Page 1

TEMI-NYT Nr. 160 februar 2013

Münedsblad for medarbejdere i Teknik og Miljø

Trylledrik til personalet


Indholdsfortegnelse Mødekultur til eftersyn . . . . . . . . . . . . . . . side 3 Trylledrik til personalet . . . . . . . . . . . . . . . side 4

3

Nyt fra RådhusMED . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 6 High Intensity Training (HIT) . . . . . . . . . . . side 7 Vildtet fodres i vinterkulden . . . . . . . . . . . side 8 Intern miljørevision . . . . . . . . . . . . . . . . . side 10

4

Opslagstavlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 12

6 Udgivelse TEMI-NYT udgives på Intranettet som e-magasin, hver måned, undtagen juli.

Redaktion Tove Overgaard, admto og Susanne Frederiksen admsf på skift hver anden måned.

7

Redaktør af dette nummer er Tove Overgaard.

Ansvarshavende redaktør Direktør Eva Kanstrup

Deadline for indlæg til næste nummer er 14. marts og indlæg sendes til admto.

10 10

Næste TEMI-NYT udkommer sidst i marts måned.

2

TEMI-NYT nr. 160 februar 2013


Mødekultur til eftersyn Mange af de møder vi selv deltager i, har vi konstateret, at mødetiden kan reduceres, hvis bare nogle få grundlæggende forudsætninger er opfyldt. Det drejer sig bl.a. om en god 10 % mindre mødetid gennemarbejdet dagsorden til alle møder, Vi har via den administrative analyse analyse- ordentlig forberedelse fra alle mødedeltagere ret os frem til, at vi i TM mindst bruger 14.000 inden mødet samt en effektiv mødeledelse. arbejdstimer om året alene på møder. Det Derudover skal vi være bedre til at arbejde svarer til 10 - 12 årsværk, altså 10 - 12 medar- på mandat for hinanden. Dvs. kan vi fra afdebejderes fulde arbejdskraft i et helt år. Vores lingen eller et arbejdsområde lade os repræmødekultur er derfor blevet udpeget som et sentere af én medarbejder på et møde og kan indsatsområde i 2013, hvor vi vil forsøge at ledelsen på tilsvarende måde lade sig repræreducere antallet af mødetimer med 10 %, sentere af én leder, så er vi allerede godt på svarende til ca. 1.400 arbejdstimer om året vej til at nå målet i 2013. (eller 1 årsværk). Af Jacob Philipsen Chef for Center for Ejendomme, Veje og Adm.

Mere effektivt møde

Derfor vil vi starte med at se på vores møder lidt fra oven - generelt skal vi i TM bl.a. forholde os til: • Hvad vil man opnå med møderne? • Hvad er deltagernes forudsætninger og mandater til møderne? • Hvad skal man have talt om/besluttet på mødet, og hvad kan man evt. klare på andre tidspunkter og via andre kommunikationskanaler?

Arbejdsgruppen går forrest Der er i ledergruppen nedsat en lille arbejdsgruppe (Lene Kimø, Steen Brokær og Jacob Philipsen), som har ansvaret for fremdriften i projektet. Vi vil i arbejdsgruppen komme med nogle anbefalinger samt retningslinjer til, hvordan vi kan nå målet med en reduktion på 10 % allerede i år. Arbejdsgruppen har i den forbindelse analyseret de møder, vi selv deltager i og har således også konstateret, at der er et reduktionspotentiale indenfor egne rækker. TEMI-NYT nr. 160 februar 2013

• Hvilke muligheder er der for at gøre møderne mere levende, afvekslende og engagerende? Vi forventer i arbejdsgruppen, at vi i løbet af marts måned vil være klar med en række anbefalinger, som skal behandles i ledelsen samt diverse MED-udvalg. På arbejdsgruppens vegne Jacob Philipsen

3


Trylledrik til Af Kirsten Andersen Afdelingsleder Kommunale Ejendomme

Kommunale Ejendomme er nu fri af influenzahelvedet - håber vi! I Kommunale Ejendomme har vi ligesom mange andre været ramt af influenzaplagen. Og det har vi jo virkelig ikke tid til. Det gjorde IngeLise noget ved. Hun kontaktede sin healer-ven på 80 år, som i den grad er frisk og mobil i forhold til sin alder.

Her kommer mutter med ... Det måtte jo prøves, så jeg bagte 10 citroner, medbragte honning og Ingelise mødte op med ingefær og rivejern. Vi var klar! Alle i afdelingen fik et glas og en hyggepause, dog må det nævnes, at nogle tog fat i honningen mere end en gang, og der var delte meninger om smagen og forskellige ansigtsudtryk. Ned kom det - og se ingen har udviklet influenza siden (smiley)

Han kunne fortælle, at trylledrikken nok skulle På Enghavevej har vi manglet vores kantinedame på grund af sygdom og havde besøg af klare alle problemer. Gunhild Germann som stand-in.

Opskriften på mirakelkuren

Altså en ½ citron bagt ved 60 grader i 2½ time i ovnen. Saften i et glas med frisk-revet ingefær og lidt honning, og så til sidst kogende vand.

Gunhild fik også et glas trylledrik, for det kunne måske sikre os frokosten på sigt, og måske vælger hun at servere drikken i kantinen. Og så er vi jo alle på rette vej.

Trylle rylle og du er klar!

Tak til Ingelise for det gode påfund!

4

TEMI-NYT nr. 160 februar 2013


l personalet

TEMI-NYT nr. 160 februar 2013

5


Nyt fra RådhusMED Af Nina Skov Lauridsen Administration og Udvikling

Temaer for 2013 Årets første møde blev indledt med en afklaring af, hvilke temaer RådhusMED i 2013 skal drøfte. Digitaliseringsprojekter i 2013 og 2014 blev valgt som et af temaerne - og mange spørgsmål melder sig allerede; hvilken betydning får det for vores interne arbejdsgange, hvordan opkvalificeres medarbejdernes kompetencer, hvordan bliver de digitale løsninger modtaget af borgerne osv. De øvrige temaer i 2013 er: • Forandringsparathed • Møder • Strategi 2014 • Innovation • Mobning • Sundhed • Den administrative analyse

tidig har en fælles gavekasse været på tale, og MED-repræsentanterne havde forinden mødet haft følehornene ude. En ting var der dog enighed om - der kommer alt for mange lister rundt! Alligevel var der ikke flertal for en fælles gavekasse, da det på samme måde som indsamlingslister vil kræve en del administration. Løsningen blev, at indsamlingslisterne afskaffes til 50 og 60 års fødselsdage og fratrædelser i forbindelse med efterløn/pension. Her får de enkelte afdelinger fremover ansvaret for indsamlingen. Afdelingen skal så ca. 14 dage før mærkedagen annoncere på intranettet, at man kan komme forbi en ansvarlig i afdelingen med penge, hvis man ønsker at være med i gaven. Det vil også fremover være afdelingen, der står for indkøb af gaven. Indsamlingslisterne vil stadig komme rundt i forbindelse med jubilæer, da der ønskes en særlig opmærksom omkring dem, fordi de har en arbejdsmæssig karakter. På selve dagen håber RådhusMED, at der vil kunne ”hejses” et elektronisk flag på det nye intranet.

• Mindfulness

Ny procedure for indsamling til jubilæer og runde fødselsdage Fra medarbejderne var der indkommet et punkt omkring de indsamlingslister, som går rundt i afdelinger i forbindelse med jubilæer, runde fødselsdage og fratrædelser. Der var mange forskellige holdninger til listerne og til, hvorvidt runde fødselsdage bør betragtes mere som et privat anliggende. Sam-

6

TEMI-NYT nr. 160 februar 2013


High Intensity Training Af Eric Farley Byggeri, Jord og Grundvand

High Intensity Training (HIT) Kniber det for dig at finde tid til 3 timers jogging hver uge? Så skulle du måske se lidt nærmere på HIT. http://www.youtube.com/watch?v=v7-h_w7bJrU Nyere forskning tyder på, at blot 3 x 20 sekunders høj intensitetstræning 3 gange om ugen kan være et alternativ eller supplement til joggingturene.

I løbet af bare 4 uger er der gode chancer for, at du forbedrer din kapacitet for iltoptagelse i blodet (kondi) på 20-25 %! Herudover påstår forskerne, at din risiko for diabetes nedsættes med ca. 20 % efter få uger. Jeg har prøvet det på den lidt støvede motionscykel derhjemme siden nytår, og jeg tror, der er noget om snakken. Man går virkelig til den i 20 sekunder, derefter 1 minuts pause, gentages 3 gange, 3 gange om ugen. Jeg er ret sikker på, at jeg er tæt på maks puls ved 3. tur. Jeg bliver meget forpustet og lidt varm, men jeg når ikke at svede. - Det påstås, at man kan gøre det i et jakkesæt! Den 25. februar foreslog jeg RådhusMED, at Teknik og Miljø anskaffer et par motionscykler til medarbejdernes brug i arbejdstiden som en del af Fit & Fun projektet. RådhusMED vedtog, at når der er 20 tilsagn fra henholdsvis Rådhuset og Enghavevej om at prøve HIT, vil der blive anskaffet motionscykler til begge adresser. ”Tilmeldinger” tælles op for Rådhuset og Enghavevej hver for sig. - Hvem kommer først? Meld dig straks til Tove Overgaard, admto@herning.dk TEMI-NYT nr. 160 februar 2013

7


Vildtet fodres Af Lise Kjær Poulsen Natur og Grønne Områder

Vinteren har bidt sig godt fast i hele landet. Kulde og især sne gør det vanskeligt for vildtet at finde deres føde. Mange hjælper fuglevildtet med tilskudsfodring hjemme på foderbrættet i egen have. Natur og Grønne Områder hjælper råvildtet på udvalgte steder hvor bestanden er stor og fødegrundlaget begrænset. Herning Golfbane er et af de steder hvor der findes rigtig mange rådyr. Bestanden udgør 30-35 dyr på nuværende tidspunkt.

Der fordres også for vildtet andre steder i kommunen. De lokale jagtforeninger fodrer gerne med både roer og korn i de skove hvor de lejer jagten. På samme måde fodrer hundeudvalget i Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd (JFK) i Herning, der bruger kommunens jord til hundetræning. De fodrer med korn til glæde for især fasaner og agerhøns. I 2012 fik Herning Jagtforening et økonomisk tilskud til at etablere vildtstriber og insektvolde på landbrugsarealer rundt i kommunen. Vildtstriberne er med til at bryde større dyrkningsflader, og skaber både foder og opholdssteder for vildtet. Især i vintermånederne kan vildtstriberne bidrage som en væsentlig fødekilde, og fremme vinteroverlevelsen af agerhøns og harer mm. Alt i alt bliver der altså gjort en hel del for at kommunens vildt har det godt, også om vinteren.

Vildtet er vilde med gulerødder De seneste snevintre er der fodret med roer, men denne vinter har roerne været svære at skaffe. Derfor fodres der nu med gulerødder som alternativ. Gulerødderne er tilmed økologiske, og består af frasorterede gulerødder fra DanOrganic A/S i Sdr. Felding. DanOrganic pakker grønt til supermarkeder rundt i landet, Billedet er taget med vildtkamera mellem træog nu gør deres spildprodukt altså gavn for erne, derfor er det så mørkt. vildtet i Herning Kommune. Og noget tyder på at råvildtet synes godt om rødderne, for bunkerne forsvinder i hvert fald!

8

TEMI-NYT nr. 160 februar 2013


i vinterkulden

TEMI-NYT nr. 160 februar 2013

9


Intern miljørevision . Af Søren Andersen Værkstedsleder i DRIFT

Et af spørgsmålene til mig gik på, om vi havde fået nye maskiner på værkstedet de sidste par år. Det eneste jeg kunne komme i tanke om, var vores udstyr til kontrol /efterfyldning af aircondition anlæg på vores mange biler og traktorer. For at bruge et sådant anlæg skal man være specielt uddannet og godkendt af en ordning ved navn KMO.

Kølebranchens Miljøordning (KMO) har til formål: Den 20.december 2012 havde vi i DRIFT eks1. KMO sikrer korrekt håndtering af kølemidtern audit - som er en gennemgang/revision ler ”fra vugge til grav”. af pladserne m.m. i forhold til vores ISO 14001 2. KMO stiller en returordning for kølemidler godkendelse. til rådighed for brugere og kommuner.

Formål At sikre at miljøledelsessystemet bruges og fungerer efter hensigten.

3. KMO samler data om påfyldning og aftapning af kølemidler, og stiller disse data til rådighed for staten og kommunerne.

ISO-standarden skriver

4. KMO oplyser om uddannelsesmuligheder.

”Organisationen skal udforme og vedligeholde et program og fremgangsmåder for periodevis 5. Alle der bruger HFC-kølemidler skal være registreret hos KMO. udførelse af revisioner for at bestemme”

6. Alle der arbejder med aircondition på køre1. hvorvidt eller hvorvidt ikke miljøledelsestøjer skal registreres hos KMO. systemet stemmer overens med planlagte miljøledelsestiltag, herunder betingelserne 7. Kursussteder/skoler, der ønsker at afholde i denne standard. kurser relateret til forordning 307/2008, skal kontakte KMO for at blive registreret. 2. er blevet rigtigt iværksat og vedligeholdt Kursussteder registreret hos KMO vil frem3. og der er blevet givet oplysninger om revigå af vores hjemmeside ”Uddannelse”. sionsresultaterne til ledelsen. Mekaniker Jan Ove Poulsen er den eneste perVærkstedet er et sted, som (næsten) altid son på vores værksted, der har denne uddankommer under luppen. Jeg skal ikke udtale nelse - og godkendelse - så det var ham, den mig, om det er på grund af varmen i bygnineksterne auditør ”kastede” sig over. gen eller på grund af de mange produkter, som vi af gode grunde har på værkstedet.

10

TEMI-NYT nr. 160 februar 2013


... hvorfor? ... derfor! Jan kunne svare for sig om ordningen med kølemidler, så det var rigtigt fint. Vi fandt dog ud af, at selve kølemidlet, som er i en beholder på maskinen, ikke var optaget i vores databladssystem ChemiControl. ChemiControl er et webbaseret it-værktøj til håndtering og udveksling af dokumenter i forbindelse med virksomhedens registrering og styring af kemikalier.

Vores eksterne auditør talte også om, at vi godt kunne slukke noget af lyset i værkstedet, men det stemmer ikke overens med mekanikerne, som klager over for LIDT lys i værkstedet? Det er rigtigt fint med disse ”kontroller”, da det er med til at holde os skarpe, så vi altid behandler kemikalier rigtigt. Affaldet bliver også sorteret rigtigt til gavn for os alle og for miljøet.

Jan fortæller om maskinen til kontrol af aircondition anlæg.

TEMI-NYT nr. 160 februar 2013

11


Opslag Ansættelser

• Hanne Kürstein er pr. 25. februar ansat i seniorjob i Kommunale Ejendomme. • Kirsten Marie Petersen er pr. 4. februar ansat i seniorjob i Administration og Udvikling. • Johannes Jacobi Pedersen er i virksomhedspraktik i Miljø og Klima i 4 uger fra 4. marts. • Poul Henning Knudsens ansættelse i Genbrug og Affald er forlænget med 1 år.

• Opsigelser • Claus Skytte Hansen, Kommunale Ejendomme, har fået nyt job i Struer og fratræder med udgangen af februar måned. • Karina Amdi Sørensen, Jord og Grundvand, har fået nyt job i Viborg og fratræder med udgangen af marts måned.

Fratrædelser

• Jens Lybecker, Miljø og Klima, fratræder sin projektansættelse med udgangen af marts. • Jens Ole Skov går på efterløn pr. 1. april. • Hans Meinhardt, Genbrug og Affald går på pension pr. 1. april.

12

TEMI-NYT nr. 160 februar 2013


Xx gstavlen

TILLYKKE TIL Inge Hansen Miljø og Klima

25 års jubilæum 1. marts Møder og aktiviteter i marts 2013 Tirsdag Onsdag Torsdag

5. 6. 7.

MED-møde DRIFT Chefmøde Direktionsmøde

Onsdag

13.

Direktionsmøde

Torsdag Mandag Tirsdag Fredag

14. 18. 19. 22.

Direktionsmøde - temadag Møde i Teknik- og Miljøudvalget Møde i RådhusMED Chefmøde

TEMI-NYT nr. 160 februar 2013

13

TEMI-NYT 160 februar 2013  
TEMI-NYT 160 februar 2013  

Medarbejderblad for Teknik og Miljø

Advertisement