Page 1

GEMEENTE LOPIK

Zie elders in de krant

LEK EN IJSSEL OOST

DINSDAG 21 JANUARI 2014 JAARGANG 9 NO. 4 ™LLL#=:I@DCI6@I#CA

GEMEENTE SCHOONHOVEN Zie pagina 6 en 7

Gemeente Bergambacht Zie elders in de krant

ADVOCATEN MEDIATORS

Gratis inloopspreekuur Arbeidsrecht Iedere dinsdag en donderdag van 15.00 tot 16.00 uur Klein Amerika 17 2806 CA GOUDA

T. +31 (0)182 54 14 44 www.vanriessenadvocaten.nl

™6ah]ZiVVcYZHi^X]i^c\O^akZghiVYgdidcYZha^\i!ldgYZcYZgdidcYZh^cHX]ddc]dkZckZg[gVV^YbZiĂˆo^akZgZcÉ`jchij^i^c\Zc#

Schennispleger aangehouden >?HH:AHI:>C$HIDAL>?@ ™ 9Z eda^i^Z ]ZZ[i

kg^_YV\b^YYV\ZZc(%"_Vg^\ZbVcj^i >?hhZahiZ^c VVc\Z]djYZc de kZgYZc" `^c\ kVc ]Zi eaZ\Zc kVc hX]Zcc^h# 9g^Z [^ZihhiZgh oV\Zc de YZ <djYhZ" lZ\ ZZc bVc cVVhi o^_c Vjid hiVVc! iZgl^_a ]^_ o^_c \ZhaVX]ihYZZa VVc ]Zc a^Zio^Zc# 9Z VVc\ZZ[hiZgh \VkZc ]Zi `ZciZ`Zc Zc]Zih^\cVaZbZcikVcYZbVcYddg VVcYZeda^i^ZlVVgcVYZoZdeĂ&#x2030;iKVVg" iaVcY `dc ldgYZc VVc\Z]djYZc# 9Z bVc ^h \Z]ddgY dkZg YZoZ hX]Zcc^h" eaZ\^c\ZcYg^ZVcYZgZ!ZkZcZZch\Z" eaZZ\Y ^c Hidal^_`# =^_ ^h ^cb^YYZah lZZgi]j^h#9Zeda^i^ZbVV`iegdXZh" kZgWVVadeiZ\ZcYZbVc#

Zet je video of foto op www.hetkontakt.nl

Lees onze aanbiedingen elders in de krant

DE EEKHOORN

Natuurschuur De Eekhoorn  FOTOMONTAGE: ROB GLASTRA

d eV\#(

Schoonhoven wil â&#x20AC;&#x2DC;beweegtuinenâ&#x20AC;&#x2122;

Raad Lopik krijgt heel ander gezicht

Tentoonstelling over hekserij

De bal rolt weer

Een gezondere leefstijl en spontane ontmoetingen tussen inwoners. Dat staat Schoonhoven voor ogen met het installeren van â&#x20AC;&#x2DC;beweegtuinenâ&#x20AC;&#x2122; in de drie wijken van de Zilverstad. Projectleidster HarriĂŤtte Mesland: â&#x20AC;&#x153;Steeds meer mensen willen wel bewegen, maar op gezette tijden en niet in verenigingsverband. Daarom is deze laagdrempelige oplossing kansrijk. Elke beweegtuin is anders ingericht en met elkaar vormen de sporttoestellen een soort circuit.â&#x20AC;?

Los van de uitslag zal de gemeenteraad in Lopik er na de verkiezingen heel anders uitzien. Zeven van de vijftien raadsleden keren niet terug. Meest genoemde reden is tijdgebrek. De enige die onvrijwillig afscheid neemt, is Leo Bennis (VVD). â&#x20AC;&#x153;Ik had graag nog vier jaar doorgegaan, maar onder het mom van verjonging werd ik op een onverkiesbare zesde plek gezet. Voor die eer heb ik bedankt. Ik ben recht voor zijn raap, dat wordt blijkbaar niet op prijs gesteld.â&#x20AC;?

Vrijwel elke Schoonhovenaar kent het verhaal van de verbranding van Marrigje AriĂŤns. Het kruidenvrouwtje werd in 1591 voor het gerecht gedaagd na beschuldigingen over het betoveren van een jonge patiĂŤnt. Daarop werd de doodstraf over de â&#x20AC;&#x2DC;heksâ&#x20AC;&#x2122; uitgesproken. Dit gegeven was aanleiding voor historicus Leen Ouweneel om het middeleeuwse proces nog eens door te nemen om de motieven van de rechters te doorgronden. Het gevolg is een lezing en tentoonstelling.

De voetbalclubs hebben deel twee van de lopende competitie afgetrapt. Voor Schoonhoven werd het een deceptie. De Zilverstadbewoners hadden niets in te brengen tegen de nummer twee, Soccer Boys.

nieuws

3

nieuws

9

accent

14

Koploper Haastrecht boekte zondag op sportpark Wilgenoord een verdiende 2-0 zege op nummer drie Moordrecht. Voor de ploeg van Marco Versloot scoorden Niels Mulder en invaller Stijn de Wit.

sport

27

Voorlichtingsochtend valpreventie

Het actuele aanbod van huurwoningen nu op internet Reageer uiterlijk aanstaande maandag via

wonenindekrimpenerwaard.nl

H8=DDC=DK:C Â&#x2122; Hi^X]i^c\ HLDH dg\Vc^hZZgi kg^_YV\ &) [ZWgjVg^ ZZc kddg" a^X]i^c\hdX]iZcYdkZgkVaegZkZci^Z#

Service op maat www.premere nl

9ZW^_ZZc`dbhi^hWZYdZaYkddgbZchZcY^ZbdZ^iZ]ZWWZcbZiZkZcl^X]iYVc lZabZiadeZc!VaZZgYZg\ZkVaaZco^_cd[WVc\o^_cdbiZkVaaZc#>cYZW^_ZZc`dbhi ^hZZcWVaVchiZhide\ZcdbZcZcZZckgV\Zca^_hilVVgbZZYZZacZbZgh`jccZccV" \VVcd[oZZZckZg\gdiZ`VchbV`ZcdbiZkVaaZc#Dd`oVaYZkZ^a^\]Z^YkVcYZZ^" \Zcldc^c\WZddgYZZaYldgYZc# 9ZZacZbZgh`g^_\ZciVakVcVYk^ZoZcdb]Zig^h^XddekVaaZciZkZg`aZ^cZcZcaZgZc egV`i^hX]ZWZlZZ\VXi^k^iZ^iZckddg[^i]Z^Y!WVaVchZcdciheVcc^c\#IZchadiiZdZ[Z" cZcoZkVVgY^\]ZYZcdbVaaZgaZ^YV\Za^_`hZ]VcYZa^c\ZcbV``Za^_`ZgiZbV`Zc!od" Vah adeZc Zc ]Zi dehiVVc kVcj^i ZZc hidZa# 6VckVc\ &%#%% jjg ^c dcibdZi^c\h" gj^biZ9Z7gj\EVhiZjg[aViiZHX]ddc]dkZc#


Uw Kontaktje opgeven via www.regio-deal.nl Uw Kontaktje vanaf 1 januari ȏ2QOLQHRSJHYHQ ȏ(HQ.RQWDNWMHRSGHZHEVLWHLVJUDWLV ȏ9RRUHHQ.RQWDNWMHLQGHNUDQWEHWDDOWXSHUUHJHO (al vanaf slechts € 4,- incl. btw)!

De papieren bon lt! verva

ȏ0RJHOLMNKHLGRPH[WUDDFFHQWHQDDQWHEUHQJHQ

Hieronder ziet u een voorbeeld van de Kontaktjes op ware grootte zoals ze vanaf 1 januari in de krant verschijnen.

s e j t k a t n Ko atsen?

Kontaktje pla

aagd: Te koop gevr ksdaalders. rij en s en zilveren guld x xx xx -x Tel 0345 er ke kast in ze Te Koop: antie t. aa st e goed x Tel 06-xxxxxxx ts lle damesfie Te koop: Gaze r eu kl n, ge llin met 3 versne lgen . Roestvrije ve donkerblauw ium. in um al et ni dus Vr prijs € 125, xxx Tel 0183-xxx p met filter. T.K. vijverpom -xxxxxxxx 06 l min € 50,- Te

r en dichtbij

aa L Betrouwb .N L A E -D IO G RE

erwijk; Eikenkast Oist ard ha n pe O tr. Elec x xx xx xx -x 06 Tel.

el en, hoog mod Bergschoen , 40 t M re Human Natu . Prijs: € 40. 1 x gedragen xxxxx xx -x 06 l Te

em met lattenbod Meegroeibed 078-xxxxxxx l. Te 40 € r. en mat den voor Set winterban 50,Ford Fiesta. €1 xxx Tel. 06-xxxxx her

iger van Kärc Hogedrukrein xxx Tel. 06-xxxxx

25 met gasfles € Dakbrander xxx xx xx -x 06 l. Te s op statief Laserwaterpa xxx Tel. 078-xxxx ant. fiets, merk Gi Electr. Dames tas ts fie e el bb 2 accu’s, du ngslot en extra ketti xxx Tel. 078-xxxx

ifauteuils, 2 royale Draa € 75 ijs gr n/ groe xxx Tel. 0183-xxx

Sparta Damesfiets, station 3 + 11 gen. Axa slot. . Te koop: play llin rd ca ne rs Z.g.a.n. 3 Ve rollers + mem 150,€ s games 2 cont Vraagprij -xxxxxxxx xxx € 100,- Tel 06 Tel. 078-xxxx t ar zw 09 Golf TDI 20 Te koop VW xx Babyspullen! Tel 0345-xxx dikant, 123.000 km. Commode, le , traphekje, r en eu ag kl w r er te nd el ki je. moet sk ollen dekent Te Koop: mam trappelzak, w -xxxxxxxx s. Zomer. je rt blauw Tel 06 ee kl by . Heel veel ba aten 56 t/m 68 Jongentje. M X Te Koop: XX XX xxxxx Tel. 078-XX oi Tel 06-xxx grote vogeko

t Saphir Caravan Fend uit 2000 540TK, 5-pers ste luifel. va + t. or vo met 00,45 € r. .p Vr xxx Tel. 078-xxxx aagd: Te koop gevr rvies. se nt bo en Boer elijk. og m t ee Zo compl x xx xx -x Tel. 0184 x 360 Te koop: X bo v. spellen. di cl. In t. In nieuwstaa ar. ja 18 t Leeftijd to xxx Tel. 06-xxxxx

NIEUW!

Het Kontakt start met Regio-deal.nl Regio-deal.nl zal stap voor stap worden opgebouwd. Als eerste kunt u vanaf 1 januari uw Kontaktjes via deze website opgeven. Binnenkort wordt dit online platform uitgebreid met nieuwe diensten en mogelijkheden. Hierover binnenkort meer... REGIO-DEAL.NL IS ONDERDEEL VAN

Merk gereedschap. T.k.: div. tuin mer m tri nt ka as gr Gardena. Incl. e). dt ee br cm r (45 en grasmaaie 200,€ s rij gp aa Vr xxx Tel. 0183-xxx

Vanaf 1 januari


Dinsdag 21 januari 2014

Hongarenpension İĠĥĬĬīĥĬijĢīš Wethouder Peter Matheij verzekerde de commissieleden afgelopen week dat de gemeente niets afweet van het nieuwe plan van SRS om Hongaarse medewerkers alsnog te huisvesten in het Wolfsongebouw. Op 6 januari zou een eerste bijeenkomst worden belegd met de buurtvereniging en enkele omwonenden om de kansen te verkennen. Matheij: “Met de raad heb ik indertijd afgesproken om huisvesting van arbeidsmigranten in regionaal verband op te pakken en daar houd ik me aan. Ik heb SRS-adviseur Wim Reedijk gevraagd om zijn kennis in te brengen in het overleg met de buurgemeenten.”

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

3

nieuws

WWW.HETKONTAKT.NL

De Krullevaar: ‘dossier vol emoties’ İĠĥĬĬīĥĬijĢīš Een dossier vol emoties. Zo omschreef wethouder Marry Holst de brandende kwestie rond De Krullevaar, die onder ouders van kinderen van de rooms-katholieke basisschool voor de nodige onrust heeft gezorgd. “De gemeente Schoonhoven heeft geen bevoegdheden om hier een rol in te spelen”, sprak de wethouder in de commissie Ruimte. Om aan alle onduidelijkheid een einde te maken, sprak Krullevaar-directeur René van Ommeren de commissieleden toe: “Onze toekomst ligt aan het Doelenplein. Het overkoepelende schoolbestuur De Groeiling is

bereid de financiële gevolgen te dragen. Het kost ons jaarlijks een ton extra om twee vestigingen open te houden. We blijven met twee groepen zitten in een schoolgebouw aan de Albert Plesmanstraat en zullen proberen dat pand te verhuren aan derden.” Van Ommeren hoopte met zijn verklaring de gemeente Schoonhoven te overtuigen van de standvastigheid van de rooms-katholieke basisschool. Hoewel de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) verplaatsing van de hoofdvestiging van De Krullevaar naar het Doelenplein afwijst en de besturen van de protestant-christelijke en openbare scholen een verhuizing

openlijk blokkeren, is de directie niet te stuiten. “We vinden het onbegrijpelijk dat de andere schoolbesturen ons niet ter wille zijn, maar we gaan verder op de ingeslagen weg. Wij denken niet aan concurrentie, maar willen gewoon een leuke rooms-katholieke school in het centrum optuigen.” Door het ontbreken van bevoegdheden om de scholenkwestie politiek te beïnvloeden, konden de commissieleden slechts instemmen met het behoud van rooms-katholiek onderwijs in Schoonhoven. PvdA, VVD, CDA en SGP/ChristenUnie stelden zich neutraal op; de oppositiepartijen gaven vooral morele steun. Wethouder

Marry Holst gaf nadrukkelijk aan dat De Krullevaar zelf voor deze koers heeft gekozen. “De directie heeft de focus op het Doelenplein gelegd. Met de christelijke en openbare scholen is vooraf geen overleg geweest over dat besluit. Leerlingenstromen kunnen veranderen door de stap van De Krullevaar. Dat hebben de schoolbesturen als een bedreiging gezien. De gemeente speelt geen rol in deze zaak. Wij kunnen de vestiging aan de Albert Plesmanstraat niet overnemen. Dan zou De Krullevaar in juridische zin niet meer bestaan.” Pieter van der Laan

Schoonhoven wil drie ‘beweegtuinen’

‘Zelfstandigheid koesteren’

İĠĥĬĬīĥĬijĢī š Een gezondere leefstijl en spontane ontmoetingen tussen inwoners. Dat staat Schoonhoven voor ogen met het installeren van ‘beweegtuinen’ in de drie wijken van de Zilverstad.

@G>BE:C 6$9 >?HH:A ™

De gemeente financiert het project met 40.000 euro uit het potje voor buurtverbetering en hoopt nog eens

20.000 euro van welwillende sponsors te ontvangen. QuaWonen (3.000 euro) en huurdersvereniging Samen Wonen (500 euro) hebben reeds financiële toezeggingen in die richting gedaan. Het idee voor beweegtuinen is al anderhalf jaar onderwerp van gesprek tussen gemeentelijke vertegenwoordigers, initiatiefnemer Ad Struijs

(GroenLinks) en de Schoonhovense wijkteams. Namens de gemeente werd Harriëtte Mesland aangesteld als projectleidster: “Steeds meer mensen willen wel bewegen, maar op gezette tijden en niet in verenigingsverband. Daarom is deze laagdrempelige oplossing kansrijk.” Ze meent dat er diverse voordelen te behalen zijn. “Elke beweegtuin is anders ingericht en met

™7ZlZZ\ij^cZckddgZZc\ZodcYZaZZ[hi^_a#

Deze bijeenkomst was georganiseerd met het oog op de profielkeuze waarbij de leerlingen al dan niet kunnen kiezen voor bepaalde vakken. Op interactieve wijze wist Chazia Mourali de leerlingen te betrekken bij de Franse taal en cultuur. Zij vertelde enthousiast over de populariteit van de Franstalige zanger Stromae en de privé-perikelen van de Franse president François Hollande. Naast de Franse geschiedenis en cultuur kwam ook de Franse taal zelf aan bod. Leerlingen uit groep 8 van basisscholen en ouders die meer informatie willen over onder andere het vak Frans op de WZ zijn welkom op de open avonden op woensdag 22 en donderdag 23 januari.

Rommelmarkt ĴĦĩĩĦĤĢĩĞīĤĢįĞĨš Voor de jaarlijkse rommelmarkt op zaterdag 30 augustus bij het witte kerkje in Willige Langerak kunnen het hele jaar door spullen worden ingeleverd bij de fam. Bultman, Provincialeweg 15a te Bergambacht. Wie spullen wil laten ophalen kan bellen: 0182-383617.

Krimpen moet zich geen Calimero-complex aan laten praten en z’n zelfstandigheid koesteren. Dat schrijft Bert Luijendijk in een ingezonden brief. “Er is geen enkele reden om ons minderwaardig te voelen.” De fractievoorzitter van Stem van Krimpen reageert daarmee op de vraag of Krimpen zich aan moet sluiten bij de nieuw te vormen Krimpenerwaard-gemeente. Luijendijk ziet geen enkele reden om de zelfstandigheid op te geven. Hij denkt ook niet dat de samenwerking tussen Krimpen en Capelle op den duur leidt tot een fusie. Luijendijk gruwelt van het idee dat Krimpen opgaat in een K6. Andere gemeenten in de Krimpenerwaard zullen dan aanspraak maken op de ‘zorgvuldig opgebouwde geldmiddelen en financiële reserves’ van Krimpen. “Dan betalen onze inwoners mee aan de instandhouding van de vele monumenten en grachten in de historische binnenstand van Schoonhoven. Monumentenzorg voor een stadje 20 kilometer verderop, terwijl we nu niet eens in staat zijn om voor onze enkele eigen monumenten te zorgen. Daar gaat ons zilver!”

Pieter van der Laan

Chazia Mourali promoot Frans İĠĥĬĬīĥĬijĢīš Chazia Mourali, Frankrijkspecialiste, was afgelopen week als gastspreekster uitgenodigd op CSG Willem de Zwijger te Schoonhoven met als doel het belang van de Franse taal te promoten.

elkaar vormen de sporttoestellen een soort circuit. Op deze wijze ontstaat variatie in het activiteitenaanbod en worden inwoners – jong en oud – als het ware verleid om in een andere buurt te komen en ook hier contacten te leggen.” Politicus Ad Struijs kwam met het initiatiefvoorstel. “Het percentage jeugdigen met overgewicht en obesitas en volwassenen met hart- en vaatziekten neemt toe. Bewegingsarmoede is een belangrijke risicofactor.” De toestellen zijn gepland aan de Pasteurweg (Noord), Olivier van Noortplein (centrum) en Achterwetering (Oost). De locaties zijn zodanig gekozen dat in de directe nabijheid ook een speelvoorziening voor kinderen aanwezig is. Ook kan een koppeling worden gemaakt met een ontmoetingsruimte. Daarnaast kunnen medewerkers of bezoekers van in Schoonhoven gevestigde ondernemingen desgewenst meedoen. In de commissie Samenleving waren bijna alle partijen enthousiast. Alleen de VVD was tegen. Ad Struijs was gebelgd over de tegenwerking van de liberalen. “De opstelling is puur gericht tegen GroenLinks. Het belang van de inwoners van Schoonhoven moet in mijn ogen voorop staan.”

LOOMAN keurslager

Haven 58 2871 CP Schoonhoven tel. 0182 382426 fax 0182 386849 www.looman.keurslager.nl

Verstand Van Lekker Vlees

Het is weer Rookworst tijd! Lekker bij de stamppot, in de erwtensoep, op brood, lekker bij de borrel!

Knaller van de week Rookworst

elke 2e halve prijs

Keurkoopje van de week 4 sudderlapjes

6.95

Vleeswarenkoopje

Bij 150 gram achterham

100 gram eisalade gratis!

Bidbook Zilverstadrotondes İĠĥĬĬīĥĬijĢīš Burgemeester André Bonthuis van Schoonhoven heeft vrijdagmiddag in het Nederlands Zilvermuseum het ‘bidbook’ van de Zilverstadrotondes overhandigd aan het Comité van Aanbeveling. In het bidbook licht de Stichting Zilverstadrotondes de plannen toe om zilverkunst op de vijf rotondes in Schoonhoven te realiseren. Een aantal inwoners van Schoonhoven is al jaren bezig met het idee om de rotondes in de stad te verfraaien met zilverkunst. Onder leiding van Bir Muste is de Stichting Zilverstadrotondes gevormd: “Zo ziet iedereen direct

waar Schoonhoven beroemd om is: zilver!” Als de stichting de financiering rond krijgt, zien weggebruikers voortaan op de rotondes twee gestileerde koffiepotten (rotonde Mr. Kesperplein en rotonde Achterwetering/Van Heuven Goedhartweg) door Jan van Nouhuys, een set ringen (rotonde Henry Dunantplein) en een kralenarmband (rotonde Vrouwenmantel/M.A. Reinaldaweg) door Esther van Vliet en een zalm (rotonde Van Heuven Goedhartweg/ M.A. Reinaldaweg) door Ruud Vos. Kijk voor een impressie van alle rotondekunst op www.hetkontakt.nl (onder nieuwsberichten).

Maaltijd van de week

400 gram zuurkool + een gehaktbal of speklap naar keuze

4.50

Special van de week Balletje prei

Gehaktbal speciaal gevuld met rauwe ham, crème fraiche, kaas, prei omwikkeld met katenspek

100 gram

1.45

Probeer ons winterbuffet eens!

Uitvalsbasis voor de digitale regio Maak van www.hetkontakt.nl je startpagina

™9ZdkZg]VcY^\^c\kVc]ZiW^YWdd`#

FOTO: ADRI VERHOEVEN


Familieberichten

Dinsdag 21 januari 2014

Met pijn in ons hart, maar vol goede herinneringen, geven wij u kennis van het overlijden van mijn zorgzame man, onze fantastische vader en mijn trotse opa

Ik roem in God, ik prijs ’t onfeilbaar woord; Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord. ‘k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord.

Hermen Hilbert Folkerts

Psalm 56 : 5

- Herman -

Thuisgehaald in het Vaderhuis

op 68-jarige leeftijd.

Omringd door zijn dierbaren is rustig overleden mijn lieve man, onze vader, schoonvader, groot- en overgrootvader

Nel Folkerts-Blanken Daniëlla Marin

Teunis de Pater

Robert

Teus

16 januari 2014

Drager van de Eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in goud.

Hoofdstraat 76E 2861 AR Bergambacht Er is gelegenheid tot condoleren op dinsdag 21 januari van 19.00 tot 20.00 uur in het rouwcentrum, Schoolstraat 24a te Bergambacht.

* Polsbroek, 14 augustus 1924

Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.

Herman Folkerts Wij wensen de familie veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies. Bestuur en leden Voetbalvereniging Bergambacht

Langzaam vervaagden herinneringen gleden gedachten weg en nam je afscheid van ons. Nu nemen we afscheid van jou

Herman Folkerts is overleden Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkind alle sterkte toe in deze tijd.   Namens bestuur en leden supportersvereniging v.v Bergambacht

Helaas hebben wij afscheid moeten nemen, na een ongelijke strijd, van onze vriend en oprichter van de Soos

Goof

Wij zijn zeer geschrokken van het droevige bericht dat we vorige week ontvingen. Op vrijdag 10 januari 2014 is

Monique de Jong – Molenaar een ouder van onze school overleden. Wij wensen Robert en zijn zoon Jari heel veel kracht en moed toe om dit enorme verlies te verwerken. In gedachten zijn wij bij hen. Namens alle geledingen van de OBS Koningin Emma in Schoonhoven de directeur, Rob Zilverberg

GRAFMONUMENTEN NATUURSTEENBEDRIJF MIDDEN BRABANT b.v. Kortakker 6, 4264 AE Veen Tel. 0416-691616 ALTIJD VOORDELIGER Met 500 grafmonumenten op voorraad

DE MEEST UITGEBREIDE SHOWROOM VAN DE REGIO kijk op www.natuursteenmiddenbrabant.nl

De begrafenis heeft op zaterdag 18 januari te Polsbroek plaatsgevonden. Een moeder sterft altijd te vroeg, al wordt ze nog zo oud. Je bidt dat God haar sparen zal, omdat je veel van haar houdt. Maar als de maanden zwaarder worden, zij moe wordt, zwak en oud, bid je dat God haar halen zal, omdat je veel van haar houdt.

Met veel verdriet, maar dankbaar voor de liefde die zij ons gegeven heeft, delen wij u mee dat na een zeer zorgzaam leven van ons is heengegaan mijn geliefde vrouw, onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder

in de leeftijd van 85 jaar.

Annie Verkuil

Annie Burggraaf-Graafland Dirrie en Dick Hendriks-Burggraaf Anita en Rogier Lennon

echtgenote van Kees Stoppelenburg

* 2 oktober 1929

† 16 januari 2014

C. Stoppelenburg Janny en Jan Melroy en Marjon

15 januari 2014 Korte Achterweg 48 2941 EB Lekkerkerk Gelegenheid tot condoleren op dinsdag 21 januari van 19.00 tot 20.00 uur net rouwcentrum aan de Burgemeester van der Willigenstraat 37b te Lekkerkerk. De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

Herman Folkerts

Wij wensen Nel, Daniëlle, Marin en Robert en verdere familie heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.   De zondagmorgen Soos van de VV Bergambacht

Dorp 79 B 3415 PC Polsbroek

Dankbaar voor de liefde en zorg waarmee hij ons tijdens zijn leven heeft omringd, geven wij kennis van het overlijden van mijn man, mijn vader, schoonvader, onze opa en opi

Govert Burggraaf Ons bereikte het droevige bericht dat ons oud bestuurslid en oud voorzitter

† Polsbroek,13 januari 2014 Cok de Pater - van der Vlist Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

De crematieplechtigheid zal worden gehouden op woensdag 22 januari om 13.30 uur in crematorium Schollevaar, Burgemeester Schalijlaan 2 te Capelle aan den IJssel.

Met droefheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons lid van verdienste

4

Amber, Mees

Dominique en Erik Yordi en Joyceann

Leny en Arie Raymond Dick, Marjo Jasper Tim Carlijn

Korenbloemstraat 22, 2821 TD Stolwijk De afscheidsdienst wordt gehouden op woensdag 22 januari om 11.15 uur in de Aula Hoflaan, Hoflaan 6 te Stolwijk, aansluitend zal de begrafenis omstreeks 12.00 uur plaatsvinden op de algemene begraafplaats te Stolwijk. Na de begrafenis is er in genoemde aula gelegenheid de familie te condoleren.

Als ik zo oud geworden ben dat ik alleen de mijnen nog ken en soms niet eens jouw naam meer weet. Pak dan mijn hand even beet en zeg me gedag en laat mij voelen dat je me mag. Wellicht dat ik het gevoel herken dat ik voor iemand; iemand ben.

In alle rust en stilte hebben wij afscheid genomen van onze lieve zus, schoonzus, tante en oud-tante

Heiltje DrostNoomen

sinds 7 december 1977 weduwe van Cornelis Drost

in de leeftijd van 100 jaar. Zus, broers, schoonzus, neven en nichten 17 januari 2014 Correspondentieadres: G. Noomen Rigoletto 51 2926 PH Krimpen aan den IJssel Er is gelegenheid tot condoleren op woensdag 22 januari van 10.00 tot 10.45 uur in de aula van begraafplaats Oud-Kralingen, Laan van Oud-Kralingen 1 te Rotterdam. We nemen afscheid van Heiltje om 11.00 uur in bovengenoemde aula, waarna de begrafenis omstreeks 11.40 uur zal plaatsvinden op de begraafplaats. Na afloop van de begrafenis is er een samenzijn in de aula van de begraafplaats.

Uw uitvaartverzorger Bertus Kostwinder Mobiel: 06-22971692 Kantoor: 0182-503123, Fax: 0182-502617 Uitvaartverzorging Rainbow Deceased Care 0182-503123 Kantooradres: Veerlaan 18a, 2851 BV Haastrecht E mail: info@rdcuitvaartverzorging.nl, Website: www.rdcuitvaartverzorging.nl

Gepaste zorg vanuit respect en persoonlijke benadering Stoppelenburg Al meer dan 58 jaar uw vertrouwen waard

STOPPELENBURG Uitvaartverzorging

Bij het verlies van uw dierbare moet u kunnen rekenen op de uitvaartondernemer die u met rust en kennis van zaken begeleidt, met u meedenkt, met u belist en zorgt voor een respectvolle uitvaart. Onze uitvaartcentra: Uitvaartcentrum De Olm Krimpen a/d IJssel (0180) 52 22 55

Uitvaartcentrum Linquenda Schoonhoven (0182) 38 22 31

Rouwcentrum Lekkerkerk Lekkerkerk (0180) 66 36 44

Aula Hoflaan Stolwijk (0182) 38 22 31

uitvaart@stoppelenburg.nl www.stoppelenburguitvaart.nl

Voor een persoonlijke en respectvolle begeleiding na een overlijden

Begrafenisonderneming J.C. van Reeuwijk & zn Hans van Reeuwijk Mobiel 06-53148329 IJsseldijk Noord 36 2935 BG Ouderkerk a/d IJssel

Tel.: 0180 - 68 13 32 Fax.: 0180 - 68 25 17

Mindfulness groep voor kinderen van 8 - 10 jaar in Schoonhoven 6 weken op maandagmiddag van 16.00 - 17.30 uur opgeven en informatie via Tineke@AtreyuEnMomo.nl Atreyu & Momo

kindercoaching & opvoedondersteuning www.atreyuenmomo.nl


Familieberichten

Dinsdag 21 januari 2014

Diep bedroefd, maar dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden mochten hebben, geven wij u kennis dat de Heere, op Zijn tijd, na een periode van afnemende krachten, uit onze familiekring heeft weggenomen mijn innig geliefde vrouw, onze zorgzame moeder, oma en overgrootmoeder

Wij hebben uw belangstelling tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze papa, schoonvader, opa en overgrootvader

Christina Ankerde Jong

zeer gewaardeerd. Het heeft ons goed gedaan en getroost, te weten dat zo velen met ons meeleefden in die moeilijke periode.

Leendert Kapoen Leen

in de leeftijd van 89 jaar. Gouda: J. Anker Leerbroek: Jan Anker Ria Anker-van den Berg Vlist: Jannie Voets - Anker Bennekom: Cor Anker Hennie Anker-Keurhorst Stolwijk: Gerrit Anker Ria Anker-de Vries Capelle a/d IJssel: Joke Snoep-Anker Jos Snoep Kapelle: Tina Wisse-Anker Kees Wisse Stolwijk: Willie Anker Aagtekerke: Bertha Maljaars-Anker Jako Maljaars kleinkinderen en achterkleinkinderen In liefde gedenken wij onze schoonzoon en zwager Ad Voets, overleden 3 september 1989.

R. Kapoen-van Herk Coby en Jan Sander en Anne Noor Laura en Arne

Theo en Ester Jemal Zekios

Schoonhoven, januari 2014

Voor

VERHUIZEN in binnen- en buitenland naar:

BV Gebr. Schouten Tevens opslag voor uw inboedel. Polsbroek, telefoon (0182) 30 95 44

16 januari 2014 Winterdijk 8 - 2, 2801 SJ Gouda Wij bedanken de medewerkers en vrijwilligers van ‘Huize Winterdijk’ voor de liefdevolle verzorging. De begrafenis heeft dinsdag 21 januari plaatsgevonden op de algemene begraafplaats te Stolwijk.

Levert en plaatst enkel-isolatieglaswoningrolluiken-zonwering www.stokvisglas.nl Timmerfabriekstraat 17 - Bergambacht - Tel. 0182-354975

BERGAMBACHT NEDERLEK OUDERKERK SCHOONHOVEN VLIST

PUBLICATIE BEKENDMAKING Beleidsregels scholingsplicht jongeren Wet werk en bijstand K5-gemeenten 2014 Tijdens de vergadering op 7 januari 2014 heeft het K5-bestuur besloten tot vaststelling van de Beleidsregels scholingsplicht jongeren Wet werk en bijstand K5-gemeenten. De beleidsregels geven nadere richtlijnen voor het uitvoeren van artikel 13 lid c van de Wet werk en bijstand omtrent de scholingsplicht voor

5

Kontaktjes Kontaktjes plaatsen?

Mindfulness-Training Starters Training stressreductie 8 weken Start 23 jan. Mindfulness-Training Vervolg Training mildheid en compassie 8 wk Start 24 jan. www.aspect.nu Tel.0344 651103  b Duurzame Zorg helpt u om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen! Bel 0184- 785353 of bezoek onze website www.duurzame-zorg.nl ! b Meditatieve yoga in Zaltbommel Begin je dag met aandacht! woensdagmorgen van 9.15 - 10.30 info: www.hermineschoneveld.nl b Springkussen of Attractie huren? Ga naar AttractieVerhuurshop.nl in Rossum en bekijk ons assortiment!

REGIO-DEAL.NL Betrouwbaar en dichtbij

Huis niet verkocht? Verhuren kán! Info: bert@homeflex.nl

T.k. Hist. oorlogskaart van de crossroutes door de Biesbosch 1944-1945. Tel. 0416-692144.

Voedings- en Leefstijladviezen BGN Gewichtsconsulent / T.k. nw Hitachi boorhamer DHLife-Coach 20-PB €100,-. Tel. 0418-674722. Karin Rutgers ~ K@ Coaching b Wijk en Aalburg 06-44 075 393 Ukkie geboortekaartjes www.droomleven-altena.nl Stoer, lief en eigentijds Nota’s vaak (deels) vergoed!!! Zuidzijde 131  b 2977 XE Goudriaan Workshops voetreflexmassage & Telefoon 0183-583311 Tenen Lezen op 26 januari 2014! www.ukkie-geboortekaartjes.nl Info www.reflexme.nl, 06- 281 6754 Te koop Caravan home car 33  b gewicht 567 kg, 4 slaapplaatsen www.woonhuismetkantoor.nl bj.1994 koelkast kachel www.denbestendakgoten.nl voortent € 950.- Geschikt voor b kleine auto 078-6159808 i.pr.st. TALENTGROEP HB KIDS START WEER! Gevr. oude weekbladen van voor Hoogbegaafde kids 1970. Tevens een driegaatsontmoeten elkaar op kachel. Tel. 0418-642763. 10 woensdagochtenden in Gorcum. T.k. VW Golf 4, Gevraagd: zilveren glds. en rijksd. Met als motto: plezier, ontdekken 2.3 v5 highline apk dec. 2014 van Juliana. Ook muntontwerpen en samenwerken. € 2500,-; bb-motor Yamaha 5pk verzamelingen, oud bankpapier Info: incl. tank, kortstart €300,-; Tomos en kapotte sieraden, drs. GM Wouters, 06 26162333 snorbrommer bj. 1995 € 250,-. bijbeltje met slot, goud of zilver. www. Praktijkpio.nl/ Tel. 06-39561310.  b pio@casema.nl www.woonhuismetkantoor.nl T.k. bkn 50 tinten grijs, www.denbestendakgoten.nl STARTERS 50 tinten donkerder € 7,50 p.s. b INFORMATIE CENTRUM (S.I.C.) Tel. 06-53837118. Kolonisten van Catan TOERNOOI Advies en informatie voor Zaterdag 8 februari startende ondernemers. T.k. trapskelter 5-12 jr z.g.a.n. in Bergambacht Tel. 078-6840205. €80,-; schooltafel €20,-; comp. info: www.kolonisten-toernooi.nl Onderneming starten of ZZP’r tafel op wln €25,-; oude radio b worden? Philips €25,-; elek. radiator 1500w Spaans Leren in Advies en administratieve 100x80cm €20,-; keukentafel de Krimpenerwaard begeleiding op maat. beuken z.g.a.n. 125x125 €150,-. In het Cultuurhuis Krimpen a/d Opzetten van een (salaris) Tel. 0418-662143. Lek. De lessen beginnen op 27- administratie. Personeelszaken. 01-2014. Voor beginners & T.k. zilvergrijs bureau met klep Intake gesprek is gratis. licht gevorderden en 2 gr en 2 kl ldn €50,-. Antoniuslaan 53 Informatie: info@leukspaans.nl Tel. 06-50297580. 3341 GA Hendrik Ido Ambacht. www.leukspaans.nl www.finasense.nl Tel: 064 5530098 T.k. fietskar 110x65x78 € 30,-; T.e.a.b. antieke brood- en tinkast mountainbike €50,-; massief eiken dressoir en aanhanger 2.10x1.30 €125,-. BB. klok. Tel: 0183502574 Tel. 06-39561310.  b

JEANSWEAR

Point seven Jeanswear

STUNTPRIJZEN bij Point Seven Deze week v.a. woensdag

jongeren tot 27 jaar. De beleidsregels treden met terugwerkende kracht inwerking op 1 januari 2014.

Jeans

€ 39,-

Op verzoek kan, tegen betaling van de kosten, een afschrift van dit besluit verkregen worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw K. Lambregtse, beleidsadviseur Sociale Zaken K5, telefonisch te bereiken onder nummer 0180 - 667800.

K5, POSTBUS 2507, 2940 AA LEKKERKERK Uitgebreide informatie vindt u op: www.k5-gemeenten.nl Telefoon Sociale Zaken: (0180) 667 800 Telefoon Onderwijs: (0180) 667 856 Telefoon Stafbureau Strategie & Ondersteuning: (0180) 667 850 info@k5-gemeenten.nl

2 voor

€69,-

OP=OP G-STAR % KUYICHI % DIESEL % ONLY % MAISON SCOTCH % MARI Point Seven Lopikerstraat 16 2871 BX Schoonhoven 0182 - 386 137


Gemeentenieuws Gemeente werkt met servicenormen De gemeente Schoonhoven werkt met servicenormen: beloften over de kwaliteit van de dienstverlening. Steeds meer gemeenten en overheidsin stellingen werken met servicenormen. Ze geven duidelijkheid over onder DQGHUHZDFKWWLMGHQHQDIKDQGHOWHUPLMQHQZDDUGRRULQZRQHUVEHGULMYHQ en instellingen weten wat ze van de gemeente mogen verwachten. Het doel van servicenormen is om de kwaliteit van de dienstverlening verder te verbeteren. De servicenormen van de gemeente Schoonhoven zijn: 1. de telefoon wordt na maximaal 5 keer overgaan opgenomen; 2. HHQHPDLOZRUGWELQQHQPD[LPDDOZHNHQEHDQWZRRUG 3. HHQEULHIZRUGWELQQHQPD[LPDDOZHNHQEHDQWZRRUG 4. LQIRUPDWLHRSGHZHEVLWHLVDFWXHHOFRUUHFWEHJULMSHOLMNHQWRHJDQNHOLMN 5. de wachttijd bij een gesprek op afspraak is maximaal 5 minuten; de ZDFKWWLMGELMHHQJHVSUHN]RQGHUDIVSUDDNLVLQJHYDOYDQEHVFKLNEDDU KHLGPD[LPDDOPLQXWHQ een melding wordt binnen maximaal 5 werkdagen opgepakt; een ge vaarlijke situatie wordt direct afgedaan; 7. HHQNODFKWZRUGWELQQHQZHNHQDIJHKDQGHOG Reactie U kunt een berichtje sturen naar hartvoordestad@schoonhoven.nl als een servicenorm niet gehaald wordt. Uw reactie is voor ons een signaal om de dienstverlening te verbeteren. Een goede dienstverlening is immers waar de gemeente voor staat!

Vrijwilligersvacature uitgelicht 2SZZZVFKRRQKRYHQQOYULMZLOOLJHUVLVHHQYDFDWXUHEDQN voor vrijwilligerswerk te vinden. Af en toe brengen we een van deze vacatures op deze pagina extra onder de aandacht. Beheerder hard- en software 'H6:26 6WLFKWLQJ:HO]LMQHQ2QGHUVWHXQLQJ6FKRRQ KRYHQ2UDQMHSODDWV ]RHNWPHWVSRHGHHQEHKHHUGHU YRRUGHKDUGHQVRIWZDUH*H]RFKWSHUVRRQGLHHQLJH kennis heeft van computernetwerken (vier computers HQSULQWHU HQJRHGEHNHQGLVPHW06RÉ?FHSURJUDP PDČ&#x2021;VHQPHW:LQGRZV/LYH+HWZHUNLVČľH[LEHOLQWLMG en plaats. &RQWDFWJHJHYHQV&DUHOGH0DUL YRRU]LWWHU6:26 WHO RIHPDLOFDUHO#GHPDULQO :HEVLWHZZZVZRVFKRRQKRYHQQO

www.schoonhoven.nl/vrijwilligers

2É&#x153;FL­OHEHNHQGPDNLQJHQ Meldingen Akkoord bevonden sloopmelding â&#x20AC;&#x201C; Vlisterweg 22 =. SURMHFWJHKHHOVORSHQYDQHHQOHVORNDDO aan de noordzijde resp. renovatiesloop oude gymzaal aan de zuidzijde YDQKHWVFKRROJHERXZYDQKHW6FKRRQKRYHQV&ROOHJHLQKHWNDGHUYDQ GHYHUERXZLQJVHQXLWEUHLGLQJVZHUN]DDPKHGHQYDQKHW6FKRRQKRYHQV College (de melding is ontvangen op 20 december 2013 en aanvaard op 10 januari 2014).

Kennisgevingen Nota Bodembeleid bij bouwen vastgesteld 2SMDQXDUL]LMQEHOHLGVUHJHOVYDVWJHVWHOGGLH]LMQYDVWJHOHJGLQGH nota Bodemkwaliteit bij Bouwen 2013. De beleidsregels vormen de basis voor onder meer vrijstelling van de plicht tot het uitvoeren van bodemon

derzoek bij bouwen. U kunt de notitie van 22 januari tot en met 5 maart inzien bij de balie van het stadhuis.

21 januari 2014

Stadhuis: Haven 37 2871 CK Schoonhoven Postbus 504 2870 AH Schoonhoven Tel: (0182) 38 92 00

Aanvragen

Fax: (0182) 38 93 99 I: www.schoonhoven.nl

Omgevingsvergunningen - Tiendweg 23SURMHFWYHUQLHXZHQELMJHERXZELMZRQLQJJHKHHOVORSHQ bestaand bijgebouw en vervangen door nieuwbouw; tevens slopen en NHOHNOHLQHUHRSVWDOOHQRSKHWSHUFHHODFWLYLWHLW HQ ERXZHQELMEHKRUHQG bouwwerk bouwen: procedure: nog te bepalen (de aanvraag is ontvangen op 13 januari 2014). - Stadhuisstraat 1 / Haven 37SURMHFWKHULQULFKWHQYDQGHČ&#x160;9LHUVFKDDUČ&#x2039; YRRUPDOLJHWXUINHOGHUUHVS999 YRRUKHWJHEUXLNDOVH[SRVLWLHUXLPWH voor bijeenkomsten en lezingen; resp. herstel van het rijksmonument; DFWLYLWHLW HQ ERXZHQRYHULJHYHUDQGHULQJHQUHVSKDQGHOLQJHQPHW gevolgen voor beschermde monumenten; procedure: nog te bepalen (de aanvraag is ontvangen op 15 januari 2014). - (voormalig) Spoorsingel 13 â&#x20AC;&#x201C; project: uitvoeren grondwerkzaamheden ten behoeve van een bodemsanering waarvoor volgens het bestem mingsplan een aanlegvergunning is benodigd; activiteit(en): werk of werk zaamheden uitvoeren: procedure: regulier (de aanvraag is ontvangen op 13 januari 2014).

E: gemeente@schoonhoven.nl Openingstijden:

Receptie Č?Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 17.00 uur Č?9ULMGDJYDQWRWXXU

Dienstverlening (Burgerzaken) Č?0DDQGDJYDQWRWXXU Č?'LQVGDJYDQWRWXXU Č?:RHQVGDJYDQWRWXXU Č?'RQGHUGDJYDQWRWXXU Č?9ULMGDJYDQWRWXXU Č?Dinsdag en donderdag YDQWRWXXU alleen voor het ophalen van reisdocumenten en rijbewijzen

Tijdelijke omgevingsvergunning - provinciale weg: C.G. Roosweg ongenummerd, ter hoogte van (voormalig) Spoorsingel 13 Č&#x201A;SURMHFWUHDOLVHUHQYDQHHQWLMGHOLMNHLQ uitrit voor het grondtransport ten behoeve van een grondsanering op het perceel (voormalig) Spoorsingel 13; activiteit(en): uitrit aanleggen of veranderen: procedure: regulier (de aanvraag is ontvangen op 10 januari 2014).

5HFWLČ´FDWLH - Koestraat 121 d â&#x20AC;&#x201C; project: starten van een fysiotherapiepraktijk in een ZRQLQJGRRUKHWRP]HWWHQYDQHHQZRQLQJQDDUHHQSUDNWLMNUXLPWH activiteit(en): handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening: afwijken van een bestemmingsplan; procedure: regulier; (de aanvraag is ontvan JHQRSMDQXDUL !UHFWLČ´FDWLHLQKHW.RQWDNWYDQMDQXDUL stond per abuis vermeld: Koestraat 121 a.

Een aanvraag ligt niet ter inzage en er is geen mogelijkheid tot het indie nen van bezwaar. Dit kan pas als de vergunning is verleend.

Besluiten Gehandicaptenparkeerplaats Toekenning en inrichting gehandicaptenparkeerplaats: zie *1 0HYURXZ0YDQ0RXULN9HUERRP Jan Kortlandstraat 20. Bij deze gehandicaptenparkeerplaats plaatsen wij het noodzakelijke verkeersbord met daaronder het kenteken van de auto.

Omgevingsvergunningen 9HUOHQJLQJEHVOLVVLQJVWHUPLMQDDQYUDDJRPJHYLQJVYHUJXQQLQJ - Thiendenland II nieuwbouwlocatie, fase 1, Blok A (ZK13003729) SURMHFWRSULFKWHQYDQNRRSZRQLQJHQRSQLHXZERXZWHUUHLQČ&#x160;7KLHQ GHQODQG,,Č&#x2039;SURMHFWQDDPČ&#x160;7KLHQGHQODQGHQLNČ&#x2039;DFWLYLWHLW HQ ERXZHQ woning bouwen; reclame plaatsen; uitrit aanleggen; procedure: regulier (de aanvraag is ontvangen op 20 november 2013). De wettelijke beslister PLMQLVYHUOHQJGPHWZHNHQWRWPDDUW 9HUOHHQGHRPJHYLQJVYHUJXQQLQJ RSJURQGYDQDUWOLGRQGHUDHQF HQDUWOLG:DERUHVSDUWOLGRQGHUDVXER:DERUHVSDUW YDQKHWEHVWHPPLQJVSODQ%XLWHQJHELHG zie *1 - Tiendweg 13 a (ZK13002410) â&#x20AC;&#x201C; project: realiseren van een bed and breakfast door het oprichten van een bijgebouw ten behoeve van het XLWEDWHQHUYDQDFWLYLWHLW HQ ERXZHQELMEHKRUHQGERXZZHUNERXZHQ resp. handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening: afwijken van een bestemmingsplan; procedure: regulier (De vergunning is verzonden op MDQXDULHQOLJWWHULQ]DJHELMGHDIGHOLQJ9520 

9HUYROJ]LHYROJHQGHSDJLQD

Balie bouw en woningtoezicht Č?Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur

:PRORNHW2UDQMHSODDWV Č?Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 12.30 uur Meldingenlijn openbare ruimte (tijdens kantooruren) Tel: (0182) 389 389 Calamiteitennummer afdeling Stadsbeheer (buiten kantooruren) WHO


gemeente-info

Dinsdag 21 januari 2014

Verleende omgevingsvergunning (op grond van artikel 2.1, lid 1 onder a en h, en artikel 2.10 en 2.16 Wabo): zie *1 - Oude Haven ongenummerd (ZK13003949) â&#x20AC;&#x201C; project: vervangen van een kademuur, bouwfase 1; gedeeltelijk verwijderen bestaande constructie van metselwerk, houten vloer en kesp, en aanbrengen nieuwe constructie bestaande uit verankerde damwand met metselwerk aan de voor (=zicht)zijde; activiteit(en): bouwen, overige veranderingen; slopen in beschermd stadsgezicht; procedure: regulier (De vergunning is verzonden op 13 januari 2014 en ligt ter inzage bij de afdeling VROM.). Verleende tijdelijke omgevingsvergunning (op grond van artikel 2.1, 2.2, 2.10 en 2.12 lid 2 Wabo juncto art. 5.18 Bor): zie *3 - Kerkweg 7 (ZK13002836) â&#x20AC;&#x201C; project: plaatsen van een tijdelijke woongelegenheid op het perceel behorende bij de woning Kerkweg 7, dienende als huisvesting gedurende de verbouwing van de woning; activiteit(en): bouwen, overig bouwwerk bouwen resp. handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening: afwijken van een bestemmingsplan; procedure: uitgebreid (De vergunning is verzonden op 15 januari 2014 en ligt ter inzage bij de afdeling VROM). De vergunning is verleend voor een periode van maximaal 1 jaar.

*3 Beroep aantekenen Beroep kunt u aantekenen tegen genomen besluiten waarbij wettelijk de bezwaarmogelijkheid is uitgesloten. U kunt alleen in beroep gaan als u een zienswijze heeft ingediend of niet-verwijtbaar heeft nagelaten een zienswijze in te dienen. Beroep kunt u aantekenen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. U tekent beroep aan bij de rechtbank in Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Bij het beroep zet u in ieder geval uw naam en adres, de datum, op welk besluit uw beroep betrekking heeft en de redenen van uw beroep. Wij adviseren u om een kopie van het EHVOXLWELMWHYRHJHQ'HJULÉ?HUYDQGHUHFKWEDQNLQWKLHUYRRUJULÉ?HUHFKWHQ U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak. nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Als u beroep aantekent, kunt u ook om een voorlopige voorziening vragen.

Voorlopige voorziening Met een voorlopige voorziening wordt een genomen besluit dat onmiddellijk in werking treedt, voorlopig ongedaan gemaakt. De rechter kan deze voorziening treffen als er, gelet op de betrokken belangen, spoed bij is. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den +DDJVHFWRU%HVWXXUVUHFKW3RVWEXV(+'HQ+DDJ'HJULÉ?HUYDQGH UHFKWEDQNLQWKLHUYRRUJULÉ?HUHFKWHQ

Bezwaar

7

Radio Zilverstad zaterdag 25 januari 10.20 uur Gita Straver (D66)

Inzameling plastic Woensdag 22 januari vanaf 07.30 uur

Collecte

Hersenstichting Nederland 26 jan. t/m 1 febr.

Voor meer informatie:

www.schoonhoven.nl

of scan de QR-code:

Voor meer informatie

*1 Bezwaar maken U kunt een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit. U dient uw bezwaarschrift in bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 504, 2870 AH Schoonhoven. In het bezwaarschrift zet u in ieder geval uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van uw bezwaar. Vergeet het niet te ondertekenen. Wij adviseren u om een kopie van het besluit bij te voegen. Als u bezwaar maakt, kunt u ook om een voorlopige voorziening vragen.

Eerdere publicaties, gemeentenieuws, raadsagendaâ&#x20AC;&#x2122;s en -verslagen, B&Wbesluitenlijsten en informatie over allerlei diensten en producten die de gemeente levert, vindt u op onze website www.schoonhoven.nl. 21 januari 2014 Burgemeester en wethouders.

De Vakman

De Bruin: â&#x20AC;&#x2DC;Trots op ons tegelwerkâ&#x20AC;&#x2122;

Joolingen Kozijnen met een eeuwige jeugd Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021;

Nijverheidsweg 29, Stolwijk

Kunststof kozijnen Deuren - Schuifpuien Dakkapellen Serres - Gevelbekleding

Tel.: 0182 - 34 19 83 Fax: 0182 - 34 10 73 Showroom geopend op afspraak.

Email: info@debruintegels.nl

Wilt u meer informatie? Kijk op onze site Maatwerk

www.joolingen.nl

Onderhoudsvrij

Isoleren

Tel: 0182-342792 / info@joolingen.nl

Een ruime showroom met een riant assortiment, ter zake kundig personeel en maximale service: Tegelzetbedrijf De Bruin uit Stolwijk heeft het allemaal. â&#x20AC;&#x153;Wij maken interieurs mooiâ&#x20AC;?, stelt mede-eigenaar Alfred de Bruin glimlachend vast. â&#x20AC;&#x153;En dat doen we op een manier die door onze klanten zeer wordt gewaardeerd. Van het eerste bezoek aan onze showroom tot en met de plaatsing van de tegels proberen wij onze zakelijke en particuliere relaties te ontzorgen met maatwerk. Of het nu om een tegelvloer in een woonkamer gaat of het complete tegelwerk in een nieuwbouwproject; het streven is altijd kwaliteit te leveren.â&#x20AC;? â&#x20AC;&#x153;Ons vak is prachtigâ&#x20AC;?, vervolgt Alfred de Bruin. â&#x20AC;&#x153;Mijn vader dacht er exact hetzelfde over toen hij ons bedrijf 33 jaar geleden begon. Een echte vakman, net als onze drie medewerkers. â&#x20AC;&#x153;Wij zijn trots op ons werk, het mooie is dat wij binnen relatief korte tijd zichtwerk maken. Dat geeft elke keer veel voldoening.â&#x20AC;?

Veelzijdig

Tegelzetbedrijf de Bruin is inzetbaar voor vrijwel elke opdracht. Van het betegelen van een toiletruimte, keuken of badkamer tot het leggen van complete tegelvloeren in huis of kantoor of het gebruiken van tegels als wandbekleding. Ook kan Tegelzetbedrijf de Bruin worden ingeschakeld voor het leggen van natuurstenen vloeren. â&#x20AC;&#x153;Met klanten die zoâ&#x20AC;&#x2122;n vloer willen maken we een afspraak bij een natuursteen groothandel. Die heeft een fraaie showroom met talloze voorbeelden.â&#x20AC;?

Sierpleisters (ook op kleur) Wand- en plafondafwerking Lijstwerk, ornamenten en buitengevels

0182 32 01 11 | info@verstoep.nl | www.verstoep.nl

In de eigen showroom aan Nijverheidsweg 29 in Stolwijk is een keur aan keramische tegels te zien. Van modern en strak tot klassiek, Tegelzetbedrijf De Bruin heeft ze in alle soorten en maten. En uiteraard volgens de laatste interieurmodetrends. â&#x20AC;&#x153;Momenteel zijn de wat grotere tegels in een eenvoudig design helemaal inâ&#x20AC;?, weet Alfred de Bruin. â&#x20AC;&#x153;Combinaties van een witte wandtegel en een luxe vloertegel in antraciet of â&#x20AC;&#x2DC;aardekleurâ&#x20AC;&#x2122; doen het erg goed. Mensen ervaren ze als smaakvol en tijdloos. Er is veel belangstelling voor. Daarnaast wordt het als prettig ervaren dat wij elke klant begeleiden gedurende het gehele traject van eerste bezoek aan de showroom tot en met de aflevering en plaatsing. Voor ons is dat een vanzelfsprekendheid, maar we merken dat veel mensen juist dat dĂŠ reden vinden om met ons zaken te willen doen.â&#x20AC;?

De showroom van Tegelzetbedrijf De Bruin is op afspraak geopend. Meer weten? Bel 0182-341983 E-mail: info@debruintegels.nl

of

06-48267758.


publicaties

Dinsdag 21 januari 2014

DE NATUURSCHUUR BROODAFDELING

voor U betaalt dan uiteraard de duurste van de twee

1.00

Nieuw: biologisch spelt brood van de Duitse biobakker

KAASAFDELING Alle KOEKAAS naar keuze

deze week 10.00

kazen zijn niet met dierlijk stremsel

nu voor 10.00

GROENTE AFDELING PASTINAKEN

van 22.96 nu 14.99

750 gram

van 29.97 nu 12.99

NATUURVOEDINGSAFDELING BLIKJES BIOLOGISCH FRUIT GEMENGD (fruit cocktail)

1 BETALEN

2 HALEN Yomio vol

nu 1.46

1 kilo BROCCOLI

nu 1.39

1 liter Yomio mager vol

nu 1.34

1 kilo AARDAPPEL

nu 3.38

1 liter Crème fraÎche 150 ml

nu 0.99

2 kilo

nu 2.29

o p e n avonden

C S G WILLEM DE ZWIJGER     

VEGETARISCHE SLAGER NIEUW: LUPINE LOEMPIA

Prosecco

Verkoopprijs:

van â&#x201A;Ź 8.99 nu â&#x201A;Ź 7.99nu 2.99

van 3.99

De loempiaâ&#x20AC;&#x2122;s hebben de vorm van een Vietnamese Loempia en zitten vol groenten, Chinese paddenstoeltjes en Lupine. Het zijn authentieke ronde loempiaâ&#x20AC;&#x2122;s met een lichte, bijna frisse vulling zonder pittigheid. De pittigheid kan toegevoegd worden door de saus. Deze loempia is het lekkerst met een friszure pittige dipsaus; bijvoorbeeld chilisaus met limoensap.

#! $ ! "& ! $  ! " 

2 stuks

â&#x201A;Ź 15.00

        

ari 2014 u n a j 3 2 22 en 00 uur . 1 2 0 0 . 19 Waar?

DE NATUURSCHUUR

Kamerlingh Onnesdreef 4 2871 JN Schoonhoven Tel.: 0182 - 390539

!'((%& "((%)$#)  WE NIEU    

" %"  "  %""  $ "  !!

ent!

ongeveer 1 kilo per stuk

Leuk cadautje

1 kilo goji bessen

www.csgwillemdezwijger.nl

tal

BABY KAAS KOE

van 4.99 nu 2.49

500 gram chia zaden bio

or

per kilo

Zit je in groep 8 van de basisschool? Bent u een ouder of verzorger van een kind uit groep 8? Op woensdag 22 en donderdag 23 januari staan de deuren van de WZ open! Kom kennismaken met o. a. : t EF5BMFOUMJKOFO4QPSU 5FDIOPFO,VOTU$VMUVVS t 780Y t BMMFWBLLFO[PBMT$BNCSJEHF&OHFMT #VTJOFTT 4DIPPMFO#FXFHFO 4QPSU.BBUTDIBQQJK t EF#JH#BOE t EFEBOTHSPFQFO&YQSFTTJPOFO%J.FOTJPO t IFUPOEFSXJKTWBOEFUPFLPNTUFFO*QBE Onze leerlingen en docenten staan klaar om jullie te ontvangen!

NOTENAFDELING GEDROOGDE MANGO

Deze maand ieder tweede brood van de Duitse bakker naar keuze

8

o v e Ruimt

Degj^b^c\# L^_bV`ZceaVVih kddgYZc^ZjlZXdaaZXi^Z#

SUPERSTUNT

DE GEHELE WINTERCOLLECTIE GAAT VOOR OPKOOPPRIJZEN WEG TOT TOT TOT TOT TOT TOT

â&#x201A;Ź 25,- BETAALT U â&#x201A;Ź 50,- BETAALT U â&#x201A;Ź 75,- BETAALT U â&#x201A;Ź 100,- BETAALT U â&#x201A;Ź 150,- BETAALT U â&#x201A;Ź 175,- BETAALT U

â&#x201A;Ź â&#x201A;Ź â&#x201A;Ź â&#x201A;Ź â&#x201A;Ź â&#x201A;Ź

6,10,16,20,30,36,-

BEDRAGEN GELDEN PER KLEDINGSTUK DE ACTIE LOOPT T/M ZATERDAG 1 FEBRUARI

Winter sjaal, mutsen,handschoenen zowel dames, heren, kinderen, baby, Akaz, Barts, Passigatti, Seeberger

alles 5 euro per stuk

DE NIEUWE ZOMERCOLLETIE HANGT WEER IN DE WINKEL

www.ollotiek.nl

<gVcYd#@d`Zc#7VYZc#<Zc^ZiZc# ;gZY@gZj`c^Zi@Zj`Zch7VY`VbZgh IgVchedgihigVVi'-!7Zg\VbWVX]i!iZa#%&-'"(*'((&! Bjai^bViZ&ZkZgY^Ze^c\#BVVcYV\\ZhadiZc#\gVcYd#ca * KgVV\cVVgYZkddglVVgYZc#

Haven 36, 2871 CN Schoonhoven Telefoon (0182) 384940 Vanaf 4 februari t/m 25 februari mag iedere dinsdag en woensdag vintage zomer gebracht worden


Dinsdag 21 januari 2014

Reactie VVD ĩĬĭĦĨš VVD Lopik reageert als volgt op de uitlatingen van Leo Bennis, die na de verkiezingen niet terugkeert in de gemeenteraad (zie het artikel hiernaast): “Wij respecteren ieders mening en vinden het jammer dat de heer Bennis dit zo heeft ervaren. Hem is toegelicht dat er meerdere redenen zijn om de kieslijst vast te stellen zoals deze is vastgesteld.”

Samenwerking recycling ĩĬĭĦĨšDe gemeente Lopik zet de samenwerking met Wecycle voort. Alle afgedankte elektrische apparaten en spaarlampen die inwoners inleveren op de milieustraat worden afgegeven aan Wecycle, die ze laat recyclen. Oude elektrische apparaten worden voor meer dan 75 procent gerecycled, spaarlampen voor meer dan 90 procent. De nieuwe overeenkomst heeft een looptijd van voor twee jaar, met een optie om daarna nog eens met twee jaar te verlengen.

Nieuwe welzijnspartner ĩĬĭĦĨš Stichting Pulse uit IJsselstein is sinds 1 januari de nieuwe welzijnspartner van de gemeente Lopik.

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

9

nieuws

Tijdgebrek meest genoemde reden voor afscheid politiek

Raad Lopik krijgt heel ander gezicht Los van de uitslag zal de gemeenteraad in Lopik er na de verkiezingen heel anders uitzien. Zeven van de vijftien raadsleden keren niet terug. ĩĬĭĦĨš Hun namen zijn niet terug te vinden op (een verkiesbare plaats op) de kandidatenlijst van hun fractie. Het gaat om de raadsleden Theo de Roos, Raymond Clement (CDA); Anne de Korte (ChristenUnie); Leo Bennis, Mari Boumans (VVD) en Ilse Nederend en Fien van Oostrom (PvdA). Meest genoemde reden is tijdgebrek.

De naam van Raymond Clement is niet terug te vinden op de CDA-kieslijst: “Mijn nieuwsgierigheid van wat er speelt achter de schermen van de gemeente is bevredigd. Maar de hoofdreden is dat ik mij meer wil gaan bezighouden met mijn normale werk en mijn hobby zeilen. Inderdaad, de factor tijd dus.”

PvdA-raadslid Ilse Nederend: “Ik doe bewust een stapje terug. Ik wilde wel op de kandidatenlijst, maar niet in de top-3. De afgelopen periode was zwaar, mede door ingrijpende privéomstandigheden bij mede-fractiegenoot Fien van Oostrom.” Onlangs kwam in het nieuws dat het tegenwoordig moeilijk is om nieuwe raadsleden te vinden. Ilse Nederend begrijpt waarom: “Het kost je heel veel tijd, in drukke weken soms wel twintig uur. Het betekent veel avondwerk en het lezen van stukken in het weekend. Fien, die op nummer vijf van de kieslijst staat, en ik gaan nu andere prioriteiten stellen.”

Ervaren Zijn zeer ervaren fractiegenoot Theo de Roos (23 jaar raadswerk) ziet de kiezer ook niet meer terug. “Ik heb vier jaar geleden binnen de CDA-afdeling al aangegeven dat dit mijn laatste periode zou zijn”, zegt De Roos. “Mij is toen gevraagd of ik Adrie Strien wilde inwerken en begeleiden, zodat hij in de loop van deze periode het fractievoorzitterschap zou kunnen overnemen. Hiermee is de toekomst voldoende gewaarborgd. Ik vind het nu tijd geworden om plaats te maken voor nieuwe, enthousiaste mensen. Niet zonder trots kan ik melden dat onze dochter Caren Vonk-de Roos zich

beschikbaar heeft gesteld voor een plaats op de CDA-kandidatenlijst.” Anne de Korte (CU) gaat ook andere keuzes maken. “De reden van mijn vertrek is niet dat ik het niet leuk meer vind, integendeel, maar raadswerk kost veel tijd. Ik heb een drukke baan en daarnaast ook andere verplichtingen, waardoor ik momenteel standaard alle avonden op pad ben.” Mari Boumans (VVD) wilde het raadswerk sowieso maar één periode doen. “Na deze vier jaar hebben mijn vrouw en ik een dusdanige leeftijd bereikt, bijna pensioengerechtigd, dat we samen nog andere dingen kunnen en willen doen. Leuke dingen als reizen. Gezellig met de caravan er op uit en dan wat langer dan de reguliere twee tot vier weken.” Onvrijwillig De enige die onvrijwillig afscheid neemt, is Leo Bennis (VVD). “Ik had graag nog vier jaar doorgegaan, maar

onder het mom van verjonging werd ik op een onverkiesbare zesde plek gezet. Voor die eer heb ik bedankt”, stelt het ‘sociale gezicht’ van de Lopikse liberalen. Vervolgens: “Ik ben een open boek en recht voor zijn raap, dat wordt blijkbaar niet op prijs gesteld. Voor aanvang van de algemene ledenvergadering –op 9 januari- heb ik een brief bij de secretaris afgegeven, bedoeld als ingekomen stuk en gericht aan de vergadering. Een brief waarin ik meedeelde niet deel te willen nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen en verzocht mijn naam van de conceptkandidatenlijst te verwijderen. De brief is niet voorgelezen, maar mijn besluit staat vast. Ik ben er klaar mee, al maak ik deze periode nog wel af.” De enige fractie die op voorhand ongewijzigd blijft is de SGP. Beide raadsleden –Jan Willem Benschop en Floor van Os- nemen opnieuw de eerste twee plaatsen op de kandidatenlijst in. Robert van der Hek

Stichting Pulse werkt in Lopik vanuit dorpshuis De Schouw. “Van daaruit bieden we een breed welzijnsaanbod aan, waaronder een steunpunt mantelzorg, Netwerk Informele Zorg, vrijwillige thuiszorg, maaltijdbezorging, etc. Samen met driehonderd vrijwilligers realiseren we een breed aanbod van welzijnsactiviteiten. Een aantal welzijnsdiensten wordt op een nieuwe manier en in een andere vorm voortgezet en enkele diensten zijn nieuw”, stelt een woordvoerder. Stichting Pulse zal begin maart alle kernen van Lopik bezoeken om met samenwerkingspartners kennis te maken, het plan van aanpak toe te lichten en van gedachten te wisselen over samenwerkingsmogelijkheden. Pulse is in De Schouw te bezoeken van maandag t/m woensdag van 9.0017.00 uur en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Om er zeker van te zijn dat een beroepskracht aanwezig is, wordt aangeraden om een afspraak te maken: 0348-792006.

‘Rommel’ gevraagd ĩĬĭĦĨš Zaterdag 25 januari kunnen weer spullen worden ingeleverd voor de rommelmarkt in Lopik. Met name boeken zijn welkom. Het inleveren kan van 10.00 tot 12.00 uur iedere laatste zaterdag van de maand in het verenigingsgebouw achter de hervormde kerk aan de Dorpstraat. Grote spullen worden eventueel opgehaald: 0348-553248.

Best presterende bouwers

™9Zk^_[i^Zc]j^Y^\Z\ZbZZciZgVVYhaZYZc!bZiWjg\ZbZZhiZgLZhiZgaV`Zc"AddhZcgVVYh\g^[[^Zg<VWg^…aaZ9daYZgh!de]ZiWdgYZhkVc]Zi\ZbZZciZ]j^h#

Ina de Korte lijsttrekker ĩĬĭĦĨš Tijdens een extra ledenvergadering hebben de leden van ChristenUnie Lopik ingestemd met de nieuwe lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen: de huidige wethouder Ina de Korte-de With. Vanwege gezondheidsproblemen moest de in november gekozen lijsttrekker Bert de Leede zich terugtrekken. Huidig wethouder Ina de Korte zal deze rol nu op zich nemen en

İıĬĩĴĦħĨš Bouwbedrijf De Vries en Verburg uit Stolwijk en Oude Wolbers/VarexHuis uit Borne zijn de Best Presterende Bouwer op Bouwprestaties.nl. Bouwprestaties.nl is een initiatief van Stichting Klantgericht Bouwen, dat als doel heeft de prestaties van bouwondernemingen transparant te maken en daarmee de kwaliteit van dienstverlening richting kopers te verbeteren. Kopers van een nieuwbouwwoning van deelnemende bouwondernemingen werden gevraagd een enquête in te vullen over de verschillende bouwfasen en de algemene organisatie.

™9Z8J"`VcY^YViZcbZigZX]ih>cVYZ@dgiZ#

hoopt na de verkiezingen opnieuw deel te kunnen nemen aan het college. De Korte was tot haar wethouderschap twaalf jaar raadslid voor de ChristenUnie in Lopik. De leden spraken tevens hun waardering uit voor het feit dat de huidige fractievoorzitter, Dick van den Broek, plaats twee op de kandidatenlijst gaat innemen. Op nummer drie en vier staan respectievelijk Bea de Kruijf uit Benschop en Dick Schouten uit Polsbroek.

FOTO: GEMEENTE LOPIK

Opknapbeurt fiets-/voetgangerstunnel ADE>@™ De fiets- en voetgangerstunnel onder de M.A. Reinaldaweg (N210) in Lopik

krijgt een opknapbeurt. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren wordt de tunnel deze week overdag afgesloten. Tijdens de opknapbeurt wordt het huidige houten plafond vervangen door een nieuw plafond, bestaande uit duurzame en brandveilige basaltpanelen. Verder zal ook de verlichting in de tunnel worden vernieuwd. De werkzaamheden vinden overdag plaats, van 8.30 tot en met 16.00 uur. De tunnel is op deze tijdstippen afgesloten voor fietsers en voetgangers. Zij worden omgeleid via de Europasingel en de M.A. Reinaldaweg. Buiten deze tijdstippen om kunnen fietsers en voetgangers gewoon gebruik maken van de tunnel.

Scholenproject

Kunsteducatie

ĩĬĭĦĨš De brandweer heeft maandag een bezoek gebracht aan basisschool Jan Bunnik in Lopik. Hier werd het startschot gegeven voor het scholenproject, werd de bijbehorende brandweerschatkist onthuld en werd voorlichting gegeven over brandveiligheid. Aan het eind van de bijeenkomst waren ouders welkom. Diana Bouwman, regisseur Brandveilig Leven: “Kinderen zijn leergierig en nemen hun verhalen mee naar huis. Via de kinderen bereiken we hun ouders. Zo bevorderen we het bewustzijn over brandveiligheid.”

ĠĞğĞIJĴš Wetenschapsjournalist en schrijver Mark Mieras komt donderdag 30 januari op de Gerardus Majellaschool in Cabauw vertellen over kunsteducatie. De school organiseert deze avond in samenwerking met de ouderraad. Op scholen wordt vaak voornamelijk kennis getoetst. De ontwikkeling van het creatieve brein is minstens zo belangrijk, vindt Mark Mieras. Iedereen die belangstelling heeft voor dit onderwerp is welkom. Aanvang 20.00 uur; aanmelden via gerardusmajella@cabauw.nl


GEMEENTE LOPIK

21

GEMEENTE LOPIK

nu

ja i2 ar 4 01

Gemeentenieuws

Stichting Pulse zoekt Lid Raad van Toezicht uit Lopik

Stichting Pulse gestart in Dorpshuis De Schouw Stichting Pulse uit IJsselstein is vanaf 1 januari 2014 de nieuwe welzijnspartner van de gemeente Lopik. Stichting Pulse is vanaf 13 januari 2014 actief vanuit Dorpshuis De Schouw in Lopik. Van daaruit bieden zij een breed welzijnsaanbod aan, waaronder Steunpunt Mantelzorg, Netwerk Informele Zorg, Vrijwillige Thuiszorg, Maaltijdbezorging, etc. Samen met 300 enthousiaste vrijwilligers realiseert Pulse een breed aanbod van welzijnsactiviteiten. Een aantal welzijnsdiensten wordt op een nieuwe manier en in een andere vorm voortgezet en een aantal diensten is nieuw. Stichting Pulse is in IJsselstein al jaren de wijkwelzijnsorganisatie van en voor inwoners. Pulse richt zich op deelname aan de samenleving door

iedereen en zet zich in voor verbetering van sociale samenhang en leefbaarheid. Ontmoeting, verbinding en versterking van eigen kracht staan centraal in het werk van Pulse. Kennismaken Stichting Pulse zal begin maart 2014 alle kernen van Lopik bezoeken om met belangrijke samenwerkingspartners kennis te maken, het plan van aanpak toe te lichten en van gedachten te wisselen over samenwerkingsmogelijkheden. Contactgegevens Bezoekadres Dorpshuis De Schouw, Beatrixplantsoen 5, 3411 DA Lopik

Openingstijden • Maandag t/m woensdag van 09:00 – 17:00 uur • Donderdag van 09:00 – 12:00 • Vrijdag gesloten Inloop welkom! Om er zeker van te zijn dat er een beroepskracht aanwezig is, is het wenselijk een afspraak te maken. Tel. (0348) 79 20 06 Telefonisch bereikbaar op ma t/m vrij tussen 09.00 uur – 17.00 uur Postadres Stichting Pulse, Postbus 29, 3400 AA IJsselstein Website www.stichting-pulse.nl ■

In verband met de uitbreiding van het werkgebied met Lopik is Stichting Pulse op zoek naar kandidaten voor de functie van Lid van de Raad van Toezicht, met kennis van en een relevant netwerk binnen de Lopikse gemeenschap. Meer informatie over deze functie kunt u vinden op de website van Pulse, www.stichting-pulse. nl. U kunt ook informatie opvragen bij het secretariaat, info@stichting-pulse.nl of bij de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer J.J.Th. Houben, tel. (030) 687 08 67. Sollicitaties voor deze functie kunt u per e-mail voor 31 januari 2014 zenden naar de voorzitter van de Raad van Toezicht de heer J.J.Th. Houben, rdepaauw@xs4all.nl. ■

(Weg)werkzaamheden Letscherttunnel van 20 t/m 24 januari 2014 overdag afgesloten De provincie Utrecht geeft de fiets- en voetgangerstunnel onder de M.A. Reinaldaweg (N210) in Lopik een opknapbeurt. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, wordt de tunnel van 20 t/m 24 januari 2014 overdag afgesloten. Werkzaamheden Tijdens de opknapbeurt wordt het huidige houten plafond vervangen door een nieuw plafond

bestaande uit duurzame en brandveilige basalt panelen. Verder wordt ook de verlichting in de tunnel vernieuwd. Planning en consequenties voor het verkeer De werkzaamheden vinden plaats van 20 t/m 24 januari 2014, van 08:30 uur tot 16:00 uur. De tunnel is op deze tijdstippen afgesloten voor fietsers en voetgangers. Zij worden omgeleid via de Europasingel en de M.A. Reinaldaweg. Buiten deze tijdstippen om kunnen fietsers en voetgangers

gewoon

gebruik

maken

van

de

tunnel.

Kruising Burgemeester Schumanlaan – Jan van Aemstelstraat afgesloten van 27 t/m 31 januari 2014 Van 27 t/m 31 januari 2014 wordt de drempel op de kruising Burgemeester Schumanlaan - Jan van Aemstelstraat in Lopik aangepast. De kruising is op die dagen afgesloten voor doorgaand verkeer. De omleidingsroutes worden met borden aangegeven.

De eenrichtingsmaatregel die geldt voor de Jan van Aemstelstraat komt in genoemde periode tijdelijk te vervallen zodat de bewoners hun woningen via de Anna van Burenstraat kunnen bereiken. De parkeerplaatsen aan de achterzijde van het gemeentehuis blijven bereikbaar via de Vrijheidslaan - Burgemeester Schumanlaan. Omwonenden worden schriftelijk geïnformeerd over de werkzaamheden en afsluiting. ■

Raadsvergadering De openbare raadsvergadering wordt gehouden op 28 januari 2014 om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Lopik. Aan de orde komen de volgende agendapunten: • Gebiedsmarketing gemeente Lopik • Beleidsplan 2014-2018 Zorg voor Jeugd • Kredietaanvraag projectplan jeugdzorg 2014 • Kredietaanvraag voor reconstructie de wijk “De Akker & De Weide” te Lopik • Kredietaanvraag handhaving • Platform Utrechtse Waarden en Uitvoeringsprogramma 2014-2017 •Vorming Basisregistratie Grootschalige Topografie Onderstaand worden de agendapunten kort toegelicht: Gebiedsmarketing gemeente Lopik Het college stelt de raad voor in 2014 en 2015 € 20.000 per jaar beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van het gebiedsmarketingplan. Daarnaast wordt voorgesteld in de eerste helft van 2015 een evaluatie uit te voeren over de voortgang van gebiedsmarketing. Voor het verkennen van de mogelijkheden voor gemeentebrede gebiedsmarketing is samenwerking gezocht met vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke organisaties en zijn plannen ontwikkeld. Partners zien het belang van het project in en willen graag samenwerken met de gemeente Lopik. Wel zijn zij voorzichtig in deze tijden van crisis en willen zij laagdrempelig beginnen. Het is van belang hierin als gemeente het voortouw te nemen. GEMEENTEHUIS Raadhuisplein 1, 3411 CH Lopik Postbus 50, 3410 CB Lopik Tel. 0348-55 99 55, Fax 0348-55 15 88 gemeente@lopik.nl - www.lopik.nl http://twitter.com@GemLopik

Beleidsplan 2014-2018 Zorg voor Jeugd Gemeenten worden per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle activiteiten in het kader van preventie, ondersteuning, begeleiding, hulpverlening en behandeling bij problemen rondom opgroeien en opvoeden voor jeugdigen van 0 tot 18 jaar. De gemeente wil deze transformatieopgave benutten om tot een eenvoudiger jeugdstelsel te komen dat ook daadwerkelijk slagvaardiger, effectiever én klantvriendelijker is ingericht. Het college stelt de raad voor de keuzes en ontwikkelopgaven die in het beleidsplan over de inrichting van het stelsel van zorg voor de jeugd zijn verwoord vast te stellen. Ook wordt voorgesteld het college opdracht te geven om deze ontwikkelopgaven uit te werken in een uitvoeringsprogramma 2014. Kredietaanvraag projectplan jeugdzorg 2014 Op 1 januari 2015 moet de gemeente klaar zijn om alle lopende en nieuwe vragen op het gebied van jeugdzorg op te kunnen pakken. Het college stelt de raad voor kennis te nemen van het projectplan jeugdzorg 2014 en een krediet beschikbaar te stellen van € 117.550,- voor het uitvoeren van dit projectplan. Kredietaanvraag reconstructie wijk ‘De Akker en De Weide’ te Lopik De gemeente Lopik wil in 2014 en 2015 de wijk “De Akker & De Weide” in Lopik reconstrueren. Vanuit het wijkteam, de politie en schouwrondes met bewoners en beheerders kwamen veel vragen over parkeergelegenheid, groen en speelplaatsen met

speeltoestellen. Het beoogd effect is om de gedateerde en aan vervanging toe zijnde riolering en infrastructuur aan te pakken, met als resultaat een leefbare wijk waarbij zowel ondergrondse als bovengrondse infrastructuur voldoen aan de huidige normen en standaarden. Het college stelt de raad voor een krediet beschikbaar te stellen van € 2.582.000 voor de reconstructie van de wijk ‘De Akker en de Weide’ in Lopik. Ook wordt voorgesteld het wegenbeheersplan in 2014 te herzien en in 2015 opnieuw vast te stellen. Kredietaanvraag Handhaving Het college stelt de raad voor een krediet van € 26.000 beschikbaar te stellen voor het inhuren van een externe handhavingsjurist. Dit om de handhaving van het omgevingsrecht op adequaat niveau te houden en willekeur en achterstanden te voorkomen. Platform Utrechtse Waarden en Uitvoeringsprogramma 2014-2017 Het college stelt de raad voor in te stemmen met de statuten van Stichting Platform De Utrechtse Waarden en met het Visie- en Uitvoeringsprogramma 2014-2017 Platform De Utrechtse Waarden. Vormen Basisregistratie Grootschalige Topografie Het college stelt de raad voor een krediet van € 125.000 ter beschikking te stellen voor de opbouw van de Basisregistratie Grootschalige Topo-

grafie. Op 1 januari 2016 treedt de Wet basisregistratie grootschalige topografie in werking. Deze vraagt om voorbereiding. Ter inzage: De stukken, inclusief de bij de raadsvoorstellen behorende bijlagen, liggen vanaf 20 januari 2014 om 10.00 uur in het gemeentehuis ter inzage. Voor inzage van de stukken kunt u telefonisch een afspraak maken met de raadsgriffier, mevr. mr. G.M.G. Dolders. Daarnaast zijn de raadsvoorstellen opgenomen op www.lopik.nl onder de knop Bestuur en Organisatie > Agenda en stukken commissie- en raadsvergaderingen. Raadsbesluiten: Binnen één week na de raadsvergadering worden de besluiten die zijn genomen door de raad van de gemeente Lopik gepubliceerd op www.lopik.nl onder de knop Bestuur en Organisatie > Agenda en stukken commissie- en raadsvergaderingen. Ook zijn de raadsbesluiten in te zien bij de griffie in het gemeentehuis. Inspraakreacties: Belangstellenden kunnen in de raadsvergadering voorafgaand aan de behandeling van een agendapunt hun mening kenbaar maken. Het woord kan niet gevoerd worden: • over het verslag van vorige vergaderingen; • over een besluit van het gemeentebestuur waarover een bezwaar- of beroepsprocedure loopt of is gevoerd; • over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen; • indien een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.■

OPENINGSTIJDEN SNELBALIE Maandag t/m donderdag van 09.00 tot 17.00 uur Vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

MELDPUNT BUITENRUIMTE Ma t/m do 09.00 – 17.00 uur Vrij 09.00 – 12.00 uur 0348 – 55 99 55 meldpunt@lopik.nl

REINIGINGSDIENST M.A. Reinaldaweg 19-21, 3411 MB Lopik reiniging: 0348 - 55 42 63 riolering: 06 - 53 67 32 75

BURGERZAKEN Maak een afspraak, tel. (0348) 55 99 55 of via www.lopik.nl Dinsdagavond zonder afspraak 17.30 – 20.00 uur

POLITIE UTRECHT Steunpunt in gemeentehuis Lopik Dinsdag op afspraak Tel. 0900 - 8844, Fax 030 - 686 93 50

Openingstijden ma. t/m vr. zaterdag

08.30 - 12.00 uur en 13.15 - 16.00 uur 10.00 - 12.30 uur


gemeente-info

Dinsdag 21 januari 2014

GEMEENTE LOPIK

21

GEMEENTE LOPIK

11

nu

ja i2 ar 4 01

Gemeentenieuws

Omwisselen inhoudsmaat grijze container Heeft u een andere inhoudsmaat van de grijze container aangevraagd? In de week van dinsdag 28 t/m donderdag 30 januari 2014 (week 5)

wordt deze omgewisseld. U kunt uw container op de gebruikelijke dag en plaats aan de weg zetten. ■

Kijk voor meer informatie op: www.lopik.nl

■ ■ ■ BEKENDMAKINGEN ■ ■ ■ Ontwerp Nota ruimtelijke kwaliteit Lopik Ingevolge artikel 12a lid 2 en artikel 12 lid 4 van de Woningwet maken burgemeester en wethouders van Lopik bekend dat de Nota ruimtelijke kwaliteit Lopik in ontwerp ter inzage ligt. Planontwikkeling De gemeente Lopik hanteert nu nog een Welstandsnota vastgesteld in 2004. Deze nota sluit niet aan bij de in 2010 ingevoerde Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de wijze waarop de gemeente Lopik wil omgaan met ruimtelijke kwaliteit bij nieuwe ontwikkelingen en de beoordeling van bouwplannen. De Nota ruimtelijke kwaliteit Lopik vervangt de Welstandsnota uit 2004. De Nota ruimtelijke kwaliteit Lopik is niet uitsluitend een actualisatie van de huidige Welstandsnota maar ook een afspiegeling van onze kijk op de toepassing van welstandstoezicht en de centrale plaats van ruimtelijke kwaliteit bij ontwikkelingen in de gemeente Lopik. De Nota ruimtelijke kwaliteit Lopik vormt daarom naast een toetsingskader tegelijkertijd een stimulerend kader voor ruimtelijke kwaliteit bij bouwplannen. Dit sluit aan bij het ruimtelijk beleid dat de gemeente Lopik wil voeren.

Omgevingsloket: Voor vragen over de omgevingsvergunning kunt u een afspraak maken, bellen naar (0348) 55 99 66 (ma. t/m vr. 09.00 tot 12.00 uur) of mailen naar omgevingsloket@lopik.nl. Ook is informatie te vinden op www.omgevingsloket.nl.

*1) De ingediende aanvragen zijn alleen ter informatie en liggen niet ter inzage. Indien voor een omgevingsvergunning een uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, dan wordt deze aanvraag nog een keer apart gepubliceerd, waarbij de mogelijkheid bestaat om gedurende de ter inzage termijn zienswijzen in te dienen. Informatie over de

Les of bijlessen Engels gegeven door ervaren, native-speaker docente 10 EUR per uur individueel of in een klas afgestemd op uw niveau   06-57501671

Ter inzage: Het Nota ruimtelijke kwaliteit Lopik ligt van 22 januari 2014 t/m 18 februari 2014 voor eenieder ter inzage op werkdagen van 09:00 uur tot 12:00 uur bij de Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en beheer. Ook buiten deze openingstijden kan Nota ruimtelijke kwaliteit Lopik worden ingezien. Hiervoor dient u een afspraak te maken. Daarnaast zijn de ter inzage gelegde stukken raadpleegbaar op www.lopik.nl onder “Beleid” en vervolgens onder “Beleidsnota’s” en “Nota ruimtelijke kwaliteit”. Zienswijzen: Gedurende de bovengenoemde termijn kan eenieder mondeling of schriftelijk zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 50, 3410 CB Lopik. Voor meer informatie over kunt u tijdens kantooruren, contact opnemen met de heer J. Broeke, tel: (0348) 55 99 55.

Vergunningen

weg), bouwen 2 onder 1 kap woning, 13 januari 2014; • Lopikerweg oost 68 B te Lopik, bouwen bijgebouwen, 9 januari 2014; • Lopikerweg oost 77 B te Lopik, bouwen loods, 14 januari 2014; • Oranje Nassaustraat 49 te Benschop, doorbreken muur in woning en plaatsen dakkapel aan achterzijde en voorzijde woning, 13 januari 2014; • Schutsluispad 1 te Lopikerkapel (Uitweg), kappen van 2 iepen, 12 januari 2014. Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning, zie 1* • Dorp 46 en 46 A te Polsbroek, bouwen ligboxenstal, 15 januari 2014. Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure), zie *2, *4 en *8 • Lekdijk west 12 te Lopik, het uitbreiden van een schuur, 14 januari 2014.

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning, zie *1 • Benedeneind NZ 368 te Benschop, vervangende nieuwbouw schuur, 12 januari 2014; • Dorp 149 te Benschop, restauratie bestaand tuinhuis, 13 januari 2014; • Hof van Batuwe 20 en 22 te Lopikerkapel (Uit-

Geaccepteerde meldingen (sloop, gebruik en milieu), zie * 10 • Lekdijk west 37 te Lopik, verwijderen asbesthoudende dakbedekking van twee bijgebouwen, 16 januari 2014;

aanvragen is ma. t/m vr. van 09.00 tot 12.00 uur telefonisch te verkrijgen (0348) 55 99 55).

het besluit bij te voegen. Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen.

*2) Het besluit met bijbehorende stukken ligt gedurende zes weken na verzenddatum op afspraak ter inzage bij de Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en beheer. Voor een afspraak kunt u bellen naar (0348) 55 99 55 (ma. t/m vr. 09.00 tot 12.00 uur). Indien u het niet eens bent met het besluit en belanghebbende bent, dan kunt u binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Lopik. In het bezwaarschrift zet u in ieder geval uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het betreffende besluit en de reden van het bezwaar. We vragen u een kopie van

*4) Het besluit treedt de dag na bekendmaking (verzending) in werking, tenzij gedurende de ter inzage termijn bezwaar is ingediend èn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.

Gecertificeerd taxateur

Inkoop goud

Ook voor zilver, munten, diamanten en merkhorloges. Bij besteding ontvangt u

20% extra

Haven 1-13 Schoonhoven Tel. (0182) 38 26 51 Burg. Roosstraat 22 Lekkerkerk Tel. (0180) 66 14 90 www.rikkoert.nl

Een vertrouwd adres sinds 1876

*6) Het besluit treedt na bekendmaking (verzending) in werking, tenzij gedurende de ter inzage termijn bezwaar is ingediend èn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.

• Benedeneind NZ 430 A te Benschop, brandveilig gebruik camping Midden op ‘t Landt, 16 januari 2014. Verleende APV-vergunningen, zie *2, *6 en *8 • Steakhouse Amigos Lopik, drank- en horecavergunning, 13 januari 2014. • Stichting IJsselsteinloop, organiseren IJsselsteinloop op 7 juni 2013 in de gemeente Lopik en toestemming om Graafbrug bij de Graafdijk/ Lopikerweg oost af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer 7 juni 12014 van 12.00 tot 13.00 uur, 13 januari 2014. • Reumafonds, ophangen van 2 spandoeken gedurende de periode 10 t/m 15 maart 2014 in de kernen van Lopik en Benschop, 13 januari 2014. Verleende Standplaatsvergunning, zie *2, *6 en *8 • Mevrouw W.M. Straver, innemen van standplaats aan de Cabauwsekade 51 te Lopik op woensdagen van 17.00 tot 19.00 uur, vrijdagen van 17.00 tot 23.00 uur en zondagen van 17.00 tot 20.00 uur in het jaar 2014, 13 januari 2014. ■

*8) Middels een voorlopige voorziening wordt een genomen besluit voorlopig ongedaan gemaakt. De rechter kan deze voorziening treffen als er, gelet op de betrokken belangen, spoed bij is. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. De rechtbank int hiervoor griffierechten. *10) De geaccepteerde meldingen zijn alleen ter informatie en liggen niet ter inzage. Informatie over de meldingen is ma. t/m vr. telefonisch te verkrijgen bij de Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en beheer ((0348) 55 99 55). ■

Autosloperij de Zaag

Te koop / te huur

vraagt Loop-, Sloopen Schade auto’s. Vanaf € 100.-

Bedrijfs units

g&KTGEV4&9XTKLYCTKPI g)TCVKUQRJCCNFKGPUV Tel 0180-519553 KPHQ"CWVQUNQRGTKLFG\CCIPN

v.a. 19 m2

WWW.DESTELLING.INFO


publicaties

Dinsdag 21 januari 2014

TE HUUR 22 SOCIALE HUURWONINGEN MIDDEN IN HET CENTRUM, MET EIGEN PARKEERPLAATS

De Primeur REAGEREN KAN NU!

12

WOONKEUZEBON

Lever deze woonkeuzebon uiterlijk 27 januari om 12.00 uur in bij QuaWonen, Raadhuisplein 55a in Lekkerkerk. We nemen alleen volledig ingevulde woonbonnen in behandeling. Inschrijfnummer (zie uw inschrijfbewijs):

Naam:

Huidig adres:

DE WONINGEN Â&#x2021;*HYDULHHUGHZRQLQJW\SHQ Â&#x2021;Oppervlakte 69 m2 tot 88 m2 per woning Â&#x2021;9ORHUYHUZDUPLQJ Â&#x2021;6DQLWDLUYDQNZDOLWHLWVPHUN9LOOHUR\ & Boch Â&#x2021;(HQFHQWUDOHGDNWXLQHQEHVORWHQ terrassen voor de woningen op de 1e verdieping Â&#x2021;(HQDIJHVORWHQSULYpSDUNHHUJDUDJH met 63 plekken

WONINGTYPEN

Type A 3 woningen in deze prijscategorie Â&#x2021;9HUGLHSLQJHHHQHHWDJH Â&#x2021;:RRQNDPHUFDP Â&#x2021;$DQWDOVODDSNDPHUV Â&#x2021;.DOHKXXUSULMV½WRW½ Â&#x2021;3DUNHHUSODDWV½ 9RRUZDDUGHPD[LPDDOLQNRPHQ â&#x201A;Ź 34.678, huurtoeslag mogelijk

Type C, D, G en H 15 woningen in deze prijscategorie Â&#x2021;9HUGLHSLQJHHHQHHWDJH Â&#x2021;:RRQNDPHUFDP Â&#x2021;$DQWDOVODDSNDPHUV Â&#x2021;.DOHKXXUSULMV½WRW½ Â&#x2021;3DUNHHUSODDWV½ 9RRUZDDUGHPD[LPDDOLQNRPHQ â&#x201A;Ź 34.678, huurtoeslag mogelijk Type D voor middeninkomens 4 woningen in deze prijscategorie (woningnummer 1.6, 2.7, 2.8, 2.9) Â&#x2021;9HUGLHSLQJHHQHHWDJH Â&#x2021;:RRQNDPHUFDP Â&#x2021;$DQWDOVODDSNDPHUV Â&#x2021;.DOHKXXUSULMV½WRW½ Â&#x2021;3DUNHHUSODDWV½ 9RRUZDDUGHLQNRPHQWXVVHQ½ en â&#x201A;Ź 45.000, geen huurtoeslag mogelijk (prijzen prijspeil juli 2013, exclusief servicekosten â&#x201A;Ź 30,35 voor alle woningtypen en â&#x201A;Ź 4,73 voor de eigen parkeerplaats)

Heeft interesse in (max. 2 aankruisen):  Type A (1.12, 2.12, 3.12), huurtoeslag mogelijk  Type C, D, G, H, huurtoeslag mogelijk  Type D (1.6, 2.7, 2.8, 2.9, voor middeninkomens)

PROCEDURE VAN TOEWIJZING

Met de gemeente Nederlek zijn afspraken gemaakt over de procedure van toewijzing. Zo krijgen bijvoorbeeld kandidaten met binding aan de gemeente Nederlek voorrang. De volledige procedure vindt u op onze website.

REAGEREN

GeĂŻnteresseerden die ingeschreven staan als woningzoekende kunnen vanaf nu reageren met de woonkeuzebon en via www.wonenindekrimpenerwaard.nl.

Laat u een zelfstandige woonruimte achter? Ja/nee Zo ja, huurt u deze woning voor een kale huurprijs lager dan â&#x201A;Ź 699,48 per maand? Ja/nee Op het moment van toewijzing wordt uw inkomen uitvoerig gecontroleerd. Wij adviseren u daarom om nu alvast een IB60-verklaring aan te vragen bij de Belastingdienst (telefoon 0800-0543). Zorg dat uw gegevens juist zijn ingevuld bij uw inschrijving. Handtekening:

MEER INFORMATIE

Meer informatie over de woningen, plattegronden, keuzemogelijkheden e.d. vindt u op www.quawonen.com/ nieuwbouw-projecten/de-primeur

Bovengenoemde heeft belangstelling voor bovenstaande woning(en) en geeft Wonen in de Krimpenerwaard hierbij toestemming tot registratie en controle van zijn/haar persoonsgegevens voor dit doel.

QuaWonen t3BBEIVJTQMFJOB t#4-FLLFSLFSL t5FMFGPPO  tJOGP!RVBXPOFODPN tXXXRVBXPOFODPN

TE HUUR CABAUW per 1 juni 2014 In verband met fusie gaat Verzekering De Onderlinge Cabauw ons na 16 jaar verlaten en komt te huur aan de Cabauwsekade 56 kantoor of praktijkruimte. Kantoorruimte in perfect onderhouden staat, overname bespreekbaar. Indeling:

entree, diverse kantoorkamers, kantoor- annex archiefruimte, keuken en toilet.

Aantal m² VVO: circa 90 m2. Huurprijs:

INFO:

n.o.t.k.

Maher Vastgoed IJsselstein BV Telefoon: 0348 55 40 14 of 06 22 233 203 E-mail: G.A.Versteeg @planet.nl

â&#x20AC;˘ specialisatie VW en Audi â&#x20AC;˘ autoleasing Audi A4 Avant 2.0 Fsi turbo qatro BMW 320 Citroen Grand Picasso 1.6 HDI Ford Fiesta Ford Focus Combi diesel Kia Sportage Kia Sportage Landrover Freelander Lexus IS Mercedes Vito dub. Cabine Mercedes C200 Mercedes C200CDI combi Opel Astra 1.4 Opel Astra automaat Opel Astra Caravan Opel Corsa Diesel Peugeot 107 Peugeot 206 cc

â&#x20AC;˘ in- en verkoop nieuwe en gebruikte autoâ&#x20AC;&#x2122;s â&#x20AC;˘ reparatie alle merken

1994 2008 2010 2003 2006 2010 2003 2000 2005 2007 2001 2006 2003 1999 2001 2007 2002

â&#x201A;Ź 17.950,â&#x201A;Ź 2.250,â&#x201A;Ź 11.250,â&#x201A;Ź 9.500,â&#x201A;Ź 4.350,â&#x201A;Ź 8.750,â&#x201A;Ź 22.950,â&#x201A;Ź 4.495,â&#x201A;Ź 3.450,â&#x201A;Ź 8.950,â&#x201A;Ź 17.950,â&#x201A;Ź 5.950,- ex btw â&#x201A;Ź 6.950,â&#x201A;Ź 4.950,â&#x201A;Ź 3.950,â&#x201A;Ź 2.250,â&#x201A;Ź 4.450,â&#x201A;Ź 5.450,-

Renault Laguna Volvo C30 Diesel Volvo V70R Volvo S40 Volvo S60 Diesel Volvo S90 Volvo V70 automaat diesel VW Crafter L2H2 VW Crafter L2H2 VW Fox Tdi VW Golf Cabrio VW Golf TDI VW Golf TDi variant VW Passat Sedan TDi VW Passat 20Fsi VW Passat 1.8 turbo automaat VW Polo VW transporter TS 1.9 TDi

Rijklaarmaakkosten â&#x201A;Ź 295,Irenestraat 13, 2964 BL Groot-Ammers Tel. (0184) 661355, www.autobedrijf-rozendaal.nl

2002 2008 2003 1999 2012 1997 2002 2008 2005 1997 2004 2001 2006 2005 2004 2011 2005

â&#x201A;Ź 2.250,â&#x201A;Ź 10.500,â&#x201A;Ź 22.500,â&#x201A;Ź 1.950,â&#x201A;Ź 24.500,â&#x201A;Ź 1.950,â&#x201A;Ź 5.950,â&#x201A;Ź 8.250,- ex btw â&#x201A;Ź 8.250,- ex btw â&#x201A;Ź 4.450,â&#x201A;Ź 2.950,â&#x201A;Ź 5.950,â&#x201A;Ź 2.950,â&#x201A;Ź 9.950,â&#x201A;Ź 9.950,â&#x201A;Ź 8.500,â&#x201A;Ź 11.950,â&#x201A;Ź 6.500,- ex btw

Let op: advertenties zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Telefoonnummer:


Dinsdag 21 januari 2014

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

13 business nieuws

Nieuw bedrijf

Schoonhovenaar Gerard Mötter bemiddelt met Flexschilder.nl in vakmensen

Ambitieuze matchmaker in de schildersbranche Steeds meer schildersbedrijven kiezen voor vakkundige medewerkers op uitzendbasis. “Ik bemiddel daar in”, zegt Gerard Mötter. İĠĥĬĬīĥĬijĢī š Begin deze maand startte Gerard Mötter als zelfstandig ondernemer onder de vlag van franchiseorganisatie flexschilder.nl. Het enthousiasme spat er vanaf bij de Schoonhovenaar. “Ik bén enthousiast”, lacht de 58-jarige Schoonhovenaar breeduit. “Om de simpele reden dat het erg leuk is om schildersbedrijven en vakmensen met elkaar in contact te brengen. Ik krijg bij mijn bemiddelingsactiviteiten alle support van Flexschilder.nl, een organisatie die inmiddels drie jaar bestaat en zich als een olievlek over Nederland uitspreidt. Verwonderlijk is dat niet voor wie de schildersbranche nader beschouwt. Veel schildersbedrijven hebben hun structuur de voorbije jaren veranderd. In de relatief stille wintermaanden werken ze met een zo klein mogelijke bezetting van vaste medewerkers. Vanaf maart, wanneer het een stuk drukker wordt, hebben ze behoefte aan goede vaklui, mensen die het schildersvak verstaan en niets hoeft te worden uitgelegd over een werk. Die ‘toppers’ ga ik de schildersbedrijven van het

Groene Hart en Lek & Linge leveren, want dat zijn de regio’s waarin ik onderneem.” Veelbelovend Zelf werkte Gerard Mötter 38 jaar bij AkzoNobel. Na een reorganisatie raakte hij in 2013 boventallig en moest hij op zoek naar een nieuwe uitdaging. Weer die lach: “Nou, die heb ik gevonden! Ik voel me als een vis in het water in de schildersbranche. Ik heb daarin vanwege mijn vorige werk in de verfbranche ook een aantal warme contacten.” Hoewel Gerard Mötter nog maar net gestart is met zijn zaak, lopen er interessante en veelbelovende gesprekken met belangstellende schildersbedrijven. “Tegelijkertijd ben ik vakschilders aan het werven. Ik mik met name op vijftigers en zestigers, die nu vaak thuis zitten en graag hun rentree zouden willen maken in hun zo geliefde beroep. Daarnaast zijn jongere, gemotiveerde mensen natuurlijk van harte welkom bij Flexschilders.nl. Het allermooist zou zijn als die twee groepen samen zouden optrekken in het werk. Zo kan de oudere de jongere kennis

™<ZgVgYBŽiiZgWgZc\ibZi;aZmhX]^aYZg#cahX]^aYZgWZYg^_kZcZckV`a^ZYZcW^_Za`VVg#

van het schildersvak bijbrengen en kunnen de routiniers nieuwe dingen leren van de ‘jonkies’. De som der delen levert meervoudige kwaliteit op ten voordele van de branche. Die vergrijst momenteel behoorlijk sterk. Het is ook in het belang van de schil-

Demonstratie raw food bij Jan Dros H8=DDC=DK:C™ Bij Jan Dros Puur Natuur in Schoonhoven wordt vrijdag 24 januari

een demonstratie over raw food gegeven. Deze demonstratie, gegeven door ervaringsdeskundige en raw-foodcoach Sandra de Vos, is bedoeld voor iedereen die houdt van pure smaken en streeft naar een gebalanceerd leven vol energie. De demonstratie is gebaseerd op de uitgangspunten van raw food, waarbij de gerechten voor een optimale voedingswaarde niet boven de 42 °C worden verhit. De ingrediënten staan zo dicht mogelijk bij de natuur en zitten daardoor vol levenskracht. Ze zijn vrij van chemische bestrijdingsmiddelen, e-nummers en kleur-, geur-, en smaakstoffen. Jan Dros Puur Natuur is gevestigd aan de Lopikerstraat 28 te Schoonhoven. De demonstratie duurt van 14.00 tot 18.00 uur en is gratis toegankelijk.

Winnaars Eindejaarsactie İĠĥĬĬīĥĬijĢīš “Ik vind dit altijd één van de mooiste dagen van het jaar”, sprak Theo Ricken zaterdagmiddag in hotel-restaurant Belvédère in Schoonhoven. Het was aan hem, als voorzitter van de Schoonhovense Winkeliersvereniging, om de tien hoofdprijswinnaars van de Eindejaarsactie 2013 bekend te maken. Ook afgelopen jaar heeft de actie weer heel wat kopers naar de binnenstad getrokken. “Nog nooit in de geschiedenis hebben we zoveel loten uitgegeven, meer dan 200.00” zei Ricken. Wie uiteindelijk de hoofdprijs, een vlieg-

reis voor twee personen naar Turkije, had gewonnen bleef nog even de vraag. De voorzitter begon zoals gewoonlijk met prijswinnaar nummer 10. Prachtige pakketten, waardebonnen en de traditionele naaimachine werden uitgereikt. Tot aan de nummer één, het was uiteindelijk de Schoonhovense mevrouw Stigter, die totaal verbouwereerd de cheque voor de vliegreis mee naar huis mocht nemen. De tweede en derde prijs gingen respectievelijk naar Kelly de Jong (een waardebon van Marjon Kappers Edelsmederij) en de familie Ketelaar (een waardebon van The Lord Shop).

Raadhuisplein 2, Lekkerkerk Tel. 0180 66 16 44 info@lek-en-ijssel.nl www.lek-en-ijssel.nl

Dorp 201 B, 3405 BD Benschop Tel. 0348 - 45 13 39, info@deonze.nl www.deonze.nl

Doelenplein 11, 2871 CV Schoonhoven Tel. 0182 – 38 69 99 info@onderlingedewaarden.nl www.onderlingdewaarden.nl Cabauwsekade 56 3411 ED Lopik-Cabauw Tel. 0348 – 55 21 32

HYPOTHEKEN PENSIOENEN VERZEKERINGEN De Onze Verzekeringen, Onderlinge Lek & IJssel en Onderlinge De Waarden zijn met ingang van 31 oktober 2013 gefuseerd. De Onderlingen werkt zonder winstoogmerk. Dit betekent dat wij een onpartijdig advies kunnen geven voor al uw financiële zaken en dat tegen aantrekkelijke tarieven. ™9Z]dd[Yeg^_hl^ccVVgh#

FOTO: ADRI VERHOEVEN

dersbedrijven dat we die ontwikkeling een halt toe roepen.” Schildersbedrijven die op zoek zijn naar betrouwbare en vakkundige vakschilders kunnen contact opnemen met Gerard Mötter. Datzelfde geldt voor ambitieuze schilders, die hun vak en specialistische

FOTO: JAN TIMMER

kennis graag in de praktijk willen brengen via Flexschilder.nl. Voor meer info: 06-40299664 of mail naar gerard.motter@flexschilder.nl

q WWW.FLEXSCHILDER.NL

Reisverzekering biedt ook dekking bij dagtrips Of u nu binnenkort naar uw wintersportadres Gerlos afreist of de komende zomer aan de Middellandse Zee doorbrengt, drie maanden door Zuid-Afrika trekt of stedentrips naar Londen, Parijs of Barcelona boekt. Met een reisverzekering van de Onderlingen kunt u met een gerust gevoel van uw vakantie genieten. Datzelfde veilige gevoel bieden wij met de speciale recreatiedekking nu ook bij uw dagtripjes in Nederland! Met onze doorlopende reisverzekering met de recreatiedekking voor € 30,- per jaar zijn vanaf nu de uitjes naar De Efteling, Madurodam en het strand in Noordwijk ook gedekt. Met deze uitbreiding zijn de reizigers het hele jaar voordelig verzekerd voor alle vakanties en dagjes uit in Nederland. Ten opzichte van andere doorlopende reisverzekeringen biedt deze dekking grote voordelen. Een gebruikelijke reisverzekering geldt in Nederland meestal pas als men minimaal 24 uur of één nacht van huis is. Bij een dagje uit zijn bezittingen daarom niet verzekerd. Met de doorlopende verzekering met recreatiedekking van de Onderlingen kunnen reizigers ook tijdens een dagtochtje met een gerust hart op stap. De reizigers in Nederland zijn voor het volgende verzekerd: bagage is verzekerd voor schade, verlies en diefstal, ticket-annuleringsgarantie voor vergoeding van de tickets, bij ziekte of een ongeluk zorgt één telefoontje naar de hulplijn van de SOM ervoor dat reizigers en hun meeverzekerde reisgenoten zo snel mogelijk veilig thuis komen en de schade in de hotelkamer of het vakantiehuis waarin men verblijft, is eveneens verzekerd. Dus mocht u bijvoorbeeld een keer uw bril of fototoestel kwijtraken dan is dat nu op onze reisverzekering met recreatiedekking ook meeverzekerd. Let op! Als u op het reisbureau of via internet een reis boekt, past u dan op dat u niet gelijk een reis- en/of annuleringsverzekering afsluit. In sommige programma’s staat dit automatisch aangevinkt. Wij bieden in de meeste gevallen een uitgebreidere en een voordeligere verzekering aan, waardoor u met een nog beter gevoel aan uw vakantie kunt beginnen. U kunt op één van onze kantoren geheel vrijblijvend om informatie vragen.


Dinsdag 21 januari 2014

Alzheimercafé ĩĬĭĦĨš Donderdag 23 januari gaat het Alzheimercafé Lopik e.o. weer open. Het thema is deze keer ‘dement en toch uit’. Voor mensen met dementie en hun omgeving is op vakantie gaan soms minder gemakkelijk. Omdat er zorg en begeleiding nodig is bijvoorbeeld of omdat er aanpassingen nodig zijn. Toch zijn er veel mogelijkheden voor zowel de dementerende als de mantelzorger. Wie meer wil weten is welkom in het Alzheimercafé Lopik, iedere vierde donderdag van de maand in dorpshuis De Schouw. De zaal is open om 19.15 uur; de toegang is gratis.

KoffiePlus ğĢįĤĞĪğĞĠĥıš Mantelzorgers die er even tussenuit willen, kunnen iedere donderdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur samen met hun relatie terecht op de KoffiePlus in de Ingsehof te Bergambacht (’s Heeraartsbergstraat 42). Er is deskundige opvang aanwezig; aanmelden is niet nodig.

Ledenvergadering Dorpsvereniging ijĩĦİıš Dorpsvereniging Vlist houdt vrijdag 31 januari haar algemene ledenvergadering. Plaats van handeling is in Ons Honk, aanvang 20.00 uur. De agenda vermeldt o.a. een bestuursverkiezing. Na het officiële gedeelte is er gelegenheid om gezellig na te praten.

Mannenontbijt įĢĤĦĬš De werkgroep Mannendag Lopikerwaard organiseert op zaterdag 8 februari weer een ontbijt voor alle mannen in de regio. Het doel van de bijeenkomst is ontmoeting, bemoediging en netwerkvorming onder christenmannen. Daarnaast is er ruimte voor bezinning, samen zingen en gebed. Het ontbijt wordt gehouden in de Christelijk Gereformeerde Kerk, Leidsestraatweg 130 in Woerden en duurt van 8.00 tot circa 10.00 uur. De kosten voor deelname bedragen 7,50 euro. Aanmelden kan bij Ad de Korte, 0348-451505/info@mannendag.nl

Collecte Hersenstichting İĠĥĬĬīĥĦĬijĢīš Van 27 januari tot en met 1 februari is de landelijke collecte van de Hersenstichting. Ook in Schoonhoven gaan collectanten op pad om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor ruim vier miljoen mensen met een hersenaandoening. De opbrengst van de collecte wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en voorlichting. Meer informatie: www.hersenstichting.nl

Sjoelcompetitie İĠĥĬĬīĥĬijĢīš Stichting SWOS start zondag 26 januari om 14.00 uur in De Brug een sjoelcompetitie. De inschrijfkosten bedragen 1 euro per keer. Data: 26 januari, 16 februari, 9 maart en 6 april. Bezoekers voor alleen een kopje koffie of drankje zijn ook welkom. De Brug is open tot 17.00 uur.

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

Lezing en tentoonstelling over hekserij İĠĥĬĬīĥĬijĢīš Vrijwel elke Schoonhovenaar kent het verhaal van de verbranding van Marrigje Ariëns. Het arme kruidenvrouwtje werd in 1591 voor het gerecht gedaagd na vage beschuldigingen over het betoveren van een jonge patiënt. Daarop werd de doodstraf over de ‘heks’ uitgesproken. Dit gegeven was aanleiding voor historicus Leen Ouweneel om het middeleeuwse proces nog eens nauwgezet door te nemen om de motieven van de rechters te doorgronden. Vanavond (dinsdagavond, 19.00 uur) houdt hij een lezing over zijn bevindingen in de openbare bibliotheek. Daarnaast heeft hij met enkele medewerkers een tentoonstelling over hekserij ingericht. Tot eind maart kunnen belangstellenden boeken over magie en bovennatuurlijke verschijnselen in een aparte hoek bezichtigen. Ook het script van het toneelstuk over Marrigje Ariëns, dat in 1981 tijdens het 750-jarig bestaan van Schoonhoven werd opgevoerd, is beschikbaar. “De mensheid wantrouwt al eeuwenlang magische krachten. Paus Innocentius VIII ondertekende daarom de heksenbul, waarin hij op vervolging van hekserij aandrong. Onschuldige burgers belandden tot het einde van de 17 eeuw op de brandstapel. Pas daarna zegevierde het gezonde verstand”, aldus de onderzoeker. De Schoonhovense amateurhistoricus heeft het hele proces rond de veroordeling van de Marrigje Ariëns via oude geschriften en hedendaagse literatuur in een leesbaar document vertaald. Volgens hem wordt in deze zaak hel-

der welke motieven er speelden om zwarte krachten in te dammen. “Daar werd ook flink misbruik van gemaakt. Je kon een ander zomaar beschuldigen van mysterieuze gaven. Als je een hekel had aan een concurrent, kon je hem of haar in een kwaad daglicht stellen. Ik heb me in deze materie slechts zijdelings verdiept. Ik heb vooral gekeken naar de feiten en de motivering van de rechters voor hun uitspraak in de kwestie Marrigje Ariens.” Het ging volgens het dossier om een

70-jarig kruidenvrouwtje uit Poederoijen, dat tijdens haar verblijf in Schoonhoven beschuldigd werd van het ‘beheksen’ van een jongeman. Haar behandeling zorgde voor helse pijnen en haaruitval. De Schoonhovense gemeenschap nam deze duivelse daad hoog op. De arme ziel werd opgepakt en moest voor het gerecht verschijnen. Uiteindelijk werd de doodstraf uitgesproken, die met verwurging en verbranding werd voltrokken. Ouweneel: “Een van de belangrijkste

overwegingen was dat Marrigje vrijwillig – dus zonder marteling – had bekend een heks te zijn. Dat laatste was slechts ten dele waar, want deze bejaarde vrouw was tijdens haar hechtenis flink gehersenspoeld. Ze was straatarm en zal geen geld hebben gehad om een advocaat in te schakelen. Onder grote psychische druk is de vrouw bezweken. Op de Steenen Brug, in het hart van Schoonhoven, vond daarna de executie plaats.” Pieter van der Laan

™AZZcDjlZcZZaW^_]ZiÈ]Z`hZg^_]dZ`_ZÉ^cYZW^Wa^di]ZZ`#

FOTO: FLORIS BAKKER

Vakantie met pubers

‘Herindeling in historisch perspectief’

In de maand januari boek ik vooral zomervakanties. Voor stellen, gezinnen, vrienden, noem maar op. Elk mens heeft zo zijn eigen vakantiewens, zeg ik altijd. Dat maakt mijn beroep ook zo divers. Laatst had ik een sportief gezin met twee puberende kinderen. De ouders moeten het naar hun zin hebben en de kinderen moeten zich ook perfect vermaken, was de opdracht voor mij. Natuurlijk vraag ik verder wat voor vakanties het gezin in het verleden heeft gemaakt, om zo een indruk te krijgen van hun vakanties. Tevens vraag ik de wensen en wat ze voor hun vakantie willen uitgeven. Ik heb het gezin het unieke concept Magic Mountains in Zauchensee aangeraden. Het bergdorp Zauchensee is in de zomer omgetoverd tot een uniek Magic Mountains-park. U vindt er volop activiteiten voor de hele familie. Het dorpje ligt aan de Zauchensee aan het eind van een dal. Hierdoor is een prachtig afgeschermd en autoluw gebied ontstaan waar de meeste activiteiten zich afspelen. Het bosrijke gebied is ideaal voor mountainbiketochten en met gebruikmaking van de berglift komt u in een prachtig wandelgebied terecht. Het meer wordt gebruikt voor allerlei activiteiten in en op het water. Het animatieteam organiseert overdag en ‘s avonds een groot aantal activiteiten. De ouders kunnen zich prima vermaken met georganiseerde wandel-en mountainbiketochten. De kinderen gaan met hun leeftijdsgenoten fietsen, zwemmen, enzovoorts. Alles mag, niets moet. Je verblijft in de vier-sterren hotels Salzburgerhof**** of hotel Zauchenseehof op basis van volpension. More Inclusive noemen ze dit.

İĠĥĬĬīĥĬijĢī š Boven Brasserie Springer (Opweg 2a) vindt dinsdag 28 januari de ledenvergadering plaats van de Historische Vereniging Schoonhoven. De vergadering valt samen met een lezing, die in het teken staat van de komende gemeentelijke herindeling. De bijzondere bijeenkomst begint om 19.30 uur. Na een korte ledenvergadering, waarin o.a. Leen Ouweneel afscheid neemt als bestuurslid en Ruud Jaspar wordt voorgedragen als secretaris, gaat eerstgenoemde in het kader van de komende gemeentelijke herindeling in op de vraag in hoeverre Schoon-

İĠĥĬĬīĥĬijĢīš Na een langdurig lijden is Schoonhovenaar Kees van Engelen op 70-jarige leeftijd overleden. ‘Zwarte Kees’, zoals zijn bijnaam luidde vanwege zijn gitzwarte haar, was de bekendste kelner van de Zilverstad.

Linda van Schaik Zernikelaan 33, 2871 LP Schoonhoven Tel 06-12220083 linda.van.Schaik@reisbureauathome.nl www.reisbureauathome.nl/linda-vanschaik

hoven in het verleden tot de Krimpenerwaard behoorde. Aan de vooravond van de herindeling en de naamgeving van de gemeente Krimpenerwaard, stelt historisch onderzoeker Leen Ouweneel dat de nieuwe naam de lading van de toekomstige gemeente niet dekt. De Krimpenerwaard heeft historisch niet één maar diverse gedaanten gehad: als waard, als hoogheemraadschap, als rechtsgebied van de verzamelde dorpen en steden etc. Ouweneel: “Neem Stolwijkersluis (onderdeel van de voormalige gemeenten Gouderak, Haastrecht en Stolwijk), dat niet tot de nieuwe gemeente Krim-

penerwaard gaat behoren, omdat Stolwijkersluis al bij de herindeling van de jaren ‘80 bij Gouda werd gevoegd. Iedereen zal echter onmiddellijk beamen dat deze plaats in de Krimpenerwaard ligt.” Met deze en andere historische voorbeelden zal Ouweneel de stelling verdedigen dat de nieuwe gemeente een andere naam moet krijgen dan Krimpenerwaard. De bijeenkomst op dinsdag 28 januari is gratis toegankelijk voor leden van de Historische Vereniging Schoonhoven, niet-leden betalen 4 euro. Springer Boven is geopend vanaf 19.00 uur.

Afscheid van ‘geboren entertainer’

Spullen rommelmarkt ħĞĞįİijĢĩġš Wie spullen heeft voor de jaarlijkse rommelmarkt in Jaarsveld kan deze zaterdag 25 januari tussen 10.00 en 12.00 uur afgeven bij het Verenigingsgebouw (Kerkstraat 7). Grote spullen worden na het maken van een afspraak opgehaald: 0348-552691.

14 accent

™@ZZhkVc:c\ZaZc&.)("'%&)

Menig jonge student leerde in hotelrestaurant Belvédère de kneepjes van het vak van deze entertainer, die zijn gasten altijd ontving met een lach en een kwinkslag. Charmant, ondeugend en razendsnel. Er ontging hem niets aan de tafels waar hij bediende. Hij was ook niet te beroerd om bekenden

af en toe een poets te bakken. Ooit tijdens een artsencongres in het restaurant sprak hij ondergetekende enkele malen met een stalen gezicht aan met ‘dokter’ waardoor ik onbedoeld in gesprek raakte met een nieuwsgierige neuroloog. Na zijn pensionering in 2004 was Van Engelen nog werkzaam als kelner bij kegelclub Belvédère in de kelder van het pand, waar hij de kegelaars van hapjes en drankjes voorzag en steevast de prijsuitreiking voor z’n rekening nam. Jos de Wit, die met zijn neef John het hotel-restaurant aan de Lek runt, spreekt van een unieke man: “Toen Kees vertrokken was, vroegen gasten jaren later nog waar ‘die aardige ober’ was gebleven. Hij ging in 1964 bij mijn vader Wim en oom Piet aan de slag en heeft hier dus heel wat tapijt versleten. Op drukke feestdagen en zondagen viel hij na zijn afscheid nog steeds in. Voor Kees was Belvédère zijn tweede huis. Tot voor kort was hij wekelijks actief op en rond de kegelbaan. Kees was geboren voor dit vak. Zijn hele gezin heeft hier gewerkt. We zullen hem missen.” Pieter van der Laan


Dinsdag 21 januari 2014

Dierencentrale Gevonden: Reu, Border Collie met drie kleuren. Broeikweg, Schoonhoven; Kater, cypers, witte neus, bef en voeten, zwarte streep over rug. Secr. Schippersstraat, Bergambacht; Kat, rood met witte aftekeningen. Reinier de Graafstraat, Schoonhoven; Poes, cypers, moederpoes met kitten. Reinier de Graafstraat, Schoonhoven; Kater, rood, met veel wit. Van Berkumstraat, Schoonhoven; Poes, cypers, met witte aftekeningen. Watersniplaan, Lekkerkerk; Kat, zwart, wit op buik. Kerkweg, Lekkerkerk. Meer info: 0186-601199 of www.dierencentrale.nl

Amivedi Gevonden: Kat, cypersgrijs gestreept met een witte bef, die doorloopt tot tussen de voorpoten. Witte voetjes en een zwarte staartpunt. Benedeneind ZZ, Benschop. Meer info: www.amivedi.nl

Ledenvergadering İĠĥĬĬīĥĬijĢīš Oranje Boven Schoonhoven nodigt haar leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op donderdag 6 februari in het clubgebouw van honk- en softbalvereniging Mets, aan de Prunuslaan 3. Aanvang 20.00 uur.

Cursus SWOB ğĢįĤĞĪğĞĠĥıš Voor mensen die een iPad hebben gekocht en zich verder willen verdiepen in de mogelijkheden van hun tablet, gaat binnenkort een cursus van start. Meer informatie en aanmelden: Stichting Welzijn Ouderen Bergambacht, 0182-350012/info@ swobergambacht.nl

Engelse workshops İĠĥĬĬīĥĬijĢīš PCB Ichthus en Stichting Kinderopvang Schoonhoven organiseren gezamenlijk een serie van zes Engelse workshops voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Diana Geurts van Cambridge Kids, docente Engels, verzorgt deze workshops op de Ichthusschool. De belangstelling is groot.

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

15 accent

WWW.HETKONTAKT.NL

Onderwijs

Leerlingen Willem de Zwijger bezig met duurzaamheidsproject

‘Dit gaan we terugzien in de praktijk’ Op Christelijke Scholengemeenschap Willem de Zwijger in Schoonhoven onderzoeken leerlingen hoe hun school ‘duurzamer’ kan. İĠĥĬĬīĥĬijĢīš ‘WdZ onder de loep’ heet het project waar de leerlingen van Havo- en VWO 3 zich al enkele maanden mee bezig houden. Onlangs vond een presentatie plaats aan de schooldirectie en binnen enkele weken wordt het eindrapport verwacht. “We hebben in groepen een aantal onderwerpen onderzocht”, vertelt VWO+-leerlinge Dorien Vonk (15). “Ons groepje houdt zich bezig met zonnepanelen en de toepassing daarvan binnen onze school.” Volgens klasgenootje Veerle van Harmelen leent het gebouw van Willem de Zwijger zich uitstekend voor het opwekken van zonnestroom. “Het dak is plat en er kunnen op de zuidkant heel wat panelen worden geplaatst. Natuurlijk kost dat behoorlijk veel geld, maar na een aantal jaren zie je veel rendement. Sterker nog, dan ga je de investering terugverdienen.” De vijf VWO-meiden in het ‘zonnepanelengroepje’ werken binnen hun school regelmatig projectgewijs. “Maar dit keer is het anders en leuker”, vindt Laura Zwiers. “Dat komt omdat we nu met iets bezig dat concreet kan worden uitgevoerd. Heel anders dan in het verleden. Toen moesten we een stad ontwerpen of een baggerboot, dingen waarvan je vooraf weet dat ze toch niet worden uitgevoerd. Wat we nu doen gaan we waarschijnlijk terugzien in de praktijk. Dat is heel motiverend.” Bewustmaking Docent Tim de Bondt is de bedenker van het duurzaamheidsproject. “Onze leerlingen zijn een aantal duurzaamheidsitems aan het onderzoeken”, vertelt hij. “Deze meiden zijn bezig met zonne-energie, andere groepen concentreren zich op de mogelijkheden om op school te bezuinigen op energieverbruik en bewustwording met betrekking tot het zuinig omgaan met

™kacg9dg^Zc!:hbZZ!AVjgV!BVjYZcKZZgaZkVc8H<L^aaZbYZOl^_\Zg

energie. Daar zijn al interessante uitkomsten uit naar voren gekomen. Deze groep heeft zelfs plannen te testen hoe onze school zou functioneren als we een dag lang zonder stroom komen te zitten.” Serieus De Bondt is tevreden over hoe de leerlingen met het project omgaan. “Ze zijn er over het algemeen heel serieus mee bezig. Kennelijk spreekt het aan. Dat is uiteraard prettig. Een belangrijke factor in het geheel is de bereidheid van de directie om de aanbevelingen die de leerlingen doen serieus in behandeling te nemen. Men heeft voor 2014 investeringsruimte vastgesteld.” Mooi is ook dat de gemeente Schoonhoven belangstelling heeft. “Dat zou

Een Turkse vrachtwagenchauffeur nam donderdag net voor de middag de aanwijzing ‘keer om’ iets te letterlijk. De zware combinatie kwam langs de Lopikerweg-West te Lopik muurvast te zitten. Een bergingsbedrijf moest uitkomst bieden.

wel eens tot een interessante samenwerking kunnen leiden op het gebied van duurzame energie.” Subsidie Ondertussen hebben de vijf meiden via groepsgenoot Maud Jongbloed al pogingen ondernomen om subsidie te verkrijgen voor de aanschaf van zonnepanelen. Dat bleek een weerbarstige klus. “Bij het Rijk valt niet veel te halen”, ondervond Maud. “Maar bij de gemeente Schoonhoven maken we misschien meer kans. Ook daar gaan we natuurlijk achteraan. Het gaat uiteindelijk om iets belangrijks: duurzaamheid en geldbesparingen op termijn.” Dorien Vonk doet ondertussen haar uiterste best om te onderzoeken welk

FOTO: JAN TIMMER

type zonnepanelen de beste prijs-kwaliteitverhouding oplevert voor CSG Willem de Zwijger. Esmee Sloof bekijkt de inspanningen vol bewondering. “Ik heb veel van dit project geleerd”, zegt ze. “Ik vind het ook best pittig, hoor. Ik ben niet zo’n type dat zelf op onderzoek uitgaat of oplossingen verzint. Dat moet nu wel. Is soms even doorbijten voor mij. Aan de andere kant: het is wel leuk om te zien dat je met z’n allen op deze manier succes kunt boeken.” Tijdens de open avonden van Willem de Zwijger -op 22 en 23 januari- worden de bevindingen aan bezoekers gepresenteerd. Dat gebeurt om 19.30 en 20.30 uur. Jan Timmer

Inventaris Severin onder de hamer ĨįĦĪĭĢī ĞĊġ ĩĢĨ š De online veiling van de inventaris van de failliet gegane halffabricaten-producent Severin Halffabrikaten uit Krimpen aan de Lek is maandag van start gegaan. Tot woensdag 14.00 uur kunnen geïnteresseerden bieden op de kavels. Gisteren was er een kijkdag in het bedrijfspand aan de Tiendweg. Het online veilinghuis Troostwijk Veilingen biedt onder meer deegmachines, ovens, koel- en vriesapparatuur, een heftruck en een vier meter lange productielijn aan. Biedingen Hoewel het om gespecialiseerde apparatuur gaat, wordt er volgens commercieel directeur frank Adam altijd wel een nieuwe eigenaar gevonden. “Vorig jaar hebben we de inventaris van bakkerij Delfts Brood succesvol geveild. Toen kwamen er via ons internationale netwerk bijna 5.500 biedingen uit heel Europa. Ook nu hebben we al internationale biedingen uit bij-

voorbeeld Bulgarije en Hongarije.” Severin Halffabrikaten werd in november van vorig jaar failliet verklaard door de rechtbank in Den Haag. Het bedrijf kende een succesvolle start in 2005. Na te zijn begonnen met een gehuurde ruimte in een bestaande bakkerij groeide Severin uit zijn voegen. Binnen korte tijd kon er een professionele productielijn worden opgezet. Keihard De economische crisis hakte er echter keihard in. Het bedrijf zag dat zijn klanten veertig procent minder producten afnemen. Bovendien kon de gestegen grondstofprijs niet volledig worden doorbelast, waardoor de winst verder terugliep. Hierdoor zag de eigenaar zich gedwongen het faillissement aan te vragen. Het bedrijf had vier personeelsleden in dienst.

q WWW.TROOSTWIJKAUCTIONS.COM

Fullcolour adverteren, verrassend lage tarieven in Het Kontakt


onroerend goed

Dinsdag 21 januari 2014

16

Riante hoekwoning wonen in

Krimpen aan de Lek Informatie: • Riante woningbreedte van 6 meter • Tuin op het zuiden • Woonoppervlakte van 125 m2 • Nu met standaard achteruitbouw (t.w.v. € 10.000,-)

€ 270.000,- V.o.n. en klaar voor oplevering! Voor meer informatie en verkoop:

Bezoek ons OPEN HUIS op: Za. 25 januari van 10:30-13:30 uur Locatie: De Hoop, 2931, Krimpen aan de Lek

www.woneninmolenweide.nl NIEUW IN VERKOOP

NIEUW IN VERKOOP

www.vanherk.nl

NIEUW IN VERKOOP

Vraagprijs € 239.000,- k.k.

Capellelaan 59 Ammerstol

NIEUW IN VERKOOP

Adam van Vianenstraat 6 Vraagprijs Schoonhoven € 159.000,- k.k.

Hoofdstraat 17 Bergambacht

Hier zeggen we niets te veel als we praten over een “goede starterswoning”! Goed onderhouden, goede zonligging, goede woonwijk en goede binnenruimte. Deze eengezinstussenwoning is gelegen in een klein rijtje van vier woningen met een achteraanbouw, berging en een tuin die op het zuiden is gericht. Met drie slaapkamers en een grote zolder een verrassende woning. In Schoonhoven Noord, letterlijk naast de Opweg. Dus mocht je lekker een stukje willen wandelen of van vissen houden, dan is dat hier allemaal mogelijk. Sowieso is het stadscentrum dichtbij, en dat geldt ook voor het openbaar vervoer en de sportvoorzieningen.

Een ruimte…. niet normaal. Dit is een appartement van circa 180 m2, verdeeld over twee woonlagen en een entreehal. En dan is er ook nog eens een flink dakterras van circa 30 m2! Het is met recht een uniek exemplaar. Gelegen op een hoek waardoor je vanuit de woonkamer een leuk en levendig uitzicht hebt, een eigen entree op de begane grond met daaronder zelfs nog een kelder en dan ook nog eens 4 (voorheen 5) slaapkamers. Gelegen midden in het dorp. Centraler kan niet. Het is de hoek bij het pleintje, rondom de deur zijn de winkels, horeca en eetgelegenheden. Verder kan je rondom goed parkeren op de diverse parkeerpleinen.

Gelegen aan een rustieke laan die naar de dorpskern toe gaat. U woont vrij terwijl alle voorzieningen als sport en scholen in de buurt zijn.

t3 slaapkamers + bergzolder tNette keuken en badkamer tTuin op het zuiden tGehele woning hardhouten kozijnen met dubbel glas

tRuime keuken van ca. 15m² tModerne badkamer tFraai dakterras met overkapping en houten schuur tBijdrage VVE circa € 50 per maand

tRuime keuken voorzien van inbouwapparatuur t2 slaapkamers (3de mogelijk) + bergzolder tLuxe badkamer tRoyale tuin rondom het huis

Vraagprijs € 389.000,- k.k.

Heerlijk vrij wonen in een karakteristieke vrijstaande woning. Met een prachtig mooi en vrij perceel grond van 1.175 m2 groot. En dat is niet het enige. U krijgt daar ook nog een meer dan royale schuur bij, heerlijk om te klussen en de auto te stallen en een fraai tuinhuis met veranda en jacuzzi! En alles in werkelijk perfecte staat. Nergens is iets laten liggen, zowel in het huis als rondom het huis als de tuin, alles is keurig verzorgd en onderhouden.

WONING IN BEELD Lopikerhof 8 Schoonhoven Bekijk de uitgebreide woningpresentatie op vanegmondmakelaardij.nl

Vraagprijs € 317.500,- k.k.

www.denboervanvliet.nl

Burgemeester Uilkensstraat 1 2861 AD BERGAMBACHT T 0182-35 57 88 info@vanegmondmakelaardij.nl www.vanegmondmakelaardij.nl

Weidebloemstraat 27 Berkenwoude

Vraagprijs € 579.000,- k.k.

Dit is een zeer verrassende bungalow!! Zelden zien we een woning die gebouwd is met daglichtinval als belangrijkste aandachtspunt. Werkelijk overal is er sprake van royale raampartijen, van plafond tot vloer, waardoor het gehele huis heerlijk licht is. En ook de opzet is uniek. Vanuit de woonkamer heeft u een prachtige doorkijk naar het pleintje voor de woning en over uw tuin en de achtergelegen waterpartij. Natuurlijk zijn er nog meer voorbeelden te noemen, maar wij laten ze liever zien. U zult verbaasd zijn! De bungalow ligt in een zeer rustige wijk van Berkenwoude. Verscholen in de polder, vlakbij de dorpskern ligt deze lommerrijke buurt. Rustige lanen met aangrenzende pleintjes waar een diversiteit aan verschillende bungalows staan. tRoyale woonkamer van ca. 50m² t3 slaapkamers (voorheen 4) tLuxe badkamer tZeer royale tuin aan het water


Gemeente BERGAMBACHT Ammerstol, Bergambacht en Berkenwoude

actueel

21 januari 2014 Adresgegevens

Openingstijden

Gemeentehuis Adres: Postbus 5, 2860 AA Bergambacht Bezoekadres: Alingersteeg 2 Telefoon: (0182) 356 555 gemeente@bergambacht.nl www.bergambacht.nl Twitter: @gem_bergambacht

Ma t/m vrij 8.30 tot 12.00 uur en op afspraak Publieksbalie Burgerzaken Ma t/m vrij 8.30 tot 12.00 uur, wo 14.00 tot 17.00 uur en 18.30 tot 19.30 uur

WMO-Loket Ammerstol: of afspraak Bergambacht: ma t/m vr 8.30 -12.00 uur (gemeentehuis) Berkenwoude: op afspraak

Vergadering WMO-Platform De leden van het WMO-Platform vergaderen dinsdag 28 januari. Tijdens deze vergadering staat op de agenda: het uitgebrachte advies op de regionale Kadernota, de afstemming met

de andere WMO-raden vanwege de voorgenomen fusie van de vijf Krimpenerwaardgemeenten en de stand van zaken rondom de decentralisatietaken waar de gemeente per 2015

verantwoordelijk voor wordt. Wilt u de vergadering eens bijwonen? Dan bent u van harte welkom! De vergadering start om 17.30 uur, ingang via Raadhuisstraat 5.

,QIRUPDWLHGLMNYHUVWHUNLQJĂ&#x20AC;HWVHQ voetpad en herinrichting speelplaats Op woensdag 29 januari vindt in â&#x20AC;&#x153;Het Gebouwâ&#x20AC;? in Ammerstol een inloopmiddag en â&#x20AC;&#x201C;avond plaats van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimperwaard (HHSK) over de komende werkzaamheden van het dijk-

Radio Centraal In het programma Informatief is op zaterdagmorgen 25 januari, om 11.30 uur wethouder mw. D. Blok, te gast. Radio Centraal is te ontvangen op de kabel op 102,9 FM en in de vrije ether 106.6 FM.

versterkingsproject. Gelijktijdig wordt u geĂŻnformeerd over de herinrichting van de speelplaats nabij het Wethouder van den Bergplein en de realisatie van een ďŹ ets- en voetpad op de steunberm van de Lekdijk Oost.

De inlooptijden zijn van 15:00 tot 17:00 uur en van 18:30 tot 21:00 uur. U kunt inlopen wanneer u wenst, waarbij u de gelegenheid wordt geboden om vragen te stellen.

Omleidingsroute Achterbroek De Gasunie stelt van maandag 20 januari vanaf 10.00 uur tot en met vrijdag 24 januari een omleidingsroute in voor het verkeer op de Achterbroek in Berkenwoude vanwege werkzaamheden.

In verband met het installeren en in positie brengen van een leiding voor een gestuurde boring wordt de Achterbroek afgesloten tussen huisnummer 1 en 3. Deze afsluiting wordt in de loop van de vrijdag opgeheven.

Commissie Bezwaarschriften De Commissie Bezwaarschriften behandelt op donderdag 30 januari 2014 in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 5, te Bergambacht, in het openbaar:

L

 4= 14GE00@A27@85B B464= 34 7>>6B4 D0= 44= B>464 4 kende planschadevergoeding in verband planologische wijzigingen op een perceel aan de Zuidbroek. De openbare zitting begint om 20.00 uur.

Sociale Zaken Op afspraak. Tel. 0800 -667 667 6 (Nederlek)

Publieksbalie Bouwzaken Ma t/m do 8.30 t/m 12.00 uur

Meldpunt Woonomgeving Tel. (0182) 356 588 of via www.bergambacht.nl

Werk aan de weg Week 04 â&#x20AC;&#x201C; ma. 20 t/m 24 januari Bergambacht L !=34BC8=4=D0=34?4@24;4=00= de Dijklaan-Oost wordt het riool vervangen. Het betreft het gedeelte tussen de Ambachtstraat en de weteringbrug. Doorgaand verkeer op dit gedeelte van de Dijklaan blijft gewoon mogelijk.

L

!= 34 â&#x20AC;&#x2122;s Heeraartsbergstraat vinden bestratingswerkzaamheden plaats, ter hoogte van de Pleinstraat. De â&#x20AC;&#x2122;s Heeraartsbergstraat is afgesloten voor het doorgaand verkeer. Voor vragen over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met de gemeente 0182-356 555

Groene Hart Hopper De website van de GroeneHartHopper is niet meer actueel. Achter de schermen wordt hard gewerkt om dit weer in orde te maken. Tot die tijd kunt u bellen met het volgende informatienummer 0900 â&#x20AC;&#x201C; 600 80 08 (â&#x201A;Ź 0,10 per minuut). Excuses voor de overlast. De tarieven van 2014 kunt u aďŹ&#x201A;ezen uit de tabel. 2014 Aantal zones

A van deur naar deur

B van deur naar deur

C van deur naar deur

ouderen WMOpashouders 1 2 3 4 5

1,20 1,80 2,40 3,00 3,60

65+ in Boskoop en Schoonhoven 1,08 -

OV-reizigers 5,20 7,80 10,40 13,00 15,60

OFFICIĂ&#x2039;LE BEKENDMAKINGEN AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNING

Ontvangen: 19 december 2013 - Dijklaan 80, Bergambacht - vervangen brug

Indien het de activiteit bouwen betreft wordt de aanvraag voorgelegd aan de Welstandscommissie. Deze behandeling is openbaar. Wilt u de behandeling van een bepaald bouwplan bijwonen, dan kunt u contact opnemen met de coĂśrdinator welstandszaken op het Technisch Bureau in de Krimpenerwaard (TBK), dhr. B.van Rijnsbergen, tel. 0180-514455.

Het bekendmaken van aangevraagde vergunningen is ter informatie. U kunt nog geen bezwaar maken of zienswijzen indienen.

VOOR TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN GELDT: De stukken die betrekking hebben op bouw-, milieu- en verkeerszaken kunt u van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00 uur inzien bij de publieksbalie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Beheer (ROB). Een afspraak maken is niet nodig. Voor informatie en het maken van een afspraak buiten deze uren kunt u bellen, tel. (0182) 356 525. *1. BEZWAAR Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken te rekenen vanaf de dag na de verzenddatum van het besluit, daartegen bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Bergambacht (adres zie colofon). Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten: naam en adres van de belanghebbende, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Graag een kopie van het betreďŹ&#x20AC;ende besluit toevoegen. Indiening van het bezwaar schorst het besluit niet. Belanghebbende kan, als spoed dat vereist, verzoeken om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH, Den Haag. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening heft de rechtbank griďŹ&#x192;erecht.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN ď&#x161;ŽZIE *1ď&#x161;Ż

Verzonden: 20 januari 2014 - Sectie B nr.: 1288 (gelegen achter de Dijklaan), kadastraal bekend gemeente Bergambacht

Voor bezwaar/beroep: zie kader

*2. ZIENSWIJZEN INDIENEN Bij voorgenomen besluiten (ontwerpbesluiten) kunt u binnen 6 weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd zienswijzen indienen. Dat betekent dat u uw mening over dit voorgenomen besluit kunt geven. U dient uw zienswijze in bij het college van burgemeester en wethouders van Bergambacht (adres zie colofon). Bij uw zienswijze zet u in ieder geval uw naam en adres, de datum, op welk besluit uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van uw zienswijze. Ook kunt u mondeling uw zienswijze kenbaar maken. Dit kan alleen op afspraak. Een afspraak kunt u maken met de afdeling ROB via tel. (0182) 356 555. Alleen belanghebbende die tijdig hun zienswijzen naar voren brengen over een ontwerpbesluit kunnen later beroep aantekenen tegen een deďŹ nitief besluit *3. BEROEP Belanghebbenden kunnen beroep indienen binnen een termijn van zes weken die aanvangt op de dag nadat de gemeente het besluit ter inzage heeft gelegd. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Het beroep kan worden ingesteld bij de rechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH, Den Haag. Voor het indienen van een beroepsschrift zijn griďŹ&#x192;erechten verschuldigd.

De beroepsprocedure staat alleen open voor belanghebbenden die tijdens de voorbereidingsprocedure tegen het ontwerpbesluit een zienswijze hebben ingediend of aan kunnen tonen dat zij hiertoe niet in staat zijn geweest. Ook digitaal kan beroep ingesteld worden bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Indiening van het beroep schorst het besluit niet. Belanghebbende kan, als spoed dat vereist, verzoeken om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH, Den Haag. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening heft de rechtbank griďŹ&#x192;erecht.


Dinsdag 21 januari 2014

‘Huisjes’ in bibliotheek ĞĪĪĢįİıĬĩš In de maanden januari en februari exposeert Carla Emmen haar unieke serie ‘Huisjes’ in de bibliotheek van Ammerstol. Het is een serie van tien schilderijen van 90 bij 30 centimeter, geschilderd met acrylverf op doek, ingelijst in een zwarte baklijst met aan de binnenkant een themakleur. Ieder schilderij heeft een eigen kleurstelling en sfeer. De huisjes staan in een typische omgeving met veel ruimte, in een bijna leeg landschap. Bij ieder huisjeslandschap is een eigen verhaal te bedenken.

q WWW.CARLAEMMEN.NL

Acrylschilderen in De Schuilplaats ĩĬĭĦĨš In inloophuis De Schuilplaats te Lopik (Rolafweg Noord 7) gaat vrijdag 31 januari een workshopserie schilderen met acrylverf op doek van start. De kosten voor deelname zijn 10 euro, inclusief doek en verf. Belangstellenden (beginners en gevorderden) kunnen één avond maar ook alle avonden meedoen. Data: vrijdag 31 januari, 28 februari, 28 maart, 25 april, 23 mei en 20 juni, steeds vanaf 19.00 uur. Aanmelden kan tot 31 januari bij Ria de Groot (0348552017) of in De Schuilplaats.

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

Stichting Molen Den Arend zit vol plannen ğĢįĤĞĪğĞĠĥı š De monumentale molen Den Arend vormt een prachtige entree van Bergambacht, daar is iedereen in het dorp het over eens. Om dit culturele erfgoed te beheren en te restaureren is onlangs een stichting opgericht. Het enthousiasme druipt er van af bij de bestuursleden Ad Scheer (voorzitter), Bert Looren (penningmeester), Willem Roose (secretaris) en Piet Speksnijder en Jan Timmer. “En niet alleen bij ons”, stelt Ad Scheer vast. “Zeker ook in de Bergambachtse gemeenschap en onder molenliefhebbers in het algemeen ‘leeft’ Den Arend. Wij denken dat iedereen blij is als de toekomst van deze unieke korenmolen gewaarborgd is.” Den Arend werd in 2007 voor de laatste keer gerestaureerd. “Dat is destijds prima gelukt”, zegt molenaar Willem Roose. “Maar inmiddels zijn er weer wat elementen, die nodig aangepakt moeten worden. Daarvoor zijn fondsen nodig en die gaan wij proberen binnen te halen.” Roose (44) is sinds 1992 actief als beroepsmolenaar. Hij doet zijn werk op drie locaties. Den Arend is hem zeer lief. “Deze korenmolen is absoluut uniek”, zegt hij over Den Arend, een

molen van het type ronde bakstenen bovenkruier met stelling, die werd gebouwd in 1869 ter vervanging van een kleine, uit 1553 daterende, houten wipkorenmolen. De fundering kwam te rusten op 66 heipalen van ruim 14 meter lang, aan elkaar gehecht met dubbele kruigen of kloosterhouten. De molen is twintig meter hoog. De stelling bevindt zich zo’n acht meter boven de grond. De wieken hebben een spanwijdte van meer dan twintig meter. Den Arend wisselde in de loop van anderhalve eeuw diverse malen van eigenaar. Sinds kort is Stichting Molen Den Arend de bezitter ervan. “We hebben mooie plannen met de molen”, vertelt Bert Looren. “Zo willen we er een informatiepunt/winkeltje in vestigen waar mensen met een verstandelijke beperking hun dagbesteding kunnen vinden, net als in het nabijgelegen pannenkoekenrestaurant Onder de Molen. Daarnaast willen we Den Arend aantrekkelijk maken om te bezoeken en als trouwlocatie te gebruiken. Kortom: plannen genoeg! Binnenkort gaan we ontvouwen hoe we de bijbehorende gelden willen binnenhalen. Belangrijk daarbij is dat alle mensen het gevoel krijgen dat Den Arend van ons allemaal is.”

Bazar in Jaarsveld ħĞĞįİijĢĩġš In het Verenigingsgebouw te Jaarsveld wordt zaterdag 25 januari de jaarlijkse bazar gehouden. Er zijn leuke prijzen te winnen met het rad van avontuur, buksschieten, intekenlijsten en diverse spellen. Op zaterdagmiddag is er speciaal aandacht voor de kinderen met o.a. een grabbelton, roosjesboom, tombola en wafels eten. De bazar is open op zaterdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur en op zaterdagavond van 19.00 tot 23.00 uur. Voor meer informatie: www.sbj-jaarsveld.nl ™=ZiYV\Za^_`hWZhijjgkVcHi^X]i^c\BdaZc9Zc6gZcYW^_cdiVg^h9ZG^YYZg#

Hapis 25 jaar ĥĞĞİıįĢĠĥıš De Hapis (Haastrechts platform voor interkerkelijke samenwerking) viert in 2014 haar 25-jarig jubileum. Dat gebeurt op donderdag 23 januari in de gemeenschapsruimte van de gereformeerde kerk in Haastrecht, aanvang 20.00 uur. Ds. Smilde verzorgt een lezing over het thema: ‘Hoe goed is het, hoe heerlijk als kerken netwerken’. Er wordt tevens teruggekeken op verschillende activiteiten die de Hapis jaarlijks organiseert, zoals de openlucht pinksterviering, kerstsamenzang, het schrijven van brieven voor Amnesty, de vespers in de Liezeborg en filmavonden en gesprekken over maatschappelijke thema’s. Tevens wordt vooruitgeblikt op de activiteiten die in dit jubileumjaar zullen plaatsvinden. De avond wordt besloten met een korte gebedsdienst voorgegaan door Pater Leo Bos met aansluitend een hapje en een drankje.

Uitslag verloting Kursusproject ğĢīİĠĥĬĭš Bij de verloting tijdens de open dag van Kursusproject Benschop-Polsbroek zijn de prijzen die zijn gevallen op de volgende lotnummers nog niet afgehaald: roze: 281, 403, 495, 500, 613, 685, 713, 725, 750, 754, 796, 839, 939, 988, 1000. Geel: 25, 153, 271, 292. De prijzen zijn af te halen bij Annie Buunen, Oranje Nassaustraat 19 te Benschop (telefoon 0348-451467).

18 vrije tijd Nieuw gelegenheidskoor ĠĞğĞIJĴš Na de vele positieve reacties op het ‘100-koppig koor’ tijdens de feestelijke viering van het honderdjarig bestaan van de Gerardus Majellaschool afgelopen jaar, is besloten hier een vervolg aan te geven. Dit door een groot gelegenheidskoor op te laten treden tijdens de viering op Paaszondag -20 april- in de H. Jacobuskerk te Cabauw. Iedereen kan deelnemen. Sowieso doet een groot aantal leden van de koren Onder Ons, St. Caecilia en Simply Joy mee. Daarnaast hoopt de organisatie op enthousiasme vanuit het 100-koppig koor van afgelopen jaar. Evenals vorig jaar is de leiding in handen van Sebastian van Zuijlen. Hij zal

in zes repetities het speciaal voor deze gelegenheid samengestelde gezelschap klaarstomen. Het repertoire wordt gevormd door liederen van het dames- en herenkoor en Simply Joy. Daarnaast twee nieuwe koorstukken: Agnus Dei van Barber en Totus Tuus van Gorecki. De eerste repetitie is op maandag 10 maart om 20.00 uur in de H. Jacobuskerk. Overige data: woensdag 19 maart, maandag 24 maart, woensdag 2 april, maandag 7 april en woensdag 16 april. De kosten bedragen 15 euro. Aanmelden kan tot zaterdag 15 februari bij Annemiek van Beek, a.van-beek@planet.nl

Molukse cultuur in ‘geuren en kleuren’ ĨįĦĪĭĢī ĞĊġ ĦħİİĢĩ š Het is dit jaar een halve eeuw geleden dat de eerste Molukse gezinnen in Krimpen aan den IJssel kwamen wonen. Om hierbij stil te staan loopt tussen 25 januari en 19 maart ‘Geuren en Kleuren’, een veelzijdig programma van activiteiten waarin de Molukse cultuur centraal staat. Het programma start zaterdag 25 januari met de opening van een expositie in de Tuyter waarin vier Nederlands-Molukse kunstenaars hun werk tonen. Een combinatie van kunstwerken, muziek (Tifa) en smaakervaringen (Rudjak). Op dinsdag 18 februari (20.00 uur) volgt in Streekmuseum Krimpenerwaard een lezing door de drie exposerende kunstenaars Bart Belonje, Pieter Latul en Ben Manusama. Zij gaan in op de kunstzinnige aspecten van de Tuyter-expositie. In het museum is in dezelfde periode een expositie van lokale Molukse beeldend kunstenaars te zien. Daarnaast is de historische fototentoonstelling te bezichtigen: ‘25 foto’s vertellen het verhaal van 50 jaar Molukkers in Krimpen’. Op zaterdag 15 februari is er een cultureel evene-

ment in de Tuyter, met Molukse dans, muziek en de theatervoorstelling ‘Woorden gedragen door melodieën’. Het stuk gaat over verbondenheid en verdeeldheid. Kaartjes voor de voorstelling kosten 10 euro en zijn verkrijgbaar op 28 januari en 11 februari (19.00 tot 21.00 uur) tijdens de uitzending van ‘Het Moluks Uurtje’bij de Lokale Omroep Krimpen in de Tuyter. In de bibliotheek staat in februari een collectie boeken - de zogenaamde Kruidnagelcollectie - centraal. Dit zijn niet alleen boeken over de Molukken, maar ook romans van Molukse schrijvers, jeugdboeken en reisgidsen. Op de website van de bibliotheek (www.bibliotheekaandenijssel.nl) is de canon ‘Al meer dan 50 jaar Molukkers in Krimpen aan den IJssel‘ te zien, met foto’s die een beeld geven van het leven toen en nu. Vervolgens worden onder het motto ‘Op de foto met je topstuk’ Molukse Krimpenaren van verscheidene generaties geportretteerd met een persoonlijk voorwerp en vertellen het verhaal daarachter. De portretten en de ‘topstukken’ zijn de hele maand februari te zien in de bibliotheek. Meer info via: www.50jaarsamen.nl

21e editie Brassband Jeugdfestival İĠĥĬĬīĥĬijĢī š Muzikale jeugd uit heel Nederland meldt zich zaterdag 1 februari in Het Bastion, tijdens het 21e Brassband Schoonhoven Jeugdfestival. De diversiteit aan orkesten is groot: ongeveer vijfhonderd muzikanten tonen hun talenten aan een professionele jury. Zowel brassbands, harmonie- als fanfareorkesten nemen deel aan het festival. Het gebodene wordt op verschillende facetten beoordeeld en voorzien van inhoudelijk commentaar. Daarnaast stimuleert de jury het plezier bij jonge muzikanten. Ingedeeld in verschillende secties, namelijk beginners, gevorderden en opleidingsorkesten, laten de zestien orkesten hun voorbereide programma horen. “Om deel te nemen in de sectie beginners of gevorderden moeten de jeugdorkesten voor meer dan 75 procent bestaan uit leden tot 25 jaar”, legt Herjan Rikkoert namens de organisatie van het Jeugdfestival uit. “De sectie opleidingsorkesten is later toegevoegd om orkesten met oudere beginners ook deel te kunnen laten nemen. Het orkest met de beste prestatie van de dag wordt beloond met de winnaarsprijs.” Uiteraard is publiek welkom om te komen luisteren naar de vele getalenteerde muzikanten. Het programma begint om 9.30 uur met een kort openingswoord, waarna het jeugdorkest

van Tavenu uit Schoonhoven te horen is. Ook Brassband Schoonhoven C zal diverse stukken ten gehore brengen. Onder leiding van dirigent Robert Vos komen zij uit in de sectie opleidingsorkesten. Herjan: “Met nieuwe aanwas uit de scholenprojecten van afgelopen jaren groeit het aantal talenten gestaag.”

Brassband Schoonhoven sluit ook deze editie van het Jeugdfestival af met een concert. Onder leiding van Erik Jansen is de band wederom in voorbereiding op de Europese Brassbandkampioenschappen in Perth, Schotland. Dit na de winst op de Nederlandse Brassband Kampioenschappen in Groningen afgelopen de-

™?dc\Zbjo^`VciZcoZiiZc]jcWZhiZWZZci_Zkddgi^_YZch]Zi?Zj\Y[Zhi^kVa#

cember. “De band dient als inspiratie voor de jeugdige muzikanten. Daarbij haalde ook Brassband Schoonhoven B de hoofdprijs op tijdens de Nederlandse kampioenschappen in de tweede divisie”, aldus Herjan. Voor meer informatie: www.brassbandschoonhoven.nl


Dinsdag 21 januari 2014

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

19 vrije tijd

WWW.HETKONTAKT.NL

zaterdag

vrijdag

25 januari

25 januari

31 januari

Uitvoering DHTSG in cc De Zwaan

Cabaretpoel ‘4 x leuk’ in Arto Theater

CC Concordia omgetoverd tot jeugddisco

Muziekvereniging DHTSG uit Berkenwoude verzorgt haar jaarlijkse muziekuitvoering in cc De Zwaan. Het thema is ‘Highlights 2014’. De muzikale avond begint om 20.00 uur. De toegang bedraagt 5 euro (donateurs hebben gratis toegang). Er wordt een gevarieerd programma aangeboden door de drumband, onder leiding van Jan de Kwant, en de fanfare onder leiding van Paul Verhoeven.

In de Cabaretpoel spelen vier nieuwe aanstormende cabarettalenten elk een voorstelling van ongeveer 25 minuten. Bezoekers zien finalisten en prijswinnaars van diverse cabaretfestivals. Met Patrick Nederkoorn, Jasper van der Veen, Janneke Jager en Ludo du Pon. Locatie: Arto Theater, aanvang 20.15 uur. Kaarten via www.artotheater.nl of bij Provence, Haven 63, Schoonhoven.

CC Concordia in Haastrecht wordt omgetoverd tot apres-ski paradijs tijdens de 4de jeugddisco voor feestvierders van 10 tot 15 jaar. Aanvang 19.30 uur, entree 5 euro.

DINSDAG 21 JANUARI

Ledenavond 19:45, Bergambacht, zalencentrum De Waard. Vrouwen van Nu, afdeling Bergambacht, houdt haar jaarlijkse ledenavond in zalencentrum De Waard. Na de pauze is er een wijnproeverij, die wordt verzorgd door dhr. De Haaij van Klapotetz. Het gaat om Oostenrijkse wijnen en delicatessen. Wijnen die De Haaij persoonlijk uitzoekt en die stuk voor stuk typerend zijn voor de gebieden waar ze vandaan komen. Tijdens deze proeverij krijgen bezoekers uitleg over de herkomst en de producten van deze wijnen.

kelijk succes kunt vergroten. Ook niet-leden zijn welkom. Volgens Bart van den Belt is actie de sleutel tot succes. Daarom laat hij tijdens de ZZPijl avond ondernemers zelf in actie komen. Hij gebruikt daarbij een mix van humor, persoonlijke verhalen en interactieve opdrachten. Omdat Bart van den Belt zijn carrière is begonnen als entertainer weet hij de aanwezigen echt te boeien. Uiteraard is er ruim gelegenheid collega-ondernemers te spreken tijdens het tweede deel van de avond. Aanmelden kan via www.zzpijl.nl VRIJDAG 24 JANUARI

WOENSDAG 22 JANUARI

PLUS FOTO 04.KLEZMER Bart van den Belt bij ZZPijl 20:00, Lopik, dorpshuis De Schouw. Bart van den Belt is te gast bij ZZPijl. Aanvang 20.00 uur in dorpshuis De Schouw te Lopik. Het wordt een inspirerende avond over hoe je als ondernemer je za-

Klezmer meets Mediterranee 20:15, Haastrecht, cc Concordia. In cc Concordia te Haastrecht vindt een bijzondere, muzikale ontmoeting

plaats: klezmergroep Do Gojim treedt op met de Portugese-Masaï zangeres Romi Anauel. Ofwel, klezmer meets mediterranee. Kaarten (à 17,50 euro) zijn te bestellen via www.cultureelcentrumconcordia.nl, te koop in Grand Café Concordia op werkdagen vanaf 17.00 uur en voor de voorstelling aan de kassa indien de voorstelling nog niet is uitverkocht (check hiervoor de website). ZATERDAG 25 JANUARI

Vogelbeurs De Vogelvrienden 12:00, Bergambacht, clubgebouw De Vogelvrienden, B.A.S. Dijklaan 57. Vogelvereniging De Vogelvrienden houdt weer een vogelbeurs. Dit keer op een nieuw tijdstip: van 12.00 tot 15.00 uur. De beurs is open voor vogelliefhebbers die volièrevogels willen kopen of verkopen dan wel advies willen over het houden van vogels. Poppentheater in bibliotheek

zondag 26 januari AMMERSTOL Herv. Gem. 10.00 uur ds. B.J. Griffioen.

POLSBROEK/VLIST Herv. Gem. 09.30 uur ds. J.T. Maas, 18.30 uur ds. G. Mulder.

SCHOONHOVEN Evang. Rafael Gemeenschap, Willem de Zwijgerschool, Kamerlingh Onnesdreef 4 10.00 uur dienst. Evangelische Gemeente De Levensbron, Het Bastion 10.30 uur Ewout van Oosten. Herv. Gem. 10.00 uur ds. G. v.d. Berg, 18.30 uur ds. S.A. BERGAMBACHT Geref. Ontmoetingskerk 10.00 uur Doolaard. Oud Kath. Kerk 10.45 uur Eucharistieviering. Prot. Gem. ds. P.J. van Midden. Herv. Gem. 08.45 en 10.30 uur ds. J. Westland, De Hoeksteen Schoonhoven en Willige Langerak 10.00 en 18.30 18.30 uur ds. J.J. van Holten. uur ds. C.P. Koole. R.K. Parochie H. Bartholomeus 17.30 uur EuchaBERKENWOUDE Geref. Gem. 10.00 uur ds. A.T. Huij- ristieviering (zaterdag 25 januari). 09.30 uur Eucharistieviering. ser, 19.00 uur ds. A.J. de Waard. Herv. Gem. Wijk 1 10.00 uur dhr. Uijtdewillingen. Herv. Gem. Wijk 2 STOLWIJK 10.00 uur ds. H.G. de Graaff, 19.00 Geref. Gem. 10.00 uur leesdienst. Herv. Gem. wijk 1 10.30 uur ds. uur ds. P.F. Bouter. W.M. de Bruin. HAASTRECHT WILLIGE LANGERAK Geref. Kerk 10.00 uur dhr. C.M. Cornelisse, 19.00 uur themadienst. Herv. Gem. 10.00 uur ds. H.S. MosHerv. Gem. 10.00 uur ds. A. Ravens- terd, 18.30 uur ds. H.J. van Wijnen. berg. St. Barnabasparochie 19.00 RADIO KERKDIENSTEN uur Eucharistieviering (zaterdag 25 januari). 11.00 uur Eucharistie- Interk. Omroep Beraad Schoonhoven 10.00 uur Herv. Gemeente viering. Schoonhoven, ds. G. v.d. Berg. JAARSVELD Herv. Gem. 09.30 uur ds. J. de Wit, 18.30 uur ds. E.G. de Kruijf. BENSCHOP Herv. Gem. 09.30 uur dr. H. Klink, 18.30 uur ds. C. Bos. Prot. Gem. 09.30 uur mw. drs. M.A.Th. v.d. Kooi-Dijkstra.

LOPIK Geref. Kerk 09.30 uur ds. P.H. Zaadstra, 18.30 uur ds. W.M. Schraven. Herv. Gem. 09.30 en 18.30 uur ds. A.J. Sonneveld.

meer service online op www.hetkontakt.nl

service

Kerkdiensten

15:00 uur, Schoonhoven, bibliotheek, Spoorstraat 3. In het kader van de Nationale Voorleesdagen wordt er in een aantal vestigingen van De Bibliotheek Krimpenerwaard traditiegetrouw een poppentheatervoorstelling gegeven. Poppentheater Dubbele Jan geeft de tafelvoorstelling “KRRR….knuffelkrokodil. Deze is gebaseerd op het prentenboek van het jaar, “Krrrr… okodil” en is geschreven door Catherine Rayner. De hoofdpersoon in de voorstelling krijgt een kleine krokodil, maar ze wil graag een grote knuffelkrokodil, een krokodil die met iedereen wil spelen. Het wordt een vrolijke voorstelling en alle kinderen zijn welkom, samen met een begeleider. Kaartjes kosten 6,50 euro voor één ouder en één kind. Leden van de bibliotheek betalen 5 euro. Kaartjes zijn te koop aan de balie van de bibliotheek. Reserveren kan via: info@debibliotheekkrimpenerwaard. nl. Bandbattle in Hoxemacoa 21:00, Lopik, Hoxemacoa. In het Hox gaat the Road to the Foute Cross van start met de eerste kwalificatieronde voor een optreden op de mainstage van de Foute Cross op zondag 8 juni. Er treden verschillende bands op, die worden beoordeeld door een jury. Na vier ronden volgt de halve finale. Kom je ook kijken en luisteren naar deze bands uit de regio? Check voor meer info de facebookpagina van de Foute Cross en Hoxemacoa. Extra gala-avond De IJsselmannen 20:00 uur, Ouderkerk aan den IJssel, De Drie Maenen, Abelenlaan 1. Door de grote belangstelling heeft shantykoor De IJsselmannen besloten in januari nog een extra gala-avond te verzorgen. Het programma van de avond bestaat voor de pauze uit een concert van bekende, maar ook nieuwe zeemansliederen. Na de pauze volgt de opvoering van de musical ‘Saling Caribbean’. Een eigen productie van De IJsselmannen, welke zich afspeelt op het schip de Rosabella die vele zeeën bevaart in het Caribisch gebied. Zowel voor de pauze als tijdens de musical wordt het publiek uitgenodigd om een aantal zeemansliederen mee te zingen. De avond wordt afgesloten met een bal na onder leiding van het bekende duo De Digitals.

Kaarten kosten 12,50 euro en zijn verkrijgbaar bij John Voorspuij (0180-681840/0625525370) en e-mail: j.voorspuij@caiway.nl en bij Drogisterij Ceelen op winkelcentrum De Wetering. ZONDAG 26 JANUARI

Grand Café Concordia wordt Country Café 15:00, Haastrecht, Grand Café Concordia. Elke laatste zondag van de maand verandert Grand Café Concordia in een Country Café. Deze zondagmiddag kan iedereen genieten van een countrymiddag met Change of Key. Deze driemansformatie laat countrymuziek horen, zoals het bedoeld is. Afgelopen jaren heeft dit trio vele prijzen in dit genre in de wacht gesleept. Change of Key kan bogen op internationale ervaring met optredens in Amerika en Canada. Ook heeft het een aantal cd’s met eigen materiaal uitgebracht, waarop door de kenners enthousiast is gereageerd. De toegang is gratis. MAANDAG 27 JANUARI

Joodse gids spreekt over Israël en het Jodendom 19:30, Bergambacht, zorgcentrum Slothoven, Poorthuisstraat 23. Deze maand is de Joodse gids Ayalla Zion in Nederland. Op maandag 27 januari spreekt ze ’s avonds

in Bergambacht over Israël en het Jodendom. De bijeenkomst vindt plaats in zorgcentrum Slothoven, aan de Poorthuisstraat 23. De toegang is vrij. Ayalla is een veelzijdig spreekster. Ze is geboren en opgegroeid in Nederland; op volwassen leeftijd vertrok ze naar Israël. Al meer dan 30 jaar is ze nu gekwalificeerd en gelicenseerd gids. Jaarlijks volgt ze extra cursussen op diverse gebieden: van oude geschiedenis, archeologie en de eerste nederzettingen in het land tot moderne geschiedenis, de waterbronnen, veiligheid en andere onderwerpen rond Israël. Ze is getrouwd, heeft zes kinderen, is overtuigd orthodox Jodin en woont in het noorden van Israël. Tijdens haar verblijf in Nederland zal zij onder andere in gesprek gaan met middelbare scholieren in Lekkerkerk en Rotterdam over Israël, het Jodendom en antisemitisme. Organisatie: Teunis Mul (Schoonhoven) en Rieke de Kool (Gouda/ Bergambacht) Nadere informatie: rfdekool@outlook. com DINSDAG 28 JANUARI

Bijeenkomst De Zilver Tetra 20:00, Schoonhoven, clubgebouw De Zilver Tetra, Nieuwe Singel 39. Aquariumvereniging De Zilver Tetra houdt een bijeenkomst

uitgaan

zaterdag

met als thema: ‘Help, mijn man heeft een hobby!’ Een garage wordt omgebouwd tot terrarium. Bij deze presentatie kan men stap voor stap volgen wat daarbij komt kijken. Techniek, planten, inrichting en bewoners vormen samen een prachtig terrarium. Voor elke liefhebber biedt De Zilver Tetra een afwisselende avond, waarbij de toegang vrij is. Meer informatie: www.zilvertetraschoonhoven.nl WOENSDAG 29 JANUARI

Bingo in De Brug 14:00, Schoonhoven, De Brug. Stichting SWOS organiseert een nieuwe bingomiddag in De Brug. Aanvang 14.00 uur. DONDERDAG 30 JANUARI

Concordia Filmavond 20:15, Haastrecht, cc Concordia. Dit keer de film-documentaire The Only Son, winnaar van de IDFA publieksprijs 2012. Met spectaculaire beelden van het dak van de wereld. Kaarten (à € 6,00) zijn te bestellen via www.cultureelcentrumconcordia.nl Alle agendaberichten zijn te lezen in de Uitagenda op www.hetkontakt.nl

Contrast Ammerstol speelt blijspel ‘Zusters in Zaken’ in Het Gebouw 6BB:GHIDA™ Toneelgroep Contrast Ammerstol speelt zaterdag 1 februari tweemaal het blijspel ‘Zusters in Zaken’: een vrolijk en hilarisch stuk waarin de zucht naar het geld het verliest van bezieling, eigen initiatief en creativiteit. Moeder overste (Bep de Jong) , haar trouwe zusters Fransisca (Frida van de Pol), Agaath (Connie de Pauw) en Clara (Erik Rietvelt), hun biechtvader pastor Breukelmans (Marco Goudriaan), ‘kind van de rekening’ (Inge Scheer) en de aartsbisschop (Nel de Jong) heten bezoekers op 1 februari om 15.00 uur én om 20.00 uur welkom in hun klooster aan de Lekdijk 75 te Ammerstol (Het Gebouw). Kaartverkoop á 5 euro bij Nel de Jong, Capellelaan 12 te Ammerstol(0182-32836).


auto`s

Dinsdag 21 januari 2014

bij

SC H

AK

EL AUT

O

90 JAA R

19

SCHAKEL

O EP GR

Jubileumdeals

20

24

- 2 014

Stel zelf uw auto samen en profiteer van onze jubileumdeals!

FordKa Inruilpremie

FordFiesta

€ 1.500

Jubileumdeal Inruilpremie

Style

€ 11.295

Style

€ 9.795

Nu vanaf

Nu vanaf

Meerprijs € 1.600 voor Titanium

FordFocus

€ 1.250 € 1.000

€ 14.695

€ 12.445

Meerprijs € 1.450 voor Titanium

Jubileumdeal Inruilpremie

FordB-MAX

€ 1.000 € 1.000

EcoBoost Edition

€ 19.495

€ 17.495

Nu vanaf

Géén meerprijs Wagon uitvoering

Jubileumdeal Inruilpremie

Style Nu vanaf

€ 1.750 € 1.000

€ 19.695

€ 16.945

Meerprijs € 1.700 voor Titanium

Informeer naar de voordelige Technology Upgrades! Jubileumdeal Inruilpremie

Trend Nu vanaf

FordMondeo

€ 2.000 € 2.000

Jubileumdeal Inruilpremie

€ 1.000 € 2.000

€ 24.495

Platinum

€ 32.195

€ 20.495

Nu vanaf

€ 29.195

Meerprijs Grand C-MAX € 400

Jubileumdeal

De meest complete Mondeo ooit!

Jubileumdeal Inruilpremie

Trend Nu vanaf

Platinum

€ 39.390

€ 30.660

Nu vanaf

€ 36.390

Meerprijs € 2.000 voor Titanium

AK

EL AUT

O

90 JAA R

24

€ 1.000 € 2.000

€ 32.660

19

schakelautogroep.nl

€ 2.000

- 2 014

O EP GR

SCHAKEL

FordS-MAX

FordKuga

SC H

FordC-MAX

De meest complete S-MAX ooit!

Schoonhoven C.G. Roosweg 4 y T 0182-30 32 11 Krimpen aan den IJssel Van der Giessenweg 32 y T 0180-54 81 81

Prijzen incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage, leges en eventuele fabrieksopties, tenzij anders aangegeven. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van standaard specificaties. Prijsaanpassingen i.v.m. wettelijke maatregelen zijn voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden. Zie voor verkoopvoorwaarden www.ford.nl. Druk- en zetfouten voorbehouden. Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: van 10,3-23,8; liter/100 km: van 9,7-4,2; CO2 gr/km: van 110-232.


Dinsdag 21 januari 2014

Uitslag De Waard ğĢįĤĞĪğĞĠĥıš Kees Middelkoop heeft de 18e speelavond bij klaverjasclub De Waard gewonnen met 5.335 punten. Tweede werd Ineke Zwijnenburg met 5.177 punten, derde Dija van de Marel (4.939). De volgende kaartavond is maandag 27 januari vanaf 19.30 uur in De Waard.

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

21 sport

WWW.REGIO-VOETBAL.NL

Voetbal

Ongeslagen status ook tegen Moordrecht gehandhaafd

Haastrecht blijft op kampioenskoers Koploper Haastrecht boekte zondag op sportpark Wilgenoord een verdiende 2-0 zege op nummer drie Moordrecht.

Radio d’HuZes įĢĤĦĬš Samenwerkende regionale radio-omroepen zijn ook dit jaar present tijdens Alpe d’HuZes. Onder de noemer van Radio d’Huzes worden ploegen uit de Krimpenerwaard gezocht voor de ploegenpresentatie op 8 maart (14.00 uur). Net als vorig jaar doen weer negen lokale radio-omroepen mee om de marathonuitzending begin juni tot een goed einde te brengen. Daaronder Vlistam Radio, Radio Centraal en RTV Zilverstad. Voor meer informatie: info@radiodhuzes.nl en www.radiodhuzes.nl

ZPS wint van AZC İıĬĩĴĦħĨš ZPS heeft zaterdag gewonnen van het ervaren AZC 4 uit Alphen aan den Rijn. ZPS begon scherp aan de wedstrijd en liep via een vroege 2-0 voorsprong uit naar een 9-4 stand halverwege de derde periode. Doordat de waterpoloërs uit Stolwijk slordiger gingen spelen, wist AZC terug te komen tot 9-8. Toen ZPS de teugels weer aanhaalde, liep het weg naar een eindstand van 13-9.

DOS-turnsters tweede İĠĥĬĬīĥĬijĢīš Zes DOS-turnsters hebben zaterdag de tweede plaats behaald op een regionale turnwedstrijd in Waddinxveen. Voor deze wedstrijd telde het aantal punten van de hele ploeg mee voor de uitslag. Naast DOS uit Schoonhoven deden ploegen mee uit Bodegraven, Hazerswoude en Waddinxveen. Over de hele wedstrijd bezien werden er mooie punten behaald. De uitslag aan het eind van de wedstrijd was een tweede plaats met slechts enkele punten minder dan de nummer één. Vermeldenswaard was de prestatie van Anne van den Berg, die de hoogste score op de brug behaalde.

ĥĞĞİıįĢĠĥı š Haastrecht kreeg de zege niet cadeau van Moordrecht. Een flitsende start van de thuisclub overleefden de bezoekers, dankzij uitstekend keeperswerk van hun doelman Mitch Binken, die onder meer een keihard schot van Rik Nap onschadelijk maakte. Pas toen Haastrecht het tempo verlaagde, kon Moordrecht eruit komen. Veel kansen creëerden de gasten echter niet. Scoren De Haastrechtenaren, die volgens de fans op het kampioenschap afstevenen, hebben geen moeite met scoren. In de twaalf voorgaande competitiewedstrijden vonden zij al 59 keer het net.

mans, die na een seizoen bij het Goudse Jodan Boys weer op het oude nest terugkeerde, stond aan de basis van de tweede Haastrechtse treffer. Hij snelde langs zijn directe tegenstander en bediende Stijn de Wit op maat. De invaller passeerde de kansloze Binken van dichtbij. Moordrecht gaf zich daarna gewonnen. De aanhang juichte alsof het kampioenschap reeds een feit is. Niet rijk “Ik reken me nog niet rijk,” maakte Versloot na afloop duidelijk. “Het gat met Gouderak is weliswaar vijf punten, maar ik zie deze ploeg net als wij weinig punten verspelen. Pas eind april spelen we de uitwedstrijd tegen

lijkt me fantastisch om dat mee te maken.” Versloot is nu vier jaar hoofdtrainer bij Haastrecht. “Daarvoor trainde ik drie seizoenen de A-jeugd. Momenteel zijn we in gesprek om mijn contract te verlengen. Als het aan mij ligt blijf ik hier nog jaren trainer.” Opstelling Haastrecht: Rob de Wit; Mark Nap, Mark Koorevaar, Jasper Verkleij, Diederik Schröder (63. Stijn de Wit); Job van Welie, Rik Nap (70. Jay Eyra), Niels Mulder; Tim Mijderwijk, Robert Dongelmans, Lucas Teunissen. Wim Kroone

De zestigste goal viel met enig fortuin. Tijdens een kopduel raakte Moordrechtenaar Mike de Haas in zijn eigen strafschopgebied geblesseerd. Terwijl zijn ploeggenoten wachtten op het signaal van de Rotterdamse arbiter Varol om het spel te onderbreken, speelde Haastrecht gewoon door. Uit een voorzet van Mark Koorevaar kopte Niels Mulder de bal achter een verbouwereerde Binken. “Dit zijn onderdelen in een wedstrijd, waar wij nu gewiekst mee omgaan,” vertelde een tevreden Versloot na afloop. “Vorig seizoen waren we nog derdeklasser en verloren we onnodig duels door dit soort situaties. Ik begrijp de boosheid van Moordrecht wel, maar wij laten niets liggen.” Ruimte De strijd verhardde, maar het bleef een sportieve derby. Haastrecht hield het veld breed en probeerde spits Tim Mijderwijk in stelling te brengen. Hij had echter steeds twee man in zijn nek. Zijn medeaanvallers kregen zodoende meer ruimte. Met het inbrengen van de rappe jongelingen Stijn de Wit (18) en Jay Eyra (17) groeide de aanvalskracht van Haastrecht na de rust. Robert Dongel-

™G^`CVe^ho^_cY^gZXiZiZ\ZchiVcYZgB^`ZYZ=VVhiZhcZaV[#

DOS-dames onderuit

Witte zakdoekjes

İĠĥĬĬīĥĬijĢīš De DOS-dames hebben het zaterdag niet kunnen bolwerken tegen vv Utrecht D3. Het werd 3-1 voor de thuisploeg.

ĩĬĭĦĨš Maar liefst 81 van de 115 leden waren present tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering van WTC LOPIKerwaard. De herverkiezing van een van de bestuursleden -Gabe Bergstra- werd op ludieke wijze, met witte zakdoekjes, kracht bij gezet.

Waar in de eerste set het verschil nog klein was (26-24 verlies), hadden de Schoonhovense volleybalsters in het tweede deel weinig in te brengen tegen de Utrechtse opponent: 25-18. Reden om de opstelling in de derde set te wijzigen. Lieke de Gruijter begon op de middenpositie en Tessa de Gruijter werd passer-loper. Het werd een spannende set, met scores om en om en coaches die time-outs aanvroegen. Bij een stand van 16-20 in het voordeel van DOS, werden drie passfouten op rij gemaakt. Reden voor coach Herman Brouwer om Andrea Teeuwissen op de passer-loper positie te posteren. Het werd een spannend einde van de set, waarbij de Schoonhovenaren aan het langste eind trokken: 23-25. Set vier werd gekenmerkt door lange rally’s en tot aan het 11e punt hield DOS de leiding. Het was uiteindelijk de thuisploeg, die de set besliste in 25-23. Aankomende zaterdag speelt DOS D1 een thuiswedstrijd tegen Visade Haaglanden D1.

Gouderak. Als we dan in punten na dat duel nog steeds voorstaan, is de buit met nog twee wedstrijden te gaan tegen staartclubs binnen. Promotie kan ons nauwelijks nog ontgaan, omdat de eerste twee ploegen in onze klasse promoveren. Nu we twaalf punten voorstaan op nummer drie Blijdorp, verwacht ik wel dat we die optie gaan lichten.”” Versloot denkt komend seizoen in de derde klasse met het huidige team zelfs geen gek figuur te slaan. “Ik verwacht dat het een kwestie van tijd is, voordat we ook op dat niveau om de prijzen gaan meedoen. In de basis staan nu veel jonge spelers, die over enkele jaren aan hun top zitten. Er zit nog zoveel rek in deze groep en het

Het nieuwe fietsseizoen van de wielertoerclub gaat op 7 maart van start met een voorlichtingsavond, gevolgd door de openingsrit op 15 maart. Vervolgens staat een groot aantal clubritten

op het programma, in totaal 24. Verder deelname aan de Frans Schoubben Classic in juni en vertrek naar Morzine in de Franse Alpen voor deelname aan de zeer pittige La Morzine Vallee d’Aulps, een cyclosportive met diverse pittige beklimmingen. Vervolgens in september een ‘tweedaagse’ naar Rietberg, nabij Dortmund, waar wordt ingehaakt op een fraaie toertocht richting het Sauerland. Voor meer informatie: wtclopikerwaard.nl

Winst en verlies BCS İĠĥĬĬīĥĬijĢīš BCS 1 heeft de uitwedstrijd bij BC Alblasserdam met 6-2 verloren. Otto Finkensieper, Jack Verheijden, Erica Sneujink en Silvie Demandt hadden op een beter resultaat gehoopt tegen de nummer drie van de vierde klasse. Gewonnen werden alleen het damesdubbel en het enkelspel van Erica. BCS H1 won met 6-2 van BC Flair H2. Verloren gingen het herendubbel van Wouter Wesselius en Martin Jonker en het enkelspel van Robin.

BZC onderuit

™AjY^Z`ÈegdiZhiÉW^_YZ]ZgkZg`^Zo^c\kVc‚‚ckVcYZWZhijjghaZYZc#

ğĢįĤĞĪğĞĠĥıš De spanning in de strijd om het kampioenschap is met het verlies van BZC tegen concurrent De Lansingh weer terug. Beide ploegen waren de hele wedstrijd aan elkaar gewaagd met periodestanden van één doelpunt verschil, dat wisselde van voordeel. De leiding had het opzichtig lastig met het belang van de wedstrijd. Uiteindelijk wist De Lansingh met 54 seconden op de klok het winnende doelpunt te maken, 7-6. Zaterdag speelt BZC om 19:00 tegen HZ ZIAN uit Den Haag.

FOTO: WIJNTJESFOTOGRAFIE.NL

Jonge Lopiker hoofdtrainer HSSC ĥĢĦĉĢīğĬĢĦĠĬĭĊĩĬĭĦĨš De pas 28-jarige Marten Boverhof uit Lopik wordt met ingang van augustus de nieuwe technische man bij vierdeklasser HSSC’61. De voormalig jeugdvoetballer van PSV volgt de vertrekkende Wim Looijen op. Boverhof vertrok als jeugdspeler van IJFC uit IJsselstein naar PSV. “In totaal heb ik elf seizoenen in Eindhoven gespeeld. Jarenlang reed ik met Aissatti en Affelay, die ook een tijdje mijn kamergenoot was, naar Eindhoven. Een vervelende en vooral hardnekkige knieblessure, opgelopen juist op het moment dat ik mijn contract bij PSV kon verlengen, betekende het einde van mijn voetbalcarrière. Persoonlijk heb ik mij maatschappelijk ontwikkeld tot fysio-sporttherapeut en wil ik nu ook verder in het trainersvak”, vertelt de huidige assistent-trainer van hoofdklasser vv Montfoort. Vervolgens: “Ik ben heel blij met de door HSSC’61 geboden kans om voor het eerst als hoofdtrainer op eigen benen te staan. Een bewuste keuze na twee jaar assistent te zijn geweest. Ik wil hier ‘iets’ gaan neerzetten en vooral met plezier gaan werken.”


Vacatures

NI EU W

Dinsdag 21 januari 2014

AB Midden Nederland is een coĂśperatief samenwerkingsverband met meer dan 1.200 aangesloten bedrijven. De wortels van AB liggen in de agrarische sector. Daarnaast zijn we ook actief in andere sectoren zoals de bouw, grond-, weg en waterbouw, techniek, groenvoorziening, fruit, food, productie, transport en logistiek en industrie. De agrarische achtergrond vind je nog steeds terug bij AB Midden Nederland; in onze cultuur van aanpakken en gemoedelijk informele sfeer waarin we met elkaar omgaan. AB Midden Nederland heeft vestigingen in Bunschoten, Houten en Sliedrecht. Voor ons kantoor in Houten zoeken wij binnenkort een

Administratief medewerk(st)er

De woonwinkel van de Krimpenerwaard

22

2000m2

Lekkerkerk

Stoelen | Banken | Tafels | Kasten | Lampen | Accessoires

STOEL NODIG?

STOELEN VANAF

59.-

Functieomschrijving: Als administratief medewerk(st)er verzorgt u de ureninvoer, personeels-administratie en de overige administratieve werkzaam-heden. Ook het ontwikkelen en optimaliseren van administratieve processen behoort tot uw takenpakket. Het betreft een functie voor 30 tot 37,5 uur per week. Functie-eisen: - Administratieve opleiding op MBO+ of HBO-niveau; - Goede beheersing van zowel de Nederlandse als de Poolse taal; - Ervaring met MS OfďŹ ce pakket (Word, Excel, Outlook); - In staat zijn om zelfstandig en accuraat te werken; - Een ďŹ&#x201A;exibele instelling; - Ervaring in een soortgelijke functie binnen de uitzendbranche is een prĂŠ. Wij bieden: - Een contract voor bepaalde tijd met kans op een vast dienstverband bij gebleken geschiktheid; - Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO bedrijfsverzorgingsdiensten; - Een prettige en collegiale werksfeer in een open no-nonsense bedrijf; - Een zelfstandige functie bij een gezonde organisatie. Sollicitatieprocedure: Uw schriftelijke sollicitatie voorzien van uw CV kunt u binnen veertien dagen richten aan de directie van: AB Midden Nederland, Postbus 82, 3990 DB Houten. Of per e-mail: bschouten@ abmiddennederland.nl

60

MODELLEN

KIJK OP WOONDEPOT.NL A Twijnstraweg 17 ¡ Lekkerkerk ¡ T 0180.66.56.44

Nadere informatie over deze functie kunt u opvragen bij Bram Schouten, tijdens kantooruren bereikbaar op 030-6382476. AT HOME

CHAIRS ON STOCK

www.abmiddennederland.nl De Beco Groep is een top-3 speler in de Nederlandse G.W.W. en Agro sector betreffende getrokken transportwagens en bouwmachine-equipment en is internationaal actief. E.e.a. omvat: Â&#x2021;Beco grondverzet- en landbouwkipwagens, uitrusting voor graafmachines, kranen en ZLHOODGHUVÂ&#x2021;Buiscar KDYHQHQLQGXVWULHWUDLOHUVÂ&#x2021;Boforce long fronts, sloopgieken, onderwagens, NDQWHOEDUHHQYHUKRRJGHFDELQHVÂ&#x2021;Grabs overslag- en dredging grijperapparatuur Â&#x2021;6SHFLDOFRQVWUXFWLRQVRDPDNHODDUVJDQJZD\VHWFÂ&#x2021;'LYHUVHYHUWHJHQZRRUGLJLQJHQRD$WODV Copco sloopapparatuur, Rädlinger draaimotoren en Indexator Rototilts. Het geavanceerde leveringsprogramma maakt dat werken bij de Beco Groep uitermate boeiend en veelzijdig is.

UITBREIDING PRAKTIJK! VANAF 01-01-2014 ZIJN WE:

Voor het managen van de productie in Vianen en GorzĂłw (Polen) zoeken wij een:

Manager Productie Wtb. Uw functie/uw verantwoordelijkheid: $OVOLGYDQKHWPDQDJHPHQWWHDPEHQWXYHUDQWZRRUGHOLMNYRRUKHWWRWDOHSURGXFWLHEHOHLGXFR|UGLQHHUW HQEHZDDNWRDKHWSURGXFWLHSURFHVLQRQ]HSURGXFWLHORFDWLHVLQ9LDQHQHQ*RU]yZ3ROHQ RQGHU PHHUSURMHFWHQEH]HWWLQJVSODQQLQJZHUNYRRUEHUHLGLQJLQFOKHWFRQWUROHUHQYDQÂľMXVWLQWLPHÂśDDQ OHYHULQJYDQPDWHULDDOHQFRPSRQHQWHQSURGXFWLHHQQD]RUJ (YHQHHQVEHQWXEHWURNNHQELMKHW GRRUYRHUHQYDQFRUULJHUHQGHHQSUHYHQWLHYHPDDWUHJHOHQKHWVWDQGDDUGLVHUHQHQPRGXDOLVHUHQYDQ GHSURGXFWLHHQ5 ' 7RW XZ IXQFWLH EHKRUHQ RRN KHW WRHSDVVHQ YDQ GH ]RUJV\VWHPHQ LQ]DNH NZDOLWHLWVEHKHHUVLQJ HQ PDQDJHPHQW YOJ ,62  DUER HQ PLOLHX DOVPHGH KHW (53 V\VWHHP ,6$+ OHLGHQG WRW HHQ HIIHFWLHIHQYHLOLJIXQFWLRQHUHQGHRUJDQLVDWLH8LWHUDDUGYRUPHQ+50HQPRWLYDWLHHVVHQWLsOHRQGHU GHOHQYDQXZWDDN

PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE, BEKKENFYSIOTHERAPIE, HANDTHERAPIE EN MEDISCHE FITNESS

Dorpsplein 6 - 2821 AR Stolwijk Prinses Beatrixstraat 1 - 2825 BH Berkenwoude T (0182) 341975 Bij voorkeur bellen tussen 9.00 -12.00 uur E fysiosportcentrum@planet.nl I www.fysiosportcentrumstolwijk.nl

2QGHUXZYHUDQWZRRUGHOLMNKHLGYDOOHQRRNKHWIXQFWLRQHUHQYDQKHWPDJD]LMQ KHWRSWLPDOLVHUHQYDQ GHYRRUUDDGHQORJLVWLHN 9RRUWVKHWRQGHUKRXGYDQKHWPDFKLQHSDUNGHRYHULJHEHGULMIVPLGGHOHQ JHERXZHQHQKHWGRHQYDQYRRUVWHOOHQEHWUHIIHQGHLQYHVWHULQJHQHG 7RWVORWEHKRUHQWRWGHIXQFWLHGHFRQWUROHHQDQDO\VHYDQGHEHWUHIIHQGHYHUVODJOHJJLQJHQLQ]DNH PDWHULDDODUEHLGHQSURGXFWLHUHVXOWDWHQWEYPDQDJHPHQWLQIRUPDWLH8UDSSRUWHHUWUHFKWVWUHHNVDDQ GHGLUHFWLH

Wilt u een robuuste houtkachel met industriĂŤle looks?

8ZSURÂżHO 8 EHQW FLUFD MDDU HQ LQ KHW EH]LW YDQ HHQ +76:WE RI YHUJHOLMNEDUH RSOHLGLQJ HQ DDQWRRQEDUH WHFKQLVFKHHUYDULQJRDRRNPHWEHWUHNNLQJWRWODVWHFKQRORJLHDXWRPDWLVHULQJHQHUYDULQJPHW' HQJLQHHULQJVWRHSDVVLQJHQ 8 KHHIW ELM YRRUNHXU DIÂżQLWHLW PHW 7UDQVSRUW *:: HQ 'UHGJLQJ HHQ DQDO\WLVFK SUREOHHPRSORVVHQG YHUPRJHQ 8 EHQW HHQ HYHQZLFKWLJH GRRU]HWWHU PHW XLWVWHNHQGH OHLGLQJJHYHQGHNZDOLWHLWHQHQVRFLDOHYDDUGLJKHGHQ 8EHKHHUVW(QJHOVHQ'XLWVXEHQWEHUHLGSHULRGLHNWHYHUEOLMYHQLQGH3RROVHSURGXFWLH ORFDWLHYHUGHUEHQWXEHUHLGLQYRRUNRPHQGHJHYDOOHQLQWHUQDWLRQDDOWHUHL]HQ Wij bieden: (HQ XLWGDJHQGH MRE ELM HHQ ZHUHOGZLMG ZHUNHQGH RUJDQLVDWLH HHQ DDQWUHNNHOLMN VDODULV JRHGH VHFXQGDLUH DUEHLGVYRRUZDDUGHQ HQ HHQ SUHWWLJ ZHUNNOLPDDW LQ HHQ WHDP YDQ FDHQWKRXVLDVWHJHPRWLYHHUGHFROOHJDÂśV

B.V. Beco Â&#x2021;'H/LPLHW Â&#x2021;3RVWEXV Â&#x2021;(' Â&#x2021;9LDQHQ 8WU

7HO Â&#x2021;)D[ (PDLOLQIR#EHFRYLDQHQFRP (PDLOLQIR#EHFRYLDQHQFRP Â&#x2021;,QWHUQHWZZZEHFRYLDQHQFRP Â&#x2021;,QWHUQHWZ

Â&#x2021; *LHWLM]HUHQJHsPDLOOHHUGHkachel Â&#x2021; 2RNLQ]ZDUWURRGHQDQWUDFLHW leverbaar

Tennessee

ten ncier van alle soor Wij zijn ook leveraachels. Vraag ons om en maten pelletk de mogelijkheden! advies en naar

:LM]LMQKpWDGUHVYRRUKRXWNDFKHOV RS&9 KRXWJHVWRRNWHNRRNKDDUGHQWXLQNDFKHOVSHOOHWNDFKHOV VFKRRUVWHHQUHQRYDWLHVFKRXZHQLQERXZKDDUGHQ RS&9 KDDUGVWHOOHQKRXWEDNNHQHQ]

Showroom: Houtstraat 6 | Meerkerk | T 0183-745 006 www.kachels.com | info@kachels.com


Dinsdag 21 januari 2014

Voetbalprogramma įĢĤĦĬš Het voetbalprogramma voor aankomend weekend ziet er als volgt uit: zaterdag: Benschop-UVV; Schoonhoven-Rohda’76; Bergambacht-SVS; Lekkerkerk-SPV’81 en FC PerkouwRijnstreek. Laatstgenoemde wedstrijd wordt Wedstrijd van de Week bij Het Kontakt. Lopik is nog vrij. Op zondag de volgende wedstrijden: Ammerstol-Stolwijk en Cabauw-HOV/ DJSCR. Haastrecht is vrij. De voetbalverslagen zijn vanaf zondagmorgen op www.hetkontakt.nl te vinden.

Benschop gelijk bij Vliegdorp ğĢīİĠĥĬĭš Een gehavend Benschop heeft zaterdag met 3-3 gelijk gespeeld tegen Vliegdorp. Benschop speelde een degelijke eerste helft. In de 20e minuut was het Niels de Jong, die de 0-1 op het bord zette, maar de grensrechter vlagde ten onrechte het doelpunt af. Het was uitstel van executie, want twee minuten later zorgde David Verweij alsnog voor de openingstreffer. Toen Matthieu Oudshoorn er even later met een beauty 0-2 van maakte, leek het een mooie middag voor de gasten te worden. Maar ruim een kwartier na rust kwam de aansluiting, even later gevolgd door de 2-2. Benschop leek het onderspit te delven, maar kwam opeens in de wedstrijd terug. Matthieu Oudshoorn krulde de bal uit een vrije trap prachtig in de kruising. Vlak voor tijd trok Vliegdorp alsnog een punt naar zich toe: 3-3.

Ammerstol gehavend ĞĪĪĢįİıĬĩš Door personele problemen moest Ammerstol-trainer Rieny Looren de Jong nogal improviseren. Bram Voogd, de doelman uit het tweede, zette hij in als veldspeler en vlagger Jeffrey Kooiman nam na rust achterin de plaats in van de geblesseerd geraakte Arjan van Vliet. De Ammerstollenaren overleefden de eerste helft, waarin de thuisclub maar een keer scoorde, dankzij uitstekend keeperswerk van Michiel van Vliet. Na de theepauze werd het snel 2-0, maar Ammerstol herpakte zich. Patrick Verwei kopte de aansluitingstreffer binnen, waarna de rood-witten op jacht gingen naar de gelijkmaker. Er kwamen wat kansjes, maar de gewenste goal wilde niet vallen. In de slotfase viel de 15-jarige Jelle Landman nog verdienstelijk in.

Cabauw wint in Stolwijk İıĬĩĴĦħĨš Stolwijk leed een 0-1 nederlaag tegen Cabauw, dat meer gretigheid toonde dan de thuisclub. De Cabauwenaren lieten Stolwijk niet in zijn spel komen. Bovendien was Cabauw-doelman Rudy Beumkes, die voor rust een inzet uit de kruising ranselde, prima op dreef. In de tweede helft sloegen de gasten uit een hoekschop toe. De ongedekte Kees Spruit haalde hard en doeltreffend uit. Nick Nagel verzuimde in de slotfase het duel te beslissen. Hij had niet meer de kracht om zijn actie in een doelpunt om te zetten. Stolwijk-trainer Peter van Herpen was duidelijk in zijn commentaar. “Cabauw toonde gogme, wij niet.” In dertiger Kelvin van der Horst had Cabauw-trainer Cees van den Berg wel zo’n aanjager. “Hij speelt normaal gesproken in het derde, maar af en toe neemt hij de ‘jonkies’ op sleeptouw. Dit keer met succes.”

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

23 sport

WWW.REGIO-VOETBAL.NL

Voetbal

FC Perkouw wint bij WDS

Schoonhoven onderuit bij Soccer Boys De 4-0 uitslag bij Soccer Boys-Schoonhoven liet aan duidelijkheid niets te wensen over. De Schoonhovenaren hadden niets in te brengen bij de nummer twee. įĢĤĦĬš Rogier Peltenburg liet in de beginfase een grote kans onbenut, toen hij alleen op de Bleiswijkse doelman afging. Daarna kreeg Schoonhoven nauwelijks kansen meer. De thuisclub troefde de blauw-witten op alle fronten af en stond halverwege al met 3-0 voor. “We hebben als team gefaald”, wist Schoonhoven-trainer Bert Potuyt, die aan het einde van het seizoen vertrekt. Tijdens de winterstop speelde Schoonhoven nog twee prima oefenwedstrijden, maar zaterdag liep het niet. Potuyt: “Toch hoop ik dat we dit seizoen – we staan nu achtste - in stijl kunnen afsluiten. Ik ben dan drie jaar hoofdtrainer geweest. Vorig seizoen misten we in de nacompetitie promotie op een haar. Nu is een inhaalrace nodig om zover te komen.”

bacht na een defensieve fout al met 1-0 achter. De ploeg van Anton van der Stelt herstelde zich goed. Damy Straver schoot raak uit een voorzet op maat van John van Dam en na rust scoorde Jan Doeland op fraaie wijze. Vervolgens verzuimden de Bergambachtenaren door te drukken en kwam de thuisclub weer langszij. “Tot die tijd hadden we de wedstrijd onder controle,” meldde Van der Stelt, die baalde van het puntverlies. “Als we zo spelen, blijven we rond de zesde

plaats op de ranglijst staan. Het team is nog jong. Als we ons niet meer onnodig laten aftroeven, dan gaan we zeker nog stijgen op de ranglijst.

trainingskamp in het Spaanse Marbella wonnen we een toernooitje met Lekvogels en een Spaanse club met vijf doelpunten voor en nul tegen.”

SPV’81-Siveo’60 0-2 SPV’81 had meer verdiend dan een 0-2 nederlaag tegen het Zegveldse Siveo’60.

Vlak voor rust kwamen de gasten via een goed uitgespeelde aanval op voorsprong. Na rust kon SPV’81 druk zetten en was Charley van der Stok dichtbij de gelijkmaker. Toen de score juist aan de andere kant viel, ebde het vertrouwen in een beter resultaat bij de Polsbroekers weg.

De Polsbroekenaren zaten goed in de wedstrijd, maar het benutten van kansen was een ander verhaal. Verdediger Arjan van der Ham hierover: “Jammer, want tijdens het onlangs gehouden

Wim Kroone

Het zesde elftal van vv Schoonhoven is 2014 in een nieuw tenue gestart. Gulle gever is SRS Personeel.

WDS-FC Perkouw 3-4 Anders dan de uitslag doet vermoeden, won FC Perkouw in Driebruggen vrij gemakkelijk met 3-4 van WDS. De thuisclub kwam op voorsprong tegen een aanvankelijk nerveus Perkouw. Toen de Perkouwenaren de schroom van zich afgooiden, dicteerden zij de wedstrijd. Na de gelijkmaker van Denny Trouwborst, die raak schoot van elf meter, kreeg een WDS-speler rood, toen deze Jan Smits met gestrekt been torpedeerde. Elgar Mudde buitte de numerieke meerderheid direct doeltreffend uit. In de tweede helft vergrootten de snelle Matthijs Vrolijk en Mudde de marge tot drie doelpunten. De Driebruggenaren pompten vervolgens alle ballen hoog in de zestien, waar de kopsterke Sebastiaan van Leeuwen goed werk verrichtte. Pas ver in blessuretijd kwam WDS terug tot een doelpunt verschil. Kamerik-Bergambacht 2-2 Binnen twee minuten stond Bergam-

Nieuwjaarsborrel ğĢįĤĞĪğĞĠĥıš De aqua-gymgroep in zwembad De Hofstee heeft 2014 donderdag feestelijk ingeluid met een nieuwjaarsborrel. De zwemmers uit onder andere Bergambacht, Gouderak, Ouderkerk, Krimpen a/d Lek en en zelfs Gouda leven zich wekelijks uit in aquagym. Dit

onder leiding van coach Anita. De groep is –in wisselende samenstelling- al meer dan tien jaar actief in het Bergambachtse bad. Voor meer informatie:

q WWW.OPTISPORT.NL

Nominaties Rabobank Sportprijzen G:<>D™ Belangstellenden kunnen tot 1 februari individuele sporters en sportploegen voor de Rabobank Sportprijzen nomineren. De sporters moeten wonen in het werkgebied van de bank, de sportploegen dienen in de Krimpenerwaard actief te zijn. Het werkgebied van de bank betreft de gemeenten Krimpen aan den IJssel, Nederlek, Bergambacht, Vlist en Ouderkerk.

Dit jaar zijn er twee categorieën: (jeugd): sportmeisje, sportjongen en jeugdteam; (volwassenen): sportman, sportvrouw en sportploeg. Begin februari bepaalt de jury de nominaties; op 8 maart is de bekendmaking op het Krimpenerwaard College. Voor de feestelijke uitreiking zijn nu al kaarten te bestellen. Meer informatie via www.rabobankkrimpenerwaard.nl

Klaverjasclub Schoonhoven İĠĥĬĬīĥĬijĢīš De tweede kaartavond bij Klaverjasclub Schoonhoven is gewonnen door Ad de Laet met 5.236 punten. Miep de Hoog pakte in het Argentogebouw de tweede plaats met 5.151 punten. Derde werd Wim Muilwijk met 5.076 punten. ™:ZcWdggZakddgYZlZ`Za^_`hZ\gdZehaZh#

De volgende kaartavond is op 30 januari.

SPECIALE ACTIE 65+ pannenkoeken voor € 5 Geldig van di. t/m vr. van 12 - 15 uur.

Molenlaan 16 Bergambacht Telefoon 0182 351 300 lekkerpannenkoeken.nl


OPRUIMING KORTINGEN VAN 10 tot 50% Extra korting Extra korting Extra korting Extra korting Extra korting Extra korting Extra korting Extra korting Extra korting Extra korting Extra korting Extra korting Extra korting Extra korting Extra korting Extra korting Extra korting Extra korting Extra korting Extra korting Extra korting SAMSUNGExtra 40 INCH LED TV JVC AUDIOSET korting Extra korting Extra korting Extra korting Extra korting Extra korting GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND Extra korting Extra korting Extra korting Extra korting Extra korting Extra korting van 109,- korting van 479,Extra korting Extra korting Extra OP=OP 99 Extra korting Extra korting Extra korting voor 79, voor 379,Extra korting Extra korting Extra korting Extra korting Extra WHIRLPOOL KOELKAST Extra kortingPHILIPS TRIPLE korting DECT TELEFOON Extra korting Extra korting Extra korting Extra korting Extra korting Extra korting Extra korting Extra korting Extra korting Extra korting Van 449,- Extra korting Extra korting Van 99,Extra korting Extra korting Extra99 korting voor 299,voor 69, Extra korting Extra korting Extra korting Extra korting Extra korting Extra korting AEG CONDENSDROGER SIEMENS/BOSCH INBOUW VAATWASSER Extra korting Extra korting Extra korting GOEDKOOPSTE VAN Extra korting Extra korting Extra STUNT korting NEDERLAND Extra korting INCLExtra korting Extra korting THUISBEZORGD Extra korting Extra korting Extra korting Van 599,Van 699,Extra korting Extra korting Extra korting OP=OP voor 449,449,- Extra korting Extra korting voorExtra korting Extra korting Extra korting Extra korting TOSHIBA Extra 32 INCH LED TV ZANUSSI WASAUTOMAAT korting Extra korting Extra korting Extra korting Extra korting Extra korting STUNT- Extra korting Extra korting Extra korting Extra korting PRIJS Extra korting Extra korting Extra korting Extra korting Extra korting Van 349,-  Van 419,-  Extra korting Extra korting Extra korting voor  249,voor 299,Extra korting Extra korting Extra korting

GOEDKOPER KAN ECHT NIET @"  @ 3(-(2 @9*(-3.*0 @ @"8'&&381:.9.3, @.,*(*79.+.(**7)B;4474%.,,4(&.<&>

@$ @3*7,.*01&88* @1.9*74*1.3-4:) @1.9*7;7.*8.3-4:) @ 7:.2*;7.*81&)*3

@3(11:.)857*0*78 @85*1*7 @+89&3)'*).*3.3, @2*9;4470*:?* @!>5*",= @$&99 @:.)*1./0).851&>

@ @:22*7<**7,&;* @&3)8+7***11*3 @ ,*-*:,*351&&98*3 @#*71.(-9).851&> @#*71.(-994*98*35&3**1 @=97&,7449).851&>

@4)*11&;&2&9!  @3-4:) 0, @1*09743.8(-*'*;4(-9.,.3, @".9,*89*1)*89&79 @749*;:145*3.3, @3*7,.*01&88*

@ 74,7&22&8 @#411*).,,*A39*,7**7) @".9,*89*1)*89&799.2*7 @43897:(9&:.9;4*7.3, @ 3*1574,7&22& @6:&8945

@ (2 .3(- @= @" &&381:.9.3, @9*(-3.*0 @ 1.2)*8.,3 @!*1*9*089 @.,.9*33*;447'*7*.)

@ 94*7*3 @%<+  @ 0,.3-4:) @47994*98 @749*;:145*3.3, @*)*71&3)8'*).*3.3,85&3**1

â&#x20AC;&#x153;Dit zijn slechts enkele voorbeelden en in de winkel is nog veel meerâ&#x20AC;? Vindt ons leuk op FACEBOOK! Lopikerstraat 43 - Schoonhoven Tel. (0182) 38 21 38 - www.tonvanalten.nlÂ

#!%"""#$ ,%(! (+('"#()$$%'",%'&$% %"

04 lenijoost 14 epaper  
04 lenijoost 14 epaper  

Het Kontakt Edities bv is een uitgeverij van tien wekelijks verschijnende nieuwsbladen in een totale oplage van 215.000 exemplaren. Daarnaas...

Advertisement