Page 1

VIANEN

DINSDAG 3 JUNI 2014 JAARGANG 23 NO. 23 ™LLL#=:I@DCI6@I#CA

VOOR DE BESTE VERKOOPRESULTATEN!

NVM

‘Stadswaag’, Kerkstraat 2, 4132 BE Vianen, tel. 0347 - 325 025 www.ottosmit.nl

Ook ‘s nachts werk aan riool K>6C:C™9ZoZlZZ`lZg`iVVccZbZg

KVc L^_` bd\Za^_` dd` Zc`ZaZ cVX]" iZc VVc YZ kZgkVc\^c\ kVc YZ g^daZ" g^c\ de ]Zi =VoZaVVgeaZ^c iZ K^VcZc# =ZilZg`bdZikddgYZE^c`hiZgZcV[ o^_c! YVVgcV ^h YZ WZhigVi^c\ VVc YZ WZjgi#KVclZ\ZYZlZZghkddgheZaa^c" \Zc kZglVX]i YZ VVccZbZg YVi c^Zi deVaaZgZ\ja^ZgZlZg`YV\Zc\ZlZg`i `VcldgYZc#DbYZeaVcc^c\iZ`jc" cZc ]VaZc ^h W^_ l^_oZ kVc j^iodcYZ" g^c\ V[\Zhegd`Zc YVi dd` Wj^iZc YZ gZ\ja^ZgZ VgWZ^Yhi^_YZc Zc Éh cVX]ih kZgYZg VVc YZ g^daZg^c\ \ZlZg`i `Vc ldgYZc#9ZlZg`oVVb]ZYZc`jccZc Zc^\Z \Zaj^YhdkZgaVhi kZgddgoV`Zc# 9Z\ZbZZciZkgVV\i]^ZgkddgWZ\g^e#

Deadline vervroegd wegens Pinksteren ijĦĞīĢīš Vanwege Pinksteren kunnen advertenties voor Het Kontakt tot vrijdag 6 juni, 13:00 uur aangeleverd worden via advertentie.vianen@hetkontakt.nl, kopij voor de redactie kan tot vrijdag 13:00 uur gemaild worden naar redactie.vianen@hetkontakt.nl. De kranten wordt dinsdagavond bezorgd.

™<ZoZaa^\]Z^YdeYZKddghigVViV[\ZadeZcoViZgYV\!bZiWgVYZg^Z!a^kZbjo^Z`ZcbdYZh]dlh#

FOTO: ANSERUM ART PHOTOGRAPHY

Een voorkeur voor Vijfheerenlanden

Contactus: nieuwe businessclub

Bezwaren tegen windturbines

Daalderop beste schutter 2013/14

“Everdingen is Vijfheerenlanden en blijft Vijfheerenlanden.” In het dorp aan de Lek willen ze eigenlijk niks weten van een eventuele herindeling met Utrechtse Lekgemeenten. Dat bleek vorige week tijdens een debatavond over de bestuurlijke toekomst van Vianen. Landschappelijk, toeristisch, qua wonen maar ook qua vitaliteit en leefbaarheid past Everdingen meer bij Leerdam en Zederik dan bij de Lekstroomgemeenten in het noorden.

Businessclub Contactus presenteert volgende week donderdag in de multifunctionele ruimte van SC Everstein haar activiteitenprogramma voor 2014. Na maanden van voorbereiding is dit de eerste keer dat de businessclub zich aan een groep zal presenteren. Business Club Contactus heeft als doelstelling ondernemers met elkaar in contact te brengen. De stichting wil fondsen genereren voor goede doelen, maatschappelijke projecten en voor het verenigingsleven.

Het voornemen om drie windturbines langs de A2 te plaatsen, vormt een grote bedreiging voor polder Autena en Bolgarijen, vindt actiegroep ‘Bescherm Autena’. Ze onderschrijft de belangen voor het milieu maar vreest de gezondheidsrisico’s. Vanwege gezondheidsaspecten worden in het buitenland marges van 1.000 meter tot de bewoning in acht genomen, in Vianen staan er huizen op 350 meter afstand. “We hopen dat de gemeente tijdig tot inzicht komt.”

Mark Daalderop is de topschutter van het afgelopen seizoen. De aanvaller scoorde in zijn eerste seizoen voor Brederodes (zat) aan de lopende band. Zijn totaal van veertig treffers is echter geen record. Daalderop is een spits met uitzonderlijke kwaliteiten: techniek, snelheid, moeilijk te verdedigen en een scorend vermogen om je vingers bij af te likken. Het aantal van 40 doelpunten is overigens geen record. Dat staat nog steeds op naam van teamgenoot Kevin Valkenburg.

nieuws

3

nieuws

5

7

accent

sport

31

Jongen rijdt scooter met vals kenteken K>6C:C™:Zc&,"_Vg^\Z_dc\Zcj^iK^VcZc^hkdg^\ZlZZ`Y^chYV\VVc\Z]djYZcdb" YVio^_chXddiZgZZckVah`ZciZ`Zc]ZZ[i#

VOORSTRAAT 14 - VIANEN GEISHA VERO MODA EDC by ESPRIT CIRCLE OF TRUST

LTB VILA DEPT ONLY

HEREN

GdcY'&/'*jjgl^aYZcV\ZciZcYZK^VcZgde9ZAV[VnZiiZhigVViXdcigdaZgZc!db" YVi ]^_ bZi Yg^Z eZghdcZc de YZ hXddiZg gZZY# =^_ \^c\ Zg ZX]iZg kVcYddg Zc YZ V\ZciZcoZiiZcYZVX]iZgkda\^c\^c#>cYZkZgiZoV\ZcYZV\ZciZcZZc_dc\ZbVc gZccZc#CVZc^\odZ`Zc!igd[[ZcV\ZciZcYZVX]iZg\ZaViZchXddiZgVVc# CV]ZicVigZ``ZckVc]Zi`ZciZ`ZcWaZZ`YVi]Zi`ZciZ`ZckVcYZhXddiZglVhV[" \Z\ZkZckddgZZcVcYZgZhXddiZg#>cV[lVX]i^c\kVc]ZidkZgWgZc\ZckVcYZhXdd" iZg!bZaYYZYZZ^\ZcVVgo^X]Vahcd\W^_YZlVX]iZcYZV\ZciZc#=^_kZg`aVVgYZYVi ]^_ ]Zi kdZgij^\ Y^ZoZa[YZ YV\ ]VY \Z`dX]i# =^_ ]VY ]Zi `ZciZ`Zc kVc o^_c Z^\Zc hXddiZg \ZbdciZZgY! dbYVi YZ `ZciZ`ZceaVVi kVc YZ eVh VVc\ZhX]V[iZ hXddiZg lVhdb\ZWd\Zc#

DAMES

Iedere maand nieuwe acties www.premere nl

PME LEGEND JACK&JONES ANTONY MORATO PETROL INDUSTRIES


U I g T n i r Z e v E e l N f a D e w Ni e u ELKE DAING G V T l e k 2 n i 4/7 W n va

E D K J I BEK LEVERING F A E T S EER

*

DING ANBIE

RE A

INSTO

POLO O UNI N A M U 9,95 UK € 3 ,90 T S R PE € 59 VOOR TWEE RAAD

*

VOOR G DE ZOLAN

T

STREK

INSTORE

AANBIED

ING*

LERROS S HORT € 4 9,95 LERROS P OLO € 3 9 ,95 SETPRIJS € 69,90 * ZOLAN G

DE VOOR RAA

D STREKT

Voorstraat 59 Vianen

Gezond op Vakantie!! alle Etos Vitamines nu met 30% korting. alles voor jou

Voorstraat 76 4132 AT Vianen (0347) 322 325 info@viaoptiek.nl www.viaoptiek.nl

LIJNBAAN 11 VIANEN TEL. 0347-326125

✃ 1 sjaal € 19,99

2 vo € 29 o9r , 9

Slagerij de Goeij op Winkel TV

Voorstraat 83 Vianen Benschopperstraat 2 Vianen

BIJ AANKOOP VAN

BARBECUEVLEES TWV €15,00 GRATIS BARBECUESET Voorstraat 66 Vianen

4132 AP Vianen, 0347-371298, www.degoeij.gildeslager.nl

KIJK OP WWW.VIANENTV.NL EN WWW.HETKONTAKT.NL EDITIE VIANEN


Dinsdag 3 juni 2014

Amivedi Amivedi is een vrijwilligersorganisatie die zorgt voor een kosteloze registratie van vermiste en gevonden huisdieren. www.amivedi.nl / 088-0064674

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

ijĦĞīĢī š Via de nieuwe facebookpagina ‘AmaliAlarm’ kunnen inwoners van de wijk Amaliastein elkaar op de hoogte brengen van calamiteiten in de wijk. De pagina is een initiatief van John Koster, hij is tevens beheerder van AmaliAlarm. Het idee: mensen melden een calamiteit en de leden van de facebookpagina kunnen zo mogelijk een helpende hand bieden.

GEVONDEN Lapjeskat - vrouwtje, zwart met rode vlekken, wit: bef, voetjes, buik; Diefdijk, Everdingen (overleden)

nieuws

WWW.HETKONTAKT.NL

Amaliasteiner start met AmaliAlarm

VERMIST Lyla - 7-jarige poes, cypers rood gestreept met wit, roze halsband; De Bogerd Vianen Smokey - 3-jarige kater, ongecastreerd, blauw-grijs met lichtbruine gloed; Van den Brinkstraat, Vianen

3

“Denk hierbij aan vermissing van kinderen, huisdieren of persoonlijke eigendommen”, aldus Koster. Het is al meerdere keren voorgekomen dat kin-

deren ‘vermist’ raakten en buurtbewoners te voet of per fiets de buurt uitkamden. “Tot nu toe is het gelukkig allemaal goed afgelopen, maar we vernemen vaak genoeg via de media dat zoiets maar al te makkelijk heel anders kan gaan.” Criminele activiteiten Daarnaast is het volgens Koster prettig als buurtbewoners elkaar kunnen waarschuwen indien er sprake is van criminele activiteiten in de omgeving. “Als je bijvoorbeeld constateert dat er figuren door de wijk trekken die zich, al dan niet met behulp van babbeltrucs, onrechtmatig toegang tot een

woning proberen te verschaffen, dan is een melding binnen de groep zeker op zijn plaats.” Politie Koster, die zelf jarenlang in de beveiliging heeft gewerkt, benadrukt wel dat men niet voor politie-agent moet spelen. “Als er sprake is van crimineel gedrag, zoals in het voorbeeld hiervoor, dan dient uiteraard de politie gebeld te worden, alvorens een melding op de site te plaatsen.” De facebookpagina telt momenteel zo’n veertig leden. Nog niet zo veel, maar dat komt volgens Koster omdat

de pagina nog maar kort bestaat en daardoor bij het overgrote deel van de wijkbewoners nog onbekend is. “De pagina is nu nog te klein om van dit project een succes te maken. Daarom een oproep aan de Kontaktlezers uit Amaliastein om zich aan te melden.” Aanmelden Aanmelden kan via onderstaand adres. Wie zich aanmeldt ontvangt meldingen en kan berichten plaatsen. “Hoe meer zielen, hoe meer ogen, oren en veiligheid”, aldus John Koster.

q WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/AMALIALARM

‘Everdingen is en blijft Vijfheerenlanden’

Kou wordt jonge ooievaars fataal

ĢijĢįġĦīĤĢīš Inwoners van Everdingen zitten niet te wachten op een herindeling met Utrechtse gemeenten boven de Lek. “Everdingen is Vijfheerenlanden en blijft Vijfheerenlanden”, zo vatte één van de aanwezigen het woensdagavond krachtig samen tijdens een debatavond in dorpshuis ’t Knooppunt.

H8=DDCG:LD:G9™ Door de vele regen

een voorkeur voor de Vijfheerenlanden. Bij economie is de verhouding meer in evenwicht. Op dat aspect heeft ‘slechts’ 56 procent een voorkeur voor de Zuid-Hollandse regio. Twee dagen eerder was ook de mening gepeild van tachtig bezoekers tijdens een soortgelijk debat in het stadhuis

van Vianen (opkomst: 80 bezoekers). Daar vond de meerderheid ook dat Vianen op de meeste aspecten meer bij de Vijfheerenlanden hoort dan bij de Lekstroomgemeenten. De uitkomst was iets minder duidelijk dan in Everdingen. Qua economie koos 61 procent van de bezoekers in het stadhuis voor de Lekstroomgemeenten.

De inwoners van Vianen mogen de komende weken meepraten over de bestuurlijke toekomst van hun gemeente: moet Vianen zelfstandig blijven, fuseren met Utrechtse gemeenten of juist met Leerdam? Het bureau Berenschot organiseert momenteel in alle kernen van de gemeente debatavonden. Drie in Vianen zelf en drie in de kernen Zijderveld, Everdingen en Hagestein. Meerderheid Ook in Everdingen kregen de bewoners de vraag voorgelegd: past de gemeente Vianen beter bij de Utrechtse gemeenten in het noorden of bij de gemeenten Leerdam en Zederik in het zuiden (Vijfheerenlanden)? Ondanks de lage opkomst (buiten de raadsleden om zo’n 24) was de uitslag duidelijk: als het om landschappelijke waarde, toerisme, vitaliteit en dynamiek en wonen gaat, heeft een overgrote meerderheid (zo’n 90 procent)

Het Rode Kruis houdt collecte ijĦĞīĢīĊĩĢĵĪĬīġš In de week van 15 tot en met 21 juni collecteert het Rode Kruis in de gemeente Vianen en Lexmond. Met de opbrengst van de collecte betaalt het Rode Kruis de jaarlijkse dagtocht voor mensen uit Vianen en Lexmond met een lichamelijke beperking als gevolg van ouderdom of door een andere oorzaak. Deze activiteit krijgt vanuit Den Haag geen subsidie en vormt voor de lokale afdeling de grootste kostenpost. De laatste jaren konden deze kosten steeds worden gedekt door de opbrengst van de collecte. Zowel in Vianen en Lexmond als in de kernen Everdingen, Hagestein en Zijderveld gaan vanaf 15 juni weer veel collectanten belangeloos op pad. Het bestuur hoopt dat ook dit jaar hun inspanning ruim wordt beloond. Wie de collectant mist, kan ook een eenmalige gift van minimaal 2,00 euro overmaken via een sms naar Rode Kruis 4333.

Rommelmarkt levert 12.000 op ĢijĢįġĦīĤĢīš De rommelmarkt in Everdingen heeft donderdag ruim 12.000 euro opgeleverd. Zondag werd met 150 (oud)vrijwilligers het 40-jarig bestaan van de markt gevierd met een vrijwilligersdag. Hoogtepunt: een dienst met Utrechts Byzantijns Koor.

De gemeente Vianen is sinds 2002 een Utrechtse gemeente. Er wordt al jaren samengewerkt binnen het regionale verband BRU. “De BRU heeft niks voor ons kunnen betekenen”, klonk het woensdag vanuit de zaal in Everdingen. Bij een fusie met grotere gemeenten als Nieuwegein, IJsselstein en Houten zal een dorp als Everdingen helemaal ondersneeuwen, is de vrees van één van de bezoekers tijdens de debatavond. Bij een fusie met Leerdam en Zederik is dat risico veel minder groot. Die gemeenten zijn gelijkwaardige partners. Leefbaarheid In Everdingen ging het weer over de leefbaarheid van het dorp. Die stond de afgelopen jaren flink ter discussie. Het dorp vergrijst en de instroom van nieuwe, jonge bewoners is gering. In Everdingen is de afgelopen jaren amper gebouwd. Er zijn geen winkels meer, basisschool De Regenboog kon recent tenauwernood van de ondergang worden gered. En dan was er ook nog buslijn 46, die vanaf vorig jaar niet meer door het dorp rijdt. Maar de Everdingers zitten niet bij de pakken neer. Binnenkort start het dorp een eigen buurtwinkel, die zal worden gerund door mensen met een beperking.

™9^hXjhh^Z^c`aZ^cZ\gdZe_Zh#

FOTO: DICK AANEN

en kou is er grote sterfte onder de jonge ooievaars. Drie van de vijf jongen in het nest bij Natuurcentrum De Schaapskooi zijn overleden. Door de regen en kou raken de jongen onderkoeld of krijgen ze longontsteking. Eén jong stierf snel na de geboorte begin mei, de andere twee stierven vorige week woensdagavond aan waarschijnlijk onderkoeling en/of longontsteking. Donderdagavond regende het nog steeds en waren ook de laatste twee ooievaars er slecht aan toe. Daarop is besloten om de twee jongen van het nest te halen. De twee jongen zijn in ooievaarstation te Herwijnen onder de warmtelampen geplaatst en knapten binnen enkele dagen goed op. De ooievaars worden geringd en als alles goed blijft gaan zullen ze eind augustus met soortgenoten op trek. Op Hemelvaartsdag kwamen de brandweer van Schoonrewoerd en Leerdam samen met de Dierenambulance uit Vianen in actie om ooievaarsjongen te redden. In een verlaten nest op de Dorpsstraat te Schoonrewoerd werden twee dode jongen gevonden, het derde jong kon worden gered. In Hei- en Boeicop werden twee kleine ooievaars gered, twee anderen overleefden het niet.

Dick Aanen

Bewoners Benedictushof Over 3D printing en meer vrezen appartementen ijĦĞīĢīš Een handjevol bewoners van de Benedictushof en de Clarissenhof in Vianen heeft grote bezwaren tegen de bouw van een groot appartementencomplex op de hoek Clarissenhof en Helsdingse Achterweg. “Het is voor ons onacceptabel dat naast het verdwijnen van veel groen uit de wijk in het kader van het onderhoud, nu ook ons directe zicht op het groen langs de Clarissenhof op deze wijze verdwijnt”, schrijven Benedictus-bewoners in een zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan Clarissenhof. Parkeerplaatsen De bewoners zijn ook van mening dat er in het ontwerp-bestemmingsplan te weinig parkeerplaatsen zijn gepland. Het gevolg zal zijn dat de huidige parkeercapaciteit onder druk komt te staan. De Clarissenhof is nu al een drukke weg. Door uitbreiding van het aantal woningen zal de verkeersdrukte verder toenemen, is ook de vrees van een bewoners langs deze weg. Ook de nieuwe verkeersontsluiting van het plan aan de zijde van de Clarissenhof ter hoogte van de Benedictushof 87 t/m 103 zal voor veel overlast zorgen, denken de bewoners van de Benedictushof. Een ander bezwaar is dat de woningen te dicht op de snel-

weg worden gebouwd, waar de luchtvervuiling het hoogst is. Bouwlagen Volgens de Benedictus-bewoners moet het toegestane aantal bouwlagen (vier) worden verlaagd en de hoeveelheid appartementen worden verminderd. Ook komen men met de suggestie om het plan te draaien, waardoor de bewoners niet tegen appartementenmuur aankijken, maar zicht hebben op een voortuin/achtertuin. Ook het plaatsen van meer groen langs de Clarissenhof zou al een grote verbetering zijn. Ten slotte wordt voorgesteld om de ontsluitingsweg te verplaatsen naar de Parallelweg langs de A2. Bouw Projectontwikkelaar AM uit Nieuwegein start waarschijnlijk aan het eind van 2014 met de bouw van veertig appartementen en zeventien eengezinswoningen. Het Clarissenhof is momenteel nog grotendeels onbebouwd. Het grootste deel van het gebied bestaat uit groen (bomen). Er staat één vrijstaande woning met een garage. Deze zal worden gesloopt. Dick Aanen

ijĦĞīĢī š Op woensdag 11 juni kunnen ondernemers bij ondernemersvereniging VOS en Rabobank Vijfheerenlanden terecht om alles te horen over de nieuwste fase in het Internet.

De derde fase van internet, wat betekent dit voor ondernemers? De eerste fase van internet is Information & Search (kampioen: Google), fase 2 is Social (kampioenen: Facebook en Twitter), fase 3 zal volgens Herman van Bolhuis veel meer zitten in de ‘echte’ wereld. Zoals 3D printing. Welke techniek past bij de organisatie en regio? Welke stap wil de ondernemer maken? Kritisch observator Herman van Bolhuis is de spreker tijdens de bijeenkomst. Hij is al heel lang gegrepen door de invloed van nieuwe technologie op mens, organisatie en maatschappij. In de jaren negentig van de vorige eeuw heeft hij midden in de internetontwikkeling gestaan en die ervaring neemt hij mee in de huidige tijdgeest. Als kritisch observator neemt hij een aantal wereldwijde trends waar, die een enorm veranderpotentieel in zich dragen. Fascinerend Herman kan fascinerend vertellen over de invloed van 3D printing op de industrie, gezondheidszorg, foodsector en vele andere branches. Hij schetst een beeld van de invloed van

3D printing, deze ontwikkeling gaat in veel sectoren de economische waardeketen veranderen. Bereid u voor op een waterval aan ideeën, inzichten en inspiratie! Het is een praktijkverhaal van een praktijkman. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door ondernemersvereniging VOS en Rabobank Vijfheerenlanden en vindt op 11 juni plaats bij voetbalvereniging Everstein, Lekdijk 49a te Everdingen. Vanaf 19:30 uur staat de koffie klaar en om 20:00 uur start het programma. Deelname is kosteloos. Aanmelden via info@vosondernemers.nl.

q WWW.VOS-ONDERNEMERS.NL Helpt u digibeten? Maak dan nu gebruik van Regio-deal.nl Gratis online en vanaf slechts € 5 incl. BTW in de krant


Familieberichten

Dinsdag 3 juni 2014

:DDURP]LMQHU]RYHHOYUDJHQ :DDURPLVHU]RYHHOSLMQ :DDURP]LMQHU]RYHHOGLQJHQ 'LHQLHWWHEHJULMSHQ]LMQ Ze zat nog vol plannen voor jaren, maar het heeft niet zo mogen zijn. Totaal onverwacht en met intens verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve zorgzame vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder en trotse oma

Gonny Bos-Vuijk Hillegonda Cornelia * Alkemade, 20 juni 1949 Â&#x201A;9LDQHQPHL

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van onze gewaardeerde collega

Gonny Bos Ruim 26 jaar heeft Gonny met veel liefde en betrokkenheid haar werk in de zorg uitgevoerd. Gonny was voor ons een hele fijne collega en zullen haar enorm missen. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar haar man, kinderen en kleinkinderen. Wij wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke periode. Collegaâ&#x20AC;&#x2122;s team Vianen, teamleider, regiomanager en directie Rivas Zorggroep

+HWDIVFKHLGLVGHILQLWLHIPDDU GHKHULQQHULQJRQXLWZLVEDDU Siebe Bos Ron en Els .HYLQHQ'HP\ 5R[DQQH Jan en Marcia ViviĂŤnne Jeroen en Linda ,ULV 

MariĂŤnhof 99 4133 BP Vianen De begrafenis heeft dinsdag 3 juni plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats te Vianen.

Op donderdag 29 mei is op 74-jarige leeftijd overleden ons erelid

Anton Arendonk In hem verliest de vereniging een zeer gewaardeerd lid. Wij wensen Teunie sterkte in de komende periode. Bestuur en leden van de Hagesteinse Tafeltennis Vereniging

Met dankbaarheid voor het leven, de liefde van en voor velen, ben ik nu naar eeuwig Licht. Temidden van zijn dierbaren is vredig ingeslapen mijn lieve man, onze geliefde vader, schoonvader en opa

Godfried Kuurman

4

STEENHOUWERIJ Skledar & Brandwijk BV Nijverheidsstraat 1 4231 AC Meerkerk 0183-352056 info@skledar.nl

Godfried Wiecher echtgenoot van Elise Vanderschuren weduwnaar van Anne de Kleer Padang Sidempuan, 26 juli 1940

Utrecht, 1 juni 2014

Elise Vanderschuren Pim Kuurman en Anne-Marie de Rijk Liz en Mitchel, Pleun, Mees Utrecht Annemarie Kuurman en Wouter de Heus Daan, Herre Amsterdam Jeroen Peerlings Sem Jacqueline Schmidt De Bilt Machiel Peerlings en Jaqueline Peerlings-Meijer Isa, Maxxie

Gespecialiseerd in het vervaardigen van grafmonumenten

Vianen De Meern

www.skledar.nl

De dienst van Woord en gebed zal worden gehouden op zaterdag 7 juni om 10.30 uur in De Hoeksteen, Groenekade 7 te Vianen. Vooraf, vanaf 9.15 uur, is aldaar gelegenheid tot condoleren. De crematie zal later in besloten kring plaatsvinden. Correspondentieadres: Martin Hendericks Uitvaartverzorging Familie Kuurman Gaaspstraat 5, 4132 XJ Vianen

'DJHQQDFKWEHUHLNEDDU 

 

LQIR#0+8LWYDDUWYHU]RUJLQJQO ZZZ 0+8LWYDDUWYHU]RUJLQJQO Geschokt en diep bedroefd zijn we door het overlijden van onze Zonnebloem vrijwilligster

Gonny Bos

'DJHQQDFKW EHUHLNEDDU YRRUGLUHFWHKXOS QDRYHUOLMGHQ 

13 jaar lang heeft ze dit vrijwilligerswerk met veel toewijding gedaan.

*DDVSVWUDDW;-9LDQHQ

Te Koop

Openhaardhout alleen hardhout 65 euro per m3 thuisbezorgd

tel 0306012595

Een lieve zorgzame vrouw.

GRAFMONUMENTEN NATUURSTEENBEDRIJF MIDDEN BRABANT b.v. Kortakker 6, 4264 AE Veen Tel. 0416-691616 ALTIJD VOORDELIGER Met 500 grafmonumenten op voorraad

DE MEEST UITGEBREIDE SHOWROOM VAN DE REGIO

Altijd bereid te helpen zowel in haar werk als bij de Zonnebloem. We zijn heel dankbaar, dat zij dit zoveel jaren heeft willen doen. Ze keek heel erg uit naar haar pensionering, helaas mocht dat niet zo zijn. Een groot gemis voor de Zonnebloem afdeling Vianen, ze was een zeer gewaardeerde vrouw voor ons vrijwilligerswerk, ook bij onze Zonnebloemgasten. Intens medeleven gaat uit naar haar man Siebe, die ook altijd voor ons klaar staat, Zonnebloemgasten naar uitstapjes brengt of meehelpt met een activiteit, als we rolstoelbegeleiding te kort komen. Dankjewel Gonny! Namens Bestuur, vrijwilligsters en vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Vianen, Thea Peters-Quax, voorzitter

kijk op www.natuursteenmiddenbrabant.nl

Voorstraat 84 ¡ 4132 AT Vianen Tina Hakkesteegt

SFEXLWYDDUW]RUJQO Graag wil ik u allen bedanken voor de lieve woorden en markante verhalen, die ik met ontroering heb mogen ontvangen na het overlijden van mijn echtgenoot

Dokter M.S. Berkhout De goede herinneringen zijn wederzijds en met dankbaarheid denk ik terug aan zijn mooie werkzame periode in Vianen. Heleen Berkhout-Doeleman

Cindy Kok Cora van der Waal

Maretta van Winkel Persoonlijke Uitvaartverzorging Uw wensen staan bij ons centraal

Voor Vianen e.o. Agnes van Elteren en Yvonne Stens dag en nacht bereikbaar 030 6341408 Schrijnwerkersgilde 4, 3994 XM Houten

Rust en eenvoud, dat is vaak de wens. Wij verzorgen ĂŠn regelen uw complete uitvaart, uiteraard met alle aandacht die u wenst. We zijn er voor Ăş.

Uitvaartleiders: Ben de Weerd, Albert de Bruijn, Joke Geerse en Lenie Prinssen Uitvaartcentrum Rehoboth www.lbv-uitvaarten.nl

Dag en nacht: 0345 619833


Dinsdag 3 juni 2014

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

business nieuws

WWW.HETKONTAKT.NL

Contactus van start bij SC Everstein ĢijĢįġĦīĤĢī š Businessclub Contactus presenteert volgende week donderdag 12 juni in de multifunctionele ruimte van SC Everstein haar activiteitenprogramma voor 2014. Na maanden van voorbereiding is dit de eerste keer dat de businessclub zich aan een groep zal presenteren. Business Club Contactus heeft als hoofddoelstelling beginnende en gevestigde ondernemers en eventueel

overheidsinstanties uit de regio met elkaar in contact te brengen. “Het opdoen van nuttige contacten, het netwerk van de ondernemers vergroten en uiteindelijk een bijdrage leveren aan succesvol ondernemerschap”, zo presenteert Contactus zich op haar eigen professioneel ogende website. “Naast interessant en nuttig, hopen we vooral dat het leuk en onderhoudend is.” Het bestuur van Contactus wordt ge-

vormd door Ties Middelkoop (voorzitter), Dim den Braven (secretaris), Wanda Mooijman (penningmeester) en John Hol (algemeen bestuurslid). Volgens John Hol telt de club op dit moment zo’n achttien leden. “Aan het eind van het jaar streven we naar 35 leden.” De businessclub heeft haar thuishonk bij Everstein. In de toekomst zullen er ook bijeenkomsten op andere aan-

Waterschap controleert

trekkelijke netwerkplekken in de regio worden gehouden. Everstein De keuze voor Everstein is logisch, vindt het bestuur. De voetbalclub beschikt immers over een prachtige ruimte, de locatie is centraal gelegen en rond het complex is voldoende parkeergelegenheid. De businessclub gaat Everstein ondersteunen door middel van huur van de ruimte en het eventueel werven van sponsoren voor deze club. “Op die manier willen we uiting geven aan onze sociale en maatschappelijke betrokkenheid. Immers: de vereniging biedt het gestaag groeiend aantal jeugdleden de mogelijkheid in een vertrouwde en veilige omgeving en met de juiste begeleiding hun sport te beoefenen. Het is het ‘bindmiddel’ voor de jeugd uit de dorpskernen waaruit vriendschappen voor het leven worden geboren.” Goede doelen De stichting wil verder fondsen genereren voor goede doelen, maatschappelijke projecten en natuurlijk ook voor het verenigingsleven. De inloop op donderdag 12 juni is vanaf 20:30 uur. De presentatie van de activiteiten begint om 21:00 uur. Daarna is er een borrel en wordt gezamenlijk gekeken naar de eerste wedstrijd op het WK-voetbal: Brazilië-Kroatië.

™=ZiWZhijjgk#a#c#g#/9^bYZc7gVkZc!I^ZhB^YYZa`dde!?d]c=daZcLVcYVBdd^_bVc#

FOTO: MANON VISSER

TeleCombinatie: tijd voor klanten ijĦĞīĢīš De opening van TeleCombinatie Vianen werd zaterdag gecombineerd met de raad- en winactie van een aantal dummy’s van mobieltjes en de kunstige wijze waarop clown Coco ballonnenfiguren voor de kinderen in elkaar zette. TeleCombinatie is een landelijke keten die netwerken en telefoons aanbiedt, met franchisenemers die actief zijn in een bepaald gebied. In deze regio worden de winkels aangestuurd vanuit IJsselstein die, met Vianen er-

bij, inmiddels negen vestigingen heeft. “In onze telefoonwinkels werken we met een groep van een dertig jonge en enthousiaste mensen”, vertelt Kevin van Steenderen, filiaalmanager van IJsselstein. “Onze kracht zit niet in het dragen van een strak pak maar in het omgaan met de klanten. Die worden allemaal op een gemoedelijke maar vakkundige manier geholpen. We werken met de officiële netwerken Vodafone, T-Mobile en KPN, en met een aantal tussenproviders.”

™H_dZgYAVjgbVc^hYZ[^a^VVabVcV\ZgkVcIZaZ8dbW^cVi^ZK^VcZc#

Adverteren vanaf € 5,- in de krant Kijk op Regio-deal.nl en maak uw eigen advertentie aan.

FOTO: PETER VERBEEK

Hovenier? Maak dan nu gebruik van Regio-deal.nl Gratis online en vanaf slechts € 5 incl. BTW in de krant

Wat werkwijze betreft neemt Van Steenderen de zaak in IJsselstein als voorbeeld. Daar bestaan uitstekende contacten met de lokale ANBO, met als gevolg dat er veel oudere klanten over de vloer komen. Die weten vaak niet goed de weg in de sterk veranderde wereld van de (mobiele) telefonie en de toestellen die daarvoor worden gebruikt. De smartphone is daarin koploper, en er is doorgaans enige tijd mee gemoeid om de relatief onervaren ouderen te leren daarmee om te gaan. Van Steenderen: “Ze willen vaak een seniorentelefoon, met een groot scherm en grote toetsen, en in onze winkel bieden we hen eigenlijk een mini-cursus aan. En als ze de volgende dag terugkomen omdat ze iets zijn vergeten of niet snappen nemen we er de tijd voor om hen dat nogmaals uit te leggen. We gaan heel ver in onze service, en dat wordt gewaardeerd. Wat toestellen betreft hebben we alle merken en accessoires voor mobiele telefoons op voorraad. Bij defecten kan men gebruik maken van onze reparatieafdeling, terwijl we bovendien een gratis leentoestel leveren. Maar er zijn nog veel meer redenen om eens binnen te lopen in onze mooie TeleCombinatie op de Voorstraat, die wordt geleid door de in Vianen woonachtige Sjoerd Laurman.”

5

q WWW.BUSINESSCLUBCONTACTUS.NL

K>6C:C™ Op 16 juni start Waterschap Rivierenland met de controle van het onderhoud van de dijken in het hele rivierengebied. Ook de boezemkades en de kanaaldijken in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden worden gecontroleerd. De dijkbeheerders controleren of particulieren hun percelen aan de dijk hebben gemaaid. Eigenaren of gebruikers van dijkpercelen binnen de kernzone van de dijk moeten de dijktaluds en de bermen maaien. Het maaisel en alle distels en brandnetels moeten worden verwijderd. Als bij de schouw blijkt dat percelen onvoldoende zijn onderhouden, ontvangen de eigenaren schriftelijk een waarschuwing.

Everdingen viert zomerfeest :K:G9>C<:C™ Oranjevereniging Everdingen houdt vrijdag 20 juni weer het jaarlijkse zomerfeest op het veld aan de Graaf Florisstraat te Everdingen. Vanaf 16:00 uur kunnen inwoners op de vrijmarkt hun overbodige huisraad en speelgoed (geen etenswaren) te koop aanbieden. Vanaf 18:00 uur steekt de oranjevereniging de barbecue aan. De catering heeft gezorgd voor een flink aanbod van eten en drinken. Tevens biedt de vereniging bezoekers de gelegenheid om met elkaar te genieten van foto’s en filmpjes die gemaakt zijn in de feestweek. De vereniging hoopt op een gezellige avond en mooi weer.

Voorhof steunt kinderen Leerlingen van CBS De Voorhof in Vianen hebben met de braderie 445 euro opgehaald voor SOS Kinderdorpen. K>6C:C™

Groep 6a kreeg voorlichting van vrijwilligster Wil Schouten. De kinderen waren onder de indruk van de filmpjes die zij liet zien en bedachten spontaan ideeën om geld in te zamelen voor het goede doel. De ideeën werden meteen in praktijk gebracht met een braderie op school. De leerlingen verkochten hapjes, schoenen, boekjes en lakten nagels van bezoekers. Wil Schouten nam maandag de cheque in ontvangst met daarop het resultaat van de braderie: 445 euro voor SOS Kinderdorpen. Dit goede doel zet zich in voor kinderen zonder ouders of veilig thuis. De internationale kinderhulporganisatie gelooft dat familie de belangrijkste basis is voor de gezonde ontwikkeling van kinderen. Wereldwijd zorgt SOS Kinderdorpen voor een solide basis voor honderdduizenden kinderen.

™9ZKddg]d[hiZjciHDH@^cYZgYdgeZc#

Schoonmaker? Maak dan nu gebruik van Regio-deal.nl Gratis online en vanaf slechts € 5 incl. BTW in de krant

Rivierenland

Bedrijvig is een

uitgave van Het

Kontakt Edities

- januari 2014 -

Het ondernemersblad voor het Rivierenland met een oplage van bijna 6.000 exemplaren.

nr. 1

Johan Schep -

Schep Makelaardi

Neem dan contact op met Anita Hoogeveen M 06-13498326, Max Broekhoff M 06-51314935 of Jolanda Smit M 06-13088831.

j

alleen ‘Het gaat niet r vooral om morgen, maa

om overmorg

en’ l


algemeen

Dinsdag 3 juni 2014

6

Je vindt het in Vianen!

ONDERNEEMT

lekkerste van de lente Gildeslager

Het nu bij uw

voor een sluitend verhaal

Brand- en inbraakwerende Sistec MT3 kluis (sleutel bediend)

Lamsbout

1.99

100 gram

Pinkstersalade

1.95

150 gram

Beenham

1.99

100 gram

Carpacciofilet

1.99

100 gram

volle waarde n spulle veilig en opberg

Barbecueen!?

-HPRHWJHOXNKHEEHQ RPYDQKHWGDNWHYDOOHQ

wij hebben alles in huis geldig van 02-06-2014 tm 07-06-2014

Traiteurslagerij de Goeij Voorstraat 83, Vianen 0347-371298 www.degoeij.gildeslager.nl

3DXOXV&OHPHQWV

krat 24 fl a 0,3 ltr van â&#x201A;Ź 14,39

voor â&#x201A;Ź 10,39

KORTINGKNALLER Zet â&#x20AC;&#x2122;m in je agenda!

Alle Unox soep in pak en zak bijv. Mosterdsoep, 2 zakken Ă 570 ml voor van â&#x201A;Ź 3,92 gratis

2e

2 stuks

Mensen maken de winkel!

juni

zaterdag

7 juni

Grantâ&#x20AC;&#x2122;s tandpasta alle varianten Bijvoorbeeld Sensodyne Rapid 75 ml 2 stuks

8 64

5.-

alleen bij Etos

Bij besteding van elke â&#x201A;Ź 15,- gratis Hup Holland hamster

Lijnbaan 11 - Vianen - tel. 0347-326060

6

Sensodyne en Parodontax

voor â&#x201A;Ź 2,99

Albert Heijn Vianen

vrijdag

5.-

â&#x201A;Ź 1,96

Lindemanâ&#x20AC;&#x2122;s South Africa wijn alle varianten, fles 0,75 ltr van â&#x201A;Ź 4,99

alles voor jou

LIJNBAAN 11 VIANEN TEL. 0347-326125

Medium of granig

Blended Blended Scotch Scotch Whisky Whisky 11 liter liter

19.99

Kadoverpakking 1.-

Lijnbaan 11 - Vianen Tel. 0347-328070

Onweerstaanbare maandacties Persoonlijke service Altijd scherpe prijzen

Premere maakt het mogelijk! en cten word Alle produtis verzonden bij ons gra

â&#x201A;Ź 289,-

 

  

*maximaal 6 stuks per persoon, OP=OP

Hertog Jan pilsner

van â&#x201A;Ź 362,- voor

Ga snel naar www.premere nl Premere online drukkerij - Zuidzijde 131 - 2977 XE Goudriaan - e-mail: info@premere.nl

14.99


Dinsdag 3 juni 2014

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

accent

WWW.HETKONTAKT.NL

Pinksterappèl in Everdingen

Bezwaar

ĢijĢįġĦīĤĢīš Op Tweede Pinksterdag (maansdag 9 juni) houdt de Werkgroep Gemeenteopbouw een Pinksterappèl in de open lucht. Het thema van deze dienst is ‘Eén voor allen, allen voor Eén’. De samenzang wordt begeleid door enkele muzikanten van DES, onder leiding van Herman Stigter. Ds. T. de Ridder verzorgt de meditatie. De aanvang is om 10:00 uur, op het veldje bij het Lijne Pad. De organisatie vraagt bezoekers om zelf een stoel of kleedje mee te nemen.

‘Alleen al uit economische motieven moeten wij bezwaar maken’

Buitenspeeldag in Monnikenhof ijĦĞīĢīš Alle kinderen uit Vianen kunnen woensdagmiddag 11 juni gratis meedoen aan de Nationale Buitenspeeldag, bij AMMO in Vianen en op de pleinen van basisscholen De Wegwijzer en de Voorhof. De activiteiten bij AMMO (Langeweg 6b) duren van 14:00 tot 16:30 uur, en worden georganiseerd door BSO Wijs!, het WNF Rivierenland en de Bewonersorganisatie Monnikenhof. Kinderen kunnen onder andere een natuurschilderij maken, schminken, een stormbaan parcour afleggen, schat zoeken, vuur maken zonder lucifers en nog veel meer. Deelname is gratis. Sportservice Vianen zorgt dat er van 15:00 tot 16:30 uur van alles te doen is op De Looch (schoolpleinen De Wegwijzer en De Voorhof). Er worden diverse spellen en sporten gedaan, zoals hockey, voetbal en basketbal. Vooraf aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. Belangrijk “Buitenspelen is gezond en belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen”, vertelt organisator David Blankenburgh van Sportservice Vianen. “Kinderen ontwikkelen zich niet alleen fysiek en mentaal, maar ook sociaal. Tijdens het buitenspelen maak je namelijk spelenderwijs nieuwe vriendjes en vriendinnetjes.” Hij hoopt dan ook dat kinderen tijdens de buitenspeeldag ontdekken hoe leuk het is om te bewegen in de buitenlucht. Met vragen of voor meer informatie kan contact worden opgenomen met David Blankenburgh van Sportservice Vianen (06-18250970 of david.blankenburgh@sportserviceprovincieutrecht.nl).

Lions houden benefiet tuinconcert ijĦĞīĢīš De Lions Club Vianen-Lexmond houdt 22 juni haar derde tuinconcert. Het wordt een Braziliaans muziekspektakel met de swingband B@ntje uit Breda. In één van de mooiste tuinen van Vianen, de tuin van de familie Gielen aan de Molenstraat te Vianen, klinkt van 14:00 tot 17:00 uur ‘s zomerse muziek. Het wordt een gezellig treffen van mensen met een hapje, drankje en misschien een dansje. De opbrengst gaat naar Stichting Leergeld Vianen. Deze stichting ondersteunt schoolgaande kinderen uit minder bedeelde gezinnen bij het deelnemen aan onderwijs zoals aanschaf boeken of een tweedehands fiets. De tuin wordt genoemd naar de hoofdsponsor: de Albert Heijn Tuin. Ook aan ouders met jonge kinderen is gedacht. Er is een kinderopvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar onder leiding van BSOwijs!. Wel vooraf aanmelden. De toegangskaarten kosten in de voorverkoop 20,00 euro (incl. één consumptie) en zijn te koop bij de Lions en bij Albert Heijn Vianen, Het Panterhuis, Juffertjes in ’t Groen en Haarmode Isabel.

q WWW.LIONSVIANEN.NL

7

Windturbines omstreden in polder De komst van drie windturbines langs de A2 vormen een grote bedreiging voor polder Autena en Bolgarijen, vinden Bettie Baars en Caroline Planken. ĥĞĤĢİıĢĦī š In dorpshuis De Biezen is vorige week een informatieavond gehouden over de voorgenomen plaatsing van drie windturbines langs de A2. Los van het feit of windenergie de toekomst is, waren de ruim tachtig bezoekers vooral bezorgd over de aantasting van de kwaliteit van wonen. Een verhaal van twee vrouwen die er direct bij zijn betrokken. De fossiele grondstoffen raken op en het is niet meer dan logisch dat wordt gezocht naar mogelijkheden van het opwekken van groene energie. Een daarvan in het plaatsen van windturbines in buitengebieden, een optie die in deze contreien in het voorjaar van 2012 voor het eerst ter sprake kwam. Het ging om drie turbines met een hoogte van 150 meter die per stuk drie megawatt moeten leveren; de meest noordelijke in de oksel van knooppunt A2/A27 en de meest zuidelijk ter hoogte van de Autenasekade. Geluidsbelasting “Toen we ervan hoorden sloeg de schrik ons om het hart”, vertellen Bettie Baars en Caroline Planken, lid van actiegroep ‘Bescherm Autena’. De eerste runt in de polder Autena met haar man Piet biologische leghennenboerderij De Buijserd, terwijl de vader van de tweede vlakbij de A2 woont. “Dit is al een gebied met een relatief hoge geluidsbelasting, en daar komt straks het geluid van die windturbines bij. Overdag wordt dat weggedrukt door het geluid van de snelweg, maar ’s nachts niet. Vanwege gezondheidsaspecten worden in het buitenland marges van 1.000 meter tot de bewoning in acht genomen. Het woonhuis en het bedrijf liggen echter op niet meer dan 350 meter van een van die masten, terwijl zich binnen 500 meter ook huizen aan de Biezenweg, Breede Sticht, Autenasekade en Bolgerijsekade bevinden”, merkt Caroline Planken op. Zij is tevreden over het verloop van de voorlichtingsavond, maar vindt het jammer dat de negatieve aspecten van de slagschaduw en het laagfre-

quent geluid wat onderbelicht zijn gebleven. De Portugese professor Mariana Alves Pereira heeft gedurende dertig jaar het effect van laagfrequent geluid bestudeerd en onderzoek gedaan naar een situatie van een gezin waar, in 2006, vier windturbines zijn neergezet op een afstanden tussen 321 en 642 meter van het huis. Binnen zes maanden werden alle gezinsleden ’s ochtends moe wakker. De honden lagen nog te slapen terwijl ze voordien heel enthousiast waren. De trillingen van de masten, die zich voortdurend in de bodem voortplanten, werden door de dieren als bedreigend ervaren. Zowel mieren als mollen verdwenen uit deze omgeving. De schoolprestaties van de 12-jarige zoon gingen achteruit en het ontbrak hem aan energie om te sporten. Na twee maanden in een andere omgeving was hij weer de oude. Uit

het onderzoek bleek bovendien dat de gezondheid van mens en dier verslechterd doordat cellen zich onder invloed van laagfrequent geluid verdikken en minder goed kunnen bewegen. Bedreiging “Deze windturbines vormen een grote bedreiging voor het prachtig kleinschalig agrarisch natuurlandschap van de natuurgebieden Autena en Bolgarijen”, is de mening van Bettie Baars. “Alleen al uit economische motieven móeten wij bezwaar maken tegen de komst van die masten. We hebben geen idee hoe onze 36.000 leghennen erop gaan reageren. Als zou blijken dat die straks allemaal één ei per week minder leggen is dat voor ons een enorme schadepost die we op niemand kunnen verhalen.” Houten heeft de plaatsing van drie

windturbines, ook met een wiekhoogte van 150 meter, tien jaar tegen kunnen houden. Ze staan daar ook te dicht bij de bebouwing en dat heeft tot een storm van protesten geleid. Houtenaar Maurice Bakker, van de inmiddels opgerichte stichting Gigawiek, vertelde op de informatieavond dat hij gemiddeld twee nachten per week niet of slecht slaapt door het geluid van de wieken. “We voelen ons gesteund door de recente afwijzing van windpark Spijk. Belangrijkste argument was de nabijheid van woningen op 750 meter afstand. Bovendien zijn er keiharde afspraken gemaakt dat in het Groene Hart geen plaats is voor windturbines. We hopen dat de gemeente Vianen tijdig tot inzicht komt.” Peter Verbeek

™7Zii^Z7VVghZc8Vgda^cZEaVc`Zc^c]Zi\ZW^ZYlVVgYZbZZhioj^YZa^_`Zl^cYijgW^cZ`dbiiZhiVVc#

FOTO: PETER VERBEEK

Eindshow Sylvia’s Jazz in een nieuw jasje ijĦĞīĢī š Balletstudio Sylvia’s Jazz sluit het eerste cursusjaar van de nieuwe locatie af met een vernieuwde eindshow en de Run for KiKa. “De show duurde altijd vier uur, dat was een hele zit”, constateert Sylvia Bijdevier. Nu het lesaanbod in de nieuwe studio is uitgebreid, passen alle groepen écht niet meer in één programma. En dus komt er een matinee en een avondvoorstelling. Het matinee is voor de jongere groepen en de avondshow voor de iets oudere groepen. Alle groepen doen nog steeds mee en staan twee keer op het podium (op 28 en 29 juni). De shows zullen nu ongeveer twee uur duren. De kaarten voor de eindshow zijn vanaf nu iedere avond van 19:00 tot 20:00 uur en iedere woensdag van 15:00 tot 17:00 uur voor 10 euro te koop in de balletstudio. Er zijn combikaarten voor ouders met leerlingen in beide shows. Met de show sluit de balletstudio een jaar vol verandering af. Door de sloop van de Tijl Uilenspiegel was Sylvia’s Jazz na veertien jaar genoodzaakt om te verhuizen. Een nieuw, en groter, on-

derkomen werd gevonden aan de Stuartweg. In een kale loods bouwde de familie Bijdevier met hulp van vrienden in slechts drie weken tijd een volwaardige balletschool met twee grote studio’s, ruime kleedkamers en een lobby. Sylvia: “Dit was wat we altijd wilden, mijn droom. Al had ik de duw in mijn rug, de sloop van het oude

pand, echt nodig om deze stap te zetten.” Ze straalt als ze vertelt over de ontwikkelingen het afgelopen jaar. Nina ook. “We zijn een echt ontmoetingspunt geworden. Jongeren komen eerder om hier gezellig met elkaar bij te kletsen voordat ze gaan dansen.” En dat dansen, dat loopt als een trein.

™Hnak^V7^_YZk^Zgi^_YZchZZcaZhkVcC^cV7^_YZk^Zg#

FOTO: MARIJKE VERHOEF

Zeker nu de witte zaal airco heeft en er geluidswerende maatregelen zijn genomen, zodat de twee danszalen elkaars muziek niet horen. Het lesaanbod is uitgebreid en zo ook het leerlingenaantal. De leerlingen vergelijken de nieuwe studio met de balletstudio’s die je in films ziet. Er wordt dan ook hard gewerkt. De demoteams plukken daar de vruchten van: ze eindigen steevast in de top drie. N*Joy scoort hoge ogen ook al is het een hele nieuwe groep, want de ‘oude’ N*Joy’ers zijn doorgestroomd naar N*Ergy, dat op klasse A niveau meedoet aan wedstrijden. Sinds dit jaar danst ook de volwassen groep N*Finity mee. Nina: “We hebben na twee jaar zoeken eindelijk onze urban stijl gevonden, waarbij jazz en modern de hoofdstijl blijft. Het voelt lekker en dat stralen we uit. We deden onlangs voor het eerst mee aan een wedstrijd en werden tot onze verrassing direct eerste.” Als afsluiting van het jaar deden vijf leden van Sylvia’s Jazz zondag ook nog mee met de KiKaRun, wat 870 euro opleverde voor KiKa. De komende periode is Sylvia’s Jazz nog te zien op de Oldtimerdag.


3 juni 2014

KEddDd DE GEMEENTE ^ƚĂĚŚƵŝƐ Voorstraat 30, 4132 AS Vianen Postbus 46, 4130 EA Vianen T: (0347) 369 911 F: (0347) 374 688 E: gemeente@vianen.nl I: www.vianen.nl facebook.com/vianen ƚǁŝƩĞƌ͘ĐŽŵͬǀŝĂŶĞŶ KƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶWƵďůŝĞŬƐďĂůŝĞƐ De publieksbalies zijn op werkdagen geopend van 09.00 uur tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.00 tot 19.00 uur. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn werken wij bij voorkeur op afspraak. U kunt hiervoor terecht op www.vianen.nl of bellen naar het Klant Contact Centrum, T: (0347) 369 911. Veel zaken kunt u ook digitaal reŐĞůĞŶ͘hǀŝŶĚƚĚĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞŚŝĞƌŽǀĞƌ ŽƉĚĞǁĞďƐŝƚĞďŝũŚĞƚďĞƚƌĞīĞŶĚĞ onderwerp. dĞůĞĨŽŶŝƐĐŚĞďĞƌĞŝŬďĂĂƌŚĞŝĚ Het Stadhuis is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en op vrijdag tot 16.30 uur op telefoonnummer: (0347) 369 911. ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĂƚďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌĞŶ ǁĞƚŚŽƵĚĞƌƐ T: (0347) 369 485 ^ƚĂĚƐǁĞƌĨ Sportlaan 4, 4133 NN Vianen Geopend van maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. ^ƚŽƌŝŶŐƐĚŝĞŶƐƚďƵŝƚĞŶŬĂŶƚŽŽƌƟũĚĞŶ ,ĞĞŌƵďƵŝƚĞŶŬĂŶƚŽŽƌƟũĚĞŶ͕ in het weekend of op feestdagen acute problemen met de openbare ƌŝŽůĞƌŝŶŐ͕ǀĞƌůŝĐŚƟŶŐŽĨŚĞƚŽƉĞŶďĂĂƌ plantsoen? En zijn deze bedreigend voor de openbare veiligheid? Neem dan contact op met de gemeente Vianen, T: (0347) 327 555. DĞůĚŝŶŐĞŶŽƉĞŶďĂƌĞƌƵŝŵƚĞ Een klacht over de openbare ruimte kunt u melden via de website, www.vianen.nl bij het icoon ‘Iets melden’. Het liefst met een foto. ůƐƵŝŶĨŽƌŵĂƟĞǁŝůƚŽǀĞƌŚŽĞŚĞƚǀĞƌͲ helpen van de klacht verloopt, kunt u terecht bij het klantcontactcentrum van de gemeente. Hou hiervoor het njĂĂŬŶƵŵŵĞƌĚĂƚƵƉĞƌŵĂŝůŚĞĞŌ ontvangen bij de hand. Is de klacht afgehandeld, dan ontvangt u als melder een bericht. In veel gevallen ontvangt u als melder ook nog een foto van het resultaat. Voorwaarde is wel dat u bij ĚĞŵĞůĚŝŶŐĞĞŶĞͲŵĂŝůĂĚƌĞƐŽƉŐĞĞŌ͘ ^ƚŽƌŝŶŐŽƉĞŶďĂƌĞǀĞƌůŝĐŚƟŶŐ ,ĞĞŌƵĞĞŶŬĂƉŽƩĞůŝĐŚƚŵĂƐƚŽĨ ůĂŶƚĂĂƌŶƉĂĂůŐĞnjŝĞŶ͍ĞůĚĂŶƟũĚĞŶƐ kantooruren met Bureau Openbare sĞƌůŝĐŚƟŶŐ͕d͗ϬϭϴϰͲϲϯϬϳϬϴŽĨŬŝũŬ op www.bureau-OVL.nl. Buiten kantooruren kunt u de storingsdienst van de gemeente bellen (zie hierboven). DŝůŝĞƵ Stankoverlast, geluidsoverlast en andere milieuproblemen kunt u melden bij de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU), T: 030 - 699 9500. Buiten kantooruren kunt u inspreken op een antwoordapparaat. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.

BEKENDMAKINGEN/BESLUITEN Tegen de onderstaande besluiten kunt u schriftelijk bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan tot zes weken nadat het besluit verzonden is. Indien de verzenddatum ontbreekt, gaat de termijn van zes weken in op de dag na de bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u op onze website www.vianen.nl/bezwaar. Verzenddatum: Omschrijving: Locatie: Verzenddatum: Omschrijving: Locatie: Verzenddatum: Omschrijving: Locatie:

het organiseren van het evenement “zomerfeest” op 20 juni 2014 veldje Graaf Florisstraat te Everdingen 21 mei 2014

Locatie: Ontvangen: Voor:

het plaatsen van een vergroot terras tijdens “Oldtimerdag” op 21 juni 2014 Voorstraat 101 te Vianen 22 mei 2014

23 mei 2014 het laten plaatsvinden van de Avondvierdaagse van 23 tot en met 26 juni 2014 Gemeente Vianen

Locatie: Ontvangen:

23 mei 2014 het splitsen van het pand in 4 aparte éénheden, omgevingsvergunning Voorstraat 67 te Vianen

Locatie: Ontvangen:

het plaatsen van een vergroot terras tijdens “Oldtimerdag” op 21 juni 2014 Voorstraat 68 te Vianen 22 mei 2014

Voor: Locatie: Ontvangen:

het organiseren van Pinksterappèl speelveld aan het Lijnepad/ Bingse Boogaard te Everdingen 22 mei 2014

Locatie: Ontvangen:

het bouwkundig ombouwen en funderen van een geïsoleerd buffervat Prins Bernhardstraat 75 te Vianen 22 mei 2014

Voor: Locatie: Ontvangen:

het wijzigen van de indeling van de begane grond Voorstraat 109 te Vianen 21 mei 2014

Aanleg

individuele gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ter hoogte van Herlaerstraat 5 te Vianen. 22 mei 2014

EsZ'>'DEW>d^>/:<sZKZE/E'ͬZE<ͳE,KZͬ EVENEMENTENVERGUNNING Voor:

Voor:

Locatie: Ontvangen:

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

Ontvangen:

Voorstraat 9 te Vianen 20 mei 2014

23 mei 2014 aanvraag voor een extra nummeraanduiding, afgewezen besluit nummeraanduiding Biezenweg 6 te Hagestein

OVERIGE BEKENDMAKINGEN Voor:

Locatie: Ontvangen:

het plaatsen van een vergroot terras tijdens “Oldtimerdag” op 21 juni 2014

d/^W,͊&/d^t'͘͘ Fietsendiefstal is een groot probleem. En, in het verlengde daarvan, de in handel gestolen fietsen, oftewel heling. Het helen van gestolen fietsen zorgt ervoor dat de vraag blijft bestaan. Werk hier dus niet aan mee! Een gestolen fiets is niet altijd makkelijk herkenbaar. Maar er zijn aanwijzingen die op diefstal kunnen duiden. Kijk voor de kenmerken van een gestolen fiets op de website van de Stichting Art www.stichtingart.nl. Er worden nogal wat gestolen tweewielers teruggevonden. Helaas is de eigenaar in veel gevallen onvindbaar. Zorg ervoor dat u weet wat de kenmerken van uw fiets zijn. Vul hiervoor het formulier in dat is te vinden op de website van stichting Art. Bewaar deze gegevens bij uw aankoopnota en/of garantiebewijs. Zo hebt u direct een overzicht van de belangrijkste kenmerken als u ooit aangifte moet doen van diefstal. Als u duidelijke kenmerken van uw fiets hebt opgegeven is de kans groter dat u hem daadwerkelijk terug krijgt. Uiteraard is voorkomen beter dan genezen. Maak daarvoor gebruik van onderstaande tips: - Laat uw fietsenmaker de postcode en het huisnummer in het frame graveren. Als u verhuist kunt u de postcode opnieuw laten graveren, er wordt dan een X achter de oude postcode gezet. - Zet de fiets altijd op slot. Gebruik daarbij een ART-slot (gecertificeerd slot). Het overzicht van het huidige aanbod van goedgekeurde sloten is terug te vinden op de website van Stichting Art. - Zet uw fiets indien mogelijk met een beugel vast aan een paal of hek. - Maak zoveel mogelijk gebruik van een bewaakte fietsenstalling, fietsenkluis en/of fietsklemmen. - Parkeer uw fiets ’s avonds en ‘s nachts niet op onverlichte plaatsen. - Zet de fiets thuis in een schuur of garage.

Voor:

Voor:

het plaatsen van een vergroot terras tijdens “Oldtimerdag” op 21 juni 2014 Voorstraat 47 te Vianen 22 mei 2014

Tegen deze aanvragen kan geen bezwaar worden ingediend. Deze aanvragen zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Voor het maken van een afspraak kunt u tussen 09.00 uur en 12.00 uur contact opnemen met afdeling Vergunning en Handhaving, T: (0347) 369 911. ŽŵŵŝƐƐŝĞZƵŝŵƚĞůŝũŬĞ<ǁĂůŝƚĞŝƚ De datum van de eerstvolgende vergadering van de commissie ruimtelijke kwaliteit (voorheen welstandscommissie) is op 12 juni 2014 van 13.00 uur tot 17.00 in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar. ƌĨŐŽĞĚĐŽŵŵŝƐƐŝĞ De datum van de eerstvolgende vergadering van de Erfgoedcommissie is op 9 juli 2014 van 09.00 uur tot 13.00 in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar. Het is raadzaam om vooraf telefonisch contact op te nemen met de heer B. Lammers, T: (0347) 369 341 als u de zitting wilt bijwonen. Vianen, 3 juni 2014 Het college van burgemeester en wethouders van Vianen, de secretaris a.i., de burgemeester, drs. J. (Hans)van der Noordt W.G. (Wim) Groeneweg

t/:/'/E'EKW,>EEZE'E,h/^ͬ'ZK&sh/> /͘s͘D͘<KDE&^d'E/EDE:hE/ϮϬϭϰ ^d^tZ&'^>KdE͗ Op onderstaande dagen is de stadswerf gesloten. Maandag 9 juni (2e Pinksterdag)

Ophalen Huisvuil in de wijken: Andere ophaal dagen i.v.m. de komende feestdagen. Ophaaldag wijk 4 en wijk 12 op dinsdag 10 juni (i.v.m. 2e pinksterdag)

t><dzWEZ//'Z^tKEEZ/Es/EE͍ ŽĞŵĞĞĂĂŶĚĞZĞŝƐƐƚŝũůƚĞƐƚŽƉ'ŽĞĚŽƉtĞŐ͘ŶůĞŶ ǁŝŶĞĞŶĨŝĞƚƐŶĂĂƌĞŝŐĞŶŽŶƚǁĞƌƉ͊ Rijdt u graag auto, bent u tevreden met uw stalen ros of is de bus uw favoriete vervoermiddel? Doe de Reisstijltest Midden-Nederland en ontdek welk reistype u bent. U maakt dan meteen kans op een personal bike ter waarde van € 1.000,-. Meedoen kan komende periode via Goedopweg.nl: dé website voor reizigers in de provincie Utrecht. Aan het eind van de test kunt u ook de scores van alle profielen in Vianen zien en vergelijken met andere gemeenten in de provincie Utrecht. Zo ontdekt u bijvoorbeeld wie de echte autoliefhebbers zijn of ziet u waar in de regio de imagoreizigers wonen: in Woerden, Utrecht of toch in Nieuwegein? Doe de test op Goedopweg.nl/Reisstijltest.

Samen met de gemeente Utrecht onderzoekt Midden-Nederland Bereikbaar via deze test op GoedopWeg.nl de reisvoorkeuren van de meer dan een miljoen reizigers die dagelijks in de provincie Utrecht onderweg zijn. Op basis van uw antwoorden wordt u in één van de acht reistypen ingedeeld: van een autofreak tot een bewust autoloze en van gemotiveerde tot praktische reiziger. Het invullen van de online vragenlijst duurt ongeveer twee minuten. KǀĞƌ'ŽĞĚŽƉtĞŐ͘ŶůĞŶDŝĚĚĞŶͲEĞĚĞƌůĂŶĚ ĞƌĞŝŬďĂĂƌ GoedopWeg.nl is een initiatief van Midden-Nederland Bereikbaar. Onder deze noemer werken de provincie Utrecht, gemeenten, Rijkswaterstaat en bedrijven (verenigd in U15) in de provincie Utrecht samen op het gebied van communicatie over wegwerkzaamheden, mobiliteitsonderwerpen en bereikbaarheid.


Pagina 2

TENTOONSTELLING: KOMT ALLEN KIJKEN!

VETERANENDAG VIANEN ZATERDAG 21 JUNI Met de Nederlandse Veteranendag bedankt heel Nederland 28 juni haar 130.000 militaire veteranen voor hun inzet, nu en in het verleden. Ook in Vianen vinden wij het belangrijk om jaarlijks stil te staan bij het belangrijke werk dat onze Viaanse veteranen hebben verricht. Op zaterdag 21 juni organiseren de Werkgroep Veteranendag Vianen en de gemeente Vianen daarom voor de achtste keer speciaal voor onze veteranen de Veteranendag Vianen. Nieuw dit jaar is een tentoonstelling ‘Veteranen, Ingezet in dienst van de vrede’die iedereen van 10 juni tot 23 juni in de hal van het Stadhuis kan bekijken. Programma Veteranendag Viaanse veteranen zijn op zaterdag 21 juni van 11.00 uur tot 14.00 uur van harte welkom in de Burgerzaal van het Stadhuis, Voorstraat 30, in Vianen. Onder het genot van een hapje en een drankje, kunnen veteranen elkaar ontmoeten, de oldtimers zien vertrekken en genieten van de inmiddels traditionele ‘blauwe hap’lunch. Net zoals voorgaande jaren valt de lokale Veteranendag niet gelijk met de landelijke Veteranendag, maar samen met de Vrijstad Oldtimerdag Vianen. Dit om onze lokale veteranen een meer zichtbare plaats te geven binnen onze gemeente.

Aanmelden Veteranendag Bent u veteraan en vindt u het gezellig om aanwezig te zijn, kunt u zich hiervoor aanmelden door het onderstaande formulier voor 10 juni te sturen aan: Stadhuis Vianen, t.a.v. Suzanne de Keijzer, Postbus 46, 4130 EA Vianen. De gevraagde gegevens kunt u ook mailen aan: s.d.keijzer@vianen.nl.

Dit jaar heeft de Werkgroep Veteranen Vianen gezorgd dat de tentoonstelling ‘Veteranen, Ingezet in dienst van de vrede’ van dinsdagmiddag 10 juni tot 23 juni in de hal van het Stadhuis te bekijken is. Verschillende verhalen uit diverse inzetgebieden worden hierop getoond. Dus komt allen kijken!

Naam: Adres: Woonplaats: Telefoonnummer: In welke landen heeft u gediend: Komt u samen met uw (eventuele) partner? 0 Ja 0 Nee De Werkgroep Veteranen Vianen overweegt om periodiek een Veteranenborrel te organiseren. Mag de werkgroep uw adres gebruiken om u hierover te informeren en u hiervoor uit te nodigen? 0 Ja 0 Nee Een veteraan is een militair met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk der Nederlanden heeft gediend in oorlogsomstandigheden of daarmee overeenkomende situaties. Hierin zijn inbegrepen: internationale vredesmissies binnen en buiten het verband van de Verenigde Naties, personeel van voormalige gouvernementele krijgsmachten dat onder oorlogsomstandigheden of in internationale vredesmissies heeft gediend en het gemilitariseerde vaarplichtige koopvaardijpersoneel uit de Tweede Wereldoorlog.

Hypotheekvragen? Coöperatief voor woningzoekers Menno en bankieren Léon staan u graag te woord. Samen sterker in De Vijfheerenlanden Samen sterker in De Vijfheerenlanden

Financieel adviseurs: Menno Mekenkamp & Léon Bonten

Elke vrijdagavond inloopavond Het Rabobankkantoor aan de Voorstraat in Vianen is vernieuwd. U bent er van harte welkom voor advies. Zowel privé als zakelijk. Heeft u hypotheekvragen? Dan staan Léon Bonten of Menno Mekenkamp u graag te woord. Deze financieel adviseurs kennen de omgeving. ‘Ik volg alle ontwikkelingen op de voet’, vertelt Léon. ‘Ik kruip graag in de huid van coach om de klant te helpen bij het maken van de juiste keuzes.’ Ook Menno zoekt graag naar een financiële oplossing om de wensen van een klant te helpen waarmaken. ‘Ik snap dat een hypotheek slechts een middel is om een droomhuis te kopen. Daarbij is de ene klant de andere niet. Daar houd ik in mijn advies rekening mee.’ Léon en Menno zijn ervan overtuigd dat het heropende kantoor in Vianen alle comfort biedt voor het voeren van een goed gesprek.

‘Voor oriënterende vragen organiseren we elke vrijdag een inloopavond., bijvoorbeeld om inzicht te krijgen in wat u kunt lenen. Of het nu gaat om het kopen van een eerste huis of de stap naar een volgend koophuis, iedereen is welkom', sluit Menno af.

Kantoor Vianen organiseert elke vrijdagavond een inloopavond voor oriënterende vragen over hypotheken. Liever een afspraak? Bel dan met de Particulierendesk via (0347) 35 78 00 van 8 - 20 uur.

youtube.com/RabobankVhl

Raamposter cadeau bij geboortekaartjes!

Lennard 02-05-13 13:57

Anne Lotte

Hoera, ee n meisje! 3

Jasper & Merel

Bij bestelling vanaf 50 geboortekaartjes ontvangt u een raamposter met de naam van uw kindje(s).

n jongen! Hoera, ee

Naamposters.indd

@RaboVhl

De Groot Drukkerij bv, Zuidzijde 131, Goudriaan, 0183 - 583311, www.degrootfamiliedruk.nl Chr. Boekhandel, De Parel, Kleyburgplein 27, Nieuw-Lekkerland Kantoorboekhandel Groot-Ammers, Voorstraat 5, Groot-Ammers Chr. Boekwinkel De Bouwsteen, Lindenstraat 2, Bleskensgraaf

www.degrootfamiliedruk.nl

Hoera, ee n tweeling! Naamposters.indd

5


Samenwerken of Samengaan

Wat vindt u?

Burgemeester WIm Groeneweg ĞŶƌĂĂĚƐůĞĚĞŶ͘

De gemeente Vianen staat voor grote uitdagingen. De Rijksoverheid stoot steeds meer taken af en ǁĞŚĞďďĞŶŽŽŬŽŶnjĞĞŝŐĞŶƚĂŬĞŶĞŶĂŵďŝƟĞƐ͘sƌĂĂŐŝƐ͗ŵŽĞƚĞŶǁĞĚĞŚĂŶĚĞŶŝŶĞĞŶƐůĂĂŶŵĞƚ ĂŶĚĞƌĞŐĞŵĞĞŶƚĞŶ͍tĞǁŝůůĞŶĚĂĂƌŽǀĞƌŐƌĂĂŐŵĞƚƵǀĂŶŐĞĚĂĐŚƚĞŶǁŝƐƐĞůĞŶ͘Praat en stem mee!

Dank aan alle (online) bezoekers van de bijeenkomsten! ĞďŝũĞĞŶŬŽŵƐƚĞŶnjŝũŶƐƵĐĐĞƐǀŽůǀĞƌůŽƉĞŶ͘sĞĞůŵĞŶƐĞŶĚĞĚĞŶŵĞĞ͘ŽǁĞůůŝǀĞĂůƐŽŶůŝŶĞ͘ ĞŚŝŐŚůŝŐŚƚƐnjŝũŶƚĞnjŝĞŶŽƉǁǁǁ͘ǀŝĂŶĞŶ͘ŶůͬǁĞůŽĨŶŝĞƚƐĂŵĞŶ͘ĂĂƌŬƵŶƵŶƵŽŽŬĚĞĞŶƋƵġƚĞŝŶǀƵůůĞŶ͘ /ĞĚĞƌĞĞŶǀĂƐƚŚĂƌƚĞůŝũŬĚĂŶŬǀŽŽƌŚĞƚŵĞĞĚĞŶŬĞŶĞŶŵĞĞĚŽĞŶ͊

De enquête staat online! Vul hem in en maak kans op een iPad M

aak kans op een iPa d!


WK

Editie Leerdam - Vianen

VOETBAL SPECIAL 2014

Archieffoto’s: KNVB.NL


AFTERNET TRAPT HET WK AF ! BIJ AANKOOP VANAF €250,UNIEKE SUPPORTERSPAKKETTEN CADEAU! Samsung Curved UHD TV UE55HU8500 • Dit is echt de volmaakte vorm om het WK te bekijken ! • 139 cm Curved Ultra HD Televisie met 1200 Hz • Maar liefst viermaal meer detail als bij Full-HD TV • Dankzij Smart interaction kun je de TV bedienen met hand-en stemgebaren • Vingervlugge bediening met de unieke Samsung touchpad • Nu met gratis Afternet all-in-Supporterspakket

Afternet

all-in serviceprijs

* Prijs is na €500,cashback via Samsung

€ 2999,-*

LG Full-HD Direct LED TV 47LB730V

Samsung Full-HD LED UE40H6400

LG Full-HD LED 42LB630V

• 119 cm Full-HD LED televisie met 800Hz technologie • Direct-LED voor maximaal contrast en helderheid • WebOS LG Smart TV voor maximaal bedieningscomfort • Passief 3D techniek inclusief 4 brillen, LG Magic Remote • NU met gratis LG 22 Inch LED Televisie • NU met gratis Afternet all-inSupporterspakket

• 102 cm Full-HD LED Televisie met 400Hz CMR • Via de Smart HUB toegang tot films, Apps en veel meer content • Bedien de TV met stem-of handgebaren • Laat je meeslepen door realistische full-HD 3D beelden • NU met gratis Afternet all-inSupporterspakket

• 107 cm Full-HD LED televisie met 500Hz technologie • IPS Paneel waardoor de kleuren helderder worden weergegeven. • WebOS LG Smart TV voor maximaal bedieningscomfort • CI+ Module, UPC en Ziggo gecertificeerd • NU met gratis Afternet all-in-Supporterspakket Afternet

Afternet

Afternet

all-in serviceprijs

budgetprijs

€ 1199,-

€ 799,-

Afternet Selfie WK Aktie Maak de leukste Oranje Selfie bij één van de drie Digitale informatie borden die in Leerdam staan. Maak de selfie in je oranje oufit op het moment dat Afternet op het infobord staat! Upload je selfie naar www.facebook.com/AfternetLeerdam

budgetprijs

€ 549,Toshiba LED 32W1333 • 81 cm HD LED televisie • Zeer brede kijkhoek, HDMI en USB • Digitale en Analoge tuner • CI+ Module, UPC en Ziggo gecertificeerd • NU met gratis Afternet budget-Supporterspakket

De leukste Afternet Oranje Selfie belonen we met een LG LED TV t.w.v. €500,Op zaterdag 28 juni wordt de prijswinnaar bekend gemaakt !

Onze voorspelling: Nederland Spanje 1-1 Nederland Australië 2-0 Nederland Chili 2-1

Afternet

budgetprijs

€ 249,-


:

l, a b t e o v n a d r e e m is Brazilie n e w u o r v ie o o m n e l a v carna ƌĂnjŝůŝģǁŽƌĚƚǀĂĂŬŝŶĞĞŶĂĚĞŵŐĞŶŽĞŵĚŵĞƚǀŽĞƚͲ ďĂů͕ĐĂƌŶĂǀĂůĞŶŵŽŽŝĞǀƌŽƵǁĞŶ͘,ĞƚŝƐŚĞƚŐƌŽŽƚƐƚĞ ůĂŶĚ ǀĂŶ ƵŝĚͲŵĞƌŝŬĂ ĞŶ ŚĞƚ ŽƉ ǀŝĞƌ ŶĂ ŐƌŽŽƚƐƚĞ ůĂŶĚ ŝŶ ĚĞ ǁĞƌĞůĚ͘ ƌĂnjŝůŝģ ŐƌĞŶƐƚ ĂĂŶ ƌŐĞŶƟŶŝģ͕ ŽůŝǀŝĂ͕ŽůŽŵďŝĂ͕&ƌĂŶƐͲ'ƵLJĂŶĂ͕'ƵLJĂŶĂ͕WĂƌĂŐƵĂLJ͕ WĞƌƵ͕^ƵƌŝŶĂŵĞ͕hƌƵŐƵĂLJĞŶsĞŶĞnjƵĞůĂ͘DĞƚƵŝƚnjŽŶͲ ĚĞƌŝŶŐǀĂŶŚŝůŝĞŶĐƵĂĚŽƌŐƌĞŶƐƚƌĂnjŝůŝģĂĂŶĂůůĞ ůĂŶĚĞŶǀĂŶƵŝĚͲŵĞƌŝŬĂ͘ DOOR PETER HOUTEPEN Waar in veel Zuid-Amerikaanse landen Spaans wordt gesproken, is Brazilië vooral Portugees geënt. Zo vreemd is dat overigens niet gezien de historie. Tot het jaar 1500 werd Brazilië bewoond door honderden Indianenstammen. Na 1500 werden deze stammen verdreven door Portugese zeevaarders. In de 18e eeuw werd het WŽƌƚƵŐĞĞƐƚŽƚŽĸ ĐŝģůĞƚĂĂůďĞŶŽĞŵĚ͘

'ƌŽŽƚƐƚĞůĂŶĚ ƌĂnjŝůŝģŝƐŵĞƚĂĨƐƚĂŶĚŚĞƚŐƌŽŽƚƐƚĞůĂŶĚǀĂŶƵŝĚͲŵĞƌŝŬĂ͘Kĸ ĐŝͲ eel heet Brazilië de Federale Republiek Brazilië, maar doorgaans wordt de afgekorte versie gehanteerd. Het land telt ongeveer 200

Wist je dat… ͻĚĞ ŶĂĂŵ ƌĂnjŝůŝģ ĂŅŽŵƐƟŐ ŝƐ ǀĂŶ ƉĂƵ ďƌĂƐŝů͕ ĞĞŶ ƌŽĚĞ ŚŽƵĚƐŽŽƌƚ ĚŝĞ ĚĞ WŽƌƚƵŐĞnjĞŶ ǀĞƌͲ ŚĂŶĚĞůĚĞŶĞŶĚŝĞĂůůĞĞŶŵĂĂƌŝŶĚĞŬƵƐƚƌĞŐŝŽ͛Ɛ ŐƌŽĞŝƚ͘ĞnjĞŵŝƐďŝũŶĂƵŝƚŐĞƐƚŽƌǀĞŶ͘ ͻĐĂƌŶĂǀĂůŝŶƌĂnjŝůŢģĂůƐŝŶĚƐϭϴϳϬďĞƐƚĂĂƚ͘ ͻƌĂnjŝůŝĂŶĞŶŐĞŬnjŝũŶŽƉƐůŝƉƉĞƌƐĞŶŚĞƚǀŽŽƌĂƌͲ ŵĞŶǀĂĂŬŚĞƚĞŶŝŐĞďĞƚĂĂůďĂƌĞƐĐŚŽĞŝƐĞůŝƐ͘ ͻŚĞƚƐĐŚŽŽůũĂĂƌŝŶƌĂnjŝůŝģŝŶĨĞďƌƵĂƌŝďĞŐŝŶƚĞŶ ŝŶĚĞĐĞŵďĞƌĞŝŶĚŝŐƚ͘ ͻĂƵƚŽŵŽďŝůŝƐƚĞŶŝŶƌĂnjŝůŝģ͛ƐŶĂĐŚƚƐǀĂĂŬĚŽŽƌ ŚĞƚƌŽĚĞůŝĐŚƚƌŝũĚĞŶƵŝƚĂŶŐƐƚǀŽŽƌďĞƌŽǀŝŶŐĞŶ͘ ͻĚĞƌĂnjŝůŝĂĂŶƐĞĐŽĐŬƚĂŝůǀĂŶƐƉŽƌƚ͕ƐƉĞůĞŶŵƵͲ njŝĞŬĚĞǀĞĐŚƚĚĂŶƐĂƉŽĞŝƌĂǁŽƌĚƚŐĞŶŽĞŵĚ͘

WK2014 VOETBAL

ŵŝůũŽĞŶŝŶǁŽŶĞƌƐ͖ĚĞŵĞĞƐƚĞǀĂŶŚĞŶǁŽŶĞŶŝŶĚĞĚŝĐŚƚďĞǀŽůŬƚĞ steden aan de oostkust. Alleen al in São Paulo, Rio de Janeiro, SalǀĂĚŽƌ͕ƌĂƐŝůŝĂĞŶ&ŽƌƚĂůĞnjĂǁŽŽŶƚƌƵŝŵĞĞŶĂĐŚƚƐƚĞǀĂŶĚĞƚŽƚĂůĞ ďĞǀŽůŬŝŶŐ͘/ŶƚĞŐĞŶƐƚĞůůŝŶŐƚŽƚǁĂƚǀĂĂŬŐĞĚĂĐŚƚǁŽƌĚƚŝƐŶŝĞƚ^ĆŽ Paulo of Rio de Janeiro de hoofdstad van Brazilië, maar Brasilia.

WŽƉƵůĂŝƌ São Paulo is met zijn 11 miljoen inwoners de grootste stad van Brazilië. Het museu de Arte de São Paulo is één van de grootste ŵƵƐĞĂǀĂŶ>ĂƟũŶƐͲŵĞƌŝŬĂĞŶĚĞŬĂƚŚĞĚƌĂĂůǀĂŶ^ĆŽWĂƵůŽĠĠŶ ǀĂŶĚĞŐƌŽŽƚƐƚĞŶĞŽͲŐŽƟƐĐŚĞŬĂƚŚĞĚƌĂůĞŶƚĞƌǁĞƌĞůĚ͘ Rio de Janeiro is de op één na grootste stad van het land en is ǀŽŽƌĂůƉŽƉƵůĂŝƌŽŵǁŝůůĞǀĂŶnjŝũŶƐƚƌĂŶĚĞŶŽƉĂĐĂďĂŶĂĞŶ/ƉĂŶĞͲ ma. Carnaval vieren kunnen ze er als geen ander. Daarnaast zijn er in Rio de Janeiro zeven grote granieten rotsblokken te vinden, waarvan de Suikerbroodberg de bekendste is. Een andere beroemde berg, met bovenop het beeld van Jezus de Verlosser, is ĚĞŽƌĐŽǀĂĚŽ͘/ŶƌĂƐŝůŝĂƚĞŶƐůŽƩĞǁŽŶĞŶŵĞĞƌĚĂŶϮ͕ϱŵŝůũŽĞŶ mensen; het is daarmee de derde stad van het land, maar dus ook de hoofdstad van het immens grote land. De stad is pas in ĚĞũĂƌĞŶǀŝũŌŝŐǀĂŶĚĞǀŽƌŝŐĞĞĞƵǁŝŶĞŶŬĞůĞũĂƌĞŶƵŝƚĚĞŐƌŽŶĚ ŐĞƐƚĂŵƉƚĞŶŚĞĞŌĚĂĂƌĚŽŽƌŶŽŐŐĞĞŶƌŝũŬĞŚŝƐƚŽƌŝĞ͘tĞůŝƐƌĂƐŝͲ

ůŝĂŝŶƚĞŐĞŶƐƚĞůůŝŶŐƚŽƚĂŶĚĞƌĞŐƌŽƚĞƐƚĞĚĞŶǀƌŝũŵŽĚĞƌŶŝŶŐĞƌŝĐŚƚ͘

tĂƌŵ Omdat het grootste deel van Brazilië ten zuiden van de evenaar ligt, zijn de seizoenen tegenovergesteld aan die van ons. Maar ĚĂƚďĞƚĞŬĞŶƚŶŽŐŶŝĞƚĚĂƚŚĞƚĞƌƟũĚĞŶƐŚĞƚt<ǀŽĞƚďĂůŝŶũƵŶŝ ĞŶũƵůŝǁŝŶƚĞƌŝƐ͘/ŶĚĞƉƌĂŬƟũŬŚĞĞŌĂůůĞĞŶĚĞnjƵŝĚĞůŝũŬĞŚĞůŌǀĂŶ Brazilië wat lagere temperaturen dan bij ons in de winter. BraziůŝģŝƐĚĂŶŽŽŬŝŶƚƌĞŬĂůƐǀĂŬĂŶƟĞůĂŶĚŽŵĚĂƚŚĞƚĞƌǀƌŝũǁĞůĂůƟũĚ warm is.

/ŶĚĞƉŝĐƚƵƌĞ ƌĂnjŝůŝģƟŵŵĞƌƚŐĞǁĞůĚŝŐĂĂŶĚĞǁĞŐŵĞƚŚĞƚŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞŶǀĂŶ ǁĞƌĞůĚůŝũŬĞ ĞǀĞŶĞŵĞŶƚĞŶ͘ ,Ğƚ t< ǀŽĞƚďĂů ǀĂŶ ĚĞnjĞ njŽŵĞƌ ŝƐ ĚĂĂƌĞĞŶǀŽŽƌďĞĞůĚǀĂŶ͘ŝũĚŝƚt<ǁŽƌĚĞŶĚĞǁĞĚƐƚƌŝũĚĞŶŝŶĞĞŶ groot aantal steden aan de oostkust van Brazilië gespeeld. Over ƚǁĞĞũĂĂƌƐƚĂĂƚŚĞƚůĂŶĚǁĞĚĞƌŽŵŝŶĚĞƉŝĐƚƵƌĞĂůƐĚĞKůLJŵƉŝƐĐŚĞ Zomerspelen er worden gehouden. Deze twee evenementen zijn ĞĞŶ ĨĂŶƚĂƐƟƐĐŚĞ sssͲƌĞĐůĂŵĞ ǀŽŽƌ ŚĞƚ ůĂŶĚ͘ ĂĂƌ ƐƚĂĂƚ ƚĞŐĞŶͲ ŽǀĞƌĚĂƚĞƌŇŝŶŬŐĞŢŶǀĞƐƚĞĞƌĚŝƐĞŶǁŽƌĚƚŝŶĚĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌĞŶ de voorzieningen in de steden die gastheer zijn van deze twee evenementen.


PROEVEN BIJ DE PRINS Bierproefavond vrijdag 27 juni - thema: zomerse bieren - proeven: 7 bieren

W U E I N W U E I NIEUW - N

T A A N I M A L R E K DOUWES DEK IS” IN “KARAKTER

HU

ad ken uit voorra . Grijs en wit ei K W ed go n or ee ardig’ wes Dekker ‘A gt de basis vo nbieding Dou Deco Home le aa r pe ndervloer. su O K ze de oranje W e nd pe leverbaar. Met em -d geluid isolerende en nu met echte en weekendje

s kans op e ervloer teven d n o e d 50,ij b k Maa erbon t.w.v. Ð weg of een din

- er is deze avond géén wk-wedstrijd -

in het proeflokaal van De Prins van 20.00 tot ± 22.30 uur o.l.v. biersommelier kosten: € 16,- p.p. incl. koffie/ thee/bieren - aanmelden: info@slijterijdeprins.nl, in de winkel of telefonisch Dorpsstraat 52, 4152 ER Rhenoy 0345-681390, www.slijterijdeprins.nl Anton van Balveren vinoloog, liquorist, diplom-biersommelier

Open: di 13-18, wo/do 9-12/13-18, vr 9-12/13-20, za 9-17 Onze voorspelling: Nederland Spanje 1-2 Nederland Australië 2-0 Nederland Chili 2-2

Tiendweg 41, 4142 EH Leerdam Tel.: 0345 - 63 22 66, www.decohomevandenberg.nl

Onze voorspelling: Nederland Spanje 2-2 Nederland Australië 4-1 Nederland Chili 3-0

Kom wasmachine schieten bij Wakkermans en win een Vaderdagkado!

Het grootste witgoedcentrum in de regio - www.wakkermanselektro.nl - info@wakkermanselektro.nl Afwijkingen in omschrijvingen, afbeeldingen en prijzen voorbehouden. Onze voorspelling: Nederland Spanje 0-0 Nederland Australië 2-1 Nederland Chili 1-0

Bekend om de ongeëvenaarde service


:

Nederland won Selectie nog nooit van Spanje Australie om vingers bij af te likken

ĞǀĞƌůŽƌĞŶt<ͲĮŶĂůĞƚĞŐĞŶ^ƉĂŶũĞŝŶϮϬϭϬŵĂĂŬƚĞĞĞŶĞŝŶͲ ĚĞĂĂŶĞĞŶŽŶŐĞŬĞŶĚĞƌĞĞŬƐnjĞŐĞƐǀĂŶŚĞƚEĞĚĞƌůĂŶĚƐĞůŌĂů͘ ĞƐĞůĞĐƟĞǀĂŶĞƌƚǀĂŶDĂƌǁŝũŬƐƚĂƉƚĞƚŽƚĚŝĞĞŝŶĚƐƚƌŝũĚϮϱ ŬĞĞƌĂĐŚƚĞƌĞůŬĂĂƌŽŶŐĞƐůĂŐĞŶǀĂŶŚĞƚǀĞůĚ͘ŶŝŐŝĚĞĞƚĞŐĞŶ ǁĞůŬ ůĂŶĚ KƌĂŶũĞ ĚĂĂƌǀŽŽƌ ĂůƐ ůĂĂƚƐƚĞ ǀĞƌůŽŽƌ͍ h ƌĂĂĚƚ ŚĞƚ Ăů͗ƵƐƚƌĂůŝģ͘/ŶĞĞŶŽĞĨĞŶǁĞĚƐƚƌŝũĚŝŶŝŶĚŚŽǀĞŶĚĞůĨĚĞŶĚĞ EĞĚĞƌůĂŶĚĞƌƐ ŵĞƚ ϮͲϭ ŚĞƚ ŽŶĚĞƌƐƉŝƚ͘ ,ĂƌƌLJ <ĞǁĞůů ĞŶ :ŽƐŚ <ĞŶŶĞĚLJŵĂĂŬƚĞŶĚĞŐŽĂůƐǀŽŽƌĚĞŐƌŽĞŶͲŐĞůĞŶŶĂĚĂƚ<ůĂĂƐͲ :ĂŶ,ƵŶƚĞůĂĂƌĚĞƐĐŽƌĞŚĂĚŐĞŽƉĞŶĚ͘ƵƐƚƌĂůŝģŝƐƐŽǁŝĞƐŽĞĞŶ ƚĞĂŵǁĂĂƌŵĞĞEĞĚĞƌůĂŶĚŵŽĞŝƚĞůŝũŬƚƚĞŚĞďďĞŶ͕ĂůŚĞďďĞŶ njĞ ĞůŬĂĂƌ ŶŽŐ ŵĂĂƌ ŽŶƚŵŽĞƚ ŝŶ ŽĞĨĞŶǁĞĚƐƚƌŝũĚĞŶ͘ /Ŷ ϮϬϬϲ ǁĞƌĚŚĞƚŝŶZŽƩĞƌĚĂŵϭͲϭĞŶŝŶϮϬϬϵŝŶ^LJĚŶĞLJϬͲϬ͘DŽĐŚƚ EĞĚĞƌůĂŶĚŽƉϭϴũƵŶŝŝŶƌĂnjŝůŝģǁŝŶŶĞŶ͕ĚĂŶnjŽƵĚĂƚĚƵƐĚĞ ĞĞƌƐƚĞ ŬĞĞƌ njŝũŶ͘ Ğ ďĞŬĞŶĚƐƚĞ ŶĂŵĞŶ ďŝũ ĚĞ ^ŽĐĐĞƌŽŽƐ njŝũŶ ǁĞůůŝĐŚƚ DŝƚĐŚĞůů >ĂŶŐĞƌĂŬ͕ ĚĞ ƚǁĞĞĚĞ ĚŽĞůǀĞƌĚĞĚŝŐĞƌ ǀĂŶ ŽƌƵƐƐŝĂŽƌƚŵƵŶĚ͕dŽŵŵLJKĂƌ͕ĚŝĞƵŝƚŬŽŵƚǀŽŽƌ&hƚƌĞĐŚƚ ĞŶdŝŵĂŚŝůů͕ĚŝĞŶƵƐƉĞĞůƚďŝũEĞǁzŽƌŬZĞĚƵůůƐ͕ŵĂĂƌĚĂĂƌͲ ǀŽŽƌũĂƌĞŶŝŶĚĞWƌĞŵŝĞƌ>ĞĂŐƵĞƵŝƚŬǁĂŵǀŽŽƌǀĞƌƚŽŶ͘

tĂƚǀĂůƚĞƌŶŽŐŽǀĞƌ^ƉĂŶũĞƚĞnjĞŐŐĞŶ͍,ĞƚůĂŶĚǁŽŶƐŝŶĚƐ ϮϬϬϴĂůůĞƐǁĂƚĞƌƚĞǁŝŶŶĞŶǀŝĞůĞŶůĞĞŬďůŝũǀĞŶĚŽŶǀĞƌƐůĂĂŶͲ ďĂĂƌ͘ŽŽƌĞĞŶƉĂĂƌŵĂŐĞƌĞnjĞŐĞƐĞŶƚǁĞĞŐĞůŝũŬĞƐƉĞůĞŶŝŶ ĚĞt<ͲŬǁĂůŝĮĐĂƟĞƌĞĞŬƐůĞĞŬĚĞƚǁĞĞǀŽƵĚŝŐƵƌŽƉĞƐĞŬĂŵͲ ƉŝŽĞŶ ĞŶ ƟƚĞůǀĞƌĚĞĚŝŐĞƌ ŽƉ ŚĞƚ ǁĞƌĞůĚŬĂŵƉŝŽĞŶƐĐŚĂƉ ĞĐŚͲ ƚĞƌŬǁĞƚƐďĂĂƌĚĞƌĚĂŶĚĞũĂƌĞŶĞƌǀŽŽƌ͘ĞƐƉĞůĞƌƐůŝũŬĞŶnjŝĐŚ ĞĐŚƚĞƌŐĞĞŶnjŽƌŐĞŶƚĞŵĂŬĞŶ͘ĂƚũĞĚŽŽƌŝŶĚĞŬŶŽĐŬŽƵƚͲĨĂƐĞ ƚĞůŬĞŶƐ ŵĞƚ ϭͲϬ ƚĞ ǁŝŶŶĞŶ ǁĞƌĞůĚŬĂŵƉŝŽĞŶ ŬƵŶƚ ǁŽƌĚĞŶ ďĞǁĞnjĞŶ ĚĞ ^ƉĂŶũĂĂƌĚĞŶ ŝŵŵĞƌƐ Ăů ŝŶ ƵŝĚͲĨƌŝŬĂ ŝŶ ϮϬϭϬ͘ ŽǀĞŶĚŝĞŶnjŽƵĞůŬĞďŽŶĚƐĐŽĂĐŚŶŽŐƐƚĞĞĚƐĞĞŶŵŽŽƌĚĚŽĞŶ ǀŽŽƌĞĞŶƐĞůĞĐƟĞĂůƐǀĂŶĚĞ^ƉĂŶũĂĂƌĚĞŶ͘,ĞƚŽǀĞƌŐƌŽƚĞĚĞĞů ǀĂŶĚĞƐƉĞůĞƌƐnjŝƚďŝũĐůƵďƐĚŝĞŝŶĚĞŚĂŵƉŝŽŶƐ>ĞĂŐƵĞƵŝƚͲ ŬŽŵĞŶ͘ŶĚĂŶŶŝĞƚĚĞĐůƵďƐĚŝĞŝŶĚĞŵĂƌŐĞǀĂŶŚĞƚŬĂŵƉŝͲ ŽĞŶĞŶďĂů ĂĐƚĞƌĞŶ͕ ŵĂĂƌ ƚĞĂŵƐ ĚŝĞ ĂůƟũĚ ŵĞĞ njŽƵĚĞŶ ŵŽĞͲ ƚĞŶĚŽĞŶǀŽŽƌĚĞƟƚĞů͕njŽĂůƐĂƌĐĞůŽŶĂ;ŶĚƌĠƐ/ŶŝĞƐƚĂ͕ĞƐĐ &ăďƌĞŐĂƐ͕yĂǀŝ͕WĞĚƌŽĞŶǀĞůĞĂŶĚĞƌĞŶͿ͕ZĞĂůDĂĚƌŝĚ;/ŬĞƌĂͲ ƐŝůůĂƐ͕^ĞƌŐŝŽZĂŵŽƐĞŶyĂďŝůŽŶƐŽͿ͕DĂŶĐŚĞƐƚĞƌŝƚLJ;ĂǀŝĚ ^ŝůǀĂ͕ :ĞƐƷƐ EĂǀĂƐ ĞŶ ůǀĂƌŽ EĞŐƌĞĚŽͿ ĞŶ ĂLJĞƌŶ DƺŶĐŚĞŶ ;dŚŝĂŐŽůĐąŶƚĂƌĂĞŶ:ĂǀŝDĂƌơŶĞnjͿ͘

Chili kan zich meten met toplanden ŽŶĚƐĐŽĂĐŚ>ŽƵŝƐǀĂŶ'ĂĂůŵŽĞƚǁĞůĞĞŶƐůĞĐŚƚĞŶĂĐŚƚŚĞďͲ ďĞŶ ŐĞŚĂĚ ŶĂ ĚĞ ŽĞĨĞŶǁĞĚƐƚƌŝũĚ ƚĞŐĞŶ &ƌĂŶŬƌŝũŬ ŝŶ ŵĂĂƌƚ͘ ŝũŶ EĞĚĞƌůĂŶĚƐ ĞůŌĂů ǀĞƌůŽŽƌ ŬĂŶƐůŽŽƐ ĞŶ Śŝũ njĂŐ ĚĞnjĞůĨĚĞ ĂǀŽŶĚ t<ͲƚĞŐĞŶƐƚĂŶĚĞƌ Śŝůŝ ŐƌŽƚĞ ŝŶĚƌƵŬ ŵĂŬĞŶ ƚĞŐĞŶ ƵŝƚƐůĂŶĚ͘ĞƵŝĚͲŵĞƌŝŬĂŶĞŶǀĞƌůŽƌĞŶŚĞƚĚƵĞůǁĞůŝƐǁĂĂƌ ŵĞƚϭͲϬ͕ŵĂĂƌǁĂƌĞŶĚĞďĞƚĞƌĞƉůŽĞŐŽƉŚĞƚǀĞůĚ͘EŝĞƚǀŽŽƌ ŶŝĞƚƐĐŽŶƐƚĂƚĞĞƌĚĞďŽŶĚƐĐŽĂĐŚ:ŽƌŐĞ^ĂŵƉĂŽůŝĚĂƚŚŝůŝ͚ŵĞĞ ŬĂŶ ŵĞƚ ĞĞŶ ƚĞĂŵ ĚĂƚ ƚŽƚ ĚĞ ĂďƐŽůƵƚĞ ǁĞƌĞůĚƚŽƉ ďĞŚŽŽƌƚ͛͘ ŝũŶĂĞĞŶŵĂĂŶĚůĂƚĞƌǁĞƌĚŶŽŐĞĞŶƐŽŶĚĞƌƐƚƌĞĞƉƚĚĂƚŚŝůŝ ĞĞŶƉůŽĞŐŝƐŽŵƌĞŬĞŶŝŶŐŵĞĞƚĞŚŽƵĚĞŶ͘ŝŶĚŵĂĂƌƚƐƚƌĞĞĨĚĞ ŚĞƚ EĞĚĞƌůĂŶĚ ǀŽŽƌďŝũ ŽƉ ĚĞ ǁĞƌĞůĚƌĂŶŐůŝũƐƚ͕ ĚĂƚ ǀŽŽƌ ŚĞƚ ĞĞƌƐƚŝŶũĂƌĞŶƵŝƚĚĞƚŽƉƟĞŶǀŝĞů͘,ĞƚŝƐŽǀĞƌŝŐĞŶƐŶŝĞƚnjŽĚĂƚ ŚŝůŝŽŶǀĞƌƐůĂĂŶďĂĂƌŝƐ͘<ŝũŬŶĂĂƌĚĞŬǁĂůŝĮĐĂƟĞƌĞĞŬƐ͘ĂĂƌŝŶ ŬƌĞĞŐŚĞƚƚǁĞĞŬĞĞƌŬůŽƉǀĂŶƌŐĞŶƟŶŝģĞŶǀĞƌůŽŽƌŚĞƚǀĂŶ ŽůŽŵďŝĂ͕ ĐƵĂĚŽƌ͕ WĞƌƵ ĞŶ hƌƵŐƵĂLJ͘ Ğ ŚŝůĞŶĞŶ ǁŽŶŶĞŶ ĞĐŚƚĞƌ ŽŽŬ ŐĞŶŽĞŐ ĚƵĞůƐ ǁĂĂƌĚŽŽƌ njĞ ĂůƐ ĚĞƌĚĞ ĞŝŶĚŝŐĚĞŶ ŝŶĚĞƉŽƵůĞǀĂŶŶĞŐĞŶ͕ŐĞŶŽĞŐǀŽŽƌĞĞŶƟĐŬĞƚŶĂĂƌŚĞƚt< ŝŶ ƌĂnjŝůŝģ͘ ŽŶĚƐĐŽĂĐŚ ǀĂŶ Śŝůŝ ŝƐ ^ĂŵƉŽĂůŝ͕ ĞĞŶ ƌŐĞŶƟũŶ ĚŝĞƐŝŶĚƐĞŝŶĚϮϬϭϮĂĂŶŚĞƚƌŽĞƌƐƚĂĂƚ͘ĠŶǀĂŶĚĞŐƌŽƚĞƐƚĞƌͲ ƌĞŶǀĂŶŚĞƚŚŝůĞĞŶƐĞĞůŌĂůŝƐĚĞĞƌǀĂƌĞŶĂǀŝĚWŝnjĂƌƌŽ͕ĚŝĞ ŽŶĚĞƌŵĞĞƌ ƐƉĞĞůĚĞďŝũ^ZŽŵĂĞŶDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ ŝƚLJ͘^ĂŵͲ ƉŽĂůŝ ŚĂĂůĚĞ WŝnjĂƌƌŽ ŽǀĞƌ ǁĞĞƌ ǀŽŽƌ ŚĞƚ ŶĂƟŽŶĂůĞ ĞůŌĂů Ƶŝƚ ƚĞŬŽŵĞŶ͕ŶĂĚĂƚŚŝũĞƌŝŶϮϬϬϱĚĞďƌƵŝĂĂŶŚĂĚŐĞŐĞǀĞŶ͘ĞŶ ĂŶĚĞƌĞďĞŬĞŶĚĞƐƉĞůĞƌŝƐĚŽĞůŵĂŶůĂƵĚŝŽƌĂǀŽ͕ĚŝĞĂůũĂƌĞŶ ŚĞƚĚŽĞůǀĞƌĚĞĚŝŐƚǀĂŶZĞĂů^ŽĐŝĞĚĂĚ͘ĞĞĐŚƚĞďůŝŬǀĂŶŐĞƌŝƐ ĞĐŚƚĞƌ ǀůĞƵŐĞůĂĂŶǀĂůůĞƌ ůĞdžŝƐ ^ĄŶĐŚĞnj͘ ,ŝũ ŵĂĂŬƚĞ ŝŶ ϮϬϭϭ ǀŽŽƌϮϲŵŝůũŽĞŶĞƵƌŽĚĞŽǀĞƌƐƚĂƉǀĂŶhĚŝŶĞƐĞŶĂĂƌĂƌĐĞůŽŶĂ ĞŶƐƚĂĂƚĚĂĂƌƌĞŐĞůŵĂƟŐŝŶĚĞďĂƐŝƐ͘

e j n a r O n a v s r e nstand

De tege

WK2014 VOETBAL


s o s a T j i B l Kijk voetba Kijk tijdens het WK op groot een TV scherm alle voetbal wedstrijden bij ons. Geniet tijdens de wedstrijden van heerlijke hapjes, snacks en borrels. Ook kunt u gewoon van de kaart bestellen! Afhalen, bezorgen en restaurant Achterstraat 1 - Asperen

Telefoon 0345-612390 - 06-85840546 - 06-23839818 Onze voorspelling: Nederland Spanje 3-1 Nederland Australië 2-1 Nederland Chili 2-1

Onze voorspelling: Nederland Spanje 1-1 Nederland Australië 2-0 Nederland Chili 0-1

L+SERIES ONBEZORGD GENIETEN Comfortabele allround RIDE+ elektrische fietsen. Voor iedereen die op zoek is naar een fiets met alle voordelen van BionX trapondersteuning in combinatie met de onderhoudsarme volledig gesloten kettingkast en interne naafversnelling * Actie uitsluitend geldig op L+Series Model 2013

Dealer van: Batavus, Cortina, Sparta en Trek.

T 0347-376472 Burg. J. Hoeufftlaan 1 | Vianen Onze voorspelling: Nederland Spanje 1-2 Nederland Australië 3-0 Nederland Chili 1-1


LAATSTE KANS VERBOUWINGSOPRUIMING ONZE FLINK UITGEBREIDE INBOUWAFDELING IS BIJNA KLAAR… DÁÁROM ALLEEN NOG T/M ZATERDAG 7 JUNI DE LAATSTE EXTRA HOGE KORTINGEN OP HÉÉL VEEL APPARATEN! EEN VOORPROEFJE VAN DE GEHEEL NIEUWE INBOUWAFDELING

DE KOFFIE STAAT KLAAR

U kunt bij ons vóór de deur parkeren!

Wij hebben onze eigen witgoed-reparatiedienst.

Openingstijden:

GEEN ZORGEN OVER INBOUW, ÁLLES WORDT DOOR ONS GEREGELD.

ma.

13.00 - 18.00 u.

di. t/m do. 09.00 - 18.00 u. vr.

09.00 - 21.00 u.

za.

09.00 - 17.00 u.

WITGOED SPECIALIST LEERDAM Vlietskant 12 4141 CL Leerdam Tel. 0345 - 633 099 E-mail: leerdam@witgoedspecialist.nl

W W W. W I T G O E D S P E C I A L I S T L E E R D A M . N L Onze voorspelling: Nederland Spanje 1-2 Nederland Australië 1-0 Nederland Chili 0-2


WK VOETBAL 2014 GROEP A

PUNTEN GROEPSFASE Wed.1 Wed.2 Wed.3 Totaal

Brazilië Kroatië Mexico Kameroen

GROEP B

PUNTEN GROEPSFASE Wed.1 Wed.2 Wed.3 Totaal

Spanje Nederland Chili Australië

GROEP C

PUNTEN GROEPSFASE Wed.1 Wed.2 Wed.3 Totaal

Colombia Griekenland Ivoorkust Japan

GROEP D Uruguay Costa Rica Engeland Italië

PUNTEN GROEPSFASE Wed.1 Wed.2 Wed.3 Totaal

Dag

Datum

Teams

Donderdag 12 juni Brazilië Vrijdag 13 juni Mexico Spanje Chili Zaterdag 14 juni Colombia Uruguay Engeland Zondag 15 juni Ivoorkust Zwitserland Frankrijk Argentinië Maandag 16 juni Duitsland Iran Ghana Dinsdag 17 juni België Brazilië Rusland Woensdag 18 juni Australië Spanje Kameroen Donderdag 19 juni Colombia Uruguay Japan Vrijdag 20 juni Italië Zwitserland LAATSTE 16 WINNAAR GROEP A

Zaterdag 28 juni 18.00 uur NUMMER 2 GROEP B Belo Horizonte

Loe kt k j Ki onta k o K Het acebo F op

Uitslag

DOELPUNTEN

Australië Griekenland Costa Rica Italië Japan Ecuador Honduras Bosnië-Herzegovina Portugal Nigeria Verenigde Staten Algerije Mexico Zuid-Korea

Nederland Chili Kroatië Ivoorkust Engeland Griekenland Costa Rica Frankrijk

22.00 uur 18.00 uur 21.00 uur 24.00 uur 18.00 uur 21.00 uur 24.00 uur 03.00 uur 18.00 uur 21.00 uur 24.00 uur 18.00 uur 21.00 uur 24.00 uur 18.00 uur 21.00 uur 24.00 uur 18.00 uur 21.00 uur 24.00 uur 18.00 uur 21.00 uur 24.00 uur 18.00 uur 21.00 uur

Sao Paulo Natal Salvador Cuiaba Belo Horizonte Fortaleza Manaus Recife Brasilia Porto Alegro Rio de Janeiro Salvador Curitiba Natal Belo Horizonte Fortaleza Cuiaba Porto Alegre Rio de Janeiro Manaus Brasilia Sao Paulo Natal Recife Salvador

KWARTFINALE HALVE FINALE

DOELPUNTEN

DOELPUNTEN

WINNAAR GROEP E

DOELPUNTEN

WINNAAR GROEP G Maandag 30 juni 22.00 uur NUMMER 2 GROEP H Porto Alegre

Nederland

-

Plaats

DOELPUNTEN

WINNAAR GROEP C Zaterdag 28 juni 22.00 uur NUMMER 2 GROEP D Rio de Janeiro

Maandag 30 juni 18.00 uur NUMMER 2 GROEP F Brasilia

Kroatië Kameroen

Aftrap

Vrijdag 4 juli 18.00 uur Rio de Janeiro

FINA

DOELPUNTEN

DOELPUNTEN

DOELPUNTEN

DOELPUNTEN

ZONDAG 21.00 RIO DE J

Dinsdag 8 juli 22.00 uur Belo Horizonte

DOELPUNTEN

DOELPUNTEN

Zaterdag 5 juli 18.00 uur Brasilia

Wilt u ook scoren deze zomer? In onze winkel vind u echt alles voor uw zelfmaak mode! Wij hebben geen verstand van voetbal, maar wel van: Naaimachines - stoffen - fournituren breiwol - garen - knopen - lint enz. Meent 82 • 4141 AD Leerdam Tel.: 0345 - 612 177 • www.felscorner.nl Onze voorspelling: Nederland Spanje 1-3 Nederland Australië 2-0 Nederland Chili 1-0

DOELPUNTEN

VERLIEZER HALVE FINALE

DOELPUNTEN

Wij zijn regio KAMPIOEN in stoffen, breiwol en nog veel meer

DOELPUNTEN

3e PLA

DOELPUNTEN

Zaterdag 22.00 uur

ZATERDAG 14 JUNI WK DAG IN CENTRUM LEERDAM Op het Kerkplein van 13.00 tot 16.00 doel schieten voor de jeugd! De TOP 3 wint een mooi WK Vaderdag pakket, Vrijwilligers van voetbalclub HSSC’61 staan in het doel Aan de Vlietskant wordt het winkelend publiek getrakteerd op koffie, thee of oranje limonade met iets lekkers van Bakkerij de Jager. Ook kan daar mee gedaan worden aan “Wasmachine doelschieten”.

HART van Leerdam Leerdamse Ondernemers

Vereniging

Kom zaterdag 14 juni naar het gezellige centrum van LEERDAM www.hartvanleerdam.nl


WEDSTRIJDSCHEMA Dag

Datum Teams

Uitslag

Honduras 21 juni Argentinië Duitsland Nigeria 22 juni België Zuid-Korea Verenigde Staten 23 juni Australië

Ecuador Zaterdag Iran Ghana Bosnië-Herzegovina Zondag Rusland Algerije Portugal Maandag Spanje Nederland Chili Kameroen Brazilië Kroatië Mexico Dinsdag 24 juni Italië Uruguay Costa Rica Engeland Japan Colombia Griekenland Ivoorkust Woensdag 25 juni Nigeria Argentinië Bosnië-Herzegovina Iran Honduras Zwitserland Ecuador Frankrijk Donderdag 26 juni Verenigde Staten Duitsland Portugal Ghana Zuid-Korea België Algerije Rusland

ALE

-

HALVE FINALE KWARTFINALE

Aftrap

Plaats

GROEP E

24.00 uur 18.00 uur 21.00 uur 24.00 uur 18.00 uur 21.00 uur 24.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 22.00 uur 22.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 22.00 uur 22.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 22.00 uur 22.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 22.00 uur 22.00 uur

Curitiba Belo Horizonte Fortaleza Cuiaba Rio de Janeiro Porto Alegre Manaus Curitiba Sao Paulo Brasilia Recife Natal Belo Horizonte Cuiaba Fortaleza Porto Alegre Salvador Manaus Rio de Janeiro Recife Brasilia Sao Paulo Curitiba

Zwitserland Ecuador Frankrijk Honduras

DOELPUNTEN

DOELPUNTEN

DOELPUNTEN

DOELPUNTEN

Vrijdag 4 juli 22.00 uur Fortaleza

DOELPUNTEN

DOELPUNTEN

G 13 JULI 0 UUR JANEIRO

Woensdag 9 juli 22.00 uur Sao Paulo

DOELPUNTEN

DOELPUNTEN DOELPUNTEN DOELPUNTEN

DOELPUNTEN

DOELPUNTEN

AATS

DOELPUNTEN

Zaterdag 5 juli 22.00 uur Salvador

VERLIEZER HALVE FINALE

g 12 juli r Brasilia

PUNTEN GROEPSFASE Wed.1 Wed.2 Wed.3 Totaal

Argentinië Bosnië-Herzegovina Iran Nigeria

GROEP G

PUNTEN GROEPSFASE Wed.1 Wed.2 Wed.3 Totaal

Duitsland Portugal Ghana Verenigde Staten

GROEP H

PUNTEN GROEPSFASE Wed.1 Wed.2 Wed.3 Totaal

België Algerije Rusland Zuid-Korea

LAATSTE 16

DOELPUNTEN

DOELPUNTEN

GROEP F

PUNTEN GROEPSFASE Wed.1 Wed.2 Wed.3 Totaal

DOELPUNTEN

DOELPUNTEN

WINNAAR GROEP B Zondag 29 juni NUMMER 2 GROEP A 18.00 uur Fortaleza WINNAAR GROEP D Zondag 29 juni NUMMER 2 GROEP C 22.00 uur Recife

r tte t i w e Ik T ek m g ls me e goa i al d

WINNAAR GROEP F Dinsdag 1 juli NUMMER 2 GROEP E 18.00 uur Sao Paulo WINNAAR GROEP H Dinsdag 1 juli NUMMER 2 GROEP G 22.00 uur Salvador

Waardebon

€ 10.-

Bij besteding van minimaal € 50.- / max 1 bon per klant / geldig t/m 14 juni 2014.

Fonteinstraat 24A Leerdam Tel.0345-616625

like us facebook.com/ wuiteleerdam

www.wuite-vrijetijdsmode.nl/leerdam Onze voorspelling: Nederland Spanje 0-2 Nederland Australië 1-1 Nederland Chili 1-2

Onze voorspelling: Nederland Spanje 1-1 Nederland Australië 2-0 Nederland Chili 3-1


WK

Regio-voetbalspel WK 2014

Hoofdprijs:

verzorgde voetbalreis naar Barcelona voor 2 personen

compleet

Deze reis wordt beschikbaar gesteld door

SPEEL

en

GRAMTEITS

MEE ONZE WK-POOL!

1e prijs: 2e prijs: 3e prijs:

Philips Smart-TV 107 cm t.w.v. € 600,Oranje damesfiets Cortina Azero t.w.v. € 529,Fietsendrager Silverbike (made by Bosal) t.w.v. € 175,-

4e prijs:

Mini vacuumwagen (collectorsitem) van Tekno

5e prijs:

Officiele WK bal t.w.v. € 140,-

6e prijs:

Een fotoshoot t.w.v. € 100,-

7e prijs:

Cadeaubon van € 100,-

8e prijs:

Originele Nederlands elftal jas t.w.v. €

Cadeaubon t.w.v. € 50,-

Philips radio CD speler t.w.v. € 39,-

Alblasserdam Groot Ammers

Peter Lodder Fotografie

Alblasserdam

Mooier met Merel Mode

Groot-Ammers Zaltbommel

80,-

12e en 13e prijs:

18e en 19e prijs:

Vianen

Woudrichem

11e prijs:

50,14e t/m 17e prijs: Cadeaubon t.w.v. €

Beesd

WOUDRICHEM

Gratis autowasbeurten t.w.v. € 50,. € 50,Cadeauplank met streekproducten t.w.v

9e en 10e prijs:

Beschikbaar gesteld door:

Alblasserdam Noordeloos

PETE RSO N

Leerdam

H E R E N M O D E

Vianen Schoonhoven

Surf snel naar www.hetkontakt.nl/wkpool, voorspel de juiste uitslagen en maak kans op mooie prijzen!


, s e h c a o c s d n o b n e o j l i m n e i t Zes t s i l s e b n e e s t h maar slec ,ĞĞŌtĞƐůĞLJ^ŶĞŝũĚĞƌĚĞǀŽƌŵ͕ŝƐZĂĨĂĞůǀĂŶĚĞƌsĂĂƌƚnjŝũŶŽǀĞƌƚŽůůŝŐĞŬŝůŽŽƚũĞƐŬǁŝũƚ͕ŝƐdĞƌĞŶĐĞ<ŽŶŐŽůŽ ŶŝĞƚƚĞŽŶĞƌǀĂƌĞŶŽŵĂůƐůŝŶŬƐďĂĐŬŵĞĞƚĞŐĂĂŶŶĂĂƌƌĂnjŝůŝģ͕ǁĞůŬĞŬĞĞƉĞƌŝƐŚĞƚďĞƐƚĞĞŶŬŝĞƐũĞǀŽŽƌĚĞ ĞƌǀĂƌŝŶŐǀĂŶEŝŐĞůĚĞ:ŽŶŐŽĨŚĞƚƚĂůĞŶƚǀĂŶ:ŽƌĚLJůĂƐŝĞŽƉŚĞƚŵŝĚĚĞŶǀĞůĚ͍

HET SYSTEEM Alles wijst er op dat Van Gaal straks met een 5-3-2-systeem aan het toernooi begint. Hoewel hij meerdere ŵĂůĞŶŚĞĞŌďĞĂĂŵĚĚĂƚĞƌĞĞŶnjĞŬĞƌƌŝƐŝĐŽĂĂŶĞĞŶ ŶŝĞƵǁ ƐLJƐƚĞĞŵ ŬůĞĞŌ͕ ǀŝŶĚƚ Śŝũ ĚĂƚ Śŝũ ŐĞĞŶ ĂŶĚĞƌĞ ŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ ŚĞĞŌ ŶĂ ŚĞƚ ǁĞŐǀĂůůĞŶ ǀĂŶ <ĞǀŝŶ Strootman. ‘Ik probeer een systeem te spelen waarbij ĚĞŬǁĂůŝƚĞŝƚĞŶǀĂŶĚĞƐƉĞůĞƌƐŚĞƚďĞƐƚĞƚŽƚŚƵŶƌĞĐŚƚ ŬŽŵĞŶ͕͛ njĞŝ Śŝũ ƚĞŐĞŶ ĚĞ ǀĞƌnjĂŵĞůĚĞ ǀŽĞƚďĂůƉĞƌƐ ŽƉ ĞĞŶƉĞƌƐĐŽŶĨĞƌĞŶƟĞ͕ĚĂĂŐƐǀŽŽƌĚĞĞĞƌƐƚĞŽĞĨĞŶǁĞĚͲ ƐƚƌŝũĚƚĞŐĞŶĐƵĂĚŽƌ͚͘ĞƐƉĞůĞƌƐŬŽŵĞŶŝŶĚŝƚƐLJƐƚĞĞŵ ŵĞĞƌŝŶŚƵŶŬƌĂĐŚƚ͘,ĞƚǁĂƐŵŝũŶŐĞůƵŬĚĂƚZŽďŝŶǀĂŶ WĞƌƐŝĞŝŶEĞĚĞƌůĂŶĚƌĞǀĂůŝĚĞĞƌĚĞ͘ĂĂƌŚĞďŝŬŐĞďƌƵŝŬ ǀĂŶŐĞŵĂĂŬƚĚŽŽƌŚĞŵŵĞĞƚĞŶĞŵĞŶŶĂĂƌĚĞǁĞĚͲ ƐƚƌŝũĚ W^sͲ&ĞLJĞŶŽŽƌĚ͘ DĞƚ ƌũĞŶ ZŽďďĞŶ ŚĞď ŝŬ ŚĞƚ ǀŝĂĚĞƚĞůĞĨŽŽŶďĞƐƉƌŽŬĞŶĞŶŝŬŚŽŽƌĚĞŚŽĞĞŶƚŚŽƵͲ siast hij werd’. KƉǀĂůůĞŶĚƐƚĞ ĂĂŶ ďŽǀĞŶƐƚĂĂŶĚĞ ƋƵŽƚĞ ŝƐ ŵŝƐƐĐŚŝĞŶ ǁĞů ĚĂƚ sĂŶ 'ĂĂů ďůŝũŬďĂĂƌ ƚŽĐŚ ŶĂĂƌ ĂŶĚĞƌĞ ŵĞŶͲ ƐĞŶůƵŝƐƚĞƌƚ͕ŝŶŝĞĚĞƌŐĞǀĂůŶĂĂƌƚǁĞĞ͘ĞƌĞƐƚǀĂŶĚĞ ϭϱ͘ϵϵϵ͘ϵϵϴ ĂŶĚĞƌĞ ďŽŶĚƐĐŽĂĐŚĞƐ ŬƵŶŶĞŶ njĞŐŐĞŶ ĞŶ ŝŶǀƵůůĞŶǁĂƚnjĞǁŝůůĞŶ͕ŵĂĂƌƵŝƚĞŝŶĚĞůŝũŬďĞƐůŝƐƚĂůůĞĞŶ hij.

DOOR EUGÈNE DE KOK ,ĞƚnjŝũŶǀƌĂŐĞŶǁĂĂƌŽǀĞƌŝĞĚĞƌĞĞŶĚĞĂĨŐĞůŽƉĞŶǁĞŬĞŶŚĞĞŌŶĂͲ gedacht, maar er is maar één man die de beslissingen maakt: Louis van Gaal. En denk niet dat hij zich ook maar iets aantrekt van alle kenners op televisie en in de kroeg. Wie denkt dat hij zich wel door anderen laat beïnvloeden, moet eens surfen naar de website www.16miljoenbondscoaches.nl. .

KƉĚĞnjĞƐŝƚĞŬŽŶĚĞŶŵĞŶƐĞŶŝŶĂĂŶůŽŽƉŶĂĂƌŚĞƚt<ŚƵŶĨĂǀŽͲ ƌŝĞƚĞEĞĚĞƌůĂŶĚƐĞůŌĂůŵĂŬĞŶ͘ĞďĞĚĞŶŬĞƌƐĮůƚĞƌĚĞŶĚĂĂƌǁĞĞƌ ‘een opstelling van het volk’ uit. Vooral de verdediging in dat, ǀŽůŐĞŶƐĚĞEĞĚĞƌůĂŶĚĞƌƐŝĚĞĂůĞĞůŌĂů͕ůŝĞƚĞĞŶƉĂĂƌǁĞŬĞŶǀŽŽƌ aanvang grote verschillen zien met de waarschijnlijke opstelling van Van Gaal: op links stond Urby Emanuelson, in het centrum Virgil van Dijk en Ron Vlaar en de rechterkant was gereserveerd voor Gregory van der Wiel. Op Vlaar na schopten ze het niet eens tot de laatste 30 van Van Gaal, die in de achterste linie vooral ůŝũŬƚƚĞǁŝůůĞŶǁĞƌŬĞŶŵĞƚĚĞZŽƩĞƌĚĂŵƐĞĨĂĐƟĞŝŶĚĞƐĞůĞĐƟĞ͘ Het middenveld kwam met Daley Blind, Nigel de Jong en Wesley Sneijder dichter in de buurt van de werkelijkheid op vrijdag 13 juni, maar de voorhoede liet weer wel de nodige verschillen zien. ůƐƌũĞŶZŽďďĞŶŚĞĞůďůŝũŌ͕ƐƚĂĂƚŚŝũnjŽŶĚĞƌĞŶŝŐĞƚǁŝũĨĞůŝŶĚĞ basiself van Van Gaal, maar of dat ook het geval is met Memphis ĞƉĂLJ ĞŶ <ůĂĂƐͲ:ĂŶ ,ƵŶƚĞůĂĂƌ͕ ĚĞ ĂŶĚĞƌĞ ƚǁĞĞ ƐƉŝƚƐĞŶ ǀĂŶ ŚĞƚ volk? Dat is hoogst onwaarschijnlijk, want naast Robben lijkt Van Persie de enige zekerheid. ,Ğƚ ŽƉǀĂůůĞŶĚƐƚĞ ǀĞƌƐĐŚŝů ƚƵƐƐĞŶ ĚĞ njĞƐƟĞŶ ŵŝůũŽĞŶ ďŽŶĚƐĐŽĂͲ ches en de enige echte was echter ‘het systeem’. Het volk leek op ǁǁǁ͘ϭϲŵŝůũŽĞŶďŽŶĚƐĐŽĂĐŚĞƐ͘ŶůŶŽŐƐƚĞĞĚƐŚĞƚŵĞĞƐƚĞǀĞƌƚƌŽƵͲ ǁĞŶ ƚĞ ŚĞďďĞŶ ŝŶ ŚĞƚ ϰͲϮͲϯͲϭͲƐLJƐƚĞĞŵ ǁĂĂƌŵĞĞ sĂŶ DĂƌǁŝũŬ ƚǁĞĞĚĞǁĞƌĚŝŶƵŝĚͲĨƌŝŬĂĞŶŽƉŚĞƚ<ŝŶWŽůĞŶĞŶKĞŬƌĂŢŶĞĞƌ in de poulefase genadeloos werd uitgeknikkerd.

aanval

??

van Persie

Sneijder

?? Middenveld

??

??

Robben

?? Verdediging

de Jong Janmaat

?? WK2014 VOETBAL


30

Eastborn Nummer 10 is opnieuw

van Nederland...

jaar het beste hoofdkussen

Zo moet een kussen zijn.

99,-

24,95

JAN 2014

al vanaf

,€1.999

...en bij ons verkrijgbaar!

Jubileumactie ‘Silvana Support op reis’ Eenmaal gewend aan Silvana Support wilt u niet meer anders! Nu tijdelijk bij aankoop van je Silvana Support hoofdkussen een compacte ‘Silvana Support op reis’ van hetzelfde type voor slechts € 24,95. Kies uw type met de kussenkiezer op silvana.nl

VERBOUWEN

Het verbouwen van uw woning is een ingrijpende gebeurtenis. Van Wijk Bouw kan u perfect van dienst zijn bij de verbouwing of uitbreiding van uw woning. Wij begeleiden het geheel van de eerste voorbereidingen tot het plaatsen van de laatste plint. NIEUW TE BOUWEN WONING Bent u op zoek naar hét bouwbedrijf dat uw droomhuis realiseert? Uw wensen staan centraal van ontwerp tot realisatie.

2e Industrieweg 1d, Asperen

E: info@vanwijkbouwbv.nl

T: 0345 - 52 32 22

W: www.vanwijkbouwbv.nl


ZONNEBRIL OP STERKTE

e Kwaliteit, servic én deskundigheid iens, Gediplomeerde optic ten en contactlensspecialis optometristen

NAF

NU VA

119,-

*

NU VANAF

119,-

*

* INCLUSIEF GLAS. VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN.

Varkensmarkt 15, 4101 CK Culemborg, (0345) 52 00 00 Prijssestraat 1, 4101 CM Culemborg, (0345) 51 73 78 Voorstraat 98, 4132 AT Vianen, (0347) 37 35 00

www.merkxbrillen.nl

Altoooooooooooo….!!!! Handgeschakelde versies:

Standaard: -speler • Centrale Airco • Radio/CD/MP3 p/start systeem • deurvergrendeling • Sto met afstands-

eling Centrale deurvergrend bedienbare ramen h isc ktr bediening Ele ektronische remvóór ABS met EBD (el bags 5 deuren krachtverdeling) 6 air r carrosserie3 jaar garantie 12 jaa mobiliteitsgarantie. garantie 1 jaar gratis

• •

Extra:

ParkeerGlasscoatbehandeling igatie sensoren TomTom nav RVWHQ HUN HY D˹ «Q Metaallak *«

• •

De Alto Brasil . Rijklaar voor € 9.999,-

Brandstofverbruik volgens Euro 5-norm (CE) 715/2007 en 692/2011F: 4,1-5,1 l/100 km; 19,6-24,4 km/l; CO2-uitstoot: 94-118 g/km. Genoemde prijzen zijn incl. BTW/BPM en kosten rijklaarmaken.

Uw voordeel: € 2.029,-

Deze actie geldt niet in combinatie met andere Suzuki-acties.

Garage Blitterswijk

Dorpsstraat 55, 4145 KB Schoonrewoerd Tel. (0345) 64 12 63 www.blitterswijksuzuki.nl

Kanters & Bolenius Stationsweg 21, 4205 AA Gorinchem Tel. (0183) 62 79 99 www.kantersenbolenius.nl

Onze voorspelling: Nederland Spanje 2-0 Nederland Australië 4-1 Nederland Chili 2-0


BARST LOS

€ € €

/ / / / *

12.560,1.260,605,-

€ 10.695,-

Reguliere prijs o.b.v. Sport met o.a. airconditioning, radio/CD/MP3-speler, verwarmbare voorstoelen en 15 inch lichtmetalen velgen. Financiering vanaf € 149,- per maand

Kijk op SEAT.NL voor alle SEAT SEASON DEALS

ENJOYNEERING SEAT.NL

Rekenvoorbeeld

Uitvoering

Mii 5-deurs 1.0 44kW/60pk Sport Dynamic SEASON DEAL

SEAT BANK SEAT LEASING

Contante prijs

Aanbetaling en/of inruil

€ 10.695,00

€ 5.347,50

Totaal kredietbedrag € 5.347,50

Slottermijn € 0,-

Termijnbedrag € 148,54

Totale door de consument te betalen bedrag € 10.695,00

Jaarlijks kostenpercentage

Debetrentevoet

0,00%

0,00%

Looptijd

36 maanden

Financiering wordt verstrekt door SEAT Bank te Amersfoort. Ingeschreven bij de KvK onder de statutaire naam Volkswagen Bank GmbH filiaal Nederland. Ingeschreven in het register van de AFM onder nummer 12000996. Financieringsaanbieding op basis van een niet-doorlopend krediet i.c.m. een SEAT Verzekering. Minimale aanbetaling 50%. Maximaal kredietbedrag voor de Mii € 6.500,-, maximaal kredietbedrag Ibiza en Toledo € 10.000,-, maximaal kredietbedrag Leon € 12.500,-. Looptijd maximaal 36 maanden. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. Advieswijzer op aanvraag verkrijgbaar of te downloaden via www.seatbank.nl. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden. Actie is geldig bij aanvraag financiering tussen 5 mei 2014 en 15 juni 2014. Berekening is inclusief BTW en BPM, exclusief verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken.

Gemiddeld brandstofverbruik SEAT Mii: 4,1 - 4,5L/100 km (1:24,4 - 1: 22,2) CO2-emissie 95 - 105 g/km. Er is al een SEAT Mii vanaf € 8.700,- inclusief BTW/BPM, exclusief kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Genoemde prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen ‘af-importeur’. SEAT-importeur Pon’s Automobielhandel B.V., Leusden. Getoonde afbeelding kan afwijken van de werkelijkheid. Vraag naar de voorwaarden. Aanbiedingen gelden alleen op voorraadmodellen, waarvoor geldt op=op. De actie loopt van 5 mei tot en met 15 juni 2014.

De Groot Autoser vice Ambachtstraat 9a • Meerkerk • 0183 - 35 24 27 • www.degrootautoservice.nl

Openingstijden: ma t/m vr 08.00 tot 20.00 uur za 08.00 tot 17.00 uur

Onze voorspelling: Nederland Spanje 0-3 Nederland Australië 1-0 Nederland Chili 1-1

Vakantieplannen? Auto te klein? Huur een 9 persoonsbus voor slechts € 570,- per week! Dit is inclusief: • 21% BTW; • maar liefst 1.500 vrije km‘s (extra km‘s € 0,18 / km incl. BTW); • allrisk verzekering met een standaard eigen risico van € 500,- per schade; • Airconditioning; • Radio/Cd-speler

Nieuwe Lunchroom in Asperen! Bij ons kunt u terecht voor: Heerlijk belegde broodjes - Tosti’s - Diverse uitsmijters - Ambachtelijke bieren Heerlijk gebak - Koffie - thee - frisdrank

Zeven dagen per week geopend vanaf 09.00 uur. (Zondag vanaf 12.00 uur).

Farmgirls Place - Heukelumseweg 5 - Asperen - 06-29010891 Onze voorspelling: Nederland Spanje 1-1 Nederland Australië 1-0 Nederland Chili 2-0

e r dag t Ook pe 95,voor € n e r u h TW incl. B

Kortom, je kunt op pad in een luxe personenbus voor een uiterst scherpe prijs! De actie is alleen in de zomerperiode (van 1 juli t/m 31 augustus 2014)

Wilhelminastraat 34 • 4153 BC Beesd tel. (0345) 681436 • www.schaap-beesd.nl

Like ons autobedrijfschaapbeesd

Voorstraat 76 4132 AT Vianen (0347) 322 325

info@viaoptiek.nl www.viaoptiek.nl


ZKE>KED^^/^WEEE<ZKKE sEWZ^/'ZKKdsZ/EZsKKZKZE:

:

Voor miljoenen e i l i z a r B n i n op de velde ,ĞƚŝƐŽŶŐĞƚǁŝũĨĞůĚŶŝĞƚƚŽĞǀĂůůŝŐ ĚĂƚ ĚĞ ƐƚĞƌƌĞŶ ǁĂĂƌ ŚĞƚ ŵĞĞƐƚ ŶĂĂƌ ƵŝƚŐĞŬĞŬĞŶ ĞŶ ŵŝƐƐĐŚŝĞŶ ŽŽŬǁĞůŚĞƚŵĞĞƐƚǀĂŶǀĞƌǁĂĐŚƚ ǁŽƌĚƚŽƉŚĞƚt<ǀŽĞƚďĂůŝŶƌĂͲ njŝůŝģ͕ĞĞŶƌŝĂŶƚũĂĂƌƐĂůĂƌŝƐŽƉƐƚƌŝũͲ ŬĞŶ͘ƌŝƐƟĂŶŽZŽŶĂůĚŽĞŶ>ŝŽŶĞů DĞƐƐŝ ƐƚĞŬĞŶ Ğƌ ǁĂƚ ĚĂƚ ďĞƚƌĞŌ ŵĞƚ ŬŽƉ ĞŶ ƐĐŚŽƵĚĞƌƐ ďŽǀĞŶƵŝƚ ŵĞƚĞĞŶŝŶŬŽŵĞŶŽŵƵƚĞŐĞŶƚĞ njĞŐŐĞŶ͘ KKZWdZ,KhdWE

sKd>sZKhtEdKEEEh

'

g i z e b k u r d l a a ‘Allem ’ e r e i r r a c n e g i e met ůƐ Śŝũ ĞĞŶ ĂĂŶůĞŝĚŝŶŐ ŚĞĞŌ͕ Ăů ŝƐ ŝĞ ŇŝŶƚĞƌĚƵŶ͕ ŬĂŶ :ŽŚĂŶ ĞƌŬƐĞŶ ŚĞƚ ŶŝĞƚ ůĂƚĞŶǁĂƚŽǀĞƌĚĞzŽůĂŶƚŚĞ͛Ɛ͕^LJůǀŝĞ͛ƐĞŶ^ĂďŝĂ͛ƐǀĂŶĚĞnjĞǁĞƌĞůĚƚĞnjĞŐŐĞŶ͘

ŽǁĞůĚĞWŽƌƚƵŐĞĞƐĂůƐĚĞƌŐĞŶƟũŶŬƌŝũͲ ŐĞŶ ũĂĂƌůŝũŬƐ ƌƵŝŵ ϯϳ ŵŝůũŽĞŶ ĞƵƌŽ ŽƉ ŚƵŶ ƌĞŬĞŶŝŶŐ ŐĞƐƚŽƌƚ͘ KŵŐĞƌĞŬĞŶĚ ŝƐ ĚĂƚŵĂĂŶĚĞůŝũŬƐnjŽ͛ŶϯŵŝůũŽĞŶ͕ǁĞŬĞůŝũŬƐ ĐŝƌĐĂϳϱϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽĞŶĚĂŐĞůŝũŬƐŝĞƚƐŵĞĞƌ ĚĂŶ ϭϬϬ͘ϬϬϬ ĞƵƌŽ͖ ǀŽŽƌ ĚĂƚ ůĂĂƚƐƚĞ ďĞͲ ĚƌĂŐ ŵŽĞƚ ĞĞŶ ŐĞŵŝĚĚĞůĚĞ ĂƌďĞŝĚĞƌ ĞŶͲ ŬĞůĞũĂƌĞŶǁĞƌŬĞŶ͘

DĂƌŬƚǁĂĂƌĚĞ /ŶĚĞƐĐŚĂĚƵǁǀĂŶZŽŶĂůĚŽĞŶDĞƐƐŝƐĐŚƵĚƚŚĞƚƚĂůĞŶƚǀĂŶ&ĂƌĐĞůŽŶĂ͕EĞLJŵĂƌ͕ĂĂƌĚŝŐĂĂŶĚĞ ŵŵĞƚĞĞŶŐĞƐĐŚĂƚũĂĂƌŝŶŬŽŵĞŶǀĂŶϮϵŵŝůũŽĞŶĞƵƌŽ͘ĞƐƉŝƚƐǀĂŶŚĞƚƌĂnjŝůŝĂĂŶƐĞĞůŌĂůŝƐĞƌ ĂůůĞƐĂĂŶŐĞůĞŐĞŶŽŵĚĞnjĞnjŽŵĞƌŝŶĞŝŐĞŶůĂŶĚnjŝũŶŵĂƌŬƚǁĂĂƌĚĞŶŽŐǁĂƚƚĞǀĞƌŚŽŐĞŶ͘ KŽŬŶŐĞůƐŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůtĂLJŶĞZŽŽŶĞLJnjŝƚĞƌǁĂƌŵƉũĞƐďŝũŵĞƚĐŝƌĐĂϮϰŵŝůũŽĞŶĞƵƌŽ͘ĂĂƌŵĞĞ njŝƚŚŝũŶŽŐŶĞƚŝŶĚĞƚŽƉͲϱǀĂŶŵĞĞƐƚǀĞƌĚŝĞŶĞŶĚĞǀŽĞƚďĂůůĞƌƐ͘ůĂƚĂŶ/ďƌĂŚŝŵŽǀŝĐnjŝƚǁĞůŝƐǁĂĂƌ ŵĞƚnjŽ͛ŶϮϲŵŝůũŽĞŶŶŽŐŶĞƚďŽǀĞŶĚĞƌŝƚ͕ŵĂĂƌĚĞǁĞĞĚƐĞŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŝƐĚĞŐƌŽƚĞĂĨǁĞnjŝŐĞŽƉ ŚĞƚt<͘/ŶŶŽǀĞŵďĞƌǀŽƌŝŐũĂĂƌǁĂƐĂůĚƵŝĚĞůŝũŬĚĂƚŽĨZŽŶĂůĚŽĚĂŶǁĞů/ďƌĂŚŝŵŽǀŝĐŝŶƌĂnjŝůŝģnjŽƵ ŽŶƚďƌĞŬĞŶ͘WŽƌƚƵŐĂůĞŶǁĞĚĞŶƚƌŽīĞŶĞůŬĂĂƌŶĂŵĞůŝũŬŝŶĞĞŶǀĂŶĚĞƵƌŽƉĞƐĞƉůĂLJͲŽīƐǀŽŽƌĠĠŶ ƟĐŬĞƚŶĂĂƌƌĂnjŝůŝģ͘WŽƌƚƵŐĂů͕ŵĞƚZŽŶĂůĚŽnjĞůĨŝŶĞĞŶŚŽŽĨĚͲĞŶŐůĂŶƐƌŽů͕ƚƌŽŬĂĂŶŚĞƚůĂŶŐƐƚĞĞŝŶĚ͘

DOOR EUGÈNE DE KOK ŽŐŝŶŐŚŝũŝŶĂƉƌŝůŝŶĞĞŶĂŇĞǀĞƌŝŶŐǀĂŶsŽĞƚďĂů/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůůŽƐŶĂĞĞŶǀƌĂĂŐǀĂŶtŝůĨƌĞĚ'ĞŶĞĞ ŽĨtĞƐůĞLJ^ŶĞŝũĚĞƌŵĞĞnjŽƵŵŽĞƚĞŶŶĂĂƌŚĞƚǁĞƌĞůĚŬĂŵƉŝŽĞŶƐĐŚĂƉƌĂnjŝůŝģ͚͘:Ă͕ŶĂƚƵƵƌůŝũŬ͕͛ĂŶƚͲ ǁŽŽƌĚĚĞĞƌŬƐĞŶĞŶǀŽĞŐĚĞĚĂĂƌĂĂŶƚŽĞĞĞŶ^ŶĞŝũĚĞƌŝŶŐŽĞĚǀŽƌŵŽŶŵŝƐďĂĂƌŝƐǀŽŽƌŚĞƚEĞĚĞƌͲ ůĂŶĚƐĞůŌĂů͕ŵĂĂƌĚĂƚŚŝũďŝũůĂŶŐĞŶĂŶŽŐŶŝĞƚnjŽŐŽĞĚŝƐĂůƐǀŝĞƌũĂĂƌŐĞůĞĚĞŶ͘ŶĚĂƚnjŽƵǁĞůĞĞŶƐ ƚĞŵĂŬĞŶŬƵŶŶĞŶŚĞďďĞŶŵĞƚ^ŶĞŝũĚĞƌƐĞĐŚƚŐĞŶŽƚĞ͕ďĞƚŽŽŐĚĞĚĞǀŽŽƌŵĂůŝŐŚŽŽĨĚƌĞĚĂĐƚĞƵƌǀĂŶ ͚ƐůĂŶĚƐŐƌŽŽƚƐƚĞǀŽĞƚďĂůŵĂŐĂnjŝŶĞ͚͘ŝũnjŝũŶĂůůĞŵĂĂůnjŽĚƌƵŬďĞnjŝŐŵĞƚŚƵŶĞŝŐĞŶĐĂƌƌŝğƌĞĞŶŶĞͲ ŵĞŶŚƵŶŵĂŶŶĞŶĚĂĂƌŝŶǀŽůůĞĚŝŐŵĞĞ͕͛njĞŝŚŝũŽǀĞƌ͚ŚĞƚďĞƐƚĂĂƌĚŝŐĞŵĞŝƐũĞ͛zŽůĂŶƚŚĞ͕ŽŽŬĚŽĞͲ ůĞŶĚŽƉ^LJůǀŝĞ͕ĚĞǀŽŽƌŵĂůŝŐĞǀƌŽƵǁǀĂŶZĂĨĂĞůǀĂŶĚĞƌsĂĂƌƚ͕ĚŝĞŶƐͲŵĂĂƌŶŝĞƚŵĞĞƌĚŝĞǀĂŶŚĂĂƌ ͲǀƌŝĞŶĚŝŶ^ĂďŝĂĞŶĂŶĚĞƌĞŬůŽŶĞŶǀĂŶsŝĐƚŽƌŝĂĞĐŬŚĂŵ͕ĚĞǀŽĞƚďĂůǀƌŽƵǁĚĞƌǀŽĞƚďĂůǀƌŽƵǁĞŶ͘ ĞƌĞĂůŝƚLJƐŽĂƉƐ͕ƌĞƉŽƌƚĂŐĞƐŝŶŵŽĚĞͲĞŶƌŽĚĚĞůďůĂĚĞŶĞŶĚĞƚĞůĞǀŝƐŝĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͛Ɛ͕ŚĞƚŝƐĚĞǀƌŽƵͲ ǁĞŶǀŽůŐĞŶƐĞƌŬƐĞŶĂůůĞŵĂĂůŐĞŐƵŶĚ͕ŵĂĂƌ͚njŽƌŐǁĞůĚĂƚĚĞŵĂŶŶĞŶnjŝĐŚĂůůĞĞŶŵĂĂƌŚŽĞǀĞŶ ƚĞĐŽŶĐĞŶƚƌĞƌĞŶŽƉŚĞƚǀŽĞƚďĂů͕͛ǁĂƐĚĞŬĞƌŶǀĂŶnjŝũŶďĞƚŽŽŐ͕ĚĂƚďŝũŶĂǁĞƌĚŽǀĞƌƐƚĞŵĚĚŽŽƌĚĞ ƐůĂƉƉĞůĂĐŚƚǀĂŶZĞŶĠǀĂŶĚĞƌ'ŝũƉ͕tŝŵ<ŝĞŌĞŶ'ĞŶĞĞ͘

EZ'ZKKdsZ/EZ^ ZĂĚĂŵĞů&ĂůĐĂŽ;ŽůŽŵďŝĂͿ͗ϮϭŵŝůũŽĞŶ &ƌĂŶŬZŝďĠƌLJ;&ƌĂŶŬƌŝũŬͿ͗ϭϲ͕ϱŵŝůũŽĞŶ &ĞƌŶĂŶĚŽdŽƌƌĞƐ;^ƉĂŶũĞͿ͗ϭϲŵŝůũŽĞŶ zĂLJĂdŽƵƌĠ;/ǀŽŽƌŬƵƐƚͿ͗ϭϲŵŝůũŽĞŶ ĂƐƟĂŶ^ĐŚǁĞŝŶƐƚĞŝŐĞƌ;ƵŝƚƐůĂŶĚͿ͗ϭϰ͕ϱŵŝůũŽĞŶ >ƵŝƐ^ƵĄƌĞnj;hƌƵŐĂLJͿ͗ϭϰŵŝůũŽĞŶ ĂƌůŽƐdĠǀĞnj;ƌŐĞŶƟŶŝģͿ͗ϭϯ͕ϱŵŝůũŽĞŶ ŝĚŝĞƌƌŽŐďĂ;/ǀŽŽƌŬƵƐƚͿ͗ϭϯŵŝůũŽĞŶ WŚŝůŝƉƉ>ĂŚŵ;ƵŝƚƐůĂŶĚͿ͗ϭϯŵŝůũŽĞŶ ^ƚĞǀĞŶ'ĞƌƌĂƌĚ;ŶŐĞůĂŶĚͿ͗ϭϯŵŝůũŽĞŶ 'ŝĂŶůƵŝŐŝƵīŽŶ;/ƚĂůŝģͿ͗ϭϯŵŝůũŽĞŶ

Wassen ĂŶǁĂƐŚĞƚŝŶĚĞŚŽŽŐƟũĚĂŐĞŶǀĂŶŚĞƚEĞĚĞƌůĂŶĚƐǀŽĞƚďĂůĂŶĚĞƌƐ͕ďůŝũŬƚƵŝƚŚĞƚďŽĞŬ͚sŽĞƚďĂůͲ ǀƌŽƵǁĞŶ͛ǀĂŶŚŝƐƚŽƌŝĐƵƐƌĂŵĚĞ'ƌĂĂĨĚĂƚĂůŝŶϮϬϬϴǀĞƌƐĐŚĞĞŶ͘,ŝũƐƉƌĂŬĚĂĂƌǀŽŽƌŵĞƚĞĐŚƚŐĞͲ ŶŽƚĞƐǀĂŶƐƉĞůĞƌƐĂůƐ:ĂŶ:ŽŶŐďůŽĞĚ͕ZŝŶƵƐ/ƐƌĂĞů͕ZŽďZĞŶƐĞŶďƌŝŶŬ͕:ĂŶWŽŽƌƚǀůŝĞƚ͕tŝŵ^ƵƵƌďŝĞƌ ĞŶZƵƵĚ<ƌŽů͘ůůĞĞŶdƌƵƵƐǀĂŶ,ĂŶĞŐĞŵĞŶĂŶŶLJƌƵŝũīǁŝůĚĞŶŶŝĞƚŵĞĞǁĞƌŬĞŶ͘ĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶ ŵĞƚ ĚĞ ǀƌŽƵǁĞŶ ǀĂŶ ŶƵ njŝũŶ ĞǀŝĚĞŶƚ͘ ͚ĞŶ ǀŽĞƚďĂůǀƌŽƵǁ ŚĞĞŌ ƚĞŐĞŶǁŽŽƌĚŝŐ ĞĞŶ ĐĂƌƌŝğƌĞ͘ tŝũ ǁĂƌĞŶǀŽŽƌĂůƚŚƵŝƐ͘tĞǁĂƌĞŶĚĞǀƌŽƵǁĂĐŚƚĞƌĚĞǀŽĞƚďĂůůĞƌ͕ǁĞǁĂƐƚĞŶŚƵŶŬůĞƌĞŶĞŶnjŽƌŐĚĞŶ ǀŽŽƌĞƚĞŶ͕͛ůŝĞƚzǀŽŶŶĞ<ƌŽů͕ǀĂŶZƵƵĚ͕ĚŽŽƌĞ'ƌĂĂĨŽƉƚĞŬĞŶĞŶ͚͘ĂĂƌŝƐŶŝĞƚƐŵŝƐŵĞĞ͕ďĞŐƌŝũƉ ŵĞŐŽĞĚ͘/ŬŚĞďĞĞŶĨĂŶƚĂƐƟƐĐŚĞƟũĚŐĞŚĂĚ͛͘ dŽĐŚnjŝũŶĞƌŽŽŬŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚĞŶƚƵƐƐĞŶƚŽĞŶĞŶŶƵ͘ĞǀŽĞƚďĂůǀƌŽƵǁĞŶŝŶĚĞũĂƌĞŶ͚ϳϬǁĂƌĞŶŽŽŬ ŶŝĞƚǀŝĞƐǀĂŶĚĞƐƉŽƚůŝŐŚƚƐĞŶůĞŝĚĚĞŶĞĞŶůƵdžĞůĞǀĞŶƚũĞ͕ŵĂĂƌǀĂŶƐŽĂƉƐĞŶƚĞůĞǀŝƐŝĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͛Ɛ ǁĂƐŶŽŐŐĞĞŶĞŶŬĞůĞƐƉƌĂŬĞ͘EŽŐĞĞŶŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚ͍ĞŶŇŝŶŬĚĞĞůǀĂŶĚĞĚŽŽƌĞ'ƌĂĂĨŐĞŢŶͲ ƚĞƌǀŝĞǁĚĞǀƌŽƵǁĞŶŚĞďďĞŶŝŶŵŝĚĚĞůƐŶŝĞƚŵĞĞƌĚĞĂĐŚƚĞƌŶĂĂŵǀĂŶĚĞǀŽĞƚďĂůůĞƌƐǁĂĂƌŵĞĞnjĞ ĚĞƐƟũĚƐǁĂƌĞŶŐĞƚƌŽƵǁĚ͘ĂƚŝƐŵŝƐƐĐŚŝĞŶŚĞƚůŽƚǀĂŶĚĞǁĂƌĞǀŽĞƚďĂůǀƌŽƵǁ͘sƌĂĂŐŚĞƚ^LJůǀŝĞ ǀĂŶĚĞƌsĂĂƌƚ͕ƐŽƌƌLJ͙DĞŝƐ͕ĞŶ^ĂďŝĂŽƵůĂŚƌŽƵnj͕ĞdžĐƵƐĞƐ͙sĂŶĚĞƌsĂĂƌƚ͕ŶŽŐŵĂĂůƐĞdžĐƵƐĞƐ͙ ŶŐŝnjĞŬ͕ŵĂĂƌ͘ ͚sŽĞƚǀĂůǀƌŽƵǁĞŶ͛ǀĂŶƌĂŵĚĞ'ƌĂĂĨŝƐŶŽŐƚĞŬŽŽƉŝŶĚĞďŽĞŬŚĂŶĚĞůƐĞŶǀŝĂŝŶƚĞƌŶĞƚǀĞƌŬƌŝũŐďĂĂƌ͘ /^EϵϳϴϵϬϮϲϯϮϬϴϲϲ͘

WK2014 VOETBAL

EĞĚĞƌůĂŶĚĞƌƐ ŶŚŽĞƐƚĂĂƚŚĞƚĞŝŐĞŶůŝũŬŵĞƚŽŶnjĞEĞĚĞƌůĂŶĚƐĞƐƚĞƌƌĞŶ͍ĞƐƚ ǀĞƌĚŝĞŶĞŶĚĞƐƉĞůĞƌŝƐZŽďŝŶǀĂŶWĞƌƐŝĞŵĞƚĞĞŶŐĞƐĐŚĂƚũĂĂƌŝŶͲ ŬŽŵĞŶǀĂŶďŝũŶĂϭϮŵŝůũŽĞŶĞƵƌŽ͕ŽŵŐĞƌĞŬĞŶĚnjŽ͛Ŷϰϳ͘ϬϬϬĞƵƌŽ ƉĞƌĚĂŐ͘ĞǀŽĞƚďĂůůĞƌǀĂŶDĂŶĐŚĞƐƚĞƌhŶŝƚĞĚǁŽƌĚƚŵĞƚnjŽ͛Ŷ ϴ ŵŝůũŽĞŶ ĞƵƌŽ ŐĞǀŽůŐĚ ĚŽŽƌ ĂLJĞƌŶ DƺŶĐŚĞŶͲĂĂŶǀĂůůĞƌ ƌũĞŶ ZŽďďĞŶ͘ Ğ ƐŝŶĚƐ ďĞŐŝŶ Ěŝƚ ƐĞŝnjŽĞŶ ǀŽŽƌ 'ĂůĂƚĂƐĂƌLJ ;dƵƌŬŝũĞͿ ƵŝƚŬŽŵĞŶĚĞtĞƐůĞLJ^ŶĞŝũĚĞƌŵŽĞƚŚĞƚŵĞƚďŝũŶĂϲŵŝůũŽĞŶƉĞƌ ũĂĂƌ ĚŽĞŶ͘ <Žƌƚ ŚŝĞƌŶĂ ƐƚĂĂŶ ĞŶŬĞůĞ ƐƉĞůĞƌƐ ĚŝĞ ŚĞƚ ŝŶ ƌĂnjŝůŝģ ǀĞƌŵŽĞĚĞůŝũŬŵĞƚĞĞŶƌĞƐĞƌǀĞƌŽůŵŽĞƚĞŶƐƚĞůůĞŶ͘<ůĂĂƐͲ:ĂŶ,ƵŶͲ ƚĞůĂĂƌ͕ĚĞƐƉŝƚƐǀĂŶ^ĐŚĂůŬĞ͛Ϭϰ͕ƐƚƌŝũŬƚnjŽ͛Ŷϰ͕ϱŵŝůũŽĞŶĞƵƌŽƉĞƌ ũĂĂƌ ŽƉ͖ ŶĞƚ ĂůƐ ǀĞƌĚĞĚŝŐĞƌ :ŽŚŶ ,ĞŝƟŶŐĂ ǀĂŶ ǀĞƌƚŽŶ͘ dŽƚ ĚĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ ͚ŐƌŽŽƚǀĞƌĚŝĞŶĞƌ ŵĂĂƌ ǁĞŝŶŝŐ ƐƉĞůĞŶĚ͛ ďĞŚŽŽƌƚ njĞŬĞƌ ůũĞƌŽůŝĂŵĞƚϱ͕ϱŵŝůũŽĞŶĞƵƌŽ͘ sŽŽƌĚĞŐŽĞĚĞŽƌĚĞ͗ďŝũĂůůĞŚŝĞƌďŽǀĞŶŐĞŶŽĞŵĚĞũĂĂƌƐĂůĂƌŝƐƐĞŶ ďĞƐƚĂĂƚĞĞŶŽǀĞƌǁĞŐĞŶĚŐƌŽŽƚĚĞĞůƵŝƚƌĞĐůĂŵĞŽƉďƌĞŶŐƐƚĞŶ͘


CURVED UHD UE55HU8500 Met Samsungs revolutionaire Curved UHD TV (139cm) kijk je niet naar actie, maar sta je er middenin! TV kijken krijg een nieuwe betekenis. Het Curved UHD scherm is gebogen onder de juiste hoek voor een optimale kijkafstand vanuit je hele woonkamer. Ervaar de adembenemende beeldkwaliteit met een resolutie die vier keer zo hoog is als een Full HD TV. Normaal € 3.499,-

€ 2.999,-*

Na €500,- retour via Samsung

UHD TV 65PFL9708

DESIGN TV 55PDL8908S

De Philips 65PFL9708S (165cm) is een Ultra HD LED televisie met driezijdig Ambilight en Smart TV. Ultra HD betekent dat deze televisie een 4x de resolutie heeft van een Full HD televisie, hiermee worden beelden nog scherper. Het driezijdig Ambilight laat het scherm nog groter lijken door aan de zijkanten en bovenkant een gekleurde gloed te tonen die dezelfde kleur heeft als het beeld op de televisie.

De Philips DesignLine 55PDL8908 (139cm) is uniek door zijn innovatieve glazen ontwerp en ziet er adembenemend uit! Je kijkervaring zal nog intensiever zijn dankzij de driezijdige Ambilight XL! Ook is deze Philips DesignLine voorzien van 1400 Hz PMR waardoor beeldbewegingen er gedetailleerd, vloeiend en natuurlijk uitzien. Deze 55PDL8908 is een aanwinst voor je woonkamer!

Normaal € 4.999,-

€ 3.499,-

ORANJEKNALLER

ORANJEKNALLER

AV-RECEIVER SR5008SG Met de Marantz SR5008 AV-receiver brengt u het stadiongevoel naar uw huiskamer. U komt ogen en oren tekort met deze uitgebreide 7.1-kanaalsreceiver. Met een vermogen van 100 Watt per kanaal heeft deze receiver een sterk hart. Uw oren krijgen de kost met onder meer Dolby TrueHDen DTS-HD-ondersteuning. Muziekliefhebbers benaderen hun digitale collectie via de USB-ingang en voor vinylverzamelaars is een Phono MM-ingang aanwezig.Tenslotte integreert u de SR5008 eenvoudig in uw netwerk met onder meer DLNA- en AirPlay-ondersteuning. Normaal € 849,-

OOK IN ZWART LEVERBAAR!

€ 1.999,-

ORANJEKNALLER

FIDELIO AW3000 Beluister al uw muziek draadloos en in HiFi-geluid met de Philips Fidelio draadloze HiFi-luidspreker. U streamt de muziek moeiteloos vanaf uw laptop/PC, Apple- of Android-apparaat en geniet dankzij de vier HiFi-drivers van een meeslepend geluid uit een compacte luidspreker. Normaal €199,-

€ 179,-

ORANJEKNALLER

HOMECINEMA SET HTB9550D Beleef de actie zoals in de bioscoop, waar in de kamer u ook bent. Het Philips home cinema-systeem HTB9550D bevat luidsprekerdrivers aan de voor- en zijkant voor een gelijkmatige Surround Sound in de hele kamer. Normaal € 1.299,-

€ 799,99

ORANJEKNALLER

€ 649,99

ORANJEKNALLER

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT! KOM VOOR EEN DEMONSTRATIE.

Voorstraat 57 4153 AJ Beesd Tel. 0345-683979 www.wakkermans.nl Blijf op de hoogte

Normaal € 2.999,-

Openingstijden: Ma. t/m Do. 09.00 - 18.00 uur Vr. 09.00 - 21.00 uur Za. 09.00 - 17.00 uur

facebook.com/wakkermansav

@wakkermansav

Afwijkingen in afbeeldingen, omschrijvingen en prijzen voorbehouden.


algemeen

Dinsdag 3 juni 2014

27

Kijk, dĂĄĂĄrvoor ga je naar de markt! Van Bemmelâ&#x20AC;&#x2122;s kaas Graskaas...het is er weer!! Vers van het mes.... 500 gram 3.95

ddee Groo roekhhooff Groott B Broek

Biologische kazen, Kom proeven! Vanaf.... 500 gram

GRATIS INMETEN

Pioenrozen uit eigen kwekerij!

5,95

Van Bemmelâ&#x20AC;&#x2122;s kaas, kwaliteit & gezelligheid! Tot ziens op de markt!! Koos & Greet

dubbele rozen pioenen

vouw- en rolgordijnen op maat gemaakt rWJUSBHFFOHPSEJKOTUPGGFO

n ne eve aan o r ns mp Ko n bij o !!! e r am keu e kra d

10 voor â&#x201A;Ź

Voor informatie 0345 - 501567

7,50

+VMJBOBMBBOr,&#FVTJDIFN

Blaasontsteking? Vaak of weinig urineren?

VISHANDEL B.V.

DĂŠ oplossing:

Cranberry-capsules

Warme gebakken Kibbelingen

Bij aankoop van 3 lekkerbekken

voor â&#x201A;Ź 8,de vierde gratis.

de vijfde gratis

â&#x201A;Ź 6,00

vrijdag 13 juni zijn ze er weer Hollandse Nieuwe.

Huisgemaakte tonijnsalade

voor â&#x201A;Ź 6,50

Auto huren, onderhouden, repareren of kopen?

Tel. 0347-341201 info@autobedrijfwolterman.nl www.autobedrijfwolterman.nl

Van â&#x201A;Ź 39,95 voor â&#x201A;Ź 34,95

Super raw-food aanbieding: Chiazaad 1 kg voor â&#x201A;Ź

500 gram â&#x201A;Ź 7,95 en 1 kg voor â&#x201A;Ź 14,Voor meer informatie: 06 26740337

Reform en kruidenmarkt

Het juiste adres voor vitamines en voedingssupplementen, o.a. Vitalex, Pharma Nord, Bional, Orthica. Alle merken kunnen wij bestellen! Uitgebreid assortiment van natuurvoeding, kruiden en thee. Telefoon 0488-441684ZEER GROOT EN DIVERS

Uw adres voor: 8ZDGUHVYRRU 

7XLQERVJURQG Tuin/bos grond %HPHVWHWXLQDDUGH Bemeste tuinaarde 2SKRRJJURQG Ophooggrond =DQG Zand

   

 0/31,5 0/31,5 0/16 

ž beschoeiingsschotten ž damwand ž planken en palen ž beschoeiingsmatten diverse soorten en afmetingen

0HQJJUDQXODDWen vele verhardingsmaterialen HQYHOHYHUKDUGLQJVPDWHULDOHQ

Frank Treuren BV Meerkerk

Burg. Sloblaan 36

tel. 0183-351889 tel. 0183-351889

Webwinkel met prijzen en info:

www.FrankTreuren.nl

H

ASSORTIMENT TUINHUISJES

BEKIJK ONZE WEBSITE!%HWRQJUDQXODDW Betongranulaat 0HQJJUDQXODDW Menggranulaat 0HQJJUDQXODDW Menggranulaat

Einsteinstraat 16, Wijchen

T 024-6451226

 

BESCHOEIING

15,-

Amandelmeel

$FKWKRYHQD/9/(;021' 

Autobedrijf Wolterman Lexmond B.V.

TO AU

180 capsules

â&#x201A;Ź 2,95

Bram van Diermen - Snoekbaarsweg 21 - 3751 BK Spakenburg Telefoon 033 - 2985662 - Fax 033 - 2983455

WOL V E R H

Van â&#x201A;Ź 16,25 voor â&#x201A;Ź 13,95

150 gram voor

VIS IS GEZOND

AN TERMU U R

60 capsules

500 gram van â&#x201A;Ź 7,50 inclusief saus

Bij aankoop van 4 haringen

            

(met vitamine C) Deze week tegen inlevering van de advertentie:

6SLMNVHGLMN56*1*25,1&+(0 Spijksedijk

2e PINKSTERDAG

GEOPEND! 10.00 - 16.00 uur4207 GN GORINCHEM 0183 - 62 40 87

THEUNISSENTUINHUISJES.NL


Vacatures

Dinsdag 3 juni 2014

PRIJS

28

Geslaagd?

VERLAGINGEN

Kom met je cijferlijst naar de winkel.

Ontvang 20 % korting volgens de Con

sumentenbond

Luxe cake

*

Chocobollen

van 2.99

v an 1.99

1.65

2.75

Cappuccino of Wiener Melange Candybars

v an 1.29

v an 1.89

1.09

Premium vruchtensap

1.79

Frisse fruitdrank

van 1.69

1.59

van 0.69

0.65

Yoghurtdrink

van 0.89 Brosse koek

op je gebakbestelling.

0.69

* Bron Consumentengids april 2014.

v an 1.65

1.39

Dorpsstraat 56 - 4128 BZ Lexmond Tel. 0347-341282

Voor verlovings-, huwelijks-, geboorte- en jubileumkaarten kunt u voor een uitgebreid assortiment terecht bij: De Groot Drukkerij bv Zuidzijde 131, Goudriaan 0183 - 583311 www.degrootfamiliedruk.nl Kantoorboekhandel Groot-Ammers Voorstraat 5, Groot-Ammers Chr. Boekhandel Nieuw-Lekkerland Kleyburgplein 27, Nieuw-Lekkerland Chr. Boekwinkel De Bouwsteen Burg. Viezeestraat 3, Bleskensgraaf

ons op Twitter! @hk_vianen

Vanaf woensdag 04-06-2014

PC MD 8349 Allround PC voor thuisgebruik. - 4 GB DDR3 SDRAM werkgeheugen met 1.866 MHz - 2 TB harde schijf

Gezinstent 4 tot 6 personen.

99.99

399.00

Zomerfruitplanten

Rozen*

Pioenen*

Diverse soorten.

Diverse kleuren. 24 stelen. Lengte: 40 cm.

Diverse soorten en kleuren, ook wit. 8 stelen. Lengte: 50 cm.

Vanaf 04-06-2014

2.99 * Prijzen geldig t/m 08-06-14

1.99

3.99 Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

www.aldi.nl

Zuidzijde 131, 2977 XE Goudriaan T 0183-583200 www.hetkontakt.nl

@DickAanen @andrebijl @Marijke_Verhoef @JannekeKok

Kontaktjes Kontaktjes plaatsen?

REGIO-DEAL.NL Betrouwbaar en dichtbij

LUIKSE MARKT JAARBEURS UTRECHT 8 + 9 Juni . Binnen - Buiten. 700 Kramen mooie oude spullen. Entree € 5,Parkeren € 2,- per dag vanaerlebv.nl 0492-525483 b HUURWONING GEZOCHT Jong getr stel zonder kinderen zkt (tijd. of perm) woning Oud-Alblas, Bleskensgr. of Alblasserdam. Tot ca. € 700 excl gwl. Tel. 0625267072 b Openlucht SNUFFELMARKT Gorinchem Zon. 22 Juni. Evenementenhal. 250 kr.vanaerlebv.nl / 0492-525483 b te koop: Dethleffs CARAVAN,420T 4Pers.L=516.B=210 Gew.700kg Laadgew.280kg Bouwjr.1993 In uitstekende staat Prijs:t.e.a.b. tel.078 691258 b Laat een digitale autobiografie maken; snel en makkelijk een persoonlijk dvd-aandenken. www.digitaalmo nument.jouwweb.nl of 06-51543595. b

Luxe CHALET-VELUWE v.2pers.50+ Nieuwe aardappelen (Frieslanders) Vers van het land Juli-|Aug. €475,- Tel:0642590286 G.v.d. Werken, Maasdijk 32 www.butterfly65.jimdo.com Nederhemert. Tel. 0621466360 b b Workshop creatief met oud papier Gezellige workshop voor jong & oud NIEUWE DEELNEMERS GEZOCHT: voor de Kijk voor meer informatie op: 3 DAY AFSLANKTEST! www.de-papierschuur.nl Meer info / aan b Gevraagd;Wie wil zijn verz.munten melden stuur SMS naar 06-34852283. b verkopen?Ook zilveren gld.en rijks Gitaar leren spelen? 0618050993 van Juliana en zeeuwse knoop siera gitaarlesaalburg@gmail.com den.0345-615800 b b De leukste BABY en KINDER kleding Te koop: electrische, in 2 delen vindt u natuurlijk op te splitsen tandem, als nieuw WWW.LMFASHIONS.NL nieuwwaarde €4500, nu €1850 info@lmfashions.nl tel: 0345-614865 Leerdam TOERCARAVANS GEVRAAGD met SPOED !! & CAMPERS a-contant of per bank Jos Hommel, Eikenlaan 30 Sprang-Capelle , Hoogste Prijs !! 0416-274672, 06-23633117 b K@ Coaching ~ Karin Rutgers BGN-gewichtsconsulent / Life-Coach Voor een Gezond Gewicht en Gezonde Leefstijl, bij Migraineklachten, Overgangsklachten en ook bij Hart & Vaatziekten. droomleven-altena.nl 06-44075393 Voeding- & Leefstijladvies Aalburg b


Dinsdag 3 juni 2014

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

29 vrije tijd

WWW.HETKONTAKT.NL

zondag

dinsdag

6 juni

8 juni

10 juni

Frank speelt gitaar en ukelele

Marthe Vangeel bij Sylvia’s Jazz

Improvisatie: ook in klassieke muziek

Frank de Kleer treedt om 20:00 uur op in zijn Pakhuis (Bakkerstraat 2). Entree: 8,00 euro incl drankje en cake, entree voor kinderen gratis. Zaal open: 19:30 uur. Info: pakhuisvianen.nl.

Marthe Vangeel van United System en choreograaf bij So you think you can dance geeft twee workshops bij Sylvia’s Jazz. Om 13:00 en 14:45 uur. Deelname kost 15,00 euro.

Het Scroll Ensemble zet de verloren gegane kunst van de ensemble improvisatie weer op het podium, tijdens het Hof Concert in Hof van Batenstein. Entree: 2,50 euro.

WOENSDAG 4 JUNI

Spreekuur Lokaal Alert 19:00-20:00, Vianen, gemeentehuis. Inwoners van de gemeente Vianen kunnen vragen stellen over zaken waarbij de gemeente een rol speelt. Een raadslid en een lid van de steunfractie zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Er kan ook rechtstreeks contact opgenomen worden met Harry van Tilburg: 0347-375212.

Mini-rommelmarkt bij de Snuffelkelder 10:00-13:00, Everdingen, Kweldam 15a. De Snuffelkelder houdt een minirommelmarkt met eigentijdse kleding, boeken, speelgoed en andere tweedehands artikelen. Goed en goedkoop. Spullen inleveren voor verkoop kan iedere vrijdag en zaterdagmorgen. De opbrengst gaat naar een goed doel. Informatie: 0347351553 of snuffelkelder@ casema.nl.

ZATERDAG 7 JUNI

Veteranencafé 14:00-16:00, Gorinchem, Hotel Gorinchem, Van Hogendorpweg 8-10. Alle veteranen, voormalige en actief dienende militairen met hun partners zijn welkom. MAANDAG 9 JUNI

Pinksterappèl in Everdingen 10:00, Everdingen, Lijne Pad. De Werkgroep Gemeenteopbouw houdt een Pinksterappèl in de open lucht. Het thema: ‘Eén voor allen, allen

zondag 8 juni EVERDINGEN - H.H. Petrus en Paulus Parochie 10.00 uur Eucharistieviering. Herv. Gem. 09.30 uur ds. T. de Ridder, 18.30 uur ds. I. Hoornaar. HAGESTEIN - Herv. Gem. 09.30 uur ds. M. van Dam, 18.30 uur ds. A.W.J. Theunisse. LEXMOND - Herv. Gem. 09.30 uur ds. P. de Jager, 18.30 uur ds. W.P. Emaus. Prot. Gem. Lux Mundi 09.30 uur ds. M.S. Meiring-Snijder, 18.30 uur Kerkenraad.

Rank Rivierenland - De Hoeksteen 10.00 uur dienst in geb. Nieuw Welgelegen, Grebbeberglaan 13, Utrecht. Chr. Geref. Kerk 10.00 en 18.00 uur leesdienst. 10.00 uur ds. A.A. Egas (maandag 9 juni). Herst. Herv. Gem. Eben Haëzer 09.30 uur ds. A. den Hartog, 15.30 uur ds. J.P. Stoel. 09.30 uur ds. A. Vlietstra (maandag 9 juni). Prot. Gem. Grote Kerk 09.30 uur ds. R.M. den Hertog. R.K Parochie Maria ten Hemelopneming 10.00 uur Eucharistieviering. 10.00 uur Eucharistieviering (maandag 9 juni). ZIJDERVELD - Herv. Gem. 09.30 en 18.30 uur ds. D. Verkuil.

VIANEN - Baptistengemeente De

Medische diensten Vianen HUISARTSEN Vianen - Lexmond - De huisartsen van de HOED zijn voor dringende huisartsenzorg in avond, nacht, weekend en feestdagen aangesloten bij de huisartsenpost in het Antonius Ziekenhuis. Alle patiënten uit Vianen en Lexmond kunnen voor dringende huisartsenhulp buiten praktijkuren bellen naar de huisartsenpost Nieuwegein: 09004201420 (op werkdagen van 17.00 tot 08.00 en in het weekend van vr. middag 17.0 tot ma.morgen 08.00 uur). Receptenlijn: 24 uur per dag, 7 dagen per week doorbellen, herhaalrecepten via receptenlijn: tel. 0347-355995. Zijderveld - Informatie welk arts dienst heeft gaat via het antwoordapparaat.

APOTHEKEN Apotheek Vianen, Hof van Batenstein 2, Vianen, tel. 0347-372311. Ma t/m vr. 08.00-17.30 uur. Za. 10.00-12.00 uur. Apotheek Monnikenhof, Rietkamp 62, Vianen, tel. 0347-372521. Ma. t/m vr. 08.0012.30 uur en 13.30-17.30 uur. Voor alle geneesmiddelen die uw huisarts, tandarts of EHBO-arts buiten deze uren heeft voorgeschreven en die u met spoed nodig heeft, kunt u terecht bij de gezamenlijke dienstapotheek SANEO (tel. 0883207350) in het Anthonius Ziekenhuis, Koekoekslaan 1, Nieuwegein. Tot 21.30 uur kunt u terecht bij de apotheek in de hal van het ziekenhuis, daarna bij het loket naast de huisartsenpost.

meer service online op www.hetkontakt.nl

Uitgever/directie Het Kontakt Edities bv, Goudriaan Floor de Groot Editie Vianen Oplage: 10.250 exemplaren Verspreidingsgebied Verschijnt gratis huis-aan-huis op dinsdag in de plaatsen Everdingen, Hagestein, Lexmond, Vianen, Zijderveld Algemene voorwaarden Alle orders worden afgesloten overeenkomstig de regelen voor het advertentiewezen gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbanken en bij de Kamers van koophandel.

Redactie- en advertentieafdeling Het Kontakt Edities bv Vlietskant 16 | 4141 CL Leerdam Telefoon (0345) 61 97 77 redactie.vianen@hetkontakt.nl advertentie.vianen@hetkontakt.nl Hoofdredacteur Rick den Besten Eindredactie Marijke Verhoef (06) 23 81 21 31 m.verhoef@hetkontakt.nl

service

Kerkdiensten Vianen

voor Eén’. De samenzang wordt begeleid door enkele muzikanten van DES, onder leiding van Herman Stigter. Ds. T. de Ridder verzorgt de meditatie. Bezoekers moeten zelf een stoel of kleedje meenemen om op te zitten. Entree: gratis. Collecte voor het evangelisatiewerk.

WNF Rivierenland en de Bewonersorganisatie Monnikenhof houden een gezellige en avontuurlijke buitenspeeldag voor alle kinderen uit Vianen. Te doen: natuurschilderij maken, schminken, een stormbaan parcour afleggen, schat zoeken, vuur maken zonder lucifers. Entree: gratis.

DINSDAG 10 JUNI

Scroll ensemble 10:30-11:30, Vianen, Hof van Batenstein. Het Scroll Ensemble geeft een Hof Concert met een gevarieerd klassiek programma. Het ensemble bestaat uit Robert de Bree (blokfluit, hobo), James Hewitt (viool, altviool), Florencia Bardavid (viola da gamba, sopraan) en Iason Marmaras (klavecimbel, piano, orgel, bariton). Het Scroll Ensemble is een uniek collectief improvisatie enthousiastelingen. De spelers zijn van heinde en verre naar Nederland gekomen om zich hier te specialiseren in de oude muziek. In het verleden was improvisatie in klassieke muziek net zo belangrijk als dat nu in de Jazz is. Het Scroll Ensemble zet de verloren gegane kunst van de ensemble improvisatie weer op het podium, omdat door het improviseren van oude muziek een directe, levendige communicatie ontstaat met het publiek. Die communicatie wordt nog versterkt door het gebruik van een bekend liedje, verhalen, theatrale elementen en publieksmedewerking. Door hun eigenheid met openheid te combineren, reikt hun repertoire van de Middeleeuwen tot Bach, van Sinterklaaslied tot volksmuziek, van koraal tot jazz componist Thelonious Monk. Entree: 2,50 euro, incl. een kopje koffie. WOENSDAG 11 JUNI

Buitenspeeldag 14:00-16:30, Vianen, AMMO, Langeweg 6b. BSO Wijs!, het Redactie Dick Aanen (06) 51 63 52 00 d.aanen@hetkontakt.nl politiek verslaggeving en sportredactie Peter Verbeek (06) 20 91 39 62 p.verbeek@hetkontakt.nl Telefoon (0347) 37 48 87 voetbalverslaggeving Advertenties Jolanda Smit (06) 13 08 88 31 jj.smit@hetkontakt.nl Website www.hetkontakt.nl

Bingo 19:30-21:30, Vianen, Hof van Batenstein. Stichting Welzijn Vianen houdt een bingoavond met mooie prijzen. Entree: 3,00 euro inclusief plankje, koffie/thee, drankje en een hapje. VRIJDAG 13 JUNI

Open tuinen route 10:30-16:30, Vianen. Zesde Open Tuinenroute Vianen. Dit jaar is gekozen voor een mix van stadstuinen en tui-

nen in het buitengebied, waardoor het aanbod heel gevarieerd is: van besloten hofje tot echte wandeltuin. Primeur is de deelname van een bedrijfstuin: de spraakmakende grassentuin van Miele op industrieterrein De Biezen. Folders met deelnemende tuinen zijn te vinden bij de VVV, het stadhuis en de tuincentrum in en om Vianen. Ook op 14 juni. ZATERDAG 14 JUNI

Vaderdag knutselen 13:00, Vianen, Bibliotheek, Spekdam 2. Kinderen kunnen met CreaBeez knutselen en iets voor vaderdag maken. Na afloop wordt het cadeau ingepakt. De tijden zijn van 13:00-14:15 uur of van 14:15-15:30 uur, de leeftijd vanaf 5 jaar en de kosten bedragen 3,50 euro per item. Aanmelden bij www.Crea-

uitgaan

vrijdag

Beez.nl of via Puck de Haan (06-18793980). Een kwartier voor aanvang wordt een verhaal voorgelezen. Open dag op de boerderij 15:00-17:00, Vianen, Kaasboerderij van Rossum, Helsdingse Achterweg 20. Open dag bij Kaasboerderij van Rossum, met rondleiding door de kaasmakerij en het boerenbedrijf, ook koe knuffelen. Vooraf aanmelden is noodzakelijk, via 0347371580. Brother Wolf en Finest Truth 15:00, Culemborg, Werk aan het Spoel, Goilberdingerdijk 40. Dubbeloptreden van de Brother Wolf en Finest Truth, die een muzikaal eerbetoon brengen aan Mother’s Finest en The Cult. www.werkaanhetspoel.nl

ZATERDAG 7 JUNI

Verven bij het Repair Café K>6C:C™ Bij het Repair Café kan iedereen zaterdag van 9:00 tot 12:00 uur zijn spullen

opknappen. Meubelstukken, bloempotten, lijstjes of lampenkappen worden met verf van een nieuw jasje voorzien. Het Repair café zorgt voor de verfspullen. Er is deskundige begeleiding van schilderes Marie-Anne Schuite. De prijs voor deelname bedraagt 2,00 euro, een drankje is daarbij inbegrepen. Inschrijven kan tot 2 juni via repaircafevianen@gmail.com of 06-13636414 bij Elly van Stiphout. Minimale leeftijd voor deelname is 10 jaar. Er worden tijdens het Repair Café ook gratis elektrische en huishoudelijke apparaten, audiovisual apparatuur, computers en fietsen gerepareerd door vrijwilligers. Het café is te vinden in Wijkcentrum Monnikenhof, de Langeweg 6b.

Advertentietarieven Zie www.hetkontakt.nl of neem contact op met een van onze medewerkers. Contracttarieven op aanvraag. Combinatiemogelijkheden met Het Kontakt editie Alblasserwaard, Leerdam, Lek en IJssel Oost en West, Land van Heusden en Altena, Bommelerwaard en Klaroen.nl. Inzendtermijn Advertenties tot maandag 15:00 uur Redactiekopij tot maandag 15:00 uur Digitaal aanleveren van advertentiemateriaal in overleg. Als onze medewerkers afwezig zijn, kunnen advertenties of redactionele bijdragen gedeponeerd worden in de brievenbus. Bij eventuele vragen kunt u bellen met 0183-583200.

Verspreiding en bezorgklachten Van de Meer / Gorinchem (0183) 63 80 55 www.vandermeerverspreiding.nl Auteursrechtenvoorbehoud Uitgeverij Het Kontakt Edities bv behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/ of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.


publicaties

Dinsdag 3 juni 2014

30

HOUT

TIN R O K % 5 3 L E W T O T

Zelf uw buitenverblijf bouwen met prachtig Douglas hout?

G

PLAATMATERIAAL

DEUREN

TUINHUIS/ BLOKHUT

Zeer moderne showroom van 600m2

KOZIJNEN

NIEUW bij ZONWERING PLAZA VIANEN

Geïsoleerde garagedeur met aandrijving vanaf € 999,- incl. BTW

SPEELTOESTELLEN

Groot aantal maten balken/planken uit voorraad leverbaar Folders beschikbaar met vele voorbeelden Douglas is een duurzame houtsoort met een bijzondere natuurlijke/robuuste uitstraling! Tevens kunnen wij bouwpakketten leveren met kant-en-klare schuren en overkappingen. Inclusief montage vanaf slechts € 1.299,incl. BTW

Zonwering Plaza Vianen Eendrachtsweg 6 Tegenover 4131 NS Vianen Miele & Makro

2e pinksterdag open 0 uur n 10.00 uur tot 15.0

va

Telefoon 0347 - 34 44 00 E-mail: info@zonweringplazavianen.nl

KLAAR?... AF:

Open: wo-do-vr van 10.00 - 16.00 uur en zaterdag van 10.00 - 15.00 uur.

Méér dan 5000 m2 hout! Van der Leeden Leerdam Techniekweg 21, 4143 HW LEERDAM Tel 0345-612897 Fax 0345-619388 Email: info@vanderleedenhout.nl

20% KORTING OP ALLES!

Openingstijden: Ma t/m Vr 8.00 - 18.00 uur. Za 8.00 - 16.00 uur. Wij lunchen van 12.30 - 13.00 uur.

W W W. VA N D E R L E E D E N H O U T. N L

KLAAR?... AF:

Zomercollectie

Bij ons altijd persoonlijk advies & service. Vrijwel alles op maat verkrijgbaar!

SuperTrash

50% KORTING OP ALLES!

KLAAR?... AF:

PME LEGEND SHORT + T-SHIRT

VAN €119,90 VOOR €89,90

HET STARTSCHOT

LEEG VERKOOP! van onze totale

KLAAR?... AF:

Habbekrats

GROOT AANBOD 60% KORTING!

Ledûb

KLAAR?... AF:

OVERHEMDEN 2 VOOR €99,90

(lange) broeken

2e HALVE PRIJS!

De komende 3 maanden gaan wij flink knallen met voordeel, speciale acties en oorverdovende aanbiedingen… die tot in de weide omtrek te merken zijn. KLAAR?…AF! Graag tot ziens bij Zwijnenburg. Het huis van de mode! www.zwijnenburgmode.nl

KLAAR?... AF:

KLAAR?... AF:

voorjaarscollectie

Het aftell en

is beg

NOG MA onnen... 3 MAANDAR tot aan d EN e herope ning n

ieuwe hu van ons is Met ruim van de mode! 80 topm erken en ruim 3.000m 2 het groo tste mod ehuis in hartje Holland!

30% KORTING OP ALLES!

Energieweg 27, 4231 DJ Meerkerk, telefoon 0183-351401 | bezoek ook onze webshop: www.zwijnenburgmode.nl


Dinsdag 3 juni 2014

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

31 sport

WWW.REGIO-VOETBAL.NL

Ponssen wint met twee brasems

Topschutter

ijĦĞīĢīš De vangsten van de eerste wedstrijd van de binnenwatercompetitie van De Reiger waren niet best. Bas Ponssen ving twee brasems en won met een gewicht van 2.800 gram. Theo Bakker (1.250 gram) werd tweede, voor Rob Kluwers (400 gram).

Zaterdagteam Brederodes tegen gecombineerd team

Nico de Lang wint overnachtingsvlucht ğįĦijĢš Afgelopen weekeind is de eerste overnachtingsvlucht vervlogen. Zeven leden van De Luchtbode hadden 55 duiven ingekorfd. De dieren begonnen vrijdag om 14.00 uur in Brive aan een terugreis van 806 kilometer. De vroegste melding kwam zaterdag om 12.23 uur van Nico de Lang. De veertiende en laatste duif die in de prijzen vloog landde om 15.05 uur bij Mari Rietveld. De uitslag: 1: Nico de Lang; 2, 6 en 14: Mari Rietveld; 3 en 5: Jan Zondag en zoon; 4, 9, 12 en 13: Adriaan Kop; 6 en 7: Piet van Straten; 10: Ben Kooyman; 11. Leo van der Wilt.

Eerste zege Jan de Leeuw İĢķĞīīĢš Hagesteiner Jan de Leeuw behaalde afgelopen zaterdag de eerste zege van dit seizoen. Twaalf melkers van De Luchtbode hadden 187 duiven in concours voor de tweede midfondvlucht van dit seizoen. De dieren zijn zaterdag om 8.30 uur gelost in Sezanne (377 kilometer). De Leeuw kreeg om 13.34 uur twee duiven op de klep, goed voor een dubbele overwinning. De uitslag: 1, 2 en 11: Jan de Leeuw; 3, 4, 9, 10, 17 en 20: Johan Teeuwen; 5, 6, 12, 13, 14 en 16: F. Middelkoop; 7 en 8: Jan Zondag en zoon; 15: C. Noordam; 18 en 19: Leo van der Wilt.

Red Impact wint in Erichem ĢįĦĠĥĢĪĊķĦħġĢįijĢĩġš Tractorpullingteam Red Impact heeft zaterdag de wedstrijd in de 4.5 ton Supersport klasse in Erichem gewonnen. In een finale van vier deelnemers wist Henri Versluis met de Red Impact een afstand te bereiken van 109.50 meter. Tweede werd Simply Green(100.02 meter), gevolgd door Peeters (96.84 meter) en The Mystery (94.47 meter). Door dit resultaat verstevigt Red Impact de koppositie in het klassement. Tussenstand: 1 Red Impact - 71 punten, 2. Simply Green - 60.5 punten, 3. The Mystery 58 punten.

q WWW.REDIMPACT.NL

Jens van den Dool 15e in klassieker İıĢĦīš Jan van Arckel-nieuweling Jens van den Dool (Hoogblokland) is zaterdag in het Limburgse Stein vijftiende geworden in de Omloop van de Maasvallei, de derde wedstrijd die meetelt in de KNWU-klimmerstrofee. Zijn ploeggenoot Stefan Verhoeff (Groot-Ammers) kwam, na een valpartij, als 49-ste over de meet. Van de 180 gestarte renners reden er maar 60 de klassieker uit.Jeugdrenner Arno van Krimpen blijft grossieren in podiumplaatsen. De 10-jarige renner uit Groot-Ammers werd in Dordrecht in zowel een tijdrit als een wegkoers derde. Het jeugdige talent Fabio Jakobsen uit Heukelum werd afgelopen weekend tweede tijdens de Ronde van de Maasvallei. Door deze uitslag pakt de junior van Jan van Arckel de leiding in het tussenklassement om de KNWU klimmers trofee Junioren. Vorige week werd Jakobsen vierde tijdens de internationale juniorendriedaagse van Axel.

Daalderop beste schutter Mark Daalderop scoorde in zijn eerste seizoen voor Brederodes (zat) aan de lopende band. Zijn totaal van veertig goals was echter geen record. ijĦĞīĢīš Volgens goed gebruik wordt er een erewedstrijd gespeeld voor Mark Daalderop, met 40 treffers de topschutter van het afgelopen seizoen. Op woensdag 11 juni, aanvang 19.30 uur, neemt hij het met Brederodes (zaterdag) op tegen een gecombineerd team dat is samengesteld uit spelers van de drie andere Vianense standaardelftallen. Voorafgaande daaraan krijgt hij de Topschutterstrofee van Het Kontakt.

seizoen maar zakte, na de 2-7 nederlaag tegen Brederodes op de achtste speeldag, helemaal door zijn hoeven. Met 13 doelpunten wist Remco Heerkens, die lager gaat ballen, zich te onderscheiden. Pechvogel in het elftal

van Brederodes (zondag) was Tommy van Leijenhorst. De spits kampte met veel blessureleed, miste vijftien wedstrijden, maar werd ondanks dat met tien doelpunten topscorer van zijn elftal. Brederodes (zaterdag) treedt in

zijn sterkste samenstelling aan tegen het combinatie-elftal, dat wordt gecoacht door Marvin Loos, de scheidende trainer van Vianen. Hij beschikt over de volgende spelers: Paul Geerlings, Michael Vermeulen, Justin Engelberts, Hatim Oulad en Wesley Dijksman (Vianen); Denis Heijkamp, Dennis van der Steen, Geert Dokman, André van der Veer en Jamal Ouassif (Everstein) alsmede Robin Stroo, Roy Bakker en Tasos Iltsidis (Brederodes zondag). Het duel wordt geleid door scheidsrechter Cees Bosman.

Toen Kevin Valkenburg vorig jaar werd gehuldigd omdat hij 42 doelpunten had gemaakt werd gedacht dat dit record nooit zou worden verbeterd. Maar zie: Daalderop stapte van Everstein over naar de zaterdagtak van Brederodes, en samen met Valkenburg vormde hij een spitsenduo met uitzonderlijke kwaliteiten: techniek, snelheid, moeilijk te verdedigen en een scorend vermogen om je vingers bij af te likken. Concurrent Daalderop die, als speler van de zondagselectie van Brederodes, in de seizoenen 2002/2003 (24 doelpunten) en 2003/2004 (15 doelpunten) al twee keer eerder de meest scorende voetballer was, had er slechts drie speelronden voor nodig om zich op kop te nestelen. Al snel werd duidelijk dat Valkenburg zijn grootste concurrent zou worden. Die laatste miste de eerste drie duels van het seizoen, kreeg de smaak toen ook te pakken en zou liefst zestien wedstrijden achter elkaar scoren, iets dat niet eerder is vertoond. Hij raakte daarna geblesseerd en moest de laatste duels weer aan zich voorbij laten gaan. Daalderop: “Het was onze bedoeling dat we tot de laatste speeldag gelijk op zouden gaan, zodat de beslissing pas dan zou vallen. Met nog drie duels te gaan raakte Kevin echter geblesseerd waardoor hij bleef steken op 31 treffers. In die laatste wedstrijden maakte ik er nog acht.” Opmerkelijk was dat Mark Daalderop er drie keer in slaagde vijf doelpunten in één wedstrijd te scoren. André van der Veer, die zijn carrière beëindigt na achttien seizoenen in de hoofdmacht van zowel Everstein als Brederodes (zondag), scoorde twaalf keer. Vianen begon uitstekend aan het

™BVg`9VVaYZgde/kddgYZgYZ`ZZgl^ccVVgkVcidehX]jiiZghigd[ZZ#

FOTO: PETER VERBEEK

Beslissingswedstrijd

Seizoen voorbij voor korfballers VIKO ijĦĞīĢīš De beslissingswedstrijd tussen VIKO tegen Huizen, met als inzet de tweede plaats op de ranglijst, ontaardde zaterdag in een ware thriller. Na een 4-5 ruststand liep VIKO uit naar een 8-11 voorsprong. Toch lukte het Huizen om weer naast VIKO te komen: 12-12 eindstand. In de verlenging sloeg Huizen toe en won met 1514. De korfbalploegen van Huizen en VIKO beëindigden de reguliere competitie gezamenlijk op de tweede plaats. De beslissingswedstrijd werd onder prima omstandigheden en met veel publiek gespeeld in Westbroek. Na een strafworp voor Huizen (1-0) was het Wieneke Elbertsen die de

stand gelijk trok (1-1). Het was duidelijk dat het spel van de beide ploegen te lijden had onder de druk waardoor er veel onnodig balverlies werd geleden en de doelpunten schaars bleven. Na de 2-1 voor Huizen zorgde Raymond Soerjo na 18 minuten voor de 2-2. Kansen Huizen ging beter om met de (schaarse) kans en liep uit naar een 4-2 voorsprong. Nog voor de rust lukte het VIKO om de spanning van zich af te spelen en daarmee de achterstand om te buigen naar een 4-5 voorsprong bij rust. Na de rust bracht Vincent Boer het verschil op twee doelpunten bracht (46). Dit verschil bleef, door de om beur-

ten scorende ploegen tot halverwege de tweede helft gehandhaafd. Een afstandstreffer van Jorien Elbertsen bracht het verschil zelfs op drie punten. Deze voorsprong leek het moment om de genadeklap te gaan uitdelen, maar het besef dat de overwinning binnen handbereik lag leek op de spelers van VIKO een verlammende werking te hebben.

12) en deze stand bleek ook de eindstand van de wedstrijd. Deze gelijke stand betekende dat de wedstrijd werd verlengd. In het begin van deze verlenging deelde Huizen, via twee afstandstreffers, direct een enorme dreun uit (14-12). Na de zesde goal van Raymond Soerjo leken er toch nog kansen voor VIKO (14-13).

Er werd met te weinig overtuiging aangevallen en verdedigend lieten de rood-witten steekjes vallen waardoor Huizen in 10 minuten tijd de stand gelijk trok: 11-11.

Maar toen Huizen onder de korf een foutje van de VIKO verdediging afstrafte (15-13) was duidelijk dat de overwinning naar Huizen zou gaan. Net voor het eindsignaal bepaalde Zelko Buitelaar op 15-14.

Eindstand Raymond Soerjo schoot VIKO nog wel naar een 11-12 voorsprong, maar Huizen maakte direct daarna gelijk (12-

Door deze nederlaag komt er voor VIKO toch nog een teleurstellend einde aan een mooie tweede seizoenshelft.


KEUZE UIT: ± 180 KASTEN, DRESSOIRS EN WANDOPSTELLINGEN ± 100 BANKSTELLEN ± 50 RELAXFAUTEUILS ± 100 EETHOEKEN IN DIVERSE STIJLEN GROTE COLLECTIE VERLICHTING GROTE COLLECTIE SFEERHAARDEN GROTE COLLECTIE KLEINMEUBELEN IN GLAS GECOMBINEERD MET R.V.S. ± 70 SLAAPKAMERS, BOXSPRINGS EN DIVERSE SLAAPSYSTEMEN (o.a. Eastborn, Ubica, Velda) HEEL VEEL WOONACCESSOIRES

Wel k onz om oo eM k in e g a verl icht grote stor ing e

van 10.00 - 17.00 uur


algemeen

Dinsdag 3 juni 2014

Welkom Je kunt bij Zorgspectrum als

Verzorgende IG Zorg Thuis zó veel betekenen.

Wij zoeken nieuwe collega`s voor het team Zorg Thuis in Houten / Vianen / Nieuwegein. We overleggen graag met jou het aantal uren. Ook met 3e jaars HBO-V komen we graag in gesprek.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Heidi Muilenburg of Charlotte Schraauwers op tel.nr. 030-603 53 44 of kijk op www.zorgspectrum.nl bij Werken bij / Vacatures.

Je sollicitatie kun je mailen naar personeelsvoorziening@zorgspectrum.nl. We kijken uit naar je reactie!

PS Nachtdistributie is gespecialiseerd in nachtleveringen in de gehele Benelux. Voor het nieuw distributiecentrum in Vianen zijn wij opzoek naar

POST/PAKKET SORTEERDERS vanaf 17 jaar bij voorkeur uit de regio Vianen. Werktijden zijn van 18h tot 21h en van maandag t/m vrijdag, 3-5 (vaste) dagen per week.

33

Dorpshuis de Biezen te Hagestein zoekt een nieuwe

beheerder m/v Dorpshuis De Biezen Het dorpshuis De Biezen voorziet al bijna 39 jaar in de constante behoefte aan ontspanning en ontmoeting binnen de Hagesteinse gemeenschap. Tal van verenigingen en particulieren maken gebruik van ons dorpshuis dat met een grote zaal (sport- en feestzaal), drie kleinere zalen en een gezellige bar op een passende manier in de behoefte voorziet. Wekelijks vinden tal van (verenigings)activiteiten plaats. Het dorpshuis wordt bestuurd door een stichting en wordt voor zijn sociale functies door de gemeente gesubsidieerd. Het bestuur zoekt Het bestuur zoekt een beheerder (man, vrouw, echtpaar) die oog heeft voor de centrale en sociale functies en beschikt over goede contactuele eigenschappen. Hij/zij moet een klein team van medewerkers kunnen aansturen. Kandidaten dienen te beschikken over relevante diploma’s (bijvoorbeeld MBO Horeca), waardoor zij zelfstandig kunnen ondernemen. Kandidaten dienen bereid te zijn referenties desgevraagd te overleggen. Het bestuur biedt De beheerder pacht de horeca-activiteiten en is verantwoordelijk voor de schoonmaak en klein onderhoud. De voorwaarden worden in het pachtcontract in overleg vastgesteld. Het dorpshuis is compleet ingericht en de beheerder behoeft niet te investeren in apparatuur.

Daarnaast zijn wij op zoek naar

OCHTEND SORTEERDERS van 3h tot 6h. Ontvang je een Wajong uitkering of ben je afkomstig van het praktijkonderwijs? Dan ben je ook welkom, laat dit even weten in je sollicitatiebrief. Sollicitaties kunnen gemaild worden naar merijn@ps-couriers.nl

Veilig leven in het rivierengebied, met droge voeten, voldoende schoon en mooi water: dat is waar Waterschap Rivierenland voor staat.

Voor de maanden juni, juli en augustus 2014 zijn wij op zoek naar

Op maandag 30 juni 2014 wordt schouw gevoerd over de wegen, die in beheer zijn bij Waterschap Rivierenland, met inbegrip van de daarin, daarlangs, daarop of daarbij behorende beplantingen. De onderhoudsplichtigen moeten er voor zorgen dat: • geen takken over de rijbanen uitsteken op geringer hoogte dan 4.20 meter; • geen takken over de paden uitsteken op geringer hoogte dan 3 meter; • hagen en struiken op bermen of grenzen van wegen steeds zodanig zijn gesnoeid dat zij geen gevaar of hinder voor de weggebruikers kunnen veroorzaken en het vrije uitzicht in bochten en bij kruisingen met andere wegen niet belemmeren; • geen obstakels in de berm op kortere afstand dan 0,5 meter uit de kant van het asfalt. 14 dagen na de eerste schouw volgt de herschouw. Op grond van de Wegenverordening van Waterschap Rivierenland moeten de onderhoudsplichtigen op de dag van de inspectie, zonder nadere aanzegging, aan hun verplichtingen hebben voldaan. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw A. Saka, tel. (0344) 649 536 of met de heer J.C. Heurter tel. (0344) 649 490.

Bezoek de website eens voor meer informatie over ons werk: www.waterschaprivierenland.nl.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter, de heer M.C.M. Frasa (tel. 06 5340 8968).

Postbus 599 4000 AN Tiel Telefoon (0344) 649 090 www.waterschaprivierenland.nl

Wegenschouw

Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor onderhoud van dijken, watergangen, wegen, gemalen, stuwen en het zuiveren van rioolwater. Het waterschap draagt deze verantwoordelijkheid graag en vindt het van belang de werkzaamheden aan u, de inwoner van het rivierenland, te verantwoorden. Op deze pagina vindt u officiële bekendmakingen en aankondigingen van het waterschap. Natuurlijk doet het waterschap nog veel meer. Onze medewerkers staan 24 uur per dag garant voor voortvarend en duurzaam waterbeheer.

Uw reactie U stuurt een brief met CV waaruit uw motivatie en ervaring blijken, voor 23 juni 2014 naar de secretaris; adres Het Laantje 23, 4124 BD Hagestein.

Regels rondom water en dijken Wist u dat u voor (bouw)werkzaamheden bij een dijk of sloot toestemming van het waterschap nodig heeft? En dat dat tegenwoordig ook geldt voor de meeste onttrekkingen van grondwater? Kijk eens op onze website om te zien of een eenvoudige melding volstaat of dat u een watervergunning nodig heeft. U kunt ook de folder “Regels rondom water en dijken” aanvragen bij het waterschap. Aanbestedingen Waterschap Alle aanbestedingen van het waterschap worden gepubliceerd op de website onder het kopje aanbestedingen.

VAKANTIEWERKERS

die huishoudelijke zorg willen leveren bij onze cliënten thuis, in de regio’s Leerdam / Zaltbommel / Buren / Vianen. De werktijden worden in onderling overleg bepaald, maar zullen voornamelijk in de ochtenduren zijn.

Tevens zijn wij op zoek naar

VAKANTIEWERKERS die in de zorg willen werken. Voor deze functie is het vereist dat je een opleiding in de zorg volgt (verzorgende, niveau 3 of verpleegkundige, niveau 4 of 5) en minimaal het onderdeel “medicatie delen” hebt afgerond. Ook gediplomeerd helpenden, verzorgenden AG/IG en verpleegkundigen worden uitgenodigd te reageren. De werktijden worden in onderling overleg bepaald.

Wil je meer informatie?

Neem dan contact op met Louwerenske Klop (voor de vacature in de huishouding), of Bea Bikker (voor de vacature in de zorg). Tel: 0345-614241.

Heb je interesse?

Stuur dan, binnen 7 dagen na verschijning van deze advertentie, een schriftelijke sollicitatie aan: Huis ter Leede, t.a.v. Annemarije van den Bogaard, Eiland 1, 4143 EN, Leerdam. Of stuur een email aan: personeelsadviseur@huisterleede.nl

Ben je minimaal 18 jaar, in het bezit van een rijbewijs en bij voorkeur ook een auto en vind je het leuk om bij onze cliënten huishoudelijke zorg te leveren? Reageer dan snel! Ook herintreders worden uitgenodigd te solliciteren.


auto`s

Dinsdag 3 juni 2014

â&#x201A;Ź 1.500,extra inruilwaarde!

extra inruilwaarde!

Nu tijdelijk standaard 5 favoriete opties:

1 v 3 4 5

Nu tijdelijk standaard 5 favoriete opties:

Nu tijdelijk standaard 5 favoriete opties:

Airconditioning

1

1zfd°­§¸¹Š¸¼°Š²dºŠ°Š²

Radio/CD-speler met MP3-aansluiting

v

Mistlampen

1 v

Lederen stuurwiel en pookknop

3

Centrale vergrendeling met afstandsbediening

3 4

Cruise control

Stuurbekrachtiging

5

Climate control

4 5

Elektrische ramen vóór

Airconditioning Radio/CD-speler met MP3/USB-aansluiting Š²dzd¡´Š¼¯Šœ¡ Elektrische ramen vóór Centrale vergrendeling met afstandsbediening Stuurbekrachtiging Extra inruilwaarde â&#x201A;Ź 1.000,Extra klantvoordeel ČĄ 

Extra inruilwaarde â&#x201A;Ź 1.500,Extra klantvoordeel â&#x201A;Ź 760,Uw klantvoordeel

Uw klantvoordeel

Uw klantvoordeel

Ç&#x161;Ă&#x192;vrvztpq

Ç&#x161;Ă&#x192;u r{ztpq

Ç&#x161;Ă&#x192;u r}ztpq

ČĄb*

ČĄ*

ČĄ*

De Aygo Now Top 5 editie is verkrijgbaar vanaf

Pinkstershow : Donderdag 5 juni, Vrijdag 6 juni (+ koopavond) Zaterdag 7 juni en Maandag 9 juni (van 10.00 tot 17.00 uur)

â&#x201A;Ź 1.000,-

De Auris Now Top 5 editie is verkrijgbaar vanaf

De 5 favoriete opties nu standaard op bijna alle Toyota modellen

De Yaris Now Top 5 editie is verkrijgbaar vanaf

Kijk op www.toyota.nl of kom naar onze showroom. U bent van harte welkom.

Brandstofverbruik (EC/143/2013J, EC/195/2013J of EC/630/2012J) varieert van 4,3 L/100km (23,3 km/L) t/m 5,9 L/100km (16,9 km/L); CO2 99-138 gr/km. *Genoemde prijzen zijn inclusief inruilwaarde. Prijzen incl. BTW, excl. kosten rijklaar maken en recyclingbijdrage. Afgebeeld zijn de Auris Hybrid Lease Plus vanaf â&#x201A;Ź 27.580,-, de Yaris Now 1.0 VVT-i 5-deurs met 15â&#x20AC;? Selena velgen en mistlampen van â&#x201A;Ź 14.556,-, en de Aygo Now 5-deurs met Sportpakket vanaf â&#x201A;Ź 9.595,-. Actieperiode loopt van 01-02-2014 t/m 30-06-2014 (mits geregistreerd voor 01-09-2014). Wijzigingen voorbehouden.

Kooijman

Vianen, Stuartweg 5, 0347-373245

(305&1*/,45&34)08#*+,00*+."/7*"/&/ ,JB1JDBOUP8PSME$VQ&EJUJPO

,JB3JP8PSME$VQ&EJUJPO1-64/PSNBBM䪦 

*ODMJOSVJMQSFNJFWB䪌 

/PSNBBM䪦 

*ODMJOSVJMQSFNJFWB䪦 

8,%&"-4

7PPSEFFMUPU

䪌 

7PPSEFFMUPU

#JKBBOTDIBGWBOFFOOJFVXF,JB1JDBOUP 3JP DFFsEä&#x153;˝G7FOHBCFUBBMUVOVEFIFMGU FOEFSFTUJONBBOEFO SFOUFWSJK

䪌 

/ä&#x153;?(.&&3 */36*-13&.*& ,JB4QPSUBHF ,JBDFFsE ,JB$BSFOT

4UBOEBBSEWPPS[JFOWBOPB â&#x2020;&#x;uIJHIHMPTT[XBSUF34QPSUWFMHFOâ&#x2020;&#x;.FUBMFOQFEBMFO â&#x2020;&#x;1SJWBDZHMBTTâ&#x2020;&#x;"JSDPOEJUJPOJOHâ&#x2020;&#x;-FEFSFOTUVVSXJFMFOQPPLLOPQ â&#x2020;&#x;(Fä&#x153;šOUFHSFFSEFSBEJP$%TQFMFSNFU#MVFUPPUIDPOOFDUJWJUFJUFOTUVVSXJFMCFEJFOJOH

䪌 䪌 䪌 

1*/,45&34)08  &/+6/* F

 1JOLTUFSEBHHFPQFOEWBOVVS ,JKLWPPSPO[FPQFOJOHTUJKEFOPQLJBWJBOFOOM

&YUSBSJKLVJUHFSVTUNFUPB â&#x2020;&#x;-FEFSFOTUVVSXJFMâ&#x2020;&#x;-FEFSFOJOUFSJFVSâ&#x2020;&#x;.JTUMBNQFOFO"VUP-JHIU$POUSPM â&#x2020;&#x;.FUBMFOQFEBMFOâ&#x2020;&#x;1SJWBDZHMBTTâ&#x2020;&#x;1BSLFFSTFOTPSFOBDIUFSâ&#x2020;&#x;.JEEFOBSNTUFVO â&#x2020;&#x;$SVJTFDPOUSPMâ&#x2020;&#x;"DIUFSMJDIUFONFU-&%UFDIOJFL

,PPJKNBO7JBOFO 4UVBSUXFH 7JBOFO 5FM  XXXLJBWJBOFOOM (FN WFSCSVJL  m  MLN    LNM $0VJUTUPPU m HLN %F 8,EFBM JT FFO OJFUEPPSMPQFOE LSFEJFUBBOCPE WJB ,JB 'JOBODF IBOEFMTOBBN WBO 4BOUBOEFS $POTVNFS 'JOBODF #FOFMVY #7 HFSFHJTUSFFSECJKEF"'.POEFSWFSHVOOJOHOVNNFS UPFUTJOHFOSFHJTUSBUJF#,3UF5JFM,JB'JOBODFFO EF,JBEFBMFSHFWFOHFFOBEWJFT6EJFOU[FMGUFCFQBMFOPGIFUEPPSVHFXFOTUFGJOBODJFFMQSPEVDUBBOTMVJUCJKVX XFOTFO CFIPFGUFOFOQFSTPPOMJKLFTJUVBUJF*OGPSNFFSCJKVX,JBEFBMFSOBBSEFWPPSXBBSEFOFOIFUTUBOEBBSE JOGPSNBUJFCMBEWBOEFEPPSVHFXFOTUFGJOBODJFSJOH)FUKBBSMJKLTFLPTUFOQFSDFOUBHFWFSNFMEJOIFUTUBOEBBSEJOGPSNBUJFCMBEJTEFQSJKTBBOEVJEJOHWBOIFULSFEJFU IJFSJOLPNFOBMMFLPTUFOUPUVJUESVLLJOH%F8,EFBMJTHFMEJHPQBMMFVJUWPFSJOHFOWBOEF1JDBOUPFO3JP.BYJNBMFGJOBODJFSJOHTCFESBHFO1JDBOUP䪦FO 3JP䪦(FOPFNEFBDUJFTFOCJKCFIPSFOEFDPOTVNFOUFOQSJK[FO[JKOBMMFFOHFMEJHCJKBBOLPPQWBOFFOOJFVXF,JB1JDBOUPPG3JPNFUVJUFSTUFBBOLPPQEBUVNFOEBUVNLFOUFLFOBBOWSBBHWBOFOVJUFSTUFSFHJTUSBUJFEBUVNWBO%FJOSVJMBDUJFJTBMMFFOHFMEJHCJKJOSVJMWBOVXIVJEJHFBVUP%FJOSVJMBVUP NPFUNJOJNBBMNBBOEFOPQOBBNTUBBOFOHFWSJKXBBSE[JKOEPPSVXEFBMFSPQIFUNPNFOUWBOUFOBBNTUFMMJOHWBOEFOJFVXFBVUP*OGPSNFFSWPPSEFDPNQMFUFBDUJFWPPSXBBSEFOFOSFLFOWPPSCFFMEFOCJKVX,JBEFBMFSPGLJKLPQ,JBDPN%FBDUJFTHFMEFO UFO[JKBOEFSTWFSNFME OJFUJDNBOEFSFBDUJFTFO[PMBOHEFWPPSSBBE TUSFLU"MMFHFOPFNEFtWBOBGWFSLPPQQSJK[FOu[JKO UFO[JKBOEFSTWFSNFME JODM#58#1. FYDMNFUBMMJDMBL LPTUFOSJKLMBBSNBLFO BGMFWFSQBLLFU CSBOETUPG MFHFT SFDZDMJOHCJKESBHFFOEFPQUJPOFMFMBLCFTDIFSNJOH(FUPPOEFNPEFMMFOLVOOFOBGXJKLFOWBOEFCFTDISFWFOVJUWPFSJOH8JK[JHJOHFOFOESVLGPVUFOWPPSCFIPVEFO

1JDBOUPEFVST$775&DPOPNZ-JOF 3JPEFVST$775&DPOPNZ-JOF

$POUBOUF XBBSEF 䪦 䪦

*OSVJM JODMJOSVJMQSFNJF "BOCFUBMJOH 䪦 䪦

5PUBMF LSFEJFUCFESBH 䪌 䪌

+BBSMJKLT LPTUFOQFSDFOUBHF  

%FCFUSFOUFWPFU PQKBBSCBTJT WBTU

  

5FSNJKOCFESBH QFSNBBOE 䪌 䪌 

%VVS,SFEJFUPWFSFFO LPNTUJONBBOEFO 

5PUBBMEPPSVUF CFUBMFOCFESBH 䪌 䪌

34


auto`s

Dinsdag 3 juni 2014

Botanisch in Balans Natuurproducten voor Mens & Dier U kunt bij mij terecht voor voedingsadvies, Carnibest natuurvoeding voor hond, kat of fret, voedingssupplementen, gezondheidsproducten, biologische natuurcosmetica en parfum.

www.botanischinbalans.nl

TOONAANGEVENDE MEUBELZAAK IN LEERDAM HOUDT DEFINITIEF

OPHEFFINGS UITVERKOOP DE TOTALE MEUBEL-, SLAAP- EN KEUKEN COLLECTIE VAN DE MEUBELKONING WORDT HEDEN STUKSGEWIJS AANGEBODEN TEGEN BODEMPRIJZEN De complete showroom- en handelsvoorraad omvat:

TOTALE WOONCOLLECTIE

ZITCOMBINATIES, BANKEN, HOEKBANKEN, RELAXFAUTEUILS, DRESSOIRS, WANDKASTEN, EETKAMERS, ACCESSOIRES, SALONTAFELS ETC. ETC.

TOTALE SLAAPCOLLECTIE

BEDDEN, BOXSPRINGS, LINNENKASTEN, MATRASSEN, DEKBEDDEN, KUSSENS ETC. ETC.

TOTALE KEUKENCOLLECTIE

*Zie spelregels in de bouwmarkt.

KEUKENS, APPARATEN ETC. ETC.

25% OP 1ARTIKEL NAAR KEUZE!

ALLES 1e ETAGE HALVE PRIJS Formido Vianen Hagenweg 5c Tel.: 0347-37 53 14

2e Pinksterdag open van 10u-17u

Blijf op de hoogte van onze acties/aanbiedingen en meldt u aan op formido.nl/nieuwsbrief

KORTING

*

Geldig op 9 juni 2014.

TECHNIEKWEG 22, 4143 HV, LEERDAM, TELEFOON 0345-612722 OPENINGSTIJDEN: DI T/M VRIJ VAN 10.00 - 17.30 UUR, ZAT VAN 10.00 - 17.00 UUR Betaling contant of met Pin. Bezorgen & monteren mogelijk.

powered by Ford EcoBoost

“Supercompleet en helemaal van nu” Ford Fiesta • Hill Start Assist • 7 airbags • Easy Fuel • Bandenspanning Monitoring Systeem • Electrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels • ABS + ESP Nu vanaf

Vanaf slechts

129,p.mnd. met Ford Options

De Fiesta is er met:

14% bijtelling

1 jaar gratis autoverzekering

Nu zonder meerpijs! SYNC Bluetooth® smartphone-koppeling en navigatiesysteem. Uw voordeel 900,-

Kenmerken Options-aanbieding:

Alle bedragen in euro’s. Prijzen zijn incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en verkoop voorwaarden ford.nl. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties. Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 14,3-30,3; liter/100 km: 3,3-7,0; CO2 g/km: 85-138.

Contante AanTotaal Vaste debet Jaarlijks Duur Termijn- SlotTotaal te prijs betaling kredietbedrag rentevoet kostenpercentage overeenkomst bedrag termijn betalen bedrag 13.645,- 5.055,8.590,8,9% 8,9% 25 mnd 129 p.mnd 6.671,9.967,De Europese Standaardinformatie is verkrijgbaar via FCE Bank en wordt voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst verstrekt.

Crum

12.645,-

Weth. Schoutenweg 1 - Culemborg - tel. 0345 - 51 57 57 Waterveste 12 - Houten - tel. 030 - 63 44 100 Korte Dreef 1 - Vianen - tel. 0347 - 37 36 36

35


TWEEDE PINKSTERDAG GEOPEND van 10.00 - 17.00 uur Mega assortiment kuip-, perk- en eenjarige zomerbloeiers SUPERVOORDELIG!

Platycodon

Ballonbloem, diverse kleuren, in 12 cm pot

Hortensia

diverse kleuren, 7-8 bloemschermen van â&#x201A;Ź 9,99 voor â&#x201A;Ź 5,99

0,

99

van 1,99 voor

10,

00 2 VOOR

Lavendel

in 19 cm pot van â&#x201A;Ź 3,99 voor â&#x201A;Ź 2,99

5,

00 2 VOOR

Salvia â&#x20AC;&#x2DC;Ostfrieslandâ&#x20AC;&#x2122;

2,

99

van 4,99 voor

Passiflora

passiebloem, excl. mand hoogte 80 cm

Anthurium

7-10 bloemen Woonplant van de maand juni

4,

99

van 8,99 voor

5,

99

van 9,99 voor

Bezoek onze uitgebreide Weber barbecue Store! Zeer uitgebreid assortiment houtskool-, gas- en elektrische barbecues! Laagste prijsgarantie!

+ gratis accessoires t.w.v. â&#x201A;Ź 100,00

+ gratis briketten startersset t.w.v. â&#x201A;Ź 29,99

Bar-B-Kettle Grilloppervlak Ă&#x2DC;47cm

One-Touch Original

van â&#x201A;Ź119,99 voor â&#x201A;Ź89,99

47 cm. In diverse kleuren verkrijgbaar

â&#x201A;Ź159,95

Weber Q 1000

Spirit E-320

gasbarbecue, grilloppervlak 43x32 cm

Original GBS System Edition

van â&#x201A;Ź249,99 voor â&#x201A;Ź219,99

â&#x201A;Ź799,00

" T: 0345 512136 !!! 

Aanbiedingen geldig van woensdag 4 juni t/m dinsdag 10 juni

in 19 cm pot

23 vianen 14 epaper  
23 vianen 14 epaper  

Het Kontakt Edities bv is een uitgeverij van tien wekelijks verschijnende nieuwsbladen in een totale oplage van 215.000 exemplaren. Daarnaas...

Advertisement