Page 1

Moloeiven

ER EN OV O E VOOR REGI BIJL AG RS IN DE SE sel en IJs PLUS

DE 50

Editie

Lek

JLAGE

I MET B

LEK EN IJSSEL OOST

DINSDAG 25 MAART 2014 JAARGANG 9 NO. 13 ™LLL#=:I@DCI6@I#CA

GEMEENTE SCHOONHOVEN Zie pagina 6 en 7

Gemeente Bergambacht Zie elders in de krant

Service op maat www.premere nl Organiseren Administreren Verbeteren Bedrijfskundig adviesburo voor het MKB klaas@althofconsultancy.nl 0182-604871

06-12141914

™Kgda^_`Z`aZjgZc!bVVgdd`olVgil^ibZi`aZjgg^_`ZVXXZciZcWZeVaZcYZoZodbZg]ZibdYZWZZaY#9ZkZaZVVclZo^\ZcW^_YZbdYZh]dl kVcL^c`Za]d[7Zg\VbWVX]i`dcYZcoViZgYV\VakVhi^cYZhiZbb^c\`dbZc#

FOTO: ADRI VERHOEVEN

www.althofconsultancy.nl Jij en ik moeten doen waar we goed in zijn!

GEMEENTE LOPIK

Zie elders in de krant VERKOOP VLOEREN VAN HOUT, LAMINAAT EN PVC

Aanscherpen monumentenlijst

CU wint zetel ten koste van CDA

‘Ieder leven verdient een boek’

Benschop herovert koppositie

Om het cultureel erfgoed te bewaren plaatst Schoonhoven de komende jaren zo’n honderd nieuwe gemeentelijke monumenten op de monumentenlijst. Voor deze inventarisatie is historicus Linda Driesen uit Voorschoten ingehuurd. Zij heeft inmiddels 28 objecten in de vestingstad onderzocht. Voor bewoners van de binnenstad kunnen haar bevindingen tot teleurstellingen leiden als aanvragen voor verbouwingen door de welstandscommissie worden afgewezen.

De ChristenUnie heeft bij de gemeenteraadsverkiezing in Lopik een zetel gewonnen ten koste van het CDA. Ina de Korte (lijsttrekker CU) was na het vernemen van de uitslag ‘superblij’. “Hier hadden we vooraf op ingezet en goed campagne gevoerd.� Adrie Strien (lijsttrekker CDA) beoordeelde de uitslag als ‘enigszins teleurstellend’: “Maar we zijn gelukkig de grootste partij gebleven en hebben daarmee het initiatief in het samenstellen van een nieuwe coalitie.�

In het SWOS-dienstencentrum te Schoonhoven werden donderdag de eerste vijftien Levensboeken uitgereikt. Vijftien ouderen dan wel oudere echtparen uit Schoonhoven en Bergambacht kregen van de -eveneens- vijftien schrijvers hun persoonlijke Levensboek overhandigd. Dit naar aanleiding van een door het Oranjefonds gesubsidieerd project, dat ouderen de gelegenheid geeft om hun levensverhaal te laten optekenen.

Benschop heeft in een rechtstreeks duel met Argon de koppositie heroverd. Argon incasseerde een kwartier voor tijd de enige treffer en was niet in staat langszij te komen. Het zag daarmee een einde komen aan een ongeslagen reeks van acht wedstrijden. “Ik denk dat de gelukkigste vandaag heeft gewonnen�, glunderde Benschop-trainer Michael van den Berg. “Het was geen sprankelend duel, ook al omdat de verdedigers beter waren dan de aanvallers.�

nieuws

Banen voor het aanklikken

Van Utrechtweg 71 - Krimpen aan den IJssel tel. 0180-550989 - www.alblasvloeren.nl

Joris Veer WONINGINRICHTING

Je nieuwe job op www.hetkontakt.nl

.Vloerbedekking .Raamdecoratie .Buitenzonwering

 witte@jorisveer | www.JorisVeer.nl

3

nieuws

9

35

accent

sport

41

Thuiskapster?

Maak dan nu gebruik van Regio-deal.nl Gratis online en vanaf slechts â‚Ź 4 incl. BTW in de krant

Lek en IJssel

Bedrijvig is een

uitgave van Het

Kontakt Edities

- januari 2014 -

Het ondernemersblad voor de Krimpener- en Lopikerwaard met een oplage van 6.000 exemplaren.

nr. 1

Johan Schep -

Schep Makelaard

Neem dan contact op met Birgit van Wijngaarden M 06-23165798, Bastine Neven M 06-20543974 of Wim van Leeuwen M 06-12064602

ij

alleen ‘Het gaat niet ar vooral om morgen, ma

om overmorg

en’ l


De kozijnen die je wereld kleuren

Joolingen

Specialist in beeld

Van Joolingen Bouw: de nieuwe norm in kozijnen en gevelpanelen ACTIE:

wij bij April berekenen De hele maand ing ralit Gevelbekled een bestelling Ke t montagewerk. GEEN BTW op he

( $"#"#' ($!$ $ ( (!!" %

Joolingen Wilt u meer informatie? Kijk op onze site Maatwerk

www.joolingen.nl

Onderhoudsvrij

Isoleren

Tel: 0182-342792 / info@joolingen.nl

Plannen om uw woning van nieuwe kozijnen te laten voorzien of belangstelling voor gevelpanelen? In dat geval loont het in alle opzichten de moeite om contact te zoeken met Van Joolingen Bouw in Stolwijk.

0182 32 01 11 | info@verstoep.nl | www.verstoep.nl

Sierpleisters (ook op kleur) Wand- en plafondafwerking Lijstwerk, ornamenten en buitengevels

Op het vlak van raamkozijnen en gevelbeplating geldt het familiebedrijf waar Nico de Jong en zijn zoon en dochter leiding aan geven als uiterst innovatief. “We zetten met de producten van Profialis een nieuwe norm neer op dit gebied�, vertelt De Jong enthousiast. “En dat heeft alles te maken met de bijzondere eigenschappen van dit product. Veel kunststof kozijnen zijn uitgerust met een stalen versteviging aan de binnenzijde. Nadeel daarvan is dat staal warmte en kou geleidt en daardoor niet alleen voor minder wooncomfort, maar ook voor een hogere energierekening zorgt. De kunststof kozijnen van Profialis beschikken over ‘Therma-Core’ in plaats van staal Deze toepassing zorgt voor extra isolatie en werkt in positieve zin door in de portemonnee.� Het ‘verdiepte’ profiel is speciaal ontwikkeld voor de Nederlandse markt en haast niet meer van hout te onderscheiden. De voordelen zijn legio: een Profialis kunststof kozijn gaat zeker vijftig jaar mee, hoeft slechts af en toe gereinigd te worden, is kleurvast, bestand tegen de guurste

Nijverheidsweg 29, Stolwijk

weersomstandigheden, vormvast en randveilig,

Tel.: 0182 - 34 19 83

recyclebaar, weinig milieubelastend en voorzien

Fax: 0182 - 34 10 73

van een prima prijs/kwaliteitsverhouding.

Showroom geopend op afspraak.

Email: info@debruintegels.nl

Keralit Ook op het terrein van gevelbekleding heeft Van Joolingen Bouw zowel de particulier als de zakelijke markt veel te bieden. Het sleutelwoord hier: Keralit. Nico de Jong: “Keralit is een duurzaam, milieuvriendelijk en bovenal fraai gevelproduct dat zo op het oog hetzelfde is als hout. Toch zit er achter dat natuurlijke uiterlijk een wereld van verschil. Bovendien blijft Keralit jarenlang sterk en fraai zonder ook maar het geringste onderhoud. Nooit meer verven dus!â€? Keralit geveldelen zijn niet van echt hout te onderscheiden. “De producten hebben een natuurgetrouwe houtstructuur en zijn eveneens verkrijgbaar in allerlei RAL-kleuren. Precies alsof het geschilderde of gebeitste houtdelen zijn. Daarbij is Keralit kleurecht en ongevoelig voor schimmels, bacteriĂŤn en andere rottingsprocessen. En zal het nooit kromtrekken, hoe vochtig of warm de omstandigheden ook zijn. Vandaar dat we er maar liefst tien jaar garantie op geven.â€? Wie meer informatie wenst over de diensten en producten van Van Joolingen Bouw, kan contact opnemen met 0182-342792, mailen naar info@joolingen.nl of kijken op www.joolingen.nl


Dinsdag 25 maart 2014

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

nieuws

3

Onderzoek Salmsteke

Schoonhoven scherpt monumentenlijst aan

ĩĬĭĦĨš Gemeente Lopik en Recreatieschap Stichtse Groenlanden gaan onderzoeken of de mogelijkheden van recreatieterrein Salmsteke bij Jaarsveld kunnen worden verruimd. Hiertoe is donderdag door beide partijen een intentieovereenkomst ondertekend (zie foto).

İĠĥĬĬīĥĬijĢīš Om het cultureel erfgoed te bewaren plaatst Schoonhoven de komende jaren zo’n honderd nieuwe gemeentelijke monumenten op de monumentenlijst. Voor deze inventarisatie is historicus Linda Driesen uit Voorschoten ingehuurd. Zij heeft inmiddels 28 objecten in de vestingstad onderzocht.

“Het nieuwe Salmsteke moet een toekomstbestendige recreatieve invulling krijgen”, licht wethouder Wim Perlot toe. “Er wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor oever- en waterrecreatie, zoals veilig zwemwater en horecagelegenheid, verblijfsrecreatie, evenementen en overige dagrecreatie op deze bijzondere locatie aan de Lek. Belangrijke randvoorwaarden zijn veiligheid en aandacht voor natuur en landschap. Het haalbaarheidsonderzoek dient nog voor de zomer te worden afgerond.”

Wandelend en fietsend door Schoonhoven raakte Driesen enthousiast over het karakteristieke stadsbeeld en het kenmerkende buitengebied. “Dit erfgoed inspireert een cultuurhistoricus.

Ik heb echt genoten.” Ze maakte aantekeningen om de ‘parels’ in kaart te brengen. Daarbij keek ze ook naar landschappen, zichtlijnen en infrastructuur. Voor potentiële monumenten houdt ze drie waarderingen aan: hoog, middelhoog en laag. “Voor de beoordeling van klassieke bouwvormen of historische gevels is dat niet zo moeilijk. Het wordt lastiger als bewoners in de loop der jaren zichtbare veranderingen hebben aangebracht.” Door nauwe samenwerking met leden van de Historische Vereniging Schoonhoven, de archeologische

werkgroep en stadsgidsen kreeg Driesen de sporen van het verleden sneller in het vizier. “Hun kennis over het ontstaan en de ontwikkeling van Schoonhoven droeg duidelijk bij aan de bepaling van cultuurhistorisch erfgoed. Niet iedereen is er zich van bewust dat deze waarden bijdragen aan een aantrekkelijk woon- en leefklimaat. ” Met de bevindingen van Driesen stelt de gemeente Schoonhoven een nieuw bestemmingsplan op waarin bouwregels en vergunningen worden vastgelegd in een verordening. Voor bewo-

ners van de binnenstad kan dat tot teleurstellingen leiden als aanvragen voor verbouwingen door de welstandscommissie worden afgewezen. Driesen kan daar niets aan veranderen. Het algemeen belang overstijgt het individueel belang. Ik pleit wel voor enige coulance. Je moet geen stolp over de stad zetten. Je mag wel burgers bewust maken van het feit dat Schoonhoven een bijzondere stad is en dat het toekomstig beleid hun identiteit versterkt.” Pieter van der Laan

J. Verkroost van Recreatieschap Stichtse Groenlanden en wethouder Wim Perlot zetten donderdag op een zonnig recreatieterrein Salmsteke hun handtekening onder een intentieovereenkomst. FOTO: GEMEENTE LOPIK

Convenant ‘Veilige School’ İĠĥĬĬīĥĬijĢīš Betrokken partijen hebben afgelopen week het convenant Veilige School Schoonhoven ondertekend. Het document vormt de bekrachtiging van de afspraken die gemeente, politie en de twee scholen voor middelbaar onderwijs met elkaar hebben gemaakt. “Het Convenant Veilige School Schoonhoven beschrijft wat CSG Willem de Zwijger, het Schoonhovens College, de politie en de gemeente van elkaar mogen verwachten als het gaat om grensoverschrijdend gedrag op of rond de scholen”, licht een woordvoerder namens de betrokken partijen toe. “In een protocol staat hoe de verschillende partners zullen handelen bij onder andere verbale of fysieke agressie, geweld, vernieling, diefstal, het gebruik of de handel in drugs, vuurwerk of seksuele intimidatie.” Vervolgens: “Belangrijk is dat partners elkaar weten te vinden. Met name de wijkagenten Jacqueline van der Bas en Jos Manschot spelen hierin een belangrijke rol. Binnenkort zullen zij ook met hun wijktafeltje op de schoolpleinen neerstrijken.”

Zet je eigen nieuws op www.hetkontakt.nl

Faillissement voormalige Decorette ğĢįĤĞĪğĞĠĥı š De voormalige Decorette-vestiging in Bergambacht is getroffen door een faillissement. De winkel gespecialiseerd in wand-, vloeren raambekleding is op dinsdag 11 maart door de rechtbank in Den Haag failliet verklaard. Vorig jaar nog vond er een grote verbouwing plaats in de winkel aan de Hoofdstraat. Per 1 januari van dit jaar werd de Decorette-formule losgelaten om verder te gaan als ‘Thuisin Van de

Editie Lek en IJssel Oost Oplage: 20.100 exemplaren Verspreidingsgebied Ammerstol, Benschop, Bergambacht, Berkenwoude, Cabauw, Haastrecht, Jaarsveld, Lopik, Lopikerkapel, Polsbroek, Schoonhoven, Stolwijk, Vlist en Willige Langerak. Algemene voorwaarden Alle orders worden afgesloten overeenkomstig de regelen voor het advertentiewezen gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbanken en bij de Kamers van koophandel.

Velde’. Negen werknemers zijn ontslag aangezegd. “De boedel heeft onvoldoende middelen om de salarissen te kunnen doorbetalen. De werknemers zullen door het UWV worden uitgenodigd voor een intakegesprek, waarbij wordt gekeken welke opzegtermijn voor hen geldt en welke tegoeden zij nog hebben, zoals salaris, vakantiedagen en vakantiegeld. Het UWV zal dit aan hen uitbetalen,” vertelt mr. A.I. Mekes van

La Gro Advocaten te Gouda, die tot curator is benoemd. Gegadigden voor een doorstart kunnen zich melden bij de curator. “Een doorstart zou mooi voor zijn alle betrokken partijen, dus de mogelijkheden daartoe worden zeker onderzocht. Daarvoor zal ook overleg moeten worden gepleegd met onder andere de bank en de franchiseorganisatie”, aldus Mekes.

Redactie Robert van der Hek (06) 53 11 08 67 r.vanderhek@hetkontakt.nl

Adres Het Kontakt Edities bv Zuidzijde 131 | 2977 XE Goudriaan Postbus 1 | 2977 ZG Goudriaan Telefoon (0183) 58 32 00

Advertentieafdeling Fax (0183) 58 33 08 advertentie.lekenijsseloost@hetkontakt.nl

Hoofdredacteur Rick den Besten

Je nieuwe job op www.hetkontakt.nl

Laurens de Wit

Uitgever/directie Het Kontakt Edities bv, Goudriaan Floor de Groot

Redactie Fax (0183) 58 85 52 redactie.lekenijssel@hetkontakt.nl

Nijverheidsweg 53 2821 AT Stolwijk 0182 341199

Advertenties Bastine Neven (06) 20 54 39 74 Birgit van Wijngaarden (06) 23 16 57 98 Website www.hetkontakt.nl

Advertentietarieven Zie www.hetkontakt.nl of neem contact op met een van onze medewerkers. Contracttarieven op aanvraag. Combinatiemogelijkheden met Het Kontakt editie Lek en IJssel West, Alblasserwaard, Leerdam, Vianen, Land van Heusden & Altena, Bommelerwaard en Klaroen.nl. Inzendtermijn Advertenties tot maandag 14:00 uur Redactiekopij tot maandag 12:00 uur Digitaal aanleveren van advertentiemateriaal in overleg Verspreiding / inspectie bezorging Snoek (0182) 35 01 38

Auteursrechtenvoorbehoud Uitgeverij Het Kontakt Edities bv behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/ of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.


Familieberichten

Dinsdag 25 maart 2014

Wij hebben onze moeder en oma niet verloren. Daarvoor gaf zij ons teveel. Wat zij ons zei, blijven we horen. Van wat wij zijn, is zij ons deel. Intens dankbaar voor de onvoorwaardelijke liefde die zij ons heeft gegeven, delen wij u mee dat wij voor altijd afscheid hebben moeten nemen van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en mijn overgrootoma

Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Psalm 90 vers 12

Het behaagde de Heere, op Zijn tijd, heden uit ons midden weg te nemen, na een zorgvolle periode, maar voor ons nog onverwachts, mijn innig geliefde vrouw, onze lieve en zorgzame moeder en oma en mijn dochter

Sijgje de Jong Schouten

Dirkje Jansen-van Beekum Dik weduwe van Niek Jansen in de leeftijd van 83 jaar. Dolf en Greet in herinnering Erik Robert Wil en Gors Linda en Marcel Rigo Larissa en Joran Jenny en Johan StĂŠphanie en Dave Lisanne en Pascal

in de leeftijd van 69 jaar. Stolwijk: I.deJong Moordrecht: CeesdeJong Anneke de Jong - Hak Inco, Nadine, Jaap, Sanne

Ede: Corrie Hoogeveen-de Jong CornĂŠ Hoogeveen Korstian, Sigrid

Dordrecht: Piet de Jong Esther de Jong - van den Bosch

23 maart 2014 Appelstraat 17 2871 EL Schoonhoven De afscheidsplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 28 maart om 13.30 uur in uitvaartcentrum Linquenda, Groene Singel 14 te Schoonhoven. Aansluitend begeleiden wij haar omstreeks 14.30 uur naar haar laatste rustplaats op de algemene begraafplaats, Wal 5 te Schoonhoven. Na afloop van deze plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in het uitvaartcentrum. Ma hield van witte bloemen.

Na een arbeidzaam leven, vol zorg voor allen die haar lief en dierbaar waren, is tot onze diepe droefheid overleden onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Nelly Alie Verhoeff-Breedijk Nel sinds 10 oktober 2009 weduwe van Jo Verhoeff 20 maart 2014 Kees en Lydia Geert en Mijke Tom en Micky Cas Gerrit en Corrie Daphne en Koen Eric Correspondentieadres: Rietgors 36 2821 SR Stolwijk Er is gelegenheid tot condoleren dinsdag 25 maart van 19.00 tot 20.30 uur in zorgcentrum Wilgenhoven, zaal De Plint, Stolwaardplein 1 te Stolwijk. Woorden van afscheid zullen gesproken worden woensdag 26 maart om 10.30 uur in de Aula Hoflaan, Hoflaan 6 te Stolwijk, waarna de begrafenis omstreeks 11.15 uur zal plaatsvinden op de naastgelegen begraafplaats. Na afloop van deze plechtigheid is er een informeel samenzijn in genoemde aula.

Stolwijk: Marinus de Jong Scherpenzeel: Dorine van der Velden Stolwijk: Inge de Jong Gonda de Jong - van Rees

De wereld is heel klein maar het hart is immens

Als leven lijden wordt, is sterven een bevrijding Dankbaar dat aan zijn lijden een einde gekomen is, maar bedroefd dat wij hem moeten missen, geven wij u kennis van het overlijden van onze geliefde broer, zwager en oom

Johannes Heuvelman

Frederico GarcĂ­a Lorca

Uiteindelijk toch overleden, onze allerliefste Rob

Robert Arnold Jung 28 december 1943

Marcus en Liubov Ethan Jurijne en Kees Daimy

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van De Vierstroom, alsmede de huisarts J.D. Kwakernaak voor alle liefdevolle zorg

Adr. Heuvelman

Fred en Carla Wendy en Cees Tom, JuliĂŤt Anne-Marie en Burt Sue

D. Foks-Heuvelman

en verdere familie

W. Heuvelman E. Heuvelman-Vuik

Neven en nichten 21 maart 2014 Marijkestraat 10 2935 XP Ouderkerk aan den IJssel Gelegenheid tot condoleren op woensdag 26 maart van 10.30 tot 11.30Â uur in uitvaartcentrum De Olm, Olm 8a te Krimpen aan den IJssel. De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.

Oude Haven 5 2871 DG Schoonhoven De begrafenis van Rob zal plaatsvinden vrijdag 28 maart om 11.00 uur op de algemene begraafplaats, Wal 5 te Schoonhoven. Na afloop is er gelegenheid met elkaar het glas te heffen in restaurant BelvÊdère, Lekdijk West 4 te Schoonhoven.

GRAFMONUMENTEN NATUURSTEENBEDRIJF MIDDEN BRABANT b.v.

Julia, Lotte

Gouda: W. Schouten-van Vliet 17 maart 2014 Schoonouwenseweg 22a, 2821 NX Stolwijk De begrafenis heeft zaterdag 22 maart plaatsgehad op de Algemene Begraafplaats aan de Hoflaan te Stolwijk.

Adriana Breedveld sinds 8 maart 2003 weduwe van Pieter Bregman

* 3 april 1965

†24 maart 2014 CornÊ Bregman Diane Bregman Peter Bregman J.J. van Buren en verdere familie

Met 500 grafmonumenten op voorraad

DE MEEST UITGEBREIDE SHOWROOM VAN DE REGIO

Gerrit Verschoor Onze dank gaat uit naar de medewerkers van Vierstroom Thuiszorg voor de liefdevolle verzroging van Gerrit.

Arjanne en Dirk Mevrouw Corbet Ruud en Liesbeth Yolanda en Bauke 20 maart 2014 Correspondentieadres: Achterweg 4 2865 XD Ammerstol De afscheidsplechtigheid vindt plaats op woensdag 26 maart om 15.00 uur in de aula van crematorium IJsselhof, Goejanverwelledijk 6 te Gouda. Na de crematie is er gelegenheid tot condoleren en elkaar te ontmoeten in de ontvangkamer van IJsselhof.

kijk op www.natuursteenmiddenbrabant.nl

Gepaste zorg vanuit respect en persoonlijke benadering Stoppelenburg

STOPPELENBURG

Al meer dan 58 jaar uw vertrouwen waard

Uitvaartverzorging

Bij het verlies van uw dierbare moet u kunnen rekenen op de uitvaartondernemer die u met rust en kennis van zaken begeleidt, met u meedenkt, met u belist en zorgt voor een respectvolle uitvaart. Onze uitvaartcentra: Uitvaartcentrum De Olm Krimpen a/d IJssel (0180) 52 22 55

Uitvaartcentrum Linquenda Schoonhoven (0182) 38 22 31

Rouwcentrum Lekkerkerk Lekkerkerk (0180) 66 36 44

Aula Hoaan Stolwijk (0182) 38 22 31

uitvaart@stoppelenburg.nl www.stoppelenburguitvaart.nl

Schaapjeszijde 2 2935 CK Ouderkerk aan den IJssel Er is gelegenheid tot condoleren D.V. vrijdag 28 maart van 10.00 tot 10.45 uur in Het Baken, Kerkstraat 3a te Gouderak, waarna om 11.10 uur de rouwdienst zal worden gehouden in de Hervormde dorpskerk. Aansluitend zal de begrafenis omstreeks 12.20 uur plaatsvinden op begraafplaats Lageweg, Lageweg 39b te Ouderkerk aan den IJssel. Gelieve geen bezoek aan huis en geen bloemen.

Kortakker 6, 4264 AE Veen Tel. 0416-691616 ALTIJD VOORDELIGER

Met verdriet en vervuld van mooie herinneringen, delen wij mee dat na een bewogen leven is overleden mijn lieve vader, goede vriend

in de leeftijd van 81 jaar. Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde en zorg die zij ons altijd gegeven heeft, delen wij u mee dat, tot het laatst toe meelevend, na een moedig gedragen ziekte van ons is heengegaan onze geliefde moeder, mijn dochter, onze zus, schoonzus en tante

24 maart 2014

Reina

in de leeftijd van 75 jaar.

M. van Meijeren

Sem & Jesse

RenĂŠ en Anja Marleen DaniĂŤlle

14 december 1931

echtgenote van Inge de Jong

4

 GDJHQQDFKWEHUHLNEDDUÂŤ

  

Raamposter cadeau bij geboortekaartjes! Bij bestelling vanaf 50 geboortekaartjes ontvangt u een raamposter met de naam van uw kindje(s).

ZZZVSHNVQLMGHUEHJUDIHQLVYHU]RUJLQJQO 

Uw uitvaartverzorger Bertus Kostwinder

Lennard n jongen! Hoera, ee

Anne Lotte

Hoera, ee n tweeling!

02-05-13 13:57

Mobiel: 06-22971692 Kantoor: 0182-503123, Fax: 0182-502617 Uitvaartverzorging Rainbow Deceased Care 0182-503123 Kantooradres: Veerlaan 18a, 2851 BV Haastrecht E mail: info@rdcuitvaartverzorging.nl, Website: www.rdcuitvaartverzorging.nl

Jasper & Merel

Naamposters.indd

5

Hoera, ee n meisje! Naamposters.indd

3

De Groot Drukkerij bv, Zuidzijde 131, Goudriaan, 0183 - 583311,

www.degrootfamiliedruk.nl


Familieberichten

Dinsdag 25 maart 2014

H.S. d Zo dapper heb je gestreden En zo moedig heb je het aanvaard Rust zacht lieve broer We zullen je missen

 

Wim de Jongh Jannie en Gerrit † Jennie en Arie † Herman en Antoinet Mina en Cees

21 maart 2014

Er is niets dat voorgoed verdwijnt, als men de herinnering bewaart. Wij willen u bedanken voor de hartverwarmende belangstelling na het overlijden van

Elizabeth Honkoop-van de Werken Het heeft ons heel erg goed gedaan te merken dat zij zo geliefd was. Sijbrand en Herma Frederique Boris

Voor uw belangstelling en deelneming ons betoond na het overlijden van onze broer, zwager, oom en oudoom

Arie Jan Schep

Bill en Marjan Jimlee en Esmé Joshua Schoonhoven, maart 2014

Pe r s o o n l i j k & Ve r t r o u w d

betuigen wij u onze hartelijke dank. Familie Schep Maart 2014

Voor een persoonlijke en respectvolle begeleiding na een overlijden

Begrafenisonderneming J.C. van Reeuwijk & zn

Wij helpen u graag bij het kiezen van een passend grafmonument

Hans van Reeuwijk Mobiel 06-53148329 IJsseldijk Noord 36 2935 BG Ouderkerk a/d IJssel

Tel.: 0180 - 68 13 32 Fax.: 0180 - 68 25 17

Slikslootstraat 7c Krimpen aan den IJssel 0180 51 69 75 - danenatuursteen.nl

5


Gemeentenieuws Openbare raadsvergadering 2SGRQGHUGDJPDDUWYHUJDGHUWGHJHPHHQWHUDDG'HUDDGVYHUJDGHULQJ LQKHWVWDGKXLVLVRSHQEDDUHQEHJLQWRPXXU2SGHDJHQGDVWDDQ de volgende onderwerpen om te bespreken: haalbare businesscase Zadkine; cultuurhistorisch beleid; HHUVWHZLM]LJLQJYDQGH9HURUGHQLQJ:PRFRPSHQVHUHQGHPDDWUHJHOHQ Schoonhoven. 'HDJHQGDSXQWHQ]LMQRQGHUYRRUEHKRXG(UNXQQHQSXQWHQDIYDOOHQRI ELMNRPHQ'HDJHQGDVWXNNHQ]LMQYRRULHGHUHHQLQWH]LHQYLD ZZZVFKRRQKRYHQQOJHPHHQWHUDDGYLDGHJUDWLVDSSYRRUGHL3DG5DDG 'LJLWDDORIELMGHUDDGVJULÉ?H8NXQWGHYHUJDGHULQJOLYHYROJHQYLD5DGLR =LOYHUVWDG)0 NDEHO0+]HWKHU0+]HQZZZUWY]LOYHUVWDGQO 

Spreekrecht 8KHHIWVSUHHNUHFKWRYHUGHRQGHUZHUSHQGLHRSGHDJHQGDVWDDQ:HQVW XGDDUYDQJHEUXLNWHPDNHQGDQNXQWXGLWPLQLPDDOXXUYRRUDDQYDQJ YDQGHYHUJDGHULQJPHOGHQELMGHJULÉ?HUPHYURXZ3$0*RHGYRON tel (0182) 38 93 90.

worden omgeleid. De start van deze werkzaamheden staat gepland op maandag 31 maart. Deze werkzaamheden duren ongeveer vier weken.

Kastanjebomen ,QGHJHPHHQWHUDDGYDQIHEUXDULLVEHVORWHQRP]RYHHOPRJHOLMN NDVWDQMHERPHQDDQGH2XGH+DYHQWHEHKRXGHQPDDUJHHQQLHXZHNDV WDQMHERPHQDDQWHSODQWHQ'LWKRXGWLQGDWHYHQWXHOHYHUZLMGHUGHERPHQ WLMGHQVGHXLWYRHULQJQLHWZRUGHQYHUYDQJHQ(HUVWZRUGWDIJHZDFKWKRH de huidige bomen de werkzaamheden doorstaan om daarna een uiteinde OLMNHEHVOLVVLQJWHQHPHQ 8LWHUDDUGZRUGWHUWLMGHQVGHZHUN]DDPKHGHQKHHO]RUJYXOGLJJHZHUNWHQ LVKHWXLWJDQJVSXQWRP]RYHHOPRJHOLMNNDVWDQMHERPHQWHEHKRXGHQYRRU GH2XGH+DYHQ

25 maart 2014

Stadhuis: Haven 37 2871 CK Schoonhoven Postbus 504 2870 AH Schoonhoven Tel: (0182) 38 92 00 Fax: (0182) 38 93 99 I: www.schoonhoven.nl E: gemeente@schoonhoven.nl Openingstijden:

Receptie Č?Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 17.00 uur

Informatie

Č?9ULMGDJYDQWRWXXU

9RRUPHHULQIRUPDWLHNXQWXFRQWDFWRSQHPHQPHWGHKHHU-1LHXZHQ EURHNWHOHIRRQ RIHPDLOMQLHXZHQEURHN#VFKRRQKRYHQQO 2INLMNRSZZZVFKRRQKRYHQQONDGHPXUHQ

(Burgerzaken)

Dienstverlening Č?0DDQGDJYDQWRWXXU Č?'LQVGDJYDQWRWXXU Č?:RHQVGDJYDQWRWXXU

Sloop en sanering Hooijkaas-terrein afgerond

Č?'RQGHUGDJYDQWRWXXU Č?9ULMGDJYDQWRWXXU Č?Dinsdag en donderdag YDQWRWXXU alleen voor het ophalen van

Vergadering klankbordgroep herindeling

UHLVGRFXPHQWHQHQULMEHZLM]HQ

Balie bouw en woningtoezicht

2SZRHQVGDJPDDUWYHUJDGHUWGHNODQNERUGJURHSKHULQGHOLQJ De vergadering in het gemeentehuis van Nederlek is openbaar en begint om 20.00 uur. De volgende punten staan op de agenda: LQIRUPDWLHYRRUWJDQJKHULQGHOLQJ DIVSUDNHQHQYHUYROJUDGHQFRQIHUHQWLHYLVLH presentatie uitgangspunten vergadermodel nieuwe gemeenteraad; raadsvoorstel “Krediet voor kosten ICT integratie�; planning Klankbordgroep; ingekomen stukken.

Č?0DDQGDJWPYULMGDJ van 9.00 tot 12.00 uur

:PRORNHW2UDQMHSODDWV Č?Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 12.30 uur Meldingenlijn openbare ruimte WLMGHQVNDQWRRUXUHQ

Tel: (0182) 389 389

'HYROOHGLJHDJHQGDHQELMEHKRUHQGHVWXNNHQVWDDQRS www.schoonhoven.nl/gemeenteraad.

Gemeente in actie tijdens NL DOET!

Calamiteitennummer

'RQGHUGDJPDDUWZHUGGHVORRSHQVDQHULQJYDQKHW+RRLMNDDVWHUUHLQ DIJHURQG:HWKRXGHU0DWKHLMQDPHHQNLMNMHELMGHODDWVWHJURQGZHUN ]DDPKHGHQ'HNHOGHUYDQGHRXGH]LOYHUIDEULHNLVYRRUKHWJURRWVWHGHHO gesloopt en de bron van de bodemverontreiniging is opgeruimd. De rest YDQGHYHURQWUHLQLJLQJZRUGWGRRUDIEUDDNYDQGHYHUYXLOLQJWHUSOHNNH (onder de grond) opgeruimd. In de komende weken wordt het terrein LQJHULFKWDOVWLMGHOLMNSODQWVRHQ+DOIDSULOPRHWGLHLQULFKWLQJNODDU]LMQ +HWRPZRQHQGHQFRPLWÂŤKHHIW VDPHQPHWHHQQLHXZHEXXUWYHUHQLJLQJLQ RSULFKWLQJ PHHJHGDFKWRYHUGHLQULFKWLQJYDQKHWWLMGHOLMNHSODQWVRHQ +DOIPHLQHHPWGHEXXUWKHWSODQWVRHQIHHVWHOLMNLQJHEUXLN+HWSODQW VRHQLVWLMGHOLMN'HZRQLQJHQGLHRSGHORFDWLHNRPHQ]LMQSHUIDVHLQGH YHUNRRS=RGUDHUYDQGHHHUVWHIDVHGULHZRQLQJHQ]LMQYHUNRFKWVWDUWGH bouw.

Werk in uitvoering Baggeren langs N210 ,QKHWNDGHUYDQGHYULMZLOOLJHUVGDJ1/'2(7ZDUHQEHVWXXUHQWZHH JURHSHQPHGHZHUNHUVYDQGHJHPHHQWHDDQGHVODJELMGH6:26HQGH%R YHQEHUJKH%LMGH6:26KHEEHQEXUJHPHHVWHU%RQWKXLVZHWKRXGHU+ROVW HQPHGHZHUNHUVSODQWHQEDNNHQJHPDDNWHQJHYXOG2RNZHUGHQNXVVHQV JHPDDNWYRRUGHFHQWUDOH]LWEDQN%LMGH%RYHQEHUJKHZDUHQZHWKRXGHU 0DWKHLMHQPHGHZHUNHUVDFWLHIPHWGHWXLQRSČľHXUHQHQRSNQDSSHQ%LM Borchleen en het Springerpark hebben diverse raadsleden de handen uit de mouwen gestoken.

9RULJHZHHNLVDDQQHPHUVEHGULMI'H+HHU/DQGHQ:DWHUXLW3ROVEURHN in opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpe nerwaard (HHSK) gestart met het baggeren van de watergangen langs de 10HQLVJHVWDUWELM'H+HPHQZHUNWULFKWLQJ$PPHUVWRO$XWRPR bilisten kunnen hier enige hinder van ondervinden. De werkzaamheden GXUHQPLQLPDDOWRWZHNHQ 9RRUPHHULQIRUPDWLHHQRIRSPHUNLQJHQNXQWXFRQWDFWRSQHPHQPHWGH NODQWHQLQIRUPDWLHYDQ++6.7HORIYLDLQIR#KKVNQO

Uitdeelactie compost Renovatie kademuren Oude Haven 'HHHUVWHIDVHYDQGHUHQRYDWLHYDQGHNDGHPXUHQDDQGH2XGH+DYHQ JDDWEHJLQQHQ'HHHUVWHIDVHEHWUHIWKHWJHGHHOWHWXVVHQGH7URPSHUWV ZDOHQGH3URYHQLHUVWUDDW9RHWJDQJHUVNXQQHQHUJHZRRQODQJVČ´HWVHUV

2RNGLWMDDULVHUZHHUHHQXLWGHHODFWLHYRRUFRPSRVW'HLQZRQHUVYDQ 6FKRRQKRYHQNXQQHQJUDWLVHHQ]DNFRPSRVWRSKDOHQELMGHEXLWHQGLHQVW aan de Achterwetering 12. De compost kan worden opgehaald op woensdagmiddag 26 maart en donderdagmiddag 27 maart van 13.00 tot XXU%XLWHQGH]HWLMGHQNDQHUJHHQFRPSRVWZRUGHQRSJHKDDOG

afdeling Stadsbeheer (buiten kantooruren) WHO


Minder restafval = minder betalen

Tijd voor de wijk Oost Maandag 14 april bezoeken burgemeester en wethouders Schoonhoven Oost. In de avond is er een wijkwandeling en aansluitend een wijkavond. Start van de wijkwandeling: om 18.45 uur bij de ingang van G.J. van Heuven Goedhartweg 2 (Gemiva-SVG Groep). Einde: rond 20.00 uur bij De Bron (naast De Montignylaan 17). Aansluitend start om 20.30 uur in De Bron de wijkavond. Het programma is als volgt: 18.45 uur 20.30 uur 20.40 uur 20.50 uur 21.10 uur 21.20 uur

Start wijkwandeling (eind rond 20.00 uur) Start wijkavond: welkom, introductie en terugblik wandeling Stand van zaken Diftar (betalen aanbieden afval/afval scheiden) Presentatie Beweegtuinen/buurtsport/buurtcoach Stand van zaken bouwprojecten in Oost Terugkoppeling en afsluitende borrel.

Tijd voor uw wijk: praat mee!

Zwemnieuws van ’t Wilgerak Op zaterdag 26 april uur gaat zwembad ’t Wilgerak weer open. Woensdag 26 maart treft u bij de Lekstreek de folder van het zwembad aan. In deze folder vindt u ook de aanvraagformulieren voor de abonnementen en de formulieren voor de opgave voor de particuliere zwemles. In de voorverkoop zijn abonnementen 20% voordeliger. Wilt u hiervoor in aanmerking komen, lever dan uw formulier uiterlijk maandag 14 april voor 12.00 uur in. Meer informatie Wij houden u regelmatig op de hoogte via deze gemeentepagina in Het Kontakt. Ook kunt u kijken op www.zwembadschoonhoven.nl. Daar kunt u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. U kunt de folder vanaf 27 maart ook op de volgende adressen afhalen: Stadhuis Schoonhoven (Haven 37), Intersport Viergever (Haven 77), Bibliotheek Schoonhoven (Spoorstraat 3A), Snackbar de Veerpoort, Texaco Bergambacht.

Niet parkeren deel Kerkstraat t/m 19 april Van 27 maart tot en met 19 april wordt op de oostelijke zijde van het parkeerterrein langs de Kerkstraat een poffertjeskraam geplaatst. Hierdoor is het niet toegestaan om gedurende deze periode op de oostelijke zijde van het parkeerterrein langs de Kerkstraat voertuigen te parkeren.

Voorgenomen besluit betreffende ondergrondse containerlocatie Lopikerhof Schoonhoven vervangt de bovengrondse restafvalcontainers door ondergrondse containers. De ondergrondse containers maken het straatbeeld netter. Ook zijn de containers geschikt voor de nieuwe manier van betalen voor het weggooien van restafval (diftar). Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 maart 2014 voorgenomen de ondergrondse containerlocatie Lopikerhof (ondergrondse restafvalcontainer en twee GFT-boxen) en bijbehorende adrestoewijzing voor de ondergrondse restafvalcontainer vast te stellen. Door in delen te besluiten over de locaties van de ondergrondse containers en de adrestoewijzing, is er voldoende ruimte en tijd om de containers te testen alvorens per 1 januari 2015 overgegaan wordt op diftar voor het aanbieden van restafval. De tekening van de genoemde ondergrondse containerlocatie ligt van 25 maart 2014 tot 6 mei 2014 ter inzage in het stadhuis. Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen. Dat kan tot en met 6 mei 2014. U dient uw zienswijze in bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 504, 2870 AH Schoonhoven. Bij uw zienswijze zet u in ieder geval uw naam en adres, de datum, op welk besluit uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van uw zienswijze. Ook kunt u mondeling uw zienswijze kenbaar maken. Dit kan alleen op afspraak. Een afspraak kunt u maken via tel. (0182) 38 92 00. Alleen belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen naar voren brengen over een voorgenomen besluit kunnen later beroep bij de 5DDGYDQ6WDWHDDQWHNHQHQWHJHQHHQGHČ´QLWLHIEHVOXLW

Diftar: betalen per keer dat u restafval weggooit Vanaf 1 januari 2015 betaalt ieder huishouden in Schoonhoven apart YRRUKHWZHJJRRLHQYDQUHVWDIYDO'HEDVLVDIYDOVWRIIHQKHÉ?QJJDDWGDQ omlaag. Het systeem is net als in buurgemeente Bergambacht: per keer dat een ondergrondse container geopend wordt, wordt een bedrag in rekening gebracht. Voor mensen met eigen containers (Kliko’s) geldt dat er een bedrag wordt betaald per keer dat een minicontainer geleegd wordt. Wat de bedragen voor het weggooien van restafval worden en hoeveel de EDVLVKHÉ?QJNDQGDOHQEHUHNHQWGHJHPHHQWHPRPHQWHHO

Door diftar in te voeren, zal het aanbod van restafval dalen. Hoe minder restafval u weggooit, hoe minder u straks betaalt. Om uw restafval te verminderen, kunt u afval gescheiden weggooien. Kijk voor meer informatie en tips op www.schoonhoven.nl/minderafval. Vragen kunt u ook stellen via minderafval@schoonhoven.nl

Vergadering Commissie voor Welstand en Monumenten Op vrijdag 28 maart vergadert de Commissie voor Welstand en Monumenten. De vergadering is openbaar en begint om 09.30 uur in het stadhuis van Schoonhoven. Als u informatie wenst te ontvangen over de agenda of als u de vergadering wilt bijwonen, kunt u contact opnemen met het secretariaat: tel. (0182) 38 92 00 (ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur).

Vergadering Wmo Adviesraad Op donderdag 27 maart vergadert de Wmo Adviesraad om 20.00 uur bij de Stichting SWOS, Oranjeplaats 45b. Op de agenda staan de volgende punten: ervaringen van een buurtcoach, uitgebracht advies op regionaal beleidsplan Gebundelde Krachten en kadernota decentralisaties sociaal domein, mededelingen uit bijeenkomst K5-Wmo-raden van 25 februari, stand van zaken herindeling en decentralisaties en stand van zaken Reakt/ Weeshuis. Belangstellenden zijn van harte welkom.

2ÉœFL­OHEHNHQGPDNLQJHQ Aanvragen Omgevingsvergunningen - Lekdijk-Oost 3, 2871 AD – ZK14001072 - project: vervangen oude haveninrichting van de jachthaven; activiteit(en): bouwen, overig bouwwerk bouwen; procedure: regulier (de aanvraag is ontvangen op 17 maart 2014). - Lekdijk-West 3, 2871 MK – ZK14001086 - project: aanbrengen van een afscheiding (hekwerk) aan de oost- en westkant van een woning, voor in gebruik name van een dak als dakterras; activiteit(en): monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen: handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten; procedure: regulier (de aanvraag is ontvangen op 19 maart 2014). - Veerstraat 1 a / Tol 12, 2871 CD / CG - project: samenvoegen van twee panden tot ĂŠĂŠn winkelpand door een kleine doorbraak in de muur; activiteit(en): bouwen, overige veranderingen; handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (strijdig gebruik: detailhandel) en monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen: handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten; procedure: regulier (de aanvraag is ontvangen op 19 maart 2014). Een aanvraag ligt niet ter inzage en er is geen mogelijkheid tot het indienen van bezwaar. Dit kan pas als de vergunning is verleend.

Besluiten Algemene Plaatselijke Verordening Verleende vergunningen: zie *1 - H.T. van Egmond - Hoang – het innemen van een vaste standplaats in 2014 voor het verkopen van Vietnamese loempia’’s op de hoek Albert Plesmanstraat / Edelsmidsdreef op dinsdag, op de hoek Adam van Vianenstraat / Edelsmidsdreef en woensdag en op de hoek Haven / Dam op de donderdag en vrijdagen van 08.00 uur tot 18.00 uur. (De vergunning is verstuurd op 19 maart 2014.) - V.V. Schoonhoven – het houden van toernooien op 21 april, 29 mei, 31 mei, 7 juni en 14 juni 2014 waarbij versterkt geluid gebruikt tussen 09.00 uur en 18.00 uur op en rond de voetbalvelden aan de Nieuwe Singel. Op 29 mei en 14 juni zal aanvullend tot 20.00 uur een muzikale DIVOXLWLQJ]LMQ 'HRQWKHÉ?QJLVYHUVWXXUGRSPDDUW

- CafĂŠ The Limerick – het houden van diverse activiteiten ter hoogte van het terras en directe omgeving van het cafĂŠ ten tijde van de viering van Koningsdag van op zaterdag 26 april 2014 vanaf 09.00 uur tot 22.00 uur. Tevens is RQWKHÉ?QJYHUOHHQGYRRUKHWVFKHQNHQYDQ]ZDNDOFRKROKRXGHQGHGUDQNHQ 'HYHUJXQQLQJHQRQWKHÉ?QJHQ]LMQYHUVWXXUGRSPDDUW

- Peet Borst – het ten gehore brengen van muziek met een straatorgel op ]DWHUGDJPLGGDJHQLQ 'H]HRQWKHÉ?QJLVYHUVWXXUGRSPDDUW

- V.O.F. organisatiebureau Verdonk – het plaatsen van een poffertjeskraam op de oostelijke zijde van het parkeerterrein langs de Kerkstraat in de periode van 27 maart tot en met 19 april 2014 (De vergunning is verstuurd op 21 maart 2014.)

Omgevingsvergunningen Verlenging beslissingstermijn aanvraag omgevingsvergunning - Kruissteeg 2, 2871 DV – ZK14000635 - project: activiteit(en): veranderen en vergroten van een berging door het plaatsen van een kap; activiteiten: bouwen resp. handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening: afwijken van een bestemmingsplan; procedure: regulier (de aanvraag is ontvangen op 11 februari 2014). De wettelijke beslistermijn is verlengd met 6 weken. Vervolg zie volgende pagina

Radio Zilverstad

zaterdag 29 maart 10.20 uur Gita Straver (D66)

Collecte Gehandicaptensport 30 maart t/m 5 april

Vrijwilligersvacature Voedselbank zoekt chauffeurs en vrijwilligers www.schoonhoven.nl/vrijwilligers

Voor meer informatie:

www.schoonhoven.nl

of scan de QR-code:


gemeente-info

Dinsdag 25 maart 2014

Vervolg vorige pagina Verleende omgevingsvergunning (op grond van art. 2.1, lid 1 onder a en art. 2.10 Wabo): zie *1 - Lopikerstraat 56, 2871 BZ - ZK14000860 - project: plaatsen van zonnepanelen op de zijdakvlakken van een woning in het beschermd stadsgezicht; activiteit(en): bouwen: zonnepaneel of -collector plaatsen; procedure: regulier (De vergunning is verzonden op 19 maart 2014 en ligt ter inzage bij de afdeling VROM).

Voorlopige voorziening Met een voorlopige voorziening wordt een genomen besluit dat onmiddellijk in werking treedt, voorlopig ongedaan gemaakt. De rechter kan deze voorziening treffen als er, gelet op de betrokken belangen, spoed bij is. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den +DDJVHFWRU%HVWXXUVUHFKW3RVWEXV(+'HQ+DDJ'HJULÉ?HUYDQGH UHFKWEDQNLQWKLHUYRRUJULÉ?HUHFKWHQ

Bezwaar

Voor meer informatie

*1 Bezwaar maken U kunt een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit. U dient uw bezwaarschrift in bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 504, 2870 AH Schoonhoven. In het bezwaarschrift zet u in ieder geval uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van uw bezwaar. Vergeet het niet te ondertekenen. Wij adviseren u om een kopie van het besluit bij te voegen. Als u bezwaar maakt, kunt u ook om een voorlopige voorziening vragen.

Eerdere publicaties, gemeentenieuws, raadsagenda’s en -verslagen, B&Wbesluitenlijsten, vacatures en informatie over diensten en producten die de gemeente levert, vindt u op onze website www.schoonhoven.nl. 25 maart 2014, burgemeester en wethouders.

Van Pelt Recycling

ALSTUBLIEFT!

LEVER VOOR â‚Ź20 AAN METALEN IN EN ONTVANG â‚Ź20 EXTRA BOVENOP HET TOTAALBEDRAG.* Openingstijden maandag t/m vrijdag 08:00 tot 17:00 uur zaterdag 08:00 tot 13:00 uur

DIRECT CONTANT GELD!

Kop er kabe l

â‚Ź 1,30 per kg

Kop er han dge peld

â‚Ź 4,40 per kg

Kop er gem engd

â‚Ź 4,00 per kg

Messing /gee l kop er â‚Ź 2,30 per kg Alum iniu m

â‚Ź 0,80 per kg

RVS

â‚Ź 0,70 per kg

Lood

â‚Ź 0,90 per kg

Zink

â‚Ź 0,75 per kg

Elek trom otoren

â‚Ź 0,40 per kg

Accu

â‚Ź 0,40 per kg

IJze r

â‚Ź 0,15 per kg

Elec tr. app arat en

â‚Ź 0,13 per kg

Com pute rs

â‚Ź 0,13 per kg

Wasmachines

â‚Ź 3,50 per stuk

*HHQ YULHVNLVWHQ NRHONDVWHQ DXWREDQGHQ JDVƳHVVHQ EHHOGVFKHUPHQDLUFRśVHQDQGHU FKHPLVFKDIYDO:LMEH KRXGHQRQVKHWUHFKW YRRU RP SDUWLMHQ WH NHXUHQ HQRI WH ZHLJHUH Q 3ULMVZLM]LJLQJHQ HQ GUXNIRXWHQYRRUEHKRXGHQ.LMNYRRUDFWXHOHS ULM]HQHQYRRUZDDUGHQ RSZZZYDQSHOWUHF\FOLQJQO

Klompenmakerstraat 10 2984 BB Ridderkerk Tel. +31 (0)85 48 943 30 info@vanpeltrecycling.nl

*Geldig op vertoon van deze advertentie tot 29 maart 2014. 1 per klant.

komt over de brug met een ijzersterk aanbod. U ook? Voor Van Pelt Recycling is er geen brug te ver als het gaat om de recycling van metaal of elektronica. De in 2012 gevestigde onderneming uit Ridderkerk maakt indruk. Het is de broers Maarten en Willem-Jan van Pelt gelukt om in enkele jaren tijd een bijzonder efficiĂŤnte en daadkrachtige organisatie neer te zetten. Naast het importeren en verhandelen van schroot over de hele wereld, is het bedrijf lokaal en regionaal actief met het inkopen en verwerken van metalen en elektronica. “Wij proberen voor bedrijven en particulieren een win-win situatie te creĂŤrenâ€? zegt Willem-Jan. “Door onze transparante werkwijze en betrouwbaarheid onderscheiden wij onsâ€?. Van Pelt Recycling heeft heel goed begrepen dat gemak de mens dient. Dit blijkt onder meer uit het kosteloos plaatsen en ophalen van schrootcontainers bij bedrijven, maar niet in het minst bij een bezoek aan het bedrijf aan de Klompenmakerstraat 10 in Ridderkerk zelf. Vriendelijke medewerkers heten u hartelijk welkom met koffie of thee en helpen u bij het lossen. De materialen worden in uw bijzijn gekeurd en gewogen. En - heel verrassend – u wordt beloond met klinkende munt! Via een uniek pinsysteem krijgt u het geld direct (contant), of binnen 24 uur (per bank). De tarieven voor de ingeleverde materialen zijn zeer gunstig. “Duurzaamheid en respect voor het milieu vinden we erg waardevol. Recyclen is een prachtig vak. Bij ons levert het daarnaast voor de klant ook altijd financieel voordeel op. En dat is in deze tijd toch mooi meegenomen. Uw oude metaal is geld waard!â€?. Van Pelt Recycling doet u daarom een ijzersterk aanbod. Ontvang â‚Ź 20,- extra! bij het inleveren van â‚Ź 20,- aan metalen en/of elektrische apparaten. Bent u benieuwd welke materialen bij ons geld waard zijn? Bezoek onze website www.vanpeltrecycling.nl voor meer informatie en voor de voorwaarden van deze actie. “U kunt ons uiteraard ook bellen op 085 48 943 30. Wij helpen u graag!â€? Van Pelt Recycling is al over de brug. U ook?

8


Dinsdag 25 maart 2014

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

nieuws

WWW.HETKONTAKT.NL

‘1000 jaar leven met water’

Gemeenteraadsverkiezingen

ĥĞĞİıįĢĠĥıš In gemaal ‘De Hooge Boezem’ te Haastrecht wordt vrijdagmiddag 4 april om 17.30 uur de expositie ‘1000 jaar leven met water’ geopend door burgemeester Aaltina Evenhuis-Meppelink.

‘Hier hadden we vooraf op ingezet’

Op zaterdag 5 april is iedereen van 11.00 tot 16.00 uur welkom om de nieuwe permanente presentatie te bekijken. De toegang is gratis. Na ruim drie jaar van grote inspanning heeft het gemaal een gedaantewisseling ondergaan, zowel in ruimten als met exposities. Dit alles met behoud van de authentieke pompruimte en de interactieve poldermaquette. De verbouwing werd gerealiseerd met inzet van vrijwilligers en financiële ondersteuning (ook Europees). Door het uitbreiden van de expositieruimten is de mogelijkheid gecreëerd de nieuwe interactieve expositie ‘1000 jaar leven met water’ te installeren. Op een zevental schermen wordt met beeld en geluid aandacht geschonken aan heden en verleden van het ‘levende water’ en gewezen op klimaatverandering en andere bedreigingen. De nieuwe presentatie neemt de bezoeker op indringende wijze mee in het verhaal van hoe het landschap in de Krimpener- en Lopikerwaard is gevormd en het waterpeil door de eeuwen heen is beheerst. De 18m² geografische vloerkaart toont het unieke karakter van het slagenlandschap, de waterwegen en de locatie van de bemalingskunstwerken.

ChristenUnie wint zetel ten koste van CDA De ChristenUnie heeft bij de gemeenteraadsverkiezing in Lopik een zetel gewonnen ten koste van het CDA. ĩĬĭĦĨš Verder waren er geen verschuivingen; de uitslag was als volgt: CDA 4 raadszetels, VVD 4, ChristenUnie 3, PvdA 2, SGP 2. Het opkomstpercentage was 56,7 procent. Ina de Korte (lijsttrekker CU) was na het vernemen van de uitslag ‘superblij’. “Hier hadden we vooraf op ingezet en goed campagne gevoerd. Maar je hebt niet alles in de hand. Dat we nu een zetel winnen ten opzichte van 2010, zonder een restzetel nodig te hebben, daar ben ik heel blij mee.” Adrie Strien (lijsttrekker CDA) beoordeelde de uitslag als ‘enigszins teleurstellend’: “Maar we zijn gelukkig de grootste partij gebleven en hebben daarmee het initiatief in het samenstellen van een nieuwe coalitie.” Over de mogelijkheden daartoe wilde

hij zich woensdagavond nog niet uitlaten: “Alle opties zijn open; maandagavond beginnen we de gesprekken met de overige fracties afzonderlijk.” Zeker is wel dat de huidige coalitie (CDA, ChristenUnie, PvdA) genoeg zetels behoudt om eventueel ook na de verkiezingen aan het roer te blijven. “Deze uitslag is boven verwachting”, jubelt Hugo van Amerongen, lijsttrekker van de VVD, die zijn partij de vier zetels -dankzij een restzetel- zag behouden en procentueel zelfs een kleine plus (2%) kon bijschrijven. “Gezien de landelijke verwachtingen vooraf wat de VVD betreft mogen we niet ontevreden zijn. Ik vind het een goed signaal dat de inwoners van Lopik landelijke en lokale politiek gescheiden houden. Ik zie het als een

beloning voor het feit dat we de afgelopen vier jaar de rug recht hebben gehouden en duidelijke politiek hebben gevoerd.” De verkiezingsuitslag betekent voor de liberalen dat naast Hugo van Amerongen ook de twintigers Luke van Schaik en Nick Kramer hun entree maken in de gemeenteraad. De jongelingen worden geassisteerd door Margriet van Delft-Bos. PvdA-lijsttrekker Rik Dekker is ‘opgelucht’, ondanks het verlies van 4% van de stemmen. “Natuurlijk hoop je vooraf op een beter resultaat, maar met het behoud van onze twee zetels (inclusief een restzetel, red.) mogen we gezien de landelijke trend tevreden zijn. We kunnen hiermee met een open mind de coalitiebesprekingen in.”

Boeken gevraagd İĠĥĬĬīĥĬijĢīš Voor de jaarlijkse boekenmarkt in verpleeghuis de Bovenberghe -op zaterdag 10 mei- is de organisatie op zoek naar boeken. Deze kunnen worden afgegeven in het zorgcentrum aan de Asserlaan 132 te Schoonhoven. Wie niet in staat is de boeken zelf af te geven kan contact opnemen met de activiteitenbegeleiding: 0182-383455/k.dejong@vierstroom.nl

De jonge lijsttrekker heeft er zin in: “Het is voor mij allemaal nieuw. Ik zie het als een nieuwe basis waarop we een stevige PvdA gaan bouwen.” Jan Willem Benschop is blij met de circa tachtig stemmen extra, die de SGP mocht bijschrijven. “Het stemt natuurlijk altijd tevreden als je ‘plust’ en het maakt onze restzetel weer een stukje steviger.” De SGP-lijsttrekker ziet een christelijke coalitie wel zitten: “Dat heeft zeker onze voorkeur.” Uitslag procentueel: CDA 26.9% (31.9% in 2010); VVD 25.2% (23.2%); ChristenUnie 22.3% (17.4%); PvdA 12.4% (16.1%); SGP 12.3% (11%). Ofwel: ChristenUnie +5%, VVD +2%, SGP +1%; CDA -5%, PvdA -4%. Robert van der Hek

ZZP-er? Maak nu gebruik van het podium Regio-deal.nl Gratis online en vanaf slechts € 4 incl. BTW in de krant

BrassBand bereidt zich voor op EK İĠĥĬĬīĥĬijĢīš In voorbereiding op de Europese Brassband Kampioenschappen -op 2 en 3 mei in het Schotse Perth- is Brass Band Schoonhoven de komende tijd te beluisteren in Castricum (13 april) en Aarlanderveen (27 april). Een drukbezocht Triple Brass Concert samen met de Belgische Brassband Buizingen was voor Brass Band Schoonhoven de eerste try-out op weg naar de komende EK. Citymanager Kees van de Rotte overhandigde dirigent Erik Janssen de partituur van ‘Muckle Flugga’: het voor het komende kampioenschap geschreven verplichte werk van de Schotse operacomponist Rory Boyle.

9

Voor Voorjaarsnummer HEK gZ\^d™=Zikddg_VVghcjbbZgkVcYZ Historische Encyclopedie Krimpenerwaard (HEK) gaat op zoek naar een antwoord of de naam ‘Krimpenerwaard’ goed gekozen is voor de nieuwe K5-gemeente. ™7a^_YhX]VeW^_]ZiZX]ieVVgKZghaj^h!YViYZhaZjiZadkZg]VcY^\Y`g^_\iYddgZZckVc]jcoddch#

FOTO: STEPHAN TELLIER

Bewoners Waterhof weer thuis H8=DDC=DK:C™ Terwijl schoonmaakploegen en monteurs de laatste hand legden aan hun werkzaamheden in appartementencomplex De Waterhof, keerden de eerste bewoners vrijdagmiddag druppelgewijs terug met koffers en tassen.

Hoewel ze officieel pas na de inspectie vrijdagmiddag om vijf uur hun woning mochten betreden, wilden velen niet wachten op dat tijdstip. Er was immers genoeg te doen na een verplicht verblijf van een maand in hotels, bed & breakfasts, bij familie of vrienden. “Boenen, inruimen, wassen, stofzuigen en ramen lappen”, zegt Lies Stigter met de poetsdoek in de hand. “Eindelijk kunnen we aan de slag.” Op zaterdag 22 februari brak er plotseling brand uit in de parkeergarage door een mechanisch defect aan een auto. De gitzwarte rookontwikkeling en enorme hitte zorgden voor

flinke materiële schade. Brandweer en gemeente Schoonhoven vreesden voor instabiliteit van het gebouw en namen geen risico. Het complex werd voor onbepaalde tijd afgesloten. Voor de ruim zeventig bewoners van de 41 appartementen betekende dat een zwervend bestaan vol onzekerheid over de datum van terugkeer. “Vooral voor de hoogbejaarde bewoners was dat een hele opgave”, zegt Henk Beljaars, voorzitter van de Vereniging van Eigenaren. “Ze zijn dolblij dat ze weer in hun eigen bed kunnen slapen.” Zelf verbleef Beljaars met nog vijf stellen in hotel-restaurant Belvédère. “We zijn er uitstekend verzorgd.” Toch is ook de voorzitter opgelucht dat er einde is gekomen aan een ongewild avontuur. “Menigeen heeft een flinke kostenpost vanwege de schade aan auto’s en fietsen. We zullen onze ervaringen binnenkort gezamenlijk evalueren.”

Op 1 januari 2015 moeten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist samen verder als één gemeente onder de naam Krimpenerwaard. Maar past die naam wel bij de nieuwe gemeente? Valt er van oudsher niet meer onder de Krimpenerwaard dan de nieuwe gemeente omvat, of juist minder? Daarnaast een artikel over het leven en werk van hoofdonderwijzer Gerrit Westbroek en aandacht voor het boekje ‘750 jaar Ouderkerk aan de IJssel in vogelvlucht’, geschreven voor schoolkinderen door leerkrachten i.s.m. de Historische Vereniging Ouderkerck op d’IJssel. Wie de nieuwe HEK wil bestellen of abonnee wil worden: j.hoogendijk@hotmail.nl

Nieuwe organisatie aan basis 34e Avondvierdaagse ĩĬĭĦĨš Een nieuwe avondvierdaagsecommissie zet de schouders onder de organisatie van de 34e Avondvierdaagse van Lopik. Het evenement vindt plaats van dinsdag 3 t/m vrijdag 6 juni. Tijdens de intocht van de avondvierdaagsedeelnemers van afgelopen jaar werd bekendgemaakt dat de organisatie er na vele jaren mee stopte. Mocht

niemand de handschoen oppakken, dan zou het evenement voor Lopik verloren gaan. “Dat konden we niet laten gebeuren, reden waarom de Stichting Lopik Betrokken een nieuwe avondvierdaagsecommissie heeft geformeerd uit leden van de diverse ouderraden van de betrokken Lopikse scholen”, vertelt Hero Buerman namens de avondvierdaagse-commissie. “Daarbij is er ge-

keken naar het bestaande reglement en routes, die zo hier en daar worden aangepast.” Aanmelden De 34e editie zal plaatsvinden van dinsdag 3 tot en met vrijdag 6 juni. Voor de wandelroute kunnen lopers kiezen uit de vijf en de tien kilometer; het inschrijfgeld is aangepast naar 5 euro per deelnemer. Na afloop wordt

de inspanning beloond met een medaille. De kinderen van de diverse scholen kunnen zich binnenkort opgeven via de ouderraad op school. Overige wandelaars en groepen kunnen zich aanmelden via avondvierdaagselopik@ outlook.com of 0348-554284/552641. Binnenkort volgt meer informatie over de startlocatie en de diverse routes.


publicaties

Dinsdag 25 maart 2014

10

    

DE KERMIS KOMT ER WEER!!!

DE NATUURSCHUUR KAAS AFDELING

NOTENAFDELING

KINDERDIJKSE BIOLOGISCHE KOE KAAS OUD

â‚Ź

GEMENGDE NOTEN NATUREL 99 1 kilo van 19.96 nu WOENSDAG 5 MAART OP DE MARKT MINI VIJGEN 50 1 kilo voor !""

â‚Ź 

4.99

deze week 500 gram5 voor WOENSDAG MAART OP DE MARKT BIOLOGISCHE GEITENKAAS UIT GRIEKENLAND

â‚Ź

naturel 500 gram nu

4.99

8)2 8334

GROENTE AFDELING

DROOGWAREN AFDELING

VENKEL BIO

AHORNSIROOP GLAZEN FLES 250 ml van 7,95 nu

â&#x201A;Ź 5.99 99 PLASTIC FLES 500 ml van 12,95 nu â&#x201A;Ź 9. PLASTIC FLES 99 1000 ml van 24,95 nu < 

98 1 kilo van 4,89 nu â&#x201A;Ź 1.

WOENSDAG 5 MAART OP DE MARKT

BANANEN

WOENSDAG 5 MAART OP DE MARKT

â&#x201A;Ź 1.99

1 kilo voor

ZUIVELAFDELING

BROOD/BANKETAFDELING

ROOMBOTER

WOUDVRUCHTENTAART

99 nu â&#x201A;Ź 1.

99 van 20,95 nu â&#x201A;Ź 14.

500 gram WOENSDAG 5 MAART OP DE MARKT

WOENSDAG 5 MAART OP DE MARKT

TARWEBLOEM*, (MET BEETJE RIETSUIKER*), EI*, MARGARINE*, AMANDELMEEL*, RIJSTSTROOP*, MARGARINE*, EI*, WOUDVRUCHTEN* EEN HALVE OF EEN PUNT IS OOK MOGELIJK.

MELK VOL HALF/VOL 1 liter pak nu

â&#x201A;Ź â&#x201A;Ź 10.00

VOLKOREN BROOD DESEM OF GIST NU

â&#x201A;Ź 0.99

â&#x201A;Ź 1.99

De kermis is van zaterdag 05 april t/m zaterdag 12 april 2014 Locatie: Buiten de Veerpoort te Schoonhoven

VOEDING SUPPLEMENTEN AFDELING

%

180 softgels van 19.95 voor

â&#x201A;Ź 9.95

RAW FOOD AFDELING

MACA POEDER RAW 300 gram van 9.99 Nu

< 99

BON

%# !"#"

$!%##!#"!#"#"!"!# ! #!#("! (!!%%!(#("!!'#" !" WOENSDAG 5 MAART OP DE MARKT !#%"!#&#" "#"!&"##(&! 

Alle dagen open Alle dagen ritprijzen draaiende attractie max. â&#x201A;Ź 2,00 Attracties voor Jong & Oud

DE NATUURSCHUUR ,)67745*.774;#30 ; "%

E NIEUWIJDEN: T S G PENIN

29 GEL M DI AA G RT TO 20 T: 14

O

maandag dinsdag donderdag vrijdag zaterdag

van 13.00 tot 17.00 uur van 09.00 tot 17.30 uur van 09.00 tot 17.30 uur van 09.00 tot 18.00 uur van 09.00 tot 17.00 uur

De woonwinkel van de Krimpenerwaard 2000 m2

Lekkerkerk

Levert en plaatst enkel-isolatieglaswoningrolluiken-zonwering www.stokvisglas.nl

ZOEKT EEN

Timmerfabriekstraat 17 - Bergambacht - Tel. 0182-354975

WINTER VOORDEELWEEK

Tot 60% korting op diverse producten!

NU

795.-

PROVENCE BOEKENKAST NORMAAL 1450.-

EMMA STOEL NORMAAL 139.-

NU

59.-

Iâ&#x20AC;&#x2122;M STOEL NORMAAL 59.-

NU

49.SIERKUSSENS 2 HALEN = 1 BETALEN

KIJK OP WOONDEPOT.NL A Twijnstraweg 17 ¡ Lekkerkerk ¡ T 0180.66.56.44

Deze achtie is geldig t/m 29 maart 2014. De winter voordeel week is niet geldig in onze webshop!

ROTTERDAM Laurenskerk Grote Kerkplein 1 D.V. zaterdag 29 maart Aanvang: 19.30 uur Mannenkoor D.E.V. o.l.v. Koos van der Slikke Leen Heijboer (orgel) Ned. Chr. Symfonieorkest o.l.v. AndrĂŠ van Putten Kriston van Bemmel (hoofdorgel & vleugel) Peter van Dinther (trompet) ******************** DORDRECHT Grote Kerk Lange Gelderse Kade 10 D.V. zaterdag 5 april Aanvang: 20.00 uur (!) Groot Samengesteld Mannenkoor (160 stemmen) Chr. Mannenkoor â&#x20AC;&#x153;Prins Alexanderâ&#x20AC;? Hollands Chr. Mannenkoor o.l.v. Arjan Breukhoven Matthijs Breukhoven (orgel) Kriston van Bemmel (vleugel) Reserveren is mogelijk: www.kunstdermuziek.nl U kunt pinnen bij de entree Deze advertentie en concerten is mogelijk gemaakt door: Nationale Nederlanden Deloitte Accountancy Steinway Pianoâ&#x20AC;&#x2122;s & Vleugels Johannus Orgelbouw

ERVAREN CALCULATOR (M/V FULLTIME)

BEKIJK DE VACATURE OP ONZE WEBSITE: KRUISWIJK.EU/VACATURES

Wij zoeken een calculator die zelfstandig calculaties kan voorbereiden en uitvoeren. Dit houdt in het verzorgen van de calculaties, prijzen vragen, hoeveelheden berekenen, aanvraag bestekken (RAW en Stabu), het doen van aanbiedingen, etc. Hij onderhoudt het contact met de klant bij de aanvragen en eventuele aanpassingen. Hij draagt zorg voor een correcte overdracht naar de werkvoorbereiding. De uitgebreide functieomschrijving is te vinden op www.kruiswijk.eu/vacatures


tips

Tuin Â&#x2021;*DQXXZJD]RQEHPHVWHQ

tuinaanleg

Â&#x2021;6OHFKWHSOHNNHQLQKHWJD]RQZHJNUDEEHQHQRSQLHXZLQ]DDLHQ

onderhoud

Â&#x2021;+HWJUDVPDJZHHUJHPDDLGZRUGHQZDQWKHWEHJLQWZHHUWH

(sier)bestrating

JURHLHQ

ontwerp

Â&#x2021;6WHHNGHJUDVUDQGHQDIYRRUHHQPRRLHQVWUDNJD]RQ Â&#x2021;(HQYLMYHUDDQOHJJHQRIVFKRRQPDNHQ

HOVENIERSBEDRIJF

Â&#x2021;6WURRLWXUIRIVFKRUVLQXZWXLQRPRQNUXLGWHYRRUNRPHQ

beschoeiingen

Â&#x2021;$OVKHWULVLFRRSYRUVWYHUGZHQHQLVNXQWXNUXLGHQSODQWHQHQ WZHHMDULJHQ]DDLHQ Â&#x2021;*HEUXLNYRRUHHQWUDGLWLRQHHOHUIHHQYRXGLJYHUKDUGLQJVPDWHULDDO ]RDOVJHEDNNHQNOLQNHUVRIJHEURNHQSXLQLQGHNOHXUYDQKHWKXLV Â&#x2021;0DDNGHYHUKDUGLQJRSXZHUIQLHWWHJURRW(HQWHUUDVYDQGULHELM

Arno Snoek Hoveniersbedrijf Mob. 06-51587902

YLHUPHWHULVYDDNJURRWJHQRHJYRRUHHQNOHLQJH]HOVFKDS Â&#x2021;:HHVVSDDU]DDPPHWYHUOLFKWLQJRSXZHUI%HYHVWLJODPSHQ]R RQRSYDOOHQGPRJHOLMNHQPDDNJHEUXLNYDQEHZHJLQJVPHOGHUV

Benedenberg 57a

arno@ash-hoveniers.nl

2861 LD Bergambacht

www.ash-hoveniers.nl

WWW.ASH-HOVENIERS.NL

IS UW TUIN AL KLAAR VOOR DE ZOMER? NU IS HĂ&#x2030;T MOMENT OM UW TUIN ONDER HANDEN TE NEMEN, ZODAT U STRAKS VOLOP KUNT GENIETEN!

Wij bespreken graag met u de vele mogelijkheden, van een complete tuinaanleg tot een tuinrenovatieâ&#x20AC;Ś Vaak zien wij mogelijkheden waar u zelf nog nooit aan hebt gedacht! Neem snel contact met ons op voor een vrijblijvend oriĂŤnterend gesprek!

uw tuin alle seizoenen in groene handen  

      

  06 270 88 713

Tussenlanen 20/b | 2861 CD Bergambacht | Telefoon: (0182) 35 18 61 E-mail: info@amolenaar.nl | Website: www.amolenaar.nl | Volg ons op

SEIZOENSAANBIEDING Izy benzinemaaier HRG416 P

Benzinemaaier HRX476 VK

Bladblazer HHB25

Zitmaaier HF2417 HB

Trimmer UMS425

Izy benzinemaaier HRG536 VK

Benzinemaaier HRX426 SD

Tot ziens in onze showroom

van Blitterswijk, Ambachtweg 30, 2841 LZ Moordrecht tel. 0182-372513 Deze actie is geldig tot 1 oktober 2014

www.honda.nl


Dinsdag 25 maart 2014

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

12 uit het nieuws

DE WEEK IN BEELD

me[diZW]'/cWWhjš Stichting Milieu Organisatie Krimpenerwaard

me[diZW]'/cWWhjš De Wegwijzer uit Berkenwoude doet voor het eerst

plaatst op diverse locaties bomen in Bergambacht. Het geld voor de bomen is bij elkaar gebracht door verschillende acties en sponsors. Zo lieten kinderen van sportschool Eelco de Boer hun judoworpen sponsoren.

mee aan een schoolvoetbaltoernooi. De kleding waarin gespeeld wordt, is aangeboden door Expert Brandbeveiliging uit Bergambacht en Van Der Wal BV uit Berkenwoude. (foto: E.B. Fotografie, Berkenwoude)

ZedZ[hZW](&cWWhjš Recreatieondernemers ontvangen een gevel-

lh_`ZW]('cWWhjš In het kader van NL Doet werken vrijwilligers aan het

bordje ‘Gastheer van de Krimpenerwaard’. Het is de beloning voor hun deelname aan de cursus Gastheerschap Krimpenerwaard, waarin zij kennis opdeden over landschap, natuur en cultuurhistorie.

oppimpen van de Schoonhovense Oranjeplaats. Terwijl de dames binnen kussentjes maken voor op de houten bank trotseren de heren (en een enkele dame) de regen voor de buitenklussen.

lh_`ZW]('cWWhjš Met hulp van zo’n 30 vrijwilligers (oa namens ABN

lh_`ZW]('cWWhjš Ook in en rond basisschool De Rank steken de nodige

AMRO, Gemeente Schoonhoven en het ID College) wordt een begin gemaakt met het zomerklaar maken van de tuinen van zorgcentrum de Bovenberghe. Het slechte weer kan de inzet niet drukken.

vrijwilligers -jong en oud- tijdens NL Doet de handen uit de mouwen. Er wordt onder andere geverfd, gestraat en schoongemaakt, waardoor de school er weer pico bello uitziet.


algemeen

Dinsdag 25 maart 2014

Kontaktjes Kontaktjes plaatsen? Open al uw deuren met ĂŠĂŠn sleutel Gelijksluitende cilinders voor woningen en bedrijven. Tel. 078-6918169 b RONTREX ASBEST INVENTARISATIE www.wegmetasbest.nl (06)12300762 RONTREX ROLSTEIGERS www.degoedkoopstesteiger.nl (06)12095492 b Praktijk Amarilla Voor gezichtsbehandelingen en voetreflexmassages. 078-6159338 www.amarilla.nl b T.k. Tandemas aanhanger m. kent., oprijplanken mt 4.10 x 2.10m, gew. 650kg, laadverm. 2050kg. Tel. 06-31595227 Nieuwe huisstijl? www.degrootcrossmedia.nl b WEILAND met STAL te huur in Aalst Ca. 4000 m2, stal met 2 boxen stroom en water aanwezig Tel. 06-28120148 b WELKOM HEUST 39 TE WELL NVM Open Huizen Dag (Zie Funda.nl) d.d. 05.04.2014 van 11.00 tot 15.00 uur De koffie staat klaar! b De Grafische ontwerpers van de Groot Drukkerij www.degrootcrossmedia.nl b Tekst- en vertaalbureau Klik Voor al uw (bedrijfs)communicatie, schrijf- en vertaalwerk. Nu voor slechts â&#x201A;Ź0,06 per woord! www.tekstbureauklik.jouwweb.nl Tekstbureauklik@hotmail.com

REGIO-DEAL.NL Betrouwbaar en dichtbij Gevraagd iemand die onze badkamer wil betegelen. Vloer en wand Tel. 0612648502 b GEVRAAGD MET SPOED TOERCARAVANS & CAMPERS a-contant of per bank, J. Hommel Caravans Eikenlaan 30 Sprang-Capelle 0416-274672 06-23633117 b Website nodig? www.degrootcrossmedia.nl

Gevraagd Zilveren Gld.en Rijksd en Muntverzamelingen.0345-615800 b Rouwkaarten en rouwdrukwerk Telefoon + 31(0)183 58 33 11 www.degrootfamiliedruk.nl b Showroommodellen Zonneschermen Semi cassette + motor + afstandbediening afm. 300x250 cm - 800 euro Cassette + motor afm. 500x250 cm 900 euro Cassette + motor afm. 250x200 cm 850 euro Cassette + motor afm. 400x250 cm 1000 euro Cassette + motor afm. 400x250 cm 1250 euro Knikarm+handbediend afm. 300x250 cm 450 euro

Uw familiedrukwerk Zuidzijde 131 2977 XE Goudriaan Telefoon + 31(0)183 58 33 11 www.degrootfamiliedruk.nl b T.k: Thermostatische douchekraan Universele aansl. 12 en 15 cm Prijs: â&#x201A;Ź 22,50 Tel. 0633792350 b Snelle levering! Premere - Online drukkerij www.premere.nl Wilt U schone ramen Vanaf 4 euro. Redlef@live.nl of 0613522706 Drukwerk voor scherpe prijzen! www.premere.nl Te koop wegens remigratie: Complete inboedel (zonder keuken) Modern, minder dan 1,5 jaar oud Afspraak voor bez. 078 - 6454417 Leren bankstel 1-, 2-, 3 zits Te koop voor 200 euro 0613786624 b Ukkie geboortekaartjes www.degrootfamiliedruk.nl Joop van Bokhoven Enspijk Timmerman en Schilder Onderhoud en renovatie Vakkundig onderhoud van uw huis Bel voor vrijblijvende offerte 06- 41298639

Incl. bevestiginsmateriaal RAL9001Zelf ophalen/ophangen Info: maartenspuij@hetnet.nl mobiel: 0618247652 - na 19.00uur

13

Hoe plaats ik mijn Kontaktje? Aanmelden Č?*DQDDUZZZUHJLRGHDOQO Č?.OLNRSGHNQRSČ&#x2020;Î&#x2013;NPHOGPHDDQČ&#x2021; Č?'RRUORRSDOOHVWDSSHQ U heeft nu een account op Regio-deal.nl

Online Kontaktje plaatsen Č?.OLNRSČ&#x2020;9RHJHHQ.RQWDNWMHWRHČ&#x2021; Č?0DDNQXXZ.RQWDNWMHDDQGLHRS 5HJLRGHDOQOJUDWLVWH]LHQ]DO]LMQ Č?%LQQHQHHQKDOIXXUVWDDWXZ.RQWDNWMHRQOLQH

Kontaktje in de krant plaatsen Č?0DDNHHUVWXZRQOLQH.RQWDNWMHXNULMJWQX GHNHX]HRPRRNLQGHNUDQWWHSODDWVHQ Č?9RHUQXGHWHNVWLQYRRUXZ.RQWDNWMHLQ GHNUDQWXEHWDDOWSHUUHJHO Č?0DDNHYHQWXHHOXZUHJHOVYHWHQRIURRG Č?5HNHQDIPHWL'HDO Č?.RQWDNWMHVY¾¾UPDDQGDJRFKWHQGXXU RSJHJHYHQNRPHQGLH]HOIGHZHHNLQGHNUDQW

REGIO-DEAL.NL IS ONDERDEEL VAN

Zuidzijde 131 2977 XE Goudriaan T: 0183 - 583 200 E: info@regio-deal.nl

www.solipsismanagedservices.nl

7 . 5 $ 0 1 3/$17(

uitnodiging donderdag 24 april 2014 12.00 - 16.30 uur Ĺ&#x2013; Zaltbommel

In ĂŠĂŠn middag uw ICT-kennis weer up-to-date? Solipsis Managed Services praat u in samenwerking met haar kennispartners bij. U kunt zelf kiezen welke onderwerpen voor u van toepassing zijn; Upgrade uw ICT-kennis ĂŠn maak kans op een luchtballonvaart. Deelname is kosteloos en inclusief lunch. Inschrijven kan op www.solipsismanagedservices.nl. Daar vindt u ook meer informatie over het programma

violen, vasteplanten, heesters, buxus, rozen, klimplanten fruitbomen, bessen, frambozen, bramen en nog meer leuks! POTGROND & TUINAARDE vernieuwd assortiment voor uw groentetuin:

*URHQWHSODQWHQ

sla in soorten, kool in soorten, andijvie, prei, bietjes, tuinkruiden, aardbeien enz. Bloem en groentezaden verkrijgbaar bij Bloemisterij "Gewoon Bloemen" op ons terrein

Steigerhouten meubels

en de sprekers.

op maat gemaakt voor binnen en buiten: www.oudsteigerhout.nl Met een goede ICT-omgeving haalt u meer rendement uit uw onderneming. Solipsis Managed Services biedt met haar ICT-expertise zowel pasklare oplossingen als maatwerk. Wel zo comfortabel. Schimminck 1 5301 KR Zaltbommel

t: +31 88 599 16 08 f: +31 88 599 16 01

e: info@solipsismanagedservices.nl i : www.solipsismanagedservices.nl

De Solipsisgroep bestaat uit Solipsis b.v., Solipsis Managed Services b.v., Holland House b.v. en IntraData b.v.

GEOPEND: maandag t/m vrijdag 9.00-18.00 uur zaterdag 9.00-17.00 uur

Lopikerweg Oost 66 A - 3411 JH - Lopik nabij kruising Lopikerweg Oost / N210-MA Reinaldaweg


GEMEENTE LOPIK

GEMEENTE LOPIK

Gemeentenieuws

25 maart 2014

Voorverkoop abonnementen Zwembad Lobeke seizoen 2014 De voorverkoop van de zwemabonnementen is van dinsdag 8 t/m vrijdag 11 april 2014 in Dorpshuis De Schouw, Beatrixplantsoen 5 te Lopik. Openingstijden Dorpshuis De Schouw tijdens de voorverkoop: • Dinsdag 09.00 uur tot 12.00 uur en 13.30 uur tot 19.00 uur. • Woensdag, donderdag en vrijdag: 09.00 tot 12.00 uur en 13.30 uur tot 16.30 uur. Voor het abonnement en de eventuele leskaart graag het aanvraagformulier uit de brochure ingevuld meenemen. U kunt zich tijdens de voorverkoop aanmelden voor zwemlessen (A, B en C), Snorkelen (A, B en C), Zwemvaardigheid (1, 2 en 3), cursus Overlevingsbrevet (Brons, Zilver, Goud en Diamant) en aquasportief (onder begeleiding

conditie verbeteren). De leskaart is incl. deelname aan het diplomazwemmen. Het afzwemgeld wordt niet terugbetaald als er niet mag worden afgezwommen. Bij aanmelding dient direct betaald te worden. Dit kan contant of per pin. Het gebruik per pin willen wij extra aanbevelen.

tijdens het voorzwemmen op donderdag 1 en vrijdag 2 mei 2014 van 17.00 uur tot 19.00 uur.

Pasfoto’s In de hal van het gemeentehuis kunt u pasfoto’s maken voor € 5 (contant).

Brochure De tarieven staan in de brochure van het zwembad die in de derde week van maart 2014 wordt verspreid. Inwoners met een nee/nee sticker op de brievenbus ontvangen de brochure van het zwembad niet. De brochure kan tijdens de voorverkoop worden opgehaald bij Dorpshuis De Schouw of bij het gemeentehuis.

Zwemlessen Kinderen van 6 jaar en ouder (peildatum 01-102014), wonend in de gemeente Lopik, worden altijd geplaatst voor de zwemles. De indeling van de zwemlessen voor het A-diploma vindt plaats

Informatie Meer informatie vindt u op onze website www.lopik.nl > Sport > Zwembad Lobeke, tel. (0348) 55 17 21 of per e-mail zwembad@lopik.nl. ■

(VER)BOUWPLANNEN?

Maak een via of

GEMEENTE LOPIK

AFSPRAAK

www.lopik.nl 0348 55 99 55

Gemeente Lopik werkt op afspraak!

Raadsvergadering Raadsvergadering 27 maart 2014 25 maart 2014 Op dinsdag 25 maart 2014 wordt afscheid genomen van de oude raad om 15.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Lopik. ■

Tijdens de openbare raadsvergadering van donderdag 27 maart 2014 worden de toegelaten raadsleden beëdigd. Deze vergadering begint om 20.00 uur.

Inspraakreacties: Conform het Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad is inspraak in deze vergadering niet mogelijk omdat het hier de benoeming van personen betreft. ■

■ ■ ■ BEKENDMAKINGEN ■ ■ ■ Verordening Winkeltijden gemeente Lopik 2013 Het college maakt bekend dat zij overeenkomstig artikel 5 lid 1 van Verordening Winkeltijden gemeente Lopik 2013 bij besluit van 11 maart 2014 de volgende koopzondagen heeft aangewezen: • zondag 27 april 2014 • zondag 4 mei 2014 • zondag 11 mei 2014 • zondag 18 mei 2014 • zondag 25 mei 2014 • zondag 1 juni 2014 • zondag 16 november 2014 • zondag 23 november 2014 • zondag 30 november 2014 • zondag 7 december 2014 • zondag 14 december 2014 • zondag 21 december 2014

Vergunningen Ingediende aanvragen omgevingsvergunning, zie *1 • Benedeneind NZ 462 te Benschop, bouwen mantelzorgwoning, 19 maart 2014; • 2e Industrieweg te Lopik, bouwen opslagloods, 17 maart 2014; • Floris van Egmondstraat 17 te Lopik, plaatsen schutting, 20 maart 2014;

GEMEENTEHUIS Raadhuisplein 1, 3411 CH Lopik Postbus 50, 3410 CB Lopik Tel. 0348-55 99 55, Fax 0348-55 15 88 gemeente@lopik.nl - www.lopik.nl http://twitter.com@GemLopik

• Lopikerweg oost 109 A te Lopik, renovatie en uitbreiding bestaande veestal, 14 maart 2014; • Zamenhoflaan 7 te Lopik, plaatsen schutting, 17 maart 2014. Geaccepteerde meldingen (sloop, gebruik en milieu), zie * 10 • Boveneind NZ 90 te Benschop, uitbreiding stal t.b.v. mestopslag en realiseren van overkapping voor huisvesten van zieke en afkalvende dieren. Het aantal stuks vee en huisvestingssysteem wijzigt niet, 18 maart 2014; • Boveneind NZ 38 te Benschop, verwijderen asbesthoudende dakbedekking van gebouwen, 18 maart 2014; • Dorp 86 te Polsbroek, slopen van gedeelte van bedrijfsgebouwen met asbesthoudende dakbedekking, 18 maart 2014. Verleende APV-vergunningen, zie *2, *6 en *8 • De heer C. Kers, sponsorloop op 12 april 2014 op kerkplein bij Nederlandse Hervormde Kerk en Kerkstraat te Jaarsveld, 18 maart 2014. • Rommelmarktcommissie Ned. Hervormde Kerk Lopik, rommelmarkt op Dorpsstraat 32 te Lopik op 12 april 2014 van 09.00 tot 14.30 uur, 18 maart 2014. ■

Omgevingsloket: Voor vragen over de omgevingsvergunning kunt u een afspraak maken, bellen naar (0348) 55 99 66 (ma. t/m vr. 09.00 tot 12.00 uur) of mailen naar omgevingsloket@lopik.nl. Ook is informatie te vinden op www.omgevingsloket.nl. *1) De ingediende aanvragen zijn alleen ter informatie en liggen niet ter inzage. Indien voor een omgevingsvergunning een uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, dan wordt deze aanvraag nog een keer apart gepubliceerd, waarbij de mogelijkheid bestaat om gedurende de ter inzage termijn zienswijzen in te dienen. Informatie over de aanvragen is ma. t/m vr. van 09.00 tot 12.00 uur telefonisch te verkrijgen (0348) 55 99 55). *2) Het besluit met bijbehorende stukken ligt gedurende zes weken na verzenddatum op afspraak ter inzage bij de Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en beheer. Voor een afspraak kunt u bellen naar (0348) 55 99 55 (ma. t/m vr. 09.00 tot 12.00 uur). Indien u het niet eens bent met het besluit en belanghebbende bent, dan kunt u binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van

Lopik. In het bezwaarschrift zet u in ieder geval uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het betreffende besluit en de reden van het bezwaar. We vragen u een kopie van het besluit bij te voegen. Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen. *6) Het besluit treedt na bekendmaking (verzending) in werking, tenzij gedurende de ter inzage termijn bezwaar is ingediend èn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. *8) Middels een voorlopige voorziening wordt een genomen besluit voorlopig ongedaan gemaakt. De rechter kan deze voorziening treffen als er, gelet op de betrokken belangen, spoed bij is. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. De rechtbank int hiervoor griffierechten. *10) De geaccepteerde meldingen zijn alleen ter informatie en liggen niet ter inzage. Informatie over de meldingen is ma. t/m vr. telefonisch te verkrijgen bij de Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en beheer ((0348) 55 99 55) ■

OPENINGSTIJDEN SNELBALIE Maandag t/m donderdag van 09.00 tot 17.00 uur Vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

MELDPUNT Ma t/m do 09.00 – 17.00 uur Vrij 09.00 – 12.00 uur 0348 – 55 99 55 meldpunt@lopik.nl

REINIGINGSDIENST M.A. Reinaldaweg 19-21, 3411 MB Lopik reiniging: 0348 - 55 42 63 riolering: 06 - 53 67 32 75

BURGERZAKEN Maak een afspraak, tel. (0348) 55 99 55 of via www.lopik.nl Dinsdagavond zonder afspraak 17.30 – 20.00 uur

POLITIE UTRECHT Steunpunt in gemeentehuis Lopik Dinsdag op afspraak Tel. 0900 - 8844, Fax 030 - 686 93 50

Openingstijden ma. t/m vr. zaterdag

08.30 - 12.00 uur en 13.15 - 16.00 uur 10.00 - 12.30 uur


Mooi

leven BIJLAGE VOOR EN OVER DE 50PLUSSERS IN DE REGIO Editie Lek en IJssel

Mooi leven is een uitgave van Het Kontakt Edities bv Goudriaan. De bijlage is gericht op de 50plussers in de streek en bevat verhalen over onder meer gezondheid, wonen en uitgaan.

>>Â


Sportmassage & Wellnessmassage • Een lange tijd achter elkaar hard gewerkt? • Veel hooi op uw vork gehad de laatste tijd? • Last van een winterdip? • Stijf en moe voelen? Er zijn genoeg redenen te benoemen, waarom u even een stapje terug wilt doen en een momentje voor uzelf wilt hebben. MassagePraktijk-Benschop begrijpt als geen ander, hoe belangrijk dat momentje is. Het is daarom mogelijk dat ik naar u toe kom of dat u naar mijn praktijk komt.

Wat hebben wij u te bieden? Sportmassage: De sportmassage heeft als doel die spieren te masseren die het zwaarst worden belast. Vermoeidheid en spierpijn worden voorkomen waardoor voedingsstoffen beter opgenomen kunnen worden. De spieren zijn beter bestand tegen grote kracht die er tijdens het sporten op uitgeoefend wordt. Een mooie definitie van sportmassage is: “ Het toepassen van een aantal handgrepen op een ontbloot lichaamsdeel van een gezonde sporter, met als doel de lichamelijke

conditie te verbeteren, te bestendigen en of eventueel nadelige gevolgen van zijn/haar sportbeoefening weg te nemen. Wellness/Klassieke massage: De wellness/klassieke ontspanningsmassage draagt bij aan het welbehagen van de mens en brengt lichaam en geest in harmonie. Deze weldadige lichaamsmassage werkt stress verminderd en doordat de spieren zich ontspannen en de bloedsomloop gestimuleerd wordt.

92255(,1,*,1* !1$5(,1,*,1*

LéVos

Het karakter van een massage kan ontspannend zijn (sederend, herstel bevorderend) maar kan ook stimulerend (preventief) zijn, afhankelijk van het tijdstip van de massage. Kosten? - Massages van een ½ uur: 15 euro - Massages van 45 minuten: 30 euro - Kilometer vergoeding: 20 cent de kilometer Geïnteresseerd? Neem contact op met MassagePraktijk-Benschop: 06-42722269

:LMPDNHQ XZWHUUDV ZHHU]RJRHG DOVQLHXZ

0¨¨UGDQVFKRRQ Vraag ons geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden betreft het reinigen van uw (tuin)terras, bestrating, vlonders, etc.

0180 51 83 80 | www.levos.nl

Wij zijn u graag van dienst!

Meedenken met het WMO-beleid van uw gemeente? Stuur uw mening, wensen naar de WMO-Adviesraad!!!!! Zie onze website met de mogelijkheid om te reageren.

WWW.WMOADVIESRAADKRIMPEN.NL


Mooi leven • maart 2014

3

‘Eigenlijk is het heel ondankbaar werk’ Gerrit Boers (73) kreeg na meerdere ziekenhuisopnamen het advies om te gaan wandelen. Nu loopt hij elke week uren door Krimpen aan den IJssel en ruimt onderweg al het zwerfvuil op.

>>

Na wat gezoek heeft Boers ‘m gevonden, de knijptang die hij gebruikt om het zwerfafval mee op te ruimen. “Echt een handig ding”, zegt Boers terwijl hij demonstreert hoe het ding werkt. “Ik hoef niet meer te bukken.” Boers kreeg de tang toen hij na zijn eerste wandeling met zeven vuilniszakken vol zwerfafval bij de plaatselijke vuilstort kwam. Lange tijd tobte Boers met zijn gezondheid. Dat begon op z’n 69ste toen hij na een anneurysma (gebarsten aorta, red.) thuis in elkaar zakte en met gillende sirenes naar het ziekenhuis werd vervoerd. “Na anderhalve week mocht ik weer naar huis, maar het ging nog steeds niet goed. Ik hield geen eten binnen.” Terug in het ziekenhuis onderging Boers opnieuw een operatie, dit keer aan zijn maag. En er volgde meer ingrepen. Telkens weer knapte hij op. “Ik had echt een engeltje op m’n schouder”, verzucht Boers. “Inmiddels sta ik bekend als het ‘wonder van het IJsselland’.” Om zijn herstel te bevorderen

adviseerde een arts Boers om te gaan wandelen. Dat deed hij. Het viel hem tijdens zijn wandelingen op dat er nogal wat zwerfafval lag. “Ik heb toen wat vuilniszakken meegenomen en ben die troep gaan weghalen.” Dat opruimen groeide uit tot een serieuze bezigheid. “Ik liep op een gegeven moment door heel Krimpen om zwerfvuil te rapen. Ja, dat was iets te gek hoor.” Tegenwoordig heeft Boers een vaste route. Hij loopt door zijn eigen wijk en langs beide kanten van de Nieuwe Tiendweg, tussen de Calvijnschool en winkelcentrum De Korf. Ook de Groenendaal ‘pakt hij mee’. “Ik haal alle rommel uit de struiken en groenstroken. Soms loop ik ook nog via de Landzoom richting het Zwanenwater en de Krimpenerbosweg. Alle troep doe ik in zakken die ik weer in de vuilnisbakken langs de weg gooi.” Boers is een ‘mooi-weer-loper’: als het regent, blijft de gepensioneerde Krimpenaar liever thuis. Onderweg spreken veel mensen

hem aan. Meestal reageren die positief, maar hij krijgt ook wat neerbuigende reacties. “Dan vragen ze of ik een taakstraf heb gekregen”, zegt Boers hoofdschuddend. Heel erg druk kan hij zich er niet over maken. De leuke reacties blijven hangen. “Heel vaak steken mensen spontaan hun duim naar me op, of ze roepen ‘goed bezig’. Dat doet me goed.” Soms heeft Boers - zelf een geboren en getogen ‘Krimpenees’ - ook bijzondere ontmoetingen. Zoals die keer dat er een keurig geklede oudere man op hem af kwam. “Die vroeg of ik geld kreeg voor het opruimen van die troep. Toen ik ‘m vertelde dat ik het vrijwillig doe, keek ‘ie me eventjes aan en zei: ‘mag ik u dan namens de burgerij van Krimpen aan den IJssel hartelijk danken voor het moois dat u doet’. Als ik zoiets hoor, is mijn dag weer goed.” Boers, die 38 jaar voor Geleedts Dranken werkte, is van plan nog lang het zwerfvuil op te ruimen in zijn woonplaats. Want het blijft nodig. “Eigenlijk is het heel

ondankbaar werk, want mensen blíjven hun rommel op straat gooien. Soms ontdoe ik een groenstrook van alle rommel en

zie ik de volgende dag weer van alles liggen tussen de struiken. Ik zou zeggen: gooi het gewoon in de vuilnisbak.”

Fluitend door de polder Harald Driesse (66) verslingerd aan hardlopen Bij zijn afscheid in augustus 2012 als tekenaar bij bouwkundig adviesbureau Brak in Gouda kreeg Harald Driesse een sporthorloge cadeau. Een passender geschenk was niet mogelijk, want de 66-jarige Schoonhovenaar kijkt tijdens het hardlopen om de haverklap op zijn klokkie.

>>

“Ik houd me precies aan mijn schema”, zegt hij. “Ik wil op de komende Rotterdam Marathon mijn persoonlijk record verbeteren en de voorbereiding luistert heel nauw.” Opmerkelijke woorden van een man, die pas na zijn pensioen is verslingerd aan hardlopen. Vijf tot zesmaal per week doorkruist hij fluitend de Krimpenerwaard

of Lopikerwaard om zijn conditie op te vijzelen. Rondjes van 20 tot 25 kilometer zijn geen uitzondering. “Ik heb vijftig jaar op kantoor gezeten. Letterlijk tussen vier muren. Een stap naar links en een stap naar rechts, soms een bakkie koffie halen. Je bewoog voor geen meter. Die passiviteit hoorde bij mijn werkzaamheden aan de tekentafel. Inmiddels liep ik wel eens met mijn echtgenote

>> ‘We doen het graag en de dankbare reacties vergoeden veel.’

Tiny mee bij een recreantengroepje bij atletiekvereniging Avantri, maar dat stelde weinig voor. Ik vond het niet altijd leuk. Soms stopte ik een tijdje en kroop ik een paar maanden op de wielerfiets, maar vergeleken met mijn huidige sportbeoefening was dat onbenullig vermaak.” Wat hem bezielde weet hij eigenlijk niet, maar het bijwonen van de Rotterdam Marathon als toeschouwer maakte een sensationeel gevoel bij hem los. “Ik zag vrienden en kennissen over het parcours worstelen. Ze werden door iedereen aangemoedigd. Er hing een fijne, aanstekelijke sfeer. Dat wil ik ook, zei ik tegen mezelf. Maar dan moet ik wel genoeg tijd hebben om te trainen. Dat was na mijn pensionering het geval.” Driesse pakte het professioneel aan. Hij zocht steun bij Peer van Dijk, een ervaren trainer die hem strakke schema’s en handige tips verschafte. In april 2013 debuteerde de Schoonhovenaar als 65-jarige in de Maas-

stad met een uitstekende tijd: 3.48.10. “Het ging eigenlijk zonder grote problemen. De laatste twaalf kilometer zijn voor alle lopers loodzwaar. Die moet je zien te overleven. Maar als je in de voorgaande maanden genoeg duurwerk hebt verricht, is het te doen. En ik heb geen blessures opgelopen.” Dat succes smaakte naar meer. Harald Driesse voltooide in augustus 2013 de marathon van Monschau (Duitsland). Nu wil hij zich na de Rotterdam Marathon op 13 april voorbereiden op de ‘Jungfrau’ in het Zwitserse Interlaken. “Het is een klim van 42 kilometer. Dat wil ik ook wel eens meemaken. Je bent vijf tot zes uur onderweg in de bergen, terwijl die Zwitsers met koeienbellen staan te zwaaien.” Weer of geen weer, Harald Driessen trekt zijn loopschoenen aan om de polder te doorkruisen. “Ik daag mezelf uit om scherpere tijden neer te zetten. Deze hobby is inderdaad een tikkeltje doorgeslagen, maar hardlopen lijkt me geen ongezonde verslaving.”


VERKADE caravans & vouwwagens Bemiddeling, in- en verkoop onderhoud & reparatie, stalling

Onderhoudsbeurt / keuring voor: Caravan & vouwwagen.

Verkoop nette gebruikte caravans. Caravan verkoop. U kunt bij ons terecht voor: bemiddeling verkoop of inkoop.

U KIEST

€1799

(op afspraak ’s avonds halen en brengen mogelijk) Bed exce ence aan de excellente prijs van € 1.799,volledig volgens uw smaak en stijl.

l

Ontdek hier de excellente keuzemogelijkheden. www.ubica.nl

Burg. Roosstraat 14 2941 AC Lekkerkerk 0180 661486 www.tdewaard.nl

tekst | Waldien Burger fotograàe | aschwin snel / Harald Lakerveld

Ã@

a behandeling weer lekker in je vel” Zeven jaar geleden begon Cor Kok in

Liposuctie zonder operatie

“De belangstelling is groot,” vertelt Cor. “Mensen die hier komen, overwegen vaak al liposuctie, maar zien op tegen het snijden en de narcose. De meesten hebben alle diëten al geprobeerd. Of men is afgevallen, maar het vet blijft op bepaalde plaatsen hardnekkig zitten. De Ultrashape is de enige deànitieve oplossing voor het plaatselijk verwijderen van vet, zonder snijden en narcose.

Geopend: Di. t/m vr. 08.00-17.00 uur. Zat. 08.00-16.00 uur. Schoonouwenseweg 16, 2821 NX Stolwijk, T: 0182-341726 Facelift zonder operatie

“Ook de Ultherapie, waamee we facelifts uitvoeren, werkt met geluidsgolven,” vervolgt Cor. “De huid zet het oude collageen om in nieuw collageen. Hierdoor verbetert de elasticiteit van je huid, wordt hij gladder en steviger.”

Er is geen pijn mee gemoeid omdat de koeling tevens een verdovend effect heeft. De koeltechnologie maakt het bij uitstek mogelijk om deze methode toe te passen op de buik. Gelijkmatige koeling geeft een optimaal vetreducerend resultaat zonder huidbeschadigingen. De behandeling duurt 70 minuten. Hierna komt het proces op gang. Het optimale eindresultaat is zichtbaar na 3-4 maanden.

Lekker in je vel

Finesse Bodyline Clinic

zijn eentje met één UltraShape, nu is hij naar een ruim pand aan de Pompmolenlaan in Woerden verhuisd. Met een team van vier verpleegkundigen, een arts en een gewichtsconsulente en inmiddels meerdere behandelapparaten en een átnessruimte. De essentie van zijn bedrijf? Dat mensen zich letterlijk en águurlijk weer lekker in hun vel voelen.

www.verkadecaravans.nl

De UltraShape gebruikt geluidsgolven om vetcellen te vergruizen. Dat is veilig en het resultaat is blijvend. Het lichaam voert daarna de vergruisde vetcellen via natuurlijke weg af. Na de behandeling van drie of vijf uur herstelt het lichaam op een natuurlijke manier, dus er is geen herstelperiode nodig. Na twee weken is het resultaat zichtbaar. Wij zijn de enige in Nederland, met de nieuwste apparaten en de nieuwste generatie puls, waarmee je de diepere vetlaag vergruist.”

UNIEK IN NEDERLAND Cryolipolyse ADVANCED

Cryolipolyse (in de volksmond: bevriezen van vetcellen) is een ware hype. Diverse landen als China, Japan en Italië verkopen goedkope apparaten. Finesse Bodyline Clinic werkt uitsluitend met professionele medische apparatuur. De KryoKontur is de verbeterde versie van de huidige apparaten. Deze is medisch verantwoord en geheel veilig. Cryolipolyse is een pijnvrije methode om lokale vetcellen te laten verdwijnen. Het werkt door middel van het koelen van ongewenste vetcellen, bijvoorbeeld op de buik.

“Welke behandeling je bij ons ook volgt, wij nemen de tijd voor een uitgebreid intakegesprek, we meten alles. We geven persoonlijk aandacht en begeleiden intensief. Ons uiteindelijke doel is, dat iedereen zich na behandeling letterlijk en àguurlijk lekker in zijn of haar vel voelt. Een intakegesprek is gratis en vrijblijvend”, besluit Cor Kok enthousiast.

Voor meer informatie: Finesse Bodyline Clinic Pompmolenlaan 19-A 3447 GK Woerden

T 0348-409199

info@ànessebodylineclinic.nl www.ànessebodylineclinic.nl

Mooi zonder snijden

VEILIG

De Kryokonturbehandeling

• BLIJVEND • VERJONGEND


Bent u nog bij de tijd? Voor reparatie en restauratie van zowel antieke als moderne klokken kunt u terecht bij De Klokkenier in Bergambacht. Vooraf ontvangt u vrijblijvend een prijsopgave.

Nieuwe Curem matrassenlijn. Drukverlagend. Niet keerbaar. Ideaal, ook voor senioren.

Alle klokken worden, in de Krimpenerwaard en Gouda, na de reparatie als service kosteloos bij u thuis gebracht.

Gediplomeerd uurwerkmaker Frank Zuidhof Secr. Schippersstraat 20 | 2861 XR Bergambacht Tel: 0182769120 | Mob: 0619746105 info@de-klokkenier.nl | www.de-klokkenier.nl

DE WEERD WONEN&SLAPEN

Zijdepark 2 2935 LB Ouderkerk a/d IJssel Telefoon 0180-681253 www.deweerdwoninginrichting.nl info@deweerdwoninginrichting.nl


J. van der Blom kasten en deuren

VAN ROLLATOR TOT KRUKKEN

Van rollator tot scootmobiel, voor bad- en douchehulpen

Het adres voor: maatwerk, service, goede voorlichting en een gunstige prijs/kwaliteit verhouding. Wij zijn ook gespecialiseerd in hout op maat. Showroom: IJsselstraat 21, 2922 AR Krimpen a/d IJssel

Mobiel 06-22904465 Telefax 0180551591

e-mail:jaapvdblom@gmail.com website: www.jvanderblom.nl

Met zo’n stoel heb je geen bed meer nodig!

Medisch ledikant € 1195,-

Muursteunen v/a. € 49,95

Rollatoren v/a. € 79,-

Wandelstok tafel steunen € 3,95

Scootmobielen v/a. € 995,-

Elleboog krukken € 34,95

Rolstoel huren v/a. € 30,-

Doorleg luchtwissel systeem voor ledikant

Pechhulp pas voor Scootmobielen € 59,- p/j

Click en Go Lite hulpmotor voor rolstoel € 595,-

Eventueel demonstratie bij u thuis

U kunt het zo gek niet opnoemen, wij kunnen veel voor u ook bestellen. VRAAG NAAR U kunt het product ophalen of via DE FOLDERS onze verzendservice

^VULULUZSHWLU

Voor informatie ku nt u e-mailen naar info@hoogenboez emtweewielers.nl of bel gerust 0634 142298 van 7:30 tot 23:00 uu r

WWW.HOOGENBOEZEMTWEEWIELERS.NL

HEEL VEEL VOORJAARS NIEUWS! Damesmode Setter Sensia Seidel Siegel Blu*el Capuccino Update

en 6 dagn! e op ze u De keuze e r s i

Wilhelminastraat 2a Lekkerkerk • T 0180 - 661443 •

VRAAG NAAR D E VELE MOGELIJKHED EN!

Wc verhogers v/a. € 34,95

Nachtmode Ringella Charmor Schiesser Triumph Robson Pastunette Bloomy Lief! Rebelle Puma WOW

Ondermode Ten Cate Sloggi Schiesser Triumph Lovable Fila Gino Santi Beeren Felina Rico

Handwerken Katia Phildar Scheepjeswol Lanarte Vervaco D.M.C. SMC Durable Zweigant stoffen

Ten Cate:

Heren t-shirts 2-pack 24,95 nu 12,99 Boxers 2-pack 24,95 nu 12,99 Dames corrigerende top 24,95 nu 12,99

LET

Van 28 OP! Maart 10 April t/m

ALLE SL

OGGI

2+1 GRATIS

VAN DER WOUDEN mode - lingerie - handwerken

Lange Stoep 9 • 2941 AE Lekkerkerk • Tel. 0180-661253


Mooi leven • maart 2014

7

‘Je doet hier leuke sociale contacten op’

Van Gemerden en De Kievit willen volle appartementencomplexen!

Tuurlijk, als je met pensioen bent kun je in alle rust gaan kijken hoe de geraniums tot bloei komen. Aan Andries van Gemerden en Kees de Kievit is deze passieve invulling van het begrip vrije tijd niet besteed. Stil zitten? Zij zetten zich als vrijwillige bestuurders vol overgave in voor Stichting Ouderenvoorziening Nederlek.

>>

We treffen het tweetal in de recreatiezaal van De Dertienhuizen in hun beider woonplaats Krimpen aan de Lek. Dat juist deze ontmoetingsplek is uitgekozen voor het interview, berust allerminst op toeval. De ruimte vormt naast de riante tuin één van de bruisende middelpunten van het sociale leven in het uit levensloopbestendige twee- en driekamer appartementen bestaande complex. “Hier worden heel wat activiteiten georganiseerd voor de bewoners van De Dertienhuizen en de twee andere 50-plus -appartementencomplexen Marijke Staete en De Rotonde”, vertelt SON-voorzitter Andries van Gemerden. “Er is hier eigenlijk elke dag wel wat te doen. Mooi is ook om te zien dat er veel animo voor is. Vooral ouderen komen hier graag langs voor wat recreatie en een praatje. Je doet hier leuke sociale contacten op.”

>> Andries van Gemerden en Kees de Kievit zetten zich als vrijwillige bestuurders actief in voor Stichting Ouderenvoorziening Nederlek. Foto: John Wijntjes/wijntjesfotografie.nl

Stichting Ouderenvoorziening Nederlek beheert de drie, in totaal 118 appartementen tellende, wooncomplexen. Sterker nog: De Rotonde en De Marijke Staete werden zelfs onder regie van SON gebouwd. De vroegere voorzitter Atie van den Broek was daar één van de drijvende krachten achter. Mede door haar inspanningen verrezen in het landelijke Krimpen aan de Lek twee gebouwen met luxe huur-

van een inpandige parkeergarage wordt gewaardeerd, om over de zeer betrokken huismeester nog maar te zwijgen.” Lastig Desondanks is het de SON tot op heden niet gelukt om voor alle appartementen een huurder te vinden. “Daar liggen mijns inziens twee oorzaken aan ten grondslag”, denkt Andries van Gemerden. “In de eerste plaats

>> ‘‘Het is mooi om je in te zetten voor een maatschappelijk doel.’ appartementen. “Ik vind het nog altijd heel bijzonder dat ik nog nooit een bewoner heb gesproken die ontevreden is over zijn of haar wooncomfort”, zegt SONsecretaris Kees de Kievit. “Iedereen roemt de ruimte, de grote balkons, het uitzicht en de veiligheid. Zeker ook de aanwezigheid

heeft de economische crisis ervoor gezorgd dat mensen minder snel verhuizen. Vooral voor eigenaren van een koopwoning gold en geldt het probleem dat ze hun huis lastiger dan voorheen kunnen verkopen. Een andere belemmerende factor zit hem in het relatief grote aanbod van huurap-

partementen in Krimpen aan de Lek. Er is en wordt veel gebouwd in het dorpscentrum, vandaar. Toch zijn we vol vertrouwen dat we ook de laatste zes, zeven procent van ons appartementenaanbod verhuurd gaan krijgen. We hebben ter stimulering besloten om de leeftijdsgrens te verlagen naar 45-plus en ook actief de boer op te gaan met deze luxe appartementen. We richten ons met onze werving derhalve niet alleen meer op Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk, maar ook andere dorpen en in de Krimpenerwaard.” Vrijwilligers Wie Van Gemerden (67) en De Kievit (66) hoort praten over de drie appartementencomplexen, voelt de bevlogenheid er van afspatten. “Het is mooi om je in te zetten voor een maatschappelijk doel”, verklaart Kees de Kievit zijn enthousiasme. “Dat zouden

best meer mensen mogen doen.” Momenteel bestaat het bestuur behalve uit genoemde personen ook uit Arie van Leeuwen (penningmeester), Nazli Karabulut (juriste) en Aris Middelkoop (de zeer gewaardeerde nestor). De Kievit: “Wij kunnen als SON altijd vrijwilligers gebruiken. Zo zoeken we nog naar iemand met verstand van techniek en een man/vrouw met een bouwkundige achtergrond, om maar een paar voorbeelden te noemen.” Naar een nieuwe voorzitter moet de stichting overigens ook op zoek, want Andries van Gemerden legt dit jaar nog zijn hamer neer. “Ik ga verhuizen naar Den Bosch”, vertelt de – nu nog- preses. “We trekken in een appartement op zeven minuten van het stadscentrum. Heerlijk, maar nog fijner is dat we straks vlak bij onze vier kleinkinderen gaan wonen. Da’s me wel een verhuizing waard hoor.”


LEEFTIJDSKORTING BIJ PEARLE OPTICIENS KRIMPEN AAN DE IJSSEL Krimpen aan den IJssel - Wie een bril koopt bij Pearle Opticiens Krimpen aan den IJssel krijgt tijdelijk zijn of haar leeftijd in euro’s korting op het montuur. Dus bent u 100 jaar, dan krijgt u €100 korting op het montuur! Met deze actie wil Pearle vooral de oudere klant aanspreken. Voor mensen die dichtbij en veraf goed willen zien, heeft Pearle de perfecte oplossing: multifocale glazen. “Wij vinden het belangrijk dat onze klanten een bril dragen die bij hen past. Wij werken daarom ook met de beste multifocale glazen, die op maat zijn gemaakt. Wij houden van een persoonlijke benadering en nemen graag de tijd om aan de hand van een uitgebreid intakegesprek een deskundig advies te geven.” vertelt Arnold Duijzer van Pearle Opticiens Krimpen aan den IJssel. “Kom gerust even bij ons langs en profiteer van de leeftijdskorting!” Over Pearle Pearle Opticiens is in Nederland marktleider in brillen en contactlenzen. Pearle heeft het breedste assortiment glazen, monturen, contactlenzen en zonnebrillen. Pearle staat voor deskundigheid, maar wel voor een scherpe prijs want Pearle biedt altijd de juiste zichtoplossing op maat. De eerste Pearle vestiging, toen nog Brilmij geheten, werd geopend in 1959.

LEEFTIJDS

KORTING

Inmiddels beschikt Pearle over ruim 290 filialen. In 2008 opende Pearle de eerste optometriepraktijk in één van haar filialen, die als schakel dient tussen de opticien en de oogarts.

OP ALLE MONTUREN (UW LEEFTIJD IS UW KORTING IN EURO’S)

Anno 2011 is het aantal optometriepraktijken van Pearle opgelopen naar enkele tientallen. Pearle is lid van de NUVO (Nederlandse Unie van Optiekbedrijven), de branche- en werkgeversorganisatie van de optiekbranche.

Raadhuisplein 53, Krimpen a/d IJssel Tel. (0180) 51 50 53

Meer informatie op www.pearle.nl.

Deze actie loopt t/m 14 april 2014 en is alleen geldig bij Pearle Krimpen aan den IJssel. Vraag naar de voorwaarden.

www.rederijleerdam.nl Voor dagelijkse Rondvaarten zie online vaarkalender

BONTE SCHAEP KLEDING XL Maat 42 t/m 52

info@rederijleerdam.nl

VOOR INFO / RESERVEREN : 0345-651269 Een schip afhuren inclusief catering kan dagelijks, ook ’s avonds, en is al mogelijk vanaf 25 personen. Neem contact op voor een scherpe offerte.

Vanaf mei

Arrangement op de Linge, 3 uur. Varen incl. uitgebreid (BBQ)buffet Iedere do/vr/za/zo. Vanaf 2 pers.

Tegen inlevering van deze advertentie € 25,- p.p. Vooraf reserveren = noodzakelijk

vol

=v

ol

Varende paasbrunch op 20 en 21 april

= vol

Ook brunchvaarten met Moederdag en Pinksteren

vol

Merken o.a: - Ophilia - X-Two - Slippely - Panties o.a. van Oroblu en Marianne

Creashop ‘t Bonte Schaep Verder voor al uw handwerken zoals breigarens, vele quiltstoffen en borduurpakketten. Openingstijden: maandag gesloten, dinsdag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur. Geen koopavond.

Bonte Schaep kleding XL

Zomernachthemden en pyjama’s Prachtige lingerie (Triumph) van 70A t/m 100 G Vanaf 28 maart Sloggie aktie: 3 halen 2 betalen.

A

e s a P r o lles vo

Adres: Hoofdstraat 54, 2861 AR Bergambacht. Telefoon: 0182353563

n


Tiendweg West 14 2941 EP Lekkerkerk Tel. 0180-661551

Als het rijden in uw auto niet meer mag, maar u toch mobiel wilt blijven! Brommobielcentrum Both, wij zorgen voor uw mobiliteit. Diverse merken brommobielen, zowel nieuw als gebruikt, uit voorraad leverbaar. Thuis afgeleverd incl. rij-begeleiding.

Brommobielcentrum Both

tt t

Buitendams 37 Hardinxveld - Giessendam Tel: 0184-612280

www.sluimerschoenen.nl

www.Brommobiel.nl

F YS I OT H E R A P I E FITNESS F YS I O - F I T N E S S

Gerichte behandeling nodig? Onze specialisaties:

t Manuele therapie t Bekkenbodemfysiotherapie t Sportfysiotherapie t Kinderfysiotherapie t Revalidatie en medische fitness

De Korf 9 Krimpen a/d IJssel Tel: 0180-517226

t ZUMBA t B.B.B.B. t SPINNING t CARDIO-FITNESS t CIRCUIT-FITNESS t STEPS t SPINNING t POWER PLATE t VRIJ FITNESS EN KRACHTTRAINING

Voor meer informatie kijk op WWW.FYSIOFITNESS-BERGAMBACHT.NL

Meidoornstraat 5 | Bergambacht | tel.: 0182 - 352060

t SENIORENFITNESS

ACTIE

ELECTRISCHE BOXSPRING VELDA 3D COMPLEET

van € 3095

voor € 2595,-

Afmetingen: 160 x 200 160 x 210 180 x 200 180 x 210

Showroommatrassen

50% KORTING

EASY BED-COMFORT WATERBED & BOXSPRINGSHOP

Parallelweg 15 • Bergambacht • Tel. 0182 - 51 20 98 • www.easybedcomfort.nl Iedere donderdag en vrijdag koopavond tot 21.00 uur.


Een kleinere auto is vaak handiger en nu extra voordelig!

Nu tijdelijk op de Yaris Hybrid â&#x201A;Ź 1.500,- extra inruilwaarde Een kleinere auto is vaak handiger met inparkeren, rijdt stukken zuiniger en is nu aantrekkelijker dan ooit. Want met een verbruik van 1 op 28 is deze hybride veruit de zuinigste benzineauto in zijn klasse. En ook nog eens zeer compleet uitgevoerd met automaat, Climate control en LED dagrijverlichting. Met â&#x201A;Ź 1.500,- extra inruilwaarde is de Toyota Yaris Hybrid er al vanaf â&#x201A;Ź 16.750,-. Kijk op www.toyota.nl of kom naar onze showroom. U bent van harte welkom.

Brandstofverbruik (EC/195/2013J) varieert van 3,5l/100km (28,6 km/l) t/m 3,7l/100km/l (27 km/l), CO2 79-85 gr/km. Prijzen incl. BTW en â&#x201A;Ź 1.500 extra inruilwaarde, excl. kosten rijklaar maken en recyclingbijdrage. Afgebeeld is de Yaris Hybrid Aspiration van â&#x201A;Ź 18.050,-. Actieperiode zolang de voorraad strekt.. Wijzigingen voorbehouden. Importeur: Louwman & Parqui B.V. Meer info bel gratis 0800 â&#x20AC;&#x201C; 0369 of kijk op toyota.nl voor de verkoopvoorwaarden.

Van Schaik

Schoonhoven, Broeikweg 33, 0182-382546 Krimpen aan den IJssel, Parallelweg 2, 0180-522262 www.schaik.nl

A-kwaliteit voor een Hollandse prijs!

GRATIS PlissĂŠ hordeur Tot en met 19 april 2014 ontvangt U een gratis plissĂŠ hordeur t.w.v. ÎŚ 350,- bij een Sonate knikarmscherm.* * Vraag naar de voorwaarden

Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021;

Voorhaven 9 Schoonhoven

Vloerbedekking PVC en Vinylvloeren Laminaat Gordijnen, vitrage en inbetweens Raamdecoratie & Shutters Behang Buitenzonwering Rolluiken

0182 381978 www.JorisVeer.nl

 

 

MULTI STALLING Voor het stallen van campers, cara-vans, boten of trailers, vouw- en bagagewagens, oldtimers en container. Bij het ophalen van de caravan bieden we diverse extra opties aan, controle op bandenspanning, verlichting en een wasbeurt. Met het halen en brengen zijn we zeer flexibel: caravans kunnen zeven dagen in de week worden gehaald en gebracht. Ook op zondag en â&#x20AC;&#x2122;s avonds helpen we de klant graag op weg.â&#x20AC;?

EEN MOOIE ACTIE:

DE EERSTE TIEN â&#x20AC;&#x2DC;STALLERSâ&#x20AC;&#x2122; KRIJGEN BIJ

HET TONEN VAN DEZE ADVERTENTIE 15 PROCENT KORTING OP HET EERSTE JAAR. Zie onze website hoe flexibel we zijn, ook voor verkoop en verhuur kunt u terecht bij Multi Stalling Montfoort.

www.multistalling-montfoort.nl


Mooi leven • maart 2014

11

‘Het is goed, het voelt goed

Ballen met elkaar’

Oké, het gaat allemaal niet meer zo soepel als pakweg twintig jaar geleden, maar er is niemand die daar om maalt. De heren-veteranen trainingsgroep van volleybalclub Voleco uit Lekkerkerk heeft niet meer de ambitie om wekelijks topprestaties te leveren. “Bewegen en lol maken, dat is ons motto!”

>>

Een maandagavond in sporthal De Bakwetering. In Voleco-kringen kunnen ze hem uittekenen. Rond 20:00 uur betreden de matadoren het veld om tot even voor half tien een onderlinge partij te spelen. Daarna wandelen de heren richting kleedkamer om vervolgens fris gedoucht een biertje of een spaatje rood naar binnen te klokken aan hun stamtafel in het aanpalende sportcafé. Alle onderwerpen die je maar kunt verzinnen komen op die

Op bezoek bij de veteranen van volleybalclub Voleco plek aan bod. Aan gespreksstof geen gebrek. Ook deze maandagavond niet. Poul de Jong (in het dagelijks leven ICT servicemanager) is al sinds mensenheugenis lid van de volleybal. “Vanaf 1969”, zegt de 56-jarige Lekkerkerkerk. “Net zo lang als ik”, stelt Jan Marinus van der Graaf glimlachend vast vanachter een biertje. “Ik heb er nooit over gepiekerd om eens iets anders te gaan doen”, vertelt de 58-jarige jurist. “Het is goed. Het voelt goed. Ballen met elkaar.” Collega-veteranen salarisconsulent van professie Ernst Buijse kan het beamen. Elke week trekt de import-Limburger van zijn woonplaats Krimpen aan de Lek naar de vijf kilome-

ter verderop gelegen sporthal De Bakwetering om daar zijn ‘volleybalvrienden voor het leven’ te ontmoeten en te ‘bestrijden’. “Een groot deel van mijn sociale leven speelt zich in dit kringetje af. Dat is zo gegroeid in de loop der jaren. We trekken ook buiten de lijnen met elkaar op. Elk jaar gaan we een weekend met het team op stap. Dat is in 1998 begonnen. Een mannetje of zeven, acht met aanhang naar een huisjespark. Zou het niet graag willen missen.” Ook de jaarlijkse ‘mannentoer’ naar België is zo’n ploegtraditie. “Maar dan gaan we zonder de vrouwen”, zegt technisch tekenaar Ariejan Neef (55) met een flonkering in zin ogen. “Hoofd-

moot van die trip is een bezoek aan een drankenhal in Putte om bier in te slaan. En passant bezoeken we in die plaats ook een café. De uitbaatster herkent ons uit duizenden!” “En vergeet ons

lijks enthousiast en fanatiek zijn partijtje mee in een lager competitieteam. “Aan één keer ballen per week heb ik niet genoeg”, zegt hij. Ariejan Neef en Ernst kozen al in een eerder stadium

>> ‘‘Zolang het lichaam het toelaat, gaan we hier mee door.’ jaarlijkse bezoek aan de kerstmarkt van Putte niet”, voegt Jan Marinus van der Graaf er schaterend aan toe. “Wat een fantastisch evenement is dat! Ze bestaat uit exact drie kraampjes!” Piet Molenaar (58 en overdag werkzaam als gemeenteambtenaar) maakt niet alleen deel uit

voor de puur recreatieve variant. “In onze huidige samenstelling zijn we nu drie seizoenen samen”, weet Poul de Jong. “Plannen om er een punt achter te zetten, leven hier absoluut niet. Zolang het lichaam het toelaat, gaan we hier mee door.” De Jong’s volleybalvrienden knikken instem-

van de recreatief volleyballende recreanten, hij speelt ook weke-

mend. Geen maandagvond zonder elkaar. Ondenkbaar!

NIEUWE SPELERS ZIJN WELKOM Nieuwe spelers begroet de groep, van wie de Lekkerkerkse consultant Arjan de Ruiter (46) en de in Krimpen aan den IJssel woonachtige sleepbootkapitein Dirk Hansma (50) ‘de jonkies’ vormen, slechts mondjesmaat. “We voelen ons wel eens de

laatste der volleybalmohikanen”, zegt Poul de Jong met enig gevoel voor drama. “We zijn van een uitervend ras.” Ernst Buijse heeft hetzelfde gevoel. “We leven in een tijd waarin teamsporten het minder goed doen”, vindt hij. “Mensen hebben daarnaast niet

meer zo veel trek om op vaste avonden op te moeten draven.” “Het is misschien ook wel een beetje lastig om er als nieuweling ‘tussen te komen’”, denkt Jan Marinus van der Graaf. “Aan de andere kant: iedereen is welkom mits ie maar een volleybalachter-

grond heeft, enthousiasme meebrengt en van een geintje en een potje bier houdt. En uiteraard moet je je best doen in het veld. Want we spelen dan wel recreatief, dat betekent niet dat we niet fanatiek zijn!” Wie het eens wil proberen is welkom om op maan-

dagavond sporthal De Bakwetering binnen te wandelen. “Je kunt gewoon met ons meedoen”, zegt Ernst Buijse met die in Nederlekse volleybalkringen zo bekende olijke blik in zijn ogen. “Gewoon doen,want het is hartstikke leuk!”


Wij brengen u graag in beweging! Of u nu komt baantjes zwemmen of deelneemt aan onze groepsactiviteiten, bewegen is goed voor lichaam en geest. Samen met anderen aan de conditie werken is stimulerend en erg leuk! Groot voordeel van bewegen in het water is dat u op uw eigen niveau tot op hoge leeftijd kan blijven zwemmen!   Fifty-Fit Fifty-Fit is een gezellige gevarieerde sportieve activiteit van aquadance, -gym en -jogging op dinsdag en donderdag van 13.00 -15.00 uur. Kosten € 5,15 p.p. incl. koffie of thee.     Banen zwemmen Bij banen zwemmen bepaalt u zelf wat u doet en wanneer u gaat. Baantjes zwemmen en ontspannen in de whirlpool of bruisbaden kan dagelijks tussen 07.00 - 08.45 uur, 09.00* - 17.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur en in het weekend van 10.00 tot 16.00 uur (*maandags vanaf 15.00 uur). Kosten € 3,00 p.p. (daluren en 65+) of € 5,15 p.p. en een 25-badenkaart 65+ is € 75,00.   Zwemles voor volwassenen Ook hier bent u nooit te oud om te leren! Zwemles voor volwassenen is er speciaal voor een ieder die vroeger nooit of onvoldoende heeft leren zwemmen. Lessen kan op woensdag (gemengd) van 18.00 - 18.45 uur en zaterdag (dames) van 16.15  - 17.00 uur. Na de les is er gelegenheid voor recreatief te zwemmen. Kosten 5-lessenkaart € 44,00.

Meer informatie kunt u vinden op

www.krimpenaandenijssel.nl/zwembad

Multi Meubel Service: Ouderwets de klompenfabriek van Van Zwienen, repareert en stoffeert Gerlo alle soorten meubelen. “Van eetkamerstoelen tot banken, maar ook grote aantallen stoelen of kussens van restaurants of verzorgingshuizen stoffeer ik. En voor de bekleding van binnenvaartschepen zijn ze bij mij ook aan het juiste adres.” Stiknaden Klanten kunnen bij Multi Meubel Service terecht voor alle soorten reparaties. Of het nu gaat om knopen die er af zijn, te zachte kussens of gescheurde stiknaden; Gerlo heeft er wel een oplossing voor. Indien nodig komt hij langs om thuis advies te geven. Omdat de keuze aan stoffen en (kunst)leer zo groot is, krijgen klanten staalboeken mee naar huis. “En die mogen ze net zo lang houden tot ze eruit zijn.” Ook voor het spuiten van meubelen kan men terecht bij Multi Meubel Service. “We werken daarvoor al 25 jaar samen met onze buren: Meubelspuiterij Lekkerkerk.”

Lekkerkerk - Wat te doen met die oude bank of fauteuil? Laat ze voor een schappelijke prijs repareren én stofferen, adviseert meubelstoffeerder Albert Gerlo van Multi Meubel Service. Want in veel gevallen is dat de moeite waard. Een versleten meubelstuk kan vaak na een kleine reparatie nog jaren mee, “mits de basis goed is”, voegt Gerlo daar aan toe. “Met een goedkoop bankje kan ik niet veel.” In de werkplaats van de Lekkerkerkse meubelstoffeerder staan regelmatig meubelen die je zo bij het oud vuil kan zetten. Gerlo vindt het een uitdaging om zo’n meubelstuk weer in tip-top conditie te

krijgen. “Het gaat vaak om antieke meubelen die van generatie op generatie overgaan. Daardoor raken mensen eraan gehecht en krijgen ze een emotionele waarde.” Als Gerlo weinig heil ziet in zo’n restauratieklus, zegt hij dat eerlijk tegen de klant. “Wat dat betreft ben ik een open boek. Als het niet de moeite waard is, moet de klant dat weten.” Gerlo, die kan bogen op ruim 30 jaar ervaring, kreeg het vak van meubelmaker met de paplepel ingegoten. Zijn vader had een meubelfabriek waar hij al op jonge leeftijd bezig was met allerlei klusjes. Toen hij de zaak overnam, besloot Gerlo zich te richten op het stofferen van meubelen. In zijn werkplaats, gelegen aan de dijk achter

vakwerk Meubelen worden overigens altijd opgehaald en na reparatie weer als nieuw teruggebracht. Op de website van Multi Meubel Service staan foto’s van meubelen die Gerlo heeft gestoffeerd. “Het zijn foto’s van voor en na de reparatie. Dan zien mensen met eigen ogen hoe mooi een versleten meubel er weer uit kan zien.” Multi Meubel Service heeft dankzij de goede kwaliteit die het levert een goede naam opgebouwd in de regio en ver daarbuiten. “Door mond tot mond zitten onze klanten niet alleen in Lekkerkerk, maar door heel Nederland tot zelfs in België.”

Meubelstoffeerderij Multi Meubel Service Schuwacht 150 in Lekkerkerk T: 0180-663367 M: info@multimeubelservice.nl I: www.multimeubelservice.nl

MEUBELSTOFFEERDERIJ MULTI MEUBELSERVICE • Bankstelkussens • Meubelreparaties • Meubelstofferingen Schuwacht 150 • 2941 EH Lekkerkerk (0180) 66 33 67 • www.multimeubelservice.nl


13

Mooi leven • maart 2014

Samen uit,

samen genieten! Samen uit, samen genieten in regionale theaters. Dat is de insteek van stichting Vier het Leven.

>>

Met de komische voorstelling Harrie en de Twee Meesters ging het voorjaarsprogramma van Vier het Leven in de regio Gouda begin maart van start. In deze nieuwe programmareeks zijn vijftien voorstellingen opgenomen, met bekende namen zoals Hans Liberg, Anne Wil Blankers en Tineke Schouten. Op 31 mei is de laatste voorstelling: Paul de Leeuw met ‘Ik ben Rustig’. Selectie “Onder het motto ‘samen uit, samen genieten’ organiseert Vier het Leven in samenwerking met De Goudse Schouwburg, Cultureel Centrum Concordia Haastrecht en Theater Castellum (Alphen aan den Rijn) theateren concertbezoeken voor ouderen die niet graag alleen op stap gaan of kunnen”, verklaart regiocoördinator Peter Staal. Steeds meer ouderen maken er gebruik van, nadat het initiatief 3,5 jaar geleden van start ging in Gouda zelf en vervolgens werd uitgerold over de buurtgemeenten. Inmiddels hebben 250 mensen zich (gratis) aangemeld als gast en beschikt Vier het Leven

>> Foto: Reinout van Roekel

over een pool van zo’n 25 vrijwilligers. Zorgeloos Het ‘samen-uit concept’ van Vier het Leven slaat aan, stelt Peter Staal. “De reacties zijn tot nu toe zeer positief. Mensen ervaren een avondje-uit op deze manier als een warm bad.” De deelnemers betalen de kosten van de toegangskaart, de consumpties en het vervoer. Peter Staal: “Vier het Leven verzorgt op zijn beurt een gastheer/vrouw, de beste plaatsen in het theater, het vervoer, de entreekaarten, de consumpties en, niet in de laatste plaats, prettig gezelschap. Ook ouderen met

klanken van Canto Ostinato voortdurend aanhoudende, zangerige melodie - vormen een oase van rust in het hectische bestaan van alledag. Toegang: 30,00 euro Of ‘Afterparty’ met o.a. Carine Crutzen op dinsdag 29 april (20.00 uur) in De Goudse Schouwburg: Drie prachtige vrouwen (Carine Crutzen, Marie-Louise Stheins en Renée Fokker) zien elkaar na veertig jaar terug. Een heftige reünie, want zij delen een geheim. Ooit besloten zij een ingrijpende wending te geven aan hun leven in hun zoektocht naar geluk. Heeft die cruciale beslissing hen gebrachte wat ze ervan hadden verwacht?

>> ‘Vier het Leven’: vijftien voorstellingen in regionale theaters een rollator of rolstoel zijn welkom; zo nodig wordt aangepast vervoer verzorgd.” Een voorbeeld van een voorstelling die binnenkort op de rol staat, is Canto Ostinato in cc Concordia op vrijdag 11 april (20.15 uur). Het internationaal vermaarde pianoduo Sandra en Jeroen van Veen speelt een unieke uitvoering van het beroemde, indrukwekkende werk Canto Ostinato van componist Simeon ten Holt. De haast meditatieve

Afterparty is een heerlijke komedie met een ontroerende keerzijde. Aanvang 20.00 uur, entree 39,50 euro. Wie nieuwsgierig is geworden: voor het aanvragen van het programma en het reserveren van kaarten kan op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur worden gebeld: 0355245156. Het programma wordt dan gratis per post toegestuurd. Een overzicht van alle geselecteerde voorstellingen is ook te vinden op: www.4hetleven.nl

Valsspelers We fietsen graag, door de duinen, op de Veluwe of gewoon lekker hier, in onze prachtige waarden. Vroeger vaak op de racefiets maar de laatste jaren doe ik het wat rustiger aan, heerlijk genietend van de omgeving. Maar we werden steeds vaker ingehaald door andere tot de grijze golf behorende recreanten. Allemaal met zo’n schermpje op het stuur. Zeker als er een forse tegenwind stond of een steil klimmetje ons tempo drukte maakte ik ze in stilte uit voor valsspelers. Wij gingen immers op eigen kracht, terwijl zij dankbaar gebruik maakten van de door motor en accu geleverde trapondersteuning.

Rond mijn veertigste ben ik gestopt met roken. Ik was, wat je noemt een stevige roker maar ben er van de ene op de andere dag resoluut mee opgehouden. Zo’n vijftien jaar verder moest ik onder narcose gebracht worden voor een kleine ingreep en in het voortraject was een bezoek aan mijn longarts gepland. Deze vertelde me dat de longen mooi schoon waren en liet me röntgenfoto’s zien van de roker en de niet-roker. Wat hij me er niet bij vertelde was dat de longen wel degelijk beschadigd waren door de jarenlange verslaving. Het heeft nog jaren geduurd maar uiteindelijk moest ik aan de dagelijkse medicinale ondersteu-

ning. Gelukkig beperkt en er is vooralsnog goed mee te leven. Vorig najaar maakten we een fietstochtje onder Nijmegen. Er zijn daar een paar pittige heuveltjes en het lukte gewoon niet meer. En dus schafte ik een elektrische fiets aan en schaarde me onder het legioen valsspelers. Sindsdien heb ik weer plezier in het fietsen. Ik merk achteraf dat ik de laatste jaren steeds vaker de auto koos voor een betrekkelijk kleine afstand. Zoiets doe je niet bewust, maar je doet het wel. Nu stap ik weer op mijn fiets, richting Berkenwoude voor een pondje pittig belegen kaas, naar Lopik voor

een ambachtelijk gebakken roggebrood. Of zomaar de polder in om te genieten van de natuur, te genieten van een spreeuwenwolk of een jagende buizerd. Sorry, ‘valsspelende’ generatiegenoten’, mijn fout, mijn verkeerde beoordeling. Fietsen met trapondersteuning is wat het

zegt: wanneer nodig krijg je ondersteuning maar je bent vooral nog veel op eigen kracht in beweging. En die beweging is natuurlijk ontzettend belangrijk. Ik hoop de fietsaccu nog vaak op te moeten laden. Carel de Mari


IE MODE DIE ODE D M JE A AANTREKT ANTREKT TE HUUR

Onze nieuwe voorjaarscollectie is sportief, comfortabel en met een goede pasvorm.

Mode Per Donna

Stap binnen en ervaar het zelf! bij ons terecht. Ook voor bijpa ssen de acce ssoires kunt u In het sympathieke dorp Krimpen aan de Lek bieden wij te huur aan diverse appartementen in de Marijke Staete, De Rotonde en De Dertienhuizen.

Onze merken zijn o.a. Angels Jeans, Dreamstar, My best Jeans, Sao Paulo en Via Appia

U woont nabij Winkelcentrum ‘t Carillon en het openbaar vervoer. In alle complexen is een huismeester aanwezig die zorgt voor keurig onderhoud. U heeft de mogelijkheid om een parkeerplaats te huren in een inpandige parkeerruimte en u NXQWJHEUXLNPDNHQYDQHHQJH]DPHQOLMNHÀHWVHQEHUJLQJ%LQQHQPLQXWHQNXQW u wandelend genieten van het authentieke polderlandschap van de Kinderdijk, Natuurgebied Loetbos, Krimpenerbos met surfplas en de golfbaan. Wonen in één van deze appartementencomplexen is gekenmerkt door veel privacy, comfort en luxe.

H-B. Nederburghplein 2 2861 AV Bergambacht Tel.: 0182-354320

April aanbieding: Bij elke behandeling vanaf € 50,00 een pedicure-behandeling van 30

NIEUWSGIERIG GEWORDEN NAAR ÉÉN VAN DEZE APPARTEMENTEN, MAAK GERUST EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK OM EVEN BINNEN TE KIJKEN!

minuten gratis

Couperose of rosacea behandeling NU €100 incl. 2 nabehandelingen Al 25 jaar uw specialist in huid- en voetverzorging

Nu al bestelbaar bij M. de Koning en Automobielbedrijf De Bruijn. Vanaf

€ 22.690,-

De nieuwe Golf Sportsvan. Brandstofverbruik Ø 4,2 - 5,9 L/100 km (1L op 23,8 - 16,9 km), CO2-uitstoot Ø 114 g/km.

Automobielbedrijf De Bruijn B.V. Stormpolderdijk 38, Krimpen a/d IJssel. Tel. 0180 - 55 95 00 Wormerhoek 16, Capelle a/d IJssel. Tel. 010 - 459 94 00 Vlambloem 40 - 48, Rotterdam Ommoord. Tel. 010 - 420 71 11 www.mdekoning.nl

Broeikweg 3, 2871 RN Schoonhoven. Telefoon 0182 - 38 22 96 www.autodebruijn.nl

Vanafprijs is incl. BTW en BPM. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Getoonde afbeelding bevat meeruitvoeringen. De verbruikscijfers zijn gemeten volgens een Europese testmethode. De testmethode heeft niet tot doel het praktijkverbruik nauwkeurig weer te geven. Het praktijkverbruik kan daarmee afwijken. Het daadwerkelijk verbruik van uw auto hangt ook sterk af van uw rijgedrag. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden, zie ook www.hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden.


Mooi leven • maart 2014

15

Lezersaanbieding ‘Putting it Together’

Avondje uit: Isala Theater Het Isala Theater vormt het ideale decor voor een heerlijk avondje-uit. De redactie van Mooi Leven daagde marketingmanager Jobien Rentmeester van het Capelse theater uit om drie voorstellingen te selecteren, die u eigenlijk niet mag missen. Ze deed er een aantrekkelijke lezersaanbieding bij.

>> >> Putting it Together’ ‘Putting it Together’ is een meeslepende Amerikaanse musical van Stephen Sondheim (o.a. West Side Story, Sweeney Todd) en winnaar van maar liefst acht Tony Awards, een Pulitzer Prize, een Oscar en vele Grammy Awards. Deze musical wordt gebracht door een topcast van o.a. Porgy Franssen, Paul Groot en Esther Maas en wordt geregisseerd door Ruut Weissman (Hij Gelooft In Mij). Een welgesteld ouder koppel ontvangt een ambitieus jong stel en

een happy single voor een hapje en een drankje in hun kapitale appartement. Mensen bij elkaar brengen is één ding; de boel bij elkaar houden blijkt een stuk verraderlijker. Al snel vormen jong geluk en oud zeer een venijnige cocktail op een onvergetelijk explosieve borrelavond… Deze voorstelling zit vol mooie en humoristische liedjes, in een gloedvolle, eigentijdse vertaling van Jeremy Baker (Koefnoen). Dit alles begeleid door een achtkoppig orkest. Na internationaal

succes op Broadway en West End nu eindelijk in Nederland. Het Isala Theater biedt alle lezers van Het Kontakt de mogelijkheid om met 25% korting (20,63 euro per entreebewijs, inclusief pauzedrankje) de muziekvoorstelling Putting it together te bezoeken op zaterdag 12 april, 20.15 uur in de grote zaal. Wie gebruik wil maken van deze aanbieding kan bellen naar het bespreekbureau van het Isala Theater 010458 6400 of mailen naar info@ isalatheater.nl o.v.v. ‘actie Het Kontakt’

>> Ivo Niehe ‘Die avond in Parijs’ Na twee jaar afwezigheid keert de veelzijdige Ivo Niehe terug op de plek die hem zo dierbaar is: bij u in het theater. Afgelopen jaar stond hij voor het eerst in zijn carrière in het Mogador, dé theatertempel van Parijs. Zelden heeft een theatervoorstelling tot zoveel discussie achteraf geleid. Die nooit verwachte commotie gaf Ivo inspiratie voor een geheel nieuwe show met onder andere geestige anekdotes van wat zich allemaal buiten beeld afspeelt. Het wordt een zeer persoonlijke, muzikale,

>> Gejaagd door de wind met Anna Drijver Dé filmklassieker van de 20ste eeuw nu in het theater! 75 jaar na het verschijnen van de legendarische film (met in de hoofdrollen VivienLeigh en Clark Gable) is Gejaagd door de wind (Gonewith the wind van Margaret Mitchell) te zien in het Isala Theater. Nu met Anna Drijver als de eigengereide ScarlettO’Hara en Gouden Kalf-winnaar Nasrdin Dchar (o.a. Rabat) als de vrijgevochten buitenstaander Rhett Butler. Dinsdag 15 april in het Isala Theater. Regisseur Madeleine Matzer maakte eerder veelgeprezen boekbewerkingen van o.a. ‘Knielen op een bed violen’ en De eenzaamheid van de priemgetallen. Nu bewerkt zij Gejaagd door de wind, de beroemde, woeste liefdesgeschie-

denis die zich afspeelt in het Amerika ten tijde van de Burgeroorlog. Een tijd waarin – net als nu het geval is - bestaande zekerheden als positie en welvaart, superioriteit en hiërarchie wankelen. In die beladen periode overleeft Scarlett dankzij haar motto: ‘Daar denk ik morgen wel over na, nu even niet. Per slot van rekening is er morgen weer een nieuwe dag.’ Gejaagd door de wind is het portret van de ultieme moderne vrouw, die meedogenloos nastreeft wat ze wil hebben, misgrijpt, en weer opnieuw begint. Een eigentijdse klassieker over de liefde, met meeslepende muziek (van Gouden Kalf-winnaar Helge Slikker), sensuele blikken en opzwiepende jurken. Grote zaal, entree 26,25 euro; 65+ entree is 23,75 euro.

humoristische en emotievolle avond. Daartoe neemt Ivo u mee naar de stad van de liefde waar hij onder andere Carla Bruni, Charles Aznavour en Edith Piaf tegenkomt, maar vooral ook zichzelf... Een voorstelling over een voorstelling? Veel meer dan dat. Want ook deze keer laat hij u niet naar huis gaan voordat er flink is gelachen en hij u, zoals altijd, een aantal waardevolle levenslessen heeft meegegeven. Vrijdag 9 mei, 20.15 uur grote zaal, entree 25,25 euro (CJP 65+ 22,75 euro).

De Gouden Eeuw driehoek

>>

Een nieuwe fietsroute dwars door het Groene Hart verbindt de drie Gouden Eeuwse steden Oudewater, Schoonhoven en Gouda met elkaar. De afwisselende fietsroute is 43 kilometer lang en voert langs eeuwenoude boerderijen en het slingerende riviertje de Vlist. In de drie historische sfeervolle binnensteden lonken terrasjes, een bezoek aan een museum of de gezellige winkelstraten. De drie gemeenten zijn verbonden door hun bloeiperiode in de Gouden Eeuw. Gouda was en is nog steeds bekend om haar kaasmarkt, Schoonhoven om haar zilversmeden en Oudewater om de (heksen)waag en de touwindustrie. De route is te vinden op www.route.nl.


Krimpen aantrekkelijke woonplek voor ouderen â&#x20AC;&#x2DC;Senior van nu moet wel meer zelf doen voor mooie oude dagâ&#x20AC;&#x2122; KRIMPEN A/D IJSSEL â&#x20AC;&#x201C; Krimpen is door zâ&#x20AC;&#x2122;n goede ouderenhuisvesting weliswaar steeds meer â&#x20AC;&#x2DC;ouderenproofâ&#x20AC;&#x2122;, maar alleen investeren in stenen is volgens het Seniorenplatform Krimpen niet voldoende. â&#x20AC;&#x153;De senior van nu moet meer zelf doen voor een mooie oude dag.â&#x20AC;? Krimpen scoort goed als het gaat om ouderenhuisvesting. Samen met Groningen voert de IJsselgemeente in Nederland zelfs het beste beleid op dit gebied. Dat constateert bureau Ipso Facto, dat de huisvesting voor senioren onderzocht in opdracht van ouderenbond ANBO en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Secretaris Thom Bakker van Seniorenplatform Krimpen noemt de eerste plek voor Krimpen aan den IJssel terecht. â&#x20AC;&#x153;Er zijn hier in vijf jaar tijd bijna 500 levensloopbestendige woningen gebouwd. Dat is een hele prestatie voor zoâ&#x20AC;&#x2122;n kleine gemeente.â&#x20AC;?

De woonsituatie speelde een belangrijke rol. De â&#x20AC;&#x2DC;nieuwe seniorâ&#x20AC;&#x2122; moet langer zelfstandig blijven wonen. Daarvoor was het nodig om veel levensloopbestendige woningen te bouwen. De omgeving is echter minstens zo belangrijk. Bakker: â&#x20AC;&#x153;Als mensen ouder worden, begeven ze zich meer in hun directe woonomgeving. Door ontmoeting en de onderlinge hulpvaardigheid tussen buurtbewoners te stimuleren, bevorder je de zelfredzaamheid en voorkom je dat ouderen vereenzamen.â&#x20AC;? Bakker wijst op de vele voorzieningen die in de buurt van de seniorenappartementen zijn te vinden. â&#x20AC;&#x153;Neem Het Facet, het wijkcentrum langs de Nieuwe Tiendweg. Er is een dorpsplein met een grand cafĂŠ, een ziekenhuispoli en een praktijk voor fysiotherapie. En allemaal op loopafstand! Komt nog bij dat je vanuit Tiendhove uiteenlopende vormen van service en zorg aan huis kunt krijgen. Van een warme maaltijd tot volledig zorgpakket thuis. Dat soort zaken zijn toch essentieel als je ouder wordt.â&#x20AC;?

Regierol Omslag Om alles goed te laten functioneren, is er volgens de voorzitter wel een omslag in denken nodig. â&#x20AC;&#x153;Vanwege de hoge kosten is het niet meer vanzelfsprekend dat je op een bepaalde leeftijd in een verzorgingshuis terecht komt. Daarvoor heb je een indicatie nodig. En die krijg je niet zomaar. Je zult je dus moeten voorbereiden dat je als senior langer op jezelf woont.â&#x20AC;? Als senior zal je je dus actiever moeten opstellen, meer zelf moeten doen.â&#x20AC;? Bakker: â&#x20AC;&#x153;Als je 65 bent, heb je nog minstens 20 jaar te gaan. Ga je die jaren niks doen of geef je je leven inhoud door je ook in te zetten voor je directe omgeving?â&#x20AC;?

De voorzitter roemt de sterke regierol van de gemeente in het hele project. â&#x20AC;&#x153;De gemeente bracht alle betrokken partijen, zoals QuaWonen, de Zellingen, de SOR en tal van andere organisaties, bij elkaar. Zij stimuleerde ons ook om met elkaar afspraken te maken om een levensloopgeschikt Krimpen te realiseren. Daarvoor verdient zij een compliment.â&#x20AC;? Over het waarom van het project ouderenproof kan hij kort zijn. â&#x20AC;&#x153;Krimpen was al jaren aan het vergrijzen. Daar moesten wij als gemeenschap op inspelen, anders zou je in de problemen komen.â&#x20AC;?

Suggesties, opmerkingen of vragen: E-mail: info@seniorenkrimpen.nl Post: Postbus 311, 2920 AH Zie ook: www. seniorenkrimpen.nl

COMFORTABEL ZITTEN NIET VANZELFSPREKEND? BeĂŤindig uw zoektocht en kies nu voor professioneel zitcomfort van Fitform

PROFITEER VAN DE FITFORM VOORJAARSACTIE 2014! Bij aanschaf van een Fitform fauteuil ontvangt u gedurende de maand april bij uw fauteuil een Intelli-Gel Comfort pakket, een Wellness pakket of een Luxe pakket t.w.v. 600,- euro helemaal gratis!

Intelli-Gel Comfort pakket: Zitten op Intelli-Gel is zeer comfortabel en bij uitstek geschikt voor een gevoelig zitvlak. Wij stofferen dit materiaal in de zitting van uw fauteuil en u ontvangt bovendien een los Intelli-Gel zitkussen (voor op andere zitplaatsen) van ons cadeau.

KOM NAAR ONZE SHOWROOM EN LAAT U UITGEBREID INFORMEREN OVER DEZE UNIEKE RELAX FAUTEUILS! Deze actie geldt alleen voor de Fitform Welness collectie en de Fitform 580 Elevo. Van 1 april t/m 30 april a.s. en niet in combinatie met andere acties

Welness pakket: Een weldaad voor uw lichaam is de ingebouwde stoelverwarming in de zitting en rugleuning van uw Fitform fauteuil. U ontvangt bovendien een luxe hoofdkussen cadeau.

s MAATWERK

Luxe pakket:

s %CHT.EDERLANDSKWALITEITSPRODUCT

Maak van uw relax- en/of sta-op fauteuil een draai fauteuil met het gratis draaiplateau in het Luxe pakket. U ontvangt bovendien een luxe hoofdkussen cadeau.

s !LMEERDANTEVREDENBEZITTERS

s 5NIEKEKANTELVERSTELLINGVOORMINIMALERUGBELASTING s %RGONOMISCHVERANTWOORDWETENSCHAPPELIJKONDERBOUWD

s /OKMETSTA OPFUNCTIEMOGELIJK

ProďŹ teer van ons â&#x20AC;&#x153;alles onder ĂŠĂŠn dakâ&#x20AC;? principe! Bij ons vindt u een eigen stoffeerderij, meubelmakerij, Deco Shop en deskundige woonadviseurs. Kom langs in onze showroom van 6000 m². En u weet: altijd 10 - 30% korting op onze gehele collectie! M.u.v. de Happy@Home - collectie en de outlet. Dorpsstraat 119 2761 AN Zevenhuizen Tel.: (0180) - 63 11 11 Fax: (0180) - 63 30 24 E-mail: info@voorbrood.nl

Geopend van 9.00 tot 18.00 uur. Vrijdag tot 21.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Zondag gesloten. www.voorbrood.nl


algemeen

Dinsdag 25 maart 2014

31

tips

Tuin

Nijverheidsweg 22 Stolwijk Tel. 0182-342590 www.keesvanderspek.nl maandag t/m vrijdag 08.30 – 17.00 uur / zaterdag 08.30 – 16.00 uur

HET ADRES VOOR AANKOOP, ONDERHOUD EN SERVICE VAN AL UW TUINMACHINES. Tuinaanleg en groenvoorziening Bel 0182-502692 voor een vrijblijvende afspraak of kijk op onze website:

www.tuinverzorgingdemolen.nl

ZZP-er, Zorg dat je gevonden wordt! Kontaktjes voor zzp’ers! Maak een account aan op www.regio-deal.nl en geef uw Kontaktje op. Een Kontaktje kan gratis online worden geplaatst. Voor een klein bedrag staat uw Kontaktje ook in de krant. Binnenkort wordt dit online platform uitgebreid. Hierover binnenkort meer... REGIO-DEAL.NL IS ONDERDEEL VAN

Zuidzijde 131 2977 XE Goudriaan T: 0183 - 583 200 E: info@regio-deal.nl www.regio-deal.nl

Teus Vermeulen Dijklaan 52 - 2861 EG Bergambacht Telefoon: 0182-353658 - Mobiel: 06-12894934 Email: vertuoos@kpnmail.nl

MELD JE GRATIS AAN!


Gemeente BERGAMBACHT

actueel

Ammerstol, Bergambacht en Berkenwoude 25 maart 2014 Adresgegevens

Openingstijden

Gemeentehuis Adres: Postbus 5, 2860 AA Bergambacht Bezoekadres: Alingersteeg 2 Telefoon: (0182) 356 555 gemeente@bergambacht.nl www.bergambacht.nl Twitter: @gem_bergambacht

Ma t/m vrij 8.30 tot 12.00 uur en op afspraak Publieksbalie Burgerzaken Ma t/m vrij 8.30 tot 12.00 uur, wo 14.00 tot 17.00 uur en 18.30 tot 19.30 uur

Sociale Zaken Op afspraak. Tel. 0800 -667 667 6 (Nederlek)

Publieksbalie Bouwzaken Ma t/m do 8.30 t/m 12.00 uur WMO-Loket Ammerstol: of afspraak Bergambacht: ma t/m vr 8.30 -12.00 uur (gemeentehuis) Berkenwoude: op afspraak

Meldpunt Woonomgeving Tel. (0182) 356 588 of via www.bergambacht.nl

www.kijkgemeentekrimpenerwaardontkiemt.nl

Integrale Raadscommissie Dinsdag: 1 april Aanvang: 19:30 uur Locatie: Raadzaal gemeentehuis Agenda: Spreekrecht: U kunt per agendapunt maximaal 5 minuten het woord voeren. Wie van dit spreekrecht gebruik wil maken moet dit voor de vergadering bij de raadsgriffier, mw. Drs. A.R. Visser melden. Dat kan telefonisch (0182) 356 549 of via e-mail: griffie@ bergambacht.nl Meningsvorming: Over onderstaande agendapunten moet de commissie een advies geven aan de gemeenteraad t.a.v. de besluitvorming. Hierbij geeft de commissie aan of een onderwerp rijp is voor besluitvorming of dat verdere

uitwerking van het college nodig is. Wanneer een onderwerp geschikt is voor besluitvorming, geeft de commissie aan hoe het stuk behandeld moet worden in de raadsvergadering van 22 april 2014: als bespreekstuk of als hamerstuk. - Raadsvoorstel tot benoeming van Ernst & Young tot accountant van de gemeente Bergambacht voor het controlejaar 2014 - Raadsvoorstel vaststellen van het Controleprotocol voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2013 en 2014 van de gemeente Bergambacht - Raadsvoorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG

-

-

-

HM) en gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) Raadsvoorstel aanpassen van bijlage 6 van de Verordening materiele financiële gelijkstelling onderwijs Raadsvoorstel tot vaststelling van de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Bergambacht 2014, onder gelijktijdige in trekking van de Verordening leerlingenvervoer, vastgesteld op 26 maart 2014 Raadsvoorstel voorbereidingsbesluit Dijklaan 83-87 Raadsvoorstel afgeven verklaring van geen bedenkingen inzake omgevingsvergunning terras Dorpsstraat 1

Aanleg natuurterrein Berkenwoude gestart Eind maart start de aanleg van een natuurterrein voor kinderen in Berkenwoude. Het nieuwe speelterrein wordt aangelegd aan het einde van de Kerkweg. Op dit natuurterrein kunnen kinderen

buiten in, én met de natuur spelen en mogen ze lekker vies worden. Het biedt kinderen de mogelijkheid met water te kliederen, hutten en bruggen te bouwen. De gemeente heeft in 2013 in Am-

merstol, vlakbij de skatebaan, speelpolder Poldernis aangelegd en in Bergambacht aan de Veerweg speelpolder Het Speelslot.

Ook dit jaar deed de gemeente mee met de jaarlijkse Boomfeestdag. Op woensdag 19 maart plantte burgemeester Arie van Erk samen met kinderen van de Kiezel en Kei een aantal boompjes en struiken aan de Burgemeester Winklerstraat.

Zie ook: www.speelpolders.nl

Baggeren langs N210 Collectes Van 24 t/m 29 maart Stichting ZOA Van 31 maart t/m 5 april Fonds Gehandicaptensport

Vorige week is aannemersbedrijf De Heer, Land en Water uit Polsbroek, in opdracht van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) gestart met het baggeren van de watergangen langs de N210. Men is gestart bij De Hem en werkt richting Ammerstol. De bewoners langs de N210 hebben

hierover een brief ontvangen. De werkzaamheden duren minimaal 6 tot 8 weken. Vragen en verdere informatie Voor meer informatie en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de klanteninformatie van HHSK. Tel. 010 - 45 37 356 of via info@hhsk.nl

Jeugdinitiatief: nieuwe ideeën welkom

Stedin controleert gasnet Netbeheerder Stedin is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van duizenden kilometers elektriciteitskabel en gasleiding in o.a. Zuid-Holland. Om de kwaliteit van de gasnetten optimaal te houden, controleert Stedin tussen maart en oktober dit jaar in diverse gemeenten het gasnet. Dit is een periodieke en preventieve controle. Ook in de gemeente Bergambacht wordt het gasnet gecontroleerd. Veilig De Nederlandse netten behoren tot de veiligste netten ter wereld. In to-

taal beheert Stedin zo’n 24.000 kilometer gasleiding die tenminste iedere vijf jaar preventief door de netbeheerder wordt gecontroleerd. Daarnaast legt Stedin nieuwe infrastructuur aan en worden jaarlijks tientallen kilometers gasleiding vervangen.

De gemeente vindt het belangrijk dat vooral jonge bewoners meedenken en meedoen in de gemeente. Het Jeugdinitiatief vindt al weer voor het vijfde jaar plaats. Bij deze actie kunnen ideeën voor activiteiten voor de jeugd ingediend worden. De aanvragen worden door een jury beoordeeld. Voor het idee is een financiële bijdrage beschikbaar.

Controle tot aan de voordeur Gasnetcontroleurs lopen het gehele gasnetwerk af. Op straat, maar ook tot aan de voordeur van woningen en bedrijven. De medewerkers zijn uitgerust met een met gps-navigatie en een sleepmat voorzien van een gasdetector.

Wat zijn de voorwaarden: - De actie is bedoeld voor jongeren. Jongeren mogen een initiatief indienen, maar volwassen mogen dit ook, zolang het initiatief bedoeld is voor de jeugd uit Bergambacht (023 jaar). - Bestuursleden / betaalde mede-

werkers van scholen, kerken en ander organisaties / verenigingen zijn uitgesloten van deelname. - De activiteit wordt in 2014 uitgevoerd. - De initiatiefnemer is een bewoner uit de gemeente Bergambacht. - De activiteit wordt door de indiener helemaal zelf georganiseerd, in samenwerking met anderen (ouders, vereniging, buurtcomité). - De activiteit is toegankelijk voor de doelgroep (0-23 jaar). - De activiteit vindt plaats in Bergambacht, Berkenwoude of Ammerstol. Voor vragen kun je contact opnemen met Moniek Boom, jongeren-

werker gemeente Bergambacht. Dit kan via tel. 06-19992789 of jongerenwerk@bergambacht.nl. Lever het ingevulde aanmeldstrookje, dat te vinden is op www. jonginbab.nl uiterlijk vóór 7 april 2014 in bij de gemeente. Na deze datum kun je nog wel ideeën indienen, maar dan is de uitvoering afhankelijk van het beschikbare budget.


Restauratie kerktoren Openingstijden bibliotheek Per 1 april gaat bibliotheek Bergambacht op dinsdag â&#x20AC;&#x201C; en vrijdagavond open van 18.30 - 20. 30 uur. Nu is dat nog 19.00 - 20.30 uur.

Radio Centraal In het programma Informatief is op zaterdagmorgen 29 maart, om 11.30 uur de fractievoorzitter van de SGP/CU, dhr. H.W. Wassink te gast. Radio Centraal is te ontvangen op de kabel op 102,9 FM en in de vrije ether 106.6 FM.

Dag van de Leerplicht Op donderdag 20 maart was het de Dag van de Leerplicht. Het thema was: School? Ik maak mijn verhaal af! Tijdens deze 10e dag van de leerplicht gingen leerplichtambtenaren met leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs een discussie aan over dit thema. Burgemeester Van Erk bezocht samen met de leerplichtambtenaren basisschool De Kromme Draai in Ammerstol om ook op deze school te discussiĂŤren over het belang van het afmaken van je school.

)($! + De Leerplichtwet schrijft voor dat alle kinderen vanaf hun vijfde jaar tot hun 18e, of tot het behalen van een startkwaliďŹ catie, leerplichtig zijn. Een startkwaliďŹ catie is een HAVO-, VWO-, of MBO2 diploma. De kwaliďŹ catieplicht is bedoeld om jongeren een diploma te laten halen en schooluitval tegen te gaan. Met een diploma op zak vergroten jongeren de kans op een passende en leuke baan. Zie ook: www.leerlingzakenmh.nl

Meiden- en Jongensavond: Meld je aan! Meidenavond % $* (!%(& & )% bandjes maken Wanneer: donderdag 27 maart Tijd: 19:00 tot 21:00 uur Voor wie: groep 6 t/m 2de klas V.O. Waar: In De Waard, Meidoornstraat 7, Bergambacht Kosten: 1 euro Wil je mee doen? Aanmelden kan via: meidenavond@live.nl

Jongensavond % ',+& ')"* %#& & &)++')&''! Wanneer: donderdag 3 april Tijd: 19:00 tot 21:00 uur Voor wie: groep 6 t/m 2de klas V.O. Waar: In De Waard, Meidoornstraat 7, Bergambacht Kosten: 1 euro Wil je meedoen? Aanmelden kan via: jongensavondbab@live.nl

Binnenkort start de restauratie van de toren van de kerk aan de Dorpstraat in Berkenwoude. Den Hoed Aannemers uit Bergambacht gaat de klus klaren. De werkzaamheden bestaan in grote lijnen uit het vervangen van beschadigde stenen en het grotendeels vervangen van het voegwerk van de kerktoren. Ook wordt de gehele houtconstructie behandeld tegen aantasting van insecten en schimmels en worden galmplanken vervangen. Het uurwerk wordt hersteld en de wijzerplaten en wijzers verguld. Verder vinden diverse schilder- en bouwkundige werkzaamheden plaats. Voor het uitvoeren van bovengenoemde werkzaamheden is het noodzakelijk om de volledige kerktoren in de steigers te zetten. De restauratie van de kerktoren is een

kostbaar project. Omdat de kerk een rijksmonument is en de overheid wil voorkomen dat monumenten door slecht onderhoud in verval raken, heeft de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed subsidie verleend. Tijdens de werkzaamheden blijft de hoofdingang van de kerk voor bezoekers toegankelijk. Walraad Architecten uit Rotterdam is namens de gemeente directievoerder en toezichthouder voor de restauratiewerkzaamheden. De oplevering is naar verwachting medio juli 2014. Overlast Helaas is het niet te voorkomen dat regelmatig bouwverkeer over de Dorpstraat en Kerkweg rijdt. De aannemer doet er tijdens de hele periode alles aan om overlast voor omwonenden te beperken.

Werk aan de weg Week 13 - ma. 24 t/m vrij. 28 maart Bergambacht J ?C7<23<03@A?/A7<5@D3?9F//; heden plaats in de â&#x20AC;&#x2122;s Heeraartsbergstraat. De straat is weer open voor het doorgaande verkeer. 0 ),!"#$& Vanwege het vervangen van de brug over de Wetering in de !"#$& is deze afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de Provincialeweg en de Veerweg. Fietsers worden omgeleid via het Sportlaantje en het voetbalterrein. Werkzaamheden duren t/m 31 maart. 0 )-)* Vanwege bestratingswerkzaamheden is de )-)* afgesloten

voor het doorgaande verkeer vanaf maandag 31 maart t/m vrijdag 4 april. De Hoektoren en de omliggende parkeerplaatsen blijven bereikbaar vanaf de Veerweg en de Weergang. Berkenwoude J ,/<D35363AC3?C/<53<C/<23 brug in de Prinses Beatrixstraat is deze straat afgesloten voor het doorgaande verkeer vanaf maandag 24 maart t/m vrijdag 28 maart. Het verkeer wordt omgeleid via het Westeinde. Voor vragen over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met de gemeente 0182-356 555.

OFFICIĂ&#x2039;LE BEKENDMAKINGEN VASTSTELLING VERGUNNINGENPLAN ODMH

B & W hebben op 18 maart 2014 het Vergunningenplan voor gemeentelijke inrichtingen Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) vastgesteld. Het Vergunningenplan milieu ODMH beschrijft het beleidskader voor vergunningverlening en de wijze waarop de vergunningactiviteiten door de ODMH wordt uitgevoerd. Het plan bevat doelstellingen ten aanzien van het actueel houden van vergunningen. Het betreft de uitvoering van de door het Rijk opgestelde kwaliteitscriteria voor de uitvoering van de omgevingswetgeving. Vanaf de dag na bekendmaking kunt u het besluit zes weken inzien via www.bergambacht.nl. De stukken zijn ook in te zien bij de Balie Bouwzaken op het gemeentehuis. Op werkdagen, met uitzondering van de vrijdag, van 08.30 uur tot 12.00 uur. DIVERSE STUKKEN TER INZAGE

(vestiging Kruiswijk Recycling BV aan de Handelsweg 5 te Bergambacht). B & W van Bergambacht, gedeputeerde staten van Zuid-Holland en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard maken, gelet op artikel 7.17 lid 4 en 5 van de Wet milieubeheer en artikel 3.8 en 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat van 26 maart tot en met 6 mei 2014 voor een ieder ter inzage ligt: 1. het besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard dat voor de voorbereiding van de vergunningverlening geen milieueďŹ&#x20AC;ectrapport hoeft te worden opgesteld, inclusief de aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling die aan deze besluitvorming ten grondslag ligt 2. het ontwerpbestemmingsplan â&#x20AC;&#x153;De Nieuwe Wetering IIâ&#x20AC;?, 3. het ontwerp van de hiermee gecoĂśrdineerd behandelde omgevingsvergunning en de daarmee gecoĂśrdineerde ontwerpwatervergunning; De stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis bij de Balie Bouwaken van maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot 12.00

uur. Het ontwerpbestemmingsplan, inclusief de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken, is tevens te zien www.bergambacht.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl Tijdens bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan door iedereen een zienswijze worden ingediend. Het bedrijf Kruiswijk Recycling BV wil verhuizen van de Oost Vlisterdijk 32 in de gemeente Vlist naar de Handelsweg 5 op het bedrijventerrein De Nieuwe Wetering in de gemeente Bergambacht. Voor de omgevingsvergunning voor milieu en de watervergunning geldt een m.e.r.-beoordelingsplicht op grond van artikel 7.2 lid 4 van de Wet milieubeheer en de bijlage bij het Besluit milieueďŹ&#x20AC;ectrapportage 1994 (activiteit D18.1).Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard hebben, als bevoegd gezag, op 3 maart 2014 besloten dat geen milieueďŹ&#x20AC;ectrapport opgesteld hoeft te worden omdat er geen sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zoals genoemd in artikel 7.17 van de Wet milieubeheer. Artikel 3.30 van de Wro maakt het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. In dit geval worden de herziening van het bestemmingsplan, de aanvraag om omgevingsvergunning en de watervergunning gecoĂśrdineerd behandeld (besluit gemeenteraad 28 mei 2013). Door het toepassen van deze coĂśrdinatieregeling worden de betrokken besluiten op de vergunningaanvragen en het bestemmingsplan gezamenlijk voorbereid en bekendgemaakt. Deze besluiten doorlopen ĂŠĂŠn gecombineerde procedure en liggen daarom vanaf 26 maart gezamenlijk ter inzage. Tevens vindt bundeling van rechtsbescherming plaats zodat een belanghebbende tegen de gecoĂśrdineerde besluiten ĂŠĂŠn rechtsmiddel kan aanwenden. Let op, voor de gecoĂśrdineerde besluiten geldt dus ĂŠĂŠn beroepstermijn. Een schriftelijke zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan en/of op de ontwerp omgevingsvergunning kunnen worden gericht aan B & W van Bergambacht, Postbus 3, 2860 AA Bergambacht. Wij verzoeken u in uw brief per onderdeel duidelijk te

vermelden of uw zienswijze betrekking heeft op het ontwerp bestemmingsplan of op de ontwerp- omgevingsvergunning. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u een afspraak maken met de afd. ROB, tel. (0182)-356 555. Zienswijzen op de ontwerp-watervergunning kunnen worden ingediend bij het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Postbus 4059. 3006 AB Rotterdam. Conform artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen het besluit inzake de m.e.r.-beoordeling geen bezwaar of beroepmogelijk, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van de overige ontwerpbesluiten rechtstreeks in zijn belang treft. AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNING

Ontvangen: 17 maart 2014 - Westeinde 56, Berkenwoude- vervangende nieuwbouw werktuigenberging Het bekendmaken van aangevraagde vergunningen is ter informatie. U kunt nog geen bezwaar maken of zienswijzen indienen. Indien het de activiteit bouwen betreft wordt de aanvraag voorgelegd aan de Welstandscommissie. Deze behandeling is openbaar. Wilt u de behandeling van een bepaald bouwplan bijwonen, dan kunt u contact opnemen met de coĂśrdinator welstandszaken op het Technisch Bureau in de Krimpenerwaard (TBK), dhr. B.van Rijnsbergen, tel. 0180-514455.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (zie *1)

Verzonden: 19 maart 2014 - Oosterhoef 47, Bergambacht -vergroten badkamer 19 maart 2014 - Hoofdstraat 19, Bergambacht - veranderen entree pui winkelpand 20 maart 2014 - Lekdijk Oost achter nr. 44, Bergambacht plaatsen bijenstal 20 maart 2014 - bouwvergunning verleend: Lekdijk West 111, Bergambacht - plaatsen woning Voor bezwaar/beroep: zie kader


gemeente-info

Dinsdag 25 maart 2014

VOOR TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN GELDT: De stukken die betrekking hebben op bouw-, milieu- en verkeerszaken kunt u van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00 uur inzien bij de publieksbalie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Beheer (ROB). Een afspraak maken is niet nodig. Voor informatie en het maken van een afspraak buiten deze uren kunt u bellen, tel. (0182) 356 525. *1. BEZWAAR Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken te rekenen vanaf de dag na de verzenddatum van het besluit, daartegen bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Bergambacht (adres zie colofon). Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten: naam en adres van de belanghebbende, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Graag een kopie van het betreďŹ&#x20AC;ende besluit toevoegen. Indiening van het bezwaar schorst het besluit niet. Belanghebbende kan, als spoed dat vereist, verzoeken om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH, Den Haag. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening heft de rechtbank griďŹ&#x192;erecht.

*2. ZIENSWIJZEN INDIENEN Bij voorgenomen besluiten (ontwerpbesluiten) kunt u binnen 6 weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd zienswijzen indienen. Dat betekent dat u uw mening over dit voorgenomen besluit kunt geven. U dient uw zienswijze in bij het college van burgemeester en wethouders van Bergambacht (adres zie colofon). Bij uw zienswijze zet u in ieder geval uw naam en adres, de datum, op welk besluit uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van uw zienswijze. Ook kunt u mondeling uw zienswijze kenbaar maken. Dit kan alleen op afspraak. Een afspraak kunt u maken met de afdeling ROB via tel. (0182) 356 555. Alleen belanghebbende die tijdig hun zienswijzen naar voren brengen over een ontwerpbesluit kunnen later beroep aantekenen tegen een deďŹ nitief besluit *3. BEROEP Belanghebbenden kunnen beroep indienen binnen een termijn van zes weken die aanvangt op de dag nadat de gemeente het besluit ter inzage heeft gelegd. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Het beroep kan worden ingesteld bij de rechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH, Den Haag. Voor het indienen van een beroepsschrift zijn griďŹ&#x192;erechten verschuldigd.

34

De beroepsprocedure staat alleen open voor belanghebbenden die tijdens de voorbereidingsprocedure tegen het ontwerpbesluit een zienswijze hebben ingediend of aan kunnen tonen dat zij hiertoe niet in staat zijn geweest. Ook digitaal kan beroep ingesteld worden bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Indiening van het beroep schorst het besluit niet. Belanghebbende kan, als spoed dat vereist, verzoeken om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH, Den Haag. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening heft de rechtbank griďŹ&#x192;erecht.

Een nieuw plafond in 1 dag! Plafonds Sierlijsten Verlichting Ma 13.00 - 18.00 uur Di t/m do 9.00 - 18.00 uur Vrij 9.00 - 20.00 uur Zat 9.00 - 17.00 uur

Bezoek onze website voor meer informatie! PLAMECO plafondvakbedrijf Breedijk, Churchillaan 19 3411 CE Lopik, (0182) 391135, www.plamecobreedijk.nl Locatie: 1e verdieping - Proline doe-het-zelf

Lopik

ChristenUnie Lopik bedankt haar kiezers: van 2 naar 3 zetels, een winst van ruim 27%!

Stichting â&#x20AC;&#x153;De Zevenderâ&#x20AC;? zelfstandig wonen voor ouderen Postbus 21 2870 AA Schoonhoven

TE HUUR Jan Kortlandstraat 14 Schoonhoven begane grond (straatzijde) kamers 2 huurprijs â&#x201A;Ź 468,00 â&#x201A;Ź 478,00 per 1 juli 2014 servicekosten â&#x201A;Ź 125,00 incl. stookkosten leeg per 1 mei 2014 Voorwaarden

25% KORTING

t/m 15 April op alle binnen en buitenzonweringenÂ

:$.6/+0+6/,$.169+(0*13+9105$$.;:*165(0,$.169+(0;:'6(55(2.+44( :31.)13'+,0(0:.+0(54*$'(4:4&3((04:9100(4&*(3/(0

STUDIO VIP neemt deel aan het â&#x20AC;&#x153;Voorjaars Evenementâ&#x20AC;?

Jan Kortlandstraat 94 Schoonhoven verdieping (parkzijde) kamers 2 huurprijs â&#x201A;Ź 468,00 â&#x201A;Ź 478,00 per 1 juli 2014 servicekosten â&#x201A;Ź 125,00 incl. stookkosten leeg per 1 mei 2014

- binding met Schoonhoven / regio - max. 2 personen - leeftijd 55 jaar en ouder - belastbaar inkomen max â&#x201A;Ź 34.229,00

Toewijzing: ' ! #"! % !

' !! #  !!& # '!$&##$#"!$ ' !!! !"!! !!# !# $ !"$#!$ !"

&!"$#$!#!

Puntensysteem:

gedurende 3, 4 en 5 april in â&#x20AC;&#x153;De Ooievaarâ&#x20AC;? te Groot-Ammers. Hier zullen diverse zonweringen worden tentoongesteld en gedemonstreerd. Uiteraard bent u van harte welkom. CONTACT

Kantoor  Ambachtsweg 6C 2964 LG  Groot-Ammers T:   0184-633480 F:   0184-633402 M: 06-20504334

Showroom Herman Miller, Boss Design, CBS, Holmris Sluis 42 2964 AS Â Groot-Ammers E: ketelaar@studiovip.nl

Bezoek alleen op afspraak. Bel of mail voor een passend advies, dan kom ik graag bij u langs.

'"$"!& ! "!#$# '#!"# #$!

Belangstellenden voor de woning kunnen onderstaande bon voor woensdag 2 april 2014 sturen aan bovenstaande postbus

â&#x153;&#x201A;

â&#x153;&#x201A;

#!!    !$!  ! !!" !  #  # $ $!"   #!" !
Dinsdag 25 maart 2014

Nowa Computers in nieuw pand İĠĥĬĬīĥĬijĢīš Nowa Computers, met een winkel in Lopik en Schoonhoven, opent zaterdag 29 maart een nieuw pand aan de Doelenstraat 3-5 te Schoonhoven. Het winkelpand aan de Koestraat wordt gesloten. De opening wordt feestelijk gevierd met een hapje en drankje; voor de kinderen is er een springkussen.

Van Schaik BV steunt Rhino Club İĠĥĬĬīĥĬijĢīš Suzukidealer Van Schaik BV in Schoonhoven ondersteunt de Rhino Club door onder meer voor iedere verkochte nieuwe Suzuki een bedrag te doneren. Daarnaast schenkt Van Schaik klanten bij aflevering van een nieuwe auto een boek over Tony Fitzjohn. Tien jaar geleden werd de Stichting Suzuki Rhino Club opgericht. Doel van de organisatie is onder meer te helpen het uitsterven van de zwarte neushoorn en Afrikaanse wilde hond te voorkomen. Daartoe worden de natuurbeschermingsprojecten van Tony Fitzjohn in Mkomazi National Park (Tanzania) ondersteund. Hierbij ontstond de ambitie om een school te stichten in de directe omgeving van Mkomazi, met als doel de jongeren hier een betere kans te bieden op de arbeidsmarkt, zodat ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien en geen reden hebben om te jagen. Tijdens een onlangs georganiseerd fundraising dinner werd 250.000 euro bijeen verkregen, waarmee de bouw van de school kan starten.

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

35 accent

WWW.HETKONTAKT.NL

Uitbreiding assortiment ‘t Sobere maaltijden Bonte Schaep: damesmode ğĢįĤĞĪğĞĠĥı š ‘t Bonte Schaep in Bergambacht is nu ook het adres voor damesmode in de grotere maten. Vrijdag opende de winkel haar nieuwe afdeling. Na het sluiten van Inge’s Fashion enkele maanden geleden werd de keuze in damesmode voor vrouwen met maat 42 en groter ineens een stuk kleiner. Reden voor ‘t Bonte Schaep-eigenaresse Christien ten Kate om een praatje met Inge Tuinstra te maken. Tafel Dat gesprek mondde uit in daadkracht. Het resultaat ervan is sinds vrijdag te zien en te koop. En, ook leuk: in ‘t Bonte Schaep is een plekje vrijgemaakt voor de fameuze ‘Tafel van Inge’. “We verwachten veel mensen een plezier te doen met deze uitbreiding van het assortiment”, zegt Christien ten Kate. “Het gaat daarbij niet alleen om mode, maar ook om lingerie van het kwaliteitsmerk Triumph en panty’s.” ‘t Bonte Schaep blijft daarnaast het vertrouwde adres voor een keur aan andere artikelen, zoals: breigarens, borduurpakketten, fournituren, quilt-

stoffen en allerhande andere creatieve artikelen. Christien ten Kate kan haar klanten desgewenst op elk gebied adviseren. “Dat ‘creatieve’ zit er bij mij al van jongs af aan in”, vertelt ze. “Uiteindelijk kon ik van mijn hobby mijn beroep maken dankzij ‘t Bonte Schaep. Ik geniet er nog iedere dag van en vind het geweldig als andere mensen dat ook doen.” Dat er nu ook damesmode in de maten 42 tot en met 52 te koop is in haar winkel ziet ze als een extra verrijking. “Er is absoluut een markt voor”, stelt Christien ten Kate vast. “Kijk maar eens om je heen op straat: er zijn behoorlijk veel mensen met een maatje meer. Voor hen is het een uitkomst om een winkel binnen te lopen waar ze letterlijk en figuurlijk ‘op maat’ bediend worden, en dan ook nog eens op een vriendelijke manier.” ‘t Bonte Schaep voert onder andere de damesmodemerken Ophilia, X-Two en Slippely. De winkel is elke dag, behalve maandag en zondag, geopend van 10.00 tot 17.00 uur. ‘t Bonte Schaep is te vinden aan de Hoofdstraat 54 in Bergambacht.

q WWW.RHINOCLUB.NL

Kleine rommelmarkt İĠĥĬĬīĥĬijĢīš De H. Bartholomeusparochie Schoonhoven houdt zaterdag 29 maart een kleine rommelmarkt in gebouw ‘de Overkant’ (Wal 34). De rommelmarkt is van 9.3012.30 uur te bezoeken. De opbrengst is bestemd voor de vastenactie, die wordt gehouden voor armen en daklozen in Kazachstan. Zij worden door religieuze zusters opgevangen.

Voorjaarsconcert Crescendo-Lopik ĩĬĭĦĨš Crescendo geeft zaterdag 5 april een voorjaarsconcert in het MCCL gebouw aan de Reinaldaweg 5 te Lopik. De muziekvereniging neemt bezoekers in beeld en geluid mee langs enkele hoogtepunten uit de Nederlandse geschiedenis. Aanvang 20.00 uur. Toegang: 5 euro; kinderen tot 16 jaar, donateurs en leden van de Club van 100 hebben gratis toegang.

Voorjaarsmarkt Polsbroek ĭĬĩİğįĬĢĨš Het comité van Stichting Ontmoeting organiseert zaterdag 5 april weer een voorjaarsmarkt in Polsbroek. De markt is iets kleiner van opzet dan in andere jaren en is te vinden aan de Zuidzijdseweg 176a. Parkeren kan op dezelfde plaats als voorheen, maar bezoekers hoeven nu de weg niet over te steken om bij de markt te komen. Er is van alles te koop: zuivel, brood en fruit, wenskaarten, brocante, sieraden, enz. Ook voor de kinderen is er weer van alles te beleven, zoals varen, ponyrijden, knutselen, etc. Bezoekers zijn welkom van 10.00 tot 14.30 uur.

™8]g^hi^ZciZc@ViZ/cjdd`YVbZhbdYZ

FOTO: JAN TIMMER

İĠĥĬĬīĥĬijĢīš In de tijd van voorbereiding op Pasen, ook wel vastentijd genoemd, zullen er in Schoonhoven sobere maaltijd-vieringen worden gehouden. Het gaat om een eenvoudige maaltijdsoep met brood en koffie, thee of melk.

De bijeenkomsten hebben een bezinnend karakter vanwege de veertigdagentijd, die een tijd van inkeer is. Deelnemers zullen enkele liederen zingen en luisteren naar een woord uit de Bijbel. Minderbedeelden De sobere maaltijd staat ook in het teken van solidariteit met de minderbedeelden. Aan deelname aan de maal-

tijd zijn geen kosten verbonden; een vrije gift zal voor een goed doel bestemd zijn. Gezin De eerstkomende sobere maaltijd is op vrijdag 28 maart in De Bron en de laatste is op donderdag 3 april in De Hoeksteen. Deelnemers zijn welkom vanaf 17.45 uur; de maaltijd is van 18.00 tot 19.00 uur. Iedereen kan deelnemen, men kan ook als gezin komen. Opgave kan via de intekenlijst die in de kerk ligt of bij Ton Seppen, 0182384728/ton.seppen@zonnet.nl (graag uiterlijk twee dagen voorafgaand aan de sobere maaltijd i.v.m. het aantal deelnemers).

14e WZ Wandeldag met nieuwe routes İĠĥĬĬīĥĬijĢīš De WZ wandelgroep organiseert zaterdag 29 maart voor de veertiende keer de WZ Wandeldag. De start is vanuit de aula van csg Willem de Zwijger aan de Kamerlingh Onnesdreef in Schoonhoven. Tussen 07.30 en 08.30 uur kunnen de liefhebbers van de lange afstand (50 km) op pad gaan; van 08.00 tot 10.30 uur gaat de 42 km van start. Vanaf 08.30 kunnen de 20- en 25 kilometer-lopers aan hun wandeling beginnen en vanaf 09.00 uur zijn de routes voor de 6, 10 en 15 km verkrijgbaar. Tot uiterlijk 14.00 uur kan worden gestart; om 18.30 uur dient iedereen weer terug te zijn. Het inschrijfgeld bedraagt 2,50 euro. (met herinneringsmedaille 3,50 euro). Inschrijven kan op de dag zelf aan de start. Alle vormen van wandelen zijn mogelijk: rustig recreatief wandelen, stevig sportief wandelen en nordic walking. Dankzij een aantal nieuwe wandelverbindingen in de regio zijn er weer nieuwe routes samengesteld. Deze keer voeren de routes langs de Vlist en door de Krimpenerwaard. De langste routes gaan verder in de richting van

Gouda en Gouderak. Er zijn diverse rustmogelijkheden onderweg. De opbrengst van de tocht is dit jaar voor twee organisaties. Een deel gaat naar World Servants: vier leerlingen gaan in de zomervakantie naar Malawi (Afrika) om daar een aantal weken ontwikkelingswerk te doen. Een ander deel gaat naar Stichting Make a memory: een organisatie die ouders steunt van ernstig zieke of overleden baby’s vanaf 24 zwangerschapsweken en kinderen tot en met 16 jaar. De laatste jaren trekt de tocht gemiddeld zo’n zevenhonderd deelnemers uit alle hoeken van het land. Inmiddels kan de WZ-Wandeldag zich ook internationaal noemen door de deelname van Duitse en Belgische wandelaars. De wandeltocht wordt dan ook in diverse internationale wandelgidsen vermeld. Deelname aan deze wandeldag staat open voor iedereen (individueel, in gezinsverband of als groep). Door de ruime starttijden is het zelfs bij grote deelname nog rustig op de routes. Voor meer informatie: H.A.Bavelaar, 0182-384654/wandeldag@csgwillemdezwijger.nl

Levensverhalen: ‘elk leven is een boek waard’ İĠĥĬĬīĥĬijĢī š In het SWOS-dienstencentrum te Schoonhoven werden donderdag de eerste vijftien Levensboeken uitgereikt. Vijftien ouderen dan wel oudere echtparen uit Schoonhoven en Bergambacht kregen van de -eveneens- vijftien schrijvers hun persoonlijke Levensboek overhandigd. Dit naar aanleiding van een door het Oranjefonds gesubsidieerd project, dat ouderen de gelegenheid geeft om hun levensverhaal te laten optekenen. Het project heeft zowel bij de hoofdpersonen als bij de schrijvers alleen maar goede herinneringen achtergelaten. Een aantal weken achtereen bezochten de vrijwilligers de ouderen thuis om verslag te doen van de verhalen van vroeger. “Ik keek er elke week weer naar uit” stelt dhr. Looren. “Het waren heel bijzondere middagen”, is een eensluidende reactie van mevr. Vonk. Het echtpaar Klaas en Nel v/d Heuvel noemde de bezoekjes en het contact ‘geweldig: “We hebben ervan genoten”. De 88-jarige Henk Sauër en schrijver Kees Moeken hadden al vanaf het eerste begin een klik. Beiden van huis uit Rotterdammers hebben alles bij elkaar zo’n dertig uur rond de tafel gezeten. Ondertussen liep mevrouw Sauër regelmatig de trap op om foto’s en andere aantekeningen uit hun privé-ar-

chief te halen. “Ik was altijd al van plan om mijn levensverhaal te schrijven, maar ik kan mijn eigen handschrift vaak niet eens lezen”, zegt Henk Sauër. De verhalen over de oorlog en het bombardement op Rotterdam, waarna het gezin Sauër alles kwijtraakte, nemen in het boek een

prominente plaats in. Maar gelukkig kwamen er na de oorlogsjaren betere tijden voor het echtpaar. Auteur Kees Moeken heeft ook de verhalen over het eigen atelier, waar Henk Sauër als goudsmid werkte, fraai verwoord. De boeken zijn privébezit en kunnen

™=Zc`HVj…gWZ`^_`ihVbZcbZiVjiZjg@ZZhBdZ`Zc]ZiZ^cYgZhjaiVVi#

alleen met toestemming van de verteller extra gedrukt of door iemand anders gelezen worden. Ouderen die ook graag hun levensverhaal vertaald zien worden in een boek kunnen zich aanmelden bij de Stichting Welzijn Ouderen Schoonhoven/Bergambacht, 0182381227/350012.

FOTO: ADRI VERHOEVEN


algemeen

Dinsdag 25 maart 2014

occasions CitroĂŤn Broere

Telefoon: 0180-515055 E-mail: info@broere.citroen.nl

WWW.BROERE.CITROEN.NL

De voordelen van CitroĂŤn Broere

De zekerheden van onze CitroĂŤn Select Occasions - 12 maanden volledige garantie - 7/24 mobiliteit garantie - Multipoint kwaliteits controle - Service beurt voor aflevering.

0PLWPPSPOEFSIPVEBBOVXDBNQFS ,MBOUFOCFPPSEFMFOPOTNFUFFO 

Wij doen alles voor uw auto

Uw dealer voor de Krimpenerwaard en omstreken.

.JEEFMCMPLt(PVEFSBLt 

XXXBVUPCFESJKGEFXBBMOM

2011 2011 2013 2010 2010 2008 2012 2007

Cabrio/4wd Jeep/Sport Diversen Nissan Qashqai +2 1.6 Connect-edition Nissan Qashqai 1.6 Acenta Toyota RAV4 2.0 X-style 4x4 Toyota RAV4 1.8 Luna 3-drs Toyota GT86 2.0 Suzuki S-Cross 1.6 Exclusive Suzuki SX4 1.6 Shogun

2013 2009 2009 2005 2012 2013 2010

Compacte klasse Chevrolet Aveo 1.2 LS Kia Rio 5-drs Renault Twingo 1.2 Collection Suzuki Alto 1.0 Comfort Suzuki Alto 1.0 Comfort Suzuki Swift 1.3 Limited GT 5-drs Suzuki Swift 1.3 Xpression 5-drs Suzuki Swift 1.3 GLS 3-drs Suzuki Swift 1.3 Shogun 5-drs Suzuki Swift 1.3 GLS 3-drs Toyota Aygo 1.0 Dynamic Toyota Aygo 1.0 Comfort 5-drs Toyota Aygo 1.0 Access 5drs Toyota Yaris 1.3 Aspiration 5-drs Toyota Yaris 1.0 Access 3drs Toyota Yaris 1.5 Hybride Aspiration

2010 2006 2012 2012 2013 2010 2010 2007 2008 2009 2011 2009 2009 2010 2009 2013

occasions

Uw Toyota en Suzuki dealer voor de regio

- Kwaliteit tegen een concurrerende prijs - Vaste scherpe onderhouds tarieven - Vakkundig team van medewerkers - Onderhoud en reparatie van de alle merken. - Minimaal 60 kwaliteits occasions op voorraad

Automaat Fiat 500 0.9 Twinair Cabrio â&#x20AC;&#x2DC;Rockâ&#x20AC;&#x2122; Toyota Auris 1.8 Aspiration aut. Toyota Auris 1.8 (nieuwe model) Toyota Prius 1.8 Dynamic Special aut. Toyota Prius 1.8 Comfort aut. Suzuki SX4 1.6 Comfort aut. Suzuki Swift 1.2 Exclusive aut. Suzuki Gr. Vitara 2.0 Exclusive aut.

Van Schaik Schoonhoven

Lekdijk 73 2921AC KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Space / MPV Dacia Logan 1.5 DCI VAN 2012 Suzuki Splash 1.0 Base + airco 2011 Suzuki Splash 1.0 Comfort 2013 Toyota Avensis Verso 2.0 7-pers. 2003 3x Toyota Corolla Verso 2007/2008 Toyota Verso-S Aspiration 9000 km 2012

Schoonhoven. Broeikweg 33 - Tel. (0182) 38 25 46 - Email: info@schaik.nl

1FVHFPU 5PZPUB

J,8#VTJOFTTEST $W"NCJBODF -PHBO.$7"NCJBODF1&3400/4 4JSJPOW$PNGPSU4QPSUQBLLFU 'PDVT8BHPOW5SFOE "UPT"DUJWF$PPMBJSDP 1JYP"DFOUBEST 48W (SBOE.PEVT5$&%ZOBNJRVF 4XJGU4IPHVOESTXJUNFUBMMJD 1PMPW,8$PNGPSUMJOFEST 'PY5SFOEMJOFBJSDP *CJ[BW4UZMFEST *CJ[BW4UZMFESTXJU "MUFB&NPUJPODMJNB "ZHP775J$PNGPSUESTBJSDP :BSJT775J-JOFB4PMEST :BSJT775J-JOFB4PMEST "WFOTJT8BHPO775J%ZOBNJD#VT Automaat: W.JMMFTJN"VUPNBBUEST 4UBSMFU9-*"650.""5 

uit de regio

Voor meer occasions kijk op: WWW.SCHAIK.NL

#.8 $JUSPĂ&#x2018;O %BDJB %BJIBUTV 'PSE )ZVOEBJ /JTTBO 1FVHFPU 3FOBVMU 4V[VLJ 7PMLTXBHFO 7PMLTXBHFO 4FBU 4FBU 4FBU 5PZPUB 5PZPUB 5PZPUB 5PZPUB

36

uit de regio

Middenklasse luxe / Wagon Renault Clio Estate 1.2 Toyota Avensis 1.6 Business sedan Toyota Avensis Wagon 1.8 Toyota Avensis Wagon 1.6 Special Toyota Auris TS 1.8 Hybrid LeasePro Toyota Auris 1.6 5-drs

2010 2011 2008 2012 2013 2009

Occasions van De Bruijn. Wie anders! 5 zekerheden van de Volkswagen Voorkeursselectie A 1((8$6329=(.,5.(8(5:0, A$6329=(.,5 6)030:,0:9.(8(5:0, A;:6/09:680,09),2,5+ A,.(8(5+,,8+,20364,:,8 9:(5+ A":8,5..,*65:863,,8+ .6,+.,78,7(8,,8+

5 meerwaarden van De Bruijn A39+,(3,8,*/:,4,82 97,*0(309:<(5$%,5;+0 A"630+,,5),:86;=)((8 -(4030,),+801-905+9 A",8<0*,,52=(30:,0:4,: 7,896653012,((5+(*/: A#6:((3((5)0,+,83,(905. <,8/;;8-05(5*0,805.,:* A$,8:86;=+,5((405 "*/665/6<,5,564.,<05.

VW Fox 1,4 08*6.8019  24 ,;86 

Audi Skoda Seat Specialist

Automobielbedrijf De Bruijn B.V. Broeikweg 3 2871 RN Schoonhoven Tel. (0182) 38 22 96 %%%#" !#& #" !# Voor

VERHUIZEN

AUTO VAN DE WEEK

;+0##!6(+9:,8 #;8)6 ;+0 #"72655,*:5(<034 ;+0  #" 72*304(5(<0.(:0, ;+0 " #" 72"+0:065>,565 ;+0 <(5:  72;: 86305," ",(:)0@( 72"768:(08*6 ",(:3:,(&":?3(5*, " 72;:64((: "26+(()0(64)0#"72(08*678.3(99 $%/0./;772(;:+9;7,8*6473,,: $% 636 72+(08*69*/;0-+(2 $% 636 7264-68:305,+ $%63-3;,46:0650./305, >,*;:0<, $%63-$(80(5: #" 7264-68:305, $%63- 3;9 72;:64((:9*/;0-+(2 $%63- 3;9 #" 72"64-68:305, $%,,:3,()806 72(08*6 $%,::(?)80+0./305, 72" $% (99(:$(80(5:#""64-68:305,

VW Polo Match 72(08*6 9768:9:6,3,5@=(8: 

 24 ,;86 

@03<,8 )8;05 @=(8: .8019 @=(8: )3(;= 866+ .8019 @=(8: .8019 .8019 @=(8: )3(;= )3(;= @03<,8 )3(;= '=(8: .8019

 

 

  

   

Ook voor zilver, munten, diamanten en merkhorloges. Bij besteding ontvangt u

20% extra

Haven 1-13 Schoonhoven Tel. (0182) 38 26 51 Burg. Roosstraat 22 Lekkerkerk Tel. (0180) 66 14 90 www.rikkoert.nl

Een vertrouwd adres sinds 1876

www.facebook.com/ lek.en.ijssel

www.hetkontakt.nl

Zaterdag 5 april 2014

â&#x20AC;&#x2DC;Voor uw huis- en scheepstimmerwerkâ&#x20AC;&#x2122;

LIVE muziek in â&#x20AC;&#x153;De Engelâ&#x20AC;? van de Schoonhovense formatie BACK AGAIN. Heerlijke klanken uit de 60-70 jaren. Zaal open om 20.00 uur en entree is gratis!! U komt toch ook?

V VERBOOM

Vinkenstraat 10 2922 VX Krimpen a/d IJssel T 0180-511476 | M 06-57845613 E verboom.sr@kliksafe.nl

 

 

 

   

 

 

  

  

 

 

 

   

Inkoop goud

BV Gebr. Schouten Polsbroek, telefoon (0182) 30 95 44

,;86 ,;86 ,;86 ,;86 ,;86 ,;86 ,;86 ,;86 ,;86 ,;86 ,;86 ,;86 ,;86 ,;86 ,;86 ,;86 ,;86 ,;86

Gecertificeerd taxateur

in binnen- en buitenland naar:

Tevens opslag voor uw inboedel.

 24  24  24  24  24 24 24

 24 24 24 24

 24 24  24

 24 24

 24 24

Seat Ibiza ST 72(08*6.8019  24 ,;86

 

Koestraat 4 2871 DR Schoonhoven Tel./fax 0182 38 23 50 www.kegelhuisdeengel.nl

Voor Koningsdag 26 april kunt u weer meedoen op onze Oranjemarkt. We gaan dit jaar alleen nog maar inschrijvingen doen via de telefoon. Dit kan iedere dag van 09.00 uur tot 21.00 uur. Inlichtingen bij Joke Zwijnenburg tel: 0621562148 of Marijke schouten tel: 0182-384805 De kosten voor een kraam is â&#x201A;Ź 35,00 En een zitplaats â&#x201A;Ź 7,50 Website: www.oranjeboven-schoonhoven.nl en op facebook actief. Namens bestuur Oranje Boven Schoonhoven Joke Zwijnenburg en Marijke Schouten Secretarissen.


algemeen

Dinsdag 25 maart 2014

occasions

37

uit de regio

Top Occasions

<ehZFocus '$.J_jWd_kcMW]ed8DI

Citroen C2 1.1i Airco

2008 â&#x201A;Ź 4500

Fiat Grande Punto 1.2i 5drs+ Airco

2008 â&#x201A;Ź 5500

Ford Ka 1.3i Airco

2007 â&#x201A;Ź 3250

Ford Transit connect 1.8Tdi gr kenteken 2003 â&#x201A;Ź 1950 Mini Cooper S +Airco

2002 â&#x201A;Ź 5950

Mini Cooper Cabrio+alle opties

2005 â&#x201A;Ź 8950

Opel combo 1.7di gr kenteken ex. btw

2003 â&#x201A;Ź 1750

Peugeot 807 2.0i 7pers +Airco

2004 â&#x201A;Ź 3500

Suzuki alto 1.1i gls

2003 â&#x201A;Ź 1950

Toyota Aygo 1.0i+Airco

2007 â&#x201A;Ź 3950

Toyota Aygo 1.0i+Arco en 5 drs wit

2010 â&#x201A;Ź 5250

Ab[kh0EY[Wd8bk[

kenteken:((#@BD#*Â&#x161;km.stand:-&$),-Â&#x161;bouwjaar:(&&/ Opties:Â&#x161;9b_cWj[9edjhebÂ&#x161;9hk_i[9edjhebÂ&#x161;Leehhk_jl[hmWhc_d]Â&#x161;8bk[jeej^ Â&#x161;DWl_]Wj_[Â&#x161;FWha[[hi[dieh[dWY^j[h[jY$

locatie Schoonhoven nu

â&#x201A;Ź 12.220,-

<ehZKa '$(J_jWd_kc

VW Golf5 2.0Fsi sportline+ navi & clima 2005 â&#x201A;Ź 4500 VW Golf4 1.6i Basis+sportvelgen

1999 â&#x201A;Ź 1350

VW Polo 1.4i sportedition en Airco

2008 â&#x201A;Ź 6250

Volvo V70 D5 aut alle opties

2009 â&#x201A;Ź17950

Nijverheidsweg 27 2821 AT Stolwijk

Tel. 0182-601897 info@karsdorpautos.nl www.karsdorpautos.nl

Ab[kh09hoijWbM^_j[

kenteken:),#FDI#.Â&#x161;km.stand:*.$+*'Â&#x161;bouwjaar:(&'' Opties: Â&#x161;C_ijbWcf[dÂ&#x161;BCl[b][dÂ&#x161;9^hec[dWYY[dj[d[nj[h_[khÂ&#x161;FWh[bce[hm_j WYY[dj[d_dj[h_[khÂ&#x161;9:%7KNÂ&#x161;8eehZYecfkj[hÂ&#x161;7_hYedZ_j_ed_d][jY$

locatie Schoonhoven nu

â&#x201A;Ź 8.880,-

SCHAKEL

schakelautogroep.nl

Schoonhoven y9$=$Heeim[]*yJ&'.(#)&)('' Krimpen aan den IJssel yLWdZ[h=_[ii[dm[])(yJ&'.&#+*.'.'

D.SPEK IJSSELDIJK WEST 28 - 2935 AP OUDERKERK A/D IJSSEL - 0180 - 681350 WWW.AUTOBEDRIJFDSPEK.NL merk/ type

Daewoo Matiz Daewoo Nubira 1,8 wagon Daihatsu Cuore Ford Focus 1,6 wagon champion Ford Focus 1,6d wagon Titanium Ford C-max Tred Fiat Punto 1,4 tjet turbo sport Mazda Premacy 1,8 Opel Corsa 1,4 16v Cosmo Opel Corsa 1,4 16v Sport Peugeot 206 1,4 air-line Peugeot 207 1,4 16v Renault Senic 2,0 16v rx4 sport way Volkswagen Golf 1,6fsi gt sport 5drs

www.premere nl

kleur

bouwjaar

prijs

km stand

zilver met zilver met zwart blauw met zilver met Grijs met Zwart groen met Blauw met zilver met zilver met zwart groen met Grijs met

Jan-04 Sep-04 Oct-07 Jan-06 Jul-09 Mar-08 Feb-08 Jan-05 Oct-06 Mar-07 Mar-05 Apr-07 Jan-03 Jul-08

2945 3945 3445 5245 9745 8445 5945 4745 6745 6945 2745 6945 3945 9445

71302 140271 66334 148554 141558 125866 140393 143801 77868 83135 207951 88891 156291 125063

Daar kan je op rekenen!

Premere online drukkerij | Zuidzijde 131 | 2977 XE Goudriaan | info@premere.nl

CitroĂŤn: Fiat: Mitsubishi:

C1 Ambiance airco 5drs blauw met. 62000 km 500 Lounge panoramadak rood Airco lm velgen L200 2.5 Did 4WD wit airco trekhaak

`09 6950,`08 7950,`06 10250,ex btw

Opel:

Astra 1.6 16V Cosmo station zilver trekhaak Meriva 1.6 16V Zwart met. opendak lm velgen Corsa 1.2 16V 5 drs zilver airco 85000 km Zafira 1.6 16V Rythem zwart met trekhaak Combo 1.3 cDTi wit 62000 km!!! airco erg mooi

`05 `03 `07 `04 `08

4750,4250,7500,5500,4850,ex btw

Renault: Robin Hood: Seat: Suzuki: Volkswagen:

Kangoo 1.2 16V 5pers. zilver met. airco kaleido Replica Lotus seven racing green Toledo 1.6 16V zwart met. airco trekhaak Swift 1.5 16V sport rood met. lm velgen Fox 1.2 Optive blauw st bekr.

`05 `84 `02 `06 `07

4750,6500,2950,6500,5200,-

zie ook: www.bothautos.nl

Informeer vrijblijvend

Transportstraat 6, 2861 DZ Bergambacht â&#x153;&#x2020; 0182-351249

Erkend dealer voor airco onderhoud

Vogelhal Fluiter In- en verkoop van vogels

tevens: vogelkooien, vogelvoer o.a. van Jan Koenings, Versele-Laga, teurlings, KONAcorn, meelwormen en vogelbenodigdheden. Volièrebouw en onderdelen voor de doe-het-zelver zoals gaas, panelen enz. Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 9 - 17 uur www.vogel-zadenhandelfluiter.nl

Tel. : 0182-367563 Dorpsstraat 1, 2825 BM Berkenwoude Gevestigd bij Yin Yang Koi Farm, vijverspeciaalzaak

GEBOORTEKAARTJES OOK DAAR ZIJN WIJ GOED IN! De Groot Drukkerij bv, Zuidzijde 131, Goudriaan   

Raamposter cadeau bij uw geboortekaartjes!

SNEL KLAAR OP WERKDAGEN!

Lennard

Anne Lotte

n jongen! Hoera, ee

Hoera, ee n meisje!

02-05-13 13:57 Naamposters.indd

3


onroerend goed

Dinsdag 25 maart 2014

38

Bloemengaarde &2(".#"$)4

 

 9 ! 9!!  9:!  55212*+8&/ &)66313*+47"/%&9&80/*/(&/*4;1&3 .""/%13*+41&*-+6-* *5#&5&,&/5%"5)&5 .0(&-*+,*40.)66350&4-"(""/5&73"(&/%*5 )"/(50""'7"/68*/,0.&/&4&37*$&,04 5&/9*+/;1&3.""/%!003%&90//&1"/&-&/ #&5""-56; 0'; 1&3.""/%"')"/,&-*+, 7"/%&90/104*5*&7"/%&80/*/(

 

    

%",&/0.&/&3(*&015&8&,,&/"5#&5&,&/5 &&/-"(&&/&3(*&3&,&/*/(

/4&2&33&

/,0.&/360027""2%&

&&'56*/5&3&44&*/&&/80/*/(""/%&-0& .&/(""3%&!"/"'

.""35 16#-*$&3&/ 8&%&80/*/(&/0188880/&/*/%&,3*.1& /&38""3%/- ,6/57*"%&9&8&#4*5&3&"(&3&/ "-46*/(&4$)3&7&/#&/5"-480/*/(90&,&/%&

!003"--&80/*/(&/(&-%5%"568*/,0.&//*&5 )0(&3."(9*+/%"/; 

&&2*/'02."4*&

!&&2&/&2(*&85*/*( &80/*/(&/)&##&/)&5(30&/45&&/&3(*& -"#&-3,0.&/90//&1"/&-&/01%&

&&3*/'03."5*&07&3%&80/*/(&/7*/%5601 88826"80/&/$0.130+&$5&//*&68#068 130+&$5&/#-0&.&/(""3%&

QuaWonen : ""%)6*41-&*/" : &,,&3,&3, &-&'00/  : */'026"80/&/$0.

Kom langs e n l a at u rondleiden, zaterdag 5 april inspireren en van 11.00 tot 15.00 uur ve r ra s s e n !

OPEN HUIS direct beschikbaar

en wergkelijk n e en m o Won huur

NIEUW IN VERKOOP

+

Achterwetering 4 Schoonhoven

Vraagprijs â&#x201A;Ź 589.000,- k.k.

Op een unieke plek in Schoonhoven bieden wij u een bijzonder object aan. Wilt u wonen en werken combineren, dan is dit ÊÊn van de weinige mogelijkheden in onze omgeving die het mogelijk maakt. Zeer centraal, vlak bij het stadscentrum en grenzend aan bedrijventerrein-Oost in Schoonhoven ligt een bedrijfspand, keurig onderhouden en uitermate geschikt voor diverse mogelijkheden. Op het eerste verdieping van het pand bevindt zich een zeer royaal appartement met grote zolderverdieping en een dakterras. De Ingang van de bedrijfsruimte, kantoor en appartement is aan de straatzijde, op zichtlocatie. De bedrijfsruimte is aan de achterzijde via een overheaddeur ook bereikbaar, o.a. voor laden en lossen van goederen. tWoonhuis met 406 m² bedrijfsruimte tNette keuken en badkamer tDakterras op de zon gelegen tMogelijkheden om grote- of kleine bedrijfsruimten te realiseren

Dijklaan-West, Bergambacht

Ontvangstadres: Hoektoren 15 (bereikbaar via Veerweg)

NIEUW IN VERKOOP

OPEN HUIS ZATERDAG 5 APRIL A.S. VAN 11.00 TOT 15.00 UUR

Newtonstraat 30 Schoonhoven

Vraagprijs â&#x201A;Ź 599.000,- k.k.

Wat een huis! Deze woning is het helemaal. Een vrijstaande woning die zeker het stempel â&#x20AC;&#x153;villaâ&#x20AC;? mag hebben. Als u voor de woning staat ervaart u het volume. Zeker omdat de woning uit â&#x20AC;&#x153;twee delenâ&#x20AC;? bestaat die vloeiend in elkaar overlopen. Maar ook vanwege de hoogte, door de steile dakhelling is het boven ronduit fors te noemen. De woning is keurig onderhouden, heeft een lekkere ďŹ&#x201A;inke woonkamer met open tuinkamer of studieruimte en 4 slaapkamers op 1 verdieping! Gelegen aan de rand van de gemeente met uitzicht over het polderlandschap richting de Vlist. Een prachtige plek om te wonen. Voor de deur heeft u een ruim en prettig plein met parkeergelegenheid en groen voorzieningen en aan de achterkant een heerlijke tuin, genoeg zon, en fraai uitzicht. tWoonkamer met open tuinkamer tNette keuken en badkamer t4 slaapkamer + ďŹ&#x201A;inke bergzolder tUitzicht over de polder

VERKOCHT

VERKOCHT

â&#x20AC;˘ Ruim wonen in het groene hart van de Krimpenerwaard â&#x20AC;˘ Woonoppervlakte vanaf 110 m2 tot 117 m2 â&#x20AC;˘ Kaveloppervlakte van ca. 123 m2 tot 187 m2 â&#x20AC;˘ Grote lichte woonkamer vanaf ca. 36 m2 â&#x20AC;˘ 1e verdieping: 3 slaapkamers en een badkamer â&#x20AC;˘ Riante zolderetage met diverse indelingsmogelijkheden

Koopsom vanaf â&#x201A;Ź 200.390,- v.o.n.

Ereprijs 8 Schoonhoven

Voorgracht 11

Bergambacht

(015) 276 04 00

Kijk voor het volledige aanbod op

www.dijklaanwest.nl

Burgemeester Uilkensstraat 1 2861 AD BERGAMBACHT

T 0182-35 57 88

info@vanegmondmakelaardij.nl www.vanegmondmakelaardij.nl

VOLG ONS OOK OP FACEBOOK EN TWITTER!


Dinsdag 25 maart 2014

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

39 vrije tijd

WWW.HETKONTAKT.NL

zaterdag

vrijdag

29 maart

29 maart

4 april

Cabaret Poolvogel: Wachtlokaal 9

Muziekuitvoering Excelsior’64

The Amazing Stroopwafels in Concordia

Met Wachtlokaal 9 brengt Poolvogel een mix van muzikaal, fysiek en absurdistisch cabaret. Aanvang 20.15 uur. Kaarten o.a. via: www.artotheater.nl

Muziekvereniging Excelsior’64 presenteert de jaarlijkse uitvoering in Het Gebouw te Ammerstol. In het luchtige en gevarieerde programma komen de verschillende onderdelen van de vereniging aan bod: het accordeonorkest, de drumband, de leerlingen en het fanfareorkest. Het programma start om 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur). Kaarten zijn aan de zaal verkrijgbaar.

The Amazing Stroopwafels zingen over zaken die hen beroeren. Veel werk van hun nieuwe cd, maar ook klassiekers. Aanvang 20:15, kaarten: www.cultureelcentrumconcordia.nl

WOENSDAG 26 MAART

Lopiks Ouder Café 10:00-11:30, Lopik, Bibibliotheek. Ouders van baby’s en peuters in Lopik zijn met hun kleintjes weer welkom bij het Lopiks OuderCafé. Dit keer is het thema knutselen, met medewerking van Creahoek. Het Lopiks OuderCafé wordt georganiseerd door de Bibliotheek Lek & IJssel en het CJG. Het biedt ouders van baby’s en peuters de gelegenheid elkaar ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen over opvoeden, opgroeien en gezondheid. Bij het oudercafé is een jeugdverpleegkundige aanwezig. Het oudercafé wordt elke vierde woensdag van de maand gehouden. Meer info: www.bibliotheeklekijssel.nl Dag winter, hallo voorjaarstampottenmaaltijd 12:00, Schoonhoven, Dienstencentrum, Oranjeplaats 45B. Stichting SWOS verzorgt samen met Het Rode

Kruis een stamppottenmaaltijd. Deze activiteit duurt tot ongeveer 13.30 uur. De kosten van deelname zijn €6,25. Aanmelden via 0182384550 of activiteiten@ swoschoonhoven.nl. DONDERDAG 27 MAART

Alzheimercafé in dorpshuis De Schouw 19:30, Lopik, dorpshuis De Schouw. Elke vierde donderdag van de maand is het Alzheimercafé in dorphuis De Schouw open. Donderdag 27 maart is het thema dementie en dagbesteding. Bij de vraag wat mensen met dementie belangrijk vinden, komt het antwoord ‘dagbesteding’ altijd in de top-3 terecht. De dagbesteding is goud waard voor de patiënt, maar zeker ook voor de mantelzorger. Door de veranderingen in de zorg vrezen veel mensen voor het voortbestaan van deze dagbesteding. Welke mogelijkheden voor dagbesteding zijn er in de gemeente Lopik? Hoe lang blijven deze nog bestaan? Wie wil mee-

praten is vanaf 19.15 uur welkom in dorpshuis De Schouw te Lopik. De lezing begint om 19.30 uur. Concordia Filmavond: Blue Jasmine 20:15, Haastrecht, cc Concordia. Dit keer het komische drama Blue Jasmine (2013) van regisseur Woody Allen. Hierin speelt Cate Blanchett jetset socialite Jasmine, de door champagne en antidepressiva benevelde vrouw van rijk zakenman Hal (Alec Baldwin). Zij heeft in haar New Yorkse optrekje alles wat haar hart kan begeren. Wanneer aan het licht komt dat Hal er diverse duistere zaken op nahoudt, ontstaat er een groot schandaal rondom het echtpaar en raken zij in één klap al hun luxe en aanzien kwijt. De minimumleeftijd is 12 jaar. Kaarten (à € 6,00) zijn o.a.te bestellen via www.cultureelcentrumconcordia.nl VRIJDAG 28 MAART

Welkom in de ‘theaterhuiskamer’ van Cor Bak-

ker 20:15 uur, Capelle aan den IJssel, Isala Theater, Stadsplein 5. Na succesvolle series met onder andere Brigitte Kaandorp en Louis van Dijk ontvangt Cor Bakker nu cabaretier en collega-pianist Mike Boddé. Beiden zijn begenadigden pianisten met een voorkeur voor dezelfde (jazz)muziek en componisten. Een samenwerking kon dan ook niet uitblijven. In Cor Bakker ontvangt… Mike Boddé is de liefde voor muziek voelbaar en vliegen de mooie nummers je om de oren. De entree is 25,25 euro, CJP / 65+ betalen 22,75 euro. www.isalatheater.nl Muziekcafé in Hoxemacoa 20:00, Lopik, Hoxemacoa. Een nieuw muziekcafé in Hoxemacoa. Beginners en gevorderden in de muziek maken er samen een leuke avond van. Wie zelf een instrument kan bespelen of graag zingt, is welkom. De toegang is gratis en de zaal gaat open om 20.00 uur. ZATERDAG 29 MAART

zondag 30 maart AMMERSTOL Herv. Gem. 10.00 uur ds. R.P.M. Braakhuis.

Herv. Gem. 09.30 uur ds. J. de Wit, 18.30 uur ds. A.J. Sonneveld. POLSBROEK/VLIST Herv. Gem. 09.30 uur ds. E.F. Vergunst, 18.30 uur ds. J.T. Maas.

BENSCHOP Herv. Gem. 09.30 uur ds. E. de Mots, 18.30 uur ds. J. Vroegindeweij. Prot. Gem. 09.30 uur dr. G.J. Smink.

SCHOONHOVEN Evang. Rafael Gemeenschap, Willem de Zwijgerschool, Kamerlingh Onnesdreef 4 10.00 uur dienst. Evangelische Gemeente De Levensbron, Het Bastion 10.30 uur Reinier BERGAMBACHT van Herk. Herv. Gem. 10.00 uur Geref. Ontmoetingskerk 10.00 en 18.30 uur ds. P.J. van Midden. Herv. ds. S.A. Doolaard (bed. en dankz. H.A.), 18.30 uur ds. S.A. DoolGem. 08.45 en 10.30 uur prof.dr. G. v.d. Brink, 18.30 uur ds. J.J. van aard. Prot. Gem. De Hoeksteen Schoonhoven en Willige Langerak Holten. 10.00 uur ds. C.P. Koole, 14.30 uur ds. F.W. Verbaas (afscheidsdienst). BERKENWOUDE R.K. Parochie H. Bartholomeus Geref. Gem. 10.00 uur ds. G. 17.30 uur Eucharistieviering (zaterClements (H.A.), 19.00 uur ds. G. dag 29 maart). 09.30 uur EuchaClements (nabetrachting H.A.). ristieviering. Remonstrantse Gem. Herv. Gem. Wijk 1 10.00 uur ds. 10.00 uur ds. R. Ritmeester. Koning. Herv. Gem. Wijk 2 10.00 uur ds. J.T. Maas, 19.00 uur ds. W.J. STOLWIJK Gorissen. Geref. Gem. 19.30 uur ds. G. Hoogerland (woensdag 26 maart). 10.00 HAASTRECHT en 19.00 uur ds. G. Hoogerland. Geref. Kerk 10.00 uur diesnt kerk Herv. Gem. wijk 1 09.00 uur ds. en school, Herv. kerk, 19.00 uur drs. P.L. Smilde. Herv. Gem. 10.00 W.M. de Bruin. Herv. Gem. wijk 2 uur mw. drs. A. van Alphen. St. Bar- 10.30 uur ds. J.J. ten Brinke, 19.00 uur ds. S.A. Doolaard. nabasparochie 19.00 uur Eucharistieviering (zaterdag 29 maart). WILLIGE LANGERAK 11.00 uur Eucharistieviering. Herv. Gem. 10.00 uur ds. W.G. Sonnenberg, 18.30 uur ds. G.J. van JAARSVELD Meijeren. Herv. Gem. 09.30 uur ds. A.J. Sonneveld, 18.30 uur ds. J. de Wit. RADIO KERKDIENSTEN Interk. Omroep Beraad SchoonhoLOPIK ven 09.30 uur Rooms Katholieke Geref. Kerk 09.30 uur ds. W.M. Schraven, 18.30 uur dhr. M. Brand. Kerk, pastoor J.E.M. v.d. Mee.

meer service online op www.hetkontakt.nl

service

Kerkdiensten

Kleine rommelmarkt 9:30-12:30, Schoonhoven, kerkelijk centrum De Overkant, Wal 34. De H. Bartholomeusparochie in Schoonhoven houdt een kleine rommelmarkt in gebouw De Overkant. De opbrengst is bestemd voor de vastenactie. Derde battle ‘Road to the Foute Cross’ 20:00, Lopik, Hoxemacoa. De derde battle in de ‘Road to the Foute Cross’. De deelnemende bands deze avond zijn: Seconds to the Hour, Point of U, Chain Reaction, The Bricks en Rocksville. Het wordt weer een avond waarop de bands strijden voor een plek op het hoofdpodium van de Foute Cross. Aan het eind van de avond worden de winnaars van de Juryprijs en Publieksprijs bekendgemaakt. De zaal gaat open om 19.30 uur, om 20.00 uur begint de battle. De toegang is gratis. Bingo-avond in Verenigingsgebouw Jaarsveld 20:00, Jaarsveld, Verenigingsgebouw. Een nieuwe bingo-avond in het Verenigingsgebouw te Jaarsveld. Gratis slotronde, gratis koffie en thee. Voor meer informatie: www.sbj-jaarsveld.nl Cabaret Poolvogel: Wachtlokaal 9

20:15, Schoonhoven, Arto Theater. Er is een nier nodig. Hoe sneller hoe beter. Een nier voor Jense, van Joppe, Matthijs of Marius. Individueel zijn ze stuk voor stuk teamspelers, maar zodra de vrienden samenkomen is het ieder voor zich. Zolang ze er niets voor hoeven doen, doen ze álles voor elkaar. Dat soort vrienden zijn ze. Maar nu is er een nier nodig. Van één van hen. Met Wachtlokaal 9 brengt Poolvogel een uitdagende mix van muzikaal, fysiek en absurdistisch cabaret. Telkens als je verwacht op het verkeerde been gezet te worden, slaat de groep tóch weer de voorspelbare weg in. Het resultaat is een even ontroerende als hilarische vertelling, waarin elke vanzelfsprekendheid ieder moment kan omslaan in een schrijnende tekortkoming. Bij het maken van de voorstelling werd Poolvogel begeleid door routiniers Peter Heerschop en Viggo Waas. Kaarten via www.artotheater.nl of bij Provence, Haven 63, Schoonhoven. Après-ski avond 21:30, Vlist, De Vlisterstee. Dorpsvereniging Vlist organiseert een après-ski avond in de Vlisterstee. Kaarten kosten 7,50 euro per stuk, aanvang 21.30 uur.

ZONDAG 30 MAART

Laatste Country Café van het seizoen 15:00, Haastrecht, cc Concordia. Elke laatste zondag van de maand verandert Grand Café Concordia in een Country Café. Zondagmiddag 30 maart is alweer de laatste Country Café van dit seizoen. Te gast is wederom Change of Key. Dit muzikale trio kan bogen op internationale ervaring met optredens in Amerika en Canada. De toegang is gratis. Cultureel Café Ammerstol 16:00, Ammerstol, Het Gebouw, Lekdijk 75. De rockcoverband Terrible Choice is dit keer te gast tijdens het Cultureel Café Ammerstol. Deze Krimpenerwaardse band heeft in de loop der jaren een aantal gedaantewisselingen ondergaan en bestaat momenteel uit drie mensen: Jan van den Bergh, Theo van der Vall en Bas de Bruijn. Zij spelen o.a. nummers van AC/DC, Motorhead, Cream en The Cure, ofwel recht toe, recht aan.. De zaal is open vanaf 15.30 uur. Entreeprijs is als altijd 5 euro. Martin Brand in Lopik 18:30, Lopik, Gereformeerde kerk aan de Lopikerweg Oost 57. Martin Brand werkt al ruim tien jaar als liedjesschrijver en zanger, spreker,

uitgaan

zaterdag

presentatiecoach, dirigent, radiomaker en theatermaker. De rode lijn in zijn werk is mensen ontmoeten, inspireren en enthousiasmeren. Martin Brand zal de avonddienst leiden in de gereformeerde kerk. Het thema van de dienst is: ‘Leven met Jezus’. ZATERDAG 5 APRIL

4eenakterfestival 20:15, Haastrecht, cc Concordia. Alweer voor de vierde keer organiseert toneelvereniging De Schijnwerper een avond met vier eenakters in Haastrecht. Als eerste speelt theatergroep Twee Hondjes de eenakter ‘Visnijd’, geschreven door Marije Gubbels. Geheel in stijl sluit De Schijnwerper aan met de korte sketch Visserslatijn. Na de pauze zijn nog twee stukken zien. Toneelvereniging Artoha uit Haastrecht brengt Familie Groengazon van Georges Courteline en de avond wordt afgesloten met een eenakter gespeeld door De Schijnwerper: Sentimental Journey van Loek Elich, onder regie van Liesbeth Verzijden. Kaartverkoop en verdere informatie is te vinden op de website: www.deschijnwerper.nl Net als vorig jaar gaat de opbrengst van deze avond naar twee goede doelen.

‘Zo heeft Meu Gerre het gewild’ 8676JL™ Aurora brengt vanaf vrijdag 11 april de boerenklucht ‘Zo heeft Meu Gerre

het gewild’ van D.J. Eggengoor op de planken van ‘In ’t Witte Paard’ te Cabauw. D.J. Eggengoor heeft vele boerenkluchten geschreven in de vorige eeuw, maar Meu Gerre is toch wel zijn paradepaardje. De moraal in zijn stukken is vaak hebzucht, zo ook nu als er een erfenis verdeeld moet worden. Regie: Martin den Hartog. Spelers: Miranda Hommering, Richard Velis, Collin Hoogendoorn, Lida Dorrestijn, Mark Bergstra, Karin Schinkel, Henk Verveer, Eva Verweij en Anja Haars. Speeldata: vrijdag 11 en de zaterdagen 12 en 19 april, steeds in In ’t Witte Paard, aanvang 20.00 uur. Kaarten kunnen worden gereserveerd via de reserveerlijn: 06-19933887 (werkdagen 19.0021.00 uur) of via de website: www.toneelverenigingaurora.nl


onroerend goed

Dinsdag 25 maart 2014

INLOOPDAG WONEN zaterdag 5 april 11.00 tot 15.00 uur

Kom naar onze inloopdag Wonen; Samen kom je tot een beter advies Op zaterdag 5 april organiseert Rabobank Krimpenerwaard speciaal voor jou een inloopdag. Een dag waarop onze adviseurs klaar zitten voor korte oriënterende gesprekken, waarin zij jouw vragen beantwoorden. Tussen 11.00 en 15.00 uur ben je van harte welkom om binnen te lopen bij ons kantoor aan de Marathon 9 te Krimpen aan den IJssel of bij ons kantoor aan de Hoofdstraat 93 te Bergambacht.

Let op: Voor een goede berekening hebben wij je inkomensgegevens nodig. Vergeet deze dus niet mee te nemen.

Samen sterker

www.rabobankkrimpenerwaard.nl

t

OPEN HUIS ZATERDAG 29 MAART A.S. VAN 10.00 TOT 11.00 UUR

Berlagestraat 19 Lekkerkerk

Koopsom vanaf € 119.000,- k.k.

Koop nu en betaal maximaal 30% later. Dat kan! U kunt lekker wonen en QuaWonen helpt mee! Deze woning wordt verkocht onder de voorwaarden van ‘Kopen naar Wens’. DEZE WONING IS ALLEEN TE BEKIJKEN OP ZATERDAG 29 MAART A.S. TUSSEN 10.00 EN 11.00 UUR! LAAT WETEN OF U KOMT! Zelden komen wij zo’n nette woning tegen… Een mooie hoekwoning, heerlijk rustig gelegen in een gezellige wijk en nabij scholen, sport en winkels. De woning is uitermate geschikt voor een gezin maar ook als starter. Verrassend is de woonkeuken en boven is er een heus balkon. En wat te denken van de tuin, gelegen op het zuiden waardoor u de hele dag kunt genieten van de zon en als u schaduw wilt, dan neemt u plaats onder de veranda! t3 slaapkamers + bergzolder tNette keuken en badkamer tGeheel voorzien van kunststof kozijnen met dubbel glas tZonnige tuin met houten schuur en veranda DROOMT U OOK VAN UW EIGEN HUIS? ‘KOPEN NAAR WENS’ MAAKT HET MOGELIJK! Laat het niet bij dromen! Dankzij het unieke concept ‘Kopen naar Wens’ maakt QuaWonen dit voor u mogelijk. Bij aankoop van een woning onder de formule ‘Kopen naar Wens’ hoeft u namelijk niet direct de gehele marktwaarde van de woning te betalen. QuaWonen bied u de mogelijkheid tot een uitgestelde betaling. Het deel van de marktwaarde dat u bij aankoop niet hebt betaald, hoeft u pas terug te betalen bij doorverkoop aan een volgende koper. EEN EIGEN HUIS... DICHTERBIJ DAN U DENKT!

Burgemeester Uilkensstraat 1 2861 AD BERGAMBACHT T 0182-35 57 88 www.vanegmondmakelaardij.nl

VOOR MEER INFORMATIE ZIE OOK WWW.KOPENNAARWENS.NL

40


Dinsdag 25 maart 2014

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

41 sport

WWW.REGIO-VOETBAL.NL

Haastrecht kopje onder

Voetbal

ĥĞĞİıįĢĠĥıš Koploper Haastrecht verloor in Rotterdam verrassend met 3-2 van Blijdorp. De Haastrechters zien nu naaste belager Gouderak, dat van Cabauw won, tot op een punt naderen.

Topper biedt weinig voetbal, maar spanning maakt veel goed

In de eerste helft was er lange tijd geen vuiltje aan de lucht. Stefan Bakker zette Haastrecht op een 0-2 voorsprong. Gezien het aantal kansen had de marge groter moeten zijn. Vlak voor rust scoorde Blijdorp tegen. Na rust pakten de Rotterdammers het elftal van Marco Versloot flink aan. “Op die -af en toe intimiderende- fysieke kracht hadden wij geen antwoord,” bekende Versloot. Vijf minuten voor tijd viel de gelijkmaker en in blessuretijd zelfs de 3-2. Versloot blijft vertrouwen houden in de titelkansen: “Ons programma is op papier makkelijker dan dat van Gouderak.”

Stolwijk wint van HOV/DJSCR İıĬĩĴĦħĨš De eerste de beste aanval van HOV/DJSCR leverde meteen een goal op, waarna er een rommelig kwartiertje ontstond. Nog voor rust streken Rob Angenent en Thijs Moerman met fraaie doelpunten de plooien voor Stolwijk glad. In de tweede helft ging het tempo omlaag en zakte het niveau. Elroy van Gent schroefde de marge op naar 4-1. Op de vraag of de komende derby tegen Haastrecht (op zondag 6 april) al leeft, antwoordde Stolwijk-trainer Peter van Herpen: “Niet echt. De derby Spakenburg-IJsselmeervogels van aankomende zaterdag wel. Daar gaan een hoop jongens heen. Daarna zal Haastrecht wel in beeld komen. Dat moet ook wel, want we hebben wat goed te maken hebben.” Stolwijk verloor thuis namelijk met 0-6.

Cabauw onderuit tegen Gouderak ĠĞğĞIJĴš Een slim spelend Gouderak boekte in en tegen Cabauw een 0-3 zege. Het strijdplan van de thuisclub kon meteen de ijskast in, toen doelman Rudy Beumkems in de beginfase na een terugspeelbal over de plotseling opstuitende bal heen trapte. Voor de doorgelopen Gouderakse spits was het een koud kunstje om de bal in het lege doel te schuiven. Kort daarna liet Nick Nagel de kans op de gelijkmaker liggen toen hij alleen voor de doelman verscheen. In de tweede helft tikte Jacco Bijman de voor hem kruisende Gouderakspits aan, die prompt viel, waarna de arbiter de bal gedecideerd op de stip legde. Na het benutten van deze elfmetertrap volgde de 0-3 snel, waarna de wedstrijd gespeeld was.

Spelers/speelsters gezocht

Benschop herovert koppositie De ontlading was groot bij spelers en staf van Benschop, nadat scheidsrechter Van Rijn eindelijk voor het laatst op zijn fluitje had geblazen. ğĢīİĠĥĬĭ š In een spannend duel waarin voor beide doelen niet al te veel gebeurde was de thuisclub de meest gelukkige. Koploper Argon incasseerde een kwartier voor tijd de enige treffer en was niet in staat langszij te komen: 1-0. “Na een minder plezierig verlopen seizoen waarin we degradeerden was de eerste prioriteit dat het plezier moest terugkomen”, vertelde trainer/coach Michael van den Berg. “Dat is gelukt. We draaien bovendien goed mee en door het behalen van een periodetitel zijn we al verzekerd van de nacompetitie. Onze kracht: bijna allemaal jongens uit het dorp. De saamhorigheid is erg groot.”

aan creativiteit en eigenlijk kwam geen van beide elftallen aan voetballen toe. In de pauze werd Roel de Bruin vervangen door Niels de Jong en dat was een wissel die hout sneed. De linkerspits bracht wat meer flair en trok zijn teamgenoten mee naar energieker spel. Het gevolg was dat Benschop zijn verdedigende stellingen verliet en meer druk naar voren zette. Toch was het eerste kansje opnieuw voor de Mijdrechters. Na een voorzet van Tichelaar kopte Vincent van Hellemondt de bal naast het doel. Aan de overkant kopte Jeroen de Vlieger een hoek-

Ongeslagen Een kwartier voor tijd gebeurde dan toch waar de aanhang van de thuisclub op had gewacht: na een lange bal van Niels Beeres was De Jong iets eerder bij de bal dan keeper Romero Antoniolli, en met een diagonaal schot haalde hij de voorste nul van het scorebord: 1-0.

Argon zette niet eens alles op alles om langszij te komen en zag daarmee een einde komen aan een ongeslagen reeks van acht wedstrijden. Angst “Er was vooral angst om niet te verliezen en ik denk dat de gelukkigste vandaag heeft gewonnen”, glunderde Benschop-trainer Michael van den Berg. “Het was geen sprankelend duel, ook al omdat de verdedigers beter waren dan de aanvallers. We zijn nu weer koploper. Dat is een flinke opsteker en we gaan het verdere verloop van de competitie van week tot week bekijken.” Peter Verbeek

Terreinwinst In de derde minuut moest doelman Kevin van Beuningen al in actie komen om een schot over de lat te boksen. Erg veel gebeurde er daarna vooralsnog echter niet. Het tempo lag laag en zo vroeg in de wedstrijd weigerden beide elftallen veel risico te nemen. Benschop hield het bij balbezit met weinig terreinwinst terwijl Argon, in de persoon van laatste verdediger Wilco Krimp, wat sneller de dieptepass zocht. Nadat Van Beuningen een schot van Jesse Stange onschadelijk had gemaakt werd het in de achttiende minuut voor het eerst gevaarlijk. Na een voorzet van rechts had de Benschop-verdediging geen oog voor de vrijstaande Stefan Tichelaar. Die had alle tijd om aan te leggen maar zijn niet al te harde schot verdween naast het doel. Slordig Mede doordat de passing bij Benschop bar slordig was trok Argon het initiatief geleidelijk naar zich toe. De thuisclub had op gezette tijden veel moeite om op de helft van de tegenstander te komen, en verdiende pas tien minuten voor rust zijn eerste hoekschop. Het spel van beide teams ging mank

™=Zi`lVboZaYZckddgYViGdZaYZ7gj^c!]^Zg^cYjZabZiBVga^c7di!o‹kZg`lVb#

2e plaats DOS-turnsters İĠĥĬĬīĥĬijĢī š De DOS-turnsters hebben zaterdag de tweede plaats behaald tijdens een competitiewedstrijd in Bergambacht. Vier verenigingen streden om de ereplaatsen. Op balk en vloer werden hoge punten gescoord, maar de balk bleek de bottlenek voor DOS. De score ten opzichte van de andere deelnemende vereni-

gingen bleef hierop een stuk achter, terwijl op de sprong het aantal behaalde punten gelijk was aan de andere deelnemers. Dat resulteerde in een tweede plaats voor de turnvereniging uit Schoonhoven met een totaalscore van ruim 191 punten. Eerste werd Velocitas uit Gouda. Nummer drie werd Donar uit Den Haag; hekkensluiter was Thor Bergambacht.

İĠĥĬĬīĥĬijĢīš VV Schoonhoven (afdeling zondag) is op zoek naar nieuwe spelers/speelsters voor diverse elftallen. Allereerst zoekt dames 1 versterking. En wellicht kan bij voldoende aanwas zelfs een tweede dameselftal worden opgezet. Ook het herenelftal zoekt spelers die de voetbalsport willen combineren met gezelligheid. Leeftijd speelt daarbij geen rol. De trainingsavonden zijn op dinsdag van 20.30 tot 22.00 uur en op vrijdag van 20.00 tot 21.30 uur. Belangstellenden kunnen vrijblijvend meetrainen. Voor meer informatie: John de Lange, 0652452935.

schop eveneens naast de verkeerde kant van de paal. De wedstrijd mocht dan wat levendiger zijn, brandgevaarlijk werd het niet. Het ging er dan ook steeds meer naar uitzien dat de ploeg die zou scoren ook de punten op zijn conto bij zou mogen schrijven. Wat bleef was de spanning, en dat maakte veel goed.

Erelid İĠĥĬĬīĥĬijĢīš Tijdens de algemene vergadering van atletiek- en trimvereniging Avantri is Ad Verhoeff benoemd tot erelid. Vanaf de oprichting van de jubilerende atletiekvereniging is Ad Verhoeff lid en al die tijd zeer actief, onder meer als jurylid, speaker, het organiseren van wedstrijden, trainer en als lid van diverse commissies. In dezelfde vergadering werd Gerhard Wortelboer benoemd tot Lid van Verdienste vanwege al zijn inspanningen voor Avantri.

41e Parkloop įĢĤĦĬš Atletiek- en trimvereniging Avantri Schoonhoven organiseert zaterdag 5 april de 41e Parkloop.

™9ZoZh9DH"ijgchiZgh#

FOTO: ERIK VERGUNST

Om 12.00 uur is de start van de 1500 meter, een leuke test voor de jongere atleten, om 12.20 uur de 5 kilometer. De 10 kilometer prestatieloop (5 ronden) begint om 13.00 uur. Voor alle deelnemers is er een herinnering. Extra uitdagend zijn de hoogteverschillen in het park. Voor meer informatie (o.a. de te kloppen records): www.avantri.nl

FOTO: PETER VERBEEK

Geslaagde test op circuit Navarra ĩĬĭĦĨš Onder zonnige omstandigheden heeft het team van wegracer Wayne Tessels op het circuit van Navarra (Spanje) veel progressie kunnen boeken. Deze winter is er door het team een nieuwe Hoegee Suzuki GSX-R600 opgebouwd, die in Spanje de eerste meters heeft gemaakt. Wayne Tessels: “We hebben het tempo geleidelijk aan opgeschroefd op het technische circuit. De afstelling van de motor werd geperfectioneerd en de rondetijden liepen op.” De laatste dag werden er meerdere racesimulaties gedaan, die eveneens goed verliepen. Wayne: “Na een goed verlopen seizoen hebben we met het team geëvalueerd welke aanpassingen we zouden doen. Het is mooi dat de veranderingen zo goed uitpakken. De Hoegee Suzuki voelt enorm goed en vertrouwd aan. Ik wil niet vooruitlopen op komend seizoen, maar ik zie de toekomst optimistisch tegemoet.” Het team van de talentvolle Lopiker kijkt uit naar de volgende test voordat het EK seizoen op 11 april in Aragon begint.


onroerend goed

Dinsdag 25 maart 2014

Lopik,

Interview met Maurice van der Meijden van Quadrant architecten

TE HUUR/TE KOOP

GEĂ?NSPIREERD DOOR STOLWIJK De Poort van Stolwijk wordt een bijzondere wijk. Ook de architect, Maurice van der Meijden van Quadrant architecten uit Zevenbergen, heeft er op zijn eigen manier een band mee. Voor hem vormde de authentieke sfeer in Stolwijk en de regio eromheen een belangrijke inspiratiebron voor de eigen stijl die hij aan de wijk en de woningen meegaf.

Van der Meijden zag direct de bijzondere kwaliteiten van Stolwijk voor zich, toen hij startte aan dit project: â&#x20AC;&#x153;Zelf woon ik in de Bommelerwaard, een heel andere omgeving. Als je door het veengebied dan hierheen rijdt, langs de hoge sloten en de huizen in lintbebouwing, geeft dat beeld wel een warm gevoel. Het is een heel karakteristiek beeld, de verschillende typen woningen die in een soort lint langs de wegen liggen, zoals hier in

Stolwijk aan de Goudseweg.â&#x20AC;? Stolwijk inspireerde hem ook in de opvallende details die de woningen kenmerken: â&#x20AC;&#x153;â&#x20AC;Śzoals een makelaar, de versiering aan de topgevel die je hier traditioneel veel ziet.â&#x20AC;?

Prijsvraag Dit totaalbeeld van omgeving, bebouwing en details wilde hij terug laten komen in de woningen. Dat was overigens ook doorslaggevend bij het verkrijgen van de opdracht. â&#x20AC;&#x153;We deden mee aan een prijsvraag, samen met nog enkele andere architectenbureaus.â&#x20AC;? Een jury met onder meer de makelaar, de stedenbouwkundige en de ontwikkelaar beoordeelden de verschillende visies op het terrein. â&#x20AC;&#x153;Met name dat we heel veel verschillende woningtypen van verschillende grootten wilden bouwen, sprak

42

op bedrijventerrein â&#x20AC;&#x153;DE COPENâ&#x20AC;? 2 Casco Bedrijfsunits met elk ca. 100 m2 begane grond en ca. 100 m2 verdieping. MAURICE VAN DER MEIJDEN (L) EN ED NUIJTINK (R) VAN QUADRANT ARCHITECTEN

aan: gezinswoningen, tweekappers en seniorenwoningen. Daarnaast viel de variatie in de uitvoering op.â&#x20AC;?

Inlichtingen: OML LOPIK Tel: 06-53904715 / 06-53563049

Voortgang Van der Meijden is erg te spreken over de samenwerking met de gemeente Stolwijk en opdrachtgever Burgland Projectontwikkeling. â&#x20AC;&#x153;De betrokkenheid van alle partijen is heel groot, en we hebben in korte tijd hele belangrijke stappen kunnen zetten. Het plan wordt steeds concreter. Zeker nu de gemeenteraad zich er ook al over heeft gebogen en het plan heeft goedgekeurd.â&#x20AC;?

Lopik,

TE HUUR/TE KOOP op bedrijventerrein â&#x20AC;&#x153;DE COPENâ&#x20AC;?

Voor meer informatie kunt u de website bezoeken www.poortvanstolwijk.nl

Ca. 620 m2 nieuwe bedrijfshal met of zonder nog in te bouwen kantoor.

Inlichtingen: OML LOPIK Tel: 06-53904715 / 06-53563049

www.poortvanstolwijk.nl GeĂŻnteresseerd en nog niet ingeschreven? Schrijf u nu in via de website!

De prins op het witte paard ontmoet? Trouwauto of koets geregeld? Vergeet dan ook de uitnodiging niet. Voor een orginele trouwkaart zijn jullie van harte welkom bij:

De Groot Drukkerij bv (+, #(%" Tel. 0183-583311 )))%##'! %(" Kantoorboekhandel Groot-Ammers ##%&'%',%##' !!%& Chr. Boekhandel De Parel *(%$ " ,()% " Chr. Boekwinkel De Bouwsteen ""&'%', &"&%

AB zoekt... Voor diverse opdrachtgevers in de regio zoeken wij jongelui die (eventueel) een opleiding willen combineren met een leuke baan in de praktijk. Op dit moment hebben we de volgende vacatures:

Č&#x2019;0HGHZHUNHUV veehouderij Standplaatsen: Zeewolde, Kockengen, Amerongen en Werkhoven.

Č&#x2019;0HGHZHUNHU YDUNHQVKRXGHULM Standplaats: Bunschoten Voor bovenstaande functies zijn fulltime en parttime mogelijkheden. Een uitgebreide functieomschrijving vindt u op onze website.

Voor nadere informatie of sollicitatie: John Hanse mobiel: 06-42460341 kantoor: 030-2292252 E-mail: jhanse@abmiddennederland.nl

www.abmiddennederland.nl


Dinsdag 25 maart 2014

LEES ONS

â&#x20AC;&#x2DC;LIKEâ&#x20AC;&#x2122; ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.REGIO-VOETBAL.NL

Nieuwe nederlaag

Voetbal

Ä­ÄŹÄŠÄ°Ä&#x;įďĢĨÂ&#x161; SPVâ&#x20AC;&#x2122;81 leed in Driebruggen zijn zeventiende competitienederlaag van het seizoen (3-0).

Schoonhoven onderuit tegen Floreant

De Polsbroekers konden lange tijd de nul houden, maar vlak voor rust kwam WDS op voorsprong. De defensie van SPVâ&#x20AC;&#x2122;81 dacht dat de bal na een Driebrugse aanval de achterlijn wel zou passeren. Een WDSâ&#x20AC;&#x2122;er slaagde er toch in de bal voor te geven, waarna zijn medeaanvaller scoorde. In de tweede helft miste Charley van der Stok een goede kans op de gelijkmaker, waarna WDS nog tweemaal trefzeker was.

Opening seizoen TC Bergambacht Ä&#x;ĢįĤÄ&#x17E;ÄŞÄ&#x;Ä&#x17E;Ä ÄĽÄąÂ&#x161; TC Bergambacht start zaterdag 29 maart traditioneel het nieuwe tennisseizoen met een openingstoernooi voor senioren. De wedstrijden duren van 13.30 tot 17.00 uur. De junioren spelen vervolgens op zondagmiddag 30 maart van 14.00 uur tot 17.00 uur hun openingstoernooi. Wie belangstelling heeft voor de tennissport in het algemeen en TC Bergambacht in het bijzonder is welkom op ĂŠĂŠn van bovengenoemde dagen en tijden. Meer info: www.tcbergambacht.nl

Uitslagen bedrijvencompetitie Ä°Ä ÄĽÄŹÄŹÄŤÄĽÄŹÄłÄ˘ÄŤÂ&#x161; De bedrijvencompetitie kegelen bij kegelhuis De Engel is nog steeds in volle gang. In april is er nog een reguliere ronde, waarna de balans wordt opgemaakt voor de grote ďŹ nale in mei. Aan de leiding in de verschillende groepen gaan: groep 1: voetbalvereniging Schoonhoven, 7200 hout; groep 2: Heerlijk Helder, 6376 hout; groep 3: Hengelsport John Kooij, 6097 hout; groep 4: Heren Wieleroord â&#x20AC;&#x2122;80, 6621 hout; groep 5: StufďŹ e Schilderwerken, 6622 hout; groep 6: Team De Engel, 5837 hout; groep 7: cafĂŠ Holle Bolle Gijs, 6166 hout. In april wordt er gekegeld op de volgende datums: 2/4, 3/4, 11/4, 14/4, 16/4, 17/4 en 24/4. De banen zijn open vanaf 19.30 uur en toeschouwers zijn welkom.

Succes voor jonge amazone Ä&#x;Ä˘ÄŤÄ°Ä ÄĽÄŹÄ­Â&#x161; De 8-jarige FabiĂŤnne de Haas uit Benschop heeft zaterdag op haar Shetlandpony Noortje ruime winst geboekt op de Indoor wedstrijddag van het Nederlands Shetland Pony Stamboek te Maren-Kessel. De amazone, die uitkomt voor PC Siegfried te Bergambacht, reed een nette dressuurproef op de bijna 16-jarige stamboekprestatie merrie Noraly van Stal De Dwarsdijk (Noortje). Ze zette haar veel oudere concurrenten op een ruime achterstand en behaalde als enige combinatie winst. Ook bij het springen behaalde de combinatie een mooie 4e plaats.

43 sport

FC Perkouw verliest koppositie FC Perkouw is de koppositie kwijtgeraakt na een 3-5 verlies tegen Lekkerkerk. Schoonhoven moet na de 3-0 nederlaag tegen Floreant naar onderen kijken. įĢĤČďÂ&#x161; FC Perkouw verloor onder toeziend oog van veel publiek de koppositie na het 3-5 verlies tegen Lekkerkerk. In het doelpuntrijke duel nam de thuisclub via Matthijs Vrolijk de leiding, waarna de Perkouwenaren verzuimden de marge te vergroten. Vanuit het niets kwam Lekkerkerk langszij. De gelijke stand was tevens de ruststand, omdat doelman Denis Ensing een strafschop stopte. In de tweede helft kwam FC Perkouw weer op voorsprong door een doelpunt van Jan Smits. Lekkerkerk had kort daarna succes met afstandsschoten, die Ensing totaal verrasten, 2-3. Harald Vrolijk bracht Perkouw nog een keer terug, 3-3, waarna het duel op een gelijkspel leek af te stevenen. Lekkerkerk dacht daar anders over en scoorde nog twee keer. â&#x20AC;&#x153;Lekkerkerk was door haar opportunistische spel een moeilijke tegenstander,â&#x20AC;? oordeelde FC Perkouw-trainer Harm Spijker. â&#x20AC;&#x153;Ze hebben de ruimte die ze kregen erg goed benut.â&#x20AC;? Op eigen veld verloor Schoonhoven de â&#x20AC;&#x2DC;uitwedstrijdâ&#x20AC;&#x2122; tegen Floreant met 0-3. In verband met het overlijden van een Boskoopse speler speelde Schoonhoven in het begin van de competitie als eerbetoon aan de speler eerst in Boskoop. Schoonhoven kwam er zaterdag niet aan te pas. Het ontbreken van Mark Kruiper â&#x20AC;&#x201C; de rots in de branding achterin - en het eerdere afhaken van enkele spelbepalende spelers komt de ploeg al wekenlang niet ten goede. Vlak voor rust namen de gasten een 0-2 voorsprong. Een benutte strafschop strooide na rust nog meer zout in de wonde.â&#x20AC;&#x153;Nu moeten we punten gaan pakken,â&#x20AC;? meldde Schoonhoventrainer Bert Potuyt na aďŹ&#x201A;oop. â&#x20AC;&#x153;De onderste ploegen komen angstig dichtbij. We brengen momenteel te weinig in competitiewedstrijden, terwijl we in de Rijnmond Cup fantastische midweekse wedstrijden op de mat leggen. De komende wedstrijden moeten we echt aan de bak.â&#x20AC;? Lopik boekte na drie nederlagen op rij

een verdiende 2-0 zege op nummer twee HMS (Houdt Moedig Stand) uit Utrecht. Vanaf de aftrap was Lopik de bovenliggende partij, maar de gasten deden hun naam eer aan. Niels Schep had al snel de score kunnen openen, maar de door hem ingekopte bal uit een voorzet van Floor Manschot verdween net naast de paal. De counters van HMS waren gevaarlijk, zodat de thuisclub op zijn hoede moest blijven. Na de theepauze kwam Lopik verdiend op voorsprong. Dick de Knikker loste een schot en Niels Schep werkte de bal na de rebound via Matrix Tuls

Met meer dan veertig deelnemers had-

het middenveld leidde de gelijkmaker in. Jaimy Kessel kon de inzet niet klemvast krijgen, waarna een Linschotenaar de bal binnentikte. In de tweede helft hield een stug verdedigend Linschoten stand tegen het aanvallende Bergambacht. Een vlotte tegenaanval leverde de thuisclub -naar later bleek - de winnende treffer op, want Max Bakker verzuimde een fraaie actie van El Kadiri doeltreffend af te ronden. Faroek el kadiri liep tegen een gele kaart op, waardoor hij de streekderby tegen FC Perkouw -op zaterdag 5 april- moet missen.

Voor de junioren C en D van atletiekvereniging Avantri ging het nieuwe outdoorseizoen van start met een sfeervol trainingsweekend.

Turnsters in districtsfinale Ä&#x;ĢįĤÄ&#x17E;ÄŞÄ&#x;Ä&#x17E;Ä ÄĽÄą Â&#x161; De Thor-turnsters Emma de Bruin en Danne v/d Laan hebben zaterdag in Amsterdam deelgenomen aan de districtsďŹ nale van de derde divisie.

in het doel. Vervolgens speelde doelman Joey Broekhuzen een cruciale rol. Na een spectaculaire redding hervatte hij het spel snel, waarna Schep invaller Jordi van den Berg een niet te missen kans bood, 2-0. â&#x20AC;&#x153;Eindelijk kregen we weer eens loon naar werken,â&#x20AC;? stelde Lopik-trainer Bertus van Schaik. Bergambacht ging bij Linschoten met 2-1 kopje onder. Het eerste half uur was voor de Bergambachtenaren, die via Damy Straver op voorsprong kwamen, nadat Faroek el Kadiri hem in stelling had gebracht. Balverlies op

den ze de nodige concurrentie. Het leidde tot een tiende plaats voor Emma en een twaalfde positie voor Danne. De volgende uitdaging voor Emma is de landelijke halve ďŹ nale.

Trainingsweekend outdoorseizoen Voor de junioren C en D van atletiekvereniging Avantri ging het nieuwe outdoorseizoen van start met een sfeervol trainingsweekend. Na de hele zaterdag hard getraind te hebben op diverse onderdelen, stond de avond in het teken van avontuur en plezier. De junioren werden met behulp van aanwijzingen door Schoonhoven geleid om verschillende opdrachten en spellen uit te voeren. De avond werd afgesloten met een feest, in de tot discotheek omgebouwde kantine. Dankzij de gastvrijheid van tennisvereniging Het Hofland, die haar clubgebouw ter beschikking stelde, konden de twintig jongens daar overnachten. De meisjes sliepen in het clubhuis van Avantri. Door sponsoring van Albert Heijn Schoonhoven konden de junioren zondagochtend genieten van een uitgebreid ontbijt. â&#x20AC;&#x2122;s Middags, na de ochtendtraining in het Loetbos, volgde hier nog een gezonde lunch.

H8=DDC=DK:C Â&#x2122;

Twee keer goud BZC speelt kampioenswedstrijd

ĊďĭČĨĢįĨÄ&#x17E;ĭĢĊÂ&#x161; Wout en Alieke Ruitenbeek uit Lopikerkapel hebben afgelopen weekend beiden goud behaald. De negenjarige Wout won namens judovereniging Sport en Bewegen in Culemborg alledrie zijn partijen. Dat leverde hem de eerste plaats op. Zijn oudere zus Alieke had op hetzelfde moment met SSS Lopik turnwedstrijden in Amersfoort. Ze werkte een vlekkeloze wedstrijd af, goed voor de eerste plaats. Hierdoor heeft ze zich automatisch geplaatst voor de ďŹ nale op 24 mei.

Â&#x2122;:bbVa9VccZ#

Ä&#x;ĢįĤÄ&#x17E;ÄŞÄ&#x;Ä&#x17E;Ä ÄĽÄąÂ&#x161; BZC kan zich opmaken voor de kampioenswedstrijd aankomende zaterdag (17.15 uur) in zwembad De Kuil te Bodegraven. Bij winst van drie punten is de titel voor de waterpoloĂŤrs uit Bergambacht. Omdat alle BZC-teams een uitwedstrijd spelen, heeft BZC alle support hard nodig. Afgelopen zaterdag won BZC in De Hofstee met 8-7 van SG de Linge PCG 2. De scores kwamen op naam van Y. v Dortmont, C. d Jong (2), J. Noomen (2), D. Soet (2) en J. Voogt.

SPECIALE ACTIE 65+ pannenkoeken voor â&#x201A;Ź 5 Geldig van di. t/m vr. van 12 - 15 uur.

Molenlaan 16 Bergambacht Telefoon 0182 351 300 lekkerpannenkoeken.nl

www.hetkontakt.nl


DIT IS WEL

HEEL GOEDKOOP L E E D R O O EXTRA V

ALLEEN DEZE WEEK 25% KORTING OP ALLE PHILIPS i-PHONE /ANDROID DOCKING STATIONS, BLUETOOTH SPEAKERS, SOUNDBARS OP=OP & DRAADLOZE  SPEAKERS PHILIPS SOUNDBAR HTL 5120

PHILIPS DOCKINGSTATION

van 79,99

van 249,-

voor

PHILIPS 22 INCH LED TV

169,-

C

C=55-:?--:/)>C)6,;.:---44-6 C /-0-=/-684))<;-6 C&-:41+0<,1;84)A C&-:41+0<<7-<;-68)6--4 C@<:)/:77<,1;84)A

van 269,-

voor

ZANUSSI CONDENSDROGER

voor

CZTEB 277 C&744-,1/-4-3<:761;+0- >7+0<5-<16/ 104,C607=,>)63/ KORTING C">;D<:755-4 C=<75)<1;+0-8:7/:)55); C%1</-;<-4,-;<):<<15-:DDDDDD C6-:/1-34);;-*DD

C## C !:7/:)55); C#6-48:7/:)55) C $-58-:)<=:-6 C#<):<=1<;<-4<15-:

C 6+0 C->-:*)):16?1<7.B?):< C%1<*:-1,*)):/-0-=/-6 C *16<-:6/-0-=/-6 C'1.1 C7<7+)5-:).=6+<1- C!:12;16+4E :-<7=:>1) ;)5;=6/

C $7-:-6 C C!:7<-@<:755-4 C%1</-;<-4,-;<):< C/1607=, 9=);<78

70,KORTING

van 329,-

voor

voor

279,-

C$ 

C ')<< C#8-)3-:;-6 ;=*?77.-: C>,*4=:)A;8-4-: C5:),17 C#+01<<-:-6,,-;1/6

130,KORTING

van 729,-

INCL. 5 JAAR GARANTIE

50,KORTING

PHILIPS HOME CINEMA 2.1 SET

AEG WASAUTOMAAT

379,-

299,-

SAMSUNG GALAXY TAB 3-10.1 TABLET

379,-

van 449,-

voor

van 419,-

van 479,-

voor

89,-

C <7-:-6 C(?. C3/1607=, C7:<<7-<; C:7<->=478-616/ C-,-:4)6,;*-,1-616/; 8)6--4

voor

CUE40EH5000 C 6+0 +5 100,CLED<-+061-3 C KORTING C%;*))6;4=1<16/ C1/-+-:<1.1+--:,D>77: 7)(1//7+)1?)A

395,-

BOSCH AFWASAUTOMAAT

120,KORTING

69,99

van 499,-

voor

30,KORTING

SAMSUNG 40 INCH LED TV

voor

ZANUSSI WASAUTOMAAT

van 99,-

199,-

van 119,-

25% O K RTING

PHILIPS TRIPLE DECT TELEFOON

70,O K RTING

C-;+013<>77:18076- 18), C 84)),*):-)++= C=@))6;4=1<16/,=;/-;+013< >77:)44-;5):<8076-; C)33-41235--<-6-5-6 C;

25% KORTING

25% KORTING

voor

C C))6;4=1<16/ C%#))6;4=1<16/ C/-+-:<1.1+--:, C:-),A

PHILIPS I PHONE DOCKING

C ')<< C,51))6;4=1<16/ C 8<1;+0-))6;4=1<16/ C4=-<77<0

C;

C6,:71,))6;4=1<16/ C 73>77:*4=-<77<0 C473.=6+<1- C 878

OP=OP

599,-

110,KORTING

van 459,-

voor

* vraag naar de voorwaarden

349,-

Lopikerstraat 43 - Schoonhoven Tel. (0182) 38 21 38 - www.tonvanalten.nl

NOG MEER AANBIEDINGEN OP: WWW.TONVANALTEN.NL

I

RUIME KEUZE UIT INBOUWAPPARATEN

I

13 lenijoost 14 epaper  

Het Kontakt Edities bv is een uitgeverij van tien wekelijks verschijnende nieuwsbladen in een totale oplage van 215.000 exemplaren. Daarnaas...

13 lenijoost 14 epaper  

Het Kontakt Edities bv is een uitgeverij van tien wekelijks verschijnende nieuwsbladen in een totale oplage van 215.000 exemplaren. Daarnaas...

Advertisement