Page 1

H a r a l d E. Tø r r e s e n

f o l i o  3   :

3.

rt

 3

portfolio: www.issuu.com/haralde.torresen billedkunst: www.haraldtorresen.net epost: haraldt@imr.no

po

visuell kommunikasjon | grafisk design | illustrasjon

Profilering Havforskningsinstituttet grafisk profil bedrift | visuell kommunikasjon | grafisk design

Prepress publikasjoner grafisk utforming av bøker, rapporter o.l. | produksjon (sideombrekking, bildevalg/-utsnitt/-justering/-skanning)

Illustrasjon og figurer frihåndstegning | vektorbasert illustrasjon | figurtilrettelegging


havforskningsinstitut te t

2004

• Profilelementer for instituttets Figurer for Havforskningsinstituttets grafiskgrafiske profil,profil blyanttegninger (2004). • Blyanttegninger


Havforskningsinstitut te t

2012

• Figur i “Havforskningsrapporten 2012” for forsker Ole Torrissen (2012). • Artikkel om karbonfangst v/Figur Ole Torrissen Illustrasjon i artikkel “Havforskningsrapporten 2012” • adobe illustrator


havforskningsinstitut te t

2012

• Figur for Geir Huse, forTre paper og powerpoint figurer for forsker Geir Huse (2012). • Prinsippbevegelser i havøkosystem For bruk i “paper” og(oversikt) powerpointpresentasjon. • adobe illustrator


havforskningsinstitut te t

2012

• Figur for Geir Huse, for paper og powerpoint • Prinsippbevegelser i havøkosystem (top—down) Detalj: detaljer tre figurer forsker Geir Huse, 1:3 (2012). • adobe illustrator, underfordelfigur

Under figurene enkeltelementer tegnet i adobe illustrator


HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

2012

• Figur for Geir Huse, for paper og powerpoint • Prinsippbevegelser i havøkosystem (wasp—waist) Detalj: detaljer tre figurer forsker Geir Huse, 2:3 (2012). • adobe illustrator, underfordelfigur

Under figurene enkeltelementer tegnet i adobe illustrator


2012 Detalj: tre figurer for forsker Geir Huse, 3:3 (2012).

Havforskningsinstitut te t

• Figurfigurene for Geir Huse, for paper og powerpoint Under enkeltelementer tegnet i adobe illustrator • Prinsippbevegelser i havøkosystem (bottom—up) Detalj: detaljer tre figurer forsker Geir Huse, 3:3 (2012). • adobe illustrator, underfordelfigur

Under figurene enkeltelementer tegnet i adobe illustrator


Havforskningsinstitut te t

2011

• Figur Svein for forskerne SundbyVikebø, og Frodeadobe Vikebø,illustrator Oseanisk (2011) Figurer for forsker SunbySvein og Frode • Forsidefigur for EU-søknad; HI, Nansensenteret og Met. inst. Forsideillustrasjon til EU-søknad for Havforskningsinstituttet, institutt og Nansensenteret • adobe illustrator ogMeteorologisk photoshop


HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

2012

• Figur for forskerne Randi Ingvaldsen og Olav Sigurd Kjesbu Figur for forskerne Randi Ingvaldsen og Olav Sigurd Kjesbu, Skjematisk fremstilling i figurfortilinternasjonal bruk i “paper” (2012). • Fortolkning og tydeliggjøring av skisse, ‘paper’ Fortolkning • adobe illustrator og tydeliggjøring av forenklet blyantskisse.


Hvordan virker marine bevaringsområder? Åpent for fiske

Bevaringsområde (null-fiske)

Bevegelse av voksne individer ut av bevaringsområde ‘lekkasjeeffekt’

Netto eksport av egg og larver ut av bevaringsområde ‘rekrutteringseffekt’

Større tetthet av vernede arter over tid

Økning i gjennomsnittstørrelse av vernede arter over tid

havforskningsinstitut te t

2012

• Figur for forsker Alf Ring Kleiven og postdoktor Even Moland • Marine bevaringsområder-prosjektet. Forskningsdagene 2012 adobe illustrator, og indesign Figur/poster for Marine bevaringsområder-prosjektet, for•forsker Alf Ringphotoshop-montasje Kleiven og postdoktor Even Moland (2012)

Hummere og torsk tegnet i adobe illustrator, båter montert inn i eget foto, adobe photoshop.


Hvordan virker marine bevaringsområder?

Åpent for fiske

www.imr.no

Bevaringsområde (null-fiske)

Bevegelse av voksne individer ut av bevaringsområde ‘lekkasjeeffekt’

Netto eksport av egg og larver ut av bevaringsområde ‘rekrutteringseffekt’

Større tetthet av vernede arter over tid

Økning i gjennomsnittstørrelse av vernede arter over tid

havforskningsinstitut te t

2012

• Poster for forsker Alf Ring Kleiven og postdoktor Even Moland Postervariant av figur Marine bevaringsområder • Marine bevaringsområder-prosjektet. Forskningsdagene 2012 • adobe illustrator, photoshop-montasje og indesign


havforskningsinstitut te t

2012

Elementer i adobeEven illustrator • Figur for forskeri poster/figur Alf Ring Kleiventegnet og postdoktor Moland (2012) • Marine bevaringsområder-prosjektet. Forskningsdagene 2012 • adobe illustrator, detaljer fra figur


havforskningsinstitut te t

2012

• Figur for forsker Alf Ring Kleiven og postdoktor Even Moland • Marine bevaringsområder-prosjektet. Forskningsdagene 2012 Elementer i poster/figur tegnet i adobe illustrator (2012) • adobe illustrator, detaljer fra figur


Havforskningsinstitut te t

2013

• Figur “Negative Wind Stress Curl” for Vidar Lien, Oseanografi Illustrasjonsfigur “Negative WindFor Stress Curl” for‘paper’ Vidar Lien, Oseanografi • Situasjon ved lavtrykk. internasjonal Situasjon lavtrykk, engelsk versjon • adobe illustr., photoshop, indesign,ved eksportert foto fra 3D-grafikk


havforskningsinstitut te t

2013

• Figur “Negative Wind Stress Curl” for Vidar Lien, Oseanografi Illustrasjonsfigur “Negative WindFor Stress Curl” for‘paper’ Vidar Lien, Oseanografi • Situasjon ved lavtrykk. internasjonal Situasjon høytrykk, engelsk versjon • adobe illustr., photoshop, indesign,ved eksportert foto fra 3D-grafikk


havforskningsinstitut te t

2013

• Figur “Negative Wind Stress Curl” for Vidar Lien, Oseanografi Illustrasjonsfigur “Negative Wind Stress for Vidar Lien, Oseanografi • Samlet oversikt, engelsk versjon.Curl” For internasjonal ‘paper’ Oversikt, engelsk versjon • adobe illustr., photoshop, indesign, eksportert foto fra 3D-grafikk


Havforskningsinstitut te t

2013

• Figur “Negative Wind Stress Curl” for Vidar Lien, Oseanografi • Skisser til figur Skisser til illustrasjonsfigur “Negative Wind Stress Curl” for Vidar Lien, Oseanografi • eksporterte foto fra 3D-grafikk


Bottom communities in the Barents Sea BenthoS

fiSh

atlantiC water Communities, warmer water with high salinity Dominated by Atlantic species, many large-bodied VSHFLHV VSRQJHV ÀOWUDWLQJ WKHZDWHUKLJKÀVKDEXQGDQFHV and biomasses, relatively many species: Deep areas

arCtiC water Communities, Colder water with low salinitity, influenCed by iCe in winter Dominated by arctic smallbodied, slow growing species, low biomasses and abundances:

colD, shallow, coastal areas

Coastal water Communities, shallow water with lower salinity Dominated by Boreal species, many large-bodied toppredators within crustacea:

CharaCteristiC speCies:

colD, coastal areas

Gymnocanthus tricuspis

colD, intermeDiate Depths

Deep, colD, borDering the kara sea

CharaCteristiC speCies:

Hyas spp and Sabinae septetemcarinata CharaCteristiC speCies:

Micromesistius poutassou shallow areas

CharaCteristiC speCies:

Triglops nybelii

west-north svalbarD colD, coastal areas

CharaCteristiC speCies:

warmer, coastal areas

Liparis fabricii

colD, intermeDiate anD shallow Depths

CharaCteristiC speCies:

CharaCteristiC speCies:

Leptoclinus maculatus

Deep area with mixeD soft anD rocky bottom substrate

CharaCteristiC speCies:

CharaCteristiC speCies:

Sabinae septetemcarinata and Ophiuroidea (britlestars)

Gorgonacea spp and Ophiuroidea (britlestars)

northern frontal Communities Dominated in abundance and biomass of brittle stars and sea stars:

Actinaria indet (sea anemones) colD, coastal areas

Deep mixeD areas/ frontal areas

CharaCteristiC speCies:

Paralithodes camtschaticus (king crab)

CharaCteristiC speCies:

colD, coastal areas

Geodia spp (sponges)

CharaCteristiC speCies:

Reinhardtius hippoglossoides soft bottom area colD, intermeDiate anD shallow Depths

Deep mixeD water/frontal areas with current

CharaCteristiC speCies:

Sabinae septetemcarinata Chionoecetes opilio (snow crab) CharaCteristiC speCies:

Molpadia borealis (sea cucumber)

CharaCteristiC speCies:

Ctenodiscus crispatus and Sabinae septetemcarinata

CharaCteristiC speCies:

Ctenodiscus crispatus and Gorgonacephalus spp. www.imr.no

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

• Figur for Edda Johannesen og Lis Lindal Jørgensen • Redigering av eks. kart, satt sammen med modulgrafikk • adobe illustrator, photoshop og indesign

2013


Havforskningsinstitut te t

2010

• Design for messestand, Nor-Fishing, Trondheim • 16 stk. kvadratiske profilplakater og 4 stk. bannere (roller-up) • Eksportert foto fra 3D-grafikk


HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

2009

• Design for messestand, Aqua-Nor, Trondheim • 16 stk. kvadratiske profilplakater og 12 stk. bannere (roller-up) • Eksportert foto fra 3D-grafikk


2009 3D-plantegning for messestand Aqua-Nor 2009.

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

• Design for messestand, Aqua-Nor, Trondheim Detaljbilder • 16 stk. kvadratiske profilplakater og 12 stk. bannere (roller-up) • Eksportert foto fra 3D-grafikk


HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

2007

• Figur for Forsker Tone Vollen Skjematisk fremstilling av forsøk medmed blåkveite i kar, 3D-tegning. • Skjematisk fremstilling av karforsøk blåkveite Figur for forsker Tone Vollen • Eksportert foto fra 3D-grafikk


HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

2007

• Figur for Forsker Tone Vollen Skjematisk fremstilling av forsøk medavblåkveite i kar,blåkveite 3D-tegning, varianter. • Skjematisk fremstilling karforsøk med Figur for forsker Tone Vollen • Eksportert foto fra 3D-grafikk, varianter


havforskningsinstitut te t

• Banner for webside til prosjektet Bærekraftig sjøkrepsfiske

2012


Havfroskningsinstitut te t

• Banner for webside til prosjektet Marbank • Logo for prosjektet Marbank

2012


HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

2012

• Figur for seniorforsker Svein Sundby • For internasjonal ‘paper’ • adobe illustrator Figur for seniorforsker Svein Sundby (2012)


HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

2012

• Figur for seniorforsker Svein Sundby • For internasjonal ‘paper’, variant • adobe illustrator Figur for seniorforsker Svein Sundby (2012)


havforskningsinstitut te t

2009

• FigurFigur for forskningsdirektør Torrissenadobe illustrator (2009). for forsker Ole Ole Torrissen, • For powerpointpresentasjon For bruk i powerpointpresentasjon • adobe illustrator


havforskningsinstitut te t

2010

• FigurFigur for forskningsdirektør Torrissenadobe illustrator (2010). for forsker Ole Ole Torrissen, • For powerpointpresentasjon For bruk i powerpointpresentasjon • adobe illustrator


frilans

• Oppdragsgiver: Skogforsk • Plansjeillustrasjon om skogbiotopene, for bruk i brosjyre • Fargeblyant

2008


frilans

• Oppdragsgiver: Bergen Sjøfartsmuseum • “Monetas”-sedler til brettspill for barn, formidling • adobe illustrator, photoshop

2000


Frilans

• Oppdragsgiver: “Historie”, populærvitenskapelig magasin • Illutsrasjoner for artikkel om norrøn mytologi • Tusj og fettstift

2000


Frilans

• Oppdragsgiver: “Historie”, populærvitenskapelig magasin • Illutsrasjoner for artikkel om norrøn mytologi • Tusj og fettstift

2000


Frilans

• Oppdragsgiver: “Historie”, populærvitenskapelig magasin • Vignettegninger for artikkel om G.O. Sars • Tusj, digitalt behandlet

2000


Frilans

• Oppdragsgiver: Eide forlag • Omslagsillustrasjon for barnebok • Akrylmaleri

1999


FRILANS

• Oppdragsgiver. Bryggens museum • Museumsutstilling om ansikter i middelalderen • Blyanttegning, for utstillingsmontre og utstillingskatalog

1995


FRilans

• Oppdragsgiver. Bryggens museum • Motiv for museumsutstilling om ansikter i middelalderen • Akrylmaleri på pleksiglassplate

1995


frilans

• Oppdragsgiver: Eide forlag og Gunnar Staalesen • Gjennomillustrert bok, ca. 50 illustrasjoner • Scraperboard

1992


frilans

1992

• Oppdragsgiver: Eide forlag og Gunnar Staalesen • Tre eksempler fra gjennomillustrert bok, ca. 50 illustrasjoner • Scraperboard


frilans

• Oppdragsgiver: Bergen kommune, kommunalrapport • Forsideillustrasjon og grafisk design, omslag • Scraperboard

1992


Frilans

• Vignetter for medisinspalte i ukeblad • Fargeblyant og akvarell

1991


frilans

• Redaksjonelle illustrasjoner • Tusj

1988


FRILANS

• Oppdragsgiver: Havforskningsinstituttet • Plakatmotiv “Nye oppdrettsorganismer” • Akvatint

1986

Illustrasjon og figurer  

Portfolio illustrasjon — for Havforskningsinstituttet og frilans, eksempler i utvalg.

Illustrasjon og figurer  

Portfolio illustrasjon — for Havforskningsinstituttet og frilans, eksempler i utvalg.

Advertisement