Page 1

LEK EN IJSSEL OOST

DINSDAG 12 FEBRUARI 2013 JAARGANG 8 NO. 7 ™LLL#=:I@DCI6@I#CA

Het regionieuws op zak met de gratis app van Het Kontakt App Store voor iPhone iOS

GEMEENTE SCHOONHOVEN

SCAN DE QR-CODE EN JE HEBT ‘M

‘Like’ het nieuws uit jouw gemeente www.facebook.com/hetkontakt

Volg het nieuws uit jouw gemeente

Google Play voor Android

www.twitter.com/hetkontakt

Zie pagina 6 en 7

Gemeente Bergambacht Zie elders in de krant Banen voor het aanklikken

Je nieuwe job op www.hetkontakt.nl

FAALANGST

Speciaal voor degenen, die nerveus en/of angstig zijn in het verkeer, heeft Autorijschool Dunnewold de juiste lesmethode om zonder angst en met zelfvertrouwen het rijbewijs B te halen. Deze methode is ook geschikt voor herintreders, zodat je weer plezier hebt van je rijbewijs!!

info@autorijschooldunnewold.nl www.rijschooldunnewold.nl

Verse zalmfilet € 1,50 per ons

Winkelen

met een hart!

zie verderop in deze krant

Gratis parkeren!

GEMEENTE LOPIK

Zie elders in de krant

™9ZAZ`Y^_`"LZhiW^_7Zg\VbWVX]ilZgYkg^_YV\bdg\ZcV[\ZhadiZccVYViZZca^X]VVb\ZkdcYZclVh#O^Zdd`]ZiWZg^X]ikZgYZgdeYZoZeV\^cV#

FOTO: WIJNTJESFOTOGRAFIE.NL

50.000 euro voor vorming BON

Proef met tablets op De Hazelmuis

‘Grootste scepticus was ik zelf’

Patrick Roest pakt brons op NK

De gemeenteraad van Bergambacht wordt gevraagd 50.000 euro bij te dragen om de BON-samenwerking van de grond te tillen. Volgens burgemeester Arie van Erk wordt de investering in de nieuw te vormen organisatie terugverdiend. “Het is een marginaal bedrag voor zo’n majeure operatie.” Jan Dekker (CDA) is een andere mening toegedaan: “Er is een serieus risico dat we de totale investering over enkele maanden kunnen beschouwen als weggegooid geld.”

Groep 4 van de Stolwijkse basisschool De Hazelmuis is door stichting Snappet geselecteerd voor een experiment met onderwijs via tablets. De proef duurt nog een half jaar, maar de leiding is nu al enthousiast. Volgens juf Lisanne Rothman is het tijdig kunnen bijsturen het grootste voordeel van de vernieuwing. “In het verleden kreeg ik pas bij het nakijken de resultaten onder ogen. Nu kan ik meteen corrigeren en de kinderen wijzen op een denk- of interpretatiefout.”

Eelco de Boer heeft een boek geschreven: ‘Verdwenen beschaving en verborgen boodschappen uit het verre verleden in Nederland’. De stelling: West-Europa, en met name Nederland, is de bakermat van een oude beschaving met enorme invloed op de wereldgeschiedenis. “Hoe het boek ontvangen zal worden? Ik denk dat veel mensen er sceptisch tegenover staan. Dit druist in tegen alles wat we denken te weten. De grootste scepticus was ik echter zelf.”

Op de Haagse Uithof werd dit weekend gestreden om de nationale titels Allround bij de junioren. Als grote kanshebber voor een podiumplaats maakte Lekkerkerker Patrick Roest met een bronzen plak zijn belofte waar bij de junioren B. Zijn zus Natasja reed zich naar een mooie zesde plaats bij de junioren A. Ook Haastrechter Joost van Dobbenburgh kan terugkijken op een formidabel toernooi bij de junioren C. Hij werd vierde.

nieuws

3

7

nieuws

Grafsteen ontvreemd ĠĞğĞIJĴš Vanaf de begraafplaats in Cabauw is tussen maandag 14 januari en vrijdag 1 februari een grafsteen ontvreemd. Het gaat om een marmeren gedenksteen van ongeveer 60 bij 50 centimeter. Op de tegel staat de naam Angela, met twee data en in de linkerbovenhoek een muziekbalkje. Wie in genoemde periode iets verdachts heeft gezien of gehoord, of weet waar de tegel is, wordt verzocht contact op te nemen via 0636372216/06-57736115.

accent

15

sport

23

Overleden man blijkt Hagenaar

Volg het laatste nieuws uit jóuw gemeente op Volg ik www.twitter.com/hetkontakt

7:G<6B768=I™9ZdkZgaZYZcbVcY^Zkg^_YV\bdg\ZclZgYVVcigd[[ZcVVcYZAZ`" Y^_`"LZhi ^c 7Zg\VbWVX]iWa^_`i ZZc (+"_Vg^\Z ^cldcZg kVc 9Zc =VV\ iZ o^_c# 9Z bVc^hlVVghX]^_ca^_`YddgZZcb^hYg^_[db]ZiaZkZc\Z`dbZc#De]Zia^X]VVbo^_c hedgZckVc\ZlZaYVVc\Zigd[[Zc#KddgW^_\Vc\ZghoV\ZcYZbVc^cYZWZgbiZ\Zc YZWdh_ZhVVca^\\ZcZcVaVgbZZgYZcYZeda^i^Z# Eda^i^ZZc]ZiDeZcWVVgB^c^hiZg^Zo^_c^cb^YYZahZZc\gddihX]Va^\dcYZgodZ`\Z" hiVgi!WZhiVVcYZj^iYZgi^\gZX]ZgX]Zjgh#9Zeda^i^ZkZgodZ`i\Zij^\ZcY^Z^c[dgbV" i^Z]ZWWZco^X]iZbZaYZck^V%.%%"--))# DbgdZe LZhi bZaYi de ]VVg lZWh^iZ YVi ]Zi odj \VVc db YZ ^c 9Zc =VV\ WZ" `ZcYZedgi^ZgHaagse Rinus#G^c^"o^_cZX]iZcVVb"lddcYZ^cb^YYZah^cZZcXVgV" kVciZ7Zg\VbWVX]i#O^_cWgdZgoV\]Zbkdg^\ZlZZ`Y^chYV\cd\#IdZc`lVb G^c^cZij^iYZXZa#=^_lVhde\ZeV`ikVclZ\ZZZckZX]ieVgi^_#ÈBZi8dadbW^VcZc d[9db^c^XVcZc#CVo^_ckg^_aVi^c\]ZW^`]Zbcd\‚‚c`ZZg\Zo^Zc#É


Gratis parkeren!

Winkelen met een hart!

www.winkelhof.nl

>052,3/6-26671,:4(92;

A(;,9+(.-,)9<(90=(5 <<9;6;<<9 U houdt van leuke koopjes, Dan zorgen wij daar graag voor, 6VRKLRVMÃ&#x201E;LZ[HH[]VVY\RSHHY Tot op deze koopjesmarkt! 4@(JJLZZVYPLZ 6ZRHT:JOVLULU :WLRZUPQKLY4VKL +YVNPZ[LYPQ9VKLUI\YN >LYLSK*HKLH\:OVW +L/VIIP[ ¸/VVMKZ[YHH[¹ +LJVYL[[L )LYNHTIHJO[6W[PLR :SPUNLYSHUK)VLRLU2HU[VVY 5HKHUJL /HPYZ[`SL)LYNHTIHJO[ 2VVR :[VVM (U`IVK`=YPQL[PQKZTVKL ;\PUJLU[Y\T:[V\[Z )LLY[QL8\PU[` 7L[Z^VYSK;YVWPRH )LY[\Z:LY]PJL 3VJH[PL!7HUK¸*OVPJLZ¹[LNLUV]LYLL[JHML[»*LU[Y\T

Vanaf slechts

â&#x201A;¬ 8,95

Op deze dag zijn wij om 7:00 uur geopend!

ZUIJDERDUIJN GROENTEN EN FRUIT

ALLE WINTERSOEPEN ZOALS BIJVOORBEELD POMPOEN-TOMAAT- EN MOSTERDSOEP

10% KORTING TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON. GELDIG IN WEEK 8 EN 9.

4 DOLLE DAGEN WOENSDAG T/M ZATERDAG Â&#x2039;+HTLZZJOVLULULUSHHYaLU â&#x201A;¬  Â&#x2039;2PUKLYZJOVLULULUSHHYaLU â&#x201A;¬  Â&#x2039;2PUKLYZWVY[ZJOVLULU â&#x201A;¬ Â&#x2039;:WVY[RSLKPUN â&#x201A;¬ Â&#x2039;:RPIYVLRLULUQHJRZ â&#x201A;¬   6YPNPULSL53LSM[HS:WHUQL(YNLU[PUPw 9LHS4HKYPK(*4PSHU4HUJOLZ[LY <UP[LK3P]LYWVVS-L`LUVVYKLU(QH_ ZOPY[Z  

VerhuisThuis is een initiatief van Van de Velde Schilderwerken en Decorette Van de Velde | Bergambacht

KOOPJE MARKTS ZA. 16

FEBRUA RI VAN 9:0 0-16:00 UUR


Dinsdag 12 februari 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

nieuws

3

Extra krediet voor Scharlesooi

Krullevaar blijft bij oversteek naar centrum

ğĢįĤĞĪğĞĠĥıš Met enige schroom stelt politiek Bergambacht extra subsidie beschikbaar voor de renovatie van zwembad Scharlesooi in Berkenwoude. Het stichtingsbestuur van het buitenbad heeft om een extra bijdrage van 42.630 euro gevraagd bovenop de kwart miljoen die zij in juni 2011 al kreeg toegezegd. Het gemeentebestuur ging er namelijk van uit dat ze de btw over de renovatiewerkzaamheden kon declareren bij het ‘btw-compensatiefonds’. Uit nader onderzoek is gebleken dat dit project hier niet voor in aanmerking komt. Wethouder Dilia Blok: “Het college was onaangenaam verrast toen dit op tafel kwam. Op de een of andere manier waren wij ervan uitgegaan dat de btw compensabel was. Dit hadden we toen met z’n allen moeten voorzien. Het is heel vervelend, maar ik kan het niet mooier maken dan het is.” De kleine zwemvoorziening in Berkenwoude voldoet niet meer aan de huidige eisen op het gebied van hygiene en veiligheid. Zonder de extra bijdrage kunnen er geen werkzaamheden plaatsvinden. Het bad is dan genoodzaakt haar deuren voorgoed te sluiten. De raadscommissie koos er dinsdagavond voor om de eerder ingeslagen weg te vervolgen en het misverstand door de vingers te zien. “Het is gegaan zoals het gegaan is. Het voorstel verdient niet de schoonheidsprijs,” stelde Jan Dooms (PvdA). Pascal van der Hek (GemeenteBelang): “Wie A zegt, moet ook B zeggen.”

İĠĥĬĬīĥĬijĢī š Als het ministerie van Onderwijs toestemming geeft voor opheffing van de hoofdlocatie aan de Albert Plesmanstraat mag rooms-katholieke basisschool De Krullevaar verhuizen naar de dependance aan het Doelenplein. Hoewel het gemeentebestuur van Schoonhoven bepaald niet staat te juichen, kan het college de oversteek van de wijk Noord naar het centrum nauwelijks dwarsbomen. In gesprekken met wethouder Marry Holst liet de directie van De Krullevaar

doorschemeren in de toekomst desnoods twee locaties aan te houden. Dan ligt het voor de hand dat de school aan de Albert Plesmanstraat spoedig zal doodbloeden, omdat er geen leerlingen meer worden aangenomen. De gemeente ziet een ‘dichtgetimmerd’ gebouw in Noord niet zitten en wil het pand overnemen in het zicht van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in deze wijk. Dat gebeurt volgens wethouder Holst met grote tegenzin. “Een verhuizing van De Krullevaar heeft negatieve gevolgen voor de overige basisscholen in

Schoonhoven. Door een gezamenlijke inspanning is wel degelijk toekomst voor De Krullevaar aan de Albert Plesmanstraat”, stelt Holst in een verklaring. Door de opstelling van De Krullevaar, die in de gesprekken met de gemeente wordt vertegenwoordigd door de overkoepelende Groeiling, komen al leerlingenstromen op gang. De directies van de protestants-christelijke basisschool De Rank en openbare basisschool De Vlieger vrezen voor een forse toeloop in Schoonhoven-Noord. Op het moment dat De Krullevaar de deur achter zich dicht

slaat, krijgen beide scholen dependances ter beschikking om eventuele huisvestingsprobleem op te lossen. De keuze van De Krullevaar voor een toekomst in het centrum heeft ook gevolgen voor de Koningin Emmaschool aan de Jan Kortlandtstraat. Het is de vraag of ouders van leerlingen staan te trappelen om hun kroost naar de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in Schoonhoven-Oost te brengen als een alternatief aan het Doelenplein wordt geboden. “Dat leidt mogelijk tot leegstand in de MFA”, stelt wethouder Holst.

Dat je voor een bruisend carnavalsfeest niet naar het zuiden hoeft, bleek zaterdag in Benschop. Jonge feestvierders leefden zich in het Dorpshuis uit tijdens de tiende editie van het Kindercarnaval. FOTO: ADRI VERHOEVEN

De subsidieaanvraag dient tijdens de raadsvergadering, aan het eind van de maand, officieel te worden bekrachtigd. Desondanks mag het zwembad direct aan de slag met de voorbereidingen voor de renovatie. Volgens de planning zou het bad begin juni weer open kunnen. Laurens de Wit

Asbesthoudend puin verwijderd ğĢīİĠĥĬĭš De renovatie van het Dorpsplein in Benschop kan beginnen nu het asbesthoudend puin is verwijderd. Onlangs werd geconstateerd dat asbest aanwezig was in de verhardingslaag van het Dorpsplein. Een erkend asbestverwijderingsbedrijf heeft dit inmiddels verwijderd. Nu kan worden gestart met het renoveren van het plein. Afhankelijk van het weer zijn de werkzaamheden naar verwachting begin april klaar. Een van de werkzaamheden is het herbestraten van de rijweg. De bestaande klinkers worden hierbij opnieuw gebruikt. Het plein wordt voorzien van een nieuwe grindlaag, de parkeerplaatsen op het plein worden met betonbanden beter aangeduid en er wordt een nieuwe leuning op de brug geplaatst. Uitgangspunt is om de huidige sfeer van het plein zoveel mogelijk te behouden.

Airco voor Groenenhof ğĢīİĠĥĬĭš De voorzitter van de Benschopse afdeling van het Rode Kruis, Kees Otten, heeft tijdens de gezamenlijke koffieochtend van de bewoners in de Groenenhof een airconditioning aangeboden aan de bewonerscommissie. Dit als dank voor de gastvrijheid tijdens de wekelijkse spelmiddagen van het Rode Kruis. Het cadeau werd dankbaar aanvaard, omdat de temperatuur in de ontmoetingsruimte tijdens warme zomerdagen onaangenaam hoog is.

BON: ‘Marginaal bedrag voor majeure operatie’

Haven 58 2871 CP Schoonhoven tel. 0182 382426 fax 0182 386849 www.looman.keurslager.nl

LOOMAN keurslager

Verstand Van Lekker Vlees ğĢįĤĞĪğĞĠĥı š De gemeenteraad van Bergambacht wordt gevraagd 50.000 euro bij te dragen om de BONsamenwerking van de grond te tillen. De BON-gemeenten -Bergambacht, Ouderkerk en Nederlek- beschikken over te weinig kennis om alle aanpassingen in het kader van de beoogde ambtelijke fusie te kunnen uitvoeren. De drie afzonderlijke gemeenteraden wordt daarom gevraagd elk 50.000 euro bij te dragen om zich door het NCOD -Nederlands Centrum voor Overheidsdiensten- te kunnen laten adviseren. “Wij staan hier volledig achter. Het is niet meer dan logisch dat je externe expertise inhuurt bij zo’n belangrijk project. Het bureau kan de kwestie met een onafhankelijke blik beoordelen,” stelde Jan de Goede (GemeenteBelang) afgelopen week in de raadscommissie. Volgens burgemeester Arie van Erk wordt de investering in de nieuw te

vormen organisatie terugverdiend. “We moeten kosten maken, daar ontkomen wij nu eenmaal niet aan. Die 50.000 euro zijn echt peanuts. We proberen met zo weinig mogelijk middelen zoveel mogelijk te bereiken. Het is een marginaal bedrag voor zo’n majeure operatie.” Groot-Gouda Het is echter nog niet zeker is welke beslissingen minister Plasterk zal nemen binnen het herindelingsvraagstuk van de Krimpenerwaard. Jan Dekker (CDA) vreest dat Bergambacht wordt opgeslokt door een ‘grootGouda’ en dat de minister daarmee het BON-initiatief terzijde schuift. “Er is een serieus risico dat we de totale investering van 150.000 euro over enkele maanden kunnen beschouwen als weggegooid geld.” Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 26 februari wordt een besluit genomen. Laurens de Wit

Het rundvlees van de Keurslager staat bekend om zijn heerlijke malsheid en pure smaak Trots van de keurslager Verse hele scharrelkip gekruid of ongekruid

±1300 gram per stuk

Keurslagerkoopje Sudderlapjes rund

500 gram

8.95 5.95

Vleeswarenkoopje Bij 100 gram runderrookvlees 100 gram ei-dille salade

GRATIS!!!

Special van de week Pittig prei pakketje Varkenslapje gevuld met prei Chorizo en brie

100 gram

1.75

Uw keurslager, het adres voor smakelijke salades, koud-, warm- en toetjesbuffet


Familieberichten

Dinsdag 12 februari 2013

Als leven lijden wordt, is sterven een bevrijding.

Met ontroering ontvingen wij het bericht dat op 4 februari onze collega

Marco van Kats is overleden. Marco was directeur van de Jan Bunnikschool te Lopik. Eerder was hij ruim 26 jaar directeur van de Gerardus Majellaschool te Cabauw. Op authentieke wijze gaf hij leiding aan onderwijsvernieuwingen en was hij van grote betekenis voor collega’s, kinderen en ouders. Wij zijn dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden mochten hebben.

Dankbaar dat aan zijn lijden een einde gekomen is, maar bedroefd omdat wij hem moeten missen, geven wij u kennis van het overlijden van mijn man, onze vader, mijn schoonvader en onze opa

15 maart 1936

Annie van Breukelen-Jansen Jan-Peter Duncan en Ichelle Kevin Marco en Lonneke Lotte Mees

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in De Overkant, Wal 34 te Schoonhoven.

Ons intens medeleven gaat uit naar Astrid, de kinderen en moeder van Kats. Wij wensen hen veel sterkte toe.

“In paradisum dedúcant te ángeli”

Piet van Breukelen

Team, kinderen en ouders KBS Jan Bunnik Lopik

Hij was ruim 45 jaar organist van voorheen het Ceciliakoor en drager van de St. Gregorius eremedaille in goud.

Wij zijn diep getroffen door het bericht van overlijden van onze oud-directeur, inspirator en motivator

Hij had een passie voor het orgel en de kerkmuziek en was toegewijd en trouw.

Team Gerardus Majella Cabauw Vertrouwend op Hem, die liefde blijft altijd.

Wij zijn verdrietig omdat mijn lieve zorgzame vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder en trotse oma

Catharina Brand-Wander Cien

is overleden. Rotterdam, 31 maart 1930

Ammerstol, 4 februari 2013 Jaap Brand Rine en Jaap Jowina en Ype Eric Carine Froukje

Ciska Kitty Tom Anouk Capellelaan 31 2865 AA Ammerstol Overeenkomstig de wens van de overledene heeft de begrafenis in besloten kring plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats te Ammerstol.

10 februari 2013 Corr.adres: Familie G.J. Johler J.G. Staringlaan 77 2831 XB Gouderak Er is gelegenheid tot condoleren op vrijdag 15 februari van 10.30 tot 11.30 uur in de aula van begraafplaats Lageweg, Lageweg 39b te Ouderkerk aan den IJssel. De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.

De Eucharistieviering zal gehouden worden op woensdag 13 februari om 14.00 uur in de Parochiekerk van de Heilige Bartholomeus, Wal 63 te Schoonhoven, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het R.K. kerkhof aldaar.

Haar stem is stil, haar stoel is leeg. Al wat ze zei en deed, blijft een herinnering die je nooit vergeet. De liefde en aandacht die ze bood, zijn niet te scheiden door haar dood.

Hermina Antonia Dekker-Haarbrink Hermine 17 maart 1958

9 februari 2013

Wij zijn verbijsterd. De plotselinge dood van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder en oma heeft ons diep geschokt. Zij laat een onvoorstelbare leegte achter, ons leven zal voorgoed anders zijn. Kees Jeroen en Mirella Lieke, Jonna Marloes en Ron Wessel

R.K. Kerkkoor Sursum Corda

Hij wist als geen ander wat kinderen nodig hebben in een steeds veranderende maatschappij.

E-mail: advertentie.lekenijsseloost@ hetkontakt.nl

Stephan, Youri

Gerrit en Joke Dave Nel

Ruim 45 jaar vaste organist van de Parochiekerk van de Heilige Bartholomeus te Schoonhoven.

Marco van Kats

Rouwadvertenties, dankbetuigingen en overige familieberichten kunt u tot maandagmiddag 14.00 uur opgeven.

Yvonne en Remco

7 februari 2013

Gedurende vijf jaar is Marco onze directeur geweest. In deze periode heeft hij veel voor onze school betekend en zijn inspirerende voetstappen achtergelaten. We zullen hem missen.

Ons medeleven gaat uit naar Astrid, Wieteke, Arno, Lilian, Mark, Froukje en Tjalle en mevrouw van Kats. Wij wensen hen alle kracht toe die nodig is om dit verlies te verwerken.

G.J. Johler - Feijtel Jannie in herinnering Alie en Joop in herinnering Jolanda en Tino

Opgeven familieberichten

Esmee, Milan

Havenstraatse Wal 2 G 2871 EP Schoonhoven

“Belangrijk is niet de weg die je gaat, maar het spoor dat je achterlaat”

in de leeftijd van 64 jaar.

Piet

Bestuur, directie en medewerkers stafbureau

Marco van Kats

Gerard Johler

Petrus Johannes Antonius van Breukelen

Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw, kinderen en familie. Wij wensen hen veel sterkte.

Zeer bedroefd zijn wij vanwege het overlijden van onze directeur

Intens bedroefd geven wij u kennis van het plotselinge overlijden van mijn geliefde zoon, onze broer, zwager, oom en vriend

4

U alleen, U loven wij Psalm 75: 1

Tot onze diepe droefheid heeft de Heere op Zijn tijd uit ons midden weggenomen onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Jansje Bos-Heuvelman sinds 26 juli 2001 weduwe van Simon Bos

in de leeftijd van 93 jaar. Krimpen aan den IJssel: S. Bos J. Bos-Boudestijn Krimpen aan den IJssel: J. Dane-Bos A. Dane Woudenberg: K.J. Paulus-Bos E. Paulus Capelle aan den IJssel: J.H. Bos Woudenberg: J.C. Bos R. Bos-Mauritz Kleinkinderen en achterkleinkinderen Gouda, 9 februari 2013

Marleen en Stephen Nic. Beetsstraat 10, 2941 TP Lekkerkerk Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op donderdag 14 februari van 11.00 tot 12.15 in de Raadszaal van gebouw Amicitia, Raadhuisplein 1-5 te Lekkerkerk. De begrafenisplechtigheid zal omstreeks 13.00 uur plaatsvinden op de algemene begraafplaats, Tiendweg Oost 1a te Lekkerkerk. In plaats van bloemen wordt een donatie aan KWF Kankerbestrijding op prijs gesteld in de daartoe opgestelde collectebussen.

Er is een bijzondere lieve vrouw overleden na een goed leven van 88 jaar.

Pieternella Cornelia Versluis-Ouwerkerk Nel * 29 september 1924

Zorgen voor anderen dat was haar leven.

Winterdijk 8-212

Klaas Versluis Anja en Pim Jan en Janneke Teun Dirk Marian en Koos Joyce en Soleil Kevin Koos en Monique Niels

Correspondentieadres: J. Dane-Bos, Tosca 17, 2926 PK Krimpen aan den IJssel Gelegenheid tot condoleren D.V. donderdag 14 februari van 19.30 tot 20.30 uur in uitvaartcentrum De Olm, Olm 8a te Krimpen aan den IJssel. De rouwdienst zal worden gehouden D.V. vrijdag 15 februari om 10.30 uur in de Seba-Kerk, Koningin Wilhelminaplein 1 te Krimpen aan den IJssel. Aansluitend zal de begrafenis omstreeks 11.45 uur plaatsvinden op begraafplaats Waalhoven, Tiendweg 47 te Krimpen aan den IJssel. Geen bloemen

† 6 februari 2013

Jan Kortlandstraat 4 2871 DB Schoonhoven De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Het Kontakt Edities bv Postbus 1, 2977 ZG Goudriaan Tel. 0183-583333 Fax 0183-583308


Familieberichten

Dinsdag 12 februari 2013

Tot weerzien, tot weerzien al waar het mag wezen: na lang- of korten tijd misschien in â&#x20AC;&#x2DC;t ongekend na dezen! Guido Gezelle Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor mij betekend heeft, geef ik u kennis van het overlijden van mijn lieve moeder

Vrede laat ik u, Mijn vrede geef ik u. Johannes 14 vers 27

Door de Heere is uit ons midden weggenomen mijn geliefde man, onze zorgzame vader, schoonvader en trotse opa

Wouter Visser * 2 oktober 1948

â&#x20AC; 8 februari 2013

Petronella Maria Metzemakers-Hillen

A.H. Visser-Bode Kinderen en kleinkinderen

Nelly sinds 29 april 2005 weduwe van Jan Hubert Metzemakers

Roermond, 22 juli 1924

Melodie 51 2925 BJ Krimpen aan den IJssel

Bergambacht, 7 februari 2013

Gelegenheid tot condoleren D.V. woensdag 13 februari van 19.00 tot 20.00 uur in de Sionskerk, Nieuwe Tiendweg 17 te Krimpen aan den IJssel.

Hans

De rouwdienst zal worden gehouden D.V. donderdag 14 februari om 10.00 uur in bovengenoemde kerk, waarna omstreeks 11.30 uur de begrafenis zal plaatsvinden op begraafplaats Waalhoven, Tiendweg 47 te Krimpen aan den IJssel.

Oosterhoef 9 2861 WB Bergambacht Er is gelegenheid tot afscheid nemen op woensdag 13 februari van 14.00 tot 14.10 uur in de aula van crematorium IJsselhof, Goejanverwelledijk 6 te Gouda.

Geen toespraken Geen bloemen

Aansluitend zal om 14.15 uur in genoemde aula de afscheidsplechtigheid worden gehouden.

Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te bedanken voor de vele blijken van medeleven tijdens het ziek zijn, na het overlijden en bij de begrafenis van mijn innig geliefde man en onze geliefde, zorgzame vader

Na afloop van deze plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.

Ofschoon we voortdurend worden overspoeld door een golf van woorden is onze diepte voor immer stil.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons betekend heeft, geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder en oma

Stijna Timmer-ten Haaf in de leeftijd van 69 jaar. Adri Timmer Ingrid en Albert Diana en Jan Danny Moniek Wij zijn de huisartsen Boer, Heins en Grotenhuis en de medewerkers van het Hospice Tiendhove dankbaar voor de goede en liefdevolle verzorging.

mini-heiwerken voor schuurtjes, garages, serres, uitbouwen aan uw huis Specialist in beperkte ruimtes Dhr. J. Kentie 06-55842658 www.kentiepolsbroek.nl Voor

VERHUIZEN

Oud goud

in binnen- en buitenland naar:

zilver en horloges Bij besteding ontvangt u

BV Gebr. Schouten

20%

Tevens opslag voor uw inboedel. extra.

Polsbroek, telefoon (0182) 30 95 44

â&#x20AC;&#x2122;n kleine op komst? Kom voor uitgebreide collecties met grote, kleine, kleurrijke, lieve, aparte en originele geboortekaartjes naar

Haven 1-13 Schoonhoven Tel. (0182) 38 26 51 Burg. Roosstraat 22 Lekkerkerk Tel. (0180) 66 14 90

Een vertrouwd adres sinds 1876

Elza van Dijk - van der Meer Jannie en Aris Aad

KENTIE Polsbroek

Contante inkoop

betuigen wij u langs deze weg onze hartelijke dank.

De Groot Drukkerij bv Zuidzijde 131, Goudriaan, Tel. 0183 - 583311 www.degrootdruk/familiedrukwerk.nl

Vogelhal Fluiter In- en verkoop van vogels

Stolwijk, februari 2013

Voor een persoonlijke en respectvolle begeleiding na een overlijden

Begrafenisonderneming J.C. van Reeuwijk & zn Hans van Reeuwijk Mobiel 06-53148329 IJsseldijk Noord 36 2935 BG Ouderkerk a/d IJssel

Telefoon 0180 - 68 13 32 Telefax 0180 - 68 25 17

 

GDJHQQDFKWEHUHLNEDDUÂŤ

  

ZZZVSHNVQLMGHUEHJUDIHQLVYHU]RUJLQJQO

tevens: vogelkooien, vogelvoer o.a. van Jan Koenings, Versele-Laga, teurlings, KONAcorn, meelwormen en vogelbenodigdheden. Volièrebouw en onderdelen voor de doe-het-zelver zoals gaas, panelen enz.

Open: Maandag t/m vrijdag van 9.00-18.00 uur Zaterdag van 9.00-17.00 uur Tel. : 0182-367563 Dorpsstraat 1, 2825 BM Berkenwoude www.vogel-zadenhandelfluiter.nl Gevestigd bij Yin Yang Koi Farm, vijverspeciaalzaak

Gebr. Bakker & Zn. - Meubelen - Vloerbedekking - Matrassen

- Gordijnen - Zonwering - Speelgoed

- Kantoor & schoolartikelen - Verlichting - Woonaccessoires

Woninginrichting

Opgericht 1860

EETKAMERSTOEL ELIZA MET BIES ,V-STIKSEL EN EIKEN POOT KEUZE UIT: 3 KLEUREN STOF EN 2 KLEUREN LEDERLOOK

99,-

eGRAFMONUMENTEN NATUURSTEENBEDRIJF NATUURSTEENBEDRIJF MIDDENBRABANT BRABANT b.v. MIDDEN b.v.

LAMP VAN DE MAAND

Kortakker6,6,4264 4264 Veen Kortakker AEAE VEEN Tel. 0416-691616 0416-691616 Tel. ALTIJDVOORDELIGER GOEDKOPER ALTIJD Met 500 grafmonumenten op voorraad.

HANGLAMP THOR

'(0((678,7*(%5(,'(6+2:52209$1'(5(*,2 kijk op www.natuursteenmiddenbrabant.nl

Na een rijk en vol leven nemen we afscheid van mijn zorgzame en lieve echtgenoot, onze daadkrachtige en betrokken (schoon) vader en onze lieve opa

Wim van der Velden â&#x153;? 8 februari 2013

*21 september 1940

Nel van der Velden-van Nielen Kinderen en kleinkinderen Wim is thuis. Afscheid nemen en condoleren kan thuis op dinsdag 12 februari van 14.00-15.00 uur of van 19.00-20.00 uur. De crematiebijeenkomst is op woensdag 13 januari om 10.00 uur in de aula van crematorium â&#x20AC;&#x2DC;IJsselhofâ&#x20AC;&#x2122; aan de Goejanverwelledijk 6 in Gouda. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van het crematorium.

Gepaste zorg vanuit respect en persoonlijke benadering Bij het verlies STOPPELENBURG van uw dierbare Uitvaartverzorging moet u kunnen rekenen op de Krimpen a/d IJssel uitvaartondernemer (0180) 52 22 55 die u met rust en Lekkerkerk kennis van zaken (0180) 66 36 44 begeleidt, Schoonhoven met u meedenkt, (0182) 38 22 31 met u beslist en zorgt voor een uitvaart@stoppelenburg.nl respectvolle uitvaart. www.stoppelenburguitvaart.nl Stoppelenburg Al meer dan 56 jaar uw vertrouwen waard

e 269,VOOR

e

245,-

PVC VLOER aanbieding: ONZE HARDLOPER SCHERP INGEKOCHT 4-zijdige v-groef - Toplaag: 0,55 mm - 12 kleuren Extra brede lamel 22,86 cm!! breed

e

56,-

Incl. leggen, lijm en egaliseren: per m2 incl. BTW (altijd gratis ingemeten en geoffreerd) room Wilt u de show heeft bezichtigen en u een vervoers probleem? nu Bel ons, wij kome n ge ophalen en bren u weer thuis!

AANBIEDINGEN GELDIG T/M 2 MAART 2013

Geen bloemen.

Jouw krant heel dicht bij op www.hetkontakt.nl

info@rikkoert.nl www.rikkoert.nl

Merelstraat 8 2922 VJ Krimpen aan den IJssel

De afscheidsdienst wordt gehouden op donderdag 14 februari om 13.45 uur in bovengenoemd uitvaartcentrum, waarna de begrafenis omstreeks 14.45 uur zal plaatsvinden op begraafplaats Waalhoven, Tiendweg 47 te Krimpen aan den IJssel.

Nieuws op de vierkante kilometer

JACOBUS VAN DIJK

8 februari 2013

Er is gelegenheid tot condoleren op woensdag 13 februari van 19.30 tot 20.30 uur in uitvaartcentrum De Olm, Olm 8a te Krimpen aan den IJssel.

De Telegraaflezers van berkenwoude bedanken de familie Soede voor het rondbrengen van de krant. Ze waren altijd op of voor tijd met het bezorgen.

5

Kijk ook eens op www.bakkermeubelen.nl ,MKWUXTM\M_WVQVOQVZQKP\MZ

2 ROOM 2000 M SHOWnwezig

lift aa

Personen Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag van 8.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 18.00 uur; vrijdag koopavond van 18.30 - 20.30 uur; zaterdag van 9.00 - 16.00 uur. Zondag en maandag gesloten. rrein aan Ons parkeerte bereiken via at is te ra st er ek Bl rd. De terrein Galgoo het industrie

Hoogstraat 28 - 44 en 55 â&#x20AC;&#x201C; Haastrecht â&#x20AC;&#x201C; Tel. 0182-501313/502230 www.facebook.nl/bakkermeubelen


Gemeentenieuws

12 IebUuaUi 2013 Stadhuis: Haven 37

Waarschuwingssirene in Schoonhoven Oost verplaatst BinnenNoUt woUGt Ge waaUschuwings siUene in Schoonho ven 2ost veUplaatst naaU Ge gUoenstUooN aan Ge 9lieUstUaat (vooUmalig teUUein woonwagenNamp). Schoonhoven heeft GUie waaUschuwings siUenes Gie biM een Uamp GooU Ge melG NameU Nunnen woUGen geactiveeUG om bewoneUs te waaUschuwen. ElNe eeUste maanGag van Ge maanG woUGen Ge]e siUenes getest. 'e siUene stonG eeUst op het GaN van het politiebuUeau aan Ge G.-. van Heuven GoeGhaUtweg. 2mGat Git panG een anGeUe bestemming heeft geNUegen moest een nieuwe pleN woUGen gevonGen. Gelet op Ge toeNom stige uitbUeiGing van Ge wiMN 2ost met ThienGenlanG II woUGt Ge siUene meeU naaU het nooUGoosten geplaatst. 'e waaUschuwingssiUene bestaat uit GUie witte schiMven op een ]ilveUNleuUige mast van 15 meteU hoog. =o is het alaUm oveUal in Ge wiMN hooUbaaU en woUGt het niet gebloNNeeUG GooU bebouwing. Het is nu nog niet beNenG op welNe Gatum Ge siUene woUGt geplaatst. Heeft u nog vUagen Gan Nunt u contact opnemen met mevU. 9an GeU Sloot via tel. (0182) 38 93 72 of email: m.vanGeUsloot@schoonhoven.nl.

Start servicenormen op 14 februari 9anaf 14 febUuaUi gaat Ge gemeente Schoonhoven weUNen met seUvice noUmen. SeUvicenoUmen ]iMn concUete beloften oveU Ge Nwaliteit van Ge GienstveUlening. SteeGs meeU gemeenten en oveUheiGsoUganisaties weUNen met seUvicenoUmen. 9eUGeUe infoUmatie volgt maaU houG alvast op 14 febUuaUi uw bUieven bus in Ge gaten

Onderzoek wensen sportaanbod mensen met een handicap 'e gemeente houGt in samenweUNing met SpoUtseUvice =uiGHollanG een onGeU]oeN naaU Ge wensen en behoeften van mensen met een hanGicap op het gebieG van spoUt en bewegen in Ge Uegio K5. Heeft u een bepeU Ning hanGicap of chUonische aanGoening Gie u belemmeUt in het spoUten en bewegen" 2f weet u niet wat Ge mogeliMNheGen ]iMn om te spoUten en bewegen biM u in Ge buuUt" 'an vUagen wiM u om mee te weUNen aan Git onGeU]oeN via www.iNwilaangepastspoUten.nl. Het beantwooUGen van Ge vUagen Nost ongeveeU 5 tot 10 minuten. 'e Uesultaten van het onGeU]oeN woUGen anoniem veUweUNt. :ilt u meeweU Nen en Nunt u Git niet Gigitaal Gan Nunt u contact opnemen met Evelien van Schie van SpoUtseUvice =uiGHollanG via tel: (0174) 24 49 40 of email: evanschie@spoUt]h.nl.

Doe ook mee met â&#x20AC;&#x2DC;Schoonhoven opent haar deurenâ&#x20AC;&#x2122; 2p ]ateUGag 29 Muni oUganiseeUt het Kunst CultuuUnetweUN Ge eeUste Nunst en cultuuUmiGGag Č&#x2020;Schoonhoven opent haaU GeuUenČ&#x2021;. 2p ongeveeU 30 locaties in het centUum woUGen alleUlei activiteiten veU]oUgG met een linN naaU on]e staGshistoUie. Alle Nunst en cultuuUinstellingen scholen amateuUNunstenaaUs maaU ooN inGiviGuele GeelnemeUs uit Schoonhoven Nunnen biMGUagen en meeGoen aan Git biM]onGeUe evenement. 'enN aan toneel ]ang Gans schilGeUenteNenen beelGhouwen of een combinatie. Bent u enthousiast gewoUGen om ooN Geel te nemen" 1eem Gan contact op met 0aUMolein 9oUsteUmans pUoMectmeGeweUNeU Č&#x160;Schoonhoven opent haaU GeuUenČ&#x2039; via info@schoonhovenopenthaaUGeuUen.nl.

Alzheimerbijeenkomst in Schoonhoven 2p 21 febUuaUi is eU in 'e BUug (PasteuUweg 100) een al]heimeUbiMeenNomst vooU mensen met Gementie hun paUtneUs familieleGen en vUienGen. 2oN meGeweUNeUs vUiMwilligeUs en belangstellenGen ]iMn van haUte welNom. Het thema is: 'ementie en 'epUessie. Riette 2uGenaaUGen geUiatUisch veUpleegNunGige in het GUoene HaUt]ieNenhuis leiGt Ge avonG in. 9anaf 19.30 uuU staUt Ge avonG (inloop vanaf 19.00 uuU). 'e avonG is gUatis. AanmelGen is niet noGig.

2871 CK Schoonhoven Postbus 504 2870 AH Schoonhoven Tel: (0182) 38 92 00 Fax: (0182) 38 93 99 I: www.schoonhoven.nl E: gemeente@schoonhoven.nl Openingstijden:

Receptie Č? 0aanGag tm GonGeUGag van 8.30 tot 17.00 uuU

Vergadering Commissie voor Welstand en Monumenten 2p vUiMGag 15 febUuaUi veUgaGeUt Ge Commissie vooU :elstanG en 0o numenten. 'e veUgaGeUing is openbaaU en begint om 09.30 uuU in het staGhuis van Schoonhoven. Als u infoUmatie wenst te ontvangen oveU Ge agenGa of als u Ge veUgaGeUing wilt biMwonen Nunt u contact opnemen met het secUetaUiaat: tel. (0182) 38 92 00 (ma. tm vUiM. 9.0012.00 uuU).

Č? 9UiMGag van 8.30 tot 13.00 uuU

'ienstveUlening (%uUgeU]aNen) Č? 0aanGag van 8.30 tot 20.00 uuU Č? 'insGag van 8.30 tot 12.00 uuU Č? :oensGag van 8.30 tot 1.00 uuU Č? 'onGeUGag van 8.30 tot 12.00 uuU Č? 9UiMGag van 8.30 tot 12.00 uuU Č? 'insGag en GonGeUGag van 12.00 tot 1.00 uuU

2É&#x153; FL­OHEHNHQGPDNLQJHQ

alleen vooU het ophalen van UeisGocumenten en UiMbewiM]en

Balie bouw

Meldingen Voltastraat 2 â&#x20AC;&#x201C; pUoMect: het bUanGveilig gebUuiNen van een schoolge bouw vooU het veUbliMf van meeU Gan 50 peUsonen n.a.v. uitbUeiGing schoolgebouw activiteit: bouwweUN bUanGveilig gebUuiNen melGing bUanGveilig gebUuiN. ('e melGing is ontvangen op febUuaUi 2013.)

en woningtoe]icht Č? 0aanGag tm vUiMGag van 9.00 tot 12.00 uuU

:moloNet 2UanMeplaats Č? 0aanGag tm GonGeUGag van 8.30 tot 12.30 uuU Meldingenlijn

Kennisgevingen Ontwerp beeldkwaliteitsplan, stedenbouwkundig plan â&#x20AC;&#x2DC;Zilverstadlocatieâ&#x20AC;&#x2122; en ontwerp beeldkwaliteitsplan vernieuwingslocatie Noordoost vastgesteld 2p 29 ManuaUi 2013 is het ontweUp beelGNwaliteitsplan het ontweUp ste GenbouwNunGig plan Č&#x2020;=ilveUstaGlocatieČ&#x2021; en het ontweUp beelGNwaliteitsplan veUnieuwingslocatie 1ooUGoost vastgestelG. 'e]e plannen liggen van 13 febUuaUi tot en met 2 maaUt 2013 teU in]age in het staGhuis. 'e plannen ]iMn ooN Gigitaal beschiNbaaU via www.schoonhoven.nl. Het beelGNwaliteitplan en steGenbouwNunGig plan vooU Ge =ilveUstaGlocatie hebben betUeNNing op Ge heUontwiNNeling van Ge locatie GooU miGGel van ontwiNNeling van woningbouw. Het betUeft het gebieG begUensG GooU Ge 0eesteU KespeUstUaat in het nooUGen Ge =ilveUvaNschool in het westen Ge pUovinciale weg 1 210 in het ]uiGen en Ge H.A. SchUeuGeUstUaat in het oosten. Het beelGNwaliteitplan veUnieuwingslocatie 1ooUGoost heeft betUeNNing op Ge veUnieuwing van 5 woonbloNNen. Het betUeft het gebieG begUensG GooU Ge -an /utmastUaat in het nooUGen Ge Č&#x2020;sHeeUenbeUgstUaat in het westen Ge 0eesteU KespeUstUaat en Ge 2pweg in het ]uiGen en Ge Sint Elo\stUaat en Ge achteU]iMGe van Ge woningen aan Ge 2pweg in het oosten. GeGuUenGe bovengenoemGe teUmiMn van weNen Nan ieGeUeen schUifteliMN of monGeling een ]ienswiM]e oveU Ge beelGNwaliteitplannen en het steGen bouwNunGig plan naaU voUen bUengen biM Ge gemeenteUaaG van Schoon hoven Postbus 504 2870 AH Schoonhoven. 9ooU het inGienen van een monGelinge ]ienswiM]e Nunt u contact opnemen met mw. 0.0eiMeU van Ge afGeling 9R20 tel. (0182) 38 92 08.

Aanvragen Omgevingsvergunningen Vrouwenmantel 5 â&#x20AC;&#x201C; pUoMect: veUvangen gasheftUucN GooU eleNtUische heftUucN wiM]iging stoffen weUN]aamheGen activiteit(en): inUichting opUichten of veUanGeUen (milieu) pUoceGuUe: uitgebUeiG. ('e aanvUaag is ontvangen op 30 ManuaUi 2013.) - Voltastraat 2 â&#x20AC;&#x201C; pUoMect: plaatsen nieuw heNweUN (incl. voetbalNooi) UonG speelplaats 2BS 'e 9liegeU weUN]aamheGen activiteit(en): bouwen eUf of peUceelafscheiGing plaatsen pUoceGuUe: UegulieU. ('e aanvUaag is ontvangen op febUuaUi 2013.)

openbare ruimte (tiMGens NantooUuUen) Tel: (0182) 389 389 Calamiteitennummer afdeling Stadsbeheer (buiten NantooUuUen) tel. 0 18 30 00 50

RaGio =ilveUstaG

zaterdag 16 februari 10.20 uur Frank Mone (CDA)

In]ameling ouG papieU

Avantri zaterdag 16 februari vanaf 09.00 uur


Dinsdag 12 februari 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

7

nieuws

Onderwijs

‘Ik kan nu meteen corrigeren’

De Hazelmuis experimenteert met tablets Groep 4 van de Stolwijkse basisschool De Hazelmuis is door stichting Snappet geselecteerd voor een experiment met onderwijs via tablets. İıĬĩĴĦħĨ š Collega’s blikken soms een tikkeltje jaloers naar het lokaal van groep 4 van De Hazelmuis, waar 22 kinderen vol overgave tikkend op hun tablets de opgaven maken. Juf Lisanne Rothman bekijkt intussen achter haar bureau op een computerscherm hoe de leerlingen de oefenstof verteren. Rode vakjes geven fouten aan, groen staat voor de juiste antwoorden. Dat klassikale overzicht maakt het mogelijk om bij te sturen. “Je ziet in één oogopslag wie er hapert en wie geen problemen kent. Als meerdere leerlingen tegelijk vastlopen, grijp ik in en ontleed ik de lastige som op het digibord voor de klas. Dat werkt verhelderend.” Volgens Lisanne Rothman is dat tijdig bijsturen het grootste voordeel van de vernieuwing. “In het verleden kreeg ik pas bij het nakijken de resultaten onder ogen. Nu kan ik meteen corrigeren en de kinderen wijzen op een denk- of interpretatiefout. Snelle leerlingen kunnen intussen rustig verdergaan met hun opdrachten. Het mes snijdt aan twee kanten. We zijn pas twee weken bezig, maar dit systeem werkt heel

plezierig.” Groep 4 is wekelijks de helft van de tijd in de weer met de tablets, die door Snappet in bruikleen zijn verstrekt. Het gaat om rekenen, taal en begrijpend lezen. De andere vakken worden nog op reguliere wijze gegeven. “Het moet niet te gek worden. Je moet ook vaardigheden in de praktijk ontwikkelen. Apparaten blijven hulpmiddelen.” Met haar collega’s Petra van Harten en Jacqueline Segeth heeft Lisanne Rothman een ochtend op een basisschool in Rotterdam bijgewoond om -op uitnodiging van Snappet- kennis te maken met onderwijs op tablets. “Er was geen ingewikkelde cursus nodig. Het systeem wijst zich vanzelf en jonge kinderen hoef je echt niet te leren hoe ze een computer of tablet moeten bedienen. Zij weten vaak al meer van hun digitale omgeving dan hun docenten. Ze gingen hier ook meteen aan de slag toen de tablets werden uitgedeeld.” De Lekkerkerkse onderwijzeres is ervan overtuigd dat scholen binnen enkele jaren de modernste middelen inzetten om onderwijs vorm te geven. Ze heeft nu de beschikking over vier com-

™<gdZe)kVc9Z=VoZabj^hbZi]jciVWaZih#

puters, een smartboard en 22 tablets. “De toekomst komt snel dichterbij. Dit experiment wordt door Snappet gebruikt om foutjes er uit te slijpen en de oefenstof precies af te stemmen op het niveau van de groep. Als wij merken dat iets niet werkt, geven we dat

‘WoW’ presenteert de nieuwste mode ğĢįĤĞĪğĞĠĥı š Het was feest vorige week maandag aan de Voorstraat 15 in Bergambacht. Met een knipbeweging van de schaar gaf burgemeester Arie van Erk het startsein voor WoW. WoW staat voor Woman of the World: een regionale modezaak voor hippe meiden en modebewuste vrouwen. Bij eigenaresse Helma Beker zit fashion en mode in het bloed. Zij runt de sfeervolle damesmodezaak De Hobbit. Met de succesvolle verhuizing

naar de Hoofdstraat kwam het pand in de Voorstraat leeg te staan. Helma voelde echter dat er naast de collectie van De Hobbit in Bergambacht duidelijk behoefte is aan een modezaak met betaalbare hippe maar ook gangbare kleding. Vandaar dat zij besloot ook deze groep te gaan bedienen. Naast een aantal vaste modemerken, zoals Nikkie Plessen, ByBrigit, Rinascimento, Glamorous en Supertasch, wordt de collectie bijna wekelijks aangevuld met mode rechtstreeks uit Parijs of Florence. Helma pakt dan ook

™L^c`ZabZYZlZg`Zgh8]VciVaEdijniZcBVcdc7gVh`Zg^cLdL#

FOTO: ADRI VERHOEVEN

Uitgever/directie Het Kontakt Edities bv, Goudriaan Floor de Groot Editie Lek en IJssel Oost Oplage: 20.100 exemplaren Verspreidingsgebied Ammerstol, Benschop, Bergambacht, Berkenwoude, Cabauw, Haastrecht, Jaarsveld, Lopik, Lopikerkapel, Polsbroek, Schoonhoven, Stolwijk, Vlist en Willige Langerak. Algemene voorwaarden Alle orders worden afgesloten overeenkomstig de regelen voor het advertentiewezen gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbanken en bij de Kamers van koophandel.

Adres Het Kontakt Edities bv Zuidzijde 131 | 2977 XE Goudriaan Postbus 1 | 2977 ZG Goudriaan Telefoon (0183) 58 32 00 Redactie Fax (0183) 58 85 52 redactie.lekenijssel@hetkontakt.nl Hoofdredacteur Rick den Besten Redactie

regelmatig zelf de trein of het vliegtuig en gaat shoppen in de fashionsteden van Europa. “Ik haal bijvoorbeeld fancy goedkope spijkerbroekjes uit Parijs, welke bij de meeste winkelketens pas over een jaar in de schappen liggen. Het is toch fantastisch dat je die mode nu al in Bergambacht kunt kopen.” Daarnaast wil Helma haar klanten beter leren kennen, zodat zij weet waarnaar zij moet zoeken. “Dan kan ik de collectie daar weer op aanpassen”. Helma zelf zul je bij WoW bijna niet vinden. “Ik ben de Hobbit en dat wil ik graag gescheiden houden.” Chantal Potuyt wordt het vaste gezicht van WoW. “Super leuk en een nieuwe uitdaging”, is de eerste, enthousiaste reactie van Chantal. Samen met een aantal parttime medewerksters gaat zij de hippe fashionata’s uit Bergambacht en wijde omgeving bedienen en adviseren in de nieuwste mode en trends. Extra leuk worden de vrijdagavonden bij WoW. De winkel gaat dan open voor ‘private fashionparty’s’. Meiden kunnen dan hun vriendinnen meebrengen en gezellig en ontspannen de collectie bekijken en passen. Dit natuurlijk onder het genot van een hapje en een drankje. “Pure luxe”, zeggen de dames van WoW, want welke vrouw wil er nou niet helemaal ‘wow’ op een feestje uitzien!” Robert van der Hek (06) 53 11 08 67 r.vanderhek@hetkontakt.nl Advertentieafdeling Fax (0183) 58 33 08 advertentie.lekenijsseloost@hetkontakt.nl Advertenties Bastine Neven (06) 20 54 39 74 Birgit Smits (06) 23 16 57 98 Website www.hetkontakt.nl

Advertentietarieven Losse plaatsingen: € 0,56 per mm excl. BTW. Contracttarieven op aanvraag.

FOTO: ADRI VERHOEVEN

door aan de ict-afdeling van Snappet. Dan krijgen we binnen 24 uur een verbetering voorgeschoteld.” De stichting Snappet is het landelijke experiment begonnen met groep 4. Volgend jaar staat groep 5 op het programma. Juf Lisanne en haar leerlin-

gen verkeren dus in een bevoorrechte positie. De 7-jarige Carina vindt dat wel meevallen. “Ik heb van de kerstman al een tablet gehad. Daar zaten ook leuke spelletjes op.” Pieter van der Laan

Aangehouden na winkeldiefstal De politie heeft zaterdagmiddag twee mannen van 35 en 42 jaar en een vrouw van 28 jaar uit Roemenie aangehouden op verdenking van diefstal uit een supermarkt in Stolwijk. De eigenaar van de supermarkt aan de Goudseweg had op camerabeelden gezien dat de vrouw afrekende, maar een aantal producten niet op de band had gelegd. Het betrof voornamelijk cosmetica. Nog voordat de supermarkteigenaar de vrouw kon tegenhouden was zij de winkel uit en in een auto gestapt. De eigenaar had voor de diefstal de vrouw en twee mannen al bij de auto, met een buitenlands kenteken, gezien en vertrouwde het niet. De mannen waren toen druk bezig bij de kofferbak van de auto. De supermarkteigenaar keek in de omgeving uit naar de auto en reed door naar een supermarkt in Bergambacht nadat hij de betreffende eigenaar had gebeld. Daar zag hij de opvallend gele auto staan. De politie werd geïnformeerd en de verdachten werden aangehouden, waarbij een flinke hoeveelheid tandpasta en cosmeticaproducten werden aangetroffen in het voertuig.

HIDAL>?@$7:G<6B768=I™

Controle op schoolverzuim įĢĤĦĬš Aankomende vrijdag, de dag voor de voorjaarsvakantie, zullen leerplichtambtenaren van bureau leerlingzaken een controle uitvoeren op schoolverzuim in de Krimpenerwaard en Gouda. Doel van de actie is om ongeoorloofd schoolverzuim voorafgaand aan de voorjaarsvakantie op te sporen. Er wordt een aantal scholen bezocht en nagegaan welke jongeren afwezig zijn. Het komt voor dat ouders hun kinderen ziekmelden om eerder op vakantie te kunnen gaan. Combinatiemogelijkheden met Het Kontakt editie Lek en IJssel West, Alblasserwaard, Leerdam, Vianen, Land van Heusden & Altena, Bommelerwaard en Klaroen.nl. Inzendtermijn Advertenties tot maandag 14:00 uur Persberichten tot maandag 12:00 uur Digitaal aanleveren van advertentiemateriaal in overleg Verspreiding / inspectie bezorging Snoek (0182) 35 01 38 Auteursrechtenvoorbehoud Uitgeverij Het Kontakt Edities bv behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/

Kleding gedoneerd įĢĤĦĬš De inwoners van de gemeente Schoonhoven hebben in 2012 60.869 kilo kleding gedoneerd aan Stichting KICI. Het geld dat KICI hiermee ophaalde is o.a. bestemd voor het Nederlandse Rode Kruis. In de gemeente Vlist werd afgelopen jaar 37.737 kilo kleding opgehaald. De revenuen hiervan gingen naar st. christelijke Zorgboerderij Krimpenerwaard. De boerderij biedt dagbesteding en logeeropvang aan kinderen of volwassenen met een zorgvraag. of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.


GEMEENTE LOPIK

12

GEMEENTE LOPIK

13 20 ri ua br fe

Gemeentenieuws

Sloop- en bouwwerkzaamheden Centrum Lopik Binnenkort wordt gestart met sloop- en bouwwerkzaamheden in het centrum van Lopik. Via nieuwsbrieven zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. U kunt de nieuwsbrieven vinden bij de winkeliers. De nieuwsbrieven en tekeningen van het project zijn ook te raadplegen op onze website www.lopik.nl onder de knop ‘Projecten > Centrum Lopik-dorp’. Ook

Kijk voor meer informatie op:

wordt de informatie verspreid via onze sociale media-accounts op Twitter (GemLopik) en Facebook (Gemeente Lopik).

www.lopik.nl

Heeft u vragen over de nieuwsbrief of over het bouwproject? Dan kunt u contact opnemen met de heer R. Levendig van de gemeente Lopik via 06 – 18 51 77 44. ■

Volg @GemLopik op Twitter

■ ■ ■ BEKENDMAKINGEN ■ ■ ■ Ontwerpbestemmingsplan Uitweg 5 te Lopikerkapel (Uitweg) Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Lopik bekend dat voor het perceel Uitweg 5 te Uitweg een bestemmingsplan in voorbereiding is. Planontwikkeling Het bestemmingsplan betreft de herbouw van de bestaande woning op het perceel Uitweg 5 en de nieuwbouw van één woning op het achterliggende deel van het perceel gelegen aan de Batuwseweg. De bestemming ten behoeve van detailhandel zal komen te vervallen en de daarvoor op het perceel aanwezige bebouwing zal gesloopt worden. Ter inzage: Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 13 februari 2013 t/m 26 maart 2013 voor eenieder ter inzage op werkdagen van 09:00 uur tot 12:00 uur bij de Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer. Ook buiten deze openingstijden kan het bestemmingsplan worden ingezien. Hiervoor dient u een afspraak te maken. Daarnaast zijn de ter inzage gelegde stukken raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.lopik.nl onder “Plannen” en vervolgens onder “Uitweg / in procedure”. Zienswijzen: Gedurende de bovengenoemde termijn kan eenieder mondeling of schriftelijk zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 50, 3410 CB Lopik. Voor meer informatie over kunt u tijdens kantooruren, contact opnemen met de heer J. Broeke, tel: (0348) 55 99 55. Overeenkomst Ingevolge artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders tevens bekend dat zij voorafgaand aan de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan, overeenkomstig artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening een anterieure overeenkomst is gesloten tussen de gemeente Lopik en betrokken partijen. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst ligt voor

GEMEENTEHUIS Raadhuisplein 1, 3411 CH Lopik Postbus 50, 3410 CB Lopik Tel. 0348-55 99 55, Fax 0348-55 15 88 gemeente@lopik.nl - www.lopik.nl http://twitter.com@GemLopik

eenieder ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer op werkdagen van 09:00 uur tot 12:00 uur. Verordening VROM Starterslening gemeente Lopik 2013 Burgemeester en wethouders van Lopik maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 29 januari 2013 heeft besloten de “Verordening VROM Starterslening gemeente Lopik 2013” vast te stellen. Deze verordening vervangt de “Verordening VROM starterslening 2009” welke gelijktijd is ingetrokken. In de “Verordening VROM Starterslening gemeente Lopik 2013” is aangegeven wie tot de categorie starters worden gerekend, onder welke voorwaarden en tot welk bedrag een starterslening kan worden verstrekt. Ten opzichte van de oude verordening geldt dat het verstrekken van startersleningen beperkt is tot de aankoop van een bestaande woning met maximale verwervingskosten van € 245.000,(koopsom incl. bijkomende kosten).

*1) De ingediende aanvragen zijn alleen ter informatie en liggen niet ter inzage. Indien voor een omgevingsvergunning een uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, dan wordt deze aanvraag nog een keer apart gepubliceerd, waarbij de mogelijkheid bestaat om gedurende de ter inzage termijn zienswijzen in te dienen. Informatie over de aanvragen is op werkdagen telefonisch te verkrijgen bij de Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en beheer. *2) Het besluit met bijbehorende stukken ligt gedurende zes weken na verzenddatum iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur ter inzage bij de Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en beheer. Na telefonische afspraak is het mogelijk de stukken tussen 13.00 en 17.00 uur in te zien. Indien u het niet eens bent met het besluit en

Openingstijden Alle werkdagen 09.00 - 12.00 uur Na 12.00 uur alleen op afspraak Openingstijden Burgerzaken Alle werkdagen 09.00 - 12.00 uur dinsdagmiddag 14.00 - 20.00 uur woensdagmiddag 14.00 - 16.00 uur

Eveneens in de vergadering van 29 januari 2013 heeft de raad besloten een bedrag van € 100.000,- beschikbaar te stellen t.b.v. het verstrekken van starterslening. Op rijksniveau is eveneens weer budget beschikbaar voor de verstrekking van startersleningen. Vanaf nu kunnen daarom weer startersleningen worden aangevraagd worden.

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure), zie *2, *5 en *8 • Dorp 122 te Benschop, herbouw bijgebouw en kappen van vier leilinden, 7 februari 2013; • Graafdijk 64 te Lopik, kappen es, 4 februari 2013; • Lopikerweg oost 118 te Lopik, kappen twee eiken, 4 februari 2013.

De verordening is in werking getreden op 1 februari 2013.

Besluit omgevingsvergunningvrij, zie *2, *5 en *8 • Hendrick Potlaan 29 te Lopik, aanbouw kleine hal voorzijde woning, 4 februari 2013.

Vergunningen Ingediende aanvragen omgevingsvergunning, zie *1 • Dorp 163 te Benschop, vervangen glas in lood en vensterglas voorzijde monumentale woning, 7 februari 2013; • Projectgebied project Benschop-oost, kappen van diverse bomen, 1 februari 2013 Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure), zie *2, *4 en *8 • Broeksdijk 9 te Benschop, uitbreiden varkensstal, 6 februari 2013

belanghebbende bent, dan kunt u binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Lopik. In het bezwaarschrift zet u in ieder geval uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het betreffende besluit en de reden van het bezwaar. We vragen u een kopie van het besluit bij te voegen. Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen. *4) Het besluit treedt de dag na bekendmaking (verzending) in werking, tenzij gedurende de ter inzage termijn bezwaar is ingediend èn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. *5) Het besluit treedt de dag na afloop van de bezwaartermijn (ter inzage legging) in werking, tenzij gedurende die termijn bezwaar is

Geaccepteerde meldingen (sloop, gebruik en milieu), zie * 10 • Veldensteinlaan 13 te Jaarsveld, verwijderen asbesthoudende dakbedekking, 31 januari 2013; • Zuidzijdseweg 184 te Polsbroek, verwijderen asbesthoudende dakbedekking van diverse schuren, 4 februari 2013; • Copenweg te Lopik, breken van steenachtige fractie uit bouw- en sloopafval met een mobiele breker, 8 februari 2012. ■

ingediend èn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. *8) Middels een voorlopige voorziening wordt een genomen besluit voorlopig ongedaan gemaakt. De rechter kan deze voorziening treffen als er, gelet op de betrokken belangen, spoed bij is. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. De rechtbank int hiervoor griffierechten. *10) De geaccepteerde meldingen zijn alleen ter informatie en liggen niet ter inzage. Informatie over de meldingen is op werkdagen telefonisch te verkrijgen bij de Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en beheer. ■

MELDPUNT BUITENRUIMTE ma. t/m vr. 08.30 - 12.00 uur Tel. 0348 - 55 99 85 meldpunt@lopik.nl

REINIGINGSDIENST M.A. Reinaldaweg 19-21, 3411 MB Lopik reiniging: 0348 - 55 42 63 riolering: 06 - 53 67 32 75

POLITIE UTRECHT Steunpunt in gemeentehuis Lopik Geopend op dinsdag 12.00 - 20.00 uur Tel. 0900 - 8844, Fax 030 - 686 93 50

Openingstijden ma. t/m vr. zaterdag

08.30 - 12.00 uur en 13.15 - 16.00 uur 10.00 - 12.30 uur


Dinsdag 12 februari 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

business

9

nieuws

Atreyu & Momo: kindercoaching uit idealisme ğĢįĤĞĪğĞĠĥı š Met haar praktijk Atreyu & Momo verzorgt Tineke Spruytenburg kindercoaching en ondersteuning aan leerkrachten. Een kind dat niet meer naar school wil, zich niet prettig voelt op de sportvereniging, de slaap niet kan vatten, slecht eet, zich afsluit of slecht luistert; het zijn zomaar wat vormen van probleemgedrag die ouders hoofdbrekens kunnen bezorgen. “Probleemgedrag van een kind heeft altijd een reden. Elke vraag op dit vlak verdient een antwoord”, zegt Tineke Spruytenburg. “En ik geef ze. Niet in de vorm van een lange therapie, maar in drie of vier sessies. Kortdurend, toekomstgericht en kindvriendelijk. Daarnaast kan ik ouders de weg wijzen naar specialistische hulp, als dat nodig mocht zijn.” Tineke Spruytenburg heeft een fraaie academische loopbaan achter de rug. Zo werkte de drs Pedagogiek onder meer een aantal jaren bij de Tweede Kamer om ministerieel beleid op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs te beoordelen en te becommentarieren. “Op een gegeven moment echter voelde ik dat het tijd werd om ‘dichter bij mijn hart’ te gaan werken”, vertelt ze. “In 2002 voegde ik de daad bij het woord, ging de Pabo volgen en werd juf op een multiculturele basisschool in Den Haag. Vervolgens kwam ik in het speciaal onderwijs terecht: een school voor kinderen met gedragsproblemen. Daar werk ik nog steeds part-

time. Een heerlijke baan waar ik alles van mezelf in kwijt kan. Voor de klas kan ik mijn idealisme en expertise combineren om kinderen echt te helpen bij hun problemen. Met mijn praktijk doe ik eigenlijk hetzelfde. Ik luister naar kinderen die het moeilijk hebben; het interesseert me wat er in hen omgaat. Ik wil ze oprecht helpen om met moeilijke gebeurtenissen en

De salon is te vinden boven Remaiko’s Haircompany, aan de Dam in Schoonhoven. “Ik werk zelfstandig, maar ook samen met de kapsalon”, vertelt de gediplomeerd schoonheidsspecialiste/masseuse. “Sommige klanten laten eerst beneden hun haar doen en lopen dan bij mij binnen.” Desteny Deurloo heeft ondanks haar jonge leeftijd (23) een ruime ervaring in het vak. “Ik heb stage gelopen bij een wellnesscentrum in Nieuwegein, waar ik vervolgens ben blijven hangen”, vertelt de geboren Bleiswijkse. “Ik wilde echter graag voor mezelf beginnen en toen ik hoorde dat deze salon leeg kwam te staan heb ik de daad bij het woord gevoegd. Ik werk nu twee dagen in mijn eigen salon en de rest van de week in Nieuwegein.” Klanten kunnen sinds november bij Desteny’s Beautysalon terecht voor een keur aan behandelingen: van een basis gezichtsbehandeling tot een uitgebreide massage. Desteny: “Eigenlijk alles op het gebied van gezichtsbehandeling, visagie, ontharen en massages.

™9ZhiZcn^c]VVgWZVjinhVadc#

Waardebepaling Om iedereen in de gelegenheid te stellen gebruik te maken van de faciliteiten van Atreyu & Momo (een ‘held’ en een ‘luisteraar’ uit de boeken van

de schrijver Michael Ende, red.) hanteert Tineke Spruytenburg een ‘bijzonder tarief’. “Ik laat de ouders na afloop een waardebepaling doen. Met andere woorden: wat vonden zij het waard wat ik bij hun kind bereikte? Dat bedrag betalen ze aan mij. Op die manier blijft mijn praktijk voor elke hulpvrager benaderbaar en betaalbaar. Zo wil ik het ook. Elk kind dat ik kan helpen

zich prettiger te voelen is er één. Het gaat me niet om het geld. Ik wil echt iets voor ze betekenen.” Afgepeigerd Ook leerkrachten kunnen gebruik maken van de diensten van Atreyu & Momo. Als voorbeeld geeft Tineke Spruytenburg die jonge onderwijzeres die in haar groep van dertig kinderen meerdere problematieken moet ‘handelen’. “De laatste jaren is de focus zeer gericht op passend onderwijs voor alle kinderen”, weet ze. “Dus kan het zomaar voorkomen dat er in jouw klas een kind met dyslexie, een ADHD’er en een leerling met autisme zitten. Daarmee heb je als leerkracht een zware en verantwoordelijke taak. Voeg daar nog de rapportages en verslagen en de vergaderingen aan toe en je komt soms afgepeigerd en met een heleboel verhalen in je hoofd thuis.” “Het kan in die situatie een hele steun zijn als je op iemand kunt terugvallen die je kan helpen. Die support bied ik. Door te luisteren, te adviseren, te brainstormen, afhankelijk van wat de leerkracht op dat moment het liefst wil.” Atreyu & Momo is gevestigd aan de Burgemeester Uijlkenstraat 17 te Bergambacht. Telefoon: 06-43465068, e-mail: tineke@atreyuenmomo.nl

q WWW.ATREYUENMOMO.NL ™I^cZ`ZHegjniZcWjg\oZi]VVgZmeZgi^hZ^cdb`^cYZgZcZcaZZg`gVX]iZciZ]ZaeZc#

Desteny’s Beautysalon: ook voor massages İĠĥĬĬīĥĬijĢī š Over belangstelling heeft Desteny Deurloo in haar nieuwe beautysalon niet te klagen. “Ik heb al veel mensen behandeld en positieve reacties gehad.”

omstandigheden om te gaan. Op school heb je die mogelijkheid slechts beperkt, in mijn praktijk is die ruimte maximaal.”

Daarbij merk ik dat massages erg in trek zijn. Mensen vinden het heerlijk om zich tussen alle drukte door lekker te ontspannen.” Bij bepaalde vormen van hoofdpijn, nek- en rugklachten of andere spierspanningklachten kan een massage een goede ondersteuning zijn. Desteny: “Ook mogelijk is een hotstone massage, een behandeling met warme stenen. Het helpt afvalstoffen af te voeren, stimuleert en zorgt ervoor om beter in balans te komen.” Daarnaast is er de kruidenstempelmassage -bevordert de doorbloeding en activeert de stofwisseling-, ‘top tot teenmassage’, zwangerschapsmassage en Shiatsumassage. “Shiatsu betekent letterlijk ‘vingerdruk’ en wordt in Nederland vaak drukpuntmassage genoemd. De kracht hiervan is dat er naast een genezende ook een preventieve werking van uitgaat.” Desteny’s Beautysalon, Dam 7 in Schoonhoven, is geopend op donderdag en vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur. (Andere dagen en tijden zijn in overleg mogelijk.) Er wordt gewerkt met producten van Anesi. Voor meer informatie en een afspraak: 06-27571828.

q WWW.DESTENYSBEAUTYSALON.NL

FOTO: ROBERT VAN DER HEK

FOTO: JAN TIMMER

Jan Timmer

Kabouterhuis: unieke kinderopvang ĥĞĞİıįĢĠĥı š Kleinschalige, professionele kinderopvang in een huiselijke sfeer: Constance Hofland biedt het sinds kort als gastouder met Het Kabouterhuis. “Deze vorm van gastouderschap biedt een voordelig alternatief ten opzichte van andere vormen van kinderopvang”, weet de Haastrechtse. “Het scheelt toch gauw een paar euro per uur. En wat ook prettig is voor ouders en kinderen: de kwaliteit is bij Het Kabouterhuis volledig gewaarborgd. Ik beschik over de juiste opleiding, veertien jaar ervaring in het basisonderwijs en mijn woning is kindvriendelijk en kindveilig. Ouders kunnen hun kind hier dus met een gerust gevoel voor hele dagen, inclusief drie maaltijden per dag, komen brengen.” Onderscheidend aan Het Kabouterhuis zijn ook de aantrekkelijke openingstijden. “De deuren zwaaien hier op maandag, dinsdag en donderdag al om 6.30 uur open”, vertelt Constance Hofland. “Ook bij het ophalen hanteren we niet de strikte normen van veel kinderopvangorganisaties. Ben je als ouder door omstandigheden een keer later dan was afgesproken, dan is dat voor mij geen enkel probleem.”

™8dchiVcXZ=d[aVcY^hYdade`^cYZgZc#

FOTO: JAN TIMMER

Er is hier bos, een peuterbad en een speeltuin.” Het Kabouterhuis is te bereiken via telefoonnr. 06-34370003 of via e-mail: infohetkabouterhuis@gmail.com. Het Kabouterhuis werkt samen met een professioneel gastouderbureau, waardoor ouders hun recht op kinderopvangtoeslag behouden.

Kinderopvang bij Het Kabouterhuis is

bedoeld voor 0- tot 4-jarigen en kent geen wachtlijst. “Ik plaats maximaal vier kinderen per dag”, zegt Constance Hofland. “Ze verdienen allemaal voldoende aandacht en die geef ik ze graag. Ik ben dol op kinderen. Daarnaast ben ik een echte ‘huismus’. het is gewoon heerlijk om voor die kleintjes te zorgen, ze huiselijke structuur te bieden en hun ontwikkeling te stimuleren. Ook trekken we er iedere dag op uit om een frisse neus te halen. In mijn woonomgeving kan dat prima.

Botscan bij Women Sports Only

Brasserie Springer: ‘Topprestatie Menu’

Buurtsuper Attent op televisie

H8=DDC=DK:C™ Bij Women Sports Only in Schoonhoven kunnen belangstellenden op de maandagen 4, 11 en 18 maart een professionele hielbotscan laten maken. Hiermee kan osteoporose, beter bekend als botontkalking, worden opgespoord. Men krijgt direct de uitslag en een persoonlijk advies. Dit osteoporoseonderzoek wordt aanbevolen voor iedereen boven de 45. Het onderzoek kost 43,50 euro, welk bedrag door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk wordt vergoed. Inschrijven: Women Sports Only, Lopikerstraat 79 te Schoonhoven, 0182380600/06-83167151.

H8=DDC=DK:C™ Ook Brasserie Springer neemt donderdag 28 februari deel aan de restaurantactie van ‘Met het Hart naar de Top’, in het kader van Alpe d’HuZes. Gasten kunnen deze dag bij Springer voor 30 euro genieten van het driegangen ‘Topprestatie Menu’. Van dit bedrag gaat 20 euro direct naar het Alpe d’HuZes-team uit Bergambacht e.o. Het menu is samengesteld door het Springerkeukenteam en Kevin Driesen. Hij is één van de ambassadeurs van de stichting ‘Met het Hart naar de Top’ en voor één avond gastheer bij Brasserie Springer.

6BB:GHIDA™ Buurtsuper Attent in Ammerstol staat centraal in ‘Altijd Wat’, een televisieprogramma van de NCRV dat vanavond (dinsdag) om 21.05 uur wordt uitgezonden op Nederland 2. Het is een opinieprogramma, dat voortkomt uit het actualiteitenprogramma Netwerk. In de uitzending volgen de makers Ronald van Nes, cliënt van de Gemiva-SVG Groep met een verstandelijke beperking, die onder andere in de buurtsuper werkt en woont in woonlocatie Fleminghof in Schoonhoven. Ook bedrijfsleider Dennis Roosenburg komt aan het woord. Buurtsuper Attent Ammerstol werd twee jaar geleden gerealiseerd.

q WWW.BRASSERIESPRINGER.NL

q WWW.GASTOUDERHETKABOUTERHUIS.NL Jan Timmer


Gemeente BERGAMBACHT Ammerstol, Bergambacht en Berkenwoude

actueel

12 februari 2013 Adresgegevens

Openingstijden

Gemeentehuis Adres: Postbus 5, 2860 AA Bergambacht Bezoekadres: Alingersteeg 2 Telefoon: (0182) 356 555 gemeente@bergambacht.nl www.bergambacht.nl Twitter: @gem_bergambacht

Ma t/m vrij 9.00 tot 12.00 uur en op afspraak

Onderzoek sportaanbod mensen met handicap De K5-gemeenten onderzoeken, in samenwerking met Sportservice Zuid-Holland, de wensen en behoeften van mensen met een handicap op het gebied van sport en bewegen. Heeft u een beperking, handicap of chronische aandoening die u belemmert bij het sporten en bewegen? Doe dan ook mee met dit onderzoek. Dankzij uw deelname krijgen wij meer inzicht in uw wensen en behoeften op dit gebied. Daardoor kunnen vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd, zodat meer mensen met een handicap in hun eigen omgeving kunnen sporten en bewegen.

om de vragen digitaal te beantwoorden, dan kunt u contact opnemen met Evelien van Schie van Sportservice Zuid- Holland, tel.: (0174) 244 940. Het beantwoorden van de vragen kost ongeveer 5 tot 10 minuten van uw tijd en kan tot 25 februari. De resultaten van het onderzoek worden anoniem verwerkt. Alvast bedankt voor uw medewerking! Heeft u vragen of wilt u meer informatie met betrekking tot deze eenmalige gegevensverstrekking, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Samenleving, burgerzaken, tel.: (0182) 356 555.

EnquĂŞte Via de website www.ikwilaangepastsporten.nl kunt u digitaal een aantal vragen beantwoorden. Lukt het niet

Verwijderen bomen â&#x20AC;&#x2DC;s-Heeraartsbergstraat De gemeente verwijdert maandag 18 februari een aantal bomen aan de â&#x20AC;&#x2DC;s-Heeraartsbergstraat en de Anemoonstraat. De rijbaan van de â&#x20AC;&#x2DC;s-Heeraartsbergstraat zal daarom een aantal uur afgesloten worden. De bomen worden verwijderd in verband met de vervanging van de riole-

ring in het voorjaar. De bomen worden nu al weggehaald, omdat het leefgebied van vogels niet verstoord mag worden tijdens het broedseizoen. Wij doen ons best om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente, tel.: (0182) 356 555.

Werk aan de weg Werkzaamheden week 7 (ma. 11 februari t/m vrij. 15 februari): Bergambacht - Godevaertshoef e.o. In de Godevaertshoef en de Westerhoef worden herstraatwerkzaamheden uitgevoerd. Bergambacht - Dijklaan Er worden deze week bestratingswerkzaamheden en rioleringswerkzaamheden uitgevoerd in de Dijklaan. Het gedeelte Dijklaan tussen de Ambachtstraat en de kruising met de Poorthuisstraat is afgesloten voor doorgaand verkeer. De Dijklaan (incl. het parkeerterrein van het zwembad en de voetbal) is nu uitsluitend bereikbaar via de Veerweg en de Lekdijk-Oost.

Bergambacht - Secr. Schipperstraat â&#x20AC;&#x201C; H.B. Nederburghstraat In verband met de aanleg van een nieuw riool is de Schipperstraat deze week afgesloten voor doorgaand verkeer. Ammerstol - Parkeerterrein skeelerbaan Sportlaan Er worden deze week werkzaamheden uitgevoerd in verband met de aanleg van parkeerplaatsen naast de skeelerbaan aan de Sportlaan. Voor eventuele vragen over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met de gemeente, tel.: (0182) 356 555

Publieksbalie Burgerzaken Ma t/m vrij 9.00 tot 12.00 uur, wo 14.00 tot 17.00 uur en 18.30 tot 19.30 uur

Publieksbalie ROB Ma t/m do 9.00 t/m 12.00 uur WMO-Loket Ammerstol: of afspraak Bergambacht: ma t/m vr 9.00 -12.00 uur (gemeentehuis) Berkenwoude: op afspraak

Sociale Zaken Op afspraak. Tel. 0800 -667 667 6 (Nederlek)

Meldpunt Woonomgeving Tel. (0182) 356 588 of via www.bergambacht.nl

Informatie over het afvalbrengstation t

Sinds 1 januari zijn in de gemeente Bergambacht een aantal zaken gewijzigd op het gebied van afvalinzameling. Dit geldt ook voor het brengen van afval naar het afvalbrengstation. Omdat wij hebben gemerkt dat veel inwoners nog veel vragen hebben, zetten wij alles nog een keer voor u op een rij. Afvalpas Sinds 1 januari krijgt u alleen toegang tot het afvalbrengstation met de AFVALPAS. Iedere huisaansluiting in de gemeente Bergambacht heeft de afvalpas ontvangen. Bij de poort van het afvalbrengstation wordt uw afvalpas â&#x20AC;&#x2DC;gelezenâ&#x20AC;&#x2122;. Ook wordt bijgehouden wat voor soort afval u heeft gebracht en of u hiervoor moet betalen. U ontvangt een bewijs van uw bezoek voor uw eigen administratie. Soorten afval Op het afvalbrengstation wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten afval, namelijk afval dat gratis ingeleverd mag worden, afval dat weinig kost om te verwerken en tenslotte de duurdere categorie voor het afval dat veel kost om te verwerken. Gratis: t ,MFJODIFNJTDIBGWBM t (MBT t 0VEQBQJFSFOLBSUPO t ,VOTUTUPGWFSQBLLJOHFO t 5FYUJFM t #BUUFSJKFO t .FUBMFO t &MFLUSJTDIFBQQBSBUFO Goedkoop: t 7MBLHMBT t 0OHFNFOHEQVJO t (SPGUVJOTOPFJBGWBM t #JMHFXBUFS Duurder: t (FNFOHEHFĂ&#x2022;NQSFHOFFSEIPVU t %BLCFEFLLJOH t (SPGPWFSJHIVJTIPVEFMJKLBGWBM t "DDVT t #SBOECMVTTFSTUPULH t 1FSTPOFOBVUPCBOEFO Wat kost het? t 6 LVOU IFU IFMF KBBS POCFQFSLU

t

t

afval wegbrengen dat in de gratis categorie valt (glas, papier, batterijen etc.). /BBTUIFUHSBUJTBGWBMLVOUVQFS CF[PFL NBYJNBBM N3 goedkoop afval wegbrengen (vlakglas, ongemengd puin, etc.). De kosten hiervan bedragen â&#x201A;Ź7,50. 0GVLVOUoOBBTUHSBUJTBGWBMQFS CF[PFLNBYJNBBMN3 afval in de duurdere categorie inleveren. De kosten hiervan bedragen â&#x201A;Ź 22,50. &FO DPNCJOBUJF WBO EF HSBUJT goedkope en duurdere categorie is uiteraard ook mogelijk. U betaalt dan voor de duurste afvalstroom. Bijvoorbeeld: voor 1 m3 ongemengd puin (goedkoop), een halve m3 dakbedekking (duur) en een halve m3 grof huishoudelijk afval (duur), betaalt u ook â&#x201A;Ź22,50. LET OP!: Niet de hoeveelheid afval bepaalt welk bedrag u moet afrekenen, maar welke categorie afval. Dus ook als u minder afval BBOCJFEUEBONBYJNBBM N3) is toegestaan, wordt de prijs in rekening gebracht van de categorie afval die u aanbiedt. Bijvoorbeeld: 1 zak met grof afval (goedkoop tarief) kost â&#x201A;Ź7,50. Maar voor 5 zakken grof afval (tot FFONBYJNVNWBON3) betaalt u ook â&#x201A;Ź7,50.

Betaling Het bedrag dat u moet betalen voor het ingeleverde afval, wordt per bezoek vastgelegd op de afvalpas. Aan het eind van het jaar worden deze kosten bij de eindafrekening van de afvalstoďŹ&#x20AC;enheďŹ&#x192;ng verrekend. Hierbij worden de eerste â&#x201A;Ź15,- euro niet in rekening gebracht. Is het brengen van afval naar het afvalbrengstation duurder geworden? In 2012 betaalde een huishouden ongeveer â&#x201A;Ź60,- voor het afvalbrengstation. Deze kosten waren voor iedereen gelijk en waren opgenomen in de afvalstoďŹ&#x20AC;enheďŹ&#x192;ng. Dit jaar is voor het eerst onderscheid gemaakt in de vaste en variabele kosten. De variabele kosten zijn de kosten voor de verwerking en het transport van het afval. In 2013 is ongeveer â&#x201A;Ź30,- opgenomen in het vaste tarief van de afvalstoďŹ&#x20AC;enheďŹ&#x192;ng. Het variabel deel is afhankelijk van het aantal bezoeken en welke categorie afval wordt gebracht. Over het variabel deel wordt de eerste â&#x201A;Ź15,niet in rekening gebracht.

Gratis aanbieden van grof huishoudelijk afval Nog steeds zamelt Cyclus huis-aanhuis twee keer paar jaar het grof huishoudelijk afval in. U kunt uw grof huishoudelijk afval dus twee keer per jaar GRATIS langs de straat zetten. Meer informatie over de inzameldata en aanbiedregels voor grof huishoudelijk afval is te vinden op de website van Cyclus: www.cyclusnv.nl/afvalkalender. Inleveren van snoeiafval /BBTU IFU WFSLSJKHFO WBO FFO FYUSB GFT-container, is het nog steeds mogelijk om in de kernen Ammerstol, Berkenwoude en Bergambacht twee keer per jaar GRATIS grof tuinafval (snoeiafval dat niet in de groene container past weg te brengen) aan te bieden op de daarvoor aangewezen aanbiedplaatsen. Ammerstol: aanbiedplaats Sportlaan: Vrijdag 26 april 2013 van 13. 00 uur tot 16.00 uur; Zaterdag 27 april 2013 van 09.00 tot 12.00 uur. Berkenwoude: aanbiedplaats nabij Kerkweg 42a op: Vrijdag 26 april 2013 van 13. 00 uur tot 16.00 uur; Zaterdag 27 april 2013 van 09.00 tot 12.00 uur. Bergambacht: aanbiedplaats Afvalbrengstation op: Vrijdag 26 april 2013 van 13. 00 uur tot 16.00 uur; Zaterdag 27 april 2013 van 09.00 tot 12.00 uur. &S NBH NBYJNBBM N3 per inzamelronde worden ingeleverd. Een stuk snoeiafval mag niet langer zijn dan 1,25 meter. Geef uw spullen een tweede leven! Naast dat u uw afgedankte spullen naar het afvalbengstation kan brengen, zijn er nog andere mogelijkheden. Er zijn in Bergambacht organisaties, zoals Dorcas Hulp Nederland die graag uw spullen (mits heel en bruikbaar) willen hebben. Uw afgedankte ladekast of bureaustoel krijgt dan nog een goede bestemming. Een tweede leven dus! Het depot en de winkel in Bergambacht zijn gevestigd op bedrijventerrein De Wetering, Transportstraat 39 o UFM 7PPSNFFS informatie: www.dorcas.nl.


gemeente-info

Dinsdag 12 februari 2013

11

Woonevent โ€˜Bergambacht nu en in de toekomstโ€™ Op vrijdagavond 5 en zaterdag 6 april vindt in de Hoofdstraat in Bergambacht het Woonevent โ€™Bergambacht nu en in de toekomstโ€™ plaats. Heeft u verhuisplannen of bent u juist gesetteld? Waar zou u graag willen wonen en hoe ziet uw ideale woonomgeving eruit? Wij willen graag van u weten of het huidige woningaanbod voldoet aan uw woonwensen nu en in de toekomst! %F HFNFFOUF #FSHBNCBDIU PSHBOJ TFFSU TBNFO NFU EJWFSTF XPOJOH NBSLUHFSFMBUFFSEFPOEFSOFNFSTIFU

8PPOFWFOUA#FSHBNCBDIUOVFOJOEF UPFLPNTU 0Q WSJKEBHBWPOE BQSJM WBO UPU VVS FO PQ [BUFS EBH BQSJM WBO UPU VVS [VMMFO [JK V WBO JOGPSNBUJF WPPS[JFO PWFSBMMFTXBUNFUCPVXFOFOXPOFO UFNBLFOIFFGU %BBSOBBTU POUWBOHFO XF PPL HSBBH JOGPSNBUJFWBOV8FIPSFOHSBBHVX NFOJOH FO XPPOXFOTFO PN HF NFFOUF #FSHBNCBDIU PPL OBBS EF UPFLPNTU UPF BBOUSFLLFMJKL UF IPV EFO)PVEEFHFNFFOUFQBHJOBFOEF XFCTJUF XXXCFSHBNCBDIUOM JO EF HBUFO WPPS NFFS JOGPSNBUJF FO XF [JFOVHSBBHPGBQSJM

Ontwerp jouw eigen droomhuis! 0PLLJOEFSFOFOKPOHFSFONPHFONFFEFOLFOPWFSXPOFOJO#FSHBNCBDIU5FLFOPGLOVUTFMKPVXFJHFOESPPN IVJTFOXJOMFVLFQSJK[FO8JMKFNFFEPFONFUEFXFETUSJKE MFWFSEBOVJUFSMJKLXPFOTEBHNBBSUKPVXUF LFOPGLOVUTFMXFSLJOCJKEFSFDFQUJFWBOIFUHFNFFOUFIVJT ;FU PQ EF UFLFOJOH PG IFU LOVUTFMXFSL KF OBBN MFFGUJKE FO UFMFGPPOOVNNFS PG FNBJMBESFT "MMF JOHFMFWFSEF ESPPNIVJ[FOXPSEFOPQIFU8PPOFWFOUUFOUPPOHFTUFME4PNNJHFPOUXFSQFOLVOOFO[FMGTHFCSVJLUXPSEFOJO EFHFNFFOUFMJKLFXPPOWJTJF Leuke prijzen &S[JKOESJFMFFGUJKETDBUFHPSJFร‘OWBTUHFTUFME OBNFMJKLEFDBUFHPSJFUPUFONFUWJKGKBBS EFDBUFHPSJF[FTUPUFONFU BDIUKBBSFOEFDBUFHPSJFOFHFOKBBSFOPVEFS1FSMFFGUJKETDBUFHPSJFXPSEFOESJFXJOOBBSTHFLP[FO%F[FXJO OBBSTLSJKHFOFFOMFVLFQSJKT-FFGKFVJU XFFTDSFBUJFGFOMFWFSKFCJKESBHFJOWPPSNBBSU

OFFICIร‹LE BEKENDMAKINGEN AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN: Ontvangen: t KBOVBSJ 4DIFOLFM  #FSLFOXPVEF QMBBUTFO CFUPOOFO NFTUTJMP t KBOVBSJ/B OBCJK0QXFH SFOPWFSFOWBOUXFFCSVH gen t GFCSVBSJ"DIUFSCSPFL #FSLFOXPVEFWFSCPVXFONP OVNFOU t GFCSVBSJA/JFVXF8FUFSJOHLBWFM #FSHBNCBDIUSFBMJTB UJFCFESJKGTVOJUT t GFCSVBSJ %JKLMBBO  #FSHBNCBDIU CPVXFOBBOMFHHFO CSVH VJUSJU )FUCFLFOENBLFOWBOBBOHFWSBBHEFWFSHVOOJOHFOJTUFSJOGPSNBUJF6 LVOUOPHHFFOCF[XBBSNBLFOPG[JFOTXJK[FOJOEJFOFO*OEJFOIFUEF BDUJWJUFJU CPVXFO CFUSFGU XPSEU EF BBOWSBBH WPPSHFMFHE BBO EF 8FM TUBOETDPNNJTTJF%F[FCFIBOEFMJOHJTPQFOCBBS8JMUVEFCFIBOEFMJOH WBOFFOCFQBBMECPVXQMBOCJKXPOFO EBOLVOUVDPOUBDUPQOFNFONFU EFDPรšSEJOBUPSXFMTUBOET[BLFOPQIFU5FDIOJTDI#VSFBVJOEF,SJNQF OFSXBBSE 5#, EIS#WBO3JKOTCFSHFO UFM VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING ๏šฎZIE *1๏šฏ 7FS[POEFO t GFCSVBSJ 4FDS 4DIJQQFSTTUSBBU  #FSHBNCBDIU QMBBUTFO HBSBHF BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND: ๏šฎZIE *3๏šฏ 7FS[POEFO t GFCSVBSJ1FSDFMFOLBEBTUSBBMCFLFOE#FSLFOXPVEF TFDUJF " OVNNFSTFOoIFUWFSHSBWFOWBOXBUFSHBOHFOFOAFJ MBOEFOJOEF4UPMXJKLTF#PF[FNFO.PMFOWMJFU VJUHFCSFJEFQSPDF EVSF ONTWERPBESLUIT ๏šฎZIE 2*๏šฏ 0OUXFSQPNHFWJOHTWFSHVOOJOH VJUHFCSFJEFQSPDFEVSF WPPSIFUWFS CPVXFOWBOEFXPOJOHUPUTIPXSPPNFOLBOUPPSFOEFCPVXWBOFFO CFESJKGTHFCPVXBBOEF/JKWFSIFJETTUSBBUJO#FSHBNCBDIU%FTUVLLFO MJHHFOUFSJO[BHFWBOGFCSVBSJUPUFONFUNBBSU ONTWERPBESTEMMINGSPLAN โ€˜DE HEMโ€™ TER INZAGE #VSHFNFFTUFSFOXFUIPVEFSTWBO#FSHBNCBDIUNBLFOCFLFOEEBUIFU POUXFSQWBOIFUXJK[JHJOHTQMBO%F)FN WBOGFCSVBSJUPUFONFU NBBSUWPPSFFOJFEFSUJKEFOTCF[PFLVSFO NBBOEBHUPUFONFU EPOEFSEBHWBOVVS UFSJO[BHFMJHUCJKEFQVCMJFLTCBMJFWBO EFBGEFMJOH30#JOIFUHFNFFOUFIVJT 3BBEIVJTTUSBBU #FSHBNCBDIU VOOR TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN GELDT: %FTUVLLFOEJFCFUSFLLJOHIFCCFOPQCPVX NJMJFVFOWFSLFFST[BLFO LVOUVWBONBBOEBHUNEPOEFSEBHWBOUPUVVSJO[JFOCJKEF QVCMJFLTCBMJFWBOEFBGEFMJOH3VJNUFMJKLF0OUXJLLFMJOH#FIFFS 30# &FOBGTQSBBLNBLFOJTOJFUOPEJH7PPSJOGPSNBUJFFOIFUNBLFOWBOFFO BGTQSBBLCVJUFOEF[FVSFOLVOUVCFMMFO UFM  *1. BEZWAAR 0QHSPOEWBOEF"MHFNFOFXFUCFTUVVSTSFDIULVOOFOCFMBOHIFCCFO EFOCJOOFOXFLFOUFSFLFOFOWBOBGEFEBHOBEFWFS[FOEEBUVNWBO IFUCFTMVJU EBBSUFHFOCF[XBBSNBLFOCJKIFUDPMMFHFWBOCVSHFNFFTUFS FOXFUIPVEFSTWBO#FSHBNCBDIU BESFT[JFDPMPGPO )FUCF[XBBSTDISJGU NPFU[JKOPOEFSUFLFOEFONPFUUFONJOTUFCFWBUUFOOBBNFOBESFTWBO EFCFMBOHIFCCFOEF EFEBHUFLFOJOH FFOPNTDISJKWJOHWBOIFUCFTMVJU XBBSUFHFOIFUCF[XBBSJTHFSJDIUFOEFHSPOEFOWBOIFUCF[XBBS(SBBH FFOLPQJFWBOIFUCFUSFรตFOEFCFTMVJUUPFWPFHFO *OEJFOJOH WBO IFU CF[XBBS TDIPSTU IFU CFTMVJU OJFU #FMBOHIFCCFOEF LBO BMTTQPFEEBUWFSFJTU WFS[PFLFOPNFFOWPPSMPQJHFWPPS[JFOJOHCJK EFWPPS[JFOJOHFOSFDIUFSWBOEFTFDUPS#FTUVVSTSFDIUWBOEFSFDIUCBOL JO%FO)BBH 1PTUCVT &) %FO)BBH7PPSEFCFIBOEFMJOH WBOFFOWFS[PFLPNWPPSMPQJHFWPPS[JFOJOHIFGUEFSFDIUCBOLHSJรถ F SFDIU

5FWFOTJTIFUQMBOJOUF[JFOPQEFHFNFFOUFMJKLFXFCTJUFXXXCFSHBN CBDIUOMFOPQEFMBOEFMJKLFXFCTJUFXXXSVJNUFMJKLFQMBOOFOOM )FU QMBO NBBLU EF CPVX WBO ESJF XPOJOHFO PQ IFU QFSDFFM %F )FN NPHFMJKLJODPNCJOBUJFNFUIFUWFSWBMMFOWBOEFLBTTFOCFTUFNNJOH PQEFQFSDFMFO-FLEJKL0PTUCFO%F)FN (FEVSFOEF EF CPWFOHFOPFNEF UFSNJKO LBO JFEFSFFO TDISJGUFMJKL PG NPOEFMJOH [JFOTXJK[FO LFOCBBS NBLFO 4DISJGUFMJKLF [JFOTXJK[FO LVO OFOXPSEFOHFSJDIUBBOEFHFNFFOUFSBBEWBO#FSHBNCBDIU 1PTUCVT ""#FSHBNCBDIU7PPSIFUJOEJFOFOWBOFFONPOEFMJOHF[JFOT XJK[FLVOUVFFOBGTQSBBLNBLFONFUNFWSPVX."#SVJOFO NFEFXFS LFS WBO EF BGEFMJOH 730. CFSFJLCBBS PQ NBBOEBH UN EPOEFSEBH UFM 

6LVOUPPLEJHJUBBMCFSPFQJOTUFMMFOCJKHFOPFNEFSFDIUCBOLWJBIUUQ MPLFUSFDIUTQSBBLOMCFTUVVSTSFDIU %BBSWPPS NPFU V XFM CFTDIJLLFO PWFSFFOFMFLUSPOJTDIFIBOEUFLFOJOH %JHJ% ,JKLPQEFHFOPFNEFTJUF WPPSEFQSFDJF[FWPPSXBBSEFO Inzage 7PPSJO[BHFLVOUVUJKEFOTLBOUPPSVSFOUFSFDIUJOIFUHFNFFOUFIVJTWBO #FSHBNCBDIU 3BBEIVJTTUSBBUUF#FSHBNCBDIU UFMFGPPO 7PPSJO[BHFCVJUFOLBOUPPSVSFOLVOUVFFOBGTQSBBLNBLFO %F[FCFLFOENBLJOHTUBBUPPLPQEFXFCTJUFWBOEF0NHFWJOHTEJFOTU .JEEFO)PMMBOE XXXPENIOM Bekendmaking Wet milieubeheer MELDINGEN

Bekendmaking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders hebben een aantal voorschriften van de volgende omgevingsvergunning voor wat betreft het onderdeel milieu ingetrokken op grond van artikel 2.33 lid 2 sub a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: t %F+POHT5JNNFSGBCSJFLSFWJTJFWFSHVOOJOHEEOPWFNCFS WPPSFFOUJNNFSGBCSJFLPQIFUQFSDFFM#PWFOCFSH ###FS HBNCBDIU#FUSFGUIFUJOUSFLLFOWBOFFOESJFUBMWPPSTDISJGUFONFU CFUSFLLJOHUPUFFOTUPGFNJTTJFPOEFS[PFL %JUCFTMVJULVOUVWBOGFCSVBSJUPUFONFUNBBSUJO[JFOCJKEF HFNFFOUF#FSHBNCBDIU #JOOFO EF[F UFSNJKO LVOU V CFSPFQ UFHFO FFO CFTMVJU JOTUFMMFO CJK EF 3FDIUCBOLT(SBWFOIBHF 1PTUCVT &)%FO)BBH )FUCFTMVJUUSFFEUJOXFSLJOHOBBnPPQWBOEFCFSPFQTUFSNJKO UFO[JKV CJOOFOEJFUFSNJKOFFOWPPSMPQJHFWPPS[JFOJOHBBOWSBBHUCJKEF7PPS[JF OJOHFOSFDIUFSWBOEF3FDIUCBOLT(SBWFOIBHF*OCFJEFHFWBMMFONPFU VFFOCFQBBMECFESBH HSJรถ FSFDIU CFUBMFO #FSPFQLBOXPSEFOJOHFTUFMEEPPS t CFMBOHIFCCFOEFOEJFFFSEFS[JFOTXJK[FOIFCCFOJOHFCSBDIUPWFS FFOPOUXFSQCFTMVJU t CFMBOHIFCCFOEFO EJF IFU OJFU FFOT [JKO NFU EF XJK[JHJOHFO UFO PQ[JDIUFWBOFFOPOUXFSQCFTMVJU t CFMBOHIFCCFOEFOEJFSFEFMJKLFSXJKTOJFUJOTUBBUXBSFOIVO[JFOT XJK[FOJOUFCSFOHFOPWFSFFOPOUXFSQCFTMVJU *2. ZIENSWIJZEN INDIENEN #JKWPPSHFOPNFOCFTMVJUFO POUXFSQCFTMVJUFO LVOUVCJOOFOXFLFO WBOBGEFEBHEBUIFUPOUXFSQUFSJO[BHFJTHFMFHE[JFOTXJK[FOJOEJFOFO %BUCFUFLFOUEBUVVXNFOJOHPWFSEJUWPPSHFOPNFOCFTMVJULVOUHF WFO6EJFOUVX[JFOTXJK[FJOCJKIFUDPMMFHFWBOCVSHFNFFTUFSFOXFU IPVEFSTWBO#FSHBNCBDIU BESFT[JFDPMPGPO #JKVX[JFOTXJK[F[FUVJO JFEFSHFWBMVXOBBNFOBESFT EFEBUVN PQXFMLCFTMVJUVX[JFOTXJK[F CFUSFLLJOHIFFGUFOEFSFEFO FO WBOVX[JFOTXJK[F 0PLLVOUVNPOEFMJOHVX[JFOTXJK[FLFOCBBSNBLFO%JULBOBMMFFOPQ BGTQSBBL&FOBGTQSBBLLVOUVNBLFONFUEFBGEFMJOH30#WJBUFM  "MMFFOCFMBOHIFCCFOEFEJFUJKEJHIVO[JFOTXJK[FOOBBSWPSFO CSFOHFOPWFSFFOPOUXFSQCFTMVJULVOOFOMBUFSCFSPFQBBOUFLFOFOUF HFOFFOEFmOJUJFGCFTMVJU *3. BEROEP #FMBOHIFCCFOEFOLVOOFOCFSPFQJOEJFOFOCJOOFOFFOUFSNJKOWBO[FT XFLFOEJFBBOWBOHUPQEFEBHOBEBUEFHFNFFOUFIFUCFTMVJUUFSJO[BHF IFFGU HFMFHE )FU CFSPFQTDISJGU NPFU XPSEFO POEFSUFLFOE FO CFWBU UFONJOTUFEFOBBNFOIFUBESFTWBOEFJOEJFOFS EFEBHUFLFOJOH FFO PNTDISJKWJOH WBO IFU CFTMVJU XBBSUFHFO IFU CFSPFQ [JDI SJDIU FO EF HSPOEFOWBOIFUCFSPFQ)FUCFSPFQLBOXPSEFOJOHFTUFMECJKEFSFDIU CBOLJO%FO)BBH 1PTUCVT &) %FO)BBH7PPSIFUJOEJFOFO WBOFFOCFSPFQTTDISJGU[JKOHSJรถ FSFDIUFOWFSTDIVMEJHE

Meldingen op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer 7PPSHSPUFHSPFQFOHFMJKLTPPSUJHFCFESJKWFOHFMEFOBMHFNFOFSFHFMTEJF [JKOWBTUHFMFHEJOEF"MHFNFOF.BBUSFHFMFOWBO#FTUVVS&FONJMJFVWFS HVOOJOHJTEBOOJFUOPEJH)FUCFESJKGLBOWPMTUBBONFUFFONFMEJOHWBO EFBDUJWJUFJUFO Burgemeester en wethouders hebben de volgende meldingen ontvangen: Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer t 7FSEP 4UBBMDPOTUSVDUJFT #7 5JNNFSGBCSJFLTUSBBU  (8 #FS HBNCBDIU WPPSIFUPQSJDIUFOWBOFFOTUBBMDPOTUSVDUJFCFESJKGQFS KVOJPQEFUPFLPNTUJHFMPDBUJFPQCFESJKWFOUFSSFJOEF/JFVXF 8FUFSJOHUF#FSHBNCBDIU t %VOFB/7 1SPWJODJBMFXFH &##FSHBNCBDIU WPPSIFUWFS XJKEFSFOWBOWJFSCPWFOHSPOETFUBOLTWPPSEFPQTMBHWBONBYJNBBM MJUFSDIMPPSCMFFLMPPH t 184 -PBEJOH 5FDIOPMPHZ #7 "NCBDIUTUSBBU D  &9 #FS HBNCBDIU WPPSIFUWFSBOEFSFOFOPGXJK[JHFOWBOFFOHSPPUIBOEFM JONBDIJOFTFOBQQBSBUFOWPPSEFJOEVTUSJF 5FHFOFFONFMEJOHPQHSPOEWBOBSUJLFMWBOEF8FUNJMJFVCFIFFS LVOU V HFFO CF[XBBS JOEJFOFO PG CFSPFQ JOTUFMMFO %F TUVLLFO MJHHFO OJFUUFSJO[BHF %F[FCFLFOENBLJOHTUBBUPPLPQEFXFCTJUFWBOEF0NHFWJOHTEJFOTU .JEEFO)PMMBOE XXXPENIOM

Voor bezwaar/beroep: zie kader %FCFSPFQTQSPDFEVSFTUBBUBMMFFOPQFOWPPSCFMBOHIFCCFOEFOEJFUJK EFOTEFWPPSCFSFJEJOHTQSPDFEVSFUFHFOIFUPOUXFSQCFTMVJUFFO[JFOT XJK[FIFCCFOJOHFEJFOEPGBBOLVOOFOUPOFOEBU[JKIJFSUPFOJFUJOTUBBU [JKOHFXFFTU 0PL EJHJUBBM LBO CFSPFQ JOHFTUFME XPSEFO CJK HFOPFNEF SFDIU CBOLWJBIUUQMPLFUSFDIUTQSBBLOMCFTUVVSTSFDIU%BBSWPPS NPFUVXFMCFTDIJLLFOPWFSFFOFMFLUSPOJTDIFIBOEUF LFOJOH %JHJ% ,JKL PQ EF HFOPFNEF TJUF WPPS EF QSFDJF[FWPPSXBBSEFO *OEJFOJOH WBO IFU CFSPFQ TDIPSTU IFU CFTMVJU OJFU #FMBOHIFCCFOEF LBO BMT TQPFE EBU WFS FJTU WFS[PFLFO PN FFO WPPSMPQJHF WPPS[JFOJOH CJK EF WPPS[JFOJOHFOSFDIUFS WBO EF TFDUPS #F TUVVSTSFDIU WBO EF SFDIUCBOL JO %FO )BBH 1PTUCVT &) %FO)BBH7PPS EFCFIBOEFMJOHWBOFFOWFS[PFLPN WPPSMPQJHFWPPS[JFOJOHIFGUEF SFDIUCBOLHSJรถ FSFDIU


algemeen

Dinsdag 12 februari 2013

12

BELASTINGAANGIFTE Regio â&#x20AC;&#x201C; Het is weer zover: de belastingformulieren mogen weer ingevuld gaan worden. En net als voorgaande jaren zijn er verschillende veranderingen doorgevoerd door de landelijke overheid. Hieronder vindt u een overzicht van een aantal van deze wijzigingen. Daarnaast bent u van harte welkom om bij de adverteerders op deze pagina aan te kloppen voor op maat gemaakt advies en hulp bij het invullen van de aangifte. Aftrek hypotheekrente Vanaf 1 januari 2013 hebt u voor een nieuwe hypotheek of lening alleen nog recht op renteaftrek bij een hypotheek of lening die u ten minste annuĂŻtair aflost (maandelijks een vast bedrag), in maximaal dertig jaar. Hebt u na het verkopen van uw huis een restschuld? Dan kunt u voor die lening de rente maximaal tien jaar aftrekken. Dit geldt voor een huis dat u verkoopt tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017, en alleen voor een lening die u hebt gebruikt voor uw eigen woning. Hebt u tijdelijk twee woningen? Omdat ĂŠĂŠn van deze woningen nog niet verkocht is, of omdat uw nieuwe woning nog in aanbouw is? Dan kunt u maximaal drie jaar de rente aftrekken voor de woning waarin u niet woont. Scholingsuitgaven De aftrek van scholingsuitgaven (studiekosten) wordt beperkt tot de verplichte en noodzakelijke kosten van de opleiding. Ook is het drempelbedrag verlaagd van â&#x201A;Ź 500 naar â&#x201A;Ź 250. De berekening van aftrekbare studiekosten voor studenten met studiefinanciering wordt eenvoudiger. Meer hierover leest u op www.rijksoverheid.nl. Ziektekosten Een aantal uitgaven voor ziektekosten is in 2013 uitgesloten van de aftrek voor specifieke zorgkosten. Denk aan wijzigingen in de vergoedingen van bepaalde behandelingen, hulpmiddelen voor de mobiliteit en eigen bijdragen. Hogere AOW-leeftijd De AOW-leeftijd is met 1 maand verhoogd. Dit heeft fiscale gevolgen voor bijvoorbeeld uw heffingskortingen en uw inkomensvoorzieningen. Meer hierover leest u op www.checkuwaowleeftijd.nl. Milieuvriendelijke auto van de werkgever Bent u in loondienst? En rijdt u in een milieuvriendelijke auto van uw werkgever?

Voor een tijdige en volledige verzorgde IB aangifte gaat u naar Tuls FSS

2012

Met ingang van 2013 zijn de CO2-grenzen veranderd. Dit heeft gevolgen voor de bijtelling bij uw loon. Doorwerkbonus De huidige doorwerkbonus voor mensen die 61 jaar of ouder zijn, vervalt. Er komt wel een werkbonus voor mensen met een laag inkomen uit werk (tussen â&#x201A;Ź 17.000 en â&#x201A;Ź 33.000), lopend van uw 60e tot uw 64e. Levensloopregeling en vitaliteitssparen Vanaf 1 januari 2013 zou de vitaliteitsspaarregeling worden ingevoerd in plaats van de levensloopregeling. In november 2012 is besloten dat vitaliteitssparen niet wordt ingevoerd. Er is wel een overgangsregeling voor mensen met een levensloop- of spaarloonregeling. Meer hierover leest u bij Levensloopregeling. Hebt u een toeslag? Kijk dan bij Gevolgen einde levensloopregeling voor uw toeslag. Leeftijdsgrens extra belastingvrije schenking van 35 naar 40 jaar Jaarlijks mag u uw kind een bedrag belastingvrij schenken. Eenmalig mag u een verhoogd bedrag belastingvrij schenken. De leeftijdsgrens voor deze eenmalig verhoogde vrijstelling is verhoogd, en geldt vanaf 1 januari 2013 voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar. Ook voor de aanvullende eenmalige verhoogde vrijstelling geldt nu een leeftijdsgrens van 40 jaar. Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) Vanaf 2013 houdt uw werkgever of uitkeringsinstantie geen inkomensafhankelijke bijdrage Zvw meer in. Maar hij betaalt deze bijdrage in de meeste gevallen rechtstreeks aan de Belastingdienst via een werkgeversheffing. U ontvangt daarom geen vergoeding meer voor de ingehouden bijdrage Zvw. Accijns en verbruiksbelastingen De accijns op alcohol en tabak gaat omhoog. De verbruiksbelasting op pruim- en snuiftabak verdwijnt.

Voor meer informatie: www.rijksoverheid.nl.

5JFOEXFHt""t4DIPPOIPWFO 5FMt JOGP!UVMTGTTOMtXXXUVMTGTTOM

ADMINISTRATIEKANTOOR VERWAAL LID NOAB

NO AB

7PPSBMVX  

r#PFLIPVE[BLFO r#FMBTUJOHBEWJF[FO r#FMBTUJOHBBOHJGUFO r-PPOBENJOJTUSBUJFr0PLWPPSQSJWĂ&#x160;BBOHJGUFO HFWFOXJKHSBBHBEWJFTt7SJKCMJKWFOEWPPSBMMFJOMJDIUJOHFO

Zelfs een belastingaangifte kan een gezellig uurtje zijn! Voor het verzorgen van alle belastingzaken, zowel voor ondernemers als particulieren #VSHFNFFTUFS6JLFOTTUSBBUr"&#FSHBNCBDIU 5FMFGPPO r'BY  &NBJMJOGP!SJFUWFMEEFKPOHOM XXXSJFUWFMEEFKPOHOM

0PTUFJOEF ")#FSLFOXPVEF 5FM )PGUFS#FSHFO %3#FSHBNCBDIU 5FM &NBJMWFSXBBM!QMBOFUOM 'BY

vraag BELASTING TERUG!! 61+ met betaalde arbeid mĂŠĂŠr dan â&#x201A;Ź 9.200,Gehuwde AOW-ers met klein pensioen en i.v.m. ZIEKTEKOSTEN (dieet, tandarts,gehoor, hulp in de huishouding, specialistenbezoek) Inlichtingen: Belastingdienst: 0800-0543 of Anton van Engelen Schoonhoven 0182-381235 (die ook de nodige formulieren heeft)

UW BEDRIJF IS ONZE ZORG!

Graafland ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS

B. van der Wal AA A.J. Vogelenzang de Jong â&#x20AC;&#x201C; Van der Wal CB

ADMINISTRATIEKANTOOR C. BURGGRAAF Administratieve en fiscale dienstverlening voor ondernemer en particulier

Nijverheidsweg 58 2821 AZ Stolwijk Postadres: Postbus 13 2820 AA Stolwijk

9RRUMDDUUHNHQLQJHQILVFDOHHQ DGPLQLVWUDWLHYHGLHQVWYHUOHQLQJ Randweg 10 - 2941 CG Lekkerkerk Tel: 0180 661 661 - www.kantoorgraaďŹ&#x201A;and.nl

Tel: (0182) 34 1379 Fax: (0182) 341398 E-mail: cburggraaf@kliksafe.nl c.burggraaf@xs4all.nl


Dinsdag 12 februari 2013

Beweegonderzoek įĢĤĦĬš De K5-gemeenten houden een onderzoek naar de wensen en behoeften van mensen met een handicap op het gebied van sport en bewegen in de regio. Voor meer informatie, zie de website:

q WWW.IKWILAANGEPASTSPORTEN.NL

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

13 accent

WWW.HETKONTAKT.NL

LTO-informatieavond over veiligheid ğĢįĨĢīĴĬIJġĢ š Veiligheid en paardenhouderijen. De LTO ziet het als een terrein waarop nog veel te winnen valt. Dus organiseert het een voorlichtingsavond.

het verantwoord gebruik van machines, de toepassing van elektriciteit, arbo-regels enzovoort. Volgens De Zeeuw gebeuren er in de paardenhouderij soms ongelukken die voorkomen hadden kunnen worden wanneer veiligheidsregels goed waren toegepast. “Voor een deel komt dat door onkunde van de ondernemer of zijn klanten, soms ook door achteloosheid of een te gemakkelijke omgang met regels en veiligheidsvoorschriften. Sommige paardensportlief-

hebbers denken meer verstand te hebben van hun paard dan ze in werkelijkheid hebben. Dat kan grote gevolgen hebben. Om die redenen is voorlichting goed.” Er is ook nog een andere reden, weet Lianne Brand. “Leerbedrijvenbeheerder Aequor eist tegenwoordig van alle stagebedrijven de juiste certificering op veiligheidsgebied. Heb je die niet, dan mag je per 1 januari geen stagiaires meer begeleiden. Terecht. Voor paardenhouderijen die deze certifice-

ring missen is het raadzaam om aan te schuiven.” Tijdens de informatieavond wordt eveneens aandacht geschonken aan de ‘agroarbo-eisen’ voor begeleiders en verzorgers en worden de omgang met dieren en ziekten die van dier op mens overgedragen kunnen worden besproken. De Zeeuw: “De Q-koorts bij geiten, wormen bij gezelschapsdieren en schimmels bij paarden zijn hiervan bekende voorbeelden.”

q WWW.AMIVEDI.NL

Pensionstal Brand te Lekkerkerk is een mooi voorbeeld van ‘hoe het hoort’ op het gebied van veiligheid. Het bedrijf van Joost en Lianne Brand is in het bezit van de certificering van Stichting Veilige Paardensport en voldoet daarmee aan alle eisen die worden gesteld aan een hedendaagse hippische accommodatie. “Een kwestie van professionaliteit en zorg voor mens en dier”, stelt Lianne Brand. “We kunnen en willen ons bedrijf niet op een andere manier runnen. Veiligheid staat voorop.” Het zijn woorden die Aart de Zeeuw, behalve dierenarts ook commissielid ‘paardenhouderij’ van de LTO, als muziek in de oren klinken. “De paardenhouderij is een relatief snelgroeiende bedrijfstak”, stelt de Bergambachtenaar. “Parallel daaraan loopt de behoefte bij ondernemers en publiek aan relevante informatie. De LTO speelt daar op in. Dat hebben we al een keer gedaan met een drukbezochte informatieavond over diergezondheid en dierwelzijn en dat gaan we aankomende donderdag opnieuw doen met een avond over veiligheid in de paardenhouderij.” De bijeenkomst vindt plaats in cc De Zwaan te Berkenwoude en begint om 19.45 uur. Alle onderwerpen die met ‘veiligheid’ te maken hebben komen aan de orde: veiligheid in en om de gebouwen, de omgang met paarden,

Ontmoetingsavond over alzheimer

Vrouwendag met Bettine Vriesekoop

Ouderkerk betaalt minder voor BON

İĠĥĬĬīĥĬijĢīš In de Brug, Pasteurweg 100, te Schoonhoven wordt donderdag 21 februari een ontmoetingsavond over alzheimer georganiseerd.

ĩĢĨĨĢįĨĢįĨš Diverse afdelingen van Vrouwen van Nu in de Krimpenerwaard vieren zaterdag 9 maart Internationale Vrouwendag in Lekkerkerk. De bijeenkomst vindt met een inspirerend en dagvullend programma plaats in zalencentrum Amicitia.

ĬIJġĢįĨĢįĨĞĊġĦħİİĢĩš Ouderkerk wil als kleinste van de drie BON-gemeenten niet meer dan een kwart van de voorbereidingskosten betalen. Met het besluit heeft de gemeenteraad donderdagavond de verhouding met de twee andere BON-gemeenten, Bergambacht en Nederlek, op scherp gezet. Een meerderheid van de raadsleden vond het, gezien de financiële positie van de gemeente, niet verstandig om 50.000 euro ter beschikking te stellen. Een amendement van ChristenUnie en VVD om het krediet te verlagen van 50.000 naar 25.000 euro kon dan ook rekenen op een meerderheid. Ook nam de raad een motie van de PvdA over om alle kosten voor de BON te verdelen naar rato van de inwonersaantallen van de drie gemeenten. Toch blijft de PvdA fel gekant tegen de beoogde samenwerking. Fractievoorzitter Aris Maat ziet het vormen van één ambtelijke organisatie voor drie gemeenten niet als een duurzame oplossing voor de hele Krimpenerwaard. Bovendien verschillen de uitgangspunten van de deelnemende gemeenten. Hij verwacht ook niet dat de kosten op termijn terug verdiend zullen worden zoals het college voorspiegelt.

Chauffeur vermist ĩĢĨĨĢįĨĢįĨš De voor een Lekkerkerks bedrijf werkzame vrachtwagenchauffeur Robby Faasen wordt al enkele dagen vermist. De man was onderweg naar Duitsland om daar een vracht af te leveren. Hij vertrok op 3 februari. Op 6 februari was er voor de laatste keer contact tussen Faasen en zijn werkgever. Daarna is er niets meer van de chauffeur vernomen. Faasen rijdt in een blauwe DAFvrachtwagen met het kenteken BXNF-12. Wie informatie heeft, kan bellen met 0800-6070.

Amivedi Vermist: -Hond (teef), Jack Russel Terriër, zwarte rug en zwarte staart met een wit puntje, bruin kopje en buik, witte borst en witte voetjes, linkerpoot voor wit laarsje. Geen bandje, het dier heet Pepita en is 7 jaar. Lekdijk West, Lopik. Melding: 806549. Wie een huisdier kwijt is, er één gevonden heeft of meer weet over bovenstaand dier: 088-0064674.

Vragen als ‘Wat is dementie en hoe is het te herkennen?’ en ‘Waarom is diagnose zo belangrijk en wat zijn de kenmerken van het ziektebeeld?’ komen daarbij aan de orde. Depressiviteit kan ook bij mensen met dementie voorkomen, waarbij dit meer klachten veroorzaakt dan nodig is. Het is dan van groot belang dat een goede diagnose wordt gesteld. De toegang is gratis, de zaal is open vanaf 19.00 uur.

Alzheimercafé Lopik ĩĬĭĦĨš Donderdag 28 februari is het Alzheimercafé in Lopik weer open. Het thema van deze avond is: ‘alzheimer en voeding’. Kan voeding een rol spelen bij het remmen van de ontwikkeling van dementie? Gespreksleider is Freek Gillisen, verpleegkundig zorgcoördinator van het Alzheimer Centrum VU. Van sommige voedingsmiddelen wordt gezegd dat ze de kans op het krijgen van de ziekte van Alzheimer verminderen. Deze theorie is echter aan onderzoek onderhevig. Bij mensen met dementie komen vaak problemen met voeding voor. In het begin manifesteren die zich dikwijls als meer en ongepast eten, later kan onverschilligheid ten aanzien van voeding ontstaan. Tijdens de bijeenkomst wordt o.a. het belang van voeding en de sfeergevoeligheid tijdens de maaltijd besproken. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen. Het Alzheimercafé is een trefpunt speciaal voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, hulpverleners en belangstellenden. Locatie: dorpshuis De Schouw. De lezing begint om 19.30 uur, het Alzheimercafé is open vanaf 19.15 uur.

Bezoeksters kunnen luisteren naar oud-tafeltennisspeelster Bettine Vriesekoop, die een lezing over de positie van vrouwen in China geeft. Na haar sportcarrière heeft Bettine een aantal jaren als correspondente voor NRC Handelblad in China gewoond en gewerkt. Inmiddels is zij weer terug in Nederland en heeft ze een aantal boe-

™A^VccZ7gVcYZc6VgiYZOZZjlbZiijhhZc]Zc^cBVm#

ken over China geschreven. Europarlementariër en lid van de commissie ‘Rechten van de vrouw’ Emine Bozkurt zal de positie van vrouwen in Europa belichten. Zij zal onder andere ook spreken over resultaten die de commissie al heeft behaald en nog wil bereiken. Afsluitend is er een verteltheatervoorstelling, waarin twee verhalenvertelsters, Mirjam Mare en Pauline Seebregts, met hun verhalen naar de ‘Kamers van het Hart’ leiden. Dit onder muzikale begeleiding van Wolfram Reisiger. Zanggroep Four Times a Lady luistert het evenement de hele dag op met a capella gezongen liedjes.

Vrachtwagen vast in berm ĞĪĪĢįİıĬĩ š Bij Ammerstol heeft vrijdagmorgen rond 11.00 uur een vrachtwagen zich klemgereden in de berm, nadat de bestuurder de bocht vanaf ‘t Molenweer naar de dijk (richting Bergambacht) niet kon maken. Met behulp van een telekraan is de

™@aZb\ZgZYZc^cYZWZgb#

vrachtwagen weer op de weg getild. De schade aan de vrachtwagen bleek mee te vallen. De dijk is tijdelijk afgesloten geweest. De chauffeur had een alternatieve route gekozen door de afsluiting van de Lekdijk-West bij Bergambacht vanwege het sporenonderzoek na het vinden van een lichaam.

FOTO: J. VORMEER

Bezoekers betalen, dankzij sponsoring van de Rabobank, 15 euro voor het dagprogramma, inclusief koffie/ thee en een lunch. Aanvang 10.00 uur, de verwachte eindtijd is 16.00 uur. Voor belangstellenden die geen lid zijn van Vrouwen van Nu zijn enkele kaarten beschikbaar. Voor Bergambacht kan worden gebeld met Coby Kortlever (0182-351177), voor Berkenwoude met Ria Visser (0182-362572) en contactpersoon voor Stolwijk is Corrie v/d Heuvel (0182-340083). In heel Nederland wordt op of rond 8 maart uitgebreid stilgestaan bij Internationale Vrouwendag.

Verplaatsing dagopvang ğĢįĤĞĪğĞĠĥıš Inwoners van Bergambacht die gebruik maken van de dagbesteding in De Westerweeren zullen hiervoor over enkele maanden waarschijnlijk naar Stolwijk moeten. Zorgorganisatie Vierstroom stelt dat de huidige opzet financieel niet meer haalbaar is. In het complex aan de Burgemeester Huijbrechtstraat wonen onder meer mensen met dementie. Daarnaast is er een dagopvang met activiteiten waar ook mensen die nog zelfstandig wonen naartoe kunnen. Wethouder Jan Vente (SGP/CU) ziet de mogelijke verhuizing als zeer onwenselijk. “Oorspronkelijk was het de bedoeling om de dagbesteding per 1 januari te sluiten. Vierstroom heeft echter besloten om dit tot 1 april uit te stellen.” Het gemeentebestuur vreest voor betrokkenen een toename van vervoerskosten tegen dalende vergoedingen. Vente stelt daarom alles op alles te zetten om de dagbesteding in Bergambacht te behouden. “Wij zijn daar zeer intensief over in gesprek en gaan ervan uit dat we tot een oplossing kunnen komen.”

FOTO: JAN TIMMER

De wat grimmige sfeer tijdens de vergadering maakte duidelijk dat de Ouderkerkse raad verre van eensgezind is als het gaat over de bestuurlijke toekomst van de Krimpenerwaard. Burgemeester John de Prieëlle benadrukte nog maar eens dat de BON gezien moet worden als een tussenstap. “Het doel blijft één Krimpenerwaardgemeente, het liefst met Krimpen aan den IJssel.” De suggestie van de PvdA dat de ambtenarenorganisaties niets zien in de BON, legde De Prieëlle naast zich neer. Wel bekende hij dat het hier en daar ‘wat schuurt’ door de extra taken, “maar één ding zie ik wel: er wordt met veel enthousiasme gewerkt aan de nieuwe organisatie.” Floris Bakker


algemeen

Dinsdag 12 februari 2013

14

Tineke Spruytenburg Winnaar diner voor twee bij HOF 21 BRASSERIE uit Bergambacht veel plezier gewenst!

VALENTIJN lezer s actie ! Kijk ook op www.hetkontakt.nl

Verras eens iemand. Wij bezorgen uw boeket op Valentijn gratis. Kom langs in de nieuwe winkel Gewoon Bloemen is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 09:00 tot 18:00 en op zaterdag van 09:00 â&#x20AC;&#x201C; 17:00

De leukste collectie Valentijns kaarten vind u bij

)PPGETUSBBUt#FSHBNCBDIU -PQJLFSXFH0PTUr+)-PQJL PG

Slingerland Boek Kantoor Speelgoed Hoofdstraat 34-BERGAMBACHT Tel.: 0182-351231

GEBOORTE / KLEINKIND /

familie berichten JUBILEUM / FELICITATIE / DANKBETUIGING / OVERLIJDEN / GESLAAGD / VALENTIJN

/

GETROUWD

Vanaf nu bieden wij onze lezers de mogelijkheid om online familieberichten samen te stellen. Moeilijk is dat niet. Slechts drie instructies hoeft u te onthouden om zelf uw familieberichten in Het Kontakt geplaatst te krijgen. 1. klik. Inloggen op www.hetkontakt.nl/familieberichten 2. tik. Typ de gewenste tekst, of het nu gaat om een bericht van geboorte, jubileum, uw vader die Abraham ziet of een kennisgeving van overlijden. 3. klik. Versturen


Dinsdag 12 februari 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

15 accent

Interview

Eelco de Boer schrijft boek: beschaving komt uit West-Europa

‘Grootste scepticus was ik zelf’ door Robert van der Hek ğĢįĤĞĪğĞĠĥıš Mijn boek gaat verder daar waar andere auteurs gebleven zijn.

Eelco de Boer, bekend van de gelijknamige sportschool in Bergambacht, heeft een boek geschreven: ‘Verdwenen beschaving en verborgen boodschappen uit het verre verleden in Nederland’. ISBN: 978-90484-2792-5. Het is o.a. verkrijgbaar bij Bol.com. Prijs: 17,95 euro.

De stelling: West-Europa, en met name Nederland, is de bakermat van een oude beschaving met enorme invloed op de wereldgeschiedenis. Prehistorische bouwwerken in Noordwest Europa, zoals Stonehenge, Carnac maar ook de hunebedden in Drenthe, zijn met geometrische lijnen met elkaar verbonden. Trek je die lijnen door dan kom je tot in Egypte, Israël en India aan toe. Al deze lijnen komen samen in Nederland. Godsdienst en geschiedenis, en verbanden daartussen, hebben me altijd geboeid. Ik heb vele boeken verslonden op dit gebied, maar één boek, dat ik eigenlijk als grap had aangeschaft, was het startsein voor een zoektocht. De auteur van dit boek, Ernst Gideon, beweert dat Troje niet in het oude Griekenland lag, maar in Engeland. Een op het eerste gezicht gewaagde stelling, maar wel één die de auteur met bewijzen staaft. De zee bij Troje wordt door Homerus in de Ilias woest en grauw genoemd. Er was ook sprake van eb en vloed, mist en koude wind. Kenmerken die niet bepaald karakteristiek te noemen zijn voor Griekenland, maar eerder in Noordwest Europa voorkomen. Dit zijn slechts enkele gegevens, de schrijver voert veel meer bewijslast aan waardoor zou blijken dat Troje in Engeland lag en dat de tochten van Odysseus zich dus over de Atlantische Oceaan moeten hebben afgespeeld. Met dat in mijn achterhoofd ben ik op ontdekkingsreis gegaan door Zeeland. Ik zag daar dat plaatsen en gebeurtenissen uit de Odyssee nog steeds terug te vinden zijn in eiland-

en dorpsnamen. Schouwen Duiveland voldoet in alle opzichten aan de in de Odyssee genoemde kenmerken. Maar er is meer. Alles wijst op een zeer oude beschaving in Nederland, waar de druïden de baas waren. Deze priesters baseerden hun geloof volledig op astrologische verschijnselen. Ik ben gaan onderzoeken of daar nog iets van over is. En jawel. Via symbolen van oude goden en oude geschriften ontdekte ik kopieën van sterrenbeelden op de grond. Bekende sterrenbeelden zoals de Grote Hond, de Leeuw, de Zwaan en de Draak heb ik teruggevonden in het Nederlandse landschap. Op de plaatsen van de sterren waren bijna altijd kerken gevestigd. Ook kwam ik erachter dat deze oeroude sterrenbeelden op de grond bij enkele mensen bekend zijn. Zo noemen de oranjes veel van hun bezittingen naar een draak. Hun boot heet de Groene Draeck, hun huis in Italië heet Rocco dei Draconi en Prins Bernard liet een draak op zijn lichaam tatoeëren. Waarom? Naast het huis van onze Koningin, Kasteel Drakensteyn bij Lage Vuursche, ligt, als een spiegel van de hemel, het sterrenbeeld de Draak. Dan is natuurlijk de vraag: waarom hebben we dit tot nu toe niet geweten en waarom wordt door wetenschappers ontkend dat de beschaving in West-Europa begonnen is? Die vraag beantwoord ik in een tweede boek, dat later uitkomt. Flauw? Nee, ik wil mensen eerst meenemen in mijn bevindingen en ze mee laten denken. Hoe het boek ontvangen zal worden? Ik denk dat veel mensen er sceptisch tegenover staan. Maar het is eigenlijk heel simpel: bij een enkel voorbeeld in mijn boek kun je nog zeggen: dat is

™:ZaXdYZ7dZg/È>`WZc\ZZcolZkZgÉ#

FOTO: ROBERT VAN DER HEK

toeval. Maar toeval houdt een keer op. De grootste scepticus was ik zelf. Dit druist in tegen alles wat we denken te weten. Ook ik moest een knop omzetten. Of ik getwijfeld heb of ik het boek wel uit zou brengen? Aan de ene kant wel, want je steekt je nek uit. Aan de andere kan niet. Ik ben geen zwever. Het zijn ook geen aannames. Ik volg geschriften en kom tot ontdekkingen. Kortom, het zijn feiten, er is bewijs. Ik ben hier in totaal zeven jaar mee bezig geweest en wil dat niet voor mezelf houden. Laat mensen hun oordeel maar klaar hebben, maar dan wel op basis van het hele verhaal. Ik ben benieuwd naar de reacties.

Impressie nieuwe MFA Thiendenland

Ontmoetingsruimte Zevender

İĠĥĬĬīĥĬijĢī š Bij het ondertekenen van het aannemerscontract zijn ook de eerste impressietekeningen van de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in Thiendenland II gepresenteerd.

corporatie QuaWonen en bouwer Moeskops hebben het aannemerscontract vorige week dinsdag ondertekend.

İĠĥĬĬīĥĬijĢī š Wooncomplex De Zevender aan de Jan Kortlandtstraat in Schoonhoven krijgt een ontmoetingsruimte.

De visualisatie toont dat de MFA wordt gebouwd in de architectuurstijl van de jaren 30. De eerste twee bouwlagen zijn voor de scholen en de kinderopvang. De gymzaal komt centraal op de eerste verdieping. Samen met de speellokalen vormt deze het centrum van de multifunctionele accommodatie. Op de derde en vierde bouwlaag – dus ook boven de gymzaal - komen huurwoningen voor QuaWonen. Het gebouw ligt symmetrisch in de wijk en kent geen dichte gevels. Daardoor is er sprake van een voorgevel aan alle kanten van het gebouw. De woningen worden vanaf het centrale groen in de wijk ontsloten, de scholen, kinderopvang en de gymzaal vanaf het schoolplein. Meer beelden van het gebouw zijn te bekijken op www.schoonhoven.nl (onder projecten). De planning is erop gericht dat de deuren van de MFA in het schooljaar 2014-2015 open kunnen.

Het is nog niet bekend wanneer de eerste paal voor de uitbouw wordt geslagen. Tijdens een laatste inspectie van het terrein naast de seniorenwoningen stuitte bestuurslid Jan Noorlandt afgelopen week op enkele nutsleidingen onder de bouwlocatie. Met deze tegenvaller had de opdrachtgever geen rekening gehouden. De beoogde startdatum van de feestelijkheden op maandag 25 februari loopt daarom gevaar.

De MFA is het eerste gebouw dat in de

™K^hjVa^hVi^ZkVcYZB;6^cI]^ZcYZcaVcY#

wijk Thiendenland II (SchoonhovenOost) wordt gebouwd. Onderwijs, kinderopvang, sport en wonen komen hier samen, waardoor de accommodatie het hart van de nieuwe wijk moet worden. De eerste schetstekeningen zijn nu voor iedereen te bekijken. De gemeente Schoonhoven, woning-

Mocht het heien van de eerste paal worden uitgesteld, dan is er geen man overboord. Penningmeester Bert van der Horst verwacht dat de totale bouw zo’n drie maanden in beslag neemt. De multifunctionele ruimte -met een oppervlakte van tachtig vierkante meter- stond al enkele jaren hoog op de agenda. Het bestuur nam zelf het initiatief voor deze voorziening. “Voortschrijdend inzicht vraagt om innovatie. Een ontmoetingsplek hoort bij een wooncomplex”, meent Van der

Horst. “Nu zitten mensen soms bij elkaar in de hal voor een praatje. Dat is best gezellig, maar je kan er geen groep familieleden of kennissen ontvangen. Straks kunnen bewoners in intieme kring hun jubileum of verjaardag vieren in een aantrekkelijke, aparte ruimte.” De tekening van bouwkundige Arjan Verstoep hangt al op het mededelingenbord en aannemer Peltenburg is geselecteerd voor de bouw. Sommige bewoners vreesden dat de investering in de ontmoetingsruimte tot een huurverhoging zou leiden, maar daarvan is volgens Van der Horst geen sprake. “Dat hebben we ook uitgelegd aan de bewoners. We hebben indertijd een spaarpotje aangelegd en zullen het resterende deel bij de bank lenen. De Zevender is financieel gezond.” De Zevender telt 49 seniorenwoningen. Het stichtingsbestuur is beheerder van het gebouw. Onafhankelijk, zonder subsidies of andere financiële ondersteuning wordt het kleinschalige wooncomplex sinds 1973 door enthousiaste vrijwilligers nagelopen. “En daar zijn we best trots op”, stelt Van der Horst.


Besluiten

Voor meer informatie

Leegstandwet

Eerdere publicaties, gemeentenieuws, raadsagenda’s en -verslagen, B&Wbesluitenlijsten en informatie over allerlei diensten en producten die de gemeente levert, vindt u op onze website www.schoonhoven.nl.

Verleende vergunningen tijdelijke verhuur woningen - Ereprijs 8 - de vergunning is verleend voor een termijn van twee jaar ingaande op 8 februari 2013. - Zeemanhof 16 - de vergunning is verleend voor een termijn van twee jaar ingaande op 18 maart 2013. Tegen deze besluiten is geen bezwaar of beroep mogelijk.

12 februari 2013, Burgemeester en wethouders.

kostuum van €500,-

nu voor €275,2 voor €499,95

Helpt u mij?

2 Ledub overhemden

voor €89,95

per stuk normaal €69,95 Vlinders verdienen een plek in Noord-Holland. Er is geld nodig om de gebieden waarin zij leven goed te beschermen. Landschap Noord-Holland zet zich hier volledig voor in.

PAK MEE! Wilt u ook zakelijk en feestelijk gezien slagen in 2013? Dan hebben wij hét 2-delig kostuum voor u. In exclusieve en hoogwaardige stoffen. Verkrijgbaar in de maten 44 t/m 62, breedtematen 24 t/m 32 en lengtematen 94 t/m 114.

Vraag een gratis exemplaar aan van ons kwartaaltijdschrift. Bel nú 088 006 44 55 of ga naar www.landschapnoordholland.nl

Volg ons op Facebook, Twitter en Pinterest!

kostuum + 2 overhemden van Ledub nu met GRATIS stropdas!

ONLINE DRUKKERIJ

MOOI DRUKWERK,

H E T H U I S VA N D E M O D E

*Voor een kostuum in de maten 56 t/m 62, 28 t/m 32 en 110 t/m 114 geldt een toeslag.

MAKKELIJK BESTELD

Tolstraat 17-19, 4231 BB Meerkerk, telefoon 0183-351401, www.zwijnenburgmode.nl | Bezoek ook onze webshop: www.zwijnenburgmode.nl

TE KOOP AANGEBODEN

Gevr.: geboortekaartjes. Tel. 0180-663220. Gevr.: oude ansichtkaarten en foto's van dorps- en stadsgezichten. Tel. 0345-514446. Gevr.: tomtom (liefst m. spraak). Tel. 0180-514351. k. bl htn babybox op wln, in hoogte verstelb. z.g.a.n. €15,-. Tel. 0184-699099. T.k. 10 puzzels van 1000 st €15,-; 5 van 1500 st. €10,-. Te. 0183-582422.

T.k. 8 bkn van Alistar Maclean €15,-; 4 bkn Ludlem €7,50; romans, actiethrillers t.e.a.b.; 10 bkn Konsalik €22,50; cd-rek 63 cd's €5,-; cd-kast €10,-; kleding zomer/ winter mt 68 5/m 44 t.e.a.b Tel. 06-15151345.

T.k. decoupeerzaag Metabo z.g.a.n. i. koffer + met. rei 60cm 1-koop €40,-. Tel. 0180-515514. T.k. eiken secretaire H105xB84xD42 i.g.s. €25,-. Tel. 0184-692053.

T.k. ant. linnenkast, 2 drn m. 2 ovale spiegels + 2 ldn. I.z.g.s. Tel. 06-23176481.

T.k. eiken stereomeubel, buffetkast, eethoek m. 4 st + oma stoel, salontafel, hanglamp, bim/bam klok. Tel. 06-41876327.

T.k. bascule m. versch. gew. P.n.o.t.k. Tel. 0184-661264. T.k. dms sportfiets 7 versn., zwart m. antrac. €150,- i. nw.st. Tel. 0180-520635.

^^^WYLTLYLUS

T.k. EL-afkortzaag €30,z.g.a.n.. Tel. 0183-352698. T.k. Philips VHS video rec. €35,-. Tel. 0180-553975.

Regionaal nieuws? www.hetkontakt.nl

Gratis adverteren

is mogelijk in Het Kontakt. Er zijn echter wel enkele spelregels aan verbonden: 1. Alleen voor particulieren zonder 4. Geen personeel gevraagd of winstoogmerk. aangeboden. 2. Geen koop/verkoop of huur/verhuur 5. Geen familieberichten. van onroerende goederen. 6. Geen partijverkoop. 3. Geen koop/verkoop van dieren.

Bij een groot aanbod van Kontaktjes kan het voorkomen dat uw gratis advertentie niet in dezelfde week geplaatst kan worden. Wilt u er zeker van zijn dat dit wel gebeurt, sluit dan een volledig ingevuld overschrijvingsformulier van uw bank of giro ter waarde van € 2,50 bij. Geen muntstukken opsturen s.v.p. Ook contante betaling aan de balie van onze kantoren in Goudriaan en Leerdam is mogelijk. Telefonische opgaven kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Koop met lage maandlasten!* * Circa netto maandlasten vanaf € 500,- p.m. (deze berekening is uitsluitend ter indicatie, vraag naar de voorwaarden) .

HERREVELD & DE VOGEL

Elftstraat 7 Ammerstol

Visserijstraat 1 Ammerstol

Mijn tekst luidt:

Kontaktjes Lek en IJssel Oost Stuur deze bon in een voldoende gefrankeerde envelop naar: Het Kontakt, Postbus 1, 2977 ZG Goudriaan

Uiterste inlevertijd: maandag 12.00 uur.

Een leuke starterswoning met een stenen berging, een achtertuin op het zuiden en aan de voorzijde gelegen aan een plantsoen en een rustige straat.

HH&UVIS T

De buurtsuper, diverse sportvoorzieningen en de school zijn op loopafstand gelegen. De goed onderhouden woning heeft 3 slaapkamers en volledig v.v. nieuwe hardhouten kozijnen, dubbele beglazing, goede CV ketel en nieuw keukenblok. De inhoud 285 m³, de woonoppervlakte: 95 m², en de perceelgrootte: ca. 140 m². Oplevering in overleg, kan op korte termijn.

Vraagprijs € 135.000,- k.k.

Starterswoning met extra grote tuin! Ruime hoekwoning met een besloten achtertuin, gelegen in een rustige straat met een buurtsuper en sportvoorzieningen op loopafstand. De woning is goed onderhouden, volledig v.v nieuwe kozijnen, dubbele beglazing en CV ketel. Keuken en douche dienen te worden gemoderniseerd. Verder zijn er 3 slaapkamers en een vaste trap naar de zolder. Inhoud: 285 m³, woonopp.: 100 m², perceelgrootte: ca. 220 m². Oplevering in overleg, kan op korte termijn.

Vraagprijs € 149.000,- k.k.

Herreveld & de Vogel Makelaardij, Pleinstraat 21a, 2861 XE Bergambacht, tel. 0182-35 20 99

Thuis in de groene Krimpenerwaard

www.herrevelddevogel.nl


Dinsdag 12 februari 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

17 vrije tijd

Winterwandeling ZijActief Cabauw

Hoogtepunt: Challenge gaat theater in

ĠĞğĞIJĴš ZijActief Cabauw gaat op 1 maart weer van start met haar winterwandeling van circa 12 kilometer.

İĠĥĬĬīĥĬijĢī š Het was altijd al de wens van choreografe Netty Mak-Helmig om met haar dans- en percussiegroep Challenge het theater in te gaan. En dat gaat nu eindelijk gebeuren, want op zaterdag 20 april trekt het Schoonhovense gezelschap alle registers open in de Goudse Schouwburg met ‘Remember, Meet & Become’.

Wie mee wil lopen: het vertrek is om 9.30 uur vanaf het parkeerterrein van ‘In ‘t Witte Paard’ te Cabauw. Leden en belangstellenden kunnen zich nog opgeven vóór 22 februari bij het bestuur. Voor vervoer wordt gezorgd. Deelnemers wordt aangeraden een lunchpakketje mee te nemen.

Zaalvoetballen met ‘JonginVlist’ įĢĤĦĬš Jonginvlist en St. Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland organiseren een zaalvoetbaltoernooi in Haastrecht en Stolwijk. Het toernooi in Haastrecht, op woensdag 20 februari, vindt plaats van 14.00-16.00 uur in sporthal Concordia. Het toernooi in Stolwijk, in De Stolp, wordt donderdag 21 februari, gehouden, eveneens van 14.00-16.00 uur. Deelname (gratis) staat open voor jeugd van 10 t/m 16 jaar (j/m). Teams worden op de dag zelf gemaakt. Voor meer informatie: 06-45301839 (jongerenwerker Ilona) of:

Het is een hoogtepunt in het bestaan van het acht jaar oude Challenge, dat voor deze gelegenheid nauw samenwerkt met 26 leerlingen van csg Willem de Zwijger. “We wilden het podium niet exclusief aan Challenge bieden”, zegt Netty Mak tijdens een vrolijke repetitie in het schoolgebouw in Schoonhoven-Noord. “Daarom worden vier van de twintig nummers opgevoerd door de meiden van Expression en de jongens van Dimension. Een perfecte combinatie van muziek,

zang, dans en percussie.” Herinneringen (op zolder) en ontmoetingen (op straat) staan centraal in de voorstelling, die dit keer niet alleen door Netty Mak is samengesteld. “Iedereen mocht ideeën en suggesties aandragen voor het verhaal. Een deel is door de groep zelf in een dansvorm gegoten. Het wordt me steeds makkelijker gemaakt”, lacht de choreografe. Het was niet eenvoudig om met leerlingen en studenten een complete show in elkaar te zetten, want gezamenlijk oefenen is vanwege de afstanden en tijdgebrek vrijwel onmogelijk. “Met de leerlingen van ‘De Willem’ oefen ik eenmaal per week vijf kwartier. Nienke neemt ‘s maandags haar acht jongens onder handen en op zaterdagavond ga ik met de uitwonende studenten, die elk weekeinde trouw naar huis komen, aan de slag.” Het resultaat is een wervelende show

vol opzwepende drums en moderne dansen. De jongste danseres is de 13-jarige Nina van den Dool en de oudste performer is de 24-jarige Maaike Verstralen. Het is de eerste keer dat jong en oud aan elkaar worden gekoppeld in één optreden. Het dwong de leiding ook om fonkelnieuwe nummers in elkaar te zetten. “Enkele klassiekers hebben we in een nieuw jasje gestoken. Dat maakt het toch spannender. Het leuke is dat onderdelen niet alleen worden geperfectioneerd, maar door toevalligheden tijdens de repetities spontaan worden gewijzigd. Hier wordt echt geen strak programma afgewerkt. We lachen wat af met elkaar. Als je week in week uit met elkaar optrekt, moet het vooral leuk blijven. Anders is de lol er snel af”, zegt Netty Mak. De voorstelling wordt ingeleid met een filmpje, waarin de formatie van

Challenge op een bakfiets van Schoonhoven via Vlist naar de Goudse Schouwburg koerst om gezamenlijk het podium van de kleine zaal op te rijden. Voor het zover is, wordt de spanning langzaam opgevoerd, want als vanouds streeft de dans- en percussiegroep naar perfectie. “We trekken twee volledige zaterdagen uit als generale repetities”, zegt Netty Mak. “We zijn in de loop der jaren wel wat gewend met optredens in het voorprogramma, maar nu vormen we zelf de hoofdmoot. Daarom moet het er straks pico bello uitzien.” Kaarten (bestellen via de website) kosten 12,50 euro voor kinderen tot en met 12 jaar en 15 euro voor volwassenen.

q WWW.CHALLENGE.NL Pieter van der Laan

q WWW.JONGINVLIST.NL

Jeugdfilm in Concordia ĥĞĞİıįĢĠĥıš In de voorjaarsvakantie draait op woensdag 20 februari (14.00 uur) de jeugdfilm Brammetje Baas in cc Concordia te Haastrecht. Brammetje is zeven jaar en kan een heleboel dingen heel goed. Er is eigenlijk maar één ding dat hij helemaal niet kan, en dat is stil zitten.. Kaarten à 4 euro voor kinderen en 6 euro voor volwassenen zijn o.a. te bestellen via de website.

q WWW.CULTUREELCENTRUMCONCORDIA.NL

Parfum centraal ğĢīİĠĥĬĭš De afdeling Benschop van Vrouwen van Nu houdt donderdag 28 februari een bijeenkomst over parfum. In de pauze worden sieraden verkocht, die gemaakt zijn van glaskralen uit China. Aanvang 19.45 uur in het Dorpshuis van Benschop. Meer informatie: 0348-452262.

™9ZaZYZckVc8]VaaZc\ZZcaZZga^c\ZckVcXh\L^aaZbYZOl^_\ZgWZgZ^YZcZZcheZiiZgZcYZh]dl^cYZ<djYhZHX]djlWjg\kddg#

Gedichtenavond in Streekmuseum ĨįĦĪĭĢī ĞĊġ ĦħİİĢĩ š Het Streekmuseum is donderdag 14 maart voor het vierde jaar op rij het decor voor hét dichtersevenement van de Krimpenerwaard: de gedichtenavond. ‘Hobbydichters’ krijgen tijdens het evenement -ooit ontstaan vanuit de

Nationale Gedichtendag- de gelegenheid om eigen werk voor te dragen. En ze mogen één gedicht voorlezen dat ze niet zelf hebben geschreven. Voor Ton Colen, initiatiefnemer van de gedichtenavond, is het altijd weer afwachten of er voldoende aanmeldingen binnenkomen. “De ene keer heb je al na

de eerste oproep al voldoende deelnemers en de andere keer druppelen de aanmeldingen pas een week voor de gedichtendag binnen.” Er komt altijd veel publiek af op de gedichtenavond en Colen verwacht dat het dit jaar niet anders zal zijn. “Dichten is best populair. Het schijnt dat een miljoen Nederlanders een kladblokje in de la heeft liggen met gedichten. Mensen vinden het blijkbaar leuk om met taal bezig te zijn.” De hele opzet van de avond helpt ook mee, denkt Colen. “Over het algemeen is poëzie een moeilijk genre in de kunst. Wij proberen het wat toegankelijker te maken door dichters te vragen wat ‘lichtere’ gedichten ten gehore te brengen. En we delen het programma zo in dat je niet helemaal sufgekletst wordt. Zo zijn er veel pauzes. En er is muziek van De Troubadours, twee muzikanten die met hun muziek voor een leuk sfeertje zorgen.” De gedichtenavond begint om 20.00 uur en is gratis toegankelijk. Wie een gedicht wil voordragen, kan zich via onderstaande website inschrijven.

™Idc8daZc/È9^X]iZc^hWZhiedejaV^gÉ#

FOTO: FLORIS BAKKER

q WWW.TONCOLEN.NL

FOTO: ADRI VERHOEVEN

Voorverkoop Blue Fire Revival IV ADE>@™ Zaterdagavond 9 maart staat de Blue Fire Revival weer op het programma in Hoxemacoa. De Blue Fire drive-in show was in de jaren 70 en 80 de meest populaire discotheek in de regio. Wie was er niet in De Waard in Bergambacht, De Vlisterstee in Vlist, Het Bastion in Schoonhoven, Hoxemacoa in Lopik of in Het Dorpshuis te Benschop als Blue Fire daar draaide? Deze editie staat helemaal in het teken van de seventies en eighties. Kaarten kosten 5 euro in de voorverkoop aan de bar in Hoxemacoa, aan de deur bedraagt de entree 8 euro. De eerste drie edities waren uitverkocht.

q WWW.HOXEMACOA.NL

SWOS: alcoholvrije proeverij

Cursus ‘Duits op reis’

İĠĥĬĬīĥĬijĢīš Stichting SWOS geeft in samenwerking met de gemeente Schoonhoven voorlichting over alcohol- en drugspreventie door middel van een proeverij met alcoholvrije cocktails.

ğĢįĤĞĪğĞĠĥıš Bij de Stichting Welzijn Ouderen Bergambacht wordt in zes bijeenkomsten de cursus ‘Duits op reis’ aangeboden. Deelnemers leren op eenvoudige en efficiënte wijze Duits, zodat men zich in bekende situaties in deze taal kan uitdrukken. De cursus vindt plaats op zes woensdagochtenden: 6, 13, 20 en 27 maart en 3 en 10 april, van 10.30-12.00 uur. Locatie: SWOB, Burgemeester Huijbrechtstraat 2 te Bergambacht. Info/ opgave (voor 27 februari): info@swobergambacht.nl/ 0182-350012.

Deelnemers kunnen proeven en ervaren dat iets lekkers drinken ook kan zonder alcohol. De proeverij vindt plaats op donderdagmiddag 21 februari om 14.00 in het Dienstencentrum, Oranjeplaats 45B. De bijeenkomst duurt tot rond 16.00 uur.


onroerend goed

Dinsdag 12 februari 2013

18

SCHOONHOVEN

SFEERVOLLE EENGEZINSWONING MET ZONNIGE TUIN

Olivier van Noortplein 29 Mooi aan de rand van het centrum gelegen, betaalbare, lichte, vooroorlogse eengezinswoning, bouwjaar circa 1935, met authentieke stijlkenmerken en zonnige tuin op het westen. Indeling: o.a. hal, toilet, voorkamer met vaste kast, woonkamer met schouw en grote trapkast (eenvoudig uit te breken tot een L-vormige woonkamer), aparte keuken met RVS aanrecht en aansluitende betegelde badkamer met douche en wastafel. 1e Etage: grote overloop met mogelijkheid voor extra slaapkamer, 2 slaapkamers met vaste kasten en dakkapel, vlizotrap naar bevloerde bergzolder. Verwarming met gaskachels. Achtertuin met achterom en vernieuwde schuur. Gelegen tegenover speelveld op loopafstand van de centrumvoorzieningen. Grondoppervlakte 82 m2, inhoud 250 m3. Vraagprijs K.K.

we ijs! u e i N agpr vra

NIEUW IN VERKOOP

Weidestraat 9 Bergambacht

Vraagprijs € 209.000,- k.k.

Het appartement is compleet en luxe ingericht met o.a. een prachtige parket vloer, fraaie keuken, ruime badkamer en een groot zonnig balkon (ruim 10 m2). Werkelijk perfect onderhouden is dit appartement, het ligt op de tweede verdieping en is met een lift bereikbaar. En wat zo leuk is……de woonkamer heeft een panoramaraam waarmee u richting de dorpskern kijkt, door de hoogte van het gebouw en de breedte van het raam heeft u een bijzonder leuk uitzicht vanaf de keukentafel! t3-kamer appartement tDichtbij winkels, bushalte en openbare voorzieningen tInpandige berging op de begane grond t1 koper dient minimaal de leeftijd van 55 te hebben (seniorenlabel)

VERKOCHT

NIEUW IN VERKOOP

Snackertstraat 31 Ammerstol

NIEUW IN VERKOOP

Achterweg 68-70 Ammerstol

Vraagprijs € 212.000,- k.k.

Als je alles af hebt ga je verhuizen. Dat is verre van logisch. Maar toch zijn er soms mensen die dat doen. Een huis helemaal spic en span maken, tot kunststof kozijnen met HR-glas aan toe. En dan besluit je om iets anders te gaan doen. Dat kwamen wij tegen op de Snackertstraat 31 in Ammerstol. Vol verbazing liepen wij rond. Een prachtig huis. Lekker ruim en werkelijk iedere hoek is er verbouwd.

Vraagprijs € 520.000,- k.k.

Een fantastisch pand als je de zaak aan huis hebt of als je een hobby hebt die veel ruimte nodig heeft. Op een bijzonder rustig plekje in Ammerstol staat een vrij recent gebouwde, degelijke woning met aan huis een flinke werkplaats/ loods van bijna 100 m2. Een flink erf en zelfs nog een vrijstaande garage maken dit object tot iets unieks! Het huis is gebouwd in 2002. Uiteraard voldoet het helemaal aan de technische normen. Daarnaast is het lekker ruim en heeft het zelfs vier slaapkamers. En dat allemaal in de kern van Ammerstol, vlak bij de dijk en geen doorgaand verkeer voor de deur. Zeg maar gerust: Ideaal!!

Dat prachtige huis ligt ook nog eens uniek. Ten eerste is het een hoekwoning, flinke zijtuin er naast, mooie achtertuin en twee bergingen. En ten tweede woon je aan de voorkant aan een autovrij pad en een singel. t4 slaapkamers tL-vormige keuken met inbouw apparatuur tLuxe badkamer tTuin in 2008 vernieuwd

t4 slaapkamers tRuime woonkamer en keuken t673 m2 eigen grond tVrijstaande bedrijfshal en vrijstaande garage

VERKOCHT

Voor die twaalf miljoen andere varkens. Zij zitten op elkaar gepropt in donkere, krappe stallen.

AANGEBODEN

T.k. gevr.: hobby/tuinkas ± 2,5x3,5mtr. Tel, . 0184602003 na 17.00 u. T.k. gevr.: oude brommer/ fiets m. hulpmotor, Batavus, Mosquito, JLD, Berini, Zundapp, Kreidler, def. gn bezw. Tel. 06-53111536. T.k. glas i lood raam, ant. 39x43cm €40,- en 52x11cm, wit gl €20,-. Tel. 0184615452. T.k. goudsteenkommen; huisbarometer; div. ant. wandborden en wijnglaasjes. Tel. 0183-581589. T.k. kl tv 50cm i.g.s.; vriezer tafelmod. Leibherr i.g.s.; koelkast tafel mod. Bosch i.g.s.Tel. 0184-602744 na 18.00 u. T.k. lage noren Arrow mt 46 nw €50,-; kunstschaatsen sen. mt 41 z.g.a.n. €20,-. Tel. 0183-582329.

Watersniplaan 25 Lekkerkerk

Burgemeester Uilkensstraat 1 Bergambacht Tel. 0182-355788 www.vanegmondmakelaardij.nl

VOLG ONS OOK OP FACEBOOK EN TWITTER!

Samen verder en trouwplannen

TE KOOP

T.k. ledikantje matr. 120x60cm compl. m. dekbed e.d. gel. grenen; verr.b. htn box, verst.b. bodem; maxi cosi + maxi taxi; fietstoel a.h. stuur. P.n.o.t.k. Tel. 0653921135.

Edelsmidsdreef 64 Schoonhoven

€ 148.000,-

T.k. logeer vouwbed nw €20,; stepper €15,-; dvd-speler m. gr box €15,-; oig. perz. tapijt vl blauw 210x3 mtr €200,. Tel. 06-45546080.

Een gevarieerde collectie trouwkaarten hebben wij in huis jullie zijn van harte welkom. De Groot Drukkerij bv Zuidzijde 131 2977 XE Goudriaan Tel. 0183-583311

STEUNPUNT VOEDSELBANK GORINCHEM

T.k. rollerbank 6 m lang, 65cm B €225,-. Tel. 0628291075. T.k. rvs vaatwasser en koelkast, Siemens. Tel. 0651926156.

zaterdag 16 maart in de holle bolle gijs !

live band TOCH VET !!! rond de klok van negenen ENTREE GRATIS !!

T.k. snorbrommer symtonik, 25 km €1100,-.Tel. 0627418202. T.k. teakwondo pak mt 180 a.nw, 6 wkn gebr. €30,-. Te. 06-27424124. T.k. Thule ociaan 100 360 lt dakkoffer €100,-; power maxx trilplaat €25,-; Suzuki Ignes dakdragers €25,-; General speaker gs 110 €10,-; Traveler 8.1 mega p. Tel. 0683362205. T.k. zw dms opoefiets ttrem 28"a.nw €100,-. Tel. 0626226101.

E: info@voedselbankgorinchem.nl W: www.voedselbankgorinchem.nl


Dinsdag 12 februari 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

19 vrije tijd

zaterdag

zondag

15 februari

16 februari

24 februari

Valentijnsdisco in QQC

De Nachtzusters in het Arto Theater

Kloosterconcert met het Brackman Trio

Deze disco voor jeugd van 9 t/m 13 jaar duurt van 19.00 tot 22.00 uur. Locatie: QQC, Kerspelpad 20 in Stolwijk, entree: 1 euro.

Wie kent ze niet, licht slissend en vol absurditeit de dagelijkse maatschappij op de korrel nemend. Vanaf 20.15 uur in het Arto Theater.

Het concert vindt vanaf 15.00 uur plaats in de Sint Gabriëlkerk, halverwege Haastrecht en Oudewater. Kaarten kosten 12 euro (jongeren 6 euro).

q WWW.JONGINVLIST.NL DINSDAG 12 FEBRUARI

Cabauw 60 plus 10:00, Cabauw, In ‘t Witte aard. Voor leden en overige belangstellenden van Cabauw 60 plus, geeft mevr. dr. Francien Overbeeke een lezing met als onderwerp: ‘Christendom, Jodendom, islam, overeenkomsten en verschillen’. De kosten voor niet-leden bedragen 5 euro (incl. koffie). Avond rond Nieuwe Liedboek 20:00, Schoonhoven, De Hoeksteen, Albert Schweitzerlaan 2. In Monnickendam wordt zaterdag 25 mei het Nieuwe Liedboek gepresenteerd. In opdracht van diverse protestantse kerken is in 2007 opdracht gegeven aan de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied om dit Liedboek samen te stellen, en nu is het bijna zover. Vragen die veel kerkleden bezighouden zijn: Hoe gaat dat Liedboek eruit zien? Op welke terreinen verschilt het van het huidige Liedboek? En: hoe is het te gebruiken

q WWW.ARTOTHEATER.NL in de kerkdiensten? In Schoonhoven wordt o.l.v. ds. Pieter Endedijk, coördinator van het project, en met medewerking van de Hoeksteencantorij, een avond rond het Nieuwe Liedboek gehouden. Behalve dat bezoekers veel informatie krijgen over de inhoud van het Liedboek, zal er veel gezongen worden. Belangstellenden, ook uit andere kerken in Schoonhoven of in de regio, zijn welkom om deze avond mee te beleven. In verband hiermee wordt in februari geen Rotondeavond gehouden. www.liedboek.nl

De ledenavond van Vrouwen van Nu, afdeling Polsbroek, wordt verzorgd door Jorien Bosch-Mulder van het Reumafonds. Zij komt vertellen over het werk van het Reumafonds en wat er al is bereikt. Reuma is een verzamelnaam voor meer dan honderd aandoeningen aan gewrichten, pezen en botten. In Nederland hebben ruim 2,3 miljoen mensen een reumatische aandoening. Veel daarvan zijn te behandelen, maar niet te genezen. Entree: 5 euro incl. koffie of thee.

WOENSDAG 13 FEBRUARI

Romantisch verteldiner 19:00, Haastrecht, Studio Sekieta, Hoogstraat162a. Op Valentijnsdag kunnen romantici terecht bij Studio Sekieta voor een viergangen verteldiner met gerechten uit de Vedische keuken. Na de eerste en de tweede gang vertelt verhalenvertelster Gerda Hoogendijk een verhaal, waarin de echte liefde natuurlijk alles overwint. De Vedische keuken is de oor-

Bingomiddag in het Dienstencentrum 14:00, Schoonhoven, Dienstencentrum, Oranjeplaats 45B. De balletjes gaan weer rollen in het Dienstencentrum. Kosten van deelname: 4,50 euro. Ledenavond Vrouwen van Nu Polsbroek 20:00, Polsbroek, Dorpshuis.

AMMERSTOL Herv. Gem. 10.00 uur ds. R. Braakhuis. BENSCHOP Herv. Gem. 09.30 uur ds. A.C. Kortleve, 18.30 uur ds. C. Bos. Prot. Gem. 09.30 uur mw drs. I. Eckhardt-Groeneveld. BERGAMBACHT Geref. Ontmoetingskerk 10.00 uur Joep Roding, 18.30 uur Gunter Randorff. Herv. Gem. 08.45 en 10.30 uur ds. J.J. van Holten, 18.30 uur ds. G.C. Bergshoeff. BERKENWOUDE Geref. Gem. 10.00 uur leesdienst, 19.00 uur ds. G. Clements. Herv. Gem. Wijk 1 10.00 uur ds. Carola Dahmen. Herv. Gem. Wijk 2 10.00 uur ds. L.D. Burger, 19.00 uur ds. J.J. van Holten. HAASTRECHT Geref. Kerk 10.00 uur ds. J.P. Koning, 19.00 uur ds. D. Sikkema. Herv. Gem. 10.00 uur ds. A. Ravensberg. St. Barnabasparochie 19.00 uur Eucharistieviering (zaterdag 16 februari). 11.00 uur Eucharistieviering, met koor. JAARSVELD Herv. Gem. 09.30 uur prop. J. Boom, 18.30 uur ds. J. de Wit. LOPIK Geref. Kerk 09.30 uur mw dr. M.C.A. Korpel, 18.30 uur ds. B.

spronkelijke en vegetarische keuken uit India, waarbij veel gebruik wordt gemaakt van kruiden en specerijen. Laura Jansen geeft sinds 2011 Vedische kooklessen in Studio Sekieta. Sinds juni 2012 heeft Studio Sekieta het keurmerk Gastvrij voor Vegetariërs. De prijs voor het viergangen verteldiner, inclusief aperitief, bedraagt 27,50 euro. Aanvang diner om 19.00 uur. Reserveren en inlichtingen: Laura Jansen 06-22236125 en la.jansen@ planet.nl. VRIJDAG 15 FEBRUARI

Aalbers. Herv. Gem. 09.30 uur ds. P. Vernooy, 18.30 uur ds. A.L. van Zwet. POLSBROEK/VLIST Herv. Gem. 09.30 uur ds. S.J. Verheij, 18.30 uur kand. K.M. Teeuw. SCHOONHOVEN Evang. Rafael Gemeenschap, Willem de Zwijgerschool, Kamerlingh Onnesdreef 4 10.00 uur dienst. Evangelische Gemeente De Levensbron, sporthal De Meent 10.30 uur Dirk Geert van Herk. Herv. Gem. 10.00 uur ds. J. Muller, 18.30 uur ds. T. van Bruggen. Oud Kath. Kerk 20.00 uur viering Aswoensdag (woensdag 13 februari). 10.45 uur Eucharistieviering. Prot. Gem. De Hoeksteen Schoonhoven en Willige Langerak 10.00 en 18.30 uur ds. C.P. Koole. R.K. Parochie H. Bartholomeus 17.30 uur Eucharistieviering (zaterdag 16 februari). 09.30 uur Eucharistieviering m.m.v. koor. Remonstrantse Gem. 10.00 uur dhr. P.W.A. Overdiep. STOLWIJK Geref. Gem. 10.00 en 19.00 uur ds. G. Hoogerland. Herv. Gem. wijk 1 10.30 uur ds. J.W. Kirpestein. WILLIGE LANGERAK Herv. Gem. 10.00 uur ds. L. Plug, 18.30 uur kand. M.A. Geluk. RADIO KERKDIENSTEN Interk. Omroep Beraad Schoonhoven 10.00 uur Herv. gemeente Schoonhoven, ds. J. Muller.

meer service online op www.hetkontakt.nl

service

Zondag 17 februari

q WWW.HAASTRECHTSEKRING.NL

DONDERDAG 14 FEBRUARI

Kerkdiensten

uitgaan

vrijdag

Jongerendisco in QQC 19:00, Stolwijk, QQC, Kerspelpad 20. De vrijwilligers van JonginVlist organiseren een Valentijnsdico in QQC. De disco voor jongeren van 9 t/m 13 jaar duurt van 19.00 tot 22.00 uur. De entree is 1 euro. Er wordt geen alcohol geschonken en er wordt niet gerookt. Voor meer informatie: 0645301839 (jongerenwerker Ilona) of www.jonginvlist.nl Bingoavond bij sv Lopik 20:00, Lopik, kantine sv Lopik. SV Lopik organiseert weer een gezellige bingoavond in de kantine. Koffie of thee gratis. Lenteconcert 20:00 uur, Krimpen aan den IJssel, De Tuyter. Leerlingen van de Muziekschool Krimpen verzorgen een optreden. Jong en oud, beginner en gevorderd, solist of de Big Band: ze zijn deze avond allemaal van de partij om aan de bezoekers te laten horen wat ze zoal geleerd hebben het afgelopen half jaar. Er klinkt klassieke muziek, maar ook pop, big band en rock and roll. Kaarten kosten 2,50 euro en zijn te koop bij de administratie van de muziekschool, Tuinstraat 43 in Krimpen aan den IJssel.

mers met een digitale camera van Staatsbosbeheer op pad. Deze workshop heeft als doel om door middel van digitale fotografie op een andere manier naar het landschap te kijken. De techniek is daarbij ondergeschikt. De workshop begint om 14.00 en duurt plm. tot 16.30 uur; het maximum aantal deelnemers is 20. De kosten zijn 10 euro voor volwassenen, kinderen tot en met 12 jaar 5 euro. Aanmelden: via www.groenehartcentrum.nl of 06-23774925 (tijdens kantooruren). Voor meer informatie: groenehartcentrum@staatsbosbeheer.nl

Haag met onderscheiding afstudeerde. In datzelfde jaar won hij de hoofdprijs van het prestieuze YPF Nationaal Pianoconcours, wat hem in ieder geval behalve veel concerten een CD-opname opleverde. Eerder won hij prijzen bij het Prinses Christina Concours, wat leidde tot een optreden in de Carnegie Hall in New York. Kaarten à 12 euro (incl. consumpties) zijn telefonisch te bestellen bij Gert Tissink (0180-512856), Gerrit van der Werf (0180523190) en te bestellen via de website. www.ijsseldijkkerkconcerten. nl

Dartsranking in Hoxemacoa 20:00, Lopik, Hoxemacoa. Op het programma staat de vijfde speelavond van de Dartsranking 2012/2013. Het speltype dat gespeeld wordt is 501. Inschrijven kan tussen 19.30 en 20.00 uur. www.hoxemacoa.nl

DINSDAG 19 FEBRUARI

Ledenavond Vrouwen van Nu Bergambacht 19:45, Bergambacht, De Waard. Gerrit Boom uit Ameide vertelt alles over uilen en zal ook verschillende uilen laten zien. Ook introducés zijn welkom. WOENSDAG 20 FEBRUARI

Bach in de IJsseldijkkerk 20:00 uur, Krimpen aan den IJsel, IJsseldijkkerk, IJsseldijk 232. Pianist Daniël van der Hoeven speelt tijdens dit IJsseldijkkerkconcert werken van Johann Sebastiaan Bach. Van der Hoeven is een zeer getalenteerde pianist die in 2010 aan het Koninklijk Conservatorium in Den

Zilverworkshop 14:00, Schoonhoven, Zilvermuseum. Kunstenaar en zilversmid Eelco Veenman heeft in zijn tentoonstelling Silver Applications alledaagse voorwerpen veranderd in een kunstwerk door een deel ervan te vervangen door zilver of er iets aan toe te voegen van zilver. Van

14.00-16.00 uur kunnen kinderen aan de slag om een eigen ‘Application’ te maken. Twee voorbeelden uit de tentoonstelling zijn het zakmes en de smartphone. Wat gebeurt ermee als je het maakt van zilver? Wat gebeurt er met je eigen spullen als je er iets aan verandert of iets aan toevoegt? Kinderen mogen zelf meegebrachte voorwerpen zoals een auto, pop of oude mobiel meenemen naar het Zilvermuseum. Met hout, klei en andere materialen maken zij hun eigen app. Kinderen van 8 tot 13 jaar kunnen à 5 euro deelnemen aan de workshop. Meer informatie is te vinden op www.zilvermuseum.nl. Inschrijven kan via info@zilvermuseum.nl. ‘Samenavond’ 19:45, Lopik, De Schaapskooi, achter de Hervormde kerk. Passage en Vrouwenraad Lopik nodigen alle vrouwen uit voor de Samenavond in De Schaapskooi. Job van de Groep behandelt het thema ‘Bekijk de wereld eens door een andere bril’, waarbij met een 3D-bril kan worden genoten van fascinerende opnamen. De complete UITagenda vindt u op: www.hetkontakt.nl

ZATERDAG 16 FEBRUARI

Fotoworkshop: ‘Landschap voor de lens’ 14:00, Benschop, Benedeneind Noordzijde 408. Staatsbosbeheer organiseert, in samenwerking met Abrona, de fotoworkshop ‘Landschap voor de Lens’ op Boerderij de Haan in Benschop. De workshop duurt ongeveer 2,5 uur, waarbij het beleven van de natuur centraal staat. Er wordt uitleg gegeven over compositie en perspectief, wat buiten in praktijk wordt gebracht. In kleine groepjes gaan de deelne-

Storytrail stadswandeling H8=DDC=DK:C™ Op een bijzondere manier kan aankomende zondag worden kennisgemaakt met de geschiedenis van Schoonhoven. Tijdens de ‘Storytrail stadswandeling’ brengt verhalenverteller Johannes de oude stad tot leven met meeslepende verhalen. “Verwacht tijdens deze wandeling niet teveel jaartallen en andere historische feitjes”, licht hij een tipje van de sluier op. “De Storytrail is vooral een belevenis. Samen met de mede-wandelaars kruipen we in de huid van de oude Schoonhovense helden en schurken. Zo ontdekken we de geheimen van de stad.” De Storytrail stadswandeling start om 13.30 uur met een welkomstdrankje. Om 14.00 uur haalt de verteller bezoekers op voor de verhalenwandeling. Reserveren is noodzakelijk: www.storytrail.nl. Lezers van Het Kontakt krijgen 5 euro korting. Door te reserveren via de knop iDeal/overboeking met de actiecode ‘Kontaktkorting’ ontvangen zij automatisch 5 euro korting per persoon.


onroerend goed

Dinsdag 12 februari 2013

Berkenwoude

Nieuw

20

HIER VERKRIJGBAAR DE NIEUWE GEBOORTEKAARTJES VAN BUROMAC

SCHERP GEPRIJSD! Ruime living (ca. 33 m2)! G 5 slaapkamers mogelijk! G G

Koningin Julianastraat 51 Deze ruime eengezinswoning met zonnige achtertuin en houten berging is gebouwd in 2006, is goed geĂŻsoleerd en heeft volledige dubbele beglazing. De woning is gelegen op een perceel eigen grond van 103 m2 en ligt in de kern van Berkenwoude. Beg.gr.: Royale living en half open keuken met inbouwapparatuur. 1e Verd.: 3 ruime slaapkamers en nette badkamer. 2e Verd.: Open zolderruimte met mogelijkheid voor 2 extra slaapkamers!

Vraagprijs â&#x201A;Ź 179.500,- k.k. Rotterdamseweg 60 Krimpen a/d IJssel

(0180) 530000

Openingstijden: ma.-vr. 09.00-17.30 uur. Zaterdag en â&#x20AC;&#x2122;s avonds op afspraak.

www.vanherk.nl

Kom voor uitgebreide collecties met grote, kleine, kleurrijke, grappige, lieve, klassieke, aparte en originele geboortekaartjes naar De Groot Drukkerij bv Zuidzijde 131, Goudriaan, 0183 - 583311 www.degrootfamiliedruk.nl

Bergambacht, Dijklaan-West II Kantoorboekhandel Groot-Ammers Voorstraat 5, Groot-Ammers, 0184 - 662495 Chr. Boekhandel Nieuw-Lekkerland Kleyburgplein 27, Nieuw-Lekkerland

bruari, g, zaterdag 16 fe in n o w el d o m nze bacht. OPEN HUIS in o ang 9 in Bergam rg ee W r, u u 0 .0 chure op. 11.00 - 13 al de verkoopbro Kom kijken en ha

Starterswoningen Meerkoet

Hoekwoningen Waterhoen

.$$#$%%&*! (*#"/ .*!$%%&*! (*# "/($( "/ .#(!(+$$# "&*# "/ .e*&%# '!% "&'## "& .)",$!&("(*&'#!#' mogelijkheden .*&')(&#'"$! #

.$$#$%%&*! ( "/ .*!$%%&*! (*# "/($( "/ .#(!(+$$# "&*# "/ .e*&%# '!% "&'## "& .)",$!&("(*&'#!#' mogelijkheden .*&')(&#'"$! #

Toewijzingscriteria zijn vervallen.

Koopsommen vanaf â&#x201A;Ź 199.850,- v.o.n. (gedeeltelijk casco) Informeer naar onze aantrekkelijke afbouwpakketten!

015 - 276 04 00

0182 - 35 57 88

0182 - 35 20 99

Bouwfonds is bereikbaar van ma t/m vrij van 8.00 â&#x20AC;&#x201C; 22.00 uur en za van 9.00 tot 17.00 uur.

www.dijklaanwest.nl

Chr. Boekwinkel De Bouwsteen Burg. Viezeestraat 3, Bleskensgraaf Interesse? Bezoek onze website of leen boeken bij ĂŠĂŠn van ons. Zoek thuis een kaartje uit en vul het bestelformulier in of vraag dit aan via de website en verstuur het in de port vrije envelop naar De Groot Drukkerij bv. Bij uw bestelling ontvangt u leuke attentie!


Dinsdag 12 februari 2013

Winst Muilwijk İĠĥĬĬīĥĬijĢīš Wim Muilwijk heeft bij klaverjasclub Schoonhoven de derde speelavond op zijn naam geschreven.Met een score van 5.800 punten verraste hij het hele deelnemersveld. Ad de Laet werd in de Argentokantine tweede met 5.426 punten, Hans Spek werd derde (5.268).

Jongelingen Avantri op het podium İĠĥĬĬīĥĬijĢīš Bij een indoorwedstrijd in Dordrecht is Julian Korevaar, junior D2 van Avantri, eerste geworden bij de sprintmeerkamp over 50 en 60 meter. Daniëlle Wooning, pupil A2, won de driekamp. Zij was een klasse apart met twee clubrecords bij het verspringen en kogelstoten. Kees de Ruiter werd in de meerkamp tweede bij pupillen C; Mischa Rook werd derde bij de pupillen A2. Derek de Waal en Edwin Mol konden nieuwe pr’s op de driekamp bijschrijven.

Winst Trees van der Salm ğĢįĤĞĪğĞĠĥıš Trees van der Salm heeft de 21e kaartavond bij klaverjasclub De Waard op haar naam geschreven. Zij kaartte 5337 punten bij elkaar. Als tweede volgde Cor van Rees met 5300 punten en de derde plaats was voor Kees Middelkoop met 5245 punten. De volgende kaartavond is op 18 februari, aanvang 19.30 uur.

Mathijs Donatz naar Kozakken Boys ğĢįĤĞĪğĞĠĥıš Zaterdagtopklasser Kozakken Boys (Werkendam) heeft een opvolger aangetrokken voor de vertrekkende keeper Mirco Bovo. Mathijs Donatz uit Bergambacht komt volgend seizoen over van Alphense Boys. Voormalig jeugdinternational Mathijs Donatz (22) kwam zeven jaar uit voor Sparta Rotterdam. Bij zondaghoofdklasser Alphense Boys, de ploeg van de nieuwe Kozakken Boys-trainer Dogan Corneille, is hij aan zijn tweede seizoen bezig. Donatz zal in Werkendam met Basjan Munten de strijd aangaan om de positie van eerste keeper.

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

21 sport

WWW.REGIO-VOETBAL.NL

Voetbal

Subtop voor thuisploeg in zicht; bezoekers verder in de problemen

Schoonhoven legt Perkouw op pijnbank Schoonhoven deed goede zaken met de 5-0 overwinning op FC Perkouw. De blauw-witten rukken hiermee op naar de subtop. İĠĥĬĬīĥĬijĢī š Schoonhoven won op het kunstgrasveld niet alleen met 5-0 van streekgenoot FC Perkouw, maar zag tegelijkertijd enkele concurrenten onderuit gaan. De subtop van de derde klasse B is weer in zicht. Voor FC Perkouw lijkt degradatie onafwendbaar. Trainer Frans Schaap zal een wonder moeten verrichten om zijn onevenwichtige selectie voor afdaling te behoeden. Op de 5-0 overwinning van Schoonhoven op FC Perkouw viel overigens weinig af te dingen. Feit is dat Schoonhoven er nog steeds niet in slaagt om een wedstrijd negentig minuten lang naar zijn hand te zetten. In de eerste helft had FC Perkouw bij een 2-0 achterstand zeker drie enorme mogelijkheden om te scoren. Toen die tegentreffer uitbleef, kon Schoonhoven alsnog het duel naar zich toe trekken en de score opvoeren. Trainer Bert Potuyt was in de rust uiterst ontevreden over de gemakzucht in de blauw-witte gelederen. “En dat ik heb de groep goed laten merken”, stelde de oefenmeester van Schoonhoven na afloop. “De terugval lijkt wel chronisch. Zelfs in de oefenwedstrijd tegen DONK zag ik mijn ploeg na een perfect optreden ineen storten. Onvoorstelbaar, want dit team heeft voldoende kwaliteit om een wedstrijd zonder problemen uit te tikken. Daar moet ik aan blijven werken, want het kan in de eerstvolgende wedstrijd weer mis gaan.” Riant Schoonhoven begon overdonderend aan de derby met hekkensluiter FC Perkouw. De thuisclub stond na een kwartier reeds op een riante 2-0 voorsprong door doelpunten van Kelvin Potuyt en Rogier Peltenburg. Potuyt schoot fraai raak vanaf 35 meter en Peltenburg rondde een uitgemeten voorzet van Jouk Pols gedecideerd af. Daarmee leek de strijd in een vroeg stadium gestreden, maar Schoonhoven weigerde de trekker over te halen. FC Perkouw herstelde zich van de

enorme opdoffer en kwam steeds vaker in de buurt van invaller-doelman Sjef van Vugt. Elgar Mudde raakte de paal, Mart Zwijnburg kopte de bal tegen de lat en Danny Trouwborst zag zijn schot op de doellijn worden gekeerd door Gerben Ruissen. “Dan heb je net de pech dat je niet scoort,” stelde FC Perkouw-trainer Frans Schaap. “Dat is een kwaliteit, want dit overkomt ons vaker. Maar ik had het wel willen zien als we de aansluitingstreffer hadden geproduceerd.”

men onnodig te laat en te hard doorging op Robin van Elteren en meteen met een rode kaart kon vertrekken.

Dat karwei bleef Schoonhoven bespaard. De thuisclub werd zelfs in het zadel geholpen door Perkouws laatste man Jacco Zwijnenburg, die volko-

Vlak daarna zag de arbiter zich genoodzaakt een handsbal in het strafschopgebied van Danny Trouwborst met een elfmetertrap te bestraffen.

Zwaar Zwijnenburg vond de straf van de 69-jarige (!) scheidsrechter Lodewijk van der Linden uit Ridderkerk te zwaar, maar de straf was zeker te billijken. Wellicht hoorde daar een stukje frustratie bij vanwege het verloop van de wedstrijd, die uiteindelijk in een forse nederlaag voor FC Perkouw zou eindigen.

™Gd\^ZgEZaiZcWjg\VeeZaaZZgikVclZ\Z]VcYh/higV[hX]dekddgHX]ddc]dkZc#

Jouk Pols schoot Schoonhoven vervolgens met een woeste uithaal naar 3-0. Daarmee was het pleit beslecht en konden de kleumende toeschouwers nog een half uur naar een mager potje voetbal kijken. In plaats van rustig op te bouwen koos Schoonhoven vaak voor de lange bal, waardoor FC Perkouw zelfs met tien man voortdurend kon ingrijpen. Een helder moment van spits Paul Hom betekende 4-0 en invaller Pieter Meijer zorgde vlak voor het eindsignaal voor nummer vijf. Hom (Schoonhoven), Trouwborst en Smits (FC Perkouw) kregen geel voorgeschoteld. Pieter van der Laan

FOTO: WIJNTJESFOTOGRAFIE.NL

DOS-dames winnen in kwartfinale beker

Geslaagd stratentoernooi LDO huldigt jubilaris

İĠĥĬĬīĥĬijĢīš Het eerste damesteam van DOS heeft zaterdag in eigen huis voor de beker gewonnen tegen Move 1 uit Volendam. Move komt in de reguliere competitie uit in de promotieklasse, waardoor de volleybalsters uit Schoonhoven het aan hun stand verplicht waren om te winnen. DOS begon scherp aan de wedstrijd en door de servicedruk van Yvonne Hydra en Sandra de Wit werd er al snel een gat van tien punten geslagen. Gedurende de hele set zorgde de servicedruk ervoor dat Move niet aan aanvallen toekwam. Doordat Move de servicedruk opvoerde en een goede blokkering neerzette kwamen de Volendammers wel terug in de wedstrijd, maar de set ging met 25-19 naar de thuisploeg. De tweede set ging makkelijk in 2514, vervolgens werd het weer een echte wedstrijd. Er waren mooie rally’s te zien maar uiteindelijk was het toch de thuisploeg die op een stand van 25-20 de set en daarmee de wedstrijd binnenhaalde. In de halve finale is vv Amsterdam de tegenstander van DOS. Deze wedstrijd moet nog worden ingepland. Komend weekend zijn er geen wedstrijden.

İıĬĩĴĦħĨ š Het eerste Dosko Stratentoernooi is met maar liefst tien deelnemende teams een succes geworden. Het volleybaltoernooi, georganiseerd door volleybalvereniging Dosko, werd donderdag afgewerkt in De Stolp. De ruim zeventig deelnemers en hun supporters zorgden voor een bomvolle sporthal.

Onder andere Stolwijk-Zuid, Goudsewegse Knallers en Veenderij waren van de partij. De uiteindelijke winnaar werd het team van ‘Stolwijk Ontmoet’. Gezien het grote succes van deze editie is de kans op een vervolg volgend jaar groot. Daarnaast heeft de actieve vereniging ook vele andere plannen, zoals het organiseren van een bedrijventoernooi.

™<gdiZYZZacVbZVVc]Zi9dh`d"HigViZcidZgcdd^#

İıĬĩĴĦħĨš Gymvereniging LDO heeft tijdens de algemene ledenvergadering Nel de Bruin in het zonnetje gezet. Op 1 februari was zij precies 25 jaar lid van de vereniging. Zij is in deze periode negentien jaar bestuurslid geweest, waarvan een groot deel als voorzitter. LDO heeft een groep trouwe leden die al vele jaren aan gymnastiek

™CZaYZ7gj^cldgYi^c]ZiodccZi_Z\ZoZi#

doen. Zo is er elk jaar wel een jubileum te vieren. Nel de Bruin werd gehuldigd met een speldje van de KNGU en een bos bloemen. In de ledenvergadering is eveneens afscheid genomen van bestuurslid Simone Boerefijn. Zij blijft nog wel actief, onder andere voor de jubileumcommissie. In 2014 bestaat LDO namelijk vijftig jaar.


Vacatures

Dinsdag 12 februari 2013

22

Komt u bij ons werken? Wij zijn op zoek naar:

Ervaren minigravermachinist Leerling minigravermachinist Ben je zelfstandig, flexibel, enthousiast en klantvriendelijk? Reageer dan door na 16.00 uur te bellen naar 06-51782360 of je sollicitatie per mail te versturen naar info@hogendoornbv.nl

Zijdepark 10 2935 LB Ouderkerk aan den IJssel T: 0180-682687 F: 0180-681087 www.hogendoornbv.nl

GEZOCHT KAPPER/STER met passie Voor onze vestiging in Lekkerkerk zijn wij op zoek naar een enthousiaste en ervaren kapper/ster die met passie het vak uitoefent en het een uitdaging vind om nieuwe technieken te leren en de trends te volgen. Ben je geintereseert neem dan contact op met Marielle de Kooker of stuur een email met je cv naar: info@kapsalon-hairstyle.nl

PRINTEN! In zwart en kleur

brochureř—Ÿ¬–¥ř£¢¦§–¥ř©œ¦œ§–ž’’¥§–ř ’œŸœ¡™řž’’¥§–¡ř”Ÿ¨““Ÿ’•řŸœ§¨¥™œ–“¢–ž–ř

In onze moderne salon werken wij met producten van Sebastian en Sasoon. Voor make-up hebben wij het merk Pupa in huis.

Lekkerkerk, Schoolweg 4, Tel. 0180 - 66 36 79

£¥œ¦Ÿœ¦§ř£¥¢–—¦”›¥œ—§ř›¨œ¦¦§œŸ£¥¢•¨”§–¡ř ’££–¡řª––žž¥’¡§–ř™–“¢¢¥§–ž’’¥

WWW.KAPSALON-HAIRSTYLE.NL www.degrootprintshop.nl

altijd in de buurt


Dinsdag 12 februari 2013

Veronique regiokampioen ğĢīİĠĥĬĭš Veronique van der Panne is vorige week tijdens de indoor regiokampioenschappen in Bunschoten met haar pony Rhyfedd Spike kampioen geworden in de categorie Z2 pony’s. Na het succes van afgelopen zomerseizoen trekt de combinatie hiermee de stijgende lijn door. De regio Utrecht kende een sterk deelnemersveld en strenge jury’s, maar toch is met de kampioenstitel in de hoogste klasse voor de 14-jarige amazone uit Benschop het startbewijs voor de Nederlandse kampioenschappen in maart binnen. Daarnaast deed Veronique met de nog maar kort in opleiding zijnde El Marando ook mee in de klasse M1. Hierin werd een vierde plaats behaald. Veronique maakt zich eveneens op voor de outdoorkampioenschappen met haar nieuwe paard Whatever.

Verrassende winst ğĢįĤĞĪğĞĠĥıš Bridgeclub Bergambacht sloot vorige week de derde competitieronde van dit seizoen af. In de (hoogste) A-lijn eindigde het koppel Elly Steenbergen en Arie Sterrenburg met 58,59% net voor de gedoodverfde kampioenen Sjaak van ‘t Hullenaar en Leon Moor (57,45%). De derde plaats was voor de oud-clubkampioenen Ria den Ouden en Arianne Verwaal met 56,51%. Voor de vierde competitieronde promoveren vanuit de B-lijn de volgende vier paren naar de hoogste klasse: echtpaar Ineke en Cor de Kok (60,62), Hans Blok en Anneke de Jong (58,43), Cockie Verburg en Beppie Zwijnenburg (57,62) en Lilly Soek en Helmy Vlagsma (54,44). Vanuit de C-lijn promoveren vier koppels naar de B-lijn: echtpaar Bets en Tom Binnendijk (59,28). Verder Gerda van Essen en Patricia Hadfield (57,19), Randi Dittkuhn en Ad Bertels (56,63) en Trudy Geerling en Pia van den Hoek (56,35).

BZC is het kwijt ğĢįĤĞĪğĞĠĥıš Het nieuwe jaar brengt nog weinig goeds voor het eerste herenteam van BZC. Zaterdagavond begonnen de waterpoloërs uit Bergambacht vol overtuiging aan de wedstrijd tegen Zeehond ‘73. Snelle acties en scherp verdedigingswerk resulteerden in een 2-0 voorsprong. Het spel in het begin van de tweede periode was opnieuw in handen van de Bergambachtenaren. Er waren wederom twee scores van de jonge talenten Remco Monteban en Jasper Noomen tegen één treffer voor de gasten uit Rozenburg. BZC gaf na het tegendoelpunt echter alle initiatief uit handen. De gasten konden nog tweemaal scoren uit een overtalsituatie en tilden de stand naar 4-3.

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

WWW.REGIO-VOETBAL.NL

Brons voor Patrick Roest op NK Junioren įĢĤĦĬš Podiumplaatsen en hoge klasseringen op de Nederlandse Kampioenschappen schaatsen vielen rijders van schaatstrainingsvereniging Lekstreek afgelopen weekend ten deel. Op de Haagse Uithof werd gestreden om de nationale titels allround bij de junioren. Aan de start stonden vijf junioren van STV Lekstreek in drie leeftijdscategorieën. Als grote kanshebber voor een podiumplaats maakte Lekkerkerker Patrick Roest zijn belofte waar bij de junioren B. Op de slotafstand zondag sloeg Patrick toe op zijn favoriete 3.000 meter. Waar hij zaterdag nog met een vierde en derde plaats op respectievelijk de 500 en 1.500 meter genoegen moest nemen, pakte hij zondag na een mindere 1.000 meter (vijfde) wel de overwinning op de 3.000 meter in 4.05,25 minuten. Hiermee verzekerde Patrick zich van het brons in het eindklassement. Zijn zus Natasja reed zich naar een mooie zesde plaats in het eindklassement bij de junioren A, waarbij zij met haar 500 meter in 41,90 seconden een nieuw persoonlijk record en clubrecord noteerde. Ook Haastrechter Joost van Dobbenburgh reed een formidabel toernooi bij de junioren C. Hij belandde met zijn vierde plaats net naast het podium. Zijn tijd op de 1500 meter (2.02,67) was tevens goed voor een persoonlijk record. Lekkerkerker Mark Hofwegen behaalde bij de junioren B de zestiende plaats. Ammerstollenaar Remco Schouten werd 27e in het sterke deelnemersveld bij de junioren A.

In Deventer werd gestreden om het Nederlands kampioenschap voor masters. Dit zijn de snelste schaatsers van Nederland vanaf 35 jaar. Diverse Lekstrekers pakten in Deventer eremetaal. Lijnie Boele (Nieuw-Lekkerland) greep na twee jaar afwezigheid de Nederlandse titel bij de dames masters 45. Wijnand Kooiman en Wim de Wit grepen naar het brons bij respectievelijk de masters 45 en masters 50. Ard Neven (masters 40) behaalde een ze-

vende plaats, Richard Stolwijk (masters 50) werd zesde en Ferd Veelenturf (masters 55) zevende. De vooraf genoemde topfavorieten voor de Nederlandse titel, Arjan Bakker (masters 50) en Frans Rietveld (masters 70), zagen hun eindklassement voortijdig sneuvelen door diskwalificaties. Een voortreffelijke prestatie kwam op naam van Rob van Zwienen (masters 45). Hij pakte, bijna twintig jaar na

™:ZcigdihZEVig^X`GdZhide]ZiZgZedY^jb#

įĢĤĦĬ š Zowel Bergambacht als SPV’81 kreeg zaterdag klop. Bergambacht leed in Capelle een 5-2 nederlaag tegen SVS, van welke ploeg de Bergambachtenaren thuis nog met 5-1 gewonnen hadden. Na dertig seconden spelen stond het team van Gert Alblas al met 1-0 achter. Daarna beet Bergambacht van zich af. Mark Ruijl was dichtbij de gelijkmaker, maar de Capelle-doelman maakte diens inzet op een fraaie wijze onschadelijk. De tweede helft was nog geen dertig tellen oud of de 2-0 stond op het scorebord. De defensie liet zich wederom

verrassen. Vanaf dat moment speelde Bergambacht een verloren wedstrijd. Na de derde en vierde Capelse treffer verkleinden Ruijl en Straver nog wel de achterstand, maar een doelpunt in de slotfase bracht de marge weer op drie. “We misten ervaren spelers als Joost Ouwerkerk, Jan ten Kate en Dennis van Krimpen,” analyseerde Alblas na afloop. “Er kwam maar geen rust in de ploeg. Na de 3-1 en de 4-2 lukte het ons net niet de aansluitingstreffer te maken, al kregen we daar wel kansen voor.” SPV’81 ging zaterdag met maar liefst 9-2 onderuit bij Hazerswoudse Boys. De thuisploeg trok zich terug tot net

voor de eigen zestien en kwam er na het veroveren van de bal pijlsnel uit. Dit leverde een 3-0 voorsprong op, voordat SPV, via Maarten Overbeek, iets kon terugdoen. De jonge Polsbroekse ploeg trok te fanatiek naar voren, waar de thuisclub handig gebruik van maakte. Bij de 4-2 van Jesse Kwakkenbos ging het team van SPV-coach Anton Kwakkenbos opnieuw in de fout door de verdedigende taken te verwaarlozen. Voor sluitpost Jaimy Kessel, die in voorgaande wedstrijden punten verdiende voor zijn ploeg, was er geen houden meer aan. Nog vijf keer moest hij de gang naar het net maken.

BCS huldigt clubkampioenen İĠĥĬĬīĥĬijĢī š Taco Schouwerwou en Erica Sneujink hebben bij BCS hun clubkampioenschap van afgelopen jaar geprolongeerd. Tussen de najaars- en voorjaarscompetitie werden de clubkampioenschappen van Badminton Club

™9ZXajW`Vbe^dZcZc#

Schoonhoven gehouden. Op de maandag- en donderdagavonden en zaterdagochtenden werden de voorrondes gespeeld, waarin veel spannende wedstrijden werden uitgevochten. Helaas zorgde griep en blessures voor enkele afzeggingen, maar toch konden zaterdag de laatste voorrondes afgewerkt

zijn titel op het NK kortebaan, de Nederlandse afstandstitel op de 500 meter in een tijd van 40.57 seconden. Lekkerkerker Jerry van Herk (masters 40) werd op het afstandskampioenschap zevende op de 500 meter. Superveteraan Jaap Bitter (81 jaar) behaalde het zilver op de 500 meter bij de masters 80. STV Lekstreek mikt op meer podiumplaatsen tijdens het NK Afstanden voor junioren, dat op 8, 9 en 10 maart plaatsvindt in Groningen.

FOTO: STEPHAN TELLIER

Nederlagen Bergambacht en SPV’81

Langszij Het derde kwart luidde de ommekeer in nadat de gasten langszij kwamen. Jorg Voogt (p) maakte nog eenmaal gelijk met zijn derde treffer van de wedstrijd, maar na zes minuten netto speeltijd stond het 5-6. In de laatste periode gaf BZC alles, maar na opnieuw een discutabele uitsluiting liepen de gasten uit tot 5-7. Dit kwam BZC niet meer te boven. Beide ploegen schoten nog twee keer raak; aan BZC-zijde kwamen de treffers op naam van Adreco Deelen en opnieuw Jorg Voogt (p), wat de eindstand op 7-9 bracht. Het eerste herenteam heeft tot 9 maart de tijd om nieuwe energie te vinden voor het laatste deel van de competitie.

BEKIJK ONS

23 sport

worden, waaruit nog enkele finalisten moesten komen. Zaterdagmiddag werden de finales gespeeld. De uitslagen: heren dubbel B: 1. Tristan Febus/Samuël Fioole, 2. Daniël Bakker/Robbert van den Boogert; heren enkel B: 1. Pieter van de Rhee, 2. Henny Mesker; gemengd dubbel A: 1. José de Mari/Wouter Wesselius, 2. Rianda Verheijden/Pieter van de Rhee; dames dubbel A: 1. Ditje Hilgeman/ Rianda Verheijden, 2. Joyce de Laet/ Marijke Ringers; heren dubbel A: 1. Erwin Vos/Wouter Wesselius, 2. Ivo de Mari/Henny Mesker; dames enkel A: 1. Erica Sneujink (tevens clubkampioene 2013), 2. Rianda Verheijden; heren A: 1. Taco Schouwerwou (tevens clubkampioen 2013), 2. Otto Finkensieper. Jeugd: jongens/meisjes dubbel B: 1. Charlotte Versluijs/Luuk van den Hoek, 2. Bibi Verboom/Joris Murck; jongens/meisjes dubbel A: 1. Claudia Vos/Max van den Hek, 2. Maaike Vellinga/Lucas Koffeman; jongens/meisjes enkel B: 1. Joris Murck, 2. Jeffrey Binnekamp; jongens/meisjes enkel A: 1. Claudia Vos, 2. Luc van Pierre; jongens enkel A: 1. Yoriam Versteeg, 2. Samuël Fioole.

Zilveren medailles voor Mariska Scheel ĞĪİıĢįġĞĪĊİĠĥĬĬīĥĬijĢīš Mariska Scheel heeft twee zilveren medailles behaald op het Nederlandse Studenten Kampioenschap (NSK) in het Sloterparkbad te Amsterdam. Naast leden van de Nederlandse Studentenzwemverenigingen mochten alle zwemmers met een startvergunning van de KNZB en studerend aan een HBO- of WO- instelling aan het NSK deelnemen. Mariska Scheel koos namens MNC Dordrecht voor de 50 meter en 100 meter vrije slag. Op beide afstanden lag de Schoonhovense in de serie naast Kira Toussaint. Kira nam al eerder deel aan Europese Kampioenschappen op de rugslag en was ook nu op de vrije slag te sterk voor Mariska. De negentienjarige studente Engels aan de universiteit Leiden wist de andere concurrenten wel achter zich te houden en mocht twee zilveren medailles in ontvangst nemen.

Nieuws op de vierkante kilometer Jouw krant heel dicht bij op www.hetkontakt.nl

Nederlek Regatta ĨįĦĪĭĢīĞĊġĩĢĨš Het comité van de Nederlek Regatta houdt op vrijdag 15 februari weer het jaarlijkse palaver als startschot van het wedstrijdseizoen 2013. De bijeenkomst in de mastenloods begint om 20.00 uur. Jonge zeilers, oude rotten en overige belangstellenden gaan met elkaar in gesprek en blikken vooruit op de wedstrijden. De Nederlek Regatta zal ook aanwezig zijn op de komende watersportbeurs HISWA (6 tot en met 10 maart). Op zondagmiddag 10 maart geeft Hans van Gent een presentatie over het zeilen op de Lek.


OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP SENSEO MAGNETRON AUDIOSET GSM TELEFOON LED TV OP=OP 40PFL7007 OP=OP AEG WASMACHINE PHILIPS SEVERIN PHILIPS SAMSUNG OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP PHILIPS 40 INCH/101 CM 71479 79.Van 69.OP=OP VanOP=OP OP=OP Van 109.OP=OPVan 35,-OP=OP OP=OPRANTIE voor voor voor voor incl. 5 JAAR GA OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP 59.99 49.99 79.99 19.99 1 of 2 kopjes 700OP=OP Watt – 17 liter – CD speler – FM radio  Kleurenscherm – OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP zwarte uitvoering draaiplateau met voorkeuze – Afst. trilfunctie – eenvoudige Incl padhouder s eenvoudige bediening bediening – Dynamic bediening – Geschikt OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP bass – USB aansluiting voor alle netwerken  OP=OP 9,-  Van 74OP=OP OP=OP STOOMSTRIJKOP=OP TELEFOON OP=OP OP=OPSTOFZUIGER OP=OP OP=OP WATERKOKER STATION IMeTEC DUO GIGASET MORPHY PHILIPS voor  OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP * OP=OP Van 139.Van 69.Van 49.Van 119,OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP * incl € 150 retour via philips voor voor voor voor OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP 49.99 OP=OP 44.99 OP=OP 14.99 OP=OP 89,-  40pfl7007 – 40 inch/101 cm LED scherm – Ambilight L71479 – 1400 toeren – 7 kg. inhoud – – Incl Muurbeugel/voet -  3-D weergave mogelijk – timer/uitgestelde start – Energieklasse A+++ – 2300 watt – RVS strijkAL110DUO – verlicht Uniek design Ci+ gecertificeerd – Perfecte geluidsweergave kort programma’s – waterbeveiliging – OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP zoolOP=OP – 75 g stoomafgifte display – nummerweer1OP=OP liter inhoud (40 watt) – FULL HD – 5 x HDMI – SMART TV RVS trommel Stoomt ook verticaal gave – 40 geheugens – eenvoudig bij te vullen met o.a. Uitzending gemist 1 liter waterreservoir 2 handsets – op = op Doorzichtig reservoir OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP PORTABLE OP=OP OP=OP LED TVOP=OP OP=OPDIG. FOTOCAMERA OP=OP RADIO/ NAVIGATIE CONDENSDROGER WAKE UP LIGHT KRUIMELDIEF 55 CM KOELKAST CD PHILIPS TOMTOM MIELE PHILIPS BLACK & DECKER PHILIPS CANON IXUS 1000 DUBBELDEURS OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP Van 35.Van 149, Van 1099,Van 139.Van 59.Van 269.Van 249,-  Van 269.OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP voor voor voor voor voor voor voor voor 9 9 9 19.9 OP=OP 49.9 OP=OP 39.9 OP=OP 119,- OP=OP 195.779,159,199.OP=OP OP=OP OP=OP Radio – CD speler De wake up light DV4810 22 inch – afstandbedie10 x optische zoom  210 liter netto inhoud Stereo heeft een gesimuleerde 3 ACCU’S ning –OP=OP hdmi aansluiting full HD OP=OP – 3 inch lcd 170 liter koelen OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP zonsopgang 4.8 VOLT SCART – incl. tafelstanscherm 40 liter vriezen 3 wekgeluiden daard max 3 per klant Image stabilizer – Energie klasse A+ OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP TELEFOON AFWASAUTOMAAT SCHEERAPPARAAT GALAXY POCKET ELECTR. OP=OP GASFORNUIS OP=OP BRAUN OP=OP OP=OPCONDENSDROGER OP=OPSTOFZUIGER OP=OP PHILIPS ZANUSSI SIEMENS PHILIPS ZANUSSI MIELE SAMSUNG TANDENBORSTEL OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP Van 34.99 Van 419.Van 549.Van 79.Van 449.Van 169.Van 99.Van 34.99 r r or oor or vOP=OP voOP=OP vooOP=OP vooOP=OP voorOP=OP voor voor voOP=OP 333.129.59.- * 299.- OP=OP 299.- OP=OP 49.99 OP=OP 24.99 OP=OP 14.99 OP=OP OP=OP OP=OP Nummerweergave – Energieklasse A 60 CM breed – gasplaat HQ 6906 – 3 scheerkopS 2121 - 1600 watt Wifi - Android - TouchGeen afvoer nodig S-12013 verlicht display – 12 couverts – Timer – electrische oven pen – 100/240 volt Elektronische regelbaar screen - Bluetooth - Geelectronische incl borstel. OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OPschikt Voor Kpn/Hi 20 geheugens – 5 programma’s Hetelucht – glazen Dynamic countour Telescoopbuizen vochtmeting - Rvs tromoplaadunit Incl laadstation 3 temperaturen deksel – DEMO model response mel – grote vulopening OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP LCD TV 81 CM TV 102 CM STOFZUIGER OP=OP HOMEOP=OP CINEMA SET OP=OP LED OP=OP OP=OP ROBOT OP=OP PHILIPS SAMSUNG IROBOT ROOMBA PHILIPS OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP Van 449,-OP=OP Van 599.- OP=OP van 399,Van 169.or OP=OP OP=OP OP=OP vOP=OP OP=OP voOP=OP oor  voor voor 5 speakers 449.339,-OP=OP OP=OP 139.- OP=OP ,OP=OP OP=OP OP=OP 349OP=OP 32 inch/81 cm – 2 x HDMI – usb – HD ready reinigt langs randen – laadt zichzelf op tijdens 40 inch/101 cm - smart tv – 2 x HDMI Hts3531 - DVD speller – radio Scart aansluiting –OP=OP op = op schoonmaken OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP Ci+ gecertificeerd – 5300 series 5 speakers – subwoofer – 300 watt geen stofzakken nodig – oplaadbaar OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP TABLET – GALAXY OP=OP TAB 10.2 LED TV 55 INCH AFWASAUTOMAAT OP=OP OP=OP INBOUW OP=OP OP=OPWASAUTOMAAT OP=OP SAMSUNG PHILIPS SIEMENS/CONSTRUCTA ZANUSSI OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP Van 399.-OP=OP Van 1699.- OP=OP Van 749.Van 479.voor OP=OP OP=OP or OP=OP vOP=OP OP=OP voOP=OP or oor o v * .1400 TOEREN 289 .499.-OP=OP OP=OP 349 OP=OP 1099OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP 10.1 Inch scherm – 16 gb – android besturing 55PFL5537 – 55 INCH/139 CM – SMART TV Volledig integreerbaar – 4 programma’s 1400 toeren – grote vulopening – RVS Trommel amoled scherm- fotocamera – uitbreidbaar WIFI-FULL HD – 3 D beeld – ziggo gecertificeerd snelprogramma OP=OP Filter – eenvoudige bediening OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP geheugen 4 x HDMI – full HD – 3 x USB ingang Uitgestelde start /timer – CG44125 OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP * Meer informatie in de winkel afwijkend OP=OP OP=OP OP=OP OP=OPOP=OP OP=OP OP=OP Afbeeldingen OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP “EEN OP=OP ZAAK VAN SERVICE simlock vrij

949,-

Gratis parketborstel

2 HANDSETS

599,-

1800 watt – telescoop buizen – combi zuigmond – Regelbare zuigkrachtregeling – S bag stofzakken

TOMTOMXL – 22 europese landen geïnstalleerd Touchscreen - groot beeldscherm – incl raamhouder

Grote vulopeninig – 7 kg inhoud – Timer Electronische vochtmeting – geen afvoer nodig.

*Incl € 30.- retour via KPN

DEMONSTRATIE in de winkel

*Incl. € 50 Retour via samsung

GRATIS 3 MAANDEN tijdschrift naar keuze

89,99

EN VERTROUWEN”

l

t

ld t

lt

l

Lopikerstraat 43 - Schoonhoven Tel. (0182) 38 21 38 www.tonvanalten.nl

07 Editie Lek & IJssel Oost 2013  

Het Kontakt Edities bv is een uitgeverij van tien wekelijks verschijnende nieuwsbladen in een totale oplage van 215.000 exemplaren. Daarnaas...

Advertisement