Page 1

VIANEN

DINSDAG 15 JANUARI 2013 JAARGANG 22 NO. 3 ™LLL#=:I@DCI6@I#CA

200% INZET!

Het regionieuws op zak met de gratis app van Het Kontakt App Store voor iPhone iOS

SCAN DE QR-CODE EN JE HEBT ‘M

‘Like’ het nieuws uit jouw gemeente www.facebook.com/hetkontakt

Volg het nieuws uit jouw gemeente

Google Play voor Android

www.twitter.com/hetkontakt

NVM

Rechter: voorlopig geen bomenkap

Nieuwjaarsconcert

De bestuursrechter in Utrecht heeft vorige week dinsdag bepaald dat er voorlopig geen kapactiviteiten meer mogen plaatsvinden in de wijk Monnikenhof in Vianen. Volgens de rechter heeft de gemeente niet duidelijk kunnen maken dat het aangekondigde kappen zonder vergunning rechtmatig is. De Bewonersorganisatie Monnikenhof is overigens niet zo blij met de uitspraak, omdat ook de snoeiwerkzaamheden worden ingeperkt.

‘Stadswaag’, Kerkstraat 2, 4132 BE Vianen, tel. 0347 - 325 025 www.ottosmit.nl

Jampop houdt voorronde :K:G9>C<:C ™ Hi^X]i^c\ @aZ^cZ @ZgcZc

]djYi oViZgYV\ &. _VcjVg^ ZZc kddg" gdcYZ kddg ?Vbede! ^c Ydgeh]j^h Èi @cddeejci^c:kZgY^c\Zc# =ZiXdcXZei^h]ZioZa[YZVahkdg^\_VVg! WZ]VakZ YZ eg^_h# Db ]Zi `dhiZc" eaVVi_Z haj^iZcY iZ ]djYZc bdZi YZ hi^X]i^c\dkZg\VVcidikZg]d\^c\kVc YZZcigZZeg^_hcVVg*!%%Zjgd#DdgoV" `Zc/ iZgj\adeZc kVc hedchdg^c\ ¾ Zc ]ZilZ\kVaaZckVchjWh^Y^Zh# OViZgYV\igZYZckVcV['%/%%jjgYg^Z WVcYhdeY^ZVaaZcZc`ZaZ_VgZc\ZaZ" YZc dd` Va de ]Zi ?Vbede"edY^jb hidcYZc# 8dkZgWVcY Hng^cm hiVgi YZ VkdcY! YVVgcV ^h ]Zi YZ WZjgi VVc 9gZn[jhh#6Vc\ZkjaYbZiZZcc^ZjlZ \^iVg^hi Zc kZgbdZYZa^_` ZZc VVciVa oZa[\ZhX]gZkZccjbbZgh#6ahaVVihiZ ZZc deigZYZc kVc Fj^e/ bZadY^Zjh! idZ\Vc`Za^_`! bVVg bZi gVjlZ \^iV" gZc!ZZcedbeZcYZWVhZcZZcgZiZh" igV``ZYgjbeVgi^_#

nieuws

Lokale verzamelaar vult museum De kunstwerken lagen onder zijn bed, op de zolder en in allerlei mappen op de studeerkamer thuis. En nu vullen ze van 20 januari tot en met 17 maart alle zalen van het Stedelijk Museum Vianen. Het is de verzameling van een kunstliefhebber uit de gemeente Vianen, die sinds eind jaren ‘70 vooral prenten heeft gekocht van dubbeltalenten. Het resultaat: een veelzijdige en internationale collectie, met kunst vanaf 1880 tot 2013. “Ik wist niet dat ik zoveel had verzameld.”

nieuws

Wegwijzer niet naar NK skiën =J>O:C™K^_[`^cYZgZckVcWVh^hhX]dda 9ZLZ\l^_oZgj^iK^VcZc]ZWWZcoV" iZgYV\YZZa\ZcdbZcVVcYZkddggdc" YZh kVc ]Zi CZYZgaVcYh @Vbe^dZc" hX]Ve HX]ddah`^…c# OZ lZgYZc VX]i" hiZ# CdV OZkZc]j^oZc! 8V^ia^c Zc BZ\Vc kVc Gdhhjb! BV^`Za Èi =Vgi Zc lZY" hig^_Yh`^…g ?dg^h kVc YZc =ZjkZa higZ" YZcVahiZVbkddgZZcYZZacVbZeaZ` de ]Zi C@# >ZYZg `^cY bdX]i ilZZ `ZZg Yddg YZ haVadb cVVg WZcZYZc h`^…c Zc YZ Yg^Z WZhiZ i^_YZc iZaYZc bZZ# 9Z XdcXjggZci^Z lVh Zcdgb! lVci (+ iZVbh j^i YZ gZ\^d YZYZc bZZ VVc Y^i ZkZcZbZci kVc YZ h`^" WVVc 9Z Lda[h`VbZg ^c =j^oZc# 9Z _dc\Z h`^…gh kVc 9Z LZ\l^_oZg Z^c" Y^\YZc c^Zi W^_ YZ WZhiZ oZh iZVbh! lViZZckZgZ^hiZlVhdbYZZaiZcZ" bZc VVc ]Zi C@! bVVg lZgYZc oZZg kZgY^ZchiZa^_`VX]ihiZ#

3

7

Servia start goed in nieuwe jaar De volleyballers van Servia zijn het tweede deel van de competitie goed begonnen. Het team won met 4-0 van DOS uit Schoonhoven. Het team begon voortvarend. Martin Zwaan was met zijn goede servicereeks één van de smaakmakers bij het Vianense team. Passer-loper scoorde regelmatig met zijn sprongservice. Op de momenten dat DOS even wat terug kon doen, hoefde Servia alleen maar even een tandje bij te zetten. In de laatste set was het over en uit voor DOS. ™:mXZah^dg=V\ZhiZ^c\V[YdcYZgYV\VkdcYZZcc^Zjl_VVghXdcXZgi^cYdgeh]j^h9Z7^ZoZc#OdlZa]Zi dg`ZhiVahaZZga^c\Zcdg`ZhiK^kVBjh^XVigVYZcde#

www.hetkontakt.nl

vrije tijd

Schaatskalender op www.hetkontakt.nl

NU NOG VOORDELIGER TANKEN! Actieperiode: 15 januari t/m 28 februari 2013.

12 ct/ltr korting* * op basis van de actuele brandstofadviesprijzen van de overige aanbieders met een landelijke dekking.

Winkelcentrum De Hagen ( bij ALDI-Supermarkt ) 7JKGIFFSFOMBOEFOt7JBOFO

ijĦĞīĢīš Op basis van de huidige weersverwachtingen komt de Schaatskalender op korte termijn weer op onze website www.hetkontakt.nl. Meld het ons als de ijsbanen open gaan. En als er activiteiten zijn. Wij zorgen ervoor dat de info in de Schaatskalender terechtkomt. Schaatsinfo kan aan ons worden doorgegeven via e-mail: info@hetkontakt. nl.

FOTO: ANSERUM ART PHOTOGRAPHY

sport

15


publicaties

Dinsdag 15 januari 2013

2

Ook het adres voor:

Schaatsen en winterkleding

TE KOOP AANGEBODEN

Gevr. 8 Volt, 1,5 W lampjes v. buiten verlichting. Tel. 0183-302639.

Nu het nieuwe jaar zijn intrede heeft gemaakt, vinden we het hoog tijd om nog ĂŠĂŠn keer ďŹ&#x201A;ink op te ruimen in het huis van de mode. Daarom gaat zowel in onze winkel als in onze webshop onvoorstelbaar veel mode voor de halve prijs weg. Dat is dus dubbel zoveel modevoordeel voor hem ĂŠn voor haar! Dus wilt u niet alleen heel voordelig, maar ook goed gekleed het nieuwe jaar in, kom dan nog even snel koopjes scoren bij Zwijnenburg, het huis van de mode!

T.k. kndr autozitje â&#x201A;Ź15,-; campingbed â&#x201A;Ź15,-; kndr stoel Ikea m. blad â&#x201A;Ź10,-. Tel. 0610933553. T.k. kndrstoel m. afneemb. poten, kunstst. zitje wit z.g.a.n. â&#x201A;Ź7,50; Maxy Cosy m. kap blauw, kan ook in auto, z.g.s. â&#x201A;Ź12,50. Tel. 0345599355.

www.zwijnenburgmode.nl Volg ons op Facebook, Twitter en Pinterest!

T.k. miniaturen trekkers, vitrinekast en oude paneeldrn. Tel. 06-23044879. T.k. org. oosterse loper 184x62; Boch 3-dlg gekl. kaststel; kop. 9-arm. dubb. kroonluchter; kop. 6-arm. kroonluchter; marm. klokstel. Tel. 06-83335974.

H E T H U I S VA N D E M O D E

Tolstraat 17-19, 4231 BB Meerkerk, telefoon 0183-351401, www.zwijnenburgmode.nl |

T.k. te groot geworden garderobe dms 50+ mt 52/54. Tel. 06-23718493 n.o.z.

tegenover de winkel (Tolstraat)

T.k. tv 53 cm + Samsung dvd speler nw smn â&#x201A;Ź35,-. Tel. 06-36548233.

Het Kontakt is erbij Kampioenschap - Ongeval Paardenmarkt - Havendagen Molentocht - Avondvierdaagse... Vul zelf maar aan. Het Kontakt is erbij! Je leest en ziet mĂŠĂŠr op www.hetkontakt.nl

LEES ONS

          

 

â&#x20AC;&#x2DC;LIKEâ&#x20AC;&#x2122; ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS


Dinsdag 15 januari 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

3

nieuws

VIANEN, DINSDAG 15 JANUARI Bomenkap

Bezwaarmakers Monnikenhof in het gelijk gesteld in voorlopige voorziening

Voorlopig geen bomenkap in Vianen De bestuursrechter in Utrecht heeft vorige week dinsdag bepaald dat er voorlopig geen kapactviteiten meer mogen plaatsvinden in de wijk Monnikenhof in Vianen. ijĦĞīĢīš Negen inwoners van de wijk hadden op 17 december 2012 de rechter gevraagd de kapactiviteiten die de gemeente momenteel in de wijk uitvoert stil te leggen. De inwoners waren erg geschrokken van de kaalslag in de Mariënhof in mei 2012. Daar werden 55 bomen gekapt, volgens de gemeente kon dat zonder inspraak of een vergunning. Toen begin december de gemeente opnieuw aan de slag ging, nu in de Dominicushof, en de gemeente opnieuw mededeelde dat die bomen zo maar gekapt mogen worden, is de hulp ingeroepen van de bestuursrechter en is verzocht om een voorlopige voorziening. Beloften Desondanks bleek eind december dat de gemeente op maandag 7 januari verder wilde gaan met het kappen van de bomen in de Dominicushof. Dat is op 3 januari gemeld aan de rechtbank. Volgens inwoners van de Monnikenhof beloofde de gemeente de rechtbank op 7 januari niet te zullen kappen. “Toch is het kappen op 7 januari begonnen. Twee bomen werden gekapt. Wederom is dit gemeld aan de rechtbank. De gemeente maakte aan de rechtbank kenbaar op 8 januari zonder meer verder te zullen gaan met kappen”, melden de bezwaarmakers. Daarop heeft de bestuursrechter besloten tot een spoedzitting. Die vond vorige week dinsdag plaats. Op de zitting bleek dat de gemeente niet duidelijk kon maken dat het aangekondigde kappen zonder vergunning rechtmatig is. Het kappen moet op last van de rechter gestaakt blijven tot zes weken na de uitspraak op een inmiddels aangespannen beroep tegen de weigering van de gemeente om te stoppen met het zonder vergunning kappen van bomen. In deze bodemprocedure moet de komende maanden worden bepaald of de gemeente bomen mag kappen zon-

™9Z7DBhcdZ^YZoViZgYV\dX]iZcYYZ[gj^iWdbZcaVc\hYZAVc\ZLVV^_hiZZ\#

der vergunning en zonder inspraak van de bewoners. Reactie gemeente “De gemeente respecteert de uitspraak van de rechter en is dan ook direct gestopt met kappen”, zegt wethouder Margot Stolk in een reactie. “Wij gaan nu onderzoeken wat de feitelijke en juridische consequenties zijn. Ook bekijken we hoe we om moeten gaan met onze zorgplicht, bijvoorbeeld als het gaat om hygiëne en gevaarlijke situaties. De bezwaarmakers

wonen niet in de straten waar de gemeente de vergunningvrije bomen wilde kappen. Wij hebben afspraken gemaakt met omwonenden over de invulling van hun directe leefomgeving. Deze afspraken hebben we na willen komen. Om die reden zijn we toch doorgegaan met het kappen van de niet vergunningsplichtige bomen, tot de rechter de kap verbood.” Natuur- en Vogelwacht Het bestuur van de Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden is zeer be-

Bewonersgroep niet blij met uitspraak ijĦĞīĢī š De Stichting Bewonersorganisatie Monnikenhof te Vianen is niet blij met de uitspraak van de bestuursrechter dat er in de wijk niets meer gekapt mag worden. Door het algehele kapverbod dat de rechter heeft opgelegd, wordt het de BOM onmogelijk gemaakt om op tijd het nodige snoeiwerk aan hoogstamfruitbomen te verrichten en is ook onderhoud van knotwilgen op de lange baan geschoven. Ook noodkap en het verwijderen van dode bomen valt daaronder, evenals het snoeien van boomkruinen, als dat meer dan twintig procent van het kruinvolume omvat. De BOM vindt de uitspraak van de rechter onbegrijpelijk en irreëel. “Al enkele jaren verricht de BOM snoeiwerk aan oude hoogstamfruitbomen om die weer vitaal te maken en te voorkomen dat zij anders tegen de vlakte

gaan. Als er meer dan twintig procent van het kruinvolume gesnoeid moet worden, wat het geval kan zijn bij ernstige achterstand, valt dat ook onder het verbod.” Ook mogen dode bomen niet worden gekapt en kunnen dus ook niet vervangen worden. “Omdat bij het knotten van wilgen uiteraard de gehele kroon verdwijnt, is dat ook niet meer toegestaan. Juist in de omgeving van de klagers zou de BOM de komende maand een aantal knotwilgen knotten.” Ook dode aanplant van knotwilgen kan door deze uitspraak niet vervangen worden. “Dit is onder meer het geval bij de Lange Waaijsteeg. Hier heeft de gemeente op verzoek van de BOM zestig knotwilgen geplant als compensatie voor eerder gekapte bomen. Ongeveer vijftien knotwilgen zijn niet aangeslagen en moeten worden gerooid en vervangen. Dat is nu

door het algehele kapverbod niet mogelijk.” ”Door de uitspraak loopt ook de uitvoering van de herinrichting van de Helsdingse Achterweg vertraging op, vreest de bewonersorganisatie. “Na jarenlang overleg en procedures werd in 2011 met de gemeente een moeizaam akkoord gesloten en zou de Helsdingse Achterweg fasegewijs worden aangepakt. Ook dat project dreigt nu forse vertraging op te lopen, waardoor herplant langer uitblijft.” Niemand is blij met het verdwijnen van veel bomen, maar velen zien er de noodzaak wel van in. Overigens droegen de bewoners al eerder (in november 2011) een oplossing aan voor het behouden van zoveel mogelijk bomen, waaronder die waarin de uilen zitten. In de bijgestelde plannen is daarmee zoveel mogelijk rekening gehouden en de bewoners stemmen dan ook unaniem in met de plannen van de gemeente.

FOTO: MARIJKE VERHOEF

zorgd over de gevolgen voor de natuur van project ‘Buiten Gewoon’, de omvorming van het openbare groen in de gemeente Vianen. Daarom heeft het bestuur vorige week maandag een brief gestuurd naar de raad en het college van B&W van Vianen. In verenigingsblad De Domphoorn heeft het bestuur in 2012 diverse malen haar Vianense leden verzocht, op te komen voor de belangen van de natuur bij de wijkbijeenkomsten van project Buiten Gewoon. Bij het bestuur komen de laatste maanden

steeds meer verontruste en verontwaardigde reacties binnen, zowel van leden als van niet-leden. De ecologische schade is vooral groot in wijken met uitgebreide boom- en struikpartijen, zoals Monnikenhof. In dergelijke wijken heeft zich in de afgelopen tientallen jaren een goed ontwikkelde avifauna gevestigd. “De gemeente kan en mag dit ecosysteem, waarin zelfs plaats is voor broedende ransuilen, niet zomaar ontmantelen, vinden wij”, zegt vicevoorzitter Dick Kerkhof.


Familieberichten

Dinsdag 15 januari 2013

4Í&#x203A;ĹśÄ&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x161;ĹŠÄ&#x17E; ^Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ĺ˝Ä&#x17E;ĹŠÄ&#x17E;ĹśĹ?Ä&#x17E;Ć&#x161;Ĺ?ĹśÄ&#x17E;Ä&#x17E;ĹśĆ? ĹľÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x201A;ĨÄ&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ĺ˝Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśÄ?Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x161;ĹŠÄ&#x17E; Ä&#x17E;ĹśÄ&#x201A;ĹŻĹŻÄ&#x17E;Ä?Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x161;ĹŠÄ&#x17E;Ć?Ä&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;ĹŠÄ&#x17E;Ć?Ć&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;Ć&#x152;ĨÍ&#x2022; Î&#x2013;Ć&#x161;Ĺ?Ć?Ç&#x20AC;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹľÄ&#x161;Í&#x2022;ĹľÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x161;ĹŠÄ&#x17E; Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x161;Ĺ?Ć?ĹŠÄ&#x17E;Ä&#x161;Ĺ?ĹŹÇ Ĺ?ĹŠĹŻĆ?Ç&#x152;Ä&#x17E;ůĨŽŜĆ&#x161;Ĺ?Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹśÍ&#x2022; ĹŠÄ&#x17E;Ç&#x152;Ä&#x17E;Ĺ?Ć&#x161;Í&#x2014;Î&#x2014;/ĹŹÄ?Ä&#x17E;ĹśÇ Ä&#x201A;Ć&#x161;žŽÄ&#x17E;Î&#x2014; ĹľÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ĺ˝Ć&#x2030;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ŜŏÄ&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x161;Ä&#x201A;ĹśÄ?Ä&#x17E;ŜŊÄ&#x17E;Í&#x2022; Ä&#x201A;Ä&#x201A;ŜŊÄ&#x17E;ĹŻÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ć?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ä?Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x161;ĹŠÄ&#x17E;Ć&#x161;Ĺ˝Ä&#x17E;Í&#x2DC;

dŽŽŜ,Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹľÄ&#x201A;ĹśĆ?Fijn dat u met zo velen ons heeft gesteund en getroost na het overlijden van

KOUD?

Marco Koolhoven Alle mensen, ons bekend of onbekend, groot en klein, super bedankt voor:

+RHGHQĘ&#x2022;%HHQPRGH 6KDZOVĘ&#x2022;+DQGVFKRHQHQ %DUHWWHQĘ&#x2022;0XWVHQ %RQWĘ&#x2022;+DDUEDQGHQ +HUHQKRHGHQĘ&#x2022;3HWWHQ 7DVVHQĘ&#x2022;$FFHVVRLUHV

De ontroerende kaartjes die we hebben ontvangen.

,Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x161;Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x17E;Ć&#x161;Ĺ?Ĺ?Ä&#x17E;ĹśÇ&#x20AC;ŽůŽŜĹ?Ä&#x17E;ůŽŽĨÇ&#x152;Ĺ?ĹŠĹśÇ Ĺ?ĹŠÍ&#x2022;ĹśÄ&#x201A;Ä&#x161;Ä&#x201A;Ć&#x161; Ç&#x152;Ĺ˝Ć&#x2030;ĹŻĹ˝Ć&#x161;Ć?Ä&#x17E;ĹŻĹ?ĹśĹ?ĹľÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹŻĆ&#x152;ĆľĆ?Ć&#x161;Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ć?Ĺ?ĹśĹ?Ä&#x17E;Ć?ĹŻÄ&#x201A;Ć&#x2030;Ä&#x17E;Ĺś ĹľĹ?ŊŜůĹ?Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;ĹľÄ&#x201A;ĹśÍ&#x2022;ŽŜÇ&#x152;Ä&#x17E;Ç&#x152;Ĺ˝Ć&#x152;Ĺ?Ç&#x152;Ä&#x201A;ĹľÄ&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152; Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ć&#x152;Ĺ˝Ć&#x161;Ć?Ä&#x17E;Ĺ˝Ć&#x2030;Ä&#x201A;

De mooie werkjes, gemaakt door de kinderen van school.

Ä&#x201A;Ć&#x152;Ć&#x161;Í&#x161;Ć&#x161;>Ä&#x201A;Ĺľ

De enorme stortvloed aan berichten op Facebook.

OROBLU - HUDSON - LAIMBĂ&#x2013;CK KUNERT - STETSON - MAYSER

Î&#x17D;>Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x161;Ä&#x201A;ĹľÍ&#x2022;ώϲŜŽÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹľÄ?Ä&#x17E;Ć&#x152;ϭϾϰϹ Â&#x201A;hĆ&#x161;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä?Ĺ&#x161;Ć&#x161;Í&#x2022;Ď­Ď°ĹŠÄ&#x201A;ŜƾÄ&#x201A;Ć&#x152;Ĺ?ĎŽĎŹĎ­ĎŻ 

Ĺ˝Ć&#x152;Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x17E;Í&#x203A;Ć&#x161;>Ä&#x201A;žͲWĆ&#x152;ĆľĹ?ĹŹĆ?ĹľÄ&#x201A; ĹśĹ?Ä&#x17E;ĹŻĹ?Ć&#x2039;ĆľÄ&#x17E;Ä&#x17E;ĹśĆ&#x152;Ĺ?Ä?ZÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ä&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152; 

>Ä&#x201A;ĆľĆ&#x152;Ä&#x201A;Í&#x2022;DÄ&#x201A;Ć&#x152;Ç&#x20AC;Ĺ?Ĺś 

CLAUDIO FERICCI - E.A.

GRAFMONUMENTEN

Uw hartelijk woordje op straat.

NATUURSTEENBEDRIJF NATUURSTEENBEDRIJF MIDDENBRABANT BRABANT b.v. MIDDEN b.v.

Uw aanwezigheid bij de uitvaart.

Kortakker6,6,4264 4264 Veen Kortakker AEAE VEEN Tel. 0416-691616 0416-691616 Tel. ALTIJDVOORDELIGER GOEDKOPER ALTIJD Met 500 grafmonumenten op voorraad.

Ruth, Amber en Owen Hendriks Čą

Vianen, januari 2013ZŽŜÄ&#x201A;ĹŻÄ&#x161;Ä&#x17E;Ĺś^Ç&#x20AC;Ä&#x17E;ŜŊÄ&#x201A;Í&#x161;Ć&#x161;>Ä&#x201A;Ĺľ dĹ&#x161;ŽžÄ&#x201A;Ć? 

ŽžĹ?ĹśĹ?Ä?ĆľĆ?Ĺ&#x161;ŽĨϹϭ Ď°Ď­ĎŻĎŻDsĹ?Ä&#x201A;ĹśÄ&#x17E;Ĺś

VLIETSKANT 11-13 LEERDAM TELEFOON 0345-535516 WWW.BOGERDSGALERIE.NL VRIJDAG KOOPAVOND

'(0((678,7*(%5(,'(6+2:52209$1'(5(*,2 kijk op www.natuursteenmiddenbrabant.nl

DÄ&#x201A;Ć&#x152;Ä?Ĺ˝Ä&#x17E;Ĺś^Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x2030;Ĺ&#x161;Í&#x203A;Ć&#x161;>Ä&#x201A;Ĺľ ^Ç&#x2021;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśÍ&#x2022;ZĆľÄ?Ĺ?Ä&#x201A;Ĺś

ROYALE KEUZE

Een uitvaart met een eigen karakter!Ä&#x201A;Ć&#x152;Ć&#x161;Ĺ?Ć?Ć&#x161;Ĺ&#x161;ĆľĹ?Ć?Ç Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x17E;Ĺ?Ä&#x17E;ĹśĹ&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?Ä&#x161;Ĺ?Ć?ŽžÄ&#x201A;ĨĆ?Ä?Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?Ä&#x161; Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśĹ&#x161;Ä&#x17E;ĹľĆ&#x161;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x17E;ĹľÄ&#x17E;ŜŽĆ&#x2030;Ç Ĺ˝Ä&#x17E;ĹśĆ?Ä&#x161;Ä&#x201A;Ĺ?ϭϲĹŠÄ&#x201A;ŜƾÄ&#x201A;Ć&#x152;Ĺ?Ç&#x20AC;Ä&#x201A;Ĺś Ď­ĎľÍ&#x2DC;ĎŹĎŹĆ&#x161;Ĺ˝Ć&#x161;ĎŽĎ­Í&#x2DC;ĎŹĎŹƾƾĆ&#x152;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x161;ŽŜÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x161;Ä&#x201A;Ĺ?ϭϳŊÄ&#x201A;ŜƾÄ&#x201A;Ć&#x152;Ĺ? Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ŜϭϹÍ&#x2DC;ĎŹĎŹĆ&#x161;Ĺ˝Ć&#x161;Ď­ĎłÍ&#x2DC;ĎŹĎŹƾƾĆ&#x152;Í&#x2DC; 

sĆ&#x152;Ĺ?ĹŠÄ&#x161;Ä&#x201A;Ĺ?Ď­Ď´ĹŠÄ&#x201A;ŜƾÄ&#x201A;Ć&#x152;Ĺ?ŽžĎ­ĎŻÍ&#x2DC;ĎŹĎŹƾƾĆ&#x152;Ç Ĺ?ĹŻĹŻÄ&#x17E;ĹśÇ Ĺ?ĹŠ Ĺ?Ä&#x17E;Ç&#x152;Ä&#x201A;ĹľÄ&#x17E;ŜůĹ?ĹŠĹŹÄ&#x201A;ĨĆ?Ä?Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?Ä&#x161;ĹśÄ&#x17E;ĹľÄ&#x17E;ĹśĹ?ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;,Ĺ˝Ä&#x17E;ĹŹĆ?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2022; 'Ć&#x152;Ĺ˝Ä&#x17E;ĹśÄ&#x17E;ĹŹÄ&#x201A;Ä&#x161;Ä&#x17E;ĎłĆ&#x161;Ä&#x17E;sĹ?Ä&#x201A;ĹśÄ&#x17E;ĹśÍ&#x2DC;Ä&#x201A;ĹśĆ?ĹŻĆľĹ?Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ç&#x152;ƾůůÄ&#x17E;Ĺś Ç Ĺ?ĹŠÄ&#x201A;Ć&#x152;Ć&#x161;ĹśÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ç&#x152;Ĺ?ŊŜůÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ć?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;ĆľĆ?Ć&#x161;Ć&#x2030;ĹŻÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ć?Ä?Ä&#x17E;Ĺ?Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x17E;Ĺ?Ä&#x161;Ä&#x17E;Ĺś Ĺ˝Ć&#x2030;Ä&#x161;Ä&#x17E;ĹŻĹ?Ä&#x17E;ĹľÄ&#x17E;ĹśÄ&#x17E;Ä&#x17E;Ĺ?Ć&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĨĆ&#x2030;ĹŻÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ć?Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E; ^Ć&#x2030;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ć&#x152;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĨĆ&#x161;Ä&#x17E;sĹ?Ä&#x201A;ĹśÄ&#x17E;ĹśÍ&#x2DC; 

Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;ĹśÄ&#x201A;Ĺ?Ć?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x17E;Ĺ?Ä&#x17E;ĹśĹ&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?Ä&#x161;Ä&#x17E;ĹŻĹŹÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ć&#x161;Ä&#x17E;ŽŜĆ&#x161;žŽÄ&#x17E;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ĺś Ĺ?ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;,Ĺ˝Ä&#x17E;ĹŹĆ?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2DC; 

/ĹśĆ&#x2030;ĹŻÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ć?Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśÄ?ĹŻĹ˝Ä&#x17E;ĹľÄ&#x17E;ĹśĹ?Ć&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ĺ?Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x161;ŽŜÄ&#x201A;Ć&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹśĹ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x161; <t&<Ä&#x201A;ŜŏÄ&#x17E;Ć&#x152;Ä?Ä&#x17E;Ć?Ć&#x161;Ć&#x152;Ĺ?ĹŠÄ&#x161;Ĺ?ĹśĹ?Í&#x2DC;Ĺ?Ć&#x161;ĹŹÄ&#x201A;ĹśÇ&#x20AC;Ĺ?Ä&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x17E;ĹŹÄ&#x17E;ĹśĹ?ĹśĹ?ŜƾžžÄ&#x17E;Ć&#x152; ϹϰÍ&#x2DC;Ď°ĎŹÍ&#x2DC;ϹϰÍ&#x2DC;ĎŹĎ°ĎŹĆ&#x161;Í&#x2DC;ĹśÍ&#x2DC;Ç&#x20AC;Í&#x2DC;<t&<Ä&#x201A;ŜŏÄ&#x17E;Ć&#x152;Ä?Ä&#x17E;Ć?Ć&#x161;Ć&#x152;Ĺ?ĹŠÄ&#x161;Ĺ?ĹśĹ?Ć&#x161;Ä&#x17E; ĹľĆ?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x161;Ä&#x201A;ĹľŽĨÇ&#x20AC;Ĺ?Ä&#x201A;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ä?ŽůůÄ&#x17E;Ä?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ä?ĆľĆ?Ć&#x161;Ĺ?ĹŠÄ&#x161;Ä&#x17E;ĹśĆ?Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x161; Ä&#x201A;ĨĆ?Ä?Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?Ä&#x161;Ć&#x161;Ĺ&#x161;ĆľĹ?Ć?ŽĨĹ?ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;,Ĺ˝Ä&#x17E;ĹŹĆ?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2DC;

Uitvaartbegeleidsters: Tina Hakkesteegt Cora van der Waal Cindy Kok

Weverwijk 10 rood 4231 JA Meerkerk Telefoon 0183-354039 info@de-stilte.com www.de-stilte.com

Met de assistentie van: Heiltje Heinenberg

Uw supermarkt dicht? Kom gezellig uw boodschappen doen op winkelcentrum Monnikenhof!

Back in Shape weken!

'DJHQQDFKWEHUHLNEDDU YRRUGLUHFWHKXOSQDRYHUOLMGHQ 

Deze week:

2RNDOVXHHQXLWYDDUWYHU]HNHULQJKHEW DIJHVORWHQEHQWXYULMRP]HOIHHQ XLWYDDUWRQGHUQHPLQJWHNLH]HQ 

'DJHQQDFKWEHUHLNEDDU

Alle Knackebrood

â&#x201A;Ź

2,-

Gildekorn 2 voor

â&#x201A;Ź

4,50  

Voorstraat 84 ¡ 4132 AT Vianen

SFEXLWYDDUW]RUJQO

Harvas Natuursteen BV

LQIR#0+8LWYDDUWYHU]RUJLQJQO ZZZ 0+8LWYDDUWYHU]RUJLQJQO *DDVSVWUDDW;-9LDQHQ

www.lbvleerdam.nl

LBV Uitvaarten

Begrafenisonderneming Leerdam

uigebreide showroom eigen ontwerp mogelijk in natuursteen, glas, rvs

SHOWROOM O

Nijverheidstraat 7 Leerdam telefoon: 0345 61 40 37 e-mail: info@harvasnatuursteen.nl website: www.harvasnatuursteen.nl

28-1 tot en met 2-2: Roomboter Croissant Boerenbroodjes Eierkoeken

2+1 GRATIS 3+1 GRATIS 4+1 GRATIS

Voorstraat 95 - Ursulinenhof 57 - T 0347 371428 steehouder@echtebakker.nl ww.steehouder.echtebakker.nl

Banen voor het aanklikken

GEDENKTEKENS LEERDAM

2-1 tot en met 26-1: Bij aankoop van 3 broden,warm saucijsenbroodje GRATIS

Uitvaartleiders Ben de Weerd en Albert de Bruijn Joke Geerse en Lenie Prinssen

Melden overlijden (0345) 619 833 Rouwcentrum Rehoboth Verzorging van een stijlvolle persoonlijke uitvaart.

Vind je nieuwe job op www.hetkontakt.nl

Maretta van Winkel Persoonlijke Uitvaartverzorging

Uw wensen staan bij ons centraal Voor Vianen e.o. Agnes van Elteren en Yvonne Stens dag en nacht bereikbaar 030 6341408 Schrijnwerkersgilde 4, 3994 XM Houten


Dinsdag 15 januari 2013

Amivedi Amivedi is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zorgt voor een kosteloze registratie van vermiste en gevonden huisdieren in Nederland. www.amivedi.nl

VERMIST Pleun - 2-jarige poes, zwart met rood gemêleerd, wit in de nek, op borst en pootjes; Benedictushof, Vianen Jade - 18-jarige poes, zwart, klein, dun, klein wit befje, miauwt veel en hard; Burg Jhr.Hoeufftlaan, Vianen Sam - 8 maanden jonge kater, zwart, witte snoet, pootjes, borst en staartpunt; Lekdijk, Everdingen

GEVONDEN Poes - jong, zwart, 4 maanden oud; Stammershoefstraat, Vianen

Stroopwafelactie voor Dorcas ĢijĢįġĦīĤĢīš De kinderen van de kinderclubs en de zondagsschool van de Nederlands Hervormde Kerk van Everdingen gaan stroopwafels verkopen voor Dorcas. Van maandag 21 januari tot en met vrijdag 1 februari kunnen de kinderen langskomen met bestellijsten. Bestellen kan ook via n-stigter@hetnet.nl of 0347-351798. De kerk zal komende winter nog meer acties houden voor Dorcas. De kerk steunt een Dorcas-project in Mozambique waarbij samen met de lokale bevolking waterputten worden geslagen en zuiveringsinstallaties voor schoon drinkwater worden gemaakt.

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

nieuws

WWW.HETKONTAKT.NL

Groenonderhoud

‘De kwaliteit van de openbare ruimte is gedaald’

En de winnaar van 2012 is: het onkruid De bezuinigingen op het groenonderhoud heeft er vorig jaar toe geleid dat veel en hoog onkruid relatief lang bleef staan in goten en groenvakken. ijĦĞīĢīš Het is één van de conclusies uit het de evaluatie ‘Openbare ruimte’. De nota komt vanavond (dinsdag 15 januari) aan de orde tijdens een forumavond van de gemeenteraad. In 2011 is door de gemeenteraad besloten om ingrijpend te bezuinigen op het groenonderhoud. Ruim dertig procent van het totale budget op de openbare ruimte is wegbezuinigd. Dit had onder andere gevolgen voor het vegen, het reinigen van kolken, de onkruidbestrijding en het maaien. In 2011 had de stadswerf de beschikking over twaalf voltijds medewerkers voor het dagelijks onderhoud van het groen. Dit is in 2012 teruggebracht naar negen voltijdsmedewerkers. In januari 2012 is gestart met het pro-

ject Buiten Gewoon, waarmee het achterstallig onderhoud moet worden weggewerkt en dat ervoor moet zorgen dat de openbare ruimte, na omvorming, binnen de financiële middelen en op het gewenste kwaliteitsniveau wordt onderhouden. Onkruid Door de bezuinigingen is de kwaliteit van de gehele openbare ruimte ten opzichte van vorig jaar gedaald, concludeert de gemeente in de evaluatie. Het heeft onder andere geleid tot onkruidvorming, mede aangewakkerd door het groeizame weer van 2012. Er waren echter ook positieve effecten. “De bewoners en ondernemers voelen zich meer betrokken bij hun leefomgeving en participeren veel meer dan voorheen in het inrichten van hun wijk en

de uitvoering ervan.” Dat geldt bijvoorbeeld voor het park rondom de scholen, waar de onderbeplanting is verwijderd. Daardoor is een open park ontstaan met zichtlijnen en een verhoogde sociale veiligheid. “In Mariënhof zijn bewoners gestart met zelfbeheer van de openbare ruimte. Hiervoor zijn goede afspraken gemaakt en dit zorgt ervoor dat de gemeente minder onderhoud hoeft te plegen. Ook op andere locaties worden met bewoners afspraken gemaakt voor het zelf beheren van hun directe omgeving. Het oneigenlijke gebruik van de openbare ruimte wordt aangepakt en dit heeft geleidt dat meer bewoners een stuk grond van de gemeente willen kopen.” De gemeente erkent volmondig dat er aanvankelijk niet altijd even duidelijk

WINTERDIP? KEUKENTIP!

Handelsweg 1, Meerkerk Tel: 0183 - 352244

ĥĞĤĢİıĢĦīš De Razende Reporter bezoekt 17 januari Hagestein en maakt rond 15:00 uur zijn opwachting bij het schoolplein van de Mr. Vosschool om zowel ouders, leerkrachten als kinderen te vragen hoe zij de toekomst van Hagestein en Vianen voor zich zien. De Razende Reporter zal ook het dorp zelf ingaan op zoek naar inspirerende suggesties en ideeën van de inwoners van Hagestein.

q WWW.TOEKOMSTVISIEVIANEN.NL Vianen bekijkt Woonwensen Alle huishoudens in de gemeente Vianen kunnen deze maand meedoen aan het Woonwensenonderzoek 2013. De uitkomsten gebruiken de gemeente en Lekstede Wonen om het woningaanbod in Vianen zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de woonwensen van de huidige en toekomstige bewoners. Ook veel bewoners die uit Vianen zijn vertrokken worden bij het onderzoek betrokken. De gemeente en Lekstede Wonen hopen dat ook mensen die het naar hun zin hebben en niet willen verhuizen, het onderzoek invullen, omdat het goed is om te weten wat de bewoners belangrijk vinden aan hun woning en leefomgeving. Zo’n 10.000 huishoudens ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor deelname aan het Woonwensenonderzoek. Ze kunnen tot en met 3 februari inloggen op http://onderzoek.companen. nl/vianen. Onder de deelnemers worden tien prijzen van 25 euro verloot.

K>6C:C ™

™9Zl^ccZcYZ[didbVV`iZ=Zcc^ZBVg`h^cCddglZ\Zc#

FOTO: HENNIE MARKS

Internationale prijs voor Marks K>6C:C™ De Vianense fotograaf Hennie Marks heeft met één van zijn landschapsfoto’s de bronze award gewonnen bij de internationale wedstrijd ‘Fotograaf van het jaar 2012’. De winnende foto maakte Marks in Rondane, een beschermd natuurgebied in Noorwegen. Marks heeft de compositie zo gemaakt om de suggestie te wekken dat er bomen zijn gekapt om de houten schuur te bouwen. De opname is met een telelens gemaakt om het geheel wat in elkaar te drukken. Het resultaat werd zeer gewaardeerd door de jury, die de derde prijs toekende. De wedstrijd is een initiatief van de Federation of European Photographers. Zeg maar: de overkoepelende organisatie van Europese Vakverenigingen. Een paar jaar geleden haalde Marks zijn licenties als Qualified European

www.kcmiddennederland.nl

Uitgever/directie Het Kontakt Edities bv, Goudriaan Floor de Groot Editie Vianen Oplage: 10.250 exemplaren

is gecommuniceerd naar de burgers. Met name in nieuwsbrieven werd in eerste instantie geen nadruk gelegd op het kappen van bomen en het verwijderen van beplanting. Samen met ‘de eenzijdige negatieve berichtgeving in de krant en de afspraken over bomenkap uit het verleden’ leidde dat volgens de gemeente tot onrust bij bewoners. “In Everdingen werd de onrust nog eens versterkt door het verdwijnen van het openbaar vervoer door het dorp, ontbreken van voorzieningen, de terugloop van leerlingen op de lagere school en het feit dat er geen uitbreidingsmogelijkheden zijn voor woningbouw.” De informatievoorziening is volgens de gemeente sindsdien aangepast, waardoor er meer duidelijkheid is over de doelstellingen van het project.

Razende reporter bezoekt Hagestein

Relatiecursus ĩĢĵĪĬīġš Hulpverleningspraktijk Lexmond geeft vanaf 29 januari een relatiecursus. Koppels worden geholpen om een relatieplan te maken en daarmee aan de slag te gaan. De cursus is eenvoudig en geeft direct verbetering. Het maakt duidelijk dat er iets aan de hand is, ook dat helpt koppels verder. Te bespreken onderwerpen zijn onder andere chemie, man/vrouw verschillen, inlevingsvermogen, seksuele technieken, gelijkwaardigheid in plaats van steunen en leunen, kwetsbaarheid,en harmonie in plaats van ruzie. De cursus wordt om de twee weken op dinsdag van 20:00 tot 22:00 uur gegeven. De praktijk start ook met de singlecursus ‘opkomen voor jezelf’ en de praatcursus 55+. Aanmelden: 0347342155 of hulpverleningspraktijklexmond@live.nl.

5

Verspreidingsgebied Verschijnt gratis huis-aan-huis op dinsdag in de plaatsen Everdingen, Hagestein, Lexmond, Vianen, Zijderveld

Redactie- en advertentieafdeling Het Kontakt Edities bv Vlietskant 16 | 4141 CL Leerdam Telefoon (0183) 58 32 00 Fax (0183) 58 33 08 redactie.vianen@hetkontakt.nl advertentie.vianen@hetkontakt.nl

Algemene voorwaarden Alle orders worden afgesloten overeenkomstig de regelen voor het advertentiewezen gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbanken en bij de Kamers van koophandel.

Hoofdredacteur Rick den Besten Redactie Fenne Harrewijn f.harrewijn@hetkontakt.nl Mobiel (06) 20 09 31 78

Photographer. Sindsdien is hij succesvol bij de jaarlijkse internationale fotowedstrijden. In 2011 schopte hij het tot finalist met een opname van een zonsondergang bij de Lek. Landschapsfotografie is Marks’ passie. Hij benut bijna al zijn vrije tijd om ermee bezig te zijn en maakt regelmatig fotoreizen. De resultaten daarvan zijn te zien op onderstaande website. Om de prijs te vieren houdt Marks een verloting. Wie de website bezoekt en via het contactformulier aangeeft welke foto het mooist is, maakt kans om de door hem of haar gekozen foto op hout afgedrukt te krijgen.

q WWW.LANDSCHAPSFOTOGRAFIEMARKS.NL

Sportredactie Peter Verbeek (06) 20 91 39 62 p.verbeek@hetkontakt.nl Telefoon (0347) 37 48 87 Advertenties Jolanda Nieuwenhuis (06) 13 08 88 31 j.nieuwenhuis@hetkontakt.nl Website www.hetkontakt.nl Advertentietarieven Losse plaatsingen: € 0,52 per mm excl. BTW. Contracttarieven op aanvraag. Combinatiemogelijkheden met Het Kontakt editie Alblasserwaard, Leerdam, Lek en IJssel

Oost en West, Land van Heusden en Altena, Bommelerwaard en Klaroen.nl. Inzendtermijn Advertenties tot maandag 15:00 uur Redactiekopij tot maandag 15:00 uur Digitaal aanleveren van advertentiemateriaal in overleg. Als onze medewerkers afwezig zijn, kunnen advertenties of redactionele bijdragen gedeponeerd worden in de brievenbus. Bij eventuele vragen kunt u bellen met 0183-583200. Verspreiding en bezorgklachten Van de Meer / Gorinchem (0183) 63 80 55 www.vandermeerverspreiding.nl

Auteursrechtenvoorbehoud Uitgeverij Het Kontakt Edities bv behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/ of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.


algemeen

Dinsdag 15 januari 2013

6

ONDERNEEMT

lekkerste van de winter nu bij uw Gildeslager Het

HAMSCHIJF

2.95

500 GRAM

WEEKENDHULP GEZOCHT Wil jij ons team komen versterken in Vianen?

GRILLWORST

2.75

250 GRAM

AARDAPPELSALADE

1.75

250 GRAM

1.99

Ben je gemotiveerd, heb je gevoel voor mode en zit verkopen in je bloed?

1.50

Stuur dan een sollicitatiebrief of loop even langs.

KALFSROLLADE 100 GRAM

FJORDENSTEAK 100 GRAM geldig van 16-01-2013 tm 22-01-2013

Traiteurslagerij de Goeij Voorstraat 83 Vianen 0347-371298 www.degoeij.gildeslager.nl

LEEUWIS SCHOENEN

De Gildeslager verrast je smaakŠ

Voorstraat 66 t Vianen t Tel. (0347) 37 13 94

SALE bij DA, heel veel artikelen met heel veel korting

Je vindt het in Vianen!

Drogisterij & Luxe parfumerie De Lekpoort 7PPSTUSBBUt".7JBOFOtXXXEBWJBOFOOM

Lindemans wijn. Zuid Afrika diverse varianten, 2 fl a 0,75 ltr van â&#x201A;Ź 9,98

voor

â&#x201A;Ź 6,98

voor

â&#x201A;Ź 9,99

Grolsch krat 24 fl a 0,33 ltr van â&#x201A;Ź 12,99

Calve pindakaas pot 350 gram, 2 potten na keuze van â&#x201A;Ź 3,78

voor

â&#x201A;Ź 1,89

e 2 GRATIS

Etos tampons alle varianten Bijvoorbeeld Normal 32 stuks 1,65 2 pakken 3,30

Albert Heijn Vianen Lijnbaan 11 - Vianen - tel. 0347-326060

Mensen maken de winkel!

LIJNBAAN 11 VIANEN | TEL. 0347-326125

â&#x20AC;&#x2122;n kleine op komst?

Vaillant EcoTec Plus VHR 25-30/5-5

Kom voor uitgebreide collecties met grote, kleine, kleurrijke, lieve, aparte en originele geboortekaartjes naar

Inclusief Calormatic 350 Ook het adres voor:

De Groot Drukkerij bv Zuidzijde 131, Goudriaan, Tel. 0183 - 583311 www.degrootdruk/familiedruk.nl

en winterkleding

žEHWRQSOH[ žVSDDQSODDW ž([WRULHW žJLSVSODWHQ

VHR 25-30/5-5 Eenheid Comfortklassen Warmtecapaciteit bij 40 C ( t=30k) Nominaal cv-vermogen (80/60 C) hxbxd Gewicht

CW l/min kW mm kg

4 14,3 5,2-25,0 720 x 440 x 334 33

5 jaar garantie Ik sta op voor mijn moeder Els:HEZLQNHOPHWSULM]HQHQLQIR Inclusief:

Dakdoorvoer, expansievat, overstortventiel,vulkranen, aansluiten op de bestaande leidingen

Lease v.a. â&#x201A;Ź 20,80 p/m

)UDQN7UHXUHQ%90HHUNHUN%XUJ6OREODDQ WHO

â&#x201A;Ź 1.560,-

Schaatsen

3/$$70$7(5,$$/ *,363/$7(1 žRNRXPp žPHUDQWL ž0') žYORHUSODWHQ

Lijnbaan 11 - Vianen Tel. 0347-328070

ZZZ)UDQN7UHXUHQQO

Kijk wat jij kunt doen op staoptegenkanker.nl/inactie

WWW.GASSERVICE.ORG vianen bv, culemborg bv, maartensdijk bv, bunnik-houten bv

Lange Dreef 3 | 4131 NJ Vianen | bel gratis 0800-022 68 78 | info@gasservice.org


9^chYV\&*_VcjVg^'%&(

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

accent

WWW.HETKONTAKT.NL

7

Expositie

‘Ik besef nu pas dat ik een hele verzameling heb’

Kunstwerken met pen en penseel Stedelijk Museum Vianen toont vanaf 20 januari een selectie kunstwerken uit een bijzondere particuliere collectie uit de gemeente Vianen.

Uit de praktijk van notaris Geertje Dantuma

De trouwjurk De jurk is besteld, de gasten zijn uitgenodigd en de fotograaf is geboekt. Alles is klaar voor de grote dag. O ja, de huwelijkse voorwaarden moeten nog worden opgesteld. Bij een huwelijksdag horen gezellige en feestelijke dingen en wordt niet zo snel aan de gevolgen van een echtscheiding gedacht. Toch is het zo dat één op de drie huwelijken eindigt in een scheiding. Het is daarom niet onverstandig om ook voor het huwelijk na te denken over de consequenties van een scheiding. Als u trouwt zonder bezoek aan de notaris, trouwt u in gemeenschap van goederen. Dat betekent dat alle goederen en schulden gemeenschappelijk worden. En u ook alles moet delen op het moment van een scheiding. Soms is het delen van alle goederen en schulden geen goed idee. Bijvoorbeeld omdat één of beide echtgenoten een schenking hebben ontvangen of omdat één van de echtgenoten een eigen bedrijf heeft. Indien mensen voor een tweede keer trouwen is de start van een huwelijk vaak anders dan bij een eerste huwelijk. Als één van beiden al een eigen huis heeft is het soms gewenst om een huis buiten een verdeling te houden. In huwelijkse voorwaarden kunnen afspraken worden gemaakt over de verdeling tijdens en na een huwelijk. In overleg met de notaris wordt de inhoud van de huwelijkse voorwaarden bepaald. Er zijn verschillende soorten huwelijkse voorwaarden. Grofweg zijn daarin drie vormen te onderscheiden: Bij een koude uitsluiting blijven de vermogens en inkomens gescheiden. Deze huwelijke voorwaarden kunnen soms ‘koud’ uitpakken omdat een echtgenoot die geen inkomen of vermogen heeft, met lege handen kan komen te staan bij het einde van het huwelijk. Bij een beperkte gemeenschap spreken de echtgenoten bijvoorbeeld af dat zij alles delen met uitzondering van ontvangen schenkingen en erfenissen. Bij huwelijkse voorwaarden met een verrekenstelsel wordt vaak afgesproken dat de echtgenoten gescheiden vermogens hebben, maar bij het einde van het huwelijk door echtscheiding en/of overlijden er alsnog een verrekening plaatsvindt tussen (delen van) die gescheiden vermogens. Op die manier kunnen schuldeisers van de ene echtgenoot tijdens het huwelijk geen verhaal zoeken op het vermogen van de andere echtgenoot. Van groot belang is dat de verrekening van inkomen tijdens huwelijk wordt toegepast anders ontstaat er alsnog een soort gemeenschap van goederen. Tijdens het huwelijk is het aan te raden om de huwelijkse voorwaarden eens in de tien jaar of in het geval uw situatie wijzigt, te laten controleren om te voorkomen dat de huwelijkse voorwaarden verouderen en u bij een onverhoopte echtscheiding meer aan uw ex moet uitbetalen dan waarop u gerekend had. Meer informatie? Raadpleeg onze website of maak een afspraak: Jan Blankenweg 4 4131 ZA Vianen T: 0347-323050 Postbus 189 4130 ED Vianen info@denotarissen.nl www.denotarissen.nl

ijĦĞīĢīš Woorden en beelden zijn de drijfveren achter de expositie van een privéverzameling uit de gemeente Vianen. Uit deze brede collectie worden in het Stedelijk Museum Vianen vooral werken op papier getoond; modern en oud, figuratief en abstract, westers en exotisch. “Het is heel bijzonder om alle werken in het museum te zien. Ik vul alle expositieruimten en dan heb ik nog niet alles getoond. Ik besef nu pas hoeveel ‘oud papier’ ik in huis heb en dat dit een hele verzameling is. Ik wist niet dat ik zoveel had”, zegt de verzamelaar, die graag anonien wil blijven.

ter. En dus zitten er in de collectie niet alleen werken van de schilders en schrijvers van de Generatie van 1880, bekend als de Tachtigers, maar ook van het hedendaagse dubbeltalent Armando en teksten die een rol spelen in 19de-eeuwse Japanse houtsneden. Er is gekozen om vier deelcollecties te tonen, aangevuld met twee extra’s. De vier hoofdgroepen bestaan uit grafiek,

tekeningen en boeken van de Tachtigers; litho’s en pentekeningen van schilder-schrijver Armando; een keuze uit hedendaagse grafiek en als vierde groep Aziatica. Zeg maar: Japanse, Chinese en Mongoolse houtsneden en penseeltekeningen. De extra’s worden gevormd door glasobjecten en keramiek en er is een bescheiden rariteitenkabinet ingericht met onder meer een schedel.

Tijdens zijn studietijd - hij studeerde kunstgeschiedenis - kocht hij zijn eerste pentekening. Eentje van Tom Eyzenbach. Het is een illustratie bij een verhaal in de NRC. “Ik kocht de tekening en kreeg er een ets bij.” Dit eerste verzamelobject, met bijbehorende krantenpagina, is te zien in het museum. Samen met vele andere pentekeningen die de collectioneur kocht tijdens zijn reizen en ontving tijdens zijn loopbaan bij een groot museum.

Armando Een van Nederlands belangrijkste kunstenaars met internationaal aanzien is de schilder-schrijver Armando, ook bekend van het theaterprogramma ‘Herenleed’ en zijn zigeuner vioolmuziek. Van Armando zijn er twee zeer vroege pentekeningen en een aantal litho’s: Waldrand, Der Baum, Das Rad, Der Kopf en De ladder. De verzameling Aziatica bouwde de collectioneur op door aankopen van houtsneden in Japan en van penseelschilderingen in Mongolië en China. Vorig jaar nog aangevuld met een prachtige grote porseleinen schaal uit het Art District 798 in Beijing.

Als sinds zijn studietijd heeft hij grote belangstelling voor de relaties tussen schilders en schrijvers en de combinaties van woord en beeld. “Aan het eind van de negentiende eeuw beïnvloedde de kunstenaars enorm. Dichters schreven bijvoorbeeld naar aanleiding van een schilderij. Daar ben ik erg door geboeid.” Een hedendaags voorbeeld is Armando. Een vierdubbeltalent: violist, acteur, schilder en dichover ‘met pen & penseel’ ™ 9Zd[[^X^…aZdeZc^c\kVcYZZm" edh^i^Z^hoViZgYV\&._VcjVg^db &+/%%jjg#LZi]djYZgBVgXZa KZglZ^_kZgg^X]iYZdeZc^c\# ™ EjWa^Z`hdeZc^c\kVc'%_VcjVg^ idiZcbZi&,bVVgi# ™ AdXVi^Z0HiZYZa^_`BjhZjbK^V" cZc!KddghigVVi.,# ™ :cigZZ/(Zjgd!i$b&'_g\gVi^h#

De officiële opening vindt plaats op zaterdag 19 januari om 16:00 uur en zal worden verricht door wethouder Marcel Verweij. Spreker is Peter de Ruiter, universitair docent Moderne en Hedendaagse Kunst, Rijksuniversiteit Groningen. ™HX]g^_kZcYZkgdjl!]djihcZYZkVcNdh]^idh]^&-(.:Yd&-.'#

Renovatie ‘t Regthuys ĥĞĤĢİıĢĦīš BV Vrijstad Vianen wil ’t Regthuys in Hagestein renoveren en ombouwen tot een woonhuis met praktijkruimte. Het pand wordt daarna verhuurd. Belangstellenden kunnen zich melden bij Lekstede Wonen. Het pand aan de Dorpsstraat 25 betreft een deel van een voormalige boerderij, dat uit de zestiende eeuw dateert. Ooit heeft het gediend als een huis waar recht werd gesproken. Vandaar de naam ’t Regthuys. BV Vrijstad Vianen, Maatschappij tot stadsherstel, wil het pand restaureren en ombouwen. Lekstede Wonen zorgt voor de verhuur. Het restauratieplan voorziet in een woning van 120 vierkante meter met een grote kelder, tuin met schuur annex carport en een 36 vierkante meter grote aparte praktijk- of kantoorruimte met eigen entree. In het restauratieplan is voorzien dat de historische elementen sterker naar voren komen en ook de zijgevel wordt in ere hersteld. Hierdoor zal het pand weer voldoen aan de omschrijving in het Monumentenregister.

Van de Tachtigers worden etsen en tekeningen van de schilder-critici Jan Veth en Willem Witsen getoond en ook van de schilder-schrijver Jacobus van Looy. Het manuscript van diens literaire debuut in het kritische tijdschrift van de jonge literatoren, De Nieuwe Gids, ligt in de vitrine. Verder is er grafiek van tijdgenoten als Hendrik Haverman, Eduard Karsen, Willem Bastiaan Tholen, Richard Roland Holst, Maurits van der Valk en de excentrieke Belgische graficus Félicien Rops. In de deelcollectie moderne kunst vindt de museumbezoeker werk op papier van onder andere Henri Plaat, Klaas Gubbels, Carel Visser, Marien Schouten, Aat Velthoen, Typex, Victor Vasarely (Fr), Joseph Beuys (D), Peter Greenaway (GB), Joe Tilson (GB), Lawrence Weiner (USA) en Robert Gober (USA). “Dit deel van de collectie is een beetje en ratjetoe”, bekent de verzamelaar.

De restauratie start pas nadat een huurder is gevonden en de vereiste (bouw)vergunningen zijn verkregen. De verwachte oplevering en ingebruikname zal zomer 2014 zijn. Daardoor krijgt de huurder ook de mogelijkheid van inspraak bij de restauratie en de keuze van de keuken en tegelwerk in de badkamer. Volgens de huidige plannen zal Lekstede Wonen als verhuurder optreden. Belangstellenden voor ‘t Regthuys kunnen voor meer informatie contact opnemen met Lekstede Wonen (0347372020 of info@lekstedewonen.nl).

™Od\VVi]ZieVcYZgj^io^ZchigV`h#

q WWW.STEDELIJKMUSEUMVIANEN.NL

Cursus ‘Beter omgaan met geld’ K>6C:C™>c]ZiWZg^X]idkZgYZXjghjhÈWZiZgdb\VVcbZi\ZaYÉ^h]ZikZg`ZZgYZ

iZaZ[ddccjbbZg de\ZcdbZc# 6VcbZaYZc `Vc k^V %+"()(-''))# 9Z Xjghjh WZ" hiVVij^ioZhW^_ZZc`dbhiZcZchiVgildZchYV\dX]iZcY(%_VcjVg^^cK^VcZc#


ϭϱ ũanuari ϮϬϭϯ

CONTACT MET DE GEMEENTE Stadhuis Voorstraat 30 - 4132 AS Vianen Postbus 46 - 4130 EA Vianen T: (0347) 369 911 F: (0347) 374 688 E: gemeente@vianen.nl I: www.vianen.nl Secretariaat burgemeester en wethouders T: (0347) 369 485 Publieksbalie Op werkdagen geopend van 09.00 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.00 tot 19.00 uur. Voor een afspraak buiten deze openingsƟũden kunt u bellen naar (0347) 369 911. Telefonisch spreekuur Op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur via (0347) 369 911. Voor al uw algemene vragen. Spreekuur ŚuisvesƟng niet op vriũdag. Spreekuur Wmo op werkdagen van 09.00 tot 11.00 uur Stadswerf Sportlaan 4 - 4131 NN Vianen Geopend van maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. Storingsdienst buiten kantoorƟũden Voor acute problemen met openbare riolering of openbaar plantsoen, direct bedreigend voor de openbare veiligheid. Bel op werkdagen van 16.15 tot 07.30 uur en in weekeinden en feestdagen 24 uur per dag. T: (0347) 327 555 Storing openbare ǀerlichƟng I: www.bureau-OVL.nl T: (0184) 630 708 (Ɵũdens kantooruren). Buiten kantooruren: storingsdienst gemeente (zie hierboven). Milieu Stankoverlast, geluidsoverlast en andere milieuproblemen meldt u biũ Omgevingsdienst regio htrecht. Buiten kantooruren kunt u inspreken op een antwoordapparaat. h wordt dan zo snel mogeliũk teruggebeld. T: (030) 6999500

OVERIGE BEKENDMAKINGEN WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT Algemene wet bestuursrecht Kennisgeving van ingediende melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding is ontvangen: - Marconiweg 2B te Vianen. De melding is ingediend door Autobedriũf Frucar V.O.F. en betreft het wiũzigen van een inrichting waarop het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is. Voor informatie: Omgevingsdienst regio htrecht, telefoon (030) 69 99 500.

Vianen, 15 ũanuari 2013, Het college van burgemeester en wethouders van Vianen, de secretaris a.i., drs. J. (Hans) van der Noordt

de burgemeester, W.G. (Wim) Groeneweg

AGENDA COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN De Commissie voor de bezwaarschriften vergadert op woensdag 23 ũanuari en donderdag 24 ũanuari 2013 in het Stadhuis Vianen. De agenda voor woensdag 23 ũanuari 2013 is als volgt: Behandeling van de volgende biũ het college van burgemeester en wethouders ingediende bezwaarschriften: a. inzake het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2012, verzonden 19 november 2012, tot het beëindigen van het recht op biũstandsuitkering ingevolge de Wet Werk en Biũstand (19:15 uur ʹ besloten zitting); b. inzake het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 24 oktober 2012,

verzonden 25 oktober 2012, tot verlaging van het aantal uren hulp biũ het huishouden op grond van de Wet maatschappeliũke ondersteuning (19:45 uur ʹ besloten zitting); c. inzake het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 6 december 2012, verzonden 6 december 2012, tot het intrekken van een indicatie voor hulp biũ het huishouden en het terugvorderen van een persoonsgebonden budget ingevolge de Wet maatschappeliũke ondersteuning (20:10 uur ʹ besloten zitting); d. inzake het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 12 november 2012, verzonden 14 november 2012, tot het herzien, intrekken en terugvorderen van een biũstandsuitkering ingevolge de Wet Werk en Biũstand (20:35 uur ʹ besloten zitting).

De agenda voor donderdag 24 ũanuari 2013 is als volgt: Behandeling van de volgende biũ het college van burgemeester en wethouders ingediende bezwaarschriften: a. inzake verschillende besluiten van het college van burgemeester en wethouders tot het verlenen van omgevingsvergunningen ten behoeve van het kappen van verschillende bomen in de wiũk de Monnikenhof te Vianen (19:15 uur); b. inzake het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2012, verzonden 31 oktober 2012, tot het verlenen van een omgevingsvergunning ten behoeve van het oprichten van een berging op het perceel Buitenstad 49 te Vianen (20:05 uur).

ONDERHOUD VAN DE NATUURVRIENDELIJKE OEVERS AMALIASTEIN In 2006 heeft de gemeente Vianen nieuwe natuurvriendeliũke oevers langs Amaliastein aangelegd. Daarvoor is er een onderhoud- en beheerplan waarin beschreven staat waarom, hoe en wanneer het natuurgebied wordt onderhouden. Dit onderhoud gebeurt in de winter en biũ voorkeur met

WOONWENSENͳ ONDEROEK ϮϬϭϯ Alle huishoudens in de gemeente Vianen kunnen tot en met 3 februari meedoen aan het Woonwensenonderzoek 2013. De uitkomsten gebruiken de gemeente en lekstedewonen om het woningaanbod in Vianen zo goed mogeliũk aan te laten sluiten op de woonwensen van de huidige en toekomstige bewoners. Ook alle bewoners die de afgelopen ũaren uit Vianen ziũn vertrokken worden biũ het onderzoek betrokken. Benieuwd naar uw woonwensen Het Woonwensenonderzoek 2013 wordt deze maand uitgevoerd onder ruim 10.000 bewoners. De gemeente Vianen en LEKSTEDEwonen nodigen alle inwoners van Vianen, dus zowel in huur- als in koopwoningen, van harte uit om aan het Woonwensenonderzoek mee te doen. Ook als ziũ het prima naar hun zin hebben en voorlopig niet van plan ziũn te verhuizen is het goed te weten wat de bewoners belangriũk vinden aan hun woning en woonomgeving. Jonge mensen moeten in de gemeente Vianen kunnen (bliũven) wonen en daarom kunnen alle thuiswonende ũongeren van 18 tot 35 ũaar hun woonwensen kenbaar maken. Tenslotte worden ook alle bewoners die de afgelopen ũaren uit Vianen ziũn vertrokken naar de reden van verhuizen gevraagd. De uitkomsten van het Woonwensenonderzoek 2013 gebruiken de gemeente en lekstedewonen om het woningaanbod in Vianen zo goed mogeliũk aan te laten sluiten op de woonwensen van de huidige en toekomstige bewoners. Onafhankeliũk Adviesbureau Companen uit Arnhem voert het onderzoek uit. Φ Ϯϱ voor deelname Alle bewoners ontvangen dit weekend een persoonliũke uitnodiging voor deelname aan het Woonwensenonderzoek 2013. Met hun gebruikersnaam en wachtwoord kunnen ze inloggen op http://onderzoek.companen.nl/vianen. Het invullen van de vragenliũst duurt ongeveer 10 minuten en is mogeliũk tot en met 3 februari 2013. Alle gegevens worden vertrouweliũk en anoniem verwerkt en alleen voor dit onderzoek gebruikt. De uitkomsten van het onderzoek publiceren de gemeente en lekstedewonen op hun website. Onder alle deelnemers worden 10 priũzen van Φ 25 verloot: een VVV-bon of iTunes-cadeaubon naar keuze.

vorst, dan is het terrein goed begaanbaar. De wandelpaden en werkgangen worden vriũgehouden van overhangend groen. Van het vriũ gekomen hout worden houtwallen gemaakt waar ook weer dieren hun onderkomen in kunnen vinden. h zult in de komende periode over-

last kunnen ervaren van gemotoriseerd gereedschap dat biũ de werkzaamheden wordt gebruikt. Wiũ vragen hiervoor begrip. Wiũ verwachten dat er in week 3 (de week van 14 ũanuari) wordt gestart en dat de werkzaamheden in de week van 4 februari ziũn afgerond.

WIJKAVOND BLANKENBORCH, HOGELAND EN ZEDERIK In ũuni 2012 ziũn we als college op diverse plekken in diverse wiũken op bezoek geweest. Daar hebben we veel gezien en gehoord. Aan deze biũeenkomsten geven we graag een vervolg. Daarom organiseren we de komende tiũd 3 wiũkavonden. De eerste is op woensdag 23 ũanuari voor de wiũken Blankenborch, Hogeland en ederik. Bewoners van deze wiũken ontvangen hiervoor een persoonliũke uitnodiging. Op woensdagavond 23 ũanuari ziũn deze wiũkbewoners vanaf 19.45 uur van harte welkom in basisschool De Rank, ’t Wed 14/16 (nabiũ winkelcentrum Liũnbaan) te Vianen. Hun wiũk staat dan centraal. Belangriũke partners, zoals Lekstedewonen, de wiũkagent en de Wiũkwinkel ziũn ook uitgenodigd. Tiũdens de avond blikken we kort terug op de vra-

gen en suggesties van bewoners zoals deze in ũuni 2012 naar voren ziũn gekomen. Er ziũn destiũds veel vragen gesteld. Het antwoord hierop is gebundeld en vanaf 21 ũanuari beschikbaar op de startpagina van de website van de gemeente, www.vianen.nl. We gaan in op actuele ontwikkelingen in uw wiũk. Vervolgens is er gelegenheid om persoonliũk met burgemeester of wethouders van gedachten te wisselen, uw vragen te stellen of uw suggesties voor verbeteringen of nieuwe initiatieven door te geven. Op donderdag 31 ũanuari staat er een wiũkavond gepland voor Vianen Centrum en op woensdag 13 februari is De Hagen aan beurt. Ook de bewoners van deze wiũken ontvangen een persoonliũke uitnodiging.


Welzijn

Januari WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Ik doe mee! Zorgen voor elkaar, zorgen met elkaar

Ook op deze pagina? Zie hiernaast voor meer informatie en mail naar: redactie@vianen.nl o.v.v Welzijnspagina.

De gemeente Vianen wenst al haar inwoners een goed 2013. Ook dit jaar willen we graag dat iedereen actief aan de maatschappij kan deelnemen. In Nederland heeft iedereen kansen. Het kunnen benutten van deze kansen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Vanwege lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen heeft een groep mensen hierbij ondersteuning nodig. Van familie, buren, vrienden of kennissen. Soms missen zij deze steun in hun omgeving of zijn hulpmiddelen en professionele begeleiding noodzakelijk. In dat geval kan men een beroep doen op de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. De verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van deze mensen gaat de komende jaren over naar gemeenten. Dit is in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vastgelegd. Het doel van de Wmo is dat alle burgers aan de samenleving meedoen.

DE VRIJWILLIGER VAN DE MAAND

De gemeente Vianen staat voor de opgave om met minder middelen de juiste maatschappelijke ondersteuning te bieden aan mensen die dit nodig hebben. Daarvoor is samenwerking nodig. Onderling, met de mensen om wie het gaat en met de organisaties die maatschappelijke ondersteuning (kunnen) bieden. Welzijnspagina Op deze pagina wil de gemeente Vianen organisaties de mogelijkheid bieden om informatie en nieuws over zorg en welzijn te plaatsen. De pagina verschijnt maandelijks in het Kontakt. Het eerste half jaar nemen wij de kosten hiervan op ons. Daarna kunnen de organisaties tegen een speciaal tarief (niet commerciële) berichten plaatsen. Kopij kunt u via het volgende e-mailadres aanleveren: redactie@vianen.nl (o.v.v. welzijnspagina).

Een vaste rubriek op deze welzijnspagina is de portrettenreeks van vrijwilligers. Hiermee willen we graag extra aandacht vestigen op de vele vrijwilligers die actief zijn in onze gemeente. De gemeente is hier heel blij mee want vrijwilligers vervullen belangrijke taken binnen onze samenleving. Dit ondersteunen wij van harte. Zo bieden wij bijvoorbeeld een vrijwilligersverzekering aan voor iedere vrijwilliger en mantelzorger die actief is in de gemeente. Foto Flash Vianen gaat voor ons maandelijks een vrijwilliger portretteren.

M.F.M (Marcel) Verweij, wethouder maatschappelijke dienstverlening

HANDJEHELPEN VOOR HULPVRAGERS EN VRIJWILLIGERS Handjehelpen organiseert al meer dan 30 jaar praktische hulp voor mensen met een beperking. Ze doet dat door de inzet van vrijwilligers en stagiaires. Zij worden ingezet bij kinderen en volwassenen (tot 65 jaar) met een handicap of chronische ziekte, kinderen met gedragsproblemen en bij jong dementerenden (tot 75 jaar). Handjehelpen is een regionale organisatie die actief is in 16 gemeenten in de provincie Utrecht waaronder Vianen.

Om voor hulp in aanmerking te komen, is geen indicatie of verwijzing nodig. De hulp wordt bij de hulpvrager thuis gegeven. Het streven is om een vrijwilliger en een hulpvrager voor een langere periode te koppelen. De regiocoördinator is daarom steeds op zoek naar de optimale match: het is belangrijk dat het klikt tussen vrijwilliger en hulpvrager. Vrijwilligers worden begeleid door de coördinator van Handjehelpen voor Vianen. Voorbeelden van hulp: overname van de zorg, speelhulp, oppas, hulp bij sport en hobby, samen er op uit, gezelschap, leuke dingen ondernemen, versterken sociaal netwerk en het bieden van een luisterend oor. Voor meer informatie kunt u terecht bij de coördinator voor Vianen: Tineke de Vink tel. (030) 26 32 961 of e-mail: tdevink@handjehelpen.nl. Internet: www.handjehelpen.nl.

BEWONERSORGANISATIE MONNIKENHOF Foto: Rina Buijsman Foto Flash Vianen

Ton de Jong is vrijwilliger bij de Stichting Welzijn Ouderen Vianen (SWOV) (vanaf 1 januari 2013 Stichting Welzijn Vianen). Zij coördineert onder andere de verschillende vrijwilligersactiviteiten en is telefoniste voor de PlusBus. Ton de Jong vindt het fijn dat ze haar moeder heeft kunnen opvolgen. Zij was ook jarenlang telefoniste voor de PlusBus. Ze doet dit werk ook omdat ze graag mensen helpt.

ALZHEIMER CAFÉ VIANEN ,ĞƚůnjŚĞŝŵĞƌĂĨĠsŝĂŶĞŶŝƐĞĞŶŽŶƚŵŽĞƚŝŶŐƐͲ plaats voor iedereen die met dementie te maken heeft (mantelzorgers, hulpverleners en belangstellenden). De bijeenkomsten zijn elke eerste maandag van de maand van 19:00 tot 21:30 uur in De <ǁĂŶƚnjĂĂůŝŶ,ŽĨǀĂŶĂƚĞŶƐƚĞŝŶ͘ŽŶƚĂĐƚƉĞƌƐŽŽŶ͗ Wickey van den Brink tel. (0347) 361 200, e-mail w.vandenbrink@zorgspectrum.nl.

De Bewonersorganisatie Monnikenhof (BOM) spant zich met name in om de leefbaarheid in de wijken Monnikenhof en Amaliastein te bevorderen. Bijvoorbeeld door het ondersteunen van bewonersinitiatieven, zoals het snoeien van oude hoogstammen in de wijk; Of door mensen de gelegenheid te bieden elkaar te ontmoeten, bijvoorbeeld op de burendag in en rond de Hoeksteen. Op dinsdagmiddag (van 13.00 tot 17.00 uur) en op woensdag- en donderdagmorgen (van 9.00 tot 13.00 uur) is de huiskamer van de BOM voor iedereen toegankelijk (vrije inloop) voor een praatje, een kopje koffie of een spelletje. Elke woensdagmorgen is er het sociaal spreekuur, waar iedereen met vragen op het terrein van werk, inkomen, zorg en welzijn kosteloos terecht kan of gewoon hulp kan krijgen, bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren (geen belastingen!). Voor wie actief wil zijn, biedt de BOM ook mogelijkheden. Zo is er eens in de twee weken de ‘hippe handwerkclub’ en organiseert de BOM een kluscursus.

Wie wil, kan ook als vrijwilliger aan de slag bij het snoeien, het secretariaat, het onderhouden van de website of gewoon als gastvrouw/-heer bij de huiskamer. Aanmelden kan via info@stichtingmonnikenhof.nl. Op onze website (www.stichtingmonnikenhof.nl) vindt u meer informatie. De huiskamer is gevestigd in het wijkgebouw ‘Ammo’ aan de Langeweg 6B (ingang sportvelden, direct rechts).

Voorbereidingen voor de nieuwe hangplek voor de jeugd uit de Monnikenhof.

WMO BERAAD VIANEN Het Wmo beraad is een adviesraad (van mensen uit Vianen) die meedenkt over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Wij geven het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd advies over het Wmo-beleid. Het doel van de Wmo is dat iedereen mee kan doen aan de samenleving; al of niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. Het Wmo beraad in Vianen bestaat momenteel uit elf leden. In het Wmo-beraad zijn alle belangenorganisaties van Vianen vertegenwoordigd: ͻĚĞůŐĞŵĞŶĞEĞĚĞƌůĂŶĚƐĞŽŶĚǀŽŽƌKƵĚĞƌĞŶ͖ ͻĚĞWƌŽƚĞƐƚĂŶƚƐŚƌŝƐƚĞůŝũŬĞKƵĚĞƌĞŶŽŶĚ͖

ͻ'ĞŚĂŶĚŝĐĂƉƚĞŶKǀĞƌůĞŐsŝĂŶĞŶ͖ ͻĚĞDƵůƚŝĐƵůƚƵƌĞůĞZĂĂĚ͖ ͻĚĞůŝģŶƚĞŶƌĂĂĚ͖ ͻŬĞƌŬĞůŝũŬĞKƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐ͖ ͻ^ƚĞƵŶƉƵŶƚDĂŶƚĞůnjŽƌŐ͘ EĂĂƐƚĚĞnjĞďĞůĂŶŐĞŶŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐǀĞƌƚĞŐĞŶǁŽŽƌĚŝŐƚŚĞƚ Wmo-beraad ook de verschillende Wmo doelgroepen. We zijn nog op zoek naar jongeren. Dus jongeren, meld je aan! U kunt bij het Wmo beraad van de gemeente Vianen problemen melden die u ondervindt bij zaken die met

de Wmo te maken hebben. Maar ook als iets goed gaat horen wij het graag. We kunnen niet garanderen dat we uw individuele probleem kunnen oplossen maar als een klacht vaker voor komt, kunnen we wel contact opnemen met de gemeente om te kijken wat er aan de hand is. Het Wmo beraad houdt elke laatste woensdag van de maand van 18.00 tot 19.00 uur spreekuur in het Stadhuis. Hier kunnen de mensen uit Vianen hun ervaringen over de Wmo kwijt. Meer informatie zie de website: www.wmoberaadvianen.nl.


publicaties

Dinsdag 15 januari 2013

10

Bedankt6//25734%5.

6!.(%4!&'%,/0%.*!!2

We wensen u een mooi 2013 en hopen oprecht dat u De Blauwe Anemoon blijft steunen. Onze gasten zullen u er zeer dankbaar voor zijn.

â&#x20AC;&#x153;Kanker slaat de funda menten onder je weg - het gooit je leven overhoop. Dat kun je niet alleen aan. Daarom zoek je steun bij mensen om je heen, maar ook daar buiten. Bijvoorbeeld bij een inloophuis. Daar kun je je verhaal kwijt en vind je begrip en afleiding.â&#x20AC;?

Namens het bestuur van De Blauwe Anemoon, Adrie van Huuksloot

Fred Stamkot De Blauwe Anemoon

Beste sponsors en vrijwilligers van De Blauwe Anemoon, Dankzij u heeft Gorinchem zijn eigen huiselijk en gezellig ingerichte inloophuis. Een ontmoetingsplek waar mensen met kanker ĂŠn hun naasten warm worden ontvangen. Ze vinden er een luisterend oor en kunnen deelnemen aan activiteiten om de ziekte even te vergeten. Steeds meer mensen weten gelukkig de weg naar ons te vinden. We bedanken u dan ook hartelijk voor alles wat u voor ons heeft betekend bij onze start en tijdens ons afgelopen eerste jaar.

Inloophuis

â&#x153;&#x201C; Reparatie witgoed, tv en audioapparatuur â&#x153;&#x201C; (ook voor inbouwapparaten) â&#x153;&#x201C; Plaatsen van schotels â&#x153;&#x201C; Erkend kabelinstallateur (kabel tv) 0345-615920 / 06-54993354

BUNGALOWPARK

LIBRA OMMEN TE KOOP: Diverse GEBRUIKTE FIETSEN (0347) 342529

De Blauwe Anemoon

TE R ;,/<<9UVNLUPNL UU 46+,95,)<5.(36>: H 

PUOL[OVVNZLPaVLUA^LTIHKLULU YLJY[LHTHHU^LaPNĂ WLY^LLRHSSPUL_JS [VLYPZ[LUILSHZ[PUNTPSPL\OLMMPUNĂ W^ TLPQ\UPZLW[VR[Ă W^ -VSKLYZ[LS 

Gregoriuslaan 2a - Lexmond

voor mensen met kanker en hun naasten

/.4-/%4%.s$%,%.s"%'2)0s(5)3%,)*+(%)$s!&,%)$).'s!#4)6)4%)4 W. de Vries RobbĂŠweg 1, Gorinchem, 0183-820213, www.deblauweanemoon.nl, info@deblauweanemoon.nl. Bankrekeningnummer: 1356.34.598 t.n.v. Stichting Inloophuis De Blauwe Anemoon

TE KOOP AANGEBODEN

T.k. video cam. â&#x201A;Ź15,-; Sony st set â&#x201A;Ź15,-; radio/cass. â&#x201A;Ź15,; dms schaatsen mt 38-3740 â&#x201A;Ź10,-; hr sch mt 43 â&#x201A;Ź10,-; 4 eetkmr st biezen zitting â&#x201A;Ź20,-; sony cd-speler â&#x201A;Ź15,-; st speler cd radio/cass â&#x201A;Ź15,-. Tel. 06-47157124.

T.k. Bosch inb. combi magnetron 55Bx37H45D â&#x201A;Ź75,-; ijskast z.g.a.n. 82Hx45Dx45B â&#x201A;Ź75,-; vaatwasser Miele inb 3,5 jr oud 60Bx80Hx57D â&#x201A;Ź85,-; inductieplaat inb. Pelgrim â&#x201A;Ź80,-. Tel. 06-15184938. T.k.lage noren Viking mt 42 + 37; salopette mt XL + M d.bl.; skischoenen mt 42 + 38. Tel. 0347-351356.

T.k. comp. scan om kerkdiensten te luisteren â&#x201A;Ź50,-; oude lampenradio â&#x201A;Ź75,-; videorec. + ab â&#x201A;Ź35,-; Aristona volautom. platenspeler â&#x201A;Ź75,-; cass.deck â&#x201A;Ź25,-; k tv + ab â&#x201A;Ź50,-; versterker Technics â&#x201A;Ź50,-. Tel. 0416-692366. T.k. gaskachel Wellstraler hr 10.000 cal. m. thermostand. â&#x201A;Ź200,-.. Tel. 0418-673424.

T.k. gevr. oude ansichtkaarten en foto's van dorps- en stadsgezichten. Tel. 0345514446. T.k. prof. tegelsnijder nw â&#x201A;Ź40,-; Kirby stofzuiger a.nw m. toebeh. â&#x201A;Ź300,-; regenton groen â&#x201A;Ź10,-; mini biljart keu + ballen â&#x201A;Ź15,-; 3,5 mtr gordijnstof rood â&#x201A;Ź20,-. Tel. 0651246669.

Kapotte ďŹ ets of scooter? Ga dan naar

ONLINE DRUKKERIJ

Rijwielhal VAN DONGEN

MOOI DRUKWERK, MAKKELIJK BESTELD

W.C. de Hagen-Vianen Vijfheerenlanden 544.a. Tel. 0347-351756

^^^WYLTLYLUS

Actueel nieuws op www.hetkontakt.nl

*

12 februari 2013 19.00 - 21.00 uur

Hoefslag 8 4205 NK Gorinchem www.denoordhoek.com

Praktijkonderwijs & brugklas vmbo-pro

OPEN AVOND

Eindelijk een CV om naar te kijken... Thermo Sentimo Houtgestookte CV haard Leverbaar in staal, speksteen of zandsteen Â&#x2021; %UDQGHQGWHEHZRQGHUHQLQGHVKRZURRP Â&#x2021; (pQYRXGLJDDQWHVOXLWHQLQHONHVLWXDWLH Â&#x2021; $DQWHVOXLWHQRSXZEHVWDDQGH&9V\VWHHP Â&#x2021; =HHUVFKRQHYHUEUDQGLQJHQHHQKRRJ rendement dankzij de extra naverbranding Â&#x2021; $OWLMGHHQVFKRQHUXLWGRRUGHVFKRQH verbranding Â&#x2021; =HHU]XLQLJPHWKRXW Â&#x2021; MDDUJDUDQWLH

ten ncier van alle soor Wij zijn ook leveraachels. Vraag ons om en maten pelletk de mogelijkheden! advies en naar

Â&#x2021; ([WUDEHYHLOLJLQJWHJHQVFKRRUVWHHQEUDQG dankzij de thermostatische mengregeling Â&#x2021; 'XEEHOEHYHLOLJGWHJHQRYHUYHUKLWWLQJPLGGHOV een koel- en drukbeveiliging Â&#x2021; *HHQJHUHJHOGHVPRRUNOHSZDDUGRRUHHQVWHUN vervuilende verbranding kan ontstaan, wat kan leiden tot schoorsteenbrand Â&#x2021; 0RRLHQXLWJHEUHLGDVVRUWLPHQW

Showroom: Houtstraat 6 | Meerkerk | T 0183-745 006 www.kachels.com | info@kachels.com

Wij zijn hĂŠt adres voor houtkachels, tuinkachels, pelletkachels, schouwen, rookgasafvoeren, vloerplaten, haardstellen, houtbakken, schoonmaakartikelen, enz.

*Excl. Veiligheid- en Installatieset en montage.

jgbaar C V haarden verkri ro vanaf 1. 485 ,- eu


Dinsdag 15 januari 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

11 vrije tijd

WWW.HETKONTAKT.NL

vrijdag

zondag

16 januari

18 januari

20 januari

Met elkaar praten over ontmoeting

Gratis open les dansmeditatie

Evensong met AVE in Grote Kerk Vianen

Ouderencoördinator Ria de Reus en geestelijk verzorger Lia Goyaarts staan garant voor een fijne en ontspannende avond waarin mensen samen met hen op een luchtige manier kunnen praten over ontmoeting. Willen we nog anderen ontmoeten? Of willen we dat het leven iedere dag voorspelbaar is? De avond begint om 19:30 uur en duurt twee uur. Entree: gratis, koffie thee ook.

Nelien van Doorn start met een reeks tweewekelijkse bijeenkomsten dansmeditatie in de gymzaal van de Voorhof en biedt een gratis proefles aan, die duurt van 13:30 tot 15:00.

Het Alblasserwaards Vocaal Ensemble treedt op bij de avondviering Evensong in de Grote Kerk in Vianen. AVE zingt koormuziek uit alle tijden. Het repertoire omvat dan ook muziek uit de middeleeuwen tot aan hedendaagse componisten. Tijdens de Evensong zullen o.a. werken van bekende Engelse componisten als Tallis, Hine en Stanford gezongen worden. Evensong begint om 16:00 uur.

DINSDAG 15 JANUARI

Ouderenmiddag 14:30, Vianen, Het Klooster. Ouderenmiddag van de gezamenlijke Kerken in Vianen. De middag wordt verzorgd door het Wetering koor uit Cabauw. Pastor L. Beenhakker houdt de meditatie. Voor vervoer: J. Witkamp (0347-371633) en T. Boden (0347-371244). Spreekuur wethouders 17:00-18:00, Everdingen, dorpshuis ‘t Knooppunt. Wethouders André Landwehr en Marcel Verweij houden spreekuur. Schildercursus 19:30-22:00, Vianen, atelier KNOCKaRT. KNOCKaRT houdt de schildercursus ‘kleur expressief’. In de schildercursus ontdekken deelnemers de kracht en mogelijkheden van kleur. In de moderne kunststromingen impressionisme, expressionisme en fauvisme gingen schilders anders met kleur om. www.knockart.nu

Workshop opgroeien anders 19:45-22:15, Vianen, Egbertusschool. De ‘Opgroeien Anders’ workshops zijn erop gericht je te versterken in je rol als ouder om zo het ouderschap nog boeiender en leuker te maken, in het belang van je kind. Dit gebeurt aan de hand van herkenbare situaties en informatie waarmee je direct aan de slag kunt. Dinsdagavond 15 januari vindt de tweede workshop plaats. Het gaat over leren en motiveren van kinderen met spreker Hulda Möller van BreinCentraal Leren Instituut. Aanmelden: info@opgroeien-anders.nl. Kosten bedragen 15,00 euro per persoon.

Passage Lexmond 19:30, Lexmond, dorpshuis Het Bosch. Alide Snitselaar verzorgt een dvd-presentatie. Zij werkt als gastenbegeleider bij pastoraal diaconaal centrum De Herberg in Oosterbeek.

WOENSDAG 16 JANUARI

Bingo bij Everstein 20:30, Everdingen, sportcomplex Lekdijk. De supportersvereniging van Everstein houdt een bingoavond in de kantine.

SWOV Spelletjesmiddag 13:30-15:30, Vianen, Hof van Batenstein. SWOV houdt een gezellige spelletjesmiddag met sjoelen, rummikub en kaarten. Entree: 1,20 euro, inclusief kopje koffie/ thee, een drankje en een hapje.

Avond over ontmoeting 19:30-21:30, Vianen, Hof van Batenstein. Ouderencoördinator Ria de Reus en geestelijk verzorger Lia Goyaarts staan garant voor een fijne en ontspannende avond waarin mensen samen met hen op een luchtige manier kunnen praten over ontmoeting. Entree, koffie en thee zijn gratis. DONDERDAG 17 JANUARI

Gratis open les dansmeditatie 13:30-15:00, Vianen, gymzaal basisschool De Voorhof,

zondag 20 januari

Hartogh.

EVERDINGEN H.H. Petrus en Paulus Parochie 19.00 uur Eucharistieviering Communieviering (zaterdag 19 januari). Herv. Gem. 18.30 uur ds. T. de Ridder.

VIANEN Chr. Geref. Kerk 10.00 en 18.00 uur ds. B. de Romph. Herst. Herv. Gem. Eben Haëzer 09.00 uur ds. A.T. van Andel, 15.30 uur ds. R. W. Mulder. Prot. Gem. - De Hoeksteen 10.00 uur Mevr. past. B. van Oort. Prot. Gem. - Grote Kerk 16.00 uur ds. R.M. den Hertog. R.K Parochie Maria ten Hemelopneming 10.00 uur Eucharistieviering.

HAGESTEIN Herv. Gem. 09.30 uur cand. J. Hogenhout, 18.30 uur ds. M. van Dam. LEXMOND Herv. Gem. 09.30 uur ds. B.M. v..d. Bosch, 18.30 uur ds. P. de Jager. Prot. Gem. Lux Mundi 10.00 uur ds. P. Gilhuis, 18.30 uur dr. G. den

Muziekavond 20:00-22:30, Vianen, Hof van Batenstein. DJ Rischa Music uit Everdingen verzorgt de muziek tijdens de dansavond van de SWOV. Entree: 3,00 euro, inclusief koffie/ thee en een hapje.

contact met jezelf’ dag, Vianen. De Praktijk voor holistische therapie Ina Maka geeft een ademworkshop met het thema ‘Ademen in contact met jezelf’. Deelnemers ervaren wat intensief ademenen met hen doet, leren contact te maken met zichzelf om vandaaruit in contact te komen met de ander, zonder zichzelf daarbij weg te geven. Meer informatie : Maria van Leeuwen (0347-376798 of inamaka@planet.nl) of www.praktijkinamaka.nl ZONDAG 20 JANUARI

Tribute to The Police 20:15, Vianen, Stadshoftheater, Hazelaarplein 4. The Cops (Covers of The Police & Sting) brengt de theatershow ‘Tribute to The Police’. Entree: 17,50 euro.

Sing-in in de Hoeksteen 10:00, Vianen, De Hoeksteen. Zangdienst met als thema ‘Geloof het maar’. Spreekster is pastor Dineke van Oort uit Zaltbommel. De Jeugd Kerk Band o.l.v. Anneke ter Haar is er voor ondersteuning van de te zingen liederen, evenals organist Eduard Bos. Kinderen kunnen knutselen tijdens de gedeelte van de dienst.

Workshop ‘Ademen in

Avondviering Evensong

service

Religieuze diensten Vianen

De Looch 3-5. Nelien van Doorn start met een reeks tweewekelijkse bijeenkomsten dansmeditatie en biedt een gratis proefles aan. Er wordt gedanst op bestaande choreografieën op uiteenlopende muziek, vaak in kringvorm. Meditatie gaat over contact met alles wat is, op dit moment. Meer informatie of aanmelden: Nelien van Doorn (0347-320115, nelienvandoorn@hotmail. com). www.dansenmetnelien.nl

16:00, Vianen, Grote Kerk, Voorstraat. De Vianense avondviering Evensong, geinspireerd op de Engelse (Angliciaanse) traditie, staat weer op programma. Net als voorgaande edities treedt ook deze keer weer het Alblasserwaards Vocaal Ensemble (AVE) op. Ze brengen nummers van grote Engelse componisten. WOENSDAG 23 JANUARI

Dans & Doe: Ik ben niet vierkant 14:30-16:30, Vianen, gymzaal basisschool De Rank, ’t Wed 14. Dans en doedag voor kinderen van vier en vijf jaar. Eerst een uurtje dansexpressie, dan een korte pauze met wat drinken en tot slot: aan de slag met je handen. Inspiratie: gebouwen. Zijn ze vierkant, of zie je andere vormen? Samen ontdekken de kinderen bogen, cirkels en andere geometrische vormen, en ze maken hun eigen gebouw. Entree: 9,50 euro, bij meer kinderen uit één gezin 8,50 euro voor volgende kind. Meer infor-

Apotheek Vianen, Hof van Batenstein 2, Vianen, tel. 0347-372311. Ma t/m vr. 08.00-17.30 uur. Za. 10.00-12.00 uur. Apotheek Monnikenhof, Rietkamp 62, Vianen, tel. 0347-372521. Ma. t/m vr. 08.0012.30 uur en 13.30-17.30 uur. Voor alle geneesmiddelen die uw huisarts, tandarts of EHBO-arts buiten deze uren heeft voorgeschreven en die u met spoed nodig heeft, kunt u terecht bij de gezamenlijke dienstapotheek SANEO (tel. 0883207350) in het Anthonius Ziekenhuis, Koekoekslaan 1, Nieuwegein. Tot 21.30 uur kunt u terecht bij de apotheek in de hal van het ziekenhuis, daarna bij het loket naast de huisartsenpost.

meer service online op www.hetkontakt.nl

Zeemansmuziek 19:30-21:30, Vianen, Hof van Batenstein. Zeemanskoor De Brulboei treedt op voor de SWOV. Het in 1997 opgerichte zeemanskoor telt 65 zangers. Het koor wordt begeleid door accordeonisten en een grote trom speler. Zij zingen een breed repertoire van vooral bekende Nederlandstalige liedjes. Entree: 3,50 euro. Entreebewijs kopen kan tot 21 januari bij Ria op het SWOV-kantoor of via 0347-374097.

Sjaak Bral viert met de voorstelling ‘Hier en Nu’ zijn 15-jarig jubileum in het theater. Neem je genoegen met een wereld waarin feiten net zo lang worden gemarteld totdat ze een andere waarheid bekennen? Sjaak niet. Hij trekt het behang van de muur die de media optrekt. Hij onthult de achterkant van de voorkant. Immers, door het gat van de grap waait de wind van de waarheid. Sjaak Bral, de man van de hartelijke lach, brengt een avond vol vilein en hilariteit, doordrenkt van onverwachte maar trefzekere inzichten. De prijsvragen: 1. Wat is de echte naam van Sjaak Bral? 2. Wat is de titel van het boek dat Sjaak Bral geschreven heeft?

prijsvraag

Vianen - Lexmond - De huisartsen van de HOED zijn voor dringende huisartsenzorg in avond, nacht, weekend en feestdagen aangesloten bij de huisartsenpost in het Antonius Ziekenhuis. Alle patiënten uit Vianen en Lexmond kunnen voor dringende huisartsenhulp buiten praktijkuren bellen naar de huisartsenpost Nieuwegein: 09004201420 (op werkdagen van 17.00 tot 08.00 en in het weekend van vr. middag 17.0 tot ma.morgen 08.00 uur). Receptenlijn: 24 uur per dag, 7 dagen per week doorbellen, herhaalrecepten via receptenlijn: tel. 0347-355995. Zijderveld - Informatie welk arts dienst heeft gaat via het antwoordapparaat.

Voorlezen in de bieb 15:00-15:30, Vianen, Bibliotheek Vianen, Spekdam 2. Kinden van vier tot en met zes jaar kunnen komen luisteren naar het voorleesverhaal uit het Prentenboek van het Jaar ‘Nog 100 nachtjes slapen’ van Milja Praagman. Kinderen krijgen ook een kleurplaat mee.

ijĦĞīĢīš Wil je nog naar de cabaretvoorstelling Hier en Nu van Sjaak Bral op zaterdag 9 februari in het Stadshoftheater? Doe dan mee met de prijsvraag en win vrijkaarten.

Medische diensten Vianen APOTHEKEN

matie of aanmelden: Nelien van Doorn, (0347-320115, nelienvandoorn@hotmail. com) of Susanne Buter, (0347-778647, info@scrapenjoy.com).

Win kaarten voor Sjaak Bral

ZIJDERVELD Herv. Gem. 09.30 en 18.30 uur ds. D. Verkuil.

HUISARTSEN

uitgaan

woendag

™:go^_ccd\`VVgiZckddgYZh]dliZ gZhZgkZgZck^Vlll#hiVYh]d[i]ZViZg#ca#

FOTO: MINISTERIE VAN BEELD

Mensen die beide vragen goed hebben, maken kans op twee vrijkaarten inclusief consumptiebonnen. Deelnemers die één vraag goed hebben, dingen mee naar twee vrijkaarten zonder consumptiebonnen. Antwoorden kunnen met vermelding van adres tot en met zaterdag 19 januari gemaild worden naar info@ stadshoftheater.nl. De winnaars krijgen de kaarten thuis gestuurd en Het Kontakt publiceert de namen.


onroerend goed

Dinsdag 15 januari 2013

12

Te Huur Twee-onder-ĂŠĂŠn-kap woning te Everdingen met garage â&#x201A;Ź 995,- per maand exclusief G/W/L viamakelaardij.nl Tel.: 0347-374277

Auto huren, onderhouden, repareren of kopen?

Autobedrijf Wolterman Lexmond B.V.

MUAUNR R E T OL E R H

WU T O V A

t1FSTPOFOBVUPT t1FSTPOFOCVTTFO t78$BEEZ SPMTUPFMBVUPT t#FTUFMCVTTFO t,PFMXBHFOT t#BLXBHFOT

Tel. 0347-341201 info@autobedrijfwolterman.nl www.autobedrijfwolterman.nl Pen je rot

TE HUUR

GARAGEBOX

5&)663U3FHUIVZT)BHFTUFJOtHistorisch woonhuis met praktijkruimte Wonen en werken in een historisch monument en genieten van een hedendaags comfort? Dat kan binnenkort in â&#x20AC;&#x2122;t Regthuys in Hagestein. BV Vrijstad Vianen wil het pand renoveren en ombouwen tot een woonhuis met praktijkruimte. LEKSTEDEwonen zoekt een huurder voor dit pand aan de Dorpsstraat 25. â&#x20AC;&#x2122;t Regthuys Hagestein Het pand betreft een deel van een voormalige boerderij, dat uit de 16e eeuw dateert. In het verre verleden heeft het gediend als een huis waar recht werd gesproken. Vandaar de welluidende naam â&#x20AC;&#x2122;t Regthuys. BV Vrijstad Vianen (â&#x20AC;&#x153;Maatschappij tot stadsherstelâ&#x20AC;?) wil het pand restaureren en ombouwen tot een fraaie woning met aparte praktijkruimte/kantoor aan huis. Daarbij wordt de zijgevel in ere hersteld en komen de historische elementen sterker naar voren. De toekomstige bewoner kan straks genieten van een hedendaagse comfort, in een uniek pand met karakter en stijl. Woonhuis met praktijkruimte Woonhuis - Twee verdiepingen met een woonoppervlakte van 120 m2 - Begane grond: Ruime hal, toilet, aparte leefkeuken en riante woonkamer. - Verdieping: Grote overloop, drie ruime slaapkamers, apart toilet, badkamer met ligbad, douche en wastafel. - Bergzolder over gehele breedte van de woning. - Kelder van circa 24 m2. - Tuin met schuur annex carport Praktijkruimte - Eigen entreepartij op begane grond. - Praktijkruimte, pantry en apart toilet. - Totale oppervlakte circa 36 m2. Verhuurinformatie De huurprijs van het woonhuis bedraagt circa â&#x201A;Ź 1.200,- en voor de praktijkruimte â&#x201A;Ź 590,- per maand (prijspeil 1 januari 2013). Er worden aparte huurovereenkomsten voor de woonruimte en de praktijkruimte afgesloten: beide overeenkomsten vormen wel een onlosmakelijk geheel. De restauratie door BV Vrijstad Vianen start pas nadat een geschikte huurder is gevonden en de vereiste (bouw) vergunningen zijn verkregen. De huurder heeft inspraak bij de restauratie en de keuze van de keuken en tegelwerk in de badkamer. De verwachte oplevering en ingebruikname zal zomer 2014 zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met LEKSTEDEwonen. De medewerkers vertellen u graag meer over dit project en de mogelijkheden. Telefoon (0347) 37 20 20 en www.lekstedewonen.nl

Marienhof 143B Tel. 06-54292177 Zet je eigen nieuws op www.hetkontakt.nl

D <<;F<E%EC

^iXk`jgcXXkj`e^

=fkf1DfiX[9flZ_Xbfli

I8D8(, L@K@E;@8;F<KN<<ID<<%B@AB?F<LBLEK

â&#x153;&#x201A;

Regionaal nieuws? www.hetkontakt.nl

www.vanderwerfmakelaars.nl

Gratis adverteren

is mogelijk in Het Kontakt. Er zijn echter wel enkele spelregels aan verbonden: 1. Alleen voor particulieren zonder 4. Geen personeel gevraagd of winstoogmerk. aangeboden. 2. Geen koop/verkoop of huur/verhuur 5. Geen familieberichten. van onroerende goederen. 6. Geen partijverkoop. 3. Geen koop/verkoop van dieren.

Bij een groot aanbod van Kontaktjes kan het voorkomen dat uw gratis advertentie niet in dezelfde week geplaatst kan worden. Wilt u er zeker van zijn dat dit wel gebeurt, sluit dan een volledig ingevuld overschrijvingsformulier van uw bank of giro ter waarde van â&#x201A;Ź 2,50 bij. Geen muntstukken opsturen s.v.p. Ook contante betaling aan de balie van onze kantoren in Goudriaan en Leerdam is mogelijk. Telefonische opgaven kunnen wij helaas niet in behandeling nemen. Mijn tekst luidt:

Nieuw

Vianen, Buitenstad 53

Vianen Stuur deze bon in een voldoende gefrankeerde envelop naar: Het Kontakt, Postbus 1, 2977 ZG Goudriaan

Uiterste inlevertijd: maandag 12.00 uur.

â&#x201A;Ź 295.000,- k.k.

Net buiten de stad Vianen gelegen zeer charmante twee onder ĂŠĂŠn kap woning met zeer diepe (23 mtr) en zonnige achtertuin. De woning ligt aan een autoluwe straat met aan het eind de veerpont naar Vreeswijk. Aan de achterzijde ligt de woning vrij met een mooi uitzicht over de weilanden en de uiterwaarden. Op loopafstand bevind zich de oude stadspoort die toegang geeft tot het historische centrum van Vianen. Een charmante, in 1911 gebouwde, woning gelegen midden in het groen met alle voorzieningen op loopafstand aanwezig.

â&#x153;&#x201A;

Kontaktjes

Vraagprijs

0347 - 37 13 24 | Korte Kerkstraat 2 | Vianen


Dinsdag 15 januari 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

13 sport

WWW.REGIO-VOETBAL.NL

Darter Rob de Bruin gaat Irene Aaneenbrug wint Stuwtoernooi op herhaling ijĦĞīĢī š Darts Club Vianen hield zaterdag zijn clubkampioenschap. Regerend kampioen Rob de Bruin was opnieuw de beste. In de finale versloeg hij Justin Man met 4-2. De 38 deelnemers waren in acht poules ingedeeld. De laatste twee van elke poule kwamen terecht in de verliezersronde. Via het afvalsysteem plaatsten Marco Ooms en Yves van de Pas zich voor de finale, die Ooms met 3-2 won. De overige 22 darters gingen in de winnaarsronde verder in vijf poules. Daar-

van bleven er zestien over die toewerkten naar de eindstrijd. Justin Man, in de club binnengekomen als thuisdarter, ontpopte zich tot de grote verrassing van het toernooi. In de halve finale rekende hij met 3-1 af met Maarten Hofland. In de andere halve finale verspeelde Danny de Brabander een 2-0 voorsprong tegen Rob de Bruin. Aansluitend won hij de strijd om de derde plaats: 3-1. In een spannende finale toonde De Bruin zich de meerdere van Man: 4-2.

™?jhi^cBVc!GdWYZ7gj^cZc9VccnYZ7gVWVcYZg#

ĥĞĤĢİıĢĦī š Tafeltennisvereniging HTV tekende zaterdag voor de organisatie van het 38ste Stuwtoernooi. De finales van zowel de F- als de H-klasse waren ongekend boeiend en spannend. Als tweede vrouw slaagde Irene Aaneenbrug (VTV) erin de titel in de sterkste categorie op haar naam te schrijven. “Ons uitgangspunt is dat we iedereen zoveel mogelijk willen laten spelen. Voormalige hofleveranciers als VTV (Nieuwegein) en Gispen (Culemborg) worden niet meer uitgenodigd. Verdeeld over drie klassen streven we naar een veld van omstreeks veertig deelnemers, voornamelijk uit de Vijfheerenlanden en de Alblasserwaard”, vertelde wedstrijdleider William van Overdam. Met negen tafeltennissers was de Hklasse matig bezet. In één poule werd een halve competitie afgewerkt. Titelverdediger Henrik Reijersen van Buu-

ren (HTV) startte met een armblessure. Die bezorgde hem zoveel ongemak dat hij het na drie wedstrijden voor gezien hield. Ondanks dat werd het in deze klasse een HTV-onderonsje. Met zes overwinningen nam jeugdlid Roland Noteboom de kroon van zijn clubgenoot over. Bianca Rademacher, de enige die Noteboom wist te verslaan, behaalde evenals Wim Koolhoven vijf zeges. De twaalf deelnemers in de G-klasse streden in twee poules om de bovenste vier plekken. Via de kwartfinales, waarin het doek viel voor de 76-jarige nestor Jan Muijderman (HTV), en de halve finales baanden Jaap van Es (HTV) en Paul Anceaux (Leerdam) zich een weg naar de eindstrijd. Van Es, die in de poulefase nog met 3-1 van Anceaux had gewonnen, stond constant onder druk tegen de linkshandige aanvaller, en kwam er aanvankelijk niet aan te pas: 7-11 en 6-11. De Everdinger herstelde zich echter knap en won de volgende

twee games met 11-9 en 11-7. In de beslissende vijfde game gaf het gevarieerdere spel van de Leerdammer de doorslag: 7-11. Met achttien spelers was de F-klasse het best bezet. Via drie poules werd dat veld teruggebracht tot acht. Drievoudig winnaar en titelverdediger Mario Lenting (HTV) was in de halve finale niet bestand tegen de met noppen spelende Jan de Gans (Lekpongers/Ameide). Hij was net zo’n outsider als Irene Aaneenbrug (VTV/Nieuwegein, voorheen Tavernie/ Nieuwland), die vaker heeft deelgenomen aan het Stuwtoernooi, maar niet eerder de finale bereikte. De eindstrijd werd een vooral tactisch duel waarin De Gans, via twee keer 11-8, een overtuigende 2-0 voorsprong nam. Het antwoord van Aaneenweg loog er echter niet om. Ze boog haar achterstand om tot 2-2, en won de beslissende game in de verlenging met 13-11.

FOTO: PETER VERBEEK

Verlies libreteam Vianen ĦħİİĢĩİıĢĦīš Het wil nog erg niet vlotten met het libreteam van Vianen. Afgelopen week werd met 4-2 verloren bij De Vaartsche Rijn. In de partij tussen Jhon Burggraaf en Ton van den Heuvel (163) was het een tijdje stuivertje wisselen. De Vianer poetste een achterstand van 30 caramboles weg, en bleef zijn opponent dankzij een betere slotfase de baas (154-168 in 22 beurten): 0-2. Cock Florie (150) scoorde wat makkelijker dan Peter Faber, en had tot en

met de zeventiende beurt de beste uitzichten op de zege. Hij had echter geen antwoord op een reeks van 34 caramboles van de IJsselsteiner, en ging in 23 beurten onderuit (143-126): 2-2. Neus in de hoek De toch niet onaanzienlijke schouders van Joop Florie (86) waren niet in staat de last van het moeten winnen te dragen. Cees van Schaik maakte het verschil met fraaie series van 58 en 26 caramboles en in slechts twaalf beurten zetten hij de Vianer met zijn neus in de hoek (127-18): 4-2.

Schoonrewoerd wint tiende dorpentoernooi ijĦĞīĢīš In sportcentrum Helsdingen werd zaterdag de tiende editie van het Dorpenvolleybaltoernooi gehouden. Het team van Schoonrewoerd won de wisselbeker door Hagestein in de finale van zich af te houden. Tien ploegen uit Heukelum, Everdingen, Hei- en Boeicop, Nieuwegein, Schoonrewoerd, Hagestein, Zijderveld en leden van brandweer Leerdam bestreden elkaar in wedstrijden van twaalf minuten. De organisatie berustte bij Zijderveld, dat het toernooi

vorig jaar had gewonnen, en dat destijds het initiatief heeft genomen voor dit regionale volleybaltoernooi. Hoewel het niveauverschil soms best groot was deed dat niets af aan de gezelligheid en de sportiviteit. Het team van Schoonrewoerd liet een goede indruk achter en op de toernooizege was niets aan te merken. Alle deelnemers en vrijwilligers verrast met een mooie jubileumhanddoek. Dat werd mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Trackline Leerdam en loodgietersbedrijf Den Besten (Zijderveld).

™9Z[^cVa^hiZckVc]ZiHijlidZgcdd^bZiWadZbZcZcWZ`Zgh#

Malaise bij De Reigers

Knappe zege van Brederodes (zat)

ijĦĞīĢī š Na de 2-6 nederlaag tegen het hoog geklasseerde Kondo Budjang is De Reigers gezakt naar de voorlaatste plaats in de eredivisie A.

ĪĞĞįİİĢīš De zaterdagformatie van Brederodes oefende midweeks tegen derde klasser Maarssen. Voor rust acteerden de groengelen bangig en gehaast, en ze kwamen niet toe aan hun eigen spel. Tegen het zwakke Maarssen, dat bij rust met 2-1 leidde (tegentreffer Kevin Veerkamp), was het niveauverschil van twee klassen niet te merken. In de tweede helft kwam Brederodes los. Er werden mooie aanvallen opgezet, veel kansen gecreëerd en nagenoeg niets weggegeven. Nadat Kevin Valkenburg de gelijkmaker had gescoord bepaalde Veerkamp de eindstand met twee doelpunten op 2-4. En daar kwam Maarssen goed mee weg.

De opening was voor de snel spelende en compact verdedigende gasten uit Wormer, die de score in de zevende minuut openden: 0-1. Nadat het via een strak schot vanaf rechts 0-2 was geworden zorgde Kay Chau met een intikker bij de tweede paal voor aansluiting: 1-2. De Noord-Hollanders maakten geen gebruik van een tijdstraf voor Marco Miltenburg. Sterker nog: in die periode miste Niek Looijen een geweldige kans op de gelijkmaker. In het resterende deel van de eerste helft deden Hatim Ouilad, Badreddine Elbaz en Chau hem dat na. Pas in

de derde minuut van de tweede helft kreeg de thuisclub loon naar werken. Na een fraaie combinatie over drie schijven zorgde Duminda Menting voor 2-2. Kort daarna had Miltenburg geen oog voor de vrijstaande Niek Nooijen, en zijn schot werd geblokt door de doelman van de bezoekers. Tijdens een tijdstraf voor Elbaz maakte Kondo Budjang er 2-3 van. In de laatste vijf minuten tilde een Wormer speler de stand met een formidabele lob naar 2-4. Er knapte iets bij De Reigers, dat zijn doelman inwisselde voor een zesde veldspeler. Zoals zo vaak had dat een averechtse uitwerking. De gasten profiteerden van twee foutjes en maakten het halve dozijn daarmee vol: 2-6.

Het Fust verstevigt tweede plaats K>6C:C™ Het hooggeklasseerde driebandenteam van Het Fust kreeg bezoek van hekkensluiter DGL, en legde dat team flink over de knie: 6-0.

Ron van de Gaag kwam moeizaam op gang tegen Tinus Hoogeboom (32). Pas na de 25-ste beurt (tussenstand 11-10) gaf hij gas. Met series van onder andere 3, 8, 5 en 4 caramboles was hij dertien beurten later klaar (37-19): 2-0.

™HeZabdbZcij^iZZckVcYZkZaZlZYhig^_YZc#

FOTO: PETER VERBEEK

FOTO: PETER VERBEEK

Maurice de Vré moest het evenmin van zijn opening hebben. Tegen Dolf Looman (25) stond hij er na achttien beurten niet best voor: 3-13. De Montfoorter viel echter stil, de Vianer kreeg grip op de ballen, en was ietsje eerder bij de finish dan zijn tegenstander (37-23 in 57 beurten): 4-0. Ben Verschraagen en Hennie Hoogeboom (24) hadden tijd nodig om in hun ritme te komen. Er ontspon zich een partij die gelijk op ging, maar waarin Verschraagen steeds een kleine voorsprong had. Hij maakte het verschil met een reeks van zes caramboles en kwam daarna eigenlijk niet meer in moeilijkheden (30-20 in 63 beurten): 6-0.

Ton Delfgou onder dak bij Everstein ĢijĢįġĦīĤĢīš Als opvolger van Michel Saghy, die na vijf seizoenen stopt als trainer van het tweede elftal, heeft Everstein overeenstemming bereikt met Ton Delfgou. De Vianer is momenteel hoofdtrainer van SVF (Cothen).

Oefenwinst Vianen ijĦĞīĢīš Vianen domineerde het oefenduel tegen Arkel. Na een snel doelpunt van Adil Ahabbad zorgde Danny Stijsiger op het halve uur voor 2-0. De bezoekers kregen aansluiting: 2-1. Na rust bleef Vianen toonaangevend, maar het lukte niet de uitstekende Arkelse doelman nogmaals te passeren.
Chr. de Leeuw & Zonen

"DIUFSXFH "&)BHFTUFJO 5FM 'BY

Chr. de Leeuw & Zonen is een handelsonderneming gericht op de land- en tuinbouwsector. Wij leveren o.a. aan detailhandel, bedrijven en instellingen. Daarnaast hebben wij een winkel met een zeer breed assortiment aan producten.

   

Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde

Zaterdaghulp  m/v (circa 4,5 uur) leeftijd vanaf 16 jaar Zijn/haar functie bestaat o.a. uit: r"EWJFTFOWFSLPPQJOEFXJOLFM r0SEFSWFSXFSLJOH r.BHB[JKOFOPQSVJNXFSL[BBNIFEFO Wij vragen: r,MBOUWSJFOEFMJKLFFOFOUIPVTJBTUFJOTUFMMJOH r"GGJOJUFJUNFUEFMBOEFOPGUVJOCPVXTFDUPS r#FLFOENFU.4PGGJDFQSPHSBNNBTøø r'MFYJCFMFJOTUFMMJOH Wij bieden: r1SFUUJHFXFSLTGFFS r&FOBGXJTTFMFOEFCBBO #FOKFHF�OUFSFTTFFSEPGIFCKFWSBHFOOFFNEBODPOUBDUPQNFU .+EF-FFVXUFMøPGTUVVSEFTPMMJDJUBUJFCJOOFOEBHFO OBBS'B$ISEF-FFVX;POFO"DIUFSXFH"&)BHFTUFJO FNBJMJOGP!DISEFMFFVXOM

Trouwvervoer geregeld? Rij dan ook even voor een trouwkaart naar Goudriaan! De Groot Drukkerij bv Zuidzijde 131 Goudriaan 0183 - 583311

Ook het adres voor:

Schaatsen en winterkleding

De Bel Group in Nederland maakt deel uit van Fromageries Bel, ĂŠĂŠn van â&#x20AC;&#x2DC;s werelds grootste producenten van merkkazen, met merken als Mini Babybel, La Vache qui rit, Leerdammer, Boursin, ApĂŠricube en Kiri. Het hoofdkantoor van de Bel Group is gevestigd in Parijs. Wereldwijd werken circa 11.400 mensen voor de Bel Group en worden de merkkazen in 120 landen verkocht. Gezamenlijk genereren de Bel merken een omzet van meer dan 2,5 miljard Euro. De Bel Group in Nederland bestaat uit Bel Nederland B.V. en Bel Leerdammer B.V. Bel Nederland B.V. is verantwoordelijk voor de commerciĂŤle activiteiten van de Bel Group in Nederland. De merken die Bel in Nederland voert zijn Mini Babybel, La Vache qui rit, Leerdammer, Boursin, Port Salut en Cantadou. Bel Leerdammer B.V. produceert, ontwikkelt en verpakt merkkazen en kaasproducten van hoogwaardige kwaliteit onder het Leerdammer merk. Bel Leerdammer heeft in Schoonrewoerd een innovatiecentrum, alsmede productielocaties in Schoonrewoerd, Dalfsen en Wageningen.

Kaasmaker Pilot Plant (locatie Schoonrewoerd)

 Functie In de functie van Kaasmaker Pilot Plant ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van proeven, die voornamelijk betrekking hebben op de kaasbereiding en het kaasonderhoud. Je bent de beheerder van de ingrediĂŤnten en de productieapparatuur en draagt tevens zorg voor het juiste GMP-nivo binnen de pilot plant. Hierbij zorg je ervoor dat de wisselende en veelal nieuwe recepturen verlopen volgens de normale kaasbereidingsprincipes. Je dient tevens in te kunnen schatten of er afgeweken kan worden van het onderhoudsschema op het gebied van de waarnemingen aan de kazen die niet stroken met de normale kaasrijping. Je voert eenvoudige laboratorium- en kwaliteitstesten uit en je bent verantwoordelijk voor de productie en de controle van kweken (bacteriĂŤn) in de pilotfermentor. In deze functie rapporteer je aan de Cheese Technologist Pilot Plant.

 Profiel Wij zijn op zoek naar kandidaten die passie hebben voor en ervaring hebben met kaasmaken. Je kunt daarnaast goed zelfstandig werken, bent kwaliteitsbewust, nauwkeurig en communicatief vaardig en hebt een afgeronde MBO-opleiding richting Levensmiddelenindustrie. Beheers je tevens de Engelse taal in woord en geschrift, dan ben jij de juiste persoon voor deze positie!

 Reageren? Een schriftelijke sollicitatie ontvangen wij graag via Bel Leerdammer B.V., afdeling HR, t.a.v. Linda Blijleven, Postbus 1306, 4145 ZG Schoonrewoerd, of per mail naar lblijleven@groupe-bel.com.50/50 BETAAL NU DE HELFT EN DE REST IN 2014**

OF

GRATIS TANKPAS

T.W.V. 䪌 750,-*

DE NIEUWE KIA CEEâ&#x20AC;&#x2122;D SPORTSWAGON RIJKLAAR V.A. 䪌 10.199,-**

" #JKUFMMJOH lease v.a. 䪌 375,-/mnd**

AUTOMOBIELBEDRIJF KOOIJMAN STUARTWEG 5, 4131 NH VIANEN, TEL.: 0347 - 37 32 45, WWW.KIA-VIANEN.NL Gem. verbruik: 4,2 â&#x20AC;&#x201C; 5,6 l/100km, 23,8 - 17,9 km/l. CO2-uitstoot: 110 â&#x20AC;&#x201C; 149 g/km. * Tankpas actie is alleen geldig voor een nieuwe Kia ceeâ&#x20AC;&#x2122;d Sportswagon bij kentekenaanvraag t/m 28 februari 2013 en een uiterste registratiedatum van 11 april 2013. De tankpas is 9 maanden geldig en te gebruiken voor brandstof, oli n, ruitensproeiervloeistof en wasbeurten. Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties. **Bij de 50/50 actie betaalt u nu de helft en de andere helft in 2014. De 50/50 actie betreft een (niet) doorlopend kredietaanbod van Kia Finance, handelsnaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V., geregistreerd bij AFM onder vergunningnummer 12011170. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Informeer bij uw verkoper naar de voorwaarden en standaard informatieblad of bel 030 - 63 88 580. Santander en Kia Finance geven geen advies. U dient zelf te bepalen of het door u gewenste financieel product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie. Voor de duur van de uitgestelde betalingsperiode (12 maanden) worden geen rente en kosten in rekening gebracht. Het maximale financieringsbedrag bedraagt 䪌 10.000,-. De 50/50 actie is alleen geldig voor een nieuwe Kia ceeâ&#x20AC;&#x2122;d Sportswagon bij kentekenaanvraag t/m 28 februari 2013 en een uiterste registratiedatum van 11 april 2013. Leaseprijzen gebaseerd op 60 maanden en 20.000 kilometer via Kia Autolease. Rente, afschrijving, reparatie, onderhoud en banden, WA-, Casco- (Eigen risico 䪌 227,-), inzittendenverzekering en rechtsbijstand zijn inbegrepen. De tarieven zijn exclusief BTW. Genoemde prijs is inclusief BTW/BPM, kosten rijklaar maken, leges en verwijderingsbijdrage, maar exclusief metallic lak en lakbescherming. Afbeeldingen kunnen afwijken van standaard specificaties, drukfouten voorbehouden. Kijk voor meer informatie en de volledige garantievoorwaarden op www.kia.nl.


Dinsdag 15 januari 2013

DOS Vianen pakt vier medailles ĥĬĬĤĩĞīġĢįijĢĢīš Tijdens de eerste regionale kwalificatiewedstrijd divisie 5 en 6 hebben de turnsters van gymnastiekvereniging DOS Vianen vier medailles in de wacht gesleept. Fabiënne Sporrel turnde bij de pupillen 2, niveau 9 een uitstekende wedstrijd. Op de onderdelen sprong, balk en vloer behaalde ze de hoogste score. Imane el Maruani (tweedejaars jeugd) viel van de balk, maar scoorde hoog op de andere onderdelen. Met 43,500 punten pakte ze zilver. Juliëtte Verweij turnde een stabiele wedstrijd en pakte met 42,200 punten een bronzen plak. Esther Poort pakte brons in de categorie pupillen 1, niveau 10.

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

15 sport

WWW.REGIO-VOETBAL.NL

Servia start het nieuwe jaar goed met 4-0 zege

Viko blijft koploper na uitzege tegen Achilles

ijĦĞīĢī š De volleyballers van Servia zijn het tweede deel van de competitie goed begonnen. Het team won met 4-0 van DOS uit Schoonhoven.

ijĦĞīĢīš De korfballers van Viko blijven koploper na een 8-11 overwinning tegen Achilles in Almelo, de nummer drie op de ranglijst.

Servia startte voortvarend. Door een goede servicereeks van spelverdeler Martin Zwaan werd DOS direct onder druk gezet. De tegenstander kwam nauwelijks aan aanvallen toe. Servia pakte een ruime voorsprong van tien punten: 25-15. In het begin van de tweede set herpakte DOS zich en nam een voorsprong van vier punten. Ser-

via raakte niet van slag en zorgde binnen korte tijd voor een gelijke stand. Toch kwam de servicepass van Servia niet altijd goed aan, waardoor DOS de gelegenheid kreeg om lange tijd bij te blijven. Toen Servia richting het einde van de set alsnog een tandje opschakelde, was het verschil gemaakt: 2519. In het vervolg kwam Servia niet meer in gevaar. Passer-loper Yme Veenje scoorde regelmatig met zijn sprongservice in de derde set: 25-18. Dos had ook in de vierde set geen antwoord op het aanvalsgeweld: 25-15.

Viko begon goed, met treffers van Zelko Buitelaar en Vincent Boer. De thuisploeg speelde fel en gedreven en maakte het Viko bijzonder lastig. Achilles bouwde een veldoverwicht op, terwijl Viko de foutjes van de tegenstander efficiënt afstrafte. De wedstrijd ging volledig gelijk op. Achilles scoorde twee keer, waarna Raymond

Soerjo de stand weer gelijk trok (3-3). De rust werd uiteindelijk ingegaan met een 5-5 stand. Na de rust hetzelfde spelbeeld. Er werd om beurten gescoord, tot 8-8. Raymond Soerjo vergrootte het verschil voor het eerst op twee doelpunten (8-10). Trainer/coach Dirk-Jan Drost bracht Ilse Witte in de slotfase in het verdedigingsvak in, waardoor de rebound bij Achilles ontregeld werd. Een afstandsschot van Romé Vermeer zorgde voor 8-11. Net voor het eindsignaal werd het nog 9-11.

Osv Albatros vierde zondag het 35-jarig bestaan. Er was een lunch voor de leden, oud- en ereleden, een reünie, een veiling en toespraken van de FOTO: ROBERT HENSBERGEN wethouder en een vertegenwoordiger van NOB.

™8VYZVjÉhkddg=j\d=VV`kVcBVgXZaKZglZ^_Zc?Vc7gjc^c\#

FOTO: MARIJKE VERHOEF

Vianen zet Hugo Haak in de bloemen Wethouder Marcel Verweij en twee vertegenwoordigers van Sportraad Vianen hebben Nederlands Kampioen Hugo Haak donderdag gefeliciteerd met zijn sportieve successen. De 21-jarige Vianees veroverde twee landstitels in het baanwielrennen, namelijk op de onderdelen keirin en de kilometer. Hij won zilver bij de sprint. Haak is opgegroeid in Vianen maar woont sinds kort in Apeldoorn.

K>6C:C ™

Slechte start De Albatros ğĞĞįīĊijĦĞīĢī š De waterpolodames van De Albatros maakten zaterdag een slechte beurt op bezoek bij De Vuursche in Baart. Met een uitgedunde selectie was de wedstrijd na twee perioden al gespeeld. Het werd uiteindelijk 8-3 voor de thuisploeg. De start van de thuisploeg was sterk. De speelsters uit Vianen hadden geen antwoord op de aanvalsgolven van De Vuursche. Het was in het begin eenrichtingsverkeer. In de eerste periode werd al tegen een achterstand van 3 - 1 aangekeken. De ploeg uit Vianen kon

geen vuist maken, passes waren niet goed, verdedigend werd niet altijd de goede oplossing gekozen. Gevolg was dat na twee periodes, De Albatros al tegen een 6-1 achterstand was opgelopen. Vanaf de derde periode waren de ploegen in evenwicht. Er kwamen wel kansen voor de gasten. Angelique Verschoor verraste de keepster met een laag schot in de hoek. Daarna was het de beurt aan Froukje Angevaare, met een afstandschot bracht zij de derde Viaanse treffer op het bord. Ook de thuisploeg pikte haar doelpuntje mee in de slotfase: 8-3.

Badmintonners lijken niet te stoppen ijĦĞīĢīš Na alle zeges in 2012 opende het eerste team van Badminton Club Vianen ook 2013 met een overwinning. Het team won afgelopen zondag met 0-8 van Ricochet 3 in Wijk bij Duurstede. Laurens Harkema won al zijn

Servia verslaat directe concurrent ijĦĞīĢīš De dames van volleybalvereniging Servia wonnen zaterdag de belangrijke wedstrijd tegen Switch met 3-2. Winst was nodig om de nummer één positie in de ranglijst te behouden. De Viaanse dames begonnen erg sterk en beheerst. De pass lag goed en Switch kreeg geen kans om in haar spel te komen: 25-20. Switch pakte halverwege de tweede set een voorsprong en gaf die niet meer uit handen, ondanks een time-out door de Viaanse dames. In de derde set was Servia weer helemaal terug. Jessica Beijen en Lisanne Verseveld wisten met hun aanval de nodige punten te scoren. Stephanie van Vliet wist de aanvallen van Switch goed te blokkeren: 25-17. In de vierde set nam Switch weer de leiding. Servia wist punt voor punt bij te blijven, maar kon de set net niet winnen. In de vijfde set moest blijken welk team het beste was. Switch maakte veel servicefouten, waardoor Servia de set naar haar hand zette: 15-3.

™9ZYVbZh^c]jcc^ZjlZeV``Zc

FOTO: DE ALBATROS

Nieuwe badkleding voor Albatros K>6C:C™ De waterpolodames van De Albatros presenteerden tijdens het midwinter-nachttoernooi hun nieuwe badpakken. De aanschaf is de volgende stap naar een professionelere uitstraling van het team. Op het badpak (en op de cap) is overigens nog ruimte voor een bedrijfslogo.

wedstrijden met gemak. De herendubbel met Jaimey de Roos eindigde in 13-21/8-21. Laurens versloeg zijn tegenstander in de single met 10-21/621. De mix met zijn zus Liesbeth resulteerde in een 9-21/8-21 zege. Liesbeth Harkema en Miranda Over-

beek sloten hun damesdubbel af met 18-21/14-21. Liesbeth won haar single met 14-21/18-21, Miranda met 1121/15-21 en Jaimey met 16-21/12-21. De mix van Jaimey en Miranda was een zeer spannende driesetter, die Vianen nipt wist te winnen: 21-12/1721/25-27.


Samen sterker in De Vijfheerenlanden Rabobank. Een bank met ideeën

Kennis delen met zzp’ers Hoe kan de bank de lokale welvaart stimuleren? Die vraag stelden we eind 2011 aan onze leden tijdens de jaarlijkse kieskringvergaderingen. ‘Kennis delen’ was een veel gehoord antwoord. Afgelopen jaar ging onze ledenraad met dit gegeven aan de slag. Het resultaat kunt u als (aankomend) zzp’er in De Vijfheerenlanden eind deze maand ervaren. Dan organiseren we voor u een gratis informatiebijeenkomst met presentaties die interessant zijn voor de dagelijkse praktijk. U bent van harte welkom, ook als u geen klant bent van de Rabobank. Kennis delen om de lokale welvaart te stimuleren. Dat is het idee.

26 januari 2013 12.15 Zaal open 13.00 - Opening door Jaap Jongbloed - Inleiding ‘zzp’ers in een coöperatie’ 13.30 Presentatie 1 (zie verderop) 14.15 Presentatie 2 (zie verderop) 15.00 Discussie onder leiding van Jaap Jongbloed 16.00 Netwerkborrel

Wils van Dam directeur Bedrijven

zaterdag 26 januari:

Niet te missen voor de (toekomstige) zzp’er Bent u zzp’er of wilt u het worden? Voor alle (aankomend) zzp’ers in De Vijfheerenlanden organiseert de Rabobank een niet te missen bijeenkomst. In hotel Van der Valk in Vianen spijkeren ervaren sprekers u bij over persoonlijke ontwikkeling en ondernemerschap, fiscale actualiteiten, marketing en promotie, persoonlijke presentatie en de coöperatie als organisatievorm voor zzp’ers. We sluiten af met een discussie en ‘matchmaking’ onder leiding van de bekende televisiepresentator Jaap Jongbloed. Via matchmaking proberen we zzp’ers samen te brengen die elkaar kunnen versterken. Gratis toegang, wel aanmelden De toegang is gratis en er zijn geen verplichtingen achteraf. Kies uw presentaties en meld u zo snel mogelijk, maar uiterlijk 24 januari, aan via rabobank.nl/vijfheerenlanden. Let op: er is slechts een beperkt aantal plaatsen per presentatie beschikbaar, dus vol is helaas vol.

*

ZZP-MIDDAG

13.00 –17.00 uur, hotel Van der Valk in Vianen *

Gratis toegang, ook voor niet-klanten, meld u uiterlijk 24 januari aan

Discussieleider: TROSpresentator Jaap Jongbloed

Kies twee van deze vijf presentaties en meld u uiterlijk 24 januari aan op rabobank.nl/vijfheerenlanden. U krijgt een bevestiging per mail.

Twitter mee via #RaboZZP

Zzp’ers en de fiscus Met welke fiscale regels en mogelijkheden heeft u als zzp’er te maken? Wat verandert er in 2013? Spreker: Jan Campagne, Van Noord Accountants en Belastingadviseurs

Zzp’ers samen sterk in een coöperatie Steeds vaker verenigen zzp’ers zich in een coöperatie. Welke kans biedt samenwerking met andere zzp’ers, hoe pakt u dat aan? Spreker: Erik Altena, adviseur coöperaties voor Rabobank.

Persoonlijke ontwikkeling en ondernemerschap voor zzp’ers Wat betekent het ondernemerschap voor uw leven als zzp’er? Hoe haalt u het beste uit uzelf? Spreker: Jan Schuitemaker, Talentenanalist bij The Careercoach, Schoonrewoerd

Marketing en promotie voor zzp’ers Hoe krijgt u nieuwe en trouwe klanten? Hoe brengt u uw diensten als zzp’er onder de aandacht? Spreker: Remco Hol, marketing en communicatie expert

Persoonlijke presentatie voor zzp’ers Welk visitekaartje geeft u af en hoe presenteert u zich als zzp’er aan (nieuwe) relaties? Spreker: Anita ten Hoff, trainer en coach Ten Hoff Advies

www.rabobank.nl/vijfheerenlanden | @RaboVhl | Rabobank Vijfheerenlanden Kantoren in Vianen, Leerdam en Meerkerk | Particulieren (0347) 35 78 00 | Bedrijven (0347) 35 77 44

03 Editie Vianen 2013  

Het Kontakt Edities bv is een uitgeverij van tien wekelijks verschijnende nieuwsbladen in een totale oplage van 215.000 exemplaren. Daarnaas...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you