Hausjärven asukaslehti 1/2021

Page 1

HAUSJÄRVI 1/2021 | Julkinen tiedote

Tässä sinulle uusi hausjärven ASUKASLEHTI!

Kuntavaali-info s. 39 Kunnalla runsas tonttitarjonta s. 15 Yhdistystoimintaa Hausjärvellä s. 30


YRITTÄJÄT JA YHDISTYKSET! Jos haluat oman mainoksesi syksyn lehteen, seuraa kotisivujamme tai ota yhteyttä jo nyt ja kysy lisää! Lehden painos on vajaa 5000 kpl ja se jaetaan Hausjärven kunnan alueella joka talouteen. Lehti on siis oikea kanava, jos tavoitteena on näkyvyys Hausjärvellä.

MAINOSMYYNTI Anniina Mäki p. 019 758 6583 anniina.maki@hausjarvi.fi

JULKAISIJA Hausjärven kunta

TAITTO MAK Media Oy

KUVAT Anu Juuri Aki Ranta Antti Saraja Toni Säily Hausjärven kunta

PAINO Savion kirjapaino

PAINOSMÄÄRÄ 4900 kpl • @hausjarvenkunta • @hausjarvenkunta • @hausjarvenkunta

2

HAUSJÄRVI

Palveluesite on nyt...

ASUKASLEHTI! H ausjärven kunnan palveluesite on kokenut muodonmuutoksen ja kädessäsi on nyt kunnan ensimmäinen asukaslehti. Asukaslehti esittelee kunnan toimintaa ja palveluita hieman ajankohtaisemmasta näkökulmasta, mutta sen taustatarkoitus pysyy silti samana. Kuntalain 29 § mukaan kunnan toiminnasta on tiedotettava asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja muille yhteisöille. Kunnan tulee antaa riittävästi tietoja kunnan järjestämistä palveluista, taloudesta, kunnassa valmistelussa olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä päätöksistä ja päätösten vaikutuksista. Kunnan on tiedotettava, millä tavoin päätösten valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa.

Sivulta 39 voit lukea lisää, kuinka sinä voit vaikuttaa! Ensimmäisessä asukaslehdessä on sisältönä muun muassa kunnanjohtajan katsaus tilinpäätökseen, vinkkejä kesän ulkoiluhetkiin (kuntoportaat, uimapaikat, jne.) ja tietoa kunnassa käynnissä olevista hankkeista. Lisäksi esittelemme muutamia hausjärveläisiä yhdistyksiä ystäväkirjan muodossa. Miltä uudistus sinusta vaikuttaa? Entä mitä sinä haluaisit nähdä seuraavassa lehdessä? Anna palautetta www.hausjarvi.fi sivujen kautta tai lähetä sähköpostia hausjarvi@hausjarvi.fi


S i s ä lt ö

4

1/2021

Hausjärvellä on turvallista asua ja elää!, s. 4

4

Hausjärvellä tarvitaan viiden tähden päättäjiä!

8

Tasapainoisella talousarviosuunnittelulla kohti tulevaisuutta

9

Henkilöstökertomus 2020

10 Hausjärvi kehittää ja rakentaa 11

Sähköisten palvelujen kehittäminen

12 Tervehdys rakennusvalvonnasta 13 Viihtyisä ja toimiva asuinympäristö syntyy yhteistyössä 15 Kunnan runsas tonttitarjonta 16 Muovipakkausten keräys käynnistyy

15 Kunnan tonttitarjonta on nyt runsas, s. 15

16 Matonpesupaikat Hausjärvellä 18 Ikäihminen, tarvitsetko apua kotona? 18 Hae meille töihin kotihoitoon tai asumispalveluun! 19 Mikä on omaishoidontuki? 20 Nuoret, aikuistuvat nuoret ja nuoret aikuiset 22 Tervetuloa Hausjärven kirjastoon! 23 Kirjastoauto Fanny kulkee kylillä 24 Ryttylän kyläkirjasto 26 Hausjärven kansalaisopiston lukuvuosi 2021–2022 27 Japanin kautta takaisin Hausjärvelle 28 Yli vuosi koronapandemian kanssa 30 Yhdistysten ystäväkirja 35 Partiotoimintaa jo yli 50 vuotta Hausjärvellä 36 Ulkoilupaikkoja Hausjärvellä 39 Vaikuta kotikuntasi toimintaan 41 Luottamus - päätöksenteon vaikuttavin elementti 43 Avoimin mielin uuteen valtuustokauteen

36 Uima- ja ulkoilupaikkoja joka lähtöön, s. 36

HAUSJÄRVI

3


K u n n a n j o h taja n k atsau s

Hausjärvellä tarvitaan viiden tähden päättäjiä!

K

untien talouden pelättiin viime vuonna romahtavan koronan aiheuttamien ongelmien takia. Toisin kävi, vaikka valtiolle koitui koronavelkaa liki 20 miljardia euroa. Viime vuoden tilinpäätösarviot osoittavat, että kuntatalous vahvistui. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu tulos oli 1,7 miljardia euroa ylijäämäinen. Myös Hausjärven kunta teki 3,08 miljoonan euron ylijäämäisen tuloksen, johon osaltaan vaikutti valtion tuki koronatilanteessa kunnille. Toisaalta Hausjärven alkuperäinen talousarvio oli tehty 0,94 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi, eli hyvää tulosta osattiin siis odottaa. Tulokseen vaikutti myös kunnallisverotulojen kehittyminen odotettua paremmin (+0,45M€), menojen kasvaminen maltillisesti, onnistuminen investoinneissa ja henkilöstölähtöisen kehittämisen malli. Valtionosuudet toteutuivat alkuperäiseen talousarvioon nähden 2,52 miljoonaa euroa suurempina. Suomen Kuvalehti on uusinut neljä vuotta sitten tehdyn kuntatestin, jossa vertailtiin kuntien elinvoimaa, väestöä ja taloutta. Testi jakaa Suomen kunnat 1-5 tähden ryhmiin. Hausjärven kunta saa viidestä tähdestä neljä tähteä sijoittuen 76. sijalle 293 kunnasta. Kanta-Hämeen kunnista sijoitus oli kolmanneksi paras (Hattula 64. sija, Riihimäki 65. sija). Vertailun olivat laatineet valtiotieteiden tohtori Timo Aro MDI:stä ja hallintotieteiden tohtori Eero Laesterä FCG-Perlaconista. Hausjärven kunnan ei parane tuudittautua hyvän tilanteen jatkumiseen. Tämän vuoden talousarvio on tehty niu-

4

HAUSJÄRVI

kasti ylijäämäiseksi ja sen toteutuminen tarkoittaa onnistumisia kaikilla osa-alueilla kunnan palvelutuotannossa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen sote-uudistus aiheuttaa kunnille koronaakin suuremmat sopeutustarpeet vuoden 2023 alusta alkaen. Kaikki kunnat velvoitetaan alentamaan kunnallisveroa 13,26 prosenttiyksikköä. Osuus siirtyy hyvinvointialueille sote-palvelujen rahoittamiseen. Tulojen menetykset aiheuttavat haasteita, vaikka menot vähenevät. Lainakanta ei pienene ja investointien rahoittaminen käy nykyistä vaikeammaksi. Tämä voi aiheuttaa joillakin kunnilla paineita veronkorotuksiin, vaikka sote-uudistus niitä vähentääkin. Kunta ei menesty, jos sillä on heikko virkamiesjohto tai päättäjät, jotka eivät elä tässä päivässä. Saman asian totesi Kari Häkämies Turun Sanomien lukijoiden kirjoituksessaan 26.3.2021. Mielestäni kunnan menestyksen avaimia ovat hyvä yhteishenki ja tahtotila luottamushenkilöiden välillä kehittää oman kuntansa palveluita ja elinvoimaa. Arvostamani edesmennyt poliitikko Harri Holkeri sanoi aikoinaan tultuaan valituksi Helsingin valtuuston puheenjohtajaksi siitä, mikä on hänen tärkein tehtävänsä: ”minusta tärkein tehtäväni on tukea kaupunginjohtajaa”. Varsinais-Suomen maakuntajohtaja Kari Häkämies suosittaa tätä toimintatapaa tuleville kunnanhallituksen ja -valtuustojen puheenjohtajille. Seuraavat kuntavaalit ovat jo ovella 13.6.2021 ja valtuustot aloittavat työnsä 1.8.2021. Hyvinvointitoimikunnan hyvinvointikertomuksessa ja -suunnitelmassa

on tulevalle valtuustokaudelle monta hyvää tavoitetta, joilla hyvinvointia voidaan parantaa Hausjärvellä. Näihin tavoitteisiin kannattaa ehdokkaiden tutustua. Kuntien asukastutkimuksen (2020) mukaan kuntalaiset kokevat Hausjärven turvalliseksi ja viihtyisäksi elää ja asua. Hausjärveläiset voivat hyvin asuessaan täällä ja katsovat että lasten ja nuorten on hyvä kasvaa Hausjärvellä. Hausjärvellä alkuvuosi on lähtenyt hyvin käyntiin muuttoliikkeen suhteen. Väestönlisäystä tuli kolmeen Kanta-Hämeen kuntaan: Janakkalaan, Riihimäkeen ja Hausjärvelle. Tammi-helmikuussa maakunta sai muuttovoittoa 95 asukkaan verran. Edellisen kerran tilanne on ollut yhtä hyvä vuonna 2008 vastaavaan vuodenaikaan nähden. Myös tonttimyynti näyttää vilkastumisen merkkejä; kauppoja ja varauksia on tehty paremmin kuin viime vuonna. Näen, että Hausjärvellä on mahdollisuus kivuta viiden tähden kunnaksi tulevaisuudessa. Toki tämä vaatii paljon yhteistyötä ja onnistumisia kaikilla osa-alueilla. Tulevalla valtuustokaudella tarvitaan nyt viiden tähden päättäjiä! Pekka Määttänen kunnanjohtaja


Hausjärvellä on turvallista asua ja elää! Taloustutkimus Oy toteutti kesällä 2020 kuntalaiskyselyn asukaskokemuksista Hausjärvellä. Kysely toteutettiin puhelinhaastatteluna 100 kuntalaiselle satunnaisotoksella.

Tutkimuksen viisi parasta tulosta olivat:

1.

Koen oloni turvalliseksi asuinkunnassani. 8,73 / 10

2.

Asuinkuntani on viihtyisä ympäristö asua ja elää. 8,22 / 10

3.

Voin hyvin asuessani asuinkunnassani. 8,27 / 10

4.

Lasten ja nuorten on hyvä kasvaa asuinkunnassani. 7,80 / 10

5.

Asuinkunnassani on hyvät edellytykset tehdä etätyötä. 7,84 / 10

YKSILÖLLINEN MALLISTO IHANILLE NAISILLE. MYÖS ISOJA KOKOJA! Ompeluharrastuksiin! Myös ylijäämäneulokset ja tarvikkeet.

(Myllymäki, Töyrylä, Taloustutkimus Oy, 2020)

Hausjärvellä asumisen heikoimpia puolia tutkimukseen osallistuneet kokivat olevan sen, ettei kunnasta saa kaikkia tarvitsemiaan palveluja, asuinkuntaa ei koettu vetovoimaiseksi eikä sen koettu olevan myönteisesti esillä mediassa. Haastateltavat toivoivat lisää avointa viestintää asuinkunnan asioista ja parempaa yrittäjien ja yritysten tarpeiden huomioimista. 87% vastaajista antoi Hausjärvelle vähintään tyydyttävän arvosanan arvioitaessa kokonaistyytyväisyyttä omaan kuntaan (Myllymäki, Töyrylä, Taloustutkimus Oy, 2020).

T KOO XL XS - 5

Tervetuloa aikuisen naisen palvelevaan vaatekauppaan!

TEHTAANMYYMÄLÄ, Vaahteratie 4 B, OITTI TI-PE 10-17, LA 10-14. Sovi myös yksityisaika! Etäpalvelu whatsapp-videolla p. 045 2487338

Tilaa myös verkkokaupasta! www.sarafaani.fi

HAUSJÄRVI

5


Hausjärven vikahälytys

K u n n a n y h t e yst i e d ot

Vesihuoltolaitoksen ja kiinteistöjen vikahälytysnumero klo 16–07 044 554 5600

Hausjärven kunta Keskustie 2–4 12100 Oitti Kunnanvirasto avoinna ma–pe 9.00–15.00 Kesäsulku 28.6.-1.8.2021 Vaihde 019 758 6500 ma–to klo 8.00–16.00, pe klo 8.00–15.00

hausjarvi@hausjarvi.fi tai etunimi.sukunimi@hausjarvi.fi

KUNNANJOHTAJA PEKKA MÄÄTTÄNEN

019 758 6510

PALVELUPISTE MONIKKO palvelusihteeri Jaana Laakso

Ryttylän päiväkoti Pajatie 3A, 12310 Ryttylä

Maaseutupalveluyksikön keskeisin tehtävä on maataloustukien käsittely ja maksatus. Maaseutupalveluyksikön työsarkaan kuuluu myös satovahinko- ja hukkakauravalvonta sekä eläinten pitämiseen ja pitopaikkoihin liittyvät rekisteröinnit. EU-tukihakemusten vastaanotto, käsittely ja tukineuvonta. Eläintenpitäjäksi rekisteröityminen. www.janakkala.fi › yhteystiedot › maaseutupalveluyksikkö HÄME

019 758 6582 044 722 9299

Sivistystoimi Joonas Riihimäki, sivistysjohtaja 019 758 6710 Riitta Alho, varhaiskasvatuspäällikkö 019 758 6612 Heli Eklund, osastosihteeri 019 758 6711 Aija Jokinen, toimistosihteeri 019 758 6507 Irene Piipponen, koulukuraattori 019 758 6712 Päivi Aalinniemi, koulupsykologi (yhteys koulun rehtorin kautta) Nina Sillanpää, erityislastentarhaopettaja 019 758 6715

Hikiän päiväkoti Omenakummuntie 6, 12240 Hikiä Pirkko Mäkinen, päiväkodin johtaja

6

HAUSJÄRVI

YKSITYISET PÄIVÄKODIT Päiväkoti Seikkailuystävät Vehkalukontie 1, 12240 Hikiä Karoliina Ilomäki

050 466 4003

Päiväkoti Satumaa Monninlinja 202, 05800 Hyvinkää Satu Haukka

040 705 2867

Taikametsän Maahiset Oy Kulmatie 7, 12310 Ryttylä Tanja Huuskola

045 276 7019

YKSITYISET PERHEPÄIVÄHOITAJAT Oitti Kaisa Malin Kari Malin

kaisan.maili@gmail.com, 040 578 4909 karimalin79@gmail.com, 040 738 5982

Ryttylä Nina Långström ninakarinlongstrom@gmail.com, 0400 507 670 Kirsi Sorsa kirsi.sorsa@outlook.com, 040 500 2494 Hikiä Sarita Mäkelä Turkhauta Leena Salonen

PÄIVÄKODIT Kirkonkylän päiväkoti Kappalaisentie 55, 12210 Hausjärvi

019 758 6694

03 680 1849

VUOKRA-ASUNNOT – KAS-ASUNNOT OY Leena Ravantti, asuntosihteeri Kunnanvirastolla tiistaisin klo 9.00–15.00 Eemeli Astala, isännöitsijä eemeli.astala@ilpi.fi

019 758 6690

019 758 6505

MAASEUTUPALVELUYKSIKKÖ HÄME

Yhteystiedot: Maaseutuasiamies Kirsi-Marja Nieminen kirsi-marja.nieminen@janakkala.fi

Oitin päiväkoti Sykärintori 1-3, 12100 Oitti Tuula Tamminen, päiväkodin johtaja

saritamckela@gmail.com, 0400 460 169

leena.a.salonen@gmail.com, 040 735 0577

019 758 6708

KOULUT

019 758 6701

Eskon koulu Hikiäntie 223, 12240 Hikiä Rehtori

019 758 6743


Monnin koulu Rajalantie 140, 05800 Hyvinkää Ari Mäkinen, rehtori Oitin koulu Koulunraitti 5, 12100 Oitti Anne Mäkelä, rehtori Ryttylän koulu Koulutie 14, 12310 Ryttylä Antti Niskanen, rehtori Yläkoulu ja lukio Vartiomäentie 2, 12100 Oitti (yläkoulu) Lukiotie 7, 12100 Oitti (lukio) Maija Metsola, rehtori Sanna Uotila, apulaisrehtori Vuokko Kaunismäki, koulusihteeri

Pakolaisohjaaja Pakolaisten perhetyöntekijä 019 758 6754

SOSIAALIASIAMIES Satu Loippo satu.loippo@pikassos.fi

019 758 6750

019 758 6625 019 758 6648

050 599 6413

VAMMAISPALVELUT

050 571 8960

Vastaava sosiaaliohjaaja Palveluohjaaja Ria Hernesaho, vastaava ohjaaja

019 758 6720 019 758 6721 019 758 6722

Jelppilän asumispalvelut/päivätoiminta Jelppilä I, Jelppilänkuja 1 Jelppilä II, Jelppilänkuja 2 Paavolantien asuinryhmä/päivätoiminta Paavolantie 5 A 1, 12100 Oitti

019 758 6616 019 758 6671 019 758 6655

019 757 104 019 757 152 050 460 9064 050 463 8853

Perusturvatoimi

IKÄIHMISTEN PALVELUT

Teija Suorsa-Salonen, perusturvajohtaja 019 758 6610 Anne-Maarit Rantonen, osastosihteeri 019 758 6613 Saila Sajantila, toimistosihteeri, asiakasmaksut, laskutus 019 758 6614 Merja Tikkanen, toimistosihteeri, laskutus (vammaispalvelut), välitystilit, täydentävä toimeentulotuki 019 758 6611 Sari Maunula, toimistosihteeri, Lehtimajat 019 758 6624

Sosiaaliohjaaja (palveluohjaus, omaishoidon tuki, SHL-kuljetuspalvelut) 019 758 6626 Riikka Sakki, palveluohjaaja (asumispalveluhakemukset, lyhytaikaishoito, intervallit, muistineuvonta) 019 758 6630 Sari Valaja-Jokinen, vanhuspalvelupäällikkö (asumispalveluiden hallinto, maksupäätökset) 019 758 6620 Leena Ollila, kotihoidon palveluesimies 019 758 6660

LAPSIPERHEPALVELUT 019 758 6638

Vanhusten päivätoiminta Päivikki Kuusitie 10–18, 12100 Oitti Jaana Elo

019 758 6602

IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUT

Lapsiperhepalvelujen palveluohjausja neuvonta ma-pe klo 9-15 Lastensuojelun kiireellinen virka-aikainen päivystys ma-pe klo 8-16 Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys (ma-to klo 18-22, pe-la klo 14-22) Tanja Kannonmaa, johtava sosiaalityöntekijä Sosiaalityöntekijät Vastaava sosiaaliohjaaja Perhetyöntekijät Kotipalvelun perhetyöntekijä Lounatuulen perhetyö Lastenvalvoja Kasarmikatu 23, 1. krs, 13100 Hämeenlinna Keskitetty ajanvaraus ma-pe klo 10–12 sekä ma-ti klo 13–14

03 621 7100 019 758 6619 019 758 6617 019 758 6615 019 758 6638 019 758 6621 019 758 6618 019 758 6536 019 758 6670 050 360 8105

03 621 5640

AIKUISSOSIAALITYÖ Avainasiakasohjaaja 019 758 6635 Työikäisten sosiaaliohjaus, pitkäaikaistyöttömien aktivointi ja kuntouttava työtoiminta 019 758 6622 Työikäisten sosiaaliohjaus, kuntouttavan työtoiminnan ryhmät 019 758 6628 Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajat 046 920 9644 040 688 5540

019 758 6637

Koivumäen asumispalvelut Kuusitie 10–18, 12100 Oitti Kati Kymäläinen, palveluesimies (Kivikolu ja Koppeli) Miia Silander, palveluesimies (Nappala ja Riiakka) Hoitajat Kivikolu Hoitajat Koppeli Hoitajat Nappala Hoitajat Riiakka

019 758 6631 019 758 6632 019 758 6784 019 758 6782 019 758 6783

Helmikoti Kuusitie 10–18, 12100 Oitti Kaarina Koskiniemi, palveluesimies Hoitajat

019 758 6640 019 758 6641

Dementiakoti Lasihelmi Urheilukentäntie 6-8, 12310 Ryttylä Marianne Hymylä, palveluesimies Hoitajat

019 758 6679 019 758 6675

019 758 6642

HAUSJÄRVI

7


Ta lo u sa rv io

Tasapainoisella talousarviosuunnittelulla kohti tulevaisuutta Hausjärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2021 talousarvion kokouksessaan 1.12.2020. Kuntalain 110 § mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Hausjärven kunnan tilinpäätös vuodelle 2020 on noin 3M€ ylijäämäinen. Vuoden 2021 talousarvio on tehty 59 000 euroa ylijäämäiseksi.

S

trategian mukaisesti talousarviolla pyritään takaamaan kunnan toimivat palvelut. Suurin osa kuntien tuottamista palveluista on lakisääteisiä. Palvelutuotantokyvyn ylläpitäminen on kunnalle elintärkeää ja yksi sen tärkeimmistä ehdoista on osaava henkilöstö. Hausjärveläisten palveluista vastaa noin 440 työntekijää. Palvelujen toteuttamisesta päättää loppukädessä kuntalaiset, koske he valitsevat luottamushenkilöt päättämään kunnan asioista. Kuntavaalit järjestetään kesäkuussa 2021. Valtio on tukenut merkittävästi yksityis- ja julkisektoria koronaepidemian keskellä, joka on auttanut talouden elpymisessä. Toki samalla on myös valtion lainamäärä noussut. Koronaepidemian jatkuminen lisää julkisen sektorin velkaantumista, mikäli talous ei lähde kasvamaan. Kuntien rahoitus perustuu ensisijaisesti verotuloihin, valtion verorahoituksen kautta kunnille jaettaviin valtionosuuksiin ja erilaisiin asiakasmaksuihin. Hausjärven kunnan talousarvio vuodelle 2021 perustuu edellisvuotiseen tapaan 21,5 tuloveroprosenttiin. Myös yleinen kiinteistövero pysyy entisellään eli 1,25 %. Valtio on lisännyt kuntien tehtäviä viime vuosina ja lisäykset jatkuvat edelleen. Vuodesta 2021 alkaen esimerkiksi oppivelvollisuusikä korotetaan 18 vuoteen ja vanhuspalvelujen hoitohenkilöstön

8

HAUSJÄRVI

Toimintakulut 52,7M€ Palvelujen ostot 27M€ Henkilöstökulut 19,5M€ Muut toimialakulut 1,3M€ Avustukset 2,4M€ Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2,5M€

Kunnan tulot Valtionosuudet 15,3M€ Verotulot 33,1M€ Toimintatuotot 6,9M€

Muut toimintatuotot 1,5M€ Tuet ja avustukset 0,5M€ Maksutuotot 2,6M€ Myyntituotot 2,3M€


Henkilöstökertomus 2020 TEKNINEN TOIMI vähimmäismitoitusta nostetaan. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain mukaan valtionosuus uuteen tai laajenevaan tehtävään on 100 prosenttia. Kuntatalouden toimintamenoja kasvattaa erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen kasvu. Ikäihmisten määrän kasvun arvioidaan lisäävän lähivuosina sosiaali- ja terveyspalvelujen kysyntää noin prosentin vuosittain. Matala syntyvyys vähentää laskennallisesti varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelujen tarvetta. Kuntien mahdollisuudet hyödyntää lapsi-ikäluokkien pienenemiseen liittyvää säästöpotentiaali vaihtelee suuresti kunnittain. Ikäihmisten määrän kasvun ja syntyvyyden lisäksi muuttoliike vaikuttaa kuntien talouteen niin väestöään menettävissä kuin kasvattavissa kunnissa.

MITEN KUNNAN TALOUSARVIO VALMISTELLAAN? Talousarvion suunnittelu alkaa vuosittain toukokuussa, jolloin valtuusto pitää talousarvioseminaarin. Kunnanhallitus antaa toimialoille valmisteluohjeet ja talousarvioraamin kesäkuussa. Myös lautakunnat käsittelevät talousarviota eri valmisteluvaiheissa. Talousarviovalmistelu toimialoittain tapahtuu elo-syyskuussa, jonka jälkeen kunnanhallitus kokouksessaan ja valtuusto talousarvioseminaarissa käsittelevät talousarvioluonnosta ja antavat jatko-ohjeita valmisteluun. Valtuusto päättää seuraavan vuoden veroprosenteista marraskuussa, jonka jälkeen talousarvion ja -suunnitelman osalta lopulliset päätökset tehdään kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa.

Tutustu kunnan talousarvioon tarkemmin seuraavien sivustojen kautta: hausjarvi.fi/talous tutkikuntia.fi

infrapalvelut tilapalvelut vesilaitos

23

KESKUSHALLINTO

70

elinkeinot ja kehittäminen hallinto- ja sisäiset palvelut ruoka- ja siivouspalvelut työllistetyt

Henkilöstö

438

SIVISTYSTOIMI

196

peruskoulu ja lukio varhaiskasvatus kirjasto kansalaisopisto liikunta- ja nuoriso

PERUSTURVATOIMI

149

sosiaalityö vammaispalvelut vanhustenhuolto terveyspalvelut

VAKINAINEN 313 MÄÄRÄAIKAINEN 110 TYÖLLISTETTY 15

81% 19%

HTV 398

Vakinaisen henkilöstön keski-ikä

48,2

Alkaneet vakituiset palvelussuhteet

28

Päättyneet vakituiset palvelussuhteet

28 8

• joista kokoaikaselle eläkkeelle siirtyneitä

SAIRAUSPOISSAOLOT 21,2 päivää / hlö TYÖTAPATURMAT 23 kpl

HAUSJÄRVI

9


Hankkeet

Hausjärvi kehittää ja rakentaa RYTTYLÄN KOULUN URHEILUKENTTÄ

OITIN KIRSIKKAPUISTON KEHITTÄMINEN

Urheilukentälle valmistuu yleisurheilun suorituspaikat, monitoimikaukalo, hiekkakenttä sekä uusi valaistus. Urakka on valmis syksyyn 2021 mennessä.

Rakentamista jatketaan yhdessä Oitin kyläyhdistyksen kanssa. Alueelle rakentuu koirapuisto vuoden 2021 aikana.

RYTTYLÄN PUUJOEN RANNAN KEHITTÄMINEN Alueelle on tulossa muun muassa koirien uimapaikka ja veneille kiinnityspaikat.

RYTTYLÄN KATUVALOUUDISTUS Työ tehdään yhteistyössä Caruna Oy:n kanssa. Vaihe 3 välillä Rautatie-Lasitehtaantie valmistuu kesän 2021 aikana.

MONNIN KATUVALOUUDISTUS Rajalantielle Monnissa uusitaan valaistusta LED-pohjaiseksi.

10

HAUSJÄRVI

LIIKUNTA- JA HARRASTEVÄLINEITÄ YLÄKOULULLE Yläkoululle on tehty suunnitelma uusien liikunta- ja harrastevälineiden hankkimiseksi. Valmistuu elokuussa ennen koulujen alkamista.

LÄHIVIRKISTYSALUEIDEN JA VIHERALUEIDEN KEHITTÄMISHANKE Hausjärven kunnalle on myönnetty valtionavustusta lähivirkistysalueiden ja viheralueiden kunnostamiseen ja kehittämiseen. Hankkeessa rakennetaan grillikota Paukunharjulle Monnin taajamaan sekä

uusitaan virkistykseen liittyviä opasteita eri puolille kuntaa. Hanke valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä.

OITIN SAVELANTIEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ Rakennusurakka aloitetaan alustavasti toukokuussa. Valmistuminen vuoden 2021 loppuun mennessä.

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ HIKIÄ – RIIHIMÄKI Valmistuu syyskuun 2021 loppuun mennessä. Samalla koko matkalle rakennetaan valaistus.

OITIN KAARITIEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ Suunniteltu alustavasti kesälle 2021. Samalla uusitaan vesi- ja viemäriverkostoa.


Sähköisten palvelujen kehittäminen

H

TEKNINEN TOIMI Jouni Mattsson, tekninen johtaja p. 019 758 6810 Olli-Petri Halme, talonrakennusmestari p. 019 758 6815 Jukka Heikkilä, aluemestari p. 019 758 6816 Rita Matikainen, osastosihteeri p. 019 758 6811 Taina Kanninen, toimistosihteeri, vesilaskut p. 019 758 6813 Jorma Liljefors, varastonhoitaja p. 019 768 6831 Sirpa Virta, toimistosihteeri p. 019 758 6812

ausjärven kunnassa on vuoden 2020 aikana kiinnitetty huomiota kuntalaisten sähköisen asioinnin mahdollisuuksiin ja käynnistetty sähköisten palvelujen kehittämiseen tähtäävä hanke. Kunnassa on käynnistetty useita järjestelmähankintoja asiakkaiden palvelujen parantamiseksi, tulokset näkyvät monilta osin vuoden 2021 kuluessa. Sähköistä asiointia on otettu tai ollaan ottamassa käyttöön entistä laajemmin mm. varhaiskasvatuksessa ja joidenkin sosiaalipalvelujen tarpeenarvioinnissa sekä kunnan julkisten verkkopalvelujen lomakepalveluissa. Kunnan verkkopalvelut ovat kehittymässä myös nettisivuston uudistamisen myötä sekä uudistettavan päätösten julkaisukanavan ansiosta. Tarkoituksena on tarjota kuntalaisille helpompia ja nykyaikaisia sähköisiä asiointimahdollisuuksia sekä lisätä osallistumismahdollisuuksia kunnan toimintaan. Käynnissä oleva Sähköisten palvelujen ja asianhallinnan kehittämishankkeeseen tarkoituksena on myös kehittää ja nopeuttaa kunnan sisäistä asianhallintaa, joka on päätöksenteon perustana sekä kehittää sähköisiä kokouskäytäntöjä. Hankkeeseen Hausjärven kunta on yhdessä Lopen kunnan kanssa hakenut ja saanut rahoitusta Valtiovarainministeriöltä.

HAUSJÄRVI

11


R a k e n n u sva lvo n ta

Tervehdys rakennusvalvonnasta UUSI RAKENNUSJÄRJESTYS VOIMAAN 1.5.2021 Hausjärven kunnan rakennusjärjestys on nyt uusittu ja se astuu voimaan 1.5.2021. Suurimpana muutoksena voidaan pitää sitä, että ilmoitusmenettely on poistettu käytöstä ja ilman lupaa tehtävien rakennelmien ehdot on määritelty tarkemmin. Näistä ehdoista poiketessa tulee aina hakea joko toimenpide- tai rakennuslupaa. Tällä on haluttu selkeyttää toimintatapoja ja poistaa tulkinnanvaraisuutta. Rakennusjärjestyksessä on avattu käytettävien määritelmien sisältöä asioiden selkeyttämiseksi. Rakentamisen ja toimenpiteiden luvanvaraisuutta on selvitetty, sekä mitä eri luvat pitävät sisällään. Nykyisessä rakennusjärjestyksessä on pidetty suunnittelutarvealueet ennallaan. Näihin ei katsottu tarvittavan muutoksia. Pohjavesialueiden liitoskartta on päivitetty.

RAKENNUSVALVONNAN ASIAKASPALVELU Rakennusvalvonnassa teitä palvelee lupavalmistelija ja rakennustarkastaja.

Rakentamista koskevissa kysymyksissä voitte olla yhteydessä kumpaan tahansa. Yhteydenotot toivotaan tehtäväksi sähköpostilla, puhelimitse tai lupapisteen kautta. Koronapandemia vaikuttaa myös meidän asiakaspalveluun siten, että rakennusvalvontaan voi tulla tapaamaan meitä vain erikseen ajan sopimalla. Tapaamisissa tulee huolehtia henkilökohtaisesta suojautumisesta, jotta pysyisimme kaikki terveinä. Rakennusvalvonnan katselmuksia suoritetaan edelleenkin siten, että kohteessa on läsnä vain minimimäärä henkilöitä ja henkilökohtaisesta suojautumisesta huolehditaan. Tarvittaessa kokouksia voidaan pitää myös sähköisesti.

SÄHKÖINEN ASIOINTI Rakennusvalvonnassa siirryttiin sähköiseen asiointiin vuoden 2017 marraskuussa. Käytössämme on lupapisteen sähköinen asiointipalvelu. Palvelu löytyy osoitteesta www.lupapiste.fi. Ohjelmistoon kirjautumien vaatii vahvaa tunnistautumista ensimmäisellä kirjautumiskerralla.

Lupapisteen kautta haetaan kaikki rakennus- ja toimenpideluvat, purkamisluvat, -ilmoitukset, maisematyöluvat, sekä poikkeamiset ja suunnittelutarveratkaisut. Palvelun kautta voi lähettää myös rakentamista koskevat neuvontapyynnöt. Varsinaisen rakentamisen aikana kuitenkin yhteydenotot toivotaan sähköpostilla tai puhelimella.

KESÄTAUKO LUPIEN MYÖNTÄMISESSÄ SEKÄ KATSELMUKSIEN SUORITTAMISESSA Rakennuslupien myöntäminen/käsittely keskeytetään heinäkuun ajaksi henkilökunnan vuosilomien takia. Myöskään katselmuksia ei kyseisenä ajankohtana suoriteta. Meneillään olevien rakennustöiden sujuvan jatkumisen turvaamiseksi vastaavat työnjohtajat tekevät tänä aikana tarvittavat, välttämättömät luvassa määritellyt katselmukset ja antavat niistä selvityksen rakennusvalvontaan kirjallisesti. Hyviä rakentamisaikoja toivottaen, Hausjärven rakennusvalvonta

Elinkeinot ja kehittäminen

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@hausjarvi.fi Pekka Määttänen, kunnanjohtaja p. 019 758 6510 Toni Haavisto, ympäristösihteeri p. 019 758 6561 Tuija Lohkovuori, lupavalmistelija p. 019 758 6861 Pertti Kähönen, rakennustarkastaja p. 019 758 6860 Sari Lehtiö, kaavavalmistelija p. 019 758 6562 Tuula Vuorinen, kaavoittaja p. 019 758 6560

12

HAUSJÄRVI


K a avoi t u s

Viihtyisä ja toimiva asuinympäristö syntyy yhteistyössä

K

aavoituksessa tehdään töitä vireillä olevien kaavahankkeiden parissa kahden hengen voimin. Kaavavalmistelija on työskennellyt kunnassa vuodesta 2018 lähtien ja kaavoittaja Tuula Vuorinen on aloittanut työt vuoden 2021 alussa. Ota kaavoitukseen yhteyttä, jos tulee kysyttävää yleis- tai asemakaavoista tai maankäyttöön liittyvät asiat muuten mietityttävät. Kunnan henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@hausjarvi. fi. Puhelimitse kaavoittajan tavoittaa numerosta 019 758 6560 ja kaavavalmistelijan numerosta 019 758 6562

HIKIÄN JA KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVA ETENEE Vuonna 2009 käynnistynyt Hikiän ja Kirkonkylän osayleiskaavahanke etenee nyt

vauhdilla useamman vuoden hiljaiselon jälkeen. Kaavan tavoitteita on hiljattain tarkistettu ja kaava-aineistoja on päivitetty. Valmisteluvaiheen kaava-aineistot tulevat nähtäville kevään 2021 aikana kunnan Internetsivuille sekä kunnanvirastolle, jonne aineistoihin voi ajanvarauksella tulla tutustumaan.

va-alueelta uusitaan, koska aiemmin laadittu luontoselvitys on ehtinyt vanhentua. Selvitystöihin kuuluvat maastokäynnit ajoittuvat pääosin kevääseen ja kesään. Selvitykset julkaistaan syksyn aikana kaavoituksen Internetsivuilla, jolloin kaikki kiinnostuneet voivat halutessaan helposti tutustua niihin.

SELVITYKSILLÄ UUTTA TIETOA OSAYLEISKAAVA-ALUEESTA MYÖS KUNTALAISTEN KÄYTTÖÖN

OSAYLEISKAAVAHANKKEEN AIKATAULU

Vuoden 2021 aikana Hikiän ja Kirkonkylän osayleiskaava-alueella tehdään viranomaisten edellyttämiä selvityksiä kaavaa varten. Rakennetun kulttuuriympäristön selvitys tuottaa arvokasta tietoa suunnittelualueen historiasta ja alueen rakennusperinnön nykytilasta. Luontoselvitys Hikiän ja Kirkonkylän osayleiskaa-

Valmisteluvaiheen nähtävillä olon jälkeen Hikiän ja Kirkonkylän osayleiskaava on tarkoitus viedä ehdotuksena nähtäville vuoden 2021 lopussa. Ehdotusvaiheen jälkeen osayleiskaava viedään hyväksymiskäsittelyyn. Kaava saa sen jälkeen lainvoiman, jos siitä ei määräaikaan mennessä jätetä valituksia hallinto-oikeuteen.

HAUSJÄRVI

13


lossa? Juhlat / kokous tu Paikka haussa?

Metsänomistajan puolella

Kodikas ja lämminhenkinen

KOKOUS- ja JUHLATILA Hausjärven Haminankylän lähes 100-vuotias

KOTIPIRTTI

KOTIPIRTTI on vanhaa arvostaen, ajanmukaiseksi kunnostettu ja palkittu kokous- ja juhlatila. Pieni tila 10-15 henkilölle, sali 50 - 120 henkilölle. Lähellä tunnelmallinen Mommilan kyläkirkko vaikka vihkitilaisuutta varten. Ajanmukaisten tilojen lisäksi Kokouksia varten käytettävissä ovat: varustuksena ovat: • projektori • astiastot 100 hlölle • valkokankaat • pöytäliinat • fläppitaulu • kahvinkeittimet • äänentoistolaitteet • sähköhellat • langaton mikrofoni • astianpesukone • suuret ja hyvät kylmiöt • liittymä osuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon Liikkuminen ja turvallisuus on huomioitu pihan hyvällä valaistuksella sekä esteettömyydellä. Rakennukseen on hyvä kulku turvallista luiskaa pitkin lastenvaunuilla, rollaattorilla ja pyörätuolilla. MEIDÄN KAUTTA SAAT MYÖS MAUKKAAT TARJOTTAVAT JUHLIIN JA KOKOUKSIIN.

Tehdään tilaisuudestasi ikimuistoinen kodikkaassa ja lämminhenkisessä ympäristössä.

Metsänomistajat KANTA-HÄME Marja Tolonen

metsäasiantuntija, mhy Kanta-Häme P. 040 4501899 | marja.tolonen@mhy.fi

Kotipirtin osoite: Pollinmaantie 13 12130 Mommila

Varaukset ja tiedustelut :

Markku Juhola I puh. 0400 444 714 sähköposti: markku.juhola@kolumbus.fi

Kotona kauemmin, laadukkaammin ja turvallisemmin! PALVELUNELIÖ ON ALUEHALLINTOVIRASTON VALVOMA HOITOYKSIKKÖ Palveluksessamme on ammattitaitoista terveydenhuollon koulutuksen saanutta henkilökuntaa, mm. LÄHIHOITAJIA ja SAIRAANHOITAJIA

asiakasta Hoidamme arpeet huomioiden ja t i töisest asiakasläh ätälöimme palvelut lta rä ohja tarpeiden p asiakkaan

PALVELUNELIÖN

KIINTEISTÖHUOLTO

Palveluneliö www.palvelunelio.fi

TARJOAA APUA ERILAISIIN KODIN ASKAREISIIN, mm.

KIINTEISTÖHUOLTO KOTITALKKARI PIENTÄ PINTAREMONTTIA TALOYHTIÖILLE KIINTEISTÖHUOLTOA

avasti.

- osa a ll o id a it tt

Amma

Pyydä tarjous 045 805 2030

Kahvila - Ravintola

ILONA

PÄIVTTÄIN VAIHTUVA LOUNAS ja SALAATTIPÖYTÄ

Käytössämme:

ASSI KAHVIP ASSI P LOUNAS

LOUNASLISTAT, TAPAHTUMAT sekä AUKIOLOAJAT facebook-sivuiltamme:

@ilonakahvila

• KOTISAIRAANHOITO • KOTIPALVELU • KOTIHOITO • LAPSIPERHEIDEN PALVELUT • HOITAJAVÄLITYS YRITYKSILLE

• HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN PALVELUT • KOULUTETTU HIEROJA • SIIVOUSTYÖT • IKKUNAN PESUT • VIRIKETOIMINTAA

PALVELUNELIÖ OY 040 046 6712 I

14

HAUSJÄRVI

Kauttamme nyt myös

ILMALÄMPÖPUMPUT SOITA ja TILAA HETI!

044 984 9447

Tervetuloa!

NYT ASENNETTUNA EDULLISESTI!

www.palvelunelio.fi

I KIINTEISTÖHUOLTO 045 805 2030

Keskustie 6 C, OITTI 040 046 6712


To n t i t

Erikoisetu Maksuton valokuitukaapeliliittymä kaupan päälle!

Kunnan runsas tonttitarjonta

Jos haaveilet omasta kodista taajamassa, kahdella alueella on nyt tarjolla hyvä erikoisetu tontin ostajalle tai vuokraajalle: Oitin Manassenpellon ja Ryttylän Aurinkorannan asuinalueella kaupanpäälliseksi saa maksuttoman valokuitukaapeliliittymän. Ota tonttiasioissa yhteyttä kunnanjohtaja Pekka Määttäseen, p. 019 758 6510 ja kysy lisää!

Nyt on hyvä aika hankkia tontti Hausjärveltä! Hausjärven kunnalla on tarjolla kohtuulliseen hintaan paljon hyviä pientalotontteja eri puolilta kuntaa. Lisätietoja tonteista ja rakentamisesta osoitteessa www.hausjarvi.fi. Tutustu samalle myös kunnan interaktiiviseen karttapalveluun, jossa on muun muassa videoita asuinalueista! HIKIÄ JAAKKOLANHARJU JA VEHKALUKKO Jaakkolanharju ja Vehkalukko ovat metsäisiä peltoon rajoittuvia asuinalueita kilometrin päässä Hikiän palveluista. Eskon koululle ja liikuntahallille on kivenheiton matka. Tontit ovat vaihtelevassa maastossa ja alueelta löytyy niin rinne- kuin tasamaan tontteja. Matkaa Riihimäelle on vain 9 kilometriä ja taajamajunat kulkevat tunnin välein Riihimäki-Lahti-radalla pysähtyen Hikiän seisakkeella.

OITTI OITINHARJU Oitinharjun asuinalue sijaitsee mäntyisellä Salpausselän harjualueella, noin kahden kilometrin päässä Oitin palveluista. Alueen läheisyydessä on kuntoilupolkuja, leikkipuisto, laavu ja frisbeegolfalue.

OITTI MANASSENPELTO

RYTTYLÄ AURINKORANTA

Manassenpelto sijoittuu Oitin taajaman välittömään läheisyyteen. Alue on pääosin peltoa, mutta alueen länsiosassa on metsäistä harjunrinnettä. Harjulla sijaitsevat pururata, urheilukenttä ja kuntokenttä. Asuinalueelta on matkaa alakoululle muutama sata metriä, päiväkotiin ja Oitin seisakkeelle alle kilometri.

Aurinkorannan tontit sijaitsevat joen varrella, lähellä palveluita. Tasamaatonttien ympäristöä hallitsevat peltoiset maisemat. Alueelta on matkaa päiväkodille ja koululle noin kilometrin verran, kauppaan vain muutama sata metriä.

RYTTYLÄ ETELÄKAARI II Asuinalueelta on matkaa koululle ja päiväkodille vain 300 metriä. Ryttylä sijaitsee Helsinki-Hämeenlinna-pääradan varrella ja taajamajunat pysähtyvät Ryttylän seisakkeella. Helsinki-Tampere-moottoritielle on Ryttylästä matkaa vain kuusi kilometriä.

MONNI PIHONKAARRE Pihonkaarteen asuinalue sijaitsee Monninlinjan varressa alle kahden kilometrin päässä Hyvinkään Pohjoiselta Kehätieltä ja noin kuuden kilometrin päässä Hyvinkään keskustasta. Monnista Helsinki-Tampere-moottoritielle on matkaa vain viisi kilometriä.

HAUSJÄRVI

15


K i e r r ät ys

Muovipakkausten keräys käynnistyy

K

iertokapula aloittaa muovipakkausten keräyksen Hausjärvellä 3.5.2021. Uusien jätehuoltomääräysten mukaisesti keräys koskee kiinteistöjä, joissa on vähintään viisi huoneistoa. Mikäli kiinteistöllä on jo toisen yrityksen järjestämä muovipakkausten keräys, se päättyy ilman erillistä irtisanomista Kiertokapulan keräyksen alkaessa. Kiertokapula on tehnyt aiemmin jokaiselle keräykseen velvoitetulle kiinteistölle palveluehdotuksen, johon voi tutustua Kiertokapulan Asiakasnetissä (asiakasnetti.kiertokapula.fi). Mikäli ehdotuksessa on korjattavaa, isännöitsijän tai taloyhtiön jätehuollosta vastaavan henkilön on hyvä olla yhteydessä Kiertokapulan asiakaspalveluun. Pienemmät kuin viiden asuinhuoneiston kiinteistöt, jotka sijaitsevat taajamassa tyhjennysreitin varrella, voivat tiedustella kesäkuussa Kiertokapulan asiakaspalvelusta mahdollisuutta liittyä muovipakkausten keräykseen.

KERÄYSASTIAT KIINTEISTÖILLE Kiertokapula aloittaa keltakantisten keräysastioiden toimittamisen Hausjärven kiinteistöille maaliskuun aikana. Vaikka astia saapuukin pihamaalle, sitä ei tule täyttää ennen keräyksen alkamista. Astiassa on huomiotarra, joka muistuttaa käyttöönottopäivästä. Tarran voi poistaa kannesta keräyksen alkaessa. Mikäli astiaa täytetään ennen keräystä, se tyhjennetään sekajätteenä. Astiavuokra sisältyy palvelun hintaan.

ASTIAAN VAIN MUOVIPAKKAUKSET Muovipakkausastiaan kuuluvat vain muoviset pakkaukset, jotka ovat suojanneet tuotetta kuljetuksen ja myynnin ajan. Esimerkiksi muovinen ämpäri tai leluauto eivät kuulu muovipakkausastiaan. Pakkausten tulee olla tyhjiä ja puhtaita eli pakkauksen voi tarvittaessa huuhdella kylmällä vedellä tai pyyhkäistä paperilla. Kierrätystä parantaa, kun pakkausten muoviset korkit laitetaan keräykseen irrallaan ja vain sa-

manlaisia pakkauksia laitetaan sisäkkäin. Vaarallisia aineita sisältävät pakkaukset eivät kuulu muovipakkausten keräykseen.

KERÄTYISTÄ MUOVIPAKKAUKSIA SAADAAN UUSIA MUOVITUOTTEITA Kerätyt muovipakkaukset toimitetaan tuottajayhteisö Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n järjestämään vastaanottoon ja käsittelyyn Fortumille Riihimäen muovinjalostamolle. Muovipakkaukset jalostetaan muoviteollisuuden raaka-aineeksi, josta valmistetaan uusia muovituotteita, kuten muovipusseja, kukkaruukkuja ja tiskiharjoja. Muovipakkausten kierrätys vähentää öljynkäyttöä ja säästää muovin valmistuksessa tarvittavaa energiaa.

MATONPESUPAIKAT HAUSJÄRVELLÄ Avataan toukokuussa, seuraa ajankohtaisia: www.hausjarvi.fi.

16

HAUSJÄRVI

Oitin matonpesupaikka

Riihimäentie 3472, Oitti

Hikiän matonpesupaikka

Itätie 15, Hikiä

Ryttylän matonpesupaikka

Pajutie 12, Ryttylä


  

 

Häusjärven Kesäräntä

Hausjärven Kesärannassa viihtyy koko perhe!

http://www.häusjärvenkesäräntä.fi/

Puulämmitteinen säunä

Läpsille sopivä uimäräntä Grillikätos

Lääjä nurmikenttä

Pääräkennuksessä väljät tilät perhejuhlien turvälliseen viettämiseen

Tiedustelut: puh. 0500 745 439, Eero täi sähkopostillä äsiäkäspälvelu@häusjärvenkesäräntä.fi

Osoite: Ansiontie 541, 12100 Häusjärvi

HIKIÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS RY (Hikiä, Karhi ja Kirkonkylä)

YHDESSÄ OLLAAN ENEMMÄN!

HIKIÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS, KAIKKIA ALUEEN ASUKKAITA VARTEN. @Hikiän seudun kyläyhdistys ry www.hikianseutu.fi

Edistämme kylän toimintaa ja kehittymistä, jotta me kaikki viihdymme täällä Hikiän, Karhin ja Kirkonkylän alueella. Toimimme aloitteellisesti ja haluamme vaikuttaa Hikiän seudun asioihin, jotka liittyvät alueen lapsiin, nuoriin, kaikenikäisiin aikuisiin - meihin asukkaisiin. Kokoamme asukkaat, yhdistykset ja yritykset tekemään asioita yhdessä. Kokoonnumme 1-2kk välein, paikkana usein Eskon koulu. Kaikki toiminnasta kiinnostuneet on aina tervetulleita mukaan toimintaan ja kokouksiin. Ole yhteydessä! Pj. Miia Palmu p. 040 8366 503

Varapj. Jarkko Stråhle p. 045 2705 555

HAUSJÄRVI

17


P e r u st u rva

Huoliilmoitukset Onko sinulla huoli ikäihmisestä, lapsesta tai aikuisesta, joka ei pärjää omin voimin kotona tai joka on muuten ulkopuolisen avun tarpeessa? Täytä huoli-ilmoituslomake kunnan kotisivujen kautta tai ota yhteyttä kunnan sosiaalityöntekijään tai -ohjaajaan ja kerro huolesi. Tarvittaessa huoli-ilmoituksen voi jättää myös nimettömänä.

Ik äihminen,

tarvitsetko apua kotona?

J

os tunnet tarvitsevasi apua tai tukea jokapäiväisessä elämässäsi, voit olla yhteydessä meihin. Voit kysyä meiltä neuvoa, miten tilanteessasi pitäisi menetellä, mistä pitäisi hakea apua tai minne ottaa yhteyttä. Voimme auttaa sinua myös etuuksien hakemisessa ja palveluiden tavoittamisessa. Selvitämme yhdessä kanssasi mitkä saatavissa olevista avuista ja palveluista auttaisivat sinua kaikkein parhaiten.

Voit saada kauttamme monia eri palveluita, jotka auttavat sinua asumaan omassa kodissasi mahdollisimman kauan. Meidän kautta voit saada esimerkiksi koti- tai asumispalveluja, kuljetus-, turvapuhelin-, ateria-, kauppa- tai saunapalvelua, virikkeellistä päivätoimintaa, intervallihoitoa, omaishoidontukea tai ystäväpalvelua. Kotisairaanhoito on 1.1.2021 alkaen kunnan palvelua. Tämä mahdollistaa kotikäyntienkin suunnittelun uudella tavalla, kun kotisairaanhoita-

ja voi tehdä kotihoidon tehtäviä käynnillään, eikä asiakkaan välttämättä tarvitse odottaa kotihoidon työntekijää paikalle. Jotkin palveluistamme ovat maksullisia, mutta kerromme maksuista ennen kuin sitoudut mihinkään. Ota yhteyttä ikäihmisten palveluohjaukseen: p. 019 758 6626

Hae meille töihin kotihoitoon tai asumispalveluun! MITÄ ME TARJOAMME?

Ollaanko tämä kesä näin? – Olavi Uusivirta

18

HAUSJÄRVI

• • • • • • • • •

Hyvä palkkaus Kesällä myös rekrylisä Hyvä perehdytys Viihtyisät työtilat Mukaansatempaava, avulias, lämmin, avoin ja huumorintajuinen työyhteisö Asukkaiden hyvinvointi etusijalla Tiimin tuki Mahdollisuus kehittyä, rohkaiseva työyhteisö Palkitseva työ

MITÄ ME HALUAMME SINULTA? • Valmis tai lähes valmis lähihoitaja • Asennetta! • Valmius työskennellä sekä yksin että yhdessä

OLISITKO SINÄ MEIDÄN HELMI?

www.kuntarekry.fi


Mikä on omaishoidontuki?

O

maishoidon tuki on vammaisen/pitkäaikaissairaan hoitajalle kotona tapahtuvasta hoidosta maksettava palkkio. Hoitopalkkion määrään vaikuttaa hoidon ja huolenpidon tarve sekä hoidon sitovuus. Hoidon vaativuutta, sitovuutta ja hoidettavan toimintakykyä arvioidaan omaishoidontuen palveluohjaajan tekemän kotikäynnin, lääkärinlausunnon ja toimintakykymittareiden avulla. Hoidon tulee olla päivittäin sitovaa ja hoidettavan tulee tarvita apua useissa arjen toimissa (esim. pukeutuminen, peseytyminen, ruokailu ja lääkityksestä huolehtiminen). Omaishoitajalla on oikeus lakisääteisiin vapaapäiviin, joiden ajaksi järjestetään usein intervallihoitoa. Omaishoidontuki on kunnan perusturvatoimen siihen talousarviossa varattujen määrärahojen puitteissa myöntämä etuus. Omaishoidontuen hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa lääkärin C-lausunto hoidettavasta ja erikseen pyydettäessä myös hoitajasta. Lisätietoja: p. 019 758 6626

Hoitolassa tarjoamme asiakkaille kauneushoitoja sekä terveyttä edistäviä jalkojenhoitoja. Kaunishehkussa teitä palvelevat Jalkaterapeutti sekä Sky kosmetologi.

Varaa oma aikasi kätevästi netistä https://timma.fi/kaunishehku tai soittamalla p. 045 2185861 milja.preja@gmail.com Vaahteratie 13 L 4. 12100 Oitti www.kaunishehku.fi

HAUSJÄRVI

19


N u o r is ot yö

Nuoret, aikuistuvat nuoret ja nuoret aikuiset

H

ausjärven kunnan nuorisotoimen tavoitteena on järjestää ja kehittää kunnassa tapahtuvaa nuorisotyötä. Nuorisotyön tehtävänä on tukea nuorten kasvua, omaehtoista toimintaa, edistää nuorten hyvinvointia, osaamista ja osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä vahvistaa nuorten itsenäistymistä. Toiminta suuntautuu etupäässä 12–17 -vuotiaisiin nuoriin. Nuorisotoimi tarjoaa avointa nuorisotilatoimintaa syksystä kevääseen Oitissa, Hikiällä sekä Ryttylässä. Tiloilla voi viettää virikkeellistä vapaa-aikaa, kuten pelata erilaisia pelejä mm. biljardia, pleikkaria tai lautapelejä sekä viettää aikaa kavereiden kanssa, askarrella tai leipoa. Tiloilla on yhteisiä sääntöjä, joilla pyritään takaamaan

20

HAUSJÄRVI

kaikkien turvallisuus ja viihtyvyys. Kaikki nuorisotoimen toiminta on päihteetöntä. Nuorisotilatoiminnan lisäksi järjestämme mm. erilaisia tapahtumia, retkiä, kerhoja ja teemailtoja. Kesällä järjestämme nuorille toimintaa Valkjärven leirimajalla. Valkki-päivät alkavat viikolla 21. Vartiomäestä Oitin nuorisotilalta löytyy bändikämppä nuorten omaa musiikin tekoa ja harjoittelua varten. Bändikämpän vapaita aikoja voi tiedustella nuorisotoimelta. Hausjärven nuorisotoimen ajankohtaisimmat tiedot löydät kunnan nettisivuilta kohdasta Nuoret sekä nuorisotoimen eri sosiaalisen median kanavista.

Hausjärven nuorisotoimi hausjarvennuorisotoimi hausjarvennuorisotoimi hausjarven nuoppari


Hausjärven seurakunnan nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö

Hausjärven seurakunnan nuorisotyö on avoin kaikille nuorille aina 29 ikävuoteen asti. Tarkoituksenamme on tukea nuoria arkipäivän asioissa ja antaa eväitä elämän huonoille ja hyville päiville. Seurakunnan nuorisotyö järjestää alakouluikäisille kerho- ja leiritoimintaa, sekä nuorille nuorteniltoja, isostoimintaa ja leirejä. Myös rippikoulut ovat iso osa seurakunnan nuorisotyötä. Ajankohtaisimmat tiedot löydät Hausjärven seurakunnan nettisivuilta kohdasta Toiminta » Alakouluikäisille tai Toiminta » Nuorille sekä Instagramista @hausjarvisrknuoret.

ETSIVÄ NUORISOTYÖ ON APUNA, JOS:

Nuorisotyönohjaaja Elisa Lemmetty p. 050 575 4302 elisa.lemmetty@evl.fi Nuorisotyönohjaaja Elisa Lemmetty srk.elisa srkelisa Vs. varhaisnuorisotyönohjaaja Katariina Salo p. 050 575 4333 katariina.salo@evl.fi Katariina Salo nuorisotyönohjaaja srkkatariina

• olet vailla asuntoa, työtä, opiskelupaikkaa, arjen rutiineja tai tulevaisuuden suunnitelmia. • kotoa lähteminen ja asioiden hoitaminen tuntuu vaikealta tai olet hukassa tukiviidakossa. • varusmies- tai siviilipalveluksesi on keskeytynyt. • opintosi ovat keskeytymässä tai jo keskeytyneet. • oma jaksamisesi tai elämäntilanteesi mietityttää, tai haluat vain jutella. Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Ohjaamo Riihimäen seutu Ohjaamo on kaikille nuorille aikuisille ja aikuistuville nuorille (alle 30 vuotiaille) sekä heidän läheisilleen tarkoitettu palvelu. Ohjaamossa saa maksutonta tietoa, neuvontaa, ohjausta ja ajatusten vaihtoa monenlaisiin asioihin arjesta selviämisestä, opiskelusta ja työllistymisestä asumiseen ja kaikkeen näiden väliltä. Ohjaamossa on vastaanottamassa monipuolinen porukka eri alojen ammattilaisia. Ohjaamon Facebook-sivulta voi tarkistaa aina, ketä ammattilaisia on milloinkin tavattavissa. Ohjaamoon jokainen on tervetullut omana itsenänsä, tilanteessa kuin tilanteessa ja ilman ajanvarausta! Ohjaamo Riihimäen seutu toimii Riihimäellä, Lopella ja Hausjärvellä. Hausjärveläiset nuoret voivat hyödyntää myös Lopen ja Riihimäen Ohjaamoja:

• maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 13.30 – 16.30, perjantaisin klo 12 – 15 Riihimäki, Monari, Uudenmaankatu 1, 11100 Riihimäki. • tiistaisin 13.30 – 16.30, Loppi, Kuntala, Holvitie 3, 12700 Loppi • torstaisin klo 13.30 – 16.30, Hausjärven kirjasto, Sykärintori 3, 12100 Oitti Ohjaamon monialainen palvelumalli on valtakunnallinen ja Ohjaamoja onkin jo noin 65 eri puolilla Suomea, Rovaniemeltä Hankoon ja Vaasasta Imatralle (ohjaamot.fi). Ohjaamoissa työskentelee laaja ammattilaisten verkosto ja kaikki ovat valmiita auttamaan asiassa kuin asiassa ja tarvittaessa löytämään myös jeesiä sellaisessa asiassa, missä ei Ohjaamossa työskentelevillä ole juuri silloin asiantuntijuutta!

OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ! Soita, laita viesti tai etsi meidät sosiaalisesta mediasta niin sovitaan tapaamisesta tai tuu treffaa meitä Ohjaamolle torstaisin klo 13.30– 16.30. Maija Huotari p. 040 683 1362 maija.huotari@hyria.fi JMaija Etsivä Nuorisotyö HausjärviHyvinkää jmaijaetsivä jmaijaetsiva JMaija etsivä nuorisotyö#8679 Jenni Koskivuori p. 050 379 6478 jenni.koskivuori@hyria.fi Jenni Etsivä Nuorisotyö Hausjärvi jennietsivanuorisotyo jenni.etsiva JenniK etsivä nuorisotyö#4778

OHJAAMO RIIHIMÄEN SEUTU PALVELEE AINA MYÖS ETÄNÄ: p. 040 663 8094 (WhatsApp, tekstiviesti) ohjaamo@riihimaki.fi Ohjaamo Riihimäen Seudun Työntekijä, Ohjaamo Riihimäen Seutu ohjaamoriihimaenseutu CHAT – Ohjaamot.fi –sivulla (valitse kunnaksi esim. Hausjärvi ja jos Chat ei ole online, voi sitä kautta aina jättää yhteydenottopyynnön)

HAUSJÄRVI

21


K i rjastot

Tervetuloa Hausjärven kirjastoon!

K

irjojen lisäksi voit lainata kirjastosta lehtiä, elokuvia, konsolipelejä, lautapelejä ja musiikkia. Kirjastossa voit pitää maksutta kokouksia, opiskella tai tehdä etätyötä tutkijanhuoneessa. Pelihuoneessa käytössäsi on Play Station 4 -pelikonsoli ja VR-lasit. Asiakkaiden käytössä on ilmainen WiFi, viisi yleisöpäätettä, kaksi tulostinta, skanneri, värikopiokone ja laminointilaite. Itsepalveluaikana palautat, lainaat ja uusit lainasi automaatilla.

Normaalioloissa kirjasto järjestää paljon erilaisia tapahtumia ja ryhmiä sekä tarjoaa yhdistyksille mahdollisuuden pitää kirjastolla Lehtikahvilaa varojensa kartuttamiseksi. Hausjärven kirjasto kuuluu Ratamo-kirjastokimppaan yhdessä Riihimäen, Hyvinkään, Lopen ja Nurmijärven kanssa. Voit varata kimpan aineistoa verkkokirjastossa ja noutaa sen omasta lähikirjastostasi. Verkkokirjastoon kirjaudut kirjastokortin tunnuksella ja henkilökohtaisella pin-koodilla. Samoilla tunnuksilla käytössäsi on myös koko ajan kasvava valikoima e-aineistoja. Näitä ovat tällä hetkellä Ellibsin kirjat ja äänikirjat, Kirjastokinon elokuvat, PressReaderin lehdet, Naxoksen musiikki ja Rockwayn musiikkiopinnot.

PÄÄKIRJASTO OITISSA PALVELEE SEURAAVASTI: • ma–ke klo 10–19 (itsepalvelu klo 10–12) • to–pe klo 10–16 (itsepalvelu klo 10–12) • la klo 10–14 (suljettu kesälauantaisin kesä-, heinä- ja elokuussa) • aattoina klo 10–14. Kirjaston asiakaspalvelun tavoitat aamukahdeksasta aukioloajan loppuun puhelimitse numerossa 019 758 6791 tai sähköpostilla kirjasto@hausjarvi.fi. Lisätietoja löydät kunnan nettisivuilta. Voit seurata meitä myös Facebookissa, Instagramissa ja YouTubessa.

Kirjasto- ja tietopalvelu on kunnan lakisääteistä peruspalvelua.

Yhteystiedot Pääkirjasto, Sykärintori 3, 12100 Oitti p. 019 758 6791 Kirjastoauto p. 040 330 6792 Anu Ylimäki, kirjastonjohtaja p. 050 569 1981 Marianne Hägglund, kirjastonhoitaja p. 040 703 3566 Raija Koivukangas-Taponen, erikoiskirjastovirkailija, kouluyhteistyö p. 040 703 8829 Eila Pesu, kirjastovirkailija, tilaukset p. 050 500 1584 Timo Lähteenmäki, kirjastoautonkuljettaja-virkailija p. 040 620 9374

22

HAUSJÄRVI


Kirjastoauto Fanny kulkee kylillä Kirjastoauton tavoitat numerosta 040 330 6792 tai sähköpostitse kirjastoauto@hausjarvi.fi. Voit mielihyvin ehdottaa kirjastoautolle uutta pysäkkiä.

MAANANTAI, PARITON VIIKKO Haukantie, Koivisto Apilisto, Karantie/Koivusaarentie Ryttylä, Kylätie Ryttylän koulu Ryttylä, Saarisen kauppa Ryttylä, Salen piha Turkhauta, Mercarin piha Hausjärventie/Kukkerintie Hausjärventie/Lavinnontie Oitti, Välikuja 4,

TIISTAI, PARILLINEN VIIKKO 15.00–15.15 15.35–15.45 16.00–16.20 16.25–16.55 17.00–17.30 17.35–18.20 18.30–18.40 18.45–18.55 19.00–19.10 19.25–19.35

MAANANTAI, PARILLINEN VIIKKO Päivärinteentie Erkyläntie 474, Hellämäentie, Tantinkuja Koivulammintie Rajalantie Monninlinja 250, Pihonkaarre Rahkosentie Taavetinpolku Kaskipellontie Kotiharjuntie Hikiä, Vehkalukontie Hikiä, Hakahuhdintie Hikiä, Karhinkulma Hikiä, Karhinraitti 1 Kirkon parkkialue

14.50–15.00 15.05–15.15 15.45–15.55 16.00–16.10 16.15–16.25 16.30–16.40 16.45–17.05 17.15–17.35 17.40–17.55 18.00 – 18.15 18.20–18.30 18.50–19.00 19.05–19.15 19.20–19.30 9.35–19.45 19.50–20.05

TIISTAI, PARITON VIIKKO Oitti, Vanha valtatie Mommila, Poissintie/Rantakulmantie 1 Mommila, Lepistöntie/Mäki-Erkkiläntie Mommila, Mommilantie 2206 Mommilan kyläpuoti Mommila, Annilantie/Patakalliontie Haminankylä, Lempiöntie 25, Haminankylä, Lempiöntie 389, Haminankylä, keskusta Lammintie/Kiveläntie Lammintie/Rajakalliontie Järveläntie/Mommilanraitti 15, Pursijärventie 282 (kesäpysäkki!)

14.55–15.05 5.40–15.50 16.00–16.10 16.15–16.30 16.40–17.00 17.05–17.15 17.35–17.45 18.00–18.15 18.25–18.35 18.40–18.50 18.55–19.10 19.15–19.25 19.30–19.40

Oitti, Vanha valtatie Pekantie Rutajärventie, Tuominen Nyryntie 105 Sälinkääntie 800 Peuranpääntie 350 Peuranpääntie, Katajisto Kuruntie 410 Urpontie 55 Kalliontie 479 Honkarinteentie Mäntykankaantie

14.55–15.05 15.10–15.25 15.35–15.45 16.00–16.10 16.35–16.45 17.00–17.10 17.15–17.25 17.35–17.45 17.55–18.05 18.15–18.25 18.35–18.50 18.55–19.10

KESKIVIIKKO, PARITON VIIKKO Auton huoltopäivä

KESKIVIIKKO, PARILLINEN VIIKKO Ryttylä, Salen parkkialue Turkhauta, Silmu Turkhaudantie 149, Saarentie 123, Saarentie 290 Uusitie 55 Puujaantie 696 Puujaantie 495 Hongistontie Eskon koulu Hikiä, Kalkeentie Kalliontie 869 Kalliontie 1063 Halkomäentie, Keskitalo Kalliontie/Tenkänmaantie Kangasvuokontie

15.00–15.30 15.35–15.45 15.50–16.05 16.15–16.25 16.30–16.45 16.55–17.05 17.10–17.20 17.25–17.35 17.40–17.55 18.05–18.20 18.25–18.40 18.50–19.00 19.05–19.15 19.20–19.30 19.35–19.45 19.50–20.00

TORSTAI, AJETAAN VAIN KOULUPÄIVINÄ Päiväkoti Seikkailunystävät Hikiän päiväkoti Kirkonkylän päiväkoti Ryttylän koulu Ryttylä kylätalo Tiilitehtaantie 30

8.10–8.25 8.30–8.45 8.55–9.10 9.30–12.50 13.00–13.45 13.50-14.20

PERJANTAI, AJETAAN VAIN KOULUPÄIVINÄ Huvijärventie 7 Eskon koulu Monnin koulu Päivähoito Satumaa Oitti, Kaaritie

7.50–8.00 8.15–10.15 10.40–12.10 12.15–12.45 13.10–13.25

HAUSJÄRVI

23


K i rjastot

Sirkka-Liisa Juuren veistoksia hänen syksyisestä näyttelystään kirjastollamme

Ryttylän kyläkirjasto

R

yttylän kyläkirjasto tarjoaa viihtyisät tilat leppoisille juttutuokioille, vaihtuville taidenäyttelyille, kursseille ja kokouksille. Kirjavalikoima on uudistunut ja laajentunut. Kirjat löytyvät jatkossa entistä helpommin, sillä käsityöluokkana aiemmin toiminut tila on saatu kokonaan kirjaston käyttöön. Lasten ja nuorten kirjoja on hankittu runsaasti. Lahjoituksena otetaan vastaan alle kaksi vuotta sitten ilmestyneitä teoksia. Meija Räsäsen opastamana toimii kuvataidepiiri. Mervi Löfman luotsaa kirjallisuuspiiriä ja italiaa opiskelevien ryhmää opettaa Kristiina Sarsa. Lyhytkursseja

24

HAUSJÄRVI

järjestetään kävijöiden toiveiden mukaan. Piirit toimivat koronarajoitusten puitteissa. Harrastepiirit ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Kyläkirjaston lainaajaksi voi liittyä täyttämällä jäsenkaavakkeen. Vuosittainen jäsenmaksu on aikuiselta 5€ ja alle 15-vuotiaalta 1€. Kuvataidepiiriläisten töiden näyttely "Ensimmäinen askel" on avoinna kevään loppuun saakka. Syyskaudella esillä on Minna Kankaan ja Pirjo Sipilän teoksia.

Koulutie 14, 12310 Ryttylä sites.google.com/site/kylakirjasto Facebook: Ryttylän Kyläkirjasto Aukiolopäivät: tiistai ja lauantai klo 10-12 Kesätauko 26.5.2021-16.8.2021 Syyskausi alkaa tiistaina 17.8.2021 Tapahtumista tiedotetaan netissä ja paikallislehdissä.


Ravintola Juhlat ja Tilaisuudet Bistro ja Puoti Kappalaisentie 49, Hausjärvi

Ainutlaatuista osaamista ja ammattitaitoista juhlapalvelua perhe- ja yritystilaisuuksiin. Anne-Mari 0400 518 175, anne-mari@pito-piiat.fi Laura 0440 518 175, pito-piiat@pito-piiat.fi www.pito-piiat.fi

myynti@lepolantalo.fi www.lepolantalo.fi, 0503070101

HAUSJÄRVI

25


K a n sa l a is o p isto

Leca.fi H A U S J Ä RV I

R I I H I M Ä K I

L O P P I

Korkeatasoista pedagogista tanssin opetusta kotikunnassasi ja jatko-opintomahdollisuudet Riihimäen toimipisteessämme. Ilmoittautuminen syksyn 2021 ryhmiin alkaa toukokuussa, ryhmät alkaen 3v. Tutustu toimintaamme www.tanssiopisto.fi lisätietoja 0445260040 Tervetuloa mukaan iloiseen joukkoomme!

Hausjärven kansalaisopiston lukuvuosi 2021–2022 Kursseille ilmoittautuminen alkaa tiistaina 8.6.2021 klo 09.00. Opinto-ohjelma jaetaan kaikkiin koteihin kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Kurssiohjelmaan voit tutustua jo 24.5. alkaen: www.opistopalvelut.fi/hausjarvi. Ennen kursseille ilmoittautumista, tutustu huolellisesti opinto-ohjelmassa tai opistopalvelut - sivuilla kerrottuihin kurssikäytäntöihin: ilmoittautumisiin, kurssi-alennuksiin, kurssin alkamiseen ja kurssin perumiseen. Lisätietoja kursseista voit kysyä opiston toimistosta. Voit ilmoittautua kursseille: www.opistopalvelut.fi/hausjarvi tai soittamalla p. 019 758 6771, 019 758 6772 tai 019 758 6770

OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT HARRASTAMAAN HAUSJÄRVEN KANSALAISOPISTOON!

RYTTYLÄ

26

HAUSJÄRVI

HIKIÄ


Suomen ev.lut. Kansanlähetyksen lähetysjohtaja Daniel Nummela valittiin tehtäväänsä syyskuun lopussa 2020. Kuva: Sanna Myllärinen.

il S

Japanin kautta takaisin Hausjärvelle – Ihmisen arvoa ei mitata sekuntikellolla tai statuksella, toteaa Suomen evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen uusi lähetysjohtaja Daniel Nummela.

D

aniel Nummela on palannut syntymäkotikuntaansa töihin monen mutkan kautta – väliin mahtui muun muassa kymmenen vuotta Japanissa. Kansanlähetys on yksi evankelisluterilaisen kirkon virallisista lähetysjärjestöistä. Järjestön keskustoimisto on ollut Ryttylässä jo vuodesta 1969, ja Lähetyskeskus herättääkin monelle mukavia muistoja. – Muistan edelleen monet elokuun helteissä vietetyt Nuorten Kesä -tapahtumat. Mieleeni on painunut lähtemättömästi ne illat, jolloin auringon kaartaessa kohti taivaan rantaa istuimme kavereiden kanssa Lähetyskeskuksen nurmikolla. Juttu luisti, musiikki soi ja muurinpohjaletut maistuivat kesältä ja auringolta, Nummela muistelee. Kansanlähetysopisto järjestää yhä erilaisia tapahtumia läpi vuoden. Opiston linjoilla ja kursseilla kuka tahansa voi vahvistaa maailmankatsomustaan

perehtymällä Raamattuun tai teologiaan, tutustumalla nuorisotyöhön, tai lisäämällä kansainvälisyyden ja lähetystyön osaamista ja tuntemista. – Kansanlähetysopisto on avoin kaikille halukkaille opiskelijoille. Koulutus on monipuolista ja siihen voi osallistua niin

verkossa kuin paikanpäälläkin. Erityisesti tahdomme kutsua jokaista hausjärveläistä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna järjestettäville Kansanlähetyspäiville, jotka kokoavat vuosittain normaalioloissa lähes 10.000 vierasta kolmen päivän aikana, Daniel Nummela kutsuu.

Muutaman tuhannen asukkaan Ryttylän kylän väkiluku moninkertaistuu heinäkuun alussa järjestettävien Kansanlähetyspäivien ajaksi. Kuva: Harri Manninen.

HAUSJÄRVI

27


T e rv e y d e n h u o lto

Yli vuosi koronapandemian kanssa Onko edessä uusi normaali vai paluu entiseen? Reilu vuosi sitten ei monikaan uskonut, että maailmalta kantautuvat uutiset koronavirusepidemiasta vaikuttaisivat myös meidän suomalaisten elämään varsin mullistavasti.

T

ällä hetkellä taisteluväsymys koronaa vastaan on tavoittanut jossakin määrin meistä jokaisen. Median uutisaiheiden kärki on ollut koronapandemiaan liittyvää ja muu elämä on tuntunut jäävän taka-alalle. Onneksi tutkimustyö on edennyt ja myös Suomessa on käytettävissä koronarokotteet. Rokotteita on mahdollista enenevässä määrin jakaa alueen väestölle ja hillitä näin pandemian leviämistä. Rokottaminen ei kuitenkaan tarkoita, että vaara olisi ohi vaan väestöltä toivotaan vielä

malttia ja noudattamaan varotoimenpiteitä: käytä maskia, muista turvaväli ja käsihygienia, vältä kokoontumisia ja vierailuja.

KORONAPANDEMIAN TILANNE KANTA-HÄMEESSÄ KEVÄÄLLÄ 2021 Pääsiäisen jälkeen Kanta-Hämeessä tartuntatapausten määrä on ollut maltillinen ja testausmäärät ovat laskeneet. Kanta-Hämäläset ovat noudattaneet hyvin annettuja rajoitustoimia ja tällä on ollut merkittävä vaikutus pandemian

leviämisen hillitsemisessä. Yksittäiset koronaryppäät on saatu hyvin jäljitettyä ja estettyä taudin leviäminen. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella jäljitystyötä tekevät terveydenhuollon ammattilaiset soittavat aina koronatartunnan saaneille potilaille. Puhelun aikana kartoitetaan, mistä potilas on mahdollisesti saanut tartunnan ja keitä muita virukselle on voinut altistua. Korona-jäljityskyselyn avulla selvitetään sairastuneen kontakteja ja kartoitetaan mahdollisia altistumisia.

Ottamalla koronarokotteen suojaat itsesi ja muut. Rokottamisella hillitään epidemian leviämistä ja paluu normaaliin arkeen helpottuu, kun jokainen vuorollaan ottaa rokotteen.

RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN ROKOTUSAIKATAULUA VOIT SEURATA Kanta-Hämeen koronarokotukset -verkkosivuston kautta www.koronarokotuksetkantahame.fi Riihimäen seudun terveyskeskuksen verkkosivuilta www.riihimaenseudunterveyskeskus.fi/ Riihimäen seudun terveyskeskuksen sosiaalisen median kanavilta

28

HAUSJÄRVI


ROKOTUKSET Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suosittaman rokotusjärjestyksen mukaiset koronarokotukset käynnistyivät Riihimäen seudulla 31.12.2020. Ensivaiheessa rokotteen saivat COVID-19 -potilaita hoitava ja tutkiva sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstö sekä ikääntyneiden asumispalvelujen asukkaat ja henkilöstö. Seuraavaksi rokotteita on tarjottu ikääntyneille ja henkilöille, joilla on kohonnut riski sairastua vakavaan koronavirustautiin. Ryhmiä voidaan rokottaa limittäin ja väestöä pyydetäänkin hakeutumaan rokotuksiin, vaikka rokotusaikoja avataan myös uusille ryhmille. Rokotuksissa on edetty vähitellen tilanteeseen, että voimme suunnitella Hausjärven, Lopen ja Riihimäen väestön massarokotuksia. Rokotusaikataulut ovat kuitenkin täysin riippuvaisia Suomeen tulevista rokotemääristä. Koronarokotetta tarjotaan Suomessa kaikille 16 vuotta täyttäneille, jotka haluavat ottaa rokotteen.

terveydenhuollon yhteystietoja KIIREELLINEN HOITO Kiireellisen hoidon yksikkö Pulssi77, avoinna joka päivä klo 8-22 Kontiontie 77, 11120 Riihimäki, p. 019 758 5600 arkisin klo 8-15 puhelu ohjautuu takaisinsoittojärjestelmään arkisin klo 15-22 ja viikonloppuisin klo 8-22 puhelimeen vastaa sairaanhoitaja Kanta-Hämeen keskussairaalaan ensiavun yöaikainen päivystys on avoinna joka päivä 22-08 Ahvenistontie 20, 13530 Hämeenlinna, p. 116 117

KIIREETÖN HOITO Ryttylä p. 019 758 5841 Hikiä, Oitti, Kuru, Lavinto, Maitoinen, Metsäkulma, Mommila, Nyry, Puujaa, Selänoja, Silakkamäki, Turkhauta, p. 019 758 5800

SUUN TERVEYDENHUOLTO Ajanvaraus ja -peruutus p. 019 758 5650 Oitin hammashoitola Kuusitie 10-18, 12100 Oitti

SÄHKÖISET PALVELUT

HAUSJÄRVEN NEUVOLATERVEYDENHOITAJAT

Valtakunnallisesti ja Kanta-Hämeessä on aktiivisesti otettu käyttöön sähköisiä palveluja ja tarjoamaan uusia monipuolisempia asiointimahdollisuuksia väestölle. Omaolo.fi -palvelu on tarkoitettu koronavirustartunnan todennäköisyyden arviointiin sekä antamaan neuvoja hoidon tarpeen arvioinnista ja infektion leviämisen estämisestä. Palvelu on maksuton. Oma Raitti on Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin asiakkaiden sähköinen asiointikanava, jonne on tehty korona-jäljityskysely koronatartunnan jäljitystyötä helpottamaan. Tartunnanjäljitystä helpottava kysely täytetään verkko-osoitteessa www.omaraitti.fi. Palvelu on maksuton. Kanta-Hämeen koronarokotukset -verkkosivusto www.koronarokotuksetkantahame.fi. auttaa löytämään ajantasaisen tiedon omasta rokotusajankohdasta ja paikasta. Sivustolla on kuvattu kuntakohtaisesti THL:n määrittelemän rokotusjärjestyksen mukainen jaottelu, jonka valitsemalla saa arvion ajankohdasta, koska oma vuoro on. Sivustolle avataan aina linkki kuntakohtaiseen ajanvaraukseen, kun rokotetta on saatavilla ja ajanvaraus mahdollista.

Hikiän neuvola Hikiäntie 223, 12240 Hikiä Äitiysneuvola, lastenneuvola ja perhesuunnittelu, puhelinaika ma-pe klo 8.00-12.00. Hanna Kaakinen p. 019 758 5808 takaisinsoitto. Oitin neuvola Kuusitie 10-18, 12100 Oitti Äitiysneuvola, lastenneuvola ja perhesuunnittelu, puhelinaika ma-pe klo 8-12. Sanna Hedman p. 019 758 5808 takaisinsoitto Ryttylän neuvola Ryttylän kylätalo, Kulmatie 14, 12310 Ryttylä Äitiysneuvola, lastenneuvola ja perhesuunnittelu, puhelinaika ma-pe klo 8-12. Anu Ahola p. 019 758 5808 takaisinsoitto

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSPALVELUT Aukioloajat: ma-to klo 8.00-15.30 ja pe klo 8.00-14.30 (kesä-heinäkuu klo 14.00) Puhelinpalvelu: puh. 019 758 5960, käytössämme on takaisinsoittopalvelu. Sairaanhoitajat soittavat takaisin ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-14.00 Käyntiosoite: Penttilänkatu 5, J-ovi, 11100 Riihimäki Sairaanhoitajan aamuvastaanotto: Mielenterveys- ja päihdeyksikön Riihimäen toimipisteessä arkisin klo 9.00-10.30 ilman ajanvarausta. Muina aikoina vastaanottotoiminta vain ajanvarauksella mielenterveys- ja päihdeyksikössä Riihimäellä tai rajoitetusti lähiasemilla: Oitin lähiasema Kuusitie 10-18, 12100 Oitti

HAUSJÄRVI

29


Y h dist yst e n ystävä k i rja

Vastaaja: Pekka Lokinperä. Yhdistykseni nimi: Hausjärven Urheilijat ry. Minun roolini yhdistyksessä on: puheenjohtaja.

Olemme olemassa, koska: 1929 päätettiin perustaa oma

Korona-aikana toimintamme on: kehittynyt tähän tilantee-

urheiluseura Hausjärvelle. Innoittajana oli varmasti osaltaan olympialaisissakin menestynyt Elmer Niklander, "Oitin Kanuuna". Hän ei tosin koskaan ole seuraamme edustanut. Seuratoimintamme kautta on urheilu-uransa aloittanut useita SM-mitalin voittaneita urheilijoita.

seen soveltuvaksi. Ryhmät ovat toimineet koronavastuullisesti ja ohjeita noudattaen. Liikunta-alaa opiskeleva ryhmiemme monipuolinen vetäjä Emilia Palmu on järjestänyt mm. facebook live -jumppaa.

Keskeisintä toimintaamme on: lasten, nuorten ja aikuisten monipuolinen liikuntaharrastustoiminnan järjestäminen koko kunnan alueella. Ryhmiin saavat tulla kaikki. Toiminnoista vastaavat lasten- ja nuortenjaosto, aikuisliikuntajaosto, hiihtojaosto ja uusimpana 2021 toimintansa aloittaa frisbeegolfjaosto.

Tulevaisuudessa suunnittelemme: toimintamme kehittämistä entistä monipuolisemmaksi. Alkuun on päästy esimerkiksi pöytätenniksessä ja frisbeegolfissa.

Jos voittaisimme lotossa: olisi meillä mahdollisuus hankkia

Jäseniä meillä on: kaikkiaan noin 400.

parempaa välineistöä eri urheilumuotojen harrastamiseen ja hankkia valmennusapua kilpaurheilussa menestykseen tähtääville urheilijoille.

Aktiivisia jäseniä on: seuratoiminnassa noin 100 henkilöä.

Väärä luulo meistä on: että toimintaa ei kehitetä ajan vaatimaan suuntaan.

Haluaisin ojentaa kukan erityisesti: Miia Palmulle, joka on vuosia pyörittänyt joukkoineen yli sataa henkilöä liikuttavaa toimintaa ja Hanna Vilhuselle, joka on saanut hiihtoinnostuksen jälleen seurassamme aktiiviseksi. Hannan hiihtokoulut olivat erittäin suosittuja myös aikuisten keskuudessa ja yli kaksikymmentä lasta on mukana treeniryhmässä.

Hankimme varoja: talkootöitä tekemällä ja seuran omistamia

Yhdistyksessämme haaveillaan: että Hausjärven ja seuramme nimi näkyy jatkossakin menestyvien urheilijoiden kautta ja perustoimintamme kautta yhä useammalla olisi mahdollisuus harrastaa liikuntaa haluamallaan tavalla.

Hausjärvellä toimimisessa parasta on: hyvä yhteishenki ja halu kehittyä ja kehittää asioita yhdessä.

kiinteistöjä vuokraamalla.

Kokoonnumme yleensä: säännöllisesti Oitin Juhlatalossa.

30

HAUSJÄRVI

Meihin saa parhaiten yhteyden: www.hausjarvenurheilijat.fi -sivulta löytyvien yhteystietojen tai hau@hausjarvenurheilijat.fi sähköpostin kautta.


Y h dist yst e n ystävä k i rja Vastaaja: Päivi Nokkala. Yhdistykseni nimi: Lions Club Hausjärvi Helmi. Minun roolini yhdistyksessä on: että olen tämän kauden presidentti 30.6.2021 asti. Ensi kauden presidentti Marjukka Perjala aloittaa 1.7.2021. Yhdistyksemme kaikki ”virat” ovat vuoden mittaisia.

Olemme olemassa, koska: haluamme auttaa, tukea ja tuottaa

Tulevaisuudessa suunnittelemme: uusia ympäristön-

iloa kaikenikäisille hausjärveläisille.

huoltoaktiviteetteja sekä uusia tapoja auttaa hausjärveläisiä ikäihmisiä, lapsiperheitä, nuoria ja erityisryhmiä.

Keskeisintä toimintaamme on: hyväntekeväisyysvarojen kerääminen erilaisilla tapahtumilla sekä hyvän mielen tuottaminen erilaisilla tempauksilla.

Jos voittaisimme lotossa: niin pystyisimme auttamaan

Jäseniä meillä on kaikkiaan: 21 aktiivista ja idearikasta

Väärä luulo meistä on, että: yhdistykseemme on vaikea

naista.

päästä jäseneksi. Ahkerat kädet ja avoimet mielet ovat aina tervetulleita mukaan.

Aktiivisia jäseniä on: kunkin oman elämäntilanteen mukaan suurin osa meistä.

entistä useampia hausjärveläisiä.

Yhdistyksessämme haaveillaan, että: sitten kun uusi nor-

sille, jotka urheasti sinnittelevät koronaviruksen kanssa. Useamman kukan haluaisin ojentaa pandemian eturintamassa toimivalle hoitohenkilöstölle. Jaksakaamme vielä vähän aikaa yhdessä!

maali arki koittaa voimme kohdata kasvotusten. Voimme kysyä mitä sinulle kuuluu, kertoa mitä minulle kuuluu ja halata kohdatessamme (muitakin kuin puolisoa…). Toivomme, että saamme uusia innovatiivisia jäseniä ja saamme aloittaa taas hyvän tekemisen toden teolla. Yhdessä saamme enemmän aikaan!

Hankimme varoja: järjestämällä joulukonsertin Hausjärven

Hausjärvellä toimimisessa parasta on: se, että saamme

kirkossa ja keväisin pääosin naisille suunnatun Helmihetken sekä erilaisia talkoita ja muita tilaisuuksia. Kaikkien tilaisuuksien tuotot jaetaan Hausjärvellä hausjärveläisille.

auttaa paikallisesti ja tehdä yhteistyötä muiden leijonaklubien sekä muiden paikallistahojen kanssa.

Haluaisin ojentaa kukan erityisesti: kaikille suomalai-

Kokoonnumme yleensä: kerran tai kaksi kertaa kuukaudessa.

Meihin saa parhaiten yhteyden: kaikkien jäsentemme välityksellä! Sinäkin olet tervetullut mukaan joukkoomme!

Kesätauko on pääosin heinäkuussa.

Korona-aikana toimintamme on: ottanut digiloikan ja kokoontumiset ovat toteutuneet Teamsin välityksellä. Jäsenet ovat virkanneet turvalonkeroita Kanta-Hämeen keskussairaalaan ja seurakunnan diakoniatointa on avustettu. Tulevaisuuden suunnitteluun on käytetty enemmän aikaa, kun tällä hetkellä fyysiset tilaisuudet on peruttu.

HAUSJÄRVI

31


Y h dist yst e n ystävä k i rja

Vastaaja: Risto Rantala Yhdistykseni nimi: HAUSJÄRVEN KIVENHIOJAT RY Minun roolini yhdistyksessä on: puheenjohtaja ja ns. "joka paikan höylä".

Olemme olemassa, koska: HALUAMME edistää luonto- ja

Korona-aikana toimintamme on: aika vähissä. Viime syksy-

erityisesti kiviharrastusta Hausjärvellä ja lähiympäristössä. Järjestää tapaamisia, tapahtumia, kivenhankinta- ja tutustumisretkiä eri puolille maata pidettäville kivimessuille ja -näyttelyihin. Voimiemme mukaan huolehtia kivipajastamme, josta löytyy koneita kivien sahaamiseen, hiontaan, tasohiontaan ja kiillotukseen sekä hopeaketjutöihin.

nä 2020 saimme pidettyä pari kivikurssia. Nyt odotamme, että syksyllä 2021 saamme rattaat taas liikkeelle rivakasti.

Tulevaisuudessa suunnittelemme: ensi kesän kiviretkiä. Syksymmällä haluamme tehdä kivi- ja kultaretken Saariselälle sekä tietenkin pitää kivenhionnan kursseja.

Keskeisintä toimintaamme on: korukivien hiontakurssit ja

Jos voittaisimme lotossa: hankkisimme viistehiontako-

korujen teko. Opettaa "jokamiehen geologiaa" ja tehdä kiviretkiä niin lähelle kuin kauemmaksikin. Tutkia yhdessä löytöjämme. Harrastus sopii kaikille eri ikäisille ja ammatissa oleville, jotka pitävät luonnosta. Harrastuksesta voi sanoa, että pitkästymään ei pääse, koska koko ajan oppii jotakin uutta.

neet ja tekisimme kiviretken Australiaan opaaleja noukkimaan!

Jäseniä meillä on kaikkiaan: noin 50 henkilöä.

Yhdistyksessämme haaveillaan, että: saisimme tilaus-

Aktiivisia jäseniä on: noin seitsemän. Haluaisin ojentaa kukan erityisesti: Anja Roivaselle,

Väärä luulo meistä on, että: pitää olla seppä jo syntyessään. Yhdessä opitaan, eikä ole vain yhtä tapaa tehdä asioita oikein.

töitä. Kivihommissa on vain mielikuvitus rajana ja tuotteet ovat uniikkeja. Esim. valmistujais-, synttäri- ja joululahjat ym. Toivomme myös uusia jäseniä eli tervetuloa! Meillä on jäseniä myös lähikunnista.

Tarja Kekille, Meija Räsäselle ja Aimo Tauriselle.

Hankimme varoja: osallistumalla markkinoille ja myyjäisiin

32

Hausjärvellä toimimisessa parasta on: että saa näky-

sekä pitämällä kivikursseja. Lisäksi keräämme jäsenmaksut.

vyyttä toimintaan suht’ helposti. Meillä on myös kuntakiveksi valittu epidootti.

Kokoonnumme yleensä: kerran viikossa kivipajallemme.

Meihin saa parhaiten yhteyden: olemalla yhteydessä Risto

Kivipajalla olevia koneitamme ja laitteitamme voi käyttää, kun on käynyt kivikurssin ja liittynyt jäseneksi. Perimme pienen pajamaksun laitteiden käytöstä.

Rantala, sähköposti rantala.risto@dlc.fi ja puh. 050 341 3868 soittamalla tai viestillä.

HAUSJÄRVI


Y h dist yst e n ystävä k i rja

Vastaaja: Hannu Mäkelä. Yhdistykseni nimi: Hausjärvi-Seura ry. Minun roolini yhdistyksessä on: puheenjohtaja.

Olemme olemassa, koska: oman alueen historia kiinnostaa

Tulevaisuudessa suunnittelemme: museon uuden perus-

meitä kaikkia. Opimme historian kautta ymmärtämään nykyisyyttä ja hahmottamaan myös tulevaa.

näyttelyn avaamista ja uusia vaihtuvia näyttelyitä ehkä jo tälle vuodelle.

Keskeisintä toimintaamme on: tutustuttaa Hausjärven

Jos voittaisimme lotossa: palkkaisimme museonhoitajan

menneisyydestä kiinnostuneet kotiseutumuseon kokoelmiin. Järjestämme näyttelyitä ja kotiseutuaiheisia tilaisuuksia. Huolehdimme kokoelmista.

ja pitäisimme näyttelyjä avoinna nykyistä enemmän. Hankkisimme asianmukaiset varastotilat esineistöllemme. Tällöin voisimme ottaa vastaan myös uudempaa esineistöä.

Jäseniä meillä on: kaikkiaan noin 300.

Väärä luulo meistä on: että historia on vain vanhojen ihmisten juttu.

Aktiivisia jäseniä on: noin viisikymmentä. Monet heistä toimivat kotiseutumuseossa ja kotiseututalo Koskelassa vapaaehtoisina oppaina näyttelyissä.

Yhdistyksessämme haaveillaan: että ensi kesä olisi uusi

museon ja Koskelan oppaina toimiville kotiseututyön ystäville.

alku vapaampaan kokoontumiseen. Odotamme että saamme Museovirastolta myönteisen päätöksen avustushakemukseemme, jolloin voimme toteuttaa museoaiheisen verkkonäyttelyn ja siihen liittyvän kouluyhteistyön.

Hankimme varoja: pääsymaksuilla, ravintolatuloilla ja julkai-

Hausjärvellä toimimisessa parasta on: innokkaat

sujen myynnillä. Hausjärven kunta maksaa meille korvausta omistamansa museon hoidosta ja isoihin hankkeisiin olemme saaneet avustusta Museovirastolta. Olemme saaneet myös merkittäviä lahjoituksia yksityisiltä henkilöiltä.

talkoolaiset ja mukavat sunnuntai-iltapäivät Koskelan tuvassa kahvipöydän ääressä museovieraiden kanssa.

Haluaisin ojentaa kukan erityisesti: vuodesta toiseen

Meihin saa parhaiten yhteyden: sähköpostilla ja puhelimitse, yhteystiedot löytyvät yhdistyksen nettisivuilta.

Kokoonnumme yleensä: kesäsunnuntaisin museolla ja kotiseututalo Koskelassa. Vuoden mittaan järjestämme tapahtumia ja kokouksia.

Korona-aikana toimintamme on: yleisötilaisuuksien osalta keskeytyneenä. Perusnäyttelyn uudistaminen museossa on jatkunut ja olemme tehneet suunnitelmia tulevia avoimempia aikoja varten.

HAUSJÄRVI

33


Päiväkoti Seikkailuystävät Hyvien kulkuyhteyksien varrella Hikiässä! Kodinomaiset ja turvalliset tilat! Oma keittiö, josta maukkaat ruoat! Meillä sisarukset pääsevät samaan ryhmään iästä riippumatta! Hoitopaikkaa ei tarvitse erikseen hakea, soitto meille riittää! Hoitopaikan voit saada nopeasti, tai voit sopia aloituksen myöhemmälle!

Hoitomaksumme ovat samat kuin kunnallisessa päivähoidossa! Päiväkoti Seikkailuystävät Vehkalukontie 1, 12240 Hikiä 050 466 4003

34

HAUSJÄRVI

www.paivakotiseikkailuystavat.com paivakoti@paivakotiseikkailuystavat.com


H a r r ast u ks e t

Partiotoimintaa jo yli 50 vuotta Hausjärvellä

P

artio on hauska ja monipuolinen harrastus, jossa voi tehdä ja kokea melkein mitä vain! Partio on täynnä ystävyyttä, naurua, seikkailua, yhdessä tekemistä, luonnosta nauttimista sekä unohtumattomia elämyksiä! Partio on ollut tätä kaikkea jo yli 100 vuotta ja ympäri maailman! Hausjärvellä partiotoimintaa on ollut jo yli 50 vuoden ajan. Oitin ja Hikiän alueilla toimii Puuhamarit ry ja Ryttylän alueella Ryttylän Eräveikot ry. Tule mukaan harrastamaan yhdessä lapsesi kanssa! Partiossa tarvitaan myös aikuisia. Partio on aikuiselle mukaansatempaava, monipuolinen harrastus ja tärkeää nuorisotyötä, joka tarjoaa mukavaa vastapainoa esim. työelämälle. Aiempaa partiokokemusta ei tarvita. Partio-ohjelma on valmiiksi rakennettu, ryhmänjohtajalle on hyvä käsikirja, josta löytyy ohjeet partiokokousten pitämiseen. Partiokokous on kerran viikossa ja kestää noin tunnin. Alkuun sinua auttaa lippukunnan kokeneet partiojohtajat. Tule mukaan!

www.puuhamarit.fi www.rev.fi

HAUSJÄRVI

35


Va pa a-a i k a

Ulkoilupaikkoja Hausjärvellä YKSLAMMIN JA KAKSLAMMIN ALUE Riihiviidantie 624, Ryttylä Ykslammin ja Kakslammin ulkoilualueita on kehitetty viime vuosina Hausjärven kunnan, Ryttylän Kirin, Vuokon luonnonsuojelusäätiön sekä kyläläisten yhteistyönä. Kesäisin alueella on käytössä 18-väyläinen frisbeegolfrata, kuntoportaat, pururata, beach volley- ja petanquekentät, uimaranta, laavu, Kakslammin luontopolut sekä kuntoilulaitteet. Talvisin alueella voi harrastaa avantouintia ja hiihtoa. Kakslammin luonnonsuojelualue on rauhoitettu v. 2017 arvokkaana paahdealueena. Siellä esiintyy harvinaisia kasveja kuten masmalo, keltasauramo sekä metsänätkelmä ja alueen hyönteislajisto uhanalaisine lajeineen on arvokas.

36

HAUSJÄRVI

Luontopolun reittien varrella on opastauluja, jotka kertovat alueen lajistosta ja luonnon monimuotoisuudesta.

VALKJÄRVEN UIMARANTA

alue, jossa matala lapsille sopiva hiekkaranta sekä laituri. Lasten uimapaikka on erikseen rajattu. Alueella myös pukukopit, puuceet sekä laavu.

Tulikalliontie 58, Oitti Puujaassa sijaitseva viihtyisä uimaranta Valkjärven rannalla, jossa matala hiekkapohja ja laitureilla rajattu lasten uimapaikka. Alueella on myös pukukopit, puuceet sekä grillikatos. Nuotion tekemistä varten on tuotava omat polttopuut. Suosittu uimaranta, jonne tullaan myös kauempaa uimaan sekä viettämään kesäpäivää!

KUNTOPORTAAT

OITIN UIMALA

• Hikiä, urheilukenttä, Hikiäntie 223, Hikiä • Hikiän pururata (pituus 1,3 km), Hikiäntie 223, Hikiä

Riihimäentie 3471, Oitti Puujoen hiekkaranta Oitissa on viihtyisä

• Hikiä, pururata (75+45 askelmaa), Hikiäntie 223, Hikiä • Monni, Paukunharju (91 askelmaa), Paukunharju 23, Hyvinkää • Oitti, pururata (153 askelmaa), Sahantie 12 tai Urheilutie 10, Oitti • Ryttylä, Ykslammen frisbeegolfalue (195 askelmaa), Riihiviidantie 616, Ryttylä

ULKOILUALUEET


• Kirsikkapuisto (pituus 775 m), Oitti, kantatie 54 (taukokioski) • Oitin pururata (2,4 km), Sahantie 12 ja Urheilutie 10, Oitti • Ryttylän pururata (3,2 km), Riihiviidantie 616, Ryttylä • Senioripuisto, Oitti, Lehtimajat, Kuusitie 10-18, Oitti Ulkoilualueilla myös ulkokuntoilulaitteita!

BEACH VOLLEY-KENTÄT

LAAVUT JA GRILLIPAIKAT

MOBOSUUNNISTUSRADAT

• Mommilanjärven soutelustadion, Haminankylä, Saitantie 1, Mommila • Hikiän pururata, Hikiäntie 223, Hikiä • Puujoen uimapaikka, Riihimäentie 3471, Oitti • Umpisen laavu, Umpistentie 86, Oitti • Ykslammin laavu, Riihiviidantie 616, Ryttylä • Valkjärven uimaranta, Tulikalliontie 58, Oitti

• Oitin pururata, Sahantie 12 tai Urheilutie 10, Oitti • Kakslammin alue, Ryttylä, valmistuu keväällä 2021 Lisätietoja: mobo.suunnistus.fi

KYSY LISÄÄ LIIKUNTATOIMISTOSTA Liikuntasihteeri Jari Kovanen 019 758 6780, jari.kovanen@hausjarvi.fi

• Oitti, yläkoulu, Vartiomäentie 2, Oitti • Ryttylä, Ykslampi, Riihiviidantie 616, Ryttylä

FRISBEEGOLF-RADAT • Oitin frisbeegolfrata, Umpistentie 86, Oitti • Ykslammin frisbeegolfrata, Riihiviidantie 616, Ryttylä Lisäksi yksittäisiä koreja Eskon koulun sekä Oitin yläkoulun piha-alueilla. Lisätietoja: www.frisbeegolfradat.fi

HAUSJÄRVI

37


Vuokraa Päällikön Pata!

Hausjärven Urheilijat LIIKUTTAA LAPSIA, NUORIA ja AIKUISIA ympäri vuoden! www.hausjarvenurheilijat.fi

Alk.

€ 5/v0 rk

PaljuPäällikkö

Ota yhteyttä: 040 845 6178 tai roope@hati-yhtiot.fi www.paljupaallikko.fi

Oitin Juhlatalo

varaukset: www.oitinjuhlatalo.fi

Hausjärven Perussuomalaiset ry

65 000 kunta-alan

TYÖPAIKKAA VUODESSA

Kuntarekrystä löydät muun muassa näiden työnantajien työpaikat!

» » » » » » » » »

Hausjärven kunta Hämeen ammattikorkeakoulu Janakkalan kunta Kanta-Hämeen keskussairaala Keravan kaupunki Lohjan kaupunki Lopen kunta Nurmijärven kunta Riihimäen kaupunki

kuntarekry.fi

38

HAUSJÄRVI

Kunta-ala on Suomen suurin ja monipuolisin työllistäjä. Kunta-alalta löytyy työpaikkoja eri niin opettajille, sairaanhoitajille, hallinto- ja toimistotyöntekijöille kuin insinööreille ja muille teknisen alan osaajille. Kunta-alalta löytyy niin vakituisia työpaikkoja, harjoittelupaikkoja kuin keikkatöitäkin ympäri Suomen. Kuntarekrystä löydät tuhansia kunta-alan työpaikkoja ja voit hakea niitä vaikka heti. Käy tutustumassa työpaikkoihin osoitteessa kuntarekry.fi

facebook.com/kuntarekry


K u n tava a l i t

Vaikuta kotikuntasi toimintaan Kunnan hallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon. Asukkaat saavat siis laajasti päättää oman kuntansa asioista. Kuntalainen voi vaikuttaa oman kuntansa toimintaan esimerkiksi tekemällä kuntalaisaloitteen tai asettumalla kuntavaaleissa ehdolle.

KUNTALAISALOITE Kuntalain mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Kunnan on ilmoitettava aloitteen tekijälle, mitä toimenpiteitä kunnassa on tehty aloitteen seurauksena. Jos aloitteen allekirjoittaa vähintään kaksi prosenttia asukkaista, kunnan on otettava aloite käsittelyyn puolen vuoden sisällä aloitteen saapumisesta. Kunnanvaltuustolle raportoidaan kerran vuodessa, mitä aloitteita on tehty ja mihin toimenpiteisiin ne ovat johtaneet. Kuntalaisaloitteen tavoitteena on usein esittää parannusta johonkin asiaan. Aloitteen voi laatia sähköisesti kuntalaisaloite.fi -verkkopalvelussa, tai sen voi

toimittaa kuntaan sähköpostitse, kirjeitse tai henkilökohtaisesti tuomalla. Aloitteen voi tehdä joko yksin tai yhdessä muiden kuntalaisten kanssa.

KANSANÄÄNESTYSALOITE Vähintään neljä prosenttia kunnan 15 vuotta täyttäneistä asukkaista voi tehdä aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä. Valtuuston on aloitteen kansanäänestysaloitteen seurauksena viipymättä päätettävä, järjestetäänkö aloitteessa vaadittu kansanäänestys.

KUNTAVAALIT Kuntavaaleissa valitaan kunnanvaltuuston jäsenet nelivuotiselle toimikaudelle. Kunnanvaltuusto on kunnan ylin päättävä toimielin ja se valitsee toimikauten-

sa aluksi jäsenet kunnanhallitukseen, lautakuntiin ja muihin toimielimiin. Toimikautensa aikana kunnanhallitus päättää muun muassa kuntastrategiasta, hallinnon järjestelyistä, kaavoituksesta ja kunnan taloudesta. Jos kunnanjohtajan virka tulee avoimeksi, valtuusto valitsee kunnanjohtajan. Kuntavaalien 2021 vaalipäivä on 13.6.2021 ja ennakkoäänestys järjestetään 26.5.2021–8.6.2021. Tarkemmat tiedot vaalipäivän ja ennakkoäänestyksen äänestyspaikoista ilmoitetaan vaalikuulutuksessa kunnan verkkosivuilla ja paikallislehdissä sekä jokaiselle äänioikeutetulle lähetettävässä äänioikeusilmoituksessa. Vaaleissa valitaan Hausjärven kunnanvaltuustoon 29 valtuutettua.

HAUSJÄRVI

39


Keskustan ehdokkaat Hausjärvellä Riikka Agrebi

Tapio Heikkinen

Satu Hietanen

Rauno Inkinen

Simo Jaakkola

Taina Jääskeläinen

Juha Lehtonen

Pekka Lokinperä

Maria Lumivuokko

Kaisa Malin

Outi Miettunen

Hannu Mäntylä

Elmeri Pesula

Markku Pyrä

Heini Ristavaara

Kati Smeds

lähihoitaja omaishoitaja

agronomi maatalousyrittäjä

eläkeläinen

yrittäjä

sairaanhoitaja yrittäjä

sairaanhoitaja kasv.tiet.maist.

it-asiantuntija

KM, luokanopettaja

metsänhoitaja

maanviljelijä

M.Eng insinööri

perhekodin vastuuhenkilö

kunnossapitoasentaja

sosiaalityöntekijä VTM

maatila-asiantuntija maanviljelijä

rikosylikonstaapeli HTK

Sinun kuvasi! Sisko Toivonen

myyjä merkonomi

Marja Tolonen

metsäasiantuntija

Mika Tonteri

asiantuntija maanviljelijä

Marjut Vakkilainen

eläinaineksen asiantuntija

LÄHDE EHDOKKAAKSI

Ota yhteyttä 3.5.2021 mennessä

timo.silvan@icloud.com

Kuntavaalit 13.6.2021. Ennakkoäänestys kotimaassa 26.5.-8.6. ja ulkomailla 2.-5.6.

www.keskusta.fi

“Tulevaisuuden Hausjärvi on kunta, jossa talous on kunnossa, ihmisillä on hyvän elämän eväitä ja syntyy työtä sekä työpaikkoja. Siitä taasen kertyy jaettavaa, jolla voidaan ylläpitää palveluja, pitää huolta turvallisuudesta, pitä viihtyvyydestä, ympäristöstä ja harrastusmahdollisuuksista.”

Katso tulevaisuuden Hausjärven puolustajat: www.tulevaisuudenhausjarvi.fi

Hausjärven Kokoomus

40

HAUSJÄRVI


K u n tava a l i t

Luottamus - päätöksenteon vaikuttavin elementti

K

ulunut valtuustovuosi 2017-2021 on päätöksessä ja työpöytäni kunnanhallituksen puheenjohtajana voin jättää tyytyväisenä. Valtuustokauden aikana on tehty kuntalaisten hyvinvoinnin eteen monenlaisia päätöksiä. On mm. rakennettu Ryttylän koulu, kevyenliikenteen väyliä, panostettu henkilöstön hyvinvointiin, lisätty lasten, nuorten ja ikäihmisten hyvinvoinnin osaajia sekä parannettu elämisen ja yrittämisen edellytyksiä monin eri tavoin. Valtuustokaudella on taas nähty paljon huikeita yhdistysten ja monen talkooväen uurastuksia, jotka ovat tuoneet monenlaista hyvinvointia isoille ja pienille kuntalaisille ja tämä työ on erittäin arvokasta. Kunnanhallituksen puheenjohtajana olen saanut toimia mm. henkilöstöjaoston, kehittämistoimikunnan ja Ryttylän koulun suunnitteluryhmän puheenjohtajina ja niiden kautta olen pystynyt osallistumaan ja näkemään työntekijöiden ja viranhaltijoiden toimintaa. Siitä tekemisen draivista ja osaamisesta voi olla ylpeä. Päätöksentekoon ja kaikkeen kunnan toimintaan liittyy kuitenkin erilaisten toiveiden ja tavoitteiden yhteensovittamista sekä virkamiesten että luottamushenkilöiden kanssa. Tätä valtuustokautta on perustellusti sanoa, että yhteistyö on ollut rakentavaa. Vaikka olemme joutuneet tekemään myös äärimmäisen vaikeita päätöksiä, niissäkin on toimittu rakentavasti. Päätöksentekoon kuuluu kuitenkin myös kritiikki ja onnistunut kritiikki vie asioita eteenpäin eikä jumiuta sitä. Myös vaikeita asioita pitää käsitellä, eikä pistää päätä pensaaseen. Valtuustossa ja kunnanhallituksessa ei ole äänestetty kuin muutaman pykälän osalta

koko valtuustokautena. Mielestäni se on merkki siitä, että asioihin on päässyt vaikuttamaan jo valmisteluvaiheessa ja yhteistyöllä olemme päässeet eteenpäin, emme äänestämällä. Jotkut päätökset aiheuttavat myrskyjä, kuten esimerkiksi Ryttylän koulun uudelleenkilpailutus. Kuitenkin rohkea esitys kunnanjohtajalta, onnistunut päätös valtuustolta ja hyvin sujunut suunnittelu- ja rakentamisprosessi säästi kunnalle noin 3.5 miljoonaa. Jotta siihen päästiin, piti uskaltaa luottaa ja uskaltaa ottaa vastaan myös monet kiukkuiset ja turhautuneet palautteet kuntalaisilta. Nyt kun koulu on valmis ja se on saanut kiitosta käyttäjiltä, niin olen tyytyväinen, että osasimme luottaa sekä esittelijään, itseemme sekä muiden näkemyksiin. Kuitenkin, Hausjärven tulevat vuodet tulevat olemaan haasteellisia, koska kuntatalouteen liittyvät tekijät ovat vielä harmaan usvan peitossa ja siihen on monia syitä, muun muassa korona ja sote. Vaikka kuntakenttä on täynnä konsultteja ja asiantuntijoita, joita voimme hyödyntää päätöksenteossa, niin silti tämän päivän haaste on se, että täsmäasiantuntijuutta ei ole. Merkittävin tieto täytyy löytää melkoisesta tietotulvasta. Siksi tähän aikaan juuri kunnallinen päätöksenteko on hieno keksintö. Siinä voidaan yhdistää virkamiestietoa ja ”lähitietoa”, jota mm. luottamushenkilöt tuottavat. Se pitää sisällään arvoja ja substanssia eri aloilta ja alueilta eli monenlaisen tiedon kokonaisuuden. Kun siihen yhdistyy vielä yhteistyön intressi, olemme päätöksenteon ylimmässä luokassa. Päätöksenteko ei ole yksilölaji. Kun kunnioitamme toistemme osaamista, näkemyksiä ja tietoa, tuo se

luottamuksen ilmapiirin. Ja siinä ilmapiirissä voi käsitellä myös vaikeita asioita ja saada niitä eteenpäin. Myös kuntalaisten täytyy luottaa siihen, että teemme työmme kiitettävästi. Toivon, että myös tuleva valtuusto jatkaa luottamuksen ja yhteistyön ilmapiirissä tulevalla valtuustokaudella. Hämeen maakuntakukka on kylmän kukka, mutta kuntakentällä kauneimmin loistaa luottamuksen kukka.

Heini Ristavaara kunnanhallituksen puheenjohtaja 2017–2021

HAUSJÄRVI

41


Kristillisdemokraattien kuntavaaliehdokkaat Hausjärvellä • Toimivat peruspalvelut • Turvallinen varhaiskasvatus ja terve oppimisympäristö lapsille • Ikääntyneiden arvostus ja osallistaminen • Tukea perheiden hyvinvointiin • Kulttuuri- ja harrastusmahdollisuudet kaikille • Hyvät liikenneyhteydet ja yritystoiminnan edellytykset • Ystävällinen Hausjärvi https://www.kd.fi/politiikka/ohjelmat/kuntavaaliohjelma/

Maiju Ollilainen opettaja

Ulla Rantala sairaanhoitaja

Asko Iso-Kungas talouspäällikkö

Tapani Kaitainen pastori

Ulla Jurvanen vapaaehtoistyöntekijä

Lea Pihkala sairaanhoitaja

PIDETÄÄN HUOLTA KUNNASTA. KUNTA PITÄÄ HUOLTA ASUKKAISTAAN.

IINA HUHTIMO

MAY-BRITT HÄRKÄNEN

KATI JOKINEN

ESA KUJANPÄÄ

TOMMI LINDÉN

KARI MASALIN

JARI MÄKINEN

JONI MÄÄTTÄ

MAARET OLLILA

IRENE PIIPPONEN

JERE POUTIAINEN

MERJA SARTESUO

JAANA SAARHOLM

MERVI LIPPONEN

keittiöpäällikkö

työkaluvalmistaja koneistaja

ravintola-alan ammattilainen

lähihoitaja saattohoidon asiantuntija

yrittäjä

koulukuraattori sosionomi AMK

Kuntavaalit 13.6.2021

42

HAUSJÄRVI

kunnossapitäjä

I

metallimies pääluottamusmies

kuorma-auton kuljettaja

perintäasiantuntija

Ennakkoäänestys kotimaassa 26.5.-8.6. ja ulkomailla 2.-5.6.

työsuojeluvaltuutettu

asiakassihteeri

I www.sdp.fi

työpäällikkö

opiskelija


K u n tava a l i t

Avoimin mielin uuteen valtuustokauteen

V

altuustokausi 2017-2021 päättyy varsin erilaisissa merkeissä verrattuna siihen, mistä se alkoi. Kunnan taloustilanne vahvistui valtuustokauden loppua kohden. Koronatuista seuranneiden valtionosuuskorotusten jälkeen kunnan tilinpäätös oli valtuustokauden viimeisenä vuonna kolme miljoonaa euroa plussalla. Hausjärvellä ei ole ihan hetkeen näkynyt vastaavia lukuja. Tänä vuonna palataan normaaliin, mutta siinäkin lähtötilanne on varsin tasapainoinen. Muutenkin hyviä asioita tapahtuu. Ryttylässä koululaiset pääsivät uuteen kouluun alkuvuodesta 2020. Kevyenliikenteenväyliä rakennetaan, tontteja on tarjolla ja kunnallistekniikka valmiina. Valokuituyhteydet laajenevat ja niitä on kohta tarjolla kaikissa taajamissa. Virkistys- ja harrastusmahdollisuudet ovat parantuneet talkoovoimin ja yhdistysten toimesta eri puolilla kuntaa. Kaikki tämä vahvistaa hyvän elämän edellytyksiä Hausjärvellä. Uusi valtuusto aloittaa työnsä siis hyvistä lähtökohdista. Suoraan tämänpäiväistä tilannetta tärkeämpää on silti muodostaa realistinen näkymä siitä, mihin ollaan menossa. Maailma Hausjärven ympärillä muuttuu koko ajan. Muutos pakottaa miettimään uusiksi sen, miten kunnan palvelut järjestetään. Esimerkiksi minkälaisia rakennuksia kannattaa rakentaa ja ylläpitää sekä mikä olisi niille tulevaisuuden kannalta paras sijainti. Tämä kaikki vaikuttaa lopulta siihen mihin ja minkälaisia tontteja kannattaa kaavoittaa. Kunnan väkiluvun muutoksen lisäksi on tärkeää kiinnittää huomiota erikseen lasten, työikäisten ja ikääntyvän väestön määrän muutokseen. Vaikutukset ker-

Maailma Hausjärven ympärillä muuttuu koko ajan. Muutos pakottaa miettimään uusiksi sen, miten kunnan palvelut järjestetään. tautuvat, jos kunnasta pois muuttavien palvelutarve on täysin erilainen verrattuna kuntaan tuleviin uusiin asukkaisiin. Tähän mennessä Hausjärvellä on pystytty reagoimaan muutoksiin kohtalaisen hyvin. Hausjärveläisille on tarjolla hyvät kunnalliset palvelut, vaikka osa niistä haetaankin omien kuntarajojen ulkopuolelta. Kaikkien palveluiden ei tarvitse olla tarjolla omassa kunnassa, kunhan ne ovat sujuvasti tarjolla kuntalaisille. Kaikista näistä suoraan arkeen vaikuttavista asioista kesäkuussa valittavat Hausjärven uudet valtuutetut päättävät. Hausjärven pitää pystyä tulemaan toimeen omilla vahvuuksillaan yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa. Vahvuudet eivät välttämättä eroa kovinkaan paljon Suomen muista kunnista. Ne tulee tunnistaa ja niiden hyödyntämiseen pitää löytää ihan oma ote. Siinä on tulevalle valtuustolle ensimmäinen tehtävä.

Kyösti Arovuori kunnanvaltuuston puheenjohtaja 2017–2021

HAUSJÄRVI

43


KUNTAVAALIT 2021 Kuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021 klo 9-20.

KUNTAVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSAJANJAKSO 26.5.-8.6.2021 Kunnanvirasto, Keskustie 2–4, 12100 Oitti ke-pe 26.–28.5.2021 9.00–18.00 la-su 29.– 30.5.2021 10.00–14.00 ma-pe 31.5.–4.6.2021 9.00–18.00 la-su 5.– 6.6.2021 10.00–14.00 ma-ti 7.–8.6.2021 9.00–18.00 Ryttylän koulu, Koulutie 14, 12310 Ryttylä la-ti 5.–8.6.2021 10.00–14.00

KOTIÄÄNESTYS 26.5.-8.6.2021

Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan Hausjärven kunnan keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse. Kirjalliset ilmoitukset lähetetään osoitteeseen Hausjärven kunnan keskusvaalilautakunta, Keskustie 2-4, 12100 Oitti. Puhelimitse ilmoittautuminen tehdään kunnanviraston palvelupisteeseen puh. 019 758 6505 ma-pe klo 9-15. Ilmoittautuminen päättyy 1.6.2021 klo 16.

Tiesitkö, että…

Muista henkilöllisyystodistus!

kunnanvaltuuston kokoukset ovat katsottavissa kunnan Youtube-kanavan kautta? Lisätietoja www.hausjarvi.fi tai Facebookista. Hausjärven kunta on myös Instagramissa? Hausjärven kunnan asukasluku (31.12.2020) on 8176 asukasta? Hausjärven kunta on perustettu 21.9.1868, eli kunta täyttää syksyllä jo 153 vuotta? Hausjärvellä sijaitsee Suomen vanhin yleinen kansakoulu? Eskon koulu Erkylässä perustettiin vuonna 1856. Hausjärvellä on myös pisimpään yhtäjaksoisesti toiminut koulu Suomessa? Kirkonkylän koulu aloitti toimintansa 1866 ja ehti toimia yhtäjaksoisesti 144 vuoden ajan. Hausjärven kirkko on Hämeen ainoa puinen ristikirkko? Kirkko valmistui vuonna 1788. Kanta-Hämeen käyntikohteet on koottu Visit Häme -sivustolle? Etsi kivaa kesätekemistä lähiseudulta: www.visithame.fi! Hausjärvellä on 559 askelman verran kuntoportaita neljässä eri taajamassa? Tutustu Hausjärven liikuntapaikkoihin sivuilla 36-37!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.