Page 1

Auto Visscher Al 50 jaar uw autobedrijf in Leerdam

e Leerda

e Leerda

25

sinds 1989

(\[V=PZZJOLY 7HYHSSLS^LN3LLYKHT PUMV'H\[V]PZZJOLYUS

m

ed

iti

WOENSDAG 19 MAART 2014 JAARGANG 26 NO. 12 ™LLL#=:I@DCI6@I#CA

-

He

t Konta

Grote beurt

kt

Vanaf

(72  (3305

kt iti

LEERDAM

t Konta

ed

m

e - H

â‚Ź 199,-

Rijthoek 1 Haaften 0418 -591345 www.autopippel.nl

+DQGHOVWUDDW/HHUGDP 7HOID[

ZZZYDQZLMNDXWRVFKDGHQO

nieuws

Neerijnen knipt bypass uit visie čĢĢįČħčĢčš Neerijnen neemt het stroomgebied van de mogelijke Waalbypass niet op in de Structuurvisie van Waalweelde-West. Een meerderheid van de raad wil zo een statement maken richting Den Haag. De nevengeul van de Waal is pas bespreekbaar als onherroepelijk wordt bewezen dat deze nodig is om Nederland te beschermen tegen overstromingen. De Neerijnense raad is van deze noodzaak nog niet overtuigd.

d LEES MEER OP HETKONTAKT.NL

Eigen Huis Sparen &

" ##(! $

2,1% rente

 """& "'" ++$$% )& " %

'''&%*$#$ "* 

™6bWiZcVgZcWdjlYZcY^chYV\YZhiZbWjgZVjhde^cAZZgYVb!kddgYZ\ZbZZciZgVVYhkZg`^Zo^c\ZcY^ZkVcYVV\ldgYZc\Z]djYZc#

Enspijk opent De Dorpskamer

Henk Verseijl met de dood bedreigd

Analfabetisme te LRC wint El Glassico lijf in Leerdam-West weer

Enspijk vierde vrijdag dubbel feest. Het dorpsplan werd ofďŹ cieel gepresenteerd ĂŠn de nieuwe ontmoetingsruimte in de Oude School werd geopend. Deze heeft de naam ‘De Dorpskamer’ meegekregen. Het dorpsplan geeft een inkijkje in de toekomst van Enspijk. Het dorp wil in 2030 energieneutraal zijn, voorzieningen bieden zodat senioren langer thuis kunnen wonen en de openbare ruimte zo aanpassen dat het dorp toegankelijk en aantrekkelijk oogt.

Onafhankelijk raadslid Henk Verseijl is in februari met de dood bedreigd. Hij verdenkt ‘de CDA-hoek’, maar CDA Neerijnen zegt ‘dit niet te kunnen plaatsen’. CDA-voorzitter Adriaan Hakkert zegt in een reactie de doodsbedreiging te betreuren. De bedreiging is volgens hem niet afkomstig van ‘actieve CDA-leden.’ Verseijl maakt de bedreiging bekend omdat hij wil dat ‘degene die dit op zijn geweten heeft, het lef en de moed heeft om zichzelf bekend te maken.’

In Leerdam-West worden vanaf april taallessen gegeven voor mensen die laaggeletterd zijn. De groepjes bestaan uit maximaal vijf cursisten. “Wie iemand kent die moeite heeft met lezen en schrijven, kan zich bij ons melden. Wij gaan graag met hen aan de slag�, aldus initiatiefnemer Martijn Lukkien. Daarnaast zoekt het Taalproject vrijwilligers die de cursussen willen leiden. Zij krijgen een training om de cursisten vervolgens te begeleiden met de taallessen.

nieuws

ZONDAG

23 MAART KOOPZONDAG Kom winkelen van 12 | 17 u

GEZELLIG WINKELEN IN HARTJE GORINCHEM Spijksepoort is ook geopend!

FOTO: MARIJKE VERHOEF

4

nieuws

4

accent

4

LRC Leerdam heeft ook de tweede editie van ‘El Glassico’ op zijn naam geschreven. De buren van Leerdam Sport’55 kregen opnieuw een 1-0 nederlaag aan de broek. Beide Leerdamse ploegen schotelden het publiek een kopie voor van de wedstrijd eerder dit seizoen. LRC had voor rust de controle en scoorde 1-0. Na rust viel de koploper ver terug en had Leerdam Sport de kans op een beter resultaat. Het mocht echter niet zo zijn voor de hekkensluiter.

sport

Verkiezingsuitslagen vanavond op www.hetkontakt.nl G>K>:G:CA6C9Â&#x2122;=Zi@dciV`iYdZikVcVkdcYa^kZkZghaV\kVcYZkZg`^Zo^c\hVkdcYZc ^cYZ\ZbZZciZAZZgYVb!A^c\ZlVVa!CZZg^_cZc!OZYZg^`Zc<ZaYZgbVahZc#9ZkZg" haV\\ZkZghkVc=Zi@dciV`ikda\ZcYZj^ihaV\ZcdeYZkdZi#

OdYgV YZ j^ihaV\Zc kVc YZ ZZghiZ hiZbWjgZVjĂ&#x2030;h gdcY ''/(% jjg W^ccZc o^_c! kZg" hX]^_cZcYZoZdeYZlZWh^iZkVc=Zi@dciV`i!kZg\ZoZaYbZigZVXi^ZhkVcYZeda^" i^X^#9ZgZYVXiZjgZckVc=Zi@dciV`iojaaZci^_YZchYZkZg`^Zo^c\hVkdcYj^iZgVVgY dd`VXi^Z[o^_cdeil^iiZg#CVVgkZglVX]i^c\^hYZkddgade^\ZkZg`^Zo^c\hj^ihaV\eVh cV b^YYZgcVX]i W^ccZc# 9Z YZ[^c^i^ZkZ j^ihaV\ kda\i eVh VVc ]Zi Z^cYZ kVc YZoZ lZZ`#

q WWW.HETKONTAKT.NL/LEERDAM

Altijd hoge kwaliteit www.premere nl

Like ons

autobedrijfschaapbeesd

4


OP=OPRUIMING BIJ WAKKERMANS! Wij maken plaats voor de nieuwe modellen, GXVSURÀWHHUYDQGH]HVSHFWDFXODLUHGHDOV want OP=OP! TV - HOME CINEMA SOUNDBARS - HEADPHONE DOCKING - FOTOCAMERA PORTABLE AUDIO - PHOTOFRAMES DECT TELEFONIE - TV MEUBELS

*Meeneemprijs, vraag naar de mogelijkheden voor installatie Voorstraat 57 4153 AJ Beesd Tel. 0345-683979 www.wakkermans.nl Blijf op de hoogte

Openingstijden: Ma. t/m Do. 09.00 - 18.00 uur Vr. 09.00 - 21.00 uur Za. 09.00 - 17.00 uur

facebook.com/wakkermansav

@wakkermansav

Afwijkingen in afbeeldingen, omschrijvingen en prijzen voorbehouden


Woensdag 19 maart 2014

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

nieuws

WWW.HETKONTAKT.NL

Cadeau voor huisarts Koks

Leefbaarheid

ĴĞĞįġĢīğIJįĤš De patiënten van huisarts Koks zamelen geld in om de arts voor zijn pensioen een afscheidscadeau te geven. Giften welkom op rekening NL63 RBRB 0852226543 t.n.v. Kardol, onder vermelding van ‘cadeau Koks’. Info: 0418-651862.

‘Nieuwe ontmoetingsruimte is aanwinst voor het dorp’

Opbrengst collecte voor Reumafonds įĢĤĦĬš Het Reumafonds bedankt alle collectanten, comitéleden en bewoners in de regio voor de grote inzet en bijdrage aan het resultaat van de collecte. In de landelijke collecteweek van 12 tot en met 17 maart is in Beesd en Rhenoy in totaal 1.616,01 euro opgehaald. In Schoonrewoerd 750,67 euro en in Leerbroek 626,05 euro. Hiermee levert de regio een belangrijke bijdrage aan de reumabestrijding in Nederland.

3D Print-event bij Van Zuilen ĤĬįĦīĠĥĢĪš Van Zuilen Mode in Gorinchem houdt in samenwerking met Miniyours op zaterdag 22 en zondag 23 maart een 3D Print-event. Van Zuilen biedt klanten die een complete outfit kopen de mogelijkheid een 3D Real-Life Full Color Scan van zichzelf te laten maken. Na het maken van de scan wordt een full color 3D afdruk gemaakt van circa negen centimeter hoog. De klant heeft dan een ‘miniyou’ van zichzelf met de nieuwste Van Zuilen outfit aan.

Nieuw bestuur Rode Kruis Leerdam ĩĢĢįġĞĪš Per 1 maart heeft het Rode Kruis, afdeling Leerdam, een nieuwe bestuurssamenstelling. Mireille Horden neemt het voorzitterschap op zich. Zij volgt Tine Peels op, die veertien jaar voorzitter is geweest van de afdeling Leerdam. Chantal van Cappelleveen is de nieuwe secretaris. Zij volgt Jouks Mulder op die 15 jaar actief is binnen het Leerdamse Rode Kruis. Harry Stroeve - die vorig jaar al werd gekozen - blijft aan als penningmeester. Jouks en Tine blijven actief als vrijwilliger en als ondersteuning van het nieuwe bestuur. In mei wordt afscheid genomen van de aftredende bestuursleden.

3

Enspijk is trots op haar dorpsplan “Enspijk heeft laten zien dat bewoners zelf ook veel kunnen opzetten”, vindt wethouder Van Meygaarden. Het plan heeft aandacht voor duurzaamheid, zorg en de openbare ruimte. ĢīİĭĦħĨš In het teken van burgerparticipatie werd afgelopen vrijdag het dorpsplan van Enspijk overhandigd aan wethouder Van Meygaarden in de Protestantse kerk in Enspijk. Het dorpsplan is een van de drie pilots van de gemeente Geldermalsen. De gemeente heeft 7.500 euro geschonken voor de realisatie van de eerste projecten die op korte termijn kunnen worden uitgevoerd. Het dorpsplan werd onder luid applaus van tientallen bewoners met volle trots overhandigd door Martijn Karrenbeld, voorzitter van Stichting Mooi Wonen In Enspijk (MWIE). “Het heeft enige tijd gekost, maar ik ben heel trots dat we dit nu eindelijk mogen overhandigen”, vertelt hij enthousiast. Het plan is door samenwerking tussen de gemeente Geldermalsen, netwerkbedrijf KIEK, KleurrijkWonen en tientallen vrijwilligers tot stand gekomen. Martijn Karrenebeld: “Dat wij dit samen met de bewoners van Enspijk voor elkaar hebben gekregen geeft een goed voorbeeld van de burgerparticipatie”. Wethouder Van Meygaarden sluit zich hierbij aan: “De overheid hoeft niet overal verantwoordelijk voor te zijn, Enspijk heeft laten zien dat de bewoners zelf ook veel kunnen opzetten. De bewoners geven zo op hun eigen manier richting aan de toekomst van het dorp.” Het dorpsplan is ingedeeld in drie werkstromen: Enspijk duurzaam, Enspijk zorg en Enspijk verbetering van de openbare ruimte. Enspijk duurzaam houdt in dat het dorp ernaar streeft om in 2030 energieneutraal te zijn. Een van ideeën is het plaatsen van windmolens langs de A15 en zonnepanelen op woningen. Enspijk zorg heeft vooral betrekking op de vergrijzing in Enspijk. Karrenbeld: “We willen de ouderen graag zo lang mogelijk thuis laten wonen, dit kan bijvoorbeeld door technische veranderingen in en rondom het huis. Zoals een drempel die in de straat wordt aangepast en de badkamer die in de woning toegankelijker gemaakt

wordt voor een mindervalide.” De laatste werkstroom, verbetering van de openbare ruimte, houdt in dat de uitstraling van Enspijk toegankelijk en aantrekkelijk wordt. Dit kan bijvoorbeeld door het opschonen van de straten en bermen en door het plaatsen van meer vuilnisbakken. Wethouder Van Meygaarden vindt dat er vooral meer oog moet zijn voor de eenzaamheid in Enspijk. Volgens hem kan het dorpsplan hier goed aan bijdragen. “Jongeren trekken steeds meer weg uit dorpen zoals Enspijk en daardoor blijven de ouderen achter. Het menselijk contact onder de ouderen wordt hierdoor verminderd. Een goede oplossing hiervoor zijn de zogenaamde ontmoetingsplekken die in

het dorpsplan zijn opgenomen. Hierdoor komen de ouderen toch nog in contact met hun omgeving.” Nieuwe ontmoetingsruimte Diezelfde middag opent wethouder Niekels de nieuw aangebouwde ontmoetingsruimte van ‘Het oude schooltje’, dat de naam ‘De Dorpskamer’ draagt. “Het gebouw is een pareltje voor Enspijk.” In het publiek variëren de meningen over de naam van ‘Oh dat is wel even wennen’ tot ‘Wat een goed herkenbare naam’. Door samenwerking tussen het College van Kerkrentmeesters, de gemeente Geldermalsen, Mimoos (samenwerkingsverband van basisschool De Minzerie, het kerkbestuur en Stichting Mooi

Isabelle Poot

™IdZhegVV`kddgV[\VVcYVVcYZdeZc^c\kVc9Z9dgeh`VbZg#

FOTO: MARTIJN KARRENBELD

Nieuw adres voor Lingesteyn en poli

Het adres voor: <‹ØÖÓÚåäáãàåÙÖäÖ

LAAT UW GEBIT ONZE ZORG ZIJN.

Wonen Enspijk) en de vele vrijwilligers is de bouw van de nieuwe ontmoetingsruimte gerealiseerd. Het voormalig zogeheten ‘Oude schooltje’ was al jaren in gebruik als ontmoetingsruimte en door de aanbouw is het nu uitgebreid. De inwoners reageren erg enthousiast. Peter van de Werk is vroeger leerling geweest op de school en is erg te spreken over de aanbouw. “Ik vind het mooi dat de oude school nu toch nog behouden blijft, maar dat de aanbouw wel de mogelijkheid geeft tot uitbreiding van de ontmoetingsruimte. Het is een aanwinst voor het dorp, het maakt Enspijk nog leefbaarder dan het al was.”

<‹ÜÝÚÜØÖÓÚå <‹ãÖáêãêåÚÖä <‹ÕÖäÜæßÕÚ؋êÕçÚÖä

ĩĢĢįġĞĪš Verpleeghuis Lingesteyn en de Lingepolikliniek in Leerdam zijn voortaan te vinden aan het Lingesteynplantsoen. De hoofdingang van het gebouw is vanwege de verbouwing aan de andere kant te vinden. Daarmee is ook het adres veranderd. Lingesteyn en de Lingepolikliniek stonden jarenlang aan de Koningin Emmalaan. Het nieuwe adres van Lingesteyn is Lingesteynplantsoen 20. De Lingepolikliniek is te vinden aan Lingesteynplantsoen 3 in Leerdam.

AUT

Bel voor

Apk

BEDRIJF BL

Verkoop

M

ZZP-er? Maak nu gebruik van het podium Regio-deal.nl Gratis online en vanaf slechts € 4 incl. BTW in de krant

Betaalbaar...Betrouwbaar Onderhoud

Reparatie

een afspraak: 0345 - 50 58 51 Bergstraat 1 4141 BS LeErdam

ì ì ì t Ü æ ß ä å Ø Ö Ó Ú å Ý Ö Ö ã Õ ê Þ t ß Ý‹

‹ ‹

Geen

Maar wel

Gratis A.P.K. 4 banden halen 2 betalen. Uurloon van € 80 of meer.

De beste prijs, een eerlijk advies en daardoor altijd goedkoper uit. Test het zelf bij Autobedrijf Blom.

Klaverweg 11 - 4157 JA Enspijk - Tel 0345-652007 - info@autoblom.nl - www.autoblom.nl


Familieberichten

Woensdag 19 maart 2014

Na een leven dat gekenmerkt werd door hartelijkheid, bezorgdheid en liefde, is plotseling van ons heengegaan mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder en trotse oma

Willemina van Aalst van der Zeijden Mieke Utrecht, 6 juni 1954

Gelijk het gras is ons kortstondig leven..... Psalm 103

Hetzij wij leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heeren

Diep bedroefd, maar dankbaar dat verder lijden haar bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat de Heere toch nog onverwacht uit ons midden heeft weggenomen onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder, groot- en overgroot-moeder

Omringd door zijn geliefden is op 17 maart 2014 overleden

Leendert Johannes de Koning

Theo van Aalst Els en Patrick Lisa, Tim

Jantje Gijsbertje Zuurmond weduwe van Huibert Cornelis Hoos

in de leeftijd van 89 jaar.

Jos en Willeke

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

RaphaĂŤl, Kaithlyn, Elias

Jaro Kon. Emmalaan 76 4141 ED Leerdam Mieke is bij ons thuis.

17 maart 2014 Correspondentieadres: Fruitstraat 4, 4153 CB Beesd

Donderdag 20 maart is van 19.00 tot 20.00 uur in rouwcentrum Rehoboth, Tiendweg 118 te Leerdam gelegenheid tot afscheidnemen en de familie te condoleren. De crematieplechtigheid zal gehouden worden op vrijdag 21 maart om 13.00 uur in aula 1 van crematorium Daelwijck, Floridadreef 7 in Utrecht. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van dit crematorium.

De herdenkingsdienst zal D.V. gehouden worden op vrijdag 21 maart om 13.30 uur in Herinneringshuis de Einder aan de Rhenoyseweg 7 te Rhenoy, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aan de Schuttersweg te Beesd. Nadien is er gelegenheid tot condoleren in Herinneringshuis de Einder.

Indien u geen kaart heeft ontvangen, gelieve deze kennisgeving als uitnodiging te beschouwen.

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van thuiszorg SZR, zorgcentrum Lingehof en de dagopvang in Beesd en naar huisartsenpraktijk Sanders en van der Steen uit Beesd.

Nooit meerâ&#x20AC;Ś Altijd een helpende hand. Altijd een luisterend oor. Altijd stond je voor iedereen klaar. Nooit iets vragen voor jezelf. Nooit meer je vrolijke lach. Nooit meerâ&#x20AC;Ś We zullen je missen, lieve Mieke.

Tot onze grote ontsteltenis is onverwachts overleden onze collega

Mieke van Aalst Mieke was voor velen van ons een warme, gezellige en liefdevolle collega. Wij gaan haar vrolijke lach en warme persoonlijkheid heel erg missen. Wij wensen haar man, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met dit onvoorstelbaar grote verlies. Mede namens de bewoners van de Theetuin en de Plataan in Hornstaete, verpleeghuis Lingesteyn. Je collegaâ&#x20AC;&#x2122;s: Annelieke, Carla, Marjan, Ester, Marja, Trudy, Ada, Deirdre, Jenneke, Corry, Saskia, Ageetha, Wilma, Linda, Karin, Mieke, Kim en Carien. Met ongeloof en grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van

Mieke van Aalst Dit bericht heeft ons diep geraakt. Mieke was ruim 23 jaar werkzaam voor Rivas Zorggroep. Wij zullen haar missen. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar haar man, kinderen en kleinkinderen. Wij wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

Geen bloemen

Mijn hoop is op U.

Na een periode van afnemende krachten hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder

Gijsbertje Dirkje Gerritje van Noordvan Arkel sinds 7 mei 1995 weduwe van Cornelis Gerardus van Noord

in de gezegende leeftijd van 88 jaar. Zij had een grote plaats binnen ons gezin. Wij zijn verdrietig, maar bovenal dankbaar voor de liefde en zorg, die wij zo lang van haar mochten ontvangen.

Dirk van Noord Willy van Noord-Jongkind Niels en Marjolein Arno en Margreet Levi

Jantine en Mark Wij zijn alle medewerkers van Zorgcentrum De Wittenberg dankbaar voor de liefdevolle verzorging die zij haar hebben gegeven.

Leerdam: Betty Lianne & Peter

Alida Alberta Blitterswijk â&#x20AC;&#x201C; Wijnen

Eline en Sukru Malik Christiaan en Marcia

Alie sinds 4 augustus 2008 weduwe van Johan Blitterswijk

Bob & Ursula Max Joke & Peter

Werkhoven, 26 januari 1932

Marloes en Robert Lotte

Leerdam, 17 maart 2014

Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle verpleging door het personeel van afdeling de Reling van Huis ter Leede.

Breda: Paul & Jet Laura en Martijn Finn Maarten

Nieuwland: Nieuwland:

Correspondentieadres: Meent 6, 4141 AC Leerdam De dienst van Woord en gebed begint vrijdag 21 maart om 13.30 uur in de Hervormde kerk te Kedichem. Aansluitend begeleiden de naasten Leo naar het crematorium. Na de dienst wordt u uitgenodigd voor een informeel samenzijn in dorpshuis de Stoof in Kedichem, waar aan het einde van dit samenzijn gelegenheid is de naasten te condoleren. Voor mij ben je steeds een ster gebleven. Eerst omdat je oplichtte in het duister, nu omdat je zo ver weg staat. Ann

Heden bereikte ons het droevige bericht van het overlijden van Â

De Heer L.J. de Koning

Jan en Ank Anouk en Jeroen Bert en Frieda ZoĂŤ

Correspondentieadres: Dorpsstraat 55 4145 KB Schoonrewoerd Er is gelegenheid tot persoonlijk condoleren en afscheid nemen op vrijdag 21 maart van 19.00 - 20.00 uur in het Het Dorpshuis, Koningin Julianastraat 22 te Schoonrewoerd. De begrafenis zal plaatsvinden zaterdag 22 maart om circa 12.00 uur op de algemene begraafplaats â&#x20AC;&#x153;Overheicopâ&#x20AC;? te Schoonrewoerd vanuit genoemd dorpshuis, waar vooraf om 10.45 uur een afscheidsdienst zal worden gehouden. Wenst u de dienst en de begrafenis bij te wonen dan wordt u verzocht om 10.30 uur aanwezig te zijn.

Lieve Oma

 De heer De Koning was initiatiefnemer tot de bouw van Dorpshuis â&#x20AC;&#x153;de Stoofâ&#x20AC;?  in Kedichem.   Vele jaren was hij onze energieke voorzitter. Wij denken met respect en dankbaarheid terug aan zijn inzet en gedrevenheid.  Wij wensen zijn familie en vrienden sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.   Stichting Dorpshuis â&#x20AC;&#x153;De Stoofâ&#x20AC;? Kedichem

Rust Zacht Anouk en Jeroen ZoĂŤ Leerdam, 17 maart 2014.

Wegens familieomstandigheid is Garage Blitterswijk te Schoonrewoerd zaterdag 22 maart 2014 de gehele dag gesloten

Haaften, 12 maart 2014 Zorgcentrum De Wittenberg Correspondentieadres: D.J. van Noord Parkweg 69 4153 XL Beesd

t0QSFDIUFFOQFSTPPOMJKLF CFHFMFJEJOH t4DISJKWFOWBOIFUMFWFOTWFSIBBM t*OTQJSFSFOEFJEFFÂťO t%VJEFMJKLFCFHSPUJOHCJOOFOVVS t.PEFSOVJUWBBSUDFOUSVN i)FSJOOFSJOHTIVJTEF&JOEFSw JO3IFOPZ t7PPSBMMFWFS[FLFSJOHFO

De begrafenis heeft dinsdag 18 maart plaatsgehad op de Algemene Begraafplaats aan de Beatrixstraat te Hellouw.

Collegaâ&#x20AC;&#x2122;s van Hornstaete, verpleeghuis Lingesteyn, Rivas Zorggroep.

Vrij in alles...

Vaste rots van mijn behoud, als de zonde mij benauwt, laat mij steunen op uw trouw, laat mij rusten in uw schaĂťw, waar het bloed door U gestort, mij de bron des levens wordt.

We zijn er naar toe gegroeid. Desondanks is het afscheid nemen voor ieder van ons heel moeilijk. Zacht en kalm is van ons heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

op de leeftijd van 82 jaar. Leerdam, 17 maart 2014

4

Wij willen u vrijheid bieden; vrijheid in wie u bent en wie u wilt zijn, vrijheid in keuzemogelijkheden en vrijheid in wat u van ons vraagt.

Meerkerk, Tel. 0183-354039 info@de-stilte.com www.de-stilte.com

3JFO%PLNBO #FFTE $PMMFHBVJUWBBSUMFJEFST +FBOJOF5VDLFS %FJM $VMFNCPSH #FSU4USFFG #JBODBWBOEF7FO 

 0345-82 02 80 www.dokman-uitvaarten.nl www.herinneringshuis.nl


Familieberichten

Woensdag 19 maart 2014

Na een leven, dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid, bezorgdheid en liefde, is in de leeftijd van 63 jaar, vrijdag 14 maart plotseling van ons heengegaan

Josina Jantine Horstman-Twigt Josien Echtgenote van Moeder en schoonmoeder van Oma van Zus van, schoonzus van Schoonzus van

Koos Lianne & Marcel Susan & Marcel Indra, Ravi, Flynn Teus & Marjan Martin & Marian Jan & Nel Ria & Aad

Donk 1 4143 CA Leerdam Er is gelegenheid om afscheid te nemen en de familie te condoleren op woensdag 19 maart van 19.00 tot 20.00 uur in rouwcentrum ’Rehoboth’, Tiendweg 118 te Leerdam. De afscheidsbijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 20 maart om 10.30 uur in rouwcentrum ‘Rehoboth’. Daarna zullen we haar begraven op de Algemene Begraafplaats naast het rouwcentrum. Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren in ‘Rehoboth’. Wij stellen het op prijs als u, in plaats van bloemen, een donatie schenkt aan de Nederlandse Hartstichting. Indien u geen persoonlijk bericht mocht hebben ontvangen, gelieve deze aankondiging als zodanig te beschouwen.

Met diepe droefheid geven wij u kennis dat, omringd door allen die hem lief en dierbaar waren, door de Heere uit ons midden is weggenomen, na een ernstige ziekte, mijn geliefde man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa en overgrootvader

Jan Judicus Kaasjager echtgenoot van Huibertje de Jongh

in de leeftijd van 75 jaar. Wij zijn dankbaar dat wij hem in zijn vertrouwde omgeving mochten verzorgen. H. Kaasjager-de Jongh Evert Kaasjager Julian, Corné, Naomi

Johan en Wilma Kaasjager-Vink Tessa, Jeroen

Met droefheid geven wij u kennis dat door de Heere uit ons midden is weggenomen onze geliefde broer, zwager en oom

Jan Willem Verboom in de leeftijd van 70 jaar. Leerdam: A.L. van Wijk - Verboom L. van Wijk (in dierbare herinnering) Est: D.C. de Ruiter L. W. de Ruiter - Moermond Neven en nichten Est, 15 maart 2014

22 maart 2009

22 maart 2014

Papa Je kunt niet praten met iemand die er niet meer is. Je kunt niet luisteren naar iemand die er niet meer is. Je kunt niet lachen met iemand die er niet meer is. Maar je kunt wel houden van iemand die er niet meer is. Papa ik mis je iedere dag. Jolien Stoel

Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven na het zo geheel onverwacht overlijden van mijn lieve man, vader en opa

Aart Nelis Kooijman Het gemis en de lege plaats is groot maar uw betrokkenheid op welke wijze dan ook, heeft ons heel goed gedaan. Vanwege de overweldigende belangstelling is het voor ons onmogelijk u allen persoonlijk onze oprechte dank te betuigen. B. Kooijman - Versluijs Kinderen en kleinkinderen Hei- en Boeicop, maart 2014

Iedere uitvaart uniek. Yarden

Begrafenis en crematieverzorging

Trudus van der Plaat Dag en nacht persoonlijk bereikbaar.

Wij zijn er voor iedereen!

Wesley, Roos, Jordy

24 uur per dag, 7 dagen per week.

Bertie en Johan Koemans-Kaasjager

Egbert van Voorden

Wij verzorgen ook uitvaarten die elders zijn verzekerd.

Jessica, Liza

Hans en Adriana Kaasjager-van Oort Voor het melden van een overlijden 0800 8192 Voor algemene vragen 0800 1292

John, Celine & Sanne

Marinus Kaasjager en Iris van Remmerden Sem, Tom, Sofie, Fleur

& VAN VOORDEN

en achterkleinkinderen 14 maart 2014 De Koeldert 16 4181 CK Waardenburg Er is gelegenheid tot condoleren woensdag 19 maart van 20.00 tot 21.30 uur in de zaal van de Bethelkerk, Laan van Leeuwenstein 10 te Geldermalsen.

Het afscheid zoals u wenst. Ervaren, vertrouwd en stijlvol. Ook als u elders verzekerd bent.

T 0345-681151 M 06-22418277 W tvanderplaatuitvaart.nl

Uitvaar tzorg Vijfheerenlanden

Yarden & Van Voorden Overslag 20 4247 ER Kedichem T 0183 820 234 06 50 248 932 www.yarden-vanvoorden.nl

De rouwdienst zal D.V. gehouden worden donderdag 20 maart om 13.30 uur in bovengenoemde zaal, waarna de begrafenis zal plaatshebben op de Algemene Begraafplaats aan de Kaalakkerstraat te Waardenburg omstreeks 15.00 uur. Indien u de rouwdienst wenst bij te wonen, wordt u uitgenodigd uiterlijk om 13.20 uur in de zaal van de Bethelkerk aanwezig te zijn. Geen bloemen. “Omdat iedereen een waardig afscheid verdient.”

”Aan goede vriendschap komt geen end, waar je nu ook bent”.

Onze liefste, trouwe vriendin en tante Josien zullen we voor altijd in onze ssmeenemen. Bernarda Gilles Mariël Marthel

Trann Erzsi Marre

Esther Nordwin Olin Puck

Nieuw in de regio

Delanggrafverzorging $groot onderhoud $regelmatig schoonmaken graf $regelen plant of boeket op speciale dagen Voor info:

Zoveel kaarten, zoveel warme woorden, zoveel belangstelling en zoveel troost.

Yarden & Van Voorden Uitvaartzorg Vijfheerenlanden

Erik en Ilse Kaasjager-Takkebos

5

Begrafenis en crematieverzorging. Altijd persoonlijk en integer, met gevoel voor detail. Uitvaartverzekering of vereniging? Ook dan kunnen we u van dienst zijn. Vrijblijvend wilsbeschikking opstellen. Altijd bereikbaar 0345 622 622 Remco en Patricia Hol 06 538 346 19 of 06 421 485 54

www.lingewaard-uitvaart.nl

06-21622141

of delanggrafverzorging@gmail.com

GRAFMONUMENTEN NATUURSTEENBEDRIJF MIDDEN BRABANT b.v. Kortakker 6, 4264 AE Veen Tel. 0416-691616 ALTIJD VOORDELIGER Met 500 grafmonumenten op voorraad

DE MEEST UITGEBREIDE SHOWROOM VAN DE REGIO kijk op www.natuursteenmiddenbrabant.nl


Familieberichten

Woensdag 19 maart 2014

6

stadmars Zaterdag 24 mei 2014 Adverteren in deze mooie special? a.hoogeveen@hetkontakt.nl

*Zie de spelregels in de bouwmarkt

Glasstadmars sponseren? Glasstadmars mee lopen? kobymeijdam@hotmail.com www.glasstadmars.nl Een heel mooi sportief Leerdams evenement!

Kapotte fiets of scooter? Ga dan naar

Rijwielhal VAN DONGEN W.C. de Hagen-Vianen Vijfheerenlanden 544.a. Tel. 0347-351756

Coach Annet Bassa-Mesker

uk om je ve rr 

‫ה‬l p

Afslanken, aankomen,

Formido Vianen Hagenweg 5C Tel.: 0347-37 53 14

fitter worden!

www.rightlife4u.nl 06-53 42 92 53

Blijf op de hoogte van onze acties/aanbiedingen en meldt u aan op: formido.nl/nieuwsbrief

Rightlife4uAnnetBassaHerbalifeCoach

ONLY FOR MEN LET THE SEASON BEGIN

MANNELIJKE OPENINGSTIJDEN

Kostuums in luxe kwaliteiten! Enorm aanbod in maten, dessins en kleuren.

Wij zijn open als de man kan!

GELDERMALSEN Achter ’t Veer 16 T (0345) 570066 DOESBURG - DRUTEN - EDE - GELDERMALSEN - HELMOND - REUSEL - ROSMALEN - VELDHOVEN - WAALWIJK - OOSTERHOUT - ETTEN LEUR

Rust en eenvoud, dat is vaak de wens. Wij verzorgen én regelen uw complete uitvaart, uiteraard met alle aandacht die u wenst. We zijn er voor ú.

Uitvaartleiders: Ben de Weerd, Albert de Bruijn, Joke Geerse en Lenie Prinssen Uitvaartcentrum Rehoboth www.lbv-uitvaarten.nl

Dag en nacht: 0345 619833

OUTLET


publicaties

Woensdag 19 maart 2014

7

De Lente is in het Land!! Dit vieren wij met Zachte Lenteprijzen. Hibiscus op stam

Violen Lenteprijs

Lenteprijs

â&#x201A;Ź1,49

Olijf op stam

diverse soorten wit en blauw

mooie dikke stam 1 meter en 2 jarige kroon

Lenteprijs

Lenteprijs

kweek uw eigen fruit!

diverse soorten stam 1 meter potmaat 23

diverse kleuren set van 10 stuks

Druiven

â&#x201A;Ź4,99

â&#x201A;Ź9,99 Tuin- en Bloemencentrum

â&#x20AC;?HET WESTENâ&#x20AC;?

â&#x201A;Ź12,95

"$ & Tel. 0345 - 61 29 33 %%%"#" #"%!"

Aanbiedingen geldig van woensdag 19-03-2014 tm zaterdag 22-03-2014

OP=OP

HARDHOUT & TUINHOUT Rechtstreeks geïmporteerd: ž Braziliaans hardhout

ž Noord-Europees tuinhout 0183-307286

Zowel besteksmatig als per hele of halve pakken

WWW.HOLLYWOUD.NL

Frank Treuren BV

Meerkerk

Wij verhuizen!

Burg. Sloblaan 36

tel. 0183-351889

Deze week in Hollywoud o.a.:

Webwinkel met prijzen en info:

Need for Speed, Hartenstraat, 300: Rise of an Empire 3D (16+), Kenau, Non-Stop, 12 Years a Slave, Mr. Peabody & Sherman, Toscaanse Bruiloft, De Lego Film 3D NL, K3 Dierenhotel, Het Regent Gehaktballen 2 3D

www.FrankTreuren.nl

Deze week verhuizen wij naar Hoogstraat 18. Wij schuiven enkele deuren op. Hier komt onze tijdelijke winkel. Zoals u gewend bent van ons kunt er voor alles terecht. Onze gehele collectie fietsen, accessoires, alle onderdelen, maar ook voor reparatie of service- en onderhoudsbeurten. Loop gerust even binnen! Het volgende seizoen starten wij aan het Dr. Voogdplein- Leerdam in een gloednieuwe winkel.

6 APRIL 2014

Kleuterbioscoop en pyjamafeest met Pim & Pom Het Grote Avontuur

Wij blijven open!

Tweewielercentrum den Breejen Bas en Stefanie den Breejen Hoogstraat 18, 4141 BC Leerdam 0345-63 24 87 www. tweewielercentrumdenbreejen.nl www.bdbpro.nl nfo@tweewielercentrumdenbreejen.nl

HEEFT U AL EEN PRIVILEGEPAS?*

*zie www.schaap-beesd.nl/privilegepas voor meer info

13 MEI 2014

Ladies Night met The Other Woman Kijk voor ons complete programma op www.hollywoud.nl

!" " &

! "  &$$$!!

VERBOUWINGS-

OPRUIMING! T R A A M 1 3 M T/

G N I T R O 10% K CTIE

LE L O C E L E H E n. OP DE G ijsde artikele

Met uit

n de al vele zondering va

afgepr

facebook.com/juwelierStift


publicaties

Woensdag 19 maart 2014

Baf\]j\Y_]f

\gf\]j\Y_Û~€ÛeYYjlÛl£eÛrYl]j\Y_ÛÛeYYjl >a_Y ;]n]dYZ I]\¤IY_ ?ah Gafg[[`ag >Yllafg E]oÛ9YdYf[] :gfn]jk] Dmfa[` 9ajc]fklg[c 9]lmdY Ag[`a] KaeZ]jdYf\ I]hdYq J`g]ke] K]nY Calld]Û;Yna\

AgmoÛ`ahh]Û nggjbYYjkk[`g]f]f rabfÛZaff]f” BgeÛb]Ûfa]mo]Ûk[`g]f]fÛmalrg]c]fÛ ]fÛ_jYZZ]dÛb]ÛcY\gglb]Û malÛgfr]Ûk[`Ylcakl› <fÛnggjÛb]Ûgm\]jk `]ZZ]fÛo]ÛggcÛ ]]fÛegga]Û n]jjYkkaf_› >jgl]ÛDYjclÛ~…Û݁‡~Û<9ÛÛ>gjaf[`]eÛ ‡~…€Ûƒ€Û~~ہ Bgd^kljYYlÛ~‡YÛÝۀ€~~ÛOCÛÛ;gj\j][`l ‡„…Ûƒ€~ۃ€Û B]jckljYYlہÛÝہ~~Û8NÛÛC]]j\Ye ‡€‚Ûƒ~ۆ‚Û†„ oooZjgfc`gjklk[`g]f]ffdÛ

8


'RXZH(JEHUWVNRIĂ&#x20AC;H

Palm speciaal bier* NUDWĂ HVMHVjFO

URRGPHUNVQHOĂ&#x20AC;OWHUERQHQ of grove maling of dĂŠcafĂŠ pak 500 gram

15.59

4.98-5.35

Witte bollen zak 10 stuks

1.52

1.

9.

19

99

liter 1.67

3.

Grillworst

Markant Tintelfruit

79

van onze versafdeling naturel of met kaas 100 gram

1.39

alle soorten pak 1500 ml.

0.88-0.93

kilo 7.58

0.

0.

99

79

liter 0.53

Filet Americain alle soorten EDNMHJUDP

2.29

1.

Alle soorten Reus wasmiddel

79

Boterzachte varkenshaas

kilo 11.93

Campina Optimel drink

500 gram

7.99

alle soorten 2 literpakken

2.58-2.90

pak 880 gram Ă DFRQPO

4.

49

4.79-5.81

2.

79

Sun vaatwastabletten alle soorten all-in-one of classic pak 16-36 stuks

kilo 8.98

Verse Ananas

per stuk

1.99

2 pakken

1+1

2.

GRATIS

Markant roomijs

Pampers luiers

DDUGEHLZDOQRRW NDQHHOFKRFRODGHRI stracciatella OLWHUEDN

EDE\GU\DFWLYHĂ&#x20AC;WQHZEDE\RIHDV\XS 3 pakken Ă 23-50 stuks

29

liter 1.15

2.25-2.38

1.

99

29.97

0.

99

MCD Leerdam, Eiland 73-75

MCD Beesd, Dorpsplein 4

4143 ET Leerdam, tel: 0345- 50 60 00

4153 AE Beesd, tel: 0345- 68 16 84 W12 - Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 22 maart 2014.

Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

3 pakken

25.00


publicaties

Woensdag 19 maart 2014

gaat weer paling roken! Bos Vishandel

A (De lekkerste van Leerdam) Familie zak warme kibbeling /9*5 gratis saus

A

â&#x201A;Ź 

-/9*;1: =779

Nu 4 + 1 gratis

Heerlijke

Heerlijk gekruide

Heerlijk gekruide

Houthakkers steaks

Rundervinken

Schnitzels

3 stuks

3 stuks

nu

5.48

nu

Gek. ham 100 gram 1.25 Gebr. gehakt 100 gram 1.10

GRATIS PROEVEN

3.98

nu

Grillworst hele

4.48 3.98

SLAGERIJ CEES VAN DER HAM !  !  

WWW.SLAGERIJVANDERHAM.NL

Trouwplannen?

Malse verse HARING =779

A

staat bij ons hoog in het vaandel Gehaktballen

3 stuks

Super mooie verse

SLIBTONG Nu per kilo

Heerlijk gekruide kant en klare

k Aan de biefshtuer kent men de slager.

As zaterdag volop WARME PALING EN ZALM OP DE MARKT IN HET CENTRUM VAN LEERDAM!!! Bij aankoop van een pond paling een makreel voor maar â&#x201A;Ź1,00 Super blanke HOLLANDSE KABELJAUW FILET... Nu per kilo

Kwaliteit

10

Keuze uit 1001 huwelijkskaarten

ALLEMAAL TOP KWALITEIT!!!!

De Groot Drukkerij bv Zuidzijde 131, 2977 XE Goudriaan Tel. 0183-583311

www.degrootfamiliedruk.nl

ORGANISEERT 3 INTERESSANTE AVONDEN! D.V. woensdag 26 maart: Ds. PJ.Visser Ben je missionair van hart? Gebouw Salem, Voorstraat 3 Asperen Aanvang 19:45 uur D.V. woensdag 2 april: Ds. Van Ek Bent u missionair als Gemeente? Gebouw De Rank, Middelweg 5 Asperen Aanvang 19:45 uur

â&#x201A;Ź10,00 t

itei es. de beste kwal m t he n va rs ve Natuurlijk alles ensen. die u maar kan w

7:'1:0*6,-4@ 

 7. OOK VOOR UW RUITSCHADE      

D.V. donderdag 8 mei: Arjen ten Brinke Ben je missionair in de straat, op je werk? Gebouw De Rank, Middelweg 5 Asperen Aanvang 19:45 uur www.herleving.com

350 KRAMEN NIEUW & 2eHANDS warmt kt, ver e d r e v o en

VEEHOUDERS OPGELET! HEEMSKERK BV IS EEN ACTIEF EN GROEIEND BEDRIJF DAT ZICH BEZIGHOUDT MET DE EXPORT VAN FOKVEE OVER DE GEHELE WERELD Wij zoeken doorlopend drachtige stamboekvaarzen & verse vaarzen voor export. Wij zien u graag als onze leverancier. Voor opgave van vaarzen of informatie neemt u dan vrijblijvend contact op met onze hoofdinkoper of via uw eigen veehandelaar. Gerben Jansen 06-13057589 of info@heemskerklivestock.com

Bezoek onze website: www.heemskerklivestock.com

Elke Woensdag en Zaterdag van 09.00 - 16.00 uur THOwww.vrijemarktwamel.nl Fax: 0487-501155 info@vrijemarktwamel.nl Industriestraat 4 6659 AL Wamel

Als U van snuffelen op rommelmarkten en van een echt Hollands landschap houdt bent U bij ons in Wamel precies op de goede plaats. Wamel ligt in het Land van Maas en Waal tussen onze prachtige rivieren aan de Waal tussen Nijmegen en Zaltbommel onder Tiel. Dit landelijke dorpje herbergt sinds 1987 een gezellige snuffelmarkt met 350 kramen gebruikte en nieuwe spulletjes. In hal 1 is een gezellige cafetaria waar u heerlijk eet voor een leuke prijs. In hal 3 is een koffiehoek aanwezig met een mooi uitzicht op de markt. Elke Woensdag en Zaterdag geopend van 09.00 - 16.00 uur en de laatste Zondag v.d. maand (m.u.v. Juni t/m Augustus) van 10.00 - 16.30 uur Kraampje huren? bel voor de mogelijkheden of reservering.

d n aa m d / v ag d n o Z te s at la e Voortaan elk (m.u.v. JuNi t/m Augustus ) geOPENd van 10.00 - 16.30 UUR.


Woensdag 19 maart 2014

Thuiskapster?

Maak dan nu gebruik van Regio-deal.nl Gratis online en vanaf slechts € 4 incl. BTW in de krant

Je nieuwe job op www.hetkontakt.nl

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

11 nieuws

WWW.HETKONTAKT.NL

Ondanks ‘tegenwind’ veel bereikt in Leerdam ĩĢĢįġĞĪš “Ondanks de stevige financiële tegenwind is de afgelopen jaren in Leerdam met beperkte middelen veel bereikt.” Dat is een van de conclusies van het college over de periode 2010-2014. “We zijn erin geslaagd ‘Samen te werken’ aan Leerdam. Hoewel niet alle in 2010 geformuleerde ambities volledig zijn gerealiseerd, zijn we trots op de resultaten die we wel hebben kunnen boeken.” B&W wijzen op de ‘double dip’, die leidde tot een enorme terugval in consumptie, sterk stijgende werkeloosheid en een omvangrijke bezuinigingsoperatie door het Rijk. “Deze

ontwikkelingen hebben grote invloed gehad op Leerdam, maar vooral ook op haar inwoners.” Desondanks werd veel tot stand gebracht, benadrukken B&W. “Op maatschappelijk gebied springt de kadernota maatschappelijke ontwikkeling ‘De kracht van de Leerdamse samenleving’ in het oog. Ook op het gebied van jeugd, onderwijs en onderwijshuisvesting zijn belangrijke stappen gezet.” Op ruimtelijk gebied blijft de Broekgraaf het belangrijkste project. Ook voor de komende periode. Vanwege de crisis en de malaise op de huizenmarkt zijn de oorspronkelijke plannen bijgesteld. Daarnaast kijkt

wethouder Petra Groeneweg tevreden terug op de ontwikkelingen aan de P.M van Gentstraat. “Het is daar mooi geworden.” Ook wees ze op de plannen voor de restlocaties van het Heerenlanden College en het Voorwaartsveld. Annelies Groenenberg is blij met de resultaten bij het bereiken van peuters met een achterstand en Mensen maken de Wijk. “Een prachtig project waar we geld van het Rijk combineerden met bestaand geld. Niet alle problemen in West zijn opgelost, maar er is veel goeds verricht.” Wim van der Leij is trots dat het onderhoud van de buitenruimte inzichtelijk is gemaakt en de ‘boel’ er keurig bijligt. “Verder is

Neerijnen verkoopt kasteel īĢĢįĦħīĢīš Gemeente Neerijnen verkoopt het kasteel aan de Van Pallandtweg voor 1,2 miljoen euro aan het Geldersch Landschap. Het monumentale gebouw wordt door de gemeente voor de duur van tien jaar gehuurd. De eerstkomende vier jaar betaalt de

gemeente geen huur. In 2018 bedraagt de huurprijs 40.000 euro per jaar. Dat bedrag loopt op tot 50.000 euro in 2024. Ook het gebruik van de parkeervoorzieningen is tot 2018 gratis. Met de verkoop is de komende vijf jaar een bezuiniging gemoeid van rond de 250.000 euro op jaarbasis. Dat komt

doordat het Geldersch Landschap het onderhoud van het kasteel en het beheer van de lokale ruimte voor haar rekening neemt. Gemeente Neerijnen huurde hiervoor tot nog toe personeel van de Avri in. De verkoop van het kasteel aan een

Extra voetpad bij scholen Haaften commerciële marktpartij was voor de gemeente uiteindelijk geen optie. De marktwaarde ligt op ongeveer 2,5 miljoen euro, maar de verkoop van kastelen en landgoederen is ingezakt, met name vanwege de hoge onderhoudskosten. Voor de gemeente speelde mee dat de gemiddelde verkoopduur tussen de twee en vier jaar ligt, waarna het object veelal onder de taxatiewaarde wordt verkocht. Door het kasteel onmiddellijk te verkopen aan het Geldersch Landschap, wordt voorkomen dat er leegstand ontstaat. De gemeente deed ook onderzoek naar alternatieve huisvesting. Die is in de gemeente alleen voorhanden op bedrijventerrein Slimwei in Waardenburg. De kosten daarvan zouden ongeveer 100.000 euro per jaar bedragen. Dat bedrag is exclusief de huur van parkeergelegenheid.

™9Z\ZbZZciZ\VVi]ZibdcjbZciVaZ\ZWdjlkddgi^Zc_VVgkZg]jgZc#

de herinrichting van het centrum bijna afgerond en zijn we bezig met de herstructurering van West.” Frank de Graaff is dik tevreden over de samenwerking met de ondernemers, de plannen voor de Glasroute en het binnenhalen van de Holland Ladies Tour. “En ondanks de recessie hebben we een sluitende begroting.” Burgemeester Houtman wees op de stappen op het gebied van dienstverlening en openbare veiligheid. “En we hebben een visie voor 2030 ontwikkeld.” De uitwerking volgt de komende periode. Net als de besluitvorming over de regionale samenwerking. “Daar mag de nieuwe raad mee aan het werk.”

De raad gaf donderdagavond zijn goedkeuring aan het plan. Doorslaggevend daarbij is dat het kasteel aan het Geldersch Landschap van de hand wordt gedaan. De stichting beheert ook Het Stroomhuis en de Waardenburgse Molen. Het landgoed aan de Van Pallandtweg blijft door deze constructie openbaar toegankelijk en bovendien blijft het kasteel fungeren als trouwlocatie.

=66;I:C™ De gemeenteraad van Neerijnen wil een extra fiets- en voetpad voor schoolgaande jeugd in de Burcht van Haeften. Deze moet komen tussen het Vredeplein en de Enggraaf. Het gaat om een tweede fiets- en voetpad, omdat het college van b en w intussen ook studeert op de haalbaarheid van een dergelijke strook aan de oostzijde van de Bernhardstraat. De raad nam donderdag unaniem een motie aan die op deze manier de verkeersveiligheid rond de Burcht van Haeften moet vergroten. In het pand zijn de Willem Alexanderschool en de Goudenstein gevestigd. De raad wil ook dat de geluidsoverlast van de drempels ter hoogte van de school afneemt, zonder dat de veiligheid in het geding komt. De drempels zouden te laag zijn, waardoor auto’s er met volle snelheid overheen kunnen. Ook slalommen automobilisten geregeld langs de drempels.

De veiligheid van schoolgaande jeugd is een grote zorg onder met name ouders. Kinderen moeten vaak drie keer oversteken. Het besluit om het gebruik van klaarovers af te bouwen heeft bij ouders geleid tot grote onrust, aldus de zes partijen die de motie indienden.

Marko Luksen opent praktijk in Leerdam-West Maandag 24 maart feestelijke opening vanaf 18.30 uur LEERDAM - Leerdam is een praktijk voor oefentherapie rijker. Sinds kort is Praktijk Luksen van Marko Luksen gevestigd aan de Quirinus de Palmelaan, op het sportcomplex van voetbalvereniging Leerdam Sport ’55. Marko Luksen is in juli 2013 afgestudeerd aan de opleiding oefentherapie Cesar aan de Hogeschool Utrecht en is nu zijn eigen praktijk begonnen. “Ik vind het een uitdaging om mensen op een bewuste manier te leren bewegen, waardoor klachten worden teruggedrongen en in de toekomst kunnen worden voorkomen”, zegt Luksen. Oefentherapie Cesar “Oefentherapie Cesar is een behandelmethode voor mensen die lichamelijke klachten ervaren tijdens activiteiten in het dagelijkse leven”, legt Luksen uit. “Door middel van oefeningen en houdings- en bewegingsadviezen leer ik mensen hun klachten te verminderen, verhelpen of voorkomen.” De praktijk bestaat naast een ontvangstruimte uit een ruime behandelkamer. “De behandelkamer is ook voorzaien van een keuken en een bank. Hierdoor kunnen mensen dagelijkse activiteiten, zoals staan, zitten, bukken en tillen nog beter oefenen en ook direct toepassen in hun eigen omgeving. Daarnaast kan er bij sportgerichte klachten of groepslessen worden uitgeweken naar de sportvelden”, aldus Luksen.

Behandeling Luksen behandelt mensen met onder meer rug-,nek- en schouderklachten, ademhalingsklachten, klachten gerelateerd aan spanning, neurologische- en reumatische klachten. “Ik behandel mensen van jong tot oud. Het bijzondere van dit vak is dat we verder kijken dan alleen de klacht: we proberen de oorzaak op te sporen. Vaak ligt die in de manier waarop mensen hun lichaam gebruiken in het dagelijkse leven.” Door zijn specifieke deskundigheid op het gebied van houding, beweging, sportmassages en medical taping is Luksen ook in staat om sporters te begeleiden bij het herstel of voorkomen van sportblessures. “Hierbij maak ik onder andere gebruik van een video-analysesysteem waarin ik bewegingen van de sporter tot in detail kan analyseren en verbeteren.” Naast de individuele behandelingen geeft hij met veel plezier groepslessen aan mensen die onder begeleiding van een therapeut aan hun gezondheid willen werken. Afspraak Het maken van een afspraak kan tegenwoordig zonder verwijzing van specialist of huisarts. Een behandeling aan huis behoort ook tot de mogelijkheden, maar dan is wel een verwijzing van een (huis)arts nodig. De behandelingen worden vanuit de aanvullende verzekering

door de zorgverzekeraar vergoed. Bel voor een afspraak naar 06-38518001 of stuur een mail naar info@praktijkluksen.nl. Kijk op www.praktijkluksen.nl voor meer informatie. Feestelijke opening Op maandag 24 maart is de feestelijke opening van Praktijk Luksen aan de Quirinus de Palmelaan 109, waar een hapje en een drankje klaar staan. “24 maart is mijn verjaardag, dus dubbel feest! Iedereen die kennis wil maken met Praktijk Luksen is tussen 18:30 uur en 21:30 uur welkom in de praktijk.


Lingewaal journaal 19 maart 2014 colofon Gemeentehuis: A Raadhuisplein 3, 4147 AN, Asperen P Postbus 1014, 4147 ZG, Asperen T (0345) 634 000 F (0345) 619 722 I www.lingewaal.nl E info@lingewaal.nl Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Of op afspraak: T (0345) 634 000 Loket Burgerzaken Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur Donderdagavond van 17.30 tot 19.30 uur U kunt op woensdagmiddag terecht op afspraak:

T (0345) 634 000 I http://afspraak.lingewaal.nl

Afhalen aangevraagde documenten: Maandag t/m donderdag van 13.00 tot 17.00 uur Wmo-loket Dinsdag- en donderdag van 09.00 tot 12.00 uur

U kunt ook terecht op afspraak: T (0345) 634 000 Belangrijke telefoonnummers: Bel- en Herstellijn T (0345) 634 024 Calamiteitenlijn T (06) 21 49 56 88 Calamiteitenzender Omroep Gelderland, 99,6 MHz

AGENDA – 19 maart 2014, 07.30-21.00 uur Verkiezingen gemeenteraad Alle dorpshuizen, Lingewaal www.lingewaal.nl/verkiezingen – 25 maart 2014, 13.30 uur Welstandscommissie Gemeentehuis, Asperen www.lingewaal.nl/bouwen – 25 maart 2014, 20.00 uur Afscheid oude gemeenteraad Gemeentehuis, Asperen www.lingewaal.nl/raadsagenda – 27 maart 2014, 20.00 uur Installeren nieuwe gemeenteraad Gemeentehuis, Asperen www.lingewaal.nl/raadsagenda

VERGADERINGEN GEMEENTERAAD Op dinsdag 25 maart vergadert de gemeenteraad van Lingewaal om 20.00 uur in het gemeentehuis in Asperen. Op de agenda staat onder meer het afscheid van vertrekkende raadsleden en het onderzoek ‘geloofsbrieven’ van de nieuwe raadsleden. Op donderdag 27 maart is de installatieraad voor de nieuwe raadsperiode. De op 19 maart gekozen raadsleden worden die avond geïnstalleerd en beëdigd. De installatie start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Asperen. Beide vergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom om deze vergaderingen op de publieke tribune bij te wonen. De volledige agenda en stukken liggen ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis en kunt u terugvinden op www.lingewaal.nl/raadsagenda. Radio-uitzending

De raadsvergaderingen zijn rechtstreeks te beluisteren via radio LekWaal FM, via het geluid van de kabelkrant LekWaal TV en via www.lekwaaltv.nl.

JA VOOR TWEE GROTE PROJECTEN. EN NU? De gemeenteraad van Lingewaal heeft op 6 maart unaniem ja gezegd tegen de ontwikkeling van een brede school in Herwijnen en een multifunctionele accommodatie in Heukelum. Maar wat betekent dit nu precies? Hoe gaat het nu verder met deze projecten? En kan dat allemaal wel financieel? De projectwethouders Griedo Bel en Govert van Bezooijen geven uitleg.

voor. We maken gebruik van bestaande gelden, denk aan de begrote kosten voor onderhoud en beheer van bestaande panden, de verkoop van vrijkomende gronden en het anders inzetten van subsidiegelden. De investeringskosten schrijven we af over een periode van 40 jaar, zodat de lasten per jaar relatief laag zijn. Op dezelfde manier is ook het financiële plaatje voor de sporthal in Asperen opgebouwd.”

“Aan het ja van de raad is een grote periode van intensieve voorbereiding vooraf gegaan. Dat de raad nu unaniem ja heeft gezegd, is een chapeau voor alle betrokkenen die zich hebben ingezet. Zonder de inzet van alle betrokkenen, en dat zijn er nogal wat, waren deze projecten nooit van de grond gekomen. Samen werken we hard om het aanbod in de kernen voor de toekomst sterker te maken,” zo begint Griedo Bel.

MFA Heukelum

Aan de ontwikkeling van deze projecten ligt het Manifest van Lingewaal ten grondslag. Daarin staat dat alle kernen in 2030 hun basisvoorzieningen hebben behouden. Govert van Bezooijen: “Om dit te kunnen waarmaken hebben we gezocht naar slimme combinaties, zoals een brede school en een multifunctionele accommodatie. Maar ook heel belangrijk vinden we het financiële plaatje; kunnen wij dit als gemeente wel betalen? We gaan geen miljoenen van onze begroting benutten voor deze projecten. Daar is simpelweg het geld ook niet

In Heukelum komt een multifunctionele accommodatie. Dit is een gezamenlijk initiatief van het dorpshuis DAVA, biljartvereniging De Pomerans en De Krakeling. De Hummeltjeshoeve gaat in de MFA de BSO en peuteropvang aanbieden. De Pomerans krijgt een grotere ruimte, zodat ze meer plek hebben voor de biljartsport. DAVA en De Krakeling willen meer met elkaar samenwerken, met behoud van hun eigen identiteit. Griedo Bel: “We hebben een gebouw voor ogen dat geschikt is voor het huidige activiteitenaanbod en met de mogelijkheid om dit aanbod uit te breiden. De partijen hebben gezamenlijk een architect gekozen, die begrijpt wat hun wensen zijn. Zij werken nu intensief samen aan het voorlopig ontwerp van de MFA. Zodra we een ontwerp hebben, zullen we dit presenteren aan de inwoners van Heukelum en andere belangstellenden. Het streven is om in het najaar te starten met de realisatie en begin 2015 het ver-

nieuwde pand op te leveren aan de gebruikers. Na realisatie van de vernieuwbouw worden de panden van De Krakeling en De Pomerans gesloopt. De huidige gymzaal blijft gehandhaafd tot er meer duidelijk is over de toekomstige ontwikkeling van een brede school in Heukelum.” Brede school Herwijnen

De School met de Bijbel, OBS Spiegelhof en de Kinderkamer vormen samen de brede school van Herwijnen. Het gaat om vernieuwbouw van de bestaande locatie van de School met de Bijbel. De goede delen van het gebouw worden gerenoveerd en er wordt deels aangebouwd. Govert van Bezooijen: “We gaan binnenkort met een architect aan de slag om een gebouw te ontwerpen waar iedereen zich thuis voelt en prettig kan samenwerken. Ons streven is om dit jaar nog te starten met de daadwerkelijke bouw en ergens in 2016 de brede school te openen.” De komende maanden voert de gemeente een aantal projecten uit in de openbare ruimte van Herwijnen. Dit om de veiligheid en de toegankelijkheid van het dorp te verbeteren. Bij deze werkzaamheden wordt rekening gehouden met de komst van de brede school. U vindt meer informatie over deze projecten op www.lingewaal.nl/bredeschool en www.lingewaal.nl/mfa.

JEUGDZORG NAAR DE GEMEENTE Op 15 maart is de nieuwe Jeugdwet aangenomen. In deze wet staat dat alle vormen van jeugdzorg vanaf 2015 een verantwoordelijkheid van gemeenten worden. Wat dit betekent voor de gemeente Lingewaal legt Govert van Bezooijen, wethouder Jeugd in dit artikel uit. “De gemeente richt zich op het gebied van jeugdzorg op dit moment alleen op het voorkomen van problemen en het bieden van lichte hulp. Denk aan de consultatiebureaus, de gezondheidszorg van de GGD op de scholen, het maatschappelijk werk en de uitvoering van de leerplicht. Deze instellingen werken met elkaar samen onder de noemer Centrum voor Jeugd en Gezin. De gemeente krijgt vanaf 2015 veel nieuwe taken op het gebied van jeugdzorg erbij. Het gaat om taken die speciale instellingen leveren, zoals Entrea in Tiel of Trivium in Gorinchem, de geestelijke gezondheidszorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Ook de zorg voor jongeren met een verstandelijke beperking gaat voor een deel onder de gemeente vallen.” Waarom naar de gemeente

Van Bezooijen legt uit waarom al deze taken naar de gemeente komen: “De gemeente staat het dichtst bij de mensen en is het beste op de hoogte van wat speelt in de kernen. Wij kunnen daardoor deze zorg het beste regelen en zien daar kansen liggen. Lingewaal is een gemeente met korte lijntjes en inwoners die elkaar kennen. De opvang, het onderwijs, het verenigingsleven en het kerkelijk werk is goed geregeld. Gelukkig gaat het met de meeste kinderen in onze gemeente goed. Wanneer een gezin ondersteuning of hulp nodig heeft, kunnen we dat het beste zo snel en dichtbij mogelijk oppakken. En het hoeft niet altijd een professionele hulpaanbieder te zijn die hulp biedt. Niet voor niets wordt vaak gezegd ‘je hebt een heel dorp nodig om kinderen op te kunnen voeden’.” Het gezin als basis

De gemeente is al geruime tijd bezig zich voor te bereiden op de nieuwe jeugdzorgtaken waar zij vanaf 2015 de verantwoordelijkheid voor

Lingewaals gebiedsteam

De gemeente is bezig met het oprichten van een gebiedsteam van jeugd- en gezinswerkers. Zij gaan ondersteuning bieden wanneer dit in de directe omgeving van het gezin niet voldoende mogelijk is. “Met dit team proberen we gezinnen te helpen. Alleen als het nodig is, schakelen we de hulp van specialisten uit de regio in. We pakken dit gezamenlijk op met gemeenten uit de regio. In de komende maanden kijken we naar de grootte van het gebiedsteam en wie in het team komen. Belangrijk is dat het team goed weet wat in de kernen speelt en waar gezinnen gemakkelijk terecht kunnen.”

Op 12 maart was de aftrap van het Gebiedsteam Jeugd(zorg) in Lingewaal. Hulpverleners vanuit verschillende organisaties die in Lingewaal actief zijn gaan zich inzetten om vanuit één team ondersteuning en hulp bieden. Op de foto ontbreekt de (wijk)agent. krijgt. Het grootste probleem met het zorgaanbod nu is de versnippering. “In gezinnen waar meerdere soorten problemen samenkomen, zijn nu verschillende hulpverleners bezig. Zij nemen ieder een deel van het probleem voor hun rekening. Dat is goed bedoeld, maar voor het gezin vaak verwarrend. Het gezin heeft meer baat bij een vast contactpersoon. Waar mogelijk willen we dit oppakken met de methode ‘een gezin, een plan, een hulpverlener’.” “De basis ligt natuurlijk in het gezin zelf, de omgeving van het gezin en in de voorzieningen in de buurt. Daar waar het nodig is en kan, wil de gemeente de informele zorg versterken. Bijvoorbeeld door de wijkverpleegster weer een meer zichtbare rol te geven of door opgeleide vrijwilligers die ondersteuning bieden. Wij vinden het ook belangrijk om zo snel mogelijk (taal)achterstanden te constateren, zodat we in overleg met de ouders op tijd hulp kunnen bieden. Wij maken daarvoor nu een plan met het consultatiebureau en de kinderopvang.”

Van Bezooijen sluit af met: “Het is voor de gemeente een enorme uitdaging om alle taken die op ons afkomen zo goed mogelijk op te pakken. Maar we bereiden ons goed voor en weten waar we het voor doen; voor alle kinderen en jongeren in Lingewaal. Zij verdienen de juiste ondersteuning op hun pad naar een mooie toekomst.”

Wat vinden we belangrijk

De gemeenteraad heeft verschillende uitgangspunten afgesproken voor de zorg voor kinderen en jongeren. De belangrijkste zijn: • Ieder kind is waardevol en krijgt de ruimte om te ontwikkelen. • Ouder en kind hebben altijd invloed, oplossingen worden eerst in de eigen omgeving gezocht. Lukt dit niet, dan kunnen professionals ondersteunen. • Iemand met een hulpvraag is altijd aan het goede adres en is in maximaal twee stappen bij de juiste persoon. • Hulpverleners werken met elkaar en niet naast elkaar. • Het gezin heeft één vast aanspreekpunt waar zij vertrouwen in heeft. • Veiligheid van het kind staat altijd voorop.


Vervolg

PASPOORT OF RIJBEWIJS KWIJT? DIT MOET U DOEN U hebt als inwoner van de gemeente Lingewaal bij vermissing en/of diefstal van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs altijd een procesverbaal van de politie nodig bij de aanvraag van het nieuwe document. Neem bij vermissing van uw paspoort of identiteitskaart eerst contact op met Burgerzaken voordat u naar de politie gaat. Dit kan telefonisch via (0345) 634000 of u kunt direct aan de balie komen. Bij vermissing van uw rijbewijs kunt u rechtstreeks naar de politie. Met het

19 maart 2014

Lingewaal Journaal

door de politie opgemaakte proces-verbaal kunt u de nieuwe aanvraag doen. Met vragen kunt u altijd contact opnemen via bovenstaand nummer. Wij staan u graag te woord. Bij de aanvraag van uw nieuwe paspoort, identiteitskaart of rijbewijs heeft u dus nodig: • Proces-verbaal • Pasfoto • Legitimatiebewijs (indien nog in uw bezit) De kosten moeten direct bij de aanvraag worden betaald.

WERVING VRIJWILLIGERS BRANDWEER Brandweer GNL is op zoek naar mannen en vrouwen voor de brandweerposten LingewaalNoord (in Asperen) en Lingewaal-Zuid (in Herwijnen). Bent u woonachtig en werkzaam in Lingewaal, overdag oproepbaar, minimaal 18 jaar en maximaal 35 jaar, bereid om specifieke brandweeropleidingen te volgen en geschikt om in teamverband te werken? Reageer dan vóór 13 april 2014. De brandweer biedt vrijwilligers een uitstekend pakket aan arbeidsvoorwaarden. Voor meer in-

formatie kunt u contact opnemen met de clustercommandant Brandweer GNL, de heer I. van Hemert via (0345) 586 740 of brandweergnl@geldermalsen.nl. U kunt ook langs komen op ons kantoor (kazerne Geldermalsen, Rijksstraatweg 62, 4191 SG) of op maandagavond op één van de bovengenoemde kazernes. Kijk op www.brandweergnl.nl voor de volledige vacaturetekst.

BEKENDMAKINGEN Aangevraagde Omgevingsvergunningen Datum ontvangst 10-03-2014 11-03-2014

Adres

Bouwwerk

Nieuwe Steeg 4, Herwijnen

Het plaatsen van een schutting

Voorstraat 2, Heukelum

Het onderhouden en veranderen van een monument

13-03-2014

Dwarsweg 27, Heukelum

Het bouwen van een opslagruimte

13-03-2014

Nieuweweg 4A, Heukelum

Het bouwen van een schuur

De publicatie van aangevraagde vergunningen heeft slechts een informerend karakter. Tegen een aangevraagde vergunning kunt u geen bezwaarschrift indienen. Dat kan pas als de vergunning is verleend. Verleende Omgevingsvergunningen Verzenddatum 13-03-2014 13-03-2014 13-03-2014

Adres Achterweg 65, Herwijnen Leerdamseweg 42, Asperen Dalemse Zeiving 1, Vuren

Bouwwerk Het plaatsen van een schuifpoort Het uitbreiden van een woning Het bouwen van een agrarische bedrijfsruimte

locatie te herontwikkelen voor het realiseren van vijf aaneengesloten grondgebonden woningen. Deze woningen zijn gepland in de plaats van drie grondgebonden woningen. Hiervoor is op 10 juni 2008 een bouwvergunning verleend, o.a. gebaseerd op een zgn. artikel 19-vrijstelling als bedoeld in de (oude) Wet Ruimtelijke Ordening.

ben gemaakt en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen tijdens de inzagetermijn beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voorlopige voorziening

Ter inzage

Het besluit met bijbehorende stukken ligt van 20 maart t/m 30 april 2014 ter inzage in het gemeentehuis tijdens openingstijden of op afspraak. U kunt de stukken ook inzien op www. lingewaal.nl/bestemmingsplannen of www.ruimtelijkeplannen.nl. Beroep

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze over het ontwerp bij de gemeenteraad kenbaar heb-

Aanvullend kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop voornoemde beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak wordt ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist

APV-VERGUNNINGEN De besluiten liggen zes weken, vanaf de dag na de bij de vergunning vermelde verzenddatum, ter inzage in het gemeentehuis te Asperen tijdens openingstijden. Buiten deze tijden om kunt u telefonisch een afspraak maken via (0345) 634 000.

Verzenddatum 11-03-2014

Verleend aan

Soort vergunning

Datum activiteit

Dorpshuis De Poort – dhr. A. van der Meijden

Art 2.25 Apv – evenementen vergunning, discoavonden, grote zaal, dorpshuis De Poort, 21.00-00.45 uur.

19-04-2014 24-05-2014 11-10-2014 15-11-2014 6-12-2014 12-12-2014

11-03-2014

Dorpshuis De Poort – dhr. A. van der Meijden

Art 2.25 Apv – evenementen vergunning, discoavonden, foyer, dorpshuis De Poort, 21.00-00.45 uur.

3-05-2014 7-06-2014 21-06-2014 19-07-2014 9-08-2014 25-10-2014 29-11-2014

10-03-2014

Tweewielerservice Roeland van Oostrom

Art 5.18 Apv - standplaatsvergunning verkoop fietsonderdelen en reparatie fietsen, minimarkt Raadhuisplein Asperen en Achterweg Herwijnen

Herwijnen, dinsdag, 08.00-12.00 uur en Asperen 08.0012.00 uur

10-03-2014

Chr. Gemengd Koor Soli Deo Gloria

Art 5.13 Apv –verkoop stroopwafels, dorpskern Herwijnen

12 t/m 17-05-2014

13-03-2014

Gospelkoor Ichtus Vuren – mw. Baijense

Art 5.13 Apv –verkoop snoepzakken, dorpskernen Vuren en Herwijnen

2-04-2014, 19.0020.30 uur

13-03-2014

Ouderraad CBS De Open Poort – dhr. N. Bel

Art 2.25 Apv – evenementen vergunning braderie, schoolplein CBS De Open Poort, Leerdamseweg 1, Asperen

4 -06-2014, 16.3019.45 uur

13-03-2014

Ouderraad CBS De Open Poort – dhr. N. Bel

Art 4.6 en 4.6b Apv – geluidsontheffing tijdens de braderie, schoolplein CBS De Open Poort, Leerdamseweg 1, Asperen

4-06-2014, 16.3019.45 uur

13-03-2014

College Kerkrentmeester Hervormde gemeente Asperen – dhr. K.H. Huijsman

Art 2.25 Apv – evenementenvergunning Lentefair nabij ‘het Paard’

11-04-2014, 17.0020.00 uur

STOOKONTHEFFING Verzenddatum 13-03-2014

Adres Leuvense Kweldijk 8, Vuren

Bouwwerk

Categorie

Stookontheffing

bezwaar

De aanvraag en de besluiten liggen gedurende twee weken ter inzage in het gemeentehuis op de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving van 9.00 tot 12.00 uur .

Wet milieubeheer Melding 8.40

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer is geaccepteerd: • Een melding ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer voor het oprichten van een aannemersbedrijf met werkplaats, opslagloods en kantoor aan de Engweg 9, 4147 BR te Asperen (6 maart 2014) • Een melding ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer voor het oprichten van een berging voor de opslag van materiaal aan de Achterdijk 3, 4214 KR te Vuren (12 maart 2014) De meldingen liggen van 21 maart t/m 1 mei 2014 ter inzage in het gemeentehuis tijdens openingstijden of op afspraak. Deze bekendmaking heeft een informatief karakter. U kunt geen bezwaar maken tegen deze meldingen.

Beleidsstukken Beleidskader CPO-projecten vastgesteld

De raad van de gemeente Lingewaal heeft in zijn vergadering van 6 maart 2014 het beleidskader CPO-projecten vastgesteld. Dit beleid is opgesteld naar aanleiding van de evaluatie van het CPO-pilotproject op Het Hoge Land III, waarvan de woningen in september 2013 zijn opgeleverd. Toelichting

De gemeente wil particulier opdrachtgeverschap bevorderen en wil een duidelijk kader bieden voor initiatieven om woningen te bouwen via collectief particulier opdrachtgever-

schap. In het beleidskader staan zowel de rol van de gemeente als de rol van een CPO-groep beschreven. Nieuwe initiatiefnemers kunnen in het beleidskader de criteria voor het opstarten van een CPO-project vinden. Het biedt tevens een handvat gedurende het proces, doordat per fase is beschreven welke stappen moeten worden doorlopen om een CPO-project te realiseren. Ter inzage

De stukken liggen van 20 maart t/m 1 mei 2014 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis tijdens openingstijden of op afspraak. U kunt de stukken ook inzien via www.lingewaal. nl/bekendmakingen.

Meldingen

Bestemmingsplannen Bestemmingsplan Voorstraat 53, Asperen Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaal maken volgens het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 6 maart 2014 heeft besloten het bestemmingsplan “Voorstraat 53, Asperen” vast te stellen. Toelichting

Dit bestemmingsplan betreft een initiatief voor het adres Voorstraat 53 te Asperen. De huidige bebouwing ter plaatse staat al diverse jaren leeg en is dan ook in een dusdanig slechte bouwkundige staat, dat slopen de enige optie is. In het verleden werd deze bebouwing gebruikt als woonhuis met café/snackbar. In verband met veranderende woonbehoefte en een gewijzigde economische situatie, heeft de eigenaar / initiatiefnemer plannen om deze bouw-

Verzenddatum 13-03-2014

Verleend aan Ouderraad CBS De Open Poort – dhr. N. Bel

13-03-2014

College Kerkrentmeester Hervormde gemeente Asperen – dhr. K.H. Huijsman

Soort vergunning Art 7c van de Wet op de kansspelen – Rad van Avontuur tijdens braderie, schoolplein CBS De Open Poort, Leerdamseweg 1, Asperen Art 3 lid 1 van de Wet op de Kansspelen – loterijvergunning tijdens de Lentefair nabij ‘het Paard’

Datum activiteit 4-06-2014

11-04-2014

Zie voor bezwaarmogelijkheden en voorlopige voorziening het kader Bezwaar en Beroep. COLLECTEROOSTER •

17 t/m 22 maart 2014 st. Simavi 24 t/m 29 maart 2014 st. ZOA, Oranje Comité Asperen

Vervolg op volgende pagina


gemeente-info

Woensdag 19 maart 2014

Vervolg

14

19 maart 2014

Lingewaal Journaal

BEZWAAR EN BEROEP

BEKENDMAKINGEN TER INZAGE U kunt stukken inzien in het gemeentehuis tijdens openingstijden of op afspraak, zie colofon. ZIENSWIJZE U kunt schriftelijk of mondeling uw zienswijze indienen bij het college van B&W gedurende de inzagetermijn. BEZWAAR U kunt een bezwaar indienen bij het college van B&W binnen zes weken na de dag van verzending van een besluit. Bezwaar maken kan alleen door belanghebbenden.

BEROEP Belanghebbenden kunnen alleen beroep instellentegen besluiten, als zij in de voorprocedure tijdig hun zienswijze hebben ingediend, of als hen niet verweten kan worden dat zij dat niet hebben gedaan (aantonen niet in NL of als plan is gewijzigd). Een beroepschrift kan binnen zes weken vanaf de datum waarop het besluit ter inzage is gelegd worden ingediend bij de Rechtbank Gelderland, team bestuursrecht Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. VEREISTE GEGEVENS Een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift moet voorzien zijn van naam, adres, handtekening en datum. Een zienswijze moet een motivering bevatten; in een bezwaar- of beroepschrift noemt u de omschrijving van het besluit en waarom u tegen het besluit bent.

VOORLOPIGE VOORZIENING Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift betekent niet dat het besluit niet wordt uitgevoerd. Als u de uitvoering van een besluit wilt voorkomen, moet u naast het bezwaar- of beroepschrift ook een verzoek om een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Dit kan pas nadat het bezwaarschrift/beroepschrift is ingediend. Voor de behandeling van een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. BESTEMMINGSPLANNEN Voor bestemmingsplannen geldt een afwijkende procedure. Kijk hiervoor op www.lingewaal.nl/bestemmingsplannen.

>ZYZgV]Za^mÈ>^WZgc^XVÉ

FEJ=HED:

Aa^bde

)oV``Zc

/"// La^cYZghigj^` 8jYYaZ_VÈ8jooɜ

L^daZc '&hij`h

("//

FZghij`

,"*/

Dr. A. Kuyperweg 73 4153 XA Beesd Telefoon 0345 - 68 30 30 WWW.GARDENMASTERKROEZE.NL

)hij`h

/"//

VERBOUWINGS-

OPRUIMING! T R A A M 1 3 M T/

G N I T R O 10% K CTIE

LE L O C E L E H E n. OP DE G ijsde artikele

Met uit

n de al vele zondering va

afgepr

facebook.com/juwelierStift


LdZchYV\&.bVVgi'%&)

ingezonden De redactie behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen brieven in te korten of niet te plaatsen. Ook kan het standpunt van de redactie afwijken van dat van de briefschrijvers. De redactie is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van de brieven in deze rubriek.

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

15 nieuws

WWW.HETKONTAKT.NL

Topklas

Leerlingen worden een jaar ‘ondergedompeld’ in taal

Pilot Topklas levert resultaten op De pilot met de Topklas is in Leerdam in het eerste jaar een succes geworden. “Je ziet gewoon dat de leerlingen vooruit gaan.”

Geruchten CDA Lingewaal Ik zit inmiddels zes jaar in de gemeenteraad voor het CDA en sta op de kandidatenlijst op plaats 3. Afgelopen zondag kreeg ik een gerucht te horen: Ik zou het te druk hebben voor het raadslidmaatschap, met mijn werk als officier-jurist bij de krijgsmacht het zijn van pastoraal ouderling en mijn aanstaande huwelijk. Om mij te sparen, was het beter om niet op mij te stemmen. Wie dit gerucht de wereld in geholpen heeft, is mij niet bekend. Wat ik u kan zeggen is het volgende. Het raadslidmaatschap vraagt inderdaad veel tijd en inzet, maar die tijd en inzet heb ik er graag voor over. Laat u zich door het gerucht dan ook niet weerhouden om op mij te stemmen. Jos Vink, Kandidaat-raadslid CDA Lingewaal

Jongen gewond ĩĢĢįġĞĪš In Berenschot in Leerdam is woensdagavond een jongen ernstig gewond geraakt toen hij met zijn hoofd op de grond viel. Twee ambulances en de traumahelikopter werden opgeroepen. De jongen is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis in Gorinchem gebracht.

Themadiners bij Oud Vuren ijIJįĢīš Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Oud Vuren houdt het restaurant naast de gebruikelijke buffetten feestelijke themadiners. Zaterdag 22 maart: Viva la Vega, een vegetarisch zeven gangendiner met muzikale intermezzo’s. Zaterdag 29 maart: Diner Chanson Française (Frans Diner met chansons van Jolie Coeur) en zaterdag 19 mei: Jazzdiner met Ron Kros en Jazz Friends. Alle diners kosten 34,50 euro. Reserveren: info@oudvuren.nl of 0183-660661.

Ditty Werkhoven (14) even vermist ĩĢĢįġĞĪš De veertienjarige Ditty Werkhoven uit Leerdam is vorige week woensdagavond enige tijd vermist geweest. Ze was weggelopen. De politie deed via Burgernet een oproep om uit te kijken naar het meisje. Volgens tips was het ze met de trein richting Gorinchem gegaan. Andere getuigen veronderstelden dat het meisje op weg was naar Amsterdam. Aan alle onzekerheid kwam donderdag een einde; toen keerde Ditty weer naar huis terug.

ĩĢĢįġĞĪ š De docenten Marjan van Vlimmeren en Nanda Kamphuis zijn enthousiast over het project dat in augustus startte in het gebouw van het Mozaïek aan de Tiendweg. “De Topklas is een brugklasjaar van het Merewade College met een speciaal taalontwikkelingsprogramma.” Het personeel van het Mozaïek liep al jaren aan tegen de gevolgen van taalachterstanden van de leerlingen. “Daardoor kwamen ze ‘lager’ op het voortgezet onderwijs terecht dan nodig was. Ze hadden moeite met communiceren, kenden te weinig Nederlandse woorden en misten de vaardigheid om begrijpend te lezen. Dat leverde niet alleen problemen op bij Nederlands, het zorgde ervoor dat ze bij meer vakken uitvielen.” Dat betekende dat de leerlingen op het vervolgonderwijs vaak onder hun niveau instroomden. “Ze hadden gewoon meer in hun mars, maar dat kwam er door die taalachterstand niet uit.” Vandaar dat deze cursus achttien leerlingen uit Leerdam en omgeving startten met de topklas. Na dat ‘brugklasjaar’ moeten ze instromen in de tweede klas van het voortgezet onderwijs. “Als het even kan allemaal een niveau hoger dan het oorspronkelijke advies.” Om dat te realiseren worden de leerlingen een jaar lang ‘ondergedompeld’ in taal. “Normaal krijgen ze drie, hooguit vier uur Nederlands per week. Nu tien uur. We beginnen elke dag met het jeugdjournaal en bespreken het nieuws. Verder lezen we de krant en praten daar over. Zo ben je voortdu-

™?VcaZc9Zkg^bVVc]ZilZg`bZiBVg_VckVcKa^bbZgZcaZcCVcYV@Vbe]j^h#

rend bezig met technisch en begrijpend lezen. Daarnaast werken we aan de uitbreiding van de woordenschat. Bij elk vak vragen we ons af: begrijpen ze waar het over gaat? Je kunt nog zo goed zijn in wiskunde, maar als je niet weet wat coördinaten zijn of je snapt niet waar het over gaat als we werken

de doelstellingen van de Topklas ™YZIde`aVh^hZZcWgj\`aVh_VVgkVc]ZiBZgZlVYZ8daaZ\Zj^i<dg^cX]ZbbZi ZZcheZX^VVaiVVadcil^``Za^c\hegd\gVbbVide ™YdZakVcYZide`aVh^hdbaZZga^c\ZcbZiZZcVYk^ZhkddgYZWVh^hWZgdZeh aZZglZ\77AcVVgYZ`VYZgWZgdZeh\Zg^X]iZaZZglZ\@7AiZ`g^_\Zc ™aZZga^c\ZcbZiZZc`Wa"VYk^Zhb^``ZcdeYZ\ZbZc\YZd[i]ZdgZi^hX]ZaZZg" lZ\<A$IA ™]Ziegd_ZXi^hWZhiZbYkddg`^cYZgZcbZiZZciVVaVX]iZghiVcY!c^ZikddgaZZg" a^c\ZcbZi\ZYgV\hegdWaZbZc!dd`aZZga^c\ZcbZiEgD^cY^XVi^Zo^_clZa`db# ™ bZZg^c[dgbVi^ZZcVVcbZaY^c\/lll#bZgZlVYZ#ca

zet ten goede. Ze weten waar ze het voor doen - ze kunnen straks een diploma halen. Ze maken hun huiswerk trouw. En als ze iets niet snappen, kunnen ze ons ‘s avonds via de app altijd om hulp vragen.” Jan en Devrim zijn enthousiast over de topklas. “Het is leuk en je leert veel. We krijgen veel huiswerk, meestal maken we dat wel. Onze ouders staan er achter: die zien dat we vooruit gaan.” Volgend jaar gaan beide leerlingen naar de tweede klas. Beiden minstens een niveau hoger dan het advies van afgelopen jaar. Het Merewade College gaat volgend jaar door met de Topklas. Vanwege het succes wordt het breder ingezet dan alleen Leerdam André Bijl

Groene kerk aan de Linge Startersbeurs tegen jeugdwerkeloosheid ĩĢĢįġĞĪš Kerk aan de Linge in Leerdam onthulde onlangs het schildje ‘Groene Kerk’. Met dit schildje, dat hangt aan de gevel van de Bethelkerk, toont de kerkelijke gemeente dat zij aangesloten is bij de beweging van ‘Groene Kerken’. De kerken die hieraan deelnemen, hebben een nieuwe weg ingeslagen en geven vorm aan het duurzaam, eerlijk en rechtvaardig zijn

van een kerkelijke gemeente. De werkgroep Duurzaamheid hield voorafgaand aan het officiële moment een bijeenkomst. Hierin vertelde een van de leden over de (reeds tot stand gekomen) initiatieven van Kerk aan de Linge. Daarna werd het schildje onthuld. De werkgroep kijkt terug op een geslaagde ochtend en vervolgt haar duurzame weg met grote trots.

Mobiele kraan zakt weg in modder ĞİĭĢįĢīš Een mobiele kraan is afgelopen woensdag rond half drie verzakt geraakt in de modder in Asperen. Medewerkers van een loonbedrijf zijn al een paar weken bezig met werkzaamheden tussen de Meerdijk en de Linge in Asperen. Daarbij wordt onder andere een groot aantal bomen gekapt. Eén van de twee rupskranen die het bedrijf daarvoor gebruikt, zakte woensdagmiddag voor een groot deel in de modder. De tweede rupskraan moest eraan te pas komen om de kraan weer uit te graven. Aan het eind van de middag stond de kraan weer op het droge.

met rechthoeken en cirkels sta je meteen op achterstand. Van de week hadden we het over het station in Rotterdam. Dat was zo’n karakteristiek gebouw. ‘Karakteristiek’; dat woord hebben we een paar keer terug laten komen die dag.” De extra taaluren worden gecompenseerd door te ‘beknibbelen’ op drama en muziek. “Voor de rest bieden we alle vakken aan. Zeker ook gym. We fitnessen, gaan zwemmen. Die uitlaatklep hebben de leerlingen hard nodig. Het onderwijs is pittig.” Maar: het levert resultaten op. “Iedereen is een of twee niveaus omhoog gegaan. Erg leuk om te zien. De leerlingen krijgen kansen die ze anders niet zouden krijgen. Ze gaan zienderogen vooruit; dat is goed voor hun zelfvertrouwen. Bovendien komt dat hun in-

FOTO: ANDRÉ BIJL

™@Zg`VVcYZA^c\Z^hkddgiVVcÈ\gdZcÉ#

FOTO: AANGELEVERD

įĢĤĦĬ š De Regionale Sociale Dienst Alblasserwaard Vijfheerenlanden gaat de Startersbeurs inzetten bij de aanpak van de jeugdwerkloosheid in de regio. Jongeren uit de regio die hun opleiding hebben afgerond, maar nog geen baan hebben gevonden, kunnen vanaf 1 april gebruik maken van de startersbeurs. Zowel werkgevers als starters kunnen zich nu al aanmelden via www.Startersbeurs.nu/Alblasserwaard-vijfheerenlanden. Met een Startersbeurs kunnen de jongeren zes maanden werkervaring opdoen bij een bedrijf dat ze zelf mogen kiezen. Er zijn voorlopig twintig startersbeurzen te vergeven. De Startersbeurs is bedoeld voor jongeren van 18 tot en met 26 jaar die zijn ingeschreven in de gemeenten Giessenlanden, Gorinchem, HardinxveldGiessendam, Leerdam, Lingewaal, Molenwaard of Zederik. De deelnemers moeten minimaal een MBO2- of HAVO/VWO-diploma hebben. Jongeren die een beurs krijgen, ontvangen

zes maanden een vergoeding van 500 euro netto per maand. De werkgever krijgt dit bedrag gecompenseerd via middelen die beschikbaar zijn gesteld voor het Actieplan Jeugdwerkloosheid dat de RSD uitvoert. De werkgever betaalt slechts 100 euro per maand aan een scholingsbudget voor aanvullende opleidingen van de jongere die bij hem aan het werk is. Het is de bedoeling dat de starter zelf op zoek gaat naar een bedrijf waar hij of zij werkervaring wil opdoen. Dat mag een bedrijf in de regio zijn, maar dat hoeft niet. Zodra de jongere een bedrijf heeft gevonden, schrijft hij of zij zich in via de website Startersbeurs. nu/alblasserwaard-vijfheerenlanden. Werkgevers die vacatures willen aanbieden voor de Startersbeurs Regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden, kunnen dat nu al doen op deze website. Wethouder Elisabeth van Leeuwen, regionaal Ambassadeur Jeugdwerkloosheid: “Met de Startersbeurs zetten de gemeenten in de regio weer een stap om de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten.”


Zondag geopend

van 12 .00-17.00 uur

Clematis div. kleuren

Buxus bosjes

Mandevilla

8,

hoogte 25cm

op rek, excl. pot

99

van 12,99 voor

0,

99

van 1,99 voor

3,

99

Hortensia

van 5,99 voor

div. kleuren

Nerium oleander

5,

99

van 9,99 voor

9,

39,

99

99

Vinca minor Â

van 59,00 voor

van 14,99 voor

12 cm pot

Trachycarpus fortunei winterhard tuin- en terraspalm hoogte 150 cm

2,

99

van 3,99 voor

Visvoer sticks 3 kleuren

5,

99

van 8,99 voor

Weber VOORJAARSACTIE

11,

00 2 voor

tot 25% korting op div modellen barbecues

Elke zondag in maart en april geopend van 12.00-17.00 uur, uitgezonderd 1e paasdag

" T: 0345 512136 !!! 

Aanbiedingen geldig van woensdag 19 maart t/m dinsdag 25 maart

6-7 takken, 70 cm hoog


Woensdag 19 maart 2014

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

MijnGemeente app voor scheve tegels

Politiek

ĤĢĩġĢįĪĞĩİĢīš Gemeente Geldermalsen lanceert de app MijnGemeente waarmee iedereen snel en eenvoudig meldingen over de openbare ruimte kan doen. Denk aan een losliggende stoeptegel, kapotte verlichting, zwerfafval, hondenpoep, vernieling van speeltoestel of verkeerspaaltjes. De app is beschikbaar voor Android en Apple. Wie de gratis app download meldt zich één keer aan als inwoner van Geldermalsen. Daarna kan men meldingen doorgeven, eventueel met foto. De smartphone voegt de locatie toe. De melding komt direct bij de gemeente terecht en kan vervolgens snel worden opgelost.

Verseijl wil dat dader zich bekend maakt

U heeft een klusbedrijf?

Meld u aan op Regio-deal.nl Gratis online en vanaf slechts € 4 incl. BTW in de krant

‘Doodsbedreigingen uit CDA-hoek’ Onafhankelijk raadslid Henk Verseijl is in februari met de dood bedreigd. Hij verdenkt ‘de CDA-hoek’, maar CDA Neerijnen zegt ‘dit niet te kunnen plaatsen’. ĬĭĦħīĢī š Onafhankelijk raadslid Henk Verseijl denkt dat de doodsbedreiging aan zijn adres afkomstig was uit “CDA-hoek”. Dat is de partij waarvan hij tot enkele maanden geleden nog lid was.

den, om te voorkomen dat hij en zijn vrouw in de publiciteit zouden komen. Verseijl werd vorig jaar bijna een halfjaar opgenomen in een kliniek om te herstellen van ernstige psychische problemen.

Verseijl maakte donderdagavond aan het begin van de gemeenteraadsvergadering bekend dat hij in februari met de dood is bedreigd. Hij ontving destijds een A4’tje dat aan hem was geadresseerd en waarop een veter was geplakt met cellofaantape.

Onder de pet “Mijn vrouw en ik komen net bij van een vervelende periode en dachten dat het beter was om het onder de pet te houden. Toch heb ik na een gesprek met de burgemeester besloten om het openbaar te maken. Ik wil namelijk dat degene die dit op zijn geweten heeft, het lef en de moed heeft om zichzelf bekend te maken.”

De veter had de vorm van een S en was aan de bovenkant doorgetrokken, zodat het volgens Verseijl duidelijk leek op een strop. Aangifte Donderdag deed Verseijl aangifte bij de politie. Het raadslid besloot het incident aanvankelijk geheim te hou-

Plan voor voetbalclubs redt het niet īĢĢįĦħīĢīš Een plan om de voetbalclubs ASH en Waalkanters/Opijnen financieel te steunen is donderdag afgeschoten door een nipte raadsmeerderheid. VVD, SGP, Lijst Beukers en CDNraadslid Piet Scheurwater stemden tegen een motie van onafhankelijk raadslid Van Tellingen om 3,5 ton beschikbaar te stellen. Twee ton daarvan was bestemd voor nieuwbouw van een kantine en kleedkamers voor ASH. De bedoeling was om de rest beschikbaar te stellen aan de fusieclub uit Heesselt. Woningbouw Die heeft nog anderhalve ton nodig om het complex uit te breiden met een parkeerterrein en een oefenveld op kunstgras. Van Tellingen wilde het bedrag financieren door het vrijkomende veld van vv Opijnen te bestemmen voor woningbouw. Het voorstel werd gesteund door GBN, CDA, PvdA en CDN-raadslid Fred van het Hoofd.

17 nieuws

Tegenstanders van de motie zijn bang voor precedentwerking. Andere clubs zouden ook hun gehonoreerd willen zien. Volgens deze partijen moet eerst de subsidieverordening worden aangepast.

Rancune Al speculerend heeft Verseijl sterke vermoedens dat iemand van het CDA uit rancune heeft gehandeld. Verseijl vertegenwoordigde die partij tot enkele maanden geleden, maar ging na

een botsing met het partijbestuur door als onafhankelijk raadslid. In 2013 werd hij als CDA-raadslid gedurende zijn maandenlange afwezigheid vervangen door partijvoorzitter Adriaan Hakkert. Geen plaats Toen hij hersteld was en zijn raadszetel weer innam, kreeg Verseijl van het bestuur te horen dat voor hem geen verkiesbare plaats was weggelegd op de kandidatenlijst voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Daarop zegde Verseijl nog dezelfde dag zijn CDA-lidmaatschap op. Vorige maand maakte hij de overstap naar de lijst van Gemeentebelangen Neerijnen. Mail Het bedreigde raadslid heeft intussen

Betreuren Hakkert zegt in een reactie de doodsbedreiging te betreuren. Hij hoopt dat er voor Verseijl snel duidelijkheid komt. De bedreiging is volgens hem niet afkomstig van “actieve CDA-leden.” “Het is treurig wat er is gebeurd, maar wij kunnen dit niet plaatsen. Het CDA waardeert nog steeds de inspanningen van Verseijl voor onze partij en we hopen dat er voor hem snel duidelijkheid komt wie deze lugubere daad heeft gepleegd.” André van der Vlerk

Veel belangstelling voor Lifestyle Event ĩĢĢįġĞĪš Het Lifestyle Event bij Van der Wal Interieurs is afgelopen weekend goed bezocht. Er werden dit keer zelfs huizen verkocht. Makelaarskantoor De Landerije was aanwezig op het Lifestyle Event Leerdam en liet daar tweemaal ‘live’ een

koopakte ondertekenen. De exclusieve presentatie van een Leerdamse villa aan de Linge viel in het water. De woning, nog niet aangeboden op Funda.nl en Landerije.nl, werd enkele uren voor het Lifestyle Event verkocht. Na vijf jaar crisis op de Nederlandse huizenmarkt, worden er weer meer

Dekking Ook zijn er vraagtekens bij de dekking. Van Tellingen vond dat vreemd. Volgens hem is een miljoen euro in de begroting van het onlangs opgeleverde mfc in Haaften ook gedekt door voor te sorteren op toekomstige woningbouw. GBN-fractieleider Petra van Kuilenburg reageerde furieus: “We nemen de voetbalverenigingen niet serieus.” Waalkanters/Opijnen en het Hellouwse ASH zitten nu in de wachtkamer. Voor beide voetbalclubs rest weinig anders dan hun zaak straks opnieuw voor te leggen aan de nieuw gekozen coalitiepartijen. André van der Vlerk

een mail gestuurd naar partijvoorzitter Adriaan Hakkert, die het CDA deze week als lijsttrekker aanvoert bij de gemeenteraadsverkiezingen. Verseijl ontving nog geen reactie van het CDA.

™@jchide]ZiA^[ZhinaZ:kZci#>coZi/`ddeV`iZiZ`ZcZcW^_9ZAVcYZg^_Z#

FOTO: AANGELEVERD

woningen verkocht. Uit cijfers van het Kadaster en de NVM blijkt dat 2014 zelfs de beste start van het jaar kent sinds het ontstaan van de crisis. De Landerije kan dit beamen. Zowel in de goed toegankelijke prijsklasse voor vrijstaande woningen, alsmede het topsegment boven de miljoen euro wordt momenteel goed verkocht. Makelaar Gernant Temminck: “Dit kantelpunt op de huizenmarkt komt voornamelijk door de inhaalslag die gemaakt wordt. Veel mensen hebben de afgelopen vijf jaar hun woning verkocht en het ultieme koopmoment afgewacht in een huurhuis. Deze kopersgroep begeeft zich nu op de markt.” Op het evenement in de showroom van Van der Wal Interieurs dat gratis toegankelijk was, kwamen tal van facetten van luxe bijeen, zoals wonen, automotive, buitenleven, culinair en interieur. Verder stond het evenement bol van demonstraties en workshops. Ook waren er kunstenaars aanwezig, een van hen schilderde live portretten. Daarnaast genoten de bezoekers van heerlijke hapjes en drankjes.

Schoolklassen leren op de boerderij įĢĤĦĬ š De Stichting Boerderijeducatie Rivierenland houdt vanaf 31 maart ‘Belevend leren’ voor schoolklassen op land- en tuinbouwbedrijven in het Rivierengebied van Gorinchem tot Arnhem/Nijmegen en de Bommelerwaard. Het initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Rabobank West Betuwe en Rabobank Bommelerwaard vanuit de coöperatiefondsen van beide banken. Op woensdag 12 maart overhandigde Jan Verkley een cheque namens de Rabobank West Betuwe en Rabobank Bommelerwaard aan stichtingsvoorzitter Ton van Balken en projectleider Jolijn Zwart-van Kessel. De Stichting Boerderij-educatie biedt een kwalitatief lesaanbod aan op ongeveer veertig veilige land- en tuinbouwbedrijven die getraind en gecertificeerd zijn volgens de landelijke normen van het Platform Boerderij-

educatie in Nederland om zelf lessen te kunnen geven.

pel, peer of bes wordt”, legt projectleider Jolijn Zwart-van Kessel uit.

Voor alle basisscholen in het gebied biedt dit een gevarieerd aanbod van lesmogelijkheden in allerlei land- en tuinbouwsectoren, bijvoorbeeld veehouderij (koeien, geiten, varkens en schapen), akkerbouw, fruitteelt, vollegronds- en kassenteelt, laanbomenteelt, paddenstoelenteelt en imkerij. Om het initiatief onder de aandacht te brengen bij de basisscholen en uitwisseling van kennis en ervaring te bewerkstelligen, werkt de stichting samen met alle regionale Natuur- & Milieu educatiecentra.

De bedoeling is ‘belevend’ te leren door zelf te ervaren, ruiken, proeven en voelen door met de klas of in groepjes lesopdrachten op het bedrijf uit te voeren. Zodoende leren de kinderen iets over de herkomst en productiewijze van voedsel. Bovendien leren ze door te proeven en tenslotte leren ze over de natuur en het landschap- en waterbeheer op en rond de land- en tuinbouwbedrijven.

“Stichting Boerderij-educatie Rivierenland wil kinderen en land- en tuinbouwbedrijven waar ons voedsel wordt geproduceerd, dichter bij elkaar brengen, zodat kinderen weten waar melk vandaan komt, leren hoe een paprika groeit en hoe bloesem een ap-

Het initiatief Boerderij-educatie Rivierenland komt voort uit drie agrarische natuurverenigingen in de regio - VANL Tieler- en Culemborgerwaarden, ANV Lingestreek en VANL De Capreton - en wordt gesteund door partners uit het bedrijfsleven, zoals Betuwse Bloem, LTO Noord, Rabobanken West Betuwe en Bommelerwaard, Fruitmasters, gemeenten en provincie Gelderland.


GEMEENTEBERICHTEN woensdag 19 maart 2014

Deze pagina verschijnt onder verantwoordelijkheid van de gemeente Leerdam.

DE TWEET GEMEENTE LEERDAM Laat weten wat jij belangrijk vindt voor #leerdam en stem op 19 maart tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. http://www. leerdam.nl/verkiezingen

KORT NIEUWS

NA HET STEMMEN NAAR HET DAK Vandaag kiest Leerdam een nieuwe gemeenteraad. Nog niet gestemd? Wees er dan snel bij, want u kunt nog stemmen tot vanavond 21.00 uur bij één van de stemlokalen in de gemeente.

OUD PAPIER Vrijwilligers van de verenigingen zamelen samen met Waardlanden oud papier op. Op zaterdag 22 maart vanaf 8.00 uur doen ze dat in de wijk Varsseveld, Archangel, Bohemen, Diefdijk, Goslar, Hernösand, Horndijk, Levanger, Memel, Narva, Onega, Pr. Clausstraat, Riga, Skönvik, Sundsvall, Wilna. Dinsdag de 25e maart is het vanaf 18.00 uur de beurt aan wijk West ten zuiden van de Tiendweg: Anjerstraat, Asterstraat, Azaleastraat, Boëtiusstraat, Dahliastraat, De Ruijterstraat,Glashof, Groenzoom, Hyacinthstraat, Jasmijnstraat, Laantje van Van Ieperen, Leliestraat, Lingeplein, Lingestraat, Lingesteeg, Magnoliastraat, Owensstraat, Ranonkelhof, Rozenstraat, Salviahof, Siemensstraat, Tulpstraat. De vrijwilligers zamelen deze avond ook oud papier in in Schoonrewoerd, Anthoniuswerf, Brinkstraat, De Bongerd, Diefdijk, Dorpsstraat, Eiberthof, Het Hazenblok, Hoogeind(Leerdam), Kalverweg, Kerkeland, Kerkweg, Kon. Julianalaan, Kon. Wilhelminastraat, Kort Gerecht, M.E.L. Westenburgstraat, Masada, Noorderwoerd, Overboeicop, Overheicop, Pr. Bernhardstraat, Pr. Amaliastraat, Pr. Beatrixstraat, Schaikseweg (tot rotonde bij Karwei) Schoonrewoerdse kerkweg, Steenovenweg, Wilgenlaan . Meer weten over inzamelen van afval? Kijk op www.waardlanden.nl.

CONTAINER VOL Verspreid in de gemeente staan verzamelcontainers voor onder andere het inzamelen van kleding, glas en plastic. Maar treft u een volle container? Zet uw afval er dan niet naast. Loop naar de dichtstbijzijnde container of neem het afval mee terug en bel Waardlanden: 0183 – 681 111. Waardlanden zal de container snel legen waardoor iedereen het glas, papier of de kleding weer in de containers kwijt kan.

DIGITALE NIEUWSBRIEF Wist u dat de gemeente Leerdam een keer in de twee weken een digitale nieuwsbrief verstuurt? U blijft dan heel eenvoudig op de hoogte van wat er speelt binnen de gemeente Leerdam. Kijk op www.leerdam.nl hoe u zich aan kunt melden voor deze informatieve digitale nieuwsbrief.

GRATIS GROENE CONTAINER Het voorjaar is voor veel mensen aanleiding om de tuin op te ruimen. Reinigingsdienst Waardlanden wil het u zo makkelijk mogelijk maken om uw afval te scheiden. Met één telefoontje of mailtje wordt bij u een gratis extra of grotere groene container afgeleverd. Wilt u een extra groene container, of uw huidige groene container omruilen voor een grotere, neem dan contact op met Waardlanden: telefoon: (0183) 68 11 11 of e-mail: info@waardlanden.nl. De container wordt bij u afgeleverd en het kost u allemaal niets. Het enige wat u nog hoeft te doen, is uw afval scheiden.

De verkiezingsdag wordt feestlijk afgesloten tijdens de uitsla-

genavond, vanaf 21.30 uur in cultureel centrum Het Dak. Niet alleen is het heel spannend om gedurende de avond steeds meer uitslagen te horen, maar ook is er volop entertainment. Jazz Band Pieter Danz zorgt voor gezellige livemuziek en er zijn diverse verrassende optredens.

OVERLAST HONDEN BEGRAAFPLAATS Steeds vaker krijgen wij meldingen van overlast van honden en hondenpoep op de algemene begraafplaats. Bezoekers van de begraafplaats laten hun hond los lopen en houden zich niet aan de opruimplicht. Om hondeneigenaren te herinneren aan het feit dat honden aan-

gelijnd moeten zijn en er een opruimplicht geldt, zullen wij bordjes ophangen. Op de begraafplaats geldt een fietsverbod. Op deze plaats het verzoek aan een ieder zich aan deze afspraak te houden.

EEN ZONNIGE BOOMFEESTDAG 2014 Woensdag 12 maart was het ook in de gemeente Leerdam Boomfeestdag. Samen met groep 7 en 8 van de Floris Radewijnszschool plantten burgemeester Houtman en wethouder Van der Leij meerstammige bomen aan de Drossaardlaan en de Van Coehoornstraat. Het thema van de landelijke Boomfeestdag was dit jaar “Kiezen voor Bomen”, met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen.

SLOOP OUDE MOSKEE VAN START Aanstaande maandag 24 maart start de sloop van de oude Turkse moskee aan de Boëtiusstraat 16-18. Door de vondst van asbest op onverwachte plaatsen (put, kelder, onder cementdekvloer) is de sloop daardoor voor de tweede keer uitgesteld. We streven er naar om voor 18 april het gebouw weg te hebben en het terrein op te leveren. Over de definitieve invulling van deze ruimte is nog geen besluit genomen.

SPEELTUIN GEOPEND

Vrijdag opende wethouder Van der Leij, geholpen door vele kinderen uit de buurt, het speeltuintje aan de Oranjehof. Iedereen was erg enthousiast over het resultaat en de kinderen uit de buurt zullen hier veel speelplezier aan beleven!

STARTERSBEURS BIEDT JONGEREN MEER KANS OP ARBEIDSMARKT De RSD Alblasserwaard Vijfheerenlanden zet de Startersbeurs in om de jeugdwerkloosheid in de regio aan te pakken en kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten. Jongeren uit de regio die hun opleiding hebben afgerond, nog geen baan hebben gevonden en staan te popelen om aan de slag te gaan, kunnen de startersbeurs gebruiken. Met de beurs kunnen jongeren zes maanden werkervaring opdoen bij een bedrijf dat ze zelf mogen kiezen. Er zijn voorlopig 20 Startersbeurzen te vergeven. Vanaf 1 april a.s. zijn de Startersbeurzen beschikbaar. Zowel werkgevers die vacatures willen aanbieden als starters kunnen zich nu al aanmelden via de website www.Startersbeurs.nu/ Alblasserwaard-vijfheerenlanden.

Breng dus uw stem uit voor de nieuwe Leerdamse gemeenteraad en kom vanaf 21.30 uur naar Het Dak. Laat u verrassen, vermaken en hoor wie de komende vier jaar de koers van de gemeente Leerdam gaan bepalen.

GEBRUIKSAANWIJZING EN KLACHTENREGELING MOLENHOPPER Al jaren blijven inwoners van gemeente Leerdam mobiel dankzij de MolenHopper. Voor veel inwoners met een beperking is de MolenHopper een oplossing voor hun vervoersprobleem. In de gemeente Leerdam hebben bijna 1150 inwoners een pasje om van dit vervoer gebruik te maken. Deze week ontvangen alle pashouders een brief van het Wmo-loket waarin staat uitgelegd wat het juiste gebruik is van de pas voor de MolenHopper, de kosten en de extra mogelijkheden voor de pashouder. Omdat de gemeente verantwoordelijk is voor de MolenHopper, moet zij er ook op letten dat er op juiste wijze van de MolenHopper gebruik wordt gemaakt. De meeste pashouders gebruiken de Molenhopper waarvoor deze bedoeld is, bijvoorbeeld voor familiebezoek of om naar de kapper te gaan. De MolenHopper is echter niet bedoeld voor vervoer naar de dagopvang van een instelling, een zorgboerderij, de sociale werkvoorziening, het werk of naar school. Voor deze vervoersproblemen zijn in veel gevallen andere vervoersregelingen beschikbaar. Jaarlijks worden er in de gemeente tienduizenden ritten naar tevredenheid van de pashouders uitgevoerd. In geval van ontevredenheid en als aanvulling op de brief geven wij hierbij nog de contactgegevens voor het rechtstreeks indienen van klachten of suggesties: Telefonisch: Servicebureau 0183-659760, Schriftelijk: Servicebureau MolenHopper, Stadhuisplein 1, 4205 AZ Gorinchem. Internet/e-mail: info@molenhopper.nl / www.molenhopper.nl. Uiteraard kunt u ook met het Wmo-loket in het Stadskantoor contact opnemen.


4

STADSKANTOOR Dokter Reilinghplein 1 Postbus 15, 4140 AA Leerdam

GEMEENTEWERF EN MILIEUSTRAAT Handelstraat 15 Postbus 15, 4140 AA Leerdam

T 0345 636 363 F 0345 613 643

T 0345 636 363 F 0345 633 643 Afvallijn: 0183 681 111

www.leerdam.nl info@leerdam.nl

woensdag 19 maart 2014

ROEKEN ZOEKEN NIEUWE STEK Samen met bewoners aan de Patrimoniumstraat zijn wij enige tijd geleden de strijd tegen de roeken aangegaan. We hebben nesten verwijderd, de bomen flink gesnoeid en hebben geluidsapparatuur in de aanslag. En alle moeite lijkt zijn vruchten af te werpen. In overleg met de ecoloog hebben medewerkers van de werf de laatste dagen de verblijfplaatsen van de roeken in beeld gebracht. Aan de Patrimoniumstraat zitten nog wel wat roeken, maar ze bouwen geen nesten. Het lijkt erop dat de roeken een alternatieve locatie hebben gezocht en gevonden.

Ook hier zullen we nesten verwijderen en de geluidsapparatuur gebruiken. Onze inzet lijkt dus effect te hebben! De gemeente blijft in nauw overleg met de bewoners de roeken in beeld houden en zo nodig maatregelen treffen.

ZORGEN DOE JE SAMEN

Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning en is bekend van bijvoorbeeld hulpmiddelen, woningaanpassingen, hulp in de huishouding maar ook zaken als de MolenHopper, scootmobielen en rolstoelen. Daar waar het Wmo-loket eerst gericht was op het beoordelen van de aanvraag van hulpmiddelen, is het nu een breder adviespunt geworden gericht op resultaat. Dat resultaat kan zowel binnen als buiten de Wmo worden verkregen Wanneer een inwoner aangeeft hulp nodig te hebben, komt een indicatiesteller van het Wmo-loket meestal bij de inwoner thuis om te praten over zijn of haar situatie. Dat gesprek is niet alleen met de inwoner zelf maar ook met belangrijke personen uit zijn of haar omgeving

EVENEMENTEN AGENDA

ONDERHOUD WEGEN Op diverse locaties binnen de gemeente Leerdam voeren we in het kader van het Onderhoudsprogramma Wegen herstratingswerkzaamheden uit. De locaties waar we nu bezig zijn of binnenkort bezig gaan, zijn: Kerkelaantje ,Brinkstraat, Masada en Noorderwoerd en een aantal inritten van de Dorpsstraat te Schoonrewoerd. Voor meer informatie kunt u op werkdagen bellen naar 0345 – 636 193 of 0345 – 636 284.

Tegenover Patrimoniumstraat 237 is een aantal roeken hardnekkig aan het nestelen.

‘Zorgen voor’ wordt ‘zorgen dat’. Dat is de kern van de nieuwe Wmo-verordening die op 1 april 2014 van kracht wordt. Deze nieuwe verordening legt vast hoe we in Leerdam al gewend waren te werken en is voor haar gebruikers dus niet nieuw. In de Wmo-verordening 2014 staat beschreven dat mensen meer hun eigen verantwoordelijk nemen voor oplossingen om zelfstandig te kunnen (blijven) leven.

WERK IN UITVOERING

zoals bijvoorbeeld een mantelzorger, familielid of buren. Samen met de inwoner en een vertrouwd persoon uit zijn omgeving, zoekt de medewerker van de Wmo naar een beschikbare en bruikbare oplossing voor het probleem dat de bewoner aangeeft. Daarmee wordt bedoeld dat de oplossing betaalbaar is en dat het probleem er daadwerkelijk mee wordt opgelost. Bij het zoeken naar een oplossing worden zo nodig ook professionals, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties betrokken. Een oplossing voor allerlei praktische zaken kan worden gezocht bij bijvoorbeeld familie, vrienden of buren. De nieuwe Wmo-verordening gaat niet meer zozeer uit van de gedachte ‘ik heb wat dus ik krijg wat’. Veel voorzieningen zijn inmiddels ook buiten de Wmo prima te verkrijgen. Denk hierbij aan hulpmiddelen voor in huis die de meeste bouwmarkten verkopen. Het verstrekken van een Wmo-voorziening is er voor bedoeld een oplossing te bieden als er op geen enkele andere manier een goed resultaat kan worden bereikt. Kijk voor de volledige tekst van de Wmo-verordening 2014 op www.leerdam.nl.

Tijdelijke afsluiting van Klein Oosterwijk te Leerdam op 21 en 24 maart 2014 van 07:00u t/m 18:00u. Betreft afsluiting ten behoeve van plaatselijke wegwerkzaamheden. Het betreft het weggedeelte vanaf de Noorderlingedijk . Ter plaatse van de kruising wordt verkeer op de afzetting attent gemaakt. Tijdelijke afsluiting van de Noorderlingedijk te Kedichem op 25 maart 2014 van 07:00u t/m 18:00u. Betreft afsluiting ten behoeve van wegwerkzaamheden aan asfaltverharding. Het betreft het weggedeelte van de Noorderlingedijk tussen de Zwaansweg Kedichem en de Hooglandse Tiendweg. De Onderweg is bereikbaar vanuit Kedichem. Verkeer wordt volgens de aangegeven routes omgeleid. Heeft u vragen over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de heer H. Bakker op telefoonnummer 06 52 08 34 70.

19 MAART GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN VANAF 21:30 UUR UITSLAGENAVOND IN HET DAK 22 MAART IN CONCERT FOR CHARITY IN M3, WWW.FACEBOOK.COM/INCONCERTFORCHARITYLEERDAM MEER INFORMATIE VINDT U OP WWW.LEERDAM.NL OF WWW.ONSLEERDAM.NL.

HUUR EEN KRAAM VOOR DE KONINGSBRADERIE

Op 26 april organiseert het Comité 3045 de Koningsdag in Leerdam. Het belooft weer een heerlijke dag met een aantrekkelijk programma te worden. Een van de programmaonderdelen van deze bijzondere dag is natuurlijk de Koningsbraderie. Wilt u meer informatie of een kraam reserveren? Neem dan per e-mail contact op met heer Teus Meijdam: t.meijdam@leerdam2000.nl.

BIED AFVAL AAN OP DE JUISTE MANIER EN HET JUISTE TIJDSTIP

Vanaf heden zijn de geplande wegwerkzaamheden ook te zien op de website van het Waterschap. Ga naar www.wsrl.nl en klik op werk in de buurt, “wegwerkzaamheden en evenementen” en vervolgens op link naar kaart met overzicht van werkzaamheden. Hier krijgt u de kaart van LTC te zien met alle afsluitingen en evenementen in de regio.

Veel bewoners melden klachten over het aanbieden van afval. Het gaat dan om het aanbieden van plastic, maar ook papier en de container. In verschillende wijken hangen de afvalzakken met plastic afval heel lang buiten. Vaak neemt de wind een loopje met de lichte zakken met alle zwerfafval van dien. Ook wordt gemeld dat containers te vroeg of te lang aan de straat staan. Containers worden omgegooid of doelwit van vandalen. Daarom een dringende oproep namens uw medebewoners: Bied het juiste afval op de juiste manier aan en op het daarvoor aangegeven tijdstip. U vindt alle verschillende afvalstromen en de inzameldata terug op de afvalkalender. Geen internet? Bel even naar Waardlanden, telefoon 0183 - 68 11 11 en u krijgt een kalender thuisgestuurd.

ZIN IN EEN FEESTJE? LAAT HET ONS WETEN!

Wilt u dit jaar een activiteit op de openbare weg organiseren? Dan kan het zijn dat u voor deze activiteit een melding of vergunning moet aanvragen.

Als u bijvoorbeeld gezamenlijk met uw buren buiten op een grasveld of op straat naar voetbalwedstrijden van het WK-voetbal wilt kijken, moet u hiervoor een melding of een vergunning aanvragen. Dit geldt ook voor horecabedrijven. Bij het afsluiten van straten

Besluiten De onderstaande besluiten door het college of de burgemeester zijn genomen na een zorgvuldige afweging van alle belangen. Toch kan het zijn dat u tegen één van deze besluiten bezwaar heeft. Hoe, wanneer en waar u bezwaar kunt maken vindt u op www.leerdam.nl. IOp 11 maart 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten omgevingsvergunning te verlenen voor het verhogen van de dakconstructie op het perceel, Horndijk 103, 4141 MB te Leerdam. IOp 12 maart 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten omgevingsvergunning te verlenen voor het vellen of te doen vellen van zeven houtopstanden, op het perceel Stationsweg 2, 4141 HB te Leerdam APV vergunningen De burgemeester van Leerdam heeft op 13 maart 2014 een evenementenvergunning verleend aan Stichting Stadsmanagement Leerdam voor het organiseren van een Kerstmarkt op vrijdag 19 december 2014 van 13:00 uur tot 21:00 uur en zaterdag 20 december 2014 van 09:00 uur tot 17:00 uur. De Kerstmarkt wordt gehouden in het centrum van Leerdam. De burgemeester en wethouders van Leerdam

voor dergelijke activiteiten moeten de hulpdiensten, zoals de brandweer en de ambulancedienst, hiervan op de hoogte worden gesteld, zodat zij hier bij calamiteiten (zoals bijvoorbeeld brand) toch snel ter plaatse kunnen zijn. Dus, wilt u een evenement of activiteit organiseren? Laat het ons dan tijdig weten. Het evenementen aanvraagformulier kunt u downloaden van onze website www.leerdam. nl tab aan de balie, en dan alle formulieren.

hebben de volgende standplaatsvergunning verleend: Standplaatsvergunning verleend aan de heer J.L. Eckelboom periode 1 november 2014 t/m 31 december 2014 voor de verkoop van oliebollen. Op de aangegeven data mag deze vergunning gebruikt worden. Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: I10 maart 2014 voor het plaatsen van een erfafscheiding, op het perceel Marnix van St. Aldegondestraat 14 te Leerdam. I10 maart 2014 voor het plaatsen van een schutting, op het perceel Marnix van St.Aldegondestraat 16 te Leerdam. I10 maart i 2014 voor het plaatsen van een loods, op het perceel Techniekweg 21a te Leerdam. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen de aanvragen worden ingezien tijdens openingstijden van bouw- en woningtoezicht van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur – 12.00 uur. Voor de middagen kunt u een afspraak maken met onze medewerkers via het telefoonnummer 0345-636363

EnergieCafé 25 maart. a.s.

ENERGIE BESPAREN

CHECK en BESPAAR op uw ENERGIEREKENING!

25 maart 2014 ‘DE SCHAAPSKOOI’ Overboeicop 15, SCHOONREWOERD Zaal open 19:30 uur met koffie en thee. Afsluiting rond 22 uur na een borreltje. Meldt u aan via info@energiewinkel.org

Deze avond staan we stil bij uw bespaar-kansen met hulp van de woninglabelcheck en isolatie: Met het ENERGIELABEL leert u hoe zuinig of onzuinig uw woning met energie omspringt. U krijgt een speciaal aanbod gericht op effectieve bespaaradviezen. Daarnaast maakt u kennis met een hele effectieve manier om uw VLOER te ISOLEREN!

Arjan Damsteeg vertelt u alles wat

Alfred Faaij van Isoal uit Asperen

u weten wilt over de betekenis van

laat u daadwerkelijk voelen wat

het energielabel van uw woonhuis.

isoleren van uw vloer u oplevert.

Hij geeft aan op welke manier dat

Tevens zal hij u deze avond een

bij u kan leiden tot concrete

speciale aanbieding doen om de

besparingen. Daarvoor doet hij

beproefde Tonzon aanpak nog

deze avond een interessant

aantrekkelijker te maken.

voorstel.

Informatie over de organisatoren en andere café’s:

http://www.energiewinkel.org


publicaties

Woensdag 19 maart 2014

20

Kontaktjes Kontaktjes plaatsen?

& Zonneschermen & Rolluiken & Screens & Rolgordijnen, multishade`s enz. & Zonwering t.b.v. velux

& PlissĂŠ (deur) horren & Deurrolhorren & Raamrolhorren & Dakraamhorren (velux) & Enz.

HORREN Rolhorren PlissĂŠ horren Inzethorren ZONWERING Rolluiken Screens Zonneschermen Binnenzonwering GEREEDSCHAP Elektrisch gereedschap Tuingereedschap Handgereedschap INSTALLATIEMATERIAAL Sanitairbenodigheden Lijmen en Kitten Elektra Verlichting IJzerwaren DEUREN Deurbeslag Veiligheidsloten Afhangservice

Bij ons altijd persoonlijk advies & service. Eigen buitendienst!

SLEUTELSERVICE KASTWANDEN OP MAAT

Van der Leeden Vakwinkel Leerdam Techniekweg 3, 4143 HW LEERDAM Tel 0345-614365 Fax 0345-631690 Email: winkel@vanderleedenhout.nl

Openingstijden: Ma t/m Vr 8.00 - 18.00 uur. Za 8.00 - 16.00 uur. Wij lunchen van 12.30 - 13.00 uur.

W W W. VA N D E R L E E D E N H O U T. N L

ijk t k a i pr nden... k i e R a icursussen h e e wlingen en reikndelingen. t e d de ha

ehan sebe reiki b metamorfo en Kerkebogerd 12, Gellicum tel. 0345 682500

Gazelle damesfiets Furore 8 versnellingen, trommelremmen, naafdynamo, verende zadelpen, lage instap, 57 cm â&#x201A;Ź 250,Batavus Old Dutch omafiets zwart, chroome velgen â&#x201A;Ź 175,Tel. 06-10156502 (noz)

Inruil electr. fiets bespreekbaar Skelter en autostep gratis. Tel. 06-1994226 (noz) b Te koop pakjes hooi ĂĄ 3 euro na 17.00 uur Tel. 0644818385 b Tuinman biedt zich aan Vergoeding overeen te komen. Tel. 078-6913974 b RONTREX ASBEST INVENTARISATIE www.wegmetasbest.nl (06)12300762 RONTREX ROLSTEIGERS www.degoedkoopstesteiger.nl (06)12095492 b Belastingformulier invullen? Wij helpen u graag met uw aangifte inkomstenbelasting. Bel of mail voor een afspraak met E.S.belastingadvies (Alblasserdam) E-mail: Info@es-belastingadvies.nl 7HOb b Meld u aan voor de groepswandeling Gratis af te halen: Houten molen vanaf 17 maart as. om 19:15 ev. in Te koop: Caravan Adria Altea 360LT combinatie met wegen en menuâ&#x20AC;&#x2122;s. Grote beurt 2013 incl nw.banden www.liesvoedingsadvies.nl b Als nieuw -van april 2008. , bSpuitbussen op kleur nodig? Compleet -voortent-luifel-res.wiel Wij maken ze terwijl u wacht!! Keukeninr.+vele extraâ&#x20AC;&#x2122;s. KlusWijs Huisman Alblasserdam Vraagprijs â&#x201A;Ź5995.- tel.0786150954 b 078-6912907 / www.kluswijs.nl Batavus omafiets Old Dutch Te koop: Paardentrailer + Zwart, chroome velgen â&#x201A;Ź 175,enkele Soay schapen + Herenfiets Ithaka 8 versn.trommel- platte boerenwagen tel.0620668120 b remmen, naafdynamo, voorvork en Gevraagd zilveren gld. en rijksd. zadelpen geveerd â&#x201A;Ź 250,van juliana, ook verzamelingen van Beide fietsen zijn als nieuw. munten en oude aanzichtkaarten. Kinderfietsje gratis 20 inch zeeuwse sieraden. Tel. 0345-615800 Tel. 06-10156502 (noz) b b

Donderdag Marktkoopje

Vul de zak met verse broodjes voor â&#x201A;Ź 1,75

GRATIS VERVANGEND VERVOER BIJ ONDERHOUD      

Brood van de maand Maisbrood van â&#x201A;Ź 2,40

voor â&#x201A;Ź

1,50

BAKKERBART.NL Leerdam

De lekkerste

Kontaktjes

De vakwinkel ook het vertrouwde adres voor:

Open al uw deuren met ĂŠĂŠn sleutel Gelijksluitende cilinders voor woningen en bedrijven. Tel. 078-6918169 b Showroommodellen Zonneschermen Semi Cassette+ motor+afstandbediening afm. 300x250cm - 800euro Cassette+motor 500x250cm 900euro Cassette+motor 250x200cm - 850euro Cassette+motor 400x250cm -1000euro Cassette+motor 400x250cm -1250euro Knikarm+handbediend. 300x250cm - 450euro. Incl. bevestiginsmateriaal RAL9001- Zelf ophalen/ophangen Info: maartenspuij@hetnet.nl mobiel: 0618247652 - na 19.00uur b Praktijk Amarilla Voor gezichtsbehandelingen en voetreflexmassages. 078-6159338 www.amarilla.nl b In verband met verhuizing in zeer goede staat zijnde GASHAARD te koop, model Juweeltje. Prijs n.o.t.k. Tel 0183-582070

REGIO-DEAL.NL Betrouwbaar en dichtbij Joop van Bokhoven Timmerman & Schilder Ook voor klussen met garantie. Voor gratis offerte Tel. 06-41298639 of mail joopvanbokhoven@live.nl GlansVerf voor Buiten, donkergroen E-mail: kunstberk@solcon.nl b Lakverf Hoogglans, bin. en buiten E-mail: kunstberk@solcon.nl b Mooie gele zangkanaries te koop. Prijs: 20 Euro tel: 06 18190269. b Te koop Caravan Burstner 5-pers. â&#x201A;Ź. 2.995,= (0180-590540 ) Goed onderhouden en nette caravan. Winteruitvoering voortent + luifel toillet, koelkast, ringverwarming b Floor Groenprojecten Aanleg en onderhoud van uw tuin Tel. 06-42149529 b Voetreflexologie: behandeling van stress, vermoeidheid, hoofdpijn, nek- en rugklachten Ria Mol: 0180-516497/0619057807 of kijk op: www.ri-flex.nl RI-FLEX Praktijk voor reflexologie b C.van Ewijk Onderhoud in huis en tuin TEL: 0614452975 Vianen b Gezocht: Zilveren rijksdaalders en guldens,ook verzamelingen van munt en en buitenlandse munten. tel.nr. 0345-615800

Kontaktje plaatsen? Ga naar www.regio-deal.nl

Voordelig en makkelijk GlansVerf voor Buiten, donkergroen E-mail: kunstberk@solcon.nl b Lakverf Hoogglans, bin. en buiten E-mail: kunstberk@solcon.nl b Bijles geven? Adverteer via Regio-deal! Gratis online en voor een klein bedrag in de krant! www.regio-deal.nl Uw familiedrukwerk Zuidzijde 131 2977 XE Goudriaan Telefoon 0183 583 311 www.degrootfamiliedruk.nl ZZP-er? Adverteer via Regio-deal! Gratis online en voor een klein bedrag in de krant! www.regio-deal.nl Klusbedrijf? Adverteer via Regio-deal! Gratis online en voor een klein bedrag in de krant! www.regio-deal.nl Keukeninr.+vele extraâ&#x20AC;&#x2122;s. Vraagprijs â&#x201A;Ź5995.- tel.0786150954 Wilt U schone ramen? Vanaf 4 euro. Redlef@live.nl of 0613522706 C.van Ewijk Onderhoud in huis en tuin TEL: 0614452975 Vianen Mooie gele zangkanaries te koop. Prijs: 20 Euro Tel: 06 18190269.


Woensdag 19 maart 2014

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

21 uit het nieuws

DE WEEK IN BEELD

Z_diZW]''cWWhjš Volleybalvereniging

me[diZW]'(cWWhjš Op de Schaikseweg

b[dj[š Over een paar dagen begint de lente offici-

Serve’68 uit Vuren huldigt jubilarissen Diny Ekelmans (25 jaar lid) en Dieneke Zwart (12,5 jaar lid).

bij Schoonrewoerd komt een vrachtwagencombinatie vast te zitten in de berm; het gevaarte kantelt richting de sloot. FOTO: ROY VERMEER/112LEERDAM.NL

eel. Deze ooievaars zijn alweer terug op het nest, verliefd en wel! FOTO: ADRIE VAN KUILENBURG

ZedZ[hZW]')cWWhjš Juwelier van

ZedZ[hZW]')cWWhjš Arne en Maria van

Kerkwijk krijgt bezoek van het Vlindervolk (groep 3/4) van JPS de Wilgenhoek uit Leerdam. Ze doen een project over tijd en leren over klokken.

theaterproducties Marij van den Heuvel spelen de voorstelling ‘Muis schrikt zich een ongeluk’ op basisschool De Vuurvlinder.

lh_`ZW]'*cWWhjš PSV De Waddesteijnrui-

pWj[hZW]'+cWWhjš De oudste mannelijke

fh_`iš Mariëlle den Uyl wint een Gouden Gazelle

ters neemt afscheid van vice-voorzitter Jos van Marle. Hij zat dertig jaar in het bestuur en ontvangt een bronzen veulen als aandenken.

inwoner van de gemeente Lingewaal, de heer Dijkema uit Vuren, wordt 101 jaar. Burgemeester Van Ruijven feliciteert hem. FOTO: WWW.WICEKLISTWAN.NL

met de Olympische prijsvraag van Gazelle, waarbij het aantal Nederlandse medailles moest worden voorspeld. Stefanie den Breejen reikt de fiets uit.

`kX_bWh_iš Zederiks Christelijk mannenkoor hul-

`kX_bWh_iš Zangvereniging Excelsior uit Vuren

`kX_bWh_iš Het Heukelumsch Mannenkoor hul-

digt leden van het eerste uur (25 jaar lid): Klaas van der Stouwe, Aart van der Vliet, Ruth Kool, Jaap Baars, Henk Spek, Piet Mesker, Kees Bassa en Leo de Vaal

huldigt Ies van Eck voor zijn 40-jarig lidmaatschap, waarvan hij 25 jaar voorzitter was. Hij krijgt een parker vulpotlood met inscriptie.

digt Gradus van Maurik (25 jaar lid), Jan de Groot (40 jaar lid) en Arie van Dusseldorp (60 jaar lid). Ze ontvangen een speldje. FOTO: PIETER SINAY


publicaties

Woensdag 19 maart 2014

22

Een klikgebit is een kunstgebit op implantaten. Een eenvoudige techniek die vrijwel bij iedereen kan worden toegepast. In het Centrum voor Tandheelkunde Gorinchem wordt u behandeld door een implantoloog geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI).

TIS GRIKA GEBIT!

Bij ons krijgt u de eigen bijdrage van 250 euro terug.

KL

Centrum voor Tandheelkunde Gorinchem

Mollenburgseweg 5 - 4205 HB Gorinchem -Telefoon: 0183 - 620 020 - www.cvtgorinchem.nl - info@cvtgorinchem.nl

Grote voorraad vloertegels, wandtegels en tegellijmen in onze

TEGELOUTLET - Duizenden meters vloer- en wandtegels op voorraad - Groot ingekochte partijen, rechtstreeks van de fabriek - Wees er snel bij, voor de meeste partijen geldt OP=OP - Scherpe prijzen, opruimers zelfs al vanaf € 3,95 per m² - Openingstijden: ma-vr. 8.00-17.00, zaterdag 9.00-16.00

WWW.TEGELOUTLETKROON.NL Energieweg 8c, Meerkerk, 0183-354225

RT A A M 9 2 24 T/M

G N I T R O K % 5 1

VAN

Zoekt u een tandarts?

EDEN

ERF E

ODIGDH N VERFBEN

OP ALLE V

Wij nemen nieuwe patiënten aan.

co Home staat bij De Deze week n van ke rg in het te aar in Van den Be n a Wij sta kl r. te k o d rf e ns ons De V s, om u tijde n ja rs e kt o d onze n va ur te voorzie open spreeku alle soorten verf. ver informatie o O-verfkit. wij een EHB n e p o rk ve Ook want u is niet nodig n re ke e rz e orting Bijv week 15% k ze e d t g n a ontv igdheden. n verfbenod e rf ve lle a op

Met een team van ervaren specialisten hebben we alles in huis voor een lach die bij u past. Mooie tanden en kiezen zijn op elke leeftijd mogelijk. Neem contact met ons op voor een afspraak of schrijf u online in. Wij heten u van harte welkom.

Wij helpen u graag aan een lach die bij u past! Algemene tandheelkunde Kindertandheelkunde Mondhygiëne

!

!! E J S N A K N E T I U B

Kijk op on z website v e de inform oor atie spreekure n

Implantologie (o.a. klikgebitten) Aanmeten en reparaties van protheses

Uw verf en interieuradviseur:WFSGtCFIBOHtSBBNEFDPSBUJFtWMPFSFOtHPSEJKOFOtHMBT

Tiendweg 41, 4142 EH Leerdam Tel.: 0345 - 63 22 66, www.decohomevandenberg.nl

Onderdeel van:

Voorwaartsveld 5, Leerdam T 0345 - 618 754 info@mondzorgleerdam.nl www.partners-in-mondzorg.nl


Woensdag 19 maart 2014

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

23 business nieuws

Bij Tasos: smullen van écht Grieks eten ĞİĭĢįĢī š Zaterdag 29 maart wordt Grieks restaurant ‘Bij Tasos’ geopend. In het voormalige restaurant OudAsperen heeft de Nederlandse keuken het veld moeten ruimen voor een Zuid-Europese. De aromatische geuren van Griekse en Italiaanse gerechten hebben de boventoon. De keuken van ‘Bij Tasos’ in bij het echtpaar Tasos en Elena Salas en broer Ilias Salas in goede handen.

Tasos is een ervaren chefkok die in Athene eigenaar was van een restaurant, en daarnaast overkoepelend directeur van een vijftiental Mc Donalds is geweest. Met veel enthousiasme vertelt Tasos Salas wat zijn plannen zijn met het nieuwe restaurant, dat voor Asperen en directe omgeving de mediterrane keuken op de kaart zet. “Mensen die hier hebben gegeten moeten zó tevreden weggaan dat ze hier weer graag te-

™9Z[Vb^a^ZHVaVh^h`aVVgkddgYZdeZc^c\kVc]jc<g^Z`hZgZhiVjgVci!de'.bVVgi#

rugkomen. We gaan voor de beste kwaliteit, proberen aan alle wensen tegemoet te komen en serveren onze gerechten voor bijzonder prettige prijzen.” Van al doe woorden is er niet één gelogen. In ‘Bij Tasos’ is nagenoeg alles wat op tafel komt in eigen keuken bereid. De gast heeft een enorme keuze uit tal van authentieke Griekse en Italiaanse gerechten. Maar ook degene die de voorkeur geeft aan kippenvleu-

FOTO: PETER VERBEEK

Drukte tijdens open dag van Rivas ĤĬįĦīĠĥĢĪ š Rivas-locaties Steijndeld, St. Clara en het Beatrixziekenhuis werden afgelopen zaterdag druk bezocht tijdens de landelijke Open Dag van de Zorg. In woonzorgcentra Steijndeld en St. Clara stond wonen met zorg centraal. Bezoekers kregen informatie over de huurappartementen met zorg en het Rivas-pension. Daarnaast konden zij deelnemen aan activiteiten. In het Beatrixziekenhuis was er grote belangstelling voor een bezoek aan het ope-

ratiecomplex. “Voor veel mensen gebeuren activiteiten op een OK altijd achter de schermen”, vertelt Heidi Ruis, hoofd klinisch bedrijf in het Beatrixziekenhuis. “Daarom was het extra leuk om bezoekers op deze dag een kijkje te geven en ze meer te vertellen over hoe het er op een OK aan toe gaat.” Een aantal kon zelf een kijkoperatie uitvoeren op een paprika. Wonen met zorg Medewerkers in Steijndeld en St. Clara gaven antwoord op diverse vra-

™@^_`deZgVi^ZW^_ZZceVeg^`V^cYZD@kVc]Zi7ZVig^mo^Z`Zc]j^h#

FOTO: AANGELEVERD

Rhenoy, Rumpt, Schoonrewoerd, Spijk, Tuil, Vuren, Waardenburg, Zijderveld. Algemene voorwaarden Alle orders worden afgesloten overeenkomstig de regelen voor het advertentiewezen gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbanken en bij de Kamers van koophandel. Editie Leerdam Oplage: 24.940 exemplaren Verspreidingsgebied Verschijnt gratis huis-aan-huis op woensdag in de plaatsen Acquoy, Asperen, Beesd, Deil, Enspijk, Gellicum, Haaften, Hei- en Boeicop, Hellouw, Herwijnen, Heukelum, Kedichem, Leerbroek, Leerdam, Nieuwland, Oosterwijk,

Uitgever/directie Het Kontakt Edities bv, Goudriaan Floor de Groot Adres Het Kontakt Edities bv Vlietskant 16 | 4141 CL Leerdam Telefoon (0183) 58 32 00 Fax (0183) 58 33 08

gen van bezoekers. “Er waren veel vragen over wonen met zorg bij Rivas”, vertelt Cor van Vlaanderen, regiomanager bij Rivas. “Wij konden daar deze dag de nodige informatie over geven en bezoekers direct rondleiden in één van onze appartementen.” De workshops yoga en bloemschikken waren tevens een succes. Borstvoedingscertificaat De kraam- en kinderafdeling van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem heeft opnieuw het Borstvoedingscertificaat behaald. Medewerkers van de stichting Zorg voor Borstvoeding hebben hiervoor interviews afgenomen met de leidinggevende, artsen, verloskundigen, verpleegkundigen, kraamverzorgenden en moeders. Hieruit is gebleken dat het Beatrixziekenhuis nog steeds zorgt voor een hoge kwaliteit in de begeleiding bij borstvoeding. “We zijn erg trots dat we het certificaat opnieuw behaald hebben”, zegt Yolande Favier, teamleider in het Beatrixziekenhuis. “Rivas staat voor goede begeleiding bij het geven van borstvoeding. Dit is een bevestiging dat we het ook daadwerkelijk goed doen.” Het certificaat wordt uitgereikt aan instellingen die een goed borstvoedingsbeleid hebben. Dit betekent dat alle medewerkers jaarlijks geschoold worden en volgens protocollen werken. Advertentieafdeling advertentie.leerdam@hetkontakt.nl Advertenties Anita Hoogeveen (06) 13 49 83 26 a.hoogeveen@hetkontakt.nl Max Broekhoff (06) 51 31 49 35 m.broekhoff@hetkontakt.nl Redactieafdeling redactie.leerdam@hetkontakt.nl Hoofdredacteur Rick den Besten Redactie Marijke Verhoef (06) 23 81 21 31 m.verhoef@hetkontakt.nl Dick Aanen (06) 10 38 04 52 d.aanen@hetkontakt.nl André Bijl (06) 51 50 21 19 a.bijl@hetkontakt.nl

geltjes of een botermalse biefstuk wordt op zijn wenken bediend.” “Mensen die uit eten gaan klagen wel eens over de hoge prijzen”, merkt Tasos Salas op. “Daar is hier geen sprake van. Wij zetten een hele tafel met een variëteit aan internationale gerechten neer voor 10 euro per persoon. Uiteraard komen daar de drankjes nog bij. Een Griekse schotel is niet duurder dan 12,50 euro, en voor een kindermenu, inclusief limonade en een dessert rekenen we 8,50 euro. ‘Bij Tasos’ is daarmee ook voor gezinnen een heel aantrekkelijk alternatief.” Het interieur van het restaurant in de Achterstraat, dat plaats biedt aan omstreeks 45 gasten, is goeddeels hetzelfde gebleven. Meerwaarde is het grote terras aan de achterzijde, waar ruimte is voor vijftig bezoekers. Aan de voorkant komt een terras van bescheidener afmeting. Met uitzondering van zondag is ‘Bij Tasos’ van maandag tot en met donderdag geopend van 11.00 tot 22.00 uur, en op vrijdag en zaterdag tot 24.00 uur. “Elke maandag en dinsdag hebben we keuze uit acht dagschotels, voor een bedrag van slechts 7,50 euro”, vertelt Tasos Salas met gepaste trots. “Binnenkort hebben we elke vrijdagavond, tussen 21.00 en 24.00 uur, Griekse live muziek, en op zaterdag Nederlandstalig. Natuurlijk hebben we ook bezorgservice in Asperen en de omliggende plaatsen, terwijl we voor afhalen ook iets speciaals hebben bedacht. Afhankelijk van het bedrag dat wordt besteed geven we oplopende korting, en op onze toch al bescheiden prijzen kan dat flink schelen.”

Microkrediet ondernemers Provincie Gelderland komt met een aantrekkelijke financieringsregeling voor startende ondernemers: het Gelders Microkrediet. Starters in Gelderland kunnen voortaan 50.000 euro lenen tegen een rente die 1% lager is dan het landelijke microkrediet. Gedeputeerde Staten willen dit mogelijk maken met een borgstelling van 850.000 euro. Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk: “Startende ondernemers zorgen voor banen. Maar zij vormen ook een risico voor banken, waardoor ze vaak geen beroep kunnen doen op kredietfaciliteiten. Door borg te staan, geeft de provincie startende ondernemers - die het programma IkStartSmart volgen - een kans hun bedrijf op te zetten.”

G:<>D ™

Mariënwaerdt biedt inspiratie voor bruiloft 7::H9™ De Mariënwaerdt organiseert een huwelijksproeverij. Aanstaande bruiden en bruidegommen zijn welkom om op woensdag 26 maart vanaf 19:00 uur kennis te komen maken met de mogelijkheden van het landgoed en inspiratie op te doen voor hun trouwdag. De trouwlocaties zijn feestelijk aangekleed, de kok laat hapjes, drankjes en amuses proeven en de medewerkers leiden de paren rond. In De Hooge Schuur zijn partijen aanwezig die dan onmisbaar zijn, zoals een fotograaf en visagiste. Veel bruidsparen kozen al voor de Mariënwaerdt. Deelname kost 15 euro per persoon. Meer informatie en aanmelding: 0345-687010 of corry@marienwaerdt.nl.

De Ridder: voor veiligheid =:J@:AJB™ Johan de Ridder is gestart met de Ridder Fire Training. Het bedrijf is gespecialiseerd in bedrijfshulpverlening, brandpreventie en brandtoezicht. Zo biedt De Ridder alle vormen van bhv-cursussen aan, zowel basis als herhaling. De Ridder zet oefeningen uit die betrekking hebben op het bedrijf, zodat de bhv’ers vertrouwder worden met kleine bedrijfsongevallen. “Uniek is dat wij altijd een medische instructeur en een brandinstructeur bieden, om zo de kennis en ervaring nog beter over te kunnen brengen”, vertelt De Ridder. Bedrijven die een ontruiming, brand of medisch ongeval willen oefenen, kunnen De Ridder Fire Training ook inschakelen. Het bedrijf beschikt over eigen instructeurs en oefenleiders en werkt indien mogelijk met de lokale brandweer. De Ridder biedt tevens brandwachten aan, van bevelvoerders en Officieren van Dienst tot gaspakdragers, allen minimaal opgeleid tot Manschap A. Bij evenementen kan De Ridder ook het brandtoezicht verzorgen, of manschappen, veiligheidscoördinatoren en oppervlaktewater redders leveren. Informatie: 06-23509790 of www.deridderfiretraining.nl.

™AZkZchZX]iZdZ[Zc^c\ZcbZi9ZG^YYZg#

Janneke Boogaard (06) 10 82 10 01 j.boogaard@hetkontakt.nl Website www.hetkontakt.nl Advertentietarieven Zie www.hetkontakt.nl of neem contact op met een van onze medewerkers. Contracttarieven op aanvraag. Combinatiemogelijkheden met Het Kontakt editie Alblasserwaard, Lek en IJssel Oost en West, Vianen, Land van Heusden & Altena en Bommelerwaard en Klaroen.nl. Digitaal aanleveren van advertentiemateriaal in overleg Inzendtermijn Advertenties tot dinsdag 11:00 uur Redactiekopij tot maandag 17:00 uur

FOTO: JEVGENI VAN STEENIS

Als onze medewerkers afwezig zijn, kunnen advertenties of redactionele bijdragen gedeponeerd worden in de brievenbus. Bij eventuele vragen kunt u bellen met 0183-583200. Verspreiding Van de Meer / Gorinchem (0183) 63 80 55 www.vandermeerverspreiding.nl Auteursrechtenvoorbehoud Uitgeverij Het Kontakt Edities bv behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/ of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.


FASHION WEEKEND BIJ VAN ZUILEN MODE

ZATERDAG 22 EN ZONDAG 23 MAART

VAN ZUILEN ORGANISEERT DIT WEEKEND IN SAMENWERKING MET ‘MINI-YOURS’ EEN 3D PRINTING EVENT IN DE ZAAK.

KOOP DEZE DAGEN EEN COMPLETE OUTFIT EN LAAT VAN U ZELF IN DEZE OUTFIT EEN 3D-REAL-LIFE SCAN MAKEN EN ONTVANG EEN UNIEKE ‘MINI-YOU’! CADEAU *

DIT WEEKEND OOK OP ZONDAG OPEN!

FASHIONBRUNCH; TIJDENS HET FASHIONWEEKEND VERZORGD GRAND-CAFE TAX DE FASHIONBRUNCH MET HEERLIJKE GERECHTEN EN DRANKJES.

*ALLEEN IN HET WEEKEND VAN 22 EN 23 MAART 2014

SHOP ONLINE

WWW.VANZUILENMODE.NL ARKELSTRAAT 28-38 | 4201 KD GORINCHEM | 0183-631490 | INFO@VANZUILENMODE.NL |

FACEBOOK.COM/VANZUILENMODE


Woensdag 19 maart 2014

Hart voor Leerdam

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

Wie als volwassene moeite heeft met lezen en schrijven, loopt daar niet gauw mee te koop. Er rust een groot taboe op laaggeletterdheid. “Veel mensen die hiermee te maken hebben, schamen zich. Ze vermijden situaties waarin ze moeten lezen of schrijven en richten hun leven zo in, dat ze er zo min mogelijk mee te maken krijgen”, legt Martijn uit.

In de serie ‘Hart voor Leerdam’ interviewt Het Kontakt ondernemers met hart voor hun stad. Ondernemers die er alles aan doen om de klanten in de Glasstad te houden, zodat Leerdam een gezellig centrum houdt. Deze week de consument aan het woord. Laura Wijbenga - 24 jaar ‘Ik vind dat Leerdam een gezellige sfeer heeft door de afwisseling van historische gebouwen en moderne winkels. Ook het winkelaanbod vind ik prima. Het hoognodige is er te vinden. Maar als ik echt een dagje wil winkelen ga ik naar een andere, grotere stad. Zelf shop ik haast niet online. Ik doe het liever in de winkel zelf zodat ik het product gelijk kan zien voordat ik het aanschaf. Ik stoor mij niet aan het beeld van de leegstand. Het wordt goed opgelost door de lege etalages te vullen met onder andere kunst. Misschien zou de leegstand op korte termijn kunnen worden aangepakt door de panden tijdelijk een andere bestemming te geven, bijvoorbeeld als kantoor voor kleine bedrijfjes.’ Kitty Snelder- 53 jaar ‘Maak Leerdam wat bruisender! Natuurlijk speelt de economische crisis een grote rol bij de leegstand, maar dit is grotendeels te voorkomen door de stad wat levendiger te maken. Zo wordt het voor ondernemers aantrekkelijker om zich in Leerdam te vestigen. Daarnaast denk ik dat gratis parkeren in de binnenstad ook meer bezoekers zal aantrekken. Wat ik mis zijn de kleine, pittoreske winkeltjes die een stadje zoals Leerdam aantrekkelijk maken. Ik shop niet vaak online, maar als ik het doe, doe ik het omdat het via internet soms goedkoper is. Ik vind service namelijk erg belangrijk. Daarmee onderscheiden de winkels zich met het internet.’

WWW.HETKONTAKT.NL

Taalproject wil taboe doorbreken b[[hZWc š B[p[d [d iY^h_`l[d _i d_[j leeh _[Z[h[[d lWdp[b\ifh[a[dZ" m[[j B[[hZWcc[h CWhj_`d Bkaa_[d Wbi ed# Z[hm_`iakdZ_][$CWWhb_[\ijƒƒdefZ[ d[][d c[di[d _i bWW]][b[jj[hZ$ C[j ^[j JWWbfhe`[Yj _d B[[hZWc#m[ij m_b ^_`ZWjl[hWdZ[h[d$

‘Gratis parkeren trekt bezoekers’

25 accent

lend is dat tweederde van de laaggeletterden van autochtone afkomst is.” Een aantal kandidaten heeft zich al aangemeld. Maar er is plaats voor meer mensen. Martijn roept Leerdammers op om op hun omgeving te letten. “Wie iemand kent die moeite heeft met lezen en schrijven, kan zich bij ons melden. Wij gaan graag met hen aan de slag.” Daarnaast is het Taalproject druk op zoek naar vrijwilligers, die de cursussen willen leiden. Zij krijgen een training om de cursis-

ten vervolgens te begeleiden met de taallessen. Dan is er ook nog een samenwerking gestart met de bibliotheken in de omgeving om nog meer mensen aan het lezen en schrijven te krijgen. Vanaf april is er in de Leerdamse bieb een speciaal ingerichte hoek te vinden waar wekelijks een spreekuur wordt gehouden voor laaggeletterden. Vrijwilligers maken mensen wegwijs in de bieb en wijzen de doelgroep op de

taalcursus. Martijn fantaseert alvast over plannen voor de toekomst: “Misschien kunnen we later ook nog een leesclub voor laaggeletterden oprichten.” Voor meer informatie over het Taalproject en aanmelden als vrijwilliger is Martijn Lukkien bereikbaar via 06-21702266 of martijnlukkien@ gmail.com. Fenne Harrewijn

q WWW.TAALPROJECT.NL

In april start Martijn, samen met een aantal taalvrijwilligers, met taallessen in Leerdam-west. Geïnteresseerden kunnen dan een keer per week aanschuiven voor twee uur taalles. De groepjes bestaan uit maximaal 5 cursisten. Ondanks dat het taboe op laaggeletterdheid groot is, gaat Martijn ervan uit dat genoeg cursisten zich zullen aanmelden. Alleen al vanwege het aantal mensen dat ook in Leerdam kampt met leesproblemen. Martijn: “Uit landelijk onderzoek blijkt dat 13 procent van de bevolking laaggeletterd is (Cinop 2008). De schatting is dat Leerdam zo’n 2.200 laaggeletterden boven de 15 jaar heeft. Zij hebben niet alleen moeite met lezen en schrijven, maar soms ook met rekenen of met digitale vaardigheden zoals emailen en internetbankieren. Opval-

™BVgi^_cAj``^Zc/Æ:gldcZcodÉc'#'%%aVV\\ZaZiiZgYZc^cAZZgYVb#Ç

Gratis vatencheck bij Rivas

Enspijkse veer weer in de vaart

Bespaaravond in de Schaapskooi

ĩĢĢįġĞĪš Eind maart kunnen mensen in diverse Rivas Leef&-gezondheidswinkels terecht voor een gratis vatencheck. Professionals van Livit Orthopedie voeren een beenmeting uit, zodat meteen duidelijk is hoe de doorbloeding in de benen is. De meting zelf neemt slechts enkele minuten in beslag. Bezoekers krijgen direct de uitslag en advies mee, en indien nodig een doorverwijzing naar de huisarts. In Leerdam kunnen mensen op dinsdag 25 maart terecht bij het gezondheidsplein in Lingesteyn. Een afspraak maken voor de vatencheck kan via Livit Orthopedie (0882452000).

ĢīİĭĦħĨš Het Enspijkse veer is afgelopen weekend in de vaart gegaan. Het pontje zal in het weekend van 22/23 maart en 29/30 maart ook varen. Vanaf donderdag 1 april vaart het Enspijks Veer dagelijks tussen Enspijk en landgoed Mariënwaerdt. Het pontje vaart niet op dagen dat er 70 procent of meer regen is voorspeld. De afgelopen winter heeft Heerlijkheid Mariënwaerdt het veer voorzien van een verse laklaag - in de kleuren van Landgoed Mariënwaerdt. De vaartijden van het Enspijkse veer zijn van 9:30 tot 17:30 uur. Tot 30 september zetten de veerbazen wandelaars en fietsers over.

İĠĥĬĬīįĢĴĬĢįġš In de Schaapskooi, Overboeicop 15 in Schoonrewoerd wordt dinsdag 25 maart een bespaaravond gehouden. Tijdens deze avond van Energiewinkel Vijfheerenlanden wordt stilgestaan bij de bespaarkansen met behulp van de woninglabelcheck en isolatie. Met het energielabel leren deelnemers hoe zuinig hun woning met energie omspringt. Bezoekers krijgen een speciaal aanbod gericht op effectieve bespaaradviezen. Daarnaast maken ze kennis met een heel effectieve manier om de vloer te isoleren. Zaal open 19:30 uur, afsluiting rond 22:00 uur. Aanmelden: info@energiewinkel.org.

Vrijwillige hulp van start in Lingewaal ĥĢIJĨĢĩIJĪ š M[bp_`dB_d][mWWb _i ed# bWd]i ][ijWhj c[j ^[j fhe`[Yj Lh_`m_b# b_][>kbf$ Hiermee bemiddelt zij tussen mensen die zich als vrijwilliger voor anderen in willen zetten en inwoners uit de gemeente Lingewaal die af en toe wat ex-

tra hulp kunnen gebruiken. Dit kan gaan om praktische hulp, maar ook om ondersteuning in zorgtaken of emotionele ondersteuning. Christien den Hartog en Karin Burgers van WelzijnLingewaal coördineren de Vrijwillige Hulp. Zij werken samen met diverse vrijwilligersorganisa-

Jos Wijlens- 53 jaar ‘Ik denk dat de leegstand in de stad vooral te maken heeft met de uitstraling van Leerdam zelf. De gemeente zou de straten wat gezelliger kunnen maken door bijvoorbeeld de auto’s in de binnenstad te verbieden en door wat meer gebruik te maken van straatversiering. Daarnaast denk ik dat als de winkels meer een gemeenschappelijk dan individueel belang hebben er een beter straatbeeld zal ontstaan. Zelf koop ik niet vaak online, maar als ik het doe is het omdat het makkelijker is. Ik denk dat de winkels zichzelf beter zouden kunnen promoten door meer van internetverkoop gebruik te maken. Zo is het fijn om de mogelijkheid te hebben om iets via internet te bestellen en het later in de winkel op te halen.’ ™LZao^_cA^c\ZlVVaXdŽgY^cZZgiYZkg^_l^aa^\Z]jae#

FOTO: AANGELEVERD

ties. Christien: “Er wordt eerst een gesprek gevoerd met degene die hulp vraagt om samen te zoeken naar een oplossing.” Als voorbeeld van vrijwillige hulp noemt zij een vrijwilliger die af en toe meegaat bij het bezoek aan een arts in het ziekenhuis, iemand die tijdelijk de hond uitlaat voor haar buurtgenoot en een vrijwilliger die helpt bij het ordenen van de administratie. Ook de klussendienst kan tegen een kleine vergoeding ingezet worden voor kleine klussen in en rond het huis. Karin laat weten dat het voor mantelzorgers fijn is om af en toe een beroep te kunnen doen op een vrijwilliger die een paar uurtjes de zorgtaak overneemt, zodat de mantelzorger er even tussenuit kan. Karin: “Persoonlijke ondersteuning en een-op-eencontact staat centraal bij de Vrijwillige Hulp.” WelzijnLingewaal zoekt vrijwilligers van alle leeftijden om de pool van vrijwilligers verder uit te breiden. Het gaat om mensen die incidenteel iets willen doen voor iemand uit hun buurt, dorp of gemeente. Vragers van hulp en mogelijke vrijwilligers kunnen bellen met 0345-616610 of een e-mail sturen naar info@welzijnlingewaal.nl.

FOTO: FENNE HARREWIJN

Amivedi Amivedi is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zorgt voor een kosteloze registratie van vermiste en gevonden huisdieren in Nederland. www.amivedi.nl

GEVONDEN Poes - Cypers grijze poes met rode vlekken en witte kin; Molenweg, Vuren Kat - 2-jarige kater, ongecastreerd, zwart, erg schuw, onbekend of hij een chip heeft; Koenderseweg, Leerbroek Kat - cypers gemarmerd met lichtbruin, kleine kat, geen bandje om; Nieuwe Rijksweg, (t.h.v. oude Frans de Bruin) Lexmond (overleden)

Dierenasiel

Rambo is op 6 november naar dierentehuis Leerdam gebracht. Hij werd geboren rond november 2011 en belandde op straat nadat zijn baasje uit huis werd gezet. De buren hebben zich om Rambo en de drie andere katten bekommerd en zo kwam hij in het asiel terecht. Deze prachtige kater houdt van rollebollen als er tegen hem gekletst wordt en van het spannende buitenleven. Het is geen kat die opgepakt wil worden of op schoot komt zitten. Hij is opgegroeid met honden en katten . Hoe hij op kleine kinderen reageert, is niet bekend.

q WWW.DIERENTEHUISLEERDAM.NL


onroerend goed

Woensdag 19 maart 2014

tips

Tuin

Sinds 1998 een vertrouwd adres. Bert de Jongh 0345-643550

badkamer specialist

lid van de

VLOK

In week 16 in de krant, een leuke pagina vol tuintips! OOK VOOR UW (WINTER) BANDEN+STALLING

Mag uw advertentie hier niet bij ontbreken, bel 0183-583200 of mail naar verkoop. binnendienst@kontakt.nl.

     

VAN GELLICUM VASTGOED b.v. Â&#x2021; Beheer en exploitatie Â&#x2021; Aan- en verkoop (agrarisch) vastgoed Â&#x2021; Taxaties Â&#x2021; Onteigening en schaderegelingen BeĂŤdigd Rentmeester, Gecertificeerd Makelaar/Taxateur Agrarisch Onroerende Zaken Roodseweg 11 4156 AP Rumpt T: 0345-651635 M: 06-51260930 www.vangellicumvastgoed.nl

E

Woonpagina KleurrijkWonen

K

Industrieweg 16 4143 HP Leerdam T: (0345) 59 61 00 E: info@kleurrijkwonen.nl Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 08.00 â&#x20AC;&#x201C; 12.00 17.00 uur

E

727$$/

Rentmeesters- Makelaars & Taxatiekantoor

W

'-6./86

9(5%28: 5(129$7,( 21'(5+28'

26

12

Huren of Kopen met korting?

Direct te huur!

De keuze is aan u!

Wij bieden mogelijkheden in de vrije sector.

VrijeKeuzeWonen

Vrij aanbod

U kunt voor een groot gedeelte van ons woningbezit kiezen of u een woning huurt, of koopt met korting via Koopgarant. VrijeKeuzeWonen noemen we dat, herkenbaar aan het logo Vrije KeuzeWonen. Bij woningen die dit logo niet hebben, heeft u geen keuzemogelijkheid.

KleurrijkWonen verhuurt ook vrije sector huurwoningen en andere objecten zoals parkeerplaatsen. Voor deze huurwoningen met een prijs boven â&#x201A;Ź 699,48 is geen huurtoeslag mogelijk. Wij houden een huishoudinkomen van â&#x201A;Ź 39.000,- of meer aan. Eventueel is een combinatie van een lager inkomen met eigen vermogen ook mogelijk.

Reageren

Geen inschrijftijd of inschrijving noodzakelijk

U kunt reageren op een woning van KleurrijkWonen als u ingeschreven staat als woningzoekende. Maak uw voorkeur kenbaar via de woonkeuzebonnen. U kunt maximaal op drie woningen per keer reageren. Let ook op dat u aan de (inkomens) voorwaarden voldoet die bij elke woning voor huur en koop staan vermeld.

Het aanbod in de vrije sector vindt u ook op onze website. Voor dit aanbod geldt veelal geen inschrijftijd. Ook hoeft u niet ingeschreven te staan als woningzoekende om te kunnen reageren op dit aanbod. U kunt telefonisch of per mail uw interesse kenbaar maken. Samen met u kijken wij graag naar de mogelijkheden.

Inkomenseisen

Meer informatie?

Voor het kopen met Koopgarant geldt een huishoudinkomen van maximaal â&#x201A;Ź 50.000,-. Voor de keuze huur gelden inkomenseisen van maximaal â&#x201A;Ź 34.678,- of â&#x201A;Ź 39.000,-, afhankelijk van de huurprijs.

Over ons woningaanbod, spelregels en VrijeKeuzeWonen valt nog veel meer te melden. Op onze website www.kleurrijkwonen.nl vindt u veel extra informatie over deze onderwerpen. De informatie staat onder de button â&#x20AC;&#x2DC;Ik zoek woonruimteâ&#x20AC;&#x2122;.

Lingewaal

Huren of Kopen LEERDAM

WEST

VOORRANG VOOR STADSURGENTEN

LEERDAM

WEST

LEERDAM

OOST

WOONGAARD.COM

VOORRANG VOOR STADSURGENTEN VUREN DE RIETPUT 89

seniorenwoning, 3 kamers, â&#x201A;Ź 696,84

2014122

Huren of Kopen

2014123

Huren of Kopen

2014121

SPIJK MARK 20

Huur

LAEKEN VAN BURENSTRAAT 6

DUETZSTRAAT 15

J. VAN STOLBERGSTRAAT 26

Eengezinswoning met 3 slaapkamers en ruime tuin, 5 jaar geleden gerenoveerd.

Eengezinswoning met 2 slaapkamers, in directe omgeving van winkels, openbaar vervoer, basis- en voortgezet onderwijs.

Appartement met 3 slaapkamers, op de 2e etage, zonder lift. Centrum op loopafstand.

Indeling Woonkamer : 23 m2 Keuken : 7 m2 Slaapkamers : 16 en 11 m2 CV : combiketel Zolder met vlizotrap : 12 m2 Tuin : westen Energielabel :C Huurtoeslag : mogelijk

Indeling Woonkamer Keuken Slaapkamers CV Zolder Lift Balkon Energielabel Huurtoeslag

: 19 m2 : 6 m2 : 10, 9 en 7 m2 : HR combiketel : niet aanwezig : niet aanwezig : zuid :D : mogelijk

Woning vrij Bouwjaar Kale huur per mnd Servicekosten Tot. huur per mnd

: 20 mei 2014 : 1962 : â&#x201A;Ź 495,08 : â&#x201A;Ź 28,65 : â&#x201A;Ź 523,73

Indeling Woonkamer : 28 m2 Keuken : 6 m2 Slaapkamers : 12, 10 en 5 m2 CV : HR combiketel Zolder met vlizotrap : 9 m2 Tuin : oosten Energielabel :G Huurtoeslag : mogelijk Woning vrij Bouwjaar Kale huur per mnd Servicekosten Tot. huur per mnd

: 4 april 2014 : 1958 : â&#x201A;Ź 593,93 : â&#x201A;Ź 2,95 : â&#x201A;Ź 596,88

Indicatie taxatiewaarde : â&#x201A;Ź 155.000,00 (WOZ-waarde) Maximaal inkomen bij verkoop : â&#x201A;Ź 50.000,00 Wie kunnen reageren? Toewijzingsvolgorde: - Voorrang voor stadsurgenten, woningzoekenden op registratiedatum. - Inkomenseis bij verhuur: max. â&#x201A;Ź 34.678,U dient een IB60-formulier 2012 aan te vragen bij de belastingdienst, telefoonnummer (0800) 0543.

Woning vrij Bouwjaar Kale huur per mnd Servicekosten Tot. huur per mnd

: 3 april 2014 : 1987 : â&#x201A;Ź 677,46 : â&#x201A;Ź 2,95 : â&#x201A;Ź 680,41

Indicatie taxatiewaarde : â&#x201A;Ź 166.000,00 (WOZ-waarde) Maximaal inkomen bij verkoop : â&#x201A;Ź 50.000,00 Wie kunnen reageren? Toewijzingsvolgorde: - Voorrang voor stadsurgenten, woningzoekenden op registratiedatum. - Inkomenseis bij verhuur: max. â&#x201A;Ź 39.000,Bent u in het bezit van de IB60 verklaring(en) 2012?

Lingewaal verhuurt via Woongaard.com!

Wie kunnen reageren? Toewijzingsvolgorde: - Woningzoekenden op registratiedatum - Inkomenseis: max. â&#x201A;Ź 34.678,U (en eventuele partner) dient een IB60formulier 2012 in te leveren bij woningtoewijzing. Vraag deze nu alvast aan bij de Belastingdienst, 0800-0543 (gratis).

IB-60 Verklaring KleurrijkWonen is wettelijk verplicht om inkomenseisen toe te passen bij de toewijzing van sociale huurwoningen. Indien u reageert op een sociale huurwoning en u krijgt de woning aangeboden, dan dient u uw inkomensgegevens te overleggen. KleurrijkWonen wil graag een ofďŹ ciĂŤle verklaring van de Belastingdienst met uw inkomensgegevens over een recent jaar (2012). Deze verklaring wordt een IB-60 verklaring genoemd. De IB-60 verklaring kunt u gratis opvragen via de BelastingTelefoon 0800-0543. Deze verklaring wordt binnen vijf werkdagen naar u toegestuurd. Zonder IB-60 verklaring gaat de toewijzing niet door.

Uiterste inleverdatum woonkeuzebonnen:

maandag 24 maart 2014

seniorenwoning, 3 kamers, â&#x201A;Ź 672,36

Vanaf april 2012 vindt de woningtoewijzing van onze woningen in de gemeente Lingewaal plaats via Woongaard.com. Dit betekent dat u zelf moet reageren op beschikbare woningen. Voorheen was u gewend dat u persoonlijk een woningaanbod kreeg, dit is per 1 april 2012 niet meer het geval. Nogmaals een oproep aan alle woningzoekenden voor Lingewaal om te reageren op ons actuele woningaanbod op www.woongaard.com. Voor vragen, komt u gerust langs op ons kantoor in Leerdam of bel (0345) 596100, keuze 3.

Toegewezen woningen t/m week Adres Patrimoniumstraat 182a

Aantal reacties 12

Inschrijfdatum

Aantal reacties

Taakstelling

De informatie op deze pagina is met grote zorg samengesteld. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de informatie onvolledig is of fouten bevat. Daarom kunt u aan deze informatie geen rechten ontlenen.

Inschrijfdatum

11


Woensdag 19 maart 2014

Projectkoor tijdens Tentdienst İĠĥĬĬīįĢĴĬĢįġš Het Schoonrewoerdse Projectkoor werkt op 27 april mee aan de Tentdienst tijdens de Feestweek van Schoonrewoerd. De laatste keer was het koor met meer dan 60 zangers actief tijdens de kerstnachtsamenkomst. “We hebben toen heel veel plezier beleefd aan het instuderen van de liederen. Het was een feest om dit met zoveel verschillende mensen te doen”, aldus de initiatiefnemers. Vanwege dat plezier wil men voor de Tentdienst op 27 april met het koor opnieuw een optreden verzorgen. “Een dienst door iedereen, voor iedereen. Goed kunnen zingen is absoluut geen vereiste; doel is om met elkaar veel plezier te beleven en samen het Woord van God zingend uit te dragen.” Initiatiefnemers zijn leden van het koor ‘Zout’ uit Schoonrewoerd. De repetities worden gehouden op maandag 31 maart, maandag 7 april, maandag 14 april en dinsdag 22 april in de Lichtkring, Gereformeerde kerk aan de Dorpsstraat 48, Schoonrewoerd. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Christel Lodder (christella1968@hotmail.com, 0631990739) of Johan van Keulen (johan.keulen@planet.nl, 06-30425812).

Geld voor Roemenië ĴĞĞįġĢīğIJįĤš De kledingsbeurs die Stichting Draagt Elkanders Noden zaterdag 8 maart heeft gehouden, heeft 3.159,30 euro opgeleverd. De opbrengst gaat naar projecten in Roemenië. De kledingbeurs werd gehouden in Waardenburg. De organisatie bedankt alle bezoekers.

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

27 vrije tijd

WWW.HETKONTAKT.NL

Leerdam feest voor het Ouderenfonds ĩĢĢįġĞĪ š Leerdamse jongeren komen in actie voor het Nationaal Ouderenfonds. Onder aanvoering van de 18-jarige Yesien Mahmoud is er zaterdag 22 maart vanaf 20:00 uur een benefietconcert in jongerencentrum M3. Op het podium: jonge, veelbelovende artiesten uit de regio. “Wij vinden het fantastisch dat vele jongeren naar aanleiding van het programma Geer en Goor acties hebben georganiseerd om iets voor en met ouderen te doen. Het initiatief in Leerdam is een goed voorbeeld hoe jong en oud met elkaar verbonden kunnen worden waardoor geld wordt opgehaald dat ten goede komt aan de ouderen in de regio”, vertelt Marcel Harms van het Ouderenfonds.

satie van Jongerencentrum M3. Zij vonden het een fantastisch idee.”

Dijk & Live Band onder leiding van Mees Salomé.

Daarna heeft Yesien de artiesten geselecteerd op talent en persoonlijkheid. Uiteindelijk heeft ze Gaby Boterkooper en Marvin Kneelfel gevraagd, zij hebben deelgenomen aan The Voice of Holland. Ook Popstars-finaliste Simone Nijssen is van de partij. De rest van de optredens worden verzorgd door lokale artiesten, namelijk Dana Nijsen, RapGroep TFG, Rose van

Muziek Tijdens het concert zullen verschillende nummers ten gehore worden gebracht. Nummers van onder andere Wim Sonneveld, Michael Jackson, Margriet Eshuijs, Claudia de Breij, Marco Borsato en nog veel meer. iN ieder geval muziek die bekend is bij jong én oud. Als afsluiting van dit benefietconcert

is er een afterparty voor iedereen vanaf zestien jaar en ouder. Daar zullen DJ’s Erol MOtez, Martijn Udo & Thice James een optreden verzorgen. Er zijn nog kaarten beschikbaar, deze kosten 5,00 per stuk en zijn te bestellen via InConcertforcharity@hotmail.com. De volledige opbrengst van het benefietconcert gaat naar het Nationaal Ouderenfonds. Jongerencentrum M3 Leerdam is te vinden aan de Quirinus de Palmelaan 110 in Leerdam.

Tijdens het concert zullen er veertig ouderen uit woonzorginstellingen van Leerdam aanwezig zijn. Meegesleept Het benefietconcert wordt georganiseerd door de 18-jarige Yesien Mahmoud, naar aanleiding van “Effe geen cent te makken” van Gordon en Gerard. “Ik zat te kijken en werd als het ware meegesleept door al die ouderen die in Nederland erg eenzaam en verwaarloosd zijn. Het Ouderenfonds betekent veel voor deze ouderen en daarom heb ik samen met mijn vrienden het initiatief genomen om dit concert te organiseren”, vertelt Yesien. “Eerst heb ik een plan van aanpak gemaakt en dat voorgelegd bij de organi-

™<VWn7diZg`ddeZga^c`h^h‚‚ckVcYZVgi^ZhiZci^_YZch>c8dcXZgi;dg8]Vg^in#

ARCHIEFFOTO: MARIJKE VERHOEF

VVN keurt weer caravans Voorwaarts: concert vol verrassingen bij WAGO in Vuren ijIJįĢī š Veilig Verkeer Nederland houdt op zaterdag 5 april een caravankeuring bij WAGO, op industrieterrein De Zeiving in Vuren. De organisatie is in handen van de VVN-afdelingen Lingewaal, Groot-Geldermalsen en Neerijnen. De caravan wordt vrijblijvend op belangrijke punten gecontroleerd. Naar aanleiding van de controlelijst kan de bezitter beslissen om reparaties en/of vervangingen uit te voeren. De keuring wordt verricht door deskundige vrijwilligers van VVN, politie, brandweer Lingewaal en bandenspecialisten van de firma Nout uit Leerdam. Verder is er die dag een stand van caravanbedrijf de Schutskooi uit Kerkdriel aanwezig. Ook mensen die hun caravan niet wil-

len laten controleren zijn welkom. De controles vinden plaats van 8:15 tot 12:00 en van 13:00 tot 16:00 uur. Voor een goed verloop van de keuring wordt een routing aangegeven, waarbij de controle stapsgewijs plaatsvindt en er niet afgekoppeld of achteruit gestoken hoeft te worden. Deelnemers worden verzocht met de complete combinatie te verschijnen. Ook moet men alle bij de caravan behorende papieren, zoals registratiebewijs of identiteitsbewijs en - eventueel - het aanvullingsblad meenemen. Aanmelden: E. S. Versteeg-De Jong (0183-649403, ellen@familyversteeg. nl), of J. Janssen (0345-570098, jacquesjanssenvvn@gmail.com). Kosten: 10 euro voor VVN-leden, niet-leden betalen 15 euro.

Verrekijker bij Zapp kids top 20 ĩĢĢįġĞĪš De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 van OBS de Verrekijker uit Leerdam en groep 7/8 van de locatie in Kedichem werden vorige week overvallen door het team van Zapp kids top 20. Zij mochten de opnames van Zapp Kids top 20 bijwonen. Op uitnodiging van de Wilhelminaschool waren de leerlingen geselecteerd om bij deze tv-opnames aanwezig te zijn. De uitzending is te zien bij ZAPP op zaterdag 22 maart om 8:10. Zondag 23 maart wordt deze om 15:00 herhaald.

ĤĢĩĩĦĠIJĪ š Muziekvereniging Voorwaarts zorgde zaterdag in Gellicum voor een bijzondere muzikale avond in een bijzondere zaal. Op 28 en 29 maart reprise in dorpshuis Albertine te Rumpt.

Muziekvereniging ‘Voorwaarts’ uit Rumpt bouwt de grote garagehal van Klaas de Bruin één keer per jaar helemaal om tot een fraaie concertzaal, en trakteert vervolgens op geheel eigen wijze het publiek een avond lang op allerlei bekende, maar ook onbekende en verrassende nummers. Ieder jaar staan de concerten van Voorwaarts in het teken van een thema. Dit jaar werd

de muziekkeuze bepaald door het thema ‘Holland’. Muziek van Nederlandse origine en van Nederlandse artiesten. Het concert begon met een oude, vertrouwde mars: ‘Koning Voetbal’. Daarna leefde het orkest zich uit in mooie nummers als Soldaat van Oranje, Sugar en het vrolijke Happy Cyclist. Tussendoor verraste Voorwaarts met een optreden van een prachtig aangekleed kinderkoor, dat heel aandoenlijk Jan Klaassen en het Land van Maas en Waal zong. Na de pauze werd het Nederlandse repertoire naar voren gebracht door nummers als ‘Alles is Liefde’, ‘Venus’ en ‘Laat me’. Terwijl het orkest ‘That

Kids planten bomen

La Troupe houdt eenakterfestival

ĩĢĢįġĞĪš Groep 7 en 8 van de Floris Radewijnszschool in Leerdam heeft woensdagochtend bomen geplant in het kader van de Nationale Boomfeestdag.

ĩĢĢįġĞĪš De Leerdamse theatergroep La Troupe speelt zaterdagavond 22 maart en zondagmiddag 23 maart twee korte stukken in Stadspodium GO in ‘De Avond Van Het Korte Stuk’. Een stuk heeft als thema geluk, het andere draagt de titel ‘Ondertussen op nummer 3’ en gaat over het lief en leed van de bewoners van de Flietstraat die ieder hun eigenaardigheden hebben. Geloofwaardigheid, bijzondere personages en humor staan voorop. La Troupe organiseert hiermee haar eerste eenakterfestival: een avond waarop verschillende groepen een kort stuk opvoeren. In dit geval zijn de stukken samengesteld op basis van improvisatie door de diverse spelers. De volwassenengroep van La Troupe heeft ruime ervaring met theater maken en werkt bovendien met professionele regisseurs. Kaarten reserveren kan via de website en zijn indien nog beschikbaar te koop aan de kassa voorafgaand aan de voorstelling. Kaarten kosten 6,50 voor kinderen en 9,50 voor iedereen vanaf 12 jaar en zijn geldig voor de gehele voorstelling.

Groep 8 plantte samen met burgemeester Houtman meerstammige ie-

pen aan de Drossaardslaan, terwijl wethouder Van der Leij met groep 7 bomen plantte aan de Dirk Karsstraat. Nadat de bomen waren geplant hingen de leerlingen papieren appels in de bomen, met daarop hun wens voor Leerdam.

De chillste plek dicht bij huis! Waar dacht jij aan toen je de kop boven deze advertentie las? Dat bankje bij de vijver, het zonnigste terras in jouw dorp, een strandje aan de rivier? Voor onze toerismespecial zoeken we de leukste plekjes dicht bij huis die nog niet iedereen kent! De leukste suggesties komen terug in de toerismespecial én worden beloond.

Stuur jouw tip, liefst met foto, uiterlijk zaterdag 5 april naar j.boogaard@hetkontakt.nl

Man’ van Caro Emerald in een origineel arrangement voor zijn rekening nam, kwamen aan het eind van het concert drie mannen in glitterpakken de show van de Toppers ‘doen’. De verrassingen werden echter vooral verzorgd door de jonge slagwerkgroep van Voorwaarts. Tijdens het concert kwam deze groep enthousiaste slagwerkers iedere keer tussendoor met een dynamisch uitgevoerd stuk. Het concert wordt in Dorpshuis Albertine te Rumpt herhaald op 28 en 29 maart. Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen moeten kaarten worden gereserveerd bij Mariska van Oostrum via mariska@vanoostrum.eu.

WIN:

3x een streekpr oductenpakket van Landgoedwink el Mariënwaer dt t.w.v. 25,00 eu ro 4x twee kaartje s voor het Betu ws Spektakel van 4 t/m 6 juli in Buren

™7jg\ZbZZhiZg=djibVc]ZaeiZZc]VcY_ZbZZ#

FOTO: MARIJKE VERHOEF

q WWW.LATROUPE.NL


onroerend goed

Woensdag 19 maart 2014

Werk van de maand maart: verbouwing serre/kantoor bij mevrouw Van Santen

‘De service is perfect’ Mevrouw Van Santen geluk niet op. Haar serre koude tochtige ruimte in een luxe verblijf. “Ik vierkante meter huis bij

<ĞŶŵĞƌŬĞŶǀĂŶŚĞƚǁĞƌŬ ͻ

ͻ ͻ

ͻ ͻ

ͻ

ůŐĞŵĞĞŶ͗ŬĂŶƚŽŽƌŝƐ ƵŝƚŐĞďƌĞŝĚ͕ƐĞƌƌĞďŝũǁŽŽŶŚƵŝƐŝƐ ŐĞƌĞŶŽǀĞĞƌĚ͘ ĨŵĞƟŶŐƐĞƌƌĞ͗ϭϰdžϳŵĞƚĞƌ ^ĞƌƌĞŚĞĞŌŐĞŵĞƚƐĞůĚĞŐĞǀĞůƐ ĞŶĞĞŶĂůƵŵŝŶŝƵŵƐĐŚƵŝĨƉƵŝ ŐĞŬƌĞŐĞŶ <ĂŶƚŽŽƌŝƐǀŽŽƌnjŝĞŶǀĂŶ ĚĂŬƌĂŵĞŶ ƌĐŚŝĞĨǀĂŶϯϬŵϮŝƐĐŽŵƉůĞĞƚ ŶŝĞƵǁŐĞďŽƵǁĚ͕ŝŶĐůƵƐŝĞĨ ĐŽŵƉůĞƚĞƚŽŝůĞƚŐƌŽĞƉŵĞƚ ĚĂŵĞƐͲĞŶŚĞƌĞŶƚŽŝůĞƚ tŽŶŝŶŐŝƐǀŽŽƌnjŝĞŶǀĂŶĞĞŶ ĚƵďďĞůĚĞƵƌŬŽnjŝũŶ

kan haar is van een veranderd heb er 85 gekregen.”

Voor Verspuy Bouwsystemen was de verbouwing bij mevrouw Van Santen een mooie uitdaging. De grote serre was oud en inbraakgevoelig. “Het was een veredelde tuin geworden met overal kieren, mos en bladeren. In de winter was de ruimte niet te gebruiken. Veel te koud. Nu is de serre weer onderdeel van het woonhuis.” Muurschildering De verbouwing was in meerdere opzichten een uitdaging voor Verspuy Bouwsystemen. Naast het zwembad,

dat onderdeel is van de serre, hangt een muurschildering, Deze was er al voor de verbouwing. Van Santen: “De schildering heeft voor mij een grote betekenis. Er mocht niets mee gebeuren. De heren van Verspuy zijn daar heel zorgvuldig mee omgegaan. Ze hebben alle tijd genomen om de wandschildering helemaal te beschermen met platen en zeil.” Daarnaast zijn ook het archief en kantoor van mevrouw Van Santen uitgebreid, is het deurkozijn vernieuwd en zijn er nieuwe dakramen gemonteerd. Ondertussen moest haar dagelijkse leven gewoon doorgaan, wat nog eens voor een extra uitdaging zorgde. Bij deze niet alledaagse verbouwing kwamen soms nog wat lastigheden om

ZZP-er, Zorg dat je gevonden wordt! Kontaktjes voor zzp’ers! Maak een account aan op www.regio-deal.nl en geef uw Kontaktje op. Een Kontaktje kan gratis online worden geplaatst. Voor een klein bedrag staat uw Kontaktje ook in de krant. Binnenkort wordt dit online platform uitgebreid. Hierover binnenkort meer... REGIO-DEAL.NL IS ONDERDEEL VAN

Zuidzijde 131 2977 XE Goudriaan T: 0183 - 583 200 E: info@regio-deal.nl www.regio-deal.nl

de hoek kijken, waar mevrouw Van Santen van te voren nog niet over had nagedacht. Van Santen, lachend: “Dan zei ik gewoon tegen de mannen: doe het zoals je het bij jezelf thuis zou doen, op zo’n manier dat je vrouw er blij mee zou zijn. En dan gingen ze aan de slag.” Opleveringsfeestje Behalve de serre van Van Santen heeft Verspuy Bouwsystemen ook gezorgd voor een splinternieuw archiefkantoor, inclusief een toiletgroep. “Ik ben ontzettend blij met Verspuy. De service is perfect. Ze waren nooit te beroerd om iets extra’s te doen. Zelfs met de inrichting hebben ze me nog geholpen. Na zeven maanden was de verbouwing klaar en heb ik een opleveringsfeestje gegeven met een buffet en een borrel.”

ĂƐsĞƌƐƉƵLJŽƵǁƐLJƐƚĞŵĞŶ ,ŽŐĞ'ŝĞƐƐĞŶϵĂ ϰϮϮϭD,ŽŽŐďůŽŬůĂŶĚ dĞů͘ϬϭϴϯͲϱϴϮϵϭϬ ǁǁǁ͘ǀĞƌƐƉƵLJďŽƵǁƐLJƐƚĞŵĞŶ͘Ŷů ŝŶĨŽΛǀĞƌƐƉƵLJďŽƵǁƐLJƐƚĞŵĞŶ͘Ŷů

MELD JE GRATIS AAN!

28


Vacatures

Woensdag 19 maart 2014

29

Ben je op zoek naar een leuke, commerciĂŤle en uitdagende baan bij een informeel bedrijf met een passie voor automaterialen? Dan is dit jouw kans! Voor ATI Automaterialen in Leerdam zijn wij op zoek naar een enthousiaste

Commercieel Medewerk(st)er (40 uur per week)

die onze team komt versterken. Wij zoeken een Commercieel Medewerk(st) er die zowel kennis heeft van automaterialen als uitstekende commerciĂŤle kwaliteiten. Wij zijn een kleine organisatie (3 medewerkers) met een gecombineerde automaterialen handel en Citroengarage. Jouw taak wordt het zelfstandig runnen van de winkel en website. Je bent verantwoordelijk voor de in- en verkoop van de automaterialen en je verzorgt acties en aanbiedingen, zowel in de winkel als op de website. Je adviseert (potentiele) afnemers, behandelt garanties en reparaties en je zorgt ervoor dat de winkel er picco bello bij staat. Daarbij zorg je ervoor dat de administratie prima geregeld is. Kortom, je gaat zelfstandig een deel van het bedrijf runnen. Functie-eisen: Je hebt (auto)technische kennis en ervaring in de automotivebranche. Je bent communicatief sterk, klantgericht en weet feilloos de behoeften van onze klanten te doorgronden. Daarnaast beschik je over uitstekende commerciĂŤle vaardigheden. Je bent administratief goed onderlegt en woont in omgeving van Leerdam. Wij bieden: Een uitdagende baan bij ATI automaterialen met een gezellige informele werksfeer. We geven je de ruimte initiatief te tonen binnen een klein team van collegaâ&#x20AC;&#x2122;s waar je op kunt bouwen. Een deel van je salaris is omzet gerelateerd dus hoe meer omzet je genereerd hoe hoger je salaris wordt. GeĂŻnteresseerd? Heeft onze vacature je enthousiast gemaakt en voldoe je aan de eisen? Neem dan contact op met Jan-Willem de Wit, 06-53574802 of stuur je c.v. met motivatie naar info@tresbeau.nl

ATI automaterialen & accessoires t.a.v. Beau Wouda Nijverheidstraat 22 4143 HM LEERDAM Tel.: 0345-616413 info@ati-automaterialen.nl

AUTOMATERIALEN & ACCESSOIRES

De zomerdrukte komt eraan, daarom zijn wij per direct op zoek naar een

Zelfstandig werkende kok Voel jij je hier door aangesproken, stuur je CV naar onderstaand e-mail adres of neem contact op met Angelo Kozlakidis. Veerstoep 1 | 4142 LA Leerdam | T. 0345-643256 | E info@deprikkelinge.nl

Kwekerij Waalzicht is een moderne bloemenkwekerij in Poederoijen. Op 8,5 hectare worden jaarrond pluischrysanten en lisianthus gekweekt. Op 6 dagen in de week worden de bloemen geoogst en veiling-klaar-gemaakt. Kwaliteit en uniformiteit zijn zeer belangrijk.

Nijverheidstraat 12 - LEERDAM - tel. 0345-616413

www.ati-automaterialen.nl Renzco is een klein familie bedrijf, actief in de agrarische sector en industrie. Door de groei in de afgelopen jaren zijn wij op zoek naar een

Ervaren monteur (voor montage en service)

De werkzaamheden bestaan uit: Montage voor melkwinning- en water technische installaties Werkvoorbereiding in de werkplaats Diverse reparaties en revisies op locatie en in de werkplaats Lichte constructieve werkzaamheden Periodiek onderhoud en storingen verhelpen aan bestaande installaties. Functie-eisen: Zelfstandig en in team verband kunnen werken Communicatief vaardig en klant gericht Affiniteit met de agrarische sector Enige ervaring met MIG en TIG lassen Elektrotechnische basis kennis Bereidheid tot overwerken in drukke tijden Rijbewijs B +E

Stuur een korte brief met cv naar: Renzco handel BV Achterdijk 84 4243 TM Nieuwland info@renzco.nl Voor meer informatie over deze vacature kunt u terecht bij Mart Groen 0345-599505

Wij zijn op zoek naar jou:

ICTď&#x161;şBEHEERDER Als ICT-beheerder zijn dit je taken en verantwoordelijkheden: &  !"  # &  " #"   & %! " #"'""%# #  #  

zo snel mogelijk contact met je op. Zijn er nog vragen? Neem dan contact op met Jochem Roos, via jochem@rooscs.nl of op telefoonnummer 0418 20 2000.

! # $ !  !"# Ga voor meer informatie over de functie naar: www.rooscs.nl

De Koeldert 24a Waardenburg

medewerkers (fulltime) en scholieren. Je bent voor ons een geschikte kandidaat als je: Â&#x2021;:HHWYDQDDQSDNNHQSUHFLHVNXQWZHUNHQ Â&#x2021;,Q]LFKWKHEWHQMHYHUDQWZRRUGHOLMNYRHOW Â&#x2021;(UJIOH[LEHOEHQW JHHQ²PHQWDOLWHLW Â&#x2021;%HUHLGEHQWRS]DWHUGDJWHZHUNHQ Â&#x2021;&ROOHJLDDOEHQWHQJRHGNXQWVDPHQZHUNHQPHW1HGHUODQGVHHQ3RROVHFROOHJD¡V Â&#x2021;-RQJHUEHQWGDQMDDU Als je bij ons komt werken bieden we jou: Â&#x2021;(HQJRHGHZHUNVIHHULQHHQOHXNWHDP Â&#x2021;(HQJRHGVDODULVRYHUHHQNRPVWLJMHLQ]HW Â&#x2021;*HYDULHHUGHZHUN]DDPKHGHQ Denk je dat dit wat voor je is? %HOGDQQDDU-DQYDQ:LMN  (PDLOHQYDQMHVROOLFLWDWLHNDQQDDU kwekerij.waalzicht@gmail.com Of kom even langs op onze kwekerij aan GH.DUHOYDQ*HOUHZHJLQ3RHGHURLMHQ

Ben jij een echte kartrekker? En kun je zowel zelfstandig als in teamverband functioneren dan is dit een leuke uitdaging

Stuur je motivatie en je cv naar info@rooscs.nl en wij nemen

We zijn op zoek naar enkele

T 0418-202000 M 06-41473052 I www.rooscs.nl


Woensdag 19 maart 2014

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

ACQUOY Herv. Gem. 10.00 uur ds. Van Wijnen. ASPEREN Geref. Kerk 10.00 uur Tineke van Ooijen-van Bruksvoort, 18.30 uur Vesper in de Rank. Herv. Gem. 09.30 uur ds. D. Meijvogel, 10.00 uur ds. D. Verboom, 18.30 uur ds. G.J. Mantel. BEESD Protestantse Gemeente Beesd 10.00 uur ds. J.F. Scheffer. `t Veld Beesd/Acquoy 10.00 uur ds. M. Snaterse. DEIL Herv. Gem. 10.00 uur pastor E.M. Spijkerman. EST Herv. Gem. 10.00 uur ds. L. Westland, 18.30 uur ds. W. Altena.

Levend Woord Gem. (Gebouw Maranatha, J.A. Burgersstr. 1) 10.00 uur R. Tousalwa. Ned. Geref. Kerk (Hoogstraat) 10.00 uur ds. J.G. Vel Tromp, 15.30 en 18.30 uur ds. J.W. Ploeg. R.K. Mariakerk 19.00 uur Eucharistieviering (zaterdag 22 maart). Verpleeghuis Lingesteijn 10.30 uur dhr. H.M. Mulder. LEERDAM-OOSTERWIJK Hersteld Hervormde Gemeente (in Luterse kerk) 14.00 en 18.45 uur ds. J.W. van Estrik. NIEUWLAND Herv. Gem. 09.30 uur ds. W.J. Westland, 18.30 uur ds. H.I. Methorst. OOSTERWIJK Herv. Gem. PKN 09.30 uur ds. H.I. Methorst, 18.30 uur ds. C.H. Bijl. OPHEMERT Herv. Gem. 10.00 uur ds. H.A. de Bruijn.

GELDERMALSEN Vrije Evang. Gem. de Ark (MBO He- OPIJNEN Herv. Gem. 09.30 uur ds. F.W. van licon) 10.00 uur Jacco van ‘t Sant. IJsseldijk. HAAFTEN Evang. Gem. Haaften e.o. (Kultur- RHENOY hus, Vredeplein 1 / Bernhardstraat) Prot. Gem. 10.00 uur ds. mw. A.E. 10.00 uur Hein Hoeree. Herv. Gem. Wassenaar. PKN 09.30 uur ds. G. Mulder, 18.30 RUMPT uur ds. A.C. de Kruijf. Herv. Gem. 10.00 uur ds. B. Oosterom (H.A.). HEI- EN BOEICOP Herv. Gem. 09.30 uur ds. E. van SCHOONREWOERD Wijk, 18.30 uur ds. M. van Dam. Geref. Kerk 10.00 uur ds. J. v.d. Berg, 18.30 uur ds. E.F. QuaakHELLOUW Kloet. Herst. Herv. Kerk 09.30 uur Herv. Gem. 09.30 uur ds. J. den kand. K. van Olst, 18.30 uur kand. Hoed, 18.30 uur ds. P. VroegindeM. Diepeveen. Herv. Gem., 09.30 weij. uur ds. R.R. Eisinga, 18.30 uur ds. J. Westland. HERWIJNEN Geref. Kerk 10.00 en 18.30 uur ds. G.J. Mink. Herv. Gem. 10.00 uur ds. SPIJK Herst. Herv. Gem. 09.30 en 14.30 H. Klink, 18.30 uur ds. J. Broekuur ds. IJ.R. Bijl. man. TRICHT HEUKELUM Herv. Gem. 10.00 uur ds. M. Cevaal- St. Herv.-Geref. Evangelisatie Tricht 14.30 uur ds. L. Hak. Erbrink, 18.30 uur ds. A.W.W. de Ruiter. TUIL Ned. Herv. Gem. 11.00 uur ds. F.W. KEDICHEM van IJsseldijk. Herv. Gem. 10.00 uur ds. A. v.d. Meiden. VARIK R.K. Kerk 09.30 uur EucharistievieLEERBROEK ring, pastor B. Robben. Herst. Herv. Gem. 09.30 uur ds. R.W. Mulder (voorber. H.A.), 18.30 VUREN uur ds. R.W. Mulder. Geref. Kerk 10.00 uur dhr. Rob Favier, 18.30 uur ds. M.C.E. KolLEERDAM lenstaart. Herv. Gem. 10.00 uur ds. Chr. Geref. Kerk 10.00 uur ds. J. v. P.R. van Ankeren. Walsem, 18.00 uur ds. J.W. Wullschleger. Christengem. De Tabernakel 10.00 uur Leo Laisiwy. Evang. WAARDENBURG Herst. Herv. Gem. (Kerkstraat 17a) Lutherse Gem. 17.00 uur ds. D. 09.30 uur dienst, 18.30 uur ds. M. v. Bohlken. Geref. Bethelkerk 10.00 Sligtenhorst. Herv. Gem. Waardenuur ds. D. Bohlken. Geref. Gem. Adullamkerk 19.30 uur ds. J. Schip- burg-Neerijnen PKN 10.00 uur ds. K.E. Schonewille, 18.30 uur ds. P.L. per (donderdag 20 maart). 10.00 en 18.00 uur ds. J. Schipper. Geref. Tolhoek. Gem. in Ned. 09.30 en 18.30 uur ZIJDERVELD leesdienst. Geref. Kerk Vrijgem. Herv. Gem. 09.30 en 18.30 uur ds. De Hoeksteen 09.30 uur ds. G.P. Hommes, 16.30 uur ds. Jan Meijer. D. Verkuil. Herv. Gem. Grote Kerk 09.30 uur ds. A. Schroten, 17.00 uur ds. J. Adriaanse. Herv. Gem. Pauluskerk 10.00 uur ds. J.A.W. Verhoeven, 18.30 uur ds. R.H. Kieskamp.

Medische diensten TANDARTSEN Waarneemgroep Asperen - Beesd Buren - Culemborg - Everdingen Geldermalsen - Heukelum - Leerdam - Lexmond - Tricht – Vianen: 22 en 23 maart 2014: Tandartspraktijk C. Bakker, Bélvedèrelaan 7, 4112 NX Beusichem, tel. 0345501792. HUISARTSEN Asperen - Herwijnen - Heukelum Kedichem - Leerbroek - Leerdam Oosterwijk - Schoonrewoerd - Spijk - Vuren: de dienstdoende huisarts is van ma. t/m vr. van 17.00 tot 8.00 uur en vr. van 17.00 tot ma. 08.00 uur bereikbaar via de Centrale Huisartsenpost in Gorinchem: tel. 0183-646410. Op woensdagmiddag

van 13.00 tot 17.00 uur geldt een aparte regeling en via het tel.nr. van uw eigen huisarts hoort u wie er dienst heeft. De Centrale Huisartsenpost Gorinchem wil zoveel mogelijk mensen helpen en klaarstaan voor acute situaties. Daarom moet er goed gepland worden en werkt de huisartsenpost op afspraak. Kom dus nooit onaangekondigd, maar bel altijd eerst. Zie ook: www.chpgorinchem.nl Beesd - Deil - Haaften - Waardenburg - Ophemert - Opijnen: de dokterspost Tiel is te bereiken onder tel.nr.: 0900-7060504. Zie ook: www.haptiel.nl

meer service online op www.hetkontakt.nl

WWW.HETKONTAKT.NL

service

Kerkdiensten, zondag 23 maart

30 vrije tijd

donderdag

zaterdag

20 maart

22 maart

Henkjan Kivit toont barre landschappen

‘As it is in heaven’ in Klokhuis Beesd

Fotograaf Henkjan Kievit geeft om 20:00 uur in De Schaapskooi in Schoonrewoerd een dialezing over barre landschappen overal in Europa. Informatie: www. schaapskooi.nl

In Het Klokhuis in Beesd wordt om 19:30 de film ‘As it is in heaven’ vertoond. Zweeds drama waarin een beroemde dirigent zich om gezondheidsredenen terugtrekt in zijn geboortedorp. In die tijd van bezinning moet hij onder ogen zien dat zijn carrière slechts een vlucht was uit zijn ongelukkige jeugdjaren. En dat terwijl hij juist weer woont tussen dezelfde mensen van toen. Entree: 5,00 euro.

WOENSDAG 19 MAART

Lezing ‘Kleur in de tuin’ 20:00, Geldermalsen, Ons Huis, Herman Kuijkstraat 11. Martje van den Bosch geeft voor de afdeling West-Betuwe van Groei&Bloei een lezing met het thema ‘De beleving van kleur in de tuin’. Entree: 3,00 euro voor niet-leden. www.west-betuwe.groei.nl DONDERDAG 20 MAART

Ode Wim Sonneveld 20:15, Gorinchem, De Nieuwe Doelen. Tony Neef kruipt in de huid van Wim Sonneveld www.denieuwedoelen.nl Oranjevereniging Heukelum 20:30, Heukelum, De Krakeling. De Heukelumse Oranjevereniging houdt de Algemene Ledenvergadering. Op de agenda: verslag van 2013, programma van 2014, introducite van de niewue bestuursleden en er worden nog één of twee kandidaten gezocht ter ondersteuning van het huidige bestuur. VRIJDAG 21 MAART

Kristalfabriek 10:00-13:00, Leerdam, Kristalfabriek. Ontvangst met koffie en voorjaarslekkernij in de Kristalwinkel. Rondleiding door de eeuwenoude Kristalfabriek o.l.v. een ervaren gids. Het nieuwe paneel Willem-Alexander en Máxima is te bewonderen. Prijs: 10,00 euro p.p. incl. 2 consumpties, gratis set glazen en kortingsbon* van 10%. Aanmelden: via info@ royalleerdamcrystal.nl of T. 0345-636 545, vol=vol!

den uit de fifties terug op het podium van De Nieuwe Doelen. www.denieuwedoelen.nl ZATERDAG 22 MAART

Restauratie kerk 10:00-16:00, Schoonrewoerd, Hervormde Kerk, Dorpsstraat 33. Op deze dag vertellen vrijwilligers over de restauratie. Met een presentatie is de totstandkoming van het eindresultaat te zien. Alle belangstellenden van zowel binnen als buiten de gemeente zijn welkom. Ansichtenbeurs Tricht 10:00-14:30, Tricht, dorpshuis, Prins Johan Frisoplaats 1. De Betuwse Kring van Prentbriefkaartverzamelaars bestaat twintig jaar en houdt een Jubileum Prentbriefkaartenbeurs waarbij veel historische ansichtkaarten te bekijken zijn met afbeeldingen van diverse plaatsen en straten. Entree: gratis. www.betuwsekring.nl Pauluskidzz met koffie 10:00-12:00, Leerdam, Pauluskerk (zijingang). Koffieinloop voor iedereen die zin heeft in een praatje. Voor kinderen van 4-12 jaar van 10:30-11:15 uur een gezellige clubmorgen met bijbelverhaal, knutselen en spelen.

Liefde en toneel 19:30, Heukelum, dorpshuis Meeuwensteyn. Uitvoering van het Heukelumsch Mannenkoor, met nummers over de liefde, zoals ‘The Rose’, ‘Chanson d’Amour’ en ‘Wenn Zigeuner Hochzeit Machen’. Onder leiding van dirigent Ilse Schuitemaker. Het Heukelums Toneel speelt het vrolijke blijspel ‘Je bent oud (?) en je wilt wat!’, van Ria de Looze-Lafeber, onder regie van Leny Middag. Entree: 6,00 euro. Concert Wilhelmina 19:30, Herwijnen, dorpshuis De Poort. Muziekvereniging Wilhelmina geeft haar jaarlijkse voorjaarsconcert met medewerking van groep 5 van de School met de Bijbel in Herwijnen. Deze groep heeft meegedaan met de ‘Blazersbende’ en deed daarna vervolglessen. De kinderen zullen tijdens het concert laten horen wat zij in een paar maanden hebben geleerd op koper, hout en slagwerk. Ook het jeugdorkest en de fanfare van Wilhelmina treden op. Na de pauze geeft muziekvereniging Door Eensgezindheid uit Heukelum een gastoptreden. De entree is gratis; er wordt een verloting gehouden. www.facebook.com/wilhelminaherwijnen.nl Zingen Woord en Daad 19:30, Geldermalsen,

Bethelkerk, Laan van Leeuwenstein 10. Het regionale Woord en Daad comité houdt een zangavond met gemengd koor ‘De Lofstem’ uit Geldermalsen en het ‘Ridderkerks Mannenkoor’ . Met organist Bert Roest. Het is een programma voor het hele gezin. Entree: gratis, collecte voor het jaarthema van Woord en Daad “Vakonderwijs, doe het zelf!”. Haaftensch Mannenkoor 19:30, Haaften, Burcht van Haeften, Vredeplein. Het Haaftensch Mannenkoor houdt voor het eerst een zangavond in het nieuwe kulturhus. Het koor zingt onder leiding van dirigent Herman van Iterson. Ook optredens van: Chr. Gemengdkoor Sursum Corda onder leiding van dirigent Arjaan van Eck, Jongerenkoor Rejoice uit Haaften onder leiding van Arjaan van Eck en de 9-jarige Naomi de Bruijn met begeleiding van haar moeder Alexandra de Bruijn uit Haaften. Entree: gratis. In Concert For Charity 20:00, Leerdam, jongerencentrum M3. www.facebook.com/InConcertForCharityLeerdam Concert Ad Astra 20:00, Asperen, Dorpshuis E.M.M, Van Langerakstraat 6. Ad Astra uit Asperen

Sjoelen 20:00, Oosterwijk, verenigingsgebouw Zangershof, Kerkelaantje 14a. Recreatief sjoelen, er zijn prijzen te winnen. Inschrijfgeld: 2,00 euro. Pubquiz 20:00-22:00, Geldermalsen, Le Mélangeur, Marktplein 16. De eerste pubquiz van Cultureel Café Geldermalsen. Deelname kan individueel of in teams. Entree is gratis. De opbrengst gaat naar de Samenloop voor Hoop Geldermalsen (4 en 5 april). Rockin’ On Heavens Door 20:15, Gorinchem, De Nieuwe Doelen. De beste Rock ‘n’ Roll Show van Europa. ‘Rockin’ On Heaven’s Door’ brengt de ultieme hel-

VRIJDAG 21 MAART

‘Boven is het stil’-BiosDiner bij GO A::G96B™ Stadspodium GO blijft vernieuwen. Op vrijdag 21 maart introduceert het

Leerdamse vestzaktheater een BiosDiner, voorafgaand aan de vertoning van het verfijnde Nederlandse polderdrama ‘Boven is het stil’. Op het menu: drie gangen met klassieke Hollandse gerechten met een moderne twist. Het diner begint om 18:45 uur en gaat door bij minimaal twaalf deelnemers. Kosten: 25,00 euro (incl. film). Reserveren kan tot donderdag 20 maart, 10:00 uur via patric@go-leerdam.nl, 06-1824276, 0345-633488 of reserveringen@go-leerdam.nl. De film ‘Boven is het stil’ begint om 20:30 uur en vertelt het verhaal van de vrijgezelle boer Helmer (Jeroen Willems), die zijn leven een andere richting op stuurt. Entree: 7,50 euro. Info: www.go-leerdam.nl.


Woensdag 19 maart 2014

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

31 vrije tijd

WWW.HETKONTAKT.NL

zondag

donderdag

22 maart

23 maart

27 maart

Kamerkoor Voce Anglica zingt Bach

Orion Ensemble: van klassiek tot jazz

Hippe bingo voor vrouwen

Kamerkoor Voce Anglica voert o.l.v. Jeroen Bal drie Bach-cantates uit. Het 28 leden tellende koor wordt begeleid door Nico Blom (orgel) en het orkest Intermezzo uit Gouda. Het koor zingt vooral liederen uit de Engelse koortraditie en klassieke muziek uit verschillende stijlperiodes. Het concert begint om 20:00 in de grote kerk van Asperen. Entree: 15,00 euro, CJP 10,00 euro, kinderen t/m 12 jaar gratis.

Concert om 14:30 in Het Stroomhuis in Neerijnen. Orion Ensemble (piano, cello en viool) legt originele verbanden tussen klassieke, jazz, Joodse, Spaanse en Argentijnse muziek.

In Het Dak in Leerdam begint om 18:30 lifestyle event Red Carpet Bingo. Er zijn diverse stands, onder andere met visagie, fotoshoot en pop-up store. Bij de bingo zijn exclusieve prijzen te winnen, zoals beautybehandelingen en merktassen. De bingo duurt van 20:30-23:00 uur. Entree: 30,00 euro, inclusief vijftien rondes bingo. Meer informatie: www.redcarpetbingo.nl

geeft een voorjaarsconcert Het fanfareorkest speelt dit jaar voro het eerst onder leiding van een nieuwe dirigent: Anne Z. van den Berg. Onder haar leiding maakt het koor grote vorderingen op amateurniveau. Het slagwerkensemble, onder leiding van John Derks, zal een grotendeels melodisch programma presenteren en het jeugdorkest, onder leiding van Ron van Duffelen, laat zien en horen hoe leuk het is om op jonge leeftijd muzikale talenten te ontwikkelen. www.facebook.com/adastra. asperen

van Nederland en de wereld, dit keer de Eerste Wereldoorlog. www.denieuwedoelen.nl

Het Korte Stuk 20:00, Leerdam, Stadspodium GO, Dr. C. Voogdplein 90. De Leerdamse Theatergroep La Troupe speelt twee korte stukken in ‘De Avond Van Het Korte Stuk’. Een stuk heeft als thema geluk, het andere draagt de titel ‘Ondertussen op nummer 3’ en gaat over het lief en lee van de bewoners van de Flietstraat. Ook zondag om 14:00 uur. Entree: 9,50 euro, kinderen tot 12 jaar 6,50 euro. Reserveren: www.latroupe.nl.

Salem 10:00, Lingewaal fm. Rechtstreekse uitzending van kerkdienst van de Hervormde Gemeente in Herwijnen.

Diederik van Vleuten 20:15, Gorinchem, De Nieuwe Doelen. In ‘Buiten Schot’ verbindt Diederik van Vleuten opnieuw een persoonlijk familiekroniek aan de grote geschiedenis

ZONDAG 23 MAART

Vogelexcursie langs Lek 9:00, Everdingen, Lek. De Natuur- en Vogelwacht de Vijfheerenlanden houdt een vogelexcursie bij Everdingen langs de Lek. Vertrek om 9:00 uur vanaf de parkeerplaats bij sporthal Helsdingen te Vianen, aan de Helsdingse Achterweg ter hoogte van huis no 4. Meer informatie: gids E. Polfliet (0347-372269).

Het Korte Stuk 14:00, Leerdam, Stadspodium GO. Zie verder info bij zaterdag. Sing-in met band 4Tune 18:30, Geldermalsen, Oostkerk, Klepel 4a. Zangdienst Vuren 18:30, Vuren, gereformeerde kerk, Esdoornlaan 2. Het thema van de dienst is ‘Toonladder: zingen over een ladder die toont wie God is.’ Voorganger is ds. Marien Kollenstaart en organist dhr. C.F. de Jongh.

delijk platform bestrijding ouderenmishandeling.

MAANDAG 24 MAART

BOP 10:15-11:45, Asperen, dorpshuis EMM, Van Langerakstraat 6. De Buurt Ontmoetings Plek (BOP) is open. Te doen: Gezellig een kopje koffie drinken, spelletje, praatje maken. DINSDAG 25 MAART

Energie besparen 19:30, Schoonrewoerd, Natuurcentrum De Schaapskooi. Verschillende sprekers komen aan het woord over het thema energie bespraren. Vooral onderwerpen als de woninglabelcheck en isolatie komen aan de orde. Bezoekers leren hoe ze met het energielabel kunnen zien hoe zuinig hun woning met energie omgaat. Arjan Damsteeg vertelt over de betekenis van het energielabel van een woonhuis. Hij geeft aan op welke manier dat kan leiden tot concrete besparingen. Alfred Faaij van Isoal uit Asperen laat bezoekers voelen wat isoleren van een vloer oplevert. Aanmelden via info@energiewinkel. org. Meer info op www.energiewinkel.org Alzheimercafé 19:30-21:30, Leerdam, verpleeghuis Lingesteyn, Koningin Emmalaan 82. Mirjam van Dongen is te gast in het Alzheimer Café Leerdam e.o. Zij is voorzitter van het Lan-

Sneldamtoernooi NDV 20:00, Nieuwland, Het Brandpunt. Sneldamtoernooi NDV. Ook huisdammers kunnen deelnemen. WOENSDAG 26 MAART

Bejaardenavond 19:30, Leerdam, gebouw Maranatha, J.A. Burgersstraat 1. Avond voor alle 60+’ers. H. Griffioen vertelt over het thema ‘Dakloos: keuze of noodlot’. De meditatie wordt verzorgd door ds. J.A.W. Verhoeven. Arbeidsrecht 19:30, Beesd, Klokhuis, Cingelplein. Jeroen van der Meijden, van der Meijden c.s. Advocaten, vertelt over de in’s en out’s van arbeidsrecht. Arbeidsrecht regelt dat je op een goede manier kunt voorzien in je inkomen, maar ook hoe je op een goede manier je organisatie kunt leiden. Nut over trouwen 20:00, Herwijnen, dorpshuis De Poort, Zworrelstraat 79. De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, departement Herwijnen, heeft D. Zimmer uitgenodigd. Zij vertelt anekdotes, gedichten en liedjes over haar werk als ambtenaar van de burgerlijke stand.

Playground 20:15, Gorinchem, De Nieuwe Doelen. Druk op ‘PLAY’ en ze spelen de grond onder je voeten vandaan. Na uitverkochte zalen, lovende recensies, tienduizenden bezoekers per jaar en veelvuldig sportschoolbezoek, is de Wërëldband in De Nieuwe Doelen te zien met nog meer instrumenten, muzikale vondsten en sketches. De vindingrijke musici buitelen als een stel ontsnapte apen door het theater. De muziek en humor van deze acrobatische band is verrassend en aanstekelijk. Hun nieuwste show ‘Playground’ draait, schommelt, verbaast, ontroert, laat schrikken en klinkt als een klokje. Kisten vol muziekinstrumenten, stuiterballen en trampolines zijn al in de vrachtwagen geladen. www.denieuwedoelen.nl

uitgaan

zaterdag

‘You take my breath away’ en ‘Under pressure’. Uiteraard mag de gewaagde uitvoering van de klassieker onder de klassiekers ‘Bohemian Rhapsody’ ook in De Nieuwe Doelen niet ontbreken. www.denieuwedoelen.nl VRIJDAG 28 MAART

Bert Gabriël 20:15, Gorinchem, De Nieuwe Doelen. De Belg Bert Gabriëls debuteert in Nederland www.denieuwedoelen.nl

Concert fanfare Juliana 19:30, Waardenburg, dorpshuis De Koeldert. Uitvoering van fanfare Juliana Waardenburg met optredens van de fanfare en de slagwerkgroep met jonge leerlingen onder leiding van Wim de Ruiter. Jeugdorkest treedt op onder leiding van dirigent Jaap van Stam. Zaal open: 18:30 uur. Entree: gratis.

ZATERDAG 29 MAART

Mondschilderes vertelt 20:00, Haaften, Burcht van Haeften, Vredeplein. Studiekring Haaften heeft mondschilderes Hanneke Boot te gast. Meer info: 0621914404.

Rommelmarkt 9:00-13:00, Leerdam, gebouw Maranatha, J.A. Burgersstraat 1. De Hersteld Hervormde gemeente van Leerdam en Oosterwijk houdt haar jaarlijkse rommelmarkt met tweedehands kleding, boeken, speelgoed, nieuwe kaarten en kettingen en een grote variëteit aan rommelmarktspullen. Ook grabbelton, cupcakes versieren voor kinderen en veel lekkers. De opbrengst van de markt is bestemd voor de kerk.

Rock4 20:15, Gorinchem, De Nieuwe Doelen. In ‘A Night at the Opera Remastered’ zingt Rock4 alle befaamde nummers van Queen, zoals ‘Killer Queen’, ‘Innuendo’,

Verkoopdag De Hoeve 9:30-14:00, Haaften, kerkelijk centrum De Hoeve, Steenweg 4. Tweejaarlijkse verkoopdag met boeken, curiosa, bloemen, huishoudelijke artikelen, kleding en

donderdag 27 Maart

nog veel meer. Voor jong en oud zijn er leuke prijzen te winnen en ook is er volop te eten en te drinken. De opbrengst is voor onderhoud van de dorpskerk in Haaften.

Musical Mozes 20:00, Leerdam, Het Dak, Tiendweg 10. Wegens het grote succes van afgelopen november in de st Pieters kerk te Beesd, zal het koor Sjier Chadasj de musical ‘Momenten in de tijd’ uitvoeren in Het Dak. Het bijbel verhaal van Mozes wordt verteld en gezongen, vertaald naar de moderne tijd van nu. Het koor wordt begeleid door een orkest. Het is echt een avond je theater. Kaarten zijn in de voor verkoop te verkrijgen op de volgende adressen: De Fakkel (Kerkstraat 6, Leerdam), mozesinleerdam@gmail.com, bij Rianne Laurman te Leerdam (0345-631929) of Elma de Vries te Beesd (0345684173). Entree: 15,00 euro in voorverkoop, 17,50 euro aan de zaal.

NLdoet: veel te klussen in de regio

Workshop voor mantelzorgers

Jan Zwaaneveld presenteert bundel

įĦijĦĢįĢīĩĞīġš Tijdens de landelijke vrijwilligersactie NLdoet zijn er op vrijdag 21 en zaterdag 22 maart allerlei klussen te doen bij maatschappelijke organisaties in de regio.

ĩĢĢįġĞĪš Het Steunpunt Mantelzorg organiseert voor alle mantelzorgers in Leerdam op maandagavond 31 maart een workshop. Onder leiding van Gerda Scheffer worden kaarsen gedecoreerd. De avond duurt van 19:00 tot 21:30 uur. Er wordt een eigen bijdrage van 2,50 euro gevraagd. Locatie: Gebouw Noorderberg, Bergstraat 90, Leerdam. Aanmelden bij het Steunpunt Mantelzorg (0345–637363) of lvdwater@stichtingwelzijn.nu. Het maximum aantal deelnemers is 25.

ĩĢĢįġĞĪš De Leerdamse dichter Jan Zwaaneveld presenteert op zaterdag 22 maart zijn gedichtenbundel ‘Dwaalsporen’ in het restaurant van de Glasblazerij aan de Zuidwal in Leerdam. De presentatie begint om 17:00 uur en duurt tot 19:00 uur. De toegang is gratis. Jan Zwaaneveld zal een aantal gedichten voordragen en bundels signeren. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Bjarke and the Bare Orchestra. Jan Zwaaneveld schreef jarenlang liedjes voor bands waarin hij zelf speelde en zong. In 2000 begon hij met het schrijven van poëzie. Hij debuteerde in 2003 bij uitgeverij De Distel uit Brussel met de bundel ‘Vandaag is van glas’ onder het pseudoniem Jan Doornbos. Daarna bracht hij twee bundels uit samen met zijn vrouw Cilja Zuyderwyk, van wie onlangs de roman ‘Een urn vol kinderdromen’ het licht zag. ‘Dwaalsporen’ is zijn vierde bundel, maar het is de eerste onder zijn eigen naam. Voor deze bundel liet Jan Zwaaneveld zich inspireren door de reizen die hij onlangs maakte. In zijn recente werk is de sfeer van landen en streken als Arizona, Gambia en Turkije duidelijk merkbaar.

Onder andere bij zorgboerderij Huiberthoeve in Hei- en Boeicop, die op

zaterdag 22 maart meedoet. De zorgboerderij zoekt vrijwilligers voor het maken van een terras naast de kantine van de zorgboerderij en het aanleggen van een houtsnipperpad in het speelbos achter de moestuin. In Leerdam is er werk bij Wijkvereniging West-End, LKV ter Leede, na-

™Kdg^\_VVglVhZgZZc^caddeb^YYV\^c6kdcYa^X]i=Zgl^_cZc!bZi]jaekVchX]da^ZgZc#

tuurtuin De Lingeput, jenaplanschool De Wilgenhoek en GO. In de gemeente Lingewaal zijn er klussen bij onder andere woon- en zorgcentrum Avondlicht, buurtvereniging ’t Boveneind, De Weidebloem, vv Heukelum, hengelsportvereniging Dobbervreugd, beeldentuin Land en Beeld, dorpshuis Spijk, Oud Asperen, ODI, Thomashuis Asperen en OBS De Vuurvlinder en De Zandheuvel. In de gemeente Geldermalsen zijn er klussen bij stichting Awari, SZR locatie Lingehof, Mozaïek welzijnsdiensten, de zorgimkerij, dorpshuis Albertine en De Bloeiende Betuwe, Stichting Opwaarts, speeltuin De Speelberg, muziekvereniging De Volharding, dorpshuis ’t Duifhuis, de Lokhorstschool, speeltuinvereniging De Kasteelridders, kerkterrein Enpsijk, Stichting Heerlijckheyt Gellicum. In Neerijnen zijn er klussen bij het Stroomhuis, speeltuin Haaften, vv Haaften, Zorgcentrum De Wittenberg, dorpshuis Hellouw, De Kievitsheuvel, Speeltuinstichting Hellowa en museum Dutley’s Heritage Foundation. Aanmelden voor een klus kan via www. nldoet.nl.

U geeft cursussen of workshops?

Meld ze via Regio-deal.nl Gratis online en vanaf slechts € 4 incl. BTW in de krant


Vacatures

Woensdag 19 maart 2014

32

Parttime

coördinator samenwerkingsverband (M/V) voor 4 uur per week

Wij zijn op zoek naar een:

AFDELINGSSECRETARESSE P&O (m/v) voor gemiddeld 20 uren per week (verdeeld over minimaal 4 dagen per week). Tot het takenpakket behoren o.a.: - Het (secretarieel) ondersteunen van o.a. werving- en selectieprocedures, in- en uitdiensttredingen van medewerkers en het spreekuur van de bedrijfsarts. - Het voeren van correspondentie m.b.t. personeel. - Het invoeren van gegevens in het personeel informatiesysteem.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Esther Bavelaar (hoofd personeel & opleiding). Zij vertelt u graag meer over deze functie.

Heeft u interesse? Stuur uw schriftelijke sollicitatie, inclusief cv, binnen 10 dagen na verschijning van de advertentie naar: Huis ter Leede, t.a.v. Esther Bavelaar, Eiland 1, 4143 EN Leerdam. Per email reageren kan ook: esther.bavelaar@huisterleede.nl.

- Het informeren van medewerkers over voorschriften en regelgeving. - Het up-to-date houden van folders en informatieboekjes. - Opstellen en verspreiden van de maandelijkse nieuwsbrief voor personeel. - Signaleren van deadlines. - Archiveren van gegevens in personeelsdossiers en deze dossiers up-to-date houden.

Wat verwachten we van u voor deze functie? · · · · · ·

Een relevante MBO opleiding. Ervaring op het gebied van P&O. Kennis van sociale- en arbowetgeving. Kunnen omgaan met vertrouwelijke gegevens. U bent stressbestendig, ook tijdens piekbelasting. U kunt zelfstandig en zeer ordelijk en systematisch werken. · Goede sociale en communicatieve vaardigheden.

Het samenwerkingsverband Driegang bestaat uit drie kamers (Rivierengebied Midden Nederland, Alblasserwaard-West en de Rotonde te Gorinchem) en speciaal onderwijs. De kamers zijn elk verantwoordelijk voor de kwalitatieve inzet van middelen, ondersteuningstoewijzing, personele inzet en de kwaliteit van passend onderwijs binnen de eigen kamer. De coördinator van het samenwerkingsverband voert het (beperkte) takenpakket van het samenwerkingsverband uit. Wat zoeken wij? Van de coördinator wordt verwacht dat hij/zij goed is ingevoerd in het beleid, de regelgeving en de bekostiging van passend onderwijs. Daarnaast zal hij/zij in staat moeten zijn het beleid van het samenwerkingsverband te verbinden met andere maatschappelijke ontwikkelingen. Tot het takenpakket van de coördinator horen o.a.: ? de voorbereiding van de bestuurlijke overleggen; ? communicatie met de kamercoördinatoren; ? de cyclische voorbereiding van het ondersteuningsplan i.s.m. de kamercoördinatoren; ? de communicatie met de ondersteuningsplanraad; faciliteren van de OPR; ? de communicatie met de inspectie voor het onderwijs; ? de vertegenwoordiging in regionale netwerken; ? voorbereiding van de (meerjaren)begroting; ? het zorgdragen voor de totstandkoming van financiële en inhoudelijke rapportages; ? de inhoudelijke componenten van de (meerjaren)begroting op basis van het overeengekomen allocatiemodel; ? de afronding van verwijzingsprocedures met de afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring. De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd middels een dienstverband (CAO PO, schaal 10), dan wel - gezien de beperkte omvang - middels een overeenkomst van opdracht. Informatie kunt u inwinnen bij de voorzitter van het samenwerkingsverband, dhr. G.H. Ordelman, tel. 0345-637980. Sollicitaties voor 4 april a.s. richten aan: Bestuur SWV Driegang, t.a.v. mevr. M.J. Pellikaan-Verheij, Hoefslag 6, 4205 NK Gorinchem. Mailadres: secretariaat@swv4102.nl.

MEER VACATURES?

WWW.HUISTERLEEDE.NL

Cluster Geldermalsen, Neerijnen, Lingewaal Rijksstraatweg 62 4191 SG Geldermalsen Postbus 1120 6501 BC Nijmegen

Jij maakt het verschil!

Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs voor de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam en Sleeuwijk)

Gezocht: mannen en vrouwen voor onze brandweerposten: - Neerijnen-Oost (te Varik): 2 personen - Lingewaal-Noord (te Asperen): 2 personen - Lingewaal-Zuid (te Herwijnen): 1 persoon Bent u - woonachtig en werkzaam in de betreffende gemeente? - ook overdag oproepbaar? - minimaal 18 jaar en maximaal 35 jaar (vanwege de leeftijdsopbouw van de groepen)? - bereid om specifieke brandweeropleidingen te volgen? - geschikt om in teamverband te werken? Reageer dan snel: dit is uw kans! Wij bieden u de mogelijkheid om opgeleid te worden tot volwaardige brandweerman- of-vrouw. De opleiding begint in september. U wordt dan binnen onze brandweerorganisatie als vrijwilliger de nieuwe collega van 126 vrijwilligers en 11 beroeps brandweermannen en -vrouwen. Brandweer GNL maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ). Als brandweervrijwilliger bieden wij u een uitstekend pakket aan arbeidsvoorwaarden en natuurlijk hoeft u niet alles voor niets te doen! Aarzel niet en reageer voor 13 april a.s. Bent u geïnteresseerd of wilt u er eerst nog iets meer over weten? Neem dan contact op met clustercommandant Brandweer GNL, de heer I. van Hemert. Tijdens kantooruren is hij bereikbaar op 0345-586 740 of via brandweernl@geldermalsen.nl of kijk op www.brandweergnl.nl (onder actueel/vacatures brandweer GNL).

Wij zijn op zoek naar docenten! Kijk voor meer informatie op:

U kunt langs komen op ons kantoor (kazerne Geldermalsen, Rijksstraatweg 62, 4191 SG) of op maandagavond op één van de bovengenoemde kazernes.

www.csdehoven.nl/www.heerenlanden.nl


auto`s

Woensdag 19 maart 2014

Hoe plaats ik mijn Kontaktje?

33

Heeft u iets te vieren?

Aanmelden Č?*DQDDUZZZUHJLRGHDOQO Č?.OLNRSGHNQRSČ&#x2020;Î&#x2013;NPHOGPHDDQČ&#x2021; Č?'RRUORRSDOOHVWDSSHQ U heeft nu een account op Regio-deal.nl

Online Kontaktje plaatsen Č?.OLNRSČ&#x2020;9RHJHHQ.RQWDNWMHWRHČ&#x2021; Č?0DDNQXXZ.RQWDNWMHDDQGLHRS 5HJLRGHDOQOJUDWLVWH]LHQ]DO]LMQ Č?%LQQHQHHQKDOIXXUVWDDWXZ.RQWDNWMHRQOLQH

Kom op bezoek bij De Groot Drukkerij in Goudriaan. Voor iedere gelegenheid staan de nieuwste kaartencollecties klaar. Zuidzijde 131, Goudriaan, 0183 - 583311

www.degrootfamiliedruk.nl

Kontaktje in de krant plaatsen

DE

Č?0DDNHHUVWXZRQOLQH.RQWDNWMHXNULMJWQX GHNHX]HRPRRNLQGHNUDQWWHSODDWVHQ Č?9RHUQXGHWHNVWLQYRRUXZ.RQWDNWMHLQ GHNUDQWXEHWDDOWSHUUHJHO Č?0DDNHYHQWXHHOXZUHJHOVYHWHQRIURRG Č?5HNHQDIPHWL'HDO Č?.RQWDNWMHVY¾¾UPDDQGDJRFKWHQGXXU RSJHJHYHQNRPHQGLH]HOIGHZHHNLQGHNUDQW

KOMT

DAT EVEN

WEKEN GOEDBIJ VISSCHER RIVIERENLAND UIT

REGIO-DEAL.NL IS ONDERDEEL VAN

Zuidzijde 131 2977 XE Goudriaan T: 0183 - 583 200 E: info@regio-deal.nl

CITROĂ&#x2039;N C3 VTi 68 ATTRACTION Het is weer tijd om rozen te planten. Honderden soorten verkrijgbaar in container:

Engelse rozen Klassieke rozen Trosrozen vanaf Âą 50 soorten klimrozen vanaf Theerozen vanaf en Stamrozen Heesterrozen vanaf Miniatuurrozen vanaf

â&#x201A;Ź 8,â&#x201A;Ź 8,50 â&#x201A;Ź 6,â&#x201A;Ź 9,â&#x201A;Ź 6,â&#x201A;Ź17,-/â&#x201A;Ź18,en â&#x201A;Ź19,â&#x201A;Ź 6,â&#x201A;Ź 6,-

Dagelijks van 09.00 - 17.00 uur. Maandag gesloten.

Bulkstraat 51 - Deil tel. 0345-573082/ 06-55880448 www.rozenkwekerijdeil.nl

TOT

â&#x201A;Ź

4.000

INRUILVOORDEEL

www.facebook.com/ leerdam.nieuws

NU AL V.A. â&#x201A;Ź

9.990

www.hetkontakt.nl

Gem. brandstofverbruik 4,1 l/100 km; 24,4 km/l; CO2 95 g/km. Uitstoot- en brandstofgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens EU-richtlijn 715/2007/CE. Verbruikscijfers kunnen onder normale omstandigheden afwijken door o.a. extra uitrusting van de auto, bandenspanning, rijstijl en -omstandigheden en kwaliteit van het wegdek. De vanafprijs van â&#x201A;Ź 9.990 is gebaseerd op een CitroĂŤn C3 VTi 68 Attraction en is incl. BTW en BPM, excl. recyclingbijdrage, leges en kosten rijklaar maken (zie voor kosten en verkoopvoorwaarden citroen.nl) en na aftrek van de inruilkorting van â&#x201A;Ź 2.500 en de afscheidspremie van â&#x201A;Ź 1.500. De afscheidspremie is geldig voor inruilautoâ&#x20AC;&#x2122;s van 2006 en ouder, die minimaal 4 maanden op naam van de eigenaar staan en waarvan de APK nog minimaal 3 maanden geldig is. Aanbieding is geldig t/m 31 maart 2014 bij de aan de actie deelnemende CitroĂŤn-verkooppunten. Prijs-, specificatie- en fiscale wijzigingen voorbehouden. Afgebeeld model kan afwijken van het standaardmodel. Fleet- en leaseklanten zijn uitgesloten van deze aanbieding. Kijk voor meer informatie op citroen.nl.

MAAK NU ONLINE UW AFSPRAAK VOOR ONDERHOUD      

VISSCHER RIVIERENLAND B.V. WWW.VISSCHER.NL

CULEMBORG GORINCHEM

PASCALWEG 31 VAART 1

0345-616040 0183-647699

GRATIS einde-winter-check ruitencheck

accu check

GRATIS GRATIS gratis reparatie i.c.m. verzekering

in de maand maart tijdens de einde-winter-check

Culemborg - Druten - Geldermalsen - Gorinchem Leerdam - Tiel - Vianen - Zaltbommel

www.dewaalautogroep.nl

wisserbladen check

GRATIS +25% korting op wisserbladen

sproeivloeistof

GRATIS in de maand maart tijdens de einde-winter-check


auto`s

Woensdag 19 maart 2014

34

#JK,PPJKNBOCFHJOUEFMFOUF VCFUBBMUCJKPOTHä&#x153;łä&#x153;łOSFOUF 4MFDIUT

TUVLT

,JB1JDBOUPEFVST$PNGPSU*4( /PSNBBMSJKLMBBS䪌 

/VWPPS䪌 6XWPPSEFFM䪌 

7PPS[JFOWBOPB â&#x2020;&#x;"JSDPOEJUJPOJOH â&#x2020;&#x;&MFLUSJTDIFSBNFOSPOEPN â&#x2020;&#x;*OIPPHUFWFSTUFMCBSF CFTUVVSEFSTTUPFM

4MFDIUT

TUVLT

,JB1JDBOUPEFVST$PNGPSU*4( /PSNBBMSJKLMBBS䪌 

/VWPPS䪦 6XWPPSEFFM䪦 

7PPS[JFOWBOPB â&#x2020;&#x;"JSDPOEJUJPOJOH â&#x2020;&#x;&MFLUSJTDIFSBNFOSPOEPN â&#x2020;&#x;*OIPPHUFWFSTUFMCBSF CFTUVVSEFSTTUPFM

4MFDIUT

TUVLT

,JB1JDBOUPEFVST1MVT /PSNBBMSJKLMBBS䪌 

/VWPPS䪌 6XWPPSEFFM䪌 

7PPS[JFOWBOPB â&#x2020;&#x;&MFLUSJTDIFSBNFOSPOEPN â&#x2020;&#x;JODIMJDIUNFUBMFOWFMHFO â&#x2020;&#x;-&%WFSMJDIUJOH â&#x2020;&#x;%PSQFMWFSCSFEFST

,PPJKNBO7JBOFO 4UVBSUXFH /)7JBOFO 5FM  XXXLJBWJBOFOOM (FNWFSCSVJL m MLN  LNM$0VJUTUPPUmHLN"DUJFWPPSXBBSEFO%F[FBDUJFJTBMMFFO HFMEJHWPPSIFUBDUVFMFNPEFMQSPHSBNNBWBOEF,JB1JDBOUPNFUVJUFSTUFBBOLPPQEBUVNFOEBUVNLFOUFLFOBBOWSBBH WBO FO VJUFSTUF SFHJTUSBUJFEBUVN WBO %F BDUJF HFMEU UFO[JK BOEFST WFSNFME OJFU JDN BOEFSF BDUJFT FO [PMBOH EF WPPSSBBE TUSFLU %F HFOPFNEF WBOBG WFSLPPQQSJKT JT UFO[JK BOEFST WFSNFME JODM #58 䪦 䪦 䪦  䪦  䪦 䪦 #1. NFUBMMJD MBL LPTUFO SJKLMBBSNBLFO BGMFWFSQBLLFU FYDM CSBOETUPG MFHFT SFDZDMJOHCJKESBHF FO EF PQUJPOFMF MBLCFTDIFSNJOH(FUPPOENPEFMLBOBGXJKLFOWBOEFCFTDISFWFOVJUWPFSJOH8JK[JHJOHFOFOESVLGPVUFOWPPSCFIPVEFO Een niet-doorlopend productaanbod van Kia Finance een handelsnaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V., geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Marketing onder vergunningnummer 12011170. De Kia-dealer handelt als verbonden bemiddelaar van Kia Finance. Het jaarlijkse kostenpercentage is de prijsaanduiding van het krediet, hierin komen alle kosten tot uitdrukking. Toetsing en registratie vindt plaats bij BKR. Raadpleeg uw Kia-dealer voor het standaard informatieblad, Algemene Voorwaarden en privacystatement of vraag deze op via 030-6388180. Kia Finance en uw Kia-dealer geven geen advies. U dient zelf te EHSDOHQRIKHWGRRUXJHZHQVWH¿QDQFLHHOSURGXFWDDQVOXLWELMXZZHQVHQEHKRHIWHQHQSHUVRRQOLMNHVLWXDWLH $POUBOUFXBBSEF [BBLHPFE

*OSVJMBBO CFUBMJOH

5PUBMF ,SFEJFUCFESBH

+BBSMJKLTLPTUFO QFSDFOUBHF

%FCFUSFOUFWPFU WBTU

5FSNJKOCFESBHQFS NBBOE

%VVSLSFEJFUPWFSFFO LPNTUJONBBOE

4MPU UFSNJKO

5PUBBMEPPSEFDPOTVNFOU UFCFUBMFOCFESBH

Spectaculaire occasionacties op alle zaterdagen in maart! Ă&#x201C;F

Gratis navigatie bij aankoop van een occasion

Minimale inruil

Ruim 400 occasions

van â&#x201A;Ź 1.500,-

v.a. â&#x201A;Ź 4.500,-

Alle occasions worden geleverd met minimaal 6 maanden BOVAG garantie, DĂ&#x20AC;HYHULQJVEHXUW, nieuwe APK en poetsbeurt.

25x Kia Rio 1.2 5-deurs plus pack Bouwjaar 2012 Fabrieksgarantie tot 2019!

Nu vanaf â&#x201A;Ź 11.900,-

Tevens ontvangt iedere bezoeker een leuke attentie. Graag

15x

Kia ceeâ&#x20AC;&#x2122;d 1.4 Sportywagon Bouwjaar 2012 Fabrieksgarantie tot 2019!

Nu vanaf â&#x201A;Ź 15.750,-

25x

Kia Picanto 1.0 3- en 5-deurs Bouwjaar vanaf 2006 Diverse uitvoeringen

Nu vanaf â&#x201A;Ź 4.250,-

tot ziens!

20x

Toyota Auris 1.6 5-deurs Bouwjaar vanaf 2007 Diverse uitvoeringen

Nu vanaf â&#x201A;Ź 8.750,-

25x Toyota Aygo 1.0 3- en 5-deurs Bouwjaar vanaf 2006 Diverse uitvoeringen

Nu vanaf â&#x201A;Ź 4.750,-

Kijk voor al onze occasions op www.kooijman-autogroep.nl


Vakgarage Van ’t Hoog: ‘Kwaliteit en Service van ’t HOOGste niveau’. Vakgarage Van ‘t Hoog Zaltbommel is sinds 1 januari het nieuwe broertje van Vakgarage Van ’t Hoog Groot Ammers. Eigenaren Huib van ’t Hoog (57) en Cees van der Wal (32) bestrijken met Van ’t Hoog Zaltbommel nu ook de markt in de Bommelerwaard en het Land van Heusden en Altena.

heeft gewerkt bij een dealerbedrijf en woonachtig is in de regio, heeft in ‘Bommel’ eerste monteur Wim van Luijk (25) als collega, tevens APK keurmeester. “Onderhoud is bij ons een sterk punt. Als iemand bij ons een auto koopt dan is het geen einde verhaal. We blijven voor de klant klaar staan.” In Zaltbommel staat een ruim assortiment jong gebruikte auto’s tussen de 5.000,- en 20.000,- euro. “Met Groot-Ammers meegeteld hebben we zelfs een keuze uit ongeveer 180 auto’s. Altijd met een service waar we volledig achter staan.” Vakgarage Van ’t Hoog Groot Ammers – al sinds 1977 een begrip in de Alblasserwaard - scoort hoog in de klantenbeoordeling. “Uit ruim tweehonderd reviews komt een score van 8,6. Dat hopen we in Zaltbommel minstens te evenaren.”

Ewoud Vroegh, Huib van ‘t Hoog, Wim van Luijk en Cees van der Wal

Aan de Doornepol 1B in Zaltbommel staan in de showroom tachtig occasions te glimmen. Te wachten op een nieuwe eigenaar. “In Groot-Ammers hebben we één van de compleetste autobedrijven van de regio. In Zaltbommel willen we daar niet voor

onder doen. Klantvriendelijkheid en klantgerichtheid staan bij ons hoog in het vaandel”, zijn Van ’t Hoog en Van der Wal enthousiast. Met compleet wordt bedoeld: verkoop van alle merken auto’s zowel nieuw

als gebruikt, autoschadeherstel, restylen, uitdeuken zonder spuiten, voorruitreparaties en onderhoudsservice. Alles in eigen beheer. In het nieuwe onderkomen in Zaltbommel zwaait bedrijfsleider Ewoud Vroegh (31) de scepter. Vroegh, die elf jaar

Van ’t Hoog is met beide garages aangesloten bij de Stichting Vakgarage. “Al 210 garages zijn er bij aangesloten en er wordt naar 300 aangesloten garages gestreefd ”, legt Huib van ’t Hoog uit. Vakgarage is het meest ervaren en de enige, echte onafhankelijke garageformule in ons land. Vakgarage staat voor kwaliteit en iedere garage is aangesloten bij de BOVAG en RDW erkend.

Speciale acties Om Vakgarage Van ’t Hoog Zaltbommel te presenteren zijn er op 21 en 22 maart Open Dagen. Dat gaat gepaard met een drankje en een hapje. De kinderen kunnen zich uitleven op een springkussen. “Tijdens die dagen zal het aanbod occasions opgevoerd worden naar ruim honderd auto’s. En zullen er speciale acties zijn waar ook Groot-Ammers in mee lift”, vertelt Ewoud Vroegh. Iedereen die in Zaltbommel tijdens de Open Dagen op 21 en 22 maart een occasion van boven de 7.500,- euro koopt, ontvangt een brandstofpas ter waarde van 500,euro. Bij een occasion van 4.500,- tot 7.500,- euro wordt een brandstofpas van 250,- euro verstrekt. Verder wordt in deze periode 15 procent korting gegeven op de kosten van regulier onderhoud en 25 procent korting op de aanschaf van zomerbanden plus in het eerste jaar gratis opslag van de winterbanden. (Voor Groot-Ammers geldt bij aankoop van een auto boven de 4.500,euro een brandstofpas van 250,euro). Groot-Ammers of Zaltbommel. Bij de mannen en vrouwen van Vakgarage Van ’t Hoog is het streven altijd: ‘Kwaliteit en Service van ’t HOOGste niveau’.

VAN ‘T HOOG ZALTBOMMEL

Is trots u te laten weten als Vakgarage voor u klaar te staan. Wij heten u dan ook welkom op onze

OPEN DAGEN op Vrijdag 21 maart en Zaterdag 22 maart van 9:00 tot 17:00 uur

MET 100 SCHERP GEPRIJSDE VAKOCCASIONS OP VOORRAAD! Alleen Tijdens de Open Dagen bij aankoop van een occasion vanaf € 7.500,-

GRATIS

AS P F O DST

BRAN . t.w.v

SPRINGKUSSEN VOOR DE KINDEREN

, 0 0 €5

Of bij aankoop van een occasion tot € 7.500,GRATIS BRANDSTOFPAS t.w.v. € 250,-

*

KOFFIE - THEE LIMONADE MET WAT LEKKERS OP ZATERDAG FRIETWAGEN MET GRATIS FRIET

VAN ’T HOOG Seat Leon 1.4 TSi Sport Up ECC LMV NAVI 140.336 km - 2009

€ 9.450,-

BMW 318i ECC LMV NAVI PDC 121.613 km - 2009

€ 15.250,-

Opel Adam 1.4 Slam ECC PDC LMV 4.238 km - 2013

€ 14.895,-

Voor de overige 97 vakoccasions kom langs of kijk op de website * Actie brandstofpas t.w.v. € 500,- alleen geldig tijdens Open Dagen in vestiging Zaltbommel, voor vestiging Groot-Ammers geldt op 21 en 22 maart bij aanschaf van een occasion vanaf € 4.500,- gratis brandstofpas t.w.v. 250,-

Doornepol 1b - Zaltbommel - Tel. 0418 - 517 800

... .. .. .. ..

www.vakgaragevanthoog-zaltbommel.nl

Uw adres voor: Onderhoud en Reparatie alle merken Verkoop nieuw en gebruikt Leasing APK keuring Remmen Uitlaten Banden Accu’s Airco service Storingsdiagnose Schadeherstel


Woensdag 19 maart 2014

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

36 sport

WWW.REGIO-VOETBAL.NL

Voetbal

PROGRAMMA STANDEN Programma zaterdag 22 maart 1e klasse A Leerdam Sport-FC Breukelen, ZuidvogelsLRC Leerdam, Nivo Sparta-Almkerk, CSWDe Meern, Nieuwland-Roda’46, EemdijkSVL, ARC-VVZ’49 2e klasse F WNC-GJS, Tricht-GVV’63, Roda Boys-Everstein, Meerkerk-GDC, Lienden-Rijswijkse Boys, Altena-Hardinxveld, SVW-SV Capelle 3e klasse C ASH-Amstelwijck, Peursum-Herovina, Papendrecht-Ameide, Groot Ammers-Groote Lindt, VVAC-GSC/ODS, DFC-De Alblas, EBOH-ZBC’97 3e klasse D Heukelum-Sleeuwijk, BVV-Wilhelmina’26, ONI-Zuilichem, NOAD’32-Unitas, Woudrichem-Good Luck, SSC’55-Sparta’30, BLCNEO’25 4e klasse C Asperen-HSSC’61, SVS’65-Vuren, LekvogelsHaaften, Raptim-Arkel, Noordeloos-Schelluinen, Dubbeldam-Streefkerk Programma zondag 23 maart 3e klasse C Beesd-Wilhelmina, RKDVC-RWB, VCB-Zwaluw VFC, Baardwijk-DSC , Boxtel-Emplina Buren-ODC, BMC-OSC’45 4e klasse F Hurwenen-Rhelico, Alem-GVV, HHC’09-Jan van Arckel, BZS-Maliskamp, RKTVC-Nieuwkuijk, FC Engelen-SC Elshout, SCR-Vlijmense Boys Standen zaterdag 1e klasse A LRC Leerdam 20-47 De Meern FC Breukelen 20-44 Roda’46 VVZ’49 20-42 Nieuwland ARC 19-35 Nivo Sparta SVL 20-32 CSW Zuidvogels 20-30 Almkerk Eemdijk 20-29 Leerdam Sp.

20-26 19-23 20-21 20-18 20-16 20-16 20-12

2e klasse F Lienden 20-41 Roda Boys 18-37 WNC 20-36 Tricht 20-34 Sv Meerkerk 20-32 Rijswijkse B 19-31 Hardinxveld 19-25

GJS SV Capelle GDC Altena SVW SC Everstein GVV’63

19-23 20-23 19-30 20-20 20-20 19-19 19-17

3e klasse C Papendrecht 19-39 ZBC’97 17-35 GSC/ODS 19-33 Groote Lindt 19-30 Amstelwijck 19-30 EBOH 19-26 Herovina 17-24

Peursum Gr-Ammers Ameide ASH VVAC De Alblas DFC

20-24 18-23 20-21 16-20 18-18 19-18 18-12

3e klasse D Unitas 18-46 Wilhelmina’2618-40 Sleeuwijk 16-31 Sparto’30 18-31 NEO’25 20-29 NOAD’32 19-25 Good Luck 18-23

BLC Woudrichem Zuilichem BVV SSC’55 Heukelum ONI

19-23 18-21 16-19 17-19 19-19 17-16 19-13

4e klasse C Asperen 17-45 Streefkerk 17-44 Arkel 17-35 Dubbeldam 17-30 HSSC’61 17-27 Schelluinen 16-23

Lekvogels Raptim Noordeloos Haaften Vuren SVS’65

17-22 17-22 17-14 16-10 17-8 17-8

Standen zondag 3e klasse C RKDVC 20-50 ODC 20-42 Boxtel 20-39 DSC 19-36 Baardwijk 20-28 BMC 18-24 Wilhelmina 20-24

OSC’45 Emplina Zwaluw VFC Buren RWB VCB Beesd

20-24 19-23 19-23 20-21 19-18 19-16 19-15

4e klasse F Vlijmense Boys20-51 SCR 20-24 Nieuwkuijk 20-47 Maliskamp 19-21 GVV 20-44 SC Elshout 19-20 Jan van Arckel19-35 BZS 18-16 Rhelico 20-31 HHC’09 19-16 FC Engelen RKTVC

18-30 Alem 18-25 Hurwenen

18-15 18-2

LRC en Leerdam Sport kopiëren eerste editie El G

Glasstadderby: herhalin LRC en Leerdam Sport speelden hun tweede derby dit seizoen. De zege ging met 1-0 opnieuw naar Paars-Wit ĩĢĢįġĞĪš Beide Leerdamse ploegen schotelden het publiek een vrijwel exacte kopie voor van de wedstrijd eerder dit seizoen. LRC had voor rust de controle en scoorde de 1-0. Na rust viel de koploper echter ver terug en had Leerdam Sport de kans op een beter resultaat. Het mocht echter niet zo zijn voor de hekkensluiter. Daarmee vielen vooral de entourage en vlekkeloze organisatie in positieve zin op. De 1800 toeschouwers zorgden voor meer vuurwerk dan de 22 spelers binnen de lijnen. De drie punten wade opstellingen

LRC

1

Leerdam Sport

0

Score: 1-0 Vincent Verheul Opstelling LRC: Van der Pol; Van Steijn, Boekhout, Vosselman, Vaes (n); Kooijman (84. Odijk), Gerritsen (n), Muilenburg (86. De Jong), Van Houwelingen; Zondag, Verheul. Opstelling Leerdam Sport: Elmaci; Van Bruchem, Steenbeek, Verdier, Van Dalen (80 Harmusial); Achraf Chentouf (n), Van Putten, Akram Chentouf; Eloys Tapirima (63. Van Dijk), Kant (46. Tahya), Menges Positie LRC 1e klasse: 1 p Positie Leerdam Sport 1e kl.: 14 p

ren voor LRC echter van onschatbare waarde. Concurrenten FC Breukelen en VVZ’49 verspeelden punten, waardoor de Leerdammers steviger aan kop gaan. Leerdam Sport staat juist steeds vaster onderaan. Het gat met de concurrentie is inmiddels vier punten. Voor de hekkensluiter waren de overige uitslagen juist ongunstig. Alle concurrenten pakten punten. De openingsfase van de wedstrijd was nog hoopgevend. De eerste aanval van LRC was direct raak. Rogier Gerritsen bediende Vincent Verheul die beheerst de 1-0 binnen schoof. De aanvaller wacht een schorsing, maar omdat zijn zaak nog niet is afgerond, was hij speelgerechtigd. “Ik was heel blij dat ik mocht spelen”, lachte Verheul na afloop. “En dan zo vroeg al een doelpunt maken in zo’n wedstrijd is prachtig.” Open doel Na de 1-0 had LRC controle over de wedstrijd, maar toonde de ploeg zich niet koploper-waardig. Alleen Gerritsen werd nog gevaarlijk. Hij troefde doelman Ridvan Elmaci af in de lucht maar kopte net naast. Voor Leerdam Sport was Sil van Putten dicht bij de gelijkmaker. Zijn schot verdween via een been net naast. Een vrije trap van Achraf Chentouf eindigde via de muur op het dak van het doel. In de tweede helft zakte het spelpeil van met name de thuisploeg naar een bedenkelijk niveau. Leerdam Sport toonde meer lef dan voor rust en kreeg halverwege de uitgelezen mogelijkheid op de 1-1. De voorzet van Van Putten was op maat, maar Cyrill Menges wist voor open doel nog te missen. Daarvan baalde hij zelf nog het meest: “De bal stuitte net op toen ik wilde schieten en hij kwam tegen mijn

™6g^ZkVc=djlZa^c\ZcZc6X]gV[8]Zcidj[`dcYZc]jchiZbeZac^ZiYgj``Zc#

standbeen. Verschrikkelijk. Anders hadden we de pot gewonnen, daarvan ben ik overtuigd.” Leerdam Sport-trainer Pim van Dam viel hem bij: “Die bal had erin gemoeten. Dat had een kantelpunt in de wedstrijd kunnen zijn. Nu is het opnieuw een zuur verlies.” LRC kreeg in de slotfase via Bart Muilenburg een vergelijkbare kans, maar ook hij miste. Hierdoor bleef de wedstrijd spannend, maar LRC trok aan

het langste eind en boekte daarmee zijn zesde zege op rij. Dat was voor trainer Marcel van Steenis het belangrijkste: “We hebben nu een marge op Breukelen. Het voetbal was vandaag inderdaad niet goed. Dat heeft ongetwijfeld met de omstandigheden te maken. Ze zeggen altijd dat het een mooi seizoen kan worden als je dit soort wedstrijden wint. Hopelijk gaat dat voor ons gebeuren.”

de wedstrijden Hardinxveld WNC

0 5

0-1 Ricardo Papilaja; 0-2, 0-4 en 0-5 Adrian Koziolek; 0-3 Jordy Perdon WNC heeft zijn goede reeks op overtuigende wijze vervolgd. Bij Hardinxveld werd het liefst 0-5 voor de Waardenburgers. Daarmee blijft WNC op koers voor de nacompetitie en kan het zelfs met een schuin oog naar de titel kijken. WNC nam voor rust een 2-0 voorsprong. Ricardo Papilaja opende de score. Adrian Koziolek tekende voor de 0-2. Tussendoor miste de thuisploeg een strafschop. Nadat Jordy Perdon twintig minuten na rust de wedstrijd besliste (0-3), tilde Koziolek met twee treffers de zege naar een hoger plan. Kort voor tijd scoorde WNC’s topschutter nog twee keer. De 0-4 viel uit een strafschop, waarbij een verdediger van Hardinxveld een rode kaart kreeg. Positie WNC 2e klasse: 3 p

GSC/ODS ASH

1 1

1-1 Marijn Hak ASH behaalde dankzij een 1-1 gelijkspel een verdiend punt bij nummer drie GSC/ODS. “We kregen loon naar werken”, oordeelde ASH-leider Gerrit-Jan van Mourik. De gasten kregen na een kwartier al een prima kans, maar Hans van Kranenburg stuitte op de doelman. Na een vrije trap van ASH liet de thuisploeg zien waar het goed in is: de omschakeling. De 1-0 was een logisch gevolg. Kort voor rust verzuimde ASH toe te slaan en ook vlak na de thee bleef de 1-1 uit. Danny Bijl punterde op de lat. Twee prima reddingen van Arjan Klip zorgden ervoor de ASH in de race bleef en kort voor tijd viel de gelijkmaker alsnog. Marijn Hak tekende voor die 1-1.

Positie ASH 3e klasse: 11 p

NEO’25 Heukelum

4 0

Voor Heukelum nemen de degradatiezorgen met de twee toe. De 4-0 nederlaag bij NEO’25 was weliswaar geflatteerd, maar Heukelum kon de negatieve spiraal weer niet doorbreken. Opnieuw kwam het gebrek aan scorend vermogen de ploeg van trainer Arjan de Vries duur te staan. Voor rust misten de broers Ferry en Benjamin Meijdam al 1-op-1 met de uitblinkende NEO-doelman Arjan van Mersbergen. Ook na rust slaagde Heukelum er niet in enkele prima kansen te benutten. Twintig minuten voor tijd opende de thuisploeg de score en toen bleek het gedaan bij Heukelum. NEO’25 liep snel uit naar de ruime maar geflatteerde overwinning.

Positie Heukelum 3e klasse: 13 p

Vuren Asperen

0 2

0-1 Tom Maddison; 0-2 Tareq Ibrahim Asperen boekte een zakelijke 2-0 overwinning bij staartploeg Vuren. Vuren beperkte zich tot verdedigen en hield lang stand. Vlak voor rust scoorde Tom Maddison de 0-1. De tweede helft gaf een zelfde spelbeeld. Asperen bleef rustig en besliste van elf meter de wedstrijd. Tareq Ibrahim benutte de terecht gegeven strafschop: 0-2. “Het positieve was dat we niet geforceerd op zoek gingen naar doelpunten en de organisatie in oog hielden. Een zakelijke overwinning”, vond Asperen-trainer Richard Smaal. Vuren-aanvaller Christian van Herp: “We probeerden wel onder de druk uit te komen, maar speelden met te weinig overleg.” Positie Asperen 4e klasse: 1 p Positie Vuren 4e klasse: 11 p


Woensdag 19 maart 2014

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

lassico

ng zetten

37 sport

WWW.REGIO-VOETBAL.NL

Herovina houdt koploper op 1-1

Bridgeclub Leerdam

ĥĢįĴĦħīĢīš Herovina hield koploper Papendrecht op 1-1. Papendrecht was voor rust beter maar Herovina startte na de pauze goed en Remon Prijs opende toen met 1-0 de score. Giovanni Ada bezorgde Papendrecht echter nog een verdiend 1-1 gelijkspel.

Ze scoorden een percentage van 64,93.

Al vroeg miste Stephan Bravenboer voor de gasten een vrije kans. Herovina-keeper Wilco de Leeuw redde met zijn voet. Ondanks beter voetbal nam de aanvalsdreiging van de koploper allengs af. Pas kort voor rust kwam Herovina in gevaar. Nu trof Stephan Bravenboer de kruising. Herovina presteerde offensief weinig en was met de 0-0 ruststand tevreden. Met Ed Steenlage als verse kracht begon Herovina in de tweede helft goed. Bij twee schoten van aanvoerder Jeffrey van der Meijden redde Papendrecht-keeper Karsten van de Velde. Na een corner

van Jeffrey van der Meijden nam de thuisclub in de 63e minuut toch de leiding. Kevin Steenbruggen kopte de bal door naar Remon Prijs die met een omhaal 1-0 scoorde. Bijna antwoordde Papendrecht meteen doch de kopbal van Giovanni Ada ging naast en een kopbal van Nick Kamerling was te hoog. Het herstel van Papendrecht leverde in de 75e minuut na een dieptepass van Bryan Mooiman wel de gelijkmaker op. Giovanni Ada rondde af met een boogbal over de uitgelopen keeper heen: 1-1. Tijdens blessuretijd kwam een aandringend Papendrecht nog dichtbij winst. Nick Warner en Jim Ruiz lieten de kansen echter onbenut. Bij een kopbal van Nick Warner redde doelman Wilco de Leeuw. Dus bleef het 1-1. Anton van der Giessen

ĩĢĢįġĞĪš Maaike van Es en Piet Segers wonnen maandag de competitieronde bij bridgeclub Leerdam.

De uitslagen: Lijn A: Maaike van Es & Piet Segers - 64,93%, 2. Anna de Beer & Wil de Zeeuw - 60,42%, 3. Ria Lodewijks & Frank de Groot - 57,29, 3. Joke Brinkman & tonny Kramer - 57,29%, 5. Riet de Keizer en Rien de Keizer - 55,90% Lijn B: 1. Sjaan Nugteren & Gerry Versteegh - 59,38%, 2. Janny Heij & Wil Verlangen 58,85%, 3. Riet de Jong & Helene de Wit 53,65%, 3. Mieke Liebregs & Rom Liebregs 53,65%, 5. Nel Spruyt & Aly de Vaal - 53,44% Lijn C: 1. Atie Denneman & Gre Kolenberg 65,89%, 2. Aad van Dee & Bert Schouten 57,92%, 3. Suze Dekker & Willem Dekker 53,75%, 3. Carolien Leeuwen & Gerrit Arendsen - 53,75%, 5. Gerrit Kool & Wout Rijneveld - 49,85%.

Janse wint Scheve Toren toernooi ĞĠĮIJĬĶ š Het 19e Scheve Toren Schaaktoernooi in Acquoy is afgelopen zaterdag gewonnen door Jan-Jaap Janse uit Utrecht.

FOTO: WWW.DBRN.NL

Ondanks het slechte resultaat had Van Dam genoten. “We zijn met de ploeg hierheen gelopen. Dan zie je dat er ook een hoop jeugd meeloopt en dat is het belangrijkst. Wij moeten die gasten inspireren. Onder zulke omstandigheden voetballen blijft fantastisch om mee te maken.” Ook de benarde positie van zijn ploeg heeft geen negatieve invloed op het gemoed van eigenzinnige Van Dam. Integendeel zelfs. “Ik geniet dit seizoen juist meer dan

alle vorige seizoenen bij elkaar. Je ziet de jongens vechten tegen zichzelf en dat is juist goed voor je ontwikkeling. Dat maakt mijn rol als trainer heel anders.” Spijt van zijn beslissing om te stoppen heeft hij echter niet. “De afgelopen vier jaar waren heel intensief. De spelersgroep is bijna niet veranderd. Dan is het op een gegeven moment mooi geweest.” Maarten van Hoogevest

Gijs van Weelie, lid van verdienste van de organiserende Schaakvereniging Acquoy, verrichtte dit jaar de openingszet. Daarna gingen de 48 deelnemers zeer geconcentreerd de strijd met elkaar aan. De deelnemers kwamen uit alle windstreken van het land: van Amsterdam tot Weert, van Nijmegen tot Rotterdam. De winnaar van groep A, Jan-Jaap Janse van SV Keres uit Utrecht, moest het in de finale opnemen tegen Pieter Nytscke. Deze laatste had net daarvoor in een barrage Arjan Kreukniet van SV Acquoy verslagen met wie hij gelijk was geëindigd in de B-groep. De finale werd uiteindelijk gewonnen door Janse, die hiermee net als drie jaar geleden, ongeslagen winnaar werd. Geslaagd Schaakvereniging Acquoy kan terugkijken op een gezellig en zeer geslaagd toernooi. Liefst acht leden van de Vereniging behaalden een prijs, waarvan drie eerste prijzen. Traditiegetrouw werd de dag afgesloten met een verloting.

De eindstand per groep ziet er als volgt uit: A: 1. Jan-Jaap Janse; 2. M. Hekker, B.Jonkers en K. van den Nieuwenhof. B: 1. Arjan Kreukniet (SV Acquoy) en P. Nytscke; 3 F. Busstra, R. Vos en M. de Jonge. C: 1. Martin Weikamp (SV Acquoy); 2. H. de Wit; 3. Theo de Jongh. D: 1. B. van Ginkel; 2. B. van Hees; 3. Reijer

van Middelkoop (SV Acquoy). E: 1. M. Pulles; 2. J. de Vries; 3. A. Koolen en R. Rypkema. F: 1. Harry Kramer (SV Acquoy); 2. Albert Blom (SV Acquoy); 3. Leo de Graaf (SV Acquoy).

G: 1. J. Bottema; 2. R. Weits; 3. Bram Berkhout (SV Acquoy). H: 1. H. van der Zijde; 2. H. van Leeuwen; 3. Cor van Dijk (SV Acquoy).

™HX]V`Zgh^cVXi^Zi^_YZch&.ZHX]ZkZIdgZcidZgcdd^#

FOTO: AANGELEVERD

WHV morst een setje tegen Flamingo’s 56 HSSC’61 Lekvogels

4 2

1-0 Nicky van Dam; 2-0 Peter van Zanten; 3-1 en 4-1 Gijs Scheenhart HSSC’61 wist na enige tijd de derby met Lekvogels weer eens te winnen: 4-2. “We misten vandaag wat mensen en startten daardoor met een zeer jeugdig team”, zei HSSC’61-trainer Wim Looyen. “Menno de Keizer uit de A-jeugd begon voor het eerst in de basis. Het is fijn dat we blijven meedoen om de vierde plek. Volgende week wacht echter koploper Asperen. We gaan voor een stunt.” Nicky van Dam, Peter van Zanten en Gijs Scheenhart zorgden voor een geruststellende 3-1 ruststand. De tweede treffer van Scheenhart na rust was de beslissing.

Positie HSSC’61 4e klasse: 5 p

OSC’45 Beesd

2 0

Beesd had bij OSC’45 de kans om aansluiting te krijgen met de veilige plaatsen in de 3e klasse C, maar verzuimde die te benutten. De thuisploeg hield verdiend de drie punten thuis: 2-0. Hoewel Beesd de laatste weken aardig bezig is, geeft de ploeg in de meest cruciale wedstrijden niet thuis. “Als het er echt om gaat, lijken we het niet te kunnen”, baalde Beesdtrainer Wim Bender. De ploeg van Bender had in de eerste helft niets in de brengen in de Bossche wijk Orthen en ging rusten met een 1-0 achterstand. Na de thee werd het spel van de thuisploeg minder, maar Beesd kon niet profiteren. Vlak voor tijd besliste de thuisploeg met de 2-0 de wedstrijd.

Positie Beesd 3e klasse: 14 o

Rhelico FC Engelen

0 3

Rhelico slaagde er niet in tegen FC Engelen een goed resultaat te behalen. De ploeg van Marijn van Kersbergen kreeg voldoende kansen, maar de gasten waren veel efficiënter en wonnen terecht met 3-0. “Engelen was kwalitatief beter”, vond Van Kersbergen. “Ze waren zuiverder en grepen de kans om ons in de tegenstoot af te troeven.” Rhelico vergat vooral te scoren. Na de 0-2 ruststand kreeg de thuisploeg kansen op de aansluiting, maar de eerste kans voor Engelen betekende direct de 0-3. “We misten geluk, maar dat is wat te eenzijdig. Engelen was fases van de wedstrijd gewoon beter”, aldus Van Kersbergen.

Positie Rhelico 4e klasse: 5 p

ĞİĭĢįĢī š De Asperense volleybalheren wonnen afgelopen zaterdag in eigen huis gemakkelijk van middenmoter Flamingo’s 56. Zowel de eerste twee sets als de laatste werden met grote overmacht gewonnen. De motor van WHV haperde alleen even in de derde set, waardoor deze onverwacht naar de tegenstander ging. Een prima overwinning op een ploeg waar de Asperenaren uit nog van hadden verloren. Achteraf alleen jammer van de verloren set. Zeker omdat WHV anders een punt had kunnen uitlopen op directe concurrent Udenhout. Hierdoor lijkt het er steeds meer op dat de strijd om de tweede plek zal worden uitgevochten in de onderlinge confrontatie in de laatste wedstrijd van dit seizoen. Weinig te duchten WHV had deze keer weinig te duchten van Flamingo’s. Waar vooraf nog enkele keren werd teruggedacht aan de verloren wedstrijd in Gennep was hiervan niets terug te zien tijdens de

wedstrijd. De Asperense heren wisten de tegenstander onder druk te zetten met een goede service waardoor Flamingo’s maar moeizaam tot scoren kwam. Regelmatig wist de verdediging van WHV de aanval te pareren om vervolgens de bal richting de sterk acterende aanvallers Stefan Arp en Rene Roth te spelen. En dat leidde veelal tot een score voor de thuisploeg. Ander spelbeeld Alleen de derde set liet een ander spelbeeld zien. De servicedruk van de tegenstander ging omhoog waardoor de passing aan de zijde van WHV minder goed aankwam bij spelverdeler Niels Reder. En daarbij wisten de buitenaanvallers van Flamingo’s opeens wel tot scoren te komen. Gelukkig wist WHV dit in de vierde set direct weer recht te zetten. De komende drie weken speelt WHV tegen laag geklasseerde teams. Dat behoort driemaal een overwinning te worden. Deze teams zullen echter alles uit de kast halen om degradatie te voorkomen.


occasions uit de regio Altijd 75 personen auto’s en 20 bedrijfswagens op voorraad!

LandRover Freelander 2 i6 Automaat Opel Agila 12i Automaat 2009 Rood Benz. 2007 Airco 107.000 km 69.000 km Airco € 18.950 € 9.950

Opel Zafira 18i 7-Persoons 2007 Blauw Peugeot Bipper Tepee Outdoor 1,4i met. 105.000 km Airco Airco 2010 Zwart 93.000 km € 9.450 € 8.950

Garage Dijkers V.O.F.

Chevrolet Citroen Citroen Citroen Hyundai Opel Opel Peugeot Peugeot Renault Volvo Volvo Vw Vw Vw

Tacuma 1,6 16v Breeze Airco Berlingo Multispace 1.4i Airco Berlingo Multispace 1.4i Airco Berlingo Multispace 1.4i Airco Getz 1.3i Active Cool Airco Agila B 1.2i 16v Style Airco LMV Zafira 1.8i Cosmo Airco 7-persoons 206 1.4i 5-Deurs Airco Generation Partner Tepee 1.6i 110 5-Pers Airco Kangoo 1.6i Family 2 S-deur Airco V50 2,4 Automaat Airco Sportvelgen V70 2.4 140 Benzine Airco Lmv Polo 1.2i Trend 3-drs Sportvelgen Transporter T5 Airco Dub Cab ex.btw Transporter 75 kw Lang A/C ex btw

Zwart Met. Blauw Met. Grijs Met. Beige Met. Blauw met. Zwart Met. Zwart Met. Blauw Met. Grijs Met. Blauw Met. Blauw Met. Blauw Met. Zwart Met. Blauw Met. Rood

2006 2004 2005 2006 2004 2008 2006 2007 2009 2008 2006 2005 2004 2009 2008

172.000 109.000 116.000 126.000 80.000 63.000 103.000 131.000 89.000 88.000 98.000 196.000 109.000 144.000 108.000

€ € € € € € € € € € € € € € €

2.950 4.950 5.950 6.950 3.950 7.450 8.950 5.950 10.950 9.500 13.900 8.950 4.950 10.950 10.750

Autobedrijf Krul, al ruim 25 jaar het adres voor onderhoud, APK keuringen, banden, en reparaties. GRATIS vervangend vervoer.

Krul voor auto’s www.krulautos.nl

Gildenstraat 34 4143 HS Leerdam Tel. 0345-633656 Mobiel 06 - 53 80 70 99

Onbetwist de grootste SEAT specialist! BIJNA NIEUWE AUTO’S VOOR ZEER SCHERPE PRIJZEN

Renault Grand Scenic 2,0 16V Tech Line SL 5 Pers.

Renault Trafic L2H1 2,0 DCI 115 Dub Cab Luxe

01-2007 130.000 Km € 7.490,-

01-2010 98750 Km € 13.950,- excl.

Zijlkade 24b

4243 JE Nieuwland

Tel. 0183-352201

Fax 0183-353283

www.garagedijkers.nl

info@garagedijkers.nl

SEAT Leon 1.4 TSI FR

SEAT Ibiza 1.2 TSI Style

04-2013 23.000 km - Climatronic - Leder - LED-verlichting - Bluetooth - Nieuwprijs € 29.500 NU € 22.500,=

03-2013 13.000 km - Facelift model - Climatronic - Lichtmetalen velgen - Radio/ CD/ MP3

€ 14.250,=

AUTO’S - BESTELWAGENS - TRUCKS SEAT Leon 1.2 TSI Copa 05-2011 19.000 km - Climatronic - Bluetooth - Radio/CD/MP3 NU € 12.400,=

SEAT Leon 2.0 TFSI Sport-up 01-2006 51.000 km - 220 pk! - Climatronic - Lichtmetalen velgen - Radio/ CD NU € 10.750,=

SEAT Toledo 1.2 TSI + opties SEAT Toledo 1.6 Executive SEAT Altea 1.8 TSI Style DSG SEAT Altea XL 1.6 Style+ XXL pak. SEAT Altea 1.6 Comfortstyle SEAT Leon ST 1.4 TSI FR SEAT Leon 1.4 TSI Style SEAT Leon 1.2 TSI Styl (2x) SEAT Ibiza 1.2 TSI Style (3x) SEAT Ibiza 1.4 Style (3x) SEAT Ibiza 1.4 Reference 5 drs SEAT Ibiza 1.4 Reference 5 drs SEAT Ibiza 1.4 last Edition 5 drs SEAT Mii 1.0 Style (3x) Mazda Demio 1.3 Opel Corsa 1.2 Cosmo 5 drs Range Rover Evoque TD4 Pure Suzuki Splash 1.2 Exclusive VW Golf Plus 1.6 FSI

2013 2006 2010 2007 2007 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2008 2009 2012 2003 2012 2012 2008 2006

SEAT Ibiza 1.4 Style 04-2012 17.000 km - Facelift model - Climatronic - Lichtmetalen velgen - Radio/CD/ MP3 - ESP

€ 13.750,=

SEAT Mii 1.0 Style 05-2012 11.000 km - Airco - Stuurbekrachtiging - Centrale vergrendeling - Radio/ CD

Autobedrijf Van Zanten v.o.f. Door SEAT S.A. erkend Service Partner voor geheel Nederland Beemdstraat 10, Deil Tel. (0345) 652080 www.seatvanzanten.nl

€ 7.900,=


Woensdag 19 maart 2014

Bridgeclub Beesd ğĢĢİġš Henny Slootmaker en Bert Vonk wonnen woensdag de competitieronde bij bridgeclub Beesd. Ze haalden 60,94%. Op een gedeeld tweede en derde plaats eindigden de koppels Jan van der Lingen/Maartje Bults en Annelies de Klerk en Frans Kuipers met 57,29%.

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.REGIO-VOETBAL.NL

39 sport

Ruim 250 lopers deden zondag mee aan de LingeLoop 2014, met start en finsih bij bij de Uitspanning de Notenboom in Beesd. De LingeLoop is een gezamenlijk initiatief van Sport & Fitness Geldermalsen en FOTO: AANGELEVERD Geldermalsen Gezond. De opbrengst komt ten goede aan Samenloop voor Hoop (KWF).

Gelijkspel SVS’65 İĭĦħĨš SVS’65 had tegen Noordeloos gehoopt weer een keer te kunnen winnen, maar moest genoegen nemen met een gelijkspel. Ondanks dat er voor zijn ploeg meer in had gezeten, kon SVS-trainer Glenn Calor leven met de 1-1 uitslag. “We misten de nodige spelers en komen al heel snel op achterstand. Pas na rust zijn we beter gaan spelen en konden we winnen.” Robin IJsselstijn maakte de 1-1. Na rust kwam de thuisploeg beter in de wedstrijd. Spijk kreeg enkele goede kansen op de zege, maar miste die.

Onderlinge strijd Spirit ĩĢĢįġĞĪš Ongeveer honderd jongens en meisjes bestreden elkaar zaterdag tijdens de jaarlijkse onderlinge wedstrijden van gymnastiekvereniging Spirit. De winnaars van 2014 zijn: Charlotte van der Heiden (recreatie t/m 9 jaar), Anne-Martijn Zijderveld (recreatie v/a 10 jaar), Noa Kramer (selectie verplichte oefenstof), Jiska Schep (selectie keuze oefenstof) en Bennart Zijderveld (jongens). Jiska Schep won de wisselbeker voor de derde keer en mag deze nu houden.

NK-libre bij De Pomerans ĥĢIJĨĢĩIJĪš Op 21, 22 en 23 maart wordt bij biljartvereniging De Pomerans aan het Leyenburgplein 2B in Heukelum het Nederlands Kampioenschap libre 1e klasse gespeeld. De acht geplaatste deelnemers uit geheel Nederland zullen hun krachten meten op de biljarttafels. Vrijdag wordt om 15:00 uur gestart. Er worden op die dag twee rondes gespeeld. Zaterdag en zondag is de start om 11:00 uur, met resp. drie en twee ronden. Iedereen is welkom. Gedurende het toernooi zijn alle uitslagen en standen ook online te bekijken:

q WWW.KNBB-PK.NL/UITSLAGEN.PHP

Haaften onderuit tegen Dubbeldam ĥĞĞģıĢīš Haaften (vierde klasse C) bleek zaterdag niet opgewassen tegen een efficiënt spelend Dubbeldam. Het team verloor 1-3. “Ik vond Dubbeldam niet goed spelen, maar wij hebben zelf veel te weinig afgedwongen”, zei Haaften-trainer Teus van Wijngaarden. Halverwege de eerste helft kreeg een speler van Haaften een bal tegen zijn hand. Dubbeldam benutte de toegekende strafschop. “Verder gebeurde er niets voor de doelen. Het was vrij saai”, zag Van Wijngaarden. Pas in de laatste vijf minuten van de wedstrijd viel er weer wat te genieten. Eerst scoorde Dubbeldam twee keer. Marc Timmer redde eveneens van elf meter Haaftens eer met de 1-3. Onderste regionen Haaften verkeert nog steeds in de onderste regionen van de 4e klasse. Het team heeft twee punten meer als Vuren en SVS’65. De beide hekkensluiters hebben echter wel een wedstrijd meer gespeeld. Haaften heeft vier punten minder dan Noordeloos.

Kampioenschap Servia met Asperens tintje

WHV CMV 6.1 alsnog gehuldigd

ijIJįĢīš De mannen van volleybalvereniging Servia in Vianen zijn er in geslaagd al op 15 maart het kampioenschap in de Promotieklasse veilig te stellen.

ĞİĭĢįĢī š De dames van het eerste WHV team CMV Niveau 6 werden zaterdag verrast met een oorkonde van Winterkampioen CMV6.

Met nog drie wedstrijden voor de boeg is het eerste herenteam niet meer in te halen voor de concurrentie. De Asperense trainer Kees van Wijngaarden trainde tot 2013 de mannen van WHV uit Asperen en maakte toen de overstap naar Servia. Hij onderkende het potentiële talent van de Viaanse mannen en stelde als doelstel-

ling om in twee seizoenen te promoveren. Dat is dus meteen in het eerste seizoen op overtuigende wijze gerealiseerd. “Ik weet niet wat je met die mannen doet, maar na jarenlang in de middenmoot mee te spelen is dit kampioenschap een historische prestatie”, aldus een apetrotse voorzitter. In het seizoen 2014-2015 krijgt Servia de beschikking over een prachtig nieuw sportcomplex, waar men het mag gaan deelnemen aan de competitie in de Derde Divisie.

Met groot spelplezier leidde de kampioensscoach, Rien Smith met zijn dochter als aanvoerster, het team naar een hoog niveau. Omdat het team bij de bond werd aangemerkt als dispensatieteam, was het kampioenschap niet toegekend. Het bestuur van WHV vond dat het team de titel dubbel en dwars verdien-

Tavernie/VTV klopt Red Stars

Het N6 team won al haar wedstrijden en verspilde maar drie sets in totaal. Het verloor er twee aan Wik/Univé en één set aan het andere team van WHV, CMV N6.2.

De Killen ĴĞĞįġĢīğIJįĤš J. Ekeris en W. Jansen wonnen zaterdag de koppelwedstrijd hsv De Killen met een totaalgewicht van 25.530 gram Tweede werd het duo L. Verwey en J. de Keizer met 15.964 gram en derde het koppel D. Pelle en H. van Zuydam met 4600 gram. Zaterdag 22 maart is er een vrije hengelwedstrijd in Haaften. Loten om 7:00 uur, start om 8:00 uur.

ijĢīįĞĶĊīĦĢIJĴĩĞīġš Tweedevisionist Tavernie/VTV heeft de uitwedstrijd tegen Red Stars met 3-7 gewonnen. De jonge meiden uit Venray konden slecht tegen hun verlies. Dat maakte de wedstrijd er niet leuker op. Routinier Mia Alting verloor na een 0-2 voorsprong haar eerste partij met 3-2. Toch zou ze twee punten pakken, net als haar teamgenoten Laura Daatzelaar en Jacky Alting. Laura en Jacky wonnen samen ook nog het dubbelspel.

ASH-Herovina op 25 april

Viscup ĥĞĞģıĢīĊĥĢĩĩĬIJĴš Het koppel Meenhorst/Van Horssen is zaterdag op de Waal winnaar geworden van de Aart den Hollander Cup. Ze vingen 79.000 gram. Tweede werd het duo Den Hartog/Versluis met 12.650 gram en derde het duo Schrijver/Van Wijk. Zaterdag is er een vrije hengelwedstrijd in Haaften. Loten om 7:00 uur in het clubgebouw.

den. Dus vond afgelopen zaterdag alsnog de huldiging plaats in de sporthal van de Schildkamp. Het ‘Cool Moves Volley’-programma heeft zes niveaus. Bij niveau 6 spelen ze net als bij de Cjeugd een competitie met alle volleybalregels. Het enige verschil is dat ze bij het CMV met vier kinderen in een iets kleiner veld spelen.

™=Zi`Vbe^dZchiZVbkVcL=K

FOTO: AANGELEVERD

WHV dames 3 eerste kampioen in Zuid Het derde damesteam van volleybalvereniging WHV is de eerste seizoenskampioen in regio Zuid. De titel werd binnengehaald na een 4-0 zege op Phoenix, Op de foto vlnr: Rita Versluis, Femke den Hartog- Noot, Miranda Teuling, Nelleke van Middelkoop, vaste invalster Tamara den Otter, Cisca Derksen, coach Sander Arp en Natasja van der Lek. Ellen van Erp ontbreekt op de foto.

6HE:G:C ™

ĥĢįĴĦħīĢīš De derby ASH-Herovina moet in de derde klasse C nog worden ingehaald. Beide clubs zijn bezig dit competitieduel voor vrijdagavond 25 april vastgesteld te krijgen. Dat is de avond voor Koningsdag; op die zaterdag zal er normaliter niet gevoetbald worden. Inmiddels is duidelijk geworden dat het verzoek door de KNVB is gehonoreerd. In Hellouw wordt om 19:30 uur afgetrapt.


Z

NWERING NODIG?

NU GRATIS MOTOR MET AFSTANDSBEDIENING. GENIET VAN DE ZON EN PAK DEZE KANS!

Maak

nu ka op ee ns n

Ballon HZ- Z vaart bij onwe bij aa ring nscha f van een rmsch * vraa erm. g naar de v knika

oorwa

arden.

Jan van Arkelstraat 37 4141 CX Leerdam

HZ buitenzonwering

T 0345-632965 E info@hz-zonwering.nl

www.hz-zonwering.nl Het bezoek/showroom adres is: Techniekweg 17 Leerdam (Alleen op afspraak.)

12 leerdam 14 epaper  

Het Kontakt Edities bv is een uitgeverij van tien wekelijks verschijnende nieuwsbladen in een totale oplage van 215.000 exemplaren. Daarnaas...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you