Hausjärven asukaslehti 1/2023

Page 1

1/2023 | Julkinen tiedote
lukupaketti myössisältääkunnan yhteystiedot!
Ajankohtainen
s. 12 Asukkaana Hausjärvellä s. 2 Mistä syntyy Eskon hyvä henki? s. 20
”Kaikilla pitäisi olla oma farmi”

Hausjärven kunnan julkaisu ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Juuri nyt pitelet käsissäsi toukokuussa ilmestynyttä, kesäkauden 2023 kattavaa numeroa. Seuraava numero ilmestyy marraskuussa kattaen koko talvikauden 2023-2024.

KANSIKUVA

Essi Linnalaakso

JULKAISIJA

Hausjärven kunta

TAITTO MAK Media Oy

KUVAT

Hausjärven kunnan arkisto

JUTTUVINKIT

hausjarvi@hausjarvi.fi

otsikolla Asukaslehti, juttuvinkki

ILMOITUSMYYNTI

Viestintäsuunnittelija

PAINO

Savion kirjapaino

PAINOSMÄÄRÄ

5200 kpl

LISÄTIETOJA JA ARKISTO www.hausjarvi.fi/ hausjarven-kunnanasukaslehti/

MITÄ MIELTÄ OLET ASUKASLEHDESTÄ JA SEN SISÄLLÖSTÄ?

Anna palautetta hausjarvi@hausjarvi.fi

otsikolla Asukaslehti, palaute.

• @hausjarvenkunta

• @hausjarvenkunta

• @hausjarvenkunta

Alkusanat

Asukkaana Hausjärvellä

Itse olen asunut Hausjärvellä opiskelujaksoja lukuun ottamatta, käytännössä koko ikäni. Minulle ja perheelleni Hausjärvi kotikuntana on tarjonnut turvallisen ja viihtyisän asuin- ja elinympäristön. Kuntamme on vuosien saatossa pystynyt tarjoamaan perheille ne peruspalvelut, mitä yleensä tarvitaankin. Lyhyet etäisyydet ja hyvät kulkuyhteydet kaupunkeihin Riihimäelle, Hyvinkäälle, Hämeenlinnaan, Lahteen ja pääkaupunkiseudulle lisäävät muiden palveluiden saavutettavuutta, eikä jatko-opintojenkaan takia tarvitse välttämättä muuttaa pois kotoa. Suuremmista kylistämme löytyy nykyisinkin alakoulu, esikoulu ja päivähoitopalvelut. Hikiä ja Ryttylä ovat saaneet uudet alakoulut ja nyt rakennetaan Oittiin uutta alakoulua, esikoulua ja keskuskeittiötä. Myös Monnin koulutarpeiden parantamiseen tulee jatkossa varautua taajaman kasvaessa ja kehittyessä. Viime vuosina kunta on onnistunut hankkimaan maa-alueita Monnista, turvatakseen tulevaisuuden palvelutarjonnan kehittymisen. Kylien kehittämisessä tulee jatkossa huomioida entistä enemmän asukkaiden tarpeet ja tahtotila. 2023 toimintansa aloittaneella hyvinvointijaostolla on tässä mielestäni suuri rooli jatkossa. Olenkin usein miettinyt kuntapäättäjänä, kuinka saamme Hausjärvelle muuttavat ihmiset myös jäämään tänne asumaan ja löytämään pysyväksi kotikunnakseen Hausjärven tai miksi ihmisiä muuttaa näin paljon vuosittain pois Hausjärveltä? Kuntaan tarvitaan lisää uusia vuokra-asuntoja ja sen on keväällä 2023 Oittiin valmistuvien rivitalojen asukaskiinnostavuus osoittanut. Meidän tulee tuoda kuntamme markkinoinnissa entistä enemmän esille hyvät kulkuyhteydet julkisilla kulkuvälineillä, uudet koulut ja ajanmukaiset oppimisympäristöt, ympäröivä luonto lähivirkistysalueineen, monet erilaiset ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet sekä vireä seura-, yhdistys- ja kansalaisopistotoiminta. Eräässä keskustelussa Helsingistä tänne muuttaneen perheen kanssa, vetovoimatekijäksi esiin nousi myös päiväkodin ryhmäkoko ja erityisesti henkilöstön pysyvyys.

Kaikissa kunnissa tai kaupungeissa ei ole itsestään selvää se, että samat hoitajat ovat kauaa lapsia hoitamassa. Uskon siihen, että meillä henkilöstön pysyvyyden kautta syntyy myös lapsen ja hoitohenkilöstön välille luottamuksellinen lapsi-aikuinen suhde ja se on osaltaan luomassa pohjaa lasten terveelle ja turvalliselle kehittymiselle. Nämä tekemämme satsaukset

päivähoitoon, esikouluihin ja perusopetukseen sekä luomalla hyvät ja turvalliset oppimisympäristöt vaikuttaa varmasti oppimiseen ja lastemme hyvinvointiin. Täytyy myös muistaa, että nämä lapset ja nuoret ovat tulevaisuuden veronmaksajia ja päättäjiä ja sitä tulevaisuutta rakennamme koko ajan. Hyvällä yhteistyöllä ja yhdessä tehdyillä suunnitelmilla turvaamme hausjärveläisten palvelut ja niiden toimivuuden jatkossakin. Kuntamme kehittämiseen toivon kaikkien kuntalaisten osallistuvan omalla panoksellaan esimerkiksi kyläyhdistysten ja monien järjestöjen toiminnan kautta.

Pystyäksemme rahoittamaan tulvaisuuden haasteet, kuntatalouden on oltava kunnossa. Tästä on osoituksena 2022 vuodelta reilu 500 000€ ylijäämäinen tilinpäätös ja yhteensä yli 10 milj€ kertynyt ylijäämä taseessa. Kaikki toimenpiteet on jatkossakin tehtävä suunnitellusti ja mieluummin ennakoiden. Hankkeen siirtäminen eteenpäin tarkoittaa myös yleensä muidenkin hankkeiden lykkääntymistä. Hausjärvi on ketterän kokoinen kunta ja monet lupa-asiat käsitellään nopeasti. Kunnan työntekijät ja kuntapäättäjät on helposti tavoitettavissa ja kunnanjohtajan kanssa voit keskustella vaikka kadulla tai kaupassa. Mainittakoon, että luottamusta kuntaamme osoittaa myös se, että kolme entistä kunnanjohtajaamme asuu edelleen Hausjärvellä. Tehdään ja rakennetaan siis yhdessä ja yhteistyöllä Hausjärvestä entistä parempi paikka asua ja elää!

Terveisin

Pekka Lokinperä

kunnanhallituksen puheenjohtaja

Hausjärvi

2 HAUSJÄRVI

Sisältö / 2023

Kunnan yhteystiedot

Sääturvallisuuden tarkistuslista asukkaalle

Kunnan omakotitontit

Kunnan yritystontit

Kaikilla pitäisi olla oma farmi

14 Ryttylän kylätapahtumat, joissa jaettiin surua ja tuplattiin iloa

14 Haminankylältä kajahtaa

14 Haminankylä-Mommilan turvallisuussuunnitelma on valmistunut

15 Tule mukaan tekemään ”meidän Monnia”!

15 Ryttylän kyläyhdistys ry näkyy ja kuuluu

15 Ryttylän kyläkirjaston kuulumisia

16 Mommilan Kyläpuodille Puhelinkioskimuseo

18 Mikä ihmeen Monnin koulun VTK?

20 Mistä syntyy Eskon hyvä henki?

24 Eskon koulun koulukoira opettaa lapsille vuorovaikutustaitoja

26 Löydä itsesi Hausjärven kansalaisopistosta!

27 Hausjärven kansalaisopiston lukuvuosi 2023-2024

28 Nepsy-nurkasta apua arjen hankaluuksiin lapsiperheessä

29 Helppolukuista & selkosuomea – kaikille löytyy varmasti oma kirja!

29 Onko tavallisen kirjan lukeminen sinulle hankalaa?

30 Kirjastoauto Fanny kulkee kylillä

31 Kurkistus kunnanvirastolle

32 Nuorten kesä 2023 Hausjärvellä

34 Ulkoilupaikkoja Hausjärvellä

36 Tekemistä ja toimintaa kesääsi

Riihimäen seudun tarjonnasta

36 24
Riihimäen seutu tarjoaa paljon tekemistä ja toimintaa kesääsi. S. 36
3 HAUSJÄRVI
Koulukoira Kauko ”Kake” Randelin opettaa lapsille vuorovaikutustaitoja Eskon koululla. S. 24

HAUSJÄRVEN KUNTA

Keskustie 2–4, 12100 Oitti Kunnanvirasto avoinna ma–to 9.00–15.00, pe suljettu. Kunnanvirasto suljettuna kesällä 23.6.-30.7.

Vaihde 019 758 6500 ma–to klo 8.00–16.00, pe klo 8.00–15.00

TEKNISET PALVELUT

Maaseutupalveluyksikkö Häme

Yksikön tehtävänä on muun muassa pinta-ala ja eläintukien käsittely, myöntö ja neuvonta, vahinkoarvioinnit (peto- ja hirvieläinten sekä lintujen aiheuttamat vahingot), hukkakauravalvonta, eläintenpito- ja pitopaikkarekisteröinti.

Yhteystiedot

Maaseutupalveluyksikkö Häme

Harvialantie 7b 14200 Turenki maataloustoimisto@janakkala.fi

Puhelinnumerot www.janakkala.fi/palvelut/maaseutupalvelut/ maaseutupalveluyksikko-hame/

Asiamies paikalla Oitissa vain ajanvarauksella.

Vuokra-asunnot – KAS-asunnot Oy

ma-pe klo 9-12 jaana.vuokraus@kas.fi

KUNNAN OMISTAMIEN ASUNTOJEN ISÄNNÖINTI (hakumenettely, vuokrasopimukset, asuntojen näytöt, asuntojen kuntoon liittyvät asiat sekä irtisanomiset)

ELINVOIMAPALVELUT

Taikametsän Maahiset Oy

7, 12310 Ryttylä

7, 12100 Oitti

Kunnanjohtaja Pekka Määttänen 019 758 6510 Palvelupiste Monikko Jaana Laakso, palvelusihteeri 019 758 6505
Vuokrausneuvottelija Jaana 010 287 2613
puhelinaika
Olli-Petri Halme, talonrakennusmestari 019 758 6815
olli-petri.halme@hausjarvi.fi
Pekka Määttänen, kunnanjohtaja 019 758 6510 Viestintäsuunnittelija 019 758 6525 Työllisyyskoordinaattori 019 758 6628 Niko Hyvönen, pakolaisohjaaja 019 758 6625 Toni Haavisto, ympäristösihteeri 019 758 6561 KAAVOITUS Pekka Säteri, kaavoittaja 019 758 6560 Sari Lehtiö, kaavavalmistelija 019 758 6562 RAKENNUSVALVONTA Pertti Kähönen, rakennustarkastaja 019 758 6860 Tuija Lohkovuori, lupavalmistelija 019 758 6861
Jouni Mattsson, tekninen johtaja 019 758 6810 Olli-Petri Halme, talonrakennusmestari 019 758 6815 Jukka Heikkilä, aluemestari 019 758 6816 Juha Lumppio, rakennuttajainsinööri, vesilaitos 019 758 6814 Antti Säteri, maanmittausinsinööri 019 758 6557 Rita Lokinperä, osastosihteeri 019 758 6811 Taina Kanninen, toimistosihteeri, vesilaskut 019 758 6813 Jorma Liljefors, varastonhoitaja 019 758 6831 Sirpa Virta, toimistosihteeri 019 758 6812 Sivistyspalvelut Joonas Riihimäki, sivistysjohtaja 019 758 6710 Tuula Tamminen, varhaiskasvatuspäällikkö 019 758 6691 Heli Eklund, osastosihteeri 019 758 6711 Aija Jokinen, toimistosihteeri 019 758 6507 Marjukka Lehtinen, konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja 019 758 6715 Miika Peltonen, hyvinvointisuunnittelija 019 758 6714 PÄIVÄKODIT Kirkonkylän päiväkoti Kappalaisentie 55, 12210 Hausjärvi 019 758 6708 Hikiän päiväkoti Omenakummuntie 6, 12240 Hikiä 019 758 6701 Oitin päiväkoti Sykärintori 1-3, 12100 Oitti 019 758 6690 Ryttylän päiväkoti Pajatie 3A, 12310 Ryttylä 019 758 6694 YKSITYISET PÄIVÄKODIT Päiväkoti Seikkailuystävät Vehkalukontie 1, 12240 Hikiä Karoliina Ilomäki 050 466 4003 Päiväkoti Satumaa Monninlinja 202,
Hyvinkää Satu Haukka 040 705 2867
05800
YKSITYISET RYHMÄPERHEPÄIVÄKODIT
Kulmatie
Tanja Huuskola 045 276 7019
Huvijärventie
Kaisa Malin 040 578 4909
Kaisan murut
Hausjärven vikahälytys Vesihuoltolaitoksen ja kiinteistöjen vikahälytysnumero klo 16–07 044 554 5600 4 HAUSJÄRVI
hausjarvi@hausjarvi.fi tai etunimi.sukunimi@hausjarvi.fi

YKSITYISET PERHEPÄIVÄHOITAJAT

OPPILASHUOLTO

Hyvinvointialue vastaa sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista

Kanta-Hämeessä

1.1.2023 alkaen.

www.omahame.fi

KIRJASTO Sykärintori, 12100 Oitti Anu

Terveyspalvelut – kiireetön hoitajan tai lääkärin vastaanotto

Hausjärven lähiasema, Kuusitie 10–18, Oitti

Ajanvaraus p. 019 758 5841 (Ryttylä) ja 019 758 5800 (muu Hausjärvi)

Kiireellinen hoitajan tai lääkärin vastaanotto Kontiontie 77, Riihimäki.

Avoinna joka päivä klo 8–22. p. 019 758 5600 arkisin klo 8-15 (puhelu ohjautuu takaisinsoittojärjestelmään)

Yöaikaan klo 22–8 päivystys hoidetaan Kanta-Hämeen keskussairaalassa (Ahvenistontie 20, Hämeenlinna)

HÄTÄTILANTEESSA SOITA 112

Suun terveydenhuolto

Neuvonta ja ajanvaraus p. 019 758 5650

Oitin hammashoitola, Kuusitie 18 A, Oitti

Neuvolat

Neuvoloissa on käytössä takaisinsoittojärjestelmä.

Hikiän neuvola, Hikiäntie 223, Hikiä p. 019 758 5993

Oitin neuvola, Kuusitie 10–18, Oitti p. 019 758 5992

Ryttylän neuvola, Kulmatie 14, Ryttylä p. 019 758 5991

Sosiaalipalvelut – taloudellisen tuen yksikkö

Kun tarvitset neuvontaa tai tukea taloudellisissa asioissa, soita p. 03 629 6570.

Neuvonta avoinna ma-to klo 9-12 ja 13-15 sekä pe klo 9-12.

Ryttylä Nina Långström ninakarinlongstrom@gmail.com, 0400 507 670 Kirsi Sorsa kirsi.sorsa@outlook.com, 040 500 2494 Paula Mäkelä paula.luumi@hotmail.com, 050 406 5221 Hikiä Sarita Mäkelä saritamckela@gmail.com, 0400 460 169 KOULUT Eskon koulu Hikiäntie 223, 12240 Hikiä Niina Arola, rehtori 019 758 6717 Monnin koulu Rajalantie 140, 05800 Hyvinkää Ari Mäkinen, rehtori 019 758 6754 Oitin koulu Koulunraitti 5, 12100 Oitti Anne Mäkelä, rehtori 019 758 6750 Ryttylän koulu Pajatie 1-3, 12310 Ryttylä Antti Niskanen, rehtori 050 571 8960 Yläkoulu ja lukio Vartiomäentie 2, 12100 Oitti (yläkoulu) Lukiotie 7, 12100 Oitti (lukio) Nina Hartikainen, rehtori 019 758 6720 Sanna Uotila, apulaisrehtori 019 758 6721 Anu Aalto, toimistosihteeri 019 758 6722
Senni Lindholm, koulukuraattori (Oitin koulu, yläkoulu) 040 330 6712 Sinikka Heinonen, koulukuraattori (Eskon, Monnin ja Ryttylän koulut) 040 131 9348 Sanna Autio, koulupsykologi (Eskon, Monnin
Oitin koulut) 045 185 8355 Satu Valkas,
koulu, yläkoulu) 040 412 3725
Kivivuori,
(etunimi.sukunimi@omahame.fi)
ja
koulupsykologi (Ryttylän
Minna
psykologi (Hausjärven lukio)
Ylimäki,
050
kirjastonjohtaja
569 1981
500
Kirjastoauto, 040 330
kirjastoauto@hausjarvi.fi KANSALAISOPISTO Mia Pätsi, rehtori 019 758 6770 Päivi Nurmi, opistosihteeri 019 758 6771 Jussi Ruuttunen, musiikinopettaja 019 758 6772 LIIKUNTATOIMI Jari Kovanen, liikuntasihteeri 040 330 6780 NUORISOTOIMI Fanny Lasala, nuoriso-ohjaaja 040 183 9144 Tiina Tuominen, nuoriso-ohjaaja 040 330 6781
Pääkirjasto, 050
1585, kirjasto@hausjarvi.fi
6792,
5 HAUSJÄRVI

Koko perheen

Koko perheen

Koko perheen

KIVA KIVA

PÄIVÄ PÄIVÄ

Hausjärvellä tapahtuu!

Tule mukaan Hausjärven kunnan järjestämään tapahtumaan, jossa pääset kohtaamaan hausjärveläisiä yrityksiä ja yhteisöjä.

Vauhdin hurmaa

tapahtumassa voit kokea poniajelun merkeissä ja vastapainoksi voit rauhoittua kahvikupposen ääressä.

Tervetuloa!

tapahtuma, kivapäiväkaikillehausjärveläisille!

tapahtuma, kivapäiväkaikillehausjärveläisille!

tapahtuma, kivapäiväkaikillehausjärveläisille!

HAUSJÄRVELLÄ HAUSJÄRVELLÄ

LAUANTAINA 27.5. KLO 10-14
SYKÄRINTORI, OITTI

Sääturvallisuuden tarkistuslista asukkaalle

Hei Vakituinen asukas tai Mökkiläinen, kun nämä kohdat ovat kunnossa, taloutesi on varautunut useimpiin ilmastonmuutoksen myötä lisääntyviin sään ääri-ilmiöihin, kuten myrskyihin, tulviin, rankkasateisiin, helteeseen ja kuivuuteen.

KOTI/MÖKKI

q Kotiin/mökille on hankittu kotivaraa: säilyviä ja nopeasti valmistettavia ruokia, retkikeitin tai grilli, vettä, kannellinen puhdas asti veden hakemista varten, taskulamppu ja kynttilöitä, patteriradio, lääkkeitä, ensiapupakkaus, kosteuspyyhkeitä, polttopuita takkaan, käteistä rahaa.

q Tulisijan nuohouksesta on huolehdittu.

q Kattopeltien kiinnityksestä on huolehdittu.

q Kotivakuutuksen ehdot myrskyn tai muun luonnonilmiön varalle on selvitetty.

q Huussin säännöllisestä tyhjennyksestä ja asianmukaisesta kunnosta on huolehdittu ravinnevalumien varalta.

q Helteen varalta ikkunoissa on sälekaihtimet tai verhot.

q Kotiin/mökille on asennettu sisä- ja ulkolämpömittarit.

q Kotoa/mökiltä löytyy lista tahoista, joihin ottaa eri ongelmatilanteissa yhteyttä.

q Talon kunnosta on huolehdittu esim. pientalon huoltokirjan ohjeiden mukaan.

PIHA

q Pihasta on tunnistettu ja poistatettu kaatumis- tai katkeamisvaarassa olevat puut ja oksat.

q Tontilta löytyy hiekoitussepeliä tai muuta liukkaudentorjuntaan tarkoitettua tuotetta.

q Kaivo on huollettu ja vedenlaatu testattu säännöllisesti.

q Kaivon kuivumisen tai saastumisen varalle vaihtoehtoinen vesipiste on tiedossa.

AUTO

q Tieliikenneyhteyksien katkeamisen varalle tiedossa on vaihtoehtoinen reitti.

q Autosta löytyy lapio, heijastinliivi, lämpimät vaatteet ja taskulamppu.

VAPAA-AIKA

q Sinilevä on opeteltu tunnistamaan ja osataan arvioida, milloin vesi on turvallista uida tai käyttää pesu- tai löylyvetenä.

q Tarkista ennen avotulen tekoa, ettei voimassa ole ruohikkotai metsäpalovaroitusta.

7 HAUSJÄRVI

GPAsennus

Sähköasennustyöt Kanta-Hämeen ja Hyvinkään alueella

Kiinteistöasennukset Vianetsintä- ja korjaustyöt

Pienasennustyöt

Pitkällä kokemuksella

Puh: 045 103 9090

Email: gazpower2022@gmail.com

nämmene3 annouv3202O

alliskunob-POannouvP tavoutatsutoplehnejra2

atiumajuteaiskunnelar .atsiulevlapsutuukavp

Lääsilsunob/fi.po

suukkaisa-ajatsimo–isäämälenetravO

8 HAUSJÄRVI

Kohta olet jo kotona!

Ketterät kulkuyhteydet mahdollistavat sujuvan arjen Hausjärven rauhassa!

Kymmenen minuutin matka kaupungin keskustaan ja silti kotona kykenet rentoutumaan ikkunasta avautuvan maalaismaiseman edessä.

Sujuva yhteistyö kunnan ja rakentajan välillä!

Aivan suotta ei Hausjärveä kehuta Hämeen ripeimmäksi! Rakennusluvan saanti on sujuvaa ja meillä voit rakentaa unelmiesi talon. Oikeasti!

Koulutietä voi kulkea Hausjärvellä aina lukioon saakka!

Uudet koulut ja osaavat opettajat mahdollistavat laadukkaan opetuksen ja parhaan ponnahduslaudan jatko-opiskeluun tai työelämään.

Vaihtoehtoja jokaisen perheen tarpeisiin riittää Hausjärvellä!

Peltomaisema – Löytyy! Harjumaisema – Löytyy!

Puita ja metsää – Löytyy! Hausjärvellä on tarjota erilaisia tontteja. Sinulle löytyy varmasti mieleinen!

Kun tontin hankinta ja kodin rakentaminen ovat sinulle ajankohtaista, auttaa Hausjärven kunta varmasti!

Maanmittausinsinööri Antti Säteri, antti.sateri@hausjarvi.fi 019 758 6557

www.hausjarvi.fi

Kunnan omakotitontit
9 HAUSJÄRVI

Juhlat / kokous tulossa?

Paikka haussa?

Kodikas ja lämminhenkinen

KOKOUS- ja JUHLATILA

Hausjärven Haminankylän lähes 100-vuotias

KOTIPIRTTI

KOTIPIRTTI on vanhaa arvostaen, ajanmukaiseksi kunnostettu ja palkittu kokous- ja juhlatila. Pieni tila 10-15 henkilölle, sali 50 - 120 henkilölle.

Lähellä tunnelmallinen Mommilan kyläkirkko vaikka vihkitilaisuutta varten.

Ajanmukaisten tilojen lisäksi

varustuksena ovat:

• astiastot 100 hlölle

• pöytäliinat

• kahvinkeittimet

• sähköhellat

• astianpesukone

• suuret ja hyvät kylmiöt

Kokouksia varten käytettävissä ovat:

• projektori

• valkokankaat

• fläppitaulu

• äänentoistolaitteet

• langaton mikrofoni

• liittymä osuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon

Liikkuminen ja turvallisuus on huomioitu pihan hyvällä valaistuksella sekä esteettömyydellä. Rakennukseen on hyvä kulku turvallista luiskaa pitkin lastenvaunuilla, rollaattorilla ja pyörätuolilla.

MEIDÄN KAUTTA SAAT MYÖS MAUKKAAT TARJOTTAVAT JUHLIIN JA KOKOUKSIIN.

Tehdään tilaisuudestasi ikimuistoinen kodikkaassa ja lämminhenkisessä ympäristössä.

Varaukset ja tiedustelut : Markku Juhola I puh. 0400 444 714 sähköposti: markku.juhola@kolumbus.fi

Kotipirtin osoite: Pollinmaantie 13 12130 Mommila

palveluneliö

K o ti seututalo K o skela Alitie 1 1 K o tiseutumu s e o Hikiäntie 1 5 w w w . h a u s j a r v i s e u r a f i
10 HAUSJÄRVI

Keskellä Suomen kasvukäytävää

Sujuva kaavoitus ja viranomaistyö luovat mahdollisuudet menestykseen Hausjärvellä!

Hausjärven yritysalueista löytyy tontti niin suurempaan teollisuuteen, kuin käsityöläisen toimitilan pohjaksi.

Etäpalaverit onnistuvat Hausjärvellä. Eikä yhteydet pätki!

Valokuitua on rakennettu Hausjärvellä laajasti ja työ jatkuu. Yhteydet ovat toimivat ja täyttävät vaativammankin yrittäjän tarpeet.

Rekalla, junalla tai vaikka polkupyörällä. Hausjärvi on keskeisellä sijainnilla ja sukkelasti saavutettavissa!

Moottoritielle sujuva kulku kylältä, kuin kylältä. Rataa pitkin työvoima liikkuu kauempaakin. Lentäen tapaamisiin – tunti lentokentälle Hausjärveltä!

Työvoimaa, sekä koulutusta on alueella saatavissa!

Hausjärven kunta on keskellä Suomen kasvukäytävää, joka on maan suurin yhtenäinen työssäkäynti- ja talousalue.

Kun yritystontin hankinta on mielessä, ota yhteyttä kuntaan. Autamme varmasti!

Maanmittausinsinööri Antti Säteri, antti.sateri@hausjarvi.fi, 019 758 6557

Kunnanjohtaja Pekka Määttänen, pekka.maattanen@hausjarvi.fi 019 758 6510

www.hausjarvi.fi

Kunnan yritystontit
11 HAUSJÄRVI
12 HAUSJÄRVI

Kaikilla pitäisi olla oma farmi

Kapeaa tietä pitkin, monien mutkien kautta näkyy vihdoin pieni punainen talo, jota myös Farmiksi kutsutaan. Sijainti on ideaali ja Farmilla saa todellakin nauttia omasta rauhasta. Farmin arvo on mittaamaton, vaikka kiinteistönvälittäjä arvioikin purkukuntoisen talon hinnaksi vain 25 000 euroa.

teksti ja kuvat: Anniina Mäki

Tytti Meier osti isänisänsä omistaman vapaa-ajan asunnon Hikiästä, kun pappa kuoli toissakeväänä. Taloon oli liittynyt paljon haaveita jo vuosikymmeniä, mutta se oli päätynyt toimimaan varastona yli 30 vuotta. Tytti oli itse käynyt pihassa vuosien aikana usein koiria juoksuttamassa ja hänen sydäntään raastoi katsella, miten talo rapistui. Seinän vierellä kasvoi puita, lattiat olivat huonokuntoisia ja verhotkin hapertuivat itsestään. Talo oli purkukuntoinen, mutta Tytti näki talossa mahdollisuuksia. Ennen talon ostamista rakenteita purettiin ja tutkittiin. Epätoivo oli iskeä, kun hevosmuurahaisten tekemät tuhot selvisivät, mutta tuholaistorjujan avulla niistäkin päästiin ja pikkuhiljaa ostopäätös syntyi.

FARMI VEI SYDÄMEN

Tytti ja Tero asuvat virallisesti Hyvinkäällä ja Farmi toimii heidän vapaa-ajan asuntonaan. Käytännössä he eivät kuitenkaan enää viihdy kaupungissa, vaan haluaisivat viettää kaiken aikansa Farmilla. Taloon ei tule vettä sisälle, joten asumiseen liittyy vielä rajoitteita.

– Vain täällä tuntuu ensimmäistä kertaa elämäni aikana kodilta, kertoo Tytti. Hän toivoo, että ihmiset uskaltaisivat enemmän ostaa autioituneita taloja, sillä hän näkee niissä paljon potentiaalia eikä aina tarvitsisi rakentaa uutta.

Pappa puhui talosta jo nimellä Farmi ja nimi on säilynyt kymmeniä vuosia. Monet kuvittelevat, että kyseessä on iso maatila, mutta oikeasti Farmilla on vain 25 asuinneliötä. Tytille, Terolle ja kahdelle isolle koiralle nämä neliöt kuitenkin riittävät.

Ullakko remontoitiin heille makuuhuoneeksi loppuvuodesta 2022. Pieneltä ulla-

kolta löytyy myös työtila ja ensi kesänä on suunnitelmissa tehdä sinne kulku myös ulkokautta. Suunnitelmia riittää ensi kesälle muuallakin: terassi, palju, alakerran laajennus (vessa, suihku, paikka pyykinpesukoneelle) ja pihatyöt odottavat tekijäänsä, kunhan lumet sulavat. Haaveita on enemmänkin: tontin koko on puolitoista hehtaaria ja rakennusoikeutta on vielä jäljellä. Pellolta voisi esimerkiksi jakaa ystäville pieniä viljelypalstoja ja metsän reunaan voisi rakentaa myös uuden talon.

Alun perin Farmi oli tarkoitus laittaa vuokralle, esimerkiksi koiranomistajille, jotka voisivat tulla tontille juoksuttamaan koiriaan. Mutta mitä enemmän pariskunta remontoi, sitä enemmän he itse rakastuivat taloon.

PAREMPI KUIN PARIISI

Farmin sijainti Hausjärvellä on Tytin ja Teron mielestä loistava. Sekä Hyvinkään että Riihimäen keskustan tavoittaa 15 minuutissa ja tarvittaessa töihin voi kulkea myös pyörällä. Farmilla saa siis olla omassa rauhassa maalla, mutta niin lähellä kaupunkia. Lentokentälle tulee matkaa vain tunti, vaikka pariskunta ei enää haluakaan matkustaa.

– Hausjärvi voitti Turun ja Pariisin, kehuu Tero.

– Joka aamu haluan nähdä jotain kaunista ja se paikka on löytynyt, jatkaa Tytti. Kahvikuppi kädessä ja kumisaappaat jalassa pihalla koirien perässä kulkiessa jokaisella päivällä on erilainen merkitys.

MONIVAIHEINEN REMONTTI PAIKALLISTEN AVULLA

Talon remontissa on tehty paljon itse ja ystävien kanssa talkoilla. Tarvittavaa ammattilaisapua on etsitty muun muassa Hikiän

Facebook-ryhmän kautta, josta Tytti on saanut hyviä paikallisia suosituksia.

Remontissa on pyritty käyttämään paljon kierrätettyä ja uutta on hankittu vain pakon edessä. Esimerkiksi keittiön kaapistot saatiin ilmaiseksi tori.fi-ilmoituksen kautta. Uusikin on pyritty valitsemaan niin, että se muistuttaisi vanhaa.

Piha oli alun perin mutapohjainen ja upottava, mutta kaivinkoneella tehty uusi pohja on nyt tasainen ja odottaa ensi kesän jatkotoimenpiteitä. Tytti on jo ollut yhteydessä alkuperäisen omistajan tyttärentyttäreen, jotta pihan istutusalueet voisi suunnitella alkuperäisen mukaisiksi 50-luvun hengessä.

MAALLA

ASUMISEN PARAS PUOLI ON YHTEISÖLLISYYS

Farmilla ei ole varsinaisesti naapureita, eikä pihalta näy yhtäkään taloa. Mutta tien asukkailla on oma yhteinen Whatsapp-ryhmä, jossa voi vaihtaa kuulumisia. Tytti mieltää itsensä hikiäläiseksi ja pitää paikallisten yhteisöllisyydestä, jota ei kaupungissa asuessa pääse kokemaan. Pariskunta aikoo keväällä liittyä myös Hikiän kyläyhdistyksen toimintaan.

Hausjärveläistä yhteisöllisyyttä kuvaa hyvin se, että kun Tytti tilasi Eskon koululta 20 linnunpönttöä, opettaja soitti ja tarjoutui tuomaan ne hänelle kotiin saakka.

LÄHELLÄ, MUTTA TARPEEKSI KAUKANA

Tytin nuorin tyttö vietti vähän aikaa sitten yön Farmilla ja kehui hyviä yöuniaan termillä ”kuin nukkuisi pilven päällä”. Farmi on kuin oma turvapaikka, jossa ei tiedä muusta maailmasta mitään, jos ei puhelintaan avaa.

– Kaikilla pitäisi olla oma farmi, toteaa Tytti lopuksi.

13 HAUSJÄRVI

RYTTYLÄN KYLÄTAPAHTUMAT, JOISSA JAETTIIN SURUA JA

TUPLATTIIN ILOA

Hausjärven seurakunnan vapaaehtoisvoimin toimiva Lähetyspuoti on Ryttylän kirkolla. Lähetyspuodin väki on jo kahdesti kutsunut kaikki Ryttylässä toimivat yhdistykset hyvänmielentalkoisiin Ukrainan auttamiseksi. Ensin maaliskuussa 2022 ja uudelleen helmikuussa 2023. Talkoilu tarkoitti, että yhdistyksiä pyydettiin tehokkaasti tiedottamaan omissa verkostoissaan tapahtumasta. Molemmilla kerroilla mukana olivat Ryttylän Kyläkirjasto, Kyläyhdistys, Eräveikot, Kiri, Martat, VPK, Eläkkeensaajat, Työväenyhdistys, Koulun Vanhempainyhdistys ja Kansanlähetysopisto. Tuloksena saatiin suurenmoinen yleisömenestys, paljon iloisia kohtaamisia kirkossa lähetyspuodin herkkukahvilassa, ostoksilla puodissa, hernekeittojonossa Tapani Vanhalan soppatykillä, grillimakkaratulilla Kirin katoksessa ja VPK:n paloautolla kirkon pihapiirissä. Näissä talkoissa ei katsottu sitä, mikä meitä kyläläisiä ja yhdistyksiä erottaa. Päällimmäiseksi nousi se, mikä meitä kaikkia yhdisti: halu auttaa ukrainalaisia! Suru keveni jakamalla, ilo kasvoi hyvää tekemällä ja saimme lähettää tuhansia euroja Kirkon Ulkomaanavun kautta Ukrainaan.

Hyvän tekeminen jatkuu. Lähetystyön vapaaehtoiset kutsuvat mukaan jokaista, joka haluaisi nikkaroida, askarrella, ommella, neuloa, kutoa kangaspuilla, leipoa, kuljettaa tavaraa ja jokaista, joka haluaisi tyhjentää kaappejaan ja antaa lahjaksi tarvikkeita, esimerkiksi käsityölankoja ja kankaita. Monet ovat näin tehneet ja puodin hyllyt ovatkin pullollaan kauniita lahjatavaroita, kynttilöitä, puukoruja, neuleita, pehmoleluja, mattoja, torkkupeittoja ja kodintekstiilejä. Ja aina välillä herkullisia leivonnaisia.

Lähetyspuodin tuotto jaetaan tavallisesti puoliksi Hausjärven seurakunnan diakonia- ja lähetystyölle. Puoti on aina auki, kun Ryttylän kirkolla on seurakunnan tilaisuuksia tai kun kirkolla on Avoimet ovet –päiviä. Näistä ilmoitetaan Aamupostin Viikkouutisissa, Facebookissa Ryttylä- ja Hausjärvi – ryhmissä ja seurakunnan verkko- ja FB-sivuilla.

Lähetyspuoti ei ole yhdistys. Siihen ei tarvitse liittyä. Voit tulla mukaan lähetyksen vapaaehtoisten iloiseen joukkoon silloin, kun Sinulle sopii! Yhteyshenkilö 040 5738624 / Eva Kontula.

Kyläläisten ja yhdistysten yhteen kutsuminen taitaa muuttua perinteeksi. Ensi vuonna nähdään!

HAMINANKYLÄLTÄ KAJAHTAA

Laita jo nyt päivämäärät kalenteriin!

Haminankylän markkinat la 10.6.23 klo 10 - 15 Markkinoilla on mm. taimien myyntiä ja kirpputori, johon voit tulla myymään omia tarpeettomaksi jääneitä tavaroita. Pyrimme hankkimaan myös kesäkukkia myyntiin. Paikalla on kanttiini ja myyntipaikka on Kotipirtti sekä Saarelan piha. Myyntipaikan hinta on 10 € (sisäpaikka, sis. pöydän) tai 5 € (ulkopaikka ilman pöytää). Ilmoittautumiset ja tiedustelut Tero Truhponen, p. 050 516 3669 ja Sanni Häyrynen p. 040 592 6801.

Haminankylän soiva eväsretki su 16.7. klo 14 - 16.30

Jo perinteeksi muodostunut koko perheelle sopiva letkeä konsertti järjestetään soutelurannassa. Tilaisuus on maksuton. Paikalla on kanttiini, josta saat pientä korvausta vastaan virvokkeita, kahvia, teetä, pullaa ja tietysti makkaraa. Mukaan voit ottaa myös omat eväät.

HAMINANKYLÄ-MOMMILAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

ON VALMISTUNUT

Kyläturvallisuuspilotissa kehitettiin turvallisuussuunnitelma ja yhteistyömuotoja kyläyhteisön, järjestöjen ja viranomaisten kuten hyvinvointialue, Pelastuslaitos, Poliisi ja kunta välille. Tavoitteena oli luoda kyläturvallisuuteen työkaluja, jotka ovat laajemmin kylien käytettävissä koko Kanta-Hämeessä, jopa valtakunnallisesti.

Kanta-Hämeen kyläturvallisuuspilotti oli osa Suomen Kylät ry:n valtakunnallista kyläturvallisuus 2025 -hanketta. Hanke on nyt päättynyt ja Haminankylä-Mommilan turvallisuussuunnitelma on valmis sekä viimeistelty.

Projektin päätöstilaisuus pidettiin 11.3.2023. Päätöstilaisuudessa esitettiin ja käsiteltiin hankkeen tavoitteiden toteutuminen ja onnistumiset, tunnistettiin parannuskohteet ja päätettiin jatkotoimenpiteistä. Kyläturvallisuusprojekti muuttui projektin aikana prosessiksi, jolla luodaan jatkuvuutta.

Onnistunut pilotti on herättänyt kiinnostusta kyläturvallisuuteen myös muualla Kanta-Hämeessä sekä valtakunnallisesti. Pilotti on käytännössä jäsentänyt sitä, mikä voi olla kyläyhteisön rooli turvallisuustyössä ja tuonut esimerkillään tätä näkyväksi myös valtakunnallisesti.

Jatkotoimenpiteenä esitettiin mm. Hausjärven kunnan ja muiden kylien yhteisen tapaamisen järjestäminen vuosittain koskien mm. sopimista yhteisistä käytännön harjoituksista, koulutuksista ja hyvien käytänteiden jakamisesta. Lisäksi projektin tuloksena syntyi tarve perustaa huonojen tietoliikenneyhteyksien johdosta valokuituosuuskunta 121. Sen työ on lähtenyt liikkeelle.

Turvallisuusryhmän jäsenet: Heidi Juhola, Taina Jääskeläinen, Markku Juhola Haminankylältä sekä Harri Tonteri ja Teemu Metsola Mommilasta

MIELITKÖ MUKAAN SEURAAVAAN NUMEROON, HALUAISITKO KERTOA MITÄ TEIDÄN KYLÄLLÄ TAPAHTUU?

Ota yhteyttä kunnan viestintäsuunnittelijaan!

Lähetä viesti hausjarvi@hausjarvi.fi otsikolla Asukaslehti, kylistä kajahtaa

kylistä kajahtaa
14 HAUSJÄRVI

TULE MUKAAN TEKEMÄÄN ”MEIDÄN MONNIA”!

Monnin kyläyhdistys on rekisteröity uudelleen ja toimintaa on aloitettu pienellä aktiivisella porukalla.

– Monnissa on aikoinaan ollut oma kyläyhdistys, jonka toiminta on sittemmin hiipunut. Kohtalaisen uutena monnilaisena huomasin kaipaavani entisen asuinpaikkani asukkaiden yhteisöllisyyttä ja kivaa yhdessä tekemistä. Kun minua pyydettiin mukaan kyläyhdistystoimintaan, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää kylän asukkaiden välistä yhteistyötä sekä lisätä viihtyvyyttä, halusin ehdottomasti mukaan, sanoo kyläyhdistyksen puheenjohtaja Hanna Luukkanen

Vuoden 2023 teemaksi hallitus linjasi ”Meidän Monni”, ja ensimmäisen vuoden aikana tavoitteena on käynnistellä toimintaa sekä kerätä kylän asukkaita yhteen. Vuosi 2023 tulee olemaan yhdessä tekemisen ja uuden luomisen vuosi. Yhteisen tekemisen lisäksi Monnin kyläyhdistys haluaa toimia yhteisten asioiden edistäjänä yhdessä Hausjärven kunnan kanssa.

Kyläyhdistyksen yhtenä tavoitteena on tehdä Monnin asukkaat tutuiksi toisilleen sekä olla uusille asukkaille helppo verkostoitumisväylä asuinalueen muihin asukkaisiin. Tämän vuoksi yhdistys toivookin mahdollisimman paljon muitakin kylän aktiivisia asukkaita lähtemään mukaan toimintaan.

– Haluamme tarjota asukkaille keskustelu-, vaikuttamis- sekä tekemisen paikkoja. Joten jos sinua kiinnostaa lähteä mukaan tai haluat tietää toiminnasta lisää, ota rohkeasti yhteyttä minuun hanna.s.luukkanen@gmail.com, Luukkanen kannustaa.

Yhdistyksen kokoukset eli kyläkokoukset pidetään sääntöjen mukaisesti kaksi kertaa vuodessa. Ne ovat kaikille avoimia kokouksia, joihin kuka tahansa kyläläinen saa tulla mukaan kuulemaan yhdistyksen toiminnasta. Kokousajankohdat ilmoitetaan Monnilainen Facebook -sivustolla, kunnes kyläyhdistys saa oman nettisivun toimimaan. Lisäksi kyläyhdistyksen hallitus kokoontuu noin joka toinen kuukausi. Näihin kokouksiin voit halutessasi tuoda oman asiasi käsittelyyn puheenjohtajan kautta.

RYTTYLÄN KYLÄKIRJASTON KUULUMISIA

teksti ja kuvat: Ulla Ollila-Perälä

Iloisia kohtaamisia, uuden oppimista, kokemusten jakamista, syvällisiä keskusteluja kirjoista ja niiden ulkopuolelta, mukavia hetkiä kahvikupposen ääressä – tällaista on kyläkirjastossa. Ryttylän kyläkirjasto on yhdistyksen ylläpitämä ja kaikki toiminta tehdään vapaaehtoisvoimin. Kyläkirjasto sijaitsee Ryttylässä osoitteessa Koulutie 14. Lainaajaksi voi liittyä maksamalla vuosittain 5€/aikuinen ja 1€/alle 15 vuotias.

Uudet asukkaat piipahtavat ensimmäiseksi kirjastossamme, josta löytyy monenlaista apua ja neuvoja harrastuksista, ulkoilureiteistä, palveluista ja vinkkejä lähiseutujen monipuolisista nähtävyyksistä. Kunnan kylien kartat ja tiedotuslehdet ovat vapaasti noudettavissa. Lauantain ja sunnuntain Helsingin Sanomat ovat luettavissa kirjastossa. Lisäksi asiakkaiden käytössä on tietokone ja lasertulostin.

Harrastepiirit toivottavat tervetulleiksi kaikki halukkaat. Piirit ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Kuvataidepiiri kokoontuu tiistaisin kolme kertaa kuussa. Kirjallisuuspiiri on kerran kuussa tiistaisin. Neulepiirissä puikot kilisevät lauantaisin ja italiaa opiskellaan etänä kaksi kertaa viikossa.

Vapaamuotoinen järjestelijöiden ryhmä pitää yllä kirjaston yleisilmettä torstaisin.

RYTTYLÄN KYLÄYHDISTYS RY

NÄKYY JA KUULUU

Kyläyhdistys osallistuu 10.6.2023 ainakin Avoimet Kylät -päivän verkkotapahtumaan tiedottamalla blogilinkistään www.ryttyla.net/blogi.

Blogiamme on julkaistu joka toinen tiistai. Uusi blogikirjoitus linkitetään aina Facebookin Ryttylä-ryhmään, jossa olemme tavoittaneet kirjoituksella jopa 2 200 kävijää.

Perinteisessä mediassakin näkyvyytemme on ollut hyvä. Kaikista hankkeistamme on ollut Aamupostissa uutisia ja laajojakin juttuja, jopa pääkirjoitus. YLE Hämeessä on ollut haastatteluja ja artikkeleita.

Vaihtuvat taidenäyttelyt mahdollistavat elämyksiä tässä ihan lähellä. Toukokuun loppuun saakka on esillä Anni Räsäsen värikylläisiä tussitöitä. Anni opiskelee taiteen perusopintoja toista vuotta Lapin avoimessa taideyliopistossa ja näyttely on opintojakson lopputyö. Elokuun puolessa välissä avautuu Tinja Lähdesmäen valokuvanäyttely. Pääosassa ovat eläimet ja luonto. Tinja on maalannut myös Ryttylässä sijaitsevaan dementiakoti Lasihelmeen viehättäviä, suuria seinämaalauksia asukkaiden iloksi ja viihdykkeeksi.

Uudet näytteilleasettajat ovat tervetulleita. Näyttelytilan käyttö on maksutonta.

Kyläkirjastosta saa tietoa tulemalla paikalle tiistaisin ja lauantaisin klo 10-12. Toiminnanjohtajalle voi soittaa tai laittaa sähköpostia. Toiminnanjohtaja Ulla Ollila-Perälä: p. 0407090937 / Sp. ulla.ope@gmail.com. Tietoa kyläkirjastosta löytyy nettisivuilta: www.ryttylankylakirjasto.fi

Kyläkirjasto on avoinna 31.5.2023 saakka. Kesätauon jälkeen avataan 15.8.2023.

Tinja Lähdesmäki maalaa Lasihelmen seinälle
15 HAUSJÄRVI
Kuva koirapuistostamme. Sen rakentamisen aikaan ilmestyi "koirapuistoblogi". Kuva Eeva-Liisa Niinioja.

Mommilan Kyläpuodille

Puhelinkioskimuseo

Kanta-Hämeessä sijaitseva Mommilan Kyläpuoti on nostalgiannälkäisten aarreaitta. Vanhan hämäläisen kyläkaupan tiluksille rakennettu kokonaisuus on noussut suosituksi vierailukohteeksi. Kesän uusin vetonaula on Puhelinkioskimuseo. Tuhansia vanhoja esineitä käsittävä ainutlaatuinen kokonaisuus aukeaa jälleen toukokuun alussa.

Hausjärven Mommila-Hietoisissa sijaitseva, vuonna 2016 avattu kesäkahvila ja kyläkauppamuseo Mommilan Kyläpuoti tarjoaa runsaasti nähtävää nostalgiannälkäisille sekä lähihistoriasta kiinnostuneille. Mommilan kartanon liepeillä vuodesta 1898 vuoteen 2005 sijainneen kyläkaupan tiloihin sekä pihamaalle on rakennettu mielenkiintoinen kokonaisuus, joka houkuttelee uppoutumaan lähihistoriasta tuttujen tuotteiden myötä entisaikojen tunnelmiin ja muistoihin.

Nostalgiannälkäisten aarreaitan uusin vetonaula on Kyläpuodille hankittu vanha puhelinkioski, kansankielellä puhelinkoppi. Siitä kunnostetaan ja entisöidään talven ja kevään aikana Puhelinkioskimuseo, jonne mahtuu kerrallaan vierailemaan kaksi tai kolme henkilöä. Puhelinkioski on hankittu

16 HAUSJÄRVI
Kuva: Forssan museo

MOMMILAN KYLÄPUODISSA

TAPAHTUU

1.5. Vappuajelut (kauden avaus)

4.6. Perinnepäivä (vanhoja perinnetyönäytöksiä, perinnetyökoneita, käsitöitä, musiikkia)

10.6. Lasten tapahtuma (Lions Clubien järjestämä lastentapahtuma, jossa temppuratoja, työpajoja ja kotieläimiä)

27.6. Vanhojen Ajoneuvojen ilta (Museo- ja harrasteajoneuvojen tapahtuma jo 7.kerran)

26.8. Venetsialaiset (kesäkauden päättäjäiset ja pihatanssit)

Kesällä 2023 Mommilan Kyläpuoti on avoinna vapun päivästä alkusyksyyn.

Lue lisää: www.mommilankylapuoti.fi

takaa löytyy Samppa Hartikainen, jonka päätyö on musiikkialalla, mutta kesäisestä Kyläpuodista on tullut tärkeä ja rakas harrastus. Vuosi vuodelta suosiotaan kasvattaneen kokonaisuuden päivittäisestä toiminnasta vastaa myymälänhoitaja Hanna Nyholm, jonka lapsuudenkoti sijaitsi vain muutaman kilometrin päässä Kyläpuodista.

alun perin Satakunnasta ja se saattaa olla ainoa Suomessa säästynyt korttikioski-malli, joka on hieman tuttua alumiinirunkoista kuutiokoppia pidempi.

– Viimeiset puhelinkopit katosivat katukuvasta vuonna 2009, joten on aika virallisesti museoida ainakin yksi kioski, kerrotaan Kyläpuodilta.

Uuden Puhelinkioskimuseon lisäksi

Mommilan Kyläpuoti pitää sisällään mm. Suomen ensimmäisen ja ainoan Myymäläautomuseon, nostalgiaa tihkuvan Kahvila-baarin, 60-luvun Retro-kioskin ja tuhansia vanhoja pakkauksia ja purkkeja sisältävän Kyläkauppamuseon, jossa voi tehdä aikamatkan 1900-luvun alun sekatavaraliikkeistä aina viivakoodiajan alkuun, 1980-luvulle. Myymäläautomuseo-Martin uumenista löytyy mm. J. Karjalaisen lahjoittama korillinen yli 50-vuotista limonadia.

KYLÄPUODIN TAPAHTUMARIKAS KESÄ

Kyläpuodilla on tiedossa jälleen runsas tapahtumakesä. Paljon edelliskesiltä tuttuja tapahtumia on edelleen kalenterissa, kuten Vanhojen ajoneuvojen päivät, Puotivisat ja paikallisten Lions Clubien järjestämä Lasten tapahtuma.

Kesäkuun ensimmäisenä sunnuntaina

4.6. Kyläpuodilla järjestetään ensimmäistä kertaa Perinnepäivä, jonne haetaan parhaillaan osallistujia tuomaan esille omia sukupolvilta toisille periytyneitä taitojaan tai esineitä erityisesti eteläisen Hämeen alueelta. Samalla tuuletetaan kansallispukuja, eli toiveena on nähdä kauniita kansallispukuja ja niiden omistajia kulkemassa puodin mäellä kesäkuisena sunnuntaina.

VINKIT VANHOISTA TAVAROISTA

TAI PUHELINKOPEISTA

Mikäli sinulla on vanhoja työkoneita, perinnetyökaluja tai erityinen perinnetaito, niin voit olla yhteydessä tarja.lemmetty@saunalahti. fi, niin kuulet lisää tapahtumasta.

Mommilan Kyläpuoti ottaa vastaan mielellään myös puhelinkioskeihin liittyviä tarinoita tai kuvia.

Puhelinkoppiasioissa voi olla yhteydessä osoitteeseen kahvila@mommilankylapuoti.fi

Mommilan Kyläpuodin
17 HAUSJÄRVI

Mikä ihmeen Monnin koulun VTK?

Monnin koulussa on aktiivinen ja aikaansaava VTK, eli vanhempaintoimikunta. Toimikunta koostuu Monnin koulun oppilaiden huoltajista, jotka haluavat toiminnallaan lisätä ja edistää koulun ja kotien välistä yhteistyötä ja vanhempien vaikutusmahdollisuuksia koulutyöhön.

Vanhempaintoimikunnalla ei ole päätösvaltaa eikä vastuuta päätöksistä koulun asioissa, mutta toiminnalla pyritään ideoimaan kouluun erilaisia toimintoja ja tukea sekä kehittää koulun toimintaa. Vanhempaintoimikunta osallistuu erilaisten tapahtumien järjestämiseen ja varainkeruuseen. Varoja käytetään koulun tarkoituksiin, kuten oppilaiden luokkaretkien tukemiseen, stipendien jakamiseen, xylitol-pastillien hankintaan ja muiden oppilaiden tai koulu-

henkilökunnan esittämien tarpeiden hankintaan. Erityisesti vanhempaintoimikunta haluaa toiminnallaan lisätä koulun viihtyvyyttä ja edistää koulumyönteisyyttä.

Vanhempaintoimikunnan tavoite on toimia ketterästi ilman monimutkaista ja raskasta byrokratiaa. Toimikunnalle valitaan syksyisin lukuvuoden alussa puheenjohtaja, jonka tehtävänä on ensisijaisesti toimia yhteyshenkilönä eri toimijoiden välillä ja organisoida toimintaa. Monnissa vanhempaintoimikunta järjestää lukuvuoden aikana tapahtumia, joiden tavoite on kerätä varoja ja tuottaa iloa Monnin koululaisille ja Monnin asukkaille. Jo perinteeksi muodostuneet Halloween-disko Paukunharjun majalla ja Monnin koulun joulu ovat tapahtumia, joita innolla odotetaan ja järjestetään. Lisäksi varoja kerätään myymällä varainkeruutuottei-

ta ja esimerkiksi pop up kahviloita pitämällä.

Toimintaan ovat tervetulleita kaikki Monnin koulun oppilaiden huoltajat. Toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista ja jokainen tekee sen mitä pystyy, ehtii ja jaksaa. Lukuvuoden alussa haluamme kannustaa huoltajia osallistumaan toimintaan, mutta korostamme sitä, että mitään ei tarvitse yksin tehdä ja porukalla saadaan aikaan huikeita juttuja Monnin koulun oppilaiden hyväksi.

Toiminnasta tiedotetaan Wilman kautta, Monnin koulun vanhempaintoimikunta-ryhmässä Facebookissa sekä VTK WhatsApp-ryhmässä. Kaikki Monnin koulun oppilaiden huoltajat ovat tervetulleita näihin ryhmiin, laita viestiä puheenjohtaja Malla Haaparannalle (malla.haaparanta@gmail.com), jos haluat tulla mukaan toimintaan tai jos haluat lisää tietoa toiminnasta.

18 HAUSJÄRVI
Teksti: Malla Haaparanta Kuvat: Ira Kantelinen

Mistä syntyy Eskon hyvä henki?

Eskon koulun hyvä maine leviää opetusalan ammattilaisten keskuudessa ympäri Hämettä ja muutakin Etelä-Suomea. Hyvistä, osaavista tekijöistä ei ole pulaa ja monet kerran Eskossa sijaistaneet haluavat takaisin sinne. Mistä tämä kaikki on oikein syntynyt?

teksti: Anniina Mäki, kuvat: Anniina Mäki ja Hausjärven kunnan arkisto

Helppo olla näiden ihmisten esihenkilö, kehuu Eskon koulun rehtori Niina Arola

Eskon koulussa on rehtorin lisäksi töissä 18 opettajaa ja 14 ohjaajaa. Rehtorin mukaan talo on täynnä hyviä kelpoisia tekijöitä, jotka kaikki viihtyvät ja haluavat olla töissä juuri Eskossa. Hän kuvailee henkilökuntaa muun muassa sanoilla hyväksyvä, joustava ja yllättäviinkin muutoksiin mukautuva.

Eskon koulu sijaitsee Hikiän taajamassa Hausjärvellä eteläisessä Hämeessä. Matkaa Riihimäelle on kymmenisen kilometriä, ja Hikiän läpi kulkee Riihimäki-Lahti-junarata. Sijainnin lisäksi myös muut puitteet ovat loistavat. Nykyaikaiset, toimivat tilat sijaitsevat metsän laidassa ja luokilla on esimerkiksi mahdollisuus käydä kodalla paistamassa makkaraa. Talvisin läheisellä pellolla pääsee hiihtämään. Nämä ovat vain osa isoa kokonaisuutta, sillä pienistä puroista syntyy isompi hyvä. Sijainti ja puitteet ovat

20 HAUSJÄRVI

siis ideaalit, mutta se ei vielä selitä sitä miksi koulun opettajat viihtyvät niin hyvin.

YHTEISTYÖSSÄ ON VOIMAA

Koulumaailma ei ole enää sellaista, että opettajat menevät omiin luokkiinsa ja siellä pysytään tekemässä omaa juttuaan. Sen sijaan yhteistyö on avainasemassa. Esimerkiksi ohjaajat on otettu suunnitteluun mukaan ja heidät huomioidaan osana porukkaa. Opettajien ja ohjaajien yhteistyö on siten saumatonta. Vaikka opetus on aina opettajan vastuulla, ei ohjaajien osaamista vähätellä, vaan he saavat tuoda oman ammattitaitonsa aidosti osaksi käytäntöä.

– Tämä toimintapa sopii tähän kouluun, vaikkei se välttämättä olekaan ainoa oikea tapa, Niina tiivistää koulun henkilökunnan hyvää yhteistyötä.

Rehtorin mukaan Eskon koululla on ainoastaan ihmisen kokoisia työtehtäviä. Toisin sanoen esihenkilön tehtävänä on varmistaa, että resurssit ja niiden kohdentami-

nen ovat kunnossa, ennen kaikkea oppilaiden tukemisen osalta. Sijaisten hankintaan on panostettu, jotta poissaolotilanteet eivät kuormittaisi muuta henkilöstöä. Lukuvuosittaiset järjestelyt ja oppimisen tuen joustava suunnittelu voidaan tehdä tarkoituksenmukaisesti, koska koululle saadaan tarpeeksi kelpoisia erityisopettajia ja ohjaajia. Syntyy siis positiivisuuden kehä.

Jos ja kun joskus tulee ongelmia, niitä ratkotaan koululla yhteistyössä. Rehtorikaan ei koe olevansa työssään yksin, vaan myös hän voi kääntyä henkilökuntansa tai oman esihenkilönsä puoleen ongelmatilanteessa. Lisäksi yhteistyö hyvinvointialueen koulukuraattorin ja koulupsykologin kanssa toimii erinomaisesti.

Esihenkilönä Niina kuvailee itseänsä osallistuvaksi. Hän on osa työyhteisöä ja kuuntelee henkilöstöä, vaikka tekeekin päätökset itsenäisesti. Esihenkilön on oltava helposti saavutettava, mutta päätöksissään napakka ja johdonmukainen. Esihenkilö-

työstään Niina saa hyvää palautetta, joten ehkä Eskon hyvän hengen salaisuus onkin siis selvitetty?

ESKON VAHVUUDET

– Vahvuus on siinä, että asioita suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä, kertoo Niina korostaen edelleen hyvää yhteistyötä.

– Esihenkilönä pitää puhua ääneen ajatuksiaan, jolloin muutoksen vastaanottaminen on helpompaa.

Eskon koululla on tapana antaa suoraa palautetta, puolin ja toisin, sekä hyvää että huonoa. Ja tämän jälkeen asiat ratkaistaan aina yhdessä asianosaisten kanssa.

Myös yhteisöllisyys on Eskon vahvuus. Apua pyydettäessä joku auttaa aina. Esimerkiksi erityisluokissa on radiopuhelimet, joiden kautta saa apua vaikeissa tilanteissa. Lisäksi oppilaat ja henkilökunta tuntevat toisensa, jolloin asioiden, niiden hankalienkin, hoitaminen onnistuu sujuvasti. Hyvät käytöstavat ja kohteliaisuus toisia ihmisiä

21 HAUSJÄRVI

kohtaan on Eskon vahvuuksista kolmas. Joskus saattaa käydä niinkin, että joku tervehtii toista useammankin kerran saman aamun aikana käytävällä törmätessään.

Rehtori Niina Arola korostaa, että työpaikat eivät tarvitse superihmisiä.

– Työssä pitää saada olla oma itsensä ja muiden pitää antaa sille tilaa, hän selventää. Työyhteisössä tulisi arvostaa jokaisen omia vahvuuksia. Opettajan työssä ei ole mitään ”perussapluunaa”, johon kaikkien pitäisi mahtua. Oleellista on, että haluaa tehdä työnsä aina mahdollisimman hyvin.

KOULUSSA OPETETAAN

MUUTAKIN KUIN OPPIAINEITA

Eskon koulussa kaikella tekemisellä on taka-ajatuksensa. Koululla järjestetään jonkin verran erilaisia tapahtumia oppilaita varten, mutta mitään ei tehdä pelkästään tekemisen ilosta, vaikka myös ilolla on paikkansa. Tapahtumien järjestäminen opettaa lapsille esimerkiksi vastuunottoa, suunnittelun tärkeyttä sekä kehittää luokkien yhteisöllisyyttä. Luokkien välinen yhteistyö on myös tärkeää.

Helmikuussa järjestettiin esimerkiksi

koko koulun liikuntapäivä, jossa oli monenlaista liikuntaa tarjolla. Lapset viihtyivät ja koulun henkilökunta myös. Keppihevoskutsukilpailu sai hyvän vastaanoton kunnan viranhaltijoissa ja muissa kutsutuissa kilpailijoissa. Rento kilpailuhenkisyys oli vahvasti läsnä, kun oppilaat kannustivat kovaäänisesti ja kilpailijat heittäytyivät tositoimiin niin asujensa puolesta kuin tyylipisteidenkin toivossa.

Tapahtumien järjestämisessä pyritään huomioimaan oppilaiden monenlaiset kiinnostuksen kohteet ja ne ovat elämyksiä niin oppilaille kuin henkilökunnallekin. Liikuntapäivän ja opettajat vs oppilaat –sählyturnauksen lisäksi Eskon koululla on järjestetty tänä lukuvuonna koko koulun leikkimielinen taidekilpailu, jossa oppilaskunnan raati arvosteli kunkin luokan tekemän taideteoksen.

POSITIIVINEN PÖHINÄ JATKAA KASVUAAN

– Täällä on lämmin henki, kuvailee Eveliina.

– Eskon henki on ainutlaatuinen, jatkaa Niina.

Eskon koulusta puhutaan hyvää ja sitä tuodaan esille monenlaisissa yhteyksissä.

Sitä kautta Eskon hyvä henki leviää ja saa mainetta. Työntekijät ylläpitävät myös hyvää henkeä puhumalla työpaikastaan hyvää omille tutuilleen.

Koulun opettajana toimivan Sirpan reitti Eskon kouluun eteni nimenomaan puskaradion kautta. Sirpan ystävä Eija puhui työpaikastaan, esihenkilöstään ja Eskon koulusta yleisesti niin paljon hyvää, että Sirpa halusi, haki ja pääsi siksi Eskoon töihin. Hikiään siirryttyään hän on huomannut, kuinka paljon enemmän työpäivän jälkeen on nykyään virtaa. Hyvässä työyhteisössä työntekijä ei kuormitu liikaa. Vaikka opetustyö on kutsumus ja työtä on ihana tehdä, ei opettajaa kuitenkaan kannata kuormittaa liikaa, jotta myös luovuudelle olisi tilaa.

– Oppilaat ovat onnellisessa asemassa, kun täällä on niin lämmin henki, kehuu Sirpa hyvää työyhteisöään.

Hän toteaa oppimisen tulevan melkein sivutuotteena, kun oppilailla on hyvä olla.

– Ja kun henkilökunta tulee mielellään töihin, niin oppilaat voivat hyvin myös, Sirpa tiivistää.

22 HAUSJÄRVI

HAUSJÄRVEN KESÄRANTA

Juhlat tulossa? Yhdistyksen tai seuran saunailta tai kokous? Tyopaikan virkistys tai koulutuspaiva? Vuokraa idyllinen Kesaranta Hausjarven Valkjarven rannalta maaseudun rauhasta.

Vuokrattavissa paarakennus 70 henkilolle, rantasauna ja pienia mokkeja majoittumiseen. Tiloja voi vuokrata myos erikseen.

Kaytossa oma ranta seka grillikatos.

Lisatietoa, varauskalenterin ja hinnaston loydat kesarannan sivuilta www.hausjarvenkesaranta.fi

tai kysy suoraan kesarannan isannalta Eerolta, puh. 0500 745 439 tai sahkopostilla asiakaspalvelu@hausjarvenkesaranta.fi

Osoite: Ansiontie 541, 12100 Hausjarvi

Terveydelliset jalkojenhoidot, kosmetologiset hoidot, ripsienpidennykset ja paljon muuta.

Teitä palvelevat jalkaterapeutti sekä SKY-kosmetologit

Vaahteratie 13 L 6. 12100 oitti p. 045 2185861www.kaunishehku.fi

23 HAUSJÄRVI

Eskon koulun

koulukoira opettaa lapsille

vuorovaikutustaitoja

Eskon koululla käy säännöllisesti vierailulla koulukoira Kauko ”Kake” Randelin. 9-vuotias Kauko-koira käy koulussa yleensä pari kertaa viikossa omistajansa erityisluokanopettaja Sirpa Arkon mukana. Koulukoiria on Eskon koululla ”töissä” useampia. Myös kultainen noutaja Rolle sekä kultaisen noutajan ja labradorinnoutajan sekoitus Rico käyvät koululla yleensä kerran viikossa, kukin vuorollaan. Koirille onkin muodostunut oma työvuorolistansa!

Kauko "Kake" Randelinin nimi tulee siitä, ettei se osaa haukkua ollenkaan vaan sen ääntelyä kutsutaan jodlaamiseksi. Kake on

rodultaan basenji. Rodulleen ominaisesti se ei siis hauku, eikä yritä miellyttää ihmistä. Rotu on alkukantainen ja tosi ylväs.

Lasten mukaan Kake on rauhallinen ja rauhoittava luokassa ollessaan. Kake ei paljon leiki eikä yritä miellyttää leikittäjäänsä, mutta siksi omistajansa Sirpa onkin luvannut pitsan sille, joka opettaa Kakelle uuden tempun. Temppuja on harjoiteltu ja nyt näyttää siltä, että Sirpa joutuu lunastamaan lupauksensa. Jokainen saa vuorollaan myös ulkoiluttaa koiraa.

Koulukoiran ollessa paikalla lapset joutuvat laittamaan ikään kuin jarrun päälle ja säätelemään omaa toimintaansa eri tavalla.

Koira haistelee lasten tunnetiloja herkästi ja saattaa esimerkiksi hypätä syliin lohduttamaan. Lasten mukaan koiran kanssa tulee toimia seuraavasti: ”Koiran pitää ensin antaa haistella ja antaa sen tulla itse lähelle. Koiran lähellä kannattaa olla kyykyssä.”

Luokan oppilaiden huoltajilta on varmistettu, ettei oppilailla ole allergioita tai pelkoja. Lasten mielestä on tosi hyvä, että luokassa on koiravieraita. Niitä voi silittää ja koiran läsnäolo rauhoittaa. Koirat opettavat lapsille huomaamatta empatia- ja vuorovaikutustaitoja. Siksi rehtori Niina Arola onkin sitä mieltä, että ei haittaisi, jos jokaisessa koulussa voisi olla koulukoira.

24 HAUSJÄRVI
teksti ja kuva: Anniina Mäki

Valokuvaaja Eveliina Tikkanen

KESÄKAUPPA • KAHVILA-BAARI KYLÄKAUPPAMUSEO • RETROKIOSKI

Muistot kuviksi!

Studiokuvaukset, miljöökuvaukset, asuntokuvaukset ja tapahtumien kuvaus.

@eveliinatikkanenphotography p. 050 532 6681 tikkanen.eveliina@hotmail.com

MYYMÄLÄAUTOMUSEO MARTTI PUHELINKIOSKIMUSEO

KORDELININTIE 64, 12170 HIETOINEN (HAUSJÄRVI) WWW.MOMMILANKYLAPUOTI.FI

25 HAUSJÄRVI

Kansalaisopisto

Löydä itsesi Hausjärven kansalaisopistosta!

Tänä keväänä meillä on tarjolla toukokuussa tilkkumaraton ja kesäkuussa vanhojen ikkunoiden entisöintikurssi. Muutoin katseemme siintää jo ensi lukuvuoden aloittamiseen.

Valtakunnallisesti kehrääminen on valittu tämän vuoden käsityötekniikaksi. Olen iloinen siitä, että meillä on tarjolla Kirsi Kostamon opettamana Kehruukurssi syksyllä 2023. Neulomisvillitys vaikuttaa jatkuvan, ja monet tahot haluavat osoittaa kuuluvansa johonkin yhteisöön neulomalla nimikkoneuleita. Muistatteko, kun Hausjärvi seura järjesti Hausjärvi-sukka kilpailun, jonka voitti Sirkka Sandelin? Olen otettu, että meillä on tänä lukuvuonna tarjolla Hausjärvi-neulemalli villasukkiin ja lapasiin- kurssi Sirkka Sandelinin opettamana. Toinen Hausjärvi-neulemalli on upouusi. Monet kunnat ovat saaneet jo oman nimikkovillapaitansa. Ajatus Hausjärvi-villapaidasta virisi myös meillä kansalaisopistossa. Jaana Silvennoinen suunnitteli pyynnöstämme Hausjärvi-säärystimet ja Hausjärvi-villapaidan kaarrokeneuleena. Syksyllä 2023 Jaana Silvennoinen opettaa Hausjärvi-säärystimien neulomista ja keväällä hän opettaa Hausjärvi-kaarrokeneuleen neulomista. Tule kurs-

seillemme opettelemaan Hausjärvi-neuleiden tekemistä, ja ”tuuleta” neuleitasi turuilla ja toreilla liikkuessasi. Kädentaitokursseilla on myös tarjolla monia muitakin niin kutsuttuja tee se itse-kursseja: voit tehdä kursseillamme saippuaa tai saunakauhan, tuunata vaatteitasi, korujasi ja valmistaa puutarhan koriste-esineitä. Kansalaistaitojasi voit kohentaa myös sijoittamis-, ja kompostointikursseilla tai kielten kursseilla.

Motiivisi kursseillemme osallistumiseesi saa tietenkin myös olla puhdas uteliaisuus tai muiden ihmisten kohtaaminen kursseillamme. Jos taas haluat opiskella tavoitteellisesti, on sekin kansalaisopistossamme mahdollista. Voit halutessasi opiskella italiaa tai joogaa verkkokursseillamme ja suorittaa niistä opintopisteitä. Voit halutessasi saada merkinnän Koski- tietovarantoon osaamisperusteisen kurssin suorittamisesta. Kurssin suorittamisella voit mahdollisesti hyväksilukea tulevaisuudessa opintojasi. Opintopistekurssin suorittamisella voi olla myönteinen vaikutus myös työnhaussa. Osaamisperusteisille kursseille voi toki osallistua, kuten aiemminkin: omaksi huviksesi ilman osaamisperusteista opiskelua. Opetus on kaikille osaamisperusteisten kurssien opiskelijoille samanlaista.

Osaamisperusteisen kurssin arviointi tapahtuu kurssin aikana, eikä mittavia ”kokeita” osaamisperusteisen kurssin suorittaville ole tulossa. Kannustan rohkeasti kokeilemaan osaamisperusteista opiskelua. Lukuvuonna 2023-2024 meillä on tarjolla Joogan perusteet, verkkokurssi ja italian kielen kursseja verkko-opintoina opintopistekursseina.

Osoite on: Kunnanvirasto, Keskustie 2–4, 12100 Oitti

Hausjärven kansalaisopisto internetissä:

Lisätietoa kursseista, kuvia, kurssien verkko-opetusalustana yms. peda.net/hausjarvenopisto

Seuraathan meitä myös somessa ja tägää kurssejamme!

Kansalaisopiston toimisto on Oitissa kunnanviraston toisessa kerroksessa.
26 HAUSJÄRVI
Mia Pätsi Hausjärven kansalaisopiston rehtori

Hausjärven

kansalaisopiston

Lukuvuosi 2023-2024

29.5.

Koko ensi lukuvuoden kurssitarjonnan julkaistaan netissä:

uusi.opistopalvelut.fi/hausjarvi/fi/

Touko-kesäkuun kurssit 2023

110430 Tilkkumaraton

30.5.

Opinto-ohjelmat jaetaan kotitalouksiin

6.6.

Ilmoittautuminen kursseillemme alkaa klo 9.00.

ILMOITTAUDU KURSSEILLE:

uusi.opistopalvelut.fi/hausjarvi/fi/

019 758 6771

019 758 6770

019 758 6772

Koko lukuvuoden kurssit alkavat syyskuussa. Lyhytkurssit alkavat pitkin lukuvuotta.

19.–21.5.2023, Ryttylän koulu, Koulutie 14 Pe 17.00–21.00, La 9.00–15.30, Su 9.00–15.30 Tekstiilialan artesaani Katri Eskelinen. 60€

Opit ompelemaan tilkkutöitä hauskalla ja helpolla tavalla. Tilkkutekniikoita hyödyntäen voit valmistaa esim. pussukoita, kassin, kaitaliinan, tyynynpäällisen tai tilkkupeiton. Kurssitöissä voit hyödyntää myös kierrätysmateriaaleja. Tuntiopettaja lähettää kurssikirjeen sähköpostiisi noin viikko ennen kurssin alkua, kirjeeseen vastaamalla voit esittää oman toiveesi kurssin sisältöön. Kurssi ei sisällä materiaaleja, jokainen opiskelija hankkii kurssilla tarvittavat materiaalit itse.

110415 Vanhojen ikkunoiden entisöinti

5.–15.6.2023, Yläkoulu, Oitti, Vartiomäentie 2. Ma 18.00–20.15, ti 18.00–20.15, ke 18.00–20.15, to 18.00–20.15 Ikkunaentisöijä Lassi Tudeer. 30€

Kurssi sopii niille, jotka haluavat oppia kunnostamaan vanhoja (1960-luvulta tai vanhempia) puisia ikkunoita perinteisiä materiaaleja ja menetelmiä käyttäen. Kurssilla entisöimme vanhan kohtuukuntoisen puitteen. Harjoitusikkunaksi sopii opiskelijan oma puite. Jos sellaista ei ole, niin opettajalta saa. Kurssin jälkeen opiskelijalla on perustaidot ikkunoiden kunnostamista varten. Kurssiin kuuluu 8 kolmen oppitunnin rupeamaa, joista ensimmäinen on teoriaa sekä suunnittelua ja loput 7 käytännön töitä. Työvaiheita ovat muun muassa kohteen arviointi, lasien irrotus, maalin poisto, metalliosien kunnostus, pienet puukorjaukset, lasitus ja kittaus sekä maalaus ja viimeistely. Tarvittavista välineistä ja materiaaleista keskustelemme ensimmäisellä kerralla. Yhteishankinnat ja lainaaminen ovat mahdollisia.

27 HAUSJÄRVI

Nepsy-nurkasta apua arjen

hankaluuksiin lapsiperheessä

Hausjärven kirjastoon on tullut nepsy-nurkka. Siellä on tietoa nepsystä ja lainattavia esineitä nepsy-lasten avuksi. Nurkassa on runsaasti lastenkirjoja, joissa käsitellään nepsy-lasten usein kokemia haasteita.

Nepsyllä tarkoitetaan neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia. Nepsy-lapsen voi olla hankalaa keskittyä ja olla tarkkaavainen. Tunteet vyöryvät päälle voimalla, eikä niitä ole helppo saada hallintaan. Pyydetyn asian, esimerkiksi kivan leikin lopettaminen voi tuntua mahdottomalta. Ihan yhtä hankalaa voi olla pukemisen tai iltatoimien aloittaminen. Viestintä ja vuorovaikutus toisten kanssa voi olla haastavaa.

Nepsyistä puhutaan silloin, kun mainitaan ADHD, autismikirjon häiriö ja Tourette. ADD ja Asperger sisältyvät niihin. Nepsyt pärjäävät ihan hyvin, kun heitä ymmärretään ja autetaan. Haasteiden ohella kaikilla on omia vahvuuksiaan. Nepsy-nurkan tieto ja tavarat auttavat ymmärtämään ja antavat arkisia selviytymisen välineitä.

Nepsy-nurkan perusta on kansio, jossa on ideoita ja oivalluksia sujuvaan arkeen. Ennakointi on nepsy-lapsen elämässä tärkeää. Kansiossa on kuvista koostuva malli

esimerkiksi kaupassa käyntiin. Kansiossa on linkkejä ja vinkkejä lisätiedon lähteille. Nepsy-nurkassa on myös lainattavia tavaroita. Aisti- ja aktiviteettiputken kääntely rentouttaa ja rauhoittaa lasta. Istuintyyny kanavoi levottoman lapsen tarpeen liikkua. Pieni, sallittu liike auttaa ylläpitämään tarkkaavuutta esimerkiksi koulussa. Lähtöavustin on laminoitu kiekko, jonka nuolta kääntämällä muistaa tehdä oikeassa järjestyksessä tarpeelliset asiat, kun on aamulla lähdössä kotoa. Lisäksi lainattavissa on tiimalasi, munakello, painokäärme, aktiviteettipussi ja erilaisia kuvatukia. Esineiden laina-aika on kaksi viikkoa. Lainaamalla esineen perhe voi varmistua esineen toimivuudesta juuri heidän lapsensa kohdalla. Tämän jälkeen on helppo tehdä perusteltu hankintapäätös omasta esineestä.

Nurkasta löytyy kirjoja moniin tilanteisiin ja tunteisiin. Katsotaan tarkemmin kolmea niistä.

Apua, sukissani on lohikäärmeitä! pitää sisällään satuja aistiherkkyyksistä. Kaiku-ni-

misen lapsen sukat tuntuvat inhottavilta jalassa, pienikin ääni tuntuu myrskyltä ja sopan keitettyä porkkananpalaa ei kerta kaikkiaan voi syödä. Kirjassa hankaliin tilanteisiin löytyy aina jokin hyvä ratkaisu.

Sihisevä suihku taas kertoo pienen Samin suihkupelosta. Isoveli Niilo ja leikkisateenvarjo pelastavat tilanteen.

Joskus minä raivostun –tarina kertoo tietysti tunteiden säätelystä. Miten voi selvitä tilanteista, joissa pinna tosiaan palaa pahan kerran? Hengittely, hyräily ja kymmeneen laskeminen voivat olla oikein hyviä neuvoja raivopulmaan.

Kirjaston henkilökunnalta saa vinkkejä nepsy-asioiden käsittelyyn niin lasten kuin aikuistenkin kirjoista. Kirjojen laina-aika on neljä viikkoa.

Tervetuloa tutustumaan Hausjärven kirjaston nepsy-nurkkaan. Kysy tarvittaessa lisätietoja henkilökunnalta.

kirjasto
Nepsy-lapsi on usein vilkas ja kokee elämän voimakkaasti. Tarinat auttavat pohtimaan omia tunteita ja hallitsemaan niitä.
28 HAUSJÄRVI
Nepsy-nurkan lainattavia välineitä ovat esimerkiksi istuintyyny, aisti- ja aktiviteettiputket sekä lähtöavustin.

Tervetuloa Hausjärven kirjastoon

Sinua palvelevat pääkirjasto

Oitissa sekä muita taajamia ja kyliä kiertävä kirjastoauto Fanny.

Helppolukuista & selkosuomea

– kaikille löytyy varmasti oma kirja!

Hausjärven kirjastoon on viime vuosina hankittu yhä enemmän helppolukuisia lastenkirjoja ja kirjoja selkokielellä. Jokaiselle eri tasoiselle lukijalle löytyy meiltä varmasti omaa luettavaa. Kirjaston henkilökunta neuvoo mielellään – sinun ei tarvitse kuin kysyä!

Helppolukuisten kirjojen tarkoituksena on madaltaa hiljattain lukemaan oppineiden kynnystä tarttua kirjaan. Helppolukuinen teksti avautuu paremmin myös lukemisvaikeuksien kanssa painivalle. Sujuvan lukutaidon hankkiminen teettää työtä eikä tapahdu pelkän eka- tai tokaluokan aikana. Helppolukuiset kirjat antavat onnistumisen elämyksiä lukemisen tärkeälle alkutaipaleelle: ”Jee, mä luin kokonaisen kirjan!” Lasten valikoimassa on myös tavutettuja kirjoja.

Selkokieli on oma suomen kielen muotonsa. Se on mukautettu sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan tavallista yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi.

Se on suunnattu ihmisille, joilla on vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä. Selkokielestä hyötyvät vaikkapa kehitysvammaiset, muistisairautta potevat ja suomen kielen opiskelijat. Moni klassikkoteos Kalevalasta Seitsemään veljekseen löytyy jo selkokielisenä käännöksenä. Nykykirjailijat saattavat kirjoittaa jo suoraan selkokielellä.

Jos silmäsi rasittuvat tekstin lukemisesta, ota käyttöön äänikirjat. Niitä löytyy kirjas-

ton valikoimista sekä Ellibs-palvelusta, että hyllystä joko cd-levyinä tai mp3-levyinä. Jos tahdot tekstisi tavanomaista suuremmalla fontilla, löytyy siihenkin tarpeeseen muutamia hyllymetrejä luettavaa.

Selkokielinen kirja avautuu henkilöille, joiden on hankala lukea tavallista yleiskieltä.

Onko tavallisen kirjan lukeminen sinulle hankalaa?

Celia tukee yhdenvertaisuutta lukemisessa ja oppimisessa. Celia on osa opetus- ja kulttuuriministeriön toimintaa. Celia tuottaa ja välittää kirjallisuutta äänikirjoina ja pistekirjoina eli kaikille saavutettavassa muodossa.

Celian äänikirjapalvelun käyttäjäksi voi liittyä myös Hausjärven kirjastossa. Celian kirjoja voivat käyttää kaikki, joille tavallisen kirjan lukeminen on lukivaikeuden, sairauden, vamman tai vastaavan syyn vuoksi vaikeaa. Palvelun käyttöönottoon ei tarvita lääkärintodistusta.

Kirjojen lainaaminen Celiasta on täysin maksutonta. Valikoimassa on kaunokirjallisuuden lisäksi myös tietokirjoja. Vuosittain Celia tuottaa saavutettavaan muotoon 30 % kaikesta Suomessa julkaistusta kirjallisuudesta. Nyt valikoimassa on noin 45 000 eri äänikirjaa, joita voi kuunnella suoraan verkosta. Helpoimmillaan käyttö on mahdollista omalla älypuhelimella.

Celia valmistaa saavutettavia oppikirjoja myös peruskouluun, lukioon ja ammatillisiin opintoihin sekä kurssikirjoja korkeakouluihin.

Celia-asiakkuuden solmimiseksi ota yhteyttä kirjastonjohtajaan: Anu Ylimäki, 050 569 1981, anu.ylimaki@ hausjarvi.fi.

Helppolukuisista kirjoista nauttivat esimerkiksi hiljattain lukemaan oppineet.
29 HAUSJÄRVI
Katso Fannyn aikataulut

Kirjastoauto Fanny kulkee kylillä

Kirjastoauton tavoitat numerosta 040 330 6792 tai sähköpostitse kirjastoauto@hausjarvi.fi.

Voit mielihyvin ehdottaa kirjastoautolle uutta pysäkkiä.

TIISTAI, PARILLINEN VIIKKO

KESKIVIIKKO, PARILLINEN VIIKKO

TORSTAI, AJETAAN VAIN KOULUPÄIVINÄ

PERJANTAI, AJETAAN VAIN KOULUPÄIVINÄ

MAANANTAI, PARITON VIIKKO Haukantie, Koivisto 15.00 – 15.15 Apilisto, Karantie/Koivusaarentie 15.35 – 15.45 Ryttylä, Kylätie 16.00 – 16.20 Ryttylän koulu 16.25 – 16.55 Ryttylä, Saarisen kauppa 17.00 – 17.30 Ryttylä, Salen piha 17.35 – 18.20 Pikkukyläntie 18.30 – 18.40 Hausjärventie/Kukkerintie 18.45 – 18.55 Hausjärventie/Lavinnontie 19.00 – 19.10 Oitti, Välikuja 4 19.25 – 19.35 MAANANTAI, PARILLINEN VIIKKO Päivärinteentie 14.50 – 15.00 Erkyläntie 474 15.05 – 15.15 Hellämäentie, Tantinkuja 15.45 – 15.55 Koivulammintie 16.00 – 16.10 Rajalantie 16.15 – 16.25 Monninlinja 250 16.30 – 16.40 Pihonkaarre 16.45 – 17.05 Rahkosentie 17.15 – 17.35 Taavetinpolku 17.40 – 17.55 Kaskipellontie 18.00 – 18.15 Kotiharjuntie 18.20 – 18.30 Hikiä, Vehkalukontie 18.50 – 19.00 Hikiä, Hakahuhdintie 19.05 – 19.15 Hikiä, Karhinkulma 19.20 – 19.30 Hikiä, Karhinraitti 19.35 – 19.45 Kirkon p-alue 19.50 – 20.05
PARITON VIIKKO Oitti, Vanha valtatie 14.55 – 15.05 Mommila, Poissintie/Rantakulmantie 15.40 – 15.50 Mommila, Lepistöntie/Mäki-Erkkiläntie16.00 – 16.10 Mommila, Mommilantie 2206 16.15 – 16.25 Mommila, Kyläkirkontie. Jokinen 16.30 – 16.40 Mommilan kyläpuoti 16.45 – 17.00 Mommila, Pirttilä 110 17.05 – 17.15 Haminankylä, Lempiöntie 25 17.35 – 17.45 Haminankylä, Lempiöntie 389 18.00 – 18.15 Haminankylä, keskusta 18.25 – 18.35 Lammintie/Kiveläntie 18.40 – 18.50 Lammintie/Rajakalliontie 18.55 – 19.10 Järveläntie/Mommilanraittti 19.15 – 19.25 Pursijärventie 282 (kesäpysäkki!) 19.30
19.40
TIISTAI,
Oitti,
valtatie 14.55
Pekantie 15.10
Rutajärventie, Tuominen 15.35 – 15.45 Nyryntie 105 16.00 – 16.10 Sälinkääntie 800 16.35 – 16.45 Peuranpääntie 350 17.00 – 17.10 Peuranpääntie, Katajisto 17.15 – 17.25 Kuruntie 410 17.35 – 17.45 Urpontie 55 17.55 – 18.05 Kalliontie 479 18.15 – 18.25 Honkarinteentie 18.35 – 18.50 Mäntykankaantie 18.55 – 19.10
Vanha
– 15.05
– 15.25
Ryttylä, Salen parkkialue 15.00 – 15.30 Turkhauta, Silmu 15.35 – 15.45 Turkhaudantie 149 15.50 – 16.05 Saarentie 123 16.15 – 16.25 Saarentie 290 16.30 – 16.45 Uusitie 55 16.55 – 17.05 Puujaantie 696 17.10 – 17.20 Puujaantie 495 17.25 – 17.35 Hongistontie 17.40 – 17.55 Eskon koulu 18.05 – 18.20 Hikiä. Kalkeentie 18.25 – 18.40 Kalliontie 869 18.50 – 19.00 Kalliontie 1063 19.05 – 19.15 Halkomäentie, Keskitalo 19.20 – 19.30 Hikiä, kierrätyspiste 19.35 – 19.45 Hikiä, Kangasvuokontie 19.50 – 20.00
Päiväkoti Seikkailunystävät 8.10 – 8.25 Hikiän päiväkoti 8.30 – 8.45 Kirkonkylän päiväkoti 8.55 – 9.10 Ryttylän koulu 9.30 – 12.50 Ryttylä kylätalo 13.00 – 13.45 Tiilitehtaantie 30 13.50 – 14.20
Huvijärventie 7 7.50 – 8.00 Eskon koulu 8.15 – 10.15 Päivähoito satumaa 10.40 – 10.55 Monnin koulu 11.00 – 12.30 Oitti, Kaaritie 13.10 – 13.25 30 HAUSJÄRVI

Kurkistus kunnanvirastolle

Hausjärven kunta työllistää useita eri alojen ammattilaisia, jotka työskentelevät toimipisteissään ympäri Hausjärveä. Yksi näistä on hyvinvointisuunnittelija Miika Peltonen, joka aloitti Hausjärven kunnalla uudessa virassa helmikuussa 2023.

KUKA OLET JA MISTÄ TULET?

Olen Miika Peltonen, Hausjärven kunnan uusi Hyvinvointisuunnittelija. Asustelen Hämeenlinnassa ja ennen nykyistä pestiäni työskentelin nuorten hyvinvoinnin parissa Riihimäen seudun Ohjaamon koordinaattorina.

MIKÄ ON ROOLISI HAUSJÄRVEN KUNNAN HYVINVOINTISUUNNITTELIJANA?

Työnkuvani ja roolini kunnassa muotoutuu pikkuhiljaa. Yleisesti hyvinvointisuunnittelija toimii kunnan hyvinvointityön asiantuntijana sekä edistää, suunnittelee ja analysoi kuntalaisten hyvinvointia yhdessä eri sektorien, yrityksien, yhdistyksien ja järjestöjen kanssa.

MITEN OLET KOTIUTUNUT HAUSJÄRVELLE TÖIHIN, KUINKA VIIHDYT?

Viihdyn oikein hyvin! Työskentelin jo edellisessä työssäni jonkin verran Hausjärvellä ja tykkäsin kovasti paikallisesta tekemisestä. Olen syntyjäni hattulalainen, joten senkin kautta suhteellisen pienen kunnan asiat pääsevät lähelle sydäntäni.

MITEN HYVIN TUNNET HAUSJÄRVEÄ, MIKÄ TÄÄLLÄ ON PARASTA?

Sanoisin, etten tunne Hausjärveä vielä riittävän hyvin, mutta päivä päivältä paremmin. Parasta tähän mennessä on ollut ehdottomasti ihmiset. Minut on otettu tosi hyvin vastaan ja olen tuntenut itseni tervetulleeksi. Pidän paljon myös siitä, että täällä ihmiset ja asiat ovat luontaisesti tosi paljon lähempänä kuin vaikkapa isossa kaupungissa.

MIKÄ ON HAUSJÄRVELÄISTEN HYVINVOINNIN TILA, MITEN HAUSJÄRVELÄISET VOIVAT?

Hyvä kysymys! Teemme vuoden 2023 aikana hyvinvointikyselyn kuntalaisille, mikä toivottavasti antaa meille kattavan vastauksen kysymykseen. Sen pohjalta pääsemme myös pohtimaan toimenpiteitä asioiden parantamiseksi. Antaa siis kuntalaisten itse kertoa!

MINKÄLAISIA TYÖTEHTÄVIÄ PÄIVÄSI PITÄVÄT SISÄLLÄÄN?

Selkeää työpäivän kulkua on miltei mahdotonta kuvailla, koska työpäiväni ovat keskenään hyvin erilaisia. Pääasiassa minut tavoittaa kahdeksan ja neljän välillä. Työpäiviini kuuluvat esimerkiksi erilaiset palaverit ja tapaamiset, koulutukset, esihenkilötyöhön liittyvät tehtävät sekä hyvinvointiin liittyvät suunnitelmat, valmistelut ja päätökset.

MIKÄ TYÖSSÄSI ON JUURI NYT AJANKOHTAISTA?

Tällä hetkellä ajankohtaisin asia työssäni on kuntalaisten hyvinvointikysely. Sen lisäksi kartoitan edelleen verkostoja ja tapaan uusia ihmisiä. Yhteistyön tekeminen kuntien ja hyvinvointialueen kanssa on myös hyvin ajankohtaista. Hiljalleen katseita käännetään syksyn myötä vuoteen 2024 ja sen suunnitteluun.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan lakisääteistä toimintaa. Siihen kuuluvat muun muassa koulutus, liikunta-, ruoka- ja kulttuuripalvelut, monipuoliset harrastusmahdollisuudet, kaavoitus, vesihuolto, liikennejärjestelyt, rikollisuuden ehkäiseminen, riittävät ja laadukkaat palvelut, tietoturvalliset sähköiset palvelut, yhteisöllisyys, osallisuus sekä puhdas, terveellinen ja rauhallinen asuinympäristö.

Kunnan HYTE-työhön kuuluu olennaisena osana yhdyspintatyö yhteistyössä Kanta-Hämeen Hyvinvointialueen kanssa. Sen lisäksi hyvinvointia edistetään yhteistyössä vapaaehtoisten, yhteisöjen, järjestöjen, yritysten ja seurakunnan kanssa.

Lähde: Kuntaliitto

31 HAUSJÄRVI

Nuorten kesä 2023

Hausjärvellä

Nuopparit eli avoin nuorisotilatoiminta hiljenevät kesätauolle 10.5., jonka jälkeen pyörähtää käyntiin kesätoiminta. Kesätoimintaa järjestetään ympäri Hausjärven, jotta mahdollisimman moni innokas pääsisi osallistumaan helposti. Kaikkeen toimintaan osallistuminen on maksutonta, eikä vaadi ilmoittautumista!

Nuorisotoimen kesästartti

Kesätoiminta pyöräytetään ryminällä käyntiin perjantaina

19.5. kun Kesästartti järjestetään Valkjärven leirikeskuksessa. Luvassa on erilaista kivaa kesäpuuhaa suppailusta uiskenteluun ja saunomiseen, sekä tietysti kesäisiä herkkuja!

valkkipäivät

Yli 13-vuotiaille suunnatut valkkipäivät pidetään nimensä muLegendaariset Valkkipäivät jatkuvat heti Kesästartin jälkeen seuraavilla aikatauluilla

22.-23.5. klo 16-20

29.-30.5. klo 16-20

5.-6.6. klo 15-21

12.-13.6. klo 15-21

19.-20.6. klo 15-21

31.7.-1.8. klo 15-21

7.-8.8. klo 15-21

Valkkipäivillä on sauna ja grilli kuumana päivittäin. Varustukseen kuuluu myös esimerkiksi soutuvene, kalastusvehkeet, suppilaudat sekä toki erilaiset pelit korttipeleistä mölkkyyn. Jokaisella kerralla pääsee halutessaan osallistumaan erilaisten grilliherkkujen valmistukseen, sekä toki nauttimaan työnsä hedelmistä. Valkkipäiville ovat tervetulleita kaikki 7. luokalle siirtyvistä 20-vuotiaisiin.

kesäkiertue

Viime kesänä ensimmäistä kertaa kuntaa kiertänyt Kesäkiertue saa tänä vuonna jatkoa! Kesäkiertue pysähtyy (jalkauttamaan nuorisotoimintaa) ympäri kyliä. Osallistumaan ovat tervetulleita kaikki 1.-luokkalaisista täysi-ikäisiin saakka. Jokaisella kerralla on luvassa kivaa muuttuvaa toimintaa tai sitten halutessaan voi tulla myös vaan hengailemaan. Pysäkkien tarkemmat tiedot, sekä mahdollisten sadekelien mukanaan tuomat muutokset löydät nuorisotoimen somekanavilta.

Kiertuepysäkit tänä kesänä ovat:

ke 24.5. klo 16-19 Oitin kirjasto

pe 26.5. klo 16-19 Eskon koulu

la 27.5. klo 10-14 Kiva päivä Hausjärvellä, Oitin Graffitiseinä ke 31.5. klo 16-19 Pöllöpuisto, Ryttylä pe 2.6. klo 16-19 Ketunlenkin leikkipuisto, Monni la 3.6. klo 16-19 Hikiän nuoppari ke 7.6. klo 12-16 Puujaan uimapaikka, Oitti to 8.6. klo 12-16 Ykslammi, Ryttylä to 8.6. klo 17-19, Oitin kesätori ke 14.6. klo 12-16 Rutikka, Monni to 15.6. klo 12-16 Leijonapuisto, Hikiä ke 2.8. klo 12-16 Ryttylän koulu to 3.8. klo 12-16 Oitin alakoulu to 17.8. klo 17-19 Oitin kesätori

Nuorisotyö
32 HAUSJÄRVI

TOIMINTAAN LIITTYVISSÄ

KYSYMYKSISSÄ VOITTE OLLA

YHTEYDESSÄ NUORISOOHJAAJIIN

Nuoriso-ohjaaja Fanny Lasala

040 183 9144 tai fanny.lasala@hausjarvi.fi

Facebook: Fanny Nuoriso-ohjaaja

Instagram ja Snapchat: @hausjarvifanny

Nuoriso-ohjaaja Tiina Tuominen

040 330 6781 tai tiina.tuominen@hausjarvi.fi

Facebook: Tiina Nuoriso-ohjaaja

Instagram ja Snapchat: @hausjarvitiina

LÖYDÄT HAUSJÄRVEN

NUORISOTOIMEN JA SEN UUSIMMAT KÄÄNTEET SOMESTA

Facebook: Hausjärven nuorisotoimi

Instagram: hausjarvennuorisotoimi

Tiktok: hausjarvennuorisotoimi

Kaikille alle 29-vuotiaille

Ota muhun yhteyttä, jos tarvitset:

keskustelutukea

tukea virastoasioissa

tukea opiskelussa tai

työnhaussa

tukea muihin

palveluihin

pääsemiseen

tukea raha-asioissa tai

asumisessa

tukea harrastuksissa tai

kaverisuhteissa

tukea mielenterveyteen

tukea päihteiden

käytön hallinnassa

Kenenkään ei tarvitse olla yksin!

ETSIVÄ NUORISOTYÖ HAUSJÄRVI

jaana.laaksonen@hyria.fi

Löydät mut myös Hausjärven Ohjaamosta

0440 530 100

Etsivähausjärvi hausjarvietsiva

Etsivä nuorisotyöntekijä Jaana

https://discord.gg/npCUwTQ etsivanuorisotyohyria

Jos et tiedä mistä aloittaa aloita Ohjaamosta!

Ohjaamo on palvelu- ja kohtaamispaikka alle 30-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille.

Ohjaamossa on tarjolla tietoa, neuvontaa, ohjausta ja ajatusten vaihtoa ammattilaisen tuella - ilmaiseksi, halutessasi anonyymisti ja ilman ajanvarausta.

TORSTAISIN 13.30-16.30

Hausjärvi, pääkirjasto Sykärintori 3, 12100 Oitti

040 663 8094

ohjaamo@riihimaki.fi

ohjaamot.fi/web/ohjaamo-riihimäen-seutu

Hyrian etsivän nuorisotyön serveri
33 HAUSJÄRVI

Vapaa-aika

Ulkoilupaikkoja Hausjärvellä

YKSLAMMIN JA KAKSLAMMIN ALUE RIIHIVIIDANTIE 624, RYTTYLÄ

Ykslammin ja Kakslammin ulkoilualueita on kehitetty viime vuosina Hausjärven kunnan, Ryttylän Kirin, Vuokon luonnonsuojelusäätiön sekä kyläläisten yhteistyönä. Kesäisin alueella on käytössä 18-väyläinen frisbeegolfrata, kuntoportaat, pururata, beach volley- ja petanquekentät, uimaranta, laavu, Kakslammin luontopolut sekä kuntoilulaitteet. Talvisin alueella voi harrastaa talviuintia ja hiihtoa. Kakslammin luonnonsuojelualue on rauhoitettu v. 2017 arvokkaana paahdealueena. Siellä esiintyy harvinaisia kasveja kuten masmalo, keltasauramo sekä metsänätkelmä ja alueen hyönteislajisto uhanalaisine lajeineen on arvokas. Luontopolun reittien varrella on opastauluja, jotka kertovat alueen lajistosta ja luonnon monimuotoisuudesta.

VALKJÄRVEN UIMARANTA

TULIKALLIONTIE 58, OITTI

Puujaassa sijaitseva viihtyisä uimaranta Valkjärven rannalla, jossa matala hiekkapohja ja laitureilla rajattu lasten uimapaikka. Alueella on myös pukukopit, puuceet sekä grillikatos. Nuotion tekemistä varten on tuotava omat polttopuut. Suosittu uimaranta, jonne tullaan myös kauempaa uimaan sekä viettämään kesäpäivää!

OITIN UIMALA

RIIHIMÄENTIE 3471, OITTI

Puujoen hiekkaranta Oitissa on viihtyisä alue, jossa matala lapsille sopiva hiekkaranta sekä laituri. Lasten uimapaikka on erikseen rajattu. Alueella myös pukukopit, puuceet sekä laavu.

ULKOKUNTOSALI

• Ykslammin ulkokuntosali, Riihiviidantie 616, Ryttylä

KUNTOPORTAAT

• Hikiä, pururata (75+45 askelmaa), Hikiäntie 223, Hikiä

• Monni, Paukunharju (91 askelmaa), Paukunharju 23, Hyvinkää

• Oitti, pururata (153 askelmaa), Sahantie 12 tai Urheilutie 10, Oitti

• Ryttylä, Ykslammen frisbeegolfalue (195 askelmaa), Riihiviidantie 616, Ryttylä

ULKOILUALUEET

Ulkoilualueilla myös ulkokuntoilulaitteita!

• Hikiän pururata, pituus 1,3 km, Hikiäntie 223, Hikiä

• Kirsikkapuisto, pituus 775m, Riihimäentie 3478, Oitti

• Oitin pururata, pituus 2,4 km, Sahantie 12 ja urheilutie 10, Oitti

• Ryttylän pururata, pituus 3,2 km, Riihiviidantie 616, Ryttylä

• Oitin senioripuisto, Lehtimajat, Kuusitie 10-18, Oitti

• Paukunharjun pururata, Monni, Paukunharju 23, Hyvinkää

• Suonummen pururata, Erkyläntie 395

FRISBEEGOLF-RADAT

• Oitin frisbeegolfrata, Umpistentie 86, Oitti

• Ykslammin frisbeegolfrata, Riihiviidantie 616, Ryttylä

Lisäksi yksittäisiä koreja Hikiässä Eskon koulun sekä Oitissa yläkoulun piha-alueilla

Lisätietoja: www.frisbeegolfradat.fi

BEACH VOLLEY -KENTÄT

• Ryttylä, Ykslampi, Riihiviidantie 616, Ryttylä

34 HAUSJÄRVI

MOBOSUUNNISTUSRADAT

• Oitin pururata, Sahantie 12 tai Urheilutie 10, Oitti

• Kakslammin alue, Ryttylä, Riihiviidantie 624, Ryttylä

Lisätietoja: mobo.suunnistus.fi

LAAVUT JA GRILLIPAIKAT

Laavuilla ei ole polttopuita turvallisuussyiden takia. Omat puut tai hiilet mukaan.

• Hikiän pururata, Hikiäntie 223, Hikiä

• Monni, Paukunharju, Paukunharju 23, Hyvinkää

• Mommilanjärven soutelustadion, Haminankylä Saitantie 1, Mommila

• Puujoen uimapaikka, Riihimäentie 3471, Oitti

• Umpisen laavu, Umpistentie 86, Oitti

• Kirsikkapuiston laavu, Riihimäentie 3478, Oitti

• Valkjärven uimaranta, Tulikalliontie 58, Oitti

• Ykslammin laavu, Riihiviidantie 616, Ryttylä

URHEILU- JA PALLOILUKENTÄT

• Hikiän urheilukenttä, pinnoitettu juoksusuora ja suorituspaikat, hiekkakenttä, minipesiskenttä, monitoimikaukalo, Hikiäntie 223, 12240 Hikiä

• Monni, Paukunharju, hiekkakenttä, Paukunharju 23, 05800 Hyvinkää

• Oitin alakoulu, monitoimikaukalo, Koulunraitti 5, 12100 Oitti

• Oitin urheilukenttä, pinnoitettu 300 m rata ja suorituspaikat, hiekkakenttä, Sahantie 12, 12100 Oitti

• Ryttylän koulu, pinnoitettu juoksusuora ja suorituspaikat, hiekkakenttä, minipesiskenttä, monitoimikaukalo, Koulutie 14, 12310 Ryttylä

• Yläkoulun nurmikenttä, Vartiomäentie 2, 12100 Oitti

• Yläkoulu 3:3 koripallokentät, Vartiomäentie 2, 12100 Oitti

• Yläkoulun tenniskentät, Vartiomäentie 2, 12100 Oitti

LEIKKIPUISTOT

• Hikiä, Latotien leikkipuisto, Latotie 4

• Hikiä, Kievarinkujan leikkipuisto, Kievarinkuja

• Hikiä, Metsätähdentien leikkipuisto, Metsätähdentie 1 B

• Monni, Ketunlenkin leikkipuisto, Ketunlenkki 4 B

• Oitti, Metsätien leikkipuisto, Metsätie

• Oitti, Haapatien leikkipuisto, Haapatie 1

• Ryttylä, Aitatien leikkipuisto, Aitatie 10

• Ryttylä, Pöllöpuisto, Kirkkomäentie 27

• Ryttylä, Perhospuisto, Pohjankuja 5

MELONTAREITIT

Puujoki, lähtöpisteenä Oitin uimala, mistä voi meloa Puujokea pitkin Ansiojärvelle ja Mommilanjärvelle. Reitillä on taukolaavu, wc ja tulentekopaikka. Melontareitti sopii hyvin aloittelijoille ja lapsille, sillä virtaus on vähäistä ja koskiosuuksia ei ole. Jokiuoma on leveä ja syvä, joten vettä riittää myös kuivina kesinä. Melontakartan voi tilata maksutta liikuntatoimistosta. Reitiltä melontayhteys vastavirtaan Hämeenkoskelle ja myötävirtaan Hämeenlinnaan. Lainakanootteja voi tiedustella mm. Teuronjoen Ladulta tai Hyvinkään Ladulta.

VENEPAIKAT

Hausjärven kunnalla ei ole varsinaisia venepaikkoja, mutta veneitä voi säilyttää Puujoen uimapaikkojen yhteydessä Oitissa ja Ryttylässä. Rannoilla on tolppia, mihin veneen voi lukita.

KYSY LISÄÄ LIIKUNTATOIMISTOSTA Liikuntasihteeri Jari Kovanen 019 758 6780, jari.kovanen@hausjarvi.fi www.hausjarvi.fi/hyvinvointi-ja-vapaa-aika/liikunta/ 35 HAUSJÄRVI

Tekemistä ja toimintaa kesääsi

Riihimäen seudun tarjonnasta

Riihimäen seutu, Hausjärvi, Riihimäki ja Loppi, ovat täynnä tekemistä ja toimintaa kesällä. Nautitpa sitten maaseudun rauhasta, kulttuurielämyksistä, museovierailuista tai hetkistä eläinten kanssa. Visit Riihimäen verkkosivuilta löytyy paljon vinkkejä, mitä päivän aikana voi lomailun ohessa tehdä. Tässä nostamme esiin muutaman.

RETROROMANTIIKKAA JA MOOTTORINPÖRINÄÄ MOMMILASSA

Mommilan Kyläpuoti on Hausjärven Mommila-Hietoisten kylällä sijaitseva vuonna 1898 rakennettu kauppakiinteistö. Siitä on tullut niin kyläläisten kesäinen olohuone kuin nostalgiamatkailijoiden suosittu käyntikohde. Puodilta löytyvät kahvilapalvelut, kyläkauppamuseo, vanhan tavaran myymälä ja aurinkoinen terassi.

Suomen ainoa myymäläautomuseo Martti on parkkeerattuna keväästä syksyyn Retrokioskin viereen. Retrokioskista myydään lämpiminä päivinä wanhan ajan irtojätskiä, tuoretta kahvia ja tuttuja limuja lasipulloista. Kesän uutuutena Mommilasta löytyy puhelinkioskimuseo. Kesätiistaisin motoristikahvila kerää paljon kaksipyöräisiä ja muita vohvelinnnälkäisiä vieraita, kun vanhaan sepänpajaan avattu vohvelikahvila avaa luukkunsa.

SEUDULLA KATTAVA TEATTERITARJONTA

Hausjärven Turkhaudalla luonnonhelmassa sijaitseva Miinan Monttu on kesäinen kulttuurikeidas. Kesäteatterin lisäksi tarjolla

36 HAUSJÄRVI

on konsertteja. Moderni maalaiskomedia –Avioliittosimulaattori saa ensi-iltansa 10.6.

Lopen Teatterissa ensi-illassa on 1.7. Bensaralli. Harrastajavoimin toimiva teatteri tarjoaa kesäteatterielämyksiä tunnelmallisella Sajaniemen Taidemäellä.

Riihimäen kesäteatteri uudistui tänä vuonna tuttuun paikkaan Allinnan monttuun. Kesäteatterin alueelle on rakennettu uusi katettu katsomo sekä parannettu muitakin tiloja katsojille ja esiintyjille. Kesäteatterissa on kaksi herkullista näytelmää: Vaimoni on toista maata (ensi-ilta 20.6.) ja Kolme iloista rosvoa (ensi-ilta 5.7.).

KULTTUURIN PYÖRTEISSÄ MUSEOISSA

Suomen lasimuseo osallistuu kesänäyttelyllään Alvar Aallon syntymän 125-vuotisjuhlavuoteen. Näyttely Ilmiömäinen muoto – Aalto-maljakko esittelee Alvar Aallon suunnittelemien maljakoiden tarinan aina Karhula-Iittalan lasisuunnittelukilpailusta ja Pariisin maailmannäyttelystä nykyaikaan sekä tarkastelee tunnetun Aalto-maljakon tietä kaikkien tuntemaksi lasimuotoilun symboliksi.

Toinen mielenkiintoinen näyttely Suomen lasimuseossa on taiteilija Santtu Mustosen näyttely. Hän tutkii näyttelyteoksissaan lasin tekstuureja animaatioiden sekä digitaalisen projisoinnin kautta. Viivoista sekä maalauksista rakennettujen tekstuurien suunta sekä lasille ominaiset heijastumat sävyttävät sekä rikkovat teoksien pääpiirteitä.

Riihimäen taidemuseossa on inspiroiva ja ajankohtainen muotia ja taidetta yhdistävä näyttely Papu meets art. Muoti ja taide ovat aina inspiroineet toisiaan. Erityisen ajankohtaista kiinnostus muodin ja taiteen väliseen vuorovaikutukseen näyttää olevan juuri nyt. Esillä näyttelyssä on Papu Design Oy:n vaatteita ja asusteita sekä kuosisuunnittelija ja taiteilija Hanna-Riikka Heikkilän teoksia. Näyttelyä täydentävät Riihimäen taidemuseon kokoelmiin kuuluvat teokset.

ELÄINYSTÄVIEN RAPSUTTELUA

JA LENKKEILYÄ LOPELLA

Cardehumma tarjoaa ratsastusta ja hevostoimintaa kaikessa rauhassa kilteillä ja rau-

hallisilla hevosilla. Tilalla on mahdollisuus ratsastaa kentällä tai mukavissa ja vaihtelevissa lähimaaston metsissä rauhallisesti kävellen, vaikka ilman satulaa. Cardehumassa on tarjolla eläin- ja luontoavusteisia läsnäolonhetkiä sekä terapiaa.

Pirteeks on tullut tutuksi metsäkuntosalista ja bootcampeista. Pirteeksissä voi myös mennä rentouttavalle kävelylenkille hevosten tai lampaiden kanssa. Jos kaipaat hengähdystaukoa, kannattaa osallistua metsäretriitille.

SatuAasit sijaitsevat Lopella, missä perunamaatilan yhteydessä on pihattotalli, jossa asustavat kiltit aasit. Turpatuokion aikana pääset tutustumaan aasilauman jäseniin lähietäisyydeltä niitä harjailemalla. Aasien kanssa voi käydä pienellä talutuslenkillä tallin lähimetsässä tai kokeilla aasiagilityradan suorittamista.

Lisää tietoa: visitriihimaki.fi

Instagram: @visitriihimaki

Facebook: @visitriihimaki

37 HAUSJÄRVI

Leca.fi

TUHANSIA AVOIMIA TYÖPAIKKOJA JA SIJAISUUKSIA

Kuntarekrystä löydät mm. näiden työnantajien avoimet paikat:

Hausjärven kunta

Lopen kunta

Janakkalan kunta

Lohjan kaupunki

Keravan kaupunki

Nurmijärven kunta

Riihimäen kaupunki

Hämeen ammattikorkeakoulu

Kanta-Hämeen hyvinvointialue

digipainatuksen edelläkävijä,

@kuntarekry

www.kuntarekry.fi

Palvelee keskiuudellamaalla

puh. (09) 274 5210 www.savionkirjapaino.fi posti@savionkirjapaino.fi

» Puu- ja rakennustarvikkeet

» Kalusteet mittatilaustyönä

Hausjärven Kaluste

www.hausjarvenkaluste.com | Mestarintie 1, 12100 Oitti p. 019 783 193 | Avoinna Ma-Pe 9-17, La 10-13 hannu.virtanen@hausjarvenkaluste.com

38 HAUSJÄRVI
SAVION KIRJAPAINO
SUUNNITTELUPALVELU – ideoinnista valmiiseen tuotteeseen –
DIGI-PAINATUS SUURKUVATULOSTUS OFFSET-PAINATUS

• Putkityöt, vuotokorjaukset

• Kvv- ja iv-vastaavan palvelut uudis- ja saneerauskohteisiin

• Lämpöpumppujen huollot ja asennukset

• Pienet sähkötyöt

Ruvetaanko hommiin?

Hausjärven yrittäjäyhteisössä on paljon voimavaroja ja niitä on perinteisesti vaalinut oma yrittäjäyhdistyksemme. Ahkeria ja luotettavia yrityksiä Hausjärveltä on palkittu niin valtakunnallisesti, kuin maakunnallisesti.

Tule mukaan toimintaan, jossa voit verkostoitua ja kehittää itseäsi sekä yritystäsi! Yhdistystoiminta tuo vastapainoa arkeesi.

Jyri Laine, Maanrakennusliike Laine Oy Yrittäjäaktiivi, Hausjärven Yrittäjien puheenjohtajana 2017–2019

VAHVISTAMME – VAIKUTAMME – VERKOSTOIMME
Liity jäseneksi: www.yrittajat.fi/liity tai soita toimistollemme 010 229 0390
Lanteenkorpi@hotmail.com 044 5954579 Oitti OTA YHTEYTTÄ JA PYYDÄ TARJOUS! 39 HAUSJÄRVI

Koe ikimuistoinen kesä Riihimäen seudulla!

Löydä uusia polkuja!

Meiltä löydät luontopolkuja

kuljettavaksi yli 100 kilometrin verran.

Tunnelmoi kesäkahviloissa!

Ihastele maisemia Kahvila Tornissa, herkuttele käsintehdyillä herkuilla Cake Mamassa ja nauti kosken kuohusta Koskicafe Myllyssä.

Tutustu & ihastu!

• Nostalgiseen Mommilan Kyläpuotiin

• Huikeaan Melkuttimeen

• Pirteeks – Hyvän olon metsäkuntosaliin

• Maatilan rauhaan SatuAasin tallilla

• Viehättävään Suomen lasimuseoon

• Levolliseen Caardehummaan

• Koko perheelle sopivaan

Suomen Metsästysmuseoon

Lisätietoja löytämisen arvoisista kohteista sekä tapahtumista

löydät osoitteesta:

visitriihimaki.fi

Kesä täynnä kulttuuria!

• Riihimäen uudistunut kesäteatteri, Vaimoni on toista maata, ensi-ilta 20.6. Kolme iloista rosvoa, ensi-ilta 5.7.

• Miinan montun kesäteatteri Hausjärvellä, Avioliittosimulaattori, ensi-ilta 10.6.

• Lopen kesäteatteri, Bensaralli, ensi-ilta 1.7.

• Valkeavesi Soi, Wanha Syrjä, 2.8.

• Riihimäen taidemuseo, Papu meets art, 11.3.–11.9

• Riihimäen Kesäkonsertit, 6.–11.6.

• Graniitin kesäkeikat, alkaen 31.5.

• Rakkausfestivaali Lempi, 11.–13.8.

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.