun meegebrachte pot of pan en pollepel deel te nemen aan Viva Musica. Vervolgens wordt er een kinderbingo gehouden met leuke prijzen. De entreeprijs voor het middagprogramma bedraagt 4 euro. Dit is inclusief drie rondjes bingo en een drankje. Ouders zijn ook welkom. Het avondprogramma start om 19:30 uur. Leerlingorkest Viva Musica treedt voor het eerst op met de One after 909 band, waarna Excelsior het stokje overneemt. Dit belooft een mooi optreden te worden met bekende popnummers. Daarna zet de band de muziek tot in de kleine uurtjes voort. Entreeprijs voor het avondprogramma is 6 euro. De opbrengst van de verloting wordt besteed worden aan de aanschaf van muziekstandaards, mappen en verlichting voor de concerten van Excelsior. Het is mogelijk tussen het middag- en avondprogramma een hapje te eten in het Dorpshuis.

q WWW.EXCELSIORHAGESTEIN.NL

Orgelconcertenserie in de Grote Kerk van Vianen ijĦĞīĢī š De orgelconcerten in de Grote Kerk in Vianen beginnen dit jaar op zaterdag 29 juni met een concert door Marijn Slappendel, organist van de Barbarkerk in Culemborg. Marijn speelt werken van J.S.Bach, De Grigny, Schmelzer, Kerll en Rameau. Het is een dynamisch concert vanwege de afwisselende bespelingen van het Thomas-orgel en klavecimbel. Halverwege het concert is er een koffiepauze. Dit is het eerste van een reeks van drie avondconcerten, die op 7 september worden vervolgd met een Bach-programma door Reitze Smits, de vaste organist van de Grote Kerk. Op 5 oktober concerteert Bernard Winsemius, organist van de Nieuwe Kerk op de Dam in Amsterdam. Deze avondconcerten beginnen om 20:00 uur en hebben een pauze. De entree is 8,00 euro, inclusief koffie.

Tijdens de maanden juli en augustus zijn er vier Zomermiddagconcerten, waarin jonge musici in een programma van ongeveer veertig minuten zich laten horen in samenspel van orgel en een ander instrument, zoals saxofoon of altviool. Deze concerten zijn op zaterdag 13 en 27 juli en 10 en 24 augustus. Ieder concert begint om 16:00 uur, de entree is gratis en na afloop is er een collecte. Het concertprogramma van Muziekpodium wordt op 9 november besloten met een groot concert. Het Requiem van G.Faure zal dan worden uitgevoerd door Capella Vianen, een strijkensemble en organist Geerten Liefting. Het geheel staat onder leiding van Reitze Smits. Dit laatste concert begint om 20:00 uur en de toegang bedraagt 15,00 euro, inclusief koffie.

Buiten spelen in de regen ijĦĞīĢīš Tijdens de jaarlijkse buitenspeeldag hebben 150 kinderen woensdag buiten gespeeld. De buitenschoolse opvang BSO Wijs!, Stichting Monnikenhof en WNF Regioteam Rivierenland hadden een middag vol activiteiten georganiseerd. Ondanks het matige weer, af en toe een spatje regen, was de opkomst erg groot. Er was van alles te doen, boogschieten, vuur maken en daarna popcorn

poffen, edelsteentjes zoeken in een berg zand, droog en warm in een tippi tent vertoeven of met de appel en krentenbol die aan de kinderen zijn verstrekt een knapzak maken. Plezier De ouders vermaakten zich ook prima onder het genot van een kopje koffie of thee. “Het was een zeer geslaagde middag en de kinderen vertelden aan het eind van de middag dat ze veel plezier hadden gehad”, aldus BSO Wijs!.

™@^cYZgZcbdX]iZckddg‚‚c`ZZgbZikjjgheZaZc#

FOTO: AANGELEVERD


publicaties

Dinsdag 18 juni 2013

ALLEEN DEZE WEEK bij aankoop van een barbeque,

25% KORTING

*

op alle barbecue accessoires. * geldig t/m 22 juni 2013

Kapotte ďŹ ets of scooter? Ga dan naar

W.C. de Hagen-Vianen Vijfheerenlanden 544.a. Tel. 0347-351756

ma. t/m do. 9.00 tot 18.00 uur 9.00 tot 21.00 uur vrijdag zaterdag 9.00 tot 17.00 uur

de tuinmeubel specialist

Parkweg 43 - Beesd - www.pietversteegt.nl - tel: 0345 681625

Hoekblokhut Ingrid s 300x300 cm s 28 mm houtdikte s inclusief singels

T.k. 27mc bak basis + ant. â&#x201A;Ź25,-; kristal ontvanger â&#x201A;Ź12,50; ladekast, 4 ldn H52B44D33 eiken â&#x201A;Ź12,50. Tel. 06-22360589.

T.k. camper Bedford bj.1985 bez., i.z.g.s. compl. inr. Tel. 06-23498896. T.k. dig. decoder v. schotelant. canal digital 1 jr m. service cert. (v. 3 jr) â&#x201A;Ź75,-. Tel. 0183-503681

1195,-

MĂŠĂŠr dan 5000 m2 hout!

T.k. rollator inkl.b. m. mand en stokhouder â&#x201A;Ź27,50. Tel. 06-22810520.

405.000 ouderen kunnen moeilijk zelfstandig de deur uit. Het Nationaal Ouderenfonds helpt hen met de BoodschappenPlusBus. Helpt u mee?

Vergeet-ze-niet!

T.k. Batavus Staccato easy elektr. fiets geveerd, gesl. kettingk., 8 versn., grote accu, 65 km, dubb. fietstsn, 1500km â&#x201A;Ź1100,-. Tel. 0610156502.

TE KOOP AANGEBODEN

Gevr. oude familie weekbladen van voor 1970. Liefst tsn 1940/50. Tel. 0418-642763. Gevr. persoonsbewijs v. 1940-1945. Ook foto's uit de mobilisatietijd 1939/40 tot a.d. bevrijding. Tel. 0418582138.

T.k. 175 stenen beeldjes â&#x201A;Ź30,-; 35 dierenbkn â&#x201A;Ź18,-;10 wereldatlassen v.a. 1950 â&#x201A;Ź35,-; 15 tuinbkn â&#x201A;Ź15,-; 50 strips â&#x201A;Ź34,-; 20 winterbkn â&#x201A;Ź12,-; 50 romans â&#x201A;Ź14,-; 50 kndrbkn â&#x201A;Ź14,-; 200 div. LP's â&#x201A;Ź90,-; 50 kookbkn â&#x201A;Ź20,-; 50 strips Debbie â&#x201A;Ź10,-;3000 knikkers â&#x201A;Ź28,-; cap â&#x201A;Ź12,-; sneeuwketting â&#x201A;Ź15,-. Tel. 0612449914.

(0347) 342529 Gregoriuslaan 2a - Lexmond

KOZIJNEN

NU

1850,-

Bij ons opgesteld!

Van der Leeden Leerdam Techniekweg 21, 4143 HW LEERDAM Tel 0345-612897 Fax 0345-619388 Email: info@vanderleedenhout.nl

Deze aanbiedingen zijn geldig van 19 juni tot 3 juli 2013

Openingstijden: Ma t/m Vr 8.00 - 18.00 uur. Za 8.00 - 16.00 uur. Wij lunchen van 12.30 - 13.00 uur.

W W W. VA N D E R L E E D E N H O U T. N L

TE HUUR

Kijk wat jij kunt doen op staoptegenkanker.nl/inactie

TE KOOP: Diverse GEBRUIKTE FIETSEN

TUINHUIS/ BLOKHUT

SPEELTOESTELLEN

s 380x380 cm met luifel 150 cm s 45 mm houtdikte s inclusief dakleer

Ik sta op voor mijn moeder Els

ZZZRXGHUHQIRQGVQO

Bij ons altijd persoonlijk advies & service. Vrijwel alles op maat verkrijgbaar!

Blokhut SĂśren

T.k. Kettler roeimachine m. uitv. handleiding vr.pr. â&#x201A;Ź250,. Tel. 0418-513903. T.k. msjs slaapkmr beige m. bl, 1-pers.bed incl. lattenbod, 3-drskast + nachkastje; jngs slaapkmr beuken m. bl, 1pers. bed incl. lattenbod., 2drs kast, bureau, roldeurkast, nachtk. + bknkast â&#x201A;Ź150,-. Tel. 0416-694165 n.o.z.

DEUREN

Bij ons opgesteld!

T.k. el. fiets â&#x201A;Ź75,- evt. ruilen. Tel. 0347-375856.

+RHJDDW RPDHLJHQOLMNQ DDU GHZLQNHO"

PLAATMATERIAAL

NU

T.k. 3-drs d.eiken Drentse broodkast m. bolptn, a.nw t.e.a.b. Tel. 0416-353690.

T.k. bascule m. gew. koper en zw, keukengeiser en elektra motor. Tel. 06-27480584.

Piet Versteegt

HOUT

Rijwielhal VAN DONGEN

T.k. 5 tel.palen 4-5m â&#x201A;Ź20,p.s. 1 paal 10m â&#x201A;Ź50,-; vloertegels 60x30cm d.grijs 4,2m² â&#x201A;Ź60,-; gashaard schouwmod. â&#x201A;Ź45,-; vaatwasser Siemens inb. â&#x201A;Ź240,-; eiken eethoek â&#x201A;Ź55,-. Tel. 06-55801951.

12

      

De perfecte gazonmaaier. Wij hebben hem verder ontwikkeld. PER MAAND* AL VANAF â&#x201A;Ź 34,92

PER MAAND* AL VANAF â&#x201A;Ź 51,23

â&#x201A;Ź 230,- CADEAU 50% korting op de accu trimmer 136LiC bij aanschaf van de 230 ACX (compleet met accu en lader)

EN TE TE LL IG IN T IM M ER ACC U TR

HUSQVARNA AUTOMOWERÂŽ 305

HUSQVARNA AUTOMOWERÂŽ 220AC

9lW`ig]YZ]bghU``Uh]Y

â&#x201A;Ź 1.499,-

JUbä&"'*- !jccf

â&#x201A;Ź 2.199,-

HUSQVARNA H USQVA

9lW`ig]YZ]bghU``Uh]Y

AUTOM AUTOMOWERÂŽ 230 ACX 9lW`ig]YZ]bghU``Uh]Y 9lW`ig]YZ]bg

LOMBARDSTRAAT 4 B, VIANEN

â&#x201A;Ź 2.869,-

Automower 305 / 220AC Contante waarde zaak/goed

Contante betaling

Totale kredietbedrag

Totale jaarlijks kostenpercentage

Debet rentevoet (vast)

Termijnbedrag per maand

Duur Kredietovereenkomst in maanden

Totaal door de consument te betalen bedrag*

â&#x201A;Ź 1.499,-

â&#x201A;Ź 0,-

â&#x201A;Ź 1.499,-

15%

15%

â&#x201A;Ź 34,92

60

â&#x201A;Ź 2.095,20

â&#x201A;Ź 2.199,-

â&#x201A;Ź 0,-

â&#x201A;Ź 2.199,-

15%

15%

â&#x201A;Ź 51,23

60

â&#x201A;Ź 3.073,80

* Husqvarna Betaalservice (Finance) is een niet-doorlopend goederenkrediet. Vraag naar de (product)voorwaarden en het standaard informatieblad in de winkel. Toetsing en registratie BKR. Husqvarna treedt op als niet verbonden bemiddelaar van Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander en Husqvarna geven geen advies. U dient zelf te bepalen of het door u gewenste ďŹ nancieel product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie.

Ĺ?Ć&#x161;ϰͲŏÄ&#x201A;ĹľÄ&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ć&#x2030;Ć&#x2030;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹľÄ&#x17E;ĹśĆ&#x161;ĹŻĹ?Ĺ?Ć&#x161;Ĺ?ĹśĹ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x161;Ĺ&#x161;Ĺ?Ć?Ć&#x161;Ĺ˝Ć&#x152;Ĺ?Ć?Ä?Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ä?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ć&#x152;ƾžÇ&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśsĹ?Ä&#x201A;ĹśÄ&#x17E;ĹśÍ&#x2022;ĹľĹ?Ä&#x161;Ä&#x161;Ä&#x17E;ĹśĹ?ĹśĹ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;Ç&#x152;Ä&#x17E;ĹŻĹŻĹ?Ĺ?Ä&#x17E; Ç Ĺ?ŜŏÄ&#x17E;ĹŻĹ?Ä&#x17E;Ä?Ĺ?Ä&#x17E;Ä&#x161;Í&#x2DC;/ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;ĹŻĹ?ĹśĹ?Í&#x2014;'Ä&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ŜŽĆ&#x2030;Ĺ?Ä&#x201A;ĹśĹ?Ç&#x20AC;ŽŽĆ&#x152;ĎŽÄ&#x201A;Ć&#x2030;Ć&#x2030;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹľÄ&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2DC;KĆ&#x2030;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ä?Ä&#x17E;Ĺ?Ä&#x201A;ĹśÄ&#x17E;Ĺ?Ć&#x152;ŽŜÄ&#x161; Ä?Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ĺ?ĹśÄ&#x161;Ć&#x161;Ç&#x152;Ĺ?Ä?Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x201A;ĨÇ&#x152;ŽŜÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŻĹ?ĹŠĹŹÄ&#x17E;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x201A;ĨĆ?ĹŻĆľĹ?Ć&#x161;Ä?Ä&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ĺ?Ĺ?Ä&#x17E;ĹśÄ?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?Ć&#x152;ĆľĹ?ĹľĆ&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśÄ?Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;ĹśÄ?ĆľĆ?Í&#x2DC;Ď­Ä&#x17E;sÄ&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;Ć&#x2030;Ĺ?ĹśĹ?Í&#x2014;sÄ&#x201A;ŜƾĹ?Ć&#x161; Ä&#x161;Ä&#x17E;Ĺ&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĨĆ&#x161;ĆľĆ&#x161;Ĺ˝Ä&#x17E;Ĺ?Ä&#x201A;ĹśĹ?Ć&#x161;Ĺ˝Ć&#x161;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ç Ĺ˝Ĺ˝ĹśĹŹÄ&#x201A;ĹľÄ&#x17E;Ć&#x152;Í&#x2022;ĹŹÄ&#x17E;ƾŏÄ&#x17E;ĹśÍ&#x2022;Ć&#x152;ĆľĹ?ĹľÄ&#x17E;Ć?ĹŻÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x2030;ĹŹÄ&#x201A;ĹľÄ&#x17E;Ć&#x152;ĹľÄ&#x17E;Ć&#x161;Ĺ?ŜůŽŽĆ&#x2030;ĹŹÄ&#x201A;Ć?Ć&#x161;Í&#x2022;Ä?Ä&#x201A;Ä&#x161;ĹŹÄ&#x201A;ĹľÄ&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ĺś Ä&#x201A;ĨÇ&#x152;ŽŜÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŻĹ?ĹŠĹŹĆ&#x161;Ĺ˝Ĺ?ĹŻÄ&#x17E;Ć&#x161;Í&#x2DC;Ä&#x17E;Ç Ĺ˝Ĺ˝ĹśĹŹÄ&#x201A;ĹľÄ&#x17E;Ć&#x152;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĨĆ&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśÇ&#x152;ŽŜŜĹ?Ĺ?Ä?Ä&#x201A;ůŏŽŜĹ˝Ć&#x2030;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x161;Ç&#x152;ĆľĹ?Ä&#x161;Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2DC;ĎŽÄ&#x17E;sÄ&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;Ć&#x2030;Ĺ?ĹśĹ?Í&#x2014;ĹŻÄ&#x17E;Ĺ?Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ä&#x17E; Ç&#x20AC;Ĺ?Ä&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśŜŽĹ?Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x201A;Ć&#x2030;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć?ĹŻÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x2030;ĹŹÄ&#x201A;ĹľÄ&#x17E;Ć&#x152;Í&#x2DC;87 m² ÎŚĎ´ĎŽĎąÍ&#x2022;- per maand

Meer productinformatie op www.husqvarna.nl Voor een deskundig advies naar uw Husqvarna dealer : dus race naar kees

7XLQPDFKLQHV

+DDUGHQ NDFKHOV

%D]HOGLMN =%0HHUNHUN

WHO ID[

Voor meer informatie: Waltmann Makelaars, Maliesingel 18, 3581 BE Utrecht, 030-6622255, www.waltmann.nl, info@waltmann.nl


Dinsdag 18 juni 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

13 vrije tijd

VIANEN OLDTIMERDAG ijĦĞīĢīš “Deze straat moet op 15 juni autovrij i.v.m. evenement”. Driehonderd oldtimers trekken zich niks van dit bord aan en tuffen zaterdagochtend brutaal de Voorstraat op. Het historische centrum van Vianen vormt een perfect decor voor een unieke tijdreis naar het Amerika van de jaren ‘50. In de verte draait een Big Band warm. De geur van hamburgers, hotdogs en - bovenal - uitlaten neemt beslag over de straat die langzaam volstroomt. Liefhebbers uit het hele land kijken hun ogen uit, overal valt wel wat te zien. Man en vrouw, vader en zoon, opa en kleinkind stoten elkaar om de haverklap aan. “Moet je daar eens kijken!” “Had je die al vastgelegd?” Alle auto’s laten zich graag van alle kanten fotograferen, totdat plotseling de regen uitbarst. ‘s Middags maakt de zon alles goed. Precies op tijd, want daar komt indrukwekkende stoet aangereden. Drie motoren begeleiden een roze slee en daarin zit de enige echte Elvis. “It’s gonna be just like old times...”

™9ZKddghigVVi^hkVcWZ\^cidiZ^cY\ZkjaY#

™DeYg^Z]dcYZgYdaYi^bZghcV#

FOTO: FRANS BLOKHUIS

™9g^Z_dc\Zch`^_`ZckdakZgaVc\ZccVVgZZcdaYi^bZg#

FOTO: FRANS BLOKHUIS

™9ZbdidgZcY^Z:ak^hcVVg]ZiedY^jbWZ\ZaZ^YZc#

FOTO: FRANS BLOKHUIS

™9ZiV^akVcZZcine^hX]Z6bZg^`VVchZhaZZ#

FOTO: FRANS BLOKHUIS

™I]Z@^c\]ZZ[i]ZicVVgo^_co^c#

™9ZoZ]dcY^hVa]ZaZbVVa^cYZ6bZg^`VVchZh[ZgZc#

Meer foto’s zijn te bekijken via de fotoreportage op www.hetkontakt.nl/vianen.

FOTO: FRANS BLOKHUIS


onroerend goed

Dinsdag 18 juni 2013

14

Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs

Verlies van baan? RelatiebeĂŤindiging? Overlijden?

TE KOOP?

Vertrouwd & vakkundig

Restschuld? Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? Wij verkopen uw woning zonder restschuld!* Neem vrijblijvend contact met ons op.

Via Makelaardij Klooster 2 4132 BG Vianen Tel.: (0347) 374277

*vraag naar de voorwaarden

viamakelaardij.nl

in Gorinchem en de regio www.stichtingovo.nl

Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en de regio, Stichting OVO, bestaat uit scholen voor primair ondewijs en scholen voor voortgezet onderwijs. Acht reguliere basisscholen, een gymnasium en een brede scholengemeenschap vormen samen Stichting OVO. Binnen deze scholen werken 410 mensen voor ruim 4000 leerlingen. OVO is er trots op dat alle onderwijstypen vertegenwoordigd zijn. Het staat borg voor een optimale doorstroming van primair naar voortgezet onderwijs en van daaruit naar het vervolgonderwijs. De stichting staat voor een breed geschakeerd aanbod van kwalitatief op de toekomst gericht hoogwaardig onderwijs, waarbij begrippen als openheid, verbinding en ontplooiing de kern vormen van de identiteit van de bij de stichting aangesloten scholen.

Het Gymnasium Camphusianum te Gorinchem is een zelfstandig, categoriaal gymnasium met een duidelijke streekfunctie en telt 715 leerlingen en 65 personeelsleden. De kleinschaligheid zorgt voor een goed contact tussen leerlingen en docenten. Brede vorming en opleiding van de leerlingen staan hoog in het vaandel van de school. Voor het cursusjaar 2013-2014 zijn wij met spoed op zoek naar enthousiaste collegaâ&#x20AC;&#x2122;s voor de volgende vakken:

Wiskunde (25 lesuren / 1,0000 fte) Lichamelijke oefening (6 lesuren / 0,2400 fte) Docenten op onze school geven in de regel les in onder- en bovenbouw en zijn in principe eerstegraads bevoegd. Een lesuur duurt 50 minuten. Informatie over de functies vindt u op de websites: www.roozz.nl of www.camphusianum.nl of bij de rector drs J.C. Ruitenbeek, telefoon 0183 622388 (school) of 0345 575051 (privĂŠ) of per e-mail: h.ruitenbeek@camphusianum.nl. Uw reactie ontvangen wij graag uiterlijk 26 juni a.s.

Te huur aangeboden: luxe en ruim appartement in centrum Vianen (Voorstraat), gelegen aan de voet van de Lekpoort. Het appartement telt twee verdiepingen, een romantische stadstuin, 1 slaapkamer, luxe badkamer, toilet en ruime kamer/ keuken en bijkeuken/studeerkamer. Geschikt voor 1 of 2 personen. Beschikbaar vanaf augustus. Voor informatie: 06-45066889.

TE HUUR

Vroedschapstraat 11 | 4204 AJ Gorinchem | Telefoon 0183 622388 info@camphusianum.nl www.camphusianum.nl K L E I N S C H A L I G

O P

H O O G

N I V E A U

GARAGEBOX Marienhof 143B Tel. 06-54292177

Ruinkamp 414

Te huu r â&#x201A;Ź 895,-

Op de bovenste etage van â&#x20AC;&#x153;De Plataanâ&#x20AC;? ligt Ruinkamp 414. Dit driekamerappartement heeft een oppervlakte van 110 m2, riant dakterras van 50 m2 en is per direct beschikbaar. De huurprijs van dit penthouse bedraagt â&#x201A;Ź 895,- en reageren kan via www.lekstedewonen.nl.

Riant wonen

Uitvalbasis voor de digitale regio

3.klik

accent

nieuws

1.klik

3.#'(&#"-0))(%'+ 3/)+'#!%.%(+4'%,-$,-!&, (20+-(+"-& 30,&*%'+, 3%'+'-0,- &)'#(-# &#!)."")%(-0-)#&- 3%-++,/(+.#' '2)*"- 2.#0,-( 3&)+/+0+'#(!&%-+#,"%)%(( /#) ))(#(,-&&-# 3+!#(!(!'(,"**&#$% #-,(,-&&#(! 3'+,%.((())+0)(( (!*,-0)+(#$/0&%#(&),- 3))+/&+'(("-+#(- %-++," -.( +#.#-2#"- 3..+*+#$,5 ('(&#$%, ,+/#%),-(5 

Voorwaarden en reageren?

2.klik

31#'&-0*+,)((/( $+ 32'(&#$%&,-+#(%)'('#(#'&5 *+$+ 3+"..++)".+/+%+#$!+)*%(-))+0)(( )!&(,0!

#(#(( 3#$%/))+'+#( )+'-#*&--!+)((+!+()*www.lekstedewonen.nl

sport

3.klik voetbal

vrije tijd 2.klik

Maak van www.hetkontakt.nl je startpagina


Dinsdag 18 juni 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

15 vrije tijd

WWW.HETKONTAKT.NL

vrijdag

zaterdag

18 tot en met donderdag 20 juni

21 juni

22 juni

Nieuwe routes tijdens avondvierdaagse

Jeugddisco met dj Björn

Kampen Boys Choir zingt Evensong

De 34e avondvierdaagse in Vianen heeft dit jaar nieuwe routes door de omgeving van Vianen. Er wordt onder andere gevaren met het pontje. Meer info: www.avondvierdaagsevianen.nl.

Het is alweer de derde editie van de jeugddisco in De Stadshof. De jeugd van elf tot en met veertien jaar is vanaf 20:00 uur welkom, dj Björn draait plaatjes. De entree is drie euro.

Het Kampen Boys Choir zingt om 16:30 uur een Choral Evensong in Engelse stijl in de Grote Kerk. Het koor zingt Psalm 127, 128 en 129 en het Magnificat en Nunc van Bairstow.

WOENSDAG 19 JUNI

Lachclub 19:00-20:00, Vianen, Lekpoort. Anouk Kersten houdt speciaal voor het Vrouwennetwerk Vianen een lachclub. Hierbij gaat een groep mensen bij elkaar zitten om te lachen. Deelnemers hoeven niet vrolijk te zijn. Om de lach op gang te bengen, worden er speelse oefeningen gebruikt. Lachen is gezond, als je lacht maakt het lichaam stofjes aan waardoor je je beter voelt en

echt lachen is net sporten. Deelname aan de lachclub is gratis. Een vrijwillige bijdrage is welkom. Meenemen: een flesje water en een handdoek. Aamelden kan tot en met maandag 17 juni door een mail te sturen naar hahaheerlijklachen@yahoo. nl. Volgende gegevens vermelden: naam en telefoonnummer. Bingo 19:30-21:30, Vianen, Hof van Batenstein. Het is weer tijd om in de prijzen te vallen,

SWV houdt een bingoavond. Koffie, thee en een hapje zijn gratis.

dromen waar te maken? Entree: 7,50 euro. www.dekom.nl

DONDERDAG 20 JUNI

VRIJDAG 21 JUNI

Rapunzel en de rest 19:15, Nieuwegein, De Kom. Iedereen heeft dromen, zo ook Rapunzel. In deze musicalvoorstelling krijgt zij te maken met een knappe prins, onverwacht opduikende sprookjesfiguren en haar valse moeder die roet in het eten gooit… Zal het Rapunzel lukken om haar

Zomerfeest Everdingen 16:00, Everdingen. Oranjevereniging Everdingen houdt het jaarlijks zomerfeest, met een gezellige barbecue en de vrijmarkt. De avond wordt opgeluisterd met optredens van Choose, met de Everdingse zangeres Daisy Peters.

uur ds. M.C. Tanis. Herst. Herv. Gem. Eben Haëzer 09.30 uur ds. W.J. Teunissen, H.A., 15.00 uur EVERDINGEN Herv. Gem. 09.30 en 18.30 uur ds. T. ds. W.J. Teunissen, Nabetr. H.A.. Ned. Herv. Comité 19.30 uur ds. J.J. de Ridder. Roodsant (woensdag 19 juni). Prot. Gem. - Grote Kerk 09.30 uur ds. J.H. HAGESTEIN Langelaar, H.A.. Herv. Gem. 09.30 en 18.30 uur ds. M. van Dam. ZIJDERVELD Herv. Gem. 09.30 uur ds. D. Verkuil, LEXMOND 18.30 uur dr. J. van Beelen. Herv. Gem. 09.30 uur prof. dr. Hoek, 18.30 uur ds. P. Nobel. Prot. Gem. Lux Mundi 10.00 uur dr. T. Dijkstra-Algra, 18.30 uur ds. J.M.B. v.d. Plaat. zondag 23 juni

VIANEN Chr. Geref. Kerk 10.00 en 18.00

Medische diensten Vianen HUISARTSEN Vianen - Lexmond - De huisartsen van de HOED zijn voor dringende huisartsenzorg in avond, nacht, weekend en feestdagen aangesloten bij de huisartsenpost in het Antonius Ziekenhuis. Alle patiënten uit Vianen en Lexmond kunnen voor dringende huisartsenhulp buiten praktijkuren bellen naar de huisartsenpost Nieuwegein: 09004201420 (op werkdagen van 17.00 tot 08.00 en in het weekend van vr. middag 17.0 tot ma.morgen 08.00 uur). Receptenlijn: 24 uur per dag, 7 dagen per week doorbellen, herhaalrecepten via receptenlijn: tel. 0347-355995. Zijderveld - Informatie welk arts dienst heeft gaat via het antwoordapparaat.

APOTHEKEN Apotheek Vianen, Hof van Batenstein 2, Vianen, tel. 0347-372311. Ma t/m vr. 08.00-17.30 uur. Za. 10.00-12.00 uur. Apotheek Monnikenhof, Rietkamp 62, Vianen, tel. 0347-372521. Ma. t/m vr. 08.0012.30 uur en 13.30-17.30 uur. Voor alle geneesmiddelen die uw huisarts, tandarts of EHBO-arts buiten deze uren heeft voorgeschreven en die u met spoed nodig heeft, kunt u terecht bij de gezamenlijke dienstapotheek SANEO (tel. 0883207350) in het Anthonius Ziekenhuis, Koekoekslaan 1, Nieuwegein. Tot 21.30 uur kunt u terecht bij de apotheek in de hal van het ziekenhuis, daarna bij het loket naast de huisartsenpost.

meer service online op www.hetkontakt.nl

Uitgever/directie Het Kontakt Edities bv, Goudriaan Floor de Groot Editie Vianen Oplage: 10.250 exemplaren Verspreidingsgebied Verschijnt gratis huis-aan-huis op dinsdag in de plaatsen Everdingen, Hagestein, Lexmond, Vianen, Zijderveld Algemene voorwaarden Alle orders worden afgesloten overeenkomstig de regelen voor het advertentiewezen gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbanken en bij de Kamers van koophandel.

Redactie- en advertentieafdeling Het Kontakt Edities bv Vlietskant 16 | 4141 CL Leerdam Telefoon (0183) 58 32 00 Fax (0183) 58 33 08 redactie.vianen@hetkontakt.nl advertentie.vianen@hetkontakt.nl Hoofdredacteur Rick den Besten Eindredactie Marijke Verhoef (06) 23 81 21 31 m.verhoef@hetkontakt.nl

service

Kerkdiensten Vianen

Zomer Open Huizen avond 19:00-21:00, Vianen en omgeving. Mutters Makelaardij houdt de Zomer Open Huizen avond. Een mooie gelegenheid om zonder afspraak een woning te bekijken. Klik op de website van Mutters op het rode Open Huis bordje voor de deelnemende woningen.

koop. De opbrengst is bestemd voor restauratie en onderhoud van de hervormde kerk. Spullen inleveren kan ook. Meer informatie: 0347-351553 of smailto:snuffelkelder@ casema.nl. Kampen Boys Choir zingt Choral Evensong 16:30-17:30, Vianen, Grote Kerk. Het Kampen Boys Choir zingt een Choral Evensong in perfect Engelse stijl. Het koor heeft met Evensongs een grote reputatie opgebouwd en trekt hiermee altijd veel bezoekers. Een Evensong is het best te omschrijven als een gezongen avonddienst. Het omvat vaste onderdelen als een aanvangs- en slothymne, een onberijmd gezongen psalm en toonzettingen van de lofzangen van Maria (Magnificat) en Si-

meon (Nunc dimittis). Daarnaast is er een vrij te kiezen Anthem. Dit keer is dat ‘If thou shalt confess’ van Stanford. De Preces en Responses zijn in een zetting van John Sanders. Heel bijzonder is de wijze waarop de psalmen worden gezongen. Het op een chant reciteren van een psalm is een kunst die al eeuwenlang in Engeland wordt beoefend. Het Kampen Boys Choir zingt voor deze gelegenheid Psalm 127, 128 en 129. Het Magnificat en Nunc is van de Engelse componist Bairstow. Zoals gebruikelijk krijgt iedereen de gelegenheid een aantal hymns mee te zingen met koor en orgel als ondersteuning. De koor- en samenzang wordt op het orgel begeleid door Euwe de Jong. Het Kampen Boys Choir staat onder leiding van Rintje te Wies. Collecte bij

uitgaan

dinsdag

de uitgang. Salsa-avond 21:00, Vianen, De Stadshof. Tijdens een beatz- en salsaavond laat dj Jeroen de Bree alle zomerhits voorbij komen. De toegang is gratis. Meer informatie via 0347355325. www.destadshofvianen.nl ZONDAG 23 JUNI

Duinexcursie 8:00 Vianen, sporthal Helsdingen, of 8:15 uur bij parkeerplaats Avelingen, Gorinchem. Vertrek voor excursie met de Natuur-en Vogelwacht de Vijfheerenlanden in de duinen van Voorne vanuit het bezoekerscentrum Tenellaplas. Dit gebied is een bekende plaats voor orchideeën en nachtegalen. Gids en info: Bart de Groot (0345-615991).

Jeugddisco 20:00-23:30, Vianen, De Stadshof. Het is alweer de derde editie van de jeugddisco in De Stadshof. De jeugd van elf tot en met veertien jaar is welkom, dj Björn draait plaatjes. De entree is drie euro, er is deze avond geen alcohol en red bull te krijgen. www.destadshofvianen.nl The Mask 20:15, Nieuwegein, De Kom. Bankmedewerker Stanley Ipkiss is een verlegen pechvogel die veel wordt geplaagd. Hij vindt een groen masker dat hem in staat stelt om op een kosmische manier wraak te nemen op iedereen die hem tegenwerkt. Entree: 7,50 euro. www.dekom.nl ZATERDAG 22 JUNI

Snuffelkelder 10:00-13:00, Everdingen, Kweldam 15a. De Snuffelkelder in Everdingen is elke zaterdag open. Er zijn allerlei tweedehands artikelen te Redactie Dick Aanen (06) 10 38 04 52 d.aanen@hetkontakt.nl politiek verslaggeving en sportredactie Peter Verbeek (06) 20 91 39 62 p.verbeek@hetkontakt.nl Telefoon (0347) 37 48 87 voetbalverslaggeving Advertenties Jolanda Nieuwenhuis (06) 13 08 88 31 j.nieuwenhuis@hetkontakt.nl Website www.hetkontakt.nl

VRIJDAG 21 JUNI

De Prenter houdt open dag K>6C:C™ Alle gebruikers van de nieuwe brede school De Prenter in Vianen presenteren

zich vrijdag tussen 16:00 en 18:00 uur. Jeugd-Punt, Obs Tijl Uilenspiegel, Stichting Welzijn Vianen, Stichting Kinderopvang Vianen, Sportservice Midden Nederland Vianen, Speelotheek Vianen Speelgoed en Vereniging Beeldende Kunstenaars Vianen geven informatie over de vele mogelijkhedendie ze straks in de brede school gaan bieden. Omdat de bouw voorspoedig verloopt, is het inmiddels mogelijk de belangstellenden in vier ruimtes te ontvangen. Verder staat er een tent opgesteld met allerlei activiteiten voor de kinderen. Er zijn ook diverse standjes te vinden waar bezoekers met de aanwezigen van gedachten kunnen wisselen over de missie, visie en strategieën uit het ondernemingsplan ‘Talent in Ontwikkeling’. De speelotheek, die een nieuwe naam heeft gekregen, houdt een poppenvoorstelling.

Advertentietarieven Losse plaatsingen: € 0,52 per mm excl. BTW. Contracttarieven op aanvraag.

Verspreiding en bezorgklachten Van de Meer / Gorinchem (0183) 63 80 55 www.vandermeerverspreiding.nl

Combinatiemogelijkheden met Het Kontakt editie Alblasserwaard, Leerdam, Lek en IJssel Oost en West, Land van Heusden en Altena, Bommelerwaard en Klaroen.nl.

Auteursrechtenvoorbehoud Uitgeverij Het Kontakt Edities bv behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/ of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Inzendtermijn Advertenties tot maandag 15:00 uur Redactiekopij tot maandag 15:00 uur Digitaal aanleveren van advertentiemateriaal in overleg. Als onze medewerkers afwezig zijn, kunnen advertenties of redactionele bijdragen gedeponeerd worden in de brievenbus. Bij eventuele vragen kunt u bellen met 0183-583200.


Vacatures

Dinsdag 18 juni 2013

16

Is uw auto klaar voor de vakantie? Actie loopt van 15 juni t/m 31 juli

airco check

mobiliteitsgarantie check

GRATIS

olie bijvullen

sproeivloeistof

bandenspanning check

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

in de aktieperiode tijdens de vakantie-klaar-check

in de aktieperiode tijdens de vakantie-klaar-check

in de aktieperiode tijdens de vakantie-klaar-check

in de aktieperiode tijdens de vakantie-klaar-check

in de aktieperiode tijdens de vakantie-klaar-check

Tiel - Culemborg - Geldermalsen - Vianen - Druten - Zaltbommel

www.dewaalautogroep.nl TE KOOP AANGEBODEN

In opdracht van Van den Bergh & Co zijn wij daarom op zoek naar kandidaten voor de functie van:

Commercieel Medewerker Binnendienst (met ICT afďŹ niteit) Van den Bergh & Co is reeds 42 jaar producent van ontkistingsmiddelen voor met name de bouw- en betonsector in binnen- en buitenland. De producten van het bedrijf onderscheiden zich in de markt door hun milieuvriendelijke samenstelling. Naast het positieve milieueffect wordt door de gebruikers van de producten vooral de enorme verbetering van de arbeidsomstandigheden geroemd. Dit succes komt niet vanzelf. Jarenlang onderzoek en investeringen in productieprocessen en recepturen zijn hieraan vooraf gegaan. Dit beleid wordt tot op de dag van vandaag nog steeds voortgezet. Nieuwe ontwikkelingen in de markt maken dat Van den Bergh & Co haar producten steeds verder

Het administratieve team binnen Van den Bergh & Co bestaat momenteel uit een 5-tal personen. Door het vertrek van een van de teamleden is de positie van Commercieel Medewerker Binnendienst vacant geworden. Namens de ďŹ rma Van den Bergh & Co willen wij graag in contact komen met belangstellenden voor deze positie. Het takenpakket van de functie is grofweg te verdelen over een 3-tal functionele taken: t %BUBCBTFCFIFFSFOPOEFSIPVE t 0SEFSJOUBLFFOWFSXFSLJOH t *OLPPQBQQMJDBUJFPOEFSEFMFO Voor de verwerking en ondersteuning van de administratieve processen maakt het bedrijf gebruik van het softwarepakket â&#x20AC;&#x153;Exact Nextâ&#x20AC;? met de daaraan gekoppelde CRM module â&#x20AC;&#x153;Synergyâ&#x20AC;?. Kandidaten dienen dan ook te beschikken over de nodige ervaring met deze of vergelijkbare programmatuur. Verder wordt van kandidaten verwacht dat zij niet alleen in staat zijn om het gebruik en onderhoud van de Exact Next / Synergy programmatuur binnen de eigen taakgebieden te optimaliseren, maar ook dat zij bij de andere administratieve processen binnen het bedrijf hier een leidende rol in gaan vervullen in zowel applicatie/hardware- en databasebeheer. Concreet betekent dit dat kandidaten over een NFFSEBOHFNJEEFMEFBGmOJUFJUPQ*$5WMBLEJFOFOUFCFTDIJLLFO Gezien de omvang van het team en de dynamiek van de organisatie is hier sprake van een veelzijdige functie die volop ruimte biedt voor persoonlijke doorontwikkeling.

blijft doorontwikkelen. Door dit resultaat maakt het bedrijf een gezonde groei door.

Van kandidaten wordt verder verwacht dat zij beschikken over een: t )#0XFSLEFOLOJWFBV t (SPUFNBUFWBO[FMGTUBOEJHIFJE t &FOBBOUBMKBSFOBBOUPPOCBSFXFSLFSWBSJOHCJOOFOFFOEFSHFMJKLF of soortgelijke positie Van den Bergh & Co kent een informele platte organisatiestructuur en neemt binnen haar branche een unieke positie in op het gebied van kennis, duurzaamheid en kwaliteit.

T.k. motormaaier Stiga turbo 46 n. zelftr. â&#x201A;Ź150,-; Ferm figuurzaag m. lamp â&#x201A;Ź50,-; mountainbike â&#x201A;Ź35,-; oma fiets Gazelle nw.st. â&#x201A;Ź295,-; 2 schuifdeuren m. glas â&#x201A;Ź100,-. Tel. 0418-631307. T.k. zonnescherm oranje 3.90cmB â&#x201A;Ź75,-; jngsfiets 22" â&#x201A;Ź50,-; fruit kruiwgn 4 kisten â&#x201A;Ź60,-; kanon v kersenboomgaard â&#x201A;Ź35,-; omafiets 28" â&#x201A;Ź50,-; oma kndr fiets rose â&#x201A;Ź60,-. Tel. 0418-662143. T.k. 12 grindtegels Ă&#x2DC; 40cm â&#x201A;Ź2,- p.s.; zinken drinkbak v. kippen; 1-pers. htn led. + bodem 90x190 â&#x201A;Ź50,-; buikspiertrainer â&#x201A;Ź50,-; fototoestel polaroid, type 107, kant en klaar Tel. 0345-651711. T.k. oude lampen radio Blaupunkt â&#x201A;Ź50,-; comp. scanner â&#x201A;Ź75,-; ktv 37cm m tt + ad â&#x201A;Ź50,-; videorec. + ab â&#x201A;Ź35,-; volautom. pickup Aristona â&#x201A;Ź75,-; cass. deck â&#x201A;Ź25,-. Tel. 0416-692366. T.k. figuurzeepjes; ant. kuifkast 100 jr; vitrinekast; eiken eeth.stoelen + tafel; Olivetti typemachine 1965/70; pors. ontbijt/thee/eet-servies 12dlg; grootm.tijd spullen. Tel. 0344-652330.

Helpt u mij?

Vergeet- mij-niet Memoriespel van Landschap Noord-Holland

www.landschapnoordholland.nl

Aardbeispinazie

www.landschapnoordholland.nl

Egels verdienen een plek in NoordHolland. Net als veel andere dieren en planten. Er is geld nodig om de gebieden waarin zij leven goed te beschermen. U laat hen toch niet in de steek?.

Zilveren maan

www.landschapnoordholland.nl

Woestduin

Bescherm de natuur en ontvang het Vergeet-mij-niet memoriespel cadeau.

Help mee en word ook Beschermer van Landschap Noord-Holland, www.landschapnoordholland.nl

Pen je rot Zet je eigen nieuws op www.hetkontakt.nl

GLS - innovatief, succesvol en dynamisch - Groei samen met ons! Grenzeloze betrouwbaarheid, maximale snelheid, gegarandeerde zekerheid. Gerealiseerd door 13.100 medewerkers die door heel Europa jaarlijks meer dan 363 miljoen pakketten vervoeren en op tijd bij uw klanten bezorgen. DĂĄt is GLS! GLS Netherlands is voor haar district West (Depot Vianen) op zoek naar oproepkrachten:

Loodsmedewerker / Administratief medewerk(st)er Loodsmedewerker Je bent verantwoordelijk voor het laden en lossen van onze vrachtauto´s met pallets, het registreren van pallets d.m.v. het scannen van barcodes. Je werkt in wisseldienstdiensten in de avond en nacht. De werktijden zijn van 16:00 uur tot 01:00 uur en van 22:00 uur tot 07:00 uur. Administratief medewerk(st)er Met MBO werk- en denkniveau ter ondersteuning van ons team. Als administratief medewerker ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van verschillende administratieve taken. Je werkt op de dag en avond. De werktijden zijn tussen 08.30 uur en 21.30 uur.

Belangstellenden worden uitgenodigd te reageren en een uitgebreide motivatie met CV, bij voorkeur per e-mail, te sturen aan: Vermeer Personeelsdiensten bv, t.a.v. de heer A. Vermeer, Vierlinghstraat 39a, 4251 LC, Werkendam, info@vermeerws.nl Voor vragen of aanvullende informatie kunt u tevens contact opnemen met de heer A. Vermeer of mevrouw M. van den Heuvel op tel.nr. 0183-505705.

Wij zoeken vrolijke en flexibel ingestelde personen die zich thuis voelen in de dynamiek van de logistiek. U komt te werken in een leuk team bij een professionele, ambitieuze en informele organisatie. Onze salariĂŤring is conform de CAO voor het beroepsgoederenvervoer. Contactgegevens Ben je geĂŻnteresseerd in deze functie en onze organisatie? Voor meer informatie kun je telefonisch contact opnemen met de heer Onno Weggemans (Depotmanager), tel: 06-11311588. Sollicitatie en CV kun je sturen naar General Logistics Systems Netherlands, T.a.v. de afdeling P&O Postbus 9250, 3506 GG Utrecht of mailen naar sollicitatie@gls-netherlands.com. CommerciĂŤle acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt beslist niet op prijsgesteld.


Dinsdag 18 juni 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

Slot van seizoen met bekers en bloemen ijĦĞīĢīš Brederodes had een deel van de slotavond van het seizoen ingeruimd voor het huldigen van de kampioensteams alsmede de beste spelers en de talenten van de zaterdag- en de zondagselectie. De groengelen kunnen zowel bij de jeugd als de senioren terugkijken op een geweldig seizoen. Liefst veertien pupillen- en juniorenelftallen eindigden als eerste in hun poule. Bij de senioren werden de titels veroverd door zaterdag 1, zondag 1 en 5, terwijl het

eerste via de nacompetitie promoveerde naar de derde klasse. Tijdens de slotavond werd een mini-toernooitje gespeeld en schoven velen aan bij de barbecue. In de loop van de avond werden de individuele prijzen uitgereikt. Het was voor de meeste aanwezigen geen al te grote verrassing dat Kevin Kroeze (zondag) en Kevin Valkenburg (zaterdag) tot spelers van het jaar werden uitgeroepen. Vincent van der Rijst (zondag) en Kevin Bienen (zaterdag) kregen de wisselbekers die horen bij de talenten van het jaar.

™@gdZoZZcKVa`ZcWjg\!bZiKVcYZgG^_hiZc7^ZcZc#

FOTO: PETER VERBEEK

Lokale voetbalclubs winkelen bij elkaar ijĦĞīĢīš Met het sluiten van de overschrijvingsperiode is een einde gekomen aan de stroom van geruchten die de laatste weken circuleerden in het voetbalwereldje. Er gebeurden weinig schokkende dingen. Door het vertrek van Bas van Stralen en Tim van Breukelen (beiden gestopt), Ronald Meering (GVV/Geldermalsen) en Mark Daalderop (Brederodes zaterdag) levert Everstein vooral defensief nogal wat routine in. De roodwitten hopen dit te compenseren door de komst van Geoffrey van der Boor (SVW), Niels Kraaijkamp en Jort Binneveld (beiden Brederodes zondag), Bart Moes en Veerin Arjunsharma (beiden JSV Nieuwegein), Rick van Duinen (Geinoord), Nader Mechichi (Desto) en Danny Stoffelen (Vianen). Daarnaast worden enkele Ajunioren naar de selectie overgeheveld. Vianen heeft afscheid genomen van vijf spelers. Meest in het oog vallende vertrekker is Danny Stoffelen. Hij maakt al zeven seizoenen deel uit van de A-selectie, en voor zijn ontwikkeling is het niet verkeerd om eens in een andere keuken, in dit geval die van Everstein, te gaan kijken. De terugkeer van Rudie Veen naar Brederodes doet de tricolores méér pijn dan die van Jo-

han Scheffer, Joey Jansen en Marcel Peters. Na een jaartje Geinoord keert Ronny den Hartog terug naar Vianen, en hij neemt zijn neef Tony den Hartog mee in zijn kielzog. Na een langdurig uitstapje bij Lopik en VVY heeft ook Sander Beniest zich weer aangemeld. Andere nieuwkomers zijn de clubloze Samir Faris en Nordin Belkaachi. De zaterdagselectie van Brederodes blijft grotendeels intact. Ellery Esajas is tijdelijk gestopt, terwijl Ronald Teiwes, afgehaakt vanwege een hernia, opgenomen is in de technische staf. Naast de eerder genoemde Scheffer en Jansen zijn Dennis van Elk (Vreeswijk), Leon Pin (VVY) en Mark Daalderop nieuwe aanwinsten van buitenaf. Vanuit de eigen jeugd is Dennis Bouwman overgekomen. Grootste aderlating bij de zondagselectie van Brederodes is het vertrek van verdediger Gregorios Karafillakis naar Nieuw Utrecht. Daarnaast gaan Jort Binneveld en Niels Kraaijkamp naar Everstein. Mitchell Akkerman en Bryan Blokker (beiden Geinoord), Marcel Peters (Vianen), Jonathan Yeboa (Desto), Bryan Simons (ADO ’20) en Rogier L’Abee (Brederodes 3) zijn de nieuwkomers. Vanuit de jeugd stromen Elroy Vroege, Mike de Groot en Alain Bettonville in.

17 sport

WWW.REGIO-VOETBAL.NL

Delfgou: niets te groot voor B-selectie ĢijĢįġĦīĤĢīĊijĦĞīĢī š Met een avondje stappen in Oosterhout sloot Ton Delfgou afgelopen weekeind zijn driejarige trainerperiode bij SVF af. Komend seizoen staat hij onder contract bij Everstein; voor het eerst sinds zijn trainerscarrière niet als hoofdtrainer, maar als eindverantwoordelijke van de B-selectie. Een opmerkelijke move voor iemand met TC 1 in zijn binnenzak. Delfgou (43) was bij Brederodes al een speler die er in technisch en tactisch opzicht boven uit stak. Hij kwam echter tot volle wasdom bij Vianen waar hij, in de jaren negentig, de spil was waar het elftal om draaide en waarmee hij tal van successen behaalde. Als voetballer had hij een broertje dood aan trainers die de spelers oeverloos rondjes lieten lopen en die ze volstopten met een overvloed aan opdrachten. Door toedoen van één van hen stopte hij, midden in een lopende seizoen, al toen hij pas 27 jaar was. Bevoegd In een tijdsbestek van zes jaren heeft Delfgou de diploma’s TC 3 tot en met TC 1 gehaald. “Ik ben bevoegd om bij alle amateurclubs in ons land aan de slag te gaan, of als assistent-trainer werkzaam te zijn in het betaalde voetbal. Vanaf 2001 ben ik hoofdtrainer geweest bij Vianen (drie jaar), Brederodes (drie jaar), De Meern (twee jaar), VVJ (een jaar) en SVF (drie jaar). Drie keer ben ik met de ploeg gepromoveerd, maar een kampioenselftal heb ik nooit afgeleverd.” Ondanks zijn TC 1 is de derde klasse tot nu toe het hoogste niveau waarop Delfgou heeft getraind. Voor hem is dat een bewuste keuze geweest. Hij heeft een drukke baan die veel tijd kost, en heeft daarnaast altijd voldoende aandacht willen geven aan zijn gezin. Drie jaar geleden tekende hij daarom, voor het eerst, bij een zondagvereniging: SVF. Maar daar was het een bende, zegt Delfgou: “Het elftal was gedegradeerd naar de vijfde klasse, de motivatie was ver te zoeken, spelers haakten af en er moest worden

verjongd. De gezelligheid was helemaal weg, niet alleen bij de selectie maar in de hele club. Sfeer scheppen zowel in als buiten het veld, is mij op het lijf geschreven. Als het moet haal ik daar alles voor uit de kast. Ik ben bij SVF kerstman als paashaas geweest, ga gerust op een donderdagavond met ze stappen in plaats van te trainen, heb aandacht voor de mensen binnen de organisatie maar ook voor de supporters. Ik ben niet zo van al die regeltjes; daar was ik als voetballer ook al wars van. Al die trainers die bij de warming-up pionnetjes neerleggen voor een positiespelletjes, dat zul je mij nooit zien doen. Bij een hoofdklasser is alles veel strakker geregeld en zal

FOTO: PETER VERBEEK

Succes tractorpullers

Adriaan Kop klokt vroege duif

ĥĞĤĢİıĢĦīĊĪĞġĢš Het Massey Ferguson Team De With uit Hagestein was afgelopen weekend succesvol tijdens het Tractor Pulling Event in Made.

aan de leiding in die competitie. Op zondag werd er gestreden in de standaardklassen. De With had vier tractoren meegenomen om aldaar deel te nemen. Met de MF 178 werd een tweede plaats behaald in de 3,5 ton. De MF 1080 reed naar een eerste plaats in de 4,5 ton. Voor de 5,5 ton had de With twee tractoren in de strijd. De MF 1130 eindigde op een eerste plaats en de MF 1080 4wd bereikte de tweede plaats.

ijĦĞīĢīš Slechts acht liefhebbers van De Luchtbode zetten 52 duiven in voor de tweede overnachtingsvlucht.

Tractorpullingteam Red Impact werd tijdens het Powerweekend in Made zevende (100,12 meter). Tijdens een Eurochallenge westrijd pakte Henri Versluis een dikke Full Pull. In de finale werd een afstand gehaald van 105,18 meter, goed voor een derde plaats.

De uitslag: 1 en 11. Adriaan Kop; 2, 4, 5, 6 en 12. Leo van der Wilt; 3, 7 en 9. Piet van Straten; 8. Willem Visser; 10. Jan Zondag en zoon; 13. Ben Kooyman.

Aart de With behaalde in de 2,5 ton sport een tweede plaats met de ‘Little Red Poisson’. Door deze prestatie neemt hji de tweede plaats over van Rednix. Met dezelfde tractor wordt ook meegereden in de competitie van de Hypropullers, welke ook in Made werd verreden. Hier stond Aart met de “Little Red Poison” al aan kop in de 2,5 ton hypro-sport. Door in Made ook die klasse te winnen, verstevigt hij de koppositie. Pieter de With reed met zijn MF 1155 in de 4,5 ton mega-sport van de Hypropullers naar een tweede plaats en staat daarmee nog steeds

Op de korte en middenlange afstandsvluchten wordt de dienst bij De Luchtbode voor een groot deel uitgemaakt door Jan de Leeuw. Hij was afgelopen weekeind weer eens de grote man die de derde midfondvlucht volledig naar zijn hand zette. Twaalf melkers hadden 178 duiven in de mand gedaan. Zaterdag om 12.00 uur werden de dieren in Pont Saint Maxence in vrijheid werden gesteld. De terugreis over 348 kilometer verliep voorspoedig, en met een gemiddelde snelheid van bijna anderhalve kilometer per minuut wiekten de duiven noordwaarts. Met een tussenpoos van twee seconden vielen de twee snelste duiven om 15.16 uur bij De Leeuw. Amper een minuut later vielen er nog twee op dezelfde klep, waardoor De Leeuw de eerste vier plaatsen voor zich opeiste. Maikel van de Brink registreerde de 45ste en laatste prijsduif om 15.37 uur.

K>6C:C ™

FOTO: PETER VERBEEK

Delgou voelt zich niets te groot om als B-trainer aan de slag te gaan bij Everstein. Hij kent Dennis van der Steen en weet zeker dat ze allebei nog wel iets van elkaar kunnen leren. “Geen idee met welke spelers is straks ga werken, maar dat boeit me nu ook nog niet. Ik weet alleen dat ik er heel veel zin in heb. In tegenstelling tot Van der Steen ben ik een uitgesproken voorstander van 4-3-3, en daar houd ik aan vast.”

™Idc9Za[\dj/DebZg`Za^_`ZbdkZbZiI8&#

Jan de Leeuw tart de concurrentie

™9VccnHid[[ZaZckZggj^aiK^VcZckddg:kZghiZ^c#

dat allemaal wel moeten, maar op het niveau waarop ik train is dat echt niet noodzakelijk. Ik geef veel, en ik heb gemerkt dat ik ook veel terug krijg van mijn spelers.”

De uitslag: 1, 2, 3, 4, 7, 9 en 13. Jan de Leeuw; 5, 8 en 19. combinatie Middelkoop; 6. Nico de Lang; 10 en 18. Jan Zondag en zoon; 11 en 14. Maikel van de Brink; 12 en 20. C. Noordam; 15, 16 en 17. Johan Teeuwen.

De dieren zijn dinsdag ingekorfd voor Saint Vincent (ruim 1.041 kilometer), waar ze vrijdag om 13.00 uur zijn gelost. Zaterdag om 7.00 uur landde een duif bij Adriaan Kop. Het was een bar vroege want de volgende melding kwam om 9.12 uur van Leo van der Wilt.

Avondvissen ijĦĞīĢīš Tijdens de derde avondwedstrijd van De Reiger liet de vis het afweten. Pas in het laatste half uur begon het te lopen bij Jan Tukker, die daardoor tóch nog 5.120 gram ving. Hij werd op gepaste afstand gevolgd door Bas Ponssen (1.700 gram). De andere deelnemers vingen bot.

Prinsvissen ijĦĞīĢīš Na drie eerste plaatsen werd Rik ’t Lam tijdens de vierde jeugdwedstrijd van De Reiger naar de tweede plaats verwezen. Met 1.020 gram en twaalf vissen won Twan Liefhebber. ’t Lam werd tweede (600 gram/5), Dillen Willemse derde (580 gram/2) en Marlon Ouwerkerk vierde (480 gram/2).


Vacatures

Dinsdag 18 juni 2013

Stichting Hospice Vianen biedt aan ernstig zieke mensen de mogelijkheid om te sterven in een omgeving die de eigen vertrouwde omgeving zo dicht mogelijk benadert. Het bijna-thuis-huis in Vianen is gevestigd in het nieuwe woon-zorgcomplex De Plataan. In november 2013 verwachten we te kunnen beginnen met onze activiteiten.

18

Heeft u iets te vieren?

Voor deze nieuw op te zetten functie hebben we m.i.v. 1 augustus 2013 plek voor:

Twee coĂśrdinatoren, op parttime basis Inhoud van de functie: In de aanloopperiode naar de start van de activiteiten ontwikkelen de coĂśrdinatoren in nauwe samenwerking met het bestuur het beleid voor de zorg- en dienstverlening, de bedrijfsvoering, de aanname en scholing van de vrijwilligers. Na de opening geven de coĂśrdinatoren leiding en begeleiding aan de vrijwilligers en zijn zij (operationeel) verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. De werkzaamheden van de coĂśrdinatoren zijn essentieel voor de kwaliteit en de continuĂŻteit van de zorg in het bijna-thuis-huis.

Kom op bezoek bij De Groot Drukkerij in Goudriaan. Voor iedere gelegenheid staan de nieuwste kaartencollecties klaar. Zuidzijde 131, Goudriaan, 0183 - 583311 www.degrootfamiliedruk.nl

TE KOOP AANGEBODEN

Wij vragen: >HBO denk- en werkniveau en bij voorkeur een achtergrond in de gezondheidszorg of in de maatschappelijke sector in de meest brede zin. >Affiniteit met, kennis van en/of ervaring met vrijwilligerswerk en palliatieve zorg. >Kennis van en inzicht in de doelgroep en ontwikkelingen in de maatschappij. >Kennis van en ervaring met het werken met geautomatiseerde systemen voor verwerking van teksten en registratie van gegevens. >Aantoonbare leidinggevende ervaring. Verder beschikt u over: >Zelfstandigheid, besluitvaardigheid en inlevingsvermogen met voldoende afstand >3)()132()0-2+))26',5-*7)0-./)8-7(58//-2+69%%5(-+,)()2 >3)()63'-%0))2(-(%'7-6',)9%%5(-+,)()2-2-2(-9-(8)0))2+53)46+)645)//)2 >Vaardigheden hebben op het gebied van de omgang met emoties van de stervende mens en diens familieleden, vrijwilligers en zichzelf. >Enthousiasme, bereidheid eigen initiatief te tonen, motivatie, flexibiliteit en integriteit. >Respectvolle attitude.

T.k. Giants Twist elektr. fiets, z.g.a.n. 250km, dubb. accu 120km, 7 versn., voorvork zadelpen geveerd, dubb. fietstsn â&#x201A;Ź1000,-. Tel. 0657909911 n.o.z.

T.k. stationsfiets dms; onderd. v. Fordson tractor. Tel. 0418-642763.

T.k. parasol bl m. voet â&#x201A;Ź75,-; parasol 3 kl bl â&#x201A;Ź25,-; reiskoffer trolly d.bl 50x40 â&#x201A;Ź10,-. Tel. 0418-512472.

T.k. jngsfiets m. zijwln â&#x201A;Ź50,-; zit/loopstoel v. Âą 8 mnd â&#x201A;Ź25,; loopmoter â&#x201A;Ź10,-. Tel. 0345651589.

T.k. pc cyclomaaier 1.86 hydr. opkl.b. Quad Dinli 100cc ges. v. kent. Tel. 0630010081.

=[[\ec a_dZ[h[d$ MehZ ifedieh$

Arbeidsvoorwaarden: De salariĂŤring geschiedt conform de cao VVT. Er geldt een proeftijd van twee maanden en het contract wordt aangaan voor de periode van 1 jaar, waarna mogelijkheid tot een vaste aanstelling. Informatie en sollicitatie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. T. van Wijk, tel: 0347- 371923. Uw schriftelijke sollicitatie met Curriculum Vitae kunt u tot 15 juli 2013 sturen naar Stichting Hospice Vianen, p/a Rijsenborch 107, 4132 HL Vianen of via info@hospicevianen.nl onder vermelding van vacature coĂśrdinator. Overige informatie te vinden op www.hospicevianen.nl

P.C.B.S. Het Baken 4*1*2&&.*6 > !#*60*3)&2  >;;;5('7-*8'&0*331 De Stroming is een Prot. Chr. schoolvereniging in het Land van Heusden en Altena. Zij heeft een zestal scholen onder zich. De directies van de scholen vormen onder leiding van de algemeen directeur het managementteam.

Het bestuur van De Stroming zoekt voor haar

P.C.B.S. Het Baken per 2 september a.s.

een ervaren intern begeleider (M/V)  ;8+:446)*'4:*3'49;,64*5*3

Dit tref je aan: >enthousiaste collegaâ&#x20AC;&#x2122;s die â&#x20AC;&#x2DC;gaanâ&#x20AC;&#x2122; voor â&#x20AC;&#x2DC;het Website: www.destroming.eu kindâ&#x20AC;&#x2122; en hun verantwoordelijkheden; >**3+./38*&2)&878*60.3438;.00*1.3,.7 P.C.B.S. Het Baken is een Christelijke >gemiddeld 1,5 uur per groep ambulante basisschool met Âą 300 leerlingen in de IB- tijd; landelijke plaats Werkendam in het >eens per maand een middenmanagementoLand van Heusden en Altena. De school verleg met directie en teamleiders; hanteert het leerstofjaarklassen systeem. >de IB-er onderbouw en twee collega-teamBinnen het leerjaar wordt gedifferentieerd leiders waarmee je samenwerkt in de ontgewerkt, waarbij de principes van wikkelingen en begeleiding van collegaâ&#x20AC;&#x2122;s; handelingsgericht werken leidend zijn. >een directeur die eindverantwoordelijkheid draagt en samen met het middenmanageSleutelwoorden zijn: mentteam beleid uitzet. - identiteit - kindgericht Wij verwachten van je, dat je: - veiligheid >meelevend lid bent van een christelijke kerk - professionaliteit of gemeente; - ouderparticipatie >de protestants christelijke identiteit gestalte geeft in het leiden van de leerkrachten, coĂśrHet team is enthousiast en betrokken. dineren van de leerlingenzorg en vorm geDe ouderbetrokkenheid is groot. ven van de onderwijsvisie; De school is gehuisvest in een nieuw >2.3.2&&1 /&&643)*6;./7*6:&6.3,-*'8 kindvriendelijk goed geoutilleerd gebouw >een IB-opleiding of een daaraan gerelateerde met moderne ICT -voorzieningen. opleiding hebt gevolgd of deze nog gaat volgen;

>zorg draagt voor constructieve coachingsprocessen; >planmatig kan werken; >collegaâ&#x20AC;&#x2122;s durft aan te spreken op hun verantwoordelijkheden; >collegaâ&#x20AC;&#x2122;s aanspoort en begeleidt in ontwikkelingprocessen; >constructief functioneert in het middenmanagement; >op een democratische manier kunt samenwerken met alle geledingen binnen de school; >bekendheid met de lijn van HGW is een prĂŠ; Wij bieden: >)*=*+93(8.*&&3.3)*7(-&&1 Voor informatie kunt u contact opnemen met de directeur dhr. A.D. van Ooijen  7(-441 

56.:@ Sollicitaties kunnen tot zaterdag 29 juni a.s. worden gericht aan Vereniging â&#x20AC;&#x2DC;De Stromingâ&#x20AC;&#x2122;, 478'97  #*60*3)&2 4:: 411.(.8&8.*

REDEENKIND.NL

We zijn niet geschapen om veilig in de haven te liggen; we mogen de wijde wereld in. EH-Basisjaar

De voorbereiding op jouw vervolgstudie!

EĂŠnjarige opleiding

WWW.EH.NL

Vraag de nieuwe studiegids aan!

EH WORDEN WIE JE BENT Evangelische Hogeschool Amersfoort


auto`s

Dinsdag 18 juni 2013

Voordelig onderhoud voor een Ford van 5 jaar of ouder

Auto huren, onderhouden, repareren of kopen? Autobedrijf Wolterman Lexmond B.V.

“Laat u alleen door de prijs verrassen”

FORD SERVICE

ANR RM E UU T H L WO V E R

ALTIJD HET JUISTE ONDERHOUD. VOOR DE BESTE PRIJS.

TO AU

FORD SERVICE PITSTOP

€ 125*

Voordelig onderhoud voor een Ford van 5`WWhe\ekZ[h0šeb_[òbj[hl[hlWd][d šeb_[l[hl[hi[dš_dif[Yj_[ef*+fkdj[d šYWhheii[h_[Yedjheb[

Tel. 0347-341201 info@autobedrijfwolterman.nl www.autobedrijfwolterman.nl

kamer van circa 40m2 in centrum Vianen (Voorstraat), gelegen aan de voet van de Lekpoort. Geschikt voor 1 persoon. Kamer is opgedeeld in twee ruimtes, voor slapen en wonen. Eigen kitchenette, douche en toilet wordt gedeeld. Beschikbaar vanaf augustus. Voor informatie: 06-45066889.

7Zl_[il[haeeffh_`i][bZ_]j%c)'Z[Y[cX[h(&')

De dealer waar ALLES kan !

Crum

Vianen - Korte Dreef 1 - tel 0347-37 36 36

’n kleine op komst?

www.crum.nl

Kom voor uitgebreide collecties met grote, kleine, kleurrijke, lieve, aparte en originele geboortekaartjes naar

TE KOOP

WHOLE

t1FSTPOFOBVUPT t1FSTPOFOCVTTFO t78$BEEZ SPMTUPFMBVUPT t#FTUFMCVTTFO t,PFMXBHFOT t#BLXBHFOT

Te huur aangeboden:

Om te zorgen dat uw Ford in topconditie blijft, raden wij u aan deze regelmatig te laten onderhouden. En daarvoor bent u bij ons professionele Ford service team aan het juiste adres. Ook als uw auto 5 jaar of ouder is. Want speciaal daarvoor hebben we namelijk de Ford Service Pitstop voor de verrassend lage prijs van € 125,-.

THE

19

AANGEBODEN

www.citroen.nl

T.k. dms en hrnfiets m. 3 versn. a.nw €175,- smn. Tel. 0416-353690.

WORLD IN YOUR CAR

De Groot Drukkerij bv Zuidzijde 131, Goudriaan, Tel. 0183 - 583311 www.degrootdruk/familiedrukwerk.nl

T.k. dmsfiets Gazelle Davos grijs/groen i.z.g.s. €225,-. Tel. 06-24797953.

VRIJDAG 21 & ZATERDAG 22 JUNI LANCERINGS DAGEN

Regionaal nieuws? www.hetkontakt.nl

Gratis adverteren

is mogelijk in Het Kontakt. Er zijn echter wel enkele spelregels aan verbonden: 1. Alleen voor particulieren zonder 4. Geen personeel gevraagd of winstoogmerk. aangeboden. 2. Geen koop/verkoop of huur/verhuur 5. Geen familieberichten. van onroerende goederen. 6. Geen partijverkoop. 3. Geen koop/verkoop van dieren.

Bij een groot aanbod van Kontaktjes kan het voorkomen dat uw gratis advertentie niet in dezelfde week geplaatst kan worden. Wilt u er zeker van zijn dat dit wel gebeurt, sluit dan een volledig ingevuld overschrijvingsformulier van uw bank of giro ter waarde van € 2,50 bij. Geen muntstukken opsturen s.v.p. Ook contante betaling aan de balie van onze kantoren in Goudriaan en Leerdam is mogelijk. Telefonische opgaven kunnen wij helaas niet in behandeling nemen. Mijn tekst luidt:

20% BIJTELLING NETTO BIJTELLING V.A. € 200 P.M.

VANAF € 25.790

NU BIJ VISSCHER RIVIERENLAND DE NIEUWE CITROËN C4 PICASSO

Kontaktjes Vianen Gem. verbruik: 3,8 - 6,3 l/100km;15,9-26,3 km/l; CO 2: 98 -145 g/km. Prijs is incl. BTW en BPM, excl. recyclingbijdrage, leges en kosten rijklaar

maken (zie voor verkoopvoorwaarden www.citroen.nl). Afgebeeld model kan afwijken van het standaardmodel. Prijs-, model- en fiscale wijzigingen voorbehouden. Bel 0800-CITROEN (0800-2487636) voor meer informatie of kijk op www.citroen.nl.

Stuur deze bon in een voldoende gefrankeerde envelop naar: Het Kontakt, Postbus 1, 2977 ZG Goudriaan

VISSCHER RIVIERENLAND B.V. WWW.VISSCHER.NL

Uiterste inlevertijd: maandag 12.00 uur.

CULEMBORG GORINCHEM

PASCALWEG 31 VAART 1

0345-616040 0183-647699

Een revolutie binnen de wereld van MPV’s. Met een nieuw design inclusief glazen panoramadak en voorruit en boordevol met de allernieuwste technologie. Waar wacht u nog op? Ontdek de wereld in de nieuwe Citroën C4 Picasso. The Technospace.


Tuin en terras

voordeelweken! Lavendel

Coreopsis, meisjesogen

19cm pot

0,

99

van 1,99 voor

3,

99

van 5,99 voor

Dianthus barbatus, duizendschoon

19cm pot

2,

99

van 4,99 voor

Antirrhinum, leeuwenbek

diverse kleuren, 19cm pot

2,

99

van 4,99 voor

Campanula

diverse kleuren

2,

2,

99

van 3,99 voor

99

van 4,99 voor

Delphinium, ridderspoor

Lupine

Cosmos

diverse kleuren, 19cm pot

diverse kleuren 19cm pot

diverse kleuren 19cm pot

3,

99

van 5,99 voor

3,

99

van 5,99 voor

2,

99

van 4,99 voor

Barbecue actieweken! Tot 25% korting op diverse modellen Smokey Joe

Compact Kettle

Original, 37 cm black

47 cm

59,

95

van 79,99 voor

TUINCENTRUM

79,

00

van 99,99 voor

Q100 gasbarbecue

Q140 elektrische barbecue

159, 199, 00

00

van 199,00 voor

van 259,00 voor

Aanbiedingen geldig van woensdag 19 juni t/m dinsdag 25 juni 2013. Zolang de voorraad strekt.

Zomermargriet

Weber acties geldig zolang de voorraad strekt

Th. v.d. HURK & Zn.

Honddijk 11 Culemborg Tel.: 0345 512136 Fax 0345 530366 www.tuincentrumvandenhurk.nl

P

Volop gratis parkeergelegenheid 300 parkeerplaatsen

Openingstijden: Maandag 13.30 tot 18.00 uur Dinsdag t/m vrijdag 9.00 tot 18.00 uur Vrijdag koopavond Zaterdag 9.00 tot 17.00 uur

8000 M2 KAMER- EN TUINPLEZIER! HET MEEST COMPLETE TUINCENTRUM IN DE REGIO

25 vianen 01 epaper  

Het Kontakt Edities bv is een uitgeverij van tien wekelijks verschijnende nieuwsbladen in een totale oplage van 215.000 exemplaren. Daarnaas...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you