Mediataito 2018

Page 1

tunnekasvatus kriittinen medialukutaito

Ilmaista materiaalia kaikenikäisille! Inspiroidu, sovella, ota käyttöön

median tuottaminen


Näistä hahmoista tunnistat, minkä ikäisille kussakin jutussa kuvatut kampanjat tai materiaalit on suunnattu. Tutki avoimin mielin, kuinka voisit soveltaa materiaaleja oman ryhmäsi tai asiakkaidesi kanssa!

#Mediataitoviikko #mediakasvatus

Mediataitoviikko on mediakasvatuksen teemaviikko, jonka tavoitteena on kehittää lasten, nuorten ja aikuisten mediataitoja sekä vahvistaa aikuisten valmiuksia mediakasvatukseen. Mediataitoviikkoa koordinoi Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, ja teemaviikkoa on suunnittelemassa ja valmistelemassa yli 50 tahoa yhteiskunnan eri sektoreilta. Voit tutustua yhteistyökumppaneihin lehden lopusta.

Tämä lehti on tuotettu vuoden 2018 Mediataitoviikkoa varten ja se ilmestyi joulukuussa 2017. Mediataitoviikon projektipäällikkö: Lauri Palsa Päätoimittaja: Marjo Pipinen Toimittaja: Kaisa Pyykkö Sivujen 4–26 kampanjoiden teksteistä vastaavat kampanjat tuottaneet yhteistyökumppanit. Taittaja: Emmi Jormalainen Kansikuva: Nea Ilmevalta Painos: 6500 kpl Kansallisen audiovisuaalisen instituutin julkaisuja 2/2017 ISBN 978-952-68887-0-5 (nid.) ISBN 978-952-68501-9-1 (PDF)

2

Mediataito 2018

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö Sörnäisten rantatie 25 A / PL 16 00501 Helsinki kavi.fi/meku

Tästä julkaisusta vastaa yksinomaan sen laatija. Euroopan unioni ei vastaa sen sisältämien tietojen käytöstä.


Edvard Enqvist

Mediataidot ovat nykyajan kansalaistaitoja,

KAVIn mediakasvatustiimi suunnittelee Mediataitoviikkoa.

tervetuloa mukaan Mediataitoviikkoon! Erilaiset mediat ovat monin tavoin läsnä omassa arjessamme ja yhteiskunnassa. Voimme pysyä kartalla tapahtumista lähes reaaliaikaisesti, keskustella muiden ihmisten kanssa paikasta riippumatta, tallentaa ja jakaa kokemuksia elämästämme. Voimme tehdä työtä, harrastaa, osallistua ja oppia uutta erilaisten medioiden avulla. Medialaitteiden ja -sisältöjen yleistyessä ja tullessa osaksi arkeamme, medioitumista voidaan pitää yhtenä aikaamme kuvaavista ilmiöistä. Se tekee mediakasvatuksen entistä ajankohtaisemmaksi. Medioiden tuomien mahdollisuuksien monipuolinen ja turvallinen hyödyntäminen edellyttää monenlaista osaamista ja tietämystä. Osaamiserot kasvattavat kuiluja ihmisten välillä ja voivat lisätä epätasa-arvoisuutta esimerkiksi yhteiskunnallisessa ja yhteisöllisessä osallisuudessa, demokratiassa tai uuden oppimisessa. Tästä lehdestä voit lukea esimerkiksi ennen Mediataitoviikkoa julkaistavasta tuoreesta oppimateriaalista (s. 4), tutkija Mikko Hautakankaan haastattelun tiedon arvioinnista (s. 18–19) sekä kuulla ensimmäisenä uusista ideoista sekä toimintamalleista (s. 5–26). Valmiita toimintaideoita löydät sivuilta 27–32.

Mediataitoja edistämällä voimme yhdessä tukea ihmisten kasvamista kohti hyvää elämää. Mediataidot ovat kaikille kuuluvia kansalaistaitoja, joiden edistäminen kuuluu kaikille. Nyt kuudetta kertaa vietettävään Mediataitoviikkoon osallistuu laajasti päiväkoteja, esiopetuksen ryhmiä, kerhoja, kouluja, kirjastoja, nuorisotaloja, museoita ja muita eri alojen toimijoita. Olemme merkinneet tämän lehden sisällöt ikäryhmittäin. Mediataitoviikkoon osallistumiseen ei ole vain yhtä oikeaa tapaa, vaan teemaviikon viettämiseen on paljon mahdollisuuksia. Voit poimia vinkit teemaviikkoa varten tuotetuista materiaaleista tai kampanjoista tämän lehden sivuilta, Mediataitokoulusta, tai voit kehittää toimintaa itse tai yhteistyössä muiden kanssa. Miten sinä aiot viettää Mediataitoviikkoa? Jaa omat vinkkisi ja osallistu keskusteluun tunnisteiden #Mediataitoviikko ja #mediakasvatus kautta. Tervetuloa mukaan! Lauri Palsa Mediataitoviikon projektipäällikkö

Mediataito 2018

3


Luotettavan tiedon metsästäjät Mediakasvatusmateriaali tieteestä ja tiedosta

4

Mistä kaikkialta sinä saat tietoa? Millä eri tavoin voit kertoa asioista muille ja jakaa tietoa? Oletko törmännyt valeuutisiin? Miten arvioit tiedon luotettavuutta? Millainen merkitys tieteellä on yhteiskunnassa ja osana

yhteydessä muihin ihmisiin ja kertoa ajatuksistamme monin eri tavoin. Mediakasvatuksen avulla voidaan sekä edistää monipuolisesti erilaisia mediataitoja että tukea ymmärrystä median ja tiedon merkityksestä

tuksessa, peruskoulussa kuin toisellakin asteella. Materiaalia voi hyödyntää monipuolisesti eri-ikäisten kanssa toimiessa, ja se tukee käytännön kasvatus-, opetus- ja ohjaustyötä esimerkiksi kirjastoissa, nuorisotyös-

arkeamme? Kuulemme, näemme ja pääsemme lukemaan maailmasta ja sen tapahtumista erilaisten medioiden avulla. Medialaitteiden, sovellusten ja itse tuotettujen sisältöjen yleistyessä tietolähteiden määrä on kasvanut ja tiedonvälittämisen keinot ovat monipuolistuneet. Voimme olla

omassa elämässä ja yhteiskunnassa. Luotettavan tiedon metsästäjät -materiaalin avulla voidaan käsitellä median merkitystä tiedonvälityksessä ja harjoitella tiedon luotettavuuden arviointia. Innostava materiaali korostaa tieteen ja tutkimuksen merkitystä tiedon tuottamisessa. Materiaalin tavoitteena on edistää laaja-alaisesti media- ja monilukutai-

sä ja museoissa.

toja, joten se sopii hyödynnettäväksi opetussuunnitelmien mukaisesti niin varhaiskasvatuksessa, esiope-

Suomen YK-liitto, Suomen valokuvataiteen museo sekä Yle Oppiminen.

Materiaali julkaistaan tammikuussa osoitteessa: mediataitokoulu.fi/ tiedonmetsastajat Materiaalin ovat toteuttaneet yhteistyössä Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti,

Letar du efter material på svenska?

Are you looking for materials in English?

En del av materialet som produceras för Mediekunskapsveckan finns även på svenska. Du hittar dem på Mediekunskapsskolans hemsida (länk nedan). I denna tidskrift visar den här ikonen vilka material eller kampanjer som är tillgängliga på svenska. mediataitokoulu.fi/sv

Some of the materials produced for Media Literacy Week are available also in English. You can find them on the Media Literacy School website (link below). In this magazine, this icon shows you which materials or campaigns can be found in English. mediataitokoulu.fi/en

Mediataito 2018


#oikeutesinetissä – Pelastakaa Lapset kannustaa digioikeustalkoisiin Lapset ja nuoret ovat pienestä pitäen osa globaalia digitaalista yhteisöä. Heillä on mahdollisuus ilmaista mielipiteitään ja näkemyksiään verkossa ja saada aikaan muutoksia omassa elämässään. Jokaisella lapsella on oikeus osallistua digitaalisissa ympäristöissä, kehittää taitojaan ja oppia uutta. Samaan aikaan digitaaliset ympäristöt ovat tuoneet mukanaan haasteita. Haasteet näkyvät esimerkiksi nettikiusaamisena sekä ahdisteluna ja häirintänä verkkoyhteisöissä.

Miten hyvin sinä tunnet lapsen oikeudet digitaalisessa mediassa? Pelastakaa Lapset kampanjoi Mediataitoviikolla lapsen oikeuksien puolesta, jotta aiheesta puhuttaisiin enemmän kouluissa, nuorisotyössä ja perheissä. • Tulosta luokkahuoneeseen lasten ja nuorten vetoomus lapsen oikeuksien toteutumiseksi netissä. Keskustelkaa vetoomuksesta yhdessä. • Pistä jakoon Lapset netissä – Opas vanhemmille verkon kautta tai tilaa sitä osoitteesta digiboom@pelastakaalapset.fi. • Katso nuorten kanssa Digisankarit-videosarja, jossa nuoret kertovat onnistumisistaan ja oikeuksistaan verkossa, ja hyödynnä kouluja nuorisotyöhön sopivat oppituntipaketit. • Yllättävän moni lapsi saa ei-toivottuja seksikuvia ja viestejä netissä. Tutustu lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön verkossa ja ota asia puheeksi lasten ja nuorten kanssa.

Valmiita sähköisiä aineistoja ja harjoituksia löydät osoitteesta pelastakaalapset.fi/mediataitoviikko. Voit myös tilata niitä verkkosivujen kautta painettuna.

Mediataito 2018

5


Mokasiko media? – Päätä sinä! Nyt jokainen voi kokeilla, millaista on istua Julkisen sanan neuvoston puheenjohtajana. Saako terrorismin uhrien kuvia käyttää uutisessa? Voiko alaikäistä haastatella ilman vanhempien lupaa? Mitä itse vastaisit? Verkkoon kootuissa lyhyissä videoissa esitellään aitoja Julkisen sanan neuvostolle tehtyjä kanteluja pohdittaviksi. Tietojen pohjalta voi miettiä, millaisen ratkaisun itse olisi tehnyt: langettava vai vapauttava päätös? Omaa ratkaisua voi verrata Julkisen sanan neuvoston ratkaisuun. Aihe on ajankohtainen, kun valeuutiset ja some-huhut saavat yleisön suhtautumaan epäillen kaikkiin viesteihin. Verkossa: yle.fi/mokasikomedia

Uusi nettisivu auttaa informaatiotulvan pyörteissä Suomessa toimittajien työtä ohjaavat alan itse määrittelemät Journalistin ohjeet. Ne on kirjoitettu toimittajille, mutta toimittaja työskentelee aina yleisöään varten. Siksi JSN avaa 50-vuotisjuhlien kunniaksi alkuvuodesta 2018 verkkosivun, joka kääntää Journalistin ohjeet sinun oikeuksiksi. Värikäs animaatio kertoo tarinan, jossa toimittaja tekee vaikeita valintoja, mutta Journalistin ohjeet tukenaan saa aikaan merkittävän uutisjutun. Nettisivulta löytyvät myös Mokasiko media? -kokonaisuus ja opettajan ohjeet ”kouluneuvoston” pitämiseen sekä muuta nuorille suunnattua materiaalia. Verkossa: vastuullistajournalismia.fi

MOKASIKO MEDIA?

JSN:n jäsenmediat ottavat loppukeväästä 2018 käyttöön vastuullisen journalismin merkin. Tästä merkistä tunnistat rehellisen, Journalistin ohjeisiin sitoutuneen median.

Tunnista mainokset! Aikakausmedia tarjoaa materiaalia piilomainonnan tunnistamiseksi. Etenkin verkossa voi olla vaikea erottaa sitä, mitkä jutut ovat oikeasti luotettavien lehtien julkaisemia, ja mitkä markkinointiviestintää. On tärkeää osata tunnistaa mainos mainokseksi.

Tilaa Yle Oppimisen uutiskirje! Digitaitoja, mediataitoja ja nykypäivän kansalaistaitoja 2010-luvulla maailma muuttuu sitä vauhtia, että vanhat opit ja taidot vaativat jatkuvaa päivitystä: Kuinka tunnistat valeuutisen? Mitkä ovat sananvapauden rajat verkossa? Kuinka valitset hyvän salasanan? Nyt voit tilata Yle Oppimisen uutiskirjeen ja saat kerran kuukaudessa sähköpostiisi uusia työkaluja monimutkaistuvan maailmamme ymmärtämiseen. Luo Yle Tunnus osoitteessa tunnus.yle.fi ja tilaa kirje Viestikeskuksesta. Yle Oppiminen – taitoja uteliaille!

6

Mediataito 2018

Piilomainonnan oppimateriaali julkaistaan tammikuussa 2018 osoitteessa aikakauslehdet.fi/opetus.


Skandaalista skandaaliin -näyttely Skandaalista skandaaliin -näyttely kiertää Suomen kirjastoissa ja museoissa vuonna 2018. Se kertoo journalismin etiikasta ja JSN:n historiasta koululaisiakin kiinnostavien mediaskandaalien kautta. Tarkista näyttelyn kiertueaikataulu osoitteesta jsn.fi.

Videooppimateriaali toimitusten mediaetiikkaan Sanomalehtien Liiton video-oppimateriaalissa journalistit kertovat työssään kohtaamistaan eettisistä kysymyksistä, joihin ei aina ole yksiselitteisiä vastauksia. Materiaali haastaa pohtimaan, miten itse toimisit näissä tilanteissa. Videoiden ja niiden taustatehtävien avulla yläkoulun tai toisen asteen opettaja voi pitää yhden journalismin perusasioita käsittelevän oppitunnin. Materiaali julkaistaan tammikuussa 2018 osoitteessa sanomalehtiopetuksessa.fi.

Innosta Nuortennetin toimittajaksi! Nuortennetti on Mannerheimin Lastensuojeluliiton nuorille suunnattu sivusto, jonka sisältöä tekevät nuoret. Sivustolta löytyy nuorten blogeja, videoita, valokuvia ja tarinoita sekä nuorten vertaistukeen perustuva keskustelupalsta. Kuka vain nuori voi tarjota omaa teostaan julkaistavaksi Nuortennetissä. Nuortennettiä tekevät myös Nuortennetin toimittajat, jotka lisäksi tuottavat sisältöä Nuortennetin Instagramiin, Snapchatiin sekä YouTube-kanavalle.

Toimittajatiimit toimivat verkon välityksellä ja toimittajaksi voi ryhtyä kuka vain 13–25-vuotias. Nuortennetistä löydät myös paljon tietoa erilaisista nuoruuteen liittyvistä teemoista kuten kavereista, koulusta, seksuaalisuudesta ja mediasta. Tällä hetkellä kaipaamme Nuortennettiin erityisesti nuorten tekemiä videoita ja valokuvia. Tunnetko jonkun innokkaan tai haluaisitteko tehdä projektina tuotoksen meille? Lue lisää nuortennetti.fi/osallistu.

Mediataitoja nuorilta nuorille Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti järjestää mediakasvatuksellisen työpajan Oulussa Mediataitoviikolla helmikuussa 2018. Työpajassa nuoret kokoavat vinkkejä toisille nuorille siitä, miten valeuutisiin, disinformaatioon sekä vihapuheeseen sosiaalisessa mediassa tulisi vastata. Tarkastelemme yhdessä, millä tavalla nämä teemat tavallisemmin näyttäytyvät nuorten elämässä ja mediamaisemassa (esim. kiusaaminen, syrjintä, perättömät huhut ja

valheelliset kuvat somessa), ja mikä tärkeintä − mitä keinoja nuorilla on torjua asiatonta kohtelua? Nuorten suunnittelema viesti voi olla video, julkaisu tai kuvaa ja tekstiä yhdistelevä mediatuotos – osallistujat saavat itse päättää! Työpajassa nuorten apuna häärii mediakasvattajista sekä nuorisoalan ammattilaisista koostuva tiimi. Seuraa tiedotusta Koordinaatin verkkosivuilla: koordinaatti.fi.

Mediataito 2018

7


Hain kanssa uimaan tai prinsessamaailmaan – innostavaa mediakasvatusta päiväkodissa Seinäjokelaisen päiväkoti Satulinnan digilähetit Niina Mäenpää ja Tiina Mäki kertovat, miten edellinen Mediataitoviikko sujui heillä. Miten suunnittelitte Mediataitoviikon toimintaa? Osallistuivatko lapset toiminnan suunnitteluun? Lapset saavat päiväkodin osallistamispelin avulla vaikuttaa päiviensä sisältöön. Osallistamispeli on koko ajan käytössä päiväkodin arjessa ja siinä on mukana myös mediakasvatuksellista toimintaa. Koemme tärkeäksi, että mediakasvatusta on päiväkodeissa ympäri vuoden. Mediataitoviikolla mediakasvatusta korostettiin enemmän ja tehtiin näkyvämmäksi muuan muassa vanhemmille tiedotteiden avulla. Ideoita etsittiin lasten kanssa myös netistä, esimerkiksi Mediakasvatusseuran kautta sekä Facebookin erilaisista varhaiskasvattajille suunnatuista ryhmistä.

”Koemme tärkeäksi, että mediakasvatusta on päiväkodeissa ympäri vuoden.”

Eskarit pelasivat Aparaattisaarta, osa läppäreillä, osa tableteilla. Jokaisella oli omat kuulokkeet, jolloin jokainen lapsi pystyi keskittymään omaan tekemiseensä. Mediataitoviikolla aloittelimme myös neljävuotiaiden kanssa kuvankäsittelyä, jossa lapsesta otettiin kuva ja liitettiin lapsen haluamaan taustaan. Joku lapsista halusi hain kanssa uimaan, toinen halusi prinsessamaailmaan. Tätä jatkoimme vielä myöhemminkin, jotta saimme kaikille oman kuvan. Metsäretkellä lapset saivat itse ottaa kuvia, ja valokuvista tehtiin videosovelluksen avulla kooste. Käytittekö hyväksi Mediataitoviikon tarjoamia tai muita valmiita materiaaleja? Tutustuimme Mediataitoviikon materiaaleihin myös aiemmilta vuosilta. Sävyisästi yhdessä -materiaalia olemme käyttäneet useasti. Tilasimme KAVIlta ilmaisia materiaaleja. Perheille jaettiin Lapset ja media-vihkonen sekä MLL:n Media mukana lapsen arjessa -kuvakaavio. Päiväkotimme seiniltä löytyy monista eri paikoista ikärajajulisteita.

Mitä teitte Mediataitoviikolla? Pelasimme Jitterbug-sovellusta, joka heijastettiin tykillä seinään ja lapset heittivät ötököitä palloilla. 4-vuotiaat koodasivat Bee-Bot-roboteilla jumppasalissa jumppamatolla ja eskari-ikäiset koodasivat kirjainmatolla omia nimiään. 8

Mediataito 2018

Millaista palautetta lapsilta tuli toiminnasta? Kaikki tykkäsivät! TVT-laitteilla toimiminen on mukavaa ja laitteet motivoivat lapsia. Myös liikunnan lisääminen laitteiden käyttöön innosti monia liikkumaan enemmän. Kuvien käsittely ja videon teko


”Kuvien käsittely sovellusten avulla on helppoa ja mukavaa.” herättivät keskustelua muun muassa siitä, kuinka helppoa kuvien käsittely on, käsitelläänkö kuvia paljonkin mediassa ja ennen kaikkea siitä, onko kaikki totta mitä mediassa näkyy. Olisiko teillä jokin hyvä käytännön vinkki mediakasvatukseen pienten lasten kanssa? Kuvien käsittely sovellusten avulla on helppoa ja mukavaa. Rohkeasti vain kokeilemaan ja testaamaan! Vaikka animaatioden tekemistä tai videokuvan muokkaamista ja käsittelyä, esimerkiksi Reverse-sovelluksella. Mediahyrrä-nettisivuilta löytyy hyviä vinkkejä eri-ikäisten lasten kanssa tehtävään mediakasvatukseen. Sävyisästi yhdessä -materiaali sopii monen ikäisille lapsille: helppoa ja valmista materiaalia, vieläpä ilmaiseksi.

Mediasatutuokiot Saduista ja tarinoista on moneksi! Helsingin kaupunginkirjasto ja Metka ovat suunnitelleet mediasatupaketin, jota voivat hyödyntää sekä kirjastolaiset että päiväkodin henkilökunta työssään. Tavoitteena on sukeltaa lasten kanssa tarinoiden maailmaan eri medioiden välityksellä. Tarinoiden muuntuessa moneen muotoon pääsemme lasten kanssa hyödyntämään myös erilaisia lukutaitoja. Kokonaisuuteen kuuluu kolme tuokiota, joiden lähtökohtana on kirjan tarina. Tarinoiden käsittelyn tukena hyödynnetään mm. e-kirjaa, lisättyä todellisuutta ja koodaamista. Tuokioissa kuunnellaan, jutellaan, leikitään, luetaan kuvia ja pelataan. Kohderyhmänä ovat 3–8-vuotiaat lapset. Paketti julkaistaan vuoden 2017 loppuun mennessä. Lisätiedot: piia.bagman@hel.fi, kultus.fi/oppimateriaali

Mediataito 2018

9


MLL / Aleksi Tuomola

Mediakasvatusoppaita ja ideoita varhaiskasvatuksen ja

alakoulujen ammattilaisille

Lapsen mediataidot alkavat rakentua jo varhaislapsuudessa. Uudet varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen suunnitelmat korostavat lasten osallisuutta ja taitojen tukemista mediakulttuurissa. Media muodostuu monin osin sosiaalisen kanssakäymisen ja vuorovaikutustaitojen varaan. Mannerheimin Lastensuojeluliiton uusimmat materiaalit tarjoavat tukea varhaiskasvatuksessa toteutettavaan mediakasvatukseen tunne- ja vuorovaikutustaitojen näkökulmista. MLL:n Media varhaiskasvatuksessa – Tukea tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen -opas tukee kasvattajia ja työyhteisöjä suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan varhaiskasvatuksessa toteutettavaa mediakasvatusta. Opas avaa uusia varhaiskasvatussuunnitelmien perusteita mediakasvatuksen näkökulmista. Vuoden 2018 Mediataitoviikon alla julkaistava uusi, varhaiskasvatukseen suunnattu opas jatkaa teemaa mediakasvatuksen vinkkelistä ja tarjoaa ideoita ja käytännön harjoituksia lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja tukevan mediakasvatuksen vahvistamiseen ja lasten mediakulttuurin kohtaamiseen ja mukaan ottamiseen. Tuleva opas kokoaa päiväkotien ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten kanssa kehitettyjä käytännön mediakasvatusharjoituksia pienten lasten parissa

10

Mediataito 2018

toteutettaviksi. Lisäksi oppaan artikkelit tarjoavat näkökulmia mediakulttuurin soveltamisesta osaksi varhaiskasvatuksen arkea ja yhteistyötä. Opasta voidaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lisäksi soveltaa myös alkuopetuksessa. Ideoita alakoulun oppitunneille, vinkkejä välituntitoimintaan Alakoulujen Mediataitoviikkoa varten Mannerheimin Lastensuojeluliitto julkaisee alkuvuodesta 2018 valmiin oppituntimallin. Sen tavoitteena on tukea kasvokkaisissa ja mediavälitteisissä kohtaamisissa tarvittavia media- ja vuorovaikutustaitoja sekä rakentaa koulun yhteisöllisyyttä mediankäytön näkökulmista. Oppituntimalli on suunnattu alakoulun 5.–6. vuosiluokille. Uusi varhaiskasvatusmateriaali, alakoulun oppituntimalli ja siihen liittyvät välituntivinkit ja muita MLL:n Mediataitoviikolle koostamia sisältöjä julkaistaan osoitteessa mll.fi/ammattilaisille. Erityisesti Mediataitoviikolla kannattaa seurata MLL:n somekanavia, joilla jaetaan ideoita eri-ikäisten mediakasvatukseen. Mediataidot näkyvät myös MLL:n Nuortennetissä, joka tarjoaa nuorten parissa toimiville ammattilaisille tietoa ja nuorten tuottamia sisältöjä.


Nettitaituriksi Momiossa Momio on lasten oma sosiaalinen media. Sen kohderyhmää ovat 7–12-vuotiaat lapset, mutta kaikki alle 18-vuotiaat ovat tervetulleita! Momio sopii hyvin myös lapsille, joilla ei ole aiempaa somekokemusta. Turvallisuus on meille ykkösjuttu! Momion poliisi Jack varmistaa lasten turvallisuuden ja antaa vinkkejä vastuulliseen somenkäyttöön. Jack julkaisee viestejä ja kilpailuja, joissa hän haastaa lapset kertomaan omia kokemuksiaan ja kouluttamaan muita. Lapset ovat esimerkiksi kuvamuodossa kertoneet, mikä saa heidät iloiseksi netissä ja keksineet iskulauseita salasanojen turvaamiseen. Yhdessä on pohdittu, mitä voisi tehdä jos kaveri joutuu kiusatuksi ja millaisia vinkkejä voisi antaa netinkäyttöä aloittelevalle pikkusisarukselle. Momio sopii mainiosti opetuskäyttöön. Voitte yhdessä tutkia Momiota ja keskustella esimerkiksi seuraavista teemoista:

Turvallisuus: Momion turvallisuustoiminnot ovat mittavat. Osa niistä näkyy käyttäjälle, osa tekee näkymätöntä työtä taustalla. Voitte yhdessä miettiä, miten kannattaa toimia esimerkiksi kurjalta tuntuvan viestin kohdatessa. Voisiko siitä raportoida? Kannattaako sen tekijä estää? Millaisia turvallisuustoimintoja on olemassa? Millaisia näkymättömät turvallisuustoimet voisivat olla? Mainokset: Momio rahoitetaan osin mainostuloilla. Siksi siellä on aina erilaisia mainoksia, jotka on selkeästi merkitty. Lasten kanssa voi miettiä, miten mainos eroaa tavallisesta viestistä, mikä sen tarkoitus on ja miksi niitä on olemassa. Oma käyttäytyminen: Voitte selata Momiossa olevia viestejä ja miettiä, miten somessa kannattaa käyttäytyä. Millaiset sisällöt saavat kivoja kommentteja? Mitä kannattaa muistaa netissä? Salasanan tärkeys: Oman tilin salasana on kuin kodin avain. Miksi sitä ei kannata kertoa muille? Mitä voi sattua, jos joku pääsee tunkeutumaan toisen tilille? Kasvoton viestintä: Somessa kommunikoidaan yleensä ilman ääntä, ilmeitä ja kosketusta. Miten se eroaa kasvokkaisesta viestinnästä? Momio on avoin yhteistyöhön ja keskusteluun. Kirjoita meille osoitteeseen suomi@momio.me. Lisätietoa: company.momio.me Sovellus App Storessa ja Google Play -kaupassa sekä osoitteessa momio.me

Mediataito 2018

11


Eronteoista yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja moninaisuuden kunnioittamiseen Helsingin yliopiston Monilukutaitoa opitaan ilolla (MOI) -kehittämisohjelma ja Koulukino ry julkaisevat Mediataitoviikolle oppimateriaalin, jonka avulla elokuvan sukupuolista ja kulttuurista moninaisuutta voidaan käsitellä lasten kanssa monilukutaidon oppimista tukien. Oppimateriaalissa tarjotaan välineitä purkaa sukupuolisuuteen ja kulttuuritaustaan liittyviä syrjiviä ajattelu- ja käyttäytymismalleja ja normeja. Materiaali ohjaa tunnistamaan tyttöihin ja poikiin kytkeytyviä sukupuoliodotuksia eli olettamuksia siitä, miten tyttöjen ja poikien eri tilanteissa on käyttäydyttävä, millaisia valintoja he voivat tehdä ja miten he

voivat omaa osaamistaan kehittää. Materiaalin avulla voidaan myös tarkastella, miten kulttuurinen moninaisuus ilmentyy tai miten se jäsentyy poissaolevaksi lasten elokuvissa. Elokuvien välittämiä ihanteita ja arvoja pohdiskellaan yhdessä eettiset ja esteettiset kysymykset huomioiden. Monilukutaitoa harjoitellaan elokuvallisten viestien tulkitsemisen ja arvottamisen kautta pyrkien lisäämään lapsen ymmärrystä ympäröivästä, moninaisesta maailmasta. Materiaali kannustaa hyödyntämään lapsille soveltuvia kulttuuripalveluita lasten monimuotoisen itseilmaisun lähteenä.

Oppimateriaali nivoutuu monipuolisesti sekä varhaiskasvatus- että esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmaan. Se on suunnattu varhaiskasvatus, esi- ja alkuopetusikäisten lasten kanssa työskenteleville, erityisesti opettajille. Materiaali julkaistaan tammikuussa 2018. MOI-kehittämisohjelma: monilukutaito.com, yhteyshenkilö Satu Valkonen, satu.m.valkonen@helsinki.fi Koulukino ry: koulukino.fi, yhteyshenkilö Marjo Kovanen, marjo.kovanen@koulukino.fi

Disinformaatio, vihapuhe ja mediakasvatuksen keinot – Työkaluja teemojen käsittelyyn Koulukinon Disinformaatio, vihapuhe ja mediakasvatuksen keinot -oppimateriaali koostuu kahdesta osasta. Vihapuhe ja sananvapaus -osuuden tavoitteena on tukea nuoria tunnistamaan vihapuhetta erilaisissa ympäristöissä erityisesti verkossa ja harjoitella rakentavia tapoja vastata vihapuheeseen. Disinformaatio ja valemedia -osuuden tavoitteena on tukea nuorten monilukutaidon kehittymistä ja kannustaa mediakriittiseen ajatteluun. Yläkouluun, toisen asteen opetukseen ja nuorisotyöhön sopivan oppimateriaalin tehtävät ovat

12

Mediataito 2018

itsenäisiä kokonaisuuksia, joita voi poimia käsiteltäväksi haluamassaan järjestyksessä. Mukana on mm. ryhmäkeskusteluja, kirjoitustehtäviä, tiedonhakua ja draamaharjoituksia. Molemmat osuudet on julkaistu pdf-muodossa, minkä lisäksi Koulukinon sivuilta löytyy laajempi verkkoversio lisätehtävineen ja tapausesimerkkeineen. Kaikki aineisto löytyy osoitteesta koulukino.fi/vihapuhe.


Saamen kielet ja kulttuurit tutuksi mediakasvatuksen menetelmin Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta osallistuu vuoden 2018 Mediataitoviikkoon tarjoamalla pedagogista vinkkimateriaalia siihen, kuinka Saamen kieltä ja kulttuuria voidaan tukea mediakasvatuksellisin menetelmin. Materiaalin ovat suunnitelleet, testanneet ja tuottaneet saamelaisen lastentarhanopettajakoulutuksen opiskelijat. Kyseessä on opetus- ja kulttuuriministeriön tukema saamen kielen, kulttuurin ja perinteisen tiedon huomioiva lisäkoulutus, jossa ovat mukana koltan-, inarin- ja pohjoissaamen kielet ja kulttuurit. Koulutuksessa hyödynnetään monipuolisesti etä- ja monimuoto-opetuksen mahdollisuuksia. Mediataitoviikon materiaalit on tuotettu osana etäopetuksena toteutettua Digitaalinen media oppimisessa ja opetuksessa -opintojaksoa. Ne on suunniteltu toimimaan kahdessa tasossa: media on siinä sekä oppimisen väline että oppimisen kohde. Mediaa hyödynnetään saamen kielen ja kulttuurin tukemisessa ja vahvistamisessa. Koska jokainen

materiaali sisältää myös lasten omaa mediatuottamista tai mediatestien käsittelyä, voidaan tehtävin avulla tukea myös lasten medianlukutaitoa. Tehtävistö sisältää muun muassa poromerkkejä opettavan kirjasen ja muistipelin, ohjeistuksen monimediaisten, kuvaa, ääntä, tekstiä ja videota sisältävien sanakirjojen tekemiseen, sekä Saamelaisalueen maantiedettä käsittelevän toiminnallisen lautapelin. Materiaalit tulevat saataville Mediataitokouluun alkuvuodesta 2018: mediataitokoulu.fi > Tehtäväpankki. Lisätietoja: Pekka Mertala, Pekka-Oskari.Mertala@oulu.fi

Kilpailu- ja kuluttajavirasto Mediataitoviikolle teemalla Ostopolulla mediassa Meille kaikille tulee verkkosivuja tai sovelluksia selaillessamme eteen esimerkiksi hulppeita tarjouksia, jotka ovat liian hyviä ollakseen totta ja joissa huomaamattamme voimme tulla sidotuksi maksullisiin sopimuksiin. Tällaisia ovat muun muassa klikkauksen päässä oleva euron maksava puhelin tai ikääntymisen vaivoja hoitavat pillerit. Kilpailu- ja kuluttajaviraston aineiston aihepiiri käsittelee tilanteita, joissa median käyttäjä ei välttämättä edes ajattele toimivansa kuluttajan roolissa. Aineistollamme pyrimme motivoimaan kuluttajaa etsimään verkossa eteen

pompahtavasta mainoksesta oleelliset tiedot sekä arvioimaan annettujen tietojen luotettavuutta. Autamme kuluttajia myös ymmärtämään sopimuksiin sitoutumisen merkityksen. Haluamme myös lisätä keskustelua siitä, miten mediassa olemme kaupallisen viestinnän yhteydessä vastuussa omasta sekä läheistemme tietosuojasta. Tuotamme teemasta aineistoa kaikenikäisille sekä oppimateriaalia perusopetukseen. Aineisto julkaistaan Mediataitoviikkoon mennessä osoitteessa kkv.fi.

Mediataito 2018

13


Global Meal -kilpailussa tehdään ruoasta vastamainoksia TEKSTI: Pinja Sipari Kirjoittaja on Global Meal -hankkeen koordinaattori.

Ruoan globaalit vaikutukset eivät näy lehdistössä eivätkä lautasellamme, vaikka syytä olisi. Global Meal -hankkeessa opitaan ruoan sosiaalisista, eettisistä ja ympäristövaikutuksista vastamainonnan keinoin, monialaisesti ja oppiainerajoja ylittäen. Biologian ja maantieteen opettajien liiton hankkeessa mukana ovat myös Eettisen kaupan puolesta ry ja Häiriköt-päämaja. Kohderyhmää ovat oppilaat ja opettajat yläkouluissa ja toisella asteella, mutta materiaaleja on helppo soveltaa myös esimerkiksi nuorisotyössä, harrasteryhmissä ja kirjastoissa. Vastamainonta on kulttuurihäirintää ja mediakasvatusta Kulttuurihäirintä on yhteiskunnallisen keskustelun ja taiteen muoto, jonka tavoitteena on ohjata katsomaan vallitsevaa asiaintilaa tai konkreettista kaupunkitilaa uudesta näkökulmasta. Se voi olla esimerkiksi katutaidetta, katutilassa esitettäviä performansseja tai vastamainontaa. Vastamainokset ovat mainosparodioita, joissa kommentoidaan kulutusyhteiskunnan ongelmia

14

Mediataito 2018

mainosten omalla kielellä, usein huumorin avulla. Monesti vastamainosten pohjana käytetään olemassa olevaa mainosta, slogania tai yrityksen logoa, jonka sanomaa vastamainoksen tekijä muuttaa muokkaamalla alkuperäistä tekstiä tai kuvaa. Vastamainonnan käyttö opetusmenetelmänä on oiva tapa kasvattaa nuorten mediaosaamista, ja se mainitaan jopa lukion opetussuunnitelmassa. Suomessa erityisesti Eettisen kaupan puolesta ry ja Kuilut umpeen -hanke ovat kehittäneet vastamainonnan opetuskäyttöä. Eetti on julkaissut mm. Medialukutaitoa vastamainoksista -oppaan opettajille. Myös Häiriköt-päämaja ja Voima-lehti toimivat aktiivisesti vastamainonnan kentällä. Tule mukaan globaalille piknikille! Kestävän kehityksen mukaisten ostopäätösten tekeminen vaatii nykyään kriittistä asennetta ja laajaa yleissivistystä. Kuluttajavaikuttamisen ohella vastamainonta on hedelmällinen lähestymistapa ruokateeman käsittelyyn esimerkiksi koulussa, jolloin työskentely tarjoaa paljon mahdollisuuksia sekä yksittäisille oppiaineille että monialaiselle oppimiselle. Global Meal -hanke haastaakin opettajat tutustumaan oppilaiden kanssa kulttuurihäirintään ja tekemään ruoka-aiheisia vastamainoksia. Hankkeessa on tuotettu vastamainontaan ja ruoan globaaleihin vaikutuksiin perehdyttä-


Pinja Sipari

Hihittelyä vastamainostyöpajassa Kannelmäen peruskoulussa syksyllä 2017.

Vaskivuoren lukiossa vuonna 2014 tehty vastamainos.

vää materiaalia ja koulutettu opettajia. Parhaillaan käynnissä on valtakunnallinen Global Meal -vastamainoskilpailu, joka starttasi syksyllä 2017 ja päättyy maaliskuun alussa 2018. Kilpailussa on koululaissarjan lisäksi myös kaikille avoin sarja. Kriittiseen kuluttamiseen tutustuminen ja sen myötä omien vastamainosten tekeminen tuottaa luovaa itseilmaisua, omaehtoista osallistumista, oivalluksia ja naurua. Tervetuloa osallistumaan kilpailuun Mediataitoviikolla tai jo sitä ennen! Tutustu hankkeeseen: globalmeal.fi fb.com/globalmeal

Toimintavinkki

Vastamainosten tekeminen lähtee liikkeelle tavallisen mainonnan keinojen pohtimisella. Etsikää käsiinne kasa ruokamainoksia ja pohtikaa, millaisia vaikuttamiskeinoja niissä on käytetty. Mitä halutaan viestiä mainoksen kuvilla, sloganeilla ja muilla teksteillä? Mitä on jätetty tarkoituksella sanomatta? Sitten lähdetään miettimään, miten mainosten viestiä voisi muuttaa logoja, tekstejä tai kuvia muokkaamalla. Millaisen viestin globaalin ruoantuotannon ja kuluttamisen vaikutuksista haluaisitte nostaa siloitellun markkinointiviestinnän rinnalle? Lisävinkkejä löydät hankemateriaaleista: peda.net/yhdistykset/bmol-ry/gmvrl/gmm

Luokkalehtikilpailu starttaa Educasta tammikuussa! Mikä on niin kiinnostava aihe, että siitä voisi julkaista kokonaisen lehden? Aikakausmedian Luokkalehtikilpailu innostaa ilmiöoppimiseen, mediatuottamiseen ja yhdessä tekemiseen. Tulkaa mukaan! Keksikää yhdessä mahtava idea ja mieltä kutkuttava teema, toteuttakaa oma lehti Koululehtikoneella ja osallistukaa Luokkalehtikilpailuun. Kilpailuaikaa on vappuun asti. Julkistamme kaikkien sarjojen voittajat toukokuun lopussa ja palkitsemme parhaat lehdet! Kilpailu on avoinna 26.1.–1.5.2018 Luokkalehtikilpailun 2018 sarjat: • Alakoulu • Yläkoulu • Lukio ja ammatilliset oppilaitokset Lue lisää Luokkalehti-kilpailusta verkossa tai tule vierailemaan 26.–27.1. Educaosastollemme 6c60! aikakauslehdet.fi/opetus Tutustu ilmaiseen Koululehtikoneeseen: koululehtikone.fi Lisätietoja Luokkalehtikilpailusta saat ottamalla yhteyttä: opinnoissa@aikakausmedia.fi

Mediataito 2018

15


Seksi ja nettikiusaaminen pinnalla nuorisotilojen kohtaamisissa Vantaalaisen Havukosken nuorisotalon vastaava nuorisotyöntekijä Riikka Helminen antaa vinkkejä, miten mediataitoja voi kehittää yhdessä nuorten kanssa. Mediataitoviikkoon löytyy loistavat materiaalit, joten yleensä toiminnan suunnittelu on käynnistynyt kahlaamalla läpi valmiita tehtäviä. Näiden pohjalta olen saanut osviittaa eri teemoista, joita nuorten kanssa voisi käsitellä. Prosessi on yleensä jatkunut niin, että olen esittänyt vaihtoehtoja nuorille, joista he ovat voineet valita. Viime keväänä nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaharjoittelijamme suunnitteli Mediataitoviikon ohjelman yhdessä nuorten kanssa osana näyttöään. Olemme hyödyntäneet muun muassa Mediataitoviikon lyhytelokuvia, joiden parissa on voinut viettää nuorten kanssa tee- tai kahvihetken ja samalla keskustella elokuvan teemoista. Nämä ovat toimineet pienten porukoiden kanssa hyvin. Toissa vuonna katsoimme Hetkiä netissä -lyhytelokuvan ja tänä vuonna Nettielämää-videon Seksiä mediassa, jotka molemmat herättivät paljon keskustelua nuorissa. Mediataitoviikon kuvituskuvat ovat myös kätevä väline keskustelun herättämiseen. Niitä voi hyödyntää helposti tableteilla, jonka kanssa on helppo mennä nuorten pariin spontaanista juttelemaan aiheesta. Olemme hyödyntäneet kuvia myös Vantaan kaupungin Korso-Koivukylä-alueen Nutastopeissa, joissa teemme pienimuotoista tietotyötä alueemme yläkouluilla. Nyt syksyllä erään viikon aiheena oli netti ja media, jolloin keskustelua käytiin kuvien pohjalta.

”Itseäni kiinnostaisi pureutua nuorten kanssa mediakriittisyyteen.”

16

Mediataito 2018

Varhaisnuorten toiminnassa olemme painottaneet enemmän tekemistä, kuten omien pelien tai sarjakuvien tekemistä, kun taas nuorten kanssa olemme kokeneet toimiviksi enemmän keskusteluun painottuvat spontaanit ja kevyemmät tuokiot. Nuorisotilamme kävijöitä on kiinnostanut juurikin mediassa esiintyvä seksi sekä nettikiusaaminen, jota olemme käsitelleet Netiketti-sarjakuvien avulla. Itseäni kiinnostaisi kovasti ensi keväänä pureutua enemmän nuorten kanssa mediakriittisyyteen, joka olisi tällä hetkellä hyvin ajankohtainen aihe. Katsotaan kuitenkin, mitä nuoret kyseiselle viikolle toivovat. Nuorisotilojen toiminnassa on hyvä huomioida se, että kaikki toiminta on nuorille vapaaehtoista, joten siitä on hyvä saada tehtyä tarpeeksi mielenkiintoista, jotta nuoret saa innostettua mukaan. Mediataitoviikon monet tehtävät ovat ehkä enemmän kouluille suunnattuja, joten niitä kannattaa soveltaa omaan toimintaan sopivimmiksi. Tuokioiden pitää monesti olla lyhyempiä ja ytimekkäämpiä nuorisotilojen avoimessa toiminnassa.

Hetkiä netissä, Nettielämää ja muita videoita: youtube.com/mekunvideot Vapaasti käytettävät mediakasvatuksen kuvituskuvat: mediataitokoulu.fi/kuvituskuvat


Monikulttuurisuus mediassa Mediataide kasvattaa! -verkkopalvelu sukeltaa monikulttuurisuuden maailmoihin. Vuoden 2018 aikana AV-arkki jatkaa media- ja taidekasvatuksen Mediataide kasvattaa! -oppima-

Carl Sebastian Lindberg: Koti ja isänmaa (2013) Milja Viita: Coriolis (2013) Outi Laine: Tea party (2013)

omien ajatuksien ja kokemusten jakamiseen ja omaan taiteelliseen ilmaisuun. Kohtaamme kulttuurista jaottelua päivittäin mediassa. Vastakkainasettelun ja polarisaation sijaan monikulttuurinen maailma

teriaalisarjaa monikulttuurisuus mediassa -teemalla. Uusi oppimateriaali ja tehtäväkokonaisuus julkaistaan kokonaisuudessaan vuoden 2018 loppupuolella, mutta Mediataitoviikolla on jo mahdollisuus päästä tutustumaan ennakkoon uuteen materiaaliin, taiteilijoihin ja videoteoksiin. Oppimateriaali ja teokset ovat vapaasti käytettävissä ja esitettävissä osana opetusta vuoden 2018 Mediataitoviikon aikana osoitteessa mediataidekasvattaa.fi/ mediataitoviikko2018. Uusi oppimateriaali käsittelee monikulttuurisuuden teemaa. Mitä monikulttuurisuus tarkoittaa ja mitkä ovat sen keskeiset kysymykset? Miten monikulttuurisuus esiintyy mediassa ja millaisia keskusteluja siitä käydään? Oppimateriaalin mediataideteokset toimivat innostajina ja keskustelunherättäjinä. Ne nos-

vaatii moniulotteista ymmärrystä. Mitä kulttuuri tarkoittaa? Entä mitä monikulttuurisuus tarkoittaa? Entä mitä jää sanomatta kun puhumme monikulttuurisuudesta? Miten kulttuurien jaottelusta päästään todelliseen monikulttuurisuuteen? Suomalaisen mediataiteen levityskeskus AV-arkki julkaisee vuoden 2018 Mediataitoviikolla sarjan teoksia ja tehtäviä avoimesti käytettäväksi osana opetusta. Löydätte teokset ja tehtävät Mediataitoviikolla osoitteesta mediataidekasvattaa.fi/mediataitoviikko2018. Mediataitoviikon oppimateriaali ja teokset on ensisijaisesti suunnattu yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille. Huomaattehan, että artikkelin kuvituksena olevat teokset eivät välttämättä päädy lopulliseen oppimateriaalin, jonka teokset valitaan myöhemmin. Mediataitoviikkoa odottaessa

tavat esiin monikulttuurisuuden ulottuvuuksia ja keskeisiä kysymyksiä ja kannustavat samalla

voitte tutustua aiempiin oppimateriaaleihin osoitteessa mediataidekasvattaa.fi.

Mediataito 2018

17


mahdollisuus!

Sari Laapotti

Anna medialle

teksti: Kaisa Pyykkö

Media – yhteinen julkinen keskustelu – on demokratian kivijalka. Siksi mediakasvattajan täytyy työssään valaa kriittisyyden lisäksi myös uskoa. Luotettavia uutismedioita on yhä, ne pitää vain oppia tunnistamaan. Lue mediatutkija Mikko Hautakankaan vinkit myönteiseen mediakasvatukseen.

Valeuutisia, vihapuhetta, klikkijournalismia, propagandaa… Tällä hetkellä julkinen keskustelu ja kasvatusfoorumit täyttyvät ankarasta huolipuheesta, kun aiheena on media. Mutta kuinka vakava tilanne todellisuudessa on? Eikö mediaan voi enää ollenkaan luottaa, mediatutkija Mikko Hautakangas? ”Aiemmin medialukutaidossa korostui nimenomaan kriittisyys, ja yleisöä muistutettiin, ettei kannata uskoa kaikkea, mitä lehdessä lukee. Tällöin painotettiin ennen muuta sitä, että samastakin asiasta voidaan kertoa monella eri tavalla ja eri näkökulmia painottaen. Tämä viesti tuntuu menneen aika hyvin perille, nyt on paikallaan muistuttaa, että ’älä usko kaikkea’ ei ole sama kuin ’älä usko mitään’.” ”Kysymys median luotettavuudesta ja yleisön luottamuksesta on kyllä tärkeä, koska ajatus yhteisestä julkisesta keskustelusta on ihan demokratian toi18

Mediataito 2018

mivuuden ytimessä. Jotta yhteiskuntaa voitaisiin jotenkin yhdessä neuvottelemalla kehittää eteenpäin, tarvitaan yhteisiä areenoita, joihin ainakin jossain määrin luotetaan. Näiden areenoiden tarjoaminen on journalismin tehtävä.” ”Journalistiset mediat ovat heränneet siihen, että luotettavuudesta on pidettävä huolta. Uutismediat pyrkivät esimerkiksi kertomaan entistä selkeämmin, millaisin periaattein journalismia tuotetaan ja perustelemaan valintoja ihan yksittäisten juttujen tasolla. Jutussa voidaan vaikkapa kertoa, miksi syytettyjen nimiä ei kerrota tai miksi jokin yritys on yksilöity nimeltä.” ”Luottamus syntyy siis pitkälti median toiminnan ymmärtämisestä, sen hahmottamisesta, mihin siinä toiminnassa voi luottaa ja miksi. Tämä on tärkeämpi kysymys kuin sen listaaminen, mihin uutismedioihin voi luottaa. Esimerkiksi virheellisiä tietoja voi varmasti päätyä mihin tahansa mediaan eri syistä, mutta vastuullisten journalististen medioiden pitää huolehtia siitä, että

virheet pyritään korjaamaan mahdollisimman nopeasti ja näkyvästi.” ”Perinteisillä journalistisilla medioilla on monenlaisia käytäntöjä, joilla tiedonvälityksen tasapuolisuudesta ja paikkansapitävyydestä huolehditaan, esimerkiksi faktantarkistus, oikaisut, vastineoikeus, lähdekäytännöt, journalistin ohjeet ja Julkisen sanan neuvosto. Uutismedioille ja toimittajille nämä ovat arkisia ja itsestään selviä asioita, mutta näitä käytäntöjä pitää muistaa tehdä tutuiksi myös yleisölle, jotta luotettavuuden arvioiminen on helpompaa. Tässä mielessä Mediataitoviikon kaltaiset medialukutaitokampanjat ovat tärkeitä!” Miten mediakasvattaja ohjaa lapsia ja nuoria tunnistamaan luotettavan median? ”Hyvä perusohje on tietenkin se, että jos jokin juttu tuntuu ihan uskomattomalta, siihen ei ihan muitta mutkitta kannatakaan uskoa. Nykyäänhän erilaiset


jutut ja uutiset tulevat eteen useimmille some-jakojen kautta. Jos jokin kuohuttaa tunteita todella voimakkaasti, esimerkiksi suututtaa, kannattaa pysähtyä miettimään, että haetaanko tällä uutisella nyt juuri tätä suuttumusta. Silloin kannattaa tarkastaa, mitä samasta asiasta kerrotaan muissa medioissa.” ”Ensinnäkin jos asiasta kertoo vain yksi lähde, asiassa on todennäköisesti jotain hämärää. Toiseksi kannattaa vertailla, onko muissa lähteissä samat faktat. Niihin faktoihin, jotka toistuvat samana monissa lähteissä, voi melko hyvin luottaa, ja niihin tietoihin, joita ei mainita kuin yhdessä lähteessä kannattaa suhtautua epäillen. Kolmanneksi kannattaa miettiä jutun sävyä: onko muissa medioissa kerrottu samat faktat, mutta toisella tavalla? Tällöin voi miettiä, mistä nämä erot johtuisivat, miksi asiasta syntyy – tai halutaan synnyttää – toisaalla toisenlainen kuva.” ”Erityisen tärkeää on myös erottaa eri juttutyypit. Mielipidekirjoitukset, kolumnit ja pääkirjoitukset ovat yksittäisen kirjoittajan tulkintaa ja voivat sisältää vahvojakin heittoja ilman, että kyse on tarkistetuista faktoista. Sen sijaan uutiset pidetään oikeassa journalismissa erillään kirjoittajien omista mielipiteistä.” Miten tavallinen kansalainen voi osaltaan tukea luotettavia medioita? ”No tietysti voisi sanoa että tilausmaksut on tärkeä tukemisen muoto, mutta yksilön näkökulmasta tämä on tietysti aika rajallinen mahdollisuus.” ”Tärkeä arkinen asia on some-jaot. Kannattaa jakaa niitä hyviä juttuja, ei epäilyttäviä tai selvästi epäluotettavasta lähteestä tulevia juttuja, vaikka ne sisältäisivätkin jonkin osion, joka tuntuu tukevan omia näkemyksiä ja herättävän vahvoja tunteita. Kannattaa myös sanoa julki, jos huomaa kavereiden jakavan virheellistä tietoa, niinhän voi käydä myös epähuomiossa. Eli luotettavia medioita voi tukea jo olemalla tukematta epäluotettavia!”

Näin tunnistat luotettavan median • Tekijät ovat selkeästi löydettävissä: mikä taho julkaisee ja rahoittaa mediaa, kuka on päätoimittaja ja kuka on minkäkin jutun kirjoittanut. • Vanhoihin tuttuihin nimiin voi yhä luottaa: esimerkiksi tuttujen sanomalehtien verkkosivut ovat yleisesti ottaen varmempia lähteitä kuin verkkomediat, joilla ei ole mitään muuta kanavaa kuin verkkosivu ja some-kanavat. • Journalistiset mediat tunnistaa siitä, että ne sitoutuvat journalistin ohjeisiin, tosin tätä tietoa ei yleensä ole ihan helppoa tarkistaa. • Luotettavat mediat julkaisevat myös oikaisuja ja korjaavat ja täydentävät verkkouutisia. Vinkit antoi Mikko Hautakangas

Millaisiin asioihin mediakasvattajan kannattaa kiinnittää huomiota juuri nyt? ”Kannattaa kiinnittää huomiota myös mahdollisuuksiin. Aika usein mediakasvatuksesta puhutaan jonkinmoisena uhkien torjumisena, ja mediakulttuurin muutokset kuvataan helposti pelottavina ja ongelmallisina. Tätä näkökulmaa ei tarvitse vähätellä, mutta minusta tärkeää on pitää esillä myös toivon viestiä.” ”Esimerkiksi median luotettavuutta koskeva kriittinen keskusteluhan on myös todella hyvä asia, sillä se on tilaisuus hyvin tehdyn journalismin arvostuksen nousuun, ja se auttaa journalismin tekijöitä parantamaan omaa toimintaansa. Samaten esimerkiksi verkkokeskusteluista puhutaan nykyään eniten ongelmien kautta, vihapuheen ja trollaamisen kaltaisista ilmiöistä. Ongelmia vastaan kamppaileminen ei kuitenkaan riitä, vaan pitää myös näyttää, millaista on hyvä verkkokeskustelu, ja että sellaista on mahdollista käydä.”

Pelkkää feikkiä? KAVI tuottaa Mediataitoviikolle julisteen, joka auttaa tunnistamaan epäluotettavia uutislähteitä. Juliste tulee tilattavaksi tammikuun 2018 aikana osoitteeseen kavi.fi/meku/julkaisut.

Mikko Hautakangas on tutkija Tampereen yliopiston Journalismin, median ja viestinnän tutkimuskeskus Cometissa.

Mediataito 2018

19


1.1.2030: Kestävän kehityksen tavoitteet on saavutettu Tämä voisi olla hyvä uutinen vuonna 2030, jolloin YK:ssa päätetyt kestävän kehityksen tavoitteet eli ns. Agenda 2030 saadaan päätökseen. YK-liiton hankkeessa 13–20-vuotiaat nuoret visioivat ja kirjoittavat maailman parhaita uutisia globaaleista teemoista kriittistä medialukutaitoa hyödyntäen. Kestävän kehityksen, ihmisoikeuksien tai muiden globaalien kysymysten uutisointi on varsin katastrofikeskeistä. Hyvät uutiset jäävät tekemättä tai huomioimatta. Mediakriittistä lukutaitoa kasvattamalla alamme kuitenkin huomata, että samaan aikaan, kun maailma kamppailee isojen haasteiden kanssa, myös kehitystä tapahtuu koko ajan. Ilmoittautukaa mukaan tekemään ja analysoimaan globaaleja uutisaiheita ja maailman tapahtumia sekä uutisoinnin merkitystä demokratian ja kestävän kehityksen toteutumisessa.

20

Mediataito 2018

Osallistu yhteen tai useampaan toimintoon (syksy 2017 – kevät 2018): Maailman parhaiden uutisten kirjoittaminen

sananvapautta, ihmisoikeuksia, uutisjuttujen kirjoittamista, faktan ja fiktion kysymyksiä, tulevaisuus- ja tiedonhankintataitoja. Teemat tukevat maailman parhaiden uutisten kirjoittamista.

Minkälaisen hyvän uutisen sinä haluaisit nähdä vuonna 2030? Ilmoita Nuorten virtuaalitoimitus luokkasi mukaan kirjoittamaan maa- Virtuaalitoimitukseen kuuluu 5–10 ilman parhaita uutisia. Nuorten vir- nuorta ja he toimittavat 3.5.2018 tuaalitoimitus kokoaa osasta uutisia Maailman lehdistövapauden päivänä Maailman parhaat uutiset -lehden. ilmestyvän Maailman parhaat uutiset Uutisten kirjoittamisen tueksi -lehden, jossa julkaistaan osa nuoropettajille tuotetaan ohjekirjanen ten kirjoittamista uutisista. Nuoria globaaleista kehityskysymyksistä, ohjaavat ja mentoroivat Maailma.netYK:sta, uutiskirjoittamisesta ja tie- verkkolehden ja YK-liiton asiantuntidonhausta. jat. Mukaan mahtuu vielä muutama nuori! Teemawebinaarit Opettajille ja opiskelijoille yhteiset Ilmoittautumiset (kerro mihin teemawebinaarit ovat yhden oppi- toimintoon haluatte mukaan) tunnin (45 min) mittaisia interaktii- ja lisäohjeistukset: visia verkkotapaamisia noin kerran Christa Prusskij kuukaudessa. Luokat voivat osal- christa.prusskij@ykliitto.fi, listua yhteen tai useampaan webi- maailmanparhaatuutiset.fi naariin. Niissä nuoret ja eri alojen asiantuntijat pohtivat yhdessä mm.


Satoja kuvia Suomesta Itsenäisyyden juhlavuoden aikana olemme kaikki varmasti pohtineet Suomea ja suomalaisuutta. Yhteisöllinen Aikamatkaajat-valokuvauskampanja on kääntänyt katseen suomalaiseen maisemaan. Mikä kaikki ympäristössämme on muuttunut? Millaiset valinnat ovat muuttaneet Suomea? Miltä satavuotias Suomi näyttää? Aikamatkaajat-valokuvauskampanja sai alkunsa vuoden 2017 Mediataitoviikolle tuotetusta oppimateriaalista, jonka tavoitteena oli lisätä ymmärrystä median merkityksestä osana kulttuuria ja sen rakentumista. ”Halusimme tarjota kaikille ihmisille mahdollisuuden osallistua satavuotisen Suomen muutoksen tutkimiseen valokuvaamalla. Ihmisten kampanjaan lähettämät valokuvat ovat olleet sekä inspiroivia että ajoittain myös surullisia”, kertoo Tommi

Tossavainen Kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista. Kirjastoissa, museoissa, arkistoissa ja muissa kulttuurilaitoksissa on digitoitu vuosien ajan suomalaista kulttuurihistoriaa. Kansalliskirjaston ylläpitämä Finna.fi-palvelu kokoaa nämä digitaaliset aarteet yhteen paikkaan. Aikamatkaajat-kampanjan kuvissa tulee näkyväksi, kuinka monet historialliset maisemat ovat enää jäljellä valokuvissa ja arkistoiduissa dokumenteissa. Järjestä oma näyttely Aikamatkaajat jatkuu itsenäisyyden juhlavuoden loppuun asti. Kaikki kampanjaan lähetetyt kuvaparit kootaan kuntakohtaisiksi valokuvaesityksiksi (kts. esim. aikamatkaajat.fi/ iisalmi, aikamatkaajat.fi/helsinki). Valokuvaesityksiä saa esittää vapaasti julkisissa tiloissa, esim. kouluissa tai kirjastoissa.

”Valokuva on havainnollistava väline, joka innostaa tutkimaan tuttujen paikkojen muutosta. Nuoremmille vanha kuva antaa uutta tietoa historiasta, kun taas varttuneemmissa vanha kuva voi herättää kaikkein elävimmät muistot. Suomen satavuotispäiväksi Aikamatkaajien kuvista kootaan myös näyttely Suomen valokuvataiteen museoon”, Lauri Alaviitala Suomen valokuvataiteen museosta kertoo. Valokuvataiteen museon Prosessi-tilan näyttely Helsingin Kaapelitehtaalla 1.12.2017–14.1.2018 on kävijöille maksuton. aikamatkaajat.fi mediataitokoulu.fi/aikamatkaajat #aikamatkaajat

Käsikirjoituskoulusta vinkit parempiin tarinoihin Käsikirjoituskoulu on maksuton verkkosisältö, joka esittelee tarinankerronnan tärkeimmät työkalut. Viiden osan aiheina ovat idea, rakenne, henkilöt, kerronta ja formaatti. Aiheita käsitellään yksinkertaisesti mutta antaen samalla oivalluksia harrastaneemmille kirjoittajille. Käsikirjoituskoulun jokainen osa koostuu informatiivisesta videoklipistä, aihetta laajenta-

vasta tekstistä sekä kolmesta eritasoisesta tehtävästä. Materiaali soveltuu sekä itsenäiseen käyttöön että ryhmäopetukseen. Käsikirjoituskoulun asiantuntijana toimii kirjailija-käsikirjoittaja Jari Mäkipää, joka on kirjoittanut useita koululaisille suunnattuja romaaneja ja tv-ohjelmia. Kokonaisuuden on tuottanut Yle Lapset ja nuoret.

Tutustu osoitteessa yle.fi/galaxi.

Mediataito 2018

21


Kun mediassa julkaistujen juttujen lähtökohtana ovat sukupuoli- ja heteronormi, saattavat esimerkiksi sateenkaarinuoret usein näkymättömiin.

Normipyöritys Setan Normipyöritys-kampanja Mediataitoviikolla 2018 kutsuu nuoria ja aikuisia lukemaan mediatekstejä normitietoisesti ja huomaamaan erityisesti sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, perheitä ja ihmissuhteita koskevia normeja. ”Media muokkaa päivittäin sitä, mitä pidetään normaalina, tavallisena tai toivottavana. Normit eli käsitykset siitä, millaisia ihmiset ovat ja millaisia heidän tulisi olla, jättävät näkymättömiin monenlaisia identiteettejä ja kokemuksia. On tärkeää oppia tunnistamaan, milloin media vallankäyttäjänä luo ja ylläpitää haitallisia ja näkymättömyyttä tuottavia normeja”, kuvailee Setan nuorisotyön koordinaattori Heta Hölttä. Normipyöritys-kampanja tarjoaa pelin muotoon puetun ja hauskan tavan käsitellä sukupuoli- ja heteronormatiivisuutta mediassa. Kampanja tarjoaa osallistujille itse tulostettavan pelilaudan ja kattavan ohjeistuksen sekä konkreettisia esimerkkejä pelin yhteydessä käytäviä keskusteluja varten. Materiaali tarjoaa kiinnostavaa pohdittavaa sekä nuorille että aikuisille. ”Olemme kaikki jollain tavalla normipyörityksen kohteena. Ajatus, että on vain tietyntyyppisistä naisia tai miehiä, johtaa ulossulkemiseen ja syrjintään. Heteronormin mukaan ihmiset oletetaan heteroiksi ja muulla tavalla suuntautuneet joutuvat jatkuvasti tulemaan kaapista.” Kampanjan alussa maanantaina 5.2.2018 järjestetään Helsingissä Kirjasto 10:ssä paneelikeskustelu hetero- ja sukupuolinormatiivisuudesta mediassa. Yleisölle avoimen tapahtuman livestriimi sekä tammikuussa 2018 julkaistava materiaali löytyvät Setan verkkosivuilta osoitteesta seta.fi/mediataitoviikko2018.

22

Mediataito 2018


Metkan uusissa oppimateriaaleissa ja työpajoissa tutkitaan mainoksia, disinformaatiota ja vihapuhetta Teksti: Mediakasvatuskeskus Metka / Maija Puska Kuva: Mediakasvatuskeskus Metka / Outi Laine

Mediakasvatuskeskus Metkan uudet oppimateriaalit ja työpajat johdattavat lapset ja nuoret itsenäisen oppimisen, läsnäolon ja dialogin äärelle. Ymmärrys siitä, että ihminen omine valintoineen vaikuttaa mediakulttuuriin, on tärkeä lähtöpiste kriittisen ajattelun kehittymiselle. Mediakasvatuskeskus Metkan oppimateriaalit ohjaavat lapsia ja nuoria osallistaen ja tekemällä oppien ymmärtämään median toimintalogiikkaa, luovuutta ja turvallisen toiminnan rajoja. Meidän mainokset Meidän mainokset -opetusmateriaali on suunnattu 7–12-vuotiaiden lasten mediakasvatukseen. Materiaali sisältää konkreettisia harjoituksia mainonnan ja informaatiovaikuttamisen tunnistettavuuden käsittelyyn oppitunneilla.

Disinformaatio ja vihapuhe Disinformaatio ja vihapuhe nuorten mediamaisemassa -opetusmateriaali tarjoaa teoriaa ja toiminnallisia tehtäviä 13–17-vuotiaiden nuorten mediakasvatuksen tueksi. Disinformaatio-kokonaisuudessa harjoitellaan mm. tiedonhakua, faktantarkistusta ja vaalimainosten analysointia. Vihapuhe-kokonaisuudessa pureudutaan vaikuttamisen ja hyvinvoinnin teemoihin. Lisätty todellisuus Lisätyn todellisuuden työpajassa rakennetaan omia ryhmätyöprojekteja Arilyn-sovellusta apuna käyttäen. Työpaja on suunnattu yli 10-vuotiaille ja sitä voidaan soveltaa eri oppiaineissa.

Mediakasvatuskeskus Metka ry on Suomen vanhin ja monipuolisin valtakunnallinen mediakasvatuksen järjestö. Metka edistää luovuutta, kriittistä monilukutaitoa ja elämyksiä eri medioiden kautta. Metkan toimintaa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Metka järjestää Mediataitoviikolla työpajoja kaikissa maakunnissa. Tilaa omalle koulullesi tai päiväkodillesi maksuton mediakasvatuksellinen työpaja 15.1.2018 mennessä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen maija.puska@mediametka.fi.

Tutustu Metkan uusiin oppimateriaaleihin lisätyn todellisuuden avulla. Toimi näin: 1. Lataa puhelimelle tai tabletille maksuton Arilyn-sovellus. 2. Avaa sovellus ja kohdista puhelin tai tabletti viereiseen kuvaan. 3. Katso video. Voit siirtyä oppimateriaalin sivulle klikkaamalla symbolia videon alakulmassa.

Mediataito 2018

23


Mediataitoviikko on luonteva paikka kirjastojen ja koulujen yhteistyölle

Alkuvuodesta 2017 oululaiset kirjasto- ja tietopalvelu­alan ammattikorkeakouluopiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat Mediataitoviikkoa varten mediakasvatustuokiot peruskouluihin osana pedagoginen kirjastonhoitajuus -opintojaksoa. TEKSTI Marjo Pipinen KUVAT Nea Ilmevalta

24

Mediataito 2018

Oulun ammattikorkeakoulun kir- lapset olivat innoissaan ja jaksoijasto- ja tietopalvelualan lehtori vat olla kiinnostuneita aiheesta.” Teija Harju ja Oulun yliopiston koulutussuunnittelija Virpi Pie- Mitä on pedagoginen tikäinen kertovat kokemuksista: kirjastonhoitajuus? ”Opiskelijat suunnittelivat Entä yhteisopettajuus? koulutukset mm. Mediataitokoulun materiaalien pohjalta kohde- ”Pedagoginen työ kirjastoissa on ryhmän iän ja heidän opettajansa yhä tärkeämpää. Tiedon määrän toiveiden mukaisesti. Koulutuk- kasvaessa tiedonhankintataisissa käytettiin mm. videoita ja tojen merkitys kasvaa ja tässä valmiita tehtäviä. Lisäksi käytet- kirjastoilla on perinteisesti oltiin myös esim. Kahoot-tietokil- lut vahva rooli. Mediamaailman pailua, joka olikin erittäin suo- murroksessa kirjastoille on sittu. Palaute oli kiittävää. Osa luontevaa laajentaa osaamistaan opettajista toivoi, että opiskelijat ja palveluitaan myös mediakasvaolisivat pitäneet kouluilla useam- tuksen suuntaan. Tätä kirjastoilta piakin mediataitotuokioita. Myös myös odotetaan. Kriittinen medi-


alukutaito ja monilukutaito ovat kansalaistaitoja, joita kirjasto voi hyvin opettaa. Yhteisopettajuus on opettamista ja opetuksen suunnittelemista yhdessä kahden tai useamman opettajan kesken. Sitä voidaan toteuttaa eri tavoin: opettajat voivat jakaa vastuualueita keskenään tai osallistua opetustapahtumaan yhtä aikaa. Yhteisopettajuutta voidaan toteuttaa niin verkossa kuin lähiopetuksena. Tällä kurssilla teimme oikeastaan kaiken yhdessä: suunnittelimme kurssin sisällön, tehtävät, ohjasimme ja arvioimme.” Miten kirjastojen ja koulujen yhteistyötä voisi vielä parantaa? Mikä rooli media­ kasvatuksella voisi olla yhteistyön ­kehittämisessä? ”Kirjastoväki ja opettajat tarvitsevat yhteisiä toiminta-areenoita, joilla verkostoitua. Kirjaston jalkautuminen kouluille on tärkeää, jotta koulussa muistetaan käyttää kirjaston tarjoamaa palvelua ja resurssia opetuksen hyväksi. Ihanteellistahan olisi, jos opettajat ja kirjastonhoitajat voisivat yhdessä suunnitella koulutuksia esim. liittyen tutkivaan oppimi-

seen. Tämä vaatii toki aikaa ja reKirjasto voisi kouluttaa myös sursseja molemmin puolin. opettajia opettamaan mediataiMediakasvatus ja esim. Media- toja. Tämä vaatisi erityisesti opetaitoviikko on hyvä lähtökohta tushenkilöstön kouluttamiseen yhteistyölle. Käytännössä tällai- tarvittavia materiaaleja.” set teemaviikot mahdollistavat helpommin erilaiset toiminta- Olisiko jokin käytännön tavat koulussa ja jalkautumisen vinkki, mitä kirjastot ja koulun seinien ulkopuolelle, ja koulut voisivat yhdessä vastaavasti kirjastoväen jalkautu- ­tehdä seuraavalla misen kouluihin. Mediataitoviik- Mediataitoviikolla? ko ja sen toiminta voitaisiin hyvin suunnitella ja toteuttaa koulun ja ”Mediataitoviikon voisi sopia kirjaston yhteistyönä, yhteisenä esim. jo syksyllä koulun ja kirjasteemaviikkona, jolloin oppilaat ton yhteiseksi teemaviikoksi, jolesim. tekevät erilaisia mediaan loin oppilaat tekevät projektitöitä liittyviä projekteja, koulussa ja esim. monialaisten oppimiskokokirjastossa.” naisuuksien tiimoilla. Kirjastosta voitaisiin tuon viikon aikana tulla kouluun pitämään vaikkapa tieMillaista materiaalia donhankinnan- ja mediataitoklikaipaisitte enemmän nikoita tiettyinä aikoina. Oppilaat kirjastoissa tehtävän ja opettajat voisivat tuolloin saamedia­kasvatuksen tueksi? da opastusta ko. taitoihin liittyen. ”Napakoita ja helposti sovellet- Meidän kokemuksemme mukaan tavia monipuolisia tehtävä- ja opettajat olivat hyvin kiinnostumateriaalipaketteja, joita voi neita saamaan kirjastoväkeä koukäyttää 1–2 oppitunnin sessiois- luille opettamaan mediataitoja.” sa. Paras olisi, jos paketteja olisi kaikenlaisten kohderyhmien opettamiseen, siis peruskoululaisten lisäksi myös senioreille ja maahanmuuttajille. Samoin voisi olla enemmän yläkoululaisille suunnattua materiaalia.” Mediataito 2018

25


#Medialiteracy with Future Voters -projekti teksti: Rehtori Kari Kivinen, Helsingin ranskalais-suomalainen koulu

Syksyllä 2016 päätimme soveltaa Faktabaarin faktantarkistusta koulukäyttöön. Kokeilu yhdistettiin kunnallisvaalien seurantaan ja se toteutettiin äidinkielen, historian ja yhteiskuntaopin monialaisena opintokokonaisuutena yläkoulun 9. luokilla. Faktabaarin faktantarkistajat esittelivät oppilaillemme ja opettajillemme faktantarkistuksen työmenetelmiä. Oppilaat saivat tehtäväkseen seurata kuntavaalien uutisointia ja tutkia kuntavaalien materiaaleja nimenomaan nuorten näkökulmasta. Oppilaat saivat perustietoja kunnallisvaaleista ja puoluepolitiikasta historian ja yhteiskuntaopin tunnilla opetussuunnitelman mukaisesti. Äidinkielen tunneilla harjoiteltiin debatti- ja viestintätaitoja. Roolipelimuodossa järjestetyssä vaalipaneelissa oppilaat pääsivät testaamaan turvallisesti osaamistaan. Roolipelin paneelin jälkeisellä viikolla järjestetty oikea vaalipaneeli – oikeiden ehdokkaiden kanssa – onnistui upeasti.

Projekti oli sekä opettajien että oppilaiden mielestä erittäin mielekäs kokonaisuus: • Faktantarkistajien metodit toimivat hyvin koulussa ja oppilaat oppivat käyttämään niitä jokapäiväisessä arjessaan; • Aineenopettajat auttoivat oppilaita etsimään vastauksia oman alansa kysymyksiin; • Koulukirjaston ja kirjastonhoitajan tuki oli tärkeä tuki tiedonetsinnässä; • Oppilaat kiinnostuivat aidosti kunnallisvaalien teemoista ja oppivat, miten valtuusto toimii, ja miten päätöksentekoon voi vaikuttaa; • Oppilaat osallistuivat aktiivisesti keskusteluun ja ymmärsivät eri puolueiden erilaisten mielipiteiden taustoja; • Oppilaat saivat työkaluja sosiaalisessa mediassa esiin tuleviin uutisten ja väitteiden käsittelyyn: jakaa vaiko ei? #medialukutaito@presidentinvaalit-projekti Rohkaistuneena medialukutaito-projektin onnistumisesta, olemme aloittaneet tänä lukuvuonna #medialukutaito@presidentinvaalitprojektin, johon osallistuvat alakoulun 5. luokat, yläkoulun 8-9. luokat sekä lukion mediakurssilaiset!

Projektin edistymistä voi seurata koulumme mediakasvatussivuilta ja Faktabaarin EDU-sivustolta: faktabaari.fi/EDU hrskmediakasvatus.wordpress.com

26

Mediataito 2018


Ota käyttöön! Valmiita materiaaleja hyödynnettäväksi vaikka heti

Seuraavilla sivuilla on teemoittain listattuna Mediataitoviikon yhteistyökumppaneiden mediakasvatusmateriaaleja viime vuosilta. Yhä ajankohtaisissa, monipuolisissa materiaaleissa paneudutaan tunnekasvatukseen, kriittiseen mediakasvatukseen sekä median tuottamiseen ja käyttöön.

Tunnekasvatus Mediakartan tuntijat

Opitaan tunnistamaan median herättämiä tunteita sekä tunteisiin vetoavia vaikutuskeinoja ja tiedostamaan niiden merkityksen omassa toiminnassaan. Toimintamalliversiot sisältävät tehtäviä sekä ohjeet ohjaajalle.

Keskustelkaa lopuksi, miltä tehtävä tuntui. Oliko jotain tunnetilaa hauskempaa tai vaikeampaa näytellä kuin jotain toista? Osoite

mediataitokoulu.fi/mediakartantuntijat Materiaalin tuottajat

Esimerkkitehtävä

Miltä tunteet näyttävät? Kävelkää, pomppikaa ja istukaa vuorotellen eri tunnetiloissa: iloisesti, vihaisesti, huvittuneesti, pelokkaasti, rohkeasti.

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Mediakasvatusseura, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Mediakasvatuskeskus Metka ja Opetushallitus

Miltä tuntuu?

(Mediataide kasvattaa! -sarjan 5. osa) Miltä tuntuu? -videoteokset auttavat ymmärtämään omia ja toisten tunteita. Materiaali kannustaa yhdistämään mediateknologian osaksi taiteellista toimintaa päiväkodissa. Esimerkkitehtävä Rakentakaa turvallinen maja, jonne tuotte turvallisuuden tunnetta tuottavia asioita. Luokaa säännöt turvalliselle paikalle. Kuvatkaa video, jossa esittelette majan ja sen säännöt. Osoite mediataidekasvattaa.fi Materiaalin tuottaja AV-arkki

Sävyisästi yhdessä

Toiminnallisia tehtäviä vuorovaikutuksen ja mediailmaisun tutkimiseen. Materiaalin käyttö ei edellytä digivälineitä mutta tarjoaa vinkkejä mediavälineiden hyödyntämiseen. Kuvitus ohjaa keskusteluihin tunteista, kommunikoinnista ja medialukutaidosta. Esimerkkitehtävä Ilmeiden metsästys: Etsitään lehtikuvista ilmeitä. Yritetään tunnistaa, nimetä ja luokitella niitä. Kootaan ilmekuvista ryhmiä. Osoite mll.fi/ammattilaisille/ammattilaistenaineistot/varhaiskasvatuksen-aineistot Materiaalin tuottajat Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Helsingin kaupungin varhaiskasvatusvirasto

Mediataito 2018

27


kutaito

lu Kriittinen media

Onko tämä totta?

Antaa työkaluja lähdekritiikkiin ja median luotettavuuden punnintaan. Toimintapaketit käsittelevät mm. mielipiteen ja faktan eron kaventumista, feikkiuutisia, netin keskustelukulttuuria ja trollitehtaita.

Esimerkkitehtävä

Valitse jokin sosiaalisessa mediassa kohtaamasi kuva, jonka todenperäisyydestä et ole varma, ja selvitä, onko kuva aito. Hyödynnä lähteissä kerrottuja vinkkejä. Osoite sanomalehtiopetuksessa. fi/mediakasvatusmateriaaleja Materiaalin tuottaja

Sanomalehtien liitto

Kuva-arvoituksia

Kriittisen medialukutaidon perustana on taito pysähtyä median äärelle ja tutkia tarkkaan, mitä media esittää. PowerPointilla tai muilla vastaavilla esitysgrafiikkaohjelmilla voit helposti tehdä takavuosien Ruutuässä-ohjelman tapaan kuvaarvoituksia, joissa kuvasta paljastetaan osa kerrallaan ja koetetaan tunnistaa, mistä on kyse. Kuvan peittävät ruudut voi lisätä dian päälle animaatiotoiminnolla. Voitte käyttää itse ottamianne kuvia, lasten tai heidän läheistensä kuvia tai vaikka netin kuvapankeista vapaasti käyttöön otettavia kuvia. Tarvittaessa lisäohjeita tekemiseen voit katsoa osoitteesta tvt.tampereenseutu.fi/ohjeetjaideat/ vinkit/ideoita.

28

Mediataito 2018


kutaito

lu Kriittinen media Menitkö klikkiin?

Tietoa ja tehtäviä klikkiuutisista, nettijournalismin ansaintatavoista sekä uutismediaa koettelevasta myllerryksestä. Tavoitteena on vahvistaa kriittistä medialukutaitoa analysoimalla uutisia ja tuottamalla sisältöjä itse.

Osoite mediataitokoulu.fi/

klikkiuutisia Esimerkkitehtävä Kirjoita

Materiaalin tuottajat

oma klikkiuutinen. Hyvän klikkiuutisen otsikko houkuttelee lukemaan, ja se voi olla myös hauska tai ajatuksia herättävä.

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Ampun 4H-yhdistys, Curly, Lukuinto-ohjelma, Mediakasvatusseura ja Suomen Vanhempainliitto

Populismibingo

Hauska väline kriittisen medialukutaidon kehittämiseen. Kuka poliitikoista on populisti? Kuka edustaa kansaa ja kuka ylhäistä eliittiä? Onko populismi aina pahasta? Bingoruudukon avulla kuka tahansa voi ryhtyä bongaamaan populismia poliittisista puheista.

Friidu – tyttöjen ja naisten ihmisoikeudet

Tyttöjen arkea, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa käsittelevä materiaali havainnollistaa myös median sukupuolittuneisuutta. Mediateema sopii äidinkielen, kuvataiteen, historian, yhteiskuntaopin, elämänkatsomustiedon ja terveystiedon opetukseen. Esimerkkitehtävä Selvittäkää, mitä tarkoittaa

Esimerkkitehtävä Tulosta

bingoruudukoita, kokoa porukka ja katsokaa vaaliväittely tv:stä tai nettiarkistoista. Kuka huutaa ensimmäisenä ’bingo’? Osoite populismibingo.fi Materiaalin tuottaja Kansallinen

audiovisuaalinen instituutti

visuaalinen häirintä. Etsikää esimerkkejä, miten visuaalinen häirintä näkyy omassa ympäristössänne. Osoite ykliitto.fi/friidu Materiaalin tuottajat Suomen ulkoasiainministeriö, Amnestyn Suomen osasto, FinnWID, Ihmisoikeusliitto, Suomen YK-liitto, Tyttöjen talo ja Unioni Naisasialiitto Suomessa, Raiskauskriisikeskus Tukinainen ja Suomen Unifem. Hanketta hallinnoi Suomen YK-liitto.

Mediataito 2018

29


Tee itse mediaa Feikkireissu

Projekti, jossa suunnitellaan ja toteutetaan uskottavia lomakuvia ja -videoita lähtemättä oikeasti matkalle. Tarkoitus on herätellä ihmisten kriittistä medialukutaitoa ja muistuttaa siitä, että kaikki, mitä netissä nähdään, ei ole totta. Projekti tukee laaja-alaista oppimista.

Esimerkkitehtävä Pohtikaa,

millaisia mielikuvia meillä on eri maista, ja vastaavatko ne todellisuutta? Millaiset kulttuuriset tai ympäristöön liittyvät vihjeet saisivat ajattelemaan toisen olevan esimerkiksi Ranskassa, Thaimaassa tai Suomen Lapissa? Osoite mediataitokoulu.fi/feikkireissu Materiaalin tuottaja Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

Sarjiskone

Nuoret estradille – äänenavaus

Nuoret estradille -hankkeen oppimateriaalien tavoitteena on tarjota nuorisotyöhön ja muille nuorten parissa toimiville konkreettisia työkaluja kansalaiseksi kasvattamiseen, monilukutaidon ja itseilmaisun kehittämiseen, jotta nuori löytää oman äänensä yhteiskunnassa. Materiaalin tehtävät herättelevät etsimään omasta itsestä kykyä ja rohkeutta itseilmaisuun. Esimerkkitehtävä Järjestetään väittely jostakin kiistanalaisesta aiheesta. Aluksi osallistujat jaetaan kahteen ryhmään. Toinen ryhmä puolustaa aihetta, toinen on sitä vastaan. Sillä, mitä mieltä itse oikeasti aiheesta on, ei ole nyt merkitystä. Osoite aikakauslehdet.fi/nuoretestradille Materiaalin tuottajat Tampereen yliopisto, Aikakausmedia ja Sanomalehtien liitto

30

Mediataito 2018

Sarjiskoneella lapset ja nuoret pääsevät itse tekemään, tallentamaan ja jakamaan omia sarjakuviaan verkossa niin mobiililla, tabletilla kuin tietokoneellakin. Omalle ryhmälle voi luoda myös yksityisen tilan, jossa ryhmä voi yhdessä tarkastella toistensa sarjakuvia. Osoite sarjiskone.fi Materiaalin tuottaja

Aikakausmedia


Median käyttö Hetkiä netissä Apua, kännykkä ei toimi!

Opas tarjoaa työvälineet poikkeustilanteisiin, joissa kännykät eivät toimi, verkko kaatuu, akku loppuu tai kännykkää pitää käyttää avun hakemiseen. Oppaan tehtäväosioissa pohditaan toimintamalleja esimerkiksi sosiaalisessa mediassa toimimiseen onnettomuustilanteessa. Esimerkkitehtävä Pohdi kaverisi kanssa,

kuka olisi teidän puhelimissanne keskeinen ICE- eli hätätilannekontakti. Lisätkää ainakin yksi ICE-numero omaan puhelinmuistioon. Miettikää millaisissa tilanteissa ICEnumerosta on hyötyä. Entä voiko ICE olla hyödytön hätätilanteessa?

Älypuhelin mahdollistaa aktiivisen osallisuuden yhteiskunnassa ja toimii sosiaalisen vuorovaikutuksen välineenä. Hetkiä netissä -lyhytelokuva auttaa keskustelemaan älypuhelimista ja niiden merkityksistä käyttäjälle ja läheisille. Esimerkkitehtävä Katsokaa video ja käykää keskustelua älypuhelimista esimerkiksi näiden kysymysten kautta: Mistä elokuva mielestänne kertoi? Mitä videolla mielestänne tavoitellaan? Millaisissa tilanteissa muiden älypuhelinten käyttö voi ärsyttää? Mitä hyviä puolia on siinä, että netti on aina taskussa? Osoite mediataitokoulu.fi/hetkianetissa

Osoite pelastakaalapset.fi/uutiset/

Materiaalin tuottaja

apua-kannykka-ei-toimi-nuorille-tarjollalisaa-viestintaosaamista-hairiotilanteissa

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

Materiaalin tuottajat

Pelastakaa Lapset ry ja Punainen Risti

#uskallakertoa

#uskallakertoa-video kannustaa kertomaan seksuaalisesta häirinnästä ja hyväksikäytöstä digitaalisessa mediassa luotettavalle aikuiselle.

Median seksisisällöt ja mediakasvatus

Osoite pelastakaalapset.fi/ uutiset/uskalla-kertoa-videokannustaa-lapsia-kertomaanseksuaalisesta-hairinnasta

Osoite mediakasvatus.fi/julkaisu/

Pelastakaa Lapset ry ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Opas lasten ja nuorten parissa työskentelevien kasvattajien tueksi median seksiä ja seksuaalisuutta käsittelevien sisältöjen erittelyyn.

Materiaalin tuottajat

median-seksisisallot-ja-mediakasvatus-opas Materiaalin tuottaja Mediakasvatusseura

Mediataito 2018

31


Median käyttö Miten internet toimii?

Netin perusasioista kertova opas on suunnattu päiväkoti- ja alakouluikäisille lapsille – ja muillekin aiheesta kiinnostuneille! Esimerkkitehtävä Selvittäkää oppaan

avulla, miten kännykällä voi käyttää nettiä, vaikka se ei ole kiinni missään piuhassa tai kaapelissa.

Pelikasvattajan käsikirja

Pelikasvattajan käsikirja on tarkoitettu avuksi kaikenlaisille pelikasvattajille. Kirjan tarkoituksena on antaa asiantuntevaa, tutkimukseen ja kokemukseen pohjautuvaa tietoa siitä, mistä pelaamisessa ja siihen liittyvissä ilmiöissä on kyse – muustakin kuin huolinäkökulmasta. Esimerkkitehtävä

Osoite kavi.fi/meku/julkaisut/

ammatilliseen-mediakasvatukseen, iis.se/fakta/#typ=internetguider

Peliarvostelut ovat hyvä apu pelien valinnassa ja tarjoavat hyvän mahdollisuuden pohtia pelin sisältöä. Kirjoita peliarvostelu jostakin pelaamastasi pelistä. Mikä sai sinut valitsemaan tämän pelin? Kuinka kiinnostava tai luova peli on? Suosittelisitko sitä kaverillesi?

Materiaalin tuottajat

Osoite

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin suomenkielinen julkaisu on käännös Ruotsin .SE-järjestön tuottamasta aineistosta.

pelikasvatus.fi/kasikirja Materiaalin tuottajat

Pelikasvattajien verkosto

Kopiraittilan koulu

Pelillisten tehtävien ja testien kautta opetellaan tekijänoikeuden kunnioittamista, teosten käyttöä, lähteiden merkitsemistä ja muita tekijänoikeuksiin liittyviä taitoja. Esimerkkitehtävä Testaa tekijänoikeustaitosi.

Pyöritä onnenpyörää ja vastaa kysymyksiin eri aihepiireistä. Sinulla on kolme elämää. Jos vastaat väärin tai osut rosvosektoriin, menetät elämän. Oikeasta vastauksesta saat sata pistettä. Opettajat voivat testata omat tekijänoikeustiedot opettajankoulutusosiossa.

32

Mediataito 2018

Osoite kopiraittila.fi Materiaalin tuottajat Kopiosto ry yhteistyössä Opetushallituksen, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n kanssa


Yhteistyökumppanit Aamulehden koulumaailma Opettajille ja lasten ja nuorten parissa työskenteleville tarkoitettu Koulumaailma antaa ideoita sanomalehden monipuolisesta opetuskäytöstä. aamulehti.fi/koulumaailma

Enter ry Ikäihmisten tietotekniikkayhdistys on suunnattu eläkkeelle siirtyneille ja siirtyville ihmisille, joita tietotekniikka kiinnostaa. entersenior.fi

Facebook Aikakauslehtien liitto ry / Aikakausmedia Aikakausmedian Aikakauslehdet mediakasvattajina -toiminta tukee lasten ja nuorten monilukutaidon kehittymistä.

Facebook on maailman suurin sosiaalisen verkostoitumisen sivusto, jonka kautta käyttäjät voivat jakaa sisältöä ja olla yhteydessä perheensä ja ystäviensä kanssa.

FiCom ry

Allianssi on valtakunnallinen nuorisoalan vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka toimii nuorten, nuorisoalan järjestöjen ja nuorisotyön puolestapuhujana.

KAVIn tehtäviin kuuluu mm. mediakasvatuksen edistäminen, elokuvien ja televisio- ja radio-ohjelmien säilyttäminen ja kuvaohjelmien tarjoamisen valvonta. kavi.fi mediataitokoulu.fi elokuvapolku.kavi.fi

facebook.com

aikakauslehdet.fi

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI

FiCom on suomalaisen ICTalan edunvalvoja ja yhteistyöjärjestö. Jäsenemme ovat yhteiskunnan digitaalisen ja teknologisen kehityksen mahdollistajia.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV:n tehtävät liittyvät mm. kilpailu- ja kuluttajapolitiikan toteuttamiseen sekä kuluttajan taloudellisen ja oikeudellisen aseman turvaamiseen. Virastossa edistetään kuluttajakasvatusta.

ficom.fi

kkv.fi

HS Lasten uutiset

Koordinaatti

Lasten uutiset on Helsingin Sanomien 6–12-vuotiaille suunnattu, lasten kanssa yhdessä tehtävä uutispalvelu, jossa maailman tapahtumista kerrotaan innostavasti ja havainnollisesti.

koordinaatti.fi

alli.fi, nuorisotiedonkirjasto.fi

AV-arkki ry Suomalaisen mediataiteen levityskeskus AV-arkki levittää ja promotoi suomalaista mediataidetta. Mediataide kasvattaa! on AV-arkin media- ja taidekasvatuksen verkkopalvelu.

hs.fi/lastenuutiset

Koordinaatti on nuorisotyön valtakunnallinen palvelu- ja kehittämiskeskus, joka on tukena nuorten tieto- ja neuvontapalveluita tuottaville toimijoille. nuortenelämä.fi nuortenideat.fi

mediataidekasvattaa.fi, av-arkki.fi

Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry BMOL ry on biologian ja maantieteen opettajien pedagoginen järjestö, jonka Global Meal -hanketta toteutetaan Eettisen kaupan puolesta ry:n ja Häiriköt-päämajan kanssa. kilpailu.hairikot.fi peda.net/yhdistykset/bmol-ry

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Koko väestön terveitä elämäntapoja edistävän EHYT ry:n verkkotyö kohtaa netissä kymmeniä tuhansia lapsia ja nuoria vuosittain. EHYT ry on mukana edistämässä hyvää verkkokeskustelukulttuuria. ehyt.fi

Kopiosto

Jiipeenetti Jiipeenetti on kouluikäisten 9–13-vuotiaiden oma verkkojulkaisu kristilliseltä arvopohjalta. Jiipeenetillä on myös 9–17-vuotiaille toimittajille pressiklubi.

Tekijänoikeusjärjestö Kopioston luvilla oppilaitokset voivat hyödyntää monipuolista materiaalia opetuksessa. Kopiosto tarjoaa oppilaitoksille myös tekijänoikeustietoa ja -koulutusta.

jiipeenetti.fi

kopiosto.fi kopiraittila.fi

Kansalaisopistojen liitto Kansalaisopistojen liitto kehittää ja vahvistaa kansalaisopistojen asemaa suomalaisessa aikuiskoulutusjärjestelmässä. KoL auttaa kansalaisopistoja turvaamaan elämänlaajuista oppimista lähipalveluna. kansalaisopistot.fi

Koulukino – Skolbio ry Koulukino on elokuvakasvatuksen valtakunnallinen asiantuntijajärjestö. koulukino.fi media-avain.fi kelaamo.fi

kansalaisopistojenliitto.fi

Mediataito 2018

33


Momio

Koululaisen lukija on reipas ja iloinen 7–13-vuotias. Koululainen-lehti elää lukijansa arkea ja jakaa samat kiinnostuksen kohteet, viihdyttää ja kasvattaa.

Momio on lasten sosiaalinen media ja monen lapsen ensimmäinen somekokemus, ja siksi turvallisuuteen ja lasten ohjaamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota.

koululainen.fi

momio.me

Koululainen

company.momio.me

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL tarjoaa runsaasti tukea ja maksutonta materiaalia mediakasvatukseen.

Pikku Kakkonen tarjoaa turvallisia sisältöjä 3–6-vuotiaille tv:ssä, verkossa ja mobiilissa. Tuttujen juontajien johdattamana Pikku Kakkonen kertoo tarinoita sekä tarjoaa elämyksiä ja eväitä elämään. yle.fi/pikkukakkonen

Monilukutaitoa Opitaan Ilolla Monilukutaitoa Opitaan Ilolla -kehittämisohjelma edistää lasten monilukutaitoa, ja on suunnattu varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen sekä kirjasto- ja kulttuurialan henkilöstön käyttöön. monilukutaito.com

Radio- ja tv-museo Mastola Lahden radio- ja tv-museo Mastolassa on radio- ja tv-historiaa nykyaikaisesti tarjoiltuna. Museon mediakasvatusprojektissa luodaan medialukutaitoon ja -kriittisyyteen kannustavia sisältöjä. lahdenmuseot.fi/museot/fi/radio-ja-tv-museo/

Opetus- ja kulttuuriministeriö

nuortennetti.fi mll.fi/mediakasvatus mll.fi/lapsetjamedia

Media- ja viestintätieteellinen seura Mevi ry Mevi ry:n tehtävänä on edistää joukkoviestinnän ja median tutkimusta sekä tehdä sitä tunnetuksi tiedeyhteisössä ja sen ulkopuolella. Yhdistys julkaisee Media & viestintä -lehteä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa osana valtioneuvostoa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan kehittämisestä ja kansainvälisestä yhteistyöstä. minedu.fi

Rauhankasvatusinstituutti RKI Rauhankasvatusinstituutti RKI vahvistaa ammattikasvattajien kapasiteettia rauhankasvattajina. RKI järjestää täydennyskoulutuksia ympäri Suomen, ja Maailmankoulu-hanke tarjoaa laajan materiaalipankin. rauhankasvatus.fi maailmankoulu.fi

mediaviestinta.fi

Mediakasvatuskeskus Metka Metka on valtakunnallinen mediakasvatukseen erikoistunut järjestö, joka on pedagogisesti suuntautunut. Haluamme nostaa esiin lasten itse tekemää lastenkulttuuria ja lasten omaa mediatuottamista.

Opetushallitus Opetushallitus kehittää koulutusta, varhaiskasvatusta ja elinikäistä oppimista sekä päättää eri opetussuunnitelmien, ammatillisen koulutuksen tutkinnon sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteista. oph.fi

Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta

mediametka.fi

Mediakasvatusseura Mediakasvatusseura on valtakunnallinen, kaksikielinen kansalaisjärjestö, joka edistää mediakasvatuksen monitieteistä tutkimusta ja käytäntöjä Suomessa. mediakasvatus.fi

Yhteistyökumppanit 34

Pikku Kakkonen

Mediataito 2018

Rauhanpuolustajat Rauhanpuolustajilla on yli 2000 henkilöjäsentä, paikalliset rauhanryhmät järjestävät monipuolisia rauhantapahtumia eri puolilla Suomea. Solidaarisuus on yksi kantava teema. rauhanpuolustajat.org

SAKKI ry

Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta on kasvatus- ja opetusalan koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen monitieteinen asiantuntijaorganisaatio. oulu.fi/ktk

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry on ammattiin opiskelevien oma edunvalvontajärjestö. Tehtävänämme on huolehtia amisten arjen sujuvuudesta sekä turvata heidän tulevaisuusnäkymänsä. sakkiry.fi

Pelastakaa Lapset ry

Sanomalehtien Liitto

Pelastakaa Lapset ry pyrkii turvaamaan ja edistämään lasten asemaa ja oikeuksia internetin ja muun digitaalisen median luomien erityisten haasteiden suhteen. pelastakaalapset.fi/lapset-digitaalinen-media netari.fi

Sanomalehtien Liiton ja sen jäsenlehtien Sanomalehti opetuksessa -toiminta kehittää koulujen mediakasvatusta ja kannustaa opettajia hyödyntämään sanomalehteä opetuksessa. sanomalehtiopetuksessa.fi


Seta ry Seta on ihmisoikeusjärjestö, jonka tavoitteena on, että kaikki voisivat elää yhdenvertaisina riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. seta.fi

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura on avoin ja valtakunnallinen asiantuntijaorganisaatio ja kansalaisjärjestö, joka edistää kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatusta. kulttuuriperintokasvatus.fi

Suomen Lions-liitto ry Suomen Lions-liitto ry:n jäsenet tekevät vapaaehtoistyötä lasten ja nuorten kehityksen turvaamiseksi sekä ikääntyneiden, perheiden, vammaisten ja muiden apua tarvitsevien tukemiseksi. lions.fi

Suomen Vanhempainliitto Suomen Vanhempainliitto on varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitosten yhteydessä toimivien vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö. vanhempainliitto.fi

Suomen YK-liitto Suomen YK-liitto keskittyy kasvatustoiminnassaan erityisesti globaalikasvatukseen, jonka tavoitteena on mm. tukea vastuullista ja aktiivista kansalaisuutta globalisoituneessa maailmassa. maailmanparhaatuutiset.fi ykliitto.fi

Tekijanoikeus.fi Tekijanoikeus.fi on verkkopalvelukokonaisuus, josta löytyy tietoa tekijänoikeudesta sekä tekijänoikeudellisista oppimateriaaleista ja kouluvierailuista.

Suomen PEN

suomenpen.fi

Tekniikan museo Tekniikan museo tallentaa ja välittää yleisölle tekniikan ja teollisuuden menneisyyttä, nykypäivää ja tulevaisuutta. Museo tarjoaa mahdollisuuksia monipuolistaa eri sisältöjen opetusta. tekniikanmuseo.fi

Suomen valokuvataiteen museo Helsingin Kaapelitehtaalla sijaitseva Suomen valokuvataiteen museo on valtakunnallinen valokuvan erikoismuseo. Museon yleisötyö ja museopedagogiikka edistävät valokuvan ja kuvakulttuurien ymmärrystä.

SeniorSurf edistää ikääntyneiden ihmisten hyvinvointia digitalisoituvassa yhteiskunnassa ja koordinoi valtakunnallista SeniorSurf-päivää. vtkl.fi/seniorsurf

Väestöliitto

tekijanoikeus.fi

PEN on kirjailijoiden kansainvälinen sananvapausjärjestö, joka puolustaa ja edistää kirjallisuutta sekä taiteen- ja ilmaisunvapautta kaikkialla maailmassa.

Vanhustyön keskusliitto – SeniorSurf-toiminta

Väestöliitto turvaa lasten ja nuorten tasapainoista kasvua, edistää nuorten elämänhallintaa, seksuaaliterveyttä ja -oikeuksia sekä vahvistaa vanhemmuutta eri ikävaiheissa. vaestoliitto.fi/nuoret poikienpuhelin.fi perheaikaa.fi

Yle Galaxi Galaxi on alakoululaisten oma ohjelma tv:ssä, verkossa ja somessa. Galaxin parissa lapsi voi turvallisesti katsella tv-ohjelmia ja osallistua ohjelman tekemiseen verkossa ja somessa. yle.fi/galaxi

Yle Oppiminen Uskalla ajatella. Yle Oppiminen tarjoaa verkossa kansalaistaitoja 2000-luvulle: digi- ja mediataitoja, sekä ymmärrystä algoritmeista ja nyky-yhteiskunnasta. Löydä taitoja uteliaille. yle.fi/oppiminen

Telia Telia on uuden sukupolven kansainvälinen ja paikallisesti vahva operaattori. Autamme luomaan uudenlaisia yhteyksiä ja haluamme helpottaa sinun, yrityksesi ja yhteisösi arkea. telia.fi

valokuvataiteenmuseo.fi

Yle Uutisluokka Yle Uutisluokka on mediakasvatushanke, jossa nuoret ryhtyvät toimittajiksi Ylen journalistien auttaessa uutiskummeina. Uutisluokka tekee myös kouluvierailuja ja opetusmateriaalia. yle.fi/uutisluokka

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto valvoo henkilötietojen ja luottotietojen käsittelyä, edistää yksityisyydensuojaa ja ehkäisee tietosuojaloukkauksia. tietosuoja.fi

Yhteistyökumppanit Mediataito 2018

35


Mediakasvatusmateriaaleja ym päri vuoden!

koulu

Mediataitokoulu tarjoaa tietoa, tutkimusta ja tehtäviä mediakasvatuksesta ja median ilmiöistä. Ilmaisen palvelun tavoitteena on kehittää mediataitoja sekä vahvistaa valmiuksia mediakasvatukseen. mediataitokoulu.fi Seuraa somessa: fb.com/mediataitokoulu twitter.com/mediataitokoulu

Vuosittain marraskuussa vietettävä Peliviikko tarjoaa tilaisuuden keskustella pelien merkityksestä ja tutustua monipuolisesti pelikulttuuriin avoimissa pelitapahtumissa. Teemaviikon järjestää kaikille avoin Pelikasvattajien verkosto sekä paikalliset toimijat. peliviikko.fi