Page 1

Een uitgave van

Mulder gaat in 2014 door

Edities bv en Koninklijke BDU Uitgevers bv

met ACTIE

voeren

Peugeot 107 Active Pack Premium 5-drs â‚Ź 8586 Zie de advertentie in deze krant

Autobedrijf C. Mulder B.V. WWW.KLAROEN.NL

WOENSDAG 8 JANUARI 2014 JAARGANG 70 NO. 2

Kelvinring 86, Alblasserdam, 078-6918050 Parabool 1, Sliedrecht 078-6151428 Ă votre service www.mulderautomotive.nl

Nieuwjaarsreceptie

Verse Hollandse kipfilet kilo â‚Ź 6,98 Hollandse kipfiletblokjes 500 gram â‚Ź 3,98 4 Indian Mystery â‚Ź 5,00 schnitzels Kipcordonbleus â‚Ź 4,98

500 gram

www.slagerijwestpolder.nl Johan de Vries, Ambachtelijke Slager Jan van Goijenstraat 18 Winkelcentrum Westpolder 3351 JN Papendrecht T. 078-6151005

Uw kostbaarheden zijn goud waard! Inkoop Verkoop Veiling Verpanden Beleggen

™7jg\ZbZZhiZg@ZZhYZ7gj^ci^_YZcho^_cC>Zjl_VVghgZYZ#

Burgemeester benoemt ambassadeurs

Raadhuisplein v/h gemeentehuis Cortgene 2, Alblasserdam Elke donderdag 10.00-16.30 uur

Ä­ÄžÄ­Ä˘ÄŤÄĄÄŻÄ˘Ä ÄĽÄą š Burgemeester De Bruin heeft donderdagavond tijdens zijn Nieuwjaarsrede op de ijsbaan aan De Markt zijn toehoorders benoemd tot ambassadeurs van Papendrecht.

www.goudwisselkantoor.nl

ZZZ&QO

%HHPVWHUNDDVSODNNHQ MRQJMRQJEHOHJHQEHOHJHQ H[WUDEHOHJHQRIEHOHJHQ SDNMHJUDP NLOR

 

$DQELHGLQJLVJHOGLJYDQZRHQVGDJWPGLQVGDJMDQXDUL

727.257,1*

0$;,0$$/'(=(/)'($$1%,(',1*(13(5./$1723 3(5./$1723 2 23 3

C1000 Westpolder PAPENDRECHT zie onze advertentie elders in deze krant

FOTO: CHRIS WIJMANS

Er is veel om trots op te zijn, betoogde De Bruin. Hij ging tijdens zijn rede in op zaken en gebeurtenissen die Papendrecht bijzonder maken. PKC werd genoemd, evenals Fokker en het bezoek van het Mwangaza kinderkoor uit Oeganda. Maar ook relatief kleine zaken als een rolstoelgebonden inwo-

ner van Papendrecht die zijn eigen voedselbank opgezet heeft, of de vrijwilligers in de kerken en het verenigingsleven. De Bruin daagde zijn toehoorders uit om het merk Papendrecht, zoals hij dat noemde, nog sterker te maken en uit te dragen. “Daarom heb ik besloten, u bij deze en met ingang van heden, allen ofďŹ cieel te benoemen tot ambassadeurs en ambassadrices van Papendrecht; ambassadeurs die de gemeente Papendrecht, binnen en buiten de grenzen, mogen ĂŠn gaan promoten. Een be-

langrijke taak, die van u vraagt om: uw wellicht terechte kritiek op bepaalde zaken mild en diplomatiek te verwoorden, ĂŠn de positieve zaken, als ware het parels, van glans te voorzien.â€? Tijdens zijn toespraak, die terug te lezen is op www.papendrecht.nl onder kopje ‘actueel’, gaf De Bruin zijn persoonlijke terugblik op het afgelopen jaar. Voortdurend klonk daarin de trots weer van het Papendrechter-zijn. De Bruin bestreed de stelling alsof Papendrecht saai zou zijn. Hij somde enkele hoogtepunten op, zoals de viering

Jubileumconcert Windmill Big Band ‘Like’ het laatste nieuws uit jĂłuw gemeente op

www.facebook.com/hetkontakt

Pot narcissen per stuk

0.

49

YRRUDOWLMGZDWDQGHUV Bloemen- & Kadosjop

Ron’s

:HVWHLQG‡$03DSHQGUHFKW‡WHO ZZZURQVEORHPHQVMRSQO

The Windmill Big Band bestaat dertig jaar en verzorgt daarom op zondag 19 januari een jubileumconcert in cultureel centrum Landvast aan de Haven te Alblasserdam. Aanvang is om 15.00 uur en de toegang is gratis.

van Koninginnedag, de Wielerronde en de letterlijk oorverdovende aandacht in november voor de viering van het 200-jarig jubileum van het Koninkrijk der Nederlanden, toen Dordrecht werd ‘beschoten’. “Lokale ondernemers geloven in de eigenheid en identiteit van Papendrecht; zien dat Papendrecht een sterk merk is. Zij laten zich niet uit evenwicht brengen, maar doen er bij tegenwind juist een schepje bovenop. Door te geloven in eigen kunnen, maak je meer mogelijk�, aldus De Bruin.

nieuws Drechtstedendebat in teken verkiezingen

5

6A7A6HH:G96B™

Oprichter Wim Meijdam startte destijds samen met een aantal bevriende musici een big band. Onder leiding van dirigent Ron Fobler werden de eerste stappen gezet om een repertoire op te bouwen. De Wipmolen, het toenmalige dorpshuis van Alblasserdam (nu Landvast) werd de vaste repetitieplek en vrij spoedig daarna kreeg de band ook de naam The Windmill Big Band.

accent

Bijzondere verzameling van Hoefnagel

vrije tijd Live Music CafĂŠ in Landvast

sport Veel musici zijn gekomen en gegaan. Van de eerste jaren zijn nog drie leden over. Naast Wim Meijdam zijn dat Ab Feenstra en Frank van Welzenis. De laatste jaren is er weinig verloop meer en veel musici zijn al vele jaren aan de band verbonden. Uiteraard zijn er verschillende bandleiders geweest die ieder hun bijdrage hebben geleverd aan de kwaliteitsverbetering van het orkest. Met name de huidige dirigent Arjan Muusz staat al lange tijd voor de band en zeker de laatste jaren is het orkest onder zijn leiding tot ĂŠĂŠn van de betere big bands van Nederland gaan behoren. Vaak viel de band op festivals in de prijzen en werd meerdere keren de finaleplaats bereikt, onder andere op zeer prestigieuze landelijke en internationale big band concoursen als het Meer Jazz Festival in Hoofddorp en het Grolsch International Jazz Festival Enschede. In september 2013 werd nog de eerste prijs behaald op het Big Band festival in Brielle.

17 19

Bill Tukker nieuwe trainer Drechtstreek

25 Fullcolour adverteren, verrassend lage tarieven in Het Kontakt

Concert De band wil het jubileum niet zomaar voorbij laten gaan. Op zondag 19 januari geeft de band een concert in Het Landvast CafĂŠ van Cultureel Centrum Landvast in Alblasserdam. Aanvang is om 15.00 uur en de toegang is gratis. Iedereen is welkom in de sfeervolle ambiance van Landvast, het thuishonk van de band, te komen genieten van uitstekende bigband muziek. De leden van de band hopen dat naast de trouwe volgers ook oud-leden de weg weten te vinden op die zondagmiddag. Ook zij hebben immers bijgedragen aan dit jubileum. Voor meer informatie: www.wmbb.nl.

IN 1x SLAGEN, VOLG BIJ ONS UW THEORIELES BEL VOOR INFORMATIE 078 - 615 81 47 www.ronald.nu


Familieberichten

Woensdag 8 januari 2014

Je vader blijft je vader zo eigen en vertrouwd Je wilt hem niet graag missen omdat je van hem houdt Maar dan komt de dag dat je hem moet laten gaan Je verstand zegt dat het goed is Maar je gevoel kan je verstand niet goed verstaan...

Met pijn in ons hart hebben wij pa moeten laten gaan. Op 2 januari 2014 is overleden

Jan van der Rest 8 januari 1931

Nooit meer “Voor ik het vergeet” Verdrietig, maar ook dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, laten wij u weten dat op 99 jarige leeftijd, na een kort ziekbed, rustig is ingeslapen onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder

Johanna Martina Caljé - de Bruin *20 januari 1914 Dordrecht

†4 januari 2014 Papendrecht

Sinds 23 april 1988 weduwe van Pieter Cornelis Caljé

weduwnaar van Nelly van der Rest – Knikman

Kees en Rianne Noah, Boaz

Evy en Jaap

Leny en Wim Corrie † Jacqueline en Victor, Megan en Ian Mariëlla Marco en Monique, Joëlle en Jarno Op verzoek van de overledene heeft de crematie in besloten kring plaatsgevonden

De begrafenis heeft woensdag 8 januari plaatsgevonden op de Algemene begraafplaats te Dordrecht. Onze dank gaat uit naar het personeel van de afdeling nierdialyse van het Albert Schweitzer ziekenhuis voor hun inzet, betrokkenheid en de goede zorg in de afgelopen jaren.

”De Heer is mijn Herder mij ontbreekt niets”

Tot onze grote droefheid heeft de Heere, op Zijn tijd, voor ons nog onverwacht uit ons midden weggenomen mijn lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder en oma

Maria van Beek – van den Heerik 16 augustus 1942

4 januari 2014

Het heeft ons goed gedaan zoveel belangstelling en medeleven te hebben ontvangen, zowel persoonlijk als schriftelijk, na het overlijden van mijn lieve man, onze vader, schoonvader, opa en overgrootvader

Janna Adriana Koppelaar-Boer

Jacob Bastiaan Bot

sinds 17 augustus 1980 weduwe van Arie Koppelaar

in de leeftijd van 92 jaar.

Marcella en Marcel Bianca en Ard, Ezra, Noa

Peter en Loes Sliedrecht, 6 januari 2014 Zorgcentrum Overslydrecht, Scheldelaan 3

Jorrick✰, Kaspar, Sem Correspondentie-adres: Familie van der Rest Van den Boetzelaerlaan 83 2967 XB Langerak

Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend delen wij u mede dat, na een kortstondig ziekbed, van ons is heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en “ouwe oma”

Jannie † en Ron

2 januari 2014

Je hebt je eigen leven opzij gezet, om te zorgen voor je vrouw in haar ziekbed. Je hebt zoveel liefde en zorg gegeven. Hoe oneerlijk is dan het leven, als je door een ziekte niet meer kunt dromen, over de tijd die nog gaat komen.

Met waardigheid en moed bestreed hij het langzaam afnemen van zijn gezondheid. Zo is hij ook gestorven, waardig en kalm. Met respect blijft hij in onze herinnering bestaan, mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en trotse opa

Correspondentieadres: P. Koppelaar Nieuwe Veer 50 2959 AK Streefkerk De dienst van Woord en Gebed, voorafgaande aan de crematie, zal gehouden worden op D.V. vrijdag 10 januari om 13.45 uur in het uitvaartcentrum “De Drechtstreek”, aula 1, Jan Steenstraat 71 te Sliedrecht. Voor de dienst is van 13.00 tot 13.30 uur gelegenheid tot condoleren in het uitvaartcentrum. Ook na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in het uitvaartcentrum.

Wim van Beek Roel en Ria van Beek - Korevaar Sandra Diana en Lisa

Cor van Beek, in herinnering Jannie en Sjaak Blonk - van Beek Maikel

Wim en Sylvia van Beek - Staneke Jeanet en Ron

Ina en Wim Huisman - van Beek Patrick Corné André Nachtegaalstraat 2 3353 BM Papendrecht De afscheidsdienst zal gehouden worden op D.V. donderdag 9 januari om 14.00 uur in de aula van het uitvaartcentrum ”De Drechtstreek”, Adm. de Ruyterweg 21 te Papendrecht, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de aldaar gelegen begraafplaats. Voor de dienst is er van 13.00 tot 13.45 uur gelegenheid tot condoleren. Na de begrafenis is er nog gelegenheid om met elkaar samen te zijn.

Op 1 januari 2014 is in zijn thuisland Canada op 83-jarige leeftijd overleden

Johannes Marinus de Jong Hans Zoon van Hendrik de Jong † en Klazina Anna de Jong-Zuurmond † te Alblasserdam

   Correspondentie-adres familie De Jong: Surinamestraat 13 D  2585 GG Den Haag

A. Bot - van ‘t Hof Marja en Dirk Schröder Kees en Willie Bot Corrie en Evert ten Bolscher Arie en Aliduina Bot Jan en Anja Bot Aarnoud en Silvia Bas Annemarie Bas Kleinkinderen en achterkleinkind Januari 2014

Voor uw blijken van medeleven na het overlijden van mijn geliefde man, onze vader, schoonvader en opa

Gerrit Jan de Kloe zeggen wij u hartelijk dank.

Marion en Larry Gerard

Hans Nieuw-Lekkerland, januari 2014

4 januari 2014

Truus den Buitelaar - Rutten Henny en Enrico

Begrafenisonderneming

Gaby en Arto Romina

Stam

Edward en Nora Verdrietig om de grote leegte die je achterlaat, maar dankbaar voor alle liefde en zorg zijn we blij dat je zonder pijn naar Huis mocht gaan.

Wij hebben dat zeer gewaardeerd en betuigen u onze oprechte dank daarvoor.

C. de Kloe - de Jong Peter en Joke

Jan den Buitelaar 15 januari 1938

2

Stijn Kyan Charly (in herinnering)

Voor de verzorging van alleen begrafenissen in de gehele Alblasserwaard en Drechtsteden

Correspondentie-adres: Edward den Buitelaar Maasstraat 14 2953 CH Alblasserdam Er is gelegenheid tot afscheid nemen en de familie te condoleren donderdag 9 januari van 20.30 tot 21.15 uur in de aula op de Algemene Begraafplaats, Kerkstraat 205 te Alblasserdam. De begrafenisplechtigheid vindt plaats vrijdag 10 januari om 14.00 uur in bovengenoemde aula. Aansluitend begeleiden we hem naar zijn laatste rustplaats. Na de begrafenis is er gelegenheid met elkaar na te praten.

Molenstraat 153 2961 AK Kinderdijk

078-6919005 0184-685240

Mocht u geen rouwkaart hebben ontvangen, wilt u dan deze advertentie als zodanig beschouwen.

www.jacstam.nl

Suurmond en Partners U I T VA A RT B E G E L E I D I N G

BEGRAFENISONDERNEMING

A.G. BOER Voor een waardige verzorging van begrafenissen in de gehele Alblasserwaard Lekdijk 317 2957 CM Nieuw-Lekkerland Tel. 0184 - 68 38 38 DAG EN NACHT BEREIKBAAR

Begrafenis- en Crematieverzorging

TINEKE VAN DER JAGT

dag en nacht 51373120

Regelen van uitvaarten in de gehele regio met rust, aandacht en respect Renate Suurmond, Postbus 448, 3340 AK Hendrik-Ido-Ambacht www.suurmond.partners.nl

Een waarborg voor verzekerde zorg en persoonlijke aandacht. Dag en nacht bereikbaar Tel. 078-6440777 b.g.g. 06-22421787 Fax 078-6440780 Ridderspoorhof 27 3355 BG Papendrecht tineke@vanderjagtuitvaart.nl www.vanderjagtuitvaart.nl

HANG- EN SLUITWERK ± driepuntssluitingen ± deurnaalden ± anti-inbraakstrippen ± deurkrukken

± raamsluitingen ± scharnieren ± sloten ± bijzetsloten

Ook met Politiekeurmerk Veilig Wonen®

Frank Treuren BV Meerkerk Burg. Sloblaan 36 tel. 0183-351889 Webwinkel met prijzen en info:

www.FrankTreuren.nl


q www.klaroen.nl

nieuws

Woensdag 8 januari 2014

Nieuwjaars Draagwandeling

Postbezorging Woord en Daad: 2225 euro

ĨĦīġĢįġĦħĨš De draagconsulenten van Dragen & Zo, Metzonderhanden en Wrapped Around organiseerden zaterdag een Nieuwjaars Draagwandeling in Kinderdijk. (zie foto hiernaast). Op deze manier konden ouders die graag hun kindjes in een draagdoek of ergonomische drager dragen, elkaar ontmoeten en samen van de mooie omgeving in Kinderdijk genieten. In totaal waren er circa twintig gezinnen op af gekomen. Het dragen van de kindjes werd op ergonomische wijze gedaan. Wie meer wil weten over het ergonomisch dragen van je kindje, kan surfen naar de website www.durftedragen.nl.

ĞĩğĩĞİİĢįġĞĪš De kerstkaartenactie van de stichting Woord en Daad, (comités Alblasserdam en Ambacht) heeft in het totaal het fraaie bedrag van 2225 euro opgebracht.

Programma CDA voor verkiezingen ĞĩğĩĞİİĢįġĞĪš De leden van het CDA Alblasserdam hebben het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 vastgesteld. Het verkiezingsprogramma is opgebouwd rond het centrale thema ‘Hart voor Alblasserdam’. Met dit thema ging het CDA in de afgelopen zomer al gesprekken aan met de inwoners van Alblasserdam. Dit gebeurde op de winkelcentra Makado en Scheldeplein, tijdens de Molenmarkt en op het Havenfestival. In november werd tijdens een bijeenkomst in de Portiersloge het conceptprogramma besproken met maatschappelijke organisaties. Lijsttrekker Arco Strop: “In ons verkiezingsprogramma is veel aandacht ingeruimd voor ieders rol in de samenleving. De gemeente krijgt op dat gebied extra taken en het CDA heeft daar haalbare en betaalbare ideeën over. Zoals een voorziening voor verlengde eerstelijns zorg bij Dok11, waarmee extra hulp wordt geboden aan mensen die dat nodig hebben vanwege ouderdom, handicap of ziekte. Ook willen we de inzet van verenigingen en vrijwilligers ten behoeve van de maatschappij stimuleren door het toekennen van een extra subsidie. Hart hebben voor Alblasserdam, dat staat bij het CDA centraal”. De kandidatenlijst van het CDA Alblasserdam bevat, naast lijsttrekker Arco Strop en de huidige raadsleden Arie van ’t Zelfde (2), Theo de Gelder (3) en Jacco Wesselius (5) en burgerleden Hilde Cevaal (7) en Robert van der Rhee (8), een aantal nieuwe gezichten. Margreet de Deugd–Bos (4), het vroegere Sliedrechtse raadslid Harold Verloop (6), Mary Hamer–de Kloe (9) en de 21-jarige André Groenendijk (10) vullen de lijst aan. Sjoerd J. Veerman, huidig wethouder, is lijstduwer. Arco Strop: “Onze lijst bestaat uit een mooie mix van ervaring en aanstormend talent”.

Diagnose autisme of beperking ĤĬįĦīĠĥĢĪš Vanaf 28 januari 2014 geeft MEE Alblasserwaard/Vijfheerenlanden een nieuwe workshop, bestaande uit drie bijeenkomsten. Tijdens deze workshop wordt inzicht gegeven in autisme, een verstandelijke beperking en inzicht in autisme in combinatie met een verstandelijke beperking. Tijdens de workshop wordt het onderzoeksverslag met daarin de diagnose besproken. De workshop bestaat uit drie bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst is op 28 januari. De volgende data zijn 4 en 11 februari van 19.30 tot 21.30 uur. De bijeenkomsten vinden plaats op het MEE-kantoor aan de Edisonweg 30 te Gorinchem. Deelname is gratis. Aanmelden kan via 0183-691600 of servicebureau@ meeav.nl. Voor meer informatie: www.meeav.nl.

In de periode van 6 tot 20 december 2013 konden de inwoners van Alblasserdam, Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk en Hendrik-Ido-Ambacht meedoen aan de actie. Kerstkaarten Zij konden hun kerstkaarten in een daarvoor bestemde enveloppe inleve-

ren bij diverse adressen. Er werden in totaal 4914 kaarten aangeboden bij de deelnemers. Deze bijna vijfduizend kaarten werden door een groep vrijwilligers in dezelfde periode rondgebracht. Dank Per bezorgde kaart werd een vergoeding van 35 eurocentgevraagd. Sommige mensen gaven fooi. De comités zijn blij met het resultaat. “Wij willen iedereen bedanken die

zijn kaarten via ons heeft laten bezorgen.” Vrijwilligers Ook willen wij nogmaals de vrijwilligers bedanken die meegeholpen hebben om deze kaarten rond te brengen. Wij wensen iedereen een gezegend Nieuwjaar toe,” aldus het comité. Filipijnen Het opgehaalde geld wordt besteed aan hulp op de Filipijnen. De Filipijnen werden op 8 november getroffen door tyfoon Haiyan. Deze tyfoon

3

kostte aan zeker 6100 mensen het leven en 1800 mensen worden nog altijd vermist. Hele dorpen werden met de grond gelijkgemaakt, meer dan een miljoen huizen zijn beschadigd geraakt, en er vielen 27.000 gewonden. Hierdoor is er in het gebied dringend behoefte aan hulp en spullen. Behalve Woord en Daad, doen de organisaties Dorcas, Tear, Red een kind en ZOA mee aan de hulpverleningsactie in het getroffen gebied.

De draagconsulenten van Dragen & Zo, Metzonderhanden en Wrapped Around organiseerden zaterdag een Nieuwjaars Draagwandeling in Kinderdijk. Zie ook het artikel hiernaast. FOTO: TONY TAILOR STOCK

Zolder brandt geheel uit ĭĞĭĢīġįĢĠĥı š Zaterdagmiddag heeft er korte tijd brand gewoed op een zolder van een woning aan de Jan van Goijenstraat in Papendrecht. Omdat er flinke rookwolken uit het dak kwamen is de brand direct opgeschaald naar middelbrand. Nadat de

WEGENS SUCCES HERHAALD

brandweer begon met blussen was de brand snel onder controle. De bewoners zijn opgevangen door de buren en de Stichting Salvage komt ter plaatse voor de afhandeling. De brand is vermoedelijk ontstaan in de wasmachine of de wasdroger.

Tegen inlevering van deze advertentie

Wasprogramma

SOP! BASIS

van €7,95 voor

€ 5,95

inclusief onbeperkt stofzuigen

Wasboxactie: GRATIS STOFZUIGEN

bij gebruik wasboxen t.w.v. €1,Vraag ernaar bij onze medewerkers

™9ZkaVbbZc`lVbZcdcYZgbZZgj^i]ZiodaYZggVVb#

FOTO: SONNY LASSCHUIT

SOP! autowas Edisonweg 60 2952 AD Alblasserdam Tel. 078 2000379

Openingstijden Ma - Vr: 8:00 - 20:00 Za: 8:00 - 18:00 Zo: 10:00 - 17:00


algemeen

Woensdag 8 januari 2014

Tel. 6151724, fax 6414056 Brederodelaan 13, Uw adres voor vers Specialiteit van de week

4

Geldig week 02 Puur Hollands rundvlees

Maaltijd van de week uit eigen slagerij

Kalfsschnitzel en -oesters

Hachee 300 gram + Rijst of krieltjes

Riblappen

2.69

per portie

6.45

100 gram

500 gram

200 gram

4.25

Voor rund- en varkensvlees puur natuur, eet u bij ons smakelijk en zeker niet duur! Van het scharrelvarken

Soep van de week uit eigen keuken

Hamlappen/fricandeau 500 gram 4.25 Gegrilde achterham

(E-nummervrij uit eigen worstmakerij)

2.75

150 gram

Uit eigen slagerij

2 rookworsten

(E-nummervrij)

4.95

Papendrechtse braadworst

4 HALEN = 3 BETALEN Maak uw keuze uit 3 x 100 gram verschillende vleeswaren:

(uit eigen worstmakerij) (uit eigen worstmakerij)

3.79

Corned beef

Opticien Optometrist Contactlensspecialist

Kippenpoten 4 stuks

4.98

Alle artikelen uit het vlugklaarassortiment

5 HALEN = 4 BETALEN Iedere woensdag gehaktdag

Mager rundergehakt

3.49

500 gram

Half-om-half gehakt

2.98

500 gram

Iedere donderdag kogelbiefstukdag Heerlijk malse

Kogelbiefstukjes

6.95

3 stuks

in 5 verrukkelijke smaken

per stuk 1.45

5 stuks nu Tijd voor kakelverse

Eierkoeken

6 stuks

20 2.

0184 - 68 23 01 0184 - 66 22 28

UIt onze grill

Trakteergebak

De opticiens van Goud wensen u een helder en voorspoedig 2014

Nieuw-Lekkerland, Planetenlaan 25 Groot-Ammers, Margrietstraat 27

4.50

Een goed begin is het halve werk

Opticien Optometrist Contactlensspecialist

Goed zicht is goud waard...

per pot 1liter

Iedere dinsdag vlugklaardag

van 7,45 voor

Varkensrollade Gebraden gehakt Kipfilet Pepercevelaat

Bruine bonensoep

50 5.

Geniet lekker van de

Speltcracker e NU 2 PAKJE VOOR DE HELFT

Deze week ons heerlijk

Onze beroemde

Hollands Grof 2e HALVE PRIJS

Appeljantjes

Bakkerij Vlot

BIJ 2 STUKS + 1 GRATIS BIJ 4 STUKS + 2 GRATIS BIJ 6 STUKS + 3 GRATIS BIJ 8 STUKS + 4 GRATIS BIJ 10 STUKS + 5 GRATIS ENZ. ENZ. Winkelcentrum de Meent Brederodelaan 13 Papendrecht Tel 078 - 6425256

Winkelcentrum Westpolder Jan van Goyenstraat 8 Papendrecht T Tel. 078 - 6154621


q www.klaroen.nl

nieuws

Woensdag 8 januari 2014

Dierenambulance ook in Papendrecht Ä­ÄžÄ­Ä˘ÄŤÄĄÄŻÄ˘Ä ÄĽÄąš Met in gang van 1 januari 2014 rijdt Dierenambulance Zuid-Holland Zuid ook in de gemeente Papendrecht. Vrijwilligers van Dierenambulance Zuid-Holland Zuid hebben de afgelopen jaren duizenden dieren in nood geholpen. Van een aangereden hond tot een zwervende poes, van een vogel met een gebroken vleugel tot een gedumpt konijn. De dierenambulance verleent aan gewonde of zwervende dieren de noodzakelijke eerste hulp. Indien het dier veterinaire hulp nodig heeft, dan wordt het dier naar een dierenarts gebracht. Gevonden, gechipte dieren worden herenigd met hun eigenaar. Helaas zijn veel honden en katten nog niet gechipt. Deze dieren worden naar het dierenopvangcentrum gebracht. Hier wordt getracht de eigenaar te achterhalen. Lukt dit niet, dan zoekt het dierenopvangcentrum een goed nieuw thuis voor het dier. Dierenambulance Zuid-Holland Zuid is zeven dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar voor alle dieren in nood via de meldkamer: 09001120000. Naast de hulp aan dieren is de dierenambulance ook beschikbaar voor mensen met een huisdier die geen eigen vervoer hebben of slecht ter been zijn. De dierenambulance kan dan bijvoorbeeld zorgen voor vervoer naar de dierenarts voor bijvoorbeeld de inenting van de hond of kat.

5

Bijzondere editie Drechtsteden Debat įĢĤČďš Op donderdag 6 februari vindt de vierde editie plaats van het Drechtsteden Politiek Debat. Dit keer met een bijzonder tintje in verband met de gemeenteraadsverkiezingen die op woensdag 19 maart gepland staan. Diverse bekende politici hebben hun medewerking toegezegd aan dit interessante regionale politieke event. De presentatie is in handen van parlementair journalist Ferry Mingelen.

het CDA en dit jaar 2013 Wouter Koolmees van D66. Deelnemers De politici die acte de prĂŠsence zullen geven zijn onder meer: Mark Verheijen (VVD), Marianne Thieme (PvdD), Henk Nijboer (PvdA), Emile Roemer (SP), Wouter Koolmees (D66), Sander de Rouwe (CDA), Carola Schouten (ChristenUnie), Jesse Klaver (GroenLinks), Elbert Dijkgraaf (SGP) en anderen.

De jury die de beste debater van het Drechtstedendebat 2014 bepaalt, bestaat uit: Ron Fresen (NOS Journaal), Antoine Peters (RTL Nieuws), Mathijs Bouman (RTL-Z) en Joost Vullings (Radio 1). Speciale gasten Speciale gasten tijdens het Drechtsteden Debat zijn Ton Heerts (voorzitter FNV), Bernard Wientjes (voorzitter VNO-NCW), Jos Heymans (verslaggever RTL Nieuws) en Arno Brok (burge-

Historie In 2011 organiseerde Marco de Fonkert voor het eerst het Drechtstedendebat in Dordrecht. Jaarlijks neemt de belangstelling toe voor dit politieke evenement. Voor de editie van 2014 is het zakenplatform Drechtsteden Business medeorganisator.

meester van Dordrecht en voorzitter Drechtsteden). Plaats Het debat wordt gehouden op donderdag 6 februari in het Postillion Hotel Dordrecht en begint om 19.30 uur. Wie hetwil evenement bijwonen, moet zich vooraf aanmelden via de website www.drechtstedendebat.nl.

q WWW.DRECHTSTEDENDEBAT.NL

De Fonkert: “Ik verwacht dat de 2014 editie van het Drechtsteden Politiek Debat grootser van opzet zal zijn dan ooit.� De jury zal het nog lastig krijgen om de winnaar te bepalen.� Sinds vorig jaar is ook Hans van der Wegen betrokken bij de organisatie. Thema’s De thema’s die tijdens het Drechtsteden Politiek Debat 2014 aan de orde komen zijn: arbeidsmarkt, mobiliteit, duurzaamheid-mvo. Lokale thema’s waar landelijk invloed over wordt uitgeoefend. De winnaars De winnaars van de vorige edities zijn overigens in 2011 Klaas Dijkhoff (VVD), in 2012 Sander de Rouwe van

™9Zl^ccVVgkVc]ZiYZWVikVckdg^\_VVg/LdjiZg@ddabZZh#

Optocht Deutz-trekkers Jonge autodief (17) langer vast voor jubilaris Jan de Groot čČĢIJĴĉĊĢĨĨĢįĊĞčĥ š Begin dit jaar was Jan de Groot uit Nieuw-Lekkerlan 25 jaar in dienst bij Mechanisatiebedrijf W.H. de Bruijn.

voorbij zijn huis in Nieuw-Lekkerland gereden. Nadat hij van de eerste schrik bekomen was is hij met zijn vrouw in de laatste trekker gestapt.

Om deze mijlpaal niet ongemerkt voorbij te laten gaan werd Jan zaterdag verrast met een optocht van 25 Deutz trekkers die hij zelf in de afgelopen kwart eeuw heeft verkocht.

Rondrit De rest van het gezin nam plaats in een van de andere trekkers, waarna een rondrit werd gemaakt door de Alblasserwaard.

Toeterend In volgorde van bouwjaar, uit elk jaar ĂŠĂŠn, kwamen de trekkers al toeterend

De dag werd afgesloten met een heerlijk etentje bij restaurant De Krom in Oud-Alblas.

Ä­ÄžÄ­Ä˘ÄŤÄĄÄŻÄ˘Ä ÄĽÄą š De zeventienjarige jongen uit Gorinchem die op maandag 30 december met een gestolen auto diverse keren inreed op politieauto’s, blijft langer vastzitten.

De jongen negeerde ook stoptekens. Uiteindelijk crashte hij na een achtervolging op de A15 tussen Alblasser-

dam en Papendrecht. Hij mag veertien dagen langer vastgehouden in voorarrest. Justitie verdenkt de jongen van poging tot moord en doodslag op de agenten die in de geramde voertuigen zaten. Tijdens de achtervolging loste ĂŠĂŠn van de agenten waarschuwingsschoten,

omdat hij zich in het nauw gedreven voelde. De jongen stal de witte wagen rond kwart voor vijf in de morgen vanaf de Appeldijk in Gorinchem. De eigenaar zag dit en belde de politie. Met meerdere politievoertuigen werd de achtervolging ingezet. Ook een politiehelikopter werd ingezet.

Een goed begin is het halve werk!! DONDERDAG - VRIJDAG - ZATERDAG

Tiroler schnitzel Dikke riblappen kilo

$(&% $!" "%# 100 gram

00

10.

Shoarma pakket # " #%# " #

6.

00

1.35

Half om half gehakt "

Hamburgers 5 stuks voor

Baconburgers 5 stuks voor

Cheeseburgers 5 stuks voor

Pikante kip schotel Heerlijk bij nasi/ bami of gebakken aardappels 500 gram

4.50

WOENSDAG GEHAKTDAG DONDERDAG Rundergehakt 50 3 heerlijke malse

"

MAANDAG - DINSDAG

3. 3.00

biefstukjes

6.00

VLEESWAREN

Runderrollade 100 gram

Parmaham

2e 100 GRAM GRATIS

Ei beenhamsalade 100 gram

VLEESWAREN DUO Kipfilet met paprika Blikboterhamworst 2 x 100 gram

Meesterslager Arie Bakker !*##"*  OPENINGSTIJDEN

5.00 5.00 5.00 175 .

*' *  %%"|*( %%"|&"* %%"

1.00

2.50

Voor nog meer informatie, tips en recepten ga dan naar www.alblasserdamsnieuws.nl en klik onze advertentie aan


Een dijk van een dorp! Gemeentehuis

Dit leeft in de Raad

woensdag 08 januari 2014

Raadsvergadering

Bezoekadres Cortgene 2, 2951 ED ALBLASSERDAM telefoon fax

Op dinsdag 21 januari zal vanaf 19.30 uur de commissievergaderingen plaats gaan vinden. Met het ter perse gaan van deze Klaroen zijn de agenda’s nog niet bekend. Vanaf begin volgende

14078 (vijfcijferig) 078-770 81 43

week kunt u de agenda’s vinden op de gemeentelijke site www.alblasserdam.nl. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de griffie, telefoon 078 7706015 of griffier@alblasserdam.nl.

Gemeentenieuws

Digitaal loket Gaat u naar de gemeente met een vraag of verzoek? Kijkt u dan eerst in het digitale loket van onze website www.alblasserdam.nl. Dit loket is 24 uur per dag, 7 dagen in de week beschikbaar. Naast het vinden van informatie, kunt u hier ook veel producten en diensten van online aanvragen en betalen. Openingstijden van de gemeentewinkel zijn: Burgerzaken: J maandag: 9.00 uur – 12.00 uur J maandagavond: 17.30 uur – 19.30 uur (u kunt alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels uit de gemeentelijke basisadministratie) J dinsdag: 9.00 uur – 12.00 uur J woensdag: 9.00 uur – 15.00 uur(doorlopend) J donderdag: 9.00 uur – 12.00 uur J vrijdag: 9.00 uur – 12.00 uur

BEKENDMAKINGEN Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure Voor

Locatie Datum besluit

Activiteit het aanleggen of veranderen van een weg en kappen van bomen : Voor Locatie

Bouw- en woningtoezicht en Vergunningverlening: J maandag t/m vrijdag 9.00 uur – 12.00 uur J woensdag: 9.00 uur – 15.00 uur (doorlopend) Zorgloket: J maandag t/m vrijdag: 9.00 uur – 12.00 uur Ondernemersloket: Bellen voor een afspraak met de accountmanager bedrijven, Esther Smit telnr. 06-45925638. Meldlijn: Via onze website www.alblasserdam.nl kunt u snel, digitaal een melding doen wanneer u vragen of opmerkingen heeft over gebreken en ongemakken in de openbare ruimte (bijvoorbeeld een kapot speeltoestel, een gat in de bestrating of dode bomen). U kunt natuurlijk ook telefonisch een melding over de openbare ruimte doen via het (vijfcijferig) telnr. 14 078.

: het vellen of doen vellen van houtopstanden (het kappen van 200 bomen) : Bosperceel Lammetjeswiel : 31 december 2013

Datum besluit

: herinrichting, verleggen van de weg en kappen van twee bomen : Hilmar J. de Haanstraat thv. nr 5 en 9 : 30 december 2013

Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen binnen zes weken na de dag van verzenddatum van deze besluiten. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaar moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam. Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B (Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam).

Ingediende aanvragen om een omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Begraafplaats in de Kerkstraat: Telnr./faxnr: 078-770 60 31. Openingstijden Sociaal Raadslieden: J maandag: 13.00 uur – 16.30 uur J dinsdag en donderdag: 9.00 uur -16.30 uur. De Sociaal Raadslieden zijn een onderdeel van de Stichting Welzijn Alblasserdam. Het adres is Cortgene 20 in Alblasserdam, telnr. 078-2021220. Op www.stichtingwelzijnalblasserdam.nl vindt u meer informatie over de activiteiten en ondersteuningsmogelijkheden van de Stichting Welzijn Alblasserdam.

Activiteit bouwen: Voor : het maken van een overkapping Locatie : Van Hogendorpweg 25 Datum ontvangst : 26 december 2013 Tegen de hiervoor genoemde aanvragen kan op dit moment geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dat kan pas nadat het college over deze aanvragen heeft beslist. Die beslissing wordt eveneens bekend gemaakt in deze krant. Vergunningen en Meldingen, 8 januari 2014

Externe activiteiten college van B&W DATUM/ TIJD

ACTIVITEIT

LOCATIE

Maandag 13 januari 2014 14.00 – 15.00 uur

Inloopspreekuur door een collegelid

Bibliotheek

www.alblasserdam.nl

00105389 Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide procedure B&W van Alblasserdam maken bekend dat zij ten behoeve van de inrichting gelegen aan de Rapenburg 3 te Alblasserdam hebben besloten de op 4 juli 2003 verleende vergunning van Abr. De Haan Holding c.s. in te trekken.

J in het gemeentehuis te Alblasserdam, afdeling Publiekszaken, van 09:00 uur tot 12:00 uur en op maandag- en woensdagmiddag van 14:00 uur tot 16:00 uur, Cortgene 2 te Alblasserdam. Beroep Tegen de beschikking kan door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dat niet hebben gedaan, beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. Op grond van artikel 6:7 van de Awb bedraagt de termijn voor het indienen van een beroepschrift 6 weken. De termijn vangt, ingevolge artikel 6:8, vierde lid, van de Awb, aan met ingang van de dag na de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd. De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na het einde van de beroepstermijn, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en ingevolge artikel 8:81 van de Awb om een voorlopige voorziening is verzocht. Dat kan als onverwijlde spoed dat vereist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam. De beschikking treedt dan niet in werking voordat de Voorzieningenrechter een uitspraak heeft gedaan. Voor meer informatie over deze clausule verwijzen wij naar de brochure Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid (te downloaden via de link http://www.rijksoverheid.nl/documenten-enpublicaties/brochures/ 2011/01/05/bezwaar-enberoep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid.html). Deze kennisgeving staat ook op www.ozhz.nl.

KENNISGEVING Ontwerpomgevingsvergunning eerste fase erf Kortland 42 B&W van Alblasserdam maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning eerste fase (ex. artikel 2.5 Wabo) te verlenen met toepassing van de buitenplanse afwijking als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op het erf Kortland 42. De aanvraag betreft het oprichten van een woning met stallencomplex aan de Kortland 42, het uitvoeren van werkzaamheden en het veranderen van een uitweg. Voor deze aanvraag is een ontheffing noodzakelijk van de Verordening Ruimte van de Provincie Zuid-Holland op de punten Molenbiotoop en Veenweidelandschap. De ontheffing is aangevraagd op 24 december 2013. Daarnaast is een ontheffing noodzakelijk voor ontheffing van de Flora en Fauna wet. Deze ontheffing zal half januari worden aangevraagd bij Dienst Regelingen van Economie Zaken. Wanneer er een besluit is genomen over de ontheffingen door het bevoegde bestuursorgaan worden deze gepubliceerd en ter inzage gelegd.

Abr. De Haan Holding c.s. (De Haan) heeft in een verzoek om intrekking aangegeven dat zij geen gebruik meer wenst te maken van de verleende vergunning d.d. 4 juli 2003. Alle bedrijfsactiviteiten zijn door De Haan binnen deze inrichting stopgezet en per 1 september 2012 wordt er ook geen gebruik meer gemaakt van het terrein door De Haan.

Ter inzage De aanvraag en de ontwerpomgevingsvergunning eerste fase met bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken, vanaf 10 januari 2014 tot en met 20 februari 2014, ter inzage op de afdeling Publiekszaken van het gemeentehuis, Cortgene 2. Tijdens openingstijden kunt u de stukken inzien. Indien u niet in de gelegenheid bent tijdens de openingstijden het plan in te zien, kan na telefonische afspraak een ander tijdstip worden bepaald.

De beschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen van 9 januari 2014 t/m 20 februari 2014 ter inzage. De stukken kunnen worden ingezien:

De stukken zijn ook digitaal in te zien en te downloaden op www.alblasserdam.nl en op de website www. ruimtelijkeplannen.nl. (www.ruimtelijkeplannen.nl/

webroo/?planidn=NL.IMRO.0482.abkortland42080on01) Gedurende de termijn van terinzageligging kan een ieder mondeling of schriftelijk zijn zienswijze over de ontwerp omgevingsvergunning kenbaar maken aan het college van b&w. De schriftelijke zienswijze dient te worden gericht aan het college van b&w, t.a.v. mevrouw D. Jansen, Postbus 2, 2950 AA Alblasserdam. Voor het kenbaar maken van een mondelinge reactie dient u tijdig, en in ieder geval uiterlijk een week voor het einde van de ter inzage legging, telefonisch een afspraak te maken via telefoonnummer 14078. Het is niet mogelijk telefonisch uw zienswijze kenbaar te maken. Alblasserdam, 8 januari 2014 B&W van Alblasserdam

Bekendmaking Straatnaamgeving B&W hebben op 17 december 2013 besloten om de begraafplaats “Oude Torenhof” te noemen en de brug die is gelegen tussen de Haven en het Zuiderstek “Werfbrug”. Het besluit is genomen op grond van artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en artikel 2 van de Verordening naamgeving en nummering Alblasserdam. Tegen bovenstaand besluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van b&w van de gemeente Alblasserdam, Postbus 2, 2950 AA Alblasserdam.

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen deze omgevingsvergunning te verlenen. BEKENDMAKING Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan werkgebied – deelplan Nieuwland B&W van Alblasserdam maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 17 december 2013 het bestemmingsplan “Werkgebied – Deelplan Nieuwland” ongewijzigd heeft vastgesteld. Voor de realisatie van een containertransferium in Alblasserdam is recent het bestemmingsplan “Containertransferium” vastgesteld. Na vaststelling van dit bestemmingsplan bleek echter dat de exploitant (Havenbedrijf Rotterdam) van het terrein niet alle ruimte nodig heeft. Hierdoor blijft er een gebied over van circa 2,7 hectare, waarop door de toegekende specifieke bestemming “Bedrijf – Containertransferium” geen andere bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan. Doel van bestemmingsplan “Werkgebied - deelplan Nieuwland” is deze gronden te voorzien van een algemene bedrijfsbestemming waardoor ter plaatse bedrijvigheid is toegestaan. Het ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ligt m.i.v. van 10 januari 2014 t/m 20 februari 2014 inzage op het gemeentehuis (gedurende de openingstijden). De stukken zijn ook digitaal in te zien en te downloaden op www.alblasserdam.nl (bouwen, wonen en milieu, bestemmingsplannen, bestemmingsplan Werkgebied - deelplan Nieuwland) en op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (planidn = NL.IMRO. 0482.bpwgdpnieuw076-vg01). Vervolg op volgende pagina


gemeente-info

Woensdag 8 januari 2014

7

Gemeentenieuws Vervolg van vorige pagina Het gemeentehuis is geopend op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en de maandag- en woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Indien u niet in de gelegenheid bent tijdens de openingsuren het ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan in te zien, kan na telefonische afspraak een ander tijdstip worden bepaald. Gedurende genoemde termijn van 6 weken (10 januari 2014 t/m 20 februari 2014) kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet gedaan hebben, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het vaststellingsbesluit treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Alblasserdam, 8 januari 2014 B&W van Alblasserdam

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 3 februari 2014 is de dag van de kandidaatstelling Op 3 februari 2014 vindt de kandidaatstelling plaats voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zowel nationale partijen, lokale partijen als individuele burgers kunnen zich kandidaatstellen voor de gemeenteraadsverkiezingen in Alblasserdam. Het college van Burgemeester en Wethouders is verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen. De verkiezingen zelf vinden plaats op 19 maart 2014. Lijst inleveren Wilt u deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen? Lever dan op 3 februari 2014 uw lijst met

kandidaten in bij het centraal stembureau. U kunt daarvoor tussen 9.00 en 17.00 uur terecht in het gemeentehuis, Cortgene 2, Alblasserdam. Bij binnenkomst graag even melden bij de receptie/ informatiebalie in de hal. Wat heeft u nodig voor de kandidaatstelling? I de kandidatenlijst (model H 1); I de verklaring van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9); I de machtiging om de naam van de politieke groepering boven een kandidatenlijst te plaatsen (model H 3-1); I zonodig de machtiging om de namen van politieke groeperingen samen te voegen boven een kandidatenlijst (model H 3-2); I zonodig de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst voor politieke groeperingen die nog geen zitting hebben in de gemeenteraad (model H 4); I zonodig de verklaringen voor het verbinden van de kandidatenlijsten tot een lijstencombinatie (model I 10); I het elektronisch bestand met de gegevens voor de kandidaatstelling; I Kopie geldig legitimatiebewijs van de kandidaten; I Kopie geldig legitimatiebewijs van de inleveraar; Ondersteunende software De genoemde formulieren en het elektronisch bestand kunt u aanmaken met behulp van ondersteunende software, bedoeld voor politieke partijen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. U kunt de software downloaden via www.kiesraad.nl. De formulieren zijn ook kosteloos verkrijgbaar in het gemeentehuis. Waarborgsom Politieke partijen die voor het eerst deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen of die bij de vorige gemeenteraadsverkiezing geen zetel hebben behaald, zijn verplicht om een waarborgsom te betalen. Ook moeten nieuwe partijen – en geregistreerde politieke partijen die bij de laatste verkiezingen geen zetels hebben behaald – ondersteuningsverklaringen overleggen.

20-01-2014 zijn betaald. U kunt dit bedrag overmaken op bankrekeningnummer 285000152, ten name van de gemeente Alblasserdam. Doet u dat onder vermelding van het betalingskenmerk “waarborgsom kandidatenlijst”, gevolgd door de geregistreerde aanduiding van uw politieke partij. Meer informatie Wilt u meer weten over de wettelijke voorschriften voor de inlevering van kandidatenlijsten? Neem dan contact met ons op via het algemene telefoonnummer 14078. met vriendelijke groet, Uw centraal stembureau

Kerstboomverbranding Op woensdagavond 8 januari 2014 zal de jaarlijkse kerstboomverbranding plaatsvinden op het weiland aan het Buitenpad. Particulieren kunnen kerstbomen inleveren bij de medewerkers van de gemeente op het weiland aan het Buitenpad, t.h.v. de kruising Waterpeper – Zwenkgras tussen 13:15 uur en 16:00 uur. Voor iedere ingeleverde boom krijgt men een vergoeding van € 0,50. De vergoeding is uitsluitend voor particulieren en niet voor bedrijven. Alleen kale bomen, zonder pot, houten onderkruis of net worden geaccepteerd. Niet verkochte bomen van bedrijven kunnen wel ingeleverd worden maar hier staat geen vergoeding tegenover. De klappaal in het fietspad zal worden weggehaald, zodat auto’s met eventueel een aanhanger bij het weiland kunnen komen. Bij goed weer zullen diezelfde dag de verzamelde kerstbomen rond 19.00 uur onder toeziend oog van de Jeugdbrandweer verbrand worden. Bij slecht weer of te veel wind zullen de bomen wel ingezameld worden maar ter plaatse versnipperd worden in plaats van verbrand.

Kleding inzamelingen 2014 Jaarlijks ontvangt de gemeente tientallen verzoeken van charitatieve instellingen om vergunning voor het houden van een kledinginzameling. Per jaar wordt er aan vier instellingen een vergunning verleend. Er wordt gewerkt met een roulerend systeem zodat steeds een andere instelling in aanmerking komt. Uitsluitend instellingen die door het Centraal Bureau Fondsenwerving positief zijn beoordeeld krijgen een vergunning om een inzameling te houden. Voor het jaar 2014 is aan de volgende vier charitatieve instellingen een vergunning verleend voor het houden van een huis-aan-huis kledinginzameling: I Stichting Humana periode januari, februari en maart I Stichting het Nederlandse Rode Kruis periode april, mei en juni I Nierstichting periode juli, augustus en september I Stichting War Child periode oktober, november en december Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen binnen zes weken na de dag van publicatie van deze besluiten. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaar moet worden gericht aan het college van b&w van Alblasserdam. Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B (Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. A. van Dam van de gemeente Alblasserdam, tel. 06-121 30 611

De waarborgsom bedraagt € 225 en moet uiterlijk

Een dijk van een dorp!

OP ZATERDAG 11 JANUARI

VIEREN WIJ ONS 6-JARIG BESTAAN EN DAT DOEN WIJ SAMEN MET U! U BENT WELKOM OP DE OPEN DAG VAN 8.00 - 14.00 UUR

r oo mp d In tca o Bo

Vanaf

, 0 5 . 2 2 € MAAND

Outdo Bootca or mp

BUDGET

PER

jaar!

FITNESS DAGELIJKS ONBEPERKT SPORTEN Inclusief onbeperkt gebruik maken van fitness-, spinning-, aerobics-, bootcamplessen, douches en sauna!

SCHRIJF U OOK IN OP DE OPEN DAG! Bij inschrijving op de open dag ontvangt u de maand februari GRATIS sporten cadeau en u betaald ook geen inschrijfgeld! Dat is maar LET OP: Vanaf 1 januari is ons groepslessenrooster nog uitgebreider. liefst een korting van € 52,50. Wij bieden u maar liefst 46 lessen per week aan! Kijk snel op www.budgetfitness.info voor het actuele lesrooster.

Wees er snel bij... Nog goedkoper sporten in Alblasserdam bestaat echt niet! PLANTAGEWEG 25 2951 GN ALBLASSERDAM TEL.: 078 - 691 42 17 INTERNET: WWW.BUDGETFITNESS.INFO E-MAIL: INFO@BUDGETFITNESS.INFO

OPENINGSTIJDEN: MAANDAG 08.30 DINSDAG 07.00 WOENSDAG 08.30 DONDERDAG 07.00

-

22.00 22.00 22.00 22.00

UUR UUR UUR UUR

VRIJDAG 08.30 - 18.00 UUR ZATERDAG 08.45 - 12.30 UUR ZONDAG 08.45 - 12.30 UUR


De winkeliers van Kaasspeciaalzaak Zwartbol Het adres voor al uw kaas, wijn en noten

Westpolder

s e i r V e d n a Joh

Winkelcentrum

Altijd goed, lekker voordelig

WESTPOLDER

Altijd als eerste op de hoogte van onze folderaanbiedingen!

Ga naar www.marskramer.nl en meld je aan voor onze digitale folder. Slager Johan de Vries is nu bijna vijf jaar actief in winkelcentrum Westpolder en niet meer weg te denken. Ruim een jaar geleden schakelde De Vries over naar het concept Ambachtelijke Slager en daar is hij nog steeds heel gelukkig mee. “Ik heb nu de vrijheid om mijn producten zelf in te vullen,� aldus De Vries. “En ik merk dat mijn klanten dat erg waarderen.� De Vries voert een

Kijk voor de nieuwste acties op

www.c1000.nl

ruim assortiment aan producten. De vleeswaren zijn van de hoogste kwaliteit. Daarnaast biedt hij een keur aan verse salades aan. Bovendien voegt hij onder andere bijvoorbeeld kipborrelhapjes toe, afhankelijk van de gelegenheid. “Met Oud en Nieuw is dat bijvoorbeeld heel populair.� Vooral naar aanleiding van reacties van zijn klanten heeft De Vries ook een assortiment fruit toegevoegd. “Vooral omdat mijn klanten graag willen kunnen kiezen voor kleinere hoeveelhe-

ARTEX

den,� legt De Vries uit. Veel waarde hecht De Vries aan zijn nauwe samenwerking met een top worstmakerij uit Maartensdijk. “De kwaliteit die zij leveren is fantastisch,� aldus De Vries. “Zij leveren een hoge kwaliteit beenham, boterhamworst en nog veel meer. En die kwaliteit is

Ten Cate ondergoed

constant. Ook dat is heel belangrijk. Mijn klanten moeten daar op kunnen vertrouwen.�

Bij ons altijd 4 halen, 3 betalen

Van dezelfde bron komen ook de verse salades van Slager De Vries. “Dat zijn geen producten

Stomerij

vraagt heel veel kennis en ervaring en dat hebben mijn partners. Het zijn allemaal eigenge-

Pantalon â‚Ź 4,95 Kostuum â‚Ź 9,95

Kledingreparatie

waar je zelf aan moet beginnen,� legt hij uit. “Ook daar is die hoge kwaliteit bepalend. Dat

d a t z iet e r g oed uit !

Lekkerder vlees bestaat niet www.slagerijwestpolder.nl Johan de Vries, Ambachtelijke Slager Jan van Goijenstraat 18 Winkelcentrum Westpolder 3351 JN Papendrecht T. 078-615005

DIERENSPECIAALZAAK DE LANGE Achterom 6 - Winkelcentrum “Westpolder� Winkelcentrum “Wilgendonk�

Voor het lekkerste gebak en het gezondste brood Bakkerij Vlot

maakte salades.� Als Ambachtelijke slager heeft hij alle vrijheid bij de inkoop van zijn producten. “Daardoor kan ik het beste inkopen dat er te krijgen is en ben ik niet afhankelijk van een organisatie,� legt hij uit. “En dus kan ik ook heel snel reageren als een product me niet bevalt.�

De Man Optiek Goed zien,

Dierenspeciaalzaak De Lange

Schot

Want vis is feest

De tabaken gemakswinkel van Papendrecht

Winkelcentrum Westpolder  el. 078 - 6154621 BESTEL SNEL OP WWW.BAKKERIJVLOT.NL

Wij leveren service en kwaliteit op audio/video/tv, witgoed en huishoudelijke apparaten. Ervaar het zelf en kom eens langs! Oplossingen Probleem oplossen

Bezorgen op uw tijd Deskundig advies

Omruilgarantie

VAN EIJL Westpolder Papendrecht Tel. 078-6155906

DĂŠ kappers met ervaring!! Rombout Kappers Papendrecht Jan van Goyenstraat 4 Tel. 078 - 615 72 00

Meesterschoenmakerij WESTPOLDER Voor de beste reparaties

Voor een uitgebreide baby- en kinderkleding collectie in de maten 44 t/m 176

100%

Stomerij/Sleutels KOSTUUM STOMEN â‚Ź 9,95 PANTALON STOMEN â‚Ź 4,95

Winkelcentrum Westpolder Tel. 078-615 54 65

GEZELLIGHEID www.plantenbeurs.info

Jan van Goijenstraat 22 - 3351 JN Papendrecht


q www.klaroen.nl

business nieuws

Woensdag 8 januari 2014

Maat begint ook in Antwerpen De eerste buitenlandse vestiging is een feit, vanaf 1 januari 2014 is het Alblasserdamse transport- en heftruckbedrijf Maat ook officieel operationeel vanuit België. Maat Transport en Maat Heftrucks bieden in het Antwerpse havengebied hun producten en diensten aan. Naast een operationeel planner, worden diverse heftrucks en transportmiddelen in Antwerpen gestationeerd. Maat is in 1934 opgericht en is actief binnen de transport en logistiek. Maat biedt met deze nieuwe vestiging een uitstekende dekking in de corridor Alblasserdam, Europoort en Antwerpen. Voor meer informatie: www.maat4pl.nl.

6A7A6HH:G96B ™

Wandeladviezen bij zere voeten ĞĩğĩĞİİĢįġĞĪš Outdoorwinkel Antilope aan het Cortgene 9 in Alblasserdam en Vreeken Voetverzorging organiseren op zaterdag 18 januari een gezamenlijke inloopdag in de winkel aan het Cortgene. “Wij komen naar Antilope om mensen te adviseren die last hebben van pijnen of ongemakken, bijvoorbeeld bij de hiel, de voorvoet of tenen”, vertelt Huib Vreeken. De Alblasserdamse

registerpodoloog neemt een team aan experts mee; fysiotherapeut Erik van der Ham, medisch pedicure Marie Vreeken en wandelschoendeskundige Evert Vink van Antilope zal eveneens aanwezig zijn. Ook mensen die last hebben van de knieën of bijvoorbeeld veel zwikken tijdens de wandelsport, zijn welkom tijdens de inloopdag voor meer informatie en een passend advies. “We merken de laatste tijd steeds meer dat we klanten van elkaar over de

vloer kregen”, vertelt Huib Vreeken van Vreeken Voetverzorging. “Mensen met voetproblemen willen goede wandelschoenen en mensen die ondanks goede wandelschoenen last blijven houden van zere voeten, komen bij ons terecht.” Huib Vreeken en Evert Vink van Antilope Outdoor zochten contact met elkaar en al snel ontstond het idee voor een inloopdag voor mensen met voet-

Franca en Ronald winnen bouwpakket 6A7A6HH:G96B™ Franca Leenheer en Ronald Huizer waren zaterdag in Huis van Zessen te Alblasserdam om hun prijs op te halen van de onlangs gehouden kleurplaatactie. Zij hadden erg hun best op hun tekening gedaan en de prijs echt verdiend. Robert en Franca brachten hun familie mee en van Huis van Zessen waren er een viertal vrijwilligers aanwezig. De winnaars kregen heel toepasselijk een bouwpakket van Brickadoo. Franca heeft haar villa inmiddels in elkaar geknutseld, een foto is te zien op: www.facebook. com/HuisvanZessen. De kinderactie van Huis van Zessen werd gesponsord door Ritmeester BV en Brand BBA B.V.

9

™:X]ieVVgK^c`a^c`hZc=j^WKgZZ`ZcW^__djiYddgl^c`Za6ci^adeZ!lVVgYZdeZcYV\\Z]djYZcldgYi#

FOTO: BERT BONS

problemen. “Antilope heeft een prachtige winkel met allerlei materialen voor outdoor-activiteiten. Mensen kunnen hier goed slagen voor ontspannende of juist inspannende bezigheden in de buitenlucht, maar die moeten niet afgebroken worden door voetproblemen. Daar kunnen we wat aan doen”, legt Vreeken uit. Vreeken Voetverzorging werkt aan de praktijk aan de Waalsmondelaan 30 in Alblasserdam samen met een medisch pedicure, registerpodoloog, fysiotherapeut en een orthopedische schoenmaker. Evert Vink: “Wij zien hun expertise als een belangrijke toevoeging voor onze klanten. In sommige gevallen maakt dat voor hen het verschil tussen genieten en pijn lijden tijdens het wandelen of fietsen.” Dat laatste is volgens Huib Vreeken en Evert Vink in de meeste gevallen niet nodig. Op zaterdag 18 januari geeft Vreeken advies over de houding en voetgerelateerde klachten in de wandelsport; fysiotherapeut Erik van der Ham zal ingaan op pijnklachten aan de voeten, benen, rug en nek; medisch pedicure Marie Vreeken vertelt over de verzorging van de voeten bij langdurige belasting en wandelschoendeskundige Evert Vink beoordeelt welk type schoen het beste bij iemand past. De inloopdag op zaterdag 18 januari bij Antilope Outdoor aan het Cortgene 9 in Alblasserdam duurt van 10.00 tot 14.00 uur. Info: www.antilopeoutdoor. nl of www.vreeken-voetverzorging.nl.

Campagneauto voor SGP Bootcamp-training bij Budget Fitness in Alblasserdam ĞĩğĩĞİİĢįġĞĪ š Lijsttrekker Peter Verheij heeft op donderdag een opvallende campagneauto van SGP Alblasserdam in gebruik genomen. De auto zal ingezet worden bij verschillende activiteiten die de SGP de komende maanden in Alblasserdam organiseert. Eén van die activiteiten is een vervoersdienst voor ouderen. Ook andere Alblasserdammers die vervoer nodig hebben van of naar een bestemming in de regio kunnen een beroep doen op de SGP. De vervoersservice van SGP Alblasserdam zal vanaf 1 februari tot en met 19 maart 2014 dienst doen. De dienst zal met verschillende vrijwilligers, waaronder kandidaten van de SGP, worden ingevuld.

hier heel gewoon. Onder andere door sterke sociale netwerken en een sterk georganiseerd kerkelijk leven is Alblasserdam wat het is. Alblasserdam kenmerkt zich door de vele vrijwilligers die voor mensen klaar staan. De SGP waardeert deze zorg voor elkaar enorm en ondersteunt dat. De SGP stelt het zelf organiserend vermogen van de samenleving centraal. De SGP wil het meedoen van de inwoners bevorderen. Daarom wil de SGP mantelzorg en vrijwilligerswerk stimuleren. Via de WMO wil de SGP waar mogelijk beperkingen wegnemen en ondersteuning bieden aan kwetsbare inwoners. De SGP wil netwerken tussen professionele en vrijwilligersorganisaties versterken en praktische ondersteuning aan vrijwilligers bieden.

Eind januari zal de SGP meer informatie geven over het gebruik van de service. De vervoersdienst onderstreept de SGP het thema haar speerpunt ‘Sociale Gemeenschap’.

De SGP staat voor een betrokken, betrouwbaar en actief gemeentebestuur dat geworteld is in de samenleving. Het bestuur van de gemeente Alblasserdam is bij de SGP in vertrouwde handen.

Alblasserdam is een dorp waar mensen voor elkaar klaar staan. Het onderlinge contact en het elkaar helpen is

Het complete verkiezingsprogramma en videoboodschappen staan op www. sgpalblasserdam.nl.

ĞĩğĩĞİİĢįġĞĪš Club You en Budget Fitness hebben hun sportcentrum aan de Plantageweg 25 in Alblasserdam na zes jaar geupgrade met maar liefst 200 vierkante meter sportspecifieke indoor, outdoor en small group training. Op zaterdag 11 januari wordt er een open dag gehouden voor deze Bootcamp-training.

Met Bootcamp kan een zeer afwisselende totaal work-out gegeven worden, waarbij zowel gebruik gemaakt wordt van de buitenomgeving als de uitgebreide studio’s met alle ultramoderne en nieuwe technische snufjes. “Ondanks deze nieuwe formule willen wij dat ook dit sportconcept voor iedereen toegangkelijk en betaalbaar is”, vertelt Foeed van Club You en Budget Fitness. Het sportcentrum heeft een nieuwe abonnementsvorm ontwikkeld. Deze is speciaal bedoeld voor sporters, die op eigen initiatief willen sporten, maar wel met persoonlijke begeleiding. Foeed: “Of iemand alleen gebruik wil maken van bootcamp, groepslessen, spinning of fitnesstraining, het maakt niet uit. Alle keuzes zijn mogelijk en worden onbeperkt zeven dagen per week aangeboden voor een vaste lage prijs vanaf 22,50 euro per maand.”

Rijbewijskeuring

™9ZXVbeV\cZVjidkVcH<E6aWaVhhZgYVb#

E6E:C9G:8=I™ Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht op het spreekuur van Regelzorg Rijbewijskeuringen op maandag 13 januari en 10 februari in Flat Residence Gerbrandy, P.S. Gerbrandystraat 31. Voor informatie en een afspraak kan gebeld worden naar het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen: 088-2323300. Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl. Met ingang van 1 januari 2014 is de leeftijd waarop de eerste seniorenkeuring plaats moet vinden verhoogd naar 75 jaar.

™7ddiXVbeWZhiVVij^iZZc\gddiVVciVa\ZkVg^ZZgYZdZ[Zc^c\Zc#

taalt geen inschrijfgeld (ter waarde van 52,50 euro). Club You en Budget Fitness bestaan op 16 februari precies zes jaar. De fitnesspartners zijn in de laatste jaren uitgegroeid tot trendsetters met een vooruitstrevende blik. Het sportcentrum heeft een klantgerichte aanpak, waar inoveren en investeren centraal staan en precies weten wat de leden van een sportcentrum verwachten.

Health Club is door jarenlange ervaring in staat zeer scherp in te kopen en heeft alle bedrijfsprocessen zeer efficiënt ingericht. Daarnaast betalen de leden niet mee aan allerlei ‘verborgen kosten’ zoals onderhoud, afschrijving of nieuwe investeringen. Speciaal ter introductie van sportspecifieke Bootcamp-training wordt op zaterdag 11 januari van 08.00 tot 14.00 uur een open dag gehouden. Wie zich die dag inschrijft, ontvangt de maand februari gratis sporten cadeau en be-

q WWW.CLUBYOU.NL

Communiceren met NLP-programma

Oproep voor meer leden Eensgezindheid

E6E:C9G:8=I™ Voor wie graag zijn of haar gesprekspartner wat meer zou willen beinvloeden of wil dat de ander beter luistert, start Volksuniversiteit Papendrecht op maandag 13 januari de cursus ‘Communiceren met NLP’. Met behulp van Neuro Linguïstisch Programmeren kan men de communicatie met anderen verbeteren. Naast een inleiding in NLP wordt er aandacht besteed aan de NLPgespreksruimte, volgen en leiden in een gesprek, begrijpend luisteren en het waarnemen van belangrijke criteria van de ander. Voor inschrijving of meer info kan men terecht op www.vupapendrecht.nl of bellen naar 078-6154764.

DJ9"6A7A6H™ De toekomst van de koren

van Eensgezindheid uit Oud-Alblas, met al haar geledingen, ziet er aan de ene kant zonnig uit. Aan de andere kant zijn er ook de nodige zorgen. De zonnige kanten zijn dat het koorverband financieel gezond is, mede dankzij de subsidie van de gemeente Molenwaard en de opbrengsten van diverse acties. Ook beschikken de koren over deskundige (bege)leiders. Maar het feit dat het gemengd koor met veertig leden de bestaanbaarheidsgrens nadert, baart zorgen. Voor meer informatie of aanmelding, zie de website: www. eensgezindheid-dekrekels.nl.


algemeen

Woensdag 8 januari 2014

OPRUIMING DION 2½+2+1 zits + *,&( %%-)*& Normaal 3.983,-NU 2.390,--

WAND EKLUND !#&/-%#%" "% $( Normaal 4.655,-NU 2.790,-MONTIVAR 2 + 2½ zits bankstel % #(&$&(*#/ * Normaal 2.948,-NU 1.995,--

ADELINO 2 + 3 zits bankstel %/-(*#( Normaal 3.289,-NU 2.450,--

Om plaats te maken voor de nieuwe collectie zijn alle BANKSTELLEN, (RELAX)FAUTEUILS, SALONTAFELS, WANDMEUBELS, EETHOEKEN, KLEINMEUBELS, (COMFORT)LEDIKANTEN, REPRODUCTIES en LAMPEN afgeprijsd met kortingen die oplopen tot 70 %

3 zits bank %&%"((+ %#(50% korting 2 + 3 zits bankstel,* !#&&)$*#&)*&60% korting 2 + 3 zits bankstel,/-(*(+%#(30% korting 2 + 3 zits bankstel,$ %(+ %*#%* #( 2 + 2½ zits bankstel, #(30% korting 2 + 2½ zits bank $*+% )*&%)*(')*& 25 % korting Zithoek met ronde hoek,%*( *-)*&30% korting Zithoek, $ %( !/)*&#&))"+))%) 25 % korting 2½+1+1 zits comfort bankstel,#(15% korting Fauteuil, ( !)#(50% korting Fauteuil #%*()*&70% korting Draaifauteuil $**(+#&&'/-(*#(20% korting Relaxfauteuil,%,()*#( 35% korting Fauteuil$*#&$)*&30% korting Blank antiek eiken salontafel, 40% korting White wash eiken salontafel,)$ $)) 40% korting Blank antiek eiken salontafel,#%-60% korting Blank patiné eiken vitrinekast, 60% korting Kersen gekleurd dressoir, #$&& 25 % korting COMPLEET WOONPRAGRAMMA:")*%*&"$* )*&#%%)#&%*#*(" "%%&*%"#+( 4 eetkamerfauteuils, )*&&'- #%20% korting 6 eetkamerstoelen (+ %)%#( 40 % korting SHOW matrassen ,() ##%"-# * *% 25% korting Boxspring .#+.+ *,&( %60% korting Hanglampen,% Tientallen reproducties en olieverfdoeken !

EKLUND Blank eiken tafel.$ &$'#*$* )*&()*&#% Normaal 2.910,-NU 1.745,--

10

Normaal 1.625,-3.220,-1.899,--

NU 795,-1.295,-1.325,-1.595,-1.995,-1.595,-2.290,-2.295,-3.495,-690,-250,-1.290,-995,-425,-545,-370,-275,-495,-1.290,--

2.948,-2.157,-3.272,-3.051,-4.250,-1.385,-865,-1.640,-1.533,-609,-914,-619,-695,-1.280,-1.452,--

NU HALVE PRIJS! 1.424,-1.130,-1.194,-695,-3.215,--

1.285,-10,--

Er is veel meer dan wij hier kunnen noemen. KOM KIJKEN.

EDDV

ZRRQFHQWUXP

*) $+#%

Op alle meubelen die besteld moeten worden ontvangt u ook 10 % korting. &)* %( !" 0 ##))($0# 

0%)#&*%

Spectaculaire OP=OP

GROTE PART INBOUWAP IJEN PAR TEGEN WAA ATUUR NZINN LAGE PRIJZE IG N!

MAGAZIJN OPRUIMING!! Inbouw oven T3405 RVS MET 5 JAAR GARANTIE voorzien van hetelucht en mantelkoeling

OP=OP Van â&#x201A;Ź373,-

nu voor

â&#x201A;Ź299,00 Inbouw oven FK89EL.20X/HA Voorzien van hetelucht en elektronische timer

OP=OP

â&#x201A;Ź349,00

Van â&#x201A;Ź799,-

nu voor

OP=OP

OP=OP

Van â&#x201A;Ź1.019,-

nu voor

â&#x201A;Ź529,00 Inbouw combimagnetron AMW820RVS Luxe combimagnetron voorzien van een grote inhoud, turbo hetelucht en grill met crisp functie

OP=OP

EKE6242-OM voorzien van tiptoets bediening en kookwekker

â&#x201A;Ź299,00

Van â&#x201A;Ź1.019,-

nu voor

Inbouw inductiekookplaat

OP=OP

EH645QE11E 60 cm breed voorzien van 17 vermogensstanden en boosterfunctie, nismaat 56x49 cm

â&#x201A;Ź499,00

Van â&#x201A;Ź889,-

nu voor

Inbouw kofďŹ emachine

Inbouw combimagnetron HB84H500 Voorzien van 44 liter inhoud en 15 automatische programmaâ&#x20AC;&#x2122;s

Volledig geĂŻntegreerde vaatwasser

Keramische kookplaat

OP=OP

EKV6200.0.E Voorzien van Hoogwaardig keramisch maalwerk en cappuccino functie

â&#x201A;Ź699,00

Compleet gemonteerd* voor â&#x201A;Ź449,00

OP=OP

â&#x201A;Ź349,00

Van â&#x201A;Ź899 V â&#x201A;Ź899,-

nu voor

OP=OP Van â&#x201A;Ź639,-

nu voor

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

Volledig geĂŻntegreerde (FAV50) vaatwasser

OP=OP nu voor

voorzien van ProClean en bezonder laag geluidsniveau van 42dB, nishoogte 102 cm

IN OF UIT DOOS MET VOLLEDIGE FABRIEKSGARANTIE BEKIJK NU ONS AANBOD OP ONZE SITE WWW.BUDGETPLAN.NL

HP90I Voorzien van 1000m3/h afzuigcapaciteit en randafzuiging

OP=OP

â&#x201A;Ź399,00

Van â&#x201A;Ź1.199,-

nu voor

Afzuigkap

KRIK2204/A+ voorzien van 212 liter inhoud en deur op deur montage, nis hoogte 122 cm

OP=OP

Compleet gemonteerd* voor â&#x201A;Ź499,00 Van â&#x201A;Ź749,-

nu voor

â&#x201A;Ź399,00

OP=OP

Van â&#x201A;Ź979,nu voor

HBT6IX Voorzien van metalen vetďŹ lters en halogeen verlichting

OP=OP

â&#x201A;Ź2.995,INCLUSIEF APPARATUUR

Inbouw koel-/vriescombinatie

â&#x201A;Ź649,00

GROTE PARTIJEN INBOUWAPPARATUUR

Afzuigkap

Inbouw koelkast

OP=OP

â&#x201A;Ź499,00

Van â&#x201A;Ź1.059,-

nu voor

volledig geĂŻntegreerde vaatwasser voorzien van uitgestelde starttijd en aquastop

ARG727 Voorzien van 181 liter inhoud en sleepdeur montage

GROTE COLLECTIE KEUKENS TEGEN SCHERPE PRIJZEN

â&#x201A;Ź369,00

Volledig geĂŻntegreerde vaatwasser

Van â&#x201A;Ź2.450,-

nu voor

voorzien van 5 afwasprogrammaâ&#x20AC;&#x2122;s en orbital sproeisysteem voor een extra schone vaat

Inbouw koelkast

â&#x201A;Ź199,00

Van â&#x201A;Ź429,-

nu voor

OP=OP

Design afzuigkap KD9980.0BGE Voorzien van 800 m3/h afzuigvermogen en luxe LED verlichting

ART 491/A+/2 voorzien van 266 liter inhoud, energie klasse A+

Van â&#x201A;Ź3.090,-

Compleet gemonteerd* voor â&#x201A;Ź599,00

Tevens leverbaar als

â&#x201A;Ź499,00

nu voor

â&#x201A;Ź5.995,INCLUSIEF APPARATUUR

â&#x201A;Ź649,00

eilanduitvoering nu voor

â&#x201A;Ź799,00

Van â&#x201A;Ź1.090,-

nu voor

â&#x201A;Ź599,00

Stoomovens vanaf â&#x201A;Ź499,00

OP ZONDAG GESLOTEN Tinstraat 10 C t/m F - 2984 AN Ridderkerk - (Industrieterrein Donkersloot zuid) Tel: 0180-442322 Fax 0180-421534 Geopend maandag t/m donderdag van 10.00 - 17.30 uur. Vrijdag van 10.00 - 21.00 uur (koopavond). Zaterdag van 10.00 - 17.00 uur


q www.klaroen.nl

accent

Woensdag 8 januari 2014

Spectaculaire Vrijdagse Vrienden

Woensdag 29 januari

ĭĞĭĢīġįĢĠĥıš De gebruikelijke Friends on Friday, die wekelijks voor feeststemming in Willaerts zorgt, werd dit keer op de ijsbaan gehouden. En dat werd een top succes. In een volle horeca ruimte van de ijsbaan wisten een uitstekend team van discjockeys de honderden gasten uitstekend te vermaken. Geheel volgens de regels draaide organisator Bjorn van Dijl om precies 12 uur de knop om. Voor velen was dat het signaal om richting Willaerts te stappen.

In de Havenkerk aan de Ieplaan in Alblasserdam

Geloof ontdekken met Alpha-cursus E6E:C9G:8=I ™ Voor iedereen die de zin van het leven wil ontdekken of meer wil weten van het christelijk geloof, wordt vanaf woensdag 22 januari in Papendrecht een nieuwe Alpha-cursus gehouden. Op een ontspannen manier worden in een gezellige sfeer allerlei onderwerpen besproken die betrekking hebben op het christelijk geloof. De cursus is gepland op een aantal woensdagavonden en een zaterdag en duurt ongeveer twaalf weken. De avonden, die gehouden worden in de Elimkerk aan de P.C. Hooftlaan 178 in Papendrecht, beginnen rond 18.30 uur met een warme maaltijd. Na de maaltijd wordt er een inleiding gehouden over diverse onderwerpen zoals Jezus, bidden, Gods leiding en de bijbel. Om 21.30 uur wordt de avond afgesloten. De eerste keer kan iedereen vrijblijvend kijken of de cursus iets is. Wel graag even aanmelden in verband met de maaltijd. Info of aanmelding: www.bezichtig.nu/ alphacursus of 078-6153188.

Vrouwenochtend over invloed van keuzes De jaarlijkse Interkerkelijke Vrouwenochtend in Alblasserdam vindt plaats op woensdagmorgen 29 januari. ĞĩğĩĞİİĢįġĞĪ š De jaarlijkse Interkerkelijke Vrouwenochtend wordt voor de elfde keer gehouden in Alblasserdam. De plaats van samenkomst is de Havenkerk aan de Ieplaan 9. Als spreekster is uitgenodigd Heleen Bé-

nard. Zij is werkzaam bij Christenen voor Israël en is een geliefd spreekster over wat haar het diepst beweegt: het Joodse volk, dat heel dicht bij het hart van God de Vader ligt. Het thema is ‘Ruth, Esther en wij’. Het gaat daarbij

Burgemeester Bert Blase bracht hen in de middag een bezoek en overhandigde een bos bloemen. Ook een groot deel van de familie was naar de flatwoning aan de Wiardi Beckmanstraat gekomen, om het gouden jubileum mee te vieren. Bahri en Kusiye ontmoetten elkaar in hun geboortedorp Kayapinar. Dit dorp is onderdeel van de stad Kayseri, in het midden van Turkije. “Zij was zestien en ik 23 jaar oud. Zij gaf een knipoog en vanaf die tijd gingen we met elkaar om”, vertelt Bahri. Rond 1965 werd het Turkse dorp bezocht door Europeanen die mensen zochten die in Nederland wilden werken. Het echtpaar Erdogan ging op het aanbod in en verhuisde eerst naar België en vijf jaar later naar Nederland. In de zeventiger jaren kwam het gezin in Alblasserdam wonen. De man des huizes kreeg een baan bij de scheepswerf van Van der Giessen-De Noord. Na een fusie bij die werf, ging Erdogan aan het werk bij Scheepswerf en Machinefabriek De Een uitgave van

Edities bv en Koninklijke BDU Uitgevers bv

Muzikale medewerking wordt verzorgd door Chavah, een zanggroep van vrouwen uit de Ichthuskerk. (Chavah is het Hebreeuwse woord voor Eva). Het orgel en de piano worden bespeeld door Mirjam Bustraan.

De Havenkerk opent de deuren om 08.45 uur. Het programma begint om 09.15 uur en duurt tot 11.30 uur. Er is kinderopvang voor kinderen tot de leeftijd van zes jaar. Voor meer informatie of een verzoek om vervoer kan gebeld worden met Corrie Jansons via telefoonnummer 078-6931217.

™9ZkgdjlZcY^ZYZdX]iZcYde'._VcjVg^dg\Vc^hZgZc#

Groot en Van Vliet in Slikkerveer (Ridderkerk). Toen Bahri na een aantal jaren werd afgekeurd wegens zijn rug, kreeg hij tot aan zijn pensioen een baan bij de DSW; het huidige Drechtwerk. Mevrouw Erdogan zorgde in die tijd voor de opvoeding van haar vier kinderen. Later kreeg het echtpaar elf kleinkinderen en een achterkleinkind. Om het half jaar gaan de heer en

mevrouw Erdogan terug naar hun geboorteland Turkije. “Vanaf mei zijn we daar. We brengen er de zomer door en gaan na een half jaar terug naar Nederland,” vertelt Kusiye. Haar zoon vult aan: “Pa wil eigenlijk voorgoed terug naar Turkije, maar ma wil dat niet, omdat ze dan haar kinderen en kleinkinderen moet missen. Die wonen allemaal in Alblasserdam.”

Klokradio op maandagavond De maandagavond programmering van Klokradio richt zich op verschillende doelgroepen. Met tussen 18.00 en 19.00 uur Info Senior, vol informatie uit de gemeenten en veel muziek uit de jaren ’50, ’60 en ’70. Hierna volgt tot 20.00 uur de Terugblik op het Sportweekend, waarin alle uitslagen en wetenswaardigheden van over de wedstrijden in het weekend aan bod komen. Tussen 20.00 en 22.00 uur is het tijd voor De Wandelgang, het politieke programma van Klokradio waarin de raadsvergaderingen van Alblasserdam en Molenwaard worden behandeld. Dit naast allerlei ander politiek- en gemeentenieuws, waarbij regelmatig raadsleden en wethouders worden geïnterviewd over actuele onderwerpen. De avond wordt afgesloten met mooie en bijzondere muziek: Klassiek met een zachte G. In de ochtend wordt tussen 08.00 en 11.00 uur het populaire zaterdagprogramma Wekkerradio herhaald, vol nieuws uit de regio, actualiteiten en interviews. Vandaag, woensdag 8 januari, ontvangt Gerri de Leeuw in het programma Kerkinfo (21.15 tot 22.00 uur) Dinie de Jong. Zij informeert de luisteraars over de gebedsweek van 19 tot 26 januari. Twee jongeren van de Ontmoetingskerk in Nieuw-Lekkerland hopen deze zomer drie weken voor World Servants in Chimoza in Zambia te gaan werken en komen vertellen over hun plannen.

Lokale omroep voor Alblasserdam en Molenwaard Klokradio in de ether op 107.0 FM en via de kabel op 102.4 (Alblasserdam) en 105.9 (Molenwaard). Digitaal: www.klokradio.nl. KPN glasvezel: kanaal 376.

Banen voor het aanklikken ™:X]ieVVg:gYd\VcbZiWjg\ZbZZhiZg7aVhZZcZZcYZZakVcYZ[Vb^a^Z#

Uitgave Koninklijke BDU Uitgevers bv en Het Kontakt Edities bv Kantooradres Zuidzijde 131, Goudriaan

Algemene voorwaarden Alle orders worden afgesloten overeenkomstig de regelen voor het advertentiewezen gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbanken en bij de Kamers van koophandel.

ruimte aan Hem? Deze ochtend is voor alle vrouwen in Alblasserdam en omgeving.

Jaffa-Instituut Er zal een collecte worden gehouden voor het project Jaffa-Instituut, het educatieve werk van Christenen voor Israël en de onkosten van de ochtend.

Oplage: 29.160 exemplaren

Verspreidingsgebied Verschijnt gratis huis-aan-huis op woensdag in de plaatsen Alblasserdam, Kinderdijk, Nieuw-Lekkerland, Oud-Alblas, Papendrecht en Streefkerk.

om de vraag wat er geleerd kan worden van Ruth en Esther, wiens levensverhaal in de bijbel staat beschreven. Welke invloed hebben keuzes die je maakt op de rest van je leven? Hoe is God daarbij betrokken of geef je

Stands met producten In de pauze is er koffie en thee met iets lekkers erbij en zijn er diverse stands met produkten voor goede doelen, zoals de Wereldwinkel, produkten uit Israël en verschillende creatieve produkten. Een gezellig moment van ontmoeting met elkaar.

Knipoog leidt tot vijftigjarig huwelijk ĞĩğĩĞİİĢįġĞĪš Bahri (72) en Kusiye (67) Erdogan uit Alblasserdam vierden vrijdag dat zij vijftig jaar getrouwd waren.

11

Postadres Postbus 1 2977 ZG Goudriaan Hoofdredacteur Rick den Besten Redactie Tel. (0183) 58 32 00 redactie@klaroen.nl

Je nieuwe job op www.klaroen.nl

FOTO: PETER STAM

Bert Bons (06) 51 54 35 95 b.bons@klaroen.nl Anne Marie Hoekstra (06) 10 95 22 59 redactie@klaroen.nl

Papendrecht Caroline Rothuizen(0183) 583270 / (06) 51 10 91 14 c.rothuizen@klaroen.nl

Sluitingstijd redactie Dinsdag 11.00 uur

Sluitingstijd advertenties Dinsdag 11.00 uur

Advertentieafdeling Fax (0183) 58 33 08 advertentie@klaroen.nl

Website www.klaroen.nl/www.hetkontakt.nl

Advertenties Alblasserdam en omstreken André de Borst (0183) 58 32 72 / (06) 51 72 80 34 a.deborst@klaroen.nl

Krant niet ontvangen www.klaroen.nl/bezorging (vanaf woensdag 20.00 uur) of (088) 0109801

Auteursrechtenvoorbehoud Uitgeverij Het Kontakt Edities bv behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/ of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.


publicaties

Woensdag 8 januari 2014

12

ADVERTORIAL

Een nieuw plafond in ĂŠĂŠn dag! U ziet het niet zitten? Dat begrijpen wij volkomen. Want een nieuw plafond in de woonkamer, keuken, slaapkamer, kantoor of zelfs de badkamer doe je niet elke dag. Ruimte leegmaken, alles afdekken en stof, heel veel stof is wat er overblijft als je gaat verbouwen. NIET BIJ PLAMECO! Wij spannen een nieuw plafond onder uw huidige plafond in slechts ĂŠĂŠn dag! Terwijl de meubels blijven staan. En we ruimen alles netjes op en nemen de rommel mee. Kom kijken op onze plafondshow hoe mooi het bij u kan worden. Met sierlijsten of zonder, met uw eigen lampen of (LED) inbouwverlichting, alles Uw plafondadviseur kan. Natuurlijk is Plameco plafonds Goof van Rijswijk erkend door het CBW.

Uitnodiging Plafondshow Kom kijken!

Vrijdag 10 januari Zaterdag 11 januari

Onze behandelingen worden (gedeeltelijk) vergoedt door: Avero Achmea, AGIS, Ander Zorg,CZ, Conifor, Delta Loyd, FBTO, Groen Land, Menzis,Ohra, PWZ, Take Care Now, Turien en Co en Zilveren Kruis.

10.00 tot 16.00 uur 10.00 tot 16.00 uur

Ik heb belangstelling voor Plameco Plafonds en wens kosteloos documentatie en prijsopgave.

Telefoon: .........................................Naam: ............................................... Adres:.......................................................................................................... Postcode:.........................................Woonplaats: ...................................... Opsturen in gesloten enveloppe (postzegel niet nodig) naar PLAMECO PLAFONDS, antwoordnummer 13601 4260 WB Wijk en Aalburg

Mits aanvullend verzekerd.

      

   

 Tijdens deze speciale show kunt u zich uitvoerig laten voorlichten over de vele mogelijkheden van dit unieke en beproefde plafondsysteem.

BEZOEK ONZE SHOWROOM: Plameco Sliedrecht (Keukenhof) Leeghwaterstraat 25 3364 AE Sliedrecht0184 - 76 00 00 - www.plamecoplafonds.nl

Tandprothetische praktijk M. de Jong

Ontspannen is geen luxe, maar gezonde noodzaak!

Wellness Touch C Huygenslaan 43-F 3351 XA Papendrecht 06 303 671 40 www.wellnesstouch.nl www.facebook.com/wellnesstouch

DMD DESIGN Meubelstoffeerderij & Stoelenvlechterij

Â&#x2021;*5$7,6RSKDOHQHQWKXLVEH]RUJHQ Â&#x2021;$OWLMGMDDU*$5$17,( Â&#x2021;*5$7,6RIIHUWHRRNDDQKXLV Â&#x2021; $PEDFKWHOLMNH0HXEHOVWRIIHHUGHULM

Al generaties lang stofferen wij alle soorten meubelen zoals fauteuils, stoelen, bankstellen en sofaâ&#x20AC;&#x2122;s. We zijn ook gespecialiseerd in uw merkmeubelen zoals Leolux, Artifort en Rolf Benz. Wij stofferen boten, caravans, autoâ&#x20AC;&#x2122;s en andere gespecialiseerde projecten. Ook lederen meubels.

Weteringsingel 16 - 3353 GZ Papendrecht - 078 615 54 77

Â&#x2021; 5HVWDXUDWLH 0HXEHOVSXLWHULM

(wij zijn gevestigd in de Rabobank ingang naast de brievenbus)

Wij restaureren alle soorten kasten, tafels en stoelen. Tevens lijmen en verstevigen wij al uw meubelen. Houtworm verwijderen is voor ons ook geen probleem. Bent u uitgekeken op de kleur van uw interieur, uw houten meubel of uw lederen bankstel? Dan hebben wij een goede oplossing voor u. Laat het overspuiten in iedere gewenste kleur.

Uniek! De Groot Drukkerij is ĂŠĂŠn van de meest veelzijdige full service offsetdrukkerijen in Nederland. We zijn constant bezig met innovatie. Duurzaam ondernemen is een standaard, klant- en servicegericht werken een vanzelfsprekendheid. We willen voor u namelijk een heel aantrekkelijke partner blijven. zogezegd.

Uniek

Kijk op onze website www.degrootdruk.nl of bel op 0183 58 3333

De Groot Drukkerij uw drukwerkspecialist

Â&#x2021; 6WRHOHQYOHFKWHULM

2UDQMHVWUDDW $* $OEODVVHUGDP LQIR#GPGGHVLJQQO wwwGPGGHVLJQQO

Stoelenvlechterij ook wel genoemd stoelenmatten is een echt ambachtelijk beroep dat wij al generaties lang uitvoeren. Wij voorzien uw meubelen opnieuw van een biezen, rieten, gaatjes of vlecht zitting en/of rugleuning, dit wordt geheel handmatig gemaakt. Ook voor het maken van o.a. rotan, zeegras, papercord en webbing meubelen.

Bij ons staat persoonlijk contact, kwaliteit en service hoog in het vaandel.

ZZZVWRIIHHUZHEVKRSQO
algemeen

Woensdag 8 januari 2014

ONTDEK DE CURSUS IN ALBLASSERDAM

13

NU BIJ PRIMERA

vanaf 8-01-2014 IEDERE woensdag om 19.30 uur MMC Maasplein Maasstraat 30 2953 CH ALBLASSERDAM

Primera Polder Papendracht Meentpassage 20, 3353 HH Papendrecht WTVIOMRGPYWMIJ ˆ4IVWSSRPMNOKI [IKMRK MRWTMVEXMIZERNI ˆ1SXMZEXMIIR GSEGL EXIVMEEPSQ +VEXMWGYVWYWQ ˆ ,5 2 € XXIKEER oor QIXIIRZERWXEV Combi pas v ,5 ,9 9 3 ERLIX € Z ) i.p.v. SPPIHMKIYMXPIK ˆ: (1ste maand TVSKVEQQE Power Star t! gewichtsver lies ˆ&IVIOIRMRKZERNSY[ lijk + Nieuw: Gratis ke ak m ge en gezond KIX Jouw star t naar VROUW glossy TIVWSSRPMNOFYH abonnement op

lf jaar + Gratis een ha ach. atie bij je co Meer inform

CONTANT UW REKENING BETALEN

NAAR IEDERE NEDERLANDSE BANKREKENING

www.weightwatchers.nl www.facebook.com/weightwatchersnederland Deze actie is alleen geldig bij een nieuwe of een (her)inschrijving tussen 29-12-2013 en 8-2-2014, en indien bij (her)inschrijving voor de Combi Pas gekozen wordt. Ga naar www.weightwatchers.nl/combipas voor alle voorwaarden van deze actie.

Zet uw bedrijf op de kaart! Webdesign & development Grafische vormgeving Online oplossingen Social media DTP productie

degrootcrossmedia.nl Zuidzijde 131, Goudriaan | Tel. 0183 - 583 283 E: info@degrootcrossmedia.nl

Klaroentjes Klaroentje plaatsen?

Voor al uw bestellingen belt u:

0184-682515 Andere nummers zijn niet meer in gebruik!

Gezond snoepen

Speltbrood

(400 gr.)

€ 1,75 Molenstraat 143 – Kinderdijk Klipperstraat 12a – Nieuw-Lekkerland Tel.: 0184-682515 www.bakkerij-stam.nl

REGIO-DEAL.NL Betrouwbaar en dichtbij

Simlockvrije telefoons Wekkerradio In zeer goede staat simlockvrije Dolmen - LA73 LEXON design. telefoons aangeboden van Nieuw in ongeopende doos. Sony Ericsson en LG. Zeer veel Kijk op de site van LEXON voor de mogelijkheden o.a. radio, specificaties of kijk online op camera, internet enz. enz. regio-deal voor foto’s. Compleet en in doos voor Geweldig mooi design. 25 en 30 euro Normaal € 349,00 In de doos zitten de nog nieuw Info op 06 10261473. in gesealde batterijen. Incl. garantiebewijs en Atomic ski’s Heren 1.70 cm overige toebehoren. Atomic GS 9.21 betarace ski. Deze radio’s kregen we op ons In prima staat. Lengte 1.70 cm. feest maar hadden er totaal Binding: Atomic Centro 412. 4 en dat zijn er toch echt Geschikt voor beginnende en 2 teveel (één is gevorderde skiër. Vr. pr. € 75,inmiddels verkocht). Tel. 06-23562984. Nieuwprijs in de winkel is € 99,Mag weg voor € 75,Gaastra herenjack (inclusief verzenden!). Nooit gedragen. Zeer goede Bel met 06-53241176 kwaliteit Gaastra herenjack i.o.o. af te halen in Goudriaan Mt XL Kleur blauw/wit voor € 30,00. Herensportschoenen Gazelle Medeo van puma kleur zwart, mt 45 in Gazelle Medeo, zeer goede staat voor € 15,00. ca. 15 jaar oud, gebruikt. Tel. 06 10261473 Vraagprijs 75 euro (locatie Zaltbommel). Huis niet verkocht? Tel. 06-10821001 Verhuren kán! Info: bert@homeflex.nl Retro scooter FOSTI Retro scooter FOSTI, 2010, 1020 Teken- schilderles km, z.g.a.n. Kleur zwart door Nancy Foppen-van Beusekom. Op te halen in Leerbroek. Attelier Ontembaar. Tel. 06-15691459 Voor meer info: www.nancysart.nl Tel. 06-20543500

Heren skischoen Salomon Als nieuw. 3 x 1 week gebruikt. Maat 28.5 (43/44). Salomon Falcon CS Custom Shell. 4 Schalmen. Hoog draagcomfort. Micro-fit afstelmogelijkheid, Canting instelmogelijkheid. Binnenschoen kan, door te verwarmen, op pasvorm worden afgesteld. Vr. pr. € 85,Tel. 06 23562984. Rolzeil systemen Te koop aangeboden. Rolzeil Systemen voor het afdekken van ladingen op trailers. Nooit meer boetes voor niet afgedekte ladingen, u heeft uw zeil altijd bij! --Alle maten leverbaar en korte levertijden. --Ook geschikt voor hogere ladingen. - Eenvoudige montage. --Waterdicht -- We maken ook special products -- Rolt automatisch op. --Scherpe prijzen Op onze site kunt u terrecht voor meer informatie. www.rolzeil.nl


Uw Klaroentje opgeven via www.regio-deal.nl Uw Klaroentje vanaf 1 januari ȏ2QOLQHRSJHYHQ ȏ(HQ.ODURHQWMHRSGHZHEVLWHLVJUDWLV ȏ9RRUHHQ.ODURHQWMHLQGHNUDQWEHWDDOWXSHUUHJHO (al vanaf slechts € 4,- incl. btw)!

De papieren bon lt! verva

ȏ0RJHOLMNKHLGRPH[WUDDFFHQWHQDDQWHEUHQJHQ

Hieronder ziet u een voorbeeld van de Klaroentjes op ware grootte zoals ze vanaf 1 januari in de krant verschijnen.

s e j t n e o r a Kl laatsen?

Klaroentje p

aagd: Te koop gevr ksdaalders. rij en s en zilveren guld x xx xx -x Tel 0345 er ke kast in ze Te Koop: antie t. aa st e goed x Tel 06-xxxxxxx ts lle damesfie Te koop: Gaze r eu kl n, ge llin met 3 versne lgen . Roestvrije ve donkerblauw ium. in um al et ni dus Vr prijs € 125, xxx Tel 0183-xxx p met filter. T.K. vijverpom -xxxxxxxx 06 l min € 50,- Te

r en dichtbij

aa L Betrouwb .N L A E -D IO G RE

erwijk; Eikenkast Oist ard ha n pe O tr. Elec x xx xx xx -x 06 Tel.

el en, hoog mod Bergschoen , 40 t M re Human Natu . Prijs: € 40. 1 x gedragen xxxxx xx -x 06 l Te

em met lattenbod Meegroeibed 078-xxxxxxx l. Te 40 € r. en mat den voor Set winterban 50,Ford Fiesta. €1 xxx Tel. 06-xxxxx her

iger van Kärc Hogedrukrein xxx Tel. 06-xxxxx

25 met gasfles € Dakbrander xxx xx xx -x 06 l. Te s op statief Laserwaterpa xxx Tel. 078-xxxx ant. fiets, merk Gi Electr. Dames tas ts fie e el bb 2 accu’s, du ngslot en extra ketti xxx Tel. 078-xxxx

ifauteuils, 2 royale Draa € 75 ijs gr n/ groe xxx Tel. 0183-xxx

Sparta Damesfiets, station 3 + 11 gen. Axa slot. . Te koop: play llin rd ca ne rs Z.g.a.n. 3 Ve rollers + mem 150,€ s games 2 cont Vraagprij -xxxxxxxx xxx € 100,- Tel 06 Tel. 078-xxxx t ar zw 09 Golf TDI 20 Te koop VW xx Babyspullen! Tel 0345-xxx dikant, 123.000 km. Commode, le , traphekje, r en eu ag kl w r er te nd el ki je. moet sk ollen dekent Te Koop: mam trappelzak, w -xxxxxxxx s. Zomer. je rt blauw Tel 06 ee kl by . Heel veel ba aten 56 t/m 68 Jongentje. M X Te Koop: XX XX xxxxx Tel. 078-XX oi Tel 06-xxx grote vogeko

t Saphir Caravan Fend uit 2000 540TK, 5-pers ste luifel. va + t. or vo met 00,45 € r. .p Vr xxx Tel. 078-xxxx aagd: Te koop gevr rvies. se nt bo en Boer elijk. og m t ee Zo compl x xx xx -x Tel. 0184 x 360 Te koop: X bo v. spellen. di cl. In t. In nieuwstaa ar. ja 18 t Leeftijd to xxx Tel. 06-xxxxx

NIEUW!

Het Kontakt start met Regio-deal.nl Regio-deal.nl zal stap voor stap worden opgebouwd. Als eerste kunt u vanaf 1 januari uw Klaroentjes via deze website opgeven. Binnenkort wordt dit online platform uitgebreid met nieuwe diensten en mogelijkheden. Hierover binnenkort meer... REGIO-DEAL.NL IS ONDERDEEL VAN

Zuidzijde 131 2977 XE Goudriaan T: 0183 - 583 200 E: info@regio-deal.nl www.regio-deal.nl

Merk gereedschap. T.k.: div. tuin mer m tri nt ka as gr Gardena. Incl. e). dt ee br cm r (45 en grasmaaie 200,€ s rij gp aa Vr xxx Tel. 0183-xxx

Vanaf 1 januari


ZZP’er, waar ben je te vinden? Plaats een Klaroentje op regio-deal.nl!

Van 1 jan af uari 2014

ȏ2QOLQHRSJHYHQ ȏ(HQ.ODURHQWMHRSGHZHEVLWHLVgratis! ȏ9RRUHHQ.ODURHQWMHLQGHNUDQWEHWDDOWXSHUUHJHO (al slechts vanaf € 4,- incl. btw)! ȏ0RJHOLMNKHLGRPH[WUDDFFHQWHQDDQWHEUHQJHQ

Hieronder ziet u een voorbeeld van de Klaroentjes op ware grootte zoals ze vanaf 1 januari in de krant verschijnen.

s e j t n e o r a Kl

r en dichtbij

aa L Betrouwb .N L A E -D IO G RE

laatsen?

Klaroentje p

rvice ? Reparatiese LCD TV defect netron ag m or vo ok Ottoland O ratie en audio repa xxxx Tel. 0183-xxx x.nl www.xxxxxxx edrijf DWZ Loodgietersb raties in en om pa re uw al Voor 0180-xxxxxxx het huis. Tel -zink sanitair-lood Gas-water-cv. ng ki dakbedek x.nl www.xxxxxxx

EDING TRAPAANBI delig uw trap or vo nu at La pijt. € 175,- incl. ta stofferen. V.a. mer met ka ap sla en Ook woontapijt en vinyl. xxxxxxx Bel. 06-xxxxx raak. voor een afsp rst. Bo de es Ke dig? Kunstgras no xxxxx.nl xx xx xx .x w w w

atsen jpen van scha Verkoop en sli ssport at ha sc en st Den Be Nieuwland. xxxxxx Tel 06-xxxxxxx xxxxxxx.nl xx xx xx .x w w w ving d in de omge Kent u ieman uren rh ve ij W ? dt or die 50 jaar w . en pp po m ha Sara en Abra rhuur ve r de an ex Al xx 06-xxxxxxxxx

vieren ? Kinderfeestje is taarten hu n Karin komt aa n. Meer info? re ie rs ve en bakken xxxxxx Bel 06-xxxxx xxxxxxx.nl .x w w w Of kijk op

n vloeren Eiken planke d. tot 28 cm bree mogelijk. n ge rin oe tv Div. ui wash, autysalon rgrijsd, white Henriettes Be Verouderd, ve meld. m uw tro al ge , or ld Vo te rs gerookt, gebo lingen, heidsbehande Kijk op on ho sc , harsen, l .n up xx exx ak m xx ds xxxx massage, brui www.xxxxxxx en. nn bo au x. de xxxx epileren en ca of bel 078-xx oonlijk andeling rs eh pe sb id is, he hu n on Scho Showroom aa v.a. € 30,advies. sen, nriette Pieter He rdappelen 12 Vianen. aa eg ei w kl rk se Ke w Voor zeeu xxxxxxxxx of rtus zijn. Tel. 0182-xxx moet u bij Be kerk er xxxxxx kk xx Le , xx 98 xx raat 06-x r) Dorpspleinst el Leesplezie nd ha ek bo er (naast op drijf van Geld Wij zijn open Stucadoorsbe adoor, uc g van st da d er un nd lro do Al ma t/m varen. r, 46 jr, zeer er 9.00-18.00 uu en r uu offerte 00 de 1. -2 en n 9.00 Vrijblijv op vrijdag va xxxxxxxxx 6.00 uur. -1 xx xx 00 9. xx n -x va 06 zaterdag Kijk op www. xxxxxxxx.nl xxxxxxxxxxxx

d ijzer. Gevraagd: Ou atis op. gr t he n le ha Wij d. oe itg w ok O pvriezers. Geen koel-die vergoeding. Bel voor uw x Tel 06-xxxxxxx dig? Vloerdelen no xxx Bel 06-xxxxx res. en degelijk ad Betrouwbaar xxx.nl xx xx xx xx .x www s! plete tuinwen Voor uw com f Verhorst rij ed sb er ni Hove xxxxxxx.nl www.xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx Tel 0183-xxx

dat g r o z , r e ’ P Z Z t! d r o w n e d n je gevo an!

Nu ook Klaroentjes voor ZZP’ers! Online én in de krant. Regio-deal.nl zal stap voor stap worden opgebouwd. Als eerste kunt u vanaf 1 januari uw Klaroentjes via deze website opgeven. Oók ideaal voor ZZP’ers! Binnenkort wordt dit online platform uitgebreid met nieuwe diensten en mogelijkheden. Hierover binnenkort meer... REGIO-DEAL.NL IS ONDERDEEL VAN

Zuidzijde 131 2977 XE Goudriaan T: 0183 - 583 200 E: info@regio-deal.nl www.regio-deal.nl

he boeken Reformatorisc dehands. ee tw en Nieuw xxxx xx 418 Tel .0 specialist De dakkapel kkapellen da uw al Voor nststof. ku en in hout xx 06-xxx xxx

account a n e e t s a lv a Maak l biedt in Regio-deal.n nog veel de toekomst el! meer voorde


q www.klaroen.nl

accent

Woensdag 8 januari 2014

17

Auto’s met een verhaal bij Arie Hoefnagel UITagenda Weten wat er in jouw regio te doen is? Ga voor de actuele UITtips naar: www.klaroen.nl. zaterdag 11 januari CONCERT

Beatcafé at Biggelmee In Vestzaktheater Biggelmee aan de West Kinderdijk 375 te Alblassedam wordt...

Lezersactie Klaroen.nl heeft weer een leuke actie voor haar lezers in petto. Kijk snel op onze website.

DO MEE EEN WIN!

Spectaculair Nieuwjaarsconcert Lezers van Klaroen.nl ontvangen korting op de entree van het Nieuwjaarsconcert op zaterdag 18 januari in de Havenkerk te Alblasserdam.

Nieuws DONDERDAG OP WWW.KLAROEN.NL

> Nieuwjaarsreceptie Alblasserdam

Vacaturebank Check de laatste vacatures op www.klaroen.nl

Sales assistant Zelfstandig werkende kok

‘Like’ het laatste nieuws uit jóuw gemeente op www.facebook.com/hetkontakt

īĦĢIJĴĉĩĢĨĨĢįĩĞīġ š De 71-jarige Arie Hoefnagel heeft in de loop der jaren een mooie verzameling minivrachtauto’s en oldtimers opgebouwd. Alle auto’s die vroeger bij firma Hoefnagel in gebruik waren, zou hij graag terug willen halen. “Eigenlijk had ik beter een postzegelverzameling kunnen beginnen,” zegt Arie Hoefnagel glimlachend. “Dan had ik aan een paar laatjes genoeg gehad. Nu heb ik een hele straat nodig!” Dit geldt niet voor zijn verzameling miniatuur auto’s die in een paar kasten op zijn woonboot zijn opgeborgen. Al deinend op de boot vertelt Arie: “Mijn vader begon in 1953 met de oliehandel. We verkochten motorolie, later ook dieselolie en petroleum. Omdat mensen ook naar producten als ruitenwissers gingen vragen, kwamen de garage en het tankstation. Ikzelf haalde op mijn achttiende mijn rijbewijzen en ging er met de tankauto op uit. Automonteur ben ik nooit geworden, maar wel kon ik mijn eigen vrachtauto’s onderhouden. De Bedford waarin ik mijn rijbewijs heb gehaald, heb ik nog altijd en ook heb ik hem als miniatuur aangeschaft. Ik ben eigenlijk nooit bewust met deze verzameling begonnen, maar het kwam gewoon op mijn pad. Het gaat me om het verhaal achter de auto’s.” Arie laat een houten T-Ford model zien uit de jaren dertig. Een soort bakkersauto, door iemand zelf getimmerd. “De maker ervan had een zwakke gezondheid en gebruikte onze zaak als tussenstop om tijdens zijn

werk even uit te rusten en een bakje koffie te drinken. Als dank maakte hij deze auto voor ons.” Uit een ris auto’s pakt Arie een grijze tankauto. “Kijk, dit is een model van de tankauto waar ik jaren op gereden heb om olie te leveren aan boeren en transportbedrijven. Zie je die tank bovenop? Die heeft iemand er voor mij op gemaakt, van hout. Er is zelfs een luikje in gezet waar de leidingen achter zitten.”

We lopen naar de garage waar Arie zijn oldtimers toont. “Van het een komt het ander. Ik ben lid geworden van de Ford Taunusclub en dan ontmoet je allerlei mensen en opeens zag ik onze trouwauto. Nou, die heb ik natuurlijk aangeschaft en ook een miniatuur ervan. Ook de Ford Taunus uit 1971 waar mijn vader in reed heb ik altijd bewaard. En deze glimmende blauwe auto was een bonk roest uit Den Helder die ik met veel hulp heb opgeknapt. Met Sinterklaas

™6g^Z=dZ[cV\ZaW^_o^_ckZgoVbZa^c\djYYkgVX]ilV\Zch#

en met de optocht van de speeltuin rij ik mee met mijn oldtimers.” Zijn vrouw Paula vergezelt hem naar allerlei auto-evenementen, en omgekeerd gaat hij met haar mee naar poppenbeurzen, want Paula heeft een prachtige poppenverzameling. “We zoeken de auto’s niet op. Maar auto’s bewaren met een herinnering, daar geniet ik van, dat heeft voor mij grote waarde!” Janny den Besten

FOTO: JANNY DEN BESTEN

Alzheimer Café in de Alblashof

Boerenkoolkroketten voor scouts

ĞĩğĩĞİİĢįġĞĪš Alzheimer Nederland, Rivas Zorggroep en Stichting Welzijn Alblasserdam houden dinsdag 21 januari weer een Alzheimer Café in de Alblashof te Alblasserdam. Deze informele bijeenkomst is een ontmoetingsplaats voor mensen met (beginnende) dementie, familieleden, vrienden en andere belangstellenden. Het thema van deze editie van het Alzheimer Café is ‘De door Alzheimer verkleurde laatste jaren’. Tijdens deze bijeenkomst van het Alzheimer Café wordt de film ‘De door Alzheimer verkleurde laatste jaren’ getoond. In deze ontroerende film wordt verteld over het laatste deel van het leven van mevrouw Bogers. Enige tijd na het overlijden van haar man worden de eerste geheugenproblemen merkbaar. Kort daarna volgt de diagnose van Alzheimer. Ze blijft eerst zelfstandig wonen, met veel hulp aan huis en steun van haar dochter Patricia. Uiteindelijk is verhuizing naar een naburige verzorgingsflat onvermijdelijk. De paniekaanvallen nemen toe en haar dochter komt voor een ingrijpende beslissing te staan. Na de film wordt tijdens een kringgesprek verder gesproken. De eigen ervaringen en de ziekte van Alzheimer staan hierbij centraal. De bezoekers kunnen onderling ervaringen uitwisselen. Het Alzheimer Café vindt plaats op de dagbehandeling in verpleeghuis De Alblashof. De Alblashof is gevestigd aan de Alblashof 1 in Alblasserdam. Belangstellenden zijn welkom vanaf 19.00 uur. Het programma begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur. Aansluitend is er nog gelegenheid om ervaringen uit te wisselen onder het genot van een hapje en drankje. De toegang is gratis. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met 078-6921558 of b.v.oord@rivas.nl. Voor meer informatie over andere diensten van Rivas kan contact worden opgenomen met de Rivas Zorglijn via 0900-8440 of www.rivas.nl.

ĞĩğĩĞİİĢįġĞĪ š Scouting Alblasserdam is het nieuwe jaar op een gezellige en lekkere manier gestart. Volgens de jaarlijkse traditie beginnen zij het nieuwe jaar met een boerenkoolmaaltijd. Met 140 leden zijn zij afgelopen zater-

dag eerst actief geweest in zwembad Blokweer en daarna hebben zij een dit jaar een heel bijzondere boerenkool gegeten. In het zwembad waren vier estafette banen gemaakt waarbij dingen moesten worden opgedoken, een hindernis baan onderwater moest worden afge-

legd en een lepel met een balletje onderwater moest worden vervoerd. Voor de allerkleinsten, de bevers van 5 tot 7 jaar en andere kinderen die nog niet goed kunnen zwemmen waren er in het ondiepe bad allerlei spelletjes te doen. In de tussentijd was er een kookploeg van 10 man druk bezig met de maaltijd. Dit jaar een bijzondere maaltijd, namelijk boerenkoolkroketten. Kroketten Ieder jaar zijn er altijd wel een paar mensen die aangeven geen boerenkool te lusten en de uitdaging was om dit jaar iedereen aan de boerenkool te krijgen. De kroketten zijn geheel zelf en met de hand gemaakt, in totaal meer dan 500 stuks. Een flinke klus, die zeker de moeite waard was. Iedereen was erg positief verbaasd en liet het zich goed smaken. Wim Slagboom, voorzitter van Scouting Alblasserdam: “Dit is een mooie manier om het jaar echt samen te starten, actief zijn met elkaar en gezellig bij elkaar zijn onder het genot van een heerlijke, bijzondere maaltijd.”

™9ZWdZgZc`dda`gd`ZiiZcldgYZcj^i\ZgZ^`i#

Frank Ouweneel spreekt over de eindtijd İĩĦĢġįĢĠĥı š De bekende bijbelleraar Frank Ouweneel zal op woensdagdagavond 22 januari in Sliedrecht in de theaterzaal van de Lockhorst de jaarlijkse eindtijd-bijbelstudie geven onder de titel ‘Licht van de bijbel over de huidige ontwikkelingen in de wereld’ (editie 2013). Ondersteund door honderden indringende beelden van het jaar 2013, met projectie op twee levensgrote schermen, zal Ouweneel, zoals hij zegt, stilstaan bij de nauwkeurigheid waarmee de Bijbel over de actuele gebeurtenissen schrijft. Het jaar 2013 was volgens Ouweneel

bij uitstek het jaar van de onstuitbare ‘digitale spionage’. Het werd pijnlijk duidelijk dat de Amerikanen en de Chinezen dagelijks gedetailleerd de communicatie bestuderen tussen nietsvermoedende wereldburgers; de bespreking (begin juni 2013) tussen de presidenten Obama en Xi Jinping was om meerdere redenen veelzeggend. “Amerika’s National Security Agency (NSA) analyseert meer dan 30 miljoen gigabyte aan gegevens van ontelbare mannen en vrouwen; het PRISM-systeem houdt zich met behulp van onder andere Google, Facebook en Apple intensief bezig met de internet- en

smartphone-aktiviteiten van de gehele wereldbevolking. De media meldden dat, geprogrammeerd met de instructie ‘Fly and bring me data’, drones individuen bespieden, die zich uit pure angst niet wagen aan ‘www’ en/of ‘gsm’. Wat heeft het feit, dat elk mens op onze aardbol vogelvrij is, met de eindtijd te maken? Alles”, zegt Ouweneel. Deze eenmalige studie wordt gegeven op woensdagdagavond 22 januari in de theaterzaal van zalencentrum De Lockhorst aan de Sportlaan 1 te Sliedrecht. De avond begint om 19.30 uur; toegang is vrij. Inlichtingen: 0184490320.


publicaties

Woensdag 8 januari 2014

18

De Dordtse Wol- en Handwerkwinkel ”DE BREICARAVAN’’ v.o.f. Amalia van Solmsstraat 23 - 3314 LD Dordrecht Tel: 078-614200 - info@debreicaravan.nl

GROTE JAARLIJKSE

OPRUIMING

Op 16, 17 en 18 januari 2014 van 10.00 tot 17.00 uur

Kortingen van 10%, 20% tot wel 70% Kom op tijd want OP=OP

Aanbiedingen

KOM KOM NAAR DE NAAR DE

OPEN DAG OPEN DAG VOORLICHTINGS & & VOORLICHTINGS AVOND! AVOND!

Bij aankoop van 2 stuks BARN-I Kruidenhooi op op = 800 Gram Cavia of Konijnenvoer GRATIS

Selective Konijnenvoer

20% korting

1,5 kilo 3 Dozen

Hondenkoekjes

voor €

4,95

Bij besteding van € 2,50 i.p.v. € 5,00 een stempel op u stempelkaart (Nog geen stempelkaart kom naar de winkel en haal hem op.)

Op woensdag en zaterdag bezorgen wij in Alblasserdam boven de € 25,00 GRATIS bij u thuis, in andere plaatsen bezorgen wij ook maar dan voor een kleine vergoeding.

Aanbiedingen geldig van woensdag 08 januari tot zaterdag 25 januari 2014

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 10.00 tot 17.00 uur. Zaterdag 10.00 tot 13.00, donderdag koopavond tot 20.00 uur.

Dam 145 ' 2951 GA Alblasserdam ' Tel. 078-6931326

BIG SALE! ONZE GEHELE WINTERCOLLECTIE

NU 2 HALEN - 1 BETALEN PROFITEER ERVAN OP=OP VELE BROEKEN NU AL VA. € 29,-

Locatie Lekkerkerk

Open Dag

UITZOEKEN!!!

voor leerlingen en ouders

D.V. zaterdag 18 januari, 09.30-12.00 uur

Voorlichtingsavond voor ouders

Plantageweg 15, 2951 GN Alblasserdam, tel. 078-6913791 Internet: www.malibu-damesmode.nl

D.V. woensdag 22 januari, Aanvang 19.45 uur De voetpont Nieuw LekkerlandLekkerkerk vaart deze avond.

vacature we hebben plaats voor een parttime

Aanmelding voor het nieuwe schooljaar sluit op 1 april 2014.

www.driestarcollege.nl Berlagestraat 2, Lekkerkerk • T (0180) 446 999

We zijn een reformatorische school. Onze grondslag is de Bijbel en de reformatorische belijdenisgeschriften, die daarop gegrond zijn. Van de ouders wordt verlangd dat ze deze grondslag onderschrijven. Op het Driestar College kun je de opleidingen vmbo (ook examen), havo en vwo (t/m klas 3) volgen.

INTERIEURADVISEUR

Wij zijn op zoek naar een ervaren, enthousiaste verkoopmedewerker. Onze voorkeur gaat uit naar iemand met een flexibele en klantgerichte instelling. Ervaring met de verkoop van woningtextiel is een pré.

Het betreft een parttime baan van 12-18 uur per week. Wij bieden een goed salaris met de daarbijbehorende secundaire arbeidsvoorwaarden. Spreekt deze functie je aan, stuur of mail dan een beknopte sollicitatiebrief met volledige CV t.a.v. de heer C. van der Vlist naar onderstaand adres. Hoogstraat 61 2965 AK Nieuwpoort Telefoon 0184- 601248 E-mail: info@vandervlist-binnen.nl


q www.klaroen.nl

vrije tijd

Woensdag 8 januari 2014

Fototentoonstelling ‘Uit de oude doos’ ĞĩğĩĞİİĢįġĞĪš De fototentoonstelling ‘Uit de oude doos’ van de plaatselijke werkgroep tentoonstellingen van de Historische vereniging West-Alblasserwaard is nog tot eind februari te zien in de bibliotheek A tot Z aan de Ieplaan 2 in Alblasserdam . De foto-expositie ‘Uit de oude doos’ gaat over afdrukken van glasnegatieven die nagelaten zijn door de voormalige fotohandel Rouw, thans Foto Theunissen, die de vereniging mocht ontvangen. Ook zijn er afdrukken van glasdiapositieven te zien van Hendrik de Jong (de vader van Alblasserdammer Arend de Jong) die op jonge leeftijd geboeid raakte door de fotografie. Te zien zijn vele foto’s van Alblasserdam en haar inwoners van toen, maar ook van personen uit Nieuw-Lekkerland en de regio. Helaas zijn van velen de namen niet bekend. De vereniging zou het op prijs stellen als de bezoekers haar willen helpen en bij herkenning de namen wil invullen op de bij de tentoonstelling liggende afdrukken. De tentoonstelling blijft in de bibliotheek tot eind februari 2014.

Alex Klaasen in Theater De Willem ĭĞĭĢīġįĢĠĥıš Alex Klaasen verzorgt op donderdag 16 januari vanaf 20.15 uur een optreden in Theater De Willem aan de Van der Palmstraat te Papendrecht. Voor meer informatie of kaartverkoop, zie de website: www. theaterdewillem.nl.

19

Live Music Café’s starten weer in Landvast ĞĩğĩĞİİĢįġĞĪ š In Cultureel Centrum Landvast in Alblasserdam wordt op zondag 12 januari weer het Live Music Café gehouden. De muziek wordt zoals altijd verzorgd door de Alblasserdamse band MultiMusic, maar er wordt steeds een bekende muzikant uitgenodigd om de band te komen versterken en een bijzondere en afwisselende bijdrage aan het optreden te leveren.

van restaurant de Kat in de Wilg in Oud-Alblas, kunnen contact opnemen met organisator Peter Boermans. Gezellige sfeer Het Live Music Café in Landvast wordt meestal druk bezocht door jong en oud, en vindt plaats in een gezellige en ongedwongen sfeer met lekker in het

gehoor liggende muziek. Ook is er alle gelegenheid voor een praatje, een drankje en voor sommigen zelfs een dansje. Programma Behalve zondag 12 januari, staan ook nog geprogrammeerd: zondag 9 februari met gastviolist Nathan Hol en

zondag 9 maart met gastoptreden van The Rotations. Het muzikale programma van de Live Music Café’s in Landvast loopt van 15.00 tot 18.00 uur. Toegang is altijd gratis.

q WWW.LANDVAST.NL

Versterking Deze keer is trompettist Nanouck Brassers (zie foto) bereid gevonden om de band MultiMusic te komen versterken. Nanouck is al bijna dertig jaar solotrompettist bij de Marinierskapel der Koninklijke Marine en bovendien werkzaam als arrangeur. Nanouck heeft ook een eigen opnamestudio, van waaruit hij diverse muzikale projecten en opnames begeleidt. Bovendien is hij bekend als gastsolist in diverse muziekkorpsen en bigbands en heeft ook met zijn eigen jazzcombo Nanouck & Friends al op vele nationale en internationale muziekpodia gestaan. Begeleidinsgroep Behalve de vaste begeleidingsgroep onder leiding van pianist Martin Boskamp, zijn ook Iris Boermans en John Blom van de partij voor de zangnummers. Muzikanten of bands die mee willen doen met een gastoptreden in de komende zomermaanden op het terras

™CVcdjX`7gVhhZgh`dbideodcYV\&'_VcjVg^Bjai^Bjh^XkZghiZg`Zci^_YZch]ZiA^kZBjh^X8V[‚^cAVcYkVhi#

Cursus over ‘Christianity Nieuw cursusaanbod van ToBe Explored’ ĭĞĭĢīġįĢĠĥı š In ontmoetingsplek Het Visnet aan de Pieter Langendijkstraat 21 wordt binnenkort de cursus Christianity Explored georganiseerd, speciaal voor mensen die op zoek zijn naar ‘meer’. “Het kan zomaar zo zijn dat je door een gebeurtenis geraakt wordt en vragen krijgt over het leven of over God. Misschien gaat je vrouw of man naar de kerk of je kinderen naar een christelijke school en wil je ook wel eens weten waar het christelijk geloof nu eigenlijk over gaat”, schrijven de organisatoren van deze cursus. De informele en ongedwongen cursus Christianity Explored biedt dan een mooie kans om verder te komen. Deelnemers lezen samen een van de oud-

ste boeken van het Nieuwe Testament, en dat is Marcus. Dit bijbelboek stelt dat er goed nieuws is. Samen proberen de deelnemers te ontdekken wat dit goede nieuws inhoudt en in hoeverre het verhaal van Marcus relevant is voor het leven nu. Geen voorkennis Van deelnemers wordt geen voorkennis verwacht, alleen de bereidheid om elkaar ruimte te geven. Er is volop gelegenheid voor gesprek maar er mag ook alleen geluisterd worden. De cursus start donderdag 30 januari en duurt zeven weken. Voor meer informatie en opgave: www. deweg.org of 078-6440906 (Anton en Simone Rietveld).

Taalstrijd barst weer los in Papendrecht ĭĞĭĢīġįĢĠĥıš De sectie Letteren van de Stichting Culturele Raad Papendrecht organiseert op woensdag 12 februari voor de derde keer de Papendrechtse Taalstrijd. De bibliotheek aan de Markt vormt die avond weer het decor van een heuse taalstrijd. Teams van drie personen bestrijden elkaar op een aantal onderdelen die te maken hebben met de Nederlandse taal. Spelling, cryptische omschrijvingen, anagrammen, de herkomst van woorden, meerdere aspecten van de taal passeren de revue. Inschrijven Mensen kunnen zich individueel of als groep van drie inschrijven bij Wendy van der Hoeven. Zij is op dinsdag en donderdag (tot 15.00 uur) te

įĢĤĦĬ š Eind januari, begin februari starten de nieuwe cursussen van ToBe in de Drechtsteden. Er is aanbod voor wie muziek wil maken, dansen, acteren, zingen, tekenen, beeldhouwen, fotograferen, met mode bezig zijn of een mooi portret schilderen. Voor iedereen is er een uitdagende manier om zich kunstzinnig te ontwikkelen, zowel voor de startende als de gevorderde cursist. De meeste activiteiten vinden plaats in het ToBe cultuurcentrum in het Energiehuis aan de Noordendijk 148 in Dordrecht, met ook de Popcentrale, Popschool, Jeugdtheaterschool Dordrecht en Muziek-

stroom onder één dak. Ook zijn er diverse ToBe dependances in de Dordtse wijken, Papendrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht waar men muzieklessen kan volgen. Kunst & Design heeft een gevarieerd aanbod voor kinderen en volwassenen. Nieuw zijn het Jongerenatelier (13-18 jaar), portret – en modeltekenen en schilderen, fotojournalistiek en De verborgen geschiedenis van onze cultuur.

De krant ‘ToBe in de Drechtsteden’ laat zien wat ToBe cultuurcentrum allemaal verder nog te bieden heeft. Deze krant wordt in januari huis-aan-

ToBe biedt in de Drechtsteden meer dan 100 cursussen aan in verschillende kunstdisciplines, voor elke leeftijd en voor elk niveau. De vakkundige docenten staan bekend als gedreven professionals en brengen de passie voor het vak graag aan de cursisten over. Inschrijven voor een cursus Kunst & Design, Muziek of Theater & Dans is mogelijk via www.tobe.nl. Hier is ook meer informatie te vinden over de cursussen, gratis proeflessen en tarieven.

Cabaret Club 2 in Theater De Willem ĭĞĭĢīġįĢĠĥıš Cabaret Club 2 wordt op vrijdag 10 januari vanaf 20.15 uur uitgevoerd in Theater De Willem aan de Van der Palmstraat te Papendrecht. In deel 2 van de Cabaret Club spelen twee compleet verschillende acts. Eerst muzikaal trio Hermitage uit

Gent: Divan (zang/piano/gitaar), Carlo Vandenhende (cello/gitaar/zang) en Filip Verheecken (perscussie/vibrafoon/zang). Tussen de liedjes door vertellen zij in Alleen De Liefde Kan U Redden over de snelle weg naar beneden en de trage klim omhoog. In 2011 won Her-

bereiken op telefoonnummer 0786150496 of per e-mail via w.vdhoeven@papendrecht.nl. De inschrijving staat open voor alle inwoners van de Drechtsteden die ouder zijn dan 18 jaar. De kosten bedragen 2,50 euro per persoon, te voldoen bij binnenkomst op de avond zelf. Inschrijven kan tot 31 januari.

mitage de publieksprijs op het Amsterdams Kleinkunst Festival en een jaar later speelden ze al met het Metropole Orkest. Debuutprogramma In Voor De Storm, het debuutprogramma van Rene van Meurs, stapt Rene het podium op met een goed verhaal en een enorme hoeveelheid grappen. Want wat zou dat toch lekker zijn. Even helemaal niets. Geen geschreeuw, geen meningen, niet hoeven duwen of trekken. En wat zit iedereen lekker warm binnen die avond. Voor de storm losbarst… In 2012 won Rene van Meurs overtuigend de publieks- en juryprijs van Cameretten, het oudste cabaretfestival voor jong talent in Nederland. Rene is ook schrijver voor Dit Was Het Nieuws en is wekelijks te gast bij Frits Spits in Tijd voor Twee.

Gezellig en leerzaam De gezellige en ook leerzame activiteit staat open voor vriend(inn)en, collega’s of kennissen. De avond begint om 20.00 uur; de zaal is open vanaf 19.30 uur. De winnaar ontvangt de wisselbokaal van de Papendrechtse Taalstrijd, die de tweede keer werd veroverd door mevrouw S. de Vries.

huis verspreid in de Drechtsteden. Wie de krant niet ontvangen heeft, kan die aanvragen via info@tobe.nl.

Entree bedraagt 14 euro (inclusief 2,10 euro consumptie). Voor meer informatie of kaartverkoop: www.theaterdewillem.nl. ™GZc‚BZjghigZZYide&%_VcjVg^de^cI]ZViZg9ZL^aaZb#

q WWW.THEATERDEWILLEM.NL


publicaties

Woensdag 8 januari 2014

Mag ik me even voorstellen, mijn naam is Jan Soering en ik run het familiebedrijf samen met mijn zus, zwager en een team van vakmensen, waaronder mijn zoon en nichtje. Wij staan al jaren bekend om meubelstoffeerwerk en leerbewerking waar wij nog steeds groot in zijn. Steeds meer kregen wij de vraag naar kleine aanpassingen in de woning zoals het weghalen van drempels in verband met rollators, vloeren egaliseren en kleine klusjes in het huis voor een beter wooncomfort. Na grondig onderzoek blijkt dat er geen aanbod is van bedrijven die een compleet pakket kunnen aanbieden, daarom zijn wij ons gaan specialiseren en hebben wij deskundig personeel aangetrokken om alles op het gebied van woningaanpassingen en zorgmiddelen voor u te kunnen verzorgen. In overleg met u kunnen wij alles afstemmen op uw persoonlijke wensen om zo uw zorgen uit handen te nemen. Onze specialisten kunnen u adviseren in de showroom of bij u thuis.

MEUBEL STOFFERING

LEER BEWERKING

WONING STOFFERING

ANTIEK RESTAURATIE

MEUBEL RENOVATIE

KWALITEITS GARANTIE

NU OOK ALLES OP ZORGGEBIED Wij bieden u een ruim assortiment aan in onze zorgwinkel

PRODUCTEN

WONINGAANPASSINGEN

20

de hele week: 9 t/m 15 januari

heel

GELDT NIET VOOR DE DINSDAG RECLAME!

gratis

+$ #%!#%%! +!%&'!! +"&'%($"! +"'%&"! +$$!'$#"%&! +!&%#("$ + ('($%"#"%%!! +!!"( $

+"%&"! +"&"$% +""& "! + ""#'# ! +&"#'&'%"# & +"'!&"& ! +!'#% + $

3HALEN 2BETALEN GOEDKOOPSTE BROOD IS GRATIS

â&#x20AC;&#x2DC;s Heer Boeijenstraat 9-15 (Grote Markt) Dordrecht 078 - 6226433

Openingstijden: Maandag t/m zaterdag 09:30 - 17:30 uur

waalzinnig

BUNGALOWPARK TE R HUU

LIBRA OMMEN TE HUUR nog enige MODERNE BUNGALOWS

in de bossen â&#x201A;Ź375,- per week all in. Zwembaden en recreatieteam aanwezig. April/mei/juni â&#x201A;Ź175,- per week all in. Folders tel. 0529-457224

aanstaande dinsdag:

ons op Twitter!

lekker WAALTJES VOLKOREN:

@hk_alblasserdam @hk_papendrecht @hk_molenwaard @Bertbons @AnneMHoekstra @JannekeKok

1,

79

Alblasserdam: Makado-Center 36,tel: 078 - 6917488 Hendrik-Ido-Ambacht: Reeweg 76, tel: 078 - 6814376 Ridderkerk: Jan Steenstraat 7, tel: 0180 - 427767 Vlietplein 112A, tel: 0180 - 426075 Dillenburgplein 4, tel: 0180 - 417224

HALVE PRIJZEN

Zuidzijde 131, 2977 XE Goudriaan, Tel. 0183-583200

www.hetkontakt.nl

N E R G E N S Z OV E E L H O E D E N N E R G E N S Z OV E E L H O E D E N

Mail en win Toegangskaarten voor de Vakantiebeurs Oneindig deinen op tropische wateren... De oorverdovende stilte horen van de woestijn. De geur van het Zwarte Woud. Op de Vakantiebeurs draait het om ervaren & beleven. Ben je op zoek naar informatie over je vakantiebestemming of wil je juist oriĂŤnteren? Ga dan naar de vakantiebeurs in Utrecht. Een grote variĂŤteit exposanten staan voor je klaar met ultieme vakantietips! Mail en win gratis toegangskaarten Speciaal voor de lezers van Het Kontakt en Klaroen.nl zijn er tien setjes van twee gratis toegangskaarten voor de beurs beschikbaar ter waarde van 15,50 euro per stuk . Wil je hiervoor in aanmerking komen? Stuur dan voor 10 januari een mailtje naar lezersactie@hetkontakt.nl en vermeld daarin je naam, adres en woonplaats. Winnaars krijgen via de mail bericht. Ontdek jouw wereld! De Vakantiebeurs wordt in 2014 gehouden van woensdag 15 tot en met zondag 19 januari in de Jaarbeurs Utrecht. Open: dagelijks van 10.00-18.00 uur, met op vrijdag een avondopening tot 21:00 uur.

Kaarten aan de kassa kosten 15,50 euro. Kijk voor meer informatie + voordelig online kaarten kopen: www.vakantiebeurs.nl De wereld aan je voeten De vakantiebeurs, het begin van een onvergetelijke vakantie...

lezer actie s ! Kijk ook op www.hetkontakt.nl


GOED VOORNEMEN VOOR 2014: EEN VORMHUIS KOPEN!

n a a s n e e l A ? t h c a d e g t h c e r d n e p Pa WOON BETER

LEEF GOEDKOPER

      

     

  

  

   

   

 

 

EXTRA VOOR DE TYPES INGE EN MARLEEN:

  

  

   

    

  

WONEN ZOALS JE NĂ&#x2030;RGENS KUNT WONEN! MEER INFORMATIE: WWW.DEHOOGHTPAPENDRECHT.NL

EEN VORMHUIS. WOON BETER, LEEF GOEDKOPER

Informatie over: Huizen FinanciĂŤle maatregelen Waltmann Makelaars VORM Finance Dennis Siebes DaniĂŤlle Schuller 06 - 13 53 91 49 078 - 644 21 10

Een project van:


onroerend goed

Woensdag 8 januari 2014

22

www.avzorggroep.nl

Dorpslaan 50 | Postbus 16 | 2957 ZG Nieuw-Lekkerland | Tel.0184-688181 | e-mail: info@wbv-nl.nl

Vrijkomende huurwoningen: LET OP! ALS U WILT REAGEREN OP EEN WONING, HEBBEN ALLE LEDEN VAN UW HUISHOUDEN EEN IB 60 FORMULIER 2012 NODIG! Plaats: Adres: Type woning: Huurprijs: Doelgroep: Energielabel: Ingangsdatum: Inkomenseis:

Nieuw-Lekkerland Jaap de Jongstraat 40 (boven) Alleenstaandenwoning met 1 slaapkamer € 433,82 (incl. € 58,90 servicekosten)* Eén- of tweepersoonshuishoudens vanaf 18 jaar C per direct Het belastbaar jaarinkomen van uw huishouden moet lager zijn dan € 34.678** *huurprijs onder voorbehoud **U dient in het bezit te zijn van een zo recent mogelijk IB-60 formulier (op te vragen bij de Belastingdienst)

Plaats: Adres: Type woning: Huurprijs: Doelgroep: Energielabel: Ingangsdatum: Inkomenseis:

Kinderdijk Schansweg 4 Appartement met 2 slaapkamers € 515,26 (incl. € 4,90 servicekosten)* Eén- of tweepersoonshuishoudens vanaf 18 jaar A per direct Het belastbaar jaarinkomen van uw huishouden moet lager zijn dan € 34.678** *huurprijs onder voorbehoud **U dient in het bezit te zijn van een zo recent mogelijk IB-60 formulier (op te vragen bij de Belastingdienst)

Plaats: Adres: Type woning: Huurprijs:

Doelgroep: Energielabel: Ingangsdatum: Inkomenseis:

Plaats: Adres: Type woning: Huurprijs: Doelgroep: Energielabel: Ingangsdatum: Inkomenseis:

Plaats: Adres: Type woning: Huurprijs: Doelgroep: Energielabel: Ingangsdatum: Inkomenseis:

Nieuw-Lekkerland Middelweg 143 Grote eengezinswoning met 4 slaapkamers € 711,99 (incl. € 4,90 servicekosten)* met een inkomen tussen € 34.678,- en € 43.000,€ 801,65 (incl. € 4,90 servicekosten)* met een inkomen hoger dan € 43.000,Twee- of meerpersoonshuishoudens vanaf 18 jaar B 25 februari 2014 Er wordt gekeken naar het belastbaar jaarinkomen van uw huishouden.** *huurprijs onder voorbehoud **U dient in het bezit te zijn van een zo recent mogelijk IB-60 formulier (op te vragen bij de Belastingdienst) Nieuw-Lekkerland Standerdmolen 85 (boven) Alleenstaandenwoning met 1 slaapkamer € 407,08 (incl. € 41,50 servicekosten)* Eén- of tweepersoonshuishoudens vanaf 18 jaar E 4 februari 2014 Het belastbaar jaarinkomen van uw huishouden moet lager zijn dan € 34.678** *huurprijs onder voorbehoud **U dient in het bezit te zijn van een zo recent mogelijk IB-60 formulier (op te vragen bij de Belastingdienst) Nieuw-Lekkerland Bovenkruier 18 Bovenwoning met 2 slaapkamers € 501,71 (incl. € 8,52 servicekosten)* Eén- of tweepersoonshuishoudens vanaf 18 jaar D 1 februari 2014 Het belastbaar jaarinkomen van uw huishouden moet lager zijn dan € 34.678** *huurprijs onder voorbehoud **U dient in het bezit te zijn van een zo recent mogelijk IB-60 formulier (op te vragen bij de Belastingdienst)

Staat u ingeschreven en heeft u interesse in een bovenstaande woning? Dan kunt u reageren via www.woonpuntnieuw-lekkerland.nl . Uw reactie moet uiterlijk 16 januari om 12.00 uur bij ons binnen zijn. Belangstellingsformulier Heeft u geen internet of een e-mailadres? Dan kunt u gebruik maken van een belangstellingsformulier. Dit formulier ligt bij ons op het kantoor. U kunt het ook van de website afhalen of telefonisch opvragen. Een ingevuld formulier kunt u inleveren of opsturen naar: Woonpunt Nieuw-Lekkerland, Dorpslaan 50, 2957 XG, Nieuw-Lekkerland. Hoogst aantal inschrijfpunten Woningen worden toegewezen aan de reagerende woningzoekende met het hoogste aantal inschrijfpunten. Woningzoekenden met een geldige urgentieverklaring hebben hierop voorrang. Daarnaast moet u voldoen aan de voorwaarden die bij elke woning vermeld staan. IB-60 formulier Als u van plan bent om binnenkort te reageren op vrijkomende woningen, adviseren wij u om alvast een IB-60 formulier bij de Belastingdienst op te vragen. U kunt hiervoor bellen met telefoonnummer 0800-0543. Na het aanvragen ontvangt u het formulier binnen 5 – 10 werkdagen in huis. LET OP: Als u ons bij woningtoewijzing geen geldig IB-60 formulier kunt overhandigen, kunnen wij u geen woning toewijzen. Let op! Zowel de hoofdaanvrager als de partner heeft een IB-60 formulier nodig.

HKZ-keurmerk behaald! AV Zorggroep levert zorg van goede kwaliteit; dit is bevestigd door het behalen van het HKZ-keurmerk. HKZ betekent Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector en staat voor klantgerichtheid en duidelijke werkafspraken. Ook geeft het keurmerk aan dat de organisatie deskundig en effectief te werk gaat en constant werkt aan verbeteringen. Present thuiszorg, onderdeel van AV Zorggroep, ontving het certificaat al in 2011. AV Zorggroep is trots op haar locaties Emma, Graafzicht, Hof van Ammers, Meesplein en Open Vensters. We feliciteren onze medewerkers van harte met het behalen van het keurmerk. En vooral feliciteren we onze cliënten, die hiermee een extra bewijs hebben dat ze zorg ontvangen van een deskundige, klantgerichte organisatie! Op 7 januari jl. werd het certificaat op de locaties uitgereikt tijdens een bescheiden feestje voor alle medewerkers en cliënten.

AV Zorggroep Postbus 33 4233 ZG Ameide Telefoon 088 - 40 80 000 www.avzorggroep.nl Emma | Graafzicht | Hof van Ammers | Meesplein | Open Vensters | Present thuiszorg

Verhoef Vorkheftrucks b.v. is een dynamisch en groeiend bedrijf dat zich bezighoudt met reparatie, onderhoud, verkoop en verhuur van vorkheftrucks en andere interne transportmiddelen.

Gevraagd:

Servicemonteur

binnendienst / buitendienst Functieomschrijving: 9Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden op mechanisch en elektrotechnisch gebied aan diverse merken & uitvoeringen interne transportmiddelen/hulpmaterialen, zoeken en oplossen van storingen, uitvoeren van veiligheidskeuringen. Wij vragen: 9Opleidingsrichting: motorvoertuigentechniek, elektrotechniek of landbouwmechanisatie; 9Kwaliteit en klantgerichte werkwijze; 9Bereidheid tot het volgen van (vervolg)opleidingen/cursussen; 9Klantvriendelijke en servicegerichte houding; Wij bieden: 9Zelfstandige, afwisselende baan met goede arbeidsvoorwaarden conform CAO voor midden- en kleinbedrijf metaal; 9Een informeel, betrokken team; 9Divers, groeiend klantenbestand en een gezellige werksfeer; 9(Vervolg)opleidingsmogelijkheden en werkgerelateerde cursussen; 9Een goed salaris, gebaseerd op kennis, opleiding en ervaring; Geïnteresseerd? Schrijf of mail een korte brief met bijbehorend c.v.

Woningzoekenden met een voorrangsstatus wegens sloop/nieuwbouw kunnen ook op deze woningen reageren.

Toegewezen woningen in week 52 Koggeplantsoen 9 Kleyburgplein 2a

Aantal reacties 3 3

Aantal punten 97 164

www.woonpuntnieuw-lekkerland.nl

Meer informatie? Dhr. C. Verhoef Veenweideweg 19 2957 LD Nieuw-Lekkerland Tel.: 0184 - 68 62 64 e-mail: info@verhoefheftrucks.nl

verhoefheftrucks.nl


q www.klaroen.nl

vrije tijd

Woensdag 8 januari 2014

zaterdag

zaterdag

11 januari

18 januari

18 januari

Beurs voor verzamelaars

Celebrate voert ‘He is Here’ uit

Nieuwjaarsconcert Inspire2liveChoir

In Landvast aan de Haven te Alblasserdam wordt op zaterdag 11 januari weer de maandelijkse verzamelaarsbijeenkomst gehouden. Zoals gebruikelijk ontmoeten verzamelaars van postzegels, munten, ansichtkaarten, sigarenbandjes en dergelijke elkaar. Ook is er de mogelijkheid om verzameling(en) te verzilveren. De beurs duurt van 12.00 tot 15.00 uur. Voor inlichtingen en reserveringen: 078-6156814.

Celebrate Koor en Orkest voert op zaterdag 18 januari vanaf 19.30 uur het programma ‘He is Here’ op in de Kerk van de Nazarener (Stephanuskerk) te Dordrecht. Het repertoire is zeer afwisselend: swingende gospel, symfonisch getinte muziek en vocale en instrumentale stukken wisselen elkaar af. Entree bedraagt 5 euro (inclusief consumptie). Reserveren kan via 078-6150723 of mvdherik@upcmail.nl.

Op zaterdag 18 januari geeft het Inspire2liveChoir een Nieuwjaarsconcert in De Bron aan de Maasstraat 1 te Hardinxveld-Giessendam. Medewerking wordt verleend door Annelies Schep, André de Jager en Jan Vayne. De opbrengst gaat naar het Daniel den Hoed-instituut. Kaarten kosten 10 euro (5 euro tot twaalf jaar) en kunnen besteld worden via karinoverduin@hotmail.com of 078-6818260.

DONDERDAG 9 JANUARI

Geref. Kerk Vrijgem. De Hoeksteen 11.00 uur ds. D.C. Meijer, 16.30 uur ds. H.J. Lopers. Herst. Herv. ALBLASSERDAM Baptisten Gem. ‘De Hoeksteen’ Gem. 09.30 en 18.00 uur kand. G.J. 09.30 uur br. A. Haverkamp. Chr. Veldhuis. Herv. Gem. Dorp 19.30 Geref. Kerk 09.30 uur ds. J. Manni, uur ds. E. Gouda (donderdag 9 janu16.30 uur ds. W.J. Plantinga. De ari). 10.00 uur ds. J. Belder, 18.30 Alblashof/De Waard 11.00 uur uur ds. W. v. Weelden. Herv. Gem. dhr. C. Hardenbol. Evang. Gem. ‘t Maranatha 09.30 uur ds. E.J.N. KroScheepke in Alblasserdam 09.45 nenburg, 17.00 uur ds. W.J. Bakker. uur T. Schakel. Evang. Gem. Jozua Messiaanse Gemeente (in het CarilAlblasserwaard 10.00 uur Gerrit lon, Raadhuisplein 1) 11.00 uur Mes. Geref. Gem. Eben-Haezerkerk Harry Locht (zaterdag 11 januari). 09.30 en 16.30 uur ds. B. v.d. Heiden. Vrije Baptisten Gem.(Maranathakerk, Mattenbies 1) 13.30 uur Aart Geref. Gem. in Ned. 10.00 uur ds. Haverkamp (Bed. H.A.). A. van Voorden, Bed. H.A., 18.00 uur ds. A. van Voorden, Dankz. H.A. OUD-ALBLAS / Bed. H.D.. Geref. Kerk De Haven 09.30 uur ds. R.A. Wouda, H.A.. Ge- Herv. Gem. 09.30 uur ds. W. van ref. Kerk Vrijgem. De Levensbron Weelden, 18.30 uur ds. T.C. Guijt. 09.30 uur ds. D.C. Meijer, 16.30 uur ds. H.J. Lopers, te Nieuw-Lekkerland. PAPENDRECHT Herst. Herv. Gem. Alblasserdam Agape Pinkstergemeente, Papendrecht (Pr. Florisschool, Zuidkil 53) 19.30 uur ds. J. van Prooijen (don10.30 uur pastor R. de Vries. Chr. derdag 9 januari). 09.30 en 18.00 Geref. Kerk 10.00 uur ds. A.J. v. uur ds. B. Reinders. Herv. Elthetogem. Alblasserdam i.s.m. de Ver. Zuijlekom, 16.00 uur ds. D.J.T. Hoogvan Vrijz. Herv. 10.00 uur ds. R. van enboom. Evang. Gem. De SchuilDijk. Herv. Gem. I Grote Kerk 09.30 plaats (Schooldwarsstraat 50) 10.00 uur dienst. Gemeente God Redt uur ds. G. Nijland, 17.00 uur ds. W.C. Meeuse. Herv. Gem. II Ichthus- te Papendrecht (Oranje Nassauskerk 09.30 uur ds. J. Holtslag, 18.00 chool) 10.00 uur dienst. Geref. Kerk De Morgenster 10.00 uur ds. A.N. uur ds. J.H. Reijm. Herv. Gem. III Driebergen. Hersteld Hervormde Ontmoetingskerk 09.30 uur ds. J. van Walsum. Immanuël, Gem. van Gemeente Papendrecht 09.30 en het Levende Woord (De Havenkerk) 14.30 uur ds. J.G. Blom. Herv. Gem. Bethlehemkerk 10.00 uur ds. A.J.T. 10.30 uur Louis Antonis (Sabbat) Bouwman (Doopdienst). Herv. Gem. (zaterdag 11 januari). Jehovah’s Getuigen, Fazantstraat 20 10.00 uur Grote Kerk 09.30 uur ds. J.C. van Openbare lezing. 19.15 uur Bijbels- Trigt, 17.00 uur ds. P.J. Teeuw. Herv. tudie (dinsdag 14 januari). Oud Ge- Gem. Sionskerk 09.30 uur ds. P.J. ref. Gem. in Ned. 19.30 uur stud. R. Teeuw, 17.00 uur ds. J.C. van Trigt. Bakker (woensdag 8 januari). 10.00 Oud Geref. Gem. in Ned. 10.00 en 18.00 uur leesdienst. R.K. Parochie en 18.00 uur leesdienst. Parochie O.L.V. Fatima 09.30 uur Woord- en 19.00 uur Woord- & CommunievieCommunieviering, diaken F. Baggen. ring, diaken F. Baggen m.m.v. Cantate Domino (zaterdag 11 januari). Verg. van Gelovigen (Pr. FlorisKINDERDIJK Herv. Gem. Kinderdijk 10.00 uur ds. school) 09.30 uur Eredienst. Vrije Baptisten Gem. Papendrecht (CSG A. van Lingen, 18.00 uur ds. T.S. de De Lage Waard, Burg. Keyzerweg 5) Leeuw. Herv. Gem. Rehoboth 10.00 10.00 uur Jan-Hendrik Meinema. uur ds. T. v. Bruggen, 18.00 uur ds. A. van Lingen. STREEFKERK Herv. Gem. 10.00 uur ds. A. BloeNIEUW-LEKKERLAND mendal, 18.30 uur ds. J. den Hoed. Geref. Kerk 09.30 uur ds. A.A. Wisman, 18.30 uur ds. K. v.d. Hout. zondag 12 januari

Medische diensten Klaroen.nl Klaroen.nl 11 en 12 januari 2014

nuari 2014: dr. L. Kaptein, Graafdijk Oost 33a, Molenaarsgraaf, HUISARTSEN; Alblasserdam - Re- tel.0184-641215. Spreekuurbezoek gionale huisartsenpost Drechtste- uitsluitend voor spoedeisende den, Albert Schweitzer, locatie hulp tussen 12.00 en 12.30 uur. GeDortwijk van maandag t/m vrijdag lieve hiervoor telefonisch een afvan 17.00 tot 8.00 uur. De centrale spraak te maken tussen 11.30 en post is op za., zon- en feestdagen, 12.00 uur. Waarneemgroep “Aldag en nacht geopend voor spoed- blasserwaard-West-Noord-West” eisende huisartsgeneeskundige Huisartsen Streefkerk – Nieuwzorg. Lekkerland – Kinderdijk - Middagdiensten ma. t/m vr. Wie er dienst Voor een bezoek aan de huisartsen- heeft is te vinden op het antwoordpost eerst tel. een afspraak maken apparaat van uw eigen huisarts. op tel. 078-6542600. Avond-, nacht- en weekenddiensten: de regionale Huisartsenpost Graafstroom - Bleskensgraaf – Dordrecht, tel. 078-6542600. Alleen Brandwijk – Molenaarsgraaf – Otvoor nood- of spoedgevallen, ongetoland – Oud-Alblas – Wijngaarden vallen 112. Inlichtingen over de (vrijdagavond 17.30 uur tot maan- dienstdoende apotheek, tel. 0184dagochtend 08.00 uur.11 en 12 ja- 415546.

service

Kerkdiensten Klaroen.nl

Open eettafel 12:00 In de Strevenaer te Streefkerk wordt een Open Eettafel gehouden. Voor meer informatie: Tineke den Haak, 0184-682853, of Sonja IJsbrandy, 0184684211. VRIJDAG 10 JANUARI

Cabaret Club 2 20:15 Zie artikel elders in deze krant, of www.theaterdewillem.nl. ZATERDAG 11 JANUARI

Verzamelbeurs 12:00 In Landvast aan de Haven te Alblasserdam wordt de maandelijkse verzamelaarsbijeenkomst gehouden. Zoals gebruikelijk ontmoeten verzamelaars van postzegels, munten, ansichtkaarten, sigarenbandjes en dergelijke elkaar. De beurs is geopend vanaf 12.00 tot 15.00 uur. Voor inlichtingen en reserveringen: 0786156814. Nieuwjaarsconcert Soli Deo Gloria 15:30 Christelijke muziekvereniging Soli Deo Gloria uit Alblasserdam geeft haar jaarlijks nieuwjaarsconcert in de grote zaal van Cultureel Centrum Landvast. Dit keer is er veel aandacht voor de jeugd. Alle jonge blazers en jeugdige slagwerkers laten van zich horen tijdens het voorprogramma van dit concert. Daarna zal de fanfare met een uitgebreid programma het concert vervolgen. De toegang is gratis. Wel zal er na afloop een deurcollecte worden gehouden. Nieuwjaarsconcert Shaare Zedek Koor 19:30 In de Grote Kerk te Alblasserdam verzorgt het Shaare Zedek Koor onder leiding van Bert Noteboom haar traditionele Nieuwjaarsconcert. Medewerking verlenen ook het christelijk Krimpens Mannenkoor onder leiding van Hans van Blijderveen, Marco den Toom (orgel), Arie van der Vlist (vleugel), Kees Alers (dwarsfluit) en Jolanda den Houter (hobo). De opbrengst van de collecte die tijdens de avond gehouden wordt, gaat naar het Shaare Zedek ziekenhuis in Jeruzalem. Nieuwjaarsconcert Excelior Papendrecht 20:00 Het orkest van Excelsior Papendrecht verzorgt het traditionele Nieuwjaars-

concert. Er komen diverse stijlen en componisten aan bod. Het concert zal plaatsvinden in Theater De Willem in Papendrecht. Entreebewijzen à 7,50 euro zijn verkrijgbaar bij Primera op Winkelcentrum De Meent, C1000 in de Westpolder en Gift Shop Good Luck op de Wilgendonk, of te reserveren via info@excelsiorpapendrecht.nl. www.excelsiorpapendrecht.nl

de ICF gemeente in Rotterdam zal in de één voor één dienst in de Elimkerk aan de P.C. Hooftlaan te Papendrecht spreken over het thema ‘Geneest God?’.

Bingo in Trefpunt 20:00 De Verenigingsraad van Oud-Alblas houdt de derde bingo-avond in een serie van zes. Voor de laatste ronde is een grotere prijs beschikbaar. De toegang is gratis. Later binnenlopen kan ook.

WOENSDAG 15 JANUARI

Beatcafé at Biggelmee 21:30 In vestzaktheater Biggelmee aan de West Kinderdijk 375 te Alblasserdam wordt een beatcafé gehouden. Beatcafè Biggelmee Soundsystem (Massive) en DJ’s M.I.R.T. & BilderDussen zijn te horen, met support van Ezra Vonk Visuels door Joris Deelen. Entree bedraagt 4 euro voor leden en 8 euro voor niet-leden van Biggelmee. www.biggelmeevzt.nl ZONDAG 12 JANUARI

Eén voor één dienst over genezing 12:59 Bram Dingemanse van

Live Music Café 15:00 In Cultureel Centrum Landvast in Alblasserdam wordt het Live Music Café gehouden. Zie ook artikel op de vorige redactiepagina van deze krant.

Spelmiddag 14:00 In de Strevenaer te Streefkerk wordt een spelmiddag gehouden voor senioren. Bijbellezing over Openbaring 20:00 In het kerkgebouw van de Baptisten Gemeente De Hoeksteen te Alblasserdam wordt de vijfde bijbellezing gehouden over het bijbelboek De Openbaring. De lezing wordt gegeven door bijbelleraar/evangelist Arie Kleijne. Adres: Plantageweg 142 te Alblasserdam. De entree is gratis. Wel wordt een collecte gehouden. DONDERDAG 16 JANUARI

Bijeenkomst PCOB 14:00 De PCOB afdeling Papendrecht komt bij elkaar in de grote zaal van de Elimkerk aan de P.C. Hooftlaan

uitgaan

zaterdag

23

178 te Papendrecht. De bijeenkomst begint met een korte nieuwjaarsreceptie. Daarna zal dominee Chris Donner uit Den Haag een inleiding verzorgen over de gevangenis. Donner is betrokken bij het gedetineerdenpastoraat, het straatpastoraat in Den Haag en de pastorale nazorg van gedetineerden en wil de bezoekers deze middag laten delen in zijn belevenissen en ontmoetingen in de gevangenis. Belangstellenden zijn van harte welkom. Viering zestigjarig jubileum Passage 19:45 De plaatselijke afdeling van de christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging ‘Passage’ start in 2014 met de viering van haar 60-jarig jubileum. Belangstellenden zijn welkom in De Hoeksteen aan de Vonckstraat 13. Mieke van Oostveen Verstraete brengt het programma ‘Uit het leven gegrepen’. Voor meer informatie kan men mailen naar passagenieuwlekkerland@ gmail.com. Bijeenkomst De Christenvrouw 19:45 In zaal Bovendijks achter de Grote Kerk aan de Kerkbuurt 80 in Papendrecht komt vrouwenvereniging De Christenvrouw weer bij elkaar. Dominee P.J. Teeuw zal spreken over het thema ‘de Islam’.

DINSDAG 14 JANUARI

Open repetitieavond Chaverim 6A7A6HH:G96B™ Voor iedereen die graag zingt, maar niet alleen, organiseert Christelijk

Ablasserdams Jongerenkoor Chaverim op dinsdag 14 januari een open repetitieavond. Jongelui in de leeftijd van zestien tot en met dertig jaar zijn van harte welkom in de zaal van Gereformeerde Havenkerk te Alblasserdam. De avond duurt van 20.00 tot 22.00 uur. Het koor is in 2005 opgericht en kent een stabiel ledenaantal van rond de 90 leden. Hoofdzakelijk zingt het koor Nederlandstalig repertoire, maar er wordt ook wel eens een ‘uitstapje’ gemaakt over de grens. Daarnaast studeert het koor af en toe een klassiek werk in.Voor het komende seizoen staan weer een aantal prachtige uitvoeringen op het programma. Voor meer informatie: www.cajchaverim.nl.


auto`s

Woensdag 8 januari 2014

24

Vind... de occasion die bij je past bij Nissan Dealer Aantjes-Hofman .ISSAN -ICRA !4 6ISIA #OOL3OUND .ISSAN .OTE $#I 4EKNA AIRCO .ISSAN .OTE !CENTA AIRCO .ISSAN .OTE ,IFE AIRCO .ISSAN 0IXO ,OOK AIRCO /PEL -ERIVA #OSMO AIRCO .ISSAN .OTE ,IFE AIRCO .ISSAN #UBE :EN AIRCO .ISSAN -ICRA $IG 3 4EKNA .ISSAN 1ASHQAI 4EKNA NAVI GLASDAK .ISSAN 1ASHQAI /PTIMA NAVI AIRCO .ISSAN *UKE $IG 4 PK AIRCO .ISSAN *UKE -/3 AIRCO .ISSAN 1ASHQAI  AIRCO

 DRS DRS DRS DRS DRS DRS DRS DRS DRS DRS DRS DRS DRS DRS

'ROEN MND 2OOD MND "EIGE MND /RANJE MND 0AARS FABR 'RIJS MND 2OOD FABR :WART FABR 7IT FABR :WART MND :WART MND 2OOD FABR :WART FABR 'RIJS FABR

              

â&#x201A;¬ â&#x201A;¬ â&#x201A;¬ â&#x201A;¬ â&#x201A;¬ â&#x201A;¬ â&#x201A;¬ â&#x201A;¬ â&#x201A;¬ â&#x201A;¬ â&#x201A;¬ â&#x201A;¬ â&#x201A;¬ â&#x201A;¬

       

+OM LANGS OF KIJK VOOR UITGEBREIDE INFORMATIE OP

Innovation that excites

Autobedrijf Aantjes-Hofman Planetenlaan 11 Nieuw-Lekkerland Tel. 0184 - 68 28 88

www.aantjes-hofman.nl

Innovation that excites

s (ET ADRES VOOR BETAALBAAR EN VERTROUWD ONDERHOUD s 'RATIS VERVANGEND VERVOER BIJ REPARATIES LANGER DAN UUR s

FIFFY IS HET WAARD Spaar Air Miles voor Fiffy en geef haar een nieuwe toekomst

www.aap.nl airmiles.nl

AAP

MULDER GAAT IN 2014 DOOR MET ACTIE VOEREN! CITROÃ&#x2039;N C1 COLLECTION 5-DEURS VOOR SLECHTS

â&#x201A;¬ 8.850

CITROÃ&#x2039;N C3 1.2 VTI COLLECTION VOOR SLECHTS

â&#x201A;¬ 14.790

GEGARANDEERDE OCCASIONS MERK

MODEL

DEEL I

PRIJS

CITROEN

C1 1.0-12V AMBIANCE

2011

â&#x201A;¬ 6.600

CITROEN

SAXO 1.1I SX

1999

â&#x201A;¬ 1.500

FORD

KA 1.3 TREND

2003

â&#x201A;¬ 3.240

HONDA

JAZZ 1.2 COOL

2005

â&#x201A;¬ 5.940

HYUNDAI

GETZ 1.4 DYNAMIC AUTOMAAT

2007

â&#x201A;¬ 6.100

HYUNDAI

GETZ 1.6I-16V GLS

2002

â&#x201A;¬ 3.250

MERCEDES

B200 TURBO

2006

â&#x201A;¬ 12.950

OPEL

ZAFIRA 1.8 TEMPTATION

2013

â&#x201A;¬ 19.450

PEUGEOT

107 1.0 ACTIVE

2012

â&#x201A;¬ 8.100

PEUGEOT

207 SW 1.6VTI PREMIERE

2008

â&#x201A;¬ 8.740

RENAULT

MEGANE 1.6-16V EXPR.COMF.

2005

â&#x201A;¬ 5.740

RENAULT

MEGANE COUPE 2.0 AUTOMAAT

2010

â&#x201A;¬ 18.400

SEAT

CORDOBA 1.4-16V REFERENCE

2005

â&#x201A;¬ 4.450

SUZUKI

ALTO 1.0 GA AUTOMAAT

1999

â&#x201A;¬ 2.440

VOLKSWAGEN

GOLF 1.9TDI COMFORTLINE

2007

â&#x201A;¬ 11.750

VOLKSWAGEN

GOLF 1.6 OCEAN VARIANT

2003

â&#x201A;¬ 6.450

VOLKSWAGEN

CADDY 2.0 SDI

2008

â&#x201A;¬ 7.425

KIJK VOOR AL ONZE OCCASIONS OP WWW.UWOCC.NL !! WIJ HEBBEN ALTIJD EEN RUIME KEUZE UIT +/- 250 AUTOâ&#x20AC;&#x2122;S! OOK VOOR NIEUWE AUTOâ&#x20AC;&#x2122;S BENT U BIJ ONS OP HET GOEDE ADRES! OOK VOOR ONDERHOUD, REPARATIE EN APK-KEURING KOMT U NATUURLIJK NAAR

Planetenlaan 91, 2957 SM Nieuw-Lekkerland, Tel. 0184-681504, Fax 0184-682105, www.autoservice-lekkerland.nl

CITROÃ&#x2039;N Ds3 1.2 VTI SO CHIC VOOR SLECHTS

â&#x201A;¬ 16.541

Diverse acties op voorraad modellen. Prijzen exclusief aï¬&#x201A;everingskosten. AUTOBEDRIJVEN MULDER B.V.

OP=OP

ALBLASSERDAM KELVINRING 84 A DORDRECHT LAAN DER VERENIGDE NATIES 111

(078) 691 80 50 (078) 614 20 44

WWW.MULDERPEUGEOT.NL

Geef aan de collectant Van 27 januari t/m 1 februari 2014 zamelen onze collectanten zoveel mogelijk geld in voor mensen met een hersenaandoening of hersenziekte. Laat deze mensen niet in de kou staan en help mee door gul te geven aan de collectant van de Hersenstichting. Of doneer op giro 860.

Met elkaar helpen we mensen met een hersenaandoening aan een betere toekomst. www.hersenstichting.nl Gratis advertentie


q www.klaroen.nl

sport

Woensdag 8 januari 2014

Jan de Jager vertrekt bij PKC ĭĞĭĢīġįĢĠĥıš Jan de Jager vertrekt aan het eind van het seizoen als trainer van PKC/Hageor. Hij wil graag zelfstandig aan de slag als trainer/ coach. Bij PKC werkt Jan de Jager al zes jaar samen met hoofdtrainer Ben Crum. PKC/Hagero heeft overeenstemming bereikt met Crum. Ben Crum zal ook het seizoen 20142015 verantwoordelijk zijn als trainer/ coach voor de eerste selectie van PKC/ Hagero. Na zes jaar komt er dus wel een einde aan de samenwerking met Jan de Jager. Jan heeft zijn ambities uitgesproken om weer zelfstandig als trainer/ coach aan de slag te gaan. Gedurende de samenwerking tussen beide heren is het vlaggenschip van PKC/Hagero aanzienlijk verjongd, verder zijn er mooie resultaten bereikt zoals het Landskampioenschap Zaalkorfbal in het seizoen 2012-2013 PKC/Hagero zal de komende periode op zoek gaan naar adequate invulling van de technische staf.

Europacup barst los bij PKC/Hagero ĭĞĭĢīġįĢĠĥıš Van woensdag 15 tot zaterdag 18 januari wordt in Papendrecht gestreden om de Europacup 2014. Alle informatie over dit toernooi is op een aparte website te vinden. Voor meer informatie: www.ec2014. pkc-korfbal.nl.

25

Bill Tukker kiest voor de langere termijn ĭĞĭĢīġįĢĠĥı š Bill Tukker gaat komend seizoen aan de slag als hoofdtrainer bij voetbalvereniging Drechtstreek. De 52-jarige oefenmeester werkt nu nog bij Strijen. “Ik kan straks lekker op de fiets naar mijn nieuwe club”, glimlacht de Papendrechter. “Dat is wel zo gemakkelijk, maar niet de hoofdreden waarom ik graag bij Drechtstreek wil gaan werken. Die zit hem vooral in het enthousiasme van de mensen met wie ik de voorbije week gesproken heb over een gezamenlijke toekomst. Het bestuur en de spelersdelegatie; ze ademden precies uit waar ik me prettig bij voel: ze voelen passie voor hun club. Daarnaast wil men nieuwe stappen gaan zetten in sportief opzicht, bouwen aan een nog sterkere club.” Momenteel is Bill Tukker bezig aan zijn eerste seizoen bij voetbalvereniging Strijen. Met het eerste elftal staat hij vierde in de tweede klasse D van District West 2. “Het gaat zeker niet verkeerd”, stelt Tukker vast. “We voetballen met een sterk verjongd team dat absoluut groeiende is.” Dat de Papendrechter desondanks zijn huidige broodheer al na één jaar verlaat, heeft alles te maken met zijn ‘behoefte aan zekerheid’. “In de maand december worden vaak de gesprekken gevoerd over het nieuwe seizoen. Bij Strijen werd die bespreking uitgesteld. Ik beleef zoveel plezier aan mijn trainerschap dat ik absoluut komend seizoen ook langs de lijn wil staan om een team te begeleiden. Drechtstreek biedt me die zekerheid, en dan ook

nog eens in een ambiance die me zeer aanspreekt!” Bill Tukker zegt dat hij als trainer ‘veranderd’ is in de loop der jaren. “Ooit was ik vooral gefocust op prestatie op de korte termijn”, vertelt hij. “Inmiddels zie ik het breder, denk ik meer in langdurige ontwikkelingen van spelers en teams. Die omslag heb ik gemaakt in de periode waarin ik trainer was bij SHO. De verdieping volgde in mijn tijd bij IFC. Bij die clubs kreeg ik te maken met jonge voetballers die

moesten worden ingepast. A-junioren soms die weliswaar over talent beschikten maar ook nog veel moesten leren. Ik moet zeggen dat ik aan het trainen en coachen van die teams veel voldoening heb gehaald. Bouwen aan een team: heerlijk! Dat hoop ik bij Drechtstreek ook te mogen doen.” “Het liefst ga ik voor een periode van drie à vier jaar met een groep aan de slag. Ontwikkelen en fine-tunen. De kans dat dat bij Drechtstreek gaat lukken schat ik hoog in. Tijdens mijn ge-

™BZi7^aaIj``ZgdeYZWVc`]ddei9gZX]ihigZZ`kZgYZgiZWdjlZcVVcZZc\dZYiZVb#

sprek met een spelersdelegatie kreeg ik al te horen dat ik er niet op moest rekenen dat de selectie mutaties zal ondergaan! Bij deze club vertrekken in principe geen voetballers, tenzij het door verhuizing of blessures niet anders kan. Dat klonk me als muziek in mijn oren. Ik heb er dan ook erg veel zin in om bij Drechtstreek te gaan beginnen.” “Maar eerst wil ik mijn werk bij Strijen goed afmaken. Daar ga ik me de komende vijf maanden vol overgave op richten.”

ARCHIEFFOTO: RICK DEN BESTEN

Fop Gouman: derde ‘Beginnen met hardlopen’ bij Passaat seizoen vv Alblasserdam ĞĩğĩĞİİĢįġĞĪ š Fop Gouman is ook komend seizoen hoofdtrainer van zaterdageersteklasser Alblasserdam. Dat nieuws werd zaterdag bekend gemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de voetbalclub. Ook assistent-trainer Alexander de Jong tekende bij. “Ik voel me erg gelukkig bij deze vereniging”, vertelt Gouman. “En het is natuurlijk fijn dat bestuur en technische commissie ook vinden dat het goed gaat.” Positieve sfeer “Er heerst een positieve sfeer binnen de club”, vervolgt Gouman. “De voorbije twee jaar is Alblasserdam in alle opzichten gegroeid: qua ledental, op het vlak van activiteiten en in tech-

nisch opzicht. Daarnaast functioneert de organisatie rondom de selectie.” “Alle voorwaarden om hier graag hoofdtrainer te willen blijven zijn dus aanwezig!”, aldus Gouman. Signaal Fop Gouman hoopt dat zijn contractverlening en die van Alexander de Jong voor de spelersgroep het signaal vormt om na de zomer ook op sportpark Souburgh in Alblasserdam actief te blijven. “Ik heb daar een goed gevoel over”, zegt Gouman. “De selectie is hecht en bestaat uit prima gasten. Het zou mooi zijn als we ook die samenwerking kunnen voortzetten!”

RTV Papendrecht bij EK korfbal E6E:C9G:8=I™ Van 15 tot en met 18 januari wordt het PKC-terrein in Papendrecht een regelrechte heksenketel. Hallen en terrein zijn dan het ‘slagveld’ van het door Elsco gesponsorde Europees Kampioenschap korfbal. RTV Papendrecht gaan die titanenconfrontatie met volle kracht verslaan. Radio- en tv-teams zijn alle dagen in de weer om zo actueel mogelijk verslag te doen van de wedstrijden. Woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag worden op het PKC-terrein vanuit het RTV Papendrecht Glazen Huis directe radioverslagen uitgezonden. Daarbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van zendapparatuur die door collega’s van Merweradio ter beschikking is gesteld. Het betekent een directe verbinding met het Papendrechtse thuisfront. De tv-teams zorgen voor registratie van hoogtepunten die zo snel mogelijk op website en tv getoond worden. Berichtgeving is te volgen op 105.0 FM, kanaal 67- en www.rtvpapendrecht.nl.

Basketbalavond voor bedrijfsleven ĭĞĭĢīġįĢĠĥıš Basketbalvereniging Flush’72 uit Papendrecht organiseert op 24 januari een gezellige en sportieve basketbalavond voor het bedrijfsleven. Voor vragen of inschrijven: Robert Snel via 06-13055693 of devriendenvan@flush72.nl.

ĭĞĭĢīġįĢĠĥıš Op zaterdag 25 januari start bij Atletiekvereniging Passaat in Papendrecht voor de 23e keer het jaarlijkse project beginnen met hardlopen. Op zaterdag 18 januari is er een informatiebijeenkomst.

Dit is bedoeld voor iedereen die wil beginnen met hardlopen, of al enige ervaring heeft. Na 15 weken kan men 5 kilometer aan één stuk hardlopen. Deelnemers trainen in groepen onder leiding van gediplomeerde trainers en begeleiders. Voor iedereen is er een groep met een geschikt tempo. Niemand blijft alleen achter. Doel van het project is om gezamenlijk deel te ne-

tjes kan verhelpen. De inzet is erop gericht om iedereen zo mogelijk van klachten af te helpen en op een verantwoorde manier als het even kan weer in te laten stromen in de groepen. Op 18 januari is er om 10.00 uur in het clubgebouw van AV Passaat aan de Andoornlaan 38 te Papendrecht een informatiebijeenkomst waar men uitleg krijgt over het trainingsprogramma en over hardloopschoenen en -kleding. De minimumleeftijd voor deelname aan het loopgroepproject is zestien jaar. Aanmelden kan via www.avpassaat.nl of ter plekke tijdens de informatiebijeenkomst, of de eerste trainingsdag.

Nationale titels voor Tim en Lucas ĭĞĭĢīġįĢĠĥı š Tim van der Poel en Lucas Janssen hebben zaterdag de nationale titel gewonnen in Bakel. In het Brabantse Bakel werd zaterdag het Nederlands kampioenschap veldrijden gehouden voor de jeugd. In de diverse leeftijdscategorieën kwamen

Bridgetoernooi ĭĞĭĢīġįĢĠĥıš In het Denksportcentrum Papendrecht aan de Van der Palmstraat 12 wordt op zaterdag 18 januari het Open Papendrechts Parenkampioenschap gespeeld. Inschrijving kan bij: karinadam.bridge@kpnmail.nl of 078-6139777, of in het Denksportcentrum.

men aan de Lenteloop op 10 mei. Het loopgroepproject van AV Passaat behoort tot de meest succesvolste projecten van Nederland. Afgelopen jaar startten ongeveer 70 deelnemers in het loopgroepproject. Daarvan deden uiteindelijk ruim 50 lopers mee aan de Lenteloop. Bij de start van het project ontvangt men nuttige informatie van een fysiotherapeut, waar men zo nodig later terecht kan als er onverhoopt toch een blessure is. Een belangrijke meerwaarde is de begeleiding door een altijd aanwezige hersteltrainer. Deze geeft adviezen hoe men minder belastend kan hardlopen en eventuele pijn-

™I^bkVcYZgEdZaZcAjXVh?VchhZc#

vier jeugdenners uit Papendrecht, rijdend voor de Dordtse wielervereniging DRC de Mol, in actie. In categorie 2, jongens 9 jaar, kwam Tim van der Poel aan het vertrek. Luid aangemoedigd door familie, schoolvriendje Bart met zijn moeder en Juf Monique van de Prins Florisschool

aan de Zuidkil ging Tim van start om de nationale titel veldrijden. Tim werd bij zijn start iets gehinderd, waardoor hij als vierde het veld in reed. Na de eerste doorkomst had hij de schade bij start al weg gepoetst en ging hij met ruime voorsprong de tweede ronde in. Zijn voorsprong werd ronde na ronde groter zodat hij zijn laatste ronde als ere ronde uit kon rijden. Na alle wedstrijden van dit veldritseizoen gewonnen te hebben wint hij ook de nationale. In categorie 4, jongens 11 jaar, was het de beurt aan Lucas Janssen. Lucas had een goede start en reed als eerste het veld in. Al snel ontstond er een kopgroepje met drie favorieten met daarbij Lucas Janssen. De drie waren, zoals al het hele seizoen het geval is, goed aan elkaar gewaagd. Na diverse demarrages van de drie coureurs bleven zij tot de laatste bij elkaar. Op het laatste bospad vlak voor de finish had Lucas nog een flinke versnelling in de benen waardoor hij een kleine voorsprong pakte op de nummer twee. In de straten van Bakel kon hij zijn voorsprong behouden en pakte hij, na twee jaar, wederom de nationale titel.


auto`s

Woensdag 8 januari 2014

26

powered by Ford EcoBoost connected by SYNC

“Vormgeving

en technologie met een doel” De nieuwe Ford Transit Connect Verkozen tot International Van of the Year 2014. Een reeks geavanceerde en intelligente technologieën maken uw werkdag eenvoudiger, productiever en minder stressvol. En door de combinatie met moderne vormgeving is de Transit Connect zowel een efficiënte bedrijfswagen als een praktisch, comfortabel kantoor op wielen. Bovendien is de nieuwe Transit Connect leverbaar in twee lengtes en diverse uitvoeringen zodat er altijd een Transit Connect model past bij uw bedrijfsactiviteiten en budget. Al beschikbaar vanaf 11.590,- Via Ford Lease vanaf

69,- per week Financial Lease 4,9%

First Edition Trend Pack Exclusieve introductieaanbieding. O.a. met parkeersensoren achter • Active City Stop • SYNC: Bluetooth® + Voice Control • zes airbags. Normaal 1.575,-

Tijdelijk

500,-

Uw voordeel 1.075,-

20% bijtelling Alle prijzen in euro's. Prijzen zijn excl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden ford.nl. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties. Ford Lease prijzen gebaseerd op 20.000 km/72 mnd. en op full operational lease, excl. BTW, brandstof en vervangend vervoer.

Bedrijventerrein Vinkenwaard, Ohmweg 1, Alblasserdam 078 - 691 39 22 Weteringsingel 139, Hendrik-Ido-Ambacht 078 - 681 47 11 www.wensveen.nl

Lekdijk 14 Nieuw-Lekkerland OCCASIONS VAN ARIE VAN TIENHOVEN AUDI

A1 1.4 TSI 122PK ATTRACTION LED, XENON, LEDER

ZWART MET.

2011

FORD

FIESTA 1.3 8V 3-DRS FUTURA, AIRCO

ZWART MET.

2007

MINI

COOPER S 1.6 170PK CHECKMATE 65DKM

BLAUW MET.

2006

OPEL

ZAFIRA 2.2 150PK ENJOY 7-PERS, TRH

GRIJS MET

2005

OPEL

ZAFIRA 1.6 16V COMFORT

GROEN MET.

2001

PEUGEOT

206 1.4 GENERATION 3-DRS

GRIJS /BLAUW MET 2009

PEUGEOT

407 SW 2.0 HDIF 136PK XR, NAVI

ZWART MET

RENAULT

LAGUNA 2.0 16V 140PK BUSINESS, NAVIGATIE, XENON, HALF LEDER

2008

SEAT

ALTEA XL 1.2 TSI 105PK BUSINESSLINE HIGH BLAUW MET

2011

SEAT

ALTEA XL 1.4 TSI 125PK ACTIVE STYLE, PDC MAGIC ZWART MET

2009

SEAT

EXEO 1.8 T 150PK STYLE, XENON, 17’’ LMV

SEAT

IBIZA ST 1.2 TDI 75PK ECOMOTIVE, PDC, LEDER TRACK GRIJS MET.

2011

SEAT

IBIZA ST 1.2 TDI 75PK ECOMOTIVE UNIVERSO ZWART MET.

2011

SEAT

IBIZA 1.4 16V 75PK 5-DRS SPORTRIDER

BLAUW MET.

2005

SEAT

IBIZA ST 1.4 16V 85PK STYLE, CLIMA

ZWART MET

2011

SEAT

IBIZA 1.9 TDI 100PK SENSATION

BLAUW MET.

2006

SEAT

LEON 1.4 TSI 140PK FR, FULL LED PIRINEOS GRIJS MET

2013

SEAT

LEON 1.4 TSI SPORTSTYLE 125 PK 6-BAK

ZILVERGRIJS

2009

SEAT

LEON 1.6 TDI 105PK GOOD-STUFF

ZWART MET.

2010

SUZUKI

SX4 1.6 79KW 4-WD EXCLUSIVE

ZWART MET

2007

TOYOTA

AYGO 1.0 12V 5-DRS DYNAMIC NAVIGATOR 7DKM ZWART

2011

TOYOTA

AURIS 1.6 16V LUNA BUSINESS, NAVI, LEDER BEIGE MET

2008

TOYOTA

AYGO 1.0 12V5-DRS DYNAMIC-BLUE AIRCO 19DKM BLAUW MET 2009

VOLKSWAGEN

CADDY 1.6 TDI BLUEMOTION

ZWART

APK-keuringsstation + roetmeting voor dieselrijders

2009

2011

VOLKSWAGEN

CADDY 1.9 TDI 77KW

WIT

2009

VOLKSWAGEN

CADDY 2.0 SDI 51KW

BLAUW

2007

VOLKSWAGEN

EOS 2.0 TFSI 200PK 64.500 KM !!

NACHTBLAUW

2007

VOLKSWAGEN

PASSAT VARIANT 2.0 TDI 140PK HIGHLINE, LEDER GRIJS MET.

2009

VOLVO

S70 2.4 140PK EUROPA

1999

BLAUW MET

Verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s

Een greep uit onze voorraad mooie occasions Merk

Type en omschrijving

Ford

Galaxy 1.9 TDI VAN.AIRCO.Comf.Grootb CD/ Ziver NAVI.SUPER NETTE AUTO.(grijs kent)lage KM. met

2001 € 4.150,-

Ford

Focus 1,6I 16V.3Drs HB.Trent uitv. Nw mod 2006.CD.CV. AIRCO ECC. NETTE AUTO.

Zilver met

2006 € 5.975,-

Ford

C-Max 1,6i 16V. Trent uitv MPV.Airco.CD st bed.Cr cont.PDC.Lm17”.velg.CV.Mooie auto.

Zwart met

2006 € 7,800,-

Ford

S-Max 2.0i 16V Titanium uitv.ecc airco.17”LM Zilver velg.Trekh.Super nette 5Pers MPV. met

2008 € 13,000,-

Kia

Sorento 2.4i 16V EX uitv.4x4.Airco.LM velg. Trekh.ABS.Airbag.Two Tone lak.Nette auto.!!!

Zwart met

2003 € 4.350,-

Mitsubishi Lancer 1.5i 16V Invite Sport sedan uitv.18”lm velg.Full navig.Spoiler V+A.Lage KM stand

Zwart met

2009 € 11.850,-

2008

ZWART MET

ZWART MET

Alle auto‘s boven € 4.500,- 6 mnd BOVAG garantie

Kleur

bwjr

prijs

Opel

Corsa 1.4i 16V.Cosmo uitv.3 Drs HB.Trekh.LM. Zilver Half Leer.PDC.ECC airco.SUPER Mooie auto. met

2008 € 7.490.-

Opel

Meriva 1.8i 16V Irmscher uitv. 17”lm.Sport Zwart pakk.Ecc airco Cr contr+ Div.Super sportief.!!! met

2003 € 5.250,-

Opel

Vactra.2.2DTi Bus Editon.Stationcar.Ecc airco. Grijs trekh.elec pakk.Lm velg.SUPER MOOI.!!! met

2004 € 3.850,-

Opel

Astra 1.6 Turbo 180PK Station Executive.Vol Blauw leder.Gr navi.Xenon.Pano dak. SUPER VOL.!! met

2008 € 12.250,-

Renault

Megane Scenic 2.0i 16V dyn uitv.ECC airco.Cd Grijs wisselaar.trekh. SUPER MOOIE AUTO.!!! met

2005 € 4.600,-

Suzuki

Swift 1.3i 16V Exclusive.Key less.Airco.CV CD Blauw St bed.LM Velg.Mistl.Sportive auto.!!! met

2007 € 6.850,-

VW

Touran 1.9 TDI Buss line MPV.Airco.CV. Navi. Zwart Cr contr.trekh. Lage km st 130000km MOOI !!! met

2006 € 10.450,-

VW

Transporter T4 1.9D. Grijs kent .MOOIE BUS geen Roest 2e Eigenaar.

Donker 1991 € 2.150,rood

HET IS NU DE TIJD VOOR AANSCHAF WINTERBANDEN en WINTER BANDEN WISSEL. VRAAG NAAR ONZE SCHERPE PRIJZEN VOOR W BANDEN MET OF ZONDER VELGEN.

0184-681795

Zet uw bedrijf op de kaart!

ALLE OCCASIONS v/a 4.500,- ZIJN DE PRIJZEN INCL NW APK.ONDERH BEURT.6 M BOVAG, Excl AFLEVERINGS KOSTEN. OVERIGE AUTOS NW APK EN AFL BEURT BIJ AFLEVERING.

ons op Twitter! Zuidzijde 131, 2977 XE Goudriaan T 0183-583200 www.hetkontakt.nl

@hk_alblasserdam

@Bertbons

@hk_papendrecht

@AnneMHoekstra

@hk_molenwaard

@JannekeKok

Webdesign & development Grafische vormgeving Online oplossingen Social media DTP productie

degrootcrossmedia.nl Zuidzijde 131, Goudriaan | Tel. 0183 - 583 283 E: info@degrootcrossmedia.nl

Uniek! De Groot Drukkerij is één van de meest veelzijdige en vooruitstrevende full service offsetdrukkerijen in Nederland. We drukken met een kwaliteit volgens ISO normering op klein- en grootformaat. Duurzaam ondernemen is een standaard binnen onze organisatie. Dit alles gecombineerd met een servicegerichte instelling maakt dat wij onszelf durven te noemen.

uniek

Informatie? 0183 58 3333 Of kijk op www.degrootdruk.nl


q www.klaroen.nl Woensdag 8 januari 2014

team sport

27

KAMPIOENEN

Postduivenvereniging De Doorzetters

De Alblas MP1

Het verhaal: Postduivenvereniging de Doorzetters uit Alblasserdam heeft de kampioenen van de club gehuldigd . Op foto staan v.l.n.r. Gero Dijk, voorzitter Henk Visser en Evelien Dijk. Voor meer info over de winnaars en de categorieĂŤn waarin gewonnen werd: zie www.dedoorzettersalblasserdam.nl.

Het verhaal: Met een geweldig doelsaldo van 145 doelpunten voor en 11 tegen is het MP1-team van voetbalvereniging De Alblas kampioen geworden. De jonge voetballers waren enorm blij met hun prestatie en vierden het kampioenschap uitbundig.

Streefkerk F1

De Zwerver D2

Het verhaal: Vv Streefkerk F1 is in december in een zeer spannende competitie en een zeer spannende laatste wedstrijd kampioen geworden. Het werd een gelijkspel tegen Sleeuwijk, maar dat mocht de kampioenspret niet drukken. En dat met een wedstrijd minder gespeeld...

Het verhaal: De Zwerver D2 heeft met een 10-1 overwinning op Nieuw-Lekkerland het kampioenschap binnen gehaald. Het team bestond uit: Angel, Danny, Nick, Luuk, Sam, Daniel, Puya, Marek, Wessel, Darren en Job.

Jongensdubbel TV Streefkerk

Bridgeclub De Passageclub

Het verhaal: In tenniscentrum De Stoep in Bergambacht heeft de jongensdubbel van tennisvereniging Streefkerk tot en met vijftien jaar, bestaande uit Sven Versteeg (rechts op de foto) en Sander Liefhebber het tennis Kersttoernooi gewonnen.

Het verhaal: In het Denksportcentrum in Papendrecht won bridgeclub De Passageclub het door het District Dordrecht van de NBB georganiseerde Nieuwjaars bridgedrive. Op de foto staat het winnende bestuur, met v.l.n.r.: Jos van Munster, Helen Kosten, Loes Kroon, Herman Kroon en Pem Kubbe.


0$;,0$$/'(=(/)'($$1%,(',1*(13(5./$1723 23

&*UDQHQELVFXLWVRIUHHS /RQNDVQRHS

9LFNV%OXHNHHOSDVWLOOHV

DOOHYDULDQWHQ SDNJUDPRI VHWVยกVWXNV

DOOHYDULDQWHQ ]DNMHRIJUDP

DOOHYDULDQWHQ SDNRI]DN JUDP&0LQLJHYXOGHNRHNHQ DSSHONRHNHQRINDQRsV

EHUHLGPHWHFKWHERWHU SDNVWXNV

 

6QDFND-DFNV

+DULERVQRHSJUDP

+HURIULVGUDQN

DOOHYDULDQWHQ UROJUDPRI ]DNMHJUDP

DOOHYDULDQWHQ SHU]DN PXYFKDPDOORZV HQYUROLMNHGURS

FDVVLVFDVVLVOLJKWRIFHULVH IOHVOLWHU

 

%/,..(1

0DUV%RXQW\6QLFNHUVRI 7ZL[PLQLFDQG\EDUV ]DNJUDP0HOOHU)UXLWWHOOD0HQWRV RI.OHQHSDFN

*UROVFKNRUQXLWHQ SLOVHQHUEOLN

DOOHYDULDQWHQ SHUSDN

EOLNNHQยกPO DOOHFRPELQDWLHV PRJHOLMN

 

 9ROWHRPO

$QWDรญR5LRMDPO

/D\sVFKLSV

6SDDQVHZLMQ URRGRIZLW SHUIOHVMH

6SDDQVHURGHZLMQ SHUIOHVMH

DOOHYDULDQWHQJUDPRI VWRNEURRGMHNUXLGHQERWHU JUDP SHU]DN

6SULWHRI)DQWD IULVGUDQNOLWHU

 

DOOHYDULDQWHQ SHUIOHV=$..(1

6RQQHPDEHUHQEXUJSUHPL[

&3LQGDHQNDDVIOLSV

'X\YLVERUUHOQRRWMHV

7HPSR]DNGRHNMHVRIWLVVXHV

$OZD\V

PHWFRODRIVLQDV EOLNMHPO

]DNNHQยกJUDP DOOHFRPELQDWLHVPRJHOLMN

SLWWLJHORHPSLDRINDDVVRXIIOรƒ ]DNJUDP

FRPSOHWHFDUHRIUHJXODU SDNRISDNMHVRI WLVVXHER[VWXNV

LQOHJNUXLVMHVGLVFUHHWVWXNVRI PDDQGYHUEDQGXOWUD RIVWXNVSHUSDN PXYPDDQG YHUEDQGXOWUD QLJKWVWXNV

 

  

 6RDS\KDQG]HHS SRPSRIQDYXO DOOHYDULDQWHQ IODFRQPO

)DGRXFKHJHO DOOHYDULDQWHQ IODFRQPO

 

 

3$..(1

&*H]LFKWVUHLQLJLQJV GRHNMHVHQZDWWHQVFKLMIMHV SDNNHQยกVWXNV DOOHFRPELQDWLHV PRJHOLMN

 2UDO%WDQGSDVWD IUHVKPLQWRIWDQGHQERUVWHO FODVVLFFDUH0 WXEHPORI SHUVWXN

 *LOOHWWHVFKHHUVFKXLP

&*HUEHUDsVLQSRW

&3RWURRV

UHJXODURI EDVLFVJHYRHOLJHKXLG EXVPO

GLYHUVHNOHXUHQ SHUVWXN

GLYHUVHNOHXUHQ SHUVWXN

+XJJLHVELOOHQGRHNMHV QDWXUDOFDUH

SDNVWXNV

(GHWWRLOHWSDSLHUIDPLO\ SDNUROOHQ 52//(1

$PEL3XUIOXVKYORHLEDDU WRLOHWEORNVWDUWHUNLW DOOHYDULDQWHQ SDNMHPO

(GHWYRFKWLJWRLOHWSDSLHU DOOHYDULDQWHQ SDNVWXNV

   6RUERVFKXXUVSRQVMHV VRUERQHWWHVRIDIZDVERUVWHO

*ORUL[EOHHNRIJHOWRLOHWUHLQLJHU &.HXNHQSDSLHU DOOHYDULDQWHQ ODDJV IODFRQPO PXYDQWLNDON OLPHHQRFHDQ

 

ZLWRIGHFRU SDNUROOHQ

SDNVWXNV SDNVWXNV RISHUVWXN&.HXNHQPHVMHV

&3HGDDOHPPHU]DNNHQ

VHWPHVMHV

PHWWUHNEDQGVOXLWLQJ UROOHQยกVWXNV

 

(OVWDURI-RQDJROG KDQGDSSHOHQ ORV 

*5$ 0&*HKDNWVWDDI

&9HUVHZRUVW

JHNUXLGUXQGHQYDUNHQVYOHHV

JHNUXLGYDUNHQVYOHHV DOOHYDULDQWHQ &0DJHUH YDUNHQVODSSHQ&3DQNODUHJURHQWHQ

&6FKLMIMHVHQNULHOWMHV

&.LSFRUGRQEOHX

VSLWVNRROSUHLZRUWHOWMHVYHUVH ]XXUNRRORIURGHELHWHQ ]DNRI EDNJUDP

]DNNHQยกJUDP DOOHFRPELQDWLHVPRJHOLMN

JHNUXLG

 8EHWDDOWYRRUHHQNLORb*5$ 0

&9HUVHJHKDNWEDOOHQ

727.257,1*

JHNUXLGUXQGHQ YDUNHQVYOHHV 8EHWDDOWYRRUHHQNLORb&RROEHVW YUXFKWHQVDS

 *5$ 0&*HURRNWHPDNUHHO

DOOHYDULDQWHQ DOOHFRPELQDWLHV PRJHOLMN&*HKDNWNUXLGHQ JUDPPLGGHO SHUEDN

=$.-(68EHWDDOWYRRUHHQNLORb

*5$ 0*5$ 0&&KDPSLJQRQV JUDP

]DNVWXNV

ORV JUDP

8EHWDDOWYRRUHHQNLORb&3DSULNDPL[

=HVSULNLZLsVJUHHQ*5$ 0

=$..(1

.,/2

&DOYรƒSLQGDNDDV QDWXUHO

DOOHYDULDQWHQ XLWKHWNRHOYDN SDNPORIOLWHU

 

!" %#$!" "% PAPENDRECHT%T 

8EHWDDOWYRRUHHQNLORb8EHWDDOWYRRUHHQNLORbSRWJUDP

:HHN

$DQELHGLQJHQ]LMQJHOGLJYDQZRHQVGDJWPGLQVGDJMDQXDUL$FWLHVJHOGHQXLWVOXLWHQGYRRUGHLQGHZLQNHODDQZH]LJHYDULDQWHQ $DQELHGLQJHQ]LMQQLHWEHVWHPGYRRUJURRWYHUEUXLNHUVHQRIZHGHUYHUNRSHUV9RRUDOOHSURGXFWHQLQGH]HDGYHUWHQWLHJHOGWPD[LPDDOGH]HOIGHDDQELHGLQJHQ SHUNODQW23 233ULMVZLM]LJLQJHQGUXNIRXWHQHQXLWYHUNRFKWYRRUEHKRXGHQ&%9'DWDEDQNZHJ$/$PHUVIRRUW .LMNYRRUGHVSHFLDOHRSHQLQJVWLMGHQRSZZZ&QO

6OLPEH]LJ02 klaroen 14 epaper  

Het Kontakt Edities bv is een uitgeverij van tien wekelijks verschijnende nieuwsbladen in een totale oplage van 215.000 exemplaren. Daarnaas...

Advertisement