Hausjärven asukaslehti 2/2021

Page 1

HAUSJÄRVI 2/2021 | Julkinen tiedote

Tässä sinulle uusi hausjärven ASUKASLEHTI!

Uuden kunnanvaltuuston esittely s. 6 Musikaali s. 18 Tutustu talviliikuntapaikkoihin s. 28


JULKAISIJA Hausjärven kunta

TAITTO MAK Media Oy

KUVAT Anu Juuri Aki Ranta Antti Saraja Toni Säily Hausjärven kunta

PAINO Savion kirjapaino

PAINOSMÄÄRÄ 4900 kpl

• @hausjarvenkunta • @hausjarvenkunta • @hausjarvenkunta

2

HAUSJÄRVI

alkusanat H ausjärven kunnan palveluesite koki keväällä 2021 muodonmuutoksen ja kädessäsi on nyt kunnan toinen asukaslehti. Asukaslehti esittelee kunnan toimintaa ja palveluita hieman ajankohtaisemmasta näkökulmasta, mutta sen taustatarkoitus pysyy silti samana. Kuntalain 29 § mukaan kunnan toiminnasta on tiedotettava asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja muille yhteisöille. Kunnan tulee antaa riittävästi tietoja kunnan järjestämistä palveluista, taloudesta, kunnassa valmistelussa olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä päätöksistä ja päätösten vaikutuksista.

Toisessa asukaslehdessä on sisältönä muun muassa vinkkejä talviulkoiluun (hiihtoladut, avantouinti, laavut, jne.), Hausjärven harrastusmahdollisuuksista, Omaolosta sekä oppivelvollisuuden pidentymisestä. Lisäksi esittelemme uudet kunnanvaltuutetut 2021-2025, joka aloittivat luottamustehtävässään elokuussa 2021. Mitä mieltä olet asukaslehdestä ja sen sisällöstä? Anna palautetta www.hausjarvi.fi sivujen kautta tai lähetä sähköpostia hausjarvi@hausjarvi.fi


S i s ä lt ö

11

2/2021

Kunnan runsas tonttitarjonta, s. 11

24 Hyvä lukutaito on lapsen supervoima, s. 24

4

Hausjärvi valmiina Kanta-Hämeen hyvinvointialueeseen

5

Aluevaalit 2022

5

Talous- ja hallintojohtaja

5

Kalle Eklund aloitti työssään 27.9.2021

6

Kuntavaalit 2021 järjestettiin 13.6.2021

7

Hausjärven kunnanvaltuutetut 2021-2025

8

Hausjärvi eilen, tänään ja huomenna

9

Terveydenhuollon yhteystietoja

10 Riihimäen seudun matkailuhanke – Yhdessä eteenpäin 10 Sähköisten palveluiden ja asianhallinnan kehittämishanke 11

Nyt on hyvä aika hankkia tontti Hausjärveltä!

11

Kunnan runsas tonttitarjonta

12 Hausjärven kansalaisopiston uudet lyhyt-kurssit keväällä 2022 13 Mikä on Omaolo? 14 Kunnan yhteystietoja 16 Musiikista voimaa – Mitä on musiikin-ohjaajan työ? 18 Tammikuussa 2022 nähdään Plääni B –musikaali! 20 Oppivelvollisuus pidentyi 23 Hausjärven monipuoliset harrastusmahdollisuudet 24 Hyvä lukutaito on lapsen supervoima 26 Ryttylän kyläkirjasto 28 Hausjärven talviliikuntapaikat

28 Talviliikuntapaikkoja Hausjärvellä, s. 28

HAUSJÄRVI

3


K u n n a n j o h taja n k atsau s

Hausjärvi valmiina Kanta-Hämeen hyvinvointialueeseen

S

osiaali- ja terveysuudistusten tarkoituksena on taata yhdenvertaiset palvelut kaikille suomalaisille. Ensi askel tähän otetaan, kun lääkäripalvelut palaavat syksyllä 2022 Hausjärvelle. Alueellinen tasa-arvo toteutuu paremmin, kun palvelujen järjestäjinä ovat kuntia isommat hyvinvointialueet. Suomeen tulee 21 maakuntaa, joita kutsutaan hyvinvointialueiksi ja palveluiden tuottamisesta vastaa lisäksi Helsingin kaupunki. Vuoden 2023 alussa hyvinvointialueiden vastuulle siirtyvät muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestäminen, pelastustoimi, lomituspalvelut ja maaseutuhallinto. Tehtävien siirron mukana kuntien menoista katoaa noin puolet. Kanta-Hämeessä hyvinvointialueen valmistelu aloitettiin heinäkuussa väliaikaisen valmisteluelimen (VATE) johdolla. VATE johtaa valmistelua maaliskuun 2022 alkuun, jolloin vaaleilla valittava aluevaltuusto aloittaa tehtävässään. Kanta-Hämeen 11 kunnan aluevaltuustoon valitaan 59 aluevaltuutettua, josta Hausjärven kunnan laskennallinen osuus on kolme paikkaa. Ehdokaslistan enimmäispituus on Kanta-Hämeessä 73 ehdokasta. Ehdokaslistat jätetään 14.12.2021 ja varsinainen vaalipäivä on 23.1.2022. Mielestäni kuntalaisten kannattaa äänestää näissä vaaleissa, jotta hausjärveläiset saavat paikkoja aluevaltuustossa. Jatkossa nämä valtuutetut ovat

4

HAUSJÄRVI

se äänitorvi aluevaltuustoon nähden sote-asioista päätettäessä. Ensi vuonna järjestettävät aluevaalit ovat poikkeukselliset. Maaliskuussa 2022 aluevaltuustoille maakunnille siirtyy merkittävä osa kuntien nykyisistä tehtävistä. Sote- ja maakuntauudistus merkitsee suurta muutosta Hausjärven kunnan talouteen. Kanta-Hämeessä tämä tarkoittaa yli 6000 työntekijän siirtymistä uuden hyvinvointialueen alaisuuteen. Uudistuksen toivotaan myös auttavan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöpulaan. Uudistuksessa kunnan käyttötalous puolittuu, mutta taseet jäävät lähes ennalleen. Tulopohjan puolittuminen ja suhteellisen velkaantuneisuuden kasvu lisäävät merkittävästi riskejä, joihin on syytä varautua. Mahdollisuuksia on paljon ja vaihtoehtoja useita, joilla voidaan varmistaa Hausjärven kunnan talouden iskukyky tulevaisuudessa. Kunnat ovat jatkossa avainasemassa paikallisen elinkeinopolitiikan harjoittajina sekä hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistäjinä. Uskon, että tekemistä kunnilla riittää jatkossakin. Kunnat huolehtivat mm. varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta, kaavoituksesta, sekä maa-, asuntoja elinkeino- ja työllisyysasioista. Kunnat huolehtivat jatkossa myös kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-ajan toimista. Kunta on käynnistänyt uuden kuntastrategian valmistelun ja lokakuun aikana hausjärveläisiltä kysytään mieli-

piteitä, joilla kuntalaiset voivat vaikuttaa kuntastrategiaan. Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät menestystekijät, jotka erottavat Hausjärven positiivisesti muista kunnista? Mitkä ovat sellaiset ulkoiset mahdollisuudet, jotka voivat edesauttaa Hausjärven kasvua ja kehitystä? Missä Hausjärvellä on eniten kehitettävää? Kaikki näkemykset ja mielipiteet otetaan huomioon kuntastrategian valmistelussa, jonka uudet kunnanvaltuutetut päättävät ensi vuoden aikana. Uudet tehtävät ja uusi kuntarakenne ovat olleet varmasti motiivina monelle uudelle kunnanvaltuutetulle. Kunnan tehtävät uudistuksen jälkeen painottuvat hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, paikallisen identiteetin ja demokratian edistämiseen sekä elinvoiman lisäämiseen. Hausjärven kunnanjohtajana minulla on ilo tehdä työtä kuntalaisten kanssa joka päivä. Kylien hankkeet, tapahtumat ja uudet ideat ovat osoitus siitä yhteisöllisyydestä ja tarmosta, josta on hyvä ponnistaa uuteen kuntarakenteeseen vuodesta 2023 alkaen. Potentiaalia elinvoiman ja työllisyyden lisäämiseksi Hausjärvellä on paljon. Hyvää syksyä kuntalaisille toivottaen, kunnanjohtaja Pekka Määttänen


Aluevaalit 2022 Tammikuussa 2022 järjestetään ensimmäiset aluevaalit, joissa valitaan hyvinvointialueiden aluevaltuustot. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. Ennakkoäänestysaika on 12.-18.1.2022.

M uis m uk h aa en ott tath n ä ki aa an än lök es ort ty in sp aik all e! 12.-14.1.2022 klo 12-18 15.-16.1.2022 klo 10-14 17.-18.1.2022 klo 12-18

2. Ryttylän koulu, Pajatie 1-3, Ryttylä

17.-18.1.2022 klo 14-18

Ennakkoäänestyspaikat Hausjärvellä ovat: Kunnanvirasto, Keskustie 2-4, Oitti 1.

3.

Kirjastoauto toimii ennakkoäänestyspaikkana seuraavan aikataulun mukaan: Kirkon pysäköintipaikka, Alitie keskiviikko 12.1.2022 klo 15-17 Eskon koulu linja-autopysäkki, Hikiäntie 223 keskiviikko 12.1.2022 klo 18-20 Maisalan seuratalo, Kuruntie 483 torstai 13.1.2022 klo 15-17 Suonummen maja, Erkyläntie 399 torstai 13.1.2022 klo 18-20 Lahtisen vahavalimo, Puujaanlenkki 420 perjantai 14.1.2022 klo 15-17 Karan koulu, Hausjärventie 1881 perjantai 14.1.2022 klo 18-20 Karpalotien ja Rahkosentien risteys, Karpalotie maanantai 17.1.2022 klo 15-17 Päivähoito Satumaa, Monninlinja 202 maanantai 17.1.2022 klo 18-20 Mommilan kyläpuoti, Kordelinintie 64 tiistai 18.1.2022 klo 15-17 Mommilan seisake, Mommilanraitti 15 tiistai 18.1.2022 klo 18-20

Hallinto ja sisäiset palvelut

Talous- ja hallintojohtaja Kalle Eklund aloitti työssään 27.9.2021 ”Talous- ja hallintojohtajana toimin hallinto ja sisäiset palvelut –palvelukeskuksen johtajana. Vastuualueisiini kuuluu keskitetty henkilöstöhallinto, hallinnon sisäiset palvelut (talouden suunnittelu ja seuranta, hallinnon sisäiset palvelut, ICT-palvelut, asiakirjahallinto) sekä ruoka- ja siivouspalvelut. Avustan kunnanjohtajaa kunnanhallituksen ja -valtuuston asioiden valmistelussa, päätösten täytäntöönpanossa ja toimin ko. toimielinten sihteerinä.”

Pekka Määttänen, kunnanjohtaja Kalle Eklund, talous- ja hallintojohtaja Maarit Immonen, controller Ismo Korhonen, ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö Tommi Kuparinen, IT-suunnittelija Jaana Laakso, palvelusihteeri Anniina Mäki, henkilöstösuunnittelija Paula Palkia, talous- ja hallintosuunnittelija Timo Pirinen, tietohallintosuunnittelija Sirpa Saraja, asianhallintasihteeri Mika Sipronen, ICT-tukihenkilö

019 758 6510 019 758 6581 019 758 6563 019 758 6760 019 758 5011 019 758 6505 019 758 6583 019 758 6590 019 758 5020 019 758 6587 019 758 5006

Elinkeinot ja kehittäminen Toni Haavisto, ympäristösihteeri Pertti Kähönen, rakennustarkastaja Tuija Lohkovuori, lupavalmistelija Sari Lehtiö, kaavavalmistelija Tuula Vuorinen, kaavoittaja

019 758 6561 019 758 6860 019 758 6861 019 758 6562 019 758 6560

Sposti: etunimi.sukunimi@hausjarvi.fi

HAUSJÄRVI

5


KUNTAVAALIT 2021 ÄÄNTEN JAKAUTUMINEN PUOLUEITTAIN

U U SI K U N N A N VA LT U U STO

Kuntavaalit 2021 järjestettiin 13.6.2021 Alun perin vaalit oli tarkoitus järjestää jo huhtikuun 18., mutta koronaviruspandemian takia vaaleja päätettiin siirtää. Kuntavaalien aikaan Hausjärvellä oli äänioikeutettuja yhteensä 6471. Hausjärvi on jaettu neljään äänestysalueeseen: 001 Hikiä, 002 Monni, 003 Oitti ja 004 Ryttylä.

Vihreät 3,20 % Liike nyt KD 1,20 % 4,50 % Vasemmistoliitto 5,60 %

SDP 18,20 %

Keskusta 24,80 %

ÄÄNET

Kokoomus 23,70 %

PS 18,80 %

Uusi kunnanvaltuusto aloitti tehtävässään 1.8.2021. Kunnanvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa kotisivuillamme www.hausjarvi.fi -> Päätöksenteko

VALTUUTETUISTA ON NAISIA/MIEHIÄ

UUSIA

Seuraavat vaalit: Aluevaalit 23.1.2022

55%

Lisätietoa: https://vaalit.fi/aluevaalit

38% 62%

UUDELLEENVALITTUJA

45%

ÄÄNESTYSPROSENTTI KUNNASSA Koko kunta Hikiä Monni Oitti Ryttylä

6

HAUSJÄRVI

52,8% 52,6% 55,4% 53,5% 50,7%

VALTUUSTOPAIKKOJEN JAKAUTUMINEN Vasemmistoliitto 1

KD 1

Vihreät 1 Keskusta 8

SDP 5

HENKILÖÄ /PUOLUE

PS 6

Kokoomus 7


Hausjärven kunnanvaltuutetut 2021-2025

Juha Lehtonen, 44 Perhekodin vastuuhenkilö

Kaisa Malin, 35 Perhepäivähoitaja, yrittäjä

Kati Smeds, 54 Rikosylikonstaapeli, HTK

Suomen Keskusta

Elmeri Pesula, 19 Maanviljelijä

Mikko Sallinen, 44 Terminaaliesimies

Kyösti Arovuori, 42 MMT, yrittäjä

Jari Mäkinen, 57 Työpäällikko

Sampsa Suomela, 42 Insinööri

Risto Tiippana, 58 Korvausneuvoja

Petri Määttä, 46 Yrittäjä, metsätalousinsinööri

Suomen Sosialidemokraattine puolue

Jarkko Stråhle, 38 FM, johtava asiantuntija

Irene Piipponen, 40 Koulukuraattori, sosionomi (AMK)

Kari Masalin, 63 Työsuojeluvaltuutettu

Sari Auvinen, 47 Sairaanhoitaja

Maaret Ollila, 62 Lähihoitaja, saattohoidon asiantuntija

Vihreät

Kari Salminen, 51 Tietoliikenneasiantuntija

Marko Ruottu, 53 Aluemyyntipäällikkö

Sisko Toivonen, 42 Myyjä, merkonomi

Vasemmistoliitto

Timo Nuora, 47 Insinööri (YAMK)

Ilkka Brotherus, 70 KTM, yrittäjä

Kansallinen Kokoomus

Maiju Ollilainen, 40 Suomen kielen opettaja, yrittäjä

Simo Jakkola, 58 Metsänhoitaja

Satu Hietanen, 55 Sairaanhoitaja, yrittäjä

Perussuomalaiset

Kristillisdemokraatit

Pekka Lokinperä, 54 Maatila-asiantuntija

Anna Immonen, 44 Englannin lehtori, FM

Sanna Jämsen, 51 Lääkäri

Timo Ratilainen, 65 Eläkeläinen

Toni Laine, 42 Kunnossapitotyöntekijä

Hanna Tuovila, 45 Biologi, opettaja

HAUSJÄRVI

7


K U N N A N H A L L I T U KS E N T E RV E IS E T

Hausjärvi eilen, tänään ja huomenna

H

ausjärvi on monia kyliä sisältävä kunta. Rautatie ja sen mahdollistama liikkuminen on ollut avainasemassa Hausjärven kehittymisessä jo 1800-luvulta saakka, kun rata Helsingin ja Pietarin välille valmistui. Nykyisin kylämme houkuttelee muun muassa lapsiperheitä muuttamaan tänne. Kylältä löytyy peruspalvelut, mutta toisaalta sieltä on lyhyt matka ja hyvät kulkuyhteydet kaupunkialueille Riihimäelle, Hyvinkäälle, pääkaupunkiseudulle ja Lahteen. Onhan tämä Hausjärvi pendelöintikunta. Moni käy työssä muualla, mutta halu maaseutumaiseen asumiseen kaupunkien läheisyydessä on edelleen yksi vetovoimatekijä. Täällä onkin sitten lähellä luonnonrauhaa, joka antaa vapaa-aikaan aivan oman ilonsa ja vastapainon arjen kiireille. Tiedän perheitä, jotka ovat muuttaneet Hausjärvelle ja pian perässä ovat seuranneet myös isovanhemmat. Perheiden tukiverkostoa tarvitaankin lasten kasvaessa ja harrastaessa. Myös halu olla lähellä lapsia ja lastenlapsia korostuu asumispäätöstä tehtäessä. Hausjärvi ei olekaan vain hyvä paikka kasvaa, vaan myös vanheta. Yhdistykset järjestävät kaikenikäisille monipuolista harrastustoimintaa ja tätä kautta toimintakyky pysyy yllä ja kotona asuminen on mahdollista pidempään. Työelämän rasittavuus tarvitsee vireää vapaa-ajan harrastusten vastapainoa. Mitä huominen tuo tullessaan? Kuinka kunta ja sen asukkaat pärjäävät? Kuntaa on kehitettävä monien kyliemme tarpeet huomioiden. Jokaisessa kylässä ei ole samanlaisia palveluita ja tarpeitakaan. Muun muassa Monnin kehittymiselle sysäyksen tuo varmasti oman junaseisakkeen saaminen tulevaisuudessa. Tämä on yhtä tärkeää, kuin teiden kunnosta huolehtiminen haja-asutusalueella. Koulurakentami-

8

HAUSJÄRVI

nen Oitissa on seuraava suuri päättäjien ratkaistava asia. Satsaus perusopetukseen ja luomalla hyvän oppimisympäristön, voimme vaikuttaa myös oppimiseen ja lastemme hyvinvointiin. Aivan kuten rakentamisessakin, hyvin tehdyt perustukset turvaavat rakennukselle pitkän käyttöiän. -60-luvulla oli omat tarpeet opetuksessa. 80-90 luvulla peruskoulussa alkoi tietotekninen kehittyminen ja nykyisin, sekä tulevaisuuden opetus tarvitsee aivan uudenlaiset oppimistilat ja opetuksen tietotekniikan kehittyessä vauhdilla. Tämä kaikki vaati panostusta tulevaisuuden ratkaisuihin. Suuri kysymys on tuo pitkään valmisteltu SOTE. Valmistautuminen ja siirtyminen aluehallinto-organisaatioon on menossa. Tässä vasta valituilla päättäjillä on tärkeä rooli. Aluevaalit ja niiden ehdokasasettelu ovat käynnissä. Vaaleissa ratkaistaan päättäjät organisaatioon, joka päättää tulevaisuudessa suuresta osasta kuntalaisten käyttämistä palveluista. Ei voi siis turhaan korostaa näiden vaalien tärkeyttä ja kannustaa jokaista käyttämään äänioikeuttaan. Vaikutukset ovat muutoksessa erittäin suuret. Verotus muuttuu ja kuntien saamat verotulot putoavat samalla kun eri tehtävien järjestämisvastuu siirtyy suuremmille hartioille kannettavaksi. Taloudesta huolehtiminen kunnissa korostuu jatkossa entistä enemmän. Velat on kuntien kuitenkin maksettava. Loppuvuodesta kuntien 2022 talousarviota laadittaessa, on jo 2023 taloussuunnitelmassa huomioitava ja ennakoitava tuleva rakenteellinen muutos. Tämä on siis lähempänä kuin moni ajatteleekaan. Hyvällä yhteistyöllä ja yhdessä tehdyillä suunnitelmilla turvaamme jatkossakin hausjärveläisten palvelut ja niiden toimivuuden. Näissä talkoissa tarvitaan kaikkien tahojen yhteistyötä.

Syksyisin terveisin Pekka Lokinperä kunnanhallituksen puheenjohtaja


T E RV E Y D E N H U O L LO N Y H T E YST IE TO JA

Kiireellinen hoito Kiireellisen hoidon yksikkö Pulssi77, avoinna joka päivä klo 8-22 Kontiontie 77, 11120 Riihimäki, puh. 019 758 5600 arkisin klo 8-15 puhelu ohjautuu takaisinsoittojärjestelmään arkisin klo 15-22 ja viikonloppuisin klo 8-22 puhelimeen vastaa sairaanhoitaja Kanta-Hämeen keskussairaalaan ensiavun yöaikainen päivystys on avoinna joka päivä 22-08 Ahvenistontie 20, 13530 Hämeenlinna puh. 116117

Kiireetön hoito Ryttylä puh. 019 758 5841 Hikiä, Oitti, Kuru, Lavinto, Maitoinen, Metsäkulma, Mommila, Nyry, Puujaa, Selänoja, Silakkamäki, Turkhauta, puh. 019 758 5800

Suun terveydenhuolto Ajanvaraus ja –peruutus puh. 019 758 5650 Oitin hammashoitola Kuusitie 10 – 18 12100 Oitti

Hausjärven neuvolaterveydenhoitajat Hikiän neuvola, Hikiäntie 223, 12240 Hikiä äitiysneuvola, lastenneuvola ja perhesuunnittelu, puhelinaika ma – pe klo 8 – 12 Hanna Kaakinen puh. 019 758 5808 takaisinsoitto Oitin neuvola, Kuusitie 10 – 18, 12100 Oitti äitiysneuvola, lastenneuvola ja perhesuunnittelu, puhelinaika ma – pe klo 8 – 12 Sanna Hedman puh. 019 758 5808 takaisinsoitto Ryttylän neuvola, Ryttylän kylätalo, Kulmatie 14, 12310 Ryttylä äitiysneuvola, lastenneuvola ja perhesuunnittelu, puhelinaika ma – pe klo 8 – 12 Anu Ahola puh. 019 758 5808 takaisinsoitto

Päihde- ja mielenterveyspalvelut Aukioloajat ma-to klo 8.00-15.30 ja pe klo 8.00-14.30 (kesä-heinäkuu klo 14.00) Puhelinpalvelu Puh. 019 758 5960, käytössämme on takaisinsoittopalvelu. Sairaanhoitajat soittavat takaisin ma – to klo 8-15.00 ja pe klo 8-14.00 Käyntiosoite Penttilänkatu 5, J-ovi, 11100 Riihimäki Sairaanhoitajan aamuvastaanotto Mielenterveys- ja päihdeyksikön Riihimäen toimipisteessä arkisin klo 9.00 – 10.30 ilman ajanvarausta. Muina aikoina vastaanottotoiminta vain ajanvarauksella mielenterveys- ja päihdeyksikössä Riihimäellä tai rajoitetusti lähiasemilla: Oitin lähiasema, Kuusitie 10-18, 12100 Oitti

HAUSJÄRVI

9


Hankkeet

Riihimäen seudun matkailuhanke – Yhdessä eteenpäin

Y

hdessä eteenpäin – Riihimäen seudun matkailuhankkeen tarkoituksena on luoda Lopen ja Hausjärven kuntien sekä Riihimäen kaupungin yhteinen matkailuorganisaatio. Hankkeella on Hämeen liiton myöntämä AKKE-rahoitus. Hanketta koordinoi Riihimäen Messut Oy. Riihimäen Messut teki alkuvuodesta 2021 kyselyn matkailutoimijoille, missä selvitettiin matkailutoimijoiden tarpeita. Hankehakemus tehtiin tutkimuksesta saatujen tietojen pohjalta. Tutkimukseen vastanneet matkailutoimijat kertoivat, että korona on rasittanut heidän liiketoimintaansa huomattavasti. Jopa 69 %:lla koronapandemia on näkynyt liikevaihdon laskuna ja matkailijoiden määrän vähentymisenä. Tutkimuksessa kävi myös ilmi, että seudulla ei ole olemassa matkailuorganisaatiota ja kukaan ei vastaa matkailusta keskitetysti seudulla. Tähän matkailutoimijat toivoivat muutosta. Korona on iskenyt matkailu-, kulttuuri-, ravintola-, hotelli- ja tapahtuma-alalle pahiten. Hankkeen tarkoituksena on saada toimijoille näkyvyyttä ja markkinointia sekä lisätä alueen vetovoimaa. Riihimäen seudun matkailun kärjet on määritelty vuonna 2018 Let’s Go Tavastia -hankkeessa. Matkailukärjet ovat luonto, kulttuuri, hyvinvointi ja paikallinen elämä. ”Meidän on erittäin hyvä lähteä tältä pohjalta viemään matkailua eteenpäin Riihimäen seudulla”, kertoo Riihimäen Messujen toimitusjohtaja Ninni Manninen. Riihimäen Messuilla on kokemusta matkailun palveluiden tuottajana ja kehittäjänä. ”Matkailun toimenpiteitä lähdetään tekemään yhdessä ja yhteistyössä matkailutoimijoiden tarpeiden ja toiveiden mukaan”, Manninen jatkaa. Hankkeessa on seitsemän eri työpakettia, joista isommat ovat matkailuorganisaation luominen sekä kumppa-

10

HAUSJÄRVI

nuusverkoston kokoaminen. Tarkoitus on, että sekä organisaatio että verkosto jatkavat elämäänsä hankkeen loputtua vuoden alussa 2023. ”Mitään ei kannata rakentaa pelkästään hanketta varten”, Manninen sanoo. ”Tärkeää on, että saamme luotua toimivan organisaation ja verkoston, jotta päätehtävä, matkailun lisääntyminen ja kehittäminen Riihimäen seudulla toteutuu”. Lisäksi on tarkoitus tehdä benchmarking- ja auditointivierailuja, valmentaa matkailuorganisaatioiden liiketoimintaa, kehittää yhteismarkkinointia ja osallistua matkailualan tapahtumiin, luoda digitaalinen markkinointisivusto, tuottaa sinne sisältöä sekä osallistua suur-Helsingin alueen matkailumarkkinointi toimenpiteisiin alueen edustajana. Riihimäen kaupunginjohtaja Jere Penttilä on kollegojensa Hausjärven kunnanjohtajan Pekka Määttäsen ja Lopen kunnanjohtajan Mikko Salmelan kanssa tyytyväinen seudun vahvaan yhteistyöhön. ”Naapurikuntien yhteistyö hyödyttää kaikkia. Alue on yhdessä enemmän kuin kukaan yksin, siksi matkailuhankkeen nimeksikin valikoitui Yhdessä eteenpäin”, Penttilä toteaa. Matkailu jää usein muiden kehitettävien asioiden jalkoihin, mutta nyt hankkeen, sen resurssien ja saadun rahoituksen myötä saadaan uutta tehoa ja voimaa seudun matkailuun. Rahoituksen suuruus on yhteensä 215.000 euroa, josta kuntien omarahoitusosuus on 64.500 euroa. ”Meillä on täällä Kanta-Hämeen sydämessä helmiä, joista voi olla ylpeä ja jonne toivotamme lämpimästi niin matkailijat kuin kuntalaisetkin tutustumaan”, toteavat kuntapäättäjät yhdessä. Seuraa somessa: facebook.com/visitriihimaki instagram.com/visitriihimaki/

Sähköisten palveluiden ja asianhallinnan kehittämishanke

H

ausjärven kunnassa on jatkettu panostamista sähköisen päätöksenteon kehittämiseen ja asiakkaille tarjottaviin sähköisiin palveluihin. Asiakkaille sähköiset palvelut tulevat näkyviin koko laajuudessaan kunnan uusien verkkosivujen myötä vuoden 2022 aikana. Jo nyt asiakas voi löytää uudenlaisia lomakkeita ja osallistua entistä vahvemmin kunnan päätöksentekoon mm. kuntastrategiakyselyn kautta. Tarkoitus on tarjota matalan kynnyksen yhteyskanavia ja lisätä tiedottamista sosiaalisessa mediassa kuntalaisten osallistamiseksi. Kuntalaiset voivat myös toimittaa helposti ideoita vaikkapa sähköisten palvelujen parantamiseksi palautekanavan kautta. Palautekanava löytyy kunnan verkkosivuilta: https://hausjarvi. fi/paatoksenteko/osallistu-ja-vaikuta/ laheta-palautetta/ Elokuussa järjestettiin verkkokysely, missä kartoitettiin kuntalaisten kokemuksia sähköisten palveluiden käytöstä sekä tarpeita sähköisten palveluiden kehittämiseksi. Kyselyyn vastanneista noin puolet käytti sähköisiä palveluita mobiilisti ja noin puolet tietokoneella. Vastaajat toivoivat lisää lomakkeita käyttöön, jotka voidaan täyttää ja lähettää kokonaan sähköisesti. Sähköisiä lomakkeita työstetään ja niitä tulee enemmän kuntalaisten saataville syksyn ja ensi kevään aikana. Myöskin kunnan verkkosivuihin liittyen tuli useampia korjausehdotuksia, jotka otetaan huomioon verkkosivujen uudistamisen yhteydessä. Kyselyyn vastanneet halusivat kasvokkaisen vaikuttamisen rinnalle myös sähköisiä matalan kynnyksen tapoja vaikuttaa, kuten verkkokyselyitä, etäkokouksia ja keskusteluja verkossa. Matalan kynnyksen yhteyskanavien kautta tullaan keräämään kuntalaisilta kehitysideoita myös jatkossa. Hausjärven kunta tiedottaa uusista sähköisistä palveluista verkkosivujen lisäksi sosiaalisessa mediassa ja toivovat kuntalaisten ottavan sosiaalisen median sivustot seurantaan. Hausjärven kunnan löydät niin Facebookista, Instagramista, Twitteristä kuin LinkedInistä.


To n t i t

Kunnan runsas tonttitarjonta Nyt on hyvä aika hankkia tontti Hausjärveltä!

Hausjärven kunnalla on tarjolla kohtuulliseen hintaan paljon hyviä pientalotontteja eri puolilta kuntaa. Lisätietoja tonteista ja rakentamisesta osoitteessa www.hausjarvi.fi. Tutustu samalle myös kunnan interaktiiviseen karttapalveluun, jossa on muun muassa videoita asuinalueista! HIKIÄ JAAKKOLANHARJU JA VEHKALUKKO Jaakkolanharju ja Vehkalukko ovat metsäisiä peltoon rajoittuvia asuinalueita kilometrin päässä Hikiän palveluista. Eskon koululle ja liikuntahallille on kivenheiton matka. Tontit ovat vaihtelevassa maastossa ja alueelta löytyy niin rinne- kuin tasamaan tontteja. Matkaa Riihimäelle on vain 9 kilometriä ja taajamajunat kulkevat tunnin välein Riihimäki-Lahti-radalla pysähtyen Hikiän seisakkeella.

OITTI MANASSENPELTO Manassenpelto sijoittuu Oitin taajaman välittömään läheisyyteen. Alue on pääosin peltoa, mutta alueen länsiosassa on metsäistä harjunrinnettä. Harjulla sijaitsevat pururata, urheilukenttä ja kuntokenttä. Asuinalueelta on matkaa alakoululle muutama sata metriä, päiväkotiin ja Oitin seisakkeelle alle kilometri.

OITTI OITINHARJU Oitinharjun asuinalue sijaitsee mäntyisellä Salpausselän harjualueella, noin kahden kilometrin päässä Oitin palveluista. Alueen läheisyydessä on kuntoilupolkuja, leikkipuisto, laavu ja frisbeegolfalue.

RYTTYLÄ ETELÄKAARI II Asuinalueelta on matkaa koululle ja päiväkodille vain 300 metriä. Ryttylä sijaitsee Helsinki-Hämeenlinna-pääradan varrella ja taajamajunat pysähtyvät Ryttylän seisakkeella. Helsinki-Tampere-moottoritielle on Ryttylästä matkaa vain kuusi kilometriä.

RYTTYLÄ AURINKORANTA Aurinkorannan tontit sijaitsevat joen varrella, lähellä palveluita. Tasamaatonttien ympäristöä hallitsevat peltoiset maisemat. Alueelta on matkaa päiväkodille ja koululle noin kilometrin verran, kauppaan vain muutama sata metriä.

MONNI PIHONKAARRE Pihonkaarteen asuinalue sijaitsee Monninlinjan varressa alle kahden kilometrin päässä Hyvinkään Pohjoiselta Kehätieltä ja noin kuuden kilometrin päässä Hyvinkään keskustasta. Monnista Helsinki-Tampere-moottoritielle on matkaa vain viisi kilometriä.

Erikoisetu maksuton valokuitukaapeliliittymä kaupan päälle! Jos haaveilet omasta kodista taajamassa, kahdella alueella on nyt tarjolla hyvä erikoisetu tontin ostajalle tai vuokraajalle: Oitin Manassenpellon ja Ryttylän Aurinkorannan asuinalueella kaupanpäälliseksi saa maksuttoman valokuitukaapeliliittymän. Tarjous voimassa 31.12.2021 asti. Ota yhteyttä ja kysy lisää: Maanmittausinsinööri Antti Säteri, p. 019 758 6557 Kaavoittaja Tuula Vuorinen, p. 019 758 6560

HAUSJÄRVI

11


K a n sa l a is o p isto

Metsäjooga, Ryttylä 23.4.–14.5.2022, Ykslammi, parkkipaikka, Ryttylä La 11.00–12.00 Joogaohjaaja Terhi Jurkkola 25€

Hausjärven kansalaisopiston uudet lyhytkurssit keväällä 2022

Punotaan kahvipusseista 5.–12.3.2022, Lukio La 10.00–14.00 Artenomi Sari Jaakola 25€ Karjalanpiirakoita 29.1.2022, Yläkoulu, kotitalousluokka La 10.00–14.00 Liisa Mäkelä 25 €

Saksan alkeet reippaassa tahdissa, kevät, verkkokurssi (A1) 20.1.–10.3.2022, Verkkokurssi Teamsissa To 18.00–20.15 FT, saksan kielen opettaja Marjut Alho 30 € Kirjana Hallo!. Venäjän aakkoskurssi 2.–30.5.2022, Oitin koulu Ma 17.15–18.45, Ti 17.15–18.45 FM Satu Tamminen 30 € Verba volantia - "Lentävien lauseiden" latinaa 4.–25.5.2022, Oitin koulu Ke 17.30–19.45 FM Satu Tamminen 30 € Mielenterveyden ensiapu®1-koulutus 31.3.–28.4.2022, Lukio, Oitti To 17.30–20.15, To 17.30–19.45 Geronomi ja mielenterveyden ensiapu1 kouluttaja Susanna Tuominen 65 € Oppimateriaalina on Mielenterveys elämäntaitona -kirja, joka sisältyy kurssin hintaan (40€).

12

Sushin valmistuksen salaisuudet 18.1.2022, Yläkoulu, kotitalousluokka Ti 17.00–21.00 KM, kotitalousopettaja Arja Elina Laine 30 € Kuvien ja musiikin kautta kirjoittamisen maailmaan 10.1.–21.3.2022, Pääkirjasto Ma 18.00–20.15 KM, sanataideohjaaja Päivi Kuusinen 30 € Voimaannuttava tarinointi 9.4.2022, Kunnanvirasto La 10.00–14.00 Sanataideohjaaja Kaija Klemetti 20 € Osallistu ja vaikuta – mediataitoja maailmanparantajalle 29.–30.1.2022 , Kunnanvirasto La 10.00–13.30, Su 10.00–13.30 Viestintäkouluttaja Kati Vastamäki 20 €

Yhdessä laulamaan, Lauluja ystävyydestä ja rakkaudesta 10.2.2022, Vanha pappila, Hikiä To 13.00–14.30 MuM Anna Kaisa Iitti 5€

Vedic Art 29.–30.1.2022, Ryttylän koulu, kuvataideluokka, La 10.00–16.00, Su 10.00–16.00 Vedic Art opettaja Päivi Jaakkola 30 €

Yhdessä laulamaan, Kevät- ja kesälauluja 21.4.2022, Seuratalo Kotipirtti, Haminankylä To 13.00–14.30 MuM Anna Kaisa Iitti 5€

Metsäjooga, Oitti 25.4.–9.5.2022, Juhlatalon parkkipaikka Ma 18.00–19.00 Joogaohjaaja Terhi Jurkkola 25 €

HAUSJÄRVI

Suolaista & makeaa espanjalaisittain 10.2.2022, Yläkoulu, kotitalousluokka To 17.00–21.00 KM, kotitalousopettaja Arja Elina Laine 30 € Makeat ja suolaiset piirakat juhliin 15.3.2022, Yläkoulu, kotitalousluokka Ti 17.00–21.00 KM, kotitalousopettaja Arja Elina Laine 30 € Vegaaninen leivonta 12.2.2022, Yläkoulu, kotitalousluokka La 10.00–14.00 KM, kotitalousopettaja Auli Pulli 30 € Välittävää ja varmaa vuorovaikutusta 19.–20.3.2022, Kunnanvirasto La 10.00–13.30, Su 10.00–13.30 Viestintäkouluttaja Kati Vastamäki 20 €

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: www.opistopalvelut.fi/hausjarvi tai puhelimitse 019 758 6772/ 019 758 6770


sä h köis e t pa lv e lu t

Mikä on Omaolo?

O

maolo on sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen palvelu- ja asiointikanava, joka tukee omaja itsehoitoa sekä ohjaa tarvittaessa tarkoituksenmukaisen hoidon piiriin. Palvelun tavoitteena on parantaa sosiaali-ja terveyspalveluiden laatua ja saatavuutta sekä poistaa päällekkäisiä prosesseja. Hausjärven kunnassa on otettu käyttöön keväällä 2021 Omaolon sosiaalipalveluiden palveluarviot. Palveluarvio antaa voimassa olevan lainsäädännön pohjalta käyttäjän antamiin vastauksiin perustuvan arvion siitä, olisiko henkilö oikeutettu tukeen vai ei. Lisäksi vastausten perusteella käyttäjä saa muuta tarpeellista infoa tuen hakemisesta ja muista tuista tai alueellisista palveluista, joihin voi tutustua

ja jotka voisivat olla hyödyksi hänen tilanteessaan. Tunnistautumalla verkkopankkitunnuksilla käyttäjä voi lähettää oman palveluarvionsa sosiaalitoimeen ammattilaiselle ja näin käynnistää asian käsittelyn. Tällä hetkellä palveluarviot ovat käytettävissä kolmessa sosiaalipalvelussa: liikkumista tukevat palvelut, henkilökohtainen apu ja omaishoidontuki. Palvelun käyttäminen toisen henkilön puolesta ei ole palveluarvioiden kohdalla tällä hetkellä mahdollista. Omaolo löytyy osoitteesta omaolo.fi.

HAUSJÄRVI

13


K u n n a n y h t e yst i e d ot

Hausjärven vikahälytys

Hausjärven kunta Keskustie 2–4 12100 Oitti

Vesihuoltolaitoksen ja kiinteistöjen vikahälytysnumero klo 16–07 044 554 5600

Kunnanvirasto avoinna ma–pe 9.00–15.00 Vaihde 019 758 6500 ma–to klo 8.00–16.00, pe klo 8.00–15.00 hausjarvi@hausjarvi.fi tai etunimi.sukunimi@hausjarvi.fi

KUNNANJOHTAJA PEKKA MÄÄTTÄNEN

019 758 6510

PALVELUPISTE MONIKKO palvelusihteeri Jaana Laakso

019 758 6505

MAASEUTUPALVELUYKSIKKÖ HÄME Maaseutupalveluyksikön keskeisin tehtävä on maataloustukien käsittely ja maksatus. Maaseutupalveluyksikön työsarkaan kuuluu myös satovahinko- ja hukkakauravalvonta sekä eläinten pitämiseen ja pitopaikkoihin liittyvät rekisteröinnit. EU-tukihakemusten vastaanotto, käsittely ja tukineuvonta. Eläintenpitäjäksi rekisteröityminen. www.janakkala.fi › yhteystiedot › maaseutupalveluyksikkö HÄME Yhteystiedot: Maaseutuasiamies Kirsi-Marja Nieminen kirsi-marja.nieminen@janakkala.fi Paikalla kunnanvirastolla vain ajanvarauksella.

03 680 1849

VUOKRA-ASUNNOT – KAS-ASUNNOT OY Leena Ravantti, asuntosihteeri 019 758 6582 Kunnanvirastolla maanantaisin klo 9.00–15.00 Eemeli Astala, isännöitsijä 044 722 9299 eemeli.astala@ilpi.fi

Tekninen toimi Jouni Mattsson, tekninen johtaja Olli-Petri Halme, talonrakennusmestari Jukka Heikkilä, aluemestari Niina Tuominen, vs. osastosihteeri Taina Kanninen, toimistosihteeri, vesilaskut Jorma Liljefors, varastonhoitaja Sirpa Virta, toimistosihteeri

14

HAUSJÄRVI

019 758 6810 019 758 6815 019 758 6516 019 758 6811 019 758 6813 019 758 6831 019 758 6812

Sivistystoimi Joonas Riihimäki, sivistysjohtaja 019 758 6710 Tuula Tamminen, vt. varhaiskasvatuspäällikkö 019 758 6691 Heli Eklund, osastosihteeri 019 758 6711 Aija Jokinen, toimistosihteeri 019 758 6507 Irene Piipponen, koulukuraattori 019 758 6712 Sinikka Heinonen, koulukuraattori 040 131 9348 Asta Pöyhönen, koulupsykologi yhteys koulun rehtorin kautta Nina Sillanpää, varhaiskasvatuksen erityisopettaja 019 758 6715

PÄIVÄKODIT Kirkonkylän päiväkoti Kappalaisentie 55, 12210 Hausjärvi

019 758 6708

Hikiän päiväkoti Omenakummuntie 6, 12240 Hikiä

019 758 6701

Oitin päiväkoti Sykärintori 1-3, 12100 Oitti

019 758 6690

Ryttylän päiväkoti Pajatie 3A, 12310 Ryttylä

019 758 6694

YKSITYISET PÄIVÄKODIT Päiväkoti Seikkailuystävät Vehkalukontie 1, 12240 Hikiä Karoliina Ilomäki

050 466 4003

Päiväkoti Satumaa Monninlinja 202, 05800 Hyvinkää Satu Haukka

040 705 2867

Taikametsän Maahiset Oy Kulmatie 7, 12310 Ryttylä Tanja Huuskola

045 276 7019


YKSITYISET PERHEPÄIVÄHOITAJAT

TYÖIKÄISTEN PALVELUT

Oitti Kaisa Malin Kari Malin

Johtava sosiaalityöntekijä, Arja Theis Työikäisten palvelujen päivystys kiireellisissä asioissa, ma-pe klo 9-15 Sosiaaliohjaaja (työllisyyden hoito) Sosiaaliohjaaja (alle 29-vuotiaat nuoret) Sosiaaliohjaaja (kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu, asunnon muutostyöt) Toimistosihteeri (täydentävä toimeentulotuki)

kaisan.maili@gmail.com, 040 578 4909 karimalin79@gmail.com, 040 738 5982

Ryttylä Nina Långström ninakarinlongstrom@gmail.com, 0400 507 670 Kirsi Sorsa kirsi.sorsa@outlook.com, 040 500 2494 Paula Mäkelä paula.luumi@hotmail.com, 050 406 5221 Hikiä Sarita Mäkelä Turkhauta Leena Salonen

019 758 6616 040 484 5465 019 758 6628 019 758 6622 019 758 6635 019 758 6611

VAMMAISPALVELUT saritamckela@gmail.com, 0400 460 169

leena.a.salonen@gmail.com, 040 735 0577

KOULUT Eskon koulu Hikiäntie 223, 12240 Hikiä Niina Arola, rehtori

019 758 6717

Monnin koulu Rajalantie 140, 05800 Hyvinkää Ari Mäkinen, rehtori

019 758 6754

Oitin koulu Koulunraitti 5, 12100 Oitti Anne Mäkelä, rehtori

019 758 6750

Ryttylän koulu Pajatie 1-3, 12310 Ryttylä Antti Niskanen, rehtori

050 571 8960

Yläkoulu ja lukio Vartiomäentie 2, 12100 Oitti (yläkoulu) Lukiotie 7, 12100 Oitti (lukio) Maija Metsola, rehtori Sanna Uotila, apulaisrehtori Vuokko Kaunismäki, koulusihteeri

019 758 6720 019 758 6721 019 758 6722

019 758 6610

LASTENSUOJELU JA LAPSIPERHEPALVELUT Johtava sosiaalityöntekijä, Tanja Kannonmaa 019 758 6619 Lapsiperhepalvelujen palveluohjaus- ja neuvonta 019 758 6638 ma-pe klo 9-15 Lastensuojelun virka-aikainen päivystys 019 758 6602 ma-pe klo 8-16 Kanta-Hämeen perheoikeudellinen yksikkö Kasarmikatu 23, 1. krs, 13100 Hämeenlinna ma-pe klo 10–12, ma-ti klo 13–14

019 758 6635 019 758 6671 019 758 6655

Jelppilän asumispalvelut Jelppilänkuja 1-3, 12310 Ryttylä

050 460 9064

Paavolantien asuinryhmä Paavolantie 5 A 1, 12100 Oitti

050 463 8853

IKÄIHMISTEN PALVELUT

Perusturvatoimi Perusturvajohtaja, Teija Suorsa-Salonen

Sosiaaliohjaaja (SHL-kuljetuspalvelut) Palveluohjaaja Paavolantien ja Jelppilän asumispalvelut, esimies Ria Hernesaho

03 621 5640

Vanhuspalvelupäällikkö, Sari Valaja-Jokinen 019 758 6660 Iäkkäiden palvelujen virka-aikainen päivystys, ma-pe klo 8-16 019 758 6626 Palveluohjaaja (palveluohjaus, omaishoidon tuki) 019 758 6626 Palveluohjaaja (asumispalveluhakemukset, lyhytaikaishoito, intervallit, muistineuvonta) 019 758 6630 Kotihoito Palveluesimies Palveluvastaava

019 758 6660 019 758 6547

Koivumäen asumispalvelut Kuusitie 10–18, 12100 Oitti Palveluesimies, (Kivikolu, Koppeli) Palveluesimies, (Nappala, Riiakka)

019 758 6642 019 758 6631

Helmikoti Kuusitie 10–18, 12100 Oitti Palveluesimies

019 758 6640

Dementiakoti Lasihelmi Urheilukentäntie 6-8, 12310 Ryttylä Palveluesimies

019 758 6679

KANTA-HÄMEEN SOSIAALIJA KRIISIPÄIVYSTYS

(03) 621 7100 Sosiaaliasiamies Satu Loippo 050 599 6413 ma klo 12–15, ti-to klo 9–12 Sähköposti: satu.loippo@pikassos.fi

HAUSJÄRVI

15


M U SI I K K I

Musiikista voimaa – Mitä on musiikinohjaajan työ? Lokakuinen syksyinen ilma, keikkapäivä Paavolantien asumisyksikössä. Esitys alkaa vakuuttavasti Elviksellä ja jatkuu J. Karjalaisella, mutta mistä oikein on kyse?

S

eppo Silasviita toimii Hausjärven kunnalla musiikinohjaajana tukityöllistettynä. Hän on musiikkialan ammattilainen jo usean vuosikymmenen ajalta, ja häneltä löytyy soittotaitoja niin rumpujen, basson kuin kitarankin soitosta. Sepolla on oma bändi Nostalgers ja lisäksi hän on yksi Kunnan Pojat –yhtyeen soittajista. Keikkoja kertyy vuodessa kymmeniä. Vartiomäen musiikinharrastustilassa Oitissa käy Sepon opetuksessa arki-iltaisin ja viikonloppuisin jo yli 10 lasta ja nuorta, mutta vielä mahtuu uusiakin osallistujia mukaan. Opetusta toteutetaan niin yhdessä kuin erikseenkin ja se on lapsille sekä nuorille maksutonta. Paavolantien keikan aikana kuullaan monipuolisesti kaikkea, kuuntelijoiden toiveet huomioiden. Esiintyminen on jatkuvaa keskustelua ja yhteistä kanssakäymistä kuuntelijoiden kanssa. Seppo kertoo, että tällöin keikasta saa eniten irti sekä esiintyjä että kuuntelijat. Musiikinohjaajan työhön kuuluu kaikki kunnan musiikkialan työt. Senioreiden laulatusta, säestystä eri paikoissa, esiintymiset Kunnan Pojat –yhtyeen kanssa ja esiintymistä myös yksin niin vammaispalveluyksiköissä kuin ikäihmisten asumispalveluissa. Kuulijoiden palaute on ollut positiivista ja myös esiintyjä itse nauttii keikoista. Seppo kertoo, että vammaispalvelujen yksiköissä eläydytään niin täysillä. Iloissa ja suruissa eletään mukana, myös itkien. Välillä hän itsekin liikuttuu. Musiikin voima on ihmeellistä, miten se

16

HAUSJÄRVI

vaikuttaa meihin kaikkiin. "Musiikista saa niin paljon, asukkaat pitävät paljon. Hyvää fiilistä!", kertoo Paavolantiellä ohjaaja Sanna Lahtinen. Yleisöstä huudetaan toive Tulipunaruusut. Seppo tapailee hetken kappaletta, ja vaikka sanat eivät ole täysin muistissa, yleisöstä autetaan ja näin saadaan toive toteutettua. Myös viime kerralla esitetty toive on harjoiteltu, Satumaa kajahtaa ilmoille harjoiteltuina sooloineen ja kuuntelijat laulavat mukana. Musiikin voima on todistettu.

Kunnan Poikien konsertti sunnuntaina 21.11 klo 14 Hausjärven yläasteella Tervetuloa, iloa ja valoa syksyyn Kunnan Poikien sävelin! Tätä on harvoin tarjolla, Kunnan Pojat esiintyvät harvoin julkisesti kaikelle kansalle. Tähän mennessä tehdyistä 560 esityksestä valtaosa on annettu nimenomaan niissä kohteissa, joissa kuulijat usein jäävät kulttuurista paitsi: palvelutaloissa, päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asuntoloissa, kehitysvammaisten toimintakeskuksissa yms. Nyt toivommekin eritoten näiden em. ryhmien omaisten pääsevän kuulemaan Kunnan Poikien konserttia ja toivotamme kaikki muutkin tervetulleiksi! Luvassa on vietävän kivasti jalan alle meneviä foxeja, rautalankaa ja nostalgisia

sävelmiä haitarilla, kuorrutettuna Poikain kiitellyllä moniäänisellä laulannalla – ja juttu luistaa kuin nastaton mopo jääradalla! Kunnanjohtaja Pekka Määttänen tuo tervehdyksensä konserttiin. Ennen ja jälkeen konsertin, yleisö voi nauttia buffetin antimista. Ovet aukeavat klo 13.15, konsertti alkaa klo 14.00 ja kestää noin 50 minuuttia. Konsertti järjestetään yhteistyössä Hausjärven Lions Club/Lukot kanssa. Kunnan Pojat kiittävät kuntaa ja Lions Clubia hienosta toiminnasta vanhusten ja vammaisten hyväksi!


HAUSJÄRVI

17


M U SI I K K I

N

äihin ja moneen muuhun elämän peruskysymykseen etsitään vastausta Plääni B -musikaalissa. Hyppää mukaan seikkailuun, jossa nuoret eivät kestä enää mummon yksinäisyyttä neljän seinän sisällä ja päättävät varastaa tehosterokotteen salaisesta tukikohdasta, jonka vain harva ja valittu tietää. Onneksi tämä harva ja valittu on helppo lahjoa pitsalla mukaan, ja matka kohti vartioitua keskusta voi alkaa! Plääni B -musikaali on vauhdikas ja jännittävä kuvaus etäajasta, jossa bond-henkisesti pyritään pelastamaan maailma, joko kotisohvalta tai tositoimista käsin! Ota koko perhe mukaan, tai jos laatuaikaa on saatu viettää tarpeeksi viime aikoina, tule yksin nauttimaan ainutlaatuisesta, hauskasta ja koskettavasta musikaaliesityksestä kanssamme!

MUSIKAALILLA PITKÄ PERINNE

Tammikuussa 2022 nähdään Plääni B –musikaali! Etäaika havahduttaa perusasioiden äärelle: Mitä tavoittelen elämältä? Mikä tekee minut onnelliseksi? Mitä katsoisin seuraavaksi Netflixistä? Ovatko nämä vinksahtaneet ihmiset todella minun perheeni? Voiko ihminen syödä pitsaa elämän jokaisena päivänä?

18

HAUSJÄRVI

Plääni B -musikaali on Hausjärven yläasteen ja lukion 12. musikaali. Perinteeksi noussut produktio toteutetaan oppilaiden kanssa joka toinen vuosi koulun kerhotoimintana. Tavoitteena on tarjota nuorille ikimuistoinen kokemus ja ammattimaista matalan kynnyksen harrastustoimintaa yhteistyökykyä ja pitkäjänteisyyttä vaativan musiikki- ja teatteriproduktion muodossa. Musiikista vastaa Hausjärven yläasteen ja lukion musiikinlehtori Jukka Palonen ja käsikirjoittajien sekä musikaalin ohjauksesta teatteri-ilmaisun ohjaaja Rosa Autio. Musikaalin tuottaa vanhempainyhdistys HaTu ry eli Hausjärven Yläkoulun ja Lukion tuki ry. Musikaali toteutetaan yhteistyössä Riihimäen Hyrian media-alan opiskelijoiden kanssa. Tukijoina ovat Hausjärven kunta ja laaja joukko paikallisia toimijoita ja yrityksiä jokainen omalla tavallaan. Pieni ja ketterä nousevan katsomon teatteri nousee Oitin Urheilutalolle laajan yhteistyön ja talkootoiminnan voimin, joka nuorten harrastustoiminnan lisäksi vahvistaa myös koko paikallista yhteisöä. Musikaalin käsikirjoituksesta vastaa kymmenhenkinen nuorten käsikirjoitusryhmä ja ohjaaja Rosa Autio. Käsikirjoitus on ideoitu kevään 2021 aikana. Musikaalissa on mukana esiintyjiä, bändi, kuoro, puvustajia, maskeeraajia, lavastajia, ääni- ja valotekniikka ja kahvio, yhteensä 60 Hausjärven yläasteen ja lukion sekä Hyrian nuorta!


Hausjärven yläaste ja lukio esittää: Hausjärven yläkoulun ja lukion tuki ry

Esitykset Oitin Urheilutalolla, Urheilutie 1, 12100 Oitti: La 9.1.2016 klo 16 Ensi-ilta Su 10.1 klo 16 TI 12.1 klo 16 TO 14.1. klo 19 Ohjaus: Rosa Autio Pe 15.1. klo 19 Musiikin ohjaus: Jukka Palonen La 16.1. klo 16 Käsikirjoitus: Su 17.1. klo 16 Rosa Autio ja käsikirjoitusryhmä Pe 22.1. klo 19 La 23.1. klo 16 Su 24.1. klo 16 Lipunmyynti: 044 968 7574 Liput: 15€ aikuiset/ 10€ lapset, opiskelijat

Koulun nuorilla on valtava innostus toteuttaa projekti. Se kasvattaa heistä aikuisia, jotka oppivat kantamaan vastuun työstä, johon ovat sitoutuneet. He oppivat työskentelemään ryhmässä, yhteistoiminnassa muiden samaa projektia toteuttavien kanssa. Musikaali osaltaan kehittää heistä ensiluokkaisia tulevaisuuden työntekijöitä Suomeen. Nuorten perheet ovat voimakkaasti sitoutuneita musikaalin eteenpäin viemiseen talkootyöllä. Voi sanoa, että musikaali on koko kunnan yhteinen hanke. Musikaali tuo kuntaan eloa.

MITEN SINÄ VOIT AUTTAA? Haluatko saada elämyksen? Helpoin tapa tukea on tulla katsomaan musikaali. Yleisön runsas läsnäolo kannustaa esiintyjiä ja koko tiimiä parhaaseen suoritukseen. Mitä enemmän kavereita tuot mukanasi, sen hauskempaa myös kukkarollesi! Perhelippu neljälle maksaa 55 euroa ja ryhmälippu kymmenelle 160 euroa, tässä joitakin esimerkkejä. Jos innostutte tulemaan isomman porukan kanssa, neuvottelemme kanssanne vieläkin paremman tarjouksen. Onko sinulla yritys?Voit tukea musikaalia ilmoittamalla sen käsiohjelmassa. Sama ilmoitus pääsee lisäksi mukaan musikaalista tehtävän dvd:n lopputeksteihin. Pienikin tukimainos on tärkeä. Olemme tuottajina avoimia ideoille yhteistyöksi. Yrityksenä voitte omalta osaltanne osallistua musikaalitapahtuman kehittämiseen ja sen jatkon turvaamiseen.

Musikaaliväki solmii mielellään yrityksesi kanssa myös pitemmän sponsorointisopimuksen. Onko sinulla ylimääräistä aikaa? Osaatko keittää kahvia tai käytellä vasaraa? Aivan konkreettista käsin tehtävää aputyötä on varsinkin loppusuoralla joulu-tammikuussa paljon. Nuorten muonituksesta Juhlatalon harjoituksissa on huolehdittava, on siivottava, järjestettävä, rakennettava, ommeltava, keitettävä kahvia, liimattava laastari… Kun näytökset alkavat, on myytävä lippuja ja kahvia, ruusuja ja mokkapaloja, oheistuotteita ja narikkalappuja. Tehtävää on paljon mutta yhdessä toimien työ on hauskaa! Onko sinulla 30–50 neliötä ylimääräistä tilaa suojassa sateelta sekä linnuilta ja pikkueläimiltä? Musikaalin katsomorakenteet ja lavasteet tarvitsevat säilytystä näytäntökausien välissä. Kiitos tukijoidemme, olemme saaneet pitkään säilyttää tavaroita ilmaiseksi hyvissä tiloissa. Nyt etsimme uutta säilytystilaa helmikuusta 2022 alkaen. Yhteydenotot ja lisätiedot: HaTu ry:n puheenjohtaja Anu Ylimäki, 040 5242 785, anu.ylimaki@kolumbus.fi.

6

Näytännöt: la 15.1. klo 16.00 ensi-ilta su 16.1. klo 16.00 ke 19.1. klo 19.00 pe 21.1. klo 19.00 la 22.1. klo 16.00 su 23.1. klo 16.00 ti 25.1. klo 19.00 pe 28.1. klo 19.00 la 29.1. klo 16.00 su 30.1. klo 16.00 Lisäksi 4 koulunäytöstä. Paikka: Oitin Juhlatalo, Urheilutie 1

Lippujen hinnat: Lippuvarausnumero 040 3748 140 Aikuinen 18 € Lapsi (4–16-v.), opiskelija, varusmies 12 € Alle 4-vuotias aikuisen sylissä maksutta Perhelippu (2 aik. + 2 lasta) 55 € Perhelippu (2 aik. + 3 lasta) 65 € Ryhmäliput 4 henkilöä 65 € 5 80 € 6 95 € 7 115 € 8 130 € 9 145 € 10 160 € Suuremmat ryhmät erillisen tarjouksen mukaan.

HAUSJÄRVI

19


O P P I V E LVO LLISU US

OPPIV ELVOLLISUUS pident y i

O

ppivelvollisuutta säätelee oppivelvollisuuslaki 1214/2020, joka tuli voimaan 1.8.2021. Lain pykälät 10 ja 11 tulivat voimaan jo 1.1.2021. Pykälät koskevat oppivelvollisten hakeutumisvelvollisuutta perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen. Aikaisemmin oppivelvollisuus päättyi jo perusopetuksen oppimäärän suorittamisen jälkeen, yleensä 16-vuotiaana. Nyt muuttunut laki velvoittaa nuoria opiskelemaan aina täysi-ikäistymiseen (18 vuotta) asti. Jos oppivelvollinen ei vapaaehtoisesti hakeudu koulutukseen tai ei saa opiskelupaikkaa, hänelle osoitetaan opiskelupaikka nivelvaiheen koulutuksessa, eli perusopetuksen lisäopetuksessa, ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa tai lukiokoulutukseen valmistavassa koulutuksessa. Lakimuutoksen johdosta kunnilla on myös aiempaa laajempi ohjaus- ja valvontavastuu oppivelvollisistaan. Lain tavoitteena on parantaa suomalaisten osaamista ja koulutusta nykyajan tarpeita vastaavaksi. Toisen asteen koulutuksen suorittaminen tutkitusti parantaa nuorten työllistymismahdollisuuksia. Tarkoituksena on myös ehkäistä nuorten syrjäytymistä. Laki koskee kaikkia niitä, joiden oppivelvollisuus ei ole päättynyt ennen 1.1.2021. Käytännössä ensimmäinen ikäluokka, jota laajennettu oppivelvollisuus koskee, on vuonna 2005 syntyneet, nyt 15- tai 16-vuotiaat nuoret.

20

HAUSJÄRVI

MITEN OPPIVELVOLLISUUDEN LAAJENTUMINEN SITTEN NÄKYY ESIMERKIKSI HAUSJÄRVEN LUKIOSSA? ”Hausjärven lukiossa tämä maksuttomuus näkyy käytännössä siten, että opiskelijat saavat mm. kaikki oppimateriaalit sekä opiskeluun tarvittavan tietokoneen ilmaiseksi käyttöönsä. Yli 7 kilometrin koulumatka korvataan Kelan puolesta. Valtio on sitoutunut korvaamaan uudistuksesta aiheutuvat kustannukset kunnille.” – Sivistysjohtaja Joonas Riihimäki

ENTÄ NÄKYYKÖ TÄMÄ OPPIVELVOLLISUUDEN LAAJENTUMINEN JOTENKIN JO PERUSOPETUKSEN PUOLELLA? ”Melko vähän. Jo monen vuoden ajan meillä on ollut käytäntönä, että 9.-luokkalaiset tekevät hakemuksensa 2. asteen koulutukseen opinto-ohjaajan johdolla koulussa. ” – Sivistysjohtaja Joonas Riihimäki

MITÄ TAPAHTUU, JOS NUORI ON ILMAN KOULUPAIKKAA? 1. 2.

Kunta saa tiedon opiskelupaikkaa vailla olevista oppivelvollisista VALPAS -järjestelmän kautta. Tämän jälkeen kunta on yhteydessä näihin nuoriin. Kunta osoittaa koulupaikan niille, joilla syystä tai toisesta ei ole 2. asteen koulupaikkaa. Hausjärvellä tämä osoitettu koulupaikka on lähes poikkeuksetta Hyrian valmentava VALMA-koulutus.


Vuokraa Päällikön Pata!

Alk.

€ 5/v0 rk

PaljuPäällikkö

Ota yhteyttä: 040 845 6178 tai roope@hati-yhtiot.fi www.paljupaallikko.fi

Savion kirjapaino

LanteenKorpi LVIS - Putkityöt, vuotokorjaukset - Kv- ja iv-vastaavan palvelut uudis- ja saneerauskohteisiin - Pienet sähkötyöt Lanteenkorpi@hotmail.com

044 5954579 Oitti

HAUSJÄRVI

21


H A R R AST U KSE T

Hausjärven monipuoliset

H

ausjärvellä on monipuolinen harrastustarjonta kaiken ikäisille. Täällä on mahdollista harrastaa esimerkiksi useita eri liikuntalajeja, musiikkia, käsitöitä ja muuta taidetta. Elokuussa Hausjärven kunnan Facebook-sivulla oli esittelyssä useampikin harrastuksia järjestävä taho ja harrastus. Kaikki esittelyt ovat siellä luettavissa edelleen. Jalkapallo: Hausjärven Pallojunioreilla on yhteensä neljä eri treeniporukkaa: kaksi junioreiden sekä miesten ja naisten porukat. Junioreiden -07 –joukkueessa pelaa useampi eri ikäluokka samassa. Pelaajia on vuonna 2006 syntyneistä aina vuonna 2011 syntyneisiin. Joukkue harjoittelee kolme kertaa viikossa, minkä lisäksi he pelaavat Palloliiton Etelän -07 piirisarjaa.

22

HAUSJÄRVI

Kesällä harjoitukset pidetään yläkoulun viereisellä nurmialueella, mutta muut vuodenajat harjoitellaan yläkoulun liikuntasalissa. -07 –joukkueen lisäksi Hauspa:lla on porukka myös pienemmille jalkapalloilijoille. Pienten (synt. 2010-2015) porukka harjoittelee kerran viikossa. Hauspa:n miesten joukkue pelaa 6. divaria ja harjoittelee kerran viikossa. Naisten porukka taas on niin kutsuttu höntsäporukka, joka pelailee omaksi ilokseen. Lisätietoja: www.hauspa.fi Taekwondo: Hausjärvi Hong Taekwondo on toiminut Hausjärvellä 90-luvulta alkaen. Nykyään seurassa on harrastajia jo n. 60. Taekwondoa on Itämaisiin perinteisiin perustuva kamppailulaji, jota voi harrastaa iästä ja kunnosta riippumatta,


harrastusmahdollisuudet sillä kaikki tehtävät liikkeet on sovellettavissa. Seura järjestää peruskurssin aina syksyisin, jonka jälkeen on mahdollista osallistua viikkoharjoituksiin. Lisätietoja: www.hausjarvihongtaekwondo.fi/ Hiihto: Hausjärven Urheilijoiden hiihtojaostossa on nykyisin toimintaa ympärivuotisesti. Jaoston valmentaja, monnilainen Hanna Vilhunen vetää lasten/nuorten ympärivuotista hiihtotreeniporukkaa. Lumiaikana hiihdetään ns. tavallisilla suksilla ja muina vuodenaikoina rullasuksilla. Lasten ympärivuotisen treeniporukan lisäksi jaosto järjestää hiihtokouluja lapsille, mutta myös aikuisille. Lisätietoja: www.hausjarvenurheilijat.fi/hiihto/

Edellä mainittujen esimerkkien lisäksi Hausjärvellä tarjolla on myös mm. tanssia (Etelä-Hämeen Tanssiopisto), kaksikin eri partiolippukuntaa (Ryttylän Eräveikot sekä Hausjärven Puuhamarit), erilaisia liikuntakerhoja (Hausjärven Urheilijat sekä kunnan liikuntatoimi), bänditoimintaa, avantouintia sekä Hausjärven Kansalaisopiston laaja kurssivalikoima. Kansalaisopistolla on mahdollista harrastaa melkein mitä vain eri instrumenttien soittamisesta kieliin, kuvataiteeseen ja jumppiin.

HAUSJÄRVI

23


K i rjastot

Hyvä lukutaito on lapsen supervoima

L

ukeminen lapselle on tärkeää siksi, että sanoilla lapsi saa maailman haltuun. Pieni lapsi oppii kuunnellessaan sanat ja käsitteet, hahmottaa tunteet ja tarpeet. Lukeminen jokailtaisena rutiinina antaa tilaisuuden lapsen ja vanhemman läheisyydelle. Rauhoittava lukuhetki luo lapselle tilaisuuden kysellä miettimästään ja kertoa kokemastaan. Lapselle lukemista ei kannata

24

HAUSJÄRVI

lopettaa vielä silloin, kun lapsi oppii itse lukemaan. Lukeminen muuttuu sujuvaksi vasta ajan kanssa ja koko matkan lapsi kaipaa apua. Lukemisen synnyttämiä luontevia läheisyyden hetkiä tarvitsee kipeästi vielä teini murrosiässä. Kirjastontäti tai -setä on perheelle oikeasti lukemisen myyjä. Kaupassa myyjälle kerrotaan omat tarpeet ja toiveet - aivan samoin kirjastossa kannattaa ker-

toa omista kirjatoiveistaan. Asiantunteva kirjastolainen tuo tarjolle sopivat tarinat, ja asiakas valitsee. Perheiden kiireistä arkea tuemme kokoamalla kirjakassin tarvittaessa valmiiksi.

KIRJASTOKORTTI JO VAUVALLE! Hausjärven kirjasto palvelee lapsia, nuoria ja perheitä laajalla valikoimalla. Lapsen lukemista harjoitetaan lisäksi päivä-


hoidossa ja koulussa. Jo neuvola tekee työtä lukemisen hyväksi. Näitä lukemisen kumppaneita kirjasto palvelee suunnitelmallisesti ja monin eri välinein. Eskarit ja ykköset saavat ohjausta kirjaston käyttöön Alvari- ja Pongo-nallejen avulla. Nallet kertovat mikä kirjasto tai kirjastoauto on, mitä kaikkea siellä on ja miten siellä ollaan. Ryhmän opettaja voi hakea kirjastokorttihakemukset perheiden täytettäväksi etukäteen. On tosi hienoa saada oma Ratamo-kirjastokortti luokan ensikäynnillä! Kirjastokortti tosin voidaan tehdä jo vastasyntyneelle ja olisikin mukavaa, että perheet totuttaisivat lapset kirjaston käyttöön jo ennen kouluikää. Koululuokat voivat käyttää kirjastoa monin eri tavoin. Opet voivat varata ryhmille ajan satutuokioon tai kirjavinkkaukseen. Netissä on tarjolla monenlaisia lukudiplomeja, joita suorittaessaan lapset tekevät kirjastolle säännöllisiä lainauskäyntejä. Koulu voi tuoda oppitunteja kirjastoon ja käyttää sekä kirjastoa, että kirjastoautoa siis oppimisympäristönä, vaikka historian tai maantiedon tunnilla. Opettajan ja ryhmän toiveesta kirjastolainen voi aina tulla vinkkauskirjojen kanssa myös koululle lasten omaan luokkaan.

LUKI-VINKKI ON PALVELU KOULUILLE Ryhmä voi hommata itselleen myös Luki-Vinkki-kortin. Se on kirjaston huippupalvelua kouluille! Kirjastovirkailija kokoaa luokalle valmiin aineistokassin jostain teemasta tai vaikka saman lukupiirikirjan koko luokalle. Virkailija pidentää tarvittaessa kirjojen laina-aikaa ja huolehtii asioista opettajan puolesta. Yläasteen seitsemännen luokan oppilaat ovat kirjaston ja koulun yhteistyön kannalta tärkeä ryhmä. Muualla kuin Oitissa alakoulun käynyt oppilas saattaa päästä ensimmäistä kertaa käymään pääkirjastolla. Viimeistään nyt nuorelle tehdään oma Ratamo-kirjastokortti ja annetaan oma pin-koodi sähköisiä palveluja varten. Asiakastiedot rekisterissä tarkistetaan, sillä pian on se hetki, kun 15 vuotta täyttävä nuori vastaa itse lainoistaan. Yläasteella valmistaudutaan jatko-opintoihin: kirjaston tärkeä tehtävä on auttaa opettajia nuorten tiedonhankinnan ohjauksessa. Kirjasto auttaa, kun opetussuunnitelma edellyttää esimerkiksi genrekirjallisuuteen perehtymistä tai kirjallisuuden lopputyön tekemistä.

MITEN LAPSESTA TEHDÄÄN LUKIJA? • Käy kirjastossa jo taaperon kanssa. • Tee kirjastosta säännöllinen tapa, vaikka kerran kuussa. • Lue lapselle ääneen joka ilta. • Lue myös itse päivittäin. • Puhu lukemisesta ja kirjoista arvostaen. • Hanki lapselle oma kirjastokortti.

HYVÄN LUKUTAIDON HYÖTYJÄ Kirjasto pyrkii tukemaan erityisopetusta kaikilla luokilla. Hankimme helppolukuisia kirjoja ja selkokirjoja sekä kerromme niistä asiakkaille. Erityisopetuksen ohjaustilanne suunnitellaan ryhmälle sopivaksi. Se voidaan toteuttaa kirjastossa tai ryhmän omassa luokassa. Joskus lukeminen on vaikeaa esimerkiksi heikentyneen näön vuoksi. Kirjaston väki auttaa silloin asiakkaan Celian äänikirjapalveluiden pariin. Tämä palvelu on mahdollinen myös muille kuin näkövammaisille. Palvelun käyttöönotto edellyttää huoltajan ja lapsen yhteistä käyntiä kirjastolla. Varaa aika numerosta 050 569 1981.

• Oppiminen sujuu paremmin • Ymmärrys toisia kohtaan kasvaa • Mielikuvitus kehittyy • Asioiden hoito aikuisena on helpompaa Pääkirjaston aukioloajat ma-ke (10-12) 12-19 to-pe (10-12) 12-16 la 10-14, paitsi kesä-elokuussa Suluissa itsepalveluajat. Kirjastoauton aikataulun saa kirjastosta, autosta tai kirjaston nettisivuilta. Yhteystiedot kirjasto@hausjarvi.fi 050 500 1585

HAUSJÄRVI

25


K i rjastot

Ryttylän kyläkirjasto

Koulutie 14 (uuden koulun pihapiirissä) Avoinna tiistaisin ja lauantaisin klo 10-12 Talkoovoimin ylläpidetty kylän kirjasto ja harrastetalo. Tiedotus paikallislehdissä, Facebookissa, Ryttylä-ryhmässä ja kirjaston omilla kotisivuilla. Kuvataideryhmä. Kuva: Ulla Ollila-Perälä

R

yttylän kyläkirjasto tarjoaa taas mahdollisuuden harrastaa maksutta kuvataidetta, kirjallisuutta ja italian kieltä. Kuvataidepiiri kokoontuu kirjaston aukioloaikana tiistaisin kolme kertaa kuussa ja kirjallisuuspiiri kerran kuukaudessa samoin tiistaina. Italian kieltä opiskellaan toistaiseksi etänä kaksi kertaa viikossa. Käytössä oleva tila on laajentunut uuden koulun valmistumisen myötä, koska väistötiloja ei enää tarvita. Käsityöluokka on muuttunut viihtyisäksi kurssi-ja oleskelupaikaksi.

26

Kaksi uutta näyttelyä on koottu ilahduttamaan kävijöitä. Tällä kertaa ryttyläläiset Pilvi Nurmi ja Miika Prami esittelevät töitään.

tekemisen pariin. Toki taide on aina kuulunut hänen maailmaansa näyttelyiden ja taidekirjojen muodossa. Kuitenkin vasta vuosi sitten tylsänä hetkenä Pilvi otti kynän käteen, alkoi piirtää ja havahtui huomaamaan uinuneen kykynsä. Ystävä kiinnitti huomionsa tuolloin syntyneisiin töihin ja sai Pilvin oivaltamaan erityisen taitonsa. Nyt teokset ovat ihmeteltävinä kirjaston seinillä. Pilvi kertoo kuvan tekemisen myötä lähiympäristönkin avautuneen uudella tavalla, maalauksellisena. Oppia on koronan vuoksi voinut hakea vain netistä. Sieltä on löytynyt taitavien mestareiden tekemiä videoita. Ne ovat antaneet uusia keinoja luoda lähes mitä tahansa. Herkät, kahvilla väritetyt työt ja toisaalla voimakkaat, värikylläiset teokset kertovat rohkeasta tekijästä.

Pilvi Nurmi on kuvantekijä, joka vasta viime vuoden aikana on löytänyt taiteen

Miika Pramin puutyöt ovat jo monelle lähiseudun asukkaalle tuttuja vuosien

Pilvi Nurmi: Maisema Päijänteeltä Kuva: Ulla Ollila-Perälä

Miika Pramin puutöitä. Kuva: Ulla Ollila-Perälä

HAUSJÄRVI

varrelta. Viimeisteltyjen korujen, käyttö- ja lahjaesineiden materiaalina ovat visakoivu, pyökki, tammi, pähkinäpuu ja monet muut puulajit. Sopivaa puuainesta on löytynyt tuttujen kädentaitajien varastoista. Nämä taitavat tekijät ovat innostaneet Pramia etsimään uusia tapoja työstää puuta. Ideoita syntyy jatkuvasti. Toteutus tapahtuu omassa autotallissa. Kotimaista käsityötä kierrätetystä materiaalista ympäristöystävällisesti! Ryttylän kyläkirjasto toivottaa kävijät jälleen tervetulleiksi!

Miika Prami. Kuva: Ulla Ollila-Perälä


Päiväkoti Seikkailuystävät Hyvien kulkuyhteyksien varrella Hikiässä! Kodinomaiset ja turvalliset tilat! Oma keittiö, josta maukkaat ruoat! Meillä sisarukset pääsevät samaan ryhmään iästä riippumatta! Hoitopaikkaa ei tarvitse erikseen hakea, soitto meille riittää! Hoitopaikan voit saada nopeasti, tai voit sopia aloituksen myöhemmälle!

Hoitomaksumme ovat samat kuin kunnallisessa päivähoidossa! Päiväkoti Seikkailuystävät Vehkalukontie 1, 12240 Hikiä 050 466 4003

www.paivakotiseikkailuystavat.com paivakoti@paivakotiseikkailuystavat.com

computer computerservices services OITIN free training YSTÄVÄKEIDAS

Lorem Ipsum is simply dummy text of the g and setting Lorem Ipsum is simply dummy text of the g and on turvallinen armollinen industry. oremumja sen the industry kristillinen tting industry. Lorem Ipsum sen the try's seurakunta, joka toivottaa tulijat standard rem Ipsum is simply dummy text of ..

lämpimästi tervetulleeksi. Haluamme rohkaista sinua löytämään kristillisestä About Business Systems uskostaus kestävän pohjan elämällesi.

Oitin Ystäväkeidas Riihimäen Kotikirkkotext -helluntaiseurakunnan Lorem Ipsum isonsimply dummy of the g and toimintapiste Keskustiellä Oitissa. tting industry. Lorem Ipsum sen the try's standard rem Ipsum is simply dummy text of ..

Phone: 00-123-456-7892 Tervetuloa Get in Touch with us text ofmukaan! Address Here : simply dummy the g and setting

YSTÄVÄKEITAAN TOIMINTAA Toimintamuotoihimme kuuluvat Hyvä Sanoma -illat, ystäväillat, raamattupiirit ja rukoushetket. Ystäväiltojen yhteydessä jaamme paikallisesta elintarvikeliikkeestä saatua ylijäämäruokaa.

puh. 041industry'srd 529 0100/Erkki Karvanen industry.us: oremum sen the rem Ipsum isy du Tilaisuutemme ovat avoimia kaikille Contact 00-123-111-000 is simply dummy Internet: Riihimäen Kotikirkko ja niihin on vapaa pääsy. of theg Phone: 03111-111-222-3333 Facebook: Oitin Ystäväkeidas text of Email: www.yourwebsitehere.com Keskustie 5, Oitti

IDEOIDAAN YHDESSÄ Annamme kuulijoille mahdollisuuden antaa oman panoksensa toimintaan. Monissa tilaisuuksissa tarjoamme vapaan sanan mahdollisuutta. 1-Lorem ipsum dolormyös sit amet avoimia kehittämään Olemme 2-Onse ctetur adipisicing elit, työmuotojamme. 3-Sed do od tempor incididunt ut

Tule rohkeasti mukaan ja tuo ideat tullessasi!

4-Labore et re magna aliqua.

5-Lorem ipsum dolor sit amet 6 6-Onse 6--Onse ctetur adipisicing elit,

Address: industry. Lorem Ipsum sen the ind

HAUSJÄRVI

27


l i i k u n ta

Kysy lisää liikuntatoimistosta Liikuntasihteeri Jari Kovanen 019 758 6780, jari.kovanen@hausjarvi.fi

Huom! Vuorohaku Valkjärven leirialueen vuokraukseen kesällä 2022 tulee taas alkuvuodesta! Muistathan varata vuorosi.

Hausjärven

ta lviliik untapaik at Hausjärvellä on useita liikuntamahdollisuuksia myös talvella. Liikunta on tärkeä osa terveellistä elämäntapaa.

28

HAUSJÄRVI


Hiihtoladut Latureitit riippuvat kunkin talven lumitilanteesta. Oitti, Hikiä, Kirkonkylä - Oitin kuntoradan latu, 2,4 km (Urheilutie, Oitti) - Hikiän kuntoradan latu 1,3 km (Hikiäntie 223, Hikiä) - Hikiä-Oitti-ladun lähtöpisteet Oitin urheilukentällä (Sahantie 12, Oitti) ja Hikiän matonpesupaikalla (Itätie 15, Hikiä). Ladun pituus on n. 9 km ja sen puolivälissä on taukolaavu, jossa tulentekomahdollisuus. Perinteinen ja luistelu-ura kulkevat vierekkäin. Ryttylä - Yhdyslatu Ryttylän koulu - Ykslampi, 1,6 km (Koulutie 14 - Riihiviidantie 616, Ryttylä), lisäksi koulun viereiselle pellolle tehdään peltolatu - Ryttylän valaistu latu, 3,5 km, Ykslampi (Riihiviidantie 616, Ryttylä) Monni - Paukunharjun valaistu latu, 2 km (Monninlinja 215, Monni/ Hyvinkää) Latua ylläpitää Hyvinkään Hiihtoseura. - Paukunharjulta yhdyslatu Hyvinkään kaupungin laduille. Paukunharjun majan seinässä on latukartta.

Luistelukentät

- Eskon koulu, Hikiäntie 223, Hikiä - Monnin koulu, Rajalantie 140, Monni - Oitin koulu, Koulunraitti 5, Oitti - Yläkoulun jääalueet, Pelikuja 2, Oitti - Ryttylän koulu, Koulutie 14, Ryttylä

Avantouintipaikat - Puujaa, Valkjärven leirialueen uimapaikka, Tulikalliontie 80. Avantouintikausi alkaa syyskuussa ja päättyy toukokuussa, sauna on lämpimänä maanantaisin 15-19, kausihinta on 70/35 €. Pesu- ja pukutilat erikseen naisille ja miehille, saunatila on yhteinen, sisä-wc:t - Ryttylä, Ykslammin uimapaikka, Riihiviidantie 624, Ryttylän Kirin ulkoilumaja. Tiedustelut Tiina Kuusela puh. 040 573 7679. - Ryttylä, Puujoen avanto, INRA-maja, Uimalantie 27, keittiö, takka, sauna, ulkogrilli, kesällä myös mökkivuokrausta. Tiedustelut; Sinikka Hutri puh. 040 592 6764

Pulkkamäet

- Umpistentie 86, Oitti - Vanha soramonttu, Hikiäntie 97, Hikiä - Ykslampi, Riihiviidantie 616, Ryttylä

Laavut ja grillipaikat

- Kallen laavu (vain talvikäytössä), Nummenpääntie 108, Oitti - Hikiän pururata, Hikiäntie 223, Hikiä - Mommilanjärven soutelustadion, Saitantie 1, Haminankylä - Puujoen uimapaikka, Riihimäentie 3471, Oitti - Umpisten laavu, Umpistentie 86, Oitti - Ykslammin laavu, Riihiviidantie 616, Ryttylä - Valkjärven uimaranta, Tulikalliontie 58, Puujaa

HAUSJÄRVI

29


Rexener -kylpytynnyrit

Jälleenmyymme ja vuokraamme suosittuja Rexener kylpytynnyreitä, PR200 -vedenlämmitintä sekä lisävarusteita. Vuokrattavia paljukärryjä löytyy kolme kappaletta, joista ka dessa on mukana myös poreet. Altaisiin ma tuu kuudesta ka deksaan kylpijää samanaikaisesti.

info@rikunap.fi | www.rikunap.fi 050-566 3890 Airrex -lämmittimet

Jälleenmyymme ja vuokraamme diesel-käyttöisiä infrapunalämmittimiä ja niiden lisävarusteita. Airrexin polttoainekäyttöiset infrapunalämmittimet tuottavat turvallista infrapunasäteilyä, jonka tuottama lämpö leviää tasaisesti lämmitettävän tilan rakenteisiin.

ALUEVAALIT 23.1.2022

Liity meihin. Hae ehdokkaaksi. OTA YHTEYTTÄ: HARRY.HARKIMO@EDUSKUNTA.FI KANTA-HÄMEEN VAALIPIIRI: RIIHIMÄKI / HAUSJÄRVI / LOPPI / TERVAKOSKI, TURENKI / HÄMEENLINNA / TUULOS / IITTALA / LAMMI / RENKO / HAUHO / HATTULA / FORSSA / TAMMELA / JOKIOINEN / YPÄJÄ / HUMPPILA

30

HAUSJÄRVI


Metsänomistajan puolella

Jonna Aaltonen SAIRAANHOITAJA (AMK) FINANSSI- JA RAHOITUSALAN OPISK. (AMK) ALUEVAALIEHDOKAS LIIKE NYT, RIIHIMÄKI

Metsänomistajat KANTA-HÄME Marja Tolonen

metsäasiantuntija, mhy Kanta-Häme P. 040 4501899 | marja.tolonen@mhy.fi

Pedagogista tanssin opetusta

RYTTYLÄ Lastentanssi 4-6 v Nykytanssi 7-9 v Muutama vapaa paikka ryhmissä! Tiedustelut: 044 526 0040

Tervetuloa mukaan!

Ravintola Juhlat ja Tilaisuudet Bistro ja Puoti

Lisätietoja: www.tanssiopisto.fi ja 050 581 2281

@ehtanssiopisto HAUSJÄRVI - LOPPI - RIIHIMÄKI

Kappalaisentie 49, Hausjärvi myynti@lepolantalo.fi www.lepolantalo.fi, 0503070101

HAUSJÄRVI

31


Julkinen tiedote

Kotona kauemmin, laadukkaammin ja turvallisemmin!

perheyritys vuodesta 2004

Keskustie 6, OITTI - 044 981 3915

Palveluneliö www.palvelunelio.fi

@ilonakahvila

KAHVI- sekä LOUNASPASSI

sti.

ava a s o a l l aido t i t t a m m

A

LOUNASLISTAT, TAPAHTUMAT, AUKIOLOAJAT facebook-sivuiltamme:

PALVELUNELIÖN

KIINTEISTÖHUOLTO

TARJOAA APUA ERILAISIIN KODIN ASKAREISIIN, mm.

• KOTISAIRAANHOITO • KOTIPALVELU • HENKILÖKOHTAISEN • KOTIHOITO AVUSTAJAN PALVELUT • LAPSIPERHEIDEN PALVELUT • KOULUTETTU HIEROJA • HOITAJAVÄLITYS • SIIVOUSTYÖT YRITYKSILLE • IKKUNAN PESUT • VIRIKETOIMINTAA PALVELUNELIÖ OY 040 046 6712 I

KIINTEISTÖHUOLTO KOTITALKKARI PIENTÄ PINTAREMONTTIA TALOYHTIÖILLE KIINTEISTÖHUOLTOA

www.palvelunelio.fi

Kauttamme nyt myös

ILMALÄMPÖPUMPUT SOITA ja TILAA HETI!

044 984 9447

NYT ASENNETTUNA EDULLISESTI!

I KIINTEISTÖHUOLTO 045 805 2030


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.