Page 1

VIANEN

DINSDAG 2 APRIL 2013 JAARGANG 22 NO. 14 ™LLL#=:I@DCI6@I#CA

Het regionieuws op zak met de gratis app van Het Kontakt App Store voor iPhone iOS

SCAN DE QR-CODE EN JE HEBT ‘M

‘Like’ het nieuws uit jouw gemeente www.facebook.com/hetkontakt

Volg het nieuws uit jouw gemeente

Google Play voor Android

www.twitter.com/hetkontakt

Lions houden Tuinconcerten K>6C:C™A^dchXajWK^VcZcZ#d#]djYi deodcYV\b^YYV\'+bZ^lZZgij^c" XdcXZgiZc# 9Z deWgZc\hi `dbi iZc \dZYZVVc]Zi=dhe^XZYVi^cK^VcZc `dbi#

KddgYZXdcXZgiZc]ZZ[iA^dcXajWK^" VcZc Z#d# 7VcYV HZchjVa \Zhig^`i# 9ZoZWVcY^hl^ccVVgkVcZZc:Y^hdc ^c '%%-# Dd` de ]Zi edY^jb/ 9ZWd" gV]8VgiZgbZi]VVgWVcY# 9Z XdcXZgiZc k^cYZc eaVVih ^c ilZZ ij^cZc^c]ZiXZcigjbkVcK^VcZc#>Z" YZgXdcXZgiYjjgibVm^bVVaZZcjjg Zc cV ]Zi ZZghiZ XdcXZgi ^h Zg kda" YdZcYZi^_YdbcVVgYZilZZYZij^c iZ adeZc kddg ]Zi XdcXZgi VaYVVg# 9Z XdcXZgiZck^cYZceaVVih^cYZ6aWZgi =Z^_c <ddhhZch"ij^c Zc ^c YZ <Vaa <Vaa:idh<ddhhZch"ij^c#

Entree @VVgiZc `dhiZc '%!%% Zjgd ^cXajh^Z[ ZZc Xdchjbei^Z# OZ o^_c kVcV[ cj iZ kZg`g^_\Zc k^V YZ aZYZc kVc YZ a^dch" XajW K^VcZc Z#d#! 96 KZg`Zg`! 6aWZgi =Z^_c <ddhhZch Zc k^V dcYZghiVVcYZ lZWh^iZ# K^V YZoZ h^iZ `Vc bZc dd` ZZc ajcX] d[ Y^cZg WdZ`Zc kddgV[" \VVcYd[cVV[addekVc]ZiXdcXZgi# 9Z Ij^cXdcXZgiZc o^_c ^c Vj\jhijh '%&& kddg ]Zi ZZghi \Zdg\Vc^hZZgY YddgYZA^dchXajWK^VcZcZ#d#<Zo^Zc ]Zi \gdiZ hjXXZh ]ZZ[i YZ A^dchXajW WZhadiZcdblZYZgdb\ZaYdeiZ]V" aZckddgZZc\dZYYdZak^VZZcij^c" XdcXZgi#

q WWW.LIONSVIANEN.NL

Â&#x2122;DeilZZYZeVVhYV\]VYYZcilZZeVVh]VoZcW^_cVYg^Z]dcYZgYZ^ZgZckZghideide]ZiKd\ZaeaZ^c#:ZckZZgi^\iVa`^cYZgZc]ZZ[iZg_VX]ide\ZbVV`i#

FOTO: PETER VERBEEK

Nieuw Helsdingen kleurig van start

Aubade dit jaar in de Kasteeltuin

Inschrijving voor KidzFun geopend

Everstein voetbalt zorgen weg

Zoâ&#x20AC;&#x2122;n zestig kinderen uit Vianen hebben woensdag tientallen heipalen voor het nieuwe sportcentrum voorzien van vrolijke kleurtjes. Daarna mochten Michelle de Jong en Lars Leyenaar de eerste paal samen met wethouder Marcel Verweij de grond in slaan. Bij deze feestelijke ofďŹ ciĂŤle start van de bouw waren diverse politici aanwezig, evenals de partners voor de bouw. Van de sportverenigingen waren weinig afgevaardigden gekomen

Vele jaren werd de aubade op de Voorstraat voor het stadhuis gehouden, dit jaar niet. Omdat de oranjevereniging de organisatie niet meer op zich neemt, heeft Stichting Amaliastein nu het stokje overgenomen. Daarom wordt de aubade dit jaar bij de feesttent in de Kasteeltuin gehouden, met burgemeester, wethouders, muziek en Sylviaâ&#x20AC;&#x2122;s Jazz. Na de aubade is er een open podium voor basisscholieren en de kroning is live te volgen op gigantisch LED-scherm.

Wie dit jaar tijdens de zomervakantie drie dagen plezier wil hebben, kan zich vanaf nu op www.kidzfunvianen. nl inschrijven voor KidzFun. De kindervakantieweek werd vorig jaar voor het eerst gehouden en was een daverend succes. Dit jaar is er plek voor ongeveer 200 kinderen. KidzFun. Ellen Leeuw: â&#x20AC;&#x153;Vorig jaar zaten we binnen twee dagen al helemaal vol. We verwachten eerlijk gezegd voor dit jaar weer zoâ&#x20AC;&#x2122;n enorme belangstelling.â&#x20AC;? Kortom: wees er snel bij!

In pas de eerste thuiswedstrijd van dit jaar werd degradatiekandidaat The Gunners met 5-1 van de mat gespeeld. Everstein trok het initiatief tijdens het duel snel naar zich toe. Het elftal was veel beweeglijker, heerste op het middenveld en won het gros van de duels. Al ging het team wel wat ongelukkig om met de kansen die het kreeg. Op grond van het vertoonde spel is slechts ĂŠĂŠn conclusie mogelijk: Everstein gaat in de resterende acht duels nog heel wat punten bijschrijven op zijn conto.

nieuws

3

nieuws

7

vrije tijd

nieuws

Excursie naar Kasteel de Haar

Aanrijding drie autoâ&#x20AC;&#x2122;s op A2

ÄĽÄ&#x17E;Ä&#x17E;įġIJČĊĢčİÂ&#x161; In aansluiting op de lezing van 20 maart over de restauratie van Kasteel de Haar zal op zaterdag 6 april een bezoek worden gebracht aan Kasteel de Haar. Deelnemers krijgen daar een extra lange rondleiding van 90 minuten en bezoeken ook de kapel van het kasteel. Deelname kost 23,50 euro, de rondleiding begint om 10:00 uur. Aanmeldingen: Historische Vereniging Het land van Brederode via Coby Vermeulen (0347-371591).

ÄĽÄ&#x17E;ĤĢİĹĢČčÂ&#x161;Een automobiliste uit Kerkdriel is op woensdag na een aanrijding op de A2 naar het ziekenhuis gebracht. Ze wisselde bij Hagestein van rijstrook en botste daarbij tegen twee autoâ&#x20AC;&#x2122;s. De bestuurders daarvan liepen geen letsel op, maar de Kerkdrielse had pijn in haar borst. Zij verklaarde aan agenten dat zij vermoedelijk achter het stuur in slaap was gevallen. Een ambulance bracht haar naar het Sint Antoniusziekenhuis.

vrije tijd

11

sport

17

Ex-inbreker geeft tips om inbrekers te slim af te zijn K>6C:CÂ&#x2122;:m"^cWgZ`Zg:kZgi?VchZc\ZZ[ideYdcYZgYV\&-Veg^a^c[dgbVi^ZdkZg^c"

WgVV`egZkZci^Z#=^_aVVio^ZclViZZc^cWgZ`Zgo^ZiVah]^_YddgZZclddcl^_`addei ZcaZ\ij^i]dZ^cWgZ`Zgh]j^oZcĂ&#x2C6;hZaZXiZgZcĂ&#x2030;# :b^Za 6a \ZZ[i ^c[dgbVi^Z dkZg ]Zi _j^hiZ ]Vc\" Zc haj^ilZg` db ]Zi Y^ZkZc\^aYZ Wj^iZciZ]djYZc#9Zeda^i^ZkZgiZaidkZg]Ziegd_ZXiLVV`h!lVVgW^_]dcYZcWVVh" _Zhi^_YZch]Zij^iaViZckVc]jc]dcYaZiiZcdec^Zi"eaj^hh^ijVi^Zh^cYZl^_`#Dd` \ZZ[i YZ eda^i^Z ^c[dgbVi^Z dkZg 7jg\ZgcZi# 9Z VkdcY ldgYi \Zdg\Vc^hZZgY Yddg AZ`hiZYZLdcZc!eda^i^ZK^VcZcZcYZ\ZbZZciZK^VcZc# 9Z ^c[dgbVi^ZVkdcY k^cYi eaVVih ^c 9Z =dZ`hiZZc! <gdZcZ`VYZ , iZ K^VcZc Zc YjjgikVc&./'*idi'&/(%jjg#6VcbZaYZc`Vck^V^c[d5k^VcZckZ^a^\#ca#


Dinsdag 2 april 2013

Woninginbraken blijven afnemen ijĦĞīĢīš Het aantal woninginbraken is vorig jaar gedaald, en ook in de eerste weken van dit jaar heeft de daling doorgezet. Het aantal inbreken in de eerste twaalf weken van dit jaar was 24, ten opzichte van 40 in dezelfde periode in 2012. Over heel 2012 daalde het aantal woninginbraken in Vianen met 46 procent. Politie, LekstedeWonen en gemeente Vianen werken samen om woninginbraken in Vianen tegen te gaan. 18 april is er een informatieavond.

Waar is inbreken eenvoudig? ijĦĞīĢīš Politie, Boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren), buurtcontactpersonen en Waaks!-deelnemers gaan van 2 tot 6 april samen de wijken in, op zoek naar inbraakgevoelige woningen. Zij gaan het gesprek aan met bewoners van woningen waar sprake is van een inbraakgevoelige situatie en geven hen preventietips. De wijkschouw is onderdeel van de aanpak van woninginbraken, die regionaal en lokaal prioriteit heeft bij gemeente, politie en LekstedeWonen.

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

nieuws

WWW.HETKONTAKT.NL

3

Kinderen beschilderen heipalen voor sportcentrum

Vrolijke kleuren verdwijnen in de grond Wethouder Marcel Verweij heeft woensdagmiddag de eerste paal geslagen van het nieuwe sportcentrum. Een mijlpaal. ijĦĞīĢī š Omdat het sportcentrum voor alle inwoners van Vianen wordt gebouwd, kon het bouwfeestje dat de start van de bouw markeerde worden bijgewoond door iedereen die daar zin in had. Een groot deel van de gebruikers van de toekomst, zo’n 1.800 leerlingen van de Vianense basisscholen, had zelfs een persoonlijke uitnodiging gekregen om aanwezig te zijn, en actief betrokken te zijn bij de start. Het nieuwe sportcentrum komt te rusten op zo’n achthonderd heipalen. Een kwart daarvan was woensdag al in de grond gedreven, en voor de naar schatting zestig kinderen die de bittere kou trotseerden lag niet alleen een tiental betonnen reuzen klaar,

maar ook vele kwasten en potten verf. Met veel enthousiasme deed iedereen zijn best om de grauwe betonkleur een frissere uitstraling te geven. Dat ongewild af en toe ook een jas of broek een lik verf kreeg behoorde tot de risico’s van het schildersvak. Een van de kinderen, Roan, had zich behoorlijk onder gekliederd en kwam oma met een bedremmeld gezichtje laten zien dat één van zijn vingers helemaal gekleurd was. Voor het verfwerk was een uur uitgetrokken, en gezien de omstandigheden was dat méér dan genoeg. In een partytent druppelden intussen de gasten en genodigden binnen: vertegenwoordigers van sportclubs moesten

met een kaarslichtje worden gezocht, de raad en het college waren ruimschoots aanwezig, evenals partijen die betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van het nieuwe sportcentrum. Toen het eindelijk zover was dat wethouder Marcel Verweij, geassisteerd door Michelle de Jong en Lars Leyenaar, die tijdens het schilderen geweldig hun best hadden gedaan, zich opmaakte om de officiële eerste paal te slaan, was met recht sprake van een mijlpaal. Immers, de brand die een deel van sportcentrum Helsdingen in de as legde had plaats in augustus 2004. In de tussentijd zijn diverse ambitieuze, prestigieuze en peperdure ontwerpen gepresenteerd en afge-

keurd. En nu is dan gekozen voor een duurzaam, functioneel en betaalbaar sportcentrum bestaande uit een zwembad met beweegbare vloer, een dojo, twee volwaardige sporthallen en een vechtsportruimte. Tijdens het slaan van de paal lieten de kinderen blauwe en oranje ballonnen op. Twee daarvan zijn goed voor een cursus A-diploma en een abonnement voor een jaar gratis zwemmen. Het was een uitermate feestelijk gezicht. De stralende snoetjes van de jeugd betrokken echter snel want meer dan de helft van de ballonnen bleef hangen in de bomen langs de Groenekade, waardoor het uitzicht op een prijs aanzienlijk werd verkleind.

Ook marine vindt Patrick Diks niet ijĦĞīĢīš Patrick Diks uit Vianen is nog altijd vermist. De marine heeft drie dagen naar hem gezocht, maar hem niet gevonden. Dat meldt de politie donderdag via Twitter. De zoekactie vond wederom plaats in de put Middelwaard. Daar werd een week eerder ook al gezocht, onder meer met sonar-apparatuur en met dreg-apparatuur. Patrick Diks verliet zijn woning in het Viaanse Bos zaterdagavond 9 februari even na 22:00 uur en liet zijn portemonnee en auto thuis. De politie deed diezelfde nacht een oproep via Burgernet. Politie kamde kort na de vermissing het Viaanse Bos uit en cirkelde met een helikopter boven het gebied. Ook is met een boot en politiehonden gezocht in wateren rond het Viaanse Bos en in de wijk Amaliastein. Tevens werd in het Tros-programma Vermist aandacht besteed aan de vermissing van Patrick Diks.

™@jchiZcVVgh^cYZYde\ZkZcYZ]Z^eVaZcZZckgda^_``aZjgi_Z#

FOTO: PETER VERBEEK

De leerladder op met Petra Schouten ijĦĞīĢīš Petra Schouten is gestart met een praktijk in remedial teaching voor kinderen, genaamd Leerladder. Binnen de praktijk helpt Schouten kinderen met leer- en/of ontwikkelingsproblemen, doet ze diagnostische onderzoeken en geeft ze hande-

lingsadviezen aan ouders en leerkrachten. Schouten legt uit: “De basisschoolleeftijd behoort de meest onbezorgde tijd van je leven te zijn. Dat gun ik alle kinderen van harte, maar helaas is dat niet voor alle kinderen de realiteit.

Soms is daar een stapje extra voor nodig. Of kan er juist wel een stapje worden overgeslagen.” Als docent in het basisonderwijs weet Schouten dat leerkrachten er alles aan doen om de uiteenlopende hulpvragen van de leerlingen in kaart te brengen en daar een passend antwoord op te geven binnen hun vaak grote groep. “Ondanks dat blijft er een groep kinderen die behoefte heeft aan individuele en/of specifiekere begeleiding. Dat kan ik met Leerladder bieden”, aldus Schouten. Met Leerladder wil ze kinderen leren om gebruik te maken van hun sterke kanten. Schouten zoekt met het kind naar diens kwaliteiten en naar de manier waarop het kind zich het beste nieuwe dingen eigen kan maken. Vanuit die kwaliteiten beklimt ze samen met het kind de leerladder. Kortom: vraaggestuurde en op de behoefte afgestemde begeleiding. Meer informatie: (0347-320710)

™EZigVHX]djiZc]Zaei`^cYZgZcdb]jc`lVa^iZ^iZciZWZcjiiZc#

q WWW.LEERLADDER.NL

Petra

Schouten

Groen licht voor Ruimte voor de Lek K>6C:C™ Het Provinciaal Inpassingsplan Ruimte voor de Lek is onherroepelijk geworden. Kortom: definitief groen licht voor de uitvoering. Voordat de werkzaamheden begin 2014 starten, worden vanaf medio 2013 voorbereidingen getroffen. De werkzaamheden duren tot en met 2015. In de gemeenten Houten, Nieuwegein, IJsselstein en Vianen komen nevengeulen in de uiterwaarden van de Pontwaard & Mijnsherenwaard, ’t Waalse waard en de Bossenwaard. In de Vianense Waard wordt een deel van de zomerkade verplaatst. Daarnaast worden de toegangsdam van het stuweiland en de leikade van het Merwedekanaal verlaagd. Rijkswaterstaat en de aannemerscombinatie Martens en Van Oord – Heijmans informeren belangstellenden op 4 en 8 april tijdens informatiebijeenkomsten in respectievelijk Nieuwegein en Hagestein.

Wie steunt sporters met een handicap? ĥĞĤĢİıĢĦīš Maandag 8 april gaan de meisjes van het team C1 van voetbalvereniging Everstein weer collecteren in Hagestein. Zij halen dan zoveel mogelijk geld op voor het Fonds Gehandicapten Sport. Dit fonds zet zich in om sport voor iedereen met een handicap mogelijk te maken, het sportaanbod kwalitatief en kwantitatief te verbeteren en meer aandacht te vragen voor de gehandicaptensport.

q WWW.FONDSGEHANDICAPTENSPORT.NL

VERFRISSEND HET VOORJAAR IN

Handelsweg 1, Meerkerk Tel: 0183 - 352244

www.kcmiddennederland.nl

www.hetkontakt.nl


Familieberichten

Dinsdag 2 april 2013

Â&#x17D;Čą Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x203A;ČąÂ?Â&#x2DC;Â&#x2DC;Â&#x203A;Â?Â&#x203A;Â&#x2DC;Â&#x2014;Â?Â?ČąÂ&#x17D;Â&#x2014;ČąÂ&#x201D;Â&#x17D;Â&#x2014;Â?ČąÂ&#x2013;Â&#x2019;Â&#x201C;Ç°Čą Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x201C;ČąÂ&#x;Â&#x17D;Â&#x203A;Â&#x153;Â?Â&#x160;Â&#x160;Â?ČąÂ&#x;Â&#x160;Â&#x2014;ČąÂ&#x;Â&#x17D;Â&#x203A;Â&#x203A;Â&#x17D;ČąÂ&#x2013;Â&#x2019;Â&#x201C;Â&#x2014;ČąÂ?Â&#x17D;Â?Â&#x160;Â&#x152;Â&#x2018;Â?Â&#x17D;Â&#x2014;ÇŻČą

ȹȹȹȹȹȹȹȹȹȹȹȹȹȹ

ȹȹȹȹȹȹȹȹȹȹȹȹȹȹȹȹȹȹȹȹȹȹȹȹȹȹȹȹȹȹȹȹȹȹȹȹȹȹȹȹȹȹȹȹȹȹȹȹȹȹȹȹȹȹȹȹȹȹÂ&#x153;Â&#x160;Â&#x2022;Â&#x2013;ČąĹ&#x2014;Ĺ&#x2122;Ĺ&#x;Čą

ČąÂ&#x2014;ČąÂ&#x160;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x17D;ČąÂ&#x203A;Â&#x17E;Â&#x153;Â?ČąÂ&#x2019;Â&#x153;ČąÂ&#x2018;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2014;Â?Â&#x17D;Â?Â&#x160;Â&#x160;Â&#x2014;Čą ČąÂ&#x2019;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2019;Â&#x2014;Â&#x160;ČąÂ&#x17D;Â&#x203A; Â&#x17D;Â&#x203A;Â&#x153;ČąÂ&#x2019;Â&#x2013;ČąTe snel voorbij, de vele dromen. Oneerlijk is het lot, dat nu is gekomen.

Natuursteen BV

Met verslagenheid en onuitputtelijk verdriet geven wij u kennis dat, voor ons veel te vroeg en geheel onverwacht, is heengegaan mijn lieve man, onze lieve paps, zoon, broer, zwager en oom

GEDENKTEKENS

Alfredo Raymond Charles Vroege

Čą

Â&#x2019;Â&#x2014;ČąÂ?Â&#x17D;ČąÂ&#x2022;Â&#x17D;Â&#x17D;Â?Â?Â&#x2019;Â&#x201C;Â?ČąÂ&#x;Â&#x160;Â&#x2014;ČąĹ&#x;Ĺ&#x2013;ČąÂ&#x201C;Â&#x160;Â&#x160;Â&#x203A;Čą

* Vianen, 26 februari 1968

Čą

Ĺ&#x2DC;Ĺ&#x17E;ČąÂ&#x2013;Â&#x160;Â&#x160;Â&#x203A;Â?ČąĹ&#x2DC;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2122;Čą Â&#x2DC;Â&#x203A;Â&#x203A;Â&#x17D;Â&#x153;Â&#x2122;Â&#x2DC;Â&#x2014;Â?Â&#x17D;Â&#x2014;Â?Â&#x2019;Â&#x17D;Â&#x160;Â?Â&#x203A;Â&#x17D;Â&#x153;ǹȹ Â?Â?Â&#x2DC;ČąÂ?Â&#x17D;Â&#x203A;ČąÂ?Â&#x17D;Â?Â&#x17D;Čą Â&#x2DC;Â&#x203A;Â?Â&#x17D;Â&#x2014;Â?Â&#x2019;Â&#x201C;Â&#x201D;ČąĹ&#x17E;Čą Ĺ&#x161;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2122;Ĺ&#x2DC;Čą ȹȹÂ&#x2019;Â&#x160;Â&#x2014;Â&#x17D;Â&#x2014;Čą Čą

Â&#x2DC;Â&#x2014;Â?Â&#x17D;Â&#x203A;Â?Â&#x160;Â?ČąĹ&#x161;ČąÂ&#x160;Â&#x2122;Â&#x203A;Â&#x2019;Â&#x2022;ČąÂ&#x2019;Â&#x153;ČąÂ&#x17D;Â&#x203A;ČąÂ&#x;Â&#x160;Â&#x2014;ČąĹ&#x2014;Ĺ&#x2DC;ÇŻĹ&#x2122;Ĺ&#x2013;ČąÂ?Â&#x2DC;Â?ČąĹ&#x2014;Ĺ&#x2DC;ÇŻĹ&#x203A;Ĺ&#x2013;Čą Â&#x17E;Â&#x17E;Â&#x203A;ČąÂ?Â&#x17D;Â&#x2022;Â&#x17D;Â?Â&#x17D;Â&#x2014;Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2019;Â?ČąÂ&#x2DC;Â&#x2013;ČąÂ&#x160;Â?Â&#x153;Â&#x152;Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2019;Â?ČąÂ&#x;Â&#x160;Â&#x2014;ČąÂ&#x2019;Â&#x2013;ČąÂ?Â&#x17D;Čą Â&#x2014;Â&#x17D;Â&#x2013;Â&#x17D;Â&#x2014;ČąÂ&#x2019;Â&#x2014;ČąÂ&#x2018;Â&#x17D;Â?ČąÂ&#x17E;Â&#x2019;Â?Â&#x;Â&#x160;Â&#x160;Â&#x203A;Â?Â&#x152;Â&#x17D;Â&#x2014;Â?Â&#x203A;Â&#x17E;Â&#x2013;ČąÂ&#x160;Â&#x160;Â&#x2014;ČąÂ?Â&#x17D;Čą Â&#x2122;Â&#x160;Â&#x203A;Â&#x203A;Â&#x17D;Â&#x2014;Â?Â&#x203A;Â&#x17D;Â&#x17D;Â?ČąĹ&#x17E;ČąÂ?Â&#x17D;ČąÂ&#x2019;Â&#x160;Â&#x2014;Â&#x17D;Â&#x2014;ÇŻČąÂ&#x2013;ČąĹ&#x2014;Ĺ&#x2122;ÇŻĹ&#x2013;Ĺ&#x2013;ČąÂ&#x17E;Â&#x17E;Â&#x203A;ČąÂ&#x2019;Â&#x153;Čą Â?Â&#x160;Â&#x160;Â&#x203A;ČąÂ&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2014;ČąÂ&#x2013;Â&#x2DC;Â&#x2013;Â&#x17D;Â&#x2014;Â?ČąÂ&#x;Â&#x160;Â&#x2014;ČąÂ&#x2018;Â&#x17D;Â&#x203A;Â&#x2019;Â&#x2014;Â&#x2014;Â&#x17D;Â&#x203A;Â&#x2019;Â&#x2014;Â?ČąÂ&#x17D;Â&#x2014;ČąÂ?Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x17D;Â?ÇŻČą Čą

Â&#x160;Â&#x2014;Â&#x153;Â&#x2022;Â&#x17E;Â&#x2019;Â?Â&#x17D;Â&#x2014;Â?ȹ£Â&#x17E;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x17D;Â&#x2014;ȹ Â&#x2019;Â&#x201C;ČąÂ&#x2018;Â&#x160;Â&#x160;Â&#x203A;ČąÂ?Â&#x17D;ČąÂ&#x203A;Â&#x17E;Â&#x153;Â?Â&#x17D;ȹȹ Â&#x2022;Â&#x17D;Â?Â?Â&#x17D;Â&#x2014;ČąÂ&#x2039;Â&#x2019;Â&#x201C;ČąÂ&#x2018;Â&#x160;Â&#x160;Â&#x203A;ČąÂ?Â&#x160;Â&#x2013;Â&#x2019;Â&#x2022;Â&#x2019;Â&#x17D;ČąÂ&#x2DC;Â&#x2122;ČąÂ?Â&#x17D;ČąÂ&#x2014;Â&#x160;Â&#x160;Â&#x153;Â?Â?Â&#x17D;Â&#x2022;Â&#x17D;Â?Â&#x17D;Â&#x2014;Čą Â&#x2022;Â?Â&#x17D;Â&#x2013;Â&#x17D;Â&#x2014;Â&#x17D;ČąÂ&#x17D;Â?Â&#x203A;Â&#x160;Â&#x160;Â?Â&#x2122;Â&#x2022;Â&#x160;Â&#x160;Â?Â&#x153;ǯȹȹ Čą

Â&#x160;ČąÂ&#x160;Â?Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x2DC;Â&#x2122;ČąÂ&#x2019;Â&#x153;ČąÂ&#x17D;Â&#x203A;ČąÂ?Â&#x17D;Â&#x2022;Â&#x17D;Â?Â&#x17D;Â&#x2014;Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2019;Â?ČąÂ&#x153;Â&#x160;Â&#x2013;Â&#x17D;Â&#x2014;ČąÂ?Â&#x17D;Čą Â&#x201D;Â&#x2DC;Â&#x2013;Â&#x17D;Â&#x2014;ČąÂ&#x2019;Â&#x2014;ČąÂ&#x2018;Â&#x17D;Â?ČąÂ&#x17E;Â&#x2019;Â?Â&#x;Â&#x160;Â&#x160;Â&#x203A;Â?Â&#x152;Â&#x17D;Â&#x2014;Â?Â&#x203A;Â&#x17E;Â&#x2013;ÇŻČą

LEERDAM

t Nieuwegein, 26 maart 2013

uigebreide showroom

Opgeven familieberichten Rouwadvertenties, dankbetuigingen en overige familieberichten kunt u tot maandagmiddag 15.00 uur opgeven. E-mail: advertentie.vianen@ hetkontakt.nl

eigen ontwerp mogelijk

Wencke Nagtegaal Manon, NoĂŤl, Melissa, Romano, Cheryl, Xomara Diezel, Honey vv Pa en Ma Vroege Sandra en Ludo, Manon, Rico Robert en Elise, Elroy, Youri Edwin en Bianca, Jason, Gwenn, Jill

Â&#x160;Â&#x2014;ČąČ&#x2022;Čą Â&#x2DC;Â&#x203A;Â&#x2014;Â&#x17D;Â&#x2022;Â&#x2019;Â&#x160;ČąČ&#x2022;ČąHarvas

4

in natuursteen, glas, rvs

SHOWROOM O

Nijverheidstraat 7 Leerdam telefoon: 0345 61 40 37 e-mail: info@harvasnatuursteen.nl website: www.harvasnatuursteen.nl

Wendelaar 102 4133 CG Vianen Geen bezoek aan huis. Alfredo is overgebracht naar uitvaartcentrum Monuta, Sparrendreef 8 te Vianen. Gelegenheid tot afscheid nemen op woensdag 3 april van 12.30 tot 12.50 uur in het uitvaartcentrum waarna om 13.00 uur de afscheidsdienst in de aula begint. Aansluitend begeleiden wij Alfredo naar zijn laatste rustplaats op de algemene begraafplaats gelegen op de begraafplaats aldaar.

rou¡wen

(werkwoord; rouwde, heeft gerouwd) droefheid voelen, in de rouw zijn

Čą

Â&#x160;Â&#x2014;Â&#x201D;ČąÂ&#x160;Â&#x160;Â&#x2014;ČąÂ&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2014;ČąÂ?Â&#x2019;Â&#x17D;ČąÂ&#x2018;Â&#x160;Â&#x160;Â&#x203A;ȹ£Â&#x2DC;ČąÂ&#x2022;Â&#x2019;Â&#x17D;Â?Â?Â&#x17D;Â&#x;Â&#x2DC;Â&#x2022;ČąÂ&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x2014;ČąÂ&#x;Â&#x17D;Â&#x203A;ÂŁÂ&#x2DC;Â&#x203A;Â?Â?ÇŻČą

Het Kontakt Edities bv Postbus 1, 2977 ZG Goudriaan Tel. 0183-583333 Fax 0183-583308

Čą

Â&#x2022;Â&#x153;ČąÂ&#x17E;ČąÂ?Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2014;ČąÂ&#x203A;Â&#x2DC;Â&#x17E; Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x160;Â&#x203A;Â?ČąÂ&#x2018;Â&#x17D;Â&#x17D;Â?Â?ČąÂ&#x2DC;Â&#x2014;Â?Â&#x;Â&#x160;Â&#x2014;Â?Â&#x17D;Â&#x2014;Ç°ČąÂ?Â&#x17D;Â&#x2022;Â&#x2019;Â&#x17D;Â&#x;Â&#x17D;ČąÂ?Â&#x17D;ÂŁÂ&#x17D;Čą Â&#x160;Â?Â&#x;Â&#x17D;Â&#x203A;Â?Â&#x17D;Â&#x2014;Â?Â&#x2019;Â&#x17D;ČąÂ?Â&#x17D;ČąÂ&#x2039;Â&#x17D;Â&#x153;Â&#x152;Â&#x2018;Â&#x2DC;Â&#x17E; Â&#x17D;Â&#x2014;ČąÂ&#x160;Â&#x2022;Â&#x153;ČąÂ&#x17E;Â&#x2019;Â?Â&#x2014;Â&#x2DC;Â?Â&#x2019;Â?Â&#x2019;Â&#x2014;Â?ÇŻČą

05-04-2008

05-04-2013 Â

Jan Bloks

 Vijf jaar van vallen en opstaan. Vijf jaar van hard en stil verdriet. Vijf jaar van weten wat pijn is.  Vijf jaar van eeuwig gemis.                                               El en de (klein) kinderen

2RNDOVXHHQXLWYDDUWYHU]HNHULQJKHEW DIJHVORWHQEHQWXYULMRP]HOIHHQ XLWYDDUWRQGHUQHPLQJWHNLH]HQ 

Meerkerk - 0183-354039 info@de-stilte.com www.de-stilte.com

Jij onze cameraman?

'DJHQQDFKWEHUHLNEDDU 

  

LQIR#0+8LWYDDUWYHU]RUJLQJQO ZZZ 0+8LWYDDUWYHU]RUJLQJQO *DDVSVWUDDW;-9LDQHQ

Je nieuwe job op www.hetkontakt.nl

6 T/M 10 APRIL 2013

GROTE ONLINE VEILING wegens retourname en over-voorraden

KEUKEN- EN SANITAIRPRODUCTEN

Stuartweg 1C, 4131 NH Vianen; kijkdag: 6 april 2013 10.00 â&#x20AC;&#x201C; 16.00 uur keukenaccessoires o.a.: mesblokken, gaspitten met wokbranders; keukenbladen; spoelbakken; verlichting; badkamermeubelen; keuken-/wastafelkranen; whirlpools o.a.: Villeroy & Boch; douchewanden; tegels; vensterbanken etc. Van Beusekom B.V., Tel.: +31(0)35 699 63 73, E-mail: info@beusekom.nl

www.beusekom.nl Registermakelaars | Taxateurs | Veilinghouders

Trouwplannen Modellenboeken met trouwkaarten om thuis te bekijken staan klaar. De Groot Drukkerij bv Zuidzijde 131, Goudriaan, 0183-583311

Banen voor het aanklikken

5FMtXXXEFCBSCJFSWJBOFOOM

DĂŠ Dames: Tina, Cora, Cindy, Ina, Heiltje, Pieta en Lianne

ONLINE DRUKKERIJ

Zet je video of foto op www.hetkontakt.nl

Maretta van Winkel Persoonlijke Uitvaartverzorging

MOOI DRUKWERK, MAKKELIJK BESTELD

^^^WYLTLYLUS

Uw wensen staan bij ons centraal Voor Vianen e.o. Agnes van Elteren en Yvonne Stens dag en nacht bereikbaar 030 6341408 Schrijnwerkersgilde 4, 3994 XM Houten

Aprilmaand - Kids maand!

Aktie: In de hele maand april krijgen (tot 18 jaar) â&#x201A;Ź 6,- korting.


Familieberichten

Dinsdag 2 april 2013

5

GRAFMONUMENTEN NATUURSTEENBEDRIJF NATUURSTEENBEDRIJF MIDDENBRABANT BRABANT b.v. MIDDEN b.v.

Kortakker6,6,4264 4264 Veen Kortakker AEAE VEEN Tel. 0416-691616 0416-691616 Tel. ALTIJDVOORDELIGER GOEDKOPER ALTIJD Met 500 grafmonumenten op voorraad. '(0((678,7*(%5(,'(6+2:52209$1'(5(*,2 kijk op www.natuursteenmiddenbrabant.nl

Wij zijn er voor u.

www.lbvleerdam.nl

$&78((/ 6FKLOGHULMHQHQNDDUVHQ $SULO Expositie tijdens openingsuren

5LWXHOHQHQV\PEROHQ :RHQVGDJDSULOXXU Rituelen en symbolen rondom verlies, informatie door Dineke van Oort (pastor)

:RUNVKRS :RHQVGDJDSULOXXU Geef uw gevoel vorm d.m.v. (bijen)was o.l.v. Ritie Toelanie

LBV Uitvaarten

U kunt altijd bij ons terecht voor een goed georganiseerde uitvaart die past bij uw wensen.

Telefoon: 0347 - 376 520 (24 uur per dag, ook in het weekend)

Begrafenisonderneming Leerdam

Monuta Vianen Sparrendreef 8, Vianen www.monuta.nl Ook als u niet bij ons verzekerd bent.

Uitvaartleiders

Aprilactie DERKO INTERGAS CW3

Ben de Weerd en Albert de Bruijn Joke Geerse en Lenie Prinssen

Melden overlijden (0345) 619 833 Rouwcentrum Rehoboth

s CW3

Interga vanaf

%UDGHULH9LDQHQ

Alle activiteiten vinden plaats in het PCB Uitvaart InformatieCentrum Voorstraat 84 in Vianen 9RRUPHHULQIRUPDWLH www.pcbuitvaartzorg.nl/agenda of telefonisch (0347) 371 813

0LOLHXYULHQGHOLMNH XLWYDDUW Meer en meer Nederlanders zijn op zoek naar milieuvriendelijke oplossingen in hun leven. Ook voor hun uitvaart. U kunt denken aan: â&#x20AC;˘ De natuurbegraafplaats: rustig, vrij, natuurlijk â&#x20AC;˘ De rieten uitvaartmand: vriendelijk, warm en zacht â&#x20AC;˘ De loopkoets: schoon, stil en stijlvol Meer info: www.pcbuitvaartzorg.nl/ milieubewuste-uitvaart

Verzorging van een stijlvolle persoonlijke uitvaart.

ateriaa nsluitm incl. aa W. e en BT montag

(bij

Te koop gevraagd:

4\U[LULU 7VZ[aLNLSZ

=LYaHTLSPUNLU WHY[PQLUYLZ[HU[LU WVZ[aLNLSZ .V\KLUaPS]LYLULU HUKLYLT\U[LU Muntenhoek.nl - Hank

Alles i liefd s e! Dus o ok

een zwem men m s per wee k et Br die h am et Down syndroom (6), hee va n wate ft maar k an rtrap pel als d e bes en te.

TIE

N R GARA 10 JAA n le rde

e op ond oud) onderh s jaarlijk

ALLEEN ND DE MAA APRIL

Wij repareren en onderhouden ook bestaande cv-ketels

Kantooradres: Jachtsloot 2 B Bezoek op kantoor of bij U thuis alleen op afspraak Hans de Man: 06-24 72 06 53 Aart Hoeke: 06 53 39 01 83

Derko Installatietechniek BV Handelsweg 15, 3411 NZ Lopik Postbus 99, 3410 CB Lopik

tel. (0348) 404 780 fax (0348) 404 785 info@derko.nl, www.derko.nl

G. van Leeuwen B.V. IJZER- en METAALRECYCLING Kortedreef - Vianen Tel. 06 - 22802083

d: Te koop gevraag LEN IJZER EN META r Ook voo Particulieren ! !

REGELTECHNIEK CENTRALE VERWARMING GASINSTALLATIES KLIMAATTECHNIEK KOELTECHNIEK WATERINSTALLATIES

Plaatsing van containers mogelijk

Regionaal nieuws? www.hetkontakt.nl

â&#x153;&#x201A;

=DWHUGDJPHL Weetjes en wetenswaardigheden over uitvaarten bij onze kraam

,â&#x201A;Ź 1185 l,

+RHJDDW RPDHLJHQOLMNQ DDU GHZLQNHO"

Gratis adverteren

is mogelijk in Het Kontakt. Er zijn echter wel enkele spelregels aan verbonden: 1. Alleen voor particulieren zonder 4. Geen personeel gevraagd of winstoogmerk. aangeboden. 2. Geen koop/verkoop of huur/verhuur 5. Geen familieberichten. van onroerende goederen. 6. Geen partijverkoop. 3. Geen koop/verkoop van dieren.

Bij een groot aanbod van Kontaktjes kan het voorkomen dat uw gratis advertentie niet in dezelfde week geplaatst kan worden. Wilt u er zeker van zijn dat dit wel gebeurt, sluit dan een volledig ingevuld overschrijvingsformulier van uw bank of giro ter waarde van â&#x201A;Ź 2,50 bij. Geen muntstukken opsturen s.v.p. Ook contante betaling aan de balie van onze kantoren in Goudriaan en Leerdam is mogelijk. Telefonische opgaven kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

'DJHQQDFKWEHUHLNEDDU YRRUGLUHFWHKXOSQDRYHUOLMGHQ 

Mijn tekst luidt:

Vergeet-ze-niet!

Kontaktjes Vianen

Voorstraat 84 ¡ 4132 AT Vianen

Stuur deze bon in een voldoende gefrankeerde envelop naar: Het Kontakt, Postbus 1, 2977 ZG Goudriaan

SFEXLWYDDUW]RUJQO

Uiterste inlevertijd: maandag 12.00 uur.

ZZZRXGHUHQIRQGVQO

â&#x153;&#x201A;

405.000 ouderen kunnen moeilijk zelfstandig de deur uit. Het Nationaal Ouderenfonds helpt hen met de BoodschappenPlusBus. Helpt u mee?


publicaties

Dinsdag 2 april 2013

Je vindt het in Vianen!

ONDERNEEMT

Lekker het is weer lente bij uw Gildeslager

Lekker het is weer lente bij uw Gildeslager

Hollandse Lamsbout superzacht 100 gram

100 gram

100 gram

& 

150 gram

Leverworst uit eigen worstmakerij 250 gram

ĂŶŝƐĂŶĐŝŶŐϰĂůůŝĞƚƐǀŽŽƌũŽƵ͊

 WŽǁĞƌũĂnjnjƉĞƌϰĂƉƌŝůϮϬϭϯŶƵŽŽŬŝŶ>ĞdžŵŽŶĚ

DEZE WEEK

dŝũĚ 20.00u tot 21.00u

Snijbonen

&

heerlijk mals

$

400 gram

&

handappel

$

2 kilo

Nicola

& 

nieuwe oogst

$

2 kilo

Goji bessen

&

lekker en gezond 100 gram

Nu: 15% korting bij direct inschrijven na een gratis proefles op 4 april ’13

$

geldig van 2 april t/m 6 april

geldig van 02-04-2013 tm 06-04-2013

Traiteurslagerij de Goeij

Traiteurslagerij de Goeij

Voorstraat 83, 4132 AP Vianen 0347-37 12 98 www.degoeij.gildeslager.nl

Voorstraat 83-85, 4132AP Vianen 0347-37 12 98 www.degoeij.gildeslager.nl

De Gildeslager verrast je smaak ©

tĂĂƌ͗ Fysiotherapie gebouw

Pinova

Ham Asperge salade uit eigen keuken

Ben je dol op dansen?

elke woensdag rauwkostdag

Runderlever met of zonder spek

Kun je, als je muziek hoort, niet stil zitten?

GROENTEN EN FRUIT

Pekelvlees lekker broodje half om

6

 tĂĂƌ͍Fysiotherapie gebouw, Kortenhoevenseweg 18, , 4128 CR, Lexmond Onder begeleiding van:Anita Willemse. ŝŐĞŶŶĂĂƌ^ƵnjĂŶŶĞZŝŬƐĞŶ Vragen mail naar info@dancing4all.nl of bel 0645142464

De Gildeslager verrast je smaak ©

www.dancing4all.nl

AH route 99 Alle Campina vla nu

€ 0,99

voor

€ 0,99

250 gram, diverse varianten van € 1,99 voor

€ 0,99

literpak

Alle Pepsi cola 1,5 liter flessen van € 1,49

AH verse pasta

Albert Heijn Vianen Lijnbaan 11 - Vianen - tel. 0347-326060

LIJNBAAN 11 VIANEN | TEL. 0347-326125

Mensen maken de winkel!

Lijnbaan 11 - Vianen Tel. 0347-328070

TE KOOP AANGEBODEN

Mededeling

Gevr. caravan Tabbert va. '95-03, i.g.s. 630L P.n.o.t.k. Tel. 06-17650027. Gevr. gratis metselstenen waalform. Tel. 0416-531426. T.k. 2+3 zits-bank i.g.s., stof steenkleur €50,-. Tel. 0418674722. T.k. bankstel 3-1-1 l.eiken m. gestoff. ksns €25-. Tel. 0653173626.

Interim-regeling voor veehouderijen gaat van start De stikstofdepositie op beschermde natuurgebieden mag niet meer toenemen. Dit houdt in dat een stikstoftoename van een veehouder alleen gelegaliseerd kan worden als er op het te beschermen gebied een stikstofafname is. In de Verordening veehouderij, stikstof en Natura 2000 provincie Utrecht 2012 is een regeling opgenomen voor de zogenoemde interim-uitbreiders. Er is sprake van interimuitbreiding indien een veehouderij in stikstofdepositie is toegenomen tussen 7 december 2004 en 18 februari 2011, waarvoor niet eerder een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 is afgegeven. Meer informatie kunt u vinden op www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/stikstof/. De provincie heeft de, bij haar bekende, groep interim-uitbreiders een brief gestuurd met het verzoek gegevens aan te leveren. Indien u geen brief van de provincie Utrecht hebt gekregen, maar u bent wel van mening dat u onder deze regeling hoort te vallen, kunt u terecht op bovengenoemde website. We raden u aan een adviseur in de arm te nemen. Als uw bedrijf onder de interim-regeling valt, moet u voor 27 mei 2013 uw melding indienen.

T.k. centrifuge 2800 trn €20,; grasmaaier 220v €20,-; steen kruiwgn €25,-; Zibro kamin oliekachel €75,-. Tel. 0620997135. T.k. droogmolen €10,-; hanglamp wit/rose, gl in lood €30,-; fototoestel Praktica ltl + telelens, balgapp., zonnek., ringen + tas €60,-. Tel. 06-12965545. T.k. fietsendrager €85,-; waswringer €40,-; wasbord €35,; haardscherm €35,-; zalmpan €55,-; 2 ijz. dakrmn €40,. Tel. 06-25145421. T.k. Gazelle medeo hrnfiets 24 versn. i.g.s. €150,-. Tel. 0347-375846. T.k. Hartman tafel groen Ø €20,-; ligbed m. wln groen €40,-. Tel. 0183-636515/ T.k. lp's + platenspeler + 2 boxen. Tel. 0347-371275.

5-6-7 APRIL LINGEBOS VUREN/GORINCHEM

S ER YLE M T NE ES .NL L F EE LI ADE D Y TI 5 R 13 NT LEN U . CO WW W


Dinsdag 2 april 2013

Provincie checkt werkgelegenheid IJıįĢĠĥıš In april start het jaarlijkse werkgelegenheidsonderzoek van de provincie Utrecht. In dit korte onderzoek verzamelt de provincie gegevens over het aantal werkzame personen bij de Utrechtse bedrijven en instellingen. In overleg met Taskforce Innovatie regio Utrecht (TFI) en Economic Board Utrecht (EBU) worden vragen gesteld over zzp’ers, knelpunten op de arbeidsmarkt (vacatures en werving) en expats. De gegevens komen terecht in het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR). Zzp’ers De regio Utrecht telt veel zelfstandigen zonder personeel, in alle sectoren van de economie. Inzicht in de wijze waarop deze zzp’ers hun business runnen, op welke manier ze ondernemer zijn geworden en welke verwachtingen ze over hun markt hebben, zijn van belang voor op maat gesneden beleid.

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

7

nieuws

Organisatie zoekt nog vrijwilligers, motorrijders en bands

Amaliastein pakt uit op Kroninginnedag De aubade is dit jaar niet op de Voorstraat maar in de Kasteeltuin te Amaliastein. Daar wordt van 26 tot en met 30 april feest gevierd. ijĦĞīĢīš Wat ooit is begonnen als een buurtfeest op de Joke Smitlaan in Amaliastein, is uitgegroeid tot een reeks evenementen die eigenlijk niet meer weg te denken is uit Vianen. Inmiddels zorgt de stichting elk jaar, met dank aan vele vrijwilligers, voor diverse activiteiten voor jong en oud op en rondom Koninginnedag in Amaliastein. Dit jaar is met name Koninginnedag extra bijzonder in verband met de kroning van de nieuwe Koning, dit feest wordt in Vianen gevierd op 30 april. Door het gebrek aan vrijwilligers bij de oranjevereniging is het niet mogelijk om de Reigermarkt op de Voorstraat te

laten plaatsvinden. De traditiegetrouwe aubade zal dit jaar ook niet plaatsvinden voor het gemeentehuis. Om er voor te zorgen dat deze dag niet onopgemerkt voorbij gaat, hebben Stichting Amaliastein en de oranjevereniging de handen ineen geslagen om een aantal ‘Voorstraat activiteiten’ toch door te kunnen laten gaan. De aubade gaat door en zal gaan plaatsnemen in de programmering bij de Kasteeltuin. Op 30 april om half 12 zullen Sylvia’s Jazz en Excelsior optredens verzorgen voor de burgemeester, wethouders en bewoners van Vianen. Hierna zal voor de eerste keer TOP Vianen gaan plaatsvinden, Talent Open

Podium Vianen. Een open podium waarbij basisschool leerlingen hun talenten kunnen delen met het Vianennse publiek onder toeziend oog van een deskundige jury welke een top drie zullen samenstellen. Troonswisseling Speciaal aan deze dag is de troonwisseling. Om niks hiervan te hoeven missen heeft de organisatie, met dank aan de gemeente Vianen, een gigantisch LED-scherm kunnen realiseren zodat de complete uitzending live kan worden gevolgd. Ook dit jaar is het programma in de Kasteeltuin gevuld met de inmiddels

bekende activiteiten zoals de kinderdisco, de motortoertocht, Castle Garden live, de Highland games en de gezelligheid op Koninginnedag zelf. Ondanks de lastige economische tijd is het de organisatie weer gelukt om voldoende sponsors en vrijwilligers te vinden om deze dagen te kunnen laten plaatsvinden van vrijdag 26 april t/m dinsdag 30 april. De organisatie is nog op zoek naar vrijwilligers om mee te helpen met de organisatie en deelnemers voor onder andere de motortoertocht en Castle Garden Live. Meer informatie is te vinden op onderstaande website, Facebook en Twitter.

q WWW.AMALIASTEIN.NL

De werkloosheid in Nederland loopt op, en dat is ook in Utrecht het geval. Maar dat neemt niet weg dat er nog steeds meer dan 25.000 nieuwe vacatures in regio Utrecht per jaar zijn en dat sommige vacatures hardnekkig zijn. De pas opgerichte Economic Board Utrecht wil meer inzicht in het functioneren van de Utrechtse arbeidsmarkt. Zijn er vacatures bij bedrijven? En zo ja, kunnen die snel worden vervuld? Of blijven sommige vacatures noodgedwongen lang open? Of trekken bedrijven, ter compensatie, personeel uit het buitenland aan? Expats Utrecht is een aantrekkelijke regio om te wonen en te werken. Utrecht wil dat ook zijn voor internationale bedrijven en hun werknemers. De onderzoekers zijn geïnteresseerd in ervaringen van buitenlandse werknemers met wonen, werken en leven in de regio Utrecht.

‘Like’ het laatste nieuws uit Vianen op www.facebook.com/hetkontakt

™9Z8VhiaZ<VgYZc8VbbVX]^dÉhldccZc^c'%&'YZ=^\]aVcY<VbZh^cYZbVccZcXViZ\dg^Z#OViZgYV\bdZhiZcoZ]ZiolVVgY^caZkZgZc#OjaaZcoZÈbY^i_VVglZZgkZgdkZgZc4

Oosterlicht College Vianen één dag in het teken van Pasen ijĦĞīĢī š Oosterlicht College Vianen heeft de paasgedachte donderdag levend gemaakt met een themadag. De leerlingen van het eerste leerjaar hadden een programma waarin ze on-

der andere spijtbriefjes schreven. Deze briefjes hebben de leerlingen later op de dag in een vuurkorf op het schoolplein verbrand. Op deze manier namen de leerlingen afstand van iets dat ze dwarszit.

Daarna ontvingen alle leerlingen een bloempotje met aarde en een zaadje zodat er nieuw leven uit kan ontstaan. Dit om de nieuwe start die Pasen biedt meer vorm te geven. Na afloop van dit programma deelden zij in samenwerking met de Zonnebloem een fleurig plantje voorzien van paasgroet uit aan oude en zieke inwoners in Vianen.

Afrika in de polder İĠĥĬĬīįĢĴĬĢįġš Johan Elzenga exposeert in april en mei natuurfoto’s van de dierenwereld in Afrika in Natuurcentrum De Schaapskooi. Elzenga benadert zijn onderwerp vanuit een artistieke invalshoek. Zijn foto’s zijn zelden simpele registraties.

Veel foto’s tonen bijvoorbeeld de interactie tussen dieren, of dieren vanuit een verrassend perspectief of standpunt. De Schaapskooi aan Overboeicop 15 in Schoonrewoerd is op woensdagmiddag, donderdagavond en zaterdag geopend. Meer info: www. natuurcentrum.nl.

Paaswensen Leerlingen van leerjaar 2 schreven speciale paaswensen op wensballonnen. Denk aan: vrede op aarde en beterschap voor zieke mensen. De ballonnen zullen, als het weer het toelaat, onder toezicht van docenten en leerlingen worden opgelaten.

™AZZga^c\ZckZgWgVcYZche^_iWg^Z[_Zh#

Voedselbank Leerlingen van leerjaar 3 en 4 hebben met zijn allen cupcakes gebakken en versierd. Deze heerlijke attentie hebben ze met een paasgroet overhandigd aan de Voedselbank in Vianen. Die kreeg daarmee circa 800 cupcakes, per vier stuks verpakt in doosjes, voorzien van een kaartje.

™AZZjl^c^c]Zi\gdZc#

FOTO: JOHAN ELZENGA


gemeente-info

Dinsdag 2 april 2013

8

2 april 2013

CONTACT MET DE GEMEENTE Stadhuis Voorstraat 30 - 4132 AS Vianen Postbus 46 - 4130 EA Vianen T: (0347) 369 911 F: (0347) 374 688 E: gemeente@vianen.nl I: www.vianen.nl Secretariaat burgemeester en wethouders T: (0347) 369 485

BEKENDMAKINGEN/BESLUITEN

OVERIGE BEKENDMAKINGEN

Tegen onderstaande besluiten kunt u schrifteliũk bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan tot zes weken nadat het besluit verzonden is. Indien de verzenddatum ontbreekt, gaat de termiũn van zes weken in op de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Dits tiũdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u op onze website www.vianen.nl onder Politiek & Organisaties/Bezwaar & Beroep.

VOORAANKONDIGING BESTEMMINGSPLAN CLARISSENHOF TE VIANEN Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimteliũke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders van Vianen kennis van hun voornemen een bestemmingsplan op te gaan stellen voor de ontwikkeling van circa 90 appartementen op de hoek Helsdingse Achterweg / Clarissenhof te Vianen. Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat in deze fase van de voorbereiding stukken ter inzage liggen van 17 april tot en met 14 mei. De stukken ziũn in te zien aan de balie van het gemeentehuis tiũdens openingstiũden. Er kunnen nog geen zienswiũzen worden ingediend, dat kan wel in een volgend stadium. Hierover volgt te ziũner tiũd een publicatie in Het <ontakt, de Staatscourant en langs elektronische weg (www.ruimteliũkeplannen.nl). Vanaf dat moment is het mogeliũk om zienswiũzen naar voren te brengen. Onafhankeliũke instanties worden al wel in de gelegenheid gesteld een advies over het voornemen uit te brengen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de hnit Zuimteliũke Ordening en Proũecten, tel.: 0347-369911.

Verzenddatum

KŵƐĐŚƌŝũǀŝŶŐ

Locatie

Publieksbalie Op werkdagen geopend van 09.00 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.00 tot 19.00 uur. Voor een afspraak buiten deze openingsƟũden kunt u bellen naar (0347) 369 911.

22 maart 2013

Het organiseren van de Avondvierdaagse van 17 tot en met 20 ũuni 2013, evenementenvergunning artikel 2:25 van de APV Vianen 2010

Gemeente Vianen

22 maart 2013

Het vaststellen van nummeraanduiding: Achterstraat 27 te Vianen, huisnummerbesluit

Achterstraat 27 te Vianen

Telefonisch spreekuur Op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur via (0347) 369 911. Voor al uw algemene vragen.

27 maart 2013

Het vaststellen van nummeraanduiding: Lage Biezenweg 7 te Vianen, huisnummerbesluit

Lage Biezenweg 7 te Vianen

27 maart 2013

Aanleg individuele gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

Brederodeplein 9 te Vianen

ERFGOEDCOMMISSIE De datum van de eerstvolgende vergadering van de Erfgoedcommissie is op 3 april 2013 van 09.00 uur tot 13.00 uur in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar. Het is raadzaam om vooraf telefonisch contact op te nemen met de heer B. Lammers tel.: 0347-369341 als u de zitting wilt biũwonen.

27 maart 2013

Aanleg individuele gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

Walmolen 14 te Vianen

Vianen, 2 april 2013

27 maart 2013

Aanleg individuele gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

Walsland 104 te Vianen

Spreekuur ŚuisvesƟng niet op vriũdag. Spreekuur Wmo op werkdagen van 09.00 tot 11.00 uur Stadswerf Sportlaan 4 - 4131 NN Vianen Geopend van maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. Storingsdienst buiten ŬĂŶƚŽŽƌƟũĚĞŶ Voor acute problemen met openbare riolering of openbaar plantsoen, direct bedreigend voor de openbare veiligheid. Bel op werkdagen van 16.15 tot 07.30 uur en in weekeinden en feestdagen 24 uur per dag. T: (0347) 327 555 ^ƚŽƌŝŶŐŽƉĞŶďĂƌĞǀĞƌůŝĐŚƟŶŐ I: www.bureau-OVL.nl T: (0184) 630 708 (Ɵũdens kantooruren). Buiten kantooruren: storingsdienst gemeente (zie hierboven). Milieu Stankoverlast, geluidsoverlast en andere milieuproblemen meldt u biũ Omgevingsdienst regio htrecht. Buiten kantooruren kunt u inspreken op een antwoordapparaat. h wordt dan zo snel mogeliũk teruggebeld. T: (030) 6999500

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT De datum van de eerstvolgende vergadering van de commissie ruimteliũke kwaliteit (voorheen welstandscommissie) is op 4 april 2013 van 13.00 uur tot 17.00 uur in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar.

Het college van burgemeester en wethouders van Vianen, de secretaris a.i., de burgemeester, drs. J. (Hans) van der Noordt

W.G. (Wim) Groeneweg

MILIEUCONTROLES OP LANDBOUWBEDRIJVEN Dit ũaar voert de Omgevingsdienst regio htrecht(ODZh) biũ een groot aantal veehouderiũbedriũven milieucontroles uit. Deze controles ziũn vooral gericht op huisvesting en dieraantallen en op de maatregelen die veehouders hebben genomen om de uitstoot van ammoniak te verminderen. Anders dan gebruikeliũk worden deze controles niet vooraf biũ de bedriũven aangekondigd. Waarom deze controles? De uistoot van ammoniak is in Nederland te hoog. Een groot aantal maatregelen moet er aan biũdragen deze uitstoot of emissie terug te brengen. Ook in de veehouderiũ. De aangegeven milieucontroles ziũn bedoeld om de naleving van deze wet- en regelgeving te controleren.

Stikstofbank Biũ stoppende veehouderiũbedriũven en bedriũven met minder dieren dan voorheen zal aan de ondernemer of de huidige bewoner gevraagd worden de beģindiging van de veehouderiũtak of de vermindering van dieren schrifteliũk te melden. Hiermee maken ziũ het voor andere bedriũven mogeliũk zich te ontwikkelen. De stoppende en de krimpende bedriũven vullen nameliũk de provinciale stikstofbank. Met deze stikstofbank maakt provincie htrecht ontwikkeling mogeliũk van andere agrarische bedriũven. Zonder de stikstofbank is deze ontwikkeling niet mogeliũk, vanwege de stikstofdepositie op Natura-2000-gebieden. Deze depositie is nu te hoog. Door emissiebeperkende maatregelen en door het houden van minder dieren daalt de emissie, maar

kunnen bedriũven zich toch ontwikkelen. Biũ de milieucontroles zal aan gestopte bedriũven en bedriũven met een vermindering van de veestapel gevraagd worden in een verklaring aan te geven dat het dieraantal gekrompen is of dat er geen dieren meer gehouden worden, zodat de biũbehorende stikstofdepositie opgenomen kan worden in de stikstofdepositiebank van de Provincie htrecht. Uitvoering en informatie Milieucontroles worden namens uw gemeente uitgevoerd door de Omgevingsdienst regio htrecht, T: 030-6999500.

FORUMAVOND VAN 9 APRIL 2013 RAADZAAL, STADHUIS VAN 20.00 UUR TOT 21.00 UUR De agendacommissie heeft besloten om in een forumavond van dinsdag 9 april 2013 het volgende onderwerp te bespreken: Burgerinitiatiefvoorstel: verzoek tot faciliteren realtime inzage in de gemeenteliũke financiģn. De agenda voor de forumavond ziet er als volgt uit: 1. Opening 2. Bespreking burgerinitiatiefvoorstel Toelichting; Eind vorig ũaar is van de heer V. Mischenko uit Vianen het verzoek tot een burgerinitiatiefvoorstel bin-

nengekomen voor het in realtime ontsluiten van de financiële informatie van de gemeente. In de raadsvergadering van 29 ũanuari 2013 is besloten om dit verzoek in principe toe te wiũzen voor een inhoudeliũke behandeling. Aan de heer Mischenko is gevraagd om ziũn verzoek van een nader onderbouwing te voorzien. In de forumavond van 9 april 2013 kriũgt hiũ hiervoor de gelegenheid. Daarna is het aan de raadsleden om vragen aan de heer Mischenko te stellen over ziũn burgerinitiatiefvoorstel. Na afloop van de behandeling in het forum wordt

besloten welke verdere behandeling het burgerinitiatiefvoorstel kriũgt. De forumavond van 9 april 2013 is een openbare biũeenkomst. Tiũdens de forumavond is er geen gelegenheid voor het spreekrecht publiek. De agenda en stukken voor de forumavond ziũn te raadplegen in het ZaadsinformatiesLJsteem op de website www.vianen.nl. 3. Sluiting

Kijk voor familiedrukwerk op onze site www.degrootdruk.nl en voor de uitgebreide geboortecollectie van ArteBene: foto-albums, cadeaupapier, servetten en gastenboeken. Levering uit voorraad en vraag naar onze gereduseerde prijzen! Drukkerij De Groot bv, Zuidzijde 131, Goudriaan, 0183-583311


Dinsdag 2 april 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

9

accent

WWW.HETKONTAKT.NL

Nieuwe predikant

Johan Langelaar doet intrede in Grote Kerk

‘Veel en mooi werk te doen in Vianen’ De nieuwe protestantse predikant van Vianen, Johan Langelaar, wil bouwen aan een kerk voor alle mensen. ijĦĞīĢī š Langelaar doet aanstaande zondag in de Grote Kerk intrede. Hij zal door zijn collega dominee R.M. den Hertog van de Gereformeerde Kerk worden bevestigd. Beide predikanten zullen veel met elkaar te maken krijgen. De Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente Vianen zijn bezig met de afronding van de fusie, die naar verwachting ingaat op 1 januari 2014. “Ik heb zo’n fusie eerder meehelpen voorbereiden in mijn periode als gemeentepredikant van Boskoop. En ik weet maar al te goed dat het een ingewikkeld proces is. En zoals bij elke fusie doet het echt pijn om vertrouwde dingen los te laten.”, zegt Langelaar. Hij woont in de buurtschap Tempel, gemeente Bodegraven/Reeuwijk en krijgt een werkkamer, c.q. slaapvertrek in de oude Vianense pastorie naast de kerk. De nieuwe dominee van Vianen groeide op in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt. Hij heeft een gemengd kerkelijke achtergrond. “Op zondagochtend gingen wij als gezin naar de Baptistenkerk. ‘s Avonds gingen we

met onze moeder, maar zonder vader, mee naar de Christelijk Gereformeerde kerk.” Langelaar koos tijdens zijn studie Theologie aan de Vrije Universiteit om predikant te worden binnen de Gereformeerde Kerken. Voor zijn doctoraalscriptie bestudeerde hij de theologische ontwikkeling in het denken van zijn leermeester Harrie Kuitert (van 1962 tot 1987). “Een paar jaar geleden belde Kuitert nog eens op, bij het opruimen van zijn studeerkamer kwam hij mijn scriptie weer tegen. Hij had hem bewaard! Na hernieuwde lezing wilde hij me laten weten dat hij het nog steeds een prachtig werkstuk vond.” Na zijn studie werd Langelaar gereformeerd predikant in het Groningse Grootegast (1988-1992) en Boskoop (1992-2004). In 2002 werd hij geestelijk verzorger in de psychiatrie. “Het zal na negen jaar best wel weer even wennen zijn om weer een eigen gemeente te hebben. Ik heb me dus serieus afgevraagd: ‘wat haal ik mezelf op de hals? Want tot nu toe was ik bijna alle avonden vrij, had geen kerkenraadsvergadering en veel minder so-

™?d]VcAVc\ZaVVgaZ\iZZciZ\ZaeVVY_ZVVcW^_o^_cldc^c\^cWjjgihX]VeIZbeZa#

res. Maar ik vind het ontzettend leuk om met heel veel verschillende mensen om te gaan, om te mogen delen in hun vreugde en verdriet.” Er is veel en mooi werk te doen in Vianen. Langelaar zal vooral veel aandacht besteden aan het jeugdwerk en

gemeenteopbouw. “Dat ligt mij heel na aan het hart. Ik wil graag met anderen allerlei dingen gaan opzetten, gespreksgroepen en Bijbelgroepen en leesclubs voor kerkelijken en belangstellenden. Er mag wat mij betreft veel afwisseling komen. Ik wil graag wer-

FOTO: CARLA MELGERS

ken aan een open en gastvrije gemeenschap, laagdrempelig voor alle belangstellenden. Veel gemeenteleden in de fusiekerk moeten elkaar nog leren kennen. Daarvoor is het goed als er allerlei nieuwe dwarsverbanden in de fusiegemeente gaan ontstaan.”

Vuurtorens op Sleepbootdagen

Reünie bij Aloysiusschool

Workshoppen bij Stichting Welzijn

ijĦĞīĢī š Vuurtorenmuseum C.T. Rijkers uit Giessenburg komt naar de Nationale Sleepbootdagen Vianen.

ijĦĞīĢī š De voormalige Aloysiusschool te Vianen houdt tijdens de Paardenmarkt op woensdag 9 oktober een reünie. Aanmelden kan tot 15 mei.

ijĦĞīĢīš Stichting Welzijn Vianen houdt in april twee nieuwe workshops. Op donderdag 18 en 25 april wordt van 13:30 tot 15:30 uur de workshop ‘Ordenen en terugvinden van mappen en bestanden op uw pc’ gegeven. Deelnemers leren hoe ze documenten, muziek, foto’s en films het beste op kunnen slaan. Op donderdag 18 en 25 april en 2 mei wordt van 19:30 tot 21:30 uur de workshop ‘maak uw eigen fotoboek’ gegeven. Deelnemers leren de basishandeling die nodig zijn om een digitaal fotoboek te maken. Meer informatie of aanmelden: Stichting Welzijn Vianen (0347-374097, ochtend).

Cees Rijkers komt uit Den Helder en is een nazaat van de beroemde Theodoor Rijkers (kapitein van een reddingsboot in de 19e eeuw). Cees Rijkers heeft een unieke verzameling van vuurtorens en lichtschepen en andere maritieme zaken. “Ik ben aan de voet van een vuurtoren geboren. In mijn wieg zag ik al elke de lichtbaan over me heen komen. Van jongs af aan ben ik er dus al mee besmet geraakt. Maar een twintig jaar geleden, na het overlijden van mijn vrouw, heb ik het echt fanatiek opgepakt.” Museum Dat resulteerde onder meer in de opzet van een eigen museum - hij leidt belangstellenden rond in zijn eigen woonkomer en de eerste verdieping, waar letterlijk alles vuurtorens ademt - en een vereniging van vuurtorenliefhebbers. “We hebben inmiddels tussen de vier- en vijfhonderd leden. Niet alleen uit Nederland, maar ook uit België, Duitsland, Denemarken en de Verenigde Staten.” Cees Rijkers is ook correspondent

voor nautische tijdschriften en is een vraagbaak voor de nationale en internationale pers, schrijvers en het onderwijs. Cees Rijkers heeft naast het grootste archief in Nederland over de kustverlichting ook vele modellen van vuurtorens. Hij mag zich dus inmiddels dé expert op vuurtorengebied in Nederland noemen. En die kennis deelt hij met liefde met anderen. Of het nu gaat om een bijdrage leveren een aan boek of informatie geven aan een leerling om een spreekbeurt te houden, hij heeft alles ervoor paraat liggen. “Ik heb op verschillende manier altijd les gegeven. Die achtergrond speelt nog altijd mee”, glimlacht de inwoner van Giessenburg. Drie dagen lang zal Cees Rijkers met zijn tentoonstelling te zien zijn tijdens de Sleepbootdagen in de Grote Kerk. Geïnteresseerden kan hij alles vertellen over zijn roemruchte voorvader, historische ontwikkeling van kustverlichting en de laatste ontwikkelingen over vuurtorens en lichtschepen. De komst van het Vuurtorenmuseum is financieel mogelijk gemaakt door firma Zygomatic uit Vianen.

Wie in Vianen geboren is voor 1 januari 1946 krijgt een persoonlijke uitnodiging van de organisatie. Van de personen die tussen 1946 en 1951 geboren zijn, zijn de namen niet bekend bij de organisatoren van de reünie. Daarom roepen zij deze mensen op om zich voor 15 mei onder vermelding van naam, roepnaam en adresgegevens aan te melden bij één

van de volgende personen: Riek van Zelst-Baars (Hof van Batenstein 29, Vianen), Ans Schipperijn-van Elteren (Dominicushof 5, Vianen of d-schipperijn@ziggo.nl), Ed Sluijs (Korte Kerkstraat 15, Vianen of edsluys@hetnet.nl) of Piet van Putten (Lange Dreef 11, Hagestein). De reünie vindt plaats in zalencentrum Het Klooster en begint om 16:00 uur. Deelname kost 37,50 euro, inclusief koffie, drankje en buffet. Het inschrijfgeld moet voor 15 mei voldaan zijn op rekening,nr. 4131957 t.n.v. A. Schipperijn-van Elteren onder vermelding van “reünie”.

Paasfeest in de klas ĥĞĤĢİıĢĦī š De leerlingen van de Meester Vosschool hebben afgelopen week Paasfeest gevierd. Donderdag stond de hele dag in het teken van de komende feestdag. De docenten hadden allerlei activiteiten voorbereid. Zo konden de kinderen

Amivedi

naar hartenlust knutselen, ze zochten naar paaseieren op het schoolplein, hielden een heuse vossenjacht in de omgeving en kregen zelfs bezoek van de paashaas. De uitgebreide lunch waarop de kinderen werden getrakteerd, werd verzorgd door Albert Heijn uit Vianen.

Amivedi is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zorgt voor een kosteloze registratie van vermiste en gevonden huisdieren in Nederland. www.amivedi.nl

VERMIST Mousie - 2-jarige kater, cypers rood met een witte neus en snoetje en witte sokjes, is schuw; Burg Jhr. Hoeufftlaan, Vianen Mickey - 4-jarige kater, cypers rood met een wit snoetje met een rode kin, wit in de nek, witte vlek op de buik bij de voorpoten en witte tenen; Beatrix van Egmondstraat, Vianen Amivedi Nieuwegein (088-0064674 of nieuwegein@amivedi.com)

‘Like’ het laatste nieuws uit Vianen op ™8ZZhG^_`Zgh#

FOTO: GEURT MOUTHAAN

™9ZeVVh]VVhWZodX]iYZBZZhiZgKdhhX]dda#

FOTO: AANGELEVERD

www.facebook.com/hetkontakt


Gezondheid Gezondheid

l a a r cent

Nieuwe praktijk op vertrouwde locatie

Vianen â&#x20AC;&#x201C; Fysiotherapie Vianen Centrum bestaat sinds 2006. Vorig jaar hebben Titia van Engelen en Janny Tijsseling de praktijk overgenomen van Fred Thomas. Na de overname van fitnesscentrum Fit Vianen door New Style is er een grootscheepse verbouwing gaande die voor alle medewerkers en gebruikers niet onopgemerkt is gebleven. De werkzaamheden zijn gelukkig bijna afgerond.

â&#x20AC;&#x153;Het waren en zijn twee ondernemingen onder ĂŠĂŠn dakâ&#x20AC;?, vertelt Janny Tijsseling. â&#x20AC;&#x153;Met Fit Vianen hadden we afspraken gemaakt over het gebruik van de fitnessruimte, en bij New Style hebben we nĂłg betere condities. Die willen we, als de hectiek van de verbouwing achter de rug is, gestructureerd gaan intensiveren. In tegenstelling tot voorheen mogen we onbeperkt gebruik maken van hun faciliteiten, zowel wat tijden als aantallen patiĂŤnten betreft. We werken nu met zijn drieĂŤn, maar met ingang van april hebben wij een nieuwe collega die, naast algemeen fysiotherapeut, ook bewegingswetenschapper is. Vanuit zijn achtergrond als volleyballer heeft hij veel affiniteit met sporters en sportblessures. Hij heeft ervaring in de oefenzaal, zowel in het begeleiden van groepen als individuenâ&#x20AC;?. Pascalle Frerejean is het derde lid van het team van Fysiotherapie Vianen Centrum. Zij is geregistreerd bekkentherapeute en sinds vorig jaar werkzaam in de praktijk. Hoewel er veel vraag naar is, was deze specialisatie nog niet aanwezig in Vianen en directe omgeving. â&#x20AC;&#x153;Mijn patiĂŤnten komen bijna allemaal op medische indicatieâ&#x20AC;?, zegt Pascalle. â&#x20AC;&#x153;Ik houd me bezig met bekken- en bekkenbodemproblematiek, maar ook met de bijkomende rug-, buik- en ademhalingsproblemen. Als bekkenfysiotherapeut ben ik bevoegd, indien nodig, inwendig te

behandelen bij klachten van urologische, gynaecologische en seksuologische aard alsmede bij darmproblemen. Bekkenfysiotherapie levert een belangrijke bijdrage aan het herstel van functies voor en na operaties in het bekkengebied (bijvoorbeeld prostaat- en verzakkingsoperaties). Het betreft eigenlijk alles wat zich kan voordoen in de bekkenzone.â&#x20AC;?

Als algemeen fysiotherapeuten houden Titia van Engelen en Janny Tijsseling zich in hoofdzaak bezig met klachten van het bewegingsapparaat: spieren en gewrichten, houdingsafwijkingen, blessures, alsmede orthopedische revalidatie (begeleiding voor en na een operatie zoals een nieuwe heup of knie). Ook wordt looptraining gegeven bij vaataandoeningen in de benen (etalagebenen) en is er een behandelprogramma voor klachten veroorzaakt door spataderen. Betrekkelijk nieuw in het aanbod van Fysiotherapie Vianen Centrum is Dry Needling. Daarbij worden spanningspunten in een spier die, behalve lokale drukpijn ook uitstralende pijn op andere plaatsen veroorzaken, aangeprikt met acupunctuurnaaldjes. Dat zorgt voor een afname van klachten in spieren van onder andere nek, schouders, armen en benen. Janny Tijsseling en Titia van Engelen hebben onlangs met succes een vervolgcursus afgerond waardoor ze nu ook de spieren van de wervel-

kolom mogen behandelen. â&#x20AC;&#x153;Als de verbouwing erop zit beschikken we over twee heel modern en fris aangeklede behandelruimten, op een iets andere plaats dan voorheenâ&#x20AC;?, laat Titia zien. â&#x20AC;&#x153;Ze zijn wat verder verwijderd van de trap naar de eerste verdieping, en voor onze patiĂŤnten is dat toch wat rustiger. Daarnaast komt er, voor onze patiĂŤnten en de bezoekers van New Style, een gemeenschappelijke en gezellig ingerichte ontvangst- en wachtruimte.â&#x20AC;? Voor meer informatie: /iMnEaan Â&#x2021; &% Vianen 7eOefoon:   www.fysiotherapievianencentrum.nl

De Beauty Studio

Ä&#x161;Ä&#x17E;&Ç&#x2021;Ć?Ĺ?Ĺ˝Ć&#x161;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ć&#x2030;Ä&#x17E;ĆľĆ&#x161;

Uw huid in vertrouwde handen!

>Ĺ?ĹŠĹśÄ?Ä&#x201A;Ä&#x201A;ŜϾ͝ϏϯϰϳͲĎŻĎłϳϳϹϳ Íť&Ç&#x2021;Ć?Ĺ?Ĺ˝Ć&#x161;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ć&#x2030;Ĺ?Ä&#x17E; ÍťÄ&#x17E;ĹŹĹŹÄ&#x17E;ŜͲÄ&#x17E;ĹśÄ?Ä&#x17E;ĹŹĹŹÄ&#x17E;ĹśÄ?Ĺ˝Ä&#x161;Ä&#x17E;ĹľĆ&#x161;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ć&#x2030;Ĺ?Ä&#x17E; ÍťĆ&#x152;Ç&#x2021;EÄ&#x17E;Ä&#x17E;Ä&#x161;ĹŻĹ?ĹśĹ? Íť>ŽŽĆ&#x2030;Ć&#x161;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ĺ?ĹśĹ?ĹśĹ?Ä?Ĺ?ĹŠÇ&#x20AC;Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x161;ĹŻĹ?ĹŠÄ&#x161;Ä&#x17E;Ĺś ÍťÄ&#x17E;Ĺ&#x161;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;ĹŻĹ?ĹśĹ?Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ŜŏůÄ&#x201A;Ä?Ĺ&#x161;Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹśÄ?Ĺ?ĹŠĆ?Ć&#x2030;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ä&#x201A;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ĺś

Ç Ç Ç Í&#x2DC;ĨÇ&#x2021;Ć?Ĺ?Ĺ˝Ć&#x161;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ć&#x2030;Ĺ?Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ĺ?Ä&#x201A;ĹśÄ&#x17E;ĹśÄ?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ć&#x152;ƾžÍ&#x2DC;Ŝů

Naar een homeopaat gaat u met klachten zoals: Psychische problemenChronische ziektenAcute klachten

Angst, depressie, rusteloosheid AllergieĂŤn, hoofdpijn, ziekte van Pfeiffer Oorontsteking, bronchitis

Te l . n r. 0 6 - 5 5 7 0 0 3 3 3 www.hestervanveenendaal.nl

Huid- en Oedeemtherapie Leerdam & Vianen t"DOFUIFSBQJFt$BNPVGMBHFUIFSBQJF t&MFLUSJTDIPOUIBSFOt-JUUFLFOUIFSBQJF t0FEFFNUIFSBQJFt-BTFSPOUIBSFO t"BONFUFOWBOUIFSBQFVUJTDIFFMBTUJTDIFLPVTFO t$PVQFSPTFCFIBOEFMJOH

Al 10 jaar de schoonheidssalon voor gezichtsbehandelingen, huidverbetering, wimperextensions en lichaamscontourverbetering De Beauty Studio werkt met de producten van AcadĂŠmie Scientifique de BeautĂŠ Paris, Dr. R.A. Eckstein Biokosmetik, Blink Wimperextensions en Universal Contour Wrap en is lid van ANBOS.

Maak nu een afspraak voor een korte kennismakingsbehandeling voor â&#x201A;Ź 25,%F#FBVUZ4UVEJPt'SBODJTDVTIPGt#)7JBOFO ttXXXEFCFBVUZTUVEJPDPN marlies@debeautystudio.com

Tandheelkundig Centrum Vianen Stuartweg 15 C 4131 NH Vianen

Zorg(t) voor uw verblijf Hebt u behoefte aan particuliere zorg of zoekt u tijdelijk een volledig ingerichte woonruimte? Indien gewenst

Praktijk Leerbroek Huisartsenpraktijk â&#x20AC;&#x2DC;â&#x20AC;&#x2DC;De Wielâ&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; Recht van ter Leede 5 4245 KB Leerbroek t506 â&#x20AC;&#x201C; 48 07 69 67 t&info@huidtherapieleerdam.nl t8 www.huidtherapieleerdam.nl

Praktijk Leerdam Poort van West Burg. Meesplein 5-J 4142 AZ Leerdam

zorgen wij voor uw dagelijkse verzorging.

MEER INFO?

WWW.HUISTERLEEDE.NL

Tandarts J.C.D Nottrot Tel: 0347-328724

Tandarts J.Ph.D.van Schaik Tel: 0347-371249


Dinsdag 2 april 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

11 vrije tijd

KidzFun maakt kalender voor kinderen UITagenda Weten wat er in jouw regio te doen is? Ga voor de actuele UITtips naar: www.hetkontakt.nl.

zaterdag 13 april CONCERT

Kim Hoorweg zingt Peggy Lee De Kom, Nieuwegein

Nieuws DIT WEEKEND OP WWW.HETKONTAKT.NL

> Vincent Vianen geeft dans workout in Vianen

Sportnieuws NU OP WWW.HETKONTAKT.NL

> Het Fust te sterk voor Het Groene Hart 3

Vacaturebank Check de laatste vacatures op www.hetkontakt.nl

Auto- / Bandenservicemonteur - Euroband Allround technisch medewerker - Burtec

Mijn nieuws Altijd zelf redacteur willen worden? Plaats je eigen nieuws op onze site en deel het op social media als Facebook en Twitter.

Volg het laatste nieuws uit Vianen op Volg ik www.twitter.com/hetkontakt

ijĦĞīĢīš Wat is er deze week te doen voor kinderen in Vianen? Dat is vanaf nu te zien op de kinderactiviteitenkalender van kindervakantieweek KidzFun. “We hebben ontdekt dat er heel veel activiteiten zijn, die nu nog versnipperd gepresenteerd worden. Op de site van KidzFun zijn alle kinderactiviteiten, uitjes en leuke tips voor ouders en kinderen tot en met dertien jaar te vinden. Zoals workshops, binnen- en buitenactiviteiten. Er zijn verschillende categorieën, zoals Educatief, Kunst, Muziek, Spelen en Sport”, legt Ellen Leeuw uit. Verenigingen, culturele instellingen, scholen, sportclubs en particulieren die iets organiseren voor kinderen kunnen voor een bijdrage van 50 euro een account aanmaken op de site van KidzFun. Frank de Kleer en de Stadshof hebben zich inmiddels aangemeld als partners van KidzFun. Kelly van Zanten van De Stadshof: “We hopen dat alle kinderactiviteiten in Vianen drukker bezocht worden doordat kinderen nu op één website kunnen zien wat er voor hen te doen is in Vianen.” De organisatie van KidzFun is trots op de site. Ellen: “Het ziet er allemaal heel professioneel uit. We hebben er veel vertrouwen in dat dit een succes zal worden.” Kindervakantieweek Op de website van KidzFun komt uiteraard ook alle informatie te staan over de kindervakantieweek. Na het geweldige succes van vorig jaar, wordt

de vakantieweek dit jaar op 27, 28 en 29 augustus gehouden op het terrein van De Bosbaan. Het thema: ‘Het Mysterie van Vianen’. Het spektakel wordt nog groter aangepakt dan vorig jaar. Als er nog enkelere nieuwe vrijwilligers worden gevonden, is er plaats voor maar liefst tweehonderd kinderen; een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Het grote kinderfeest begint weer met het bouwen van prachtige hutten. Alles staat in het teken van spektakel en fun.

Wim Hermans, Ellen Leeuw, Marjolein de Jager, Vera van Broeckhuysen en Jeanette van Elteren zijn de initiatiefnemers van KidzFun. Ellen: “De doelstelling van KidzFun is het organiseren van activiteiten voor kinderen uit groep vier tot en met groep acht. Door sport, spel, creativiteit en ontspanning krijgen we sterkere sociale verbindingen tussen ouders en kinderen van alle basisscholen uit Vianen.”

mogelijk gemaakt door de inzet van zo’n 75 vrijwilligers. De organisatie kan ook rekenen op veel (materiële) steun vanuit de middenstand en het bedrijfsleven. Vandaag start de inschrijving voor de tweede editie van KidzFun. Ellen: “Vorig jaar zaten we binnen twee dagen al helemaal vol. En we verwachten eerlijk gezegd voor dit jaar weer zo’n enorme belangstelling.”

Het driedaagse feest werd vorig jaar

q WWW.KIDZFUNVIANEN.NL

™=ZilViZg[ZZhilVh‚‚ckVcYZ]dd\iZejciZckVc@^Yo;jc'%&'#

Everdingen viert vakantiefeestje

Gezocht: kunstenaars voor werffeest

ĢijĢįġĦīĤĢīš Op woensdag 3 april hopen kunnen de kinderen uit Everdingen naar de Vakantie-Bijbel-Feestmiddag toe.

īĦĢIJĴĢĤĢĦī š De Museumwerf in Vreeswijk zoekt kunstenaars die hun werk willen exposeren tijdens het werfweekend op 1 en 2 juni.

Het wordt vast weer Steengoed en Keigaaf, net als in de herfstvakantie, zo belooft de organisatie. Alle kinderen van de basisscholen zijn van harte welkom. De organisatie haalt de kinderen van De Regenboog om 12:30 uur op school op en loopt dan met hen naar het Hervormd Centrum in Everdingen. Daar ontmoeten ze de kinderen van andere scholen en gaan dan met elkaar eten. Na het eten en zingen is er een spel in Everdingen. Het feest duurt tot 16:00 uur.

Het weekend staat in het teken van de binnenvaart en de kunst. Iedereen die zich thuis met kunstzinnige zaken bezighoudt waarbij er op de één of andere manier een link is naar de (binnen)scheepvaart, kan zijn werk tijdens het werfweekend exposeren. Kunstenaars kunnen zich aanmelden via info@museumwerf.nl. De organisatie neemt dan contact op over de mogelijkheden. Het werfweekend belooft een creatief

De organisatie hoopt in de herfstvakantie weer drie dagen Vakantie Bijbel Week te houden.

Grey Nomad debuteert op Kroosrock

Een dagje op reis met de ANBO ijĦĞīĢīš ANBO Vianen vertrekt op 28 mei voor een dagreis naar het Rijk van Nijmegen, Kleef, Berg en Dal en de Zevenheuvelenweg. Kortom: een prachtige route volgens de ANBO.

ķĦħġĢįijĢĩġš Dorpshuis De Krooshof in Zijderveld wordt vrijdag 5 april omgetoverd tot rocktempel. Tijdens Kroosrock treden vier bands op, waaronder de nieuwe band Grey Nomad. Grey Nomad staat tijdens Kroosrock voor het eerst op de bühne, al is de

en oergezellig festijn te worden voor klein en groot. Het programma staat nog niet vast maar de organisatie kan wel alvast wat verklappen. Zo varen er kunstige modelscheepjes rond en kunnen mensen kleurrijke schilderijen, artistieke foto’s en afbeelding in glas in lood bekijken en opmerkelijke creaties van oude scheepsonderdelen bewonderen. Het oudste woon-/atelierschip De Zwerver van kunstenaar Nieuwenkamp geeft op een niet eerder vertoonde manier acte de présence. Speciaal voor dit evenement wordt aan boord een presentatie gegeven over het leven en de werken van Nieuwenkamp. Ook de stichting Ko-

band verre van een groentje. De bandleden stonden aan de wieg van Kroosrock en tekenen nog altijd voor de organisatie van het festival. In de omtrek zijn ze wellicht beter bekend als The Razzle. Toen de zanger van The Razzle in oktober vorig jaar stopte, besloten de overige bandleden samen door te

Om 8:30 uur vertrekt het reisgezelschap vanaf de brandweerkazerne in Vianen en om 8:45 uur kunnen mensen bij de Donjon opstappen. Wie meereist ontvangt onderweg koffie met gebak, soep, een rondrit met een gids en een toerrit in het Rijk van Nijmegen. Rond 18:00 uur is iedereen weer terug in Vianen. Leden van de ANBO mogen mee tegen betaling van 35,00 euro, introducés zijn ook welkom, zij betalen 40,50 euro. Aanmelden voor deelname kan op maandag 8 april om 13:30 uur bij de bingo en op woensdag 10 april in Hof van Batenstein tussen 13:30 en 14:00 uur in het restaurant bij T. Hazendonk. Meer informatie: 0347375678.

™<gZnCdbVYdg\Vc^hZZgi@gddhgdX`‚chiVVioZa[de]ZiedY^jb#

hesie is aanwezig om het vers uitgebrachte boek over varend kunstenaar Frans Berntsen en zijn schip de Sint Lucas/Vredebest te promoten. Het feest wordt overgoten door een muzikale shantysaus van onder andere het Nieuwegeinse zeemanskoor De Brulboei, afgewisseld met deuntjes van trekzakspelers. Natuurlijk zullen er kunstige scheepsambachten te bekijken zijn, zoals het beeldsnijden, touwsplitsenen en zeilmaken. Het is niet alleen een kijk- en luisterfeest. Groot en klein kan dit weekend de handen uit de mouwen steken.

gaan als Grey Nomad. Het kwartet speelt Indie covers van onder andere Black Keys, The National en Editors, maar de focus ligt op eigen muziek. Ook op het podium: Friends. “De band waar iedereen van houdt”, zegt de organisatie. Deze 50+’ers zullen het publiek trakteren op de allerlekkerste rock classics, denkend aan bijvoorbeeld Herman Brood, Neil Young, Eagles en Eric Clapton. Omdat de winnaar van de voorronde voor Kroosrock afzegde, is SH!ZL toegevoegd aan de line-up voor het festival. “Dit is de perfecte band voor Kroosrock. Op een geheel eigen wijze spelen zij een divers repertoire van onder andere Blur, Lady Gaga en Queens of the Stone Age.” Ook Strange Package is geen onbekende. Ook deze band stond in de voorronde. Ze won niet, maar gooide wel hoge ogen. “Met hele leuke arrangementen, heerlijke melodische klanken en een goede zangeres is ook deze band de moeite waard om te komen bewonderen.” Het dorpshuis opent 5 april om 19:30 uur. Entree: 6,00 euro.

q WWW.FACEBOOK.COM/KROOSROCK


Dinsdag 2 april 2013

publicaties

12

DROOM LENZEN

’s Nachts contactlenzen dragen en overdag scherp zien. Gediplomeerde opticiens, optometristen, contactlensspecialisten

Uw DreamLite specialist:

Varkensmarkt 15 4101CK Culemborg Prijssestraat 1 4101CM Culemborg Voorstraat 98 4132 AT Vianen

tel.: 0345-520000 tel.: 0345-517378 tel.: 0347-373500

www.merkxbrillen.nl

TE KOOP AANGEBODEN

T.k. hondenbench 107x71x77cm €30,-; Batavus stationfiets dms, versn. i.g.s. €50,-. Tel. 0345574986. T.k. hooiruif nw m. spijlen v.o. de muur gegalv. v. schapen/geiten; munten van alles; vers. postzegels; verz. speldjes. Tel. 0344-602038. T.k. kndr stoeltje voor €10,-; video camera m. oplader en tas €15,-; 2 boxen 100w; stereo toren jvc €40,-. Tel. 0647157124.

UITNODIGING >>>>>

06/04

>>>> EXPRESSO DAG >>>> SAO PAULO DAG

ZA 6 APRIL vanaf 11:00 t/m 16:30 uur

T.k. koelkast Beko z.g.a.n. tafelmod. tse 1411-150 ltr €75,. Tel. 06-22229633.

T.k. msj golfset (8 jr); kl houten paardjes. Tel. 0183630491.

- leuke give away - professionele mannequin - prosecco + lekkere hapjes - deskundig advies -

Volg ons op Hyves, Facebook en Twitter!

T.k. konijnenhok dubb. op ptn 130x60cm nw €35,-. Tel. 06-22229633.

T.k. Olivetti typemachine; eiken balpoottafel 100 jr + eiken/rieten eeth.stoelen; figuurzeepjes; verwarm.radiator 0.40x2m. Tel. 0344-652330. T.k. pol. boot z.g.a.n. m. bb motor €1250,-; noorse vissersboot m. zeil en motor €2400,-; st roeiboot 3,5 pk motor €950,-; picknictafel opv.b. €12,50; nw barbecue €25,-; 150 portugese keien €75,-; Keltec 220v schrikapp. €85,-; 10 uitzet isolatoren 10,-. Tel. 06-25145421. T.k. roeiboot + zeil, Honda motor 9.9, p.n.o.t.k. Te. 0345617326. T.k. scootmobiel opv.b. z.g.a.n. m. oplader, Pride gogo traveler 4. Tel. 0345641446.

H E T H U I S VA N D E M O D E Tolstraat 17-19, 4231 BB Meerkerk, telefoon 0183-351401, www.zwijnenburgmode.nl |

tegenover de winkel (Tolstraat)


publicaties

Dinsdag 2 april 2013

13

MAGAZIJN LEEGVERKOOP BIJ VAKWINKEL VAN DER LEEDEN

HORREN Rolhorren Plissé horren Inzethorren ZONWERING Rolluiken Screens Zonneschermen Binnenzonwering GEREEDSCHAP Elektrisch gereedschap Tuingereedschap Handgereedschap INSTALLATIEMATERIAAL Sanitairbenodigheden Lijmen en Kitten Elektra Verlichting IJzerwaren

Alle Ibiza men cher knikarms et m nu

GRAtoTrI!S mo

DEUREN Deze aanbieding is geldig van 3 april tot 17 april 2013

Deurbeslag Veiligheidsloten Afhangservice

SLEUTELSERVICE

Bij ons altijd persoonlijk advies & service. Eigen buitendienst!

KASTWANDEN OP MAAT Van der Leeden Vakwinkel Leerdam Techniekweg 3, 4143 HW LEERDAM Tel 0345-614365 Fax 0345-631690 Email: winkel@vanderleedenhout.nl

VERKOOP VAN OVERJARIGE EN B-KEUS

TUINMEUBELEN

80% KORTING

TOT

Piet Versteegt Homburg 38 - Beesd

VRIJDAG 5 APRIL. & ZATERDAG 6 APRIL van 10.00 - 17.00 uur

Openingstijden: Ma t/m Vr 8.00 - 18.00 uur. Za 8.00 - 16.00 uur. Wij lunchen van 12.30 - 13.00 uur.

Strak!

W W W. VA N D E R L E E D E N H O U T. N L Voor de regio

IJsselstein zoeken wij een vakbekwaam

MODELLEN GEZOCHT!

BESCHIK JIJ OVER: VROUWEN MANNEN CONFECTIEMAAT 36 CONFECTIEMAAT 48 JEANSMAAT 27/32 TOPMAAT S LENGTE MINIMAAL 1.77

JEANSMAAT 32/34 TOPMAAT M LENGTE MINIMAAL 1.86

T KWALITEI VOOR WEINIG!

dakdekker

NOG NIET TOE AAN EEN NIEUWE KEUKEN? DENK EENS AAN KEUKENRENOVATIE!

met VCA + rijbewijs B.

mail jou cv naar Gorinchem@artiflex.com

en wij contacten jou z.s.m. 52100-157

BEN JE TUSSEN DE 20 - 30 JAAR EN BEN JE FLEXIBEL?

DAN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR JOU! HEB JIJ INTERESSE STUUR DAN EEN MAIL NAAR: MITCH@WINKELSTRAAT.NL VOOR MEER INFO!

ONLINE DRUKKERIJ

INBOUWTOPPER VAN DE WEEK:

DE LIMIET 19, VIANEN, 4131NR

MOOI DRUKWERK, MAKKELIJK BESTELD

MONTAGE, ELECTRA, CV-WERK, TEGELWERK, LOODGIETERSWERK EN PERFECTE SERVICE!

Vaatwassers nu vanaf 395,-

Dujardin Brandkasten B.V. is een ervaren en betrouwbare partner op het gebied van kluizen, brandkasten en geldautomaten, die streeft naar kwalitatieve oplossingen voor het opbergen van uw geld en waardevolle zaken.

Afbeeldingen kunnen afwijken. Prijs- en zetfouten onder voorbehoud. Prijzen exclusief verwijderingsbijdrage.

Melkveebedrijf "Merwede Hoeve

Wij zijn op zoek naar;

^^^WYLTLYLUS

EEN FINANCIEEL/ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER

WWW.VANBEKKUMKEUKENS.NL

te Hei- en Boeicop zoekt een

AGRARISCH MEDEWERKER

m/v

De belangrijke profieleisen en taakomschrijving vind je op onze website: www.dujardin.nl/vacatures.aspx Stuur je sollicitatie met CV naar mevrouw L. van Tricht via lvantricht@dujardin.nl

of iemand die daar voor opgeleid wil worden. Wij bieden een afwisselende baan, goede salariëring en een prettige werksfeer. Telefonische sollicitaties aan Teunis Sterk, 0347 - 34 21 32 of 06 - 53 83 20 98.


onroerend goed

Dinsdag 2 april 2013

14

OPEN HUIZEN ROUTE OPEN HUIZEN ROUTE ZATERDAG 6 APRIL A.S. VAN 11.00 â&#x20AC;&#x201C; 15.00 UUR

Dorpsweg 86A Hoogblokland

Leerbroekseweg 5 Leerbroek

Vianen LEKSTEDEwonen is een relatief kleine woningcorporatie met roots in de gemeente Vianen. Circa 35 medewerkers, verdeeld over de afdelingen FinanciĂŤn, Vastgoed en Wonen, zetten zich succesvol in voor huishoudens die moeilijk in hun eigen huisvesting kunnen voorzien. Naast de beheertaken wordt er hard gewerkt aan het ontwikkelen en realiseren van nieuwe woningen en nieuwe diensten in Vianen en de regio.

vraagprijs â&#x201A;Ź 459.000,- k.k.

vraagprijs â&#x201A;Ź 529.000,- k.k.

Middelkoop 120 Leerbroek

Elzensingel 21 Meerkerk

vraagprijs â&#x201A;Ź 350.000,- k.k.

vraagprijs â&#x201A;Ź 219.000,- k.k.

Pr. Margrietstraat 11 Meerkerk

Tolstraat 10 Meerkerk

vraagprijs â&#x201A;Ź 159.000,- k.k.

vraagprijs â&#x201A;Ź 310.000,- k.k.

Zalingstraat 2 Nieuwland

Noorderwoerd 24 Schoonrewoerd

LEKSTEDEwonen is een stichting die bestaat uit de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder. De vijf zetels tellende Raad houdt toezicht en adviseert de directeur-bestuurder. Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen is rekening gehouden met spreiding van specifieke deskundigheid ten aanzien van de aandachtsgebieden van de onderneming en maatschappelijke ervaring in combinatie met ervaring in het bedrijfsleven. De leden van de Raad handelen integraal bij het realiseren van de organisatiedoelen. Door het verstrijken van de zittingstermijn van twee leden, zijn wij namens LEKSTEDEwonen op zoek naar:

2 LEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN m/v Voor ĂŠĂŠn zetel zijn wij op zoek naar een specialist met aandacht voor projectontwikkeling en vastgoedexploitatie. Expertise is noodzakelijk op het gebied van rendement van de bestaande en toekomstige vastgoedportefeuille, in de context van de maatschappelijke opgave van de organisatie. Voor de andere zetel zijn wij op zoek naar een betrokken toezichthouder met ruime ervaring op het gebied van het maatschappelijk middenveld, het wonen in de brede zin en met kennis van en ervaring met ontwikkelingen in een politieke context. Voor een uitgebreid functieprofiel van bovenstaande zetels en meer informatie over de organisatie, inclusief de actuele voornemens en de taken van de Raad van Commissarissen verwijzen wij naar www.lekstedewonen.nl en www.cbk.org

vraagprijs â&#x201A;Ź 269.000,- k.k.

vraagprijs â&#x201A;Ź 299.000,- k.k.

Kanaaldijk 12 - 4245 TX Leerbroek Tel. 0183-353699 - info@land-huis.nl www.land-huis.nl$FKWKRYHQD/9/(;021' 

â&#x20AC;&#x2122;n Baby op komst?

GeĂŻnteresseerden nodigen wij uit te reageren via onze website. Een Curriculum Vitae, voorzien van een motivatie, ontvangen wij graag, uiterlijk binnen 14 dagen na het verschijnen van deze advertentie. CBK Profiling People T.a.v. Ed Knoppert www.cbk.org info@cbk.org

 

8ZDGUHVYRRU Uw adres voor: 

7XLQERVJURQG Tuin/bos grond %HPHVWHWXLQDDUGH Bemeste tuinaarde 2SKRRJJURQG Ophooggrond =DQG Zand

 

 werft en selecteert vast- en tijdelijk personeel binnen de volkshuisvesting

20 verschillende%HWRQJUDQXODDW

Betongranulaat 0HQJJUDQXODDW Menggranulaat 0HQJJUDQXODDW Menggranulaat

0HQJJUDQXODDW

  0/31,5 0/31,5 0/16

en vele verhardingsmaterialen HQYHOHYHUKDUGLQJVPDWHULDOHQ

collecties met geboortekaartjes vindt u bij De Groot Drukkerij bv Zuidzijde 131 2977 XE Goudriaan

Spijksedijk 56 H4207 GN GORINCHEM 6SLMNVHGLMN *1*25,1&+(0 0183 - 62 40 87 

Tel. 0183-583311

www.cbk.org


Dinsdag 2 april 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

15 vrije tijd

WWW.HETKONTAKT.NL

vrijdag

dinsdag

3 april

5 april

9 april

Yvonne Keuls leest voor en signeert

Jazzavond met twee bands in Stadshofcafé

Klassieke muziek in Hof van Batenstein

Van 19:30-21:45 zijn Yvonne Keuls en drie andere schrijvers zijn te gast in Hof van Batenstein. Keuls leest voor uit haar boek ‘Mevrouw mijn moeder’. Na afloop zijn boeken van Yvonne Keuls te koop in de kraam van de Bruna. Natuurlijk zal Yvonne Keuls signeren. Entree: 4,00 euro inclusief koffie/thee en een drankje. Kaartjes zijn verkrijgbaar bij Ria de Reus in het SWV-kantoor.

Van 20:00 tot middernacht is er een jazzavond in het Stadshofcafé. De bands ‘Quartet Rue des Lombards’ en ‘Super Jam Groep’ treden op. De entree is gratis.

Om 10:30 geeft het Duo Rafecas Robles een gratis optreden van een uur in Hof van Batenstein. Het ensemble bestaat uit Laura Rafecas Sogas - viool en Roderigo Robles de Medina - piano. De Spaanse Laura kwam in 2007 naar Rotterdam om haar muziekstudie voort te zetten. Ze heeft diverse prijzen gewonnen, net als Roderigo Robles de Medina. Hij speelde onder andere in het Concertgebouw en de Carnegie Hall, New York.

WOENSDAG 3 APRIL

Vakantie Bijbel Feest 12:30-16:00, Everdingen, Hervormd Centrum. Thema: Steengoed en Keigaaf. Alle kinderen van de basisscholen zijn welkom. De kinderen van De Regenboog lopen naar het Hervormd Centrum, waar alle andere kinderen ook naartoe komen. Na het eten spelen ze een spel in Everdingen. ANBO-bingo 14:00-17:00, Lexmond, ver-

enigingsgebouw Het Bosch. ANBO-afdeling Lexmond houdt een lentebingo met mooie prijzen.

bingoboekjes: half boekje 6,00 euro, heel boekje 10,00 euro. Er worden tien rondes gespeeld.

Bingo Everdingen 20:30-22:15, Everdingen, dorpshuis ‘t Knooppunt. Bingoavond voor volwassenen vanaf 18 jaar georganiseerd door de Oranjevereniging. Rondeprijzen: voor de pauze 4,00, 8,00 en 12,00 euro-, na de pauze 4,00, 8,00 en 30,00. Valt het supergetal dan kan men een prachtige geldprijs winnen. Prijzen

DONDERDAG 4 APRIL

Open eettafel 17:30, Vianen, Oosterlicht College. In samenwerking met de afdeling Vianen van het Rode Kruis houdt de horeca-afdeling van het Oosterlicht College Vianen weer een open eettafel. In het restaurant bereiden de leerlingen voor maximaal 32 gas-

ten een driegangendiner. De kosten bedragen 7,50 euro; drankjes 1,00 euro. Aanmelden bij Dineke Leeuwis via 06-29232016. Bij aanmelding kan tevens vervoer via de Plusbus worden opgegeven.

ZONDAG 7 APRIL

Martin Šimek 20:30, Nieuwegein, theater De Kom. Cartoonist Martin Šimek maakt voor het eerst een voorstelling als stand-up comedian. www.dekom.nl VRIJDAG 5 APRIL

zondag 7 april EVERDINGEN H.H. Petrus en Paulus Parochie 19.00 uur Eucharistieviering (zaterdag 6 april). Herv. Gem. 09.30 uur ds. B.J.P. de Bruin, 18.30 uur ds. T. de Ridder. HAGESTEIN Herv. Gem. 09.30 uur kand. J. Hogenhout, 18.30 uur ds. M. van Dam. LEXMOND Herv. Gem. 09.30 en 18.30 uur ds. P. de Jager. Prot. Gem. Lux Mundi 10.00 uur dr. P. van Midden, 18.30 uur dr. C. v.d. Kooi.

VIANEN Chr. Geref. Kerk 10.00 en 18.00 uur ds. A.A. Egas. Herst. Herv. Gem. Eben Ha?zer 09.30 en 15.00 uur ds. W.J. Teunissen. Prot. Gem. - Grote Kerk 10.00 uur ds. R.M. den Hertog/ds. J.H. Langelaar, 18.30 uur ds. R.M. den Hertog. R.K Parochie Maria ten Hemelopneming 10.00 uur Eucharistieviering. 09.00 uur Eucharistieviering (maandag 8 april). ZIJDERVELD Herv. Gem. 09.30 en 18.30 uur ds. D. Verkuil.

service

Religieuze diensten Vianen

Hadewych en Mike 20:15, Nieuwegein, theater De Kom. In het theaterconcert van Mike Boddé en Hadewych Minis komen werkelijk alle stijlen voorbij. www.dekom.nl

Klaverjassen 20:00, Vianen, clubgebouw De Stek, Hazelaarplein. Hengelsportvereniging De Reiger houdt een klaverjasavond. Het inschrijfgeld bedraagt 2,50 euro. Wouter Hamel 20:15, Nieuwegein, theater De Kom. www.dekom.nl

Excursie Zouwegebied 8:00, Vertrek vanaf parkeerplaats station Leerdam en Helsdingen Vianen, of 8:15 bij het tunneltje onder de A27 aan het einde van de Driemolensweg. Natuur-en vogelwacht De Vijfheerenlanden organiseert een vogelexcursie in het Zouwegebied. Info bij gids Bart (0345-615991). MAANDAG 8 APRIL

Bingo ANBO 14:00-16:45, Vianen, Het Klooster, Walsland 1.

Spreekuur Lokaal Alert 19:00-20:00, Vianen, stadhuis (fractiekamer, zijingang Stadhuisstraat). Inwoners kunnen problemen, tips en vragen kwijt aan een raadslid en een steunfractielid van Lokaal Alert. Informtie: Harry van Tilburg: (0347375212) of Wim van Barneveld (0347-373906). Alzheimer Café Vianen 19:30-21:30, Vianen, Hof van Batenstein. Niels Prins, directeur en neuroloog van het Alzheimer Research Center Amsterdam vertelt over de ontwikkelingen op het gebied van medicamenteuze behandeling bij dementie. Welke vorderingen zijn er? Wat is er in de toekomst te verwachten? ‘Kroegbaas’ Debby van Rhijn zal het gesprek leiden. Entree: gratis, vooraf aanmelden is niet nodig. Meer in-

uitgaan

woensdag

formatie of bij problemen met het vervoer naar en van het Alzheimer Café: Wickey van den Brink (0347361200). WOENSDAG 10 APRIL

Modeshow 14:15, Vianen, Hof van Batenstein. Meijssen Mode showt voorjaarskleding, gericht op de modebewuste senior. Koffie en thee gratis. Bingo 19:30-21:30, Vianen, Hof van Batenstein. Koffie, thee en een hapje gratis. Leven en dood 20:00-22:00, Vianen, PCB Informatiecentrum, Voorstraat 84. Dineke van Oort (pastor) geeft uitleg over symbolen, rituelen en tradities rondom leven en dood.

Ode aan Ramses Shaffy 20:30, Nieuwegein, theater De Kom. De band Zijlstra en zangeres Lydia van Dam brengen een ode aan Ramses Shaffy onder de titel ‘Samen in zee’. www.dekom.nl

Medische diensten Vianen HUISARTSEN Vianen - Lexmond - De huisartsen van de HOED zijn voor dringende huisartsenzorg in avond, nacht, weekend en feestdagen aangesloten bij de huisartsenpost in het Antonius Ziekenhuis. Alle patiënten uit Vianen en Lexmond kunnen voor dringende huisartsenhulp buiten praktijkuren bellen naar de huisartsenpost Nieuwegein: 09004201420 (op werkdagen van 17.00 tot 08.00 en in het weekend van vr. middag 17.0 tot ma.morgen 08.00 uur). Receptenlijn: 24 uur per dag, 7 dagen per week doorbellen, herhaalrecepten via receptenlijn: tel. 0347-355995. Zijderveld - Informatie welk arts dienst heeft gaat via het antwoordapparaat.

APOTHEKEN Apotheek Vianen, Hof van Batenstein 2, Vianen, tel. 0347-372311. Ma t/m vr. 08.00-17.30 uur. Za. 10.00-12.00 uur. Apotheek Monnikenhof, Rietkamp 62, Vianen, tel. 0347-372521. Ma. t/m vr. 08.0012.30 uur en 13.30-17.30 uur. Voor alle geneesmiddelen die uw huisarts, tandarts of EHBO-arts buiten deze uren heeft voorgeschreven en die u met spoed nodig heeft, kunt u terecht bij de gezamenlijke dienstapotheek SANEO (tel. 0883207350) in het Anthonius Ziekenhuis, Koekoekslaan 1, Nieuwegein. Tot 21.30 uur kunt u terecht bij de apotheek in de hal van het ziekenhuis, daarna bij het loket naast de huisartsenpost.

meer service online op www.hetkontakt.nl

Uitgever/directie Het Kontakt Edities bv, Goudriaan Floor de Groot Editie Vianen Oplage: 10.250 exemplaren Verspreidingsgebied Verschijnt gratis huis-aan-huis op dinsdag in de plaatsen Everdingen, Hagestein, Lexmond, Vianen, Zijderveld Algemene voorwaarden Alle orders worden afgesloten overeenkomstig de regelen voor het advertentiewezen gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbanken en bij de Kamers van koophandel.

Redactie- en advertentieafdeling Het Kontakt Edities bv Vlietskant 16 | 4141 CL Leerdam Telefoon (0183) 58 32 00 Fax (0183) 58 33 08 redactie.vianen@hetkontakt.nl advertentie.vianen@hetkontakt.nl Hoofdredacteur Rick den Besten Eindredactie Marijke Verhoef m.verhoef@hetkontakt.nl

ZATERDAG 6 APRIL

Dansavond 20:00, Everdingen, dorpshuis ‘t Knooppunt. Dj Rietje draait hits uit de top 40, gouwe ouwemuziek en leuke single dances. Bezoeker kunnen genieten van een hapje en een drankje en goede dansmuziek. Ook niet-dansers kunnen genieten van een gezellig avondje uit. Brassband en koor 20:00, Nieuwegein, theater De Kom. Brassband Eendraght en vrouwenkoor RefreshSing brengen een gevarieerd programma. www.dekom.nl

Redactie Dick Aanen (06) 10 38 04 52 d.aanen@hetkontakt.nl politiek verslaggeving en sportredactie Peter Verbeek (06) 20 91 39 62 p.verbeek@hetkontakt.nl Telefoon (0347) 37 48 87 voetbalverslaggeving Advertenties Jolanda Nieuwenhuis (06) 13 08 88 31 j.nieuwenhuis@hetkontakt.nl Website www.hetkontakt.nl

ZATERDAG 6 APRIL

Opzwepende Keltische muziek K>6C:C™ Rapalje treedt zaterdag om 20:15 op in het Stadshoftheater in Vianen met de

voorstelling Hearts of Steel. Dansers met vurig voetenwerk op opwindende en onstuimige Keltische melodieën. Met hun ruige kilts, beenbandages, spannende tatoeages en stalen harten maken de heren van Rapalje al de nodige indruk voordat ze één noot hebben gespeeld. Dan breekt het spektakel los met vuur-, licht-en rookeffecten. Het publiek wordt meegenomen op een spectaculaire tijdreis naar de middeleeuwen. Laten ze zich nu eindelijk in de kaarten kijken? Losbandig en onbevangen als altijd, ontwikkelen ze zich van straatmuzikanten tot edele ridders. Wie weet schoppen ze het ooit nog eens tot koning. De kaarten zijn geschud, het spel kan beginnen...

Advertentietarieven Losse plaatsingen: € 0,52 per mm excl. BTW. Contracttarieven op aanvraag.

Verspreiding en bezorgklachten Van de Meer / Gorinchem (0183) 63 80 55 www.vandermeerverspreiding.nl

Combinatiemogelijkheden met Het Kontakt editie Alblasserwaard, Leerdam, Lek en IJssel Oost en West, Land van Heusden en Altena, Bommelerwaard en Klaroen.nl.

Auteursrechtenvoorbehoud Uitgeverij Het Kontakt Edities bv behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/ of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Inzendtermijn Advertenties tot maandag 15:00 uur Redactiekopij tot maandag 15:00 uur Digitaal aanleveren van advertentiemateriaal in overleg. Als onze medewerkers afwezig zijn, kunnen advertenties of redactionele bijdragen gedeponeerd worden in de brievenbus. Bij eventuele vragen kunt u bellen met 0183-583200.


Wie versterkt de raad van commissarissen van de Rabobank? Rabobank. Een bank met ideeën. Rabobank Vijfheerenlanden bestaat om lokale welvaart en welzijn te realiseren door ambities van de klanten samen waar te maken. De bank is actief in drie provincies in de gemeenten Vianen, Leerdam, Zederik en Lingewaal. In de raad van commissarissen bereiken binnenkort twee leden de maximale zittingstermijn. Hierdoor zijn wij op zoek naar twee nieuwe leden voor de RvC.

Informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Bert van der Lee, commissaris en voorzitter van de selectiecommissie. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-51823549. U kunt ook contact opnemen met de heer Bart van Rooden, directievoorzitter. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (0347)357810.

Raad van commissarissen (RvC) De RvC ziet er op toe dat de directie op adequate wijze invulling geeft aan de doelstellingen van de bank, zoals het leveren van klantwaarde, ledenbetrokkenheid, medewerkerswaarde en financiële stabiliteit. De RvC vervult ook een klankbordfunctie voor de directie. Het coöperatieve karakter van de Rabobank wordt door de RvC onderschreven, actief uitgedragen en bewaakt. De nieuwe commissarissen worden op voordracht van de RvC door de ledenraad van de bank benoemd.

Profiel De RvC zoekt aanvulling op de gebieden bedrijfseconomisch, audit/control, juridisch en ondernemerschap. De nieuwe leden zien het als een belangrijke uitdaging om vanuit de rol van commissaris toegevoegde waarde te leveren aan de bank, de klanten en de gemeenschap binnen het werkgebied van de bank. Daarnaast beschikt één van de kandidaten over kennis en vaardigheden en stijlflexibiliteit om(in de nabije toekomst) het voorzitterschap van de RvC te kunnen uitoefenen. De toekomstige commissarissen hebben affiniteit met de moderne corporate governance en gevoel voor de nieuwe werkelijkheid in regelgeving en invloed vanuit toezichthouders. Zij werken en/of wonen bij voorkeur in het werkgebied van de bank.

Een informatiepakket is op te vragen bij het directiesecretariaat via e-mailadres directie@ vijfheerenlanden.rabobank.nl, of telefoonnummer (0347) 35 78 10. De selectieprocedure wordt ondersteund vanuit extern selectiebureau Cock Grandia Corporate Governance.

Bent u geïnteresseerd? Stuur dan vóór 3 mei uw reactie naar de bank , bij voorkeur per E-mail: selectiecommissie@vijfheerenlanden.rabobank.nl. Of per post: Rabobank Vijfheerenlanden, t.a.v. de selectiecommissie RvC, Postbus 55, 4130 EB Vianen. Kijk voor een uitgebreid profiel bij het nieuws op www.rabobank.nl/vijfheerenlanden.

www.rabobank.nl/vijfheerenlanden

www.hetkontakt.nl

Jij onze nieuwe cameraman?

Onze nieuwe cameraman (of –vrouw) heeft niet per se de filmacademie achter de rug, beschikt niet noodzakelijkerwijs over een HBO-denkniveau en hoeft niet te passen in een teamverband. Ben je mal, zoveel eisen stellen we helemaal niet. Wat wel? Ga met je mobieltje op pad, film jouw nieuws van de dag en zet je filmpje op www.hetkontakt.nl. Wedden dat dat veel kijkers trekt?


Dinsdag 2 april 2013

Omega houdt handbalclinic ijĦĞīĢīš Bijna 110 kinderen uit de Cen B-jeugd hebben zaterdag meegedaan met een handbalclinic in Sporthal Helsdingen in Vianen. De clinic was georganiseerd door Omega in samenwerking met het NHV. Onder leiding van Ronald van de Kamp (trainer van landskampioen KRAS/Volendam) en Peter van Amerongen (trainer eredivisieclub GOconnectIT/Fortissimo) begonnen de deelnemers met een gezamenlijke warming-up en vervolgens ging de aandacht van de clinic uit naar voetenwerk, sprinten, schijnbewegingen maken, kijken en balcontrole; en dat allemaal tegelijk uitgevoerd in diverse oefeningen. Er werd zo’n anderhalf uur fanatiek meegedaan en geoefend en tussendoor werden er de nodige zeer nuttige tips gegeven door de beide toptrainers. Daarna was het de beurt aan een ruime vijftig kinderen een leeftijdscategorie hoger; de B-jeugd. Ook zij werden goed ‘onder handen genomen’ door de heren. De aandachtspunten waren hetzelfde, maar met een kleine aanpassing in sommige oefeningen werden de handballers erop attent gemaakt dat vooral snelheid, lichaamsgebruik en de balpositie erg van belang zijn om je in een veld gevaarlijk te maken. Ook hier werd aandachtig geluisterd naar de tips die beide heren gaven en na afloop waren er ondanks de vermoeidheid hele blije tevreden voldane gezichten.

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

17 sport

WWW.REGIO-VOETBAL.NL

Everstein voetbalt de zorgen van zich af ĢijĢįġĦīĤĢī š In pas de eerste thuiswedstrijd van dit jaar werd degradatiekandidaat The Gunners met 5-1 van de mat gespeeld. Op grond van het vertoonde spel is slechts één conclusie mogelijk: Everstein gaat in de resterende acht duels nog heel wat punten bijschrijven op zijn conto.

The Gunners, na een foutje van Verwolf, een geweldige kans, en met een fraaie boogbal zorgde Paul Pedersen voor aansluiting: 2-1. Aan inzet en goede wil mankeerde het niet bij Everstein, hooguit aan het ongelukkig omspringen met de kansen. Uit een vrije trap van Van der Veer bracht Harry Harskamp de tussen-

stand in de negende minuut op 3-1. Everstein leunde wat achterover, gokte op uitvallen maar schoot daar door onvoldoende aansluiting niet veel mee op. Toen de scherpte terugkeerde was het snel gedaan met de gasten en halverwege de tweede helft scoorde Daalderop uit een voorzet van Guillermo Ooft: 4-1. The Gunners be-

kommerde zich nadien meer om de aanval dan de verdediging. Tien minuten voor tijd ontdeed Daalderop zich na een counter van een verdediger. Hij sneed naar binnen en bekroonde een goede wedstrijd met zijn derde doelpunt: 5-1. Peter Verbeek

In de openingsminuten creëerden de Bredanaars twee beste kansen, en de thuisclub mocht bepaald niet klagen dat die om zeep werden geholpen. Everstein kwam niet verder dan wat slappe schoten van André van der Veer en Mark Daalderop. Kwartiertje De thuisclub trok het initiatief echter snel naar zich toe. Het elftal was veel beweeglijker, heerste op het middenveld en won het gros van de duels. Na een kwartiertje dirigeerde Daalderop een hoekschop naar de tweede paal, waar Van der Veer vallend raak kopte: 1-0. De bezoekers bakten er niet veel van. Spelen op balbezit zat er niet in, lange ballen kwamen niet aan en de opbouw strandde doorgaans al op het middenveld. Daarentegen ging van bijna elke Everdingse aanval dreiging uit. Het vizier van met name Daalderop stond echter slecht afgesteld. Tien minuten voor de pauze zette Peter Verwolf vanaf de eigen helft een aanval op. Na wat omzwervingen kwam de bal terecht bij Daalderop, die voor 2-0 zorgde. Op slag van rust kreeg

™?VbVaDjVhh^[Ygj`iV[iZgl^_aBVg`9VVaYZgde]Zi\ViigZ`i#

FOTO: PETER VERBEEK

Het Fust te sterk voor Het Podiumplaatsen voor Judo Vianen Groene Hart 3 ijĦĞīĢī š Het driebandenteam van Het Fust was dit seizoen té wisselvallig om een woordje mee te spreken in de hoofdklasse. Afgelopen week werd Het Groene Hart 3 met 4-2 geklopt. Ron van de Gaag speelde bar stroef en ver onder zijn kunnen. Cock van der Dussen (30) kwam evenmin in zijn spel. De Lopiker stond steeds op achterstand die opliep tot 17 caramboles. Hoewel Van der Gaag in de slotfase series van 4 en 5 caramboles duurde de pot liefst 64 beurten (37-26): 2-0. Maurice de Vré maakte in de openingsfase diverse reeksen van 3, 4 en 5

caramboles, en na achttien beurten leidde hij met 29-4. Tegen een schutterende Jan Schep (22) had hij voor de resterende 8 caramboles echter nog 23 beurten nodig, maar de zege kwam geen moment in gevaar (37-11 in 41 beurten): 2-0. Overtreffen Ben Verschraagen (30) kreeg te maken met Arie Stigter (19), die zichzelf behoorlijk overtrof. Na een tussenstand van 10-10 (na veertien beurten) produceerde Stigter een fraaie reeks van 6 caramboles, waardoor hij de buit al na twintig beurten op zak had (12-19): 4-2.

ĠIJĩĢĪğĬįĤ š Zeven judoka’s van Judo Vianen deel aan het Vrijstadtoernooi in de sporthal Parijsch in Culemborg.

tot een score maar behield het initiatief wat uiteindelijk werd beloond met een overwinning met tweede plaats tot gevolg.

De afgelopen weken is structureel getraind op bepaalde technieken waarbij voor de coaches van belang was of deze technieken ook tijdens de wedstrijden naar voren kwamen en waar ze nog moeten worden bijgeschaafd.

Maatje te groot Lars Lammen had in de eerste partij een tegenstander die een maatje te groot voor hem was en verloor. Met name de tweede partij kwam de getrainde overname perfect naar voren, waarmee hij ook daadwerkelijk scoorde. Lars verloor de partij echter op de grond met een houdgreep.

Sam Pijper verloor zijn eerste wedstrijd door een houdgreep van de latere winnaar uit zijn poule. Zijn tweede wedstrijd nam Sam continue het initiatief en won met een houdgreep. In zijn derde partij scoorde hij met een heupworp. De laatste partij kwam Sam niet echt

In de laatste partij liet Lars er geen gras over groeien en scoorde direct in de eerste paar seconden van de partij met een ippon met uiteindelijk een derde plaats tot gevolg.

Mica Nagtegaal startte zijn eerste partij met een goede concentratie en viel met name op de grond goed aan. Toch verloor hij deze partij. De tweede partij was de tegenstander te sterk en kon Mica niet tot score komen. In zijn derde partij nam Mica steeds het initiatief met name op het grond gevecht wat resulteerde in een houdgreep. In zijn laatste partij liet Mica duidelijk zien wie de betere was met diverse werptechnieken met een score tot gevolg en maakte het karwei af met een houdgreep. Ook Mica kon de derde prijs in ontvangst nemen. De overige judoka’s lieten hier en daar mooi judo zien maar het was niet voldoende voor een resultaat.

de wedstrijden DVSW Brederodes (zat)

1 10

0-1 René de Blok; 0-2, 0-3 en 0-4 Ronald Teiwes; 0-5 Jeffrey Veerkamp; 1-6 Kevin Veerkamp; 1-7, 1-8 en 1-10 Michiel Verweij; 1-9 Youad Bouchiki Uitgerekend zonder Kevin Valkenburg behaalde Brederodes de grootste zege van dit seizoen. Hekkensluiter DVSW was een willig slachtoffer dat bij een 0-2 achterstand ook nog een rode kaart kreeg. De groengelen, die niet eens geweldig voetbalden, leidden bij rust met 0-5. Uit een goed genomen vrije trap kwam de thuisclub direct na de hervatting terug tot 1-5. Verheugend was dat Michiel Verweij en Youad Bouchiki, aanvallers die het hele seizoen in de lappenmand hebben gezeten, een succesvolle rentree maakten. De ‘man van glas’ scoorde drie keer, terwijl ook de topschutter van 2011/2012 het vijandelijke net vond.

PVCV Brederodes (zon)

3 1

3-1 Robin Houtveen Op paaszaterdag begonnen de bezoekers niet slecht en in het eerste kwart maakten ze de dienst uit. Halverwege de eerste helft zeilde een vrije trap van grote afstand over keeper Robin van Eyndthoven bij de tweede paal in het doel: 1-0. Die klap kwam hard aan en zorgde voor wat wrijving binnen het Vianense elftal, dat in alle linies wat steekjes liet vallen. Pal na rust viel Tommy van Leijenhorst uit met een fikse enkelblessure, en dat was een tweede streep door de rekening. Het bleef een open duel met kansen over en weer, maar de Vianense aanval miste scherpte. Pas nadat het via een counter 3-0 was geworden wist Brederodes de eer kort voor tijd, via Robin Houtveen, te redden: 3-1.

Vianen

Everstein

Musketiers

GDC

Duels waarin niet wordt gescoord zijn het aanzien vaak niet waard. Het treffen tussen Vianen en Musketiers was echter aantrekkelijk, maar werd ontsierd door de warrige leiding van de arbiter, die de meest vreemde beslissingen nam. Hoewel de tricolores een beroep hadden moeten doen op een drietal spelers uit het tweede elftal waren ze voor rust sterker. Grootste minpunt was de zwakke eindpass. Daar stond tegenover dat Vianen, met Rudy Veen als uitblinker, als een collectief voetbalde en de bezoekers het opbouwen erg moeilijk maakte. De gasten kregen één kans, maar via Melvin Breuer en de lat verdween de bal over het doel. Bij Vianen waren de grootste kansen voor Remco Heerkens en Anouar Ahabbad.

4 2

1-0 en 4-2 André van der Veer; 2-0 en 3-2 Mark Daalderop Tegen het fysiek sterke GDC kwam Everstein in de tiende minuut via een strafschop op voorsprong: 1-0. Vijf minuten later kwamen gasten langszij na een goed ingedraaide vrije trap: 1-1. Nog voor rust werkte Mark Daalderop een voorzet van Guillermo Ooft in de touwen: 2-1. Na de thee lag het veld open na balverlies van Jamal Ouassif en de counter werd goed uitgespeeld: 2-2. GDC werd sterker, maar deed zichzelf te kort door een handsbal. Een GDC’er kreeg rood en Daalderop benutte de pingel: 3-2. Een kwartier voor tijd bepaalde Van der Veer de wat te hoog uitgevallen eindstand met een bekeken lob op 4-2.

Brederodes (zon) SCH’44

0 1

In een niet bijster goed duel kreeg Brederodes voor rust een viertal kansen om de score te openen. Michel Diermeier was er nog het dichtst bij, maar zijn schot werd gekeerd door de lat. Kort voor rust verdween een steenharde vrije trap van Joey van Bemmel via de onderkant van de lat in het Vianense doel: 0-1. In de tweede helft drongen koploper SCH ’44 nauwelijks meer aan. Het hardwerkende Brederodes wilde wel maar dwong, los van een kans voor Robin Houtveen, aanvallend niets af. Het verlies, de eerste thuisnederlaag sinds 16 oktober 2011, werd gedeeltelijk gecompenseerd toen bleek dat Brederodes, de tweede periodetitel in de wacht had gesleept.


Auto huren, onderhouden, repareren of kopen?

Autobedrijf Wolterman Lexmond B.V.

ANR RM E UU T H L R WO V E TO AU

t1FSTPOFOBVUPT t1FSTPOFOCVTTFO t78$BEEZ SPMTUPFMBVUPT t#FTUFMCVTTFO t,PFMXBHFOT t#BLXBHFOT

Tel. 0347-341201 info@autobedrijfwolterman.nl www.autobedrijfwolterman.nl

Nu € 1.000,- extra inruilwaarde en 3 jaar 0% financiering! +et zijn nog steeds Wereld ,nruil Weken bij Toyota. Bij inruil van bijvoorbeeld uw 'uitse, Franse, ,taliaanse of .oreaanse auto ontvangt u nu € 1.000,- extra inruilwaarde Zo heeft u al een Toyota Aygo vanaf € .490,-* of een Toyota <aris vanaf € 11.430,-*. Ook geldig op de 9erso-6, i4 en 8rban Cruiser. Tijdens de Wereld ,nruil Weken kunt u ook nog proƪteren van een ƪnanciering van 0% voor 3 jaar 9raag online uw persoonlijke oƩerte aan en ontvang binnen 1 werkdag een scherp aanbod van de Toyota dealer. Ga snel naar toyota.nl/wereldinruilweken.

Brandstofverbruik (556/2011F/EC) varieert van 4,3 l/100 km (23,3 km/l) t/m 4,5 km/100 km (22,2 km/l), CO2 99-104 gr/km.

,VRPDKHOHPD DOOHHQDOVZH DO RSYDNDQWLH]LM Q"

* Genoemde prijs is inclusief € 1.000,- inruilpremie, BPM en BTW, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Zie voor de verkoopvoorwaarden toyota.nl. Actieperiode 01-02-2013 t/m 30-04-2013 (mits geregistreerd voor 01-08-2013). Afgebeeld: Aygo Aspiration € 10.595,-, (getoonde mistlampen als accessoire verkrijgbaar). Wijzigingen voorbehouden. Contantprijs

Aanbetaling

Totaal kredietbedrag

Jaarlijks kostenpercentage

Debetrentevoet

Looptijd in maanden

Termijnbedrag

Totaal te betalen bedrag

€ 8.490,-

€ 2.990,-

€ 5.500,-

0,0%

0,0%

36

€ 152,77

€ 5.500,-

'it niet-doorlopende krediet wordt aangeboden door Toyota Financial 6ervices Ţ Geldig van 1 februari t/m 30 april 2013 Ţ 9oor een nieuwe Toyota i4, Aygo, <aris, 9erso-6, 8rban Cruiser Ţ Minimum aanbetaling 30 van de consumentenprijs Ţ Minimum kredietbedrag € 3.500,- maximum € 1.500,- Ţ Onder voorbehoud van kredietacceptatie Ţ Toetsing en registratie bij B.5 te Tiel Ţ Toyota Financial 6ervices staat onder toezicht van de Autoriteit Financiªle Markten (AFM) Ţ Wijzigingen en drukfouten voorbehouden Ţ info#toyotafs.nl

Eén miljoen ouderen voelt zich eenzaam, vooral als zij in de vakantietijd alleen achterblijven. Het Nationaal Ouderenfonds helpt hen. Helpt u mee?

Vergeet-ze-niet! 392H

Kooijman

Vianen, Stuartweg 5, 0347-373245

ZZZRXGHUHQIRQGVQO

Van achterblijver naar bolleboos Laat kinderen met een handicap weer meetellen.

lilianefonds.nl

gratis plaatsing

Verzeker uzelf van een fris klimaat in uw auto! Actie loopt van dinsdag 2 t/m maandag 29 april AIRCO GEURBEHANDELING

airco check

Een airco geurbehandeling verwijdert niet alleen vieze luchtjes uit uw airconditioning, maar ook micro-organismen. De airco ruikt weer fris en gezondheidsrisico’s worden beperkt. normaal voor € 59

GRATIS

AIRCO ONDERHOUD

wij controleren aan de hand van een checklist GRATIS of uw auto airco onderhoud nodig heeft

nu voor € 49

Tegen een vaste prijs bent u verzekerd van een volledige behandeling van uw aircosysteem.* normaal voor € 129

nu voor € 99

Iedereen die een airco check laat uitvoeren maakt kans op een weekend rijden in een cabriolet!

Tiel - Culemborg - Geldermalsen - Vianen - Druten - Zaltbommel

www.dewaalautogroep.nl * Vraag naar de voorwaarden.


OPEN HUIZEN DAG Everdingen

Vianen

Vianen

Rijsenborch 81

Rijsenborch 151

Sweder van Vianenplein 5

Vraagprijs

Vraagprijs

Vraagprijs

Vraagprijs

Van der Werf

€ 179.500,- k.k.

Via makelaardij

€ 185.000,- k.k.

Via makelaardij

Vianen

€ 189.000,- k.k.

Via makelaardij

Vianen

Ursulinenhof 40

€ 195.000,- k.k.

Vraagprijs

Otto Smit

Vianen

Culemborg

De Haverhoek 23

Rijsenborch 135

Thijsselaan 76

Vraagprijs

Vraagprijs

Vraagprijs

Vraagprijs

Vianen

€ 199.000,- k.k.

€ 209.500,- k.k.

Otto Smit

€ 215.000,- k.k.

Via makelaardij

Vianen

Vianen

Amaliastein 37

Populierstraat 56

Franciscushof 156

Vraagprijs

Vraagprijs

Vraagprijs

Van der Werf

Hagestein

€ 224.000,- k.k.

Van der Werf

Vraagprijs

Vianen

Vianen

Walmolen 8

Klaverkamp 97

Stammershoefstraat 78

Buitenstad 53

Vraagprijs

Vraagprijs

Vraagprijs

Vraagprijs

Van der Werf

Via makelaardij

Vianen

Van der Werf

€ 275.000,- k.k.

Via makelaardij

Everdingen

€ 295.000,- k.k.

Van der Werf

De Meern

Lekdijk 6

Dintel 14

Dorpsstraat 37

Vraagprijs

Vraagprijs

Vraagprijs

Via makelaardij

Van der Werf

Vianen

€ 350.000,- k.k.

Van der Werf

Vianen

Vianen

€ 370.000,- k.k.

Van der Werf

Vianen

Walsland 17

M. van Daunstraat 3

Kerkstraat 34

De Bleek

Vraagprijs

Vraagprijs

Vraagprijs

Vraagprijs

Otto Smit

Van der Werf

Vianen

€ 415.000,- k.k.

Van der Werf

Vianen

€ 449.000,- k.k.

Via makelaardij

Hagestein

Frederik Hendrikstraat 2

Achterkade 17

Nijensteinseweg 1

Kruisweg 4A

Vraagprijs

Vraagprijs

Vraagprijs

Vraagprijs

€ 539.000,- k.k.

Via makelaardij

€ 549.000,- k.k.

Via makelaardij

€ 575.000,- k.k.

Via makelaardij

€ 624.500,- k.k.

Van der Werf

VERTROUWD EN VAKKUNDIG

‘Stadswaag’ Kerkstraat 2 ❘ 4132 BE Vianen 0347 - 325 025 vianen@ottosmit.nl ❘ www.ottosmit.nl

Via Makelaardij Klooster 2 4132 BG Vianen Tel.: (0347) 374277 www.viamakelaardij.nl

€ 460.000,- v.o.n.

Via makelaardij

Vianen

Lexmond

Nieuwe Rijksweg 9 Vraagprijs

Otto Smit

€ 298.500,- k.k.

Vianen

Hogelandseweg 80A Vraagprijs

Vianen

Vraagprijs

€ 399.000,- k.k.

Vraagprijs

€ 375.000,- k.k.

Van der Werf

Merenborch 24

€ 375.000,- k.k.

Klaverkamp 124

Hagestein

Vraagprijs

€ 350.000,- k.k.

Vianen

Otto Smit

Prof Dr C Winklerstraat 1

€ 319.000,- k.k.

€ 225.000,- k.k.

Via makelaardij

Vianen

€ 250.000,- k.k.

€ 219.000,- k.k.

Molengraaf 21

€ 225.000,- k.k.

Vraagprijs

€ 235.000,- k.k.

Vraagprijs

Vianen

Lange Dreef 5

€ 229.000,- k.k.

Prijssestraat 58 Otto Smit

Via makelaardij

Vianen

Culemborg

Vianen

Vraagprijs

€ 219.000,- k.k.

€ 215.000,- k.k.

Otto Smit

Benedictushof 101 Van der Werf

Vianen

Burg Jhr Hoeufftlaan 61 Via makelaardij

€ 219.000,- k.k.

tussen 11.00 15.00 uur uur van 11.00 toten15.00

Vianen

Graaf Huibertlaan 42

€ 175.000,- k.k.

zaterdag 6 april a.s. zaterdag NBBSU

€ 750.000,- k.k.

Lexmond

Lakerveld 130 Vraagprijs

Otto Smit

€ 532.500,- k.k.


De Zomer komt eraan! Kom gezellig dineren op de mooiste locatie van Leerdam en omstreken 3-gangen weekmenu â&#x201A;Ź 24,50 p.p. t%JOFSt-VODIt,PGmFNFUHFCBL t#PSSFMFOt5SPVXFSJKFO GFFTUFOFO[ t.FFUJOHTFOBOEFSF[BLFMJKLF CJKFFOLPNTUFO

Grieks-Mediterraans restaurant

Locatie: Grand Athina Adres: het oude station Stationsweg 2, Leerdam Tel: 0345 - 622 209

25% korting

14 Editie Vianen 2013  

Het Kontakt Edities bv is een uitgeverij van tien wekelijks verschijnende nieuwsbladen in een totale oplage van 215.000 exemplaren. Daarnaas...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you